Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


-

-

TROERSPEL – -

Bande

, -

Kettersche werelt Dienettenlippenden Gold des Hemels/maar netterherten "gheldt; des werelts God;dient " - ende eert. Ghemaackt eertjdtsdooz

Alledinghenzijn tighcltghehoorzaam, Matth. 6.24. Ghyenkondt dienenende hy denGodeniet Mammon. des -

-

-

-

-

- -

TER GOv ble, Bp Jaspar Tournap.

Int Jaar 1590

-


-

-

-- --

-

--

- -

- -

--

------- -

- -

--

---

-

---

-

--

-

-- - -

-

- -

-

-

- -

-

“-,

-

---

4 --

w

-

-

--

- --

---

--

-

-, - -- - - - - - - - -

-

-

.

-

" --

-

-

-

--

-

-

- -

-

-

.

--

"

-- -

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-- -

-

-

-

- --

-

-

-,

'----

-* e

-

-- - - - -

-

-

-

-

--

- - - -

-

-

-

-

-

-- -

- -

-

-

-

-- -

-

--

-

- -

- - 1,- - - -

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

- -

»-

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

,

--

-

-

-- -

-

.. .

--

. .

.

-

-

-

-- -

-

-"

-

- -

-

. . . . - - - - - - - ---

»-

-

-

-

- - - - -- - -

-

- -

-

-

- - -

-

-

- - -

-

--

-

- -

-

- -- - --- --- - -- - - - - -

-

- -

- -

- “ - - - - - -

-

-

- - - - -

-

-

- - --- -- - - - -

- -

-

- - * -

-

- -

-

-

-

- -

-

- -

- - - --

- -

--

- - - - --

"Y

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

--

-

-- -- - - - - --

-

-- -

-- - -

-

-

-

-- -

-

-

» , -

-

-

-

C

-

",

- -

-

- --

-

-

- --

- - -

-

. .“ ... "»

- - - - --

- - - - -- - -- - - -

-- - - -- -

- -

- -- -- - - - - - - - - -- - - - - --- - ---

-

* -- - -- -

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-- --

-

-

--- -

-

-

-

--

- - -

- - - -- -". --

-

- - --

--- ---

- - - - - -- - -- - -- - -- - - - -- -- --

---

-- - -

-- -

- - -

- - -

-

-

-

-

-

- - - - -- - - "

-

- -

-- - -- -- w

-

-

- - - - - -- - -

-

--

-

- -

-

- - - - - -

- - - - - - - - -- -- - - - - - -

-

- 4

-

h

U. –

- - -- - -

-

- -

-- - --

-- - --

--

-

--

-

-- *

-

:

-

- - --

-- - - - -- - - - - -- - - - - -

-

-

“-

- -

--

…- - - > - - - - “-

-

--

-

-

. --


-

s

-

Een Troerpel vande Kettersche werelt.

/Deformagieg Loghen. – TBe Goddes werelts,

Tghelt.– Loghens Apostel. Alde werelt.

Een man rijckelijck alg Äläoopman ghekleet.

Zeltlaam.

Eenflechtfimpel burgher.

Bedroch.– Alseen coopghezelofcoop MAUS dienaar.

Hooghestaat.

Eenchierlijckjofferachtich man3eerghepzonckt.

Veelbehoeven.– Hooghefaats dochter/alg een huys-beschickster of dipenfierfer.

Waarheydt. – Alseeneerbaar Priester/effi iskettermeester.

"etan. "Fam Bode.– Als bodeghelkleedt. Stomme dienaren.

A j


- -

- ,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. .- . .

".

-

-

-

-

-

- -

-

-

- -

--

-

-

-

-

-

-

- - -

-

- - - - -

--

-

-

-

-

-

--

- - - -

-

--

-

-

-

- -

-

- -

-

--

-

-

-

-

-

---

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-.

- --

-

-

-

-

- - - - -

- - -

*

- -

-- - - --- -

- -- - - -

-

-

-

---

- -

-

- -

-

--

-

A -- - - -

-

-

--

-- --

- - -

-

-

-

-

-

-

-- -- -

-

-

- -

-

--

- -

-

-

-

--- -, - ----

--

-

- -- - -

-

-- -

- -

-

- - - - -- -- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

--

" -

- -- - -

- -- -

- - -

-

- - -

-

- -

- - - -

- - ---

- -

-

- --

- - -

-- - --------

-

-

--

-

-

- - - -- - - - - - -- - - - - -

-

-

-- -

-

-

-

-

- -

-

e" " - * - -

-

-

- - - - - - --

-

- - - --

-

-

---

-

- - -

-- -

-

- - - -

-- -- - - - --- - -

- -

-

-

- -- -

-

-

-

-

-

-

-

-

--

- -

-

-

-

--

-

– ––

-

-

-

-

""

-

- ,

-

-

-

- -

-

- - -

- - - -

-

“ - -- --- -

-

-

- - - -

-

-

-

- - -

--

-

--

-

--

-

-

-

-"

--

-

- . . ."--

- -

- - -

-

- - -- -

-

-

-- - - -

-

-

--

-

-

-

-

-

-

- -

- - - - - -

-

-

-

-

-- --

"

,

-

- - - - -- -

-

-

-

-

-

-

-,

- - -

-

--

-

- - -

-

--

- -- - - -

-

- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -

-- - - -

-

-

-

-

-

--

- - - - - ------- --

-

- … -- - - -

- - - -- -

-

-

-- - -- -

-

-,

'

-

-

-

, - - - -- -- -- -

-

- - - - --- -

-

-- - -

- -

- - - - - - - --

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -- -

- - -

- -

--

-

-

-

-"

- - - - - - - -- - - - - -

-

-

-

-

-

-

--

-- - -- -- - -- -

- , - -


Eerlte handeling

“ --

j.uptkomen.

-

--

Loghen. Przendehaar zeibenmeter

--

*-

- -

- achtinghe der waarhepdt.

- -

----

Antickuopthebbeverluftightmetkluchten:

Mexbeufelmart/fabelsennieuwegeruchté Dockoozbaarlijckgeweestbéinuwerkisten Merlieghen/bedzieghen/enthendigheliften: Enndaarbové nochintdeckenvanfhande/ Gerlooszijnde/de.eertjertemaack vandenlande: Zottopfclickniet ofminverdiendejonfe/ -

-

TDoetuwillighholenmynlleghenoptronfe: Suetallcentebluffthenelexquiaadtvermocden/ KMaarmpoockmerrechtteppzenbpdenvoeden. Op darghp dan(wie ick ben) wetenzonudtmoghen/

Zohooteerstmpnenname/menheet:mplogheny

Bards

: Joghkis.

Batiseenvalchefchijnvanwoodtoftedaadt.

- - Enzegghen:loghenkomt welop/maargaatmetvoort:

TBeestreckenmijnnnders/oock lieghende/intquaadt Ihm werdtmietoudt/maarjonck váwaarhepdtv

JNetmeerlogheus/diezn mpromrechtnaargheven/ UBantusdarwaarhoekoomickdannachteleven? 3rk/dieAdamalintparadysverblinde/

- -

-

Bockingemelbp WLucifer had bewunde/

Langte boten/daar hp doommuntis gheraackt? Istdanoock datdeptaatsofdouthemStedelmaackt aardeseeldomsof Romepnfcheroemen/ Zomaghick mm weld’eelftcop aardtrycknoemen:

Jrkzwpgye noch d'edeihendtvanmpnenvader/ TDieeenEnghelGodeswas.wantditsallegader Buptenmjnto.cdoen enzondermijnenghendeught. Maarhootmijndaden/op datghnminppzenmeught. -

GodfpackdaarbovenwiezalAchabbedieghen? zierwas uckfluerbm/envermarmpte lieghen/ Als eenvallschegheetinzijnder Prophetenmandt. Die Beerzentotmn;ghaatheen/ghnmoglyetenkondt. Mercktghmtnu/inden Hemelismynwöninghe. Godzeifbzuptktmpnendienst/dits::

"


6

nach hemmupemandrterecht minderoockfehamen? Zozandthp mmoock met Jonasinzlindernamen

''

dunzendthoofden. JRaar JNinive/totzo 5Maar wantzm dezaligheloghengheloofden

ä henbetdanArhab deftadtbleefbehouwen dchobeerdigte Jonasvolrouwen. -

-

25enickdanelckerlijck wiemaackickfehandelijck. Abzahamghebzupcktempoock verfandcljck/

Aishw. Saranoemdezijnzufertewezen. - - - - - - -

Saarhoehooghzijnde voedtwijfsdooymp gheppezen: TDiein Egipten/Pharaofijnbedzoghen“ - - - Godghinghaar/omtliegthen/ineerenverhoghen. - -

-

«Dockquam Rahab doomintJoodtscheghellachte: * TDiedenverspieders ' Jerichobrachte. TandtScd Samteioocknet alseenghevepnfde“. TDefchijnwasoffer/ijnhert watanderspeynde. TDavidmoft läoningzijn.dathulpickuthelen. . . . . . Whw bzunektemindubbelthepdt/dooz Godesbevelen : * * * Entmietuptzichzelfs/twas Goldeenwelbehaghen.

-

... Zoudickalt"andernoemen/hetliep veeldaghen. Iftdanoockcredenvpandtte verwinnen: :

:

Zomaghmen niemandt bietoziozer binnen : Dandeloghen,die verwintleeu/rnes/noch beer/

-- -

Hochkoningh/noch begheerte(dit achtmeneere)

-

-

DLls Hampson/TDavid/Horates/Alexander:

- -

-

«Dnern/hp demptderferckenmeefteonderfander/ Diedenkranckenfhintteferckendao zijnklaarhepdt: MBantuck verwindeonberwinnclpke waarheydt.

Zadaarfaat:wpginghenonshertenloghenskalien/ - Endewaarhemdtis opterftratenghevallen. berkeert. Endenoch zwhebben waarhepdtunio

-

Zoisdandewaarhepdtghcklepint/enick vermeert. TNaarhoemaghpemantsmacht doch eerlpkerbijcken:

-

Dan died'alderferckfeverwintendoerwicken: TBitdorick.ick dwingdaldorfererste bemanden,

Erbehaaleere/daarzptveltrupmtmetfhanden. Merckt ghnons gheiboottenzaluniet verwonderen:

Der saarheydtfpzuptuwtderaardenbanonderen Als Davidtupght/enmijnvaderkomtvan boven: Daaron woldtdewaarhemdtlichtvanmm verschoben. Twpfeltmênoch aanimijn maghende waardighendt: Znet wiemenmeetdientzo blicktderechtvaardighepdt -

IBienceft werdtgezert gehanteerten bemut, lght Ilg

-

-


-

7

-

-

Bolghtmpdenmeestenhoopniet alsmemtwelverzint : MDategiekmetenhoop: hetdientmn allendach WBantalle menschen(zepdt TBabid)zijn logyemachtigt. Dyckzijnmijndienaars doozmp in grooterwaarden:

-

DRijck/machtigh-wceldigh/enleerenvanderaarden. -

TBatmepnick/betupghenalle Boeckenvanouts. -

-

Maarzegtmp doch/Töheplighewaarhepd/Sodwouts Phoe

'' eerlyckoftegoedtzjn:

„ . . .“

ercktdemeestequadenvan Inghebgoetzijn“

:

"Bintméoockbowédétwifteenighargherquaat: (haat. 52uzeptmé weildaatbaartvuntschappe/maar waarheit volckmintmp: wiedeloghe dient die vaartwel Raar dewaarhepd geefthaardienaars deerlyckgequck

Znmaacktfeeilendigh/veracht/vervoight/enbenüt:... -

ä ' ä'

- IBaar bzachtzp. HBucyeam:invoepens verwanden. - -

- MDaarler Achid aandenboominghebonden. - –NBaarquam Jeremiasdoo des waarhemdtseeuwen?

Institut war Danielingen kursiderTeeuwen“ IMAochtfantJäshooftoptafeluwsdiftsnietbeweené? Ickdenick Hant Stevendanckteuonder denfeenen. ondpudienaars dusghetrouwelyckquanftps: MBatzegickdienaars: umerfer hielptghwaanteruns.

F" loontghpzedusntetallegader

- " -

s dututrouwe/bljcktghp noch ghecnberradler":

sditvzundenloon/wat wachten dedienaren:

- -

-

Maarickbent/diemynvolckveplighlkanbewaren. --

Diemp dientkryghtluft/eerengroorepzofpten. . . Ick behielbpt lebenden Babaomiten: TDie Jofuemutlijckeneerijck beduraghen. . -

. IsBethuliendendoodtmietfynontologhen: . .

.

TBeurtlieghemenbedzughenvanIttaith gheppezen“,

"""""""""

joeliftighdede ChufaiAbfolonvertraghenkt Zander mp/dezoonhaddenvaderwart . . . . . . . . .. Diedortdanter wereitlangeneerlijckleven“ TBeloghen. wie doethierzeeriderrlijck/fnevent . . . . . TBewaarhepd. wiedoetsmertr/fchäde/endootghcdogie: TBewaarhepdt. wicbzengt hiertoteeren? dellaghcm,

Bovenwaarheydtsknaghen/en

"äftigt,

Zoisznzoughlyck/verdietighenonluftigh. . . . . " MBatmachthecft hp am Wacken:" hpig

MBatiszyn Hooghficluft in

“ Up

-

- - -- --

TBug r

-

_


-

-

- -

-

-

4x

-

-

-

-

--

TDusishpeenzaam/inalshemgelbengheißck. * *

*

F ferckbenickdoorgheriefpkteirerecken oeliefghetal/doozrverfchepdentenliefjek/fneecken „FAQ

-

-

oebufigh doomjneeuwighe igheverandering

-

ftdan wonderdarop deesalardtische weringy esloghensboot(zo Salomözep t)duszoet fmaackt? Tig

#“kijckvämoetmaact

Maarwaarthepdtiszeltzaam volleedts votfchenniffe ABantopiaardenixwaarheydt nochSodeskenmuffe. Benterdanalleen/clckerljer Hantenthepligh/ Erwaardigh voljck/nut Aluftigh/zaet/enveplight Zabelnickdcheercivanderwereltb -

-

- - -

- -

Diementromrechtschandtenomeernawigheben. . -

-

- -

-

Erstehandelngiuptkamen. -

- - -

-

-- -- -

-

-

-

- -

-

Loghenzendther Ghetals zijn Apostel omal

--

-

-

-

--

- - -- -

-

. .

.“ - - -- -

- -

. .

- -

-

-

-

-

. ..

-

.

--

-

"

- - - -

--

-

- --

- -

-

- - -

-

-

--

l

-- -- -

Ghelt

-

- -

--

- - --

- , - -

-

-

-

- -

-

--

-

-

-

-

-- -- -- -- - -- - -- - - . - - -

-

-- - - -

--

-

-

-

-

-

-

-- -- - - -

-

---

- -- - -

H“

.

-

-

-

-

- -

-

-

- - - - --

-

-

-

-

-

-

dupfer winckelemenhoecken.

TBaarhytalmetblinde Fijnikanverblinden. . . . . . . .

- - - -

Ick helpthemlifighberkloecken",

-

-

-

-

-

- --

-

- - - - - -- “ -- - - - - - - - - -- - - --

-

-

-

-

-

Elckleef bcgheerlijckonsboecken TBiezntefpadebervloecken/ :

- -

-

-

-

-

- -

- - - -

-

- - -

.. . - -

--- - -

--

-

-

JTNet beclellenden. " .

--

. .

#ämmwartawenbew: TE MBildrimjns: - - -

-

Ickmoetuzenden“ : "

-

- -- -

- - -

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

- - - - -- - -- -- - - -- -- - --

-

-

- -

--- --

- - -

-

-

--

- - - - - -- - - -

: 3.

Oildwächenden

-

-

-

-

- -

-

-

--

-

--

- -

- -

-

. “ :

MWActivalfrhebonden.

--

-

-- -

Loghs

-

Ghaatopatdaartrixenden -

- --

2Spvalrk vampdelhepdtsblenden"

-

- - -

25m vzgemdenenonbekenden/ . . -

''

verkonden.

-

-

-

- --

-

- - -

-

eferckenmaachtkrapiekmetwanden.

Kendtdupvelanfmenschengronhen. --

-

1 -

-

-

--

- - -

-

„.

. . . . . Baedtze


Boodtzedielebendighfonben. Perkoopt bedpoeven. -

pgeerktlifigh/vepltmettweemonden

.

.

.

-

-

-

ekistvoigheitsthertvolonden“ Sheefighoutenziverbppondeny

--

– oetvafaanthertefchoeben. . . . . . .

-

-

0erenten boeben.

..

. .

'ä 00 100g) erendget : ehen - ……..….……. - . - - F" en: . . . . . . . . - - - - - - - - - ---

-

Laaruonghenoeghenpoeben. Lidtdienervtötsbegreven.“ „. . . . . Speervalfehepdt/bzupicktliftinttroeben. k. Entferpruwapcn 3 iteenwolfonderdenfchapen. - erbeteethaarblortwildtapen. . . . . . .“ Naachrrwift verdriftruftigtlapen. -

d,

-

- - -

-

--

- - - -- -- -

- - --

-

merftbanurapen. . “n

. .. . ltugheweldigheknapen. . . . . . . . .

-

-

--

-

-

.. ."

AIAT

agouristeschapen. # valchefchuren. " "

--

-

.

- -

- -

-- -

-

-

- -

THIAT

EULE/MTU

LUS

:

-

Z"

- - - - - - - - - -Berchruferreten. . .. .. . . . . . . Lieght/bedieght/wiltomrechtfuren. -

Dennfu Sodlickvannaturen. " : Berlepdtvundenengheburen. - - -

-- -

BoetGodbergheten. . . . . . . . TRoemkonfigh wilthooghvermeten . . . . Raarfthoutderechte sopheten. - -

MDantdes europeverbeten. “ Enheelverachten.

- -

-

. .

- -

-

- -- - - -3.

: :

Bernielt deesplompePoäten

-

. . .

Gheefthaarzumaboodt/magherteteny -

Boozarben vermoeptintzweeten

- -- -

-

V

JMetzwareklachten/ Eertboofhepdt/doetd

.

:

-

hten.

ZirrenGoldinfºvolerghedachten. - - - -

-

- --

jngheeft/wonderijckvanmachten/ metuwetzen. . .. . . . 3.

-

-

-. -. . -. -. - - - - - - -

2 b.

: - - -- --

-

-

- -

-


Chelt

"doeb

daghenbp wachtent.

Belieftunmeer

-

: s

Toomtukrachten. " PZierkeertzich loghenamme Loghé Jckzalubinuten verwachten. Ende gååtbüUnen. -

Ghelt

Tiszonderveezen. - - TDatscenaardigh les ghclezen. WBaartverstaan/ück waarmispelzen.

-

-

"

Eerltehandeling. ijuptkomen. Zeltfam. Aldewerelt. Ghelt. „t“ - - - - - - -

Zelt. Alde.

- -

'

Atmachertedoenzijnburman:3almerpzeiten TDatjaachtmphier.ick hebber afhagenfpzcken

ä

- - - -- - TBeesPedicant werdtfähierbp een Godgyeleken.

-

Zotreffelpkeredenweethpbptebzinghen: Ickenkanmijnmieugierighendtnaubedwinghen. - -

Zelt. Alde. Ghelt

TBiezalmp doendringhenomeengdedeftede - . Im verlangtoockzeien diesfpördeick mmgheringhi.

S" ' “ ompgeken rede.

-

-

-

--

Zalighepdtweelde ruft/ghezondtheydtenverde/ . Eenlanglevenwurdewenfähickutop aarden . . . DAimen atmoetzozijn/ughefchiewa - -- Ziende/vunden/datterveelfectenop

TBieutotverwerringjammerlijckbefwaarden/

F" '' n waarfchuwen/eerzputot ergaarden.

:

---

. . .“ -

Demenfeh/zegghenzp/behoefttweerclepgoeden Totlifenziel.desgheefishawen vermoeden/ Zalmennafpoeden: endesichaams berlaten.

--

--

:

JTAercktdoch/hoe dees Werdoolde ichen verwoeden. Zondtghzijnde/zoeckenzip dueghdt MateN. . .“ -

DBaartmutdatzp drupterhpke.goedenhatten 3: 1. Sietdzoncken nochtaten./moetenzen ben“ - MBatmaghdant benaarfighenderdueghdenbaten“ - TBiemendooz nootduftsghebzeck eewighmoetderwens. HTMaartaatfenachrijekzinvanhupenenerven/ „*

-

MBiezietmen verwerben//dedueghdt diezu dezoomen:

Zp leerenelerhert/moetten gemelwaartfuerven: TBenvpandtminnenvent begherrenbetrogmen. - - T

wir IBte

-


I-I

-

iswaldtditwirisdit, wiemaghhiertrockomen.“ - aarheefemenzevernomen/diczüler verkreghen? menschisvolmaackt 3p lieghendierhenroemen“ : guellenzptlifenthert blzfttotquaadtgheneghen/

s" lees nieufecten/volcht utouders weghen naarfigh pleghen/alleennaart ghelttepoghen. '' lijfen vanzielingheleghen.

-

helooftmp niet/maartaftenzicthetboo2oghen. tweederlep.' welvaartsvermogen

JTNen

'

Staatongheloghen/aanghelt/datalickbeweren.

-

Zalighepdtisgheenpijn/aantifteghedoghen: JAetverkrpghinghcvánaldes hertenbegheren. -

-

TBepenninckmaghallcendennoodtruftafkeren/

#

Gheeftkofenkieren/zonderarbepdtofghequel/ . doetmetghemack eensanderszweier verteren/ zundenvermerenenvermieltvwandenfel.“ . "goutmaactkonfighemeefers voozziecktofghezwel armhertigherechtersteghensflimmedaden. Rijckdomisden Hemel/armord d'eenighethel. TBerickemaght'ljfinruft/tºhertinluft/baden. -

- - --

-

Ihnderftpijn/enkänoockt begherenverzaden: : # '' spel/navensch totzingerjfr. usblickt zotigheltvolyckmaacten vijtvanquademy Patderonde Hodzalight aanzielendeaanlyf.

- -

KMémaghtzičenvoelétgheltkryghtmetfpoedighepd

Alle oberbloedighepdt/vanppzeendzanck/ Eckdientmetgoedighepdtrijckeomgheitsgheiklanck.

Peerhpkehupzenkleedersvollhooghmoedigheydt/

iegebzuwksvouwé/gebaat/wijn/fnaarspel/enzanck. lewelluftighemdtfaatheclinzinghewolut. . . . . Tisnueengüldenwerclt/deguldenheeftnughanck:

:

Elckerljcdiét/eert/enmint/elek begeerthetgout. (tout, Bootgoutfchirmtdenarwijs/defchalckvöom/deblode (Tgoutisdes wereltsziel diedatheeftkrightaltbedzijf. " , Ihm vinthet-Dietgheltbezir/endaarop betrout/ TDatderonde Bodzalightaanzielendeaanlijf. - -

-

TBiedecs-Gob heeftiszaligh/ hemmaghnietkremckey

MBatikanihn bedencken/tenfaatophemenwacht Zoeckthm tupghé/bpftant/dienaars/naarzijn wencken: TBoogheuêenfchencke werdtfhertfenwësch vollbracht. JMaarderarmenleveniselendighvollklacht: - -

Eengheldeloos isvzundeloos:deesferftalshp - - -

-

-

-

tyn


IT

zjn wisshemdtbliftberkoren/ijndueger verdrbericht, Tºghcltift daardoomeneer/luft macht/eneeldöheeft.

TDiegheltheeftkrightalzijnwil/elck them nichten neeft: Alwaartoockhocr.diefofernfmoo.de/envatschkathf. Ghmmercktdan(nntgelthertgenwatbegherdpgeef) TDatderonde Godzalightaanzielendeaanlijf. Twpfeltménoch aant’ghe/dateilckernsdoëhermel

Omdartet mijnmondtviertelt/zoudptdaaromimpden Halomon: alledinghenghehoop;ament.ghelt. erijckeregeertmetghewelt/d'armemoethpden. Tgheitdortdäoockinfaat

machtenhooghemdtrpdé. lantgeltniet/als dewijfhepdt/bcfchermèvoorquaadt Goedearme trueren/guadertjckeverbinden. Ghcluckighedwazen behoeven wijfhepdtnochraadt.

-

-

Godszeghemaactryck/daarhemt’hert danopberlaat,

19aarGodmedezeghent/moet

goedtztjn/buntéghekif. derenstaat) FMcretdä (numéddotgeltkomttotmacht, Datderonde Godzalightaanzieleendeaanlyf. . " Prince.

--

- -

--

-

: Der Princenpersonen wordenbanelekgheert. Biehandenfmeertmaghveelbundégheißck/fommen. Tisdeghever/alopen/hn krijghtzijnbegheert. . ." TDaargi ökerrt/moethet

fte rechtdoopzartje/krommé. edt metaalmisisrepnalzoudtupt flijckkommé.

Aalmisverlostvanderdoodtenderepnigh

tvanzonden. TDuszynderzielen verloffing/desmans rijckd ommen. Tighebedtdesgheltswerdeverhoottotalienfonden. Wätzoseemen doch/datdoorgheltniet werdt gebondé Akryghtelckzijnvolleluftmietdoo denguldenfähiff“ TDushebrick betoomt/enmaghtmetrecht verkonden: Tarderonde Godzalightaan zielendeaanlijf.

Plietdanfecten/bolghtzupver leermanen wijf. MDantdie staatzofijf/Wopfchmiftuurals opreden. Maarwarnoodtistdatick langin deestemablyf UBatwilick bewmzendathetdagh isheden:

-

-

Batick hierfas? TBarghplup zitdaarbeneden?

MDantelckerlhexzeden/noch klaarderbetoonen:

'

TBather enzielverluftightmetvzeden. MBildp bpandenkrencken: rgheltkanze hoonen.

Wildm vundenheipen eertfemet gouden kroonen.

-

: zorekt gyp Walbaart Woo -/

Uzonen doctimizin

ab“,

-


-

M3

-- -

-

Benthetghelt/datikanweeldighna wenfhelloonen. . . .

aacktelorarbeit konf/enleering mietnarguldenlot iedzoöt/wiedenckt/wre '' zoertanderghenot

" -- -

DandérondéGoddErondé Sod vantraartrijck rondt? Raarbzunden/op datuwerniemandtenbespot/ RZo doet/als dcverfandigheninonsverbondt:

-

JMinthetgheltmetterherten/scheidetmetdenmondt. Bedeckuwengront.Laat dieghecnanderkennen. Bantaldientenmintelckdenpenninck t'alderfondt:

Joch willaltjdtde Duveldennickerfchennen. Zmfcheldentgheltmeeft, diedaargierighfinarennen. ieden wöecker waghenmennen/oftewifelbanck/ HpekenmeeftvanGod:daarwiltumondttocwennen. Slachtdepdettonnen:die ghependenhooghfenklanck/ Ban Bod/sie/hemel/enheitzu altjdtufanck: 4

Naarrummtmetfanck/alftgeltkoft dätoontutrekk. Dennftzu Badbuchtigh/merdickwijlterkerckenganck

-

'' daghelzer(alsgoedekerfen) misenpeken.

aarzonderling will veel vanconfientijfpzeken/ «Dockmettroofelijckfmeken/intlichtaalmis deelen. Zokrijghdptgheloof. watmaghudanontbeken? TBanmooghdn lieghen/bedzieghen/roovenenftelen. TDutznn werck/datuwoodt/omdirteheelen. .

F" gheltenjuweelen bunten blamen.

TBatzalulvaninoodtvzpen/enna wenfchmetfpelen/ Dand"cen welufttotdenanderenverzamen. Ditgomut’aartschegheluck/mjnmoeder/Amen.

Erste handeling ilijuptkomen.

-

Alde werelt.

Zeltfaam.

Mä daghenhoordeicknopt warachtigherzaken. Foebehaaghtudatburman?

Alde,

--

- Boozlististeveezen. * Zelt. MDateeinnierenkentzalhnpxnzennochlaken. Mijndaghenhoordeicknopt warachtigherzaken. , Alde, -

TDats eenfermoon.

-

-

Twelck mmnetenkanvermaken. Menenmagh gheenhertzermetplaafters s -

-

- -

-

Zelt, J

W


14

- -- -

" - - -

- - -- -

- - - - - - - - "- ***

Mijndaghenhdod'icknoptwarachtigherzakten."

Alde.

Woebchaaghtudatbuurman: Boozliftiste vzrezen.

Zeltfää

-

-

Tgaatqualijck/daarrgheltbovédueght werdtgepzezk. Blyfdp/ofwildpmeickmoetthupswezen. Alde. Ick blüfnoch. -

-

Zelta

Adieudanbuurman.Godsgheeftuntghelezen/ MBilonsduozzijnwaarhepdtbantwmfelghenezen. Keltfäamgaat binnen.

Eerte handeling. v.uptkomen. Alde werelt.

-

D

Alde.

Loghien.

-

argaathp binnen. dplomperupdezimmen/

'-

'' fpinnen:

Berfadpdat niet: hoemaghment gro

Tweeldighgheltteminnen/bovemberopdedeught: WDieziermietdat dueghtqueltenrijckdomverheight : Degoedezitvoodekerck/derijckeleeftinveucht

Z " gheneucht. Aughpdatnietenme

-

-

ught/armbloet/bljftinudzomen.

Menighverzuwmtzymwelvaartdoogonnutfehdomen. Datscenloflijckfermoentzalmpaltjdt vomen. T"gheltisd'aartsche Gold.maarickheb nietvernomen goemerlicht aan maghkomédatwaarbefighevzaaght. angteontberen/datbowen albehaaght/ .

stgrootfemifhaghen/datenighmensche ' usmocrvdozalvernomenzijnhoemens bela

Ein waarmentbejaaght/dithoudtmn noch warbelaan. Sprakeick denleeraareens/mijntwipfelwaarghedaan.

iszelfsinfadt/zepdtmen/tothem wilirkghaan. iez altmp verklaren enghordtijckdotenverfaan,

Eertehandeling. vj.uptkomen. -

-

-

Alde.

#

Aldewerelt.

Loghen.

ZF doch daariehafbermaan/homepierrecht Godgroeturmin Heere. '' S

Sod


Sodgheefugoedendagh.

LoghS.

ä" '' oubaderoptplagh? '' -.

g

#

"

MDanthetinrwpfellagh/en wasrechtsopweghen Dmmijnheertezoecken.nuquaamdpmpteghem.

. :

...“ '' ochtansishertenmoedttothetgheltgheneghen. Maarhoedatwerdtverkreghenismp verholen. “

''

Loghé

-

ghenoegh doetzou werdtbeuolen. __ -PS

Jughnzolveellverfaan hebtinomzefholen

Barrickhomzalighepdts/mooghdp-nierdolen. - Maarzultmstuzolen/ghaanop werldighepaden. Footdanzoom:ickzaluban als weltberaden. , .

"Taar inviermakelaars, diemetrijckdomverzaden - Bedzogh dieft woecker/enroof/gheweldighvandaden.., … … * , Roofiseerlijckbp Pincen (ickmanndie quaden) - - - - - - -

faatoockarmeninfaden/maartismetduchten: . . antdeftraatschemmermoetaltjdtawrtigh. vluchten.“ . .

. .“

MBoeckerisighewis/maarfchandelijckvan gheruchten, - TBieftisvepighintgros/enkryghtwelluftsvzuchten: , l.

' “' '' '''

|

-

-

'

Bremaacktritt"ondersanfäffhandenest. Albzeketupttiseer/mennoemtueenkloeck gheeft. * * ***

Bebedzieghers loos/debedrogheneengrofbrett.

- . ..

hp daareensgheweesthyleertshemvootswacht:.. " Baarhp nietdwaas/diezijnwaar wilde verachten."

TDusleert Halomon/omt"woeghente verzachten/

" - 19erftnietalterechtuaardighinüghedachten.

-

--

- - - -- -- -…- TBathpzichmetdehelftvandegalghem TBochzietmé verlaan eendwerfhotütknopf. Wikilepndtefkens ha en: diegrotelaarmenlopen. - - - Maarvoortbedro ickmeet.“ “ ---

. . . . .“

- -

TDuszinbedzoghscracht/dickgoet/datslichtomtogé. - - Doherft Rebecca Ifaacdueghdelijckbedzoghen. T: „r JahelSifara/Michol Hail:TBusblicktbooy ' Rafchziftunursvermoghen/ '' veel den" -

-

-

TBatbedzogheerlijckis nut/volldueghdelijckheden. - -

Tierszalubanbefttotrijckdomkommenleden,

--

- -

Wanthnis lifigh/hendigh/enloosvanzeden. " " " , s verdzijftder den omijnepghenbate. -- --

ckzalhennuddenghebzupckenvzoechenlate. - -en AM


- 16

- Daarbwnocheeneerbaarman/zoetbampate Hoogh gheacht/enbc.mint/ghenalamtGrooten, State. Decs3alubovenmate/rijckengroot doenfehpnen.

-

. . . . . Deswereltscadetten/zijnmecitalzincoupnen. '' zultghm bngrootchanffenkonnisvpnen TBookennisgheloof/doot'gheloof/gheltinufchpnen TBootghcltweeldeendoo weeldebwhemdtbanppnen,

Danzmdpoockrechtzaligh/als alle demnnen.

-

hierhelpickuaat völgyempachterdegozdpnen. -- * .

Tweede handeling.j.uptkomen. Bedroch, Veelbehoeven. eenvirouwe.

Bed. H.“ mit –'gen- ler, Vecl Vecl. Bed. '' laghen. –''“- fant

#“ “

zondien.

"indimar ra-one.com- pa" Bed. TBopft hptmiet waghi' net Titwildtint 1002 Wint.booz

CE

Vecl. -

-

Bed: n- er –' laghen. veel. Bed“ witz-" , ve, Bcd. “n plaghen-"# hert/ Veel, Bed:' Wert/ –'“ womden.Veel Bed: net –'n', veel.

e" lagen –'. Im Verl Veel.

Bed. OnsPedi- „_TDiehen tot

beiphenyan am "Tuberftge- Funden


-

-

alt M.

. .

"

. .

"

17 -

-

-

httre/bafaa nhemghe- hondent.. Jedoch. MBp;ffnbepin itet ' # eclbeh. '' OnA3 fondent cwereitzaloms ghebuncken/talder N3e Zmmndenonsvupcken/datzpions docnber-"“

'

F: / un

Mell

'' eelbe.

TBoeickniettcllen Croonen en Jochem dalen. h ghp 25edoch. Wijckdom werdt dooz mp verwobcn/engheTBeziel werdtoock bedroben/doo zu valfche vonden. len Int helfeh bedzoeben docdpieler erfgat ber25edoch. TBoot vcelbehoeuende grootedtevenopt falen.

'' ' ''

»

F:

'' komtupt verlbehoevens nOOt Beelbe. Ick kentunoch/ghpzijtmijn beftespeelghe antvalfehends ghewin/moetmenvoo2mpbe- talen Bedoch. Ghp kondtuwenzin welmerferlyck ver Ghp daghet Pcelbe. den fchoot. nghp vult verween /dtenopt Arghliftighe

g“

--- - - - -

-

- -- --

-

-

-

d

25edach. Ghezellebanboofhepdt/waarwoondp/bp

bzom Es

Beeibe. Die bauperdoch uloofhepdt/datterhennagh'n" floots 23edoch. ' uhologhteren/mietvande walin Beeibe iöarmoghühoomarmorn, derendarmeruupt laut 2Bedzoch. Ghecngoedemannenzullenzich uwerbe lienhäontutebannennaardestadtvan 'nen. Prelbe. CD waartghp ganmijnghezclle/ickrepfder

-

Shermarnocks ghegucie/zoubponsver- Patent Ghp condtclckplupfteren/D bedzieghlijck ko 25edoch. Lacht laatmmlupfteren hmzalhaafbunten NET, Ickmagh hemhofen/dus wiltnietmeeropen- h

-

-

-

Äuaamthemte vornehmzoud veemdclickmi-" Jahcelbanonsfchenden eneldersghaan

b

ZDenmoethemiooonsbenden/gheenfinsver-'n' Beelbe. Unwillenhem wieghen/alsgheefendie - waren 25edoch. Ickzalhemd.oenbedzieghen in allezin Neeeibc. Shp kondt dooz '' t"goermerencnbe Hus wiltbinnenblieghen//mp dochtzp. daar -

Tweede handeling. ijuptkomen. Aldewerelt. Hooghestaat. Veelbehoeven. - NEIdebwe,

warblnderlebenzalick.nubepoeven zuwekenuniffe/mjn bzundt

gaben


18 JTAaarudochtersghezelfchap dort mp bedzoeven. … - Jooghdm dannerghens vonsnzonderberelbchoeven 5Noetdiedispensierjijnditdoctimpweervzrzen. «Irgte MBaar grootefaat wolont moetbeelbehoeben wezen.

faat,

Ift gheenghemeenzegghen/d'eerkof veritchouwen“ Maacktgheenfwarígheydt bedoch kantalghenezen. TDie voedt veel behoeven/doo lift volontrouwen.

-

ITMaghbehoefteenpint bedochzalfoopen bzouwen.

. . .

““ watfchaatgroorbchoef/dazrbedochowerbloedich wint

TDeeszalaltfeld puen dieszuldpaanfthouwen 1äijckdomenwerde.wanthipslichtenpoedighvint.“

-

Ghp zultmp noch dancké (dteghphsoghmoedigh-mint) “

Alsick unieuwe pompenkofenzalleeren

-

- Enbehoeftvergroot dietighoedtonbehoedighlindt " " Das pyonck leckerhepdt/endebovenallemant'eeren.“ Meldewe. Zoud'ick doorghewinveelbehoevensbegheren Srotest.

Zoudp mietbedochzaltuhoopeljckwinnen

Beelbehoeftuntgheven/enickfaatvermeeren. TBanzaltuzcifverdieten./methertenzinnen/

- -

JPemandtbouenuin grooterpachtreikinnen.

-

„r B zallufenthoogherfpghen vorghenlate. - - -- -

-

-- -

' doeden läoopmandeseeldomspompbeminnen/ "eelman desridders den Ridderbaroenenfate

-

".

. -

TBe Baroen will Braafzijn/decs zertooght"zynderbate/

… TBaarnagaatmédekroonbootst'ltexzerdölverbepden/ *

TBandenkenzersghcbieden: hceft ditoockmate Akooptdan bzplanden/hcruen/enheerlicktheden/

- -

Plantboomgaardenlufthoven d'ooghentewcpden.“ Timmerthupzenheerijck/naffhertfenbehaghen/

Enfelrunecrofghpnemmermeerzoudtfchepden.

-

' zanghers/hoeré/enzotsdie ukrappoendzaghen. teect bzrect/tupfeh/rumfcht/wiitoockvlieghéenjagé.

-

Bolght wstzertfen wenfehdanzuldp.zaligh leben. " Aldewt. Ghpmaactmnmluftigth/dat freich gans daghen/

"

Mpontbeerktniet/ommntotyzeughdenfegheven" TDandekennifevanudochterverheben. - Envan Bedoch diemptgheltzal doenaankleuen.

Grateft,

TBats alrecht/dic verdtuwe

'

E " Wierismyndochter zu komtonsrechtsbeneven/ Ikomtherwaartskindt. . . . . . . . . -- -

- -

(Tweg

- - -

…: . . a...

. . . ... --

. .

. - - - - - -- - - --


19

Tweede handeling. ij.uptkomen. Veelbehoeven. Grote staat. Aldewerelt. Atghelieftubader

Peelbeh.

-

Bitzau herumeesterzinfaveldader

- Srotest.

25p wuenghn verhuurtzitzijnhupsoptchouven:

TDaarafickugsterfparkomdestizidtofwarfpader/ , MBilthemt"profijt wsdiensts cenwepnighontfouwen."

Gaarnebader/Godbehoedcuvscz rouwen WBaarde heere. - - Soedendaghdochter 3jtgyp die ment

Beche, -

-

Aldewe.

'' zit: maghier betromwen/ TDatghpzonutzultzijn/als uvadermpzept Shpzulietgroterbindendoomijn är

TBiebpmw

--

-

- PBeelbe,

5Mijnvadermaghnunmeterrenpipzennoch laken. Sipzult häaftzelfsmp loven mitverzochtbefehzept.

-- -

-

- -- -

-

Legt man danuwercken dienf/watkondp maken …. Meldewe. MBaartoezuldmmv nutzijn inmpnezaken: -Klcrooy of Heer/datick uredengabzeken/

- Grote f.

Shipzultnutfämen/zondernum/welvostraken. TDusgack theps/minus noch nietalghebleken te

#

-

-

WBatdaaralghebzeckis. TBit dient bestdozzkeken/ Zo werdtuhzuwsbovcnalfraap uptgefreken/ Belieft umrer Zoeckt mijneer. JKetzulckctreken/

-- -

-

- - -

-

-

-

Aldewe. -

TBatmerowertghantschelandt vanuzalfpeken.

-

Tweedehandeling. iiijuptkomen.“ Veelbehoeven.

-

Alde werelt.

G ' naarmijndoen/entmuthiertevoren.

Beelbe.

Wildwarntvoort jeere?ntuzalonsnicmanditfoxen. .

„ Datkandplaatholen toomtudienstmanierich. Idee.

Sheich Herrvanfähanleihefpaartreiheitgierich Peter TBootbegherenhierich/niemandttcbckenhecf/

Dieszpakidtghchaat/veracht,verwopenfineef/ Bandatterief:3odocückrechtsdaarteghen ---

" -

- - - -

-

- -- - -

- - -- -

“25 j

TBooz


MO

Boozmildeteringdatelekinalleweghen, F" üsgheneghen/totmijnsmerfers aardighepbe. Ickdoetbolckwonderen doopzachtshavaardighendt TBiedammcreerwaardighepdt/mijnmeeferspannen.

#

anghelmetgiften wertmethoeckaastefppzen

"Welcktothooghepddoetryzé zijndatquaapranckens MBielhooghtcertheeft vcelghennetersdichemdancken Batfchantmaghhemkranckédiehupshoudtrijclick.

Diebontenznd"daaghteerthemelckmietghclpkelijck

Dockfehlintbljckelück datfchenckisfate berpachtigh. Schenctmêmetmachtmachtigëmi werdooc machtich. TBiriszowarachtighdattetkinderenverfaan: Bewiftmét genieblijckt/tismoeptete vergeefs gedaan. Bits willick boozderghaan/cmkomenop doozbaar. -

'' uinmpongheloofijckenzwaar. MULTROI:

Zaldewe. Bintmenoockpetnuttersonderf'menschenghoedene Jaat boowaar datkanicknictbebloeden Becl TBandathemdoerfpoedenomberertezpne? -

, IBatherghocdtmeertengheeftdemmaneenfehpne „ Weeldighzonderppne.debeftezijnvanallen Mitbewe, Toontghptzulerte kommen,wer ' teiktallen/ Bhpzulemp bevallen bewift datvlitelijck.

Beelbe. THebefenmenschist merft volck ' Daarelckhiertjdttelijck meeftooboos afgheniet

Achtghpzillckeenoockdenbestenmenscheniet: Diepghelijekhupebiedtenniemandtbefwaart? Aldebwe. Jack introuwen . . Deelbe Juickbpubcnghepaart Whelbickuzulerbanaardt/temakeneghepaft.

Albewe.“ Zou dat Peeibehoevendoren liefder dtmen)baft Wissingherighvooxecughafdecs derftomtefchencken. Sparenkan denarmenmildelijck bedencken: JUVaar Declbehocvenskreneke/nierdankommerbzoue

Deelbe. " Windoctemnergwcliebermhertighonderhout AI debwe,

Pecibe.

TDenhongherspyftendecktdckoudtvandearmenbloot. Ja. -

TDieecmeerlijckghezinde/datupthonghersnoodt/ Zoumoctengaanombrodt/werckenloonbetonghen: Daarduerzahlenden wirunen enteerenmoghen/

Zonderlotfenofboghen/net dueghdrencerem: . . Alsdiedenbedclifchouwendehuerzelfsghemeren" -

-

--

--

.

TBooz


21

TBoozarbeptshantieren:is ditmietbeterdaadt TDantnochis denbedeltevorden Zeker Iaat/

..“ : Aldewe.

-

MDantdurverhoedtmetraadt/datterminbedcien/ KLAerlieren/merzackpppen/ofmetvcdelen.

-

TDuskanickveredclen/enmetdoeghtbedoubwelt.

Beebe,

TBsozmpzuldp beeivolorindenarbepdthouwen: TDieandersbroodtbiddenzouwen/alsarmezzppers. Ickgenerprintfimpders/fchilders,3anghcrs/empppers/ TDpamanttippers/booydnterwerckers/juweeliers/ Beeldefnpdcrs/verwers/goutfmeden/entapeffers/

Banaptekers/enkrupenters werdticknicrghelaackt. TBocicrnierdatméquiaartfpc/taarling/enballémaact?

JMaaralwaarickbcfpaact/met dupzentkloeckctongert Metdupzent kelendaardumzentfemmenduerdgongen

Lupdtenonbedwonghen/alfmen vanStentorgelsoft/ TBievpfighmannémetzpnderfemmenheeftverdooft/ Ick waareerafghelooft/danieralmochtverhalen/ TBieckhouwerckendcen dieickdoebetalen.

-

TBeesmochtenteenemalen watandersbeginnen. WBat-

-

-

Bilder, - Deelbe.

-

Aldewe.

Ploeghen/zapcn/mapen/napen/weben/fpinnen/

Omdenkoftewunnenmetootbaarlpkewercken: Als wpoockinfinits backersenfchoémakers.mercken/ Leeckenenklercken behoevenaldirnootejck.

KMetoozlofmerfer/ghp doolt hiergrootcljck. Twaarelckendoodtiteljck/pleechdemenalleene TBenmoodruftigeambachten einandersgheene. TDceszijnflechtenghemene/zondereerofjonfe.

-

Beelbe,

-

Elckmanzouderbijfofzesleeren.tisghecnitonfe. Batmenzulerbegonfe/wiezoutanderbezoeben?

-

WBatwaarmeerte wenfchen?

Aldebwe,

Watmochtmeerbedzoeben? Riemantzourijckdompoeven nochdieverwerben.

Beelbe,

MBatnoemdprijckdom? JPietdatluftighlistederben/

Aldebwe,

Beelbe.

Overbloerterben/dooz tghebzupckbanghelt enfhat. AElde Urve, Tot desrijedomisklepinbehoevent'naafepadt. TDickrightwellwat/maar doethetgebzupick ontberen. Beclbe.

verbierwünfte

Zpraaptensc

verteren. haapt/maar Fä rijedömaacrarmvämoet, Ferdts untgoed/ istenwill -

--

- - -- -- - -

-

- --

-

-

,

*

* süß

WKerze


e

22.

--

-

-

-

-

- -

- - - - --- - - - - - - - - - - - - - -

Rechtalseenniere doetmagherzündendrsimtbet. Datbaat doch rijedom/alsghmilzclfs rgebzupickbelet. MBaaromfeldteickzönneteiliftighevurkeit " 52a derjckdom/danom die weelSighteghebzupicken Dicrghcebt danwiibelupckentgeltin Kisten bewaart Bietigheendathpheeftontbeertärft./midt emfpaart DAltjdtzoeckt/wintberghaärt./cnheletinpotten:

Dittmenzotterzots dandcz verzottezotten . . . Dockmostlieftvermetten jahrelverlornzijn. .- Elckzoudeheimzelfs niemandteenander gebotenzijn. MDatzauderte votenzijn wiezouanderenbilat/doen? Diezoutotens anders behilpraadtofSaadtspocn? Machtmémeerderquaadtbaden/danlieferteverdopven? Baarzotdevitschapgemesfchap/enmiltgendbyven?

Zlson pghlight bei minfenenSemester" zuerzelfs allesliefengyelyck wildebeften/

. .

Inwoudenenfresten Haarelckhenzelfsaankleeft? " Bintmenoorkildtaantliehaamdatzieh3evenleeft -

- - -- - - -

Ofghenierden köstizijndrucht/dedierenthaarbzoetfel?

-

-

-

Ren/clickdenitz fest engheeft zijnimaäfte lädtvoetfel

. . Sieerzinsmaartisten verzoerfel/opfmenschenbis " FDraarbetreibt gemoach allenoadtruftdatsgewis , Hetwatergheeftvis delagheathemenreghendicht . . .“ Tonne Flane enferren fehpnenlicht " " - - -- -Booz wiensgezichtboothuereonsdienenzm pmurijck -

Ziet dusis hennzeiventelebenhelonmatumurijck/

-

-

–,

Enickfagheturlijck devercltdienfibaarinfaden Maarbovendeessebooz./fchutiekzesrveelguaden .

Wattza eenboerkan verzaden/vizfighgezünden Belckcen wevergheriftmet wollenendlinden/ «Fenchoenmakersdnerwinden/kanzealfehoepen/

-

--

Maarmetzulienzich dieneghenenveertighmoepen? Hoe;ullendiegrossen:"Watzalhaardach vgeden? - .

…, … Lullen dieledighghaanenbedelaarsboeden? … Ofzullenzu fpoedentotstellenenmooden?

-

-

-

- *TZ, dennerftenhoop/wtezaldieeszu den enmooden

- 25ündenmetkonden/verdoemencnhanghen: Straftmeszeniert wiezalmervzedenontfangen -

Devzucht entzoetverlanghennanzünnerung he TDusquandoözunobzufighchanteringbe

'

TBewercltin verheringhe/in Piemoth allenen lene rollen/OberaarS -

-

---

. -

.. -

", ---

-TDat


23

Baticrmietmerhertenzin/daartrghensghingppnen Jazpmoft verghaan/verderben/enverdwpinen

- - -

-

Zondermijnmedergnenendienf haverlyck

''

-zietdandatickjonfigh maack/machtighenleertjck

"

mintmp begheerlijck/doozminnureinzedigheydt : “ IMetalleonbzedighepdt/diedaar uptontspinghen O

ck depled'armelwinnoodtruft/enverdpf ledighepdt - - - -

koppeldemenschendeur wildaadtonderlinghen F"buntschap '' veedzameplactijcke. Benick dannfereertjrkennutintaardtfcherycke:

Ghphebtghelpkcalscheentemperertonmoghelyck. Adebwe. T"bewijsverfalick/hetdochtempronberogheljck. TBusplaysick uyoghclyck//omunut/entale. JMaarwijftmp nu waaricku25choeftchaie. -

.

-- -

-

Daarlepthetaltemale/datmnmagynopen. TDats gheenzwarighepdtzbedzogy.3atrons bp hopen/ Beelbe. Booz koopeinenverkoopenghenoegh befpozen. -

-

Bulcke middellluftmnnuoockweleensteholen.

Aldcue,

Damitdiezoeghenverfozen/noch aimijnghenuecht. MBildp darick hemthaalmeefter/op datgbpmuecht Phertetotvzurecht/volkomeljckwennen?

19erbe. -

-

Blijfghpickzalweleen anderomhemzennen.

Alldie ve,

Bezoud hemnietkennen/alwaartoockdat ickzepde Deelbe.

Baarhpwoomt wantickdëweghtothémeeftberepide/ Ickbentdie themaltydtbpmynmeeferslepde/ TDustiftbeftdatickghameefer/ickkenzijnwepde.

-

Shaardantenzegebat ickhem hierverbepde. - -- - - - -- -

- - - - - --

Aldebwe,

-

Tweede handeling. v.uptkomen. Aldewerelt. Bedr e 1. - –

“nde verlbehoevenvind

Hä ' “ Belieftumjnsheeres -

25edpoch, - -

Ja25edochkommthier quant.

Alde ve,

Wowerbehoefick/dooz Verlbehoefsen Szotestaat - TBatzynmutweemijnalderbeftebemunden Dieueerfinnpnendienfhulpenverbinden.“

- -

Baermpnudienft/toontuabelhemdtenverstandt

-

IBatbelieft umresterggebietmaar/ickwertraadt. 25edach. 25 tig

Wäondpa


24

komdp ghettiwinnen zoheprimmaanrückebaat.

Aldewe.

-

25edoch. Ghemoegh heerghenorghickwingheltbowédemaar. Enkanthendighüfttigh enfpoedigh bekloecken . . .“ Bouenncmandtopter arden --Aldeve. Zegtinwatwpzens -

-

-

-

26edoch. Gäarne maarghn moet/eerderedenbooyderghaat Gen3.aackverstaan'" Aldebwe.

IBelck:

-

:

,

"h Swereits „enorgheefrick Delaat (bloechens wijfhepdr/alsdivwaafhepdt boozGold/hoozent

"nämaar warmen

Aldewe,

-

met dees deupzen

Diehootmenterwereitden kandighfeppzen? Aidewe.„Dieheimzelfstaaten Chrift Voighteten Paradpzen : , Biedenkrupfweghbewanderten Ferien en/ Diedueghdtmintflutalteten ferftom wetteleuen . . Summa diehonghertnaardeihen hefppzen. - zoch. Ghm speectrecht wantdeesinlofwaard hepd-rpzen

25edoch.

-

-

Reneerzulcke alsdurghdamewnemen chen.

-

Haarzegen zoudtghn zulerboot wirfhevdaankleben: -

Zellfgheyrekteipdenentzünander entthemen“ Bellutteblieden ominverdienteilnehmen" . . . " Gerte blieden enminnenfmaathepdtfchandelijcks Soheluckonloopen/omtegh Poetteberpachten Jerner diesgheijerbyhenhundenbedienen ---- -

-

-

"eine „Fridheblich zulerdépilsvädwafhepdtoogescheut. ... -

'“

23jedoch. „Sghpfpeer Can » - - - - - - - .- .- . - . . . . IBiezouzulckoo ideell /bptghemeenvolckverwachten

-

i

' dannuetaiwys die Evolkyoozwissachten." -

Xp

2ldewe.

Seen/maarzot.

". . . " ... :

25edoch. _Zoberfaanukloeckeghedachten

PartnereltschewisheimdiendwaafhepdtvgogSod/is. Aldewe, Ja/hoewellick (waartheen wil) noch qualijckrame. 25edoch.

-

erbienromanaadtgeruchtminsmaästeverachte. Apdatginin valfehandeltvolcknuerzaudtlachten. -

-

Ennormenzulckwjs/dieinderwaarheydtot ist IBaarhemdthetenzpiloghen/eerwaar dtblame/.“ Enrechtvaardighendt valfehydtmeternfmodefano. - Zo. hcetick me Bedzogh meteenverke-rdename:

Phoewclickvon altrouben/voigherechtighepdt: Emmaackmünmeefersrjckeindueghdienleeren. . . .

nennen, .

TBisickimp dien -

. ."

-

- -

-


25

-

REpnoemden Chriftenverlepder/Goodszoonerrzame. Zoud' ick mp danbelghen: dat waareenflechtigheydt. TBusfostunictaanmijnnaan/wildptgoedt vermerk.

Ickbenzokuntsmuet datickmp daaraanzoukeeren. All debwe, JLaarwiltmpt verkrpghenvanveelinkomftenleeren. Zegteerstmerfer wäthoudp vanrechtwaardighepdt Alldie Bedach. TBatterafghetupght Hant Jand'Evangelift/ Ug, TBatsdat Södde wereltfraffenzallenvorneren/ Omderechtvaardighepdtvalfeh/diezy doctleeren. Odatseenwpzeantwoodt volwaardighemdt.

-

. 25edoch.

Zegtboothebdp ducghdtliewer ofgheltindekif? Schiitdueghtalftgeltkoft/opfgelthcb ickoptgegift. Aldewe. Wiryghiek dat ick achtsnietlofmp de durghdtalmuft. Tºgheltzietmenghevoeltmé/enghebzupcktmenluftigh:

Alsniemandtzyniepghenzielekent verstaatoftaft.

Ickfwijgh van kyfvoltwift: Embar. Die verboghenGad/daarnoptmenschafwift: MBiens naspozent"hertquelt/mettwipfelonrufligh. Bplomeefter ghp hebtueerftccafusvaft. 25edoch, *-

TBatsverachtinghe Gods/maarhoeghptwerctofblaft/

' dueght.tcdecképaft. t

Schictdatghmzulermet

TBat wectick al wel/ick he

oock op mpnendupm:

<T"wclipzekendeghclthewettmpfjmonderweizen. MAmghchzeecktluttel/nuuopzetmeerten waft/ doenzo deleeraargrootghchiedtenbelaft. Diemepndp? -

--

z“ ' ''beet ä h

25edoch. -

Alde we,

-

ynjongherszyn wceldligh/machtighenghepgezen. TBienhebickalzelfseenlefelholzenlczen. Zijn wetis licht/luftighenfhertfen ghenezen.

Aldewe.

25edoch.

Aldewe. -

TBoozhem hurdicku/omverlichtendefmertenmjn/ TBusghaat voot. -

-

Ickzal,maarzietdat ghy daar wclop let/

2Bedzoch,

WBantickwileenfecreetzegghen:voghdptnadezen Ghp zulegheltenguldenswinuten50nderbezen. . . . . Eerft hierletop/moetghp dubbeltbanhertenzijn. Bischtvootsaltjdtnaepghenbaat/mer valfchepds.net/ Totalemansfchade.houdtvoorwaartfeieck noch wet. Hchout bedzieghlijckghewinne alwaartoockmet WDsbzoedersverliesenmetclerbederfemiffe.

'

-

MDantghpenzultväeens anderszeermiethincken. (bert/ IBildp/glp-meggythenWeg -

---

ung k: ts U ancks


26

Danckvaneensandersgord/datstenloflijcktrompet. Biemaackteenmildenaam/dereerenerfeniffe. . … … Aanghaandcvaischend/minboerklocckintbedinckenv“ TBiezaluzinabelheydtghaarnetoedzincken: Enzymkoiftintmetenweghen/entellenschincken: .

-

--

-

TDatgypsintontfangghcbzupcktvolenovervloedigt:

JRaarintleveren wantekotentelichte.

-

F" choonfcbzoodtoptvensterdoen blicken. . . . . Twebbinnen buntenbeftrollent grofdiepinzincken:

Enuteonen dateenaamzichtfchoon/fierenmoedugh/ , ITBeieéfchurft aargatverkooptvan Sant Jobs nichte. - Efkoenvunfigh:metbererbeterthptflirhte: TBekospghaarmaatmunster/ghoedtintghezichte/

Hebdp gnadewijnhouvenisijnhanteringhe

-

JWengietzeindebeft/voots indonckébuperbedoben. Ifläßenonghekrompen/gatigh/endichte: --- - Bestiertdenbenauden/voozmeerdcrgheitsghewicht/ . . . …SBp watdaghs./woeckerist vekvan alleneringhe. -

"' - In leertmefwecmondenspiekenenlifighhobelt/ Bockbelovencnhouwen(totubeloven)

-

-

Inuzelfskistengheftluttelombeelteroben/ Aldeeswonderlokedinghenupthemfpzupten

-

TDienopt manomghoedttewinnenen befweken“ - * * Dockmennedigheit valfehboeckhcudé/nochdaarbobé Dalschehantschriften tupghenvollvaifhepdtbefoven/ Dmkoopingheberrechteren duerguldendupten/ TDierjckelijrkuptvalfehepdtsoozbaarhpkebeken JNetsbervloet bieten froomenendeleken. Diezoudetalteenemaleuptmoghenfpacken?

Datzp vanvalfehepdtgheroertmetlicht bewerpen/ Alseenfehilderbotfertmetkolenofmetkrpen/

. . WBantzoud'icralzeggyentghebuurde veelweken/ - Footnumwanenghebaatdie is on tigheblieken. TDiekantvernuftlifighenfubtylverfcherpen. Palfchepdtmagh verpen/maardezedoetbedpen. MDantvalfehendtdientenghenbatetallentwen. JEindt/völghtzoerkt/en diedanaanallenznien, hiermoetghn hemdighenlooljckom handelen “ -

'

TBitsinwelkopenendierverkopengheleghen

' fropt ' bocbernen

Danafachzozaludennuttenkoopverblpen : " Bortanderenluttelbieden endangyaan ---- -

-

". .. -

Webdp

-- -

-


ebdpoockzulckewaar kooptdiezelfstwelfboonegen anghehuurdevzeemden/datghoedtpapft dantedegen, Datghnkopen wiltiaackt:fchelten verachtdaarteghen Akloecke kooplupzoeckenoockmeef benaudelupden .

TBiefelkienz dekicleafmetghereedtghelt

-

-

Hlocktoockmetdégroten/klepnvfkenstallen weghen/ Achtde werelternroofplucktengryptzorovers plegen/

ä

- --

Fährreed'em"meghewelt : . Eickehandtzpalseenmefälackoptnemenverneit/ . .

'aan

chroëtnict defhaamfhofis d'eenzpdegefelt ckzaluaamzichtaande wolleghaan verwen/ " . Elekis eendiefünzijnnering dathljctheelnaackt/ (telt/

Hchaaptvzp/alwaarrväÖsdsoutalar/op d;ghimaar JUAepndp dateien gefolenkroon mindananderengeldt? " Gheftolenbroodt finaacktbeterdan betaaldeterwen. - -

Bietoockdattuniemandtsverdietterhertenenraackt MDatfchaad'upemantsarmoedie urpkermaackt? - - MDatler ueensanders leetdaarghp vuechtuptfchaack Alfthemtverbetert/wathindertdenrocktefhennen Themtisnaaft befteengoet vundtdanzeifbedzeten/ MBienmagh hpmutzindie voohemzelfsmieten waast? Ikoopflaa ertunghcn/zomologhdpaftufmaackt Benkoop lochenen/verzakenenontkennen/ -

-

--

doetolock weildievelegheltsopvoo koop befeedt - " aarmetmenden hupfman/oock landten lupdenect/ . Valletbaartbljftkoop/ofis hemden handeleet/ . . ." Men vinthaafeenJan váDamdieismenighvuldigh. Bootsaantrechten pleichten/enappelleren. … " TBit wint ' gheenvalische nighenenvergheet. Webdp cockal - - -

'

Enzpdyteffens beglgrotefommenfhuldigh/

. . .“

3Määctbanckeroekrüpmt/wjet/vluchtom weertekeriy Biedtd’achtfepenning/menzalnaumerbegheren: Dits wieguintqueltunietmetteronleeren/

-

Verftnieemenvindtmaareenfehandedatsniethebbi. Diezuldplichtbletchtighmetterbluchtontbluchten/

.

Finaghtschande ihn dat debefedeslandts hantieren Ghcooftmp hebbeniseerfehand"ist ontberen/ - Ditzaluzeealtydtdoenvloepenzonderebben/ Hommaalsghpryckzijt/wiltvoor gheenfehandemeer . Maactbanmonopolienvägantfebzuchten/ - --,

“,


28

Mupt kooptheelewaren/berachtdesbollergheritchten. Derkrijghtdoofchenckalleentemoghenberkopen 2Llumn/meede/kozen/zoutendierghelpken/

Tzaluberblpen/entheciclandtdoenzuchten/ Talelckmanverderben/envullendooz kluchten Dkistenmetgoudentenzilverenhoopen. TBitzalmindienfzijn/mctzolabelepactycken/ TBatelckerljerverarmenuzaldoenrijcken.

-

noaarlückdatinmiddelendicootbaarijckblicken. Thertewëschtochmochtickdebzuchtêterfont/mapé. Roptvantickbeghcripkerluftin.mpnezinnen/ JMaarwaarnatoeven wpwatfaan wphierenkjcken/

Laatomsdezaackfpoede/watthcptdustefaanpzijcké Hier ullenons ghcF bzaenhoenders,indemondt waapen. 25edoch. " ghpbootheenmeefter/ickzalu welvinnen/

'

-

chicktuoprepsaumdenhandelte beginnen. Jek volghterfont/metvalchepdtquaadtombekinnen Enwillenutfamenza veelghoedtsdoen winnen Midewe.

TPatt ghp ons bovenialzulteeren ein beminumen.. TDoetzo bedzogh volghtterstontickgavoo binnen.

-

Tweede handeling. vj. uptkomen. Veelbehoevé.uptdegardpněkpkéde. Bedroch. Achhach haan/ 25ed. Whierklappaap/ Hä fraap/ 25ed. Tgingbeyendelijck. Peet. Onsfenjn/ Bed. Zoet intfähijn. ADeel. Beel.

Tel. Speptzichfün/ 25ed. Inbeelwinckelen.

Bec. Basierend aan 23ed. TGiehpfpaan Beel. Metonghenaam 25ed. Boetcliendelick. Lee Bachhach haap/ 25ed. Hierklappaam/ . er. TDatwasfraap/ 25ed. Tºghingbehendcljck. er. Ickbelaap/ * 25ed. Maarickpaap et. Alsickzaam Beel. Zulcke wijn

25ed. TBuckinwendelijck. 2äcd. Strengalsbijn

Peel Stropthaarpijn 25ed. TBoomerchenschinckelt. Deel. Hachhach haap/ 25ed.

'

paan/ .

dee. TDat wasfraan/ 25ed. ' ehendcljck. Beel. Dnsfenin Bedy. Toctint' -

Peel. ÄÖpzeptzichfün 25ed.In

„ch


-

alcketrijn/ ''Bedy. '' bellenrinckelett

Peel. Balsch Comijn/ Bec.

-

Zomoghenwp danfen/fppinghen/enhinckelen.

Foerenbachrickdienarmendwaasterfinoevel. " Phoenetdecktickzijnho oftmeternnarrenkoevel. MBpzijnzekertweeaartighefcheminckelen/ Fichtelbertelletmp doch/hoehebdp ghewaren? Gaarne.maarzuldp mp udocnoock verklaren? Trouvenja. dant'les/daticktintberkrpghsn//las/ -

-

-

-

Prebe,

25edoch.

Berkhe. -

'

Ickpecsmpzelfs. Bhp lachte deghoede waren.

25edoch.

Beelbe. -

-

-

25edoch.

- --

Ickmaacktehembzoetdatpaerdéfrontbpghé/was. Deelhe,

KTMingrootopghewälderd'henbegheerljckzwingeras. . Eerfloofdickhemdoomilthepdteerthcktevermaren. Baarnadooz bcclghenieters allemansjonfte. Bock machtdoomijns vadersrummteren optronfe/

Zonderdatde Jarmercktet'bedzogh/mjnderfplaken/ JMaghd’eerloospemandteeren/ofhptalbegonfe? TDzmeeftchoopiseerloos inallezaken/

25edoch

Phoezoufvollerlof/d'oneerbaarmenscheerlijck makens Eenblind"zoud'eerrechtleeden/doozernighekonfe/

JAMAaardaarteghensonteerthetlofvand'oneerhyken/

Wantghclickpziftencertzinsgheljckbegheerlpken/ TBiesdeboedefvoleriere/altijdtschandelyckacht. Zogingtoockmetelexjonft,diedachthem heerlpken/ Beeihe. SMémintzingheltdatelck(alsroof)bpandclijck/wacht JMaarhemniet/3o de JAaronwertändelijckdacht/ TBieomfpactbzundt werdt/wijcktinonpoetdeerlmken/

MDatboofpoet verzaamt fcheptteghensportmet verdict Bockverfont Diogeneswel(maardezegheckmiet) TDatheteenelendigh dingis alder dinghen/ Alhadpemandtaldatterisonderzinghebiet/

EnkontdewereitalsAlexanderronderbringhen/ Jianhnznnequadeluftenmietbedwinghen/ NBantdieismachtigh/dtenswille ' ghefchict/ TBieralvolbenghenmaghdatzijn wilispoghende/

Diedanzorghinrt vermerwoeghenisboghende/ Ennochtansaltijt natfekerghenoeghenpoort/

-

Blicktdeesnietveelmeeronmachtighdanimoghende.

Alditgeloofdcdedwaaslicht/doe gingickvoort (woot Cattenoozbooz.daartalnajaaght/maar doe was

- - --

-

-- - - - --


30

- - - -

-

Zowelnietighchaot/diesickdaaralbetaoghende … ,, Bliftenghebzupickte met wonderipkekluchten. Ickbeweesdatlicfd'enbundtschapmofenbluchten terwereltdaarzpalrobenenmoodenzouwen/ . Boedeicrniertalmetmijnoozbaarhpkevzuchten. Azedoch. _ Ogrofbernuft/ziethput contrarienietzouwen?" lieftenbztuntfchap/omt"hebbéomthou Enverdzijftdiezortegemeinschapmrtontuchté (weny -

-

-

TBoozudiemeerbegherendsetdant weirecht/is

Einmaacktdatdenaardtbodemvolkjfenghevecht//is 3Maarhoeghingt. boot. MBeelbe,

-

-

ghingmy doenhoagheltjckpanzen/ Naarlhem befwaard"ghelts winnzohn noch leicht/is -

IckfpackvanBedochsowervloedigheexpzen/

-

TPiezoud'hem haaf metrnkeinkomstenfprozen/ Wantdateienabe/lifighenfhalckknecht ist Dmepnirknecf/wamtickubootfraexqtamhalen ." TBaarhcbdpr'myn wiltimpuwennoockvertalen. -

2sedoch. Ihpontfinckmy bundelijck/alsickhemklupferde, """ Netvalfchemdtsboepens zünderzielenqualen/

- - -

-

Icklerrd"hemmtinlift daar hpnaarfighnalupferde/ Tschecenfowertekonf/wätzijnverfantverditpferde, Peelbe. Btiethp hemnietaanufhandelpkegalen? Alanu leenkeghebacken? 25edoch. Lienenihm nicht/daarbzupckteick mymoudetreken/ Deeibe. … NDelckvanallen . " -

''

23edoch.

TBaarnedeick den JPicker

ä

-

- Flurrwaffreenverweopdevleckengheftrcken/ Theutelthemalzrer wel/T wasenckelleckerding Jrkverschoondemijn naâ/Sod wcetyoetdengheck ver Beelbe. ** Hote gingdattewercke? ging. 25edoch. chriftturwasmijn beken/ - - -

--

Daarmegingickhemvalscheljrk betonen Datalles andersfähijnthy wereltfchepersonen

-

Tantby God waarlyckis inrechteraardighepdt. - TDus.noemutmenmp TSedochofuckpemandtzouhonen“ Dalfehlenontrouen was(zzyd'ick)derechtvaardighepdt

Deelbe.

Zomen Chrifttoprechrlaferdemetonwaardigheydt. Darghefchalck/hoekondtghpuboofhepdtverschon Tomrechtwerdtden Lepdtfman vanverlpdersverleps der ghenaamt/

-

-

aarterrichtzitt ghn pbzomenvoo bedzoch befaamt

Datzpdpoock/alwillenu diebedzoghen/3ün Booz

-


31

- -

- - - - Poogheen bediegherhondentwelckmerrecht betaant Zobedzieghljck bedzieghtghn, dieindieloghen/zjn. 28edoch. Tkomthemnochaltenbesten -

-

Beelbe. - TDatzaldanmoghenzijn -

-- -- -

-

Zohaaf vuppen watertecndzachtigh verzaamt. Bedoch. Als daartweezondaghenin eenwekte Komen. - - - Beelbe. Als derzonnenfähijnindeheiwerdtvernommen. 25edoch. T'beginis emmersfchoon. -

Batmaackteengoedt behagheny

Beelie 25edzach.

.

. .

B “ "epnd"zalhem nietvzomen/

*. . . . ."

Datmotjammerljck alledenlaft nochdaghen/ hp meenthiertelementeneeuwighendaggen. Beelbe. " goezalhem ' intftervenvanden TDupveldoment/ TBoozu beciliou 25edoch. Beclouenenluttelgheven TDoetdend waas invluchtighervzuechdenfineven. Merclbe. Tiseenborghezel/wiensoodeelflechten kramrkis. 25edoch, Mijn ' heeft hp vaft/tfehlintmet wigghéinne -

-

Ein Newen.

-

-

-

-

mchsd

Ihpomthout welals dereden bangheits

-

Beelbe. - Tiseeniezel dieovertwee zwdenmanck/is/ . .

."

' hmgheen ä'' AM p: Komut upt useeplo mpaart/tc.

4

25ebzoch. Seen.

f

Beelbe. Bedoch.

Ban waardan: - - -- - - Witomt aan mijnder 3pen. : . Flupfert.

Beeibe.

Datswaarljckwaar/hp werdthoeouderhoezotter/

''

. -- WPaar haaldpital?

25edoch.

- --

-

- -

-- - - -

-

-

Baar haaltdefpint allentpen - „. . - - -

. . . . .. - Zyngarten: . . . . . . . .“ -- - - Beeibe. MBthemzclfs. eenspot ter - - -zeisch. “Ick benoock tipt mmzelfs -

-

--

. . . “ Bandezen IB/hp werdtnochalledaaghbotter. "Beelbe. Zodienthpop bot. 25edhöch. TDatsdaarlaationshemberblpen/

Ich moetdochmuzincoo

“ g“ einen C.

"

,

erftbinnen//ga epd doch an .» . .. . .

Beeibe. Bolghtdan. 23jedoch. " Toudpubovenmp achten?

- -

- --

Beeibe. | MDatwaardmzonderminghpmochtaant spinnélaam/ 1, "

enminikarbeiten stützen.“

J.

t


32natbaatmochtghyzonderdrochemia - - - - ------ -------- - - - - - -wachtes

“ Maackiekzedoo schoonefehpndaartoenter ghenegen? WDiezoudoch bediegtenwillenen valchepdt -

pleghend

meeeibe. Zander Detlbehocvens

Maar niemantmagh begehen.„ 25edoch. Zondermindathy mieten behoefttedeghem, 4

Fernandtbedeutegytomegedat hwellwil ontberé. Beelbe.

Janick denwenschnitt na konnoduftighekeren?

Fedpoch Beeibe.

Ingoldtalrvallschegyewinboom nictwerkregyen?

Ickverteerdt, Bednogy mortmpduenfelyckgherpben “ Kisdienaarzijnvouve. -

Azedoch.

Fatons nietlangherkpuen Ickweerraadt. -

-

-

NBAt: Shaanwpghelijckbzungen enbrupt Zomagheltklimtwaardighepdt blyben. Baarhouickveclafwantdat weiflupt. Perelbe. deunichte ickghanben/ zedoch. Adieuneefkenarchistige gupt Peelbe. paarthoutekveelafwantdat welillupt.

PBeelbe. Zedzsch.

-

-

-

- - -

-

MZedoch.

Adieuhoere. Adieuvuplfchubumt.

PDeelbe.

-

-

Adieuschupmvande helfchewpben.

23jedoch.

-

Daarhouickveclafwantdat weltlupt. -

- - -

--

-

Beebe.

dieunuchteickghanudymben Dmverghaderenguiden fchpven.

Mördzsch.

-

- --

verdehandeling. Ersteuptkomen Zeltfam.

“ ghckleet / de rechter handt als verbandt zijnde in den

boeckevoodenbosthanghende. --reisen. +rewaartbenaudtenbittergut -

"nordringhoedt inbloedtenmacht -

“Shalickvertreden int rupmeveldt «Omzien warminhertreibus onfeldt

Felchteertjdtseefdeinrufenzort Genickoockalleen-dats bestivoorhoedt

-

-

-

- „ wane - -


Wantickminghedachtvmitbertellen. Troerenberdunfertmijnredenvzoedt: TDezaack dietbloedt/dusdoetomwellen/ JVAocticknittmellen.

-

-

-

-

Godzeghendeminnaarfighehandt. TBiehad.tecn hupfkenoberghefpaart:

KAct watnoodtickhupfaats/lechtepandt. TBits al(achmektweezoonkens)verbandt. Maasdaarfmoodenmijnkinderkenswaart. Jckfpang intbupr/(liefbetolondthaaraardt) " ein warengestorben. En TDiefoutehandr wasghezemgt/gheblaart/ Ghefchzoockt./ghekoockt/met blamdoozkoben/ Enthcelbedo-Aben.

- Doenamick een Bethleminhupze. Alonsghocdtvdarenklerenaantlyf/ MBp.ledens/lichtpaaptmennature.

Texfondt(hclaas/ditvielmp zure)

Starfmijntroudienfibaar/brindthpke wijf. CD watderfick ghemack engherijf … Ruierveelmeer(danopt)behoeve/

-

TDchandtwintmiet/fchadcis haarbedzijf Ifonrechtdatickmp bedzoche? trengis deespoebe.

- -- - -

- -

- -

apen watlijdenmenighbuldigh/ …

--

.

--

-

Kendtmp de Herrenuopten hals. . . . .

-

--

Maarnochmeerzinsmünzondenschuldigh:

“MDatfchaadtveeluptwendigh verdiet:als Zijntrooft binnenbanlcedt # TBitmaackt mp

Alzandthnnochzabeelonghebals.

- - - -- -

Tschaapkenähpmetveelonghevals: Godesliefdefaat mplindenfrydt bp. . Benzoomkafft hy. - - -- - --- - - -

Shebaoghierwillighzonderklaghen: . . TDceslieveharderzalmpbinden: fhoüdernemenendzaghen/ pmerallemim pdensplaghen/ defhaapskop/bp3mnebeminden. -

-

.

#

FMaarkandzuckredenzo verblinden,

-

ersten gestanden, * -

.

-

-

-

- -

Daricheupterlickwillbetroeren. . . . in

--

-

-

-

-

. . .

* odän


- --

-

------------ * -

"

&Ddatmoetnemmermeerghedoeren: “ Tschepdenzoufthoeren."

-

.

------ -

Haar alsickdezakemijnsdaueraanschaue. Zoift waanveronghelijckttezijn. . . . . . TBitomrechtisoo aackvanminrou:-

..

. .

TDatick diemietbeinpeterghenshou. . . . . . . . .

MDaartoemaghick; egghen datiftmijn“

Liamt hernictalunterlief denscheint - „. . " MBathebückkenhedseerfomtfanghen? - - - - - - TDietmuneemtghafrodtk/zendt brinvoorwijn- , , JRaart'hertbljfaandeghaben hanghen JTAerzot verlanghen. -- - - -

--

UBatomrechtinaghmy danghefchiedene Altenhehniet wiekammp beroven:

“n

JTAaarick doet

ä

-

*

- -

- -

wilontvlieden/ -

-

Ickenghentizyn/tkomtalvanboben. TDuszitickmidts indieftbedoben: Enbenderwaclftevandeeiven. JlMijnzond" queltmpirk moets

“,

Riemandt werdtghcquerft(hoewptdclven)

TDan vanhemzeivert. . . .“ ThootGod danalwielijdthierfhadene

-

TDuszondightclck duerberliesbewerent.

- -

#ä Us unt ghenaden/ d .. UE in Erft

.. . .

-

-

Thups/ghezonthepdt/wifenkindtverlernt . Zonderwocckerzoid"thertverfernt

.

-

.“

. -

Muhptwerrenscht, wenenenjancken

.

. .

Tiszijns/alheblierepghenghemeent. . . . . . Dies wilick alsvzuchtbarerancken/ Lobenendanken. . . . . . . . . .“

-

- - --

Tisdanbeftdatwplcendeghorden“ : " Molickendanckbaar wedergheven. – indt/doof/lam/t'Wer t oenverwaeden '

Töinnennifinieren"“

*

«dockmirnzielcom hemtaankleben "-,

-

- - -- - -

Fiat-wanticrdanöockbcgherc. 4.--

-

-

mietfneven. " . .

TDie Bodevolghtenma

Sheeftd'eenighe

sps- ener

-

einz

-

-

1 "

.

.

. ---

er ag. ---: ------- --

Wp

-


Bis die wijfhepdt diebeter weer Danick: waarzinfchepfelmutbp vindt. Dathpfchurktistbef/alfcheentmpleedt: T-Bus gheefick hemmtjn wille ' Dant ihm mp meerbezoghtenbemindt/ RCIvecinner danernigh.mensch-zinkindt/ ents liefdekolt/Goods maghnietverviezen/

TDie Soods wpzeliefdedus verzint/ MDaaramzoudchpdwaaljck verkiezen/ MBelvaartsverließen Zynghoedthepdtziet kent/enweethetal:

MDiezoüßulcken Padermistrouwen TBaarommaacktonsbidden gheen verhal/ -

MDanfchepper/alfchepthptgrootenfmal: WBantalt"fchpfel dat wmaanfthouwen/ Roodtlijckzijn wetmoletonderhouwen/ Immoetens bolghenalleghader.

-

--

- " - --

-

KUAaarons gingvzphepdrbcdouwen/ Enleert biddeniuptfhertfenader/

-

-

-- -

-

Onze Bader.

---

p knielt,

Bnze Bader/daarupt wpzijnghrboxen:

Gheefelycknadengheeftbuytenalleghediert/

-

B toteenbeeldeinhewlighepdtberkotzen/ .

Shpzijtdie ansmildelijck voedt wijlijckfiert

Einheplighlijckwijftleert, katjdtenmaniert anders danvincbemindekinderen. 'liefdietreckt kt omteminderen F" doozulocktenfinexc oberbloedigheweldaden. leerdponsbroederntette hunderen/

KMaarlieflick zoghnons d'oet/tefaaninfaden: Ente woeckerenmetuheylighcliefde

Omutewinnenbeelzalighebzuchten/

wpzegghen/alftuZoon verbriefde/ ' mijn/maaronze Badermettroo

flijckzuchten, Ghpzistinden Hemel/hooghinderluchten.

-

waartenzulte

rzuwigh wegen/ zyt glim ' ä niet/ghnzijthetalgheppezen/ Lynwydannochpetdoo uvaderlijckherte: TD.at

' ons/onterzielenghenezen.

zoockbemedienop d'aardemetfmerte

-

merdaldaarwin blindelickwanderen

alterns durverdietsenbitterranen. - -- -

C. ij -

-

KAa

-


26

-

Kär ghpzißtindenhemelzanderberanderen. ...

… … Ineeuwigherbzurecht groterdammenmaghwanen" , Gock groterdamons gheloofons kan bermanen.

Sheheplightwerdeuvwonderpkename.

-

Saarwatnaam hebbp/heplighe Baderlofame? Bit werdtvandat/metcennameonderfchenden: Raarghpzijthetal/watnaambindtmenubequame Diezalulo alinalleennameberenden? -

-

Ghpzytoptonnemelijcknameloosghebleken. JHochtansluftonst fehouwé/ent"Goddelyckberbeelden &Pns ghemoedts/pzt watmet woodenupttefpzrken/ . "

Zowp beftkommen./enzootughavenoms deelden: «Bmdeheplighepdtuwernamen bolweelden

Metomzcmondentebicdenlofeer/enpzijs.

Akzo noemen wie ualmachtigh/ghoedt enwjs Retbeeldierghchpkenuptrechteraandachtighepdt. Gheeftdaaromväderdat wpalnauadvjs/ ghehoop;amennalmachtighepdt:

''

M9wyfhepdteeren/ughoedthepdtalleen beminnen:

Bp datwptuwereeren/tot welvaartdesnaaften/ Bnaam/indnsrechttetheplighen beginnen. Brijcktaekomcons danoocktenlaatften:

-

-

-

Alswipudienfbareonderzatenons haaften/ M9teleeren/Kommingbermhertighenrechtvaardigh.

..

B wijfheimtzalonstbeftvooien/ugoethepdtwaardigh Zaltinonswillen umachtzaltinons bolbinghen T"ghoed vermoghéwp miet/intquaadtzijn wpaardigh MBp wetten willen nochmoghengheenghoededinghen. TDushebben wpoockmiet/nier win van3elfsgeljck/ijn,

P“ wpomspdelbegherrlijckheydt.

--

enzal/O Koning nietons maaruheplighrjck/zün.“ Dzalzinlofpzijs/glopm/eeren herrlijckheydt: Mantghnzitzclfsideglopm/tlofende errlijckhepdt. -

'' “' ' erghgebiedert.

In ditrijckzult ghp gemelfche

IBiens willezoud daar anders

'kommen wüten

.

" -

Donzelhelaas/haarzothepdtkirft datmenzouvlieden Phaarboofhemdtzoeckthetiquadcommonstefillen: Paarmachteloteniethepdtkanals verrader - Andersnict doen/wercken/noch verkroghendanniet.

-

uDantz wilaltjdtanders danghn wilt (DBader)

Dies lädtzpeeuwighdzuck/pinghegriellen vertritt,BR -

- -

-


. . 37

s

Omdatniethaar/maarualmachtighewilghefchiedt/ Zyrup medäitzpverdwynvenhaar haarreifterven «Weg datiek.daarvoog/als Komungmagh verwerben Blitzve wille voopzichtigthenialmacytugh/ Dmmcesteren Pizmisezynbinnen unvererben. . . " ",

Diegheblicdetnonsmetümogyentyendtkrachtighl

.

Perkiezedoozu wijhepdt/ugyoedthepdtbeplug MBillediaojueendzacytigheimefdemetbeden/

<Totlofpjseneervanuwennamethepligh Gmugtop(Hemelische Hepzerteverblieben, - - - -- - - - -

- - - - -

- --

. .">

- - -

- - -

TBerde handeling. ij, uptkomen. Al dewerelt. Zeltfam. All ' ' - --

- -

-

-

-- - - -- -

-

- -

soeben daghburman:

- zegghende:-

- - - - - --

- - - - ---

* Biewilm Sodoock verlernen. - ...

-

- - -

- - - - - - -: All die Werellt. - - - - - -

- - - --

Riehemanhoevaardp mp deertvanghebal:

--

-

T"komtuveelteffensop“menzoudemietmeenen

-

- -

-

- - ---

TDatgyptpdenmoghtzondierudoodtte weenen, . KLAp deertuwer. . . .“ -* z“ - “ - -: 9:::.. PZeltfaaum. ---". Taatloom uGod/dieverzoethetal. -

-

Aldehwerelt.

-

- --

-

Zoveelzulck (pdens: quaamtmptoe/ick werdemal

.

-

- --

abe

“g

eltierbootoverp/kenha "berhaal. … BerhengdetBod/mofitiert Ghmachteteenplaghe/enickzoudtsnietverjaghen. , 'ä dits AIA UE

- - - -- -

-

". ' ' /metzinschalcke elvoovlucht lagener Alde werelt,

--

- -- - -

TDatzoud'ick oock zegghen,sondermeemenguanfps. - -- - - - -

Mann kettsaam.

-

- -

-

--

- - -

“ v,

*-

-


Z

. . .. . Andewereit. ….................…….......……» ''„. medeblecfchbupzman zulckdruckempden Drucktuoockdzuckighmeteendzuckelpkefmert. . . DZeltfaam.

. - --

-

- -

Rochtäszepdt.HätJacob/bzoederswäneergbpwers KMAmtbekozingbezocht/zo wiltuverblpden. . . . . . Aldewereit. .. . . . . TDatmogenGodédoen/maar menschitzien wptmpdf hpN zeigt

- - - - Alde - - - -werelt. - - - - - - - -- -- -

-

-

- - -

--

-

-- --

-

-

-

- -- -

n“ vliedthet/ “ “ gaMT DOOM ein luftzyn/t en“: umgerissenen

- - -

--

Zekerdatghefchietdooz veelrelepezaken. WBantlpdenbetupght Hoods tiefdeintgheinaken.", ". Gödtafijdtaldermeeftdietypmeeftbemint. «Dockkanilwdendoozoeffening/verfandigh maken, W9atwcethm diemieten

'

als beim

wilt.ickmaamdedoodtbaozuleven. -

WDies wenife

:

Om

X

tofonderGünt“ - -

KMaardicverl beres

- - - - - - --

-

111,7 KuKM. - - - - - - - - - - -

-

Amen: God wils mp/gheven.

- -

-

-- - - - ---- - - -- -

Maarzegtdoch/acht gibpmynfaatzolafighdooptfines Emulelvenzoluftighi“ -

::::::::::(ben/

Shpmooghtmpghelooben a“ Inubipfchap wenschick -

- - ::

-

- - - -

Papener - -

Behavennochupdenint it.datste deren lts - Zeltflam, anstr. - - -- -

-

--

uns.…. -

t

" . .

-

-

- - -

-

. . . . . iii

wen."

:

„Inspijs/hanck/enkleren/ -, H: :: ge: : Inwoming inhupfraat inallelufsontberem. „-

…"

--

",

-

1.

«-

-

- -

erscheußlanda" mriesenheit - - -

...

-

-


35

-

Barghp zubeginttelenden: doothantieren

- -

Sankspiaaufgap votgrootgewinnspartykelsiek. - -

neuen "

TDoedp buurman:

blinklich: nebentoockydatsecken Beträauen.“ 2-

Grindaanerin livenluftigt waanttepnet Istanienzoria: Aldewerrlt. -

: 1 ::: . . .":0

fis. -

Recht.

T

3-Zeitfaamt.

zoeachtmenmjnleven:

-

. . . “ : ,“ : . . > >>

Alldas wickelt,

-

Bolghequcl/ Poljanumer/voll

-

':

druckern NM.

… - - - --

-

-- - - --

T-

-

oriereenderstämentane

: 3 : " Batminlebendenthemelwaarent uwecenthel : . . " Watsuilbpeggyematisickzulerblpkelijck vertel“ - „irt3 : 1 Aldewwereit: Datineeghemdwater emis/nochboomtint woudt.“S. FTAaarghaarte wercke, . . . . . . Veltfamt. . . ::::::: . Achtdandatickboo unftei :. .

-

.. "

-

-

---

Eenlecker warmekappoen ineenfehoteldanhout/C.

"

. “ s - 3:3 : 3 Aldebwerclt, . . - - - : 1 : , z -

Twpfeltghp?nadenkappoen. -

BZeltfa tfaam.

-

Ickghelooue weldat

-

- ."

- --

-

- --

dröoghboodtlatenzoud

:: sewelbar bestellt . . . . . . . .. . . fit unewerft watkandedirbaarschoteltot dersmakendoen " : 1 :- Hef perrtg: Teltfaam, Intelfinalhinspieluftevantetenv": -

- -- - - - - -

'-

- - - -- - -

Ennierinisterstrentis, „ . . . . . . . . . . as Alleinereit, -… - FTPatsKlaarsablaot. -- - … … bebett

riahinfpfisa dp-n er:s Fern zä ern haantafelein -

-

-

r

- re":

Czt. -

-

"

ück

jckar

-- -

-

at .. : . . . . ."

enoot

-

-

- - - - -- -

- T.: TA. - - -ij-- - - - - (Bp --


- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

#

“immtenregghen

gaafshier minbi

-

- -

Phoefmaackte udat? -

(broodt

. . .: ca. -

Alde were

Alsenckelpeperkarrkirschrifmokrhygamsdest. <T"verhueghtmp noch: wanticknoptzoetersppzeenat. -

Mochtanseetghpdaghell erleckerderenbat. ::: reis: 1. -

TDatkommtandersbp. -

Phoe?

- - -

-

.

. . . . Alldie Werelt. . . . "

TBeleckermopfelen

. . .

,

, ,

. . . .. .

.

oudennpidoogaamdezovalenza : " ri» atrick waghendraantafelzouzittenauelen TDielockenmir noch denvollenmaaghiteberladen. SRoczickberwerckminfppzeniet/

weldes.

Bontbzecckt dan

: 12 - Lft.

7

V eltfäam. -

-

1, 1 : " -- -- - - - - 37 -

-

Ghphebber gheraden. - - - - :

Mochtanszepdtmende Js appetit: wantho Albewereit. . . .::::::::::::... -

-.

TBatiswaar. . . . * ua: r . " : ': “ - - - - - - - - Weltfaam. - - - - - - - - - - -

Ickhebbeaberleenandernorty „ -

.

wanic"tapetit.

“ei anzagheloofswel. B A/ha/he/ ter edt dat komtarmeblo TBoozmagherman: dicroertupotnetzulckenblßt

Batgbpdoozverletensugoldelopentnochwitzt Weltfam. .…..….....……..…...……. Sie uptgheen # Ickhad/Böddamckope - Ü00tsghengech.

MAaard'arb

- - - - - - -- - - - -

ärte ernehmen bünebst -

Als oockt"fpeloptbestisyrisickbandetafelgarth

Ickernemmermeerzatmitarbebbenden Ehengeht Gaick paifzatop minus

vounterss


-

-

-

- -

-

z

-

Anderszoud'ickrespende/laperichstummen.

-- -

zerblickt dandarickaltjdtmetluftengheniet - - - -

KWhnflechtekof:maarghpuleckeregrupmen. -

-

-

Onlufigh vanzad.thepdt walghendemnetverdziet. - -

-- - - - -

Alde wereit. . . . .

-

TBgt laatickniettoe.

. . .. .

- - - -- -

-

-

Sportisal" chtet.

»

-

.

ebtghekent/dat delufemierenlept

---

nießstürmissarnute-

-

.

- -- -

Ickkentnoch...,… … ---- - - -

-

-

- - -

------- ------ --

''

-

--

** * * * Veitfaam.

- -

«Dockhpdpdathongherdienfmäackberept: -------Altdel -

..

-

-- -

Tiszo.

- --- - - - - --

- - - -

-

.“ Baar“ enghertoeenbepdt Eetickinners aarghpnemmermeer. -

- -

'' Whierzwinghicknoch/dat ick Gheeluftighewarkereghezon enontberer: (hepdt Daaruledigheengützighezathrpdevollzeer -seenonmatighepzop

"är

ierktebaart mitönluft/mrtgeruwelimetgapen-Merverdziet/metdomenenmetomruflighlapen.

zeg/maghmendockverklarent All ' banden Vanleckeredzanck, dieniegheenluftcmdoctrapen. tatenlos - Laätnomodelp ke

"#

s

F

aren -

epdtarmoers.doc

Ukammprditfchtmeckleetnietheerlijckbermaren: 25pgulcken rockt die - -- -

-

-

-

-

* . “:

:

'' in/dan in d’ander waren. en ghemar/deck toock van achter z. ENU02EN. -- - - - - - - -

Mijn

-

3-Towermat als t'uwe/dusblickt ukost verlogen. C3

fin - „neut

---

-

-

watt ghp werdtbelacht. . .

.. . .

zitärputer angeschaanfähabpteabeacht - -

. . . . . . Aude wereit. . . . . . . . . . . -

--

- -

-

S. b

-

Zcles


s

Telekam. . .. . . .

."

Datenmöoghbprimiertbiolstrecken: . .

MBantaltijdt Windpmenf'',

Watzegickvanmenschen, diehuermaaethepot Methövaardighghebzeck alsverwaande Dedierenverwinmenu/metehieryckhemdr schon ---- TDcLupaartisfraper/doo zuptverke Enden Paaufpantdoozinluftighefaartdekrome:

-

-

Haarditweetelck/dusifgheenmoodt datiervertone. «Ghp3.oecktdanfvollerlofmet

''

renvanuwen Metzpd/metbont/merchne 2Alfdeverckt.

-- -

- - -- -

--

3ckzoeckluftupteickertisexpeisenwebepaghen - -- -

zeitkleedteertden ".„“. mißnbaghen. DAntwoordt danop aalderne eenheeripkeg Zoudpoockwel

- - „E:- -1.J"

Boenbouwen/enverchieren mermaalderne -… : SRetmarberenzpilaarnen op d'antichischenAart - - - Beeten rechtgheftreckt/maeen onghefaalberne

F" huerjonft othuerbehaghen/entotitwekosten bis Bant’ghelt dat gipmetmoeptezogthemen ". --

25peen hebtgheraapt/gefchaapt/bergaarten gepaart - Milde wereit „TT“ MAathangtmp daaraan" . .. . . . . . .. .

Teltfam.

satte 11.01. - 3. ::tarre: ::: r " " ;...:::::... - -

TDunkturditanderste wegen Symriziertfraatmartenkerckmetuponinpum

-

-

-

z: <Twelck unietdanbolageenfpieghel maghb Ranghaandctlofenerrhoot/dus werfungheputzen,sec Inreerstdortghmubandenrpken benpden7 " "

Datgymbowenhierklimt: dwelckmieren Als die doozu (intnadoen)nieuwekosten Band"armenhoodyniafteren bloeckenen

".

Alsdnemer denrekenhuermaacktthemdt derrelmeecke lckfpotuswermeeft/enppi <T"ghemeenbo ghere UP Datghnu alseenlanmema 3 Meteenfraamgherende taointenzadel bedeckt: „,

' t dierotterstreich eindebüt F' t ihn beimgtgheeninnerhrkedaghd - T

-

-

F

-


Dertoondpalbusufmoodthepdtmietfchendelijck?

"

VDatghperlooszijndreeridoo kleerenwilthalen? - Koddäldpoock met derwoning/onbekendelijek/ WBiezottdºnier liewer meteenrupmhert/zonderqualen/

Zonderzazghr/zonderanext/met bzueghdendalen:

F" Kleenhupfken/ijain Diogenesbat)

-

anhenautvanherten/wonen in rupmezalen? (wate

Intkleenhupfken/boertmitlachtmzingtmen/doetmer '' dieander/mézoghterbooghefchat: intgroot woötzucht/grimmitentwifigh gedups

äus KLAervoebeneinbezogyenvanaldathunnoodt//is. Kovalthem die grote hupseengroot grdmetighkrups Rechtalsreinfehlendievereitertipmenkegrootis " : gägersvoetwayftwingt/envilt totdatsebloot/is Doortonghemackelijck/fmertighenpijntjck floppen.

Z" TDen

' zins (die "oberhoot//is) tighem ndtsbehoefterefoppen '' omtfangmetgierigherkroppen/ -

F" totroofendetotowerdadighepdt. ä moctmenonderhoudenmerghefadighepdt nfthencken/wamtmenfenoodtlijckvandoenseefe dervpandemgroteonberzadighepdt.“ - -

4Te

als deenetoghend"anderbichoeften aankleeft/

ä

datmendandervoozheim gheeft. «Dmbeschermittezijn/wanteicksbelaghende - --

mansgheltdierijckzynderpkeljckleeft JMaaralle

'“

- - - -, “ :

Fäbinment/ : quettenfirafttdoortzödighbekinns

Repd'ick dannochvande confientiekmaghende Diealtydtwyz

goughpuldighezinnen“, . . .

Baum die WM

'' deplompe ' ''ä' leert/ antonghenDeggendat

t Uglyoxftig Uegheert. .

ä ': #'emoetin oockzegghen# “ zonden amtbeere voick nver atyp zöl ' ähen," ä g -1 -

-

Endatik -

Wienan - -

"ä - - -- - - - -

zlerftAerfall

'- - - - - - -".

is dir -

- - ". .

-


Haar dieopimiebolght/wogdtarm/dtts bhpkelijek . . IBantde begheertvanopinieheeftepndtnoch mate“

.

JNaarbzooten waterpaptnatuuronbefwpk.cityck/ Isditnietlichtomkrpghenvzoechenlate?

Derijckdommaacktbchoeftighdoozgroteinfat/ '' boovyundéwenn

-

Aloofupters/jaheeren/enpaulickers diefchennew TDiezotternkenmetverwaanthepdts bederven/ ..

JTNaararmoedtleertluttelbrundenzekerijckkennen/ . Enmaghuptelckerljermondtdewaarhepdterven/ -

Rijckdomveeftdieven/roversenfdootsdoozkerven/ -icmetbitterhemdtinhaarghedachtekomtfwerven/ :

rmoed"isveplaghby eendeeighebokéfchervé

(ven/

Deeshooptbeters enwachttroofclickdidaghväfer

TDerdehandeling. ij.uptkomen. " - - - -- - --

-

Der

+---

cktrupmt enthieturbolexkémenzalhierpack

PP“ F - Omelckeenteverkondi Zijnghebrken. - - -

-

<Mockrotdueghdentewpzenklerckenen leecken.

' Monden

. . . -

F“, TD"anderheit '' – TDelaarstelockttotSod deerft" will

.

"ä" Beim Fer

-

-

standen -

Derdehandelng. iiiiuptkomen. -

3 - 1- --

" . .

- - -

-- -

-

. . .

.

.

-

OudeTestament. Nieuwe Testament, zelt V

:: Akeerdemopaardtrickt Rä z. - -

- - - - - - --

- -

- -

-

-

'


zabnimmt --- -

- --

-- -

selten -

we Testament. -

- - -

4

-

Jäflicht dan verdonckertmetfchädtwenomfhaut zoegrootis dedupferheydtzelfs?(merktdiefchenniffe)

werdend aarhepdten barm e

Fabianna

hepdtzyn hier alberflaut/

KLAenbindtsnietop 'noch gheëGods kenmiffe JRaarberbloecking/loghen/dieft doodtlach bolwendi/ Enthoerderpe(der waarhepdtsafwennifft.) . Jieuwe Testament. … TBaarommezijn wpbanderwaarhepdtghezonden Wlanteernendietelevent Als uwghen/maarmietenzyn Bp datdieindedupferhepdtt"allenfonden onsmocht lichten/tvolckindendoodtlpken

I"huerganghendenberedzamen wegh

.

Bude Testament.

- - - --

-

-

'' doenghemoeté

-

_ MDantdes Heerenwoodtlichtklaar/helderenfjn/ . 3s de Lanteerne dergheloovighervoeten. Fieuwe Testament.

-

-

«DockisalleschriftvanSodeghegheven/klaar Omleeren/fraffen/bermanen(ende verzoeten) gherechtighendt. op datelckdaarzouleven//maar/ olkomenenbequaamterdueght (als Sods verkoren.)

-

-

-

-

Bude Testament.

-

Whooptdanghm Pinckvá Hodoma(volfnevenfwaar Enghp volckbanGomolzrametuwenozen

Fetwoodtdes Heeren. Nieuwe Testament. Whooptarmenienderijcken. oorghn alle dieooxenhebtomte holen.“ .

-

-

-

-

dees woodenhooptendoetzalmengheljcken Bp een wilismandieopeenfeenbourhums (oflot) ". TDatvoozwint/reghennoch bloedenen3alwpken.

Diezehootzonderdoen/boutoptzandtalseenzot" .

.

Thupsvaltvanfom/reghenenwaterindegrachten. OPude Testament.

Beeft. ".

-

JRieuwe Testaunent.

-

Eert, -

-

-

--

-

-

CBude Tefkament.

-

EndebcmintbovenalleenenGold

wtalubertuptauzieluptalukrachten. -

-

-

Alieus


46

- "" - - - - -

-

--

-

::

TBatist'

.

:

- --

- --

- --- -

-- -

--

-

- - - --- -

- -

- -

Mindenals"inzelfsteminneninughedac en, … " Ditbehelftdeghanefe UBetende Propheten: *** - - -

Shelasfront begeg:

halledingthen.

D2“

-

-

:

- - -- -

-

HooptinSoddicinem holpt werdtzalighgeheten. zsektors märenergiev Uhpkomtzclfszoeckenomzalightemaken.

-

Loecktghp vindt/tzaluwerzielenruftebzinghem.

-

ernteten Formaten. KUUUCN,

-

-

binthctlicht des Werelts/dcwfifhendt des zeer,

«Grbineberlichtgewitterte dessen Diezelfsromtomgaatzoecken omteghenaken

Diezynswaardighzin/en hunerzinkenunisteleeren TDie '' verfehymrinzipneweghen/ MBiensbeginis opzechteonderwpzings begheeren/

- -

Bplooptdezulckeinvoorzichtighepdtteghen.

etroudp in heim/berghievenzijnunifdaden. idad Betroudpinhi

viel

UN-

#“ bendtnerbew “n: herben bewegt, /EN RAINDET

T

-

NBanthp heeftverwonnende wereltvolquaden/

--

Bomniette rechtvaardighen/quamhphem haaften/

Enheeftuuptpunarder Sodhpkerghenaden/ Panzond"/doobt/dubel ' verlofttenlaaften. E

-

ENAUE 0 Goodsghenad

alt"menschely fchelijckghellacht # op “ '

Maar des menschenontfarmenop3pnen -

JAieuwe Testament.

TDieznnennaaftenbemintheeftalledewetvollbracht, Mant dieden minfenhongherighenbzoederfplift - TBendopfighen laaft, den vzcemdentegafeomtfangt, Bennaacktenkleedt/denzieckenhulp entrooftbewift Endenghebanghensverzoeckt dienzalhp verbilpden/ Alsdegzocdemettenquadentenooxdeel verrzft". komrighammtjns vadersghebenedpden Ein Intrijckdatuvanaanbeginisberept: dietmietendoetzalt"ceuwagyvupgmortemlpden.

' Inaar -

-

Oude


-

- --- - - - - - -

-

Oude Bef

- -

-

-

-

Pralighishpdie in verfandtaan den armenlepdt 5Maarwieis doch dezeenwpzullen hemioben? epdt TD"armeis oockzonennaafteneen hat 3pghcljerbleeschwerdt vanzpmennaatenghekloben

-

aldenmanfpaartzyn bzocdermietmerontfarmen/

pkeertterrechterhandthem homghert (omroven)

-

Ehmkeertterlincker/pdelbipvenzindarmen: Allza verlindtelckerljck(merfchoff ierighepdt) - -etbleefchenbloedt/vanzjnepghenarmen: amtzpgroatenklepmalzienopghierighepdt: Phoewehr die gheltbemint/mieten werdt verzaadt JAoch frecktdatoogh daarop metgrotervierighepdt. -

Rieuwe Testa

ment. Ochzierdoch voozu hoedtuvoo gierighepd (quaadt) --

MDanthetern afgodendienstis(volonwaarden)

Ghemercktelerhert bpzijnfthatisvzoeghenlaat/ TDusberghadertvgheenfchattenopteraarden, Daarzpbandenroeftendemotten bereren/

.

Daarzmoock dedievenfielenmetrafchervaarden/ Maarwiltufchatteninden zemel vermeren Zaught dns.niet voor darghpmoughendzincktofeet. Maatoockvaren d'onnuttezoghebookleren/ Iftsdeklich aammietbeterdamtfinodeklecdt dezicienierbeter dandefppzen? Gfisoptg Ziet hevogheltdatvangheenevooraadtenweer Tenzapdt/mant noch verghadertingheenderwpzen: - -

“ "#' ' “w oerseGod./hoeveeizytgyp waarderteppzen: Manmercht delelieomder '' P NET

Diemitarbenden nietnaapenmieten spinn

en: Halomonenkonfthemzo heerljckmietvertiere n.

Mepntghst danmetchierlijckhepdthaarafte winnen

2Seoughthprgrasaldus/watmepndpdath l, Zoight dänietboofpijsenkleetmetwantroinwpuga ezin nen: /maa Goo

TDir

:

roms

rzoeckt ghp trijcke

- U002 A.

- - -

ds - -

Alt’ander werpt Gold utoe/die zaltu boyghen Loecrghnmaar Soodsgherechtighepd intaartfehe day Zoght dus anertighniervoo d'onzekeremozghen. - <T"was optghenorghdateickedagh zinzelfslast bzgeht.

Last donwitzemoigbenhaarzelvenbezogben.

-

ude


8 eizen igheberlatent/ e" am oudtghe Fabelche INochoockmietdatztjn zaadtmabsodtheefighezocht “ spxpzeltjck eenwennighmerrechtvaar aUll

H

Boben

Ert.

“ een bereiboodts vzolijckteaanbaten/

--

Danienhupsvolflachoffermetonwzeden. -

-

ieuwe Testament.

Maatdaaromlieue vundenendueghdtbemindersy Onderunterhoozenvangierighezeden/

-

Maarwerft Godsnavoighersalszynilevekinders NBandelrinderliefden/zo Christusons berwint/

-

MDanteengierigaart(dooz vertrelep behinders) - - - - - Intrpke met vindt.

' Fä. In'' im waarhepd. (zint, #'

Denoudémenfehlegraf" vernieurinfgheefisklaarhemd/

Elck verwerpede loghenom waarhepdtteffpeken

Metznnenstaatenalsledekensineenpaarhepdt erriftvanderdoodt/ontwaacktdielaapt(üngebzeken) Tuctboozubzoeders/wmit boozichtelijck wandelemy

Rietalsdivwagenmaar als den wpzenmaghbetamen. Letopdentidt (tzinquadedaghen) inthandalen WBeeftmietonwüs/maarwilltop Soods willeramen. Leertdieneerfigh verfaammerdenverfandclen/

Devader/denzoon dengheefteen Sodtezameny Billuditowerblocdclijckgonnen/Amen. ".

.

-

Rpgaambimmen.

.

-

Derdehandeling. v.uptkomen. Zeltfam.

Aldewerelt.

Deutsbrunn Batgalatdoo leverdoolonghen

"

-

Theeftmpfhertdoozdzonghenindediepfefecreten. Barwasernfermoenvoooudentenjonghen -

Tztin Engheischetonghen/enHemelische Propheten Mmdunckrick hiernaueenooghenblick hebghezeten/ wßtjckuptmeten/vandicfchziftinre." " -- -

- - - - --

-

-- - -- - -

-- -- -


"49 .. : . . .: Veltfamt -

Is datniettrefflijck/noodtlyckennutgheweten: - - -- - - - -- -

-

Alt. Die wereit.

- -

- Ickenzals verghetentotecnigher ure/

-

AT"was einckeltcy zufr/dezupuere Waarty enditPUT/

#Einfaiennur schcenruimpnenooggen/ grandeick kanülen 3ptiewegheuure

<

zuzoeten unzuredeltefbe. Detooghe otGodendennaaftenmit herr/zinen vermaghen. . . . . . . . . . . . . Zeitfun.

- -

-

-

-

*

-

Datsongheloghen/Ingeübenen Bodlijckverstaut.

dies jäch enbe Uerghe vonder 0ezyn menfch rgen en UeN20

-

. Bieeeuwelyckpdghennatgheit. waariyek ris.fchandt.

senmoethetalberaten/aiseenbremdepambt/ fehpnetplapzant.zorzynfedietverrouw

*

,

en. handt Jigt berers danaalmochstegheuen/met milder

-

Alandenarmen: wantwprghegheuen behouwen. - -

Alt anderverlaatmenter wereltmetrouwen.

-

“n

atkenickalmenghemannenenvouven (klanck TBietigheldtals hurrSodiaanschouwen: enminnenden

-

Bqrsenal datterts, dezer erodistiskranck.“

--

TDies weerickGddedanck/dathp mp betdoetberfaan.

MBär heraartfcheggetrup.mt (als de TDuvel,meteefäckv

<Tisluftighintomtfanckt"fchendéfoxtmenighentraan MDatistanders dandzoom/pdelhepdt fehynenwaan -. TBatsdaarick gatupfwäarts. Buurmäbljfdp hierfaâ «Bfwildp mede? -

--

-

-

tf Pel aAmt.

Ick heb hieralghedaan

-

Saatvoorghelievetulickwilernfuckmetugaan.

-

Pierde handeling. juptkomen. Aldewerelt.

-

H unftghevallen/ ä daarick optheb% bcbooxgheyrest/ Bederfmendeeskettermeesterheeftvernommen. 3ckbewalseenkette zwaarigekodon s


- TO

ck hebde Moghenbergheefsombpftamtghebaaghts

' derfintlicht nietkommen." #: Phoezalickverschonen/min dubbelhepdttwittigh gezalierhelen? hm vzaaght(hoozick)zeerliftigh.

attraadt wat doeickwaargauck waarkanicklopés

Tgheldtliffenleven/waarzoeckickm voodeele Mijnlevenienmijndoodthaugt '' ooxdeele. Zoud' ickt dus '' eenikotelufebekopen Plnehtickofbyfick: vluchtrick/mjngaedrisverloren. Blijf ' mijnlyf: dmuswaart'blicdébeftverkogen. „Naarwaarloop uck: hp wildoozalde wereittrecken. -

'

MDatbaatdanmyn vluchten allis fnel. Dewaarhepdt(3oucknunzie) achterhaalfewek.

Loghémaghthem booz.de waarhepdtgheenfinsbedecké. Gaick voa hemhp bangtmp: ickkoom omdenhals.

' wiltigheit aanhemzepnden/die islifighen vals. ie kant rechtkrommen ick kennezinkrachten/al: TBiemaacktgonfigherechters/totalentwen: Dekan ' onfrafbaar bevpen: -

-

"ätte. Bierde handeling. ijuptkomen. „Alde wereitwill

-

- -

-

-

-

“ zitän Alev Aarheenburmäzpdpoockmiet(alsick)Hida Ergk./zeggc:

-

- -

-

-

-

" . .

-

. . .

Doodenmantekomen/die denketters belaa ' menwachthemalfähier. . . . Alde wereit. - - - - - - - - - - -

UBildp hier niet

-

TBaaröquamickhier/maarmuzijnkomfiebertraaght/ Pyebirkthups watvergheken/daart'hertcnajaaght. <Hrotehansen kommenlangzaam/dats huermanuer.

Jckzalmy baatanenkoomuss

-

bemnochwel vier,

Dierde handeling. üj.uptkomen. Zeltfäam. - -

Dä Bpzaldenkick mynghetooveonderta -

t geraamk. - --

seit

- - -

-

-

--


--

-- --

ickwaarlhepdt/dlemaghmp nietbelasten.

B

### “ liefdeisberaamt: Diewaracytelijcksprect wert nemmermeerörfchaamt,

-

Zendtmn daarommeuwen warachtighengheeft,

Cheere Jesu Christeeeuwighewaarheldt: “ Dmreantwoodenwel/vp/enanbedeelt: STotmpnenwelvaart/maart uwerglorienmeef.

PAgheeftonderwijs.mp/meteenvuldigherklaarhepdt

Kota. - Tgheltkomtmetden Dienarenupt: die - hierfaelen stellen/endewacht op de waar hepdt/dien hp een Bilgetkenvollgoudépen mingen inde handtfeeckt. de waarhepdt feecktdatzonder achterdencken inden Goet

zen, zitmiddéop dehooghfeftoclevooreen

tafelken/datmen daarfelt. aanelckende ziteenvandetupghen/endedie Fifus A

-

notieghemalamtopten hoecke.

-

-

Bierde handeling. ij.uptkomen. Waarheydtkettermeester. Fiskus. Tghelt.

A' menschenzonekomtmetfelderbaarden „Zalbpdanoock gheloobelvindenop aarden. - „Schofneensbedaarden, die ofchendelijckdolen. Afferoeptopyde'' tot dczefrholen. -

-

-

s/JMemorieghenaamt.

Aldebwereltbehpzijngheloofonverholen. Tºghclt.

.

Inheeftmpbebolen/eerwaardigherheeren, Alszin Procureurboohemrecomparieren, Zhnabfenticalhierteer auferen/ - Smteinpereren/totnoighentocdagh. Danthn doonootelpkeaffairennietkommenen magh. Hammerwelmerkenzialymeteenoogh opflagh/

. .

-

Mazinbehagh int Bilger alshmthupszalwegen Baarhepdt.

Batswaar/gbpgaafterimpleenydatmoermin letzen, -

T9 g

Das

" -


ra

Datuldp befthups doenheer/totzinghenezen

-

Suistgoedtbp den“ redene/ghebiewen.

-

Aarhemdt.

-

Reemtzalhierzijn/leestmetlupderfemmenverheuert, zpgheeft Fifohet Mölgetken -

CUB.

-

2sephouwatsdit-hierzinguldenlettersgeschienen wanatsiegelt"dt, " " " “Figheit,

-

-

- Mietheer/maard intentie. „ . ynheervertiertviel diesdoomtgheitsprezentit

-

#####################ät

-

Kübelievolentieber“ aarhemdt. -

Reendatkomtuptschalcke arghlistigbetrehen. Entrechtetebekendoozzulckbedieghlijckopfteile?

PAepndp metgiftenmjnooghenunttesteilen/

MDechmetughclt/tvaarmetuindehelle Indeverdoemeniffe/inteeuwighghequelle/ Shpfnodeghezelle, diemerval "ä Beirechter verlepdtendoofchenckenpoetdwalen Zoldaten in eereedt/engherechtigheydtfalen.

Maacktuntminooghenrummtläuerunterzalem/ Dderumerfer elfkommen ofickdoehem halen.

vierde handling vuptkamen. T"gheit beschaät

indegaarfülle- Waarheydt. Fiscus. Zeltfaam.

kens bimmen.

hierablet R Deprdander/terwijlwoldtalbewereit Fiscus. - ““ Zeltfaamopaarden. “ wir natammut". fa Baarhepdt. " -

1.

d

-

-

Regtop dan

zonenFleigh Chrift

Datseenzaack(mijnheer)diemenzolichtnieten wert. WPaarhepdt.

zum

Zndpwszinsdannietzcker“ F

-

- -

Zelt


Is Mekkaum

dortdochnat"beschert. Stin heeren.ickhebmpleertjd

-

-- - -

-- -

elobiah

-

-

''' ' ". F“ genist. oeickatzumindolingterechteenswift Boftick mpnietlichtroemenitezijninder werden . .“ 25m Chatfo/onderdatklepnhoopkenfchapen/ yooprehetbaftmetanextvaoproemensverlepdf. - --- - Baathepdt." " y

'

-

- -

MDatsughelobe“:

-

-

-

- Teltfam,

,

-

-

-

är bis aarzonderling bzupckticktot zielentwapen/ ä der “ 4

- -

-

Eñalominghelobetrooftkanrampen (bedapen: Bat Adams 3ond" dooz Chzfus bloedtons niet m

Allawpdooz doop in Chziftogheplant netmeerwere n Akdamt"quaadt/maarin '' tighepdt. khoumedat Christus zijnghelobighe

'

-

-

zijnSaddelpkemacht in hem “in Watzjtalvermoghen indiebuneknechtighendt/ . Hadatzmeerftwillighomefingenzinghenade. - Wyndooptfeinthpdentijnsblocts/mctplechtighepdt

Emrennightmetfºwereltsverzakingvzoetchenfpade.

F"hp nochdoodtlijckalhuerzenden: datzu dezond"mietmeerendienennocht guade: «Bockmietmeerghehoozamen/begheerlijckhemdtsrade: STAaarmer Chriftverrinzen/eennietilevenbeginnen. LZnlebennietmeer/maar Christusleeftin zuergranding Als inzijnlebendighetempelen verkozen. ertacdoenznnietmeer/totecnighenfonden

datznwillinchenbegherrlickinhurwonden

. . .

Bezialbinghe Chiftintfanghennierverloren Ljuwercklnden/enzijn Habbath wilighvieren. Baardanhuerwil/hueriuf/huerbegerte martfinczen. -,

Chzifiuswerckt/plmdens wiligh, dieszu mct behoben, Moepenuntrechterootmoedigheydtghedertieren: Fictons Heer/mietons/maaruwennaamzplofencere.

hoewertghnd ihn dat? v"pt"migeschotteten bp cenighefcholieren Allzoghclezen - --TD is Zelt -

* - -- - - -

-

'


34 Jazeerin Schrift Elefan. - abzeerin Hchziftuurspappieren. SMAaaricken verfondtnieftotdatmp de

“ - - - - --

Allzulexinzware aanbechtinghewilde -

- --

-

-

,

-

-

. . . . . Baarhepdt Phoeghingdattewercke?

:

Zeltfaamt. ... ,, ." Sck bemindezeere

-

-

-

-

-

Einmenfche/bovenden eheppertesten Soods leere erqueld.cmp/mynboofhepdtquammpbefw -

“ '

den

/dieonmachtigt waren:

FRynkrachtefeld“ickte

Zmbleben verwommenenverfropdtint vergharen.

DätnietBad/maarickzeffrect/tegëmmzelfs metvljr. Dirondervindenbachtwanhoop vanmijnverm

-

So verrwpfeldick/doozmp zelfstewordenbewijdt.

Efiwantde Sadloosgheenvedcen heefreenigertjdt Zochtick dercreaturen http/diemp bedzo -faalgeerdet Wärmp alleaardtfcheraadt troofen Ickfondtghelatentghebzeckheeft.mpgheboghen - Dndert juck Shifti wies '' quam Woog Ogerts '' öshupbegherd e, Phm werpalmymbpandemonderzonevoeten: *** -

-

TBaarhpmpinkenuniffezijnder waarheydtleerdet. - Dathetmijndoodt was/daarblindelufttoekeerde. - -

- --

z

-- -

Zo datmpnugrouwelt zulckeluftteghemoeten. , ,

Zulexisonmogheljckinminoghengbeweeft.

--

-

Ditmaacktmulghelovigberbo Eurverzoeten

-

Fä“ Volkan Chzifilmdenboeren.

:

-

TDatswell/wathoudp van Bodendenheplighenghefs

-

-

-

Zeltfaaum.

-

chwaardcheer/wilt mp daarnietdieperafbzaghen

-

-

# aldatmerindeSchri ftueraflecf/“ ''

arbao ie hooghentis zohoogh/dat Whoezcud'ick armupldenglamts dierzonneberdzaghen.

Jckhcbsoptvaftgelooft/maarnoptgaâonder;

Letzekerfedatickdaarafkamghewaghen sdatiernieten weet nochnietenmagh bejaghen. -

wertickgewis ook datickmethlindizepts --

-

-

-

-

-


55. quaadt/banthoofersttemzolen: ““ -

Motben/zond

-

- -

-

'“, waracht“ ansneugeborenen

(Xonders

-

TBitweet

Paralrechten ägymptnerbei

empf: „. .

Vierdehandeling. vj.uptkomen. Fiskus. Aldewerelt. Waarheydt. emtboot zudewereit laatu hieraanschouwen Aldewereit kommt upt den gardps

-

behelfen.“ Ukomtnaarder/t'hellptgheen flouwen Antwoodtmijn bzaghen. C

-

“ äu ENUENS

ACHTUNU).

--

Eppenbestimmte gesteckt RLoud'ickdatnietzinge erwajaickintrouwen. - Gheloofdp dat een Gold ist

3:

alat“ U-Baarheydt.

*la: DAar'WPT Al A. -

E.

---

TDatdieGoldghoedtis rechtwaardighenalmachtighs ve-

All die Wereit,

-

- --

.

Shewis. . . -

- - - -,

- -- - - " . . . .. . . .“

MBaarhepdt.

-

''''''

Lijndienaars/als zijnooghappel/dichpnietsmühupt Alde Wevelt.

-

Vafeljck.

.

.

-

-

-

-

WBaarherdt.

Bathpdengoedend gemelwilgheben/

.

Endcquiadenintreuwigh vupp verdoemtberfmachtigh? - - -- - - - … Adewerrt. Onghetwipfelt." - -

- - - - --

-

oüß

-

waar


Fs

z“,inentspannt. " “ -

-

-

-

-

- - -- -

- -- --

Datghndzaa Eeno p

… -

STEI,

-

"

-

-

Zekerlick zerrenwertoock waarlückdaarbenenen

s" ä and Entwa even.

ABitlichaamzal

W9aarbpweetgipaldit

-

-

F. . " -* stemmen. hintbanmaarum holenzegghentefpucken a“ . Seenheer/ick wert waarlück (totmi ' giftgat

-

Enthe

Mit

Kldat

' ghebaaghthebt/tis ' ggeblickten

smenzalthaastweten zeigtmir dochpghenneringbet Alldie Werelle, --

-

Jekdoetzeer.

.. WBaarherdt, . . . balfcheliftigherrken? - - - - - A

- Plerghdem

TNetboo2Koop/woerker/enmep zwerings '' “ ghs F“, Aldg WEKellt.

-

",

Sadbeben dargessedskino N

-- - -

- -

Epfnode/valsche/bermetele Boxft

1tt.

--

"ä" “n -

-

Repnighpimptehupben/zoghmdenleichten welzoudte “ Nepnden datmenu woodtboven deestupghöberrotts Dboof''dubbeldiekaken

*

MBilüerhierholzen.zegt/watdoenvalfchepdtenb

-

Inalu winckels warzwijghdp ?;oeckt ghpomfhaken ÄNieuweloghens/om temaken?

“waard ab EUVETP,

-

---

- - --

Reiherrekenbiegbert Engel/maareenmenschedoch.

mit allenmeisteraackbon-

-

-

-

erste musste",Fairne. „

-

T-

-- -


Kegtop danbediegb.dpwelpemandt

an.

-

"

"

Sypdzinckeweldonckens -------

------

-

Afft

everell,

-

zSomißdtsnadeglementiert. Baarhepdt. Shippzaaltzermetkleeren?

wien.

23 -

p

-

R3

s“ hp OctOOC - -

-

-

-

Aldewerkelt, -

-

d

Aldebwerelle, -

-

.

.

-

-

.

. .

-

Alfpaft. -

Baarhepdt.

Isditrecht? Aldebwerelle,

--

-

seen techen Goods wet. STismjnfhuldtickzöndighhierin/ditmoeticklpden.

verteidnerber" sind nur

matgy/fmpel/kupfchennet. Ruoelerfönntettghetrou Bodut"contrarie verbiedt. mp. All die Werelt,

-

-

-

Reenheerickweetbet.

Eenrechtvaardighkoopmanenmaghntunietbedvent. TBerd'ickzo:ickzaatvoor dekerckmerghoedemlupden: Bedelenmoftick/dooz zulckephilosophien:

-

-

«Dockzoump dedoodtdoozhongherenkoud"befrpen. BB Klarhepdt.

Schiergheloofde/jawiftghp baft(naubedunden) . TDat Godzijndienaars bezoght/voedtenwelbewaart.

Riedp wel/hoefinghmuvalischentkondthunden Ghm betrouthemniettoe/dathpnoo, denenzunden . . . Poopzinrechtvaardighedienaarskofenkleet bergaarts JVAaardie als eentnan/vankommerlaatifterven "Inzindienft. hoe' däzijn Bodhemdt vermaart

Legt noch/ beloofthp niet kleedten pyszyndienaars Boozdeesghetupgen

wa


- - -- - -

- -- - -

-

" -/

-

neue

Ja. … … …

wa

Romoetenzitberwerben: " . . willeoftmacht/waandpdathpnet

' "ä"

«Oftzem Bp zai(nau

derheit:

Als die voerfel belooft/enhongher dorterben.

-"

Zoblicktubchpdinghevalsch dooztwilighghefchil/ Naarzoudp/dathsmietenvermaghbermoeden: Zu hondphemnietalnachtigh.hier daptide fpil/

Als ghn erstvennfde/endachtandersinthertefil/

Baughnspaackt.zegtnochwatsbetermau bevorden Fetlifofdeziele?

-

-

-

Alde werelt. -

Baarhepdt.

-

TBatis recht

-

-

-

-

-

Mochtans3ältkontrarmuptuherteboeden. Wiens vanbepdcrghogdtis beft: Algewerelt. TBerzielenghoeden. - -

. .

-

wann die : Doeght

-

“ Aldic WETelt,

--

WBaarhepdt.

()

-

-

. WBAarhepdt.

-

MBclickdeslichaams? Aildebwerclt.

Tghelt daarmenomvecht. --

-

/

Baarheydt.

IBaar dooz krijghment? Al Je merell,

-

-

Zalighendtbolghtdocghthpke weghen:

KTMaarrijckdö werdtmeest/doozbedachtsamkgehecht, -

- -

-

Baarhepdt.

Ghmzijtdubbelde laghenwaardigh/enfuodeknecht/

MDcerghndat/doozgenapendaeght Fhefwerdt bkrege. Barzandeghewiffelijckterhellendortfromen/

TDatBoddoeghtgebiedt/enbbiedtboofheptdaartigen Hoemooghdp-nbedieghemen lieghennochpleghen MDaaromlaat ghm den Hemelenzoecktu verdomen

Berzupmdpt'bestnict omt"fnootsteverghankeljick

et


- - - - - - --

yp

-

dfzoutuptzathepdtflechtheydt/enfimpelherd komen Conecn/htárcht"wodtdusvoozbestmietghenomen nukoopmanfhap/baarist betontfanekelijck“. -r aarverzupmtmégaarnfupversomguldestewinnen Enhierzoumérghefchonckégoedt latenondanckcjekt Omrº bezuurde quaadt/uptonwetenhepdt kranckelijck?

Zogheckzwdp nict/ofacht ghpmp zortpdtvanzunnen Batickuwoodtghelovenzontbovenudaden? -

#" dtdoozdoechtistevinnen: ' ghocdtiswaardighommimen

Ghmzegedat TDat;alighepdtt"

-

TDatghngharenintzupdenwaart/opf"Hemelspaden/ Enghpfpoedtu wilighnoogdtwaarts nederter hellen, MBrezalu ' denvoet verfmaden? - -

TDusibljckedebelpding uwsgheloofsvolquaden/

-

Verziert,ghedicht/gevepnft, loghsenvalfhint.bertellen Ghp n emel noch hel/van God noch zijn

n:

3GUT:

-

' t’ghelttsu Sod/daarghadpuhertopftellen: atdientenmintg armenquellen doet hp/dat

uden

.

Alpzeectghpfchoonveel/meeudubbeldetong/váSody Banconfienciendoecht:tisalnietdanletter

Dieudodenzal/demonstlieght/daarthertemetfpot Zo hieruptuwoodtblicktenudaadtbewift/ozot. Schziftbanmemori:de wereltiseenquaadtbefmetter

Hodloos/vervloeckt/arghliftigh/voldubbelthepden Dockleen valfehberdcrflijck/enhertneckigy kletter. Alde werelt,

&B Wheerghenade/ickzalmpbeteren/enmetter Tijdtvanmijnverdooldeketterpfchenden. Ontfermtmijnder/Heerickzalmp zobekeren. -

-

WBaarhcpdt.

-

Jadenghelovighenverargherenenverlepden. TBitbckerenherftmenaltelangzien bepden B moetwilterghtveeltelanck dego.cdthepdtdes herren, TDendaghmocreen abondthebben zozialtghpmede/ 32och dezenavondt hiergripthembpzijnkleren 25inthen weltwat dathpzich mietenmagh weren Delghtmy daaricknaden Bodlpkenrechtertrede/ TBerechtvaardigheydtSoods alwaarickhennlecde.

'

hemdneoo.delen in gherechtighede/

52atplackaat vand'opperfte kenzer däarterfede

<Tot strafvanfºwereitsboof gepdten ansetzen, 250

d

-


-

-

-

-

- -

-

-

Bode,

-

-

-

-

-

-

MDatfrengheroodeelhcb ick taarholzenforcken MDatonverbuddelijck vonnis is daarghebleken

Weemymswarvierfchaarwaf/datzpdaarspanden. Rechtvaardighendt was rechter emomrechtfewzckene Dewercitknieldermetbidden weenenenfuneken: huplde/metghevcuwenhandene

'' aarzijndeerlyck

aat/mochtheitrechtnuet bzckten

Zielenzähempack derechter)lebendighielten." ppentotpulvectoeverbanden.

neengroothnu hoedoodthckbezweken '' Alzinledendaotonvermpheyckteken/

-

-

Des bitterendoodts achbaeklaprenzintandemse Phetdeerdemp,ickltet ham wantzopighin banden Dmtavondtteferbenmetieeinkerfchanden, Intopenbaarbinnen des gemels waranden,

--

-

recktdutterhertenvCB menschenind’aardtschelanden WBozdrde wereltonghelijek/wildpuniet merhëftranden.

Dendagh des Ferienghenaact diekomthemaanranden

Leerediesebemühen,wobebooperatspannt -- -

-

Ende.

-

- --

-

-


D.V. Coornhert - 1590 T'Roerspel vande Kettersche werelt  

die metten lippen den God des Hemels, maar metter herten t’gheldt; des werelts God; dient ende eert. Source: Google Books; Digitized by Go...

D.V. Coornhert - 1590 T'Roerspel vande Kettersche werelt  

die metten lippen den God des Hemels, maar metter herten t’gheldt; des werelts God; dient ende eert. Source: Google Books; Digitized by Go...

Advertisement