Ict235x325

Page 1

Vi digitaliserar Uppsala


Produkter ska vara snälla

3

Hållbar smart stad

4-5

Fakturering med ett knapptryck

6

Digitala scheman förenklar arbetslivet

7

De humanistiska teknikkonsulterna

8

Bli ett agilt företag

9

Sveriges smartaste stad

10-11

En uppländsk apa med affärsfokus

12

Smartare kommunikation för kris och planering

13

Uppsalas Silicon Valley

14-15

Lite som att äta kakan och ändå ha den kvar

16

Bygger Sverige med IT

17

ICT-pub om engagemang

17

Vi jobbar med nya idéer

18

Så byggdes Uppsala bostadsförmedling

19

Blir chattboten din bästa vän?

20-21

Hur kan digitalisering förenkla din vardag?

22

Roboten som dömer gymnastik på OS

23

Möten över yrkesgränser 24-25 Släpp fokus på teknik

26

Säkra framtidssystem för hela samhället

27

MEDVERKANDE I BILAGAN Atea | BEROTEC | CONSODEN DECERNO | Data Ductus | Fujitsu GE HEALTHCARE | GIBON | INBIZ | INFOPING INTROMEDIA | IP-ONLY | LEANON PREVAS | SOGETI | SWEDETIME | TELIA UPPSALA KOMMUN | ÅF

Från Uppsala digitaliserar vi världen! Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer, vi har några av världens främsta universitet och ett vibrerande kluster av företag och entreprenörer på ICT-området. Det gör att vi som representerar ICT Uppsala, en förening som samlar branschen för information, kommunikation och teknologi, är stolta över att verka i Uppsala. Bilagans titel Vi digitaliserar Uppsala syftar på att alla företag och organisationer som är med i denna bilaga på sitt sätt bidrar till digitaliseringen av staden. Självklart är vi inte ensamma i detta arbete, utan det är ett arbete vi gör tillsammans med våra kunder och dig personligen som invånare. När du exempelvis använder UL-appen, har ett kundtjänstärende hos ett företag eller testar centrala Uppsalas fria wifi är du med i testande av tekniken och bidrar till digitaliseringen. Ofta utan att du själv tänker på det. När vi pratar om digitalisering får nämligen aldrig tekniken skymma människan. Digitalisering handlar om att göra Uppsala till en bättre plats och förenkla vardagen på alla sätt tänkbart. Och dessutom bidra till en mer hållbar och smartare stad.

Hur ser då förutsättningarna ut för en framtid i Uppsala om du är intresserad av IT och teknik? Otroligt goda skulle vi säga, våra medlemsföretag har haft en positiv utveckling under lång tid bakom sig. Vi har en gemensam utmaning att lyckas rekrytera kompetens och behöver därför sprida budskapet om de möjligheter som finns i Uppsalas ICT-kluster som anställd eller entreprenör. Vi hoppas att du som läsare ska bli inspirerad och få en bred bild av hur vår bransch ser ut i Uppsala. Från vår stad har du möjlighet att inte bara arbeta för att digitalisera Uppsala, från kontor runt om i Uppsala så arbetar våra medlemsföretag för att skapa revolutionerande lösningar i Japan, USA och hela övriga världen. Blir du nyfiken på att arbeta i sektorn? Ta kontakt med oss så guidar vi dig rätt. Välkommen till Uppsalas Silicon Valley! Carl Albertsson och Kent Kaltea ICT Uppsala

Innehållet i denna bilaga har tagits fram av Wermeland Storytelling & Insert Media i samarbete med ICT Uppsala & Uppsala kommun. Omslagsfoto: Uppsala Flygfoto Produktion: Insert Media Form: UNiT Redaktör: Erik Malmstig Notiser: Adam Arnström

2 ICT UPPSALA

Foto: Adam Arnström, Erik Malmstig, Liisa Eelsoo, Wasef Muhit. Tryck: Pressgrannar

För information om innehållet: Erik Malmstig 076-8508028 erik@wermeland.se

För information om kundtidningar kontakta: Mia Lindh, 072-208 71 75 mia.lindh@unt.se


Produkter ska vara snälla mot användare Prevas utvecklar produkter som skapar samhällsnytta. – Har du inte ett samhällsengagemang innan du börjat arbeta hos oss på Prevas så får du det av att arbeta här. Vi som arbetar här vill göra skillnad och hjälper etablerade företag såväl som start-ups med att utveckla sina idéer till färdiga produkter säger Markus Nässén kontorschef på Prevas i Uppsala. Spännvidden i de uppdrag som Prevas arbetar med är stor och rör sig inom flera olika branscher från life science, förnyelsebar energi till tillverkningsindustri. – Till exempel utvecklar vi ett instrument som med hjälp av bildanalys kan hjälpa läkare att identifiera vilket läkemedel som ger bäst effekt i vissa situationer. Andra exempel är att vi automatiserar en finmekanisk process för att ersätta manuellt arbete som gett förslitningsskador hos montörer och att vi hjälper det norska företaget Hy5 med motorstyrning av en ny typ av handproteser.

spill och stillestånd. Den tredje trenden handlar om smarta tjänster, till exempel att en biltillverkare kan göra en bil obrukbar på distans när den blir stulen. Samtidigt som produkter och processer blir smartare är det viktigt att vi inte tappar människan i den här utvecklingen förklarar Markus.

Vi får allt fler smarta uppkopplade produkter som kan signalera hur de mår. MARKUS NÄSSÈN

Markus berättar att de uppdrag som de arbetar med kan kopplas till tre trender inom produkt- och tjänsteutveckling. – Den första trenden är att vi får allt fler smarta uppkopplade produkter som kan signalera hur de mår, om de fungerar och när de behöver få underhåll. Det finns många bra skäl att kunna prata med sina produkter då vi kan undvika oplanerade stillestånd och istället göra underhåll när produkten eller maskinen inte används. Den andra trenden är det som kallas industri 4.0 och innebär att det byggs in mer intelligens i fabriker för att kunna optimera produktion och minimera

– Produkter ska aldrig kräva för mycket av en användare. När vi hjälper företag med att designa gränssnitt och flöden så är utgångspunkten alltid att det inte ska gå att göra fel. I känsliga processer som i industrier kan det vara livsfarligt om produkter ger resultat som kan misstolkas. För de som redan kan allt om en produkt kan det vara svårt att föreställa sig hur den som inte kan något alls om en produkt ska hantera den. Därför är det en fördel för oss

att kunna komma utifrån och se på en produkt med färska ögon. Produktutvecklingsprocessen är mer omfattande än många förstår, det som många missar är att se till en produkts hela livscykel med ansvar för reservdelar med mera. – Därför är det ett stort åtagande att utveckla komplexa produkter från skiss till färdig produkt. Vi vet hur lång tid det tar och hur mycket det kostar. En del andra kan försöka göra det snabbare än vi gör, men görs det ett fel så blir det oerhört kostsamt i slutändan när till exempel produkter behöver dras tillbaka av säkerhetsskäl när den redan nått marknaden. Prevas sysselsätter idag närmare 60 personer i Uppsala, men är ständigt på jakt efter fler personer med rätt kompetens. – Det är besvärande att vi inte kan tacka ja till alla de förfrågningar om uppdrag vi får. Det vi söker är i första hand personer med 4-5 års arbetslivserfarenhet som förstår mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling och mekanik. För oss är det viktigt att vara en bra arbetsgivare och att vi engagerar oss i vår personal. Varje individ har behov av att bli sedd och bekräftad. Precis som att vi tar referenser på de som söker till oss så tycker jag att de ska ta referenser på oss. Vi rekommenderar att de får luncha med någon av våra konsulter för att ställa alla de frågor de annars kanske inte vågar fråga. Tror du att Prevas är något för dig eller någon du känner hör av dig till oss säger Markus Nässén på Prevas. ■

ICT UPPSALA 3


Uppsala kommun arbetar för att göra staden till en hållbar smart stad. Digitalisering är här en viktig faktor för ökad hållbarhet såväl som för ökad öppenhet och tillväxt.

– Uppsala kommuns främsta uppgift är att främja tillväxten av nya jobb, bygga bostäder och bidra till en hållbar kommun både i stad och landsbygd. För att lyckas med detta är ICT och andra kunskapsintensiva branscher viktiga. I internationell jämförelse så har vi ett spännande kluster inom ICT med företag, mötesplatser och forskning i världsklass. För att nyttja digitaliseringens kraft behöver vi som kommun gå före med att bygga ut infrastrukturen. Där en del är en planerad utbyggnad av cirka 3000 nya bostäder per år fram till 2050 berättar Charlotte Skott, näringslivsdirektör på Uppsala kommun. Hur ser då förutsättningarna ut för digitalisering i Uppsala? – Vi är en av de snabbast växande städerna i Sverige, säger Johan Rosén, näringslivsstrateg på Uppsala kommun. Dessutom byggs inte gator eller kvarter, i Uppsala bygger vi hela stadsdelar. Det gör det lättare att föra in innovativa smarta lösningar. Vi har också ett geografiskt guldläge genom att vara en del av huvudstadsregionen med gemensam arbetsmarknad med ett tillskott på 2000 nya arbetstillfällen per år bara i Uppsala. – En viktig uppgift är att med hjälp av digitalisering kunna utveckla service, välfärd och demokrati, säger Olle Bergdahl, e-strateg på Uppsala kommun. Det finns stora vinster i att minska manuell administration och pappersberoendet genom att förändra processer som är pappersbundna. Samtidigt har vi i kommunen ett fokus på att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag med digitala lösningar. Öppna data och nya tjänster Det här handlar om att öka tillgänglighet och öppen-

4 ICT UPPSALA

Charlotte Skott, näringslivsdirektör Uppsala kommun.

het, men även möjliggöra en ökad grad av självservice. – Exempelvis har vi gjort det möjligt att söka försörjningsstöd digitalt. Det finns även en demografisk utmaning när allt färre ska försörja allt fler. Här kan digitalisering till exempel möjliggöra så att fler äldre kan bo kvar hemma längre, få mer makt över sina liv samtidigt som vårdens kostnader reduceras, säger Olle. – En annan del av det är arbetet med öppna data i Uppsala kommun. För att främja en mer effektiv samhällsbyggnad har vi från början haft fokus på öppna platsbundna data. Ett exempel på det är tillgängliggörandet av Uppsala kommuns hela baskarta med 42 geolager, som till exempel visar motionsspår, bilvägar, cykelbanor. Vi tillgängliggör öppna data även för att Uppsala ska kunna bli en testbädd för ny teknik och nya tjänster.


HÅLLBAR SMART STAD

Smarta städer människor – handlar inte främst om teknologi, utan om

Begreppet testbädd syftar på att kunna pröva ny teknik under så skarpa förhållanden som möjligt. Och att de som utvecklat tekniken kan få den verifierad, berättar Johan Rosén. Digitalisering möjliggör klimatsmart stad I ett av de viktigaste framtidsprojekten för Uppsala är digitalisering och innovation en viktig del. – I Uppsalas södra stadsdelar planeras ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt med nya klimatsmarta bostäder och många nya arbetstillfällen. Utvecklingen bidrar till att Uppsala kommun år 2050 kan rymma 340 000 invånare och 70 000 nya arbetsplatser på ett hållbart sätt och en stor del av alla resor i området sker kollektivt. För att lyckas med detta kommer vi här att med hjälp av digitalisering innovation utveckla framtidens stadsbyggnad, säger Charlotte Skott. – Här arbetar vi i partnerskap nära Uppsala universitet med flera aktörer, flikar Johan Rosén in. På området miljöövervakning har vi sett flera positiva resultat inom ramen för projektet Green IoT som är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Ericsson, RISE (Research in Sweden), IBM med flera. Uppsala kan inte ensamt lösa digitaliseringens utmaningar I Green IoT har etablerats en molnbaserad infrastruktur som analyserar miljödata från uppkopplade sensorer. Projektet har presen-

terat en modell för hur sensorer kan användas för att mäta luftkvaliteten längs våra bilvägar i Uppsala. Nästa steg i projektet är att hitta kommersiella tillämpningar på tekniken.

En viktig uppgift är att med hjälp av digitalisering kunna utveckla service, välfärd och demokrati OLLE BERGDAHL

– Ett annat exempel på digitalisering och ökad hållbarhet är det bygglogistikcenter som kommer att invigas under 2018. Där kommer data om transportmönster möjliggöra att byggbolag minskar transporterna genom samordning av beställning och utkörning. Effekten blir minskade utsläpp, mindre buller, bättre framkomlighet och bättre säkerhet i trafiken berättar Charlotte Skott. – Trots att vi är Sveriges fjärde största stad är vi för små för att lösa digitaliseringens utmaningar på egen hand. Ett viktigt nätverk för oss är Eurocities som samlar 140 av de stora städerna i Europa och är en plattform

Johan Rosén, näringslivsstrateg Uppsala kommun.

för utbyte och samverkan inom områden som klimat, integration, kompetensförsörjning och urbanisering. För oss i Uppsala kommun handlar det inte om att vi kan komma med de rätta svaren utan att vi skall vara bra på att ställa de rätta frågorna. Här är studenter, små innovativa företag och alla medborgares initiativ och förslag otroligt viktiga. Ta gärna kontakt med oss om du tror att du har en lösning eller idé som kan bidra till utvecklingen av Uppsala säger Olle Bergdahl, e-strateg på Uppsala kommun avslutningsvis. ■

ICT UPPSALA 5


Nu sköts fakturering med ett knapptryck InBiz tar hand om det tråkiga så att företag kan fokusera på sin verksamhet. InBiz är specialister på affärssystem, men framförallt är de specialister på att hjälpa företag att digitalisera och effektivisera sin verksamhet med hjälp av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. – Vi arbetar tillsammans med företag för att digitalisera deras processer. De får fokusera på sin verksamhet så tar vi hand om det tråkiga. Många gånger byter vi ut Excellistor och papperslappar mot ett riktigt affärssystem. – Många företag har ostrukturerad data om sina affärer i Word eller på mejl. Ostrukturerad data ger ostrukturerade affärsprocesser. Här kan vi göra stor nytta berättar Carsten Heiter VD på InBiz. Carsten berättar vidare att implementationstiden till att införa ett nytt affärssystem tar mindre tid än många tror. Företag och processer är mer lika än vad folk tror. – Vi kan tryggt säga till nya kunder att vi hjälpt många andra företag med just den förändring de står inför. Du behöver inte uppfinna hjulet igen. Implementerar man ett strukturerat arbetssätt och använder sig av rätt systemstöd så ges bra förutsättningar för att kunna skapa automatiserade flöden och effektivitet. Fakturering kan och ska vara en no-brainer som bara går på några minuter säger Carsten.

Carl Johan Fries på Caspeco och Carsten Heiter på InBiz i samtal om hur införandet av Microsoft Dynamics NAV lett till effektivisering, mindre dubbelarbete och större kontroll 6 UPPSALA överICT fakturering.

Ett exempel på ett företag som fått hjälp av InBiz är uppsalaföretaget Caspeco. De utvecklar system för lön, tidrapportering, bokning samt betal- och kassasystem för främst restaurangbranschen. Carl Johan Fries, Back Office Manager på Caspeco berättar mer. – Vi utvecklar allt själva och närmar oss nu 60 anställda. Vår stora utmaning är att vi har en bred verksamhet, med ett stort antal avtalstyper och säsongsvariation hos kunderna. Tidigare hade vi en helt manuell hantering med ett stort antal speciallösningar. Den utmaning som vi gav till InBiz var att få till ett helt automatiskt flöde och kunna ha översikt över alla processer. Carl Johan berättar om hur arbetssättet förändrats sedan de gått över till Microsoft Dynamics NAV. – Tidigare ägnade vi mycket tid åt dubbelarbete. Kundunderlag från säljare lades in i CRM-systemet som sedan fick läggas in igen i faktureringssystemet. Nu kommer allt underlag direkt in i systemet från sälj och support. – Vi hade förut omfattande manuell hantering för att få iväg månadsfaktureringen. Det flödet är betydligt enklare i dagsläget. Ett par gånger i månaden kan ekonomiavdelningen enkelt skicka iväg allt som ska faktureras med ett knapptryck.

En viktig förändring är ökad transparens. Nu har de som behöver komma åt information tillgång till den. – Säljare eller support kan se det långt ned på artikelnivå. Det underlättar otroligt mycket för support, de kan snabbt ta fram ett kundkort för att se vem som ringer och vilka produkter de har. – Samarbetet med InBiz har gjort att vi fått en helt annan kontroll över fakturering och intäktsprognoser. Dessutom har vi minskat administration och förbättrat kvaliteten i fakturering. Det har gjort att vi fått mer tid för kundvård och kan expandera vår verksamhet med kontroll och utan att öka administrationen berättar Carl Johan Fries på Caspeco.

Hur ser då framtiden ut för InBiz? – Vi är under tillväxt och har senaste året rekryterat så att vi nu är 8 anställda. Våra nya kollegor lockades av att komma till ett växande bolag där du har ett direkt ansvar och kan påverka mycket själv. Vi är en platt organisation med ägare som arbetar direkt i verksamheten. – Tack vare våra nya lokaler i centrala Uppsala har vi dessutom lättare kunnat rekrytera anställda som bor i Stockholm. Nu har vi en bra laguppställning med projektledare, verksamhetskonsulter och utvecklare, avslutar Carsten Heiter på InBiz. ■


FRAMTIDENS BEMANNING

INBLICK Kodstugan

Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn på 10-12 år till programmering. Under en termin, en kväll i veckan, får deltagare prova på att skapa digitala berättelser, spel och appar. Kodstugan drivs av volontärer som arbetar med eller studerar programmering. Intresseanmälan kan göras till Uppsalas kodstuga som börjar i höst.

Digitala scheman förenklar arbetslivet SwedeTime byter ut papper och Excel mot digitala scheman.

I Världstoppen

Uppsala Innovation Centre (UIC) har rankats som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. Bland 259 företagsinkubatorer i 53 länder tillhör UIC den absoluta toppen och har stigit några placeringar på listan sedan 2015 då de hamnade på 10:e plats. —Att återigen rankas högt i UBI Globals internationella jämförelse är fantastiskt roligt och hedrande. Det är särskilt glädjande att överlevnadsgraden hos företag som genomfört UIC:s affärsutvecklingsprogram ligger högt över medeltalet internationellt, säger Per Bengtsson, VD på UIC. Läs mer på www.uic.se

Sveriges snabbaste publika wifi

Sedan 2016 har centrala Uppsala Sveriges snabbaste fria wifi. Under tre timmar varje dag utomhus får du tillgång till internet med hastigheter upp till 300 Mbps.

Allt började med ett ex-jobb för Uppsala Flygklubb 1999. Sedan dess har SwedeTime vuxit till ett komplett digitalt schemasystem. Ida Bidevind, VD på SwedeTime, och Per Appelgren, teknisk chef, berättar om hur de kan hjälpa arbetsplatser till en effektiv bemanning. – Företag och organisationer kontaktar oss när de inser att de måste bli digitala. Vi hjälper administratörer att spara massor av tid och ger dessutom helt nya möjligheter. – Exempelvis går det att kommunicera ut ett ledigt pass via SMS till alla tillgängliga med rätt behörighet och kompetens, berättar Ida Bidevind.

Automatisk inbokning vid sjukanmälan En av alla fördelar med systemet är att det automatiskt håller reda på arbetstidsregler och ser till så att ingen arbetstagare bokas in utan tillräcklig dygns- och veckovila. – SwedeTime kan ses som en administratör som arbetar dygnet runt. När en arbetstagare sjukanmäler sig, bokas automatiskt första reserv in på arbetspasset. Ersättaren får en notifiering om att den blivit inbokad.

Framtidens bemanning SwedeTime hjälper redan idag många företag att gå från pappershantering till ett digitalt schema, men de arbetar även för att utveckla och effektivisera kundernas bemanning.

– För att göra fördelning av arbetspass rättvis kan vi poängsätta alla arbetspass, där de mer impopulära arbetspassen ges en högre poäng än vanliga. Det gör att anställda som tar impopulära pass automatiskt kan kompenseras. – Vi kan också skapa bra prognoser för bemanning utifrån hur tidigare schemaläggning sett ut. Det blir tydligt när det är dags att anställa fler eller minska sin personalstyrka, förklarar Ida.

SwedeTime ger samhällsnytta De berättar avslutningsvis om den stolthet de känner över den samhällsnytta de skapar genom att spara tid och pengar åt sina kunder. – För kommuner som ofta kämpar med att bemanna sina verksamheter märker vi att SwedeTime kan göra en stor skillnad. Det gäller allt från lärarvikarier till personal inom hemtjänst och personlig assistans, berättar Ida Bidevind, VD på SwedeTime. ■

Möjligheter med ett digitalt schemasystem - Optimera schemat för tillgänglighet, kompetens och vilotid. - Förenkla kommunikationen med automatiska sms. - Effektivisera tidrapporteringen med incheckning och attestering. - Följa upp verksamheten med rapporter och statistik. - Integrering med löne- och ekonomisystem.

ICT UPPSALA 7


De humanistiska teknikkonsulterna Hos Berotec bestämmer du själv hur mycket du arbetar.

På Berotec kan jag välja vilka uppdrag jag vill tacka ja till. Det gör att jag vid sidan av konsultuppdragen får tid att driva ett friskvårdsföretag CARIN GUSTAFSSON

Berotec är ett humanistiskt teknikföretag som startades år 2000 av två konsulter som gått in i väggen och tröttnat på företag där karriären var allt. De hade upplevt vad det innebar när ekonomiska krav blev viktigare än människors välbefinnande. I Berotec finns ingen plats för traditionell karriär eller hierarkier. Alla är istället egenföretagande konsulter tillsammans. – Vi har alltid människan i centrum, det genomsyrar hela vår organisation och hur vi tänker på försäljning. För oss finns alltid respekten för varandra och viljan att hjälpa till i fokus. – Vi vill och ska självklart få vara olika som människor, men för att lyckas tror jag att alla behöver dela samma grundläggande värderingar berättar Kent Kaltea, affärsledare på Berotec i Uppsala. Vad är det då som lockar med att vara egenföretagare tillsammans på Berotec? Vi träffar Kent och några av hans kollegor på Clarion Hotell Gillet för att prata om hur de tänkte. – Det som lockade med Berotec var att kunna vara egen företagare och samtidigt ha kollegor att utvecklas tillsammans med. På Berotec kan jag välja vilka uppdrag jag vill tacka ja till. Det gör att jag vid sidan av konsultuppdragen får tid att driva ett friskvårdsföretag, berättar Carin Gustafsson. Morten Olsen framhåller även han betydelsen av friheten att få bestämma över sin egen tid. – Vi har nyligen köpt en gård och kommer i familjen att starta ett lantbruk. Tack vare att jag på Berotec kan styra vilka uppdrag jag väljer att utföra så finns det tid

8 ICT UPPSALA

över att satsa på gården och lantbruket. Genom att vi är egenföretagare tillsammans på Berotec så innebär det dessutom en större trygghet. Alla 250 konsulter runt om i Sverige hjälps åt att hitta uppdrag till varandra. För mig är det även viktigt att jag trivs att arbeta som konsult. Du känner att du behövs när du arbetar ute hos en kund.

Morten Olsen, Berotec.

Samtalet rör de gemensamma värderingarna och den omtänksamhet som finns i synen på medarbetare och kunder. – Här är det en match mellan mina värderingar och Berotecs. Jag uppskattar att information om vad som händer i företaget finns tillgänglig för alla. När affärsledarna har möten om nya affärer så kan jag som konsult alltid vara med och hålla mig så uppdaterad jag vill, berättar Johan Alriksson. – För mig är flexibiliteten som Berotec möjliggör viktig, berättar Gustav Simberg. Då jag har småbarn är det en stor fördel att kunna bestämma när jag ska arbeta. Det är en stor frihet men även ett stort ansvar att lägga upp arbetet så att det lever upp till kundens förväntningar och ändå passar med familjelivet. Nu arbetar jag mer när det behövs och mindre när det inte behövs. Totalt sett arbetar jag inte mindre än andra, men mer flexibelt och behovsanpassat. ■


Med sensorteknologi hjälper vi exempelvis bagerier att få sina bröd optimalt bakade och gruvföretag att mäta exakt var i gruvschakt det finns sprickor. FREDRIK HAGBERG

Alla företag behöver tänka mer agilt

Data Ductus lär traditionella företag nyttan med att tänka mer som ett utvecklingsbolag. Data Ductus är ett av Uppsalas största ITkonsultföretag med 70 medarbetare på orten och 230 medarbetare globalt. Företaget bildades 1989 och har idag åtta kontor i Sverige, ett i Singapore och finns på tre orter i USA. – Digitaliseringen innebär att alltfler företag blir mjukvaruföretag – kanske utan att de ens inser det. Banker och butiker möter sina kunder via webben. Myndigheter möter medborgare via eförvaltning. Systemutveckling gör det möjligt och det är vad vi bidrar med hos våra kunder, berättar Fredrik Hagberg på Data Ductus. Företag i många branscher behöver lära sig att tänka som utvecklingsbolag och förstå att programmering är en del av kärnverksamheten. – Många av våra kunder finns inom tillverkningsindustrin som kvalitetssäkrar och automatiserar såväl i produktion som interaktion med kunder och leverantörer. Med maskininlärning bidrar system som vi har byggt till att minska spill och förbättra kvaliteten när möbelsnickrande robotar lär sig att undvika kvistar i trämaterial. Vi bygger system som nyttjar sensorer, kameror och laserutrustning för att effektivisera gruvor, mäta vattenkvalitet hos VA-huvudmän, automatisera maskintillverkning, skogs- och bilindustri – ja till och med bagerier finns bland våra kunder. Systemen blir självlä-

rande och efterhand bättre på att åtgärda kvalitetsbrister. En viktig trend inom digitalisering handlar om Internet of Things (IoT) - Sakernas Internet. Sedan våren 2017 finns fler ”saker” än datorer och mobiler uppkopplade på internet. IoT-lösningar kräver ofta avancerade integrationer mellan molntjänster, mobiler, affärssystem och IoT-komponenter. Ett exempel är den ”smarta hem”lösning som Data Ductus har hjälpt E.ON utveckla. – Kunder kan med en mobilapp t.ex. tända och släcka lampor och övervaka sin elförbrukning på distans. De kan se sina fakturor och jämföra sin elförbrukning med utomhustemperaturen under perioden. IoTplattformen är konstruerad så att det lätt går att ansluta nya tjänster och funktioner, sensorer och system. Digitaliseringen förändrar också telekombranschen och ger Data Ductus många internationella uppdrag. – I telekomindustrin tar bolagen steget från att leverera kommunikationstjänster till att leverera innehåll och komplexa infrastrukturtjänster. Vi har t.ex. hjälpt ett av Japans största telekomföretag med en ny teknisk plattform. Företagskunder kan nu själva beställa och skräddarsy företagsnätverk som automatiskt konfigureras och aktiveras i en virtuell miljö, nästan i realtid. Tidigare

krävde detta veckor och ibland månader av manuellt arbete. I detta och många andra uppdrag har vi haft Cisco som teknikpartner, berättar Fredrik. På uppdrag av Cisco bemannar Data Ductus även projekt med världsledande forskning och utveckling av teknik för virtualisering av nätverk. – Det är en del av vårt erbjudande att leverera forskning och utveckling som en tjänst. Det gör att vi oftare syns i våra kunders framgångar än via vårt eget varumärke, säger Fredrik. Data Ductus växer med ca 20% per år och söker ständigt duktiga nya medarbetare. – Här i Uppsala levererar Data Ductus även IT-tjänster och utveckling av administrativa system till kunder i offentlig sektor, till Svenska kyrkan och till kunder inom biooch medicinteknik. – Vi är tacksamma över att ha en låg personalomsättning, något som jag tror beror på en kombination av att vi kan erbjuda spännande arbetsuppgifter och en bra arbetsmiljö. Vi arbetar mycket i team med stor frihet under ansvar för individen. Vi tar varje år emot studenter som gör sina examensarbeten hos oss. Det var så jag själv kom in på företaget då jag gjorde mitt ex-jobb här 2001, avslutar Fredrik Hagberg, COO på Data Ductus. ■

ICT UPPSALA 9


De vill göra Uppsala till

Sveriges smartaste stad IP-Only frågar sig hur de kan bidra till att skapa det digitala hållbara samhället.

IP-Only är en av Sveriges ledande leverantörer av internets infrastruktur. I deras egna ord så älskar de internet och allt det som internet möjliggör.

10 ICT UPPSALA

– Vi bygger internets infrastruktur i Uppsala och har byggt ut fiber i alla tätbebyggda delar. Det som återstår är landsbygden med 1% av hushållen. Med gemensamma krafter i samverkan med andra aktörer så kommer vi att nå 100% fiberutbyggnad i Uppsala berättar Vivianne Ehrnlund, stadsnätschef region Mälardalen. – IP-Only bygger ut internets infrastruktur över hela Sverige. Vi har vårt huvudkontor i Uppsala, därför brinner vårt hjärta extra mycket för att utveckla staden och hjälpa Uppsala att bli den första smarta staden i Sverige, säger Christian Wictorin, försäljningschef på Smart Fiberland. – I min roll så träffar jag många offentliga organisationer och berättar om de möjligheter som finns med digitalisering. Då vi bara bygger infrastruktur och inte utvecklar tjänster själva så blir vi lyssnade på som en mer oberoende aktör, förklarar Catharina Wretling, strateg inom digital välfärd på IP-Only.

Vivianne förklarar att en ledstjärna för IP-Onlys arbete är frågan om hur de kan bidra till ett digitalt hållbart samhälle. – En grundförutsättning är ett 100% öppet fibernät, där alla tjänsteleverantörer får konkurrera på lika villkor. I Sverige är vi med och bygger det vi kallar Smart Fiberland. En del av detta är att kunna bidra med ett publikt wifi såsom vi hjälpt Uppsala Citysamverkan att sätta upp i Uppsala. Ett spännande projekt som dragit nytta av det fria wifit är 3D-appen Visir Upplandia som gör att du kan uppleva Uppsala i medeltidsskrud. En tredje del i Smart Fiberland är smarta välfärdsnät för att samhället ska klara välfärdsutmaningarna framöver. Nästa steg är smarta sensornät som är ett bra komplement till fiber när du inte behöver snabbhet eller hög kapacitet. – Fördelarna är att sensornäten möjliggör energisnål kommunikation på stora avstånd till en låg kost-


INTERNETS INFRASTRUKTUR

Vi tror på värdet av partnerskap och att samverka med andra. CHRISTIAN WICTORIN

nad, inflikar Christian. I februari lanserade vi vårt första öppna sensornät här i Uppsala. Sensornätet täcker hela Uppsala tätort men även en stor del av landsbygden. En stor fördel med nätet jämfört med wifi är att det har en bra förmåga att ta sig in i fastigheter. IPOnly vill genom denna satsning uppmuntra utvecklingen av nya tjänster som utnyttjar sensorer. Vilka tillämpningar kan då sensornätet användas till? – Möjligheterna är egentligen oändliga då sensorerna kan vara jättesmå och skicka data var 10:e år eller i realtid. Tack vare vår freemium-modell är det faktiskt gratis för alla som vill att sätta upp 5 sensorer för att testa möjligheterna med nätet. I Schweiz används tekniken för att koppla upp träd, liknande tillämpningar inom jordbruket för att mäta fuktigheten i jorden tror vi mycket på. Andra exempel är sensorer i soptunnor som meddelar när de behöver tömmas, larm på byggmaterial eller uppkopplade parkeringslösningar så att du enkelt kan se vilka platser som är lediga berättar Christian. För att sprida kunskapen om sensornätverket bjöd IP-Only in start-ups, studenter och forskare till ett möte. – Vi tror på värdet av partnerskap och att samverka med andra. Vår roll ligger i att ge förutsättningar och vill uppmuntra innovation och utvecklandet av nya tjänster. Ett spännande projekt är en testbädd som vi

satt upp på IFU-Arena där det kommer testas vilka möjligheter som finns att få med en intelligent sensoruppkopplad arena. Är ni intresserade av att veta mer om hur ni ansluter er till sensornätverket kan ni läsa mer på www.smartfiberland.se berättar Christian. Ett annat viktigt område inom det digitala

Ett spännande projekt som dragit nytta av det fria wifit är 3D-appen Visir Upplandia som gör att du kan uppleva Uppsala i medeltidsskrud. VIVIANNE EHRNLUND

hållbara samhället handlar om välfärdsnät. Här hjälper IP-Only kommuner och landsting med att sätta upp en infrastruktur som möjliggör digitalisering av vård och omsorg. – Framförallt finns stora vinster inom preventiv sjukvård där patienter kan göra mätningar av sin hälsa hemma istället för ett

besök på en vårdcentral. På det här området finns det otroligt stor besparingspotential där vi på IP-Only kan göra riktig samhällsnytta. McKinsey har gjort en rapport som visar att digitalisering inom vårdsektorn kan ge besparingar på upp till 180 miljarder i Sverige fram till 2025. I internationell jämförelse är Sverige redan världsledande vad gäller digitalisering inom sjukvården med satsningar på e-recept och digital journalhantering. Så förutsättningarna är goda att kommuner och landsting kan utveckla tjänster som både innebär besparingar och en bättre livskvalitet för de som använder dem, berättar Catharina. – Vi värnar verkligen om Uppsala, fyller Vivanne i. Storstadsregionen med Uppsala och Stockholm har verkligen förutsättningar att bli en av världens ledande smarta samhällen. Många är rädda för digitaliseringen, men det behöver de inte vara. I samverkan med andra aktörer så tror vi att vi bara sett början på en positiv utveckling. Har du en idé eller tjänst som du vill testa på oss, ta kontakt med oss. Då vi inte själva utvecklar några tjänster utan bara den infrastruktur som behövs för digitalisering är vi ofarliga att testa med. Vi har tagit stafettpinnen så här långt, hur vill ni ta de här möjligheterna vidare? Läs mer om IP-Onlys satsningar på ett hållbart digitalt samhälle på www.smartfiberland.se

ICT UPPSALA 11


INNOVATIVA LÖSNINGAR

En uppländsk apa med affärsfokus Gibon levererar storbolagens IT till små- och medelstora bolag.

Gibon som har funnits på den uppländska marknaden i mer än 20 år har gjort sig känd som leverantör av närproducerad IT. Tidigare agerade Gibon under namnet Koneo. Försäljningschefen Tomas Bergman berättar mer om att de i sin nya företagsgrupp fått ett helt annat driv. – Vi är fortfarande samma lokala företag med fokus på närproducerad IT men nu i en ny företagsgrupp där alla företag är entreprenörsdrivna och dessutom är med och äger Gibon. Det här innebär ett större fokus på affärerna och mer samarbete med andra kontor eller giboniter som vi kallar dem. – Nu när hela Gibon-gruppen består av entreprenörer får vi ett helt annat driv. Du måste känna marknaden och jobba nära dina kunder för att lyckas. I och med vår närhet till kunderna kan vi hela tiden anpassa våra tjänster till det som de uppländska företagen behöver. Det Gibon gör är att leverera all typ av infrastruktur med tillhörande service och support från tangentbordet till serverhallen eller molnet. Tomas förklarar att de märker att det är ett hårt tryck att digitalisera inom alla branscher just nu i Uppsala. – Vår uppgift är att hålla företag i handen och att få IT-miljön att fungera ihop med deras övriga verksamhet. Ett hett område är molntjänster, där vi i allt högre grad kombinerar lokal lagring hos kunden med Gibons egna molntjänster i Uppsala och exempelvis globala

12 ICT UPPSALA

Fredrik Nilsson, VD, Gibon i Uppsala.

molntjänster som exempelvis Microsoft Office365. – För att vässa vår konkurrenskraft har vi under de senaste 18 månaderna ISO-certifierat oss vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Den här processen har lett till att vi fått både bättre ekonomistyrning och större säkerhet i våra leveranser vilket såklart är våra kunder till del. Gör man rätt från början kostar det klart mindre än att göra om varje sak flera gånger. Hur har då reaktionen på bytet till Gibon varit? Tomas berättar att det fått en otroligt positiv respons. – Vi har fått riktigt bra genomslag bara genom att marknadsföra namnbytet i sociala medier. Ännu har jag inte träffat någon som är negativ. Tvärtom har vi fått flera som hört av sig för att de är intresserade att bli en del av Gibon-familjen. – Det är vi som jobbar här som är skillnaden mot våra konkurrenter. Den service som våra kunder är vana att få är vår konkurrensfördel. Speciellt märker vi att den lokala support vi kan erbjuda är efterfrågad. Vi har inga callcenter i Kiruna eller Bombay utan alla våra tekniker sitter här hos oss i Uppsala förklarar Tomas. Gibons målsättning är att leverera storbolagens IT men till små- och medelstora bolag. – Vi försöker alltid hitta innovativa lösningar, ligga före trender och kombinera det med att vara en trygg partner för våra kunder. Digital signage är ett nytt område där vi blivit framgångsrika och arbetar nära ihop med Samsung. Den här typen av leverans passar bra in hos oss och vi har redan flera exempel i stan där vi har levererat stora bildskärmslösningar. Vi är bra på denna typ av affärer som kräver kombinationen av hårdvara, nätverk, programvara, tjänster och support, avslutar Tomas Bergman på Gibon. ■


SMART KOMMUNIKATION

INSIKT Programmering blir obligatoriskt i skolan

Med start i höst kommer programmering införas som ett obligatoriskt inslag i grundskolans undervisning i matematik. Syftet är att stärka elevernas digitala kompetens och förbereda dem för de förändringarna som digitaliseringen för med sig. Lär dig mer om den nya läroplanen på www.regeringen.se

Årets IT-tjej

För sextonde året i rad delade Microsoft ut utmärkelsen Årets IT-tjej. 2018 är vinnaren Emma Tysk från Uppsala universitet. Tävlingen hålls varje år för att teknik och entreprenörskap är två områden det fortfarande råder brist på tjejer. Microsoft vill hjälpa locka fler tjejer till IT-branschen genom att lyfta fram kvinnliga förebilder. Emma blir nu en ambassadör för Microsoft och en ny förebild för IT-studenter.

2222 företag i Uppsalas IT-kluster

9 av 10 har ett rekryteringbehov!

Ett litet ping kan betyda mycket Smartare kommunikation för kris, planering och kundkommunikation. Har du beställt bord på Svenssons krogar, gått på en visning hos Widerlöv & Co eller beställt möbler av Trademax? Då har du fått ett ping i din telefon från den uppsalabaserade tjänsten Infoping. – Idag har fler än 10% av alla uppsalabor använt Infoping. När du blir pingad kan du med en enkel knapptryckning bekräfta tiden för ett möte, leveranstid av ett paket eller vid en krissituation bekräfta att du är okej berättar Johan Sundström på Infoping. Nyttan i Infoping ligger i att ersätta manuella rutiner med en smart digital tjänst. – Istället för att ringa kunder och bekräfta tider så kan vi bara skicka en Infoping. Ett knapptryck senare så har vi fått den information vi behöver utan att störa kunden.

Idag har fler än 10% av alla uppsalabor använt Infoping.

Ett exempel på användningsområde är kundundersökningar. Johan SUNDSTRÖM – Alla som sålt eller köpt sin bostad hos Widerlöv & Co får ett Infoping där de enkelt kan svara på hur nöjda de varit med sin mäklare. Pinget skickas ut automatiskt så fort en bostad registrerats som såld. När alla svar kommit in får Widerlöv & Co automatiska rapporter om kundbemötande. – Infoping skiljer ut sig från sms och mejlutskick tack vare ett lättförståeligt grafiskt gränssnitt. Det gör att svarsfrekvensen blir otroligt bra, exempelvis har Svenssons krogar 99% öppningsfrekvens och 89% svarar på förfrågan om att bekräfta bordsbokning. – Många tröttnar på ostrukturerade smsflöden. Så var det för Sjöräddningssällskapet i Uppsala som hade behov av att effektivisera sin internkommunikation. Idag använder de Infoping för bland annat schemaläggning av jouren och annan information för sina 30 frivilliga sjöräddare. Nu har dessutom ytterligare åtta räddningsstationer runt om i landet börjat använda Infoping berättar Johan. Infopings enkla flexibla gränssnitt gör att användare själva kommer på nya användningsområden. Under den tragiska terrorattacken den 7:e april 2017 blev det tydligt. – IT-företaget Forefront Consulting har kontor med utgång mot Drottninggatan. För att få reda på att alla var okej skickade deras HR-avdelning ut ett ping till sin personal. Inom 10 minuter hade 93% av de 260 medarbetarna bekräftat att de var okej. Det gjorde att de kunde ringa upp de 7% som ännu inte gett svar. – Det känns fantastiskt att vår tjänst kan vara till nytta i denna typ av krissituationer, berättar Nicke Holgersson på Infoping. ■

ICT UPPSALA 13


Upps Silicon

Välkommen till Europas mes miljöer och möjligheter som b inom Uppsala

KREATIVA MILJÖER

FÖRENINGAR Uppsala Datorhistoriska Förening Birdie TjejHack Uppsala Makerspace Datorföreningen Update Kodcentrum/Kodstugan Uppsala Datavetare ICT Uppsala

CO WORKING SPACES BASE10 Capsule Guerilla Office Plan4 Trakoja Hera

EVENT & NÄTVERK Birdie Uppstart Uppsala.JS Add her Startup Grind Uppsala Hackathon Guerilla Office Uppsala Tech Community Startup Coffee Entrepreneurs Academy ICT Uppsala

FORSKNINGSCENTRA Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science SciLifeLab Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center European Institute for Innovation and Technology: Health & Raw Material Centre for Image Analysis Internet of Things Sverige Centrum för Teknik och vetenskapsstudier Testa Center


salas Valley

st expansiva region, kreativa både anställd och entreprenör as ICT-kluster.

INNOVATIONSSTÖDSSYSTEM

UTBILDNINGAR

STUNS Uppsala BIO SLU Holding Uppsala Innovation Centre UU Innovation Drivhuset UUAB Holding Almi Forskarpatent i Uppsala Nyföretagarcentrum Innovation Akademiska

GYMNASIENIVÅ Teknikprogrammet med inriktning mot informations- och medieteknik finns på Grillska gymnasiet, Fyrisskolan och IT-gymnasiet.

UPPSALA UNIVERSITET Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Kandidatprogram i datavetenskap Kandidatprogram i systemvetenskap Masterprogram i inbyggda system Masterutbildningar inom Data, IT, Kommunikation och Media Masterprogram inom språkteknologi

• Flertalet studieförberedande program ger dessutom behörighet till IT-utbildningar på högskola/universitet. • Hermods Uppsala bedriver gymnasial vuxenutbildning inom data- och kommunikationsteknik, webbteknik och programmering.


Det är lite som att äta kakan – och ändå ha den kvar.

LeanOn är ett IT-företag, grundat i Uppsala, som utvecklat marknadsledande produkter för finansbranschen. De arbetar efter visionen att vara det bolag de alla vill arbeta på och har bland annat blivit utnämnda till ”En av Sveriges bästa arbetsplatser” av Great Place to Work®. Vi träffar Kristina och Björn som berättar mer om hur det är att arbeta på LeanOn. – Det som gjorde att jag fastnade för LeanOn var dels kombinationen av de tekniker man arbetar med och beskrivningen av företagskulturen. När jag sen började här så överraskades jag även av den genuina, öppna och varma stämningen, vilket inte alltid är en självklarhet på en arbetsplats, berättar Kristina. På LeanOn grundar sig själva affären i medarbetarnas kompetens och för att komplettera såväl marknadens efterfrågan och medarbetarnas intresse för utveckling har man satsat på ett generöst kompetensutvecklingspaket som ger utrymme för både egenutveckling, externa utbildningar och konferenser. – Vi lever på vår kunskap, det är det vi säljer, förklarar Björn. Vår årliga kompetenspott är därför en viktig del i att vi alla kan fortsätta att utvecklas och på så vis även utveckla våra tjänster och produkter. – Det är en stor fördel att vi får möjlighet att utvecklas så mycket. Utveckling skapar ett driv hos mig. Ju mer kunskap jag har desto roligare blir arbetet, det ger även förutsättningar för att ta ett större ansvar. Jag har bara arbetat här 1,5 år och redan lärt mig otroligt mycket, tillägger Kristina. Sedan LeanOn startades för 20 år sedan är det flera av medarbetarna som fortsatt arbetar kvar inom organisationen och bland de som tillkommit under resans gång finns en liknande trend. Björn, vad har gjort att du stannat hos LeanOn i 18 år?

16 ICT UPPSALA

– Jag har uppskattat möjligheten att själv vara med och påverka mitt arbete vilket gjort att jag alltid känt att jag haft utmanande och roliga uppdrag. Dessutom trivs jag med att vi har långa kundrelationer, exempelvis har jag själv arbetat i 15 år med en kund. – För mig har det även varit perfekt att ha Uppsala som bas men samtidigt kunna arbeta med de spännande uppdrag som finns i Stockholm, utan att behöva pendla varje dag. Det är lite som att äta kakan och ändå ha den kvar, tillägger Björn. Frihet under ansvar och ett förtroende från ledning är en av nycklarna till att LeanOn är en så utvecklande arbetsplats. – Du har stor frihet att påverka hur utvecklingen skall göras och vilka tekniker som ska användas. Även när jag var nyanställd fick jag förtroende att ta ett stort ansvar själv berättar Kristina. Att det är en platt organisation, där det inte behövs några omvägar för att kunna fatta beslut, är något jag verkligen gillar. – Du uppmuntras även till att ta initiativ och ta ansvar, fyller Björn i. Det gör att man utvecklas och känner att ledningen tror på en. Det gör att du blir än mer motiverad. I det dagliga arbetet är informationsspridningen och delaktigheten från medarbetarna viktig, oavsett om det gäller interna eller externa projekt. – Vi bildar exempelvis arbetsgrupper kring olika frågor som rör medarbetarna, för att fler ska få möjlighet att vara med och påverka beslut som tas. – LeanOn Extended Lunch är ett annat exempel då vi ses och pratar om vad som är på gång inom bolaget. Under mötet berättar exempelvis alla om vad som pågår i deras projekt och ledningen presenterar andra pågående projekt. På det sättet får vi insikt i alla viktiga projekt. De som inte kan vara med på plats kopplar upp sig via datorn eller telefon, berättar Björn avslutningsvis. ■


IT-INFRASTRUKTUR

Nätverkspub om engagemang Välbesökt ICT-pub på Grand Hotell Hörnan

Maria Norberg

ICT Uppsala samlar Uppsalas företag på ICT-området och arbetar för att sätta Uppsala på IT-kartan. En viktig del av verksamheten handlar om nätverkande. På ICT-puben den 1:a mars bjöds Maria Norberg in för att föreläsa om betydelsen av medarbetarengagemang. Maria är en blivande ingenjör på KTH som kallar sig den humanitära ingenjören och är en av medgrundarna till nätverket Teknikkvinnor som på mindre än ett halvår samlat 22.000 kvinnor som alla arbetar på ett teknikföretag eller studerar teknik. ICT-puben på Grand Hotell Hörnan var välbesökt och bjöd på nya insikter om hur det är ställt med medarbetares engagemang på företag i Sverige. Maria pekade på att Gallups undersökning från 2017 visar att 75% av arbetskraften i Sverige är oengagerad och att endast 14% är engagerade och trivs med sitt arbete. Hon berättade även vilka känslor som ligger bakom att medarbetare känner engagemang. Av de som känner sig engagerade är det 95% som känner åtminstone tre av följande fyra känslor på sin arbetsplats: självförtroende, empowered, entusiastisk och inspirerad. Vilka fördelar finns det då för ett företag med engagerade medarbetare? Maria berättade här att statistiken från Gallups mätningar visar att företag med engagerade medarbetare har 48% färre arbetsolyckor och 21% högre produktivitet. De långsiktiga vinsterna med att arbeta med medarbetares engagemang är därför som Maria visat stora. Vi frågade även Maria vad hon själv tyckte om att föreläsa på ICT-puben i Uppsala? – Det känns otroligt inspirerande att få tala om något så personligt och viktigt som engagemang. Att så många dök upp för att deltaga vittnar också om hur viktig frågan är, vilket naturligtvis känns extra kul! Vi behöver förstå oss själva och vad som driver oss och jag lär mig alltid otroligt mycket av sådana här workshops från deltagare som resonerar, utforskar och delar med sig av sina erfarenheter. Det var superkul! Carl Albertsson som är ordförande för ICT Uppsala är tydlig med att de välkomnar fler medlemsföretag. Föreningens syfte är att tydliggöra hur stark ICT-branschen är i Uppsala och de möjligheter som finns både som entreprenör och teknikstudent att utvecklas här. Har ni frågor eller är intresserade av att bli medlemmar kan ni läsa mer om ICTföreningen på www.ictuppsala.se

Atea bygger Sverige med IT Atea är Nordens största ITinfrastrukturleverantör som funnits på Uppsalamarknaden sedan 2005. Vi på Atea vill alltid verka nära våra kunder, vi har därför förutom Uppsalakontoret 35 kontor i Sverige. Vi har fått ett stort förtroende att hjälpa många företag och organisationer i Uppland med sin IT-infrastruktur. – Nu är vi i en era där det händer väldigt mycket inom IT. Framförallt ser vi att det finns stora möjligheter inom Internet of Things och förstås verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Där vill vi vara den partner som tillsammans med våra kunder utvecklar kundernas verksamhet förklarar Markus Olsson platschef för Atea Uppsala. För att förvalta det förtroende som Atea fått i Uppland behöver de rekrytera nya medarbetare. – De senaste 5 åren har vi haft en stor tillväxt både vad gäller antalet uppdrag och medarbetare. Jag är stolt över att vi har lyckats samla på oss ett så bra team av duktiga personer. Vår plan är att under 2018 växa med ytterligare 10 till 15 konsulter. – Det vi söker är projektledare, IT-arkitekter, säkerhetskonsulter och de med specialistkompetens kring molntjänster. För att få till ett bra lagbygge behövs det både erfarna och nyutexaminerade. Vi tror på att ta in talanger som tänker på ett nytt sätt och låta de få en chans att utvecklas i bolaget. Hur är det då att arbeta på Atea? Markus förklarar att företaget utmärks av en stark företagskultur. – Atea är värderingsstyrt ut i fingerspetsarna. Värderingarna som är framtaga av medarbetarna: Vi brinner för det vi gör, uppmuntrar personligt ansvar och vill alltid försöka ge mer till våra kunder. – Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, därför läggs stora resurser på att utveckla medarbetares kompetens med nya

De senaste 5 åren har vi haft en stor tillväxt både vad gäller antalet uppdrag och medarbetare. Jag är stolt över att vi har lyckats samla på oss ett så bra team av duktiga personer. MARKUS OLSSON

certifieringar med mera. Sedan är det självklart viktigt att alla får möjlighet att få ihop livspusslet. Dagens teknik gör att du kan jobba där du vill under eget ansvar såklart. – Ett stort fokusområde för oss är också hållbarhet. Då vi säljer hårdvara i stora mängder har det varit viktigt för oss att säkra hela leverantörskedjan. Där arbetar vi med att säkerställa att det är bra arbetsförhållanden på fabriker och när mineraler utvinns. 2015 fick vi också ett pris för vårt arbete som Hållbar Leverantör inom IT, avslutar Markus Olsson. ■

ICT UPPSALA 17


Vi jobbar med nya idéer Consoden är ett konsultföretag med kompetensoch innovationsfokus.

Consoden är ett konsultföretag inriktat på avancerad verksamhets- och systemutveckling med 25 anställda i Uppsala och 9 i Stockholm. Företaget utmärks av att all personal, inklusive administrativ personal och chefer, arbetar som konsulter. – Vi är det lilla företaget med stort kundfokus. Vi vill att alla anställda ska arbeta nära kunderna för att förstå deras behov och utmaningar, berättar Andreas Kristoffersson, VD på Consoden. Ett annat område Consoden satsar mycket

lägger varje konsult 2 veckor per år på kompetensutveckling. För nyrekryterade är det mer då vi har ett onboardingprogram med 1 månads kompetensutveckling. – Jag kände mig väldigt investerad i som nyanställd. Jag har utnyttjat onboardingprogrammet till att certifiera mig som projektledare och gå kurser i verksamhetsanalys och GDPR berättar Sara Pelsenius. – Vi anordnar även kunskaps-afterwork med inbjudna branschkollegor, kunder och våra egna anställda. Vi brukar ha breda teman men med en anknytning till IT. Vi har haft afterworks med RFID-chippning, praktiska IT-säkerhetstips, 5G med mera och det brukar vara fullt hus, berättar Per Liljeström.

Vi har även arbetat med ett annat rymdprojekt då vi hjälpt Ångström Aerospace Center med utveckling av inbyggda system i deras minisatelliter.

En annan ny satsning är Consodens Innovationsdagar där hela företaget åker iväg 2 dagar per år för att utveckla nya idéer som ska utveckla både individen och företaget. – Vi vill att man ska arbeta tillsammans i grupper så därför har vi sållat fram 11 idéer i år som kommer att presenteras på Innovationsdagarna. Några av de idéer som väcker störst bifall kommer sedan tas vidare och genomföras i verksamheten berättar Per. Det är verkligen en bredd på ideer, allt ifrån praktiska tips på träning i arbetsvardagen till artificiell teknologi och machine learning.

KARIN ROLLBORN

på är att ständigt utveckla sin personal och att lära sig nya saker. – Vi satsar på kompetensutveckling på många olika områden. Vi vill få fram nya idéer och nya sätt att lösa utmaningar. Det är något som utmärker oss på konsultkartan, berättar Per Liljeström. – All personal har en avsatt budget för utbildning fyller Karin Rollborn i. I snitt

18 ICT UPPSALA

Ett av de perspektiv som är viktigt i Consodens alla projekt är är att ta ansvar för en större helhet, ett helhetsperspektiv som kan involvera utveckling av organisation och metoder hos kunderna. Idén är att kunna skapa system som är förberedda för omvärldsförändringar. – Utgångspunkten är att omvärlden förändras i rask takt och det gör att system be-

höver förändras ständigt och jämt. Det första vi gör är att definiera behov. Att köpa ett system är billigt, att veta att det är rätt system som köps, att vidareutveckla det och till sist fasa ut det utgör den stora kostnaden berättar Karin. Vi jobbar med IT men ofta påverkas hela organisationen av systemen. Ett exempel på uppdrag vi arbetat med är att hjälpa forskningsstiftelsen EISCAT med att ta fram en ersättning för den dyra och energikrävande tekniken med jätteparaboler för rymdspaning. I det projektet har vi arbetat med krav och systemarkitektur av en alternativ teknik med rymdspaning i celler av 300x300 1-metersstolpar. Det är ett prestigeprojekt som vi är stolta över att få arbeta med. Vi har även arbetat med ett annat rymdprojekt då vi hjälpt Ångström Aerospace Center med utveckling av inbyggda system i deras minisatelliter. Hur ser då vardagen ut på Consoden? – Det finns ingen vardag, ingen dag är den andra lik. Arbetet går i cykler, du hoppar på ett projekt och arbetar med det. Många gånger har du parallella projekt igång så det blir alltid en variation. Vi samarbetar också mycket mellan kontoren, så omväxlande kan jag arbeta från Uppsala och Stockholmskontoret, säger Sara. – Samordning med kund och kollegor är en viktig del i konsultrollen, och för att skapa ett sammanhang arbetar vi i små grupper på 2-3 personer per uppdrag. Det är en bra kompromiss mellan att arbeta själv och i en större grupp, säger Per. – Jobba tillsammans är roligare än att vara helt själv, inflikar Karin. Vi lär av varandra och blir inte lika sårbara heller och kan täcka upp för varandra om det behövs. ■


SKRÄDDARSYDD WEBBLÖSNING

Fr v: Emil Werner, systemutvecklare, Mats Dahl, VD Emil Möller, systemutvecklare Fredrik Silberleitner, grafisk formgivare Madeleine Fange, affärsområdeschef

Stadens bästa utvecklare byggde Uppsala Bostadsförmedling Frihet under ansvar skapar stort engagemang och gör det roligt att arbeta på Decerno. Decerno bygger skräddarsydda webblösningar och verksamhetsstöd med fokus på användarupplevelse och affärsnytta. De har 110 medarbetare med kontor i Uppsala, Stockholm, Kista och Göteborg. – Att vi har ett kontor i Uppsala gör att vi kan erbjuda en enklare tillvaro för de som tröttnat på att pendla till Stockholm, berättar Madeleine Fange som är ansvarig för både Uppsala- och Stockholmskontoret. – För mig som bor i Stockholm är det trevligt att komma till Uppsala och samarbeta med utvecklarna här, berättar Lotta Englund, som är projektledare på Decerno. Madeleine och Lotta lyfter fram att blandningen i åldrar och bakgrund hos medarbetarna skapar en bra dynamik i projektteamen. – Vi har kul tillsammans och är generösa med att dela med oss av våra kunskaper. Det kan till exempel vara en yngre nyrekryterad medarbetare som kommer med en ny teknik som vi sedan inarbetar i vårt arbetssätt. Vi är alltid öppna för nya tekniker och arbetssätt, säger Lotta. – Sedan har vi fördelen av att både vara ett litet bolag där vi är nära varandra, men också styrkan av att finnas i en stor koncern, säger Madeleine. I vår vardag arbetar vi både i projekt för lokala kunder och för globala organisationer. Alla konsulter får frihet under

ansvar, det gör att vi får ett bra engagemang i företaget. På Decerno tar man rollen som strategisk rådgivare till kunderna. Behöver vi stärka vår kompetens för en leverans samarbetar vi med andra aktörer i Uppsala.

Sedan har vi fördelen av att både vara ett litet bolag där vi är nära varandra, men också styrkan av att finnas i en stor koncern.

Ett annat fokusområde för Decerno är att hjälpa organisationer att effektivisera sina arbetsprocesser. Redan för 10 år sedan fick de uppdraget att hjälpa kunder att effektivisera hanteringen av sina personuppgifter. – För ett år sedan, inför den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25:e maj, behövdes den lösning vi hade byggt för kunden uppgraderas. I systemet finns det stöd för registeransvarig att anmäla ett register som godkänns eller avslås av personuppgiftsansvarig. Alla de som ansöker om att hantera personuppgifter i ett register får frågor av systemet, som organisationen satt upp och som måste besvaras. Organisationen får stöd för en god kontroll över vilka register de har och kraven på dessa. Varje registeranmälan får dessutom en stämpel med datum, vad informationen skall användas till och vem som är registerägare med mera. Det här gör att bevakning finns för att register som är inaktuella kan tas bort när de inte behövs längre, säger Lotta.

MADELEINE FANGE

Vilka är era tips för att stå redo den 25 maj? – När vi fick en förfrågan om att med en kort tidplan leverera systemlösningen och webbplatsen för Uppsala Bostadsförmedling var vi ett team med konsulter från fyra Uppsalaföretag. Från att vi fick förfrågan så skulle systemet vara i drift 9 månader senare. Det är det mest agila projekt vi någonsin gjort och vi levererade en lösning som fått mycket positiv uppmärksamhet, berättar Madeleine.

– Börja nu direkt. Kartlägg och inventera de register ni har. Skapa processer och rutiner för information som rör personuppgifter och varför de hanteras. Har ni inte börjat nu så kommer ni inte att hinna klart, men det viktiga är att ni påbörjar arbetet och tar fram en plan. Och kom ihåg att det finns hjälp att få, avslutar Lotta Englund på Decerno. ■

ICT UPPSALA 19


Blir chattboten din bästa vän i framtiden? HEJ, jag är en chattbot!

Telia förnyar kundmöten med innovativ teknik.

Vi bygger lösningar så att våra kundföretag kan samla analoga samtal, kontakter via mejl, sms och sociala medier i samma flöde. MARIE LÖWENTHAL

20 ICT UPPSALA

Telia är inne i en spännande förändringsresa där kontoret i Uppsala spelar en strategiskt viktig roll med sin innovativa produktutveckling. Vi träffar Mathias Johansson och Marie Löwenthal för att tala om hur chattbotar och annan ny teknik kan hjälpa företag att ge bättre kundservice. Ända sedan 1994 har Telia i Uppsala, litet i skymundan, arbetat med tjänster för smartare kundservice till företag i hela Norden såväl som till Telias egen kundtjänst. – Ett av våra expertisområden handlar om alla former av dialoger: tal, skrift, online och sociala medier. Vår främsta kundgrupp är de företag som har många kundkontakter. Då den yngre generationen i allt mindre grad använder telefonen för att ringa (inte ens till sina vänner) går utvecklingen mot att alla kundmöten börjar online. Därför bygger vi vårt erbjudande om det nya kundmötet på online first. Det betyder såklart inte att kundservice per telefon kommer upphöra. Tvärtom bygger vi lösningar så att våra kundföretag kan samla analoga samtal, kontakter via mejl, sms och sociala medier i samma flöde, berättar Marie Löwenthal.

Mathias förklarar att de genom att hjälpa företag att digitalisera sina kundmöten kan höja servicegraden. – En viktig utgångspunkt är att du som kund oavsett hur du hör av dig till ett företag ska kunna få samma bemötande och att den du pratar med har information om tidigare dialog i ärendet. För att dessutom kunna ge service när du som kund önskar det kompletterar vi den mänskliga kontakten med bl.a. chattbotar. De här chattbotarna fungerar som smarta självlärande FAQ*:er där varje fråga från en kund gör att den lär sig mer. Förutom att svara på frågor kan de även hjälpa kunden att utföra ärenden, vilket vi anser är en avgörande faktor för framgång. En del i Telias satsning på det digitala kundmötet är förvärvet av Humany som är ett av Nordens främsta bolag inom chattbotteknik. – Deras marknadsledande chattbot kombinerad med vår know-how om kundmöten och långa erfarenhet av maskinell språkförståelse och taligenkänning gör att vi ser att det finns goda förutsättningar för nya innovationer på det här området i framtiden berättar Mathias. Inte minst inom de nya ekosystem som börjar växa fram


DIALOG ONLINE

kring smarta assistenter i hemmet som t.ex. Amazon Alexa och Google Home. Chattbotar har funnits länge på marknaden, men det är först de senaste åren som intresset för tekniken har blivit riktigt stort. – Genomslaget för chattbotar beror på att tekniken blivit bättre och att samtidigt legitimiteten stärkts för lösningar som bygger på artificiell intelligens. Tillämpningar som Siri och Google Assistant i mobilen har gjort att det skett en tillvänjning till både teknologins möjligheter och begränsningar. Numera finns det en acceptans för en chattbot som är ödmjuk och öppen med att den inte kan allt men försöker så gott den kan. Därför är det viktigt att chattboten även kan avgöra när den ska slussa vidare till en person istället. Och där målet förstås är att det för kunden blir en friktionsfri övergång från dialog med chattbot till en livechatt med en levande person säger Mathias. Intresset för chattbotar hänger även ihop med en generell trend mot högre inslag av självservice, så som att vi till exempel genom e-handel vant oss vid att göra beställningar helt själva. – Våra erfarenheter visar att de företag och organisationer som infört chattbotar som en del av sitt digitala kundmöte har kunnat erbjuda en högre servicenivå än tidigare. Väl fungerande chattbotar ska kunna ta hand om 75-80% av de frågor de får utan att behöva ta hjälp av en mänsklig kollega säger Marie – Utvecklingen går mot att det ställs allt högre krav på chattbotar, flikar Mathias in. Istället för att bara sköta en dialog så kan de hjälpa kunder att utföra olika ärenden. Om du till

exempel vill teckna dig för autogiro så kan en chattbot hjälpa dig med det efter att du identifierat dig med Bank-ID. Här finns en stor potential för att kunna ge snabbare service. Finns det en risk att chattbotar blir för intelligenta? – Det är en relevant fråga. Så som det fungerar idag är det ingen chattbot som lär sig helt själv. Eftersom vi vill undvika att de lär sig fel är all deras inlärning övervakad och kontrollerad. Även inom dessa ramar kan chattbotar lära sig förstå relativt komplexa dialoger. Samtidigt finns det förstås stora utvecklingsområden såsom att förstå känslor i dialogen. Och här finns förstås även en hel del mjuka frågor att ta hänsyn till, hur kommer du t ex uppleva det om en chattbot försöker lugna dig om du är arg säger Mathias. – Ett annat utvecklingsområde, säger Marie, handlar om hur chattbotar och så kal�lade processrobotar (mjukvarurobotar) kan samarbeta. Vi arbetar nu med att koppla ihop dessa teknologier där chattbotar under en dialog med en kund samlar in information för att sedan t.ex. lägga en order till en mjukvarurobot som kan utföra enklare regelbaserade processer. Ett annat område gäller chattbotar som integreras mot röststyrda gränssnitt. Tack vare vår långa erfarenhet inom talsyntes och taligenkänning kommer vi säkert kunna skapa innovativa lösningar på det området. Inget talar för att röstens betydelse kommer att minska, vilket vi kan se på att allt fler produkter i vårt hem kommer med röststyrning. För den som blir nyfiken att arbeta på Telia med att utveckla framtidens produkter så

Hallå Amanda Lindberg,

utvecklats inom mitt team, vilket har varit väldigt lärorikt och gett mig en bra överblick av företaget.

Vad har du gått för utbildning innan du började på Telia? – Jag har gått kandidatprogrammet i ekonomi och IT på Stockholms universitet, med inriktning data- och systemvetenskap.

Vad jobbar du i för projekt just nu? – Just nu jobbar jag med att automatisera en process inom ekonomiservice för en av våra regionskunder. Roboten ska plocka ärenden från en inkorg, genomföra ett antal kontroller per ärende och sedan rapportera om det finns några avvikelser. Fördelarna med att använda en robot istället för att hantera ärendena manuellt är framförallt tidsbesparingar men det tar också bort risken för mänskliga misstag.

customer experience trainee på Telia!

Vad innebär det att vara customer experience trainee? – Traineeprogrammet innebär en möjlighet att få en inblick i olika delar av företaget samtidigt som man fördjupar sig inom det egna området. Jag har fått följa kollegor från andra team och deltagit i olika traineeprojekt samtidigt som jag har arbetat och

Finns det traineeprogram för robotar också? – Ja, det skulle man faktiskt kunna säga att det finns för vissa typer av robotar. Chattbotar under upplärning är ett exempel, de

finns det goda möjligheter för de med rätt kompetens berättar Marie. Under 2017 gjorde de ett tjugotal rekryteringar och det finns ett fortsatt behov av att rekrytera nyckelkompetenser under 2018.

Legitimiteten för lösningar som bygger på artificiell intelligens har stärkts. MATHIAS JOHANSSON – De resurser vi söker nu är civilingenjörer och liknande bakgrund som vill arbeta med mjukvarurobotar eller är intresserade av machine learning. Dessutom söker vi även seniora projektledare, lingvister, webbutvecklare och gränsnittutvecklare. Nytt för i år är att vi även söker verksamhetskonsulter, då vi kommer in på allt fler områden hos företag där vi hjälper dem att förbättra sina kundmöten och att digitalisera sina processer berättar Marie Löwenthal på Telia. ■ *FAQ- frequently asked questions och består alltså av frågor och svar.

tränas ju för att bli bättre så man kan säga att de går sitt egna traineeprogram.

ICT UPPSALA 21


Sogeti arbetar varje dag för att göra Uppsala lite bättre Hur kan digitalisering förenkla din vardag?

Kan man göra vardagen enklare och bättre med it-system, appar och webbsidor? Ja, absolut, svarar it-konsulterna på Sogeti i Uppsala, vårt jobb kan göra stor skillnad!

På Sogeti finns omsorgen om användares behov med som en viktig del i alla kundprojekt. För även om Sogeti är IT-konsulter, är människorna alltid viktigare än tekniken. – Vårt arbete handlar om så mycket mer än att införa eller utveckla ett IT-system. Vi utgår alltid från människor och deras behov, säger Gunnar Södersten, ortschef på Sogeti i Uppsala. Vi kallar det digital transformation och det handlar om att med digitala verktyg skapa en ökad effektivitet samt bättre och snabbare service för dig som kund eller användare. – Sogeti har en tydlig process för att vägleda kunden från problemställning till utvecklande av digitala verktyg. Det första vi gör är att tillsammans med kunden identifiera vilken process som kan effektiviseras med hjälp av vår teknik. Digital transformation gör det möjligt att faktiskt både bli mer effektiv och höja kvaliteten, berättar Claudio Leal, marknadsansvarig på Sogeti i Uppsala. En app för en enklare vardag I ett uppmärksammat samarbete med UL har Sogeti utvecklat en app som är en del av många uppsalabors vardag. Nu är nästa version av appen på väg att lanseras. UL har som mål att fler ska resa kollektivt och Sogeti fick uppdraget att bidra till detta mål. Sogeti tog fram en digital strategi åt UL som visade hur digitala kanaler kan göra det enklare att resa kollektivt. – Vår lösning blev att samla allt kring din resa i ULappen och på det sättet förenkla det kollektiva resandet. Det ska vara enkelt att välja buss eller tåg och enkelt att köpa biljett. Det här är digitalisering i sin allra enklaste

22 ICT UPPSALA

och kraftfullaste form: Att ta bort krångel. När jag ser hur den nya appen blivit tycker jag att vi har lyckats, säger Gunnar. All information om din resa i appen – Allt kring din resa ska finnas i appen. Tack vare att vi hjälpt UL till enklare och effektivare processer så blir det även enklare för resenären. Om det till exempel blir trafikstörningar så vill du som resenär få den informationen samtidigt med att du söker efter din resa, förklarar Claudio.

Digital transformation gör det möjligt att faktiskt både bli mer effektiva och höja kvaliten. CLAUDIO LEAL

En tydlig åtgärd som också identifierades i arbetet med den digitala strategin åt UL var att ta större hänsyn till olika målgruppers behov av information och funktionalitet. Inte minst är det viktigt att kunna förenkla för resenärer som reser mer sällan eller turister som reser för första gången. – För den som reser sällan behöver all hjälp finnas tillgänglig på ett enkelt sätt. Vilken buss ska jag välja, var finns hållplatserna och hur ska jag göra om jag behöver byta? Och inte minst, hur ska jag göra för att köpa en biljett. Här har vi tagit bort mycket som uppfattats som krångligt och gjort det ännu enklare att köpa biljetter, till exempel med Swish säger Claudio. – Och kom gärna förbi på en fika, avslutar Claudio, vi sitter i trevliga lokaler på Bredgränd i centrala Uppsala. ■


ROBOTDOMARE

UTBLICK Startup-konferens på slottet

I november 2018 hålls för femte året i rad Uppstart på Uppsala slott. En avslappnad entreprenörskonferens för alla IT- och teknologiintresserade. Deltagarna kan lyssna på talare, möta startups, investerare och press.

Uppsalaföretag i rymden

ÅAC Microtec designar och driver satellitsystem i omloppsbana. Deras kunder inkluderar European Space Agency, NASA, US Air Force och Svenska Rymdstyrelsen. Nyligen vann ÅAC Microtec sitt första kontrakt för uppskjutning av satelliter från israeliska NSLComm, där de bland annat kommer att stå för design, tillverkning och testning av satelliten.

FemTech Bootcamp

Tillväxtverket och techinvesteraren Wellstreet har ingått ett samarbete för att skapa fler möjligheter för fler kvinnor inom tech-sektorn. Acceleratorprogrammet FemTech Bootcamp vänder sig till startupbolag som drivs av kvinnor. Företag från hela landet kan ansöka på femtech.io fram 17 augusti 2018. Tio utvalda startups kommer sedan att erbjudas kunskap, nätverk och möjlighet att arbeta med några av Sveriges främsta techstjärnor, investerare och potentiella kunder.

Fujitsu tar Tokyo till Uppsala I år firas 150 år av diplomatiska relationer mellan Sverige och Japan vilket gör det naturligt att uppmärksamma det anrika japanska företaget Fujitsu som grundades 1935. I Sverige har företaget främst förknippats med datorer, men den största tillväxten de senaste åren är inom IT-tjänster. – I Uppsala är vi framförallt ett konsultföretag, men erbjuder även hårdvara, IT-drift och support. Den röda tråden handlar om digitalisering, men snarare än teknikdrivna projekt arbetar vi tillsammans med offentliga organisationer och företag för att de ska utveckla sitt arbetssätt berättar Karin Schreil, VD Fujitsu Sweden. – För Fujitsu är ansvarsfullt företagande viktigt, vår vision är att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer. Vår satsning på spetskonsultverksamheten i Uppsala är en långsiktig satsning där vi på 3 år tredubblat antalet konsulter. Vi vill fortsätta växa och knyta till oss talanger som kan utmana oss. Det som är roligt med vårt företag är att det finns en stor frihet så länge vi gör något som är i linje med skapa ett bättre samhälle, berättar Carl-Owe Sweijer, konsultchef i Uppsala. Exempel på ett uppdrag är utveckling av ett IT-system för att förenkla ansökning och antagning till gymnasieskolan. Systemet är i drift hos flera kommuner i Göteborgsregionen och genom samverkan mellan Göteborgsregionen (GR) och andra samverkansregioner, skall man med Fujitsus hjälp vidareutveckla det för att nyttja i andra delar av landet. Lösningen gör det enklare för handläggarna genom att digitalisera och automatisera arbetsmoment som tidigare varit manuella. – Det finns stora möjligheter med robotisering inom administrativ verksamhet där en mjukvara kan efterlikna mänskligt repetitivt arbete och exempelvis hämta formulärdata, fylla i den i andra dokument, be om kompletteringar och skicka bekräftelsemail helt utan mänsklig inblandning. På så sätt kan man frigöra tid till annat värdeskapande arbete och dessutom är robotor felfria och kan vara aktiva dygnet runt, menar Karin Schreil. – Ett annat område handlar om hur sensorer i hemmet kan förbättra vardagen för äldre. Vi utvecklar system som lär sig den äldres normala rörelsemönster och kan larma om denne fallit och ligger stilla för länge i köket eller på toaletten till exempel. Dessutom lär sig systemet och kan förbättra träffsäkerheten eftersom. På det här sättet kan äldre få hjälp mycket snabbare samtidigt som samhället kan spara in vårdkostnader, säger Carl-Owe. – Fujitsu lägger stora resurser på att utveckla nya lösningar på det här området, fyller Karin i. Ett av våra främsta expertområden är bildanalys kombinerat med artificiell intelligens vilket bland annat används i utvecklingen av en robot som kommer att hjälpa till att döma i gymnastik vid Tokyo-OS 2020. Roboten ger objektiva domarpoäng genom att analysera rörelsemönster och skapa 3D-modeller av varje hopp eller gymnastisk rörelse. Vill ni lära er mer om det senaste inom AI och hur digitalisering kommer att förändra vårt samhälle skall ni inte missa Fujitsu World Tour på Kistamässan den 29:e maj, berättar Karin Schreil avslutningsvis. ■

ICT UPPSALA 23


Möten över yrkesgränser På GE Healthcare i Boländerna utvecklas en av världens ledande IT-plattformar.

GE Healthcare är Uppsalas största privata arbetsgivare med 1200 anställda och fyller ett helt kvarter i Boländerna med en stor blandning av kompetens och kunnande inom en lång rad områden. Vi träffar Frederik Isacsson och Per Hammer som arbetar med mjukvaruutveckling på GE.

24 ICT UPPSALA

– Vår verksamhet i Uppsala är som många känner till en del av den globala koncernen GE. Däremot är vi inget läkemedelsbolag som många tror. Det vi gör i Uppsala är istället att supporta läkemedelsindustrin med hårdvara, mjukvara och kemiska produkter. Vår anläggning i Uppsala är en av världens största tillverkare av kromatografimedia som är ett filtreringsmaterial och används för att rena och separera proteiner när bioläkemedel ska framställas berättar Frederik Isacsson, sektionschef på forsknings- och utvecklingsavdelningen på GE i Uppsala.

– Jag kan verkligen hålla med flikar Frederik in. Här finns all kunskap i ett hus där du kan träffa på världsledande forskare i bioläkemedel, såväl som mjukvaruutvecklare, specialister på 3D-printing, elektronikingenjörer som designar kretskort och mekaniker som bygger prototyper i vår verkstad. För oss som arbetar med mjukvaruutveckling är kraven så specifika att vi samarbetar mycket med våra forskare inom molekylärbiologi. Ett nära samarbete mellan alla yrkesgrupper är en del av vår kultur.

Biologiska läkemedel är en modern typ av läkemedel som har aktiva substanser i form av proteiner från levande celler och är den typ av mediciner som växer snabbast i världen. Denna tillväxt gör att GE kommer satsa 2 miljarder kronor i kromatografimediaproduktionen i Uppsala under de närmaste fem åren för att möta efterfrågan. – Våra kunder är alltifrån världens största läkemedelsbolag till små forskningsinstitut och enskilda proteinforskare över hela världen. Omfattningen kan förstås av att GE i Uppsala står för nästan 1% av Sveriges totala exportinkomst. För oss som arbetar här är dock den unika arbetsmiljön än mer spännande än omsättningssiffror säger Per Hammer, ansvarig för GE:s mjukvaruprodukter.

Vilken typ av mjukvaruprojekt arbetar ni då med på GE Healthcare? – Det är ett stort antal projekt igång, men det mest omfattande är plattformen UNICORN för proteinreningssystem som är ett arv från Pharmacia-tiden och har vidareutvecklats under 25 år. Mer än 4,5 miljoner rader kod senare så är plattformen de facto-standard inom området proteinrening för läkemedelsföretag med mer än 100.000 användare världen över. Både för att det är roligast så och för att det sparar mycket tid vid utveckling så arbetar vi med de senaste teknikerna från Microsoft. Plattformen är konfigurerbar och kan anpassas efter kundens behov berättar Frederik. – Ett annat stort produktområde för mjukvaruutveckling


UNIK ARBETSMILJÖ

är Biacore, som också har sitt ursprung från Pharmacia-tiden. Här mäter vi interaktioner mellan proteiner och den karakteristik som erhålls är väldigt viktig i bl.a. läkemedelsutveckling. Även här har vi varit verksamma i över 25 år och vi implementerar löpande nya tekniker och arbetssätt. Mjukvaruutvecklingsavdelningen i Uppsala består av cirka 60 fast anställda, 15 konsulter samt 30-talet fast anställda i Indien och Ungern. I många projekt arbetar de även med GE Digital i USA som har 26.000 anställda.

Våra kunder är alltifrån världens största läkemedelsbolag till små forskningsinstitut och enskilda proteinforskare över hela världen. PER HAMMER

– Vi har ett äkta globalt utvecklingsteam som arbetar helt integrerat. Samtidigt finns ett otroligt djup i vår mjukvaruutveckling där vi arbetar med allt från C, C++, .Net till webb- och molnteknologier. En viktig del av vårt tankesätt är att vi låter samma personer arbeta tillsammans för att kunna bygga team spirit och rycker aldrig bort medarbetare

från ett team i onödan. Det här arbetssättet har varit otroligt framgångsrikt säger Per. Per och Frederik berättar att de har en lång tradition på GE att arbeta agilt i utvecklingsprojekt. Nu har de tagit ett steg till genom att även systemutvecklingsteamen ska arbeta agilt. En viktig del av GE Healthcares företagskultur är att ge utrymme för innovation och nytänkande. – När vi har ett utvecklingsprojekt har vi ofta tre dagar som ägnas till innovation med hela mjukvaruteamet och ett team som ägnar sig åt mjukvaruinnovation under hela projektet. Det brukar ge bra resultat i form av nya bra idéer. Jag är tacksam för att GE väljer att göra denna satsning och ge plats åt innovation säger Per. En annan omfattande satsning på innovation är det som kallas Tech Week på GE där hela forsknings- och utvecklingsavdelningen på 450 personer samlas och stänger ned all annan verksamhet under en vecka. – Det är en fantastiskt möjlighet att lära sig, bygga kunskap och göra mockups och prototyper tillsammans under en hel vecka. Det blir en intressant dynamik mellan de som inte kan något alls om det digitala och vi som inte kan så mycket om bioprocesser. Alla team får rapportera för varandra om vad de testat på och vilka resultat de fått. Många av de idéer som kommit fram under Tech Week har lett vidare och blivit riktiga produkter. Det här föder verkligen en innovationsmiljö och dessutom det att vi kan hjälpas åt tillsammans för en god sak berättar Frederik. Exempel på idéer som kommit från anställda och blivit verklighet är GE Healthcares 3D-design center och Testa Center.

– GE har varit tidigt ute med 3D-printers inom tillverkning av komponenter till flygplansmotorer. Tack vare två engagerade medarbetare så lanserades i oktober 2017 GE 3D Printing and Design Center i Uppsala som ger oss helt nya kreativa möjligheter att arbeta med hårdvarutillverkning. De 3Dprinters som vi har är i europeisk toppklass, dessutom har GE köpt två svenska bolag på området för att säkerställa framtida kompetens berättar Per. – Testa Center är en lika fantastisk satsning där svenska staten och Vinnova går in med 100 miljoner och GE Healthcare 45 miljoner för att skapa en unik innovationshub där start-ups, forskare och industriföretag kan verifiera tekniska och biologiska projekt i en autentisk bioprocessanläggning. Det vill säga testa och verifiera innovationer innan de innan de går vidare till produktutveckling och efter det tillverkning säger Frederik avslutningsvis. ■

ICT UPPSALA 25


Släpp fokus på teknik Börja med verksamhetens behov.

Många företag driver trafik till sin webbplats utan att ha en intern struktur på plats för att hantera förfrågningar med mera. NIKLAS FRÖLING

Hur påverkar digitaliseringen företagens verksamhet? Och på vilket sätt behöver företag förändra sitt arbetssätt för att möta den nya utvecklingen? Intromedia hjälper företag att ställa om sin verksamhet i en ny tid. – Just nu har vi en digital våg som sköljer över Sverige och påverkar alla delar av ett företags verksamhet. I den gamla affärsmodellen drev ägarna bolaget för de anställda, idag är det de anställda tillsammans med ägarna som driver framgångsrika bolag, berättar Niklas Fröling, ansvarig för affärsutveckling på Intromedia. Den här utvecklingen ställer helt nya krav på ett effektivt system för att hantera information. – Numera behöver du inte fråga din överordnade om hur en process fungerar, det kan du läsa på intranätet. Dessutom kan du som anställd hitta egna svar på Google. Det gör det ännu viktigare att sätta riktlinjer för hur du i ett företag ska hitta information. –Vi ser samtidigt att många företag driver trafik till sin webbplats utan att ha en intern struktur på plats för att hantera förfrågningar med mera. Därför säger vi på Intromedia att den interna digitala resan är nummer 1. Innan ni har era interna processer på plats är det ingen idé att ni marknadsför er externt. Ett stort problem med traditionella intranät är samtidigt att de inte används. Niklas berättar här att i traditionella intranät är det 9 av 10 som inte ens använder det. Hur kan då Intromedia se till att deras interna digitala mötesplats används?

26 ICT UPPSALA

– Det vi gör med vår plattform Intern Digital Mötesplats är att samla IT, mejl, dokument, processer, sociala plattformar, dokument och verktyg under samma gränssnitt. Med en enda inloggning får du som anställd tillgång till den information och de verktyg du behöver i din yrkesroll. – När denna plattform finns på plats kan företag marknadsföra sig externt, hantera inflödet av trafik med potentiella kunder och förfrågningar. Hur går då processen till när ett företag vill ha hjälp av Intromedia? – Det handlar inte om teknik längre. Det väcker ofta förvåning när vi säger låt oss prata om verksamhetens behov istället för tekniken. Vi går igenom arbetssätt, olika roller, hur informationshämtning går till och de processer som finns. – Många gånger har företag anslutit sig till en mängd olika molntjänster som vardera löser en funktion. Problemet med den lösningen är att arbetet inte blir strukturerat. I Intern Digital Mötesplats samlar vi istället alla dessa molntjänster under samma gränssnitt och en inloggning. – Viktigt är att information presenteras på ett attraktivt sätt för både desktop och mobil. Större företag har mycket att tjäna på att berätta internt om projekt och göra reportage om vad olika yrkesgrupper gör. På det här sättet blir den interna digitala mötesplatsen ett viktigt redskap för lyfta den interna stoltheten och att stärka företagskulturen, avslutar Niklas Fröling på Intromedia. ■


Säkra framtidssystem för hela samhället ÅF Digital Solutions i Uppsala satsar på försvar, ICT, datacenter och rymdteknik. Konsultföretaget ÅF grundades 1895 under namnet Södra Sveriges Ångpanneförening. Det var Sveriges första industriförening med uppgift att utföra säkerhetsbesiktningar av bland annat ångpannor. Idag har ÅF-koncernen över 10.000 anställda med kontor i över 30 länder. I Uppsala har ÅF idag cirka 230 anställda fördelade på två våningsplan längs Bangårdsgatan. Deras kunduppdrag finns generellt inom industri, infrastruktur och energi. Flera av kontorets sektioner fokuserar på ICT, försvar & samhällssäkerhet samt säkra info-/IT-system. – Genom att kombinera kompetenser från olika delar av ÅF tillsammans med vårt partnernätverk av 30 000 ingenjörer och specialister kan vi erbjuda kunder skräddarsydda team för varje uppdrag, berättar Johan Tenstam, sektionschef på ÅF Digital Solutions i Uppsala. ÅF Digital Solutions är idag en av Sveriges ledande konsultföretag inom IT och försvarsteknologi. Hållbara och säkra digitala lösningar är ofta en nödvändighet i de system och tjänster som de tar fram åt sina kunder. – Vi verkar inom försvar, ICT och rymdområdet där vi kan göra samhällsnytta samtidigt som vi kan jobba med spännande framtidsteknik. Förutom att ÅF ska fortsatta verka inom sina kärnområden, ingår i nya strategin att satsa vidare på tillväxtområdena smart infrastruktur & smarta städer, mobilitet, industriell digitalisering och den föränderliga energimarknaden säger Johan. Det som skiljer ÅF Digital Solutions i Uppsala från många andra lokala IT-företag är försvarsuppdragen åt FMV som är främst inom ITförsvar, teknisk bevakning och sjukvårdssystem. – Vi stöttar FMV med bland annat systemsäkerhet, systemintegration och teknisk dokumentation. Även inom samhällssäkerhetsområdet ser vi en ökad efterfrågan på ÅF’s tjänster. Inom ICT-området hjälper vi telekomoperatörer, nätägare och telekombolag med tjänster inom bland annat fiber, aktiva nät och avancerad trådlös kommunikation. Dessutom utvecklar vi tjänster inom mobila sensor- och kommunikationssystem samt autonoma säkerhetskritiska system med AI-stöd,

för exempelvis förarlösa fordon, industritillämpningar eller obemannade flygplan säger Johan.

Johan Tenstam, ÅF i Uppsala.

En effekt av det ständigt ökande digitala beteendet i samhället är all den data som genereras och som också måste lagras och bearbetas. Framväxten av datacenter i Sverige och Norden har under senare år gått väldigt fort. – Från vårt Uppsalakontor driver vi en stor satsning på datacenter. Tillsammans med övriga divisioner på ÅF har vi all den kunskap som krävs för att kunna stödja, kravställa och utveckla verksamheter med behov inom datacenterområdet berättar Johan. Utvecklingen inom satellitområdet drivs mycket av IT-entreprenörers satsningar på rymden och en förändrad hotbild världen över som kräver nya lösningar för global kommunikation och övervakning. – Allt detta har drivit på utvecklingen av globala nät av intelligenta samverkande miniatyrsatelliter. Omställning till gröna bränslen pågår också. På ÅF Digital Solutions har vi mångårig erfarenhet från internationella kunduppdrag för utveckling av avancerade mobila satellitkommunikationssystem. I samverkan med andra ÅF-kontor satsar vi nu vidare inom rymdområdet förklarar Johan. Hur arbetar då ÅF med att rekrytera och utveckla personal för alla dessa spännande projekt? – Viktigt är förstås att vår personal trivs och känner att de kan bidra och utvecklas. Vi arbetar för att ge anställda goda möjligheter att växa i sina uppdrag, att prova på nya roller eller områden, eller att t.ex. kunna växla mellan civila uppdrag och försvarsuppdrag. Dessutom finns möjligheter till utbildningar, konferensdeltagande och certifieringar. För att kunna bredda våra affärer och utveckla nya tjänster behöver vi även få in ytterligare förmågor till ÅF. Just nu söker jag både juniorer och seniorer för uppdrag inom sektionens verksamhetsområden avslutar Johan Tenstam på ÅF i Uppsala. ■

ICT UPPSALA 27


MEDLEMMAR I ICT UPPSALA AR Internetplatsen & SwedeTimE | Atea | Aurora Innovation | Berotec | Borderlight | Connectel Consoden | Data DuctUS | DECERNO | Ettse AB | Fujitsu Sweden AB | GIBON | IAR Systems | InBiz Intromedia Sverige AB | IP-Only Telecommunication | IT-gymnasiet | Knowit | LeanOn Phosworks | Prevas | Qurit AB | S2 Communication AB | SICS | Sogeti Sverige AB Telia | Goldnet AB | Uppsala universitet, Inst. fรถr teknologi | UPSYS | Xite | Zacco Sweden AB | ร F


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.