Durys 2017 03

Page 39

DAILĖ

ai, sintezuojantys jo ir jo veikalo esybę Danguolė RUŠKIENĖ

Idėjos ir raiškos dermė A.Matulionytė – grafikos dizainerė, gimusi Klaipėdoje, šiuo metu gyvenanti ir kurianti Kretingos rajone, atokiame vienkiemyje. Vaikystėje Agnė mokėsi Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje, bakalauro studijas baigė Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. Ji yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nors tai tik trečioji autorės asmeninė paroda, jungtiniuose meno projektuose ji dalyvauja daugiau nei dešimtmetį. Jauna dizainerė yra sukūrusi iliustracijų vaikiškoms knygoms „Kiškis drąsuolis“ ir „Emilio laiškai“, keli jos kūriniai publikuoti knygelėje „Gėrio sapnai“. ►

A.Matulionytės parodos „Homines Litterarum“ atidarymo akimirkos Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos galerijoje „13 L“. Eugenijaus Maciaus nuotr. 39


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.