Σημείο Συνάντησης – Γκόγκας Δημήτριος | Ρούλα Τριανταφύλλου

Page 1


η

η η

ISBN : 978-9925-7723-1-5 © e-mail: dimitriosgogas2991964@yahoo.com © e-mail: hroula2@gmail.com /

: : :

/

,

.

. ώ

ώ .

.

1

.


η

«

»

], α α » [2015], »

»

α

. .

η ,

, ώ

ώ ,

α ,

,

: «

» [2017] « ώ

,

,

.

, [

ώ

«

η η

.

2

, .

«

.

,

ώ : «

.

ώ

»,

:

, .

.

.

,

ώ . .


η

,

. .

,

, .

ώ

,

ώ .

ώ

,

ώ

η η

,

,

.

. ,

,

ώ

, ,

.

3

. ,

,

,


η

η

η

ώ

4

η

ώ

η η


η

η η

1. ΄

,

΄

ώ

.

΄ ΄

,

.

ώ

.

,

,

,

,

,

,

΄

,

, , .

,

ώ

, .

5


η

΄

ώ

,

,

,

ώ

ώ ώ

ώ

, ώ

ώ

,

. ώ ώ ώ

η η

ώ , .

ώ ώ

,

,

,

!

6

. ,

.

,


η

η η

2. .

.

ώ

ώ !

ώ ώ

,

ώ

,

΄ . .

.

.

ώ

ώ ,

,

ώ

,

,

ώ

ώ

,

, , ,

. 7

,

ώ ώ .

.

.

.

.

ώ

.

.

. . .


η

,

,

η η

, .

.

3. ,

.

΄

ώ

ώ

,

!

.

.

!

8


η

η η

4.

,

,

.

,

.

. ΄

,

,

.

.

.

,

, , . .

9


η

η η

5.

ώ

,

ώ,

,

, .

. ώ

ώ, ,

,

.

,

,

,

ώ

, .

.

10

.

,

!


η

η η

6. ώ,

΄

.

,

, .

ώ, ΄

ώ

,

, ώ

,

,

.

.

ώ

.

ώ.

΄

΄

΄

,

,

,

,

. . ώ

, . , .

11

ώ


η

η η

7. ΄ -

-

. . ,

«

.

ώ

-

ώ

.

»

. .

12

ώ .

.

΄

,

-

.


η

,

; ΄

.

!

. ώ .

13

.

,

η η


η

η η

8. ΄

,

ώ

.

, ώ

,

ώ .

, ώ

. ,

ώ ώ,

,

14

,« ΄

,

ώ».

ώ

.


η

η η

9.

ώ

,

,

,

ώ ,

,

,

ώ

,

.

ώ

15

,

. . ώ

,

:

!

.

. .

.


η

η η

10. Ό

, !

,

.

Ό

,

ώ ώ,

ώ

,

ώ ΄

,

, , ώ

, ώ

ώ , ΰ

ώ

,

΄

.

.

,

.

.

,

. ,

ώ

, ,

,

΄ 16


η

η η

ώ

.

! ,

17

.


η

η η

11.

ώ

ώ

, ,

ώ

ώ

.

.

ώ

ώ

,

. .

ώ

ώ

, ώ

ώ

.

.

ώ,

΄

, ώ

,

ώ

.

ώ, ώ .

, ,

.

18

, , ,

.

. .

ώ

΄ .

.


η

η η

12.

ώ

΄

ώ

!

, .

ώ

. , ΄

, ώ

19

. ΄

ώ

, .

.

.

.


η

η η

13 ώ,

ώ .

ώ

΄

.

ώ,

,

ώ

.

΄ .

.

΄

΄

΄ .

- ΄

. .

– .

! ώ

ώ

-

ώ

,

.

:

ώ

20

.

;


η

η η

14. ( -

,

΄

.

ώ.

,

, ;

;

ώ ; Ώ

;

,

,

. ;

,

, . . ΄

ώ .

΄

,

.

.

.

, . 21

.


η

η η

15.

ώ

ώ

.

ώ

,

.

,

,

.

,

.

. .

.

.

ώ ώ

. . ,

. . ,

,

. .

22


η

η η

16.

. , ,

ώ ,

ώ .

ώ ,

ώ

ώ

ώ

,

, ΄ -

ώ

.

.

.

Ό

.

,

,

,

ώ ,

΄

.

.

,

, 23

.

,

,

ώ . .

,


η

ώ , ,

΄ ΄

,

,

,

. ώ

ώ

,

.

,

, ,

,

ώ .

24

ώ . .

,

η η


η

η η

17. ώ

, .

ώ

.

,

.

– ώ

,

ώ

,

. ;

,

,

.

.

. .

ώ

ώ

.

25

.


η

η η

18. , Ό

,

,

,

Ό

ώ ΄

.

.

,

.

. ,

.

.

.

. .

. ώ

.

,

26

.

.

;

.


η

η η

19. :

. K

ώ

.

,

΄

.

,

-

-

; :

.

.

,

ώ

,

ώ

΄ M ,

. ,

. ώ . .

:

;

27

. .

.

.


η

α

α α η

ώ

28

η η


η

.

. .

.

. .

ώ

. ,

,

. !

η η

,

.

ώ

.

. .

. . ώ!

.

. :« ΄

.

ώ;» ’

,

.

29

«

»


η

. ώ

ώ

. .

, ώ

ώ; ώ

30

.

η η

.

; . ;

.


η

ώ ώ

ώ

,

! ώ

ώ

. .

ώ

ώ

ώ

ώ

31

.

. ,

,

.

.

.

.

. ώ

.

η η

.

.


η

'

, . ,

,

,

ώ

.

,

.

.

.

. ,

.

.

.

!

.

. .

ώ ώ

.

.

.

!

,

.

η η

,

. . .

. .

32


η

«

.

ώ

… .

ώ

; «

Ό -

» !

,

,

ώ: «

.

. ;

;

.

.

: « .

;

». ;

.

».

! ώ,

η η

! .

.

33

… ,

.

. .

.


η

!

ώ

. , ΄ ,

.

;

.

.

.

.

.

,

.

η η

ώ

.

, .

. ώ

.

.

.

ώ .

ώ . .

. ΄

34

ώ.

!

.

ώ.


η

η η

... ,

,

,

ώ .

ώ

,

,

,

. ,

. .

, ,

ώ

.

.

.

,

; .

,

. 35

.

.

,

. .

;

,


η

,

,

ώ

,

. .

. ,

36

η η

. . .


η

΄

,

. ΄

.

. .

, ,

,

ώ

,

,

,

,

,

.

-

-

,

ώ.

ώ Ό,

.

,

,

η η

ώ

,

.

.

, .

ώ,

,

, .

37


η

ώ

ώ

, ώ

ώ

;

.

ώ

ώ

.

;

η η

,

-

,

ώ

, ,

,

, , -

. .

; ,

. ,

,

,

.

38

.

,

.

, .

,


η

ώ

, !

Ό

.

ώ, ’

.

,

.

ώ

ώ

.

ώ.

.

.

,

-

’ ,

.

.

.

39

. .

ώ

;

η η

, .

.

. . .

.

.


η

η η

, .

, , .

, , ,

, ώ

;

, ώ

,

.

. .

.

.

;

,

. .

;

,

.

40

. .

.


η

'

-

;

;

,

,

;

,

.

41

η η

; .

.


η

,

-

,

,

.

,

, ώ

.

,

-

, ’

.

.

.

ώ ώ

.

.

η η

,

, .

.

.

. .

.

ώ

,

.

.

, 42

. ,

.


η

-

.

,

,

΄

« ’

ώ»

, !

ώ .

,

,

.

΄

, ,

.

,

.

ώ

. ,

.

,

,

, ώ

,

.

,

.

.

, . .

!

,

,

,

:« ’

ώ».

.

. ,

.

.

43

η η

.

.

.


η

,

, !

Ό

, Ό

,

,

,

.

.

!

.

,

. ,

. ώ

.

,

.

… ,

, ώ

,

!

,

.

.

. .

44

.

.

. .

.

ώ

.

.

η η


η

η η

. .

.

ώ

.

, , , ’

,

. .

,

,

,

. .

.

... 45


η

.

Ό

,

ώ

, ,

ώ

,

, ώ.

ώ ,

ώ

ώ.

.

.

,

, ,

. ώ 46

,

.

.

ώ.

.

ώ . .

.

.

,

,

.

ώ

,

η η

. .

ώ , .

.


η

« ώ

Ό Ό ΄

ώ

».

...

,

«

η η

, ώ

,

!

. ».

,

… . ! .

,

47

.


η

η η

’ ώ ,

ώ ώ

,

ώ

,

,

ώ

,

,

,

ώ

,

, .

ώ

. .

.

...

.

ώ .

48

. .

.

.

.

,

.

. .


η

η η

, !

ώ;

,

,

.

,

ώ

ώ; , ,

,

.

.

.

.

.

ώ

. ώ

,

.

.

.

.

, . .

;

,

.

49

.

,

. . ;


η

,

Ό Ό, Ό,

ώ

, , ,

,

!

. .

.

,

ώ

,

,

. .

ώ

50

.

… .

. ,

.

.

.

.

;

η η

-


η

η η

1.

.

2. ΄

ώ

΄ 3.

.

.

.

,

ώ

.

. .

4. ;

ώ

51

.

. ;

;


η

η η

5. , ΄

,

.

, 6. «

,

»

ώ

,

. ,

ώ ;

.

.

;

.

!

;

.

. ;

7. ΄

,

.

ώ .

52

, ,

’ .

,


η

η η

1

2

ώ

.

, .

.

3

.

4

5

.

. ,

. . .

53

.

.

,


η

η η

6 ;

7 ώ

54

;

;

. .

.


η

η η

.

,

.

’ ώ

.

ώ

, ’

,

.

ώ

.

. . ;

,

,

ώ Ό

55

!

. .

, .

.

. .

.

… ώ

.

… .


η

.

;

,

56

.

.

η η

. ;

. .


η

η

57

η η


η

,

,

,

,

,

, ,

,

,

.

,

. .

. ,

58

.

η η

.

. .

, .


η

« ἱἄ

Ο Ρ

Η 59

Ω

η η

»


η

Η Η ΡΟ

Ο

ώ .

.

«

η η

ώ

ώ . .

Έχ . «

.« .« .« book) .« book) .« 2)/2020 .«

ώ

ώ »

ω

η

.

:

)SBN:

ώ

.

.

α α

»

,

.

.

: :

.

.

-618-82188-6- /

» )SBN -9925-7392-2-6) / 2019 (e-book) » )SBN -9925-7392-1-9) / 2018(e-book) » (ISBN 978-9925-7392-4-0) / 2018(e» )SBN ώ

-9925-7392-6-40) / 2019 (e» (ISBN 978-9925-7392-0-

» (ISBN: 978-9925-7392-9-5 )/ 2020

60


η

χ

α:

. 2014, 2015, 2016, 2017 . , ώ 050-4) / 2016 . . )SBN: 2018 . .« .« .« .«

η η

:

- η

ώ

»

)SBN:

-618-81297-3- strada.

:

»

,

»

+ »

61

/

ω (e-book):

-960-604:

/


η

ΡΟ

Ρ

.

.

/

. . . .

/ χ

.

/

.

.

. .

.

/

:

.net:

/

/

/

e-book

α

: .

ώ

.

η

Ο

.

.

η η

/ e-book

α

/

/

:

. /

/ / / /2015/2017

62

/


η

ISBN : 978-9925-7723-1-5

63

η η


Ε Ι Ο Ε Α…