Wouw 5 - Thema 4 - Wouw-moment - Money, money, money (lesfiche en bijlagen) - lesinspiratie

Page 1

WOUW-moment 5

Money money money …

Lesmateriaal

- kopieerblad 6: money money money

- video 2: money money money - ABBA

Lesverloop

Bekijk video 2: money money money – ABBA. Volg de liedtekst en de vertaling op kopieerblad 6

We hebben geld nodig om van te leven. Echter, de ene heeft meer geld dan de andere.

- Wat is rijk zijn?

- Vind je dit eerlijk? Waarom wel/niet?

- Vind je dat iedereen evenveel geld moet hebben? Waarom wel of waarom niet? Hoe zou jij een verdeling maken? Hoe zou je dat aanpakken?

Stel, morgen bestaat er geen geld meer.

- Wat zou je nog snel kopen?

- Wat zou er gebeuren in de wereld zonder geld?

Laat eigen stellingen formuleren aan de hand van de aanvulzinnen en een passende tekening of cartoon tekenen.

- Rijk zijn is …

- Als geld eerlijk werd verdeeld in de wereld, dan …

- In een wereld zonder geld zou ….

Voer een wandelgesprek en vorm duo’s. De duo’s lezen elkaars stellingen. Ze beoordelen één stelling van elkaar, turven voor akkoord/niet akkoord en delen hun mening.

Knip de stellingen los van elkaar als stellingenkaarten.

Thema 4: Mon€y Mon€y 25'

THEMA 4 • WOUW-MOMENT 5 • KOPIEERBLAD 6a

Money money money

Naam:

Vertaling:

Ik werk de hele nacht, ik werk de hele dag, om de rekeningen te betalen die ik moet betalen. Is het niet droevig?

En steeds lijkt er nergens enig muntstuk over te blijven voor mij. Dat is jammer.

In mijn dromen heb ik een plan: als ik zelf een rijke man zou hebben, zou ik helemaal niet moeten gaan werken, zou ik wat rondhangen en mij amuseren

Refrein:

Geld, geld, geld zou grappig moeten zijn in de wereld van rijke mensen. Geld, geld, geld, altijd zonnig, in de wereld van rijke mensen.

Aha aha

Al de dingen die ik zou kunnen doen als ik een klein beetje geld zou hebben. Het is een wereld van rijke mensen.

Een man zoals hij is moeilijk te vinden, maar ik kan hem niet uit mijn gedachten krijgen. Is het niet droevig?

En als het zou voorkomen dat hij vrij is, wil ik erom wedden dat hij mij niet zou liefhebben.

Dat is jammer.

Dus moet ik vertrekken, ik moet nu naar Las Vegas of Monaco gaan en een fortuin winnen bij een spel, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Refrein x2:

Geld, geld, geld …

Bron: SONGTEKSTEN, https://songteksten.net/ translation/1205/18762/abba/money-money-money.html, 12/03/20

Klas:

I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay. Ain't it sad?

And still there never seems to be a single penny left for me.

That's too bad.

In my dreams I have a plan:

If I got me a wealthy man I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball.

Chorus:

Money, money, money

Must be funny. In the rich man’s world. Money, money, money Always sunny

In the rich man’s world. Aha aha

All the things I could do If I had a little money

It's a rich man’s world. It's a rich man’s world.

A man like that is hard to find but I can't get him off my mind. Ain't it sad?

And if he happens to be free I bet he wouldn't fancy me. That's too bad.

So I must leave, I'll have to go To Las Vegas or Monaco. And win a fortune in a game, my life will never be the same.

Chorus x2: Money, money, money …

Bron: LYRICS, https://www.lyrics.com/lyric/1023648/ABBA/ Money%2C+Money%2C+Money, 12/03/20

Stelling: In een wereld zonder geld zou …

Stelling: Als geld eerlijk werd verdeeld in de wereld, dan …

Stelling: Rijk zijn is …

Ruimte voor tekening/cartoon Ruimte voor tekening/cartoon Ruimte voor tekening/cartoon
Naam: Klas: THEMA 4 • WOUW-MOMENT 5 • KOPIEERBLAD 6b Money money money
Akkoord Niet akkoord Akkoord Niet akkoord Akkoord Niet akkoord
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.