Page 1

' •• '*££< 4 - r i*• \ir>*£


BURNDY LIBRARY Chartered in 1?41

GIFT OF

Bern Diener


V


»

• '-V ■

• —

J

'

' ■

\ ■

•_

'

/

'

'

... •

V

-

V

-

>V

* *

. *

-


yi.

3

£t/ ‘

i. yUi+'-#*-,

j>X flüsf %\kr

im 9

*

1

<r*

£t'£f /lfJf ■"'

r

^r I/^ ■- /

-e-x

3 ^

CJ~t-r

Tf

sy4**+-*T^r

^

fL/9

vS

w JT^

X !•• V"5 "X~ /?• **x x ^~SL/*7*

-ylf <K /fr — -*

3 <r**nr

Af*

^*' U.14

(A'

.

X

«’

i- ^v fÄ^v Xj i »^* wArr/A^ *<.yj ^'«<** • 3

4

6\£r-r

^vv^.

vtv

ü«.

/^V*4% cmvh^>

ftlr-y/y ^

äl^w ^~.

# ^r^XtMr^A

i

Ay**$

.

vj-v

f,&*,

t / %t¥r.y£*,

3ü***fu 4}4.£jiJctfi*£ij • d ft&C£

vj

t«*^v X.y

J^uyS-tnu-bwA

J

rt_X t\tf4Z^ oükky^ f

£<y^t+. *

%J!

7lr/ja0rf

W^fV^

ctJL^r« f i^u^y Vr e>»uf ^ 3

Vt

J


t

I , ■

*-

/ ■

1

f

I

\

t I

/

V

i

I

I l

\ • 0

I


lvYc&^/Z~. ^

Mfc uJ^JkAA^ TkWw

jfLürr^ K&4ßf~*.C <£> &l£^ : 1

2^v- ^ u&Cb/X™. WrC* JaflL'r

%. C/yyJ c^f uuw* bVr~\AA-r~

->i Cyf-tr£

UpK^y^rv.

'"'

-)

7^\

A*^

Os^e^V/ti^r

e/

'J/eVs/

In

öaeilJffamr/K At,

~{1?~T7-

A>a. 1 cmaA Vr


// j\>kcttkjwria

^CUYT3Ute. i^V :

v

$&v*odwn

Jw >cV*vw

^y'

MAyu

^Ly'lA

^i->t j* y*\44_jkt

J-+ V

-A^-

*^w»t

i xt-/

tMvtv^rS'^v,*

yUrfu-ß+ß*^ 1

X*Ar*

ML~

}^t^aAi XVC^A fy*Ä«»j/vWtVvyt< ^LJL*.

/ X$4>#@Xr}i*x ^ 9Ut

^r/7't^,

«<k

•ZXFd'l

\nßX $.

$*<»

Ikwufir**?*

r^w*

^/

44

/

•Av ■•' *«"' ■ -w<* jf«

-u*^täUi


^tt/.


usf

■''y*^Y'^"u- 1'^.sjrv-

ftXv

V.W i£~

t,.

.

,

,

-


Scrt.

L Ml

JI^JLj ß***- 0a&/<

^ ntX • Jtv

aX^Ul/

c^^UL

t

^

^vi^Ärr fT

? %y*rX(r

4y

+****/J4y-

1


9

AtmiMTA

'yk^ieMnx *

<X*T\Ã&#x;p4-lz^r

'

l


#

J^


’ /'C'-i

c^u1^9" vv c //

ywury- ^yvui'jC/TL} </v

t^U.

Crtt^yJ

j'ii L& f btr> /h*i rVu-

t<vtty-

$£,4jßri\\

ß %

v o

’v

j

^*a,;

■j4

_ ^

5

/ 4C

£

'MHC

,

(5>

"

l «X-{

X^t<r

*f*oAfr •***■

^'V't-uL

r+P'tA.r.<1

wih a4,^. r-^-. yVV'

t*oUf .x\jff oa*.

*6~/ f r^y Jf+ÄZr*~

;

Xy3t~ ^xL '.

•iX*-^ i fc/t4a. «'VT\A*A^aJbbt*. ^/V^-v •

«

^/J

<s&J i„J ,

^


)n4^UA*~ i

VW

^Tsfi^hr^. /

_

V


Ă&#x;? f.. ,'frr;

'^e


yVfCL

't^yv

'nJ^atZl jfj/y- fbl LJyS^it

i &y jfio~<c4%


wytÄJfö&n eArmev?m■ rdu^Wrr,

/^Lih 4-iLy •/ -tvt-t^f

■h*

i'tnNsß W?

fiärf&zfyf CurtrdLjf--

U vw** • '

j v

^

ßu^t^Ar C^-4^zßr-tA. ,

«


'nr~v

'

»

"•

^-fi

-t-u/

'*''/■***

£

<^r\^ ,

fr

cUtiirt /ßntthi * L,

As

tuu^

CaJ>T\Jk) f U^b-ir d

fh*r*v*y^^

,

1^4 L^ßrß^

'V**

t

-a/^^

< V*V

v^r^f^*isb*

, *Xj/£Jcj~eL^ir-' ti lc* £&**$<*+

ywyrn fftyi>£ *H

<%A*n~ <x~

iK. ■Au

Jfif* A

,.

dpp4W** &&*. i». *p t^itJw

Usi*bf

iVCr'

t+twriJk S3 1 via, Sffy topf i

S? -tjpyyv1* f

W^f'

«^*»-

*^-*cy7t> 'i^


riot

1

fl

v^<^l WU'

/ l'XoAyrf

iß-wu.

tWy-dlr>*- j&sßn* -

y? ^ c&flf{ alr^H^ JßySypt'Tt ^VWh^tx* /

aJlfp

^nh^ytf


tisyxJi-^c

I

f r-v H+ 'tßf

r“^T ^5 fVU^A’( AAHuV *-£?

4

J

^

#= -■"• ' -

J^L. ^

^Y0^ -

<\^*sfj CCj-kußA ', i/} f /* 7/

i, .


7flm

T

T

mJ:,


ihr


22.

J i» Ui UXk ,

4+ övVvt|s<.

tzjY'dy^ i

Ar»' 'A*r~^fffi

\Mfi,


22

TM-tiH

0

jZfr^

TMrrttn,^

j: (^v) J qO aSi^h**** >1*. ß*frCcJ>nv> ^*ut4fy.kJL i. i flu^Mr

:J csrCt^y. £ry\

föfhJU $o-**


Itfcrwm^ njfrtle tut

4MMCct£cß&' 'i

Ei/&jl ztcciru^n .

rit

//£)Ul*t fyu-u* rt'U-JYdJJl

ytuÄöL-PJLr

~r<m; Qe. OruC^fJi

itiMdfri ?**■ '

/)c


\rfi "

extu j,vt

WM? fä/3, ^~6 '(•

%ikX£*r

Xu.

__(

^-Mv*

OU

r*

f‘*'<'(^yj


WaAso,

&v**-^y.

tiu

3^-tf.

4 X *^

ß^pjefjo cJ>nrX**

*^55^


$-tfiirx/r*L

'WwW m.’kJM. j YUf

'

Cj^tA^Za

4^v/ ^ y*

.

>^i£c~:‘ tfK.4^ \ß~x< 4

i iWift'en

'AqT**I (}~*^ 4*

&*r{


mahri int$^

PS-sfut^ 'I/^vyy-t^

/j^&xr**fy

'*n*r*+\J rt^ßr*yr- M»tyl

lf/'* ' ^y^->vyVu-


>*â&#x20AC;¢' ^yUrtem etqjL

I

jTfoftu ru*.f ffrlfojd

Jefftkrtw? vup ^rt^Ktt


nyh/

JVy^

t*

u*±a

/tf^JöXCVi v^ >*h /

>1

(M? * (K < t<J? rL

v

,^Jtp /^i.


DU (kif

'i^t


•r^nr* fc nCrii

«£

■/t2VJ

y&r* ^l/$OM

*^nfr

'»^/C^ ’/>y/J^^u

*7*

rhy


tiwang

//f~*<v-^ :J&>*<- t^*«<

i*sni ^r-vy^yW//


'yy

i/V*«* dLi2j-%r'

-/ XJßU}


rcUt^n


tarnet, 'iza-lXs, I ißt&j

Q?lfrV~4•

W*U.

^0eX<2

***

«A-14A

f »4nM. ttY^nj^V^r,

l« X*«.

u(hu.fids,

*rrtwrtvn ,<^yyr^A^ Y

ti» M,

ftlfrn&kt' Yt h

07

w-y*

ncti&n f/

<t*u SifTlfi

* W-

£4<42


<u«*o

Ui

>^tv<i<

/Utk

^u

^

*V9 ffaf&usy i


d/mvn


W;


Cvhbruw MtmcU, Grarw/m ~r% 7 rusnwi *

â&#x20AC;¢

dcjfireUi.


/J

Qovvttk

^

•_

$hr/™~t*tAfru i *+*3 ***+ V>

i


fรถif-U


f®~f^ t****^~ Ju+A**IMj f^-f

f £&*r «Äj*


(\fk


L

- um y fl fltMStJüt ifajfUtt :0ß, yV-A-*- Jtrv it"v~

sxtyiysk

Oj^pfix+A. i t

'IW*

WnA lfCr^-dQ—

/ l (/<3 ff/ (V, ^ y u- l5, X*/r«r

&..

Cnyfryi it XxfyßuL[

x \ y-c«>

•.

,^. v. 5

S

0.2^

yu.

,/fpC Sfatifl VW* Iß-Jhizi 'yd yu.'£*

_'wW £V

&

«1V^- £

dtUft/rt

n IL


lud *.

/i % ^

r\<A< eLu^CJ

fartt££$ftcrt'[ßr^

ti.'UHf'

/ lw~ l**,

fy*ry*\rz+v ^Tptcßf-

v>‘-£« s-

aJki*. q/r/nsyiyti

l^tf-iX M. \X-VC /

Ä

rthc^

*

« ftv^

«

p

CCu~<s

*-* r-

rjr^r

t^t

t-frCt/rte

W/^

<yl <^ßu^ i

\ffljxjtrt** ^JUJvk*~

^<yt/y/

•ji^Av / ßt/^

^ lurr ™

, ^aw q'd$ I a-(y^ ^5LmJy^^'

^

^


â&#x20AC;¢ 4

/, yrtt/n, ck^Jrvrna JflaivricL


me A"tf

4 cfTt/TItä, <s

l nit

7 '>(77/>

rrUstttfi

te&Vntc tt

u.


Ar

Jtc ciO'mz nJrLo;


I

$2-

/FM in 2%M£zym^r, (l1k‘cuereilt/ifr/tvbri ,

, ?£&

Q>t nyt

\fl cj-tndr** r^vt

OjC

faffltYt

\fcfr*r 0


£3

glUuJ^iy-^ _ crxrtf'^s/^L. ßa, ‘sv~<^ &

&$*$ a£L^z/Kjfy~/k /<*. 4*P

&

Vv*

Vr^Vf>u 9 ¥tr>rf/f

«/<

'7*1

Jkß

'AQXj'JCL »w

'

vW

rt&c ft: feyc&yt din$£

y-pu

Av.

{fal%1rL 7?**-^ v/i&rvL'yi*<A 2%S7tA) rt^o. f At

iU^

"

y^u/*u 'K

lßtZ>Lt. HfXA

A

^77,

l*t

9

, kt ifttwruv1 Uni) n&tftip f,Mt: /


*9 C*Yl

vzjr

'/]*$& <U^C*

/

t,

mtn u n?MhtrliicilPcr ZreäMP. *

t/

iiuf Jtt/unßx. )f%ihW< ,v._. i j

]. j

w *r

~~S)d^ /euvi^ JaLffki ur •••

mfy f

ti ^

* 4

:

;

e/^ -4Vt*c

tpitttd

.

l^rnK/in ctipiVdt .W ÜM>S)H

->t*

/

n

*


4MA*i*4+,

9t^ Ur ^ U.

*S

t

Üt^4^ £htdv~**d*i.^W /ij 6?- ix^r'it't&t 'v\tf

ä&M •fY^rxr^rj /

»

.

9 ßrtX*u-

iViMi) uJ^

„Mrtun *1

I \%yCj

^t^,vV'=A

1


UfCU

u^tß/l aMr*cAi

I

lÄldQ

\*f*u

rt^t< i

i/J

'

yb*. *L^ 2f.Ä^ Vir?, -■$1*-“—

$uJt eiA/^

£^y<t-xrs’ jM

'/

ö

Yititbt <uii


// ‘

ßlj vV^V^

tleßt dtAffiif */hn 4 $nn> n-vv^^^

tyf'A/'l, f'trA ufiy,

Hj (tiii/rnt n, •r^-p^Y ■£&*-** <ydr

-r

,

;£il\,?T£&?t! r&i*. L4>

Snvy^;H^yj&j/l4

£fÄ

rt

frßMüm Aff*

^ j a $%ii men

vtm/k

wx

lUi-A* hr /id imr*,

*

^yr £ fivsfX "X*£-* tAt^yV^v j%X{rS*>f&wftuLt/i•

flf+ui**4rzx afa

>•

at^XX

^r^VT^V^f ^ ■’ ""'^ 3^ *-**-*/

toj-^^ jjCv^M^vV-gV^

9 /? J :

ifr J*V 1

ßx, 4 Um.

<i /L"

f*^ ' ^

<?

^M^/0 y>*.

/7

./.

. /

l*ihh i

/


Sff.

unu n w>ti

r)la^4ui^rf<

l


•/1 *S*/y

fl tu

2j2v W

tA <rn\ !'£*>-v~^6~ct^m,

Jx*ßr%i3sr*- *0clck trld/fl

Vt&irryi

0 Jr/fjjti

i&iAt rl&ti

tyYcJllYiZtf ärtJlLif-l46 niz h *' '***■ •« ic p y-tr-^ :\%m M

.

k

t &

“*■

u

jf-rtj)

s#~>

3X^a

Jtlorthywf,

?

‘^3 d[ßjn}' 0L}H£ tA.3 XrK^f

y, Xv' , ube^/te l/mef w y 4

- .


4


6z.

\

<W

pAf

L

4

ie-m QsYt

: '-vy lAJy'T?-

^

¥vur<*>-*-M^

*A/^ fäuL^/^St.i *t £ir

&v.. JUil

ol ^~V, wUuti

}£t&-ipr*r £oufy^ nv h^f '•

<S

Ä'«'‘^rv'

«f

e>-v £f 4

\,

Cfdih hm},

tnvb Kimm dotfcm ui/iq

ncti « i-ü'Se f ß&vM- a$ i&ßo/fern, ümd vt f •$%{ 0twtm, Jcinn mvt Wmf Mfi tifmnuA ’tWkm 17lM#£ri vamu^


,

ä-weiAiCfiich

//

^

h L

MyLtAj

tZ^£^T^A^>n\ if^'CpJy^ QL*ßlM

1

!/n ‘mti mdtrzA^ i)u Mt natyrf,

i U iyr/k ’a. f *

.•

t u. /yus,ir An-*.'

.. £(Jrt frUtzfif

fäfyf ^

ifccA ■ jrv-r-v«.

eyu~u-a

^

<ftu

ftfar

f t r ZujS' riß-b ^c thfryi.j: *

_

Vv^ *

»/«« jh

.t5a^n4 *^C^/l>-v 7ft-&

J

uu. tcßt/v jlßeL^s

*ti fJ>_ $CL*S s *)%u4buic :/isuty^jfyLAA

' &^<MC>k'4'4^

*/4LsU~$sSf UL*K^ ?W—

Cfy^A^S^P &4U!r CUi /I

/Tf

*~<yr


6y.

r.Sp-rJrf«’- '/%rv ^jJX-^. ßtfiSf 1 a rn **< A^4*^ t Sm ' 0" ■ Mt<r rfULrrrtif

täturk biairi'te^ ^

yp <U^

I L

fjyZzfy^T u^o-f^r 7Tt£

~1ir*A

tvit^

foAMUt ßffßviJ.

*J &xyi<cf> uil+kfy. hta-bite, L fyst-ir

J

f

\X<*-4r*f ^^tr^r^y%

Qf 4£ f* Auru ‘

f4£

/frV't- ^ C^i^'f (J O C^vXm. »1

tö-tfv^ •/

yVfc<*

/^^Vu-tVf

: uyu

iu.

-iV^v V

vfahj'ß/ipj&tv* ‘vv/ojpk^f fcf niroyvw

^*^y*vC Qk^7VLzl:M>\o^ ? -

MV^/ ^ Hin-iv' Vaji*Y, o linfrLJ^

yflf: i^ti A^j/rt**-

\ }m. ftutdriZje

• £*tV~

99l24^rv^.‘/ ctUji**’


ßt/äsZ'

&e •• ■

$ oy / ,?

*

_

.

'frnfti (UVdt WtÖfLllm Wtfß: CL

P\

Lr

p-v

r v

"

tnr ^

ya£ ytoAucCjj; ßajtkw1u<An *

. /

/ /

mtft^am /.* <

®

flr . ß

f

. y ft

/? »

/

/f./f«


tT§ ,

.

"Hf' '^*v

hfij /0fMM J"

fn&rf

.’/. eßA.A'

9

fttirt

i\-m.

^5?

'*Jenen jfwttf fy&JmtA 9h*C&r-v

l ft Vlli*/i,


iWii) 7T\Jlrtfart4&-

c<fW4$t$ e$ X/ik^rnvi^

^


mwru L rtmAht

JU <"Jk

&Mnum 'l&rum


flJtpJhr dha4n. 'J(/. fa, ?h*,.44r*«t l^Vu

V-

d'ifhk. C&*iA.i p-j) r >?

ö-Sv^r ^AAr Ol3^-

t+\

yyt/t

; tÄy-

O&u* ^/%^/Z2,

JU^,,

''IVetifodt ftm/ftis*

U/nive


- IU';

V/

r

erz l Mx^u

i


Y&*

r\ /fV

3%U2v^i ej?T^ "¥ij

'"~Tj

,

^

r^r"“^-

gO.

rtitä ir* COh i/Tntfp? C^.'t' Tr «*

^ h& rCte e*~ . if-G-v-uu-

3 7

7 f*

4^^

4

"fre&drt

j.

- ^-{t c„ i?Y? tflif ^vyYYf^

th-aUt* a£J*h~+rtt*r*x<*4^

^

tA? fewp

7,fT/^

«V-m

A&rdbrt^

<3

C3~tL*\ *£) ln hCy* xjy Cr-a^c&t^rS/ *y£

$ '“’

yV^

,frTr**^/ ty*

^jj t 7

'

'y"

>

^

'*'*«- iXöUi-n

° '

cj

p^T^/

\^^U^rtrjLßr'***^ uWt CW$e mafe

M Tft/trtfij

1

JU,

’^QLtc^L XJZ Wt

Wärmt: A~fl WatiirUebtn 4

<


IMtki/vra M Vkißfacbtn

‘■p.

'tj-irds

<

Cjy^jdufX.wv&i

X~ Qp/lwn

/U^}huu 0ll\7cf-Ltrt) L^rCtA^Y

/nnli£ft

>^4a.

Kadett/ ~Ä-f^ßJ^ j,

v*v t?

6

144

r*-MAy-u v\y^

'A^w

CfyvVC^ «ft

^

Cdhjft

Xu><

U

-

$jhd ccK^ &n/U ht&sß-n-W ir^

fr-tt^A.

'<4^-

oJtjc^i vt^p /ynß^tu. r~Lti s~j: iXwyv- $?l/t<tLyrti cvCir •ÄV-

yV^?ha

?h^*uÄ

\U^r^J^£^ ^**Sy &.&£%t f- d^

t6y^(^rti(At ***!^r

-tAr-


3 rHA-l*$*,

$^C*ry<dh.

â&#x2013; c&c Iftlr-tric

>, mtitiisi, ^3 i.

0


J+*d~n.

J


***

yy-U-f~u^

t^u

^VV^/L^ru.

r^riwk «/'“■ ^Cn* f itm

nj

,,

gV\sU~*?

*

lAAi&uh t r (rxKr&r** ffa'* y fA^S)

■dw£. Mrir^gLSai^ iskfyfyfr „ , .

_

{iAt^ ^

__

(LAA**-r'k

;

_

•j^ t^?\

;’;£*v

VTlyl


t

CU* fr

•Jf*, JJjj-HiaA*. jcrCiM*r+«' i

y^**-tVir«<

syl

<x***ß

fyiAjtrtn^t^n/^

j/ct/t trL&'ft ^YJ/r^r- 7n^ i<t i~i -<f^\ a £rt*f-tu.

ru

£*^r •

A^tX^r^a-u fYJAyCjy^u <Xy<^r*

vty m^ t 7

J

aM~

^ fhu*


l

i)g^ Ã&#x;hpftt, J f/.

W/ *5

frv/;1

<X htfftr*- uX+X, J/Jt frtir,

vitcfL -


X%TH ux'J

/UrneJ a£f

iryttYii (hJb-<f$n*rtßc^~uA*r,f*y*y

f^r cS-& Ä^T^Av/r ^vk** ‘&-A&. . \ßt*iAA^ Cj^ir^X^*****

^

&*Xv

wvfevt ulf'h'-^t'fi} Zr</*}£- OhLu-***?-

Z*J& ßfctroV, &£*/,,

3

$***-**?**■

|

i AJ


*m*^\

V&Ofiyy*i*i< /r^^^ /V^V; *t^v&£*+*■ ^vir <\tt v?V*^ SlUt+*-

co-*W■Xy

fettfö/f*

\ß*rv~*r

Qxf ßv4hL**'r-tr*

faciÄxsrcAwi

^Affc

' &- r< • 'Z ’TUV•

• /O

Qm ct/ni-Tncdij"wert Jiiitfy, uJpj^^Ps

3

'

J/yCj'iQllf' fvuis 9l*c4r* 'YK <L+V$ iK4>

« ßt$A*r -%t

rck£~

ft


OltkA*\-u i Qk>+* d-M Äf&f :

«am *.>W >nAirt~f \ y>U\r

\£y^a^

^ r^xr<<^<ryn^

V+^\ ,7~\*+

*

t Tnajtrv#


jjrtf y ^

cJb^r

kC<h*‘

yZ^ »UtjZu^i. »^Ut ^$e/•

tiV”i

fottlCi-tV J-iil~

^*~'

/»^ ’ ^k£>Mi$ 0

j l -Jy■df~*

- _***?* * . /fJVfi£Ä

%

4

1

P Ck*.\ftfr*/xA$ . - - „. -

9l*.-,$ 0# ht*Kjfßt'**-

fr**?'

cj~0&kf)

%fpf/L£ ^*1V-

cjZ^Iaj. hi(2lßr V^rr\#y*h*Ar Jj^-tZM^rit- wu/^i'/Jy^/r*«v Oyi^d^n / fr-o

/fe*v

-V*«c^-v

tif/f.j

r^*v~r

<v* £j\A*^ w"1* § UsH^LA/ ^y~a@*Jtd ff-X^r 4

oJfcs^ ^fi-rf *y4vM*~

v^aA

^/


'bßryy&vttc't

^Jhty~ cftytßß-) Y-t&

l^iL ^ t<*dkn D

ffb ^O-U u.

i^-V-tA

ßf/nrt n*un z&si/’&/fi Vttc$? PUl4tv4 *yi aJuJ^*. AaI^/a. rrtaßrüt 7

il

/|ä-V

y\

CL*J

Ui

X-

^/’V

* ***^

vW^/ (SUc^t^^/*

(kfc*d£

tx/ltA^r y«« y^£*zßf. “P^My-; «/—«•«-■« ^tyv-u.

r1

Hsf] K* VV I /t-Mt if~Z?£*

n * V Otfl' t

fa AMk J.Js *~iLJ 4

/

\JtJL^


ßwt thM ßät, $> Qh+k£-f/J'idt£/r-«^r+*

//,

'

frCLtj-txJ q I Ist«

f * — ir^vft **y (C : krt ßkfr*

Jr w,l CLS ,-j

L

0

fjyrP+tf**

v mßpSßU-

{oJUttfL ofeitYt fidn

<

i&niYt i)^d

<iLXfi^r *u 6

Ö ßt/n^fULtp/kr. Jttf-

<Hdi.iA^J^ey>

/


frB {wrtn &tn*n tYi xßtUcT&H*.

en. /—-r /^Ac

\-"*+i

yU<

*A

y^JrvtA

^/Cß^^crXy^ (J^ ßi^jf

<y^

iibvT'X ^*W /})2&fo$~:fcTt4Ats7n i/Cfch t/ft t

/

-~btn MvttfA&t*-:

/L

^

yPTpff-fy'- <<■ H*uL//£o~M tXy Aupf^r

pO(&m- ctf/Z' < v&J-

(ß nCrip*^

5

'

''“

'

c*Mrv **** t y^*< ßry,^^~T \ß XeufSp*- : ßru. wtMfrrl ;cn) Q%ti^

$,/ \4J~J AvVWlAßi

a*»

ink

Jpfy,

$yf:/,

.

tft& QCAyittfLZ


{/frlr

JLu.

r~,

dlt/t

.

9

ffti/Tt£$/t.

y Jfr

1'hi*\

y Z+*S (yu. o

'

hxn 4y^

L.fi'fß

^ Xtv^y^^M,

'&fe%t 7na£ri4yß&

■yßyiJc %

[

ic/ntitm Z+U. dUßj,

9

^

yiAA,

MtrtowL

cU%Ä£L?teym

iW>

Pi/utz^i .ckß&v fite tädtkn 3

IdcPj^Yl

y Ne •S3l

r

i

limsiruM/m <y*

7


! d m&rt >


tt*

H

aA 1^-tiv- £*** ßlrtH

/lurtc

‘v7/5^ftT)' 7 C^tAf^y

v4 &4L4T & Y*h

■ “ «4T PtUhJbyt

[

',^.U-JU.

kLx^J^


■****£ f*-<r ify»-

i'

'•

f

tt

* rrn^

_

Qefl&A&rl

-

\)(jYüLYl Cxüci VCri iuf,& fwim 4^

n x-net&iwi


(frL'Clr fy&T&U'T'J'iJy?^

/


Jvjf'^


«OrliL

-

■' ■

- ~

""***

%tnrft.^ f Xe-tfaAfJ ) £**LaS’ ~*4

«. «<

‘CoWin.^wer.

-

'

v>*vw

yv» y^ur-a^

Csvd Sn^%tßrtr **M^-

^

jW df-c&tCvsff y^>*V•

rUtli 7 .L<r

W <uv<rfof^ 4

ü/^JQcr^> fax£ti'r>-< irr"

hx S^>\ l~5&+**<>

tnr, *,J

ILZ rtJ^Sb n. UxrLri. .

CV

#

*^€>1

p^fU. „ / -

cßrjßo-u ^Cr 'vn-fl ^n

ßi

Ä%^v^,^v■

J O lAsLL*/

#

r> c j~Lsr*hf

aJ^SkUfi--

17 ]


vV**

f \-i4

ftuh/rtcuin-

ti r& n l'

4s&^^CjV/%4vxA{

yttu^K.

X

Wlzyi


cjV-

t-v/ilf*

@t. Yl ^

u

t,^jL Sjfpf h J a

JY*V*v*».

t^rWcru~<c$n*■

$■,

$

f

■^*~^»*;/»Ar /ZuJsnsf^

ynM^

s&n/ttuisi

-)

.

.

f(&h~(U#jt \ $** ■nu)vic^alffi^ß, Cs'^frZ //

G> ‘- '

\c/xt^i{£

%

I

f*

/

• Jhd*r ' *

7^i4v-

^ +*£+<*y

>^v«.

Xfi

7 Jt,*-

Cj~tJ*r-

i

t<4

n*t$r<±, r§yi(Jf’


wDcwtMrtesi Cptii

1

vm

Sm

w/J

rUl Qloieh^CtySt it. V%y V^

Cfljßl \tß v/l/£ ßy\. ^

f jdy ?\ fttij$* Juß%~

ftlktf,*fr,£-u.jLf}

^Crir

y*> *A(y^i (v'Jf

^^ß^Yj /

trjU-t

ofthfej^

Kyyrf

.

j,

6

Qu. $

<\f1'V‘Vv/j.

! /v

i^ ßfrASH--

'?'^V

v~&o-*+

*Vy f^; 'A? ^

‘/iA^a^ 1/V^a.

T

>

vr^pQP C^7

a/yi£u+ y\^/vt^P xa^^/J u^Jy±

i^\\ ( n iS

^Ccß^ *l/Jtyi*f-tfy jfy

'It^U', r^l

^Ä«

Ojwri } ,

■lu^- M-vCdCu'r fi7 'frrfyi\** ^

i/v*^£

^riy

nj^Hsn t4^

1^2

<W

uyz,

^{/?/uirHvJei

*ßjlߣ/lsrn \vWfßl*X4uj


V

2

tr 1

4jk

</~£ A*>)<

njtiHJ

r** *«* *

**• **)v*^

^ ff "pfot

trn *rJ>r* ^7 tv (

/ *?*v *< <VtA' 'fl* Ar r<)

rro

l<l

tV

(^&iMUnfyc yf''

»r ik$Y\<P

(

V

i <xix^

y

«

- _*

. /

1

Jn

,, -J »4«

/

y

^uAy4. %z£(

^-e-f' b.

A&f^y^y.

~fff'ibdP Pf’

»vcdt^ >v uu^fy\/P/\f/

v ,/Jl£...

y\

iry*-**- *fL-A; P " l*^t

l/

M44

m s /*> ffpa.

p*+4sis 22

n%f$P t-*-i

Pf*

^1<-V-M.fo-*+

v

p huil*ri 'pyfyprM

,VM

f

^-«*

t fyf' inr'f

jfcJ *i /ah^ at

/ ti u\ yt ^ ’*T

f

I. *^v*

fyi^/t


4

litte. i

(viti? Âť4ty 3.-/

Vlh 4^1 s^'ovt- O^T<f< ^ /:


oJpw JtW iß

.

w^>«

C$Jhnr Cfrih- r~ir i\-x*. z/>r*? 4r

'A

*^

t-u*^

4^rß,‘\

M^t)tcn\^-

/

t/^v

f*Jrir

ätRnc***-**^ . 4

lf

\<\f~0*+{‘ L+jilAWr d ■* !>

'

Vh

-

X ” •.« * < .*-<*. W- icJ/iLiy

C^ry;

^

/y<~0~4*

fi

1-Mi^

£ /V?

^

4

V>

kJ

^ • /<!/■ -VV <*,

'< /*<_

^£:ß~v( yS)

4 T*r-v

;y>i y

/V/VJ**-<’^

y *^ -*"<* *ßl K,r/<*&> 7

'£v\n4r^‘‘■ , .

6,\iy3u.Jhruyti.

gf /

//*"*

^Uv

'*t^ ^jY*d UL-£nr Är-*t

/t i:


l f fl •Ij’* 't* c< trv'rf : 1 br^ic/

/>

i -

'£2 [

eddru. f 7

^/)***$*

/ J^A £V-! U“ . ?

*V

t^r^t

/

£j*rjfS)n !

U^A^

,

/vJj

*. £/"*«

'

/?* //

x

4

1

t\ j CAfÄ-

t<t

*** l tt«-^ ■*<',i

-' '

^

'Jt//*

<n^r\r-^4/t

yfC. / £+4^*- -*»

\ JL^ fflrifrrncri (zeit,

: •y«

Vv^V ri«.^

/> / ^A/lA tA

<- 9 f

-U<C^

41 'rMjßf ^/& 0~ryu™J6i-itCS n^ßretä $$ frefrtM.


ßf •* •

uT u

-/f yt

M.

*#,'^

?niyri ’/ify,

rftfS

ßdi sr*< ^

Iaa-ÄJ

1\/^'

r

^

r'liXsTr

Cu (/ßlfi< m >1

/w«.

^iT**

fy

, tJC$rv lA-l« 3*^

JS * "}/

^ ^ * -* V |r-U C

- S-^--C4a,

'FCC, 7a X $*-$

Cr-

’/rgr

:

j

t ^

Cu. Xv


&r>*t kl /t

,

***

A

yU^/JV

1

^ ^ Uti

Jjvt*

iyi tt rayn Pt t j «

'

l)itytÄ eA/h Ct


fßf-

'.,*£ Q*44k-A**- >j rVcK^kt/f^:

ju>

^vTM^/i

4

'-^ttitfö Mnt}ßyJÄtfoz '• nt n ik n

*

*

e vl

Ja dvLwb tUfJ rt^ukite tbo. ßitcv’ M^/ßcmu.niAt

e <At vti wi4 Vtüd:

.' ,


#*/in

fftctityn

//


TrUMfttiYi

/faftfreA

crme

<^u /ir$f&n

*

/

/,

„^

sV'VVV»^1'1

«*


evey.

kW

'

^ m

y> fi^Zy-r*r

sA^t ^

$uXy" aZyt *lp&m VtbYU 6ßs4sH.£ vtttn. Sterne'rt’fc.'Tt ,,


//

/***" ßt*<]/^r fyurJ

j££&t ft

wtLfie ■

Yctt^f tiuJ- ßji#

</fi linric n. Uttrßk <M(k^ fMMttert in föi*?

' ' ’ ”* l-tlAifi

et'n&n / ^/V4w '■

‘/>'

mJ’ri.: m frhitter mbü-

*

rStYA

c^rifr^ J^nr

3

(ßd*r^ ^HUv/;

HHhO

vC&tßJt ß^h^A^r*A.,

c&ßir&f VJWje^ Jur C$€-Yt !

//


/

VeJUßaA. <yl srt T

i^c /~V V^v ^ ß'y-h

J'y~1'*’ th

.

* f*

n

'y <r< : - . ^ ntjL^htc^ ,

C/Vv^ru

y, r

y^J

r~t<+ >1^,

^ty^sp U<4

^llttrivu

, cKr:

Ut

aCA:

f* y -~ ~/ -** ^/^^, 4

.

#

7

JA4tÜH^ru f Cyf-+£aZud*

/

fft frsucb


(rfy/^/ *r^lft

%/ Y. $ $J&4i

tA-y^v / ev e-*


m 4L** ;

*

OtTt PU^^ iCX

4-u/ir f z'g£\

CH fhu i<. J*t> •

ßy-jC/'ß

i-if* \ß'

*■''

M^u) iX \C^^4y-t< ,

4/

Ö^CryXou

y

a^Xrvy^ *£?> t .

Qu

r^Vv

jfrr^'rx*


I

*~~

T/KeL

**%

fft/

/yn- tr

< <» ««■*

^

<§ **. J

,/A '*'7''

y^l ■n/i&■

*** */

^

/^y1*^. 'l^VL^t /,%-**,

^-^Ylrc

cfar L'T tr

J p ^

b"'-.tf

•_/ C-C/t/

■**

_

maamm&MMa

/-&t fiyUf ;

A fr*fjC- MUJ&W, d<+> y /

•Ar

'ptfp/Jft $o$} £*++

\

£,£* .

&***?//»- ^

&&** j /*&

't<_c

c^Tr

/v 7

'f


A

xh-

^ 4,*aJ•

^-f^dAru. ^4y^4 A^y*** (xßsf'Xf- £._1^

^

7

frr-tUpitYT*-

a\i A^v

27

*£<* «vm

<y A< h> fyf'M.fi* y'^yJ\^~u. Cjy I/Slfis' **»•

»-J^y^v^A

j

r/**t

vuJ&JziJ-o .

rf-A-l .

^ÜKfdt. te* *vwfi i4UJ£a/,

*~*+y

a» *> •. ; / />,*/ ( 2 +4.JL*/ kHi ^7 .

^ r^t4 V^f^vV---

dr*r &jb^ A/^-^

+iÜ$

ml *i

UCiJß

fj 4 d^ 4

fiTfjf^9' *£l

ysy

/«-V z^"-

4 cvi *i tV

^

J&S*

*

y^>H A

cu^V*

, t-o^-u.

4t-

**$,Jd^yjyw

V*-™»

Ä

A/V </vVs-'V*Ja

* b*nr'

Mi JU

1

-

77 ^*nr

°

J

^

~

Ä

4

ri^t^ d-J-d~ Zfo/Sj

'

4^rv-y

Jt^4:

\Pu?trY ±1*^ gri*$ '^As&)r-ir +•< X,

OjvC'L 4-*-** **■

j

• - U . v»

4**-

tA^Ur'

f

jLfyi-t,** J ÖJ^t 1L4

v-j^ <h^v


3

Hp~\P y ^

«■

i

f ih~t^r“1***-

^*-1.

,£> ö*y

U^ U^ P fj'PQ-ury^h-^ 0

&+**

4-<Vu.

*

1 JAJC:^£ilu

*l>VV

’^^XrVCA

v -VCMm j, w~?y

O-cc

/

Ty-@

cA-*y

A

IJ^Vv

**-^<*

*Vut fc<fVT{^'V; <t^a tu,, >t^fcL

<x|

J A/Sr-

<f,

.

.

Oy^l ,

.

>.La(L ,z~y

^ A&fc v *typr

^

-i;

JU v ^24^y^

mJJ f Cj^tß mr afliMr %/%a.^%

*

v?‘ Z-y-

Jft&rturiu#

fr /**£**' *« f~+*^ fr•■•$■*>+«*

%T\ß1 i^W^fÄr

oj /y r? f*++** fVvtyiA,

yv+lz£r«fe\pXj&n*}< r~V*

t-y~C*tii-4ru^ J §-u-4S*ß»V ?

y /Ar*

Cj^Lyuv

r^M^'T^

r JQ-lP^) ‘P/b t/ ff/ 3

Ajßry-

y? ,V$*4tr-Y

.

y

V-r&H-cUi^ y^ £^4

}0byje. ■7"

\u*vV

/L

0~**-u Äffir»ut/vv L Z' \sj^sJ. ^ •

f/-tyxc

//


**

iLTuÄXri^if rn-aMn

*

//

&~u.<*sr ^OM^r

i4t

/V*4p/d

Cy&f <X*\J} ^*r

V

IV*

H ir ^t

^

afibr <kr ^

l ^ TKA^bt -fiJ yhi^if i!ul4^u

+*

-

hf" :v fj

thct

/*4> *V*mt ^2/

^

<U

^

I * ^ y

^VWv^

(

*44

VV^Jl^Um^

'^-r-M *M

J*C

J|?£1

n*y ^Lutfrn r^/ f+ *iy$aßn/4^/V f Jbrhr'U'X fy> v

^r (/^-^V

^

<V*~

Arf

Jd^t/^

v***~

>*Jv4<sx } ++a*J)

i

_✓

cUttJ -dri«t

cj-a-ßvr*-' 9H*4*n 2**% /C$pzt4<>' '^?%U< •V

y

4*d*b 2uJ $i$bir Ch. fr

n

*^J.' Jyjjd ttrfyi

-

:<y/y

<^V' y

S t0i£&~ir

*+ r~l+\j fi#

~ jW

'M?~*X-p !

-tf^v^c

-

-

yvj&ß*«w +%k/xs

itL«<


6

I uv-m-^V

.

£***r j fcuj)

A^thpr*

/^'€*~ r *****

hlfl

1 *' <v^

ß^T.

/&**

?t-<*t aLk-^^-v

flhA

<tf>

pp C+fi*

'^*r^-t'f*** /v^vr

0*~*

&t\p

X~*

a£^fvtyfypfir*.jtoß

|

fr*

frfr*

#

StZ^a i ^tv^t ^} ä^ypKA0^^^^

VT'V*^ ^,V

sJX~

<.J~&%f3l

0*^W-

VttA^

(\p*

<f*i/^

%

.

A^>«-c^fc V«^'^

H*-*H *fr\flj^^ ‘Uß^f yX^u V'l

l~ ”T/rK*Hnr X 3~v

flu.

4ß</l 3

*

jpr / e^V*/1^.p*p

4fUU J^Jf'Z® l (;

^A^yti.

/:’>$*

3tL^ß<j^cß^,

^«J

/9*~V*hA //0i^<

>^<tt

&f->*ußi \\tf

!l ^ U

fr \ß

•* - .; '

«A**

*dt>r\ j

^

>-Vs/i^s

<y:A/ Cj^ttflr^* h^r ^u ߣfr

ß $:

^y

X y<*-~

T*.*Af%4i

*^r

3

^sß xt^Co-

AJL

f it+M'ßyv fl / «<

tßw~t4

'f-^k*~\-rfAljJ. fr~,

-^Z4i-y^ ißJtfTT *^yßttt(ß^ ■ J~a~*\j}j£

/;


tt/t

b*r j j vktb

«,/i,A~+*iAAißaßr t

ßr^^xpäs* A^v

t4t*t-v4&3-+*jr^

^

C,*tt„-c*v

*i^Crr

^

*%**fyh-*~-f/r X^-

^y&V-lLy , <J*jf

Y^tTV

/^r/.


«*

faryZ'.

V- i?rv^n«-M *%irJL^r f i'^) *A^~ <*.«4 , ^

Jr tf «* *v^a^t*

^

aJLv’

/2<d2J

>^^v*

'fr/&-£r** ■ :

tf

Ä^-y-

^M4*Vo|

XJhiAx aJflo

^y^A/^td

^

-^J

C**/$' f;

-i^v A"V

Jd^-tJXr

v{ >y/r^5^i

*

^

9JX2j91:...

,^1 ■' Äll^

t\Hu\rkH~v~uLfj £r $v-a-X^J

Je

J>&/.

f 7 V v^v 5^ o^l," tr-vLATtf

0-ßi±4

t-A j

i^lKiA^Tr^

^ ^

^

V^V

'■' - ^

^ u'J

hJ$ ctj^rif

Xn*)

*

iAx<r2L*^4

ft+.4hr r^ tlr%*

Vj^MrW^

•hj*U.

Wj/

,

4^/^rJ ßk+tjudfAr-A toJS. f ^it44

‘USUu- ^*

4*

'tX^P

o^f

4

*^C

tß-x^rJ^

^/ttV

/\T+*y

fkZ^Ar\

j^XetZJ*

~2i*A*y <*$f Jh^fy

i

tsUp $£r

VH~t2v^fe \p t\£4=L^y^Jh~p

d*%r'ia^c^iXyx/

r^v

xj


*

JUv

2f"f

<*\fe y'7

4~>e(i%: Z*jJ$ ■v't-v QlL^£v~u.tß.

;

t f-w~< ’

tßjqfctf e^*>

2$r

Vax.

<SUa iM ';

!,

^Vt

yC ^4: iW

tkyfyfe

*

*

<y,

Cj~Sy$ r^sr

.

Jlr *2^ Ar^--^ Q^\ß:

4

U

yHu «ö* vy

c&~vy&fTr )

j

|Lt.^iy

f»/ v

v

f f

J *ni«. /wVv jJ&V^

rx-<r

-

^’V'

■';,

^\^r n**A * ^

ijy^P \k£ry

A

***/+%

A^lC

^r\r^ CJwdis^

jj.

*

r

,

***~^ T<-&£jfär**~^

“■

*t

/ v

f * V

*3FJ,'

■s^’ HT*v/ #

{k^

•• «Xy

lM-j^,^> &

y«aJa&~ ; fo*•&/& C^XXJK %rrXidljl4j owl

^

<h<Ud^+A^r Y^rC*^**L*^' > C*^Y'

^ Ji^ ^

Jfeu %ir

~

ßp^-fr*

~

U,

■fl

1

tAj-

*4L-1L iJu

.

r^~Jif^ V

.


' ■

/

-

I

»

.

/ V

/


*

i


\

I

\

/ f

V

/ V

V

\

✓ *


\

\

/


Profile for gnosisclassics

1Paracelsus - Mercurii zweyfacher Schlangen-Stab, 1679  

Subtitles : I. Glücks-Ruthe zu Paracelsi chymischem Schatz. II. Menstruum oder philosophischen Solvens universale ... samt dem gantzen phil...

1Paracelsus - Mercurii zweyfacher Schlangen-Stab, 1679  

Subtitles : I. Glücks-Ruthe zu Paracelsi chymischem Schatz. II. Menstruum oder philosophischen Solvens universale ... samt dem gantzen phil...

Profile for dirkjan2
Advertisement