__MAIN_TEXT__

Page 1

Bygdens bank

2020

Treårigt projekt la för tryggare sko

SÅ FUNKAR

hållbart sparande

HOCKEY OCH FOTBOLL

Sporterna som 200växer bland unga Ewa Andersen:

årsjubileum för Sparbanksidén

Virserums Sparbank

1

www.virserumssparbank.se


VD:n har ordet

Nära är hållbart I

handen har du den fjärde upplagan av vår kundtidning! Detta året som varit så lustfyllt på många sätt har dock kantats av mörka moln – pandemin har påverkat oss alla på olika plan. Försiktighetsåtgärderna som är på allas läppar är också sedan länge en del av vardagen på banken. Vi följer utvecklingen, agerar kontinuerligt därefter och söker tryggast möjlig lösning för varje möte med kund. Tack för ett gott samarbete för allas vår hälsa och trygghet. Ett aktivt liv fortsätter i våra trakter: det är det ett nöje att få göra en återblick på de samarbeten vi haft under året kring både sponsring och bidrag via Gåvodelegationen. Längre fram i tidningen kommer du läsa både om fotbolls- och ishockeyungdomar lika väl som lokalt entreprenörskap och Prolympias arbete tillsammans med Friends för att motverka mobbing. Detta är en mycket rolig, och inte minst mycket viktig, del i att vara sparbank. Redan från början, då första sparbanken bildades i Skottland i början av 1800-talet, var syftet att en del av bankens överskott skulle gå tillbaka till bygden och göra gott. Så när du väljer Virserums Sparbank som din bank, då vet du att det även kommer gynna bygderna häromkring.

Under året har den stora renoveringen av bankens lokaler färdigställts. Efter 8 månader i Postens gamla lokaler, på andra sidan gatan, återöppnade vi banken den 27 april. Tack alla kunder för ert tålamod under renoveringen! Och Tack för alla efterföljande gratulationer och uppskattande ord om banklokalen – den uppskattningen vill jag skicka vidare till alla duktiga entreprenörer som var en del i ombyggnationen, ingen nämnd och ingen glömd! Nu har vi återigen en väl fungerande ventilations- och värmeanläggning som bland annat har anpassats till att återanvända bergvärmeanläggningen för att göra kyla på sommaren. På så sätt kunde vi skrota den separata kylanläggningen och därmed det miljöfarliga freonet. Ljud och ljus har anpassats till dagens normer liksom inredningen. När det var dags för invigning, ja, då var omständigheterna som de var, det blev inte det stora invigningskalaset som vi planerat för. Istället sände vi live via vår Facebook-sida och du som då hade möjlighet kunde hemifrån följa med på en rundvandring genom banken. Och har du ännu inte sett hur vi har det så kommer vi fortsätta med personlig guidning genom lokalerna när helst du har möjlighet!

En annan glädjande tilldragelse under året är den kundnöjdhetsmätning som samtliga sparbanker deltog i tillsammans med alla andra banker. Alla som jobbar inom sparbankerna är ofantligt stolta över att vi tillsammans har de mest nöjda bankkunderna. Även om vi inte redovisar de enskilda sparbankernas utfall är jag väldigt glad över utfallet för Virserums Sparbank. Du och alla övriga kunder i banken, är än mer nöjda med oss än vad utfallet visade för två år sedan då vi senast var med. Vi skall fortsätta att förvalta och leva upp till detta förtroende – varje dag! Slutligen, i år firar sparbankerna 200 år! Detta är en viktig tilldragelse värd att prata mycket om! Även om teknikutveckling, regler för bankverksamhet och samhällsstrukturer ändrats mycket under dessa 200 år så visar det att nära är hållbart! Där en sparbank finns mår bygden och människorna bättre – detta berättar Ewa mer om på nästa sida! Jag hoppas att Du kommer finna de kommande artiklarna i tidningen intressanta. Har Du några frågor eller synpunkter är Du alltid välkommen att höra av Dig till mig eller någon annan här på banken. Kanske är du inte ännu en sparbankskund. Till dig säger jag gladeligen: välkommen hem!

Vi vill vara NÄRA, SJÄLVSTÄNDIGA och PERSONLIGA – det tror vi är hållbart på riktigt! Gunnel Olsson Örbäck, VD

Dags att ta steget? Byta bank är inte svårt. Bankbytet är lätt när... ...banken har öppet alla vardagar ...du får egen kontaktperson ...beslutsvägarna är korta ...dina behov är prio ett ...digitala tjänster är i framkanten

0495-311 00 – så enkelt är det.

Vi tog steget! Helen och Stefan Svensson från Åseda har bytt bank till Virserums Sparbank.  – När vi ska till banken vill vi känna oss välkomna och igenkända. Här är det verkligen så. Alla på banken är så hjälpsamma. Ska vi på möte får vi träffa vår egen rådgivare Maija Hjelm, vilket är skönt eftersom hon redan känner våra ärenden. Vi gillar det personliga. Och det är ju inte långt till Virserum. Helnöjda!

Välkommen hem! Maija Hjelm är rådgivare för bankens nya kunder Helen och Stefan Svensson. 2

Virserums Sparbank


”Sparbanksidén är hållbarhet för mig”

Ewa Andersen är en hängiven sparbanksmänniska. Hon har jobbat på sparbank i nästan 40 år och började sin bana just i Virserum. Idag är hon VD för Sparbankernas Riksförbund.

B

ygdens Bank träffar Ewa Andersen på hennes gamla arbetsplats, Virserums Sparbank. Hon känner sig fortfarande hemma här, numera som kund på banken. Ewa Andersen började jobba på Virserums Sparbank 1982. Hon blev vd 2006 och hade den rollen fram till 2012. Efter det arbetade hon ett par år i Högsby innan hon fick sin nuvarande befattning på Sparbankernas Riksförbund i Stockholm. Hur skulle du beskriva dina år i Virserum? – Åren här har präglat mig. Jag har gjort det mesta som man kan göra på en bank och det är en stor fördel att ha i bagaget i mitt nuvarande arbete. I år är det exakt 200 år sedan sparbanksidén kom till Sverige. – Sparbanksidén lever i allra högsta grad och den blir mer och mer aktuell, säger Ewa. Sparbankens kunder är idag de mest nöjda kunderna och det talar för att idén fortfarande fungerar. Jag tror att det är kombinationen mellan de fysiska

mötena och de digitala tjänsterna som är nyckeln idag.

Hållbar vision Ewa menar också att sparbanksvisionen går att jämföra med hållbarhetstänk. – För mig är sparbanksvisionen närodlad finansiell infrastruktur, vi har alltså hållit på med hållbarhet i 200 år! Hållbarhet är så mycket mer än bara miljö. Att behålla banker på landsbygden och på det viset också bidra till att hålla orterna levande är också en viktig del, tycker Ewa. – Vi ser att näringslivet är annorlunda på de orter där det finns en sparbank. Det är lättare för en bank som finns på orten att se och förstå vad ett lokalt företag behöver.

EWA ANDERSEN Bor: I Virserum sedan barndomen men veckopendlar numera till arbetet i Stockholm. Familj: Man och tre vuxna barn. Utbildning: Är utbildad jurist med juristexamen i Stockholm. Gör: Är VD för Sparbankernas Riksförbund. Har arbetat i 30 år på Virserums Sparbank, som vd under åren 2006–2012 och dessförinnan som banktjänsteman. Det visste du inte om Ewa: Är en hängiven sportentusiast som bland annat har klarat en svensk klassiker.

Företräder banker Sparbankernas Riksförbund är en branschorganisation för sparbanker och sparbanksstiftelser. Syftet är bland annat att ta tillvara medlemmarnas intressen och i den uppgiften ingår bland annat att bevaka och påverka var som sker när det gäller regelverk, politik och på

marknaden, som kan påverka medlemmarna. Vilken är den viktigaste fråga för sparbankerna just nu? – En fråga som alltid är aktuell är att det behövs en proportionalitet i regel-

! Visste du att Sparbanksidén firar 200 år? Sparbanksidén kom först till Göteborg 1820 när Eduard Ludendorff grundade en sparbank i sitt hem. Sparbanksidén gjorde det möjligt för alla människor att spara pengar på banken. Tidigare var det bara gifta eller de som hade en viss förmögenhet och fast arbete som fick sätta in pengar på en bank. I och med Sparbankens tillblivelse ändrades det. Visionen är egentligen densamma nu som då. Sparbanken ska vara till för alla, den ska vara nära rent geografiskt men också servicemässigt och den har inget enskilt vinstintresse. Överskottet från banken ska gå tillbaka till bygden.

...

?

• Idag finns det 58 sparbanker och 196 bankkontor med totalt 3 500 anställda och 58 styrelser med 10–12 personer i varje. • Sparbanken finns idag över hela världen, i 90 av världens länder. Men det finns fortfarande länder där det inte är möjligt för alla människor att sätta in pengar på en bank. Stora delar av Asien, Sydamerika och Afrika till exempel.

verk och tillämpning, Som det är idag har Virserums Sparbank exakt samma regler och skyldigheter som exempelvis Nordea eller vilken annan multinationell storbank som helst. Det är inte rimligt.

200årsjubileet

... för sparbanksidén uppmärksammades på sparbankerna runt om I Sverige i samband med världsspardagen den 31 oktober 2020.

Virserums Sparbank Sparbank Virserums

3


Hockey för alla

tack vare sponsring Hockeyintresset bland barn och ungdomar är stort i Virserum. Tack vare sponsring kan verksamheten fortsätta blomstra och vara öppen för alla.  Virserums Sparbank är en av huvudsponsorerna till Virserums Hockey. En del av summan är öronmärkt till ungdomsverksamheten. Jakop Ståhlgren, som är ungdomsan-

svarig, kan intyga att varje krona är guld värd. Pengarna kommer till nytta för ett 70-tal barn och ungdomar som är aktiva inom hockeyn.

För alla barn – För ungdomsverksamheten är sponsringen enormt viktig. Vi är en liten förening på en liten ort och försöker hålla det så billigt som möjligt för våra deltagare. Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att testa sporten. Tack vare sponsorpengar behöver föreningen exempelvis inte ta ut någon av-

Sponsring gift för hockeyskolan, plus att de erbjuder låneutrustning för de som vill prova hockey. Behovet av att köpa in puckar, mål och annan utrustning finns också hela tiden. – Utan sponsringen hade vi varit tvungna att ta betalt för hockeyskolan och säkerligen hade vi också behövt ta en betydligt högre träningsavgift för våra ungdomar, säger Jakop Ståhlgren.

Fler tjejer Det finns totalt sex aktiva barn- och ungdomsgrupper inom VSGF. Det är hock-

eyskola, skridskoskola, samt lagen U10, U12 och U13. Nu i november startar också tjejträningar på ungdomsnivå. – Vi drog igång det förra året och det har slagit väl ut, säger Jakop. I år är ännu fler tjejer intresserade, vilket är jätteroligt. Till nästa år kan vi förhoppningsvis få ihop ett seriespelande lag.

Efterlängtad satsning för barnfotbollen Gåvodelegationen En del av bankens redovisade resultat, hittills cirka fem procent per år, går till bidrag som tilldelas både små och stora allmännyttiga ändamål. Gåvorna delas ut av gåvodelegationen som är huvudmännens förlängda arm och består av två huvudmän, bankens VD samt bankens styrelseordförande och vice styrelseordförande. Gåvodelegationens urval utgår från ansökningar från olika projekt och föreningar som behöver bidrag, kraven är att ändamålet inte kan täckas av statliga eller kommunala bidrag samt inte tilldelas enskilda personer. För att en ansökan ska godkännas och få ta del av pengarna måste hela delegationen stå bakom beslutet, vid oenighet är det huvudmännens uppgift att ta beslut i frågan. Att det finns en bra balans mellan idrott, kultur och andra allmännyttiga projekt är en viktig del i delegationens arbete. Under 2019 har det avsatts 600 000 kronor och hittills har tretton stora och små ändamål fått bidrag.

4

Virserums Sparbank

En helt ny fotbollsplan för de yngsta blev verklig tack vare ekonomiskt bidrag från Virserums Sparbanks Gåvodelegation.  Intresset för att spela fotboll har ökat bland barn- och ungdomar i Virserum under de senaste åren. Det har varit trångt på fotbollsplanerna på Virumsvallen och svårt att få ihop schemat för alla tränande lag. Föreningen försökte lösa det efter bästa förmåga genom att dela av de stora planerna med koner, men tanken väcktes ganska snart om att skapa en 3- eller 5-mannaplan plan som är anpassad till de yngsta spelarna.

Blev dyrt – Det fanns redan en liten gräsyta som vi ibland bedrev träning på när det var fullt på andra planer, säger Marcus Andersson, ungdomsledare inom VSGF. Men den ytan var ojämn och inte anpassad för ändamålet, så vi började undersöka vad det skulle kosta att iordningställa den. Eftersom det krävdes en del schaktningsarbete och plan-

tering av nytt gräs insåg vi snabbt att det skulle bli kostsamt och att vi inte skulle kunna lösa det själva.

Avgörande stöd Föreningen ansökte om bidrag från Gåvodelegationen och fick snabbt ett positivt svar. –Stödet från banken var helt avgörande för att vi skulle kunna genomföra satsningen. Vi är otroligt tacksamma från föreningens sida, säger Marcus Den nya planen betyder mycket för föreningen, som idag har totalt uppemot 130 aktiva barn- och ungdomar. Av dessa är det främst fem lag i de yngre åldrarna som nyttjar den nya planen. – Att de yngsta barnen har en egen plan som är anpassad för deras spel är jätteviktigt och det gör också att de känner sig betydelsefulla på ett helt annat sätt.


Levande landsbygd Att det finns engagerade eldsjälar som driver samhället framåt är kanske extra viktigt på mindre orter. Möt Olof, Birgitta och Claes, tre profiler som på olika sätt är med och utvecklar landsbygden i en positiv riktning och med tre gemensamma nämnare; hållbarhet, lokal tillväxt och entreprenörskap. Deras arbeten stöttas och främjas också på olika sätt av Virserums Sparbank.

CLAES HAR GJORT EN SMÅLÄNDSK MATRESA

S

målands Trädgård omfattar Skirö, Nye, Stenberga och Näshult. Föreningen arbetar på flera plan med att stötta, inspirera och marknadsföra de olika orterna och vad de har att erbjuda. En av de drivande krafterna är Olof Karlander. Han brinner för sin egen hembygd Nye och landsbygdsfrågor överlag.

Inspirera och stödja – Det är ett väldigt roligt arbete. Det finns väldigt många engagerade och kun-

niga människor, både i vår förening och på många andra håll i vår bygd. Det viktiga är att inspirera, stödja och hjälpa människor och se till att det omöjliga blir möjligt. Ett konkret exempel på vad Smålands Trädgård har åstadkommit är en karta med 38 olika besöksmål i området. Föreningen håller också inspirationsdagar och föreläsningar kring olika aktuella ämnen som rör landsbygden och dess utveckling.

Lyssna på människor – Den största utmaningen idag är att få den offentliga sektorn att lyssna mer på de människor som lever och verkar i bygderna. Den offentliga sektorn måste bli mindre fyrkantig och stelbent, och istället främja de positiva krafter som finns i lokalsamhället.

OLOF KARLANDER

Claes var med och myntade begreppet ”Redig mat från trakten”, ett samarbete mellan LRF Sydost och tolv Ica Maxi-butiker i Småland och Blekinge. Syftet var att försöka få in mer lokala livsmedel butikerna och att varorna skulle ha en tydlig märkning. Samtidigt kunde man stärka relationen mellan handlarna och de lokala producenterna.

Ålder: 78 år.

Efterfrågade lokalt

Bor: I Nye/Stocksund.

Intresset för närproducerat väcktes när han jobbade som handlare i Vetlanda. Tyska och danska turister efterfrågade lokalt producerade varor och Claes bestämde sig för att testa. På senare år har Claes också arbetat med att coacha butiker i deras arbete med att utöka sortimentet med just närproducerat. I sitt arbete har han sett till att lokala producenter har fått ut sina livsmedel i butikerna.

Tidigare yrke: Vd och generaldirektör för olika företag och organisationer. Min landsbygdsvision: Låt många blommor blomma. Mångfald är bäst!

” Vi ska i första hand inspirera

Vill du veta mer? Gå in på smalandstradgard.se ! människor att göra saker, hjälpa Privatpersoner, föreningar och företag kan bli med... ? lemmar. För personmedlemmar är avgiften 100 kr, till att skapa föru för föreningsmedlemmar 250 kr och för företagstsättningar.” medlemmar 500 kr. På sajten finns information om hur du blir medlem.

Butiken betyder mycket för orten I det lilla samhället Stenberga, med cirka 170 invånare, finns en lanthandel som är så mycket mer än bara en affär. Den är snarare förutsättning för att hålla orten levande.  Birgitta Emilsson driver Stenbergabutiken tillsammans med delägaren Cecilia Malmkvist. – För oss är det här ett sätt att driva landsbygden levande. Lanthandeln här i Stenberga är en naturlig samlingsplats. Jag tror att butiken är viktig för de flesta människor här i bygden.

Cecilia Malmkvist och Birgitta Emilsson håller butiken öppen i Stenberga, en viktig samhällsfunktion. Foto: Privat

Mycket service

Viktig respons

Butiken fungerar som en knutpunkt eftersom den också erbjuder annan typ av service. Bland annat varuutkörning, catering, turistinformation, apoteksombud och café. Satsningen på närproducerade varor har också bidragit till att butiken fått många trogna kunder, inte bara från Stenberga utan även orter och byar runt omkring.

– När Näverbyn byggdes med äldreboende och butik, skrevs ett avtal med kommunen att all mat till boenden skulle tas från närbutiken. Det har också varit en del i att vi har stått stadigt genom åren. Vad är bäst med att driva lanthandel? – Uppskattning från kunderna, respons överlag, det är jätteroligt.

BIRGITTA EMILSSON Gör: Driver lanthandel. Ålder: 62 år. Bor: I Blåsmålen, Stenberga. Yrke: Lanthandlare. Landsbygdsvision: Att kunna bo och jobba på landet.

Mycket på gång Han sitter också med i Smålands & Ölands Gastronomiska Akademi, driver fårproduktion på hobbynivå och håller i matprovningar. Den lanthandel som han själv utnämnt till ”Sveriges bästa” har han dock inte själv arbetat med. På Stenberga Livs är han en helt vanlig kund.

Foto: Privat

Föreningen Smålands Trädgård har en viktig funktion – nämligen att fungera som en motor för lokalt engagemang.

Foto: Privat

”Det ska vara enkelt att bo och verka på landsbygden”

Claes Lövgren var något av en pionjär när han började ta in närproducerade varor i sin livsmedelsbutik för 20 år sedan. Idag är efterfrågan på närproducerat stor och en självklar del av utbudet i de flesta mataffärer.

CLAES LÖVGREN Ålder: Född 1957. Bor: I Härensås, Gemla, utanför Växjö. Yrke: Matkonsult och före detta Ica-handlare. Min landsbygdsvision: En naturskön plats där folk och fä lever harmoni med naturen och på så sätt utvecklar framtidens hållbara sysselsättning. Virserums Sparbank

5


Jobbar för en tryggare skola Gåvo-

delegationen

I tre år har elever och personal på Prolympia i Virserum arbetat med att förebygga mobbning och kränkningar.

E

tt viktigt och betydelsefullt projekt tillsammans med organisationen Friends börjar nu lida mot sitt slut. Men det betyder inte att jobbet är avslutat – tvärtom. – Det är nu arbetet startar på riktigt. Nu står både personal och elever bättre rustade för att motverka mobbning, säger Tina Bågenhammar, rektor. Det treåriga samarbetet med Friends blev möjligt tack vare ekonomiskt stöd från Virserums Sparbanks Gåvodelegation. Alla på skolan är överens om att projektet har gett många nya insikter. – Vi har fått många goda erfarenheter

Eleverna William Hjalmarsson, Adrian Rudén och Samanta Malakauskaite känner sig tryggare på skolan tack vare Friendsprojektet. och kunskaper som vi nu kan låta leva vidare på egen hand på skolan, säger Karin Månsson kurator. Nu kan vi fortsätta utveckla verksamheten utifrån den kunskap vi har.

gon är taskig mot en annan person, säger Samanta.

”Vi har lärt oss mer

Nya insikter

Uppifrån och ner: Tina Bågenhammar, rektor, Maria Loodberg, sakkunnig på Friends och Karin Månsson, kurator.

BARN-panelen 1 2

Vad är roligt att göra där du bor? Vad vill du bli när du blir stor?

Vincent Creutz, 5 år 1 – Bygga lego. Jag gillar också att måla båtar och jag brukar åka båt på sommaren. 2 – Jag vet inte riktigt än. 6

Virserums Sparbank Virserums Sparbank

Tre av eleverna som har varit engagerade i projektet är Samanta Malakauskaite, William Hjalmarsson och Adrian Rudén. De tycker att det var varit både intressant och viktigt. – Vi har lärt oss mer om hur det kan bli tryggare på skolan, säger Adrian. – Och man tänker efter lite mer nu, till exempel om hur man pratar med varandra, fortsätter William. Det som låter som ett skämt kan vara elakt. – När man har lite mer kunskap är det lättare att säga ifrån om man ser att nå-

– En sådan plats är omklädningsrum och duschar och där sker just nu en ombyggnad för att förbättra och göra miljön tryggare, säger Tina Bågenhammar. Som rektor är Tina Bågenhammar glad och stolt över det arbete som har skett under de här tre åren. – Vi jobbar hela tiden med att leva upp till skolans värdeord; trygghet, kunskap, idrott och hälsa. Tryggheten är väldigt viktigt för oss och i och med det här projektet är det något som vi har haft möjlighet att fokusera extra på.

om hur det kan bli tryggare på skola

n.”

Trygghet på skolan En viktig del i arbetet har varit att upptäcka så kallade otrygga platser i skolmiljön. Med hjälp av regelbundna elevenkäter har man bland annat kunnat sätta fingret på vilka platser i skolan som kan uppleva som otrygga.

Vi har besökt Venhaga förskola i Målilla för att ta del av några av barnens finurliga tankar och funderingar.

Sally Grybäck, 5 år 1 – Jag gillar att gunga och klättra på klättervägg på förskolan. Hemma tycker jag om att leka med dockor. 2 – Frisör, för jag gillar att göra frisyrer på andra och i mitt eget hår.

Enya Wiguna, 5 år 1 – Måla och busa med min pappa. Jag tycker också att det är roligt att vara på förskolan. 2 – Jag vill bli doktor för jag tycker det verkar kul och spännande.

Josefin Edeslätt, 5 år 1 – Gunga och spela fotboll. Jag tycker också att det är roligt att busa med mina storebröder Zakarias och Benjamin. 2 – Brandman – det verkar spännande.


Låna smart med ”småländsk touch” Ibland uppstår behovet av att snabbt låna pengar. Det är inte alltid man har kapitalet själv, och då är det smidigt att enkelt kunna ta ett blancolån (lån utan säkerhet). Du kanske redan har några små lån här och där? Då kan det vara en god idé att samla ihop dem till ett enda, hos oss, och lättare få överblick över dina utgifter. Virserums Sparbank har olika lösningar beroende på vad du behöver låna till och om du till exempel är fackligt ansluten till något LO- eller SACO-förbund.

D

et finns väldigt många aktörer på ”snabblånemarknaden”, de marknadsför sig ofta med ord som ”snabbt” och ”enkelt” och med en till synes låg ränta. Det är dock inte bara räntan du ska jämföra, utan också vilka andra avgifter som är förknippade med lånet. Förutom uppläggningsavgift tar man också ofta ut en avi-avgift, vilket påverkar den så kalllade effektiva räntan. Effektiv ränta är ett jämförelsepris, ett konsumentskydd, så att du som låntagare kan jämföra olika alternativ. I den effektiva räntan är lånets samtliga avgifter inkluderade och ju högre effektiv ränta, desto ”dyrare” lån. Som kund hos oss betalar du aldrig någon aviavgift om du väljer elektronisk avi och har ett bankkonto anslutet till lånet.

”Närproducerat” lån Ytterligare en fördel med att låna hos oss, är att vi ser till hela din privatekonomi. Det gör inte de andra aktörerna. Den bästa lösningen är inte alltid ett blancolån, särskilt inte om du till exempel ska renovera och det finns låneutrymme i din bostad. Ska du byta bil, finns det också andra alternativ med lägre ränta då

Virserums Sparbank erbjuder dig personliga möten och ”närproducerade” lån. själva bilen kan utgöra säkerhet för lånet (så kallad bilkredit). På www.virserumssparbank.se kan du läsa mer om de olika alternativen. När du lånar hos oss, så gör du det ”närproducerat”! För att ansöka om lån behöver du ha en regelbunden inkomst, inga betalningsanmärkningar och vara över 18 år. Du kan ansöka om privatlån både digitalt via In-

ternetbanken eller mobilen samt givetvis via personlig kontakt med oss.

Ekonomiskt skydd Vi vill också passa på att lyfta fram vikten av en hållbar privatekonomi. För dig som lånekund innebär detta bland annat att fundera över vilka konsekvenserna skulle bli om din inkomst skulle

minska på grund av arbetslöshet, olycka eller sjukdom. Som du säkert redan vet, medför sjukskrivning en lägre inkomst – samtidigt som utgifterna är desamma. Så vad kan man göra för att minska detta inkomstglapp? Man kan aldrig försäkra bort hela inkomstglappet, men det finns faktiskt sätt att åtminstone minska det! Vårt råd är att ansöka om så kalllade trygghetsförsäkringar, vilket kan ses som en paketerad lösning för att både skydda dig själv samt dina nära och kära. För din egen del kan man ansöka om olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapital och arbetslöshetsförsäkring. Dessa försäkringar ger dig antingen ett inkomststöd i händelse av sjukskrivning/arbetslöshet eller ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycka eller sjukdom. Ofta ansöker man om dessa försäkringar i kombination med en livförsäkring, som ger din familj ett skattefritt engångsbelopp i händelse av dödsfall (före 65 år). Via en så kallad Trygghetskoll, kan vi ge dig ett individuellt utformat paket utifrån din inkomst, familjeförhållanden samt kollektivavtal. Välkommen att höra av dig för att boka en tid!

Har du frågor? Vänd dig gärna till oss för råd gällande privatekonomi.

Katarina Nordström 0495-311 04

Åsa Pettersson 0495-311 07

Anita Folkesson 0495- 311 12

Ingela Larsson 0495-311 06

Maija Hjelm 0495-311 13 Virserums Sparbank

7


Personalen i fokus

Personalen på Virserums Sparbank gläds åt nöjda kunder.

1 Vilket är ditt smultronställe i din hembygd? 2 Vad tänkte du som barn att du ville bli när du blev stor?

Katarina Nordström, privatrådgivare Har jobbat som privatrådgivare och kundmottagare sedan i 2018, men har jobbat inom bankvärlden i närmare 30 år. Bor i samhället Nye.

1 Skirö tycker jag är vackert, så det får nog bli mitt smultronställe även fast jag inte bor där. 2 När jag var liten ville jag bli sjuksköterska. Gunnel Olsson Örbäck, VD Tillträdde som VD för banken i februari 2017 och har lång erfarenhet av arbete inom bank. Är uppväxt i Skåne men har bott i Virserum sedan 1993.

1 Jag har två hembygder – Österlen (Skåne) där fiskeläget Brantevik är något alldeles speciellt och så här i Virserum, förstås. Då är det våra fina vandringsleder, som var och en bjuder på fantastiska vyer och härlig naturupplevelse.

2 När jag var runt 4 år var jag på sparbanken i Simrishamn med min mor. Sparbankskamreren passerade oss och frågade ”Och vad blir du bli när du blir stor, min lilla flicka?” Jag svarade ”Jag skall bli kamrer!” Om jag visste vad en kamrer gjorde har jag ingen aning om men på den vägen är det… Anita Folkesson, privatrådgivare Har arbetat på bank i över 35 år och anställdes på Virserums Sparbank 2018. Bor med familjen i Kvillsfors.

Sparbankskunderna är Sveriges nöjdaste bankkunder Virserums Sparbank har deltagit i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga mätning av kundnöjdhet hos Sveriges bankkunder. Det är med stor glädje den lokala sparbanken banken noterar resultatet 2020: Sparbankerna ligger i topp hos både privat- och företagskunder i mätningen där totalt 7 968 privatkunder och 6 898 företagskunder inom svenska bankbranschen har fått säga sitt.  – Vår vision om en bank bygger på det våra kunder berättar för oss om deras verkliga behov. Kärnan av vår verksamhet är det vardagslivet som sker i vår bygd. Hög lokal tillgänglighet ger oss god kännedom om privat- och företagsmarknaden där vi verkar, och vi når ut till lokala föreningar och eldsjälar som gör landsbygden levande för alla på orten, berättar Gunnel Olsson Örbäck, VD för Virserums Sparbank. Vår styrka är en levande dialog där individen har betydelse. Det tror vi är en vinnande koncept. Våra kunder vet att vi finns här för dem, för deras hembygd och deras framtid.

Personlig bank Det ligger en stor trygghet i att ha egen kontaktperson som kan kundens ekonomiska historia samt känner till dennes

planer för framtiden. Digitala tjänster i framkant erbjuds som naturlig förlängning av den personliga närvaron. Kontakten med egna bankrådgivaren kan upprätthållas i personligt möte, via telefon eller via Sparbanksappen. Därtill har vi backup med korta väntetider genom Kundcenter där våra sparbankskollegor svarar dygnet runt, berättar Gunnel Olsson Örbäck. En hållbar och attraktiv landsbygd där företagandet kan må bra, skapa arbetstillfällen och locka till ett naturnära och tryggt boende är vårt mål i det större perspektivet. Detta är själva Sparbanksidén som visat sig vara modernt och rätt sedan 1884 i Virserum.

1 Sommarstugan vid sjön Flen. 2 Flygvärdinna, sjuksköterska.

Johan Ekelund, företagsrådgivare

Martina Kjell, redovisning och rapportering

Har jobbat på Virserums Sparbank i drygt åtta år och var tidigare revisor och ekonomichef.

Bor i Järnforsen och har arbetat på banken i 23 år. Jobbar med bankens ekonomi, redovisning, månadsbokslut, interna rapporter till styrelsen och extern myndighetsrapportering.

1 Skogen! Att sitta på ett jaktpass en augustikväll spanande ut över omgivningarna eller att gå en runda och leta kantareller. 2 Jag har inte gett upp hoppet ännu om att bli snickare! 8

Virserums Sparbank

1 Den röda vandringsleden i Järnforsen på 12 km som går i en mycket varierad natur. Speciellt den delen som går längs med Sällevadsån är helt magisk. 2 Kontorist var det första som dök upp när jag fick frågan.

Lena Pettersson, kundrådgivare Jobbar i kassa och kundtjänst sedan 2016. Har jobbat både på posten och i privata näringslivet. Bor i Järnforsen.

1 Att ”gå runt Spången”, som vi kallar det i Järnforsen är mysigt vid Järnsjön. Annars njuta vår och sommartid på balkongen hemma. Svärföräldrarnas stuga utanför Lammhult är också ett smultronställe för mig men det är kanske för långt bort för att räknas. 2 I mellanstadiet vet jag att jag skrev att jag ville bli kontorist eller postkassörska.


Personalen i fokus

Hans Sandin ser positivt på framtiden för HS Powder Coating i Målilla.

1 Vilket är ditt smultronställe i din hembygd? 2 Vad tänkte du som barn att du ville bli när du blev stor?

Ingela Larsson, privatrådgivare Har arbetat på banken sedan 1992 och har arbetat på bank i princip hela sitt yrkesverksamma liv. Bosatt i Virserum.

1 Den fantastiskt fina Örtagården på Dackestop området i Virserum som jag följer året om. 2 Det varierade hela tiden…

20 år med Målillaföretaget En stark vi-känsla mellan lokala företag i regionen är en del av framgången. Det tycker Hans Sandin, vd på HS Powder Coating i Målilla.

P

owder Coating är en liten industri i Målilla som jobbar med ytbehandling inom främst metall men till viss del även trä. Hans Sandin tog över dåvarande Lego-Lack för 20 år sedan. Företaget köpte upp en begagnad pulverlackeringsanläggning i Jönköping och kunde i och med det expandera. Med tiden valde man att inrikta sig mer och mer på metall och efter ett tag bytte firman namn till HS Powder Coating AB. – Idag är 95 procent av vår verk-

samhet inriktad på metall. Slutprodukterna är främst delar till verktyg och maskinerdelar inom gruvindustrin, men vi gör även delar till lysarmaturer och designmöbler exempelvis.

”Banken förstår vår

Bland kunderna i trakten kan nämnas Rosenfors Bruk, Glamox, Axipto, Fasadglas och några företag från Nybro och Vetlanda. – Vi har också den servicen att vi hämtar och levererar med egen bil till våra lokala kunder.

verksamhet och tror på det vi håller på m ed.” Samarbete I dagsläget har företaget sex anställda. – Vi lägger stor vikt på att samarbeta med andra lokala företag i trakten, det betyder otroligt mycket att vi kan hjälpa varandra, säger Hans.

Linda Arvidsson, ekonomichef Bor i Åseda med man och två barn. Arbetar som ekonomichef och har varit anställd av banken i sju år.

1 Jag vill lyfta fram alla fina badplatser och vattendrag som finns i vårt närområde. Det finns vackra skogssjöar med fantastiskt vatten som är härliga att besöka både en varm sommardag och en stilla höstkväll. För den som vågar och vill prova på uppfriskande höstbad så rekommenderar jag även det!

2 Jag brukade leka hårsalong med mina kompisar så frisör eller sminkös kunde det ha blivit.

Personlig bank

En annan sak som har viktig betydelse för företaget är kontakten med banken. – Vi har varit kund hos Virserums Sparbank i nästan 20 år. Det har fungerat fantastiskt bra hela vägen. Det är en liten bank så man får ett personligt möte med samma bankkontakt, i vårt fall Johan Ekelund.

Helena Ljungberg, företagsrådgivare Bor i Växjö och började på banken i januari 2017. Har jobbat inom bank sedan 1993.

1 När jag var yngre tillbringade jag somrarna på Aspö i Blekinge Skärgård vilket jag fortfarande gör och det är närheten till havet som är det bästa.

2 Jag ville bli journalist.

Åsa Pettersson, privatrådgivare Jobbar som privatrådgivare på Virserums Sparbank sedan 2015 och dessförinnan 17 år på Nordea i Vimmerby. Inriktad på sparande och placeringar, men kan handlägga allt inom privatekonomi. Bor i Hultsfred med man och döttrar samt två katter.

1 Mitt smultronställe i sommar har varit vårt nya utomhusspa, där jag har tillbringat mycken tid både dag- som kvällstid. Det är väldigt rogivande att få sjunka ner i 38-gradigt vatten och bara njuta av stunden, helst till tonerna av en bra spellista… 2 Jag var som yngre väldigt kreativ, både med ord och i bild. På högstadiet bar jag på en dröm att arbeta inom PR och då framför allt som copywriter eller art director, och praoade till och med på en reklambyrå i Malmö. Maija Hjelm, privatrådgivare Har arbetat som rådgivare på bank sedan 2003. Sedan 4 år i Virserum på marknad samt teamledare. Bor i Lemnhult med man och dotter.

1 Jag bor väldigt naturskönt, omgiven av betesmark och skog, och tänker ofta på vilken lycka det är. Hemmet känns som ett smultronställe i sig! Favoritplats i vår närhet är ett berg i skogen på promenadavstånd. Däruppe kan jag sitta länge med vinden, vildmarken och en hund eller två som sällskap. En annan riktig pärla är lilla badstranden i Trollebo. Välskött och mysigt! 2 Det fanns ingen tvekan. I den unga men bestämda åldern kring 5–6 år siktade jag på att bli trapetsdansös på cirkus, vilket jag skulle kombinera med författarskap. Två yrken som kompletterar varandra rätt bra kan jag fortfarande tycka, även om livet tog andra vägar som det brukar.

Virserums Sparbank

9


Vi på Sparbanken

?

älskar sparande – gör du Text: Åsa Pettersson Hållbarhet är något som ligger i tiden, och överallt nämns detta ord

– och givetvis med all rätt. På individnivå kan hållbarhet exempelvis handla om att tänka mer långsiktigt när det gäller både små och stora investeringar, att man satsar på kvalitet istället för kvantitet samt återanvänder i större utsträckning (t ex köp/sälj på loppis). Men visste ni att man även kan applicera ”hållbarhet” på sin privatekonomi?

F

ör oss på Virserums Sparbank betyder hållbarhet inom sin privatekonomi en strävan efter att skapa ekonomisk trygghet - både för sig själv, men också för de som är oss nära och kära. Absolut ingen kärnfysik utan vanligt sunt bondförnuft, inte sant? Hur skapar man då ekonomisk hållbarhet – jo genom att spara! Väldigt förenklat, har du ett sparande som du kan nyttja vid oförutsedda utgifter, eller ett mer långsiktigt sparande - då är du bättre ekonomiskt rustad oavsett vad som händer i framtiden.

?

Vad är buffertsparande?

Buffertsparande är ett kortsiktigt sparande och är tacksamt att ha vid oväntade utgifter eller om du under en kortare period drabbas av inkomstbortfall (t ex p g a sjukskrivning). Som riktmärke kan man sikta på 2-3 månadslöner, men här finns inget facit. Det kan också handla om planerade utgifter inom det närmaste året, som t ex en resa eller bilbyte. Bufferten bör alltså sitta på ett vanligt bankkonto och du kan inte heller förvänta dig någon egentlig avkastning på just dessa pengar. Det viktiga är att pengarna är lättåtkomliga och helt riskfria. Du ska inte utsätta just dessa pengar för aktiemarknadens nycker.

Det är jättebra och pedagogiskt att ha olika sparmål, ett tips är att du i Sparbanksappen eller Internetbanken enkelt kan byta namn på konton till vad du vill!

Avkastning på lång sikt För mer långsiktiga sparmål som t ex pension eller sparande till barn eller barnbarn vill de allra flesta ha en avkastning, d v s att sparkapitalet ökar i värde. Här kommer vi in på långsiktigt sparande som oftast placeras i rena aktier och/eller fonder med aktieinslag. Det mest fantastiska med sparande är den s k ränta-på-ränta-effekten och den kan enklast liknas med en snöbollseffekt. Snöbollen är väldigt liten till en början, men om man rullar den på marken så växer den ju mer snö som fastnar. Det är faktiskt en väldigt passande metafor, för så fungerar sparande också! Tänk dig att du placerar 10 000 kr i en aktiefond som ger en avkastning på 10% år ett. Vid ingången av år två är värdet alltså 11 000 kr. Det är ju detta belopp som sedan ’jobbar’. Får du även 10% avkastning under det andra året har ditt sparande vuxit till 12 100 kr vid ingången av år tre o s v. Ju längre tid kapitalet får på sig att ”jobba” desto bättre kan ränta-på-ränta-effekten bli. Aktiemarknaden är nyckfull, och det är viktigt att förstå förhållandet mellan möjlighet till avkastning och risk. Om en aktiefond kan ge 10% avkastning ett år, ja då måste den helt logiskt också kunna backa 10% ett enskilt år. Begreppet risk är själva svängningen i värdet. Vår syn på risk är högst individuell, och man bör bara utsätta sig för den risk som man kan acceptera. Jagar du hög avkastning, då måste du också kunna acceptera stora svängningar i värdet kortsiktigt, och då tänker jag främst på negativ utveckling - eftersom vi gladeligen accepterar stora positiva värdesvängningar... Är du inte villig att utsätta dig för så stor risk, då måste du också nöja dig med en lägre förräntning, eftersom det tyvärr inte går att förena hög avkastning med låg risk... Det finurliga är dock att risken faktiskt minskar med tiden, och med det menas att svängningarna jämnas ut när vi ser på utvecklingen över längre tid. Om vi tittar på utvecklingen på Stockholmsbörsen sedan 1993, så är kurvan positiv även om vi Åsa Pettersson och Anita Folkesson är två av våra privatrådgivare som gärna tipsar om olika sparandeformer.

! ...

?

under resans gång vid några enstaka tillfällen haft kraftiga kursfall som till exempel under IT-kraschen vid millennieskiftet eller finanskrisen, se bilden (källa Robur). Tittar man däremot på utvecklingen under ett särskilt år, är svängningarna större. Slutsatsen är således: är man bara tillräckligt långsiktig och kan låta kapitalet vara i både upp- som nedgång så har man stora möjligheter att i framtiden ha betydligt mer pengar än vad man har satt in. Är man däremot alltför kortsiktig och exempelvis placerar pengar i en aktiefond för att ta ut dem om ett år, ja då finns tyvärr risken att aktiemarknaden just då befinner sig i utförsbacke... Det är just därför det bara är långsiktigt sparande som bör placeras på aktiemarknaden och ett bra riktmärke är att du ska kunna avvara pengarna i minst fem år. Stockholmsbörsens utveckling sedan år 1993.

?

Vad är månadssparande?

Månadssparande passar alldeles ypperligt oavsett om du buffertsparar eller sparar långsiktigt. Helst bör du kunna avsätta pengar till både buffert samt till framtiden. Det viktiga är dock att du inte behöver ”knapra” på dem i förtid. Då har du bäst förutsättningar att få igång ”snöbollen”. Har du inget startkapital är det enkelt att börja månadsspara. Det sker med automatik, och ett tips är att låta överföringen ske samma dag som lönen kommer in. Då märker du helt enkelt av dem. Hur ska man tänka kring långsiktiga placeringar när börsen svänger kraftigt? Med ett extremt bra börsår 2019 i ryggen andades vi framtidshopp och optimism inför 2020 och det började också väldigt bra i början av året. Sedan kom för var dag alltmer oroande och illavarslande nyheter kring Corona och Covid-19, och när USA stängde gränserna i mitten av mars var det som om proppen gick ur all världens börser. Vi får gå tillbaka till finanskrisen 2008 för att kunna hitta liknande rörelser på börsen. Lika snabbt kom återhämtningen fr om april, men den stora skillnaden är att återhämtningen kraftigt varierat mellan olika branscher. Corona-krisen ur ett börsperspektiv har ju verkligen haft både sina vinnare och förlorare. Vinnare har varit företag inom läkemedel, medicinsk teknik, konsumtion,

e-handel, digitalisering och data/mobilspel. De företag som har haft det tuffare är bl a flygbolag, hotell och andra aktörer inom turism. Här vill jag lyfta fram aktiefonden Robur Ny teknik, som har haft högsta betyg i Morningstar under många år och som har aktieinnehav i de branscher som gynnats av vårt förändrade konsumtionsmönster under pandemin. Avkastningen hittills i år (kursdag 2020-11-05) är hela 65%. Historisk avkastning är dock inte någon garanti, och detta bör alltid poängteras.

Oroligt på grund av pandemin Dock har turbulensen och osäkerheten återigen ökat de senaste veckorna med bakgrund av alarmerande siffror avseende Covid-19 och många länder förbereder eller har t om beslutat om ”lockdown” igen. Presidentvalet och turerna kring detta, som i skrivande stund inte heller är klart, har också påverkat börsklimatet. Vi måste nog förvänta oss fortsatt börsoro resten av 2020. Så hur ska man agera? Vårt råd är att sitta still i båten och helst inte göra något alls – förutsatt att det fortfarande rör sig om långsiktiga placeringar. Har man däremot planer att använda en del av pengarna det kommande året, d v s att man har en kortsiktig plan med en del, ja då kan det vara bra att göra ett deluttag, men sluta inte månadsspara! Devisen att ”pengar inte ska göra ont” är enkel. Mår du dåligt av att värdet på ditt sparande varierar kraftigt, då kanske du har alltför hög risk i ditt sparande. Vi på Virserums sparbank kan hjälpa dig med en översyn och du kan få förslag på eventuella förändringar. Vi gör alltid en individuell rådgivning där vi utgår från just dina förutsättningar, mål, sparhorisont och syn på risk.

!

Spara för framtiden

Sammanfattningsvis, trots att vi alla har olika förutsättningar att spara, så vågar jag hävda att alla kan, oberoende av plånbok. Varje hundralapp räknas, och känner man att 100 kr är det enda man kan avvara, ja då är detta ändå bättre än 0 kr. Vi har dessutom ett ”dolt sparande” som vi kanske inte alltid tänker på i form av vårt pensionskapital. Så länge som du har en årsinkomst, så avsätts ”riktiga” pengar till din s k premiepension (PPM) hos Pensionsmyndigheten. Här har du möjlighet att göra aktiva val och var och en av oss har ett ansvar över hur kapitalet ska förvaltas. Därutöver kan det också finnas en tjänstepension/avtalspension, där din arbetsgivare avsätter kapital till din framtid om du är knuten till ett kollektivavtal.

Vill du veta mer om sparandeformer? Ta chansen och kom in till oss och ta ett första steg mot en hållbar ekonomi. Boka en tid för rådgivning, där vi kan ge dig råd kring allt som rör ditt sparande - oavsett om det är till en ny altan, fritidshuset på Öland eller din framtida pension. Alla är välkomna in till oss, både ung som gammal. Oavsett ålder och förutsättningar, så vill vi få dig att älska sparande!

Virserums Sparbank Sparbank 10 Virserums


Styrelse med hjärtat i bygden Virserums Sparbanks styrelse besitter stor variation och bredd i kunskap och kompetens. Styrelsen arbetar ständigt för att utveckla banken och se till att bankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och näringsliv. Det lokala och personliga är alltid i fokus trots utmaningar i form av förändrade regelverk och digitalisering. Här är två av styrelsens medlemmar. David Axelsson, ordförande

Ylva Gustafsson, vice ordförande

Kompetens: Finansiella marknader, intern styrning och kontroll.

Kompetens: Redovisning, styrning och kontroll

 David

 Ylva har studerat ekonomi i Uppsala med inriktning på redovisning. Under några år har hon arbetat med revision och därefter på bank i många år. Idag arbetar hon med ekonomi i Hultsfreds kommun. – Jag blev invald i styrelsen 2016 och idag är jag vice ordförande. Att vara en del av Virserums sparbanks styrelse ser jag som ett ansvarsfullt hedersuppdrag.

Axelsson har varit ledamot i styrelsen sedan 2012 och är ordförande sedan ett och ett halvt år tillbaka. David är född och uppvuxen i Virserum och arbetar idag med inköp och ekonomi. Hur har ditt första år varit som ordförande för Virserums Sparbank? – Vi har haft ett fokus på att förtydliga bankens långsiktiga väg framåt. I ett kortare perspektiv så har banken bland annat hanterat de risker som banken och våra kunder utsätts för kopplat till covid-19. Jag har en stark tro på att sparbankens idé är långsiktigt hållbar och att vi och våra kunder även kommer hantera de kortsiktiga utmaningarna på ett bra sätt. Vad är viktigast för dig i din roll som ordförande för Virserums Sparbank? – Att skapa ett öppet klimat i mötesrummet samt ge förutsättningar för samtliga ledamöter att bidra med kunskaperna de besitter. Utöver detta så är det också viktigt att vara ett bollplank till bankens VD. Vilken betydelse har Virserums Sparbank

Vad är viktigast för dig i din roll i styrelsen för Virserums Sparbank? – Just nu är det att banken fortsätter att utvecklas och att både personalen och kunderna trivs.

VIRSERUMS SPARBANKS STYRELSE Ledamöterna är valda av huvudmännen och har det yttersta ansvaret för bankens verksamhet. Ledamöterna är godkända av Finansinspektionen, vilket säkerställer att styrelsen besitter den specifika kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. Kravet uppfylls till exempel genom en högre utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. I styrelsen ingår (från vänster): Anes Mulisic, Peter Karlsson, Lars Rosander, David Axelsson (ordförande), Gunnel Olsson Örbäck (VD), Henric Sundberg och Ylva Gustafsson (vice ordf.).

för människorna i bygden? – Att både företag och privatpersoner i vår bygd får tillgång till de ekonomiska tjänster som de behöver, oavsett om kunderna

vill mötas fysiskt eller digitalt. Istället för utdelning till aktieägare så delar banken ut gåvor lokalt, för att främja samhällsnytta och tillväxt.

Vilken betydelse har Virserums Sparbank för människorna i bygden? – Virserums Sparbank hjälper till att hålla liv i bygden, banken känner sina kunder och marknaden vilket gör att banken kan låna ut till privatpersoner och företag som annars skulle ha det svårt att låna. Banken är engagerad i föreningar och stöttar dem med bidrag från Gåvodelegationen, ibland är syftet att göra bygden mer attraktiv för både de som bor här och för besökare.

HUVUDMÄNNEN – EN LÄNK MELLAN BANK OCH BYGD Silva Andersson är sedan år 2000 en av huvudmännen för Virserums Sparbank. Hon kom även med i valberedningen några år senare.  Silva är bosatt strax utanför Virserum och är numera pensionär men är politiskt aktiv för Socialdemokraterna i Hultsfreds kommunfullmäktige, socialnämnd och valnämnd. – Det viktigaste med uppdraget som huvudman är att prata gott om banken och försöka hjälpa till att rekrytera nya kunder, säger hon. Huvudmannen ska fungera som en länk mellan banken och allmänheten.

Du har också ett uppdrag i valberedningen, vad innebär det? – I valberedningen jobbar vi med att få tag lämpligt folk som kan representera banken. Det har tyvärr blivit svårare att

rekrytera, framför allt till styrelsen, eftersom uppdraget kräver så mycket större kunskap idag än tidigare. Samtidigt är det bra för banken att det är rätt folk på rätt plats. Silva fortsätter sitt arbete som huvudman i något år till. – Sedan fyller jag 70 och då kan man inte fortsätta. Men jag har det i ryggraden så jag kommer alltid fortsätta att prata gott om Virserums Sparbank. Vad betyder Virserums Sparbank för bygden? – Den betyder allt, den är otroligt viktig. Banken håller en väldigt hög service med bra öppettider och det är lätt att få kontakt med personalen.

Ett viktigt och lärorikt uppdrag. Det säger Agneta Karlsson som är huvudman för Virserums Sparbank sedan 20 år tillbaka. Hon är idag pensionär och har tidigare arbetat som kontorist och inom äldreomsorgen.  Huvudmannaskapet innebär att vara ambassadör för banken på olika sätt. – Det har varit väldigt givande för mig under dessa år. Man får sätta sig in i mycket som huvudman och man får insyn i många viktiga frågor som rör banken. För mig handlar det om att få insikt i bankregelverket och att vi har en bank som får ta plats i samhället.

Är det skillnad på huvudmannens arbete nu och för 20 år sedan? – Ja, det skulle jag säga. Det var nog lättare att sätta sig in i rollen då. Idag måste du nästan vara ekonom för att

hänga med som huvudman. Det har blivit ett svårare uppdrag på det viset. Ur ditt perspektiv som huvudman, vilken är bankens viktigaste uppgift? – Att fortsätta att värna om bygden och vara tillgänglig kunderna som de är idag. Då kommer kunderna välja att stanna kvar. Virserums Sparbank gör ett enormt bra arbete och är verkligen bygdens bank.

VAD ÄR HUVUDMÄN? Syfte: Huvudmännen utser bankens styrelse, fastställer årsresultatet samt representerar banken genom att både förmedla och samla in information om bankens verksamhet från allmänheten. Hur många: 24 huvudmän, varav 12 huvudmän är direkt valda av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun. Resterande 12 huvudmän väljs av huvudmännen via valberedningen. Mandatperiod: 4 år.

! ...

?

Virserums Sparbank

11


Tillsammans stoppar vi bedragaren Hur kunde jag vara så dum... Att råka ut för en bedragare är jobbigt. Man kan känna ilska, även skam, och ofta dröjer en känsla av otrygghet kvar. Inte sällan är händelsen också förknippad med en ekonomisk förlust.

!

 Kan drabba alla, både kvinnor och män i alla åldrar. Motparten är proffs på bedrägeri.

Verkar förtroligt. En nätvänskap eller dejtkontakt utvecklas till en förtrolig relation. Pengar kommer till tals mycket senare, men då det är bråttom, något har hänt. Allt ska betalas tillbaka när situationen är löst. Det behövs bara lite till. Och lite till. När motparten märker att du förstått vad som pågår kan det hända att ”en advokat” hör av sig och erbjuder sin hjälp då ”flera har drabbats av denna bedragare”. Om du betalar utredningskostnader till ”advokaten” kommer dina pengar räddas.. ja, ”advokaten” är fortfarande en och samma bedragare.

D

et är viktigt att berätta och polisanmäla. Har du råkat ut för något finns det sannolikt flera som fallit offer för samma bedragare. Du behöver stöd, och ditt enskilda fall är en del av ett större mönster som du kan hjälpa till att avslöja och få stopp på. En polisanmälan kan enkelt göras via polisen.se eller genom att ringa 114 14. Det finns goda råd och enkla knep för att avslöja om man håller på att bli lurad. Kontakta gärna oss på banken: inga frågor är dumma. Surfa också vidare via länkarna i slutet av artikeln – du hittar nyttig läsning och informativa filmer att se. Det är bra att känna till hur bedragaren går till väga och vad vi tillsammans kan göra för att stoppa dessa brott. Om något redan hänt finns det stöd och hjälp att få för att komma ur situationen. Du är välkommen till oss på banken, vi gör allt vi kan för att hjälpa till. Men glöm inte att det faktiskt är ett brott du blivit utsatt för: Brottsofferjouren har god erfarenhet av att stötta och vägleda vid bedrägerier av olika slag. Låt oss ta en titt på några vanligt förekommande typer av bedrägeri. Händelserna och råden är ett axplock från banken, polisen, Brottsofferjouren och Finansinspektionen. Tillsammans stoppar vi bedragaren! !

Falska telefonsamtal

Bank och polis. Kontakta banken direkt om några pengar hunnit skickas iväg. Avbryt all kontakt med motparten och polisanmäl.

! 

– Banken ringer aldrig för att fråga om koder eller be dig att logga in, understryker Ingela Larsson t.v. Vi kan däremot kontakta dig för att enbart informera till exempel om avvikande kortköp. – Ringer du själv in till oss kan du legitimera dig med bank-ID i samtalet. Det är tryggt och smidigt, berättar Lena Petersson t.h. fram en hel del information om dig och din familj t.ex. via sociala medier. Ha inte bråttom att föra över pengar. Låt dig inte pressas. Säg att du ringer tillbaka.

pris. Efter ett muntligt avtal går priset upp, kostnader tillkommer. I värsta fall blir inget arbete utfört men du hamnar i en hotfull tvist.

Lägg på. Kontrollera ärendet i lugn och ro genom att ringa till nummer som du tar fram själv. Kontakta oss på banken utan dröjsmål om du hunnit skicka iväg pengar. Ibland har banken möjlighet att stoppa en betalning. Polisanmäl.

!

”Banken ringer”. Bedragaren låter

saklig och kan ha bl.a. din adress och ditt personnummer. Men det är dina koder och kortuppgifter bedragaren vill åt. Ange aldrig känsliga uppgifter eller koder om någon ringer upp, de är nycklar till dina pengar. Använd aldrig dosa/ bank-ID på uppmaning av någon som kontaktar dig.  ”Akut händelse”. En avlägsen släkting behöver pengar. Eller sonen ligger på sjukhus. Eller barnbarnet som är ute och reser har hamnat i knipa. Ja, det går att få

Okända besökare i hemmet

 Vaktmästare, hemtjänst, försäljare, hantverkare, polisen... du vet inte rik-

tigt varför de ska till dig just idag, men det verkar viktigt och du blir övertalad att ta emot besöket. Medan du pratar med den första kommer flera kompanjoner in. Det blir svårt att hålla reda på var i bostaden besökarna är och vad de gör. 

Kringresande hantverkare ringer på

och erbjuder sina tjänster till ett billigt

Var kritisk och lita på dig själv. Be att få titta på en legitimation som du tar i handen. Ring kontrollnumret som står på kortet. Släpp inte in flera personer när du pratar med den första. Förvara inte stora summor pengar hemma. Lägg inte bankkortet i hallen ihop med kortkoden. Fotografera gärna dina värdesaker och förvara dem inlåsta.

Skriftligt avtal. Tillåt inga hantverkare

att börja jobba utan ett skriftligt avtal om vad som ska utföras. Betala aldrig i förskott och aldrig kontant. Be hantverkarna följa med till banken för betalning.  Polisanmäl. Upptäcker du att du blivit lurad – polisanmäl. Kontakta banken direkt om du hunnit betala.

Företag Johan Ekelund Helena Ljungberg

0495-311 02 0495-311 09

Administration/Marknad Maija Hjelm Linda Arvidsson Martina Kjell

0495-311 13 0495-311 11 0495-311 08

VÅRA DIREKTNUMMER – Klipp ur och spara

Falska annonser – falska rådgivare.

Börjar ofta med falsk annons på nätet som i sin tur leder till en falsk hemsida. Du får personlig kontakt med en falsk investeringsrådgivare. Kanske installeras ett fjärrstyrningsprogram på din dator ”för att visa hur handeln går till”. Det är vanligt att valutan är Bitcoin eller annan kryptovaluta, och det handlar gärna om en långvarig investeringsplan. Du presenteras förväntad och uppnådd vinst och du får goda tips om speciellt bra tillfällen då du rekommenderas att slå till. Men när du vill ta ut din vinst blir det svårt.  Källgranska. Kontrollera på Finansinspek-

tionens hemsida om företaget finns. Är den på Finansinspektionens varningslista? Kontakta banken direkt och polisanmäl. !

Berätta för någon

 Berätta. Sist men inte minst – berätta för någon i din närhet. Tystnad hjälper bedragaren. Men det är också tufft att bli bedragen, och du har rätt till stöd för att komma vidare.

INFO OCH STÖD • Virserums Sparbank • polisen.se • finansinspektionen.se

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

VÅRA ÖPPETTIDER

Oberoende kontrollfunktioner Henrik Jansson 0495-311 10 Nils Rydenfalk 0495- 311 00 Öppet dygnet runt Spärra kort

08-411 10 11

Privat Kundcenter

0771-22 11 22

Företag Kundcenter 0771-33 44 33 Digital support

Sparbank 812Virserums Virserums Sparbank

Investeringsbedrägeri

• brottsofferjouren.se

Hela denna tidning är en annons från Virserums Sparbank producerad av Vimmerby Tidning – en del av Öst Media AB Text: Eva Harrysson Foto: Örjan Karlsson, Eva Harrysson (om inget annat anges) Formgivning: Malin Jonsson Tryck: Pressgrannar, Linköping

VD Gunnel Olsson Örbäck 0495-311 15 Privat Ingela Larsson 0495-311 06 Lena Pettersson 0495-311 05 Katarina Nordström 0495-311 04 Åsa Pettersson 0495-311 07 Anita Folkesson 0495-311 12

Romansbedrägeri

0771-97 75 12

Måndag – Fredag kl. 9.30–15.00 Torsdag även kvällsöppet kl. 16.00–17.30 Virserums Sparbank Storgatan 8 577 71 VIRSERUM Växeln: 0495-311 00 E-post: banken@virserumssparbank.se Clearingnummer: 8405-3 Bankgironummer: 981-4054

Profile for NTM Digital Produktion

Bygdens Bank 2020  

En informationstidning från Virserums Sparbank. Tidningen är en annons producerad av Fluid och utgiven av Vimmerby Tidning - en del av Öst M...

Bygdens Bank 2020  

En informationstidning från Virserums Sparbank. Tidningen är en annons producerad av Fluid och utgiven av Vimmerby Tidning - en del av Öst M...

Profile for digprod