Durys 2016 08

Page 32

DAILĖ

Gilus tapybos M.Kosinskaitė. Mergaitė žalsvame, 2015.

Hypnopompic I, 2015.

Vasara – toks metų laikas, kai meno gyvenimas teka lėčiau, vyksta tapybos plenerai įvairiuose Lietuvos kampeliuose ir galerijos gali šiek tiek atsikvėpti, nes parodas organizuoja rečiau. Vis dėlto Lietuvos pajūryje ir vasarą parodinis gyvenimas gana intensyvus. Ir ne tik Klaipėdoje. Palangos meno lauke taip pat vyksta įdomių dalykų. Štai „Ramybės“ galerijoje rugpjūčio 2–17 dienomis veikė vilnietės tapytojos Miglės Kosinskaitės kūrinių paroda, kurioje autorė pristatė geriausius savo darbus, t. y. paveikslų kolekciją, sukauptą per kelerius metus ir išryškinusią autorės kūrybos strategiją.

Diana, 2016. 32

Spalvotyra V, 2013.

Spalvotyra I, 2013.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.