Durys 2017 04

Page 34

FOTOGRAFIJA

Apie tai, kas prasid Atmintis pagal prancūzų filosofo Henrio Louiso Bergsono (1859–1941) teoriją yra tai, kas į dabartį perkelia kažką, patirtą praeityje. Ji nuolat kaupiasi. Kaip sniego kamuolys, kuris ridendamasis aplimpa vis daugiau ir daugiau sluoksnių. Ir taip šerdis (praeities įvykis) apauga naujomis, jau šiandien išgyvenamomis patirtimis. Būtent šie filosofiniai apmąstymai, anot Juliaus Kuršio, galėtų sujungti jo kūrybinius ciklus „Skraistės“ (2009–2011; 2014– 2017) ir „Tęsiniai“ (2016–2017), kuriuos jaunas menininkas šiuo metu eksponuoja Klaipėdoje. Pirmą kartą autoriaus rodomuose darbuose – jo paties išgyventų įvykių, prisiminimų ir naujai sukauptų asmeninių patirčių inspiruoti fotografiniai vaizdai. Kovo 30 – balandžio 28 dienomis paroda „Tęsiniai“ pristatoma galerijoje „Si:said“ (Daržų g. 18).

J.Kuršys. Iš ciklo „Skraistės“. 2009–2011. 34


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.