Page 1

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13

Nyhet! Nå også med kompletthjul til hengere!


Hankook | AH11 - AH22 / AL02 - AL10 Varenr.

Belastning

Pris

AH11 205/75 R 17,5 215/75 R 17,5 225/75 R 17,5 235/75 R 17,5 245/70 R 19,5 265/70 R 19,5 285/70 R 19,5 305/70 R 19,5 315/70 R 22,5 295/80 R 22,5 315/80 R 22,5

123/121M 2150 126/124M 2175 128/126M 2395 132/130M 2695 136/134M 3095 139/137M 2995 144/141M 3395 147/145M 3750 154/150L 4550 * 152/148M 4495 * 156L 4675 * * Mønster = AH22+

AH11 »

erstatteS AV AH22+

Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

AL10 275/70 R 22,5 148/145M 4350 315/70 R 22,5 152/148M 4875 305/70 R 22,5 150/148M 4650 * 295/60 R 22,5 150/147 R 4875 315/60 R 22,5 152/148M 5150 295/80 R 22,5 152/142M 4750 315/80 R 22.5 156L 4875 385/55 R 22,5 160K 5495 * Mønster = AL02 Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

AL02 »

2

erstatteS AV AL10

Vår kontaktinfo finner du på baksiden av katalogen!


Hankook | DH05 / DL02 - DL10 Varenr.

Belastning

DH05 8 R 17,5 117/116L 8,5 R 17,5 121/120L 9,5 R 17,5 129/127L 205/75 R 17,5 123/121M 215/75 R 17,5 126/124M 225/75 R 17,5 128/126M 235/75 R 17,5 132/130M 245/70 R 17,5 136/134M 245/70 R 19,5 136/134M 265/70 R 19,5 139/137M 285/70 R 19,5 144/141M 305/70 R 19,5 147/145M 315/70 R 22,5 154/150L 295/80 R 22,5 152/148M 315/80 R 22,5 156L

Pris

2795 2895 3150 2250 2350 2450 2750 2895 3150 3095 3550 3850 4750 4695 4950

DH05 | M+S-merket

Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

DL10 295/80 R 22,5 152/148M 4950 315/80 R 22,5 156L 5150 275/70 R 22,5 148/145M 4395 * 315/70 R 22,5 152/148M 4975 295/60 R 22,5 150/147L 4995 315/60 R 22,5 152/148L 5295 * Mønster = DL02 Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

DL02 »

erstatteS AV DL10

Vår kontaktinfo finner du på baksiden av katalogen!

| M+S-merket

3


Hankook | TH10 - AL15 / AM02 - AM15 Varenr. Belastning Pris TH10 9.5 R 17,5 143/141J 2975 215/75 R 17,5 135/133J 2395 235/75 R 17,5 143/141J 2795 245/70 R 17,5 143/141J 2950 245/70 R 19,5 141/140J 3075 265/70 R 19,5 143/141J 3095 285/70 R 19,5 150/147J 3750 445/45 R 19,5 160J 6295 385/65 R 22,5 158L 5375 * 385/65 R 22,5 160J 4950 425/65 R 22,5 165K 6150 385/55 R 22,5 160J 5175 * Mønster = AL15

TH10 »

erstatteS AV AL15

Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

AM02 265/70 R 19,5 143/141J 3195 275/70 R 22,5 148/145K 4150 385/65 R 22,5 160J 4995 * 425/65 R 22,5 165K 6950 445/65 R 22,5 169K 7195 * Mønster = AM15 Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

AM02 »

erstatteS AV AM15

Ønsker du dekkene dine seipet og pigget? Roger Skedsmo hjelper deg med det!

4

Vår kontaktinfo finner du på baksiden av katalogen!

| M+S-merket


Hankook | DM03 - KOMPLETTHJUL - felger Varenr. Belastning Pris DM03 315/80 R 22,5 156L 4950 Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

DM03

Komplette Budget hengerhjul 385/65 R 22,5 KOMPL. M/ FELG 265/70 R 19,5 KOMPL. M/ FELG

Kontakt oss for nettopriser

Komplette budget hengerhjul

Stålfelger til lastebiler Vi lagerfører TÜV-godkjente stålfelger i 22,5" til de aller fleste lastebiler. Dessuten har vi 19,5" og 22,5" stålfelger til hengere på lager. Ta kontakt med oss idag!

Vår kontaktinfo finner du på baksiden av katalogen!

5


Hankook VINTER | AW01 / DM02 / DW06 Varenr.

Belastning

AW01 295/80 R 22,5 152/148K 315/80 R 22.5 156/150K 315/70 R 22,5 154/150L 385/65 R 22,5 160/158L

Pris

4795 5095 4975 5095

Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

AW01 | M+S-merket DW02 12 R 22.5 152/148L 4795 295/80 R 22.5 152/148L 4895 315/80 R 22,5 154/150L 5295 Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

DW02 | M+S-merket

DW06 295/80 R 22,5 315/70 R 22,5 315/80 R 22,5

152/148M 154/150L 156/150L

4995 5095 5395

Anbefalte kjøretøy og dekkets posisjon:

DW06 | M+S-merket

6

Vår kontaktinfo finner du på baksiden av katalogen!


Anlegg og industri aNLEGG & INDUSTRI Varenr. Dimensjon TL/TT Mønster 30609808 14.00 x 24 12 306 30611900 16.00 x 24 16 306 31800803 17.5 x 25 16 612 31801400 20.5 x 25 16 612 31803209 23.5 x 25 20 612 31804302 26.5 x 25 24 612

Hos oss finner du et meget godt utvalg i anleggsdekk med svært gode nettopriser! Spør oss gjerne dersom det er andre dimensjoner du er ute etter.

17525RADIAL 17.5 R 25** TL / E3 TB516 20525RADIAL 20.5 R 25** TL / E3 TB516 20525RADIAL L3 20.5 R 25** TL / L3 TB516 20525RADIALL5 20.5 R 25** TL / L5 TB538S+ 23525RADIAL 23.5 R 25** TL / E3 TB516 23525RADIAL L3 23.5 R 25** TL / L3 TB516 23525RADIAL598SE4 23.5 R 25** TL / E4 TB598 23525RADIAL538S+L5 23.5 R 25** TL / L5 TB538S+ 26525RADIAL 26.5 R 25** TL / E3 TB516 26525RADIAL L5 26.5 R 25** TL / L5 TB538S+ 50001 750/65 R 25** TL / E3 TB598 29525RADIAL 29.5 R 25** TL / E3 TB516 87570295 875/65 R 29** TL / E3 TB598 240035RADIAL 24.00 R 35** TL / E4 TB526 102020 102030 102040 102050 102060

15.5 R 25 TL / E2/L2 17.5 R 25 TL / E2/L2 20.5 R 25 TL / E2/L2 23.5 R 25 TL / E2/L2 26.5 R 25 TL / E2/L2

6550004 65500010 65500030 - * BK = belastningskode

15.5 R 25 E3 17.5 R 25 E3 20.5 R 25 E3 23.5 R 25 E3

» 306

» 612

» TB516

» TB538S+

tA KONTAKT MED OSS FOR GODE TILBUD!

BWYN BWYN BWYN BWYN BWYN 655 655 655 655

KOMMER KOMMER KOMMER

NYHET!

Alliance MultiUse 655

» TB598 » BWYN vinter » 655

7


Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Priser Det vises de til enhver tid gjeldende priser. Ved tilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller maks. 1 mnd. fra tilbudsdato dersom frist ikke er angitt.

gjøres hvis selger har garantert leveringstid og levering finner sted mer enn 14 dager etter dette. Ved reklamasjoner vedr. antall eller feil vare i forhold til ordre, må kjøper straks dette er oppdaget, meddele selger.

2. Leveringsbetingelser For normalleveranser er prisene å forstå fritt levert kundens utsalgssted, med mindre annet er avtalt. På spesielle tilbudsvarer, småordrer og hastebestillinger tilkommer fraktutjevning på kr. 150,- for bestillinger under netto 3000,-.

Transportskade tas opp med transportør omgående med anmerkning på fraktbrev. En skade/feil ved en vare, hvor det er ønskelig med avslag i prisen/eventuelt bytting av varen, må meddeles selger skriftlig med henvisning til ordrenummer og dato innen produktet monteres på plass.

3. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser gis etter kredittvurdering. Etter forfall belastes renter etter gjeldende rentesats.

Dersom en faktura ikke betales ved forfall, vil de allerede tilsendte ikke forfalte fakturaer også ansees som forfalt.

4. Andre betingelser Eventuelle rabatter er i henhold til inngått avtale med selger. Hvis ikke slik avtale er inngått gjelder de til enhver tid gjeldende standardrabatter. Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser, kan kun

InterContact Norway AS, Scan Vest Dekk AS og Terje Vold AS benytter Egeninkasso fra INKA Management AS for inndrivelse av utestående fordringer. Hjulius AS benytter Conta Inkasso og Nord Norsk Dekkimport AS benytter Lindorff AS.

5. Vedrørende retur Eventuell retur avtales på forhånd og merkes med forhandlernavn, adressat, ordrenummer, årsak og dato. Retur som skyldes varen eller selger, byttes uten omkostninger for kjøper. Retur som ikke skyldes varen eller selger: - Standard lagervare hos selger: 10% returomkostninger og returfrakt for kjøpers regning - Ikke lagerførte varer hos selger: 25% returomkostninger og returfrakt for kjøpers regning 6. Vedrørende avbestillinger Alle avbestillinger skal omgående foretas av kjøper. For sen avbestilling av ikke lagerførte varer hos selger belastes med min. 25% avbestillingsgebyr med tillegg av frakt og evt.emballasje. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

1 Nord Norsk Dekkimport AS Munarvollveien 1, 8030 Bodø, Pb. 1234, 8001 Bodø Tlf: 75 55 02 10 / Faks: 75 55 02 11 / E-post: dekkimport@dekkimport.no 2 Terje Vold AS Østre Rosten 80, 7075 Tiller Tlf: 72 89 58 00 / Faks: 72 89 58 01 / E-post: post@terjevold.no 3 Scan Vest Dekk AS Gangstøvika, 6009 Ålesund Tlf: 70 13 45 20 / Faks: 70 13 45 25 / E-post: post@scanvest.no 4 Hjulius AS Buråsen 17, 4636 Kristiansand S Tlf: 38 10 71 71 / Faks: 38 10 71 70 / E-post: post@hjulius.no 5 InterContact Norway AS Dyrskuevegen 38-40, 2040 Kløfta, Pb. 204, 2041 Kløfta Tlf: 63 94 78 00 / Faks: 63 98 30 44 / E-post: post@intercontact.no

Starco Team er i dag et av landets største importør- og distribusjonsnettverk av dekk og felger. I sortimentet finnes en rekke verdenskjente merker: Dunlop, Hankook, Cooper, Nankang, Kingstar, Alliance, AEZ, Ultra, Matrix, CSA, Estauto, Avon, Mickey Thompson, Dick Cepek m.fl.

www.starco.no

Hankook Last 2013