Page 1

Profile for Dipsalut

El servei local de Teleassistència: més personalitzat i amb millors prestacions  

Aquest servei públic, que Dipsalut, presta en col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals gironins, va acabar el 2018 amb 8.777 u...

El servei local de Teleassistència: més personalitzat i amb millors prestacions  

Aquest servei públic, que Dipsalut, presta en col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals gironins, va acabar el 2018 amb 8.777 u...

Profile for dipsalut
Advertisement