Proffsbyggarna Nr 1 2020

Page 1

PROFFS

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

###*R

NR 1 2020

Golvläggaren Emmy hittade sin egen väg

SID 15–17

7 – 6 D I 3 S 1 – D 2 N 1 A D L I P S P U B D B R O J O G N I G Y IN B Å S S L A R T E A G R G D N BY U H 9 1 R – E 8 G 1 T D E I S R A R V Å R P Ö S F T T O U F L S OS O T E M # I G N I N S T A STORS Distribueras med Upsala Nya Tidning 20200507


2 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

PROFFSBYGGARNA

###*R

Friggeboden gav en glimt av något annat Första halvan av maj ska tusentals niondeklassare runt om i Uppland göra sitt omval till gymnasiet. Exakt 30 år efter att jag själv gjorde det där valet vet jag inte om jag valde rätt eller fel. Men jag minns friggeboden. Jag är född in i en släkt av akademiker. Jag hade släktingar som pluggade i Uppsala redan på Gustav Vasas tid. Att jag skulle söka högskoleför­ beredande gymnasium var därför underförstått. Jag gillade matte och natur­vetenskap och sökte teknisk linje (nuvarande teknikprogrammet). Det var jag i alla fall först med i släkten. Tio år senare blev jag slutligen journalist. Gymnasievalet gäller trots allt bara de närmaste åren och inte hela livet.

Alla träskålar, pallar och smör­ knivar jag hade skapat under sex års träslöjd fick förlåta, men detta var något jag hade BYGGT. /Per Johansson

Vad minns jag av mina gymnasieår? Ett väldigt rännande mellan klassrummen, långa matte­ lektioner, kemilaborationer och en hel del franskläx­ or. Men nästan starkast av allt minns jag ett par måndagseftermiddagar på vårterminen i ettan, då vi hade praktik i byggverkstaden. Där fick jag och tre klasskompisar plötsligt uppgiften att bygga vägg­ ar med fjällpanel till en friggebod, som en lärare på skolan hade beställt. Det var lagom svårt, väldigt ro­ ligt och, framför allt, otroligt häftigt att se resulta­ tet. Alla träskålar, pallar och smörknivar jag hade

skapat under sex års träslöjd fick förlåta, men detta var något jag hade BYGGT. Under de två år jag har jobbat med Proffsbyggar­ na har jag träffat allt från förstaterminselever på byggprogrammet till byggnadsarbetare med 40 års yrkeserfarenhet. Alla säger samma sak: Att det är roligt att jobba med något som verkligen BLIR någonting. Det gäller nog oavsett om det är Tierps högsta hus, ett bergrum 500 meter under jord eller ett badrum hos en tant i Flen. Alla tre är exempel från detta nummer. Vi berättar också om att den som har ett yrke inom byggbranschen även i framtiden kommer att vara eftertraktad på arbetsmarknaden, sjunkande konjunktur till trots. Själv är jag tacksam över att i alla fall ha fått smaka lite på den där känslan. Om det så bara blev fyra små väggar med fjällpanel. Per Johansson, reporter

Innehållet i denna bilaga har tagits fram i samarbete mellan Byggföretagen Uppsala, Byggnads Mälardalen och UNT Content Studio. Produktion: UNT Content Studio Form: UNiT Text: Per Johansson

Foto: Johan Wahlgren Tryck: Bold Printing AB, Stockholm

För information om kundtidningar kontakta: Lena Broman Tanndal, 070-575 47 71 Mia Lindh, 072-208 71 75 lena.bromantanndal@unt.se mia.lindh@unt.se

Ludde.Lundell, 070-367 21 44 ludde.lundell@unt.sel@unt.se

Content Studio

SÖK Sök till Byggprogrammet PÅ någon NÅGON Sök TILL till BYGGPROGRAMMET Byggprogrammet på på någon AV av regionenS gymnaSieSkolor av REGIONENS regionenS GYMNASIESKOLOR gymnaSieSkolor •• UPPSALA: Uppsala: Uppsala:

• •• •• •• •

Enköping: ENKÖPING: Enköping: TiErp: TIERP: TiErp: norrTäljE: NORRTÄLJE: norrTäljE: HallsTavik: HALLSTAVIK: HallsTavik:

Uppsala yrkesgymnasium Jälla Bolandsgymnasiet, Yrkesplugget yrkesplugget yrkesplugget och Praktiska praktiska praktiska gymnasiet gymnasiet Yrkesgymnasiet yrkesgymnasiet Westerlundska gymnasiet Westerlundska Högbergsskolangymnasiet Högbergsskolan rodengymnasiet Rodengymnasiet rodengymnasiet Carl Wahren gymnasium Carl Wahren gymnasium

BYN är ett samarbete mellan organisationer för arbetstagare och arbetsgivare:


To Be Frank. Foto: Gabriel Liljevall

###*R

###*R

Vi tror på framtiden. Idag fortsätter vi att bygga en bättre morgondag. Idag går Klasse och Uffe till jobbet. De och våra andra 140 anställda medarbetare har en hel del att göra, nu och framöver. Det är vi glada för. Vi känner tacksamhet för att vi kan bidra till att hålla hjulen igång under dessa prövotider. Att vi har förtroende från regionen och kommunen för de stora entrepre­ nader vi genomför inom vård och skola. Verksamheter som är viktiga för att vårt samhälle ska fungera. För att byggs det, finns det även en tro på att imorgon blir bättre än idag. För alla.

Vi tror på lokal samhällsnytta De flesta av våra uppdrag genomför vi med egen byggpersonal och tillsammans med lokala under­ entreprenörer. Det innebär att vi faktiskt bygger ”åt oss själva”. Vi bor i husen vi renoverar, har barnen i skolorna vi bygger och vi får vård i sjukhusen vi moder­ niserar. Det är ett ansvar som skapar engagemang.

I Uppsala, Enköping, Sigtuna, Märsta, Upplands Väsby och Sala renoverar och förbättrar vi människors hem i flera stora bostadsområden tillsammans med kommu­ nala bostadsbolag och större fastighetsbolag. Vi anstränger oss för att bygga hållbart, långsiktigt och energieffektivt, men också kostnadseffektivt. Vi känner nämligen ett stort ansvar för att alla ska ha möjlighet till bo kvar i sina hem efter renoveringen.

Vi tror på en hållbar utveckling Ända sedan vi startade ByggConstruct har det varit en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Vi har alltid strävat efter att bygga säkert, med god arbetsmiljö och med stor miljöhänsyn. Det har varit en hållbar strategi. Nu har vi fyllt 25 år och har växt till ett av Upplands största ägarledda byggföretag.

Vill du bygga framtiden tillsammans med oss? ByggConstruct AB är ett av Upplands större ägarledda byggföretag. Vi är specialiserade på stora entre­ prenader inom vård, skola och bostäder, samt byggservice. Idag är vi drygt 140 anställda och vi vill gärna bli fler som bygger ansvarsfullt och hållbart. www.byggconstruct.se


###*R

Nya Custom Plug-in hybrid.

###*R

Finns nu för provkörning. Jobba miljövänligt!

Nu har vi riktigt bra priser på transportbilar för snabb leverans. Kontakta våra säljare.

Ford Transit Connect Trend

Pris fr 176 200 kr Bränsledeklaration bl. körning; NEDC 4,5-6,4 l/100 km, CO2 118-165 g/km. Miljöklass Euro 6D-Temp. Garanti 5 år/15 000 mil. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.

Välkommen! Öppet vardagar kl 9–18, lördag–söndag kl 11–15. Kungsgatan 97 Uppsala 0771-900 100 upplandsmotor.se

Ford Transit Custom Trend

Pris fr 237 500 kr


###*R

###*R


6 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

PROFFSBYGGARNA | NORDUPPLAND

###*R

ANNONS

###*R

NORDUPPLAND VÄXER Här byggs Tierps högsta bostadshus

Huset, som av mäklare kallats för Tierps ”skyskrapa”, blir över 25 meter högt.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 7

PROFFSBYGGARNA | NORDUPPLAND

###*R

###*R

Robert Wåhlin och Lars Wike konstaterar att de boende på sjunde våningen kommer att få en fantastisk utsikt.

Det händer saker i Norduppland. När Tierps befolkning är den högsta på nästan 50 år och finns det all anledning att bygga. Vi hälsade på bygget av Tierps första höghus. – Visst är det en imponerande utsikt här uppe? Vi står tillsammans med projektchefen Lars Wike och platschefen Robert Wåhlin från Erlandsson bygg på det som ska bli takterrassen till den sjunde och översta vå­ ningen i Tierps senaste land­ märke, höghuset på Fred­ ners torg. Med sina 25,3 meter blir byggnaden när den är fär­ dig Tierps högsta bostads­ hus, slaget endast vatten­ tornet och silon i kampen om att vara köpingens hög­ sta byggnad. En sex våning­ ar hög betongstomme och en våning med trästomme på det ger plats för butiker på markplan och 27 lägen­ heter på det. Robert Wåhlin tycker att arbetet har gått bra såhär långt. – Vi inledde markarbe­ tena i december och gjor­ de bottenplattan efter jul. Sedan har vi arbetat med stommen nu under våren. Det enda som oroar nu är hur det ska gå med beman­ ningen om vi får sjukskriv­ ningar på grund av coro­ naepidemin. Vi kan också vara beroende av material från drabbade länder. Men vi kör på tills vidare och om

allt går som det ska går det att flytta in här till jul, sä­ ger han. Intresset från Tierpsborna har varit stort. Huset är intressant både som nytt landmärke och för dem som är ute efter bostad. – Framför allt lockar det här lite äldre personer som har sålt sina villor, säger Lars Wike. För är det något som be­ hövs i Norduppland är det nya lägenheter. När Tierp etablerades som en pend­ lingskommun åren runt millennieskiftet fanns det tomma lägenheter i kom­ munala fastighetsföretaget Tierpsbyggens bestånd. Sedan dess har folkmäng­ den ökat till samma nivå­ er som innan den stora ut­ flyttningsvågen i början av

1970-talet och i dag står tu­ sentals personer i kö till en bostad hos Tierpsbyggen. Företaget har de senas­ te åren sålt av delar av sitt gamla fastighetsbestånd för att finansiera nya bostäder som rymmer fler. Just nu är man på gång att ta fram ett 50-tal nya bostäder i Ör­ byhus, Söderfors och Mån­ karbo samtidigt som man undersöker möjligheten att bygga ännu mer läng­ re fram. Ett riktigt stort projekt i Tierp är byggandet av den nya stadsdelen Siggbo, vid E 4 i norra delen av köping­ en. Här planeras 500 nya bostäder, en företagspark på 40 hektar och ett han­ delsområde med plats för 9  000 kvadratmeter han­ del. I Triangelparken, den delen av området som lig­

Framför allt lockar det här lite äldre personer som har sålt sina villor. Lars Wike, Erlandsson bygg

ger närmast centrum byg­ ger Skanska ett vårdboende. Tillsammans med Ikea har de även påbörjat byggan­ det av 32 så kallade BoK­ lok-bostäder i olika storle­ kar. Försäljningen pågår för fullt med bland annat onli­ ne-visningar. Övriga om­ råden av parken kommer Tierps kommun att gå ut med försäljning av under våren. – Vi hade en markanvis­ ningstävling förra året som inte föll väl ut, men nu har vi fått signaler på att det ändå finns ett stort intres­ se av den här marken, säger Maria Pettersson, exploa­ teringsansvarig vid Tierps kommun På handelsområdet slog Dollarstore upp portarna i slutet av förra året och med tiden väntas också ICA Su­ permarket flytta ut från centrala Tierp och etablera en ny och större butik. An­ dra framtida hyresgäster är sängjätten Jysk och STC gym. Även för företagspar­ ken har intresset varit stort. – Känslan är att markna­ den avvaktar lite med tanke på rådande situation. Man vet inte vad som kommer att hända, säger Maria Pet­ tersson. Även Erlandsson bygg har planer på att bygga mer i Tierp. Företaget har mer och mer etablerat sig på orten och byggde till exem­

pel nya Centralhallen samt gjorde ombyggnationen av polishuset. Samtidigt som höghuset på Fredners torg växer upp håller kommu­ nen på med en rejäl upp­ rustning av de omkringlig­ gande gatorna Rådhusallén och Södra Esplanaden. Och där, mitt i Tierp och granne med höghuset äger

Erlandsson bygg en till tomt, som är tre gånger så stor som den de bygger på nu. –  Vi planerar cykelför­ råd och lekplatser utanför höghuset och sedan får vi se vad vi kommer att byg­ ga här bredvid. Just nu lu­ tar det åt hyresrätter, säger Lars Wike.

I Siggbo växer en helt ny stadsdel med handel, kontor, bostäder och andra verksamheter fram.

Väntas bli närmare 23 000 invånare Efter en folkökning på 1960-talet hade Tierps kommun vid årsskiftet 1971-72 21 359 invånare. Därefter gick invånarantalet lite i vågor fram till mitten av 1990-talet då folkmängden sjönk till 19 888 invånare vid millennieskiftet. Sedan dess har det gått uppåt och vid årsskiftet hade kommunen 21 136 invånare. Enligt en prognos från Statistiska Centralbyrån kommer Tierp att fortsätta växa och även om det planar ut efter 2025 förväntas kommunen ha cirka 22 800 invånare 2040. KÄLLA: TIERP.SE


8 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

PROFFSBYGGARNA | NYHETER

###*R

###*R

Y R K E S SM

Uttagningstävlingen på Uppsala Yrkesgymnasium är i full gång och det är många moment att hålla reda på.

Foto: : Bengt Westman

PLÅTUTMANINGEN Hadi är en av Sveriges bästa unga plåtslagare

Att känna yrkesstolthet är viktigt, tycker den blivande plåtslagaren och Uppsalabon Hadi Barbari. Tidigare i år utsågs han till en av Sveriges sex bästa plåtslagarelever. Det var i början av året som uttagningstävlingar­ na i SM för unga plåtslaga­ re arrangerades på skolor runt om i Sverige. Hadi Bar­ bari, som går sista året på Uppsala Yrkesgymnasium, lyckades först kvalifice­ ra sig bland de 26 tävlande som fick sina bidrag gran­ skade av en central jury. Sedan valdes han ut som en av de sex finalisterna inför det slutliga avgörandet. – Det var kul att vara med och tävla. Jag var väldigt motiverad, säger han.

Han är noga med att lyfta fram att lärarna och klass­ kompisarna på Uppsala Yr­ kesgymnasium har en stor del i att han var så väl för­ beredd inför tävlingen. –  Vi har en miljö där vi elever hjälps åt väldigt mycket. Om någon har för­ stått hur något ska göras så lär den ut det till de andra, förklarar han.

Uppgiften bestod av att tillverka en låda samman­ falsad i hörnen. I lådan skulle sedan en kona med botten falsas i och slutligen tillföras ett lock i med kop­ parslagarfals. En inte helt enkel uppgift. – Det fanns många svåra moment. Men samtidigt är

Vilka egenskaper är viktiga hos en plåtslagare? – Framför allt behövs ett intresse och att du känner en yrkesstolthet. Du mås­ te också vara väldigt nog­ grann. Vi jobbar på milli­ meternivå. Sedan är plåt­ slagare ett ganska konst­ närligt yrke, så det är också

det sånt vi har tränat gan­ ska mycket på i skolan så det var inte en så jättefarlig uppgift ändå, berättar Hadi.

bra att ha sådan talang. Men mycket av det som behövs får man lära sig på skolan. Finalen i tävlingen skulle ha gått i samband med Yr­ kes-SM i Helsingborg nu i april. Innan tävlingen blev inställd på grund av corona­ situationen hade Hadi Bar­ bari satt igång med hård­ träning inför finalen. Med­ an klasskompisarna stack ut på praktik stannade han kvar i skolan och övade med en lärare. Nu väntar sanno­ likt praktik även för honom och till höst ska han ut i yr­ keslivet. – Jag har inte fått någon anställning än, men förfråg­ ningar, berättar han. För de andra bygg-gre­ narna skulle en regional uttagningstävling till Yr­ kes-SM ha hållits i Halls­ berg i mars, men den blev

inställd sedan den arrange­ rande skolan drabbats av ett coronafall. Istället blev ett antal regionala murar- och plattsättar-elever direkt­ kvalificerade till SM med­ an träarbetarna hade uttag­ ningar på respektive skolor medan de var uppkopplade med varandra över nätet. I samma veva blev Yrkes-SM inställt. Arrangören av Yrkes-SM i Helsingborg hoppades ett tag kunna skjuta fram täv­ lingen till senare i år, men har nu ställt in den helt och hållet. Nästa Yrkes-SM blir istället i Växjö 2022. –  Nu kommer vi istäl­ let att jobba aktivt i sam­ arbete med våra yrkespart­ ners att hitta lämpliga täv­ lande i nästa yrkeslandslag, säger tävlingsansvariga Patrik Svensson. Yrkes-EM i österrikiska Graz, där vinnarna från Yr­ kes-SM i Uppsala 2018 del­ tar, kommer inte heller att kunna arrangeras i år, men är planerat till i januari.

Plåtslagare ett ganska konstnärligt yrke, så det är bra att ha sådan talang. Hadi Barbari


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 9

###*R

PROFFSBYGGARNA

Sveriges Byggindustrier har blivit Byggföretagen I februari bytte branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, en av utgivarna av den här tidningen, namn till Bygg­företagen. Syftet var inte minst att få ett namn som bättre beskriver verksamheten, eftersom många av organisationens med­ lemsföretag är mindre byggföretag. I samband med organisationens namnbyte lanserades den nya webbplatsen www.byggforetagen.se där medlemsföretagen får en förbättrad service och rådgivning.

Örsundsbro

Menssäkrade byggbodar I februari tog Uppsalaföretaget Sh bygg steget till att bli det första byggföretag i Sverige med att ”menssäkra” alla sina byggbodar och arbetsplatser. Sh bygg förser i samband med detta sina toaletter med tamponger, bindor och sanitetspåsar, som kommer att fyllas på i takt med att de går åt. I konceptet ingår också att det ska finnas en papperskorg och allra helst handfat och tvål på toaletten. Arbetet görs i samarbete med #menssäkrad, en ideell organisation som arbetar för att underlätta på jobbet för den som har mens. I skrivande stund finns cirka 750 menssäkrade toaletter runt om i Sverige.

Bra personal växer inte på trän Lindborg är ett renodlat familje­ företag som älskar att bygga med trä. Särskilt limträ som är vår specialitet. Just nu växer vi så det knakar och behöver därför utöka vår personalstyrka.

Glada vinnare i Team Ångström, bestående av representanter för NCC och Akademiska hus. Foto: NCC/Akademiska hus

Arbetsmiljöpris till Ångströmbygget Tillbyggnaden av Ångströmlaboratoriet, som vi skrev om i förra numret av Proffsbyggarna, har tilldelats kampanjen Håll Nollans arbetsmiljöpris för 2020. Det är byggherren Akademiska hus och entreprenören NCC som tar emot priset för sitt arbete med att få ned antalet olyckor på bygget. ”Genom att visualisera hur varje agerande gör skillnad för allas säkerhet hela vägen från projekteringen i kombination med ett öppet klimat, så har Ångström lyckats skapa en säker produktion. Ett arbete som har gett synliga resultat, inte bara när det gäller att förebygga olyckor, utan också när det gäller trivsel, rimlig arbetsbelastning och att skapa en arbetsplats att vara stolt över”, heter det i juryns motivering. Foto: Ramboll

Spel ska stoppa smitta på byggen

Om du vill vara med i ett härligt och inspirerande team är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi är alltid intresserade av att hitta nya engagerade arbetskollegor som delar vår passion och brinner för det genuina hantverket.

Hur gör man för att bäst undvika överföring av coronaviruset på en byggar­ betsplats? Den frågan ger mobilspelet ForeBYG Smitte, framtaget av danska byggföretaget Ramboll, svar på. Appen, som har skapats i samarbete med Dansk Byggeri, danska motsvarigheten till Byggföretagen, kom till för att ge ett stöd till danska byggarbetare, men finns nu även på andra språk, bland annat svenska, och går att ladda hem gratis till iPhone och Android. Genom att simulera olika vardagssituationer får spelare reflektera över hur man praktiskt ska agera för att undvika smittspridning.

Lindborg & Söner AB Torslundavägen 6, 74960, Örsundsbro

+ 46 (0) 171 460 710 info@lindborgsoner.se www.lindborgsoner.se


10 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

###*R

###*R

SÖK Sök till Byggprogrammet PÅ någon NÅGON Sök TILL till BYGGPROGRAMMET Byggprogrammet på på någon AV av regionenS gymnaSieSkolor av REGIONENS regionenS GYMNASIESKOLOR gymnaSieSkolor •• UPPSALA: Uppsala: Uppsala:

• •• •• •• •

Enköping: ENKÖPING: Enköping: TiErp: TIERP: TiErp: norrTäljE: NORRTÄLJE: norrTäljE: HallsTavik: HALLSTAVIK: HallsTavik:

ANNONS

Uppsala yrkesgymnasium Jälla Bolandsgymnasiet, Yrkesplugget yrkesplugget yrkesplugget och Praktiska praktiska praktiska gymnasiet gymnasiet Yrkesgymnasiet yrkesgymnasiet Westerlundska gymnasiet Westerlundska Högbergsskolangymnasiet Högbergsskolan rodengymnasiet Rodengymnasiet rodengymnasiet Carl Wahren gymnasium Carl Wahren gymnasium

BYN är ett samarbete mellan organisationer för arbetstagare och arbetsgivare:


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 11

PROFFSBYGGARNA | GYMNASIEVALET

###*R

GYMNASIEVALET Preliminärt antagna till bygg- och anläggningsprogrammet inom Uppsalas gymnasieantagningsregion:

Praktiska utbildningar i jobbtopp Konjunkturen må variera, men undersökningar visar att praktiska gymnasieutbildningar inklusive byggprogrammet i det långa loppet i hög grad lett till jobb. Högskoleutbildningar inom byggbranschen står sig också bra i matchen. Omvalet till gymnasiet befinner sig i sin slutspurt och kanske finns det en och annan som ännu inte har bestämt sig inför hös­ ten. För den som följer ny­ hetsrapporteringen om den ekonomiska kris coronaepi­ demin har orsakat den här våren är det lätt att bli pes­ simistisk inför framtiden. Men det finns yrken där det har funnits brist på ar­ betskraft och där det finns goda chanser till jobb även när konjunkturen går nedåt. För att underlätta gym­ nasievalet för den som vill se en trygg ekonomisk framtid har organisationen

Svenskt Näringsliv och de­ ras sajt Ekonomifakta tagit fram Gymnasiepejl (Eko­ nomifakta.se/gymnasie­ pejl), som presenterar sta­ tistik för hur det har gått för elever från landets oli­ ka gymnasieutbildningar fem respektive tio år efter att de har tagit studenten. Där visar sig de praktiska utbildningarna dominera i toppen. Byggprogrammet är väl representerat högst upp i de lokala listorna till­ sammans med fordons-, eloch energiutbildningarna. Byggprogrammet på före detta Bolandgymna­ siet (numera Uppsala yr­

kesgymnasium) ligger fyra på både fem- och tioårslis­ torna i Uppsala. Efter fem år hade 86 procent av elev­ erna fått jobb och efter tio år 92 procent. De övriga byggprogrammen i Uppsa­ la finns inte med i statisti­ ken då de antingen är för nya eller har för litet ele­ vunderlag, men när man jämför gymnasieskolorna har Praktiska gymnasiet, där det bland annat finns ett byggprogram, en topplace­ ring. I Tierps kommun har byggprogrammet på Hög­ bergsskolan en andraplats på den tioåriga och i Enkö­ pings kommun ligger bygg på en tredjeplats på motsva­ rande lista. Även den som går natur­ vetenskapligt eller tekniskt program med sikte på att söka sig till någon högsko­ leutbildning inom byggs­ ektorn har goda möjlighe­ ter att få jobb. Det visar en sammanställning som Bygg­ företagen förra året gjorde

i samarbete med sajten Ny­ heter24. Där listas byggin­ genjör, civilingenjör med inriktning samhällsbygg­ nad, lantmätare och entre­ prenadingenjör som fyra yrken med i närmast jobb­ garanti. De listar även två yrken som inte kräver uni­ versitetsutbildning: plats­ chef och byggproduktions­ ledare. Arbetsförmedlingens senaste prognos för vilka yr­ ken som kommer att vara heta 2025 kom i februari, och den stöttar båda de ti­ digare nämnda rapporter­ na. Där nämns civilingen­ jörsyrken som ett framtids­ jobb bland högskoleyrkena medan träarbetare åter­ kommer på listan för övri­ ga utbildningsnivåer, till­ sammans med bland andra VVS-tekniker. Oavsett kon­ junktur kommer det att be­ hövas bostäder, skolor, järn­ vägar och vägar. Den 15 maj är sista dagen för gymnasievalet i Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala el­ ler Östhammar. I Enköping gäller 7 maj som datum för omval på webben. Sent in­ komna omval kan där göras på papper.

ANTAL FÖRSTAHANDSSÖKANDE

ANTAL ANTAGNA

ANTAL PLATSER KVAR

Uppsala

88

59

11

Praktiska gymnasiet

Uppsala

9

3

17

Yrkesplugget

Uppsala

19

15

27

Högbergsskolan

Tierp

25

17

1

Ua yrkesgymnasium lärling husbyggnad

Uppsala

8

4

0

Ua yrkesgymnasium lärling måleri

Uppsala

2

2

0

Ua yrkesgymnasium lärling mark- och anläggning

Uppsala

1

1

1

Yrkesgymnasiet lärling husbyggnad

Uppsala

3

2

11

Yrkesgymnasiet lärling måleri

Uppsala

3

1

4

Högbergsskolan lärling plåtslageri

Tierp

2

1

0

SKOLA

ORT

Uppsala yrkesgymnasium

85–92%

Andel elever som hade jobb efter tio år:

• Byggprogrammet Bolandgymnasiet/ Uppsala yrkesgymnasium, Uppsala: 92 procent. • Byggprogrammet Rhodéngymnasiet, Norrtälje: 91 procent. • Byggprogrammet Westerlundska skolan, Enköping: 90 procent. • Byggprogrammet Högbergsskolan, Tierp: 85 procent. Uppgifter saknas för övriga skolor i regionen. FAKTA: EKONOMIFAKTA


12 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

PROFFSBYGGARNA | NORDUPPLAND

###*R

SFR, förvaret av låg- och medelaktivt avfall kommer att bli tre gånger så stort som idag.

Foto: SKB

JÄTTEBYGGET Hundratals jobb när kärnbränslet ska under jord Om bara några år är det igång, bygget av SKB:s slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Tillsammans med de två andra stora byggprojekten kring radioaktivt avfall väntas jobb för uppåt 900 bygg- och anläggningsarbetare. Efter decennier av pla­ nering närmar sig Svensk Kärnbränslehantering, SKB, nu starten för bygget av det slutliga förvaret av kärnbränsle på cirka 500 meters djup i berget strax söder om kärnkraftverket i Forsmark. I februari fick

konsultkoncernen Sweco i uppdrag att genomföra en detaljprojektering för pla­ nerade arbeten i berget. Där ingår att ta fram ritningar och konstruktioner inför kommande arbeten. Om re­ geringen och Östhammars kommun ger sina klarteck­

en utan fördröjning kan ar­ betet sedan vara igång un­ der 2023. Uppsalabon Johan Hedlund är chef för projektav­ delningen vid SKB. Han be­ rättar att slutförvaret både handlar om en stor anlägg­

ning med cirka 20 byggna­ der ovan jord och en fyra kvadratkilometer stor un­ derjordisk anläggning. – Det arbete som kom­ mer att ta längst tid är att bygga en fem kilometer lång ramp med tio graders lutning till förvaret. Det blir traditionellt arbete med att borra, spränga och forsla bort berg berättar han. Samtidigt som projektet med att spränga fram ram­ pen påbörjas borras ett lod­

rätt schackt ned till cirka 500 meters djup. Därnere sätts arbetet med att byg­ ga bergrummet igång sam­ tidigt som man även börjar på rampen nedifrån. Efter några år kommer de båda teamen som jobbar med rampen att mötas på några hundra meters djup. Efter tio år är förvaret redo att tas i drift, men arbetet med bergrummet upphör inte för det. – Det kommer att byggas

ut succesivt under tiden förvaret är i drift. I slutän­ dan blir det fyra kvadratki­ lometer bergrum där nere, säger Johan Hedlund. Redan i dag finns ett för­ var för radioaktivt avfall i Forsmark, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR. Där förvarar man se­ dan 1988 låg- och medel­ aktivt avfall från kärnkraft­ verk, sjukvård och industri. När de nedstängda svenska reaktorerna nu är på väg


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 13

PROFFSBYGGARNA | NORDUPPLAND

###*R

En fem kilometer lång ramp ska leda ned till slutförvaret, ett bergrum på fyra kvadratkilometer cirka 500 meter ned i berget.

Foto: SKB

Våra planer är inte så kända hos gemene man, så det har varit viktigt för oss att nå ut. Johan Hedlund, SKB

att rivas kommer en stor mängd rivningsavfall att be­ höva deponeras i SFR, som behöver bli tre gånger så stort som i dag. – Där planerar vi att bör­ ja en utbyggnad ungefär samtidigt som arbetet med det stora slutförvaret och där behövs oerhört myck­ et bergarbete, säger Johan Hedlund. Totalt räknar han med att SKB:s projekt kommer att ge jobb åt runt 900 perso­

ner de närmaste tio åren. Där är produktionen av en kapselfabrik och en in­ kapslingsanläggning i Os­ karshamn liksom ett tju­ gotal byggnader ovan jord i Forsmark inräknad. – Det här handlar om allt ifrån väldigt konventionel­ la byggprojekt, som vårt nya platskontor i Forsmark, till byggnader och anläggning­ ar som kräver speciallös­ ningar. Vi ska till exempel bygga en anläggning för pressning av den betonit­

lera som kopparkapslarna med radioaktivt avfall ska gjutas in i, och den pressen väger 200 ton, vilket kräver en hel del av byggnaden. SKB räknar själva med att anställa ett hundratal per­ soner till projektet, med­ an andra som jobbar med byggprojekten kommer vara anställda av entrepre­ nörer och underentrepre­ nörer. Under vintern res­ te personal från SKB runt och träffade såväl studen­ ter som branschföretag för att locka personal och an­ budsgivare inför de kom­ mande anställningsproces­ serna och upphandling­ arna. Turnén kommer att återupptas när det rådande mötesförbudet är upphävt. – Våra planer är inte så kända hos gemene man, så det har varit viktigt för oss att nå ut. Och det har vi­ sat sig finnas ett stort in­ tresse. Det har varit välbe­ sökta möten och vi har fått många frågor, säger Johan Hedlund.

Så ska slutförvaret fungera Sedan den svenska kärnkraften togs i drift 1972 har det använda radioaktiva kärnbränslet förvarats i en anläggning intill kärnkrafverket i Simpevarp strax norr om Oskarshamn. Där kommer det att mellanlagras även sedan den nya anläggningen i Forsmark har tagits i drift. När kärnbränslet ska flyttas till slutförvaret kommer det först att kapslas in vid inkapslingsanläggningen i Simpevarp. Där kommer det att förslutas i en fem meter lång specialtillverkad kopparkapsel. Därefter fraktas kapseln med fartyg till Forsmark.

Uppsalabon Johan Hedlund, chef för projektavdelningen vid SKB, och hans personal har många spännande år framför sig.

I Forsmark förs kapseln ned till bergrummet på cirka 500 meters djup. Där kommer den att bäddas in i betonitlera och placeras i förvaret. Den dag förvaret är slutfyllt kommer hela bergrummet att fyllas igen. När grundvattnet så småningom tränger in i de hålrum som finns kvar kommer leran att svälla upp och sluta igen kopparkapseln totalt. På så sätt är det radioaktiva avfallet att vara trippelt skyddat av koppar, lera och urberg.


14 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

###*R

PROFFSBYGGARNA | BYGGUTMANINGEN

De bygger skola på skolgården I Östhammar bygger Sh bygg en ny skola på Frösåkerssko­ lans skolgård samtidigt som undervisningen pågår för fullt. Skolan ska vara färdig lagom till vårterminsstarten nästa år och platschefen Conny Aronsson berättar att det går ”oför­ skämt bra”. – Det enda bekymret just nu är att många av de produk­ ter vi behöver kommer från coronadrabbade Spanien och

Italien. Men vi försöker att handla upp så mycket som möjligt nu så att det inte ska äventyra tidsplanen. Intresset har varit enormt från Östhammars kommuns sida och det har blivit många studiebesök på bygget – Samtidigt är det en utmaning att det är många som ska vara med och tycka till om olika frågor.

Den uppländska byggindustrin håller hög kvalité. Kompetensen och trivseln är på topp. Branschen jobbar hårt för att behålla och stärka sitt goda rykte. Jämställdhet, arbetsmiljö och goda resultat är, i dag, varje seriöst företags vardag.

Byggbranschen i Uppland är något att vara stolt över!

Nästa nummer av PROFFSBYGGARNA kommer november 2020.

ANNONS

###*R

Ilustration: Origo Arkitekter

Hur har eleverna skött sig då, kanske någon undrar. – De ska ha en eloge. De har respekterat oss och accepterat våra avstängningar. Det var bara när vi hade informerat skolan om att vi skulle spränga och inte ville ha någon vid fönstren som de blev lite för nyfikna, så is­ tället stod alla i fönstren, säger Conny Aronsson och ler.


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 15

PROFFSBYGGARNA | YRKESPROFILEN

###*R

Emmy utgår hemifrån och trivs med att ha olika arbetsplatser varje vecka.

GOLVKRIGAREN

Emmy jobbar på kunglig mark och i ”Agdas” badrum Emmy Lönn är snart färdigutbildad golvläggare. Men hon har inte tillbringat en timme i skolbänken för att nå dit. I stället har hon lärt sig av sin chef och tränat sig fram. Ett oslagbart sätt menar hon själv. Vi hittar 23-åriga Emmy Lönn hemma hos en äldre dam i centrala Flen. Hon är halvvägs genom arbetsveck­ an där hon lägger golv och sätter upp våtrumstapet i lä­ genhetens badrum. Det blir

mycket badrumsjobb, be­ rättar hon. Det och att sli­ pa, lacka och vaxa trägolv. – När jag började med det här jobbet ville jag bara jobba med att slipa golv. Det verkade så svårt med bad­

rum. Men när jag väl hade lärt mig det tycker jag näs­ tan att det är roligare, be­ rättar hon. Det var slumpen som led­ de Emmy mot golvläggar­ yrket. Som den hyperakti­ va person hon är vantriv­ des hon de nio åren i grund­ skolan och när det hade gått några månader på träd­ gårdsgymnasiet bestämde hon att det fick vara nog med skolan. – Min pappa är snickare,

så när jag hade hoppat av frågade jag honom om han inte kände någon hantver­ kare jag kunde få följa med på jobbet, berättar hon. På så sätt fick Emmy kon­ takt med golvläggaren Tess, egenföretagare och en per­ son som hon kände igen sig mycket i. Dessutom visade sig jobbet vara roligt. Tess berättade att hon aldrig skulle anställa någon, men det visade sig vara förhand­ lingsbart och idag är före­ taget något så ovanligt som

en golvfirma med tre kvin­ nor anställda.

Jag har krigat på och kört. Emmy Lönn

Att som ung tjej komma till byggvaruhuset och häm­ ta ut material kan ibland ha sina sidor. Hon kan få gli­ ringar från hantverkskol­ legor som undrar om hon verkligen orkar bära alla tunga mattor och burkar med spackel. – Men då har jag bara Forts. nästa sida 


16 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

PROFFSBYGGARNA | YRKESPROFILEN

###*R

Att fixa badrum var ingen favoritsyssla från början, men har blivit det med tiden.

 Forts. från föregående sida

blivit triggad att visa att jag kan. Jag är himla envis och jag har krigat på och kört. Men visst är det tungt många gånger. För att få den formella be­ hörigheten har Emmy va­ rit inskriven på en distans­ utbildning och jobbat som lärling. Snart är det dags för slutprov. – Jag rekommenderar alla att gå en lärlingsutbild­ ning. Här har jag ju fått se och känna på mattorna och lärt mig praktiskt hur alla

verktygen fungerar. Det är det jag kommer att ha nyt­ ta av när jag gör proven, sä­ ger hon. Men hon tillägger att det kräver mycket av chef och handledare som behöver ha tid och tålamod att visa och svara på frågor och att hon verkligen har varit lyckligt lottad på den punkten. Som yrkesverksam i den här delen av Sörmland har Emmy fått jobba i hus som ligger på mark som till­ hör statsministerns fritids­

hus Harpsund och kung­ ens Stenhammars slott. Men minst lika roligt tyck­ er hon det är att vara hem­ ma hos okända människor och jobba. – Jag är ju väldigt soci­ al och om man jämför med ett jobb inom industrin är det ju mycket roligare att jobba hemma hos 87-åriga Agda som bjuder på nyba­ kade bullar. Och kunderna brukar tycka att det är su­ perkul att det kommer en ung och pratglad tjej och fixar deras badrum.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

###*R

ANNONS 17

###*R

PROFFSBYGGARNA

I dessa tider är det viktigt att ta hand om varandra, men glöm inte att ditt hem behöver en omtanke!

Månkarbo • Avfuktning & klimatkontroll • Fuktmätning • Innemiljö & skadeutredning • Luft- & materialprover

Kunderna brukar tycka att det är superkul med en ung och pratglad tjej.

AB

• Täthetsmätning • Termografering • Status- & skadebesiktning

Mattias 073 757 71 57 | info@mbkoll.se Besök www.mbkontroll.se för mer information

Emmy Lönn

Förstärk ditt team! På jobbplus.se når du många spelare. TIPS!

Vi hjälper dig med en träffsäker kampanj i alla medier.* *Digitalt, socialt, print och radio.

ANNONSBOKNING:

foretagsannons@unt.se 018-478 11 60

PLÅTBUTIKEN www.andreasonsplatarbeten.se

Kort om Emmy Lönn Ålder: 23 år Bor: I hus i Malmköping, som hon också har som bas när hon jobbar. Familj: Dotter och fyra jakthundar. Gör: Golvläggarlärling på Katrineholmsföretaget Tess golv. Har snart yrkesbevis som golvläggare. På fritiden: De veckor min dotter inte bor hos mig jagar jag mycket. Det blir mycket vildsvin och hjort. Sedan har jag alltid jobb att göra på huset. Om framtiden: Jag vill fortsätta jobba med det här och lära mig så mycket som möjligt av yrket. Men jag är alltid sugen på att prova nya saker. Som att köra grävmaskin och plattsättning. Jag har faktiskt pratat med chefen om det där med plattsättning. Det skulle bli ett sätt att utveckla företaget också.

• Takplåt med tillbehör, även 2:a sortering • Fönsterbleck och vindskivelist m.m • Skorstensbeslag, takstosar & huvar • Hängrännor & stuprör • Specialtillverkning

PALMBLADSGATAN 13, Uppsala • Tel 018-10 24 50 Måndag - Torsdag 06.45 - 16.00 • Fredag 06.45 - 14.15


18 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

PROFFSBYGGARNA | ARBETSMILJÖ

###*R

Jennifer Englund talade inför en engagerad publik med representanter från byggföretag och byggutbildningar.

#SCHYSSTPÅJOBBET Nyfikna byggföretagare fick tips från elever

När #metoo skakade om samhället var den mansdominerade byggbranschen förstås inget undantag. Viljan att förbättra arbetsmiljön ute på arbetsplatserna är stor, och med nätverket #schysstpåjobbet ska Bygguppsala gå från ord till handling. Det kan vara lätt att skri­ va ihop en värdegrund med självklarheter om hur man ska bete sig på jobbet. Men hur ska man få alla att föl­ ja värdegrunden och var går gränsen mellan skämt och allvar? Det var några av frågorna som fanns på agendan när det nybilda­ de nätverket #schysstpå­ jobbet med Byggindustrins

yrkesnämnd och Praktiska gymnasiet i spetsen bjöd in byggföretag, gymnasie­ skolor och andra aktörer till en halvdagsworkshop i slutet av februari.

#sistaspikenikistan, bygg­ branschens eget upprop un­ der metoo-hösten 2017. Må­ let med arbetet är att bygg­ företag ska kunna stötta varandra för att önskan om att göra upp med diskrimi­ nering och trakasserier ska kunna bli verklighet. – Det finns flera misstag man kan göra som man mås­ te lära sig att undvika. Man kan till exempel inte sätta upp ett för vagt och flum­ migt mål. Det måste kon­ kretiseras i beteenden, be­ rättade Jennifer Englund.

Inbjuden talare var Jenni­ fer Englund från Behaviour Design Group, som är verk­ sam i den arbetsgrupp som bildades i Stockholm efter

Till exempel fungerar det inte att bestämma att alla ska vara trevliga mot var­ andra. Men bestämmer man att alla på arbetsplat­

sen ska hälsa på varandra på morgonen är det något alla kan ta fasta på. Vida­ re måste nya positiva be­ teenden få feedback i form av beröm, och i gengäld ska det få negativa konsekven­ ser att stanna kvar i negati­ va gamla hjulspår. – Här har förstås alla ett eget ansvar att säga ifrån när någonting inte är okej. Det är så lätt att tänka att någon annan har ansvar för att det här ska bli gjort, men man behöver istället tänka på vad man själv kan göra för att bidra, sade Jennifer Englund. Initivativtagare till #schysst­påjobbet är Clara Norlin, biträdande rektor

Jennifer Englund.


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 19

PROFFSBYGGARNA | ARBETSMILJÖ

###*R

Man behöver tänka på vad man själv kan göra för att bidra. Jennifer Englund

Mycket har redan hänt Redan innan #metoo hade saker börjat hända när det gäller jämställdhetsfrågan ute på byggarbetsplatserna och det är idag omvittnat mycket bättre social arbetsmiljö jämfört med bara för 10–15 år sedan. 2015 drog branschföreningen Byggcheferna och fackförbundet Byggnads igång samarbetet Stoppa machokulturen, vars huvudbudskap är att byggbranschen ska vara för alla, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. På sajten stoppamachokulturen.nu har projektet samlat konkreta tips och studiematerial. Byggcheferna planerar också att framöver komma ut med en rapporten om hur frågan har utvecklats sedan projektet startade. Byggföretagen arbetar i sitt jämställdhetsarbete för att locka fler kvinnor till byggbranschen genom att verka för att skapa utbildningar som tilltalar kvinnor och förändra attityder i branschen. Bland annat är organisationen med och delar ut priset Jämställdhetsbygget för att uppmuntra företag som har kommit långt i frågan.

Det är en machokultur som varken tjejer eller killar trivs i. Clara Norlin

på Praktiska Gymnasiet i Uppsala. Även hon är med­ lem i arbetsgruppen för byggbranschen i Stock­ holm. Hennes engagemang grundar sig i att elever kom­ mit tillbaka från arbets­ platsutbildning på verkstä­ der och industrier och lar­ mat om en hård jargong. – Ibland har de haft väl­ digt konkreta exempel, men ofta har det funnits något som de inte har kun­ nat sätta ord på. Det är en machokultur som varken tjejer eller killar trivs i och som måste förändras, sä­ ger hon. Vid Praktiska Gymnasiet jobbar man mycket med att utbilda eleverna i frå­

gor kring jämlikhet, nor­ mer och värdegrund. Må­ let är att de när de en dag kommer ut i arbete ska bli positiva krafter för en för­ ändring, istället för att fal­ la in i förlegade machokul­ turer. –  Vi förbereder alltid eleverna inför deras arbets­ platsutbildning så att de ska vara beredda på att proble­ men kan finnas och för att de inte ska ryckas med i jar­ gongen. Vi är noga med att inte kräva att eleverna själ­ va ska kunna ta strid ute på arbetsplatsen. Men det är bra om de kan obser­ vera och sedan kanske is­ tället träna på att vara so­ cialt obekväma och säga till när någon gör eller sä­

ger något opassande när de är tillbaka på skolan, sade Clara Norlin. Med sig på workshopen hade hon en grupp elev­ er som arbetar aktivt med frågan genom att besöka klassrum runtom i Uppsala och prata om dessa frågor, inte minst normer och be­ greppet manlighet. Arbetet sker i samarbete med Fre­ dens Hus i Uppsala och be­ sökarna på seminariet fick ett smakprov på de värde­ ringsövningar som ingår i konceptet, något som im­ ponerade på många av de vuxna deltagarna. Clara Norlin hoppas på att fler branscher ska haka på

#schysstpåjobbet. Att bygg­ branschen i Uppsala är redo fick hon i alla fall klara be­ sked om. – Det här är bara en bör­ jan. Det var fler företag än de som kunde komma idag som vill vara med i det här arbetet. De här frågorna är faktiskt obligatoriska arbetsmiljöfrågor som före­ tag ska tvingas betala sank­ tionsavgifter om de inte lever upp till. Dessutom är en bra arbetsmiljö viktig i konkurrensen om både kunder och arbetskraft, sade Claes Wallin, repre­ sentant för Byggföreta­ gen i Byggindustrins yrkes­ nämnd och den som bjudit in till workshopen.

Clara Norlin.


###*R

###*R

ETT AV EUROPAS STÖRSTA UTHYRNINGSFÖRETAG BEHÖVER INTE FLER MASKINER. DET BEHÖVER DIG. Man tror kanske att det viktigaste för ett av Europas största uthyrningsföretag är maskinerna. Men så är det inte. Vår värdefullaste tillgång är våra medarbetare. De som arbetar hårt för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder, delar med sig av sina kunskaper, hjälper till att skapa en säker arbetsplats och håller deadlines. De som gör det där lilla extra. Vi söker alltid nya medarbetare som har ambitionen att förbättra våra kunders verksamheter. Välkommen till Ramirent!

www.ramirent.se

UPPSALA NORD

UPPSALA SYD

Söderforsgatan 1 Tel. 018-18 43 30

Verkstadsgatan 10 Tel. 10 04 15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.