__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DieMATIE WOENSDAG 21 APRIL 2021

TAGTIGSTE JAARGANG | NO 3

MASKED-UP MOLASSESÊR 2021: Lydia turned on the camera to the new reality students face. PHOTO: Sibella Swanepoel

Die AU maak opslae in Stellies DOMINIQUE FUCHS

D

ie student wat in 2017 die organisasie gestig het wat Nazi-era plakkate regoor kampus opgesit het, Dean Dart, probeer weer lewe in dié beweging blaas. Nadat hy weens hierdie kontroversiële plakkate van die Universiteit Stellenbosch (US) verban is, kyk hy na die moontlikheid om die Anglo-Afrikaner Unie (AU) as ’n US-studentevereniging te registreer. Dart het in 2017 die Anglo-Afrikaner Studente-unie (ASU) gestig wat doodgeloop het en vanjaar het hy ’n gewysigde weergawe van dié veldtog, die AU, hervestig. Die AU is tans besig om na die reëls te kyk om moontlik ’n US-studentevereniging te word. “[Ons] sal ’n verklaring in hierdie hoedanigheid uiteensit sodra ons in plek is om dit te kan doen.” Die US se Studenteraad (SR), wat in beheer is van die goedkeuring van studenteverenigings, se kommentaar op die moontlike registrasie van die AU as ’n studentevereniging is as volg: “Ons voel dit is ’n ingewikkelde saak wat verder bespreek moet word”. “Waarskynlik kan niemand jou keer om ’n organisasie of beweging te begin nie, maar of dit amptelik as ’n studentevereniging mag funksioneer, is waarskynlik ’n ander storie,” sê Martin Viljoen, die US se woordvoerder.

Dart en twee ander studente het weens die plakkate in 2017 in die spervuur beland en moes onder meer gemeenskapsdiens doen. Hy het hom onsuksesvol tot die US se dissiplinêre appèlkomitee gewend en is daarna ’n nuwe straf opgelê en van die US geskors. Verlede jaar het Dart op 15 September die US se uitspraak op hersiening na die hooggeregshof in Kaapstad geneem. Die hof het egter vroeër vanjaar in die US se guns beslis. Die US se kommentaar oor die hof se beslissing was soos volg: “… die uitspraak van die hof ten gunste van die universiteit word deur die universiteit verwelkom; dit is ’n duidelike bevestiging dat die universiteit se dissiplinêre prosesse korrek en regverdig is. Die saak is afgehandel en dit het geen doel om verder oor hierdie saak te praat nie.” Dart het in 2017 sy studies aan die US as ’n BA (Taal en Kultuur)student begin. In dieselfde jaar het hy die ASU op kampus begin om die “Marxistiese Fees Must Fall en Open Stellenbosch-beweging teë te sit en sodoende die integriteit van die US te verdedig” lei Dart se politieke biografie. Die ASU het Hitler-jeug plakkate met hulle inligting op kampus versprei om hul eerste vergadering te adverteer. Volgens Dart het hy nie deelgeneem aan die ontwerp van die plakkate nie en was dit nie sy of sy kollegas se bedoeling

dat die plakkate Nazi-konnotasies moes hê nie. Die plakkate het volgens hom viral gegaan en het op nasionale koerante asook internasionale nuusplatforms soos CNN, BBC en Al Jazeera verskyn. Weens sy aktivisme is Dart glo deur die universiteit “geteiken”, van kampus verban en kon hy nie meer klasse bywoon nie. Nadat hy die administrasie hieroor aangevat het, is hy aan die einde van 2017 van die US geskors. Dart meen dat aangesien sy naam in die media genoem is, is hy “akademies, sosiaal en ekonomies uitgestoot,” en kon hy nie werk kry nie. Volgens Dart het hy die meeste van sy besittings verloor en is hy haweloos gelaat. Tans woon hy in Kaapstad en werk hy as ’n entrepreneur. Weens die kwessies rondom die Taalbeleid wat vanjaar hersien word, het Dart besluit om die AU te vorm wat dieselfde doel voor oë het as die ASU wat hy in 2017 gestig het. Die AU is op 1 April gestig en die Afrikaans Zal Blijven!!-veldtog is op 9 April geloods. “Ons veldtog loop goed en trek nou wyd nie net binne Suid-Afrika nie, maar selfs oorsee!” sê Dart. Die AU het op 9 April aan ’n massa-aksie vir Afrikaans deelgeneem saam met die DAK-netwerk, die Afrikaanse Taalraad, akademici en studente by die US waartydens ’n memorandum aan die universiteit oorhandig is.

Die organisasie se slagspreuk is “Afrikaans Zal Blijven!!” en die rede is volgens Dart dat “die Afrikaanse leksikon onstaan omtrent so 90% [uit] Nederlands. Ons dra eer aan die ryk erfenis waaruit Afrikaans onstaan het en aan die bydra wat dit gemaak het [tot] die vorming van die Germaanse-Taal groepering”. Die AU is in verbintenis met Vlaamse en Nederlandse studenteorganisasies wat die Afrikaans Zal Blijven!!-veldtog ondersteun en aktivisme-aksies by hulle universiteite gaan loods. Deur die slagspreuk dra die organisasie eer aan Jannie Marais, die stigter van die universiteit wie se standbeeld op die Rooiplein staan. “Sy nalatenskap was die stigting van die universiteit” en dit was Marais se visie dat die US onderwys in beide Afrikaans en Hollands sou bied. Volgens Dart het die organisasie al baie ondersteuning ontvang, al het hulle hulself eers in April bekendgestel. “Ons besef dat ons nie net met ’n taal te doene kry nie – ons het met ’n erfenis te doen,” sê Dart. In die AU se mediaverklaring van 13 April, skryf hulle dat “die beleidspraktyke wat nou in werking tree, institusionele strukture verder sal verskans wat deur afdelings binne die universiteit ondersteun is om ’n sistemiese onderdrukking van ’n taal te skep”

wat volgens hulle “’n direkte aanval op die waardigheid van elke Afrikaanssprekende is, hetsy swart, kleurling, wit [of] primêre, sekondêre [en] tersiêre sprekers.” Oor die vraag waarom juis die naam Anglo-Afrikaner Unie gekies is, antwoord Dart: “Ons skep ’n unie tussen die Afrikaanssprekende en Engelssprekende Westerling.” Volgens sy Twitter-bio, beskou Dart homself as ’n Anglokaner wat volgens die organisasie ’n Engelssprekende Westerling is wat hulself in Afrika bevind. In die AU se mediaverklaring wat op 13 April uitgereik is, skryf die AU ten slotte dat hulle die Afrikaans Zal Blijven!!-veldtog aan die US sal voortsit en dat dié “debakel ver van afgehandel is”.

CONNECT WITH US:

@diematie


2

NEWS

TikTok account condemned by SU A TikTok account under the name of Stellenbosch University (SU) has been making its rounds on campus this past week for all the wrong reasons. This recently discovered TikTok account has been releasing racially offensive posts, using both SU’s logo and name unlawfully and has been sent around on multiple module WhatsApp groups. “Someone sent [the TikTok posts] on our HK group and we were all shocked. Someone suggested we tell the SRC which we then did and the next day we got the email about it from the university,” Tehillah Truter, HK member of Aurora, said. Prof Hester C. Klopper, Deputy Vice-Chancellor of Strategy and Internationalisation at SU sent out an email to the student community to inform them that the University officials are aware of the TikTok account on 12 April. In this email, the university makes students aware that the account was brought to their attention on 11 April 2021. They also assured students that the university condemns such actions and that “SU does not have an institutional ac-

count on this platform”. The university furthermore stated that neither the account, sentiments nor racist-wording are those of the university. Klopper emphasized that the particular posts are not just repulsively racist, but also disrespectful and demeaning towards their students, staff members and stakeholders. “SU condemns racism and the violation of human rights in the strongest possible terms. Racism is contrary to the values of the University and the culture of respect and human dignity that the institution strives for and is in breach of SU’s Policy on Unfair Discrimination and Harassment,” Klopper continued. At this point it is still unclear on who the individual is that opened the account, but according to Martin Viljoen, SU spokesperson, “The name used on the account is definitely not an SU student or staff member”. The university has indicated that they have reported the account and the posts to TikTok and that they are in the process of laying criminal charges. -Queen Majikijela

SU support for UCT fires Stellenbosch University (SU) communities and societies have been stepping up to help neighbouring institution, University of Cape Town (UCT), after a raging wildfire displaced thousands of students. The fire started at Rhodes Memorial on Sunday and by that evening multiple residences, societies and even Stellenbosch restaurants had set up donation boxes for items to help both displaced students and firefighters working against the blaze.

Jessica McCallum, Sonop HK, said, “Many students in Sonop felt the tragedy of being uprooted and unsettled. To have to face hardship when everyone is already vulnerable. Moved by this notion, many Sonoppers jumped at the chance to help in their capacity. We are proud of our immediate and larger community that responded so willingly to help in a moment of crisis.” - Brynley van Aardt

Legal Shebeen on decriminalising sex work & drugs FLAVIA DAVIDS

STUDENTS BEHIND THE SHEBEEN Liam Erasmus (left) and Peter Brink (right) hosted Stellenbosch University’s very first Legal Shebeen event. Both are members of the Juridical Society (JV/S). Photos: Supplied

S

tellenbosch University’s (SU) Juridical Society (JV/S) kicked off its first Legal Shebeen with a discussion about the decriminalisation of sex work and drug use as well as prison reform. This hybrid event took place on both Microsoft Teams and in the Ou Hoofgebou on Thursday 8 April. The event was facilitated by the law faculty’s very own Dr Delano van der Linde and was organised by JV/S members Liam Erasmus (a third year BAccLLB student) and Peter Brink (a final year BCom Law student). When asked to explain the meaning behind the unique name of this critical engagement forum initiative, Erasmus explained that the term alluded to the relaxed environment that a shebeen can provide, and how this encourages people to give their honest opinions regarding various issues. The idea for the Legal Shebeen came to Erasmus from a series

of debates hosted by esteemed legal expert Dr Tshepo Madlingozi during his 16-year stint at the University of Pretoria (UP). These debates served as a platform for legal minds to debate a myriad of important and contentious topics in a relaxed, interactive way. As a critical engagement forum, the Legal Shebeen’s objective was to encourage students to debate. “Instead of just listening, [the students] are encouraged to voice their opinions and hear other perspectives,” said Brink, who heads the student enrichment portfolio of the JV/S. “The Legal Shebeen’s aim is to gain argumentative skills and to avoid replicating an echo chamber. When you are in an echo chamber you are surrounded by a lot of people of the same opinion, and that opinion is echoed back to you. What we aim to do is to have people disagree with one another and break the echo chamber,” said Brink.

Although both were concerned about the potential shyness of the attendees, and whether the mandatory mask-wearing might hinder engagement between the students, both Brink and Erasmus believe that the event was a massive success and were pleased to hear the students’ perspectives. The facilitator of the event, Dr van der Linde, a senior law lecture at SU also shared this sentiment. “It was an opportunity to have informal, critical discussions about current affairs with students outside of the more formal class atmosphere,” explained Dr van der Linde. Although the event’s objective is to encourage engagement between students, its goal does not stop there. Erasmus said that he hopes that the Legal Shebeens will have a tangible impact on the South African society as well. “We want to create solutions to important issues and not just have moot conversations,” explained Erasmus. “If we are engaged in important topics and are being fed enriching discussions with our fellow students and expert facilitators, we can create awareness for when students go out into the world and they can make effective change,” he added. Erasmus also mentioned his intention to compile a list of grievances with the way in which the legal system is run that are mentioned at the Legal Shebeen and intends to send this list to a member of Parliament in the near future. The next Legal Shebeen event will be open to all the students of the various SU faculties and will most likely be held within the next two months. To find out when the next Legal Shebeen will be held, be sure to look out for Law Maties/Maties Regsgeleerdheid on Facebook, @humansofstellieslaw on Instagram and­­ @Matieslaw on Twitter.

R7 miljoen vir nuwe US-handelsmerk WILLIAM SEZOE

NA meer as 20 jaar vervang die Universiteit Stellenbosch (US) sy amptelike handelsmerk, die ‘S’-blaarlogo, met die nuwe ‘S’-stroomlogo nadat die US se Raad dit Dinsdag 13 April goedgekeur het. In ’n amptelike mediaverkla­ ring noem die US dat die kern van die nuwe logo-ontwerp uit twee elemente bestaan. Die eerste element is die ‘S’ vir ‘Stellenbosch’, waarvan die ritmiese lyne, volgens die US, die warmte en lewens­krag van ons vasteland weerspieël. Die tweede element vorm die lyne strome wat ononderbroke binne-in ’n ‘U’ vir ‘Universiteit’ vloei. Die nuwe logo is goudkleurig wat veronderstel is om volgens die mediaverklaring die US se onwrikbare verbintenis tot uitnemendheid voor te stel. Om die US van sy

mededingers te onderskei behou die universiteit egter steeds maroen as sy primêre kleur en verskyn die US se institusionele slagspreuk asook die woorde “Stellenbosch” en “Universiteit” in die Wes-Kaap se drie amptelike tale in dié kleur op die logo. Volgens prof Wim de Villiers, rektor en visekanselier, is handelsmerkposisionering baie belang­ rik vir universiteite wêreldwyd en beïnvloed dit hulle reputasie, rang­lysposisie en finansiering. “Ons nuwe logo is modern en gestroomlyn, maar het ook steeds die gravitas van ’n klassieke en elegante logo met ’n onmiddellike teenwoordigheid en sigbaarheid, en pas dus goed by ’n instelling van wêreldklasakademiese statuur wat daarna streef om teen 2040 Afrika se voorste navorsingsintensiewe universiteit te wees,” sê De Villiers in die mediaverklaring.

Volgens Martin Viljoen, woordvoerder van die US, het die besluit om die handelsmerk te verander in 2018 met die US se Eeufeesjaar begin. “’n Kampuswye oudit aan die US in 2018, waaraan baie studente deelgeneem het, [het] uitgewys dat die universiteit se handelsmerk nie net gefragmenteerd geraak het nie (daar is tot soveel as 170 logo’s op die verskillende kampusse geïdentifiseer), maar ook dat die potensiaal van die handelsmerk onderbenut word,” verduidelik hy. Viljoen gaan voort deur te noem dat die nuwe handelsmerk ’n stra­ tegiese besluit tot die voordeel van die US-gemeenskap is. “Dit sluit in nog beter fondswerwing wat potensieel meer beurse vir studente beteken. Ook word kostes vorentoe aansienlik besnoei omdat net een logo gebruik sal word,” meen hy. Die projek se kostes word deur die Afdeling Korporatiewe Kom-

munikasie van die US gedra. “As deel van die totale herposisione­ ring van die handelsmerk, is ʼn omvattende aansoek ingedien by die Strategiese Fonds en is R7 miljoen toegeken, waarvan die uitgawes sover R3,6 miljoen beloop,” sê Viljoen. Hy verduidelik dat die uitgawes die totale ontwikkeling van die handelsmerkidentiteit en die omvattende konsultasies op kampus insluit, asook die verdere ontwikkeling van toepassings soos bemarkingsmateriaal en kommunikasie-elemente. Verder sluit dit ook die produksiekoste van sleutelelemente in, soos die drukwerk van baniere en aanwysingsborde op kampus. Die studentegemeenskap het egter ook hulle kommentaar gelewer nadat die US die nuwe handelsmerk op sosiale media ­bekendgestel het.

’n Tweedejaar-BEd (Grondslagfase-onderwys)-student het gewonder of dit “Standard Bank se nuwe handelsmerk” is, terwyl nog ’n student die nuwe handelsmerk as “spaghetti” beskryf het. Talle ander studente het gemeen die skep van ’n nuwe handelsmerk is ’n mors van geld. Viljoen meen egter dat die koste van die projek in perspektief geneem moet word. “In 2019 is ’n handelsmerkwaardasie deur ’n onafhanklike maatskappy, Brand Finance, gedoen, wat onder meer uitgewys het dat ’n eenvormige, konsekwente handelsmerk die universiteit se handelsmerk se waarde met ten minste R11,25 miljoen kan verhoog, en moet dus gesien word as ’n belegging in die universiteit en sy kampusgemeenskap,” verduidelik Viljoen. Die projek hou dus nog groot waarde vir die US-gemeenskap in.


STUDENTELEWE

21 April 2021

Dosent wen letterkunde-Grammy KARLA VAN DER MERWE

D

ie P.C. Hooft-prys vir letterkunde, die mees gesogte Nederlandse literatuurprys, is vanjaar aan Universiteit Stellenbosch (US) se eie dr Alfred Schaffer, ’n dosent aan die Departement Afrikaans en Nederlands, toegeken. “Dit is om soos ’n plaaslike kroegsanger te voel en skielik kry jy ’n Grammy. Of jy hou van hardloop om die huis en skielik wen jy ’n goue medalje by die Olimpiese Spele,” sê Schaffer stomgeslaan. Volgens die webwerf van die Literatuurmuseum word die prys elke jaar afwisselend aan narratiewe prosa, kontemplatiewe prosa en poësie toegeken. Vanjaar het Schaffer se poësie-oeuvre die jurie se stemme verwerf. Schaffer sê dat alhoewel hy nie muses het nie, is sy laaste bundel (wie was ik:strafregels) wel geïnspireer deur stories en vae herinneringe van sy oorlede ma, ’n Arubaanse vrou wat in die 1950’s as verpleegster in Nederlands gewerk

DR SCHAFFER Wen gesogte literatuuprys. Foto: Verskaf het. Die Literatuurmuseum se jurie sê dat die verhouding tussen wit en swart in sy gedigte resoneer en dat sy werk nooit los van die Suid-Afrikaanse konteks staan nie. Poësielesers wat hou van effens eksperimentele en verhalende poësie sal volgens Schaffer by sy werk aanklank vind. Die jurie se kommentaar op sy gedigte beaam ook Schaffer se mening wanneer

hulle stel dat sy werk met eerste oogopslag blyk asof dit uit willekeurige gedeeltes in ’n oneindige stroom observasies bestaan, maar dat dít egter bloot ’n illusie is. Hy vang eerder spesifiek gekose momente vas met die presisie van ’n skalpel om ’n saak te illustreer. Schaffer sê Suid-Afrika se meertaligheid het hom as mens en digter verryk en sê: “Jy raak skerper gefokus op jou eie taal in die omgewing van ander tale, juis omdat jou een taal nie die norm is nie.” Hy praat onder andere Afrikaans, Engels, Nederlands, Papiaments, Duits en (in sy eie woorde) “Nederkaans”. “Ek hoop om Xhosa ook baas te raak,” sê hy. “Ek oefen alreeds ’n hele tyd met ’n kursus op CD in die kar.” Terwyl hy nie tans besig is om aan nuwe poësie te werk nie, verskyn daar binnekort ’n 720 bladsy versameling van sy werk. “[Ek het] nie besef dat ek al soveel geskryf het nie,” vertel Schaffer. “Ek kan dus maar ’n bietjie rus vir nou.”

Dr anker homself in Afrikaans DOMINIQUE FUCHS

Dr Willem Anker het al verskeie boeke en dramas gepubliseer wat groot opslae in die Suid-Afrikaanse letterkunde gemaak het. Sy nuutste roman Skepsel het die gesogte Universiteit van Johannesburg (UJ)prys gewen. Dit is die derde keer dat Anker dié prys inpalm en hy is slegs die tweede persoon wat dit al reggekry het om die prys drie maal te ontvang. Anker doseer Afrikaanse letterkunde en kreatiewe skryfwerk by die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch (US). Hy het in 2006 by die universiteit begin klasgee nadat hy self ’n BA-graad met Afrikaans, Engels, en Filosofie aan die US voltooi het. Op skool het Anker al gehou van opstelle skryf, maar hy het eers in sy meestersjaar aan ’n roman begin werk. Sy boeke en dramas handel oor interessante onderwerpe. Anker som Skepsel in drie sinne as volg op: “’n Vrou kom uit Nederland om haar sterwende pa te kom besoek wat bly in ’n slimhuis wat hyself

ANKER WEN Die UJ-prys vir die derde keer. Foto: Verskaf ontwerp het. ’n Cyborg trou met ’n olietenker. ’n Argeoloog verdwyn by ’n uitgrawing van reuse vreemde voorwerpe wat beendere kan wees.” Vir diegene wat wonder waar al sy idees vandaan kom, sê Anker: “Soms is dit ’n idee en soms ’n belewenis. Skepsel is byvoorbeeld gebore by plekke wat ek besoek het: die aanvanklike idee by ’n privaatnatuurreservaat, later het trips langs die Weskus die storie vorm laat kry

en begin 2019 is [daar] ook planne in Svalbard [Noorweë] beraam.” As hy met enigiemand dood of lewend ’n gesprek kon voer, sal dit die persoon wees wat die eerste keer vuur gemaak het. Op die vraag wat sy gunstelingboeke is, antwoord Anker: “Daar is baie skrywers wat op sekere tye my gunstelinge was. “Op universiteit was The Sound and the Fury van William Faulkner en Onse Hymie van Etienne Leroux my gunstelingboeke. Die laaste tyd is Don DeLillo, Michel Houellebecq en Jeff VanderMeer my oorsese gunstelinge, maar dis net vir nou.” Hoewel Anker sê dat hy nie op die oomblik ’n gunstelingaanhaling het nie en hulle te vinnig vergeet en verkeerd oorvertel, kon die volgende aanhaling van hom wel op die internet opgespoor word: “Soms skryf ek omdat hierdie sirkus nie sin maak nie. Soms skryf ek omdat hierdie sirkus nie genoeg is nie. En soms skryf ek om sirkus toe te gaan.” Skepsel is op Amazon, Takealot en Loot beskikbaar.

Die Matie Diary Calling all Stellies students – this is your chance to experience Stellenbosch in full view! Do not miss out on specials and events in the weeks ahead. This article was compiled in collaboration with Visit Stellenbosch.

STUDENT SPECIALS Happy Hour @ Back’s Stellenbosch A buy one-get-one-free special you should not miss. This special applies to wine on tap (all sizes), beers on tap (all sizes) and gin & tonic (Wilderer Gin and tonic water only).

Back’s Stellenbosch | Wednesday – Sunday | 16:00 – 18:00

Director: Alex Gibney Running Time: 113 minutes Genre: Documentary, Biography Age Restriction: 16 SVL Have you ever wondered what goes on in the mind of a serial killer? The gripping new documentary, Crazy, Not Insane, will be a great watch for you. It gives a glimpse into the minds of serial killers, meaning that goosebumps will ensue. Oscar-winning director Alex Gibney captures the life of Dr Dorothy Otnow Lewis, a leading American psychiatrist. Dr Lewis dedicated her entire career to understanding why people kill. In this doccie she elaborates on the neurological disorders that some of her infamous serial killer patients, such as Ted Bundy and Arthur Shawcross, had. During her intensive psychiatric evaluation of these and many other killers, Dr Lewis concluded that murderers are not born to be killers, but are influenced by external factors. She identifies these external factors to be emotional, physical, and sexual abuse usually by caretakers. This abuse then manifests into anger which develops into a state of psychosis, whereafter they kill their victims to release this blinding anger. The documentary makes you rethink how you treat people during everyday

“CRAZY, NOT INSANE” A documentary about Dr Dorothy Otnow Lewis, a psychiatrist who evaluated the psyche of serial killers. Photo: Supplied interactions, because it illustrates how easily one can turn into a killer. Dr Lewis has made it her lifelong mission to fight the impossible fight – to get these murderers off death row. She argues that people like Bundy and Shawcross suffer from dissociative identity disorder (DID), a theory that many psychiatrists reject. Her controversial approach is evident in the documentary. We are often led to believe that some people are inherently evil, but this is not the case. “Crazy, Not Insane” illustates this crystally clear. The doccie is available on Showmax.

“If the people sitting in the quad continue talking loudly, I’m throwing a cup at someone.” – Stressed res student in test week

K

KAMPUS QUOTES “Why are onions so aggressive?” – Student fed up with cooking in res

“Honneurs is soos as jy van ’n boot af val en iemand gooi vir jou ’n baba.” – HonsBA (Drama- en Teaterwetenskap)-student

“Did we then become a cafe?” – Student responding to the new SU logo

“Almal wat cool is gaan Centraal toe en ek is lus vir ’n kuier.” – Student op klein Saterdag

Gather all your friends to enjoy the movie, Top Gun, under the stars of Stellenbosch for only R100. Bring along your own blankets and pillows. There is limited seating at the restaurant area.

Indulge in a free glass of wine, beer or soda with one of Beyerskloof’s favourites: the Good ol’ Cheese Burger or Double Smash Burger.

Stellenbosch Flying Movie starts: 19:00

Club

|

rock band BLK JKS will be embarking on their first Cape Town tour since 2017. Joining them will be instrumental rock band Yndian Mynah. Experience their music in full for R120. The Daisy Jones | 17:00 – 22:30

2 MAY|SUNDAY French Flair Trail Run

HAPPY HOUR @ Back’s. Photo: Supplied

BLK JKS & Yndian Mynah @ The Daisy Jones

Feel free to dress up in red, white and blue as you signify the French flying colours when taking on L’Avenir Estate’s Trail Run. Choose between a 6km (R140) and 11km (R170) route.

pp. To book, contact info@adventureshop.co.za or call 021 882 8112.

In celebration of their sophomore release, “Abantu / Before Humans”, Johannesburg-based experimental

L’Avenir Estate | Starting Times: 11km @ 08:00, 6km @ 08:15 | Registration starts from 06:00

Beyerskloof Wynbar | Monday – Sunday | 11:00 – 16:30

Hike through the scenic views of towering mountain peaks and valleys covered in magnificent vineyards and enjoy wine tastings at award winning estates for R350

MARIANNE STEWART

Movie Night under the Stars

Fall Lunch Special @ Beyerskloof Wynbar

Guided Vineyard Hike

DOCUMENTARY REVIEW: CRAZY, NOT INSANE

24 APRIL | SATURDAY

MICHELLE KLEYNHANS

3

30 APRIL | FRIDAY


4

DAG & NAG

Dag & Nag First Post-Lockdown Live Show for DHF TIAAN BOOYENS

D

ie Heuwels Fantasties (DHF) comeback show was a vibrant collaboration for the senses. DHF launched their new brand of wine at their first live show since lockdown at Nooitgedacht Estate on Sunday 18 April. They kicked off their performance with opening act, Corné Pretorius and followed up with a great mix of music. Early B and Jack Parow, two artists featured on Die Heuwels Fantasties’s latest albums, made appearances at the show. Families and friends enjoyed lounging as the clouds painted a beautiful sky over the picnic on the Nooitgedacht lawns. Good food and drink were sold, and many concert goers added a Beloofde Land wine bottle to their picnic. The limited-edition Beloofde Land Chenin Blanc, sold exclusively at Sunday’s show, was produced in collaboration with master-winemakers Gavin Bruwer, Bruwer

DIE HEUWELS WEER FANTASTIES Pierre Greeff on the set of Plekkie in Die Son. PHOTO: Marguerite van Eeden Raats (B Vintners Wine) and Danie Carinus (Carinus Family Vineyards). The family-orientated picnic-style concert marks the start of Die Heuwels Fantasties’s new enterprise Die Heuwels Fantasties

Family Wines. The band has released three albums since the stage last saw them, a year ago. HERVERBEEL, 2021 and the latter’s 2021: Live in Lockdown counterpart boasts multiple

charting hits between them. They include “Mejuffrou Sonneblom”, “Hardloop Weg” and the smoothsynth song scoring their most recent music video, “Plekkie In Die Son” featuring Early B, filmed and

directed by Damiane van Reenen. “I have listened to them since I was little. They have always been a favourite of mine,” said Erik Vermeulen, a Stellenbosch University (SU) student, “Everyone can get something that they like in their songs. If I’m being honest, I don’t think I’ve ever met someone who doesn’t like their music.” Vermeulen features in Die Heuwels Fantasties’s “Plekkie In Die Son” music video – a “melancholic dance party” alongside local actress and photographer, Greteli Fincham. Frits Visser and Marguerite van Eeden were part of the behind the scenes of the “Plekkie In Die Son” video shot at Kraalbaai Luxury House Boats. “We are big fans, so it was great to hear that they wanted us to be in the music video,” said Vermeulen. Die Heuwels Fantasties’s music and live performances have almost become synonymous with student life. Find their music on most major platforms and watch their music video for “Plekkie In Die Son” here on You-Tube.

Kunstenaarsweek bring flikkers van hoop KRISTIE TRUTER

Die eerste Toyota Universiteit Stellenbosch (US) Woordfees Kunstenaarsweek het verlede week vanaf 6 tot 11 April Stellenbosch-middedorp se strate kom ophelder. Hoewel studente se lewens stadig maar seker na normaal begin terugkeer, dra SuidAfrikaanse kunstenaars nog die gevolge van die fisiese inperking van verlede jaar. In ’n bedryf waarin onsekerheid selfs in goeie jare ’n gegewe is, het die COVID-19-pandemie sy tol finansieel en psigies geëis. “Geslote teaters en gekanselleerde kunstefeeste het kunstenaars ontneem van die seisoenale patrone wat hul lewensritmes bepaal en ’n mate van gemoedsrus verskaf het,” sê Saartjie Botha, direkteur van die Toyota US Woordfees. Die noodgedwonge skeiding vanaf verhoogruimtes het kunstenaars nie net van hulle inkomste en werksgeleenthede ontneem nie, maar ook van hulle manier om hulself kreatief uit te druk. Kunstenaars se behoefte aan ’n gemeenskap waarbinne hulle ’n gevoel van eiewaarde aangaande hulle vaardighede kan herwin, asook nuwe idees kan

vorm en vaardighede kan ontwikkel en beproef, het as motiverings gedien vir die ontwikkeling van die Woordfees Kunstenaarsweek en die Flikker & Flash-projek. Alle professionele kunstenaars met ’n loopbaan in die uitvoerende kunste het ’n ope uitnodiging ontvang om aansoek te doen vir deelname aan die Woordfees Kunstenaarsweek. Uit die meer as 300 aansoeke wat ontvang is, is 70 topkunstenaars (waarvan Antoinette Kellerman, Neels van Jaarsveld en Ira Blanckenberg slegs drie is) gekies om deel te neem aan die fees. Gedurende die week het agt van Suid-Afrika se vooraanstaande kunstenaars ’n reeks werkswinkels aangebied waarin kunstenaars die geleentheid gehad het om aan hulle vaardighede en kreatiwiteit te slyp. Tussen dié fasiliteerders was daar teatermakers, choreograwe, verhoogkunstenaars en digters. Gedurende die werkswinkels het kunstenaars saam gewerk aan konsepte vir kort vertonings wat dan aan die einde van Kunstenaarsweek aangebied was. Vrywillige kunstenaars het idees voorgelê wat handel oor sake wat hulle na aan die hart lê. Agt temas, geїnspireer deur die kunstenaars se voorleggings, is deur die fasi-

liteerders identifiseer en het onderwerpe soos taal en rou ingesluit. Die kunstenaars is hierna in agt groepe verdeel volgens die tema waarby hulle aanklank gevind het. Roxanne de Freitas, danser en skrywer, sê: “Elkeen het hulle ervarings met betrekking tot die tema gedeel en daar is bespreek hoe ons as ’n groep hierdie gevoelens kan oordra deur dans, gesproke woord en kuns. Dit dien as ’n herstelproses vir ons as kunstenaars.” Die Flikker & Flash-opwipvertonings het in onkonvensionele ruimtes plaasgevind wat oor die Stellenbosch-middedorp versprei is. Ruimtes wat tans leegstaan is gekies om in op te voer met die doel om hulle met lig en kuns te vul en sodoende nuwe lewe te blaas in ’n dorp wat swaar deur die pandemie getref is. As gevolg van die beperkte hoeveelheid mense wat in die klein ruimtes toegelaat kon word, was die vertonings intiem en die uitwerking daarvan kragtig. Dit het toeskouers met baie gelaat om ná die vertoning oor te gaan dink. Kunstenaarsweek en Flikker & Flash is nie ’n winsgedrewe projek nie en toegang tot die opwipvertonings was gratis. Besoe-

DIEP DENKE Kunstenaars dra hul rou gevoelens oor deur dans en gesproke woord in Landscapes of Loss. FOTO: Kristie Truter kers kon wel skenkings maak aan die Tribuo-fonds, ’n instansie wat finansiële ondersteuning aan uitvoerende kunstenaars bied wat deur die pandemie geraak is. “Ons hoop dat kunstenaars bevestiging van hulle kunstenaarskap en die waarde daarvan

sal ervaar, maar ook dat die Stellenbosse gemeenskap opnuut sal besef dat die kunste en kultuur ons dorp ’n interessanter en beter plek maak,” sê Botha. Sonder die gemeenskap se ondersteuning is die herstel van kunstenaarskap ondenkbaar.


21 April 2021

EDITORIAL

5

SU’s new logo least of the long line of worries

A

lthough I am a journalist, I tend to view the glass as unusually full. However, in recent times I have been unable to do so as I have seen unrest and unfairness that I cannot be apathetic towards. Although Stellenbosch University’s (SU) new logo (read more about this on page two) has raised much controversy due to it looking like a cup of coffee or the Standard Bank logo, there is an important aspect about it that many people are not aware of. According to the article on page two, this new logo is costing SU R7 million.

I understand the importance of building a brand, but if considered in light of the dire state of safety on campus, this tremendous amount of money going into something like a logo, is unacceptable. In the previous edition, we reported that a student’s jewellery, tekkies, sunglasses, and backpack was stolen out of her room on 25 March (Die Matie, 7 April). As we reported, this was not the only incident of residence robbery. Fridges were allegedly stolen from two other female residences and a cellphone from another residence. How do fridges get stolen from a

residence without anyone seeing the incident? I find it concerning that very few people are questioning this, and it seems as though crime is just part of the state of society. I refuse to accept that nothing can be done about the situation. Why can R7 million be used to change logos when some residences have neither security cameras or guards? Further, we at Die Matie received confirmation from one of the security guards at a male residence that the security cameras are broken. To this, one

GORRELKOP

Die kommentaar waarvoor almal bang is. Gorrel is nie verantwoordelik vir enige ongerief veroorsaak nie. WELKOM BY DIE US ­KOFFIEWINKEL O jinne, maar Gorrel kan net nie oor die universiteit se nuwe logo kom nie. Dit lyk dan vir Gorrel kompleet soos een van Stellenbosch se honderde ­koffiewinkels s’n – al verskil is hier kry Gorrel nie eens ‘n gratis koffie ná die tiende besoek nie. Nee, net ’n klasopdrag van die een of ander dosent wat dink dis snaaks om agtuur die oggend vir studente ’n ligte hartaanval te gee. Gorrel dink hierdie logo was deel van die universiteit se plan om Gorrel en sy­­mismoedige mede­-Maties te laat besef, daar sal altyd werk wees in die kafeïen-bedryf as die hele studeer-ding nie uitwerk nie. HOERA VIR RESES GORREL tel al die dae af tot reses. Dis nou hoogtyd dat Gorrel ’n welverdiende ruskans kry om al die agterstallige werk op te vang terwyl Gorrel se ma kos aandra en die berg vuil wasgoed wat Gorrel huis toe gevat het vir Gorrel was.

DIS NET TOETSWEEK AS Gorrel nou nog een keer moet hoor hoe erg toetsweek vir sekere groepe studente is, sal Gorrel die piep kry. Al wat Gorrel doen is toetse skryf, take ingee, en nog tutoriale en praktiese klasse bywoon. Gorrel het nie ’n oulike “toetsweek” nie, Gorrel het ’n hele geslane toetsjaar en al wat hierdie klakouse doen is om Gorrel nóg verder te toets. GORREL SOEK GORRELINA (EN ’N PLAAS) GORREL het nou die dag die laaste episode van Boer soek ’n vrou gekyk; dit was realiteitstelevisie op sy beste. Gorrel het gelag, gehuil en sy liewe Gorrel­ina ná die tyd heeltemal te veel gemis. Die probleem is Gorrel kan nie vir Gorrelina gaan kuier nie, en sy ook nie vir hom nie, want hul kos­huise het sekere reëls as gevolg van COVID-19. Die enigste ding wat ou Gorrel wil doen is om haar hand vas te hou en in haar oor te fluister dat Gorrel nou al sy spaargeld gaan gebruik om vir Gorrel ’n lappie grond te koop waar hy sy mielies kan plant en sy die John Deere ry.

HOOFREDAKSIE

KONTAK ONS / CONTACT US

HOOFREDAKTEUR Carla Visagie INHOUDSREDAKTEUR Dominique Fuchs TESOURIER Selina Budhram BEDRYFSREDAKTEUR Tadiwanashe Mutibura UITLEGREDAKTEUR Mareli Swart FOTOREDAKTEUR Erin Johnston ENGLISH SUB-EDITOR Lesedi Mnisi AANLYNREDAKTEUR Erin Walls AFRIKAANSE SUBREDAKTEUR Maryna Adshade NUUS Brynley van Aardt STUDENTELEWE Kirsty Bucholz DAG & NAG Alexander Brand SPORT Kuhle Mangana HOOFVERSLAGGEWER Tom Lee NAVORSINGSBESTUURDER William Sezoe ADVERTENSIES Nakishka Skriker

E-POSADRES diematie75@gmail.com POSADRES Langenhoven Studentesentrum; Privaatsak X1; Universiteit Stellenbosch; Matieland; 7602 WEBADRES w w w.diematie.com FACEBOOK w w w.facebook.com/ diematie OPLAAG 3 000 VOLGENDE UITGAWE 19/05/2021 SPERDATUM 17/05/2019 ADVERTENSIES Nakishka Skriker diematieads@gmail.com ARGIEF Vorige uitgawes van Die Matie is in die biblioteek beskikbaar

MEDEWERKERS UITLEG Michelle Kleynhans TEKSREDIGERING Karla van der Merwe, Mieke de Wet, Melissa Wrench, Bianca Haasbroek DRUKWERK PaarlMedia SPOTPRENT Robynne Lewis

KOMMUNIKASIE IS BELANGRIK KYK, die dag wat Gorrel die graagste wil opskop, is as Gorrel op sy SUNLearn ingaan en toevallig sien hoe ’n werksopdrag ’n week vroeër geskuif is, sonder dat dit deur die wonderlike Announcements ­aangekondig­is. Dosente moet leer hoe om te k ­ommunikeer met hul studente; hulle is nie jong latte wat nog mag dink dis cool om ’n boodskap of vraag te ­ignoreer nie. Dit vat nie veel om die ou boodskappie te tik en te stuur nie, en Gorrel belowe niemand sal sleg dink van jou nie. TOO MUCH LOVE IN DIE LAAN GORREL has noticed Maties have been testing the suspension of their cars in Die Laan. Gorrel is curious as to why this is happening and why it causes him to miss Gorrelina even more. Gorrel wonders if it is because residences are closed. Gorrel doesn’t have a car, but feels he should invest in one.

COMPLAINTS PROCEDURE AND REPORTING ERRORS Die Matie is onderhewig aan ’n gedragskode wat by die SR-lid vir Media beskikbaar is. Alle klagtes word deur ’n regsdosent ondersoek, waarna Die Matie voor die Mediaraad kan verskyn. Klagtes moet volgens die uiteengesette prosedure binne veertien dae ná publikasie aanhangig gemaak word. Die Matie subscribes to the South African Press Code that prescribes news that is truthful, accurate, fair and balanced. If we don’t live up to the code, please contact the Ombudsman. You may also lodge an internal complaint or report factual errors by contacting the SRc member for Media. Also following the procedure explained above. Die Matie is accountable to its readers and will correct errors where necessary. Please send any complaints to the paper’s ombudsman/public editor, George Claassen, at gnclaassen@ sun.ac.za or 083 543 2471.

of our members responded that her female residence does not have a security guard or security cameras. The university has not uttered so much as a single word about these incidents. For most of us, the first we heard about this was in the newsroom. It is of the utmost importance that we are informed about incidents like these. Not for the sake of fear-mongering in an already gloomy year, but to raise awareness of this continuous situation that students keep falling victim to­. It is difficult to believe that

a university that can afford to spend R7 million on rebranding, cannot do anything about these occurrences. It is one thing when a cellphone gets stolen, but what happens when someone gets attacked inside their own residence for their cellphone? What happens to students’ right to safety and security in a university that is overly and overtly focused on the safety of its image? To borrow the famous saying from Abraham Lincoln, “you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today”.


21 April 2021

OPINIONS

6

Complicit Colonialised Feminism LESEDI MNISI

J

ust across the road from the Fat Butcher on the corner of Van Riebeeck and Plein street, stands “The Chinese Girl”, a painting by Vladmir Tretchikoff. Moreover, by the taxi rank on Bird Street, stands a painting of a young black girl. What is the significance of these two paintings? They have both been adorned with personal protective equipment (­ PPE). These PPE additions to the paintings by either a rebellious vandal or genius artist could mean anything. Is the vandal tired of wearing a mask all day long? Is the artist making commentary on the failure of some members of society to adhere to COVID-19 protocols and thus worsening the spread? We might never know; however, I would like to share my thoughts on the masked-up paintings. Over the past few months, I have learned quite a bit about social injustices, how they are intricately interwoven into one another and how they all lead to one main idea – the supremacy of the white, cisgender, heterosexual man. If this idea were a tree, the branches that flow from it would be called sexism, racism, misogyny and heterosexism. Some of the fruits that would come from this tree are; Colonisation, Apartheid and Gender-Based Violence (GBV) to name a few. How are any of these ideas relevant to the masked-up paintings? Both paintings are of women of colour. It is so much harder to hear a person speak when they are wearing a mask, further a mask has been used to cover the black person’s hair – and many of us know that black hair has been a topic of great controversy for many years – these two factors have led me to use the paintings as a basis for

Lesedi Mnisi standing next to the newly ‘masked up’ “The Chinese Girl”. PHOTO: Robynn Stoffels discussion regarding feminism and why much of it was actually a branch in the tree of the white, cisgender, heterosexual man. This tool of social justice is usually thought to have arisen in three waves. The first wave began sometime around 1848 and was centred around property rights and the right to vote. The second wave, which began after the 19th Amendment was passed in 1920 was aimed at dealing with equality and anti-discrimination. Second wave feminism also brought about

Lesedi Mnisi and one of the recently ‘masked up’ paintings. PHOTO: Robynn Stoffels

a rebranding of feminism by the suffragette movement – this movement began in 1902. This rebranding originated with suffragettes who were white and part of the upper middle class. These women worked to spread the image of a suffragette that would be palatable to the larger society. This image was of a young, white, fair-skinned, thin, heterosexual and conventionally feminine woman who aspired to be a wife and mother and enjoyed spending money and supporting businesses.

Quite obviously, this rebranding of the suffragette image is the root of what we now know as white feminism. According to Koa Beck, white feminism is a tool of approaching gender equality which heavily relies on greed, exploitation, self-optimisation, individualised accumulation of wealth and white supremacy. In simple terms, white feminism is a tool of achieving gender equality which ignores the struggles and injustices faced by all others and focusing of the struggles and injustices faced

by cisgender, heterosexual white women. Up to this point feminism, or rather white feminism, has watered the ground upon which the tree of the supremacy of the white heterosexual cisgender man grows. In other words it has been complicit in the oppression of women who were not white, cisgender and heterosexual. This is why the term intersectional feminism was created. Intersectional feminism, is a feminist ideology that recognises that the injustices faced by women of colour, queer women and transgender women are intersectional and caters to said intersectionality. Intersectional feminism recognises that there is no single perfect image of womanhood. It acknowledges that womanhood and femininity are complex and cannot be isolated from or defined on the basis of nationality, race, class, sexuality, religion and disability. Another way to explain intersectional feminism would be by coining it as an idea of ethical and political solidarity between all women from all walks of life. As opposed to white feminism which was merely built up of the vague assumptions regarding “sisterhood”. The social climate we currently live in has proven that the world is now a “melting pot of hypersensitivity” as Tee Noir so aptly phrased it in her YouTube video “White Feminism: You can keep it”. So, the two paintings might truly have nothing to do with the intricacies of feminism, race and sexuality that I have discussed. However, these are topics of note and topics we should have more conversations about if we are to achieve intersectional feminism instead of being stuck with complicit, colonialised feminism or in other words – white feminism.

Is SU 2016 Language P ­ olicy b ­ iased against African ­Languages? QUEEN MAJIKIJELA

Queen Majikijela is a second year BA Language & Culture ­student.

During the last few weeks, Stellenbosch University (SU) has been in the media a lot because of the review of the 2016 Language Policy. Many influential Afrikaans society leaders, including Democratic Alliance (DA) Leader John Steenhuisen and many like-minded individuals, have claimed that the language policy is discriminatory towards Afrikaans-speaking students. They also state that the policy aims to eliminate Afrikaans from the university. However, the real question we should be asking ourselves here is “Is the language policy inclusive to African Languages?” Although many would argue that English is the world’s primary language of instruction, we must remewmber that it is very important to preserve a language and more especially African Languages because it is not seen as an academic language. How many scholars do you

know that have written their thesis in an African language? Very few I can tell. If the language policy of 2016 was the university’s attempt at implementing the values of inclusion and integration, then it is clear that their efforts have failed. Another question we must ask ourselves is “why aren’t there events such as the Woordfees being held to promote and preserve African Languages, why aren’t there any role plays that are written in African Languages being showcased at such events?”. It is evident that the language policy’s intention is to promote English and Afrikaans, leaving African Languages especially IsiXhosa on the cold skirts having to fend for itself. If the university has implemented the 2016 Language policy to promote inclusivity, let African Languages get a fixed seat at the table.


21 April 2021

SPORT

7

Maties football kicks off on the right foot in first game

CONTEMPLATING COACHES Maties Football Club’s coaches analyse the men in maroon’s strategies and techniques. PHOTO: Zukhanye Magma EMMANUEL EKENE OKERE

THE men in maroon scored five goals on the football field against a formidable Paarl United team on their match-day opener. They bagged another win against Glenview Aces at the Men’s Regional League (MRL). Maties' first game at the MRL (formerly the Old South African Breweries (SAB) 3rd Division League) against Paarl United was an exciting one. The maroon machine went for the jugular against a very tough side in the

MRL, this marked a great start to their campaign. Maties FC left no room for mercy as they thrashed Paarl United 5-1. Paarl United’s only goal in the game came from a penalty converted towards the end of the game. Maties Football Club’s (FC) coach Desmond Crowie is full of praises for his team. When asked about how his team managed to pull off an impressive performance against a team as great as Paarl United, Crowie said it all boiled down to good preparation. The team had a six-week pre-season

and during this time focused on retaining the ball and regaining it quickly. “We try to put pressure on our opponents at every opportunity we get. This worked for short periods in the game, and we are happy about the result. However, we still have a long way to go,” said Crowie. Their following game against previous log leaders, Glenview Aces, saw them travel to Worcester last Saturday. They brought home a 3-2 victory. The MRL competition comprises 14 teams, that are

divided into two groups of seven teams. The winner of each group qualifies for the MRL play-offs against all the respective regions’ winners. Two teams will progress to the Western Cape Regional 2nd Division Motsepe ABC League. Maties FC currently sits on the top of the log with six points from two games. The Maties FC team is composed of community-based players, as well as Stellenbosch University high-performance student-athletes. Four players debuted at the team’s first game.

Crowie says that the MRL games are preparing them for the University Sport South Africa (USSA) tournament in December. He went on to say that they want to gain all the experience they possibly can. There are a few injury concerns within the team, but hopefully they will be ready and fit to play within the next few weeks. The log leaders face the City Killers next, at the Lentelus home ground on 24 April at 15:00. Crowie and the team aim to remain at the top.

Maties team faced defeat at the South African Water Polo Nationals final KERSTIN LEE

T

he Maties Men’s water polo team was unable to secure a victory in the South African Water Polo Nationals with a nail-biting score of 9 –12 against the Old Johanian (OJ) Eagles on Monday 12 April. Victory was within their grasp as they lead for more than half of the game, but the clock eventually ran out and Maties walked away with second place. “We had [worked hard] throughout the tournament, and

I felt confident that we had the potential to take the win,” said Cam Laurenson, the team captain. They played a strong game and lead the scoreboard until well into the third quarter. The OJ Eagles, however, were a tough opponent to beat. Their side consisted of senior players who represent South Africa in water polo. The team had 15 Currie Cups wins under their belt, whilst it was the first time a Maties water polo team had made it into the final in the club’s history. “[The OJ Eagles’] experience

shone through, and they played a more clinical game,” said Coach Vaughn Marlow. Morale, before the game, was high. The players were keyed in and focussed. Although they went in as the underdogs, they had put in the work and had a realistic chance of bringing the cup home. They trained with an internal motivation to push harder and swim faster, with the result that they were more than capable and equally as prepared for their final. Laurenson’s belief in his team was

unwavering. However, the OJ Eagles had a level of strength and composure that simply outranked the Maties, capitalising on their lapses in defence with experience as their 8th player. When the window of opportunity in the match was closing, there was nothing more to be done but swim out the clock. Both captain and coach expressed their sense of heartbreak and disbelief. They displayed an outward face of calm for the sake of their team and did not allow this loss to detract from

how far they had come. Maties fared unbelievably well and their trail-blazing journey to the final with only a three-point deficit to a high-ranking side like the Eagles is not to be scoffed at. This loss, although disappointing, can only serve to motivate the team for next year. Laurenson’s emphasis on “trusting the process”, and the commitment of the Maties team will allow them to shake off this loss and forge a new narrative next year.


WOENSDAG 21 APRIL 2021 | GR ATIS

F41 record-breaking champ

RECORD-HOLDER Joshua van Staden at the ASA Senior Track & Field Championships. Photo: Anton de Villiers KUHLE MANGANA

J

ohsua van Staden, current senior record holder for shot put F41 and javelin F41, is certain that he will succeed in life by any means. Van Staden recently broke two records at the Athletics South Africa (ASA) Senior Track & Field Championships that took place from 16-18 April. F41 is a classification for short statured athletes, that the International Paralympic Committee (IPC) introduced. This classification system is to ensure that there is fair competition for people with

health conditions which cause impairments and possibly impact their sport performance. The second year Bth (Youth Work) student, joined sports in school, because he wanted to lose weight. He got involved in the Physically Challenged (PC) sports and started participating in javelin. Maties Sports scouted Van Staden while he was in high school after his first nationals. In his matric year he represented South Africa at the Nottwil 2019 World Para Athletics Junior Championship. The biggest setback in Van Staden’s career, has been the lack of

finance. Unfortunately, sponsors seldom invest in disability sports. The lack of awareness surrounding disability sports has played to his disadvantage. Before coming to Stellenbosch University, he received training from a coach who was not specialized in training and working with athletes with disabilities. Ever since joining Maties Sports and receiving adequate training, there has been remarkable improvement in his throwing distance. “My current coach took me from 17 m to 24 m in a space of three years, and there is still going

to be a lot of improvement,” he said. What motivates Van Staden the most, is who he is and where he comes from – an area surrounded by drugs and gangsterism. “There is no use being in this position and not taking charge of it. I am doing this for myself, [people with disabilities] and the Lord”. His favourite Bible verse is Philippians 4:13 which says, “I can do all things through Christ who strengthens me.” He knows that he needs to physically and mentally adapt to whatever life throws at him. “[People with disabilities]

are not only physically affected, but mentally affected as well. They have been reminded their whole life, that they cannot choose something beyond their capabilities.” Last year, he engrossed himself in academics and training. This forced him to create his own structure and foundation, regarding how he wants to do things and how he is going to achieve his own goals. When asked about the two records he recently broke, he believes that his hard work led him to victory. Van Staden passionately says, “I am hungry... I am going to die a champion!”

Maties-skaak weer volstroom aan die gang EMMANUEL EKENE OKERE

VIR die skaakliefhebbers op kampus is daar goeie nuus: Maties-skaak is terug en oefeningsessies is weer aan die gang. Ou en nuwe skaakspelers kan nou by die span aansluit en hulle spel individueel en in spanverband verbeter. Die Matie praat met Reuben Salimu, die span se afrigter, om te hoor wat sy doelwitte en planne vir Universiteit Stellenbosch (US) se skaakspelers is. Na studente se goeie deelname in die onlangse aanlyn

skaaktoernooi van 10-11 April, moedig Salimu die spelers wat daardie naweek deelgeneem het, aan om ook by Maties-skaak aan te sluit. “Ons [toernooispan] het uit meer as 100 skaakspelers bestaan alhoewel nie almal van hulle deel van [die Matie-skaakspan] is nie,” verduidelik hy. “Ons doen ’n beroep op spelers om aan te sluit en deel te word van ons [die Matie-skaakspan].” Salimu moedig verder ook vrouestudente aan om by die klub aan te sluit en te leer skaak speel aangesien die sport volgens hom interessant en lekker is om te speel.

Studente wat by die klub aansluit en deel raak van die span sal ook die maroen onderbaadjies met die skaakspan se wapen daarop kan dra. Volgens Salimu sal spelers van alle vlakke toegelaat word om by Maties-skaak aan te sluit; al is iemand ’n beginner, is hulle steeds welkom om aan te sluit aangesien die skaakspan hulle al die basiese reëls en beginsels sal leer. Oefeninge het op 13 April by die krieketklubhuis naby Coetzenburg begin. Oefeninge vind elke Dinsdag en Donderdag in twee sessies plaas. Minder ervare skaakspelers begin om 18:00 oefen terwyl

diegene met meer ervaring hulle sessie vanaf 19:00 het. Gedurende die sessies speel die spelers dan teen mekaar om in te oefen wat die afrigter hulle geleer het. Aangaande die eerste oefensessie van die jaar, sê Salimu hy beplan om spelers te help verbeter dat hulle nie net bloot oor hulle volgende skuif sal nadink nie, maar dat die spel vir hulle soos ’n tweede natuur sal word. Sy uiteindelike doel vir Maties-skaak is vir die span om Universiteitsport Suid-Afrika (USSA) se skaakkompetisie te wen wat later vanjaar in Stellenbosch plaasvind.

Wat veiligheidskwessies r­ ondom sosiale distansiëring en COVID-19-regulasies betref, hoef voornemende lede nie oor hulle gesondheid bekommerd te wees nie aangesien daar gesondheidsondersoekprotokolle in plek is. Handreiniger word ook voorsien en spelers word aangemoedig om tydens oefensessies ’n veilige afstand tussen hulle te hou. Salimu sluit af deur te sê dat hy nie kan wag om weer te sien hoe die Maties-skaakspan ander universiteite in en buite Suid-Afrika wen nie.

Profile for Die Matie

Die Matie – 21 April 2021  

Tagtigste jaargang nommer drie | Eightieth year number three

Die Matie – 21 April 2021  

Tagtigste jaargang nommer drie | Eightieth year number three

Profile for diematie
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded