Page 1

Bygdens bank 2019

KOM IN TILL OSS OCH PRATA SPARANDE – tillsammans får vi bygden att leva

Gemensamt arbete för en

TRYGG SKOLA

Vi bygger om för framtiden www.virserumssparbank.se


VD:n har ordet

Vi vill vara den bank du behöver

A

tt vara en sparbank är att vara en del av det lokala samhället. Att vara en sparbank innebär att vi ger tillbaka en del av vår vinst till bygden vi verkar i. Att vara en sparbank är att finnas till för alla kunder, både för de som har små affärer som för de med stora affärer. Detta är ett arv vi sparbanker runt om i hela världen har förvaltat sedan den första sparbanken bildades i Skottland i början av 1800-talet. Virserums Sparbank bildades 1884. Det är stor skillnad på hur det var att driva bank då och hur det är nu… Då var alla banker självständiga men på ett annat sätt än idag – de hade sina egna, individuella regelverk. Idag omfattas alla banker av internationella regelverk som har tagits fram i syfte att öka kundskyddet och minska ekonomisk påverkan för ett helt land om någon stor bank skulle få problem. I dessa regelverk görs det ingen skillnad om det handlar om en liten bank, som t ex Virserums Sparbank, eller en stor internationell bank som t ex någon av Sveriges fyra storbanker. Oavsett alla regelverk som finns för bankbranschen ligger vårt arv oss allt jämt varmt om hjärtat. Vi vill, och försöker alltid, visa att vi finns här – NÄRA dig - oavsett på vilket sätt du vill ha kontakt med oss. Vi finns alltid för dig här på kontoret! Tack vare kollegors hjälp på Kundcenter kan du telefonledes få hjälp 24 timmar om dygnet nästan alla årets dagar! Gillar du att jobba med datorn eller mobilen, ja då har du nästan hela din bankaffär bara några klick bort. Oavsett hur du väljer att höra av dig till oss, då vet du att det är någon här i Virserum som svarar i telefon eller kommer och tar emot dig när du besöker oss. Som sparbank ser vi oss som SJÄLVSTÄNDIG då vårt mål är bedriva bästa banken här i bygden. Vi tror att vi kan göra skillnad för

blir trivsam att bo och verka i. Som ”självständig” menar vi även att alla beslut om banken fattas här i Virserum där såväl styrelsen som medarbetare har mycket god kännedom om det lokala samhället. Det är min förhoppning att du som kund upplever att vi har ett uppriktigt intresse av dina behov och vad du tycker – även om vi inte alltid kan lösa det som önskas. Vi vill gärna vara PERSONLIGA, att du med förtroende känner att du kan berätta om de tankar, och kanske ibland oro, du har kring dina bankaffärer. Allt emellanåt talar vi även om saker som kan vara lite utanför bankaffären - allt du talar om stannar hos din kontaktperson på banken. Året börjar närma sig sitt slut och för företag innebär det att bokslut skall göras. Även vi som enskilda personer kan göra ”bokslut” och fundera över hur året har varit. När jag ser tillbaka på detta året är det förknippat med all renovering vi gjort i fastigheten. Först har vi bytt alla stammar upp till lägenheterna och just nu är vi mitt i renovering av bankens lokaler. Allt gör vi för att förvalta bankens fastighet för framtiden på bästa sätt. Jag ser fram emot att få återkomma med en inbjudan om nyinvigning av bankens lokaler. Som tidplanen ser ut just nu bedömer vi att det kommer ske under april månad.

Gunnel Olsson Örbäck, VD dig när det gäller dina bankaffärer men även göra skillnad när det gäller bygdens utveckling! Som sparbank har vi inga aktieägare som vill ha utdelning på sitt satsade kapital utan vi använder istället del av vårt beskattade resultat till avsättning för bidrag till allmännyttiga ändamål. Längre fram i tidningen kan du läsa mer om Gåvodelegationen, våra huvudmäns förlängda arm när det gäller beslut om bidrag till allmännyttigt ändamål. Det är den som beslutar om stöd till föreningar och organisationer som i sin tur gör att vår bygd

Jag hoppas att du kommer finna de kommande artiklarna i tidningen intressanta. Har du några frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till mig eller någon annan här på banken. Vi vill vara nära, självständiga och personliga. Eller som vi själva valt att uttrycka det i vår affärsidé ”…vi vill vara en bank för våra kunder inom vårt verksamhetsområde samt till smålänningar och andra med rötter och hjärta i Dackebygden!”

Styrelse med hjärtat i bygden Virserums Sparbanks styrelse besitter stor variation och bredd i kunskap och kompetens. Styrelsen arbetar ständigt för att utveckla banken och se till att bankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och näringsliv. Det lokala och personliga är alltid i fokus trots utmaningar i form av förändrade regelverk och digitalisering. Här är tre av styrelsens medlemmar.

VIRSERUMS SPARBANKS STYRELSE Ledamöterna är valda av huvudmännen och har det yttersta ansvaret för bankens verksamhet. Ledamöterna är godkända av Finansinspektionen, vilket säkerställer att styrelsen besitter den specifika kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. Kravet uppfylls till exempel genom en högre utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. I styrelsen ingår (från vänster): Anes Mulisic, Peter Karlsson, Lars Rosander, David Axelsson (ordförande), Gunnel Olsson Örbäck (VD), Henric Sundberg och Ylva Gustafsson (vice ordf.). NY OT LEDAM

Ylva Gustafsson, vice ordförande

Anes Mulisic, styrelseledamot

Henric Sundberg, styrelseledamot

Kompetens: Riskhantering, styrning och affärsstrategier

Kompetens: Försäkringar, IT och finansiella marknader

Kompetens: Redovisning, styrning och kontroll

Anes blev invald i styrelsen för tre år sedan. Han har en universitetsutbildning i ekonomi och jobbar sedan tio år tillbaka med försäljning. Anes ser ljust på både nuläget och framtiden för Virserums Sparbank. – Banken är finansiellt stabil och har mött marknadens utmaningar väl. Banken har en ljus framtid och vi vill fortsättningsvis erbjuda våra kunder en helhet inom bank, både genom vårt fysiska kundmöte på kontor och via våra digitala tjänster. Jag är helt övertygad att detta har varit vårt framgångsrecept genom åren. 2 Virserums Sparbank

Henric har en masterexamen inom finans (Masters of Science in Finance) från Handelshögskolan i Göteborg. Han har arbetat i drygt sex år som controller på Hultsfreds kommun. – Under mina fyra första år på kommunen var jag controller för barn- och utbildningsförvaltningen. Under mina två sista år var jag ansvarig för redovisningen av kommunens lån, finansiella placeringar och pensionsåtagande. Jag var också ansvarig för hela Business Intelligence (BI) processen, allt ifrån att hitta data, antingen från externa källor eller i interna ERP-system, till att städa, integrera och visualisera data. I mars i år påbörjade Henric en ny tjänst som IT-controller på Profilgruppen Extrusions AB i Åseda där han är delaktig i införandet av ett nytt affärssystem och BI system. – Virserums Sparbank är, och kommer fortsatt vara en bank som prioriterar att vara nära och personliga med våra kunder. Vi kommer värna om sparbanksidén som bygger på nytta och utveckling för kunden och bygden i stort.

Ylva har studerat ekonomi i Uppsala med inriktning på redovisning. Det blev några år med revision och därefter arbete på bank i många år. – Idag arbetar jag med ekonomi i Hultsfreds kommun. Jag blev invald i styrelsen 2016 och idag är jag vice ordförande. Att vara en del av Virserums Sparbanks styrelse ser jag som ett ansvarsfullt hedersuppdrag. Ylva ser Virserums Sparbank som stabil med en stadig kundkrets som gärna kan bli större. – Framtiden är utmanande. Beroende på vilket tidsperspektiv vi har så måste vi anpassa banken och det sätt vi arbetar på efter den utveckling som sker.


BARN-panelen

Vi har besökt Evahagens förskola i Virserum för att ta del av några femåringars tankar om bankverksamhet. På avdelningen Juvelen besvarades frågorna såhär klokt och finurligt. 1 2

Vad gör man på en bank? Är det viktigt att ha pengar?

Henry Israelsson 1 – Skriver i tidningen kanske. 2 – Nej, man behöver i alla fall inte ha så mycket pengar. Men det är bra att ha litegrann till att köpa saker för.

Lycke Israelsson 1 – Banken brukar dela ut västar till oss på förskolan. 2 – Nej, inte så viktigt, men man behöver det för att köpa mat.

Ivar Axelsson

Skjortan är utbytt till arbetskläder för Börje Karlsson som har lämnat över stafettpinnen till David Axelsson, som numera är ordförande för Virserums Sparbank.

Ordförandeskifte för sparbanken Mer tid i naturen blir det för Börje Karlsson som efter 30 år i styrelsen och 20 år som ordförande nu lämnat över klubban till David Axelsson.

D

en gamle ordföranden har dragit åt skogen, bokstavligt talat, säger Börje med ett skratt, och syftar på att han numera kan lägga mer tid på sitt stora intresse – skogsarbete. Det är ingen överdrift att säga att Börje har en lång och gedigen erfarenhet från styrelsearbete i Virserums Sparbank. Han kom in som ledamot 1990 och de sista 20 åren har han varit ordförande. I april lämnade han över till David Axelsson som varit ledamot i styrelsen sedan 2012. David är född och uppvuxen i Virserum, flyttade till Jönköping för att studera till ekonom under några år men kom sedan tillbaka till Virserum där han nu bor med sin familj. Han arbetar idag som ekonom och är med andra ord van vid siffror och styrelsemiljön. David är uppväxt i en företagarfamilj och brinner för företagande, vilket han ser som en styrka. – Att jag har mina rötter i Virserum tror jag också ger ett mervärde, i och med att man känner en naturlig lojalitet för bygden. Vad ser du för utmaningar framåt? – Vi är en liten bank men vi har samma krav på

oss som stora banker, säger David. Det är viktigt att vara effektiva och fokusera på kundnytta trots att det kommer många nya regelverk som är administrativt krävande. Vi måste även öka våra intäkter för att behålla vår konkurrenskraft i ett längre perspektiv. För att sparbanken ska lyckas med både effektivitet och tillväxt är det också viktigt att behålla kompetensen bland medarbetarna. Vi ligger i topp när det gäller kundnöjdhet och det förtroendet vill vi värna om.

”Det känns som att vi

ska vi hålla strategiska frågor högt på agendan, för att vara snabbfotade när omvärlden förändras. Börje, vad är det mest minnesvärda under dina år som ordförande? – Att driva bankverksamheten framåt i Virserum har varit jätteroligt men till stor del också en utmaning. Det man har fått kriga för i alla år är bankens självständighet. Vid flera tillfällen har det varit tal om sammanslagningar med andra banker. För bygdens utveckling har det varit väldigt viktigt att banken har behållit sin form som fristående sparbank. Vilken är den största skillnaden mellan ett styrelseuppdrag idag jämfört med för 30 år sedan? – Förr var det betydligt mer kundärenden, idag tar tjänstemännen mycket sådant. Styrelsen har däremot mer styrning, kontroll och regelverk. Det är ett stort arbete och mycket att sätta sig in i. Vad tror ni är Virserums Sparbanks största styrka? – Närheten till kunderna. Vi får kunder från Målilla, Mörlunda, Åseda, Vetlanda med omnejd för att de saknar en personlig kontakt på sin förra bank. Vår bolagsform ser vi också som en stor styrka – bankens vinst stannar kvar i våra kunders hemtrakter för att bidra till bygdens och bankens utveckling. ✦

har samma värderingar kring sparbanksid én

Samma värderingar

För Börje känns det jättebra att kunna lämna över till David. – Ja, det är väldigt skönt att veta att det är en person som har glöden och intresset, säger Börje. Mitt råd till honom är att fortsätta på den linjen vi har, vara uppmärksam och vaksam och se till bankens självständighet. – Det känns som att vi har samma värderingar kring sparbanksidén så jag ser inte någon stor kursändring framför mig, säger David. Dock så

1 – Vet inte riktigt, kanske jobbar man med en dator. 2 – Ja, för om man inte har pengar kan man inte köpa någon mat. Jag har egna pengar i ett kassaskåp.

Lydia Hagberg 1 – Vi får västar av banken, det är bra. 2 – Nej, inte så viktigt men man kan handla med dem. Jag har egna pengar som jag vill köpa leksaker för.

Knut Axemo 1 – Jobbar med pengar. 2 – Ja, för då kan man köpa saker, som mjölk och mat. Jag har egna pengar som jag vill köpa godis och läsk för.

Colin Uebel 1 – Man tar hand om pengar. Jag har varit med min pappa på banken. 2 – Ja, för då kan man köpa olika saker. Mat och godis till exempel.

Ester Bergsten 1 – De har pengar där som de samlar på. 2 – Ja, om man ska handla saker. Jag har egna runda pengar som jag fick när jag fyllde år. Dem ska jag köpa godis för.

Foto: Kajsa Rydén

Virserums Sparbank

3


Personalen i fokus

Virserums Sparbanks VD Gunnel Olsson Örbäck hälsade alla välkomna.

1 Vilket är ditt bästa banktips till kund? 2 Vilket är ditt bästa hållbarhetstips? Åsa Pettersson, privatrådgivare Jobbar som privatrådgivare på Virserums Sparbank sedan 2015 och dessförinnan 17 år på Nordea i Vimmerby. Inriktad på sparande och placeringar, men kan handlägga allt inom privatekonomi. Bor i Hultsfred med man och två döttrar samt två katter.

1 Passa på att boka in en tid för rådgivning! Vi finns här för dig, och kan hjälpa dig med allt från att komma igång med ett långsiktigt sparande till dig själv (eller t ex till barnen), se över ditt pensionskapital (PPM, tjänstepension, privat pensionssparande) eller dina försäkringar (visste du att vi har vårt eget försäkringsbolag Tre Kronor?). 2 Jag köper nästan aldrig bärkassar av plast i butik, utan använder mig av medhavda shoppingkassar (som dessutom rymmer mer) eller tygkassar. Lena Petersson, kundrådgivare Jobbar i kassa och kundtjänst sedan 2016. Har jobbat både på posten och i privata näringslivet. Bor i Järnforsen.

1 Har du någon du litar på till 100 procent. Skriv fullmakt idag, imorgon kan det vara för sent. 2 Kompostera och byt ut vanliga glödlampor till ledlampor. Katarina Nordström, privatrådgivare Har jobbat som privatrådgivare och kundmottagare sedan ifjol, men har jobbat inom bankvärlden i närmare trettio år. Bor i samhället Nye.

1 Tänk på att inte bara försäkra dina saker utan även dig själv också.

2 Mitt bästa hållbarhetstips är att sopsortera. Maija Hjelm, rådgivare Har arbetat på bank sedan 2001, sedan 3 år som team-ledare på Virserums Sparbank. Sköter marknadsoch kommunikationsfrågor samt tillämpning av en del av det regelverk som gäller för oss inom bank. Bor med make, dotter och 6 hundar i Lemnhult.

1 Använd oss! De flesta av oss har någon tanke som gnager, något man borde ta itu med. Hur blir pensionen, ärver jag sambon, vad händer om maken dör, ska gravidmagen försäkras... Mycket ska tänkas på. Men man behöver inte kunna allt. Vi sitter här redo att hjälpa till. Öppet alla vardagar. Testa och fråga! 2 Shoppa svenskt och lokalt! Vi har många fantastiska lokala matproducenter i trakten. Leta fram ditt närmaste Reko-ring – ett enkelt sätt att beställa mat från flera lokala producenter på samma gång. Lokala handlare, producenter och hantverkare är verkligen värda vår förkärlek. Den småskaliga och skickliga produktionen brukar vara bäst för moder jord också. 4 Virserums Sparbank

Sparande kan leda till stora summor Alla kan spara långsiktigt – oavsett ålder eller storlek på plånbok. Det var ett av många budskap vid en kväll om sparande som ordnades av Virserums Sparbank.

E

tt 80-tal personer samlades på Dacke Stop för en fullspäckad kväll under rubriken "Fokus Småland" som till stor del handlade om hur man kan placera sina pengar och förhoppningsvis också få dem att växa. – Vi försöker ordna en sådan här kväll för våra kunder en gång om året, säger Gunnel Olsson Örbäck, VD. Temat är alltid sparande – vi är ju en sparbank – men inriktningen kan variera lite från gång till gång. – Den här gången går vi från bredden till spetsen kan man säga, och fokuserar på fondsparande och aktier.

Firar 100 år

Inbjudna gäster under kvällen var Peter Nilsson, koncern-

chef, och Jörgen Karlsson, koncerncontroller, från Bergs Timber i Mörlunda, ett börsnoterat företag som verkligen finns nästgårds. Företaget firar 100 år i år och har gjort en väldigt spännande resa med expansion ute i Europa. Peter Nilsson och Jörgen Karlsson berättade om företaget och dess vision framåt. – Vi ser positivt på framtiden samtidigt som vi har väldigt stora bekymmer med angrepp av granbarkborren, säger Peter Nilsson. I Centraleuropa är problemen betydligt allvarligare än här i Sverige, vilket påverkar oss. För Jörgen Karlsson har det varit en spännande resa på den finansiella sidan när koncernen har vuxit rejält. – Det är ju helt klart lättare att hålla ihop ett par sågverk i Småland, än flera stycken runt om i Europa. Det är betydligt fler faktorer att ta hänsyn till, valutahantering och mer omfattande koncernrapporter. Det är en stor förändring. Näst på tur att kliva upp på podiet var sedan Tom Brofors från Swedbank Robur, som gav åhörarna en uppdatering om aktuella fonder. Han tog upp viktiga aspekter i valet av fonder och gav också exempel på småbolagsfonder som är extra intressanta just nu. – Mitt bästa tips till den som är nyfiken på att placera pengar i fonder är att ta kontakt med sin bankråd-

givare. En fälla många går in i är att man inte tänker tillräckligt långsiktigt och att man sparar för mycket på samma ställe.

Ungas ekonomi

Sist ut som föreläsare under kvällen var Henrik Johansson, ny vd för Unga Aktiesparare. Han berättade om varför enskilda aktier är en bra placeringsform och om sin förkärlek för småländska företag. – Jag har själv aktier i Bergs och jag tycker att Småland är den bästa regionen att investera i, säger han. Unga Aktiesparare har i samarbete med Swedbank undersökt hur unga människor förhåller sig till sparande och vilka eventuella skillnader det finns mellan tjejer och killars sparande. – Var tredje person mellan 18 och 25 år säger sig inte ha koll på sin privatekonomi och endast var femte person pensionssparar. Jag tror dock att statistiken ser något bättre ut här på småländska landsbygden, där det finns en stark tradition av sparande. Åsa Pettersson, privatrådgivare på Virserums Sparbank, informerade också om att det numera är betydligt billigare att själv via Internetbanken eller mobilbanken handla med aktier. – Du betalar ett engångscourtage på antingen 29 kr (order max 25 000 kr), 59 kr (order max 100 000 kr) eller 99 kr (ordervärde mer än 100000 kr). Har du mindre än 100 000 kr i totalt sparande betalar du faktiskt inget courtage alls! ✦

Henrik Johansson, Unga Aktiesparare, Peter Nilsson, koncernchef Bergs, Tom Brofors, Swedbank Robur, och Jörgen Karlsson, koncerncontroller Bergs, var hedersgäster på sparkvällen på Dacke Stop.


"Personkontakten viktig" Den lokala förankringen och personliga kontakten är två viktiga faktorer i relationen mellan företag och bank. Det säger Tomas Lindgren, nytillträdd VD på företaget.  Combi Plåt & Vent AB i Åseda har gjort en spännande resa under det senaste året. Företaget blev uppköpt av Granflo Förvaltning AB i somras och det var i den vevan som Tomas Lindgren trädde in som ny VD. – Jag har arbetat inom industrin i många år men det har varit mycket nytt att sätta sig in i här.

Har fullt upp

Företagets VD Tomas Lindgren tillsammans med plåtslagaren Sebastian Was. Foto: Privat

Företaget är kund hos Virserums Sparbank TAGS sedan flera år tillbaka, FÖRE trots att man rent fyKUND siskt finns i grannkommunen Uppvidinge. Att vara knuten till en lokal bank med en personlig ton ser man som en viktig faktor. – Det klart att det påverkar i positiv riktning, när man känner varandra. Combi Plåt & Vent AB är ett plåtslageri och en ventilationsfirma som erbjuder arbeten som byggnadsplåtslageri, allmänventilation, processventilation för industri och tjänster gentemot privatpersoner. Företaget har idag tio anställda och verksamheten blomstrar. – Det är fullt upp, mycket att göra, säger Tomas. Framåt tänker vi att vi ska jobba vidare med det vi har, men jag ser också vidareutveckling på sikt för företaget. ✦

Ljus framtid för revisionsbyrån Större frihet och kortare beslutsvägar blev två av vinsterna med att överta verksamheten och stå på egna ben. Idag står Solid Revision på stadig mark och framtiden ser ljus ut.

D

et var i somras som fyra medarbetare på dåvarande EY i Vimmerby övertog verksamheten på kontoret och bildade den egna byrån Solid Revision. Personal och kontorslokaler följde med vid övergången och nu, nästan fem månader senare, har kontorschefen Kerstin Klingstedt och hennes kollegor landat i den nya tillvaron. – Det tog ett tag innan alla pusselbitar föll på plats, säger hon. Den stora skillnaden för oss nu är att vi själva måste sköta all administration och se till att vi håller oss uppdaterade med utbildningar. Så det är mer ansvar nu men också betydligt mer frihet. I och med att vi står på egna ben blir det kortare beslutsvägar och större möjlighet för oss att påverka vårt arbete.

tidigare arbetat som revisor, numera jobbar på banken. Att ha en bankkontakt som kan vår bransch och har kunskap och förståelse för vad vi gör känns värdefullt för oss. Vi har också många av våra egna kunder i Hultsfreds kommun. Hittills har verksamheten utvecklats över förväntan och revisionsfirman som hade sex medarbetare vid starten har nu anställt en

auktoriserad revisor och en administratör. På kontoret finns därmed åtta anställda, varav fyra auktoriserade revisorer och en auktoriserad redovisningskonsult. – Jag skulle också tro att vi har fler rekryteringar att vänta framöver, bland annat på redovisningssidan. ✦

TAGS FÖRE KUND

Virserumsbon och egenföretagaren Jonas Hagberg är en av 24 huvudmän sedan sju år tillbaka och är nytillträdd ordförande i valberedningen. – För mig är det här ett fint och hedersamt uppdrag, säger han.  Man brukar ofta säga att huvudmännen är bankens ögon och öron ut mot samhället. – Jag brukar beskriva det som att vi är en slags länk mellan bygden och banken där vi försöker ta tillvara på samhällets intressen, säger Jonas. Arbetet i valberedningen handlar främst om att nominera och utse kandidater till bankens huvudmän och styrelse. Ett uppdrag som ibland kan vara en utmaning. – Finansinspektionen skärper kraven allt mer kring vilka personer som kan sitta i en bankstyrelse. Och de gör ingen skillnad på vilken bank det handlar om. Vi har som målsättning att alla styrelsemedlemmar ska ha lokal förankring, känna folket och ha kunskap om företagen, för att kunna fatta rätt beslut. Samtidigt måste de ha den ekonomiska kompetensen, och den kombinationen är en utmaning helt klart. Valberedningen tar gärna emot tips på personer som skulle kunna platsa i styrelsen. – För oss är det otroligt värdefullt att ha en liten "tipsbank". Vad är den största skillnaden för dig som nytillträdd ordförande i valberedningen? – Jag har en mer sammankallande roll idag, men för mig är det viktigt att poängtera att det här är ett lagarbete. Jonas tycker att det är roligt att engagera sig i en bank som ger tillbaka sitt ekonomiska överskott till bygden. – Virserums Sparbank är lokal, stark och självständig. Det är korta beslutsvägar och kunderna får alltid en personlig kontakt. ✦

VAD ÄR HUVUDMÄN? Syfte: Huvud! männen utser ... bankens styrelse, ? fastställer årsresultatet samt representerar banken genom att både förmedla och samla in information om bankens verksamhet från allmänheten. Hur många: 24 huvudmän, varav 12 huvudmän är direkt valda av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun. Resterande 12 huvudmän väljs av huvudmännen via valberedningen.

Kan branschen

I och med övergången valde också Solid Revision att bli kund hos Virserums Sparbank. – För oss var det naturligt eftersom Johan Ekelund, som

EN LÄNK MELLAN BANK OCH BYGD

Delägarna i Solid Revision. Från vänster; Thomas Ahlstrand, Kerstin Klingstedt, Kerstin Swahn och Mikael Riberth.

Mandatperiod: 4 år.

Virserums Sparbank

5


Bidrag som lyfter orten Gymmet i Järnforsen blev möjligt tack vare ekonomiskt stöd från bland annat Virserums Sparbank.

Ann-Charlotte demonstrerar roddmaskinen, en investering som blev möjlig tack vare ekonomiskt stöd från Virserums Sparbank.

För att kunna köpa in lite mer utrustning ansökte föreningen om ekonomiskt bidrag från bland annat Gåvodelegationen. – Sparbankens bidrag, liksom pengar från kommunen och andra sponsorer gjorde det möjligt för oss att köpa in en  Med pengarna från gåvodelegationen roddmaskin, hantlar, gardiner och lite ankunde vi köpa in en roddmaskin och piffa nat smått och gott. Nu finns det mesta upp lokalen med nya gardiner, säger Ann- man kan önska i träningsväg, men i liten Charlotte Cederberg, ordförande i Järn- skala såklart. forsens Samhällsförening. Eftersom lokalen tidigare fungTidigare drevs gymmet i Järnerade som blomsterbutik, krävforsen i landstingets regi. För des en del nya tillstånd och ungefär ett år sedan upphörde brandskyddskontroller, som verksamheten och gymutrustförstås också utgör en kostnad ningen skänktes till samhällsför föreningen. föreningen, som fick hyra en – Nu väntar vi bara på att bygglovet lokal på Storgatan av Stångå. Gåvodelegationen ska gå igenom så vi får startklart

och kan köra igång. Träningslokalen har idag ett 30-tal medlemmar, allt ifrån pensionärer till ungdomar. När ryktet började sprida sig på orten var det flera som hörde av sig och ville skänka träningsutrustning. Och reaktionerna från besökarna har varit väldigt positiva. – Många blev nog förvånade över hur proffsigt gymmet ändå känns, och det är ju jätteroligt. Att det åter lyser i fönstren i lokalen på Storgatan har förstås ett stort symboliskt värde för orten. – Det här är mer än bara ett gym, det är också en mötesplats för Järnforsenborna och en viktig signal om att samhället fortfarande lever, säger Ann-Charlotte. ✦

Satsningen på ett gym i Järnforsen uppskattas bland annat av det här glada pensionärsgänget ovan. Från vänster: Sven-Åke Waern, sittande framför honom Birger Karlsson, Stig Andersson, Ingbert Andersson, Monica Andersson, Ing-Britt Karlström, Siv Karlsson, Kerstin Aronsson, Solveig Andersson, Berit Stenander och Bengt Aronsson. Sittande längst fram Ingvar Andersson. Foto: Privat

"Känns bra att jobba mot ett tydligt mål" Alla ska trivas och känna sig trygga i skolan. Genom att kartlägga och utbilda både personal och elever är förhoppningen att mobbning och kränkningar ska minska på Prolympiaskolan i Virserum.

Gåvodelegationen En del av bankens redovisade resultat, hittills cirka fem procent per år, går till bidrag som tilldelas både små och stora allmännyttiga ändamål. Gåvorna delas ut av gåvodelegationen som är huvudmännens förlängda arm och består av två huvudmän, bankens VD samt bankens styrelseordförande och vice styrelseordförande. Gåvodelegationens urval utgår från ansökningar från olika projekt och föreningar som behöver bidrag, kraven är att ändamålet inte kan täckas av statliga eller kommunala bidrag samt inte tilldelas enskilda personer. För att en ansökan ska godkännas och få ta del av pengarna måste hela delegationen stå bakom beslutet, vid oenighet är det huvudmännens uppgift att ta beslut i frågan. Att det finns en bra balans mellan idrott, kultur och andra allmännyttiga projekt är en viktig del i delegationens arbete. Under 2019 har det avsatts 600 000 kronor och hittills har tretton stora och små ändamål fått bidrag.

6 Virserums Sparbank

 Samarbetet mellan Friends, Prolympia och Virserums Sparbank är nu inne på andra året. Och redan nu kan man konstatera att arbetet har gett resultat, även om man fortfarande har mycket jobb kvar. – I de kartläggningar som görs årligen på skolan har vi märkt att det finns en viss skolkultur med en jargong och ett språk som ibland kan uppfattas som olämplig. Där känner vi redan nu att vi kommit en bra bit, säger Tina Bågenhammar, rektor. Våra mätningar visar också att eleverna känner en större tillit för de vuxna på skolan och att det blivit lugnare på de platser som många elever upplever som otrygga. För skolans del är den stora vinsten att få konkreta verktyg som man kan använda när situationer med mobbning och kränkningar uppstår i skolan. – Att det kommer in en aktör utifrån gör ju också att de kan se på saker med ett

– Vi vet att det här tar tid, men att hårt arbete ger resultat, säger Maria Persson, processledare på Friends tillsammans med personal från Prolympia, Karin Månsson, kurator, Tina Bågenhammar, rektor, och Frida Kullberg, enhetschef. annat perspektiv. Vi får nu också en tydlig modell att arbeta utifrån, vilket underlättar jättemycket för oss.

Naturlig del

Från Friends sida ser man mycket positivt på samarbetet med Prolympia. – Det här är en medveten skola som jobbar mycket för att eleverna ska känna trygghet och trivsel, säger Maria Persson, processledare för Friends. För vår del handlar det om att hjälpa till med att identifiera problemområden, förse skolan med kunskap, vara ett bollplank och ge stöd så att skolan sedan kan stå på egna ben. Skolan ser samarbetet med Friends som en naturlig del i det hälsofrämjande arbe-

tet. Att Virserums Sparbank kunde gå in och stötta arbetat ekonomiskt med Gåvodelegationen var en avgörande faktor för att projektet skulle bli verklighet. – För oss är det såklart otroligt värdefullt att banken vill hjälpa till och vi tycker det är jätteroligt att de engagerar sig i just den här frågan, säger Tina Bågenhammar. Mobbning kostar otroligt mycket pengar för samhället och en kommun och kan ge men för livet för den enskilda individen. – För Virserums Sparbank känns det viktigt att vara med och stötta att våra ungdomar får med sig goda värderingar och gott bemötande till sina medmänniskor, säger Gunnel Olsson Örbäck, VD på Virserums Sparbank. ✦


Hållbart sparande – finns det? Swedbank Robur är Sveriges största fondbolag och har en utpräglad vision om att vara världsledande i hållbart värdeskapande. Vad innebär då detta i praktiken? Åsa Pettersson, Swedsec-licensierad privatrådgivare, tipsar om hur du som placerare kan spara hållbart.

M

...

?

2 Vilket är ditt bästa hållbarhetstips? Johan Ekelund, företagsrådgivare Har jobbat på Virserums sparbank i drygt sju år och var tidigare revisor och ekonomichef.

2 Koka fantastisk soppa på dina kräftoch räkskal.

Martina Kjell, redovisning och rapportering Bor i Järnforsen och har arbetat på banken i 23 år. Jobbar med bankens ekonomi, redovisning, månadsbokslut, interna rapporter till styrelsen och extern myndighetsrapportering.

1 Spara först och handla sedan. Låna bara till större saker som hus och bil. 2 Gör som jag, återbruka. Köp begagnat och sälj saker du inte använder på t ex. Tradera och Blocket. Man kan göra jättefina fynd och sparar både pengar och miljö.

Global Impact

!

1 Vilket är ditt bästa banktips till kund?

1 Ha ordning på din ekonomi redan från det du är ung, genom att alltid betala räkningar i rätt tid och undvik smålån.

ed hållbara fonder avser Swedbank Robur fonder som placerar i bolag med ett bra och relevant hållbarhetsarbete, utifrån särskilt uppsatta kriterier. De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Hållbarhetsarbetet i fonderna kan variera beroende på fondtyp, placeringsinriktning, marknad och bransch. Gemensamt för alla fonder i Swedbank Robur är att man avstår från investeringar i företag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen. Man utesluter också företag som producerar kol till över 30% av sin omsättning och producenter av pornografiskt material. Aktiefonden Swedbank Robur Global Impact är ett exempel på hur du som placerare kan göra ett aktivt val för att spara hållbart. Fonden fokuserar uteslutande på att investera i bolag vars affärsidéer, produkter och tjänster bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål till år 2030. Ur en databas med över 9000 bolag har fondförvaltarna David Stenlund och Johan Eriksson tillsammans med Swedbanks egna hållbarhetsteam vaskat fram drygt 100 bolag som anses vara ”världsförbättrare”. Det kan till exempel vara företag med en verksamhet som hjälper till att bevara miljö och artrikedom genom vattenrening och utsläppsbegränsning. Det kan också vara företag som erbjuder teknologier för klimatomställning, exempelvis förnybar energi och energieffektivitet. Ytterligare exempel är företag som är verksamma inom hållbar matindustri, lågkostnadsbostäder samt sanitetsteknik. David Stenlund sammanfattar ”vi tror att en investering i framtidens vinnare är bra både för planeten och plånboken”. ✦

Personalen i fokus

GLOBAL IMPACT

Gunnel Olsson Örbäck, VD

Några av de bolag som ingår i fonden:

Tillträdde som VD för banken i februari 2017 och har lång erfarenhet av arbete inom bank. Är uppväxt i Skåne, men har bott i Virserum sedan 1993.

• Suez S.A är ett franskt bolag som erbjuder infrastruktur och distribution för vatten. De tillhandahåller utrustning och service för försörjning av dricksvatten, driver anläggningar för avsaltning av havsvatten och behandlar och renar avloppsvatten (Mål nr 6 – rent vatten och sanitet för alla). • Vestas Wind Systems A/S är världsledande på att tillverka vindkraftverk som säljs globalt. Under 2018 levererade bl a Vestas vindkraftverk till Senegal, vilket kommer bli Senegals första storskaliga vindraftsprojekt och den största vindkraftverksparken i Västafrika (Mål nr 7 – hållbar energi för alla, mål nr 13 – bekämpa klimatförändringarna). • Siemens AG är ett av de största elektronik- och industriteknikföretag i världen. Bolaget gör allt från automatiseringsutrustning och byggteknologier för företag till diagnostik och bildsystem för sjukhus och kliniker. En del av bolagets intäkter kommer från diagnostiska produkter som riktar sig mot världens största sjukdomar såsom Alzheimers, lungcancer diabetes, leversjukdomar och HIV. Övriga produkter omfattar bland annat utrustning för generering och distribution av el, via dotterbolaget Siemens Gamesa (Mål nr 13 – bekämpa klimatförändringarna, mål nr 3 – hälsa och välbefinnande samt mål nr 7 – hållbar energi för alla). Källa: Swedbank Robur

1 Månadsspara! Sätt undan en summa varje månad på ett sparkonto och glöm bort de pengarna! Även om lönen skall räcka till mycket kan alla spara en hundralapp eller två eller ännu mer. Oavsett summa så blir ett sparkapital att använda för oförutsedda utgifter eller något annat som du gärna vill ha eller göra. 2 Skänk saker och kläder du inte längre använder till en insamlingsorganisation. Insamlingsorganisationen säljer dina kläder och saker och de kommer till användning igen av någon annan och organisationen ger pengar till fattiga – det är hållbarhet tycker jag!

Om du vill läsa mer om FN:s globala mål, och vilka bolag som ingår i fonden kan du läsa mer på www.swedbank.se/ privat/spara-och-placera/fonder/hallbarhet-i-fonder/global-impact/global-impact-och-de-globala-malen.html

Helena Ljungberg, företagsrådgivare Anita Folkesson, privatrådgivare Har arbetat på bank i över 35 år och anställdes på Virserums Sparbank 2018. Bor med familjen i Kvillsfors.

1 Spara i våra nyare hållbarhetsfonder t.ex. Global Impact som investerar i bolag som bidrar till FN:s globala mål till hållbar utveckling.

2 Jag källsorterar och skänker kläder.

Linda Arvidsson, ekonomichef Bor i Åseda med man och två barn. Arbetar som ekonomichef och har varit anställd av banken i sex år.

1 För spar- och placeringsintresserade finns det mycket att läsa i Aktiellt på internetbanken och i appen. 2 Handla lokalt och gärna närproducerat, ger hållbarhet i längden åt bygden.

Ingela Larsson, rådgivare privat Har arbetat på banken sedan 1992, och har arbetat på bank i princip hela sitt yrkesverksamma liv. Bosatt i Virserum.

1 Ha kontroll på vardagsekonomin, gör en budget. 2 Hållbarhet i vardagen. Källsortera och tänk på vattenåtgången!

Bor i Växjö och började på banken i januari 2017. Har jobbat inom bank sedan 1993.

1 Till dig som kund rekommenderar jag att en gång om året boka ett möte för genomgång av din ekonomi, ditt sparande och dina försäkringar, alltså se över helheten. 2 Att ta tillvara på alla matrester som blir över och inte slänga. Om man till exempel har grönsaker över som är ”lite defekta” går det utmärkt att koka ihop en god soppa av dessa.

Virserums Sparbank

7


Höstlovsmys med bio

Det är få saker som slår ett biobesök i höstmörkret! Ni vet känslan när man gosar ner sig i en sammetsröd biostol, försöker spara på popcornen, glömmer bort ruskvädret därute och ser så fram emot att se en alldeles ny film.  På höstlovet var det dags igen! Virserums Sparbanks höstlovsbio lockade till sig uppemot 120 besökare, stora och små. Och kvällen blev verkligen mysig! Filmen om den Förfärliga Snömannen

Gåvo-

delegationen

(som visade sig inte vara så förfärlig ändå) lockade fram många goa skratt. Publiken var också härligt på hugget under frågestunden ”Gissa siffran” med kluriga bankfrågor. ✦

Tack

till alla som kom – ni gjorde kvällen! Foto: Privat

Ombyggnaden blir ett lyft Efter många är med undermålig ventilation och kyliga lokaler kan personal och kunder nu se fram emot en betydligt trevligare bankmiljö. Till våren ska de nyrenoverade lokalerna vara färdiga för inflyttning.

F

För att undvika byggkaoset och möjliggöra en snabbare och säkrare renoveringsprocess har personalen flyttat över till postens gamla lokaler i huset bredvid. I mars månad är tanken att de ska kunna flytta tillbaka och det blir verkligen något att se fram emot. Lokalen får helt ny ventilation, vilket är huvudsyftet med ombyggnaden, men också en rejäl uppfräschning i form av nya väggar, tak och golv med bra ljudisolering. – Det var ett problem för kunderna att det var så dålig ventilation i flera rum, säger Gunnel Olsson Örbäck, VD på Virserums Sparbank.

Större och ljusare

En annan nyhet blir att kassan flyttas fram närmare ingången så att kunderna snabbt kan få direktkontakt med personalen. Glaspartier mellan de olika rummen kommer göra att lokalen upplevs som större och ljusare. Stammarna byttes också nyligen ut i hela huset, som byggdes 1936. – Vi är jätteglada över den här renoveringen,

”Vi är jätteglada över ngen. den här renoveri det blir verkligen stor erna.”

skillnad för kund

Hantverkarna Martin Wiberg och Daniel Seidel har fullt upp med ombyggnationen. det blir verkligen stor skillnad för kunderna, säger Anita Folkesson, privatrådgivare, som ser fram emot att få ett eget arbetsrum igen. – Det är lite trångt och högljutt här, säger hon och syftar på den tillfälliga lokalen där man samsas om ett litet utrymme. Hur ska ni fira inflyttningen i de nya lokalerna? – Något ska vi självklart göra, säger Gunnel. Jag kan säga så mycket som att det blir öppet hus, men detaljerna får vi återkomma om längre fram.

Gunnel vill ge en stor eloge till alla hantverkare som hanterar de olika delarna av ombyggnationen. – Att renovera ett gammalt bankhus kräver både bred kunskap och stora resurser, men också fingertoppskänsla för byggnadens själ och historia. Genom vårt samarbete med Ericsson & Lönn Bygg AB samt med våra lokala företag Virserums Golvservice, Järnforsens Plåtslageri, Lignarium Snickeri med flera har vi fått båda delarna. ✦

Produktion: Creative Sales, Vimmerby Tidning – en del av Öst Media AB Text: Eva Harrysson Foto: Örjan Karlsson, Eva Harrysson (om inget annat anges) Tryck: V-TAB

Våra direktnummer - Klipp ur och spara VD Gunnel Olsson Örbäck 0495-311 15 Privat Ingela Larsson 0495-311 06 Lena Pettersson 0495-311 05 Katarina Nordström 0495-311 04 Åsa Pettersson 0495-311 07 Anita Folkesson 0495- 311 12

Företag Johan Ekelund Helena Ljungberg

0495-311 02 0495-311 09 0495-311 13 0495-311 11 0495-311 08

Oberoende kontrollfunktioner Henrik Jansson 0495-311 10 Nils Rydenfalk 0495- 311 00 Öppet dygnet runt Spärra kort

08-411 10 11

Privat Kundcenter 0771-22 11 22 Företag Kundcenter 0771-33 44 33 Digital support

8 Virserums Sparbank

Svanenmärkt trycksak, 3041 0083

VÅRA ÖPPETTIDER

Administration/Marknad Maija Hjelm Linda Arvidsson Martina Kjell

På tidningens framsida återfinns: stående uppe till vänster Martin Wiberg, sittande till vänster Daniel Seidel, på rullbänken Åsa Pettersson, Gunnel Olsson Örbäck, Ingela Larsson och stående till höger Alexsander Ruuska, arbetsledare.

0771-97 75 12

Måndag – Fredag kl. 9.30–15.00 Torsdag även kvällsöppet kl. 16.00–17.30 Virserums Sparbank Storgatan 8 577 71 VIRSERUM Växeln: 0495-311 00 E-post: banken@virserumssparbank.se Clearingnummer: 8405-3 Bankgironummer: 981-4054

Profile for NTM Digital Produktion

Bygdens Bank 2019  

En informationstidning från Virserums Sparbank. Tidningen är producerad av Creative Sales, Vimmerby Tidning - en del av Öst Media AB.

Bygdens Bank 2019  

En informationstidning från Virserums Sparbank. Tidningen är producerad av Creative Sales, Vimmerby Tidning - en del av Öst Media AB.

Profile for digprod