Page 1

� � � � &

AXIMAHÄGGBERGS

i Gamleby servar lantbrukarna

BRÖDERNA JONSSON

har flest mjölkkor i hela landet Nytt hjortdemohägn

I GISSEBO Tema Skog & lantbruk är producerad av Företagsmarknad på Västerviks-Tidningen. Redaktör: Eva Harryson 072-239 32 34. Ansvarig utgivare: Christoffer Nielsen.


SKOG

2

& ����

LĂśrdag 13 oktober 2018

Nybyggt hjortdemohägn i Gissebo visar redan resultat

Inom det skyddande stängslet vid hjortdemohägnet rĂĽder en stor biologisk mĂĽngfald. Mängder av ďŹ na stammar av olika trädslag.

Mikael Andersson och Nils-Olof TÜrnkvist, bägge fÜrtroendevalda inom Vimmerby SBO, visar att det är Üppet fÜr dovhjort och rüdjur till ett av hägnen, medans kronhjortar där hülls utom. Pü sü vis für man olika fÜrsÜksytor och ser skillnaderna mellan skadorna som de olika viltslagen ger.

N

yligen invigdes ett nyanlagt hjortdemohägn i närheten av Gissebo strax sÜder om Hjorted. Det är SÜdra som lütit bygga och tanke är att GHW VND ¿QQDV HWW LQRP YDUMH 6%2 3ODFHULQJHQ i Gissebo är strategisk dü det är i ett kronhjortsdominerat omrüde. Med hägnet vill man visa skillnaden pü den skog som växer utom respektive inom stängslet. Man har en XWWDODG DPELWLRQ DWW PHG nUOLJD WUl྾DU EHV|ND KlJQHW RFK fÜlja utvecklingen under en 20-ürsperiod 0LNDHO $QGHUVVRQ RFK 1LOV2ORI 7|UQNYLVW lU I|UWURHQGHYDOGD LQRP 9LPPHUE\ 6%2 EHUlWWDU ¹ 9L KDU E\JJW WYn KlJQ ElJJH PHG HQ VWRUOHN DY günger 20 meter. I det ena gür nätet ända ned till marken RFK KnOOHU GlU H྾HNWLYW DOOW YLOW XWRP , GHW DQGUD KDU YL lämnat Üppet nedtill och lüta nätets nedre kant vara cirka 60 centimeter Üver marken. Det gÜr att rüdjur och dovKMRUW WDU VLJ LQ PHGDQV NURQKMRUW VWlQJV XWH 0DQ NDQ GlULJHQRP VWXGHUD VNLOOQDGHUQD GHOV PHOODQ KlJQHQ VDPW utom.

Bertil Andersson

1“âĂ?Ă™NĂ­bkžĂ? CĂ?Ă™? ´Ë‹Ă?Ă

1/&,

1˜}ĂƒÂŽÂœ}ĂƒĂ€Â&#x;Â?˜ˆ˜} >Â˜Ă•iÂ?Â? >ÛÛiĂ€ÂŽÂ˜ÂˆÂ˜} *Â?>Â˜ĂŒiĂ€ÂˆÂ˜} /Ă€B`vBÂ?Â?˜ˆ˜} ÂŤF ĂŒÂœÂ“ĂŒiĂ€ ,F`}ÂˆĂ›Â˜ÂˆÂ˜} “°“°

– Det är väldigt Üverraskande att man redan efter sü NRUW WLG NDQ VH Vn VWRUD VNLOOQDGHU Gn GHW YDU YLG nUVVNLIWHW VRP GH E\JJGHV , GHW KHOW VOXWQD KlJQHW ¿QQV HQ ULN ELRlogisk müngfald med münga olika trädslag som allt har HQ YlOGLJW ¿Q Yl[W 6lOODQ KDU Vn ¿QD DVS RFK U|QQ VHWWV L VNRJHQ RFK QDWXUOLJWYLV lU SODQWRUQD PHG JUDQ RFK WDOO ocksü oskadade. Mycket av det som växer inom hägnet H[LVWHUDU LQWH HQV XWRP YLONHW W\GHU Sn DWW YLOWHW lWLW XSS det som funnits. ¹ 9L VND VMlOYNODUW KD YLOWHW PHQ L EDODQV PHG QDWXUHQ De här problemen har talats om länge och jag är fÜrvünad att man inte funnit bättre samstämmighet mellan skogslJDUH RFK MlJDUH VlJHU HQ EHN\PUDG 0LNDHO $QGHUVVRQ

I närheten av demohägnen ďŹ nns ungskog med tydliga skador. Vad som kommer ske med dessa skogar och hur man gallrar och skĂśter dessa framtiden är en stor utmaning

Ăž`Ă€>Ă•Â?ĂƒÂ?>˜}

ÂœÂ“ÂŤÂ?iĂŒĂŒ `BVÂŽĂ›iĂ€ÂŽĂƒĂŒ>` “i` LĂ€iĂŒĂŒ Ă•ĂŒLĂ•` >Ă› / ,1- °

>˜ Â?ÂœÂ“ÂŽĂ›ÂˆĂƒĂŒ

ä{™ä‡Î£{ Çn] Ă¤Ă‡Ă¤Â‡ĂˆĂ“n x{ x™

Ă€ÂˆĂƒĂŒÂˆÂ˜iLiĂ€}Ăƒ}>ĂŒ>˜ ÂŁ{ 6BĂƒĂŒiĂ€Ă›ÂˆÂŽ ä{™ä‡nĂŽĂ“ Óä] Ă¤Ă‡Ă¤Â‡ĂˆxÇ ĂŽĂ“ xĂˆ

ä{™Î‡Çää nÇ ĂœĂœĂœÂ°Â?Ăƒ>Â?Â?ĂƒiĂ€Ă›ÂˆViÂ°Ăƒi

Nyhetsladdad Ladda ner VT:s app


Fredag 13 oktober 2018

SKOG

& ����

Vi ökar värdet på din skog Gallring i rätt tid, på rätt sätt och med utgångspunkt från beståndets egna förutsättningar ökar värdet på din skog. Genom Södras gallring får du dessutom en tidigare intäkt och motståndskraftig skog med hög virkeskvalitet. Kontakta din lokala skogsinspektor eller ring 0470-890 00 för mer information.

sodra.com

3


SKOG

4

& ����

LĂśrdag 13 oktober 2018

BelĂśnas med skogspris

������

Hans varma engagemang fĂśr skogens biologiska mĂĽngfald belĂśnade sig. Nyligen ďŹ ck Bertil Andersson frĂĽn Vimmerby NaturskyddsfĂśreningens Skogspris 2018.

Bertil Andersson ďŹ ck ta emot träskulpturen â€?Korpenâ€? skapad av konstnären Kenneth Derlo och gjord av lind- och askträ. I priset ingĂĽr ocksĂĽ ett diplom. Foto: Eva Harrysson Ingredienser 2 gelatinblad 4 dl lingon 1 dl socker (till lingonblandningen) 1 äggvita 2 msk socker (till äggvitan) 3 dl vispgrädde Tillagning 1. Lägg gelatinbladen i kallt vatten i 5 min. 2. Mixa lingon och socker (till lingonblandningen) med stavmixer. Värm upp lingonblandningen i en kastrull. Ta kastrullen frĂĽn värmen och tillsätt gelatinbladen under omrĂśrning. LĂĽt svalna. 3. Vispa äggvita och socker till ett fast skum. Vispa grädden. Blanda ner lingonblandningen i grädden och vänd sedan ner äggvitan fĂśrsiktigt. FĂśrdela i portionsglas och ställ i kylen 3-4 timmar.

I

sin skogsfastighet vid Brantestad i Vimmerby kommun har Bertil Andersson sedan münga ür tillbaka lagt ner ett stort engagemang pü naturvürd och anpassning av sitt skogsbruk. Han KDU EODQG DQQDW WDJLW LQLWLDWLY WLOO ÀHUD biotopskydd och naturvürdsavtal pü sina marken. I praktiken innebär det bland annat att han lütit ta ner en del EDUUWUlG RFK LVWlOOHW OnWLW ÀHU O|YWUlG WD plats. Det har i sin tur bidragit till en PHU J\QQVDP PLOM| I|U IUDPI|U DOOW GHQ vitryggade hackspetten men även andra fügelarter. Just hackspetten i früga VWRG L FHQWUXP I|U HWW nWJlUGVSURJUDP

1.095:1.0 095:- 7 7.490:.4 490:ORD 9.400:-

849:8 49:-

Sügskyddsbyxa. FÜrstärkningar pü benens nin nedre insida fÜr län längre hüllbarhet.

HUSQVARNA 550 XPG Med TrioBrake kastskydd. FÜr professionella skogshuggare och kunniga markägare. 50,1 cm³, 2,8 kW, 5,2 kg.

STIHL FS 460 C-EM K ST

1Ž˜> &Ă›iÀՓ

Â&#x;ÂŤiĂ€ ÂœVÂ… Â…BÂ“ĂŒ>Ă€ `ÂˆĂŒĂŒ Â?BĂ€Â˜ĂƒÂŽĂ€ÂœĂŒ] L>ĂŒĂŒiĂ€ÂˆiĂ€] ÂŽ>LÂ?>Ă€] “iĂŒ>Â?Â?iĂ€ ÂœVÂ… Â?>ĂƒĂŒÂŤ>Â?Â?>À° ,ÂˆĂ›Â˜ÂˆÂ˜} ÂœVÂ… Ă•ÂŤÂŤĂƒĂŒB`˜ˆ˜}° ÂœÂ˜ĂŒ>ˆ˜iĂ€ĂƒiĂ€Ă›ÂˆVi H/H FIBERPĂ„LSJACKA KA Varm och skĂśn klassiker frĂĽn Helly Hansen. Vändbar. Finns även i orange.

JUST NU SNĂ–BLAD PĂ… KĂ–PET!

Müngsidig, tillfÜrlitlig och h prak praktisk p rak fyrhjuling fÜr büde arbete och ch fritid. In- och urkopplingsbar fyrhjulsdrift med ett knapptryck. Fyr Fyryrtaktsmotor med bränsleinsprutning. Vinsch ingür. ür.

ORD 9.590:-

/iÂ?° äÇä‡{Ă“ÂŁ ĂˆĂŽ ĂˆĂ‡ N iÂ‡ÂŤÂœĂƒĂŒ\ ä{™äÇäää™JĂŒiÂ?ˆ>°Vœ“

81.900:--

YAMAHA HA KODIAK 450 IRS RS

8.590:-

Eva Harrysson

FRĂ…N

Sko SkogsrÜjare med STIHL M-Tronic, optimerad vinkelM-T växel fÜr riktad fällning, lüga väx vibrationer, vib lätt start lät och mycket mer. mer

NU!

PlUNVDPPD %HUWLO $QGHUVVRQ I|U KDQV IDQWDVWLVN ¿QD LQVDWVHU I|U VNRJHQV biologiska müngfald, säger Johanna 6DQGDKO 1DWXUVN\GGVI|UHQLQJHQV RUGI|UDQGH 9L KRSSDV DWW %HUWLO NDQ LQVSLUHUD ÀHU VNRJVlJDUH 'HW EHK|YV ÀHU som liksom Bertil tar egna initiativ till biotopskydd och naturvürdsavtal och anpassar skogsbruket sü att det gynnar O|YWUlG RFK GH GMXU RFK Yl[WHU VRP OHver av dessa.

Ă€F}FĂ€`i˜ ,iVĂžVÂ?ˆ˜} 

MOTORSPORT-

KAMPANJ!

HUSQVARNA HU MIDJEBYXA

KRV /lQVVW\UHOVHQ I|U HWW DQWDO nU VHGDQ Bertils skog blev dü utvald som en ytWHUVW OlPSOLJ SODWV DWW I|UYHUNOLJD SURMHNWHW 8W|YHU GHW KDU KDQ RFNVn DYVDWW DQGUD GHODU DY VLQ IDVWLJKHW I|U QDWXUvürd utan ekonomisk ersättning. Beskedet om att han tilldelats NaturVN\GGVI|UHQLQJHQV 6NRJVSULV WRJ KDQ HPRW PHG EnGH I|UYnQLQJ RFK JOlGMH ¹ -DJ EOHY QRJ OLWH |YHUUXPSODG )|UVW GDJHQ HIWHU QlU MDJ K|UGH DWW GH SUDWDGH RP PLJ Sn UDGLRQ I|UVWRG MDJ YLGGHQ av det och insüg att det är ett väldigt ¿QW SULV PHG VWRU GLJQLWHW – Det känns väldigt roligt att fü upp-

...MISSA INTE VĂ…R SKOGSDAG DEN 25 OKTOBER I VIMMERBY

-iĂ€Ă›ÂˆVi

,iĂƒiÀÛ`iÂ?>Ă€

UNIKA ERBJUDANDEN I BUTIKEN, VISNING OCH DEMO AV YAMAHA SAMT AVESTAVAGNEN, LEVERANTĂ–RER PĂ… PLATS, FYNDAVDELNING, MED MERA. MER INFO PĂ… MOTORSPORT.SE

VI VIMMERBY GAMLEBY GA VÄSTERVIK VÄ WWW.MOTORSPORT.SE WWW Gäller lagervaror om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation fÜr slutfÜrsäljning.

šƗ ČžĹ?Č Ă‹ČžĹ?ȞËȞ Ă?ɡĹ?ǘ ǏɡȞƗŽË ÇŽĂ‹ČŠĆˇĆ—Ç˜Ĺ?Čž

IÂŤLĆ– ǧĨƎ qÂŤLL0q ÉƒĆ—ĆžĆž ĆžĂ‹Ç˜ÉƒÄ™ČžÉšĆˇČŠÇŽĂ‹ČŠĆˇĆ—Ç˜Ĺ?Čž /ˆÂ?Â?Ă›iĂ€ÂŽÂ˜ÂˆÂ˜} >Ă› 6Ă qÂŤLvLU0 ¤¤q9q ÉƒĆ—ĆžĆž ęȞË Č ČžĆ—ČŠĹ?Čž

vSl[ ħ L6[ ħ IšqULU šU¤ ħ LUUU ħ 0q[LÂŤÂż Âşv¤[ ħ ¤S Âş9SUU ÇłÇ›Ĺ˜Çł Ĺ&#x; É”ĘšÇłĹ˜ ɇȎ ÄŒČ› Ć• ĆźĂŒÇ–ČżÄšČ›É–ĆľĹŽČżČŚ ȿƲÑǖȌȿ

ˆ˜vÂœJĂœÂˆÂ˜}iĂ€ĂƒĂŒ>`Â°Ăƒi

ÂœvĂŒ>] x™{ ™Î >“Â?iLĂž /iÂ?° ä{Â™ĂŽÂ‡ĂˆĂ¤Ă¤ £™


Lördag 13 oktober 2018

iLÞ FÀ`] `ÃLÀՎ

,6 , U -/, U ,/, 66 ,, -" U &, ,1- " ",

/i° ä{™Î‡{ä£ xÓ] ä£Óä‡{£ä ä{

SKOG

& ����

5

 -0-0#- -

Ÿ}ÌÀÞVŽÃÌÛBÌÌ>À -ÌB`“>Έ˜iÀ `ÀˆÛ˜> ÀLiÌÃvœÀ`œ˜

͉ MÁ? ¬Á‰ÄjÁu

&,-  -iÀۈVi E ,i«>À>̈œ˜iÀ

" äÇä‡Î{Ç xÎ äÓ] äÇä‡ÎÓÎ ™ä Σ

ÀˆÃ̈˜iLiÀ}Ã} £{ U 6BÃÌiÀۈŽ ä{™ä‡nÎÓ Óä] äÇä‡ÈxÇ ÎÓ xÈ &««iÌ\ F˜`qvÀi` Ž Çq£È ÜÜܰœ>Έ˜°Ãi

       

Läs din tidning med öronen   " "  "

-! '- .#-0 !0 # +-. -u

Vill du veta mer? Ring oss på 0490-666 00 eller besök vt.se/prenumeration

å|šÏˆÔÔÉ Éå 7?GÁ?~?Í?™ | ?”jMß

    

!!!  

ƾȞůƷǧǘȩɚƾɃȈȩō

LËǘɃƾƗŽ Ɨĺʇƾƾ ɷƗĺ ȩƴǬ

¹ƗȞƷōȩȞƗƷ ŽċȞĺ ɷƗĺ ¤ÐɃȩƴǬǘ

vƷǧŽȩŽċȞĺ Ɨ 6ɚƾɃȩōȞɚǎ

/ƗƾƗǘŽȩǘÐȩ ÐȞ ōǘ ŽċȞĺ ǧǎ ĨË ɋʑ ƎōƷɃËȞ Ɨ ɚǘĺōȞęËȞ ǎƗƾƴǬȈ LɚŽǘɃ ǧĨƎ ůȞƗĺůɚƾƾɃ ɴƗĺ ɴÐŽȩ Ðǘĺōķ ȩɃȞËʂ ƗǘɃƗƾƾ ȩƴǬǘ /ƗƾƗǘŽōǘȈ ¹ÐƾƎċƾƾǘË ęʄŽŽǘËĺōȞȈ 6ɚȩōɃ ǎōĺ Ƕɋǝ Ʒɴǎ ęǧËȞōË ÐȞ ƗǘŶʄɃɃǘƗǘŽȩƷƾËȞɃķ ɃǧɃËƾȞōǘǧɴōȞËɃ ɘʑʑŹȈ ǘōȞŽƗƷƾËȩȩ Ȉ «ɃŽċǘŽȩȁȞƗȩĶ ɋ ǝʑʑ ʑʑʑ ƷȞ SÐƷƾËȞōĶ SËŽǘɚȩ ƎȞƗȩɃƗËǘȩȩǧǘķ ʑŹǝʑƖɘŴ ŗǝ ŗŴķ ǎËŽǘɚȩȈĨƎȞƗȩɃƗËǘȩȩǧǘėƾȞůƷǧǘȩɚƾɃȈȩō ¹ƗȩǘƗǘŽĶ /ȞōĺËŽ Ƕǝ ǧƷɃǧęōȞȈ

SËǘɃōęǧ ǶĶŹ ƷǧǎǎōȞ ɚɃ ɃƗƾƾ ůǬȞȩÐƾƴǘƗǘŽ Ɨǘǧǎ ƷǧȞɃȈ /ƾōȞË ůǬȞȩÐƾƴǘƗǘŽȩËƾɃōȞǘËɃƗɴȈ ɴȩɃʄĨƷËĺ ŽċȞĺ ǧǎ ĨË Ŵ ƎōƷɃËȞ Ɨ Űǘ ǎƗƾƴǬ ǎōĺ ǘÐȞƎōɃ ɃƗƾƾ ȩƴǬ ǧĨƎ ǎōĺ ęȞË ȁōǘĺƾƗǘŽȩɴÐŽ ɃƗƾƾ ęċĺō ¹ƗǎǎōȞęʄ ǧĨƎ ¹ÐȩɃōȞɴƗƷȈ 6ōƾË ŽċȞĺōǘ ǧǎůËɃɃËȞ ɃǧɃËƾɃ ȱʑ ƎË ɴËȞËɴ Ŵȱ ƎË ȩƷǧŽ ǎōĺ ĨË ǶŹȈŹʑʑ ǎɎȩƷ ȩËǎɃ ȱ ƎË ƗǘÐŽǧȞȈ ǧǘƗɃōɃ ǧǎ ȱ ǎɎȩƷȈ /ȞƗɃƗĺȩȩɃɚŽË Ɨ ȩɃȞËǘĺƷËǘɃōǘȈ GËƷɃ ǧĨƎ ŰȩƷōȈ SÐƷƾËȞōĶ SËŽǘɚȩ ƎȞƗȩɃƗËǘȩȩǧǘķ ʑŹǝʑƖɘŴ ŗǝ ŗŴķ ǎËŽǘɚȩȈĨƎȞƗȩɃƗËǘȩȩǧǘėƾȞůƷǧǘȩɚƾɃȈȩō

IǧǎǎōȞ ȩǘËȞɃ ɚɃ ɃƗƾƾ ůǬȞȩÐƾƴǘƗǘŽȈ 0ċȞĺōǘ ǧǎůËɃɃËȞ ōɃɃ ȩËǎǎËǘƎÐǘŽËǘĺō ȩƷǧŽȩȩƷƗůɃō ǧǎ ĨË Ⱥɘ ƎË ɴËȞËɴ ĨË Ŵɋ ƎË ȩƷǧŽȩǎËȞƷȈ ¹ƗȞƷōȩȞƗƷ ǎōĺ ōɃɃ ɃǧɃËƾɃ ůǬȞȞċĺ ǧǎ ĨË ǶɘȈŴʑʑ ǎɎȩƷȈ 0ǧĺ ɃƗƾƾŽÐǘŽƾƗŽƎōɃ ůȞċǘ ęōŰǘɃƾƗŽË ȩƷǧŽȩęƗƾɴÐŽËȞȈ GËƷɃȞÐɃɃȈ 0ǧĺ ęǧǘƗɃōɃ ǧǎ ȱķŴ ǎɎȩƷȻƎËȈ «ɃŽċǘŽȩȁȞƗȩĶ Ⱥ Ŵʑʑ ʑʑʑ ƷȞ SÐƷƾËȞōĶ SËŽǘɚȩ ƎȞƗȩɃƗËǘȩȩǧǘķ ʑŹǝʑƖɘŴ ŗǝ ŗŴķ ǎËŽǘɚȩȈĨƎȞƗȩɃƗËǘȩȩǧǘėƾȞůƷǧǘȩɚƾɃȈȩō

6ɚƾɃȩůȞōĺ IÐȞōęʇ ǶĶŹŴ

¹ƗǎǎōȞęʇ SËǘɃōęǧ ǶĶŹ

¹Ɨƾƾ ĺɚ ǬɷōȞƾċɃË ĺƗǘ ƾËǘɃęȞɚƷȩůËȩɃƗŽƎōɃ Ɨ UǧȞȞË IËƾǎËȞ ƾÐǘȓ IǧǘɃËƷɃË SËŽǘɚȩ ƎȞƗȩɃƗËǘȩȩǧǘķ ůËȩɃƗŽƎōɃȩǎÐƷƾËȞō ć ȩƷǧŽȩǎÐȩɃËȞō ōƾƾōȞ SËȞɃƗǘ vɚǘĺȩɃȞǬǎķ ůËȩɃƗŽƎōɃȩǎÐƷƾËȞō ć ËŽȞǧǘǧǎķ ¹ÐȩɃōȞɴƗƷȻ¹ƗǎǎōȞęʄķ ęċĺË ȩȁōĨƗËƾƗȩōȞËĺō ȁċ ůȞċŽǧȞ ƷȞƗǘŽ ǬɴōȞƾċɃōƾȩōȞ Ëɴ ƴǧȞĺƖ ǧĨƎ ȩƷǧŽȩęȞɚƷȩůËȩɃƗŽƎōɃōȞķ ƗǘɃōȞǘɃ ǧĨƎ ōʂɃōȞǘɃȈ

¹ÐȩɃōȞɷƗƷ 6ɚƾɃȩōȞɚǎ ǶĶŹ


6

SKOG

& ����

LĂśrdag 13 oktober 2018

Mathias, Henrik och Gabriel Jonnson har ägt Ogestad sedan 2005

BrĂśderna Jonsson

har est mjÜlkkor i hela landet

MjÜlkkorna är i de esta fall trevägskorsningar mellan Holstein, SRB och MontbÊliard.

Djurstallarna pü Ogestad är välfyllda. Vilket innebär 750 mjÜlkkor samt en mängd med kalvar och ungdjur.

2005 kom tre unga brĂśder, Mathias, Henrik och Gabriel, frĂĽn VäxjĂś och bosatte sig pĂĽ Ogestad egendom, i Odensvi. Ingen kunde väl ana hur fĂśretaget skulle utvecklas. 2007 kĂśpte man gĂĽrden Dvärgstad utanfĂśr Gamleby. Det var en svingĂĽrd men det var ĂĽkermarken som man var intresserad av. Vid kĂśpet fĂśljde 260 kor och med sig i hade man 120 egna. 2008 byggde man nytt kostall pĂĽ Ogestad och utĂśkade till 750 mjĂślkkor. 2011-12 fĂśrvärvade man Hyllela i Ă–verum och lät genomfĂśra en omfattande byggQDWLRQ ,GDJ ÂżQQV OLND PnQJD NRU GlU DOOWVn GĂĽrdarna drivs som separata enheter men växtodlingen gĂśrs gemensamt. Sedan 2014 arrenderar man lantbruksgymnasiet Valstad i Gamleby. Eleverna utfĂśr en del av sin praktik pĂĽ gĂĽrden. 'lU ÂżQQV HQ EHVlWWQLQJ PHG NRU VRP PM|ONDV med tvĂĽ robotar. PĂĽ Ogestad och Hyllela har man karusellsystem vid mjĂślkningen. 2015 pĂĽbĂśrjades byggnation av nytt ungdjurstall pĂĽ Ogestad, dĂĽ det gamla utplĂĽnades i en brand i vilken 100 kvigor dog. 2017 kĂśpte man NygĂĽrd, Gamleby och arealen kom att utĂśkas med cirka 700 hektar. – Vi har renoverat huvudbyggnaden och nu kommer vi prĂśva en ny näringsgren med event. Där ÂżQQV QX ElGGDU I|U |YHUQDWWQLQJ RFK SUHPLlU var i samband med ĂĽrets bockjakt. Men hur kom det sig att fĂśretaget vuxit pĂĽ det här viset? – VĂĽr fĂśretagsanda tillsammans med hur konjunkturerna har varit har fĂśrstĂĽs bidragit. Sedan

har vi samma intresse och mül vilket underlättar. 6n OlQJH VRP GHW LQWH ¿QQV QnJUD SHQJDU DWW GHOD pü, sü är det enklare att hülla sams, säger Mathias skämtsamt. – Årets vallskÜrd gav 60 % jämfÜrt med det normala. Vi räknar med att fÜrlora mellan 8-10 miljoner pü grund av torkan, berättar Mathias. Bertil Andersson

Sammanlagt är man idag ett 30-tal personer som arbetar i fÜretaget. Arealen bestür av 1600 hektar växtodling och cirka 400 hektar betesmarker. DärutÜver tillkommer 1000 hektar produktiv skogsmark. Till gürdarna har man ocksü ett 30-tal hyresgäster.


LĂśrdag 13 oktober 2018

SKOG

& ����

7

Granbarkborren invaderar skogarna efter sommaren Münga skogsägare har det bekymmersamt efter sommarens värmebÜlja. Det talas om det värsta angreppet av granbarkborre pü münga ür och Hushüllningssällskapet tar nu hjälp av drÜnare fÜr att fü reda pü hur münga träd som är drabbade.

F

Ürklaringen till ürets invasion av granbarkborren är den varma sommaren. Granbarkborren trivs som allra bäst när det är varmt och torrt eftersom de dü som mest framgüngsrikt kan svärma och angripa träd. Klimatet i sommar har dessutom mÜjliggjort inte bara en population utan tre, vilket gÜr att antalet blir EHW\GOLJW ÀHU lQ QRUPDOW *UDQEDUNERUUHQ lU HQ OLWHQ LQVHNW VRP ¿QQV L JUDQDU naturligt, men i ür är det utÜver det vanliga. Insekten borrar in sig i barken mellan bark och stam där honan lägger sina ägg. Det är nedsatta träd som drabbas eftersom de inte orkar fÜrsvara sig. Ett friskt träd producerar küda som granbarkborren fÜrhoppningsvis dränks i. Ett nedsatt träd klarar inte av att fÜrsvara sig och blir snabbt invaderat, vilket i fÜrlängningen leder till att det G|U 6RP NOLPDWHW KDU YDULW L VRPPDU KDU ÀHU JUDQDU lQ vanligt varit stressade och uttorkade och därmed blivit lätta byten.

Üver läget i Västerviks kommun. ¹ 'HW lU PnQJD VRP lU GUDEEDGH 2FK VlNHUW ¿QQV GHW münga som vi inte känner till ännu. Vi rekommenderar att skogsägarna gür ut och inventerar sin skog. Totalt uppskattas 1-2 miljoner kubik skog vara skadad och dÜende i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. 1nJUD PHU H[DNWD ORNDOD VL྾URU ¿QQV LQWH DWW WLOOJn men enligt Simon Halling Ekmüne kan det rÜra sig om tiotusentals kubik i Västerviks kommun. – I exempelvis Västervik och Vimmerby är det ganska likartat. Värst drabbade är Nybro och Östra Kronoberg, pü grund av att det är vanligare med gran där. Med hjälp av drÜnare som kan fotografera träden uppifrün, kan man lättare ta reda pü vilka granar som är angripna. – Eftersom toppen av trädet drabbas fÜrst är det svürt att upptäcka tidiga angrepp frün marken. Pü det viset är GU|QDUH HQ H྾HNWLY RFK ELOOLJ O|VQLQJ MlPI|UW PHG DWW ha folk ute i skogen och leta. FÜr skogsägarna kan angreppen innebära stora ekonomiska fÜrluster. Värdet pü virket sjunker med 1/3 eller 1/4-del pü bara nügra veckor när granen angrips. Tipset är att snabbt avverka de angripna träden. ¹ 2IWDVW DQJULSV ÀHUD WUlG L HQ JUXSS VDPWLGLJW 'HW kan vara 10-20 träd här och där vilket handlar om cirka IHP WLOO VH[ WXVHQ NURQRU L I|UOXVW ,QJD NDWDVWURIVL྾URU kanske men naturligtvis ändü väldigt trükigt fÜr varje enskild skogsägare.

Sü här kan barken pü en gran se ut om trädet är angripet av granbarkborre.

Fakta/Tips till skogsägare efter den varma sommaren Gü ut i skogen och inventera. FÜrutom angrepp av granbarkborre kan skogen ha tagit skada av sommarens torka.

Eva Harrysson

Planteringar som gjordes i vüras kan ha gütt fÜrlorade, men garantin kan gälla.

Simon Halling Ekmüne är skogsrüdgivare hos Hushüllningssällskapet och han har en relativt klar bild

Om man har brandskadad skog bÜr man vara extra fÜrsiktig och rena brandomrüden bÜr man inte gü ut i om man inte är erfaren.

������ ����� � � ���� � �

6 1/&,\ >ÀŽ>Ă€LiĂŒi˜ ÂœVÂ… ĂƒÂŽÂœ}Ăƒ`ˆŽ˜ˆ˜} “i` Â…Â?Ă•Â?‡ ÂœVÂ… L>˜`}Ă€BĂ›>Ă€i 6B}…ÞÛÂ?ˆ˜}] Â˜ĂƒÂŽÂˆÂ?`> >Ă›Â?ÂœÂŤÂŤ] Ă•Ăƒ}Ă€Ă•Â˜`iĂ€ ÂœVÂ… -ÂŤĂ€B˜}˜ˆ˜} ďż˝

äÇäӇÎää {™x] äÇÎä‡Ç{ÂŁ Ă¤ĂˆÂ™

/E *iĂŒĂŒiĂ€ĂƒĂƒÂœÂ˜ Â˜ĂŒĂ€iÂŤĂ€i˜>`

ďż˝ ďż˝ ďż˝ ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝


SKOG

8

& ����

LĂśrdag 13 oktober 2018

Agne Gustafsson är platschef och säljare. Här framfÜr hyllorna med broschyrer som ger en fÜrstüelse Üver hur stort sortiment som erbjuds

AximaHäggbergs erbjuder büde nytt och begagnat.

Johan Gustavsson och Sven Gunnarsson ansvarar fĂśr butik och reservdelar.

Erika Gustafsson, har stor kompetens och är expert pü skÜrdetrÜskor.

Robin Hast är distriktschef fÜr DeLaval och basar Üver en stort omrüde.

AximaHäggbergs

servar lantbrukarna med det mesta

H

äggbergs i Gamleby är en del av ett betydligt stĂśrre fĂśretag, Gn GHW ÂżQQV \WWHUOLJDUH VH[ anläggningar under samma namn. De Ăśvriga är belägna i Motala, NorrkĂśping, LinkĂśping, Kisa och BjĂśrnhult. Ă„gare till Häggbergs är sedan tidiJDUH L nU GHW EHW\GOLJW VW|UUH $[LPD VRP WRWDOW lJHU ÂżOLDOHU EHOlJQD |YHU HWW ElOWH tvärs Ăśver hela landet, frĂĽn väst- till ĂśstNXVW , K|MG PHG .DOPDU L V|GHU WLOO VWUD[ QRUU RP 1RUUN|SLQJ $[LPD KDU YX[LW UHjält sedan fĂśretagets start 2004, och ĂĽrsomsättningen kommande bokslutet närmar sig miljarden. Agne Gustavsson är platschef och säljare RFK EHUlWWDU YDG VRP VNLOMHU $[LPD IUnQ Ăśvriga.

– Vi har klara direktiv att aldrig tala illa om Üvriga inom branschen. Vi ser dem inte som konkurrenter utan som kollegor. Det gÜr det betydligt enklare fÜr oss att verka inom vür bransch. Just nu har vi inlett sÜkandet av en säljare fÜr Vimmerbyomrüdet fÜr att stärka upp vür närvaro i den regionen. $[LPD lU Vn VWRUD Sn PDUNQDGHQ DWW GH lU sin egen importÜr och den direkta kontakten med münga av tillverkarna vars produkter som salufÜrs. De stora fabrikaten KRV $[LPD lU 1HZ+ROODQG &DVH,+ RFK -&% ,QRP +lJJEHUJV ¿QQV HWW DQWDO VHUvicetekniker med spetskompetens inom sina respektive omrüden. De nyttjas att üka mellan de olika anläggningarna där de bäst behÜvs. Vid tidningens besÜk var

Erika Gustafsson, vanligtvis arbetande i Motala, pü plats i Gamleby, dü hon inom Häggbergs besitter de främsta kunskaperna kring skÜrdetrÜskor.

WHNQLNHU RFK YL VNXOOH EHK|YD DQVWlOOD ÀHU PHQ GHW lU VYnUW DWW ¿QQD SHUVRQDO PHG den rätta kompetensen och utbildningen, säger Robin bekymrat.

I Gamleby har man upplütit kontor üt DeLaval med deras inomgürdssortiment, vilket pü sü vis blir ett komplement med allt inom lantbruk samlat pü ett ställe. Agne fÜrklarar, -Vi drar nytta av varandra sü vi är väldigt nÜjda med deras närvaro. Robin Hast är distriktschef vid DeLaval och har Gamleby som bas när han inte EH¿QQHU VLJ XWH Sn IlOWHW – Omrüdet är stort och omfattar uppifrün Vikbolandet och hela norra Kalmar län ända ner till Ålem, och med avgränsningar mot väster vid Mariannelund och Braüs. Pü det omrüdet har vi 6 service-

Bertil Andersson


RQDO PHG

SKOG

LĂśrdag 13 oktober 2018

FÖRSLAG OM ATT TILLÅTA JAKT MED PILBÅGE Ska det bli tillütet fÜr jägare att skjuta med pilbüge? ge? Jakt med pilbüge har varit fÜrbjudet i Sverige sedan an 1938 men nu fÜreslüs det att metoden ska tillütas igen. FÜrslaget är, enligt Jaktjournalen, att bland annat rüdjur, räv och grävling ska fü skjutas med pilbüge. Frügan har varit ute pü remiss och frün era hüll, bland annat DjurskyddsfÜreningen och NaturskyddsfÜreningen, är man negativt inställda, bland annat eftersom man tror att risken fÜr skade-skjutning är stor. Frün andra hüll, bland annat läns-som styrelsen, ställer man sig positiv till bügjakt, eftersom det är ett lika effektivt som andra vapentyper och dessutom ett tyst vapen.

Elever i yrkesbranscher sponsras med kĂśrkort

Elever som gür gymnasieprogram med inriktning mot naturbruk eller bygg- och anläggning pü bland annat Gamlebygymnasiet ska erbjudas kÜrkortsstipendium. Det har Hushüllningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har beslutat frün och med hÜstterminen 2018. Erbjudandet gäller alla elever antagna till Naturbruksprogrammet eller Bygg-och Anläggningsprogrammet vid Gamlebygymnasiet, Naturbruksgymnasiet Kalmar och Ingelstadgymnasiet.

 

Bakgrunden är att det i era yrken ställs krav pü kÜrkort i samband med rekrytering. Trots det är münga unga kÜrkortslÜsa. – Det här är ett sätt fÜr oss att säkerställa vüra elevers anställningsbarhet. Vi vill inte att kostnaden som ett kÜrkort medfÜr ska bli en askhals fÜr en framtida yrkeskarriär. Alla vüra elever ska, i den mün vi kan bistü, ha samma fÜrutsättningar när de ställs till fÜrfogande pü arbetsmarknaden, säger Hushüllningssällskapets vd Mats Halling. – FÜrhoppningsvis blir det ocksü en morot fÜr eleven att skÜta sina studier, eftersom det är ett av kriterierna fÜr att fü stipendiet. Det som är bra fÜr eleven är bra fÜr oss och yrkesbranscherna. Ett win-win-scenario frün alla synvinklar helt enkelt, fortsätter Mats Halling.

& ����

9

������ �� ���� Ingredienser Pajdeg 3 dl vetemjÜl 125 g kylsküpskallt smÜr 3 msk iskallt vatten

Fyllningen 200 gram färska kantareller 0,5 st gul lÜk 1 st vitlÜksklyfta 50 gram ruccola 1 msk smÜr 3 st ägg 2 dl vispgrädde 1,5 dl Västerbottensost, riven

Tillagning 1. Sätt ugnen pĂĽ 225°. 2. Pajdeg: Blanda mjĂśl och smĂśr till en smulig massa. Tillsätt vatten och forma till en degboll. LĂĽt degen vila i plastfolie i kylen, ca 30 minuter. Tryck ut degen i en smord pajform och nagga pajskalet med en gaffel. FĂśrgrädda i mitten av ugnen, ca 10 minuter. 3. Grovhacka kantarellerna, ďŹ nhacka gul lĂśk och vitlĂśk. Ta bort grova stjälkar frĂĽn ruccolan och hacka den. 4. Stek svamp, lĂśk och vitlĂśk. Vänd ner ruccolan pĂĽ slutet. Ta upp och lĂĽt svalna nĂĽgot. 5. FĂśrdela svampfyllningen pĂĽ pajskalet. 6. Vispa samman ägg och grädde. Salta och peppra. Häll äggstanningen i formen. StrĂś Ăśver osten. 7. Grädda i ugnen i 12–15 minuter tills pajen fĂĽtt ďŹ n färg. LĂĽt svalna innan den lossas frĂĽn formen.

WWW.BERGSTIMBER.SE

 

Tag hjälp av oss fÜr att fü ut

    

 

    

     

        

               

 

 

        

   

 

          

                     

  

 

    

 

   

mesta mĂśjliga av din skog.

Vürt fokus är att maximera timmerutbytet i din gallring och slutavverkning. Anders Melkersson RüvaruinkÜpare

Tel. 070-510 91 27 anders.melkersson @ bergstimber.se

VTOUT-VTAnnonsavdelning-181015-bladdring.pdf  
VTOUT-VTAnnonsavdelning-181015-bladdring.pdf