Page 1


Herceg Novi je grad smješten na ulazu u Boku Kotorsku


podno planine Orjen.


Herceg Novi ima 21685 stanovnika.


Posebne znamenitosti Herceg Novog su vrtovi i parkovi.


Pomorci iz ovog kraja sa svojih dalekih putovanja donosili su najrazličitije biljke, kao svojevrsno sjećanje na zemlju i ljude, mora i obale svojih dalekih putešestvija.


U Herceg Novom raste preko 250 vrsta razliÄ?itog egzotiÄ?nog bilja.


MAGNOLIJA


KAMELIJA


OLEANDER


HERCEGNOVSKA RIVIJERA je dugačka 15 km i obuhvata 7 naselja, odnosno turističkih mjesta, od kojih je svako posebno i lijepo na svoj način.


MELJINE su turistiÄ?ko mjesto istoÄ?no od Herceg Novog, poznato po kulturno-istorijskom spomeniku Lazaret.


ZELENIKA je mjesto istočno od Herceg Novog. Ovdje je izgrađen prvi hotel u Crnoj Gori, 1902. god.


BIJELA je naselje koje se nalazi 13 km od Herceg Novog, poznato po brodogradilištu.


Iako sa Herceg Novim Ä?ini jedinstvenu gradsku cjelinu, Igalo se moĹže smatrati i posebnim naseljem.


Zahvaljujući radioaktivnom - morskom mulju sa BLATNE PLAŽE koji se koristi u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, centar je zdravstvenog turizma Crne Gore.


Herceg Novi, grad skalina i festivala, inspirisao je mnoge pjesnike i putopisce.


HerceNovi  

Montenegro

HerceNovi  

Montenegro

Advertisement