Wolvega International Yearling Sale 2020

Scroll for more

Page 1


Worldwide audiovisual productions and creative LED solutions Corporate Events / Exhibitions / Live Events / Music / Television / Sports www.faber-av.com

Photo: Jorrit Lousberg


VOORWOORD Het is met groot genoegen en trots dat ik U bij deze de veilingcatalogus mag presenteren van de inmiddels vierde editie van de “Wolvega International Yearling Sale”. Zo’n 70 prachtig gefokte jaarlingen zullen onder de hamer komen op ons prachtige Victoria Park te Wolvega. Maar daar houden helaas ook zo ongeveer wel alle gelijkenissen op met de 3 voorgaande edities... Natuurlijk hadden we het liefst weer een “normale veiling” gehouden gelijk aan de voorgaande 3 jaren maar soms in het leven worden we gedwongen anders te denken en te handelen. We hebben het eerste halfjaar van 2020 als “Drafsport Nederland” nou niet direkt de wind in de rug gehad, Covid-2019 heeft z’n diepe sporen gezet en ook w.b. de WIYS zal het dit jaar helaas anders gaan, anders moeten. We leven in onzekere tijden, in een tijd waarin “vooruitzichten” zelfs soms van dag tot dag nog veranderen... Maar wees gerust, wij werken constant volgens de laatste richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en andere relevante overheden, maar houden tegelijkertijd ook onze optimale focus gericht op de belangen van inbrenger, koper en dier. Het zijn “andere tijden” nu, daar ontkomt helaas niemand aan, maar we doen onze uiterste best een zo goed mogelijke veiling neer te zetten. We werken voorlopig met een plan-A waarbij we ervan uitgaan dat we (onder strikte richtlijnen) gewoon binnen kunnen gaan veilen. Mochten er dingen onverhoopt veranderen tussen vandaag (lees: 4 augustus) en 11 september dan schakelen we noodgedwongen over naar plan-B waarbij “buitenshuis veilen op VPW” o.a. een optie is. Helemaal niet veilen is bij ons namelijk géén optie... Het is op het moment van dit schrijven nog 5 weken tot aan de veiling, dat voelt in deze Covid2019-tijden soms als een “eeuwigheid” dus om nu al veel concrete dingen hier neer te schrijven lijkt me onnodig, houd a.u.b. gewoon onze website goed in de gaten voor updates en het laatste nieuws. Wat U in ieder geval WEL nu al kunt doen, als U van plan bent om de veiling te bezoeken, is Uzelf alvast aan te melden via : sale@victoriaparkwolvega.nl Mocht U zich om persoonlijke redenen niet helemaal prettig voelen in een drukkere omgeving, dan is dit bij uitstek het jaar om de jaarlingen VOORAF te bezichtigen bij de fokkers thuis. Grotere inbrengers als Flevofarm, Boko Stables en anderen ontvangen U met open armen om U in alle rust de jaarlingen in hun eigen omgeving te tonen en U desgewenst van de benodige extra informatie te voorzien. Natuurlijk ook hier met inachtneming van alle RIVM-voorschriften, zowel voor Uw veiligheid als mede van de fokker/ inbrenger. Neem kontakt op met de inbrengers van de jaarlingen waarin U geintresseerd bent en maak een afspraak. Tijdens de veiling van 11 september zijn er diverse trainers, agenten etc aanwezig (zie o.a. lijst in catalogus en op website) die U graag van dienst willen zijn bij het aankopen van een jaarling mocht U zelf om persoonlijke redenen niet aanwezig kunnen cq willen zijn. Heeft U verder nog vragen, schroom niet kontakt met ons op te nemen, het “team WIYS” bestaande uit manager Ralf Dekker en bijgestaan door Ferry Hollander/Ekko Kisjes/Arend Fledderus/John Bootsman staat ten allen tijde voor U klaar. Deze veiling is het produkt van vele handen. Ik wil bij voorbaat vanaf deze plaats alvast mijn dank uitbrengen aan alle inbrengers, adverteerders, vrijwilligers, veilingmeester Hans Sinnige, Willem Hess (catalogus), Albert Dilling (website, fotografie), Bas Schwarz (pedigrees), fam. Hamming & Sier Schokker (financiele afhandeling), Faber (audio-visueel), Beijk Catering e.a. Wij wensen U alvast een fijne en “veilige” veilingdag toe en hoop dat U het meest succesvolle jaarling selecteert en de droom van ieder fokker/inbrenger tot uiting laat komen. John Bootsman, namens WIYS.

WHERE YOU CAN MEET

YOUR FUTURE CHAMPION WWW.YEARLINGSALE.NL 3


d w u o r t r e v n e E es voor adr op rust! r e v a r d w

BESCHIKBAAR VOOR NEDERLAND EN BELGIE

Kunststof rijplaten

u

3000 x 1000 x 20 mm 3000 x 500 x 20 mm 4000 x 1000 x 20 mm 6000 x 2000 x 21 mm

www.roosrijplaten.nl ROOS Kunststof Rijplaten Verhuur B.V. Westvlietweg 61F 2491 ED Den Haag

Oudewijk 29 • 9354 VH Zevenhuizen Tel. privé: 0594 - 632510 • Stal: 06 -14788572

Telefoon: Email-adres:

070-3904307 info@roosrijplaten.nl

Laatste projecten Museumplein Amsterdam | Malieveld Den Haag | Olympisch Stadion | Kyocera Stadion Den Haag


DAGINDELING 14.00 uur 16.30 uur 18.30 uur 18.35 uur

Bezichtigen jaarlingen Presentatie jaarlingen Opening veiling door John Bootsman

Start veiling

Victoria Park, Drafsportlaan 20, 8472 AS Wolvega Routebeschrijving vanuit richting Groningen Vanaf de A7 neemt u afslag Heerenveen /Zwolle. De A32. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u halfrond. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park. Routebeschrijving vanuit richting Zwolle. Vanuit Zwolle Neem de A50 (Arnhem) of de A28 (Amersfoort) richting Zwolle. Blijf op de A28 rijden. Volg op het knooppunt Lankhorst de A32 richting Meppel - Leeuwarden. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u halfrond. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park. Routebeschrijving vanuit richting Amsterdam Neem de A6 richting Almere - Lelystad. Volg de richting Lelystad - Emmeloord - Joure. Bij de grote rotonde bij Joure volgt u de A7 richting Heerenveen. Dan neemt u de A32 richting Heerenveen - Zwolle. Op de A32 neemt u afrit 8, Wolvega. Onder aan de afrit gaat u linksaf. De minirotonde neemt u driekwart. Vervolgens neemt u de derde afslag naar de Drafsportlaan. Na 300 meter vindt u aan uw rechterhand Victoria Park.

5


VEILINGVOORWAARDEN VEILINGVOORWAARDEN STICHTING WOLVEGA INTERNATIONAL YEARLING SALE ALGEMEEN 1. Stichting Wolvega International Yearling Sale organiseert vrijdag 11 september 2020 een jaarlingen-veiling onder de naam Wolvega International Yearling Sale (hierna te noemen :’de veiling-organisatie’) op het VICTORIA PARK WOLVEGA. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van de Werven Netwerk Notarissen te Wolvega. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Stichting Wolvega International Yearling Sale, de verkoper en de bieder/koper en op alle overeenkomsten gesloten op de veiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via Stichting Wolvega International Yearling Sale op de veiling aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten, die daaruit voortvloeien. Alles wat in deze veilingvoorwaarden staat vermeld geldt uitdrukkelijk zowel voor alle beroepsmatigen (lees:trainers,pikeurs,fokkers,handelaren, etc.) als ook voor alle particulieren. De deelneming aan deze veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze voorwaarden. De relatie tussen Stichting Wolvega International Yearling Sale en de verkoper is een overeenkomst van opdracht. 3. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. Stichting Wolvega International Yearling Sale kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt. 4. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van de Stichting Wolvega International Yearling Sale werkzaam zijn of waren. De bepalingen uit deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze personen van toepassing, als waren zij de Stichting Wolvega International Yearling Sale zelf. 5. Een eventueel positief exploitatiesaldo van Stichting Wolvega International Yearling Sale zal ten gunste komen van de prijzengelden / paardenkoersen op VICTORIA PARK WOLVEGA.

11. Het risico ter zake van de paarden gaat op het moment van gunning onmiddellijk van de verkoper over op de bieder/koper. 12. De bieder/koper dient onmiddellijk na gunning onder het vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen. Als de bieder/koper hieraan niet voldoet is het bepaalde in artikel 19 en 20 van overeenstemmige toepassing.

INFORMATIE 13. De Stichting Wolvega International Yearling Sale bepaalt de catalogusvolgorde en heeft gepoogd de catalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de pedigrees is erop gericht een indruk te geven van de paarden, zonder de pretentie te hebben volledig te willen zijn. 14. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informatie in de catalogus te controleren en ‘de veiling-organisatie’ vóór de veiling tijdig en schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen en/of aanvullingen dienen te worden aangebracht. 15. Een veterinaire keuring is verplicht. De paarden dienen te worden gekeurd volgens een door Stichting Wolvega International Yearling Sale bepaald protocol. De aanwezige veterinaire rapporten en röntgenafbeeldingen kunnen op de dag van de veiling ter plekke worden ingezien. De inhoud van deze veterinaire rapporten en röntgenafbeeldingen zijn bindend voor ‘de veiling-organisatie’, de verkopers en de bieders/kopers. De te kiezen kliniek is door verkoper zelf in te vullen. Partners van Stichting Wolvega International Yearling Sale zijn Dierenkliniek Wolvega en Dierenkliniek Emmeloord. Zij bieden de keuring volgens het bovengenoemde protocol aan voor € 250,= exclusief btw. 16. De bieders/kopers zijn verplicht om op verzoek van de veilingorganisatie informatie te verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid waarbij zij bescheiden dienen te overleggen waaruit deze gegoedheid blijkt. Door deelname aan deze veiling machtigen de bieders/kopers ‘de veiling-organisatie’ om informatie in te winnen bij derden omtrent hun financiële gegoedheid.

DE VEILING 6. Alle te verkopen paarden zijn vrijdag 11 september 2020 vanaf de middag aanwezig en kunnen worden voorgeleid op het stallenterrein van VICTORIA PARK WOLVEGA. 7. De paarden worden vervolgens dezelfde avond op VICTORIA PARK WOLVEGA geveild door een door Stichting Wolvega International Yearling Sale aangewezen veilingmeester. De paarden worden voetstoots verkocht, in de fysieke staat waarin zij zich op dat moment bij gunning bevinden, zonder actie of refactie. 8. De veilingmeester heeft ten allen tijde het recht om de volgorde van de te verkopen paarden te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren. 9. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn/haar bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een verkoper die zijn paard blijkt te hebben teruggekocht wordt mede beschouwd als bieder/koper en voor de alhier bedoelde verkoper gelden aldus eveneens álle bepalingen [waaronder mede begrepen alle (betalings)verplichtingen] in deze veilingvoorwaarden die bieders/ kopers betreffen. 10. Ingeschreven paarden worden bij opbod verkocht met een minimuminzet à Euro 1.500.,=. Tot Euro 5.000,= zal geboden worden met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal Euro 250.,= ; van Euro 5.000,= tot Euro 10.000,= met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal Euro 500.,= vanaf Euro 10.000,= tot Euro 25.000 met een verhoging van minimaal Euro 1000,= per bod. Vanaf Euro 25.000,= tot Euro 50.000,= met een verhoging van minimaal Euro 2.000,- = per bod en bij Euro 50.000,- = of meer een verhoging van minimaal Euro 5.000,- = per bod. De veilingmeester bepaalt de hoogte van het openingsbod. Indien geen openingsbod wordt gedaan kan de veilingmeester het openingsbod verlagen tot aan Euro 1.000=. Als daarop geen enkel openingsbod gedaan wordt, is het paard niet verkocht. Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

INSCHRIJVING, KOSTEN , BETALING EN AFLEVERING 17. Het inschrijfgeld bedraagt € 600 ,- (te vermeerderen met omzetbelasting) en is verschuldigd bij opgave. Hierna wordt dit ook wel aangeduid met “minimum commissie”. Verkoper betaalt 5% commissie over de verkoopprijs (te vermeerderen met omzetbelasting). Verkoper wordt bij inhouding (lees: terugkoop) ook gezien als de koper ; bij terugkoop bedraagt de commissie dan eveneens 5% (te vermeerderen met omzetbelasting). 18. Op het moment dat de verkoper het inschrijfgeld verschuldigd wordt aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale (overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 ) zal hij ervoor zorgdragen dat het bedoelde bedrag binnen 21 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Wolvega International Yearling Sale onder vermelding van de naam van het/de jaarling(en). De verkoper en zijn paard(en) worden pas toegelaten tot de veiling nadat hij bescheiden heeft overlegd waaruit blijkt het bedoelde bedrag volledig is voldaan. Voor het geval verkoper ondernemer voor de btw is, is de (afgeslagen) koopsom exclusief omzetbelasting. Verkoper dient zelf voor afdracht van de omzetbelasting aan de belastingdienst zorg te dragen 19. De bieder/koper dient op de veiling over de koopsom een commissie van 5% over de afgeslagen koopsom (te vermeerderen met omzetbelasting) te voldoen. De koopsom vermeerderd met omzetbelasting en de commissie vermeerderd met omzetbelasting maken tezamen het totale aankoopbedrag van het desbetreffende paard, te betalen bij het secretariaat van de Stichting Wolvega International Yearling Sale, in Euro’s zonder enige korting of inhouding. 20. Indien de bieder/koper hiermee in verzuim is, heeft ‘de veilingorganisatie’ de bevoegdheid het paard onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en een eventuele lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling, aan de Stichting Wolvega

6


VEILINGVOORWAARDEN International Yearling Sale te voldoen. De oorspronkelijke bieder/koper heeft geen aanspraken ingeval van een eventuele hogere opbrengst na herveiling. 21. Bij de Stichting Wolvega International Yearling Sale wordt er niet gewerkt met plokgeld. 22. Bij de Stichting Wolvega International Yearling Sale wordt er niet gewerkt met trainersprovisies. 23. Slechts met voorafgaande verkregen toestemming van ‘de veilingorganisatie’ heeft de bieder/koper het recht giraal te betalen, waarbij het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na deze veiling op de bankrekening van Stichting Wolvega International Yearling Sale dient te zijn bijgeschreven. De ‘veiling-organisatie’ heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ niet aantoont of geen danwel onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anderzins. Ook heeft ‘de veiling-organisatie’ ten allen tijde het recht een door haar gegeven toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken indien naar haar oordeel er twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid. 24. Betaling aan enig ander dan aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale bevrijdt de bieder/koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens voornoemde. 25. Indien de Stichting Wolvega International Yearling Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen is deze van rechtswege in verzuim. De bieder/koper is dan, naast het overige door hem verschuldigde bedrag, verplicht aan ‘de veiling-organisatie’ een vergoeding te betalen ter grootte van 10 % van de koopsom (vermeerderd met omzetbelasting) dit nog vermeerderd met een rente van 1,5 % per maand over het totaal verschuldigde bedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot het tijdstip van algehele betaling. 26. Indien de Stichting Wolvega International Yearling Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen heeft ‘de veiling-organisatie’ voorts de bevoegdheid, zonder ingebrekestelling namens de verkoper én zonder zijn toestemming, de (ver)koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/ koper blijven in dat geval wél jegens Stichting Wolvega International Yearling Sale gehouden om aan al hun in deze veilingsvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen voorzover deze een vergoeding aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale betreffen. 27. Indien de verkoper en/of bieder/koper in verzuim is/zijn aan zijn/ hun betalingsverplichtingen jegens de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen, dan komen alle (buiten)rechtelijke kosten die de Stichting Wolvega International Yearling Sale daardoor eventueel maakt voor rekening van eerder genoemde(n). 28. Indien en pas nadat alle (betalings)verplichtingen jegens Stichting Wolvega International Yearling Sale is/zijn voldaan door zowel verkoper alsmede bieder/koper, dan zal ‘de veiling-organisatie’ uiterlijk één maand daarna de koopsom (minus afdrachten) aan de verkoper voldoen. 29. Verrekening van wederzijdse vorderingen door de verkoper danwel door de bieder/koper ten opzichte van de Stichting Wolvega International Yearling Sale is uitgesloten. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is ten allen tijde bevoegd wederzijdse vorderingen te verrekenen.

€ 2.500 (te vermeerderen met omzetbelasting) aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale.

AANLEVERING, AFGIFTE EN VERWIJDERING PAARDEN 32. Verkopers zijn verplicht hun paarden (op eigen kosten) in een goede veilingconditie op het veilingterrein aan te leveren. Indien naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ paarden hier niet aan voldoen, is ‘de veiling-organisatie’ bevoegd deze zelf in veilingconditie te (laten) brengen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van de Stichting Wolvega International Yearling Sale te maken kosten voor rekening komen van de desbetreffende verkopers. 33. Onmiddellijk na gunning is de bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van het door hem gekochte paard, terwijl hij eerst nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan over het paard kan beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen. 34. De bieder/koper dient het door hem gekochte paard uiterlijk de dag ná de veiling om 09.00 uur op eigen kosten van VICTORIA PARK WOLVEGA te hebben verwijderd. Indien de bieder/koper het paard niet tijdig heeft verwijderd is hij van rechtswege in verzuim. De ‘veiling-organisatie’ heeft dan de bevoegdheid het paard van VICTORIA PARK WOLVEGA te (doen) verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door (en naar oordeel van) ‘de veilingorganisatie’ te maken kosten in dat verband voor rekening komen van de voornoemde bieder/koper. Deze bieder/koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor de schade aan het desbetreffende paard en/of door het paard ontstaan. 35. De ‘veiling-organisatie’ is niet verplicht het paard af te geven indien de bieder/koper niet geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

STALONDEUGDEN EN GEBREKEN 36. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven en/of luchtzuigen, dient de bieder/koper uiterlijk binnen 3 werkdagen na de veiling Stichting Wolvega International Yearling Sale hiervan schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte stellen. Alsdan zal de Stichting Wolvega International Yearling Sale het paard op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde het paard door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. Voornoemde veterinair stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar het oordeel van die veterinair van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten (waaronder de stalling, het transport en de veterinaire kosten) aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen indien naar het oordeel van die veterinair geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden. 37. Het bepaalde artikel 36 geldt eveneens indien de bieder/koper bij het gekochte paard andere gebreken constateert (anders dan bovenbenoemde stalondeugden) alleen is de uiterlijke termijn dan 7 werkdagen bij alle andere gebreken ; m.u.v. 2 hierna speciaal benoemde gebreken namelijk cornage = termijn van 6 weken én arthrose = termijn van 8 weken na datum van aankoop. De Stichting Wolvega International Yearling Sale sluit verder elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen paarden, daaronder tevens de aansprakelijkheid met betrekking tot osteonchondrotische afwijkingen in de knie- en spronggewrichten. 38. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 3 dagen na de veiling op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden oftewel niet binnen 7 dagen bij alle andere eventuele gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt het recht van de bieder/koper de koop te ontbinden of om een beroep te doen op wilsgebrek.

AFWEZIGHEID PAARDEN OP DE VEILING 30. Mocht een paard naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling kunnen deelnemen, dan dient dit door de verkoper tijdig, schriftelijk én met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan de Stichting Wolvega International Yearling Sale te worden medegedeeld, waarna een nader door ‘de veiling-organisatie’ aan te wijzen veterinair de aard van de aandoening zal vaststellen. De vaststelling van die betreffende veterinair ter zake is bindend. 31. Indien de verkoper aan (en naar bindend oordeel van) voornoemde veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het paard (tijdig) te onderzoeken, of danwel indien het paard door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, dán is de verkoper in die beide gevallen de in artikel 17 genoemde “minimumcommissie” verschuldigd plus een boetebedrag van

ONTBINDING EN VERNIETIGING 39. Indien de (ver)koop rechtsgeldig door de bieder/koper of de verkoper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de bieder/koper en de verkoper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde

7


VEILINGVOORWAARDEN betalingsverplichtingen jegens de Stichting Wolvega International Yearling Sale te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van de Stichting Wolvega International Yearling Sale betreffen. De (ver) koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.

waaronder mede begrepen andere verkopers en/of andere bieders/ kopers en/of andere bezoekers. 45. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de verkoper en/ of bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht deze verkoper en/of bieder/koper zich om in de lidstaat van aankomst van het paard alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen om zodoende een rechtsgeldige intra-communautaire transactie te verwezenlijken. 46. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheden dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de verkoper en/of bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien gewoon sprake zou zijn van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. De verkoper en/of bieder/koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 45 en hij vrijwaart de Stichting Wolvega International Yearling Sale in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voornoemde (leverings)voorwaarden. 47. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de bieder/koper. De Stichting Wolvega International Yearling Sale sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de Stichting Wolvega International Yearling Sale

AANSPRAKELIJKHEID 40. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA. De verkoper vrijwaart de Stichting Wolvega International Yearling Sale tegen iedere aanspraak van derden (waaronder mede begrepen bieders/kopers) wegens schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de controle- en mededelingsverplichting door verkoper ter zake van de catalogus als bedoeld in artikel 14. 41. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinaire rapport, de veterinaire informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de veterinaire informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA. 42. De Stichting Wolvega International Yearling Sale is niet aansprakelijk voor schade voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deze veiling door en/of aan personen, goederen of paarden geleden. 43. De Stichting Wolvega International Yearling Sale zal ter zake van onder meer paarden geen verzekering afsluiten ten behoeve van verkopers en event. kopers. Aangezien verkopers en bieders/kopers geheel voor eigen risico aan deze veiling deelnemen adviseert de veiling-organisatie hen een bedoelde verzekering zelf af te sluiten. Ingeval van dood van het paard op de dag van de veiling, terwijl de betreffende verkoper of bieder/koper geen uitkering op grond van een eventueel door hemzelf afgesloten verzekering ontvangt, zal de Stichting Wolvega International Yearling Sale de inschrijfkosten á Euro 600,= (excl. BTW) aan de betreffende verkoper terugbetalen en aan de betreffende bieder/koper het verschuldigde opgeld terugbetalen. Met voornoemde terugbetaling verleent de Stichting Wolvega International Yearling Sale service aan verkopers en/of bieders/kopers, zonder dat de Stichting Wolvega International Yearling Sale enige aansprakelijkheid erkent en zonder dat verkopers en/of bieders/kopers hieraan nu of in de toekomst rechten kunnen ontlenen. 44. Een ieder die schade toebrengt aan goederen (in eigendom van/ gebruikt door) van: VICTORIA PARK WOLVEGA en/of de Stichting Wolvega International Yearling Sale ( en/of personen die voor hen werkzaam zijn ) is hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade. De verkopers en/of bieders/kopers en/of andere bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade door hen veroorzaakt ; zij vrijwaren ‘de veiling-organisatie’ van iedere aanspraak van derden ter zake daarvan,

CONVERSIE EN GESCHILLEN 48. Indien één of meerdere van de in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zou(den) zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde (oude) niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling in, die met de bedoelde (oude) niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud. 49. Indien bij gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. In geval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is de veilingmeester bevoegd de verkoop bij opbod te continueren. 50. Indien de veilingmeester de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard ter zake van de biedingen en gunningen. 51. De rechtsverhoudingen tussen de Stichting Wolvega International Yearling Sale en de verkopers en bieders/kopers worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

8


OOK IN 2020 LIVE TER TER DEKKING DEKKING 2019 LIVE

Clint W Boko, 1.11,1 (2140m) / € 297.157

Bezoekadres: Vriesburgerweg 23A, 8475 EK Nijeholtpade Telefoon: 06-516 85 811 Pensiongeld: €12. Merrie met veulen €13,50 Voor boekingen en/of meer informatie kunt u ook contact opnemen met Cees Hetteling op telefoonnummer 06-513 74 793

Dekgeld: €400 Veulengeld: €750


INDEX NR

NAAM JAARLING

VADER

MOEDER

INBRENGER

1

Madness

Ufo Kievitshof

Zoe W

Mw. M.H. van der Meulen

2

Melody Boko

Yarrah Boko

Vonda Boko

Boko Stables / Polly

3

Just Respect

Vramdao

Topaze Littoral

A.J. Mollema

4

Princess Vrijthout

Revenue

Wild and Fanatic

H. Buyl

5

Mirone TS

Jimmy William

Chelsea Norg

S. ter Schure

6

Montoya Transs R

Quick Wood

Broadwaytranss R

K. Redder

7

Montjuic Boko

Broadway Hall

Nicole

Boko Stables / Polly

8

Macaenzy Petnic

Caen Oldeson

Naomi di Quattro

P.C. van Opzeeland

9

Mirakel

Classic Photo

Barreltje

D.P. Couperus

10

Poseidon Vrijthout

From Above

Donna de Tembia

H. Buyl

11

Madagascar Boko

Chelsea Boko

National Lindy

Boko Stables Holland

12

V채sterbo Paraflax

Pato

Parasol Neo

V채sterbo Stuteri

13

WILDCARD

14

Maikel W

Chelsea Boko

Deborah Boko

W.E.B. de Wolff

15

Prima Brescia

Village Mystic

Evy F Boko

S. Mathijs

16

Magical Landing

From Above

Flight Windspiel

C.A. van Doleweerd

17

Little Steve BB

Chelsea Boko

Nindava As

B. Bijkerk

18

Maja Beuckenswyk

Urban Beuckenswyk

Tamara Groenhof

K. Schilstra

19

Majestic

Regio

Mona Lisa As

J.P. Jongerbloed

20

Marla Boko

Chelsea Boko

Edna Boko

Boko Stables / Polly

21

Manza Newport

Jimmy William

Queen Idole

P.S. ter Borgh

22

Mireije Charisma

Chelsea Boko

Paradise Petit

Mw. C. Krijnen

23

Janine de Reve TF

Bilibili

Une Gitane de Reve

J.A. Glas

24

Pamela Vrijthout

Maharajah

Lana Vrijthout

H. Buyl

25

Max Occagnes

Traders

Naomi November

P. Joyeux

26

Money Maker BR

Jimmy William

Virginia Victory

G.J. Rentinck

27

Join Me

Vramdao

Coupigny's Star

A.J. Mollema

28

Magdalena Boko

Wellino Boko

Inez

Boko Stables Holland

29

V채sterbo WowWowWow

King on the Hill

Kite Face

V채sterbo Stuteri

30

My Brave Face

Jimmy William

Ventura Boko

W.H.M. van de Sande

PAUZE 31

Merrill Boko

Chelsea Boko

Elsa Boko

Boko Stables Holland

32

Majesty Greenwood

Ufo Kievitshof

Nikki Groenhof

F.K. Bins

33

Anabaa Brown

Robert Bi

Anabaa Blue

K.K. Bijkerk

34

Messiah Boko

Virgill Boko

Kathy Silvio

Boko Stables / Polly

35

Montana Transs R

Classic Photo

Zabatinitranss R

K. Redder

36

Metta Invicta

Creatine

Zecile Boko

Stal Invicta

37

Jackson Vrijthout

Timoko

Elite of Fairy

H. Buyl

38

Noor Paasloo

Bird Parker

Be Stuck Paasloo

H.J. de Boer

39

Mowie Joe

Jimmy William

Us Wowie

J.A. Glas

40

Macarius Boko

Amaru Boko

Vanessa Boko

Boko Stables / Polly

10


INDEX NR

NAAM JAARLING

VADER

MOEDER

INBRENGER

41

Mario Flevo

Ringostarr Treb

Jolly Jane

Flevofarm

42

Magiestraal

Classic Photo

Cindy Wielinga

D.P. Couperus

43

Just be Proud

Very Well Jet

Bring it Again

A.J. Mollema

44

Martina Transs R

Quick Wood

Gabrielatranss R

K. Redder

45

Perfect Brescia

Traders

Brescia Boko

S. Mathijs

46

Prince Vrijthout

Cash Gamble

Penny Jet

H. Buyl

47

Mohawk Renka

Brillantissime

Crown's Dream

R.C.M. Knipscheer

48

Moriah Boko

Make it Happen

Think Twice

Boko Stables Holland

49

Jules Newport TF

Orlando Vici

Uriane de Vandel

P.S. ter Borgh

50

Monchou Bros

Trixton

Inspired by Bros

Bros Stables

51

Jamaica Brown

Vramdao

Tess Merett

A.J. Mollema

52

Mega Occagnes

Propulsion

Rosy Pierre

P. Joyeux

53

Je Suis Heuvelland

Atlas de Joudes

Urca Boko

J.P.L. Huls

54

Pearl Vrijthout

Maharajah

Barracuda

H. Buyl

55

Marian Boko

Chelsea Boko

Engla Haleryd

Boko Stables Holland

56

Messi Starro

Offshore Dream

Gala Aas

Stal Starro

57

Ready Spirit

Victor Gio

The Babe

K. de Wrede

58

Magnum Stone

Centurion A.T.M.

Ubea L.B.

Th. Van Dijk Stiens BV

59

Magic My Boko

Raja Mirchi

Mystic Illusion

Boko Stables Holland

60

V채sterbo Castor

From Above

Northern Crown

V채sterbo Stuteri

61

Pwojtech Vrijthout

Nuncio

Armbro Groenhof

H. Buyl

62

Montserrat Boko

Yarrah Boko

Holly Boko

Boko Stables Holland

63

Maven Boko

SJ's Caviar

Felicia Boko

Boko Stables / D. van Doorn

64

Miss Occagnes

Bird Parker

Fleur Occagnes

P. Joyeux

65

Pebbles Vrijthout

Father Patrick

Alert Oldeson

H. Buyl

66

Maurits Transs R

Villiam

Gaia F Boko

K. Redder

67

Manon F Boko

Quick Wood

Bahama Boko

Boko Stables / Flevofarm

68

Parodie Vrijthout

Andover Hall

Fille du Lauzet

H. Buyl

69

V채sterbo No Edge

Traders

Reet Petite Face

V채sterbo Stuteri

70

Melissa Boko

Yarrah Boko

Venus Boko

Boko Stables / Polly

11


STAL POLLY

HET VERTROUWDE ADRES VOOR: -weidegang -koerspaarden op rust -afveulenen en stallen van uw merrie -opfok jonge paarden

Stal Polly

Herbayumerweg 6 8862 CE Harlingen Email: stalpolly@hotmail.nl Mobiel: 06-30685430


VADERPAARDEN

AMARU BOKO 6,1.10,3 (SEK.4.370.093) Coktail Jet- Sue Boko- Yankee Glide

AMARU BOKO beschikt over een heus elitepedigree. Vader Coktail Jet, en zijn vele met succes in de fokkerij actieve zoons, behoeft verder geen nadere introductie. Moeder Sue Boko heeft haar sporen in de fokkerij echter ook meer dan verdiend, zo bracht ze naast Amaru in de vorm van INTI BOKO 5,1.11,3 (SEK.5.860.800) en GRANT BOKO 4,1.10,9 (SEK.2.735.649) nog twee Klassieke- dan wel Groep I-winnaars. De loopbaan van AMARU BOKO kende aanvankelijk een kickstart. Als driejarige scoorde hij uit zijn eerste zes starts vier zeges, een tweede en een derde plek. Zijn explosiviteit was van begin af aan een belangrijk wapen. Bij zijn zevende start, de E3-finale over de middenafstand, knalde hij vanaf startnummer 5 direct naar de kop. Het was zijn eerste koers zonder ijzers onder alle vier zijn hoeven en blijkbaar bezorgde hem dat een extra versnelling. Hij won met speels gemak en liet o.a. Kadett C.D. en Raja Mirchi ver achter zich. Hij raakte echter geblesseerd en zou tien maanden langs de zijlijn staan. Gezien de op dat moment bestaande krachtsverhoudingen heeft hem dat veel winsom gescheeld. Eenmaal terug als vierjarige nam hij direct zijn plek weer in tussen de voorhoede van de jaargang, om vervolgens ook direct aansluiting te vinden bij de oudere eliteklasse. Zijn meest voorname zeges boekte hij in de E3-Final (middenafstand), serie Derby, serie Grand Prix de l’UET, serie SprinterMästaren, Gulddivisionen Final, Ego Boys Minne, Meadow Roads lopp, Gösta Bergengrens Minneslopp, Gävle Stora Pris, Östersunds Stora Stayerlopp, E3000 – Stayerlopp en een afdeling van de Gulddivisionen. Verder werd hij o.a. tweede in de Sundsvall Open Trot en derde in de SprinterMästaren Final. Vader van o.m. (eerste jaargang 2017): de eerste jaargang (nu drie jaar oud) bestaat uit slechts vijf producten. Zijn eerste commerciële jaargang stamt uit 2018. Vader van catalogusnummer 40

ANDOVER HALL is lid van een zeer bijzondere familie. Moeder Amour Angus geldt immers ook als moeder van de topdekhengsten Angus en Conway Hall, daarnaast is ze de grootmoeder van Hambletonian-winnaar Trixton. Amour Angus werd in 2008 dan ook geïntroduceerd in de Amerikaanse Hall of Fame. ANDOVER HALL won als tweejarige acht van zijn negen starts. Hij vestigde een wereldrecord en werd verkozen tot NOVA & Dan Patch 2-Year-Old Trotting Colt Of The Year. Als driejarige faalde hij als groot favoriet in de finale van de Hambletonian door een zeldzame stuurfout van John Campbell. Het bleek het enige smetje op een verdere glansrijke carrière. Zijn belangrijkste overwinningen boekte hij in een heat en de race-off van de World Trotting Derby (in een toenmalig WR van 1.09,4), serie en finale Campbellville Stakes, Champlain Stakes, Bluegrass Stakes, Horseman Stakes, serie Breeders Crown en de Hanover Colt Stakes. Verder werd hij o.m. tweede in een serie van de Hambletonian, American-National Stakes, heat Kentucky Futurity, serie Canadian Trotting Classic en de Kentucky Spring Championship en derde in een serie van de Breeders Crown en een heat van de Kentucky Futurity.

ANDOVER HALL 3,1.09,4 ($870.510) Garland Lobell- Amour Angus- Magna Force

Vader van o.m. (eerste jaargang 2004): Algeheel kampioen der Amerikaanse Vaderpaarden in 2007; Juvenile Champion in 2007; leidend vaderpaard Amerikaanse driejarigen in 2013, met o.m. NUNCIO 3,1.08,7 (SEK.28.660.230), DONATO HANOVER 3,1.08,5 ($2.998.777)- World Champion, CREATINE 4,1.09,1 ($2.102.022), PAMPERED PRINCESS 3,1.10,2 ($1.648.362), IGOR FONT 5,1.09,9 (€ 1.204.933), BRAD DE VELUWE 4,1.09,7 (€ 1.141.155), ADRIAN CHIP 3,1.09,4 (SEK.10.203.131)World Champion, PERFECT SPIRIT 3,1.09,2 (SEK.9.938.079), MAGIC TONIGHT 5,1.09,3 (SEK.9.929.407), SPIDER BLUE CHIP 3,1.09,4 ($1.264.522)- World Champion, etc. Vader van catalogusnummer 68

ATLAS DE JOUDES 2,1.13,4 (€269.900) Ready Cash- Queshua Love- Love You

ATLAS DE JOUDES was de eerste vedette uit de allereerste jaargang van het fenomeen Ready Cash. De hengst was als koerspaard een absoluut natuurtalent, voorzien van een geweldigexterieur en ruime, lichtvoetige gangen. Naast zijn geweldige prestaties als jong paard, een belangrijke graadmeter voor zijn potentie als dekhengst, beschikt hij over een pedigree om van te watertanden. Zo voert hij net als Prix d’Amérique-winnaars Bold Eagle en Face Time Bourbon de kruising Ready Cash x Love You, terwijl zijn moederlijn legio klassieke winnaars en dekhengsten heeft geproduceerd. Vader Ready Cash behoeft geen nadere introductie, maar deze moederlijn is ook al van sublieme klasse. Zo bracht moeder Queshua Love, een halfzus van North America 7,1.11,3 (€ 525.570), in de vorm van Chica de Joudes 7,1.10,9 (€ 709.070) een tweede jaargangcrack. Derde moeder Casa Work, een halfzus van Dance Marathon 6,1.13,3 (€ 361.794), bracht o.m. Gogo 7,1.13,7 (€ 307.586). Uit haar lijn stammen verder diverse cracks, w.o. Mister J.P. 3,1.13,0 (SEK.3.325.500). Als tweejarige won de Ready Cash-zoon drie van zijn vier eerste starts, terwijl hij een jaar later de status “classique” wist te verdienen. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Prix Paul Viel, Prix Phaedra, Prix de Aldebaran en de Prix de la Porte de Choisy. Verder werd hij tweede in de Prix Maurice de Gheest, Prix Emmanuel Margouty, Prix Ourasi; derde in Prix de l’Etoile, Prix Louis Cauchois; vierde Prix Kalmia; vijfde Critérium des Jeunes en Prix Abel Bassigny. Vader van o.m. (eerste jaargang 2015): GALA TEJY 3,1.13,0 (€ 310.480)- Classique, FULL OPTION 4,1.13,2 (€ 135.640)- Classique, FAST DOMINO 4,1.12,3 (€ 126.760), HERMINE GIRL 3,1.13,9 (€ 71.030)- semi-classique, HERMINE SIBEY 3,1.13,7 (€ 48.250), FIRST D’OCCAGNES 4,1.15,1 (€ 47.910), FAST FORWARD 4,1.14,2 (€ 37.460), GEZIREHA D’ORGERES 4,1.13,8 (€ 35.390), FARGO 3,1.15,6 (€ 34.300), FLEURON D’ORMOY 4,1.15,2 (€ 31.674), etc. Vader van catalogusnummer 53

13


VADERPAARDEN

BILIBILI 9,1.10,0 (€ 1.879.600) Niky- Quetty du Donjon- Coktail Jet

BILIBILI is een wereldrecordhouder en vijfvoudig Groep I-winnaar, terwijl hij liefst 13 van zijn 15 overwinningen boekte in Groep-koersen. Een indrukwekkende opsomming, maar eigenlijk is dit geheel in overeenstemming met zijn superieure afstamming. Zo is moeder Quetty du Donjon een volle zus van fenomeen Kérido du Donjon 4,1.12,0 (€ 1.026.136), terwijl grootmoeder Betty du Donjon in de vorm van L’Espoir du Donjon 9,1.12,7 (€ 182.635) nóg een tonwinnaar bracht. Derde moeder Géribia bracht niet alleen de supercrack Minou du Donjon 6,1.14,0 (€ 997.670) maar ze staat tevens aan de basis van een uiterst succesvolle moederlijn, waar een enorme reeks aan klassieke- dan wel tonwinnaars uit is voortgekomen. BILIBILI wist zich als tweejarige reeds te kwalificeren, een belangrijke indicatie dat het hem niet ontbrak aan natuurtalent. Vanaf dat moment heeft hij zich ieder jaar verder weten te ontwikkelen, culminerend in de unieke triple die hij begin 2020 wist te verwezenlijken: winst in de Prix du Calvados, de Prix de Cornulier en de Prix de l’Ile-de-France (de laatste in een nieuw koersrecord van 1.10,0). Sinds de laatste koers is opgewaardeerd tot Groep I (2010) was dat nog niet gebeurd. In 2019 vestigde hij zelfs een WR in de Cornulier: 1.11,2 over 2.700 meter. BILIBILI won dus vijf Groep I-koersen: Prix du Président de la République, Prix de l’Ile-de-France (2) en de Prix de Cornulier (2). Verder boekte hij nog acht Groep II-zeges: Prix du Calvados (3), Prix Paul Bastard, Prix Camille Blaisot, Prix Léon Tacquet, Prix Emile Riotteau en de Prix Louis Tillaye. Vader van o.m. (eerste jaargang 2017): HAIRIA D’IRATY 3,1.15,8 (€ 23.190), HORIA DES MONTS 2,1.15,5 (€ 19.230), HALIKITA 3,1.17,6 (€ 13.840), HOPLA DE MORGE 3,1.15,9 (€ 12.840), HE BILIBILI 3,1.17,6 (€ 9.710), HEROINE DE CITRUS 3,1.18,0 (€ 8.400), HOLLY SHINE 2,Q1.19,4 (€ 8.150), HASA DE BERTRANGE 3,1.16,9 (€ 7.990), etc. Vader van catalogusnummer 23

BIRD PARKER is een absolute alleskunner: naast zijn successen onder het zadel bewees hij zich ook in het aangespannen genre als een uitgesproken crack. Bovendien wist hij successen te boeken over ieder baantype en alle afstanden. Bird Parker is het eerste product van Ready Cash dat een Groep I-koers wist te winnen. En dat zegt veel, zo niet alles. Hij debuteerde reeds als tweejarige en was direct één van de aanvoerders van zijn generatie. Inmiddels geldt hij alweer een tijd als een uitgesproken wereldtopper. Zo leek hij in de Prix d’Amérique van 2016 zijn kansen te verspelen door een galoppade kort na de start, maar na een indrukwekkende inhaalrace (officieus geklokt in 1.10,5 over de laatste 1.950 meter!) wist hij toch nog in het geld te finishen. Deze prestatie is illustratief voor zijn enorme vermogen én speed.

BIRD PARKER 7,1.09,5 (€ 2.079.705) Ready Cash- Belisha- Fakir du Vivier

Zijn belangrijkste overwinningen: Prix de Paris, Critérium des 4 Ans, Prix de Vincennes, St Léger des Trotteurs, Prix Félicien du Gauvreau, Prix Jean-Luc Lagardère, Prix des Ducs de Normandie, Harper Hanovers lopp, GP Gelsenkirchen, Prix du Président, Prix du Bourbonnais, Prix du Belgique 2018 & 2019, GP Stad Waregem, etc. Tweede: Prix d’Essai, GP du Sud-Ouest, Prix Ténor de Baune, Prix Chambon P, Prix Louis Tillaye, Prix Emmanuel Margouty, Prix Pierre Plazen, Prix Hémine, Prix Maurice de Gheest, Prix d’Eté, Prix Jean-Luc Lagardère, etc. Derde: Prix de l’Atlantique, Critérium Continental, Prix de Paris, Prix Jules Thibault, Crit. De Vit. de Basse Normandie, Prix du Bourbonnais, Prix de Bretagne, Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): GAINSBOROUGH 4,1.13,3 (€ 231.570)- Classique, GATSBY PERRINE 3,1.11,7 (€ 207.490)- Classique, HEART OF GOLD 3,1.13,7 (€ 151.850)- semi-classique, GET HAPPY 3,1.13,2 (€ 112.190)- semi-classique, GAMAY DE L’ITON 4,1.13,4 (€ 91.900), HARLEY ROCK 3,1.14,9 (€ 80.350)- semi-classique, GAWANI DU BOCAGE 4,1.15,0 (€ 70.030), HUSSARD DU LANDRET 3,1.14,3 (€ 69.000)- Gr. III, GANG DE VILLENEUVE 3,1.14,8 (€ 67.070), GARUDA FLIGNY 3,1.15,4 (€ 54.155), etc. In Duitsland: GLADIATEUR 4,1.12,5 (€ 58.665) Vader van catalogusnummer38 en 64

BRILLANTISSIME

BRILLANTISSIME staat model voor de evolutie van de Franse drafsport en fokkerij. Een jonge, modern gefokte hengst met een prachtig, gestroomlijnd exterieur, een fikse dosis natuurtalent, vloeiende gangen en extreem veel speed en vermogen. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren laten zien ook buiten de Franse pistes uitstekend uit de voeten te kunnen.

5,1.10,6 (€ 958.375) Ready Cash- Ivre de Victoire- Buvetier d’Aunou

Moeder Ivre de Victoire heeft zich inmiddels bewezen als producente van formaat; van haar negen producten op startgerechtigde leeftijd wisten er acht te winnen, w.o. Urgentissime, 3,1.13,5 (€ 167.240), Elegantissime, 4,1.12,4 (€ 151.950), Célèbrissime, 2,1.14,1 (€ 129.500) en Fastissime, 3,1.14,8 (€ 114.980). Alle gelden als semi-classique. Grootmoeder April Pearl is tevens de derde moeder van fenomeen Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.990.967). BRILLANTISSIME was, zoals het een zoon van Ready Cash betaamt, als twee- en driejarige de onbetwiste koning van zijn jaargang. Als tweejarige won hij vier van zijn zes starts, waarna hij als de gewinrijkste hengst van zijn lichting het jaar afsloot. Als driejarige won hij vijf koersen en ruim 440.000 euro; daarmee was hij nummer 3 van zijn jaargang. Met daarbij de aantekening dat hij een vrijwel zekere zege vlak voor de finish versprong in het Critérium des Jeunes. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Gran Premio d’Europa, de Gran Premio Continentale, de Gran Premio Duomo, Prix Kalmia, Prix Gaston Brunet, Prix Paul Karle, Prix Maurice de Gheest, etc. Overige resultaten in Groep I-koersen: tweede in de Prix Albert Viel, vierde in de Prix de l’Etoile en vijfde in het Championnat Européen des 5 Ans. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): GIRLS TALK 3,1.12,1 (€ 312.900)- Classique, GEMME DE BUSSET 4,1.13,3 (€ 186.520)- semi-classique, GRANON VEDAQUAIS 3,1.12,3 (€ 156.000)- Classique, GUERILLA DE SIMM 4,1.13,8 (€ 127.740)- Classique, HEAVEN’S PRIDE 2,1.14,7 (€ 111.700)- semiclassique, HOLZARTE VEDAQUAIS 2,1.13,9 (€ 104.860)- semi-classique, HEADLINE 3,1.15,4 (€ 81.200)- Gr. III, HOKKAIDO JIEL 3,1.14,0 (€ 76.300)- Classique, HAKIM GRIFF 3,1.14,1 (€ 72.800)semi-classique, HIDDEN TEXAS 3,1.14,9 (€ 58.220), etc. Vader van catalogusnummer 47

14


VADERPAARDEN BROADWAY HALL 2,1.12,6 ($436.790) Conway Hall- B Cor Tamgo- A Go Go Lauxmont

BROADWAY HALL is de verpersoonlijking van het begrip “natuurtalent”. De ongeslagen kampioen met het perfecte exterieur (1.57 m. hoog, 1.67 m. lang) stamt daarnaast ook nog eens uit één van de meest succesvolle moederlijnen van Noord-Amerika. Zijn succes als vaderpaard laat zich dan ook makkelijk verklaren. Als koerspaard kende Broadway Hall gedurende het tweejarigenseizoen zijn gelijke niet en bleef dan ook ongeslagen. Hij won o.m. de Breeders Crown en werd dat jaar vrijwel unaniem verkozen tot 2-Year-Old Trotting Colt of the Year. In de aanloop naar het driejarigenseizoen liep hij echter een ongelukkige blessure op, waardoor hij tot spijt van veel liefhebbers nooit meer terugkeerde in de baan. Inmiddels behoort hij tot ‘de gevestigde orde’ onder de dekhengsten. Zo bracht hij o.m. vijf World Champions, terwijl in Nederland GABRIELATRANSS R als tweejarige een nieuw Nederlands record vestigde (1.14,5 ). Vader van o.m. (eerste jaargang 2005): BROAD BAHN 3,1.10,2 ($1.547.988)- winnaar Hambletonian-, ACTION-BROADWAY 4,1.10,0 ($1.102.073), PILGRIMS TAJ 3,1.09,7 ($996.748), FRAU BLUCHER 4,1.09,2 ($988.264)- World Champion-, OPENING NIGHT 6,1.09,9 ($904.395), BROADWAY SCHOONER 3,1.10,6 ($885.933)- winnares Hambletonian Oaks-, THE BUDSTER 7,1.10,8 ($666.728), STORMIN NORMAND 3,1.09,5 ($600.052), PILGRIMS CHUCKIE 3,1.10,2 ($529.084)- World Champion-, FASHION FELINE 3,1.10,2 ($507.937), STAGE SHOW 3,1.10,3 ($507.577)- World Champion-, etc. In Europa: THAI BROADWAY 5,1.10,1 (Nok.5.416.847), MERMAID ÅS 5,1.10,5 (SEK.3.982.147), COOL KEEPER 6,1.10,0 (SEK.3.470.800), etc. In Nederland: BRUNO DI QUATTRO 9,1.10,2 (SEK.2.504.466), BROADWAYTRANSS R 3,1.13,4 (€ 86.390), COWBOY FANATIC 5,1.12,8 (€ 65.244), GALANTE OLANDESE 5,1.13,3 (€ 22.816), etc. Vader van catalogusnummers 7

CAEN OLDESON is één van de populairste Nederlandse dravers van deze eeuw. Dat heeft veel te maken met zijn trouw, zijn ijzeren gestel en (vooral) zijn enorme dosis speed. Wanneer hij op Duindigt bij de eerste zes paarden de laatste bocht uitkwam, dan was de winnaar op dat moment in feite al bekend. Zijn vader is de tweevoudig PdA-winnaar Offshore Dream, die in Nederland en Duitsland opvallend succesvol is. Zo bracht hij naast Caen nog klassieke- dan wel tonwinnaars als Dreambreaker, 5,1.11,6 (€ 322.968), Easytowin, 5,1.11,4 (€ 221.515) en Barack Flevo, 6,1.13,0 (€ 131.985). Moeder Krona Oldeson is een dochter van de Elitemerrie Usta Oldeson en daarmee is ze een halfzus van de (jaargang)toppers Elionora Oldeson, 6,1.13,8 (€ 164.050), Nike Oldeson, 5,1.15,7 (€ 122.121) en Hayo Oldeson, 5,1.14,3 (€ 90.831).

CAEN OLDESON 6,1.12,7 (€ 165.607) Offshore Dream- Krona OldesonSmokin Yankee

CAEN OLDESON meldde zich als tweejarige aan het front en hij gold direct al als één van de uitgesproken jaargangtoppers. Precies in de Derbyselectie maakte deze oertrouwe crack een zeldzame galoppade, anders zou hij zijn carrière vermoedelijk hebben afgesloten met een aanzienlijk hogere winsom. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Grote Prijs der Lage Landen 2014+ 2015+ 2016, het Kampioenschap der Nederlandse Paarden 2015, het Kampioenschap van Nederland, de Gouden Zweep 2015, Sweepstakes, Derby Trial, Grote Unitrot Prijs, Interland Nederland- België en de Troost Derby. Verder werd hij o.m. tweede in de Prix Raymond Lhotte, Gouden Zweep 2017, de Fokkers Trofee en het Criterium der Driejarigen en derde in de Derby der Vierjarigen, Gouden Zweep 2014 + 2016 en de Prix de Saint-Chamond. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): eerste jaargang bestaat uit slechts 7 producten, w.o. JO JO HARLEY 4,1.15,1 (€ 10.090)- derde in Derby 2019 en Criterium des 4 Ans 2020; vierde in de Sweepstakes 2019-, JOAN COLLINS 3,1.17,5 (€ 1.415), JARINE LE GRAND 2,1.16,1 (€ 1.250)- vierde in Jofferprijs 2018, KORAAL 3,Q1.18,8, KERIANGO 3,Q1.19,4, etc. Vader van catalogusnummer 8

CASH GAMBLE 7,1.10,1 (SEK.7.485.801) Ready Cash- No Way Back- Viking Kronos

CASH GAMBLE was één van de eerste toppers in Zweden van Ready Cash en normaal gesproken zouden we het zelfs hebben gehad over “de beste”, ware het niet dat hij later overvleugeld zou worden door het fenomeen Readly Express 7,1.08,9 (SEK.23.211.565). Laatstgenoemde is net als Cash Gamble gefokt via de kruising Ready Cash x Viking Kronos en deze manier van fokken is vergelijkbaar met de successen in Frankrijk i.c.m. Love You. Overige toppers die de Ready Cash x Viking Kronos-kruising voeren zijn o.m. Dibaba 5,1.11,2 (SEK.4.610.500), Vamp Kronos 4,1.11,2 (SEK.4.576.377) en Caddie Lisieux 4,1.10,6 (SEK.3.705.600). Moeder No Way Back bracht tevens de Noorse topper Sabrina Frecel 3,1.15,1 (NOK.358.000), die afgelopen seizoen ongeslagen bleef, w.o. een overwinning in de Norsk Trav Oaks. Verder kennen we deze moederlijn van de fameuze Menhammar Stuteri en fokproducten als Unrestricted 5,1.10,6 (SEK.3.155.630), Highway Patrol 4,1.12,6 (SEK.2.174.321) en Sir Remington 8,1.12,3 (SEK.1.972.100). CASH GAMBLE debuteerde als driejarige en hij vond direct aansluiting bij de top van zijn jaargang. In de loop der jaren zou hij zich ontwikkelen tot een allrounder van internationale klasse. De Zweedse 1.000-meterbanen of de grote Franse pistes, het maakte hem allemaal niet uit. Zijn belangrijkste overwinningen: Prix Doynel de Saint-Quentin, Prix Jean-René Gougeon, Prix de BoissySaint-Léger, Prix Dominique Savary - Prix de la Méditerranée, Prix de Roquefort-les-Pins, Eskilstuna Fyraåringstest, serie GP de l’UET, serie Konung Gustaf V:s Pokal en de Anders Kilströms Minne, Final. Tweede: Prix du Luxembourg, Prix de Bruxelles, Prix Jean Riaud, Prix de New York, Prix de la Porte de Versailles en de Kriterierevanschen. Derde: finale Konung Gustaf V:s Pokal, Prix Jean-Luc Lagardère (2), Prix de Washington en de Prix des Cévennes. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): zijn eerste jaargang bestaat uit slechts 6 producten (3 Zweeds, 1 Italiaans, 1 Fins en 1 Belgisch). Sinds 2020 staat hij commercieel ter dekking. Vader van catalogusnummer 46

15


ContinuĂŻteit is gewaarborgd door de ideale combinatie van:

Kennis, passie, dienstbaarheid en bovenal gastvrijheid

1984

| 35 JAAR | 2019

Langestreek 11/12 Lemmer 0514-564747 pizzerialagondola.nl


VADERPAARDEN CENTURION ATM 3,1.09,0 ($728.894) SJ’s Caviar- ENS Tag Session- Tagliabue

CENTURION ATM stamt uit een ijzersterke familie. Zijn volle broer Triumphant Caviar 4,1.09,5 ($796.794)- World Champion- is een succesvol dekhengst in Noord-Amerika, terwijl halfbroer Prayer Session 3,1.09,1 ($775.605) ook al wist uit te blinken op het allerhoogste niveau. Tenslotte bracht moeder ENS Tag Session in de vorm van Theatrical Session 6,1.10,5 ($191.789) nog een vierde tonwinnaar. Tweede moeder Regression bracht eveneens vier tonwinnaars, daarnaast is ze de grootmoeder van ENS Snapshot 4,1.09,6 ($434.248), Southwind Warsaw 4,1.09,9 ($427.564), Sortie 4,1.09,2 ($342.494), etc. Zijn vader is de razend populaire SJ’s Caviar, die zowel in Europa als Noord-Amerika een enorm stempel op de fokkerij heeft gedrukt. In zijn geboorteland bracht hij World Champions als Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021), Likeabatoutahell 7,1.09,4 ($1.035.643) en Not Afraid 5,1.09,1 ($965.084), terwijl we hem in Europa kennen van cracks als Conrads Rödluva 5,1.09,7 (SEK.10.196.000), Coin Perdu 3,1.12,1 (SEK.5.148.000), Staro Miami 5,1.10,2 (SEK.4.948.945) en Global Welcome 3,1.12,0 (SEK.4.825.500). CENTURION ATM kan niet alleen bogen op een excellente afstamming, hij wist zich als koerspaard ook te onderscheiden op het allerhoogste niveau. En net als zijn oudere broer Triumpant Caviar geldt hij als World Champion. Zo won hij de eerste grote tweejarigenklassieker van het jaar: de Peter Haughton Memorial. En dat deed hij op verbluffende wijze. In een evenaring van het toenmalige WR (1.10,5) liet hij Uncle Lasse (tweede) en Cruzado Dela Noche (derde) volledig kansloos. Ook als driejarige behoorde hij tot de absolute top van zijn jaargang. Zijn meest indrukwekkende prestatie leverde hij in de Stanley Dancer Memorial, waarin hij na een stilstaande fout nog ijzersterk terugkwam om tweede te worden in 1.09,0 (!), vlak achter winnaar The Bank. Overige zeges boekte hij in de John Simpson Memorial en de consolation voor de Colonial Trot, verder werd hij o.m. tweede in de Bluegrass Stakes, de Dayton Trotting Derby en de finale van de Graduate Series. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019). Vader van catalogusnummer 58

CHELSEA BOKO kende als driejarige zijn gelijke niet. Hij kreeg in zowel het Svenskt Travkriterium (Gr. I) als in de E3-finale (Gr. I) een onmogelijk parcours geserveerd, maar in beide Klassiekers maakte hij gehakt van zijn tegenstanders. Als vierjarige was hij helaas niet startgerechtigd in de Zweedse leeftijdsklassiekers, waardoor hij zijn status als beste van de jaargang verder niet kon kapitaliseren. Op oudere leeftijd wist hij zowel in Zweden als Frankrijk nog diverse topnummers te winnen, w.o. de Jämtlands Stora Pris (Gr. II) en de Prix du Plateau de Gravelle (Gr. III). Vader Chocolatier bracht zowel in Zweden als Noord-Amerika uitgesproken (jaargang)toppers, waarbij factoren als een hoog starterpercentage en hoge gemiddelde verdiensten per product in het oog springen. Tot zijn beste producten behoren o.m. Your Highness 6,1.09,7 (SEK.9.216.927), El Mago Pellini 6,1.10,8 (SEK.6.541.941), Southwind Pepino 5,1.09,1 ($617.574), Inti Boko 5,1.11,3 (SEK.5.860.500), Creme de Cocoa 3,1.10,6 ($494.070), etc.

CHELSEA BOKO 7,1.10,2 (SEK.6.055.269) Chocolatier- Kelsea Boko- Joie de Vie

Moeder Kelsea Boko 6,1.12,0 (SEK.1.818.534) kennen we als winnares van o.a. de Derby, Productendraverij, Joffer-prijs, Sweepstakes en Fokkers Trofee natuurlijk maar al te goed. Ook in de fokkerij heeft ze het fantastisch gedaan. Haar tien producten wisten allemaal (!) te winnen, terwijl ze inmiddels ook geldt als grootmoeder van klassieke succespaarden als Haran Boko 6,1.09,9 (SEK.1.635.803), Kazan Vrijthout (winnaar Belgische Darby der 3-jarigen), Governess Boko en Guinea Boko. Grootmoeder Chickadee geldt in Nederland als zowel Elite als Klassieke merrie, terwijl deze moederlijn verder terugvoert naar de vierde moeder van CHELSEA BOKO, de ronduit legendarische Somolli! Vader van o.m. (eerste jaargang 2017): eerste jaargang bestaat uit slechts 6 producten. Zijn eerste commerciële jaargang stamt uit 2019. Vader van catalogusnummers 11, 14, 17, 20, 22, 31 en 55

CLASSIC PHOTO 3,1.08,9 ($ 1.447.004) SJ’s Photo- Classic Winner- American Winner

CLASSIC PHOTO was de meest winnende Amerikaanse driejarige draver van zijn generatie. Gezien zijn sterke afstamming was dit in geen enkel opzicht een verrassing. Vader SJ’s Photo bracht mondiaal een enorm aantal cracks en een groeiend aantal succesvolle dekhengsten (naast Classic Photo o.m. SJ’s Caviar, ENS Snapshot- kampioen van Denemarken- en Super Photo Kosmos). Moeder Classic Winner bracht in de vorm van Classic Response, 3,1.10,6 ($ 162.419) nog een dekhengst, terwijl uit de lijn van de tweede en derde moeder supercracks kwamen als Crowning Classic, 5,1.11,6 (€1.621.879) en Gypsy Balance, 6,1.10,6 ($952.745). Classic Photo was als tweejarige al erg goed (o.a. tweede in Valley Victory Trot), maar als driejarige ontpopte hij zich als een oertrouw en keihard koerspaard met extreem veel speed. Hij won o.m. de serie en finale van de Canadian Trotting Classic en van de Stanley Dancer Trot, de finales van de Goodtimes Stakes en de American-National Stakes, en tenslotte de Review Stakes en een serie voor de Hambletonian. In de finale van de Hambletonian finishte hij als tweede. Inmiddels geldt hij als een mondiaal gerespecteerd vaderpaard. Zijn producten wonnen klassiekers in Noord-Amerika en in praktisch ieder land in Europa, terwijl hij in 2015 (met overmacht) kampioen werd der Finse vaderpaarden. Vader van o.m. (eerste jaargang 2007): RINGOSTARR TREB 7,1.08,2 (SEK.16.576.315)- winnaar Elitlopp, MOSAIQUE FACE 6,1.09,0 (SEK.13.659.178)- World Champion & winnaar UET Trotting Masters-, TAKE MY PICTURE 6,1.10,0 ($1.184.526), CLASSIC MARTINE 4,1.09,1 ($1.168.161)- World Champion-, ZOOMING 5,1.09,0 ($1.090.268)- World Champion-, PICTURE THIS 3,1.10,1 ($555.585), OIBAMBAM EFFE 5,1.11,1 (€ 459.105), PERKINS GRIF 5,1.11,9 (€ 414.642), ROSSINI 4,1.09,9 ($480.982), PERKINS GRIF 5,1.11,9 (€ 425.964), etc. In Nederland (slechts 3 producten): DIAMOND 8,1.11,1 (€ 337.804)- Vierjarige hengst van het Jaar- en ILCLASSICO RENKA 4,1.13,9 (€ 41.423)Tweejarige hengst van het Jaar. Vader van catalogusnummers 9, 35 en 42

17


24 uur per dag bereikbaar www.dierenkliniekwolvega


VADERPAARDEN

CREATINE 4,1.09,1 ($2.102.022) Andover Hall- Berry Nice MusclesMuscles Yankee

CREATINE

CREATINE is een prachtig gebouwde zoon van Andover Hall met veel uitstraling en nóg meer klasse. Als jong paard behoorde hij in Noord-Amerika tot de uitgesproken top van zijn jaargang, terwijl hij op latere leeftijd in Europa diverse Groep I-koersen wist te winnen. Moeder Berry Nice Muscles is een zogenaamde 100%-producente: al haar (vier) producten kwamen in de baan, waarbij zowel MISTER ANSON 3,1.10,7 ($249.457) als STRAWBERRY WINE 4,1.12,1 ($101.285) de $100.000-barrière wisten te slechten. Grootmoeder BLACKBERRY HANOVER 2,1.12,3 ($209.314) geldt als meervoudig Stakes-winnares en in de vorm van HERE’S THE MAGIC 9,1.11,3 ($481.783) en EWALD F BOKO 4,1.12,9 (€ 86.133) bracht ze inmiddels twee klassieke succespaarden. CREATINE debuteerde als tweejarige en in dat jaar wist hij de prestigieuze Bluegrass Stakes te winnen. Tevens wist hij zich een aantal keer te klasseren in de Kindergarten Classic Series. Zijn echte doorbraak volgde gedurende het driejarigenseizoen, waarna hij in de volgende twee seizoenen zowel in Noord-Amerika als Europa bewees tot de beste oudere paarden ter wereld te behoren. Zijn meest voorname wapen was zijn enorme explosiviteit/startsnelheid, terwijl zijn geweldige koershoofd ook dient te worden benoemd. Zijn voornaamste zeges boekte hij in de finale van de Kentucky Futurity, de Carl Erskine Trot, serie Hambletonian, Bluegrass Stakes (zowel op 2 als 3), Allerage Farms Open Trot, American-National Open, Hugo Åbergs Memorial, Breeders Crown Open Final (5jr) en de S:t Michel-Ajo. Verder werd hij o.a. tweede in de Breeders Crown Final (3jr), American-National Stakes (3jr), Reynolds Memorial, Centaur Trotting Classic, UET Trotting Masters en de Anders Jahres Pokalløp en derde in de Yonkers International Trot, Jämtlands Stora Pris, TVG Free For All Championship, Breeders Crown Open Final (4jr) en de Charlie Hill Memorial. Vader van o.m. (eerste jaargang 2018): van zijn 40 Amerikaanse 2-jarigen kwamen er per 1 augustus al 23 aan de start, w.o. TAKE ALL COMERS 2,Q1.13,7 ($19.826) en ALPINE 2,1.14,3 ($12.600). Vader van catalogusnummers 36

FATHER PATRICK was de uitgesproken koning van zijn jaargang, die verder bestond uit cracks als Nuncio en Trixton. Father Patrick faalde juist in de Hambletonian (d.t.v. een zeldzame galoppade achter de auto), desondanks werd hij “gewoon” verkozen tot 2- en 3-year-old Trotting Colt of the Year. Tevens vestigde hij zowel op 2-jarige (1.09,7/1000-meterbaan) als op 3-jarige leeftijd (1.08,6/1000-meterbaan) een WR. Als tweejarige (11 starts: 10- 1- 0) boekte hij zijn belangrijkste overwinningen in de Breeders Crown, Peter Haughton Memorial, William Wellwood Memorial, de Bluegrass Stakes en de Champlain Stakes. Als driejarige (17 starts: 12- 3- 0) was hij de beste in de Breeders Crown, Earl Beal jr Memorial, Canadian Trotting Classic, American-National Stakes, Stanley Dancer Memorial, Zweig Memorial, Bluegrass Stakes, Historic Dickerson Cup en de PaSS Final. Verder werd hij nog tweede in de Kentucky Futurity, Carl Erskine Trot en de Tompkins-Geers Stakes.

FATHER PATRICK 3,1.08,6 ($2.558.133) Cantab Hall- Gala Dream- Enjoy Lavec

Vader Cantab Hall behoeft geen nadere introductie, maar ook moeder Gala Dream is iets bijzonders. Zij is namelijk de halfzus van Chocolatier, 3,1.09,2 ($ 1.324.800) en Sugar Trader, 3,1.10,7 ($ 730.898) en tevens de moeder van Pastor Stephen, 3,1.10,1 (SEK.7.267.012). FATHER PATRICK is zeer voortvarend aan zijn carrière in de fokkerij begonnen. In 2019 stak hij Muscle Hill in Noord-Amerika zelfs de loef af op basis van gem. prijzengeld per product. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): GREENSHOE 3,1.08,2 ($1.353.772)- Dan Patch 3-year-old Trotting Colt of the Year, AMIGO VOLO 3,1.09,6 ($684.040), SISTER SLEDGE 3,1.09,2 ($622.058), REIGN OF HONOR 2,1.09,5 ($377.324), SOUL STRONG 3,1.08,9 ($346.537), SHERRY LYNS LADY 2,1.10,5 ($319.619), WHISPERING OAKS 2,1.10,8 ($306.744), SPECIAL HONOR 3,1.10,6 ($290.638), SHISHITO 2,1.10,1 ($254.327), FRENCH CAFE 3,1.09,5 ($228.331), etc. In Zweden: AWARD KRONOS 4,1.12,1 (SEK.1.027.500)- slechts 1 van 4 producten uit 2016. Vader van catalogusnummer 65

FROM ABOVE 5,1.10,1 (SEK. 8.344.420) Zoot Suit- A Gift From Heaven- Armbro Goal

FROM ABOVE is in vele opzichten bijzonder. Zo stamt hij uit een moederlijn waar drie Hambletonian-winnaars uit voortkwamen, te weten Bonefish, Giant Victory en Tagliabue. Daarnaast was hij de koning van zijn jaargang (vóór Gigant Neo) en via de reeks KriteriumDerby- Breeders Crown- Elitloppet werd hij de eerste draver uit de Zweedse geschiedenis die een zogenaamde “Grand Slam” wist te scoren. Tenslotte, en wellicht het meest belangrijk, is daar het gegeven dat hij bij aanvang van zijn carrière in de fokkerij nauwelijks ondersteuning kreeg. Ondanks aanvankelijke mini-jaargangen was zijn succesratio dermate hoog dat hij inmiddels alweer een aantal jaar behoort tot de gevestigde fokkerij-orde. In 2015 was hij de nummer twee op de algehele Zweedse ranglijst der vaderpaarden, terwijl hij in de daaropvolgende jaren telkens een positie in de top 10 innam. Vader van o.m. (eerste jaargang 2005): MARSHLAND 6,1.10,5 (SEK. 5.624.130), PASTORE BOB 6,1.09,5 (SEK.4.659.176), QUICK FIX 8,1.09,9 (SEK.4.653.964), PROBO OP 4,1.10,7 (€ 578.791), ORECCHIETTI 5,1.09,5 (SEK. 4.362.860), BROTHER BILL 3,1.12,1 (SEK.4.155.500), TAKETHEM 7,1.09,2 (DKK.2.841.248), VIOLETTO JET 6,1.10,0 (€ 380.062), TIMBAL 4,1.12,2 (SEK.2.676.479), RAGAZZO DA SOPRA 6,1.11,3 (SEK.2.400.965), AIDA BOKO 7,1.10,7 (€ 234.696), HIGHSPEED CALL 9,1.10,4 (SEK.2.315.908), etc. In Duitsland en Nederland: IDS BOKO 4,1.12,0 (€ 139.708), DAVY BOKO 4,1.14,2 (€ 79.040), DURK M BOKO 9,1.12,7 (€ 71.460), DANI BOKO 7,1.12,2 (SEK.594.752), YENDI BOKO 5,1.13,5 (€ 59.985), INEZ ALKI 5,1.12,2 (SEK.586.130), DIABLO BOKO 7,1.12,7 (SEK.443.862), ELEGANCE FANATIC 5,1.12,8 (NOK.404.451), ABOY FROM ABOVE 7,1.12,7 (DKK.323.549), FOR SALE 4,1.13,7 (€ 41.051), LADY DELUXE 4,1.13,4 (€ 33.948), DIMAGGIO BOKO 4,1.13,5 (€ 25.116), KAZAN VRIJTHOUT 3,1.15,4 (€ 21.800), KEYTOWIN STARRO 2,1.15,0 (€ 21.488), de ongeslagen BEAMON BOKO 4,1.13,6 (€ 13.350), etc. Vader van catalogusnummers 10, 16 en 60

19


VADERPAARDEN

JIMMY WILLIAM 3,1.10,2 ($127.855) Cantab Hall- Solveig- Yankee Glide

JIMMY WILLIAM is zonder enige twijfel één van de best gefokte dekhengsten ter wereld. Zijn vader, meervoudig kampioen der vaderpaarden Cantab Hall, behoeft eigenlijk geen nadere introductie. Zoons als Father Patrick 3,1.08,6 ($2.558.133), Explosive Matter 3,1.09,2 ($1.510.542), Uncle Peter 4,1.08,7 ($1.290.660) en Pastor Stephen 3,1.10,1 (SEK.7.267.012) zijn in ieder geval inmiddels ook toonaangevend in de mondiale fokkerij. Maar moeder Solveig 4,1.11,1 ($820.791) is minstens zo bijzonder. Als koerspaard werd ze verkozen tot 2-Year-Old Trotting Filly of the Year, terwijl ze op basis van haar prestaties in de fokkerij in 2016 werd geïntroduceerd in de USTA Living Hall of Fame. Ze bracht een hele reeks aan Stakes-winnaars: Shake It Cerry 4,1.08,2 ($2.786.104), Uncle Lasse 4,1.09,3 (SEK.9.149.027), Solvato 3,1.09,9 (SEK.6.195.590), Dontyouforgetit 3,1.09,7 ($598.049), Swing It Cathy 2,1.11,1 ($70.987) en Susy 2,1.11,6 ($66.747). En de thans tweejarige Aunt Irene 2,1.12,3 lijkt ook al voorbestemd voor het grote werk. Ondanks zijn grootte debuteerde JIMMY WILLIAM reeds als tweejarige en als driejarige vond hij aansluiting bij de top van zijn jaargang. Hij beschikte over perfecte gangen en enorm veel explosiviteit, waardoor hij enorm snel van start was en ook over kleinere baantypes goed uit de voeten kon. Zijn meest aansprekende overwinning boekte hij in een serie van de Pennsylvania Sire Stakes, verder werd hij o.a. derde in de Zweig Memorial consolation en de Pennsylvania Sire Stakes consolation. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): zijn eerste jaargang wordt dit jaar geveild. Vader van catalogusnummers 5, 21, 26, 30 en 39

Als we het dan toch over fenomenaal gefokte dekhengsten hebben, wat zou u denken van KING ON THE HILL? Een zoon van fokfenomeen Muscle Hill uit de onvolprezen Lantern Kronos, 3,1.10,0 ($1.009.175), een volle zus van Going Kronos, 5,1.09,9 (SEK.6.674.034). Ze was zelf een absolute vedette als koerspaard en ze blijkt nu ook in de fokkerij een klasse apart te zijn. Zo bracht ze in de vorm van The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300) één van de leidende vaderpaarden in Zweden (driejarigen, zijn eerste jaargang). Verder bracht ze de Stakes-winnaars Hudson River 3,1.10,1 ($200.589) en Hollywood Hill 2,1.11,7 ($69.964). Daarnaast is ze de grootmoeder van Osterc 3,1.08,7 (SEK.4.521.911) en het tweejarige toptalent Insta Glam 2,1.11,5 ($50.038). Haar volle zus Moonlight Kronos, 3,1.10,9 (SEK.476.777) tenslotte staat te boek als moeder van Dibaba, 4,1.11,4 (SEK.4.610.500).

KING ON THE HILL 3,1.09,9 (SEK.1.823.196) Muscle Hill – Lantern Kronos – Viking Kronos

KING ON THE HILL is echter niet alleen maar “de broer van”, hij was zelf als twee- en driejarige een uitgesproken jaargangtopper. Zo won hij een serie van de Peter Haughton Memorial en een afdeling van de Kindergarten Classic Series, werd hij tweede in de finale van de New Jersey Sires Stakes (zowel op 2 als 3), de Champlain Stakes, een serie van de Wellwood Memorial en de Bluegrass Stakes. Als vierjarige heeft hij zich óók in Europa bewezen, zo werd hij tweede in het Fyraåringseliten en derde in de Prix Cagnes-sur-Mer. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): zijn eerste jaargang wordt dit jaar geveild. Vader van catalogusnummer 29

MAHARAJAH 6, 1.10,3 (SEK. 23.534.423) Viking Kronos- Chili Khan- Giant Chill

Zelden, of misschien wel nooit, heeft een draver de gemoederen in Zweden- en daarbuiten- zo in beweging gebracht als MAHARAJAH. Vanaf zijn derde levensjaar was hij in de media reeds de drafsportequivalent van Zlatan Ibrahimovich, er ging immers geen week voorbij of zijn naam viel te lezen in de krantenkoppen. Volgens velen is hij simpelweg de beste Zweeds gefokte draver ooit. En het heeft er alle schijn van dat hij als vaderpaard wel eens dezelfde weg zou kunnen gaan bewandelen. In no time heeft hij in ieder geval al het predicaat Zweeds Elitehengst behaald. MAHARAJAH legde als tweejarige reeds met goed gevolg een zogenaamde “premielopp” af, waarna hij als driejarige zijn debuut maakte. Het duurde vervolgens niet lang eer hij als de Keizer der Zweedse dravers werd gezien. En die eretitel wist hij jaar in- jaar uit telkens weer waar te maken. Veelal won hij zijn koersen vanuit het dodenspoor, aangezien zijn motor simpelweg meer pk’s leek te bevatten dan die van zijn concurrenten. Al beschikte hij tevens over een enorme dosis speed, waarvan hij een ultieme demonstratie gaf tijdens zijn overwinning in de Olympiatravet. Zijn erelijst is immens, derhalve volgt hier slechts een opsomming van zijn meest voorname overwinningen: Prix d’Amerique, Prix de Paris, Olympiatravet, GP de l’UET, Svenskt Travderby, Svenskt Travkriterium, Finale E3, Prix de Belgique, C.L. Müllers Memorial, Guldbjörken , etc. Inmiddels is hij toonaangevend in de fokkerij, in Zweden geldt hij dan ook als Elithingst. Vader van o.m. (eerste jaargang 2013): MAKETHEMARK 7,1.09,3 (SEK.9.214.145), WHO’S WHO 5,1.11,1 (SEK.7.229.759),- winnaar Svenskt Travderby, ALRAJAH ONE 4,1.11,6 (€ 466.540)- winnaar Derby Italiano del Trotto, MONI VIKING 7,1.09,4 (NOK.3.743.161), NOBLE SUPERB 5,1.11,2 (NOK.2.418.916), A SWEET DANCE 5,1.11,4 (SEK.2.618.372), MULLIGAN 6,1.10,9 (SEK.2.502.687), ZILATH 5,1.11,0 (€ 219.804), TRANSCENDENCE 4,1.11,0 (SEK.1.995.438), ELDORADO B 5,1.10,3 (SEK.1.840.000), etc. In België en Duitsland: EXCLUSIVE FIRE 5,1.12,4 (€ 33.525), NAMANGA BO 3,1.12,4 (€ 32.379), LARADJA VRIJTHOUT 4,1.14,3 (€ 17.902), etc. Vader van catalogusnummers 24 en 54

20


VADERPAARDEN MAKE IT HAPPEN 3,1.10,0 ($947.829) Conway Hall- Meadowbranch MagicValley Victory

MAKE IT HAPPEN is één van de succesvolste zoons van fokfenomeen Conway Hall in de fokkerij. Met de daarbij behorende Conway Hall-deugden als vroegrijpheid, explosiviteit, gangen en een luxe exterieur. Daarnaast was Make It Happen erg allround; hij wist te winnen op een 800-meterbaan en over de mijlsbanen van the Meadowlands en Lexington was hij tevens zeer succesvol. Vader Conway Hall, één van de drie Hall Brothers, heeft zijn fokkerij-sporen natuurlijk meer dan verdiend, maar dat geldt zeker óók voor moeder Meadowbranch Magic. In totaal bracht ze namelijk vijf tonwinnaars, met verder Wishing Stone 6, 1.09,0 ($ 2.359.150), Magic Carpet Ride 10,1.10,2 (Dkk.2.396.568), Jersey Gal 1.11,0 ($194.872) en Man Of Action 2,1.11,6 ($187.736). MAKE IT HAPPEN boekte zijn belangrijkste zeges in de serie en finale van de Empire Breeders Classic, serie Valley Victory Stakes, Harry M Zweig Memorial en drie series van de New York Sire Stakes. Tweede: finale Valley Victory Stakes, finale Yonkers Trot, Bluegrass Stakes en de Harriman Challenge Cup. Tenslotte werd hij nog derde in de finale van de Hambletonian, de International Stallion Stakes en een heat van de Kentucky Futurity. Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): POOCHAI 7,1.11,2 (SEK.5.262.031)- winnaar Svenskt Travderby, ZENIT BRICK 6,1.11,3 (SEK.5.044.996), GARETH BOKO 4,1.10,1 (SEK.4.344.540), KING SIR KIR 7,1.11,2 (SEK.3.115.313), MR GOLDEN QUICK 6,1.11,2 (SEK.2.402.404), STARO IVY LEAGUE 6,1.11,6 (SEK.1.929.440), STARO ITALY 9,1.11,2 (SEK.1.805.873), FINAL OAK 8,1.11,0 (SEK.1.683.095), ALVENA TAKE IT 5,1.10,5 (SEK.1.487.075), STARO LEONARDO 4,1.11,5 (SEK.1.342.388), etc. In Duitsland en Nederland: MAGIC HAPPENS 3,1.14,7 (€ 33.361), QUEEN FOR A DAY 4,1.13,6 (€ 31.395), IDEAAL 4,1.13,6 (€ 26.653)- winnaar Derby I, ERVIN BOKO 6,1.13,6 (€24.180), EXCELLENT LEGUME 6,1.13,6 (€ 23.147), QUICK LADY 4,1.13,9 (€ 21.597), etc. Vader van catalogusnummer 48

NUNCIO behoorde tezamen met Father Patrick en Trixton tot “De Grote Drie” van een gedenkwaardige Amerikaanse jaargang. Vervolgens ontwikkelde hij zich in Zweden tot één van de beste dravers ter wereld. En als het gaat over de sprint en middenafstand misschien wel dé beste. Zijn cijfers spreken ook boekdelen: 63 starts- 42- 14- 4. In een paard-tegen-paard-gevecht gaf hij zich eigenlijk nooit gewonnen, ongeacht het parcours dat hij daarvoor diende af te leggen. Andover Hall heeft een enorme reeks cracks (én dekhengsten) gebracht, maar NUNCIO is de beste. Voor een volledig overzicht van de beste producten van Andover Hall verwijzen we u naar zijn omschrijving, enige pagina’s eerder in deze catalogus. Moeder Nicole Isabelle bracht in de vorm van Exarch 3,1.10,7 ($171.482) nog een Stakes-winnaar, terwijl derde moeder Cristi Hanover geldt als grootmoeder van Glidemaster 3,1.09,1 ($ 1.968.023), Truth In Action 7,1.11,3 ($ 336.359), Canepa Hanover 3,1.09,1 ($ 320.239) en Global Desire 2,1.12,8 ($ 131.287), etc.

NUNCIO 3,1.08,7 (SEK.28.660.230) Andover Hall- Nicole Isabelle- Lindy Lane

Zijn belangrijkste prestaties: eerste in Yonkers Trot, Kentucky Futurity, Matron Stakes (2), Bluegrass Stakes, Reynolds Memorial (2), serie Earl Beal jr Memorial, serie Pennsylvania Sire Stakes (4), serie + finale Elitlopp 2016, UET Trotting Masters, Oslo Grand Prix, Jubileumspokalen, Sundsvall Open Trot, Årjängs Stora Sprinterlopp, serie + finale Sprintermästaren, finale Breeders Crown (SE), Solvalla Grand Prix, serie Elitlopp 2017; tweede in serie + finale Peter Haughton Memorial, serie + finale Breeders Crown 2013 (US), Valley Victory Trot, Hambletonian, Stanley Dancer Memorial, finale Earl Beal jr Memorial, Zweig Memorial, finale Pennsylvania Sire Stakes, Triton Sunds lopp, serie Elitlopp 2015; derde in Breeders Crown 2015 (US), finale Elitlopp 2015, etc. Paard van het Jaar in Zweden in 2016. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): zijn eerste jaargang wordt dit jaar geveild. Vader van catalogusnummer 61

OFFSHORE DREAM 7,1.10,1 (€ 1.992.024) Rêve d’Udon- Enfilade- Tarass Boulba

In OFFSHORE DREAM komen de beste facetten uit de Amerikaanse en Franse fokkerij tezamen. Vroegrijpheid, natuurtalent en explosieve speed enerzijds, maar tevens hardheid, duurzaamheid en vermogen. Feit is dan ook dat één van de meest succesvolle Franse vaderlijnen (Kerjacques) is gekoppeld aan één der beste Amerikaanse moederlijnen (Somolli). Offshore Dream debuteerde als tweejarige (3 starts: 2- 1- 0), een jaar later maakte hij direct deel uit van de absolute Franse top. In de loop der jaren ontwikkelde hij zich tot een allround koerspaard en één van ’s werelds beste. Hij presteerde over elk baantype en over iedere afstand, hij won zijn koersen net zo makkelijk van kop af als vanuit het veld. Zijn meest aansprekende overwinningen boekte hij in de Prix d’Amérique (2x), het Critérium Continental en het Championnat Européen des 5 Ans. Vader van o.m. (eerste jaargang 2007) : ULKA DES CHAMPS 9,1.11,5 (€ 746.780), BACKFIRE 5,1.10,4 (SEK.5.459.451), UNO DANCER 9,1.12,6 (€ 441.800), TELL ME NO LIES 7,1.11,5 (SEK.3.933.115), VAILLANT CASH 7,1.10,6 (€ 402.050), REPAY MERCI (DK) 7,1.09,9 (DKK.3.744.411), UKA NORMANDE 9,1.12,3 (€ 350.890), COEUR BAROC 5,1.11,3 (€ 347.130), UTOPISTE 8,1.13,0 (€ 342.370), ULTIMO DU DOUET 7,1.13,0 (€ 305.255), MIND YOUR FACE 6,1.11,1 (SEK.2.428.913), FACE’EM 4,1.12,7 (SEK.2.199.800), VERRAZANO BRIDGE 9,1.11,4 (€ 267.700), etc. In Duitsland en Nederland: DREAMBREAKER 7,1.11,3 (€ 398.248), EASYTOWIN 5,1.11,4 (€ 221.515), CAEN OLDESON 6,1.12,7 (€ 165.607), BARACK FLEVO 6,1.13,0 (€ 131.985), SUPER QUEEN C 6,1.13,2 (€ 49.221), BONNE APARTE 5,1.13,2 (SEK.416.119), GENERAL LEE 6,1.13,6 (€ 43.580), SIR MICHEL 4,1.12,2 (€ 42.067), CAPITOLE 5,1.14,3 (€ 38.631), BONNE AFFAIRE 5,1.13,1 (SEK.317.809), JANK SUMMERLAND 4,1.14,3 (€ 25.775), FANATIC STAR 5,1.14,3 (€ 20.578), e.v.a. Vader van catalogusnummer 56

21


Maasland Vleeswaren b.v. Damsluisweg 89 Pannenberg 9 1332 EB Almere 5951 DM Belfeld Tel: 036-5371110 Tel: 077-3730303 Fax:036-5371173 Fax: 077-3737371 Surf ook eens naar onze website www.maaslandvleeswaren.nl


VADERPAARDEN

ORLANDO VICI 4,1.12,7 (€ 835.990) Quadrophénio- Irlande du NordWorkaholic

ORLANDO VICI was als koerspaard een opvallende verschijning op de Franse pistes: uiterlijk doet hij namelijk denken aan het fijngebouwde Amerikaanse racertype. Hij wist dan ook reeds als tweejarige diverse malen te winnen. Hij beschikte echter ook over Franse eigenschappen als macht, vermogen en karakter: hij kon goed uit de voeten over ieder baantype en elke afstand, terwijl het begrip “dodenspoor” niet in zijn vocabulaire voorkwam. Inmiddels heeft hij als vaderpaard diverse jaargangen in de baan, waarbij we dezelfde eigenschappen terugzien als bij de Quadrophénio-zoon: vroegrijpe natuurtalenten die beschikken over macht, vermogen en onnoemelijk veel karakter. De statistieken die Orlando Vici kan overleggen zijn méér dan overtuigend. Hij brengt toppers in absolute zin, maar ook in de breedte scoort hij erg goed. Bovendien is hij als vaderpaard ook buiten Frankrijk erg succesvol. En dat is voor Franse hengsten lang niet altijd evident. Met name in Zweden (hij sloot zowel het jaar 2012 als 2013 af als de nummer 2 in de statistieken voor vierjarigen/ gem. prijzengeld per product) is hij ongekend populair. Vader van o.m. (eerste jaargang 2007): UN MEC D’HÉRIPRÉ 8,1.09,5 (€ 2.059.853), LOOKING SUPERB 6,1.10,2 (NOK.6.378.438), ALFAS DA VINCI 7,1.12,0 (SEK.5.505.491), ALIÉNOR DE GODREL 8,1.11,7 (€ 566.560), NEXT DIRECTION 7,1.08,9 (€ 532.592), RACING MANGE 7,1.09,5 (SEK.4.693.942), MONARK NEWMEN 5,1.11,4 (SEK.4.663.840), PATO 4,1.12,8 (SEK.4.208.000), NAROLD VOX 6,1.11,2 (SEK.4.188.200), A NOUS TROIS 5,1.12,3 (€396.810), etc. In België, Duitsland en Nederland: ORLANDO JET 6,1.10,3 (€ 389.651), ATTRAPE MOI 7,1.11,6 (€ 136.328), EXCLUSIVE LANE 8,1.12,5 (€ 83.787), EXPLOSIVE LANE 4,1.12,1 (NOK.829.513), CRACK SUMMERLAND 8,1.12,7 (€ 83.459), BELLA DONNA 5,1.12,3 (SEK.534.796), BENICE BOKO 8,1.13,0 (SEK.501.930), LAURA VICI 3,1.14,4 (€ 43.048), EARLY STARDUST 4,1.13,7 (€ 41.255), KAELA VRIJTHOUT 4,1.14,0 (€ 36.371), RANCOON 3,1.13,0 (€ 34.858), etc. Vader van catalogusnummer 49

PATO doet qua exterieur Amerikaans aan, maar daarentegen is hij qua prestaties en onverzettelijkheid een echte Fransman. De Frans-Amerikaanse cross in optima forma, precies als zijn vader Orlando Vici. Trainer Petri Puro realiseerde zich al snel dat hij goud in handen had; hij bracht zijn pupil dan ook uiterst behoedzaam. Als driejarige bleef Pato uit vijf starts ongeslagen, culminerend in een eclatante zege in het Svenskt Travkriterium. Als vierjarige maakte hij zijn comeback door direct een nieuw Zweeds record voor vierjarigen te vestigen over de stayersafstand: 1.14,5b over 3.200 meter. In de Svenskt Travderby bevestigde hij later zijn status als jaargangsbeste.

PATO 4,1.12,8 (SEK.4.208.000) Orlando Vici- She’s My Pie- Alf Palema

Vader Orlando Vici is (tezamen met Love You en Ready Cash) één van de succesvolste Franse dekhengsten in de internationale fokkerij en niet in de laatste plaats in Scandinavië. Voor een overzicht van zijn beste producten verwijzen we u naar zijn omschrijving, enige pagina’s eerder in deze catalogus. PATO stamt uit een wel zeer succesvolle Amerikaanse moederlijn. Derde moeder Victory Lauxmont bracht in Zweden o.a. de dekhengst Blues Office 6,1.11,8 (SEK.2.834.033), terwijl actuele Europese toppers als Global Upper Style, Jerry Mom, Looking Superb en Traders ook uit deze familie stammen. Vader van o.m. (eerste jaargang 2014): SETHMIKAEL BLANCHE 5,1.13,5 (SEK.387.100), GALEWINDSONTHEPATH 4,1.12,3 (SEK.247.500), PAYET 4,1.14,8 (SEK.191.500), PATOS ROSE 5,1.15,4 (SEK.151.500), EXKLUSIVA LISS 3,1.16,0b (SEK.84.500), MISS NEFERTITI 3,1.16,2 (SEK.58.600), PATO J:R 4,1.14,5 (SEK.56.785), MAJESTY 4,1.18,3b (SEK.16.500), etc. N.B. de jaargangen uit 2014 en (vervolgens) 2016 zijn numeriek zeer beperkt, zijn eerste relatief grote jaargang stamt uit 2018.

Vader van catalogusnummer 12

PROPULSION

PROPULSION werd als jaarling al geveild voor 250.000 dollar, waarna hij als vierjarige op de Mixed Sale nog eens voor 210.000 dollar werd afgeslagen. Als het goed is heeft u dan direct een idee over zijn afstamming. Die is namelijk fenomenaal.

6,1.08,1 (SEK.34.343.693) Muscle Hill- Danae- Andover Hall

Vader Muscle Hill behoeft nauwelijks introductie, hij wordt nu al gezien als één van de meest invloedrijke Amerikaanse vaderpaarden ooit. Naast Propulsion bracht hij toppers als Marion Marauder 5,1.08,9 ($3.376.016), Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086), Ariana G 4,1.08,6 ($2.465.459), Manchego 4,1.07,7 ($2.342.705), Southwind Frank 3,1.09,4 ($1.950.887), Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587), Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433), What The Hill 3,1.09,5 ($1.263.864), etc. Moeder Danae 3,1.11,0 ($529.099) won niet alleen de Hambletonian Oaks, maar ook in de fokkerij is ze van wereldklasse gebleken. Verder bracht ze o.m. Dream Together 4,1.09,4 ($801.782), World Champion D’Orsay 5,1.09,2 ($445.732) en de snelle Deschanel 3,1.09,9 ($91.080). PROPULSION gold de afgelopen seizoenen als één van de beste dravers ter wereld, ongeacht de afstand die hij moest afleggen. Bij zijn overwinning in het Hugo Åbergs Memorial van 2017 vestigde hij bovendien een WR: 1.08,1/1.609 meter op een duizendmeterbaan. Zijn meest aansprekende overwinningen: Elitlopp, Norrbottens Stora Pris (4), Hugo Åbergs Memorial (3), UET Trotting Masters (2), Åby Stora Pris (2), Olympiatravet, Finlandia-Ajo, Prix de Bourgogne, Årjängs Stora Sprinterlopp, C.L. Müllers Memorial, enz. Verder werd hij twee keer tweede in de Elitlopp en derde in zowel de Prix d’Amérique als de Prix de France. De eerste jaargang van PROPULSION (2019) wordt dit jaar geveild. Vader van catalogusnummer 52

23


VADERPAARDEN

QUICK WOOD 3,1.11,1 (€ 334.420) Love You- Dira- Minou du Donjon

In de moderne drafsportfokkerij valt in ieder geval één patroon te ontdekken: negen van de tien succesvolle dekhengsten waren zelf vroegrijpe prestatiepaarden. Hengsten dus met de zo gewenste early speed. QUICK WOOD is het equivalent van vroegrijpheid: als tweejarige startte hij immers acht keer, waarvan hij vijf maal wist te winnen (8 st: 5- 1- 1). In totaal boekte hij acht zeges, w.o. die in de Prix Paul Viel, de Prix Emmanuel Margouty, de Prix De La Ligue Nationale De Rugby, de Prix du Louvre en de Prix Ourasi. Vader Love You is één van ’s werelds meest invloedrijke vaderpaarden van deze eeuw, hij bracht supercracks als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Quaker Jet 8,1.09,6 (€ 1.758.330), Royal Dream 7,1.10,7 (€ 1.591.310), Qualita Bourbon 4,1.12,3 (€ 1.538.050), Nahar 8,1.09,7 (SEK. 13.043.689), Uza Josselyn 7,1.09,0 (€ 1.274.678), etc. Moeder Dira, 4,1.14,5 (€ 346.212) was zelf een uitgesproken jaargangcrack en bracht verder o.m. No More Time, 3,1.13,4 (€ 108.972). Tevens is ze grootmoeder van Archangel AM, 7,1.11,6 (SEK.2.415.055) en Kalypso Face, 4,1.11,3 (SEK.1.240.579). Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): CHISTOU D’IRATI 7,1.13,1 (€ 345.510), TIGER WOODS AS 6,1.11,5 (€ 296.593)- winnaar Deutsches Traber-Derby, BILLY DE LA CALADE 7,1.13,3 (€ 269.020), BICHON DEL GREEN 6,1.13,8 (€ 208.470), BOMINA 6,1.12,9 (€ 195.130), ARCHIBALDA 7,1.13,4 (€ 183.820), GOLDY STARDUST 5,1.11,7 (€ 150.285), DIOLINE DE LEXLOR 5,1.13,1 (€ 130.285), BEA ECUS 6,1.13,3 (€ 127.020), BALZAC BOURGEOIS 6,1.12,5 (€ 125.500), etc. Verder in Nederland en Duitsland: GUSTAFSON 7,1.10,8 (SEK.1.393.593), HILLARY QUEEN 5,1.10,8 (€ 101.168), MUSTANG’S SALLY 4,1.12,6 (€ 88.030), VOYAGE D’AMOUR 5,1.10,9 (€ 82.514), GRANDE CUNERA 4,1.12,5 (€ 54.877), GIDEON H RENKA 6,1.13,3 (SEK.438.321), HERES BEUCKENSWIJK 6,1.13,5 (€ 39.972), CHICHEN ITZA 5,1.11,5 (€ 34.383), HOLD ME QUICK 5,1.14,0 (NOK.306.521), HURRICANE 5,1.13,0 (SEK.248.488), HUNTER MONTANA 5,1.14,0 (€ 25.160), HAIROS F BOKO 5,1.13,0 (€ 20.066), etc. Vader van catalogusnummers 6, 44 en 67

RAJA MIRCHI is, naar zijn eigen zeggen, het grootste talent dat wondertrainer Lutfi Kolgjini onder zijn hoede heeft gehad. En wie een klein beetje bekend is met de internationale drafsport weet dan genoeg. De hengst met de elite-afstamming won reeds als tweejarige zijn eerste Groep I-koers, terwijl hij in de daaropvolgende jaren tot de absolute top van de wereld behoorde. Hij won over alle alle afstanden, terwijl hij (naast zijn thuisland Zweden) Groep-koersen wist te winnen in Frankrijk, Italië en Noorwegen. RAJA MIRCHI stamt uit twee Elite-ouders, terwijl hij op basis van zijn geweldige prestaties in de fokkerij inmiddels zelf ook geldt als een Elitehengst. Vader Viking Kronos behoeft geen enkele nadere introductie, maar moeder Dame Lavec is op haar beurt ook al iets bijzonders. Zo bracht ze in de vorm van Lavec Kronos, 5,1.09,9 (SEK. 5.783.514) nóg een dekhengst, terwijl zowel haar moeder, Kit Lobell, 5,1.11,3 ($ 1.716.973), als haar grootmoeder, Keystone Pioneer, 5,1.13,1 ($ 1.071.927) te boek staan als legende.

RAJA MIRCHI 7,1.08,9 (SEK. 8.726.632) Viking Kronos- Dame Lavec- Quito de Talonay

RAJA MIRCHI debuteerde reeds als tweejarige in Noord-Amerika, waarna een langdurige carrière in Europa volgde. Hij won in totaal vier Groep I-koersen (Svenskt Uppfödningslöpning, Ulf Thoresen Minneløp, Svenskt Trav-Kriterium en de Gran Premio Tino Triossi) en twee Groep II-koersen (Svenskt Mästerskap en de Prix Ténor de Baune). Verder werd hij o.m. tweede in de Norrbottens Stora Pris (Gr. I) en twee series van de Elitlopp en derde in de Jubileumspokalen (Gr. I). Vader van o.m. (eerste jaargang 2012): CYBER LANE 6,1.09,7 (SEK.11.057.485)- winnaar Svenskt Travderby, TREASURE KRONOS 5,1.09,7 (SEK.4.964.492), TARGET KRONOS 4,1.09,9 (€ 329.792), RAJESH FACE 5,1.10,1 (SEK.2.734.869), THE BUCKET LIST F 4,1.12,7 (SEK.2.298.908), PLATON FACE 6,1.12,1 (SEK.2.049.200), PARTIZAN FACE 7,1.10,1 (SEK.1.908.123), CALAMARA’S GIRL 3,1.11,4 (SEK.1.831.760), SAHARA ONE 6,1.10,9 (SEK.1.624.958), SIR Q.C. 7,1.11,2 (SEK.1.460.239), SPICKLEBACK FACE 5,1.11,2 (SEK.1.441.435), VANQUISH KRONOS 3,1.11,3 (SEK.1.373.911), etc. In Duitsland: HIDALGO HELDIA 3,1.14,3 (SEK.220.000), etc. Vader van catalogusnummer 59

REGIO 4,1.11,8 (€ 202.093) Varenne- Leopardia- Muscles Yankee

REGIO is als zoon van Varenne uit een Muscles Yankee-merrie erg interessant gefokt. Van deze niet overdreven vaak beproefde kruising kennen we bijvoorbeeld ook de thans actuele Zarenne Fas 5,1.09,8 (SEK.4.740.032). De productie van Il Capitano Varenne is verder natuurlijk ongekend, met uitschieters als Pascia’ Lest 5,1.09,1 (€ 1.667.773), Lisa America 5,1.10,1 (€ 1.445.676), Arazi Boko 11,1.09,8 (€ 1.220.793), Twister Bi 5,1.08,4 (SEK.11.748.276), Lana Del Rio 6,1.09,1 (€ 1.138.654), Napoleon Bar 5,1.10,1 (€ 1.102.257), etc. Moeder Leopardia bracht verder o.a. de in Nederland zeer bekende Urmia 4,1.12,2 (€ 27.623), terwijl ze stamt uit een erg succesvolle en hyperactuele moederlijn. Ze is een halfzus van de cracks Vitruvio 4,1.10,4 (€ 1.358.124) en Orsia 5,1.10,6 (€ 820.981), terwijl deze moederlijn terugvoert naar vijfde moeder Noccalula, die nog altijd aan de basis staat van hedendaagse toppers. Denk dan bijvoorbeeld aan Mission Brief en Tactical Landing. REGIO debuteerde als driejarige met een overwinning en dat zou de opmaat blijken naar een langdurige internationale carrière. Zijn belangrijkste zeges boekte hij in de Finale Criterium der Driejarige Hengsten & Ruins, Finale Sprintkampioenschap 2014, Bild Pokal, Derby-Rekordmeile, Prix Constellation, Prix de Pâques, Prix Vismie, Championnat d’Eté, Jean Bouckaert, etc. Tweede: Prix Camilla, Grand Prix de Waregem, Prix du Pont Charles-de-Gaulle, Grand Prix Paris-Turf, Grote Prijs der Lage Landen, etc. Derde: Stayerskampioenschap Van Friesland, Wolvega Spring Cup, etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): zijn eerste jaargang wordt dit jaar geveild. Vader van catalogusnummer 19

24


VADERPAARDEN

REVENUE 8,1.09,4 (SEK.16.703.971) Rêve d’Udon- Hazel Sund- Sugarcane Hanover

REVENUE werd in zijn geboorteland Zweden verkozen tot Tweejarige van het Jaar. Hij bleef dat jaar ongeslagen en won o.m. de klassieke Svensk Uppfödningslöpning. Zes jaar later sloot hij zijn glansrijke carrière af door de vloer aan te vegen met de Amerikaanse elite-klasse op de baan van the Red Mile, waarbij hij zijn record nog wist aan te scherpen. Het zegt alles over de enorme klasse van de Franco-Amerikaan, die zich inmiddels ook in de fokkerij ruimschoots heeft bewezen. Zijn belangrijkste overwinningen boekte hij in de Premio Il Gala Del Trotto (2 x), de Prix de l’Ile de France, het Elite-Rennen (2 x), de Hugo Åbergs Memorial, de Grand Prix de la Ville, de Copenhagen Cup, de Nat Ray Trot, de Allerage Farms Open Trot en series van de GP de l’UET, het Sprintermästaren, de Derby, de Paleo Dei Comuni, de Elitlopp en de Maple Leaf Trotting Classic. Vader van (eerste jaargang 2005): MARKET SHARE 5,1.08,6 ($3.792.101)- World Champion, winnaar Hambletonian, MELADY’S MONET 7,1.09,2 ($1.647.928), HOT SHOT BLUE CHIP 6,1.09,2 ($ 1.213.742), BREAK THE BANK K 3,1.09,4 ($1.104.630) )- World Champion, WHISKEY TAX 8,1.09,7 ($1.033.833), REVEN D’AMOUR 5,1.09,9 (SEK.7.051.881), TALL COTTON 8,1.09,4 ($871.621), MONEY MAVEN 10,1.10,3 ($774.693), BASTILLE 5,1.09,9 ($722.922), UNEFOISDANSMAVIE 5,1.09,6 ($673.107), etc. In Duitsland en Nederland: BANKER TRANSS R 9,1.12,4 (€ 107.147), INDIRA BO 4,1.13,0 (€ 92.643), BILL STARDUST 7,1.14,1 (€ 86.192), YORICK STARDUST 9,1.14,0 (€42.045), YORK BALDWIN 6,1.13,8 (€39.530), etc.

Vader van catalogusnummer 4

RINGOSTARR TREB was in 2016 één van de beste, zo niet de beste draver van Italië. Nadat hij in het voorjaar van 2017 bij trainer Jerry Riordan op stal belandde stootte hij zelfs door naar de absolute wereldtop!. De zoon van Classic Photo beschikte over ongekend veel explosiviteit; een machtig wapen op de Italiaanse en Scandinavische 800- en 1.000-meterbanen. Tevens beschikte hij over een fantastisch karakter: hij is kalm en flegmatiek en combineerde dat met de ijzeren wil om te winnen. RINGOSTARR TREB debuteerde als tweejarige en vond als driejarige aansluiting bij de top van zijn jaargang. Vervolgens is hij zich per jaar blijven ontwikkelen om uit te groeien tot één van de beste dravers ter wereld. Hij was dan ook succesvol actief in Finland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en natuurlijk zijn thuisland Italië. Zijn meest voorname zeges boekte hij in de Elitlopp, Olympiatravet, Gran Premio Freccia d’Europa, Hugo Åbergs Memorial, Sundsvall Open Trot (2), heat + finale Gran Premio Campionato Europeo, serie + finale Gran Premio Citta’ di Montecatini, serie + finale Sweden Cup, Gran Premio Presidente della Repubblica, Gran Premio Citta’ di Cesena, Gran Premio Giorgio Jegher en de Gran Premio Reg. Autonoma Frulia Venezia Giulia. Tweede: Ulf Thoresen Grand International, Gran Premio Costa Azzurra, Hugo Åbergs Memorial, Gran Premio Citta’ di Torino, etc. Derde: Sundsvall Open Trot, Prix Etain Royal, Gran Premio d’Europa, finale Sweden Cup, Gran Premio Regione Campania, Gran Premio Citta’ di Follonica, Årjängs Stora Sprinterlopp, Frances Bulwarks lopp, Prix du Bourbonnais, H.K.H. Prins Daniels lopp, Gran Premio Padovanelle (2), etc.

RINGOSTARR TREB 7,1.08,2 (€ 1.626.837) Classic Photo- Farsalo Egral- Supergill

Vader van o.m. (eerste jaargang 2017): slechts twee Italiaanse producten in 2017 (beide reeds gewonnen) en zeven in 2018, w.o. BEATLES BOY TREB 3,1.15,6 (€ 11.767), CHRIS EVERT TREB 2,1.17,8 (€ 4.000), COMETA PETRAL 2,1.18,4 (€ 3.220), BRABUS ROCKET 3,1.16,9 (€ 2.630). Vader van catalogusnummer 41

ROBERT BI 6,1.09,0 (€ 1.059.895) Toss Out – Up Front JM – Self Possessed

ROBERT BI was als twee-, drie- en vierjarige de beste draver van Europa, terwijl hij zich later zou manifesteren als absolute wereldtopper. Bovendien beschikt hij over alle facetten om uit te kunnen groeien tot een topdekhengst op mondiaal niveau: exterieur- afstamming- gangen- klasse. ROBERT BI stond met name als drie- en vierjarige op eenzame hoogte in Europa. Later bleek hij gedurende zijn vierjarigenseizoen nauwelijks fit te zijn geweest, wat zijn dominantie des te indrukwekkender maakt. Hij wist zich vervolgens door te ontwikkelen tot één van de beste dravers ter wereld, met zijn WR in de Copenhagen Cup als pronkstuk. Zijn meest voorname overwinningen: Derby Italiano Del Trotto, GP Orsi Mangelli, GP de l’UET, Copenhagen Cup (WR: 1.10,0/2.011 m.), European Championship 5 Years Old, Prix de Washington; tweede in Prix Ténor de Baune, Prix de Washington, Prijs der Giganten; derde in Hugo Åbergs Memorial, Prix Doynel de Saint-Quentin. Naast zijn geweldige prestaties en dito exterieur beschikt Robert Bi ook nog over een afstamming om van te watertanden. Zo bracht zijn moeder in de vorm van Oasis Bi, 8,1.09,4 (SEK.17.911.464) nóg een internationale vedette. Grootmoeder Dalona Brisco, 3,1.13,2 ($122.372) bracht twee Gran Premio-winnaars: Candid Effe, 5,1.13,1 (€ 291.076) en Glamour Effe, 6,1.11,4 (€ 227.070). Tevens is ze de grootmoeder van Island Effe, 4,1.11,5 (€ 479.155). Derde moeder Icefolly bracht de miljonair Million Dollar Bye, 4,1.10,6 ($1.277.141), terwijl vierde moeder Icecapade geldt als de halfzus van Firm Tribute, 3,1.11,2 ($1.231.324). Vader van (eerste jaargang 2017): zijn eerste jaargang bestaat internationaal slechts uit 4 producten, w.o. KATTIS J BOKO 3,1.13,0 (SEK.205.500) en NOXX VRIJTHOUT 3,1.15,8 (SEK.40.972).

Vader van catalogusnummer 33

25


Snel & servicegericht voor professional en particulier

sijperdaverhuur.nl

0900 7474747


VADERPAARDEN

SJ’S CAVIAR 3,1.10,7 ($1.288.466) SJ’s Photo- Spawning- TV Yankee

Net zoals we eerder zagen bij zijn vader SJ’s Photo, leest het verhaal over SJ’S CAVIAR weg als een sprookje. Gefokt in het onbeduidende staatje Maryland leek hij niet voorbestemd voor grootse daden, maar uiteindelijk groeide hij uit tot ’s lands beste driejarige. Sterker nog: zelfs zonder startgerechtigd te zijn in de Hambletonian werd hij uiteindelijk verkozen tot de beste van zijn jaargang. Als koerspaard deed hij overigens niet denken aan zijn vader; hij was veel zuiverder in zijn gangen en beschikte over een meer gestroomlijnd exterieur. Slechts de succesvolle carrières van vader en zoon zijn vergelijkbaar. Zijn meest voorname verrichtingen: winst in serie + finale Canadian Trotting Classic, serie + finale Beacon Course Trot, Dexter Cup, final, serie + finale Currier & Ives Stakes, twee afd. PaSS (2jr), drie afdelingen + finale PaSS (3jr), Reynolds Memorial, Arden Downs Stakes, Reynolds Memorial en een serie van de Breeders Crown; tweede finale PaSS (2jr). WR 3-jarigen op 1.000-meterbaan: 1.11,1. Verkozen tot Dan Patch & NOVA 3-Year-Old Trotting Colt of the Year. SJ’S CAVIAR stond van 2002 t/m 2012 ter dekking in Noord-Amerika en sinds 2013 in Zweden. In Noord-Amerika bracht hij liefst zeven World Champion’s en 139 tonwinnaars (15 % van totale productie). In Zweden was hij in 2016 en 2017 het leidende vaderpaard bij de tweejarigen en in 2018 bij de driejarigen. Vader van o.m. (eerste jaargang 2003): SEVRUGA 5,1.08,7 ($1.217.021)- World Champion, CONRADS RÖDLUVA 5,1.09,7 (SEK.10.196.000)- Zweeds Driejarige & Merrie van het Jaar 2018, LIKEABATOUTAHELL 7,1.09,4 ($1.035.643)- World Champion, NOT AFRAID 5,1.09,1 ($965.084)World Champion, TRIUMPHANT CAVIAR 4,1.09,5 ($796.794)- World Champion, CENTURION ATM 3,1.09,0 ($728.894)- World Champion, NF HAPPENSTANCE 4,1.09,9 ($661.321), HARD LIVIN 7,1.10,0 (SEK.5.468.170), COIN PERDU 3,1.12,1 (SEK.5.148.000), Zweeds Tweejarige van het Jaar 2016, STARO MIAMI 5,1.10,2 (SEK.4.948.945), GLOBAL WELCOME 3,1.12,0 (SEK.4.825.500), Zweeds Tweejarige van het Jaar 2017, MR PINE CHIP 3,1.09,6 ($635.875), etc. In Nederland/ Duitsland: VERY IMPRESSIVE S 4,1.11,6 (€ 116.733), VELTEN LIMELIGHT 5,1.11,5 (SEK.530.551), VELTEN RED RED RED 5,1.14,0 (€ 18.780), etc. Vader van catalogusnummer 63

TIMOKO is zonder enige twijfel een van de meest getalenteerde Franse koerspaarden van de laatste decennia. En in ieder geval de meestwinnende ooit! Hij debuteerde reeds op tweejarige leeftijd en deed dit in stijl middels een overwinning. Hij presteert over ieder baantype en alle afstanden, terwijl hij inmiddels het niet te bevatten aantal van 15 (!) Groep I-koersen wist te winnen: de Elitlopp (2 x), de Prix de France, het Grand Critérium du Vitesse (4 x), de Prix de l’Atlantique, de Grand Prix de Wallonie, de Kymi Grand Prix, de Prix de Sélection, het Critérium des 4 Ans, het Critérium Continental, het Critérium des 3 Ans en de Prix Albert Viel. Verder werd hij tweede in de Groep I-koersen Prix d’Amérique, Gran Premio Delle Nazioni, de Prix René Ballière, de Grand Prix d’UET, de Kymi GP, International Trot, de Prix de France (2 x) en de Prix de l’Etoile; en derde in de Prix d’Amérique, de GP Delle Nazioni, Kymi GP, Elitlopp, Prix de l’Atlantique en het Critérium des 5 Ans.

TIMOKO 10,1.09,0 (€ 5.006.731) Imoko- Kiss Me Coulonces- And Arifant

Vader van o.m. (eerste jaargang 2013): DREAMMOKO 5,1.09,4 (SEK.6.124.486)- Etalon classique, ETONNANT 6,1.10,0 (€ 439.450)- Etalon classique, ELITE DU RUEL 4,1.10,3 (€ 407.894)- Classique, FOLELLI 4,1.12,2 (€ 325.260)- Classique, HACHIKO DE VELUWE 5,1.11,6 (€ 312.129)- winnaar Finse Derby, ELISÉO 4,1.12,0 (€ 251.210)- semi-classique, DIADEME ATOUT 6,1.12,8 (€ 236.480)- Gr. III étalon, DREAMER DE CHENU 6,1.12,1 (€ 232.220), DANDY DE GODREL 5,1.12,1 (€ 227.280)- Gr. III, DOULOUREUSE 5,1.12,0 (€ 217.756)- semi-classique, etc. In Nederland en Duitsland: IWAN BOKO 5,1.12,0 (SEK.344.677), VICTORYMOKO 5,1.12,4 (€ 26.909), HIMOKO GREENWOOD 3,1.13,7 (€ 25.798), GRAND RIVER 5,1.14,4 (€ 19.340), etc.

Vader van catalogusnummer 37

TRADERS 4,1.10,1 (€ 1.384.400) Ready Cash- Graziella- Giant Cat

TRADERS is als zoon van het fenomeen Ready Cash en stammend uit een ronduit legendarische Amerikaanse moederlijn, waaruit wij natuurlijk ook de Belgische crack Jerry Mom 6,1.11,0 (€ 409.196) kennen, één van de meest interessante en begeerde nieuwkomers in de internationale fokkerij. Moeder Graziella is overigens een halfzus van de dekhengst Express Road 7,1.11,4 (€ 499.321). TRADERS voert 55 % Amerikaans en 45 % Frans bloed. Zijn moederlijn is Amerikaans en zonder enige overdrijving legendarisch. Zo won vierde moeder Classical Way o.m. de Prix de France en vijfde moeder Kerry Way wist de Hambletonian in “straight heats” te winnen. Beide merries hebben dan ook een plekje in de Amerikaanse Hall Of Fame of Immortals. TRADERS wist zich als driejarige stormachtig te ontwikkelen, wat al snel resulteerde in een aantal semi-klassieke overwinningen in Frankrijk. Het volgende seizoen bleek er geen rem te zitten op zijn ontwikkeling en hij manifesteerde zich al snel als een van de allerbeste vierjarigen van Europa. Een van zijn meest gedenkwaardige prestaties van dat jaar was zijn overwinning op Bold Eagle in de Prix Marcel Laurent, waar hij een WR voor vierjarigen (1.10,1/2.100 m.) vestigde. In de daaropvolgende jaren bleek hij ook onder het zadel van wereldklasse. Overige Groep-zeges: Prix de Cornulier, Prix de l’Ile-de-France, Prix Edmond Henry (2), Prix Kerjacques, Prix Charles Tiercelin, Prix des Cevennes, Prix de la Ville de Caen, Prix Alfred Lefèvre, Prix de Chenonceaux, Prix de Milan, Prix de Château Chinon, Prix Emile Wendling en de Prix de Chenonceaux. Verder werd hij tweede in de Prix de Cornulier, Prix du Calvados en de Prix Kurse en derde in de Prix des Ducs de Normandie, Prix de Croix, Grand Prix Anjou-Maine en de Prix du Bois de Vincennes. Vader van o.m. (eerste jaargang 2018): zijn eerste jaargang is thans twee jaar oud. Vader van catalogusnummers 25, 45 en 69

27VADERPAARDEN

TRIXTON 3,1.08,7 ($ 947.057) Muscle Hill- Emilie Cas El- Garland Lobell

TRIXTON kan bogen op een adelijke afstamming. Het feit dat hij in 2012 voor $ 360.000 werd afgeslagen op de veiling van Lexington, waarmee hij gold als het duurste jaarling van dat jaar, onderstreept zijn bijzondere pedigree nog maar eens. Vader Muscle Hill was met afstand de beste draver van zijn generatie, terwijl hij als vaderpaard inmiddels zijn gelijke niet of nauwelijks kent. Daarmee voert Trixton de vaderlijn van Valley Victory, de laatste daadwerkelijke rasverbeteraar uit de Amerikaanse fokkerij. Moeder Emilie Cas El, 3,1.12,8 ($ 245.199), werd als tweejarige niet alleen verkozen tot O’Brien 2-Year-Old Trotting Filly of the Year, maar zelfs tot O’Brien Horse of the Year. Dat laatste is een uniek gegeven voor een tweejarige en zegt alles over de impact die zij dat jaar had op de Canadese sport. Zij is een volle zus van de beroemde Hall Brothers Andover, Angus en Conway en net als haar broers heeft ze haar sporen in de fokkerij meer dan verdiend. Naast Trixton bracht ze de Stakes-winnaars Impressive Kemp, 3,1.11,2 ($ 501.074), Archduke Kemp, 5,1.11,0 (SEK. 1.842.150) en Highscore Kemp, 3,1.09,5 ($ 111.546)- World Champion. Trixton komt uit de eerste jaargang van Muscle Hill. Hij wist in de voetsporen (of hoefslag, zo u wil) van zijn vader te treden door de Hambletonian te winnen, waarbij hij niemand minder dan Nuncio wist te kloppen vanuit het dodenspoor. Verder won hij de serie + finale van de Goodtimes Stakes, serie + finale New Jersey Sire Stakes, de Simcoe Stakes, de John Simpson Memorial en de Reynolds Memorial. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): EVIDENT BEAUTY 3,1.09,4 ($805.301), PRINCESS DEO 3,1.09,9 ($411.864), GOLDEN TRICKS 3,1.08,6 (SEK.3.371.852), STARITA 3,1.10,6 ($307.676), NO DRAMA PLEASE 4,1.10,5 ($254.125), ALASKA KRONOS 4,1.11,0 (SEK.2.355.500), PLAY TRIX ON ME 3,1.10,5 ($239.709), TRIX AND STONES 4,1.11,2 ($208.092), COMMON SENSE 2,1.10,5 ($197.911), MEMO 4,1.10,5 ($175.161), etc. Vader van catalogusnummer 50

UFO KIEVITSHOF was een vroegrijp en keihard prestatiepaard met een geweldig koershoofd. Hij koerste altijd op het hoogste niveau en beschikt desondanks over een zege-percentage van 56 %! De volledig Amerikaans gefokte hengst met het perfecte exterieur heeft zich inmiddels, met slechts gelimiteerde jaargangen, ruimschoots bewezen in de fokkerij. Ufo debuteerde als tweejarige en kende een duurzame carrière. Hij was succesvol in Nederland, Duitsland, Zweden en Frankrijk. Daarnaast was hij een echte allrounder: hij presteerde over alle afstanden en vanuit iedere positie. Zijn belangrijkste verrichtingen: winnaar van serie Deutsches Traber-Derby, Criterium der Vierjarigen, Prix de Montréal, Willem H Geersen-prijs, Gouden Paard, etc.; tweede in finale Deutsches Traber-Derby, Mariendorfer Rekord-Meile, etc. Moeder Shes Got It All bracht in de vorm van Ferrari Kievitshof, 3,1.12,7 (SEK.1.374.982) nog een klassieke winnaar.

UFO KIEVITSHOF 5,1.12,0 (€ 202.922) Supergill- Shes Got It All- Balanced Image

Vader van o.m. (eerste jaargang 2009): GENERAAL BIANCO 5,1.10,6 (SEK.3.759.221), CRAZY LOVER 5,1.13,3 (€ 96.608), CHICA 4,1.12,3 (NOK.821.813), CASANOVA 3,1.14,2 (€ 75.845), FABIO BIANCO 7,1.12,8 (€ 74.280), CARLOS GREENWOOD 7,1.12,1 (SEK.484.338), EUROPOORT PRIDE 4,1.12,6 (€ 47.069), KAFKA 5,1.13,4 (DKK.340.930), CO SWAGERMAN 6,1.14,0 (€ 37.530), DAREDEVIL 5,1.12,9 (SEK.335.250), FALCO 8,1.13,6 (€ 34.850), CAPTAIN ROB 6,1.13,9 (€ 30.128), etc. Vader van catalogusnummers 1 en 32

URBAN BEUCKENSWYK 7,1.12,9 (€ 65.300) Bosphorus- Mayrita Cunera- Volo Prise

URBAN BEUCKENSWYK is een zoon van de Amerikaanse geweldenaar Bosphorus, die de nodige impact heeft gehad op (met name) de Duitse fokkerij. Zijn meest winnende producten zijn o.m. Oscar Schindler SL 4,1.12,3 (€ 684.477), Bossi Corner 5,1.10,8 (€ 412.628), Santana Diamant 6,1.11,4 (€ 239.552), Byzanz 9,1.11,8 ($205.594), Oscar The Mo 5,1.14,2 (€ 120.160), etc. Moeder Mayrita Cunera stamt uit de Cheerful Volo-stam en dan hebben we het over één van de succesvolste Nederlandse families ooit. Via tweede moeder Tuke Janet en derde moeder Krone Bert S kennen we o.m. Duke of Greenwood 6,1.11,1 (€ 453.588), Offspring Nevele 3,1.15,9 (€ 77.193) e.v.a. URBAN BEUCKENSWYK von dals driejarige direct aansluiting bij de top van zijn jaargang. Zijn belangrijkste verrichtingen: drie jaar, vierde Grote Unitrot Prijs. Ouder, winnaar Großer Preis der Dietz-Fruchtsäfte (Deutsche Amateur-Meisterschaft 2007); derde Bild-Pokal, Deutsche AmateurMeisterschaft 2008, Bundes-Championat der Amateure; vierde Prix Ella. URBAN BEUCKENSWYK heeft ieder jaar slechts een zeer beperkt aantal merries gedekt, het succesratio onder zijn producten is dan ook enorm. Inclusief diverse klassieke overwinningen! Vader van o.m. (eerste jaargang 2010): DEX BEUCKENSWIJK 6,1.13,3 (€ 70.818), HEDY BEUCKENSWYK 4,1.12,4 (€ 26.676), DUKE BEUCKENSWYK 4,1.14,8 (€ 13.261), FAME BEUCKENSWYK 4,1.12,6 (€ 9.540), IGNACIO 4,1.14,1 (€ 9.335), HADYA CUNERA 4,1.14,9 (€ 6.310), HANDSOME CUNERA 4,1.19,3 (€ 5.845), IGOR BEUCKENSWYK 3,1.17,3 (€ 4.583), HICKORY FOREST 6,1.15,7 (€ 4.410), HIND BEUCKENSWYK 6,1.15,8 (€ 2.725), JULIETTE 4,1.16,9 (€ 2.550), IDA SWAGERMAN 5,1.16,5 (€ 2.310), etc. Vader van catalogusnummer 18

29


VADERPAARDEN

VERY WELL JET 5,1.13,3 (€ 300.270) Love You- Encombevineuse- Workaholic

VERY WELL JET is als zoon van Love You uit de fenomenale fokmerrie Encombevineuse absoluut één van de best gefokte dekhengsten van Frankrijk. Fokkerijfenomeen Love You behoeft geen nadere introductie, maar met een beetje fantasie zou je kunnen stellen dat Encombevineuse het vrouwelijke equivalent is van de fokkerijkampioen. Zo bracht ze naast Very Well Jet ook nog QUARO 4,1.13,3 (€ 534.530)- étalon classique, AVILA 3,1.12,7 (€ 481.700)- classique, KINDER JET 5,1.13,3 (€ 467.828)- étalon classique, ULZHANE 4,1.13,4 (€ 145.760) en RIVOLI JET 6,1.14,2 (€ 110.700). VERY WELL JET was, zoals het een Dubois-product betaamt, een vroegrijp koerspaard die zich wist te ontwikkelen tot een keiharde allrounder. Hij wist zich als tweejarige reeds te kwalificeren en als driejarige won hij al op de grote piste van Vincennes. Zijn voornaamste zeges boekte hij in de Prix Mebsuta, Prix de Nouzonville, Prix de Ferrières, Grand Prix de la Société des Courses de Lisieux en de Grand Prix Dynavena Maisagri Duran. Verder werd hij tweede in de Prix de Reims en de Prix Jean et André de la Vaissière en derde in de Prix de Montier-en-Der en de Prix du Parc des Princes. Overige Groep-klasseringen: Prix de Emile Bezière (vierde) en Prix G.N.T. Paris-Turf (vijfde). Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): reeds 44% van eerste jaargang is reeds gekwalificeerd, w.o. GÉKO DE ROUAISSE 3,1.16,2 (€ 24.870), GLAMOUR MONTAVAL 4,1.19,8 (€ 13.100), GADGET DU PUITS 3,1.18,5 (€ 11.310), HA YES MAX 3,1.14,9 (€ 9.210), HOMMAGE DE STAR 3,1.17,4 (€ 7.520), GALAXY JASMA 3,1.18,5, GRACIEUX LUDOIS 4,1.18,1, HADRIEN DU VIF 3,1.16,8, GENIALE DE LAVAL 3,1.18,2, GASTOUNETTE 4,1.20,9, etc. Vader van catalogusnummer 43

VICTOR GIO beschikt over een pedigree om van te watertanden. Vader Ready Cash is sowieso de populairste dekhengst van Europa, maar ook moeder Ilaria Jet 6,1.11,2 (€ 1.074.213) heeft zich weten te manifesteren als een fenomeen. Eerst als koerspaard, vervolgens in de fokkerij. Liefst vier van haar vijf producten op startgerechtigde leeftijd hebben een record sneller dan 1.12,0, w.o. supercrack Tony Gio 4,1.10,4 (€ 971.365) en Breeders Course-winnares Unica Gio 4,1.11,7 (SEK.717.944). VICTOR GIO beschikte echter over het meeste natuurtalent van allemaal. In de spijkerharde Amerikaanse tweejarigencompetitie was hij namelijk één van de uitgesproken uitblinkers en in feite stond slechts een ongelukkig parcours (dodenspoor) de overwinning in de finale van de Peter Haughton Memorial in de weg. Dat hij ondanks het ongelukkige koersverloop toch gewoon tweede werd te worden zegt alles over zijn geweldige karakter. Een jaar later werd hij vervolgens derde in de serie van de Hambletonian en vijfde in de finale.

VICTOR GIO 3,1.09,0 ($175.171) Ready Cash- Ilaria Jet- Pine Chip

Ready Cash is momenteel zeer actueel in Noord-Amerika door toedoen van zijn zoons Ready For Moni 3,1.09,4 ($374.020) en Back of the Neck 3,1.09,2 ($216.320), maar het feit dat VICTOR GIO nog altijd geldt als de snelste driejarige ooit van Ready Cash zegt natuurlijk alles over zijn extreme talent! Vader van o.m. (eerste jaargang 2019): zijn eerste jaargang wordt dit jaar geveild. Vader van catalogusnummer 57

VILLAGE MYSTIC 5,1.11,1 (€ 844.420) Love You- Netchka d’Orgères- Full Account

In VILLAGE MYSTIC komen de beste facetten uit de Amerikaanse en Franse fokkerij tezamen. Vroegrijpheid, natuurtalent en explosieve speed enerzijds, maar tevens hardheid, duurzaamheid en vermogen. Als driejarige hoorde hij al bij de top van zijn jaargang (o.a. vierde in het Critérium des 3 Ans) en hij wist een hele reeks aan Groep-koersen te winnen: Prix de Sélection, Prix de Tonnac-Villeneuve, Prix Jules Thibault, Prix Octave Douesnel, Prix de La Haye, Prix de Bruxelles en de Prix de Château-Chinon. Verder werd hij tweede in o.m. het Critérium Continental, Prix Charles Tiercelin, Prix Jean Le Gonidec, Prix Ovide Moulinet en de Prix de Genève en derde in het Championnat Européen des 5 Ans, Prix Ephrem Houel, Prix Gaston Brunet, Prix Louis Jariel, Prix de Bretagne en de Prix du Bourbonnais. Vader Love You is één van ’s werelds meest invloedrijke vaderpaarden van deze eeuw, hij bracht supercracks als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Quaker Jet 8,1.09,6 (€ 1.758.330), Royal Dream 7,1.10,7 (€ 1.591.310), Qualita Bourbon 4,1.12,3 (€ 1.538.050), Nahar 8,1.09,7 (SEK. 13.043.689), Uza Josselyn 7,1.09,0 (€ 1.274.678), etc. Moeder Netchka d’Orgères bracht verder o.m. American Dollar 9,1.12,3 (€ 312.960), El Villagio 5,1.11,6 (€ 269.240) en Bodeguita 3,1.13,9 (€ 121.020). Grootmoeder Falamine is een halfzus van de legendarische Gébrazac 7,1.11,2 (€ 905.223). Vader van o.m. (eerste jaargang 2014): EYE OF THE STORM 3,1.13,0 (€ 371.220)- Etalon classique, EGAO JENILOU 6,1.11,0 (€ 292.460)- Gr. III, EXTRA LIGHT 5,1.11,8 (€ 255.890)- semi-classique, EPATANTE 3,1.13,0 (€ 206.170)- Classique, ELEA MIP 6,1.12,9 (€ 183.780), ECUREUIL JENILOU 5,1.12,3 (€ 183.710), ESPOIR DU MARNY 5,1.12,2 (€ 165.130), FAITHFUL 5,1.12,1 (€ 157.530)semi-classique, EMINENT D’ORGERES 6,1.12,4 (€ 148.940), EASTWOOD PARK 5,1.11,9 (€ 141.640), etc. Vader van catalogusnummer 15

30


VADERPAARDEN

VILLIAM (SEK.6.250.660) Muscle Hill – Gold Strike – Striking Sahbra

VILLIAM verblufte de drafsportwereld in 2017 door het Svenskt Trav-Kriterium te winnen in een nieuw wereldrecord van 1.12,0 over 2.640 meter. Een jaar later begon hij d.t.v. dekdiensten pas laat aan zijn seizoen, maar hij was precies op tijd terug om zijn tegenstanders op Vincennes volledig kansloos te laten in de finale van de Grand Prix de l’UET. Je zou dus kunnen stellen dat hij zowel Europees- als Wereldkampioen is. Maar hoe dan ook, de combinatie van speed en vermogen die hij aan de dag legde is maar zelden vertoond. “Adel verplicht”. De afstamming van VILLIAM is namelijk van absolute wereldklasse. Vader Muscle Hill geldt als één van de beste Amerikaanse vaderpaarden ooit, hij bracht inmiddels supercracks als Propulsion 6,1.08,1 (SEK.34.343.693), Marion Marauder 5,1.08,9 ($3.376.016), Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086), Ariana G 4,1.08,6 ($2.465.459), Manchego 4,1.07,7 ($2.342.705), Southwind Frank 3,1.09,4 ($1.950.887), Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587), Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433), What The Hill 3,1.09,5 ($1.263.864), etc. Moeder Gold Strike 6,1.10,9 (SEK.1.940.708) was op haar beurt ook een uitgesproken topper, zo won ze o.m. het Suur-Hollola-Ajo. Zij is een halfzus van Crystal Vic, de moeder van Lolique 6,1.10,0 ($1.091.435) en de grootmoeder van World Champion Crystal Fashion 4,1.08,0 ($1.738.444). En wanneer we wat dieper graven in zijn pedigree dan komen we uit bij zesde moeder Bewitch, de grootmoeder van absolute legendes als Super Bowl en Kerry Way!

De eerste jaargang van VILLIAM (2019) wordt dit jaar geveild.

VIRGILL BOKO was niet alleen in Nederland de koning van zijn jaargang, middels zijn overwinning in de Grand Prix de l’UET won hij ook het officiële Europese Kampioenschap der vierjarigen. Nooit wist een Nederlands gefokte draver op één dag zoveel geld te verdienen. Dit zegt natuurlijk alles over zijn geweldige klasse. Daarnaast is ook zijn pedigree van internationale allure. Zijn vader geldt in Zweden als elitehengst, terwijl de producten van moeder Ineke P Boko zo’n slordige € 1,5 miljoen bijeendraafden. Ze geldt dan ook onomstotelijk als de beste Nederlandse fokmerrie van de moderne drafsport. Virgill Boko wist zich reeds als tweejarige te kwalificeren en werd vervolgens voorzichtig gebracht door trainer Langeweg. Als driejarige debuteerde hij met een overwinning en met zeges in de Sweepstakes, de Derby en de Fokkerstrofee verdiende hij de denkbeeldige Triple Crown. In de volgende jaren zocht hij regelmatig de Europese top op, die hij met zijn vlammende eindschot meer dan eens zijn wil wist op te leggen. Hij presteerde zowel over de sprint-, midden- en stayersafstand. Het hoogtepunt in zijn carrière was uiteraard zijn overwinning in de Grand Prix de l’UET.

VIRGILL BOKO 4,1.12,9 (€ 444.915) Express Ride- Ineke P Boko- Rule The Wind

In 2016 werd Virgill algeheel Kampioen der Nederlandse Vaderpaarden. Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): FACILE BOKO 3,1.11,5 (SEK.1.844.900), FAME BOKO 8,1.11,8 (SEK.1.108.595), EXCEPTIONAL BOKO 4,1.12,4 (€ 97.512), GINGER HELDIA 5,1.11,5 (€ 62.659), ISABELLA JE 4,1.13,9 (€ 57.750), ENNYUS BOKO 7,1.13,2 (€ 55.560), FELINE BOKO 5,1.12,5 (€ 53.250), EYE OF THE TIGER 6,1.13,6 (NOK.476.123), SKYFALL 6,1.12,7 (€ 48.466), GREYHOUND BOKO 6,1.12,0 (SEK.435.786), HOOGERLAND 4,1.14,7 (NOK.383.088), EMERALD BOKO 7,1.11,9 (SEK.429.599), etc. Vader van catalogusnummer 34

VRAMDAO 7,1.13,3 (€ 270.310) Quido du Goutier- Kiss Me CouloncesAnd Arifant

VRAMDAO is een halfbroer van niemand minder dan Timoko. En dat is natuurlijk al een aanbeveling op zich. Maar je zou hem veel te kort doen door hem alleen maar te omschrijven als “halfbroer van”. Zo beschikt hij over een prachtig exterieur, een geweldig karakter, fraaie gangen en veel vermogen. Hij heeft dan ook een fraaie conduitestaat opgebouwd. Vader Quido du Goutier was als koerspaard “Classique”, terwijl hij als vaderpaard inmiddels 36 tonwinnaars heeft gebracht. Naast Vramdao zijn dit o.m.: Alamo du Goutier, 10,1.11,9 (€ 459.900), Volcan d’Occagnes, 6,1.12,0 (€ 416.060), Vanae des Voirons, 8,1.13,0 (€ 296.330), Alceste du Goutier, 5,1.12,0 (€ 279.680), enz. Moeder Kiss Me Coulonces is een fenomenale fokmerrie; van haar 13 producten van drie jaar en ouder kwamen er namelijk 11 (!) in de baan. Naast Timoko en Vramdao bracht ze in de vorm van Umoko, 5,1.12,4 (€145.410), Do Kiss Me 6,1.11,9 (€ 138.990), Cocomoko 4,1.13,0 (€ 108.300) en Paolo Coulonces, 4,1.15,8 (€104.090) nog eens vier tonwinnaars, terwijl haar dochter Avanina, 3,1.15,7 (€36.100) geldt als semi-classique. Vramdao heeft zich in de loop der jaren bewezen als een keihard en allround koerspaard. Bovendien, en dat is vanuit foktechnisch perspectief wel zo belangrijk, kon hij uitstekend uit de voeten over ieder baantype. Zo wist hij te winnen op de duizendmeterbaan van Wolvega, maar ook op de grote pistes van Enghien en Cagnes-sur-Mer. In totaal won hij acht koersen, w.o. de Prix Léopold Verroken, de Prix du Palais Royal, de Prix Henri Callier, de Prix Pierre Bocquet, etc. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): de eerste jaargang bestaat uit slechts 8 producten, w.o. GLOWING MOKO 3,1.14,9 (€ 57.070), GOLDILOCKS 4,1.13,4 (€ 35.420) en GALTIKA DU SOIR 4,1.17,6 (€ 15.450). Zijn volgende jaargang is thans twee jaar oud. Vader van catalogusnummer 3, 27 en 51

31VADERPAARDEN

WELLINO BOKO 7,1.11,2 (SEK.4.229.856) Express Ride- Flordalie- Minou du Donjon

WELLINO BOKO is een product van twee Elite-ouders; Express Ride geldt in Zweden als elitehengst, de Franse moeder Flordalie is in Zweden uitgeroepen tot elitemerrie. Het is dan ook niet geheel toevallig dat Wellino zelf tot de elite behoorde; aanvankelijk behoorde hij tot de absolute top van zijn jaargang, later stootte hij door tot de eliteklasse van Scandinavië. Vader Express Ride heeft een enorme impact gehad op de Europese fokkerij. Hij bracht naast Wellino Boko cracks als Jaded 7,1.09,7 (SEK.7.829.174), Sahara Dynamite 5,1.09,8 (SEK.7.067.230), Inspiration Ride 8,1.11,4 (€538.232), Ulay Boko 11,1.11,2 ($ 534.921), Virgill Boko 4,1.12,9 (€444.915), Jocose 5,1.10,7 (SEK. 4.836.027), etc. Moeder Flordalie bracht in de vorm van Vala Boko 5,1.12,2 (SEK.3.941.994) en Ypsilon Boko 11,1.13,7 (SEK.1.841.337) nog eens twee tonwinnaars. WELLINO BOKO boekte zijn belangrijkste overwinningen in de E3-Revanschen, Sören Nordins lopp, serie E3, serie Svenskt Travderby, serie Konung Gustaf V:s Pokal, Ina Scots Ära, S:t Leger, Mälarpriset en de Henning Mårthans Minne. Hij werd tweede in de Svenskt Travderby, finale Breeders Crown, Norrbottens Stora Pris en de Eskilstuna Fyraåringstest en derde in een finale van de Gulddivisionen. Vader van o.m. (eerste jaargang 2011): CARABINIERI 6,1.09,2 (SEK.5.316.431), FLORIST 3,1.13,2 (SEK.951.500), WELLINO AVENUE 6,1.10,7 (SEK.589.700), EDGE BOKO 5,1.11,8 (SEK.439.000), ESPRIT BOKO 3,1.12,9 (SEK.333.550), EDITOR BOKO 4,1.13,6 (€ 32.620), HAPPY FIGHTER 5,1.13,2 (SEK.303.850), SAMANTHA Y. 5,1.13,6 (SEK.292.208), JUST IN TIME L.A. 4,1.15,1 (SEK.266.600), DOGGE STING 5,1.14,7 (SEK.264.700), etc. In Nederland: GALAXY W 6,1.13,1 (NOK.399.707), GREAT LOVE STORY 3,1.15,3 (NOK.135.482), etc. Vader van catalogusnummer 28

YARRAH BOKO is één van de meest aansprekende nieuwkomers in de internationale fokkerij. Deze gigant behoorde meerdere jaren tot de wereldtop, terwijl zijn pedigree het best valt te duiden door het begrip elite. Zo is hij een halfbroer van de tophengst en Europees kampioen Zola Boko, die op de volgende pagina wordt beschreven. Yarrah Boko was als koerspaard een allrounder van wereldformaat: zo won hij een serie van de Elitlopp over de sprintafstand in 1.09,7, terwijl hij tevens de Harper Hanovers lopp over 3.140 meter op zijn naam wist te schrijven. Met zijn ijzersterke fysieke en mentale gestel wist hij menig koers vanuit het dodenspoor te winnen. Naast zijn macht en vermogen beschikte hij echter ook over enorm veel explosieve speed: zijn tussentijd van 1.03,9 over de eerste 600 meter in de Prix de France van 2014 geldt nog steeds als de snelste opening ooit op de baan van Vincennes. De baan waar hij liefst vier winterseizoenen op rij wist te zegevieren!

YARRAH BOKO 8,1.09,7 (SEK. 11.173.712) Coktail Jet- Big Blue Kitten- Pine Chip

Zijn prestaties in Groep-koersen: eerste in Harper Hanovers lopp, Norrbottens Stora Pris, Svenskt Mästerskap, Prix de Belgique (2 x) en de Prix Du Luxembourg. Tweede in Olympiatravet, Svenskt Mästerskap en Jämtlands Stora Pris. Derde in Prix d’Amérique, Jubileumspokalen en de C.L.Müllers Memorial. Verder: eerste in serie Elitlopp, tweede in series Svenskt Travderby en Grand Prix de l’UET, derde in serie Elitlopp, heat Åby Stora Pris. Drievoudig Paard van het Jaar in Noorwegen. Vader van o.m. (eerste jaargang 2016): PARTYMAN 3,1.14,6 (NOK.369.000)- overleden op 3, KRAKAS 4,1.12,7 (SEK.321.200), DARLING GODIVA 3,1.13,0 (SEK.299.900), HEAVENLY MAY 3,1.13,7 (SEK.278.200), MASTER OF TRIX 4,1.14,0 (SEK.272.950), T.MIDI 3,1.13,8 (SEK.227.600), M.T.OSCAR 4,1.13,2 (SEK.212.280), ATLAS VENDIL 3,1.13,7 (SEK.186.500), COBBYS YEAAH 3,1.14,2 (SEK.174.296), LAMBADA ZON 3,1.13,2 (SEK.164.085), etc. In België: de ongeslagen NELIO VRIJTHOUT 2,1.17,1 (€ 2.880). Vader van catalogusnummers 2, 62 en 70

Vuil verdwijnt waar SWART verschijnt

Willem en Marjan Swart Loon-en schoonmaakbedrijf Vennewater 22 - 1935 AS Egmond-Binnen Tel. 072 - 506 19 10 - Mobiel 06 53 28 14 23 Email: swart22@quicknet.nl 33


1

MADNESS (NL)

bruine hengst, 03- 06- 2019 Eigenaar: Mw. M.H. van der Meulen

Supergill (US) 1985 3,1.10,6 ($664.194

Ufo Kievitshof (DE) 2002 5,1.12,0 (€ 202.922

Shes Got It All (US) 1997

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Winky’s Gill (US)

Bonefish (US) Lassie Blue Chip (US)

Balanced Image (US)

Noble Gesture (US) Well Molded (US)

Yentl (US)

Joie de Vie (US) Streisand Lobell (US)

Shiny Scot (US)

Speedy Scot (US) Gilded Spring (US)

Tosca H (NL)

Fernandel (NL) Irma van Carlos (NL)

Why Not (US)

Speedy Crown (US) Betsy Sue (US)

Vita Windspiel (NL)

Star Performer (US) Gonda Scotch (NL)

MADNESS (NL) Zoe W (NL) 2006 9,1.17,6 (€ 3.455)

Herbie W (NL) 1990 9,1.12,0 (€ 323.991)

Lyda Schermer (NL) 1994 6,1.16,7 (€ 10.641)

MADNESS is vrijwel volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 4), Speedy Scot (5 x 4) als Star’s Pride (4 x 5). Een dergelijke afstamming vinden we terug bij toppers als Southwind Wasabi 4,1.10,1 ($646.239), Mr Pine Chip 3,1.09,6 ($635.875) en Lucifer Lane 4,1.10,2 (SEK.3.213.840). Moeder Zoe W is een volle zus van Nederlands Kampioen Wanda W!

4,1.14,5 (€ 16.950)- 10 starts: 9- 1- 0 Ivita Schermer (NL) (1991, M. v. Speedy Haven) 8,1.16,4 (€ 18.519) Teun Schermer (NL) (2001, R. v. Kramer Cash) 8,1.15,3 (€ 18.106) Lyda Schermer (NL) (1994, M. v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 10.641). Zie boven Rita Schermer (NL) (1999, M. v. Invit Broline) 6,1.16,3 (€ 6.625) Susan Schermer (NL) (2000, M. v. Kramer Cash) 6,1.18,4 (€ 1.879). Moeder van Egbert Schermer 6,1.14,1 (€ 28.410)

Foundation mare: Lady Cabot (U42), in Nederland ook wel geduid als de Windspiel-stam. Bekende nazaten: Christiaan de Wet, Court Jester, George Scotch, Milo Windspiel, Titana P, Vincente Valley, Wanda W, Zisja M, Zomar Windspiel etc.

4e moeder Gonda Scotch (NL) (1965, v. Lord Scotch) 1.19,8 (€ 25.888). Moeder van o.m.: ZOMAR WINDSPIEL (NL) (1982, M. v. Mucho Pride) 1.17,6 (€ 37.387). Moeder van GEORGE SCOTCH 5,1.15,1 (€ 55.935) Czarin Windspiel (NL) (1985, M. v. Mucho Pride) 1.19,8 (€ 5.899). Moeder van MILO WINDSPIEL 5,1.11,4 (€ 278.324) Vita Windspiel (NL) (1979, M. v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159) zie boven

1e moeder Zoe W (NL) (2006, v. Herbie W) 9,1.17,6 (€ 3.455). 4 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Kite Runner (NL) (2017, R. v. Abano As) 2,Q1.22,2 (€ 60) 2e moeder Lyda Schermer (NL) (1994, v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 10.641). 9 zeges. Moeder van o.m.: WANDA W (NL) (2004, M. v. Herbie W) 6,1.14,0 (€ 35.855). 13 zeges. Twee jaar, winnares van 2 Jarige Stakes II; derde in Wolvega W Zomer Stakes II, Groninger W Stakes I. Ouder, winnares van Kampioenschap Nederlandse Paarden, VPW Wintertrofee; tweede in serie + finale Johannes Frömming 2010, Breeders Crown V,W,Y Merries Zoe W (NL) (2006, M. v. Herbie W) 9,1.17,6 (€ 3.455). Zie boven Udo W (NL) (2002, R. v. Herbie W) 3,1.19,7 (€ 2.360) Combressol (NL) (2009, M. v. My Love Jet) 5,1.17,0 (€ 1.100) 3e moeder Vita Windspiel (NL) (1979, v. Star Performer) 1.21,2 (€ 159). Moeder van o.m.: Dee Schermer (NL) (1986, M. v. Leonard Hanover) 5,1.14,5 (€ 20.307). Moeder van Siem Schermer 8,1.14,6 (€ 30.090), Wolment Schermer 4,1.13,8 (€ 27.716) en Robin Schermer 9,1.15,3 (€ 26.961). Grootmoeder van Ids Schermer

34


2

MELODY BOKO (NL)

bruine merrie, 02- 06- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & Stal Polly

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Yarrah Boko (SE) 2005 8,1.09,7 (SEK.11.173.712)

Big Blue Kitten (US) 1997 3,1.14,6 ($54.989)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (US)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Dasooner Dabettor (US)

Meadow Road (SE) Armbro Brilliance (US)

Victory Dream (US)

Valley Victory (US) Crown Dream (US)

Feeling Great (US)

Mystic Park (US) Katy Almahurst (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Love Touch (US)

Speedy Crown (US) Hoot Song (US)

MELODY BOKO (NL) Vonda Boko (US) 2003 2,1.12,7 ($36.319)

Self Possessed (US) 1996 3,1.09,4 ($1.346.390)

Ever So Lightly (US) 1995 4,1.14,7 ($30.068)

MELODY BOKO voert een kleine 10 % Frans bloed en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit (op een 1.000-meterbaan), Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315) op vrijwel dezelfde manier gefokt. De kruising Yarrah Boko x Self Possessed is nog maar zelden beproefd, maar deze resulteerde al in een klassieke winnaar in de vorm van Partyman 3,1.14,6 (NOK.369.000).

($502.143). 33 zeges LOVELY STARLIGHT (IT) (2005, H. v. Andover Hall) 9,1.12,6 (€ 143.036). 29 zeges NILSON STARLIGHT (IT) (2007, H. v. Indro Park) 8,1.12,7 (€ 103.092). 18 zeges TEQUILA SPUR (US) (2000, H. v. Muscles Yankee) 3,1.13,2 ($79.807). 12 zeges Lightfoot (US) (2002, M. v. Self Possessed) 2,1.13,3 ($12.260). Moeder van BILLIE BLUE 4,1.10,7 ($153.318). Grootmoeder van PILGRIMS TIDE 5,1.11,3 ($154.267) en GOTWUTEVERITTAKES 3,1.11,2 ($135.770)

Foundation mare: Abbess (U17). Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Habib, Helpisontheway, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, Zarenne Fas, e.v.a.

3e moeder LOVE TOUCH (US) (1975, v. Speedy Crown) 3,T1.14,5 ($51.938). 4 zeges. Twee jaar, winnares Reynolds Mem.; derde in Hayes Mem., American-National S. Drie jaar, winnares Martha Washington T.; tweede Celia’s Counsel T., afd. Pennsylvania Sires S.; derde in Coaching Club Oaks, Flora Temple S. Moeder van o.m.: ESQUIRE SPUR (US) (1986, H. v. Joie de Vie) 3,1.12,1 (€ 348.899). 14 zeges. Dan Patch 3-Year-Old Trotting Colt of the Year 1989 ESPRIT SPUR (US) (1988, M. v. Joie de Vie) 2,1.13,3 ($316.572). 9 zeges. Moeder van IVORY AS 4,1.11,1 (€ 119.852). Grootmoeder van ENNY YOUNGMAN 7,1.10,7 ($399.215), UNDER MY THUMB 3,1.12,3 ($228.167), CANTABS LIGHTNING 7,1.11,0 ($216.756), HOUSE OF CASH 7,1.10,8 ($202.528), THE SHEPHERD 7,1.12,1 ($190.623) en UP FRONT N CRAZY 4,1.11,7 ($185.119) ELAN SPUR (US) (1990, H. v. Joie de Vie) 8,1.11,8 ($160.502). 29 zeges Love Play (US) (1980, M. v. Super Bowl) 4,1.15,2 ($6.014). Moeder van VICTORY PLAY 3,1.13,0 ($106.130). Grootmoeder van EARLS MELODY 4,Q1.13,7 ($134.808) Embraceable (US) (1984, M. v. Arndon). Moeder van STAGS BREATH 3,1.11,8 (€ 244.905). Grootmoeder van SPUNKY JACK 6,1.10,8 ($531.463) My Ellie (US) (1983, M. v. Super Bowl). Grootmoeder van JAYPORT SWEETHEART 4,1.13,1 ($156.050) en JAYPORT FOREVER 6,1.14,1 ($106.204) Trieste (US) (1982, M. v. Bonefish). Grootmoeder van MISS USA 6,1.11,8 (SEK.1.757.648), TRESORA 7,1.12,3 ($169.724) en BANANA BALL 8,1.12,6 ($148.211)

1e moeder VONDA BOKO (US) (2003, v. Self Possessed) 2,1.12,7 ($36.319). 2 zeges. Twee jaar, winnares afd. NJSS; tweede Champlain Stakes, afd. NJSS. Moeder van 8 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: FONDA BOKO (SE) (2012, R. v. Zola Boko) 7,1.10,9 (SEK.625.000). 12 zeges. Ouder, derde Midsommarloppet, Final CAPITANO BOKO (SE) (2009, R. v. Varenne) 6,1.12,6 (SEK.566.309). 13 zeges Ewaso Boko (SE) (2011, M. v. Credit Winner) 5,1.13,9 (SEK.252.650). 4 zeges Garbo Boko (SE) (2013, M. v. Going Kronos) 5,1.13,8 (SEK.208.800). 3 zeges Kiki Polly Boko (SE) (2017, M. v. Broadway Hall) 3,1.16,9 (SEK.63.200) Dreamgirl Boko (SE) (2010, M. v. Viking Kronos) 3,1.17,3 (SEK.25.000) Little Star Boko (SE) (2018, H. v. Yarrah Boko)- twee jaar in 2020 2e moeder Ever So Lightly (US) (1995, v. Supergill) 4,1.14,7 ($30.068). 5 zeges. Twee jaar, tweede afd. NJSS; derde in The Standardbred S. Moeder van o.m.: LIGHT HEADED (US) (2004, R. v. SJ’s Caviar) 6,1.12,3

35


36


3

JUST RESPECT (FR)

Vos hengst, 8- 5- 2019 Eigenaar: A.J. Mollema

Verkoop met BTW

Quido du Goutier (FR) 2004 3,1.12,3 (€ 640.120)

Vramdao (FR) 2009 7,1.13,3 (€ 263.360)

Kiss Me Coulonces (FR) 1998 3,1.18,6 (€ 12.806)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Idole de Tugeras (FR)

Coktail Jet (FR) Uka des Champs (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Allez Coulonces (FR)

Lutin d’Isigny (FR) Vanina B (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

Alexane (FR)

Istraëki (FR) Silabelle (FR)

Defi d’Aunou (FR)

Armbro Goal (US) Nesmile (FR)

Cuenta (FR)

Ovni d’Avignère (FR) Leronique (FR)

JUST RESPECT (FR) Topaze Littoral (FR) 2007 7,1.14,3 (€ 65.646)

Kid Blue (FR) 1998 4,1.14,3 (€ 166.478)

La Cuenta (FR) 1999 3,1.20,7 (€ 5.670)

Geen naam voert een fikse scheut Amerikaans bloed (35%) en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

3e moeder CUENTA (FR) (1990, v. Ovni d’Avignère) 6,1.15,4 (€ 53.693). 6 zeges. Moeder van o.a.: OSEILLE JULRY (FR) (2002, M. v. Farnese) 4,1.14,2 (€ 76.770). 5 zeges ASTRÉE JULRY (FR) (2010, M. v. Jam Pridem) 5,1.14,4 (€ 73.130). 2 zeges Urfée Julry (FR) (2008, M. v. Joe L’Amoroso) 3,1.17,2 (€ 31.190). 2 zeges Né d’un Rêve (FR) (2001, H. v. Dream With Me) 4,1.20,3 (€ 11.930). 1 zege La Cuenta (FR) (1999, M. v. Defi d’Aunou) 3,1.20,7 (€ 5.670). Zie boven

Mère originelle: Quermitza (E806). Bekende nazaten: Crossman, Droite Ligne, Ebbon, Foris du Comtal, Gainsborough, Glaxo du Comtal, Hyde Park, King du Pertois, Superman, Sweety Des Bois, Vanishing Point,e.v.a.

4e moeder Leronique (FR) (1977, v. Fils Jacques) 4,1.23,4 (€ 7.958). 3 zeges. Moeder van o.a.: CUENTA (FR) (1990, M. v. Ovni d’Avignère) 6,1.15,4 (€ 53.693), zie boven Jéronico (FR) (1997, R. v. Djim du Hautvent) 3,Q1.20,9 (€ 5.412). 1 zege

1e moeder TOPAZE LITTORAL (FR) (2007, v. Kid Blue) 7,1.14,3 ( 65.646). 7 zeges. Ouder, tweede Championnat d’Hiver (2), Championnat des Trotteur Francais. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Impereur (FR) (2018, H. v. Vramdao)- twee jaar in 2020 2e moeder La Cuenta (FR) (1999, v. Defi d’Aunou) 3,1.20,7 (€ 5.670). 1 zege. Moeder van o.a.: VIRUS LITTORAL (FR) (2009, R. v. In Foot) 4,1.14,5 (€ 77.730). 4 zeges TOPAZE LITTORAL (FR) (2007, M. v. Kid Blue) 7,1.14,3 ( 65.646), zie boven Usky Littoral (FR) (2008, H. v. Orlando Sport) 4,1.14,3 (€ 42.980). 2 zeges Ganador de Launi (FR) (2016, R. v. Akim du Cap Vert) 4,1.17,0 (€ 15.820). 2 zeges Estrella de Launi (FR) (2014, M. v. Rodrigo Jet) 3,1.18,2 (€ 9.200). 1 zege

5e moeder Veronique VIII (FR) (1965, v. Kristian d’Or). Moeder van o.a.: Néronique (FR) (1979, M. v. Fier Grandchamp) 5,1.24,5 (€ 5.298). 2 zeges. Grootmoeder van RUSH JULRY 8,1.14,7 (€ 96.530)

37


4

PRINCESS VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Rêve d’Udon (FR) 1983 7,1.12,8 (€ 2.430.211)

Revenue (SE) 1996 8,1.09,4 (SEK.16.703.971)

Hazel Sund (SE) 1990 4,1.17,2 (SEK.76.300)

Ejakval (FR)

Kerjacques (FR) Quadrivalse (FR)

Mavia du Vivier (FR)

Ursin L (FR) Traviata III (FR)

Sugarcane Hanover (US)

Florida Pro (US) Sugar Hanover (US)

Rare Chance (US)

Nevele Pride (US) Rare Scotch (US)

Super Way (US)

Super Bowl (US) Noble Gal (US)

Königskrone (DE)

Arden Al (US) Wallburg (DE)

Heres (DE)

Bibijunge (DE) Bunzer Mädel (DE)

Wishfull Fortuna (NL)

Square Deal (US) Othella Fortuna (NL)

PRINCESS VRIJTHOUT (BE) Wild And Fanatic (DE) 2004 3,1.17,0 (€ 675)

Diamond Way (DE) 1982 5,1.14,5 (€ 729.200)

Fanatic Wish (NL) 1988 3,1.16,3 (€ 45.900)

PRINCESS VRIJTHOUT voert een kwart Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Star’s Pride (5 x 5) als Super Bowl (5 x 4), twee uitgesproken legendes uit de Amerikaanse fokkerij. Een dergelijk pedigree kennen we o.m. van de supermerrie van Peter Strooper, Lobell Countess 6,1.12,0 (€ 372.171). Het Duitse fenomeen Diamond Way is wereldwijd succesvol als moeder-vader, met dank aan kleinkinderen als Pascia’ Lest 5,1.09,1 (€ 1.677.356), Linda di Casei 8,1.10,3 (SEK.7.689.413), Nelson November 5,1.10,5 ($538.477), de reeds genoemde Lobell Countess en natuurlijk ook de Nederlandse Derbywinnares Until The End 4,1.15,1 (€ 77.375).

Championnat d’Hiver (NL), Sprintkampioenschap van Alkmaar; tweede Kampioenschap van Nederland, 4,5 Km. Van Alkmaar, afd. V75 (SE) Victor Fanatic (DE) (2003, R. v. Diamond Way) 6,1.13,2 (Dkk.218.078) The Best Fanatic (DE) (2001, M. v. Armbro Goal) 5,1.14,7 (€ 18.765). Drie jaar, winnares Kleines Halali III 2004 Entlastungsrennen. Ouder, tweede Finale Deutscher Zirkel für fünf- und sechsjährige Pferde. Moeder van Donadonitranss R 7,1.14,2 (€ 24.785) Outsider’s Wish (NL) (1997, R. v. Why Not) 4,1.15,4 (€ 12.627) Super Fanatic (NL) (2000, M. v. Incredible Crafts) 3,1.17,7 (€ 9.910). Klassieke Merrie. Moeder van COWBOY FANATIC 5,1.12,8 (€ 65.244), Balance Fanatic 3,1.16,2 (€ 22.995) en Elegance Fanatic 3,1.16,0 (€ 18.030). Grootmoeder van Guy Fanatic 4,1.13,1 (NOK.230.184), Joe Fanatic 2,1.15,0 (€ 21.000) Wild And Fanatic (DE) (2004, M. v. Diamond Way) 3,1.17,0 (€ 675), zie boven Redder’s Wish (NL) (1999, M. v. Nevele Impulse) 3,1.17,8 (€ 500). Moeder van WENNEMARS 4,1.15,8 (€ 27.620)

Foundation mare: Belle, v. Idler (U459), in Nederland ook wel geduid als de Narrenkappe-stam. Bekende nazaten: Codo Lucswolle, Cowboy Fanatic, Elegance Fanatic, Georgio Faune, Hertogin Fanatic, Joe Fanatic, Paranoh, Tydi Flower, Wicky de Viking, Wikje Last, Vriend, Zantana, etc. 1e moeder Wild And Fanatic (DE) (2004, v. Diamond Way) 3,1.17,0 (€ 675). Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Cool And Fanatic (DE) (2009, R. v. Castleton Bass) 6,1.15,8 (€ 22.026). 25 zeges Hertogin Fanatic (NL) (2014, M. v. Quite Easy) 4,1.12,4 (€ 21.930). 9 zeges. Drie jaar, winnares Breeders Crown; tweede Merriederby. Vier jaar, derde Jules Storme/ Ion Fakhir Fanatic (NL) (2012, R. v. Offshore Dream) 5,1.16,2 (€ 7.440). 5 zeges Ego Sum Fanatic (NL) (2011, M. v. Castleton Bass) 3,1.19,3 (€ 800) Orgie Vrijthout (BE) (2018, M. v. Love You)- twee jaar in 2020 2e moeder FANATIC WISH (NL) (1988, v. Heres) 3,1.16,3 (€ 45.900). Drie jaar, winnares Sweepstakes en Wickevoort van Crommelin Memoriaal. Moeder van o.m.: YONKER FANATIC (DE) (2005, R. v. Diamond Way) 9,1.12,4 (€ 87.127). Ouder, winnaar GP Willem H Geersen,

bruine merrie, 24- 03- 2019 Eigenaar: H. Buyl

3e moeder WISHFULL FORTUNA (NL) (1980, v. Square Deal) 1.18,0 (€ 21.278). Elitemerrie. Moeder van: FANATIC WISH (NL) (1988, M. v. Heres) 3,1.16,3 (€ 45.900), zie boven EVERYONE’S WISH (NL) (1987, M. v. Brogan) 5,1.14,4 (€ 41.977). Grootmoeder van WICKY DE VIKING 5,1.12,7 (€ 75.535). Derde moeder van FAVOURITE WISH 6,1.13,8 (€ 31.781) GAMBLER’S WISH (NL) (1989, M. v. Reunited) 7,1.17,2 (€ 29.221) Tombola’s Wish (NL) (2001, R. v. Diamond Way) 7,1.15,0 (Nok.185.448) Overrule’s Wish (NL) (1997, H. v. Why Not) 4,1.15,8 (€ 20.776)

38


5

MIRONE TS (DE) Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Jimmy William (US) 2013 3,1.10,2 ($128.855)

Solveig (US) 2002 4,1.11,1 ($820.791)

bruine merrie, 10- 04- 2019 Eigenaar: S. ter Schure

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Armbro Glamour (CA)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Exquisite Amanda (US)

American Winner (US) Locks And Tresses (US)

Quadrophénio (FR)

Dékeel (FR) Halte à la Biche (FR)

Irlande du Nord (FR)

Workaholic (US) Querbella (FR)

Varenne (IT)

Waikiki Beach (US) Ialmaz (IT)

Héloïse Clairchamp (FR)

Friendly Face (US) Rachel (DE)

MIRONE TS (DE) Chelsea Norg (DE) 2009 5,1.13,7 (€ 24.363)

Orlando Vici (FR) 2002 4,1.12,7 (€ 835.990)

Rivarenne (DE) 2004

MIRONE TS voert ruim 15 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op Speedy Crown (5 x 5). Een dergelijk pedigree vinden we terug bij zowel Amerikaanse als Franse toppers, zoals Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395) en Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300). Grootvader Orlando Vici doet de laatste tijd behoorlijk van zich spreken in de hoedanigheid van père-de-mère, denk o.m. aan Power 4,1.11,7 (SEK.5.824.000), Gu d’Héripré 4,1.11,6 (€ 326.000), Noble Superb 5,1.11,2 (NOK.2.403.916), etc.

4e moeder Rachel (DE) (1985, v. Sugarbowl Hanover) 4,1.16,5 (€ 31.598). 21 zeges. Moeder van o.m.: Rivi (DE) (1995, M. v. Friendly Face) 4,1.15,3 (€ 29.450). Zie boven Ravell (DE) (1991, M. v. Diamond Way) 5,1.15,2 (€ 26.485). 10 zeges Rive (DE) (1993, M. v. Diamond Way) 4,1.15,7 (€ 21.730). 12 zeges Rebell (DE) (1997, R. v. Coktail Jet) 4,1.14,5 (€ 15.483). 12 zeges

Foundation mare: Flash (U1606). Bekende nazaten: Bibi Barosso, Finca, Hegrina, Iron Vivant, Jasper Lane, Tomnjerry Diamant, Yankee, etc.

5e moeder Jalta (DE) (1978, v. Veronn) 4,1.21,4 (€ 19.992). 10 zeges. Halfzus van EMPIRE 1.17,2 (€ 90.102). Moeder van o.m.: YANKEE (DE) (1994, R. v. Shogun Lobell) 4,1.14,3 (€ 114.040). 37 zeges. Ouder, Winnaar van Granton Marketing Stayerskampioenschap, Winter Stayerskampioenschap; tweede in 4,5 Kilometer van Alkmaar JALNA (DE) (1991, M. v. Diamond Way) 5,1.15,3 (€ 45.377). 16 zeges. Moeder van JASPER LANE 12,1.10,5 (€ 232.338) JURY (DE) (1992, M. v. Diamond Way) 7,1.15,2 (€ 45.215). 11 zeges Rachel (DE) (1985, M. v. Sugarbowl Hanover) 4,1.16,5 (€ 31.598). Zie boven Jänner Diamant (DE) (1993, R. v. Diamond Way) 7,1.16,5 (€ 29.399). 12 zeges Ua Uta (DE) (1988, M. v. Socrates Lobell) 7,1.15,8 (€ 25.053). 10 zeges Samurai (DE) (1986, R. v. Meadow Matt) 4,1.18,2 (€ 23.417). 11 zeges

1e moeder Chelsea Norg (DE) (2009, v. Orlando Vici) 5,1.13,7 (€ 24.363). 9 zeges. Dit is haar eerste product. 2e moeder Rivarenne (DE) (2004, v. Varenne). Moeder van o.m.: Get Lucky (DE) (2013, R. v. Zola Boko) 6,1.14,3 (SEK.286.865). 10 zeges Chelsea Norg (DE) (2009, M. v. Orlando Vici) 5,1.13,7 (€ 24.363). Zie boven First Express (DE) (2012, M. v. Ufo Kievitshof) 5,1.13,3 (€ 11.471). 3 zeges Limala Takoda (BE) (2015, M. v. Capetown Hall) 4,1.19,8 (€ 172) 3e moeder Rivi (DE) (1995, v. Friendly Face) 4,1.15,3 (€ 29.450). 17 starts- 13 zeges. Moeder van o.m.: RIWA (DE) (2006, M. v. Love You) 4,1.13,6 (€ 36.021). 7 zeges. Drie jaar, winnares Arthur Knauer-Rennen/ Finale B; derde in Breeders Crown. Moeder van TOMNJERRY DIAMANT 4,1.12,0 (€ 53.030) Roos Lane (DE) 2001, M. v. Lindy Lane) 7,1.14,6 (€ 8.608). 2 zeges

39


Almere

Dronten

Emmeloord

Heerenveen

Lelystad

Wezep

Zeewolde

45 1973 - 2018

Uw vertrouwde adres voor:

* Op maat gemaakte tuigen en tuigage * Snelle en vakkundige repara�es * Speciale reclamedekens met bedrukking * Naamplaatjes, frontriem, padjes, petjes, etc. Kom langs en ervaar hoe betaalbaar kwaliteit kan zijn

WWW.ZADELMAKERIJ-BOSCH.NL Dealer van o.a:

SADDLE PROFESSIONAL


6

MONTOYA TRANSS R (NL) Verkoop met BTW

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Quick Wood (FR) 2004 5,1.13,0 (€ 334.420

Dira (FR) 1991 4,1.14,5 (€ 346.212)

MONTOYA TRANSS R Broadwaytranss R (NL) (2008) 3,1.13,4 (€ 86.390)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790)

Ustasia Transs R (NL) 2002 4,1.13,7 (€ 59.990)

MONTOYA TRANSS R voert zo’n 32% Frans bloed en hij is outcross gefokt op Super Bowl (5 x 4), een vitale manier van fokken die o.m. geresulteerd heeft in de crack Hot Shot Blue Chip 6,1.09,2 ($1.213.742). Broadway Hall maakt steeds meer naam als broodmare sire, door toedoen van kleinkinderen als Broadway Donna 3,1.09,1 ($1.434.735), Millies Possesion 3,1.08,9 ($501.037), Real Cool Sam 2,1.09,7 ($497.774), de in Nederland gefokte Dreambreaker 7,1.11,5 (€ 382.688), etc.

donkerbruine hengst, 09- 04- 2019 Eigenaar: K. Redder

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Minou du Donjon (FR

Quioco (FR) Géribia (FR)

Thalie (FR)

Ersin (FR) Hyacinthe (FR)

Conway Hall (CA

Garland Lobell (US) Amour Angus (CA)

B Cor Tamgo (CA)

A Go Go Lauxmont (US) B Cor Tamara (CA)

Super Arnie (US)

Super Bowl (US) Arnies Likeness (US)

Highwaytranss R (NL)

Why Not (US) Susanne Belwin (NL)

(€ 28.705). Twee jaar, tweede Duindigts Tweejarigen Stakes; derde Duindigt’s Tweejarigen Stakes. Drie jaar, vierde Criterium der Driejarigen. Ouder, derde Internationale Derby-Meisterschaft der Amateure In Love Transs R (NL) (2015, M. v. Broadway Hall) 3,1.16,5 (NOK.24.957) Doutzen Transs R (NL) (2010, M. v. Ken Warkentin) 3,1.18,8 (€ 645) 3e moeder Highwaytranss R (NL) (1990, v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 18.163). Moeder van o.m.: USTASIA TRANSS R (NL) (2002, M. v. Super Arnie) 4,1.13,7 (€ 59.990). Zie boven Avenue Transs R (NL) (2007, R. v. Buvetier d’Aunou) 8,1.15,9 (€ 20.490). 15 zeges Zoshua Transs R (NL) (2006, R. v. Goetmals Wood) 6,1.14,9 (€ 17.420) Concordetranss R (NL) (2009, M. v. Kadabra) 4,1.15,1 (€ 12.035) Ytranssbelwin R (NL) (2005, R. v. Super Arnie) 5,1.17,4 (€ 2.490) Boeing Transs R (NL) (2008, M. v. General November) 3,1.19,2 (€ 1.020)

Foundation Mare: Lady Magic (U2351), in Nederland ook wel geduid als de Emma Baldwin-stam. Bekende nazaten: Broadwaytranss R, Ustasia Transs R, Winston Jac 1e moeder Broadwaytranss R (NL) (2008, v. Broadway Hall) 3,1.13,4 (€ 86.390). Twee jaar, winnares Breeders Crown; tweede Productenselectie; derde Productendraverij. Drie jaar, winnares Merrie Derby Selectie; tweede Merriederby, Breeders Crown, Fokkers Trofee Merries, Driejarigen Kampioenschap van Friesland; vierde Sweepstakes. Vier jaar, winnares Vierjarige Merries Herfst Stakes; derde VP Vierjarige Merrie Stakes, Groninger Vierjarige Merrie Stakes. Ouder, tweede Prix de Verneuil, Prix de Cahors, Prix de Chevilly; derde Championnat du Trot Monté. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Kadans Transs R (NL) (2017, H. v. Russel November) 3,Q1.19,8

4e moeder SUSANNE BELWIN (NL) (1976, v. Heres) 1.19,0 (€ 39.706). Volle zus van ROBERT BELWIN 1.20,0 (€ 39.275) en YTRANSSBELWIN R 1.18,9 (€ 34.491). Moeder van o.m.: DEREDDERTRANSS R (NL) (1986, H. v. Surge Hanover) 6,1.17,0 (€ 31.548) Highwaytranss R (NL) (1990, M. v. Why Not) 6,1.16,7 (€ 18.163). Zie boven

2e moeder USTASIA TRANSS R (NL) (2002, v. Super Arnie) 4,1.13,7 (€ 59.990). Twee jaar, winnares Unitrot Tweejarigen-prijs; tweede Productendraverij; derde Joffer Prijs. Vier jaar, tweede Sweepstakes, Fillies Stakes; derde Merrie Derby, Fokkers Trofee, H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal. Vier jaar, tweede Prix de Biarritz, Prix Jean et André de la Vaissiere. Moeder van o.m.: BROADWAYTRANSS R (NL) (2008, M. v. Broadway Hall) 3,1.13,4 (€ 86.390). Zie boven Eagle Transs R (NL) (2011, R. v. Passing Renka) 5,1.14,2

41


7

MONTJUIC BOKO (NL)

zwartbruine hengst, 06- 04- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & Stal Polly

Verkoop met BTW

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790)

B Cor Tamgo (CA) 1992 4,1.12,5 ($24.567)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

A Go Go Lauxmont (US)

Balanced Image (US) Lauxmont Au Fait (US)

B Cor Tamara (CA)

Dream of Glory (US) Wood U (US)

Fakir du Vivier (FR)

Sabi Pas (FR) Ua Uka (FR)

Squaw d’Ombrée (FR)

Florestan (FR) Héméveze (FR)

Ejakval (FR)

Kerjacques (FR) Quadrivalse (FR)

Friana (FR)

Macar (FR) Juliana (FR)

MONTJUIC BOKO (NL) Nicole (FR) 2001 5,1.13,6 (€ 131.990)

Blue Eyes America (FR) 1989 5,1.13,7 (€ 426.301)

Adrienne (FR) 1988 8,1.14,1 (€ 251.751)

MONTJUIC BOKO voert zo’n 40 % Frans bloed en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

Madrine (FR) (2000, M. v. Workaholic) 4,1.20,9 (€ 6.410). Moeder van VIXEL 9,1.12,1 (€ 270.880), TEXEL 4,1.14,0 (€ 115.650) en UNOKI 8,1.14,5 (€ 101.660) 3e moeder Friana (FR) (1971, v. Jussieu). Moeder van o.m.: ADRIENNE (FR) (1988, M. v. Ejakval) 8,1.14,1 (€ 251.751). Zie boven Renaldine (FR) (1983, M. v. Tony M) 5,1.19,6 (€ 33.889) Lirana (FR) (1977, M. v. Quilium) 6,1.22,1 (€ 20.001). Grootmoeder van MOUTIER 7,1.13,3 (€ 180.290) en FONTENOY 9,1.13,5 (€ 154.309) Mécheria (FR) (1978, M. v. Quilium) 6,1.22,9 (€ 8.667)

Mère originelle: Avize (E2). Bekende nazaten: Astor du Quenne, Carly, Digital Ink, Draga, Dumbea II, Elsa de Belfonds, Fashion Queen, Folelli, Ipsos de Montfort, Ispalion Jarzeen, Malakite, Notre Haufor, Poroto, Tabriz du Gite, Unbridled Charm, Viking Va Bene, Vision Intense, e.v.a. 1e moeder NICOLE (FR) (2001, v. Blue Eyes America) 5,1.13,6 (€ 131.990). 6 zeges. Drie jaar, winnares Prix Groupe Flamme Jacquart (Gr. III). Ouder, winnares Prix de la Côte d’Or, Prix de Rochechouart. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: VIVIEN (FR) (2009, R. v. Kaisy Dream) 6,1.13,4 (€ 301.350). 13 zeges. Ouder, winnaar Prix de Rambouillet, Prix de la Place Balard EJAKVAL BOKO (NL) (2011, R. v. Virgill Boko) 5,1.13,9 (NOK.277.476). 6 zeges. Drie jaar, winnaar van Fokkers Trofee Gresille Boko (SE) (2013, M. v. Zola Boko) 5,1.13,3 (€ 39.108). 4 zeges Fendi Boko (SE) (2012, M. v. Virgill Boko) 3,Q1.21,1 Lianne Boko (SE) (2018, M. v. Broadway Hall)- gestorven als jaarling 2e moeder ADRIENNE (FR) (1988, v. Ejakval) 8,1.14,1 (€ 251.751). 18 zeges. Ouder, winnares Prix de Maisons-Alfort, Critérium de Trot de Lyon, Prix de Toulouse, etc. Moeder van o.m.: NICOLE (FR) (2001, M. v. Blue Eyes America) 5,1.13,6 (€ 131.990). Zie boven QUOLETTE (FR) (2004, M. v. Idéal du L’Iton) 6,1.16,2 (€ 58.570). 5 zeges

42


8

MACAENZY PETNIC (NL) Offshore Dream (FR) 2002 6,1.10,1 (€ 1.992.024)

Caen Oldeson (NL) 2009 6,1.12,7 (€ 165.607)

Krona Oldeson (NL) 1993 3,1.18,2 (€ 6.807)

Rêve d’Udon (FR)

Ejakval (FR) Mavia du Vivier (FR)

Enfilade (FR)

Tarass Boulba (FR) Tableau (US)

Smokin Yankee (US)

Speedy Crown (US) Modern Yankee (US)

Usta Oldeson (NL)

Heres (DE) Jona Buitenzorg (NL)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Kullehus Odille (SE)

Tibur (FR) Gayanowa (SE)

MACAENZY PETNIC (NL) Naomi di Quattro (SE) 2007 8,1.15,3 (€ 21.923)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Can de Lay (SE) 1999 3,1.17,2 (SEK.18.000)

MACAENZY PETNIC voert zo’n 30 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op ’s werelds eerste “Speed Sire”; Speedy Somolli (5 x 5). Een dergelijke afstamming vinden we o.m. terug bij Kentucky Futurity-winnaar My MVP 4,1.09,2 ($879.804). Grootvader Love You kennen we natuurlijk als père de mère van het fenomeen Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.979.017), maar ook van jongere cracks als Face Time Bourbon, 4,1.10,6 (€ 1.651.050) en Mister F Daag, 4,1.10,9 (€ 421.717).

bruine merrie, 05- 06- 2019 Eigenaar: P.C. van Opzeeland

Midnattspokalen, serie Gulddivisionen, Allsvenska loppet, final, serie Silverdivisionen (2), Hästägarnas Sommarpris, finale Klass I, serie Klass I; tweede in Shan Rags Äresløp, Göta & Josef Bodins Minneslopp, serie Sweden Cup, Bulwarks lopp, finale Gulddivisionen, Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst, Norrländskt Varmblodsmästerskap, serie Kronprinsessan Victorias fond, Storsjöpokalen, serie Silverdivisionen (2); derde in serie Silverdivisionen (2), Mälarpriset, Ådalspriset (2), Svenskt Mästerskap, Top of Europe Trot, Norrländskt Varmblodsmästerskap (2), finale Gulddivisionen, serie Gulddivisionen, Smedträffen, Axevallalöpning, K N Stenruds Äresløp CANDELIA (SE) (1997, M. v. Armbro Goal) 6,1.11,9 (SEK.3.050.176). Elitsto. 12 zeges. Drie jaar, winnares van E3 - Revanschen för ston, Oaksrevanschen, Breeders’ Crown 3-åriga ston, semifinal, serie Svenskt Trav Oaks, serie MälardalsCupen; tweede in finale Svenskt Trav Oaks, finale Breeders Crown. Vier jaar, winnares van serie Drottning Silvias Pokal, Solvallaserien för fyraåriga ston; tweede in Derbystoet, Petit Prix, Fyraåringseliten för ston, serie StoChampionatet; derde in Solvallaserien för ston, serie Breeders Crown. Ouder, winnares van serie en finale Momarken Grand Prix- Hopper; tweede in Guldbjörken, Hoppeløp; derde in Stoeliten - Queen L.:s Lopp. Moeder van POET BROLINE 5,1.10,2 (SEK.4.211.434) en RHYME BROLINE 3,1.13,1 (SEK.2.706.100) Mack Couteau (SE) (1990, R. v. Mack The Knife) 6,1.14,9 (SEK.332.716). 4 zeges

Foundation mare: Sophronia (U31). Bekende nazaten: Anastasia Fella, Anna Mix, Antonio Tabac, Beau Mec, Callit, Fabulous Wood, Face Time Bourbon, Intoxicated, Jackhammer, Je T’aime Express, Mara Bourbon, Mister F Daag, Mr Lavec, One Too Many, Paparazzy, Pippa Barosso, Poet Broline, Policy of Truth, Poochai, Princess Face, Qualita Bourbon, Sam Bourbon, Tast of Bourbon, Venividivici Joe, etc. 1e moeder Naomi di Quattro (SE) (2007, v. Love You) 8,1.15,3 (€ 21.923). 5 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Lewis di Petnic (NL) (2018, H. v. Caen Oldeson)- twee jaar in 2020 2e moeder Can de Lay (SE) (1999, v. Express Ride) 3,1.17,2 (SEK.18.000). Moeder van o.m.: Bodo di Quattro (SE) (2008, R. v. Love You) 3,1.14,0 (SEK.221.750). 4 zeges Naomi di Quattro (SE) (2007, M. v. Love You) 8,1.15,3 (€ 21.923). Zie boven Handy Wise (DE) (2014, R. v. Main Wise As) 5,1.14,9 (€ 9.110). 3 zeges 3e moeder Kullehus Odille (SE) (1985, v. Tibur). Moeder van o.m.: CANDLE LIGHTS (SE) (1993, R. v. Continental Spirit) 10,1.11,9 (SEK.4.311.889). 34 zeges. Vier jaar, tweede in serie Norrlands Grand Prix. Ouder, winnaar van Ego Boys Minne,

43

4e moeder Gayonowa (SE) (1960, v. Gay Noon) 1.19,3 (SEK.124.800). 19 zeges. Moeder van o.m.: KULLEHUS JANOW (SE) (1980, H. v. Speedy Spin) 1.14,3 (SEK.757.180). 22 zeges. Ouder, winnaar van Storsjöpokalen Kullehus Kanon (SE) (1981, H. v. Speedy Spin) 10,1.14,4 (€ 48.224). 16 zeges Can Noon (SE) (1973, H. v. Prides Crossing) 1.16,2 (SEK.276.425). 23 zeges9

MIRAKEL (NL)

zwartbruine hengst, 14- 04- 2019 Eigenaar: D.P. Couperus

Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

Classic Photo (US) 2002 3,1.08,9 ($1.447.004)

Classic Winner (US) 1995 3,Q1.12,6 ($72.121)

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Classic Somolli (US)

Speedy Somolli (US) Gypsy C(US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Gingerly (US)

Sierra Kosmos (US) Gingin Hanover (US)

Giant Chill (US)

Speedy Crown (US) Chili Bowl (US)

D.I.F.Sund (SE)

Sugarcane Hanover (US) Speedy Sweep (SE)

MIRAKEL (NL) Barreltje (NL) 2008 7,1.14,6 (€ 25.480)

Incredible Hulk (US) 2000 3,1.11,2 (€ 251.996)

Polaris LM (NL) 1998 4,1.16,1 (€ 10.555)

MIRAKEL is volledig Amerikaans gefokt en hij is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 4) als Super Bowl (4 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.471.172), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300).

Valley Sund (NL) (2003, M. v. Västerbo Tomorrow) 5,1.17,4 (€ 5.915). 5 zeges 4e moeder Speedy Sweep (SE) (1975, v. Smokey Windswept) 3,1.23,1 (SEK.18.750). 1 zege. Moeder van o.m.: PELOTARD (SE) (1989, R. v. Ogorek) 10,1.14,1 (SEK.528.400). 9 zeges Big Air (SE) (1982, R. v. Air France) 1.15,7 (SEK.465.750). 11 zeges D.I.F.Sund (SE) (1990, M. v. Sugarcane Hanover) 5,1.15,5 (€ 31.699). Zie boven Ron Dear Diamant (DE) (1994, R. v. Ron B Hanover) 5,1.16,4 (€ 28.274). 12 zeges Amway Diamant (DE) (1992, R. v. Sugarcane Hanover) 7,1.16,4 (€ 25.089). 22 zeges Perfect Scott (SE) (1980, R. v. Keystone Sycamore) 1.17,6 (SEK.83.650). 5 zeges Prevero (SE) (1984, R. v. Bearcat Hanover) 1.18,1 (SEK.61.675). 2 zeges Hilton (SE) (1986, R. v. Messerschmitt) 1.16,6 (SEK.52.500). 1 zege

Foundation mare: Sally Ann Shuter (U35). Bekende nazaten: Adrian Chip, Ally Hall, Amigo Hall, Day Or Night In, Fairbank GI, Genny Di Jesolo, Great Challenger, Hall of Muscles, Hoot Speed, Libeccio Grif, Macho Gams, Pablo di Jesolo, Pastore Bob, Sholty Boko, Southwind Vernon, Victory Is Mine, Waikiki Beach, Yes Mickey, etc. 1e moeder Barreltje (NL) (2008, v. Incredible Hulk) 7,1.14,6 (€ 25.480). 12 zeges. Ouder, tweede in serie van Shootingstar-Cup. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Go Lucky (NL) (2013, M. v. From Above) 3,1.15,6 (€ 8.550). Twee jaar, tweede in Duindigt Tweejarigen Stakes. Drie jaar, tweede in Troost Derby Hariane (NL) (2014, M. v. From Above) 4,1.17,6 (€ 205) 2e moeder Polaris LM (NL) (1998, v. Giant Chill) 4,1.16,1 (€ 10.555). 4 zeges. Drie jaar, winnares van Duindigts P Najaar Stakes II; derde in Fokkers Trofee. Moeder van o.m.: Barreltje (NL) (2008, M. v. Incredible Hulk) 7,1.14,6 (€ 25.480). Zie boven Arc de Triomphe (NL) (2007, R. v. Liverman Hanover) 5,1.16,3b (Dkk.43.700). 2 zeges Westend (NL) (2004, H. v. Dancer’s Victory) 3,1.18,0 (€ 1.625). 2 zeges 3e moeder D.I.F.Sund (SE) (1990, v. Sugarcane Hanover) 5,1.15,5 (€ 31.699). 5 zeges. Moeder van o.m.: Polaris LM (NL) (1998, M. v. Giant Chill) 4,1.16,1 (€ 10.555). Zie boven

45


10

POSEIDON VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Zoot Suit (US) 1973 3,1.12,5 ($ 375.728)

From Above (SE) 1998 5,1.10,1 (SEK.8.344.320)

A Gift From Heaven (US) 1993

Nevele Pride (US)

Star’s Pride (US) Thankful (US)

Glad Rags (US)

Greentree Adios (US) Jewel Rosecroft (US)

Armbro Goal (US)

Speedy Crown (US) Armbro Flight (US)

Super Nice (US)

Super Bowl (US) Dormitory (US)

Sharif di Iesolo (IT)

Quick Song (US) Odile de Sassy (FR)

Ossarie (FR)

High Echelon (FR) Farissa (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Rarotonga (FR)

Hadol du Vivier (FR) Ira de Retz (FR)

POSEIDON VRIJTHOUT (BE) Donna de Tembia (BE) 2007 3,1.18,0 (€ 10.315)

Biesolo (FR) 1989 4,1.16,3 (€ 201.172)

Grace de Tembia (FR) 1994 3,Q1.20,8

POSEIDON VRIJTHOUT voert ongeveer een kwart Frans bloed en hij is linebred op Speedy Crown (4 x 4). Deze manier van fokken geldt nog altijd als ‘s werelds meest succesvolle, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Urlo Dei Venti 5,1.10,5 (€ 961.521), Dayson 3,1.09,2 ($1.181.127), Looking Superb 6,1.10,2 (Nok.6.357.957), etc. Grootvader Biesolo staat te boek als père-de-mère van cracks als The Best Madrik 6,1.10,1 (€ 1.367.710) en Nimrod Boréalis 7,1.11,8 (€ 1.366.900).

Sélection, Prix Ephrem Houel, Prix de Tonnac-Villeneuve. Ouder, tweede in GP de Baléar; derde in Prix de Bretagne, Critérium de Vitesse de Basse Normandie. Moeder van DAYBREAK 5,1.13,1 (€ 119.340) MAMAORA (FR) (2000, M. v. Extrême Dream) 4,1.13,4 (€ 347.773). 4 zeges. Semi-classique. Drie jaar, tweede in Prix Guy Deloison. Vier jaar, derde in Prix Charles Tiercelin, Prix Paul Leguerney. Ouder, winnares Prix Paul Bastard; tweede in Prix Camille Blaisot, Prix Victor Cavey, Prix Xavier de Saint Palais; derde in Prix Hervé Céran-Maillard. Moeder van COALINGA CITY 7,1.12,1 (€ 252.970) en ULTIMATE GLORY 7,1.13,5 (€ 168.820) Fameux Destin (FR) (2015, R. v. Ready Cash) 4,1.12,5 (€ 77.920). 6 zeges Aglaé de Timbia (FR) (2010, M. v. Prince Gédé) 4,1.15,1 (€ 71.420). 5 zeges Star de Tembia (FR) (2006, M. v. Full Account) 4,1.15,1 (€ 68.120). 2 zeges Go For The Gold (FR) (2016, H. v. Ready Cash) 4,1.14,2 (€ 44.580). 4 zeges

Mère originelle: Mandarine III (E25). Bekende nazaten: Balzac de L’Iton, Bluette d’Hilly, Demonia Roma, Guenoso, Hibiscus du Rib, Lucky d’Hilly, Mamaora, Pearl Queen, Popinée de Timbia, Villeroi, etc. 1e moeder Donna de Tembia (BE) (2007, v. Biesolo) 3,1.18,0 (€ 10.315). 3 zeges. Twee jaar, tweede in Des Espoirs. Drie jaar, tweede in Criterium des Pouliches. Vier jaar, tweede in Grand Criterium. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: JACKPOT VRIJTHOUT (BE) (2013, R. v. Real de Lou) 6,1.11,7 (€ 51.088). 16 zeges. Drie jaar, winnaar serie Darby 3 Ans; derde in GP Paul Hayen Classic 3 Ans. Vier jaar, tweede in serie Darby 4 Ans; vierde in GP Paul Hayen Classic 4 Ans. Ouder, winnaar van de Prix de la Durance Letitbe Vrijthout (BE) (2015, M. v. Prodigious) 3,1.16,6 (€ 4.648). 2 zeges. Drie jaar, tweede in serie Darby 3 Ans Mamaora Vrijthout (BE) (2016, M. v. Andover Hall) 3,1.15,9 (€ 4.180). 2 zeges. Drie jaar, winnares serie Darby 3 Ans 2e moeder Grace de Tembia (FR) (1994, v. Workaholic) 3,Q1.20,8. Moeder van o.m.: POPINEE DE TIMBIA (FR) (2003, M. v. Goetmals Wood) 6,1.10,8 (€ 594.477). 8 zeges. Classique. Drie jaar, winnares van Prix du Lot; tweede in Critérium des 3 Ans, Champ. Eur. Des 3 Ans, Prix Uranie, Prix Reine du Corta, Prix Queila Gédé; derde in Prix de l’Etoile. Vier jaar, winnares Fyraåringseliten- Ston, Prix Guy Le Gonidec, Prix Charles Tiercelin; tweede Prix Gaston de Wazieres; derde in Prix de

bruine hengst, 27- 02- 2019 Eigenaar: H. Buyl

3e moeder Rarotonga (FR) (1983, v. Hadol du Vivier). Volle zus van QUIRADOL D’HILLY 8,1.14,3 (€ 292.721) en van de moeder van MADAM VICTORY 8,1.13,4 (€ 309.530)- winnares Gr. III- en van de grootmoeder van BELLE VICTOIRE 5,1.14,3 (€ 120.490). Moeder van o.m.: Espoir de Tembia (FR) (1992, R. v. Jiosco) 4,1.17,9 (€ 23.523). 2 zeges Darling de Tembia (FR) (1991, M. v. Jiosco) 4,1.18,3 (€ 20.863). 3 zeges Amonga d’Hilly (FR) (1988, M. v. Mon Ouiton) 3,1.16,9 (€ 20.001). 1 zege. Moeder van SANS LIMITES 6,1.15,3 (€ 117.830). Grootmoeder van SWEET CRYSTAL 8,1.14,6 (€ 178.140)

46


11

MADAGASCAR BOKO (NL)

donkerbruine merrie, 30- 04- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Lindy’s Kick Back (US)

Super Bowl (US) High Kick (US)

MADAGASCAR BOKO (NL) National Lindy (IT) 2007 4,1.14,8 (€ 36.554)

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Spice World (US) 1997 3,1.12,5 ($ 6.100)

MADAGASCAR BOKO is volledig Amerikaans gefokt en linebred op zowel Valley Victory (4 x 3) als Super Bowl (4 x 4). Een vergelijkbare afstamming vinden we bij actuele Amerikaanse jaargangtoppers als Marseille 3,1.09,5 ($494.629) en Rome Pays Off 2,1.10,6 ($339.484). Grootvader Cantab Hall was in 2018 de leidende Amerikaanse broodmare sire op het gebied van 2- en 3-jarigen. Hij geldt als grootvader van actuele sterren als Manchego, 4,1.07,7 ($2.123.730), Six Pack, 3,1.07,9 ($1.939.604), Atlanta, 4,1.07,9 ($1.910.639), Vivid Wise As 5,1.08,6 (€ 742.883), etc.

RED XING (US) (1994, H. v. Balanced Image) 3,1.11,0 (SEK.1.616.570) LATEST LOVER (US) (1995, M. v. Valley Victory) 3,1.11,8 ($178.679) Ole’Pele’ (US) (1993, H. v. Meadow Road) 5,1.13,2 ($21.459) Let’s Do The Lindy (US) (2002, M. v. Self Possessed). Moeder van LINDY’S TWO STEP 2,1.13,0 ($149.627) 4e moeder HIGH KICK (US) (1981, v. Speedy Crown) 3,1.13,5 ($ 86.505). Moeder van o.m.: LINDY’S SUPER KICK (US) (1990, H. v. Super Bowl) 3,1.11,4 (NOK.394.350) Augmentor (US) (1988, H. v. Meadow Road) 3,1.13,3 ($37.165) Lindy’s Valleygirl (US) (1991, M. v. Valley Victory) 3,1.14,0 ($ 2.800). Moeder van ONLY ANOTHER MAN 7,1.13,8 ($132.502)

Foundation mare: Minnie, v. Bald Stockings (U51). Bekende nazaten: Back To Victory, Brogan, BWT Burnin Alive, Credit Fashion, Denim Boko, Don Dream, Gabbys Dream, Gazza Degato, Hitec Lou, Incredible Drpol, Macho Lindy, Mr Novak, Olganina, Please Poppy, Probe, Red Xing, Rex Håleryd, Senorita Rita, Spice It Up Lindy, Ulaan, Zanzara Fas, etc.

5e moeder A.C.’S NANCY (US) (1961, v. Hoot Mon) 4,1.16,4 ($47.552). Volle zus van Hambletonian-winnaar A.C.’S VIKING 3,1.14,3 ($332.947). Moeder van o.m.: SUPER MON (US) (1975, H. v. Super Bowl) 6,1.13,1 (SEK.1.720.480) A CS ORION (US) (1968, H. v. Star’s Pride) 4,T1.14,7 ($200.907) A C’S WONDER (US) (1980, M. v. Speedy Crown) 3,T1.13,3 ($84.857). Moeder van PROBE 3,1.11,2 ($436.812). Grootmoeder van ANOTHER LINDY 11,1.12,1 ($314.295) Super Marianne (US) (1977, M. v. Super Bowl) 3,1.17,9 ($1.721). Moeder van MR NOVAK 3,Q1.13,3 ($445.163)

1e moeder National Lindy (IT) (2007, v. Cantab Hall) 4,1.14,8 (€ 36.554). 5 zeges. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Laura Boko (NL) (2018, M. v. SJ’s Caviar)- twee jaar in 2020 2e moeder Spice World (US) (1997, v. Valley Victory) 3,1.12,5 ($6.100). Moeder van o.m.: SPICE IT UP LINDY (US) (2003, R. v. SJ’s Caviar) 9,1.09,5 ($365.380) National Lindy (IT) (2007, M. v. Cantab Hall) 4,1.14,8 (€ 36.554), zie boven Go Go Lindy (US) (2002, M. v. Enjoy Lavec) 3,1.13,8 ($24.808) 3e moeder Lindy’s Kick Back (US) (1987, v. Super Bowl) 2,Q1.16,9 ($625). Moeder van o.m.: BACK TO VICTORY (US) (1992, M. v. Valley Victory) 3,1.12,0 ($297.943)

47


Voor succes in binnen & buitenland kom je naar Rothengatter Racing Stable op het strand Tel: 06 2025 1900

48


12

VÄSTERBO PARAFLAX (SE) Verkoop met BTW

Orlando Vici (FR) 2002 4,1.12,7 (€ 835.990)

Pato (SE) 2008 4,1.12,8 (SEK.4.208.000)

She’s My Pie (SE) 2001

Quadrophénio (FR)

Dékeel (FR) Halte à la Biche (FR)

Irlande du Nord (FR)

Workaholic (US) Querbella (FR)

Alf Palema (US)

Speedy Somolli (US) Highland Bridget (US)

Just A Victory (SE)

Sugarcane Hanover (US) Victory Lauxmont (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Lindiliana (US)

Speedy Crown (US) Petrolianna (US)

Napoletano (US)

Super Bowl (US) Noble Sarah (US)

Gunnel Quick (SE)

Quick Pay (US) Dayana (SE)

VÄSTERBO PARAFLAX (SE) Parasol Neo (SE) 2007 3,1.14,8 (SEK.150.455)

Lindy Lane (US) 1993 3,1.10,1 ($895.110))

Nobil Beauty (SE) 1991 4,1.19,3 (SEK.16.200)

VÄSTERBO PARAFLAX voert ruim 15 % Frans bloed en hij is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5), Speedy Somolli (4 x 5) als Super Bowl (5 x 4). Een dergelijke afstamming vinden we bijvoorbeeld terug bij de Duitse crack Classic Connection 5,1.10,9 (€ 349.690). Grootvader Lindy Lane behoort tot de buitencategorie van broodmare sires, met dank aan kleinkinderen als Nuncio 3,1.08,7 (SEK.28.660.230), Green Day 3,1.09,0 ($1.310.114), Support Justice 6,1.10,2 (NOK.8.198.629), Yursa Hanover 4,1.09,5 ($910.567), e.v.a. Deze moederlijn voert terug naar vijfde moeder Virana, die in Zweden de status van Elitsto (elitemerrie) heeft verdiend.

Silverdivisionen, Final ONASSIS NEO (SE) (2006, M. v. Lindy Lane) 5,1.12,7 (NOK.553.214). 6 zeges. Ouder, winnares Ole A Landaas Æresløp, Flowcrete-løpet (afd. Noorse V75); tweede in DNTs Hoppeserie (afd. Noorse V75) Victory Qui (SE) (2004, R. v. Zerberus) 5,1.13,5 (SEK.288.450). 6 zeges Parasol Neo (SE) (2007, M. v. Lindy Lane) 3,1.14,8 (SEK.150.455). Zie boven Sindy Qui (SE) (2001, M. v. Tamin Sandy) 6,1.15,2 (SEK.45.000). 2 zeges Ultra Qui (SE) (2003, M. v. Zerberus) 4,1.17,6 (SEK.41.500). 2 zeges

Foundation mare: Lida (U24). Bekende nazaten: Anton, Atom Tess, Cenit Guy, Cold Hard Wind, Ego Boy, Fay Topline, Giselle Boko, Hot Chili Pepper, Jacco Enzelens, Lea Key, Little Brown Jug, Lord Gazeau, Lord Lucky, Micado C, Nice Little Ärt, Omega Topline, Outlaw Merci, Pale Amber, Papa Qui, Prioritymeadow, Rafale, Rainier Gallant, Rex Rodney, Zico Star F, Zoran Lobell, etc.

3e moeder Gunnel Quick (SE) (1984, v. Quick Pay) 1.16,4 (SEK.230.140). 9 zeges. Moeder van o.m.: Nobil Kosar (SE) (1995, R. v. Kosar) 6,1.14,5 (SEK.320.636). 6 zeges Nobil Sweep (SE) (1990, R. v. Crown Sweep) 8,1.14,4 (SEK.277.650). 6 zeges Lion Mcguire (DK) (2003, R. v. Earthquake) 7,1.14,6 (Dkk.238.986). 8 zeges Nobil Goal (SE) (1994, M. v. Armbro Goal) 5,1.15,9 (SEK.151.750). 2 zeges Nobil Sugar (SE) (1992, M. v. Sugarcane Hanover) 5,1.15,5 (SEK.120.400). 1 zege Hawk Mcguire (DK) (2000, H. v. Buckfinder) 4,1.17,7 (Dkk.99.696). 2 zeges Immigrant Song (SE) (1996, M. v. Spotlite Lobell) 4,1.15,7 (SEK.68.300). 2 zeges

1e moeder Parasol Neo (SE) (2007, v. Lindy Lane) 3,1.14,8 (SEK.150.455). 2 zeges. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Brad de Lina (SE) (2016, M. v. Brad de Veluwe) 4,1.15,3 (SEK.101.700) O.F.Ombrello (SE) (2018, H. v. Pojke Kronos)- twee jaar in 2020 2e moeder Nobil Beauty (SE) (1991, v. Napoletano) 4,1.19,3 (SEK.16.200). Moeder van o.m.: PAPA QUI (SE) (1998, H. v. Little Devil) 7,1.11,6 (SEK.2.975.800). 22 zeges. Drie jaar, tweede in Orrefors Treåringsserie, Final. Vier jaar, winnaar serie Klass I; tweede in Orrefors Fyraåringsserie, Final, Vilhelm Johanssons Lopp, serie Breeders Crown. Ouder, winnaar van Gulddivisionen, Final, serie Gulddivisionen, serie Silverdivisionen (2), serie Bronsdivisionen; tweede in Östgötaloppet (Gulddivisionen, Final), serie Gulddivisionen (2), L.C. Peterson-Broddas Minneslöpning, Guldklappen, C.L.Müllers Memorial,

zwartbruine hengst, 26- 05- 2019 Eigenaar: Västerbo Stuteri

49


2 13

WILDCARD

50


14

MAIKEL W (NL)

bruine hengst, 14- 04- 2019 Eigenaar: W.E.B. de Wolff

Verkoop met BTW

Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

Zoot Suit (US)

Nevele Pride (US) Glad Rags (US)

A Gift From Above (US)

Armbro Goal (US) Super Nice (US)

Speedy Lerom (US)

Nicholas Hanover (US) Sauterelles Glory (US)

Francy Marvel (US)

Inredible Nevele (US) Music Lassie (US)

MAIKEL W (NL) Deborah Boko (NL) 2010 4,1.14,6 (€ 10.665)

From Above (SE) 1998 5,1.10,1 (SEK.8.344.320)

Pop N Paula (US) 2003 4,1.13,5 ($ 125.845)

TROT’N MARVEL (US) (1993, H. v. Go The Distance) 3,1.12,5 ($ 105.618). Drie jaar, derde in $100,000 NJSS Championship (achter Mr Vic) en 2 afd. NJSS. Vier jaar, derde afd. Horse & Groom Series. Ouder, tweede in afd. Saratoga Series Amanda Marvel (US) (1997, M. v. Go The Distance) 5,1.14,2 ($ 11.546). Twee jaar, tweede in afd. NYSS; derde in afd. NYSS

MAIKEL W is volledig Amerikaans gefokt en hij is outcross gefokt op de legendes Armbro Goal (5 x 4), Florida Pro (4 x 5), Star’s Pride (5 x 5) en Super Bowl (4 x 5). Een dergelijke afstamming staat voor vitaliteit en een gezond individu. Grootvader From Above is nog redelijk onbeproefd als “morfar”, maar in de vorm van Who’s Who, 5,1.11,1 (SEK.6.964.759) en Common Sense 3,1.09,6 ($193.241) heeft hij reeds twee absolute jaargangcracks op zijn conto. Foundation mare: Matilda J (U156). Bekende nazaten: Andaz, Francy Marvel, Gobernador B, G T Meister, H P Espoir, H P Paque, Pop N Paula, R R Fastball, Viva Bayama, etc.

4e moeder MUSIC LASSIE (US) (1979, v. Steve Lobell) 6,1.15,9 ($ 59.248). Moeder van o.m.: FRANCY MARVEL (US) (1988, M. v. Incredible Nevele) 3,1.13,5 ($ 84.668) zie boven BALTIC MARVEL (US) (1987, M. v. Baltic Speed) 3,1.15,0 (€ 42.588) Giverago (US) (1995, M. v. Go The Distance) 4,Q1.15,3 ($ 11.049) King Marvel (US) (1992, H. v. Go The Distance) 3,1.15,6 ($ 2.594) Mercedes Marvel (US) (1996, M. v. Go The Distance) 3,1.15,2 ($ 2.430) Hidden Melody (US) (1986, M. v. Excel Hanover). Moeder van JENNA MARVEL 3,Q1.13,6 ($ 364.825) en SONIC MARVEL 6,1.13,8 ($ 149.342)

1e moeder Deborah Boko (NL) (2010, v. From Above) 4,1.14,6 (€ 10.665). Drie jaar, winnares Merrie Derby Selectie; derde Merrie Derby. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Jorick W (NL) (2016, R. v. Yield Boko) 2,Q1.18,2 Leroy W (NL) (2018, H. v. Virgill Boko)- twee jaar in 2020 2e moeder POP N PAULA (US) (2003, v, Speedy Lerom) 4,1.13,5 ($ 125.845). 29 starts: 20- 2- 0. Twee jaar, winnares 7 afd. + finale MASS; tweede in afd. MASS. Drie jaar, winnares 9 afd. + finale MASS; tweede in afd. MASS. Moeder van 3 producten, w.o.: Deborah Boko (NL) (2010, M. v. From Above) 4,1.14,6 (€ 10.665) zie boven Countess Boko (NL) (2009, M. v. Flirtin Man) 4,1.15,1 (€ 5.795) 3e moeder FRANCY MARVEL (US) (1988, v. Incredible Nevele) 3,1.13,5 ($ 84.668). Twee jaar, winnares afd. NJSS . Drie jaar, winnares 2 afd. NJSS en 3 afd. NJFS; derde in $100,000 NJSS Final, 2 afd. NJSS en afd. NJFS. Moeder van o.m.: POP N PAULA (US) (2003, M. v, Speedy Lerom) 4,1.13,5 ($ 125.845) zie boven JAMIE MARVEL (US) (1994, M. v. Go The Distance) 9,1.13,0 ($ 105.804). Twee jaar,winnares NJSS consolation en 3 afd. NJFS; derde in 2 afd. NJSS. Ouder, winnares consolation Autumn Foliage Series, Open Trot, Pocono Downs

51


EEN BEDRIJF MET GOED ADVIES EN EEN EERLIJKE PRIJS

READY2RACESHOP.NL UW NR 1 LEVERANCIER VAN ALLE DRAFSPORT GERELATEERDE MERKEN info@ready2raceshop.nl Sonja Loman

+31 631335323

Cornelis Loman +31 613022718

@ready2raceshop ready2raceshop

ALLES WAT JE MOET WETEN OM TE WINNEN

LUISTER ELKE WOENSDAG NAAR EEN NIEUWE AFLEVERING


15

PRIMA BRESCIA (BE) Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Village Mystic (FR) 2009 5,1.11,1 (€ 844.420)

Netchka d’Orgères (FR) 2001 5,1.14,9 (€ 24.910)

bruine merrie, 30- 03- 2019 Eigenaar: S. Mathijs

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Full Account (FR)

Passionant (FR) Ukrainka (FR)

Falamine (FR)

Viking’s Way (FR) Salamine (FR)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Ineke P Boko (NL)

Rule The Wind (US) Alanna Hill (US)

Barbeque (US)

Nevele Pride (US) Summer Madness (US)

Quicksilver Lobell (US)

Speedy Crown (US) Quick Trip (US)

PRIMA BRESCIA (BE) Evy F Boko (NL) 2011 4,1.16,3 (€ 6.968)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Ruby Jean Boko (SE) 1999

PRIMA BRESCIA voert ruim een kwart Frans bloed en ze is outcross gefokt op Super Bowl (5 x 4), een type afstamming die we o.m. kennen van Hot Shot Blue Chip 6,1.09,2 ($1.213.742). Deze moederlijn voert terug naar vijfde moeder Darby Hill, die misschien wel beschouwd mag worden als “moderne stammoeder”. Haar productie is nog altijd superactueel, zowel in Noord-Amerika als in Europa.

Drottning Silvias Pokal, serie StoSprintern, halve finale Breeders Crown. Ouder, tweede in 4-5 års Elite Ston (Bjerke) AGA KHAN BOKO (SE) (2007, H. v. Viking Kronos) 6,1.11,8 (SEK.1.194.373). 11 zeges. Drie jaar, tweede in serie Svenskt Trav-Kriterium. Vier jaar, winnaar serie Svenskt Travderby; derde in finale Svenskt Travderby Pistol Pete Boko (SE) (1998, H. v. Ténor de Baune) 6,1.15,0 (SEK.283.100). 5 zeges. Drie jaar, tweede in serie Svenskt Trav-Kriterium Vergilius Boko (SE) (2011, R. v. Virgill Boko) 5,1.15,3 (SEK.269.700). 7 zeges Wembley Boko (SE) (2004, R. v. Express Ride) 7,1.16,0 (NOK.210.841). 5 zeges

Foundation mare: Lizzie Witherspoon (U8). Bekende nazaten: Bella Dolce, Bullville Victory, Civil Action, Creamy Mimi, Crowns Invitation, Cruzado Dela Noche, Dejarmbro, Delicious, Dog Gone Lucky, Falls For You, French Laundry, Green Day, Gural Hanover, Habitat, Homicide Hunter, Hypnotic AM, Judge Joe, Kramer Boy, Manofmanymissions, Missle Hill, Money On My Mind, Pizza Dolce, Quid Pro Quo, Scarlet Knight, Timone EK, e.v.a.

4e moeder QUICK TRIP (US) (1980, v. Quickster) 4,1.13,1 ($234.131). 45 zeges. Dan Patch Older Trotting Mare of the Year in 1984. World Champion. Drie jaar, tweede in serie + finale Ohio Filly Classics; derde in serie + finale Ohio State Fair S. Vier jaar, winnares afd. Ohio Sires S. (3), finale Ohio Sires S., Ohio Graduate S. Ouder, winnares afd. Ohio Sires S., afd. Capitol Hill Ser. (2); tweede in afd. Capitol Hill Ser.; derde in finale Capitol Hill Ser. Halfzus van OVERCOMER 4,1.12,7 ($405.822) en van de moeder van BUZZIN BRIAN 3,1.12,0 ($326.845). Moeder van o.m.: SPEEDY TRIP (FR) (1992, M. v. Armbro Goal) 3,1.12,7 ($135.704). Moeder van LADYMATIC 3,1.11,3 ($356.518) en FIELD TRIP 4,1.13,7 ($118.268). Grootmoeder van PLATINUMATIC 3,1.11,8 ($102.118) QUEENIE LOBELL (US) (1988, M. v. Speedy Crown) 4,1.13,1 ($99.486). Grootmoeder van HOLLINS GLIDE 3,1.11,5 ($183.447) QUEBEC LOBELL (US) (1989, M. v. Speedy Crown) 2,1.16,2 ($29.034). Moeder van DONADONI OK 5,1.11,6 (€ 361.802), VALLEY OK 4,1.13,8 (€ 347.495) en ASSISI OK 5,1.13,5 (€ 149.347) Baltic Trip (US) (1990, M. v. Baltic Speed) 2,Q1.17,2 ($4.000). Grootmoeder van PRINCESS Q T PIE 4,1.13,8 ($153.134) Whitney (US) (1990, M. v. Royal Troubador). Moeder van MAN O MATIC 4,1.11,2 ($187.159). Grootmoeder van ROSE RUN SPANKY 3,Q1.12,3 ($268.197) en ROSE RUN RUDI 4,1.11,3 ($182.558)

1e moeder Evy F Boko (NL) (2011, v. Virgill Boko) 4,1.16,3 (€ 6.968). 8 zeges. Dit is haar eerste product. 2e moeder Ruby Jean Boko (SE) (1999, v. Barbeque). Moeder van o.m.: Zilona Z (NL) (2006, M. v. Castleton Bass) 5,1.15,9 (NOK.132.540). 4 zeges Evy F Boko (NL) (2011, M. v. Virgill Boko) 4,1.16,3 (€ 6.968). Zie boven Warner Boko (NL) (2004, H. v. Alf Palema) 5,1.16,5 (SEK.32.052). 2 zeges Alida Z (NL) (2007, M. v. Yankee Mustang) 5,1.17,5 (€ 1.980) Bem Vindo Z (NL) (2008, R. v. Castleton Bass) 3,1.17,9 (€ 1.015) 3e moeder Quicksilver Lobell (US) (1987, v. Speedy Crown) 6,1.14,8 (€ 14.386). 4 zeges. Twee jaar, derde in afd. NYSS. Moeder van o.m.: SISSY JEAN BOKO (SE) (2000, M. v. Express Ride) 4,1.12,2 (SEK.1.623.817). 5 zeges. Twee jaar, winnares van Vinterfavoriten för ston; tweede in Svensk Uppfödningslöpning, E3:s Tvååringsbonus, Final; derde in Silverstoet. Drie jaar, tweede in Coccinelles lopp, serie Svenskt Trav-Oaks; derde in E3 - Revanschen för ston. Vier jaar, winnares serie Derbystoet; tweede in Fyraåringseliten för ston, serie Breeders Crown; derde in serie + finale

53


16

MAGICAL LANDING (NL) Zoot Suit (US) 1973 3,1.12,5 ($ 375.728)

From Above (SE) 1998 A Gift From Heaven (US) 5,1.10,1 (SEK.8.344.320) 1993

Nevele Pride (US)

Star’s Pride (US) Thankful (US)

Glad Rags (US)

Greentree Adios (US) Jewel Rosecroft (US)

Armbro Goal (US)

Speedy Crown (US) Armbro Flight (US)

Super Nice (US)

Super Bowl (US) Dormitory (US)

Arndon (US)

Arnie Almahurst (US) Roydon Gal (US)

Pine Speed (US)

Speedy Somolli (US) Piney Hanover (US)

Goetmals Wood (FR)

And Arifant (FR) Tahitienne (FR)

Proud Mary (NL)

Supergill (US) Armbro Legacy (US)

MAGICAL LANDING (NL) Flight Windspiel (NL) 2012

Pine Chip (US) 1990 4,T1.09,0 ($1.710.858)

Zeebreeze River (NL) 2006 3,Q1.20,1

MAGICAL LANDING voert een vleugje Frans bloed (ca. 7 %) en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (4 x 5) als Super Bowl (4 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.471.172), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300). Deze moederlijn voert terug naar de legendarische Helicopter, de zevende moeder. Grootvader Pine Chip is legendarisch omwille van zijn productie als broodmare sire, hij bracht in die hoedanigheid supercracks als Snow White 2,1.10,1 ($1.433.551), Met’s Hall 3,1.08,2 ($1.295.306), Muscle Massive 3,1.09,0 ($1.239.138), Yarrah Boko 7,1.09,7 (SEK.11.173.712), e.v.a.

& Ruins Stakes; derde in Breeders Crown; vierde in Fokkers Trofee; vijfde in Derby. Vier jaar, derde in Breeders Crown Yucatan River (NL) (2005, R. v. Incredible Hulk) 6,1.16,5 (NOK.88.735). 4 zeges 4e moeder Armbro Legacy (US) (1990, v. Balanced Image) p,3,1.13,3 ($6.788). 1 zege. Elitemerrie. Volle zus van ARMBRO OTTER 6,1.12,5 ($127.826). Halfzus van de moeder van ARMBRO VISION 4,1.11,0 ($240.424) en de grootmoeder van ARCH MADNESS 7,1.08,6 ($4.288.981). Moeder van o.m.: OPTIMISTIC (NL) (1997, R. v. Incredible Crafts) 8,1.13,7 (€ 304.349). NDR Hall of Fame. 24 zeges. Drie jaar, winnaar van PSH Duindigts O Najaar Stakes, Grote Prijs der Vaderpaarden Zuid; derde in Wolvega’s Driejarigen Giganten Championship. Vier jaar, winnaar van Dragon Trotters Vierjarigen Stakes, Wolvega Vier en Vijfjarigen Championship, Duindigts O Voorjaar Stakes. Ouder, winnaar van H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal, Kampioenschap Nederlandse Paarden, Kampioenschap van Nederland, Grand Prix J.C. Fiolet Transports, Prix de Mehun sur Yevre, Prix des Vignerons de Buzet, Prix Patrick Mottier, Prix de Monflanquin, Prix d’Agen, Grand Prix de la Belgique, etc.; tweede in Grote Prijs der Lage Landen, Gouden Zweep, Kampioenschap Nederlandse Paarden, Kampioenschap van Nederland, Prix Varenne, Prix Hera, Prix d’Automne, Prix du Medoc; derde in Prix d’Aurillac, Prix Hera, etc. Wisconsin River (NL) (2004, R. v. Incredible Crafts) 5,1.15,2 (€ 17.475). 18 zeges Narrow Escape (NL) (1996, R. v. Super Pleasure) 5,1.17,5 (€ 13.593). 7 zeges Twilight River (NL) (2001, M. v. Super Arnie) 5,1.15,5 (€ 13.375). 9 zeges. Grootmoeder van GOOFY GREENWOOD 4,1.11,2 (€ 241.469) Uprising River (NL) (2002, R. v. Coktail Jet) 7,1.16,3 (Dkk.77.274). 2 zeges Zoelaj River (NL) (2006, M. v. Incredible Crafts). Moeder van Farah Diba River 5,1.12,1 (NOK.348.200)

Foundation mare: Jessie Pepper (U4), in Nederland ook wel geduid als de Tarragona-stam. Bekende nazaten: Arch Madness, Armbro Goal, Caen Oldeson, Chocolatier, Father Patrick, Ferrari BR, Goofy Greenwood, Gretzky B.R., Innovation Love, Lucky Chucky, Natural Herbie, Optimistic, Pastor Stephen, Sanity, San Pail, Welmoed Landerije, Yarrah Boko, Yucca Boko, Zola Boko, etc. 1e moeder Flight Windspiel (NL) (2012, v. Pine Chip). Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Keep Flying (NL) (2017, M. v. Ufo Kievitshof) 3,Q1.18,5 2e moeder Zeebreeze River (NL) (2006, v. Goetmals Wood). Moeder van o.m.: Jaffy Joha (NL) (2016, M. v. Timoko) 4,1.18.4 (€ 950) Flight Windspiel (NL) (2012, M. v. Pine Chip). Zie boven 3e moeder PROUD MARY (NL) (1998, v. Supergill) 5,1.15,2 (€ 13.053). 18 zeges. Drie jaar, winnares van Derby Selectie. Moeder van o.m.: GUILLAUME BOKO (DE) (2013, H. v. Prodigious) 7,1.11,0 (SEK.1.038.766). 11 zeges. Vier jaar, winnaar van Derby-Pokal der Vierjährigen (II); derde in DeutschlandCup, Breeders Crown (4-j. H/W). Ouder, winnaar van serie Bronsdivisionen, serie Klass I; tweede in serie Bronsdivisionen; derde in finale Bronsdivisionen, Prix de la Chartre-sur-le-Loir Desert River (NL) (2010, R. v. Flirtin Man) 4,1.13,5 (€ 21.680). 6 zeges. Drie jaar, winnaar van Duindigt Driejarige Hengsten

bruine merrie, 01- 04- 2019 Eigenaar: C.A. van Doleweerd

54


17

LITTLE STEVE BB (DE) Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Lindiliana (US)

Speedy Crown (US) Petrolianna (US)

Arndon (US)

Arnie Almahurst (US) Roydon Gal (US)

Quiet Elegance (US)

Speedy Crown (US) Namarra (US)

LITTLE STEVE BB (DE) Nindava As (IT) 2007 3,1.15,4 (€ 11.144)

Lindy Lane (US) 1993 3,1.10,1 ($895.110)

Kindava Hush (US) 1987 3,1.11,7 ($224.183)

LITLLE STEVE BB is volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op Valley Victory (4 x 3), momenteel de meest succesvolle manier van fokken. Voorbeelden te over, maar thans actueel zijn o.m. Manchego 4,1.07,7 ($2.123.730), Six Pack 3,1.07,9 ($1.939.604), Plunge Blue Chip 3,1.08,2 ($1.232.234), e.v.a. En wat te denken van grootvader Lindy Lane, die te boek staat als broodmare sire van o.m. Nuncio 3,1.08,7 (SEK.28.660.230), Green Day 3,1.09,0 ($1.310.114), Support Justice 6,1.10,2 (NOK.8.198.629), Yursa Hanover 4,1.10,0 ($910.567), etc.

R Sweet Hush (US) (1995, M. v. Valley Victory) 2,1.15,6 ($1.260). Moeder van R COWBOY 6,1.12,1 ($286.378) en FIGHT TO WIN 9,1.13,3 ($117.536). Grootmoeder van GREENLEAF SLIM 7,1.11,2 (€ 207.763), LOVE N’HATE 5,1.11,6 (SEK.1.245.446), BELL A CHICK 7,1.11,5 ($101.832), etc. 3e moeder Quiet Elegance (US) (1982, v. Speedy Crown). Moeder van o.m.: E V CANE (GB) (1997, H. v. Sugarcane Hanover) 6,1.11,3 (€ 359.778). 40 zeges E V ELYSEE (FI) (1993, M. v. Mr Drew) 7,1.13,0 (SEK.2.685.418). 27 zeges KINDAVA HUSH (US) (1987, M. v. Arndon) 3,1.11,7 ($224.183). Zie boven MEADOW GALLANT (US) (1986, H. v. Super Bowl) 2,1.13,3 ($102.835). 9 zeges Meadow Elegance (US) (1988, M. v. Arndon) 3,1.13,1 ($74.846). Moeder van BETTER BY DESIGN 6,1.10,3 ($313.969) en XTREME TALENT 7,1.11,7 ($137.846). Grootmoeder van LIKE A HUSH 7,1.11,3 ($159.704) en GLOWNGOLD 3,1.11,5 ($147.441) Meadow Hush (US) (1989, M. v. Arndon) 3,1.17,3 ($44.026). Moeder van JETER MARVEL 8,1.11,1 ($329.255) en MOB MUSCLE 7,1.12,7 (SEK.1.051.194). Grootmoeder van OBRIGADO 6,1.08,7 ($1.841.529), IZA BELLA 6,1.12,8 ($232.295), SILENT PICTURESHOW 4,1.12,6 ($184.213), etc. Serene Elegance (US) (1991, M. v. Super Bowl). Moeder van HOME BRED HERO 7,1.12,2 ($203.057). Grootmoeder van IL MAGO 6,1.09,7 ($864.373), SHOELESS WHITE SOX 4,1.10,3 ($515.111) en HERE COMES NUMBERS 6,1.09,9 ($389.223)

Foundation mare: Molly J (U18). Bekende nazaten: Brigham Dream, Cayster, Classic Connection, Crys Dream, Dream of Glory, Fitzgerald Bigi, Giant Hit, Greyhound, Hellava Hush, Incredible Abe, In Focus, Moni Viking, Namarra Boko, Not Afraid, Obrigado, Southwind Frank, Tae Kwon Deo, Timetosaygoodbye, Wolfgang, etc. 1e moeder Nindava As (IT) (2007, v. Lindy Lane) 3,1.15,4 (€ 11.144). 2 zeges. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: The River H (DE) (2015, H. v. Varenne) 4,1.17,0 (€ 2.909). 1 zege Phoenix BB (DE) (2018, M. v. Robert Bi)- twee jaar in 2020 2e moeder KINDAVA HUSH (US) (1987, v. Arndon) 3,1.11,7 ($224.183). 9 zeges. World Champion. Twee jaar, winnares International Stallion S., finale Bluegrass S., The Standardbred S.; tweede in Hayes Mem., serie Bluegrass S.; derde in Breeders Crown. Drie jaar, winnares Hudson Filly T., heat Horseman S.; tweede in heat Review S., Currier & Ives Filly S., heat Horseman S.; derde in heat World Trotting Derby Filly S., Arden Downs S. Moeder van o.m.: HELLAVA HUSH (US) (2000, R. v. Lindy Lane) 5,1.09,0 ($1.140.974). 30 zeges. World Champion. Nova Older Trotting Horse of the Year in 2005 ONCOMING HUSH (CA) (1994, H. v. Sierra Kosmos) 7,1.12,9 (€ 91.089). 12 zeges Olcese As (IT) (2008, H. v. Abano As) 5,1.14,9 (€ 43.203). 6 zeges Force Within (US) (1997, H. v. Donerail) 5,1.14,2 (€ 38.835). 11 zeges

zwartbruine hengst, 24- 05- 2019 Eigenaar: B. Bijkerk

55


18

MAJA BEUCKENSWIJK (NL) Verkoop met BTW

Baltic Speed (US) Bosphorus (US) 1991 3,1.11,2 (€ 561.121)

Urban Beuckenswyk (DE) 2002 7,1.12,9 (€ 65.300)

Mayrita Cunera (DE) 1994 3,1.19,5 (€ 1.893)

Head Hunter (US)

Volo Prise (NL)

Express Ride (US) 1983 4,1.10,2 (€ 1.292.048)

Armbro Jezebel (US) 1988 4,1.15,0 ($30.252)

MAJA BEUCKENSWIJK is (vrijwel volledig Amerikaans) outcross gefokt op zowel Nevele Pride (5 x 5), Speedy Crown (5 x 4) als Star’s Pride (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een vergelijkbaar pedigree vinden we ook terug bij cracks als Poof She’s Gone 3,1.10,3 ($1.312.093) en Joke Face 5,1.10,3 (SEK.7.231.968). Grootvader Express Ride is de morfar van een enorm aantal Scandinavische cracks, w.o. Arazi Boko 12,1.09,8 (€ 1.199.863), Venice 8,1.10,8 (€ 829.490), Tamla Celeber 5,1.10,2 (SEK.8.310.666), etc.

Bonefish (US) Salome (US) Brogan (US) Kristalprise (FR) Germano (IT) Krone Bert S (NL)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Royal Prestige (US)

Speedy Crown (US) Rosemary (US)

Keely Hanover (US)

Texas (US) Kenya Hanover (US)

Twee jaar, winnares afd. Marie Monahan Ser.; derde twee afd. Marie Monahan Ser. Drie jaar, tweede in NYB-LC; derde twee afd. NYSS, afd. NYB-LC en afd. Erie Canal Series. Vier jaar, derde afd. Erie Canal series. Moeder van o.m.: AGINCOURT (US) (1996, R. v. Super Bowl) 5,1.14,8 ($63.406) PROMISE GROENHOF (NL) (1998, M. v. Donerail) 2,1.16,2 (€ 26.478). 2 jaar, 5 starts: 4- 1- 0. Winnares Productendraverij, Joffer Prijs. Moeder van EUROPOORT PRIDE 4,1.12,6 (€ 47.419) Wizard Boko (SE) (2004, M. v. Starchip Entrprise) 3,1.13,9 (SEK.201.954) Jeepers (US) (1995, M. v. Super Bowl) 2,T1.14,8 ($19.849). Moeder van JAMIGO 8,1.12,8 ($145.737), JUSTWIN 4,1.13,1 ($116.387) en JAVARIS 3,1.13,2 ($109.942) Romy Groenhof (NL) (1999, M. v. Mack Lobell) 2,1.17,8 (€ 12.501). Twee jaar, winnares Joffer-prijs, Wolvega Zomer Stakes. Drie jaar, derde Derby Selectie Umbra Boko (SE) (2002, M. v. Coktail Jet) 3,1.16,3 (SEK.74.658) Vegas Boko (SE) (2003, R. v. Coktail Jet) 6,1.17,6 (SEK.53.500)

Foundation mare: Nelly, v. Mambrino Sterley (U16). Bekende nazaten: Bee A Magician, Clint W Boko, Delmonica Hanover, Diana Zet, Dibaba, Equinox Bi, Frances Jet Boko, Going Kronos, Guccio, Il Sogno Dream, International Moni, Lantern Kronos, Mass Production, Moni Maker, Mosaique Face, Panne de Moteur, Park Avenue Joe, Pembroke Prayer, Propulsion, Rae Boko, The Bank, Twister Bi, Yellow Eden, Yourworstnightmare, e.v.a. 1e moeder Tamara Groenhof (NL) (2001, v. Express Ride) 2,1.17,4 (€ 2.535). Twee jaar, tweede Future Stakes, Producten Selectie. Moeder van 9 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: BRITT NEWPORT (NL) (2008, M. v. Abano As) 5,1.13,4 (€ 67.545) zie boven ZAMBROTTANEWPORT (NL) (2006, R. v. Juliano Star) 6,1.13,5 (€ 35.635). Twee jaar, winnaar Tweejarigen Najaar Stakes. Drie jaar, derde Troost Derby Heinz Heino (DE) (2011, R. v. Judge Joe) 5,1.14,1 (€ 39.008). 12 zeges Atle Newport (NL) (2007, R. v. Pearsall Hanover) 5,1.14,0 (Nok.248.571). 10 zeges Mamma Cass Elliot (DE) (2013, M. v. Quick Wood) 3,1.13,5 (€ 11.789). Vier jaar, tweede Walter Heitmann-Memorial, Großer Preis vom Spielcasino Bad Füssing Capitano Newport (NL) (2009, R. v. Juliano Star) 5,1.17,7 (€ 6.145) Darling Newport (NL) (2010, M. v. Juliano Star) 4,1.17,6 (€ 4.090) 2e moeder Armbro Jezebel (US) (1988, v. Royal Prestige) 4,1.15,0 ($30.252).

Speedy Somolli (US) Sugar Frosting (US)

Tuke Janet (NL)

MAJA BEUCKENSWIJK (NL) Tamara Groenhof (NL) 2001 2,1.17,4 (€ 2.535)

zwartbruine merrie, 27- 04- 2019 Eigenaar: K. Schilstra

3e moeder Keely Hanover (US) (1979, v. Texas) 3,1.15,4 ($39.306). Twee jaar, tweede in finale Canadian Ser., afd. New York Sire S., HanoverHempt S.; derde in afd. Canadian Ser. . Moeder van o.m.: ARMBRO SCRIBE (US) (1996, H. v. King Conch) 4,1.11,7 ($433.310) ARMBRO AMAZE (CA) (2000, M. v. King Conch) 3,1.13,5 ($123.859) ARMBRO BESEECH (CA) (2001, M. v. King Conch) 3,1.12,5 ($96.143). Moeder van MISS RIDGE 3,1.12,3 ($113.255) ARMBRO REALLY (US) (1995, R. v. Speedy Crown) 6,1.12,7 ($70.211) ARMBRO NEELY (CA) (1992, M. v. Speedy Crown) 4,1.13,8 (€ 42.349) ARMBRO PIRAHNA (US) (1994, M. v. King Conch) 3,1.14,3 ($60.079) ARMBRO VAIL (US) (1998, M. v. King Conch) 3,Q1.15,9 ($58.486). Moeder van KING GUS 4,1.12,8 ($160.824) ARMBRO MESQUITE (US) (1991, M. v. Speedy Crown) 2,1.14,2 ($35.905). Moeder van YANKEE MONACO 6,1.10,5 ($382.155). Grootmoeder van DARK ROAST 5,1.11,6 ($240.446), WHITESAND DIABLO 6,1.12,7 ($200.745), etc.

56


19

MAJESTIC (NL)

bruine hengst, 14- 03- 2019 Eigenaar: J.P. Jongerbloed

Varenne (IT) 1995 6,1.09,1 (€ 6.038.417)

Regio (IT) 2010 4,1.11,8 (€ 202.093)

Leopardia (IT) 2005 3,1.14,6 (€ 13.136)

Waikiki Beach (US)

Speedy Somolli (US) Hula Lobell (US)

Ialmaz (IT)

Zebu (IT) Baree (IT)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Tigre Om (IT)

Zebu (IT) Noccalula Om (IT)

Pine Chip (US

Arndon (US) Pine Speed (US)

Starlet Crown (US)

Speedy Crown (US) Victory Starlet (US)

Supergill (US)

Super Way (US) Königskrone (DE)

Lady Furie (DE)

Corsaro (DE) Furie (DE)

MAJESTIC (NL) Mona Lisa As (DE) 2004 7,1.14,1 (€ 135.683)

Starchip Entrprise (US) 1996 3,1.10,8 ($669.324)

Mondena (DE) 1991 5,1.12,8 (€ 165.356)

MAJESTIC voert een vleugje Frans bloed (ca. 5 %) en hij is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 4) als Speedy Somolli (4 x 5) en dit is een vitale, maar vooral erg succesvolle manier van fokken. Voorbeelden van toppers met een dergelijk pedigree zijn o.m. Flanagan Memory 6,1.09,2 ($1.609.330), Caprice Hill 4,1.08,9 ($1.329.072), Support Justice 6,1.10,2 (NOK.8.198.629), etc.

Mandoline As (DE) (2002, M. v. Crowning Point) 3,1.17,1 (€ 6.390) Montender As (DE) (2009, R. v. Abano As) 5,1.17,0 (€ 5.909) 3e moeder Lady Furie (DE) (1979, v. Corsaro) 4,1.17,9 (€ 36.966). 15 zeges. Moeder van 9 producten- 9 winnaars: MONDENA (DE) (1991, M. v. Diamond Way) 5,1.12,8 (€ 165.356). Zie boven MOET (DE) (1988, H. v. Lord Somers) 5,1.13,2 (€ 100.111). 19 zeges Futinella (DE) (1986, M. v. Inferno) 5,1.15,9 (€ 49.698). 28 zeges Fergi (DE) (1989, M. v. Lord Somers) 7,1.15,9 (€ 39.830). 22 zeges Mondeo (DE) (1995, R. v. Diamond Way) 4,1.13,6 (€ 20.380). 3 zeges Fiona Kö (DE) (2003, M. v. Dover Sole) 6,1.15,8 (€ 17.220). 17 zeges. Moeder van FIOBANO 4,1.13,2 (€ 49.617) Furoe (DE) (1987, R. v. Rheinkamper) 5,1.18,1 (€ 15.415). 5 zeges Speedy Filou (DE) (1988, R. v. Speedy Soma) 6,1.15,9 (€ 13.460). 12 zeges Power Lady (DE) (2001, M. v. Reado) 5,1.19,7 (€ 1.250). 1 zege

Stammoeder: Lydia M (E500). Bekende nazaten: Fiobano, Moet, Mona Lisa As, Mondena 1e moeder MONA LISA AS (DE) (2004, v. Starchip Entrprise) 7,1.14,1 (€ 135.683). 11 zeges. Twee jaar, tweede in Breeders Crown, Groninger W Stakes. Drie jaar, winnares Breeders Crown, serie Arthur Knauer-Rennen; derde in Stuten Grand Slam. Vier jaar, winnares Breeders Crown. Ouder, winnares Verner Ditlev Jensen Memorial; tweede in Stuten-Pokal; derde in Breeders Crown . Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Madonna ST (DE) (2014, M. v. Abano As) 5,1.13,7 (€ 24.160). Drie jaar, tweede serie Deutsches Stuten-Derby Donna May ST (DE) (2015, M. v. Virgill Boko) 3,Q1.18,7 2e moeder MONDENA (DE) (1991, v. Diamond Way) 5,1.12,8 (€ 165.356). 17 zeges. Drie jaar, tweede in serie Arthur Knauer-Rennen; derde in Adbell Toddington. Vier jaar, derde in Gr. Pr. von Deutschland. Moeder van o.m.: MONA LISA AS (DE) (2004, M. v. Starchip Entrprise) 7,1.14,1 (€ 135.683). Zie boven Most Wanted As (DE) (2010, R. v. Ganymède) 4,1.13,6b (€ 35.756). 8 zeges. Drie jaar, tweede in serie Deutsches Traber-Derby. Ouder, derde in Hans-Johann StampMemorial Mon Amour As (DE) (2003, M. v. Starchip Entrprise) 6,1.15,6 (€ 27.860). 26 zeges Lucciola Sas (IT) (2005, M. v. Abano As) 6,1.15,6 (€ 27.164). 8 zeges

57


Steenspecialisten sinds 1971 Van Dijk & Kuipers is een intermediair op het gebied van de openbare ruimte en specialist in straatbaksteen, natuursteen, beton-bestratingsproducten en lijnafwatering. Wij zijn uw partner met onafhankelijk advies bij de inrichting van de buitenruimte. Seerob 13, 9051 VA Stiens www.vandijkenkuipers.nl Tel: (058) 257 04 32

Mister F Daag – Winnaar Berlin Traber Derby 2018 Dreambreaker – Acht maal gewonnen op Vincennes Exclusive Fire – Meest winnende paard van Duitsland 2020 (acht maal)

Bold Heuvelland – Drie starts, drie maal gewonnen Give You all of Me – halfzus Je Suis Heuvelland in de

veiling (Atlas de Joudes x Urca Boko)

Voor meer informatie: 0031 (0)651878606 opfokbedrijfheuvelland.nl facebook.com/ opfokbedrijfheuvelland


20

MARLA BOKO (NL)

bruine merrie, 12- 04- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & Stal Polly

Verkoop met BTW

Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Ineke P Boko (NL)

Rule The Wind (US) Alanna Hill (US)

Sir Taurus (US)

Speedy Crown (US) Vanessa Hill (US)

Gilina (US)

Speedy Somolli (US) Virgilina Hanover (US)

MARLA BOKO (NL) Edna Boko (NL) 2011 4,1.14,8 (€ 28.185)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Torolina (US) 1999 3,1.14,2 ($20.701)

MARLA BOKO is volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit (op een 1.000-meterbaan), Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), en Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) op vrijwel dezelfde manier gefokt. Dit is het eerste Nederlandse product uit de Nederlandse Tweejarige Merrie van het Jaar 2013.

($138.225). Twee jaar, winnaar van afd. NYSS (2) en finale NYSS; tweede in afd. NYSS (2); derde in afd. NY Fair S., afd. NYSS LINA’S LOTTERY (US) (2003, M. v. Credit Winner) 3,1.14,8 ($70.468) . Twee jaar, winnares afd. NYSS (3); tweede in afd. Menchi Memorial, afd. NYSS; derde in afd. Landmark S. Moeder van AVENTURE 3,1.11,8 ($251.274) Old Forge Mike (US) (1991, R. v. Uptown) 4,1.14,8 ($21.254) Skeptical Lady (US) (1997, M. v. Sir Taurus) 3,1.15,1 ($20.742). Twee jaar, tweede in afd. NYB-LC op Yonkers; derde in afd. NYB-LC op Vernon. Drie jaar, winnares afd. NYB-LC op Saratoga; tweede in afd. NYB-LC (3) Torolina (US) (1999, M. v. Sir Taurus) 3,1.14,2 ($20.701). Z.B. Skeptical Miss (US) (1995, M. v. Sir Taurus) 2,1.16,2 ($11.160). Twee jaar, tweede in afd. NYSS; derde in afd. NYSS en afd. NYB-LC. Moeder van CROMWELL 3,1.10,2 (Nok.3.829.450), EL PASO GAL 4,1.14,0 ($194.738) en MISS CONWAY 3,1.13,5 ($128.876). Grootmoeder van FLYHAWK EL DURADO 3,1.10,1 ($670.110), ROYAL SURPRISE 4,1.10,7 ($274.488) en ACES AND EIGHTS 5,1.11,1 ($138.200) Ginger Miss (US) (1993, M. v. Uptown) 6,1.15,7 ($19.703). Moeder van GINGER GIRL 4,1.11,3 ($246.702)

Foundation mare: Nelly, v. Mambrino Sterley (U16). Bekende nazaten: Bee A Magician, Clint W Boko, Danae, Delmonica Hanover, Diana Zet, Dibaba, Durk M Boko, Equinox Bi, Frances Jet Boko, Going Kronos, Guccio, Hail Mary, Il Sogno Dream, International Moni, Lantern Kronos, Mass Production, Moni Maker, Mosaique Face, Osterc, Panne de Moteur, Park Avenue Joe, Pembroke Prayer, Propulsion, Rae Boko, Ready For Moni, The Bank, Twister Bi, Yellow Eden, Yourworstnightmare, e.v.a. 1e moeder EDNA BOKO (NL) (2011, v. Virgill Boko) 4,1.14,8 (€ 28.185). Tweejarige Merrie van het Jaar 2013. Twee jaar, winnares Breeders Crown, Jofferprijs. Drie jaar, winnares Sweepstakes Trial I; tweede in Criterium der Driejarigen, VPW Driejarigen September Stakes, Fokkers Trofee Merries, Breeders Crown; derde in Merrie Derby Selectie. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Ronja Boko (SE) (2017, M. v. Broadway Hall) 2,Q1.25,2 Ledecka Boko (SE) (2018, M. v. Broadway Hall)- twee jaar in 2020 2e moeder TOROLINA (US) (1999, v. Sir Taurus) 3,1.14,2 ($20.701). Twee jaar, winnares van afd. NYB-LC op Saratoga; tweede in afd. NYSS en afd. NYB-LC op Syracuse. Drie jaar, tweede in afd. NYSS. Moeder van o.m.: EDNA BOKO (NL) (2011, M. v. Virgill Boko) 4,1.14,8 (€ 28.185). Zie boven Gwen Boko (NL) (2013, M. v. Eilean Donon) 4,1.15,7 (Dkk.45.265) Stop The Watch (AT) (2007, H. v. Dream Vacation) 7,1.17,5 (€ 3.060) 3e moeder Gilina (US) (1985, v. Speedy Somolli). Moeder van o.m.: SKEPTICAL HOWIE (US) (1992, R. v. Sir Taurus) 4,1.13,3

59

4e moeder Virgilina Hanover (US) (1981, v. Super Bowl). Volle zus van VICTOR HANOVER 5,1.14,9 ($221.160). Moeder van o.m.: SHUGA (US) (1986, M. v. Speedy Somolli) 4,1.13,7 (€ 136.437). Drie jaar, derde in Prix de Rome. Vier jaar, winnares Prix de Bonn, GP International Des 4 Ans, GP d’Ostende; derde in GP d’Europe. MEADOW WINGFIELD (US) (1987, H. v. Prakas) 8,1.14,6 (€ 108.335). 33 zeges uit 70 starts. Ouder, winnaar Grote Prijs Gooi en Eemlander, Dravers Gold Cup, Sprintkampioenschap van Groningen, Prix de Conde-surNoireau; derde in de GP Der Lage Landen, Prix de la Vallée Imperiale, etc. CROWNING STAR (DE) (1990, H. v. Crowning Point) 5,1.14,6 (€ 48.571). 13 zeges. Early Flight (DE) (1994, M. v. Tyrannosaurus Rex) 5,1.14,3 (€ 14.981). 7 zeges Nina Bowl (DE) (1993, M. v. Tyrannosaurus Rex) 5,1.23,5 (€ 307). Grootmoeder van DRAGONDAMOUR SISU 5,1.12,1 (SEK.727.087)


21

MANZA NEWPORT (NL)

donkerbruine hengst, 11- 03- 2019 Eigenaar: P.S. Ter Borgh

Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Jimmy William (US) 2013 3,1.10,2 ($128.855)

Solveig (US) 2002 4,1.11,1 ($820.791)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Exquisite Amanda (US)

American Winner (US) Locks And Tresses (US)

Sébrazac (FR)

Ejakval (FR) Kalinka (FR)

Actrice du Pommeau (FR)

Le Loir (FR) Ines du Buisson (FR)

Off Gy (FR)

Florestan (FR) Tempete VI (FR)

Ton Idole (FR)

Vasco (FR) Idole Pettevinière (FR)

MANZA NEWPORT (NL) Queen Idole (FR) 2004 3,1.19,4 (€ 6.560)

Général du Pommeau (FR) 1994 6,1.10,7 (€ 3.570.114)

Joie d’Idole (FR) 1997 3,1.18,7 (€ 28.941)

MANZA NEWPORT voert zo’n 40 % Frans bloed en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Défi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

des 3 Ans du Sud-Ouest. Vier jaar, derde in Critérium des Quatre Ans. Vijf jaar, winnares Prix Agéna, Prix Fomalhaut, Prix du Rhône, Prix Firmament; tweede in Prix Narquois. Ouder, winnares Prix de l’Atlantique (2), Prix de France, Trot Mondial, Prix de Belgique, Prix de Bretagne, Prix du Bois de Vincennes, Prix de la Marne, Prix Faustin Semeillon, Grand Prix des Trotteurs, Grand Prix Daniel Wildenstein, Grand Prix de la Féderation, C.L. Müllers Memorial, Prix du Luxembourg, Prix de Lille, Prix de Blois, Prix Helen Johansson, Prix de Nevers, Prix Emile Allix Courboy, serie Gran Premio Della Lotteria (3), serie Campionato Europeo; tweede in Prix d’Amérique, Prix de l’Atlantique, Grand Critérium de Vitesse Côte d’Azur, race-off Campionato Europeo, Gran Premio Delle Nazioni, Clôture du Grand National de Trot, Grand Prix du Sud-Ouest, Prix des Ducs de Normandie, serie Gran Premio Palio Dei Communi; derde in serie & finale Elitlopp 2000, Prix de France, finale Gran Premio Della Lotteria, Grand Prix du Sud-Ouest (2), Prix du Bourbonnais, Prix de Bourgogne (2), Coupe Du Monde De Trot, Prix Chambon P, Prix de la Loire Atlantique, etc. Moeder van ESPERANZA IDOLE 4,1.13,0 (€ 187.070) en CYRANO D’IDOLE 8,1.13,2 (€ 114.370).

Mère originelle: La Jardiniere (E1). Bekende nazaten: Ciperla Mag, Darling de Reux, Eugonito du Noyer, Fan Idole, Fiaccola Effe, Grassano, Hypérion, Insert Gédé, Kart de Baudrairie, Newthing, Olga du Biwetz, Platon Face, Queila Gédé, Tarass Boulba, Une de Mai, Uniclove, etc. 1e moeder Queen Idole (FR) (2004, v. Général du Pommeau) 3,1.19,4 (€ 6.560). 1 zege. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Helsinki Newport (FR) (2017, M. v. A Nous Trois) 3,Q1.18,3 2e moeder Joie d’Idole (FR) (1997, v. Off Gy) 3,1.18,7 (€ 28.941). 3 zeges. Moeder van o.m.: Toscane Idole (FR) (2007, M. v. Jag de Bellouet) 5,1.15,9 (€ 38.280). 2 zeges Pretty Idole (FR) (2003, M. v. Vivaldi de Chénu) 4,1.17,7 (€ 20.030). 1 zege. Moeder van BLEVEN 4,1.13,4 (€ 123.510) Augusto Bar (FR) (2010, R. v. Buvetier d’Aunou) 3,1.15,5 (€ 16.250) Rupin d’Idole (FR) (2005, R. v. Jaïn de Beval) 4,1.19,5 (€ 11.265). 1 zege Doctor Bar (FR) (2013, H. v. Singalo) 4,1.17,3 (€ 7.640 3e moeder Ton Idole (FR) (1985, v. Vasco) 4,1.20,3 (€ 8.013). 4 zeges. Moeder van o.m.: FAN IDOLE (FR) (1993, M. v. Le Ham) 9,1.09,8 (€ 2.184.369). 43 zeges. Classique. Drie jaar, winnares Prix Eos, Derby

60


22

MIREIJE CHARISMA (NL)

donkerbruine merrie, 07- 04- 2019 Eigenaar: Mw. C. Krijnen

Verkoop met BTW

Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

Garland Lobell (US)

Garland Lobell (US) Amour Angus (US)

Yankee Windsong (US)

Prakas (US) Yankee Scottie (US)

Crown’s Invitation (US)

Speedy Crown (US) Corinne Lobell (US)

Usmate Park (IT)

Super Bowl (US) Eternal Goddess (US)

MIREIJE CHARISMA (NL) Paradise Petit (IT) 2009 4,1.13,7 (€ 26.382)

Windsong’s Legacy (US) 2001 3,1.10,2 ($ 1.744.644)

Donata Petit (IT) 2000 4,1.16,9 (€ 22.544)

MIREIJE CHARISMA is volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit (op een 1.000-meterbaan), Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), en Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) op vrijwel dezelfde manier gefokt. Windsong’s Legacy is in de hoedanigheid van broodmare sire succesvol in zowel Noord-Amerika als Europa, met kleinkinderen als Mellby Free 6,1.10,2 (SEK.7.578.830), Diana Zet 4,1.12,6 (SEK.7.038.000), In Toto Sund 6,1.10,0 (SEK.5.003.716), Southwind Avenger 4,1.09,4 ($550.292), etc.

3e moeder Usmate Park (IT) (1994, v. Super Bowl) 4,1.17,3 (€ 24.097). 4 zeges. Moeder van o.m.: Not Is Petit (IT) (2007, M. v. Uronometro) 4,1.14,0 (€ 58.812). 20 zeges Landydruper Petit (IT) (2005, H. v. Muscles Yankee) 6,1.13,1 (€ 53.583). 16 zeges Donata Petit (IT) (2000, M. v. Crown’s Invitation) 4,1.16,9 (€ 22.544). Zie boven 4e moeder ETERNAL GODDESS (US) (1987, v. Prakas) 3,1.14,3 ($145.347). 8 zeges. Twee jaar, winnares American-National S., afd. Pennsylvania Sires S.; tweede in Acorn S., Frank Ervin T.; derde in afd. Pennsylvania Sires S., Hanover-Hempt S., Arden Downs S. Drie jaar, winnares Zweig Mem. Filly, afd. Pennsylvania Sires S., Arden Downs S., Hanover Filly S.; derde in Hanover-Hempt S., Currier & Ives Filly S. Halfzus van BIBA BI 3,1.13,6 ($251.402 + € 156.301) en van de moeder van TIMELESSWINNER TWO 3,1.11,3 ($209.699) en van de grootmoeder van DONTTELLMEANYMORE 4,1.11,0 (SEK.2.028.891), etc. Moeder van o.m.: BEATRICE PARK (IT) (1998, M. v. Lemon Dra) 3,1.14,6 (€ 157.451). 18 zeges Donna Park (IT) (2000, M. v. Sugarcane Hanover) 4,1.15,5 (€ 51.128). 3 zeges Vip Park (IT) (1995, H. v. American Winner) 3,1.16,8 (€ 48.331). 9 zeges Giacinta Park (IT) (2003, M. v. Lemon Dra) 5,1.15,0 (€ 45.268). 8 zeges Usmate Park (IT) (1994, M. v. Super Bowl) 4,1.17,3 (€ 24.097). Zie boven

Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Attraversiamo, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Ranch Kelly, Sister Sledge, Sorella, Spotlite Lobell, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc. 1e moeder Paradise Petit (IT) (2009, v. Windsong’s Legacy) 4,1.13,7 (€ 26.382). 4 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Lars Charisma (NL) (2018, H. v. Virgill Boko)- twee jaar in 2020 2e moeder Donata Petit (IT) (2000, v. Crown’s Invitation) 4,1.16,9 (€ 22.544). 3 zeges. Moeder van o.m.: Sorens Petit (IT) (2011, H. v. Goetmals Wood) 4,1.13,2 (€ 53.450). 11 zeges Mirco Petit (IT) (2006, R. v. Lemon Dra) 4,1.13,3 (€ 40.320). 9 zeges Noone Petit (IT) (2007, M. v. Uronometro) 4,1.14,4 (€ 31.236). 5 zeges Paradise Petit (IT) (2009, M. v. Windsong’s Legacy) 4,1.13,7 (€ 26.382). Zie boven

61


23

JANINE DE REVE TF (NL/FR) Verkoop met BTW

Niky (FR) 2001 6,1.10,8 (€ 871.540)

Bilibili (FR) 2011 9,1.10,0 (€ 1.879.600)

Quetty du Donjon (FR) 2004 3,Q1.17,0

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Fête (FR)

Sancho Panca (FR) Sépia (FR)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Betty du Donjon (FR)

Noble Atout (FR) Géribia (FR)

Rêve d’Udon (FR)

Ejakval (FR) Mavia du Vivier (FR)

Enfilade (FR)

Tarass Boulba (FR) Tableau (US)

Stirwen (FR)

Valmont (FR) Eve Rapide (FR)

Une Reine Gitane (FR)

Chambon P (FR) Infante du Cadran (FR)

JANINE DE REVE TF (NL/FR) Une Gitane de Rêve (FR) 2008 4,Q1.20,8

Offshore Dream (FR) 2002 6,1.10,1 (€ 1.992.024)

Gitane Noire (FR) 1994 4,1.17,5 (€ 41.222)

JANINE DE REVE voert zo’n 35 % Amerikaans bloed en ze is gefokt middels outcross op twee legendarische Franse stamvaders: Chambon P (5 x 4) en Kerjacques (5 x 5). Een zeer vitale manier van fokken, die staat voor een gezond individu. Ze stamt uit één van de beste Franse families, terwijl bij deze tak het ongekend hoge starterspercentage (zeker naar Franse maatstaven) in het oog springt. Dat geldt niet in het laatst voor moeder Une Gitane de Rêve, die geldt als een 100%-producente.

bruine merrie, 26- 02- 2019 Eigenaar: J.A. Glas

HALICARNASSE (FR) (1995, M. v. Marpheulin) 6,1.12,8 (€ 193.831). 6 zeges ORLANDO BELLO (FR) (2002, R. v. Coktail Jet) 7,1.12,8 (€ 132.770). Ouder, winnaar van Grand Prix du Champagne de Castelnau, Prix du Pont Neuf Molosse (FR) (2000, R. v. Himo Josselyn) 5,1.16,5 (€ 77.740). 6 zeges Gitane Noire (FR) (1994, M. v. Stirwen) 4,1.17,5 (€ 41.222). Zie boven Interdit de Sejour (FR) (1996, R. v. Vrai Lutin) 7,1.16,2 (€ 35.630). 7 zeges Lacrima Christi (FR) (1999, M. v. Fortuna Fant) 3,1.18,7 (€ 17.020). 1 zege. Moeder van UN AMOUR DE NAPPES 4,1.14,3 (€ 119.780)

Mère originelle: Queteuse (E17). Bekende nazaten: Alcyon de Pouline, Brasil de Bailly, Ecrin Castellets, Flocki d’Aurcy, Freyja du Pont, Gagnante d’Amour, Jackal, Katiche Wood, Kool du Caux, Kuadro Wild, Naquitine, Reach de Vandel, Scouby Djob, Seduisant Fouteau, Upsala Gédé, etc.

4e moeder Infante du Cadran (FR) (1974, v. Sabi Pas) 6,1.21,8 (€ 19.186). 1 zege. Moeder van o.m.: France Gitane (FR) (1993, M. v. Tarass Boulba) 3,1.21,6 (€ 10.397). 2 zeges. Moeder van TIBERE GITAN 8,1.13,2 (€ 168.310) Alexandra Gitane (FR) (1988, M. v. Minou du Donjon) 4,1.21,5 (€ 3.201). 1 zege. Moeder van KUADRO WILD 9,1.13,7 (€ 339.119)- étalon semi-classique. Grootmoeder van PRINCESS WILD 6,1.11,9 (€ 310.840)- semi-classique, FOSSOYEUR 5,1.12,0 (€ 115.260) en TZIGANE WILD 5,1.12,6 (€ 101.280)

1e moeder Une Gitane de Rêve (FR) (2008, v. Offshore Dream) 4,Q1.20,8. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Idine (NL) (2015, M. v. Abano As) 2,1.17,6 (€ 2.400). Twee jaar, tweede in Jofferprijs Hadine (NL) (2014, M. v. Abano As) 3,1.17,1 (€ 1.060) 2e moeder Gitane Noire (FR) (1994, v. Stirwen) 4,1.17,5 (€ 41.222). 1 zege. Moeder van o.m.: Roxane Noire (FR) (2005, M. v. Quadrophénio) 4,1.16,7 (€ 47.020). 1 zege. Tom Feat (FR) (2007, R. v. Koréan) 3,1.17,3 (€ 8.390) 3e moeder Une Reine Gitane (FR) (1986, v. Jambon P). Moeder van o.m.: JACKAL (FR) (1997, R. v. Uno Atout) 7,1.11,9 (€ 599.441). 11 zeges. Gr. II-winnaar. Ouder, winnaar van Prix JeanLuc Lagardère, Grand Prix de Trot du Sud-Est (Prix Geny Courses-Paris-Turf.com) (2), Prix de Bruxelles; tweede in Course GNT; derde in Course GNT (3)

62


24

PAMELA VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Viking Kronos (IT) 1995 3,1.12,1 (SEK.6.128.108)

Maharajah (SE) 2005 6,1.10,3 (SEK.23.534.423)

Chili Khan (SE) 1996 5,1.13,1 (SEK.1.051.500)

American Winner (US)

Super Bowl (US) B.J.’s Pleasure (US)

Conch (US)

Bonefish (US) Vikings Venus (US)

Giant Chill (US)

Speedy Crown (US) Chili Bowl (US)

Stevie Nicks (SE)

Tibur (FR) Västerbo Cheeta (SE)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Kindava Hush (US)

Arndon (US) Quiet Elegance (US)

PAMELA VRIJTHOUT (BE) Lana Vrijthout (BE) 2015

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Ulana Boko (US) 2002

ONCOMING HUSH (CA) (1994, H. v. Sierra Kosmos) 7,1.12,9 (€ 91.089). 12 zeges Olcese As (IT) (2008, H. v. Abano As) 5,1.14,9 (€ 43.203). 6 zeges Force Within (US) (1997, H. v. Donerail) 5,1.14,2 (€ 38.835). 11 zeges R Sweet Hush (US) (1995, M. v. Valley Victory) 2,1.15,6 ($1.260). Moeder van R COWBOY 6,1.12,1 ($286.378) en FIGHT TO WIN 9,1.13,3 ($117.536). Grootmoeder van GREENLEAF SLIM 7,1.11,2 (€ 207.763), LOVE N’HATE 5,1.11,6 (SEK.1.245.446), BELL A CHICK 7,1.11,5 ($101.832), etc.

PAMELA VRIJTHOUT voert zo’n 15 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (4 x 5) als Super Bowl (4 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.471.172), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300). Foundation mare: Molly J (U18). Bekende nazaten: Brigham Dream, Cayster, Classic Connection, Crys Dream, Dream of Glory, Fitzgerald Bigi, Giant Hit, Greyhound, Hellava Hush, Incredible Abe, In Focus, Moni Viking, Namarra Boko, Not Afraid, Obrigado, Southwind Frank, Tae Kwon Deo, Timetosaygoodbye, Wolfgang, etc. 1e moeder Lana Vrijthout (BE) (2015, v. Love You). Dit is haar eerste product. 2e moeder Ulana Boko (US) (2002, v. Muscles Yankee) 3,1.12,5 ($210.647). Moeder van o.m.: Zeus Boko (SE) (2006, R. v. Viking Kronos) 8,1.13,5 (SEK.469.600). 10 zeges Astro Boko (SE) (2007, R. v. Coktail Jet) 7,1.13,1b (SEK.327.001). 5 zeges Yitzhak Boko (SE) (2005, R. v. Kadabra) 6,1.15,1 (€ 20.147). 3 zeges Bridget Boko (SE) (2008, M. v. Viking Kronos) 5,1.14,2 (SEK.149.000). 4 zeges 3e moeder KINDAVA HUSH (US) (1987, v. Arndon) 3,1.11,7 ($224.183). 9 zeges. World Champion. Twee jaar, winnares International Stallion S., finale Bluegrass S., The Standardbred S.; tweede in Hayes Mem., serie Bluegrass S.; derde in Breeders Crown. Drie jaar, winnares Hudson Filly T., heat Horseman S.; tweede in heat Review S., Currier & Ives Filly S., heat Horseman S.; derde in heat World Trotting Derby Filly S., Arden Downs S. Moeder van o.m.: HELLAVA HUSH (US) (2000, R. v. Lindy Lane) 5,1.09,0 ($1.140.974). 30 zeges. World Champion. Nova Older Trotting Horse of the Year in 2005

bruine merrie, 15- 03- 2019 Eigenaar: H. Buyl

63

4e moeder Quiet Elegance (US) (1982, v. Speedy Crown). Moeder van o.m.: E V CANE (GB) (1997, H. v. Sugarcane Hanover) 6,1.11,3 (€ 359.778). 40 zeges E V ELYSEE (FI) (1993, M. v. Mr Drew) 7,1.13,0 (SEK.2.685.418). 27 zeges KINDAVA HUSH (US) (1987, M. v. Arndon) 3,1.11,7 ($224.183). Zie boven MEADOW GALLANT (US) (1986, H. v. Super Bowl) 2,1.13,3 ($102.835). 9 zeges Meadow Elegance (US) (1988, M. v. Arndon) 3,1.13,1 ($74.846). Moeder van BETTER BY DESIGN 6,1.10,3 ($313.969) en XTREME TALENT 7,1.11,7 ($137.846). Grootmoeder van LIKE A HUSH 7,1.11,3 ($159.704) en GLOWNGOLD 3,1.11,5 ($147.441) Meadow Hush (US) (1989, M. v. Arndon) 3,1.17,3 ($44.026). Moeder van JETER MARVEL 8,1.11,1 ($329.255) en MOB MUSCLE 7,1.12,7 (SEK.1.051.194). Grootmoeder van OBRIGADO 6,1.08,7 ($1.841.529), IZA BELLA 6,1.12,8 ($232.295), SILENT PICTURESHOW 4,1.12,6 ($184.213), etc. Serene Elegance (US) (1991, M. v. Super Bowl). Moeder van HOME BRED HERO 7,1.12,2 ($203.057). Grootmoeder van IL MAGO 6,1.09,7 ($864.373), SHOELESS WHITE SOX 4,1.10,3 ($515.111) en HERE COMES NUMBERS 6,1.09,9 ($389.223)
25

MAX OCCAGNES (NL) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Traders (IT) 2012 4,1.10,1 (€ 1.384.400)

Graziella (IT) 2003 5,1.13,5 (€ 64.602)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Giant Cat (FR)

Quito de Talonay (FR) Pussy Cat (FR)

Working Mom (US)

Baltic Speed (US) Queen of Gainesway (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Conch (US)

Bonefish (US) Vikings Venus (US)

Speedy Crown (US)

Speedy Scot (US) Missile Toe (US)

Prudy Hanover (US)

Star’s Pride (US) Prudence N (US)

MAX OCCAGNES (NL) Naomi November (DE) 2000

Viking Kronos (IT) 1995 3,1.12,1 (SEK.6.128.108)

Meadowbranch Grace (US) 1989

MAX OCCAGNES voert bijna 25 % Frans bloed en hij is outcross gefokt op de giganten Bonefish (5 x 4) en Speedy Somolli (5 x 5). Een dergelijk pedigree vinden we o.a. terug bij Gural Hanover 6,1.09,9 ($996.347). De vaderlijn van Ready Cash is extreem succesvol wanneer gekruist met Viking Kronos, met proefstukken als Readly Express 7,1.08,9 (SEK.23.211.565), Cash Gamble 7,1.10,1 (SEK.7.485.801), Dibaba 5,1.11,2 (SEK.4.610.500), etc.

Etoile Occagnes (NL) (2011, M. v. Diamant Gédé) 4,1.14,1 (€ 9.153). Drie jaar, winnares Merrie Derby Selectie; vierde Merrie Derby. Vier jaar, vijfde Derby der Vierjarigen Jan Occagnes (NL) (2016, M. v. Offshore Dream) 3,1.19,0b (SEK.17.800) Kueen Occagnes (NL) (2017, M. v. Bold Eagle) 2,Q1.17,5 2e moeder Meadowbranch Grace (US) (1989, v. Speedy Crown) 2,1.12,7 (€ 34.593). Moeder van o.m.: JOLI NOVEMBER (DE) (1996, M. v. Texas) 3,1.15,3 (€ 94.401). Twee jaar, winnares Stuten-Gold-Pokal. Drie jaar, tweede Arthur Knauer-Rennen; vierde Groβer Preis der NRZ. Moeder van INFATTI NOVEMBER 6,1.11,9 (€ 350.189) La Mirage November (DE) (1998, M. v. Idéal du Gazeau) 4,1.15,9 (€ 14.905). Moeder van KINGS SELINA 5,1.14,2 (Nok.316.094)

Foundation Mare: Miss Sears (U36). Bekende nazaten: Amour D’Occagnes, Atlanta, Blue Mac Lad, Dupree, Federal Flex, Great Success, Hot Shot Blue Chip, Jack Vernon, Lindy’s Pride, Louise Laukko, Mac’s Crown K, Prakas, Punxsutawney, Six Pack, Super Light, Synergy, Trinity Zet, Urbanio, etc. 1e moeder Naomi November (DE) (2000, v. Viking Kronos). Moeder van 9 producten op startgerechtigde leeftijd: AMOUR D’OCCAGNES (NL) (2007, H. v. Diamant Gédé) 5,1.10,8 (€ 639.030). Hall of Fame. Meest winnende Nederlandse draver aller tijden. Twee jaar, derde Jonkerprijs. Drie jaar, winnaar Derby; tweede Driejarigen Hengsten & Ruins Criterium. Vier jaar, winnaar Eskilstuna Fyraåringstest, Fyraåringseliten- Charlottenlund; vierde Prix Marcel Laurent, 4 års Elite- Bjerke. Ouder, winnaar MatadorenRennen, GP du Conseil Municipal, Prix Jean-René Gougeon, Prix Pierre Coulon, Prix du Louvre, Rex Rodneys Ærepris, Prix de Grasse; tweede Prix de Buenos Aires, Prix du Bois de Vincennes, Prix du Gâtinais, Prix de Provence; derde Prix du Crépuscule, Prix d’Angoulême; vierde Prix Jean le Gonidec; vijfde Kymi Grand Prix Jag Pierre (SE) (2006, R. v. Jag de Bellouet) 4,1.14,4 (Nok.311.749) Fleuron Pierre (SE) (2004, R. v. Fleuron Perrine) 9,1.15,3 (SEK.251.351) Grace Occagnes (NL) (2013, M. v. Coktail Jet) 6,1.12,0 (SEK.198.750) Rosy Pierre (SE) (2005, M. v. Love You) 4,1.15,7 (SEK.180.597). Moeder van GAZ OCCAGNES 4,1.13,4 (€ 30.830) Imail Occagnes (NL) (2015, R. v. Rieussec) 4,1.14,2 (SEK.161.473)

bruine hengst, 29- 01- 2019 Eigenaar: P. Joyeux

3e moeder Prudy Hanover (US) (1970, v. Star’s Pride) 3,1.17,6 ($9.596). Halfzus van de grootmoeders van BYES ROBBIE 10,1.14,5 ($341.421), HOOSIER BRAT 5,1.11,7 ($340.212), SOLOR DUTY 4,1.13,2 ($214.843), etc. Moeder van o.m.: PRAKAS (US) (1982, H. v. Speedy Crown) 3,1.10,5 ($1.956.056). World Champion. Dan Patch Trotter of the Year; 3-YearOld Trotting Colt of the Year PROMOTER (US) (1980, H. v. Dream of Glory) 7,1.11,8 ($330.674) MEADOWBRANCH DUKE (US) (1986, H. v. Speedy Crown) 3,T1.13,0 (€ 61.158) MEADOWBRANCH CLEO (US) (1985, M. v. Desert Night) 3,1.13,3 ($110.783) MEADOWBRANCH JUDY (US) (1992, M. v. Speedy Crown) 3,1.13,7 ($41.008) Meadowbranch Honor (US) (1990, M. v. Speedy Crown) 3,1.12,7 ($4.852). Grootmoeder van RICH N ROYAL 4,1.12,8 ($124.163) Two Twenty Honey (US) (1975, M. v. B.F.Coaltown). Grootmoeder van ETERNO EFFE 7,1.14,9 (€ 116.814). Derde moeder van NEGRESCO MILAR 6,1.12,2 (€ 405.044) en INTILLIMANI 6,1.11,0 (€ 213.066)

66


26

MONEY MAKER BR (NL) Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Jimmy William (US) 2013 3,1.10,2 ($128.855)

Solveig (US) 2002 4,1.11,1 ($820.791)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Exquisite Amanda (US)

American Winner (US) Locks And Tresses (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Gutsy Lobell (US)

Speedy Somolli (US) Glee Hanover (US)

Brilliant H (DK)

Frosty Hanover (US) Onyx Senator (DK)

Hannah Baldwin (NL)

Banana Peel (US) Roelina W (NL)

MONEY MAKER BR (NL) Virginia Victory (NL) 2003 5,1.14,7 (€ 34.885)

Castleton Bass (US) 1994 2,1.12,2 (€ 121.706)

Meg Baldwin (NL) 1995 3,1.16,8 (€ 18.333)

MONEY MAKER BR is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en hij is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 5) als Super Bowl (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.471.172), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300).

donkerbruine hengst, 07- 04- 2019 Eigenaar: G.J. Rentinck

Ylona Victory (NL) (2005, M. v. Castleton Bass) 6,1.15,7 (€ 10.620). Ouder, winnares Duindigts Bronzen Stakes 3e moeder Hannah Baldwin (NL) (1990, v. Banana Peel) 3,1.25,2. Moeder van o.m.: Meg Baldwin (NL) (1995, M. v. Brilliant H) 3,1.16,8 (€ 18.333). Zie boven Trish Medraz (NL) 2001, M. v. Brilliant H) 4,1.17,8 (€ 4.930) Velma Medraz (NL) (2003, M. v. Castleton Bass) 3,1.15,5 (€ 4.930) Oliver B Baldwin (NL) (1997, R. v. Keller Lobell) 4,1.17,9 (€ 4.742) Nigel Baldwin (NL) (1996, R. v. Yankee Tornado) 3,1.17,7 (€ 4.005) Scarlet Medraz (NL) (2000, M. v. Brilliant H) 3,1.20,2 (€ 1.840)

Mère originelle: Albertine (E22), dit is de Nederlandse tak van Tourterelle, via Baroline. Bekende nazaten: Boy S, Delight Nobo, Edon Prince, El Hadie, Isabella Janssen, Nevada K, Quicksilver S, Salvador S, Tim Hanover, Troubadour S, etc. 1e moeder VIRGINIA VICTORY (NL) (2003, v. Castleton Bass) 5,1.14,7 (€ 34.885). Drie jaar, winnares Grote Unitrot-prijs, Breeders Crown. Vier jaar, tweede Fillies & Mares Spring Stakes, Kwartfinale Kampioenschap der Vierjarigen. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Fonne Pomponne (NL) (2012, M. v. Open The Sky) 6,1.15,3 (€ 16.325). 18 zeges Guy Pomponne (NL) (2013, R. v. Abano As) 5,1.14,7 (€ 13.650). Twee jaar, vijfde Productendraverij, Jonkerprijs Eivissa Pomponne (NL) (2011, M. v. Open The Sky) 4,1.14,6 (€ 4.543) Let’s Go BR (NL) (2018, H. v. Yeovani Boko)- twee jaar in 2020

4e moeder Roelina W (NL) (1975, v. Polardachs). Elitemerrie. Volle- dan wel halfzus van de moeders van DELIGHT NOBO 7,1.15,0 (€ 95.026) en KAPER W 1.17,2 (€ 47.220). Moeder van o.m.: BOY S (NL) (1984, R. v. Heres) 7,1.15,7 (€ 71.060) CHAMPION’S (NL) (1985, H. v. Heres) 6,1.16,6 (€ 48.963) Emma Baldwin (NL) (1987, M. v. Rising Wind) 4,1.17,0 (€ 20.080) Wheely F (NL) (1980, M. v. Uriosis P) 1.18,6 (€ 14.702) Iona Baldwin (NL) (1991, M. v. Leonard Hanover) 5,1.18,0 (€ 10.936)

2e moeder Meg Baldwin (NL) (1995, v. Brilliant H) 3,1.16,8 (€ 18.333). Drie jaar, winnares Criterium der Driejarige Merries, Wolvega’s M Stakes; tweede Grote Prijs der Vaderpaarden Noord. Moeder van o.m.: VIRGINIA VICTORY (NL) (2003, M. v. Castleton Bass) 5,1.14,7 (€ 34.885). Zie boven Bass Victory (NL) (2008, R. v. Castleton Bass) 3,1.15,3 (€ 14.960). Twee jaar, derde VP Winterster der Tweejarigen. Drie jaar, winnaar Troost Sweepstakes, Fokkers Trofee Troost

67


27

JOIN ME (FR)

hengst 18 - 5 - 2019 Eigenaar: A.J. Mollema

Verkoop met BTW

Quido du Goutier (FR) 2004 3,1.12,3 (€ 640.120)

Vramdao (FR) 2009 7,1.13,3 (€ 263.360)

Kiss Me Coulonces (FR) 1998 3,1.18,6 (€ 12.806)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Idole de Tugeras (FR)

Coktail Jet (FR) Uka des Champs (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Allez Coulonces (FR)

Lutin d’Isigny (FR) Vanina B (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Queen d’Atout (FR)

Bellouet (FR) Beauté d’Atout (FR)

Elio Josselyn (FR)

Armbro Goal (US) Slodessa (FR)

Empress Ann (FR)

Tad du Vivier (FR) Rosa (FR)

JOIN ME (FR) Coupigny’s Star (FR) 2012 3,1.16,7 (€ 21.060)

Qualypso Jiel (FR) 2004 4,1.12,5 (€ 292.410)

Miss Merville (FR) 2000 4,1.15,1 (€ 35.260)

JUST RESPECT voert een fikse scheut Amerikaans bloed (bijna 40 %) en hij is gefokt middels lijnteelt op zowel And Arifant (3 x 5) als Coktail Jet (4 x 4). Lijnteelt op And Arifant resulteerde al in jonge jaargangcracks als jonge toppers als Ferreteria 4,1.11,4 (€ 496.150) en Atlessima 4,1.12,2 (€ 442.740), terwijl we het terugfokken op Coktail Jet o.m. kennen van het fenomeen Ecurie D 4,1.09,2 (SEK.2.295.625).

Miss Merville (FR) (2000, M. v. Elio Josselyn) 4,1.15,1 (€ 35.260). Zie boven 4e moeder Rosa (FR) (1983, v. Tatius). Moeder van o.a.: ASCOLI (FR) (1988, R. v. Nicos du Vivier) 10,1.15,9 (€ 142.662). 11 zeges Holly Ann (FR) (1995, M. v. Nicos du Vivier) 7,1.17,1 (€ 65.291). 3 zeges Empress Ann (FR) (1992, M. v. Tad du Vivier) 4,1.17,7 (€ 45.227). Zie boven

Mère originelle: Baillette (E41). Bekende nazaten: Arca des Jacquets, Athena de Vandel, Bellino II, Che Jenilou, Daida de Vandel, Famous Lad, Florida Sport, Iris de Vandel, Memphis du Rib, Orco, Perrin Dandin, Pirogue Jenilou, Plenty Pocket, Qualmio de Vandel, Saxo de Vandel, Soleil du Fosse, Tornade du Rib, Triode de Fellière, Vrai Voyou, Vulcain de Vandel, etc. 1e moeder Coupigny’s Star (FR) (2012, v. Qualypso Jiel) 3,1.16,7 (€ 21.060). Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Honor Bright (FR) (2017, H. v. Al Capone Jet) 3,Q1.18,8 (€ 600) 2e moeder Miss Merville (FR) (2000, v. Elio Josselyn) 4,1.15,1 (€ 35.260). 5 zeges. Moeder van o.a.: Trouvaille (FR) (2007, M. v. Olitro) 4,1.15,7 (€ 55.070). 3 zeges Coupigny’s Star (FR) (2012, M. v. Qualypso Jiel) 3,1.16,7 (€ 21.060). Zie boven Fortunae Meae (FR) (2015, M. v. Kaisy Dream) 4,1.17,1 (€ 11.340) Evidently (FR) (2014, M. v. Repeat Love) 4,1.17,5 (€ 9.220). 1 zege Amado Mio (FR) (2010, R. v. And Arifant) 5,1.17,7 (€ 5.450). 1 zege 3e moeder Empress Ann (FR) (1992, v. Tad du Vivier) 4,1.17,7 (€ 45.227). 5 zeges. Moeder van o.a.: Quérina d’Ann (FR) (2004, M. v. Look de Star) 5,1.16,5 (€ 36.970). 3 zeges

68


28

MAGDALENA BOKO (SE)

Verkoop met BTW

Express Ride (US) 1983 4,1.10,2 (€ 1.292.048)

Wellino Boko (SE) 2004 7,1.11,2 (SEK.4.229.856)

Flordalie (FR) 1993 6,1.17,3 (€ 38.676)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Minou du Donjon (FR)

Quioco (FR) Geribia (FR)

Ordalie (FR)

Seddouk (FR) Une Pile (FR)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Dream Vacation (US)

Pine Chip (US) Dream On Victory (US)

Kelsey A (US)

Mack Lobell (US) La Renaissance (US)

MAGDALENA BOKO (SE) Inez (SE) 2015

Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Radiant Lindy (US) 2004 3,1.10,5 ($103.401)

MAGDALENA BOKO voert zo’n 20 % Frans bloed en ze is gefokt via lijnteelt op Super Bowl (3 x 5), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit (op een 1.000-meterbaan), Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315) op vrijwel dezelfde manier gefokt.

3e moeder Kelsey A (US) (1992, v. Mack Lobell). Moeder van o.m.: COMMUTER LANE (US) (1998, H. v. Lindy Lane) 5,1.11,0 ($241.128). Twee jaar, winnaar afd. Pennsylvania Sires S. (2); tweede in serie Breeders Crown; derde in International Stallion S., Bluegrass S. Drie jaar, winnaar Keystone Classic, afd. Pennsylvania Sires S., serie Currier & Ives S.; tweede in Townsend Ackerman T.; derde in Final Currier & Ives S. Vier jaar, winnaar afd. Horse & Groom Ser.; tweede in afd. Father Foley Mem. Ser., afd. Horse & Groom Ser.; derde in afd. Father Foley Mem. Ser. RADIANT LINDY (US) (2004, M. v. Dream Vacation) 3,1.10,5 ($103.401). Zie boven MALE NURSE (US) (1999, M. v. SJ’s Photo) 3,1.11,7 ($95.434). Twee jaar, winnares Late Closer Lexington; tweede in Late Closer Lexington. Drie jaar, winnares Simcoe S., afd. Pennsylvania Sires S., serie Del Miller Mem., serie Elegantimage S.; tweede in Pennsylvania All-Stars, Late Closer Lexington; derde in Late Closer Lexington. Moeder van MACHO LINDY 4,1.09,6 ($488.478) en SHOW YOUR LINDYS 3,1.12,1 ($233.673). Grootmoeder van JACK RULES 4,1.11,2 ($161.628) en PAGING DOCTORLINDY 5,1.11,0 ($109.448) EZ PAST (US) (2000, M. v. Lindy Lane) 3,1.12,2 ($77.697). Drie jaar, winnares Simcoe S., cons. Elegantimage S.; tweede in Keystone Classic; derde in serie Currier & Ives Filly S. Moeder van PHOTOSMART 6,1.12,0 ($197.221) HOLYHOLYGUACAMOLIE (US) (2011, R. v. Holy Guacamolie) 8,1.11,6 ($72.199) DOCTOR LEE (US) (1996, H. v. Super Bowl) 5,1.12,6 ($69.653) Holy Cannoli (US) (2010, M. v. Holy Guacamolie) 4,1.13,2 ($26.028) Show Me The Bling (US) (2009, M. v. Tom Ridge). Moeder van APRIL ROSE 4,1.09,5 ($329.496)

Foundation mare: Minnie, v. Bald Stockings (U51). Bekende nazaten: Back To Victory, Brogan, BWT Burnin Alive, Credit Fashion, Denim Boko, Don Dream, Gabbys Dream, Gazza Degato, Hitec Lou, Incredible Drpol, Macho Lindy, Mr Novak, Olganina, Please Poppy, Probe, Red Xing, Rex Håleryd, Senorita Rita, Spice It Up Lindy, Ulaan, Zanzara Fas, etc. 1e moeder Inez (SE) (2015, v. Chocolatier). Dit is haar eerste product. 2e moeder RADIANT LINDY (US) (2004, v. Dream Vacation) 3,1.10,5 ($103.401). Drie jaar, tweede in Bluegrass S., afd. New Jersey Sires S. (2); derde in Simcoe S.. Moeder van o.m.: DENIM BOKO (SE) (2010, M. v. Chocolatier) 5,1.10,7 (SEK.1.562.055). Zweeds 2-jarige van het Jaar in 2012. Twee jaar, winnares Svensk Uppfödningslöpning, Svampen Örebro. Drie jaar, winnares serie E3 (middenafstand), serie E3 (sprint); derde Sören Nordins lopp ELDRICK BOKO (SE) (2011, H. v. Cantab Hall) 6,1.11,2 (SEK.1.529.540). Ouder, winnaar serie Klass II (V75); tweede serie Bronsdivisionen (V75), serie Klass I (V75); derde serie Bronsdivisionen (V75) Giggs Boko (SE) (2013, R. v. SJ’s Caviar) 4,1.14,9 (Dkk.306.803). 15 zeges Herakles (SE) (2014, R. v. Cantab Hall) 5,1.12,3 (SEK.376.100). 7 zeges Cartier Boko (SE) (2009, M. v. Kadabra) 4,1.13,4 (SEK.214.350). 6 zeges Fancy Boko (SE) (2012, M. v. Lucky Chucky) 4,1.14,1 (SEK.87.450)

donkerbruine merrie, 31- 05- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V

6929

VÄSTERBO WOWWOWWOW Verkoop met BTW (SE) Muscles Yankee (US) Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

King on the Hill (US) 2014 3,1.09,9 (SEK.1.823.196)

Lantern Kronos (IT) 2005 3,1.10,0 ($1.009.175)

Echo (FR) 1992 6,1.11,8 (€ 1.389.584)

Ocean Breeze (US) 1996

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

Bell Power (IT)

Pine Chip (US) Nara (US)

Qlorest du Vivier (FR)

Florestan (FR) Ua Uka (FR)

Jolie Perle (FR)

Ura (FR) Datcha Folle (FR)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Sea Flirt (US)

Baltic Speed (US) Sea Queen (US)

VÄSTERBO WOWWOWWOW (SE) Kite Face (SE) 2007 5,1.13,5b (SEK.452.181)

bruine hengst, 20- 05- 2019 Eigenaar: Västerbo Stuteri

3e moeder Sea Flirt (US) (1991, v. Baltic Speed) 3,1.15,1 ($1.726). Moeder van o.m.: KILLER WHALE (US) (2003, H. v. Malabar Man) 6,1.10,8 ($375.256) SEA SALT (US) (1998, R. v. Cumin) 7,1.12,8 ($169.894) LOVELORN (SE) (2004, R. v. Enjoy Lavec) 11,1.13,1 (SEK.507.881) Sea Scallops (US) (2001, M. v. Enjoy Lavec) 5,1.15,3 (SEK.192.000) Lighthouse (US) (1997, M. v. Cumin). Moeder van GUIDING LIGHT 6,1.11,0 ($163.651) en ENLIGHTENED 6,1.13,1 ($107.185)

VÄSTERBO WOWWOWWOW voert ruim 15 % Frans bloed en hij is linebred op Super Bowl (5 x 3), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit (op een 1.000-meterbaan), Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Elitlopp-winnaar Ringostarr Treb 7,1.08,2 (SEK.16.576.315) op vrijwel dezelfde manier gefokt. Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Attraversiamo, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Sister Sledge, Spotlite Lobell, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc.

4e moeder Sea Queen (US) (1986, v. Bonefish) 3,1.12,8 ($43.005). Twee jaar, derde in Hanover-Hempt S. Drie jaar, tweede in Coaching Club Oaks, Tompkins-Geers S. en Hanover Filly S.; derde in Lady Suffolk en Hanover-Hempt S. Moeder van o.m.: BELL BOTTOMS (US) (1994, M. v. Cumin) 4,1.12,2 ($67.502). Grootmoeder van UNDINE 5,1.11,9 (SEK.2.000.240) Livi Dream Bisa (SE) (2005, M. v. Malabar Circle Ås) 7,1.12,9 (SEK.572.250) Invisib L (NO) (1996, M. v. Cumin) 5,1.15,4 (NOK.115.400)

1e moeder KITE FACE (SE) (2007, v. Echo) 5,1.13,5b (SEK.452.181). Ouder, winnares V75-stolopp; tweede in Kalmarsundsstayern; derde in serie Klass I. Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Kurir Brodde (SE) (2014, R. v. Quite Easy) 4,1.12,6 (€ 24.873). Vier jaar, vierde in Einari Vidgrenin muistoajo Kadet Brodde (SE) (2015, R. v. Make It Happen) 4,1.15,7 (SEK.91.000) Västerbo OjOjOj (SE) (2018, M. v. Infinitif)- twee jaar in 2020

5e moeder DUENNA (US) (1980, v. Green Speed) 3,1.12,5 ($1.131.920). Dan Patch Trotter of the Year; Dan Patch 3-Year-Old Trotting Filly of the Year in 1983. 23 zeges. Twee jaar, winnares Nancy Hanks T., heat Ohio Standardbred S., afd NYSS (5); tweede in Reynolds Memorial, Battle of Saratoga en afd. NYSS (2). Drie jaar, winnares serie + finale Hambletonian S., Zweig Memorial, Currier & Ives, Battle of Saratoga, Cradle of Liberty T. en afd. NYSS (6); tweede in serie Yonkers T., Coaching Club Oaks, heat World Trotting Derby; derde in beide heats Buckette en filly Currier & Ives T. Moeder van o.m.: AMAH (US) (1993, M. v. Cumin) 4,1.12,1 ($182.625). Derde moeder van NEXT LEVEL STUFF 2,1.10,5 ($210.786) TYRANNOSAURUS REX (US) (1988, H. v. Speedy Crown) 2,1.14,0 ($110.640) GUARDIAN ANGEL (US) (1989, H. v. Speedy Crown) 3,1.12,7 ($100.281) Donna Wanna (US) (1987, M. v. Speedy Crown) 2,1.15,3 (NOK.387.570). Grootmoeder van DEVIL SOUND 4,1.11,0 (SEK.1.116.050)

2e moeder Ocean Breeze (US) (1996, v. Super Bowl). Moeder van o.m.: OLD MAID HALL (US) (2002, M. v. Conway Hall) 4,1.12,0 (€ 224.125). 21 zeges. Drie jaar, winnares Treåringseliten för ston, 3-Års Elite (Bjerke), Emma Gee Sans lopp, Wallenius Cup; tweede in Sikta mot stjärnorna, Final, Ina Scots lopp; derde in Ulf Thoresens Minneløp. Vier jaar, winnares Fyraåringseliten för ston, Ina Scots Ära, Glenn Kosmos Memorial KITE FACE (SE) (2007, M. v. Echo) 5,1.13,5b (SEK.452.181). Z.B. Snow Breeze W.F. (SE) (2011, R. v. Igor November) 5,1.14,1 (NOK.206.327) Orlando Hall (US) (2001, R. v. Conway Hall) 6,1.12,2 ($36.126) Ocala Hall (US) (2000, R. v. Conway Hall) 3,1.12,1 ($18.629) Showtime Hall (US) (2003, M. v. Conway Hall) 4,1.16,2 (SEK.108.600)

71


30

MY BRAVE FACE (NL) Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Jimmy William (US) 2013 3,1.10,2 ($128.855)

Solveig (US) 2002 4,1.11,1 ($820.791)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Exquisite Amanda (US)

American Winner (US) Locks And Tresses (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Chergon (DE)

Graf Zepplin (DE) Chelsy (DE)

Holley Ann Lobell (US)

Speedy Crown (US) Keystone Pioneer (US)

MY BRAVE FACE (NL) Ventura Boko (DE) 2003

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($1.495.295)

Holly Ann (DE) 1997

MY BRAVE FACE is vrijwel volledig Amerikaans gefokt via lijnteelt op American Winner (4 x 3), een manier van fokken die in Noord-Amerika steeds meer zijn vruchten begint af te werpen. Cracks als Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086) en Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433) zijn op een vergelijkbare manier gefokt. Grootvader Credit Winner bracht in de hoedanigheid van broodmare sire al een enorm aantal cracks. Denk naast de reeds genoemde Resolve en Bar Hopping verder o.m. aan Cruzado Dela Noche 7,1.08,7 ($1.383.639), Wheeling N Dealin 4,1.10,1 ($913.975), Sumatra 5,1.10,0 ($809.112), etc.

DIZZY CRAB (DE) (1991, M. v. Abido) 4,1.13,6 (€ 504.250). Moeder van IMOLA NOVEMBER 5,1.13,5 (€ 266.400) HOLLEY ANTONY (DE) (1988, H. v. Graf Zepplin) 4,1.14,5 (€ 362.851) EVENING ANN (DE) (1992, M. v. Lisas Boy) 6,1.14,9 (SEK.969.254) Irabell (DE) (1989, M. v. Gridiron Lad). Moeder van OSCAR SCHINDLER SL 4,1.12,3 (€ 684.477), FIRABELLA 4,1.11,3 (€ 145.411) en OSCAR THE MO 1.14,2 (€ 120.885). Derde moeder van VAN KRONOS 4,1.10,9 (SEK.1.348.557) en RENOIR DANY 6,1.13,1 (€ 111.702) 4e moeder KEYSTONE PIONEER (US) (1972, v. Hickory Pride) 6,1.12,6 ($1.071.927). Dan Patch Older Trotting Mare of the Year in 1976; World Champion. Hall of Fame in 1998. Volle zus van KEYSTONE PATRIOT 5,1.13,0 (€ 815.940). Moeder van o.m.: KIT LOBELL (US) (1985, M. v. Speedy Crown) 5,1.11,3 (SEK.8.825.254). World Champion. Grootmoeder van RAJA MIRCHI 7,1.08,9 (SEK.8.726.632), LAVEC KRONOS 5,1.09,9 (SEK. 5.783.514) en OLIVIA LAVEC 7.1.10,9 (SEK. 1.806.444). Derde moeder van GREEN MANALISHI 3,1.08,7 (SEK.10.418.439), ORIONE SPIN 4,1.10,6 (SEK.2.356.259), GUZZ MEARAS 4,1.09,7 (SEK.1.945.000), ROCKET ZET 5,1.10,6 (SEK. 1.983.540), FORTUNE MEARAS 3,1.12,3 (SEK.1.164.500), BRUNO BAGHEERA 4,1.10,8 (SEK.1.035.088), etc KELLER LOBELL (US) (1987, H. v. Speedy Somolli) 8,1.11,5 (€ 172.131) Kate Lobell (US) (1988, M. v. Speedy Somolli) 2,1.17,6 (€ 2.142). Grootmoeder van GRIFT JR 4,1.12,7 (€ 50.550). Derde moeder van FANTASY RIVER 5,1.12,0 (SEK.1.498.100)

Foundation mare: Midnight (U9). Bekende nazaten: Abano As, Barn Bella, Charly Du Noyer, Classic Photo, Clerk Magistrate, Coktail Jet, Crowning Classic, Fool’s Goal, Formula One, General November, Green Manalishi, Housethatruthbuilt, Kit Lobell, Lavec Kronos, Lucky Jim, Oscar Schindler SL, Pine Chip, Quaker Jet, Raja Mirchi, Resolve, Volstead etc. 1e moeder Ventura Boko (DE) (2003, v. Credit Winner). Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Dodo de la Sable (NL) (2010, M. v. Magnificent Rodney) 6,1.14,1 (Nok.259.506). 9 zeges Letitallblow (NL) (2018, M. v. Voltigeur de Myrt)- twee jaar in 2020 2e moeder Holly Ann (DE) (1997, v. Chergon). Moeder van o.m.: Joystreet Diamant (DE) (2005, M. v. Daguet Rapide) 4,1.17,1 (€ 5.835). 2 zeges Best of Germany (DE) (2004, M. v. Zerberus) 5,1.16,3 (€ 5.810). 5 zeges Non Stop Diamant (DE) (2009, R. v. Cherokee Chief) 3,1.18,7 (€ 1.510) 3e moeder HOLLEY ANN LOBELL (US) (1981, v. Speedy Crown) 4,1.17,5 (€ 34.538). Moeder van o.m.:

donkerbruine hengst, 07- 04- 2019 Eigenaar: W.H.M. v.d. Sande

72


PAUZE

PAUZE


31

MERRILL BOKO (SE)

donkerbruine merrie, 30- 04- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Sugarcane Hanover (US)

Florida Pro (US) Sugar Hanover (US)

Hail Mary Boko (CA)

Meadow Road (SE) Armbro Regina (US)

MERRILL BOKO (SE) Elsa Boko (SE) 2011 3,1.12,2 (SEK.144.250)

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Ottey Boko (SE) 1997 5,1.13,8 (€ 87.460)

MERRILL BOKO is volledig Amerikaans gefokt en ze is linebred op Valley Victory (4 x 3), momenteel de meest succesvolle manier van fokken. Voorbeelden te over, maar thans actueel zijn o.m. Manchego 4,1.07,7 ($2.123.730), Six Pack 3,1.07,9 ($1.939.604), Plunge Blue Chip 3,1.08,2 ($1.232.234), e.v.a. Grootvader Muscles Yankee is in de hoedanigheid van broodmare sire vijfvoudig kampioen in Noord-Amerika, met illustere kleinkinderen als Creatine 4,1.09,2 ($2.102.022), Lucky Chucky 3,1.08,9 ($2.099.973), Explosive Matter 3,1.09,2 ($1.510.542), etc.

3e moeder Hail Mary Boko (CA) (1990, v. Meadow Road). Moeder van o.m.: OTTEY BOKO (NL) (1997, M. v. Sugarcane Hanover) 5,1.13,8 (€ 87.460), zie boven TITO BOKO (NL) (2001, R. v. Wired Pine) 4,1.15,7 (€ 45.875). Drie jaar, winnaar T-Stakes. Vier jaar, tweede finale Vierjarigen Kampioenschap Utah Boko (DE) (2002, H. v. Coktail Jet) 3,1.14,9 (€ 29.500). Drie jaar, winnaar BILD GP der Dreijährigen; tweede serie Deutsches Traber-Derby; derde Grote Unitrot Prijs Puk R (NL) (1998, M. v. Sugarcane Hanover) 6,1.17,4 (€ 4.055) Winnipeg Boko (NL) (2004, M. v. Pine Chip) 3,Q1.21,4. Moeder van RED HOT SNAPPER 7,1.11,3 (SEK.930.950)

Foundation mare: Jessie Pepper (U4), in Nederland ook wel geduid als de Tarragona-stam. Bekende nazaten: Arch Madness, Armbro Goal, Caen Oldeson, Chocolatier, Father Patrick, Ferrari BR, Goofy Greenwood, Gretzky B.R., Innovation Love, Lucky Chucky, Natural Herbie, Optimistic, Pastor Stephen, Sanity, San Pail, Welmoed Landerije, Yarrah Boko, Yucca Boko, Zola Boko, etc.

4e moeder ARMBRO REGINA (US) (1973, v. Speedy Scot) 3,1.12,5 ($149.705). World Champion. 2 jaar, winnares Batavia Filly S., Ohio Standardbred Futy., Lexington Filly S., heat International Stallion S.; tweede in Review Futy., Castleton Farm S., International Stallion S.; derde in Matron S., Flora Temple S. 3 jaar, winnares Colonial T., heat Hambletonian S.; tweede in Horseman Futy., Arden Downs S.; derde in Hambletonian S. Driekwart zuster van Dan Patch 3-YearOld Trotting Colt of the Year in 1988 ARMBRO GOAL 3,1.11,2 ($1.442.022) Moeder van o.m.: Armbro Cantina (US) (1991, M. v. Songcan) 2,Q1.17,8 ($32.688). Moeder van AMAZIN LOBELL 4,1.13,7 ($240.382). Grootmoeder van GIANT MAGIC 5,1.11,0 (€ 279.175) en FRISKY FURY 3,1.11,5 ($125.256) Armbro Brilliance (US) (1980, M. v. Dream of Glory). Moeder van C L BRIGHTNESS 3,1.12,5 ($342.401). Grootmoeder van GET PACKIN 5,1.12,5 ($579.949). Derde moeder van YARRAH BOKO 8,1.09,7 (SEK.11.173.712), EVIN BOKO 5,1.11,0 (SEK.2.949.500), RODEO DRIVE OK 4,1.10,8 (€ 226.025), ARISTOCAT BOKO 8,1.12,0 (SEK.1.968.509), ZOLA BOKO 3,1.11,6 (SEK.1.950.214), ZABRISKIE OK 3,1.12,0 (€ 208.476), etc. Valley Regina (CA) (1988, M. v. Meadow Road). Grootmoeder van CHOCOLATIER 3,1.09,2 ($1.324.800) en SUGAR TRADER 3,1.10,7 ($730.898). Derde moeder van FATHER PATRICK 3,1.08,6 ($2.558.133) en PASTOR STEPHEN 3,1.10,1 (SEK.7.267.012)

1e moeder Elsa Boko (SE) (2011, v. Muscles Yankee) 3,1.12,2 (SEK.144.250). Drie jaar, tweede in Wallenius Cup. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Lesia Boko (SE) (2018, M. v. Zola Boko)- twee jaar in 2020 2e moeder OTTEY BOKO (NL) (1997, v. Sugarcane Hanover) 5,1.13,8 (€ 87.460). Drie jaar, winnares Sweepstakes, Fokkers Trofee, Grote Unitrot Prijs. Moeder van o.m.: YUCCA BOKO (NL) (2005, M. v. Muscles Yankee) 7,1.10,5 (SEK.2.286.915). NDR Hall of Fame. NL-recordhoudster. Drie jaar, winnares Derby, Sweepstakes; derde Fokkers Trofee. Ouder, winnares Giant Diablos lopp, Serenas lopp (in NL-record: 1.10,7), Strålfors lopp/Stoeliten; tweede Eur. Champ. For Fillies and Mares, Lady Snärts lopp (in NLrecord: 1.10,5), etc. Buba Boko (SE) (2008, R. v. Conway Hall) 6,1.13,2 (SEK.413.000). Ouder, winnaar serie Klass II (V75); tweede serie Klass I (V75); derde finale Klass II (V75), serie Klass I Darius Boko (SE) (2010, R. v. Muscles Yankee) 6,1.13,9 (SEK.326.240) Global Lace (SE) (2006, M. v. Muscles Yankee) 4,1.14,5 (SEK.221.400)

74


32

MAJESTY GREENWOOD (DE) Verkoop met BTW

Supergill (US) 1985 3,1.10,6 ($664.194)

Ufo Kievitshof (DE) 2002 5,1.12,0 (€ 202.922)

Shes Got It All (US) 1997

Super Bowl (US

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Winky’s Gill (US

Bonefish (US) Lassie Blue Chip (US)

Balanced Image (US)

Noble Gesture (US) Well Molded (US)

Yentl (US)

Joie de Vie (US) Streisand Lobell (US)

Madison Avenue (US)

Nevele Pride (US) Scenic Route (US)

Francessa (SE)

Frances Nibs (SE) Petressa (SE)

Pershing (US)

Nevele Pride (US) Flying Cloud (US)

Wimke (NL)

Klaus (US) Krone Bert S (NL)

MAJESTY GREENWOOD (DE) Nikki Groenhof (NL) 1996 5,1.15,9 (€ 12.788)

Meadow Road (SE) 1979 6,1.11,1 (SEK.3.243.975)

Ferial Groenhof (NL) 1988 3,1.20,7 (€ 476)

MAJESTY GREENWOOD is vrijwel volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Nevele Pride (5 x 4) als Star’s Pride (4 x 5). Een dergelijke afstamming vinden we o.m. terug bij de Zweedse krachtpatser Mellby Viking 8,1.12,1 (SEK.3.484.031). Grootvader Meadow Road heeft in de hoedanigheid van broodmare sire meerdere miljonairs op zijn konto, w.o. Mr Muscleman 5,1.09,1 ($3.582.823), Abano As 6,1.10,2 (€ 2.197.479) en Malabar Man 3,1.10,3 ($2.143.903). Deze moederlijn is één van de succesvolste uit de Nederlandse geschiedenis.

donkerbruine hengst, 13- 05- 2019 Eigenaar: F. K. Bins

Amigo R (NL) (2007, H. v. Mondo Joe) 4,1.15,6 (€ 4.935) King of Greenwood (DE) (2017, H. v. Russel November) 3,1.17,1 (€ 1.350) 2e moeder Ferial Groenhof (NL) (1988, v. Pershing) 3,1.20,7 (€ 476). Moeder van o.m.: Nikki Groenhof (NL) (1996, M. v. Meadow Road) 5,1.15,9 (€ 12.788). Zie boven Radina Sole (NL) (1999, M. v. Woodland Park) 4,1.16,6 (€ 3.615) Music Groenhof (NL) (1995, M. v. Kosar) 2,1.18,6 (€ 1.679) 3e moeder Wimke (NL) (1980, v. Klaus) 1.16,6 (€ 18.178). Moeder van o.m.: KOSMOS GROENHOF (NL) (1993, R. v. Nuclear Kosmos) 3,1.15,6 (€ 43.946). Drie jaar, winnaar Sweepstakes, Grote Prijs der Vaderpaarden I; derde Fokkers Trofee; vierde Derby. Vier jaar, winnaar Kampioenschap der Vierjarigen; tweede Wolvega’s Kampioenschap der Vierjarigen Javier Groenhof (NL) (1992, R. v. Lutin d’Isigny) 5,1.15,8 (€ 15.782). Drie jaar, derde Grote Unitrot Prijs Merengue Sole (NL) (1995, M. v. Minnesota Viking) 4,1.15,5 (€ 15.367) Nimada Sole (NL) (1996, R. v. On The Take) 6,1.16,6 (€ 8.134) George Groenhof (NL) (1989, R. v. Leonard Hanover) 6,1.16,1 (€ 7.521)

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Habib, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a. 1e moeder Nikki Groenhof (NL) (1996, v. Meadow Road) 5,1.15,9 (€ 12.788). Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: DUKE OF GREENWOOD (DE) (2010, H. v. Otello Pierji) 6,1.11,1 (€ 453.588). Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby; tweede finale Deutsches Traber-Derby. Vier jaar, winnaar Prix Camilla, Prix de Pont-Audemer; tweede Groβer Preis von Deutschland, Prix d’Orthez, Habibs Minneløp, Prix Raymond Fouard; derde Prix de Chenonceaux, Prix de Clermont-Ferrand. Ouder, winnaar Europamatch, GP Stad Oostende; tweede GP Anjou-Maine, Prix Jacques de Saint-Sauveur 2015; derde Prix Jacques de Saint Sauveur 2016, GP der Lage Landen, Prijs der Giganten; vijfde Prix de l’Atlantique Herzog Greenwood (DE) (2014, H. v. Orlando Vici) 6,1.14,8 (€ 25.316) Eagle Greenwood (DE) (2011, H. v. Kiwi) 5,1.16,5 (€ 14.044) Gräfin Greenwood (DE) (2013, M. v. Look de Star) 4,1.14,7 (€ 5.145)

4e moeder Krone Bert S (NL) (1969, v. Polardachs) 3,T1.14,3 ($3.607). Moeder van o.m.: Wimke (NL) (1980, M. v. Klaus) 1.16,6 (€ 18.178). Zie boven Tuke Janet (NL) (1983, M. v. Florida Pro) 5,1.20,6 (€ 13.795). Moeder van KALLISTOS CUNERA 2,1.15,2 (€ 40.571). Grootmoeder van OFFSPRING NEVELE 3,1.15,9 (€ 77.193) en URBAN BEUCKENSWYK 7,1.12,9 (€ 65.300)

75


33

ANABAA BROWN (SE) Toss Out (US) 1990 3,1.10,8 (€ 1.425.421)

Robert Bi (IT) 2010 6,1.09,0 (€ 1.059.895)

Up Front JM (US) 1996

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Foreign Waters (US)

Homesick (US) Reel Fish (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Dalona Brisco (US)

Speedy Crown (US) Icefolly (US)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Goalie Jessy (FR)

Buvetier d’Aunou (FR) Bézabel (FR)

Super Arnie (US)

Super Bowl (US) Arnies Likeness (US)

Novelle Ås (SE)

Yankee Glide (US) Jambo Lisa (US)

ANABAA BROWN (SE) Anabaa Blue (SE) 2010 5,1.13,3 (€ 20.591)

Nijinski Blue (FR) 2001 6,1.10,6 (€ 663.480)

Nienna Pil (SE) 2004

ANABAA BROWN voert 15 % Frans bloed en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit (op een 1.000-meterbaan), Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), en Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) op vrijwel dezelfde manier gefokt.

bruine merrie, 17- 06- 2019 Eigenaar: K.K. Bijkerk

Yankee Va Bene (SE) (2010, R. v. Dream Vacation) 5,1.13,2 (NOK.291.000). 13 zeges Delaunay (NL) (1986, M. v. Heres) 5,1.17,1 (€ 2.269) zie boven 4e moeder Jambo Lisa (US) (1981, v. Noble Victory) 3,T1.14,8 ($4.496). 2 zeges. Moeder van o.m.: AMARILLO ÅS (SE) (1997. R. v. Mack Lobell) 11,1.12,2 (SEK.1.467.720). 23 zeges JAMICO ÅS (SE) (1996, R. v. Mack Lobell) 6,1.13,8 (SEK.870.645). 14 zeges LYLY MORGAN (IT) (1987, M. v. Cold Comfort) 1.15,9 (€ 68.198). Moeder van DO IT FOR ME 7,1.14,1 (€ 90.850). Grootmoeder van GALLO WISE 8,1.14,4 (€ 109.419) MARLOW ÅS (SE) (1998, R. v. Mack Lobell) 11,1.12,8 (SEK.505.435). 8 zeges PRATO NILEMA (IT) (1990, H. v. Mack Lobell) 5,1.15,9 (€ 54.120). 13 zeges Rika Nilema (IT) (1991, M. v. Mack Lobell) 4,1.16,5 (€ 4.442). Moeder van FIRELIGHT 5,1.13,2 (€ 203.680)

Foundation mare: Nelly, v. Grey Denmark (U27). Bekende nazaten: Abbey Road C, Airzoom Lindy, Celebrity Secret, China Pearls, Conlight Ås, Crazy Wow, Eurobond, Federalreservenote, Grain of Truth, Incredible Nevele, Indoor Voices, Lindy Lane, Nadal Broline, Primary Ås, Scandal Play, Snow Speed, Southwind Cobra, Wiretapper, 1e moeder Anabaa Blue (SE) (2010, v. Nijinski Blue) 5,1.13,3 (€ 20.591). 9 zeges. Dit is haar eerste product. 2e moeder Nienna Pil (SE) (2004, v. Super Arnie). Moeder van o.m.: PIKACHU FACE (SE) (2012, R. v. Kiss Francais) 7,1.10,9 (SEK.688.500). 9 zeges. Vier jaar, winnaar van Bernth Martinssons lopp; derde in serie Klass II. Ouder, derde in serie Klass I HURRICANE BLUE (SE) (2008, R. v. Nijinski Blue) 6,1.14,1 (SEK.321.700). 3 zeges. Vier jaar, winnaar van Fyraåringslopp/V75, serie Klass II Anabaa Blue (SE) (2010, M. v. Nijinski Blue) 5,1.13,3 (€ 20.591). Zie boven Orangina Face (SE) (2011, M. v. Kiss Francais) 3,1.16,5b (SEK.52.000). 2 zeges 3e moeder Novelle Ås (SE) (1999, v. Yankee Glide). Moeder van o.m.: Gandalf Pil (SE) (2003, H. v. Starchip Entrprise) 4,1.14,6 (SEK.311.500). 6 zeges. Drie jaar, derde in serie Breeders Crown. Vier jaar, derde in serie Klass II

76


34

MESSIAH BOKO (NL)

bruine hengst, 25- 05- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & Stal Polly

Verkoop met BTW

Express Ride (US) 1983 4,1.10,2 (€ 1.292.048)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Ineke P.Boko (NL) 1991 3,1.15,5 (€ 80.129)

Super Bowl (US)

Star’s Pride (US) Pillow Talk (US)

Flory Messenger (US)

Arnie Almahurst (US) Ball Belle (US)

Rule the Wind (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Alanna Hill (US)

Lola’s Express (US) Another Love (US)

Speedy Somolli (US)

Speedy Crown (US) Somolli (US)

Spotlite Hill (US)

B.F.Coaltown (US) Sweeping Light (US)

Netted (US)

Bonefish (US) First Love (US)

Curie Vixi (DK)

Fine Shot (US) Olivia L (DK)

MESSIAH BOKO (NL) Kathy Silvio (SE) 2001 3,1.13,3 (SEK.753.500)

Spotlite Lobell (US) 1984 3,1.11,0 ($555.962)

Kathleen Lou (DK) 1983 1.14,0 (SEK.1.627.160)

MESSIAH BOKO is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en linebred op Speedy Crown (4 x 4). Deze manier van fokken geldt nog altijd als ‘s werelds meest succesvolle, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Urlo Dei Venti 5,1.10,5 (€ 961.521), Dayson 3,1.09,2 ($1.181.127), Looking Superb 6,1.10,2 (Nok.6.357.957), etc. Grootvader Spotlite Lobell geldt in Zweden al jaren als topper als morfar, met dank aan cracks als Glen Kronos 6,1.09,3 (SEK.8.688.977), Viola Silas 5,1.10,9 (SEK.6.742.670), Dileva Käll 6,1.09,9 (SEK.5.784.353), etc.

Hudson Boko (SE) (2014, R. v. Yield Boko) 5,1.14,5 (€ 17.312) Dorus Boko (SE) (2010, M. v. Viking Kronos) 4,1.14,5 (SEK.144.400) Cyrus Boko (SE) (2009, R. v. Varenne) 3,1.13,9 (SEK.68.500) Kinski Boko (SE) (2017, M. v. Broadway Hall) 3,1.17,9 (€ 500) 2e moeder KATHLEEN LOU (DK) (1983, v. Netted) 1.14,0 (SEK.1.627.160). 43 zeges. Beëindigde koerscarrière als meest winnende Deens gefokte merrie aller tijden. Moeder van o.m.: SPOT SILVIO (SE) (1994, R. v. Spotlite Lobell) 9,1.15,2 (SEK.1.006.550). Vier jaar, tweede serie Klass III. Ouder, winnaar twee series Klass II, serie Bronsdivisionen; tweede Stayer-Mästaren KATHY SILVIO (SE) (2001, M. v. Spotlite Lobell) 3,1.13,3 (SEK.753.500). Zie boven COURIR SILVIO (SE) (2003, M. v. General November) 5,1.12,6 (SEK.650.000). Drie jaar, tweede Unga Ston Final; derde serie Svenskt Trav-Oaks. Vier jaar, derde serie Klass I Vixi Silvio (SE) (1999, M. v. Gift Box) 5,1.13,6 (SEK.354.130). Ouder, winnares serie Klass II Lou Silvio (SE) (1996, M. v. Nuclear Kosmos) 5,1.15,9 (SEK.115.500) Kathleen Silvio (SE) (1995, M. v. Texas) 6,1.15,6 (SEK.92.415)

Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Attraversiamo, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Sister Sledge, Spotlite Lobell, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc. 1e moeder KATHY SILVIO (SE) (2001, v. Spotlite Lobell) 3,1.13,3 (SEK.753.500). Drie jaar, winnares serie Svenskt Trav-Oaks; tweede semifinal en final Breeders Crown; derde Sommarfavoriten för Ston; vierde finale Svenskt Trav-Oaks. Vier jaar, winnares semifinal Breeders Crown. Moeder van 8 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: FARZAD BOKO (SE) (2012, R. v. Zola Boko) 4,1.10,9 (€ 134.413). Drie jaar, tweede serie E3-sprint, semifinal Breeders Crown, serie Svenskt Trav-Kriterium, TreåringselitenCharlottenlund; derde finale E3-sprint. Vier jaar, winnaar serie Konung Gustaf V:s Pokal; tweede serie Svenskt Travderby. Ouder, winnaar Käyttöauton Maili; tweede in Killerin Eliitti APONIA BOKO (SE) (2007, M. v. Viking Kronos) 5,1.13,4 (SEK.514.650). Ouder, winnares serie Diamantstoet; tweede serie Klass I; derde Klass I Final JANA POLLY BOKO (SE) (2016, M. v. Broadway Hall) 2,1.16,5b (SEK.255.700). 5 starts op 2: 2- 2- 0; geblesseerd op 3. Twee jaar, winnares Norrlands Elitserie – Tvååringsfinal; tweede in Menhammar Stuteris Tvååringspris

3e moeder Curie Vixie (DK) (1976, v. Fine Shot). Halfzus van VIXI BIRD 5,1.15,6 (€ 112.770)- winnaar van Danskt Travderby, Aalborg Store Pris en Jydsk 4-Åring Grand Prix. Moeder van: KATHLEEN LOU (DK) (1983, M. v. Netted) 1.14,0 (SEK.1.627.160). Zie boven Handle With Care (DK) (1981, M. v. Francis Senator) 1.15,6 (Dkk.221.800) Perfect Risk (DK) (1988, M. v. At Risk) 1.18,1 (Dkk.61.000). Moeder van FILLED GOLD 6,1.13,7 ($116.264)

77


BIJ ANEMONE HORSE TRUCKS BENT U ALTIJD NUMMER 1!

WWW.ANEMONE.NL Your mobility partner in the equestrian world


35

MONTANA TRANSS R (NL) Verkoop met BTW

Photo Maker (US) SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

Classic Photo (US) 2002 3,1.08,9 ($1.447.004)

Classic Winner (US) 1995 3,Q1.12,6 ($72.121)

American Winner (US)

MONTANA TRANSS R (NL) Zabatinitranss R (NL) 2006 4,1.15,7 (€ 40.625)

Sassy Jane (US)

Credit Winner (US) 1997 3,1.10,6 ($ 1.495.295)

Raisa Transs R (DE) 1999 6,1.17,8 (€ 4.050)

MONTANA TRANSS R is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en zij is ingeteeld op American Winner (3 x 3), een manier van fokken die de afgelopen jaren opmerkelijk succesvol is gebleken. Recente voorbeelden zijn o.a. Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086), Royalty For Life 3,Q1.09,4 ($1.620.166), Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433), etc. Grootvader Credit Winner bewijst in de hoedanigheid van broodmare sire andermaal zijn enorme waarde voor de fokkerij, denk dan aan cracks als Resolve (zie eerder), Cruzado Dela Noche, 7,1.08,7 ($1.383.639), Bar Hopping (zie eerder), Wheeling N Dealin 4,1.10,1 ($913.975), etc.

bruine merrie, 25- 04- 2019 Eigenaar: K. Redder Yankee Bambino (US) Waynette (US) Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US) Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Classic Somolli (US)

Speedy Somolli (US) Gypsy C(US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Lawn Tennis (US)

Armbro Goal (US) Grassbed (US)

Giant Force (US)

Meadow Road (SE) Sugar Plumsted (US)

Jistance F (NL)

Mark Six (US) Distance Veha (NL)

(€ 6.475). Tweejarige Merrie van het Jaar. Twee jaar, winnares Jofferprijs (in NL-record voor 2-jarigen: 1.14,5), vierde Productendraverij Velten Isabel (DE) (2016, M. v. Muscle Massive) 3,1.14,4 (€ 5.000). 1 start; 1 zege. Drie jaar, winnares serie Deutsches Stuten-Derby. Lincoln Transs R (NL) (2018, H. v. Muscle Massive)- twee jaar in 2020 2e moeder Raisa Transs R (DE) (1999, v. Giant Force) 6,1.17,8 (€ 4.050). Moeder van o.m.: ZABATINITRANSS R (NL) (2006, M. v. Credit Winner) 4,1.15,7 (€ 40.625) zie boven Capriatitranss R (NL) (2009, M. v. Express It) 5,1.14,8 (€ 17.095). 13 zeges. Drie jaar, winnares Troost Breeders Crown. Vier jaar, derde Breeders Crown

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a.

3e moeder JISTANCE F (NL) (1992, v. Mark Six) 2,1.17,2 (€ 44.856). Twee jaar, winnares Jofferprijs; tweede Productendraverij. Drie jaar, tweede Fokkers Trofee Merries, Dragon Trotters Driejarigen Sire S., Grote Prijs der Vaderpaarden, Kampioenschap der 3-jarigen; derde H. van Wickevoort Crommelin Mem. Moeder van o.m.: SIRE TRANSS RR (DE) (2000, R. v. Diamond Way) 3,1.14,8 (€ 23.099). Twee jaar, tweede Breeders Crown; derde Preis des Winterfavoriten. Drie jaar, derde serie Deutsches Traber-Derby. Vier jaar, tweede Breeders Crown Entlastung. Volita Transs R (DE) (2003, M. v. Diamond Way) 9,1.16,3 (€ 11.320)

1e moeder ZABATINITRANSS R (NL) (2006, v. Credit Winner) 4,1.15,7 (€ 40.625). Twee jaar, winnares Breeders Crown; tweede Productendraverij; derde Jofferprijs. Drie jaar, winnares Fokkers Trofee Merries, Derby Revanche Merries, Sweepstakes Trials, Derby Z Selectie; derde Sweepstakes. Vier jaar, tweede halve finale Kampioenschap der Vierjarigen; derde Breeders Crown; vijfde Großer Preis von Deutschland / Stutenrennen. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: HINGIS TRANSS R (NL) (2014, M. v. Explosive Matter) 4,1.13,9 (SEK.226.242). Twee jaar, winnares Jofferprijs, Gonny D Tweejarigen Stakes; tweede Breeders Course cons.; derde Productendraverij. Drie jaar, tweede Sweepstakes, Criterium der Driejarigen, Breeders Crown; derde Fokkers Trofee Merries, Federer Transs R (NL) (2012, H. v. Ganymède) 4,1.14,1 (€ 27.875). 7 zeges Gabrielatranss R (NL) (2013, M. v. Broadway Hall) 2,1.14,5

79

4e moeder Distance Veha (NL) (1986, v. Manza Buitenzorg). Halfzus van ABROGAN VEHA 7,1.14,6 (€ 135.805). Moeder van o.m.: KREKBOY F (NL) (1993, H. v. Worthy Boy Laren) 6,1.14,9 (€ 52.836). Drie jaar, tweede Grote Prijs van de Jaarlingenshow; derde Troost Trofee I. Ouder, winnaar Gouden Zweep JISTANCE F (NL) (1992, M. v. Mark Six) 2,1.17,2 (€ 44.856) zie boven


36

METTA INVICTA (NL) Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Creatine (US) 2010 4,1.09,1 ($2.102.022)

Berry Nice Muscles (US) 2005 2,1.13,3 ($31.906)

bruine merrie, 05- 04- 2019 Eigenaar: Stal Invicta

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Muscles Yankee (US)

Donerail (US) Brittany’s Dream (US)

Blackberry Hanover (US)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Danea (IT)

Tahitienne (FR)

Kimberland (US) Oligiste (FR)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Electra Lobell (US)

Speedy Crown (US) Excella Hanover (US)

METTA INVICTA (NL) Zecile Boko (NL) 2006 3,1.15,9 (€ 8.675)

Goetmals Wood (FR) 1994 6,1.11,9 (€ 894.190)

Purcia Boko (US) 1998 4,1.16,0 (SEK.71.300)

METTA INVICTA voert zo’n 15 % Frans bloed, terwijl ze outcross is gefokt op Speedy Crown (5 x 4). Een dergelijk pedigree vinden we terug bij zowel Amerikaanse als Franse toppers, zoals Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395) en Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300). Deze moederlijn voert terug naar de legendarische Kerry Way, de zesde moeder van Knockout Invicta.

2e moeder Purcia Boko (US) (1998, v. American Winner) 4,1.16,0 (SEK.71.300). Moeder van o.m.: Brescia Boko (NL) (2008, M. v. Look de Star) 3,1.16,4 (€ 11.283). Drie jaar, winnares VP Driejarige Merries Stakes; vierde Merriederby Zecile Boko (NL) (2006, M. v. Goetmals Wood) 3,1.15,9 (€ 8.675) zie boven 3e moeder ELECTRA LOBELL (US) (1986, v. Speedy Crown) 3,1.15,9 ($70.542). Drie jaar, winnares afd. NYSS; tweede afd. NYSS, Lady Suffolk T. Volle zus van KERRY’S CROWN 5,1.11,6 (SEK.2.258.715). Moeder van o.m.: CURRENT CAST (US) (1995, H. v. Supergill) 6,1.11,2 ($215.590) LHASA LHASA LHASA (US) (1993, M. v. Supergill) 3,1.11,6 ($77.893). Moeder van LHASA MUSCLES 4,1.10,0 ($457.816). Grootmoeder van CASH ME OUT 5,1.09,5 ($1.146.360), GREATHALLOFCHINA 6,1.10,8 ($389.439) en MY COUSIN VINNIE 5,1.11,6 ($191.628) Everglide (US) (2000, R. v. Yankee Glide) 4,1.14,2 ($42.433) Etta Volo (US) (1991, R. v. Supergill) 6,1.13,1 ($34.000) Arctic Excellentels (US) (2003, H. v. Striking Sahbra) 7,1.13,8 (Nok.312.500) Electric Pine (US) (1999, M. v. Pine Chip) 4,1.13,3 ($20.996). Moeder van BERKSHIRE 7,1.10,6 ($249.539) Purcia Boko (US) (1998, M. v. American Winner) 4,1.16,0 (SEK.71.300), zie boven Playmate Encore (US) (1997, M. v. Pine Chip) 3,1.15,3 ($5.531). Moeder van SJ’S ENCORE 4,1.11,3 ($111.844) Harpy (US) (1996, M. v. Pine Chip). Moeder van PRO SHOP 3,1.12,9 (Nok.940.069) en CLASSIC MAN 5,1.12,2 (SEK.791.445)

Foundation mare: Contention (U33). Bekende nazaten: Arctic Passion, Big Sky Hurricane, Claes Boko, Classical Way, Costa Rica, Crystal Fashion, Encore Encore, Express Road, Global Upper Style, Go Get Lost, Jerry Mom, Kerry Way, Lolique, Looking Superb, Marielles, Matter Hatter, Nesta Effe, Oibambam Effe, Orione Degli Dei, Park Avenue Kathy, Pato, Plant The Seed, Rotation, Super Bowl, Traders, Walter White, Villiam, etc. 1e moeder Zecile Boko (NL) (2006, v. Goetmals Wood) 3,1.15,9 (€ 8.675). Twee jaar, winnares Tweejarigen Najaar Stakes; tweede Breeders Crown. Drie jaar, tweede serie Driejarigen Criterium. Moeder van 7 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: INSPECTOR BROS (DE) (2015, R. v. Pastor Stephen) 4,1.11,5 (€ 81.103). 9 zeges. Twee jaar, derde Orakel der Zweijährigen. Drie jaar, tweede serie Deutsches TraberDerby, Adbell-Toddington-Rennen-Trial. Vier jaar en ouder, winnaar van Breeders Crown für 4-jährige H/W, serie VPW Vierjarigen Challenge; tweede in finale VPW Vierjarigen Challenge, Prix de Canapville; derde in Prix Camilla JACKY BROS (DE) (2016, M. v. Pastor Stephen) 3,1.14,2 (€ 24.677). 2 zeges. Twee jaar, winnares Breeders Crown. Drie jaar, winnares Buddenbrock-Rennen 2019 (Stutenlauf); tweede in Adbell-Toddington-Rennen (Stutenlauf) Escaped (NL) (2011, M. v. Varenne) 4,1.14,3 (Nok.194.494). 7 zeges Knockout Invicta (NL) (2017, H. v. Virgill Boko) 2,1.17,1 (€ 575)

80


37

JACKSON VRIJTHOUT (BE/TF) Verkoop met BTW

Imoko (FR) 1996 5,1.14,6 (€ 131.899)

Timoko (FR) 2007 10,1.09,0 (€ 5.006.731)

Kiss Me Coulonces (FR) 1998 3,1.18,6 (€ 12.806)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Sépia (FR)

Jiosco (FR) Jolie Perle (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Allez Coulonces (FR)

Lutin d’Isigny (FR) Vanina B (FR)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Katy Oul Dada (FR)

Podosis (FR) Ifalpa (FR)

JACKSON VRIJTHOUT (BE/TF) Elite of Fairy (FR) 2014 3,1.16,7 (€ 14.720)

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Thalie of Fairy (FR) 2007 4,1.13,9 (€ 37.790)

JACKSON VRIJTHOUT is grofweg fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt via lijnteelt op zowel And Arifant (3 x 5) als Viking’s Way (3 x 4), twee zeer bepalende stamvaders in de Franse fokkerij. Met name het terugfokken op And Arifant werpt momenteel zijn vruchten af, denk dan aan jonge jaargancracks als Ferreteria 4,1.11,4 (€ 496.150) en Green Grass 4,1.12,1 (€ 457.650), etc. Ready Cash is nog een piepjonge père-de-mère (zijn oudste kleinkinderen zijn pas vijf jaar oud), maar toch heeft hij in die hoedanigheid zijn eerste jaargangcrack al afgeleverd in de vorm van Havana D’Aurcy 3,1.13,2 (€ 291.450).

Thalie of Fairy (FR) (2007, M. v. Love You) 4,1.13,9 (€ 37.790). Zie boven Princess of Fairy (FR) (2003, M. v. Giant Cat) 4,1.16,8 (€ 25.100). 2 zeges Queen of Fairy (FR) (2004, M. v. Fan Quick) 3,1.18,5 (€ 9.710) 4e moeder Ifalpa (FR) (1977, v. Tivaty Pélo) 4,1.23,4 (€ 10.351). 3 zeges. Moeder van o.m.: GOLF OUL DADA (FR) (1994, R. v. Auxerroi) 9,1.13,6 (€ 166.810). 11 zeges CELINE OUL DADA (FR) (1990, M. v. Qlorest du Vivier) 5,1.15,5 (€ 144.375). 13 zeges. Moeder van QUATTRO ECUS 8,1.11,1 (€ 465.096) D’OUL DADA (FR) (1991, M. v. Sébrazac) 8,1.15,6 (€ 109.611). 8 zeges. Moeder van URISTAN DE BRENUS 7,1.15,2 (€ 141.270) Titine Oul Dada (FR) (1985, M. v. Jackson) 3,1.18,3 (€ 38.798). 3 zeges Rouky Oul Dada (FR) (1983, H. v. Vimont) 4,1.18,4 (€ 30.856). 5 zeges Julia Oul Dada (FR) (1997, M. v. Coktail Jet) 5,1.16,8 (€ 20.895). 2 zeges. Moeder van QUILIO ADA 10,1.12,8 (€ 188.670) en ROOKIE ADA 6,1.14,1 (€ 125.090) Ben Oul Dada (FR) (1989, R. v. Hurgo) 4,1.19,0 (€ 20.245). 3 zeges Aline Oul Dada (FR) (1988, M. v. Eole Grandchamp). Moeder van GOLD OUL DADA 7,1.16,5 (€ 108.073). Grootmoeder van TSAR DE JUZOLELO 8,1.13,6 (€ 100.790) en VAINQUEUR WELL 5,1.16,7 (€ 100.720) Heidi Oul Dada (FR) (1995, M. v. Vizir de Retz) 3,1.20,5. Moeder van PROSPER OUL DADA 4,1.13,3 (€ 157.949)

Mère originelle: Sainte Marie du Mont (E29). Bekende nazaten: As d’Espiens, Bel Ditto, Cléa Madrik, Clef des Champs, Esotico Star, Fossein, Juliano Star, Nestoriac, Prince Royal, Quioco, Star Gédé, Une Lady de Nappes, Valentin du Gite, etc. 1e moeder Elite of Fairy (FR) (2014, v. Ready Cash) 3,1.16,7 (€ 14.720). 1 zege. Dit is haar eerste product. 2e moeder Thalie of Fairy (FR) (2007, v. Love You) 4,1.13,9 (€ 37.790). 4 zeges. Moeder van o.m.: Déesse of Fairy (FR) (2013, M. v. Sam Bourbon) 6,1.15,8 (€ 43.295). 1 zege Elite of Fairy (FR) (2014, M. v. Ready Cash) 3,1.16,7 (€ 14.720). Zie boven Game Gala (FR) (2016, R. v. Orlando Vici) 4,1.16,5 (€ 12.720). 1 zege 3e moeder Katy Oul Dada (FR) (1998, v. Podosis) 3,1.19,1 (€ 5.199). Moeder van o.m.: CRACK DE REBECQ (FR) (2012, R. v. Nesos du Goutier) 7,1.14,1 (€ 118.900). 8 zeges Ubu of Fairy (FR) (2008, R. v. Goetmals Wood) 5,1.15,3 (€ 43.760). 6 zeges

bruine hengst, 05- 05- 2019 Eigenaar: H. Buyl

8138

NOOR PAASLOO (DE) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Bird Parker (FR) 2011 7,1.09,5 (€ 2.079.705)

Belisha (FR) 1989 5,1.16,0 (€ 60.842)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Fakir du Vivier (FR)

Sabi Pas (FR) Ua Uka (FR)

Bénarès (FR)

Fandango (FR) Fleur des Veys (FR)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Gingerly (US)

Sierra Kosmos (US) Gingin Hanover (US)

Idéal du Gazeau (FR)

Alexis III (FR) Venise du Gazeau (CA)

Trapped (US)

Bonefish (US) Kimberly Dutchess (US)

NOOR PAASLOO (DE) Be Stuck Paasloo (NL) 2008 6,1.13,7 (€ 25.785)

Incredible Hulk (US) 2000 3,1.11,2 (€ 251.996)

Stuck (SE) 1989 3,1.20,5 (SEK.2.000)

NOOR PAASLOO voert ongeveer 45 % Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Défi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc. Foundation mare: Lizzie Witherspoon (U8). Bekende nazaten: Bella Dolce, Bullville Victory, Civil Action, Creamy Mimi, Crowns Invitation, Cruzado Dela Noche, Dejarmbro, Delicious, Dog Gone Lucky, Falls For You, Fashionwoodchopper, French Laundry, Green Day, Gural Hanover, Habitat, Homicide Hunter, Hypnotic AM, Judge Joe, Kramer Boy, Manofmanymissions, Missile Hill, Money On My Mind, Pizza Dolce, Quid Pro Quo, Scarlet Knight, Timone EK, e.v.a. 1e moeder Be Stuck Paasloo (NL) (2008, v. Incredible Hulk) 6,1.13,7 (€ 25.785). Vier jaar, winnares Handicap-Pokal >>de luxe<<. Ouder, tweede Advents-Preis der Amateure. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Un Mec Paasloo (DE) (2018. R. v. Un Mec d’Héripré)- twee jaar in 2020 2e moeder Stuck (SE) (1989, v. Idéal du Gazeau) 3,1.20,5 (SEK.2.000). Moeder van o.m.: Jammed (SE) (2002, R. v. Smasher) 7,1.14,5 (SEK.311.100) Debts (SE) (1996, M. v. Zoot Suit) 6,1.15,6 (SEK.302.850). Ouder, winnares Solbacka Ranch Pokal Be Stuck Paasloo (NL) (2008, M. v. Incredible Hulk) 6,1.13,7 (€ 25.785). Zie boven Fast (SE) (1998, R. v. Express Ride) 8,1.15,9 (€ 19.890) American Paasloo (NL) (2007, M. v. Yankee Mustang) 7,1.14,8 (€ 8.133) Wala Paasloo (NL) (2004, M. v. Express Ride) 7,1.15,1 (€ 7.985) Captein Paasloo (NL) (2009, R. v. Joint Venture) 5,1.15,6 (€ 6.150) 3e moeder TRAPPED (US) (1980, v. Bonefish) 3,T1.14,7 ($1.560). Elitsto. Volledan wel halfzus van de grootmoeders van CIVIL ACTION 3,1.10,1

83

bruine merrie, 14- 05- 2019 Eigenaar: H. J. de Boer

(€ 1.351.841), JUSTICE HALL 4,1.11,3 ($768.001), SPRINGBOARD 6,1.10,3 ($504.898), JUSTA REBEL 4,1.11,1 ($461.373), etc. en van de derde moeders van HABITAT 3,1.09,5 (SEK.9.638.269), TAKE MY PICTURE 6,1.10,0 ($1.171.061), etc. Moeder van o.m.: MARSHLAND (SE) (2005, H. v. From Above) 5,1.10,5 (SEK.5.624.130). drie jaar, winnaar From Aboves lopp; derde Big Noon Pokalen. Vier jaar, winnaar Big Noon Pokalen, Klass II Final, Solvallaserien I, Solvallaserien II, afd. V75 (Klass II); tweede serie + finale Svenskt Travderby, Prix Cagnes-sur-Mer, serie Konung Gustaf V:s Pokal. Ouder, winnaar Guldbjörken, Silverörnen, Färjestads Jubileumslopp, Gösta Bergengrens Minneslopp, L.C. Peterson-Broddas Minneslöpning; tweede Olympiatravet, serie + finale Sweden Cup, Norrbottens Stora Pris, Årjängs Stora Sprinterlopp, Silverörnen; derde Prins Carl Philips Jubileumspokal, Meadow Prophets Minne TRAFFIC JAM (SE) (1985, M. v. Speedy Crown) 3,1.12,3 (SEK.4.635.895). Elitsto. Twee jaar, winnares 3 afd. NYSS, serie Bluegrass S., Tompkins-Geers S.; tweede Breeders Crown, Champlain S., serie + finale International Stallion Stakes, finale Bluegrass Stakes. Drie jaar, winnares GP Orsi Mangelli, 4 afd. NYSS, Breeders Filly S.; derde serie Canadian Trotting Classic. Vier jaar, winnares serie Svenskt Travderby; tweede Momarken GP; vierde finale Svenskt Travderby. Moeder van KRAMER BOY 3,1.10,1 (SEK.14.431.899), EXPRESS LAVEC 6,1.13,7 (SEK.3.440.482) en FICO K JET 5,1.13,3 (€ 127.126). Grootmoeder van GALLANT KRONOS 5,1.11,5 (€ 128.343) MOUSETRAP (SE) (1988, H. v. Idéal du Gazeau) 8,1.14,7 (€ 155.413). 24 zeges NEW WORLD (SE) (1995, R. v. Smokin Yankee) 7,1.14,9 (€ 81.978) JAMPACKED (SE) (2002, R. v. Pine Chip) 6,1.13,2 (SEK.550.558) HOSTAGE (SE) (2000, M. v. Express Ride) 4,1.13,0 (SEK.543.000). Moeder van QUID PRO QUO 5,1.10,2 (SEK.7.068.290) BUMPER TO BUMPER (SE) (1994, M. v. Alf Palema) 7,1.14,5 (SEK.450.900) UNDER ARREST (SE) (1991, R. v. Smokin Yankee) 7,1.14,9 (SEK.326.018) GLUED (SE) (1999, M. v. Sugarcane Hanover) 4,1.15,3 (SEK.323.820). Moeder van QUICK FIX 8,1.09,9 (SEK.4.653.964)


39

MOWIE JOE (NL)

donkerbruine merrie, 16- 03- 2019 Eigenaar: J.A. Glas

Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Jimmy William (US) 2013 3,1.10,2 ($128.855)

Solveig (US) 2002 4,1.11,1 ($820.791)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Exquisite Amanda (US)

American Winner (US) Locks And Tresses (US)

Prakas (US)

Speedy Crown (US) Prudy Hanover (US)

Davidia Hanover (US)

Super Bowl (US) Descent (US)

Park Avenue Joe (US)

Speedy Somolli (US) Delmonica Hanover (US)

Victoriola (DE)

Noble Victory (US) Nola (US)

MOWIE JOE (NL) Us Wowie (NL) 2002 5,1.14,2 (€ 28.972)

Frisian Dragon (US) 1988 3,1.14,2 (€ 16.569)

Victory Joe (DE) 1996

MOWIE JOE is volledig Amerikaans gefokt en ze is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 4) als Super Bowl (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.471.172), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300).

US WOWIE (NL) (2002, M. v. Frisian Dragon) 5,1.14,2 (€ 28.972). zie boven ADELAAR (NL) (2007, R. v. Opus Viervil) 5,1.15,6 (€ 26.625). Ouder, winnaar 4,5 kilometer van Alkmaar; derde 4,5 kilometer van Alkmaar (2) Bon Ami (NL) (2008, R. v. Incredible Crafts) 3,1.14,9 (€ 12.704). Drie jaar, derde Driejarigen Kampioenschap van Friesland; vierde Fokkers Trofee Vliegensvlug (NL) (2003, H. v. Nevele Cero O) 4,1.14,5 (€ 9.005)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Don Fanucci Zet, Igor Font, Lifetime Pursuit, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a.

3e moeder VICTORIOLA (DE) (1982, v. Noble Victory) 5,1.16,7 (€ 53.277). Moeder van o.m.: Victory Ann (DE) (1991, M. v. Norton Lobell) 5,1.18,8 (€ 7.414) Victory Park (DE) (1993, R. v. Park Avenue Joe) 6,1.17,8 (€ 5.420)

1e moeder US WOWIE (NL) (2002, v. Frisian Dragon) 5,1.14,2 (€ 28.972). Twee jaar, tweede Wolvega U Zomer Stakes II; vierde Joffer Prijs. Drie jaar, winnares Merrie Derby. Vier jaar en ouder, meervoudig klassiek winnares Tsjechië. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd: Doutje (NL) (2010, M. v. Love You) 6,1.12,7 (SEK.268.707) Flair (NL) (2012, M. v. Eilean Donon) 4,1.16,0 (€ 9.339) Euforia (NL) (2011, M. v. Muscles Yankee) 6,1.14,6 (€ 6.695) Jowie Joe (NL) (2016, H. v. Abano As) 4,1.15,6 (€ 2.185) Incadance (NL) (2015, H. v. Abano As) 3,Q1.17,4 (€ 280) Howie Joe (NL) (2014, R. v. Abano As) 2,Q1.19,0

4e moeder Nola (US) (1969, v. Hickory Pride). Moeder van o.m.: BRIGHT SWORD (US) (1980, H. v. Speedy Crown) 4,1.13,1 (€ 86.240) VICTORIOLA (DE) (1982, M. v. Noble Victory) 5,1.16,7 (€ 53.277) zie boven Damosel (US) (1974, M. v. Speedy Count). Moeder van LASS DAME 3,1.15,2 (SEK.843.430). Grootmoeder van GLORY AND GOLD 8,1.11,6 (SEK.3.365.728) en DREAM SHOGUN 6,1.12,6 (SEK.2.628.000). Derde moeder van BEAUTY QUEEN 5,1.12,7 (SEK.1.016.687) en SMASHING DAME 5,1.12,6 (SEK.1.001.900)

2e moeder Victory Joe (DE) (1996, v. Park Avenue Joe). Moeder van o.m.: YSVINK (NL) (2005, R. v. Jag de Bellouet) 9,1.12,7 (Nok.723.589). 20 zeges in Noorwegen en Zweden DAMALIA (NL) (2010, M. v. Opus Viervil) 4,1.13,8 (€ 39.158). Drie jaar, winnares serie + finale Criterium der Driejarige Merries; derde Sweepstakes. Vier jaar, winnares Tsjechische Derby, Tsjechische St. Leger; tweede Vierjährigen-Marathon/ Stutenlauf

84


40

MACARIUS BOKO (NL) Holland B.V. & Stal Polly

bruine hengst, 17- 02- 2019 Eigenaar: Boko Stables

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Amaru Boko (SE) 2007 6,1.10,3 (SEK.4.370.093)

Sue Boko (US) 2000 4,1.12,3 (SEK.834.216)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (CA)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Chipping Away (US)

Pine Chip (US) Wharton (US)

Armbro Goal (US)

Speedy Crown (US) Armbro Flight (US)

Nesmile (FR)

Caprior (FR) Amours du Mesnil (FR)

Meadow Road (SE)

Madison Avenue (US) Francessa (SE)

Olivia Hanover (US)

Ayres (US) Our Speed (US)

MACARIUS BOKO (NL) Vanessa Boko (SE) 2003 5,1.12,7 (SEK.898.250)

Défi d’Aunou (FR) 1991 6,1.10,9 (€ 2.392.673)

Opera Hanover (US) 1990 4,1.13,2 (SEK.2.188.289)

MACARIUS BOKO voert grofweg 20 % Frans bloed en hij is outcross gefokt op Speedy Crown (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we terug bij zowel Amerikaanse als Franse toppers, zoals Broad Bahn 3,1.10,2 ($1.547.988), To Dream On 3,1.09,7 ($975.395) en Vision Intense 5,1.11,6 (€ 884.300).

(SEK.1.253.177) VANESSA BOKO (SE) (2003, M. v. Défi d’Aunou) 5,1.12,7 (SEK.898.250). Zie boven. PRINCE GROENHOF (NL) (1998, H. v. Express Ride) 10,1.13,3 (SEK.671.082) Yardley Boko (SE) (2005, R. v. Express Ride) 7,1.14,7 (SEK.224.750) All In Boko (SE) (2007, R. v. Défi d’Aunou) 6,1.13,8 (SEK.172.112)

Foundation mare: Medio (U1). Bekende nazaten: Andover, Angus en Conway Hall, American Winner, Basquiat, Cantab Hall, Chip Chip Hooray, EL Ideal, Giveitgasandgo, Hannelore Hanover, Il Villaggio, Mack Lobell, Magic Tonight, Manchego, Muscle Massive, Pascia’ Lest, Peace Corps, Quite Easy, Readly Express, Sea Cove, Victory Tilly, When Dovescry, etc.

3e moeder OLIVIA HANOVER (US) (1980, v. Ayres) 3,1.15,8 ($31.065). Twee jaar, winnares afd. New Jersey Sires S.; tweede in afd. New Jersey Sires S. (2). Moeder van o.m.: OPERA HANOVER (US) (1990, M. v. Meadow Road) 4,1.13,2 (SEK.2.188.289). Zie boven. Oleida Drummond (US) (1985, M. v. Florida Pro). Moeder van ODESSA DRUMMOND 3,1.14,3 ($377.607)- O’Brien 2-YearOld Trotting Filly of the Year. Derde moeder van DD’S HITMAN 6,1.09,1 (€ 317.870) en DD’S COMET 3,1.13,0 ($135.262)

1e moeder VANESSA BOKO (SE) (2003, v. Défi d’Aunou) 5,1.12,7 (SEK.898.250). Twee jaar, winnares Breeders Crown, Menhammar Stuteris Tvååringspris (in WR: 1.14,8b/1660 m.). Drie jaar, derde in Coccinelles lopp, serie E3. Vier jaar, tweede in Petit Prix, halve finale Breeders Crown, serie StoChampionatet; derde in finale Breeders Crown, serie StoSprintern Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: JUNCIO BOKO (SE) (2016, H. v. Donato Hanover) 3,1.12,7 (SEK.369.500). Drie jaar, winnaar E3 Consolation; derde in serie Svenskt Trav-Kriterium, serie Breeders Crown, Kriterium Consolation. Erin Boko (SE) (2011, M. v. Viking Kronos) 4,1.15,0 (SEK.102.400). Carelia Boko (SE) (2009, M. v. Varenne) 5,1.15,5 (SEK.89.760). Hublot Boko (SE) (2014, R. v. Muscle Hill) 3,1.14,3 (SEK.67.500).

4e moeder Our Speed (US) (1968, v. Speedster) 3,T1.16,8. Moeder van o.m.: ORCHID HANOVER (US) (1979, M. v. Ayres) 3,1.16,8 ($148.975). Moeder van HANOVER COUNTY 4,1.12,3 ($161.252) en OSGOOD HANOVER 4,1.13,5 ($113.951). Grootmoeder van OATMEISTER 5,1.10,7 ($491.815) en MONTY MAC 4,1.12,6 (Nok.897.491). OLIVE HANOVER (US) (1978, M. v. Ayres) 2,1.18,4 ($85.333) OVERLAND HANOVER (US) (1974, H. v. Ayres) 5,1.15,3 ($82.062) Our America (US) (1982, M. v. Super Bowl) 3,1.16,3 ($4.359). Moeder van RED MOON 5,1.15,3 (€ 174.691). Grootmoeder van BEST POINT SM 8,1.14,2 (€ 118.942) Odelia Hanover (US) (1988, M. v. Prakas) 4,1.18,9 ($2.892). Moeder van TYSANDCASTLE 8,1.12,7 ($207.826). Oretta Hanover (US) (1984, M. v. Super Bowl). Moeder van BROOKRIDGEGOLDSTAR 4,1.13,6 ($119.718).

2e moeder OPERA HANOVER (US) (1990, v. Meadow Road) 4,1.13,2 (SEK.2.188.289). Twee jaar, tweede in afd. NYSS (3); derde in afd. Trillium T., Flamboro Breeders S., NY State Fair S. Drie jaar, winnares afd. NYSS; tweede in afd. NYSS; derde in NY State Fair S. Moeder van o.m.: SCHWERIN BOKO (SE) (2006, R. v. Pearsall Hanover) 6,1.12,0

85


41

MARIO FLEVO (DE)

donkerbruine hengst, 02- 04- 2019 Eigenaar: Flevofarm

Verkoop met BTW

Classic Photo (US) 2002 3,1.08,9 ($1.447.004)

Ringostarr Treb (IT) 2010 7,1.08,2 (€ 1.626.837

Farsalo Egral (IT) 2002 5,1.12,6 (€ 81.150)

SJ’s Photo (US)

Photo Maker (US) Sassy Jane (US)

Classic Winner (US)

American Winner (US) Classic Somolli (US)

Supergill (US)

Super Bowl (US) Winky’s Gill (US)

Teti Egral (IT)

Zebu (IT) Nettie (SE)

Diamond Way (DE)

Super Way (US) Königskrone (DE)

Pink Cheeks (US)

Speedy Crown (US) Panty Raid (US)

Scoring Light (US)

Final Score (US) Ideal Light (US)

Coco Chanel (DE)

Action Nevele (DE) Weichsel (DE)

MARIO FLEVO (DE) Jolly Jane (DE) 2002 3,1.15,5 (€ 2.725)

Pink Diamond (DE) 1992 5,1.12,5 (€ 168.474)

Donna Karan (DE) 1996 2,1.20,4

(€ 430.242). Drie jaar, winnaar Bernhard Frahm-Rennen, serie Deutsches Traber-Derby, Breeders Crown, Traber St.Leger; tweede Adbell Toddington-Rennen, BuddenbrockRennen, Deutsches Traber-Derby; vierde serie GP Orsi Mangelli (Duits record: 1.12,0). Vier jaar, winnaar Breeders Crown, Prix Bohémia; derde Prix de Milan. Ouder, winnaar Prix Château du Loir; tweede Breeders Crown 2008 + 2009, Prix Thémis, Derby-Rekord-Meile 2010 + 2011; derde Prix de Boisy-Saint-Léger, Birger Bengtssons Minneslopp, Prix de Provence, Prix Bernard le Quellec, Prix de Rouergue, finale Hamburg-Cup; vierde Prijs der Giganten BENTLEY KARAN (NL) (2008, R. v. Pink Diamond) 6,1.11,7 ($234.214). Twee jaar, tweede Jonker Prijs. Drie jaar, winnaar Breeders Crown; tweede Gr. Unitrot Prijs; derde Fokkers Trofee, Bayern-Pokal. Vier jaar, tweede Criterium Vierjarige H & R., serie GP de l’UET. Ouder, meervoudig winnaar New York-Circuit. SIR HAJO (DE) (2005, R. v. Diamond Way) 5,1.13,1 ($112.436). Twee jaar, tweede Breeders Crown. Drie jaar, winnaar serie Deutsches Traber-Derby; tweede Bayern-Pokal; derde finale Deutsches Traber-Derby; vijfde EK 3-jarigen, Breeders Crown. Vier jaar, tweede Criterium der Vierjährigen; derde Breeders Crown. Geplaatst op Yonkers Raceway LAMBORGINI BS (DE) (2004, H. v. Diamond Way) 7,1.13,5 (Nok.586.783). Drie jaar, winnaar Trostlauf Deutsches Traber-Derby

MARIO FLEVO is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en hij is outcross gefokt op Super Bowl (4 x 5), een type afstamming die we o.m. kennen van Hot Shot Blue Chip 6,1.09,2 ($1.213.742). Moeder Jolly Jane is bijna een zekerheidje als fokmerrie: 8 van haar 9 producten van drie jaar en ouder kwamen reeds in de baan. Foundation mare: Miss Waxy (U1578). Bekende nazaten: Bentley Karan, Dream With Me, Sir Hajo, Sir Karan, etc. 1e moeder Jolly Jane (DE) (2002, v. Pink Diamond) 3,1.15,5 (€ 2.725). Moeder van 10 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: DREAM WITH ME (NL) (2010, R. v. Dream Vacation) 5,1.10,1 (SEK.1.002.172). Voormalig snelste Nederlandse draver aller tijden. Twee jaar, winnaar Breeders Crown, serie Gran Criterium (in NR: 1.14,4). Drie jaar, winnaar Grote Unitrot Prijs, Derby Selectie; vierde Derby. Vier jaar, winnaar serie SprinterMästaren; derde Fyraåringseliten- Charlottenlund. Ouder, winnaar Prins Carl Philips Jubileumspokal (NR: 1.10,1) DREAM OF SUCCESS (DE) (2015, R. v. Dream Vacation) 5,1.12,6 (Dkk.265.247). Twee jaar, winnaar Poul Kraghs Mindeløb. Vier jaar, tweede Frosty Hanovers Mindeløb, Derbyoptakten, Steher-Trophy Bonita ST (NL) (2008, M. v. Open The Sky) 5,1.16,4 (€ 12.631). Drie jaar, derde Bayern-Pokal/ Stutenlauf Grande Geste (DE) (2013, R. v. Text Me) 5,1.17,1 (€ 2.992) Dream of Berlin (DE) (2014, R. v. Dream Vacation) 3,1.15,3 (€ 2.220) Dream of Speed (DE) (2016, M. v. Pastor Stephen) 3,Q1.18,2 (€ 1.200) Dream of Money (DE) (2017, M. v. Quite Easy) 3,Q1.16,4 Fearfornobody (DE) (2012, R. v. Repeat Love) 3,Q1.21,8 Lorens Flevo (DE) (2018, H. v. SJ’s Caviar)- twee jaar in 2020 2e moeder Donna Karan (DE) (1996, v. Scoring Light) 2,1.20,4. Moeder van o.m.: SIR KARAN (DE) (2003, H. v. Pink Diamond) 5,1.11,6

3e moeder Coco Chanel (1989 v. Action Nevele) 2, 1.17,2 (€ 41.737). Moeder van o.m.: COSMO CHANEL (DE) (1995, H. v. Campo Ass) 5,1.14,2 (€ 98.469) BYBLOS (DE) (1994, R. v. Cordoba Lobell) 3, 1.15,7 (€ 60.545) Egoiste (DE) (1997, H. v. Cordoba Lobell) 3, 1.15,3 (€ 28.130) Fendi (DE) (1998, M. v. Crysta‘s Best) 2, 1.16,6 (€ 15.036)

86


42

MAGIESTRAAL (NL)

bruine hengst, 29- 05- 2019 Eigenaar: D.P. Couperus

Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

Classic Photo (US) 2002 3,1.08,9 ($1.447.004

Classic Winner (US) 1995 3,Q1.12,6 ($72.121)

Photo Maker (US

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Classic Somolli (US)

Speedy Somolli (US) Gypsy C(US)

Lemon Dra (IT)

Sharif di Iesolo (IT) Danea (IT)

Singer Lobell (US)

Speedy Crown (US) Somolli (US)

Yankee Tornado (US)

Speedy Crown (US) Mod Yankee (US)

Else van Cornjum (NL)

Mucho Pride (US) Vera van Cornjum (NL)

MAGIESTRAAL (NL) Cindy Wielinga (NL) 2009 6,1.14,6 (€ 25.255)

Bartali OK (IT) 1998 5,1.12,2 (€ 487.748)

Nancy Wielinga (NL) 1996 6,1.17,2 (€ 5.221)

MAGIESTRAAL is (vrijwel volledig Amerikaans) outcross gefokt op zowel Hickory Pride (5 x 5), Speedy Crown (5 x 4) als Star’s Pride (5 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Nóg interessanter is het gegeven dat hij is teruggefokt op de merrie Somolli (5 x 4), we spreken dan over de zgn. x-factor. En juist van Somolli is die x-factor ongekend succesvol, met proefstukken als Opal Viking 7,1.10,6 (SEK.24.416.715), CR Kay Suzie 4,1.10,0 ($1.611.131), CR Renegade 3,1.10,3 ($903.785), de thans actuele Zarenne Fas 5,1.09,8 (SEK.4.739.532), e.v.a.

der 3-jarige Merries. Vier jaar, vierde AEV Vierjarigen Stakes. Ouder, winnares Gouden Zweep, Kampioenschap Nederlandse Paarden, serie Buchmacher Sprint-Pokal; tweede Finale Winterkampioenschap, Gouden Zweep; derde finale Buchmacher Sprint-Pokal, Kampioenschap Nederlandse Paarden; vierde Kampioenschap van Nederland, Grote Prijs der Lage Landen Anton Wielinga (NL) (2007, H. v. Armbro Goal) 4,1.15,5 (€ 12.545) Nancy Wielinga (NL) (1996, M. v. Yankee Tornado) 6,1.17,2 (€ 5.221), zie boven

Mère originelle: Albertine (E22), dit is de Nederlandse tak van Tourterelle, via YY. Bekende nazaten: Alou van Camstra, Banker Transs R, Cornelia Unia, Digitalis, Duncan Crown, Ego Sum, Esperanza Guapa, Explosive Lane, Go For One, Greatest Secret, Ideaal, Kim Wielinga, Koos van Camstra, Leen van Camstra, Nick Hunter, Snel E, Speedy Aresy, Torro Ashton, Uranis Ter Lune, Wellington, Year of Transs R, Zally Ashton, etc.

4e moeder Vera van Cornjum (NL) (1979, v. Heres) 1.17,1 (€ 28.112). Moeder van o.m.: Hero van Cornjum (NL) (1990, R. v. Nevele Impulse) 5,1.16,7 (€ 23.479) Iris van Cornjum (NL) (1991, M. v. Yankee Tornado) 2,1.17,1 (€ 15.672). Moeder van BANK OF CORNJUM 8,1.13,9 (€ 58.842) Pam Wielinga (NL) (1998, M. v. Yankee Tornado). Moeder van WOUT WIELINGA 7,1.13,4 (SEK.553.207)

1e moeder Cindy Wielinga (NL) (2009, v. Bartali OK) 6,1.14,6 (€ 25.255). 12 zeges. Vier jaar, winnares Action Skoatter Bokaal. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Karola (NL) (2017, M. v. Virgill Boko) 2,1.15,8 (€ 3.150). 2 zeges Lucas (NL) (2018, H. v. Quite Easy) 2,Q1.23,7

5e moeder Jacatra (NL) (1968, v. Toreador) 1.33,8 (€ 45). Elitemerrie. Moeder van o.m.: SNEL E (NL) (1976, H. v. Deter d’Aster) 1.16,9 (€ 64.890) TRIANKA E (NL) (1977, M. v. Deter d’Aster) 1.18,8 (€ 33.720) ADA VAN CORNJUM (NL) (1983, M. v. Heres) 1.17,1 (€ 31.027). Elite & Klassieke merrie. Moeder van LEEN VAN CAMSTRA 4,1.12,6 (€ 224.552) en KOOS VAN CAMSTRA 5,1.14,2 (€ 60.338). Derde moeder van CORNELIA UNIA 4,1.14,5 (€ 74.115) en IDEAAL 4,1.13,6 (€ 23.500) Paranimf (NL) (1974, M. v. Lamour) 1.20,2 (€ 13.160). Moeder van HEIDI M 6,1.15,2 (€ 48.993). Grootmoeder van EGO SUM 9,1.12,2 ($209.952), YEAR OF TRANSS R 8,1.12,8 (€ 74.393) en STEFAN TRANSS R 7,1.14,8 (€ 59.211)

2e moeder Nancy Wielinga (NL) (1996, v. Yankee Tornado) 6,1.17,2 (€ 5.221). Moeder van o.m.: Cindy Wielinga (NL) (2009, M. v. Bartali OK) 6,1.14,6 (€ 25.255), zie boven Yessie Wielinga (NL) (2005, M. v. Västerbo Tomorrow) 4,1.16,9 (€ 5.805) 3e moeder Else van Cornjum (1987 v. Mucho Pride). Moeder van o.m.: KIM WIELINGA (NL) (1993, M. v. Yankee Tornado) 8,1.12,2 (€ 126.114). Drie jaar, tweede Sweepstakes, Criterium

87


43

JUST BE PROUD (FR) Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Very Well Jet (FR) 2009 5,1.13,3 (€ 300.270)

Encombevineuse (FR) 1992 2,Q1.19,8 (€ 1.906)

donkerbruine merrie, 25- 05- 2019 Eigenaar: A.J. Mollema

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Ugorella (FR)

Gipsy d’Hudson (FR) Qualis Gloria (FR)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Nanette de Rozoy (FR)

Caprior (FR) Hermine du Retz (FR)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Evangéline (FR

Ladoas (FR) Kampana (FR)

JUST BE PROUD (FR) Bring It Again (FR) 2011 3,1.17,8 (€ 9.650)

Joker de Rozoy (FR) 1997 7,1.13,3 (€ 279.841)

New Creation (FR) 2001 7,1.13,0 (€ 178.740)

JUST BE PROUD is praktisch fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc. Deze moederlijn staat al generaties lang voor een enorm hoog starterpercentage, zéker naar Franse maatstaven!

3e moeder EVANGÉLINE (FR) (1992, v. Landoas) 6,1.16,2 (€ 140.281). 7 zeges. Moeder van o.m.: NEW CREATION (FR) (2001, M. v. Extrême Dream) 7,1.13,0 (€ 178.740), zie boven Overcomer (FR) (2002, H. v. Ganymède) 4,1.17,4 (€ 17.710). 1 zege 4e moeder Kampana (FR) (1976, v. Son Idylle P) 5,1.22,1 (€ 18.484). 1 zege. Moeder van o.m.: CORREOS (FR) (1990, H. v. Nicos du Vivier) 8,1.15,4 (€ 227.759). 11 zeges EVANGÉLINE (FR) (1992, M. v. Landoas) 6,1.16,2 (€ 140.281), zie boven Ispagnac (FR) (1996, R. v. Ogino) 8,1.18,0 (€ 49.926). 7 zeges Heathcliff (FR) (1995, R. v. Hêtre Vert) 5,1.16,4 (€ 48.232). 5 zeges Fulham (FR) (1993, H. v. Jet de Prapin) 4,1.17,1 (€ 43.738). 3 zeges Arachino (FR) (1988, R. v. Jaguar du Loir) 4,1.18,9 (€ 32.389). 2 zeges Jodelle (FR) (1997, M. v. Nicos du Vivier) 5,1.19,2 (€ 23.424). 3 zeges Tassili (FR) (1985, R. v. Bellouet) 7,1.23,2 (€ 20.431). 5 zeges

Mère originelle: Querellese (E53). Bekende nazaten: Brummell, Bussang, Dester Girl, Estorgo, Guthan Force, Icare IV, Neutron du Cébé, Vahine de la Basle, etc. 1e moeder Bring It Again (FR) (2011, v. Joker de Rozoy) 3,1.17,8 (€ 9.650). Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Golden Cross (FR) (2016, M. v. Tango Quick) 4,1.15,8 (€ 980) Il Padrino (FR) (2018, H. v. Very Well Jet)- twee jaar in 2020 2e moeder NEW CREATION (FR) (2001, v. Extrême Dream) 7,1.13,0 (€ 178.740). 11 zeges. Moeder van o.m.: DO IT AGAIN (FR) (2013, R. v. Singalo) 6,1.12,8 (€ 204.900). 13 zeges. Ouder, tweede Prix Equidia; derde Championnat d’Hiver (Revanche); vierde Grote Prijs der Lage Landen A MIRACLE (FR) (2010, R. v. Joker de Rozoy) 4,1.13,2 (€ 135.421). 2 zeges. Drie jaar, Winnaar Prix de Dreux; tweede Prix de la Goutte d’Or. Vier jaar, vijfde Grand Prix de Passau. Ouder, tweede Prix de la Ligue contre la Cardiomyopathie; derde Prix Monaco-Matin First Thing First (FR) (2015, M. v. Qualypso Jiel) 4,1.14,4 (€ 45.830). 2 zeges Bring It Again (FR) (2011, M. v. Joker de Rozoy) 3,1.17,8 (€ 9.650), zie boven

88


44

MARTINA TRANSS R (NL) Verkoop met BTW

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Quick Wood (FR) 2004 5,1.13,0 (€ 334.420

Dira (FR) 1991 4,1.14,5 (€ 346.212

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Minou du Donjon (FR)

Quioco (FR) Géribia (FR)

Thalie (FR)

Ersin (FR) Hyacinthe (FR)

Conway Hall (CA)

Garland Lobell (US) Amour Angus (CA)

B Cor Tamgo (CA)

A Go Go Lauxmont (US) B Cor Tamara (CA)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Raisa Transs R (DE)

Giant Force (US) Jistance F (NL)

MARTINA TRANSS R (NL) Gabrielatranss R (NL) 2013 2,1.14,5 (€ 6.475)

Broadway Hall (US) 2000 2,1.12,6 ($436.790)

Zabatinitranss R (NL) 2006 4,1.15,7 (€ 40.625)

MARTINA TRANSS R voert zo’n 32% Frans bloed en ze is outcross gefokt op Super Bowl (5 x 5), een vitale manier van fokken die o.m. geresulteerd heeft in de crack Hot Shot Blue Chip 6,1.09,2 ($1.213.742). Broadway Hall maakt steeds meer naam als broodmare sire, door toedoen van kleinkinderen als Broadway Donna 3,1.09,1 ($1.434.735), Millies Possesion 3,1.08,9 ($501.037), Real Cool Sam 2,1.09,7 ($497.774), de in Nederland gefokte Dreambreaker 7,1.11,5 (€ 382.688), etc.

bruine merrie, 11- 04- 2019 Eigenaar: K. Redder

Federer Transs R (NL) (2012, H. v. Ganymède) 4,1.14,1 (€ 27.875). 7 zeges Velten Isabel (DE) (2016, M. v. Muscle Massive) 3,1.14,4 (€ 5.000). 1 start; 1 zege. Drie jaar, winnares serie Deutsches Stuten-Derby. Lincoln Transs R (NL) (2018, H. v. Muscle Massive) 2,Q1.20,9 3e moeder Raisa Transs R (DE) (1999, v. Giant Force) 6,1.17,8 (€ 4.050). Moeder van o.m.: ZABATINITRANSS R (NL) (2006, M. v. Credit Winner) 4,1.15,7 (€ 40.625) zie boven Capriatitranss R (NL) (2009, M. v. Express It) 5,1.14,8 (€ 17.095). 13 zeges. Drie jaar, winnares Troost Breeders Crown. Vier jaar, derde Breeders Crown

Foundation mare: Abbess (U17)- dit is de “Nederlandse” tak via Cheerful Volo. Bekende nazaten: Amiral Sacha, Bill Stardust, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, e.v.a.

4e moeder JISTANCE F (NL) (1992, v. Mark Six) 2,1.17,2 (€ 44.856). Twee jaar, winnares Jofferprijs; tweede Productendraverij. Drie jaar, tweede Fokkers Trofee Merries, Dragon Trotters Driejarigen Sire S., Grote Prijs der Vaderpaarden, Kampioenschap der 3-jarigen; derde H. van Wickevoort Crommelin Mem. Moeder van o.m.: SIRE TRANSS RR (DE) (2000, R. v. Diamond Way) 3,1.14,8 (€ 23.099). Twee jaar, tweede Breeders Crown; derde Preis des Winterfavoriten. Drie jaar, derde serie Deutsches Traber-Derby. Vier jaar, tweede Breeders Crown Entlastung. Volita Transs R (DE) (2003, M. v. Diamond Way) 9,1.16,3 (€ 11.320)

1e moeder GABRIELATRANSS R (NL) (2013, M. v. Broadway Hall) 2,1.14,5 (€ 6.475). Tweejarige Merrie van het Jaar. Twee jaar, winnares Jofferprijs (in NL-record voor 2-jarigen: 1.14,5), vierde Productendraverij. Dit is haar eerste product. 2e moeder ZABATINITRANSS R (NL) (2006, v. Credit Winner) 4,1.15,7 (€ 40.625). Twee jaar, winnares Breeders Crown; tweede Productendraverij; derde Jofferprijs. Drie jaar, winnares Fokkers Trofee Merries, Derby Revanche Merries, Sweepstakes Trials, Derby Z Selectie; derde Sweepstakes. Vier jaar, tweede halve finale Kampioenschap der Vierjarigen; derde Breeders Crown; vijfde Großer Preis von Deutschland / Stutenrennen. Moeder van o.m.: HINGIS TRANSS R (NL) (2014, M. v. Explosive Matter) 4,1.13,9 (SEK.226.242). Twee jaar, winnares Jofferprijs, Gonny D Tweejarigen Stakes; tweede Breeders Course cons.; derde Productendraverij. Drie jaar, tweede Sweepstakes, Criterium der Driejarigen, Breeders Crown; derde Fokkers Trofee Merries,

5e moeder Distance Veha (NL) (1986, v. Manza Buitenzorg). Halfzus van ABROGAN VEHA 7,1.14,6 (€ 135.805). Moeder van o.m.: KREKBOY F (NL) (1993, H. v. Worthy Boy Laren) 6,1.14,9 (€ 52.836). Drie jaar, tweede Grote Prijs van de Jaarlingenshow; derde Troost Trofee I. Ouder, winnaar Gouden Zweep JISTANCE F (NL) (1992, M. v. Mark Six) 2,1.17,2 (€ 44.856) zie boven

89


45

PERFECT BRESCIA (BE) Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Traders (IT) 2012 4,1.10,1 (€ 1.384.400)

Graziella (IT) 2003 5,1.13,5 (€ 64.602)

bruine hengst, 15- 05- 2019 Eigenaar: S. Mathijs

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Giant Cat (FR)

Quito de Talonay (FR) Pussy Cat (FR)

Working Mom (US)

Baltic Speed (US) Queen of Gainesway (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Corte (FR)

Lurabo (FR) La Ville Au Clerc (FR)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Electra Lobell (US)

Speedy Crown (US) Excella Hanover (US)

PERFECT BRESCIA (BE) Brescia Boko (NL) 2008 3,1.16,4 (€ 11.283)

Look de Star (FR) 1999 5,1.12,7 (€ 224.277)

Purcia Boko (US) 1998 4,1.16,0 (SEK.71.300)

PERFECT BRESCIA voert ruim 35 % Frans bloed, terwijl hij outcross is gefokt op ’s werelds eerste “Speed Sire”, Speedy Somolli (5 x 5). Een dergelijke afstamming vinden we o.m. terug bij Kentucky Futurity-winnaar My MVP 4,1.09,2 ($879.804). Grootvader Look de Star is als père-de-mère het meest succesvol wanneer gekruist met de Ready Cashlijn, met o.a. Django Riff 4,1.11,0 (€ 1.350.747) en Axelle Dark 4,1.11,2 (€ 582.712) als bekendste voorbeelden. Deze moederlijn voert terug naar de legendarische Kerry Way, de zesde moeder van Perfect Brescia.

3e moeder ELECTRA LOBELL (US) (1986, v. Speedy Crown) 3,1.15,9 ($70.542). Drie jaar, winnares afd. NYSS; tweede afd. NYSS, Lady Suffolk T. Volle zus van KERRY’S CROWN 5,1.11,6 (SEK.2.258.715). Moeder van o.m.: CURRENT CAST (US) (1995, H. v. Supergill) 6,1.11,2 ($215.590) LHASA LHASA LHASA (US) (1993, M. v. Supergill) 3,1.11,6 ($77.893). Moeder van LHASA MUSCLES 4,1.10,0 ($457.816). Grootmoeder van CASH ME OUT 5,1.09,5 ($1.146.360), GREATHALLOFCHINA 6,1.10,8 ($389.439) en MY COUSIN VINNIE 5,1.11,6 ($191.628) Everglide (US) (2000, R. v. Yankee Glide) 4,1.14,2 ($42.433) Etta Volo (US) (1991, R. v. Supergill) 6,1.13,1 ($34.000) Arctic Excellentels (US) (2003, H. v. Striking Sahbra) 7,1.13,8 (Nok.312.500) Electric Pine (US) (1999, M. v. Pine Chip) 4,1.13,3 ($20.996). Moeder van BERKSHIRE 7,1.10,6 ($249.539) Purcia Boko (US) (1998, M. v. American Winner) 4,1.16,0 (SEK.71.300), zie boven Playmate Encore (US) (1997, M. v. Pine Chip) 3,1.15,3 ($5.531). Moeder van SJ’S ENCORE 4,1.11,3 ($111.844) Harpy (US) (1996, M. v. Pine Chip). Moeder van PRO SHOP 3,1.12,9 (Nok.940.069) en CLASSIC MAN 5,1.12,2 (SEK.791.445)

Foundation mare: Contention (U33). Bekende nazaten: Arctic Passion, Big Sky Hurricane, Claes Boko, Classical Way, Costa Rica, Crystal Fashion, Encore Encore, Express Road, Global Upper Style, Go Get Lost, Jerry Mom, Kerry Way, Lolique, Looking Superb, Marielles, Matter Hatter, Nesta Effe, Oibambam Effe, Orione Degli Dei, Park Avenue Kathy, Pato, Plant The Seed, Rotation, Super Bowl, Traders, Walter White, Villiam, etc. 1e moeder Brescia Boko (NL) (2008, v. Look de Star) 3,1.16,4 (€ 11.283). Drie jaar, winnares VP Driejarige Merries Stakes; vierde in Merriederby. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Mighty Brescia (BE) (2016, R. v. Harpers Joker) 3,1.16,0 (€ 4.946). 2 zeges. Drie jaar, tweede in serie GP des Geniteurs; vierde in finale GP des Geniteurs Oh Noa Brescia (BE) (2018, M. v. SJ’s Caviar)- twee jaar in 2020 2e moeder Purcia Boko (US) (1998, v. American Winner) 4,1.16,0 (SEK.71.300). Moeder van o.m.: Brescia Boko (NL) (2008, M. v. Look de Star) 3,1.16,4 (€ 11.283). Zie boven Zecile Boko (NL) (2006, M. v. Goetmals Wood) 3,1.15,9 (€ 8.675). Twee jaar, winnares Tweejarigen Najaar Stakes; tweede Breeders Crown. Drie jaar, tweede serie Driejarigen Criterium. Moeder van INSPECTOR BROS 4,1.11,5 (€ 81.103) en JACKY BROS 3,1.14,2 (€ 24.677)

90


46

PRINCE VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Cash Gamble (SE) 2011 7,1.10,1 (€ 761.179)

No Way Back (SE) 2006

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

En Route (SE)

Viking’s Way (FR) Don’t Stop Me (US)

Armbro Goal (US)

Speedy Crown (US) Armbro Flight (US)

Nesmile (FR)

Capior (FR) Amours du Mesnil (FR)

Lindy Lane (US)

Valley Victory (US) Lindiliana (US)

Desdemona Hanover (US)

Super Bowl (US) Descent (US)

PRINCE VRIJTHOUT (BE) Penny Jet (SE) 2003 5,1.16,9 (€ 1.405)

Defi d’Aunou (FR) 1991 7,1.10,9 (€ 2.392.673)

Valley Lane (DE) 1998

bruine hengst, 06- 05- 2019 Eigenaar: H. Buyl

ROD STEWART (IT) (2010, H. v. Love You) 5,1.10,1 (€ 511.224). Drie jaar, winnaar Ulf Thoresens Minneløp, Prix Léopold Verroken; tweede Derby Italiano del Trotto, Gran Premio Tito Giovanardi; vierde Gran Premio Orsi Mangelli. Vier jaar, derde Gran Premio Nello Bellei. Ouder, winnaar serie & finale Bjerke Cup, serie Sweden Cup; tweede European Championship for 5 years old 2015, Anders Jahres Pokalløp, Kjell P Dahlströms Minne; derde Ulf Thoresen Grand International, H.K.H. Prins Daniels lopp, Prix du Luxembourg, Prix de Brest Paolo de Lucia (IT) (2009, R. v. Prodigious) 9,1.13,7 (SEK.393.646) Lili (IT) (2005, M. v. Coktail Jet) 4,1.13,2 (€ 23.546). Moeder van UFO ROBOT HP 5,1.11,6 (€ 95.658)

PRINCE VRIJTHOUT voert ruim een kwart Frans bloed en hij beschikt over een vitaal outcrosspedigree, waarbij is teruggefokt op zowel Baltic Speed (5 x 5) als Super Bowl (5 x 4). Defi d’Aunou kennen we o.m. als père-de-mère van Villeroi 5,1.11,2 (€ 643.890), Vulcain de Vandel 8,1.11,3 (€ 595.920), Ulster Perrine 7,1.11,1 (€ 468.560), etc. Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Attraversiamo, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Ranch Kelly, Sister Sledge, Sorella, Spotlite Lobell, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc.

3e moeder DESDEMONA HANOVER (US) (1981, v. Super Bowl) 3,1.13,0 ($377.618). Twee jaar, winnares serie Merrie Annabelle T., Batavia Filly S., Hanover Filly S., Hanover-Hempt S., Final Lexington Filly S., serie Bluegrass S., Breeders Filly S.; tweede in Final Merrie Annabelle T., serie Lexington Filly S. Drie jaar, winnares afd. Pennsylvania Sires S. (2), Currier & Ives Filly S.; tweede in Arden Downs S., heat Lexington Filly S., heat Hambletonian Oaks, etc. Volle zus van DAVIDIA HANOVER 4,1.12,1 ($1.108.252), DITKA HANOVER 3,1.13,0 ($585.388) en DEMILO HANOVER 3,1.11,2 ($395.042) en volle dan wel halfzus van de moeders van MARIANS MAN 4,1.12,5 ($468.060), MR TASTY 4,1.10,5 ($466.753), DAVID SISU 5,1.10,3 (SEK.3.057.338), etc. en van de grootmoeders van VICTOR’S VICKY 7,1.11,5 ($712.342), KLM EXPRESS 8,1.11,3 ($691.743), THE BUDSTER 5,1.10,5 ($667.515), WINSUM RANGER 6,1.12,3 ($534.679), LINDY FIVE HUNDRED 8,1.11,4 ($360.745), etc. Moeder van o.m.: ROYAL VALENTINO (US) (1992, H. v. Royal Prestige) 3,1.13,5 ($81.329) Royal Pizzaz (US) (1991, M. v. Royal Prestige). Moeder van NORTHERN ENSIGN 3,1.11,0 ($323.973), NORTHERN FLASH 4,1.12,7 ($166.223) en NORTHERN JEWEL 3,1.13,7 ($137.791). Grootmoeder van ROSELLA ROSS 4,1.10,7 (€ 394.166) en NANA` ROSS 7,1.11,8 (€ 122.944)

1e moeder Penny Jet (SE) (2003, v. Defi d’Aunou) 5,1.16,9 (€ 1.405). 4 zeges. Moeder van 8 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: INLOVE VRIJTHOUT (BE) (2012, R. v. Love You) 5,1.13,1 (€ 39.599). 11 zeges. Twee jaar, winnaar Fokkerij Trofee der 2-jarigen; derde Trophée des 2 Ans, Trophée de L’Elevage des 2 Ans; vierde GP des Espoirs. Drie jaar, winnaar GP Paul Hayen Classic, Trophée des 3 Ans (2); tweede Darby 3 Ans, Fokkerij Trofee der 3-jarigen; derde Trofee der Driejarigen, Grand Criterium des 3 Ans. Vier jaar, tweede Fokkerij Trofee der 4-jarigen; derde GP Paul Hayen Classic, Trophée des 4 Ans, Darby 4 Ans. Ouder, winnaar Trophée des 5 A JAMES VRIJTHOUT (BE) (2013, H. v. So Lovely Girl) 6,1.14,2 (€ 23.944). 11 zeges. Drie jaar, winnaar Darby 3 Ans. Vier jaar, tweede Darby 4 Ans Go Love Vrijthout (BE) (2010, M. v. Love You) 4,1.16,4 (€ 7.333). 4 zeges Moonlight Vrijthout (BE) (2016, R. v. Virgill Boko) 3,1.17,4 (€ 1.056). 2 zeges L’Unique Vrijthout (BE) (2015, H. v. Love You) 4,1.18,2 (€ 240) Oza Vrijthout (BE) (2018, M. v. Timoko)- twee jaar in 2020 2e moeder Valley Lane (DE) (1998, v. Lindy Lane). Moeder van o.m.:

91


Formulated for equine athletes Nutritionally complete feed Special acid buffers Stomach ulcer prevention Low in starch and sugar

WWW.HORSEFEED.NL - INFO@HAVENS.NL - +31 478-638 238


47

MOHAWK RENKA (NL) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Brillantissime (FR) 2011 5,1.10,6 (€ 958.375)

Ivre de Victoire (FR) 1996 6,1.15,7 (€ 97.360)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Buvetier d’Aunou (FR)

Royal Prestige (US) Nesmile (FR)

April Pearl (FR)

Passionant (FR) Perle du Corta (FR)

Super Arnie (US)

Super Bowl (US) Arnies Likeness (US)

Clorita Lobell (US)

Speedy Crown (US) Countess Advocate (US)

Speedy Crown (US)

Speedy Scot (US) Missile Toe (US)

Fast Catch (US)

Bonefish (US) Exciting (US)

MOHAWK RENKA (NL) Crown’s Dream (SE) 2009 5,1.17,5 (€ 2.145)

Gigant Neo (SE) 1998 6,1.10,7 (SEK.20.254.374)

Tournament Stock (US) 1989 2,1.20,4 ($1.035)

MOHAWK RENKA voert meer dan een kwart Frans bloed en hij is linebred op Speedy Crown (5 x 3). Deze manier van fokken geldt nog altijd als ‘s werelds meest succesvolle, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Urlo Dei Venti 5,1.10,5 (€ 961.521), Dayson 3,1.09,2 ($1.181.127), Looking Superb 6,1.10,2 (Nok.6.357.957), etc.

donkerbruine hengst, 31- 03- 2019 Eigenaar: R. C. M. Knipscheer

Offshore (US) (1993, R. v. Supergill) 4,1.14,5 ($29.582) The Swartzkoffer (US) (2000, R. v. Pine Chip) 3,1.13,0 ($11.525) 3e moeder Fast Catch (US) (1983, v. Bonefish) 2,1.18,2 ($8.958). Moeder van o.m.: Too Fast (US) (1992, M. v. Baltic Speed) 2,1.15,8 (€ 5.130). Elitemerrie. Moeder van PASSING RENKA 8,1.11,9 (€ 364.564), SPEEDING RENKA 4,1.15,9 (€ 38.400) en VERY FAST RENKA 5,1.14,7 (€ 33.315) Rapidity (US) (1993, M. v. Baltic Speed) 3,1.13,8 ($6.778). Moeder van MR POZEFSKY 4,1.13,0 ($77.778)

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Darling Mearas, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Lifetime Pursuit, Marion Marauder, Mystical Sunshine, Oasis Bi, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Uncle Lasse,Viking Kronos, e.v.a.

4e moeder Exciting (US) (1975, v. Super Bowl). Halfzus van de grootmoeder van DEWEYCHEATUMNHOWE 3,1.08,9 ($3.155.178)- Hall of Fame. Moeder van o.m.: NEARLY PERFECT (US) (1982, H. v. Songcan) 4,1.10,8 ($630.327). World Champion. Dan Patch Older Trotting Horse of the Year 1986 BALTIC ISLE (US) (1986, H. v. Baltic Speed) 3,1.13,2 (€ 79.531). Dekhengst in Finland EDWIN SEELSTER (US) (1981, R. v. Bonefish) 5,Q1.14,3 ($66.108) Exciting Goal (US) (1995, M. v. Armbro Goal) 3,1.13,1 ($41.415) Crimson Robe (US) (1988, M. v. Royal Prestige) 2,1.18,6. Grootmoeder van STONEBRIDGE DIABLO 7,1.12,2 ($690.408), SOUTHERN ROCKETOP 3,1.09,9 (SEK.5.137.263), DON’T KNOW CHIP 5,1.09,7 ($496.119), RUSS N US 3,1.11,3 ($338.842), CAN’TCUTTHATCHIP 4,1.11,0 ($327.390), STONEBRIDGE DIVA 3,1.12,3 ($261.118), SOUTHERN MAEBELLE 3,1.12,0 ($207.670), etc. Derde moeder van CHURITA 6,1.09,9 ($1.038.975), ROSE RUN SYDNEY 4,1.09,1 (SEK.5.583.674), SAND WYNDHAM 7,1.10,5 ($529.071), ATLAS PEAK 6,1.11,0 ($319.037), etc.

1e moeder Crown’s Dream (SE) (2009, v. Gigant Neo) 5,1.17,5 (€ 2.145). Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Lexington Renka (NL) (2018, H. v. Classic Photo)- twee jaar in 2020 2e moeder Tournament Stock (US) (1989, v. Speedy Crown) 2,1.20,4 ($1.035). Moeder van o.m.: CROWNS DIAMOND (SE) (2001, H. v. Conway Hall) 6,1.11,5 (SEK.1.571.971). Vier jaar, winnaar afd. Bronsdivisionen, afd. Klass I; tweede serie SprinterMästaren, finale Klass I. Ouder, winnaar afd. Silverdivisionen (2 x); tweede Storsjöpokalen; derde finale Silverdivisionen (3 x), afd. Silverdivisionen AMERICAN CHAMPION (US) (1999, M. v. American Winner) 3,1.13,1 ($165.530). 12 zeges Eight Pound Test (US) (1994, M. v. Supergill) 5,1.13,8 ($49.140). Grootmoeder van DARLING HORNLINE 5,1.11,5 (SEK.953.214) The Last Crown (SE) (2011, M. v. Love You) 5,1.14,5 (SEK.345.738). Ouder, winnares afd. V75

93


48

MORIAH BOKO (SE)

bruine merrie, 14- 05- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Make It Happen (US) 2005 3,1.10,0 ($947.829)

Meadowbranch Magic (US) 1995 3,1.13,2 ($8.649)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Making Miracles (US)

Prakas (US) Davidia Hanover (US)

American Winner (US)

Super Bowl (US) BJ’s Pleasure (US)

Conch (US)

Bonefish (US) Vikings Venus (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Undecided (SE)

Fakir du Vivier (FR) Smoked Salmon (SE)

MORIAH BOKO (SE) Think Twice (SE) 2012 4,1.14,6 (SEK.146.700)

Viking Kronos (IT) 1995 3,1.12,1 (SEK.6.128.108)

Iffy (SE) 2001 7,1.12,4 (SEK.1.004.000)

MORIAH BOKO voert een vleugje Frans bloed (ca. 5 %) en ze is outcross gefokt op zowel Bonefish (5 x 5), Speedy Somolli (5 x 5) als Super Bowl (5 x 4), een type afstamming dat we ook kennen van het fenomeen Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587). Grootvader Viking Kronos is al drie jaar op rij de leidende “morfar” in Zweden, met kleinzoon Readly Express 7,1.08,9 (SEK.23.211.565) als absolute uitblinker. Actueel: Attraversiamo 5,1.10,4 (SEK.8.513.500), Activated 4,1.11,6 (SEK.5.751.630), Global Adventure 3,1.11,1 (SEK.3.080.000), Bythebook 3,1.11,8 (SEK.2.845.800), etc.

I; tweede in serie GP de l’UET, serie Svenskt Travderby, halve finale Breeders Crown, Express Gaxes lopp, serie Konung Gustaf V:s Pokal; derde in finale GP de l’UET, serie Breeders Crown. Ouder, tweede in Ådalspriset, Prix Auguste Francois; derde in Örebro Intn’l, Prix de Reims IFFY (SE) (2001, M. v. Express Ride) 7,1.12,4 (SEK.1.004.000). Zie boven Kif Kif (SE) (2003, R. v. Pine Chip) 8,1.14,0 (Dkk.328.282). 15 zeges Hesitate (SE) (2000, H. v. Zoot Suit) 8,1.15,8 (€ 12.621) 4e moeder Smoked Salmon (SE) (1985, v. Smokin Yankee) 4,1.13,6 (SEK.257.640). 4 zeges. Halfzus van HOVERCRAFT 6,1.12,6 (SEK.1.865.508). Moeder van o.m.: Ichthys (SE) (2001, R. v. Buvetier d’Aunou) 6,1.15,3 (NOK.271.639). 6 zeges Ansjovis (SE) (1993, R. v. Zoot Suit) 6,1.16,0 (€ 19.473). 8 zeges Bitabs Biarritz (SE) (2002, M. v. Express Ride) 6,1.15,2 (€ 13.608). 4 zeges Undecided (SE) (1991, M. v. Fakir du Vivier) 4,1.15,5 (SEK.110.500). Zie boven Haddock (SE) (2000, R. v. Arnaqueur) 4,1.16,1 (SEK.107.300). 2 zeges

Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Attraversiamo, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Sister Sledge, Spotlite Lobell, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc. 1e moeder Think Twice (SE) (2012, v. Viking Kronos) 4,1.14,6 (SEK.146.700). 3 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Like Me Boko (SE) (2018, M. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2020 2e moeder IFFY (SE) (2001, v. Express Ride) 7,1.12,4 (SEK.1.004.000). 6 zeges. Ouder, winnares van Party Crasher – Stolopp (afd. V75); tweede in afd. V75 (2); derde in serie Klass II, afd. V75 (2), Sommar-stoet. Moeder van 3 producten, w.o.: Think Twice (SE) (2012, M. v. Viking Kronos) 4,1.14,6 (SEK.146.700). Zie boven Both Ways (SE) (2016, M. v. From Above) 4,1.18,9 (SEK.12.500) 3e moeder Undecided (SE) (1991, v. Fakir du Vivier) 4,1.15,5 (SEK.110.500). 3 zeges. Moeder van o.m.: ELLER (SE) (1997, H. v. Flying Irishman) 4,1.12,9 (SEK.2.681.925). 7 zeges. Drie jaar, tweede in serie Breeders Crown, serie Klass II; derde in Active Bowlers lopp. Vier jaar, winnaar van Prix Marcel Laurent, serie Klass

94


49

JULES NEWPORT TF (NL/FR) Verkoop met BTW

Quadrophénio (FR) 1982 6,1.13,9 (€ 446.294)

Orlando Vici (FR) 2002 4,1.12,7 (€ 835.990)

Irlande du Nord (FR) 1996

Dékeel (FR)

Rex Grandchamp (FR) Keel (FR)

Halte à la Biche (FR)

Valiant P (FR) Sa Biche (FR)

Workaholic (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Querbella (FR)

Chambon P (FR) Divine II (FR)

Dahir de Prélong (FR)

Fakir du Vivier (FR) Marieva (FR)

Calmness (FR)

Robespierre (FR) Pavesca Hanover (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (CA)

Alesia de Vandel (US)

Istraeki (FR) Muragla (FR)

JULES NEWPORT TF (NL/FR) Uriane de Vandel (FR) 2008

Koréan (FR) 1998 4,1.12,6 (€ 522.657)

Maelia de Vandel (FR) 2000 5,1.12,5

donkerbruine hengst, 22- 04- 2019 Eigenaar: P.S. Ter Borgh

13 zeges. Classique. 1ere catégorie. Moeder van o.m.: MAELIA DE VANDEL (FR) (2000, M. v. Coktail Jet) 5,1.12,5 (€ 284.390). Zie boven IFT DE VANDEL (FR) (1996, H. v. Alpha Barbès) 8,1.13,7 (€ 260.970). 10 zeges NELSON DE VANDEL (FR) (2001, H. v. Défi d’Aunou) 3,1.13,6 (€ 212.780). 2 zeges. Etalon Classique ROCK DE VANDEL (FR) (2005, R. v. Coktail Jet) 5,1.13,4 (€ 87.930). 2 zeges Ophelia de Vandel (FR) (2002, M. v. Défi d’Aunou) 3,Q1.18,2 (€ 780). Moeder van VULCAIN DE VANDEL 8,1.11,3 (€ 595.920), étalon classique

JULES NEWPORT voert zo’n 40 % Amerikaans bloed en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Défi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc. Mère originelle: Baillette (E41). Bekende nazaten: Arca des Jacquets, Athena de Vandel, Bellino II, Che Jenilou, Daida de Vandel, Famous Lad, Florida Sport, Iris de Vandel, Memphis du Rib, Orco, Perrin Dandin, Pirogue Jenilou, Plenty Pocket, Qualmio de Vandel, Saxo de Vandel, Soleil du Fosse, Tornade du Rib, Triode de Fellière, Vrai Voyou, Vulcain de Vandel, etc.

4e moeder Muragla (FR) (1978, v. Ura) 4,1.23,2 (€ 2.211) . Moeder van o.m.: ALESIA DE VANDEL (FR) (1988, M. v. Istraeki) 6,1.17,3 (€ 313.489). Zie boven Scottish de Vandel (FR) (1984, M. v. Istraeki) 3,1.17,8 (€ 41.436). Moeder van ÉCLAIR DE VANDEL 5,1.14,5 (€ 639.676), étalon classique, en POLKA DE VANDEL 5,1.13,5 (€ 292.360) (Gr. III). Grootmoeder van QUALMIO DE VANDEL 4,1.12,1 (€ 685.300), étalon classique, TORNADE DU RIB 5,1.11,7 (€ 482.170), semi-classique, USTAR DE VANDEL 8,1.12,8 (€ 405.005), DAIDA DE VANDEL 6,1.11,8 (€ 402.580), semi-classique, ODEISIS DE VANDEL 6,1.13,4 (€ 317.220), étalon classique, PODIUM DU RIB 6,1.12,7 (€ 400.880), RIO DE RIB 5,1.12,8 (€ 294.970), étalon classique, MEHDI DE VANDEL 4,1.13,3 (€ 162.810), PRINCE DE CHARME 6,1.11,0 (€ 162.789), étalon semiclassique, BOSKIO DE VANDEL 4,1.12,5 (€ 157.575), CRISTAL DE VANDEL 5,1.14,7 (€ 122.900), USKA DE VANDEL 5,1.13,0 (€ 117.900), DENVER DE VANDEL 5,1.13,9 (€ 102.230). Derde moeder van TRIODE DE FELLIERE 6,1.10,1 (€ 710.590), classique, CASTANELLA 6,1.12,9 (€ 211.120), etc. Carina de Vandel (FR) (1990, M. v. Podosis) 4,1.19,5 (€ 11.252). Grootmoeder van VRAI VOYOU 9,1.11,2 (€ 777.760), winnaar Gr. II

1e moeder Uriane de Vandel (FR) (2008, v. Koréan). Moeder van 4 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Holiday d’Am (FR) (2017, H. v. Timoko) 3,Q1.18,8 Ibiza Newport (FR) (2018, M. v. Charly du Noyer)- twee jaar in 2020 2e moeder MAELIA DE VANDEL (FR) (2000, v. Coktail Jet) 5,1.12,5 (€ 284.390). 5 zeges. Semi-classique. Drie jaar, winnares Prix de Gretz. Vier jaar, winnares Prix Laetitia, Prix Gerda; tweede in Prix Orontius. Ouder, winnares Prix Océana; tweede in Prix de Grasse; derde in Prix de Rouen; vierde in Prix Henri Levesque. Moeder van o.m.: ATHENA DE VANDEL (FR) (2010, M. v. Prince Gédé) 6,1.11,0 (€ 775.050). 14 zeges. Classique. DAELIA DE VANDEL (FR) (2013, M. v. Ready Cash) 7,1.12,2 (€ 349.270). 7 zeges. Classique. Chaparal de Vandel (FR) (2012, H. v. Ready Cash) 4,1.13,2 (€ 56.970). 3 zeges Berion de Vandel (FR) (2011, R. v. Scipion du Goutier) 4,1.15,4 (€ 31.830). 1 zege Flavia de Vandel (FR) (2015, M. v. Ready Cash) 3,1.17,5 (€ 18.670) 3e moeder ALESIA DE VANDEL (FR) (1988, v. Istraeki) 6,1.17,3 (€ 313.489).

9550

MONCHOU BROS (DE) Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Trixton (US) 2011 3,1.08,7 ($947.057)

Emelie Cas Al (US) 1992 3,1.12,8 ($245.199)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Garland Lobell (Us)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Primrose Lane (US)

Meadow Road (SE) Barb’s Pride (US)

Quillo (US)

Trottin’ Happy (US) Arsenals Dynasty (US)

Windsong’s Legacy (US)

Conway Hall (CA) Yankee Windsong (US)

Bold Dreamer (US)

Donerail (US) Madam Cool (US)

MONCHOU BROS (DE) Inspired by Bros (DE) 2015

Kadabra (US) 1999 4,1.09,4 ($ 1.806.779)

Bedtime Song (US) 2006 3,1.12,8 ($1.234)

MONCHOU BROS is volledig Amerikaans gefokt en ze voert een opmerkelijke bloedvoering. Ze is namelijk linebred op zowel Garland Lobell (3 x 5) als de merrie Amour Angus (3 x 5), daarnaast voert ze nog een fikse scheut Valley Victory-bloed (4 x 5). Deze manier van fokken is de afgelopen jaren ongekend succesvol geweest, denk dan aan cracks als Broadway Donna 3,1.09,1 ($1.434.735), Evident Beauty 3,1.09,4 ($805.301), Dog Gone Lucky 6,1.10,0 ($672.572), Millies Possesion 3,1.09,1 ($501.037), etc.

Bluegrass S., afd. New Jersey Sires S., serie Breeders Crown, serie Del Miller Mem.; tweede in heat Kentucky Filly Futy., finale New Jersey Sires S., serie Elegantimage S., heat World Trotting Derby Filly S.; derde in heat World Trotting Derby Filly S., heat Kentucky Filly Futy., afd. New Jersey Sires S. Vier jaar, tweede in afd. Classic Ser. (2), finale Classic Ser. Moeder van o.m.: PAMPERED PRINCESS (US) (2004, M. v. Andover Hall) 3,1.09,6 ($1.648.362). 16 zeges. Dan Patch, Nova, O’Brien 2-YearOld Trotting Filly of the Year in 2006; Dan Patch, Nova, O’Brien 3-Year-Old Trotting Filly of the Year in 2007. World Champion. Twee jaar, winnares serie + finale Oakville S., Robert Stewart S., Champlain S., Bluegrass S., International Stallion S., serie Breeders Crown, Reynolds Mem., serie Goldsmith Maid T., Tompkins-Geers S.; tweede in finale Breeders Crown. Drie jaar, winnares serie + finale Elegantimage S., serie + finale Del Miller Mem., Bluegrass S., serie Hambletonian S.; tweede in serie + finale Canadian Trotting Classic, serie + finale Breeders Crown, serie + finale Matron S., Casual Breeze T.; derde in heat Kentucky Futy. WAS IT A DREAM (US) (2003, H. v. Striking Sahbra) 3,1.11,0 ($713.441- Int.). 8 zeges. O’Brien 2-Year-Old Trotting Colt of the Year in 2005. Twee jaar, winnaar serie + finale Wellwood Mem., serie Ontario Sires S. - Gold, finale Ontario Sires S. - Gold (2), Champlain S., afd. Ontario Sires S. - Grassroots; derde in serie + finale Ontario Sires S. Gold. Drie jaar, winnaar van Flamboro Breeders S.; tweede in serie + finale Canadian Breeders Champ., serie Ontario Sires S. - Gold (4), finale Ontario Sires S. - Gold (2); derde in Simcoe S., finale Ontario Sires S. – Gold, serie GP Orsi Mangelli. Ouder, derde in GP Costa Azzurra NOTHING BUT CLASS (US) (2009, H. v. Andover Hall) 3,1.09,9 ($407.610- Int.). 10 zeges CHASIN’ DREAMS (US) (2015, R. v. Credit Winner) 4,1.11,1 ($178.286). 11 zeges SATIN PILLOWS (US) (2005, M. v. Conway Hall) 3,1.12,8 ($92.933). 2 zeges. Moeder van TO DREAM ON 3,1.09,7 ($975.395) en CREDIT CREATION 4,1.11,5 ($129.051) WOKE UP DREAMING (US) (2007, M. v. Striking Sahbra) 3,1.11,3 ($72.463). 5 zeges

Foundation mare: Jane Hunt (U10). Bekende nazaten: Aperfectyankee, Arazi Boko, Exploit Caf, Express Ride, Georgia Limited, Graceful Swamp, Guvo de Bloomerd, Intact Hornline, Lucky Buck, Makethemark, Pampered Princess, Pegasus Boko, Star Advisor Joli, To Dream On, Tycoon Conway Hall, Vaillant Cash, Was It A Dream, etc. 1e moeder Inspired by Bros (DE) (2015, v. Kadabra). Dit is haar eerste product 2e moeder Bedtime Song (US) (2006, v. Windsong’s Legacy) 3,1.12,8 ($1.234). 1 zege. Moeder van o.m.: MAGIC NIGHT (US) (2014, R. v. Kadabra) 5,1.10,3 ($270.770). 19 zeges. Twee jaar, derde in afd. Ontario Sires S. Grassroots. Drie jaar, winnaar van afd. Ontario Sires S. Gold (2), serie Dream of Glory T.; tweede in finale Dream of Glory T., afd. Ontario Sires S. - Gold; derde in Simcoe S. MOONLIGHT IN MIAMI (US) (2011, M. v. Muscles Yankee) 2,1.11,5 ($15.500). 2 zeges. Twee jaar, winnares van afd. Kindergarten Classic Ser. Drie jaar, winnares van afd. New Jersey Sires S. Bedtime Story (US) (2010, M. v. Andover Hall). Moeder van BROWN BEAR 5,1.10,8 ($76.671) 3e moeder BOLD DREAMER (US) (1997, v. Donerail) 4,1.11,1 ($531.258). 14 zeges. Twee jaar, winnares Bluegrass S., serie Breeders Crown, afd. New Jersey Sires S., Hoosier S.; tweede in Hayes Mem., Arden Downs S.; derde in finale Breeders Crown. Drie jaar, winnares

donkerbruine merrie, 15- 05- 2019 Eigenaar: Bros Stables

97


51

JAMAICA BROWN (FR) Verkoop met BTW

Quido du Goutier (FR) 2004 3,1.12,3 (€ 640.120)

Vramdao (FR) 2009 7,1.13,3 (€ 263.360)

Kiss Me Coulonces (FR) 1998 3,1.18,6 (€ 12.806)

Extrême Dream (FR)

Quito de Talonay (FR) Tahitienne (FR)

Idole de Tugeras (FR)

Coktail Jet (FR) Uka des Champs (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Allez Coulonces (FR)

Lutin d’Isigny (FR) Vanina B (FR)

Cézio Josselyn (FR)

Armbro Goal (US) Quézira (FR)

Union Speciale (FR

Fakir du Vivier (FR) Quérabella (FR)

Goetmals Wood (FR)

And Arifant (FR) Tahitienne (FR)

Gaia de la Méritée (FR)

Jet du Vivier (FR) Pamina (FR)

JAMAICA BROWN (FR) Tess Merett (FR) 2007 5,1.17,7 (€ 22.190)

Krac Special (FR) 1998 5,1.11,6 (€ 441.787)

Naia de la Mérité (FR) 2001 3,1.17,9 (€ 28.250)

JAMAICA BROWN voert een fikse scheut Amerikaans bloed (35%) en ze is gefokt middels lijnteelt op zowel And Arifant (3 x 4) als de merrie Tahitienne (4 x 4). Nu is het terugfokken op And Arifant momenteel al behoorlijk succesvol in Frankrijk, denk dan aan jonge toppers als Ferreteria 4,1.11,4 (€ 496.150) en Atlessima 4,1.12,2 (€ 442.740). Voeg daar ook de x-factor van Tahitienne aan toe en je krijgt een jaargangcrack als Green Grass 4,1.12,1 (€ 457.650).

bruine merrie, 24- 04- 2019 Eigenaar: A.J. Mollema

Maya de la Mérité (FR) (2000, M. v. Biesolo) 4,1.16,6 (€ 21.160). 1 zege Saia Mérité (FR) (2006, M. v. Not Disturb) 4,1.18,9 (€ 19.270). 2 zeges La Cuenta (FR) (1999, M. v. Defi d’Aunou) 3,1.20,7 (€ 5.670), zie boven 4e moeder Pamina (FR) (1981, v. Haut de Bellouet) 4,1.18,4 (€ 37.579). 5 zeges. Moeder van o.a.: ALIX DE LA MERITEE (FR) (1988, M. v. Ianthin) 7,1.15,1 (€ 185.203). 7 zeges. Moeder van MALIX DE LA MERITE 7,1.12,3 (€ 358.260)- winnaar Gr. III- en VENDEEN MERITE 5,1.14,5 (€ 131.400) Bréa de la Méritée (FR) (1989, M. v. L’Alezan) 5,1.18,2 (€ 31.502). 1 zege

Mère originelle: Perce Neige (E11). Bekende nazaten: Canadien d’Am, Detroit Castelets, Fiorella de Ted, Hello Jo, Hymour, La Bourrasque, Mage de la Mérité, Mon Tourbillon, Olvera, Orelie de Retz, Tahita de Yet, Un Team de Nacre, etc. 1e moeder Tess Merett (FR) (2007, v. Krac Special) 5,1.17,7 ( 22.190). 2 zeges. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd: Flabbergasted (FR) (2015, R. v. Qualypso Jiel) 5,1.15,2 (€ 45.820). 4 zeges Eternal Wood (FR) (2014, R. v. Quick Wood) 4,1.14,3 (€ 41.420). 1 zege Handy Man (FR) (2017, R. v. Alto de Viette) 2,Q1.17,2, 3,1.16,4 (€ 1.280)

5e moeder Hayati (FR) (1973, v. Seigneur) 4,1.21,7 (€ 21.480). 4 zeges. Moeder van o.a.: ROKA (FR) (1983, M. v. Dianthus) 6,1.15,9 (€ 213.813). 9 zeges. Moeder van TREFLE PRECIEUX 4,1.14,2 (€ 112.880) en LAKEBA 6,1.15,0 (€ 104.140). Grootmoeder van FOR ME QUICK 4,1.12,8 (€ 128.940)- winnaar Gr. III- en VALO TURGOT 6,1.13,7 (€ 125.840) Nayati (FR) (1979, H. v. Dianthus) 6,1.17,1 (€ 66.018). 6 zeges Aubade (FR) (1988, M. v. Lurabo) 5,1.18,0 (€ 63.282). 6 zeges. Moeder van KOTKITO 6,1.14,0 (€ 139.781) Omaha (FR) (1980, M. v. Buffet II) 4,1.19,5 (€ 53.174). 9 zeges Quostika (FR) (1982, M. v. Elpenor) 3,1.21,7 (€ 10.976). 3 zeges. Moeder van JEAN DE SAINT POL 8,1.12,7 (€ 186.861) Cadoline (FR) (1990, M. v. Dianthus). Grootmoeder van OYATI LOUZEEN 9,1.14,5 (€ 163.830)

2e moeder Naia de la Mérité (FR) (2001, v. Goetmals Wood) 3,1.17,9 (€ 28.250). 1 zege. Moeder van o.a.: DYNA D’ERPION (FR) (2013, M. v. Gobernador) 6,1.12,7 (€ 134.905). 5 zeges Tess Merett (FR) (2007, M. v. Krac Special) 5,1.17,7 ( 22.190). Zie boven 3e moeder Gaia de la Méritée (FR) (1994, v. Jet du Vivier). Moeder van o.a.: Laia de la Mérité (FR) (1999, M. v. Off Gy) 4,1.15,2 (€ 44.240). 4 zeges Naia de la Mérité (FR) (2001, M. v. Goetmals Wood) 3,1.17,9 (€ 28.250). Zie boven

98


52

MEGA OCCAGNES (NL) Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Propulsion (US) 2011 6,1.08,1 (SEK.34.343.693)

Danae (US) 2004 3,1.11,1 ($529.099)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Andover Hall (US)

Garland Lobell (US) Amour Angus (US)

Deanella Hanover (US)

Valley Victory (US) Della Hanover (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

Meadowbranch Grace (US)

Speedy Crown (US) Prudy Hanover (US)

MEGA OCCAGNES (NL) Rosy Pierre (SE) 2005 4,1.15,7 (SEK.180.597)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Naomi November (DE) 2000

MEGA OCCAGNES voert iets meer dan 10 % Frans bloed en hij is inbred op de gigant American Winner (4 x 4). Door de aanhoudende successen van Muscle Hill (een kleinzoon van American Winner) neemt ook de succesratio bij het terugfokken naar AW almaar toe, denk dan aan Amerikaanse cracks als Resolve 4,1.08,4 ($2.621.086), Royalty For Life 3,Q1.09,4 ($1.620.166), Bar Hopping 3,1.09,5 ($1.292.433), etc.

tweede Prix de Buenos Aires, Prix du Bois de Vincennes, Prix du Gâtinais, Prix de Provence; derde Prix du Crépuscule, Prix d’Angoulême; vierde Prix Jean le Gonidec; vijfde Kymi Grand Prix Jag Pierre (SE) (2006, R. v. Jag de Bellouet) 4,1.14,4 (Nok.311.749) Fleuron Pierre (SE) (2004, R. v. Fleuron Perrine) 9,1.15,3 (SEK.251.351) Grace Occagnes (NL) (2013, M. v. Coktail Jet) 6,1.12,0 (SEK.198.750) Rosy Pierre (SE) (2005, M. v. Love You) 4,1.15,7 (SEK.180.597). Zie boven Imail Occagnes (NL) (2015, R. v. Rieussec) 4,1.14,2 (SEK.161.473) Etoile Occagnes (NL) (2011, M. v. Diamant Gédé) 4,1.14,1 (€ 9.153). Drie jaar, winnares Merrie Derby Selectie; vierde Merrie Derby. Vier jaar, vijfde Derby der Vierjarigen

Foundation Mare: Miss Sears (U36). Bekende nazaten: Amour D’Occagnes, Atlanta, Blue Mac Lad, Dupree, Federal Flex, Great Success, Hot Shot Blue Chip, Jack Vernon, Lindy’s Pride, Louise Laukko, Mac’s Crown K, Prakas, Punxsutawney, Six Pack, Super Light, Synergy, Trinity Zet, Urbanio, etc. 1e moeder Rosy Pierre (SE) (2005, v. Love You) 4,1.15,7 (SEK.180.597). Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd: GAZ OCCAGNES (NL) (2013, H. v. Gazouillis) 4,1.13,4 (€ 30.830). Twee jaar, vierde Jonkerprijs. Drie jaar, winnaar Sweepstakes, Derby Selectie; tweede Fokkers Trofee, Derby Trial; derde Duindigt Driejarigen Stakes. Vier jaar, winnaar Criterium der Vierjarigen; derde Derby der Vierjarigen Happy Occagnes (NL) (2014, H. v. Ready Cash) 3,1.13,7 (€ 16.245). Twee jaar, tweede Productendraverij, Jonkerprijs. Drie jaar, derde Criterium der Driejarigen, serie Breeders Course, Gerhard Krüger-Gedenkrennen. Vier jaar, derde Criterium der Vierjarigen, Sprintkampioenschap der Vierjarigen Fleur Occagnes (NL) (2012, M. v. Mich Phili) 3,1.17,3 (€ 3.482) Kosy Occagnes (NL) (2017, M. v. Bird Parker) 3,1.17,3 (€ 1.460) Josy Occagnes (NL) (2016, M. v. SJ’s Photo) 2,1.19,1 (€ 488) 2e moeder Naomi November (DE) (2000, v. Viking Kronos). Moeder van o.m.: AMOUR D’OCCAGNES (NL) (2007, H. v. Diamant Gédé) 5,1.10,8 (€ 639.030). Hall of Fame. Meest winnende Nederlandse draver aller tijden. Twee jaar, derde Jonkerprijs. Drie jaar, winnaar Derby; tweede Driejarigen Hengsten & Ruins Criterium. Vier jaar, winnaar Eskilstuna Fyraåringstest, Fyraåringseliten- Charlottenlund; vierde Prix Marcel Laurent, 4 års Elite- Bjerke. Ouder, winnaar Matadoren-Rennen, GP du Conseil Municipal, Prix Jean-René Gougeon, Prix Pierre Coulon, Prix du Louvre, Rex Rodneys Ærepris, Prix de Grasse;

zwarte hengst, 18- 04- 2019 Eigenaar: P. Joyeux

3e moeder Meadowbranch Grace (US) (1989, v. Speedy Crown) 2,1.12,7 (€ 34.593). Moeder van o.m.: JOLI NOVEMBER (DE) (1996, M. v. Texas) 3,1.15,3 (€ 94.401). Twee jaar, winnares Stuten-Gold-Pokal. Drie jaar, tweede Arthur Knauer-Rennen; vierde Groβer Preis der NRZ. Moeder van INFATTI NOVEMBER 6,1.11,9 (€ 350.189) 4e moeder Prudy Hanover (US) (1970, v. Star’s Pride) 3,1.17,6 ($9.596). Halfzus van de grootmoeders van BYES ROBBIE 10,1.14,5 ($341.421), HOOSIER BRAT 5,1.11,7 ($340.212), SOLOR DUTY 4,1.13,2 ($214.843), etc. Moeder van o.m.: PRAKAS (US) (1982, H. v. Speedy Crown) 3,1.10,5 ($1.956.056). World Champion. Dan Patch Trotter of the Year; 3-Year-Old Trotting Colt of the Year PROMOTER (US) (1980, H. v. Dream of Glory) 7,1.11,8 ($330.674) Meadowbranch Honor (US) (1990, M. v. Speedy Crown) 3,1.12,7 ($4.852). Grootmoeder van RICH N ROYAL 4,1.12,8 ($124.163) Two Twenty Honey (US) (1975, M. v. B.F.Coaltown). Grootmoeder van ETERNO EFFE 7,1.14,9 (€ 116.814). Derde moeder van NEGRESCO MILAR 6,1.12,2 (€ 405.044) en INTILLIMANI 6,1.11,0 (€ 213.066)

99


53

JE SUIS HEUVELLAND (FR) Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Atlas de Joudes (FR) 2010 2,1.13,4 (€ 269.900)

Queschua Love (FR) 2004 4,1.15,0 (€ 48.250)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Horsaca (FR)

Buvetier d’Aunou (FR) Casa Work (FR)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Tahitienne (FR)

Kimberland (FR) Oligiste (FR)

Defi d’Aunou (FR)

Armbro Goal (US) Nesmile (FR)

Fine Perle (FR)

Marpheulin (FR) Altissima (FR)

JE SUIS HEUVELLAND (FR) Urca Boko (FR) 2008

Goetmals Wood (FR) 1994 6,1.11,9 (€ 902.773)

Kefie Perle (FR) 1998 3,1.16,2 (€ 68.526)

bruine merrie, 08- 04- 2019 Eigenaar: Opfokbedrijf Heuvelland

Perle de Dramard (FR) (2003, M. v. Kaisy Dream) 4,1.15,9 (€ 34.040)

JE SUIS HEUVELLAND is bijna fiftyfifty Frans-Amerikaans gefokt en ze is gefokt via lijnteelt op zowel And Arifant (5 x 3) als de merrie Tahitienne (5 x 3). Nu is het terugfokken op And Arifant momenteel al behoorlijk succesvol in Frankrijk, denk dan aan jonge toppers als Ferreteria 4,1.11,4 (€ 496.150) en Atlessima 4,1.12,2 (€ 442.740). Voeg daar ook de x-factor van Tahitienne aan toe en je krijgt een jaargangcrack als Green Grass 4,1.12,1 (€ 457.650). Tevens ontwaren we nog een 5 x 4 kruising op de legendarische merrie Nesmile. Deze moederlijn voert terug naar Héra de Bellouet (de zesde moeder), die mag worden gezien als de feitelijke stammoeder van deze familie. En wát voor een familie…

3e moeder FINE PERLE (FR) (1993, v. Marpheulin) 3,1.16,7 (€ 432.467). Classique. Drie jaar, winnares Prix des Elites, Prix Pierre Gamare, Saint-Léger des Trotteurs, Prix Hémine, Prix Masina, Prix Félicien Gauvreau, Prix Edouard Marcillac; tweede Prix Ozo; derde Prix de Basly. Moeder van o.m.: RÊVE DE COEUR (FR) (2005, R. v. Kiwi) 6,1.12,9 (€ 184.496) VAL DE COEUR (FR) (2009, R. v. Ganymède) 4,1.14,0 (€ 96.040) NEUF DE COEUR (FR) (2001, R. v. Buvetier d’Aunou) 5,1.15,1 (€ 91.200) UN DE COEUR (FR) (2008, H. v. Jardy) 5,1.15,1 (€ 80.990) KEFIE PERLE (FR) (1998, M. v. Defi d’Aunou) 3,1.16,2 (€ 68.526) zie boven SEXY PERLE (FR) (2006, M. v. Love You) 3,1.15,3 (€ 64.600) Quetty Perle (FR) (2004, M. v. Gobernador) 3,1.17,5 (€ 4.550). Moeder van VERDI DES CHARMES 5,1.14,8 (€ 111.920) en EXCELSIOR 4,1.13,6 (€ 103.400) Tina Perle (FR) (2007, M. v. Coktail Jet). Moeder van CARMIN 8,1.13,0 (€ 160.950) Pretty Perle (FR) (2003, M. v. Extrême Dream). Moeder van NUAGE EN CIEL 8,1.10,7 (€ 414.276), classique, en A NICE BOY 5,1.12,5 (€ 304.430)- winnaar Gr. III

Mère originelle: Sans Tache (E46). Bekende nazaten: Doberman, Fine Perle, Full Account, Gu d’Héripré, Gai Brillant, Indro Park, Neoh Jiel, One du Rib, Plutonio, Proud Wood, Rolling d’Héripré, Royal Dream, Sucre, Union d’Urzy, Ursula Speed, Valberg, etc. 1e moeder Urca Boko (FR) (2008, v. Goetmals Wood). Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Elvera (FR) (2014, M. v. Quick Wood) 5,1.14,2 (€ 29.516). 4 zeges Give You All Of Me (FR) (2016, R. v. Timoko) 4,1.15,8 (€ 3.845). 2 zeges Heading Up High (FR) (2017, H. v. Charly du Noyer) 2,Q1.19,6 Iris Heuvelland (FR) (2018, M. v. Cristal Money)- twee jaar in 2020 2e moeder KEFIE PERLE (FR) (1998, v. Defi d’Aunou) 3,1.16,2 (€ 68.526). Twee jaar, winnares Prix Marcel Dejean. Moeder van o.m.: BEBETO BOKO (FR) (2011, H. v. Saxo de Vandel) 4,1.14,3 (€ 91.280). 4 zeges Cafu Boko (FR) (2012, H. v. Roc Meslois) 4,1.13,3 (€ 53.434). 5 zeges Ademir Boko (FR) (2010, R. v. Coktail Jet) 4,1.14,0 (€ 39.080) Trancosa Boko (FR) (2007, M. v. Goetmals Wood) 4,1.14,4 (€ 38.450). Moeder van CALIZZA BOKO 5,1.11,9 (€ 162.790)

100

4e moeder Altissima (FR) (1988, v. Mon Tourbillon). Halfzus van MAESTRO BOURBON 7,1.12,8 (€ 368.005) en van de moeder van ROYAL DREAM 6,1.10,7 (€ 1.591.310), classique étalon. Moeder van o.m.: GAI BRILLANT (FR) (1994, H. v. Podosis) 4,1.14,7 (€ 1.050.374). Classique étalon FINE PERLE (FR) (1993,M. v. Marpheulin) 3,1.16,7 (€ 432.467) zie boven ULTISSIMO (FR) (2008, H. v. Gobernador) 5,1.11,6 (€ 277.440). Classique étalon Jelissa Perle (FR) (1997, M. v. Blue Dream) 2,Q1.22,0 (€ 915). Grootmoeder van DOBERMAN 4,1.12,1 (€ 448.510), classique étalon, DANUBE MESLOIS 6,1.14,4 (€ 117.460) en BAHIA MESLOISE 7,1.14,3 (€ 109.920)


54

PEARL VRIJTHOUT (BE) Viking Kronos (IT) 1995 3,1.12,1 (SEK.6.128.108)

Maharajah (SE) 2005 6,1.10,3 (SEK.23.534.423)

Chili Khan (SE) 1996 5,1.13,1 (SEK.1.051.500)

American Winner (US)

Super Bowl (US) B.J.’s Pleasure (US)

Conch (US)

Bonefish (US) Vikings Venus (US)

Giant Chill (US)

Speedy Crown (US) Chili Bowl (US)

Stevie Nicks (SE)

Tibur (FR) Västerbo Cheeta (SE)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Biesolo (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Ossarie (FR)

Dance Queen (US)

Lindy’s Crown (US) Liveliness (US)

PEARL VRIJTHOUT (BE) Barracuda (NL) 2008 6,1.13,9 (€ 17.219)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Patara Vrijthout (NL) 1998 5,1.12,6 (€ 58.379)

PEARL VRIJTHOUT voert ruim 20 % Frans bloed en hij is outcross gefokt op zowel Speedy Somolli (5 x 5), Speedy Scot (5 x 5) als Super Bowl (4 x 5), een vitale manier van fokken. Grootvader Love You begint zich steeds meer te manifesteren als een père de mère van de absolute buitencategorie, met de supercracks Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.990.967), Face Time Bourbon, 5,1.09,4 (€ 1.716.300) en “onze” Mister F Daag 4,1.10,9 (€ 421.717) als meest sprekende voorbeelden.

3e moeder Dance Queen (US) (1983, v. Lindy’s Crown) 3,1.15,7. Moeder van o.m.: PATARA VRIJTHOUT (NL) (1998, M. v. Biesolo) 5,1.12,6 (€ 58.379), zie boven Like Buitenzorg (NL) (1994, H. v. On The Take) 4,1.16,7 (€ 10.789). 4 zeges. Drie jaar, winnaar Grote Prijs der Vaderpaarden III; vierde Grote Prijs van de Buitenzorg Veiling

Foundation mare: Sally Sovereign (U5), ook wel geduid als de Maggie H-stam. Bekende nazaten: Action-Broadway, Aetos Kronos, Amaru Boko, Beatgoeson Hanover, Broad Bahn, Cee Bee Yes, Credit Winner, Deweycheatumnhowe, Donerail, Igor Font, Inti Boko, Lifetime Pursuit, Mystical Sunshine, Orso November, Passionate Kemp, Pinkman, Riveting Rosie, Robert Bi, Self Possessed, Shake It Cerry, Solvato, Sorbet, Uncle Lasse, Viking Kronos, e.v.a.

4e moeder Liveliness (US) (1977, v. Speedy Scot). Moeder van o.m.: RAISE A BID (US) (1986, H. v. Cornstalk) 7,1.15,4 (€ 32.671) RESTLESS HEART (US) (1987, M. v. Defiant Yankee) 6,1.15,8 (€ 28.019) Hilde Buitenzorg (NL) (1990, M. v. Defiant Yankee) 7,1.16,8 (€ 13.704). Moeder van TOTTI BOKO 8,1.12,4 (€ 117.295) en MIAMI STAR 3,1.17,1 (€ 46.966). Derde moeder van ABANI W 3,1.14,9 (€ 34.076) Beat The Band (US) (1984, M. v. Lindy’s Crown). Moeder van BEAT THE WHEEL 3,1.09,5 ($303.178) en BEAT THE TAG 4,1.12,7 (Nok.907.269). Grootmoeder van BEATGOESON HANOVER 5,1.09,5 ($1.157.830), BERNDT HANOVER 3,1.11,3 ($264.025) en BEISSINGER HANOVER 3,1.11,7 (SEK.2.093.366). Derde moeder van LUCKYCHARM HANOVER 4,1.09,6 (SEK.3.851.039), LILU HANOVER 3,1.10,3 ($217.313), LET’S BE HONEST 7,1.11,8 ($146.521), CANTAB FASHION 3,1.09,0 ($145.650), BELIEVABLE 7,1.11,0 ($145.148), etc.

1e moeder Barracuda (NL) (2008, v. Love You) 6,1.13,9 (€ 17.219). 11 zeges. Ouder, tweede Jules Stormes/ Kumpen. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Olly Vrijthout (BE) (2019, M. v. Andover Hall)- twee jaar in 2020 2e moeder PATARA VRIJTHOUT (NL) (1998, v. Biesolo) 5,1.12,6 (€ 58.379). 24 zeges. Drie jaar, winnares Sweepstakes; tweede AEV Stake Sprintkampioenschap. Ouder, winnares Kampioenschap Nederlandse Paarden, Jean Bouckaert, Generaal G.J.A.A. Baron van Heemstra Gouden Stakes; derde Grote Prijs der Lage Landen . Moeder van o.m.: Barracuda (NL) (2008, M. v. Love You) 6,1.13,9 (€ 17.219), zie boven Kidspeed Vrijthout (BE) (2014, H. v. Leading Lantern) 5,1.14,7 (€ 12.608). 3 zeges. Drie jaar, tweede Darby 3 Ans. Vier jaar, tweede Grote Prijs der Vaderpaarden, Darby 4 Ans Ilman Vrijthout (BE) (2012, R. v. Pittman) 4,1.14,7 (€ 8.896). 8 zeges Cosmopolitan (NL) (2009, M. v. Varenne) 5,1.14,6 (Dkk.67.081). 6 zeges

bruine hengst, 26- 05- 2019 Eigenaar: H. Buyl

101


55

MARIAN BOKO (SE)

donkerbruine merrie, 06- 04- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Chocolatier (US) 2003 3,1.09,2 ($1.324.800)

Chelsea Boko (SE) 2009 7,1.10,2 (SEK.6.055.269)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

Credit Winner (US)

American Winner (US) Lawn Tennis (US)

Maple Frosting (CA)

Valley Victory (US) Valley Regina (CA)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

And Arifant (FR)

Sharif di Iesolo (IT) Infante d’Aunou (FR)

Tahitienne (FR)

Kimberland (US) Oligiste (FR)

Giant Chill (US)

Speedy Crown (US) Chili Bowl (US)

Classic Almahurst (US)

Arndon (US) Cassatt Almahurst (US)

MARIAN BOKO (SE) Engla Håleryd (SE) 2008 6,1.12,7 (SEK.766.950)

Goetmals Wood (FR) 1994 6,1.11,9 (€ 894.189)

All American Chill (SE) 1997 6,1.13,0 (SEK.1.869.500)

MARIAN BOKO voert ca. 15 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Arnie Almahurst (5 x 5), Speedy Crown (5 x 4) als Super Bowl (4 x 5). Een vrijwel identiek pedigree vinden we terug bij de Amerikaanse supercrack Adrian Chip 3,1.09,4 (SEK.10.203.131). Goetmals Wood manifesteert zich steeds meer als een père-de-mère van wereldklasse, denk alleen maar aan actuele toppers als Amiral Sacha 8,1.09,3 (€ 1.136.780), Bugsy Malone 7,1.11,5 (€ 890.730), Fleche Bourbon 4,1.10,9 (€ 549.050), Green Grass 4,1.12,1 (€ 419.400), etc.

(SEK.766.950). Zie boven GÖSTAVILLE HÅLERYD (SE) (2006, R. v. Coktail Jet) 4,1.13,2 (SEK.527.450) FOCUS HÅLERYD (SE) (2009, R. v. Offshore Dream) 9,1.12,3 (SEK.519.200) Miriam Håleryd (SE) (2016, M. v. Zola Boko) 4,1.14,9 (SEK.137.000) 3e moeder Classic Almahurst (US) (1987, v. Arndon) 6,1.18,9 (SEK.1.600). Moeder van o.m.: ALL AMERICAN CHILL (SE) (1997, M. v. Giant Chill) 6,1.13,0 (SEK.1.869.500). Zie boven ALL AMERICAN BOY (SE) (2002, H. v. Buvetier d’Aunou) 5,1.12,7 (SEK.1.046.450) ALL AMERICAN HERO (SE) (1991, R. v. Carlisle) 8,1.13,4 (SEK.567.000) All American Class (SE) (2006, R. v. Giant Chill) 5,1.13,4 (SEK.290.093) All American Cool (SE) (1999, R. v. Coktail Jet) 6,1.14,0 (SEK.288.750) All American Man (SE) (2000, H. v. Supergill) 4,1.13,6 (SEK.252.747) All American Son (SE) (2008, R. v. Juliano Star) 6,1.13,8 (SEK.146.400) All American Girl (SE) (1996, M. v. Probe) 5,1.16,4 (SEK.102.800). Moeder van STARGIRL 6,1.11,7 (SEK.2.035.004). Grootmoeder van STAR KEEPER 8,1.11,5 (SEK.886.697)

Foundation mare: Jessie Pepper (U4), in Nederland ook wel geduid als de Tarragona-stam. Bekende nazaten: Arch Madness, Armbro Goal, Caen Oldeson, Chocolatier, Father Patrick, Ferrari BR, Goofy Greenwood, Gretzky B.R., Innovation Love, Lucky Chucky, Natural Herbie, Optimistic, Pastor Stephen, Sanity, San Pail, Welmoed Landerije, Yarrah Boko, Yucca Boko, Zola Boko, etc. 1e moeder ENGLA HÅLERYD (SE) (2008, v. Goetmals Wood) 6,1.12,7 (SEK.766.950). 8 zeges. Ouder, winnares Euronics loppet, Spelarnas Pokal – Stayerlopp; tweede in MälardalsCupen, Final, Balzar Beskows lopp; derde in SHL-loppet. Dit is haar eerste product. 2e moeder ALL AMERICAN CHILL (SE) (1997, v. Giant Chill) 6,1.13,0 (SEK.1.869.500). 9 zeges. Twee jaar, winnares Final i Tvååringsserien; derde in Silverstoet. Drie jaar, winnares TreåringsPriset, Quick Pay Pokalen, serie Breeders Crown; tweede in serie Breeders Crown, Drottningsviten; derde in Personias lopp, Drottningsviten. Vier jaar, winnares Drottningens genrep, serie StoChampionatet; tweede in finale StoChampionatet, finale StoSprintern, serie Derbystoet, serie Breeders Crown, halve finale Breeders Crown, Icopal Derby Trial; derde in Derbystoet, Petit Prix. Moeder van o.m.: DACKE HÅLERYD (SE) (2007, H. v. Goetmals Wood) 6,1.11,3 (NOK.1.426.970). 20 zeges HADES HÅLERYD (SE) (2011, R. v. Olimède) 5,1.11,2 (NOK.969.777). 17 zeges ENGLA HÅLERYD (SE) (2008, M. v. Goetmals Wood) 6,1.12,7

4e moeder Cassatt Almahurst (US) (1983, v. Somolli) 2,1.16,0 ($1.920). Volle zus van COLEMAN LOBELL 3,1.12,6 ($472.031). Moeder van o.m.: VALVASON JET (IT) (1995, H. v. Indro Park) 3,1.15,1 (€ 145.358) SCOZIA JET (IT) (1992, M. v. Napoletano) 6,1.15,5 (€ 117.545) BELLEBROOK (SE) (1991, M. v. Napoletano) 5,1.15,5 (SEK.1.028.495). Moeder van FRENKMAR 3,1.13,1 (€ 108.743) en DEVILMAR 6,1.14,4 (€ 103.046) Taccola Jet (IT) (1993, M. v. Napoletano) 6,1.17,5 (€ 35.236) Cassia Almahurst (US) (1988, M. v. Arndon) 2,1.16,7 ($17.340)

102


56

MESSI STARRO (NL)

bruine hengst, 25- 06- 2019 Eigenaar: Stal Starro

Verkoop met BTW

Rêve d’Udon (FR) 1983 7,1.12,8 (€ 2.430.211)

Offshore Dream (FR) 2002 6,1.10,1 (€ 1.992.024)

Enfilade (FR) 1992 3,1.19,4 (€ 19.701)

Ejakval (FR)

Kerjacques (FR) Quadrivalse (FR)

Mavia du Vivier (FR)

Ursin L. (FR) Traviata III (FR)

Tarass Boulba (FR)

Speedy Somolli (US) Idie (FR)

Tableau (US)

Joie de Vie (US) Seascape Lobell (US)

Arndon (US)

Arnie Almahurst (US) Roydon Gal (US)

Pine Speed (US)

Speedy Somolli (US) Piney Hanover (US)

Diamond Way (DE)

Super Way (US) Königskrone (DE)

Dashing Doreen (US)

Speedy Crown (US) Connie Lobell (US)

MESSI STARRO (NL) Gala Aas (IT) 2003

Pine Chip (US) 1990 4,T1.09,0 ($1.710.858)

Doreen As (DE) 1993 3,1.14,0 (€ 71.223)

2e moeder DOREEN AS (DE) (1993, v. Diamond Way) 3,1.14,0 (€ 71.223). Drie jaar, winnares serie + finale Arthur Knauer-Rennen. Moeder van o.m.: COURBET (IT) (1999, H. v. Pine Chip) 9,1.14,4 (€ 143.560). 24 zeges DENVER (IT) (2000, H. v. Crowning Point) 3,1.14,6 (€ 110.704). 18 zeges Ottawa Sas (IT) (2008, M. v. Abano As) 5,1.14,4 (€ 31.272). 10 zeges Landolfo Sas (IT) (2005, H. v. Abano As) 3,1.16,0 (€ 28.040). 3 zeges Dream Boy As (DE) (2011, H. v. Abano As) 6,1.14,4 (€ 21.250). 9 zeges Frill Aas (IT) (2002, M. v. Pine Chip). Moeder van FOR PLEASURE AS 5,1.09,7 (SEK.1.569.369) Gala Aas (IT) (2003, M. v. Pine Chip) zie boven

MESSI STARRO voert bijna 30 % Frans bloed en hij is gefokt middels lijnteelt op Speedy Somolli (4 x 4), een zeer actuele én succesvolle manier van fokken. Bekende voorbeelden zijn o.m. Daylon Magician 4,1.09,1 ($1.977.969), Forbidden Trade 3,1.09,0 ($1.205.166) en Tony Gio 4,1.10,4 (€ 971.365). Een tweede opvallend aspect is het feit dat hij is teruggefokt op de merrie Somolli (5 x 5) en dan hebben we het over de zogenaamde x-factor. Zeker in het geval van Somolli is deze manier van fokken enorm succesvol, met als meest recente voorbeeld Zarenne Fas 5,1.09,8 (SEK.4.609.482). Foundation mare: Medio (U1). Bekende nazaten: Andover, Angus en Conway Hall, American Winner, Basquiat, Cantab Hall, Chip Chip Hooray, EL Ideal, Giveitgasandgo, Hannelore Hanover, Il Villaggio, Mack Lobell, Magic Tonight, Manchego, Muscle Massive, Pascia’ Lest, Peace Corps, Quite Easy, Readly Express, Sea Cove, Victory Tilly, When Dovescry, etc.

3e moeder Dashing Doreen (US) (1990, v. Speedy Crown). Volle- dan wel halfzus van COUGAR LOBELL 1.12,8 (€ 459.682), CALEB LOBELL 3,1.12,1 ($355.878), CABONGA LOBELL 4,Q1.15,1 ($159.629), COPTER LOBELL 3,T1.13,2 ($137.950), WEE CAITLIN 3,1.12,7 ($127.574) etc. Moeder van o.m.: DINO AS (DE) (1994, H. v. Diamond Way) 5,1.11,9 (€ 403.983). Twee jaar, winnaar Gran Criterium (IT), Jugend-Preis. Drie jaar, winnaar Buddenbrock-Rennen, Bayern-Pokal, serie Deutsches Traber-Derby; derde finale Deutsches TraberDerby. Ouder, winnaar Gran Premio Duomo (IT) DOREEN AS (DE) (1993, M. v. Diamond Way) 3,1.14,0 (€ 71.223). zie boven Diana As (DE) (2002, M. v. Diamond Way) 5,1.13,2 (SEK.262.250) Daylight As (DE) (2001, M. v. Coktail Jet) 5,1.14,5 (DKK.180.029)

1e moeder Gala Aas (IT) (2003, v. Pine Chip). Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: ORACLE KRONOS (IT) (2008, R. v. Kadabra) 5,1.12,2 (SEK.701.744). 13 zeges. Drie jaar, tweede 3-års Løb (Charlottenlund); derde Sikta Mot Stjärnorna, Final. Ouder, winnaar afd. V75 (Bronsdivisionen) PRINCE FLEVO (DE) (2010, H. v. Ken Warkentin) 4,1.13,1 (SEK.220.523). 3 zeges. Twee jaar, winnaar Preis Des Winterfavoriten/ Trial; tweede Preis Des Winterfavoriten; derde Breeders Crown KEYTOWIN STARRO (NL) (2017, H. v. From Above) 2,1.15,0 (€ 21.213). Tweejarige van het Jaar. Twee jaar, winnaar van Derby der Tweejarigen, Jonkerprijs, Duindigts Future Tweejarigen Stakes; derde in Victoria Park Tweejarigen Herfst Stakes Jet Flevo (DE) (2016, M. v. Prodigious) 3,1.15,4 (€ 3.000) Maartje Flevo (DE) (2012, M. v. Offshore Dream) 3,1.17,4 (€ 1.000). 1 zege

103


57

READY SPIRIT (DE)

bruine merrie, 05- 04- 2019 Eigenaar: K. de Wrede

Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Victor Gio (IT) 2010 3,1.09,0 ($175.171)

Ilaria Jet (IT) 2004 6,1.11,2 (€ 1.074.213)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Toby’s Taxi (US)

Baltic Speed (US) Quaint Custom (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Bedell (US)

Speedy Crown (US) So Blessed (US)

Speedy Crown (US)

Speedy Scot (US) Missile Toe (US)

READY SPIRIT (DE) The Babe (US) 2005 3,1.20,4 (€ 80)

Donerail (US) 1992 3,1.11,2 ($703.049)

Yankee Spirit (US) 1992 3,1.13,2 ($251.633)

Spiffey Yankee (US)

Joie de Vie (US) Mod Yankee (US)

READY SPIRIT voert zo’n 14 % Frans bloed en ze is linebred op Baltic Speed (4 x 4). Een bijna identieke afstamming vinden we terug bij de fenomenale Possess The Magic 3,1.10,5 ($1.043.543). Grootvader Donerail is de broodmare sire van een enorm aantal cracks, w.o. Marion Marauder, 5,1.08,9 ($3.361.405), Donato Hanover, 3,1.08,5 ($ 2.998.777), Enough Talk, 5,1.08,1 ($ 1.839.553), Royalty For Life, 3,1.09,4 ($ 1.620.166), e.v.a.

4,1.11,4 (€ 165.293), FLASHBACK 6,1.12,9 (€ 86.252), YANKEE ELMO 5,1.12,1 (NOK.568.259), JUAN LES PINS 4,1.13,2 (€ 54.429), etc. Grootmoeder van MUSCLE SCOTT 3,1.12,5 (€ 156.095) 3e moeder SPIFFEY YANKEE (US) (1985, v. Joie de Vie) 3,1.14,7 ($68.088). Halfzus van YANKEE TORNADO 2,T1.14,5 ($160.707) en van de moeder van FEDERAL YANKEE 8,1.10,6 ($543.453). Moeder van o.m.: SUNDAY YANKEE (US) (2000, M. v. Muscles Yankee) 4,1.11,3 ($382.392). Moeder van MISS SUE V 5,1.10,5 (SEK.3.088.593) en HOLIER THAN THOU 3,1.10,3 ($152.778) YANKEE SPIRIT (US) (1992,M. v. Speedy Crown) 3,1.13,2 ($251.633) zie boven SONIC YANKEE (US) (1999, R. v. Donerail) 4,1.11,5 ($163.330) SAVAGE YANKEE (US) (1991, H. v. Speedy Crown) 3,1.13,7 ($125.083) Savvy Yankee (US) (1998, M. v. Balanced Image). Moeder van KNOWS NOTHING 4,1.09,5 (SEK.6.426.386), ROCKY BALBOA 5,1.10,5 ($435.880), MUSCLES TO SPARE 5,1.10,5 ($322.725), MUSCLES IN BLUE 2,1.11,8 ($134.499), HULK LOGAN 4,1.12,1 ($114.430), etc. Grootmoeder van SMART AS A WHIP 8,1.11,5 ($189.521), STRAIGHT A STUDENT 3,1.10,6 ($147.214), OMNIPOTENT 4,1.10,3 ($136.184), GENIUS AT WORK 3,1.10,6 ($117.949), etc. Yankee Senorita (US) (2002, M. v. Yankee Paco). Moeder van SENOR GLIDE 3,1.11,0 ($386.652) en MUSCLE FASHION 5,1.10,3 ($148.135)

Foundation mare: Kit, v. Pioneer (U37). Bekende nazaten: Bold And Fresh, Erwin Lobell, Expo Express, Fashion Athena, Gilda Newport, Hesiod, Hövding Lavec, Knows Nothing, Millies Possession, Muscle Scott, Muscles Yankee, Pilgrims Taj, Plesac, Sand Vic, Smokin Yankee, Tango Negro, Unforgettable, Vivid Wise As, Yankee Paco, Yursa Hanover etc. 1e moeder The Babe (US) (2005, v. Donerail) 3,1.20,4 (€ 80). Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd: FLIRTY OR DIRTY (DE) (2012, M. v. Open The Sky) 5,1.13,9 (€ 36.318). Twee jaar, vierde Breeders Crown (NL). Drie jaar, winnares Buddenbrock-Rennen/ Trial; tweede Breeders Crown (NL); vierde Deutsches Traber- St.Leger. Vier jaar, tweede Hacker Pschorr Bayern- Pokal/ Stuten; vierde Breeders Crown (NL) Armbro Spirit (DE) (2013, M. v. Armbro Embellish) 4,1.16,0 (€ 10.060) Expo Spirit (DE) (2016, R. v. Expo Bi) 3,1.19,0 (€ 320) 2e moeder YANKEE SPIRIT (US) (1992, v. Speedy Crown) 3,1.13,2 ($251.633). Twee jaar, winnares 2 afd. + finale NYSS; tweede afd. NY Fair S., afd. NYSS. Drie jaar, winnares afd. Lady Suffolk S., 3 afd. NYSS; tweede in afd. Historic - Coaching Club S., afd. John Simpson Sr S.; derde in serie Hudson S., finale NYSS. Moeder van o.m.: RIZZUTO (US) (1999, R. v. Valley Victory) 6,1.11,8 ($102.474) Pine Spirit (US) (1998, M. v. Pine Chip) 2,1.16,4. Moeder van UNFORGETTABLE 9,1.09,9 (€ 894.854), EXPO EXPRESS

104


58

MAGNUM STONE (SE) Verkoop met BTW

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($1.288.466)

Centurion ATM (US) 2012 3,1.09,0 ($728.894)

ENS Tag Session (US) 1999 3,1.12,2 ($94.668)

SJ’s Photo (US)

Photo Maker (US) Sassy Jane (US)

Spawning (US)

T V Yankee (US) Trout (US)

Tagliabue (US)

Super Bowl (US) Double Coverage (US)

Regression (US)

Town Escort (US) Winsomuch (US)

Waikiki Beach (US)

Speedy Somolli (US) Hula Lobell (US)

Ialmaz (IT)

Zebu (IT) Baree (IT)

Conway Hall (CA)

Garland Lobell (US) Amour Angus (US)

Treasure Always (US)

Speedy Crown (US) Treasure Me (US)

MAGNUM STONE (SE) Ubea LB (IT) 2013 3,Q1.20,0

Varenne (IT) 1995 6,1.09,1 (€ 6.038.417)

Treasure Me Always (US) 2004 3,1.12,8 ($119.430)

MAGNUM STONE is vrijwel volledig Amerikaans gefokt en hij is outcross gefokt op zowel Speedy Crown (5 x 4) als Super Bowl (4 x 5); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.471.172), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300). Grootvader Varenne is niet alleen veelvoudig kampioen der Italiaanse vaderpaarden, maar ook zeer succesvol als moedervader. Denk hierbij o.m. aan Mission Brief 3,1.08,6 ($1.599.587), Tactical Landing 3,1.08,6 ($812.300), Shadow Gar 6,1.09,1 (€ 546.448), etc. Dit is de eerste hengst uit de zeer beloftevolle Ubea LB.

3e moeder TREASURE ALWAYS (US) (1994, v. Speedy Crown) 3,1.13,0 ($34.433). Drie jaar, winnares Buckette, afd. New York Sire S., Rosalind T. Moeder van o.m.: TREASURE ME ALWAYS (US) (2004, M. v. Conway Hall) 3,1.12,8 ($119.430). Zie boven PERFECT SCORE (US) (2005, M. v. Conway Hall) 3,1.13,0 ($92.787) SIP THE WINE (US) (2000, M. v. Malabar Man) 2,1.13,3 (NOK.321.431) FUN FOR US (US) (1999, M. v. Malabar Man) 3,1.12,5 ($22.737). Moeder van SELECT YANKEE 3,1.10,7 (SEK.3.800.815) en FASHION FUN 6,1.12,7 ($141.471) Impeccable Taste (US) (2007, M. v. SJ’s Caviar) 3,1.13,6 ($14.428) Haut Brion (US) (2001, M. v. Pine Chip). Moeder van PETER LUGAR 3,1.11,1 (NOK.652.514)

Foundation mare: Medio (U1). Bekende nazaten: Andover, Angus en Conway Hall, American Winner, Basquiat, Cantab Hall, Chip Chip Hooray, EL Ideal, Giveitgasandgo, Hannelore Hanover, Il Villaggio, Mack Lobell, Magic Tonight, Manchego, Muscle Massive, Pascia’ Lest, Peace Corps, Quite Easy, Readly Express, Sea Cove, Victory Tilly, When Dovescry, etc. 1 moeder Ubea LB (IT) (2013, v. Varenne) 3,Q1.20,0. Moeder van 2 producten op startgerechtigde leeftijd: Kashmir Stone (NL) (2017, M. v. Explosive Matter) 3,1.16,4b (SEK.30.000). 1 start- 1 zege Lovable Stone (SE) (2018, M. v. Muscle Hill)- twee jaar in 2020 e

2e moeder TREASURE ME ALWAYS (US) (2004, v. Conway Hall) 3,1.12,8 ($119.430). Twee jaar, winnares afd. New York Sire S. (2); tweede in Bluegrass S., afd. New York Sire S., New York State Fair S.; derde in afd. New York Sire S. Drie jaar, winnares serie Empire Breeders Classic; derde in afd. New York Sire S., New York State Fair S. Moeder van o.m.: RIGEL LB (IT) (2010, R. v. Muscles Yankee) 7,1.13,7 (SEK.397.100). 5 zeges Stenson LB (IT) (2011, H. v. Varenne) 4,1.14,9 (€ 14.886). 15 zeges Balio TRGF Risaia (IT) (2017, H. v. Expoit Caf) 3,1.14,9 (€ 7.080). 2 zeges

zwarte hengst, 19- 05- 2019 Eigenaar: Th. van Dijk Stiens B.V.

105

4e moeder TREASURE ME (US) (1984, v. Super Bowl) 3,1.13,6 ($126.581). Twee jaar, winnares Pennsylvania Fair S. (3); tweede in afd. Pennsylvania Sires S.; derde in Pennsylvania Fair S. Drie jaar, winnares Kentucky Filly Futy., Breeders Filly S.; tweede in heat Kentucky Filly Futy., Batavia Filly S.; derde in AmericanNational S., Hanover Filly S. Moeder van o.m.: TREASURE HER (US) (1990, M. v. Speedy Somolli) 4,1.11,5 ($517.281). Moeder van TREASURE FOREVER 3,1.15,2* ($109.700). Grootmoeder van WAITLIFTER K 3,1.10,0 ($329.746) en TREASURE KEYS K 3,1.12,0 ($126.453) TREASURE IMAGE (US) (1999, R. v. Balanced Image) 5,1.12,0 ($138.159) ANDOVERMETREASURE (US) (2007, M. v. Andover Hall) 3,1.12,3 ($101.081) GOLDEN LANE (US) (1998, H. v. Lindy Lane) 4,1.12,8 ($62.248) STRIKING GOLD K (US) (2006, M. v. Striking Sahbra) 2,1.14,6 ($43.329). Moeder van GOLD CORA 2,1.12,5 ($134.941) TREASURED ONE (US) (1995, M. v. Speedy Crown) 3,1.14,8 ($28.056). Grootmoeder van SOUTHWIND TAGAR 4,1.12,7 ($116.537)


59

MAGIC MY BOKO (SE) Verkoop met BTW

Viking Kronos (IT) 1995 3,1.12,1 (SEK.6.128.108)

Rajah Mirchi (SE) 2007 7,1.08,9 (SEK.8.726.632

Dame Lavec (SE) 1995 2,1.14,3 (SEK.678.310)

American Winner (US)

Super Bowl (US) B.J.’s Pleasure (US)

Conch (US)

Bonefish (US) Vikings Venus (US)

Quito de Talonay (FR)

Florestan (FR) Dent Blanche (FR)

Kit Lobell (US)

Speedy Crown (US) Keystone Pioneer (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Maiden Yankee (US)

Speedy Crown (US) Wistful Yankee (US)

Donerail (US)

Valley Victory (US) Bedell (US)

MAGIC MY BOKO (SE Mystic Illusion (US) 2011 4,1.12,0 (SEK.256.258

Muscles Yankee (US) 1995 3,1.09,9 ($1.424.938)

Mystical Oaks (US) 1999 4,1.13,7 ($29.919)

Meadowbranch Helga (US)

MAGIC MY BOKO voert een vleugje Frans bloed (ca. 8 %) en ze is linebred op Speedy Crown (4 x 4). Deze manier van fokken geldt nog altijd als ‘s werelds meest succesvolle, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Urlo Dei Venti 5,1.10,5 (€ 961.521), Dayson 3,1.09,2 ($1.181.127), Looking Superb 6,1.10,2 (Nok.6.357.957), etc. Grootvader Muscles Yankee is in de hoedanigheid van broodmare sire vijfvoudig kampioen in Noord-Amerika, met illustere kleinkinderen als Creatine 4,1.09,2 ($2.102.022), Lucky Chucky 3,1.08,9 ($2.099.973), Explosive Matter 3,1.09,2 ($1.510.542), etc.

Prakas (US) Speedy Volita (US)

ROYAL OAKS (US) (2014, M. v. RC Royalty) 3,1.11,7 ($79.040). 11 zeges. Twee jaar, winnares afd. Excelsior Ser. - A (2), finale Excelsior Ser. - A; tweede in afd. Excelsior Ser. - A. Drie jaar, derde in afd. Excelsior Ser. - A (2) OAKIE (US) (2013, R. v. Conway Hall) 3,1.10,8 (€ 45.832). Twee jaar, tweede in afd. Excelsior Ser. - B. Drie jaar, tweede in afd. Excelsior Ser. - A (3); derde in afd. Excelsior Ser. - A (3) MYSTIC ILLUSION (US) (2011, M. v. Muscles Yankee) 4,1.12,0 (SEK.256.258). Zie boven. 3e moeder MEADOWBRANCH HELGA (US) (1990, v. Prakas) 4,1.12,6 ($41.629). Drie jaar, winnares afd. Pennsylvania Sires S., afd. & finale Future Stars Ser.; derde in Colonial Lady T., afd. Future Stars Ser. Vier jaar, tweede in afd. Van Lennep Mem. Ser., afd. Blue & White Ser. (2); derde in finale Blue & White Ser., afd. Hiram Woodruff Ser., afd. Lexington Ser. (3). Moeder van o.m.: THREE LITTLE WORDS (US) (2001, M. v. Conway Hall) 5,1.10,5 ($433.608). 17 zeges. Moeder van BERKUT BOKO 6,1.11,3 (SEK.764.674) BOLT BOKO (SE) (2008, R. v. Express It) 5,1.11,9 (SEK.1.127.908). 16 zeges Zaize Boko (SE) (2006, R. v. Everest Ås) 7,1.14,8 (SEK.208.450) Peyton Boko (US) (1998, M. v. American Winner). Grootmoeder van GANDHI BOKO 5,1.11,0 (SEK.976.277)

Foundation mare: Midnight (U9). Bekende nazaten: Abano As, Barn Bella, Charly Du Noyer, Classic Photo, Clerk Magistrate, Coktail Jet, Crowning Classic, Fool’s Goal, Formula One, General November, Green Manalishi, Housethatruthbuilt, Kit Lobell, Lavec Kronos, Lucky Jim, Oscar Schindler SL, Pine Chip, Quaker Jet, Raja Mirchi, Resolve, Volstead etc. 1e moeder MYSTIC ILLUSION (US) (2011, v. Muscles Yankee) 4,1.12,0 (SEK.256.258). 5 zeges. Twee jaar, derde in Late Closer op Lexington. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Firecrest (SE) (2017, M. v. Bird Parker) 2,Q1.23,0 2e moeder MYSTICAL OAKS (US) (1999, v. Donerail) 4,1.13,7 ($29.919). 4 zeges. Drie jaar, tweede in afd. Genesis Ser.; derde in afd. & finale Genesis Ser. Moeder van o.m.: HITCHCOCK (US) (2006, R. v. Windsong’s Legacy) 8,1.11,1 (Dkk.2.156.122). 26 zeges. Drie jaar, winnaar Carolo Mins lopp; tweede in Slaget vid Axevalla Hed. Ouder, winnaar TS-Sprinten; tweede in Scandic løpet, Magnar Eikeland – løpet, Kristen T. Gundersens æresløp, Kniksens æresløp, Kjell Håkonsens Minneløp, ; derde in Silverdivisionen, Final, N. J. Koster Memorial, etc. MYSTICAL CON (US) (2005, R. v. Conway Hall) 7,1.11,2 ($228.965). 36 zeges MYSTICAN (US) (2007, R. v. Cantab Hall) 6,1.13,1 ($109.067). 21 zeges. Twee jaar, tweede in afd. Pennsylvania Stallion Ser. Drie jaar, derde in afd. Pennsylvania Stallion Ser.

donkerbruine merrie, 09- 05- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

106

4e moeder SPEEDY VOLITA (US) (1972, v. Speedy Count) 9,1.13,6 ($558.135Int.). 118 zeges. World Champion. NDR Hall of Fame. Nederlands Paard van het Jaar in 1976, 1978, 1979 en 1980. Moeder van o.m.: SUPER DARBY (US) (1987, H. v. Super Bowl) 6,1.12,1 (€ 212.523) SPEEDY VOLTAIRE (US) (1982, H. v. Lola’s Express) 6,1.13,3 ($195.282- Int.) OTTO BOKO (US) (1997, H. v. Bostonian) 6,1.15,7 (€ 25.504) JANICE JET BOKO (US) (1992, M. v. Prakas) 6,1.16,1 (€ 18.510). Moeder van YENDI BOKO 5,1.13,5 (€ 59.985) Lolita Volita (US) (1984, M. v. Lola’s Express). Grootmoeder van ELLES W.PHEDO 8,1.11,5 (SEK.4.024.228)


60

VÄSTERBO CASTOR (SE) Zoot Suit (US) 1973 3,1.12,5 ($ 375.728)

From Above (SE) 1998 5,1.10,1 (SEK.8.344.320)

A Gift From Heaven (US) 1993

donkerbruine hengst, 10- 06- 2019 Eigenaar: Västerbo Stuteri

Nevele Pride (US)

Star’s Pride (US) Thankful (US)

Glad Rags (US)

Greentree Adios (US) Jewel Rosecroft (US)

Armbro Goal (US)

Speedy Crown (US) Armbro Flight (US)

Super Nice (US)

Super Bowl (US) Dormitory (US)

Sir Taurus (US)

Speedy Crown (US) Vanessa Hill (US)

Uniformite J P (US)

On The Take (US) Uneva J P (CA)

Striking Sahbra (US)

Supergill (US) Supreme Sahbra (US)

Kenwood Scamper (US)

Texas (US) Lindy’s Speedy Lady (US)

VÄSTERBO CASTOR (SE)

Northern Crown (US) 2008 3,1.15,0 ($27.355)

Taurus Dream (US) 1999 3,1.11,1 ($536.236)

Kelsey Hall (US) 2003

VÄSTERBO CASTOR voert een vleugje Frans bloed en hij is is linebred op Speedy Crown (4 x 4). Deze manier van fokken geldt nog altijd als ‘s werelds meest succesvolle, met actuele proefstukken als Bélina Josselyn 7,1.10,2 (€ 2.618.970), Urlo Dei Venti 5,1.10,5 (€ 961.521), Dayson 3,1.09,2 ($1.181.127), Looking Superb 6,1.10,2 (Nok.6.357.957), etc.

Canne Angus (CA) (1989, M. v. Magna Force) 5,1.16,8 ($36.045). Moeder van CAMERON HALL 4,1.10,2 ($1.816.236), CANLAND HALL 3,1.11,7 ($339.143), HARTMANN 4,1.11,6 ($291.082), CORLEONE HALL 4,1.12,0 ($195.669), COURTNEY HALL 3,1.10,8 ($118.986), etc. Grootmoeder van CANTAB HALL 3,1.08,9 ($1.442.303), ULTIMATE CAMERON 3,1.10,6 ($794.217), E L TITAN 4,1.09,2 ($702.473), APPOMATTOX 4,1.09,1 ($619.895), CHIN CHIN HALL 4,1.08,6 ($554.139), EL IDEAL 3,1.09,5 ($516.607), E L ROCK 4,1.10,2 ($378.265), CONSTANCE HALL 3,1.11,5 ($250.990), E L ROCKET 3,1.10,1 ($241.310), CAMPBELL HALL 1.11,3 ($221.632), CLARION HALL 4,1.11,3 ($200.281), HERES JOHNNY 3,1.11,2 ($140.908), CORDOBA HALL 4,1.10,7 ($117.357), etc. E L Kansas (US) (2000, H. v. Royal Troubador) 5,1.13,0 ($33.006) Amour Angus (CA) (1987, M. v. Magna Force) 3,1.16,6 ($21.355). Moeder van ANDOVER HALL 3,1.09,4 ($870.510), ANGUS HALL 3,1.10,0 ($830.654), CONWAY HALL 3,1.10,5 ($818.884), ADAMS HALL 6,1.10,2 (SEK.3.637.232), EMILIE CAS EL 3,1.12,8 ($245.199), etc. Grootmoeder van TRIXTON 3,1.08,7 ($947.057), AMOUR AMI 6,1.09,5 (€ 592.901), IMPRESSIVE KEMP 3,1.10,7 ($501.074), ANGELETTE HANOVER 2,1.11,8 ($317.892), ARCHDUKE KEMP 5,1.11,0 (SEK.1.842.150), GEISHA HALL 3,1.12,5 ($128.322), HIGHSCORE KEMP 3,1.09,5 ($111.546), SWEET LOVE 2,1.12,3 ($109.807), ANNIE HALL 3,1.12,6 ($103.469), etc. Kimmie Hall (US) (2000, M. v. Striking Sahbra) 3,1.14,3 ($2.000). Moeder van AUNT MEL 3,1.10,8 ($280.345) en AEQUITAS 4,1.11,1 ($155.286). Grootmoeder van LINDSEYS PRIDE 3,1.10,5 ($257.299), KEGLER HANOVER 3,Q1.11,2 ($253.868), KIRSI HANOVER 2,1.11,3 ($165.964), KAPOW HANOVER 4,1.11,1 (NOK.916.123), etc. Kendra Hall (US) (1999, M. v. Garland Lobell). Moeder van MR POTATO SPUD 8,1.12,5 ($114.043). Grootmoeder van ACADIA AS 4,1.11,2 ($140.467) Kidman Hall (US) (2006, M. v. Like A Prayer). Moeder van BIG RICH 5,1.09,9 ($514.163)

Foundation mare: Medio (U1). Bekende nazaten: Andover, Angus en Conway Hall, American Winner, Basquiat, Cantab Hall, Chip Chip Hooray, EL Ideal, Giveitgasandgo, Hannelore Hanover, Il Villaggio, Mack Lobell, Magic Tonight, Manchego, Muscle Massive, Pascia’ Lest, Peace Corps, Quite Easy, Readly Express, Sea Cove, Victory Tilly, When Dovescry, etc. 1e moeder Northern Crown (US) (2008, v. Taurus Dream) 3,1.15,0 ($27.355). Drie jaar, tweede in serie Quebec-sired Ser.; derde in finale Quebec-sired Ser. Moeder van 3 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Västerbo Zowie (SE) (2018, M. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2020 2e moeder Kelsey Hall (US) (2003, v. Striking Sahbra). Moeder van o.m.: Northern Crown (US) (2008, M. v. Taurus Dream) 3,1.15,0 ($27.355). Zie boven The Wing Man (US) (2011, R. v. Ken Warkentin) 4,1.13,8 ($17.153) 3e moeder Kenwood Scamper (US) (1982, v. Texas). Moeder van o.m.: EMILE ANGUS (CA) (1991, H. v. Garland Lobell) 3,1.13,2 ($191.267) DECCA ANGUS (CA) (1990, M. v. Magna Force) 3,1.13,3 ($148.903). Grootmoeder van JESTER BOWL 6,1.11,9 (€ 141.395) en MAIN KRONOS 7,1.10,7 (SEK.1.332.593) GOLIATH ANGUS (CA) (1993, H. v. Magna Force) 6,1.14,0 ($145.654) IMPERIAL ANGUS (CA) (1995, H. v. Garland Lobell) 3,1.13,5 ($101.372) HARMBRO ANGUS (CA) (1994, H. v. Armbro Kissed) 4,1.12,1 ($81.334)

107


61

PWOJTECH VRIJTHOUT (BE) Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Nuncio (US) 2011 3,1.08,7 (SEK.28.660.230)

Nicole Isabelle (US) 2005 3,1.13,3 ($11.542)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (US)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Lindy Lane (US)

Valley Victory (US) Lindiliana (US)

Cynara Hanover (US)

Super Bowl (US) Cristi Hanover (US)

Viking’s Way (FR)

Mickey Viking (US) Josubie (FR)

Vaunoise (FR)

Nicos du Vivier (FR) Quénavora (FR)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Alexandra Hanover (US)

Super Bowl (US) Armbro Airy (US)

PWOJTECH VRIJTHOUT (BE) Armbro Groenhof (NL) 2007 3,1.18,2 (€ 14.515)

Jag de Bellouet (FR) 1997 8,1.09,9 (€ 4.223.699)

Classic Beauty (US) 1996 3,1.12,5 ($170.605

PWOJTECH VRIJTHOUT voert grofweg 15 % Frans bloed en hij is inbred op Garland Lobell (3 x 3) en linebred op Super Bowl (4 x 4). Met name het terugfokken op Garland Lobell, hetzij via in- of lijnteelt, is de laatste jaren opvallend succesvol in Noord-Amerika. Denk dan aan toppers als (inteelt) Traverse Seelster 5,1.09,2 ($740.609), Dream Kid 3,1.12,5 ($607.452), Seviyorum 3,1.10,3 ($501.372) en (lijnteelt) Atlanta 4,1.07,9 ($2.026.089), Greenshoe 3,1.08,2 ($1.353.772), etc.

Plus - Elite. Moeder van o.m.: LADYLIND (US) (2001, M. v. Muscles Yankee) 3,1.11,1 ($399.556). Twee jaar, winnares Merrie Annabelle Trot, Champlain S., serie Oakville Trot en 2 afd. Pre School Series; tweede serie Matron S., serie Merrie Annabelle Trot en NJSS- Green Acres; derde serie + finale Goldsmith Maid Trot en serie Breeders Crown. Drie jaar, tweede Elegantimage S. consolation; derde Coaching Club Trotting Oaks. Moeder van JEZZY 4,1.09,9 ($834.240) en LADY WINONA 3,1.10,2 ($284.762). Grootmoeder van JEZZYS LEGACY 3,1.09,4 ($164.923) VALDEZ (US) (2003, R. v. Dream Vacation) 9,1.11,1 ($383.815) Diva Groenhof (NL) (2010, M. v. Ken Warkentin) 2,1.15,9 (€ 15.820). Twee jaar, tweede Productendraverij, Breeders Crown. Drie jaar, tweede Criterium der Driejarige Merries. Armbro Groenhof (NL) (2007, M. v. Jag de Bellouet) 3,1.18,2 (€ 14.515). Zie boven Classic Groenhof (NL) (2009, M. v. Muscles Yankee) 3,1.15,8 (€ 14.240). Drie jaar, tweede Derby Trials; derde Fokkers Trofee Merries, serie Merrie Derby Gravin Groenhof (DE) (2013, M. v. Offshore Dream) 4,1.14,7 (€ 6.675)

Foundation mare: Mambrino Beauty (U3). Bekende nazaten: Bar Hopping, Bélina Josselyn, Brioni, Bythebook, Camilla Highness, Charmed Life, Cézio Josselyn, Check Me Out, Corleone Kosmos, Donato Hanover, Fleche Bourbon, Forbidden Trade, Garland Lobell, Gimpanzee, Googoo Gaagaa, Indigious, Kadabra, Mack Grace SM, Mets Hall, Muscle Hill, Napoletano, No Nonsense Woman, Orecchietti, Racing Mange, Snow White, Uza Josselyn, Windsong’s Legacy, Yankee Glide, Zacon Gio, e.v.a. 1e moeder Armbro Groenhof (NL) (2007, v. Jag de Bellouet) 3,1.18,2 (€ 14.515). Twee jaar, winnares Herfststakes der Tweejarigen. Drie jaar, winnares serie Merrie Derby, Sweepstakes Trials. Moeder van 5 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: Hands Up (NL) (2014, M. v. Russel November) 5,1.12,7 (Nok.260.894). 6 zeges. Drie jaar, derde Merrie Derby Frank the Voice (NL) (2012, R. v. Russel November) 2,1.21,0 (€ 480). Twee jaar, derde Jonkerprijs Moneyman Vrijthout (BE) (2016, H. v. Credit Winner) 3,1.19,2 (€ 1.060)- 4 starts: 2- 0- 1 Ossarie Vrijthout (BE) (2018, M. v. Muscle Mass)- twee jaar in 2020 2e moeder CLASSIC BEAUTY (US) (1996, v. Garland Lobell) 3,1.12,5 ($170.605). Twee jaar, winnares afd. Quebec Circuit - Elite, afd. Quebec CircuitDistinction; tweede in afd. + finale Perfecta Ser., 2 afd. Quebec Circuit - Elite; derde in afd. Quebec Circuit - Elite, afd. Perfecta Ser. Drie jaar, winnares 2 afd. Quebec Circuit - Elite, 2 afd. Coupe Des Eleveurs , serie Quebec Plus - Elite; tweede in afd. + finale Quebec

bruine hengst, 22- 05- 2019 Eigenaar: H. Buyl

3e moeder Alexandra Hanover (US) (1990, v. Super Bowl) ($905). Volledan wel halfzus van AMAZING HANOVER 4,1.11,3 ($262.540), SHERBIE’S LADY 2,1.14,3 ($224.672) en van de moeder van S B INA 4,1.13,0 ($208.885) en van de grootmoeders van SPARE TIME ROZIE 4,1.09,7 ($289.836), DON’T BLINK 5,1.11,7 ($284.908), PHOTOSAVVY 5,1.10,8 ($236.159), CDS ELDORADO 7,1.11,2 ($231.283), EVOILA’ CAF 4,1.13,7 (€ 156.700), etc., en van de derde moeder van OLIMPUS CAF 9,1.12,4 (€ 262.639) en PAPER CAF 4,1.11,2 (€ 193.688). Moeder van 1 product: CLASSIC BEAUTY (US) (1996, M. v. Garland Lobell) 3,1.12,5 ($170.605). Zie boven

108


62

MONTSERRAT BOKO (SE)

lichtbruine merrie, 14- 05- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Yarrah Boko (SE) 2005 8,1.09,7 (SEK.11.173.712)

Big Blue Kitten (US) 1997 3,1.14,6 ($54.989)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (US)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Dasooner Dabettor (US)

Meadow Road (SE) Armbro Brilliance (US)

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Rule the Wind (US)

Speedy Crown (US) Ah So (US)

Alanna Hill (US)

Lola’s Express (US) Another Love (US)

MONTSERRAT BOKO (SE) Holly Boko (SE) 2014 3,1.17,4 (SEK.29.547)

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Ineke P.Boko (NL) 1991 3,1.15,5 (€ 80.129)

MONTSERRAT BOKO voert grofweg 10 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op Speedy Count (5 x 5), een type afstamming dat we ook kennen van de Franse crack Texas Charm 6,1.09,9 (€ 1.246.530). Grootvader Cantab Hall was in 2018 de leidende Amerikaanse broodmare sire op het gebied van 2- en 3-jarigen. Hij geldt als grootvader van actuele sterren als Manchego, 4,1.07,7 ($2.123.730), Six Pack, 3,1.07,9 ($1.939.604), Atlanta, 4,1.07,9 ($1.910.639), Vivid Wise As 5,1.08,6 (€ 742.883), etc.

Crommelin Memoriaal; tweede in Gouden Paard; derde in Grand Prix Charles Desrousseaux, Grote Prijs Der Lage Landen, Grote Paasprijs WILLEM W BOKO (NL) (2004, R. v. Express Ride) 5,1.11,0 (SEK.1.845.543). NDR Hall of Fame. 14 zeges. Drie jaar, winnaar van Derby, Fokkers Trofee, Derby Prep Stakes. Vier jaar, winnaar van Criterium der Vierjarigen, halve finale Vierjarigenkampioenschap; tweede in Fyraåringseliten Club Grand Prix, 4-Årings Eliten. Ouder, winnaar van Kampioenschap Nederlandse Paarden, Grote Paasprijs; tweede in Anders Jahres Pokalløp; derde in Travronden’s 5 års Løb PAUL W BOKO (NL) (1998, H. v. Express Ride) 4,1.13,8 (€ 161.443). 11 zeges. Drie jaar, winnaar van Derby, Sweepstakes, Prix Galléa. Vier jaar, winnaar van Derby der Vierjarigen, Kampioenschap der Vierjarigen; tweede in Hästägareföreningens Jubileumspokal DIEGO M BOKO (SE) (2010, R. v. Cantab Hall) 5,1.11,7 (SEK.851.185). 7 zeges. Vier jaar, winnaar van serie Klass I; tweede in Big NoonPokalen, serie Klass I (3); derde in DT-hästen - Klass II. Ouder, winnaar serie Bronsdivisionen YEOVANI BOKO (NL) (2005, H. v. Express Ride) 4,1.13,6 (€ 93.290). NDR Hall of Fame. 12 zeges. Twee jaar, winnaar Youngsters Stakes. Drie jaar, winnaar van Sweepstakes, Derby Selectie. Vier jaar, winnaar Kampioenschap der Vierjarigen, Sprintkampioenschap der Vierjarigen; tweede in 4-Årings Eliten OLYMPIC BOKO (NL) (1997, M. v. Yankee Me) 3,1.16,6 (€ 88.283). Drie jaar, winnares Grote Prijs der Vaderpaarden; tweede in Dragon Trotters Sire Stakes RYAN G BOKO (NL) (1999, R. v. Express Ride) 8,1.13,8 (€ 78.850). 57 zeges. Ouder, tweede in Kampioenschap der Nederlandse Paarden; derde in Gouden Zweep FLOYD P BOKO (SE) (2012, R. v. Cantab Hall) 5,1.12,3 (SEK.429.500). Ouder, winnaar van serie Klass I, serie Klass II Thorpey Boko (DE) (2001, R. v. Express Ride) 9,1.14,6 (NOK.369.865). 7 zeges Emil B Boko (SE) (2011, R. v. Broadway Hall) 5,1.12,6 (SEK.260.841).

Foundation mare: Roan Fanny (U53). Bekende nazaten: Armbro Kelvin, Arnie Almahurst, Baltic Region, Carabinieri, Dewycolorintheline, Go Hammering, Handsome Brad, Hard Times, Hardie Hanover, Magenta Hall, Neona Princess, Quick Deal, Star’s Pride, Virgill Boko, etc. 1e moeder Holly Boko (SE) (2014, v. Cantab Hall) 3,1.17,4 (SEK.29.547). 1 zege. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Lucifer Boko (SE) (2018, H. v. EL Titan)- twee jaar in 2020 2e moeder INEKE P BOKO (NL) (1991, v. Rule The Wind) 3,1.15,5 (€ 80.129). NDR Hall of Fame. Elite- & Klassieke Merrie. Twee jaar, winnares Productendraverij, Joffer Prijs; tweede Kampioenschap der Tweejarigen. Drie jaar, winnares Derby, Sweepstakes, Fokkers Trofee Merries. Vier jaar, tweede AEV Vierjarigen Kampioenschap. Ouder, NL-record (1.12,0), winnares Mix Hoppeløp (Bjerke); Femåringslopp (Solvalla); derde Lady Snärts lopp, Lage Landen Sprint Cup. Moeder van o.m.: ULAY BOKO (DE) (2002, H. v. Express Ride) 9,1.10,8 ($534.921). 45 zeges. Twee jaar, tweede in Gold-Pokal; derde in Championat der Zweijährigen. Drie jaar, winnaar van Bayern-Pokal, Hopfenmeile; tweede in serie Deutsches Traber-Derby, Grote Unitrot-prijs, NRZ-Pokal; derde in Euro Sire Stakes. Vier jaar, tweede in serie Criterium der Vierjarigen. Ouder, winnaar van G. P. Vittoria-Tr. Arlotti-Santoni; G.P. Lotteria-Gratta e Vinci - Consolaz.; tweede in serie Coppa di Milano; derde in G.P. Duomo, G.P. Regione Sicilia, serie G.P. Palio dei Comuni. Na export USA meervoudig Preferredwinnaar. VIRGILL BOKO (NL) (2003, H. v. Express Ride) 4,1.12,9 (€ 444.915). NDR Hall of Fame. Paard van het Jaar in 2006 en 2007. 23 zeges. Drie jaar, winnaar van Derby, Sweepstakes, Fokkerstrofee, Derby Fever Stakes, 2 Companions Sale-Kwartet. Vier jaar, winnaar van serie en finale GP de l’UET, Criterium der Vierjarigen, Vierjarigenkampioenschap. Ouder, winnaar van Kampioenschap der Nederlandse Paarden, Gouden Zweep, H. van Wickevoort

3e moeder Alanna Hill (US) (1985, v. Lola’s Express). 3,1.18,8 ($2.868). Moeder van o.m.: INEKE P BOKO (NL) (1991, v. Rule The Wind) 3,1.15,5 (€ 80.129). Zie boven. HYPERSONIC BOKO (NL) (1990, M. v. Balanced Image) 6,1.15,1 (€ 56.290). 10 zeges LINEKER BOKO (NL) (1994, H. v. Joie de Vie) 4,1.15,5 (€ 30.979). 9 zeges

109


63

MAVEN BOKO (NL)

bruine merrie, 03- 05- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & D. van Doorn

Verkoop met BTW

SJ’s Photo (US) 1990 4,1.10,2 ($1.300.946)

SJ’s Caviar (US) 1998 3,1.10,7 ($1.288.466)

Spawning (US) 1994

Photo Maker (US)

Yankee Bambino (US) Waynette (US)

Sassy Jane (US)

Kawartha Mon Ami (US) Lady Jane (US)

T V Yankee (US)

Speedy Crown (US) Yankee Bambi (US)

Trout (US)

Bonefish (US) Tarport Lady Ann (US)

Express Ride (US)

Super Bowl (US) Flory Messenger (US)

Ineke P Boko (NL)

Rule The Wind (US) Alanna Hill (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Gingin Hanover (US)

Super Bowl (US) Ginger Belle (US)

MAVEN BOKO (NL) Felicia Boko (SE) 2012 4,1.15,2 (SEK.97.100)

Virgill Boko (NL) 2003 4,1.12,9 (€ 444.915)

Staro Almighty (SE) 2003

MAVEN BOKO is volledig Amerikaans en outcross gefokt op zowel Speedy Crown (4 x 5) als Super Bowl (5 x 4); een vitale en succesvolle manier van fokken. Een dergelijk pedigree vinden we ook terug bij Amerikaanse toppers als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.471.172), Sevruga 5,1.08,7 ($1.217.021) en The Bank 3,1.08,9 ($1.110.300).

Trial; tweede Breeders Crown Gringo Boko (NL) (2013, R. v. From Above) 4,1.13,0 (Dkk.181.038). Vier jaar, derde Criterium der Vierjarigen. Ouder, winnaar afd. V75 (NO) Celestial Boko (NL) (2009, M. v. Castleton Bass) 4,1.14,0 ( € 11.170). Drie jaar, tweede Criterium der Driejarige Merries. Moeder van IDS BOKO 4,1.12,0 (€ 139.708)

Foundation mare: Mambrino Beauty (U3). Bekende nazaten: Bar Hopping, Bélina Josselyn, Brioni, Bythebook, Camilla Highness, Charmed Life, Cézio Josselyn, Check Me Out, Corleone Kosmos, Donato Hanover, Fleche Bourbon, Forbidden Trade, Garland Lobell, Gimpanzee, Googoo Gaagaa, Indigious, Kadabra, Mack Grace SM, Mets Hall, Muscle Hill, Napoletano, No Nonsense Woman, Orecchietti, Racing Mange, Snow White, Uza Josselyn, Windsong’s Legacy, Yankee Glide, Zacon Gio, e.v.a.

3e moeder GINGIN HANOVER (US) (1989, v. Super Bowl) 3,1.11,5 ($269.556). Twee jaar, winnares Kentucky Stbd. Sale Co. T., Champlain Stakes, American-National S., serie Matron Stakes, etc. Moeder van o.m.: BOMBAY (US) (1997, H. v. Valley Victory) 3,1.11,8 (€ 249.044) Gingerly (US) (1994, M. v. Sierra Kosmos) 2,1.14,7 ($32.996). Moeder van INCREDIBLE HULK 3,1.11,7 (€ 254.746) Dirty Martini (US) (2002, M. v. Lindy Lane). Moeder van CASSIS 3,1.10,1 ($575.126) en STIR ME UP 4,1.11,3 ($192.332). Grootmoeder van THATS A BAD BOY 4,1.10,7 ($150.270)

1e moeder Felicia Boko (SE) (2012, v. Virgill Boko) 4,1.15,2 (SEK.97.100). Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Lindstedt Boko (NL) (2018, H. v. SJ’s Caviar)- twee jaar in 2020 2e moeder Staro Almighty (SE) (2003, v. Yankee Glide). Klassieke merrie. Moeder van o.m.: AIDA BOKO (NL) (2007, M. v. From Above) 8,1.10,7 (€ 234.696). Drie jaar, winnares Troost Sweepstakes, Derby Selectie; derde Fokkers Trofee, Breeders Crown. Vier jaar, winnares Kampioenschap der Vierjarigen, Casino Cosmopols lopp, Durk Minkema Memorial; tweede Sprintkampioenschap der Vierjarigen; derde Breeders Crown. Ouder, winnares Breeders Crown, serie Bronsdivisionen; tweede Lady Snärts lopp, Gouden Zweep, BILD-Pokal, Breeders Crown, Finn-Tack hoppeløp, serie + finale Hamburg Cup, Prix du Médoc, Prix d’Egletons, Prix de la Ville de Royan, Derby-Rekordmeile; derde afd. V75 (SE), Breeders Crown, Prix de Feurs, BILD Hamburg-Pokal HIERRO BOKO (SE) (2014, R. v. From Above) 5,1.11,2 (SEK.950.541). Vier jaar, winnaar afd. V75 (SE); derde serie Klass II. Ouder, winnaar serie Bronsdivisionen; tweede V75 Champions DAVY BOKO (NL) (2010, H. v. From Above) 4,1.14,2 (€ 79.040). Drie jaar, winnaar Derby, Sweepstakes, Duindigt’s Derby

4e moeder GINGER BELLE (US) (1979, v. Speedy Crown) 3,1.12,3 ($227.263). World Champion op zowel 2 als 3. Volle- dan wel halfzus van de grootmoeder van SNOW WHITE 3,1.10,1 ($1.433.551) en van de vierde moeder van DONATO HANOVER 3,1.08,5 ($2.998.777). Moeder van o.m.: GIRONDE HANOVER (US) (1994, M. v. Super Bowl) 3,1.11,6 ($359.522). Moeder van GODESS OF CHAOS 4,1.11,3 ($351.162). Grootmoeder van GEMATRIA 4,1.11,2 (NOK.1.976.761) en SOUTHWIND GLIDER 5,1.12,3 ($ 110.296). Derde moeder van HELLOISE BOKO 4,1.11,8 (SEK.934.950) GINGIN HANOVER (US) (1989, M. v. Super Bowl) 3,1.11,5 ($269.556), zie boven GEO HANOVER (US) (1990, H. v. Super Bowl) 3,1.12,7 ($78.479) EBANKS (US) (1993, H. v. Super Bowl) 3,1.13,0 ($50.027) Gorgeous Hanover (US) (1996, M. v. Super Bowl) 3,1.12,6 ($15.820). Grootmoeder van WEGOFERDAPRIZE 5,1.11,6 ($306.656) Letterfromshanghai (US) (2001, M. v. Balanced Image) 3,1.16,4 ($8.348). Grootmoeder van SIR ROYSON 3,1.10,8 ($139.600) en ROSESAREEXPLOSIVE 3,1.10,8 ($100.123)

110


64

MISS OCCAGNES (NL) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Bird Parker (FR) 2011 7,1.09,5 (€ 2.079.705)

Belisha (FR) 1989 5,1.16,0 (€ 60.842)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Fakir du Vivier (FR)

Sabi Pas (FR) Ua Uka (FR)

Bénarès (FR)

Fandango (FR) Fleur des Veys (FR)

Podosis (FR)

Florestan (FR) Civette II (FR)

Golidore (FR)

Katius du Jura (FR) Golidore (FR)

Love You (FR)

Coktail Jet (FR) Guilty of Love (FR)

Naomi November (DE)

Viking Kronos (IT) Meadowbranch Grace

MISS OCCAGNES (NL) Fleur Occagnes (NL) 2012 4,1.17,0 (€ 3.489)

Mich Phili (FR) 2000 5,1.13,6 (€ 201.500)

Rosy Pierre (SE) 2005 4,1.15,7 (SEK.180.597)

MISS OCCAGNES voert ongeveer 60 % Frans bloed en ze beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Défi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

bruine merrie, 10- 02- 2019 Eigenaar: P. Joyeux

Fyraåringseliten- Charlottenlund; vierde Prix Marcel Laurent, 4 års Elite- Bjerke. Ouder, winnaar MatadorenRennen, GP du Conseil Municipal, Prix Jean-René Gougeon, Prix Pierre Coulon, Prix du Louvre, Rex Rodneys Ærepris, Prix de Grasse; tweede Prix de Buenos Aires, Prix du Bois de Vincennes, Prix du Gâtinais, Prix de Provence; derde Prix du Crépuscule, Prix d’Angoulême; vierde Prix Jean le Gonidec; vijfde Kymi Grand Prix Jag Pierre (SE) (2006, R. v. Jag de Bellouet) 4,1.14,4 (Nok.311.749) Fleuron Pierre (SE) (2004, R. v. Fleuron Perrine) 9,1.15,3 (SEK.251.351) Grace Occagnes (NL) (2013, M. v. Coktail Jet) 6,1.12,0 (SEK.198.750)

Foundation Mare: Miss Sears (U36). Bekende nazaten: Amour D’Occagnes, Atlanta, Blue Mac Lad, Dupree, Federal Flex, Great Success, Hot Shot Blue Chip, Jack Vernon, Lindy’s Pride, Louise Laukko, Mac’s Crown K, Prakas, Punxsutawney, Six Pack, Super Light, Synergy, Trinity Zet, Urbanio, etc. 1e moeder Fleur Occagnes (NL) (2012, v. Mich Phili) 4,1.17,0 (€ 3.489). 1 zege. Dit is haar eerste product.

4e moeder Meadowbranch Grace (US) (1989, v. Speedy Crown) 2,1.12,7 (€ 34.593). Moeder van o.m.: JOLI NOVEMBER (DE) (1996, M. v. Texas) 3,1.15,3 (€ 94.401). Twee jaar, winnares Stuten-Gold-Pokal. Drie jaar, tweede Arthur Knauer-Rennen; vierde Groβer Preis der NRZ. Moeder van INFATTI NOVEMBER 6,1.11,9 (€ 350.189)

2e moeder Rosy Pierre (SE) (2005, v. Love You) 4,1.15,7 (SEK.180.597). Moeder van o.m.: GAZ OCCAGNES (NL) (2013, H. v. Gazouillis) 4,1.13,4 (€ 30.830). Twee jaar, vierde Jonkerprijs. Drie jaar, winnaar Sweepstakes, Derby Selectie; tweede Fokkers Trofee, Derby Trial; derde Duindigt Driejarigen Stakes. Vier jaar, winnaar Criterium der Vierjarigen; derde Derby der Vierjarigen Happy Occagnes (NL) (2014, H. v. Ready Cash) 3,1.13,7 (€ 16.245). Twee jaar, tweede Productendraverij, Jonkerprijs. Drie jaar, derde Criterium der Driejarigen, serie Breeders Course, Gerhard Krüger-Gedenkrennen. Vier jaar, derde Criterium der Vierjarigen, Sprintkampioenschap der Vierjarigen 3e moeder Naomi November (DE) (2000, v. Viking Kronos). Moeder van o.m.: AMOUR D’OCCAGNES (NL) (2007, H. v. Diamant Gédé) 5,1.10,8 (€ 639.030). Hall of Fame. Meest winnende Nederlandse draver aller tijden. Twee jaar, derde Jonkerprijs. Drie jaar, winnaar Derby; tweede Driejarigen Hengsten & Ruins Criterium. Vier jaar, winnaar Eskilstuna Fyraåringstest,

111

5e moeder Prudy Hanover (US) (1970, v. Star’s Pride) 3,1.17,6 ($9.596). Halfzus van de grootmoeders van BYES ROBBIE 10,1.14,5 ($341.421), HOOSIER BRAT 5,1.11,7 ($340.212), SOLOR DUTY 4,1.13,2 ($214.843), etc. Moeder van o.m.: PRAKAS (US) (1982, H. v. Speedy Crown) 3,1.10,5 ($1.956.056). World Champion. Dan Patch Trotter of the Year; 3-YearOld Trotting Colt of the Year PROMOTER (US) (1980, H. v. Dream of Glory) 7,1.11,8 ($330.674) Meadowbranch Honor (US) (1990, M. v. Speedy Crown) 3,1.12,7 ($4.852). Grootmoeder van RICH N ROYAL 4,1.12,8 ($124.163) Two Twenty Honey (US) (1975, M. v. B.F.Coaltown). Grootmoeder van ETERNO EFFE 7,1.14,9 (€ 116.814). Derde moeder van NEGRESCO MILAR 6,1.12,2 (€ 405.044) en INTILLIMANI 6,1.11,0 (€ 213.066)


65

PEBBLES VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Cantab Hall (US) 2001 3,1.08,9 ($1.422.303)

Father Patrick (US) 2011 3,1.08,6 ($2.558.133)

Gala Dream (US) 2001

Self Possessed (US)

Victory Dream (US) Feeling Great (US)

Canland Hall (US)

Garland Lobell (US) Canne Angus (US)

Enjoy Lavec (US)

Pine Chip (US) Margit Lobell (US)

Maple Frosting (US)

Valley Victory (US) Valley Regina (US)

Qlorest du Vivier (FR)

Florestan (FR) Ua Uka (FR)

Jolie Perle (FR)

Ura (FR) Datcha Folle (FR)

Incredible Crafts (US)

Incredible Nevele (US) Oh Kentucky (US)

Usta Oldeson (NL)

Heres (DE) Jona Buitenzorg (NL)

PEBBLES VRIJTHOUT (BE) Alert Oldeson (NL) 2007 6,1.13,7 (€ 117.950)

Echo (FR) 1992 6,1.11,8 (€ 1.389.584)

Royal Oldeson (NL) 1999 3,1.17,2 (€ 2.725)

PEBBLES VRIJTHOUT voert zo’n 15 % Frans bloed en beschikt over een vitaal outcrosspedigree, zonder enige inslag in de laatste vijf generaties. Deze manier van fokken staat doorgaans voor een sterk en gezond individu, met bekende Franse proefstukken als Defi d’Aunou 7,1.10,9 (€ 2.392.672), Bird Parker 7,1.09,5 (€ 2.079.705), Offshore Dream 7,1.10,1 (€ 1.992.024), Coktail Jet 6,1.10,7 (€ 1.896.773), etc.

bruine merrie, 02- 05- 2019 Eigenaar: H. Buyl

Juni Oldeson (NL) (2016, M. v. Up And Quick) 3,1.17,8 (€ 350) Helena Oldeson (NL) (2014, M. v. Echo) 5,1.18,5 (€ 285) 3e moeder USTA OLDESON (NL) (1978, v. Heres) 1.18,5 (€ 20.207). Elitemerrie. Moeder van o.m.: ELIONORA OLDESON (NL) (1987, M. v. Yankee Tornado) 6,1.13,8 (€ 164.514). Twee jaar, winnares Productendraverij. Drie jaar, winnares Derby, Sweepstakes, Derby-Proef. Vier jaar, winnares Winterkampioenschap der Vierjarigen. Ouder, winnares Sprintkampioenschap van Nederland; tweede serie Prijs der Giganten; derde serie Prijs der Giganten. Grootmoeder van WELMOED LANDERIJE 8,1.13,7 (€ 86.475) NIKE OLDESON (NL) (1996, H. v. Rapid Royalty) 5,1.15,7 (€ 122.121). Drie jaar, winnaar serie + finale Dragon Trotters Sire Stakes HAYO OLDESON (NL) (1990, H. v. Nevele Impulse) 4,1.14,3 (€ 90.830). Drie jaar, winnaar Grote Unitrot Prijs; tweede Sweepstakes Gusta Oldeson (NL) (1989, M. v. Brilliant H) 3,1.17,5 (€ 25.049) Makker Oldeson (NL) (1995, R. v. Nevele Impulse) 6,1.16,1 (€ 24.480) Folkert Oldeson (NL) (1989, H. v. Yankee Tornado) 5,1.16,9 (€ 21.282) Lars Oldeson (NL) (1994, R. v. Nevele Impulse) 4,1.16,5 (€ 20.595) Dutch Oldeson (NL) (1986, H. v. Worthy Dean) 4,1.18,4 (€ 12.025) Krona Oldeson (NL) (1993, M. v. Smokin Yankee) 3,1.18,2 (€ 6.807). Moeder van CAEN OLDESON 6,1.12,7 (€ 165.607)

Foundation mare: Jessie Pepper (U4), in Nederland ook wel geduid als de Tarragona-stam. Bekende nazaten: Arch Madness, Armbro Goal, Caen Oldeson, Chocolatier, Dibaba, Father Patrick, Ferrari BR, Goofy Greenwood, Innovation Love, Lucky Chucky, Natural Herbie, Optimistic, Pastor Stephen, Sanity, San Pail, Welmoed Landerije, Yarrah Boko, Yucca Boko, Zola Boko, etc. 1e moeder ALERT OLDESON (NL) (2007, v. Echo) 6,1.13,7 (€ 117.950). Twee jaar, winnares Productenselectie. Drie jaar, tweede Sweepstakes, Sweepstakes Trials, serie Criterium der Driejarigen Merries; derde Merrie Derby, finale Driejarigen Merries Criterium, Fokkers Trofee Merries. Ouder, winnares GP Jean Bouckaert, Action Skoatter Bokaal, Grote Prijs der Stayers; derde Durk Minkema Memorial. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Nitro Vrijthout (BE) (2017, H. v. Ready Cash) 2e moeder Royal Oldeson (NL) (1999, v. Incredible Crafts) 3,1.17,2 (€ 2.725). Moeder van o.m.: ALERT OLDESON (NL) (2007, M. v. Echo) 6,1.13,7 (€ 117.950). Zie boven FAKIR OLDESON (NL) (2012, H. v. Echo) 4,1.14,4 (€ 28.931). Ouder, tweede in 4,5 Kilometer van Alkmaar Echo Oldeson (NL) (2011, R. v. Echo) 6,1.14,5 (€ 28.870) Zita Oldeson (NL) (2006, M. v. Echo) 5,1.14,1 (NOK.206.327) Coktail Oldeson (NL) (2009, M. v. Echo) 6,1.17,0 (€ 15.238) Wendy Oldeson (NL) (2004, M. v. Echo) 4,1.16,0 (€ 6.123). Drie jaar, vierde Merrie Derby Ghiaros Oldeson (NL) (2013, R. v. Echo) 5,1.16,4 (€ 3.345)

112


“Er is meer dan zestig jaar ervaring in het recyclen van metalen. De kennis die we hebben opgebouwd, delen we graag met onze klanten.�

113


66

MAURITS TRANSS R (SE) Verkoop met BTW

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Villiam (SE) 2014 4,1.11,3 (SEK.6.250.660)

Gold Strike (FI) 2002 6,1.10,9 (SEK.1.940.708)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Striking Sahbra (US)

Supergill (US) Supreme Sahbra (US)

Crystal Spur (US)

Prakas (US) Chilling Thoughts (US)

Garland Lobell (US)

Abc Freight (US) Gamin Lobell (US)

Amour Angus (CA)

Magna Force (US) Kenwood Scamper (US)

Yankee Glide (US)

Valley Victory (US) Gratis Yankee (US)

Chipping Image (US)

Pine Chip (US) Arnies Likeness (US)

MAURITS TRANSS R (SE) Gaia F Boko (DE) 2013 3,1.13,3 (€ 31.671)

Conway Hall (CA) 1995 3,1.10,5 ($818.884)

Gala dei Bessi (IT) 2003 3,1.14,8 (€ 10.597)

MAURITS TRANSS R is volledig Amerikaans gefokt en hij is linebred op Valley Victory (4 x 4), momenteel de meest succesvolle manier van fokken. Voorbeelden te over, maar thans actueel zijn o.m. Manchego 4,1.07,7 ($2.123.730), Six Pack 3,1.07,9 ($1.939.604), Plunge Blue Chip 3,1.08,2 ($1.232.234), e.v.a. Grootvader Conway Hall is in de hoedanigheid van broodmare sire mondiaal toonaangevend, met dank aan cracks als JL Cruze 4,1.08,4 ($1.471.172), Makethemark 7,1.10,0 (SEK.9.067.540), Elian Web 7,1.09,9 (SEK.7.781.867), The Ice Dutchess 3,1.09,1 ($774.029), e.v.a.

Nederland, Prix de la Porte d’Auteuil, Prix d’Arras, Prix des Pyrénées; derde in de Prix de Puteaux KUYT F.BOKO (SE) (2017, H. v. Conway Hall) 2,1.13,6 (€ 76.473). Twee jaar, winnaar van finale Breeders Course, halve finale Breeders Course, Victoria Park Tweejarigen Herfst Stakes. Drie jaar, tweede in serie Breeders Course BEWITCHED (NL) (2008, M. v. Cantab Hall) 4,1.12,1 (€ 66.401). Twee jaar, winnares Tweejarigen Nazomer Stakes; tweede in Joffer Prijs. Drie jaar, winnares van Ulf Thoresen Minneløp, hopper, Sweepstakes; tweede serie Merrie Derby. Vier jaar, winnares serie Sprintkampioenschap der Vierjarigen; tweede in finale Criterium Vierjarige Merries, Breeders Crown; derde in finale Vierjarigen Sprintkampioenschap. Moeder van HAMBO TRANSS R 6,1.10,5 (€ 185.914) CAPONE (NL) (2009, R. v. Andover Hall) 7,1.13,0 (SEK.546.412). 12 zeges. Drie jaar, tweede in Fokkers Trofee Troost, Driejarigen Hengsten & Ruins Stakes GAIA F BOKO (DE) (2013, M. v. Conway Hall) 3,1.13,3 (€ 31.671). Zie boven Frances F Boko (DE) (2012, M. v. Andover Hall) 2,Q1.18,9 (€ 5.938). Twee jaar, winnares van Jugend-Preis/ Trial; derde in Jugend-Preis/ Stutenlauf, Preis des Winterfavoriten/ Trial. Geblesseerd op 2. Iris F Boko (DE) (2015, M. v. Conway Hall) 3,1.14,9 (€ 4.803). Gestorven op 3.

Foundation mare: Mary, v. Monmouth Eclipse (U44). Bekende nazaten: Activated, A Hay Luva Paige, Airman Batten, Bewitched, Blended Scotch, Debbie Brodda, Diamond, Energetic, For The Luva Money, Hambo Transs R, Mr Pine Chip, Plan B In HD, Picture Seelster, Super Arnie, Tuscania Pal etc. 1e moeder GAIA F BOKO (DE) (2013, v. Conway Hall) 3,1.13,3 (€ 31.671). Twee jaar, tweede in Jugend-Preis/ Stutenlauf, Preis Des Winterfavoriten/ Stutenlauf; derde in Breeders Crown. Drie jaar, winnares van Buddenbrock Rennen/ Trial/ Stutenlauf, Deutsches Stuten-Derby (Finale B), St.-Leger-Serie Trial 1 (Stuten); tweede in Breeders Crown (NL); derde in Deutsches Stuten Traber St. Leger, serie Deutsches Stuten-Derby. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Lion Transs R (SE) (2018, H. v. Love You)- twee jaar in 2020 2 moeder GALA DEI BESSI (IT) (2003, v. Yankee Glide) 3,1.14,8 (€ 10.597). Drie jaar, winnares van serie Stake Sprintkampioenschap, Fillies Stakes, Troost Sweepstakes. Elitemerrie. Moeder van 7 producten7 winnaars: DIAMOND (NL) (2010, R. v. Classic Photo) 8,1.11,1 (€ 337.804). Vierjarige H/R van het Jaar 2014. NDR Hall of Fame. 23 zeges. Vier jaar, Winnaar van serie + finale Derby Der Vierjarigen, Breeders Crown, GP von Deutschland/ Entlastung; tweede in finale Criterium der Vierjarigen. Ouder, Winnaar van Prix du Rouergue, Prix d’Aubusson, Prix de Sedan, Breeders Crown (2), Prix de l’Observatoire, serie Bronsdivisionen; tweede in Prijs der Giganten, Kampioenschap Nederlandse Paarden, Kampioenschap van

donkerbruine hengst, 22- 05- 2019 Eigenaar: K. Redder

3e moeder Chipping Image (US) (1998, v. Pine Chip). Halfzus van de moeder van SUPER ARNIE 3,1.11,0 ($393.464) en van de grootmoeder van MR PINE CHIP 3,1.09,6 ($635.875). Moeder van o.m.: FATA DEI BESSI (IT) (2002, M. v. Yankee Glide) 5,1.12,5 (€ 70.581). 11 zeges. Moeder van TUSCANIA PAL 5,1.12,2 (€ 246.638) Superfly Effe (IT) (2011, R. v. Varenne) 4,1.12,8 (NOK.237.258) Madame Dei Bessi (IT) (2006, M. v. Windsong’s Legacy) 3,1.15,6 (€ 23.188) Ringo Star Effe (IT) (2010, R. v. Self Possessed) 5,1:15,3 (€ 18.010) Oyster Effe (IT) (2008, M. v. Supergill) 3,1.16,4 (€ 15.796) Imperial Bessi (IT) (2004, M. v. Lemon Dra) 4,1.14,4 (€ 11.502). Moeder van RENE’PALLE BIGI 5,1.12,9 (€ 127.462)

e

114


67

MANON F BOKO (SE)

vosmerrie, 16- 05- 2019 Eigenaar: T. Iwema & Boko Stables Holland B.V.

Verkoop met BTW

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Quick Wood (FR) 2004 5,1.13,0 (€ 334.420)

Dira (FR) 1991 4,1.14,5 (€ 346.212)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

Minou du Donjon (FR)

Quioco (FR) Géribia (FR)

Thalie (FR)

Ersin (FR) Hyacinthe (FR)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Hangone (FR)

Workaholic (US) Rangone (FR)

El Paso Kash (US)

Nevele Diamond (US) Texas Starlette (US)

E D Kash (US)

Speedy Crown (US) Eva Kash (CA)

MANON F BOKO (SE) Bahama Boko (NL) 2008 2,1.16,7 (€ 14.480)

Daguet Rapide (IT) 2000 4,1.11,4 (€ 1.396.695)

Pocono Boko (US) 1998 4,1.14,8 (SEK.188.505)

MANON F BOKO voert bijna 40% Frans bloed, terwijl ze outcross is gefokt op ’s werelds eerste “Speed Sire”, Speedy Somolli (5 x 5). Een dergelijke afstamming vinden we o.m. terug bij Kentucky Futurity-winnaar My MVP 4,1.09,2 ($879.804). Deze moederlijn genereert klassieke winnaars uit iedere generatie!

(€ 15.410). Twee jaar, winnaar Breeders Crown, Duindigts Tweejarigen Stakes BAHAMA BOKO (NL) (2008, M. v. Daguet Rapide) 2,1.16,7 (€ 14.480) zie boven Hairos F Boko (DE) (2014, R. v. Quick Wood) 5,1.13,0 (€ 20.066). Vier jaar, derde in BVMW Shootingstar-Cup 2018 Dylan F Boko (NL) (2010, R. v. Ken Warkentin) 6,1.15,0 (€ 19.500) 11 zeges Emma F Boko (DE) (2011, M. v. Crazed) 3,1.15,2 (€ 9.682). Drie jaar, tweede serie Arthur Knauer-Rennen, Breeders Crown Entlastung Aphrodite Boko (NL) (2007, M. v. Love You) 2,1.17,4 (€ 8.375). Twee jaar, winnares Duindigt Tweejarigen Zomer Stakes, Wolvega’s Tweejarigen Stakes. Drie jaar, tweede Duindigt’s Driejarigen Merrie Stakes Gentile F Boko (DE) (2013, R. v. RC Royalty) 4,1.15,7 (NOK.63.689)

Foundation mare: Lady Shipley (U29), ook wel geduid als de Jenny Lind-stam. Bekende nazaten: Broadwell, Cash Crowe, Citation Lindy, Combattante, Commander Crowe, Defi D’Aunou, JL Cruze, Kash’s Cantab, Kash’s Caviar, Keepitinthefamily, Love You, Muscle Matters, No Sex Please, Sandy Bowl, Smooth Muscles, Susie’s Magic etc. 1e moeder BAHAMA BOKO (NL) (2008, v. Daguet Rapide) 2,1.16,7 (€ 14.480). Twee jaar, winnares Productendraverij; tweede Jugend-Preis/ Trial; derde Joffer Prijs. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd, w.o.: FORTUNE BOKO (SE) (2012, R. v. Conway Hall) 3,1.12,1 (Dkk.518.460). Zweeds record voor 3-jarigen (1.12,1/ 2.140 m). Twee jaar, winnaar Preis des Winterfavoriten. Drie jaar, winnaar Ibrahim Paschas lopp; tweede serie Svenskt Trav-Kriterium, afd. Breeders Crown, Pay Dirts Mindeløp, Skive (DK); vierde Prix de Faulquemont, Vincennes Gillarney F Boko (DE) (2013, M. v. Cantab Hall) 6,1.14,7 (€ 12.910) Ihagua F Boko (DE) (2015, H. v. Conway Hall) 3,1.15,5 (€ 9.647). Twee jaar, winnaar Preis des Winterfavoriten- Trial Hortense F Boko (DE) (2014, M. v. Quite Easy) 4,1.15,1 (SEK.53.100) Kristel F Boko (SE) (2017, M. v. Conway Hall) 3,1.15,7 (€ 500)

3e moeder E D KASH (US) (1986, v. Speedy Crown) 3,1.13,1 ($309.049). World Champion. Twee jaar, winnares serie Breeders Crown, afd. Historic-Acorn S. Drie jaar, winnares Lady Suffolk S., 2 afd. NYSS; tweede Hanover-Hempt S. Moeder van: EDDY CASH (US) (2001, R. v. El Paso Kash) 7,1.11,6 ($263.197) Kash Era (US) (1991, M. v. Uptown) 3,Q1.13,5 ($36.847). Moeder van: KASH ECHO 3,Q1.13,2 ($185.610) en ESTA KASH 3,1.13,5 ($124.930). Grootmoeder van SUSIE’S MAGIC 4,1.10,1 ($ 700.946), KASH N CREDIT 6,1.11,7 ($196.847) en JAYPORTCASHFORLIFE 3,1.13,2 ($106.125). Derde moeder van MAGIC MARKER 3,1.09,9 ($158.775) Edja Kash (US) (1995, M. v. El Paso Kash) 3,Q1.16,7 ($ 24.272). Grootmoeder van CREDIT PRESS 5,1.12,5 ($237.766) Kash Elite (US) (1992, M. v. Super Bowl) 3,Q1.14,3 ($19.438). Moeder van HOLYROOD 3,1.13,0 ($114.735). Grootmoeder van HOLY KADABRA 2,1.14,1 ($96.511) A Babe (US) (1997, M. v. Balanced Image) 3,1.14,5 ($8.276). Moeder van SMOOTH MUSCLES 4,1.10,3 ($597.847)

2e moeder Pocono Boko (US) (1998, v. El Paso Kash) 4,1.14,8 (SEK.188.505). 7 Zeges. Moeder van: CARECA F BOKO (NL) (2009, R. v. Daguet Rapide) 3,1.16,2

115


68

PARODIE VRIJTHOUT (BE) Verkoop met BTW

Garland Lobell (US) 1981 3,1.11,8 ($345.689)

Andover Hall (US) 1999 3,1.09,4 ($870.510)

Amour Angus (CA) 1987 3,1.16,6 ($21.355)

Abc Freight (US)

Noble Victory (US) AC’s Princess (US)

Gamin Lobell (US)

Speedy Crown (US) Genya Hanover (US)

Magna Force (US)

Florida Pro (US) Rosemary (US)

Kenwood Scamper (US)

Texas (US) Lindy’s Speedy Lady (US)

Coktail Jet (FR)

Quouky Williams (FR) Armbro Glamour (US)

Guilty of Love (FR)

And Arifant (FR) Amour d’Aunou (FR)

General November (DE)

Valley Victory (US) Florida Dame (US)

Noellyn Boko (NL)

American Winner (US) Anthem Hill (US)

PARODIE VRIJTHOUT (BE) Fille du Lauzet (BE) 2009 7,1.13,4 (€ 19.247)

Love You (FR) 1999 6,1.10,2 (€ 1.416.537)

Theresia Boko (SE) 2001 5,1.15,3 (SEK.99.714)

bruine merrie, 27- 05- 2019 Eigenaar: H. Buyl

3e moeder NOELLYN BOKO (NL) (1996, v. American Winner) 4,1.15,6 (€ 17.550). 4 zeges. Drie jaar, winnares Sweepstakes. Moeder van o.m.: LUCKY LUKE ZENZ (SE) (2009, H. v. Daguet Rapide) 4,1.13,3 (SEK.627.150). 10 zeges. Ouder, winnaar serie Klass I; tweede in serie Klass II; derde in serie Klass I Wayenne Boko (SE) (2004, M. v. Coktail Jet) 3,1.12,7 (SEK.296.100). 2 zeges. Drie jaar, tweede in serie Breeders Crown; derde in Emma Gee Sans lopp Victoria Boko (SE) (2003, M. v. Donerail) 3,1.13,5 (€ 25.461). 3 zeges. Drie jaar, tweede in serie Svenskt Trav-Oaks; derde in serie E3 Breezy Boko (SE) (2008, M. v. From Above) 5,1.12,6 (SEK.174.081). 2 zeges

PARODIE VRIJTHOUT voert een slordige 10 % Frans bloed en ze is outcross gefokt op zowel Arnie Almahurst (5 x 5), Speedy Crown (4 x 5) als Super Bowl (5 x 5), een vitale manier van fokken. Een dergelijk pedigree kennen we bijvoorbeeld van de Amerikaanse crack Adrian Chip 3,1.09,4 (SEK.10.203.131). Daarnaast beschikt ze tevens over de x-factor van de legendarische merrie Promissory (5 x 5). Grootvader Love You begint zich steeds meer te manifesteren als een père de mère van de absolute buitencategorie, met de supercracks Bold Eagle, 6,1.08,4 (€ 4.990.967), Face Time Bourbon, 5,1.09,4 (€ 1.716.300) en “onze” Mister F Daag 4,1.10,9 (€ 421.717) als meest sprekende voorbeelden. Foundation mare: Roan Fanny (U53). Bekende nazaten: Armbro Kelvin, Arnie Almahurst, Baltic Region, Carabinieri, Dewycolorintheline, Go Hammering, Handsome Brad, Hard Times, Hardie Hanover, Magenta Hall, Neona Princess, Quick Deal, Star’s Pride, Virgill Boko, etc.

4e moeder ANTHEM HILL (US) (1981, v. Speedy Crown). 2,T1.14,6 ($138.150). 2 zeges. Twee jaar, winnares Acorn S. Volle zus van ASTRO HILL 3,1.12,6 ($205.009) en halfzus van de grootmoeders van SPECTACULAR SCORE 5,1.11,8 ($597.798), ULAY BOKO 9,1.10,8 ($534.921), BALTIC REGION 4,1.10,6 ($528.124), VIRGILL BOKO 4,1.12,9 (€ 444.915), ROSE RUN FLASH 7,1.11,0 ($471.885), etc. Moeder van o.m.: AMERICAN KASH (US) (1994, H. v. El Paso Kash) 3,1.13,5 ($267.274) TWENTY DOLLAR MAN (US) (1995, R. v. El Paso Kash) 3,1.12,8 ($148.782) LITTLE NICK (US) (1993, R. v. Uptown) 4,Q1.12,8 ($114.684) TOVA BOKO (SE) (2001. M. v. Express Ride) 4,1.13,5 (SEK.413.120). Moeder van DESDEMONA BOKO 5,1.12,7 (SEK.637.383) en BONO BOKO 7,1.11,3 (SEK.620.200)

1e moeder Fille du Lauzet (BE) (2009, v. Love You) 7,1.13,4 (€ 19.247). 6 zeges. Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Obsesion Vrijthout (BE) (2018, H. v. Orlando Vici)- twee jaar in 2020 2e moeder Theresia Boko (SE) (2001, v. General November) 5,1.15,3 (SEK.99.714). 2 zeges. Moeder van o.m.: HORIZON DE LAUZET (BE) (2011, R. v. In Love With You) 5,1.15,1 (€ 28.398). 13 zeges. Drie jaar, winnaar Fleur de Cock. Vier jaar, winnaar serie Darby 4 Ans, Trofee der 4-jarigen Fille du Lauzet (BE) (2009, M. v. Love You) 7,1.13,4 (€ 19.247). Zie boven Lilou de Lauzet (BE) (2015, M. v. Daguet Rapide) 4,1.14,3 (€ 14.375). 2 zeges. Drie jaar, derde in GP des Geniteurs. Vier jaar, tweede in GP des Geniteurs Gamine du Lauzet (BE) (2010, M. v. Goetmals Wood) 4,1.17,3 (€ 5.202). 1 zege

116


69

VÄSTERBO NO EDGE (SE) Verkoop met BTW

Ready Cash (FR) 2005 6,1.10,3 (€ 4.282.300)

Traders (IT) 2012 4,1.10,1 (€ 1.384.400)

Graziella (IT) 2003 5,1.13,5 (€ 64.602)

Indy de Vive (FR)

Viking’s Way (FR) Tékiflore (FR)

Kidéa (FR)

Extrême Dream (FR) Docéanide du Lilas (FR)

Giant Cat (FR)

Quito de Talonay (FR) Pussy Cat (FR)

Working Mom (US)

Baltic Speed (US) Queen of Gainesway (US)

Muscles Yankee (US)

Valley Victory (US) Maiden Yankee (US)

Yankee Blondie (US)

American Winner (US) Yankee Bambi (US)

Viking Kronos (IT)

American Winner (US) Conch (US)

Jawbone (SE)

Buvetier d’Aunou (FR) Angel of Harlem (SE)

VÄSTERBO NO EDGE (SE) Reet Petite Face (SE) 2013

Muscle Hill (US) 2006 3,1.08,5 ($3.273.342)

Sinova Ribb (SE) 2007 4,1.14,9 (SEK.470.000)

VÄSTERBO NO EDGE voert ca. 25 % Frans bloed, terwijl hij outcross is gefokt op zowel Baltic Speed (4 x 5) als Bonefish (5 x 5), twee legendarische vaderpaarden die we nog altijd terugvinden in de afstamming van de meeste hedendaagse Amerikaanse toppers. Een dergelijke afstamming staat voor vitaliteit en een gezond individu. Muscle Hill als grootvader maakt deze afstamming alleen maar interessanter, aangezien de veelvoudig kampioen der vaderpaarden inmiddels ook als broodmare sire van zich doet spreken. Denk dan aan jonge Amerikaanse toppers als Hypnotic AM 3,Q1.09,1 ($588.631), Fourth Dimension 2,1.10,1 ($409.195), Sherry Lyns Lady 2,1.10,5 ($319.619), etc.

Igor Ribb (SE) (2012, R. v. Igor November) 5,1.12,2 (SEK.416.560). 8 zeges. Twee jaar, tweede in serie Svensk Uppfödningslöpning. Vier jaar, tweede in Sven-Erik Carlssons Minneslopp. Ouder, derde in afd. V75 Vargtand (SE) (2003, R. v. Alf Palema) 4,1.14,3 (SEK.296.050). 4 zeges Going Ribb (SE) (2010, R. v. Going Kronos) 6,1.14,2 (SEK.162.750). 5 zeges Joke Ribb (SE) (2015, R. v. Joke Face) 3,1.15,8 (SEK.111.435). 1 zege 4e moeder ANGEL OF HARLEM (SE) (1988, v. Prakas) 4,1.15,0 (SEK.519.500). 6 zeges. Vier jaar, tweede in Derbystoet. Moeder van o.m.: HEAVEN SENT (SE) (1995, M. v. Mack Lobell) 2,1.16,6 (SEK.254.500). 7 starts: 2- 2- 0, geblesseerd op 3. Twee jaar, winnares serie Svensk Uppfödningslöpning; tweede in finale Svensk Uppfödningslöpning. Moeder van BALLAD RIBB 5,1.12,6 (SEK.966.067) New York (SE) (2001, M. v. Enjoy Lavec) 6,1.14,8 (SEK.236.802). 4 zeges

Foundation mare: Abbess (U17). Bekende nazaten: Amiral Sacha, Brandy dei Fiori, Call Me Keeper, Copiad, Deimos Racing, Duke of Greenwood, Goldy Stardust, Habib, Helpisontheway, Kadett CD, Lotis Photo, Malabar Circle Ås, Market Share, Mellby Free, Mint di Jesolo, Nigel Stardust, Nu Pagadi, Offspring Nevele, Ozo Idzarda, Sevruga, Slide So Easy, Tsar d’Inverne, Uncaring, Varenne, Zarenne Fas, e.v.a. 1e moeder Reet Petite Face (SE) (2013, v. Muscle Hill). Moeder van 1 product op startgerechtigde leeftijd: Västerbo Victorius (SE) (2018, H. v. Mister J.P.)- twee jaar in 2020 2e moeder SINOVA RIBB (SE) (2007, v. Viking Kronos) 4,1.14,9 (SEK.470.000). 7 zeges. Vier jaar, winnares V75-Stolopp; derde in halve finale Breeders Crown, serie Diamantstoet. Moeder van 4 producten, w.o.: Take This Face (SE) (2015, M. v. Kiss Francais) 4,1.18,7 (SEK.24.600) Salvia Face (SE) (2014, M. v. Kiss Francais) 3,Q1.19,6 3e moeder Jawbone (SE) (1997, v. Buvetier d’Aunou). Moeder van o.m.: SINOVA RIBB (SE) (2007, M. v. Viking Kronos) 4,1.14,9 (SEK.470.000). Zie boven PULPA (SE) (2001, M. v. Spotlite Lobell) 4,1.13,2 (SEK.446.158). 11 zeges. Vier jaar, winnares V75-Stolopp; tweede in V75-Stolopp. Ouder, tweede in V75-Stolopp CHEEK RIBB (SE) (2006, M. v. Alf Palema) 5,1.14,1 (SEK.430.500). 7 zeges. Vier jaar, winnares V75-Stolopp; tweede in V75-Stolopp; derde in V75-Stolopp

bruine hengst, 27- 05- 2019 Eigenaar: Västerbo Stuteri

117

5e moeder SYBIL HANOVER (US) (1980, v. Super Bowl). Elitsto. Halfzus van de moeder van QUICK PAY 3,1.12,5 ($372.613) en van de grootmoeders van GLEAM 4,1.11,1 ($587.858), ARMBRO PROWESS 2,1.12,3 ($431.109), etc. Moeder van o.m.: SHANE SCOTTSETH (US) (1983, H. v. Speedy Crown) 4,Q1.13,2 ($204.472). BLAZE OF GLORY (SE) (1989, R. v. Tibur) 1.14,1 (SEK.1.949.640) KISS ME AGAIN (SE) (1998, M. v. Lindy’s Crown) 4,1.14,3 (SEK.1.392.500). Moeder van SAY THAT AGAIN 6,1.11,5 (SEK.2.039.605). Grootmoeder van HAPPY DAYS 4,1.10,7 (SEK.1.252.300) SYBIL’S CROWN (US) (1986, M. v. Lindy’s Crown) 3,1.14,3 ($131.702) Jackie Brown (SE) (1997, M. v. Lindy’s Crown) 4,1.14,5 (SEK.175.750). Grootmoeder van RUN CHICA RUN 4,1.12,0 (SEK.3.636.000) Wedding Song (SE) (1987, M. v. Bonefish). Grootmoeder van HARDY RIBB 6,1.10,9 (SEK.1.873.750) en FALCON SLM 4,1.12,9 (€ 109.334). Derde moeder van MELLBY FREE 6,1.10,2 (SEK.7.578.830)


70

MELISSA BOKO (NL)

bruine merrie, 28- 03- 2019 Eigenaar: Boko Stables Holland B.V. & Stal Polly

Verkoop met BTW

Coktail Jet (FR) 1990 6,1.10,7 (€ 1.896.774)

Yarrah Boko (SE) 2005 8,1.09,7 (SEK.11.173.712)

Big Blue Kitten (US) 1997 3,1.14,6 ($54.989)

Quouky Williams (FR)

Fakir du Vivier (FR) Dolly Williams (FR)

Armbro Glamour (US)

Super Bowl (US) Speedy Sug (US)

Pine Chip (US)

Arndon (US) Pine Speed (US)

Dasooner Dabettor (US)

Meadow Road (SE) Armbro Brilliance (US)

Valley Victory (US)

Baltic Speed (US) Valley Victoria (US)

Bedell (US)

Speedy Crown (US) So Blessed (US)

Joie de Vie (US)

Super Bowl (US) Heidi Rodney (US)

Chickadee Hanover (US)

Florida Pro (US) Chickasaw (US)

MELISSA BOKO (NL) Venus Boko (NL) 2003 3,1.16,4 (€ 28.432)

Donerail (US) 1992 3,1.11,2 ($703.049)

Kelsea Boko (NL) 1993 6,1.12,0 (€ 203.424)

MELISSA BOKO voert grofweg 10 % Frans bloed en ze is linebred op Super Bowl (4 x 4), een (met name in Europa) uitermate succesvolle manier van fokken. Zo zijn de snelste draver ooit (op een 1.000-meterbaan), Sebastian K, 8,1.07,7 ($2.973.252), en Prix d’Amérique-winnaar Abano As, 6,1.10,2 (€ 2.197.479) op vrijwel dezelfde manier gefokt. Grootvader Donerail is in de hoedanigheid van broodmare sire absolute wereldtop, met kleinkinderen als Marion Marauder 5,1.08,9 ($3.361.405), Donato Hanover 3,1.08,5 ($2.998.777), Enough Talk 5,1.08,1 ($1.839.553), Royalty For Life 3,Q1.09,4 ($1.620.166), etc.

& finale E3 Öppen klass (middenafstand), ASVT Trottex Auktionslopp. Vier jaar, winnaar afd. Solvallaserien; tweede in afd. Solvallaserien ; derde in Eskilstuna Fyraåringstest, serie GP de l’UET, afd. Solvallaserien. Ouder, winnaar van Jämtlands Stora Pris, Prix du Plateau de Gravelle, Prix de Lille; tweede in Prix de l’Union Européenne, Smedträffen; derde in Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst, E.J:s Guldsko, The Owners Trophy ZILAN BOKO (SE) (2006, M. v. Muscles Yankee) 4,1.13,5 (SEK.535.500). Drie jaar, winnares serie Svenskt TravOaks. Vier jaar, winnares serie StoSprintern. Moeder van HARRAN BOKO 5,1.12,2 (SEK.1.473.303) en GUINEA BOKO 5,1.11,7 (SEK.795.000) Yael Boko (SE) (2005, M. v. Donerail) 4,1.13,7 (SEK.104.300). Moeder van KAZAN VRIJTHOUT 5,1.13,9 (€ 21.800) en GOVERNESS BOKO 2,1.14,6 (€ 12.880)

Foundation mare: Minnehaha (U2). Bekende nazaten: All The Time, Ariana G, Attraversiamo, Axl Rose, Brad de Veluwe, Chapter Seven, Chelsea Boko, Coin Perdu, Crazed, Dream Vacation, Evident Beauty, Ferrari Kievitshof, Main Wise As, Mr Muscleman, Offshore Dream, Plunge Blue Chip, Sister Sledge, Spotlite Lobell, Tornado Bello, Unicka, Victory Dream, Wild Honey, Wishing Stone etc.

3e moeder Chickadee Hanover (US) (1984, v. Florida Pro). Elite- & Klassieke merrie. Volle- dan wel halfzus van de moeders van CASH HALL 5,T1.09,1 ($554.298), KEY’S SUPER NOVA 6,1.10,8 ($374.346), CAPETOWN HALL 3,1.10,3 ($369.518) en CARTIER HALL 4,1.11,2 ($363.106) en van de grootmoeders van YIELD BOKO 5,1.10,2 (SEK 4.856.534), DARTMOUTH HALL 8,1.12,1 ($212.041), ARMED DANGEROUSLY 4,1.11,7 ($187.065), KYLIE HALL 3,1.12,1 ($149.215), M T LE BRON 3,1.13,0 (SEK. 1.175.900), etc. Moeder van o.m.: KELSEA BOKO (NL) (1993, M. v. Joie de Vie) 6,1.12,0 (€ 203.424). Zie boven. URFA BOKO (DE) (2002, H. v. Coktail Jet) 4,1.13,4 (Dkk.389.001) ELISABETH BOKO (NL) (1987, M. v. Speedy Somolli) 6,1.14,8 (€ 46.773). Zweedse Elitemerrie. Moeder van ZYRANO BOKO 4,1.11,8 (SEK.1.592.350), TAYLOR BOKO 6,1.11,8 (SEK 1.539.018), YOSEMITE BOKO 7,1.12,6 (SEK 1.471.750), VERSACE BOKO 7,1.12,7 (SEK 1.131.303). Grootmoeder van AMIRAL D’INVERNE 6,1.11,9 (€ 110.174) MOSER BOKO (NL) (1995, H. v. Napoletano) 4,1.14,8 (€ 41.217) ODYSSEY BOKO (NL (1997, H. v. Zoot Suit) 5,1.14,9 (€ 28.476) Shania Boko (DE) (2000, M. v. Viking’s Way) 3,Q1.19,0 (€ 1.400). Moeder van YUKON BOKO 6,1.11,6 (SEK 1.054.480)

1e moeder VENUS BOKO (NL) (2003, v. Donerail) 3,1.16,4 (€ 28.432). 5 zeges. Drie jaar, winnares Merrie Derby, Fillies Stakes II; derde in Grote Unitrot-prijs, Sweepstakes. Vier jaar, derde in Fillies & Mares Stakes. Moeder van 6 producten op startgerechtigde leeftijd (waarvan 1 gestorven als jaarling, 1 geëxporteerd naar Hongarije), w.o.: Icarus Boko (SE) (2015, R. v. Zola Boko) 4,1.15,0 (SEK.158.100) Champ Boko (NL) (2009, R. v. Credit Winner) 5,1.13,7 (SEK.120.027). Drie jaar, tweede in Victoria Park Driejarige Hengsten & Ruins Kersttakes 2e moeder KELSEA BOKO (NL) (1993, v. Joie de Vie) 6,1.12,0 (€ 203.424). Hall of Fame. Twee jaar, winnares Productendraverij, Joffer Prijs; tweede Kampioenschap der Tweejarigen. Drie jaar, winnares Derby, Sweepstakes, Fokkers Trofee Merries. Vier jaar, tweede AEV Vierjarigen Kampioenschap. Ouder, NL-record (1.12,0), winnares Mix Hoppeløp (Bjerke); Femåringslopp (Solvalla); derde Lady Snärts lopp, Lage Landen Sprint Cup. Moeder van o.m.: CHELSEA BOKO (SE) (2009, H. v. Chocolatier) 7,1.10,2 (SEK.6.055.269). Zweedse Driejarige van het Jaar. Drie jaar, winnaar van serie & finale Svenskt Travkriterium, serie

118