Page 1

Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. + Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. + Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. + Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http://books.google.com


f »["1.[.4..». PRAD

5

k

x D.:


. .

[F/X.

.1_..

ß1.

4._

'..„ ."1 .l"."|[." ' ' '

X771"

F.

N2


FZ“


.-“

*

, ?FFF .

x/

1

'Aancekßningen , , ceuigherplaattenvande onder

hoqdingeder geboden

God-s. oowter Godclfjckcr Schzifturm x als wten

*

chziften zommiger1eeraren/ [o Youde als nim *

wex* cocwaarheuts verbzedmghe vergadert dooz Kvucooznhecc.

x . /'

' . lcrem.6.15. de 'here fendt x Staat opte weghcn ende fie!

.

ende ondcrvzaacht vaude oude paden x welt'. daaczv dfe gocdewecbxendewandelcdaac

inne-ende oh!- [ult uwerziclm cujtemnden.

„ .

/

, K? *

Ehedmct luden Fareon-Keeg rmx-MN F

C

,


. Y

,

, , l

,

.

'

L.

.

.

. . 4

.

,

4»..!’

.

.

,

m

.

..

»

.

:

.

.

e

.. ,.

q

"-

.x

. ..X l

7,, l,

f..

.. .

c m...

„.3 .„1„..„.

.

..4

...»

.

» .'

.. -

.

.

.. m.

v

M

Y a. 1.»l1 .x

'

,,,'l"„,,,,

. ....

»J

l

.H *ML

k.

, "J.,..1..Mx.flw

S

4la’ I

1

x

x

o

."

I

J

.,

,

,

p .

.

x.

»

.4

L.

0

.

.

.

. a. 1! "

e

»

.

.

. a

. . * . . o

,

. .

». . . . L

" k.. '

.. 1..

.

1

M.. ‘:0. „.

x

.

»

.

.

*

.,

.

.

k.. .

.1

n

..

.c *

.

,

0

... .

.

k .

.

K... . ,„

. ., . .. .

Ö .

.

ü

!

»

x

n

».

4

.

.

.

.

»

.

\

.

.

.

4

,

.

ll!‘

.

/

1

L

Q

.

,

„. . .\

...

..

. H.

..

0

" l

.O

.

. . .

:

.

.

. *

..

..a .

.

Ö. .,,

l l .

x

v..m pl

.

.

*n

.

.

.

1

a . .

. ,

,

*

k.. F

o

,".

.

.

cx

.

„ » .» .|. 1 ,". ,* ...c

v

174 N. . .

.

»

„„

.

. » c

.

q

1

*s.

7'*

.

.* . I

l

Ko..

c

1i

y

» .

. Q

q

4

1

,

.

1

..j

. 1 .

F

.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

*n

.

<„

.

M.

4

.

x

'

*.

P».

!

'x

.

.

.

'

.'

.q

*

.

,

.

.

k

.

.

H7

.

p

.k .

J

.

4

.

'QI.".‘ ..! k.

.

.

.

*

.

.

.

1

.

.

.

.

W

».

L

!

.

»

,

.

.

.

..

..

.

..

.l‘

.

. .

..1.4"1.‘ .

)

,

»

4

1.

.

.

4..

.

Q

, .X

'

p

!.

e.» H 7!

..x

.

e

.

.

.

!

.„

kl

.

Ü,...

F .

. .. .

4

x

*I 4

.

. .

0,

..F

.

l

.

\

1'

.

..

.

! *V .

*

.

.

.


a?

l

.

4 Bj:c>.x"x ',LMT „KAI-lea VZCWD7*»80[ÄS. Ufer?, L.? ..

' FeüuFßji-ZxßjxKMzf-xjtFxFeneNWW-f-Fec Neu-HZ?, XüxF-,Pjomc PWM-KTM txNt-We .ü-jW-z* nfec' . &zug-Sw EKM: FW W/*F LMU?,- am-FZ tjtNeZwa-Z BNFtFZf-HLJZZVM WEf7UZiK-NLtZFOeSFe1-,F

.MÄK (Huf

foo- tpeFW *FN äfxÜeflfxXj-ZBÜQEÖZÖÖM Ex(- Lex-em

emfe .pi-We mejejxßtk: (Fe.Ziöe-(ZFxx.*odtö.tre-We pix-HZ ma.. JPMmeffwoqxäex .ÖMNMYSKN xgxöyknh* SML-Äxte! Fet FWKNZHKFF' „yoWeNxhk-:Yyjt &HG &QMM Sin-mu' 14.17;-WjoWcjxK-N mjumyek/oexin' am LKW .Ya-maxx ä. xo-'c-»ZH-JqfxzNfecjxjftq-_ZFZM 'y?MJ-ZUM mi Ley-FZ

q.. _ . -_.a-

:eFZ.ZNFZZZZ-kxßß-Lafäfefx "xxx hseßZjxxe "FFÜFZÖFFMFÖO'

&NWZ-kk fer/ZW (ONKYO-HMI. Zip!xxo-ck w! xxx-ick." * xxi-Wg m71 Fj- y-WheZzyjocxi-xxb-yruixe yomßy-jnex

xkrxöuöNjxbFx-NBLFCYJÄF' Wok. MF.: rau-ze [NMS-x . ,LPxF-?ux 1 . .WMF

m???FN“- njetjn (fu-Key f.:

xeoexeßyjN-.eb „ :Kfz-Mwst _xD-TEAM

MQ_

,gFqLxcß-y ouerYNiWe-gexx(FF (mM-M. e!“ FeM.(Zzxx.

j- ÜMÄ-(j-Fßu UMS.- , eZN-Zwmfbyeft' m71 .fax Me! NN-fxjyWchNUxzeFareyxÖ-xxyyäc .kk-Ä- *WEs-ßjc xxyuäaj-'c.“JSZHZF.W

.xsFMH-KPN' *xx-FIN

q

?M*NEW-W-*Zf-*W ÜMZ-ÜJÜUÜW .Q„ Z4). *

*

.

.

1 /

. F

k

.


W4.

Die*Fa.)2m.) kai-YOUNG*- MÜfÜNMYM.ZÜÖÜÖ EUR' Za-! het .ui-FM male ez-Mezafx 'm ÖexHjtme rofbounü kauf-Ze' yj-oxm Inu-Mexx. "E-k/o ?P777877- .m1 ny*. [WN xbeÖu-ßetßäar 24m4 a! .Nm-ext yßFmaay-(Feu m. Fax-c kuyoofkf? ,ay MY)- düefxcfetefnf-NkfiFt yefxkefixeföxaxbt &kW-mf- , WFeÜm-t wFaxÖe/.cynf- mem' ?two-exk , 'oecßt H-Höe MeV-Fe' ZUM. [Faxbe, 'Mbox-mf- .Fax m. [aut/keys nde)) ext-F We &Yo-mm [Nau-M ?cafe-Maxx be“ ke.. /ömfe * :' 1km- mc :Age-cb ruf!: Fu.- maaMnx-EZ

/

.af äazfKNX-n' U43!:- i-*eWayacbßmax7 wie! ..fm- rm1. .NeN &ek-Ze; .fi-Lex M! »y RS724? &NF-Hm Reef-komm.

?kette-Neu HMI-eu rot Mae-KLM, äoe jtkykmfjge (Lat N. emxber/ö mix-Fef 22-272 Zam. wt PORNO-aux Vom-Lex &e

xuuyjeye/Fße. Die &Week-Fe be! onejetkoxsääy: yamFcxL-e km-ZM UN,- .. tZwcZcF( _äowuaxßefjcx /JNW max-Mfg_ Hay-Tja (HORN- 7 (Jaetfexxßmmfe jyx cya/eu Nee-e KFZ M COMP. 44! ?ZX/W X1! icZyafxbm-Feket Faatjkeß [Zw-L- om. H7O.. k!, U. commMtfi/.mxß-_x-Oenm NN'.

KNtYQ-oofef- &LN-W xxxäm-N &Ref-Fey- tj-ü He-We jpc-Zexa., Ztaxbmmykeu xexheajkr-FZ mjnfe Nau-hey- Za-eefek .Lqät emfe yoouZen.kofj xexHeFe/ZN te Lam-Fey: Neem- fm 'yjxßNe "kW-MLM tot 770x77 we Nick en ix xXx-FSME .. Mm - Loo.- msne yNtFc-N Fre-f MLM OMX-x, .w Oct-fen MW ?Max ke* miysefekkygjyxÜbc-Fjcx WH Het [aM-cut: 'kin MF*

ueyyyee-Nuez eüe F7 in >31: voor.Mucke» NXS-Z. eye-WN 7-37727- bjt-W te jmmcjgm wette-x AWM Def-N ma". .ccf-NF .* NoFWZx-Fe M( ,Fan :gj-m meexHe-ex mju-Ze. » 'nwmäcfiy-xüe of.» .TLF-FH eFatNLcNFe-x, „jet .cx-fm

'7

: ' W


q

.,

.

,

. 7

Ä' .F

Majxez-Zoymöm»ae-Nm-.x-»i-»xk-.W011.-»-yes-Zum .Feed-HY- Me WFK-MUM isxkefäxxzxtx .echter .z-Nxxjxe ,keLexiMi/Zteu, ZMZMR F...? KLM-ie!, Zweetefje.xoeeeot* . LEM-od. 'eat/Zßfyqf.*LKMKZJ-yar-Fe *.7 ke.. .HW-L. e! m' Mau-WW feaeUWewxBeFZbreue-x cjuäej» "ik-ee ce [am. &ie-gm Kenda-Fer .uZmW-e &UNION

" xe mm eaje?P27 mjeee2W.ic»m!Chfjjfeljefgxen-Fe/?jcbteiäcßyewm/Zb-Wgwxe, te Wen .teen 'jaja Neve-Ze.- emfe 7mm te yet-NLP..kW-met La'. te Gew/Znxheygänu »kJ-oe yektäe» ee:emÖjxter-u me' Ze/Zheawcbex-fc ie- cöeeom 'M' benz.q 4327x747. Ywwexin

_gbem.Fö ce mju foomemeuwet äe/eytxbeMzrF!e te -Feea &LMC-exist käse-Mexx Tech Feelge Gwuxemnicxzeyueure

maj- xettey-je-ßmeer &fie eeyxyufefxghe ?we-stößt 'ey-Neu .mie- emFe nie-Wye» fe/kemeute,Ne Neuß/Fake,- xbefeeee

.mie yexNa-m 1'...ZeZMee/Z me! Mee h FWNLFMHÖ) 8.7775 'M' Wax-mm, h (Zhp.i/ö/Lomam, ?y Zewmwum, (hy-ie mem, axte/kintmgeaäe meey* emefefe omFe, »um eoeäme

Fe G7 (Lafflxfyjflm, kuZfjx-_gher-(M, Ute/Zamo- emfe meer

..Were ßZeaLa-e pecfereu »pF-teeNeem-MMae, /jefex :Fat F7* w* am year/DOWN» m7.1xbeuoefen 'en-Fe .yo-Meffe .byxic peut .Werbe-Nex- efep-xeÖo-fen (Fo-fee, Niet e71 ma»

xepr fajkeyenNx-fey coe te &Ne-ken .Fe yocn/chy-eueu hem.e yxbeu Huf-We yaeieyey-,efao-Fe yasfer.en',ie 'MFK'BIG Sexfi

xbe/ZFN-Feufc/efaeox Heye» oF/j e-m* exec-Mey; 7-70077 ,teyx 17471! uemeujbexaeien echter 714xxexmje 7907.! use.eu 'm m) Mäer oexeu ce sreemyxeyx mu cfofjygbewcfjt /öu

jebeef-Mer.ac eekfjckxßm) Nutte-NW Mm 770mm e

.4 ij

.

IMF-u


.' 5

,

l,. 7

.

LWMFZZcHteLFcYeFLMejZFNNUFNNY-MEW 'mi' ,fßtke [e/ey* .Fit [e757- xot ..Der Heteröuxeughekxäenim'

yoykciefixexöetdt Wye-Fe .oN- wem kFm-e ,aj- zu» ?Nee-bye ke: que-Fe ce Fate-WKN“. re»Mn-Wee .Z/Zsofle texebeNFm-niu xjneaFIS-Me spe. 2mal' _gecemejü „MM xxx-Hm“.. m 9a ,kaufm. Zo-Wet' . k ccoycgkxmoxrakcinmeeefu, ' ' , * ejoeyxe . Zwefeßunfe-NNMWWZWKM Me! F

iic.exeefituexnäeyqßeyt ..NxMie-m-Foer 'a!>e7.eie.15ZFF-.l»kx.o..R;c.vm den, Wecfnzn.tvtkmrmi. * ' anxWx-wu. ' '* F d' f a. *" '

.

K

.',

* k.,

1


äZ

6 k'.

l) l*:

_ondecljouomg der gevoden Codes..

9** '[,.-G-e >- 'k- D-hxiftue-q-Z- ale-mm) eneeni

4

.v "esta-em [oo guden als, :Z ,

corwaaevev-*vex--zodin-*k ,

ghe oergadeec.

.

;.

. „ „ „ ?amy-edle .

..!L7»[*x"*

.

-

*

.."..1fx.;;..,1;', M .

, . .,

i.

.

.* 5 2 . :.: 1.L

>..l>.

'x'u1t7zo.1..1*1.7.z.14. 7 57.; .a

öqgufkjqus», ,. ' '

.

..

.

.-...:

L.

Aacommß/.nadien die waachevtniet en mach lxeghenxfo moetnn oock die

menfcvelucke.zxvac.heudx have vdele x

neroncfchuldmmgc uacclatemwanc h1' ( Godc) en heeft niet onmoghex

1.xx cxmncn ghebiedenx ouetmics hu rechtoaac. dichnietßefl-nmgqen es; noc huen fal ooc dö menfchcxom tgeen hp uextmpdcn x vecdoemem

cmd

Z;

gocdecnerm es. Wat-aacjelen mx

'

K

.*~Ü*>*+


,

-

'

wuvermoghenxdandeghene hergheefs: nfenubdt en-weecfelucx.

qnshn

kekmdksuheeftgegmemyetemyoxexeruoje.; * 7

.,

.7":

,

.7.

.7 yx'.

..

.. .7-z"-'7

z,

..„.*,.;.:x.„.x»“„

*,

.

,x

Hoeroxnmefmshelnedc Hodtoheen .on-w :Zlejlycke dmgenunaar ol gehxcdcade vermaapc te doenx tghene ghu vcczxnocchxx ende tc lud

denpm tgheen ghuniec.cn moechx. x9. netten'. > xxetm, cdxxtmyexaxxaxzexeexy. .7.3. : f

.

1qxxz“.

p1.

4x.

:

:-.7..'“,:>.

Doo;defeende meer andere ontallqke txmch nfffmx e? .Fl-Zach ick nicxverealßocdm x dat Gfodt den men c Z vet. onni-dgh "w “gheboden- ou dx hebbenxofdat Gode uet .onmoghelijck foude [yo te vooxderenofte helpen docn wozdcnx van

tghcne hu_ ghxbiedt. ende da a.: dooz mach "de' menfchex md1cn hnwilx vcrmjts dt hulpe Go

desx wefen [onder fonde. oe Neue-kaum: mum' (7 xexxxxNc-xxe xoxxxx.- yefexiaxxox. fikexxy. ä. iujx-e. .

. 7.

.*

.

_

Die Pelagfanm meunen wat gzootstewe cenx als fu fegghen: Godtcn foudc niecghebie den x cgheen hu mific vxmdkn tnenfche niet te moghen ghedaan woxdemwieen weec dacniccz' Maar yaacomme, ghcbieoc ho fommighc dm ghcnx dte wu nieccn vccmogcnx op dat wu fou

dm wecöxwat m11 van hem behaozen tebidden. want hetselon: fcluoift die viddödevecwcrfcx * . . . . [ tghm.

K

F

.

c x


eghmeb( _ " avi-Met' ' shebiedtz1mxzaäW-xox-Z* Sursee-y. 3e.

.

* e.

.

. ,. X732?

Want Godten foudedat (hetleucn vooz den

vzmxcnte-Gheuexrzons nfette dom gebkeöenx *Co hntomnoghelhck ooxdeeide vaude tnenfche

ohedaautewozdm, 171 y/.fyy-.Fö Wee-enteo. .(';',.

.*'

.

.

,

.:,*.J;.;.

. 73*)

. , Maar fckfegghevx hebt liefuwe wenden ,ende doec we' die v haten. 'Seele oozdelende die'

gheboden, Hodes na harefwackheucxende nic.:

nader hem-gen crachtenx wanenc te wcfen.oni moghelcjckedmghxn x die gheboden fhnx ende

.feggmcter.doeehde genoecv te 3cm x dacmö den xvuanden met en hate x meat tgebeeden dan, die te bcmmnm x [dude nwerderjhndan die men [chelijcke nature mach luden. Men mocc dan

weten dat Chzifius ghebodcnheeft niet onmo "ghelijckexmaae uolmaacte dinghenxdje David

' heeft gedaan aan Saul ende 'aan Ilbfalon. doc . heeft Htephanuis deeefiemartelaac dooz zvnen vuandenx die hem jtmichdmx ghcbedcn . ende Paulus begeerde verbannen n: zhn uooz zunen oervolghers. datheejk ooc Jxefuo gclecrdc ende

.gedaaxixfegghendcx under ocrgheuec hemxJxn . dandere goede werckö mach bu mulcn uemant .emrehandc. onfchuldt voozwenden : mam-inc hebben vaude ljefde „en [al fich.niemandt mo en vcrontfchuldtghen uemandt [al mu mo

O''jegghm.x ickmwäcljniee häufen :F31 hu --4 “. . ' . x .cock


ÄZckmqha-ceggzmvmmuhxeacäch.» kmZetßFe-xneäeceneyekexy. F*

.

*J.

.

*

. . :y

7 . '

. Laach. covmmh xdctx elhoeweldienue

baaeheudt vaudemare ende hol-name lccfde [o gzoocise daxteenochtane ncemant en werd: ghevonden x ot hu en mach dte met Godes hub pe vecccügen. in dandexe goede wercken mach

nemandt emrehaude enfehuldcjmkm; :mee

incniec hebben hende neuem machfic hme mandconcfchuldxghmgcc. [Schieben-ane 'Wo daae veele dmghm fen x exem- oueeuuts du menfchelijcke bzoofchepdc x mee en nmgen vo).

bzmghem fo mam wuttocbtzmex uemuts d1_ nmegheeiiümhe-Sedcex ecclcefde fotmceetm 'hen cwnfele hehüen. ,Ce-Me cie ten-Nee i..

,. . k

..

1

9. .

- Endeopdaciekzilledie

.

mt texte be

fluvce x xaac deelxejden foeucheudc safe gantfe hecte ano befittenxdacdes haacs hjcterheudcül

.ons gheen plaacfe en mach hebben. N-xaaex [al pemanc fegghmx. met gheen reden en mach .ck uxune vummen lief-hebben. Godc fendt in alle dee fchxiftx dat shut neemt-echt. dazu: eeghen . feght ghu dat ghhc nicc en vecmoecht. anmercc

nu wiemen behooztte gelooueneofmjof Godet 1). :meer-Umm Ga. .

i 9.

ßeerjqcdtffiukiskbekodenxfo wpdjewxt .

. F.

'

cewck


7 .

x

1 e.

Me'. ghebeuuckemwantdooxdien aldervnfie lixceijemcedc geloofcx dat Godtdie cechtuaae. dtchc. ende geedcx gheen mmoghelijcke .am

en heeft moghm gemeden etc. Mom-nn. (exe.

ej-ceem. Lex-xx...- (ex-FF.

x1 x :

[*7.

'

4 Die kindern' Gus-eo [ijn hanmenfchuedje ner-Zimt fhnxendehem ghelhcfghewozden xm

haltethebben der vuanden-al o dehere feed.:x det wu beho..ozen onfe Wende liefte hebben: op Me' g

dat wo ghewc fouden [um opfer' Radu: dieinde *ka-nm

*Ww-zee 'lhemeleniox twelek de fchnicleeedcuan-Gede

ren Godesreuxozden. (Zn-m ...ten-mam 2e... e.tne-'c-y.F- HutoockhecWt-IJM.. 1. :1 :. .'. x , (Fpcjmue' 2.

1 7.,; c Z . '

*,

,

Ihn Wet leetdtde [ende 11111km x ende be rifptdenouectreders. Wed-dat fumet ghez

waflchen ende kenne voeten oudm nenne-Nen tpcen onbevleccen weg.he x*coontzp me hinder

»niflen ende whfi aan me onweghenx daacdoez die fozchlncke haden vecmhdt mogen wozdm.

zum ghelnecnzcc dat omnoghclhco] [it-enges. pe Gex-Two (Zh-hf. Fee-me. M

*

m

*1

.

Z4 ,11o1ch„cdaaena.Nqch?ced-ZuecFth2e11e*q,Z1-ec: 7.

f


.

72

.

*

.

x

»

, »

enisneeghmsvne oneens.'nette weft-erna turen. .naar die vermecpinghe'vanequade!

ende die verkieänghe *vant goede x [cm mms Godtlijckee .wijfe die' redelhckezielemne ghe' plant: dat niemandc fichdaae van ke.eechceen mach oncfchuldighenavant nie-Waden tot dol bxenginghe defer dfnghen kennijfe orznachc en ghebzeecbt. ghemecct um cgheen te doene [that wecenxendecgheenwuwecenxdoen xmghm. *' .

,

..

14..

*Z

k.

,

Dolche noch daae an. Waacc "nice dat dene gheboden onmoghelhck waren x "efdac zu bel-u den waren met gkoce zmacfchevdö x ofdacdune wills foo deeboxghen macex datdan ons niet en mochte uerikaan won-cn wat dzme hoocheudc van one begheccdc: [o fände aochcans (hoewel niemandt fijns ondancx en fondicht) die .dude wtvcle ooxfakenenoghen .vexden verontfchul dichmen wear dan dat djexnacicheudc des ghea

bodts x ende die bennifle dee waacheudt x ende donderfcheutdee dxjnghen te doen i aandexvec .nice een kcnb ace aucoeiccut x [alex voox ons daarmne hadden voozfiemdatzmu ghefamcnclcjc

x 7

bchelfen moghelrjckhenc ende lichcicheut oocb. kennifleendemachte. . . ' 'b Zafjljus Waxnux, .7. .'1 i f* . „ . . . ., voozallen dinghettdat ce kennen ghenmde dacwpmonsfelxxetngeplancdxagen disc-ach. .. '

l

.

xm

l l,[., .,-‘


k

x

tenalderggtbeden x efetvnnen.Godehebbm nntfanghen": op dat het one ghet_n [wauchevdc kn [ende [nn x als ofwatntcu. cnwatvzeemts 'Landes vktwacht werde. ende datwedetöme

.ons gheen eozfake rn fon-dewozden ghegheum tocvcrhcffmghe mt wancn dat wuGodc wat meer opoffeecn x dan .wu van hem inde nature on crjchtppmgheen hebben ontfanghcn. p. Fe! jkecfienentenacbnfceexcclfgcnyä.

l-ljcconjmbe. " .. .

-l , ,...»

"*

*

j

7 .

a6.

n .

e *verbleectfsde ghenexdjedaaederffW dat -Sodt onnxoghclhckc dßnghcn hem len. Dittunchtßtxaluxnus J:n'iim.in.94. ghe [cpr te [hn bnßterontnxum[ x. feggende daachn wathierontmue gcmcmt hceuxcnacht icniet. tfelue binde ick xnedebp Wertojotneunt wcfi.: hemcmm in Cenctfmjene/Zriytnw &Futuna bbde boom-ude fcntentte 'hicrenimi noch voe

ghende tghene voltht. 'hn teronimus) vec claatdt hem zelue mdcn ghe pzakcn ccghen den Vela giancmMoghelhckx evdt hux .nnfe ( weten dte ghcboden ) dooz hulpe-vandegmaz-e Vodes x maar onnxoghelhck .nn zu voox die menfchelijckc erachten om te volbxengen. ghe luck als pauxns Fendt. Ick veren-echt allee in

_cn ghenen dte mn [tetckt.

". Metdicwdxfepdcwepnichventoegx L


'F ZIS-EFZ: .FFM . ,. t;

wüwotnhezfjnx ..

dexqudcr be!?

WWF!

„[0]

k

Baden-nx alkoo ubderehoW-n. ' , . peel. meer [ende connen. ooo-ztbtmgen. end.

...

comme dandaae tot.dee .nteukve'Vvli.

"k.' ,. »KG'L »

ghebqozWedet-en als Melancht one

. ..,

* NdartjexWullingerx Caxuhn bpder ge. 5:4 „erfogxneetden keccleen dtcnarenin Nee detlandc [alex ohmaemcin heut: bzief aanden ntakers vantOergifche boeclt. pag. 1 NGm-ne oock wc elcb der [einer watx daart van noode fa' fijnx doch maae een clevn tpeunichx hier te fiellex '-'"*.'.'. ten-eunde .als mde oooztcden defe_ .boecxkmm '

*P"P K

K.7.,', *ß

.te-mm Gewinns.

4223'. .Q7

.." , .

,

.

f7.

*

t. Tim. * *_ Qpeen tbdozden des upoficls: verfiaat.deje. 1.7.

. dmghen dte tck fegghex .naar de Deer [al du m . axlen dinghen .ucmandt ghcuen; *commente xende feudt Caluhn ..lfm-Ende hicrwt capm na. x. been-n nietmin te derghcefs .en werden gndetwefen x nutten de Heeremne teerfiandt

.net en opcnt: dan one die gheboden te ver

ekcefs fox-den feqneheehcuenx 11mm (Lyon. Yeexxy-?Ylxce-.ysaue om_du te volker-Zehen. . . - aluqn w1 feggyendatdte ghebeden UTB*WB!

wozden gheghenen van Gode; fo heeft x gheefs WsGeYccY-xchtomjeugevopeo cemlbxcgm xkF.

,

x [den


»_*»_„.W*"_„*.»“H_.__

'5 ,

n..

1

...M. *F*

.2

,, '

3 ,VL **1“.: .. "4

_

; L;?*2,*

:49 3.;7.'z..:;:.7::.14B4kf7'e!!- . ' ' 7* . x . .-...::;

'.

' :C 1 „c.x-x /

da*: d!! 775x73 31.8 01-1'

compaq-Wk .kiste ond . 'w?!F '

'

.knd-.toqet dbfekZ-ZYFEW . .

7'„2

' “

wcchneemt. x

*kW'U "*! k1.

_I **

.

1'

k..

'

'74-1...7

Wpamwueosekzcufiyztfi. ;, , ; x

.

..

.

,

.

.

.c.

.

.

Jfraol. Mm.. 3.3 W474- jzßäääzzax. Deut? L*.-4»'e1'*7.1_ö..8.7. heWz.1B;47.Nam.4;.ue.gz

5.19.... 1 :nz*z 1.x... Dona-mode tot Hama' cienx4:.ueg.1o.1.2.3.4,.z. De patriarketxy Genua.. ze* 324--3- (Nx: Mparabel Chu.

fiwanden Conmg. Wc:14..31.z2. '

u„

.

QMM-una. .

*.,„.,..

.

. _x . .

.

,

:*!:7....'7..;,»7..

.

k

„N

.T

T,

L

**

L.

4* x

'

,ZWZeFaIcZchon-crwwdm gwbt*eewercken.k* 11x

waandt 'ax.het qqa-dt F. befiaande

met u' du perandevlyckc walk/make in die on Waodcrlßckenatura Com.a Fecnuäjvnm aua-xi» .Oggy-Ne ..

;:

K,

z,

. .

.

.

Nmmmneer m vcrmoghen wpdmwsch "*..'..

"

" er

N m.


fkk*

k

*

* a

3.

* k.

.

mwWvenüwctcWW-»WWWUWK [ch apt te [x111 mette hopqwant alle beitaaet om tc bcgheren x ve.rdwyntx dooz wanhope van

vocccgghcn-Eptfi. 14.2. . *' *"7*

4

;..". , 'xxx .

k

(RC)

'.;

1 .. -i .

. 7,

.". .x

.7dx

5 1 1*.*.-.*>„

k

. nc ho manlzodpc:rx qxxcfgnohcqxä, Drauxefscauk» RaQ-Kay: 7. * , ..m0,

...

.:

.

.

7,* z_ hfm * Dazu: cefitren noch. tweegbebzckm en derniucn diewqacheyttcuind.en- pandcwclc kcick ixwcnthaluennm [teren vzefe. ick vxefc xxochkgqc x dat ghu v [eine nictm verfmaac of*

.z-zmhoopt te vindm; qfi-atghnWantdat guc ajgheuondm hebt, Cox-mx acc-femm- W. 2. my. 3. .„.. a.,

x ..

;....',.. :*.* ..

:.

.

*

(Lz-yrjaxzuä. ..

x

. .

F

-

:z:

' . a

e...

l

Maarobcfpoetanglje dcs oergeeffchöbzoex derßchapsx o vluchngc bedzucltchcuc dcr ellen. digcr bcclaghendeneo onu.xuchrharcmdc udcle lertnghe des ketmtfchm mfetctnghen. te ver. manm tot bcrouwc des ghcnoechdoenings/ ende um ghcnoechdoenjawhe hare mcdcchn co onttreckcn:tc [cggcu tor onfc bzoederenatrocrt» ende [iozctcancn x ende Zucht vagen ende nach

tem ende arbevdt ovcculocdelhc ende dickwils

im [uuecm van .uxde mikdaadc; maacmi. ;;. .

' N

.

u


Z l

1

Me!

'kejkereke fiwxenNf.[les Me?

" vxededfekidk, fuldu docnxmaar ovv cn Cult vxedexdje ghv ,föect vindemwie 'foude nice . race verdecuctx.Fwje foudc niet dooz dte wan hope feluc" ophoudäwie ,cn faltgeruoec vä fijns *clagbms vöoznemen mct afkecrcm' fo/ghu tot.

ten 'landeman [eude: eerdtden acker met aklce 'eevalkencheudt des kandrbeuwes x houdtneer. fielijck kun int landnverck: maar ghu en futter ßheen vzucbt afmaevenx ghu cn fulc gem mijn ,Perjfen x ghu en fult gheen oluedzucken x noch gem appelen vandcn boomen plucken: mcun "u ooc :xu hu foude mogen arbeudenIOfxcvnc Lück fo ghu nemantancadende tghcbzunck dc.:

fchcpenxfevdeucogptxbxoeder balclee.n van 117c gejcfet; Gofchagbxen x doet aant [chkp een .fuer

mm wtgenomm evckefihoudtxdoct v naarfiic.. heudc dathec.fchip voexfien werde met Cabels ende xoeulen :maar als ghp alle fulxx fult ghex dam Yebbenxen fuldi van zxjn (yes .chipsxwerc'

mee eulage gheen vzucht gmxctenedat 1s den wech des dxoctheudte* ende herous toefluvten .ende affnijden etc. (iS-w 4. WWW-rum. xyz/Z. 2, .

.

Sog mede x te fegghen x fiaat daarnax im ghu die geboden Hodes moecht on. . derhouden x [oo fuldv falich wozden x ,maarteo onmogefck vcmandt de _ghebeden Godes .youdedat onderho-uden.

wat' .ts datdoch andersx dan te jcgghm _toteen cc-*anckcnt dzwckc doch innedie

WMlkMÄ-[ledxanckenxdie uwenecozcfj [ *.

' W

ghen


k* k

u

.

.

ghen mondebitter fchmmxopdaxgh» * .. . * z

.

foeccnaarfieltjcx maar"g.hpen fultmec vtndöcbidt onophoudeltcxmgax .hu ful' niecvercrfigöxlopt fiadelijc aanxmaaq

men falvnietinlaten - ifrect fulckevm .

"

. ,x

twufelde lere ooc d1": loetling tot anpoz-z ringhe omtc befiaon te doenetwerckx waac doozhu nietemnach hopentevct .crughcn cbcgheeedes e.

*1

.*.a

'

7wlkganZusö/lukculuzbolZxnus. 1. . f,

7

..-

mogewc gefoneynoecht dat ghu werden gejonc?man moecht datwerde; xs

*'. *

7*'

.* .

7.

.' 7.

Yeti. deswijmeudtswoozdt: Lcklkemxdt'. mulueuen.xendediefmarghens vzoeehuaamu

waken x fullen nmvindm . rot dic fiudimn von de waarhcudt Godes te foecktu x fü!! dobe. quaamx niet alleö die vecwaandex vandewelet ke um hebben ghefeudrx .naar ootk alle de ghe. ne die daar wanhopentemogm con-m cotha cc kmniflexeci.Coxx-.xje ?-rime- Det..

:lobanouz (Ialujjouz.

"

,. 3

*

1 8. ' . Wantdaarmen hm menfchm bcneemtalle oprechtjchevtxfal,htterfiontoozfakevmtraac heudt daacwtnctnenxende

erc.kcdaarghe

fcvdt wordt dat ho day (ich W met qltxxoo m ucrxnach tot het fiudmm (ofbenaarfitgxzeßß . * . , c .

"*


deegueehctchx-nhv [Melletfekuexnlet ata-ers( dan ofehetnmetunenegtngh x wen-uch achten 1 F-Ffinneäö. .. Je .

:"77 . .

,K

' 1 .

,-

p

'

'ßen-en woozden tot tönen iongerm . einen ceghen henren vuandenanoedich

k enxluudende aux-Swan- .ä-z z..Webc goeden meetx. ichcbbedxewereldt.vermmnen:

als "f.de Hexe daardnhaddc wtllen .fogghm: envzeettnteemdejen geefielnckentirhdtxwanc behaluen daxxals tik met v benxFo en mach me-z

manctegm v zhmfd fuldv meat ce fiefiden heb.. benxniet cegen onuerwjnltjcke unanden x manu, eeghendpandmdie ick nu al verwgnnen ende

hen; :recht henomen hebhexßchzhft Caluyn'. .ifo-ment dae 'heereen ml met datm verkla

ghenzhn van moedexmaar dee] exe:datwu unt. medelnck firijdenxlhetwelckjntct en maehge-z fchteden:fd wu."nanden wegung (des gmechte)) xneefeekeeenthnnnannfi' datum moeten 'true dmqpemhjele endeopapontuuexnlonje aiLec-x tfemeemocdqfalteenont1verdwhnenxecc. aß

Fchzhft Catuhn. verdwhnt den moedc älfmen jctJdt op txmjfele uandemetozteewac med: Falz

daarxblhum alfmen feudtnsonmoghelnck den: vuandc te derwmnenney omnogelnek het quaä

dehaxxreeelatenx endens ,enmogclyck cgebodez. ."

. u,

.1.

.

..

.

.

. c .*

q

.F

*4YWÜÖW““'"WZ LW' “UZ-k nk

,.'

.

1*

/

, x '

k

l

Ä -

x

l.

1


.eg . J ßjn danke-eck Comment. xnct emnootfakelück 1 .pe-tm zjdcm.. Yet.xs wei ze, rrx dat het niet cn 'tüach kim x dat fich yctnandt. inet goeder herten ende met crnit mach bcghe

nen tot Gode:indien hu niet ccn heeft dcfe ghe." lmffe perfuafiexdac hu.niet verghecjo cn .at ar., . '

.

.

' i i.

.

'

*x

* Int glofcrcn van defe woozden des Ltpoficlej 1 Joan. z.2.daar aan weten wu x dat wu den

kindercn E*: odes licfhebbenxals nm Oodc lief hebbcn ende zhnc gebodcn onderhondctufcrmt Caluijn (na dot hn daar1toc gcnoecht hcejc des Apofiels xvooxden 1 Joan. 5 . zxndezyn gebo

den zijn met fwaor)de[e. woozde: dttis daacbu ?efieltxop doc dte zwornheuc met en [oudc.bze . en ojvcrmtndcren onfcnuuer ofte af-fecnexjo dat dtckmaals gefchiednwant de genex dae met eenen grootcn nxoedtxende ven-tige affectie be ginnen ecn hrulich ende goctlcucnxwetden on. naclztfaam x als fu verfocht hcbbcn x datjhcute erachten niet ghenoechiaam cn [un. x * Sict *lefer daar [cut hu dat ÖanctXan dan.: bv heeft ghevoecht xdie woozdemendc Zune gez boden en zijn nietswaar: op dat die zwarichcvc ghewaant int onderhouden der ghebodcn on .en 111ter niet cn foude verminderen. foo gheue

ick v nu te bedencken oft Chzifieltjckerjs te ge [ouen dupofiel HanctJl-n in [im fo wtdzucke.

.lock ,frost-cn wem shcefi derwaarhmZJ-.at . .

* *

.

f'

L I i l


.

.

.!?

1 WWeufänxtüax-We-ZZ _

1 ,fcese-tutheureeeetdunckmx

_

tx daeZGodte-gheheom twaarx 7( JW)

nßjchenshxerzs) on-nuohelecfijo ofmteuou:: _

Yoaebnhebdu_edck temertken daf;

detßdjtel heee.[ulxkeltebtheytder gebodöleece? ont onfen ntettevernunderenßfo Cain.) “ omdaae .wc teuer] aanxofzu,

, z VWVWWWWjjeMW.m.wyf jnwnarachtelhc leecenxdie dan.; fc ghen

exe .ghehqdxn Eodesvnmoshelijck ?nn ce YnderhondexendecmenfNenpmxopfetWe. ,gffectteönedtetevolvzm den-jnietaueendxxae ueenunderexi »x »maaegäntfchelück weten'

,xhettf.chenwechnexuenmdedem.vecdwpnen.; 3

,.

D.,

.

*za-Ben*

eck.jk!? *' ?['*7'j1)x'L*Z.Ü*0l),L8.* ,ene.eo. 7/,.o*.

17y,*...k..4*

'

.,

'"

:

wtjfcnxjjct.ksxeaocfztngxaat] " ' * liebt ,

xN»

.K

1*

1

,.

x

'

'

l

,.

.

H ,

.k *x '

,

*

..

.

'.

'

1

.

l-lYäcbx-jft,

,„

Matt.) '.Z. [.)oan.F. z.

*,

'

“äugultjnue

Z: .'.

': 'Defedingen (te *. K/'7.

' .

x

* :k:

wetten-enden te dee) E 3 .

ne)


k*

K

.

heeftljufomtnfebeö .Wehe-cn sheet-un ' ommighm niet* mnardqttex leerdcbnn*mex Fendt bum allen . dan dat ghevodtmnch fich njemandtontfchuldtghen (te weten)'term-nn enn dat ick zachtmoedich benende.oxtmoedteh

van herren. ,naeonnne tmx-feltghv unt ..a ghen van'dexlafiee ndefelollttv.aar x kewe ten oitmocdkchentendemehtenocdtchm? 1o dee

"Felafiezwaeexte weten [hunde x hohe end_ liefde? want dieufefde) maattomrtoedxchende zachtmoedichäjet nudatghvmetbeladt cn fuld

wefenxifi datghnhem hoozcxwant innnwelte. (acht ende. myn lnlt ioltcht. wen. datx het-ci lichte' watfx .ofegxvaarheudetßodde eMac-unt»

dex-kn-eerzwa-xeechevdch „ ohjencheunww» dercechtuaardtcheudt. Jack we' ntet dat ghut fo

vet-Fleet. defelnltjs geenzwartcheocvoox den beladenex maar vloegelm vooz denYemen dee

[al vlieghm. wnntdfe vogheleet h ben» cock tgewtcht heuedee .vederen. wat fallen wu [eg ghenxjdte mag-hm endewdzden ghedzaghemdte (ooghelm) dzaghen me (vederen) optce aac .den: meat fu werden daarafghedxaghen inder lucht. [o ghu den voghelwilde ontfeemenx fon-k

derlmghen inden fdmerex ende [eghbende x die neueren beladen .dac arme voghelkm x cfelue

dten lafi wilde afnemen: de vogel die ghn hebt

nnllcn helpm-.alopue aarden binnen. dzaacht danrom dte .Jeder-m desvzedenxende neemtdte

vloghclcndecltefdcn. kttiedielajt. ende aM t.' 4 .*,

1.

. .

.,...

.

. .,*

„ .

.

*1

m


-

'

'.-

2

*.

* '

/

_....'

dt;n-lix the?? “M-ÖFMZ.

N7-

*'.

.

.

x

.

M

Z.,

*

|

' .

'*

..z

.WWW .hn defe twee vlogheleti andees dan diet-we Moden.der ltefdöxinde welcke hangt WWU degantfche wet ende popheten 2 wat andets lsdofch dieltchtelalk dandieljefde felfxx. dtetn

deferwec gheboden teeedt vecuults alxoo wat luden ghebode zwaac ts x dat ie den liethevbec [aha. Necghens.andecs doozenwerdc ooclt te

recht veritaan datfegghen: .nijn lafiio lichtx Logen.. dem dacht- gheeftdenheplighm Ghjeefi dooz

welcltedie [leide werde wtgefiozdt nt.onfehey.- RW* 7*

ten: [odet.wu liefhebben.de vxtnvillichlijcken doen.x tgheen hultneehrclyrkmdoetxdtet vxey [cube-daa, Ense-Monet» y/äßäx .

, Nieteniffec foo lafiich ende xwaae x datnlet

dont Gddeshulpe valcgheoeedt ende licht. . o. Were act-FWG.

x2

,

. o.

z,

: ellledi-tgen wozden licht uooz die liefdex den welchen die lafi Chztfiiltchtie x ofen felfis al leen die lafi de welcke daaeltchtts x volghens zdat feghhen x ende nme gheboden en [hn niet KJÜLK* .Zwaacetc. pe nat-mt Se* _gesti- centnc y-lnxxianex 7.3.

'WSW' o..

*

.

.

*'

1

'

.* xlfodwiedattbekeeedtis tottenlherecttjnen

(cum-tom. 30.2.) bel-Indien werdtx k ,.

,

.9

z

'

1


.

.

.

z,

..arena-lenktehcnexi*wdewtxeantfthetxselnxe. die en fal ditgebodtGodes met fwaar.houdem hoe foudetzwnac .nn *x . nangheüen het 1d. (she odtdccnejdcns »Ofuemam en hcettmecnefx ende daaromis hem cgchodtzwaük-otbu hcne lief.xeü mnchhen niet zwaac welen etc. Dolche»,

heedc fzjinzu desheeen paden) voox de vzejee. nmac lttht . doozdtelcetde. , y 7. (Fu-FW.

.

..

7

Maae wie en weetnietx nadjen int alghey fneun gheboden is .die ltetdex ende nadien teten.. de des gebodts is die ltetdex ende die vexuullittz ghe deowets is die liecdcxdat het niet zwaaren

isdacter ghcfchjcdt wc lietdc ende nietwevze [e 2 want die ncbeudcn mde ghcboden.Godesx dicfe alvzefmde befiaan te volbzengen x want-e

die volmaackteliej de dzmtdte nzeeteweexende' maect die laji des gcbodcs ltchtnulcx dathet ge. .bodtntetalleen met nedce cn dznckt x doozde;

.lauzone gewichts; mam:oocdat hetopbuenm7 plaetfe van plumnenxtlexetFectit-ne injlltxe. "

.

*

* '

'

.

8.

.

, *

..:.

*' Coomt totmvxalledfe atveudtcndebeladew zfitxende ick fal v veftnaken. neemt mim iucli

op o ende leere van m11 dacfc fachtmoedlch den ende oocnlocdjch dan herten x .ende ghu [ulc 11-.,

wer fielen rullevinden. want mhn inck iezachc ende mijn [alt is licht . *defe leringe vandegvdt vzuchnge ootmoedächendcxdzz) fc wtonfen WWÄWWN/*MTYKWdisqpshebleWx* „Q 1

_ e *x

1

begeece_

l

l l


degccrlächentxg-lertcbtöndenadimdingm.d? daar xhn eheltelt buuten.onfe macht om. tever

crugemdaacisarheetxdanevele dinghen werZegelieftende gezocht t eoewclckec. uerwetnen endebehoudendie welle niet genoech machtich . cn izxals die-geen nanolghende vermoghen exe. 1 hem. Maar. als wii.een eechtnaacdich leuelevj. de willenx'[o iltdaae. want datfelue te vollen res willenxis clue rechtuaerdicheudt. Ghemercke uteeeenisxdaneendolmaacte hecldolmaacken vaude nechtuaardicheudt wille te lle-geren.; [iet doch oft arbeite tex daac hetwillen genoech. es. Daatomme oock when läemele is ghefeudt

.,

vzeede fu op aecden den menfthen dan goedm LW“ will-nwaar dzedc tsxdaar is nilt:waarmfie isx. daae is des begeertens evndexende geen dot a., l

ke omte arbeuden. man.: o'p dat de[e vol 11c. ä moet fu ghefont weten. ghe ont fal .n wefen.

i f

ifidat fd die Medecune niet en vlucdexx doox welckxghenede allem x Fo mach ghenezen van

x

de licctc der zcadelhcker bksheerten. 1911 is die medechnmeeiierxdie daaxcoept comt tot mual. le die daax ardevexjeggende zhn iuck [acht end. zijn lan ltchcte welenxwnnt onermits die liefde. ?do-nde 'engem wtgeltoztzijndeinonfe herce) aldoexwaar bemint wozdmxtgenegheficn [al -

meiden. ende ten [al niet fchncpnoch lalitch . Km 1o dat onder dactueltalleenx ende hoec

mindeemeeemopgheblafenhoedat hetmece

meteen vnjexneckxghedientlalwoxdm. Ende, , -,

,.

WWWWWQFi/WKWÖWWWKIMKWÄ

-

c2" „> .x

.

,

.

'

x

.

.


.

,e 'c

.x Flutlicht..'Ei-WN *. e( *

'..*.*.»!.

x.'o.k.* . ..... , .W ,.

.*

* Ü

*Keertmdegeaeeeldeedchebhmx

Nele-lie'

heudtisinden hemelexlichtelhcli fenden wvdie

weeltmoec onfe voeoen [teilen ende verachten .jenen-he .nde-unsicher Fon-e leckeehende het-nee. edeeldee menlchenbecotteet) oniine

mopoebeueenxm hemelex klemuMetxJ-yjä

Wd '

. *Y

'" .

Z '

nnen-man. .*.-*Ä;.**

7

Fin-t- c: e'nen men n13? en heeft ontflzmghen x ende daten ;. ',m'geltjckisxenidnieu1andtffhuldlth" , mdemfdnditht nie-nelle..

-k .

e' .* '

penecnntr. . ... k.» ...,'z.'.:

k

j ' E,

* ,' x-Nl. ,1,.

z'

.

.;, .*'* p

*K*

.:* .Leuitn e 8.14. et..teädeukc Keealku. 2 J.L6.77. zo.) 1.ji -.'

[.,72.

Jerewemenl-tact. e 1.3.'..2F.e 5.20.44.17. ezetcäluc.. 2.4.7.4.8x...Coy,..0. 1.3, j

x* . Ä

: ,

äugnilinue.

mwnnghnzecalueclachtewuemmt-hu?: 877-6* 4.-

*

d


1**z. ,7

.

'

x

.d dataWio.elllheuii-Wt Macht-nm?

*

tealltdeheeec z

.

,. . z. .l9

.

..

e ....,

.,

x* ,'-

..a'ä*

....49...„

. '

.. “

*

1

1"..

.. ....4

1

. .

,. „

k

,.„. „

w„ '

.

HltedinghendanzüukZ-nTGed-Nohhldich! mit alle wat [i1 z?, x fooveele fu natneee ihn. .oem.al owatfn cter moohennma indien. i

millencal o wat fu. oncfangen hebben onfte' wil

lenx

. d watn' hehoozente wefemDaaro W

meenisnieinnndt fchuldtehmancoenehhnK x xgheef.c-gntfanghehn, Kakteen-texte. . , 4, .. „Z , ez.:x

'

45-l*

*

*

(man dieteeeht vcrltgatfal beudeuelbzen Tue-weden aldemlgememlfm Keekediencn. . . ieden tcagcnllnechtntetenfoude verdoetne:

'

indien hn bentral tede-ene dinghen die sheet-ß lin-eu iudthtfii ghefchitden; 'oe weh-e, vom-m... Fett-me. 7 1 '. 1 ' -. . . .*' .Cxt.lnjjn. ' - , Ü* * .

.

. . . . F.

:

*

.

'

..ä Deut? den pzophcct Jlfaxiam fendt de Beete: Daaromme ts mhn voltk .nde ghenangheniäje NU.

egaan xom dat het gheen lxenntleen heett tz . '

ehadtxhict1nlochtmen pxagen-oiepolrß ooe

midoelhaddeomdiekennnlewbetomemfnl

-hhnhtetoxtfchxmtendexendeGddemii-MW (e-f.. . -

*

"n

.


zu*

.

.eoluieeuazteverämmooxkdezqdcxjdvfitiä-W ' ' .efexzunewoozizenZ.deenvuldxgheünneiq:öäl! hec.volclcdmzyn focheot vetdecfc x dauer had demoghmbehdudm zijnfindimc goeden*raade

.amwillen ooigheg..Dit wasdaärgm datum: zwvacfiebefchu-ldigmgexwanthet tjxefknfion.k' aanden Heere 7 Whecvolck gheen kennifle en badde. Dewet wa; gmoechfzzamom.hmlqu ben ouervloedcLiFek.to ondermqfenz zu was hec warelichtx endewses den.wech : magyhec voii?

'en wildes niettec'herren nemenxendevcnuecp .danghebodenßhmadedaeromme behoozde die [chuldehenlgndmghewetcn te wozdetuom dat zu nietcn nnlden me. ooxozxj .verwenen x Goyey:

die henluuden getcouwelyckwüdc leeren. E...? mem. i7. 19m- my.(F, x3.

.

.

x .

,

** 7 .*, e

, k. ;

,E-Wy?

.*

* ?x7

p >41“ .y Ü?! e14 k» v VZO.XL :q k? . -t * qnude

erewaarltjclem.ch, . ' ,ÜNk.L

e l-[Zcbrjfr.

K . a.

/

A

.

p

_*

..

.,

:

. .PNY-Zu 1.182,7 ZZ 3.7 .CaKZfam (8.' 'v4.1

3.*

oa“.

ZHKNWÜUW.

.

M

*

OC

,3 ,

E!

..

* Freuen..


..„.

.*„

km"het bcclde dcs genen die v ander.actdenieä ZKM" .isgclhckdatfegghcnxende fulcxzizn uwcr fomz, "xmgc gewcefiunaar ghuzyt atgewaflchmxgßc nf".

,ziztghehrvbcht mdcn Name ons Beeren Jxe uF-W ..C hzuit/ende mdcn ghecfi onfesGodes. mam. , nccehcblzcn m1 dan gedzaghen hetBeelde de?

4

ghcens dte vander act.dcn .es teweten doc/al die poezfchzcuen werxken des vlcejchs in ons"

ghejchtedcnzmaar wanncceOebben wugedzag ,Zhao het beclde deohcmelßchen? te wetcndoek

„glg hu feudc:ghu zizt afgewajjchenxghelouendi enden name des 'Wem ende ontfangede zijnm'

ghcncft. Maße um mn afghcwaflchen xl.njetnj :we.fen desltchaems. wnochte.na tbceldedcs'

fchc*ppinghs: maarnadoudewandelüjghedes.

6

ydelheudto. Daaromnwwozdm wvjnde.f Ü ledenwaarinncwv doende tgene dat. qerdW. „ , x

iyckis x verdozuenxwedewtnnxeleuende maact/:docndcdiedm Zdiedengeefl.Ä . wantghelhck hetnlee..gchder.vcrdee„

_

alfoojneoock der oxnnc-rderflhckheudc.Wfnney: * kelick:alfo medc gelnckhec desdoodrs x.alioifl oock des lcucns ontfanckelijck . Deicwßcken elcander/cnde en bltjuen niet volherdjch in een ' [eluedingcmaac deen wert van dandcr wet-hey dzeuenyendedaardcen tegenwoozdich (s/F erf

dander. Nadien dan die doot als ['11 den men. Gehe befat x hccluWwthemvekdxeefendehe-e etoonde doocte wefenxvele meer fa( het leue-

als hecden menfchebefic dendoodt wc.dxyuZ-r x7; .

*

-

'ü e

]

, *ä


. amdm been wmf-he de dot* .den meufche ghedodete K, '.

'

.

eum . mcqmendeden Z mem [qcnjulenmd . nakenj mum a-iu-xF-x bez-ee

N; [käme-FHM. W 7. n, . Z-*.*,* n . , ..* , ,aueukfijnuzx. ke, '

*

I( .'.

t'

.F.

"k'".

" 7

.

z.

. .

' ' -ä*

de jalige.ZtpofieWdx-ws x-aiderficffiebxoe. dmwmendaantepzyfendw zoenchepcvan umnee ende voltnaeete. bei de x heeyc ons voox .gehen ghciielteue bmcrheudt des veghecrlic hepdxsx endealo een dalder verfochfie. Mede eWmeeZierone verwandtwacwu behoozcn ce vliedm x ende warte vegheren , ende ghemercc die hegceclicheytis alder.quaden woztelex ende

'efebeudenieteezamen teffenscn mogen we. ("mx [ulcxdacdcen nietmmachgheplanc woz den x mm1 dan dat dandcr gxonclnck weghc.

ropt n*: ,foo beitaadt uemandtte vergheew die enn-Za. ce befnouenx indien hu nieten benaac

.itukcdenwezeclweceruckemkxom-tmi *

"*.*

.-

*

.

'

F.

. ,

Dammmeie dee al in dit .nufierievcrclam gbeweeflx_ dat Jem., in "onen vlccfche gecrumf znndetentccjoude dom alle de werclts fanden;

mttällßcndxezdnqm der wercken x maar pock medk djekyshcekllfkeudender fielen. Neem-N.. F.ÄWWN-,ex.'äk

7.. , .Ze

x

.

*

.1u .7

*

.

.

:

.'0 . .. k'

.Gnunc


fondemwtint [o.

bb-Ftootk *eenxchfiu-.Lm onsd-e vk-*oncukqem ghcn Godcxmde.daar af dee k dinge vanGodexdxe doozenfe qunacheutcomt.

oveemerckedie [chnfmuWem ncchcfeeecude uwe fenden [cyeueenGodt van v.. Gone xen fioztznnsoet.nietmonsxun [pdac.hxonfequa

denwech neemnendefovetewa' zyne gee denxal' onfe qmden mmderen. no e denenwozden met volmaackc (monQtmfn dat mfequadeepndenN-mös Hmmm-anfang, n(M!, EUR' U* Endeopdat niet uetnandtm

al. .fee

MYFULNDWMJWWÄÜW d t ietaue

blu,

'.

vecfiaan: dat ghelhck als' iüemnntderA Ü' eenaren ouer en bleef x alfoo mede ganfchM

niet altoos menden fenden once en blijft„ o. 7-771-75-7.7",

'*

. .

' * .p

,

k

»k

ZaüLjuMLuZe-ne"

7'.

4.'

" '

n .7 '

'

.om is xdßei., dende-fendt ghercchtnmdich. * [epdnH-xcmxßpuwethohceaanxhnm


x 'x

.

'[ ' . „ZßaZWeFonze(c:nkeF.sj,lem.ean

"

,l

"~rkenx mee-Zi: esckvände anne _ejc.,kelnekeghedachte pe' yciänamxjxm. * *. > 7" 'xxxxnemzEnde gelijek.djcdoodtouer hem nice. . heerfovapc": alfa-Zen fa! die fonde ..uke

"insnxccmeerheerfihappe: dat town en fullrn dtentecnteerdoenä . : " 77... .

.

. Calnjnus. [

>

. -Vaareerwplvooztgaan x ifj nutdatwndie .hc chznumghe (vande pen-kenne) bn ons gke

[ieldeclaarder te' verteilen. Wear inne [under. kjnghe'fiaan te aanmercken dzie hoofqtucken. inden eerfien daar wu fegghcn vaude bekerina des lenens tot GodexcnjZchcnwx-eencranf ?Matie one veranderinghc van ghcdaantee ende dic niet allem inden wcrrlncken werckenx maar inde (iele feluenziewelcke als zn haar out heut heeftwtgetogcn x don eerfiwthaarbaare

due machten der werckenxghrlhck hare vernic wingen-FZ-cu.y.x.

.

,

. . _ e. > Maardaarcnce gern plaatfexwtwelcke be ter ghcüen mach woxden wat dfe nacuerlijcke 'effek eughenfchap is vaude penitentiex dan wc het ..um z. z-Capäfate. Jiu datghnw Jxfrael) v bekecrcx

Äßzeeckt de "lnerexfoo bekeerdtv tot mn. ploccht ophee nieuwe endeen ferne niet onder den dooz.

nemwerdc den Yerevcjnedenx endedoet week W .c*

'

dl' .3


..

.

.

..

7-*,

'

.

,,.. . ,

» '

A*

zeceehoenuZ-Z.

eondichtxhoe detn-n nietenfullen uezdeeen me . vooznemen om die gerechtjchent 'an te nnemenx

een fn dan dat eerlt die dngherechticheudt we, .ec-mac wetde wrhec inwmdichfle des heeeen., WW*

.

.

.

i o.

Noehte dnfe vleefch en mach niet gheache werdmwelgheftoxum ce wefen: ten fd dan fa kedat vernlelcfnnauetgene wu van one feine hebbmNxfiFe-nye.

'

'

xdeinwae die . ghenade 1 f. ghegcum 1 omte . be fkaan mtghocde x inmen hn wilde.; maar ons

werdeghegenen datwu wlllenxendemetke wil

ledxebegeexlieheut ouerwinnemßn hadde dan nlachrxindten hn wilde x maar niet het willenx dat hn xllochtennaar ons werde ghegheuen hcc . .

willenende heetnogemdeerfie nel-heude waex ee mogen niet fondighen c maar donfe ie veele oteexniecte.mogen fondighen. Ende op dat Imstghewaandc en foude wozden ce fpxcken vaude nolmaacthendc naade onllccxichenc x

| . .

neemt hneen wen-mh daarnaa die .chzupule wech.D*at fchzyfc Calunn wexugufilm mol .denzinxF-tnen-z-

'

u.. x

. .

. * '

..

.

.

.

»

''* i

' '

* ' .*' ,

4

defewoezdendee Apo.'

Wleljqtiuääe-Wantwtedoo-Yeexdiecek :ZZ

4

c 1

l


Ic*

.

xccvtuearh-,tbtvsnyegfkvde t. Weft calm xaldue. kpgenfc.hap 7 dltteoftemjbcwyfreden ghenolgbe vaudeghcnomcn doodc, wen.

nadlö dre qdodt tc nme doet alle die wmkjnge des leueno : foo moetcn wn x dee de fonde dem film e henden ven te dom die wcrckinohrne dic. dc [Vzndex gheduerende haar leuen excrceerx

de ende dede. fxerflondehteran fehznfc-cahtnn „alter onder de nwnfche mcteen cn algevon. Yen werden me dcfcvoozfendevolmaaclnever lvffinghehceft. Endewelfiendedathicr da3 .der lncnfchen mocdt foude flappen daar na . flaanx als naa etnfake dieonmoghelncchlsezjg datmen des Llnollcle ende znne woozdenvan. ulck . gheheel atfleruen der fenden foude novel*

akclfhcknloeten achten vooz em »del elap Hal' xnekcnde van een Jldea ofdmg dat nerghen_ en jsxverbiedc Calnnn zulcx tc dcncllcn. Maar

wie fijn leere daarm tcgcn dvooxgaandepauli endeznne wooxden gelouendexmachlacrn fulcx

ce drucken? Wye merckende dat Calunn we: als doozgaandeunt een fclue mont bnter ende

. occwatergheuendc x meh ghelonen x dat h,. van een ecnvuldighe ghecltw ghcdzeuenl . ' .

.

1

.

Hp fanttJloans woozdm:ende ghv weet dat hme verfchenen op dat hn onfe zondenfoud. wechnemen 1 Joan. z. z. Hchznft Caluhn ooe dictee Wantdeloop vaude text en mach niet

lndenxdac duwcgelept werde vaude ,.

. »

.


.wanthvmMtWi-kehelevdehebvee aegublnFe-agnäedxlacdeghenedtenxeeopm

al, nl

x__ nl.

.._.e:onnuf.

'nnenaacChZtNÄÄYe-*Üe-tcnnm ,det-.njdenreventi

,Nimmt-gem

Z. QZJZWWWMQ'WWZÖÄÜKYWLÖ, F??? [eine apteceloptnegendeherffxxazlsdle

„ .enjkllleewaeafhtrlnckdnhoudett

_g,.K,„.-*_h-.x, _u.':c;

opentlijckffehxijttdat die llinderenGodes l noch alt-zt ondlghcne, maar oaarbu week ck mede we! dat hn meercegen fich felfxdmw

gen anderen ltrlldet: ende oork foo dic fijn feg. ghcn lnede man!) js x dat dan alße kÖnderT143d

xesxasnietop oudendevan on a di-wefdädeklkhzlflkvefnieletiendevnnut f 1> lnaehdan mogenbehandett dan dieeoe wetden* nemanden fa B.

1 .**...**'Z

Ö .

NZ.*ZKIZ* .

*

4

1

.'77»;*:-'

. ,

enn-r 7e.

22.-77 ,.7

,

3:..

; 3;.

'

'

::.

7 *

.d.- un o1 Z k] n 1L YOUR.UL*: eseede doenx Would-Gede. ce( 1* rerhcghehoexfajnenmeghm. .* *Z

Ä

„.

*

*

„ee ,.*: tx: .. -14

,x

' 14,* *

*.

,

Be

:

*

*

,

.

*

1

7.' :*

..l-l.*8cbc1f*'.c..„ .. . . ,. *

4.,

.. -.

,

»s ,.

,.

.

'*l

R. 'X

. " qelelqxsej-zz.eeäexx..zezz.Xzx 3-*2 .-e;1ue;-; e* .Z773 *.[.

,, v» >

.

2.

lee.;


' .

. e

lrenelux

.

1

x

* 1 .

.

:W: ß *..:p'.'

i*

.Y.*.

. .*]„,-';;“*,;7):,

renheudc Makel'Godee: le ,een inaarwozden cnghenfchap des eeeen eng

'

fchep vaude menfchelijcke natuern-Tzaaroely . ene.lo ghu hen (Ge-de) gheeft dat den mxdael] . .het ghelooue m hemx ende onderdanicheudt: f.

fuldn fijn confi vcrncmen x ende fule een vvb .maaektwerck Godee wefcn. aelxleiMieÄ-i . ,Nele-WO

3x774. enxfi.* -

,' x. x e_

.

2

Qngnfllnuz. *.,

1

.

. Z . ,De-fe ghenade wear dooz de craehtvelmaact ,wetde pzedefiineerdcn inde fwackheudtx ende die ledet na tvoozneme ofbzenge den enn e

rocpcnwete opperfie volmaacehendt ende glu' rjfieanemooz welcke ghenade wu met allem cn weten wat nm dem fullenx maardoen eoc tge ne dat wn weten: ende datum niet alleen en ge loven nvaemrn ,fal lief hebben x meer die wv vocb [ccf hebben eghme wngheloum. Dex-ati..

(Fb'Me' coe-mr kel-x. (*7. Celgfl. lilx. x. ray- 12.

'

.. 1F . .

4-.

k

*

_avant God. den ghenenbfe'nawomnnen

fnn gcefedatzn zu doch beroepen doenegheeneznweeelnzhäenlikeze weten alfoowaten lecedtfnllendven x.daehn hem

„.


M

..

*.'

.

.

.77 :j

fie merci-ecke.. m.

1.)'

' ''

sam-an side v*:edel-erbt,- jim-fen,>1 .

hebt .

eecdt/ljoecmpfiie.wufe

' z

epeoenztvooznemm (Ko-rinnen 374,7.; ,

. 14

_ .skbsfchzeucxo van GudeFgelee-ccxaz.

aardiedaac weecwattecbshooxdtghedaau . "Wen x mdeßat niet en.doec/ .dis.'en-heuec .Godemexgeleecdtx na." de ghsna.de

'mgaßnademecxmfetna.W ?funzt-mau naa den letter. [ii-jam xxx-x, Baar iiecanexpnu

?me-knuhwuc-jn. . . [ 3:, -zm: ?*4

,

'jx.ZJT.;

*

7

.. 4

7:* * axavdichevdtdie wt'eewit'isy wecdcghefendt (cezijnxdie daaeghefchiedc.mn .ac het mde wet is ghebodecz x maac die Mecht uagcdicheudcdie wc .Gods ts a wxeydcghefcudc (teziimdie daar is ghegeuen dooz die wc.ldaadc 'er ghenaden x foo dat het ghebodt fm ntecoee

ckelyoln " , maarfoecl ' fo daaewercghevcden

.

.Wen Pfalmxfoecfudn hecexendein dejne foc

,ticheudclmdcmudfin ccchcuaacdicheudc. da1: isxdätick niet gcdmongmweyde ce wefen on

der die wet wc.oiexe vaude tkcaffe: maac dat icli wwxuwilligerlie den cenlufi hebbemerce wet ..tewefem Wancdie.doetinuxuheudthecghe

'bqdcxdiec .aernedoet. Ende fo. wie dacop die wßFe.heefJleecm doemdie poecgamfelijckaljo *

|

1

wackpheeftlecmdoemxö-ä-»x

:2:

.E z

l .

Alle


I'lt' 6.

met dat nun-md' :amt T43'

comt e dom du? nerkicfinge zyus wtums“ mau*

me muckcuco machalltcn »tm-indien i1- mot cu comdmascfimafhmec onseho

uma-ken:

fu come ende datalfo ohxho em-datw met-lb [eenenweecwatcepce dom txmaacdac ckdoetxrgheen dat 11mm,., mie ots godt leer dtmietdooz des wm tec x maac. doozmecits henadnloecdc hualioo dacwlck

tgenchuhoc ghelcccdcx met allem kennende liet-mgqeqocKWiendct-WWMU demo. WMUÜhÜMi.CMZLF.

* ,ZZ.ZZ T;

, .tGhweduwxcshcbicdt-sbeyfthe! F' ' 4' .x x.: * . ; J .. Wilo-k? "[.[,.„...,.

yolchtx.xx..ggc.gxxbaedc gan, coxmpenxxe _ot oqcq.

SM glzcetc »WWW x, . *FN- k ;

.

.

.

.

.

Huis_ film.-damn die gvebqdm ondekhgu. . dcmiuxaexcwnwilccxx-naax want' dieiojüle be". ceudcmedcoanx 3 .x ' ' hwdmxdkxywufq-ZZWÖFÖWWWW

ghxpqcch ts omxiac, wjaxcpgxcewxxqq

>Lüc1-..1K,(Fax.x.ä. .. ." ?,7 l ' . x: »,.

.1. .

'.

.

".. ..

. -

: *

* _

z f


*""" ""7

*

,

4 .

. xp ,' .Gi »

?envehkeftWundmßäneiongha-en)gvg.

MJMQYFLLTL"WZVFYTZZÄEZEW; hecßenxfunäelciMexxcomcßckxeäriÜeuMäae .ec mecvzo"

dctno ren-vo zen

a

die

.pet-die den ioden i. gegveuen innen eien gebo-x x

.Ye-edte f1- nocmeticYiesalxi-?ynx &edie wcläke, W ommeueroa : [l1 1 n: oo ac wi' lief-hebbenxeillen den?fLeere wcgancjfer here: eenwcgzmefec lmendte.wcfgßncwlg WWW..Mwudennaaj en u m 1 eblg 7,7. :Y:.1.„„* e, '.ß.„

.

:

.'., *

*

'

'

*3 ...a

*x

.' .wieenfalnieteoepen :Wendt *tex-Jo 7 daf'j

.

men gheboym geuc den'ghenem in wie-ts Uzn het. me; en .im omcedomz xghenedaae p [

:wccdt ghebodenxmde ongeeechncheudt te we

kxn/dacmen verdoeme den. genenzdäeZee-luck ?mogyen en heefc gehadc om dat (tghebodt), ce .WwzmM3121):Nec-mm. Wzujcbcemcsxeo( x ' ' q,

. a

k' ,.*.

. *7

' ,. . (e *M*

.q'....'*x'.'*

*

.

e

'K' .

'..*".**'

'

, . .Ö*x . .s.K".

R

*.7 ,YetR-dandat von erechncheukdtd rem-Ek :kljerec .chendt miecYj ficjnceande wine x zu *etz foudemcyecmoghen niet [jean. maaxzo zu *met m.üonxmc verntog'lZenZFo enfqudex gheen

.xechxdaacdcch [om noch jirafwekenscwelence “kk

*

C 4. . . mane) .

. x

.

l


-

/ -

.o . ment foocnverfkaatxvan die nietenverfiut. 607m4 kat-NW Maxi-Neem. xii-.szcx-NN. K ... ,

x

]

.

y

.

(* .. f.

Don dcfe ( ghenadez ifi oock datdiegoeve wille x dio mus begonnen te wefen x uermeee dert ende fo gzoot wozdc x dat zu die Godclücke hebodenx die zu wil x mach ueruullen x als [fit

?cet volmaactelijck wi'. Daartoedimet dzmec 1s ghefchzeucn: iudacghu wilcx fo fuld» diege

...um boden qndcrhoudm c op dat de menxchc x die . daar wil ende niet en machx vecfiaan oude dat

hijtuoch niettevollenmwil: ende dat hp foi de bidden om tehebben fodanighen wille x als daaeghmoechfaamzuomdie gßebodencevec vullcmwant alfoo wei-dt h1- gheholpcnx dat hi. .doetxtKme daa-e werdcbeuolen: ende dan 1s ohecwil nutxalswijtvmjloghmx dan is ooc

wmnogm uucx mw» will.mavantwat baut hetx iii dacwu tgheen wumecen vetmoghenx willmxofcgheen wu vernwghm x niet m wil

len! Dexter“ C7- ijixexo exe-ini.. Fey. o". 'x

. '4 px..77, Wkeageefi met getreu*en was tot Codex e.

dat mx want-n- en haddc met het ghelouexdac daar verwer cx cgheen dat de Wet ghebiedt.

, Wantals vermicsdieinwerckingevaxidegeejk Godes dcs menfchm gheefi. mede wercktx dan wozdcdaar veruulcxhecghmcOodt gebicpetc. Lamm DDR7.» „.

"

'

* i

,. * x

x


4 »

'

' e a K* . »x .. z . ,.3,. '*7, . T..,'S" . ek. .

.9'*...7*.'.*q„

. c . .u * , . . .m '* ' ' '4.».x.,..-,

.ek

. iz; * cz .ek

?de »Boa 7:: ooz Lefum »chziiixmi onßtlueeree mx die welcke a [een x die mem", neelotk

wozden vantqxiade: ende fondecde welcke zu ' »mchdmcWd x noch nxillende noch lieuende mchewerckende gWxflycknmgocdcsendoen,. :Fo dat die ghenade met allemlyck hen'luudenx doozcveccoonm wat-nen moetdoenx [alex doet weten : maac oock mede dooz haarvoll-zeugen

wtlieidendoetdomx tgmedaczpweremW-k "3 . „e '.'.'.***.' .* *. *4

"NOYWUBCNN 3M* F. *

. . .;

.

„ z;

777.7

*

,

4

N.E-Ze V2.7* '.'l''*"ß . , . . 1 .

*3

i" 2 .,*'. ,,x ..

4. 'x

.e Maar hoe znllenzp (fenLWQ-aanroepenx (den glxenen ) tnhen welclien zu met en hebben * gheloojts xnaac diece rechte?heloum x die ghe *louen te dien eunde: dat fn ouden aanroepen eden [benen mden welckemu hebben gheioojt: . .pdaczx-[oudennxoghmdqen x tghme m inde cwettelycke gheboqmhenben ontxangen, wanc wat dewetghebredt.x paeghcenhecghegous, . , EpifiK 9. wat ghevtedt nude Wet? onuol

' enaecte gfhehooxfaamhevdc :' Neen x' ;m.aax .vol

*. .mum ogheettdancghelovede [elueodcke ..

.

x 7* ,

Ü(

.

*

Alle die kane [ent dat de ghenade Godedx vermitsdewelckewy ghecechcoaardichtwoz'. dcndoox e ,xfiumonfm "ßeerexaliem

lyekfieeckmdeism nergheeuigheder fenden

"Hy


ke.. .jenuakfänbedzeuenxenve ooc nfcttotee.hulpe dee genedcn x .dat [u met meer bedzeuen en fou

dm women xdiefo verviene!, Ne (cn-Fenice iioxexxeavcayqs.

.:. . ,„' .

.. '

-

..k

.

.,

q

*

i Daaeomme ghelijck xls (om fote fegshen) die daar hmckec ooecmtts de wondex daaeom

werde shenrfen x ep .ac nade heulinghe vant voozledcn.quaac die coecommmde gangrecht

befiierdc .nude wozdcn: atfooexigheneeit onfe , 'Medechnmeeiier uanboum eine quaden niet oaar coe ellcen x op datzu m. met meer en [ou den wcien maac op dar wu uoozrs an rech e

ouden moghen wandelenx twelck wu nu al ge

ondtwefendexfonder [hn hlilpeniet en zouden vmuoghm. o» 77mm. Gxfetx.. ccm.. pci-gen.“ ("VLN ' * : *

Maarßodffefuexnflßyöndo 'fletimiddelaae* .Godeo .ende der mcnfchenx JlZnm Ehzifixitnx

.geekielhck den fieeken geneeitoxcden door-nie *uendtmaaccx dacte(als howm oneechmaardu

genrechcvaardichxx ende als hncocvovnaacte gefoncheutxdaciscoteenvolmaackt tenen enfie rcchtvaacdichevtheeft ghebzachcxfo en verletzt.

hu niecxifi dat hu niet verlacen en werdcx op da.;

,teraltijtgodtvmchcelijckendecechcnaardclöck' .oheleeftjoxidewoxdemihäxxxx. . . .

. 7.. L

x

p

....1.*[

'1 „ t4 "

1

.1...

"Ä ÜWMWWWlöflfickeoeve [Wat-nie: 1

..

WM


e;

.me volemelöceve ghefmde wefmdenietew 'nach ucnx» ten fndan ,daehecdoox des.licht' agorum(- * _e- *7

..mmfehq ,

calfomedeenmach

-* opeoolcomekcctegerecßcß

deckt lcuenx un fu* nachp e- lacht deeghecechtichmt? .enxxujo geneekt Wem-etel

wecde e;

m n- ceunffchen cghenc wu WÜLLWW hMen:-naacoock meh' opqathn makenidm ae.deewunict en fondigenähcfxm.. i?F'Z.fc»,ön*.'

ü *K*

.

.

*L

. * .x

'F-*xi.:Zy'Z joanneeßbcqkofiomue. , 2.. K? :TLF-T -,

DKL.ÜN?) .;*, .

*

"

* . . ', *7*7,.

.k'

F

.

. *.K

Mommgetütk.ifi.dat dieshmebfemetmcfm. "Oft fondishen. 1).* NDW-ix. serie-WoW* -GUÖF.Fe k

.

* lqäqoWC-ilkxinue. .

1?..:***'...

9* *>77

*WENN Mehl* nit hegen' Wut-ho h-'ctrenbee 'ful-kek-*i*.e*et!:x1.xd-*.tf1!,3-1ne11e1iie , , , „ 'Godesmecccaehxx

.f*Ü* . tnetemonvxmgfe MWfxxt.x.wMäz.ee.." "

* "

ZF' .

eo

)m 1

Ü..

,7M) „ä 1.

xx*

.j

enüimomehnmenndrde Cm)

"meh-en Mdergcatiedesß. ' , .maacexmwkmogcxäfeee . l'

.KZ

ze


an [piece

:et we' andecsnnanc hn en

. dacwu vermogen mem fon [ighm (oft fondtgen telacen) maac dat die* - q- > de-LJ Gheefienax. [ogcoteeccachtiswfweec

kmge)dax fn ons houdcnootfakclyc m een vaxte ende jtadege ondeedamchepr des rechrnaacdie 7 z

„N,

*. ..ewNxk

*»*-;.-*7* .

; Bxeneuendn " ' ,_. Zünder 'j' 24.. noeh mel .*: andere. planen. ' [en 'inde [Yfmrexwaacdoozimn .nach kennen daedieß.

eefifulcxcefozmeercdes menfchen

willexdac fu nietanders en mach wefen dan op. fuck. ukhtgwaneGodcb.enmchtdathnxijnmkmdey u,... ren wil genen een nteuw hec.*tezendebeloofcdai

hyfe [a1 doen wende-ken in nme ghevonen end..

ZZYZZFWTYWYWW,M-ÖZWM een m e c en cr eenmaelweccktinden menfchexmaae hu ajfiv

xneertclaaelijck daedie Legheeii.haee.grane in dne veruolchtcotcen ennde coe: in zulckee voe d.Zcexdatmecceknieuwieljheixi-dt des leueWxaae

o"Laut.seen vaniet eende e end. evo Hop?? m . onsdan 'lmaginerengtnetcen

'keneen beueeginghe die ten [zelnen zu: [no dat 3e::|1 dhes meffche .xp-heut foude [kann die naa

g enxo cevecwerpemmaaewumoecen ecen deten ehecten gheregeect wozden

?Ward-Andere ?en henlighenxGheeflonimeytancv-x' eau-tenen. xK-F-m. x51

'


x > x

x

x .

.

,

,

l

1 1 (WtW-Qx-M-x-xxc-N

Fj; x37. »LVZ-Fee Lg'NN ' - FeWcKNQÜKZ-'FMFOZN demo-ent, 7....' "* 'ßkjxeJfxzecfamxxi-nt.jäojenNxxUmmm' (ke. -.. .. * '* "

>->e>.

*

. ;'

.JZ.ZW T[,„:..,-9..,..3k1.ll1.oZcc.: .e, U

..

-

'

.

KHe.*IZZ5;.*.Ä.?7Z'.e*.r.'*2*.(;J.

d*

'

*

4..fangt :end-fe die wille M*

.

.HNF

.

. ' :äqkx xfonuktete

too-BW* ?VdS-s Wye-lichen Ehe-ä . nerfiaan: ppdat het ende' wetckf hei goededat _ odtheeitver x zcndedechvfouyxnwtwtltmhawnuwe dtmhct Wade dat. Hyde hee xml-eden.

WvdÜÄWkk-,mne de e, WWF' Y'. ISUZU. . 8 . z ?d3 Z.Ä"*..2N.(H.]*z. [E. . Knie.c? ifF.F.Cff"'..-F'(. M. i,. uns.

e.

„9 '

.

.. ,

,'., .

.

: “

'

'

.

*WqYcnZcxxxyufanW . NY*

., Z7* 1 F,7-.x . .-ä*.ä . :**.,'...,.''.EÖ'.;:..',

»ew .»

.. x* .KU.Z

7

“ZBMÜWZWWMÜÄÜÜÜFZJExEieÜ q

.

,

.

fxxedicatie des Evangeliums mei-Hk geldofok*

*MZYFYWWMEKYWFUW 'ZW “WMWQWFFMW ?da-Fäden(e; de Dynam'k-Wunden .

looucdierechmeardicheptveoz Eddie

,hynerclamc ooc'. die wäarhepdtfjnd e*

' ,

* ode-


' ,

[.. k

*

'

,

. a

37,

ac

.

F. ..

„UT.LF

11d maacre

j

. .».:» x .mocnloop onfesgheloofedaae Remix-mieren -"'97 . . ap*

.

Z '.

'

met-t. m!-

**7

de? me l-ZLZLKZQQLLUZ ,hiernach hebben volmnackce _ .*. .bqdecotGodextonennaauen

. .

*

7

*' .

l-Läcbkjfr, f. ZUGRJDMÖ.

1

*'

» k

.

e f 7. i NMR-F.

YZF-Gy. 43-Dec-1111. äcco„7..e..m1n. *j 7

Laß.übe Wngnue, **'. k' W

2*.

*

*, '

ncf~cbca1sinßftnaefikueec *tebebodt e . FYkeehebhenF-:ie even Bodex diedcuehde (Ef 1IBW-XWden;oexyxxcxemoaexeeazeheexz: . '* *, Alle


„J,- ;.;7;J:1[»*l .TZ.f

NFFLx; xx.

4.*, Zx..W

,.77fklllennnfcbeksbccrdtdecjdedekxendeup wozden dooz ccnrchande natunzlycke ghme. ghenheudt ghcdzenghen cotallc dacwv .om

te zyn wanenetc. Dolch' noch. Lllfqo becken' mee.benen wu nalmnlhckdiedmghen wendet [gm let-im.

7. 3* „- e44

.. .

.

.

.

'

Ende aarghcficn de. wäetpolijfi"ende Wox

.dmdic docchdenxdiewy i

(cl-dr vendcn [cheppee mghcpla t [yn md. Me: foolaetonsbeflen o. w» oockm ben die cracht ende wcrmoghen o »* dit (vandcrlictdennevolb enghm. _ *

week niet-x dae de_nlenfelze ten mcnjchelyc

ghetneenfeam din-x 'ende nieccen wildt beeif en we* want ghecn dengw ons [eo eughcntbjckx ende [o ghelycb. onfer naturen x als malcande

ren' te bchoeucn endete verfoecbenxendellefte

hevbendgtmm verfoeckt. daaronilnenadien de 'leere [Fu [am defce doekhdcn m on. hei-ß gefaeutx fo eufchchu daeeaf oocliongetwyte dic vxuchtenxiiycfeyxnfax.3. sie (Jbaejmexeexjxu. . .4

.

,*7 .- [ Cjycjanns. Z: . * . 7-* HhnbeueelemnxheereGddtxduicl-uhfee

lkef-hebbemdetvcetnach ieendedet betlin nldiclnexldeghngebletmudatubgeheelqek

7 F_ '

a.

*l

1 . F. c4..

wtwendelyck Werden??

-i


4e'

_

(aleömenbevnndeu neefien hebkedt mb- ' daeickhem na mnnderntate alomhcl en. Jcb danckevxaldcebermhernchneGodmvancdat

ghn van m11 begcecdtxhebdv [eine mvte vos-zen cheucmeuMerme ie Sebnem. Ebeij

..

..-

NuZuf'tinuz. C.

Datievolmaatkte liefde dat

vberevdtzt'jt

te [lernen voozden Meeder. De e eefc de 'ße r'cleltm hem doen blyckcn x int' cruen vvox ons allen ende intbidden voozdie gene x vaude

"e- '3- welche hp ghetruvfi werde / [egghende e vader vergheuet hem want [u nieten wctcn wat f1' doennnaat heeft h1- dat allem ghedaam [oo cn

wen hn geen mceltern'ndie hn geen lccriongers heeft gehadt. zhneionghxrcn hem navolgende hebbe dat oocll ghcdacnOrephanis werde she llem'tht/cnde fpzaclt met ghebogen bntemlh ere

encebenthaac dnnictcotmndexetnäxyW-o- i» FNZFLeL-MWMW mum. 7.

l

vmwear David creecht'n handen om hem l tedoen al wethv wilden-'men vnandt endevet volgerden Coningh Saul edie tc feet ondanck bear ende hatel teghen hem mast ende verwot

eeehem te [haaren dan te doden . etc. fiet daac

David dteccychfman hectt vecvult hetghebode . 2,7

Ohnm x


4'

(bum-dein'th ontfanghen e van onfe Want lief ce hebben. (Je-nm .Msn-..benen nee-nei. FFM. (RN. x7.

/ 8 '

Alfoo "ein dan bindet-en Godeex menfchen die vernieuc [tin nazvncnbeelde x ende die hem

zhn ghelntk ghewvzden tot int lief hebben_toe M“- j* der vnanden. .o de here fendt / dat wv onfe vv anden behoozen lie] te hebben / op dat wu ghe lijc fouden fhn onien _Vader die inder hemclen is. Twelch dtc ichzictnet-e van »LZ-ode in onfec macht gheltelt te [im lecrdc/ alszn l'evdt/ hn INM'. heefcfe macht gheghenen om kinderen Godes te wozden, Cente- einem-hmm *Wannsee-Ohnma

(Ya-NF. e. Dear bv come noch datte x al hocwel die re. medie des warachcighen ende volmaacten lief. de [o gzootie x nochn-ms nicmnndc en werdc ge.

uvnden dic.e met God-e hulpe niet cn mach hcdbenmcc, themyeeeäeeme. N. l 0.

B Ende op dat nm niet cumfeltäck ende anxte- * lhc en fenden "decken x te weten hoe vele wu el. (anderen behoozen liefte hebbi/ ende hoe gzooc die volmancte mate der lietden is/die Bode be haachc; fo heeft hu zelf wtghedzuckt ende ghe leerdtedat volmaacte liefdc(bouen welche gem gzooter en mach zijn) te welen _x daar hp [ei-dc:

niemandem been meerdeclletdea dan dat ue e

..

U

mandc


F'

,

mandt [iin fiele gbecft v

tüv vxvn'en. K'

felucheefc ghcdean/tgheen 11 heeft gheleerdt: oock hebbens die Ipoltolen ghedaan x die dae »van hcm ghelcerdt / ende ons datte doen um maandt hebben. [7| (NZ-[ä, emo-win'. l l.

volchtäaatons dat mede doennvant ofwu fchoon niet cn fon-t henth is t ne dien dcele

dat hn ons heeft ghe chapcn x wu fen nochtans tgenc ho is/ na tghene hu om one is gewozden. Ende indien hht alleen hadde ghedaan x nie mandt onfer en fondet moghclh'ck behoozen te bella-an: want hn was alfo menfche/dat hp ooc Oodtwao. Maar inc gheene hn menfth was hebbent die dien-arm heurcn "lherex die tongers heurcn Weefierx naghedaan. det hebben ooclt gedaan die vooz dns gcwee't zijn in enn familw cwelck weltvarcn onfevadcrs/ maar oock om (e mede knechten . Hock en fonde Godt niet

ghebieden dat wijt "ou den doen/indien hin om moghelijck hielt-dat het van een mei-uch foude ghcfthieden . :Mi dat ghv aanmerckcnde uwe zwarkhendta met ghenoechfaam fijtten ghebo dcn/fo verfierckc v int crempele. Lhetexempel is cock vccl vvoz v x hn felue die v “het exem pcl heeft ghegheuen io bv v e op det hn v [dude hclpcn, .ll-niebo;

UZulliantus. * l 2.

Diclicfde Sodee maaccdatwn msth

i


*

'

77.

'h'c fcitben neben wine eü infectng des gems die wu wter herten lie. hebben. -Jmmete vooz den ghenen die Gode lief heeft/ in ghenoechlhc ende .det bouen allen dinghen te doen x tghene h1- weet Üode aanghenaam tezh'n dat het ghe fchiede. "het ghemoedc des lief hebbch is eer biedich totten ghelie_fden: Nemmermeer en kee-et fhne oghcn af vande ghelicfde: althdt ende in allen dinghenfitrcchc .hn begheertetot ten gheliefden. 'lhet verblht fich gantfelijck dickmaal ce [px-:ken met Godc/ ende wederom

te hoozen die woozden Godes inde fchzift fpze kende. Want de Deere fcndtinden Euangelio: die mv lief heeft F cmderhoudt mijn woozdt eco. Dec. mim-x. WF.. 333er( Uniculuzdufannn l

Z'

Indien de Beet-e eencn met een hatelijtben .heeft gequelt fhndex bevcelt znnen eeuen naa .ten lteftehebben x als (ich feine: du ghcbodt , [al hem onmoghelnck fhn om te volbzenghen. Maar ghebtedt Godt het fclue een gheiouich men [the metten gheeii der lief den begaaft we

fende 3 ghcen dmg cn -fal hem lu'iigher mo hhen [hn dan zpnen naaiten lief te hebben. ln

&MFC-e. 2 e. yerx zei-Fer, c.

_Shelh'th aleh'p *

mach ghefondt we D e

[cn


K

F]

femdie niet en heeft wateende volmaatte gb.)

fondthevdtt alfoo en mach hn vvozwaar ooclt niet lalich wefen x die niet waarlh'cb ende vol. maacbtclnek Oode bemindt. Cue-ecm.»- nme. the. Zee-*MZ Wattjnna Lidl-ellen. H

-

7 J.

Ghemetckt het niet en is teghen die natutet den vvanden lief te hebben. want fh'n onfe vn

anden goede mannen; defe en faldbeen weis - mcnfch haken. wantdaar fu ons .chvnen on vznntliick te fijn / dat comt dooz onfe/niet dooz heut ghebzeben. Maar fh'nt oocb quade ende onvzome lin-den: fo en io daar hheen reden om defe te baren, Want ghelh'ck wn die onghefon de menfthen niet hatcne x maae ontfermcnsy

waardich achten: alfoo_ en fh'n zn oock niette haten maar te ghedoghen : welcher ghemoe den donvzoomhepdt fchadelijcker x dan met li.

chamelh'cke nette heeft bcuanghen. CeWe-min» Nenne-17. 257.1?an te“

lobannna Calnjjnne. 1 C.

"handelende defe womden one 'heremop da'

ghn moechtwefcn kinderen uwe. vaders diein de 'Uemelcn 1o; Schnitt Caluhn aldus. Na

men hn merckelhck vertlaetdtt_ dat nie-11W an


.

*

*

F ,

-endersfalwefmemkfitdtsodes/dandeghe: ' nedie daar fal liefhebben den ghenen die hem hatene wie fal nu derren fegghen x dat wv niet noodtfakelhck en fhn verbonden te onderhom den deieleere? want hetie foo vele x als ofhu*

ghefevdt hadde: dat fd wie daar wil ghehonden wozden vom een Ehnfien / die lieue tune uvam den. Maar tier daar fekee een geduwelhck ende fchzicbelijck dingh: dat de werelt dene of vier hondertiaren beginnen heeft gheleghen in fod dicke dumterniifen x dat n- niet en heeft geijem dat dit ie een wtdzutkelh'clt ghebodt: ghemerct al die dat niet en ghehooxfaamt / afghefne den is vant ghctal der binderen Endes-,namen i

Scheibe. 4F.

-.. e- .-Eck

"cn-yet

mit,

dem* 1)'112. mei-HZ ende andere deethden hter in delen tenen ghehadt mocten wotden / om hier hooz wercltinghete hebben inden herbooznen.

Ve l-L. schrift. 1. -_A"

,

1Pet.4„1.2.Mat.-ts. 4.37.36.Jloan.14., 21.13.94./ z.ee.Ecle .9.19. MUT. 2 5.8. 2.10% 22.' 1.12*- Z,/ 16,27.etc.

D 3

nyrj.


F.

(Jzxyrjamne.

* 2

2.

Öodanich als Godt v nindt x wanneer hn. rocpc ( wt dit lenen) fodanich fal. hn v oocli odo delcn. .Kenne sie x-netchlccxte.

xkngnftinne.

'

z .

Daaromme behoozt hn (de menfche)den naa fken te lieuen als fich felue x foo dat hn elck dien

hn machxbzenghe tot Godes dienfiexhcc zn dan dooz bewno van weldadicheudtx of dooz onder. whfinghe van leeringhex of dooz bedwang van tmhtinghe: als die daac weetx dacin defe nuee gheboden befiaan de gantfe Wet ende Pzophc ten. Wie dit met een matighe vefcheudenhendt nerkiefix die is wijs: wieüch dooz gheen luden en [ant afwenden x die is fierck : wie dooz gem aitdere nermakelijckheudt ( (ich hier af keerdt) is manch x ende wie (fulcr niet en verlaat) doox eenighe nerwaanchentxis rechtuaardich. Doox dcfe doechden ons van Gone inne ghebozt zijn de dooz die genade des middelaacsGodes mec ten Vader ende met ons x des cnenfchen Jicfu ChZijiix.ditoz den welcke wn na de nnantfchnp pe des ongherechtichcnte Gode verfoent woz den inden gheefiderhefden; dooz.dtfe doeth

den x fegghe ick x ons van Gode met ghedenlt zhnde x werdcnu gelendtern goedcleuenx ende

'

werd:


F.

werbtbiernadeffelunieloon x teweten het fa lighe leuen Fat niet en mach wefen dan een wich) bttaa t. want hier fijn die felue doech cf' den intwerciix hier nainde niuchc x hierinder daat x daarinde nergeldinghe: hierint amptx daar inc eunde. Phi-le th'. ni( ntatctxiexsiycm (i- 17m. _Fteljcitntn F ' 4* x Haaren is gheen ander plaetfexom die feden (ofte wandel) te beteren x den in defen leuen. Wnntna deten lcuen faielck dat hebben xdac hnm defen leuen heeft verwozncn. Daeromme

werdenwn ghedzongen wtliefde des menfche

locken gheflachtste hidden nooi den mefdndi gheneop dat in dit leuen alfoo niet en ennden

doo; die. firaffe; dnt het felue leuen ghecnndt fnnde die flraffe nieten foude mogen ennden. Int/fein F 4c.

' F.

?Bent al tfamen fndnkinderen dee lichte ende [anderen des daachmwn en fyn gbeen kinderen

den nachts noch der dunfierniffen . * Maar de

?ene.die alfo fent. mijn-leere vertreckt xijn com jexzyn medekncchien flantxbzaft .netten dzonc kaartsxen hooic niet texten lichte manr tottcn dunfierniffemDaarom fal hem ooc die dach als een diefbegrnpengemerclit negeltjck behooidt

fozchvuldich te inn noozdcn laatlicn dach defes immo. wantwaac inne elck wet-dt ghcvondeit . D 4. den


F.

'

van tönen [aatfien dach-beer inne fa] hemooe' begin-pen de lgiatnen dach des wereltmwant fo daniel. alsclc ind-Weinen laatjien) dach lierft .ifo fxil bn m de ,* c(nes werclcs laacitenwach gt.

ooxdeic wozecmZx-'xiela- (xxx. E. wantdan fal elck die iijnen dach comen ,t al. ?ein die dach fa] comenxdat hn fodanich hier wc chcndtxals hn in die dach fal geooidelc wozden. Ieiiiexn.

,

L-Ljetonjmnx. 7.

Ghemertkt hn (EclefiafleNboum hadde ge;

fencxdathcc hcrtcder menfthen kinderen met booihendtwcrdc verouldt ende dat hier na alle dingen enndigen mttter doodtcfonervult ende verhaalt hn nutfelue. datdie.inenfchm recht vaerdich moghcn won-en x die wnle fn leuen: maar dat nade doodtgecn ooifake *enwertge

genen tot cenich gocdc werckna (Jemwetctfxclxff; .next (Ic-x. h,l“ex'.i.ä.

1

8.

volcht, Die icuendighe moghen wt vzcfm vander 'door geede wet.cken hantermxmaar die dndcn cn moge niet eltoos toc nocgöcot het ge. ixtxiatfemct (ich teten. tenen hebben gcdzagen. L' i cats.

*,

pol-ic


L

ÜF y.

Dolche noch. Ode mede henluvder liefde ha. te / 111m- en alle dat fu inder th'dt mochte hebbe werdt geenndiget doo» des doots toecomlie: .'oo dat fu niet ttchcvaardelicr noch fondelicr doenx oocb cotjhare duechden of fanden nietmeer coe

vol-gen en mogennlmlcm.

c

Lyficblns. 1 o.

l

Meat-die derde dach/ghemcrckt onfe 'heere opten feluen ie vet-rcfcn / itelt ons vooz die fign

,k

re vandetoecomende weten/ende vande nerri- ZF?“ feniffe derdoden.dan en falmen niet meer mo- MTM, gen wettben/maar dienu ghewzocht hebben/ c..

.allen daat comen tot vcrgeldingh'ei line. ,ale-.ic (Iny. 79.

Chrjl'oikomna. *

1 1.

want na des leuens eindex en fallend-:r gern Ex Vu gelegenhebden weien der vccdiennen x» ghelqck „WW oock den campch na cgheuecht (gheen middcl) wei-.eme om den cronen te dctwcrue. .1eyoyainen lie-nina. to.

Theophil-teens. l 2.

Na defen leuen en is ghecn tiit meer van be rdmvemoch omtewercacn. MMM), n.

Z LZ,


'

?Hi WDFI?? E'

4W?

ADB »E N de' [erraten f. derer tiit oneens iiinde T mem Eoomiche nett * iiebouen allen andere' M! .ii . (kuchen fonderiinghen wederfpieiieu het veghenier x „ende dooigaans daartoe viiiteiiic arbeit.

den omme te bewüfen dat niemandt na defen ieuen eens anders mei-ifcen gnoedewerciiendeelachiich kal mo

ghen wefenxveele min dat nemandt hier naleluenecgoete foude vermo

gente doen of te internen/wear van heute boeclien doliiiiufo en hebbe ic den ieefer hier niet willen beitreten

metoerhaal van iiiiciie oniiodige be whfingen. Mio heb icli nu beweien wc die Lhithiifmereii x wteen deei nede

1


d'

oiidereiioociiler ' ndefer chende::

ccmeuenwelck 1'. eciienic i F h eenldeeis c niet onmdgelicc den 4.. - eb .ix ond-u die wane/

als of gebe , exit-age mam d ende ego ' cbneeinccdat go deeghebdden niet (want.meat licht

zhnidac niemanc ichuloich en is aan

cgeen lin.niet en heeftontfangenx dt oe herbootne tquiide hier gantieliiclt

laten x tgoet doen ende Gone recht gehooelamen mach met Godes lini

pmdatoock mitidien die herboome hier mac() hebben volmaacie iiefde tot Godex tocten naaďŹ&#x201A;enxia ooc tot. cenvnandenx ende dat dieliefde met

danderefalige doechden hier in defe leuei. heute merciiinge hebben. alle tweicke ce ghelduen negheihcii nut/ main* niemanden fchadeiicli mach wefentais bouen alle dinghen (tret keďŹ tot efilerninghe nant quadextot

beleuinge dankgoedextot ware goet woidingheendemidce dien tot ner eenn


1

u.

.

»

emigingvemecvet cenige ende wa) re goedt dat Godt allem is endete' .er waarqepdc (auch markt doo'. L

Jvefum Cqeiuum Zxiinen beminden tönen onfen Ucereinden welcken dt uad er dat alles mildelüc aanviec

allen menfcven . 'Velden ge nen diefulcx gelouen/be naarftigen ende um

dcninden gveeft , efiwaarheic/ 2llmen. '

' '

-

.


.


"L


-

'

1'

.

.

.

. q.

.

F

F

.

.

.


I(„!»»,

k

.

o

,

'

, 7-(44i"..|144.l!

a. ,


1

R

. .1..p..1,',.4

e.. .1RÃ&#x201E;

X

KOMM [.


[.

na..

x.

41.

1.

1...l*?

4

,

.

.7

'-7

x

"

[l'.

pâ&#x20AC;&#x17E;

.

*

.

~

,Lx

1

x~

/

xIx|lll

x


.WYÜÄQmum.mm„Ö.ÄMÄWMWIU-BTVYÖ..,..ü..wM-.,.,..,o, . lÜ,....,W"-».:M„lV»,mmM,

k ...-4. Ȇm- .4 .


»

F

».»"",

.l'.

x

.lIl„1

.

c.

-

"H.

.

,

1

Q


(Ü. 1., ,J 4 *" "j

*G l.l

B. l.“ 'H

?Y l„"L,

ZL?,

x lF


f

7


1

.â&#x20AC;&#x17E;.

1

.

.


1

'q

.

,

"

-..


.

1

**"..

.

.

I

'

c

"

I

.

.»"""l? ",'1»"c,7.l1k.l.*p"1"\"“"f»

»

.

'1"

.

.

.

"

.

,

*.

1!

4

1

N

.

1

q

,l

N

.

*l@,


D.V. Coornhert - 1584 Aantekeningen Eenigher Plaatsen vande Onderhoudinge der Geboden Godes.  

Soo wter Godtlijcker Schrifturen, als wten schriften zommiger leeraeren, so oude als nieuwe, tot waerheyts verbredinghe vergadert door D.V....

D.V. Coornhert - 1584 Aantekeningen Eenigher Plaatsen vande Onderhoudinge der Geboden Godes.  

Soo wter Godtlijcker Schrifturen, als wten schriften zommiger leeraeren, so oude als nieuwe, tot waerheyts verbredinghe vergadert door D.V....

Advertisement