__MAIN_TEXT__

Page 1

2015 review


Calea Dorobanților 98-100, 400609, Cluj-Napoca www.dicositiganas.ro http://www.facebook.com/dicositiganas office@dicositiganas.ro

credits layout and cover design photographer 3D visualisations

Ruxandra Grigoraș Cosmin Dragomir | Alexandra Bendea Ciprian Onețiu | Robert Kadar | Răzvan Petriș

copyright ©2015 DicosiTiganas This material is subjected to copyright . All works featured in this brochure are the intellectual property of Dico si Tiganas and can not be printed or reproduced partially or entirely without explicit consent.

Am făcut aceasta retrospectivă ca să ne aducem aminte de anul 2015, așa cum a fost trăit prin biroul Dico și Țigănaș. Vrem să mulțumim celor care au lucrat împreună cu noi, celor care au avut încredere în noi și prietenilor care ne-au ajutat pentru ceea ce am reușit împreună prin proiectele noastre. Acestea sunt foarte diferite, de la încercări și propuneri pentru concursuri, până la lucrări aproape finalizate sau date în folosință. Sunt proiecte de la dimensiuni mici sau medii până la foarte mari, toate la fel de importante pentru noi. Sunt construcții pentru producția industrială, parcaje publice, birouri, locuințe colective sau pentru câte o familie, amenajări și clădiri pentru sport și agrement. Am continuat să înțelegem și în anul 2015, al optsprezecelea an al biroului nostru, că a construi însemnă a progresa împreună. We have prepared this review in order to remember 2015, as it was lived through the office Dico and Țigănaș. We want to thank those who worked with us, those who trusted us and to our friends who helped us to fulfil together our projects. These works are very different, from trials and proposals for competitions, to almost finalized or handover buildings. These are projects from small size to average or large, all having for us the same relevance. There are constructions for industrial production, public parking, office buildings, housing or homes for single families, buildings and compounds for sports and leisure. We have continued to understand in 2015, the eighteens’ year of our office, that to build means to progress together. DicosiTiganas review 2015 |3


07

Stadion Municipal Târgu-Jiu Târgu-Jiu Stadium

09

Stadion Municipal Ion Oblemenco Ion Oblemenco Stadium

11

Cantina Bosch Rexroth Bosch Rexroth Canteen

13

Interior Cantina Bosch Rexroth Bosch Rexroth Canteen - interior

15

Campus Corporate Corporate Campus

17

2

sport și relaxare//sports&leisure Amenajare birouri Office interior design

3

industrial//industrial comercial//retail&services

19

Amenajare birouri Office - interior design

21

De Longhi De Longhi

23

Supermarket Lidl Lidl supermarket

25

Birouri iQuest iQuest offices

27

Atrium iQuest iQuest Atrium

29

iQuest idea garden iQuest idea garden

birouri//offices

1 1 6

rezidențial//residential urbanism//master planning

31

Avira Avira residence

33

Citadela Citadela residence

35

Plai Plai apartments

37

Maramureșului Maramureșului apartments

39

Casa C C House

41

Casa DS DS House

instituțional//institutional

1 2 6

design interior//interior design

43

PUZ Oncos Zonal Urban Planing Oncos

45

Școală gimnazială Secondary school

47

Centru de formare Training center

49

Baku Trump Tower Baku Trump Tower

51

Sisteme de afișaj Advertising space

53

FIBA Eurobasket 2017 FIBA Eurobasket 2017

competiții//competitions

2

DicosiTiganas review 2015 |5


STADION MUNICIPAL TÂRGU-JIU / TÂRGU-JIU STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Târgu Jiu, Romania sport&relaxare // sport&leisure în construcție // under construction 38.500 mp // sqm

despre proiect / Noul stadion Pandurii din Tîrgu Jiu îl va înlocui pe cel precedent, oferind condiții deosebite de confort pentru utilizatorii săi, publicul spectator, sportivi și oficiali, jurnaliști și cetățeni care folosesc zona de agrement de pe malul Jiului. Arena multifuncțională pentru fotbal și sporturi atletice va adopta o formulă de integrare în spațiul public care renunță la incinta împrejmuită și generează spații publice noi, ample, pentru promenadă și o bună relaționare cu orașul. / about the project The new Tirgu Jiu stadium will replace the old one, offering now an outstanding comfort for its users, audiences, athletes, officials and journalists. At the same time, the citizens will be able to use the recreational area on the banks of Jiu river. This multipurpose arena for football and athletic sports will adopt a new formula of integration in the public space, disclaiming all the fenced enclosures and generating new extensive places for a better relationship with the city. DicosiTiganas review 2015 |7


STADION MUNICIPAL ION OBLEMENCO / ION OBLEMENCO STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Craiova, Romania sport&relaxare / sports&leisure în construcție / under construction 56.900 mp / sqm

despre proiect / Soluția este generată de răspunsurile pe care le-am oferit mai multor cerințe simultane care țin de amplasarea în contextul dat, de funcționalitate și eficiența spațială, de căutarea unei structuri optime și a unei tehnologii de construire adecvate și de materialitate și dialogul vizual care se stabilește între privitori și obiectul construit. Au rezultat câteva componente ale ansamblului: o infrastructură de accesare și adaptare la teren, o întâlnire nuanțată cu pamântul; marele inel de circulație, elevat; spațiile împachetate sub gradenele tribunelor, riguros ierarhizate și diferențiate pentru categoriile distincte de utilizatori; o arenă care face trecerea de la circularitatea anvelopei la rectangularitatea terenului cu gazon; o coroană de arce colosale care acoperă tribunele și susțin echipamentele necesare spectacolului sportiv. / about the project The solution is generated by the answers provided by more simultaneous requirements related to the location in context, functionality and space efficiency, as well as the search for an optimal structure and appropriate construction technology. The materiality and visual dialogue is established between the viewer and the object. This resulted in some components of the set: an infrastructure for accessing, adapted to the ground; a nuanced joint with the earth; the elevated pedestrian ring; spaces wrapped under the stands, rigorosly ranked and differentiated for various categories of users; an arena that makes the transition from circularity of the envelope to the pitch squareness; a colossal crown of arches covers the stands and supports all the required equipment. DicosiTiganas review 2015 |9


CANTINA BOSCH REXROTH/ BOSCH REXROTH CANTEEN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Blaj, Romania industrial // industrial în construcție // under construction 2.600 mp // sqm

despre proiect / Se împlinesc primii zece ani de când lucrăm cu Bosch. La Blaj, platforma industrială a grupului se dezvoltă cu pași siguri adăugând acum o facilitate pentru cei care lucrează acolo, cantina. Ambianța desenată pentru acest spațiu, destinat momentelor de relaxare și socializare, anunță proiectele următoare pe care le pregătim cu grupul german pentru locurile de muncă. Bosch face tranziția spre un nou concept de spații care pun accentul pe flexibilitate și invită utilizatorii să opteze pentru modul în care doresc să le folosescă. / about the project We celebrate the first ten years of working with Bosch. In Blaj, industrial group with sure steps are developing now adding a feature for those who work there, the cafeteria. The ambiance drawn to this space for moments of relaxation and socializing, announces the following projects that we are preparing for the German jobs. Bosch makes the transition to a new concept of spaces that focus on flexibility and invites users to choose how they want to use. DicosiTiganas review 2015 |11


INTERIOR CANTINA BOSCH REXROTH/ BOSCH REXROTH CANTEEN INTERIOR amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Blaj, Romania industrial // industrial în construcție // under construction 2100 mp // sqm

despre proiect / O intervenție ulterioară ce face parte din proiectul cantinei Bosch de la Blaj a fost cea care a implicat amenajările din incinta acesteia. Designul interior al cantinei folosește forme curbe care plutesc sau se inserează în rectangularul rațional care caracterizează toate construcțiile ansamblului. / about the project A subsequent intervention that is part of the Bosch canteen in Blaj was the one that involved the planning of the interior atmosphere. The interior design uses curved floating canteen or inserted into rectangular rational assembly that characterizes all buildings. DicosiTiganas review 2015 |13


CAMPUS CORPORATE amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania rezidențial // residential concept // concept 14,7 mp // sqm

despre proiect / Cu câtva timp în urmă nu ne puteam imagina că fumatul va genera spații cu arhitectură dedicată. Containerele atașate volumelor mari ale fabricii își compensează lipsa de dimensiune prin culoare. Temporalitatea folosirii lor și monofuncțiunea sunt sugerate de forma de container de marfă. Apartenența la domeniul industriei este și ea susținută de această aparență. Spațiile pentru fumat sunt complet deschise vizual către exterior prin vitraje. Micul proiect ne-a arătat că oricând poți adăuga ceva pentru oamenii care folosesc spațiile și că se pot stabili relații compoziționale interesante și în condițiile unei extinderi aparent nesemnificative. / about the project Some time ago I could not imagine that smoking will generate spaces with dedicated architecture. The containers attached to the large volumes of the factory offsets its lack of size by color. The temporality of their use and the monofunction are suggested by the container form. The industry membership is also supported by this appearance. Smoking spaces are visually opened outward vision through glazing. This small project has shown that whenever you can add something to the people who use the spaces and interesting compositional relations can be established in terms of a seemingly extension. DicosiTiganas review 2015 |15


AMENAJARE BIROURI / OFFICE INTERIOR DESIGN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania design interior // interior design concept // concept 1530 mp // sqm

despre proiect / În incinta fabricii 110 -101 s-a realizat un proiect de amenajare interioară în zona de recepție și zona de birouri . Obiectivul proiectului este de a transforma recepția într-un spațiu mai primitor conform standardelor companiei, cu un design specific. La etaj, în zona de birouri, s-a urmărit realizarea unui spațiu funcțional astfel încât organizarea punctelor de lucru s-a bazat pe mai multe variante de studii de concept pentru a obține cea mai bună variantă de organizare. În acest spațiu am inserat și o zonă de oficiu și mobilă de birouri specifice. / about the project In the factory 110 -101 was done interior design project in the reception area and office area. The project objective is to turn the reception into a more inviting space, according to company standards and with a specific design. Upstairs, in the office area, the intention was to achieve a functional space so the organization was based on several concept studies, in order to get the best version. In this space we inserted a pantry area and specific office furniture. DicosiTiganas review 2015 |17


AMENAJARE BIROURI / OFFICE INTERIOR DESIGN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Stuttgart, Germania birouri // offices concept // concept 3600 mp // sqm

despre proiect / Un alt proiect de amenajare a unor spații de birouri. Aici provocarea a fost realizarea ambianței interioare, prin intermediul vizualizărilor de arhitectură, predefinită prin elemente și mobilier standard, specifice companiei. Un mediu corporatist curat și clar, cu accente discrete de culoare. / about the project Another project of designing the interior space of an office. Here, the challenge was to show the interior ambience through architectural visualizations, using specific elements and furniture. A clean and crisp corporate environment, with delicate accents of color. DicosiTiganas review 2015 |19


DE LONGHI / DE LONGHI amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania industrial // industrial în construcție // under construction confidențial // confidential

despre proiect / Ne place arhitectura industrială pentru că e exigentă, precisă și se adresează oamenilor angajați în cultura companiilor din care fac parte. De Longhi își consolidează producția la Cluj. Pentru că ceea ce fac ei este design italian și construcțiile încearcă să ofere o linie elegantă, proprie. Deși sunt vis a vis de Bosch, în parcul industrial de la Jucu, de lângă Cluj, construcțiile fabricii De Longhi au o cu totul altă aparență și organizare. Este a doua extindere a fabricii de electrocasnice care sperăm să se dezvolte în continuare. / about the project We like industrial architecture because it is demanding, precise and addresses of people employed in the corporate culture they belong. De Longhi strengthens its production in Cluj. Because what they do is Italian design,the construction as well attempts to provide an elegant lines of its own. Although across from Bosch, in the industrial park in Jucu, near Cluj, De Longhi factory buildings have a completely different appearance and organization. It is the second extension of the appliances factory which we hope to develop further. DicosiTiganas review 2015 |21


SUPERMARKET LIDL / LIDL SUPERMARKET amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania servicii // retail&services în curs de avizare // permitting process 1.845 mp // sqm

despre proiect / Imaginea cladirii, care deservește funcțiunea de comerț alimentar și nealimentar, se doreste sa fie un volum compact, curat si simplu, cu un regim de inaltime D+P. Aceasta complementează zona de locuire, atragând dupa sine procesul de regenerare urbană. La alegerea materialelor fatadelor s-a avut în vedere integrarea clădirii în context. Astfel, la fronturile străzilor beneficiaza de o fatada cortina cu vitraj amplu, specifica cladirilor comerciale, in vreme ce fatadele Nord si Vest, adiacente zonelor verzi, beneficiază de un taluz înierbat și casete cu vegetație extensivă pe întreaga înălțime a clădirii, astfel încât impactul volumului construit cât și activitățile funcțiunii pe care o găzduiește vor fi minimizate. / about the project The image of the building, which serves as a food and non-food retail function,is intended to be a compact, clean and simple volume, with a height of a demi-basement and a ground floor. This complements the living area, triggering the process of urban regeneration. In the choice of materials has been considered the integration of the facades in context. Thus, the street fronts have a glazed curtain wall facade, specific for all the commercial buildings, while the facades from North and West, adjacent with green areas, benefit from a grassy slope and vegetation cassettes extended on the full height of the building, so the impact of volume, as well as the activities and functions the building is hosting, will be minimized. DicosiTiganas review 2015 |23


BIROURI iQUEST/ iQUEST OFFICES amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania birouri // offices în construcție // under construction 14.340 mp // sqm

despre proiect / Cunoscuta firma de IT IQuest a decis să construiască propriile birouri, preluând amplasamentul fostei fabrici de confecții Flacăra, pentru care un investitor german prevăzuse în anii boom-ului imobiliar un grup de turnuri de birouri de peste 20 de etaje. Proiectul nostru transformă clădirea principală a fabricii și o extinde cu 2 aripi noi, în prima etapă. Întreg proiectul este dezvoltat în jurul unei axe de spații publice interioare, o gradină pentru pietoni care este oferită cartierului și tuturor celor care doresc să treacă pe aici. Proiectul este în dezvoltare și a doua etapă începe să se contureze în privința conceptului. / about the project IT Company decided to built their own offices, by taking the site of the former garment factory Flame for which a german investor planned during the real estate boom a group of office towers over 20 floors. Our project transforms the main building of the fabric and extend it whith two new wings, in the first stage.The whole project is developed around an axis indoor public spaces, a garden that is offered pedestrian district and all those who want to go on here. The project is developing and the second stage is taking shape on the concept. DicosiTiganas review 2015 |25


ATRIUM iQUEST / iQUEST ATRIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania servicii și comerț // retail & service concept // concept -

despre proiect / Spațiul dedicat firmei generatoare a unui proiect mai amplu a concentrat atenția pentru a aduce satisfacție și reprezentare celor care îl vor utiliza. Holul de tip atrium este verticalizat prin suprapunerea de goluri diferite cu linii curbe care, privite ca suprapunere de forme aduc o vibrație care dă caracterul spațiului. Am căutat o ambianță luminoasă care este îmbrăcată într-o anvelopă transparentă, arătându-se deliberat și înafară. Intențiile noastre transpuse în design au produs o satisfacție deloc reținută clienților care, au înțeles că acest spațiu le este dedicat cu mare grijă. Suntem nerăbdători să vedem construcția realizată. / about the project Area firm dedicated to generating a larger project has focused to bring satisfaction and representation of those who will use. The lobby atrium is unbundled by the superposition of different curves goals which, taken as overlapping shapes bring a vibration that gives the space character. I looked for a bright ambience that is dressed in a transparent envelope, showing deliberate and out. Our intentions were translated into product design satisfaction retained all customers, understood that this space is dedicated to them with great care. We are unpatient to see the construction completed. DicosiTiganas review 2015 |27


PLAI / PLAI APARTMENTS amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania rezidențial // residential în construcție // under construction 5.500 mp // sqm

despre proiect / Clientul s-a decis să înceapă dezvoltarea unui proiect care a fost planificat printr-un PUZ de Planwerk Cluj, în anul 2008. Terenul amplu se află în apropierea Căii Turzii și a intersecției acesteia cu strada Observatorului. Volumele sunt articulate oferind înălțimi reduse spre strada interioară de acces și un ritm de 4 clădiri mai înalte retrase spre valea pârâului care delimitează terenul. Apartamentele de la etajele inferioare se învecinează cu zone verzi în proximitate, iar cele de la etajele superioare au perspective asupra orașului aflat în vale. Parcările sunt în marea majoritate dezvoltate în subteran, într-un sistem corelat, pentru a elibera cât mai mult suprafața solului. Spre oraș se va dezvolta o construcție mixtă într-o etapă ulterioară. / about the project The client decided to start developing a project that was planned by a PUZ by Planwerk Cluj, in 2008. The extensive land is near the intersection with Calea Turzii and Observatorului street. The volumes are low heights articulated providing access to the inner street and a higher rate of four buildings set to the boundary valley. The apartments on the lower floors have green areas in proximity, while those on the upper floors have views over the city lying in the valley. Parking is in most developed underground , within a system related to free as much as it can from the ground surface. The city will develop a mixed-use construction in a later stage. DicosiTiganas review 2015 |29


MARAMUREȘULUI / MARAMUREȘULUI APARTMENTS amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania rezidențial / residential în construcție / under construction 36.320 mp / sqm

despre proiect / Terenul industrial pe care a funcționat un depozit este propus pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuințe cu mici spații comerciale la stradă. Dezvoltarea a trecut printr-o formulă cu curte interioare și cursive, abandonată la cererea clientului și apoi recurgându-se la o gradare de 3 volume amplasate peste un garaj subteran general. În cadrul procesului de consultare publică mai mulți locuitori din zonă au cerut o diminuare a înălțimii construcțiilor și în consecință proiectul se restudiază cu aceiași parametri de randament ca obiectiv. / about the project The industrial plant which operated as a warehouse is proposed to be developed as small housing estate with commercial premises on the street. The development went through a formula with inner courtyard and cursives, abandoned by the customer, and then resorting to a gradation of 3 volumes generally located over an underground garage. In the public consultation process more local people demanded a reduction of the building height and consequently the project is currently restudying with the same parameters. DicosiTiganas review 2015 |31


CASA C / C HOUSE amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Dezmir, Romania rezidențial / residential în construcție / under construction 450 mp / sqm

despre proiect / Aproape de aeroclubul de la Dezmir, pe dealul care străjuiește câmpul, casa C se așează între celelalte câteva case noi. E o casă pe care o poți privi toată din camera de zi. Aparatul de acces rămâne sub volumul scos în consolă, în timp ce casa se așează intim pe terenul grădinii din spate. Materialele contrastează, întocmai ca formele, încălzind interiorul și carosând exteriorul. Am fost înțeleși de client și bine primiți, ca acasă! / about the project Situated close to Dezmir airplane club, on the hill that stands over the field, House C fits up among the other few new houses. It is a house that looks towards the outside from the entire living room. The access apparatus rests under the cantilever volume, while the house is intimately situated on the back garden, on the sloping plot. Materials are in contrast one with the other, just like the volumes are, heating the interior and sealing the exterior. We were understood and welcomed by the client, we felt just like home. DicosiTiganas review 2015 |33


CASA DS / DS HOUSE amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj, Romania rezidențial / residential în construcție / under construction 450 mp / sqm

despre proiect / A doua casă pe aceeași parcelă generoasă de pe o stradă caracterizată de multe construcții recente de locuințe se va așeza discret, orizontal pe teren. Locuința a fost gândită dinăuntru spre înafară, relațiile funcționale fiind cele care au determinat planul și deciziile asupra variantelor care s-au succedat. Casa este finisată la exterior cu placaje calde și reci care caută un echilibru prin contraste și accentuări. Așa cum e bine să se dezvolte orice locuință familială, proiectul a evoluat prin multe discuții cu proprietarul care a făcut efortul de a își imagina scenarii de locuire, ipostaze și variante, fiind coautor legitim. / about the project A second home on the same generous plot of a street characterized by many recent housing constructions will sit quietly and horizontally on the ground. The house was designed from the inside out, the functional relationships being the ones that led the plan to the succeeding variants. The house is finished on the outside with hot and cold plywoods, seeking a balance through contrast and emphasis. As it’s good to develop any family dwelling, the project has evolved through many discussions with the owner who made the effort to imagined scenarios housing, poses and variations, being co legitimate. DicosiTiganas review 2015 |35


PUZ ONCOS / ZONAL URBAN PLANNING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Florești, Romania urbanism // masterplanning în construcție // under construction 55.456 mp // sqm

despre proiect / Investitorul își propune realizarea unui ansamblu rezidențial cu servicii aferente. Acest lucru se va studia prin împărțirea terenului în trei loturi pentru dezvoltarea locuințelor și realizarea acceselor facile, a dotărilor de sport, agrement, grădiniță, parc, care vor deservi locuitorii acestui ansamblu și nu numai. Prin propunerea prezentată se dorește ridicarea nivelului calitativ al zonei, printro urbanizare de bună calitate. / about the project The investor is planning a residential project with related services. This will be studied by dividing the land into three lots for housing development and implementation of easy accesses, sports equipments, leisure, garden, park, which will serve not only the residents of this ensemble but the other inhabitants as well . The submitted proposal desired a quality level of the area through a high quality urbanization . DicosiTiganas review 2015 |37


PLAN DE SITUATIE 1:250

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ / SECONDARY SCHOOL amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Florești, Romania instituțional // institutional în construcție // under construction 4500 mp // sqm

PLAN DE SITUATIE 20.03.2015 1:250

A1L

272

DTAC

272/DTAC/A/D/003b

despre proiect / Se propune construirea unei şcoli gimnaziale cu o capacitate de 900 elevi. Aceasta va cuprinde săli de clasa, laboratoare, sală profesorală, corpul administrativ, sală festivă, bibliotecă, laboratorul de informatică, săli de mese, spațiu medical, încăperi tehnice și sanitare. Aspectul arhitectural al clădirii vine să întregească fondul construit și să ridice standardul din zonă. / about the project It is proposed to build a secondary school with a capacity of 900 pupils. It will include classrooms, laboratories, gym teachers, administrative body, festive hall, library, computer lab, dining space, as well as medical, technical and sanitary facilities. Architectural appearance of the building completes the built environment and wants to raise the standard of the area. DicosiTiganas review 2015 |39


CENTRU DE FORMARE / TRAINING CENTER amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Florești, Romania instituțional // institutional construit // built 340 mp // sqm

PLAN PARTER 1:50

despre proiect / Aspectul arhitectural al clădirii vine să întregească fondul construit și să ridice standardul din zonă. Orientarea acestui ansamblu este astfel realizat încât să se încadreze cât mai bine pe forma terenului. Noua construcție se va amplasa vis a vis de școala generală, un alt proiect realizat de biroul nostru. / about the project The architectural appearance of the building will complete the built environment and wants to raise the standard in the area. The orientation of this assembly is arranged in such a manner to better fit the shape of the land. The new building will be located accross the other project of our office, the secondary school. DicosiTiganas review 2015 |41


TYPICAL DOOR ELEVATION 1:10

TYPICAL DRESSING SECTION 1:10

TYPICAL DRESSING SECTION 1:10

Site verify all dimensions prior to construction. Report all discrepancies to BLUSH immediately. This drawing is to be read in conjunction with all relevant documents and drawings.

Rev

Date

Issued Checked

Description

NOTE: Do not scale dimensions from drawings. Site verify all dimensions prior to construction. Report all discrepancies to BLUSH immediately. This drawing is to be read in conjunction with all relevant documents and drawings.

BAKU TRUMP TOWER amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

PLAN 1:25

2

SECTION 4 1:25

NOTE: Do not scale dimensions from drawings. Site verify all dimensions prior to construction. Report to BLUSH immediately. AK all discrepancies FD This drawing is to be read in conjunction with all AK relevant documents and drawings. FD

26.05.2015 skirting added to plan Changes according to vanity design and 11.05.2015 modified cistern

1

SECTION 3 1:25

Rev AK DateFD

09.03.2015 Marble demarcation

0

Baku, Azerbaidjan design interior // interior design în construcție // under construction confidențial // confidential

Description

Issued Checked

ISSUE:

ISSUE:

CONSTRUCTION Client:

GARANT Holding

Client:

GARANT Holding

Garant Holding 657, Sarabski str Baku, Azerbaijan AZ1022

Garant Holding 657, Sarabski str Baku, Azerbaijan AZ1022

despre proiect / Architect:

BLUSH International Studio 6, Elysium Gate 126-128 New Kings Road London SW6 4lz. telephone: (+44) 203 111 9792

Construction Manager:

Lumea e mică. Un constructor englez cu care am lucrat mai demult, acum angajat într-un contract al unei firme românești pentru amenajarea mai multor etaje dintr-un zgărie-nori din capitala azeră, ne-a invitat să realizăm detaliile și implementarea lor în regim de ”predare”. Investitorul este acum candidat la președinția SUA, englezii care au desenat ambianța de lux a apartamentelor și restaurantelor își continuă probabil proiectele în orient, iar noi am avut o experiență exotică, deloc ușoară și confortabilă, dar care s-a finalizat cu bine.

Architect:

BLUSH International Studio 6, Elysium Gate 126-128 New Kings Road London SW6 4lz. telephone: (+44) 203 111 9792

MACE INTERNATIONAL Ltd. PO Box 26518 Dubai United Arab Emirates T: +971 4 294 0055 F: +971 4 294 0082 Email: itarry@macegroup.com

Trade Contractor:

Construction Manager:

MACE INTERNATIONAL Ltd. PO Box 26518 Dubai United Arab Emirates T: +971 4 294 0055 F: +971 4 294 0082 Email: itarry@macegroup.com

A&A Drywall Ltd. PO Box1004 Seychelles Email: office@drywall.ro

Trade Contractor:

Designer:

PO Box1004 Seychelles Email: office@drywall.ro

400501, Calea Turzii str. Cluj Napoca Romania T: +4 0264 442 054 F: +4 0264 442 197 Email: office@dicositiganas.ro

1

0

Designer: PROJECT:

/ about the project

A&A Drywall Ltd.

DICO SI TIGANAS

Changes according to vanity design and modified AK cistern AK 09.03.2015 Marble demarcation

11.05.2015

FD FD

ISSUE:

DICO SICONSTRUCTION TIGANAS 400501, Calea Turzii str. Cluj Napoca Romania T: +4 0264 442 054 F: +4 0264 442 197 Email: office@dicositiganas.ro

Client:

SECTION A 1:25

SECTION B 1:25 DRAWING DESCRIPTION:

GARANT Holding Garant Holding 657, Sarabski str Baku, Azerbaijan AZ1022

PROJECT:

TYPICAL WARDROBES DOOR DETAILS TYPICAL SECTION THROUGHT DOOR FRAME 1:1

rendering courtesy of Blush International

PLAN 1:25

Architect:

BLUSH International A1

AK

30.04.2015

1 : 10, 1:1

DRAWING DESCRIPTION:

Studio 6, Elysium Gate 126-128 New Kings Road London SW6 4lz. telephone: (+44) 203 111 9792

The world is small. An English builder we worked with before, now engaged in a contract of a Romanian company for setting several floors of a skyscraper in the capital of Azerbaijan, invited us to realize the details and their implementation under a “deadline“. The investitor is now a US presidential candidate, the British which drew the ambience and luxury apartments and restauranrelor continue their projects in the East, and we had an exotic experience, not easy and comfortable at all, but which ended well. DicosiTiganas review 2015 |43


SISTEME DE AFISAJ SALA POLIVALENTĂ / ADVERTISING SPACE FOR MULTIFUNCTIONAL SPORTS HALL amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania servicii și comerț // retail & service concept // concept -

despre proiect / Un proiect scurt ce a venit să propună diverse posibilități de afișaj publicitar, atât în afara Sălii Polivalente, cât și în perimetrul adiacent acesteia. Mai multe variante au fost realizate, însă făra o validare precisă. / about the project A short project which wanted to propose several posibilities of advertising space, on the facades of Multifunctional Sports Hall, as well as around the building. A couple of version have been made, but withoud a precise validation. DicosiTiganas review 2015 |45


FIBA EUROBASKET 2017/ FIBA EUROBASKET 2017 amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania sport & relaxare // sports & leisure concept // concept X mp // sqm

despre proiect / La un an după inaugurare am fost chemați de Federația Română de Baschet să încercăm să adaptăm Sala Polivalentă la cerințele FIBA Europe, pentru a candida la organizarea unei grupe finale de FIBA Eurobasket 2017. Am adăugat circa 2.500 de locuri suplimentare în gradene demontabile în proximitatea terenului și am creat o tribună media aproape de un centru media amplificat, profitând de spațiul de sub tribuna estică. Experții FIBA Europe au apreciat sala, iar delegația României la competiția ținută la Munchen pentru desemnarea orașelor câștigătoare s-a întors cu contractul pentru 2017. / about the project One year after the inauguration, we were called by the Romanian Basketball Federation to try to adapt all the requirements of FIBA Europe to the Polyvalent Hall, in order to organize a group run by FIBA Eurobasket 2017 . There were added about 2,500 additional seats on demountable stands in the proximity of the field and it was created a media tribune near an enhanced media center, taking advantage of the space under the eastern tribune. FIBA Europe experts have appreciated the hall and the Romanian delegation at the competition held in Munich returned among the winning cities with a contract for 2017. DicosiTiganas review 2015 |47


Bienala de Arhitectură Transilvania 2015 / Transylvania 2015 Architecture Biennial 10 proiecte / 10 projects 3 nominalizări / 3 nominalisations

DicosiTiganas review 2015 |49


moving out!

DicosiTiganas review 2015 |51


RecepČ›ie clădire de birouri Sentosa / Sentosa office building reception DicosiTiganas review 2015 |53


petrecere Moș Crăciun / Santa Claus party împreună cu / featuring Abrudan David Alexandru Bera Vlad Bîlc Daniel Bunea Maya Bunea Filip Cătinean Alexandru David Cătinean Daria Maria Constantinescu Vlad Dico Andrei Kornis Lisa Kovacs David Kovacs Alexandra Miklos Anna

Miklos Nora Onețiu Bogdan Onețiu Andrei Onețiu Stefania Petrea Antonia Maria Petreuș Ruben Petreuș Albert Popa Mara Popescu Raul Popescu Marc Schmidt David Vincze Patrick Vomir Lorena DicosiTiganas review 2015 |55


ianuarie 2015 | january 2015

aprilie 2015 | april 2015

iulie 2015 | july 2015

noiembrie 2015 | november 2015 Între 19-20 noiembrie a avut loc la Cluj-Napoca conferința națională de contrucții metalice Construiește cu Steel în care arh. Șerban Țigănaș a ținut o prelegere despre viitorul construirii. Between 19-20th of November took place at Cluj-Napoca the national conference for metalic constructions Build with Steel where Șerban Țigănaș held a lecture about the future of building.

Sala polivalentă dar și fabrica Bosch ramân înca în atenția presei, fiind publicate pe mai multe site-uri de specialitate. The Multifunctional Sports Hall and Bosch factory as well have remained under the eyes of press and they were published on several architecture websites.

mai 2015 | may 2015 Sala polivalentă este acum publicată în noul număr al revistei de arhitectură Zeppelin, nr.130/Dec 2014 -Ian 2015. Multifunctional Sports Hall, was then featured in a spread in the architecture magazine, Zeppelin, no.130/Dec-Jan 2015.

Sunt publicate primele imagini cu cele două stadioane, Ion Oblemenco din Craiova și Stadionul municipal Târgu Jiu, pe un site dedicat arhitecturii construcțiilor sportive. The first images of Ion Oblemenco stadium and Târgu Jiu stadium are published on a website dedicated to sports architecture.

februarie 2015 | february 2015 Proiectul sălii polivalente a fost selectat pentru a fi expus în cadrul Romanian Design Week, București. The project Multifunctional Sports Hall was selected to be exhibited during the Romanian Design Week in Bucharest. martie 2015 | march 2015

Sala polivalentă a fost nominalizată pentru premiul publicului Architizer A+ Awards, la categoria Sport & Recreație. Multifunctional Sports Hall has been nominated for the Architizer A+ Popular Choice Awards, on the Sports & Recreation category.

iulie 2015 | july 2015 Proiectul sălii polivalente a fost selectat pentru a fi expus în cadrul Romanian Design Week, expoziție ce a avut loc în perioada 14-25 mai, la hanul Gabroveni din București. The project Multifunctional Sports Hall was selected to be exhibited during the Romanian Design Week in Bucharest, which took place between 14th and 25th of May at Gabroveni Inn from Bucharest.

Sub semnătura arhitectului Șerban Țigănaș sunt publicate o serie de articole în diverse reviste din țară dar și din străinătate. Under the signature of the architect Șerban Țigănaș are published several articles featured in different national and international magazines.

iunie 2015 | june 2015

septembrie 2015 | september 2015

Povestea stadionului Cluj Arena încă își mai face auzite ecourile pe platforme de arhitectură și design sau ca imagine a unui soft de generare a componentelor structurale. The story of Cluj Arena stadium still has its echoes heard on architecture and design online platforms or as the image of a soft wich generates structural components.

Dupa o serie de ani petrecuți în același birou, a sosit timpul să ne mutăm într-o casă nouă, unde să începem un nou capitol evolutiv al echipei noastre. After several years spent in the same office, the time has come to change our home and start a new evolutive chapter for our hole team.

octombrie 2015 | october 2015

decembrie 2015 | decembrie 2015

La începutul lunii a avut loc la Cluj conferinta Architecture, unde arh. Șerban Țigănaș a participat la o dezbate despre reconversie, conservarea patrimoniului și restaurări inovative. The architecture conference took place at Cluj the Architecture Conference & Expo, where arh. Serban Tiganas participated in a debate regarding reconversions, heritage preservation & innovative restorations.

Sala Polivalentă apare în calendarul Archipendium pentru 2016. Multifunctional Sports Hall is now featured in Archipendium calendar for 2016.

Zece proiecte au intrat în competiția celei de-a doua ediții a bienalei de arhitectură Transilvania, eveniment ce a avut loc în perioada 3-19 octombrie 2015, la Cluj-Napoca. Ten projects have been submited in the second edition of Transylvania 2015 Architecture Biennial, which took place between the 3rd and 19th of October in Cluj-Napoca.

Forul european de baschet a anunțat sambătă, 12 decembrie, la Munchen, gazdele Campionatului European masculin din 2017. România, care a candidat în premieră, a primit dreptul de organizare a unei grupe în Sala Polivalentă din ClujNapoca, alături de Finlanda, Israel și Turcia. The European basketball forum has announced on Saturday, 12th of December, in Munich, the hosts of FIBA EuroBasket 2017. Romania, which bidded for the first time, has received the right to organize one group in the Multifunctional Sports Hall, together with other countries, such as Finland, Israel and Turkey.

media Anul acesta s-au derulat multe evenimente, de la expoziții la conferințe, de la aprariții la publicații, fiecare în parte a reprezentat o experiență noua de care ne-am bucurat pe măsură. This year, many events took place, from exhibitions to conferences, from aprariţii publications, each one represented a new experience that we enjoyed as. DicosiTiganas review 2015 |57


9/51

managers

19/51

architects

11/51

structural engineers

5/51

MEP engineers administration designers

5/51 2/51

24/51

27/51

24

36

59

average age

DicosiTiganas review 2015 |59


mulțumim thank you


2015 review

Profile for DICO si TIGANAS

review 2015 Dico si Tiganas  

review 2015 Dico si Tiganas  

Advertisement