Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


.|....|c,4|4w1|..|.„1,4.)

4„11 4|

4

Tit;

1

1

\ A

4

i

i.

4

g


c* (M71

ZFO4

U"MLямБU7U78M8U07MLZX6LU7

l 900000160880


"

.

c.

x?

„


xj4||

. 1

.

I11

.

'

[v. 1),. 1.

L

\\

.

.".|..

N

s

.

v

.

u

x

n

lxi‘-1‘

4

.

1:.

Ln’

‘\.'\.||\I|‘\\\\|“.Wl\L‘

_

I

¢\\\

...l

I

1

x

¢

v

I

\\\

Ä

11

x-

In»

1

.-

.

l„...'|',

\


WoW-WWW '

Oytso

Octsc desz voox-ooxdelsindö Ooglzen vaude ondercoeckec der Wvlffcvcc Hxedicancen _ mx _4

Uerc1xaringhc van ham: duy [tex geficvce kosskende/ mac.: met bindende onchxsfkefijclzeydcinc mid

del tot mindxcingße de.: :ÖeccenÜ xzartufccxnzpsnuycgxze-:

p

-

geven doo;

* I). 7/'. COUNTRY?,

.

"

WISO 221312 v krYMWlc WM k_ dsn mächtige [WWW m Hefe m' 4

denuuczxmde/golkeleaedau

dscziädevandsfexpföx. .MxxFzF-ÖN'. 23-. - x 7) * *

I17 Oogheeenfcbalckfoo [MW Li-ßzom duyfiec zgn. FHNW-cke .-2.- c-"o--Fe- 5x) lacobu: Wjgocu a» *Foxx*

*

&xxx-FIFA Fxsc/cekxja Mä- (eMNc-y* NWZ

4

p

.

h

. (Uma, Now. 1608,

-


.

4

m

.

.

. .

Q

...

.

.

'

Y

.

\

.

v

4

Ö

'

.

„. . . e.. .

.11

Wk.... r

_

y

a

\

.

.

.

.

k

.

A

.

.

n

.

.

.

.

a

. .

.

Q

.

\

s

.

..

I

.

.. B

I

.

j

p

I

I

.

Q

.

. I

I

I

I

.

J

q

.

.

c .1rl.||l ...|1ll\‘ »l H! TT'. 1 \d-I. .\l .

.

„o

f

x .

2

r

.

4

a

.

v

I

.

d

.

X

. .

.1

.

. .

.

a

.

.

_.

a

F. .

Ü

l

.

..

v

.

I

4

l

.

.

.

.

.

I

.

.

,

X4

.

'

..

. .

,

S

:

.

K.

. ..

.

. .

.

.

a

‘.|-.-¢|.-\‘

4

a

.

.

.

.. .

.

.

.

.

.

.

.

-

..

I

.

I

.

I

.

.

.

.

.

0

\

l

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

'.

x

.

_

\

.


-

.

I’

-‚

F

?Pooh-lahm in ~ die Boecrke “' ' _ verhandelt zijnde. Väm verkeerde_ efi rechte mid-k __ delentocveeminderinghe der fectetrtal: _ ‚ ‚ 9.

g,"gbtimbbetlfivtrcbulhicbifinie ware Meere voor ce ttaen met [nacht. . _ e i 17.

g. Of dW-verheyt maer een 1521:‘ gie behoozdccoe-te-laten. 28.’ 4.’ Of d*Overheydr nog!‘ macht

heeft om die Deere te betreten. zz. 5.‘ Of de thxchxcfc/dgnder Wen kehen glofenxde ware nam; is/ efi waer-by-merz den waren wech ‘ 64.’ mach Rennen, ‘i; Waer-by-nfen den valcchen eff

ooewaren Propheten oft leeraren

Deut. _

'

- zz.6"4.i?7._66.

-7'.Ofde, O, cchxikr duylker- /ende k

allem/Loader ‚gluten der mentchö

tet aenwtjffughererfalccheydt nz ‚ _e h ' A u genoech

v‘


q

'I'

gvenoechfs-

y G

e

60':

8'. Okcmen nooclcicßtec calccveydt bevoefc uyc-leggingven of glofen opce Qfcvxifc _ :0c.c4Z.L6S. 167x' )75*.“,LZJ.'[86.'

'

F

T'

*,

x. Vaude befluyttngen .dev Con 'f

cilien ende Oynoden ende der fel

vec onfekecdeyt.“ ;„,

. k]

-

10. Onderfcbeyc tuflcven doungö die becdoemelijck zijn ende die nx vecdoemefijck zijn.. ,

1x. Ofencn Religio dooZdÄOUec hcytsmaclztbevooz-c teplanceu of ce defenderen. Z4.

x2.» Okcorcendxacht dcv-_ouderca t2 nuc ende. nodicv: 'S gelljcke 'Ixil'

heytin Religionsfake-NNC_

_

1x, Okmentgene datceccalccveyc nodicv _isniecen mach bexxtaenx uyce Godciijcke cchxifd condec die

gantF-*xnax tc vecljaen.- , »

,

.

.M

o

49-4-..7 x*

.

.

._ k_

-

, K

,

“.

»x 4


Öko Vteckcancä' c0c Ösjkc in l-Lollanclc (Zbrjjx-ew 731W; oncjcx-(occlc oyccn Mjäciclen Coornbctcä_ c0: mjncjcrmZbc

(Lex Zccceo 'enclc yatcjjlZbapö, xxkcolZbc ä:: (UW ' Codrobctc

(*0 [clact Zeljcbc, (Lacfx uetZc-xoß joncdcloolcn, eoäe 110m :ijne

äöliqßbcn äjk-Äjju? qqkWc-os noßlijn dem zijn, 772c [(13617 (ick2c11-wjj1Z11'm0Z11ex1,cL60f

läldm cler ßclqyjZco, CbriNcuw Imedo. -bec Uclfc~ » INM FWZGMJ tc NAMEN 2-4-1 xx LS--Weysxooeqßt we! XM Zaum- :Fj .

„ ,xXx-ex U2") 4N): m?: gxeexZ-Üc/c, >72

SGAM (Ne/Z MjNxxLkßÖc-:FN .- »NN-FFW &ße zz? *x/yeZzFc/se Sex/TuRa? ztZzFc-xWxxZYWFe-x 47x

Note-y &WGs-We- WNFN* i2- MxZe-xsa- Ö3 ?-

FZ

RWE-y*:


Hey-N!,- mzet/ZZ: 47x17- Gage-x XmxMW-'e

FSM- WZxMQexeÖXe/cxx .PF-We- _FFW a?: Z/xßÖre-&ey-,Yje SNNSe--y/öex/esxä? Me?: xxx Mix-t 7'- e-Z exyyäeä-.Wjx Fust FON-HKM 'M78 INN-U sxNcxjep-N >24 WFjxte-k/eeyz MF-We- UNZÄLMZWZÄLÖ (zZ-xi) NOW' Nmx i7- XZ/Yx _xx-ZF M H: F" :us-xxx- *YZ-MVZ

(MZ- :Fj- Wzey? 474e jc/c_ x4' &WFG-XFN *xxx-u* _xD-Luxe U42' :m76 ÖMZ-MyNZZ Betz/MW

1 t

4 *Ä 4

..x

Xe- eF-'c 'Upx-m-ete-'yu Hexe-Y Hjcx-/äxxczZ-xö_ ZSFZNFFF», NZZ-Z &Ze-y- eZae-x, *NFO Sie-F cyxxcSte/Fc/_ecx- &mx-NZZ *Mexx-xx 3/27 &c7

Zee-t. (NN-ey- M-XexZj-xx X482- ix/e Foxx-ß_ xzzZxg-Xcy Zce-yqÖäys-ZEZF, tmc-Z,- 37 M/xmcx, FSU-ex Te Faxe, NWÖNZF -xxeh-xxsWexTcu-x;

M) XM x4 Zecky-e m?: &gcc-y sxcxzxxjnyyoyXe-x, Fee-FZS) 72x4 FM tmecujä-YNNZG ÖCW' »ZF-j

&je/Lex MX;- :EBF-ZZ: >77- ÖWCYÖÄ- SMF_ cM-xe-Z xxx-Oe-SYZÜNN_ we?we* x4 :ZIS/YMM &cxc-NN TWIN-Wh DKNY-WN exxjjumoxc

XFN-x »sc-NM .-_ &F37 47a: NW, /öo :FF-s [Next o7) .CZ-FUER NFO-mk?, km77: Gets-NZ*

>47- gcxca/Fc Nj-xc-WcÖF-M Z-/UKF-:MWWW '

Q *'

NWZ.

a


xxx-Fe PKW-FeV: :A:Maxx S7 s? exe-FZ-u-Fj-Z xpzxe-xzce-x 'L/EWMÄYZÖTXNHMMZÖNZNFXZ “ xFtWx-eKe-,äjc-F/Ö Zx/e Syxx-ZeNN-FM47m .xu-ez- .22 Z-ÄMFMÄF 222c- exe-xray- axZ 1177W»

_Fe ame &ZZ-Me ÖeZM-ZeZN-ZSZexe-MHZ. 476x: NW?! »ist MZS)- mex NFS-MM- (AZ-Ms ' _72-*62-,77-»467 Met' ee--QxzZxZ-YGE mxxxx-Sc): Fe.

Z677 77x7 ÖxxxFcZe-ZNNF M7778:FaZ-'xxSe-x Ge

*xe-y- 47427 Z/g--ZNFN-x, acx-mYNy-xkx-Xc :m7 -Ze-xc m4: mxxe-NÖYNZ-'x/say Qe-Mtmuox-FZ _xoNNe-N.-a7"te7x MLM/ZW? -Zc [GZ-oe ws- S467 gxae/Yc WNWtmcMyzZcZmj-t M Wax-MSM.

' 3*- Ökcxxeyx. NLP-We 74W t, 74 yef-'Z-*c * ' Gex-FFM* .MBs-MN Uyxxx/aeä-xe-*ZJ- 7W 3M MEN-N : emcZxxc-mcu/ZSF MW ' 72W x27, :Zjexz tuxxex/N x- OF _zxzxejt 11mm,“, 4F.- M: Maske* NWZ-ÖAW.“ 2x.

1s Me!: 4W- ZFe-s/Mex cZ-'c-ZFMFFW J), F". Koax-Wem _

F

xF

w*: |[ä


....

*

Wan Z3 _eenighe ~ 7 7 mcrc

4.-'

Äx _Ö

" uqckeuvieciuxx? 7.

2s. OdecJongerenCbxifii..

7x

xxx-j*

N Pxcdtcantö Illegecentcxempel derxpafloß lenqualjicß. -*

'

(gtx-W,

'. .Allegecen dteffhxifcurebnwßqxjfilz .T cgen hoecfelfs ,. _

.

. . _

82.

k-x-xzß;

NpoWledesConitmß-vYDf-_Lcnz- 7 *- *-925 WeloftendecPxedicante-jÖdel(' * , Q " *' *C93 Dfe Pxoqicamen ?Zerifpen-Cooxbhecc tetecht- i7.. . 4733-1 Neun. om keVxeznfyfelfßdoen. _ . Qualucß tgceuwcl sghefxhxeben. Bexifpingeljjdmfijvanniemndc.

:Zeoecmen hack epgen dxqmcn.

7C; 47.

- - - L 343,12.

-

k

44 xoö.

Ende dick-sen _b1- hemverjtectx.

-' '

BeflupxeuqxmWk.

„ F. x9. z,

_x

Ende Vewufen kintfelgckOp Zöloetweccn dmg." - “ Blindelöck vxagen du JOE

.

-

86. 10.44

_

' »

2.7. 2.0.

Zßxedjcauten Calumnieren openbaefljjck, 77. (alvuns flouchepcintoverfetcep vaude_ U. fchzifc. . _ 9 . . . Med. wfllenzfin Clagers ßnRechtcrsjn-haexclkp. * > 46. gen fake. * , ;._ 4.,' 33. fielxendcr Confcfentfen vxphepdt in antxwzz. Concilten ende decrccen onfeker. ' 91.-. Cooxnhereo dolingen. D' 3x1. x79.

pxedtcqntxx.

9


,

.

*7 '*

-

_

-

J

,Medic-num van Delfc delvenhger epge grgchnm .Deccete21deLÖ>nq)enon[ekec,

.

Junge Cozxnheccs. ?le dolingcnzän näechexdoem-[öok. Wanneec-meq M. Qqlcngenleecc vecfiaen.

x2„

x z, "z, _x z.

ofdießxchxtft Dax-MLU _ : au, ExemMd-kWqfi-Leilmjfbxqyubydm Pal-WZ* tex).

' G

'

x73 187.

Gheläckqvrßkeptln Revxgions "qkm ander om lantfaten 1s auc ende noocltick-cot een-macht. xzä,

*Qeneeffch reglmenc wenfcven die Pxed. tot keel. plaecfente wefm.

_

. xzz,

:Glixcßxqxcc 16m. wtllen fx- geloofc hebben als die “* ' ' Y.. Ofx'- fd- - uood-jcbzfjn.

'P C4. zr.

. Iehoeß ho aux/dw "elfdie h. fchxifc verfiaefgz. ]_2Zeqoeftenen_nce'c. ' ' . m_ EUR Pxeo, fehxxjden haex Glofen meer too dan of.

Yxfchxxft-

p

-,

-

7

-

-

-' x8!,

Ye:GoeöeßsgmdteYmcaetxx-zütz. JmuZggeudexPxrzicaÄten-

Der JangerenL-(yc. _ K*

8.

4 d

4:09;

- -

5:5_

mn! kettecddden fcxxamm die Med. hack lnmjnge 'te vejßdelf- ~ w y . . 24,. Ketc3eu1 mogemziscverhmderc wozdcn mer d'O

-k-evhepks fkk-e?!- ,

:

34

L. Pxedicautö Leecen [elf tghem (3 in Cooxnhect we

derfpxeken. “

j

_

_

9x;

nam [ejfmfddeiuyc daerdooxfyhem felf txcexe

:Foudevecvudem " .. _.

x3. F I

,

wa;


l K]

*

WacLerakm men mach gheloven.

63.

wanom Cove-there dcfe Pxedkcantm niet mach houden voox ware Leer-ms. e53. Bande Lere die-nk oprechcvermoedt. 64. Leere- moetmen vooxt aenqemen pxoeven." 6F. Lichcvaecdjcvepc der Pxcd-cancen. _ 3o. .dxedicanem Locke op_ blgeqc ,om Rcligtons fake-mix Logen vefchaemealtylZyn dtenacen. » 11.6, pxedieqqten ?open oMefonden. 70. NC.

pzeoicanten ?ouden dqcmen met Macht der over_ yept denwar Godtf-dienfl [al vqox-fiaenzxo, x74. OfmZ doox dDvechepcs Macht de Religtebehoox

te planken xndm befchermen.

» e 134.

Jdxedicänckibecrouwen meec dWverhepts Macht dan die waerhept. 14

Merckceeekena vaude ware endevalfcheäexophej tk".

FF.

Middelm ecchteof onceehtetot mindrejnqhe dek fetten welxke. ' x4., N'

yet Net fqxepoödeje ?szeyvooxderbogele oogö.4z._ Nodichwatxoni d1e chxtfc te veeflqen. _ 6c. mgc meefi Noodich is om Gods wuce veefiae„ x08, Noodt-rgedcauders qgZwulekeue. 13x7* ozngefonden loopen defePx-dßcanten.

70. x76.

Qnccouljjehar-delm die PxedmanDelfiq

4e.

Onfchamel zvn qefe Delfjche Pxed. 3:. 87. Elfe!: hooxm verftae eec ho Qoxdeelc. 48. Oordeel“ dezer P. ls veckeerdt noemende-tqu ade' goeoc,

8_

Qoxfakevan Coqxnherts fchztjventeghm defe 19x. duanten

x. x.

Qvechze [waere mag die kecteröe nz berhfnderiz-i. '

Gverhept'.


-

--l

Gbecveytbehooxtmet achtdiewarcReligieboo ceWen-foo defe Mel!, lenZcm. -' 1046,* DitvechoqpödefiPxed. oatdOvcrhkykfaldoß-zä. Ofmkn doox dT-Qvechepto macht celigie beyooxt c. planten oftebefchecmm. > 134, Med. betcouwm txfOverhepts macht* boden die waexhepc. “ “ 14. . wtllen van vxome QverhzTpza-inen makßm. Der-recele [wmv-ot intOverfettenvande hFchxifc

oheplcechcbpcaldönä P“ “ '

;

144,

_ea-ukgefchudo. pxaearx pöghm dtepzeo, wedecoj. ons tebxengm.

*

'

-

"

'

9c.

"Comag van Polens vermgerde KMU..

u.;

Pxocven, more-n di. lem vo-oxc ae emm, s7, Med. pxkjfen felfqgeen fd in qhoxnhect fche[om,49

. Pxoncken mu heucefondeluchepf.

- “

8*

Pan ware en valfche Pxoßxzecen merkte-BSZ. U". ßetQuadejfegg-n die PER cezün.

an cwe Qnade moetmZLhKec minfie [si-fen. _Wntfche Rau der 7x* xkdicaöxf.

„z,

xxz 23,

'Na-oc dooz die in eenupterluckekercke willexxgaz. .

2F.

Anders caetmen upt noodc anders nyt keure. 1g“. Pxeoicamö Waden meer tot mcnfchö dan tot God'

[ur. 176. pxedicanceu maßen hqkk "elfs Recgters ende Cla gero in Rellolons [äken. - 4. , het Oeneeffch' _Regiment wenfchm di. Me. coe pele plaetfk!! kk Jon. ' 1x3, Dat het Ruxk-Egoves luden Ned. io mogen [y nz

WWE * “

7.

S

"-

'

72.


12-. -. dxäjrxt Zßyzäveejöxöözßköytätegeij du pxevtxaxSß Oozfgke. H _ . _, 17*_ K? udenfchexjjeflxe- Öchxzfteyxz CooZnhZcKHeYZZZY ÖfzdlehxfchxiftDu ficxfs. * * * 'ä -

GFmm om aug, NW te ver-ikea swxcxjxj? hoefi.

.

„ »

>

(U.

Warum die Y» fchxifc tcvcrfiqm 'Zqodix-_h is.“ or. ?xßeypfc heeft volmaeckccvßxkclanng-_e ou ter .Bay htpt noodlehts. " -. 1x0. Remake Nschxifc nic! en vemoxchtwflwxtzcq om behooxk; * *“

.

109,

ZZ. Hchzifc mx-[hzxxzckgrx-:xe pcxyzxzntmop. m, .dßedtcanten willm Tyzannen mama van beam_ -Vvetveyty

'

*

Z

.'

t4,

.. Wülmanderenikc toelgtenügeuefxx wulm daf-y men henluxidetoiläce; “' ' , ' zZ“. Lichtvawdtgevcugndecüxqedec Pxedfcanten. Q 70. -Jsxedtcanten wlllen andecön doen Derbteden 'tgmef [y felfdoen, - ' 39._

. Mn Deco-am) . *

4

-

Men mm Dccfiaen eermen Oordelc.

*Bmcfthx Vxqghm dcr Pxcdfcantm, .Dpotcccjjclcc Mage dcrPxtdicantcn _

177. 48,

1 72,_ 7c

. _ W* pxedfcanttn Wcdevpxeken hooxfelfs. 6.- 97. 'zdxodäcäncen Wmfche is aller fixomen 'vrocclte- .47 [JZ.

* - - 'Plum Wßflr 7x711 dancbehooxc.

-'

WßJfenvj-ntfekga. op; onfekcr; Wyfen dundeNfchzeft opc vernuft. 7N

- 133x287.

N. 7c). 5

Met _hack Öomuiijckhepcpxoncken die Med. 8.

Xmdmghe der Lcecaccn moec vkßcken ecccmufe. . » gheloofc,


.TC

los .

.: - ..

'F

.- .

Yecktßnde ghefqfifithz -mskd k' "WARUM Wk?? .

ZW.. "Ü" ?mem des Ovekhepts mach guten kmterkk_ dindecm.

,

e _. _

-

I k.

.

4*

'

a..F

'

G

.

Ö

CLX

ENNDQ7

._

. ' . k

'

.

Y

_.

*

*

.

.

p

L

,

q

. *

N

e.

* ,

.

.

.. ,.- x

f .

U..

.

K *8 l .

.

, _ l

1

1 Ö a

q,

*U

*E* .-

-

e

",

Ö .

'

k

.

j

l

F

,

.e

"

* .

i

* * ,'J* _Q

. *

NJ'

.'1_

x'

-

1

_x

*-7-* ek.,

*

e.

a "f

. 7|

*

*

* p Ü

x B F'

'

7

F

K

i x B

Ö

*

'

.

e

*

f

-.

,. *

*.-i .

X

,


_F

5

-

-f

-

,

-

n Hock-Water;

*

k'

~d e des Wpten etter" vooe-ooedelsfnden Dogs* * vaude onderfoecker der Oelf feher Pzedicanten. t.“

73-97'. Dy-lnyde fegt/dzmqn boecxz* km1_ dlent tot minderinghe_ van mijn aenfien dat ic mepne ce heb

ben/ ende dat Oodc mpeeteen Dwees ende ce fcharxdemaectxals ic mepne fee.: wijs teziin ende grooce eeee ce behalen. Wem mtme uycfinmchepdc* [a] eenen

tegelijck openbaec qeoxden. . 2.*

z ,- k, x.; Datisecfi ernntch" werce met cpoe?“ ene- -b- ende fchatnp begonnen twelckick uwe MMS,

ghewoonce gaerne toe-gevetals die we]

*-- W* wendet-nelichcelijckerzjjn oudefchoe Fre-a, ne/ dä zvneoude fedö vecwcrpßwat an deren van mp houden en weecicle niet. Meer feet welweec icw dat ic met mim [clmjven met en focclee' nnjn eere/ofmö

jeden Jlonfle/ meer Oodes eere eind; --

m n


G!

toc mim berachttn- Oo weectck mede feee' veel minder oocmoe

n ick behoxe ende we'

Oodeqxakenmmde n lux-zn if. . Dooxtfchxijfdp aldueßWant J. . . 4x7'. onöer yie

perfonen des Cacholncken geefchp zrm ghevoelen teverfßaen/endealler der gee

.re die nzec hem dee fchoone_ waerhepdk alfo vmen/ datfe haer allntskpxjj ende' _ ledicl) [Zoudep van alle upeexlqcke pxo

femevan relxgie/ dae (Palme [oecken njmmermeer omden. , .

4. Wfeljchc gheloofe) we're [icht bedxo

gen. Jude Ro. Cathox-Religie den ickgheboxen ende op-gevoedßpaerinne fie

ick gmte ghebxeken: inder Bxoederen _ Religxe geen clepne.- maer' fitde uwe (foo veele de leere aengaec) daldergrooc fleqtc_fchnckcmpdaecaß-dewijfluwe

-

Meng-e de warqchcighe ceztjik/ ghp "ufo mp ltxqcx/ alsxcx verfla ende fie/dam' inneftcnzNWerdjtfuldplancfaem doe. Dns [Zebdu-tte wijcenu niet bewjjfen _dan fuicx/ ende met mijn ongeloox-dae

ickuaptoc u gventepnce niecm mach _

:Lt

l4»

F1) ,W27


or-gcocu-„Toengucuok m. num .oc-Kyu

,xdeecjcß dae *xx-odcin .ztjne belofcen ge_ _trou1.s. .om te binden/dan Dittnaeclec ghplupden um nxcerdermot(

,hcdbenxfoolangheglzp vlljjfc in nmjfi trouwen/ im: ,ongelode/ ja in u opentx

ltjc wederfpzeke van fo veetecläee vafte ende nnlde vewfcen des ulmachcigm cfi

_wdcachctglnn OOOOÖ alle een_ -dxgchtelszcß :lxoudende niet allem dan ; _een coerckelijclee: maer ,opentlncle den q.

;wareooedc-wooxdigeninende dooxZ-,e

'Um Chxiflum onfen Lßeece.“ .

,

7-

*

F* - :

,*

_ ,

*

x;

- *Jckehadde* gefehxeven die ddl1nghex1 M7, -

fxhadenje te zijn mc getxjoedcx 'ttxfgelxjcx

_dauer zun fielmooxdeljxcße dofmghen/ 'Quer bp oock dat. dee fecccn vol -ddlmge jzijn/ende boden alle dee noth/ dae 1e( _ xzoude dat ondec den Romemiflen ende

“onder diefectmqoc zijn (dare lienmten exe-m.. *Ch3iflj. Diexzuyc beflupe ghywpdem WNMT-W* ,dat auc due dem feccen _ aenhanghen/foq

s-e.

,lange fyfulcxdoen/ mec en nwgenghey_ fhduden werden voox ware. lttmaceq 'Chziftixendemeyucxdp daeedooz [Druk fdicocemdkeentegenzmpfclve. _.5 ,.

' Ickefeggedder/ndchnergenxddeealle __-:

_

>

.-

>

ddkmgen


.».„'

.,

-*

:z

_'

.--__._-.._-"-

-'-

'

*i

-

l7

dojingljm ztei-mooeveuick zijn als die! Oodc danc/ den ondeefchepc cuffcheil doiingen dieverdoememc_ 'zum ende die ?nz enzijn Ddoeinetilekenne-Dus doedp

mp hier ongelncmec vecvqlliiige mim dec wodedexende met opdichtinge van *tgeneick nopcgedaehcvele minder ge [pxooekenyende noch vete minder glie

Fcwevcnhebdiufoonlle voii-We verdoe FW* .je/jim

melijc waetxlieve watch! -wp alle! Jaoocgpuepden fewesfoude doc pemät* Z" U77? Denim-af,

'ändere-en uwen feine decren fegghenc' -ick den-,fonderaile-dolingeny_ _

--Tandecfluf hlfc-,inne-is dievocixgaedi genieße wanc dm verandert ghp oocl. .mijneewooedeii/die ljoiiden ce zijn under due feeeen.“ Dic-verdeaepc Öhxeefi [ego

-hmifeeeeneaen ce hangen'.

-'

1

7

ats gheen

-dpxechtichepdt. -Want iomandc mach

?Idee :eenWÖefce-elsiinxoitdex dieden fc] ngen...

e oder

,der ode _an e_

d

warekertke God's veefcvexxde te zijn:

l i

.maecniemanc en mach- een [ecke gen xßaugenxJck- mepnc a1 meteee Herten) xconderhemtelfafteicneyde vädewace kee-ene Godes“ _ - ditwe , „eegvphiernafelf einzeluifeggvenxee weten nennen mach

d

:znn dnderdiß WMWMM fond-c die Ü.“ 'EFM ÜKWÜÜLW' endeUfW-fil' am"kan" Nuke KM ,.-. ze. . B Im


î

*Zxßß-:xkxäac-CaMWZY-VZZFNZZ

1

‘"

IJLVI‘,

(Dml-lllébgij [e

,j

7*

I

U

maar‘:die Fonda g' da* Wdoox Gode

:

kerRe" ”

mcntender Ch ’

elck daß?? mw" ljvbùgn „mìmüg: ‚‚‚‚"‘—”“9"“ "=-mmnù„"‚ì'ijfï"'î“w=zûijùùm Wan m!‘ ’ nenmm 7 IWW-dcn bed8o‚ n o a

„m, M„ „g?

'

y.

blocken onder uäaâîg alm‘

ea] lanckfa '

“fwaflchen-

r‘ ew mm" N(

[ul.

datmöul ' *"d*,dätn1mcaxvW der versvä www‘ ùälelgîîgzîiijültantí nmoeck mecveelemgm enderfc

'

n1ccrtFOan gm h "WM" gvcdejoz. ‚LÎIJÎÌÎ M [NZZ:Ü?" (Mu onwjm Mt* 8.*

ËGÎI, 4 deva" "Eïbîmzngäxlîggzìrüï Welver

îîîîîìîî‘. mw‘ëîïìîá‘îéfäàïâ'î"‚‘;‚"Γ‘„" “"‘ï" x ‚Dev _, _

pe em'

m:

‚Ì‚"‚‚‚Ì‚‚'Î Èjggijîîfjg ulJv-‘ËËËËÏÊÊÏËgìnläu ".Ë‘.Î}’.‚L‚ dats ÜIJIJÄÂÎÎÎÎÊÏÌÊ" Wu *cx „Jìj - *W , w‘. ‚.‚ {mm . 9,_ Üfltleràmùg; (m:' doch um ‚ da, k'

'O l

IJ- M‘. olwlupden noc W - . nnen/num v". v. ‘ze. _den felfzijcggre?, "Wim guy-km_

lg‘;j‚’‚"“‘Ëäâàgvnrûnùîlìgg:

gggäìgar

“ ‚ y _ WDW/ ende of ïùmmèsf; —

Ü(


OodeaenghenaentwareDaer teghen 19 -- “F7 befpoc/ lauert ende kettere gwplupden NW“

den genen diewillende Oodes menten-W* 7/: i

vuidich 3 bevelen getroueoelqc m ChZi-ZFMF; *W [to gizehooxfamenxmdedie Oode _vafle-_ZF-:NF „ lijc geloven in znne memchvuldighev „FZ“ veloften/ in Chemo hopence verwerve/ Mm „.4 *cgene Oodc henlupden veveelc ende dat ,gp-je vn hun beloofc ee genen: nieeandersdä

ofna-Oodes vevelen ende beloften per fect te willen woxdenxeen grouwelware doox Oodexmde een _kenerfche dolinge.

aachen die H. [chem het quade goec

-

:nde-her goede quaec noemen: waer da. enighefiuck nictgenoech om elck te dot.

-_

?lex-jenen uwe gherefozmeerde Refoz. 1e. 9. .Sp-mijn- [eggen det Kupfer kaerle “

*nde na hem die Conmg van ,Spam

xieet verkeecde middelen gheveupckc xevvm/ om ieeeeecnen ce velecten of te

:erhoedemfegdp dat ick daer mede go ioecxxfaemte kenne geve dat een Ovew rehuidich is die cechee middelen :e gmmupeken. Hier af maecke nu u :lindf- Onderwijfee een grooee feefle/ .mati-inan hevvende in een onbxeke ijckee flricke/ gaec hier van inc dxed.

deydemendefepenlfoo. e

B

u

w. Di.

-


i .*5UN?, * Diet-seen **-.-._-Ä'-'_'.,'- 'feu-[aeckejiäerdpdeuß NYC-O . T NZZ NZZ hancendeliefMbws-Cdomheecßßwe'

zzm.: ?x-»inogheniettm/--de-weleke gheenx: eli :oxu- :eyxngions dwanckint Klee-nmel) inc-grad'

e-e/xe-ÜZ „iz“ dievandeMfislfixaec-»neoghen gedinn LJZe-Jfxe; revephepdt henden *dae-een ieghelncl. JÜF","F,_'_ woxdemaen-nemen-wilien/vooedeva

MMM Z :mach wecken-wat hie-wit.- ende erfin 4_ „Ze" :hafctgvexlupdm "cream/die dWdee. 7W „ZR-M/Z heptaenporreuxdls-diebehomdenwae M. ,„„x„..ren7*77“* fe n x 11 ac - 2. deamFe ,iceeeeßierfeggeiekmaehioioonehece 7WD!" 2c *nem

4 if bcfien- xioe defe pzopo ine den, O - 3 . ee _ ce i. 1*- len -gebxeipeken *mzachom die geote quadm/ die; ind. doi

iingen gelegen zim ce belecten of ce ver. “ hoedemov-.r een kommm eghenexdaei!

lmede hp hier ende dan: onfe kecekmbey

.

nrafemksmden welt-ßen gheleerc.; wm deceenDvenchepe. hu .vooxghemelde

-

[chuidichkeeedoene w);

-. „ißoixz- -

-

.Licxyejdenn

- 7-:

e *Il-s *FN*

_Dat ghplupden hut-very mime-aen-hangers/ dieen- he

-

nieceemdeerickafweees mum.. 14x1 liefhebben zijnderxmeeufoi-ckein)

denuweonveuneuchzwel lief tei-wilde » e--doozfake wecen? .'71 :lien opmtliicß den e.

„*.7

. M!

... K; /

.

x-_x „c,


tckcotmvnen felfscofl

und:pevitules

mijkr-gancfe uvm beitet: e- cotihmluy-x

1

deeende des-Lancs welv -- enz-inc book! flame-Mende daemghmdacg p . wcdesxgnesconf ende tom n)de wc a deeNomen-r_ xy ?tum verdzn-vf- _vanqel1evevznhepdc> _ pkallo man [o dogeeclnck gewenfchcx- _ "*7

.pde hy die New-Landkfo die.: bekoß tcxkhezqnde. Pevben dan allxn vzome ende onpacmdigumlupden mecfo veelo*

-UC * x ...a * .

xeqene omnm ce “lxevenx als om -uwaex

mm Ionfitthec-Mjn? ». 4x4. .

x. -.

i

k |

-3

*

:.

x2..

** >

,

...qeg dativkkjdox wma

denim-dc h- q -. * xtmen- _mach [Nelken: warmen wu is» wacachnch/ e! weten: dacxuen [oo veece-_cgeloveiqe-.tgaec/ tfotx j f' qunnnge vaude confcieq x9zunme 'gevxxzuycßzxekxmendedukgebzek- du tuen fxecmdereltgle cfpdan1nd1e my of in die; ndmx vxijelijck be -

mach/:fo

. .

evhalvk gßmafcce woz

den van , verheucpolrtqck/metgcj - eniffe qjte »aendm »lnvejuox een:

--x -* xdw vanuwen upcerßmke km2 - -.

i ,

*-

Welcke mai dnuwenmq

k* ichcbebdenaenpenMKoif

Z

nmeven-[qfgn mum mochn

:xp-ZZ

.

V m„

. tqxvencaxx

. „, . 1-, a,


locheneiw -

mede met dat u "nice be!!

Fpxeleen gcoocelijck mtfhnechc ende van

c mede nieci dat die ticannije Me?? mogvm fpee z in menin a? emecvepee e» u groteliz" behaechex u lupdem, e oo ernflhafcighe mannen zijn du

ghpd ovechepdcaenpoectoedue clean

W, ,„, _ nije meer dan NeronifchAlfoo die ghe „i“ z.. noegendemeeeemache om te Iiiomente

ee- ezäe, doen dachp-:wilde x ondecwulen ghe doochdedacdee Romepnen moehtefeg ghen dae "p wilden. lyierom tft cock dat ghp den Cameron van Recvoriic lee

mede gaecneinu :Öinodo fendt num] .bandenOemeeclecdie bp weil-en -aetich pafqmlliferende ghewoone znn fulelee [chqndoechden dongkzefoucen (foomcn fepdowacchepdc ce [eggnen . k."

-*"* 1N.“ e...

:„ Vooetsghelaec gnp u hiee als_ of tele mp [einen cegen-ipzeke: ende [enn-n: 1m- confielnck ce beftucken m defe uwe bedient-reden. -d-Ovecheydc mach me 'Keule vaude leetceriie tot pooxhoedin gi). van dien/-vetlaeen-_die verkeerde middelemfoo mach: dae.: inne dWver

hepdedan deck gheheupcken die rech te Mtddelmndvlte die [ace ick u geer

'eeoe alswefende “ioucere weernepde 4-.

x* :Q

>

K“


Meer wa. wine gbylupden hie:: mede Waee ven ick hier mp [elve cegens ner geimDaualblij-ken als wp [ullen ge nen hebbeeiwelcke. dee rechee ofonrecv.

te middelzien. Wäcdae duedvecheptdie eechee nnddelen dae: regen gevxupckee bmlck "oo wepnichtegen-dqt ickx op. hoochfie wenfcige. , 14.

-

: Want even [oo wepnicl) als icwil XFN-ekFee

noch Macht _lievve one d-Overhepde kee-Fete el ee bene-nen die Vaderlijcke gocdec eurer/etc eie-rencvepde dae [p acvepden doox die

MFA-Telex.

minliicke vermanighen ende die op

4F» 'of

refhteonderr lch

'

nl ommee liefliicK' zum*Fe m ke aenlocleinghe ende ware onderwij- n; N37. 'ingheytwelcleghp [elf niecen ontkene x.

noch en nmclic_ oneleennen die-rechce middelen ee_ zijn) neuem onderfaten

'Ä .

fdechvuldelnck_ e. voox-lioeden. vooe [clzadeliiclee dolingven/ -alfoo ick [ulcx als een Ooddelqeke Am in .allen O berau-den pxijfe ende eece: even [oo vlii

*x a( ,

telieclewxoee ghp fecnlkhafciglze :lux-den NN-XF-CC

mee.- u Evangeltlche llveei [onmie in F' d-Oveehencce planten eeTi-.xjunmieke

27-7]

H? een

wxeedehepexeen [olnicleelnck dxepgliem "ÜN-M endeeenäliacelijckepecnifchappe. ende

.nee dooxfelledwene ende. denkenden, (-5. :ein

25 4

ondeewils


'Pax-NN otiderwiisUtwelcb verkeerde middokm (Way-Sexy ?ijn/daeroqer ghplqpdö qfelf noch "on-z -ääq [gj 'ancx zwaecljxck hehchek 4 Vhcuren.

ve~fy

mm1 F'

vzijen onderfacen 'ce - fuwß grobe doli-ngen homme-umts_ um fpxp'

MM.

kemhet (mm1 dann balfctjo mde vec

keccdeqyceclcjcke kecclzkn - vzedWLf-_zudi nioghefi vecltqexyende osx-müden daee

-tnoegdy mx [im dat ick weiFcfpx-key ohunfins mp "elf-m 711W: xu.. kk( Wyk, u quade md. Tpcannxch- pm» txt-naß. u- lupdcnmiet mp1_ wcdßyfpjeke_.tclzx me ende leexdx» .bes? ZEN-col' conrecln 'M--SN „dcveW-mecmachc- ooxco ?EYNLM wann: "WDVS-die "c7 :köln

1

-ik-Ö* *F* äfdicxIlmogvknde ' waervcy ft» :NZ-ZM ni? umeetficxicx-chöe ?Ftuxuöcxxccdumm Fe.- toi m e mm _ex ec_ _c c qxznne

ä--u-x

cqevexxßu) _fund-m .ElPY meccecz-Izeccendnm ,Oz-QUE -ajwtjcg

17K* e".

ken/ende dat znn-velckefkjxtmtddcl m,

(3.77. x,

xox mieiaecieigexdef] [cum. Wu_- czndcä

,j _q 'K f'

*"7**N*„.- **7-2k5-*4.-3.-. .

,-

'

_.7

.-, K.. .

nietdsvodxfchxevewomemu icx e;u"det11_it_(di_en“ 'jut-mx' ßlfßmaqy Namen' .egxxe ehe-Hu_ (mix

.'K'1 „* *

...z

'- ' 'XYZ .-__ „ . '“*.:-'4:.,'x;2'._-.'x-,'*

3.x.

q.: 9

jjx-ae- onsmmett-:dax gvpkupdku of

“kokndeuxweu :dar GOD *j?':„-'I;)la-'.i* '“ ““ N; : K44... * / .

*

wmdq 7


.

*7

oeendenekheeeden comtvende *Roone

che Caehomcken daeefp des Over., .eine Ndecnevqoe hcnlupden “hebben xndeu, ..Lumen "Qqden-z Ick_ mepn ghn

Zur fcclt--fsqdhen dat fnlcx niet - ve noom _endemecce :daemon mem'-be'li1ooec"c'e? Veyiigh. ßcvxift/ niet.“ Lsoedelmndelenglei nix-der boeckenx Want hie!: gefcxixeyen afzqn de!exe die mache des-Qveehentmner noch_ node n_ ,es e, nuten_ m43. ,In fullen needed ogen nggen mee defeuepgven wooy. denxdat di; Zeperhepe liehqozcdeie waren.

.dx-FN » mee .mache voox ce_ me* “cx 4..._ gun vernoozdecs ven

de weine-V

enflt ende [cel mooede

[noise den_ ende ,Ochaepkens nn „, fox -,„. zbevql m Que doen wpulim den.» _ ,od :na uengen leere/ alfooj w. nu m “* enachc den_ ;waeen Oodeee

d* na voozeflam. fegdpdaeceege nee-u. q. Heer een believe .Afgqdendienfl/ wane

1-- 2 n'

were godfdienflcfp ful ul e..

noch mee en_

m7 endefeggendac gun

i wefendgc. u die-nie: ,fpze:xJm:mefg. dae glm“

w*

(Un dxuekj-*Ta- ene ?gm- n1ogl1eeooclc7::Z„ „Z" *MWVUÖ IW noch nz i1- Wce-lccce die . rechte .» k

x71?- *äbZZT-YLHÖ) ,FZ-MF 4 -'_.. .. .

2

*-

-

4

. e::


-d- W,eculleu„“,:'[?ßenieccqzßälZe-dz . me' *MW udl)

„ eW* - .x :WZ-noegdiie? m degedgeeläßöodem-ZF „so Wmecm gen/v!, [nyden„dan 77*' 7*_ *e- [oltlfÜ'etva - ach* * “

FX???-lYc-?ÄZx-:ßßHlß-Ülßl:llclNÄi-un-k?: »ze-JF _ek vooxÜ-n

7N*

tddeleno

eenß]

'euWm e Meldet"

AWM* Wa

l11W): "e"

_

-.4*

,

- *

-l

[FZ: en mogen ?Ö7

mw- vele löoxenenne oWigjex,

7' -- - t

cod?"

die R*

t' 3"“ lndmilüNx“ dam dium* Want

le dmgh cnlelm*

a

e-ZNT-*lÖ-?eieellöne-*YYNNY W-pxonccenu coco* danjgh* *l-mkpjcfi:

ZWluudeßm-„m, Do( M: capufiablac, N" NZZYaqat-UeZYÄcZnWMFL-*q belle(

:p-.e,ne-FF [MYdWnncäßYZulcepYZhoiqc-.en Z-_F-.F ' '- tgflk - lfchell ifchewet ,

phkm" de.; Won we 2512M' „an ce

doo-ld" d del* u

ncgäe"

o;

YZWÜHYoÄk mqghkMlveq-"ZZL-vkom ?m jndk ("gm

mee med-ZUM .ufl _

ellloeauxxäßiupoecxneueeux-x .

* uw" “douyveede veKWatidKMWKe-x; *

' * .i .ÄÄÄÄÖÜLederWWW-e»WWW


-77 äoomfche Caeholijckten niet* mede xenlupdec_ kercken dude? dat' twee.

Oncvindc kondp dien arm. bp u [elv .ode mp ende andere gheflrjckc end., [heknoopt. 'k l7,

.

Ten_ decden nddien gbp-[upden dan: .pentlqck fegc(du pxcjfe ick dae ghp cm

0X ROOM.

S?! B: m4.. aeften eens onvewtnpelcu mepnmghe eexdX/Zjee)

lyc-fpzeckqdae dWverhepcvehooxc oe Me! »ue-Fö darm Ood." dtenfl mecmachc vom ce Ö-Öukje kaexlcfoo wage ick u vie1: (overmits gp 9".- .fi/KZ :at 1ndefinite ofinc alghemepq jegc) of 1onderfacen nicc fchuldtclz en ztm ce ge

.oouamen d'Overgepdi mc ghene du 'det/na Obehoeene-:Zcßuxepne gin- mp nex coe fulcmoecen [eggtzenxa- Je vxac

:e noch was de Romnck :van :Spam nen annc-.Lxvianec weccige Ovechep. -efec Neder-LandenIa' nwecgvp [eg xemDje mede doende na 'cdeoooxen (fo

zluic hier mepm mc uweflkonc vom mz nachce den Oodl-dienfl die hp hondt

.ooxden wavezdupc-_vluchcvan dz die.

äiine valfxh zijende dle lcwedxe wm en nachuvcecgeefms helpc/qm reden _nu xejepcxJmm-rs s!? kondc mee dok blnc Kenda! ghp ergensineen wenige &gm

eringe dove wenige reclueccs .xu-neui Z;

hel'


..-27

x

hebe dewefendae uwe Godfadienfldie* ; mare ."71 endiehare vamh. Due mach 1

doc gqecnfinsweremne gem vooeeen & wetceiqcooideelDeKoninc na Spne- : gie dä doendeinaec dnuepgm [eggeni i daevn vevooxdete doenivervoodc ndezeuwe ende boom nnen Oodf d1

. i

dewaercf uidich aimedenaerdieip 1

fegge)

/fq

iiczijn mach'

* n in Äesconcearie.

anedeOodi' dienfl

i

ie im u glieboodex hevdp veeiaechte endedieOodf dienfldcevpqveedoodei , ebdp inne hevoect/ Anno. (i. ende i 1c noch op äncken wi] e die Eheim en

der ecpoflolen wnieidls dliemf ccf-n

cm)gZ'x'.“-f"n"n?ä„"e173?e"i?**7" " ' 18. :ee-.Z-ZZ-,I- : "i737 Wieallesen moegoxenteemeekeicnec- 4 .Ho moecdbx- _den neck_ bekennen ohp niet; zur linmelficle-'maer dubbeief_ bone Rebellen-indien MAUS?" WW?, rachticnisif?ioetendacdtezQveehei-dcx Ä

. [

behooic diewaee Religeeöquc weiche.

WWÜWWWWMQYZWY . ,KLM . '» i 1

e*

'

*.'.'.

**

.*

*

ichuldice '_

F

'

>

**,4_.


lhnldlch zijn ce gehdoxfanien/ln 'tgene .p ghelnedcof verbiedt na fbehooeen.

Waeeongaerne [nl: ghp kennen dae [hp znc revellenfo beleenc dan dae .ghn [ualnc leere dne.: inne/dat dOveehepde

lehtnoec _de wareeeligiemee maehtbooe e dem cwelck deverkeeede middel n.

:evxnnclec bp Kepler Caerle/ ende den eomnclePhilfppuml-_bpnalld [elfs al' een Tpeannefeh ,ghewele gbefcholden. -nde belemdt dan medc-daehec recht. mddel .es mee Dadeclnclee lteiden .ee ak

ocleen ende mee opeeeheewaerheydcäce xndeewlifen- :Js decalles waeacheeche d-ghp “ende alle die uwen niet en mache

nedecfpeekmeendeheeft ons ghebozen Lem-hem als onfe Ovechepde gheen :neenghe mache ghehade .om die Rele

gie/ die hn voox die ware hielt voox ee

- aon/ende die hp vooxdie valfcde hiele maendeee vernielen mee macht.: delete"

eichverftandchebbende [alniee neoece

'eggenldaeghy eenfllghe lupden poge :eden Overhcytindes _Comncc plau 'e-ghecomen ziindefulckeenache coe-c.

[chzijnem arvepe om_ die [elve men:

machts over den onljefacen ce .Wven dandieConing hadde. defe nieuweQ

ierhepcx die gaerne liebe Wadern des Vader-lanc


Dadee-lantsfopuden zijn tot haeeltjckee Tpxannenxende die onderfatcniu platt?

"e vandeverkregen vmlxepe tot dave “te nmkenäfieddect u nu kondp/ upt defen uwen verdecflijckö grache/-die gp Weiß i . 6.7i.

[the Puder-enten Delft voox ufelven". .

x 9,

öj

. ?unter tcglhenfiaende ghphier few' naeceelneklczetxftdae dkOvervepde be hoozt den warm Oodf. dienfl met hau macht voox ee flaencende al niet teghen?

tee-ende ghplupdcmofdie “etw-en opent* ltjckmctter daec-doverhept: vtdt welle.; »veoec maken in tom onderfchcpde m? dacdvverhepdts ampt is den verflooxj ders vaude upeerlucfle keeckut vzede- ke_ pfleaflen met gevangentfle denden 'tw' eeeWn fchqemt gtzplupdeeeuhtec noch mee opentltjcktelooehenm 'tgene ghp

[

[oo openemck :hebt ghedaen/ ende hier [oo-opentlmkbekene recht ee znmcs dat

niet een openhact onfxhaenelhepdtewat “kunft behotvck om te vewijfen tgeneu

epgenpenne ende daetopmtlnek [elfbe» I! »Nau-VIP.q-

“wufene ende noch dozftghp hm: na eo' mp feggen datdteleegheq wetten goede

emmom vthotfc;

:e

,xx-e

.e

'

-

.. - 30.

7:4. -

7x.

Op ulupden ghefepdeziinde “dae die .. _.

ueflncke


'ieflticlee aenlocleingeoocletsbpden |7* „Fuji, eexveaechdp wae de ware ondeewnfinge

veel can heipen/fo lange die lieiiijcke ae -locizinghe tot die ioghen were eoeghela. tenefiedy hin; ooc al rechewae ghp fege-,e wa. fegdp hier_doch anders dan dieeee watvecmaeh die almogende klare ende

lchoone waeehepedoch coe -veenielinge nande onmacheighe/ dupflere/ende le.

lneke loghete-fo langhe men eoelaet dae die loghen _ceghen die waeehtyde ce beide [eye.- es dae van een ondecwijfee al een weile vxaged die klare waerheyde

heefehiee in u dupflcrlinghen [elf noch die krachtidae [p u ghedwongen heeft defenwe forte beaghe waeaeheeliiek ee

beanewooeden mee def. uwe. 'haben wooxdenmochcans moee de waeehepde epndelucle doberhanc hevve. dit is diaec .Hoo 1| mede waer dacghp hier blinde iqck hebt gevzaechc. i *> ,

2-1.-

'

r. Meer [egdp daee en niifehen doee die lagen gcoce fchadeDacs ooc waeeuweee ghp nnddel one dae ee beleetenzbermaeh des Ovechepdes [waere [ulcxx [oo is te Jammeren daeeer gheen Overhepde i

mee zijn .Dwaeee waa- ine Paradiese ni des logens [chade in Adam vedxeve . .m3 .

ee beleetcn

B. NFA-XM.

“MX-Fuck

..... ....4

J

.. *


Zefbejetteiuzjjn dae niet Muffe biüxjhij '

K173in1 ernflxzafcighelxmdm hm han- d .

e

Ü). J'-..l

'

.

*Ö-.f

._ xxx-x 213. 4., „

p

“_

_ *

EqdkupcqeFec-wecreflücke-redenetij ä

_ ÄMencUckdKdiexWlmamcige waecz .7 z

mdoozhmondkrwtjs 'uccveexe eu _] .me vöcepen fo tanghecdw pdele m on'

qOhnghelog-ßjcnsaeulockingetoege- * _ßzxcn won ..we om datde logo-z daer en

-.

Z *. xxxfichengcocefchadedoevvecfxerdx/gp

' :Wdccde flucw dae vovenxdxelreflucki_ ._ * . gejzlockmgheenpeware ßndenMjfingf _ - . Wdtchfoudeäzcnt/eet hmm-vaude al moghende-„waechcpdtx alsofdtewaer 4 > .hcydcnittgenqechen ware tot weder;

,

&auc vaude lsgencewecEmOvechep-K Zaxht» inc verdjeden vWIteren-_ende x,-,„/„5',-

ncmelsmaken vooxxden: ghenm du

taei .ee-xx hsexleece utefujxltonnm vepantwooxdfz »

Gtrcfielijcke c nootfakemck-Raedtx fondec welcke die-waerhepdc het belt

, .

-

,_ Nite-n for-de? mogen bey-mum ceghen „delgghenz Ä --*-"*?*-'j-“ F. W __K„,K.7,_,;_,-~.

.-

,x ..YO L37» x

,

x

..

F5: Mctdit detde nxjddel/:eqt-“dke twei : ,. Mel-udn» ick [xggeduxexhtnnm-JK

' . _

, „zijmwc mmdcringhe-der [emu

--Bpu lupdm gvevocchtx te weten dat : dWderhepßx


[z.

FÖnerhept foudevtrbiedtn te [streuen Die' k, /f »re-MMV

Wifetpnlen ee nmecken vtrbtedtgp-lup

den u felvnvupcen nwtetn fo ickmetc- *"2" *M

-kenzeekeere ende Dtfctpulen te matektm Sc FZ" et ee Want ghp-lupdtn [elf en fult niet con

[o j Ü nen u leere vecantwooedtn. Die fa] fN-ZYZY_

kecder blijcken am daer tot komtx dan gm: nu we] cqndt geladen dae d-Ovwi hepdt fodanighe“ lupden het leeren_ ende -difcjptelente-enaecnenlxoudt verbtedcm(

_es defe uwe epghen n ddeltnde Ratde' nterckttunfoo dttKiaedt ofdae umw del ger-diene wozdewfgp mnrdocheumy .danujelf/ font dom hangben am delt uwe gemaeckte gnjght, . .

F

/

XW

e. :Dncicx ten gnlgenoemt/ date ondet becflaen wqxedooelnckt .flcajfingtx [up DOW/ZF.. dp u utogtlncß nbelgentals die u noch nz meet' Bee.

opentlnck en wilc Laken -nttrcken u entp- m!- -e o» ntughe nam . better-denen oder' een tt »Foxt- 7m comen mz dt mepttinge daecimvandte .tw-- so.

gerefoxxneetde tot Oettevtx tot 25ern in

O113tladt endem Schotlane. Welch. „late" e hat* mtpninge nz- vedeettlijever Aare int _eßdtct achtet han: Conings ve tnotngezttnsgdeloofe matt ont. ,fulclt wantn dat eck u onrecht opfegge wech 'entmen/[eggt tcßalfoo. *. *

-'

C

*

Z).

&mu-NZZ

.


Vayyxoe . wer/Wk

:aaa F;

.je

oyidexwiismwelck verßeerde middqlm over - 1 gl)pl 1dfufelfnocl1om_ k 'FZ 1*-, aerlnck geht heklaecvohruceq, v x 1»

w'

]

dccfacen te vqleccm " ' dat "x1 “uwe.

gr olingcndooxntenmm_ vxp [pm keux. c fentjn fianu bauch“. .ape ver keerdeqpceclqcke lux-cken - vxcqkxioudk nwgheu veruqepcnde vccniuden dace -moegdzj 1m lien" dat ick wrdZrfpZekeF gveenfins mp felfs- 7119er. mx -cekrxchx u quade md. Tprannxch- vooz- txmwxz u lupdenmiet mp1 wedycfpzeke- ...-57 . Leo-as...? conrecln houdt ende [eerdty -atdWv -

]

WM „ 'Epdcvevooximec macht: .avm fta“ QVZ-SLYen

"MH-xxx".

,6 xa

7 geh.

:.34 Ü? ofdie. . Akut-gli? l „4 :waerhmdx. (nick ey-(F-_NZF >- eat Me".

:>- V

niec mveetuothte Dacveecfbeccoqxvm

indon- menfckm heßql-efc h-lxooct: Zune-Z äcme. (of mel-Wet) houdem: End meuekx 27.111116*:

1

ken/ende daczun-bWt-de mxddel en

(Ü. FUNK. F4,

cqc mtndeeingeydee. fetten. We_- tzndo: niecdevoozfmxevewopxerjm "M - 8 ic/.eatdemlcfdten- nuc-mu

~.;'- -" * 'c7"*'*

*ku-xx*tim-du* u??? 4W“. luck!: :: .j'* _

,ZKM,

1 7 _ . -*.:-;_„-3;-7:,-.3,

-f'-*"“._.*f1....'-.'Z...N775

: 3*-*Z2-“*;

77

We ?omnemewp-az gvplupmq .of ..Mm gdac.- GOD f» „xxo-Äl-U

' .

H; „_ E44,( “ .,

wende 7

._,

4


. D' wcendewfhapdm comtvande Room (che -- - _ dser-.fpdes Over

hqzts *

_cvooxhoqlZy-Zen vebbeöuu

en eu„

n; c_ mepng

(Zur u! -* fogu „en" dat fulcx -ni-t , bt hoom * acmen mem Heyugh. ftljxifcy Met; mem Zsqedel- (bevooxt "ce hgndeun- Waqthjxraßxjn vql nuefl glqlczpder boeckem gefchxeyßn als di.

r acht dts-Qverhentoklner noch. yoox q

nmel', Ws- Op [nnen weder ggcn nmdefeuc ghen wooxa Zpcrhßpcve den waren_

Amaru-ec»

Kaen, M -z-ut_ glm u

h' dot-U?

--xdexs van

dew-u-G-oaf-dunfl ende [ul mooxde [neue * -.. eu-bqnde-Hchaepkensqq

z-cfqx- mv -- n Qusdoenwpulxm» Hum* .oqmde-qauepgenleere/ alfoo; w u -“-*"- hcdmwaren Gods_ dot-Mam. fegdxxdaec eegö 1mm. 4*_ een_ valfcxx-„Afgqdenoienux want

-- -.e|_1b_enz1d_en.wzxcö godfdxenfl-Fp [ul lmu .-4- gelovm- enddfeggen da; gmx_ meh m wsfoxtdzic» u dee-me.

J1mneös daß sw!"

:dxux x4 an felfsot

_ennemdac gun noch nz J),

- btw n. W-uxleece INNOV (Z f. .

'.- ... ._

-. -

' *

_enx ?gin- nwgvu“oock:-7*“Z('J:Z" 4.,?" '

*


-.F

is. Gieve- fulltn plfoo met udooxgaen. Wyk-nö!

Wat motgdp hier tegen ftggtnt foudp [o [tlfniet valltn in delt graclux van dz d-Ove-rhept met macht den Oodl-diect .-42,4 .taste i-'ff *MFS-M vehooxe boot et flaen/ bp lupdtn felt* 7.xx?, * vooxanderen gvedolven.- fouden udan die uwe middelen ooc die rechte dunckf tewefen. Wat geldet netnl ... jcöt. kei* q. 2', S'.

t 6,

- .

'

-Immtrs delt uwer en mogen gem

"ins lochtnen ghebozen ende opgOvott tt zijn indt Ro. Cacholuck Religtec, noch volt nnnder/ dae ghp-lupdtn doet ende legt vele dinghen ommt die R.

Catholijcßt Religit/tevernielcmWant ghp pxoncc daer mode/ende is vpu qua k. 7&3.

luck mederenu boden. Commoniz op-Z een Pxedicfloelen- :Dodanlght -lupden

76-37.

[eptu Bela datmen vehoozc capitalijen

k', T1439- ,

(datei dootlljc)als vader-nwozdcxen blac

phtmie te flrafieF-Z-.ulc gp-lnpden vallt.: dt onder der Rodmfclzen Catholijektn

Zanden ende defe uwe Löefanifche wet. otende ooclt moghen ontgaen van te

ballm mde lagen bpulelve gelepdt vom mp endeanderedie met wedeefpxeknr 7. .

uwer -dolingenu lupderweeldiglze tufl

of kerclttn-vxedt vecftozenx -ofvecflooxt, * .

u lupderwedeclpxtktnvaude-Meerretti -

MCacholuckcl-x


.neo-unde Caehofijcken niet* meZ( zenlupder. kercken mede? dan! twee. Onevindc kondp dien ficken bp u felve

1m mp ende andere gheltnckc end..

LÜEÜWWK

d

e

L

l7,

.

Ten_ derden nedien guy-bunden dan: 'penclxjck fegc(du pxijfe ick dae gm. tm 0F e" 01m qeflm eens onvewmpelc u mepnmghe SN( Ü? 'l7 mc-fpxeckndae d-Overhepchehooxc de e-exeX/Zi-e daten God." dtenfl tnecmachc 'voox ee mee xxx-F, Ge Ne 7F käenefoo veage eck u tmc (ovecmits gp -Öeey-FexFZ-x

-aclndefmite ofmc alghemepn _[egc) o7 -onderfacen nice fchuldlch en zijn ce ge

xooxfamen d-Qvechepdd mc gvene dee 'det/nat'behoxeneJckmeyne guy mp: .tex coe fulc moecen feggßen 1a- Je _bea xe noch was de kdmnck :den _Spam

:ien annmLxvjxniec wenige ,Onechept efec Nedec-Landen-*Jamoecghp [eg

:enDie mede doende na 'cdehooeen (fo niit hier mepnc un nwenkqncvoqe mz eachce den Oodf-dtenfl dee hp houde ooxden wareed-uyc-_vluchcdan dz die

:jne valfch Mende dee exwedce ware en nach u vier-gekün- helpe/om reden nu

efepc-Jmmeee gn lzeondcniecdoe vlnr ,endae ghp ergenstn een wemge edge-n ecinge dove wemge recveeccs Meckel?: -

e

e'


hebe dewefen dat uwe Godf dlenfldt? ware fpefidte bare valfch. Dusma

DYcJlZltcmfiZsffZeYue Me? des', ö oo; ee

e omnc a

a-

KLZZKLLTZLKLZLTLZZVJWFY LTM“ x q c zexxwue)end fgWlofc-*pe ?Innen-Fo

,

e am

?eck

cc a me naer u

ep -fegqUhem/behooxlljczkjn m *p gebe pol-endete. fulck zijn vecbode --odtce ghehooxlamen Du hebd

m .- - een van denden ghedaem mau? re cscqncrarißWancdeOodf diem!

ie_ hn-u gveboodex hevdp che endedxeOqdf-dienfldtehpqvezvondee dp inne hevoeec/ Ann., Ecke-xda

1c nqch_ op Nacken w!! edie Them( ew“ .

noZFÄ-?KÄ mYe-excTt-:Öbx f *mm* / tennmoenlinengelijö

.

'x “-'- -w., . e*

c

Die alles en' mqegdp-nlwdnekeeeeee.: e' 18. xexjx-“Zk-x '*7 km.

K

**-',».

:*

omoecohx-edanqoxle bekennen: ohp met,- znc flWelvck-»maee dnbbek vom Re-xelfenxindtendtdeuloggeetwae s *t

a ae

'

di); W


hnldlth zljn te gehooxfamen/ln 'tgent p g-hevledc of verbtedt na fbehooeen.

Werongaerne ful- ghp' kennen dat hp znt revellenfovekent dan dat .ghp name leere date innexdae dOverhepdi ehrooxe_ de wärtreligiemet nmhtvoot e aen/ twelele deverkeerde nttddel u. :einen-cke bp Kepler Cäerle/ eW-Bden :omncltPhilippum-(bpualle ,i4 al.

en Tprannifeh ghewele gheleholdem

nde behendt den nude-dathet recht. model es met Vaderlljclee [leiden te oi

aekenendem ndtrwijfenz oghpendt oedetfpeele

-k'- '

tewaerhepdttt

wacatheech? netten woche _ -d- l eeft *ons gheboeen

(anf-hoert als onle Ovechepdzc nix-en oettlghe mache ghehadt om *die ?mn nt/ die _hp voox die wort hielt boot te

lame ende die hp voozdn valfthe hielt oaende te vtrmelen met macht.: wtete»

.ichvetitondthebbtnde falnttt matte

egg

“Wtevyecnllighe lux-deu pogf

1e de

-erheptindes Conincx plate

Z

:e S.E 7 eo , *?ai-ches tmene-larvtpt om. die “felvt ,meet over den onuefaxen te ,gbeven

i?! Z

:audit TM11!) haddlßbdefZußWet-GZ e eme ' a e "WW"

ga

Vader-Lance'


.>

Bader-lantsfquden zijn tot hetelljckte

Tluannenxende die onderfacen in platt?

1

-fk vondeverktegen veilllepc tot llave 'ce * |l

ulakmKedderc u nu leondp/ unt defen -uwen verdertlijcke macht/die gp Delf F. 617e',

l

ftbt jsxeduancen Delft voox u felven. . .

.:

- 19.

3

:: Alnlet teghhenfleende ghnhlec felv. naeceelnclefc_ xrxfcdae dWverhex-dt ve

hooec den waren God.: dienfi met hau macht voox ce flaentende al nlec regnen' -ilaende ghplupdenlofdie mom opene lxjel. memo dae: doverhept* vedc wlllen -deoec maken in uwe onderfchepdc un;

dacdoverhepdts ampc ie den vecfiooxö ders vaude upterlljclle kercken vzede- ee_ 'Treffen met gevangenxfle aenden love

ece. En fcheemc glzplupdenuhter noch met openclllcltteloochenen 'tgene ghp

[oo opentltjcl. :hebt ghedaen/ ende hter foo-openclnck bekencrccl): te znnns dat

niet em openhare onfxlzaenelhcpdrewac Leona behocfuk om te vcwijfen cgene u

engen penneende daecopentlljek felfbe *wnfene ende noch dozftghp lner na to' mp feggen dat dteleeghen wtlcen goede Ü* **'

nxenlorlevehoefe 7_ Bpulupden P ghefepdezijnde „ W , 7. dae die ' .2

lleflijcke

(


üeflejcke aenloclewge oocle is bpden fee* texvzaecvdp wat de ware onderwnfinge zip-Zi, veei can heipen/fo lange die lieflncke ae »leclainghe tot die loghcn wert toeghela

tenefiedp hieß ooc al recht wat ghp [egex

wa. fegdp hxeedoch anders dan dicke! .wacvecn1acl) die almogende klare ende

feizoone waechepcdocl) coe-vernielin e vande onnmvcjghe/ dupflere/cnde ?e

lncke loghewfo langhe men toelaet dae me loghen _ceghen du wacrhepdc _ce delde lexn.- ls dac van een onderwnfee

al een wufe vxagey die klare waecheydc heefe _lnee m u dupflerlinghen [elf noch d1e kcacvtcdac [x1 u ghedwongen heeft Näkfjxxkfl.

defenwe forte vxaghe warachcelijck te Max-mn.. beanewooxden mec defe uwe, epghm wooedenmocvcans most de waechepd'

epndelnck dovechanc [ul-ve. dit 1s waec Hooifl mede waec dac guy vurvlmde luck hebt gevzaechc. 2 *> ex,

Mate fegdp daer en n-.Mhen doet die lagen gcote fchadeDacs ooc waenweee ghp nuddel om dae ce beleetenyvecmach des Overhepdcs fwaectfulcx/ [oo is te Jammecen dame gheen Qvervepde met zijn .Dwaece was“ im Paradijsy

*m des [WW fchade m Adam vedeeve .

z. .

ce delemn

a. t.-

. ... ..,.4

.y


z h - kebeleettwzlln dat niet kenne dünne. * “- dteqhp ernflhejcigheltepdtn hitrhai.- :q .

:

*No.7

.z d Ende upedefeewe treklilckeredenetie p ngenenelncledae die ?llmachcige “ wem

7 ?emdooelmrznndeewljsenietvtele en qilqe ljelpen fol-anghe; die poelex en on

.kcilyhctgheloghensaeeelocletunetoegte

.

Wilm-let. meet-n daede lagen oaecen

: A ixlfievenZgeoufehadeetzvernerdcxgxx l :_ - “

' :W-*dtrdefluclee .,- vove xdteleeflncke( nenlockmgheendew ndeewtjlingt

. _ xmxdichfoudexznn/eoe hulpe-vande al *

-megheledeqwaethepdtx alxseofdtewaee

,hcydcntetgenoeehen ware tot wedeez .Rent .vaude logenteweee v-Overhepis Dachte int verbitden vemleerenzende

e

(zu-NN „ _e ifclpelstnaktn dootden_ ghentn die „e- Fee- e; hßer leere nietnfxjconnen neeanewooxdee *

. . .

Glrcfieltjeke c nootfakelnckeRaedre fonder welcke diewaerhepdc het delt

: hie! en [ende-ä mogen behonden ceghen

:jxklgghenz -

_i .---“-:>*'*-*-_-;'>--ok:

- - "IA" LZ?" :

:k:

.- i .ZZ-Y Metdit dem ntiddel/-tot--dke 'we' »

delendie icKfYgcHeQteZrteheetnQde

' . -. ?zijn/tot mmdrringhe der fetten!

7?

_u lupdcn ghevoeehc/te weten da": _-3

.-

Wdderhep» W


FGderlJent foudeverbiedtnte leeren ef' "*7 7* D] Djfclpulen te ntaecleen verbtedt gxplupe Z-Ü-(O den ufelvelvupten uweten fo tclemecc- **7 7““

:nentetleere ende Difcipulen te mgetken/Lc. G::2 Want ghp-lttpden [ellen fult met con-MW_ 4, nenn leere veeantwooxden. Die fal,[>,„4„4„_ Reeder blijcleen am daer toe komc/ den

gltp nu wel cqndt geladen dat duVvw'

hende [odantglze landen het leeren ende dxfnpnlm eetnaecleenkloude vecvledetty_ F 71s. defe uwe epghen n ddel-eude Reed: , F

merckcnuudodtediaedt ofdat umide

_del geuolmcwotdewFet- mardecheum .danulelfx font doen hengben aen defe uwegemaeekce galgve.

-

. /

'>47

* ,Datjcxeen galgenoeme/daee ondee

beef-am :wqeedooclttcke -flrulklnget ful- om*:ee. dy untogelttcke-belgeneals dteu noch nz „ee 4.-.

.openelttcle en-delleleten-nteeckenu mey- --cl- r- o -mnglge vant .leetceczdoden oper“ een te Gelee/we

:eomen mz de mepnmge daeclmvandie xW- 9-gecefotnuecdö tdt Oenevft tot 25ern in &Feen-j' ädtendetn Scharia-tc. Welcke

leeeJelt-ieemennmgenz bedectelljever .klare 'im Edit! echter han: Coningo ve lljdinge zqnsgheloof' meer om_ Fulcl. wanen denen u oncechc opFegge wech

ee-.nemen/fegge tens-LFU. 3g- _

E

_

e).

.Kult-W


a",

-

. . 2F.“

.

.

.

,Sulckverbodtvan lereii falvan bi( dkOvechepdndefen eiwen raedt volgen-i de)gedaen woxdenxmecoplet ende mey "ninge ommedenOveeceeders vandien

mee ecnfice (tränen/of nienÖegdp hee laeene/alhoewelyfelnve fchijnteeflreckk m klepnachc-mge vaude Gherhepdt/fo_

[oudetop eenige enden ende m eenige fa ken als mee.: een ernfiighe racvt-x dan een flrafielijek ghevodc noch lijdelijcie Zijn. Mae.: [egdp mei-flex te weten dae

[nick verbodt [dude gefehieden met op. Feeom den :Overeredees dandim uwe ernfl ee .iraflensfoevxaghe ici. hier wat "treffe het [ai weten-in OeltZof aendeie_

kijveeofinc" Bloedtefegdp in Oelde/oder

[aiiemandt zijn die geen Gele en heeft? nf heeft hett-hp fallievee_ zijn-Gele ver-'h

liefen dan die ruft zimre confcien-ufxende, mit(dien mee aklaten van Leeren ende Diicipulen ce maecken.- Waefal hier dWverhepdidoen.- hem bannenuuldxe_

fegghen) upeen Lande.- Unis klepnf Lieide dae ghp denghenen die hiee doo; fnlcx gekeenc isxanderen/die hem niet m kennen- opien Baue-Banden om date .ueeeguaetd ie doexidairhter. -

*

x .

e

MW

4


Mate neemt' dnthpejit ban vererbt -'- (me ntlant blljft ende allvoetn doeexwat Öl *NW-q

l-Gberhepdt dien dotnZhcm bonne op-"ZJZZL" -tn Half. fuldp fegghenDaer komdp .ä nen-t :Zloede ende dodemDats wm Äegdp/maettneealstelt Keeetr/ Matt

.ls .een -Rebelle ttghen :- den Magt leaee -poe1tjfclr.-. , Meer _die Mogl

lrnet tnnlacl) niet het Wvtn van rex ...der name/ den dmgljtn glnm and .acute ghebmßp is gbebannen omdz lpletrd* * Öl" berbodt/niet . om dat lip

2m, aoeehpheeftmotcntmeee :|1 oefoe .l znn na zqn Conlciennt

exe-demo. -- c1le>enfxhcncivevodeloo -ltivttnochols _vooxttr fake vaude gc .vecendeeonlcienu-e. .Jcvweet wel- dae ttelupden . .-4 2:; hier 27. [oo. oepnichßux d-oitdt Pharlzten oncbxez ZZZKZWMZTIZZKYNNJIZZCÄZ?"

. x m rx. »an berlepixerz-_Fextde banberllooxder d( lupterlnckt litrckm-bzedeezntaer datt

-p wteeicft mtde wei beende-lulu doe e diewgcrhepemtttd "n emoghtn“ loz zenathctch maken als lp upt ondervin min allema-ns mondendottlegghtm

atghp die _Roontlche zCatholncke-t.

ixdt [choc-un aenxeccx die confcitntWp;

_.

L

x

dwi I.


F!?

dwingt ende den mem-chen dose dedem om [nnen des gveloofe. :Öle: mannen daeces u decde nnddel coe mitn vooefz» Twe-vn u_ lupden gevoechc/ alsby um ongerocregelaten ende bp ufoo hooch -noodteltgeachc. *Js datfnlct een: Chef." telljclenoodtltjtleende excellent mtddelx te vxoechzpdp op om df _Nederlenders [ttlclteetenfien. becfochee wzeedehept recht “ -8 ; l ce dee vooe

L

, . Z r_ .Wanne fegtghn-lupden mijn men mnge te znn dat een Overhz een pdee fionde toelaten een Ueltgte op zijn "engen handtop ce eechten' dten het - geltefdexie

elijc daec coe te lockex ende ne haer .veri Zatttlmtln woozden henden .met ware

onderwtlflngex hier Celumnteert_ ghn wem»,- na ghewoonten) "te-ondeewttfen." Wiek op veeegdnels dan eendxachtelttc. een lere velloten were/ of d-Ovechepte äntpt niet en' ware den gvenen dee date

regen leere te bervitden ende te bedwine_ genuEnde fegt hieran dat fulcx .ty-emit

nen raet onwtderfpeekelnckvoleht; „ ' ,.

x 9' ., . _ : Op dit laefle fegge tex dat gn hleenlee ntitt onvedachtelitcle den onwaeachce lqxle btmtpt Laken die ick nopt en'[pack .-'._'-

e

. l _

'oc


.

F7

noch ;_v_ee] min die une .nijn woazden fonden moeeen volgenWae deie mijn. middelen niet_ voeder en flceeken/dan (o [angediefouden _ghedupren/ [vom ha.

deieickooclaniecwaemen foudedaecna dem( ee wenn als emdzachieuick ware veudte wat lere men volge fonde. Oder coe [egdp met uwe ghewoeninclee .on

waechxpdcdac iclewel, hoc-pe_ hebbe. Nieeceghenflaendeickopeneiiiclz une, 'eucke daeicke gheen hoope en hevbe dz [ulce gefchiedefoudedooe d-Oveehepty ?cmdeektwelckkcfeive/nauiupdee leera

:enießfs feggen/niecweceelijck enmach gefchiedeDaer fiedp ode ai wat dxoom :iccorieghy beveche :met 'hee ont-row ßdzape uinnce womde ende neepnmge.

3-2-

.

.ÖoveelenCWekdelangendei-i. hee eeefle 'Lucie van pder eoe-ee-wcen een

eeccßeopeeeecheenop-zjm eygeen hani: mhfieicknu ,eeghen_n. [inne „ende _als

eooeekaroocqnaeegeaebetezqn-Dam

mnexckmph nu“.

nn-.ex-i-s.

- been-anime

73W? Z

mepndpdaeni, ,_ _ MeV-xu -_ edie Ü

Roomfcve Cachdlueieentegen d e uwe ende Ile-VVK?? .UZ


M' pleghtn ttfetJe-lilec/'nfen _len-beatMNwette? et fomenlulcx foildtpfit [o belt Llteecllcnnls Loncfchapptn/ al sxtldxtnutlnldetDlecmex1 1a Oupfen: clubs > e oe annge “met moge nc enw-eredac dit Wagillrntt Politijcll

inontficv ende die Landen _m beede vin' ben london. Wat waertgltÄlupdtw ?cergeecßeh-zeöxlzld-t omnlÖoocleztxfÄerYt op iRiver-y ee' Neem' e-jeexk n'e

?K-"jex-'Fä 1

l

,

/

op ge oone, - nc oop_

dtnedat dan d-Overheptaldeemtelt ge

leerldeetdedejgelqloeßxßetnßztmn-UM-Landf n* so ee ep ic eru en? “ en-wee' "m-Jssu dievergcck/fo [cenie-lei. lupe der ghtrefonkterden Bequem 'aende

Eertlhercogetnde den Rate-ban Sta een opeenxrt

.. 1 Anno. txßltkioßenr:

derielxhe ban u Oetefoemeerden in foo

Lelepnen loop von W-'Knno t F78 wan nut ende nootlixeeli/ Mate nu mt Jaer

1 F82.. Julchen_ lijck _ende berdertlilekx? meerden een religion et gedoge- meh.

Denkens mterbeeandtren? .

.

z“. ,:

5._

* Ä

[-

.

_ .Is di' bock niet we] ten dierlijcfe! . ..V4 sau.. » onfxhgm-[hgpd-Y* .

x

c

_

L


Z7

nnkehamelhepdtedaegp u nz en fchaemc emtncvljfde Jaeemaecdaecnateechef vooe een deederfltte quaetx-tghene ghn _doe hebt gepxelen vooet welveren ende

run deeLa-ndenxvode behooxlijcl. ende doox Oodlnclndeec _was unter ee Leere ke/te weten dte Ro'. Caeholtjcnen: ende khp-lupden mecte Confeflloniflen wil ende n leepclten dae.: denxven opxlchtex hielcdax vdoe nootlneß cn recht Mm

&u ghp nwelneetltett opgltectcltt helm ildp met allet nz toelece dat naer uwe

exemple anderen medejleeecken opctch

eemmaeeneentele deck du inet-cke die hooeuwaeudaee ?nc veemoecht) na. ntentlttclz dteRo. gtholnclteleetwes

doe recht neo; u_ om det ghnt vegheer

deemeec nu gfßn _ wtlle hebe 1| mee alle 'Anderen oncec [FZS dat gheen onfclta enelhepdt [od dent-mee gem terwerelc,

ze. - „Llenewet eeththeblxen die Luther

[chen md: g?? _ gheoefotnteeeden de?) teecdothet

ttehenlupqe/ en d*-2ler .

eecoghe metten "eaten genexalqcli u. unde-tg nedenden Ro. Cache-locken_ ee _ erelee he „ven leten_ opeechten; dan ee "nighe an er. _dee noch_ naer u leomen

ende utogeclixe veele lunvecder LM? .-

C

e

(W


.o

-

.

(Foo gpdie uwe dove de Lncerfeheaehe)

dandefe uwe onlupvere/ [ullen hebben om van ii lux-den neve iitoegelacm ende ghedoehe ce woxd en sdai rechex dat ghn gerefoxmeeeden noch nerghens halfloo peel pioefs va n leere gedaen hebben! als die Lucerfyhen _coe :Zingfburghhev

den gedaen 'dat recht daeghn u_ lere nie; mei Monclncke Oifputane/ man: mee zincli-roers Anno, i165- .Inghelupe

Kebeeqfdaccechedaegp-noch none. dan: eeeelncßcegenßizeken man u lem du waeachnge ce zijn en hebe bewelen _noch nimmecmeer en [uit eonnen bewilfene Ende noch foudec ghp vielem zum die*

[elfvan andere toegelacenis (een leereke op eerichcem lnlcx van niemande an _decs en [qudec willen gheddogdene* dae“ isvooewaer well een gxondeonfehaniel»

kei-de. 7.

F( h ee .x7 Pee 59.74 -l-S* in

-“

zz.

_.:

,

Ende om “Jmniees u dwangnjvee miete ee ehdnen_ ende ceveelelarm dae: 'u'

Zee liefleliielee aen-lockencoe die leere *in ooehlijcn mifhaechcxi-alxslu-lnnden- n derde midd lvane dwingm doo: d-O

verhepcs 'nacht welbeliaeehn fd boer

tex-ee. dn inne het Exempel der Apoflolenx ?"97 welckee der. imniecsznpverewaeeldix

.

.

. , o


4c fonseefieljj-ckalulieflijc aemlqceenx efi K437., ,

.mein-ms deefeccen niet m kondm very. hmderenzMecccghp dan niet dat gem * *. * dpox u regen mp bxengt--cgef mp --cecys . .*7* . .

dee-mogen u-lupdensu argument 1s- al [ooxwachecmeecdec niet en vermaxlzx dz en bey-mach het-minder niec.- Wkpof eejen- manuen voi vanden V.- Omen dxe fupvere_ .leere hevbende ende meeodeu (Lan um zijn welende/ en cqndengm-Zu.. x. 'Sn-Kalle du feccen nietvechmdece.“ .Ho volchkdaewygeenApolkolu1oockntex fqovegaefcmcccen H* Omen eü tmc(

1.

K

_

men bey] nunder dan, f!! wefendß :en d. mßeluc noeh gem geheelefcxppecqleec. „heb endexalszn-lupden lzadden tunen fickt-n vecmoghen alle du ficcence vera_ kinderen, “ > “ . Z4.. * __ Alledefe uwe gancfche; vewqßreden

[acc _icfzu coe m aqe znn delenxende [m13 decunghen dacr nme dac gmx-landen

gem Auofiolfmietpol van dk H. Gun en-zijtxxndeulxeventec [uyver/ 'user om

_

rex-na - xvuijljsWaerom glxpelupdecx.

.N >71'

ooc '

c-ntec en [uit vermogö dat d-x-x

[to f uec-e ym-ochcö. Mack daer m gen/dat v'

_mepncdaß achxklulM

. cc n ,_ ' “bfwüki

_„','q.'-*

7e "Z

k.


FK

?JF-W- bewLle album Wet die Leer-teen dee „m4- _H _Luce en/ _lpeleleee epgnentlttek enn-eig „M797 dte Rettertten te verhtnderen (te weten „h-,zfxx kemaleen datfec ntecenztjn) mctenvee .m„7„_ R1achm _ ethaeeeyghen cl'h cke et.de ve»_ ooxlijclee wepenx namentlqcle_ met het

oder dee waechepte teghen Ketten..

de' logeütdetenvertnach oocdfe dur* little. Qßerheptmet, Tvelcleee _anwe „c "t niet ente) met d-otlequame wa* ?min ?xt-mW mette Machtdc' e „

ienliie Su! “ st tegven d-onfiem ujelte wehen ende ketcertte.“ ;Hie lee! teren de?“ bereuen en verluqgelx met de. bequeme wen' n met lilß u eyghen

feegheneebehi,

~hekulccs

tenen' zijn. ?Ode l„ :cl-tele dae Kalte ooclmitten oermac-ltde Unix-Zerg jckeavtervepc met UW? LÜMWUL'. ZF*

.e T.;

-

-, Die _ nee volcht' five-kick une u m! 'ghelt [Kaen. Wet flemt deck oder een_

mee dnnavolgende feggen ver!!!- Sta-l 'eu genecqeltxnde Eoejlch* 17.7.* (jk-have dekeechteoj-dajee niet dloete gltenoech totnoch tot om faeelee dee Rdellgldnx

beegoten en ware/ende d( zoll-noch" in,

GoeloghendeVeede het lltflllWlwe?!


in Relixäionsfakietegen alleGode, F„ elhence gereeheiehenevehooee te eeeä -lchapneneßndedacllemeoockoveeeen mee die [eßgen han iz Geeeldxmeerden

.in Veen* -riiceelelnnJnd-w wi! niet 3....... en wdeden ovecwonnm nierten wqdxde „N7, x574

Oodesxdie Vlammenx die Öwaecden 2.-;ä.i..e.. '

ended-alderweeetfle Vun-Daneben 1xxxx, FI *lnllenonsniee vecvaee2Macc_hecl1en*iZz-5

kante qnalljek oberen' mee-die u vet ierde middele daer gn onwilfeliic waetl _dae dWvei-hepdcs mache ende zwaecde tee-wat [dude veemoglien toi wechme

nnnge der Seecen. waee_ af wp open baee/vecfche/ ende fekeeW-Eiempelen

hebben -aen nluyden [eine Me' (wildn

?hem “Nette ziininiaee alleeifandßen _ eecleen .Heceen ndemen) denden' n. tecfchen- ende Popeeen. *Binnen clp-e

.idee Bloedeliiciee* niet dfQvei-heped macht heeft-willen wech-nahen: Di'

Telex [o wei-nich heeft willen veemogex aeeen uwe.: in hundert -Ja iWderc dnnfentisgealchemillizeert. * die

me: meeckenloo baee u Kaufe noch Veilig-Eenwaerdan fake dae ghn-lupg denulieevednncken daekiepfee Keaeele meeCclninMhilip-s den keeeeeewae ee

Zsappelnel.

deeigehandeltx HWKTK .--.c

c


1

*7

-

. Week-mix' gen-ech WWW ZW „dee .metFcet-.tuxdoox dWvW m

e!" c - uWangelovejullexxmogen -*

K::

mac ..xufttgec ende met mm

defefaßewildedqf» 1.-.-

„ +

3x ._ --

-..-.cc11e.t1.-du foudy mogeuxc no

ee gemdoch fe* -klepne ) ,ho-pe er wa: hoo

F„ ._ _ dam-mn

pe dan_ due: J..- DWF,

WMeme.. :ek/Fix 4.x FN- "e-Äg

Never-Myers [oudm.

hebben om veijhz den .confcientiexc be' houdenendedu cjxcannie der fielen :u

oncgacnx_ .ouhe oocl. liche ghemecck'

'VFFFFF

Lex-NEWS* m' .W

_ f ,x *. m

-'

_

,- - ..*

. Z6.. e Hier na argumenteere ohp

'

77---- Alfoo wiedaupoochctewedw-fpxelcen. M.

den genendiedaerleecteenigepotntten.

7*“ *F77* beveflichcezijnde met die a] muy-jeux *Z“““*

re ende *t gene de leerer der

fchnfcurk

7:77' upcdzuckelijck mede bxengudefm be

,Y/Z; home_ fulcx bpden overhepdcvecvoden, ,WMF/ ende belet ce wozdemte veefpxtpdekkwn [fit-ÄÜÜKZ Zoe-pen da! wp eenighe ftalcße pokemon 5W- xaet-

ecm/die nochcanseenigepogence we»

2- UM. derfpzekkx daecom behoozc d-Ovechept Max-su- t. vervieden fnlcx ce verfpxepden end' "*- . op behooxlijcleecwfjfecebeleccen. -.

VM _fielcß

volchze tenxeßftööx: 'F


-.

„ '

, ,

.

:

K'

wat-amy fax-m Zljnxtewktebrenin u_ gun' een algemepne lfeereendedte n' 777-7 dk lekccer decQ. [chpfturen upe-ge mel. -en ztjn-de welcke men _dan cxojß v peli

fonder derhawen van dWverhx-d er* vom u, verwachten mac!) wedecfpxei

ken. Ende wantfulclzx wederfpzekem in fulckefaecken nochcas u .upcerlijcke

Kercken-vzcdelotxdm becfiomu [oo t.

u-[ttydcc verklärwqh* van d-eßver hepdts ?njw .panik t gern-n o. _d-

erde ghmodm

.- on -

*

- o

[eg. -

..Ws van

deupc tijcke kex -3- - Gewa-Norvi genifleaexnden-lüdeeec. behooxt ce _ af fmWant-isdic-u [Logen recxzc/ Foo t onrec'. xz-'fourfqtxder Jil' on decjchepcmgentxn _pomccm much ,we

derfpseken willenljzdexnDic-Fchekdt g inden RogQ-eholxxckoxpfo weg-t doc

unter“. .. 2.

-z8_“ '

K .'

“x;».>;-*;x:-“:'“

Boom! indien een alghemepne leere niet en nmch dolecufo ?ein ghp-luydm denKo- kerckx, in ve_- en "Cächolncken ofalgemepn-m "ecm Monrechc“ amghe

vochcen ende diebeftaexx wechte. ments nin en e e 3m; u er '

md* E:

“ Rlxkerck'


u. aerme guten meeche gehadtxdne fi. lintnnlnpden mee machte pol-lehnen

Want ghhl -- n ende die nwcn lien nieealleWch ce-nemen veele chol en poinccen die al ..

en maeeoocl. medednde

(M eifenren felf npcdeueke e --ngctaksdae GGW niet ... wi 7“

--

dacGode

onsvooe-lxleje »oodeomte kiefen he( even: ala WOOD T ons

-is-x-xa-e--dx-Weeee-kne-e

wil geben“ dae wu' hen! volcomentliiek'.

ep

i ni_ en

n o

en

er

mi." daec verdoetnk [alwef andere veele mee g-heli] en potnxten die die Lem -.- H. e k d Mk f

Pkt.

oc ateezp eng

*

*

u Feghen groot ghelehiile[FuecJAu onder malta e/Z 6.-7... _ wi.. - .

»

z:

,3-71" .PZN-Y 1, - 5-7 *

q j

Die doednhalfelvex-loo openclilcl. dae alßezlIZxanmeeeknenl-ieeekdech “' ier meeqhewoen i one ghexlxaet ame u e waer- dae die.


tchzikeueefelfs foude brannten. Js da. immer een' Mayen fundament daer op

g-vp hier" fcj väfteljjck wife fvijnen' n bouwen-„.,

.

4x., „Z

_

. Op .falche fpoccelmke deontenu [e] ljfpel gljewonnenYevendex vxaegdpx o dqOvcchepenum ealrededekeetcertjm fidemige pymccen der leere wech-newe dexverveedetifortdetxmoge te 13W... dm enderjpbehodeltgckewrjfeee _ cke hier-op neen 3 e(e ancwooede; Der ver btedcn .. ende oe' . en f“e | dWvechepcdof naznney . *7 o'oxdeelmtee , , azqneyg .. eefawelupt.

7 elfjc_

3

gceTveoi.

..e _ en zimde/rodxdeelvande kette.: ei'

cczereie geenfins en ml coe-leeren noch oocmfWlewel arhkeWy-lupßzen mee_

deutet -

oerheydefal .dan qoen? na

c-Ooedeel van tt-“lupder ,PzedrcWeenx

Wie fal de klagerzijr' over den ghen die tn dte Potnccen anders leere-t? NWZ?:

ghp-lxxpden Pxcdtcancm, ftreenennen/-FF hoe voceelrxcken-gjzp-lußden mer der R. ?ZZ-M * Caclzolqckffthdeaen-trechkdex u [WWW M_ enaecktaen-klagersefirecvcers. foudef *7 qu onsflomen u du weder coe-lei t) vor ergks anders vzege dä-toc croude place.“

W cocce ball/rot het fwaere eütox_ die R.“ _ xaoocle:: r


täoock. Geneeflcyevxämmenx .4--14 *

_ *

47,_

.,

': Datghpnudaecbpvoecht

ten foccmondekencenmkemo behoox 111cm wijfe te beleccenxfoWku ?kehr toc

Zelatcn woxden- als ghp-verfiouc da": *Overheydtfitv hier-tun' fouden 113a genoxs goedercieren Dadero endenjef

als (ellecpxannen.djyxoudeNepals-dd beehcpt_ zozchvxxldelxjcken grobepde om vxunclezctxer ende verflcxnIkgWr M1111.

uns dar) glwqupden zxjcxcemlkenWte Foo vlvnch waren om c-volc mmnelijc -aen te, locken ende waraelztelnck te on derwinemewelck du bßfjooxlijcke mid

vel (solo W1 ernfihafngßklpden ..nur mch zimom k-volck hacelqck ende gho

weldeltxcft doox den voedelce doE* dwm “glzenxfwelck dxevalfchcxnuddelesx- om zum. quaxc xe belegen.. *. Ü* 43-

.

*. >-

4 .q

* Mack ghp-lupden felvs we! merckf *

q

. „K,

*FF-F ÜF? "ZUB

d e-dqt ghnt. Fniet vermoecht/ende fo -luc utfkenniffehedbeude_ vaude almoghen de waerheytxdac-ghphaervpflanc tegö

diepdekle; logenmec en becrouc/ en ver 'noeclz-eitiec die [fefleltjxke aon-loc kingocnde ware onderwijfknge bp _mp .o-qloöwquanko muddelen co. mmderuzg' eo


(midbeleii tot initii-Ä" i“ *d eringedee

:Beet e

z

““ -** _ exec-jac endepaetnlchappe “ 'S 'crew-F.f1

ghectele/maer welt alwacmeer hebben»- > -.

einen e- Overheyts macvr-cil-Ü-*N*

dwangl dae is tu s, boedewZDw-ieed. *Reel oidac u _e-veeenoghente-gniie

dieall

gendew

u tw mn

bcnxnieeendoecehc

dee _etÄtene-:Llhieineecne

1 c mei-ent' e „ ixccehiieervmcee _ edec» cmdaeghixallenaerlhfbcnfyqik qm ock hin: tex“, andere- - -W en her

*GeneeflcheRegimen_ - ee-men 4m *Religious "aßen *Lev h -wanedic-Regimenrpz' k

- h_ enlehe

_come u onverhoeee onc-:lnqpcl -c0E Sek

;

Nee.

_eplaecfencewelenmiaeeijefenwe c7 We /ee

wanlijcke wenfcve: ie' vooe QM! Oodc- -We- 1ckex u einen *v2.2

»vxuchtigen _een fehncbelnck :.4

oxdcz 'Fee Nee-Z,

..nvooznchccchcnc _fine - i-TFWL „

,o-ZWÜ CAF?,

„Liieke-_nec-foo boxeelnen-f

*ogeWqtdhi-.Wbeuklui nochfonderiacenizieeeinn y :*'.F-.?'.Z*4. -c [big. *

' "

Ü* verheyc Be! Beete F*

x

veclac._

'.*k*'

".744

"

Vooxtgaende op dacdielefee niecvee „dxiexcieh enloude woxden. dqox [ulcne uwejberweteingen: beflady hem ee ver; lulkige- meeeengenoechlnckewocceene

, vaude wijlhepemDider hecfenen-ldläflxo .. 'i

-.*.i 1

x

.j

. -

.xi-em


"9

.

„.6

..

_

-

*,

F..

z,zz-Szfxfz. 9 M egvefvdzncneloud? ick egneei. opeuinhZÖÜe-Y-Öoo e en-hadde cpxZcx-x ge eve» 4:53,4-, '- zertiflhafcjge lupdm in .Ko emjuxjtke." *ken het perfonagif van -kchampecefpoe xeersJckveßcnnc dat iec-fmedefe (mode. :jdelen waxyjepnde ce:[cggl_1cn_“pacvc|cn

„nur ende nremmxdcn "fchadelrxrk moch ' _kee wefrnxgelzebxtecc my daer* coe neachu „Kdee weitet-Que ceveracljcen; Want m

?icklfecdmt _' n/kcndejcxeu-lupdee act); xml; endewas qoehceeqszrxpoecen “ge :trqoflxcx xxefdenvanfeefirghe vzoenen. * Maut' fcxexachr ende fie noch u-lupdeu

. _z xevänef-“ßtflxgcnö peüxdwqnxxtnqergeäu „xu ßieeeexextxr ddeeekdgrenecfikcrlnx ge en/rck Sam veptldhligcle ghe wrghen _*1 bebbeti! häpde my dit 1111711 1nißdel rege

'lxllrken 'mom dwxmg niet" gdcdt ghea dqchtxicle [cmdezußetlzegefwegeejxzeh

- benmndeHgddet-eß BHW-L .Zander-ku _daer wei ceghm' [gucken ßFFhejjvcn-lc' foude »er ftillelzecisegefwrgven_ *evbecwunc mp der Vharizeen nijdcä- [LM ende gonfl bp de werelxxxuet gheheexPox-ebekenc m» 4)._

:Man:

:

befimffchxijfdxj

..

s

:wac 1 t.t_jize.1 meddet cs om die [mm3 .te nun _ Interim_ dat cs ter rule coe

*dacdooz me gheleexpeär' die-watt jcyd. j

overmpthcx


z: .vertuncbexbefehaeme ende upcgerocpe mach werden. dat zxm uwe woozdem

?daer nme vermocde ick *u m1 benen) -dolictge ce zun-oacemen des dznckets ( dae dick balmwLacc-ls [o calum nieerdp f

"hier mede opeujomeju Interim" moch -te dienencox da1 doox die gcleecdeeudaee -ondeecexle-nl. mp ntemenich nnddel

?nedevte werden gevondem omme uw. :lage eefizvalfcne_ lee-ce die den kecceceem 'menue cei vernnlcn- dooxc- 'weten-van ?ae-e vlococ-c-welc faec 1s van reinem-ee

oo -ce wlchamenxdac fulck grouwel-ijtk -endeveekeeccenidoel mochte velee wen

Wen-endegeenfms-(Foo qualnck WMV' *of bp ntqleamcß ghetclneyen .s1 coco-ec dose dee gveleeeden dee waerhepdwvew *tue-enn*-oefchaenee-»ende eepc-gheeoexxe

mach woeden.. Wenn du 1s onmoghek NEUEN-eK' :ency-,sz , :.2_“.I:Z!:x...;k, LAZ-Z. *

xgcß', _**.****-ÜL*(L-*?-.

7.-5.. So-wepnichDaecrteeWmpelmx 73-73.' '“ *46,'?17. “fo

weynicel) moechhp vet _xalumnieeen efi

vecvalfchea' nmnee wooeden late.- [um: block oock noch »opentlieck m: 7d-fe uwe wooxden. Maer feghe- mZ-ofu 1e manenade Rechte Wechveag eu ant wooxde datd1e Rechte Wech warte- »die k e

u veenghen foude cec Ohcwenfchceo '

D

ij

-

plaecfene


J B'

plattfö/foudpuvaermtde voldak heik den-doox-zoccker. Ick foudec voox em

:befclumpmgve :houden . Ende fg. älter intwufclflacn aks ce-vozenxdac-zqn ezxwewooxdeuxopeutltxck pexvalfchend. *den [inne van Pdeßmuno wooxdemdaex

-op. ghy die .Zw- -duydet. Ronmnmg. ?mim wekcbzlntdsonwegö ende wax-m :xl-exethte wech? Cafholnck.- .Dam we' ghevxaecßc/ ick houdc die/het een vom Olwuxec celeermgheundecandervooj

-dic-reclueleecc etcdger fiedyx ,Mannen zuwevalftlje vecdxaytng. nmnxe woox

WWW-mc ick op dupzagvc 11mm am

:wqoydeaqo adp vecfiercxdacjsd1e-uech zum-oh dw u bxmgenlql m' Wwenfcb -tce, placefen. Nun meer tcitancwoox bed-m ,op da. dieware lere ?die--reclux

*Nm-ß*- wexxz-'s-[xedp nu Woo* ontrouwelijck "WJ-EX gp mp handeltedaer na gevxaechtxwaex dp mm [ulcx nmclfkenncn; ancwoozde

ickeeffl *tgmt ecm daer vooxflelcx. na amnmjck um mengen tex ,hegeerdek :xxlactfetnDae dit waraclmcxfis mach .~locßenc n&xo ckghx- [elve mecx e ' ß -foudt. - 1mxendenoch - ne_ _ .

-tamjelve in dic- w

vz_tft moec be -

ms [oo. Wac y-?kemun metu zutun-mn (ooxwel [cgghexu _dat-Ten .-?:;. _„._

w.

413i.,

-L-

*

o.:


F? do oe nclcke beranvecinge niet en- *nach vzlfeh dom fchijnenx vooe :Menfctmr: du mee [ch op. ghelecen en neu-ken:

(utckeveevMcingyece noch een Mey-m? [ehade in mijnen [chnfcecc: man: ghp

K.

lupden tem oock [ulcke: vxeeende. ende. valfche nyce fohooeer Godlmke (chenden. ' dur valck1nnen die fchade grow-real. [nick. u vervalfchcn daee“ in: neuerer-hn_

.7_;_

c e.

d z; k. o'. ,Z334

Ende Th!? "oucnottuVODT woucsp. gheccouwe uycdeeldern' des-Wonne. 1* l - 4e..

e

.1

Mijn Catholicusghebxaechczijndee watdce rechce wech is-ancwoezdc-daee xdarhecisdterec( celere Defiis o1~ . .+ die waerhepcc_ du is Chztlws. Chnflus_ tn „ _ WN_ dee wech lcevebedenekeueenJeex-eag- 7,457: :S: danancwooecx ende [nec' ons hoo “ _een of „mem,

ghy-lupden die vxagve [mer .un - Kon- _ZRH-Mee mn beancwooeden. Dicmrm-Feoghen hebdp hier ooclefelfntecdecrecc--coY-ne. __,__»,„ 4 Do is daec d an wel be' “enn geancwdoxc

ende qualijck byuberifpc- -n '- - s. 21_ Z* J -

48-3.- e .

,x-N.

-x-z-e_

>

Deer ghx: voozcZ-wilc dacmen“ die ,ZZ,',ZZ*ÄZ'" rechte wech vehooxdc ce kennen al eer- 9 Me:

men dee cnnegaec/hevdx' gxoocrecht 1-_1 ue.hec waer ooc .cewenfchen dat mcmac e » D z iecdcde


'4

nedewfaken des gheloofo [ander booe Txtedefekechme. Och of h1er mc ver Wenvan defe ofdee wech o. leere elcl'. none-tot dae hp dencechcen Leer

., z.. 3. meefiec [age ende deflelvens wooxdm trace-hem geroepen zijnde hooede- dat 1s [f, 3,-, e. die wech-daerllmewanderc. On wer'

z. 1-7- d1e HepngheWech ghenaenec date moghen do-

,(.'.k„-,_F7'1noocßd1e h _ * .Sorten weten _'

-len. Welcke wech ts -ZlefnsChxifluse

de. welchen-alle zot-geachxe lxepde vooe d1e wecele vepllchlnc bewadeeen., 49. Wat Ratdc walk doch anders dan

dolce_ dieF1ck-gaf5eenenn11jnen Dxunt

1-' x V9 :

»c ,

.-8

opznn -vzagen m munen bxleßdaee tegö url] QDaneus/ ende na ghp-lupden ufoo herchevc lghelkocen dae ghp felve moececde csdanedu nnjn Raede oock ooedtxals vooxneelnlnck fnlcxuewecen dame vooxcgamtn een kerclee „vehooze

[eßexxzeznn datdaer dee ware 'exe ende .kercke W-inne-_uondende-a ls ghp Felde

mede hierfcheljfcxlnxae andere dan een „ ,XVM quade lafc om _nennen goeden raedc te 7:„ ,7„,„_ verachten heefcu ghepoedc om _du foo 9.„,.,'.4„_- hatelnckee weder-fpzekene es d1e mim NTT-e.,

j

raedc dan oock ntec-goedc- hoe mach_ die : ufeggewwfelvewelende doch goec zum* .ick ?lebende ende ghemcldc nennen , i 4:3. . _ datei


TL]

k

MAMMA!! mön bjüdcafferadö“

d

px .xlzoochmt-'kzcigk fake nnnecex "z uf

be > ZeFot-ecgewi cvoqegnfdekenntfie dex waecvzFonde icdnn wnlen damiens dem

opt avoncetpeeydaes-ope veerdtjkevö dark zox - M ift nu [um: dauer- ngnnzuhcx 1e!:

vxsfeelöekers wm vue ons .muß-nurse dxdz nienzanc nc ?ef-e qndec vodxgacde fee.;

kerekennxfle/ ha; nlc znn_ vooenemen» hex recxgte of dtezwech ns/ om xc comen tot hetmtddel verccßjgen zxjnce goedec vegecectezfä leekx ons nocvcäs dewnecnzqndecvjndxnz ge diemö noec ecoeriöcicx datmen nz [elcfaf _euere en vjnt vydö menfchöx-?dä die heylfcj me möxcvewäe wepnicv nine-nec (dne hem felve' en andere coe-ne radenxkefczijnxaem: me vtncer meer-die felfwepuicxxcaec .beu

vödexgoedkcaet connevolgöedefe geniete_ eens anders veruanqxcvz: 1113er overvloex die!) vele vincnxeex dle felf gef rzec en heb;

bß _ef nochwas een anders ?Queue race nz m we' evolgexdelebeecömec nercfhncr nk_ gö xnneteltm om eerfi gedaf efi na bedachx te nevveeq/efi _tvoxden vo? 1nedevp quälen

wetvecftanmg me: heut fchgde-wantvet_ eye-exe. j. en fexuz alle man( ding Zügen-wech te-vey. flaeilemaer der' tloecken whfhept. ver-Wet "l9" k die mer' der "onen *ouwüfhipt dsalc.- . e. u. .-1 “Men [tell- xul: jemand: dfze gaeene den

cecncen wechmne gaen foudgßp feet voqx

'een (oo vecfcheyden meghen? alfm en m; ,x

vum vecfcvexxdenxeecxugen end_- luYtk-'eq . .

'


7“

F*

:

e

* EW fepdtdjezijnecewefedfewarachz

7N

x_ tige-Ju welcfzecnenichvqlqxcgepden va

:z *-77* *' wegen vxleMenfchen nu jammeclnck k* doleenbp en weec meewelck van alle dee 5

recocew

-;

Ick of lemandc ander'

-de he 7 in' ame 11m/ fondeeeene.. ewechume ce gaen-/eerhp verfeßer. e. du was gock 'n- rkec aen-'mijnen xundcjn mum voou

nucweemaeltev deu-mut Men neme nu mede dat der. man do u/.ofdydx umanc“ vaude _an .verekerc nFndZemOpnZnYghehZä-eho

-„

qwdac

e "

- er nu Leben me: en mach fa. uch zun/fodac hp fonder quetfe zundeo

„fonder m een_ de ecZumerlnc-x

waeke-e-confctenmkxniecmkuu taten en _der fewer cuegenfxnxte te ganex w Z.a--1-::k7k3:,

falme1thierrgdeneen[qdanigvenmexxz Fcve.- mcxrgefmdeyjnde qpconfekec m

-

gaemdan cochecfeeßece endeveple |1]

uneduxmzetecwijfelachecchepevoo cc.

Waemcqedac emdte anne des vec denmm o!)- oa;2ende em fWerl]1e 7**xßN"M - Heehonemelclxdee: rechteZSexh yxfal

;-);'„„'J„ meer-cmekenMenrcßex dumenmec en

Me. e.- yetach bungen tochecfekteerfte/daueuocvx WF... ' _njpxzMen niet moecen aen-raden wk

msx-smfl-oh-evaerltxokbey-Ick -u-xxxxs


-

-

»-

.77

OÜKj-rtdkfalxndetenfeggenja." * “F-?j-(N- e., *Ip

.

*.- ,e

F!,

-

.

x

_

4737-7- ZUM"

'Ö ' Wat falnmfvan doenlmen .alhe-n- -- i»- e7 'Ks-gem nadiendp jmmersmec en -wile *em/erl

Kl“ *dkfen vokghen-hecealdeefekeeflee“ une-Wee_ un). Wmujfk [Jet Oavvacerenende 'RW FM **7*

na„ mdaeghp becflaekeeeghp doee:e*-'"-'- -F- (k. “fodo- dan noch voext inne: te ceehendi

acte- *x-J, 7 Z __ ann-k'_wete-Waecopcen enden _- ecle centZe-“onoeqqeckß

deno h mw ' 'cel-l e 'o-exifdlejgoede ende pech - _ gaeedaecännelop dinge.

M?" "w" (BW WLÜÖYWWS WW

. .

dan oocle-defen goeden rende God.. .'

ec zdeedaldecv chfllelsl-maeee : mk , e11 dhexzquxn' *NZYNKNWW M.. "UM" kon e? I" u* ETW?

xienciee-Öovoimc dan-defenlmede nie'

"ae.

cmiinen meer GOWEB_ Raedt/-ooc ng.)

-

_.

axiale-ee veyliehxdochu unt-e. -groocelfje

'jWZqnde/fo_ dee mee _opxnerchen nz ex-.lchc- M? TYAN; .W I!? mm (wu-d' 'llbould-"ältgoeejs, go .tfchlmtznuwfogkedsqcätdz hende-een wu!)hack M“enach alkeden_ cqccec door, Mesa nz-cmvexflandichtnjallewooeeeegelonex

*. *- *KYO

maeeween file-eck efi _aenmerckt uwe

gangen. Wan": die wns'is/ die Dee-M

I??Wuqfbäe-'tlqäZ/UZWW* UW? ~ x


J8, . eben-tenden! "oxgeloc-I. Desk u" übe'. .ecnftvafctgejopdefonder fchitnpnnaer *...eeeechcen_ ernm of defe „mime Race * nlecfodamch alsnk hteeuyte KzFehnß-z nmcenu vechale/in den gront ent-Lemke: geldet dat ghp na [evencaren vecifpemj

e c

.

'- Zxzeenen raec [nu mogen aen-nwijjen die mis. FJ ' * '“ Wantalsdemenfchxdienfeewil völe genden eaecxvan meccedom voozcvere tcaen/diehemnadde mogen voox-hoedö' voozcdolenxdazn noch wil yolgen defen( raedcvanopznnen wechteletcencof hp?

YAL/c„ dem oockvxengc c begee_ _ - er plaeclenj: „z, ,NW Foo mach Wnoch vooe zun do-e verla Mm„ eenznndolmwa .neerefuldyhie wage: 7m.. ancwooede alslz - nahetdzomenq agvpä N3. e. e. hongerich ende dozutchzxjndexa dxackc: eee.e.e.7 ende vecjaec was/dom vn vende gevzec_

q

B KÄ

.e

[me-uch g

„ .

„ c

Fackerwoedceendezvnfcele noch, pdel: evoclcxalshp luft endecnjt foeckendef zijnen onwech bevindt vol fmectlghe_

oooznenxmde-_egefoehte lief mee vindcn ,7

de/onruflin znn fiele vinc: als hp acht.

**7* nemende -op fzimen onweth bevindcx dat hp veelge aepc heefmnaeclcucelge

.k

wenn ghegetcn heeß_ mac: onverfaedc

Jewfc eghedzomken heeicmaee Be*:


. ' 747 en 13m- ghelaefc ende [ich _gheclecdg heefcytiiaec niet eu cs verwermc.- _Ende

als l):- langc na [al-Wye qefocvc. hcefez. njececebindecdancxnfqlieveycinden on-_,“"' * F* wechyjejhp.- QKSPofcZee-z ware wech “wa-z

WÜWfZN-.WWWÜ„ ß. * *x73 >11, - *F

47*.

.z-x "e" .x

.

e"

xx “ Wat dffnckc :u Ü.. mannen: N81 da., twtzfel-k-chcße merckceueneqvan eon wegeuzxqzt -d-m _gheen [cmmp, maee

" flö-Itjck“ [oda-nahen nunfcqen me. ers wetten vooxcgacm eer .'11 hacen ch' 'ekjjaexuin dem ofdandcc" 'wech [ü

k*

*l

.F

»

.

l

.

*c

Y .

*

.

_ e_ egevedefen Pig-dc van ce fetten

u Recken/of K* p q . . de wech : du. ,elclz. bewaY derchWdoc vzengeeervegeerdecpkaecz

[e11. “fxemetckentctxek-nmeeoocme Q. 'rheäxdefm Wedcgeefc [um. nu date mede xefxf cken! foqdefchuldievc eme_

umenfekj-Wke ver-müde* Ooodelixcke [cluiffxzeßffepotdeFOodlncl-e [chem “nz „ - e» dhqxgaens metclqre ende _uycghoß

dxu “ejxäx-?qxdenwgenettk hcbvjegeccye:

qfger Nnufoudexxx daft b!! tete-c ,x 1.- - enZW meer dan_ _cm vollen lxewez; [en [gebt-ende. dac_'mf!,t1- caec“ 1J op!

cechtwacachticly, _ende fchztkt-nxeeßch::

_eü daec-fegcn n ben' [ZW ökkkljk/--MwZ-:e

eacxzcaxhes1weqerlxpx-Fylx-?NZ--t33c .

,

.

..

,..., 7 04T...


G

“ '

,

,:

, .

hi?: diehoofc-fakeebant

MUST-oh!"

al is gelege/ende die een We; ls van feet

7:.;

gcoocen gewichceFondeelin kje-endefe: enden: fo hevveick toeeen lWYWedichZ ioe-'gheven op eenvolle man *ieJ-lnyizen_

_

noch moecenvooe-hqndenal-bitte-nm* WcYiZn-vecnuftx cnacöe xxxxcexHenlighe Z1

Q

*

l

P

75)*Z-z

' Die liebe fo": 1 1 Raume-GOD *4 *den on *

„,_:z...z,_ [chennieewtllendelaetenjn eck-FM'

The!! kw

kal/ZH_- xx-wßlup

(em-ne

el cke

f

o

ccteleenhdaerbnm

WF

*wesen mach kennenhniet _alle _lnevale ?co-nus- [chexmaer oock dlefwace_ _opZRcenZ

DädevalfchenelcGOD

exe

eeken voox-komendedes - o hoe lallck mogenhecfla, of ren dat woozdc_ (dae; di, .

*

- desDeeren namefepdwo

-

an „M,

k. eDacluld behben- (x-.jcen

LYÄYe-Wde, _on OBERE ulm-Levy. , (emifldathet ghenejfiec en ghÄcYZeJZ-z

dacdie .Peophece111 des ?EYE nanleheefc voox-fepdrx ooen_ 'e' t die

Deere dae nlec ,tot hem ghefpx-Üen d..

:

eenlekecendebx-Oodcl-lfgvefl- le me :eine :am


tneeekeeken» baxt-etn-_balcctx- Vxduheet. mecmmFekec/als ,geek heceexhce rege deewändatmereßtekenzqnpexcsmede het" -nkeeektekece van. een waeracveich xopheet/:ecsoock bp Oode felveghe eecoooz. 1...

vxopheet Iecemiamy

t. ?teten dtxcek? o--eenjßxopkeee voox- me u. 4

Fey _vxcdesal .i _vqeozc ghewozden Falz“ k' xdanc* men wenn dae-hem die

- -' dcveeftgef e üu tYÜkcLtZjfceaexnjck-_We d» efifekeee merccekenenzeen vanden *val

[rhemndeeen vMZn-ywsrm Dec-pbe _eenäßKKMIemlcx-njxec _van Menlcvejy

MM'. snsGode-Fexze:: _e „xx,

:L

-

c...

;_,___

(m;-

.-7 -e-YW. “.

*'“'

e_ ..

- -

.e . ,.-:,.

. *-8 4--

-.*

?F111.n-.xflk-feb decken-J

.ceeckeuWYz-ee-ztinde IJMZfW-K dtevejfcyec-'cdelpayx-:Vm _ exe-x acc b? -math kenne-else: dae cvooxccyde lijclxxneeenhewoxqen/of

gewexdencewefemdzztzfa mencantfeg

ohen-.Wfä-Wthcdenlqweyuyth-vooee ondervmdenweten weltl- un yaxfch of

, wm Peophetclekaxs xemundc lxeosc, be* .wandexeneens weeYfeeckerjncmach -wecenxofceenware- _ ech( dan, Bool :Wffh-:W-Dde! mm fMlUVU-KMQW

: 1-*Wye-WZ e j _denen/Uvexxyflvaixighe_ Ü?? .


OFF-B FF,

„ , .. . 6 ., . . . ., * Hegdpdacfednyäce tI/dacwil me.

NON-FF)

. oe

7: c.. . .-.

.u-.krmd-en dee feucxcegocn den

.-5737 z._Roskacheltjeffenfxjeecnfieincken ont_

k““-:7“"“ÄFEZZZZFIVYFYYZYYIT?ZF-KME ec* e. ' * x e g LF: -exsy-der* Uo- CaevolijTZ-e. Mack .Lace o1g1s e a nemendacce cn eplaerfcu duyftev F.- ..) Fo! Im. ma cum eat-eck): wendeten [om LNK* G ce aclleplqcjfendxefnde H fchxlft 'FÜR-Wx? n iex/rrcft m ch „tevecftamedacmldp n w 'ec/ee yee f

Me. Wantohpdan (Neu

- . ekknnen d. , "k-„ghy Pee:

&LW

, .i _ I _, 'jap-zeek-j |

1 xveenet recht ,neocyema ' achcenceroeinens 4. dat kalte d

?p

tm

s etc

7

de i). fchufi flaet/ te Recht verfla

- *. .

nudaecinnenochal meemgedcep *fleceplaeecenszqnder gZe-n alcoos dee licht znn om vecftaen [toner ei.

„-.,-.-73-4-

-uexe-:ßßßßeäfkxxßxe-xßßßsxeM: . a cevolgmswät behöefc een me: Kon'

e.*:>??.?I-???„ß“x-* e want c m de enqec een k„ de!: CHZ1W1 gelooöcs da?rin ge xerqucsx in a! m daec H11.“ tcvfelf vindex

“ömttlqcleleetcvx-clate/ zqnepge Ezuxxs


-

-

-.

72*'.

von: zijn enlf-handel-opcumende-mee B; -lclotfäeleehendc dxaech-t/ ende dee .vom ?flanpeEhxcflc den wacenxwecl] „ des le ß

vensflanehjclk na-vo-lcljcx* konvex_ hem ee oen-_toepece met on: hooghe _qncmen

i

ban d? _Deleduldechcpc vaudePzcdefii nauex _dankte nnnlchepdc' Cnzcfcc ende

tjecgelW-eex meer: onnclcc ndoc-k dae g.:

*1

17x1 ooaltmetden recYee W lego-q? - ?A27wech! : we“. “Fl dorf e ,.

e_ _Dezezalzoomtitec nn konnen une zjme-ngen dumm-nchen inc liche Cun mxfalmn-allenelzens. van _alle [oda-n "Ke qepe-mece andere Falken coe zijnre me enfaechepoc geenlcnsveevoegen blu“

-.-. .

.p PM.. ..*

vcnmogenxdeehe-.eecerfslichz noodccxj WKN-ve [egedochshehoefe ooc iemane betreue nnwskceemger menfcixen Vlo

0xxxx 32a.

.cet-Wise coe anne tcn am tn deee mnne (f; Z7 *-

mxnoennxhebdp eenlmm laec--hooxecc (ax-k). tttateeenyuvfleu? dee-de bk-?Ujfdoechde M, ZNS-FN -. -.cG ». „

mcdfietneeczzm/re Wem decovechepes ,MMM machcone ons ce dnnngen uwe -glofen 4:7„ m7„,

ee gelo -eendenacevolgecezlßaer hoe &MN-Kfz “ fo npxwc- wech kennen» ghp-lupden - ge .red- tn uweceernege-cgene God

loox mn“ 2 eefk dee wan-lupe: ende V. .Z-Exc:

an' velonfccegeven mee -en ghe jcwhom/-wedevfpececke n . .. h O ende l


'F4'

7 endebm ketteren Weider-die Dove-it' .

zcjn wooxc gekoven-:dic nmeckt hatghp

l

'

L

denmenfchenliever-Iicc_ aenwizfcn to'.

.z

het [men ende lcfen-vanu lux-tm; vuple

gluten- oan tot hec-xmeende ZeFen .pä f)

:de fxmpecejclexcfeucefelvnx

"c

.

4A???

..*9 '_: _EKZ-ÄP '» .W

nweglofen Om decefevecflaeti dan nfetx-tnaer .en - achee *nmedm PN 'mM-je ' . -Z- je;

NZZ-x" coe nuney; endenoodigct ce zcjnzeä ecm. „,5, „

z [luxe-c mm mdeu *Oecrczenezuxcwule

:„77„„„ :. ce_ qoenxecn .ware ketnntfie-van gnfc om : bey-Nanc-mxgelovich-btdden 2cm wu(

:Zzepdt-»een aendqchcith:.Lefen7dkx H4,

:, cl1xxlßßxcren.;fonderlcnge der pleeefcvat ?ax-n cndelaten der fonduccndevant 5 xevecnende hanccrtndcedeoxvdezhan.

„N7 ...xx-x Zelenqexendeeen "Hadley- mc'. Duron' . MAKXÖR

, nehm efce- oefcnmgxxe decd euchdem

-ZIP-NÖ * - ..J-wma -x 7:..

:dae-Wen wacacheceh- .navolguc-.Chzt

M, On foozdoecumde xaec WW cwu'. .cen-.omeeremoniueom *die maxx-We.

*Ne-xxäq-.n „Ü" 2:'. 1::: k | :Q . ,KL-pub

:hgcekeeckexendemn vooghezqccenjene -en [ajmeealtoogeverfupmemadanxxa.

.*3

zu. mxclelcndelncleeq :twtflevoux due-y

gen en-nxcc-vecmeeetuc eoelunxmmZe-k pcehpnoev nec.: VMW- umzxcntävc ce

da man Chzcnocomede eude-opwaC-x leute-LU ende eueedeezljcxneireeieeeei; * "NL,*-

2-

wet en


e

k)

weten twdttfj- _fkk-an eeWöfxexuäe-u" *ende met gheweeke fekerhepve mel-tem weee- ka!, “connenz- Hier coe Muß-mijn

bxiefx endet-n handele“ (num euer-exot middexe die gp nu beriFpe.- en die mee. ick noch-hvudenvoozde wake leere ef.

wechcoc-'Gode-wzert/„dieenm-ävooxe" bewanderenfekerluck mac!) gheliveef ende becrouwen- -ye R _ F *'

W7

*FF f* 6Fs*'-'*_*('7'-'7:'Z?Fjfi)

q

k.

- :Semnsthwen- mededen-kechrete*

wecxxvoozcbewandecen[ekcntjoage-?ZJÄZZF" loben ende betrouwenx deeonj-ovcveöjWzW. M„ umendunecee ?epnghe fWifÜÜLUIZ-»xe „M aengewefen dan' eecaren/dteneenön- e. „ upufelnekmacl) geloven ghefondeee ke“ »mA-m

Mn-vaeeOODUK-Wanc.enmogefijköää-Wm esom-eeZßvelove-daedle.Leeveendege- -

trouwe .NOT-ons fenden-fond. > Leeraeegnnwekckw?MondtZhzNzjjn-:I Tome en waerhznieegexeydex. IWW-Z

hpmec .Oheeßvder wufhepdes: mdevef nopden- qeneecvdexftqekmu -' * ezuoechf: - zundeomdenäghvccl ne _ ?dann _he -Pxopheeen oftenc-Ic boden ghelovem dooex-eghuupcß-dae. 3 O O D/Ufeu' mec-'Wondec-*dadeee* van hen-Leeydm heeft

?

l ende yazexgjzewefekeeenDaxco-nme »: |

xzexkg.

a

E 1]_

[so

*


Kelle :dacmen uwe on

7

eckleere geloovedie tech-e -wech c e

nxaleccmendlepewandcec: 3: enevxuekenovcnocchfaen1du.cu

elsMWfeu/olsMllqacc-NWLZW .- 1 ,ne 'nd-ene' zqnee' DyfiqlentoMe-.raeen ?WxjocxdenM-cedlemdemmw 1K

,e

AIZ_

* > .

.

1

7-4-2- eee-e ,K-Cocnende . .„ nelvaceden 64* inet-hl *-'*' dielnefi

hmeandexen :fekerlljckxncachgci_

„eyes-x

„e44 :.7- “loavcnzwcdecopdaecdere deemencwcj

“-:.?-.-.»'(-?ä-c"F' en.:- _matt/dn rem-e kueche-wese 2 :en :ce:

ce z-_mc ene 11m- -van. u

npden/ve nde; Confxmonenme *Dope en/,Qw zckjeldereende andcvexmeer-e u-.die lex-Munten one .Lcecarem g_ -machc-envebvenonunehaec zmz dncoeocn gemeeneenee -vergadecen cü» »banken-op te rechcmx: weeeelijck ce be vmfenqMen hal-z enxhcec vooxc -ondecs

_x77 xx *d*

3.xx* ..u

dneczeeczcchvnlinWpc van :vecjohepdf ' leeren-ode --pocckecodlamgen,cuamalje iclehtgnvoo [Kleve xhzeverececwecm-*z dieniecen vu -dle rechte_

ofiewmle "Liane-nem

nim- ckeep -e ooclx? W nald kerW-'x

WWE'.

:am

nas*:

muulWWWquPFÜW-y-N?

e--K

“x- 2.»

.hohem


. "77 ghebekcdm-decfläm-heevecjaeen ven hem [elven/enoe nec navolgenvä Cini "ti oocmoedicneyt- -onnofelveydcx-Yep

.jenem ende [iqoexcnaefdie eaemnepnx Näxkez ..n-cu woxdeaccoacder nu 0x3 a- , .-4 n tet en ngnnen 2 k1nnen ineen_ nneeelnclze exercise-l wac se» me(

Mond-fe. men ?[18 radene elo cjeeen (ce-c. Me*

od! al

confe

'cm amn_ [exe-G

lp am :tem- n'devecimat eec gtx p d1e NW" + Fee L nnegaetemcfcecekda

1“( 7N/

cemclzepfcl vqndenge n dieMsNSe ' * 'e nme. *Yaderekqueo-eäinder-dvqpe in u_ ecckm come-k. ert-MW! op.;

wevdaegvpanonneven

defekten

uleeee of wech mee nun .. .

w [e-geloofc hebt-em dand eQode ke. tmfcure dtealle volto dnls daec

ptewets vella efieceke Kb . en. en dae.. mm1 evtl. ende i e fnv* enxvecwecße wnealledi mic bnldcge ende oockfoe vu] waer fchotcwcngebpQoq-ebp mm1 be zqne Ipaflofen onsgedäen- ban dae

x1 cms fonfxn machten dooe dm val

K m,

?fclxen Peopueten. 13m' cegen gun'. dan

a. _ . . -

Uefa a. mc u_nweleeee vertfpen.neccm nxijne wo volcqmen mcdpeley: ge_

“lodfwaerdicvepdt en mogen coe-Y]

*

ZK?"'eä*?**'?gh*"b*'fß“hß7.faeoeT '_;-.* x

q

. '

a. ..>

_

.-.


_j'

z- Ivy-kunden dneeerm-gaecnefachtda.

elckdede.

n-xzk-Zfc:

*- -

-.

. N - - Nemydacnxoeentec zijn-Tan auc-e D; LJ; menfcxzm leere/van welcßer fendinglze x-omn„ 'nen met volcomenelxjck es vet-fewer? Buffet-me. .m e. z„ dude» onbedxiechxucke Qodct*fewe con

:H-:znvxäxs-xkzen-eznsnxxnenn “' 'F ; dan vnd.- t-?andee-Z) ooc fulcx gen-täte.. * :dnnccu-luvdeen dlegaecne als Vodc Neu-even All* 'WU geloofcfoqdee zijn , - lceen-[ehtmp _ende-fpecteenqe; .Sog xnocechMcT-gefeeßßze --Oode vöoxem

>. note'.-

_cn/äe e,

7/:'Wac.hten.:;.,2* „._,

ccmxx. opece *.1 . “

: -'

. [Ä, 'Neuer-letze honqeyfnnvolgljende dae . »onvedxi-ecxzlqcke mercßteken God-m : .vgn eennzaracvnch Dzoplzeecx wine.,

- - „luck mderecvt gbeooedeclc cezim bp

:KFYFÖFZMÄZJYZIZNHFBWY “ZZ _, : . _ e /a . x1

""'*""?nF-:ndsßnßnnßeeume Oo?

, om ong e 7 MÜLIZYFZZNZÄ"JTZED*Z'F"CW“ -m-.m . L m-t e.. xxo-dae

5.:. _

:Johanneegeenceeckesealcoos en hcex. »

>_

C 5

gedacnx_


e |

.'

77?

gnedaenxmaeealdedlnnen die-Johan nes fepdevan denn-Zefa) waren' wa eachelchzÖogeloofve, -Nnaman- dooxe

FIYKFM' --.*F.

ondevvenden vaude fnyveccngezznnvec

Lazarnmhene door de Pxophecevooe fendc/.mecallecceklacrhp een ama-roch tifhPzophecc/ nme oockdac-defelves Godtxalle-eccOc-dcms: ende hceruyc? _

_

becmeeekcezooclz Dance_ Ian: Move &.2 1-027. hevde-nqe dle wodedVen-va Elm» Jem. allen 113eondenendnwerpchecnecuxxo: ceeltone alle [oo gheecheedexdaxtxeeecljuehandcenye gän- fulc vange: hec me M, . . Oeenewasädece nxoev-e -tleldeooc: Mn ,-;„;3.*,“: , .ehe-nemdm-Cmnng-Zlchaek-:dcehene kfWaFo-ano-exomecheceheye znmxe-leeo-c 4x, *- 4- . e.

veenchaecoe znnweoeecomfd-te doen: 3-- > e oadecalseeyfendeexefcnzxenweoeeocn meconceneveedencfoq en neefc-dcc Hee ee eoc-nmmec gefnxcchennvee fa' nu-,lnee

feg-xendaecoejealnanrenne Klicke-Wee fegalnnßz nmevteee--Waclntcv- he kenc -lmedm/ vaoxden cnc dae hecävooxe

fsZtdkwYWvcclWYqWuewdzaen.: „ '

..-11 -zjfc- 1-*:- *_ - 7. &no l ONLY-k dan alfchaaceljadde“*- gefende

l

opceveaceexwaelsqle-.rechce wech: dae

F

dieeechcewech cx znxndce n vxengflzn

de; ceegwwenlevy-?elaeclenxfo nee-u


74

'

" K

M* wfkdXkÄfiMNW-W

*

bonn-ns vewefen/zenghelncke [a _ _

- 7

hem vaude Pxgpheem ende'

D]

we] void-len [nude-n houdemghe h ,tn fende hebben om ce [eggeac um* W l Mokka dem-ce zunnjec in hevbendhNu fnlcke “gncwoozde cn [Fehde 'eck h' : o *op fg nm geanrmooedc “als boomt" _ y.

, .

es oevxewnFo med-Meet oqyslqxxdeq dqekopenelqck' En' nuueeec ende nme'

ne wooxoen verbal-Vb'. 7' '" '

'

[dp nu [ten o eck ceden hebve n..

Mater... :uwe-Fe Se' F

oxfz mecckceeekenen bp Qode ge

i-[e 27-74_ 'delt van-efvals 192e- -lcepden k? .ecke-x * hou de nvoox pal ch oem-Ö ete-Öee* kk n' c heuer-ters fo da

Pxopl ten end'

1c mec nvehoo

'nut cmacqte - '.1- -

"om- wxee k

kee-neu,

'* da: d1 e - en/

eredx wooxden cocnfouoe hebben *nuov n/dce lupden in des heeren me v eccondjehc; fooantwooxdet me]

ofevp u eleeremec en tioemf d1e ge fondt eree-Lckwee n ego' " 7a. [un flogen guy: epntdaormede d ein die fie

g e een ende gleefonc maxcnDccfe-[oxk -ock bekennen Bea ve nk dan noch

of gvp den g. nen dae u WiWi-f Wennanie GQ DE Z x- .en

.

fc geiondchept der zcelenx dooecghe

„lO-eden van nme ghexdnde Leere?: *Ja /.,_..

..Wu


*7 J

.Fj-Qy fee-Tu» Mach ooxk teens- fiele te_ teen: ge ondcgenczenxc- wcrden- _Foxx

„une me:-m-zcex1edeef1,eccc ,in (1421: hun-x pg: LJ -Foxa l-?uegve [n “nach .dee -Djexy Fte-nzfqnjjceeneg enye oze ware gefqnt-.z

dkyqcxnece-nnveeft 'guy [ale nz» Most Yncn mea-weile'. gxecwgoxden/ dan' mee ?one qjMncx-e/ -nzaerxYneeen geboo ej1v>na1|e.n1enfcx1e11- almoetm [eg

._ .7

(fee. fick

ä genneen,_M.n1e -menmnengdee en neaxn _rx-Fee :gefonc-eend? [ml-zva zeele; “ Fe,4 .Do enxämgtv geenwacacvngegefonc- "_

henc-zun Jena! nele" .mee in dee [jenen xyqchlsx>nucevqryqxöxleßeike ““ ' -:...* .-.-:-“-.

*

9.

, '“

.

.

Djcffv2jjftCMö1jnfs.fel-7e mee dece .zmozde-:c aifo :neue dn xelex oo lnnge [n 077-7“ es'

noch vol es van fqdanige* Dieccen der

fonoewuenzaeh m“ 'geenfens *gvefonqe

i

. acvcwßedeiu Welckezajn dejefjecce!

- -':c fanden ende oqxfsxzendan dem? de'. enn-chrome na.; .nature qm .Oodc

Ente-Sex

deomnxeflence Karen» Qumaeckc F. reg., '73 .lnnnenvphly_ ltjealcleveiödeu rex oocß enden gßelnbjgmzende' _ heeft:

defkfieeeepo vele neachcs/ daefexvelee

*

--n

'

1

ddck “dzaldecveplichflkX OO DT : .-

mde-den :na-erden "na" "Chxkfli avebody

'ZF-Wen-.ecvqlhs-uov-x

.

*4

p

'----“-'

S. F.

[que.

1

T'


“etdiehoofcÖfakevant 'eMac-Zeigen groocenh g ewtchce;F* ndeclin ov 7M* '*

N0

alis eelegö-eqdedixeelen M*: vanfeee '(.-.. -. . ' i

coe-anheben enden: fo hebveccfe op eenvoxle vceenmac

q

»F332

. :* I77?fl' :*

„ noch moecenvooe-honden

.memvv .n- ecnntxmacenxxce c *I*

Ze 111k'

NZ*Kon?»

"w-tw

I

,

ve l"o2 . loi' ,' We'll : h. g trouwe .ZOO zeen o n_

eexeeeeeee-Weeen--e exe-Us.

F

__

,

B.,

v'aF/We nen-F *..welupt-deucke_ Nelijcvemercletekellezdaee. --v _„ *we-on- jcle mach kcnnenl_ Metalle, ?uv-KM [che-man: ooclz dlefwace-Nhphecen; 'Aktf

DädevalfchemltGOW tenen voox-komendedks

hoelaltck mogenveefla ren daewoozdchcda ,“ di

desleeerennauxef : mx [p often? Dacxfllldlfljel: . tenoenäwde. .die .DEMO uno-anne:

?W

[en) i l d aexec, I Weneniecf enghÄcj_hiede W EN dacdjezvxophecejnves 1E, na“ 'v “ “Wdt-lzoen nlehe c ooxxghef o Veeeedaeefnuccothem 'ßen

"l

van een [ekerendebp 'boot c me »xkccele


tntecktekeu» van- ffnbalfeh» Knop'"hm, nie-cmNFeker/ale Wk hecceehee rege. deelvsnoacmepeßteken zqnoe- tsmede htc -meeeßcekece dan. .een waecncheich ?Mute-Neuen _bp Oode Felde gho

elcdoax-zzienm-Yeepheee- Iecemiamy .- WWU dann:: „ UM Dec-eben dooy fep dx- .veceesens zkin_ :wave-z oluwozden

MFK. --. 4

fa (Zn :hazz-[glcnen wenn dae-hem dee

H11 nxodev -wexxleeypcheeccgefoW-cp -erz nüueweefchxntenxlnckee,

, e

enfekere merceekeneneeen vanden "vol,

xchenendeem vqnqjkiywskku Hemde

..em-„eneeheenelc-ntyec den M-vlcvety

WexHsnGede-Fexäe: n“ n; „

. ..

. 'Heel-ZW-

. 7

_

-nxxdefebeß-hetuxxcß. -Zijndqn en-„fooda ?WWW-y en nk- (xl-exe dae bfWWu/of nletxeanefeg WWW-oo!!

ge

- -e

den., ,

keenyaxfchof

„wu-JS phetexeka mandxleeoeebe ewanuexett.; ..s efeeckeelucmach

neuen-anne e* - are'- eächs: dat... Doo! zweeh-:W: __ me fcampere Mon

:Wqnxmwexm A aixiohe lux-Yen .ein x***7 4 _ .

'

~4


jeUn-eyymaereegennodefeeeendefe “

w?

e _ . .eop 7nn o "kW-ant WWÜZJLL??? de-jxjdie een wätfithtjch

PWM??? M!! 777MB boden-eve ?Dude nqnüjatzkxwozieMet-die andüxöoeße en

xmxxkxj?! ßnsi-ÖJfßvoWe-i? henden

Y _'44

näxx-:ß-xesznennennen 3Z'"“**' _7 .U 4 ' Teer-m“

'e j .n12 evoxe

. „que" es -x-esÄ--n '" dan wklfYNykÄ-z!kn.*ßx7x .p

,-'..'

*-

;-..*;

,

;_;

„zßxßF-“SZ-Z

*SW* fü' WannenxfokedetgjjWdaki“ *Vodkf-UNd-?krkjü iixecfoo nine-räumen

ÖÄÄZZZZZZZFLZZ"ZFF7KL'“M“

._* 7_ _- ,_ m k_ Z e, jiföfßioöceneneaütjeboÖc-xoßndZßke*

v?? 'tgeeie-'de e

jee' x c7 crmcb were"

Wee?öfvalfc-(je-Jvzdpveeezxx *7 N z' :- ; -* - -: -

*- F

_- .ifl-Xenfcixen weLcHFLKÖöHreW

.eiche-yet :of vakWdc aus un; „um, "keinnee/handelc; _ DOT/BLAU ons

gneeft__dsfe mec-_cxckzenenex 4311g vand.

evalfch- W vaude ware “LOZopHSte-t. KKS-ene "memmedi-"e begee-'endeZ "reiht t. Kaen en1nacl1 dee-Neulich_ _nn-volghen

"Ü Ökydkf-NOanofK dewanderen- een

MTM-te here doc-zen wenn-Inch. of ..

,o

-

'M 4


, 9? “ een on-wech ee, zijnxWae-roen_ Kaen een aen-meccnencwedeelme Weghene 4**

'

te weten eenmdiemen vorne bewandch cenfckeerlegclz nmch ghelovem ende een _diemen ewnlelnclc vecmoedc, dte_ ccchee l _ _ ". wcchee wefen.

'

:

-

n x '_ .(4): ::. : 5

*

*p Z.-:

[amen 2tenOodCvetflum_ gaendedeecryfiehxvdex"nenn* de_ denHepcJ:z. z' _ * z:.. . J _,.

'gen Qceftf vooemcwnlelnckevzaeg" e-exäuegä

_anch ende glxecton; .Dulexdatwn .xnex 3-. - j - _ *e en nwgen cwnfelen ofdjewech oocledfe Avene-Lk_ cechce csadcel unde HxfchzcfeCanon , 'Nee-NN ocn' deckte (fd reclnejvaech ce wen]:Wittsde --cxen deindePxfchxtftn e -

-“ *

'Chxlflnslylyk“mec nn- lvejend „enoare-Jecere ziln-,Yemelfclz Oodx ez_ _lee rmgeendeAlderheplcc _ewand /joo [d. cztjnwo 'ecndelevedleware -cch .nen .i-Toc vxcef eöodeDier dee de Decca-Ö toeävnxleBauens le aenjne_n ende gvlnpeefamen poomdece. kladden/ncecandero _en hcbcnpcgectche 'dannepiMen 'vun' den_ zweenfchcee t'

chonen. “ aectoe anders willen noch in defemilnen middelcnldan wc heck ““ *fen van d1e_V.'fch_ziFcnrel-jwdie n lego!? nec alle cwnfele d1e ware leere efi rec

wechcocGqdew-aene 7

"

h ä

Sende.

l M


"

n

_e

6o.

„ ,.

.

.,

z, M812' 'Fnhacfeduyfhtee (Ndacwitniet ?FIN "* .boegl1?n.n„-1|_1F2_yd7k!i'diefnlcxtegljcu den x577- .y,RoWathojiccxeenfooeenftefqcken ont. 0x“ fljem-ZX nemhevbmxdaculeecseräjoock God!?

kee/ee e'.

Lnfienngfwfepden ce wefcnfulcä feggf.

em!- -e---deriüo- Caeholtjßzien. Manu-ec ons

*W* **-'..x1:e.li>e-.-ed>1c.c.-x.1:,1x,te1“~ cplqetlcu. dumm E“ *W- qmmachnjemgc eechchwanqerenälone W. “x *Zexterfl atlepkqdkfenhieindee-Qe' .then

[ZÜZÄßFF "Zjjnx rechußvetjnWjYdaÜmljc-Fp ,n .

7?

.ten-tex

.NK-NOW

,..

.-

ant Mean .

4_

n„ ers_ o_e,ren::x.gh:etoe1;rncg.hp„ nen-hw

,e ü.

*an

WW eeneessn-xzzexeexßäe-x: *Qfnpdaecjnhenochal iljißenjged 1x1 e-ev--ef-xke--xe-xeneeäxse

- YtxaeznjxacCxxtfius ons leecc"one'fckc te

- c Perücken/fit! .Cum-xs dxaghcm .ende -

-eoeeeev-v-e _

* *o

„Jvooecee „e

,

:djedan Thflfli» on-cwijM. I* jene Heere .wqeyhepde-indefenqechten* c.- daerin. gc.. f. ,deeCl , N“j ft men geloo :

x_ ,eonon m allen daec hp.“ ich [elf vmdce

“vlntelqck-leercvxeelete( zhneyge YZ??


..

kon skin mlf-handekopxeomettde mee_ x

»lijdffäÜ-uvepdc dxacch-t/ _ende du .vom ntanpeöEnxxfie den warenxweci] . des le ben-_sflafienjcn na-vo-tcijc/ konvex hem ee venjoepece met dte: gdoghe quemen

van de _Oxieduldesßcptct-eaexde jez-de? “ 'nee _vaude n1etnci1ex1 c' mem en e

_Mnnntäen meer: ormcnc n 'ooc-k dae .,7.7

Ik- .dqoatman-fnen menge woche-enn dccj --

I.:

'

*l * *

nx-_Dezezqljoemeieecenc komenje npe Zinuzjgjljdfipfitrnifimjkjt 'um Ehei

.

j „.1“

.cx/falemnakieenxäensvan _alle fodams' Z'.e emaeehepde _eaqpe-neeeeandeee falten tot zijnreblu“. tm geenfmzeyvervozgen

deutung-codec _tze-.eecec [auchz noodecxj weLr-nejegedoehxhehoefe ooc iemane hier coe etweofc eemg-er nreeefcven' Glo 0xxxx.“ x23. jene-Veen coe wnFe :cn am m defe meane /Zei Fee* jvc*

mtddeun/debdp ..nimm laec hooxee. /QÄW 7 x

maeßjcenynofieck deede bfnglxeboechde KEY-FFF; medfletnuczxmxee evceenqeroverhepes „W/WK

' x 1

mac] .xoneonste Wangen wme-glofen 4-- MW

e ,gem “a 'enwna-cevelgexe-Maer hoe 4.377745,

|

.non-d'- rwecn lmmem gvp-[upkku

„Ne ice q .ein nwememge-cgme God e777" *"7* [BTW

md( H.

Wenz voloofceegeven mee »en goe

ß WWnmqenjtkLhouc/Weeeepzceeü. *7 n? ,. x-.ex d G_ end. K


:oo ' „ - “ -.- etxdeboox ketteren Meldet die Dove-in 31m woozc gcYo-vcn-:dix nmccktdat-ghp

>dcnmenfchenlieverxucc aenwijfcn tot .- _lxec [mm ende lcfcnvawu [uydwbuy le

.-. glolem dan tot mchozftndt. :lcfm -vö äde fuppere :fclmfißuretelvuß: I"- “7 *'. t“ VWD“ .*

_YZ-F . Ö* '.

AZR": :z Z.,).Z.-*'.1',“) „M7372 iwbefzdtftmeu

:ZM-JN:SZ uweolofen dan nieezxmaer achte dm NSW-W top nuucx ende-noodxgcr te zxznxxeö Gem.

M5, „ -: [We-r wulezndeu >Dccrxfc>n1 znn.walls

?KAT-FW c ce ?oem-mWäWjjjjkilLkFäW xmfe-o n» :vcrflanvcmgtlovithbtddcn -

x mdcxccn-acndachtulxßxä- n: vwßx x . chzxßäztrcnxfondcrlmge der plmcfc .- z M.) endelatcn der fondm endevanc " > ende haocmndcrdcucvde-han.

. * 'FK

*ND-l

- “

1e» >ndeccn fladtch ente zgeerou 4.7. ceoefcnmgkeoerkeachdem

a

.

.

“> Zdat -cenwacachneh-Änavolgen-Chzi KF'. KL.*Ä*F“.XC:

"fix-WP

T7]

'

e 2 * *e* *J * .KA

..

*

1

[acc andecö~ " : ?twu". wacfezfjchc.

** * K c, _i (M (IM 979m "x

1

K..."

K'

a Ü". * -1

*q x

V

Pk.-k";.**",*!*.

W

l

~ .-:en.tw-tfi-et-on1.djm cvxrme-oeujc wtflcuxcdty ö.: -njcc Guam maxx 1131:1 '

e

l 7' -

ode-e!"


' l l ,

8J

weten noblen _feden eeehefeetuäenx ende mee ghewecfe fefierhepoe coektem. wen- fal, “co-mem Nice coe wnyk *mini beief/ evdedn handen (nme cojtekjdt. nnddexeadie gp nu verifpe.- en die mee. ick nochhvuden-vooede ware len-een weeheocIGdde-wnm/„dietnm-üvooxe“ bewandecenfekeclcjek mach ghelivetf endehetrouwen- -* 9

h_

h

_ an_

mx 1

Wechvooetbewundere-c_fekcfiijolegeezzzxzEZ [onen endebetrouwenx dteonjxovel-:eö *anne-jezz eomendemecce ?plcghe fchxiffimee- gäzx. M. aengewefmban' eeracen/dieneenön- “re-e- 49c. cnmfelnefemnch gelsven ghefnnden ke“ »mee-au- '_ Mn*vanGODEaWanemnwgeujkxjüeF-seß

isonmschhelovedaedfe.Lecveendege- 1 trouwe .Q WT -ons fenden-fond. Leer-aergzmewel-ckenöMondt wooec enwaerhztneegexepdtx. ndvdtjx

'

hpmec-»znnenndhemnzer wijfhepdce eudevefcvkydeu

hcef * mn

.eg-- vnoxfimm-.xä

-:- nznnd dm ofhjencez. 4

boden gheloven/

das_ . o -

O O DQFelf meckWonder-dedec. van hen-lupdm heeFe-:ghegeven- - daec- 7

ende_ yczcxsfzepjejekeeeDWex-eeemne, :-: La-QZZ-Ü .

-

*

_

n


hnlupdn W-,datmen nweoj. n. die ruhe.: wech ce_

jemandem: WoW-t .eck-nx

_

nncevfaenxqgeO . eu

Mbqaee-.QUC

'Monk' zqnn' WNNo-lenm heefcoeFendmMa-edxem .ÜouK-:z

** "m" 4'*

*

* '“'-1.*

3

&Fee 2.2- „Coneende neevanden weejjx Sinnen

ennxßex..,bßooxtbqom1dexen :felieelnckenmchgc.“ „nn :yzjjdqyxjjyyeedecßondaexderx deeluenewtk."

-exxyej-xxj-.x nn > -.-

-ZYZZJ .

_moee/dn-cenneween eewefee 1c „die ce znn d1. Lime- dan. u

(nk-deux

nde; Cdnfeflednefxcne *Dope

:nxQme cnfeldereende andouxmeer-x .wjj ..-.;.d „ um; :d1 - Münz-em one Leu-artne

K71* u* 3?.

g: en “man -f-“eune-vaec zen-z d me: - egemeenÄfiWergax-ecen -eü: k eck-a o» teceektme, weeeenztk .ce bez."

.queen nale 111mm: vooxckondee. deleezemexhvuweehexzc dan :venFc-heydf. “

lemuoedekeccwenfodeniqenmammq

ic-[ekjxunooxx-hevzvefevzeven-.ccwecm-Z mem-een WcZnujck-.dxe end rechte_ wfkljx nifn>~uceen f *keygen dfiewmeeere [

("WWU

kacke fen - oocle

NUZNW~ m3??

RAUM

e-:c-:Z

t*

'x 2;-

*ahebede


"ghebedtdm-verflbntxhetvkrjäfln dä.)

(

hem fewemenoghec navolgmvä Clzzi-

j

'Ni odnnoeduqeytN-onnofelvypdc/-xzcp ufvepk fade [xcfoe/matrdif . dVWKWV. 'Ö lu N 3mm me' mcqnneq Falun

»cn-fo der nu 2375 (55-4

ikwrfm m “een xxx-Wu - _2 tmc.: es wac /e-e ?am 1“ - . [o :ceeus-e-NZN L1n'd.od-*fe'tne1e!1-ra..q al xu wem-n* . [--- FW) aux“ .dato-ew 4er. ___ .. „ lpäcafkxttcl' 'cs md' vecößxa m: gl] I* >11_ die EMS-W*

-iniie mm5' dxffxeij-*lz datgp' [uf-- we] “N N' 7* n die

NSU/j /84

floqtetjxclz cpfcqc Waden_ ge

-Zqcvadersguev *cäixxyey-ddäßek?? inn: 7'"““' ecckmcomemMaeckaeWk _ elxooc :weimar qkm u Ws' neuen _ fle-fßtten

you_ 1cm hf wech-niet nxinfiyx mauen wiu-geloofthebvenx ,-4- nv' * ohdelijc

lsxdaex ken ms ge

»

. 'J waer

-cchqxrqqmgevp QM bs. : .Nm-en -Üds Ilm?, "Ifio-flolefi ons gfdäykl-Wkdäq Zehen wy; om' Pxqpqecen. foudktiwärhtettdoox Dieb regen gun.: den dan dal3. _ ,__ * _„ al du u berifum op 'tnijqe midpelf»

-dacfu uw-eleere um wo volcoZnxen ge_

7

*xixsßzgaerdjchcpdY en mogen' cde- Y! :Nn-NaLxIdxeZWlZgHeFcHxifWcF-lx 7 (1_ _ _uydekq »x 3 ' * * /

-

*

( -x


F »-

FZFu-luWmWt-eWgmne-fachtda'

Ö

'FZ L677( 77.'

C

»

_

q

.: - .

** ' ,

X

.

- Z p

K.

Neen/daemoecntet zijn.-.Dan alle.:

Ä?? 'F' menfcvm leere/van welck-er fendinglz.

*HoF-ZKF* nzeu niet volcomenzltjck' 1s vecfekeeoy *.„_„4-„7_„ zqnwxx[cbuldxchqxepzoeve eenemen: ma": ,ce z: mede» onvedxtechxucke God: felve m „um, - es pxoeve :lxecfcgefleltxdarxs dz WAREN | ' * _ nemenof 4 _ ' t onehyvoozfepdcheefcf _, _ It x1

z -* * F -* »da71 .vz-eye o?andxcs) ooc [ulcx gefc-vier.. -- *' :duncc-u-Lupdecx/ diegaecneals Vqdc

l

_

.exvevqoxguepxoefi.geloofcfqtxdkzqn ucexcx“ keit-BF. | cum. Ü) occecnqe.* Ö9' loech

ec 4'

-

c

xfo gem-dc

Oode doo; em

udemewelx 1c my hop-m n,

j

Maepicßhoudex,navolghendedae -onvedxiecxxlxxcke merckceken Öodes/ : pzanemmaracvnch Dxoplzeetxfwcxfea

i

- : „nutze mdeaqecvt gheoozdeelt ce znn op

*,3

z-.Dauhxäqxeqaer van Hanmelx datlm

[KW x Neenwa-rachctchzßzopheec wasxalshp E* * 7-fephexuxvefenuedeiseenman»Oodco! 'z

zaqgmacvp“ feydcdac come onghe

W4

:twnfelxxoock bp veleJodötuecocChzi

4 aug., : 'tum toxuendejepdmxtis we! "om dar 1.:.

3. Johannes geenteeckeualcoccs cn ßeex.


.

e ,

_

7?.

gusuaenzmmauomnyen vte-Zoham“ f_ F

ikesfeydevan deßex1(Z]efn)waren“w-.1 F* '" eacWQ-Segeloofkee-Nnanxan-_dooxc **7* ondecmnden vaude Fuyoetmgezun dee

Lazuxcewhen1 dm de Pxophecevoog feyde/..nuc axleewxqcy-hp een warum tifhPxop-'xxket/ nmev oeckdacdejf-Kves _Gam-kaueenOodxm-j. ende hxeruyc? _ boom erekceeocß Dance_ Jan_ Weeze.“ MMM. hevdeuee mewooxW-wva Wim» „ 1cm. allen useonvekei. de)werpc vet necuxxc: ckeeecljukkandeeu-.u teeflontadfl-foo glzefcfzxedex gm! fulc da1: vauge: elzecoi-e

W

7

Lyeeeewusedejepxoeße »nelde ooc: Me!“ 5-4324* phetieät:dm-Comug-Zlehas**dw-hem kZWsFoaW-“omec-hexcheye zxmye-.Iezoä 4.4-, 1 „,-x -,

dL-Waecoe zxm wpoeecomzescedoen. dWxals-?Fyfepoe-:xfcdzeyxweowecn-x mecamvuevxeoen-foq euneefc-dw-lxzee cecoemmuec gefpxcckmxwxefal m1 mee feggen dmxaefealcfanrenue-(xuek-ßgee teggxnu -Y 1meqxece>sxw1racjnccv> be:

kenc--msxdm/ voazeden em dat: (Zecävooxx [epadewaeacvcelczckwqz-ghemdzdeng: _ -,.--„.-;“.::zj3? z-"ZWZ

LKW'

e OWL-k dan axfcgWxgwoo egexoza-e opcevxagexwarjstzeereeoce meet): .dae diecWcew-.ch tx Zqmole u bemgkxzeu de ceegWJe-.qfeheeeylaexfensfo xxx-me e...?

E

4

1c“

*- .


'74 ' Fqqxen k“ wcwanlcweumcw. (s vewefcjx/:iu quel-We [akku

YFZFZYÜYÜZPÖWWNKI? . o eu en g e re tnfoudehevommcf gen *t voc däentezun mer fuicke auwoo - der.

lilokentuitejevb ende Nu c nkevve * MW n cgeanrmocudcals vom-j 1s geblxlmnfo tnedcisxdat glnklupden

daßopexnnck KVM-neuem ende muy Mur-pa'

:ook-Deu

W'- ZRH-Z. na! c7!

..KEOX-NY [NEON

JF" F

?ZE-Zerg

ne oqz en ver cnc ä Wim: nu lien oxlck reden hobve nax

DYNYZÄÖ'TLÄF'“""N“FFM /p

up

?ZZ-FZ-ö-MY: Kal?? Pxopv nz Jude e an: -o *qmec n c ren .. n cmacuce . en/datdl'

' creme wooxden cm1 fouoe hevbcn s [mo Nm? tzpltfapdenm de?4,1mm _ n_ c cxooa cwoo_ e m ofgfm fond. - qwßleexremej eree-"Fck-woecgp en*c*io'“ecj1_c* [an [Logen di: kxea. WYeeYJlYZY-MÜ* o ckbckynnen yxa

cmD-f oü cc c :Poco xxckdan

*' ?LAYYJY-"YYK*Z?“*g*'*'“"ß'ä . tiletxnx _ Wftqcfondxhkpk der Zteldm dooxcghß

pm .van qm phetdnde xxx-ce?: “Ja x

'*

*1


'7 J

fegseuz Mach ooxk- WW fiele te-rexq. gefondcgeng

7 werden- Fo!!

Izjge oxe-:tn-_pc-exle xecccm user 923x77_ .ps1 1s_ xfoy 1.7.1: ...ve [y ?xzoxh .du -Dxexy te"-uz.'quze1'c„e.n1 cnc-o ou ware gefqtiß*

hephcJüÖcHn-Ü! fgknjßalcnzp-"Lkzost _mmmauymen ancmooxden/ danmec

?daieixijüucxife 'um-ft entxen gevoe*mv-k ._,_.'k'pM"?*1lenoe"cu1f"q,-Q"* 77***" neenxWä-u -tuetuant 'en btacq JW* fickt?! 1m“ aber zelt-ß( 'Soss-_gefäni-"fnde in: :mgtv gjeen.ws1z;acu?igc'g_e?ont'M“ U yeqczua ?mac 'je-le' :med iq du [num pochcs-:npc-"mcenxoxfaßeuy “' “' 9.' " . ,.

Dicfchtiifc' Cslfitjkl-Ufßlxe tue-deck WN!“ z. _Ipoozda-:qlfo msde du um oo lange f.; ,.

poch vol 1s van foaäznige“ Sinken der fondon-ulnzach ['17 'geenflns _gvefoniyc “ acvcwdede 1.' Welcke z1jn deie fieccö

ac fondeu ende oo faßenvan dem* du

Üenepcßcufyc

7namre qm Öodc (Nee-Lux

*

, den-ezxeflen ce hqcxnß-Dtemaeckc x um, h :img no!) vlyqetuo a_|_c leveyq» deu I

re/ ocfnnd Wswbzgenxendx gheefc de

- eao bete' npachcsy dacfsvelec

Kock "dxaldecveplicgftxq ' OO DT :gms-d'en .naeftejy 'na 'Thum gljelxody

lx-fct-“oxhßxm 'ZL-Wxu-,uvqlhsengheq

+..:-.--

N z.

(qua.


' '

"Zr diehooft-falietjgne * *c Obi-h!? Yie- gelegö/eqdedtxeen WWWU , groecen gewichce. ondettltn '_ def.

* 13.,-,

nxden* fo' hebveicfzxot eenmate. M foe-kßkvenopeenevofie

» *

_ÖÜ"FO7*I~

dich? en;

nochmoecenvooz-houdenalkicke- met*

Z » f upcmqn-vecnufcx mac- xxxxce-Heyfigh. e Dje*liebeföx*'--. K'

erouwe GOD q *den on >

gmM-ej„ [chen fiffYwtl[knd,f:lWfffi_in: 7 q

»e-„j--a.

glzencw elemtd W7 K *t* '

'TM-x xx-welup

,FRONT

Neltjcke

,jkl-m-:xxx o

e-e-.s czextu

m 7

* ?WM

rc celie

'

e

“ GOD Vadevalfchenexc_ hoefalicl. :cken voox-komenyedeW mogenmecftae

„u

„ .7

Äxecc-z _ e „

,

'M

ß y 1.

'-

ren dat woozdc (dar dte Pxop e-lü [p oßem'Dec..fuldx1.l1evbmx„oc-L*Ü

q des Venen namefepd) oocß4hy„ „ghe

.fepdcxue DEMO dooxMLwx-e (m) ü) dathetghene mee en ghefehiede dat *.12 Pxophece _m des V EFZ R O N

wheefc voox-'fepdrx "oo enReeit dke Dem dat nm ,toc hem gvefpxo cn_ dam_ den emleker ende -vy OodcfelfWefl-lt .-4 .O

merckceeken


tiltrckteksu-bafi'-ffn;ba!fch--Paophät) niet mjzrfekec/ als UW nu__cechce cegö deewändacmecckteken Mol-ex tsmede heMeecktebckx van. .em waeracheich

B"

z 5,.: csoocl. _bp Oode [elvegho zin .- ,ZWhut .. Iecemiatw . l

- weten duce.- z» o-*xmISxc-pkeec voox.- W4- 4 ende _vzcdesal x'. zwooxc: gluwozden xt

(fix-LVZ mexwxkeftkxacjzex11ddie „N7 .. m: e coe on. tn.

dAerYUM nu twMchxifttzxxlnck-dx. [um tfifekcßez,mcrccÖKHYn; e131 vanTu vslz ,UW WELL. Ar?" »M1 k

_ckfnx-...onägheflelc/»nxe von Mcnfcvety

Mnksnkxöpdy-Fefzz-z. . . '" M:: „NP“

TFE_

. x.: ..x 74m7

:e-zKWYtYljtxxixxdefebeK-dxmexcßy WWW* e' *x* "'c*c'*b “e1- dM-Zä?? *xxxachjtennf/äwckdaj ?de o po:- de? lntlnmcc :, . hewoxden/of „ o2 efecx--dxztzfa Wyantfeg hcdanfowcynuhvoox mn wczlck em vajfch of eixaxsiemandttxoozxvp

wc ä

f'.

WMWWc/kYxxYac?

ÖWNMÖ“

".

,„...

oo

xwichz-WÄW 'm' "csukk-'t-.Mow

MWUWWWLWNEWH-ZÖZY &AZ-j _


segEWZm-_xertegcnßodcfelkendefegc 'Oj tkfnäudtOodämägc-xde nig-een wa racukust)) -Pxophkkf- km1 Ooöktkf* anj wämdexßxcqcgx» däckdieecn wäöüthfich NSW-FFW wärm- die-xs vodxfßjjdk .Wurde

nanTWs" woNWetdte ankfixvqzde cn K

foudcnZwp onxt- üjct-*voldaem hdudew ?md-eEdoJfecvFn*kLiFiyMefLäcn-axs-fevqxk

-knöc-foo. my? aLZdZu: (waxeif xöphete _gxmooxc-_e _dätfotxt-H* uzefcs _ _lixßk dan

wufiNyks-zxk-N" .._-:

, ':

.5 .;;-; 7_ .-*

;,; :.;-:.:.*.-x:-.*;

IPM-t im MääznenxfoktdetgjlFöb-Xti'

'Vodcfktf-daer s3: um [oo gvecwuwm trnZiöcxi-Jc ons [pßc-cff-ÄZ» oock w3k?i'1ders

nmxx .Zncexxx _jnxp-cxxxn e* 7-.

üxAcöic-öck 1kx11aüdx_1:_iooxeo17di_Ü-' ' indkkdZjct v6.41 *cgene-“de-PxWi fezjdcJzesfix waye-"ofvalfclze_>jogdpheeez1xxj*_;* fekermcü wkcszj' 7_ z_ M. - q

2 Ifldenfxxxen wqwkeBJoprech -ttcdkydt “of vakflzepqc ons nike-l? ouve Keiunßxvandelqfi?ÄQDTWP N1 ons goeefe def: xncöcxckzmknx _Öoqvanm .valkcdlzk als vanße. -warye -Dxophmn. LIS-mc "mex_11ax1dk-he?ercnd_e_z "recht te gaeü eau-am vxxt-wif ich_ _naxvdlghen

-een Lcpdrf-Man oft" bewauyßrjn ten

WWW yyce boom. wea-xvalfchof . .a

W __

ä


.

e'

.77

een on-wech eßjcztinxWaet-W Kaen hier *een aen-mexx ncwederlepe Weghem fe wecm eemn diemen voozc bewunde ccnfckerlvelmuxch gvelovem ende em Klemm cwlifejnck vermocde dle, recht. wcchcewefcn,

:_

-4

..K *k* p

L _. .

]_.“_.“'_:'_x__

E

7 ' Aeö gäendedeecyffehßköenwp ajtö U 1

*

z

Üfamen OodCvxiflumeäöe den *Pepti “gen Qceflxx! eezontwf;

A2.» ,

7'.

* 1*. K

wacgxh-.axza 1.-._zu

mh ende “olzecrom Ö1» ,tum _xuex 3-. x *- q [en nmgej) twljfelen ofdke Y ehoeck dx; sum-p“.- D,

cecvmsxdte hpmde N-.cchzikcqcanou xN-Z-(z-ZZ. verluä ' “dierecvcewech ce Weck?? c 1 :Chxiflu-.cylvb , mer zijn. kmelf e: ,lee3 ringe endeMökrhepluhYewanNl/joö

_fdqkocOodeYtertoe c zijatwß" ceudelevedle wxtfetcware' am mwsxß n

exs:

W

:

mn de „Dqcxoß Dgncus en vxicf xpie' ce." deekeV e

- pl: 'N am!!!

Pkqen

e.

ZklWnuxx-exaudecs _en hcbcuptgertche

*dann MLM!!! m11 den. FMcnfkhexW 'thoueü *axectoe andeixs xptjfeic o ,'e' “ ,tn defemfmen middelcn/dau wc hn 'fen vandte Vxfchzifcuresiedie mex- H *.

_mr alle twijfele die wareeleece efi ce.; (i.

wech cocGode waere?

,Y„

*

*

.Dex-dk

l Ü


k_ .

„ 4

.60

- _ '* W **

*eeftZxöaZvil (un-f

" .Dkßbfldqtfkduyfi k!!! IF o.Roäcachqlficktenfooerqficlucken OFF-e b

n epic-nom d1

~ + -e,

e ui ;

: od.:

0x „.„„„kenchebbm dat

cecaecs oock-O m5- e. alkeringlkefepoej 1te wefcnfufck feggk W!- w---der Lio- Cacvolijc n. Mack [acc on Fee-ex .TN ,Znetneudatckr W ' 7 plaeclcn -*/ * duyfle * r Fee a! i.» .xxx-Fe- E. Im. ma cljnjö recht wendeten Fon eccerflatle pfaufm meinde V. fchxlfl &LKW; u , zijnxrechcxevecflamyducwldp nw -ecöe 'ev-. Ä UY k. Wan( ghpdan haeß ekmnen dat ghp Me.

(cantk Fewo met mhk n cyt 111W - q emmke ghp

te ceroetnemda ud. LZ): (chxxfi

el 1'

kaltes dä.

et/ ceRechtverfl-a

- u aecttme ch al nn Zenfgedup e1- eplaetren* Z1 der e-n alt *kit cznn om vecftaen [t [wakr 'B am dat Cßßtfius onsleert ons! F' n/ock Cxupsce dzaghcm ende

e waerhepdc m defeuuechten

der Thztyenyn geloofß- daeritxgg Deren-Fix m a] m daec xxx-Nich [elf vmdex blmelqcklesrcvxxlate( ZW eyes FHNW, ».,_,_..

-


. .,. 6-1-5 Eos' zu.. “mif-vavdir-op .käme-me met_ »litdffä-Lmtjeydc dzactht/ tndk du vom qtappeQxufix den warenßweci] . des lc vensjxafixjficet na-voxctjex- fondcr_ vom u om-_rdepcn met htc_ ydoglze _qucmm

van de _Ducduldrchcz-t vande PZfdkfiia imuf/ _vaude mcmcvcpdc' Cmafa ende

vecgüifckojr meer: ounckc u 'doc-k dae im oqojxtxva-u den“ rccYßk wech! M' deck_

M? [soo:cm*

. : xx., * .

.

*

.-1

.

_Dez-ezqljoomtiter mc kom-nde. upe ztmeflsjn dupfigrntfim im "the Cox(

* . ..x d1 . .. x'

.u/falqenrattenxaensvan _alle fodänu“ K' .e-npdnmt andeee _falnn cot zimre cm

oma-Medw- gecnfmsvervozgm blq“. vmiqogenxdke yexnxcer fsllchz-noodtrh tszLreve _fegcddch-fhexzoeft ooc icmanc hier tod Wes-fc ecmg-er mmfcven- Ow 0xxxx 37a. jeu-Wied coe wuFe icu am in defo mum Fey' _G _Fey' _H »*5

nrroomu/vebdytettfikcer/ laex-vooxen (äxfß-Z“. nraet m1mofleck dude bk-Wfivocchde ZF ' /cÖ-F/j medcfetnicczxm/re wcxen dxroveclzepcs ,„'„„_7„&

machcoknons ce dwmgen uw' -glofen 4,7„ „Me, te geaovrtkendknace vowtxrWaer vo' 4:594-, *

foudpWk-er wech kunnen- glm-lupdru [ gemmetn uweteeringe-tgme God

.Ürßqugmk dee» macro-pvc mo. O. Moni volvo-fc tegevm nice' -en glu lqcwhom-x-wtdevfpzre-k'

m , „au

G]

end. K


'V4'

'

-. endedovx keteereie "Meldet die Qovt in -

x 51m wooee, gekopen-:die nmccktyat-ghy -dmmenfcheneleevecx.uce aenwnfcn co.

-“ ke' [men ende leftn-vaxeu lupdeevup[e z. glofem dantotlzerWkxndcclcfon-vä e) d' fiUpkWffwlfiZWNfljkßx-„Ü * ..m7 k, NM'-

_c-.Fxj

_'“ ' Z

LZFZ": » , [_

Om defeffbfffläefi-Ön' x' 1

(u;

x

:LF-ZM SZ uweglofeu dan nteezxnmec score dan: N-„NM coe nuttcr eqdenoomgec te zxnezee. em. -Wz, „ e "lege-e welle enden --lxzeexezemfznwweile

z,„7,„„_ :ee Keen-een juaceleenntfl-evaeeynfc om :.decflanc/cengelovich-btdden 2cm wu( :hepdt-Necn aendaeheieh-.Leferrdex Hz

_

: F( vx-xfxzerenlondeclenge der plaeefc vät zZxq-.cen endekaeen-der fondeneeudevant

. -_ xevenende hquckeeendepdeuchdezhan. .N Y-ÖCNJ* delmdexrnde-ecn flame!) mu :getreu

»>

deieveu efee- ecfenmgiz' deceeachdem

:"73 '- Zdaciäcenwacacheceh-nadokgen-.Chzi

*x* 1 2' 7)' du'

e m, Diefotpdoecxendx laec _euxoecö twif.. “ .ten-.exzececemonmeoeu dee make-why

INYÖ“ :WeeWxkexendemaboogheaxeeemene “ 4W -Knxfiflluecaltoos-verfeexxmemxdqerpa. " 7 Mnixcleltndelejcleen:twtflepouydjxzy gen en-nxecvecmeeeujc meldmecdm K!? kw euch nice x-_uaoc- max [LZZIWW .. 'H/xjlJCwiuqxome-deModem-wu??

l

[We-Mende NWMKÜWLMKMNRM Me

weten


" s) wenn vddim- _FK daa mhk ßekuäem 711d. met glzewku". fekkrhepdt _cpc-[tem. wm- (a1 “connem Hm coe mju -xnim bxikf/ "nde du handelt' (num: cdjttrzdi.

nuddexe-die gp nu" berifpt.- ei'. du mot. ick nocxFHvudcnYvc-ozde wakf leere-Kt' wecbooU-Eode-wzm/„dwnsncvdoxe“ bewauderenfekccujck mach ghelivetf ende vetcouwfn- *v* . _ e *-N'.!-*

:

5J.'*-.**__*-"'?*.“'-2:>7>8: _. x.

Öox.1ia"c'_l1wm4mtde:dm-wthkm--'

wechvoozcvewmwtcmFevmijm-ge-*YZF* loven ende becxouwenx dlkouÄflbkkÄ-Zce-F-tä x.“ "menduußtte ?pl-she "ÜZift-'Wrf' -s--x- Met. aengewefenvan' eecacen/dumenön- Fe k' cwufolmkmach geloven ghefonhexx te »mM-oe

gunvanOODQWanc _cznnlogclijkq-ä-?Mm xsonreeYzelovf-dacdftxuveende ge: * trouwe ..N WT -ons fenden-fond. mMxt-enwatchzmetgdxxpdtx Letracrgzin-wekckyxe-c-Mondtihp-- m' ,-4 woche hpmec-zi xqeydeug Oheeßqde' qpntetvsoz*'-*** xfhepd s(

znndeom denghb-'X _ wm

da 1 hß-PxophzuuxFgxxxx-z

114; ?l1m ooxx-cg en 7 a( : Q O D. „fen" mec-Wondec-daden van hen-Wdm heefcghegtvm-daec- ?

ende pßexgfzqmc[ekmn-Dsxrommc: 7xmzzxg,

.

*

E

n_

[og

.


ghy-kupde' WWE-nnen uwe-m

L

x1. die rccwe wech. c.. ußwaudcxts too-FX

_

tx-bfqenkda-Öo .cu baamokssßlxmfuzzu

.WM 511px!! WMoIencWKmoe-n

?ZWJUWKMKKWKMKWIWU ,„

64'

._>..

.7

7.724- xme „Comefide nuvacmtn bxethx diemffi uezgäycx-,ÜYU hemondmn Fekcclqck; nmcggc. „z-zz ,.77 _logpWw-decopdmxdkcx dumm (wiki -Nzzx-gä-x M; 91x4 nY-cxdq-reclue wm) komm.

*az W.d uzun -. ... . q- van '. u. o1. Ltete

-Z-Hax; 'x3' 1

ÖMZ( ..

»nd.e: Conßmonxucit- *Dope -m/„Wxex (Melder-Sende qnwde-meer-x datcqf d! - Münz-een om :Km-arma

gem mm7 'W“ZZ".>„-“Kß-*xg-mt1xe-va-c zur: I]

gr

gexmenun

-

“rgadcrcn cü .

- _op feuchtem, wemmxä .u bez.

11141?“ MMM haly mxknec vooxc -ondccx *-5 kmmuchbuldcchqzc van :vecjohepdf ' leummaekocckewfodamqeuxuamm-s jckußtxudoox- hsd:vefchxevmsuäwec.m? menmdn mec-:melck-dxx rechte wccljz_

ofjßiycxeuereeudckercke .fpx Me oock .i Yfßmmemoxoäßknuceen aldexfcuerfläx

MWIZW!~mx-Zoßhzxcü . xaengewdfim' 6-4-1“

x: xu-

*

a e e


.

"7

*glgcbedeem-ueemnuhetveuaken de.: hem felvemeeeoe het navolgmvä_ Thei 'flj odeneqedtcqexjeT-onnofelvepdcx Hep

*ucnept ende liefee/maktdie dWmfiex-_nx NUN.: yeeeencqqneqfänet) e. den-fonder nu m: (3.4 _ 1' wac /ea/--e F * Lemcfexe in een u" e'E i1 le * eercßexudzedefee' men e eloefeeeßfl &ec-ex

oeeal-dqeeqfe- *

tue-tkm. "“'---*-"*““

jpsrgclxetcncsmdev (me, m„

Fnnegaxete decfeeeelzd flo 'temck epfcl

_

dee S-ÖÄF-“FJ

-lupd uwe] *YZ-WCM _ _ eals F

?UKW-ders emo *eqinder-ddqeex- inu *"'“"'* eeckm-comemM-'ee däeWe l 'cke ooc_ -weledaegljp news! neuen , 'Fly-fetten ßeu leece *If wech > niet nei-WZ .in _ allen *wele-gelqofe kjeßvenx den gcc :ohdelijc ke _fctmfeuvexdee (le vqlcomen xdaec

Üuwew vollaZecÄjcke ebxeYen: efi-

a

gjpa x1 e e „sd-Wefst3 ““1'“-cs“ueukke'nd'-?kx' m* okenxvecweijfewite alle Ü

en ß

-peetdigeenqeoocüfoechvuldWwä-.er-Fcheeemenge dy Gage-by Chu _mm1

-

-de zmze “Ipoflolefi cms gedaem Kenda. wu;- cms foudenwäehcen-deoe-pm valz:

"chen [Sec-puma. Vier cegcn zum den

aldu u berifpen op mijqe mic-helfe

-xegxexxxeez-xx-e e e e-Wzgh + * ghZe-luyde!! e

dacfo u-weleere mee- “Foo voleomen ges_

- W(:mee .4 y

.

.

e

e:

z

--“*4


»-

ZZlFp-luydendoetwttdegaemefschcdq' etckdede.

Ü ' ' ' T???

?

.JAWA

x

. -fs F8. . " Q 7' Numdacmoetniec zijn-Van alle-r menfcxzm [em/van welckxr fendinglz.

l-ZzZooßßM-ß" men niet voxcomenuxjck" 1s vevfekem

?*---*>--YFMZEFMZLZZZZ?CYZZLXYNTTÖ LZÄLZZZÄ7 eöpxoeve lxecfc-gdnelt-dacjs dz wax-ac?: G, .nenmxofkc onehyvooxfepdc-heefcZ-cp - - **9*_4 - - vgn dxeye oßndxcs) ooc [ulcx gefoviek.. . 1 dunctu-lujädexu dlegaecne als Vodc

Z _

[eu-chaos qllepxoeflxxcxoofcfoqdkzun

';

:zd1ccenFchunpendxjpoceecnqex-Öoa

,; ' *1

'noecvdyxfo oefepdtuäö-_Oodevooxem „- fnoccexooqdcmfewelckac um. .hope c6

z

- ::Wchten.;.„y_ .* *.7 (-2-. . “ z.

-7

F “' h

..s Mau-ick houdex navojghende da. . -onvedx-i-echlxjcße- mercßceken Godes/ :vgn omfvgarachtich Pxoplzeecxfwxgfea

-

,

x

- - »tn-ck mda-recht aveoosdeelt te zun by

4

3 Pauluxßieqaee van „Hanmelx dat hp

'NW

yeenwgcachcxchzßzopheec wasxacshx'

. '- E*-**7_? [epde/uxdejen fledexs een man Oodco! x

:axlegpacbp fepdcfdao come oughe

,

:twnfelcxoock bp vele Jodö djetocChzi

:- ?vu-mu - flumtonwndelepdenxtis we! foo- dat ; M. xßohannesgemceeckeualcoosen hceß

. N_

: -

gedacne_


7

7? gkzedaeeummeuedinyeu dte-Jokm- k_ F iusfopdevan deßen-:Jefiowacetrwq "F" 7'- *'* eaeßtiovzÖe-geloo-FW-Nnezman-_dooxc

7 i

oudemjnden vaude Fuuoeetngeßzundeo

Lazxmen-hexu doo! dt? Pxopßecevooz "eme/nut aLleewWcihp een warum eiclxyxopyect- nmev ooeckdac-defewes

Goueauefen Oodewas» ende hierupc? _ veemetekreoock-„Danct Jan Woo-k“ s---x-cy; hei-Mum djewodM-tvä One!zem

num We onvekeaWwex-pc lm necuxxk: ueWfi-ekkändeends Mu fulcvange: „M rem-mc am [oo gczefchxezexdecc im die lyoevewasädefepxoeve -flelveooc: Me( F-„W-_W-.k p-henm:dmEoxuug-Zleuasf-ine-hem kiuuexoarmexopzecheteüeye zx-mxe-qezoä' 3x, > - k:4- . . dxezzetjdecox zun_ wpoeecomß te. dom. odW-alsxyarfepdexäxfipzxxnwedccoxu mecomofnvxedencfoqenueefc-dleßee ye cocxnmmec gefpxoßemwxefql m; vie1 feggen dacmfe ale-Tauren m? miete-Ww

tes-zero? ncock1xow--Wracljt1ck1- ve [tmc -moxdenx voWcn .m dar. txecävooxg .jexxdewamcvxclcxcfÖmqxgmm-ozdenz; z*

-- ..Ä-zjx: zcq*

7,- 7_ -“: H:

_NJW

aLfdvs-:nvädde gefepdo opcevgagexwac-:fsqßaereelzce wech: da.

diececbcewcch. tx zklMdxe n bzengfjgu

de. tee gwwenßevpyyxzlaexlenxfo :xx-W 3;!, .x35

E 4

ul'.

_ -*


'74

'

:ck wetdaeeltkdieeneee-het gveeee 7.1.x * -

..

yczqxen is vewefeee/nn ghelqme Fakten? welvoldaen hem vaude [enden Pxgphjeem voudenßgne ende r ,en fondehevden om ce“ (eggm mee daß daen-cezejeemec fnlcke antwodxde der? Heineken in ljeövendßNu tn vehve 'eck op fa mee geancmooxdc als :vooxeej is gedeckt-Wo mede-eis/qat glxxplnxxden daeeopeanluck' Eawnmieexc ende men(

newoeeden vervalxcut. ““'““.'“-“.öX MBM„

WW nu [ten o ickeedey helzve-naz

:Wem de vooefz meceneeeeßm , hy Gods sk: Y'- Fre-Z, "Felt van-einen_- Pee _heex 'MLM'

leeyßen-:ce

. hondenvoox halfen Pxopl een eme-e?

mkcF-Y-CÖBZ* dalfcqexeecaers-fo tec mee-- nbeho 2-W- a--u- ren“ verlnacute" -celoavxdac d.“ e 'NN-ANB ' * eredie ooxden coe u* e 'Ibm g -fpeoken- 1e nplupden in des huren .me vercc ndxchc; [ooantwooedet mi] of gvp eleere mee en neemt* d1e

[ond-

ccm.. week

fule 'V gen -Fm

ginn - epnt da» nude d c fa di'

he _een ende ghefonc maeccDs-cfqldß ck bekennen Bxagve eckdan noch

of ein' den ge nen-fixen Leere gheloovö Men name G Q D E O um en: bc :

fc gefondelzept der Ztetenx doofe ghej

[Nox-en han *zw* shefdnqe Leere?: *Ja 7

,

c*

q


*7 K

Wu "engem Mach oock :mig- fiel*: tßrexvx gefondcgenczexnc- wcrdenx joy: lage me-m-zcemdeyfxccxc in (Nec xxcnjcx

,d-zt es -foh lan-auc fx* :nach mo -Djexy fee* nz fqcnjce .mg cnc-e me ware geiqnt-z

heyqc-.xnsc-enveefc 'glnfxulc n1p-'-n_u_1gu: _luck enge-Lynn!! gä-_xcwgozdenj dannm *1 ne dkjuncctö- 'knackt mum geboo vFn alle n1enftx1e1f-?annonu1 feg- Ü“ 77"? k l y ,. _ , _ . * genuss-PWM memanc en nmcq“ „Ä xkefss; :gjfdnx-“ßnqe [iecäxnjn *ZZ-bye .ejcz F*sex

.Ho enqm-.zcv geenwacacnngegezonc- *RÄ-JÖFÜ

heqczun ?mac nele -qjeo in dn [jenen

YSEÖCLÜNVWÄNEUJZNIS9WZ '* "* *

Knick-iin Cglöxzji-sfclye mk. decö „Nm z. znooxd-x: aefo mede du xelex oo lange .11- 4F.

noch vol es van fodiknige“ .Oiecißn dei: “ [ondeiu-ulnzachfn 'geenkms »gvefonize .acvcwoxoem ' Welckezcjn den fieccff ße 1a nden enn? oqzfstzenvan dien? dx'.

x7 . x _kndy

.pc nau F nacuce om Oodc o. ee _xx t? Kiten". Die nmeckc (rx-Y,

p-lupdenvpblpneltjcalc [even deu

4*

xooökinuen gßslcjbjgßn: -a-"gheefc z defefxeoceczo vele' n; e" velee ' ... ddcu “ofaldccveplichflk/ , j .OD-T ende den .na-men "na" 'Chxifli noeh-ad_

lieftev-ßlym v-'elck ntecdolhx-nove-t -.,.;.*

F.

[eng.

7 1


*k 6

L

fonds-fs. Diem-Gt befluyeGWfflibaFtN [a: na defe leere von '11 xxneecljikmq fil- 2

be/ gem van uwe: Jongektnxeinunerij_ oock gcc-n uwecLe-ecacen m7 ökacscxzif-.c mo gewvende-Tfo lan:g_e[p-fi'1]epvlt[vk) 7 on.mogengefqucWoxdemaeaxdeoficien. -

F' , j

*

Die.: openbaeißfieiz? *nunäeceeujck die:

[ ZfZÖÄMe1axfcxjex1fv-u1ukeevekendewoozt-?Wäex B; .__„48„ datgizp beloofc-aceweeext-gikzefgnchzdees .f-EK. _,„_: fcelenxexivcecuxelzenxcxmüo vgz-Mle dm *m75 x34„ u glzelovetufoona-vlnctex tmcmZjZjIen k *zum

.L ' .y2,; .5_.

*Cacechifind-fooengcfcykededxfdeoallo,

uweYopvecoct-ooemmuxemueev'reze-L . ne gvp in des Wetten 11mm mbndgqßs-„i [eye oft veloofc-dacto (m u en woxc me

-njajueqäzdeöfielenxnpex wßeßxxkxuäez? wq-dcF-Ö

3-.,M.

-

B.,

»

,

'.

._

“ 1; -. .“-;-'q-*-'-; *xx--xa “ -17: 8,33)] . .YZ

:x

7 wacwaehmehjcedocßandevsnpoe

brannten dandaedte Pee-sector uxluy-x dm mee m heeft gefpxokens darm: zun ZZ! 1? 7 :xxss "gemfendewooxc uieecn heeft. gelegen!:

t? »x .LF-P- - “Mwetnondö-*dac hyunzotnkerckenou, _W04 M» tsrwhce enheefcgefondösmaer datgu:

,xy-- Zee-W- vanfelfslooptloudevwodßdt :de-ses:

H? ;/*“*-'*““* ende valfehePxophetmzixce Dede-merci.

-- *"' NUN gvxrwe! dae vnoen-.w acäeree' opnurc-x

?>*7""*"' “ kersfoude' gerjnccewrrdcnefcxfy acht( “- "NZZ-YZF" ugxuxepqer-qpxofxzwewech,ymgupW *

5U-- »J

x . ..M

vom.


'k'

.sek-HAM tee-gewepxcxyeee .Neem-ee daescocwaee geiondttzeyx der ,ztejo-_ea

xcea *.2 ,.

endeoneeommenooe (cxmne) zum-oo.;

den peoefvp-my _up-e D. few-fc gvefleeex (oo vyane. ..LV-ene exck dqec op leccmfiez cock [echt [ende vecflqem „dar ge- LW: ware Pxophete noch .rechte " Medecxjexz meeflerxßdec ztelen enzne.- neace rescue,

Lapfalvees. Die den NL-Lmfchö pooege moee te nennen/dat [x1 noeh volvä- [mee puqe ftecmzpec zcelen zejndex gqcfoxede

Mnsdocvmecmdeewaecveycy [oo hat 'e eecfi Lazarus waeenxnn eepn zum

e

k'.

'K

.>-.. --- e. **7 "T

a

neen-n1aecxßxljene die_ Lazaeienieeen wert coegexcßeuc. Weeonder den uw?: op defe mijne redene [cc-ende daec ddox

met ernft aemnercc of Woock die goe [onevepe beloofc zijnde dooe 1m)- Leere Luc gp -gefgxedc noemc) oc-efeveccregen: _ ,eefalendee oaeevevind-.n wacachucl); ee znnx-cgene ic hm: (nude gefeydecnde dns lange hm nme geweefl zunde one

die nootle1ckhepe_. ende nneheyocäpefeß

[akeenceghen enn-e_ eecfle vooe-eeemenZ wimk beer m! afichmden qm passt, ee comen cgc uimdere buzlfpllxge. mee glcfeuuen pßn eendec aexx MMM.. »W WB..."

del-e endNlne dooeoaende. :A ...4„?».;;3;“3.„.- “NZXT Z. e* * 6.-.. *F j Ü?"

;.

1,*.

*NK

.-..* ..»...„.

.*.*_.*.;.


'FFF'

ernabxaecvdz (ne-een von. mot.. mamere van 11 [lux-junge m u eegenbeuchnh - Zange het fg! moeeeq l dem eermen :ot vet_ gvevoeken van [ulcke gveruflveycc.- mteop [ulckevza. achtet n meer anewooees ontfa . m ce oevve » n m1 e cweede ancwooe - danuw 1x1 Dock) moechdp d

M_ , , H, .Hagen den neuen-mine» -hge langh _ en vehqefcbanheenee dae h . “* - leeren n . 'x1 Cyofkeejecj m gtmoedxcv ende ootmoedech ba 'UTM >2- [ac Feen-käme?

ercz-xsxwanecetzanßgen velqqfc x111 d

„haecdec fxelenrnfle 'Men vendeu

._ ecal co.c zqod-c cut. fu k* (potter yeelwexencevlnqcn. > * ' . 77--

-' '

Ende nadtfeu sy fodquiglxe gheleo. 4. W'

bigen znczdnc ghp me; mogen); enghe-_x loqfcxdaceexnaneyqlgende eCnxxm/ d1e rnfle zxjndee me leere ztelen _ach kxnge1xxfooßgdyuals_ of; e]

.7 7 qngejchxxßc ?mg macefixae de mcg d-hezdaer en -cnjxchen m ewnfelcngh_

ende ongerufihepx_ [a] matten Kaen., Duvoudelcn qocn vooÖ warackmcl). WdtjsannEufsef-mepn p Ycöemaeg er an 1x1 o oox-nqe* c cpr en ßoedecxierenchzvgnvereemdee waere_

.eye :em-Wok Wee gexyflhx?31x3!? .,.. Z..


. 7' _comefiköatieknantfoßkangehp dtege. ?üflhede ontbeerememn ongcruflhexzc_ mon flaenzFolangeßx-diefewe Münt

*F7 0

**-.*

beerc. mee. mtwufekmoec. WW fo', [ne-p -waecltjck demo-Neem _enpe-he Leo...? ' -a c anderen ulgheloovende-.jam x7, k, n" .lupden-dä _FZ a( neck-t* "jtkmecuvevinc *' 7 F( &er me.

-

ö, Z' - *-1.1

ke (Fo-Fe. j' Sub-ic'

n,

dm jssjyevdp-v 1er >uwef?ongercn_

_dannleodefevecfeb - hcpdcenderufi. oockwn-c-'ngcvm _Jefuende muB

gheeflfk- - FuZdw waruwtjfew-m-.x a

t veete-"xmeeer-dau-em

7 fkk(

dtxjdkjgmqkhxpyÜ-Zz -,-*,-

-. ...,

._:2--.5_>z;-;

- -

c--dfllWMtickxmcq-*mijnezßäy-Z c vandcxechce- cnde-oq-x

YFM

e. man van mm1 onverflancz"

enuljkpds e' klaev mem van defe-xi-j ee- vo!? . mo “ * | fl een uytö?. k_ . ._ .me-ke- 7

T~WWKFQZYQHeVc* ghoflelctuh Felde WWW??? + *Ü i

-“

.2

er en

"_

ßqZNwqjwWlüWmdie-NYJIJ .NU

_

i

L


"y

[che-fe eekgefekneven. >

:

>>

xjäi,

:ze-ehe- menfcezewellceme [ulcke Oed juckegevgcleenxfme ende-fthzefigeflrjtx

_

Vie-f.: 18.ä(4:. amtredaerneenleefcväde

gen... c.; VEGA! green-ham»,- Ood-esedc wech *e* x'. dkyisvrbolxme ,Oodceececnvubeeeren 'ä >33 _t - - ulKfl-c-vandc L7.. flh-ziinere >emxwjjfcn

.z ,q wk ; AIM: ofgetexpgelfan de leceex meer ee

v »ze -'- - lxecndeeopha-äevdoz du .wax-achnge) *nc- '- QYPE-W felvc.- gtdocxyisdane: leere ---- el

* *

epmdeeßn-(hxxjugzneenmwccgp

"gghenendcremenctewp -eeetmuee gc1uxkn1 zum-e*: mnfcnde Oene- ende

?Wee bpden) mul): even-Me nee-fee;

hende-Funofmknefödeieajedecqeweeya kxxjFßgdzxdacnjW-xdeelmoßMethyl-LK

o ecm-s .qikktdießöfxlWne-tdie "xt-oi wceleWlt-scegeegmepch der_ Oächzxf

eure-Melee* W11cMh3ueWM-N7lf .me um. ukixhedxeteheewoee-Oedesudzeehm jcezenendeee: glzceuxdee V. :fexyxßeemeuex ,Diem den ooc dem-ec!) ende; gcemwjut; e fenxzebane-:panuweYoflecceeWne-x

Ke-nceeeees-WD (Women-ue l 0_ "K-xx W-Menfxjxenwemceof uma-AWM.

' „dßxdtzlexmeee-IUWBLUWWWTLY V] zxxxüxlzenzWWdfeuj-JWI!

.ZW-eee-&WNVWNW-*M zeineetedexx „m“ ENDE-s


'

T:

wet epteüenee? :gßefiiokeküfle-finhß gm.: vp-gvgengc, -Qß-Fgcuädeerenfidxi

nnchtthebveu me WWW dxe ly-.fchnfe

toc-,fchxixfc-*vmegdy wu!? dz que-kinn' -ture van Gods Ping-e even om tenen

,ten/me “fnlmen u gnäovcn [oo [atm. '- - *7 (-6).

boosts meernm-die-Rxfchxnccxcemnee ZUM_ -7 uwe gwfmdcewaceiueeendeweehte. x7_ -* [1. Fatiehepde wcfelpdac-lukdeunue-Chxv * K* JZ' *

iLemcfe-:z-.xkxk .. . 7)".:x7.:;*. *x77 z xx. &YZUOAM

_JJ

e . Waecmfegdp dae-die .leere 'goetiye „ 4 e; als [p aceooxdeercmenelyzfchzxjtccnpu NEW [11 daev legen arndt/vacuum goedcts, , .,

.MK

Chufiuscudedy-Zepofloxen Tot vewne-W-„dxrzjugdyghecttpgeei dat God. x. 3 k. optehFehyfft ooc nacdse-.Wcrooenuro die hzfcxlmfnonderjocheen/ -oidxeoefo heclc als xeaulus ende mmere-“hgeeloerq

den: Wilden-hack ons- UODwnjwpcq icvxifcxmWjq hem-nom- -op uwe gloz

(emmonxmec aßMeeCh-zudo en-zunä Apoflokett-hevetdeenuyxxlnge- daem

gcbenedue-endeFp-,fupden djcleecexdes: Evangelmnxsinne-voecende/dcnJoe

den: weFen 'tunen gempcontffe dann. we' ende-Mophucmxdeezxxm gcxehzxß (mon-ter nnhodds- ennmxals nen-W dm benennen-het_ nxexxxmz-ZxeaanxecY

ggefcxzzakxexjdace tulcx vooxzeyc 17.1713 nx-:xnj-xxnas * WWF-fl

k.. x-»Y

a. zxäkx'.


Feioou. QMWeeWckmof väk ami-i wasxmderfqchcen d_1e Veroenuetscue

fcwlßure des ouocn Tukamextcsece Qymno.datfulexqoclxtnhkoldc-ajsycq uuuxLefianu-tt-dacbxlEhxkflune efi

_ _

Tux-ex. - "NM F

*jk-B

M" * "'

.AÖWFLZL xpfßßeöcYY-drlnci .

em. u- e. en

'

dcn-nec

FWßsxe-zx-„Jä-eee-xe-„qexeß ,

-

_

*.

*

*t

jljxifitjmettei: *Zwofiolen fchxtfck; 'be'

'"7"' M' gedeutet-TWIN) .fieek-*ofximijefo je/xcÖe-j'

*

*.

.

- 7

WZ-ZZZTÜMWYVQWKCLYZY FZZFZH“ wcnxTetkament-_op uwemextjcheuxoz_ „e-xa- nee-Z keglofenwniene?orß1n1aßcwe-glkfeek

*am

ulm-dm. mum er me_ att-ug 1m. 1:' - * e e : ß-Yqoikdewatsaudersmeztjnocixän m'

WZocjcmel1dieznm:eofkhootjjdatghzx wekoge fendc-:Wezxjemponmfalu

neeeeedanu1e1xmcqoex/gkvqvKM-aek [oo-Fange glWümdnxOskx-ntetx' d?? Naelickwt) Wllk-ÜWÜW C 3 ._ Wjqep cmde 3P. FHNW Die de".

..em _on- _behoeicuwexgkozeu .nee-F

_

- -

_

Bwxeooenochwzztnvcrflaee _ektmacxx

~ -;

'

Ghp-[updcn


.

öZ

Kp-tuyden befehuldicht hier a1“

„_

Wenns naec ughewoeneeWen Ko. ÖZLÄLF' Jolqcken omeen ghebxe

dae gp WWW

' » ..le Klick van henlupden [eerdc enge ZjjcSe-..eyz po e hc naeedoen/ ee weten dae niemac „m5 eeg cn ha 2c Concilie mach kicken. Wäc FWS-Nex t* welujden dat lemane regen u *e* *- M. leere ende Synode-e mach kickenewaee » coebefladp dan WO de vxoee te -

make/hm amptteeu

- e [nau. der

"cooxdeej uam ofkt

ceghen/ uw.

upceclncke kecckenzveede/mee gevanc» leerem ofaenden lnve dehnen te [traf [ene _

77.

“x -kieewaeedp weder benaudewaer- 12844..: _ fit dee-ester?? lupW/endeßß- „em-a, e beflotecamerexneaer en aemc u-uvxczwx-. Ace. wancnieexn 7 ~

den-volt'.- [pe

"'

S.

-wp nu So mofl uwe

treuen. nood c-vu *a ee Jo ma des du

ufalfi , 'sd *J erineMlcc-neenx

om-uee-_h -'* _boeedie-'Sp ver-m valfchemtjne woozdexende geexfu quer doo wacnevelsomuee-vedec .meer e-hejxpt u .ez/liche onedece djkpfläkfwfikfi '

Roxel-chic dupflere .ogß

F7 “* 41m f.»

ele hm: als .fick [pxaecke defe wooz.

den: Zn allen ver .

“menghe dan d .

mem.

3:77.


WJ*

-

.

.

M_

tneeckezhoop ondeodm eexdaeemöeehe' qnaecfle bequem weedenDitdeche eu _dee-Cem gp/[o dielefeeenzemopuach in .nun boecxkemnmchFeen-.Dace .Wee 4|. [WDetgoedexnere dan verwoepen ejj

Wade between enden concelnsedaee du Wende quaeden_ den minflcn goeden . mmm overwenezen. . - --x L

.„..7'*"

ce*

.Hehaemfgpn nach niet dae gp mfpn wooeden fo openclejcken vervnlfcht: oo ~thcru e Oerefox. (deerooc a' , '4- - ickvaß Ohelovenechuwenc

?alvm van fo grobe Calummen enoeeö WmmW-m t „ee ghp mime woox * versende-FÜr*elexalnofick-fepde dac-ucquaeefle _moee between woxdm ina le vergaderenghen date dee meelte

?von ond[Zoooomtsxdaeeflqk mumeewooe enniec maernheel-Ms we tcnm fodanige/daecdee

eqnadee

die menue goedeetemmen ovecwennö. datluptueeimmer' gants andere. wie mcrcln defen onderflhepc nme dae.: die uncut-Hoop onvxoomls/neach hetqua

de bcuoccn werden- e-ghefcgxedc oocfe .

meefnmaee daee die neeefle .quW 11e mm dee» menue goeden» oveewinnent'

den mon dee quad. veqocen weclden _. 7

-

a n).


...u G

l

bag, rom

("dk

hoo rover mpcchudden/foo glzx mp e11 &might name enou Ö

ä.- Fuöfvfifl funk" open

f/ Calumnte ende valfc x

o

mochxdt

uldxghen Ende not-Klo hxj-[UZIWU liefhebder cupge

"messbare waerhepr mn O* *. .c e-e-.dj- "gä onftWWu (".1 .

HW

KMU“ d

K

uwen

k.. -1

grondwooxw wcpde met u ghelmke

1nmvdäjxvtdß? -rgerluc eo. e. e ufchcflo noku 1

*- *rg

n/mec 1e

1mm - nde gmtent werd ngh -rienne ne fc“ .> eco

_

_ c-

nscxzczq. meckugp

daer *axeeu --gi-,ecltjcu bcZLupc-reden..

texndefexu_ wxetfchlecfn debux". ge | -*'.ere__eegtermowaecdiekindee“ oc _cloece “zijndgqoiektndu ten des) F?? dae gpefchcer _ooxk 1nd.“

kercke ...-4 re q» e mghe. Jude burgec

ll

-rssierjpqq .tkxemtmm eefl tot"

Me; meptdualde_

>11. umfoo* .

he *ud k - l-*wkkf gjmngexjulec meefl gefchxet q

*

e

.

-

-


e!

een

:Wech

renxtot Overhkyoen, :ende -.-

e11);

ke regieringee* wären de vefle gpecoeen ' C on,cifn"m“euer “do-m in IcM-e: nlupm cken dan) bier nderc 'da1 fchepxopheceneeneenige “ 'lagen were/,ende-als een_ v vaude_ nyterlijcke' Recken-v(

oxdec ende.

wedeecpzekervame verleyde ' We oemmde' kercker gewoepe/ endemette. door ghedeepehewetde.- warenjxjever 'tandechfle ende befle gecoxein *cCon

neeqeoe Jerufälkmedjedf-SoneEodes .

e

mm


.

"z,

.

**'7*-W' F. DLT..

*K2-.

s'

. Z **7- *- Ü" F“ e Defe- ingheneelf.: e. ii*'T*a[. .

'

S :.4-1“-.

be.

2

*we ?ff

*

.mt -..e-U

..

-

.N7 .Y

g-Üetfimfo eecmm Wk we' wa: gp

NWS-Ä" '* ?L-“MÖN-Kom") cnde c_ W

m e

-i-nüalcfamm logene

celeen

ent n x

x

U 'WU ARMY

,

f. *ße-J ?F7 .ti,,F l.

5

L_ '. k_ .

m:

eencald

dat de t» a dee

Wede welcke co

die Düne

o s cwnfeleecke

vxaecheo p oacfe Melone [al vmdem belebten

we zlin dem die gend

HWVwere xxx-u e odlol op n ende memc en

we W" e ecre

jnnehadden *7* pdeewace 4e

Ww.. zk*

„.. i, 9

.eggmvz-n'

*-

auc»

u am

*,9e.


Üm- dac-tnpecz-Wouom concilio niet /

dan goec en ts de cenW-eu [oo-Zoe nz en houdm dat _gvp m. onnoduhs fon' Whente vewxjfem nloecenoock dene

k. Si.

waertezun u valfch dxchcena' hüte -* cechxs qctcß gefeydczhadde dafeüeallen Zone-ut m me:C anders l mfiußeef: iSv W

ou

au .

ak '.. Ü.»

*

r WW

n.

.UjuJß

»e MY of -'

"* *WARUM van u /

p?

*7 *ZKBNÜ die Ro. Eq u uende denuwfv, wooeden EM...

ende' cms uch-uch. ..I73

n . ken -

INTL' k: f' can _

F

'p'

fig?

. . xdansgöefeptfoobeleopxx

ogckc (e, Conccue uelxk gelovet

.

oock xeedoetunden Con olenwasmec dan gore

„ cdaerwarentmnnen vol Mannen- "vor _doch

mm u Synode. -Ȁ..-..-a

eeefl gewa- - demclz dat

3.,-,- 1 u. k'

u_..O odo comenmee. e Apoflqlemcos d1.e ' “Moden *M* zcjn- ende bolvanden Qg, en [aux-Syno

'JL

K' Ü)

x '. 'F

.U

ym dan gheen mindeewaxtdö hquxm *

-o

Z

_

an


x

9!;

nn [out daUdkWMoliflUx-Maee ghp-luvden u bewnfen vol-te znn bandenij-Eufi/ du gem mache heb.. uzendtnge covWZkFen,

“ ,2

:Z

x22. Hier. *wbmeetndy x' F.mp_ EZ*quanccups die uyt dluchcen. Waec. mcoe hoch.- mu

wWhWjmetkma-c met. du opmbu "- - aluumieinc vwd-kuchen

a

F

Ze lose-mel bouwZue "3 -. . :k

ä.

*FN*

' ** *

'hcpdcvp Sonder em' amcmfken die Ü.: y. wu! nmgcfpxokenvandfeoufekscv -e-ö-e

Mxm-nut-Lim ofBx-nodemvedahc .oci- *:Zxmuewoxfz log-n dy u- verfjmx md. NMR-SF (wann mtcfiuck e] gel-weinen -een wamvictortxk! woccuck de wu* .-

a-

1.)

Ö7-

8

-

Lzj“

' [eK

q- Nockz-nqechiexßlwcderbpge-.ZW

dan. Yaerxypdt die dic. verhaelde Ca. -lumnumunoecuwondetwelbehagöy

u fchtlczijtpWie [a] hub gÖfladem-.Feg ,dy wanne!: [Eboon de meefle hoop indö

*wnciljmqqaec warcx dae daecom hoe . d

: -

F z

quaedcm

X


9e

j

queeedtfie alt-nee 1 eeee "nude m en woxden. - ge_ u-Lnpden gei - : opövaeeCa eimmenvooxwaec

e

ce vercopeedoxfdp dan? [e. dtcmnek ncßen met een felhe- openharefica Weefwqer fegickÖfulex-'neeges/nepn

e denznnfoxk-udjclemneluee-Yalfchj doecs mp 'ue-dee veehnleen Zljec* -goede wenden vecwozpcn *ende- ?enn-nee bee Weeüweee-?Jn allen conciltW-eeem dz

Knick mee n1aee).inden cenoileeee dave' ie meefte quadeznden mmflcn goeden' nemmcn odcewenneeedats onfehaene [e 'touehepc wu, fiec neec-dac mpn xuooe

den "o ante andeegjupdencdaemcmüc fulcx-(nß gp ealunemccede beiten) daeex.

W '>.'*- upemacheretlzene *- '.'-.-.*. :Ys-

*7 ..*'.,

7( _. **

-'

_“*:--'s?*-!W-“--->

_.

"'» 7;fi_'FfJ*-24'ie'.(“-zj

J :.9 Hier bxabbelöy qkwedeeeneeee -vee .

Weltjcleingeefoo- doen Hue_ (nnd-ecm den_ _eceltgx ergo oock dee [under-m de'

Rpcx/ dan: van "hier 'Zonen-N gehan vejt-ende vxaecht alwcder op u oghenee fimdaneenc vaude vooefz dtv gebxupcee Calnmnee waeeomme [ozeden oock .de

eeecaers vccfehinmde opu Öynodcn (daec wa!! dae het u-_lupdeee du! [eco dust/dat "eer ie gecaeckckofg [choon het .leeflekefzeeloexbzooue WWF( nec-game T7.“ ?qlujkll


““'.

k.: ., : .

.

*a*

- 4--

*

-

?fi ,*11"j"dd.t*k];[kjqök

7' “ x

WW* "UdPPL-"WF

1c

„x .1 --

xge-Mcco gex

__-.

.vxq MVB-ek! 74.2.2! - *cftende-»ätgy?o„onW-?

_zer-ä - -qxF-:ens E., 'umie-VYZI wog xt! ,W v1.18!! d?! v* . Pxendhenßknjkc .qlqlzenßgv __ dexif., 8;-, _une-mcg fxeZxaefc zxj-ndex 1e» ggf-v,

_pxopqxuxrc v2i1seshe1Lx*-ly!!!-.s~ .

M!" 'LWZJ/mcen ?y * x

*.

..k

Zz-Kß-FLJLQ

w; New-UL??' - .fe --xk-qluxet.. vefunjpo .cvöyxtc embatx ]be1!.-jkf-n„*m-t _ . Exempel. -ZFv-.zp ncxnxy dat qjtr-Yic-hee

7'qua"*"'i* 7

,-„4_,.-

-x

öindk

"'*- lisxhßir d_1'_e nxee.- [ zog 471cc is“. Dies ubeefi ngcdaeccegen?? echt dexlyjnccens _qqpy nxpn [egg x d -oelc/

Wke-niexqdx 1141217.- hp »- _. 1.* achten

'

' wm.

*LI-- lxyhbeghefepe

e -s pg me vocq flauxvanßujc txmoen!

pw ende - Dn en L lcJtYqaU-_n -f-c hau-d!-Eqntilim mem-Om

-x flemmendje mtiyfly“ Omen bee nnen/hec Ooede wert bet-women

: 7Yjzhe7hkf"Quadf _werk beflotöjt. D!:


4 3

ijnfe mUtxmde nie. . "qomgcßaäluupljc :W-calxxt-Ziegx-.B

1x

4 “ . g

ifxäzn

loc

qu!! wijs mecjßaphnuclo toee - **- *

bewu

cgoemick w! cenals -ücxr

ßijn-„omdon vie1:

m_ :,„(pu._1

c1

-c

_c

dpWancZe-cceqkxu uvopxghmoljlkx

*Zßf-*B-“x-'QKJZFLFKYTZWZFZM Zßjßfakffläghdnicexxieccx enJrZHanP- giant od der muwen mupjltegen een-Dax.

*UÜLZMÄKS-TWKUÜBKWÜKWU» .:

,'

..

- Imam-s

Ä9UNJ.

,

_*

lux-den (uk-zut- lu“.

cexvxwghx-Wlfx-zcdacgvx- .anders di RoNachx-'uckenxn defen :xs-mx xux rechcFoudecnwexY geben) da; dium

cilienof Öyngde.; moghendolen/ me. dae niecallezen wgnneer de meefxe ham

qgaecjsxinaec cock* wanneerqxalvzoö

..zqn- Yxerfegdxxieli um: dan-ck IM


gheftpKßW-xetom wedervtcoLerek cgp y *M*_ ) heb danmiji! fegghenmet Yetuwe Zemmende-o-udzattcx egghex [aldan M„ m. 4 _nfqlvexegghcmnu monde waeach- „WWW xjchende tndm munen bauch mom.. y x.- »u

wefmxfxet nu of ghp umetfulckeEar.:- xe-x -xäee hqeCaixmmten met [elveb opcen_ ke (zn-cum

much. ende nocZZufcLFFonMghe ricb- Ü“ "*7"

Zxsznndeoeefßk» uF-l 1mm- she* Wk“ u > gx1.„.,-, pat zpfmdauckmijmu .nn o Fuvn lexof veclmeer .Oomendl

,

n-telchands-nzqke», .

7.,

.,

_x

-k„

.*7."

_ßsekeüvp hier tüecfelv. datt-ie Con- oem-e ullen ofßpnoden moghen dolen tnde *mo-mb

welck-„fx-..myeflalbxomn zum' waefe- >- OW*

KERN' Ulmen: dan-moghen flellen "ZW" F* 3- ndexcexengetmeckc d dk ghenen MY_ bu n..- 3 _ö “dolös van amMBK-ry decre- 7N( M“ ten wu“ exe-u., 7.-. qalderfekerfie texten ,7„„/,&„

der godlmker [c .fcurm/ [onderlinge uuiudxfe ,w1jfelijc, _ce _eudenDäer ug] qfbepdc . 3 -lupdex .u Spdodenxnd. c9c te dom fchxjnen ende die Menfien vandefchziixurc op_ zum glofen cewtjfen. Wie van on'

wm] werden Menfcxzenopdie foku m! 7

1

-

j

7

K*-

'

-* . 1 1'

:

I'


Ik 'rütmmiöpelgxädtecx _ ex t* » ' ?hp noch niötüänken_ KNW andtcdeM-enfcxxeluche- chxxften dx

k-tfder hoe-def! ..dan d1.- -GWy-Yr, s" wgekom vera 'x ., " :-

'ghy du mim_ (m de!?

WaKü-inw- Y xecckghytfoofpocey* 1 k

-_

lßckfoudyfndefin wcldcmexriferycncytj 'gas-xuedefoxchbuldich voqxde DKM

„aM-Z ZF. .tqtondcfulcx ?tm mgömec odckfch-y„ jens _fblancketfefi mem Ecxöjvqn Odddinne; uuxvgät hier fifw-[ä-lktf 1111-_

ZF.

den dea condcÖoo tjmy mcdexdqt dix udom ooxfake geefc van Wem Mey-K [chandaceondexdenvxomcnmcvbyu W!

V -wanc däc xjkjpÄB-*ee 'kötifiöx7 ödäzdj

o', . ,x

2 7*

nücvaerhepc uvm? täpcle gingven o glqfczex-x u' openhare. Ick ?eggxxx dat ß!

mo 4ndolenDubekendyx_:J-ekfeggf .4-

pat?mom.;dolenxolsfyDsndeledmi

1

.

ghen" _ endxt l 'dt efp nuten -w ecm_.- _te bek

mchö.- mau: hier wkidp aL-fpcrtelendä_ watwedcrfpxelzetxmyn feggendzgeen"

menfcuelrjcke [chzxften yxp han dolin-f_ gen-zijn Ick bxengetot_ dennis D. JM_

covsfpxeuckevooxcdtewilc-gp anders. bcdetydm: ende "egcdaer-vp dacful-ckx;

noch nikckewefencniszwacbehZefä-m: . f '

k k) _

.

* 4


-dewn ' tot* kt * KWMWNHW 7o() MennYmYncZB-ngp-[npdm bekendtpu -filvedatgnp hierpnachc ce ontkennew oockfelfmdufelboboetxktnz_ n Z* f7( -.

DtFSZÖULZ-*Ü*

O2*

. WanoLWeetweo“ bla-deren hie-FM [ep:uorkderwijferfelf-dvfewooxdmcaix de mcnfchemcke cwnfrit-ickxwnnt' h7. km1/ Ja moet/ fomwijun bedxoghen wecflenecczvedziegenx ende daerom fie

tc nahem nmtne. Man: acnden gheefl Vodk- twnfele 1c nzetc. Ju nz wondet

WWF' fondec- Mont-Women [elf Hi? [mc ceonclsennen- ?gene _gvp onlancj 'ner nafoo naeolmujc bel-mu fchpndp

.ur-mk- [elfce 1e-verfkaen. OW n elve/dan mm wedetfpxeeckc: c ix' mnßoofc-redcn doch anders in di'

nm gamze .vnecxken/ dan *tjelve da' fjy-“jltopdm _lner felve fegc x- -fegdn hier m onwnerhepdc/hoevecche dae di. h Leu-acts derwaerhz noemk/[egdn

mhz/lnneromw .3 „execktgp mp2 aocuWüfft

geghp-hieß

*t dae -. enfc o en mon be. >ghen werden. en - *_ - xienvm dans_ .xgy na hem_ omfietx _ - - ac eggheicli

-ers/[egdp met dat ghy aenden geefl ß H *VÖ niet-en cwufelc/ W " c

.

. *YI


F6

FWB-X. 'ji-H

?.

1 (x. _ 2N-, FT. x o.

etopm n

ZEW. F, (F.

Talvjjnälc

.fx-ck aa. 4F.

....

Q-täxsm Zoo nifltglrdos W ?Yen ,muß/dat m han; cqden am e. :lösoph totdle lutz??

c

Waedie

:e

Lenc-fgm

rtchals

U

, lLUSWn/ÄYWLÜVY

:verawtyr-idä

dewet H_ 3,.- „Menu gpleekarenäwfly " datdieluy ' “d en m'etdieitiden.conck ren y . I?? veFFqWZTFacen dajjrakqnidkfbkgeflx

_

er M.

ego_ x

.up

qerlijckereßjering.“wiWllxnxWox rmcot O erhepderctnde-Ltetc eme_ *kefregieringes warm v; vefle_ .gvecoxen in Ichavs County-txt? daec 'dom plupnukzijcficu dan." vxerhondert “vac

fchezßzophecen eeneenige Mühe-ls ge qagen_ werx/ ende als een_ verflooxdec vaude. uyterlijcke Kzerclmpvxedeende.

wedecfpzeker vaude' berlepdecsgkklW. 'I

?gen-me kercker gewoxpe/ endemette. doot Medzepthcwetde.- warendie ver Wnmchfle ende dene gccozöin *cCon

quo :oc JerufaleknxdiepöSone-Oodes *

7

“““ -

aenc


x' R

' - 87'? ae ** '* * ~'(>~~~, .. f *Ö "»z-.zx 3:>-:-2.-x-._-_:_,7z-.-_ s?“ T inghen alu.. -we. u Cal b c'f" [w,

e

.fe

,' .."Ö dk* .

"

.L1 ,Ä

gelqcketfifo weecmex. ooc!: we! mac gp ?demand zqc te .oggw vaude dio tchepcdcr

ende

rd]

IVW!)

gtm/

gYewoone xs vo

oxmefiqqkmens

mm log

moecmc n

xy

R

vxefu

f

e gmc hxer. xe want-ker

aus'm sin-Cu n dan kamm-u

el

1

mam

mk ende vöcoWac

evenfq

8c de wolcke co o s cwnfcuxcke

binden)

memc

mv 4cm nde

inne hadde- U“ p-dxewace mac-Nc > .p

*Leom

opkW-l , "

M'


88 Ö

uvafleb

'

-

redenbiednuf ne

37.75.

*x* W

-.;.'--:„.'.,.4'. LIzNZÄ-Ä.z* glu_yxeefl INN.

k-ik-'FN

ntecenfotxdemo nznn dat hecfeldcn gebe!

nntkkfiWiec Du max-tk

berge-dem' tn vet-mot dpn

Z

nt1 s:n vervolgc* .:: *8'??e c [wm bee-vo' n.

1x7 iemantf e dae m e


8C" chxmiie-.q-q-

>,

_xkravWexHqnde

* 1

-. ancfeüj Hmm-h doden ende niecmeee k

cvmxfom - namen? [eggnenjwnflex

[k |

**7*

"7

»c

- -- Q nunufchdonfulo

wen? &Äätfo dgheän mo-_genlijxfx wluydw ccedm: man* .wu-dp sm tweecelqokewaer ,. „-1 [Wade

_lx-pvc

'g . _zexgadeunghq der

.7 3

vxomkny-dac anmßkkmfihädekljxk eff( bceum-dennucmsfißöijijn doöu "toc- -' fleqmm! WWW uweeBpdq-x di...? Mm dan -moa ßlxjyoaizgndeW

bow

x- da.; dae): qejkyßiygadeetxx(

*VW *SW-xy IqcxlF-xequr;yeefxyemkze - -Jlkfeqgenwgönjydaf in aufn ?cdizk

3!. 7-),

file-W' and-WT1411'Wk qüäcd', M* wmMoto-ND): -fxljijnc glu' um mp1( fcggmxd-,aecc niet m_ en is)_c_e wiupm i113_ doekmynäuxgewuiixfijclxe opccchxiclfxz:

nem-fooocstm fürn-c wat-nen_ hf vi ch du". 111mm m1ge! fond aes_ aetfbiedcz H' 14,7'

Fox-Ze

hexmb' " ' o( »di Wem lgghxn ee' N5.; m. ä 1 2 1g' 4wolJJUäZuäd' »xx-SNM dedecßW wqrtbeccopen. *; “-.".- .I- * ** F7-, .77 Z7* Lac-Mpx 5 ': _.*'“

** 4*.-

L4, 'Ü

"

ä

L. **- xeea (cx-xu

- -txcsghendefenws epgm verfiecinge gmx.me' ,ce-gen mijn feggenvxchtmdex

+ - F-4

[egdy -

._ /

R. 7-1,


Üdp dat ie1der2woflolen concilio nic. k'

dan goec en is dellocemDxeu [oo i' nz F. 9F. en houdm dat _gvp tet onnod. es u. -

Mheutevewxzfcm moe

waercezemuvalf rechts qfick gefeyd

ooc

-

e _

mallen

conulten mee ande s dan

ec isbe

[WWW-its Cain.

c feggho

L; , M

o

x als of naerflxc . m

~ ' - Z»

oock du Ro. Ca

lexxwooedeu OM

pltgen gu.- ende ond vehacche . . .m

Ipalko-len-:Mkun

M??

o? ve te ge.

1erdoßtunden Con was met dan Wet cmxwanc --aerwarenneannen vol geefls u Mannen [kgt doch

' 9 1.,

mu Öpnodo. [e waerdeli-jck däk

., .:x.*.z„-.;

' »am

u - c.: "ß

_

xxo

„z, dates dee

112e11vitalen»

e:

»>- .u volvanden

7m zijn- end. *men falu-.Öxjno

den van gheen minder weewe handen „

, _

dan


_k

x

_ '

_Oki

dan foucghpdakWkMaer-x ku 1u ewijfen-vol t. zljn

banden-h-Oksflx dn gem mache heb.. nzmdmgecevewtxfeex, d..

..-

-ZWZM

*“ “ .u

8F.. taz,

.-.;. Bien bcneeandp mp_ quanclups die

um pluchcen. Waer. mede hoch.- me: macchennmemmaec met dn openva m

ac g_

xelogencaeibouv-Zw.- z 3 -

-

7;.

'

. 75.332

ä. qf-.xq

HMI*

F* ,Hondoeenuaencmikndie Kuw y. &Pe-j

hende bp mp gefpxoken vandi onfeksxv

ptpcauumlien ofS'

ke. 541e.

"7 /bevschc _fxk' 'q'

Nndienooztfzutxoig~munn /jkkjeFox) amt me;

k

_Mjckendewxoo

»gel-vochteneettwaenmetorte. K

K37.

-

I!?

87.,(

'

z* Noch-non hieraltnederbp-ZW ..bm paerhepdc die djcvcrhaclde Ca. -lummemxumecuwonderwelbehagöy u fchiKczijnIVie [a] hun gefladex-..cfeg

4'

.dp wanne!: [sboon de meefle hoop inne *concuien qnaec war..- dac. daecom hoc :x5 x “FF gnaedtflk

j

a


9N:

,

x

mxaedtfie alba-er' gheoxdoneert feuddk. 1 moeten“ woxdeepWiefgi u-Lnyden gez

'ianeu-opöbaceCalunmienvoox waer hept ce veccopöyöoefdp datt [e diem-eck Renchen met een felhe openyvareßca nmu-'waer fegiekFulex-“üekIesx-tnpu

wooxdenzijn foxjcu duekmecelu Wlfehj vom! mp* coe-dee verhaleeex-ßef-goed. wm danverwozpu) ende_- ?kqueße- be* jotetüwgwe-Jn allen concilierMtem dz

Kaul* mee nme) iuden couk-iuendaec)

“emeeue “quudexuden mfufieu goede-i .kommen ove-vwennenWs qnfehame leflouchepe wiefieen1eedqcmpuwqox den fo antSMdez-.g-lupdmcdaeniemäe [ulm-Fs gp calummecede beftaec) 4" dm.* upemachecießene e_*2-k;-ekN-'7-“-:

( -

*N s: YQ'J-:;„

'F

-' y.,

"'- 7:(:'>'i'7('-'* ,. *Me* NK". 'x

Ü *Wqx-,Viw mal-deli* *

edueeK-ve Deltjekingufoo- doc.) dw kin-deten“ de.

_erelts/ ergo cock du letnderen des Mpcx/daecvamhier *M* - *We-Ws* delc-ende vxaechtalwcder opu oghetm

fund-neue vaude voozfz die “gebxupcce Calumnxe waeromme foxedenoockue .leeeaers verfehinendt opu .Öpuodcn (daecwaft dae het u-_lux-den du. feec »doet-dac feerisgecaeelecwj» [choon het Klkkflenqeel quvxoouxlpsky( WOOP; U" . . :

k

.


. k

ten-ft

-. - 9J

njpdoch--wgee

rcx/ ofooclue daerumbful?

.crecken e

dexofgefx uv... 'IMS-WOW

aens _qmmqtxei-e fioxä avm dzedoo fuWeeß *YxMÄgoW-Ca* k [mel-EM: ._ ..

ßxelcfker

'*:3!!:!y-::-;'..;; tlfkerqnlfefjä* i .el

,

"einbän

Tuwe-liqsxpq .cvdyxtc bewxtf-ükmet e 1e ee- 19-)- . nezctx-Yacmetalßit ' hu -toeecelie/ ' Z7*deu: (N14, pie gheoxdonferf m

'Io *_ an is.

Dies ubeelioneiged vecuzinccenscqqyp . Wke-fiiecqdxoneecy) bp_ 7_

“bewo-

e* - chem

wqxäen--Ick lxyhbeghefexu

*ende .gg um; flauevauelejc tZZ-noeci

polg, en a-ltgtjq auen Coynkilien ende

Ö1'- - -5- e* dqcekx--xu-fix-Hus „de [temmen die mijyfle Wooden_ dee

winexenxhec Weed',

beecyoxpen

?Hyde het “Quads _wert bequem. Dit-c


da.

qäwppzfekw d b' v

?Zu-FÜYO" mo

dwa.pdenxs 1s co aö/ sfelußdan maeccGodcdec god.. - raecflaghen temecex ende dem .Kune

T“- od dycmnwcn _mupl regen een Da.

piclxmktaondexzhaerwefende.: .

. Immers"

4NULL.

.

__

lux-dm (BMW- bie

[clvnwghnnzxcßycdacqhy .anders dk

RoxCacholncl-_enmdefen cqgenu. .lup cechcjoudecnwexxn genen) dat docum

cijienofSynpden moghmdolem md' datniecallxen wn-nneer de meefle hqop qnqectsxtuaecxzock wanneerfpalvzoö

.zijn- FAW fegdx-„feli meer dan ick. IFF!?


*

5')

:gp f, -w 9_ -Waeeomwedervec . '“ egghen met _hecuwe Deu' „z 94;' *R mine _ :om dxaeicx (egghex [aldan M„ M. -ifelvei gghemnu monde ina-ach* [ma. nx'.

1'be . h *an mijn

4X'.

[nom mnnen valfcl] moeten 2-. [kxxjee. ,nxfiee-nu of ghp nmeefuicke- gro- xexx exäee. „benainnmien nice [elijcle opcenkake nme-ow

m [tele. ende noch ufelfgonftighe rich- Sens-exq

cerszijnde geefdp u.. [elfe-pzocea ghe- N-*C-“k .wonnemfo dacghp fiec daeiek mij mee mime-jnvcijleiof ven-nee: .Dom end. pdeleredenewte[chandeniake,

7

*j Bekendp hier ni9e*c*fe[v*. dncdie nlien okHpnoden moghen nalen [nde welckefx-_meeflalvxoom zum' warfe. . *4 [men_ dan moghen "teilen

oem-e eye-Mike_ e- -H--e *e/-k-e

-ngemaecke bpde ghenen KM“

bumogedol evandefeoniekecedecre- 7- " ten wijfeickzn o eeolderfeleerfiecexcm der godliiekee ifcnrm/ [ondeclmge 7 '* ' eudenD-äec cegf

im in defe ewnfelii

vepdtghp [unde. .u Spdoden-ende _ n go 2e te dom fchnnen n n vaude' fcheifcuce l' e opnwe_ glofen ee wtjfen. Wie von ons wuftheerden Menfehenop die [cke-cc: m

, . “

,Y

'

.

9x-

z_

-

_*

7*-,

. „

JF


?xi-jimnkißdeleeädie NFA rio-ZZ an“pÖoZhtJBnF-.fnfclrmltxöe e e en ei1c _e- 'cWeir en x 'j

_-

.

keehee hemden _[211 die --Gqtiheliickeje

waecom verache 'ghpdie mij-x “xmeddelz ',7

VAE-ü* wedtrfpieeck she-t [oo fpott?“

..-.- *-14

...E77,

'hccffiudp in de(en we' demecrifermcdiÖ liga- medefoxchvuldich vooxde Kol-rex( ene-ende fein-x *zijn cxigf _mee ojot_ ffchoöß;

3F.

jens _dieieicketiefi mem .ceeeejvqnlz-pi

Odddinne.- uli-warmer *flyer-e it!? up? den vou condezOoo is mp_ mcdexdqt dit udoen ooxfekloe geefe van *guten Luce-ei [chandaleqndexdenbsqklxeeixiocvbpu wefende. ' e

Y

z: -. ,_.

E. . 1

_.

94*.,.,p„ >».-.Ze -. ,.:*7

*Want der gez;- utee .eeijeiee Die? iiücvaerhepc times eipcie gijighen 'glexfeue es opeuhare, Ick Ngghe dan' mo“ “ _i1 dolenDeevekendyx xJ-ck fegge_

hat?moetendqlen/alsfyksndcledini ghendie[p .eier en- weten-Dee beleendxt

mode."- maer hier wilde: aljfperteiendef_ watwedcyfpxekeninpn feggen dzgeeei

menfcnelqckelchzefcen pxy _van dolim_ gen-zijn Jck bxengeeot_ beweis D. Ja cobsfmeucke vooeediewiltjgp endet-o? dcdieyden: ende fegcdaerbpdatfulxkx;

noch niet sewefen en iSe-wacbehßeßm: .,

_

e

k k)


.

. . 7 F.,

jskothet qened ccf-Numer

dacgvp ,vi

Meiümeekl "o2 e] bekendcdlt.

dude-exam)

felfjnditfelve . oe men_- *mx* _'_ :z: .1

-* B'. 412px" '

*"7*

.anonmeecwes bladmn hie-FM 1onderwijferfelfdefewdoxdenzaee

nnfcheencke cwnfeuitkxwane hp

In .mom fonWjj-n vedxoghen 1metc.:ved_2iegenx ende daeront* ne

gem donne. Maer acnden gheefl

ee' ewnfele exnzetc. Jft nz wonder :hp fondee- bodc-woozden [elf De? te ontkennen- -egene _gvp onlanc. na [oo naeckuelqc bekenn fchpndp

eock- [elfte -eevecfkaen. OW!: u -danmp/ wedecfpxeecke: e (s

mon-reden doch 'anders in du gamze ,bnecxnenx dan *clelve da' *lupdm hm: felve fegc e fegdp hie onwaechepdc.- hoe voeche dae di. (eeeaers der waechz noemfxfegdp

:hz-xweerom wcderfpzecktgp mp c1tfelfrfelfieggende-_fege ghp hieß

.ae die menfch fomwulen mon be* hm werden ende bedxteYzen date_ gpna hem_ omnetxwac eggheiel'

cs/[egdp meedacghpaenden gem .N E ,B mee-en cwufelc/ W .,

t

,. »Y


7*.i'

"

»fesge-ic ondersywaedoe [cl: endet-sven ,den menfche afce wnfen vanden men ehedaee nagn felfxheuiiflrouweü om

[iecxende ee iwiifen toceen geeft_ Gode [ne-W. Scheiß die niet_ dolen noch be ...L

denne-x en maelheDoe ickinjulok af 'ü

am wnfen qua ijcnchoe moechdp [nice doende wei dan: am domsdoe ickoock _lveldoer aemwaeecnn berifpe» befpocx .ende begnpgeleghpäfulcenim weldoene

ou'.

.*..9.

»4

-

-*

- Hieemaeckeghp-[updeoimerfchep. weichen dem endedander douiXnent-e daceerexh-tiwanedaeris onde chende maecifd niet dem; dolinghm (daermm middel heeft) te vermijden/ *dan te ghe rakenin nlepnedolingee wie menfchen

von welcker fendinge me mee [eker im inalien nae-voiehe-die moet nah-usin

nedolcn naegheen nu in ghevleeckens maec wie [ne Gheefl Hoden [nde. H.. [chxifc in allen 11a- volehc/diels 'xp va' doiinnhedoch [epdchiecnoch wat .ane deesin defeuwe onderfchepnWant_ ee

nighe zijn verdoetneliick ende feenighe niet. Die noemdp veedoemelnck _die daer flrndeneegen eenige articulen des

gljeioofoäzzadien ghp-[upden ende die

uwe-alle daghe menwe amcuken des 2-:

ghelooia


_

(x9

GwWbWuk-f e fmedenffo fonde' cock HW ejenklepne dojmge/ ?Fade wacrhz

7

_dee Zeig-zn u tnepnenge-ktparex_ een doliu

f

FHNW-W cksuxkJYt-culen des ove 6,5"-,

-' ' i :.:97 . -4 NiertÜe-ifiaebbeghe--Weie

ee-ee-:neeu-„ZM

.e

u

„Tffjße

ack

dkwoz-xdexu het Öqßdxdat ick nam en doeiek-eiiec-mser_ eqnnedcdae _exam LQVdYceZZZZKI-k? mMYtZee-x * W a.

1. F

.

[ander-xa eenbeckjqyhteflcvedcc [on. . i.

33x7?? “QMZFWZY"W?“LYYY .F.. *._'n.* ina-le ?Use-i mqucßffcbxtfei

WW-eMni-.e k

..

.

'

'.

.

.

p

-k

UKW-Ü WkkffWJjYx-"WuIi/ks ef tex-Ye bercoxenvae-GodeFW-vande-ßgeeß enn-lacheeeienÖjx-npeieeefoudigeswgeß eme_ [nieeiJSFen- y eenfje-onfer maße we( .,KK

(even forldecdolemee _een-ige -onßcnfcHxif-x

een-fick däevwaceeeeghp-u [tiven ende eW“F1YZZYZWQLÖW»TWNZ"Z e q a

Zone-svennlieeoeezjueedeie' den do 3

..-. -*

-

“'

' _

._

4

'

.

.* .i

-,_y1--,'„7.. ,.:._

Vent."

. .

'K


'e

.

-» _

U

e“

.Hexen-c fnicßu on exfe _depan doleedaemenwel cenie ._ peemenfxhen [comme nmchna-volge

. ondexjndenpxxexeysjlem ende. dae-nö 7

. , aerommeeenenandecfn wecjeaewe * *-* *eezxqaxxieQoddelezene fchzifedaee-iek

önwnfemoec ingaen/omeeeeyxe-waer .kp. u( k .meta k “ 1-'. wen» koefene WlqfooGoxchtnpedaje-enkeaupe

p ' '

4/ s--nzsdc/-ö--N *x *MW* F?“ "7"

""7"

eerwel/ nadxendeie. fpchpfeneegens inne dooleendealle Menfcße eeghens in1ledolenxfoo.ghp _luxpde dxfxxßucßeee felfsvekenecennadeen g _ [o-opentlncle

afwdjsflvgndehepuse fcJxifenee-_Sodes

.e

tot- _epeceeulqfefyhpfc-,n dee nunfche:: dzufe vedxogen wxllen zqnedjefndanege -leeeaexs . , r_ navolW m.als. d leemeclucß

*

wijßneoe een ,ander wechd

eehzxfcqre. is- omxqc-die

comen. 0.-7. __

71.14.2719.

ee' )F:.-',-,7.'.-'

~edel1ieMMcYWzYmgdp " defeuwe; _ ode.

ook

an

.

* _

„nenn

ee-zxenekeeeen-eekeeen; neun. ' wii'mächjßßem tot zitüe (chßä--i-Z-O Wandern]

e text 1nvoeren. Paulus.

wild-acc dae' zijn den. Jongeecn föo . e99.- - __ tea-volgen


F U1

k.

navolghen als Clyiflnm na-bo de-Zdzoeghelthyxjeidntfnäee uYLeLeci-[ee.

Q

Qinckende over "denden [pden xdae is ewee-Lßeeren dlenendeen-eemmaer nige heelijc ,ee Heerdienendcewae Heeree die

nzwoonendefonde/dievetn heknieegezj wilde quaec-dededoenyendeßeedewilde

goec- belecteee“ deine-x Want dn -fegdn Zeanlnm van-vemfelfgefp/xokeee heh

benx2pn nu uwe Hermes-mede [ot-ax nighena--bolgers Chnmtols ghp-[up-s“ den um .uleeoemaeckennaeee-onreehezf

vandeßlpofleljsauloewiexnzheelOoc-*a loos zqndeefnl na- willcn vol-Zen .fulcke

uwe _verdersfegghende _wee onfe na uolgersx. als ron Ehxifinoffoyndp* uwe herdets-alaeen w-pnich. Depliger willk

_. .3

maknndaifdxlpollel Paulus WM d6 heec fcheift-invoeeen. -

fix-nov. e, 3*.- u

Mnec-[tgdp/men mach-denlhewers 6, x7, welvolgenzdooefnvele fi! die; chnfeu ce volghenaverflaen die Schienen die 'FäeZ/Zxxcü fchxefeeirevnox fookbeelei_ [oo-beiioevm Fer Nec-i..

fp der herderen onderwijs von; oo vele: niet van leere ofwandelMaer verllaö

[y die fehzifeure vooz fo velemec/ foo en -.

connen lp unser herderen leere of wan deldaec in nieeooedelen. Busen die een recheonnnece_ endegants pt eie Raedc.. 4.e] f 1 S -E .Deer


-

-q

we.

d *

CF.,

Daeezjs-niemaiide ,bunden onfeii (jegdxodiehem fobindc-ae eeniger mf [chen upeleggingemxhaehp nemmer

meer daecqimach wiickeneiudatlnicx make coe dienen daumen Sync-dal..

DeTeWe/keinen elckvaeidenuwen am' hem gezliefcdaerafmqchwückee jsdie cock nme -wnt doec ghp „anders dan elc eewiilendwmgen-coe onderhoeidf van' uwe :Hyezqdale Decceeen ende möfche:: [eiche mFemäen-hebe gp ooek gedacht, F

e:: zz.

dae“ Caßegr e. oolhaesander' ghevoei. dedemtnÖpnodusgeliefde. - * :.

.

.->.1

1m LB „-

*

k. *- ' "

.-- Qhp-juydennoch alunerieige.- ban

uglofenee peedickenepodefiaendenm handenendeeanden e, lege mem-nde.. moecgeioven- waemeex [p over een :eo .x 8...'

.

menmecte. Wfchetft. diem al_ *kunde-J c

aniwoozde-oocjioude. zei-n fulcke uwe

f *J *x --**.“ gtofenindefVhxlft/ fo behoefcmenfe va e". > (ei niet-.ziieejedaer eiieeim fo-geloofeniöf.

nanumecäk* [FÜF, 77,-' (eat/LS. -en- ej/jyjlg e ?ee Nec-Z.;

.-

“ki 74

.

“ .- . 37.7» ZVZx-L-.Ü

:MIZ:

. Chzifius-?heeft de Schiffe uytgekep.

[egdp datswaerx dan: niede wiidp nl

deis- feggenniie wqeChxlNu-x van wie God: beef. ghefpeoken neuen-Deine] -

-

»--

- Latium


, .W3 kennen hem foude ßooeetfijnde Lecex* Weg-zende heefexdae bevoxen alleLew?

.

_reren-oock_die van felfMopetxx- vun na' .tedoemehnflnx heefedee fchnfmee des_ enden Tejtanunes znn _verßlaclnghe

behoevendenpegeleptzUus lpckcdae_ mp delffcljepeedieanten vanfexfeclopfk aeoock upcvehoozen eeleggen/niec als een tende/neuer ooc); _her nteuwe Tef

emenconfeveeklaeenqve behoevende7

.ec-atmeceenpaflevequpt-eeden? .„

.

x94*

ec.-

cent/We

Öodaniel. mode js usbewikf-eeden* &YO-xD .nde “Ilpofeolenedie hjijcleenYfnnden; Xee- Fre-e". zejeegeweeeee dae vlnclec no _ van ne

?FZKÄÜWMWYVJZJÄK-Üfl? *n hebben Sockevanujlupden dee 37"; enden Pxediuevbehooxc ghedaente

den. Icnfgelijcx-alfoo-die dnpflere cfee des Mets ende dee-Pxophecen äiarjnge veßqefde vanMNxfl| _mdö

e_ Apofkolen klaeedee Evagelefche -ecaceeeelfo vehoefe nn-eoqck dee elaz ,

zangelefehe Pxedecacee inde nun_

Defianeeeetbefehzevenx onfee Ges

q. ..

eieecdec elaecdec leere ende Pxedx- 2- ._ .

und: dae n' welpDdlchcdac nie. [c den fqtedemekenzdiemeenmne. “

»V

Z

*IWW

9._ - .e ,


204.

vßndeDadendk-s hunter? oer-Liefden o ,er eenllemnmrwamnx'dacdieznn leere claerdec llielndan einem endedee

Apofinlenleere_ , “ *

; : 0F. '

:*2 :

'

OL?!- en derfclel( nwenytlegginghe 6, Fiir'.

nfece oudeen voozmgevmghen deslzz geelkxnck mede_ niet. die neylige [chuc

ture handy daec voozeicb medmotdefe

Fee/FFM'. „vor, F,

[nnfeicw dem uwe npcleggingne* :wine

[ck/wacmijdoeixxCalvinnsfelve leere_ . x'

doemen die [eeringhe bunden waren

*menue Qadesnieceirmoec nalen van

den menfchen; want d.. Deere uns ghe-: erouweliiclz ende cenvollen heefe ondm

wenn hoe lin-gedient wilwefen., [enge ielnnralle die .nun wexck oocle ice an ders dan Calhijnhieriepdc.- berifpc he dem ecru_ in defenx dan compc nen mp;

[iende veter belqklspdc dan [cn noch im_ Cindy mngelqnigereocuonderwns be*

binden/dan sb:- noxh doet. 35***. ( o.. Lui, Ök .ze-em Fmce- AZR' »ei-wesen

.

l0 -7.

.

;

:Pier ,Hehildercukonflal weder een bolwercadzgpbefioemecnde fcliiinc ce [ninne unt _u enge dxonmfo 'delt hy dan die 159_ fchnfcureqegdp) ende die. men feßelnekee [chxrfcen regel-recht teghen

enaleaudereeionder eemch onderjchepc _

.*

T'


. "ehe ee moßene o-eene als waeoeletich en...) de Depeukeeme ende bee d-andeee am( valfch-ende Öiel-Mooeoelijcß. die zijn

. . '.1

. e

uwe wooxden dee herum glu- [elfsx dae feggheick nerghens/ dae fegdn heefciue( nich qocsxDacvekenicl-.e de . "Ü di' l! kninnemebxlchijuqp. uly-[o Yan“

d a. *1

4,1*

te vefleießei oo: ickcc. nie; niit en :mach:

fonder, f?, kxekenncn ,dsetckmijn nom: : ken uxecgßve om viele memande 7ghele-j

[en ee wozdenxofoeie der menfcheee [wie , ee vecmooxdmaEnde u [elfwonder wei*

bevjegexeü-„mx-deem ecke-Muds die-m mo/[edylxecerceziin oaeecefieue_ face. *m7 daeniecvaie belloeenennhoyxt _hoe eö-:Z

otce-e-iueezem e

,

- i7

YZ',

-xx

e x

._

..4-*..

.

*NeeWeHfegiel-dqt-awee nee-ifram "Weißen [ielzmooedelekx zii-ie maer dae.: „ booe ionde icledeexva cher Pxopheeeze.

feheifeeeePoe-xheylfaem houde eck dee Goddelxijceee fcleeefcenxenoe vooe cwijfe- _

'kick'kjeeidäckndicliqdtTip-lupoen dee'- . gecee1)okole_e_nen[cl1e1nc _y fcveifceei: als) deeden? Jene-gegen iyefen heylfaem/ vor derflneixxendeoock needs noch hepuae eeoceikeexdeflijcäneaeeoemuoÖoe-_heel e Wee_ YZizveekxclßy-eöodexauclnnxcfx: "

nice .

u econnen euere m"

E. 4 *

Wk. _


apa

'

acht-want daec tegen geeuneß die

.Fe fcljxtfe/[ondecljngm hecnieesöeÜ? nee Mexx'

tamencmaer vtncmen dacxgvxlijeez"nt_ex

Wee-B j.. 7: ef- epi/Ze 'Wee jan*

alle geleerden het warachczeh vecfxnne van _haer hevvenxoocß alu:- mexpalle on

gbeleerdendae oncßecen. Mfäo hoe-de NWZ-UN

e Üc-Nacee. .ea-me-e,

ick-dne m11 ,Home welle te ver_ ae/ ende Vepngelcljpfmre ee Oodveefende ernfi om Hoden wxlle'tevo_lvee_ngee hoe-every. uäael meer nut ja n_odccl1 1s- ,an alle l

eve :Gee-ecxcexdpxmeoek? end! T9-, m.

*'

97-1:: .g -“-

_

'_:_'._j.']*..m... ,7

e'

' '

_W

_“_,

'

. _

behoefe ', ?sd-edie Def_ ulfzheedu eine-wer 'ßexeglnfäom-haeß van [elfs/ L-'uqecßkpdx ee verkFnrkeofcs [Zum vun-Ü

fleuwanneer is fp dupftec“ ghePöxdenK' _zn-n . alle uwe hoo-ßeejeeeaeeee Iöoecken

neeevonvederfpee ns ceghen den R Cathofijckeee died-zer wine... fegglzen? k, [MDF. , D_

(fo gbp nu mede wtlx dem) .den _dee H, fclmfedlßpflee xseLeefl Meefler Jan Calmjn opdteplaecfe felfpaecd-Zepof cel handelen-en “dexe faeckenz ende _ghy .fnkcdaer henden dem; Dee _texeccennn es

die maniere ven *öeideewejfe die .Oo-de oevxupfcc fulcx gheenanchex dae [oo une BLZ-er wtl naevdlghen den kz.*gheefi'n1x._-:

d.“Wdxj-naxxdee-"wxexhe/dseedium t _ e_ _-

e

44;-

*


ß; |

l

-weeenindel-Hßhnfewm feerkzlaer

.Fal vixideiß. [Da: ieerkloer is/ mach da. oockdup erzi1n:[yierii_1,ne|en1_t Cal

nim over _ee [nette wooxdf einem [Klar. z1.1j.7L.-Va[1tdafc'de[e godelncne-wijf

.hepcverpoegvcn blqfcvoox den willen _mdeyexnanoighenx dan: openöaecefe

..'

l

1

O O WC - x de n lil epnen ende Zonen in Haren _ex-gen ogen/die. huet onwnlllept Kekenmnde den geverznller goeder ga: ven unt noodc niec-vecrouwen daerone me geloniclz hidden; Die felve .Calvijn

l

e_ .ZL

(chn1Fc,heerafnoxh.al.-Foo. (Dance qeanlnsnijfirmeecde nippel-icli» na: die D. fchziicure goenoecbfaem ts oni ons

eemqken-voclnmeekez velxalven Foo wie ,hemniecennernoeclze meet-e fclniftur. zdie wil wijfer zqn dan: behooxc. (Z 0' , a„ »"1 -. . Hier_ mede wildp -niet dat herxvolcl'.

E'. 'Ü

.gend-echte fo wildpfedan wijfer maßen Keen-zo?, LZD-neue; zrkteede.- *mW-we* en. on en ie,- e nrrerwijf me' _tnnehehbxn dandieBz-..glneflonsvoox

.L7 >

_lesen-We .ende God-juckt [fiinf-um Jmneers oocle Löefafpxeerkende Woz nxn gerefoxmeerdenin Vzanelmiicke Fax-den, Henning: [ende ondeixqnderen Hu;afaljonwpoinfangvendiehaplig.

e.: *-8

FG z

level-W

'

,-42- * *q., 2*" .

q


L0'

7

_

_

*

fchxefenreevooe-Ceefbokmäeeee decken? m*- SML-x., einghevon alleicgenedaccee nodichis 'c/.yjN e'.- ee* coe onfe Dalichepde. Eeede noch -upes aeimeeee?! ?ee-UMW

Augufiino. Doo daer fwa-cichepdc is'

_ke 94- s!

inde upelegginglzepan een pjoeffe/ di'.

(ee e .exe Fee

H. Oeefi heefc die L9. Scheiße-lee [ulce 'gceneancizcedat [Zee geene op- ueen -piaee .wat deep fterdec is_ gefept-coe ce andeex plaetfeveei (einen de.: es gkiejepdc. Dice mannen ofmen na efchxieveeieeide fegj

ZZ-e* ÖÜXK

»Tick 1.',

Z.

FF. F.

Klemmen defe uwe cwee -vooenaeeeeflq eecarenfelvee 'oocle eeniglieiewecofe anderer mencchen glofen bene-cite den_ die Oeplighe [event ee verklaeeee- _ Le

"

x 1. x _

.

.

Gffondpwe] mee-nen bete.: dee-LW eehevben om dieee vecßlaren; dan did Ipgheeflfelvedoeflna Wngufleeei [eg

gen oocle bp Weisen vechaelc) ende h. e. v.

,

fehxifeureedie dem eck vecltaen te zim_

bp Annalen Penh/die vooe dat hp geö dootwexttoe .euros in zijn believe-mixe haddegeflelcdefe wodxdene Neidcmpel (7.3 k,

Godevolmaecc es/fo es oocle zijn leeren-e., ghe nolmäaeckc/ ende e11 heeft" nice van doeeeeenige glofe of »Iugmencacie/wät

Me'. Se Zee-Fe Zee»

andersfmideee ddp-indien how kee-c.“ ke .qudliicle gveregeerc between: Die_

"u Weeze-dich uwe i glofen S1111.- Nee *Ö

*

*-

':*“*


1 0h* hevdp gheen reden meer om mp green ee' zimf-'overnritsic die fegge onnodicxz ter falreveyc ce zijn/neuer uwe hooxnec?

"te vooevechcers. .

-

“ . "--'“-_"x 12,

*x K::

k

' ,

Vooxts mepnende met t-gene vor.; is een oncwnfeltjcßevtceoeiebevocl

ce [Zevven -cegen u paretjendch niet ek angevochcen ztjnde/fegdpsherwnerdä beef-betet: dz [Fee-nine [neemt. ware ghe.

.Fchtrndee (oudetnp oock- nxeer nucs, (tx

urptxkmpwoudmge eü min: haecn bye gwte veeqoxfaeekc _veövfx dacvcrfkone_ een-.waeeleje web ten-waeecdnn [gerne gheweemdnejckinder wderhepdclzad? degemeectdaeglmleepden niet-flille en"

waere om na. een nieu- Daukdom ende, vwang inder Confctenfien te me. dem“

halben leere-ick cec eiefden-vanr gemeen 092MB- 'e

(veftemtmnneaeßcec ruggljeghenelte

(Zecke-See

alle man's ongun' ghecroeflgheweeje_ 2747m ?ende tegenu-luydee [oo *lande-nerven W- 4- -

,lkijcleenroepcen/dlereme means hupfex -eer-"ztwen goefien. “Dicfoude gheneu

woxden- -faeclnneäe u-'npdeee unsere Becher. sme ezim _in 'defe- peeoetingfjö

nqdenzdwangendec -iC-onfcmueeyee Wnseeemeeäm-“Öoeefnijeke deieujemn *sexe-d ?HWUWN ende“ ?Sehadeleeclee

eme

mocpcete


,era

.

moers-ten. x -- - nx.- " * 77+ Hier fcßxnftghp al mede onwaerhz aeroenidaciek andere .menfevelejcke

cheifcen cenenmalen verwerne. Da. m

e ickhardeongaerne doedf [cheif

'oder neem . die liiden mogem daemk 21i ckva _liare felnifeen ooxoeelefq. m ' s/ooele meeer was Augultinn idereog_ » . Maee glfmennieuwen [und *e niemancs "ooxdeel van [mee

ifeen enüwillen luden aller andere “ _elften veedoemem die _lxaee- elcn een

willen qfndwinglxen/ enqeaneen, Ti rqnnileerrovee alle Mam- fodsulglln Menfcven .Flnifcen verwerpe ick!

lsdie in Funken ghevalle voor mem_ Z- ?uaede achtende aller nienicheliieä _c chxifcxn ceoniveren ende une die

.louxere Focenne der Vodcliiclzec fchzif turm_ heedlL-xode- maeekende verflane eedxincßen: ndac wp alle allem une een eenige vernij-nige Nddenfchen vekee

xvecderfderllelen fond? mn' [weigert, der-zi eliteooedeel vxp mach blljven/ de icxetnanderlaße henden Want in alle menfcnelncke fehnfeen/vinde ick

al eenigtxefqkediegaeeznnxiaooc med wen-uch m David Janis [ehnjeen fel

[eien nWdnQ fchelfcaloee lieWoo* , .l kl.


.

*

fl?“

“ *inedieuknw ltjckefcwtften/,kxelc Rtf-.Wjvers [e] Z 4 ende nu_ nevm-veelmkW-m ÖWKfbzifc he!

ZWMZZYTYYY-„NWWKW “Z*.“"LL.W*WZZ-'"“Z"*W"W7“" re mo. c cn e 1 n » TewfWeWMÖheanJd-ßin-LLC-ÄMFKYMÖÄ

_-

x

.

Wchctchepc/ vanlieföe' eqde goedecä; “ mhepetveailennxtnlchtn»1x4- Z;

x Baergßpnkpvooxts _ecru-hoe ick*: deva-udo omerfchepdt ghemarckce* u., hkddd cuflchen nrenfchelmke endemfz_ Folxjiftencen was mijn 11mnmmnmdcm-oicklepnwerC1* z. WiWi-Wende oocßgga _in jn aim tex _kälitjjzEnde-fgßet

WMWWWI-ytgefikkthä. des dv haecxxcLeßxyeu.wmui-kpan Nmvdoxwaecza-lxeydeu _c -- dent -ttnefoder* grocklmk Wen, 1emm1 n

WM NW* vol- m* de.

K

"ZZ ÖYß-Y???

ja bo'- ndie leeeingen-öj

een*

iyiwyede- xxwenääxls Oodtktx'

_oB/-lqäirl-qcea kueknfcdvervloukÖ-k »


».;„Np-i1_1"_i?ßc__l*zx** *“;-"*>7--**“."hy UF*~**._: mp e'en*gcoot ' rof .

M(x!ysW-qt'4oxeJ1c.u||1ngN_-;na-vokchtä

_ o. 1-.

*W4 _ul Plqktfe_ vun fulcxu [tgohcfn 4te_ öWjlfkn/toxxxdyvoozc,me;deFe onghc Wk?„sküjkkßyWx-Lflxxfkgdy) even am“ IW lxlyjxßrqönxdepxekquftegkvytmä;

DWZUYÄ" "Netze connxnfxdierdxjncN 7 K: ,k Mrxnzxußcze11adenä ZLCÜFWer-_gxxk-Fn anderen _ri-em m, wift>

.

:.

.

-

camnneunae

?IMF-wk qüsö.- ghelnckdiäxfkexfccf- fvw? dy WW lqlZ-WlpoxxHq :om nme', form tg??? :aß-Z ?ßnöFnde-clcng? Ick-maxx.

* :u 7 ä .SNES-ARTS k :MWH geyc-zteh ,b : :L-,LVa ?NWJÜBNFOE YZWLGWUZEYW .tsifxßxxxxxy ?Dämon '.

4c tcxe;.kqjxo,xf?xpxcetnghepanxeen:M: lüxyxsoixwexxfqzkt WlBy-fekecfie: rau::

YFZFAZK1ZF-*Y*““*ZT . ßtfluÄ-ri?ÄSLÜÜNpdViL'LLÖcZYvÖ*U1FY1F-Z '

.

.

41.

eKae _c„

"

YiWue-:optexlhethycvyyi e( der h.; hxtftucm _htxx1'zex_ *tot .dzxxnzen maeu

hxx-Kl1eefc/foy

atmen mder„ Dqelc..'y

emze varendexngcxxfchexlixcßcc fxhxxfcen .

LYHUBEUUMIJY. ..Woche (xls-dan dan* 'pmtcr-_xg 7 [cxuwe ghcluckenijfin 7-. _

*

belächeafi


kelachms_-wacedjckjgeachcwoxden)i*c71 en woche van ghem vzomejupdödam

om befirayfens waerdtch zim- _ _ > _Z5

'„**.

715,'

*.-

.

.x

Macrwiebindc mp am uw? quad. gheljjckenifley Of" wat moechdp dan:

mecbewufenj Niet. MP1 ghelljckt nme diende met cot bewijs mung f [eg ghens/ „doc xxhp noch lelfmet en heb' derrenlochcnen/tewetendacdie- heult_

ge [chpfca-ls wefmde [ander alle-donn ge vepltchts/endedat menfchetrfchxtf ten ala-_niec _xvefmde fonder Dolmgh

qnvepltch zum maex, tot een cpghenc locker ende waracjntghcr verklarjnge mijtxsfmnes/ djcghy upc quaetwjuicq kept njexhebc wkllenxof upc partijdic

Heye mee hcvx mqghenxveej-taenmcemc dan noch ofnck umandc mede dat _lm ntec opdajfant dcr menfchelixcktf glo? [emmaccoptk vaflcn "lip vaude God

luckce (cxyifcfoupebouwenedunckmdz* ukdefmquaujck fouderadens 7 - x ] K .-

..z-.-

.:*!x7.

'

'*-,-- *777

Nutolaecick nochdefe u ongclijcke geujckmmk wat ghxlijcüer makende yier nmnm endexoc mnants die ergfs te wacec we] repfe/föder ltenniflgtehcb von vanden ,rechten ende vcpllgeWecb* *F*-

- KAWASA


.

_ -.., _ vÖWWÖgYMÜÜduaßWnZNox d * „ * N 7d * b, welcßevele [eggixoacnxeq .veykcljmach baren terplaecfcnxäce gm: wucwkfeny*

WZWKWÜZYILLBWW“ den: gqc-kftyfljltjckzjjn/ diem :en-de dot_ dwerllqcfloxpen-ofmfwelgveu Wer ,is

nude _em RtmcrkenQa-c Wcwtfielikck* cnde_:vkpl1c_lz|yc fondee alle gevaerxictzz

vanpxeNNnc-mßßkewwaoe dcm jemand'

?ZLFMYLWRWMVLNPKYYZ .1 „egcoqxn n_ _ cexhe ..Newer vegeecdor pigecfengDir week-Ek um vcrjocqehcpdx: ende ts mp

?MY-MVP-conooNgdken-WWwn-x eo.

n cvpnm“ ago

Wo?

Rtfde dxqzgmudser :e-oux xxmedcIYFnT-ÖM» uve gmx 'Nen bogeert.ze teyWfeu/m-ä ar'

WWZZMYWWWZWMFZU _

_

.

.

p

.

-

L“

verlacmoe alles *mW-ech nume- Lamp! dteRwterkenzYcmmepne mecdac fo damch onvekende m1!M.; mix-wc. fou de fpocxenxalsof1> hmxeen (lx-cute of* onnuke t „c"onftegueteccpcha » ddr. ck.. mqncaedt/dte uondeic fekwmde dep

kclj-.wäcdaexallemenfchcxqokk 'ANNE „ . , tuogmy


k“

-.- -

.

.

n,

:

*"7 *

7! M! "k-:zä-.q &I 'TALK-ZE

* .x-z-zyzqufxx-,äx-aa km8. m1.“ 7'7q7z;:.";x:_;:11

WMC' __ .. '

"k

ncoh . ,

'

1 W.

- * -»

C, E1„

g een *NUN-FÜRS*

m“

„Nerv-ku date-els nfchöas. Dick a w.. „ce von hm: mkdeldin

.s --

.n [auf gmwamun)

om re uvm Wucht. women '" .Verl-IW Cm' man-v - .ß Mao-Minds' aweuManne-i om

a1

.de-wu 7W

vwccW-zqm mgmdoxuuubm um ape-m end. "k W G 'M- fcljzumwnedan* du onen-ne [unt: a wer. Wniuuqhcn [So-lm 01-? .mcleggmgevan .um -“ i *neenwantec veete fulc oopu-Kkpdcfi

henevetczmudaefp- -emu-

~

"n-foudtftm

"c q 3m-, -- doetceen traum'

'

fpocceluck werckx 1m a' raum vgn

.- nhet-aan-cuden w. Tex e 'A

M'

[cken. „- m _ZOOM :*8

w:

-

'I

*2

'x-'ZF-x

Mam

..Nikk- i >


x1.

c_

,

x

2 .z-xxvzxx-W 33.:- *xum 74,.;

.,: 54-73354

*'* HWWlWZ-»qx-.M-»Uqckömz dam-mn datmen 1m lefmxl-WWK uptleg- ,

1.'

'y WW Wnmmcndeun u 'qu-lux was verkfu-Wvdx due' 1mm. xwead. untwooxde 'echo-m ukmcwttdx vcctfmngmnd

e11- n F' o k' '

dkqmlmmktec mmfwaoxt ce peer-k,

WM WWtedWMrkf-exldm c.. mxen deso-koqfszuqc .oc en 'Ammon nach

.x

»wma en

mxeüdgtsyuluxgvtnewx-»Fmm lWvc-Nug .etc-um

ÄZÄL“W""' jmd-fe..

'LW

"1

-xunzxovxzäo-,c-:x LJ .n „ * .m1 ff-Mäx-ZQ mp. xxksm-..cxzß-xlxßx-ox- ,+

*msi. ~,-,*,r„m„z„“W.„.:~::*5„„„]~ AW' ' -

eaxxecncelcfmmdetehooxcmnmß:

Ȇ-'WCT

M*

to.


Z'e' neu

iF

v

("tmc [acc letnck

m. „ l ergoW17 ' w

mg KJM :I1 c-Fx-:ZFZW

NF SuM-ZW.: xxx-N o-zxpcx-»DQKN

-

Z .: 'WYFZTIZYZFW NJW-UM WKN

e

-itefbkfdfcivecwoz veuocen. du oN

fü):

z*

e. .

_ am nletoprexhcutjo.:

met

.

„-

. .

FIN-WW --Kköjcxuxzdexn fo gkxhm?

itfidKFuW" * mach glufchiedniuä .-.n>..x>_:.>1 todwüuecwvnqm .J"killer- . , *(-Ä NÜÜ; Mox ?uoeuj-N“

uyw

e'.

?fc-darum fo [mx

osbmobel 'fd-L ex-

M*

eoifgeemvodx. dam

»um cent-jo. der I'

.

*7 ÜÜLUNÜÖMK

Wera-MW? h vaudeD* 7"! loved-xx!?_ *_ ...ly fdvylouu' ] f

32!):

»ed x37.

*W *Zu*

V ij

:Weacb ** FW*: >

cod-x( -e'.*

tm* .x

'uk'


"Me fikttkjtl' "MUM * * F fal mag .1 ?AWMF

O1 dit ,c

"LK 'j

v* FW tx d.. Da??sow tenen em

dubandcGow-metv

mflf

nufoo we als voo Gamaueooflvix: .g -vofet - m ceex. apßkluciumdegantm on. -> W 'oo kcacÖ1ten c od D a. ' emig

binnen due of 1-*

mg Look aecwxda-FÄ ,Ö dedaecafdert .te weiß Dzd. Om foxmeecdö [tende aldaecflnu in d es Co» tnngs x*

YcxFZa-'FZ

xezixuNjF/e G- atm-Co

e

woo> '--' als ÄWoo-fc!) peel-W [HNO.]aldu. wele "jvc-z- ys_uv menßßa-*xdt die outng

4N“-

yanioben own eve-mm

* ' 'ficke 2L ofi lle lg): Yfihebbta? alelnc

naecmchtxfoo wp oock 110W 'mum be Rx naermgmxdat-Vodehet

Ä Y

ne/endedet ä

menfc .them-nu gege fmachw-

F „ - .>32..

s

muV A äuotn( _ e com-t oe &ghebt-deu 4 „ _._ - . 1 - n-z > Z1 ..xekm-.jo-?coehcxnhxpdc FN... .

_

u - 4 * .. .

.

j* wx-F i Up *w*

--

-*

.

'c

("> ÖZ'.

x F

*

..Ö


K

7 u. (vc-tx; mb taten btvoude. . " k Wu' Moeck d“ WwulWrbicde-x uwe

.u ons»xfoetwuleWWdkfulc-W omdmckm co .z evwbledk makkWW

k

oubvkecuevknfimmwklatm mam.. mee-toom! WW k-*unt up' t' ro

upc-MWKWMUWUKWÜWWNÜ ev *W

l

onm*(ijtkk :c1 W

-op

pnevmr om'. on c

Mum-Ye. sgef-“fepdttiun x' . exp-Mm - >23, 54

1. -cgtdd-

I

..-.c...1. .. „W7C

*J7 -72 M* “LFU

*7 *' 'OM [WORK umn .a1

»f

WW*

dae.cknenntßeätmel-'dßlxdkk d2 du“ ghkld d

U77"

M;

alli fchaemc.

Wz-z-;„-xä:*

-

"-1

U.

fondcc 1

BMW *.

*

mijn-B


'WWW'

7.x WL Wk

NE_ ?MHZ

m? x!;_:;-:ri'L'.-;' -qqplupden

qanfoofioue -

doxftdokm-ghefchzej. m.

Hulk-Ww.: mopuk

x

c

'WENN

me vecla

ü' “*“

.*4 e. _NK-x

9 *vd-te wcderlegghen du dem (Ze-fc en be»


*.

/„ B

g. U( "

vo.: :zenfuaanähdwftnqed

7**

xu-_ovj

(u/ e

msenf f W bßduücken Maik? Wjuer leute??? Wider c?- faöfkdy* x

m

g» - - >52* x-..uPnW-cxzüä-L rduf md' WKN»

ier W *WK*'YÄÄÄÜZÖW-.vkäööe *FFW/nc* .

d

C9F'

x.

Linda: oudeooceev. nfc luck

"I

nmde

nonware

nunenva. de ...lem .oedee

L "ö *fj1.-**Zfd* ?v - K. e.“

. D > ...U-d _ eixdthi!Und' Jui-Ä*

wooxcz dzdie l * af w!! em *- * B * b-i-"fu" “x7 ?Nb-WW e* FUZ;;;T*Ü.'Z7:7LZJÄZZN-JF.Z. .KZ vr*

7

k. (

k

.: q-c>-_. ui

z

WL ">17 ka'.

~lfl

'Fewo oma]IRLM

ugpzcweltlkfkkx

mum can

nkmdeeLlponok d . *F3 ?er Can vecöe u'

f

Ö

.,!. XLR! z! '. l. * t* '. du, xmkkx k_

m .s3 mac doc "WF "AWÜW .tLne-denmuc rt V- WF' Wacom. van food "ü W WWW “ 7 WMWEWW

_L-J'.

' a z..

q


*WAI-Med

k.;

VoIP-x M.

"XA

s vevondm 1 vemdat [p wa

wol-Min tc

--uce *

raten ende van God. ghefondf vo» dic nu mede ghefc nde- onfknx Concü Y VU'dem *um uptm/endem

k. Ulf daf Defekt

m-wbuegt). mm

WMfokkdendf' mo [Wem wo oafl amnemen/ endexag amW-t doli

vjtgbefchxedefi (qu »um doku-ge para

appm ende NN ..a Wodan! en nxmderen. term em cc pp d1- a. .wm a! medcqnaeckcelcjc dem*

-venlfcvte ck/ du* nj mmp dm log nau "elv- be 'Wa'****'*' INA-ZEW. 734x I-Z TK4'. .7 UNI.) *

:W z.. /cÖzteMF e!

,_*7~.*1':" ZF")

Nadienickfeogedqtmmoteftünfl

s 21v_x

,

_j

»

d "

*

.44 '" 7“* (exp.

eq- (7. Fee z". . gchxemxß exck/dxclaec 'FFM *T* k'. . aotmf aMm wat leere

'l "W

hp ac() Bmm vo'

UNSER' Wer upt (mac

mu -- aecacdcemckwac echte vecfiaen

dan: *mda

immrßeylighec De?, mom

h.

oechmmDn [ke ick eldacgp gaex: .unde dxvdenop da. uwe month k! - 14 * dmohen 2nd. Dchxtfeelq _„ xxx.; s3 Ö- * a.


j

Man-lae- ont-be en volc mix W W

*z l- vaude *

K?"

*.k

!

[Z

71***.

L: * *x8*

WB- Ff

n qu

'R

* *7 fi

*

KIM

.'- ,„ „L

nlmwarachcel-“k-ad» .zn-l

e gdnfl

egeerdedaccox nn.ach.o dat Oodq dooxeetÖYeenf-nnen ende onpartndt. ghen Ga nanel alle den dwm e-lan

ders ofvalfchen LeeraN-M „rgadqrju hen ÜF' 1 1

tndxäfh

[cum

cr megl-bandu ckveflooe/ dacdu

Dex-nahe ende Godelncke .Öchxefnwe teen dee ige eece wace/ als x9

(dx-fin..

„Wee-Ph *Ü*- *W enter a cc gho

*l

nde

e c e1c

acenaalsfptmdaea] e no

liepxedecacee ende fchxefcelue

Wehen mee tee uckv -- egee on en vlnkkeflde/foechlt warn als verlack


*UZ ban *fülcfiefi'Co'f1cflii“ nneenfNe-d fköfonten''f/e“ w *elereZMiuföjkrfl' k* '

?BWWYMZÖFDKWLYW-»KM

x .

mmen ' n ue'

a

bern-mc [eine njee Uldkt' - keecxoc erlacen_ xnoecm wc 1 foudÜ-Ü- --'_ fßkfcnj' egen * *_ .7handel-dk [BLZ-dan * [ [b um eegeee mijn_ wave_ ten 7* (UM) F

2km edtdaceenßxafhceljjtügfh _ 1

waelece men bolghm .LN/Eko 'tel-mn genen- ,dae het). en .d [ehxiftmen-aueeneniet(then-nehm. _x wefenefietof butter-wan gm! [ßzlckwe mine lcniee qoxdfpjofeocvft f' "mm "t [mee w *Me defe ue wooxdo. d “ *Berfianc (ge Ezodtd ecqoe arejemmofelljept

'um-x zu *-

mix-JW*

lincxe11reeves'geeu_snd_ecf de: celue_ ,vie-p_

I*- * ycy-xysussytlxxk: -*

-x

-- * c >'*»*e*.??.***„-„-:**-'?*'> - * N --q-*-*T*-]*-"2*(:???:Ö**:-e??x xf?? L

**7 Q kw-(bfiflifl) "kiid!*!'d!'?'~j-jske!!! GMFZ."

eudcdqt weeld-glzevoekfxlxwclxk, . ghöietompdeleg _ofc-xüdxewarexpc -

*ge-mhk denbolckecexexedicfien. "Wii-m


'k

1-14*

num voecxlxk_ [egdp F. ee belluptm mijn

TWIN *NJW* :WWW .mufenskikk'

pxedxcacxeu- o) [vw-feminin keotkeW-*m W--nolneh 31m. 2 moozwdoevfimkmo

Wwelotteocce

comme-MULTI?

..KIM-m 1 ,x FN...

'MBWWIMQW' ?Wu

mmWWW-ui

kPa-MANUA

pxedimimoffcmif

"

.pesuwdjc-Kzztjxuy* fu„ ' _

_awfum

.

ooofouuee

u

Lwingel met “ ooeü Imke KRW* _mod-odum. _boy-wife . :femme akt-u( heydxuwcqodxcvrmodatz-al-wa .c 'm' iehecxnmä v mcnfchelpclu~ offcnxnvspodjcvjo [om 1| di.. _ luclxqfcoecfc xuet gtunoecv-:fieewxuao Ecke4 q m 2 ,daD-few.few-enge “ hecgqem „gtzen-uanmeefl MW

uuxöoooxaa

atcof me.: vooz-fcocixk

meer dm o lief iNJa qocl. cegk»

re woozden des Incomin- [eme damn,

Calvin' glojeceudezoock [elue-[epdc-.kfq .m a' gefepe (mdezlzalueu /Foo .wie ._ _ 7777"“ mfecen lmxoechcenytcefcvxifm 7 1 wu wu er wefcn dan-cvegm . *:.,7 I.

yon-MW»

cndeglofen_ c..-->- - .

wefeu 5 - a dan. vck-- 9.xx „ .

[B: 'Niki' ,

.

...

.

.

»

- u',

JW

k..2„*-.'-:-,?x. 3-7

4


1526

»am- ?-*--'--ez>;e- *

|

., . P

"ck [n

K*

*

l

node we -_.*A

Mtleff wat die elveuwe C* *

f' ..

MM“ dade “Ce Fe]

*f-heltftkeleere w deedaeeaf ' ~ .GMFNZVWMÖ WW* WORLD. - 1 daeWe menfchemcke n te u*. ert- hack onfupveefjepe _heblm dunceu dic-nine

xcggeueenvtafpvet ' Eee(

'-

mm'

Wk. gtofenxfo bm."pi' dan: af m 7 m k* K; [du - -__

ghcdonmomde oo oujcnnxehzdd e t

*de*is eeredes n dat

dteclare

do:n edestevendm m (FI- „etw

*- » nocY.md1n1->-»md> oniupve “ - 7“ e he 'ecke ecke' 9*?“ b - onrexn., was* > noe~v1kpleende~fln %ien.'x-xd-“--ucvxoecmkkeI

w ,

em' 7- "

.*|e*r“eevoozc; .~ ghecomeexupez _

felfsldpen lupden/ du haeejendtnge . tot nochto _niet en hebben comme be wijfe e. d- ntecvnnder ghemder leve

e

*

fcerflonde nadec- noflo > ni“

1 F'.F», e_, bolgxjens den [no 1-* ,

- 1" * -

' crWoofiolekfs

enge] ' Ü_ d

meh-e e ons*

m »k - encüjufzfi

blqefimdnfoecke -d -rewqp-ueu om* filünfierpzedffatif üqupdec -lifhamen I-1ut((e.“'1de~neeefl-dpderneandeÖlelen [cha dtluckmoddicxx-ce deefchijnen dandef'

..dank

.S

'


.

.x37

yMWuzWWK-ura-cmw *e „-*-s*:-ke.xxk;-:„LMU-Zak !:-*“-x.:-xZ-.!7*;:: :x3

.4

--__.*'*.

Feed-pm» .ShWaK-Wvl',

_

?MÄ

mi* 'EUR' ,om-„F _Mt-ll

:u'cc_ed' * vooxäuäeezmaecx.

_ndcewaexhgqezdjen grondxfi- ,daz m nimm x , es pphqudi* - Fdub" lqpcho] *kmedexxexxxu-d (manu :eoßf---p Une.. » :woox »einge-u vum-x - -, ment.

[chen goede eefol-eje :ve _--e_ .mach -,K L* , -Wanexcjqux ...Weg * (. ' [k

Jeanne-N, _ce 'eeex fonu al u.: um]

aaeckt .es yecbßelefjemmecs_ ghy Felde '

fegtdacbjfMenfchexx (dae 1s um ers 4.9,; dlletuenfthengemepndoecgöTxn am ' *“*

:q nnet-_fqtuwulqn bedeoom werd n". Iedxiegen; du [ußuopgm vet-eden. ae.

ms hm: m! mm uemf dat me. mW.

rmgöihcc'. i3- “

a? np.)

?sjkW/feledüküks aeach [xedxtegeuy .we f_ _k [nel: kendtY-,x-vjagejpcqo

4.7 meye -opfc. -e-,f

met zlleente-hozen fulck' tertmvaudeväz endeeelefen- k. Krb-rou _ --N-Kkxm ehedxqgen co) .n-woedul. ' me?, moniecs en a7- ?Wei-cum .icqcgvp »epnlm kan?:

[y [11

M


„ 4- .

7-7.]

!xä

'p You-WOW!: -uoaxszte "WWU onderwmpeu um!? dan coe zum weder cos-mom. vuomhw deeQW-Lval *tn .Winden-un tWueFkoouW

war [ond 'clzudmdotm' .ac-f imoomtWJ-.Wnxdokkafm den nNverlann Wmuwcum

nünüucnsugxofu :ew-m epomdoocu tummeln okmßgn-[Kunwqrf

allet-watt' [um: oocafWUuünqnc-c nmutvexw

-m 7m du* F

-. 2m!) ?mc-o (us

21 :ße-ww 4 -ioxx mx* ' oo / da71! IKZ'. o_ .zoeken dovz v. dom-eo

, um) 1m "i -* "Wk-d ! ..una gcggl); dät

q

,nvjckxwce ocrg aomn 3c .7 van

quadeuünccdeät .j m aermck gocde refo lunm &mm- vet - cdtcn: Wk :elf d vergudextnghm


.UW

doo

W'

*'*

'dä' en

ne due-g

dan* -qeeifc een' **1 tue bew

i' [Mm

o

U' 1 k

7* ÄLq-.Z-ZLL'

WEIN* *.1

“*4

w?"

Ü NÜNY.

*L* .B -*

'K F'

WKZLJFZ" 4:; 7.22;»ZL 3-7:::y WW

*B*. 7 a Z

" i* * k-'ez 'F' _

e.)

n x' nde

um e... e“ Wii-ke t>*"*'**'"

HWÄNÄZZÄYZYUZ*

..fx

W

n f

v7.1.7-,

wxfÖN- mk

* e08 -Ls be-*ä „ *1

3 W01

'

v n

-kte er

.)/“*--.T4ÄZ

dla-ode* _

uäonidwdenek *

7 *-i(

RWS

--teren

nd

...*

deni- e»7F- F) L . -

wegefpeoouien vom awusMow WWW.. .e k»

*Wu

"Bm-nada", z. c - 4

die

ung

e-tnevncome _coopeenoeeen une-ß? :ecoöpe _ un f“. M* “WARUM "VZO *-3-*-

'"- *

?DUAL Wulff??

- LWK!"

M


7.)"

'

xecfdyWNpteo-n ts -- zum _ende uweaebepdx' ,Ne-.cgexZMO-M. en_vec_-_

-ejf- eamwqsjxk..

sex

e* ?low-c ...e endepuvexk-'de

k.

...fich eonrepmZ **7*.nde-M M gpoupnzdaerwereoe ons

opcer

m(

Lemw f*

Mons nz af ve Oode leeres oi melde!:

skdstmeufcxfi'

-qodesl

cgpomons vl-..f-poccem ende ende heexxoe:

e

op

etmde/ van dee che Mweuec " eafce [eden wc die lafuge -

ce

p Mami

:

van

u.

„, :z

nge xeäfesdmdoeh die let.» Wem »x

(JW mmeg ondc-regeljs van de , . -e 11. *ac glu( _n NÖ

ZF

W2- „e" *flv-de

atmen Ideen relxgie epdc behooxe s*

7 ee

*ie zf-q“. F!

dee-FFB

anceno ce d dochind

*Me* L2/ ' u-lupxxecx? *zexaeß-x; >- en over eve[ce co. *" cF-.KK * nfbaec t. T* - 1 .e

candt-verder, m B Abo-v

nen. _fx-xute, 9** -*"

e M. H

1 .dk

'Hä- "

ve x-1. evooecä e!?damen!? K

n

Wßfemm-tuex .en v 2797-' .Z *U

vol- “*

oadc derRoox-Wx .e 3.-, '

9')

"-545,4 Odin-e...?

s ace doeu. e *


k*

.thenmonnn

w'

1] mm1 erhept/feggh.-

.

**7 ** * taff

*1

W , _Wmwet upcvxucke . , „ *fin qckfelvefo_ xvooz oock' . . WWWMM. Wu ohpfulcmoghe-Ä' Fax-JZ:

o 4* *W*-.ß-sxcoexx-xx

ocoxäpoeßeu gen-from wich-n.

. -_ aenfutdy ce vel- werxc gljp fullec uooc welwach men, te bkflaenzDxec -glm

cdm- Name von een .neu

wm med. guy 1nunoee met _oncechi

OOo-xxo Mum' .tc uwe]_e

t-mhtma-HW-mu- o-lockcc (Msn) loud' augen?“ nomuumnüv.

WiiKm-tantmwx 'WN-mahnt 1- 4 1“.

*

L.


-

--:

: * es-vmuckceudtu-eäu?? asus-MJ? . , ".. .. *.

Mamumugkmm s

:s- -

.VR-K l 1

7

***"*-79 x»

'. F . x2. Z'. mm0xDzäzd-.xuWT-D?

_1***„».__ . k. "ß7*.“.F"**-.'*-*'! .är-x

x

t

'--

-******'*-***:*M*

x1» *O L . x7.*.* 1-3!? KNX- .-.-'---..--* *» 1 '

k 3P -.KZ:;7-i-';j-3

*L7

»(7- 7, mom 2olxenx 'A' WWLOOMKL." WW tkm-mp-teß "T9777 i-Z-cedään_

uxuqocxfx [cwefmmceduytplantm eu defcvan-kikfßü cßhodyk dvox-hzzvxr

Hent- mae-.vte/e-jtdaufvfivjttjxlve_?(127 mmghote-iclttndWxyeße-l1gtxnfoo

'oo-him v-Wmctzyexak-afißlxksvy" Z'. fxmvan-dtuoxlclkkoepeficzinqndxxtw fnottelwäuixl-ftqftkvkW-tkkljyqfkgdqk kemfmdztete dkftzoeven-öüandcßsxwa mnexraez-...gvp-ruerckt*mfieweldac-W „Fat-Leu hexraW um» wk ke": vefij-dgctckgfiirs '*1' f! MF' n72 acc-NM' oe-:fagkezc-:maefcotvemmdxfighe um! .1- l-'ux e.

'jaldekquaetfcca-dqx - ttko" an ..c a ' -

bgm deMholedext-kq dxeconfewnncvzxxbb .reducß-x-nitcde fo'- gxooc» TyTN-Wk_ nwch-esbwkdv 'pt hytmixukc-»quan-t-wetf t. hem-ondeexajlm Wand WJK-[kxke.:;W-1de“d mot* uwe-gm WW.: vom Whuxxfenxyaswe tui-den x da

(Wu acur-»woo [i-F*

Ü.

("LG

t

vc'


axerhopcfinieceee Wen-wo!: :exe cetometecdiedeljdd '

:du Wife-fifa_ . .oxmqnijxk :o o** e'*W ware-dcm)- p onMWKMÖ cute-mont m. men Weide-Lg_ .never fi done-former! (

uw'.

»uw-WM YFM“

„D“c ck

'mee-Me

X

JZ?“ heWfMlve 1x]

2

F

|1

e

11

leecelcu 1'*

hm

ln t ZKB-Ye nmm] en tm? m.. |1

*BMZ* 7*“ e XXX" , ._

' '

..um . dm reg-claim.; .Wäm x

j*

da: de* oxW-Wlaue. kunde

*i


.BZF

.

,

hunusfin‘ mvfihtúwìxhm aùtznfl’ Zee-humax.: 'eden sDock meoedan gbpgenízlijz V11pocri1ck:l1tnn1fle[egt Nwqfinjexurlucx ef. nochma. vxuxho

äîîïâêêä‚‘â‘ùî‘àï‚ììää‘â'à‘ëi‘“iäïé ‘.

.

.

.

.

i!

wan: mijn-n bxef- Ws- UKW 2,_ - >32. .,1 x ‘ - 1 „Jen uwenouder 'oeckvfc f pla :clock coe mm dance..

k] etxewedecf - ‚m!‘ [ald onpamgdige cm; fuß?" omiuem plaecfeaen

W

p

-ce

zwuF-lq „huig 4* eooxx/iainufeluexen ‚ _ _ ~Iîimmrijùîmmijnnuuuù ‘ u îhmnînlnzcnhwflîüwmu í „is; zu '1*.-'Q:7k.“-->2*;3s“-:. &NHL-N “ maf)‘ IJgìîëî m he"; JÊgffiîì Ei‘:iiZ*"-'.' ìîïhîì‘ ‘‚ x', WÌÌÜÏÚQQC ‚u "WWW

het nunfce qua (WW-

ten uwomdte for ‚O1

Vrube) J”. tot mûfl)! oudníaren *e unde

n m! à "MW* ‘

»KMU “j”

na. ‚m Wmarijulijcke 'Wim u ' /‘ e m V allein.. Iqxönghe vaude mm 1 mîâpansmcm "

,

. ‚ f

*

Si“!!!


/ »oo-Fu- Fo'

"Z .eajk .tc j. u'

k .cuFj 7

mu

Wmde- eltfije. Damm mvehooxtdi-Cmügq 'zung-ander mceuee ymgelfen. um een geln-ckeeu

liefd.. md. du (fdndefwige) daldeegrootflrend' croekäelijcxee fake

ewetmdu

[ [zH-cdu ham-om

'T

mveemmfcvf her

?M .fghemeenvefißwwwcd

mms d1'

xcuackhepcden aludßfekerfl .- bandc zen-um. bel-ben Wand. ee che -cade gemem vaftichepe. [oo f ue vxx-_vepdt omhaee- reiigie c_e ni.

enen m, [omnige- :plafen m. dan. 1er Melanie'. - benomem -, :um nm(- _den (achqlijcken guit- wi. n [xu mee _dac- d.. eme' pactue vom :ewus van [ulck. vooxdeeltejeecder [a] voxden: daec dandec ..arme te mn'

"

Im

teouwigec


:Za .p 11.' e'.

kypaxxmß

*.

--'"-*“-zNxue-.x *' *e* “GX d» :UNIQA

ue

_

z.

q

* ,

*

".

a_

.

u..

-

?Fl

.. . z?x!j?_'ZJFz(-"_L :xkk YOU-x. *2*-

*ÜN* *>

:x m. v..

*-

*W*-

-

e

:Macf

uce 1N .neuen auc-teen". :Weiz-zen te

moxdekx, > „Foo fee-dp_ 11.-.- ehger fpxk. *-- oie-,z hp noch qlsmooxtfiaew cxt "erde *ct oqdmfmpsemaer ane ders .Mm puu - aenfien gheco: mc *unde/ende g*

v.:-

.WALLS

mäxk :de: > nx coety-e-:tot fois da. “nz/axkexx“, 11x1- ez.; -:,:-Z:-;:: k.: - .* -3.-Uwe „Z 33;? fegcdofh I3I-*ÄLZZ?Z*Z:"Z* wsejreche-hWx-ptneee f?? an atdädere/ode. pwe-Refxgteeaflecn ce“ 4.9.4, - . cd .um hebäde "Överhz 2:

~ ~ e WZ layfalvers _. ~ e„ un!

uud-VLN 9F 1.

1

'1'

'

N' Ü

-

*.Ö4-X,»'(,vc k. '

,L .,Z„..-,..- K. ,_ .

*3

o

3x*

i '.

'

* a.

X


Stade: deye [um dewufnrde fon

,4

hebben - daemtbdan. ü? verfitdt.- ndehcnmlleenfakxät

.T7

mn mtnfchcncc gcnefen man*

okcxmalcandircvoox lakxfajvers fctzo z*

ä-mfonder darum-dm cm aum m1? ace cha

[em vegverendeelck van "*-

'

ktnaloandcre vevalvu

xhe

„ ce plegen Coupe vcrviedöt. x [dude ndacmenfealtjan-t *7* nupc neben ntalc*

du' dom-tot ner. .am e.» viren mum.

men n11

z!

-ecm oc - *N --- - cet ulcc onlocl. vue-fuck Flercßduxcen [zu xene neo ann e

Ws ,nk

'oädec

[al

vidtnfqudcjmokox.

.c --- ucanW-Weväkuaklkwu fwqMmf-z mn-feudcngluofcm defen

..ccozafcuap wemmc v. e* uma: um! (um dan ane du Lao um! nevemnnlcaudecen x [ond

.em meer» oa.. dmdecxeego ouowöavlvtuocljWit-.emmfa

doc >

1f n en fommixxmexs Pxedxcamcnde , z'. d.. foxchltxcß zxm um hebben: “ (LUNA

u


...(17

[LJ.

m' - - -- t.

k",

_

-

„_ _'

et--meyemantgx

-n-.mg -* "aeifchcnders faud. - k. m emdcdaercoe gevxaethc Bilde/fond. ic .no-ten "eIg-n .ck en ray» t du ;e 'den'_ in niet _ '/.fo:ve'rd>e (171111

fwaerficvepc mochte [atm . _“

er

nick flondmeven nnen die al zljn .uf

am ghelc hp hem. hebvende x alli oogf blick vecwaxht van uraecfchender. 'ul'- machnch zijnde vccmooxoc ce ,_ wmmm


wwdme ende ic!: hemeieex tee-the.

» ae .type -eß [keinem e -Öqrendcadf-dütu“

eeejöeee in Ye

om went!

Wem-zn»

*ü neoetwel-Z . " .

enjvecliefen-.f “- .,9 -* _: » ' eeiecke eehepedexeeeqozdexsx~ouwe» eecke 'damned-x Tee - eucfen [eeeckeu

eooeraexuyee/om :menue qua-e t' ver nefen/en mee dem of Und-k Wufflxk., do heeft u lupder poglef naden dwag: xdecdtecoeefceeneien helm nee-kee caedce

.wminder- quacdt zuudq/,skpkrfl um*: .ezenpennex ende mee mem vxpweleech:

ecke-fen, dus zij! M!" "Wuk-dqec. en ,ecouedech x' [oo kW M' unrecht' ami'. e; .. Le ' ÄN- 140'

Ik.

u.

*

Ü?)

Maxx


'I' . M» *** 4* - LLP-W" ",. ' 74.!,

*

.JZ

"vältendeHüxc ein quauje- veugßtkyi ?voomkdzchecvolgon racfu äuvcnverviö van Woopku*

_ _ yg» ct t l &u _tnwje ofwcllzejulcf“ nikndmn *foudfk

WWU' "KWKFK daf hat-c-iwogm (inc H [ödanigc-'n m' nnnuenwaefp dm emu- -7

om (Zeremonien vcclaccude/des -fneoi :der coecen denghcn felfghcxaku. foudö.

,.

l4? » . -L

Van


c. Ukäqn-c 4 . 1!F .q m' d' ew. xmde/ qfdxe , f' ' l 1-. '. ..daqcxzxmg * gocc jim als 'efa-lz-wßlxcz_nexmPxacxhcmxxxß

ÄZL-.ÜVZLFKLYZWB *KBW-Of di» 1c

fclmftgmorchfanulecxiug '

aljchept inne heefxZghyFeLÜemo xocqxlxgzzemxvxmexxcn .ls dmjmenfxßen d

?fie ' “WM 11x

*j

x-z

-ZWFZ- .

[Rc * Üäjij-:ecj 7c q' „

NÖ-ÜÖ-HÜÜt-[LLU

mzom-*ZW

WWW- * W-h? ancfoßxxxstlccghe_ M, . 1caew.q>?nagm-WW* :ßc _ _ccqo 'lt-k' * 'e LIS "cb-Axa ofleeccü wefmdxc 1.3 7“ M*

xdenbäcßbeftetotha 7_ _cddcüczbejjxxgß :ickhgoc litkx, [d. cup' . hk' *Z1,mW-t

gcc-oe:

*NW-

»c .

*

- a

-

..m

K

*C

-cm-xxactxcäs-cyxüux 'WW U,S,M-*ZNF*SZZ".*JZZ 3*.) 'x1 zu? max-TU

.


Es!

, . “WeidnerWAK-f) weder coe-vet 'efeee 3.x, käkedefeveefcxpoWfi zeelcx num_ dove.: ßel nde! ee make-e. want fegdp deefe .eff eönenzulle ende kercke nice gaen [see kenxdacfe eleups hevvenzoocv deefe mee

eonnenxlelenmanepeeeyelcm hem-ee,. ?hen dom ehuys lefenen dee pareqdege

uueäu oockthupsdenden. _fejaldee eeee. comen. _-

_ _

efeober„M, langheeee*

ge

EvD po e. .n hadeepa eenendefp [tolen e deefondaghe n legheda-ee en dee mochce lcl. coo

x ofdoenlefen en zeenm q end e öme neemandeneee

p edeeaet - dee'. terjchenhcbhe dae. odtä he ee - eeearen Tepee-Kellen en here - Pxedieaneen “ 7 deeopeen '

~ fioel konnen naeoucen e comen oaeeom die' Lucerfchen_ nice meer tee dx

x..

B

peeleieaceen e emmecs dee Merci-poe eneeeden hebben Calvpnue menue.. ferien van al _het neenwe_ Tefeamence/ cock Mufceele-Maenjeese Rodolphn :öefax Marlozaecs/ende meer anderen beele opcoudeTenamenexcheecneeker/ bedachcerx ende eloeekee vefcvxevex

.dlehonderfle van uwe neenecereee > 7

_permaeh


.

»

MFK*

-mnMff-.ddxkereke- öptenfläuyxß_ 1. kallt- Wtumgxnueuweu~ .om voozlcfen/ cnwacceraen

.rbeydc

nochmqgenuentaälecedce

pxucken. comterdaeEomnu-memanu niemande

m», K' kfb .mn-nde [en con 1m die ,Godclxjc 2-ten nunftif. -eeloecedoöxacs uwe- 1F cnemckegxöjx 1te gem bpb-ls hei-ve [ouden com' »cu .e mental-fm connen [ouden comm onmde Ffltfämen dae hen m. Rcligü

:qck tech-ref ganzmugaende. die-pac NdW-,deie encomexmudoch oocvan eu'. I-Zmmnßj-Wupdnu .kom

oen veclashen [un: »nu alvafl van 7cm . met-allen ovec-den-clepxunan .ajmxmetooc ovetmerckuitken af

ml. dzcquan i' nu“ “ala endcjoxxkc -7 23 F

n M'

(ZZ.

xx ,

a*


4_ mhz] ,YZFLYMWZL-Fuocukcm -

, _

4_ _,

.

,-*~*, -„-*.*;;?-.,(>'-a:x>7.*J

" sxzxäzßxuj ,WYZYÄIJYK-Uj YFM?? --Fxx

k9

*uxxvsxxun- je? .-.-:o7“'-4Ixf3x..! :Z: .xxkct4x-.fI ' _Z -* 7x75 xxx* 713. Jui-xxx

pämdä-N»,

ft'.

"Nö-EKM

NZZ-WMP

WM B' ..HIM

. "'41

-'

-uod üexmz-x :Wu Mm 'LI-ZKM 'ab-Im' 1211

3“!, DIMM n32 äYzxxjffiÜKäzLzfiuU M! M' »Z37o RKWWII'

.außen ?nme-

_

eu?

.mjuvzpdecomeßxcursxaüesvwoxctew 4,-_3„-,-„ -vxpwpdcuqxyaldadecc-_Ncmmk vpoz »U493- awandtrcax* / m1mnclmlmkwm "Talk 'F _cl-NN- :ÜWUMÜLK (MFÜÜÄWÖWM) WK grocp

--M .

Lccceren


rm [er H

m [o f‘4"'fi""“

m) 114151.: a

D

7".

7 ,..3.j_4a.*ä> :7" .m damrqim-"vx mi

12: x24 !:_,»l)_-'I*!!*!1Ic('l <1-mi {$10.15 :WWU x:: -. z-Iäzzuyuex :;;'€;§ ma 1,-"_\&fiiza¢=§rJr;<.*‘\ -q ..... 3- v

'

Q1;. ...*4 'L.T_ '§1,:1§" “ E

x qt-iii, .ÜF LW a '

y. H . ‘

. ,- -..i, ' I--*ÖK.q

'f.:€-iiiys: 1

v~:..n. * ~.»-"'3!-0

.p

f.

.;,,&_~.. *Ü-

"q

Sz: -

:A:

Z79

.

aim nochznuc alle mull higunbabet

[o oh *1

77-' I

le 'wmv-poke j- T' 1*,‘

WN-

s

-?-4!;.'».„*'.

, ZA?

-

Del-nx

“1


-

FW-ir-Ymde; dÄ *p

e Z .mx uva!)

.k

mb ic ?Meckel-Fer - udc op gcdkrvt

nodtc dem ge!

e cock ankommen_ -udcn

f1 “c nalsa *eregctneemLz-„pqßzxalo"

dienycxznxexxn „_ cvvkdqödnjckeheure KÖNIG (WÜM "WM" ' * '*' nufo N

Inxogecw_

_-

*ä*

Kggcndefcgg

15m. mam!- fouden tndac_ onghenxac wmcnuych vom!! tderliks vgn heut_ .nvjacrdageteredxk "muy hevbcn / dat alFonbkar nvebb /hcuxepgä lfklemmdo

4 ''

,xx-qk-

x Lq (Ü

WW.

.

2 .1 *I* 'tx-U- .UZ 135; xu' ' “' 233] '.-;1..»:V.**J_II.):_LIL*-ZF“,NUB-ZKF

Nom-idem vet bfifiöötkötjcöäfi?! &(3. L (F,

x

gngebocvfeu cnhecvercxsdflenwande xramkepcefoucny hshx“c„d1e111_epqnkz_ ghexdat gheluck _dke dvjäefhz- Gogxx auge: isdan die ukmlcv-cm en-dle (Bow:

„~

" '

tyt


'

l0

zept Moves Wecker i' dan dienten xh-*xalfo nzedeheeflanurk WWW..

-Z-:MWWTx-mß??xx-Mxxs :oeoxuve vanx-Yfxxytfm . ,ere anu chemc x12

7.1 w: gu.

[enyf~

nofte

yertr -'

(Flick. [chztfc

t]'F e?

:fill-eff -

[NWZ L

- zomdiere

wem; bd

'uwe

duyflere-

?Hufe-umw

Wödie.lee fam.

Wnuefiohx-zxjc "LKW- heccoomu m nu'.

[ler

fond.: fcwifeuu

W

o YZF-WM

KWO-Zeta.

:s --f ma.;

dena_ nktean “ ' v'. velonvequamer von t _tuhepcunce

4


az.

111

'e11 niet .fg-fpcoockm 7 teetvolcht mi. um um num 1c4ggcn;nooclqck te. zum

.den mat-ke vn wulm wcmn mm mm1 rau ende drepgenunce vwd.

gungen - dan coe 'Wikia-udn' brown' mm qqplupden hebt [ew. .uvex d. ..wen-die u -Z uck onderwozpen zqn /al hWfiocckmge nudm .boetkcnu m1(

vagöoe gheoxdonurc mc z.- arnmle van ndpnodetoc DWZ-cnc glzeuoudcn.

AnNUWoe ghplupden fulcx ondcc hou n- wen tcuznuc. n m er gh p wm

»

~ ick feld. nic. m gelove doc dO _ cochec genezcvoozc neue/gc bxacnpfoude mogf werd'. man much.

wyldac .nenfclze-..i-_kenavaec [Nich-pc Epvecim num-voeckc-ruvotcucw ende

ajdxcnxcnlcm bheclxöx Wnutvzp van dolmfge znnde vzpwuacv verwczpcm ende .ch aueöhiuden aeöndekz. [typic

.xu-mp 'an alle dolmgen ende di. [mm1. auc' dauer; [ancmpdcxwdsch Umm dom-ver vwd-luck. - .. '". *

*:*_--*--.

lFBJ_

.*-

Ghplupdtn nu comcnde te [px-Km qvauoploccaec houdmde ztkerver vo.

»opre vocckk .f1 vavder Cache-linke Rc

-ugcons exercmex ,fig-dat dcfe 11mm qnndmkx1uedwke dm växwclcukxm '-“ - -“ 7 ...~nfcuwe


.

'+ _ .ez tum. ntewe-Jn-m i ieienoemeX-eeu.' v..*Z edv. - m -ufen wozu 5:vide ken **“' d-Ove a n e: t. be e gedoou/dkc en wan-me dm . * glu van 1mm [eve-mt »wenfche dat hee

dumme mocuczeem wamtc mp [ew. wm tezim een menfcnexeü daerom gef fin.. vm van _dolen doch dev ick gedoolc DMM-x).

m defen-datlp gecomen eepcgedeucken com. uam_ exe-une! moer uponole ende daec

ucza

kebjächtiten bxädeaex-*j upe F

fa~1np?In

vooz vecY-um t." *"7

*.» itonWecrderdw ghebb.

geeadmwät hier was racdcfaeme mu eunnmwudeamaecewodtdesvolcx. u aenghehcveee dwang wozde “gu-mm

-

decdedempctmnmquaecueejeuxmn ' nucmijnhzpweuechoozdeel. 47- - - „_

5 T. x57-,

_ .

4..:.'*-

.

".7'-1F2,

-'!"','!*

'iS-Z' L

:Zi:

Defömtinedolteeghezoocdojingeij) bekennen. guet-m' u'. fa] me: van be [chepdenkupdenweleen goedm afghe. ,W " nomm werdenwant eck [achu [emo-n x.: . . hefeich: anporcen mm1 Wang der „x

conf

cuu/daeßfope fabexken van- 3

o-Meozoepqdu teeveropzee 4-* . : vandi „.Conmgefvnxp

u

3-»

m' w»

vue-unten :JK-KUKA Wickie ank' 1

e-WF-

.zu

Qwcpg mg“

*

1


agerwghxvandy cecWuvaW. Timo >5- qaöctto woxden. e won-WWU dacht' Between-you?

xdkemen mm2 dan tec_ .* _ K'

. q o.

oucuwlnk WLÜWWXZNZ,

F-

*

._...

dp nadm-cdme/dn zuow (vohawm x1: zudem daqmw m... durßcw Zu." :ZKM-*veclwxm v er p; ge an we wcerlqckekxcßkxaedeu dom belxcen oocl. x 6.!! e776.. &x 'aG-ak Da" am

(7.. Zee-Cos! S' (M. l FN

(Jo-tax 7 ,

yuyenFcHe


7 dwmg .mu „ez-me „

Fe* Mixe-NW [l Wu) kWNkluck' /ck nu.) ane-e!,

:

t? . r hoeyqydiewltm

:ükeeckelijckedcfcxplan / dxijwdae. ymflhc ealdufdanjch. .dis nig-Neven

de leece/ eü xodecamdiex e.

i ?Lagifloaet

-fn

vaxfc INM ne

_ euxsÖnß-ae-WW ce111Hkevlqecjze..-_u3am

„ .mdikOenxeflce xucfaerden ,mxßelc alae-[Zxoxxtxen Wat im!: um au

'tecdaec hcbd-Bfi" cbehätbenYeWT 1dece)d1e cedkmzykdfe -mpccacßcelq xerbiedknce "elovcxi/_dac doox ampdxz :mgheuer „Öxedicäncen, fulcplaccae.

necgxmaeccfoudezijn. ».

.- :N: _

km

_

- * : z -'-*"*-.")'*7*-!

K793i? - "Gxjzecjpvö

: R


VHF. een deewfchunete

?

'eu rene' q ec .mee datmde fuck ognenfe mne maerwaer mkdel* ,qoyou mach doverhepdc alle oej e.

e: n evanpeedecaete ende Ecken-tom ve edefpneachwefeenfooecen - *s*

7- everbecden we

Kapern-gl]

Ceremonien niet rege beeerfiont hier vo -3

wäer )dacick an Nach maelchier vuugeme* ne da',

mem named .n ceremoncenz me en pxeke om ver en te woeden. nedefieeofghy “e gem memor em

n _odxfifem xqnotiixkcjclm bieoent nv' naeetmu-meecfo gwjkjn?

KZÜKTYZW“ÖZ*ÖK'*YFMÜ goen die minderinghe van paetufhqp pe. gemerdcc [ulcke *ongemckhepc dee-F.


.. .q

.

„f, .

- m“

W-fegfdochf( K“

Ueclagxxen o

day-meyer - efenuT_ Ixcmfefflcjenni„ de. Mugmtue" -1 miles-Ude. uwe m-c al* ker anderen e eevqqde- wu ewqfele_ pe' aexiedae - Uleleßeueuydee zen. vnefdesewnfl.m1 »zende-ae du“. eekqnfeai. Wet-Katar' UML' meg

. .elupden indxmlenpcgez _oz-'xjßes-_waeeudaecfulcxjeeoe

oem-endeten eefikden: waere-xu wcldue [jieciluoeren dame' "Ls dacnadeeeeee

mum 1m IWW gem felfwel mem :neue-duch d 3. paccqeqap veeme. xmeü nic' mine-teen [ocedes- kfchepo'

WoW-Mf- aw? Toter* cim-mana.. dseß--L 7.,. *F-.sxx-"z-s.“ 7'--:.-'..7ki'.12),

; .cx

Ü.. ._ .-1.1 1 1

J-ävebFuCovef-ec om' fee-W'

"UKW

.aeeL-xceexoac. .ek-bone on ntogqcutck aouoexdacdelemilne middeleincwereä 'oc.a.co:11en.ovec:z1.ics alle :Gdecljepe -eenpftxmdee Ueugieismge am eos'

'UK -.

.ac mm 1f1cdwefetf-cgxjee WUWZMO

.ecm go:: acht-Toamoodevmcaug. am eengie aegcaen [v] venemf. gemeece nemäm' > leere: nu dee Wesel-ecke

'ctmftuce felfz-ex- m .mee 'nimm-ze tjckekeduydengedxe "oudedoox de eu mddete mee nteeeexzepxedickcwaeoeä

R ni]

Affe

ke!,

- . .

..K


.178

AlfoemyepuexcdWui-toacwonve*

mamma: pwpaejckFoo dendoe

fo [y duumolM.. csr 5: chc-adupdingen ver'.um on du m ícumyut ghen ach: mwm ond d.ch c endo ‚IJî‚’hlmws redenm der'anne . ‚ --

nm“ r L n32 ‘ - -

tmninmmuncquanâtg: ‘l flfä‘ - cgene

mmfco-?We

oddenoh' ‘a I'M

bovm die“ oddekjckeeüfupv

«In: “‘

nwnfmdecotu

n e"

ded met“ uhtfimìmlurrmv m:

"W7- '43‘ J" M? ò‘ d 1‘ WWW? ‘L „h3 ‘www es xmannenT-m. -: ‘Imam: - . ‘T’ x |

,x

er..

n

‚á ijmcn augel öeüd ’ N ‚ in x). “ WZ "WWU " V' ÌÊIÌÍFÜÍ 7.' ‚ .m ÖWWWW... 4 ?*- ‘m’ m t+î:.‘..—.:“ Ä

l

,

.

5,‘; 2:13: I

I‘

p‘

" j57.g:‘..’.’‚‘.’.’.’:‚1„;

-,.omdanimmers Wevupleglofett .mchflafde cehoqdmbeneben die [up. vm fcwtfiurexdzls uwe .peu-len x Ia

ozafbenevmdie Terme / -vxaecbdp tuuznrntnímetäìg hagûoncä wgt ee nu rec t ze:

-ehceugevmpckcloude wem-Wd —. ;_‘‚e z; - - ou z * '.

_x

|


' -UZ - figeeducqp antwoozdößja, Deer-dp be.

“Zxeycgvx- oncecnetezun_ dae dopeez pdc alfoo fondec ex

ue hecpeec xxke

befinde-Ufo datwefMudedoxdotxacee GodeZcewedeeNZaen. ,e

'1-»l)'.

>

--* .

Dat icßiafoudeannuooxdenfsjaxte wecö dae fulcx geccmeden .nach vaude wacefendebodeee Oodes/ neaecmecnä

ßkfaopfde bedeiegexsavewhfl onseeeks WoW-een. naden oedenmge der O.

tftueenxdat ghpleepdk Pxedecanff de; gerefoxnufrden wemlieck zqegefondö: nepemmfalmet u na--alle wagte-kacke.

vltjce den mmichen aeu pocreeeoenu ce g

me-

“Wceduhehdp-noyeghedaöe

_nochma-ende dee_ en vec

moec - mmmermeex( fo ecke moec houden) tedoenedaeroueme en foude dovechepdtdoende [eff mW. fchxcfm ce-endeu-meal-dandeee [elf Kopeoe eu

dolende Pzedecantenxdofde vooe ee wu*: lezwtjgemop dat dee loncere enderectze .

lepdöqe fchxljcuce gehooxt mochte woz demmecfchumn ce vom ceghen.- num: 11a Modes ozdonnancee m dat dee] c hoe me] ic vooxbecer achte/als leeuce mom -

:e plaeefelzevbemqaegvp ende aucdä. :erevxxelijcke pzedlcten xcghcne gap * alcfanecn

j

' ..._

4 *


.ez

du fehxlfcxeeevan Gode inghägevl up' haee coe esedaereoe znu_ ooc ooxvaxrlejele

dee eepclegglng] x dee glofenen pre. dee-onen doox ons menfpcljclieck goee. duncleemnne gegeben. es dae mee een "7 H“ confiige veuuptrcdenp Mae.: gun-en

7** E jmeecke neecml. doozgaenswae glu. ("'29 neepnede mp[neuen/dauer eewedecfpxeken mee def. Z7?" 7" M ingevoerden mee gjefelejck *7*

wedeefnxeeckcufeefs glofee! en upmg ginghenxdxe guuinamers gaerm boom -

etodtchfoudet doenfclujnKGqemeccke uk um defe [Ne-ecke [Saule. waracme. kijckeü crachce mc [a1 neogebeflupeen

...due Auedeedaechedveegencdacvä [elfgecioecms om dkmenfche volmaec. :eine ee ondeeweefentoc alle goede were. kemdee en vehoevm daeeeoenxemant'

andere hulye noch coevoechfele. Col; 'un-Befaxenneecn alledce uwe houd'

daeccoe de ezxclmfcuce väfelfo genoeck] faemce zijn 4 foo volcne natlcggen van“ uwe. ekeeclucke ende Doocudegaefde mannen [uvex dat we' leebvmde die fcnufcure mee en behoben noch hacken, nqm eememocl) geender nee-nme hulpe noch coe voecufcle om volmaeelcecte on derwefen te werden:: auf goedenwerc kenxN-eecce ten leflen noch een.. menue

'

Ho!


.

„WD

~

z?!

c't c. ' 'tewtfen.opd" arge' qevte de me .ce .,' cvjpdthWt ,et me. .e g-..enoo mac_ cx lzcvbm van

-xiiwxlli-?vronovcdwyuc-kWp-lover um

x uewaerhep/ nkcjtdzeboxdtl

.efc„. n,1e_ce_11cf*--*

*hanelcx/_mm

.eczz ieldec van: - mänverj“ ltexcx-jn-_cgej

[e19- *V-*ßf* .cchthcyde 2.x. Z, f.

9,79*.

-

,

-

Wer gfjij'm'i'voprtcdme

„WU

.week-am *Ctiixockkxxm ghepaey om ce ke. in

dick WM

*et* [see , 1).. _cr _p a .vTM77_

i'

FF.;

.xm

cs a-Fewatpau 11.131 h mxxothnxmx ae en n e m e ce neeedenaf m(

um- . .luekengsdat- _ikccpn cih f _ v -

ue“ vauKlux-txe_ mem-Heye* *x 9.-7..

-

»...

.

cbm-fo. wxjfljitßxvdewp .inuedje 34.-... 43.-,

puuckePguueofTj otveunufmcdle' Nano-mx xäncfcne, "ybyiffbßujl-Bodx ingxscven' F*: 7- M* 1

eoxbaecujckls

lerwgve ecc op da:

.ie-menfche-Gqdes ghetxcel zutotalle' (oedewxcckf vollmaecktlijöondecwez! cn wantmen dan* upe foude_nude mo- _ :hen argumenemn awuj. Aucdatß - “ du

c' k] e.

Ü


1:38

- *

-

" 'Muße-l växeluc

vmede -

-lupdmdi-Lzepk* 7

eusdelcäzeeoedeZzxc „e-ko- he _G .pcemDac ax_

(ft _eb

[eljsqghexegech- -

[aemdaec, okhc- _Fs aqox meer da ge noech geb (cke. . Jeaecluer nu ooc [ulcx blnckßae u - cma-_eee - WFT-fu d?? meer geno» am.. . e c_ 1 rege C- union, 'n iu zyntß *CponWnK

-

-'

"d

f] _7-

.uf fü“,

ima-NW LuxjÖgelee - /daeehee i“ 4x7- Fender Melitta! xycnoch P2- 4

m. vom L* nec-echt ghp [den hoe gmx. bm Oode *.1 - *cc hecancxuoqedeqxdadc H

ZZQZFZZLK*:

qq?

onfegelqok - xMeYoghenb. knoocüjcä_

„ -

nwetwanc alfo v xxleyndc x da'. ghizcwelbe ' cn t*- maeclo ene e7 noechf

* -- -* egß"x1a'tB?fa

._ WDC.. elleqnenpdaee ep hem few(- l, *'_ ' i mtr' enoechfäennewe( n; MW „ bewi) oole mecLluyerg) [e „ 4 . allexnvanclelmvädecYefc eleecdt '; ' - teztxn gveweeaanach ftlniemandee' anders gefcheedfdanin Letthecosfiedp

?ler we' dat ?yuv-dk hiecef felvejake .:. ooenaet mz eaxltezlleöecegäuwöZef-ie

. -

* *- * k.

e

nde (


. e! M Oudetelfbp u lupden wel genen-cke zemde/dot het met Timo-eheo/-Tieo ef1

dxergvelnckex alsdiemen weee werte

1

wck-ee* zqn ghefonden; x. hu! een endet; fake Wdannmuonghefondeneefivme

felflopende* Lee-num dechalvknek die zentbodm _Got-eo wette recht von u ßupeltngvmdee neenfchen neacfeupc

..eme 'en affonderf: [o maecktghp hm axmeve nau gewocntez als gmx benoue zmmptfluppeltpcke wage ende fege_ : fo

[ol m1 one neoeeen fegge tot we.: cnc het opglzehouden heeft dat-nen deefchxifem veoxxechteluck heeft konnen eepclcghf

N drc-bekpns-fiaetu lupdentoexulup den fegho eck / dee vaude Roomfcve kerckezut afvauen: om ont hetopcecu

?*4 was mk enle

ick - c feheefmcen (docs » - eeqhte leece/ ooxxhpenoemt) daer 74597,- x

_

.9

ecmetdmlog en eau/ee: .-..,*,4-..1

“le eg

eheccechc uncl „ggen der D4 nf

euren noch „Wo, keec -- als ltmeerxLwingel-eee mcafve- Sehne p 'l

[uldp danomkennen ac [p uydmdee waceleeke ende mit' ende ware ...ex-- vollen zi o gheweew ende oockg alcßemenvooxeeeoena ße -

8;;zj,x».“(-4'i

.wem- du nter-dnnoez

[oq


l B()

foo gvp„nlct.fulcsfoo doswkx- Suzi-cim. wan-ur ende doo; wacbevcl Node' du

ßfchufc vegonnmw recht uytge

ce wox den bp u- luydm, ?mum-T _om dumm voegm' nadunguplupdkljur om vaude Ro. kcrcm zur gefchepdm t. bevnjftm coe wa( cnc nu opgevoudm hceicxdaeencn du [cyxmurc opzecvceme ?em connm nmleggen nme-Ki.. tcerck. egdp mc! [elve hin-x cock vooz. m du u

boecxkuuda. du Pax-mi znn gxmxhp den vaude wan leere der Ipofxolcßchcr kecckexcndcdac 'x1 daerokn cum-cn zum da. 'mon glu. dom bmckcn cm1 / ont.. afvalvan dmm veraucwooxden md.

darm-weh wanneer ende dem wien men die fchmture tex!? recxm luckheefc con

nen uyclcggenm u keccke: [lm nu hoe .nwiflluck gm: verwerczundqfodu

W1' met wmnde wa t ancwoozdfz ufelf nom meer ende meer verfluckc--met faucke uwe [om ende onnute yzagen. cotzdp u enghen feqgm me! veraewooz* demwacbeflaccgvp em audcqefeggen

uvcrxlpene “

*]

. „x62,-

. . --, -.;*'**.-:

n*

Om xmmers du koken noch warm "bi-Wk, doo! dur. vctcopenge vä uw. (4 um :allem .unum- man: qoock) _.

[chadcmckc


,

a_ z.

cvadnucW-giofne ende ptedimten- fo .n u [chend [elf docc veceuoedeehaeldp

.ier vooet een bewiefteege .p reden end' cheefcuenfogln] waencweeeundexeed. _eeefe fich_ alone Q. fc-hnfe eelefen isnue. ondecdee te veruaen endet Left-eveandt :n onnmxef .verflaefe [nur dem däoer nef- dan veeeer verflaec [wenn een an .eru leerennoc bewns van dit u [engen

nengdyenneeeneghefpeokeeedee Apo! wien. *

* '

.

. [EZ.

' *

?ÜKBEcheifc-nußijxYonlx-f f. m .1 zpe-,eeeoneae ey e n* ann ve oeenuuezx ene fehadelijcke .xlofen dee .nenjeven dem coe am_ ce wnfeeedae het efenvandeenoeennc ene fondce de. u

BEIM??ß2Z"ß'.'f1L7c“s?;*Z“kcöZL'cf niemand-num es: dan.ee a1 dien-enn. chem veeflqeceicle [al ..een [magen-enc ngqn Pceduan un [elv- 7 m fnlc [o. uoom me: wenn (al ontvzreckc ngeen

'oucvepdez d.: gvyja. daec coe [ond.

KTZLIYYYNM?“NZWLLÄZÖLTLHIZ _ _ en e_ 1 .ee men band. H . "e-nm n [ni 'mum-een .nenn we m. die fen? _

. y

/

. e


317c:feoovenzkxtttefinderkefehzifiucm_ es danoock al zjemane ntuxofljpfe nur alcenmel en verfloecNu es hecverfia" '

nur den geenenxdie egmehp-verflaec beieekc ende doec. Wäc mee alle die Mey Deer feggenxmaar dee des Vader' wel .e-a. 1e. +7 'e dom/ende niet die voozderimaer dee

doenders des weesx [mitn WWW!! dccne werden ende cocccn rczjcke es

cngaenaDandeeen dee daee weten ende mee en doen des Hexen welle "mie dub

he] vom geclaghenwecden . .Doo veele ncvcucc dam dgchen-lupden her horen/ lcfen of vecflaen- /fonder cgene vezuaecc iscedoem-nuc foude_ zqn c dae _exec hen jknpdenoock fcvadelnck wefen enmaee coe vermeerdec-ingve _ende ghewin van 'z

weoeghcnfalverfirecken. p

- *

1

'.

a'

_ Dicken-t volcvcdqc een minder we tende ende emecder doödecnveeie m ce -

dee nucs fcqepc upc cjec-lefen _der [Sep]

_

ge [clniflcxeen :dan-een veel-wecende

k

wepmcn doende . Want niet hee K c fine nmec heedoen-mChrcftovan-"c * JF-..exx ex ne verflaen W verändere demn- ., he/ upcquaecin goede . Week_ 134 mede

ZF.

volchc-dac die gene dee_- na" fiicl moec _keceoe nuezcjncwe-poxQK-Ja 'a'

,

d

.

mate 9


16x

mee en pondelaenkgheecouisx' o we] ge pxefen ende vegifttchc week nennen he rexaks die getrou is met zijn vnfponden anders [unde ..Vote nxentchce groove ende fleeßce vW ndenx traech van be n 7 fimde hack eeehceujck te vecja ghen ebven/ van dae andecenucvele

edeler »einer ende dooxluchtiger be gceip of u“ * deneflm vannamrebm

- 'idven

e waren. neen niet

7

- unde dxievuldich

d

o... 2- twevecfchepdm

naeuremn C

-

x met dergheluke

eeehoghequ n-tnaecincmnnou Ühmarfiich-geljooxfaenebolbxm gen van cgene wu* verflaen recht ende - Oode aenghmam eezunx- isonfe [a

liehepdc ende nm der film gheleghen met mhoghegeleecehepexmaeccn nede re onderdantcheye heeft Oodeeen wel vehaghen. '

7 26x.

-_ , n * -**

_ -' '

d p ' ?nec '

_. oondeäfoo -. hijfe c 7*." *e ecer vecflaecda 531e er e [ulc

verflacn den becec vergaen dernz em merken betet neaecex da een diefemin

der vecflaec/ ende meerder gecrouis-dä dem vetec Wacken nundeagheeeouis . * om


:L*Z 'Wen neun-ene.

â&#x20AC;&#x153;Me-V ax tele nein tie alleenlijcx ennixw


Fidel-och: y

on

xdlqlpchen.

Well!!! e de wetden


417+ geeupch vaude leere .Sc-des m'. mem.

de kzfcljxjfc dä meer en dehoevenFo de* [ew hier gefcydt wc beandwooxdinghe

uwer wooxden dae dem de [cyxtft bete!

Nverflaecdan-*dander, N67) --7-„"_x-_-* Y-'J' > *Ö ' "Mecvecvoooxfepdeaklemtz alte ,ten vollen veancwooxt :gene ghp daft n-'zeee bpfegnvandacdle e becerv ander dehomc lerenneuen nutdee ökcn derjclmft bpute:mer geuefexfio

om dat 111er am 1s gelegen hevtcxno mevebxederwetlcn bewummtefproken Pauli »Cox _. c * _.Co[of.-z.16."t11de x Heere-e. x' d. V x dee - »wiftenen mekcandccenbevoxene ee » nende vermanen: enpevoeche daer

_Falsvooe- een onge fchiccvepe une *WK-FUER volgende) dit nwfte- de G

' herhept vervicdcn indem fij node' raeve 03m7.

_dejezeekhxuvers te wcrck * e aewende alfo foude hau foudewiuen becvocltrq

-'“ cv.o-d Oodeäwde ?ko?ßf""“g ... „. ee.,*

n.. N»


' j.

täj

ßgghedgec nerghmsdae niemand.

momlnck eenaeedec [ond. moeemver egnnen ofondecwnfendecdecnc am' »cf volchcoocu met unt .nun [eggneee vanc uzneeec peedecken der Medic-eurem

*nenne of henlunden fchoö neeceoegelace .ware als Benennen-neu lzejo .den

Waren Wenn-ac [nenne-e meine... eeenzxenW

oncenccelecem-ott

de nenl~ijge dee genen-ne

nes-nba

_ _ _

en vervoeden werde

kFYä-ß ÄYN-Z:JzKQG7.I1

d i'

'o

cs

„W enenfehe_ _en deenceghe

Wenn-c u loeekeneneednv. nnen

"Mt"

.„

-

*.717* *s ?K2- -j::*-*

,gn M7- F!

" “ .f-NNÜN

/ -

7 *

.dienacen-»Godes cm c ,kSWqveneeeaeCqe-:NW

nnulupden

.efegcvydelpeone 1d e

x-_Colo 46. - henlqyoeee vecnzae e. xx - . - caece da; den_ HeeoecaeecÄnxex

.allem-en fox-d- 'ulcr 'nennen enn-x!: ghefcneedendex ofdaec fchoon queen

[exe-neunteunloieecde-fo-ccß anne-dt?: hev 1e veenooncnn .tefal dat necnzaexeu

. _dcrwnfen en [ecm enoecen Muenzen? Wehen [endet-enten denden ganczen

.4 z 1

iii“ L

'

“gememce

»>

v


in alduufchzqvc naectemck dat dab» -

lesben .zones ltefdWünneke die "1 Pxedieanun

ke hmm bluc o» men du hack xs.

Kaen connmbewufm *'. „ä _I

mm ander'

pzcdxcken eflleermm im emeeuci When te doen beuttdn- (elf ec xedtc enlerm vtrwdtfdo wela ande ren m en dat becdrwädr mei

', ZEN-je. e'. Baek

onghefonden nevfdandwlietpxemäß cercijctoe dat dieyeece ftlvtdskrufi? ghelieven fa( te vomfietfiiodamghk-P;

,-2 pe.

dwancen zmghpfup

met-nde »Wat-kept cWenvf-lmä

QUWWUQ

g .mie- nten ?te üiek du:

kfketkö- wie fie? vver alu fiwg Setz en Wer-mk: gvp len? i7".

xyjj. .

Ü

“uff etjiüeKce metimex m* n


d

7

'N

? ** 4lQ: deck -»tyifcucemxdqekvaudmneOsop* .k

-

'andmdaclsdaeg " 43-1 waneheoeeyelpeufo-?e71 nvepden “* -Zn daeghpdiefegxi

emeerceg emdanx

-- uvooeaenweecvpcevzeng. .,7 4 _e ' xegdp bp aachen-we kercke > ghevxupckeluck ls ghwecj? ce daR mm 4*] * j f

umle gWe ~ . taz-n fe Wcljvacewacöodes wvom“ - e. wuenvatwpnn hebben ve eve o. “"7 * 22V. r v zunde1ndenneeuwenof mom K; f ondeverwnde zvuvp hieen me a donbefehepdeh c uwer onghe plicce fQNWMLVkf nteuwe vevvonot en was

dae-text

ecbefchzevm* hoe mochten

[pda. 1ecg-lofeu lmtleggenmacweede da1 ttiflchen Zoommde Qepdenm evecuudoeweuiücneettwevexdoudo*

öewekn daeJßkfuswdle Felde Che *u eus/dmncoudeverdondtwao beloo

fo verwerten onghelncke [aßen .now

malcanderemefi nwecnücfdimnooe a kelijcß-ovee a! dan: :neuen [du verwer cemendevecouen dat-Watch. [c fe! meglw andeeenwnc Wtleg ve mer en vum-x* * **7 v sm west: fondec 7m anvexs cebvwejfen den uwe

, x z 1 pie-med? .t

'-2

*

fthiiquerflecve er

1

*

L tn]

hifcocee

-- 7


xLÄcÄonevpWe-vy ghevoenen-W eoonvanu epghe miflcouwm dan de

[e/en hooeen by u - .c- 4- den nadeeqCalvjuxe-"ec fehimlncnvewnfeaneec ue.» mcleeeeempelen flnenaldus. . »' - -

_; ?ZD-x wevlledncten cudeffjeiflus cert zijn nim

;::* exe

een-dne es dicht-m

aenu woed

dp ongh

fonden von felflopende pe ecancem dä w

r

mmmecgro c cedenen

u

x-

n 1- hefchee

e _ evben hecnieuwevee - c mecker nkMox-fen endedie Pxopheten upc

de ende vecclßrendeüJ-e qxnnne - Apotkolm enden wen. nodich 'ncluunghe ende verclarleege van WMI-ten dooe [ulcnegeeneeje enn-tenen [endet-onen Y. .* -ÄNLZY

_ _ _ _K -

K.. ,

..x k


1d wtjs nietendeucht-moechc hpnzo t keunen. dus laecufelf eerfkeechc vZn Oodc leerem eec ghp ander mmfthen Godes weghe gaec leere. zijndat uw.

?an Wk:

ende .ZF-men

ee eom ec aemc fpxtkeeW o ' , dietfulcx foude willexewedor ,

:

_.

_

2172.4.

. e..

*

-m de [ecck ZevMeSWee-r~JTeLTxY-Ye if te mteedeck vo 3fall-eden E - 9-**“*""' jo k [gcc cexcdecßbufcucUafisfomochtmf een-wage va waerdadmecef Moe? *Ä* e .7


.-2 oprefeetxdqerupt [eezten

_ f

_

bewqfendäcdeerflefectau -k-lcrce uycleggixegßm mofce hebve/ende mu( deendacanc doemet dee blocetexc mw! nme-warmendeeuprkeNxwamdeerfle .ewcutüonltbetooxxc-npezim- e- vecßetrcverflancW_ n /d em -e + erfpxe Z 3.'I?e: c.

Z Z den. Jmmers v!! en mochte - dol x ,- ' ß.

nictmeec crijgm upte upekeg

“-. en

der geltenden dienaren Godeseedien mden/daupreiy; .fcztfture feweghe tneerclec fp alle dee medebegaefe wann

nuccen [elven B) Ghent/dove mens in geve dWa-ufchefehxxftuceis ghefchxe vemen

dooxwleeesmgeven alleexntce

um Wee menlcheltzcke duncken) [p die

VN .fcdoenytlepden-nmeral nmch een nunfchezejnepgheooxdeel bunge de mde lßxchxxfcdolxWen daer upt zupz gen: fo mon alle dee de glofen ofpzcdt acien van ongefoenacneLeeraren gym loven in dolingenvallen. ine lefen väde lMcvxifc mach mm_- -maer mc gelovcn

van [ulckwenfehemcke glofen nwecme

In..

dolecudqeres nun vxage-meeeqW ge

- OHB,.. su. 71. q. x *

noechbeanewoozt.

1

- 3;. -»

,

.--

* .--:

ÜN..

"z":

- Dstohpuu foewewüxefesgexnßdle .. . a*


d

d

_V

_

tz":

zijn indien men doc Median-den name( text geleien heefceheer moehee Comheee

nbeagen wner deecenge baren? buylen Mantia/ende 'de (kl-nenn naerm foeteneooekehetomenxesvlc-niecbepde' van-en fnveweeence der »Tonnen, e JF- cke-ke.; een _-[eloe- Ckntflusenec ?enoeenen ,Meere y/UWU dieevncenhoeefletnen _ en an ruf een-men des aennoocn.- nenne een [elve Gpzechfte Oodt .neuen vekeotenen unt' vercozen endemenen denkenden“ vers

[sterneelpeeehetfapvanenefetvebloes me-_eeeeejndedpenonieh eemmdeßjqn nebennn-'eoteyuedeweljaxWüemge-c

denne vecneeevennmeeeeekeeecneyne endeopxeenee ecyeneneeyotenaeen eine nenne x endenevneeenneneenuedee

lijeljewaeongejekjetneneiwuetdenlekc'. '

l

f

duo

e fcl

'T*v mnveoee.- "ebenen

e ; “eV-Z

~ „Feen-n :D Be).

)_'!]e'e1*.:e..». ..TZ

*q keine MWVWMMW'

ui R * verne-rMll„ 7' M? m“tQ-ÄÄa*e*e'-'u-*D* *4 neue :zneex genen-ne.- [WWU kennen' non-ALBUM

en

t


171 aeeemdee dame doe deez [cx [fc

.

_

"

_

u'

ct

1

e _G

. nu al .ncde _ dee naecce ce lafe F efeecen met op bouden ende upce werle genomen woe dmdaerop [al eck anewooedfx dae ici.

mceen 'iltpne datmen dj. ,lecken hee1 upte wenn [enden moghe week) nemee

man welfoudk die meecepat

. appj

becdwxmee *l7* ee. eecmdec

'M7' .. ...zu .lee

v!" e>

e [Zehe-e dae-ß_

WÜZIZUYFnomSLMiW-oedxqe_

7-;»1 . :ÄGgp *' ** :Jekeeojeenmdewedeeeeg-Ö _,- 3, flqahmd :xxx: e-mehdejz

em.- .entge

gen allenzvalfcheee. * em den mont gcqoxem het [me. [yon upe Wvoedc/enhec_ voetfel van alle pgceu

ppen wechghenomen [ende. zum compcvooxt met_ een [m: onghefchme

ongefcleeccvepemeen genes ongeltjcke

.elqckeneffe [eggcnde x dae dace nude 'I'd-n gheerouweee xyedecancen den k (D. . ' ' _ .' ' nxonc


.

mont

.. . .,

'.79'

.Wem auegoedebernrantw

Z* "Yen x vercxooflinghm g ..wechgenoene/ enhee

voetfc' van kennmeefi .ghelove verhun dert foude werden. efi dat die fouoe zur. ghelqck of me aldue dokde tghevzupcfi

derconge verbuden wilde-one dacdaer np: alle quaden voozccomm.

e 76

Jfi mee een gtoce ongnefchicchepde dae gZp [egc dae dae. mede oe ghecrou

wen_ zedrcancn! den mont gvefloeen zoude wenden swiezejn def. ghecrouwe

Peedecanteeandere en dander bereue» of dee in uwe kerclie zijn? ntecdtc m ander leeres-szene enhoeedp daervooe- meer

die in uwe kexcke zijn -' Laetex een dä al len_ upte _uwe mer voax tredexdje wem- y

life can bewjjfk dae hn vä Ooede _csghe- ..F fendecgnee God vxuehnge Qverhzfa' hem verlmdf zun doocfcyappe cedoen.

heefcuwer ciienqadtdienracye (w gm

ooc ee van alle en

im

blume (*7 .

duneke l 77. '

'

(eva. d> lx“ (Wut-cpvcdte-Wfk

ek'

[ende (am. *W9* 'ML'


F91

.xt-xu o -...- -Fijcke gclijckmijfc ham Fwtyßvmwx t [ander [Vxakcnmchxzcc

mm 47*...-

--ä-„oheleuchoppk mach_ [ondcx uqua -öygex

n

Wcvs-..uchexl-.pc Ü!! *

-I- -

k.

ee

11 - *c .efchx c_ cc daccon' [JZ-KZ lyefxr?

eü hooxderszwugö xdfe fpxeccke mccrg

dacwarachczth :smu- 'eecsfelden-dac Nfonduyeü .mrachnxh 'Skwaer nucrcchc danghefpnpxn u :und-rm13px mcantm fegghe ick ) zwqggen met .um

*mda-u vempdmgve WM?? (cv-mu ..mde dee V- fcvxlicxm :MW-Mb .

v

mmleftnc-„endx num-WWW! , Daumen.

-...q*--' . . a

'

z: s.

-

-'-*-- l79*>*;-.-

. 3-: .- ,

2

x

"ech-UML qhpmp om gcfchzeve.

?x-:Jx-*F ,eeWvmzo-u, uden ?HKM-ny kauf-LFS „MW QW|xZßWgZkiÜWNU|BLW*-V??r,foud? znpo: Us?, 8M/ .ozcnll .mh-n mm) Tonic-evtl?: müde *perfchq nme-j dmquxmgozykz 41mm: hm: nxoxc

WLIWNW W912 felfqugekkc_ eve-x* daccqydauckhtcxnlxx-pxxL-xhcxx ghq

NeuvcWbxavelcw-.ve kzkxvooxde

Meuzquevbyxxqqckfezaden acuexc-,ctexl . tecfioucbeomnenxßyecdmmunp ,px-Bumm ,MMMLWP xunxexdecen. du.. X 7 "so

- ' NIX!

j |

74mg_

“num


1

ß_.:,xt.,_*_7_:7

M

ez!,

waehoxeiek-nu/haygenaenuucedicki alle goede vecmamqgxme e' oizxzudec gheen gqedevermaymgenx befluffem

genxecemdeßfchxlftsqfzqn ..ml-cm eu crachagee dan dee-une faxdacmlove Zeh mexm. zemneers. dacxmeßxgheefl

Paneele wcjfnzekeqeieeude &Wehe-fc qnroqedezvermanlngen fieamngen

(MZ. te :dqmealäte onfekeoe la donnde mlWu-:ko Wut-l. uwecouoheu. :,„*,..:e, "KLP-Dä-euluä nu omu nut-Mieten eceeexeeom e dae-bp [em daeaüo :tftixeegodelcjekxeWeegeven (dees ec-„allpajqngefoteiee > ejucmecekal-x . Ynunfemue leZeu.- z _eeflraßen x t.

e

erefpen-endece on ecWf-eeiqqeceche ecdiehzop daedu menfche Gode

wleygzxßxzlymde -bequazenecoe alle.. ogedenmeefien. ,. zu ,: , x' '-*.7.> P7P '2 --' *'

__ , '

ghplupdendoolex* Neem dAe-ofielenüechcniet do v x-maee ' .wu *7 „ oe_ erwanmexm .u e > als ofdjekme ama aus Wbonmn . epaeryalaafaele goede- vecmanmgßm CMMI uxtoemve-aueehiughß euofxföx dep-_eze1teecm-.foeoeuveeneogen hieß;

fxhxtft-euytW-Wftkkghp duaue-moee WeuujfqqdtrhmmeemW-Jsdae Zeen vermaetlde veemecekhepcefo-med. F773- -.:-;

.

met


--..,

-- 'v .1

*

.mju mepningegeweeu: endeinvee elarrngenexmrewooxden vehooee-ec ber

pmugeloofecewozden. _gemxrckt ick Foo gehee] onbedachc nrecenben/ dae ickwndenrepnendatfntcx alfomeceen ogenblrcfoude verdwqnenmaer [dude

welmepnen darfe daee dooz allfexkens for-den verwendeten. du te weten het bernnndermendemecheegeheclwech /

nemenderleccen _.- is r-nooxnenren ghx weefldaercoemimjchetgvrnflcreckcex

dnboecrken x [oo oock die fprukeüßx" _lzoofcwelupcdxuct/ daer 1er hecetmde del (niet tor gantfche wechnennngexx n1aer)eoc mindcrmge der leeren en den cnfchappenecce.- 8 K -.

LS.

r 0.

- Dimmer ghplupden oockrecht.:

feggcudefovolchc daedooedtt *Ince

rtm noch [eerlancfaem dee nwnfche tot Z , eYÜe-N, Evangenfchen gemaeccfonden wordt. 'Fe- L...)

doch rnoee- ghp weten wat lancfacm ?ruhenden ghefcheedr noch al. hondpe

elfs foo vergeefs (als ghp wu: fegghe) dacdooefulck vervodc die openvare upcleggmgve wen maerntee hetver nandcxdaceltkbolghmszimSecceop dee fchxlfeureheeftxccfferen fonde : [oo 1:

Ihe-deck dort 2 daereoe cock tocren exempel


exempekin boerende f-berbodc vaude uycleggxnge der Ro. Cathowckcu un: , .in Vollajit/ wrlcker dolingm noch bp

._ gen blnvk: [oo .f1 hoochmck ce herwon dcxen-dac gplupden benacrflxcvt hebe K. mer verloren nroeptenhec verbodr bä

.. her-Ro. 'qracvosqcken pxedicacien of . upclegginghen x _tot grooconpenoegm

k _van hem alle-Nude tot gem c epn keys lmle van veleenx by allen onpartndYcg

.nfcven. isdn! dan nice ecn bcrlor m :ge-fs vcrhtedeny wtldp du umbe

men- [go moec_ gplupden bekennen * z-lulcke mnnen :caedc gem verloren qcptf en foude welt-m hier moet ghp _oben mp .m [um ce cadm recht gevö :

,Ivy more u [elfin fulcx ce dom on „mx gevenJ-tnmers waermim card.

vgn allen kkfcken cn defen gelucluujck -, c.- fowaecu ,o ceoandelmfchoonrec n “ Kam in ..delenaenden 'Yonxarhonjcke

*aufexrfultxte voendocne onrechx x als 1: fvaldecgroocfle mF fich hebbende. b .onglufijcxzcpdcö“ 'x891 . xx, 4M?" WN die D. ,flhxift(fegdp) dm di' .x-_iepernaenxeen doperjefexme den tere t. n Cox: F..17.fule ntccverflafxmaer meertn

wozdemwelaen rs v; n dolmge' . becfterct b ' WNNN n . dooxzim [chuldlge [kilffinnlch-yt [o M ' * ka'


18.*

- „

Maerflegdpuefemffchekiicke fehxif 'en ende upcleggtngheee opeuen dee tö dupcenvande louccre Foncepne tot ve

hoefdes .bkylfamen warte-s met leeren vermanen (etc. Da: Keeren envermanö

(etc. Can die Oodclneke [chem al becec dan ane menfchelnc vecnuft- Doch (condpx wtjflons ware [mdcbodew

menfalyunleeppen eoelacen [nike ninge vadefchxefc/h die ghp alkt u c open ende claer matte-nn wedcro

voten ende den-flec- Maee tyone dacghpdie rechte floetcl en me

[an hebcomdieee_ openencfoo

better datghp afnec um n epgh. ehoxitepcdeeceuupceneüeeverdee mecuwebenevelxeglofen. * N_ 1 7,

-

Daernavxaechdp na bqege dacxp niemane een ander water placcfe “fieupe

hevbfxdan die [upvece denne der. [chen turen/alfmeee a1 mer anders coe en [jec dan het [efen van“ men. I: ac. heb 1c niet Wunde x maeeweldatfulck veeemc

_ d

f

cerminder goeveuljckefoudewcn

den. Cox-nc yemandc fondec voox oox

de: ende n.fev.21fc;.- dee [al oaec gem og kuge in denden noch_ teucdxcncken WWW daecueec* m mes s maeeal bzengmem


Ü?

gwfem mendinc 4 mem onwe-ende daerinnex- dledan-gede-e--km

fegadetncltzteu. z“ f??

*

* "

2-!

"7-_?-Zl1ä“x">!.eox:|

xZExe-:ZYQFZ"Zdeägßj

aliehzqnc "M

Troll*:

-m ddr! acc ng

'SON-l' -i

_

- der qq*21.-»

: 'fmerlvcke houk nu!" "Wk-mk e. _„ e die- niet eaten

*Waltg :ea 1 51

b,lllm ooeßna ". ,

mdenccrt n; n . o'. ,ew-tm d?! Bft( M! .u sachen

1'!:

eekvuldegßemaer

neff

der

olgh.- _een

dee veeen

den» o„ glg

enmen vlieden_ ,dll

_ p

gqdcfalieh en_ - n!! fullen ltevec ve.

edilftldeveeenü 4_ pmlthtd' navol*: gnen 2 vpden welle-ne. 'de' „ dlmdehq_ nteerllchra/claeehepts end cevtndendanvpdeV 'f *uud-eve* , aoxmfoee;

m ueWx-,ongmleelaz MY.. *j ;..-.*.;;."?S3:el?.'>::tx;:.xx

'*

_en

e _n omdeemm Müll

e c sel-lm


[uktrnletln htbvende F dafs mlndan uucfpxemnde vom!! dit nur vum-c m' du wooxdm van mp .Münden milch..

bmxgtzmurclze ugu gljewofkucke um», moedlcvepdc 711W): dag 13mm doec ind!

woorden Gods-Welpe xxpcgußfpcoktti m

"

'

/

q

.

de V fchufcure Wme num-mg. met

'emogven- uuipxxcucn -m [aßen dc. elofs 1s opcbare epranmuzdtc ben 1c l1

ovpam als qvyxupdm vpanczxgcvä dtevwbkyedercon zecvolclz( oocgeeuijns amcnznn» *cmd-n dam.. inam :zmu mepmngh) [oude n oecm unt' Wkknemaec fc c wel um »n pcder Qverhv- -

u

M]

8 ,- - ofvotteua*: K- Envewamemochdkkef . ' L - 7.4*:- ?27

f1.. Y

W7- WWWuhdxuWm-ÜYÜM -

Ä

. ec ee ?ko-ZW - eer

xer _ ?ui-WCM :c 1, ur'

datfuldpuwe -a

egcztxaemk?

[ondec x1 glofi du tmc niet en mach *H 'ö 'x k:'“1."Z;-..;yM!'"7 [Zw-c.

'


Mam x dwelck gp nude , wel full* ' ek a) FäeOeI-:f 1-* . [egcdz dee" Nfcluife die ware wer() is datmmfecondee uwe glole mach ver-M naemdwelc glm me: en moechclacen.

Ende dekende dan dae ic Yin dee-mm

boecxken van alle onwegenjgf-welfecoe -7 'freche/vwd z-c/ee. ,lepleg -e-weeh." Con

du -ofwlld-i denne-h nleefien fq-ghn '*_ [egceloowaf _ „ _ eldplenee dteoocn- 7

water uwen pacnjdegven _eceerm uwe*: :souuflere ogen ende neeme am een cent' . luden Qeeeeom Juden willen volwen- f-

gen: Ende ghp [ulcle mogen [un. Of z

tuepndcp dae uwe geleerdevpc meer c vooedeels .nach doen om .dielJex-lege x

fchxtfc ee verflaencdan der ongeleerdte x ernfex lau/ende welle om Mode ce ghee . hooxfamene 8 7_ , ' 'Z 1

F.

,

..N

x f

_

.

k

Op: exempel v-ädc berbeädeboecken int wert der -Zepolldlen /fegdp dat d1. * 7 fg'17"; filkfälmu ongetwtllelc quaedt waren»

ntaec onder oefe voeckemiouder veel*

eoeczun. Mack genewaeru epgcn be ydenl fondee quae de . Wat benoefe men.gemengc goetx daer quaedc ondee km1 men [under til Loucergoec-macu .-*u

»t .--

*

7-7. [TZF,

M u]

. ,

Mm


m4,.

eoaekjecber

wer

k

- mn “ll dooed e :nelle-mn duW"rb cl ollen_' ud * „ um.. di' _ 'e verclarf .Wen Ra. Tacho ee „ eg gengevanuefioock elfenopcenw . .. , den.. n . . _ . ooe ., een-w. [alvermeetlxeen oc__ cd; (exnxeqeedexllnge deewerrmge entne

eeeecwewcleepden m defemdeexmindi bodeveeflaen eü meer dem vooemfnue .eme memnge vermwcn Wat fullm ..er docvuweupcleggcngen vaceneO m. duagendooe erdu_ x1 fleuzunde : _e een vooeooedec elarder liehccegeve

.need e heneveldeglofen van uwe be_

toocte Lanceerneln-aan die naecnte tex ten der Oodtilcleec [ctmfcuren connen' _ l cke _claerleepex

mp »ceeleec te kenne( ' crachcs om ee

nee. »

foudpu -q

mach 7 ac_ en fallen uwe onheF-ljgh. glofen niccvernzogne lex-den [ln [mut. _ gen menfcven al vele [eleerdex derclaero

deenetexcdandere“ dan lxweoldffdieb.

fcvxkfmre." . ».

„m,

M.

“ 7

.dk .

q,

*


Doude doljngven fanden bjjibenx fegdp en elc -wulende die [chnfc verfcaf

Zoot nen bett duncc fullen wp vooe een waxmgv hondecc nevve. -Intwooedc: Demnach_ dee (J. [cher-fc me warachttc() isdn dolmgenmecee minderen : uwe menfcoelncne glolexe 1"elf vol doltngee. ziinde en feellenc mee vccmogvemDatx eenFOaecgup vooecs voox ooefake va depecmmnge van dolmgen (Felt x da.

etc die fcxefc verfta [o dem goeduncee ontdece gnp *-1- ede al u wtllete zijn x om als guy macht fulc vebbenx e'> nae u we pnpe ce doendanfen x .neectelijdeg

datpemancdie [cfmfc andus verga da glmlupdenxennverflandc alle ma mee macnßopte dnngven x fond.. dan doer

mede 1e fecten .nennen ce enindecenä fo zndp bedzogbcn en en merckc mer dae [ulck dwmgven der RoCacbolijc ken van een dolmge (zondecc heeft gue

alchemrflefeere mde Nabndonorrfclee Oven dec-Tiarnnmfche VlammenWe

helpendaer nmceYhen. .

.

x z.

e

Mm elck moft zlin verflant eüopinle bp hem [einen houdenxfon der die ee ont

baren e Fegdyoooxcgloferede_ na u gou duncafcegedu wachen? monte wurde .F o* .x

'

»j-.FZ e

*u*-

M

.


Z Bye-exce .Fjicf ee .Tee .

»

Zxlefen nootljicee matten ter [aliens-M [egdp plat neen daer eoe/ dat _net nu: fee": datmenuwe flijcnlge- glofen derlacen»

ende fiel) aenden cfupdee ?Home m: eme-Fa., Vodclljcker) [cvzifturcn allecn hende? Zefa-e.

om welc uwe plae_ neen [eggvcn .ente-e een bzengdp _uxeeupel lnne vanden( Mooznxan_ diene -nne was_ die goede

upelegginge Phelmpete hoxewWildp dan met eens ophoudenu ondedache.“

hepdc _fo votxelixck nye ee geveneu-letn

der uptleggenge _dy des -Zepoflela ee' ghelelcnen 2 defe mden bp haermdcn e. das ee vzenghen eooe was eonde Tel! eaneenc vefcmeden c het nieuwe mm

dareoeee was denMoozman nur dee Ovangel-[cneverllchcenge vaude onde Teflaenenelche deepfterhepde eme cen gelondeee Wpoftelwce den [l3. geefl [Zad de ee boxen Nqhevdcn wp hecmeuwex

(eoude delta-nen veec-laecnde [ellen gefclmftxdz -hadde de Magenta-Unite, Js ons nu glwlncke few van noode' am der verclacengve des enden T eftamkts

dane nnuwe [elveswae vooxdeet-fnllen wu' dan_ genieem dan: neenwe Tefiax mencee* n' ons dee Edangelefche leex fel ve noch due-mc wem ons-wan gun?

lux-deux: ?bereuen-ces die -claechßnldte

l


_

_„

_,

-l

a!,

-

1 ll

Melee-noten btmelee 'Fo Fond?- dle He» nlellche Proxy-sten (oo ghp enorme)

mee _mogen chelden. Oaeldpfe unten nieuwe-Tefianunexfo maclzle her ge mee vdlck dare oock _valeofgs der meer wort gemee volck velloce da vooe u du geleert zine [al nn dee geleerchept die D“ gheeflnloeeen znn-dae fuldp nz dere-en

feggen. .Diet derer uwe onvedaclzce ve lluytingen. Laer ons nu noch al nemen fulclee dupflervepdc te zljn nude de lclzzilvingne des neenwen -Teltanlents als dare von: waanentlldendefes gua

lncn glnalllgeerden Moe-mans Ox

elnpel xlaec ons nledelal' W /vehoeven verclarlughe vanden Peoplmen- (c- E..

vangelee nadde nocnlas vymecx wu Halde' ons flellen toeee-verclarders dan

iene Phllippunl ofen. ander Lex-olle' die denHeyn-gen Öeefl veefeedle vende 'mer nu meccwarezexldtbodcn Godeote

diezile gllnlupdee. niet-mancher noch _ln u leeaclzce mee en 1s geweefl uwe [en dmge wecceljlc ce hemmen, Nadlen we. :nu hebben dee_ verelarenge vandcn ou

den _enden nleuwen -eellamem dooe Clmfiumende znn -Ipoflele Felde gho daemwaertneee openvare rafernqedae

wp dle verlacen ende coe uwe M?


..gxq-...u-g 'an q.- ...uc gykopcoqu. xx- wen'

Oooes t» v-1oxvoede1e„ hem- vau O

z.

eck-zw'. neo gvlnck werde k vet-dove m (NWZ *L 4*“ degodlukefctzetetuxecc-dem: mmf-'het l-:eeingve of lnficlnngße _te volghen om heut voox dolmg tc ben-uvm: ?tlzome met zoxgh-[pkers vn vindt dä enenfcbelijc" vet.“ ZW- F4- .met gcc .uengben me( dtehcplighe „fchxjfcz Oaacmnmezgvooeezekerfje voudewudek

pkmm dc uncfpealkcee u efi leecmoben* dcs Heften

[n zpne mooxde waratjgb gbetrou _a Hupe kmrt.- 'near cngoe' z-y-*qdatzuec1-:r-evox.

:N44, Zhmohe vaede u- J packen-cx e“ :f1 'xJcpo

kvk-exw.

:Frühe täercfie ondcr heut denlouccxe tcxc

allem zaudec alle glofm cefen. Doch [öde: ecnigvfine tcveracvteez d1e begvcrxgn-zßjn 1m c'[)_ooze vaude mondtüjxke "femme vä* den gvcnen die ouWrafielfitl-e [eve efi quee

»wü-.zaö ltjtkk vßcZxx-aben z* tot afitecvinghe band-n

111.836

I??3L?: 1:12.11] [Kaya

oudem-en-tot opwafilngmvondcn nmewö menfcbeFondcc vertma' vä fpuf-vond wehe

defputaqenxof[cheldtwooedk väde leere of wande' van andere gvc1neeneen-N> am* a] zozfi van dem; zelve met gboedts eu 2 ver_ mogbenezo denden z!) aan het blddcu-*van Ckjxtfio hem: :e zo ernfielijtlf dev-Im!: dam: benevös gknvnfle vetkrjjgingbe b velov k de auc" *gvelovjghea ec bidders nn Innen

lvitlekfiinqjjnenvaam. Medien oork bet beelwoocdiqlj viddmvnndon Deere weevc e! vcrvodZ/ajzo xelvmvee! a andacvtsc is daa.: veelzwoozdeye eiin.- 2o. latenxtebeuk

gveuoegomaklemccbsflklkbßdcidäac W


dem de Meefier zelve kvevolen efivooxgef- f-F-v- we» ?ebene (mals olcteglonllex-degheloove dae nigh enenfeheter-weclt delt enagl) vetve-

_

teten. neue_ dljjekemedc dae Cnxlfiuo het W g dopen eoeb qflkeediegne des ond-n .nef rn:- nxende [m1 bloodvzel-.eeoelm bädedec ,J1 55m... Y _efoen oonwyzede vevoleneefi den zgne kmJu-..z

gez-x nde dienoce zulcrlnen _üpeeelxjeae ge. *9* e e-*ee-aanghereelle ucvve nnevzednDaar _ 1mm zh ode'. xnlee en becaeheen die ooc. .ende zelve lex-deze; of glxeneenikeneofniee. vooenemenlneb zo hee doeeeekede neegeko

me weedexwäe neemädc vn heut een l Herz(

il Zöcl oder ecns andere geloovnWät zn" *YFM*o_

ouden dae zulcr inder Theile-becker ven'- “ *

ende nn 17mg!) fiaaczo om ddzeleeeneyde

-

andy wleeeeenee gebeuyek nn z-.leulzo nle- 'nue._e>.?e“.'. Yaledcznnzeding wmelncleevewun: alle' x7.. annlnerklnge det-den zallgheydenlet ge "“.KMe“ - c legen 'en ls in bofeelngne den npewedlgbe

ßeeck oeefenlnge dleme neexmln a qnnlhcle .ROOM

nldwel nendb geben-kleben dä nuttec y ge p.x.q.e,x.el

'nee wareeleTwelcdzo niet en lo mee deal .

_

LM nutfe God enllqeflt endewnee Gods diente tn een q onbekleekc [eve der liefoene q-J-ä-e-I.

ned-ed (beyllebeyd gelegveanoZc-zcmoee-Zße--e

öefieiuel 7W in des "anno-dcs rechclg cock de zalieepdt/gelege eeweze aädevooe ' * "*7

ßdmedee genadxOodes elcbeen anngevg. ..exec 1.xx. oe znndexoockdezz Oodloozßannevegqyc. u m f l leickee-nannelnednde zelnexen ade tel-uwe- wkZ-.LÖ xJcle-:j geben-ecke_ väc hepleaaczl onefange bio-me. e. yonexjleee we! nedolgen däde UleeeNaMY_ , _

x *.1* c ..-4

. .4

„ _ ,

: ..

u


K

,U

, .'

k4

„ .„

, 1,23m. "mot qwcctelficfl vooxgcnum? 711cc] nun. u w l N . votcpnotmagh zozxdex ka?? c qctcvuwk werden op God? cnzg.Yeqoovcxefi e velofttu! que-z... eu vyaudclpkcftzote 7 dxeneuf daacco. uxctdc vcvolcn' cfi bx|oofcäßodicn> oockk um man( mem waarbcpt m 7119g() :mk kann

hp nic. ödorvindckßck cn meet ,km11 qua-mc ofverdcrfinck te wczcn; gtmnsrckc med. .lck achtelooe zintdc x uocu ai dtckmaa'. m! ben-nde qxxaoc firuucuejt; .Do hund? 3.x] vooxc a! nodtg darm!! "enc JuN-YJ.- >dral 1)! cv1acker|hckf acht nem(- opßch - 'kk-NM vzeidT-Fpz-,Ll urvcrcexopzßnc 1 pcdaxhef/

?IKZ 'oo-Wem wcrckm om weghcn/cnaso . mg., N_- waudele alsix», de tegvce! wooxdtgvepdf 'FB' "' Godeg-lndc. ' vxceze des Heer-m d1. des

Ü“ “f [MGF font-mu js Ic!? vät Zkfldf" do-c whkf

*MATE* 'Die daxchx|n_"c|1;kn[tiid? fo aädocvtekücd* w-.wmccmc du bevjndt den dikfl dcr fond' cm3.» *fo 241mg bcfiverdetnßck dnkbijFevölj-rlk 5,4.

gas-une verla-,t ende daac tegö dk vxpe bä

Vl-lazj ecring'. dcc ,dcugdk [o lufiig!? c n“. heplfaoqn

_ ,_- daxkm' dtcmct beobeu-liikc [icfoe aäklecft. ' "* wat m1' ltcffxecfc dat doettnk gqaxne wat . .men gaatm doet da: doctmk dicfnnaakdie

4

dj: kmaal dom s lvoxt em aauwenü cfi va!!

_Z

'mar doox [icht cü xufifgh om doiüWfo wä

*-k.

dctö dc ecufame Chxtficncu x ..pt lfcfde) in Qxdeo gevoozfaombepdc. Die": med'. be. wljfkndc dficuvuarvrpdt too-Z dcn wtldadi

_,8 '* “*“' *qÖÖf-[Udukiks vofcdmö :zcfudc vanniunät 'W7 'E' wash äomfangenpncc hear vekmW

.. „ _-__

u.


ugdeeliefdeteßßövencbehueftfgve nee() "I-aux am.. Wuegäove 'ug heck?? (reuvuldtg te Yxzegxz'. 'jjcuDieeie ven-me me! mb.; execftrg onvee- 1 11m 2 1 ?oecnmaac index .e Heath: 111 x waathefijt- *NW*

-xemOveeßckexelheucfeeveefiobekepdefy *UZ-FS*

Demronnne vernogö 31x mKtUWÖKVJZTf

'tuen-irn detwaaW-aelieul' ecke 'one M. 'een _km vegcnp WP* fehetfcurtn TYPE' dnr .dä endet uociegxunghe vfiwmädt alsnaae-eentgve met aun-.oeycepxaeg-dauerte

menue-beat 'at' -pcqclnckdfs, Wil-WW "M" „ende veeze U' Hecke-n 17131111? zeuge Z oper* ' m]x1cyen1'x. ghelove e inc wooedxex. lden

*

[fuffcuxöeecnde datejek vodx 11th fen? ende :viemanoeveveeen ander Gehe :rclxcfckap

*ub-:vkfokwanl des goedk *VOR 1111m im vet alle [nenfcfzelkkomftot mßenniffc du M9“

waacnepdt. „Wat lm11- daä-c du' 'Boney-er l"

71“. hoobm' " uw HWK-Mt nldetbck

?MGi-kein

Wye*: zulco te

Nonne ende neck neteedaatoen 'nde vcyu

ohe ftvelfl n cmeopenbanct al wat bene m „_„,__Z zaliqb maaende fiynniffe qomgb is -efi du :ZM klaut-dat ..nk dient ecnfip i( 4e doG-.de o. P117 .

ewe in zulceekjchc-van verfiaanx-Jannuäs e171- 1 o1n de waactzepde tevetupgbe i-„Joennes

gczqnden/Cbenjusq qßxborcnxezxflglzt_ t ur...

Telfs [nde wecelc gvenocnö/daacom Y (1917:. „x .-17

onnen gvelooven da1 oenigv mem'- 'kon-*ÖW* [Tiger 1s om hem? de-Gooeijeke 111114.- km1.

.v

„der te .wendete-dä de aLwpxc efilievkOdn dem: in Cbexfio-Jrfu door dk ß .abe-fc ( cä (7.74 'HMpoficlenhccft ghedaan. Om dev-c- "

“"

*

dyyüne-z


:e.*;.*

*6

*

'

N

*

**

*Ö7

e * ededunekeenhepdenlopen four-meer x xxx": x . mede meer dan eewe 'benevelde . ,..,-.j. ogozfoeeleerendeondeewnferwaendele . _ _

7 beeoonde_ zljndex doefp [oeckende nae zmllnegnebzekcndeelnnlnnemlddelen 4 [eerlvepniehvlndenx nlaer ln dlehaee

2 [chenden [elve [eer nlenleh vnldelnckeü_ 1

e over vloedelncleeoonenzondeekmxmde ._ M, _p onwijllljeopenbaren heurepgen grow? - gebeeketlenopelcle daedleoocywaeeree "penesecters pareedlehz war a[gebeeen * * N-ebbendex glzydodeeolaen wat minder

_ _levolgennwe lnfieoe verlfpen van -.--.o;.--> :Tewelgenpelseenwaeyooxdaelnlged . uwen monemle vefleoereone. ee [wage - banfakm dlegh-p mee enverflaee. . .

*- > -Dtüeeercverucvceqnle-Weybntm Allem-w _ .. neun*:

'

-

*_

'

*

*F

- * ' F-'ee-L-Zxeeeeexe. “ "J Z ' YZF-Zenker? ofderedrcenamöderboecxkl " “-

'“ -* oedenlällenlneeeeldedaeelledeeboeereee . T“ “

„W

8

gheeftelexdaecbeeeecllenlwerdeby'.

_

j-'Yxy-f„ a WWaZllLeeZnonclfeFMleel-„Mdlnlle kann. lugdeli_ .

' c. C *0N77?"_AZF-z,

Jud 1

_LF

ene

"Jl-ulnleeo eoemo Cnelllmne 'Fielmann rec. Johnn ne Calvlno amoce. Geneve ex ojucma Johanna 6.1

cmd* tl-pod-aepbmze. H

[J

Comlnenlaieegde-leftae de lo Religion et Nenn'. [dee-s te .Fi-yo Nele-nee Fenncceofecoel-d. een-Thule. neu mne l8 6 j . * Commenlnrlen dem Johan Caevhll denen hate-kel' Bnpleeleelende verfees oder beneden gnelleu . * Q

, __" m


,Rx-gj fC-'LXDÜ'

-.»- Y-_LKY.FYKZÄ.L'

. ...z

'87

Z- ' [mit. delautofitedu Wagifirat en [a wanna..

7.- *9

.eshccexiqlees etc. Fan-t e11 lann pc.: Thodotedc Wife ..msaßmc par Contax; Löadms - zoo. -_ . 'o2- een ouldm. ende macacvncv vetvael- waetom

Cox-F

*CZK-er Could-ns m. .jcdzuct cm Qozdgechtbg Ian *-* -.

Ä

Cana-eau. [Z 8; .

,Ceqqmvmcuxueeneq huet' (ne. glwfclmvu. ,- 55m; *dtckumlHe-tkmkexCjZzlfiG-Yclfcz-ZKAZ *. doo; _ de ..ex .

> 'mm1x 7»nuoae _xxx-NÖ m),

tec.771e.

:1a *

e..

*.

menue ge -

CNN-SP

AFK-Mont' a u!! poilivxxt ymuckupublclc y etinti

tmc dcclacanon de_ -u1weg1.1o11ozc> d. om“ 1... dan? Rehe-e

*' 'tu-bes etc-.de mnocnnecxeyc Tßu-koquel Pia-mn 1c- 8-. päxx-j

:Nbqloox-e , cenie »qanclel , (Let Pycklicoz-cic ct") öSLLmcCbx-jflenSxWcc. 7 WD ' '

7'!,

-

'.,'e*-'--'***

' * *

.-L.]d-*1?uc*L'c_ceis„a!?emdeH. Bübelfcfiya KMK . _ "cl:)r!f_t1xre:W!fof1) daar-toe aueenbge- „cim

wefe-l woxden: Dcwelckeztj Ontwßyf. d-Wl-ZZ ?xu _c gefovö x om daacnävcuywandel vc.. 'WN'

. lccsnd-X Ude'.- a Zack (cx weW-ddndäx baum fygen Oqdc x c6 xhmelxjxßx

f "W

-fcvoptmeu dtnnaafl) eüJtgo-.de ee do : (ja-YZF ,dWyfxoqc k-düczxlijtxcü dfnaMkZ-evujp. hwk-z :

:ka: (ef t: t axvvenazijnf wooxdexzodzni- DWZ: -wancbet-'cz-.nn/ inaorcxck dz des qdetsjj f" zoerke.“ Sum* is des Beeren wilkexopd. ?ij diezyztdcn! do-Djgqxom iflootkdzdeffcj.

_km2 7x1 oadelaos wetä niet altooe “betet/ coe-em maxi: 'Zvecl .mer te n firafwaardighu m -Iej-J»

"UUZYFÜWTLUZLVM nlzÜetet-heacxyvan hmm "*l*"**“* *ern _ , .q

ocxz a

eucco aanghxwfoe o_ W ,4

*müM-BLK Me. cf en dö oudi p .nkfcb ce flex. VERY.; 11S Maacwäc betouade uotömöfcbe nx m


e

_x

.I'M Cheifiixfo vatejek venxdeemec meer xm-.t-...R

der n-ootmoedegepu xeoge dear nme den ä.. dere vooxbnxe gaan. Epljdflhfk so vondö zp dat nicmä ot onvoeevoacoclnck in. zijn

oudev quaedcjnexzdc-vouzerpende “gßeede

“aM ..

nach (me volgenmznltgfnnagv woxde du mk nice _goedc noch zaltgn ken--vxozden

xomc-.n zondec bxräxxlpcreige p7qni)t(c['e|dj1!g'_k1r112 .fxlmj-l- der zondex-cfi de vetmcuwingeq der weder ebooxeectwelek ..i-wände m wordt 'Köder

*Net gheexaLngh lpercAf-_eßßgdto /eefiljft be. M' * “ geecfhek mcde wteclzödez! meFcüen-,dgtneo *monde Zander of bunte-dk zangmukee-Zß

mumuxxx-v-:fzalizxnen.meotxWc-ecxaeabenvm 'Boa-cx njemeuv ex-,cheieovf-zfie,eneundgfxnge

neo-Hexe““eWq-eeee--yes--y 1 x1 e e:: m » :

'- - .ZW z, ** ,3 721.27' *ab* .7 -I'_'."“ 53]/ ?TOPIC

-“ 7' -

“DFÄÖNetäe-*eäekefeeyf'- Geloovetf 7-“ ].

F...

:Wmxdcl der vcrikroude ende center 'eneThviftenen Z deze menig -veikdegejende hcrwerde Wacezicm Iectemnu eunncwnffelcwaoc-de

: 'Seelze ßerclzejöQDOÖ 1s, lfjcbbä nu] beer-bj] Zcvcjegc om cjactSk_]cc1jg“c ,pwatfe un.; , (Reel; 0m (jacke ( 0nf'es vcäunc. Reue) 'nucereecekc-ieeoxanäe (H017: inc Zoecjc

"MXLÄÜ" -XÜ-*Xykk* ?Z4- k7qv-.kq.beliö. l 7k

- * 7 -P “ con-eaten: ._ _*7 __ k

-

-

*a

,

e; .

_


I .

O

1

I

II

l

|I

,

‘F

‘I

I

|I|,[|n|


*.

o

. . . F

q .

. f -

. . , .

.

.

.

.

*

.. .

_

. _

*

.

. 1

. .

. '

.

a

.

t


'

.

f

a"

, .

4

..

[ll-EN] ..

. .

.

u


.' /

k


,

'[1,

.

'

',1

"e

1

.

, : :

4.»

4

4

_


D.V. Coornhert - 1608 Ooch-water opten Etter des voor-oordels  

inden ooghen vande ondersoecker der Delfscher predicanten tot verclaringhe van haer duyster gesichte soeckende, maer niet vindende onchriste...

D.V. Coornhert - 1608 Ooch-water opten Etter des voor-oordels  

inden ooghen vande ondersoecker der Delfscher predicanten tot verclaringhe van haer duyster gesichte soeckende, maer niet vindende onchriste...

Advertisement