Page 1

en

annen

verden

Internasjonale Senter

blad av

Hald

Et

nr. 3 2013


Leder

fredag

Avisen for Mandal og distriktet

Mandal AS

Byggevarer på nett:

6. september 2013 Nr. 205 125. årgang Løssalg 20 kroner

www.btmandal.no

På nytt kan vi presentere en gjeng med stuwww.l-a.no denter som blir spredd ut over hele verden, Skal la fulle av entusiasme og pågangsmot i møte humla suse med nye mennesker og kulturer. I år har vi et rekordstort kull og mangfoldet er stort. Vær gjerne med å be for dem gjennom året! Det som er litt spesielt i år er at flere av stu- Bjarte Lie (f.v.), Hans Thorsen og Tore dentene allerede er godt i gang eller ferdige Atle Grundeland gjør hobbyen til firma når de med sine studier, og felles for dem alle er at starter Nua brygghus i Kulturfabrikken. erfaringene har påvirket dem til å velge Hald 12 Internasjonale Senter som utgangspunkt for Kanonball et annerledes år. Andre kommer rett fra vide- mot mobbing regående, men sitter på en erfaring som de har lyst til å bruke i et av våre prosjekter. Han vraket Start i mangel på motivasjon. I høst reiser han til Møt Eivind som er fotballentusiast og som Uganda for å hjelpe gatebarn. Møt kombinerer det med arbeid med gatebarn i MKs Eivind Skaaland som ikke er helt som alle andre fotballspillere. Lærerne måtte også Uganda, legestudentene som vil utvikle seg yt- til pers i kanonballfinalen på Holum – Fotball er gøy det, men det er i går. Slik setter terligere i møte med helsevesenet i Kamerun, skole ikke alt. Jeg har andre interesser små og store fokus på antimobbing denne og mål her i livet, sier Eivind eller Dèbora som forteller sin historie som uken. 7 Skaaland. 9 kan forklare hvorfor hun skal jobbe akkurat i Serbia dette året. Disse og flere har ønsket GJENBRUKSBUTIKK! utveksling til et annet land og har tenkt at de Faksimile fra Lindesnes kan kombinere det med tidligere erfaringer/ Åpningsfest! Mandag 14/10 kl 16.00 14.septemberBrennevinsmyra 2013 studier. Miljøpark I disse dager drar vår «ettåring» rundt i landet GJENBRUKS GJENBR UKS BUTIKKEN på skoler og folkehøyskoler for å markedsføre Hald Internasjonale Senter og programmene LES OGSÅ: De blir valgvinnerne 5 Connect, Fokus og Act Now. Vi håper at vi også gjennom bladet kan gi en smakebit fra prosjektene og programmene våre som kan utfordre mange nye ungdommer til å prøve seg på et år av en annen verden!

Vi holder til på Jåbekk

Vraket Start: MKs Eivind Skaaland var ønsket av Start før denne sesongen. Men 19åringen har bestemt seg for å satse på studier framfor fotball i årene framover. Foto: CATO LORENTZ

MKs annerledesmann

Britt Jorunn Neerland

Inviterer til skytterfest

13


Jeg var ikke motivert

a v e n a n n e n v e r d e n

Eivind skal jobbe i CRO – Child Restoration Outreach i Mbale. De har gatebarn som sitt satningsområde og de driver blant annet et dagsenter. Sport er en viktig del av rehabiliteringsprogrammet og av fritidstilbudet og de har en veldig aktiv CHRISCgruppe(global KRIK). Fotballaget

- Jeg forventer å møte mange nye mennesker og en helt ny kultur. Ettersom arbeidet på CRO er med gatebarn, ønsker jeg å bruke min fotballerfaring til å komme i kontakt med barna. Jeg hadde hørt om prosjektet før, og ønsket å jobbe på et prosjekt med idrett i Afrika. CRO passet derfor perfekt. Eivind opplever at han har møtt respekt for det valget han har tatt, også innenfor fotballmiljøet. Han har trent jevnlig med det lokale fotballaget i Mandal og MK-trener Morten Halvorsen har dyp respekt for hans valg. “Jeg har stor forståelse for slike valg. Mange ville nok hoppet på når sjansen bød seg, men Eivind ønsket å gjøre andre ting.”

b l a d

- Fotball er gøy, men det er ikke alt. Jeg har andre interesser og mål her i livet. Akkurat nå består det av å gå på Hald og reise til Uganda i syv måneder. For meg blir dette et annerledes år, jeg har lyst til å vokse som menneske og jeg tror muligheten til å gjøre det er stor gjennom det arbeidet som møter meg i Uganda. En av hovedgrunnene til at jeg valgte å gå på Hald var fordi jeg hadde et ønske om forandring. Jeg var klar for å flytte ut og bli påvirket av nye mennesker og et nytt miljø.

til CRO er et av de beste lagene i distriktet.

E t

Eivind Skaaland imponerte trener i fotballklubben Start så mye at de ville ha han til å spille for dem dette året. Det var i november i fjor muligheten dukket opp for MK`s offensive back. Eivind var på «audition» i Start hvor han imponerte såpass mye at klubben ville ha han med videre. Men Eivind ville det annerledes.

- Jeg er ikke motivert for satsing på fotball nå, det er veldig gøy, men nå vil jeg hjelpe andre dette året og det gleder jeg meg til, sier Eivind. Tekst: Cato Lorentz, Lindesnes Avis/ Britt Jorunn Neerland Foto t.v: Cato Lorentz Foto t.h: Oda Skjetne, Act Now 2009/2010

3


Legestudenter i Kamerun Thuy-An An Le og Jenny Tellefsen, begge 22 år, har fullført tre år av legestudiet i henholdsvis Tromsø og Oslo. Dette året har begge to, helt uavhengig av hverandre, valgt å ha ett års pause i studiet for å gå på Hald Internasjonale Senter. Som en del av studiet skal de være seks måneder i Kamerun. De skal jobbe med ulike oppgaver der, men to dager i uken skal de tilbringe på det lokale sykehuset. Kontaktpersonen deres, Amos, ser fram til å skulle ha to «leger» på sykehuset, men jentene selv kjenner at de er ydmyke og at forventningene ikke må legges for høyt. - Vi har hatt litt praksis i grunnleggende undersøkelsesteknikker i Norge allerede, det vil stort sett si ta imot og registrere pasientjournaler. Men det er klart at vi er ydmyke i forhold til å skulle jobbe på et sykehus i en fullstendig ny kultur

og under helt andre forhold enn vi er vant med fra norske sykehus. Men vi synes det er ei stor utfordring og vi gleder oss veldig til dette. For oss vil det bli mye nytt å forholde oss til og vi er spente på hvordan legene i Kamerun jobber. De har sikkert færre ressurser både når det gjelder personale og teknisk utstyr. Vi kan lure på om de tilnærmer seg pasientene på en annen måte, om det medfører mer mellommenneskelig kontakt som vi har mindre av på norske sykehus. Begge jentene bobler over av entusiasme mens de snakker, det mangler ikke på engasjement og iver og det ene spørsmålet etter det andre dukker opp. De reflekterer også masse over hvorfor de gjør dette midt i studiet og hva det vil bety for dem videre. - Vi har nok begge et håp om at dette skal bidra positivt for oss i forhold til videre


E t e n a n n e n v e r d e n

Tekst: Britt Jorunn Neerland Foto: Silje Asserson

a v

som de vil ha nytte av. - Vi ser for oss at vi kan lære om tropiske sykdommer, erfare hvilken plass ressurser har i et helsesystem, og få erfaring i å jobbe med folk fra andre kulturer. Vi tror det vil være et større behov for det i Norge etter hvert som antall innvandrere øker. Vi er også spent på hvordan vi vil takle frustrasjon over mangel på medisiner og behandlingsmuligheter, og hvordan personlig økonomi kanskje i større grad enn i Norge bestemmer prognosen for den enkelte. Og så lurer vi på i hvor stor grad åndelighet spiller inn i helsesystemet, og hvordan man forholder seg til det og til helbredelser. - Som du skjønner så er vi fulle av forventning og nysgjerrighet, sier de bare noen dager før avreise til et halvår av en annen verden.

b l a d

studie i Norge og i forhold til veivalg senere i livet. Det er ikke så vanlig med praksis fra et afrikansk land, de fleste leger reiser til et europeisk land. Kanskje kan vi være en kritisk røst i det norske helsesystemet og bli mer ydmyke for andre behandlingsmetoder? Begge tenker at dette kan være viktig for videre motivasjon og at dette året kan bli et bra verktøy for vurderinger de møter senere i studiet. - Det passer oss godt å gjøre dette gjennom Hald. Det er et godt innarbeidet system og dere sitter på mye erfaring som vi kan dra nytte av. Ikke minst blir vi godt forberedt før vi reiser ut, og vi vet at vi blir godt ivaretatt både underveis og etterpå. De er ikke i tvil om at året vil gi dem masse nye erfaringer og at de kan ta med seg hjem ny fagkunnskap

5


Et avgjørende møte med Laget

Trainee i Laget

Laila Johanne Elgvin har jobbet i ett år som trainee i Laget i Vestfold. Arbeidet hennes har bestått av å følge opp Laget på ungdoms- og videregående skoler. Hun har besøkt dem og holdt andakter, og hun har hjulpet styrene med å planlegge, tenke strategisk og lage eventer. Hun har også vært i ei ledergruppe for lagsledere. - Gjennom alt dette arbeidet har jeg fått et godt innblikk i hva lagsarbeidet i Norge dreier seg om og jeg har virkelig trivdes med denne typen arbeid. Jeg fikk også et innblikk i hvordan Laget jobber internasjonalt da jeg besøkte England. De er forbilledlige i Lagsarbeidet og det er masse som kan viderebringes til Norge og sikkert andre land.

Laila har også jobbet konkret med å «se» enkeltpersoner som hun følte hun koblet med relasjonelt. De kunne dele utfordringer i livet eller bare være sammen sosialt. Hun har trivdes med dette og det har vært avgjørende for at hun er på Hald i år. - Det girer og trigger meg med studentarbeid og evangelisering på skoler og studiested. Å få lov til å være med på dette i Kenya gjør at jeg føler meg privilegert. Jeg visste om denne muligheten på Hald og det var helt planlagt at jeg ville reise akkurat til Kenya og delta i Lagsarbeidet der. Jeg ønsker først og fremst å se, observere og lære. Jeg er interessert i det de gjør. Å være trainee har bygget meg videre, jeg merker at dette året har vært godt for meg og det har utviklet meg. Jeg tror det har gitt meg knagger å henge nye opplevelser på, og jeg håper erfaringene vil være nyttige for det som møter meg i Kenya. Tekst: Britt Jorunn Neerland Foto: Silje Asserson

Filip var visepresident for kristenrussen i Sør-Rogaland. Han hadde ikke tidligere hatt aktiv kontakt med Laget og det arbeidet de holder på med. Men kristenrussmøtene ble avholdt på Lagskontoret, og han deltok på hovedstyreweekender med presidenter fra alle deler av landet, og fikk på den måten et innblikk i lagsarbeidet. Var det erfaringen fra lagsarbeidet som gjorde at du valgte Hald Internasjonale Senter? - Jeg hadde lyst på et år utenfor komfortsonen og jeg hadde lyst til å utfordre meg selv, men hadde ikke konkret tenkt ut hva slags arbeid som interesserte meg. Gjennom misjonskontakter i Laget hørte jeg om studentarbeidet som drives i Kenya, og det var avgjørende for at jeg søkte på akkurat den linjen og det landet. Men jeg tror også at året med kristenrussarbeid var avgjørende for at jeg faktisk søkte på Hald i det hele tatt. I Kenya skal Filip først jobbe i Mathare slummen, deretter skal han reise rundt i tre måneder og drive lagsarbeid med en kenyansk lagsarbeider. Kan du dra nytte av din erfaring og ditt engasjement når du reiser til Kenya? - Gjennom arbeidet i kristenrussen er jeg vant til å arbeide med skoleelever og

jeg håper det kan være nyttig når jeg skal delta i det kenyanske lagsarbeidet. Men først og fremst håper jeg at jeg kan lære masse nyttig fra deres arbeid som jeg kan ta med meg hjem! Tekst: Britt Jorunn Neerland Foto: Silje Asserson


a n n e n

Tekst: Britt Jorunn Neerland Foto: Silje Asserson

NYTT FOKUS

e n

som referanser i arbeidet. Erfaringene mine gjør også at dette året blir noe annet enn opplevelsen av å flytte hjemmefra. Nå har studentene tilbakelagt 6 ukers introduksjonskurs på Hald og er allerede fulle av inntrykk. - Jeg opplever at det er godt med denne tiden på Hald i forkant, og sikkert også den tiden vi skal ha i etterkant. Vi har allerede startet våre refleksjoner og vi blir forberedt på et helt annet tankesett enn det vi er vant med allerede før vi reiser.

a v

viktigere i livet og være åpen for andre situasjoner, sier han. Kristian skal jobbe på CRO i Uganda – de driver mye med sport blant gatebarn, og de driver et eget dagsenter for gatebarn. - Jeg håper jeg kan bidra godt på dagsenteret. Jeg har ikke erfaring med denne typen arbeid, så jeg er helt åpen for alt. Men jeg håper at jeg kan bidra med mine erfaringer både fra studiet og fra tidligere jobber. Det jeg har opplevd både fra Sagavoll Folkehøyskole og som student kan jeg bruke videre

b l a d

fikk opp i hendene, og dermed ble året helt annerledes enn han opprinnelig hadde tenkt. - Jeg er enormt glad for at jeg hev meg med! Jeg tenker ikke på det som et pauseår, men som et annerledes år som vil lære meg så mye annet enn økonomistudiet kunne gjort. Det er klart at når man studerer økonomi så kan fokuset veldig fort bli ensidig rettet mot penger og karriere. Det er en egen måte å tenke på som gjennomsyrer alt. Det føles godt å kunne ha fokus på ting jeg finner

E t

Kristian Slettebø, 24 år, har fullført tre års økonomistudium ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han skulle egentlig jobbe med master-oppgaven, men tilfeldigheter gjorde at han i stedet for master-studiet hev seg rundt og ble student ved Hald Internasjonale Senter dette året. Han hadde hørt mye om Hald gjennom venner og hadde lenge hatt lyst til å gå på skolen, men studiene gjorde at han ikke valgte dette. Men det ble plutselig en ledig plass som han nærmest

v e r d e n

7

7


D

èbora de Souza er en av de brasilianske deltakerne i utvekslingsprogrammet sørsør ved Hald Internasjonale Senter dette året. Hun skal reise til Serbia på utveksling etter oppholdet på Hald i høst. Med eksamen fra Federal Rural Univeristy of Rio de Janeiro(UFRRJ) i generell historie, og med en master i historie med tittel «Kirken i det første århundre», har Dèbora funnet seg til rette i arbeidet til ABU (Aliança Bíblica Universitária do Brasil). Det er en studentlagsbevegelse som utruster studenter til å bringe evangeliet videre til andre studenter. Interessen for historie startet allerede på videregående skole. Hun ble påvirket av gode lærere og ideen om at å forstå endringsprosesser til mennesker over tid kan bidra til en bedre

framtid for samfunnet. Det var også på videregående at Dèbora fikk erfaring med evangelisering og bibel-studier blant studenter. Da hun begynte på universitetet vokste interessen for bibel-studier blant studentene. Hele den intellektuelle atmosfæren og den overordnede skepsisen for temaet, utgjorde en perfekt plattform for utlegging av poengene i kristendommen, for deretter å studere dem sammen. Som Dèbora selv sier: «Jeg tiltrekker meg ateister. Jeg har eksempler på venner fra skolen som aldri hadde rørt en Bibel». Ettersom det ikke var etablert noen bibel-gruppe i forbindelse med hennes klasse, så kom ideen om å kontakte ABU opp. Det var helt perfekt å starte ei gruppe, og snart var det mange som ville være med og gruppen vokste.

Muligheten for utveksling gjennom Hald Internasjonale Senter oppstod gjennom ABU, og da hun oppdaget at praksisplassen hennes skulle være i Serbia ble hun veldig interessert. Dèbora hadde nylig lest ei bok om vanskelighetene og problemene Balkan hadde gjennomgått for noen år siden, både økonomisk og politisk. Hun leste også at evangelisk kristne ble forfulgt, og alt dette medførte at hun hadde mange spørsmål rundt situasjonen i Serbia i dag. Kanskje kunne hun med sin erfaring både fra utdannelse i historie og fra kristen ledertrening gjennom IFES (International Fellowship of Evangelical Students) i Brasil, bidra i studentarbeidet i Serbia? Ifølge Dèbora, har IFES Brasil stort fokus på ledertrening, og de oppfordrer også sine deltakere til å møte andre

bevegelser rundt om i verden. Hennes forventning til disse månedene i Serbia er knyttet opp mot arbeidet med å styrke ledertrening og til å styrke det kristne studentarbeidet generelt. Det er i dette arbeidet hun har funnet sin plass og har intensjoner om å vie sin framtid til. Vi ber om at Gud må åpne de dørene som trengs og at hun vil utgjøre en forskjell uansett hvor hun arbeider, men spesielt nå i Serbia! Tekst: Daiana Carla Luiz / Britt Jorunn Neerland Foto: Silje Asserson


E t

b l a d

a v

e n

a n n e n

v e r d e n

Dèboras historie

9


Hald Internasjonale Senter 2013 - 2014 ACT NOW /Strømmestiftelsen

GREEN NETWORK / Gjennestad

Brasil Jorunn Flatin KVITESEID Vilde Nordal FREKHAUG

Brasil Karoline Pedersen RENNESØY Rita Haugsvær NYBORG Danica Bajović MONTENEGRO Violeta Pavetic, MONTENEGRO

Boliva Linn Kristine Havardsgard Eriksen SØGNE Karen Mathilde Liane LILLESAND

Madagaskar Eirin Harbakk REVSNES Liv Stavnes Mevatne NEVERDAL Christiane Schaldemose SØGNE Isak Gilde ÅFJORD John Olav Kiplesund STJØRDAL Harald Rømma ÅFJORD

Nepal Vilde Mari Johannessen FARSUND Kaja Rama Hagen KRISTIANSAND

Uganda Eivind Skaaland KRISTIANSAND Ester Alemayehu Hatle BRYNE Annabel Garred SKUDENESHAVN Karoline Bråten MARNARDAL Kristian Slettebø EGERSUND Annie Veggeland Knudsen KRISTIANSAND

Thailand Ingrid Ognedal Bergesen STAVANGER Ingeborg Nesse Alvsvåg BREMNES

Serbia Emma Bakke Petrie KVITESEID Kristin Sollien FÅBERG Karen Aquino Rangel da Costa BRASIL Débora Rodrigues de Souza BRASIL

Osterøy Christelle Aline Mangbe Mgbatou KAMERUN Martin II Zanguim Hamadou KAMERUN

Oslo Susila Lungeli Magar NEPAL Radha Devkota NEPAL

Kristiansand Ruphin Raharimalala MADAGASKAR Harison Jacob Andriamalalaniavo MADAGASKAR

Kristiansand Nataly Raquel García Gamboa EQUADOR Jonnathan Fernando Pinos Mendoza EQUADOR

Drøbak André Eduardo Strobel BRASIL Carla Seely Pereira BRASIL

Trondheim Frankline Simiyu Machani KENYA Joyline Jepng’etich KENYA

Kenya Elisabeth Helgøy BRU Kristine Marie Fonneløp ASKER

Kristiansand Limber Jhonathan Marin Copa BOLIVIA Marjore Michel Montano Lopez PERU Edinson Joel Altamirano Figueroa PERU Hans Eduardo Pacherres Cardenas PERU John Longora UGANDA Alex Ndayambaje UGANDA Faith Tukahirwa UGANDA Faridah Namuyomba UGANDA Drici Charles Irra SØR-SUDAN

Gjennestad Volamino Benjamin ZARINIATSARA MADAGSKAR Sehenotiana Benjamin ANDRIANORO MADAGASKAR Tomb Andriamijoro Fitahiantsoa RABENJA MADAGSKAR Gabriel Jacob TIARO MADAGSKAR

Ettåringer

Ingeborg Gunnersen SANDEFJORD Diana Carla Luiz BRASIL

v e r d e n

Madagaskar Lars Martin Rundhovde Skår HORDVIK Tor Inge Auestad VARHAUG Marie Cathrine Løver SKOTSELV Ingrid Handeland NØTTERØY

Tanzania Kristine Bernhart Vespestad OSLO Dagfinn Vespestad OSLO

a n n e n

Laos Silje Asserson STAVANGER Charlotte Okabe Solberg KVITESEID

Kenya Filip Rasmussen STAVANGER Eivind Opedal MELHUS Laila Johanne Elgvin SANDEFJORD Bente Fjetland TJELTA Vera Fjelltveit BERGEN Birte Espeskog ASKØY

Øya Larissa VOLAHENDRY MADAGASKAR Sarobidy ANDRIANIRINA MADAGSKAR

e n

Kina Katrine Sangolt LYNGDAL Marthe Andreassen LYNGDAL

Ecuador Maria Ulla STRANDA Sunniva Nybøe Førland SALHUS

Peru Anja Marie Homestad Thorsen HOMBORSUND Miriam Brundtland STAVANGER Oda Lien HØNEFOSS Ingvild Misund YVEN

a v

Kamerun Mary Thuy An Le TROMSØ Jenny Magdalena Tellefsen OSLO Erlend Mongstad HORDVIK Jakob Leinebø Ekre STAVSJØ

b l a d

FOCUS / Laget

E t

CONNECT / Misjonsselskapet

Voluntører EVS

Louisa Lambrect TYSKLAND Indre Slickute, LITAUEN

Stavanger Malee Boonjantuek THAILAND Naruemon Bangsine THAILAND Ulsteinvik Jia’en Xu KINA

11


V

Dette er Fredskorpset Ung: -Deltakerne er mellom 18 og 25 år - Du reiser sammen med andre i en gruppe - Utvekslingen varer i 3-12 måneder - Du kan reise til land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika, mens deltakere derfra kommer til Norge - Ingen krav til fullført utdanning for å delta

i hadde besøk på Hald av Vigdis Holm, senior programrådgiver og teamleder i Fredskorpset Ung. Hun er saksbehandler for alle fire programmene og har fulgt Hald Internasjonale Senter i mange år. Jeg benyttet meg av muligheten til å stille henne noen spørsmål. For oss er dere viktige bidragsytere, ikke bare økonomisk, men også gjennom samarbeid og faglig utbytte. Hvilke tanker gjør FK-ung seg om HIS som konsept med fire program og store grupper i forhold til den mer tradisjonelle form for utveksling? - Vi har ett annet prosjekt, “Communication for change”, som er litt likt med Hald. Ellers har vi en mangesidig portefølje og fanger mange organisasjoner og deltakere, noe som er målet vårt. Hald skiller seg spesielt ut fordi det er en skole og en utdannelse kombinert med utveksling. Det som også er fint med Hald er at dere har et større nedslagsfelt, distriktsungdom og hele landet er godt representert. Det er også flott for sør-deltakerne at de kan være i praksis i andre deler av landet vårt. Ellers har mye en tendens til å være fokusert rundt Oslo. - Når det gjelder tema så er Hald mye likt som andre prosjekter med hensyn på at det fokuseres på fattigdom, ungt lederskap og kulturell forståelse, samtidig som dere også har variasjoner mellom programmene deres. Det er generelt et godt prosjekt, dere driver god rekruttering, både til nord og sør deltakere. Vi ser at ungdommen deres er en god ressurs både i utveksling og når de kommer hjem. For oss er det et hovedmål å se at utvekslingen fungerer på alle plan, sier Vigdis.

Fredskorpset fyller 50 år i 2013 og dere skal feire stort med festforestilling. Men dere er en del av den statlige utviklingspolitikken og er avhengig av at det blir satt av penger over statsbudsjettet. Hvilke tanker kan dere gjøre dere om de neste 50 år sett i lys av plutselige endringer i utviklingspolitikken? - Vi tenker veldig klart at dersom noen ikke har skjønt konseptet vårt godt nok til å vite at det er et langsiktig og varig prosjekt, så må vi informere grundigere! Vi tar partnerskap på alvor, i 2000 ble konseptet endret til at man både må sende og motta, og det er bygd på gjensidighet. I tillegg er fokuset vårt at det skal være ungt. De siste årene er sørsør utveksling også lansert og det bygger gjensidighet i disse landene. Alt dette en- Vigdis Hom drer samfunnet på Senior Program rådgiver sikt, og vår oppgave er blant annet å være synlige utad slik at flere får opp øynene for hva dette betyr for samfunnet. Det er også en unik mulighet for unge fra sør til å oppnå noe stort, og vi har godt av å lære at det ikke bare er vårt samfunn som kan bidra. Det kan endre samfunn på sikt når man er ydmyke og ser at man kan lære av hverandre, sier Vigids Holm. Tekst: Britt Jorunn Neerland Foto: www.fredskorpset.no


Act Now

Act Now er action Act Now gjør noe for å forandre verden Act Now gir god innsikt i å jobbe med bistand

Act Now er Strømmestiftelsens utvekslingsprogram for ungdom. Act Now er opptatt av rettferdighet og fattigdomsbekjempelse med et sterkt faglig ståsted innen bistand. Vi ønsker å utrydde fattigdom, kjempe aktivt for en bedre verden gjennom å utruste folk til å hjelpe seg selv. Strømmestiftelsens partnere i Uganda, Tanzania, Bolivia og Peru tar imot og sender studenter til Act Now programmet. Uganda Chrisc Uganda: Gjennom sport og idrett være med å gjør livet bedre for barn og ungdom i Uganda. Miles2smiles: Være med som leder i førskole for fattige barn i slumområde i Kampala. Child Restoration Project: Jobbe med barn og ungdom som bor eller har bodd på gata i Mbale. Drucilla: Jobbe med undervisning, mikrofinans og kvinnegrupper i vakre Kabale. Tanzania TAHEA : Et “Community health and education” prosjekt som ligger i Mwanza ved Lake Victoriasjøen. Jobbe med å bedre forholdene for familier på landsbygda i Tanzania. Peru Tierra de Ninos: Kunst- og kulturprosjektet for ungdom i utkanten av Lima. La Restinga: Jobbe sammen med lokale ledere i et kulturtiltak for ungdom i jungelen i Amazonas. Nino de Futuros: Et lokalt drevet prosjekt i Huanchoy som driver med utdanning, arbeidstrening for kvinner og forskjellige workshops. Bolivia Alalay: barnehjem for gatebarn i La Paz.


Connect Connevt with people Connect with God Connect with NMS’ partners

Connect er Det Norske Misjonsselskaps (NMS) utvekslingsprogram med kirkesamfunn og organisasjoner i seks forskjellige land. Dersom du har lyst til å lære om og erfare misjon, bistand og diakoni i praksis så er dette noe for deg. Våre partnerorganisasjoner har lang erfaring i å ta imot norske ungdommer i praksisopphold og det vil være stor grad av fleksibilitet for å tilpasse arbeidsoppgaver etter dine evner og interesser. NMS sine tre programmer Bistand, Budskap og Bygging oppsummerer hva som er innholdet i et år på Connect. Brasil: Praksis i menighetsarbeid og diakonale prosjekter i slummen. Ungdomsarbeid, musikk, engelskgrupper etc. Curitiba, Florianopolis, Aracatuba Kamerun: Engelsk- og dataundervisning for ungdommer, Chrisc (KRIK), barnehjem, kontorarbeid. Ngaoundere. Madagaskar: Engelskundervisning, engelskklubb, Chrisc (KRIK) , senter for kriminelle tenåringsjenter, døveskole, lærerskole, praktisk arbeid osv. Antananarivo, Fandriana, Mahajanga. Laos: Engelskundervisning og menighetsarbeid. Praktisk arbeid. Vientiane. Thailand: Barnehage i slummen, førskole i slummen, engelsk- og dataundervisning for ungdommer i slummen, ungdomsarbeid i menigheten, internat for ungdommer fra fattige landsbyer som går på skole i Phibun, fritidsaktiviteter, musikk, hobbyaktiviteter, menighetsarbeid osv. Mukdahan, Phibun, Bangkok. Kina: Engelskundervisning, senter for psykisk utviklingshemmede, senter for autistiske barn. Nanjing.


Focus Focus on people Focus on God Focus on culture

Focus er Laget sitt utvekslingsprogram der vi sender og mottar ungdom fra International Fellowship of Evangelical Students (IFES) som har arbeid i 160 land. Her får du sjansen til å oppleve kristne fellesskap på skoler og universiteter i alle deler av verden. Typiske aktiviteter kan være bibelstudier, bønnegrupper, diskusjoner, leirer og disippeltrening. Dessuten har alle praksisplassene gode bistandsprosjekt du kan arbeide i. Etter et år på Focus vil du ha venner på din egen alder fra en helt annen del av verden. Du vil også få språkundervisning. IFES sitt slagord er Changing the world – one student at a time. Kenya: Første tre måneder er praksisen hos Mathare Worship Center (skole, barnehage og kirke) i Nairobi. Tre siste måneder på team med en kenyansk ettåring i Mombasa, Nakuru eller Eldoret. Nepal: Undervise på barneskole i Khatmandu. Menighetsarbeid. Tre ukers opphold i Trishuli i Himalaya. Delta i og lede bibelstudier for studenter på to internat i Kathmandu, Serbia: Arbeid i barnehagen Miric, som er et dagsenter for rom-folk i Novi Sad. Ulike aktiviteter i den serbiske lagsbebegelsen EUS. Brasil: Språkstudier og ungdomsarbeid i Aracaju. Være med å lede bibelstudier, diskusjoner etc på Universitetet i regi av ABU, arbeid på dagsenter for barn, delta på 3-ukers ledertreningskonferanse med ABU. Ecuador: Barnehagen Casa Victoria i Quito. “Pan de Vida” gir mat og klær og medisinsk hjelp til trengende. Ulike aktiviteter i den ecuadorianske lags-bevegelsen CECE. Språkstudier på høsten. Noe reising på våren.


Nye praksisland på Focus høsten 2014 Høsten 2014 planlegger Focus to nye praksisland. Utvekslingen er et samarbeid med den nasjonale lagsbevegelsen i Etiopia og Madagaskar. Etiopia ligger på Afrikas horn, og er et av de få landene i Afrika som ikke har vært under kolonistyre. Med sine mer enn 90 etniske grupper er Etiopia et eldorado av mangfold og ulike kulturer. Kristendommen kom til Etiopia på 300-tallet. Besøker du de unike katedralene i Lalibela, hugget inn i fjell, vil de gi innblikk i en tidlig levende kirke. I dag er 43% av innbyggerne i Etiopia medlemmer i den etiopiske ortodokse kirke. EvaSUE heter Lagsbevegelsen vi samarbeider med i Etiopia, de har kristne grupper på 118 av landets universiteter og høyskoler. Blir du Focusdeltaker til Etiopia, vil du arbeide sammen med studenter og unge ledere i EvaSUE. Etiopia vil gi deg et dypdykk i religion og spennende historie, i fugle- og dyreliv, i ulike folke-

gruppers tradisjoner og levemåter. Etiopia er høye fjell og klipper, det er nydelige innsjøer og mest av alt et møte med en enorm gjestfrihet hos det etiopiske folk. Selv om Madagaskar ligger nærme resten av Afrika, er det nesten et eget kontinent med sin særegne kultur. Madagaskar har et utrolig mangfold av dyr og planter. Flere tusen plantarter og hundrevis av dyrearter finnes bare på Madagaskar. Den gassiske lagsbebevegelsen UGBM har et stort arbeid på 50 forskjellige universitet. I tillegg til evangelisk arbeid jobber UGBM med prosjekter knyttet til AIDS, utdanning og fattigdom.

Etiopia:

Innbyggere: 85 000 000 Hovedstad: Addis Abeba Offisielt språk: Amharisk

Hald Internasjonale Senter Halseveien 37, 4517 Mandal www.hald.no Tlf.: 38 26 01 00 Fax: 38 26 01 01 E-mail: hald@hald.no Gavekonto: 3075.10.99114

Etiopia

Redaktør: Britt Jorunn Neerland Layout: Øystein Ruud Forsidefoto: Øystein Ruud

Lags-arbeid: EvaSUE - Startet i 1963 - Arbeid på 118 universitet - 32 fulltids-ansatte - 33 000 medlemmer

Madagaskar Madagaskar: Innbyggere: 23 000 000 Hovedstad: Antananarivo Offisielt språk: Gassisk, fransk Lags-arbeid: UGBM - Arbeid på 50 universitet - 8 fulltids- og 9 deltids -ansatte

Vil du være en pioner på Focus og være med første teamet til Etiopia eller Madagaskar? Fyll inn søknadsskjema på våre nettsider. Søknadsfrist på Hald Internasjonale Senter er 1. april 2014

V i s j o n : V i s k a l g i v å r e s t u d e n t e r e t å r av e n a n n e n v e r d e n Ansatte på Hald Internasjonale Senter:

Hald Internasjonale Senter eies av

Inger Johanne Aa Shealy Daglig leder inger.johanne.shealy@hald.no

Øystein Ruud Leder for Focus oystein.ruud@hald.no

Agnar Aasland Leder for Connect agnar.aasland@hald.no

Harald Eikeland Leder for Act Now harald.eikeland@hald.no

Britt Jorunn Neerland Kontorsekretær britt.jorunn.neerland@hald.no

Siri Telstø Skeie Programmedarbeider Focus siri.skeie@hald.no

Monica Kragholm Programmedarbeider Connect monica.kragholm@hald.no

Nine Justvik Programmedarbeider Act Now nine.justvik@hald.no

Ettåringer: Ingeborg Gunnersen Daiana Carla Luiz

EVS-voluntører: Louisa Lambrecht, Tyskland Indrè Slickutè, Litauen

www.hald.no #instahald

Focus, Connect og Act Now er utvekslingsprogrammer innenfor Fredskorpset-ung. Fredskorpset bistår i utvikling av programmene, kvalitetssikrer og finansierer deler av utvekslingen.

fredskorpset

Hald 03 2013 web  
Advertisement