Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

PENKTADIENIS, RUGPJĹŞÄŒIO 3, 2012

www.kl.lt

180 (19 481)

=2;8A.162;6 @?B4=7�š6<  

9

pramogĹł

?RQNXa\_Ă&#x203A; ?VaN /\Ă&#x2DC;VbYfaĂ&#x203A;

Roko opera â&#x20AC;&#x201C;

Ra­gi­na­ma tir­ti, ar mi­nist­ro G.Ste­po­na­vi­Ä?iaus pa­val­di­niai ne­ťvais­tÄ&#x2014; biu­dĹže­to pi­ni­gĹł.

Lietuva 5p.

D.Ca­me­ro­nas su V.Pu­ti­nu pa­si­ťne­kÄ&#x2014;­jo apie Si­ri­jÄ&#x2026; ir dziu­do.

Pasaulis 12p.

Klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?ius Teat­ro aikť­tÄ&#x2014;­je dĹžiu­gins â&#x20AC;&#x17E;Eg­lÄ&#x2014; Ĺžal­Ä?iĹł ka­ra­lie­nÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;.

Ĺ iandien Klai pÄ&#x2014;dos Teatro aikĹĄ tÄ&#x2014;je skambÄ&#x2014;s jau nunimo pajÄ&#x2014;gĹł subran dinta dovana uos tamiesÄ?io 760-ajam gim dieniui â&#x20AC;&#x201C; atnau tajinta roko ope ra â&#x20AC;&#x17E;EglÄ&#x2014; ĹžalÄ?iĹł kara lienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;.

KlaipÄ&#x2014;dietiĹĄ kas

Linas Ĺ virinas:

JĹŤros ĹĄven tÄ&#x2014; yra puiki dingstis vi sai pristatyti ryĹĄ Lietuvai kiausias klaipÄ&#x2014;dieÄ?iĹł kĹŤrybines inicia ty biausiai pa vas, lavykusius projektus.

ď ŽEglÄ&#x2014;: ]N

T_V[QV[Ă&#x;cNVQ ZR[Ă&#x;Na[Nb WV[a\WR_\X\\]R _\

ĹĄventÄ&#x2014;s didĹžiau WR`bXĂ­_Ă&#x203A;Q VN g\c\XNYV`a sios scenos Ă&#x203A;?CNVĂ&#x2DC;VĂ­a tapti erdve turÄ&#x2014;tĹł visiĹĄ Ă&#x203A;PR[a_R klaipÄ&#x2014;dietiĹĄ kai pasikeitu kiems centamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s L.Ĺ vi ak- baigÄ&#x2014; studijas, si â&#x20AC;&#x201C; dauguma jĹł tur tino rinas. no tapo ÄŻvairiĹł sriÄ?iĹł profe me- liniais roko operÄ&#x2026; naujais vizuaPasikeitÄ&#x2014; at sprendimais. siteto MenĹł muzika liko sionalais, o daliai jĹł likÄ&#x2014; fakulteto Cho tiesiog pomÄ&#x2014; Operos kĹŤ Pirmoji roko jai reograďŹ jos katedros rybinÄ&#x2014;je ko gis. DainĹł auto stu je ĹĄiuosyk mandoÄ?iĹł karalienÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; operos â&#x20AC;&#x17E;EglÄ&#x2014; Ĺžaltai. Trys EglÄ&#x2014;s dentai ir absolvenâ&#x20AC;&#x201C; be lÄ&#x2014;s partijos rÄ&#x2014; ir pirmoji Egtys ĹžmoniĹł. veik trys deĹĄimsĹŤneliai â&#x20AC;&#x201C; Klai at sumanyta uos versija 2008-aisiais vaikĹł laisva va pagrindi likÄ&#x2014;ja K.MuravjopÄ&#x2014;dos tamiesÄ?io mu laikio centro jaunosios Klai Scenoje pasirodys nÄŻ vaidmenÄŻ studijoje â&#x20AC;&#x17E;Grockâ&#x20AC;&#x153;. zikos atstovai. Jaunieji kĹŤ pÄ&#x2014;dos dĹžiaz patikÄ&#x2014;Anot muzikos Jos ugdytinÄ&#x2014; jo profesionaliai dĹžia rÄ&#x2014;jai tikisi, menÄ&#x2014;s, studijos â&#x20AC;&#x17E;Grockâ&#x20AC;&#x153;, Kristina Muravjo zo vokalistei Stepono JanuĹĄkos mo kad jau ir tarptautiniĹł kurioje prieĹĄ kinÄ&#x2014;s, Klai- treÄ?iÄ&#x2026;syk naujai prista pÄ&#x2014;dos univer S.NÄ&#x2014;ries eilÄ&#x2014;ms va paraĹĄÄ&#x2014; muzikÄ&#x2026; ketverius me tomas projektas turÄ&#x2014;s siteto MenĹł KlaipÄ&#x2014;dos uni konkursĹł laureatei, mÄ&#x2014; roko ope tus ir kar gitu nenutrĹŤksta to fakul su drauge ver Gintare Pau ReĹžisĹŤros ka ros mÄ&#x2026; tÄ&#x2026; tytojai Raimon siteto vokalo dÄ&#x2014;slikaite subĹŤ tedros studen te- â&#x20AC;&#x17E;DidĹžiausias no do ir muzikos idÄ&#x2014;ja, vadovo, barakto rÄ&#x2014; bi ras â&#x20AC;&#x201C; kad apie sÄ&#x2026;. bendram pro pedagogo Li jektui. Ĺ is, pir Ä?iulius rengia naujÄ&#x2026; dai VaiÄ?iĹŤtei, kuri no riaus ir reĹžisieriaus Va tai, roko operÄ&#x2026; suĹži no Ĺ virino, kartÄ&#x2026; per kĹŤrinio aran notĹł visa Lie ĹĄiÄ&#x2026; pristatytas lenti- nes Masalskio ug miausia me ĹžuotÄ&#x2122;. kaip koncer tuva, ji iĹĄties verta dytiniai, â&#x20AC;&#x17E;Grockâ&#x20AC;&#x153; ĹĄventÄ&#x2014;, kurios tus vykstanti JĹŤros tas, mu tĹł iĹĄaugo ÄŻ mu zikos studi publikos in po soâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; terelies publikos dienomis visas ĹĄazikinÄŻ spektak me- Komandoje â&#x20AC;&#x201C; 30 re nininkÄ&#x2014;s. Eg jos jaunosios dairis buvo at dÄ&#x2014;mesys nu ĹžmoniĹł lÄŻ, ku- Ro Ä?iĹŤtÄ&#x2014;. Koman ĹžisierÄ&#x2014; L.LinkevilÄ&#x2014;s liktas kryps uostamiestÄŻ, ko da atvira pro KlaipÄ&#x2014;dos mu tÄ&#x2014;vo partijÄ&#x2026; atliks yra puiki dings ta ÄŻ festivalyje Klai JaunĹłjĹł talentĹł nÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; operos â&#x20AC;&#x17E;EglÄ&#x2014; ĹžalÄ?iĹł ka bei renginiĹł diuseriĹł zikinio teat sai Lietuvai ra pÄ&#x2014; re lietis dos Ĺži visie or vals rÄ&#x2014; tas ro ga nizatoriĹł pa me muzikinia â&#x20AC;&#x201C; solis- mams tybinia- ve KÄ&#x2122;stutis Ne pristatyti ryĹĄ siĹŤlyvulis. nanti ir ÄŻ Lie PrancĹŤzijoje gykĹŤrybines me teatre. bendradar iniciatyvas, kiausias instrumenti LyriĹĄkos Stilingais na biauti. naujinti pro tuvÄ&#x2026; specialiai atnÄ&#x2014;s labiausiai pavykusius Verta dÄ&#x2014;me jek ti dramatiĹĄka dainos, nesenstanklai buĹžiais roko tĹŤraliĹł audiniĹł drasio LinkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;, to sugrÄŻĹžusi Lina nius projektus. pÄ&#x2014;dieÄ?iĹł muzikimeilÄ&#x2014;s istori Roko operos daini natviĹĄkas at kuriai pirma papuo nin likÄ&#x2014;jĹł verĹžlu ja, jau- kĹŤrinio sce sis ĹĄio lyje operos muzikantĹł an sveÄ?iĹł sveiki â&#x20AC;&#x17E;Visai ĹĄaliai ĹžinomĹł ninis pasta mas tÄ&#x2026;syk samb- zyâ&#x20AC;&#x153;, ĹĄÄ&#x2014; aprangos parduotuvÄ&#x2014; kes suĹžavÄ&#x2014;jo ne nimai yra sva gros Klai tymas tapo sÄ&#x2014;kmin vienÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;YzrĹŤs ir ĹĄokÄ&#x2014;jĹł kostiu kalingi. TaÄ?iau MenĹł fakul pÄ&#x2014;dos universiteto gu mams me Dabar esu tikras, kad reitiekÄ&#x2014; ÄŻmonÄ&#x2014; teto magist jĹł baigiamuo reĹžisĹŤros studiJĹŤros tis dÄ&#x2014;l projekto atlikÄ&#x2014;jĹł su â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ilko teksti dĹžiagÄ&#x2026; ran â&#x20AC;&#x17E;Grockâ&#x20AC;&#x153; mu ju darbu. dÄ&#x2014;suprantamĹł lÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;. zikos studijos tai bei NaujÄ&#x2026;jÄŻ sceni prieĹžasÄ?iĹł yra choreografÄ&#x2014; Kauno Spektaklio AĹĄtuoniĹł nÄŻ nariai. ra ĹĄokio teatro ĹĄokÄ&#x2014; lienÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; varian â&#x20AC;&#x17E;EglÄ&#x2014;s ĹžalÄ?iĹł kaâ&#x20AC;&#x17E;Auraâ&#x20AC;&#x153; ĹĄokÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014;dos mu jĹł komandÄ&#x2026; sudaro ja IndrÄ&#x2014; Pui tÄ&#x2026; kĹŤrybi manda pub ĹĄytÄ&#x2014; prazi likai pristatys nÄ&#x2014; kotrupÄ&#x2014;s nariai kinio teatro baleto Ä?io 3 rugpjĹŤbei KlaipÄ&#x2014;dos univer- aikĹĄ d. 20.30 val. KlaipÄ&#x2014;dos Teatro tÄ&#x2014;je.

Ĺ iandien priedas

Uos­ta­mies­Ä?io sa­vi­ val­dy­bÄ&#x2014;s val­di­nin­ kai dar kar­tÄ&#x2026; pri­bloť­ kÄ&#x2014; sa­vo abe­jin­gu­ mu. Vai­kĹł Ĺžai­di­mĹł aikť­te­lÄ&#x2014;­je iĹĄau­gu­sio ir pa­vo­jin­gai pa­svi­ ru­sio me­dĹžio klau­ si­mÄ&#x2026; jie spren­dÄ&#x2014; tol, kol ĹĄis iť­vir­to su vi­so­mis ĹĄak­ni­mis ir tik at­si­tik­ti­nu­mo dÄ&#x2014;­ ka pavyko iĹĄveng­ ti tra­ge­di­jos. Mat ĹĄio­ je vie­to­je nuo­lat Ĺžai­ dĹžia dvie­jĹł dau­gia­ bu­Ä?iĹł na­mĹł gy­ven­ to­jĹł at­Şa­los.

Kaina 1,30 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Vi­sos pro­ble­mos ky­la dÄ&#x2014;l al­ko­ho­lio.â&#x20AC;&#x153; Klai­pÄ&#x2014;­dos grei­to­sios pa­gal­bos sto­ties vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lÄ&#x2014; Damb­raus­kie­nÄ&#x2014; pa­ste­bÄ&#x2014;­jo, kad Jō­ros ĹĄven­tÄ&#x2014;s me­tu Ĺžmo­nÄ&#x2014;s dau­giau­sia krei­pia­si dÄ&#x2014;l trau­mĹł, ku­rias pa­ti­ria ne­blai­vĹŤs.

3p.

Svei­kin­to­jai pri­ve­ŞÄ&#x2014; do­va­nĹł Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tÄ&#x2014; v.spuryte@kl.lt

Per Klai­pÄ&#x2014;­dos ju­bi­lie­jaus iť­kil­mes at­vy­kÄ&#x2122; sve­Ä?iai at­ve­ŞÄ&#x2014; ÄŻvai­riau­siĹł do­va­nĹł. Mies­to va­do­vams teks ieť­ ko­ti vie­tos, kur jas eks­po­nuo­ti.

Dai­va Ja­naus­kai­tÄ&#x2014; d.janauskaite@kl.lt

Ĺ a­ko­mis rÄ&#x2014;­mÄ&#x2014;­si ÄŻ na­mÄ&#x2026;

4

akcentas

Specialiai ĹĄia pro rybinÄ&#x2014; koman ga susibĹŤrusi kĹŤkeletÄ&#x2026; metĹł da pristatys prieĹĄ gimusÄŻ ir kÄ&#x2026; naujintÄ&#x2026; kĹŤ tik atrinÄŻ pagal to pa vadinimo lie tuviĹł literatĹŤ ties paros kla kÄ&#x2014;s SalomÄ&#x2014;jos NÄ&#x2014;ries poemÄ&#x2026;. siKĹŤrybinÄ&#x2014;s pajÄ&#x2014;gos tiki si, jog ĹĄi iniciatyva, pelniusi JĹŤ ros ĹĄventÄ&#x2122; rengianÄ?ios VĹĄÄŽ tÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; pritarimÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;KlaipÄ&#x2014;dos ĹĄveniĹĄjudinti ÄŻpro ir palaikymÄ&#x2026;, padÄ&#x2014;s tÄŻ minÄ&#x2014;ti daĹžnai didĹžiÄ&#x2026;sias ĹĄventes per televizi ĹžuojanÄ?iĹł jÄ&#x2026; ĹĄmÄ&#x2014;vei liekant vieti dĹł draugijoje, paniĹł kĹŤrÄ&#x2014;jĹł potencialÄ&#x2026; antroje vieto je.

Abe­jin­gu­mas â&#x20AC;&#x201C; lyg sie­na

Nuo pa­va­sa­rio ak­ty­viai dirb­ti pra­ dÄ&#x2014;­jÄ&#x2122;s Pre­ky­bos uos­to ra­jo­no se­ niō­nai­tis Rus­la­nas Schnei­de­rat su­lau­kÄ&#x2014; su­si­rō­pi­nu­siĹł gy­ven­to­jĹł skam­bu­Ä?io. Ĺ˝mo­nÄ&#x2014;s ne­Şi­no­jo, kÄ&#x2026; da­ry­ti, kad bō­tĹł iť­veng­ ta ne­lai­mÄ&#x2014;s.

gidas

jaunimo do vana miestu i

Â&#x201E;Â&#x201E;Pas­tan­gos: se­niō­nai­Ä?io R.Schnei­de­rat no­ras pa­dÄ&#x2014;­ti Pu­ťy­no gat­vÄ&#x2014;s gy­ven­to­jams ne­pa­si­se­kÄ&#x2014;, pro­ble­mÄ&#x2026; iť­

spren­dÄ&#x2014; ne val­di­nin­kai, o atō­Şu­si vÄ&#x2014;t­ra. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Be­ne ÄŻspō­din­giau­siÄ&#x2026; do­va­nÄ&#x2026; ÄŻtei­ kÄ&#x2014; Ne­rin­gos me­ras An­ta­nas Vin­ kus. Jis Klai­pÄ&#x2014;­dos me­rui Vy­tau­tui Grub­liaus­kui pa­do­va­no­jo di­dĹžiu­ lÄŻ Gra­Şi­nos Vi­tar­tai­tÄ&#x2014;s pa­veiks­lÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Ne­rin­gaâ&#x20AC;&#x153;. JÄŻ A.Vin­kus po il­gĹł ieť­ko­ji­mĹł iť­ rin­ko pa­ts. Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014;s at­ sto­vai pa­do­va­no­jo kal­viĹł nu­kal­ tÄ&#x2026; di­dĹžiu­lÄ&#x2122; me­ta­li­nÄ&#x2122; Ĺžu­vÄŻ, o Ru­si­ jos ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Lie­tu­vo­je Ana­to­li­jus Krot­ko­vas ÄŻtei­ kÄ&#x2014; di­dĹžiu­lÄ&#x2122; va­zÄ&#x2026;, iť­dai­lin­ tÄ&#x2026; ru­siť­ku ko­lo­ri­tu.

2


2

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 3, 2012

miestas

Me­rui išrinko nau­ją sek­re­to­rę Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas su sa­vo bū­si­mą­ja sek­re­to­re su­si­pa­žins tik pir­mą­ją jos dar­bo die­ną. Vy­ku­sia­me kon­kur­se šiai vie­tai užim­ti uos­ta­mies­čio va­do­vas ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės pa­si­kal­bė­ti su jo da­ly­viais. Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Kon­kur­sas me­ro sek­re­to­rės vie­tai užim­ti bu­vo su­reng­tas mies­to ju­ bi­lie­jaus die­ną, kai V.Grub­liaus­ kas bu­vo pri­vers­tas da­ly­vau­ti dau­ gy­bė­je ren­gi­nių, ly­dė­ti Klai­pė­do­je vie­šė­ju­sią ša­lies Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę. Vi­sos trys kon­kur­se da­ly­va­vu­sios pre­ten­den­tės, anot mies­to ta­ry­bos sek­re­to­rės Vai­dos Žvi­kie­nės, bu­ vo mer­gi­nos iki 30 me­tų, tu­rin­čios pa­tir­ties vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Pak­laus­ta, ko­dėl, jos nuo­mo­ne, kon­kur­sas su­do­mi­no tiek ma­žai pre­ten­den­čių, V.Žvi­kie­nė svars­tė, kad dau­ge­lį ga­lė­jo iš­gąs­din­ti at­sa­ kin­gos pa­rei­gos ir ke­lia­mi rei­ka­la­ vi­mai. „Me­ro sek­re­to­rė ne tik tu­ri at­si­ liep­ti te­le­fo­nu, bet ir mo­kė­ti reng­ ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mų pro­ jek­tus. Be to, bu­vo rei­ka­lau­ja­ma, kad pre­ten­den­tai mo­kė­tų ang­lų ir ru­sų kal­bas, o pa­sta­rą­ja su­si­kal­bė­ ti ga­li re­tas jau­nas žmo­gus“, – tei­ gė V.Žvi­kie­nė. Kon­kur­se da­ly­vėms rei­kė­jo lai­ ky­ti eg­za­mi­ną raš­tu – spręs­ti tes­ tą, su­da­ry­tą iš klau­si­mų apie tei­ sės ak­tus. Dar vie­nas iš­ban­dy­mas – po­kal­bis su ko­mi­si­ja. Nors kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja yra ži­ no­ma, jos pa­var­dės V.Žvi­kie­nė neį­

Vai­da Žvi­kie­nė:

Me­ro sek­re­to­rė ne tik tu­ri at­si­liep­ti te­ le­fo­nu.

var­di­jo, nes skelb­ti lai­mė­to­jos ne­ ga­li­ma, kol ne­si­bai­gė kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo ter­mi­nas. Jis baig­sis ki­tą pir­ma­die­nį. Mies­to ta­ry­bos sek­re­to­rės tei­ gi­mu, iš­rink­ta me­ro sek­re­to­rė yra kom­pe­ten­tin­ga, nes jos ato­trū­kis nuo ki­tų da­ly­vių bu­vo aki­vaiz­dus. Nau­jo­ji me­ro sek­re­to­rė per mė­ ne­sį tu­rė­tų už­dirb­ti apie 2 tūkst. li­ tų neats­kai­čius mo­kes­čių. V.Grub­liaus­kas be nuo­la­ti­nės sek­re­to­rės li­ko maž­daug prieš pu­ sant­ro mė­ne­sio, kai į Vie­šo­sios tvar­kos sky­rių pe­rė­jo dirb­ti me­ro pa­gal­bi­nin­kė Dai­va Brei­vy­tė.

„„Nustebino: Ne­rin­gos me­ras A.Vin­kus (kai­rė­je) uos­ta­mies­čio va­do­vui V.Grub­liaus­kui įtei­kė įspū­din­gą pa­veiks­lą. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Svei­kin­to­jai pri­ve­žė do­va­nų Do­va­nų, su­ve­ny­rų ne­ 1 gai­lė­jo ir sve­čiai iš už­ sie­nio. De­le­ga­ci­ja iš Man­hai­mo

at­ve­žė gra­žią kny­gą, sve­čiai iš Zas­ ni­co pa­do­va­no­jo pa­veiks­lą su is­to­ ri­niais šio mies­to vaiz­dais. Če­re­p o­ve­c o de­l e­ga­c i­ja įtei­ kė Pri­si­kė­li­mo so­bo­ro gra­viū­rą, Gdy­nės – stik­li­nį bur­lai­vį, nu­ spal­v in­t ą na­c io­n a­l i­n ė­m is len­k ų spal­vo­mis, Ku­dži – sta­li­nį laik­

ro­dį, pa­puoš­tą Lie­tu­vos ir Ja­po­ ni­jos vė­lia­vo­mis. „Karlsk­ro­nos de­le­ga­ci­jos do­ va­nos dar net ne­spė­jau iš­pa­kuo­ ti, ta­čiau pa­gal svo­rį ga­li­ma spė­ti, kad bus stik­li­nė va­za. Tai ir vi­sos ap­čiuo­pia­mos do­va­nos. Svei­kin­to­ jų bu­vo la­bai daug, ta­čiau ki­ti įtei­kė su­ve­ny­rų, su­si­ju­sių su jų mies­tais, ir gė­lių“, – gau­tas do­va­nas iš­var­di­ jo V.Grub­liaus­kas.

Pak­laus­tas, kur jas lai­kys, nes me­ro ka­bi­ne­te vie­tos lyg ir nė­ra, uos­ta­mies­čio va­do­vas juo­ka­vo, jog teks ge­rai pa­suk­ti gal­vą. „Ma­tyt, teks pa­gal­vo­ti apie dar vie­nos sek­ci­jos įsi­gi­ji­mą“, – sa­kė V.Grub­liaus­kas. Klai­pė­dai įvai­rių de­le­ga­ci­jų at­ vež­tos do­va­nos vie­šai eks­po­nuo­ja­ mos sa­vi­val­dy­bė­je, spin­te­lė­se prie pa­grin­di­nės po­sė­džių sa­lės.

Kam­ba­rių vieš­bu­čiuo­se mažėja Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Šven­ti­nė­mis nuo­tai­ko­mis gy­ve­ nan­čio­je Klai­pė­do­je – tu­ris­tų pi­kas. At­vy­ku­siems pa­sku­ti­nę mi­nu­tę ga­ li tek­ti pa­kra­ty­ti pi­ni­gi­nes. Mies­to vieš­bu­čiuo­se kol kas neu­žim­ti tik bran­giau­si kam­ba­riai.

Klai­pė­dos tu­riz­mo ir kul­tū­ros in­ for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Ro­ me­na Sa­vic­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad tu­riz­mo se­zo­nas uos­ta­mies­ty­ je pra­si­de­da nuo ge­gu­žės ir tę­sia­si iki rug­sė­jo. Dau­giau­sia tu­ris­tų at­ vyks­ta lie­pą ir rugp­jū­tį. „Tai aki­vaiz­džiai jau­čia­si. Tu­ ris­tų skai­čius mi­nė­tais mė­ne­siais ne­prik­lau­so nuo šven­tės. Ži­no­ ma, yra sve­čių, ku­rie at­vy­ko spe­ cia­liai į ren­gi­nius. Ta­čiau pa­sa­ky­ti, kiek lan­ko­si šiaip, o kiek at­vy­ko tik į šven­tę, su­dė­tin­ga“, – sa­kė R.Sa­ vic­kie­nė. Uos­ta­mies­čio vieš­bu­čiuo­se vie­ tų dar yra. Va­kar juo­se bu­vo li­kę maž­daug šim­tas lais­vų kam­ba­rių. R.Sa­vic­kie­nė įspė­jo, kad su­dė­tin­ giau vie­tą ras­ti pi­giau­siuo­se vieš­ bu­čiuo­se. Di­rek­to­rė pa­brė­žė, kad lais­vų kam­ba­rių mies­te yra ir dau­giau. Do­mė­ta­si tik si­tua­ci­ja vieš­bu­čiuo­ se. Ne­bu­vo skai­čiuo­tos lais­vos vie­ tos Jau­ni­mo nak­vy­nės na­muo­se, kem­pin­guo­se, poil­sio na­muo­se. „At­vy­ku­sie­ji vie­tą tik­rai su­ras“, – tvir­ti­no R.Sa­vic­kie­nė.

„„Srau­tai: dau­giau­sia tu­ris­tų į uos­ta­mies­tį at­vyks­ta lie­pą, rugp­jū­tį. Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.


3

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 3, 2012

miestas Pra­dė­jo klo­ti ša­li­gat­vius

Ati­da­rė pa­ro­das

Pa­si­ra­šė su­tar­tį

Ant J.Ja­no­nio gat­vės ša­li­gat­ vių pra­dė­ta klo­ti trin­ke­les. Tei­ gia­ma, jog dar­bai vyks­ta sklan­ džiai. Nu­ma­to­ma, kad vie­nos pu­sės ša­li­gat­viai bus pa­klo­ti per sa­vai­tę. Ki­tą sa­vai­tę į J.Ja­no­nio gat­vę bus at­vež­ti va­žiuo­ja­mo­ sios da­lies grin­di­nio ak­me­nys. Jų klo­ji­mas kur kas su­dė­tin­ges­ nis nei ša­li­gat­vio trin­ke­lių.

I.Si­mo­nai­ty­tės bib­lio­te­ko­je va­ kar ati­da­ry­ta pa­ro­da „O jū­ra su­ pa­si lai­vais...“. Pa­ro­dą ini­ci­ja­vę Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jaus spe­cia­ lis­tai lan­ky­to­jams pri­sta­tė ne tik uni­ka­lius lai­vų mo­de­lius, bet su­ pa­žin­di­no ir su jų kū­rė­ju Vik­to­ ru Šildk­nech­tu. Dar vie­na pa­ro­ da „Dan­gės uos­tas iš praei­ties“ ati­da­ry­ta Tur­gaus gat­vė­je.

Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas ir Zas­ni­co me­ ras Die­ter Holz Ma­žo­sios Lie­ tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­ju­je pa­si­ra­ šė mies­tų par­tne­rių bend­ra­dar­ bia­vi­mo su­tar­tį. Jo­je nu­ma­ty­ta ir to­liau plė­to­ti kel­tų li­ni­ją Zas­ nicas–Klaipėda, tęs­ti bend­ra­ dar­bia­vi­mą tarp uos­ta­mies­čio ir Riu­ge­no že­mės.

Jū­ros šven­tei tel­kia­mos pa­jė­gos

„„Dar­bas: grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai bu­dės masinių ren­gi­nių ir didžiausiose žmonių susibūrimo vie­to­se. 

Spe­cia­lio­sios tar­ny­bos kau­pia­si Jū­ros šven­ tei. Ren­gi­nių me­tu dirbs kur kas di­des­nės nei įpras­tai me­di­kų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, gel­bė­to­jų, mies­to tvar­ky­to­jų pa­jė­gos.

Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Per Jū­ros šven­tę dirbs 10 grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos bri­ga­dų. Klai­pė­dos grei­to­sios pa­gal­bos sto­ties vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­ duo­to­ja Ni­jo­lė Damb­raus­kie­nė pa­ sa­ko­jo, kad ma­si­nių ren­gi­nių vie­to­ se nuo­lat bu­dės grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai. Šven­tės me­tu jie įsi­kurs Teat­ro aikš­tė­je, Krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­ le, aikš­te­lė­se prie bur­lai­vio „Me­ ri­dia­nas“ ir Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro. „Dau­g ia­m e­t ė pa­t ir­t is ro­d o, kad per Jū­ros šven­tę be pa­pil­do­ mų pa­jė­gų ne­pa­vyks­ta iš­si­vers­ ti. Daž­niau­siai žmo­nės krei­pia­si dėl trau­mų. Esa­me pa­si­ruo­šę juos ap­tar­nau­ti. Ki­ta pro­ble­ma – ap­ si­nuo­di­ji­mas al­ko­ho­liu. Dau­ge­lis bė­dų ky­la bū­tent dėl jo“, – tvir­ti­ no N.Damb­raus­kie­nė. Sa­vait­ga­lį dirbs ir vi­si uos­ta­ mies­čio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Į pa­ gal­bą jiems iš Vil­niaus at­vyks­ta ir 20 Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­ rei­gū­nų.

And­rius Le­liu­ga:

Nau­do­ja­me vi­sas sa­ vo tu­ri­mas pa­jė­gas, su­lau­kė­me pa­gal­bos iš Vil­niaus. Va­ka­rais vien vie­šą­ją tvar­ką pri­ žiū­rės po 40 pa­rei­gū­nų. Di­de­lis dė­me­sys bus krei­pia­mas ne tik į ją, bet ir į eis­mo sau­gu­mą. Jį taip pat pa­dės pri­žiū­rė­ti pa­jė­gos iš Vil­niaus – Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­ jos tar­ny­ba į Klai­pė­dą at­siun­tė ke­ lis eki­pa­žus. Šie pra­dė­jo dirb­ti ket­vir­ta­die­nį ir spė­jo su­čiup­ti be vai­ruo­to­jo pa­žy­

mė­ji­mo po Klai­pė­dą laks­čiu­sį mo­ to­cik­li­nin­ką. Dirbs ir Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. „Nau­do­ja­me vi­sas sa­vo tu­ri­ mas pa­jė­gas, su­lau­kė­me pa­gal­bos iš Vil­niaus“, – tei­gė Klai­pė­dos ap­ skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­ šo­sios tvar­kos biu­ro vir­ši­nin­kas And­rius Le­liu­ga. Gel­bė­to­jai už­tik­rins ne tik sau­ gu­mą pa­plū­di­miuo­se, bet ir pa­ tru­liuos Da­nė­je. Upė­je jie pra­dės bu­dė­ti šian­dien. Ry­tais pa­tru­ liuos po vie­ną ka­te­rį, po pie­tų – du. Gel­bė­to­jai Da­nė­je bu­dės nuo 10 iki 24 val. Dau­giau gel­bė­to­jų poil­siau­to­jų sau­gu­mą už­tik­rins ir pa­plū­di­my­je. Kiek­vie­na­me po­ste dirbs po vie­ną pa­pil­do­mą žmo­gų. Gel­bė­to­jų tei­ gi­mu, ne­ma­žai pro­ble­mų ky­la dėl nuo til­tų šo­ki­nė­jan­čių jau­nuo­lių. Pa­pil­do­mas pa­jė­gas te­ko pa­si­ telk­ti ir mies­to tvar­ky­to­jams. „Dirb­si­me vi­si – apie 80 žmo­nių. Dar­buo­to­jai pa­si­skirs­tę pa­mai­no­ mis. Dau­giau­sia dar­bo yra po ren­ gi­nių – rei­kia iš­kuop­ti mies­tą. Šva­ rą pa­lai­ky­ti bū­ti­na ir die­ną. Esa­me pa­si­ruo­šę“, – tei­gė mies­te tvar­ką pri­žiū­rin­čios įmo­nės „Klai­pė­dos žel­di­niai“ di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Va­la­ši­nas. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­ to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­ na Ša­ka­lie­nė tvir­ti­no, kad šiukš­lės bus iš­vež­tos ope­ra­ty­viai. Dirbs vi­ si trys ve­žė­jai. „Tu­ri­me pa­tir­tį or­ga­ni­zuo­jant šven­tę. Ti­kiuo­si, kad pro­ble­mų ne­ kils“, – vy­lė­si I.Ša­ka­lie­nė.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

At­min­ti­nė Jū­ros šven­tės da­ly­viams „„ Spe­cia­lis­tai į Jū­ros šven­tę at­vy­

ku­siems poil­siau­to­jams pir­miau­ sia pa­ta­rė sai­kin­gai vai­šin­tis al­ko­ ho­liu. „„ Bū­t ent dėl svai­g ių­j ų gė­r i­m ų

įvyks­ta trau­mos, ap­si­nuo­di­ji­mai. „„ Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms ei­

nant į ma­si­nius ren­gi­nius pa­ta­ria­ ma ge­rai įver­tin­ti sa­vo svei­ka­tos būk­lę. „„ Pap­ras­tai vie­to­se, kur yra triukš­

mas, žmo­nių spūs­tys, neiš­ven­gia­ ma al­pi­mų, krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mų, pa­ki­lu­sio krau­jos­pū­džio.

Dienos telegrafas Ren­gi­niai. Penk­ta­die­nį ne­trūks Jū­ros šven­ tės ren­gi­n ių. Nuo 9 val. Da­nės gatvėje– Šiaurės ra­ge šur­mu­liuos šven­ti­nė mu­gė. Nuo 12 iki 17 val. Pi­lies uos­te prie pa­su­ka­ mo til­te­lio vyks tarp­tau­ti­nė is­to­ri­nių lai­vų eks­po­zi­ci­ja „Dan­gės flo­ti­lė“. Nuo 15 val. pi­ lia­vie­tė­je kur­sis is­to­ri­nės re­konst­ruk­ci­jos klu­bų sto­vyk­la. 17 val. Lie­tu­vos aukš­to­jo­ je jū­rei­vys­tės mo­kyk­lo­je bus ati­da­ry­ta jū­rei­ vio Ni­ko­laj Sme­lij pa­ro­da „Ex lib­ris ma­ri­nus“. Nuo 17 iki 24 val. „Me­me­lio mies­to“ te­ri­to­ri­jo­ je šur­mu­liuos tarp­tau­ti­nis gat­vės cir­ko fes­ti­ va­lis „Ste­buk­lų ša­lis“. 17 val. At­gi­mi­mo aikš­ tė­je – mies­to gim­ta­die­niui skir­tas teat­ra­li­ zuo­tas spek­tak­lis „Ka­ria­ti­dės“. 17.30 val. pa­ grin­di­nė­mis uos­ta­mies­čio gat­vė­mis žy­giuos šven­ti­nė ei­se­na. Nuo 18 iki 21 val. Man­to ir Lie­pų gat­vių san­kry­žo­je bei Til­tų gat­vė­je prie se­no­jo tur­gaus vyks teat­ri­niai žai­di­mai „Būk svei­kas, ge­rų­jų vė­jų mies­te“. 18.30 val. ant pa­ky­los prie „Til­to ga­le­ri­jos“ vyks Gliu­ kų teat­ro ug­nies ju­de­sio spek­tak­lis „Ta­ka“. 19 val. Krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­le bus pa­ skelb­tas Jū­ros šven­tės ati­da­ry­mas, At­gi­mi­ mo aikš­tė­je vyks an­samb­lio „Žil­vi­nas“ kon­ cer­tas, aikš­tė­je prie bur­lai­vio „Me­ri­dia­nas“ – „Or­kest­rų aud­ros“. 19.30 val. ant pa­ky­los prie „Til­to ga­le­ri­jos“ vyks pan­to­mi­mos teat­ro „A“ spek­tak­lis „Dry­žuo­tas rei­sas“. Nuo 19 iki 21 val. Jo­no kal­ne­lio sa­lo­je vyks teat­ra­li­zuo­tas „Links­mų­jų vė­jų sa­los“ ati­da­ry­mas. Nuo 20 iki 22 val. – tarp­tau­ti­nis is­to­ri­nių lai­vų pa­ ra­das „Dan­gės flo­ti­lė“. 20 val. „Švy­tu­rio“ are­ no­je vyks Lai­mos Vai­ku­lės kon­cer­tas (ren­ gi­nys mo­ka­mas). Nuo 20 iki 23 val. At­gi­ mi­mo aikš­tė­je vyks šo­kių va­ka­ras „Šo­ka­ me sal­są“. 20.30 val. ant pa­ky­los prie „Til­ to ga­le­ri­jos“ – teat­ro „Be du­rų“ et­ni­nės ma­ žu­mos teat­ra­li­zuo­tas kon­cer­tas „Sa­ra ir Ro­ mas“, 21.30 val. – žong­lie­riaus ir šiuo­lai­ki­ nio cir­ko tru­pės „An­tig­ra­vi­ta­ci­ja“ na­rių pa­si­ ro­dy­mas „Sap­nas“. Nuo 21 iki 22.30 val. Jo­ no kal­ne­lio sa­lo­je Man­to Jan­ka­vi­čiaus kon­ cer­tas „Čiuož­kim kar­tu“, nuo 22.30 iki 23 val. – ug­nies ri­te­rių pa­si­ro­dy­mas. Nuo 21.30 iki 23 val. Krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­le kon­cer­tuos gru­pė „Ron­do“ ir Kau­no ra­jo­no Bo­žo­lė cho­ ras. Nuo 20.30 iki 21.30 val. Teat­ro aikš­tė­je vyks ro­ko ope­ra „Eg­lė žal­čių ka­ra­lie­nė“, nuo 22 iki 23.30 val. – gru­pės „Pi­ka­so“ kon­cer­ tas. 22 val. par­ke prie Klai­pė­dos kon­cer­ tų sa­lės vyks Klai­pė­dos ka­me­ri­nio or­kest­ ro, jau­nų­jų džia­zo žvaigž­džių ir vo­ka­lis­tės Gied­rės Kil­čiaus­kie­nės kon­cer­tas „Nos­tal­ giš­ko­ji Bos­sa No­va“.

„„ At­sar­giai re­ko­men­duo­ja­ma elg­

tis pa­jū­ry­je. Svar­bu at­kreip­ti dė­ me­sį į ka­ban­čią vė­lia­vą – rau­do­na nu­ro­do, kad jū­ro­je mau­dy­tis drau­ džia­ma. „„ Jau­ni­mui re­ko­men­duo­ja­ma ne­

šo­ki­nė­ti nuo mies­to cent­re esan­ čių til­tų, nes ga­li­ma su­si­žeis­ti. To­ kie at­v e­j ai Jū­r os šven­t ės me­t u daž­ni.

Mir­tys. Va­kar Klai­pė­dos ci­vi­li­nės met­ri­ ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­tos 7 klai­pė­ die­čių mir­tys. Mi­rė Ona Skei­vie­nė (g. 1915 m.), Pet­ro­ne­lė By­tau­tie­nė (g. 1917 m.), Bi­ru­ tė No­rei­kie­nė (g. 1933 m.), Ade­lė Dau­kin­ tie­nė (g. 1934 m.), Elz­bie­ta Šva­ny­tė (g. 1941 m.), Vla­das Tra­kys (g. 1952 m.), Fe­lik­sas Šlei­ nius (g. 1975 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­mi Fe­ lik­sas Šlei­nius, Ade­lė Dau­kin­tie­nė.

„„ Jū­ros šven­tės da­ly­viams pa­ta­

ria­m a sau­g o­t is ki­š en­v a­g ių. Vie­ nas to­kių įvy­kių už­fik­suo­tas va­ kar. Re­k o­m en­d uo­j a­m a ne­p a­l ik­ ti daik­tų ma­to­mo­se vie­to­se au­to­ mo­bi­liuo­se.

Jo­niš­kės ka­pi­nės. Šian­dien lai­do­ja­ma Ol­ ga Pin­čiuk. Nau­ja­gi­miai. Per sta­tis­ti­nę pa­rą pa­gim­ dė 10 mo­te­rų. Gi­mė 4 mer­gai­tės ir 6 ber­ niu­kai.


4

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 3, 2012

MIESTAS

Abe­jin­gu­mas – lyg sie­na Tarp gre­t i­m ų Pu­š y­ 1 no gat­vės 10-ojo ir 10A pen­kiaaukš­čių au­gęs me­dis pa­sta­

ruo­ju me­tu bu­vo pa­svi­ręs ir ša­ko­ mis įsi­rė­męs į vie­no jų sie­ną. Kas­kart pa­pū­tus stip­res­niam vė­ jui, tap­da­vo aki­vaiz­du, kad me­dis il­gai taip neišs­to­vės ir vie­ną die­ną vis tiek nu­grius ar­ba ant pės­čių­jų ta­ko, ar­ba ant ša­lia esan­čios au­to­ mo­bi­lių aikš­te­lės. Ta­čiau į sa­vi­val­dy­bę atė­jęs se­ niū­nai­tis iš­gir­do pa­ti­ki­ni­mą, kad me­dis sto­vės tiek pat, kiek jau sto­ vė­jo, ir nie­kas jo ne­pjaus. Tik ši val­džios at­sto­vų pro­gno­ zė neiš­si­pil­dė, – atū­žus pa­sta­ra­jai aud­rai me­dis iš­kart nu­vir­to ant au­ to­mo­bi­lių aikš­te­lės. Pra­šy­mą tik už­vi­za­vo

„Nuo ge­g u­ž ės 1-osios, kai ta­ pau se­n iū­n ai­č iu, su­l au­k iu la­ bai daug skam­b u­č ių ir įvai­r iau­ sių pra­šy­mų. Vie­nas jų – pa­dė­ti spręs­t i pa­svi­r u­s io me­d žio pro­ ble­m ą, – pa­sa­ko­jo R.Schnei­d e­ rat. – Žmo­n ės kal­b ė­jo apie bai­ mę dėl vai­kų, mat ne­ži­nia, ka­da ir kas jį pa­so­d i­n o ten, kur ma­ žas bū­d a­m as pa­ts esu tu­p i­n ė­j ęs vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­je. Iki šiol ma­žie­ji ten nuo­lat zu­ja“. Se­niū­nai­tis nu­ma­ty­ta for­ma pa­ ra­šė ar­gu­men­tuo­tą pra­šy­mą sku­ biai nu­pjau­ti me­dį, nes jis ke­lia pa­vo­jų, ir bir­že­lio 26 die­ną pa­ts nu­ne­šė į sa­vi­val­dy­bę. Raš­tas čia bu­vo už­vi­zuo­tas, o tai reiš­kia ofi­cia­liai priim­tas. „Sto­vės, kiek sto­vė­jo“

„Praė­jo po­ra sa­vai­čių, bet jo­kio at­ sa­ky­mo ne­su­lau­kiau. Ma­niau, kad ži­nia apie pa­vo­jų gy­ven­to­jams ir pra­šy­mas su­rea­guo­ti iš­kart pa­ veiks val­di­nin­kus. Nusp­ren­džiau pa­ts nuei­ti į sa­vi­val­dy­bę ir gy­vai pa­si­kal­bė­ti su val­di­nin­kais“, – pa­ sa­ko­jo R.Schnei­de­rat. Vy­ras pa­si­bel­dė į Ap­lin­kos ko­ ky­bės sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­ cia­lis­tės Li­nos Ge­čai­tės ka­bi­ne­tą. Tie­sa, ji ten dir­ba ne vie­na. „Atė­jau klaus­ti, ko­dėl me­dis ne­ nup­jau­tas. Aiš­ki­nau, kad bet ku­ rią die­ną jis ga­li griū­ti. Spe­cia­lis­tė pa­reiš­kė, kad tas me­dis dar sto­ vės tiek me­tų, kiek sto­vė­jo iki šiol. Tuos žo­džius gir­dė­jo ir L.Ge­čai­tės

„„Sėk­mė: vie­nas na­mo gy­ven­to­jas, pa­ma­tęs, kad ky­la la­bai stip­rus vė­jas,

spė­jo iš­vai­ruo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį iš aikš­te­lės ir taip jį iš­sau­go­jo.

bend­ra­dar­bės. Aš pa­si­ju­tau, lyg bū­čiau su šla­piu sku­du­ru per vei­ dą ga­vęs“, – įspū­džiais po vi­zi­to da­li­jo­si R.Schnei­de­rat.

Ant­ra­ja­me na­mo aukš­te gy­ve­ nan­tis vy­ras per lan­gą pa­ma­tė kie­me siau­tė­jan­čią sti­chi­ją ir spė­jo pa­va­žiuo­ti sa­vo ma­ši­na į ki­tą vie­

Nutarė: grės­mės nė­ra

Rus­la­nas Schnei­de­rat:

Lie­pos 26 die­ną se­niū­nai­tį pa­sie­kė ofi­cia­lus sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Liud­vi­ ko Dū­dos pa­si­ra­šy­tas raš­tas. Do­ku­men­tu in­for­muo­ja­ma, kad mies­to tvar­ky­mo sky­rius biu­dže­to lė­šo­mis gy­ve­na­mų­jų na­mų kie­mų te­ri­to­ri­jo­je ša­li­na tik aud­rų iš­vers­ tus ar nu­lauž­tus me­džius, ke­lian­ čius grės­mę žmo­nių sau­gu­mui. „Mi­nė­tas me­dis nė­ra ava­ri­nės būk­lės (aud­rų pa­veik­tas)“, – ra­šė val­di­nin­kai. Pers­kai­tęs šį at­sa­ky­mą, se­niū­ nai­tis nu­stė­ro. „Ne­sup­ran­tu lo­gi­kos: me­dis pa­ svi­ręs ir ša­ko­mis at­si­rė­męs į na­mo sie­ną. Ne­gi sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­ tiems žmo­nėms at­ro­do, kad jis tai pa­da­rė iš liū­de­sio ar nuo­bo­du­lio? Aki­vaiz­du, kad jį pa­vei­kė sti­chi­ja, juk ir gy­ven­to­jai apie tai kal­bė­jo, jis vi­są lai­ką toks ne­bu­vo“, – pik­ti­no­ si R.Schnei­de­rat. Po to, kai val­di­nin­kai kons­ta­ta­ vo, kad me­dis nė­ra ava­ri­nės būk­lės, praė­jo trys die­nos, o lie­pos 29-ąją ki­lo škva­las ir jį iš­ver­tė su šak­ni­ mis. Ga­lin­gas au­ga­las nu­griu­vo sker­sai aikš­te­lės, kur anks­čiau yra bu­vu­si vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė, ir už­vir­to ant au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­ mo vie­tų.

Ne­sup­ran­tu lo­gi­kos, me­dis pa­svi­ręs ir ša­ko­mis at­si­rė­męs į na­mo sie­ną. Ne­gi sa­vi­val­dy­bė­je dir­ ban­tiems žmo­nėms at­ro­do, kad jis tai pa­ da­rė iš liū­de­sio ar nuo­bo­du­lio?

tą. Jei­gu tą­dien jo ne­bū­tų bu­vę na­ mie, au­to­mo­bi­lis bū­tų vir­tęs me­ ta­lo lau­žu. Me­dis kie­me gu­li iki šian­dien. Ant jo ir da­bar ri­zi­kuo­da­mi lai­pio­ ja kie­mo vai­kai. Spren­džia iš akies

Vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė L.Ge­čai­ tė pa­sa­ko­jo, kad už­ten­ka gy­ven­ to­jų raš­tu pa­ra­šy­to pra­šy­mo, ir sa­ vi­val­dy­bės rū­pes­čiu nu­pjau­na­mi me­džiai, ku­rie aki­vaiz­džiai ne­be­ gy­vens. Val­d i­n in­k ė var­d i­jo, kad daž­ niau­siai tai bū­na nu­lauž­ti ar nu­

„„At­rak­ci­ja: da­bar ant me­džio, ku­ris sto­vė­jo gąs­di­nan­čiai pa­svi­ręs, ka­ba­

ro­ja­si kie­mo vai­kai. 

džiū­vę me­džiai, pa­vo­jin­gi žmo­ nėms. „Yra ap­l in­kos mi­n ist­ro nu­s ta­ty­t i kri­te­r i­jai, ku­r iais va­ do­vau­da­mie­si spren­džia­me, ku­rį au­ga­lą pjau­ti, o ku­rį pa­lik­ti. Daž­ niau­siai tai bū­na iš­grauž­ti pa­ra­ zi­tų, ap­nik­ti gry­bi­nių li­gų, apė­ję vabz­džiais, ser­gan­tys ir pa­vo­jin­ gai pa­svi­rę me­džiai. Ver­ti­na­ma fak­tų vi­su­ma, – pa­sa­ko­jo L.Ge­ čai­tė. – Svei­ko ir gra­žaus me­džio nie­ka­da ne­lei­si­me kirs­ti, jį ga­li­ ma tik­tai ge­nė­ti. Kai me­dis se­nas ir ke­lia pa­vo­jų žmo­nėms ar ma­ši­ noms, lei­džia­me kirs­ti.“ Val­di­nin­kė api­bend­rin­tai tei­gė per me­tus gau­nan­ti apie 300 pra­ šy­mų kirs­ti me­džius, bet vie­nu raš­ tu kar­tais sie­kia­ma at­si­kra­ty­ti ne vie­no, o ke­lių ar net šim­tų au­ga­lų. Kal­bė­da­ma apie konk­re­tų at­ve­ jį Pu­šy­no gat­vė­je L.Ge­čai­tė tvir­ti­ no, kad gy­ven­to­jai tu­rė­jo kreip­tis į bend­ro­vę „Vi­tės val­dos“, ir ti­ki­no pa­ti ap­žiū­rė­ju­si me­dį. „Mes ne­tu­ri­me apa­ra­tū­ros, ga­ lin­čios nu­sta­ty­ti, kiek me­dis dar sto­vės“, – aiš­ki­no val­di­nin­kė. Ji ne kar­tą kar­to­jo, kad gy­ven­to­ jai tu­rė­jo kreip­tis į na­mo ad­mi­nist­ ra­to­rių, o šis – at­neš­ti į sa­vi­val­dy­bę pra­šy­mą leis­ti pa­ša­lin­ti me­dį. Tuo pa­grin­du bū­tų bu­vęs iš­duo­tas lei­ di­mas kirs­ti ar ge­nė­ti. Įž­vel­gė no­rą ap­juo­din­ti

Ban­dy­mas aiš­kin­tis, ko­dėl val­ di­nin­kė siū­lo il­gą su­si­ra­ši­nė­ji­mą užuo­t rea­liai iš­spren­dus pro­ble­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

mą, L.Ge­čai­tę su­pyk­dė. Ji ti­ki­ no, kad Ap­lin­kos ko­ky­bės sky­rius neor­ga­ni­zuo­ja me­džių pjo­vi­mo ar ge­nė­ji­mo, o tik iš­duo­da lei­di­mus tai da­ry­ti. „Aš ži­nau, kad vi­si žur­na­lis­tai yra nu­si­sta­tę prieš sa­vi­val­dy­bę. Jūs ty­ čia for­muo­ja­te nei­gia­mą nuo­mo­nę apie sa­vi­val­dy­bę, to­kia yra žur­na­ lis­tų po­li­ti­ka. Se­niū­nai­čiui sa­kiau, kad nė vie­nas mū­sų ne­ga­li­me ži­no­ ti, kiek me­dis sto­vės. Tam rei­ka­ lin­ga įran­ga, bet mes jos ne­tu­ri­me. Mes iš­duo­da­me lei­di­mus tvar­ky­ tis ap­lin­ką, tik jie tu­ri lai­ky­tis pro­ ce­dū­rų. Nie­ko čia su­dė­tin­go nė­ra, jiems bu­vo paaiš­kin­ta, kad jie tu­ ri kreip­tis į na­mo ad­mi­nist­ra­to­rių, bet jie to ne­pa­da­rė. Jie tie­siog ne­ pa­bai­gė at­lik­ti pro­ce­dū­ros“, – tvir­ ti­no L.Ge­čai­tė. Kiek lai­ko už­trun­ka at­sa­ki­nė­ji­ mas į raš­tus, ad­mi­nist­ra­to­rių ir sa­ vi­val­dy­bės tar­pu­sa­vio su­si­ra­ši­nė­ji­ mas, val­di­nin­kė tei­gė ne­se­kan­ti ir ne­pri­va­lan­ti to ži­no­ti. Už­tat gy­ve­ni­mas pa­ro­dė, kad mė­ne­sio gai­ša­tis, kol žmo­nės ga­vo for­ma­lų at­sa­ky­mą, tik per plau­ką ne­si­bai­gė ne­lai­me. Bend­ro­vės „Vi­tės val­dos“ va­do­ vas Jev­ge­ni­jus Sa­kovs­kis tei­gė, kad nė­ra skir­tu­mo, kas krei­pė­si į sa­vi­ val­dy­bę dėl konk­re­taus au­ga­lo. „Tai bu­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ ri­jo­je au­gęs me­dis, kė­lęs gy­ven­ to­jams pa­vo­jų. To­dėl vi­siš­kai ne­ svar­bu, kas krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę“, – įsi­ti­ki­nęs J.Sa­kovs­kis.

Klai­pė­do­je – van­den­tie­ki­nin­kų iš Ru­si­jos vi­zi­tas As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Įmo­nę „Klai­pė­dos van­duo“ ap­žiū­ rė­ję ko­le­gos iš Ast­ra­cha­nės do­ mė­jo­si uos­ta­mies­ty­je vei­kian­čia mo­der­ni­zuo­ta ge­ria­mo van­dens ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo sis­te­ma ir ke­ ti­na pa­na­šiai mo­der­ni­zuo­ti sa­vo įmo­nę.

„Sve­čiai ap­žiū­rė­jo mū­sų įmo­nės dis­pe­če­ri­nę, 3-ią­ją van­den­vie­tę, nuo­te­kų va­lyk­lą. Pa­ro­dė­me tai, ką tu­ri­me ge­riau­sio“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas Leo­nas Ma­kū­nas. Pu­sę mi­li­jo­no gy­ven­to­jų skai­ čiuo­jan­t is Ru­s i­jos Fe­d e­ra­c i­jos mies­tas yra įsi­kū­ręs aukš­tu­ti­nė­je Vol­gos upės del­tos da­ly­je ir ge­ria­ mą van­de­nį iš­gau­na iš upės.

„Jū­sų įmo­nė, kaip ir mes, pri­ klau­so vie­tos sa­vi­val­dai. Tai­gi at­ vy­ko­me pa­si­žiū­rė­ti, kaip sėk­ min­gai dir­ba to­kio ti­po įmo­nė Lie­tu­vo­je, ir sau su­for­mu­luo­ti pa­ grin­di­nius klau­si­mus, ko mes no­ ri­me iš mū­sų tink­lų mo­der­ni­za­ ci­jos. Ti­ki­mės iš­si­vež­ti ži­nių apie nau­jo­ves, ku­rios yra tai­ko­mos pas jus“, – sa­kė įmo­nės „Astr­vo­do­ka­ nal“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Igor Lu­ben­ko. Ast­ra­cha­nei ge­ria­mą van­de­nį tie­kian­ti įmo­nė ruo­šia­si 2013–2017 me­tų tink­lų mo­der­ni­za­ci­jai. „Mes pa­ste­bė­jo­me, kad pas jus yra to­kios pat tech­no­lo­gi­jos, kaip ir pas mus, ta­čiau Klai­pė­do­je nuo­ te­kų nu­kenks­mi­ni­mui ne­nau­do­ ja­mas chlo­ras. Čia tech­no­lo­gi­ jos taip efek­ty­viai vei­kia, kad šio

che­mi­ka­lo net ne­rei­kia. O mū­sų įmo­n ė­je chlo­ras iki šiol nau­d o­ ja­m as net ke­l iuo­se nuo­te­k ų su­ tvar­k y­m o eta­p uo­se“, – aiš­k i­n o I.Lu­ben­ko. Įmo­n ės „Astr­vo­d o­ka­n al“ at­ sto­v ų gru­p ė Klai­p ė­d o­je ap­ž iū­ rė­jo jau vei­k ian­č ias mo­d er­n ias sis­te­m as ir ti­k i­n o, kad di­d žiau­ sią įspū­dį pa­li­ko įmo­nė­je „Klai­ pė­dos van­duo“ įdieg­ta vi­so pro­ ce­so au­to­ma­ti­za­ci­ja. „Tam tik­ruo­se pa­da­li­niuo­se pas mus dir­ba 70 žmo­nių, kai jū­sų įmo­ nė­je – du ar trys. Tai tik­rai įspū­din­ ga. Juk mo­der­ni­zuo­tas pro­ce­sas yra kur kas efek­ty­ves­nis ir ko­ky­biš­kes­ nis“, – pa­ste­bė­jo I.Lu­ben­ko. Sve­čiai iš Ru­si­jos įver­ti­no ir uos­ ta­mies­čio ge­ria­mo van­dens ko­ky­ bę. Jie ti­ki­no, kad ji yra pui­ki.

„„Vi­zi­tas: pu­sei mi­li­jo­no žmo­nių ge­ria­mą van­de­nį tie­kian­čios Ast­ra­cha­

nės įmo­nės at­sto­vus nu­ste­bi­no bend­ro­vės „Klai­pė­dos van­duo“ mo­ der­ni sis­te­ma.  Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


5

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Ga­lės tik­rin­ti mo­ki­nio daik­tus Spręs­da­mi konf­lik­ti­nes ar pa­vo­ jin­gas si­tua­ci­jas mo­ky­to­jai tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę pa­nau­do­ti pa­grįs­ tus fi­zi­nius veiks­mus prieš moks­ lei­vius. Tai nu­ma­to­ma pa­reng­ta­ me re­ko­men­da­ci­jų mo­kyk­loms pro­jek­te.

„„Įpa­rei­go­ji­mas: ŠMM tu­rės nu­baus­ti mi­li­jo­ni­nius pa­žei­di­mus pa­da­riu­sius as­me­nis. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Valdininkai švaistė turtą? Vals­ty­bės kont­ro­lė pro­ku­ro­rams per­da­vė me­džia­gą dėl ga­li­ mo pikt­nau­džia­vi­mo, tur­to iš­švais­ty­mo ir tar­ny­bos pa­rei­gų neat­li­ki­mo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je (ŠMM) bei jai pa­val­ džio­se įstai­go­se. Be to, Vals­ty­bės kont­ro­lės spren­ di­m u ŠMM įpa­rei­go­ta at­l ik­ ti tar­ny­bi­nius pa­tik­ri­ni­mus ir per vals­ty­bi­nį au­di­tą nu­sta­ty­tus pa­ žei­d i­m us pa­d a­r iu­s ius as­m e­n is pa­trauk­ti tar­ny­bos ar draus­mi­nėn at­sa­ko­my­bėn. Vals­ty­bės kont­ro­lė pra­ne­šė at­ li­ku­si 2011 m. ŠMM fi­nan­si­nį au­ di­tą. „Nus­ta­tė­me, kad mi­nis­te­ri­ja ir jai pa­val­džios įstai­gos dau­giau­ sia pa­žei­di­mų pa­da­rė vyk­dy­da­mos in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus ir pa­si­ra­šy­ da­mos su­tar­tis, nes ne­si­lai­kė Vie­ šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo, ne­tin­ka­mai tvar­kė ap­skai­tą, o už kai ku­rias su­ teik­tas pa­slau­gas ne­ga­vo pa­ja­mų“, – sa­kė vals­ty­bės kont­ro­lie­rė Gied­ rė Šve­die­nė. Au­di­to­riai nu­sta­tė, kad ŠMM ne­vals­ty­bi­nėms re­li­gi­nėms mo­ kyk­loms ir Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos kul­tū­ros cent­rui asig­na­vi­mus pro­ gra­moms vyk­dy­ti sky­rė ne­si­va­do­ vau­da­ma tei­sės ak­tais, to­dėl ap­ skai­tos do­ku­men­tuo­se 3,943 mln. li­tų nu­ro­dy­ta ne pa­gal jų eko­no­ mi­nę pa­skir­tį. Taip pat klai­din­gai su­pla­na­vo ir sky­rė 5,342 mln. li­ tų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­joms iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms fi­nan­suo­ti. Kai ku­rios mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios įstai­gos klai­din­gai į ap­skai­tą įtrau­

kė bib­lio­te­kų fon­dus, to­dėl vals­ty­ bės tur­to ba­lan­si­nė ver­tė ne­tiks­li. Au­di­to­riai tei­gia, jog ŠMM ne­pa­ kan­ka­mai kont­ro­lia­vo, kad pa­val­ džios įstai­gos tin­ka­mai tvar­ky­tų ap­skai­tą, nes nu­sta­ty­ta pa­si­kar­ to­jan­čių klai­dų įvai­rio­se ap­skai­ tos sri­ty­se.

Gied­rė Šve­die­nė:

Mi­nis­te­ri­ja ne­si­lai­ kė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo, ne­tin­ka­mai tvar­kė ap­skai­tą, o už kai ku­rias su­teik­tas pa­slau­gas ne­ga­vo pa­ ja­mų.

Nus­ta­ty­ta, kad mi­nis­te­ri­ja pa­ da­rė reikš­min­gų Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų. Nuo 2008 m. vyk­dy­da­ma in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą kom­piu­te­ri­nei įran­gai įsi­gy­ti ji su­ da­rė su­tar­tį su bend­ro­ve „Ai­de­ta“ ir nu­ma­tė su­mo­kė­ti 200 tūkst. li­ tų avan­są, nors pir­ki­mo do­ku­men­ tuo­se jis ne­bu­vo nu­ro­dy­tas. „Ai­ de­tai“ bank­ru­ta­vus, mi­nis­te­ri­ja

lai­ku ne­si­krei­pė į drau­di­mo bend­ ro­vę dėl nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo, to­ dėl vals­ty­bei pa­da­ry­ta mi­nė­to dy­ džio ža­la. Taip pat nu­sta­ty­ta, kad mi­nis­te­ ri­jai pa­val­di Na­cio­na­li­nė M.K.Čiur­ lio­nio me­nų mo­kyk­la vals­ty­bės tur­tą val­dė, nau­do­jo ir juo dis­po­ na­vo nee­fek­ty­viai ir ne­ra­cio­na­ liai – sa­vo įsteig­toms ke­tu­rioms vie­šo­sioms įstai­goms pa­tal­pas iš­ nuo­mo­jo ne­skelb­da­ma kon­kur­ so, ne­skai­čia­vo mo­kes­čių už ko­ mu­na­li­nes pa­slau­gas, klai­din­gai ap­skai­čia­vo nuo­mpi­ni­gius, lei­do neat­ly­gin­ti­nai nau­do­tis mo­kyk­lai pri­klau­san­čiu tur­tu, ku­rį vie­šo­ sios įstai­gos nuo­mo­jo tre­tie­siems as­me­nims. Dėl ne­tei­sė­tos veik­los ir ne­ra­cio­na­laus tur­to nau­do­ji­mo per­nai mo­kyk­la ne­ga­vo 570 tūkst. li­tų, ku­riuos tu­rė­jo per­ves­ti į vals­ ty­bės biu­dže­tą. At­li­kus au­di­tą nu­sta­ty­tas ir vie­ nas ga­li­mas vie­šų­jų bei pri­va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo pa­žei­di­mas. ŠMM pra­ne­šė iš­tai­siu­si dau­ge­ lį Vals­ty­bės kont­ro­lės au­di­to iš­ va­do­se nu­ro­dy­tų trū­ku­mų, o kai ku­riuos au­di­to­rių prie­kaiš­tus pa­ va­di­no ne­pag­rįs­tais. Be to, Vals­ty­ bės kont­ro­lės pra­šo­ma pa­tiks­lin­ti au­di­to iš­va­das.

Pagal jį, mo­kyk­los dar­buo­to­jas, siek­da­mas už­tik­rin­ti bend­ruo­ me­nės na­rių ir ap­lin­ki­nių sau­gu­ mą, ga­li tai­ky­ti šias po­vei­kio prie­ mo­nes: pa­keis­ti mo­ki­nio ug­dy­mo vie­tą, iš­kvies­ti mo­kyk­los va­do­vą, or­ga­ni­zuo­ti mo­ki­nio daik­tų pa­ tik­ri­ni­mą ir pa­nau­do­ti pa­grįs­tus fi­zi­nius veiks­mus. „Pag­rįs­ti fi­zi­niai veiks­mai ga­li va­ri­juo­ti nuo sto­vė­ji­mo tarp mo­ ki­nių gre­siant po­ten­cia­liam at­vi­ ram jų konf­lik­tui, sto­vė­ji­mo prieš mo­ki­nį, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią pa­ vo­jin­gam mo­ki­nio el­ge­siui (pa­ vyz­džiui, sie­kiant ati­tver­ti ke­lią prie lan­go, jei mo­ki­nys gra­si­na iš­šok­ti, ar pan.), ve­di­mo paė­mus už ran­kos iki mo­ki­nio su­lai­ky­mo, fi­ziš­kai ap­ri­bo­jant mo­ki­nio veiks­ mus“, – ra­šo­ma pro­jek­te. Pa­gal jį mo­ki­nys ga­lė­tų bū­ ti su­lai­ky­tas tik ekst­re­ma­liais at­ ve­jais, pa­vyz­džiui, kai sie­kia­ma nu­trauk­ti mo­ki­nių muš­ty­nes, jei­ gu nė­ra ki­tų ga­li­my­bių jų iš­skir­ ti ne­pa­nau­do­jant fi­zi­nės jė­gos ir pa­na­šiais at­ve­jais. Do­ku­men­te sa­ko­ma, kad pa­ grįs­tais fi­zi­niais veiks­mais bū­tų lai­ko­mi su fi­zi­niu kon­tak­tu su­si­ ję mo­kyk­los dar­buo­to­jo veiks­mai

mo­ki­nio at­žvil­giu, „ku­rių ga­li bū­ ti ima­ma­si, sie­kiant nu­trauk­ti ar­ ba už­kirs­ti ke­lią mo­ki­nio el­ge­siui, ke­lian­čiam rea­lų pa­vo­jų jo pa­ties ir (ar) ap­lin­ki­nių gy­vy­bei, svei­ ka­tai, psi­cho­lo­gi­niam ar fi­zi­niam sau­gu­mui ar­ba tur­tui“. Fi­zi­niai veiks­mai bū­tų lai­ko­mi ne­pag­rįs­tais, jei­gu bū­tų nau­do­ja­ mi kaip baus­mė. Siū­lo­ma leis­ti pe­da­go­gams pa­ tik­rin­ti mo­ki­nio daik­tus. Tai ga­ lė­tų bū­ti da­ro­ma, jei­gu ky­la pa­ grįs­tų įta­ri­mų, kad mo­ki­nys ga­li tu­rė­ti drau­džia­mų daik­tų. Ta­čiau tam bū­tų pri­va­lu gau­ti moks­lei­vio lei­di­mą, ne­ga­li­ma daik­tų ap­žiū­ rė­ti jam ne­da­ly­vau­jant. Paaiš­kė­ jus, kad mo­ki­nys tu­ri drau­džia­mų daik­tų, apie tai ne­del­siant bū­tų in­for­muo­ja­mi mo­ki­nio tė­vai, glo­ bė­jai, jei­gu rei­kia – ir po­li­ci­ja. Nu­ma­ty­ta, kad, mo­ki­niui ne­ su­ti­kus pa­ro­dy­ti daik­tų, apie įta­ri­mus dėl drau­džia­mų daik­ tų tu­rė­ji­mo ne­del­siant tu­ri bū­ ti pra­ne­ša­ma tė­vams, jie kvie­čia­ mi į mo­kyk­lą, o šiems neat­vy­kus pra­ne­ša­ma po­li­ci­jai. Toks re­ko­men­da­ci­jų pro­jek­ tas mo­kyk­loms pa­reng­tas pir­ mą kar­tą. Pro­jek­tas bus pa­teik­tas svars­ty­ti mo­kyk­loms, pe­da­go­gų pro­fe­si­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, so­ cia­li­niams par­tne­riams. Pro­jek­tas pa­reng­tas re­mian­ tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pe­da­ go­gų pa­tir­ti­mi ir ana­lo­giš­ku tei­ sės ak­tu. „Klaipėdos“, BNS inf.

„Klaipėdos“ inf.

Siū­lo bran­gin­ti al­ko­ho­lį Nuo ki­tų me­tų 2 pro­c. siū­lo­ma pa­ di­din­ti vi­so al­ko­ho­lio ak­ci­zo ta­ri­ fus, o su­rink­to­mis lė­šo­mis ke­ti­na­ ma fi­nan­suo­ti al­ko­ho­lio pre­ven­ci­ jos prie­mo­nes.

To­kias Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ ty­mo pa­tai­sas Sei­me už­re­gist­ra­ vo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­ mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las. Eti­lo al­ko­ho­lio ak­ci­zą siū­lo­ma pa­di­din­ti nuo 4416 li­tų iki 4504 li­tų už hek­to­lit­rą. Alaus ak­ci­zą par­la­men­ta­ras siū­lo kel­ti nuo 8,5 li­to iki 8,7 li­to, o silp­ nes­niems ne­gu 8,5 pro­c. vy­nui ir ki­tiems fer­men­tuo­tiems gė­ri­mams ak­ci­zas bū­tų pa­di­din­tas nuo 58 li­tų iki 59 li­tų už hek­to­lit­rą. Nuo 198 li­tų iki 202 li­tų už hek­ to­lit­rą siū­lo­ma pa­di­din­ti ir vy­no iš švie­žių vy­nuo­gių bei ki­tų fer­men­ tuo­tų gė­ri­mų ak­ci­zą.

Tar­pi­nių pro­duk­tų, ku­rių fak­ti­ nė tū­ri­nė al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ ja pro­cen­tais yra ne di­des­nė kaip 15 pro­c., ak­ci­zą siū­lo­ma pa­di­din­ti nuo 216 li­tų iki 220 li­tų už hek­to­lit­ rą pro­duk­to, o jei­gu di­des­nis stip­ ru­mas – nuo 304 li­tų iki 310 li­tų už hek­to­lit­rą pro­duk­to. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­ vas taip pat siū­lo su­kur­ti Vals­ty­bi­ nį svei­ka­tin­gu­mo fon­dą, iš ku­rio bū­tų fi­nan­suo­ja­mos vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo prie­mo­nės ir kuris leis­tų ma­žin­ti iš­lai­das, su­si­ ju­sias su lė­ti­nių nein­fek­ci­nių li­gų pa­da­ri­niais. Pa­sak A.Ma­tu­lo, to­ kio fon­do kū­ri­mas ir for­ma­vi­mas ne­bū­tų pre­ce­den­tas Lie­tu­vo­je, nes to­kiu prin­ci­pu su­da­ry­ti ir for­muo­ ja­mi Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­ mo bei Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­dai. A.Ma­tu­lo tei­gi­mu, ak­ci­zus pa­di­ di­nus 2 pro­c., var­to­to­jai to­kio pa­

di­dė­ji­mo rea­liai ne­pa­jus­tų, o išau­ gu­sios pa­ja­mos į biu­dže­tą ga­lė­tų bū­ti skir­tos fon­dui, nea­ti­mant jų iš ki­tų ūkio ša­kų. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­to duo­me­ni­mis, 2011 m. vie­ nas ša­lies gy­ven­to­jas su­var­to­jo vi­ du­ti­niš­kai 11,9 lit­ro al­ko­ho­lio – 1 lit­ru dau­giau nei 2010 m. „Klaipėdos“, BNS inf.

11,9 lit­ro

al­ko­ho­lio per­nai su­var­to­ jo vi­du­ti­nis sta­tis­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jas.

„„Griež­čiau: pa­gal siū­lo­mas re­ko­men­da­ci­jas kas­met rug­sė­jį į mo­kyk­

lą atė­ję moks­lei­viai ga­lės bū­ti leng­viau kont­ro­liuo­ja­mi mo­ky­to­jų. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.


6

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Kan­di­da­to vo­ja­žas po pa­sau­lį Va­len­ti­nas Ber­ž iū­nas

J

ei iki šiol pa­sau­ly­je vis dar vyk­t ų Šal­ta­sis ka­ras, res­ pub­l i­ko­nas Mit­tas Rom­ ney ne­t u­rė­t ų sau ly­g ių. Kaip koks Ro­nal­das Rea­ga­nas. Tie­sa, R.Rea­ga­no re­to­r i­ka bu­vo ge­ro­k ai skam­b es­nė, o M.Rom­ ney ne­ga­l i sau leis­ti Ru­si­ją pa­va­ din­ti blo­g io im­pe­r i­ja. Bet tai – ne bė­da. Vis dėl­to ir neaiš­k u, ko­dėl res­ pub­l i­ko­nas Ru­s i­ją va­d i­na geo­ po­l i­t i­ne JAV prie­ši­n in­ke. Ar jam iš tie­sų taip at­ro­do? Ar tai – ban­ dy­mas įgel­ti Ba­rac­kui Oba­mai ir va­di­na­ma­jai de­mok­ra­tų „per­kro­ vi­mo“ po­l i­ti­kai? O gal ban­dy­mas vėl su­ža­vė­t i kai ku­r iuos Ry­t ų ir Vi­du­r io Eu­ro­pos po­li­ti­kus?

M.Rom­ney nie­ko nau­ ja ar juo­lab vil­tin­ga len­kams nei pa­sa­kė, nei pa­ža­dė­jo. Tie­s a, vi­s i res­pub­l i­ko­nai prieš rin­k i­mus žars­to­s i pa­n a­š io­m is „skam­bio­mis“ dek­la­ra­ci­jo­mis. Kaž­ko­dėl jiems at­ro­do, kad Šal­to­ jo ka­ro re­to­ri­ka už­sie­nio po­li­ti­ko­ je – tin­ka­miau­sias gink­las pa­verg­ ti šir­dis. Sun­k u kal­b ė­t i apie M.Rom­ney ir jo ko­man­dos mo­t y­v us, ta­čiau bent jau iš šo­no at­ro­do, kad jo pa­ žiū­ros – sens­te­lė­ju­sios. O gal, jei tiks­l iau, – ne lai­ku ir ne vie­to­je. Ki­ta ver­tus, vie­na – ką sa­kai prieš rin­ki­mus, ki­ta – ką iš tie­sų vei­ki Bal­ tuo­s iuo­se rū­muo­se. Tra­d i­c iš­kai Ame­ri­kos už­sie­nio po­li­ti­kos gai­rės ne­kin­ta su­lig nau­ju pre­zi­den­tu. Kad ir kaip ten bū­tų, JAV tu­ri pri­ si­tai­k y­t i prie ki­t ų ša­l ių už­sie­n io po­l i­t i­kos. Ne­nuos­ta­bu, kad Len­ ki­jo­je M.Rom­ney ne­bu­vo su­tik­tas kaip koks pra­na­šas, pa­skel­bęs ži­ nią, ku­rios Len­k i­ja taip „lau­kė“. Kai ku­r iems Len­k i­jos, o ir ki­tų re­ gio­no ša­l ių konk­re­t iems vei­kė­ jams Ru­si­jos de­mo­ni­za­vi­mas iki šiol lie­ka vie­nas svar­biau­sių už­ siė­mi­mų, kai kal­ba­ma apie už­sie­ nio po­l i­ti­ką. Jiems M.Rom­ney kal­bos pa­tin­ka ir jie to ne­sle­pia. Tai, su­pran­ta­ma, jų rei­ka­las.

O ki­tiems, pra­gma­tiš­kes­nio to­no, Ru­si­ja – tie­siog vals­ty­bė kai­my­nė. Ži­no­ma, su sa­vo in­te­re­sais, vi­d i­ nė­m is su­bti­ly­b ė­m is, ta­č iau ne „prie­šas“, o „par­t ne­r is“ – gal sun­ ko­kas, ta­čiau par­tne­ris. Toks par­ tne­ris, kaip tos pa­čios JAV, Vo­k ie­ ti­ja, Pran­cū­zi­ja ar Jung­ti­nė Ka­ra­ lys­tė. Kad ir kaip bū­t ų, šis pa­svars­t y­ mas – ne apie Len­k i­jos už­sie­n io po­l i­t i­ką. M.Rom­ney nie­ko nau­ ja ar juo­lab vil­t in­ga len­kams nei pa­sa­kė, nei pa­ža­dė­jo. To­dėl ir šis vi­zi­tas – ne itin įdo­mus. Jei M.Rom­ney tap­t ų JAV pre­z i­ den­tu, gal­būt Var­šu­va ga­lė­tų ti­kė­ tis ko nors mai­nais (nai­kin­tu­vų ar „Pat­rio­tų“) į „stra­te­gi­nę“ drau­gys­tę ar pa­na­šiai. Kas ži­no... Ki­to­j e sto­te­lė­j e, į ku­r ią už­s u­ ko prieš Len­k i­ją, – Je­r u­za­lė­je – M.Rom­ney ir­g i ne­pa­sa­kė nie­ko nau­ja, ko ne­bū­t ų kal­bė­ję ki­t i bu­ vę kan­di­da­tai į JAV va­do­vus. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad per rin­ ki­mų kam­pa­n i­ją svar­bios ne tik idė­jos, bet ir fi­nan­si­nė rin­k i­mų kam­pa­ni­jos si­tua­ci­ja. Taip, Je­ru­za­lę M.Rom­ney pa­va­di­ no Iz­rae­lio sos­ti­ne. Ar tai reiš­k ia, jog M.Rom­ney ke­t i­na da­r y­t i vis­ ką, kad šis jo pa­ža­das Iz­rae­liui iš­ si­pil­dy­tų? Var­gu... Ofi­cia­l iai, jei taps JAV pre­z i­den­ tu, res­pub­li­ko­nas, kaip ir ki­ti JAV pre­z i­den­tai, ma­t yt, to­l iau dek­la­ ruos sa­vo sim­bo­l i­nę pa­ra­mą ir pa­les­t i­n ie­čiams bei to­l iau rems va­d i­na­mą­sias Iz­rae­l io ir Pa­les­t i­ nos tai­kos „de­ry­bas“. Tad pa­les­ti­ nie­čiams nė­ra ko pyk­t i, kad ir šį kar­tą ta­po rek­la­mi­nės ak­ci­jos au­ ko­mis. Ga­liau­siai – juo­k in­ga, ta­čiau dau­ giau­sia dė­me­sio M.Rom­ney su­ lau­kė net ne Len­k i­jo­je ar Je­ru­za­ lė­je, o Di­d žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Pa­reiš­kęs, kad bri­tai ne­pa­si­ruo­šė olim­pi­nėms žai­dy­nėms, M.Rom­ ney su­lau­kė kan­daus at­sa­ko. „Gir­dė­jo­te, yra vie­nas vy­r u­kas, var­du Mit­t as Rom­ney, no­r in­t is su­ž i­no­t i, ar mes pa­s i­r uo­š ę. Ar mes pa­si­r uo­š ę?“ – su­šu­ko Lon­ do­no me­ras Bo­r i­sas John­so­nas kreip­da­ma­sis į 60 tūkst. žmo­nių, su­si­rin­ku­sių į Lon­do­no Haid par­ ke olim­pia­dos ati­da­ry­mo iš­va­ka­ rė­se su­reng­tą kon­cer­tą. Bri­tų prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­ nas į res­pub­li­ko­no „įžval­gas“ taip pat rea­ga­vo su šyp­se­na: „Mes ren­ gia­me olim­pi­nes žai­dy­nes vie­ na­me jud­riau­sių, ak­ty­viau­sių, la­ biau­siai kles­tin­čių mies­tų pa­sau­ ly­je. Ži­no­ma, olim­pi­nes žai­dy­nes bū­t ų leng­v iau su­reng­t i vi­siš­ka­ me už­kam­py­je.“

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

750

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Lie­tu­vos nuo­sta­ta – auk­so vi­du­rys

„„Bal­sas: „Ma­nau, kad tai pa­ti ci­niš­kiau­sia ap­gau­lė jau ne kar­tą ir taip ap­gau­tų Lie­tu­vos žmo­nių“, – nau­jos elekt­ri­

nės sta­ty­bos pro­jek­tą ver­ti­na V.Ro­ma­no­vas. Vaidoto Grigo, Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas

P

o­li­ti­niais tiks­lais vi­sos par­ ti­jos pa­si­nau­do­jo, ap­ga­vo ir pa­li­ko li­ki­mo va­liai Vi­sa­gi­ną, ku­rio ato­mi­nės ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tai ap­rū­pi­no pi­gia elekt­ros ener­gi­ja ne tik Lie­tu­vą, bet ir kai­my­ nus, at­ne­šė ne­ma­žai nau­dos ša­liai. Vė­liau vi­sos par­ti­jos, pa­tai­kau­ da­mos už­sie­nio in­te­re­sams, pa­ša­li­ no Vi­sa­gi­no ato­mi­nę elekt­ri­nę kaip Va­ka­rų ener­ge­ti­nės rin­kos kon­ku­ ren­tę. Ma­nau, kad tai pa­ti ci­niš­kiau­sia ap­gau­lė jau ne kar­tą ir taip ap­gau­tų vi­sos Lie­tu­vos žmo­nių. Lai­kas, ka­da bu­vo ga­li­ma koo­ pe­ruo­tis su kai­my­nais ko­vo­jant už ener­ge­ti­nę rin­ką, nu­si­kals­ta­mai pra­leis­tas. Bal­ta­ru­si­ja ir Ka­li­ning­ra­ do sri­tis jau nu­spren­dė sta­ty­ti sa­vo ato­mi­nes elekt­ri­nes. Lie­tu­vos AE bus pa­pras­čiau­siai ne­ren­ta­bi­li ir ne­kon­ ku­ren­cin­ga. Pa­tys Vi­sa­gi­no gy­ven­to­jai juo­kia­si iš vis­ką ža­dan­čių po­li­ti­kų ir ši­to pro­ jek­to. Net jei­gu bū­tų ga­li­ma pa­leis­ti su­stab­dy­tą reak­to­rių ir ne­skai­čiuo­ti in­ves­ti­ci­jų, elekt­ros sa­vi­kai­na vis tiek būtų di­des­nė, nei per­kant rin­ko­je. O jei­gu už mil­ži­niš­kus pi­ni­gus ja­ po­nai pa­sta­tys nau­ją, bet la­biau­siai

pa­se­nu­sios konst­ruk­ci­jos ato­mi­nę elekt­ri­nę, tai jos pa­ga­min­ta elekt­ros ener­gi­ja bus pa­ti bran­giau­sia Eu­ro­ po­je. Kam ji bus rei­ka­lin­ga – mįs­lė. Ma­nau, kad ši­tą pro­jek­tą stu­mia nu­si­kal­tė­liai, ku­rie ne­bi­jo nei Die­vo, nei vel­nio. Jie ir to­liau nai­ki­na Lie­tu­ vą pa­gal tik jiems ži­no­mą pla­ną, bi­jo, kad ne­pa­si­kar­to­tų is­to­ri­ja, kai kar­ tu su kai­my­nais bu­vo su­triuš­kin­tas Teu­to­nų or­di­nas ir Že­mai­ti­ja iš­plėš­ ta iš kry­žiuo­čių le­te­nų.

Ma­nau, kad ši­tą pro­ jek­tą stu­mia nu­si­kal­ tė­liai, ku­rie ne­bi­jo nei Die­vo, nei vel­nio.

Štai ko bi­jo Va­ka­rai – stip­rios ir ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės, bend­ra­ dar­biau­jan­čios su Ry­tų kai­my­nais, to­dėl ją ne­pa­liau­ja­mai en­gia ir ku­ria nea­py­kan­tos at­mos­fe­rą. Mū­sų po­li­ti­kai, pa­tai­kau­da­mi Va­ ka­rų va­liai, at­lie­ka pro­vo­ka­to­rių vaid­me­nį, kad tik Lie­tu­va ne­si­koo­ pe­ruo­tų su Ry­tų kai­my­nais. Tuo bū­ du jie pa­smer­kė Lie­tu­vą pri­vers­ti­nai pa­si­ša­lin­ti iš ato­mi­nės ener­ge­ti­kos

ša­lių gru­pės, į ku­rią grįž­ti bus neį­ ma­no­ma. Štai ko­dėl mus vi­sus tuos me­ tus gąs­di­no Ru­si­ja iš­kry­pė­liai, ku­ riuos pa­sam­dė tie, kas ne­ma­to atei­ ty­je Bal­ti­jos ša­lių kaip sa­va­ran­kiš­kų vals­ty­bių. To­dėl su­nai­ki­no vi­są pra­ mo­nę ir že­mės ūkį, to­dėl ir žmo­nės pa­lie­ka tė­vy­nę, kad sa­vo­je ša­ly­je jų vai­kai ne­bū­tų sve­ti­mi. Stra­te­gi­nė Lie­tu­vos nuo­sta­ta tu­ ri bū­ti auk­so vi­du­rys – neut­ra­li, pa­ lai­ky­ti drau­giš­kus san­ty­kius su Va­ ka­rais ir Ry­tais. Po­li­ti­ka kaip šu­ne­liui čiau­dint ska­ly­ti ant dramb­lio mums kai­nuo­ja la­bai bran­giai. Da­ly­vau­jant ato­mi­nės ener­gi­jos ga­my­bo­je rei­kia koo­pe­ruo­tis ar­ba su Bal­ta­ru­si­ja, ar­ ba su Ru­si­ja – ki­to ke­lio nė­ra. Po­li­ti­niai triu­kai su pa­ža­dais ap­ gau­tiems ir ap­vog­tiems Vi­sa­gi­no gy­ ven­to­jams juo­kin­gi, kaip juo­kin­gi ir pa­tys tie po­li­ti­kai. Ar ne ge­riau pa­ sa­ky­ti žmo­nėms tie­są, kol jie dar ne­ pra­ra­do sa­vo kva­li­fi­ka­ci­jos ir ga­li su­ si­ras­ti dar­bą ki­tur? Ar mes gal­vo­ja­me apie to­kius spe­cia­lis­tus ir iš tik­rų­jų no­ri­me juos iš­sau­go­ti, ku­riuos vė­liau su­rink­ti Lie­tu­va bus ne­pa­jė­gi. Šian­dien rei­kia pa­reng­ti in­ves­ti­ci­ jų ir aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų ga­my­bos pro­gra­mą ir su­kur­ti leng­va­tas šiam kraš­tui.

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

reklamos skyrius: 397 Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė

711, 397 715

Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

Platinimo tarnyba: 397 706 397 725

Administratorė Daiva Pavliukovaitė –

397 750

Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė –

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė – Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

397 772 397 727

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 719

397 770

397 713

„Namai“: Lina Bieliauskaitė – 397 730 „Sveikata“: Sandra Lukošiūtė – 397 705 Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 „TV diena“: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide

R

Prenumeratos skyrius: 397 Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninės redaktorės: Loreta Krasauskienė Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

Užsakymų skyrius „Akropolyje“, 397 737 Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 397 713 e. paštas akropolis@kl.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

užribis Siau­čia ki­šen­va­giai

Ap­vo­gė ka­pi­nė­se

Part­ren­kė dvi­ra­ti­nin­kę

Mies­te pra­si­dė­ję šven­ti­niai ren­gi­niai, trau­kiantys klai­pė­ die­čių dė­me­sį, do­mi­na ir ki­ šen­va­gius. Į po­li­ci­ją krei­pė­si Da­nės g. vyks­tan­čio­je pre­ky­ bi­nin­kų mu­gė­je bu­vu­si klai­pė­ die­tė, ku­ri pra­ne­šė, kad iš ran­ ki­nės din­go pi­ni­gi­nė su do­ku­ men­tais, ban­ko kor­te­lė­mis ir 20 li­tų.

Į po­li­ci­ją krei­pė­si 71-erių klai­ pė­die­tė, ku­ri pra­ne­šė, jog bu­ vo ap­vog­ta ka­pi­nė­se. Mo­te­ ris aiš­ki­no, kad tvar­kė ar­ti­ mų­jų ka­pus Jo­niš­kės ka­pi­nė­ se, o trum­pam pa­li­ku­si ran­ ki­nę, jos ne­te­ko. Klai­pė­die­tė įta­ria, kad ją pa­vo­gė ka­pi­nė­se bu­vęs kaž­koks vy­riš­kis. Ža­la – 410 li­tų.

Klai­pė­do­je, Mi­ni­jos g. ir Bal­ ti­jos pr. san­kry­žo­je, au­to­ mo­bi­lis „Au­di A8“ par­tren­ kė per gat­vę pės­čių­jų pe­rė­ ja va­žia­vu­sią dvi­ra­ti­nin­kę. 36 me­tų dvi­ra­ti­nin­kė E.Z., Ram­by­no g. gy­ven­to­ja, dėl su­ža­lo­ji­mų gy­do­ma li­go­ni­ nė­je. Įvy­kį ti­ria uos­ta­mies­ čio po­li­ci­ja.

Pap­lū­di­miuo­se – poil­siau­to­jų aša­ros Pa­jū­rio pa­plū­di­miuo­se vėl neiš­veng­ta au­kų. Pa­lan­go­je dėl svei­ka­tos sutriki­ mų mi­rė vy­ras. Gel­bė­to­jams te­ko pa­dė­ ti ir per­spė­jan­čių ženk­lų ne­pai­siu­sioms bei skęs­ti pra­dė­ju­sioms poil­siau­to­jams. O tai, kad ten­ka ieš­ko­ti pa­si­me­tu­sių vai­kų ir suau­gu­sių­jų, ta­po kas­die­ny­be. Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Jū­ros taip ir ne­pa­sie­kė

70 me­tų poil­siau­to­jas mi­rė už­va­ kar Pa­lan­gos pa­plū­di­my­je už sve­ čių na­mų „Gu­bo­ja“. Ku­ror­to gel­ bė­to­jų va­do­vas Jo­nas Pi­rož­ni­kas pa­sa­ko­jo, kad vy­ras lai­ką lei­do su žmo­na ir drau­gais. Poil­siau­to­jas pa­si­ju­to blo­gai. Kar­tu su drau­gu jis ėjo at­si­gai­vin­ti į jū­rą, ta­čiau jos ne­pa­sie­kė, pa­ke­liui prie van­dens su­smu­ko. Pa­dė­ti su­ ne­ga­la­vu­siam poil­siau­to­jui su­sku­ bo ki­ti pa­plū­di­mio lan­ky­to­jai. Į ne­lai­mės vie­tą at­sku­bė­jo gel­bė­ to­jai. Pa­sak J.Pi­rož­ni­ko, gel­bė­to­jai ban­dė gai­vin­ti vy­rą, bet šis bu­vo be gy­vy­bės ženk­lų. Po įvy­kio ve­lio­nio žmo­na pa­sa­ko­jo, kad mi­ru­sy­sis tu­ rė­jo šir­dies pro­ble­mų. „Nuo­lat in­for­muo­ja­me, kad svei­ ka­tos pro­ble­mų tu­rin­tys žmo­nės ne­ bū­tų il­gai sau­lė­je. Ge­riau lik­ti pa­ vė­sy­je. Pa­si­ju­tus blo­gai, jū­ra tik­rai neiš­gel­bės“, – įspė­jo J.Pi­rož­ni­kas. Vo­kie­tės pa­kliu­vo į duo­bę

Klai­pė­dos gel­bė­to­jai už­va­kar apie 17 val. neį­ga­lie­siems skir­ta­me plia­ že į pa­gal­bą sku­bė­jo 15–16 me­tų vo­kie­tėms, ku­rios pa­kliu­vo į duo­ bę. Ša­lia paaug­lių bu­vo jų ma­ma. Gel­bė­to­jai pa­sa­ko­jo, kad mer­ gi­nos mau­dė­si vie­to­je, kur bu­vo duo­bė, pa­žy­mė­ta spe­cia­liu ženk­lu.

„„Srau­tas: vy­rau­jant sau­lė­tiems orams, pa­plū­di­miuo­se ne­trūks­ta žmo­nių.

Jo­nas Pi­rož­ni­kas:

Nuo­lat in­for­muo­ja­me, kad svei­ka­tos pro­ble­ mų tu­rin­tys žmo­nės ne­bū­tų il­gai sau­lė­je. Ge­riau lik­ti pa­vė­sy­je. Poil­siau­to­jos jo ne­pai­sė. Mer­gi­nos mau­dė­si tol, kol po ko­jo­mis ne­be­ ju­to dug­no. Ta­da jos ka­bi­no­si vie­na į ki­tą ir ėmė skęs­ti. Ne­to­lie­se bu­vę gel­bė­to­jai iš­gel­bė­jo paaug­les. Plia­že bu­din­tys me­di­kai joms su­ tei­kė pir­mą­ją pa­gal­bą. Klai­pė­dos skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­ mo tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­ lis­tas Alek­sand­ras Siak­ki pa­sa­ko­ jo, kad poil­siau­to­jai ypač daž­nai ne­pai­so mau­dy­tis drau­džian­čių ar duo­bes žy­min­čių ženk­lų.

„Ant duo­bes žy­min­čio ženk­lo yra už­ra­šas ne tik lie­tu­vių, bet ir ang­lų kal­ba. Keis­čiau­sia, kad įvy­kį ma­tę ki­ti poil­siau­to­jai vis tiek lin­do į jū­rą to­je pa­čio­je vie­to­je“, – ste­bė­ jo­si A.Siak­ki. 23 me­tų klai­pė­die­tis bu­vo iš­gel­ bė­tas ir Gi­ru­liuo­se. Esant di­de­ liam ban­ga­vi­mui, jis ne­ga­lė­jo grįž­ti į kran­tą. Gel­bė­to­jų tei­gi­mu, vai­ki­ nas bu­vo šiek tiek iš­gė­ręs. Pen­kia­me­tė ras­ta už ki­lo­met­ro

Gel­bė­to­jams vėl pa­plū­di­miuo­se te­ko ieš­ko­ti pa­si­me­tu­sių vai­kų ir suau­ gu­sių­jų. Į juos už­va­kar va­ka­re Gi­ru­ liuo­se krei­pė­si mo­te­ris. Poil­siau­to­ ja pa­sa­ko­jo, kad nie­kur ne­ran­da sa­vo pen­ke­rių me­tų duk­ters. Gel­bė­to­jai apie din­gu­sią ma­ža­ me­tę per gar­sia­kal­bius pa­skel­bė vi­suo­se plia­žuo­se. A.Siak­ki pa­sa­ko­jo, kad mer­gai­tė su­ras­ta neį­ga­lių­jų pa­plū­di­my­je – už ki­lo­met­ro nuo vie­tos, kur lai­ką lei­do su ma­ma. Po 10 mi­nu­čių nuo pa­skel­ bi­mo apie din­gu­sią mer­gai­tę į gel­bė­ to­jų po­stą ją at­ve­dė poil­siau­to­jai.

Mer­gai­tės ma­ma bu­vo la­bai iš­si­ gan­du­si. Ji bi­jo­jo, kad duk­re­lei ne­ bū­tų nu­ti­kę kas blo­go. „Tė­vai pa­ plū­di­my­je la­bai ne­pri­žiū­ri vai­kų. Jie ne­pai­so gel­bė­to­jų įspė­ji­mų, kad toks el­ge­sys ga­li baig­tis skau­džia ne­lai­me“, – įspė­jo A.Siak­ki. Prieš ke­lias die­nas ne­to­li kran­ to be­si­mau­dy­da­mas vie­nas vai­kas taip pat pa­kliu­vo į duo­bę. Vi­sa lai­ mė, kad tuo me­tu pro ša­lį ėjo gel­ bė­to­jas ir jį iš­trau­kė. Ma­ža­me­tis svei­ka­tos pro­ble­mų iš­ven­gė. Už­va­kar pen­kia­me­tis bu­vo pa­ si­kly­dęs ir Pa­lan­gos pa­plū­di­my­je. Dėl din­gu­sio vai­ko mo­te­ris krei­pė­si į gel­bė­to­jus. Neil­gai tru­kus į po­stą ma­ža­me­tį at­ve­dė poil­siau­to­jai. Plia­že pa­me­tė žmo­ną

Pa­lan­gos pa­plū­di­my­je dėl sa­vo žmo­ nos plau­kus te­ko rau­tis ir vie­nam poil­siau­to­jui. Mo­te­ris kaž­ko su­py­ko ant vy­ro ir nuė­jo į ki­tą pu­sę. Poil­siau­to­jas sa­vo ant­ro­sios pu­ sės ne­su­lau­kė apie dvi va­lan­das. Vy­ras la­bai ne­ri­ma­vo dėl žmo­ nos. Ne­lai­mė­lis krei­pė­si į gel­bė­to­Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

jus. Šie per gar­sia­kal­bius pa­skel­bė, kad mo­ters ieš­ko jos su­tuok­ti­nis. Paaiš­kė­jo, kad ji mė­ga­vo­si sau­lės vo­nio­mis mo­te­rų plia­že. Pa­na­ši si­tua­ci­ja už­fik­suo­ta ir Pir­ mo­sios Meln­ra­gės pa­plū­di­my­je. Į gel­ bė­to­jus krei­pė­si mo­te­ris, ku­ri pa­sa­ ko­jo, kad vy­ras prieš pus­va­lan­dį išė­jo mau­dy­tis ir iki šiol ne­grįž­ta. Poil­siau­ to­ja ne­ri­ma­vo, kad su­tuok­ti­nis ga­lė­jo nu­skęs­ti. Gel­bė­to­jai ėmė ieš­ko­ti din­ gu­sio­jo. Jie pa­tru­lia­vo van­de­ny­je, ta­ čiau vy­ro ras­ti ne­pa­vy­ko. Vis­gi po kiek lai­ko din­gu­sy­sis at­ si­ra­do. Paaiš­kė­jo, kad po mau­dy­nių jis nuė­jo ieš­ko­ti tua­le­to ir su­ti­ko kom­pa­ni­ją, prie ku­rios pri­si­jun­gė. A.Siak­ki tvir­ti­no, jog pa­na­šūs at­ve­jai va­sa­rą plia­že nu­tin­ka daž­ nai. Bū­na, kad poil­siau­to­jai nuei­ na mau­dy­tis, o po to, nie­ko neįs­ pė­ję, ei­na į ka­vi­nę iš­ger­ti alaus ar už­trun­ka su­ti­kę pa­žįs­ta­mus. „Ar­ti­mie­ji jau­di­na­si, gal­vo­ja apie blo­giau­sia, o žmo­gus ra­miau­ siai sė­di ka­vi­nė­je ir gurkš­no­ja alų ar lai­ką lei­džia su ki­ta kom­pa­ni­ja“, – sa­kė A.Siak­ki.

Poilsiautojus maus­to su­kčiai Pa­lan­go­je ke­ti­nan­tys ato­sto­gau­ti poil­siau­to­jai iš ki­tų mies­tų pa­puo­ lė į in­ter­ne­tu me­na­mus bu­tus nuo­ mo­jan­čių su­kčių pink­les.

„„Ni­ša: in­ter­ne­te pa­si­py­lė ne­va pa­tal­pas poil­siau­to­jams siū­lan­čiųjų

skel­bi­mai, ta­čiau at­vy­kė­liai lie­ka ir be pi­ni­gų, ir be nak­vy­nės.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Nau­ja su­kčia­vi­mo rū­šis ėmė plis­ti pra­si­dė­jus ato­sto­gų se­zo­nui. In­ter­ne­te pa­skel­bus apie Pa­lan­ go­je ar ki­tur pa­jū­ry­je nuo­mo­ja­mą bu­tą ar kam­ba­rį iš juo su­si­do­mė­ ju­sio poil­siau­to­jo pra­šo­ma per­ ves­ti da­lį pi­ni­gų avan­su, ku­rį ga­ vę su­kčiai iš­nyks­ta. Vien tik lie­pą Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te už­re­gist­ruo­ti trys to­kių ap­ga­vys­čių at­ve­jai.

28-erių vil­nie­tė O. J. tre­čia­die­ nį po­li­ci­jai pra­ne­šė, kad in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.skel­biu.lt ra­du­si skel­bi­mą apie Pa­lan­go­je nuo­mo­ ja­mą bu­tą, ne­pa­žįs­ta­mam as­me­ niui į jo nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­ dė 240 li­tų re­zer­va­ci­jos mo­kes­tį. Vė­liau su skel­bė­ju su­si­siek­ti ne­ be­bu­vo ga­li­ma, in­ter­ne­te jo skel­bi­ mo ne­be­li­ko. Sos­ti­nės po­li­ci­ja siū­lo poil­siau­ ti prie jū­ros be­si­ren­gian­tiems gy­ ven­to­jams at­si­žvelg­ti į ga­li­mą ri­ zi­ką ir, re­zer­vuo­jant gy­ve­na­mą­jį plo­tą, elg­tis ap­gal­vo­tai, ne­bū­ti itin pa­tik­liems. Pa­dė­ti tu­rė­tų įpras­tas

žmo­giš­kas ap­dai­ru­mas ir mo­kė­ji­ mas tar­tis – jei pra­šy­ti už­sta­to ar avan­so už re­zer­vuo­ja­mą gy­ve­na­mą­jį plo­tą yra įpras­ta, taip pat na­tū­ra­lu ir pra­šy­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos, ga­li­ my­bės pa­tik­rin­ti duo­me­nis bei ki­tų sau­gu­mo ga­ran­ti­jų ir tiems, kas sa­ vus pi­ni­gus pa­ti­ki ki­tam as­me­niui. Be­je, gy­ven­to­jai jau įpra­to sau­go­ tis au­to­mo­bi­lius ne­va par­duo­dan­ čių su­kčių pink­lių. Pas­ta­rie­ji taip pat pra­šo už­sta­to dar prieš san­do­ rį, o vė­liau dings­ta su pi­ni­gais. Nu­ken­tė­ju­sie­siems nuo šių su­ kčių siū­lo­ma kreip­tis į po­li­ci­ją. „Klai­pė­dos“ inf.


8

penktaDIENIS, rugpjūčio 3, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn kl.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,4092 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3838 JAV do­le­ris 1 2,8194 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,8046 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9568 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4154 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6797 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6810 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8739

pokytis

+0,7685 % –0,2685 % +0,5277 % +0,1679 % –0,0464 % +0,3243 % +0,5544 % +0,2390 % +0,0244 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,92

4,61

2,37

„Apoil“

4,89

4,57

2,38„Brent“ naf­ta+1,30 %

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Vil­niaus val­dy­bos pa­rei­gū­nai ket­vir­ta­die­nio ry­tą su­ lai­kė „Či­li Hol­dings“ val­dy­bos pir­mi­nin­ką bei pa­grin­di­nį ją val­dan­čios bend­ro­vės „LTk Ca­ pi­tal“ ak­ci­nin­ką Ta­dą Ka­ro­są (nuo­tr.) ir gru­ pei pri­klau­san­čios įmo­nės fi­nan­si­nin­ką. Jie įta­ria­mi bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riui pa­siū­ lę 30 tūkst. li­tų ky­šį. Pa­sak STT, pi­ni­gų su­ma per ke­lis kar­tus bu­vo per­duo­ta už ne­tei­sė­tą vei­ki­mą su­lai­ky­tų as­me­nų bend­ro­vių nau­dai.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

–0,99 %

Su­lai­kė ­ duo­dant ky­šį

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

+0,30 %

89,12 dol. už 1 brl. 106,89 dol. už 1 brl.

Apie duo­nos bran­gi­mą – pu­se lū­pų Lie­tu­vo­je lau­kia­ma re­kor­di­nio grū­dų der­liaus, ta­čiau di­džiu­lė pa­sau­li­nė pa­ klau­sa ke­lia su­pir­ki­mo kai­nas. Kai ku­ rie mil­tų ir mil­ti­nių pro­duk­tų tie­kė­jai par­ duo­tu­vėms jau pra­ne­šė, kad ruo­šia­si bran­gin­ti pro­duk­ci­ją. Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Gel­bė­sim pa­sau­lį

Pra­si­dė­ju­sios ja­vap­jū­tės pra­džia ūki­nin­kus džiu­gi­na. At­ro­do, der­ lius ge­ras ir jo bus daug. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pro­gno­zuo­ja, kad ūki­nin­kai šie­met tu­rė­tų pri­kul­ ti re­kor­di­nį grū­dų der­lių – apie 4 mln. to­nų. Ta­čiau duo­nos val­gy­to­jų re­kor­ di­nis grū­dų kie­kis ne­tu­rė­tų džiu­ gin­ti, nes di­des­nis der­lius duo­nos neat­pi­gins. Grū­dų kai­nas le­mia ne vi­daus var­to­ji­mo, o pa­sau­li­nės ten­den­ci­jos. Saus­ra siau­bia JAV, Ru­si­jos, Uk­ rai­nos ir Ka­zachs­ta­no pa­sė­lius. Tei­gia­ma, kad JAV, ku­rios yra di­ džiau­sios pa­sau­lio grū­dų eks­por­ tuo­to­jos, už­klu­po di­džiau­sia saus­ ra per pa­sta­ruo­sius 50 me­tų. Jau pa­skelb­tos pro­gno­zės tei­gia, kad ame­ri­kie­čiai pra­ras iki 30 pro­c. vi­ so grū­di­nių kul­tū­rų der­liaus. Saus­ra skau­džiai pa­lie­tė ir Ru­ si­ją, ji sa­vo pro­gno­zes pri­kul­ti 94 mln. to­nų ja­vų jau su­ma­ži­no iki 85 mln. to­nų. Ne­tu­rė­tų, bet brangs­ta

Į pa­sau­li­nes ten­den­ci­jas kiek­vie­ ną die­ną rea­guo­ja­ma ir Lie­tu­vo­je. Šiuo me­tu už to­ną aukš­čiau­sios rū­šies kvie­čių su­pir­kė­jai ūki­nin­ kams mo­ka 810–850 li­tų, už pir­ mos rū­šies ru­gius – 590–690 li­tų. Šiuo me­tu už to­ną kvie­čių mo­ka­ ma maž­daug 100 li­tų dau­giau nei ja­vap­jū­tės iš­va­ka­rė­se lie­pos pa­ bai­go­je. Per­nai to­kiu pat me­tu kai­nos bu­vo ge­ro­kai ma­žes­nės: už to­ną kvie­čių per­nai rugp­jū­čio pra­džio­je mo­kė­ta 650–700 li­tų, už ru­gius – 540–610 li­tų. Lie­tu­ vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­

tu­to Pro­duk­tų rin­ko­ty­ros sky­riaus ve­dė­jas Al­ber­tas Gap­šys at­krei­pė dė­me­sį, kad ga­lu­ti­nė mil­ti­nių pro­ duk­tų kai­na var­to­to­jui ma­žiau­siai pri­klau­so nuo žem­dir­bių, t. y. grū­ dų su­pir­ki­mo kai­nų. „Pap­ras­tai žem­dir­bio da­lis duo­ nos kai­no­je su­da­ro 15–18 pro­c., to­dėl net ky­lant grū­dų su­pir­ki­mo kai­nai duo­na ne­tu­rė­tų brang­ti. Ir per­nai tam tik­ru lai­ko­tar­piu grū­dai bu­vo su­per­ka­mi šiuo me­tu esan­ čio­mis kai­no­mis. Taigi dėl grū­dų bran­gi­mo duo­nos kaina ne­tu­rė­ tų la­bai kil­ti“, – tei­gė pa­šne­ko­vas. Ta­čiau, A.Gap­šio įsi­ti­ki­ni­mu, grū­ dų su­pir­ki­mo kai­nų pa­ki­li­mo pre­ teks­tu šie­met bran­gin­da­mi mil­ti­ nius pro­duk­tus pa­si­nau­dos ke­pė­jai ir pre­ky­bi­nin­kai. „Yra bu­vę at­ve­jų, kai maž­me­ni­nė duo­nos kai­na pa­bran­go grei­čiau, nei bu­vo pra­dė­ti su­pirk­ti grū­dai. Už­ten­ka tik dis­ku­si­jų, kad grū­dų kai­nos au­ga, – tiek ma­lū­nai, tiek ke­pė­jai iš­kart pra­de­da kel­ti pro­ duk­ci­jos kai­nas. Nors ne­re­tai rea­ laus pa­grin­do di­din­ti kai­nas net nė­ra“, – pa­ti­ki­no A.Gap­šys. Pak­laus­tas, dėl ko­kių prie­žas­čių praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je juo­da duo­na pa­bran­go be­veik 4 pro­c., A.Gap­šys neat­me­tė ga­li­my­bės, kad dėl ja­vap­jū­tės pra­džio­je su­ki­ lu­sių grū­dų su­pir­ki­mo kai­nų. Iš­va­dų dar ne­da­ro

Bend­ro­vės „Vil­niaus duo­na“ rin­ ko­da­ros va­do­vas Ed­vi­nas Ab­ru­ kai­tis sa­kė, kad dar per anks­ti rea­ guo­ti į pa­sau­li­nes ten­den­ci­jas. „Šiuo me­tu dar ne­da­ro­me iš­ va­d ų. Grū­d ų su­p ir­k i­m o kai­ na šiek tiek ky­la, ta­čiau da­bar­ti­ nis po­ky­tis dar ne­nu­le­mia mū­sų spren­di­mo keis­ti kai­no­da­rą. Jei­ gu po­ky­čiai bus reikš­min­gi ir mes

204

mln. li­tų

gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio per­mo­kų šie­met grą­ži­no Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

Rek­la­mos įsta­ty­mą nu­ma­ty­ta griež­tin­ti

Ma­ri­ja Bart­ke­vi­čiū­tė

NOR­DIA BAUB­LYS & PART­N ERS

V

„„ Glo­ba­lu: pa­sau­li­nės grū­dų der­liaus su­ma­žė­ji­mo ir su­pir­ki­mo kai­nų

pa­di­dė­ji­mo ten­den­ci­jos tu­rė­tų at­si­liep­ti ir lie­tu­viš­kos duo­nos kai­nai. 

Al­ber­tas Gap­šys:

Už­ten­ka tik dis­ku­si­ jų, kad grū­dų kai­nos au­ga, – tiek ma­lū­nai, tiek ke­pė­jai iš­kart pra­de­da kel­ti pro­ duk­ci­jos kai­nas. tu­rė­si­me ža­lia­vą pra­dė­ti pirk­ ti daug bran­giau, tuo­met bū­si­me pri­vers­ti per­žiū­rė­ti ir kai­no­da­ rą. Šiuo me­tu to­kio po­rei­kio nė­ ra“, – sa­kė E.Ab­ru­kai­tis. Pa­sak jo, duo­nos ir jos pro­duk­tų kai­na ga­ lu­ti­niam var­to­to­jui svy­ruo­ja dėl kon­ku­ren­ci­nės ap­lin­kos, o ne dėl grū­dų kai­nos. Grū­dų per­dir­bė­jai kol kas taip pat ky­lan­čias grū­dų su­pir­ki­mo kai­nas tik ste­bi. Kaip sa­kė Lie­tu­vos grū­dų per­dir­bė­jų aso­cia­ci­jos vyk­ do­mo­ji di­rek­to­rė Da­lia Sta­siū­nie­ nė, se­zo­no me­tu grū­dų kai­nos ga­li ir kil­ti, ir kris­ti, o ga­liau­siai sta­bi­ li­zuo­sis ir ne­vir­šys praė­ju­sių me­tų kai­nos vi­dur­kio. „Sun­ku pro­gno­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

zuo­ti, bet il­ga­me­tė pa­tir­tis kuž­da, kad taip ga­li bū­ti“, – sa­kė ji. Tie­kė­jai jau už­si­me­na

Ta­čiau kai ku­rie tie­kė­jai pre­ky­bi­ nin­kus jau in­for­ma­vo, kad mil­tų, duo­nos ir ki­tos mil­ti­nės pro­duk­ ci­jos kai­nos pa­di­dės. Kaip sa­kė pre­ky­bos tink­lo „Nor­ fa“ at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­ liš­kis, tie­kė­jai jau pra­ne­šė, kad pro­duk­ci­ja brangs, ta­čiau dar ne­ su­konk­re­ti­no, kiek ir ka­da. „Apie kai­nų po­ky­čius tu­ri­me ži­no­ti iš anks­to, kad ga­lė­tu­me jiems pa­ si­ruoš­ti. To­dėl jei­gu mums duo­ ną tieks ir bran­ges­nę, tai dar ne­ reiš­kia, kad ji pa­brangs ga­lu­ti­niam var­to­to­jui. Ga­li bū­ti, kad „Nor­fa“ kom­pen­suos kai­nų pa­di­dė­ji­mą“, – sa­kė D.Ry­liš­kis. Pre­ky­bos tink­lai „Ma­xi­ma“ ir „Ri­mi“ dar nė­ra ga­vę ofi­cia­lių pra­ ne­ši­mų dėl kai­nų po­ky­čių. „Kol kas gir­dė­ti tik spė­lio­nės apie bū­si­mą si­ tua­ci­ją. Ta­čiau ka­dan­gi der­lius šiuo me­tu tik pra­de­da­mas im­ti, ga­lu­ti­nė si­tua­ci­ja tu­rė­tų išaiš­kė­ti per ke­lias sa­vai­tes“, – sa­kė Ol­ga Ma­laš­ke­vi­ čie­nė, bend­ro­vės „Ma­xi­ma LT“ at­ sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne.

i­sai ne­se­niai įre­gist­ruo­ tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rek­la­mos įsta­ty­mo pa­tai­ sos. Pab­rėž­ti­na, kad įsta­ ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ti ir konk­re­ ti­zuo­ti išo­ri­nės rek­la­mos įren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai. Ja­me ge­ro­kai pla­čiau ap­ra­šy­ti drau­di­mai įren­giant išo­ri­ nę rek­la­mą, lei­di­mo (ne)iš­da­vi­mo tvar­ka ir są­ly­gos, taip pat nu­ma­ty­ti lei­di­mo pa­nai­ki­ni­mo at­ve­jai. Toks de­ta­li­za­vi­mas ver­tin­ti­nas tei­gia­ mai, nes aiš­ku­mas nau­din­gas tiek vers­lui, tiek pri­žiū­rin­čioms ins­ti­ tu­ci­joms. Be ki­ta ko, įsta­ty­mo pro­jek­te aiš­ kiau api­brė­žia­ma rek­la­mos prie­ žiū­ros ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­ja, t. y. aiš­kiai nu­ro­dy­ta, ku­rios ins­ti­ tu­ci­jos pri­žiū­ri, kaip įgy­ven­di­na­mi konk­re­tūs įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai. Be abe­jo­nės, toks prie­žiū­ros įstai­ gų at­ri­bo­ji­mas ga­li lem­ti ge­res­nę spe­cia­li­za­ci­ją ir su­pra­ti­mą, ta­čiau neat­me­ta­ma ti­ki­my­bė, kad tarp ins­ti­tu­ci­jų kils ne­su­sip­ra­ti­mų. Ne­ma­žai pa­da­ry­ta pa­kei­ti­mų skirs­ny­je, reg­la­men­tuo­jan­čia­me at­sa­ko­my­bę už rek­la­mos įsta­ty­me nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus. Bū­tent es­mi­nis pa­kei­ti­mas yra tai, kad pra­plės­tos at­sa­ko­my­bės tai­ky­ mo ri­bos. Ga­lio­jan­čio­je re­dak­ci­jo­je nu­ma­ ty­ta, jog nuo 1 tūkst. iki 30 tūkst. li­tų bau­da tai­ko­ma už klai­di­nan­ čios ar ne­lei­džia­mos ly­gi­na­mo­sios rek­la­mos nau­do­ji­mą, o šiuo at­ve­ ju bau­da nu­ma­ty­ta ir už ki­tų įsta­ ty­mo nor­mų ne­si­lai­ky­mą. Pab­ rėž­ti­na, kad 120 tūkst. bau­da bu­vo tai­ko­ma, jei pa­žei­di­mai dėl klai­di­ nan­čios ar ly­gi­na­mo­sios rek­la­mos pa­da­ry­ti sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­ bė­mis. įsi­ga­lio­jus nau­jam įsta­ty­ mui to­kio dy­džio bau­dą bus ga­li­ ma tai­ky­ti, jei pa­žei­di­mai pa­da­ry­ti pa­kar­to­ti­nai per vie­nus me­tus nuo bau­dos pa­sky­ri­mo die­nos. Pab­rėž­ti­na, kad bau­dų su­griež­ ti­ni­mas ga­li pa­dė­ti pa­žei­di­mų pre­ ven­ci­jai, bet tu­rint ome­ny­je, kad ski­ria­ma pa­pras­tai įsta­ty­mo nu­sta­ ty­tų san­kci­jų vi­dur­kis, bau­dų pa­ di­di­ni­mas kar­tais ga­li reikš­ti rea­lių bau­dų pa­di­di­ni­mą ir vers­lo su­žlug­ dy­mą.


9

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

pramogų

gidas

Redaktorė Rita Bočiulytė

Ro­ko ope­ra – jau­ni­mo do­va­na mies­tui Šian­dien Klai­pė­dos Teat­ro aikš­tė­je nu­ skam­bės jau­ni­mo pa­jė­gų su­bran­din­ta do­va­na uos­ta­mies­ čio 760-ajam gim­ta­ die­niui – at­nau­jin­ ta ro­ko ope­ra „Eg­lė žal­čių ka­ra­lie­nė“.

Klai­pė­die­tiš­kas ak­cen­tas

Spe­cia­liai šia pro­ga su­si­bū­ru­si kū­ ry­bi­nė ko­man­da pri­sta­tys prieš ke­le­tą me­tų gi­mu­sį ir ką tik at­ nau­jin­tą kū­ri­nį pa­gal to pa­ties pa­ va­di­ni­mo lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros kla­si­ kės Sa­lo­mė­jos Nė­ries poe­mą. Kū­ry­bi­nės pa­jė­gos ti­ki­si, jog ši ini­cia­ty­va, pel­niu­si Jū­ros šven­tę ren­gian­čios VšĮ „Klai­pė­dos šven­ tės“ pri­ta­ri­mą ir pa­lai­ky­mą, pa­dės iš­ju­din­ti įpro­tį di­džią­sias šven­tes mi­nė­ti daž­nai per te­le­vi­zi­ją šmė­ žuo­jan­čių vei­dų drau­gi­jo­je, pa­ lie­kant vie­ti­nių kū­rė­jų po­ten­cia­lą ant­ro­je vie­to­je.

Li­nas Švi­ri­nas:

Jū­ros šven­tė yra pui­ki dings­tis vi­sai Lie­tu­vai pri­sta­ty­ti ryš­kiau­sias klai­pė­die­čių kū­ry­ bi­nes ini­cia­ty­vas, la­ biau­siai pa­vy­ku­sius pro­jek­tus. Anot mu­zi­kos stu­di­jos „Grock“, ku­rio­je prieš ket­ve­rius me­tus gi­ mė ro­ko ope­ros idė­ja, va­do­vo, bar­ do ir mu­zi­kos pe­da­go­go Li­no Švi­ri­ no, kar­tą per me­tus vyks­tan­ti Jū­ros šven­tė, ku­rios die­no­mis vi­sas ša­ lies pub­li­kos dė­me­sys nu­kryps­ta į uos­ta­mies­tį, yra pui­ki dings­tis vi­ sai Lie­tu­vai pri­sta­ty­ti ryš­kiau­sias kū­ry­bi­nes ini­cia­ty­vas, la­biau­siai pa­vy­ku­sius klai­pė­die­čių mu­zi­ki­ nius pro­jek­tus. „Vi­sai ša­liai ži­no­mų sve­čių svei­ki­ni­mai yra sva­rūs ir rei­ ka­lin­gi. Ta­čiau esu tik­ras, kad Jū­ros

„„Eg­lė: pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­nau­jin­to­je ro­ko ope­ro­je su­kū­rė džia­zo vo­ka­lis­tė R.Vai­čiū­tė (cent­re).

šven­tės di­džiau­sios sce­nos tu­rė­tų tap­ti erd­ve klai­pė­die­tiš­kiems ak­ cen­tams“, – įsi­ti­ki­nęs L.Švi­ri­nas. Pa­si­kei­tė at­li­kė­jai

Pir­mo­ji ro­ko ope­ros „Eg­lė žal­ čių ka­ra­lie­nė“ ver­si­ja 2008-ai­siais su­ma­ny­ta uos­ta­mies­čio mu­zi­kos stu­di­jo­je „Grock“. Jos ug­dy­ti­nė Kris­ti­na Mu­rav­jo­va pa­ra­šė mu­zi­ką S.Nė­ries ei­lėms ir kar­tu su drau­ge Gin­ta­re Pau­li­kai­te su­bū­rė bi­čiu­lius bend­ram pro­jek­tui. Šis, pir­miau­sia pri­sta­ty­tas kaip kon­cer­tas, po me­ tų išau­go į mu­zi­ki­nį spek­tak­lį, ku­ ris bu­vo at­lik­tas Jau­nų­jų ta­len­tų fes­ti­va­ly­je Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­ me mu­zi­ki­nia­me teat­re. Ly­riš­kos inst­ru­men­ti­nės dai­nos, ne­sens­tan­ ti dra­ma­tiš­ka mei­lės is­to­ri­ja, jau­ nat­viš­kas at­li­kė­jų verž­lu­mas tą­syk su­ža­vė­jo ne vie­ną. Da­bar pro­jek­to at­li­kė­jų su­dė­ tis dėl su­pran­ta­mų prie­žas­čių yra

vi­siš­kai pa­si­kei­tu­si – dau­gu­ma jų bai­gė stu­di­jas, ta­po įvai­rių me­ no sri­čių pro­fe­sio­na­lais, o da­liai jų mu­zi­ka li­ko tie­siog po­mė­gis. Dai­nų au­to­rė ir pir­mo­ji Eg­ lės par­ti­jos at­li­kė­ja K.Mu­rav­jo­ va pa­grin­di­nį vaid­me­nį pa­ti­kė­ jo pro­fe­sio­na­liai džia­zo vo­ka­lis­tei ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tei, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to vo­ka­lo dės­ ty­to­jai Rai­mon­dai Vai­čiū­tei, ku­ri ren­gia nau­ją kū­ri­nio aran­žuo­tę. Ko­man­do­je – 30 žmo­nių

Ro­ko ope­ros „Eg­lė žal­čių ka­ra­lie­ nė“ re­ži­sie­rė – Pran­cū­zi­jo­je gy­ ve­nan­ti ir į Lie­tu­vą spe­cia­liai at­ nau­jin­ti pro­jek­to su­grį­žu­si Li­na Lin­ke­vi­čiū­tė, ku­riai pir­ma­sis šio kū­ri­nio sce­ni­nis pa­sta­ty­mas ta­ po sėk­min­gu re­ži­sū­ros stu­di­ jų bai­gia­muo­ju dar­bu. Spek­tak­lio cho­reog­ra­fė Kau­no šo­kio teat­ro „Au­ra“ šo­kė­ja Ind­rė Pui­šy­tė pra­

tur­ti­no ro­ko ope­rą nau­jais vi­zua­ li­niais spren­di­mais. Ope­ros kū­ry­bi­nė­je ko­man­do­ je šiuo­syk – be­veik trys de­šim­ tys žmo­nių. Sce­no­je pa­si­ro­dys jau­no­sios Klai­pė­dos džiaz­me­nės, Ste­po­no Ja­nuš­kos mo­ki­nės, Klai­ pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­ to Re­ži­sū­ros ka­ted­ros stu­den­tai, ak­to­riaus ir re­ži­sie­riaus Va­len­ti­ no Ma­sals­kio ug­dy­ti­niai, „Grock“ mu­zi­kos stu­di­jos jau­no­sios dai­ ni­nin­kės. Eg­lės tė­vo par­ti­ją at­liks Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro so­lis­ tas Kęs­tu­tis Ne­vu­lis. Ver­ta dė­me­sio

Ro­ko ope­ros mu­zi­kan­tų an­samb­ ly­je gros Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to ma­gist­ran­tai bei „Grock“ mu­zi­kos stu­di­jos na­riai. Aš­tuo­nių šo­kė­jų ko­man­dą su­da­ro Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro ba­le­to tru­pės na­riai bei Klai­pė­dos uni­ver­

si­te­to Me­nų fa­kul­te­to Cho­reog­ra­fi­ jos ka­ted­ros stu­den­tai ir ab­sol­ven­ tai. Trys Eg­lės sū­ne­liai – Klai­pė­dos vai­kų lais­va­lai­kio cent­ro at­sto­vai. Jau­nie­ji kū­rė­jai ti­ki­si, kad jau tre­čią­syk nau­jai pri­sta­to­mas pro­ jek­tas tu­rės ne­nut­rūks­ta­mą tą­są. „Di­džiau­sias no­ras – kad apie šią ro­ko ope­rą su­ži­no­tų vi­sa Lie­tu­va, nes ji iš­ties ver­ta pub­li­kos in­te­re­ so“, – sa­kė re­ži­sie­rė L.Lin­ke­vi­ čiū­tė. Ko­man­da at­vi­ra pro­diu­se­rių bei ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių pa­siū­ly­ mams bend­ra­dar­biau­ti. Sti­lin­gais na­tū­ra­lių au­di­nių dra­ bu­žiais ro­ko ope­ros dai­ni­nin­kes pa­puo­šė ap­ran­gos par­duo­tu­vė „Yz­ zy“, šo­kė­jų kos­tiu­mams me­džia­gą tie­kė įmo­nė „Šil­ko teks­ti­lė“. Nau­ją­jį sce­ni­nį „Eg­lės žal­čių ka­ ra­lie­nės“ va­rian­tą kū­ry­bi­nė ko­ man­da pub­li­kai pri­sta­tys rugp­jū­ čio 3 d. 20.30 val. Klai­pė­dos Teat­ro aikš­tė­je.


10

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

pramogų gidas Pi­lies teat­ro „Ka­ria­ti­dės“ – aikš­tė­je

Prem­je­ri­nis Klai­pė­dos Pi­lies teat­ro gat­vės spek­tak­lis „Ka­ria­ti­ dės“ jau spė­jo pa­bu­vo­ti fes­ti­va­liuo­se Rau­do­nės pi­ly­je, Ka­li­ning­ ra­de ir Gdans­ke. Pa­ga­liau jį ga­lės pa­ma­ty­ti ir klai­pė­die­čiai. Grai­ kų mi­tais apie ka­ria­ti­des, dei­vę Atė­nę, At­lan­tus ir mir­ties per­so­ ni­fi­ka­ci­ją Ta­na­tą pa­grįs­tą vai­di­ni­mą re­ži­sa­vo A.Viz­gir­da, mu­zi­ ką su­kū­rė G.Pus­ku­ni­gis ir G.Ki­ze­vi­čius, kos­tiu­mus – A.Zin­čiu­kai­ tė, cho­reog­ra­fi­ją – A.Peš­te­nis. Spek­tak­ly­je skam­ba grai­kų poe­tų Sap­ho ir Ar­chi­lo­cho teks­tai, ja­me da­ly­vau­ja mi­mas A.Ma­žo­nas ir ope­ros so­lis­tė L.Ra­me­lie­nė. KUR? Klai­pė­dos At­gi­mi­mo aikš­tė­je. KA­DA? Rugp­jū­čio 3 d. 17 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

Klai­pė­dos dai­li­nin­kai svei­ki­na uos­ta­mies­tį Klai­pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ro (KKKC) Pa­ro­dų rū­muo­se šian­dien ati­da­ro­ma Lie­tu­vos dai­ li­nin­kų są­jun­gos (LDS) Klai­pė­dos sky­riaus na­rių ap­žval­gi­nė dai­lės pa­ro­da „Va­ka­rų vė­jai“. Šie­met ji de­di­kuo­ja­ma Klai­pė­dos mies­to 760 me­tų ju­bi­lie­jui.

„Va­ka­rų vė­jai“ jau tam­pa gra­žia tra­ di­ci­ja, ku­rią, anot me­no­ty­ri­nin­kės Kris­ti­nos Jo­ku­ba­vi­čie­nės, „ska­ti­na na­tū­ra­lus po­rei­kis pa­ma­ty­ti dai­li­ nin­kų bend­ruo­me­nės kū­ry­bos vi­ su­mą“. Ren­gia­ma kas dve­jus me­tus (nuo 2006-ųjų) ji pri­sta­to di­džiau­ sios Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no dai­ li­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos, vie­ni­jan­čios per 100 na­rių ne tik iš Klai­pė­dos, bet ir iš Tel­šių, Pa­lan­gos, Prie­ku­lės, Gargž­dų, Ne­rin­gos, Tau­ra­gės ir ki­ tų mies­tų, nau­jau­sius kū­ri­nius. Šie­met pa­ro­do­je da­ly­vau­ja dau­giau nei 30 me­ni­nin­kų, at­sto­vau­jan­čių skir­tin­giems dai­lės žan­rams – ta­py­ bai, ma­ža­jai plas­ti­kai, skulp­tū­rai, gra­ fi­kai, tai­ko­mie­siems me­nams. Eks­po­ zi­ci­jo­je do­mi­nuo­ja ta­py­ba ir tai­ko­mo­ji dai­lė, 2010–2012 m. kū­ri­niai. Di­džią­ją pa­ro­dos da­lį su­da­ro Klai­pė­dos var­dą jau se­niai rep­re­

zen­tuo­jan­čių kū­rė­jų dar­bai, ge­rai pa­žįs­ta­mi dai­lės ger­bė­jams sa­vo au­to­ri­niu sti­liu­mi ir pa­mėg­tais mo­ ty­vais. Ta­čiau gre­ta pri­sta­to­ma ir nau­jų LDS Klai­pė­dos sky­riaus na­ rių kū­ry­ba, ieš­kan­ti sa­vi­tos eksp­ re­si­jos, ak­tua­lios te­ma­ti­kos, at­vi­ ro dia­lo­go. To­kiu bū­du, anot K.Jo­ku­ba­vi­ čie­nės, „pa­ro­da su­tei­kia ga­li­my­ bę su­vok­ti Va­ka­rų Lie­tu­vos dai­lės dis­kur­są, jos po­ky­čius ir (ar) sta­ bi­lų ne­ki­ti­mą“. Bū­tent to­dėl, kaip tei­gė LDS Klai­pė­dos sky­riaus pir­ mi­nin­kas skulp­to­rius Arū­nas Sa­ ka­laus­kas, jos ne­sie­kia­ma įspraus­ ti į ku­ra­to­ri­nius rė­mus: „Te­bū­nie tie­siog „Va­ka­rų vė­jai“. Bū­ki­me to­ kie, ko­kius mus su­bran­di­no Va­ka­ rų Lie­tu­vos že­mė, ap­lin­ka bei at­ mos­fe­ra.“ Ver­ni­sa­žas – rugp­jū­čio 3 d. 17 val. KKKC Pa­ro­dų rū­muo­se (Di­ džio­ji Van­dens g. 2). Pa­ro­dos ati­ da­ry­mo die­ną 15 val. ren­gia­ma eks­ kur­si­ja po pa­ro­dą, ku­rios me­tu jos au­to­riai pla­čiau pa­pa­sa­kos apie kū­ ri­nius bei vi­są eks­po­zi­ci­ją. Eks­kur­ si­jai re­gist­ruo­tis tel. 313 691 ar­ba el.p. virginija@kulturpolis.lt. Pa­ ro­da veiks iki rugp­jū­čio 26 d.

„„Der­mė: „Vi­du­ram­žių pa­siun­ti­nių“ bro­li­jos na­rių ug­nies ir pi­ro­tech­ni­kos šou – tai tra­di­ci­niai ug­nies me­no ele

Šian­dien pa­ke­liui į pa­jū­rį – ties kel­to per­kė­la Šiau­rės ra­ge „Švy­tu­ rio me­nų do­ko“ va­sa­ros te­ra­so­je „Me­me­lio mies­to“ te­ri­to­ri­jo­je – įsi­kurs „Ste­buk­lų ša­lis“. Jos įsta­ty­mai – ge­ra nuo­tai­ka bei kva­pą gniau­žian­čios staig­me­nos, o šei­mi­nin­kai – gar­siau­sio­se pa­sau­ lio sce­no­se lau­kia­mi cir­ko ar­tis­tai iš Pran­cū­zi­jos, Is­pa­ni­jos, Olan­ di­jos, Šve­di­jos, Iz­rae­lio, Aust­ra­li­jos bei Lie­tu­vos.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ati­da­ry­ta „Švy­tu­ rio me­nų do­ko“ va­sa­ros te­ra­sa – jau­ ki vie­ta neį­pa­rei­go­jan­čios at­mos­fe­ ros, ori­gi­na­laus pei­za­žo ir gry­no oro mė­gė­jams. Pag­rin­di­nis tarp­tau­ti­nio gat­vės cir­ko fes­ti­va­lio veiks­mas virs dvie­jo­se – Kra­no bei Lai­vo – sce­no­ se, ku­rias bus pa­to­gu ste­bė­ti iš am­ fi­teat­rų. At­si­gai­vin­ti ir ap­tar­ti įspū­ džių kvies va­sa­ros ka­vi­nė. Fes­ti­va­lis šian­dien 17 val. star­ tuos va­ka­ri­niais at­li­kė­jų pa­si­ro­ dy­mais, ku­riuos maž­daug 1.15 val. vai­ni­kuos „Vi­du­ram­žių pa­siun­ti­ nių“ ug­nies ir pi­ro­tech­ni­kos šou. Ry­toj cir­ko ar­tis­tai sve­čių lauks nuo vi­dur­die­nio iki va­ka­ro, o už­bu­rian­ ti nuo­tai­ka vy­raus ne tik sce­no­se – ne­ti­kė­tu­mų „Ste­buk­lų ša­ly­je“ ga­li­ ma ti­kė­tis kiek­vie­na­me žings­ny­je. Ug­nies bei fe­jer­ver­kų šou šeš­ta­die­ nį vyks apy­tik­riai iki 00.55 val. Vi­du­ram­žių pa­siun­ti­nių šou spe­cia­liai „Va­ka­rų vė­jų“ pa­ro­dai nu­ta­pė po pa­veiks­lą.

Ry­toj fes­ti­va­lis ant van­dens „Mu­zi­kuo­jan­tis kel­tas“ pri­si­jungs prie Jū­ros šven­tės ir pub­li­ką kvie­čia į ro­man­tiš­ką dvie­jų va­lan­ dų mu­zi­ki­nę ke­lio­nę po ma­rias su In­ga Va­lins­kie­ne ir And­riu­mi But­kum. Ju­bi­lie­ji­niais Klai­pė­dai me­tais iš čia ki­lę po­pu­lia­rūs at­ li­kė­jai džiau­gia­si ga­lė­da­mi ati­duo­ti duok­lę gim­ta­jam mies­tui. Due­tas klau­sy­to­jus pa­ma­lo­nins va­sa­ros karš­čiu bei aist­ra dvel­ kian­čio­mis dai­no­mis. „Džiau­giuo­si, kad ma­no mies­tas no­ri ir mo­ka švęs­ti. Sma­gu ir tai, kad pa­ti jau ant­rus me­tus tam­pu Jū­ ros šven­tės da­le­le“, – sa­kė I.Va­lins­kie­nė. KUR? „Mu­zi­kuo­jan­čia­me kel­te“ / „Ni­da“ (Da­nės g. 1). KA­DA? Rugp­jū­čio 4 d. 20 val. KAI­NA? 69 Lt, bi­lie­tus pla­ti­na „Bi­lie­tų pa­sau­lis“.

„Ste­buk­lų ša­ly­je“

Links­mins gat­vės cir­kas

„„Ta­py­ba: Klai­pė­dos dai­li­nin­kai Al­gir­das Tau­rins­kas ir Petras Lukošius

Dai­nuos „Mu­zi­kuo­jan­čia­me kel­te“

Ug­nies šou – vie­nas iš „Vi­du­ram­ žių pa­siun­ti­nių“ bro­li­jos „ark­liu­

kų“. 2004-ai­siais įkur­ta bro­li­ja vie­ni­ja vė­ly­vų­jų vi­du­ram­žių Lie­ tu­vos ir Va­ka­rų Eu­ro­pos is­to­ri­jos ger­bė­jus. Pag­rin­di­nis or­ga­ni­za­ci­ jos sie­kis – tiks­li XIV–XV a. šar­ vų, gink­lų bei kos­tiu­mų re­konst­ ruk­ci­ja, taip pat ama­tų, šo­kių ir ka­ry­bos at­kū­ri­mas. Tad veik­lo­je neap­siei­na­ma be is­to­ri­kų kon­sul­ ta­ci­jų. „Vi­du­ram­žių pa­siun­ti­nių“ šou – tai ug­nies ka­muo­liai ir fe­jer­ ver­kai, pa­dan­gę nu­švie­čian­tys žie­ žir­bų raš­tai, šo­kiai su de­gan­čio­mis vė­duok­lė­mis, gran­di­nė­mis ir ki­to­ kiu ne­ti­kė­tu rek­vi­zi­tu. Šis įspū­din­gas re­gi­nys – tin­ka­ mas fi­na­las tu­ri­nin­gai „Ste­buk­lų ša­lies“ pro­gra­mai, ku­rią pa­ren­gė gat­vės cir­ko me­no pro­pa­guo­to­jai. Lie­tu­vai fes­ti­va­ly­je at­sto­vaus ir pa­ti­kė­ti ste­buk­lais vers iliu­zi­jos me­no pro­pa­guo­to­jas Man­tas Wi­ zard, ski­nan­tis per­ga­les tarp­tau­ ti­niuo­se iliu­zio­nis­tų kon­kur­suo­ se; že­mės trau­kos dės­nius neigs gat­vės cir­ko „Le Ar­tist“ įkū­rė­ jo Via­čes­la­vo Mic­ke­vi­čiaus triu­

kai su vien­ra­čiu; po­kštus vi­so­je fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­jo­je ža­da „Ska­ ni ma­gi­ja“. Ste­bins už­sie­nio ar­tis­tai

Itin gau­sios fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ sian­čių už­sie­nio cir­ko ar­tis­tų pa­ jė­gos. Ko­man­dos „This­Si­deUp“ ak­ro­ ba­tai iš Aust­ra­li­jos pri­sta­tys kva­pą gniau­žian­tį šou „Cont­rol­led Fal­ling Pro­ject“ („Kont­ro­liuo­ja­mas kri­ti­ mas“), ku­ria­me stul­bi­na­mi fi­zi­niai įgū­džiai ir to­bu­lai su­re­pe­tuo­ti triu­ kai de­ra su įtam­pa ir tem­pu. Olan­ dų ak­ro­ba­tų „Ben­cha Thea­ter“ brai­žas – ki­toks, ta­čiau už poe­zi­ jos ir leng­vu­mo sly­pi il­gos tre­ni­ ruo­tės ir re­pe­ti­ci­jos. „Thea­ter Rue Pie­ton­ne“ (Vo­kie­ ti­ja / Pran­cū­zi­ja) su nie­kuo ne­su­ ly­gi­na­miems gat­vės spek­tak­liams kur­ti pa­si­tel­kė ori­ga­mi me­ną: į gof­ruo­tus vamz­džius įli­pus ak­ to­riams, jie pa­virs­ta be­si­ran­gan­ čio­mis bū­ty­bė­mis. O gat­vės cir­ko tru­pės „Las Cos­sas Nost­ra“ iš Is­


11

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

pramogų gidas Fes­ti­va­lis pri­sta­tys „Mo­te­rų dai­nas“

XV tarp­tau­ti­nis ope­ros ir sim­fo­ni­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Mu­zi­ ki­nis rugp­jū­tis pa­jū­ry­je“ ry­toj kvie­čia į Ni­dą. Ten so­li­nę pro­gra­ mą „Mo­te­rų dai­nos“ pri­sta­tys Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro so­lis­tė Da­lia Kuž­mars­ky­tė (me­co­sop­ra­nas). Kon­cer­te pir­mą­kart Lie­tu­vo­je ji at­liks žy­miau­sius įvai­rių laik­me­čių mo­te­ rų kom­po­zi­to­rių vo­ka­li­nius kū­ri­nius. Akom­pa­nuo­jant In­gai Mak­ na­vi­čie­nei, skam­bės C.Schu­mann, F.Men­dels­sohn, N.Bou­lan­ ger, C.Cha­mi­na­de, I.Colb­ran, L.Leh­mann, A.Schind­ler Mah­ler, L.Rei­chardt, B.Stroz­zi, P.Viar­dot ir ki­tų mo­te­rų dai­nos. KUR? Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je (Pa­ma­rio g. 43). KA­DA? Rugp­jū­čio 4 d. 19 val. KAI­NA? 25 Lt.

Po at­vi­ru dan­gu­mi – ma­ri­nis­ti­nis ki­nas

Uos­ta­mies­čiui mi­nint 760 me­tų ju­bi­lie­jų, rugp­jū­tį ja­me bus ro­do­ ma lie­tu­viš­kų fil­mų ret­ros­pek­ty­va, ku­rio­je Klai­pė­da taps ke­lio­nės kryp­ti­mi, iš­si­va­da­vi­mo, il­ge­sio bei jū­ri­nės lem­ties mies­tu. Klai­ pė­dos kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cent­ro (KKKC) pa­ro­di­nė­se erd­vė­ se po at­vi­ru dan­gu­mi tris rugp­jū­čio tre­čia­die­nių va­ka­rus mies­tie­ čiai ga­lės pa­ma­ty­ti po vie­ną vai­dy­bi­nį fil­mą. Ret­ros­pek­ty­vą pra­ dės „Il­ga ke­lio­nė prie jū­ros“ (1976, rež. A.Ara­mi­nas), tęs „Aš esu“ (1990, rež. R.Li­lei­kis, S.Mo­tie­jū­nas) ir už­baigs „Pas­ku­ti­nė ato­sto­ gų die­na“ (1964, rež. A.Žeb­riū­nas). KUR? KKKC pa­ro­di­nė­se erd­vė­se (Di­džio­ji Van­dens g. 2). KA­DA? Rugp­jū­čio 8, 22, 29 d. 22 val. KAI­NA? Ne­mo­ka­mai.

– ta­py­ba ug­ni­mi

„„Žvaigž­dė: ket­vir­tą­ją de­šim­tį įpu­sė­jęs M.Gal­ki­nas ga­li džiaug­tis jau 18

me­tų ne­blės­tan­čiu pa­si­se­ki­mu est­ra­dos sce­no­je.

Va­ka­ras su M.Gal­ki­nu Ki­tą sa­vai­tę Pa­lan­go­je sa­vo pa­si­ ro­dy­mą su­rengs vie­nas žy­miau­ sių Ru­si­jos hu­mo­ris­tų, cha­riz­ma­ tiš­ka­sis est­ra­dos vir­tuo­zas Mak­si­ mas Gal­ki­nas. Pa­lan­go­je sve­čiuo­ja­si va­sa­ro­mis

e­men­tai ir mo­der­nūs sce­ni­niai spren­di­mai drau­ge. 

pa­ni­jos na­riai Ame­li­ja ir Ki­kis per sa­vo ko­me­di­nius spek­tak­lius at­ sklei­džia ne tik skir­tin­giau­sių cir­ ko žan­rų pa­tir­tį, bet ir vy­riš­ką bei mo­te­riš­ką ža­ve­sį. Ro­ken­ro­lo kla­si­kų įkvėp­tas ak­ ro­ba­tas, klou­nas, šo­kė­jas iš Iz­rae­ lio Asaf‘n Roll kiek­vie­ną sa­vo pa­si­ ro­dy­mo aikš­te­lę pa­ver­čia per ro­ko kon­cer­tą šėls­tan­čiu sta­dio­nu, o po­ pu­lia­riau­sias Šve­di­jos gat­vės cir­ kas – ak­ro­ba­tų-žong­lie­rių due­tas „Mag­ma­nus“ – pub­li­ką įtrau­kia į in­te­rak­ty­vų imp­ro­vi­za­ci­jų ku­pi­ną

Bi­lie­tas su­teiks tei­ sę pri­rei­kus pa­lik­ ti ren­gi­nio te­ri­to­ri­ją ir vėl su­grįž­ti į „Ste­ buk­lų ša­lį“ ste­bė­ti pa­si­ro­dy­mų. pa­si­ro­dy­mą. Žais­mė ir imp­ro­vi­za­ ci­ja – „leng­vo­ji“ jų šou at­ri­bu­ti­ka, mat „Mag­ma­nus“ pa­si­ro­dy­mų pa­ grin­das yra aukš­čiau­sio ly­gio cir­ ko įgū­džiai. Bi­lie­tai į ren­gi­nį – „Ti­ke­to­je“ (www.ti­ke­ta.lt). Ga­li­ma rink­tis pa­ trauk­liau­sią va­rian­tą iš bi­lie­tų, ga­ lio­jan­čių penk­ta­die­nį, šeš­ta­die­nį (kai­na – 17 Lt) ar­ba abi die­nas (22 Lt). Bi­lie­tas su­teiks tei­sę pri­rei­kus pa­lik­ti ren­gi­nio te­ri­to­ri­ją ir vėl su­ grįž­ti į „Ste­buk­lų ša­lį“ ste­bė­ti pa­ si­ro­dy­mų.

„Vi­du­ram­žių pa­siun­ti­nių“ nuo­tr.

Ašt­ria­lie­žu­vio ar­tis­to pa­si­ro­dy­mai Pa­lan­go­je jau iš­ties yra ta­pę ge­ra pa­jū­rio va­sa­ros kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­ mo tra­di­ci­ja – kiek­vie­ną­syk bi­lie­ tai iš­graibs­to­mi aki­mirks­niu, at­li­ kė­jui pub­li­ka at­ne­ša ne tik dau­gy­bę gė­lių, bet ir tei­kia įvai­rias do­va­nas – pa­veiks­lus, ša­ko­čius, trauk­ti­nių bu­te­lai­čius bei ran­kų dar­bo su­ve­ ny­rus. Pats M.Gal­ki­nas jau pui­kiai pa­ žįs­ta Pa­lan­gą ir šie­met no­ri lai­ky­ tis sa­vo tra­di­ci­jų – pie­taus ir va­ka­ rie­niaus vie­na­me itin pa­mėg­ta­me ku­ror­to res­to­ra­ne, ku­rio val­gia­raš­tį ži­no at­min­ti­nai, ap­si­stos vieš­bu­ty­ je „Va­na­gu­pė“, ap­lan­kys Bo­ta­ni­kos par­ką ir bū­ti­nai iš­si­mau­dys jū­ro­je. Be ki­ta ko, ra­šė di­ser­ta­ci­ją

Sa­vo ta­len­to dė­ka Ru­si­jo­je ir už jos ri­bų M.Gal­ki­nas daž­nai api­bū­di­na­ mas epi­te­tais „ža­vus“, „ta­len­tin­ gas“, „ne­pa­kar­to­ja­mas“... Bū­si­mo­ji ru­sų est­ra­dos žvaigž­dė gi­mė 1976 m. Mask­vo­je, ge­ne­ro­lo bei ma­te­ma­ti­kės šei­mo­je. Mak­si­mo vai­kys­tė pra­bė­go ka­ri­nia­me mies­ te­ly­je, 30 km nuo Ulan Ude mies­to. Jau ta­da at­si­sklei­dė ak­to­ri­niai su­ ge­bė­ji­mai – jis daž­nai vai­di­no mo­ kyk­los spek­tak­liuo­se, pa­ro­di­ja­vo ki­tus mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus. 1993 m. Mak­si­mas įsto­jo į Ru­si­ jos hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų uni­ver­ si­te­tą, ling­vis­ti­kos fa­kul­te­tą, ku­rį bai­gė 1998 m. Pas­kui įsto­jo į as­pi­ ran­tū­rą, kur ra­šė di­ser­ta­ci­ją te­ma „Ori­gi­na­laus ir vers­to teks­tų sti­lis­ ti­nių sis­te­mų san­ty­kis“, bet 2009 m. as­pi­ran­tū­rą pa­li­ko dėl ne­su­ta­ ri­mų su moks­li­niu va­do­vu. Sa­vo est­ra­di­nę kar­je­rą M.Gal­ki­ nas pra­dė­jo kaip lai­dos „KVN“ da­

ly­vis. Da­bar jo­je kai ka­da da­ly­vau­ja kaip ver­tin­to­jas. Jo pir­ma­sis ak­to­ri­nis de­biu­tas įvy­ko 1994 m. Pro­fe­sio­na­li M.Gal­ ki­no kar­je­ra pra­si­dė­jo Bo­ri­so Bru­ no­vo „Est­ra­dos teat­re“, ku­ria­me jau­ną­jį ar­tis­tą pa­ste­bė­jo ru­sų hu­ mo­ro gran­das Mi­chai­las Za­dor­ no­vas ir pa­siū­lė gast­ro­liuo­ti kar­ tu. 2001-ai­siais M.Gal­ki­nas bu­vo įver­tin­tas „Triumf“ ir „Zo­lo­toj Os­ tap“ pre­mi­jo­mis, vė­liau ta­po te­le­ vi­zi­jos žai­di­mo „Kas no­ri tap­ti mi­ li­jo­nie­riu­mi?“ ve­dė­ju. Gar­siau­sia Ru­si­jos po­ra

M.Gal­ki­nas ta­po ži­no­mas dėl ki­tų žmo­nių pa­mėg­džio­ji­mų ir pa­ro­di­jų bei due­tų su gar­sia dai­ni­nin­kė Ala Pu­ga­čio­va. Ned­vip­ras­miš­kų ap­kal­bų šlei­ fas daug me­tų ly­dė­jo jo drau­gys­tę su šia Ru­si­jos est­ra­dos pri­ma­do­na. Ta­čiau bū­tent jos dė­ka jau­nas ta­ len­tas pra­dė­jo dai­ni­nin­ko kar­je­rą, kar­tu įra­šęs dai­ną „Bud ili ni­bud“. 2004–2006 m. M.Gal­ki­nas ve­dė po­pu­lia­rų mu­zi­kos fes­ti­va­lį „Nau­ jos dai­nos apie svar­biau­sia“, vė­liau jau kar­tu su A.Pu­ga­čio­va – te­le­vi­ zi­jos šou „Dvi žvaigž­dės“, o nuo 2009 m. – įžy­my­bių pra­mo­gi­nių šo­kių kon­kur­są „Šo­kiai su žvaigž­ dė­mis“. 2010-ai­siais vie­no­je ru­ sų te­le­vi­zi­jo­je pa­si­ro­dė lai­da „Kas no­ri tap­ti Mak­si­mu Gal­ki­nu?“, ku­ rio­je hu­mo­ris­tas ta­po pa­grin­di­niu vei­kė­ju. Iki šiol ti­tu­luo­tas vie­nu gei­džia­ miau­sių Ru­si­jos jau­ni­kių per­nai gruo­dį M.Gal­ki­nas ve­dė sa­vo il­ ga­me­tę drau­gę A.Pu­ga­čio­vą. Še­ še­rius me­tus sta­ty­ta go­ti­ki­nio sti­ liaus pi­lis Pa­mask­vė­je pa­ga­liau baig­ta, įkur­tu­vės at­švęs­tos ir da­ bar jo­je šei­mi­nin­kau­ja tur­būt gar­ siau­sia Ru­si­jos po­ra. M.Gal­ki­no hu­mo­ro šou Pa­lan­gos va­sa­ros est­ra­do­je – rugp­jū­čio 11 d. 20 val. Bi­lie­tai – po 83–203 Lt, juos pla­ti­na „Bi­lie­tų pa­sau­lis“.


12

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

pasaulis

8

žmo­nes mir­ti­nai su­badė pei­liu gink­luo­tas paaug­lys Ki­ni­jos Liao­nin­go pro­vin­ci­jo­je.

Suėmė te­ro­ris­tus

Nau­jos san­kci­jos

Is­pa­ni­jos po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ka­di­so mies­ te su­ėmė tris įta­ria­mus tarp­tau­ti­nio te­ro­ ristų tink­lo „Al Qae­da“ na­rius – du čečė­ nus ir vieną Tur­ki­jos pi­lietį. Jie areš­tuo­ja­ mi turė­jo sprog­menų ir nuo­dų. Ma­no­ma, kad šie trys vy­rai bu­vo mo­ky­ti „Al Qae­ dos“ sto­vyk­lo­je Pa­kis­ta­ne ir bu­vo sprog­ menų bei nuo­dų ga­my­bos eks­per­tai. Ma­ no­ma, kad jie pla­na­vo įvyk­dy­ti iš­puolį ku­ rio­je nors ki­to­je Eu­ro­pos ša­ly­je.

JAV Kong­re­sas tre­čia­dienį pri­tarė nau­joms„ san­kci­joms Ira­nui, kad būtų baud­žia­mi ban­kai, drau­di­mo bend­rovės ir vežė­jai, „ pa­de­dan­tys Te­he­ra­nui par­duo­ti naftą. Jei­ gu pre­zi­den­tas šį įsta­ty­mą pa­si­ra­šys, jis pa­pil­dys san­kci­jas pre­ky­bai naf­ta, ku­rios bu­vo priim­tos gruodį ir pri­vertė Ja­po­niją, Pietų Korėją, In­diją ir ki­tas ša­lis ma­žiau pirk­ti naf­tos iš Ira­no. Dėl san­kcijų jis „ kas­dien ne­ten­ka 133 mln. do­le­rių.

Lon­do­nas šal­tai pa­si­ti­ko V.Pu­tiną Pir­mas per sep­ty­ne­rius me­tus Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no vi­zi­tas į Lon­doną su­laukė kritiškos reak­ci­jos. Abe­jin­gos ne­li­ko ir mu­zi­kos žvaigždės. Pra­šo sąži­nin­go teis­mo

Jar­vis Coc­ke­ris iš grupės „Pulp“, Pe­te’as Towns­hen­das, Mart­ha Wainw­right, Nei­las Ten­nan­tas iš „Pet Shop Boys“ ir dar aš­tuo­ni ži­ no­mi Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos mu­zi­ kan­tai per laik­raštį „The Ti­mes“ kreipė­si į Ru­si­jos va­dovą su ra­gi­ ni­mu jį už­tik­rin­ti sąži­ningą teismą trims mer­gi­noms iš pankų grupės „Pus­sy Riot“.

Ga­ris Kas­pa­ro­vas: Jei­gu V.Pu­ti­nui būtų pa­sakę, kad jam teks stebė­ti olim­piadą na­ muo­se, tai būtų bu­vu­ si tik­ra per­galė prie­š olim­pinę veid­mai­ nystę.

Na­dež­da To­lo­ko­ni­ko­va, Ma­ri­ ja Alio­chi­na ir Je­ka­te­ri­na Sa­mu­ce­ vič Mask­vo­je tei­sia­mos už tai, kad va­sa­rio pa­bai­go­je at­ėjo į sos­tinės Kris­taus Iš­ga­ny­to­jo ka­tedrą ir, už­ sidė­ju­sios kau­kes, su­rengė „pank­ pa­mal­das“ su dai­na „Die­vo Mo­ti­ na, Pu­tiną iš­va­ryk“. Ak­ci­jos vaiz­do siu­že­tas bu­vo įdėtas į in­ter­netą ir su­kėlė daug at­gar­sių vi­suo­menė­je. „Mes la­bai su­si­rūpinę dėl to, kaip su jo­mis („Pus­sy Riot“ da­lyvė­mis – red. pa­st.) el­gia­ma­si po areš­to ir vyks­tant teis­mui, – ra­šo britų mu­ zi­kan­tai laiš­ke V.Pu­ti­nui. – Turė­ti ki­to­kią nuo­monę yra teisė bet ku­

rio­je de­mok­ra­tiš­ko­je ša­ly­je, ir sep­ ty­ne­rių metų kalė­ji­mo bausmė yra ne­pro­por­cin­gai di­delė to­kiam, mūsų nuo­mo­ne, ab­sur­diš­kam kal­ti­ni­mui, kaip „chu­li­ga­niz­mas re­li­ginės nea­ py­kan­tos mo­ty­vais“. Esa­me ypač su­si­rūpinę dėl pa­starųjų pra­ne­ šimų, kad mer­gi­nos ne­gau­na mais­ to, o teis­me lai­ko­mos nar­ve. Tvir­ tai ti­ki­me, kad me­ni­nin­ko vaid­muo yra vyk­dy­ti teisėtą po­li­tinį pro­testą ir ko­vo­ti už žod­žio laisvę.“ Be mu­zi­kantų, pa­si­ra­šiu­sių šį laišką, pa­si­pik­ti­nimą reiškė ir ki­ ti ži­no­mi at­likė­jai. Stin­gas kal­ti­ ni­mus pa­va­di­no pa­si­šlykštė­ti­nais, o grupės „Red Hot Chi­li Pep­pers“ so­lis­tas Ant­ho­ny Kie­dis per kon­ certą Mask­vo­je už­sidė­jo marš­kinė­ lius su už­ra­šu „Pus­sy Riot“. Dve­jo­pi stan­dar­tai?

V.Pu­ti­no vi­zi­to pro­ga „The Ti­mes“ išs­paus­di­no ir šach­matų čem­pio­no bei Ru­si­jos opo­zi­ci­jos veikė­jo Ga­ rio Kas­pa­ro­vo straipsnį, ku­ria­me jis ra­gi­na Tarp­tau­tinį olim­pinį ko­ mi­tetą su­plėšy­ti Ru­si­jos pre­zi­den­ to bi­lietą į olim­piadą. G.Kas­pa­ro­vas pik­ti­na­si dve­jo­pais ES stan­dar­tais: Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­ den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka ne­bu­vo įleis­tas į Lon­doną, o V.Pu­ ti­nas prii­ma­mas išskės­to­mis ran­ ko­mis. „ES užd­raudė A.Lu­ka­šen­ kai at­vyk­ti į Lon­doną dėl rin­kimų re­zul­tatų klas­to­ji­mo, smur­to prie­š de­monst­ran­tus, opo­zi­ci­jos ly­de­rių areš­tų. Šis pa­žei­dimų sąra­šas iki skaus­mo pa­žįsta­mas tiems, ku­rie ste­bi V.Pu­ti­no vy­riau­sybės veiks­ mus pa­sta­rai­siais mėne­siais“, – ra­ šo G.Kas­pa­ro­vas.

„„Sirgalius: V.Putino (kairėje) palaikomas dziudo imtynininkas Tagiras Chaibulajevas vakar iškovojo aukso medalį.„ 

„Jei­gu V.Pu­ti­nui būtų pa­sakę, kad jam teks stebė­ti olim­piadą na­ muo­se, tai būtų bu­vu­si tik­ra per­galė prie­š olim­pinę veid­mai­nystę“, – re­ziu­muoja au­to­rius. Dziu­do ir Si­ri­ja

Pas­tarąjį kartą V.Pu­ti­nas Did­žio­jo­ je Bri­ta­ni­jo­je lankė­si 2005-ai­siais, kai čia bu­vo su­reng­tas Did­žio­ jo aš­tuo­ne­to viršū­nių su­si­ti­ki­mas. Dviejų ša­lių san­ty­kiai ge­ro­kai pa­ šli­jo po to, kai Lon­do­ne 2006 m. bu­vo nu­nuo­dy­tas buvęs KGB agen­ tas Alek­sand­ras Lit­vi­nen­ka. Mask­ va at­si­sakė iš­duo­ti And­rejų Lu­go­ vojų, kurį britų teisė­sau­ga lai­ko pa­grin­di­niu įta­ria­muo­ju. Šis V.Pu­ ti­no vi­zi­tas į Lon­doną yra neo­fi­cia­

AFP nuo­tr.

lus, jis at­vy­ko kaip spor­to gerbė­jas. Dziu­do juodąjį diržą tu­rin­tis Ru­si­ jos pre­zi­den­tas kar­tu su Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ru Da­vi­du Ca­me­ ro­nu ke­ti­no stebė­ti šios spor­to ša­ kos fi­na­li­nes ko­vas. Bet dip­lo­ma­ti­niai šal­ti­niai pra­ nešė, kad dviejų ša­lių va­do­vai taip pat ap­tars pa­dėtį pi­lie­ti­nio ka­ro dras­ko­mo­je Si­ri­jo­je ir ki­tas tarp­ tau­ti­nes pro­ble­mas. Prieš dvi sa­vai­tes Ru­si­ja ir Ki­ni­ ja ve­ta­vo Jung­ti­nių Tautų (JT) re­ zo­liu­ciją, ku­ria bu­vo sie­kia­ma nu­ trauk­ti krau­jo lie­jimą­si Si­ri­jo­je. JT hu­ma­ni­ta­rinės pa­gal­bos koor­di­na­ torė Va­le­rie Amos tvir­ti­no, kad kol nėra re­zo­liu­ci­jos, ne­įma­no­ma pa­ siek­ti pa­liaubų ir su­kur­ti sau­gu­mo

ko­ri­do­riaus, gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­go tai­kiems Si­ri­jos gy­ven­to­jams. V.Pu­ti­nas lan­ko­si Lon­do­ne tuo me­tu, kai ir pa­čio­je Ru­si­jo­je su­si­ klostė su­dėtin­ga pa­dėtis. Po jo per­ galės kovą vy­ku­siuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ša­ly­je nu­vil­ni­jo ma­si­niai pro­tes­tai – did­žiau­si nuo 1990 m. Vald­žia į juos rea­ga­vo griež­tai, kai ku­rie opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tai at­si­dūrė už grotų. Vie­nas ryš­kiau­sių opo­zi­ ci­jos ly­de­rių tink­la­raš­ti­nin­kas ir ko­ vo­to­jas su ko­rup­ci­ja Alek­se­jus Na­ val­nas ap­kal­tin­tas tur­to švais­ty­mu stam­biu mas­tu, jam užd­raus­ta iš­ vyk­ti iš ša­lies. Baud­žia­ma­sis ko­dek­ sas už šį nu­si­kal­timą nu­ma­to laisvės at­ėmi­mo bausmę iki de­šim­ties metų. BBC, „The In­de­pen­dent“ inf.

Rado straipsnį dar vienam opozicionieriui Ru­si­jos ty­rimų ko­mi­te­tas, pa­teikęs ke­lis baud­žia­muo­sius kal­ti­ni­mus pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no kri­ ti­kui Alek­se­jui Na­val­nui, įsta­ty­ mo pa­žei­di­mu įtarė kitą pro­testų gatvė­se da­lyvį – Vals­tybės Dūmos de­pu­tatą Ge­na­dijų Gud­kovą.

„„Re­zul­ta­tas: da­ly­va­vi­mas mi­tin­

guo­se G.Gud­ko­vui iš pra­džių kai­ na­vo verslą, o da­bar jis ga­li ne­ tek­ti ir laisvės.  „Reu­ters“ nuo­tr.

Po ke­lias­de­šim­ties ge­gužės 6 d. de­monst­ra­ci­jos da­ly­vių areštų, Dūmos pa­stangų įsta­ty­mais ap­ri­ bo­ti pi­lie­čių ak­ty­vumą, kal­ti­nimų A.Na­val­nui ir daug at­gar­sių pa­sau­ ly­je su­kėlu­sio pankų grupės „Pus­ sy Riot“ da­ly­vių teis­mo Krem­liaus opo­nen­tai ėmė kalbė­ti, kad vald­

žia pa­si­rin­ko po­li­ti­nių rep­re­sijų kursą. G.Gud­ko­vui taikomas Ru­si­jos baud­žia­mo­jo ko­dek­so 289-asis straips­nis nu­ma­to laisvės at­ėmimą iki dvejų metų už „ne­teisėtą da­ly­ va­vimą vers­lo veik­lo­je“. Ty­rimų ko­mi­te­to tink­la­la­py­je tei­ gia­ma, kad de­pu­ta­tas da­ly­va­vo vers­ lo veik­lo­je Bul­ga­ri­jos te­ri­to­ri­jo­je, kar­tu būda­mas Ru­si­jos tarp­par­la­ men­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Bul­ ga­ri­jos Res­pub­li­ka koor­di­na­to­riu­mi. Bir­želį opo­zi­cinės „Tei­sin­go­sios Ru­si­jos“ frak­ci­jos Dūmo­je na­rys ir Vals­tybės Dūmos sau­gu­mo ko­mi­

te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, bu­ vęs Vals­tybės sau­gu­mo ko­mi­te­to ka­ri­nin­kas ko­men­ta­vo ty­ri­mo pra­ džią ir kal­ti­ni­mus pa­va­di­no po­li­ti­ nių mo­tyvų pa­dik­tuo­tu me­lu. „Vis aki­vaiz­des­nis da­ro­si vald­žios kur­sas su­si­do­ro­ti su vi­sais sa­vo po­ li­ti­niais opo­nen­tais“, – G.Gud­ko­vo sa­vo tink­la­raš­ty­je pa­ra­šy­tus žod­ žius ci­tuo­ja „Echo Mosk­vy“. G.Gud­ko­vo sūnus Dmit­ri­jus taip pat įei­na į „Tei­sin­go­sios Ru­si­jos“ frak­ciją Dūmo­je ir yra ak­ty­vus pro­ tes­to ak­cijų gatvė­se da­ly­vis. Bir­želį Gud­ko­vai pa­reiškė, kad už ka­pei­kas par­duo­da 20 metų turėtą

šei­mos verslą – ap­sau­gos su­si­vie­ ni­jimą „Os­kord“, ir teigė, kad tai da­ry­ti pri­vers­ti dėl po­li­ti­nio spau­ di­mo, o dar­bo ne­teks ke­li tūkstan­ čiai dar­buo­tojų. Liepą de­pu­ta­tai iš par­la­men­ te vy­rau­jan­čios V.Pu­ti­no par­ti­jos „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“ lei­do pra­dėti de­pu­ta­to ko­mu­nis­to Vla­di­mi­ro Be­so­no­vo baud­žiamąjį per­se­kio­ jimą už su­si­kir­timą su po­li­ci­nin­ kais per mi­tingą Ros­to­ve prie Do­ no maž­daug prie­š me­tus. Tyrė­jai sa­ko, kad G.Gud­ko­vo ga­ li lauk­ti toks pat li­ki­mas. BNS inf.


13

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

sportas

Nesėkmės priežastis – ne vien T.Parkeris

„„Noras: komandą į priekį vedęs kapitonas L.Kleiza po pralaimėjimo paprašė, kad ir kiti Lietuvos rinktinės

krepšininkai kitose rungtynėse atiduotų visas jėgas.

Po įkvepiančio revanšo Nigerijai – vėl nesėkmė: du kėlinius pagirtinai kovoję Lietuvos krepšininkai vakar Londono olimpinėse žaidynėse kapituliavo prieš Prancūzijos rinktinę – 74:82. Nors prieš dvikovą Lietuvos komandos strategai ir žaidėjai vienu balsu tvirtino, kad svarbiausias uždavinys – sulaikyti Tony Parkerį, bet San Antonijaus „Spurs“ virtuozas vis vien buvo rezultatyviausias. Per kiekvieną prancūzų ataką kamuolys bent 15 sekundžių būdavo T.Parkerio rankose, tačiau likusio laiko šiam krepšininkui pakakdavo – arba jis pats taikliai atakuodavo lietuvių krepšį, arba sukur-

davo puikių progų savo komandos draugams. Pralaimėjimas prancūzams praktiškai reiškia, kad lietuviai A grupėje vargu ar pakils aukščiau 4-osios vietos. „Žaidėme neblogai, bet ne visas 40 minučių, o rungtyniaujant su tokiais varžovais kaip Prancūzijos krepšininkai reikia kautis iki paskutinės akimirkos. Antrąją mačo dalį jie žaidė agresyviai, pralaimėjome kovą dėl kamuolio ir leidome

jiems atitrūkti“, – nesėkmės priežastis vardijo Lietuvos rinktinės strategas Kęstutis Kemzūra. Treneris pripažino, kad nepavyko išspręsti T.Parkerio problemos. „Turėjome šansą, bet jo neišnaudojome. Reikia išnagrinėti klaidas, suprasti, ką galėjome padaryti geriau. Kiekvienas iš mūsų privalo pasižiūrėti į save ir pagalvoti, ar atidavė viską, ką galėjo atiduoti“, – apmaudo neslėpė rinktinės lyderis Linas Kleiza.

„„Azartas: Lietuvos krepšinio legenda A.Sabonis emocingai reagavo į

permainingą žaidimą. 

Roberto Dačkaus (fotodiena.lt) nuotr.

Rungtynių statistika

Rezultatai Australija–Kinija 81:61 (21:22, 28:11, 12:19, 20:9). P.Millsas 20 taškų, D.Andersenas 17, J.Inglesas 12/W.Shipengas 21, Y.Jianlianis 13 (12 atkovotų kamuolių), Ch.Jianghua 10.

Lietuva–Prancūzija

74:82 (21:25, 22:14, 9:20, 22:23) 2012 08 02, Londono krepšinio arena

Lietuva:

Šarūnui Jasikevičiui tai buvo jau 98-osios rungtynės nacionalinėje komandoje. 36-erių krepšininkas aplenkė Saulių Štombergą, kuris šaliai atstovavo 97 mačuose. Daugiau rungtynių rinktinėje už Šarą yra sužaidęs tik Gintaras Einikis – 106. Rytoj mūsiškiai susitiks su JAV krepšininkais. „Klaipėdos“ inf.

M.Pocius 18 taškų, L.Kleiza 17 (7 atkovoti kamuoliai), S.Jasaitis 11, M.Kalnietis 6 (0/5 tritaškių), A.Kavaliauskas 5, J.Mačiulis, R.Seibutis, D.Songaila ir J.Valančiūnas po 4, R.Kaukėnas ir Š.Jasikevičius (5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) po 2.

Prancūzija: T.Parkeris 27, N.Batumas 21, B.Diawas 10 (8 rezultatyvūs perdavimai), N.De Colo ir M. Gelabale’is po 8, R.Turiafas 6 (10 atkovotų kamuolių), K.Seraphinas 2.

Sprinterė L.Grinčikaitė pažadėjo nenuvilti Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Šiandien 21.05 val. (Lietuvos laiku) Londono vasaros žaidynių olimpiniame stadione prie starto linijos stos greičiausia Lietuvos moteris – Lina Grinčikaitė. Antrojoje olimpiadoje bėgsianti klaipėdietė gins šalies garbę 100 m rungtyje.

Sprinto rungties atrankos varžybos vyks tos pačios dienos rytą. Lietuvei jose nereikės prakaituoti, kaip ir didelis būrys kitų lengvaatlečių ji iš karto pateko į pirmąjį etapą. Pusfinalio varžybos vyks rytoj 21.35 val. Atrodo, prestižinę lengvosios atletikos rungtį sporto mėgėjams teks stebėti be didesnių vilčių – L.Grinčikaitei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas iškėlė užduotį patekti į 16-uką. „Ruošėmės, o kaip pasiruošėme, bus matyti žaidynėse“, – sakė bėgikės treneris Edmundas Norvilas. – Linos savijauta gera, tikiuosi, ji įvykdys iškeltą užduotį.“

Prieš ketverius metus Pekino (Kinija) olimpiadoje sprinterė pateko į pusfinalį, galutinėje įskaitoje užėmė 14-ą vietą. „Nors užsibrėžėme būti tarp 9-osios ir 16-osios vietų, būtume laimingi, jei pakartotume praėjusių žaidynių pasiekimą, – kuklinosi ketvirtadienį į Didžiąją Britaniją išskrisiantis E.Norvilas. – Papulti į pusfinalį būtų fantastika.“ Tačiau treneris paliko vilties aistruoliams. „Gal Lina sugalvos kovoti dėl medalio, – šypsojosi jis. – Kai ji supyksta, tai visko gali būti.“ Pirmiau nei treneris į olimpines žaidynes išvykusi L.Grinčikaitė prieš kelionę nejautė jaudulio. „Kraunu lagaminą. Londone teks būti daugiau nei savaitę. Neprošal ir vakarinę suknelę įsidėti, gal prireiks“, – juokavo sportininkė. Šių metų Europos čempionato bronzos medalininkės kelionė ir varžybos nebaugina. „Bus sunku, nes olimpiadoje dalyvaus visos pajėgiausios planetos bėgikės, tačiau stengsiuosi patekti į pusfinalį. Tai būtų nuos-

tabu. O kad galiu laimėti medalį, treneris pajuokavo“, – šypsojosi L.Grinčikaitė. Olimpietė prisipažino, kad nežino, kodėl jos ir trenerio išvykimo dienos – skirtingos. „Kadangi nuskrisiu anksčiau, teks Londone surengti savotiškas trenerio sutiktuves“, – šmaikštavo olimpietė. Šių metų L.Grinčikaitės startai teikia vilties, jog lietuvė gali užimti aukštą vietą. Birželio mėnesį Suomijos sostinėje Helsinkyje vykusiose Senojo žemyno pirmenybėse 25-erių sportininkė pasiekė didžiausią pergalę savo sportinėje karjeroje – užėmė trečiąją vietą. 100 m distanciją įveikusi per 11,32 sek., mūsų šalies atstovė iškovojo bronzos medalį. Bėgikė pagerino asmeninį sezono rezultatą ir vos akimirką pralaimėjo čempionei bulgarei Ivet Lalovai (11,28 sek.). Mūsų sportininkė buvo arti sidabro medalio. Tik fotofinišas jį skyrė ukrainietei Olesiai Povh, kurios rezultatas buvo toks pat, kaip ir L.Grinčikaitės.

„„Viltis: L.Grinčikaitė dažnai pranoksta lūkesčius.


14

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

sportas

K.Maksvytis sugrįžo į savo kraštą Mažvydas Laurinaitis

S

kynęs pergales su Lietuvos jaunųjų krepšininkų rinktine, tačiau vyrų krepšinyje tik pradedantis kelią „Neptūno“ vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis jau turi užsibrėžęs tikslą – nuvesti Klaipėdos ekipa ant Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato prizininkų pakylos. Kovos dėl medalių

– Kodėl pasirinkote uostamiesčio komandą? – Dėl aukštų tikslų. Vienas jų – kovoti dėl medalių nacionaliniame čempionate. Pasirinkau ekipą, kurioje tobulėsiu kaip treneris. Apsisprendimą lėmė ir klubas, turintis tikslus ir į viską žiūrintis rimtai. – Esate kilęs iš Kretingos rajono, ar Klaipėdoje jausitės kaip namie? – Šiame mieste gyvena giminės, čia praleista daug laiko. Tai lyg sugrįžau į savo kraštą.

„„Pradžia: praėjusį sezoną Vilniaus „Sakalus“ treniravusiam K.Maksvyčiui

tai buvo pirmasis išbandymas ugdant vyrus.

Gedimino Bartuškos nuotr.

– Komanda žais ir Vieningoje lygoje (VL). Ar tikitės būti konkurencingi šiose pirmenybėse? – Žinoma, bus sunku. Teko kalbėti su klubo valdybos nariais, pagrindi-

nis mūsų tikslas – patekti tarp keturių geriausių LKL komandų. Tikslas VL – garbingai atstovauti Klaipėdai. Stengsimės kovoti su kiekvienu varžovu, bet lengva nebus. – „Neptūną“ papildė keli pajėgūs krepšininkai. Galbūt komandą sustiprinsite žaidėjais iš jaunimo rinktinės, su kuria neseniai iškovojote Europos čempionato auksą? – Tikiuosi. Šiuo metu vyksta derybos, gal vieną žaidėją ir turėsime iš šios rinktinės. Tai turėtų greitai paaiškėti. Sieks užsirekomenduoti

– Vieningoje lygoje žaisite su komandomis, kurias treniruoja patyrę ir garsūs Europos specialistai. – Tai vertinu, kaip puikią galimybę patikrinti savo žinias ir gebėjimus. Tai buvo vienas motyvų, lėmusių mano pasirinkimą dirbti čia. Pasirašydamas sutartį nežinojau, kad būsime priimti į lygą, bet tikėjau, kad joje žaisime. – Sunkiau dirbti su jaunimu ar su vyrais? – Sunku pasakyti. Darbas – panašus, šiek tiek skiriasi bendravimas.

Kartais klube lengviau, nes krepšininkai gauna atlyginimus ir žaidimas jiems yra lyg darbas. Rinktinėse – kitaip. Čia žaidėjai kovoja dėl tėvynės garbės, juos laimėti skatina aistra, azartas, patriotiškumas. – Turbūt neatsisakytumėte treniruoti Lietuvos nacionalinę vyrų rinktinę? – Žinoma, kad ne. Su jaunimu sekėsi, kiekviena pergalė suteikė didesnio pasitikėjimo. Suprantama, vyrų krepšinis skiriasi. Trumpas atokvėpis

– Šiuo metu ilsitės. Kaip leidžiate laiką? – Įvairiai. Prieš keletą savaičių su jaunimo rinktinės treneriais ilsėjomės prie ežero. Vėliau grįžau į gimtuosius Darbėnus. Būnu su artimaisiais, lankome draugus. – Per atostogas pabėgate nuo minčių apie krepšinį? – Nelabai. Reikia rūpintis „Neptūno“ komplektavimu. Iš viso turiu tris savaites poilsio, to užteks. – Kada pradėsite su uostamiesčio klubu rengtis sezonui? – Rugpjūčio 13-ąją rinksimės į pirmąją treniruočių stovyklą.

„Neptūne“ – D.Gailius Į gimtąją Klaipėdą sugrįžta 24-erių 200 cm Deividas Gailius. Su lengvojo krašto ir atakuojančio gynėjo pozicijose galinčiu rungtyniauti krepšininku Klaipėdos „Neptūnas“ sudarė vienerių metų sutartį.

D.Gailius 2007-2009 metais vilkėjo „Neptūno“ ekipos marškinėlius, 2009 m. rugpjūčio mėnesį pasirašė dvejų metų sutartį su „Šiauliais“. Nuo 2010 m. liepos mėnesio klaipėdietis atstovavo Italijos Bolonijos „Virtus“ klubui. „Norėjau grįžti į gimtuosius namus. Rungtyniauti tarp saviškių – visuomet smagiau. Be to, komandoje norisi atlikti ne epizodinį, o svarbesnį vaidmenį. Noriu daugiau rungtyniauti, būti naudingas, o ne sėdėti ant suolelio. Mano siekis „Neptūne“ – būti vienam iš

pagrindinių žaidėjų. Šie motyvai ir lėmė, kad atsisveikinau su Italijos klubu“, – sakė D.Gailius. Prieš keletą dienų Klaipėdos klubas sudarė sutartis su dviem legionieriais – 28-erių 183 cm įžaidėju iš JAV Rashaunu Broadusu ir 26 metų 206 cm jamaikiečiu Dane’u Johnsonu. Klaipėdiečiai naujam sezonui pratęsė sutartis su Martynu Mažeika bei Evaldu Dainiu. Dar galiojančias sutartis turi Mindaugas Girdžiūnas, Marius Runkauskas, Raimundas Danys, Mindaugas Stašys ir Modestas Kumpys. „Vyksta intensyvi žaidėjų atranka, peržiūros. Artimiausiomis dienomis turėtume pasirašyti sutartis dar su keliais žaidėjais“, – sakė „Neptūno“ komandos direktorius Osvaldas Kurauskas. „Klaipėdos“ inf.

„„Sąskaita: „RSC Anderlecht“ žaidėjai (balta apranga) panevėžiečiams įspyrė penkis  „sausus“ įvarčius.

AFP nuotr.

Lietuviškasis futboliukas: skaičiuokime viščiukus? „Koks gi tas Lietuvos futbolas? Kaip bandoma įteigti – nykiai buitinis, miręs, skandalingas? Ar vis dėlto pamažu atgimstantis ir vis labiau mylimas?“ – prasidėjus Europos turnyrams pažėrė klausimų vienas mūsų šalies klubas.

„„Sugrįžtuvės: po trejų metų D.Gailius vėl žais Klaipėdoje.

Anot pareiškimo autorių, „viešojoje erdvėje pastaruoju metu vis dažniau stengiamasi įpiršti mintis, kad Lietuvos futbolas įdomus tik mažai saujelei mūsų tautiečių, o klubų pasiekimai tik žemina Lietuvos vardą ir garbę. Kuo verta tikėti? Futbolo „ekspertų“ pasisakymais ar šieme-

čiais mūsų šalies klubų pasiekimais tarptautiniuose turnyruose?“ Kokie gi tie pasiekimai? Šalies čempionas Panevėžio „Ekranas“, elitinės Čempionų lygos 2-ajame kvalifikaciniame etape išvargęs pergalę prieš airių „Shamrock Rovers FC“ (0:0 ir 2:1), jau po pirmųjų 3-iojo etapo rungtynių su belgų „RSC Anderlecht“ gali skaičiuoti savo šio tarptautinio sezono viščiukus – Briuselyje pralaimėta 0:5. „Ekrano“ žaidėjai į „RSC Anderlecht“ vartus smūgiavo tiek, kad vienos rankos pirštų tam rodikliui įvardyti būtų per daug.

Europos lygoje atgimstančio Lietuvos futbolo atstovai finišavo gerokai anksčiau. „Šiauliams“ buvo per stipri Talino „Levadia“ – 0:1 ir 2:1. Marijampolės „Sūduva“, 1-ajame kvalifikaciniame etape stebuklingai eliminavusi Daugpilio „Daugavą“ – 0:1 ir 3:2, 2-ajame etape kapituliavo prieš serbų „Vojvodiną“ – 1:1 ir 0:4. Vilniaus MFD „Žalgiris“ po lygiųjų savo aikštėje 1:1 su austrų „VfB Admira Wacker“ svečiuose buvo be gailesčio sutryptas – 1:5. „Klaipėdos“ inf.


19

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė ir „Jotema“ leidykla –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Noros Roberts knygą „Ilgai ir laimingai“.

Nora Roberts. „Ilgai ir laimingai“. Keturios geriausios draugės jaučiasi laimingos, kad savo klientams prašmatniame Braunų dvare gali surengti nepakartojamą vestuvių šventę: Emalaina iš gėlių sukurs nuostabią pasakų šalį, Lorelė nudžiugins nepaprasto grožio ir skonio desertais, Makenzė įamžins kiekvieną laimingą sutuoktuvių akimirką, o Parker pasirūpins visomis šventės detalėmis.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima

pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., DIENA KL KLAIPĖDA (žinutės kaina – 1 Lt).

2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, rugpjūčio 7 d.

Avinas (03 21–04 20). Energingas laikotarpis, todėl imkitės įgyvendinti seniai numatytus planus. Būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės, sportuokite, tik nepraraskite saiko. Jautis (04 21–05 20). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesišvaistykite pastabomis ir nekritikuokite, taip bus geriau ne tik jums, bet ir kitiems. Dvyniai (05 21–06 21). Gali keistis jūsų požiūris į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu. Tik nepamirškite, kad rytoj prasidės nauja diena, kupina ne tik džiaugsmo, bet ir problemų. Vėžys (06 22–07 22). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Būkite ramus, neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Viskas yra taip, kaip turi būti. Liūtas (07 23–08 23). Nesižvalgykite atgal, niekuo neabejokite. Jūsų likimas – jūsų rankose. Tikėtinas malonus susitikimas su seniai matytu draugu ar giminaičiu. Mergelė (08 24–09 23). Norėsite daug kalbėti, nes esate kupinas naujų idėjų. Pasinaudokite šia savo būsena įgyvendindamas neatidėliotinus reikalus bei planus. Svarstyklės (09 24–10 23). Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, išvykite į gamtą ar poros dienų kelionę į užsienį. Bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Skorpionas (10 24–11 22). Ieškosite ko nors neįprasta, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Svajosite apie meilę. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus siekdamas savo svajonės, kitaip galite nukrypti nuo teisingo kelio ir sugriauti kieno nors kito planus. Svarbiausia – nesusipainiokite, kur svajonės, o kur realybė. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į fantazijų pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Aptarinėdamas požiūrius į vertybes, nesutiksite su artimais žmonėmis ar autoritetingais asmenimis. Iš jūsų niekas neatima teisės išsakyti savo nuomonę, bet pasistenkite ją aplinkiniams pateikti tinkamai ir suprantamai. Žuvys (02 20–03 20). Viskas užklups vienu metu. Problemų darbe iškils būtent tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami lengvai.


Orai

Savaitės pabaiga Lietuvoje bus šilta, bet numatomas lietus su perkūnija, gali kilti škvalas. Šiandien daug kur trumpai lis, vietomis griaudės per­ kūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s. Temperatūra bus 24– 29 laipsniai šilumos. Šeštadienį taip pat numatomas lietus su perkūnija. Naktį bus 15–16, dieną 25–27 laipsniai šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 3 d.

+25

+23

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis)

+27

Šiauliai

Klaipėda

+27

Panevėžys

+25

Utena

+26

5.33 21.16 15.43

216-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 150 dienų. Saulė Liūto ženkle.

Tauragė

+27

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +35 Berlynas +25 Brazilija +25 Briuselis +24 Dublinas  +18 Kairas +35 Keiptaunas  +19 Kopenhaga +22

kokteilis Gy­dy­to­jas lie­pė kirs­ti la­ši­nius „Aš ir­g i sir­gau ve­ge­ta­r iz­mu. Sep­t y­ne­ rius me­tus. Tai tik­rai li­ga, – tvir­ti­no Ire­ na, pa­no­ru­si pa­si­sa­ky­ti apie ve­ge­ta­riz­ mą. – Tiek lai­ko ne­val­giau ne tik mė­sos, bet ir žu­vų, kiau­ši­nių. Ir kas man nuo to bu­vo? Ogi ne­ga­lė­jau žings­nio ženg­ti, tie ke­t ur­gal­v iai ar ko­k ie ten ko­jų rau­me­ nys tie­siog ne­k lau­sė ma­nęs. Kai krei­ piau­si į gy­dy­to­ją, jis grei­tai nu­sta­tė, kad man trūks­ta cho­les­te­ro­lio. Ir lie­pė nie­ ko ne­lau­kiant po tru­pu­tį val­gy­ti mė­sos, la­ši­nių.“ Mo­te­ris pa­ste­bė­jo, kad ja­po­nai ne­ser­ga krau­ja­gys­lių li­go­mis to­dėl, kad du kar­ tus per sa­vai­tę val­go la­ši­nius.

Klau­sy­ki­te sa­vo pri­gim­ties Dar pa­no­ręs pa­si­sa­ky­ti „Kok­tei­lio“ ger­ bė­jas E sa­kė, kad blo­gai, kai sa­vo as­me­ ni­nes li­gų pa­na­cė­jas šiek tiek raš­tin­ges­ ni ve­ge­ta­rai (žmo­nės dar­žo­vės) per vie­ šas in­for­ma­v i­mo prie­mo­nes pri­me­ta kaip „svei­ką“ gy­ve­ni­mo bū­dą – vie­nin­ te­l į ir pa­t į tei­sin­g iau­sią. „Klau­sy­k i­tės, žmo­nės, sa­vo pri­g im­t ies ir kū­no bal­so, o ne ba­dau­jan­čių ir pseu­ do­le­vi­tuo­jan­čių su­var­gu­sios In­di­jos ar ki­to­kios Azi­jos ša­lies „gu­ru“, – kvie­tė vy­ riš­kis. – Pri­si­min­ki­te Jur­gos Iva­naus­kai­ tės prieš­mir­ti­nius pa­ta­ri­mus neeks­pe­ ri­men­tuo­t i su ne sa­vo pla­tu­mų dva­si­ niais ir kū­niš­kais da­ly­kais. Tai pa­vo­jin­ ga ir ne­na­tū­ra­lu.“

Londonas  +21 Madridas +34 Maskva +27 Minskas +29 Niujorkas +32 Oslas +20 Paryžius +23 Pekinas +30

Praha +24 Ryga +27 Roma +33 Sidnėjus +20 Talinas +26 Tel Avivas +33 Tokijas  +31 Varšuva +32

Vėjas

1–6 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

19

23

19

18

3

19

20

18

16

5

rytoj

sekmadienį

22

Marijampolė

Vilnius

+27

Alytus

22

19

2

1492 m. Chris­top­her Co­ lum­bus iš Pa­los de Fron­ te­ra uos­to Is­pa­n i­jo­je tri­ mis ma­žais lai­vais lei­do­ si ieš­ko­ti nau­jų že­mių Va­ ka­ruo­se bei ke­lio į In­di­ją. 1778 m. Mi­la­ne ati­da­ry­ tas Giu­sep­pe Pier­ma­r i­ ni su­pro­jek­t uo­tas ope­ ros pa­sta­tas „La Sca­la“. 1922 m. priim­tas įsta­ty­ mas dėl li­to įve­di­mo. 1940 m. SSRS Aukš­ čiau­sio­ji Ta­r y­ba ofi­cia­ liai įjun­gė Lie­tu­vą į SSRS su­dė­tį

Pir­mą kar­tą pe­rė­jo Lie­tu­vo­je Anks­čiau or­ni­to­lo­ gų tik ret­kar­čiais pa­ste­bė­tas už­klys­ tan­tis į Lie­tu­vą ko­ jū­kas šią va­sa­rą pir­ mą kar­tą čia su­si­su­ ko liz­dą.

„„Nau­jie­na: pa­si­ro­do, mes ne­ga­

li­me iš­nau­do­ti gy­vū­nų pra­mo­gų tiks­lams.

Links­mie­ji tirš­čiai Du vy­riš­k iai kal­ba­si: – Gir­dė­jai, zoo­lo­g i­jos so­dą sa­vai­tei už­ da­rė. – O kas gi nu­ti­ko? – Dramb­lys nu­mi­rė. – Ge­di? – Ne, ėda. Čes­ka (397 719; jei ne­bū­tų vy­tin­tos jau­tie­nos – nu­mir­čiau iš ba­do)

2008 m. bū­da­mas 89-erių Mask­vo­je mi­rė Ru­si­jos ra­ šy­to­jas ir di­si­den­tas Alek­ sand­ras Sol­že­ni­cy­nas.

Stichija paskatino gimstamumą Stichijos šėlsmas, pasirodo, gali atneš­ ti ne tik nuostolių, bet ir malonių stai­ gmenų. Tai patvirtina neįtikimas kū­ dikių bumas JAV Naujojo Hampšy­ ro valstijos ligoninėse, praėjus devy­ niems mėnesiams po smarkių snie­ go audrų, kurios dviem savaitėms pa­ liko gyventojus be elektros. Dabar li­ goninėse gimusių vaikų skaičius dvi­ gubai viršija įprastas normas. Dėl di­ delio krūvio gydytojai priversti dirb­ ti po kelias pamainas. Panaši padėtis kai kuriose ligoninėse buvo susiklos­ čiusi ir balandį bei gegužę, praėjus de­ vyniems mėnesiams po pernykštės galingos tropinės audros „Irene“.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Šį pie­tų kraš­tų paukš­tį pa­ste­bė­ jo klai­pė­die­tis bio­lo­gas Ge­di­mi­nas Gra­žu­le­vi­čius. Or­ni­to­lo­gą nu­ste­bi­no tai, kad re­ tas paukš­tis įsi­kū­rė Klai­pė­dos ra­jo­ ne ne­to­li Šniaukš­tų kai­mo, kur šiuo me­tu yra ka­sa­mi smė­lio kar­je­rai. „Te­ri­to­ri­jo­je burz­gė sun­kias­vo­ riai me­cha­niz­mai, jie ka­sė ir ve­žė smė­lį, tad šių paukš­čių dė­tis liz­de, ku­ris krau­na­mas ant že­mės, ga­lė­jo ir žū­ti“, – sa­kė Klai­pė­dos re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas G.Gra­žu­ le­vi­čius. Re­to paukš­čio liz­dą or­ni­to­lo­gas ste­bė­jo nuo bir­že­lio pa­bai­gos iki lie­pos pa­sku­ti­nių die­nų. „Tai ko­jū­kas, gra­žus ir re­tas pie­ tų kraš­tų paukš­tis. Pe­rė­ji­mo me­tu ap­tik­ti jį Lie­tu­vo­je – tai or­ni­to­lo­gi­ nė nau­jie­na. Ir tai yra pir­mas kar­ tas mū­sų ša­ly­je“, – ti­ki­no G.Gra­ žu­le­vi­čius. Ko­jū­kai pri­skir­ti­ni til­vi­ki­nių paukš­čių rū­šiai, jų sna­pas ir ko­jos su­da­ro di­des­nią­ją kū­no da­lį ir pui­ kiai tar­nau­ja mais­to paieš­koms bei gy­ny­bai. Lie­tu­vo­je šie spar­nuo­čiai bu­ vo pa­ste­bė­ti tik du kar­tus – 2008 me­tais Ši­lu­tės ra­jo­ne esan­čiuo­se Kin­tų žu­vi­nin­kys­tės tven­ki­niuo­se

Augustė, Galimantas, Lengvinė, Lidija, Mangirdas, Steponas, Žeimena.

1949 m. įkur­ta Eu­ro­pos Ta­ry­ba. 1949 m. su­si­jun­gus Tarp­ tau­ti­nei krep­ši­nio ly­gai ir Ame­ri­kos krep­ši­nio aso­ cia­ci­jai, bu­vo įkur­ta Tarp­ tau­ti­nė krep­ši­nio aso­cia­ ci­ja NBA (Na­t io­nal Bas­ ket­ball As­so­cia­tion). 1958 m. JAV bran­duo­l i­ nis po­van­de­ni­nis lai­vas „Nau­ti­lus“, va­do­vau­ja­mas ka­pi­to­no Wil­liam An­der­ son, pir­mą kar­tą lai­v y­ bos is­to­ri­jo­je po drei­fuo­ jan­čiu le­dy­nu pra­plau­kė Šiau­rės aši­ga­lį.

Ne­ga­li­me val­gy­ti gy­vū­nų O Ze­tas sto­jo gin­ti gam­tos. „Gy­v ū­nai yra jau­č ian­č ios bū­t y­b ės – jie tu­r i sa­v us po­rei­k ius, jaus­mus, ven­ gia skaus­mo, sie­k ia iš­lik­ti gy­vi, – tvir­ti­ no jis. – Dau­ge­lio vals­ty­bių įsta­ty­muo­ se yra ofi­cia­l iai pri­pa­ž in­ta, kad gy­v ū­ nams ne­t u­r i bū­t i su­ke­l ia­mas be­rei­ka­ lin­gas skaus­mas, o di­d žio­ji da­l is žmo­ nių su­tin­ka, kad ne­ga­li­ma pa­tei­sin­ti gy­ vū­no iš­nau­do­ji­mo dėl ma­lo­nu­mų, pra­ mo­g ų ar ki­tais at­ve­jais, kai to ga­li­ma iš­ veng­ti.“

Vardai

rugpjūčio 3-Iąją

Rytas

18

+28

+26

gismeteo.ru inf., AFP nuotr.

VIKINGŲ LOTO „„Re­te­ny­bė: vi­du­ti­nė­se ir že­mu­ti­nė­se pla­tu­mo­se – nuo vi­du­ti­nio kli­ma­to iki

Vi­dur­že­mio jū­ros, ste­pių ir dy­ku­mų zo­nų gy­ve­nan­tis ko­jū­kas pir­mą kar­ tą šią va­sa­rą liz­dą su­si­su­ko Klai­pė­dos ra­jo­ne. Ge­di­mi­no Gra­žu­le­vi­čiaus nuo­tr.

ir 2011 me­tais Za­ra­sų ra­jo­no Užu­ kai­mio kai­mo ba­lo­je. Ko­jū­kai gy­ve­na vi­du­ti­nė­se ir že­ mu­ti­nė­se pla­tu­mo­se – nuo vi­du­ ti­nio kli­ma­to zo­nų iki Vi­dur­že­ mio jū­ros, ste­pių ir dy­ku­mų zo­nų, o Va­ka­rų Eu­ro­po­je pe­ri Is­pa­ni­jo­je ir Pran­cū­zi­jo­je. „Da­bar jie jau pe­ri ir Lie­tu­vo­ je. Ma­nau, tai dėl šy­lan­čio kli­ma­ to, ku­ris šių paukš­čių va­doms ku­ria priim­ti­nas są­ly­gas“, – sa­kė G.Gra­ žu­le­vi­čius.

At­vy­kė­lis paukš­te­lis nu­ste­bi­no or­ni­to­lo­gą sa­vo cha­rak­te­riu. Ko­ jū­kai la­bai ak­ty­viai gy­nė sa­vo pe­ rim­vie­tės te­ri­to­ri­ją nuo plėš­rū­nių nend­ri­nių lin­gių, be­sė­li­nan­čios ar­ tyn la­pės, jie už­puo­lė net ir strik­ sin­tį per smė­lio kal­vas kar­je­re pil­ ką­jį kiš­kį. Dar vie­na pie­ti­nių kraš­tų paukš­ čių – eu­ro­pi­nių juod­gal­vių kiau­ liu­kių – pe­rim­vie­tė šie­met bir­že­lį pir­mą kar­tą ap­tik­ta Ry­tų Lie­tu­ vo­je.

Nr. 1012 2012 08 01 AUKSO PUODAS – 24 749 864 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 768 135 Lt 06 11 19 21 24 41 Auksinis skaičius 21 Papildomi skaičiai 27 33 6 tarp jų auksinis sk. 24 749 864 Lt (0 priz.) 6 skaičiai 2 768 135 Lt (0 priz.) 5 + papildomas sk. 432 081 Lt (0 priz. 5 skaičiai 4 614 Lt (11 priz.) 4 skaičius 161 Lt (419 priz.) 3 skaičiai 12 Lt (7971 priz.) 2 + papildomas sk. 6 Lt (10732 priz.) Skliaustuose nurodyti Lietuvoje laimėti prizai Prognozė: Aukso puode – 29 mln. Lt Didysis prizas – 5 mln. Lt

2012-08-03 Klaipeda  
2012-08-03 Klaipeda  
Advertisement