2022december-Groen Ham en Tessenderlo

Page 1

Klaar voor de fusie

Klaar voor de fusie

en hebben we vanaf het begin de nodige kritische gesteld bij de fusieplannen van Ham en derlo. Twijfels zijn er nog steeds en moeten worden masseerd Wij stellen ons alvast constructief op

en hebben we vanaf het begin de nodige kritische gesteld bij de fusieplannen van Ham en derlo. Twijfels zijn er nog steeds en moeten worden masseerd Wij stellen ons alvast constructief op

en Ham lijken af te stevenen op een fusie vanaf 1 januari 2025 Wat Groen betreft kan dat een goede zaak zijn en kan het een manier zijn om eff iciënter te besturen Maar er zijn nog vragen, en die moeten eerst worden beantwoord

en Ham lijken af te stevenen op een fusie vanaf 1 januari 2025 Wat Groen betreft kan dat een goede zaak zijn en kan het een manier zijn om eff iciënter te besturen Maar er zijn nog vragen, en die moeten eerst worden beantwoord

Ten eerste was er onze vraag naar voldoende inspraak "In Ham verliep de vorige fusie, tussen Kwaadmechelen en Oostham, niet zoals het zou moeten", geeft Paul Nies, gemeenteraadslid in Ham aan "Fouten die toen werden gemaakt, mogen we nu niet herhalen Het is belangrijk dat de inwoners tijdens het hele proces betrokken worden en betrokken blijven, en niet alleen om de naam te kiezen "

Ten eerste was er onze vraag naar voldoende inspraak "In Ham verliep de vorige fusie, tussen Kwaadmechelen en Oostham, niet zoals het zou moeten", geeft Paul Nies, gemeenteraadslid in Ham aan "Fouten die toen werden gemaakt, mogen we nu niet herhalen Het is belangrijk dat de inwoners tijdens het hele proces betrokken worden en betrokken blijven, en niet alleen om de naam te kiezen "

Intussen lopen de voorbereidingen volop en leren de gemeentebesturen en het personeel elkaar kennen Groen hoopt dat in het nieuwe organigram de juiste persoon op de juiste plaats komt, ongeacht of die nu in Ham of Tessenderlo werkt We hopen dat er, langs welke kant dan ook, nu niet allerlei manoeuvres worden gedaan om achteraf deze of gene post te kunnen claimen", zegt Dirk Camps, Loois gemeenteraadslid "Voor een "vijandige overname " van Ham door Tessenderlo, daarvoor passen wij Het moet een evenwichtig verhaal worden waarbij rekening wordt gehouden met bezorgdheden en gevoeligheden aan beide kanten "

Intussen lopen de voorbereidingen volop en leren de gemeentebesturen en het personeel elkaar kennen Groen hoopt dat in het nieuwe organigram de juiste persoon op de juiste plaats komt, ongeacht of die nu in Ham of Tessenderlo werkt We hopen dat er, langs welke kant dan ook, nu niet allerlei manoeuvres worden gedaan om achteraf deze of gene post te kunnen claimen", zegt Dirk Camps, Loois gemeenteraadslid "Voor een "vijandige overname " van Ham door Tessenderlo, daarvoor passen wij Het moet een evenwichtig verhaal worden waarbij rekening wordt gehouden met bezorgdheden en gevoeligheden aan beide kanten "

SAMEN gaan we

SAMEN gaan we vo or e en gro ene fusie.

Kevin Antunes

Kevin Antunes

Vo orzitter Gro en Ham-Tessenderlo

Vo orzitter Gro en Ham-Tessenderlo

Intussen blijft Groen niet bij de pakken

Intussen blijft Groen niet bij de pakken

zitten Aangezien de kans erg groot is dat de fusie er uiteindelijk komt, hebben de beide lokale afdelingen alvast de handen in elkaar geslagen “We blijven uiteraard het beleid op de voet volgen en problemen aankaarten, maar intussen gaan we al op zoek naar raakpunten waarop we ons in de toekomst kunnen focussen”, geeft voorzitter Kevin Antunes aan “De eerste samenkomsten leverden alvast boeiende discussies op en toonden aan dat we voldoende gemeenschappelijke doelen hebben Groen is klaar voor een fusie ”

zitten Aangezien de kans erg groot is dat de fusie er uiteindelijk komt, hebben de beide lokale afdelingen alvast de handen in elkaar geslagen “We blijven uiteraard het beleid op de voet volgen en problemen aankaarten, maar intussen gaan we al op zoek naar raakpunten waarop we ons in de toekomst kunnen focussen”, geeft voorzitter Kevin Antunes aan “De eerste samenkomsten leverden alvast boeiende discussies op en toonden aan dat we voldoende gemeenschappelijke doelen hebben Groen is klaar voor een fusie ”

Ham - Tessenderlo IN
vo or e en gro ene fusie.

In de bres voor sociale woningen

Op de gemeenteraad in Ham kaartte Paul Nies problemen aan met heel wat sociale woningen. De huisvestingsmaatschappij erkent de problemen en belooft actie

Vocht in de muren, schimmel, slechte ventilatie, gebrekkige isolatie, elektriciteit die niet in orde was Bij een onderzoek naar de toestand van sociale woningen in de Zandstraat en de Populierenwijk in Ham stootte gemeenteraadslid Paul Nies op heel wat problemen “We hadden die eerder al vastgesteld, maar nu bleken ze veel wijder verspreid dan eerst gedacht”, vertelt hij “Plinten komen los, vloeren verzakken Mensen kregen zelfs het advies om hun

verwarming aan te zetten, gewoon om het vocht tegen te gaan In deze tijden van energiecrisis krijg je dat niet uitgelegd ” Schepen van huisvesting Robert Vandezande gaf aan dat de problemen al meermaals waren gesignaleerdbij de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen, dat er wellicht huizen zouden moeten worden afgebroken en dat mense binnen de gemeente, zouden moeten verhuizen "Het belangrijkste is dat er nu

klaarheid wordt geschept", vindt Nies "Bewoners moeten het te lang doen met oplapwerk of beloftes voor een renovatie, waar dan uiteindelijk niks van in huis komt " De Kantonnale heeft intussen een versnelling hoger geschakeld en heeft beloofd om binnenkort toelichting te geven bij de toekomstplannen "Beter vroeger dan later, en hopelijk met concrete oplossingen voor de bewoners van de probleemwoningen", besluit ons gemeenteraadslid

Geven we nu ‘gas of tegengas’?

De mogelijk grootste gascentrale van ons land, op minder dan een kilometer van het centrum van Tessenderlo is al een hele tijd het onderwerp van een welles-nietesspelletje. Een stand van zaken.

Ondanks de meer dan 700 bezwaarschriften van bezorgde Looienaars gaf het Looise gemeentebestuur tot twee maal toe een

federaal genomen

Daar legt men de puzzel hoeveel gas- en kerncentrales er nodig zullen zijn om ons ook in 2025 en later van elektriciteit te voorzien Er komen twee nieuwe gascentrales in Wallonië en de levensduur van kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 is verlengd Daarom is er voorlopig geen sprake van een gascentrale in Tessenderlo Werkgelegenheid is voor ons een belangrijk topic, daarom formuleerde Groen op de gemeenteraad volgend voorstel: Pleeg overleg om de gascentrale te heroriënteren naar een project met hernieuwbare energie of een project zonder vervuilende uitstoot (een batterijpark bijvoorbeeld)

© N a a m f o t o g r a a f a r t k e 2
gemeenteraadslid Ham Paul Nies

Over

b ezwaarschriften

gesproken: 1400 stuks kwamen er bij het b estuur

binnen te gen de geplande

vernietiging van het Kolmenveld

Mo et het laatste

plukje gro en in het c entrum plaats

maken vo or b eton?

Als het van de Lo oienaar afhangt niet.

BOMEN EN BOS SEN

Niet kappen maar planten

Onze gemeenten bestaan voor 25% uit bossen Dit gegeven moeten we koesteren, want we weten dat bossen en bomen letterlijk van levensbelang zijn.

Helaas zijn onze twee gemeentebesturen ook erg goed in ontbossen In de periode 2014-2020 werd in Ham 234 000 m² en in Tessenderlo 119 000 m² ontbost Daarmee bezetten we respectievelijk plaats 15 en 40 op 270 gemeenten in Vlaanderen

Ook recent zien we steeds volop bomen sneuvelen Tot op heden zien we dat er wel enkele symbolische klimaatbomen worden geplant, maar substantiële aanplantingen zien we helaas niet plaatsgrijpen

We dienen onze bossen maximaal te beschermen omdat zij superbelangrijk zijn in onze strijd tegen de klimaatverandering en voor het behoud van onze biodiversiteit

Daarom lanceren we nogmaals de oproep om alle gezinnen jaarlijks een gratis boom te schenken, die dan op Loois grondgebied kan geplant worden!

Wij pleiten vo or e en c oncre et aanplant-plan met jaarlijkse en ambitieuze do elen

Bestuurslid Paul Vandecruys
"Er mo et klaarheid worden geschept"

De vergroening van het Eikelplein, waar we al in 2016 om vroegen, is eindelijk gerealiseerd

Blijf op de hoogte

Scan de QR-code en volg ons

2.

Het Masterplan heeft goede uitgangspunten, zoals de herinrichting Vismarkt, Nu nog een correcte aanpak

Het Masterplan heeft goede uitgangspunten, zoals de herinrichting Vismarkt, Nu nog een correcte aanpak

Eindelijk zijn ze er! De f ietsstraten in het centrum van Looi Daar hebben we 4 jaar keihard moeten voor pleiten

Eindelijk zijn ze er! De f ietsstraten in het centrum van Looi Daar hebben we 4 jaar keihard moeten voor pleiten

4.

Groen vraagt naar een plan voor de vele zalen die onze beide gemeenten rijk zijn Renovaties zijn dringend nodig!

Groen vraagt naar een plan voor de vele zalen die onze beide gemeenten rijk zijn Renovaties zijn dringend nodig! @GroenHam&Tessenderlo

Groen Ham - Tessenderlo

Groen Ham - Tessenderlo

Kevin Antunes

Kevin Antunes

Kerkstraat 23

Kerkstraat 23

3945 Ham

3945 Ham

0496 95 32 51

info@groenham&tessenderlo be groenham&tessenderlo be

0496 95 32 51 info@groenham&tessenderlo be groenham&tessenderlo be

Verantwoordelijke uitgever: Kevin Antunes Kerkstraat 23

3945, Ham

Verantwoordelijke uitgever: Kevin Antunes Kerks

3945, Ham

Deze krant is informatief drukwerk en valt niet onder de regels van reclamedrukwerk Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever

Deze krant is informatief drukwerk en valt niet on regels van reclamedrukwerk Niets in deze uitgave ag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever

100% klimaatneutraal drukwerk

1
3
1 2 1 4 3
1
2. 3 4.
DE KIJKER
@GroenHam&Tessenderlo IN
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.