Page 1

20 anys arrelats a la ciutat Setmanari independent d’informació local

Divendres, 5 de juliol del 2013

www.diaridesantcugat.cat

Núm. 962

Any XX

Festa Major: El balanç i les fotografies de quatre dies de gresca

2,50 € MÉS INFORMACIÓ PÀG.32

Arxius: la nostra història en paper Sant Cugat disposa de l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu Municipal i diversos arxius particulars que vetllen per la memòria històrica de tots

# artur ribera

A fons _4 a 11

”El meu somni era fundar un partit polític i crear una família” Mónica Muñoz, estudiant a la Universitat Pontifícia de Roma

Entrevista _ 50 i 51

Mobilitat Els cinc pàrquings soterrats de la ciutat, a diferència de la zona blava, mai estan plens Ciutat _ 22 i 23

RESERVATS PER A GRUPS Arriba el Bufet lliure per a tota la família

CELEBRACIONS FAMILIARS DINARS I SOPARS D’EMPRES APERITIUS I CÒCTELS · Des de 12,95 € · *demana el teu menú personalitzat TAKE AWAY: EMPORTA’T EL TEU DINAR A CASA O A L’OFICINA

BUFET LLIURE AMANIDES, VERDURES, PASTA, PIZZES, PLATS CALENTS

SHOW COOKING DE CARN i HAMBURGUESES A LA BRASA FETS AL MOMENT

MENÚ 9,95€ NITS i FESTIUS 12,95€ NENS GRATIS* fins als 6 anys *Un nen per adult

w w w. r e s t a u r a n t g i l d a . c o m


2 Publicitat

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Aquest carregament farà història

SMART TV

3D Full HD 200 Hz

LED/60"/152cm Protegeix-lo 60 ES 6100 LED 60"

Slim LED 60", Full HD, 200 Hz (CMR), Smart TV, WiFi, Mega Dynamic Contrast, 3D, Conversor 2D a 3D, 2 ulleres, connexions: 3xHDMI, 3xUSB, components, auriculars, òptica, euroconnector. Dimensions: 1372x875x310cm. Ref. article: 1160622.

MEDIA MARKT SANT CUGAT Sant Cugat Centre Comercial Av. Via Augusta 2-14 08174 Sant Cugat del Vallès Tel: 935 83 52 00 Fax: 935 83 52 09

s mediamarkt.e

fins a 5 anys per només

99.*

WiFi

Obert diumenge de 10:00 a 22:00 hores

*Consulteu les condicions a la botiga

2 INCLOU S ULLERE Ofertes vàlides del 5 fins el 11 de juliol de 2013. Tots els preus inclouen IVA i RAEE (Reciclat dels aparells elèctrics i electrònics). Preus expressats en euros.

www.mediamarkt.es

Horari de dilluns a dissabte 10:00 – 22:00


Sumari 3

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Entitats i frikitradis Implicació en la Festa Major

Un total de 82 entitats de la ciutat han participat a la Festa Major, una implicació màxima i total, que fa que tingui un alt sabor santcugatenc i amb un èxit garantit de públic. Felicitem, doncs, els representants d’aquestes entitats i també els frikitradis, membres de diverses entitats de cultura tradicional que participen activament en diferents activitats i preserven les nostres arrels.

Concerts de Festa Major Hi ha música que no omple plaça...

L’aposta municipal pels concerts de Festa Major a la plaça d’Octavià va decebre. Omplir l’eix vertebral de la Festa, els dies centrals, amb Mishima i Roger Mas i la Cobla Sant Jordi no va ser una idea gaire encertada. Cares de decepció del públic, que abandonava els concerts abans que finalitzessin. Hi ha concerts que tenen el seu propi espai, i no són la plaça per Festa Major.

Puja baixa

K-Gat per Eloi Alegre

Editorial

Memòria històrica i festa major

S

abem d’on venim gàcies a la classificació i conservació de documentació administrativa, històrica, cultural i social. La funció dels nostres arxius és bàsica perquè les futures generacions puguin estudiar i treballar a partir del nostre passat. A Sant Cugat disposem de l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’equipament que pre· serva els arxius i registres del Govern i de l’Ad· ministració Pública de Catalunya així com dels d’individus, d’organitzacions i d’entitats catala· nes d’interès general. A més, l’ANC té un dipòsit especial dedicat només a salvaguardar la docu· mentació de l’Arxiu Històric de Sant Cugat, tot un luxe. A banda, disposem de l’Arxiu Municipal de la nostra ciutat, ubicat actualment al soter· rani de l’Ajuntament i on es classifica tota la documentació administrativa de l’Ajuntament a més de documents culturals i de caire social i d’altres també cedits per particulars, com arxius fotogràfics. Un arxiu que necessita recursos per actualitzar i digitalitzar informació dipositada.

La Festa de tots! Sant Cugat ha superat amb una bona nota global la Festa Major, tret d’alguna assignatura aprovada justeta que necessitarà un repàs espe· cial per obtenir millor nota l’any que ve. Alguns dels concerts programats no serien propis d’una festa popular. Els santcugatencs, però, han sortit massiva· ment al carrer, han recorregut places i escena· ris i han gaudit tant com han pogut de la nostra festa. La implicació de les entitats, un any més, ha estat clau perquè la programació sigui sos· tenible i tingui un alt grau de santcugaterisme.

en primera persona Cinta Caballé Periodista

Per 4 dies, no siguem rancis @CintaCC

L

a Festa Major triomfa. I ho seguirà fent. Bàsicament per la quantitat de persones que s’impliquen per fer que així sigui. Em trec el barret davant de les entitats i col· lectius locals per la seva entrega a la Festa. No paren! Una servidora és ‘cultureta’, no ens enganyarem, i fan incondicional de les festes al carrer. M’encanta la música en directe, i poderla gaudir a les places del poble és un luxe que a Sant Cugat tan sols et pots permetre uns dies a l’any (i fins a unes hores molt determinades). Aquí és on patinem. En primer lloc, perquè no entenc per què als col·lectius que mobilitzen més gent se’ls donin les places més petites on, tot i així, porten grups locals de qualitat i que,

evidentment, es queden petites. I no entenc com a la plaça central de la ciutat, es progra· men concerts que, “ole tu” per portar-los, però que no són al lloc que els correspondria. Veu· re Roger Mas al Teatre-Auditori em sembla· ria perfecte. Que sigui el concert de dissabte de Festa Major, una patinada de dimensions incalculables. I ja, tancar paradeta quan tot· hom en vol més, un error monumental per les seves conseqüències. Tornant a casa dissabte, els comentaris que m’arribaven em recordaven una cançó dels Lax’n’Busto (perdó per no citar un grup local): “no em toqueu els collons, quan comença lo bo”. Senyors i senyores, és Festa Major, i són 4 dies! No l’amarguem amb horaris!


4 A Fons Memòria històrica Arxius Radiografia dels arxius que hi ha a Sant Cugat

Això és un peu de fotografia el qual es descriu contingutde . Sant ArxiuelMunicipal #Crèdit Cugat FOTO Les noves instal·lacions de l’arxiu local són modernes i van deixar enrere les velles prestatgeries de l’antic local de la rambla de Can Mora # ARTUR RIBERA

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013


A Fons 5

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Daniel Romaní

Artur Ribera

redaccio@diaridesantcugat.cat

redaccio@diaridesantcugat.cat @arctur

Arxius que guarden la nostra memòria El principal arxiu del país A Sant Cugat hi ha el principal arxiu del país, l’Arxiu Nacional de Catalunya. Arxius particulars. També hi ha diversos arxius particulars, com el d’Octavi Galceran i el de Frederic Cabanas sobre Marilyn Monroe

S

ant Cugat és ciutat d’arxius. Hi té la seu la principal ins· titució arxivística del país, l’Arxiu Nacional de Catalu· nya, i molts altres centres que allotgen documents, pel·lícules, fotografies... d’altres temps, com ara l’Arxiu Municipal –on està diposi· tat l’arxiu fotogràfic del TOT Sant Cugat, entre d’altres– i l’Arxiu de la Parròquia de Sant Pere d’Octavià, que disposa de centenars de docu· ments de tot tipus que il·lustren la vida a la parròquia i a Sant Cugat des del segle XV, que ha estat paci· entment ordenat per Climent Ribe· ra; cal destacar també l’existència de valuosos arxius fruit d’iniciati· ves particulars, com és ara l’Arxiu d’Octavi Galceran i l’Arxiu Marilyn Monroe, que realitza amb passió Fre· deric Cabanas. Alguns arxius sant· cugatencs han estat traslladats recentment a altres seus, com és el cas l’Arxiu del Palau-Requesens, que es trobava al Centre Borja i ara és a l’Arxiu Nacional de Catalunya, i

l’Arxiu Gavín, a Valldoreix, el gruix del qual va instal·lar-se fa pocs anys al Monestir de les Avellanes. L’arxiu Gavín està format per un fons molt divers, tot relacionat amb Catalu· nya; hi podem trobar l’inventari d’es· glésies de Catalunya, documentació sobre patrimoni arquitectònic, sobre personatges catalans, de pobles i comarques de Catalunya, una exten· sa col·lecció d’estampes i postals reli· gioses, diapositives, mapes, nadales, medalles i monedes, segells... Endinsem-nos, primer, en l’Arxiu Nacional. Quan un hi entra per pri· mer cop l’envaeix la mateixa sen· sació que quan entra en un museu o en una biblioteca, tant per la sere· nor que hi regna com per la histò· ria que alberguen aquests temples de la memòria col·lectiva. Darrere d’una façana impersonal hi ha tot un munt de documents –dels segles XI a principis XXI– que expliquen mol· tes coses de les nostres institucions –especialment de la Generalitat de

Catalunya–, dels partits polítics, dels sindicats, de les entitats culturals i esportives, de les grans empreses, i de les famílies i les persones que han forjat aquest petit país. L’Arxiu és freqüentat per histori· adors, que consulten cartells, lli· bres, papers, fotos, cartes, escriptu· res, dibuixos... professors universi· taris que busquen informació per preparar les seves classes, jubilats que dediquen els matins a fer l’arbre genealògic –i tot sovint descobreixen alguna relació de parentiu que des· coneixien–, escriptors que busquen documentació per a la seva novel·la històrica per poder ambientar-la en una època determinada... L’Arxiu Nacional és un edifici dels que en diuen intel·ligents: tots els serveis, electricitat, informàtica, seguretat, aire condicionat i calefac· ció es controlen per ordinador des d’una sala de comandaments. L’edi· fici consta de quatre blocs, connec·

tats per un pati interior, que pugen des del soterrani fins a un cinquè pis. Les dues primeres plantes estan des· tinades a serveis, les quatre superi· ors als dipòsits i al soterrani es troba el magatzem i instal·lacions diver· ses. Dos cossos annexos, un de situ· at a l’àrea nord que aplega l’àrea de difusió cultural, i l’altre, a la façana sud, destinat a la recepció i als pri· mers tractaments de la documenta· ció, completen l’estructura de l’edifi· ci, que en conjunt té més de 12.000 m2 (a més, es pot ampliar quan calgui en els terrenys reservats que l’en· volten). Visito l’Arxiu acompanyat de Josep Fernàndez, cap de l’àrea dels fons històrics, un personatge que enco· mana tranquil·litat, una de les carac· terístiques comunes de la quarante· na de treballadors d’aquest centre. En entrar en una sala amb arma· ris compactats em sorprèn notar una temperatura força més baixa que als passadissos. “Cadascun dels


6 A Fons Memòria històrica

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Arxius Radiografia dels arxius que hi ha a Sant Cugat

dipòsits té un sistema que manté la temperatura i la humitat adequa· des per als documents que conté. La majoria estan a 18 graus, i entre un 50-60% d’humitat”, m’explica Josep Fernàndez, el qual, mentre passe· gem, repassa el procés que seguei· xen els documents que arriben a l’Arxiu: “Abans d’ingressar en els dipòsits de l’Arxiu, reben un trac· tament de desinsectació i fumiga· ció per tal d’eliminar l’existència d’agents degradants. D’altra banda, els documents són sotmesos periò· dicament a una operació de desin· fecció per a l’eliminació dels fongs. Quan ja són a l’arxiu, els documents es descriuen, s’instal·len al dipòsit amb capses. Després vindrà la cata· logació i, si cal, la restauració –hi ha un laboratori de tractament del pergamí i de tractament dels docu· ments en paper. I bona part es digi· talitza”. D’entre les preocupacions dels actuals responsables de l’Arxiu hi ha la conservació dels documents: “S’ha de ser molt exigent en les con·

“Abans d’ingressar els documents en els dipòsits de l’Arxiu Nacional de Catalunya, reben un tractament de desinsectació i fumigació per tal d’eliminar l’existència d’agents degradants”

dicions de conservació. S’ha d’anar renovant el suport digital”, assegu· ra Josep Fernàndez, conscient que “el futur és dels arxius electrònics, però jo sóc de l’era del paper”. L’Arxiu Nacional té el doble caràcter d’arxiu general de l’Administració i d’arxiu històric. Com a arxiu gene· ral de l’Administració, rep, recupera i gestiona la documentació genera· da per l’acció política i administra· tiva dels departaments, organismes i empreses de la Generalitat. Actu· alment conserva més d’un miler de fons i col·leccions que ocupen 30 qui· lòmetres lineals –si els col·loquéssim un darrere l’altre arribaríem més enllà de Granollers (en total, hi ha més de 60 quilòmetres de prestatges, de manera que encara en queden uns 30 per omplir). L’Arxiu alberga més d’un milió i mig d’imatges, destacant els quasi dos-cents mil negatius de vidre i els quatre-cents mil positius, un milió de plànols i mapes i més de 25.000 cartells.

Els fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya L’Arxiu Nacional de Catalunya con· té nombrosos documents de la Gene· ralitat de Catalunya (de la Generali· tat republicana, de l’època de l’exi· li durant la dictadura franquista, de 1939 a 1977, i de l’etapa actual, que s’inicia l’any 1977 amb el resta· bliment de la Generalitat). Té tam· bé documentació d’anys anteriors (de la Mancomunitat, per exemple), documentació generada a Catalu· nya durant els anys del franquisme i transferida a la Generalitat amb els traspassos de competències (censura d’obres teatrals, control de la segu· retat de vehicles matriculats, expe· dients de personal docent –inclou les depuracions efectuades per la repressió franquista-,instal·lacions elèctriques d’alta tensió...). També alberga fons procedents dels jutjats -jutjats municipals, jutjats de Dis· tricte, jutjats de primera instància, jutjats d’instrucció...-, fons religi·


A Fons 7

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

1. Arxiu Municipal El soterrani de l’Ajuntament acull l’arxiu administratiu de la ciutat amb milers de documents #A. RIBERA 2. Arxiu Nacional El projecte de l’arquitecte Josep Benedito i Rovira va ser el guanyador de l’execució de l’obra pel seu disseny funcional #ARXIU

3. L’arxiu de l’arxiu Trasllat de l’Arxiu Històric de Sant Cugat al dipòsit de l’Arxiu Nacional en presència de l’alcalde Aymerich; la directora de l’Arxiu Municipal, Gemma Foj, i el director de l’ANC, Josep M. Sans Travé #M. ESPINOSA

osos, generats per institucions de caràcter religiós, col·leccions de bans i edictes (segles xviii-xx), i cartells sobre prevenció d’accidents laborals dels anys vint i trenta. Són especi· alment nombrosos els fons d’asso· ciacions i fundacions, d’organitza· cions sindicals, d’entitats culturals, de col·legis professionals, d’associ· acions gremials i de partits i asso· ciacions polítiques que han tingut una importància cabdal en la his· tòria contemporània de Catalunya. Alguns d’aquests fons estan formats pels arxius generats per les pròpies entitats i d’altres són el resultat de la recuperació total o parcial dels documents, a través de donacions i dipòsits dels associats i militants que els han conservat en circums· tàncies generalment difícils. Tam· bé hi abunden fons d’empreses del segle xviii ençà, de diferents sectors, entre els quals sobresurt el tèxtil, el metal·lúrgic, el comercial, el quí· mic i l’editorial. Hi destaquen grans empreses nacionals i multinacio·

L’Arxiu Nacional alberga més d’un milió i mig d’imatges, destacant els quasi dos-cents mil negatius de vidre i els quatre-cents mil positius, un milió de plànols i mapes i més de 25.000 cartells

nals, com La España Industrial S.A., Manufacturas Sedó S.A., Tecla Sala, La Maquinista Terrestre y Marítima S.A., Macosa, Siemens, Castañer, La Compañía General de Tabacos de Filipinas, S.A., Cros i S.E. de Car· buros Metálicos, S.A. Pel que fa als fons patrimonials destaquen per la seva importància els nobiliaris: lli· natges, marquesos, comtes, baroni· es..., que inclouen documentació a partir del segle xii. Finalment, i no per això menys important, a l’Arxiu Nacional de Catalunya es troba un conjunt d’arxius de personalitats representatives de la societat cata· lana dels segles xix i xx d’àmbits molt diversos: polítics (Francesc Macià, Prat de la Riba, Ventura Gassol, Jau· me Aiguader, Josep Maria de Porci· oles, Ramon Trias Fargas i Pasqual Maragall, entre d’altres); pensadors i pedagogs (Eugeni d’Ors i Alexan· dre Galí); intel·lectuals (Carles Riba, Octavi Saltor, Maurici Serrahima i Ferran Soldevila) i artistes (Josep Mainar, Joaquim Renart). //

COMENTARI Josep M. Sans i Travé Director Arxiu Nacional de Catalunya Una institució d’estat a Sant Cugat del Vallès

L’

Arxiu Nacional de Catalunya és una infraestructura arxivística pública que té el rang d’institució d’estat. Està destinat a jugar un paper cabdal en el terreny de l’administració oberta i els arxius electrònics. A més, el centre ha destinat mitjans i recursos a la captació i ingrés de fons privats de tots els àmbits de la rica i diversa societat catalana. Ara conservem gairebé un miler de fons de persones, famílies, empreses i entitats, que reflecteixen en el seu conjunt molts aspectes de la història de la Catalunya contemporània i completen els arxius de les administracions públiques. L’acollida d’aquesta tasca per part de l’administració, els donants i els investigadors és excel·lent i ningú dubte de la seva transcendència i utilitat. És així com l’ANC, amb l’obertura a l’exterior i ampliant les fronteres de la pràctica arxivística, ha esdevingut doblement un Arxiu Nacional: perquè conserva la documentació del govern català i perquè salva els arxius produïts directament per la societat catalana. Aquesta doble tasca planteja nous reptes i esforços i en la conjuntura actual d’escassetat de recursos és més que necessària. L’ANC percep diàriament un increment de les demandes d’ingrés a causa de la crisi, no únicament del món de l’economia, sinó també de part de moltes entitats i associacions que reflecteixen la contracció dels ajuts públics. Els arxivers ens posem novament en marxa per salvar el patrimoni documental amenaçat. Molts d’aquests fons ja són de la història recent, és a dir, dels darrers anys del Franquisme i de la Transició. El paper dels arxius ha experimentat durant els trenta anys de funcionament de l’ANC un gir molt rellevant. Si el 1980 es concebien exclusivament com a llocs de conservació de les col·leccions documentals històriques d’origen públic, amb un accés molt restringit i orientats bàsicament cap a la investigació especialitzada, en els temps actuals els arxius són institucions obertes a la ciutadania en general. S’ha superat aquell elitisme que restringí tant de temps l’actuació dels arxius i dels arxivers. Ara som centres de Memòria del nostre país i dels seus habitants, en un sentit plural i divers, i també una eina fonamental de la transparència de l’administració, l’accés a la informació i la garantia dels drets fonamentals. //


8 A Fons Memòria històrica

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Arxius Radiografia dels arxius que hi ha a Sant Cugat

L’Arxiu Municipal de la ciutat, el gran desconegut L’Arxiu Municipal de Sant Cugat està obert a investigadors i col·labora amb els mitjans de comunicació locals La major part de municipis del país tenen un arxiu municipal, on es guarden els documents que gene· ra l’actuació municipal però tam· bé de les activitats del municipi. Sant Cugat no n’és una excepció. L’Arxiu Municipal de Sant Cugat, obert als investigadors, alberga l’arxiu administratiu -documen· tació municipal- i l’arxiu històric -documentació particular, cartells, papers, fotografies, com les de la família Cabanas, de la col·lecció Roisin...-. L’Arxiu municipal va estar ubicat una pila d’anys a la rambla de Can Mora i el 2009 es va traslladar als soterranis de l’actual seu de l’Ajun· tament, a la Plaça de la Vila. El tras· llat de l’Arxiu va permetre ubicar tota la documentació administra· tiva, plànols, cartells i fulletons als dipòsits d’arxiu municipals. La biblioteca auxiliar, l’hemeroteca, les donacions i la documentació his· tòrica (més de 30 anys d’antiguitat, exceptuant les llicències d’obres) van quedar ubicades a l’Arxiu Naci· onal de Catalunya. Tot i això, la ges· tió de tot aquest material ha quedat

Exposició sobre els arxius municipals a l’interior de l’ajuntament de Sant Cugat #ARTUR RIBERA

El trasllat de l’Arxiu va permetre ubicar tota la documentació administrativa, plànols, cartells i fulletons als dipòsits d’arxiu municipals

centralitzat a l’edifici de l’Ajunta· ment. L’Arxiu municipal alberga des de fa uns anys l’arxiu del “Tot Sant Cugat”, que comprèn més de 200.000 fotos. PREMSA LOCAL DE SANT CUGAT va cedir-ne aquest gran arxiu d’imatges i el consistori santcugatenc es va comprometre a inventariar-les. “L’Arxiu municipal està realit· zant un esforç de difusió dels seus

fons per a tots els públics; així, per exemple, col·labora en diver· sos aspectes amb el Museu de Sant Cugat; la col·laboració més exito· sa és l’activitat “L’Ot del Paperot i el seu arxiu”, en la qual un titella ratolí de l’arxiu presenta aquest als nens i nenes. A més, hem endegat un projecte de voluntariat”, expli· ca Francesc Giménez, director de l’Arxiu municipal de Sant Cugat.//

Octavi Galceran va néixer a Barcelona el 1924 i quan era infant, als vuit anys, va venir a Sant Cugat; de seguida –a finals de la guerra civil, el 1939– va començar a reunir material del poble, tot i que el gruix dels documents del seu vast arxiu – pel·lícules i fotografies– són de meitat a finals del franquisme, una època en què Sant Cugat era poble i lloc d’estiuejants –molts dels quals després s’hi han instal·lat–, en què tot passava més a

poc a poc, i els nens jugaven al carrer – passaven cotxes, i també carros, de tant en tant–.

en context L’arxiu santcugatenc d’Octavi Galceran

El propòsit d’Octavi Galceran és dipositar tota la seva documentació a l’Arxiu Municipal perquè es guardi en condicions i qui ho desitgi la pugui consultar. Galceran també és un artista. Té totes les masies de Sant Cugat en aquarel·la.


A Fons 9

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Els “papers de Salamanca” encara no hi són tots Durant molts anys, l’Arxiu Naci· onal de Catalunya, i els catalans, van estar reclamant els “papers de Salamanca”, la documentació requisada a Catalunya al final de la guerra civil espanyola, que va passar a formar part de l’Archi· vo General de la Guerra Civil, a Salamanca. L’Arxiu de Salamanca ha retor· nat fins ara, en cinc trameses dife· rents, de gener del 2006 a juliol del 2011, un total de 1.439 capses amb documents d’arxiu i 579 llibres (biblioteca). En total, són 507 lli· galls de l’arxiu institucional de la Generalitat de Catalunya, i corres· pondència, llibres d’actes, regis· tres de socis, carnets, etc. d’arxius privats, com ara, del CADCI, de la CNT, d’ERC, del PSUC, de la UGT, de l’Associació d’Amics de la Unió Soviètica de Catalunya, de l’Asso· ciació d’Intel·lectuals per la Defen· sa de la Cultura, del Centro Astu· riano de Cataluña, de la Escuela de Enseñanza Naturista “Pental· fa” (Nicolás Capo), de la Societat Naturista de Barcelona, de Solida· ritat Internacional Antifeixista de Catalunya, de Socors Roig Inter· nacional de Catalunya, del Casi· no Ferroviari de Lleida, del Sindi· cat Agrícola Cooperatiu de Llei· da, etc. Pel que fa als particulars, han retornat llibres i documenta· ció professional o personal, entre d’altres, d’Antoni Rovira i Virgili, d’Antoni Xirau, de Llorenç Cabós, de Francesc Cambó, d’Eusebi Car· bó, d’Albert Carsi, de Joan Lluhí Vallescà i de Josep Pàmies. Encara ha de retornar documen· tació privada pertanyent a perso· nes físiques i jurídiques (unes 300 capses aproximadament), uns 50 documents solts (calendaris, car· tells, un àlbum de fotos, mapes i plànols, targetes postals, etc.), 10 banderes, i alguns exemplars de biblioteca (llibres i publicacions periòdiques). De tota manera, una part impor· tant de l’Arxiu de Salamanca mai no tornarà, ja que va ser reduïda a pasta de paper. //

1. Papers de Salamanca El conseller Tresserras observant diferents documents i llibres recepcionats a l’ANC #ARTUR RIBERA

2. Detall de la documentació Exposició provisional de part de la documentació que va arribar de Salamanca #ARTUR RIBERA

1

3. Sant Cugat celebra el retorn Una pancarta donava la benvinguda a part de la documentació espoliada i arxivada durant anys fora del nostre país #ARTUR RIBERA 4. Documentació recuperada Moment en què l’Arxiu Nacional va lliurar còpia als propietaris dels papers de Salamanca #ARTUR RIBERA

2

3

4


10 A Fons Memòria històrica

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Arxius Radiografia dels arxius que hi ha a Sant Cugat

La col·lecció de Frederic Cabanas sobre la Marilyn Monroe Josep M. Gavín

Frederic Cabanas recull des de fa una pila d’anys llibres i objectes de l’actriu Marilyn Monroe “Jo em trobava a Barcelona esperant uns amics davant d’una llibreria d’importació, i em va cridar l’aten· ció un llibre de grans dimensions amb un primer pla de la Marilyn a la portada. Vaig entrar-hi per fulle· jar-lo i em va entusiasmar”, expli· ca Frederic Cabanas, pintor, fotò· graf, pertanyent a una de les sagues de Sant Cugat que han deixat més empremta al municipi, especialment en l’àmbit cultural. “El que més em va atraure és que el llibre, que repro· duïa tot el treball del fotògraf, foto· grama a fotograma, posava de mani· fest la gran capacitat que tenia la Marilyn per posar davant del fotò· graf. És evident que el fotògraf s’ha· via limitat a disparar: la Marilyn, en tan sols unes sessions, havia estat capaç de crear diferents personat· ges i milers de posicions genials”, recorda Cabanas. Així va néixer la seva passió per Marilyn Monroe (Los Angeles, 1926- Hollywood, 1962), un mite del cinema nord-americà del segle xx (mite que va créixer després de la seva mort, probablement, en part, degut al fet que es va suïcidar). Cabanas té actualment un immens

#Cedida

Gavín, la dèria de col·leccionar

L’Arxiu Marilyn Monroe es troba ara a Valldoreix però es traslladarà al Museu de Cal Gerrer (plaça d’Octavià) #AMM arxiu de llibres que exploren un gra· pat d’aspectes de la Marilyn –de llen· gües molt diverses– i altres objectes sobre l’actriu, incloent peces origi· nals, com ara signatures autènti· ques seves i algunes pertinences, com els guants negres que Norma Jean Baker –aquest és el nom real de Marilyn Monroe– portava a la pel· lícula “Els senyors les prefereixen rosses”. També té rèpliques exac· tes de les sabates que lluïa l’actriu a les seves pel·lícules. Tots aquests objectes ara són a la casa de Frederic Cabanas, a Valldoreix, però ben avi· at es podran veure al futur Museu de Cal Gerrer (plaça d’Octavià). “He hagut d’ampliar uns quants

cops les lleixes per poder-hi enca· bir tants llibres”, diu Cabanas, que ha editat diverses publicacions sobre Marilyn Monroe, a més d’un mag· nífic llibre sobre la història de Sant Cugat i les seves principals nissa· gues (“Sant Cugat: orígens i històri· es d’un poble i d’una família”). Fre· deric Cabanas revela que té tot l’ar· xiu informatitzat. Per això hi destina un munt d’hores. I és que la seva afi· ció per col·leccionar llibres i objec· tes d’aquesta popular actriu, que la indústria cinematogràfica dels EUA va convertir en la bellesa-mite dels anys cinquanta, requereix, sens dub· te, una bona dedicació. //

Josep Maria Gavín, nascut a Barcelo· na el 1930, té la dèria de col·leccionar des de ben menut. Als quatre anys va començar a fer una col·lecció perso· nal d’estampes de Sant Josep; recol· zat per una família catòlica practi· cant, el petit Josep Maria s’enfrontà amb els poders de la Guerra Civil per conservar les seves estampes. El 1966 va fer-se soci de la Unió Excursionis· ta de Catalunya; allà hi va conèixer estudiosos que li van ajudar a cer· car esglésies als llibres. L’any 1978 va sortir el seu primer volum de l’in· ventari d’esglésies, un dels temes als quals ha dedicat especial aten· ció. Ha fet conferències, exposicions, xerrades... ha col·laborat en cente· nars de llibres, però, sobretot, ha col· leccionat documents (sobre patrimo· ni arquitectònic, sobre personatges catalans, de pobles i comarques de Catalunya, estampes i postals reli· gioses, diapositives, mapes, nadales, medalles i monedes, segells...). El seu arxiu, situat a Valldoreix, havia crescut tant que fa poc el gruix més important va instal·lar-se al Mones· tir de les Avellanes (Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, Os de Bala· guer, comarca de La Noguera).

ACTIVITATS DESTACADES

#JOAN CABANAS

Les fotografies dels Cabanas: 100.000 negatius sobre la ciutat L’Arxiu Municipal i el Museu de Sant Cugat alberguen prop de 100.000 negatius del valuós fons fotogràfic dels fotògrafs santcugatencs Joan Cabanas i del seu fill Carles Cabanas. En el cas del pare, les obres són del període que va dels anys 1930 al 1952, mentre que els treballs de Carles Cabanas daten d’entre l’any 1952 i el 1992. Les festes populars, retrats de personatges... són algunes de les principals temàtiques de les fotografies.

#Ignasi Marroyo

Exposició de fotografies a l’Arxiu Nacional De tots els documents que alberga l’Arxiu Nacional de Catalunya de tant en tant n’hi ha que es mostren al públic en forma d’exposició. Ara l’Arxiu Nacional ofereix una mostra d’una part del fons fotogràfic Ignasi Marroyo. L’exposició recull bona part de la sèrie sobre la Setmana Santa que l’autor va realitzar entre els anys 1962-1964 a la ciutat de Barcelona. Aquest reportatge s’emmarca dins del que s’ha anomenat “realisme fotogràfic nova avantguarda”.


A Fons 11

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Imatges històriques arxivades

A l’Arxiu Municipal de Sant Cugat hi ha documents fotogràfics sobre la cultura, la societat i l’urbanisme local

1

2

3

4

1. Vista d’horts des del pont del carrer de Francesc Moragas J. Cabanas 2. Els Bastoners al carrer de Santa Maria J. Cabanas 3. Vista de Sant Cugat des de la rambla del Celler. J. Cabanas 4. Inauguració de l’oficina de Correus C. Cabanas 5. Masia de Torre Blanca Autor desconegut

5


12 Poble Festa Major

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Balanç Primeres reaccions sobre la Festa Major

La Festa Major treu bona nota malgrat la ‘tisorada’ Pocs incidents Tret de l’accident de la fira d’atraccions, no s’han registrat incidents remarcables, segons l’alcaldessa Qualitat Es manté el nivell encara que s’hagi reduït el pressupost

D

esprés dels quatre dies de Festa Major arriba el moment de fer balanç i repassar allò que ha sortit bé i allò que no. L’alcaldes· sa, Mercè Conesa, ha fet una valoració molt positiva de la Festa: “La gent s’ha fet seva la Festa Major, creiem que real· ment s’ha fet”. Fa referència al lema, “Festa-la teva!”, que reivindicava pre· cisament això, que la gent sortís al car· rer i gaudís d’una festa que està pen· sada per a totes les edats. L’alcaldes· sa també ha assegurat que la reducció en el pressupost que han hagut de fer aquest any no ha afectat la qualitat: “la contenció econòmica no s’ha notat en el resultat”. Enguany, el pressupost ha estat un 23% inferior respecte del 2012. En aquest sentit, Conesa ha dit que “valorem moltíssim la feina de les 82 entitats que han fet que la Fes· ta Major hagi sortit tan bé”.

Èxit del model L’Ajuntament també ha fet una molt bona lectura de la distribució en places, concentrant en aquests punts el gruix de les activitats. Segons el regidor de Cultura, Xavier Escura, “és un model consolidat, tot i que estem oberts a revi· sar-lo. Segurament és un tema que ani· rà evolucionant”. Des del punt de vis· ta de seguretat, Jordi Puigneró, regi· dor de Seguretat Ciutadana, afirma que “el canvi de model ha afavorit la seguretat i la reducció del nombre d’in· cidències”. Puigneró ha remarcat que això s’ha fet palès des que es van treu· re les Barraques. Conesa ha defensat el model assenyalant que el més impor· tant és que “tinguem un model en què tothom pugui participar”.

Pocs incidents La Festa Major d’enguany ha registrat poques incidències, tot i que n’hi va haver una que va ser força greu , però per sort no va passar d’un accident.

en context L’’altra’ festa també ha estat un èxit Funciona. La Festa Major Alternativa ha tornat a funcionar. Ple d’assistència i cap incidència: “la majoria de les activitats han anat molt bé”, assegura Xavi Manyoses, portaveu de la FMA. Plaça Pep Ventura. Les alternatives asseguren que han estat bé a la plaça Pep Ventura però que seguiran lluitant per tenir una ubicació millor. Xavier Escura, preguntat per aquest tema, diu que l’Ajuntament està obert a parlar.

La festa es viu al carrer Els carrers i places de Sant Cugat s’omplen de gent en una de les festes més participatives. #artur ribera La matinada de dissabte a diumenge una dona va caure d’unes muntanyes russes a la fira des d’una altura de 2,5 metres. Falta esclarir si va ser per un error de seguretat o per una imprudèn· cia de la dona, de 41 anys, que es va pre· cipitar i que va patir forces contusions lleus. Fora d’això, segons Puigneró, es van registrar quatre incidents al Cor· refoc i tres a l’Arrossada. Així mateix es va registrar la crema de tres conte·


Actualitat Poble 13

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Succés nidors i es van produir dos actes van· dàlics al Desplaça Jove, que van afec· tar la caseta de la JNC i de la JERC.

Balanç per actes En total s’han fet 240 actes, dels quals 89 han estat concerts i d’aquests, 47 han estat concerts de grups locals. Així mateix destaca el nombre d’actes rela· cionats amb la cultura tradicional i popular, que són un total de 34. Segons l’Ajuntament s’han batut rècords de participació en activitats esportives i al Racó Infantil. Un dels actes en què per participa· ció sí que s’han observat més canvis ha estat precisament l’últim, el cas· tell de focs. A causa de la retallada en el pressupost, els focs han estat menys contundents i la durada ha estat més curta, de només 13 minuts. El trasllat dels focs com a cloenda de la festa no ha produït ni més ni menys afluència de públic, segons Xavier Escura. El Paga-li, Joan, una altra de les grans tradicions de la Festa Major, ha estat un gran èxit. Hi han parti·

82 entitats col·laboradores És el nombre total d’entitats que han organitzat alguna activitat de la Festa cipat 47 parelles de nens i 60 pare· lles d’adults. Així mateix, el can· vi d’ubicació de la Cobla també ha estat positiu. També és remarcable l’èxit de l’Arrossada, que va batre rècord de paelles, amb 135, i l’organització de la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana, que es repetirà l’any vinent.

DECLARACIONS Quin balanç fa de la Festa Major 2013?

Mercè Conesa Alcaldessa de Sant Cugat

“Valorem moltíssim la feina de les 82 entitats que han fet que la Festa Major hagi sortit tan bé” Maria Alonso Presidenta de la gestora de la Festa Major

“Ha estat una Festa plena de gent però tornarem a reflexionar sobre els espais i la implicació ciutadana” Jordi Puigneró Regidor de Seguretat Ciutadana

“Hem reduït el nombre d’incidències durant la Festa Major, sobretot des que no tenim Barraques” Xavier Escura Regidor de Cultura

Festa de les entitats El model de Festa Major que tenim a Sant Cugat no seria possible sen· se la participació de les entitats. Maria Alonso, presidenta de la ges· tora de la Festa Major, ha explicat que encara no s’han reunit amb les entitats per fer una valoració con· junta, però que ha estat “una Fes· ta sorprenentment plena de gent i amb molt d’ambient.” Tot i així, ha dit, “tornarem a reflexionar i valo· rar els espais i la implicació de la ciutadania”.//

Pere Fernández redaccio@diaridesantcugat.cat @PereFPoveda

“El model de places és un model consolidat, tot i que estem oberts a revisar-lo. Anirà evolucionant” Xavi Manyoses Portaveu de la Festa Major Alternativa

“Hem estat bé a la plaça Pep Ventura però seguirem treballant per reubicar-la en un altre espai”

Ensenyament

L’Aula de So i Fusió reclamen més ajut institucional

Retirada d’emergència #M. ESPINOSA

Una dona cau d’una atracció en marxa de la fira de Coll Favà El regidor de Medi Ambient, Joan Puigdomènech, ha assenyalat durant el balanç de la Festa Major, que encara és aviat per treure conclusions sobre l’accident que es va produir la matinada de dissabte 29, a diumenge 30 de juny, a la fira d’atraccions de Coll Favà. Puigdomènech ha volgut deixar clar que “la dona no va sortir dispara· da, sinó que es va desequilibrar”, ja que “la caiguda es produeix quan el tren està en una pujada. Aleshores la velocitat és molt baixa i és impossi· ble que sortís disparada”. Fonts poli· cials asseguren que “el passador de la barra de protecció de la vagone· ta va fallar, i això va provocar que la passatgera sortís disparada”. L’Ajuntament disposa dels infor· mes tècnics favorables preliminars de totes les atraccions un cop instal· lades a Sant Cugat.

Traumatisme toràcic Els fets van ocórrer quan Heidi Mar· lante Page, una dona de 41 anys, va caure d’una atracció del recinte firal. L’atracció, Super Dragón, és un tipus de muntanyes russes, de les quals suposadament va fallar el sis· tema de seguretat d’un dels últims vagons, on era la dona. La víctima, veïna de l’avinguda de Cerdanyola, va ser traslladada a la Mútua Ter· rassa i en un primer moment se li va diagnosticar traumatisme torà· cic. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació per escla· rir els fets, que ja han estat portats al Jutjat número 8 de Rubí. L’alcaldessa, Mercè Conesa, ha dit que l’Ajuntament fa anys que es planteja la continuïtat de la fira: “la seva gestió és complexa”. // Àgata Guinó i Redacció

#artur ribera

Les escoles de música Fusió, Aula de So i un grup de ciutadans sensibilitzats amb la manca de finançament musical a la ciutat han protagonitzat, aquesta setmana, una reunió-debat per tractar la precària situació. El principal motiu de conflicte és la concessió de subvencions: a Sant Cugat només reben subvenció els alumnes de l’Escola Municipal de Música i queden excloses les altres dues escoles del municipi, tant per part de la Generalitat com de l’Ajun· tament. “El principal problema és que en funció dels 85.000 habitants que tenim, i la quantitat de nens que hi ha a la ciutat, rebem molt poc suport institucional; la Generalitat ens considera escoles privades sen· se cap tipus d’ajut institucional”, assenyala Gemma Navarra, direc· tora de l’Escola Fusió. // P. Fernández

Formació

Una santcugatenca, millor segona nota de la selectivitat L’estudiant Anna Creus va obtenir la segona millor nota a les proves d’accés a la universitat (PAU), amb un 9,8; estudiarà Medicina. En declaracions de l’ACN, Anna Creus ha assegurat haver rebut amb “molta alegria” la notícia de ser la millor nota de Barcelona i la segona de Catalunya, amb un 9,8. L’alumna ha dit que malgrat que li ha costat decidir-se, estudiarà Medicina, segu· rament a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que li agrada· ria dedicar-se a la recerca en l’àmbit de la genètica. Formada al Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelo· na, abans va fer primària a l’escola Avenç. // Redacció


14 Festa Major

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Quatre dies de festa gran La Festa Major en imatges

Preparats per quatre dies de festa Amb un “Visca Sant Cugat i visca Catalunya” es va donar per iniciada la Festa Major

#ARTUR RIBERA

Inici de festa El Club Voleibol Sant Cugat va protagonitzar el pregó d’aquest any amb l’equip de cadets al balcó #ARTUR RIBERA

Esclata la festa Els Bastoners de Sant Cugat celebrant l’inici de la festa després de la seva actuació a la plaça de la Vila #ARTUR RIBERA

II Trobada Percussionista Els Tabalers dels Diables de Sant Cugat van obrir la trobada al parc de Ramon Barnils #artur ribera

Tronada Sis grups de percussió van actuar abans de l’encesa de la tronada aèria que marcava l’arribada de la festa #artur ribera


Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Festa Major 15

Concert La formació Mishima fou la protagonista de la primera nit de concerts a la plaça d’Octavià #artur ribera

‘Paga-li, Joan!’ infantil Més de cinquanta parelles van ballar el tradicional ball del vano i el ram el dia de Sant Pere #albert pi

Plaça del Jazz Jazzenviu va omplir de bona música la plaça de Can Quitèria de divendres a diumenge #david molina

Seguici d’inici A les 19 hores tocaven les campanes del Monestir al vol anunciant l’arribada de la festa a la ciutat #artur ribera

Entitats Les entitats de cultura popular van encapçalar el seguici d’inici de Festa Major fins a la plaça de la Vila #artur ribera


16 Festa Major

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

‘Pas x pas’ El Cos de Dansa de l’Esbart va omplir la plaça de l’Om dijous #anna mira

‘Paga-li, Joan!’ Més de 70 parelles van ballar per Sant Pere a l’Hort de l’Abat #albert pi

Estelada al ‘Paga-li, Joan!’ L’Assemblea Nacional va hissar la bandera nacional que va precedir el ball del vano i el ram #albert pi

La Lira Simfònica Concert conjunt de La Lira i l’Orquestra Simfònica #localpres

Actuació Castellera de Festa Major Els Gausacs van descarregar el tercer 4 de 8 de la temporada diumenge a la tarda #albert pi


Festa Major 17

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Futbol, periodistes vs. polítics Els periodistes locals van guanyar per 4-3 els polítics al tradicional partit de futbol 7

#pere fernández

16è concurs TOT Fotoportada ENVIA’NS LA TEVA MILLOR FOTOGRAFIA!

Espectacle de Dansa Catalana El Grup Mediterrània va posar el toc tradicional, divendres nit a la plaça de l’Om #ALBERT PI

Participa amb la teva millor foto i podràs guanyar premis valorats en més de 8.000 €. Totes les propostes s'exposaran a la Casa de Cultura i les guanyadores es publicaran a la portada del TOT Per participar-hi has d'omplir el següent formulari: www.totsantcugat.cat/totfotoportada Participa en una d'aquestes categories: Vacances, Festa Major, Esport, Paisatge, Santcugatencs pel món i Instagram. El termini de presentació de fotos acaba el 14 d'octubre

NOVETAT!

Organitza: PATROCINEN:

Concerts a la Festa Major Alternativa El grup Funkystep & the Sey Sisters van causar sensació a la plaça de Pep Ventura #A.R.

COL·LABORA:

També pot des d'I s participar ns amb e tagram l #totfo 'hashtag' toport ada13


18 Festa Major

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Caseta del CPA Una vegada més, el Centro Popular Andaluz va aportar els aires del sud amb la cultura i la gastronomia andalusa #A.P.

Seguici nocturn Després de tot el dia d’activitat, les entitats van protagonitzar un recorregut festiu pels carrers #david molina

Concurs d’Arrossos Aquest any la cita va batre tots els rècords amb 135 paelles i més de 2.000 persones #ALBERT PI

Cultura popular Els caparrots i capgrossos, com la resta d’entitats, van precedir gran part dels actes #artur ribera

Trobada Gegantera Per 27è any, els gegants d’arreu van omplir la ciutat amb les seves danses per Festa Major #david molina


Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Publicitat 19


20 Festa Major

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Correfoc de Festa Major Els diables de la ciutat i els convidats van cremar quilos de pólvora entre centenars de persones

16a Pedalada de BTT Hi van participar 213 ciclistes

#david molina

Racó infantil L’espai va fer les delícies dels més petits, amb una Festa de l’Aigua com a colofó final #david molina

#david molina

2a Patinada Popular Van ser una quarantena #david molina

Inauguració del parc de bicitrial Al costat del CAP

#david molina


Publicitat 21

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Subscripció solidària del Diari de Sant Cugat

Ara, si et subscrius al Diari de Sant Cugat, també col·laboraràs amb Càritas i la Creu Roja trimestral: 25 € (Aportació de 5 € solidaris) Anual: 88 € (Aportació de 15 € solidaris) rebràs el diari a casa cada setmana Podràs llegir-lo des del teu dispositiu mòbil tindràs les millors ofertes de cultura i oci

Compromesos amb la ciutat


22 Ciutat Mobilitat

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Aparcament Sant Cugat disposa de cinc pàrquings soterrats

La zona blava plena i els pàrquings, a mig gas Rotació Bona part dels santcugatencs fan ús dels pàrquings i de la zona blava quan s’hi han d’estar entre una i dues hores. Disponibilitat Només en ocasions puntuals els pàrquings estan complets

L’

aparcament a Sant Cugat és en molts casos un inconvenient per a aquells veïns que intenten deixar el cotxe al més a prop del centre però sense haver de pagar ni zona blava ni minuts als pàrquings públics. Però això és gairebé missió impossible si tenim en compte que durant els últims anys força carrers del centre s’han convertit en zones per a vianants, on també s’ha ampli· at la zona blava. Una tendència que amb l’aprovació del pla de mobilitat, el passat mes de febrer, es farà més evident en els propers anys. Segons el pla, està previst augmentar enca· ra més l’aparcament en zones bla· ves, com ja ha passat recentment al carrer de Francesc Moragas, on s’ha incrementat la zona blava en 14 places i una a la Rambla Can Mora. De fet, les últimes dades de l’obser· vatori sociològic que anualment fa l’Ajuntament se’n desprèn que l’aparcament és el factor que va obtenir la nota més baixa, amb un 4,1. La segona més baixa va ser per al trànsit, amb un 5,4.

De cinc a vuit pàrquings El mateix pla estratègic de mobili· tat preveu també la construcció de tres pàrquings més que se suma· rien als cinc que ja hi ha a la ciu· tat. Actualment Sant Cugat dis· posa de cinc pàrquings soterrats al centre de la ciutat, que en total sumen 1.122 places d’aparcament. El de la plaça Can Quitèria és una concessió de l’Ajuntament a l’em· presa Construcciones Alcaraz que des del 2006 en fa una gestió públi· co-privada dels aparcaments. En el cas dels pàrquings de la plaça Llu· ís Millet, el de la plaça dels Quatre Cantons, el de la plaça de la Vila i el del Monestir o Francesc Macià són una concessió pública a càrrec de

en context El cost de l’aparcament a Sant Cugat 24 hores d’aparcament. Tots els pàrquings de Sant Cugat estan oberts les 24 hores del dia per donar servei tant als clients que deixen el cotxe unes hores com als que ho fan permanentment en règim de lloguer o de compra. Política de preus. La zona blava de Sant Cugat costa 0,021 euros el minut i amb un màxim de tiquet de dues hores, mentre que els pàrquings valen 0,039 euros el minut. D’aquesta manera, una

jornada laboral de 8 hores costa 10,08 euros si s’aparca el cotxe en zona blava i 12 euros si es deixa en algun dels cinc pàrquings. Una diferència de preus que s’explica per tenir el cotxe cobert i amb un servei de vigilància garantit. Superfície. Els cinc pàrquings de Sant Cugat tenen una mitjana de 200 places d’aparcament distribuides en superfícies que volten els 5.000 metres quadrats en dos o quatre nivells sota terra.

Espai als pàrquings Els santcugatencs fan ús dels pàrquings els dies entre setmana i en dies puntuals #artur ribera l’empresa Empark, que també és qui gestiona la zona blava de Sant Cugat. L’àrea de Mobilitat de l’Aju· tament té previst la construcció de l’aparcament de l’avinguda de Cer· danyola i el que es farà al soterrani de l’edifici de Promusa ubicat a la ja històrica benzinera del centre on estan previstes 100 places d’aparca· ment. En una segona fase, encara per determinar, es farà el reivindi· cat pàrquing del CAP de Can Mates.


Actualitat Ciutat 23

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Política XIFRES Els aparcaments a Sant Cugat

1.122 places totals als pàrquings És el total de places que disposen els cinc pàrquings que hi ha a la ciutat

630 aparcaments de zona blava Les places que hi ha de pagament davant dels 24.900 lliures en calçada

572 places de rotació El nombre de places que poden fer servir els usuaris per deixar el cotxe unes hores

550 places de lloguer i venta Les que estan reservades a usuaris amb tarifes d’horari laboral o temporal

30% d’ocupació als pàrquings

públiques que hi ha,la meitat són de rotació i la resta de lloger o ven· ta. L’encarregat de la gestió dels pàrquings d’Empark a Sant Cugat Jose Luís Castillos, l’ocupació dels pàrquings va en funció de l’activi· tat laboral i comercial de la ciutat. Segons la ubicació de cada un dels aparcaments, la seva afluència és diferent però segons l’Ajuntament la mitjana d’ocupació dels quatre apar· caments públics és del 30%, aproxi· madament. Per exemple, al pàrquing de la plaça de Lluís Millet la màxima afluència es registra entre setmana en horari laboral per la seva proxi· mitat amb l’estació dels Ferrocar· rils de la Generalitat de Catalunya. En el mateix sentit, el responsable del pàrquing de Can Quitèria, Pere Tàpies, assegura que des que es va obrir ara fa sis anys, “sempre ha anat a l’alça tot i que fa un any que estem estancats”. Els diferents pàrquings tenen una mitjana de 200 places i les vegades que han hagut de posar el cartell de complet es poden comptar amb els dits de les mans. Castillos explica que “la màxima activitat es registra durant la setmana i gairebé mai estan complets”. Per això, con· sidera que “no fan falta més aparca· ments a la ciutat”.

Rotació i zona blava

En dies puntuals l’ocupació és gairebé total però la mitjana és molt inferior

Els pàrquings, a mig gas Sant Cugat destaca per ser una ciu· tat que concentra bona part del seu comerç i oficines al centre, de mane· ra que són molts els santcugatencs que tenen places de propietat o lloga· des. Del total de places de pàrquing

A Sant Cugat hi ha registrats un total de 47.143 vehicles i 630 places de zona blava. La tendència dels sant· cugatencs és fer ús de la zona blava en primer terme i si no es troba llo· ca al carrer, es busca als pàrquings on s’hi estan una mitjana d’entre una i dues hores, sobretot a les tar· des i als caps de setmana. // Anna Mira redaccio@diaridesantcugat.cat @annamiraperich

CARITAS obre cada dia El Recer per acollir, donar menjar i, sobretot, donar suport humà a moltes persones de Sant Cugat que no tenen res

Necessitem 800 persones per ajudar 800 famílies Ja tenim -24 7 NOMÉS Ens falten

i

552

tu!

0me€s 1 l a

Càritas Sant Cugat, Casa Abacial, plaça de l’Om, 2. Tel. 93 674 29 07

Arran es desvincula de les agressions al Des-plaça Jove La secció local d’Arran s’ha desvinculat totalment dels actes protagonitzats pels membres d’Arran Sabadell. Aquesta no es la primera vegada que Arran Sabadell té aquest tipus de comportament en el Des-plaça Jove, ja que amb anterioritat havia protagonitzat episodis similars a l’espai Barraques. Els fets van ocór· rer la nit del divendres, 29 i del dis· sabte, 30 de juny. Durant la primera, els individus van causar destrosses a la caseta que la JNC va instal·lar a la plaça per participar de la festa i van insultar a les persones que hi havien al seu interior. Al dia següent els membres d’Arran Sabadell van tornar a la plaça de Rei per incre· par i causar més destrosses, aques· ta vegada a la parada de les JERC, que ja ha presentat una denúncia als Mossos d’Esquadra. Arran ha apuntat els aldarulls “d’inaccepta· bles” i ha confiat en què “no tornin a succeir” en un futur. // Redacció

Independentisme

La ciutat assaja la cadena humana de l’11 de setembre El pròxim 11 de setembre els municipis estan mobilitzant-se per aconseguir fer una cadena humana de 400 quilòmetres que creui la franja costanera de Catalunya i passi per Sant Cugat. Perquè aquesta acció tingui èxit, els organitzadors de la cadena, Òmni·

um Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Sant Cugat han organitzat un assaig el dissabte, 6 de juliol. Es tractarà de coordinar tots els participants i voluntaris que es vulguin sumar a la iniciativa perquè el dia onze de setembre es faci “un pas més capa a la independència”. Sant Cugat és, de moment, l’únic municipi del Vallès Occidental i de Catalunya que ha organitzat l’as· saig de la Via Catalana. Estan previs· tos dos recorreguts que sumen uns 1.800 metres de llargada. Una cade· na humana encerclarà el Mones· tir i l’altra passarà pels carrers del centre de la ciutat des de la plaça de Lluís Millet, per la plaça dels Qua· tre Cantons, la plaça d’Octavià fins a l’avinguda de Cerdanyola canto· nada amb el passeig de Torre Blan· ca. // Anna Mira

Pressupost

La CUP vol balances fiscals pròpies pels districtes La secció local de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) presentarà una moció aquest juliol per demanar que els districtes tinguin balances fiscals pròpies. La proposta contempla la possibi· litat d’estudiar la distribució del pressupost general de l’Ajuntament als diferents territoris, perque es puguin obtenir els primers resul· tats amb el pressupost liquidat del 2014. Segons la CUP, unes balances fiscals dels districtes permetrien “l’anàlisi, la realització i l’avalua· ció tant de la despesa prevista com de la despesa executada”. Per això consideren necessària la constitu· ció d’una Comissió Mixta amb repre· sentació de totes les forces polítiques per determinar un pla tècnic d’ela· boració de les balances. // Redacció

Nom i cognoms: Adreça: DNI : Telèfon: Correu electrònic: Núm. de compte on es passarà el rebut de 10 € al mes Data

Signatura

On s’ha de lliurar la butlleta? Despatx de Càritas (Casa Abacial) Plaça de l’Om, 2, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores personalment, per correu ordinari o a les oficines del TOT Sant Cugat, informa’t!

Amb el suport de:


24 Ciutat Actualitat Política

ICV reclama que es mantingui la Llei de la Dependència

La secció local d’ICV-EUiA s’ha mostrat ferma per exigir al Govern espanyol que destini una partida pressupostària a la Llei de la Dependència en els pressupostos del 2014. També consideren necessari que el govern local de CiU no congeli la par· tida de serveis socials, sinó que se li apliqui la suma de l’IPC corresponent als dos últims, al voltant d’un 6%. El portaveu de la formació, Joan Calde· rón, ha manifestat que el govern local “hauria d’aplicar una partida real” de Serveis Socials a la Ciutadania. Els últims dos anys “el govern local no ha reduït la partida de serveis socials però tampoc l’ha augmentat”. Segons ha explicat la regidora del partit en roda de premsa, Roser Casamitjana, l’any 2012 el govern del Partit Popu· lar va aplicar una retallada del 15% a la partida pressupostària: “Cal man· tenir el quart pilar de l’estat del ben· estar”. // Anna Mira

Política Primera trobada del Procés Constituent

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Reivindicació. Insígnia independentista

Sant Cugat va acollir la primera trobada del Procés Constituent, moviment impulsat pel santcugatenc Arcadi Oliveres i la religiosa Teresa Forcades. L’acte de dimecres, 3 de juliol, va reunir 120 persones, 98 de les quals es van adherir al procés. Està previst que al setembre es faci una presentació de l’assemblea local del procés amb Forcades i Oliveres.

La frase

Tothom ha de sentir l’espai públic com a seu i que els ciutadans siguin partícips de la vida en societat” Jaume Massanés President de la UASC

LA PICA I LA SOCA @PPSantCugat @PPSantCugat exigeix la hissada immediata de la bandera espanyola a l’Ajuntament en compliment de la llei de banderes @raulgrange @PPSantCugat @ BrunodSalvador @ mconesapages És Festa Major i al carrer només hi ha coses i banderes estimades

Una estelada des del campanar La tarda de Sant Pere, el 29 de juny, i a l’inici del ‘Paga-li, Joan’, la secció juvenil de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va desplegar una estelada de grans dimensions des del campanar del Monestir. #ALBERT PI

Política

El PP demana crear una regidoria de Família

Els populars presentaran una moció al ple de juliol on demanen que es creï una regidoria de Família per estudiar les polítiques municipals. El Partit Popular instarà l’Ajunta· ment per incloure una àrea de Famí· lia al Consistori. Ho faran presen· tant una moció al pròxim ple, on con· sideren que serviria per “estudiar les polítiques municipals per acon· sellar i informar la resta d’àrees de l’Ajuntament”. També volen crear un organisme per estudiar un obser· vatori de l’estat de les famílies de la ciutat per conèixer les necessitats de la població. // Redacció


Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Publicitat 25


26 Opinió i debat

Sant Cugat, d’indignats cap a la crisi

“Les retallades públiques estan desmembrant el teixit cultural de tot l’Estat espanyol i els grans i petits equipaments estan entrant en un estat quasi letàrgic”

director@canals-art.com

A

quests dies molts polítics fan balanç de la primera part del seu mandat, mandat que res té a veure amb el que van desenvolupar governs anteriors, ja que en els darrers dos anys hem passat del “Indigneu-vos” que Step· hane Hessel amb el seu llibre convertí en un referent, fins a la complexa cri· si actual. Els ciutadans estem indignats i cap representant de la vida pública actual ja no es lliura dels xiulets del poble, des de la reina Sofia fins al ministre Wert –aquest però, sembla que ha fet mèrits per guanyar-se’ls–. Estem de ple en la crisi, i en una nova i estranya situació en què les retallades públiques estan desmembrant el teixit cultural de tot l’Estat espanyol i els grans i petits equipaments estan entrant en un estat quasi letàrgic, per manca de pressupost per a activitats. Les mateixes institucions que mouen les tisores, mouen partides milionàries destinades a noves infraestructures.  El ministre Wert està trastocant tota la base cultural, indignant quasi tothom. A Sant Cugat, com un poble dormilega, sembla que el fet cultural sigui un altre, sobretot pel que fa a les arts visuals més punyents. Ningú s’atreveix a reflexionar amb profunditat sobre les políti· ques culturals públiques i privades que s’apli· quen i és que la nostra ciutat és diferent.  Què passa a Sant Cugat?  Potser ja estem molt bé dormint aquí i aprofitant amb les llums i ombres l’impuls que dóna Xavier Trias a Bar· celona ja que ell saps que si no té el món cul· tural al seu costat, Barcelona no serà la gran ciutat europea i emprenedora que Catalunya necessita.  A les Jornades sobre Art i Galerisme que fa pocs dies es van celebrar al Centre d’Art Santa Mònica, el món de l’art, parlant del  territo·

ri català, i se’n feia creus de com una ciutat del nivell econòmic i cultural de Sant Cugat havia deixat passar el tren de la modernitat, tot i haver-hi tants intel·lectuals i polítics que hi viuen i que alhora ocupen càrrecs importants en entitats i institucions públiques a la capital catalana. És molt cert, tal com es reflectí a les jornades, que el que es fa a Sant Cugat en arts visuals avui no interessa, per molta despesa pública i privada que s’hi inverteixi, i el crítics i intel· lectuals ja han llançat la tovallola i no escriuen ni un sol mot en els seus articles i llibres sobre una ciutat que es mira massa el melic. A les jornades es va posar de manifest l’evident indignació del sector amb Wert. Però tam· bé en les perspectives de futur que, més que protegir les arts, les empitjorarà molt en els pròxims mesos, amb l’aplicació de la llei Boyer que augmenta els lloguers de renda antiga a partir de l’1 de gener del 2014, que lògicament també afectarà les galeries d’art.   Estem en uns anys devastadors, en què les galeries professionals tenim clar que cal can· viar una manera de funcionar que la crisi –i no només la crisi– ens ha desgastat profunda· ment. A les jordanes també es van qüestionar les polítiques de la Generalitat aplicades en les últimes dècades, sobretot per part de Joan Maria Minguet, president de l’Associació Cata· lana de Crítics d’Art.  Una mica d’optimisme davant la negativa situació general va ser la crida feta en el sentit que cal treballar més conjuntament museus, crí· tics, artistes, institucions... Les jornades van deixar clar que cal  compartir complicitats i ali· ances i sacsejar també ciutats mitjanes com Sant Cugat.  A Sant Cugat, serem capaços de treballar conjuntament, en les línies marcades a les jor· nades? //

Hem de continuar nedant a contracorrent...

...la UNIÓ fa la força!

# Miriam Carvajal Escola d’art i disseny de Sant Cugat

Josep Canals Director Canals Galeria d’Art

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013


Opinió i debat 27

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Víctor Alexandre Escriptor

La Núria, una dona agredida

“No aguantava per mi, sinó per les nenes”, deia

@valex_cat

Joan Alsina Soci Director Acceso Corporate Partners, SL

Ecosistemes

@joanalsinaj

E

s diu Núria, és santcugatenca, li agrada llegir, anar al teatre, escoltar música i tenir contacte amb la gent. Sobretot la gent d’una sola cara, la gent que no enganya, la gent que no és hipòcrita. La Núria s’estima més un adversari noble que no pas un fals amic i se sent realitzada quan pot ajudar algú. Ara està divorciada, però va viure vint-i-set anys amb un home que la pegava i la maltractava psico· lògicament. La primera vegada va ser en el viatge de noces. Va ser una agressió que la va trasbalsar pel fet de venir de l’home estimat i pel context en què es va produir. El viatge de noces, és clar, no sembla l’escenari habitual d’aques· ta mena de situacions, ja que és una mica més tard quan el maltractador es destapa. Pot· ser per això, la Núria ho va considerar un fet fortuït, un incident aïllat. “Un mal moment el té tothom”, va pensar. I com que “un mal moment el té tothom”, no hi va donar més importància. Va ser el seu primer gran error. Banalitzant aquella agressió l’estava justifi· cant, i això tindria conseqüències més greus en el futur. Un futur que va arribar d’immedi· at amb una violència molt superior. La Núria va ser apallissada pel seu marit abans i després de ser mare de dues filles. Ella, inno· centment, com moltes altres dones en la mateixa situació, va pensar que tenir fills canviaria les coses. L’home s’estovaria, la relació milloraria i la convivència entre tots dos s’aproparia a la idea que ella se n’havia fet. Va ser el segon gran error. Novament, sen· se adonar-se’n, per mitjà d’una fantasia idíl· lica, la Núria estava justificant les agressions sofertes i donant per segur que l’atzar canvi· aria la personalitat del seu marit. Però, per bé que les dues filles van arribar, el marit no

F

a un mes vaig assistir com a convidat a una taula rodona sobre “Ecosistema emprenedor”, a la qual em va convidar l’Ajuntament de Sant Cugat. Es tractava de debatre, junt amb d’altres ponents, sobre el fet d’emprendre i sobre les condicions diferencials que l’entorn de la nostra ciutat ofereix als emprenedors. Fa uns dies, en un article d’opinió al TOT Sant Cugat, l’amic Ramon Grau parlava de la “Casa Banana”, qualificant aquest espai com ecosis· tema d’emprenedors, doncs allà s’han engegat alguns projectes d’Internet, d’aquells que ens deixen bocabadats. Ens agrada etiquetar. Ens fa sentir més segurs. Ens fa pensar que, d’aquesta manera, tots par· lem del mateix. Fins i tot, anomenar en públic determinades etiquetes fa guai. És el que passa amb els termes emprenedor, emprenedor d’èxit, emprenedoria, etc. Sembla que no hi hagi res més cool que emprendre. Crear des de zero, si pot ser, empreses d’Internet, que ens catapultin al món. I no dic que no s’hagi de fer.

va canviar. Al contrari. Ella, com a mare, va quedar molt més atrapada. Si no s’havia vist amb cor d’abandonar el marit en la prime· ra etapa, menys s’hi veia ara amb un lligam tan poderós. “No aguantava per mi, sinó per les nenes”, deia. I com més ho deia més crei· xia el seu sentiment d’indefensió. La mater· nitat, per tant, va acabar de lligar la Núria de peus i mans. Els seus pares, malauradament, tampoc no hi van ajudar. Conservadors com eren, li deien: “Com vols divorciar-te, si no treballes? Que no ho saps, a més, que Déu no permet el divor· ci?”. El fruit d’aquesta mentalitat va ser el rebuig. Es van negar a ajudar la Núria quan els serveis socials els van fer saber que si la seva filla no marxava de casa emmalaltiria o passarien coses pitjors –com així va ser– i ho van tornar a fer quan els van advertir que, en cas que hi intervingués el servei a la infància, li podrien prendre la custòdia de les nenes. La seva resposta va ser: “Que no s’hi hagués casat”. Els anys van passar, les agressions físiques i psicològiques es van agreujar i finalment, quan les filles ja eren grans, la Núria va fer el cor fort, va abandonar el marit, va demanar el divorci i va anar a viure a una habitació que compartia amb persones de diferents orígens fins que, dos anys més tard, li van assignar un pis de lloguer. Va ser la millor notícia en molt de temps. Tenia uns ingressos tan baixos que l’obligaven a subsistir amb el menjar de bene· ficència, però per fi era lliure i estava recupe· rant la dignitat. La seva, però, va ser una ale· gria curta, perquè, només quatre mesos des· prés, una de les seves filles va morir. La Núria no ha superat mai aquesta mort. Al món hi ha moltes dones que, amb les particularitats prò· pies de cada cas, estan atrapades en el mateix patiment que la Núria. //

Però emprendre és alguna cosa més que ajuntar un grup de programadors i llançar la darre· ra versió de xarxa social que ens permeti com· partir algun petit detall de la nostra existència o la darrera botiga on-line de vés a saber quins productes amb meravellosos descomptes. Cal entendre el terme “emprendre” con “fer empre· sa”. És a dir, posar en marxa una idea de nego· ci amb l’objectiu de convertir-la en quelcom important, independentment del sector. Tre· ballar per donar feina i generar riquesa. Arris· car per guanyar: dimensió, prestigi, presència, diners... Recolzar-se en la col·laboració per ofe· rir al mercat un producte o servei millor. Sor· tir a conquerir nous mercats, assegurant que la part principal del negoci, la intel·ligència, resta a casa nostra. Seria molt interessant trobar la manera de compatibilitzar negocis “tradicionals” amb la creativitat i empenta associats a emprendre. Aconseguir impulsar i fer créixer les empreses que ja operen al nostre entorn. Aquest sí seria un bon ecosistema. Ecosistema empresarial. //


Sant Cugat en 3D

El Correfoc de Festa Major Un dels punts calents de la Festa Major de Sant Cugat és el que munten sempre els Diables de Sant Cugat. Enguany van ser més de dues hores de correfoc pels carrers i places de la ciutat amb la participació de diferents colles convidades.

Robert Ramos info@robertramos.cat www.robertramos.cat @RobertRamosfoto

Diari de Sant Cugat Divendres, 4 de març del 2013


Amb la col·laboració de:

Vine amb el ‘Diari’ i et donem les ulleres 3D. Els lectors que comprin el Diari de Sant Cugat al seu quiosc poden passar per la redacció, carrer de Sant Antoni, 42 on els hi lliuraran una ulleres 3D per veure correctament i col·leccionar aquesta secció de Sant Cugat en tres dimensions.

Ulleres PATROCINADES per:


30 Opinió i debat

Susana Herrada Vocal de l’EMD de Valldoreix

Resposta a Xabier Araujo

La gestió dels casals es porta directament des de l’AMPA de l’escola

comunicacio@valldoreix.cat

Eduard Torres Advocat

Transparència administrativa

@etorres_1

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

A

quest mitjà de comunicació publicava fa 15 dies un article d’opinió signat pel ciutadà de Valldoreix Xabier Araujo Elena, en que reflexionava sobre una sèrie de temes d’actualitat de la vila i feia una greu acusació sobre la gestió de l’Escola Bressol per part de l’EMD. Voldria fer al senyor Araujo una sèrie d’aclariments al respecte de les seves apreciacions i acusacions. Primerament, el senyor Araujo denuncia en el seu escrit ‘l’opaca pèrdua de la propietat pública de la nostra Pista Verda’. Potser el que passa és que el ciutadà Araujo desconeix que l’EMD en cap moment ha perdut la propietat de la pis· ta poliesportiva del Complex Esportiu, que segueix sent de propietat municipal. La rea· litat és que la concessió del Complex Espor· tiu, feta l’any 2003, incloïa la pista. Després de diferents contenciosos una resolució judi· cial, de l’any 2009, va donar la raó a l’empre· sa concessionària en la seva reclamació de l’ús de l’espai. Ha estat precisament el canvi d’ús d’aquest equipament el que ha motivat la posada en marxa, per part de l’EMD, de la ini· ciativa dels ‘Patis Oberts’ a l’Escola Ferran i Clua, que permet als ciutadans de Valldoreix usar lliurement les instal·lacions poliespor· tives de l’escola per a poder practicar els seus esports preferits i amb una gran rebuda per part del veïnat. L’article d’opinió de Xabier Araujo també parla de la participació ciutadana a Valldoreix i es qüestiona si aquesta era una oportunitat o una llosa. Segons el parer de l’equip de govern el fet de donar veu a la ciutadania no pot ser mai una càrrega i és una de les grans apostes de l’actual legislatura. Creiem que la partici· pació ciutadana demanda un ferm compromís per part de la ciutadania i agraïm les hores

E

m deia l’altre dia un amic que havia llegit l’article d’en Lluís Recoder dedicat a la transparència en la gestió de les administracions públiques aparegut aquest diumenge passat en un mitjà barceloní. Jo també el vaig llegir. El primer que em va sob· tar, per manca de costum, va ser constatar que el nostre exalcalde, com ja no podia ser d’altra manera, signava com flamant advocat d’un bufet de renom internacional. La segona reflexió és per ratificar l’interès que encara demostra per la cosa pública al dedicar un espai d’opinió a un decàleg de bones pràc· tiques per a les administracions. Hi estic ple· nament d’acord. La transposició dels princi· pis empresarials privats a l’Administració pública no és només necessària, sinó que cal· dria que fos obligatòria. Aquells que regeixen els diners públics han de ser conscients sem· pre que estan administrant els cabdals de tots els ciutadans i que cada despesa petita o gran que es fa vol dir que, prèviament, l’ingrés ve de

invertides pels ciutadans que prenen part -de forma continuada o més esporàdicament- dels diferents processos i consells participatius que s’endeguen a Valldoreix. Ens sap greu llegir que la seva percepció al respecte de la participació és que els ‘roben el temps i a sobre sigui per no decidir res o per apropiar-se les nostres idees’. La voluntat d’aquest govern és escoltar la ciutadania i que les seves idees puguin servir per aconseguir fer de Valldoreix un poble millor cada dia. Estem absolutament en sintonia amb la preo· cupació mostrada pel senyor Araujo pel man· teniment de la qualitat de l’escola pública a la nostra vila. El discurs oficial mai ha dit, com a mínim en aquesta legislatura, que l’Escola Bressol ‘gasta massa’. El que sí diem és que el manteniment del servei suposa una de les des· peses més importants del pressupost de l’EMD i que cal ajustar la despesa per assegurar un ensenyament futur de qualitat a Valldoreix. Mostra d’això és que les quotes d’escolaritza· ció dels infants estan congelades des de l’any 2012, per tal que els pares no hagin de fer-se càrrec de la davallada de la subvenció per part de la Generalitat. Capítol a part mereix l’acusació que en Xabier Araujo fa sobre la gestió per part de l’EMD dels Casals d’Estiu de l’Escola Bressol. En primer lloc cal remarcar que les afirmacions del senyor Araujo són totalment falses i infundades. La gestió dels casals es porta directament des de l’AMPA de l’escola, de la qual en Xabier Arau· jo diu ser membre. És l’associació de pares i mares qui cobra les quotes als usuaris i qui contracta l’empresa que dóna el servei. L’únic motiu pel qual aquest any no hi ha casals d’es· tiu és el mateix que va provocar que l’any pas· sat tampoc se celebrés aquesta activitat: la manca de nens per fer econòmicament viable la iniciativa. //

la butxaca d’un contribuent. Rendir comptes de la manera més intel·ligible possible no ha de formar part d’una voluntat, sinó d’una obli· gatorietat. I no només parlo dels aspectes eco· nòmics, que potser són els més tangibles, sinó d’altres que són els que diferencien una i altra administració. En Recoder, en aquest decàleg, vol fer esment a l’aplicació d’aquests principis, recomanant si més no que la pràctica dels mateixos comporta el fet que el ciutadà estigui, com a mínim, assa· bentat de la cosa pública. La pràctica del decà· leg generaria confiança i això permetria que la classe política tornés a recuperar l’estima de la ciutadania que avui per avui ha perdut. Es podrà estar d’acord o no amb aquests prin· cipis, però no deixa de ser una evidència que ja la necessitat de la seva publicació demos· tra la mancança per part de les administraci· ons d’una praxis que hauria d’estar generalit· zada. Recoder ja ho va posar en pràctica a Sant Cugat i ara explicita la teoria per qui el vulgui escoltar. Veurem si el segueixen. //


Opinió i debat 31

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Cara a cara Documentació històrica

Estem satisfets amb l’Arxiu Municipal? Francesc Giménez i Martín Tècnic responsable arxiu i gestió documental

Domènec Miquel Historiador

“ L’arxiu municipal segueix, per tant, més que mai, obert a la ciutadania”

“No s’acaba de resoldre la creació d’un autèntic Arxiu Històric de Sant Cugat”

L’

L

Arxiu Municipal s’ocupa de la gestió, tractament i custòdia de la documentació generada per part de l’Ajuntament, però també de persones físiques o jurídiques que hagin cedit els seus fons. Està format per l’Arxiu Administratiu, amb documents de fins a 30 anys d’antiguitat, situat, des de l’any 2009, a la plaça de la Vila, 1, amb noves i millors instal· lacions; i l’Arxiu Històric, amb els documents més antics, situat a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Com es pot veure en l’augment de visites a l’Arxiu Administratiu, la ciutadania coneix cada vegada més l’Arxiu, però sí que és veritat que no tots els seus documents històrics son coneguts i explotats pels usuaris. Per aquest motiu, les tasques que s’estan duent a terme en els darrers anys des de l’Arxiu van en la línia de potenciar el patrimoni documental, amb activitats de difusió programades per a tots els públics, així com l’adaptació a la realitat de l’e-administració. L’arxiu segueix, per tant, més que mai, obert a la ciutadania. //

Els Cugatitus

a creació d’un autèntic Arxiu Històric és un vell tema pendent que té Sant Cugat del Vallès i que no acaba de resoldre. La tendència de les ciutats rellevants és d’establir una clara diferenciació entre l’anomenat Arxiu Administratiu, que conté la documentació recent, que fàcilment ha de ser novament consultada pels tècnics municipals i que té una accessibilitat restringida a les persones implicades, i aquell altre que agrupa la documentació històrica que el pas del temps ha fet pública i que resta a disposició de tothom, tot i que siguin els investigadors els que més la demanin. Físicament, els dos arxius estan separats a la nostra població, el primer a l’Ajuntament i el segon dins l’edifici de l’Arxiu Nacional de Catalunya. El problema bàsic és que seguim tenint un únic arxiver, que si és en un lloc, no és a l’altre i, per tant, sempre hi ha una part desatesa. Una segona qüestió és que tant sols es disposa de l’esquelet de l’inventari històric, però mai s’ha completat, cosa que dificulta la recerca. //

per Josep Maria Cabrerizo cabrerizo@indubruc.com

Maria Xinxó Periodista

La selectivitat política

R

@mariaxinxo

esulta que la segona estudiant amb més bona nota de tota la selectivitat a Catalunya és de Sant Cugat del Vallès. L’Anna Creus ha tret un 9,8, que es diu aviat. S’ha format a l’Avenç i a l’Institut Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia. Ara farà medicina i té la intenció d’especialitzar-se en la recerca, en el camp de la genètica. El cas de l’Anna em fa pensar en una altra jove de Sant Cugat, la Carlota Corbella. Conec el seu pare de fa temps i com a bon pro· genitor m’ha anat explicant les proeses de la seva filla gran. Tot just té 16 anys i ja ha per· dut el compte dels ‘excel·lents’ que ha tingut. També vol dedicar-se a la investigació. L’An· na i la Carlota són el futur de la ciència al nos· tre país. Elles hi posen el talent, les ganes i la tenacitat. Ara cal que els de dalt parin de tallar-los les ales deixant sota mínims els pressupostos d’R+D. La Carlota, ja ara, s’es· tà buscant la vida a l’estranger. Aquest estiu participarà en dos projectes de joves i ciència, un a Alemanya i l’altre a Grenlàndia. Fins i tot ha hagut de renunciar a una tercera beca, a Califòrnia, per coincidència en el temps. Sembla evident que l’acabaran fitxant a fora, a no ser que la clarividència arribi algun dia a La Moncloa i a segons quins despatxos minis· terials. A l’estranger la reconeixeran més i no només això, tindrà tots els recursos i les últi· mes tecnologies al seu abast per poder fer bé la seva feina. Em costa d’entendre polítiques de retallades en segons quines partides. Segur que les coses es poden fer millor, també en el terreny de la investigació, però les dades fan feredat: segons les organitzacions científi· ques en els últims 4 anys el Govern espanyol ha reduït un 45% els diners que s’hi destinen. Mentrestant es gasten 280.000 euros en restau· rar la tomba de Francisco Franco o 4 milions i mig d’euros a subvencionar el bar del congrés. Les eleccions són la selectivitat dels polítics. En aquest cas, nosaltres fem de mestres: sembla evident que a vegades ens equivo· quem. //


32 Opinió i debat

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Imatges de #santcugat a Instagram

Joves intolerants

Piulat a #santcugat @CFalp Enamorat del meu petit país de la bona música i dels gegants de la meva ciutat

Ignacio Fuentes PP

Si hi ha una tradició a #stCugatFM és la caòtica inscripció de l’arrossada... una llibreta a les 6 de la matinada no és 2.0, que diguem ;-)

@IFuentesAlbesa

@Gausacs

D

urant els últims dies ha estat notícia un atac a les barraques de les JERC i de les JNC per part d’integrants d’Arran Sabadell. Fa més d’un any ja vaig comentar en declaracions al TOT Sant Cugat la necessitat que algunes organitzacions juvenils d’esquerra radical comencessin a tenir un “to més democràtic”. Hi haurà gent que pensi que l’acte no és més que una “broma” però puc assegurar que és molt més que això i realment és motiu per reflexionar. Vivim en un estat social i democràtic de dret que garanteix la llibertat de pensament, expressió i manifestació (entre moltes altres) però no per això hem d’acceptar cap acció violenta i menys amb càrrega política. Els atacs extremistes del passat cap de setmana no són fets aïllats ja que es repeteixen constantment en les xarxes socials, en manifestacions, en atacs a les portes de les institucions públiques... La societat té l’obligació d’expulsar de la vida pública i del debat polític qualsevol tipus de personatge que actuï amb violència i amenaci de trencar la convivència pacífica. A mi personalment no em valen els comunicats insulsos on es condemnen actes, atès que jo demanaria responsabilitats majors com pot ser una expulsió de l’organització i amb més raó més tenint en compte que no era la primera vegada que això succeïa. Està molt bé que Arran Sant Cugat es desvinculi del tema, però crec que no estaria malament que intercedís per fer arribar aquest tema a instàncies superiors dins de la pròpia organització. //

Castellers de Sant Cugat del Vallès des de 1996

@anpa77 : “ Grafit del I concurs de les Festes Alternatives de Sant Cugat #santcugat

No hem assolit la tripleta, però ha sigut una gran actuació on hem notat el caliu de la plaça com mai. Gràcies Sant Cugat! #stcugatFM @Dribaginer

www.totsantcugat.cat

Diana Riba i Giner

Notícia més llegida

Gran Festa Major de Sant Cugat! #stcugatFM

Una dona surt disparada en una atracció de la fira L’accident va passar a quarts de dues de la nit a la fira de la Festa Major d’aquest diumenge 30 de juny, a la fira que està instal·lada a Coll Favà.

Opinió més llegida

No et perdis...

“Paisatge”

Picant fort des del 1920

Al Club Rugby ens cal paisatge, ens cal local, no podem seguir creixent sense context i més si volem mantenir la magnifica funcionalitat de l’esport. Robert Savé Directiu del Club de Rugby Sant Cugat

@Bastonersstc

Els vídeos de la Festa Major fets amb mòbil

Què, ja hem passat la ressaca de la #stcugatFM? Doncs aquest cap de setmana hi tornem amb la Trobada Nacional a Prats de Lluçanès!


Opinió i debat 33

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Edicte Referència: Expedient núm.: 83003/02 Acompliment de sentència en RCA 401/2009 relatiu a Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de La Floresta. Data aprovació inicial: 21 de maig de 2013. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària del dia 21 de maig de 2013, va acordar aprovar documentació planimètrica elaborada pels serveis tècnics municipals en compliment de sentència en RCA 401/2009 relatiu a Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector de la Floresta, i sotmetre dit expedient a informació pública per termini d’UN MES, d’acord amb el que disposa l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Durant l’esmentat termini d’UN MES, a comptar des del dia següent de la data de l’última publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en la premsa escrita, així com en la pàgina web municipal www.santcugat.cat, tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les dependències de la Secció de Cartografia i Cadastre, plaça de la Vila, número 1, amb visita prèvia concertada, podent-se presentar al.legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992. La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Sant Cugat del Vallès, 13 de juny de 2013 L’alcaldessa Mercè Conesa i Pagès

Agradecimiento En primer lugar, quiero dar las gracias a las personas que me prestaron ayuda, el pasado día 1 de julio, cuando me tropecé y me caí, en el Pla del Vinyet, por el mal estado del suelo. Gracias por su colaboración, así como al servicio del SEM y Policía Local. Por suerte, aún quedan personas humanitarias. Por favor, le pido al Ayuntamiento que arregle las aceras, ya que mi caída, dentro de haber sido bastante fuerte, podría haber tenido peores consecuencias. Solucionen el problema, gracias. Dolors Gimenez

Mossen Vivó i el bàcul Mossèn Pere: Moltes felicitats en la teva onomàstica i moltes felicitats per complir avui, diada de Sant Pere, el teu jubileu sacerdotal. Han passat set anys i sembla ahir que ens felicitaves per les nostres noces d’or (han fet ja set anys). Jo sempre dic que he tingut el privilegi de conèixer i m’atreviria a dir de tenir com a amics sacerdots d’una gran vàlua. El viatge a Palestina (o Terra Santa) fa més de trenta anys amb la parròquia de Sant Medir, amb Mn. Josep Ma. Vidal com a cap de grup, crec sincerament que si hi hagués d’haver un sant al cel, aquest hauria de ser Mn. Vidal, va ser una de les vivències més emocionants que he viscut en la que ja puc dir llarga vida. Vaig deixar la Parròquia

DiarideSantCugat President: Ramon Grau Director: Josep Maria Vallès. Subdirector: Àlex López Puig Responsable de Canals Multimèdia: Laura Grau Edita: Premsa Local Sant Cugat, SL. C/ de Sant Antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN) www.diaridesantcugat.cat redaccio@diaridesantcugat.cat

amb una certa nostàlgia, perquè val a dir que vaig tenir moltes activitats: catequesi, Consell Pastoral, ajudar a organitzar excursions amb els grups lligats a la parròquia, però vaig tenir la gran sort de coneixe’t a tu, mossèn, que ets de la mateixa fusta dels meus enyorats sacerdots de Sant Medir. És curiós, perquè en realitat totes les nostres converses han estat sempre per telèfon. Personalment ens hem vist poques vegades. Crec que amb els dits d’una sola mà n’hi hauria prou per contar-les. Però vaig tenir la sort de conèixe’t a tu, a través del diari i del Martí. Feia poc que havies deixat de ser rector del Monestir per motius de salut. D’aquí ve les nostres converses per telèfon. També em deies alguna vegada Marquesa de Sant Medir o que

era el bàcul del Martí, cosa que em va fer molta gràcia... De ben segur que avui dia hi ha molts joves i ja no diem nens, que no tenen idea del que vol dir aquesta paraula. (Definició de la paraula) bé deixem la broma, que avui és un dia molt entranyable. Núria Tubau

Nuba elitista A les dues de la matinada, quatre dones, autònomes i lliures, ens disposàvem a anar a fer un tomb per l’interior del famós local Nuba de Barcelona, quan: Sorpresa! No ens és permesa l’entrada. Per anar soles, sense mascle i pensar que no som prou vàlides per pagar-nos el que decidim consumir? Per no anar vestides amb minivestits d’escots pronunciats, sobre talons de vertigen? Per no mostrar una actitud de cacera perquè ja anàvem amb bona companyia? Per haver superat ja la majoria d’edat? Perquè una duia sandàlies planes, informals?... O per tot plegat!? La veritat és que mentre locals com aquest manifestin actituds sexistes, on es restringeixin les llibertats individuals de les dones, aquesta ciutat no arribarà mai a ser ni prou oberta ni prou acollidora. Això no ho hauria de permetre cap administració. Imagineu-vos que som un grup de turistes, que han pagat un taxi fins al local i no poden ni entrar amb cap altra raó que: “Senyores, no les tinc vistes i no consten en cap llista de convidades!!!”. Com vol haver vist abans unes turistes??? Quin fàstic! Tot el que el porter tenia de llargada (d’alçada), ho tenia de curtesa de ment! Convidem els barcelonins que canviïn de local de moda. Les quatre senyores, Violant González-Antó, Maite Llorens, Manuela Bermúdez i Judit Aurellano

Drets LGTB Ahir, 29 de juny, va ser la desfilada de l’orgull gai a Barcelona. Sóc exalumne del col·legi La Farga, i sóc una persona LGTB. Des que vaig sortir de l’armari l’any passat, he estat un dels nois més assenyalats del poble per aquella gent i em sembla una veritable aberració i ximpleria que les escoles religioses com La Farga, Viaró, etc., encara no es facin la idea que aquest col·lectiu existeix. Primerament, som al segle XXI i les coses han canviat, inclòs el

pensament, que perdoneu-me però el pensament d’aquests llocs és tancat com a l’edat mitjana. Com pot ser que siguin tan homòfobs per dir: els gais i les lesbianes han de ser a la presó i han de ser torturats i a posteriori executats? Com pot ser que primer diguin això, i després se’n vagin a missa, a fer el perdó dels pecats? Això d’insultar-nos també és pecat, però no us adoneu que també és delicte insultar i assenyalar un LGTB pel carrer o per on sigui per ser d’aquestes característiques? Us convido que canvieu de mentalitat, i que us feu la idea que el món n’està ple, i que un homosexual és més normal que una persona homòfoba. Lluitem per la igualtat!! Moltes gràcies. Marcel J. Olza Monfort

Gràcies, Muriel El Concert per la Llibertat va ser tot un èxit, davant els ulls del món. Catalunya i els ciutadans catalans han donat la imatge del que som, un poble cívic i respectuós amb ganes d’aixecar el país, de lluitar per la nostra cultura, per la nostra llengua i pel nostre futur. Res ens farà anar enrere, no ens fan por els llops amb pell de xai, ni els que ens comparen amb nazis com tornen a fer-ho ara els del PP d’Altafulla, aquests s’obliden d’on vénen i no entenen què és la llibertat, només entenen la seva, que és manipuladora, enganyosa, la que no té escrúpols ni tolerància ni respecte. De l’encoratjador manifest dit per la Sra. Muriel Casals, presidenta d’Òmnium, per donar pas al concert, em quedo amb aquestes paraules: “Això no és un somni! Nosaltres som el somni!” E. Piera ENVIA’NS ELS TEUS MISSATGES: PER ADREÇA ELECTRÒNICA: lectors@diaridesantcugat.cat PER CORREU TRADICIONAL: C/ de Sant Antoni, 42-44 08172 - Sant Cugat del Vallès (BCN) Les cartes enviades no poden superar les 15 línies mecanografiades o 1.000 caràcters (espais inclosos). El Diari de Sant Cugat es reserva el dret a tallar en qualsevol cas el text com també a publicar-les en aquesta pàgina.

Consell Editorial: Aina Serra, Antoni Blanch, Antoni Monerris, Davide Bonaccini, Eduard Jener, Eduard Torres, Francesc Carbó, Joan Carles Gassiot (secretari), Joan Tortosa, Joan Troyano, Jordi Casas, Josep A. Teixidó, Josep Daniel, Josep M. Sans Travé, Josep M. Vallès, Lluís Godayol, Maria Xinxó, Mayte Pérez, Pere Esquerda, Quim Pla, Rafa Gómez, Ramon Grau (president), Rogeli Pedró, Sergi Figueres, Valentí Feixas, Verónica Bronstein, Víctor Alexandre i Xavier Grau Gerent:  Anna Comella Redacció: Àlex López, Mariona Sagalés, Joan Ramon Armadàs, Pere Fernández, Cinta Caballé, Àgata Guinó i Anna Mira. Correcció: Queralt Simeon. Departament comercial: Cristina Fernández, Michele Orrú, Sandra Boix, Elisa Palazón i Susanna Carmona. Fotografia: Artur Ribera i Amanda Bernal. Col·laboradors: Àngels Solé, Anna Toro, Antonio Priante, Arcadi Oliveres,  Christian Treceño, Diana Comas, Dolors Vilarasau, Domènec Miquel, Eduard Jener, Eloi Alegre,  Francesc Carbó, Gerald Fannon, Imma Pueyo, Jaume Clavell, Jordi Casas, Jordi Musoy, Jordi Robirosa, Josep A. Teixidó, Josep M. Cabrerizo, Lluís Campins, Maria Xinxó, Marina Romero, Martí Olaya, Montse Sant, Pep Blanes, Pep Tugues, Rafael Gomez, Rafa Usero, Rosa Martín, Quim Pla, Tomàs Grau i Víctor Alexandre Disseny i maquetació: Sergi Felip i Francesc Cabeza Direcció d’Art: Xavier Grau Impressió: Gráficas de Prensa Diaria. Tel.: 93 462 85 00 Dipòsit legal: GI-405-93 Empresa distribuïdora: Mailing Vallès (93 589 23 71). Entitats col·laboradores: Amics Unesco Valldoreix-Sant Cugat, Associació  Astronòmica Sant Cugat-Valldoreix, Associació Empresarial de Sant Cugat, Ateneu Santcugatenc, Aules d’Extensió Universitària, Camerata, CAR Sant Cugat, Club de Golf Sant Cugat, Club de Rugby Sant Cugat, Club Esportiu Valldoreix, Club Muntanyenc Sant Cugat,Club Tennis Natació Sant Cugat, Cor de Gospel, Endesa, Escola d’Art de Sant Cugat, Escola de Música i Dansa Fusió, Juventuts Musicals de Sant Cugat, Museu Sant Cugat, Òmnium Cultural Sant Cugat, Òpera de Cambra Sant Cugat, Penya Blaugrana Sant Cugat, Junior FC, PIMEC Vallès sud, Radiotaxi Sant Cugat-Valldoreix, Sant Cugat Esport Futbol Club, Teatre Auditori-Centre Cultural, Unió Ciclista Sant Cugat, Unió Esportiva Sant Cugat, Unió Santcugatenca.  El Diari de Sant Cugat expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles signats expressen l’opinió dels seus autors, que el Diari de Sant Cugat no fa seva necessàriament.

Amb la col·laboració de :


34 Economia i empresa Actualitat

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Emprenedoria El concurs YUZZ es consolida a la ciutat

Una app per combatre fòbies guanya el YUZZ Experiència Les pors dels dos emprenedors van ser la font d’inspiració per portar a terme el projecte. Premi El viatge a Silicon Valley i l’estada en un viver d’empreses de la ciutat són les recompenses per als guanyadors

pilot, després de l’estiu. El projecte és una aplicació de mòbil que a tra· vés de la realitat virtual crearà situ· acions de fòbia que ajudaran a l’usu· ari a superar-la. L’ideòleg de la iniciativa va ser el Daniel Roig, que explica que neix de la pròpia necessitat perquè volien tractar les seves pròpies pors. De la seva banda, Palomer subratlla que amb l’app apareixen a la pantalla del mòbil situacions semblants a la fòbia que es pateix, “de manera gradual es va aprenent a relaxar-se davant de la situació que et provoca atacs de pànic”. El projecte The GreenFish Farm, impulsat per Martí Casorran i Jor· di Carreras, ha quedat finalista i ha guanyat una estada d’un any tam· bé, a un dels vivers d’empresa de la ciutat.

Hub Amb la consolidació d’aquesta iniciativa la ciutat continua el camí per ser un hub d’emprenedoria

P

houbious, un projecte per tractar les fòbies, va gua· nyar la quarta edició del concurs Yuzz. La iniciati· va de Daniel Roig i Xavier Palomer vol ajudar a tractar les fòbi· es de les persones a través de la tec· nologia mòbil.”La intenció és tras· lladar les teràpies a la intimitat de la llar” ha destacat Roig durant la seva intervenció en l’acte d’entrega de premis que s’ha celebrat aquest dimarts, 2 de juliol, al Sant Cugat Trade Center. Els dos emprenedors van tenir la idea a partir de la seva experièn·

El tinent d’alcalde d’Economia, Carles Brugarolas, ha destacat l’aposta de la ciutat per a l’empre· nedoria, ja que és “una de les vies per crear ocupació i humilment des del sector púbic ho posem en valor”. Del concurs, Brugarolas ha explicat que és una manera de propiciar la creació de noves empreses”. El programa YUZZ, amb el suport de l’Ajuntament, ha permès a una vintena de joves emprenedors sant· cugatencs disposar durant 7 mesos d’infraestructura, assessorament i formació per desenvolupar un pro· jecte empresarial amb base tecnolò· gica. Enguany és la tercera vegada que s’ha dut a terme a Sant Cugat.

Projectes inicials

18

Són els que van començar el concurs i 15 el van acabar

“De manera gradual es va aprenent a relaxar-se davant de la situació que et provoca atacs de pànic” Xavier Palomer Phoubious

Foto de família El Sant Cugat Trade Center va acollir el dimart 2 de juliol l’acte de lliurament dels premis. #Artur Ribera cia personal, ja que Roig té por de volar i Palomer de les agulles. Roig serà qui viatjarà a Silicon Valley, mentre que Palomer continuarà tre· ballant des d’aquí. A part del viat· ge, també han guanyat una estada d’un any, o bé a Esade-Creàpolis, o a la Sant Cugat Trade Center, però encara han de decidir on es queden. La intenció dels dos emprenedors és posar en funcionament una prova

Què és el YUZZ? El programa és un concurs adre· çat a joves de 18 a 30 anys que volen desenvolupar un projecte empresari· al amb base tecnològica. Els partici· pants han rebut assessorament i un espai dins d’una oficina municipal. Els participants YUZZ d’arreu de l’Estat optaran a tres premis econò· mics que sumen un total de 60.000 euros, i que estan destinats a posar en marxa els projectes. // Àgata Guinó redaccio@diaridesantcugat.cat @AgataGuinoSoler


Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Emprenedors Economia i empresa 35

Empresa Gamy Game

Aplicar el joc per fidelitzar els clients i generar més beneficis ‘Gamificació’ El concepte sorgeix als Estats Units l’any 2010 i en dos anys esdevé un referent per a moltes empreses que volen augmentar les vendes

É

s ben sabut que jugar agra· da a gairebé tothom. Pas· sar pantalles o aconseguir el màxim nombre de punts per un sol objectiu: arribar al final de la missió o repte i, com a conseqüència, satisfacció perso· nal. Aquesta filosofia és la que ha fet servir el concepte gamificació per traslladar-la al món empresa· rial. Un concepte nascut als Estats Units fa poc més de dos anys i que actualment només hi ha sis plata· formes al món que s’hi dediquen. Una d’aquestes és Gamy Game, una empresa resident a Esade-Creàpolis de Sant Cugat i també amb una ofi· cina a Madrid, que va néixer a prin· cipis del 2012 i que actualment és el referent a l’Estat espanyol de la gamificació. Segons el CEO de Gamy Game, Javier Molina, l’objectiu és “aplicar les dinàmiques de joc a l’em· presa per aconseguir més vendes”. El concepte de ‘gamificació’ Fer ús dels jocs per aconseguir fidelització i eficàcia empresarial a través de la tecnologia #Artur ribera

Gamy Game ofereix els seus serveis de suport, plataforma i agència a les empreses que volen aplicar la gamificació als seus productes o a la seva producció. Per això, la gamificació s’aplica tant en l’àmbit intern com extern de les empreses. És a dir, d’una banda, les empreses propo· sen missions als seus treballadors per motivar-los i que augmentin la seva eficàcia treballant. De l’altra, es tracta de crear reptes als usuaris per “augmentar la fidelització dels clients al producte o a la marca, una pràctica que cada vegada s’estén a més empreses” explica Molina. Per aconseguir-ho “el més important és el disseny i el logotip”, afegeix, per· què segons els experts les persones tardem 5 segons a escollir o destriar un joc o una aplicació. Gamy Game és una plataforma tecnològica que

70% ‘gamificació’ a les empreses Està previst que els pròxims anys la majoria d’empreses utilitzin la tendència destaca per oferir gamificació en temps real. Són els pioners d’haver creat un plataforma per modificar els seus continguts al moment, en funció del comportament i la deman· da dels usuaris. A aquesta caracte· rística innovadora cal sumar-hi la telemetria, que els permet conèi· xer en tot moment quin és el com· portament i la tendència dels con· sumidors per adaptar-ho a les seves necessitats amb punts, nivells o rep· tes per millorar la seva eficàcia. // Anna Mira redaccio@diaridesantcugat.cat @annamiraperich


36 Economia i empresa Actualitat Comerç La gran festa dels botiguers

Un centenar de botigues sortiran al carrer

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Atur

106 santcugatencs troben feina durant el mes de juny Ja són tres els mesos consecutius que l’atur baixa a Sant Cugat. Segons les dades de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), a Sant Cugat actualment hi ha 4.147 aturats, 106 menys que el mes de maig (4.253). Aquesta reducció representa el 2,5% i se suma a la baixada regis· trada durant els últims mesos. Des del mes d’abril l’atur a Sant Cugat ha baixat un 3,8%, és a dir, 159 per· sones han trobat feina. La reduc· ció de l’atur al juny ha estat rècord a Catalunya ja que des del 1996 no es registrava una baixada tan pronun· ciada. 24.878 catalans han trobat fei· na aquest mes de juny, una reducció intermensual de l’atur del 3,9% res· pecte al mes de maig. Segons l’Ofici· na del Treball, actualment a Catalu· nya hi ha 617.288 aturats i a la resta de l’Estat espanyol, el descens regis· trat és del 2,6%, és a dir, 127.248 per· sones han trobat feina. // Anna Mira

Els carrers de Sant Cugat s’omplen de parades i gent

Després de Festa Major, el dissabte 6 de juliol, els comerços surten al carrer amb promocions i preus econòmics Arriba una nova edició de la Botiga al Carrer amb optimisme i promo· cions especials. D’aquesta mane· ra s’ha presentat la campanya que organitza l’associació Sant Cugat Comerç, que com a novetat enguany arriba després de la Festa Major. La seva presidenta, Mayte Pérez, asse· gura que enguany la jornada “es presenta diferent però amb moltes ganes de vendre”. A més, aquest cap de setmana es preveu que faci sol, un al·licient més que “esperem que beneficiï el comerç”.

Finalitats solidàries La solidaritat també es viurà a la Botiga al Carrer, en col·laboració amb l’ONG Muskana. Durant la Nit en Blanc els carrers de Sant Cugat es van decorar amb 150 ombrel·les blanques decorades per alumnes de la ciutat que s’havien de vendre

#arxiu

aquest dissabte a la Botiga al Carrer, però la pluja d’aquell cap de setma· na en van malmetre molts i “estem reconvertint-los en bosses”, ha expli· cat Pérez. Les bosses reciclades es vendran aquest dissabte i els benefi· cis es destinaran a l’ONG que treba· lla amb projectes educatius i d’arts plàstiques a l’Índia. A més, durant el matí de dissabte, la plaça dels Qua· tre Cantons s’omplirà d’actors que faran teatre i un discjòquei punxa· rà música. L’activitat està organit· zada per l’ONG Muskana.

Rebaixes i gangues Enguany són molts els comerços que arriben a les rebaixes amb bona part del gènere que no han venut, en bona part perquè el temps fresc no ha acompanyat. Per això, la campa· nya es presenta amb molta iniciati· va per part dels comerciants de Sant Cugat que esperen vendre bona part de l’estoc aquests dies. Des de l’1 de juliol han tornat les rebaixes soli· dàries de La Caixa. Com ja es va fer l’any anterior, de les compres que es facin durant el període de rebaixes, un tant per cent es destinarà a dife· rents associacions de Sant Cugat. // Anna Mira

Finances

El BBVA passa a ser l’entitat amb més oficines a la ciutat

ment BBVA ha signat un conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Terrassa amb el qual donen l’oportunitat a les empreses locals de beneficiar-se del crèdit de 500 milions d’euros. // Redacció

Empresa

Boehringer duplica la producció de la seva planta local

Farmacèutica Boehringer. #artur ribera L a farmacèutic a Boehringer Ingelheim, amb seu a Can Mates, ha duplicat la seva capacitat productiva amb l’obertura de dues noves línies de producció, segons el diari ‘Expansión’. L’ampliació de l’empresa genera· rà 30 nous llocs de treballs, que se sumaran als 500 treballadors. El grup ho ha fet amb la inversió de 30 milions d’euros en els últims dos anys. Amb aquesta ampliació, Boehringer arribarà a una produc· ció de 600 milions d’ampolles injec· tables de dosi única a l’any, una de les especialitats de la companyia. // Redacció

Atur

El grup Indo basa l’estratègia en la recuperació Oficina del BBVA. #Arxiu El BBVA s’ha convertit en l’entitat amb més nombre d’oficines de la ciutat. Després de la integració d’Unnim a aquest grup bancari, el BBVA té un total de deu oficines repartides per diferents punts de la ciutat fruit de la unificació en una sola marca de les sis oficines d’Unnim i les qua· tre del BBVA que hi havia a Sant Cugat, Valldoreix i la Floresta. En un comunicat, el BBVA informa que amb aquesta nova etapa “vol refermar el seu compromís amb el municipi” pel que fa a particulars, empreses i comerços. A més, recent·

La marca òptica Indo confia en la recuperació de l’economia i en el creixement exterior per no aplicar més ajustos. Amb aquesta estratègia el grup del parc de Can Sant Joan espera donar compliment al pla de viabilitat, des· prés de la seva sortida del concurs de creditors. La junta d’accionistes ha donat llum verda als comptes i a la gestió del 2012, amb la finalitat d’acordar el compliment dels objec· tius fixats i així assegurar la continuï· tat del projecte empresarial. A la jun· ta, el conseller delegat, Joan Sabrià, ha instat a no oblidar que, “malgrat l’esforç realitzat”, l’entorn econò· mic és complex i el suport financer de la banca s’ha reduït. // Anna Mira


Publicitat 37

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Audi A l’avantguarda de la tècnica

Per un costat, un Audi Q3 Ambition per 29.290 €*. L’esportivitat es posa al seu costat. Ara té un Audi Q3 2.0 TDI amb un equipament que inclou, entre altres coses, seients esportius amb regulació lumbar elèctrica, llantes d’aliatge de 17”, volant esportiu multifuncional de 3 radis, control de velocitat, climatitzador de confort, Bluetooth i fars de xenó plus. A més, ara el té amb 4 anys de manteniment. www.audi.es/q3 I si busca una altra forma de gaudir de l’Audi Q3, giri la pàgina.

I si busca una altra forma de gaudir de l’Audi Q3, giri la pàgina. Vostè ha triat posar-se al costat del confort. I ara podrà gaudir-ne en un Audi Q3 2.0 TDI amb un equipament que inclou, entre altres coses, volant multifuncional, paquet d’il·luminació interior en tecnologia LED, Audi Parking System posterior, control de velocitat, llantes d’aliatge de 17”, climatitzador de confort, Bluetooth i fars de xenó plus. A més, ara el té amb 4 anys de manteniment. www.audi.es/q3

Per l’altre costat, un Audi Q3 Ambiente per 29.290 €*. /audispain

Auco Vallès

Mercè Rodoreda, 16-32 08172 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 674 71 71 Audi Q3 2.0 TDI 140 CV (103 kW). Emissió CO2 (g/km): de 137 a 149. Consum mitjà (l/100 km): de 5,2 a 5,8. *PVP recomanat per a la Península i Balears per a Audi Q3 2.0 TDI 140 CV (inclou IVA, impost de matriculació, transport i descompte promocional) per a clients particulars, empreses i autònoms que financin a través de Volkswagen Finance SA EFC (segons condicions contractuals) un capital mínim de 8.000 € amb una durada i permanència mínima del finançament de 36 mesos. Manteniment Audi inclòs durant 4 anys o 60.000 km únicament per a vehicles finançats sota la modalitat “Opción Futuro”. Model visualitzat amb equipament opcional. Oferta vàlida fins al 31/07/2013.

12121 AUCO 226x296x210 Q3 c.indd 1

30/05/13 16:09


38 Cultura Espectacles

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Programació Les noves propostes de la sala santcugatenca

El Teatre-Auditori, a punt per a la nova temporada Música S’han programat 17 propostes musicals des de rock o el jazz, passant per l’òpera i la sarsuela, i també teatre-musical per als més petits Aniversari Al setembre la sala celebra 20 anys a la ciutat

D

esprés que la passada tem· porada del Teatre-Audi· tori de setembre del 2012 a juny del 2013 passessin per la sala 34.289 espec· tadors per gaudir dels 50 especta· cles amb 66 funcions programades, el Teatre-Auditori ha presentat la programació per a la nova tempora· da. La programació número 52, en la qual la sala santcugatenca cele· brarà els seus 20 anys d’existència. Per a la nova temporada s’han programat un total de 33 especta· cles, des del 4 d’octubre fins al 26 de gener. Una programació que Xavier Escura, regidor de Cultura, ha defi· nit com “una mica especial per a nos· altres perquè celebra els 20 anys de la sala, que s’ha convertit en un refe· rent a tot el territori català, i també més enllà”. Una programació que “aposta per seguir arribant a un públic molt ampli, amb propostes per a tothom, i amb totes les facilitats perquè no hi hagi excusa per no venir”, ha desta· cat Pep Tugues, director del TeatreAuditori. En aquest sentit, Tugues ha remarcat la importància dels con· venis signats amb el Liceu i l’Au· ditori de Barcelona per mantenir i ampliar l’oferta de música clàssi· ca, la consolidació de la sala dintre el Festival de Jazz de Barcelona ja que “aquest any la inauguració la fem a Sant Cugat el 19 d’octubre”, ha destacat Tugues, i “la importàn· cia dels patrocinadors, ja que “s’ha pogut mantenir la col·laboració, i fins i tot ampliar-la, fent possible una programació de nivell, tot i la situació econòmica adversa”, ha remarcat Pep Tugues.

Teatre Es podrà gaudir de nou obres de tea· tre. Bits, de Tricicle (11 i 12 d’octu· bre); Bona gent, de David Lindsay-

en context Dos actes oberts al públic per celebrar els 20 anys Concerts El dissabte 28 de setembre, a les 21 hores a la plaça de Victòria dels Àngels, nit de concerts de Bremen, Antònia Font i Brodas Bros, amb sessió musical de Nicolás de Ángel. Presentació Serà el dilluns 30 de setembre, a les 19.30 hores al TeatreAuditori, amb homenatge a les arts escèniques i a la música, presentació de la temporada amb Santi Millán i concert d’Andrea Motis i Joan Chamorro.

Presentació oficial Gerald Fannon, Pep Tugues i Xavier Escura van descriure el programa dels 20 anys #artur ribera Abaire (18 d’octubre); Cosmètica de l’enemic, d’Amélie Nothomb, i La banqueta, de Gérald Sibleyras, en una sessió contínua de teatre amb sopar a la mitja part (23 de novem· bre); Smiley, de Guillem Clua; Sí, primer ministre, d’Antony Jay i Jonat· han Lynn (1 de desembre); Maridos y mujeres, a partir del guió de Woody Allen (20 de desembre); La força, de Femarec Grup de Teatre Social (12


Cultura 39

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

de gener); i Barcelona, de Pere Rie· ra (Teatre Nacional de Catalunya) el 18 i 19 de gener. També hi haurà tea· tre-humor, amb Santi Millán Live!, el 9 de novembre.

Música Pel que fa a música, el Teatre-Audi· tori presenta sis concerts, i dos de jazz. Els Pets presentaran el seu nou disc el 4 d’octubre; Fangoria arriba a Sant Cugat el 22 de novem· bre amb Cuatricromía; Pitingo el 5 de desembre; Manel presentarà el 19 de desembre Atletes, baixin de l’escenari; The Georgia Mass Choir oferirà el 21 de desembre A Gospel Tribute to Whitney Houston; i Joan Dausà i Els Tipus d’Interès presen· tarà Jo mai mai amb Blaumut, que al seu torn presentarà El turista, el 17 de gener. Pel que fa a les pro· postes de jazz, Saxophone Summit featuring Joe Lovano, Ravi Coltrane and Dave Liebman serà la inau· guració del Festival de Jazz de Bar· celona el 19 doctubre, i Dianne Ree· ves, el 25 d’octubre. Aquesta temporada hi haurà quatre espectacles de música clàs· sica. L’Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu presen· ten El somni d’una nit d’estiu, el 31 d’octubre. L’Orquestra Simfònica Sant Cugat ens trasllada a El món de l’òpera (29 de novembre), i tam· bé ens acosta el tradicional Concert de Nadal amb el Festival de valsos i danses (27 i 28 de desembre). I la Banda Municipal de Barcelona ens ofereix Catalunya versus Japó l’11 de gener. Tampoc hi faltaran l’òpera i la sar· suela. En el primer gènere, el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Or· questra Simfònica del Vallès ens pre· senten La flauta màgica, de W. A. Mozart, el 8 de novembre. Pel que fa

a sarsuela, la companyia local +Sar· suela puja a l’escenari amb La tabernera del puerto el 24 de novembre.

activitats destacades

Dansa i poesia També torna la dansa, amb dos muntatges. El Ballet Nacional de Cuba ens presenta Coppélia el 10 de novembre, i el Víctor Ullate Ballet porta l’espectacle amb el que cele· bra el seu 25è aniversari, amb qua· tre coreografies, entre elles, l’estre· na de Bolero el 24 de gener. I també dos muntatges de Poesia, coincidint amb el Festival de Poesia de Sant Cugat. Per una banda, Els meus poetes, amb Emma Vilarasau, i per l’al· tra, No era lluny ni difícil, de Joan Margarit, el 21 d’octubre.

En família A més, hi ha cinc propostes per a públic familiar, emmarcades en el programa Uaal·la!. La primera, el Festival Petits Camaleons els dies 5 i 6 d’octubre. L’Orquestra Simfò· nica Sant Cugat presenta el mun· tatge Pere i el llop, de Sergei Proko· fiev el 27 d’octubre. El Petit Liceu també torna a la sala santcugaten· ca el 17 de novembre amb La petita flauta màgica, i també es podrà veu· re Geronimo Stilton, El musical del reino de la fantasía els dies 13, 14 i 15 de desembre. I repetim l’experi· ència del Concerts per a nadons, a partir de la idea original de Paulo Lameiro, el 26 de gener.

‘Cosmètica de l’enemic’ 23 de novembre, a les 20 hores Lluís Soler i Xavier Ripoll tornen a Sant Cugat amb l’obra d’Amélie Nothomb

Els Pets 4 d’octubre, a les 21 hores Amb 27 anys de trajectòria, presenten nou disc, també als Petits Camaleons

‘El somni d’una nit d’estiu’ 31 d’octubre, a les 21 hores Amb l’Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu de Barcelona

Saxophone Summit 19 d’octubre, a les 21 hores Serà el concert inaugural del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona

‘La Flauta Màgica’ 8 de novembre, a les 21 hores Amb el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès

Víctor Ullate Ballet 24 de gener, a les 21 hores Dansa amb un programa compost per quatre grans coreografies

Festival de Poesia 21 d’octubre, a les 20 hores Emma Vilarasau recitarà Els meus poetes, acompanyada de Xavier Bosch a la guitarra

‘Geronimo Stilton, el musical’ 13, 14 i 15 de desembre, diferents hores Un espectacle musical, per a tots els públics, àmpliament reconegut

Entrades Els abonaments per a la temporada es posaran a la venda el dijous 5 de setembre, i la venda general d’entra· des començarà el dia 12. // Cinta Caballé redaccio@diaridesantcugat.cat @CintaCC


40 Cultura Actualitat

Parlem de cultura

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Entrevista Alexander Geluk, Director d’orquestra

Pere Vivó, mossèn i amic

F

eia mesos que petjant la rodalia històrica de Sant Cugat i més proper al Sant Cugat que em trobava després de força dècades de viure a Sants, tenia ganes, si fos possible, d’apropar-me modestament a persones de la ciutat que hi feien vida, creaven vida i vivien junts, compartint records però també vivències i esdevenidor. Fou ben casualment que vam encetar una amistat, ben tardana per l’edat de tots dos, amb Mn. Pere Vivó. Jo devia fer un parell d’anys que vivia a la ciutat i ell en sortia per motius de salut. La primera vegada fou escoltant-lo en una conferència sobre el dia 11 de Setembre, possiblement l’any 1997. Poques setmanes després, uns bons amics de Sant Cugat , oriünds de Sants, ens sorprenien amb una petició ben peculiar: “Que coneixeu Mn. Vivó?”. I d’aquí una trucada meva i d’antuvi, una abraçada d’amic que ha perdurat en el transcurs dels anys. Aquest any, vull enviar a l’amic Pere, a banda de la felicitació habitual riallera i sovint plena de cites dialectals, una felicitació més formal que algú podria semblar-li banal i innecessària: Mn. Vivó compleix, en la festa de Sant Pere, el seu jubileu sacerdotal. Jo, mai ho he dissimulat , sóc agnòstic. Sobtadament, com amb el personatge del Pere Vivó, que semblava faltar en el meu calendari personal, m’agafen ganes de sortir a un balcó de l’Ajuntament i cridar ben fort: “Avui és una efemèride important de Mn. Pere! Avui és el Sant de l’amic Pere Vivó!”. En tots els casos, que sigui per molts anys! //

Martí Olaya Escriptor

martiolaya@telefonica.net

Lletres

Margarit, poeta d’honor del XIII Festival de Poesia

Joan Margarit #Cedida

Symfonia Jong Twente. Interpreta obres simfòniques d’alt nivell, òpera, ballet i bandes sonores als escenaris més grans d’Holanda i Alemanya #Cedida

“Dvorák: ‘Simfonia del nou món’ és un repte gran per a l’orquestra” Alexander Geluk va estudiar Direcció d’orquestra amb Taijiro Limori i violoncel amb Robert Dis· pa als conservatoris d’Arnhem i Enschede, i anteriorment es va lli· cenciar en Direcció Coral. Actu· alment és director titular de l’Or· questra Simfònica d’Arnhem, el Van Wassenaer Consort, Arnhem Oratorio Coro i Symfonia Jong Twente, que va aconseguir el pri· mer premi amb distinció en el con· curs Summa Cum Laude de Vie· na. El divendres 12 de juliol, a les 22 hores, la formació que diri· geix arriba a les Nits de Música al Claustre amb l’Escola Fusió pre· sentant Dvorák: Simfonia del nou món. Arribeu a Sant Cugat el 12 de juliol. Què ens oferireu? Portarem a l’escenari del Claustre un programa d’una hora amb un repertori divers que serà molt ade· quat per a un públic amb gustos musicals diferents. La major part del concert serà Dvorák: Simfonia del nou món, i després d’això el concert continuarà amb algunes peces de pel·lícula i altres peces musicals. Què us ha portat fins a Sant Cugat? Mirjam Plas era una excel·lent

intèrpret de flauta de la Symfo· nia Jong Twente, fa 15 anys. Ara és una ciutadana de Barcelona i està treballant com a intèrpret de flau· ta professional. Fa un any va sug· gerir començar un projecte d’in· tercanvi amb l’Escola Fusió. Quina relació teniu amb l’Escola Fusió? La nostra orquestra sembla tenir el mateix interès en la música música, havent-hi el mateix pla d’estudis i interpretant peces del repertori simfònic. També la gam· ma d’edat de les dues orquestres encaixa perfectament. Com definiria la Symphonia Jong Twente? Symfonia és un grup de perso· nes joves molt motivades d’entre 14 i 22 anys que volen interpretar música simfònica (clàssica) a un nivell molt alt. Quina és la importància d’aquesta peça? La peça principal que nosaltres interpretem, Dvorák: Simfonia del nou món, és un repte gran per a l’orquestra. D’altra banda també és una peça perfecta de música per al públic. // C. Caballé

El poeta Joan Margarit serà el poeta d’honor del XIII Festival de Poesia, que se celebrarà del 20 al 27 d’octubre i que comptarà amb diversos espectacles. El Teatre-Auditori serà un dels punts de referència del festival, aco· llint tres propostes, diumenge, 20 de novembre, a les 12.00 hores, amb l’acte inaugural amb la lectura dra· matitzada de La veu d’un saxo en la boira, de Margarit, amb Joan Pera, Jordi Boixaderas i Ferran Frauca. El següent espectacle, al TeatreAuditori, serà el dilluns 21 a les 20.00 hores. Aquest cop, Emma Vilarasau presenta Els meus poetes, recitant Montserrat Abelló, Mario Benedet· ti, Jorge Luis Borges, Paul Eluard, Ángel González, Chantal Mailard, Miquel Martí i Pol, Pablo Neruda, Palau i Fabre, Joan Vinyoli i Mar· garit. El mateix dia, Joan Margarit: No era lluny ni difícil. Un concert en què la música i la poesia s’agerma· nen i en el qual Margarit recitarà els seus poemes. // C. Caballé

Música

Curs de Cant Ofelia Sala a l’Escola Municipal de Música La Fundació Victòria dels Àngels organitza, des del 4 de juliol fins al 10 del mateix mes, el Curs de Cant en el que la prestigiosa Ofelia Sala oferirà classes. L’Escola Municipal de Música Vic· tòria dels Àngels acull el Curs de Cant Ofelia Sala fins al 10 de juny. Un curs impartit per la prestigiosa soprano valenciana que ha actuat, entre d’altres, al Metropolitan Ope· ra House de Nova York,o al Teatro alla Scala de Milà. El concert de clau· sura del curs serà el dia 10 de juliol. // Redacció


Actualitat Cultura 41

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Literatura

FA 20 ANYS 08/07/1993

Música Arriba el segon Concert Tel·lúric a la Cova Negra del Montsec

El Tupperbook, dedicat a la lectura familiar

Música a capella de l’esperit i de la terra és el nom del concert que la Coral Polifònica de Tremp i la Camerata Coral Sant Cugat oferiran durant la segona edició del Concert Tel·lúric a la Cova Negra del Montsec el dissabte 13 de juliol, a les 19 hores. El preu de l’entrada és una col·laboració de 5 euros.

#artur ribera

Aquesta és la quarta trobada de la ini· ciativa que tot i que no té nova data fixa, és segur que tindrà continuïtat. Aquesta edició del Tupperbook ha anat a càrrec de la llibreria del car· rer de Xerric, Pati de Llibres, dedica· da a la lectura infantil i juvenil. La lli· bretera Sònia Gómez, ha explicat a la desena de persones presents a l’acte diversos tipus de lectures per a totes les edats. En aquest sentit, s’han pre· sentat llibres interactius per a nens i nenes més petits i per a adolescents, que estan fent el canvi a la lectura per a adults. Gómez ha destacat la importància de fomentar la lectura en família perquè els infants agafin l’hàbit de llegir. // Àgata Guinó

La frase

Deixo la gerència de la sala a finals de juliol per motius personals; espero que segueixin amb els grups locals ” Pol Moragas Gerent Sala Hoboken

Fi de curs Audició final a l’Escola Carme Talleda, Música 6 de juliol, escola municipal de música

V I N E

R A S C A

A M B

I

#artur ribera

T ’ H O

V W P O L O

REGALAT

F I AT 5 0 0

REGALAT

La novena edició del cicle continu· arà dijous, 11 de juliol, a les 22.00 hores, a la plaça de l’Alcalde Magí Bartralot. En aquesta ocasió es representarà Conversió i Mort, de Quim Federal, i Primera Història d’Esther. La darrera Lectura a la Fresca serà el dijous 18 de juliol als Jardins del Monestir amb Antígona a la mateixa hora. // Redacció

M I N I O N E

C O T X E !

G U A N YA

C O T X E

N O

Comença una nova edició de les Lectures a la Fresca

Les Lectures a la Fresca 2013, organitzades per Amics de Pedra i Sang, han arrencat aquest dijous, 4 de juliol, amb l’espectacle ‘Sinerama’, de la companyia Les Sineres, amb dramatúrgia i direcció de Dolors Vilarasau.

C A M I N A N T

M A R X A

U N

Representació

L’Escola Carme Talleda, Música, celebra l’Audició de fi de curs de piano i flauta travessera aquest dissabte, 6 de juliol, a les 18 hores, a l’aula Magna de l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels amb entrada lliure.

A RASC YA N I GUA IS PREM S! TE EC DIR

I

Inauguració de l’exposició de ‘Royo a Miró’

La mostra va recollir 30 obres de la producció més recent de Josep Royo, caracteritzada per una influència mironiana. Royo va ser el col·laborador més jove de Joan Miró. #NOTÍCIA PUBLICADA ALS ‘QUATRE CANTONS’

ELS ACABATS DELS COTXES LLIURATS PODEN NO COINCIDIR AMB ELS DE LES FOTOGRAFIES.

Llibres per a tots els infants, lectures per a adolescents i per llegir en família han estat els protagonistes d’una nova edició del Tupperbook dimecres, 3 de juliol, al Cafè-Auditori.

D I R E C T E

P O T S

C R E U R E ?

A C O N S E G U E I X TA N T S “ R A S C A - R A S C A ” C O M V U L G U I S , E S TA N P L E N S D E R E G A L S D I R E C T E S . I S I N O H A S G U A N YAT UN DELS DOS COTXES QUE JA H E M R E G A L AT, E N C A R A T E N S L’ O P O R T U N I TAT D E PA R T I C I PA R E N EL SORTEIG D’UN MINI ONE COL·LABORADORS

S O M

E L

T E U

C E N T R E

Auco-Vallès

Motor Munich

PROMOCIÓ VÀLIDA DEL 8 DE MAIG AL 24 DE JULIOL DE 2013.


Crítica musical

42 Cultura Actualitat La música de la Festa

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Música

El Curs Internacional de Cant celebra una dècada d’anys

Eduard Jener Crític eduardjener@telefonica.net

F

esta i música formen un barreja indestriable. La Festa Major és una festa de festes on la diversitat plana per sobre. Tothom pot trobar algun grup, una orquestra, unes veus que omplin les seves preferències i també fer un sa exercici de promiscuïtat sonora que, algunes vegades, produeix efectes catàrtics impensats. Can Quitèria aplega una multitud per veure hip-hop i, simultàniament, a pocs metres l’Orquestra Maravella interpreta estàndards ballables que permeten lligar amb el flamenc de Raúl Pulido i un Mishima amb L’amor feliç sense oblidar els grups de percussió, Kata Kitinga o els Tabalers dels Diables. Sonen grups joves a la plaça del Rei i plaça de Pep Ventura, incongruent barreja de noms per sonoritats contràries que passen per sobre de determinats esquemes. Festa Major, trencament d’allò quotidià. El concert a l’església de Sant Pere mostra l’alt nivell assolit per l’Orquestra Simfònica Fusió i la col·laboració d’entitats amb les sopranos Mariona Benet i Anna Font de l’Òpera de Cambra, però també ha sonat la Cobla Jovenívola de Sabadell i la Cobla La Principal del Llobregat que dóna suport al Grup Mediterrània de La Unió Santcugatenca, en una plaça de l’Om absolutament plena. Roger Mas i la Cobla Sant Jordi ofereixen un concert a la plaça Octavià, peça difícil per l’espai i complexa pel contingut d’on separo una “Àguila negra” sensacional i una “Bien pagà” (?) insòlita. Nit de rumba, nit de flamenc, nit de versions disco-funk, de músiques en revolta permanent, de grups locals que pugnen per sobreviure. Feliç conjunció en el vestíbul del TA. L’Orquestra Simfònica Sant Cugat i la Coral La Lira s’ajunten per fer música popular i fragments d’òpera amb la col·laboració de Júlia Farrés. Èxit que desborda les expectatives de tothom. David Mengual i la seva banda de jazz, multipremiada, omple la plaça Can Quitèria que el dia abans ha escoltat Clàudia Bardagí Sextet, agrupació que té un clar i llarg futur obert. La música de la festa, les músiques, totes omplin l’espai de la gent, els carrers, les places...

Concert inaugural #artur ribera El Curs Internacional de Cant de Camerata Sant Cugat celebra el seu desè aniversari amb un programa de concerts i conferències de l’1 al 6 de juliol. Un curs que ha vist passar, durant aquests deu anys, més de 200 alum· nes provinents de deu països dife· rents. Després del concert inaugu· ral dilluns, 1 de juliol, a l’Aula Magna del Conservatori amb la participa· ció d’exalumnes del curs, el regidor de Cultura, Xavier Escura, i el direc· tor de Camerata Sant Cugat, Xavier Baulies, han fet balanç d’aquesta dècada. Escura ha destacat que el Curs Internacional de Cant “va arrencar amb un nivell molt alt ara fa deu anys, i tot i les condici· ons adverses que estem vivint, no sols s’han sabut mantenir sinó que, a més, ha anat fornint grans cantants amb un alt nivell”. Baulies ha desta· cat que “és un goig arribar als deu anys, tot i les dificultat, perquè hi ha molta gent que vol cantar, i amb aquest curs som referència en una activitat europea”. En aquest sentit ha destacat que “Sant Cugat és ban· dera de cultura i dels seus valors”. // C. Caballé

Cinema

Arrenca el cicle Cinema a la Fresca de Valldoreix Cada divendres de juliol, la plaça del Casal de Cultura de l’EMD acollirà una projecció a les 22.20 hores, amb entrada lliure. El cicle Cinema a la Fresca de Valldo· reix arrenca aquest divendres, 5 de juliol, amb la projecció de la pel· lícula Intocable (Intouchables) a la plaça del Casal de Cultura. El film es projectarà en català, i no és recoma·

nada per a menors de 7 anys. Intoca· ble és una comèdia romàntica dirigi· da per Eric Toledano i Olivier Nakac· he. El film ens presenta en Philippe, un ric aristòcrata que queda para· plègic a causa d’un accident, i que contracta una persona perquè l’aju· di i en tingui cura. Tot i pertànyer a mons completament diferents, acabaran establint una relació tan sòlida com inesperada. Intocable ha rebut el Premi César al millor actor, el Premi Goya a la millor pel· lícula europea, i millor pel·lícula i millor actor al Festival de Tòquio. El cicle continuarà el 12 de juliol amb la projecció d’Alvin i els Esquirols 3 (Alvin and the chipmunks 3), apta per a tots els públics, dirigida per Mike Mitchell. La següent projecció serà Les aventures de Tintín i el secret de l’Unicorn (The adventure of Tintin: Secret of the Unicorn), també en cata· là, i apta per a tots els públics, el 19 de juliol. Una pel·lícula d’aventures dirigida per Steven Spielberg que va rebre el Globus d’Or a la millor pel· lícula d’animació. Tancarà el cicle, el 26 de juliol, la pel·lícula Lo Imposible (The impossible), en castellà i no recomanada per a menors de 12 anys. Dirigida per J.A. Bayona, el film ha rebut sis Premis Gaudí i cinc Premis Goya. // Redacció

Ensenyament

Crítiques a l’adjudicació d’ESART El PSC qüestiona el procés d’adjudicació de la concessió a la iniciativa del Grup Montcau. ESART Centre d’Estudis es posarà en marxa al setembre tot i la crítica que han fet el socialistes pel procés d’adjudicació de la concessió a la ini· ciativa privada del Grup Montcau. Després de la Comissió Informativa dels grups municipals,el PSC mani· festa que no estan satisfets de les explicacions de l’equip de govern i consideren que “els grups locals hau· ríem d’haver estat informats abans”. Tot i estar d’acord amb l’execució del projecte, qüestionen “la trans· parència de què presumeix l’Ajun· tament” i critiquen “l’obscuritat en el procés d’adjudicació”, perquè no es va fer amb concurs públic i també perquè va ser una concessió “que no ha passat pel ple”. El PP, ICV i la CUP també van qüestionar aquesta con· cessió directe al darrer ple. // A. Mira


Cultura 43

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Pàgina de la l’Òpera de Cambra de Sant Cugat

Verdi vs. Wagner Avui divendres, 5 de juliol, a les 22 h al Claustre del Monestir, l’Òpera de Cambra de Sant Cugat juntament amb el Cor de Cambra Dyapason i el Cos de Dansa de l’Esbart Sant Cugat, celebra amb aquest concert el bicentenari del naixement de dos dels màxims representants del gènere operístic com són Giuseppe Verdi i Richard Wagner. Ens fa molta il·lusió celebrar aquest aniversari dirigits pel director de l’Òpera de Sabadell, Daniel Gil de Tejada. Després de llicenciar-se en direcció d’orquestra en el Royal College of Music de Londres, debuta a Itàlia dirigint L’Elisir d’Amore i Il matrimonio segreto.

Giuseppe Verdi i Richard Wagner. #cedida

És també en aquell país on ha estat guardonat amb el Primer Premi del Concorso per giovani direttore d´ópera Franco Capuana d’Spoleto”.

temes estan molt arrelats a la cultura popular, com “La donna è mobile” de Rigoletto, “El brindis” de La Traviata, o el “Va pensiero” de l’òpera Nabucco, relacionat amb el domini austríac sobre Itàlia...i que avui cantarem...

Verdi (1813-1901) va ser el més notable i influent compositor d’òpera italiana del segle xix. Les seves òperes es representen contínuament arreu del món. Alguns dels seus

Wagner (1813-1883) a diferència de la majoria de compositors d’òpera, va escriure el llibret i la música de cadascuna de les seves òperes. Va revolucionar l’òpera a través del seu con-

cepte “obra d’art total” tractant de sintetitzar les arts visuals, musicals poètiques i dramàtiques. Reconegut per la seva rica harmonia i orquestració i per l’ús del leitmotiv, frase associada a un personatge, lloc o idea de la trama.

Intèrprets Mariona Benet, soprano Carles Cremades, tenor

Toni Marsol, baríton Cor de l’Òpera de Cambra Cor Dyapason (direcció Teodor Roura) Cos de Dansa de l’Esbart Sant Cugat (direcció Laia Martínez) Pere Bardagí, violí Josep Bracero, viola Manuel del Fresno, violoncel Daniel Garcia, piano i arranjaments Daniel Gil de Tejada, direcció Organitza: Òpera de Cambra de Sant Cugat

Espai cedit ASS. RADIO

per a la micro, petita i mitjana empresa C/ Villà, 68 Casa Aymat ext. 2800 08173 Sant Cugat (Barcelona) Tel.: 93 553 11 90 gerencia@santcugatempresarial.com

VERSIÓ ORIGINAL I SUBTITULADA

Els dijous A les 19.30 i a les 22 h CINEMES SANT CUGAT

11 de juliol

Som a Sant Cugat, av. de les Corts Catalanes, 7-9 Edifici Trade Center. Tel.: 93 724 44 43 pimec.vallessud@pimec.es

Infancia clandestina Infancia clandestina Benjamin Avila Argentina, Brasil, Espanya, 2011 (122’) Idiomes: castellà i portuguès + 12 anys


44 Publicitat

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Agenda novembre del Xx al x 5 Divendres 17 h Museu del Monestir Serem arqueòlegs per un dia Un taller d’iniciació a l’arqueologia per a nens i nenes a partir de 5 anys Places limitades. Preu: 2€ Cal fer reserva prèvia trucant al 93.589.63.66 o a educaciomuseu@santcugat.cat Org.: Ajuntament de Sant Cugat De 17 a 20 h Mercat de Torreblanca Trucs per no llençar menjar Amb tast d’aliments de cuina d’aprofitament Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 19.30 h Casino la Floresta Cicle de cinema de muntanya.“Pura vida” Documental que narra l’intent de rescat de l’alpinista navarrès Iñaki Ochoa de Olza, que finalment va morir a l’Annapurna el 2008. Organitza: Club Excursionista Independent (CEI) de Catalunya De 21 a 00 h Pavelló de Can Llobet 30a edició de la Marató de la Floresta de futbol sala També el dia 6, de 9 a 21 h Organitza: Olímpyc Floresta 22 h Casal de Joves TorreBlanca Nit Curt/a TorreBlanca Activitat gratuïta. Projecció dels curtmetratges que hagin presentat els joves. Més informació a casaldejovestorreblanca.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 6 Dissabte D’11 a 12.30 h Oficina de Turisme El dia a dia dels monjos a l’Edat Mitjana Viatge a càrrec de Pere Ferrer, el monjo que va escriure el Costumari del Monestir. Preu per persona: 8 € (menors de set anys, gratuït) Oficina de Turisme Pl. Octavià s/n 93 675 99 52 turisme@santcugat.cat Org.: Ajuntament de Sant Cugat D’11 a 13.30 h Església de Sant Medir Portes obertes a l’església de Sant Medir Organitza: APAC, Penya Regalèssia 12 h Museu del Monestir “Deixeu parlar els capitells..., ells ho

saben tot!” Visita teatralitzada per poder conèixer, de la mà dels seus protagonistes, tota la història que s’amaga darrere els capitells. Amb Mira-sol Teatre. A partir dels 5 anys. Preu: 2€. Cal fer reserva prèvia trucant al 93.589.63.66 o a educaciomuseu@santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 22 h Casal de Joves TorreBlanca Impropiting show. Performance A càrrec d’Aram Millet i Pulmon Beatbox Org.: Ajuntament de Sant Cugat 7 Diumenge De 9 a 15 h Mercantic Vintagefest Més de 150 parades per trobar objectes únics (mobles, llibres, discs, curiositats, antiguitats i articles de segona ma) Organitza: Mercantic Patrocina: Moritz 12 h Cinemes Sant Cugat Cinema en família.“Amics per sempre” Preu taquilles: 4,30 €; 4 € si es compra l’entrada per Internet. Web: www.cinesa. es Direcció: Jesper Moller i Tony Loeser. Alemanya, França, Itàlia, 2009 (77’). Animació. Org.: Ajuntament de Sant Cugat, Cinesa 12 h Museu del Monestir Visita comentada.“Oració, treball i poder” Preu 2€. Exposició permanent. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 93 589 63 66, educaciomuseu@santcugat.cat i www. museu.santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 8 Dilluns 20 h Biblioteca Central Gabriel Ferrater Vespres al pati. Recital de poesia: “Per entre els dies”, antologia poètica de Marin Sorescu A càrrec de Jordi Boixaderas. Música de Bárbara Granados. Introdueix l’acte: Francesc Parcerisas. Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 9 Dimarts

+ activitats a: www.santcugat.cat. Si voleu sortir en aquesta agenda cal que adreceu la informació 15 dies abans a la Casa de Cultura, Jardins del Monestir, s/n. Viu la cultura de prop XCCP: xarxa de centres culturals polivalents

Uaal·la! Oci i cultura en família

Estiu al Museu

22 h Cafè Belgrado Concert. David Mengual Free Spirits Big Band Entrada lliure. Direcció: David Mengual. Concerts els dies 2, 9, 16 i 23 de juliol a les 22 h. Organitza: Cafè Belgrado, JazzEnViu 10 Dimecres 17 h Museu del Monestir Una tarda de llegenda. Sessió de contes al Claustre del Monestir Vine al Museu a passar una tarda divertida i conèixer algunes de les llegendes de la nostra ciutat. Amb Metromàtic Teatre Places limitades. Preu: 2€ Cal fer reserva prèvia trucant al 93.589.63.66 o a educaciomuseu@santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 11 Dijous 19.30 i 22 h Cinemes Sant Cugat Cinema d’autor.“Infancia clandestina” Preu a taquilles 4,30€ i per internet 4€ Direcció: Benjamín Ávila. Argentina, Brasil, Espanya, 2011 (122’). Idiomes: castellà i portuguès. Org.: Ajuntament de Sant Cugat, Cinesa 22 h Pl. Magí Bartralot Lectures a la Fresca.“Conversió i mort d’en Quim Federal” i “Primera història d’Esther” A càrrec d’Amics de Pedra i Sang.

Dramatúrgia i direcció: Dolors Vilarasau i Ignasi Roda. El cicle Lectures a la Fresca està dedicat a Salvador Espriu, amb motiu del centenari del seu naixement Organitza: Amics de Pedra i Sang 12 Divendres 11.30 h Museu del Tapís Contemporani - Casa Aymat Tots els colors de la llana L’antiga manufactura Aymat tenyia llanes amb més de 4.000 colors diferents. Vine i aprèn a tenyir la llana i

010 forma part de la seva història tu també! Places limitades. Preu: 2€. A partir de 8 anys. Cal fer reserva prèvia trucant al 93.589.63.66 o a educaciomuseu@santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 22 h Casal de Joves TorreBlanca Block Party Activitat gratuïta. Del projecte “Taulacció”. Diada dedicada a les diferents disciplines de la cultura urbana actual. A més es podrà gaudir de la 2a edició de la Shaolin Battle, aquest cop “crew vs crew” i finalitzarà l’activitat amb un “corro de rap”. Més informació a casaldejovestorreblanca.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 13 Dissabte De 10 a 12 h Oficina de Turisme El campanar, l’església i el claustre Visita. Preu per persona: 8 € (menors de set anys, gratuït) Cal fer reserva prèvia Oficina de Turisme Pl. Octavià s/n 936759952 turisme@santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat D’11 a 13.30 h Pl. de Barcelona Taller de reparació de roba. “Puntades a mà a l’abast de tothom” Gratuït. Cal inscripció prèvia al 900 103 146 o presencialment. Límit d’inscripció: 08/07/2013. Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 11.30 h Museu del Monestir Scriptorium per a tothom Taller d’escriptura medieval per a menuts i no tan menuts. A partir dels 6 anys Places limitades. Preu: 2€. Cal fer reserva prèvia trucant al 93.589.63.66 o a educaciomuseu@santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat D’11 a 13.30 h Església de Sant Medir Portes obertes a l’església de Sant Medir Organitza: APAC, Penya Regalèssia 22.45 h El Siglo Mercantic Concert. “Horacio Fumero & Pedro J. Gonzalez” Jazz i guitarra flamenca Organitza: Club de Jazz Sant Cugat

Tel. 93 589 13 82 i fax 93 674 66 55. A/e agenda@santcugat.cat. La responsabilitat dels actes i de la informació publicada en aquesta agenda recau en les entitats organitzadores.


Publicitat 45

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

14 Diumenge D’11 a 13 h Capella Sant Crist de Llaceres Portes obertes a la capella de Sant Crist de Llaceres Organitza: APAC, Penya Regalèssia 12 h Museu del Tapís Contemporani Casa Aymat El tapís de la Casa Aymat i l’Escola Catalana de Tapís Visita comentada a l’exposició permanent. Preu 2€. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 93 589 63 66, educaciomuseu@ santcugat.cat i www.museu.santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat

Divendres 5 21 h Aula Magna del Conservatori Concert d’alumnes. Entrada lliure Dissabte 6 18 h Auditori de la Casa de Cultura Conferència-Audició a càrrec del periodista Marcel Gorgori: ‘L’aportació musical de Giuseppe Verdi’ (200 aniversari naixement de Verdi). Entrada lliure 20.30 h Claustre del Monestir Concert de cloenda i lliurament del Premi Camerata de Cant 2013. Entrada: 10€ (Programa Nits de Música al Claustre)

10è CURS DE CANT SANT CUGAT 2013

NITS DE MÚSICA AL CLAUSTRE

Castellví, 8.Tel. 93 589 13 82). Venda una hora abans dels concerts al Museu de Sant Cugat (Claustre) - Jardins del Monestir. Reserva d’entrades: casadecultura@santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat Divendres 5 22 h Nits de Música al Claustre. Òpera de Cambra de Sant Cugat “Verdi vs. Wagner” Daniel Gil de Tejada, direcció. Dissabte 6 20.30 h Nits de Música al Claustre. 10è Curs Internacional de Cant Sant Cugat Premi de Cant Camerata Sant Cugat i concert de cloenda. Divendres 12 22 h Nits de Música al Claustre. Symfonia Jong Twente (Jove orquestra de Twente, Holanda) - Dvorák: “Simfonia del Nou Món” Alexander Geluk, direcció. FESTA MAJOR MIRA-SOL

De l’1 al 6 de juliol Organitza: Camerata Sant Cugat en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat

Claustre del Monestir Preu: 10 €. Informació i venda anticipada d’entrades a la Casa de Cultura (C.

Horari d’estiu OAC’s

 6 oficials de 1a de diferents oficis  9 auxiliars administratius/ves  16 perfils tècnics mitjans/superiors

Sant Cugat (pl. de la Vila, 1)

Prevenció d’incendis Les revetlles provoquen el 75 % dels incendis a Collserola Del 15 de juny al 15 de setembre, alt risc d’incendi Recordeu que és prohibit fer foc a menys de 500 m del bosc En cas d’emergència truqueu al 112

De l’1 de juliol al 10 de setembre: de dilluns a divendres, de 8 a 14 h Dissabtes d’agost, tancada La Floresta Del 29 de juliol al 28 d’agost: tancada Mira-sol De l’1 al 31 d’agost: tancada Les Planes De l’1 al 31 d’agost: tancada

Nou Pla d’Ocupació Municipal S’obre la convocatòria d’un nou Pla d’Ocupació Municipal per contractar, durant 6 mesos, persones en situació d’atur de llarga durada i que hagin exhaurit la prestació per desocupació.  11 peons d’obres públiques/jardineria/ mecànica

Presentació de sol·licituds: Oficines d’Atenció Ciutadana del centre i dels districtes Termini: 18 de juliol Consulteu les bases a www.santcugat.cat

Del 12 al 14 de juliol 12 Divendres 20 h Pregó 22 h Teatre amb Mira-sol Teatre 22.30 h Cinema a la fresca amb “Intocable” Dissabte 13 9 h Cursa popular “2 Milles de Mirasol” 11 h Taller de circ per a tots 11 h Mostra i degustació dels productes de Mira-sol Centre Diumenge 14 10.30 h Bicicletada popular 19 h Actuació castellera 21 h Havaneres amb “Els Pescadors de l’escala”

+ activitats a: www.santcugat.org. Si voleu sortir en aquesta agenda cal que adreceu la informació 15 dies abans a l'Oficina de Turisme Pl. Octavià, s/n Torre de l'Homenatge. Tel. 93 675 99 52 i fax 93 675 99 53. A/e agenda@santcugat.org. La responsabilitat dels actes i de la informació publicada en aquesta agenda recau en les entitats organitzadores.

Aporta la teva idea Sant Cugat Participa (www.santcugatparticipa.cat) és un espai de participació perquè exposeu les vostres propostes sobre diferents aspectes de la ciutat Podeu aportar les vostres idees, compartir punts de vista amb altres persones i deixar comentaris

@010santcugat


46 Esports Atletisme

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Competició Se celebrarà el dimarts 23 de juliol

El CAR muntarà la primera cursa popular MoonRace La prova És una cursa urbana, de 8 quilòmetres, amb un màxim de participants de 2.000 atletes El circuit Començarà a les 21.30 hores, amb sortida i arribada a les pistes d’atletisme del CAR

E

n motiu del seu 25è aniver· sari, el Centre d’Alt Rendi· ment (CAR) de Sant Cugat organitzarà el dimarts 23 de juliol la primera edició de la Cursa Nocturna Popular Moonra· ce, que podria tenir continuïtat. La prova, amb sortida i arribada a les pistes d’atletisme del CAR, comen· çarà a les 21.30 hores amb un cir· cuit de 8 quilòmetres, amb crono· metratge amb xip. Aquesta és la pri· mera vegada que el CAR organitza una prova atlètica i compta amb

DECLARACIONS “És una cursa amb tot els al·licients per córrer-la. És estiu, de nit i lluna plena” Ivan Tibau Secretari General de l’Esport

“Aquesta iniciativa és una bona ocasió per apropar el CAR a Sant Cugat” Mercè Conesa Alcaldessa de Sant Cugat el suport de la Secretaria General de l’Esport, l’Ajuntament de Sant Cugat i la Diputació de Barcelona. Aquesta cursa urbana sortirà del CAR i farà el següent recorregut: CAR - Coll Favà - plaça del Mones· tir - Parc Central - Volpelleres - CAR. Lluís Capdevila, director de la Moon· Race, ha assenyalat en la presenta· ció que és una cursa atlètica “apta per a tothom”. L’organització enco· ratja les famílies de Sant Cugat que hi participin. “És un moment que recordarà molta gent”, ha apun· tat Capdevila. La cursa comptarà amb la col·laboració de la Policia Local i voluntaris del CAR i de l’Au·

Recorregut de la MoonRace Sortida / Arribada


Actualitat Esports 47

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

en context Les deu curses atlètiques que es fan a Sant Cugat Quantitat i qualitat Deu són les diverses proves atlètiques que durant l’any se celebren a Sant Cugat. Són la Cursa Popular 2 Milles de la Festa Major de Mira-sol, el dissabte 13 de juliol; la Cursa Nocturna Popular MoonRace, el dimarts 23 de juliol; la Cursa Popular de la Festa Major de la Floresta, el diumenge 28 de juliol; la Cursa Popular de la Festa Major de les Planes, al setembre; la Cursa Popular de la Festa Major de Valldoreix, al setembre; la Mitja Marató de Sant Cugat, el diumenge 29 de setembre; el Cros Ciutat de Sant Cugat, al novembre; la Sant Silvestre de Sant Cugat, el 31 de desembre; les 5 Milles Femenines de Valldoreix, al març, i la Cursa Medijocs, a l’abril.

la d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat. Després de la cursa hi haurà una botifarra· da popular. La primera edició de la Cursa Noc· turna Popular Moonrace forma part del calendari de curses en rutes de la Federació Catalana d’Atletisme. En aquests moments ja s’hi han apuntat uns 600 atletes i, fins el dimecres 10 de juliol, els que for· malitzin la seva inscripció podran córrer amb el seu dorsal personalit· zat. Les inscripcions, que tenen un cost de 15 euros, es tancaran un cop la xifra d’inscrits arribi a 2.000 parti· cipants. El CAR lliurarà una samar· reta tèrmica i una bossa d’obsequis a cada participant. L’organització donarà un premi als tres primers classificats (masculí i femení) de la prova, al primer i la primera atleta de Sant Cugat i també a l’atleta més

gran i més petit de la cursa. L’acte es va presentar el dimarts 2 de juliol al CAR de Sant Cugat, en un acte que va estar presidit per Ivan Tibau, secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya; Mer· cè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, i Joan Fontserè, director del CAR. També hi van assistir esportistes d’elit com el santcugatenc Tommy Robredo, Jennifer Pareja, Gerva· sio Deferr, Nani Roma, Jordi Mora· les, Albert Cabestany i Takahisa Fujinami. Ivan Tibau, que va avançar que la correrà, va destacar que la Moon· Race “és una cursa molt atractiva amb tot els al·licients per córrer-la. És estiu, de nit i lluna plena”. A més, Tibau va assenyalar que és una immillorable ocasió “per conèixer les instal·lacions del CAR”. Per la seva banda, Mercè Conesa va asse· nyalar que aquesta prova atlètica és una bona ocasió per “apropar el CAR a Sant Cugat” i va destacar que el naixement de la cursa contribuirà a reforçar “el bon veïnatge” existent entre Sant Cugat i el CAR. Conesa va destacar també l’afició de Sant Cugat per les competicions de running, amb un total de deu curses.

Últims actes del 25è aniversari La MoonRace és un dels darrers actes de celebració del 25è aniver· sari del CAR de Sant Cugat que s’es· tan celebrant durant aquest 2013. Els dos últims actes seran una tau· la rodona, “La presència del CAR als mitjans”, al setembre, i el sopar de cloenda dels actes d’aquest 25è aniversari i lliurament del llibre de les noces de plata del centre d’elit esportiu, el 18 octubre. // Àlex López Puig redaccio@diaridesantcugat.cat @alexlopezpuig

Hoquei sobre herba Junior FC

Èxit en el I Torneig Internacional U16

El Junior FC va guanyar en tres categories #Albert Pi El Junior Sport&Spa va acollir durant els darrers tres dies de Festa Major la primera edició del Torneig Internacional sub-16 d’hoquei sobre herba. Un total de seixanta-sis equips de catorze clubs diferents, entre els quals quatre clubs holandesos (AH&B, Bloemendaal, HBS i Laren HC), un d’anglès (Guilford HC), i un d’espanyol (CD Giner de Los Ríos), van participar en aquest campio· nat. La competició es va jugar en quatre categories, masculí i femení: 5x5 (benjamí), aleví, infantil i cadet. El Junior FC va ser qui més títols va guanyar, amb tres (5x5 masculí i femení i aleví masculí). L’Egara va ser l’equip guanyador en la catego· ria aleví femení, l’HBS holandès en

la categoria infantil femení, el Club Deportiu Terrassa en la categoria infantil masculí, el Bloemendaal en la categoria cadet femení, i l’ARC (selecció catalana) en la categoria cadet masculí. En aquest context, Marc Salinas, director del torneig, va assegurar que “la gestió del tor· neig ha estat molt bona. Hi ha hagut molts equips, molts partits, i l’hem gestionat molt bé gràcies, sobretot, als voluntaris”. Salinas també va confirmar que el torneig tindrà con· tinuïtat i que diversos equips estran· gers ja han confirmat la seva pre· sència l’any que ve. Al lliurament de premis hi ha estat present, entre altres autoritats locals, l’alcaldessa Mercè Conesa. // Redacció


48 Esports Actualitat Bàsquet Un dels grans de l’NBA

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Campionat

El prebenjamí A del Patí Hoquei Club, tercer al català

El prebenjamí del PHC Sant Cugat #CEDIDA

Pau Gasol, al CAR de Sant Cugat El jugador dels Lakers, va dir que “si no passa res dràstic, seguiré jugant a l’NBA”, a la visita del seu campus d’estiu, que per primera vegada se celebra a Catalunya, al CAR de Sant Cugat, dilluns, 1 de juliol. #Artur Ribera

El cinema de casa teva

Gru 2: el meu dolent... 2d: 16.00 - 18.10 - 20.20 h 3d: 22.30 h

star trek en la... 2d: 16.20 - 19.10 h 3d: 22.00 h

L’equip prebenjamí A del Patí Hoquei Club Sant Cugat va aconseguir un exitós tercer lloc al Campionat de Catalunya Prebenjamí de Clubs, competició que va organitzar el GEiEG de Girona del dissabte 29 al diumenge 30 de juny. En el partit pel tercer i quart lloc, els vermell-i-negres van superar el Reus Deportiu per 5 gols a 3. En les semifi· nals, l’equip que dirigeix Adrià Pin· to va perdre (6-2) amb el CP Manlleu. Amb anterioritat, en el grup A, el PHC Sant Cugat va guanyar (17-3) el CH Vila-Sana de Lleida i el CN Reus Ploms (15-3), mentre que va perdre (5-3) amb el CP Manlleu. Dos campio· nats de Barcelona en les últimes tres temporades. Adrià Pinto, entrena· dor del prebenjamí A del PHC Sant Cugat, ha explicat que “el balanç d’aquesta temporada és boníssim. Estic molt content amb els nens, han treballat molt. Sempre demostren el seu compromís amb l’equip”. Al Campionat de Catalunya Preben· jamí de Clubs hi van participar els dos millors equips de Catalunya. Els santcugatencs van guanyar el 18 i 19 de maig el Campionat de Barce· lona en què juguen els dos millors conjunts dels quatre grups de la lli· ga de Preferent. // Redacció

Alt rendiment esportiu

Dels 400 esportistes catalans d’elit, deu són de Sant Cugat After Earth

dl.-dc.: 16.00 - 18.15 - 20.30 h dv.-dg.: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 h

Monstruos... 17.00 - 19.15 h

Un total de 10 esportistes de Sant Cugat formen part dels 400 esportistes catalans d’alt nivell 2013, que el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya ha fet públic. Aquests esportistes podran gaudir de serveis i ajuts, ja que les federa· cions esportives catalanes van pre·

sentar, a l’abril, al Consell Català de l’Esport les propostes dels candi· dats a obtenir la condició d’esportis· ta d’alt nivell. Així els deu esportis· tes de Sant Cugat són: Pablo Agua· rón Soler, hoquei sobre patins; Abdel Ait, atletisme, amb discapa· citat física; Guillem Fox Vendrell, hoquei sobre patins; Andrea Fuen· tes Faché, natació sincronitzada; Pol Galbas Pedrol, hoquei sobre patins; Pablo Larrazábal Corominas, golf;: Tommy Robredo Garcés, ten· nis; Dídac Salas Planas, atletisme; Marc Serrahima Castellà, hoquei sobre herba i Érika Villaécija Gar· cía, en natació. // Redacció

Golf

En marxa el Torneig The Wall’s House Mariona Design

Clavé, Tizón, Muro i Monzó #A. RIBERA Ja s’han obert les inscripcions per participar en la tercera edició consecutiva del Torneig de Golf The Wall’s House - Mariona Design, que se celebrarà el divendres 12 de juliol, a les instal·lacions del Club de Golf Sant Cugat. Les inscripcions d’aquest campio· nat, amb un màxim de 200 places, que es jugarà en la modalitat de sta· bleford individual, tant masculí i femení, es poden formalitzar al CG Sant Cugat. El cost és de 30 euros per als socis de l’entitat esportiva i de 60 euros, per als que no ho siguin. Cada jugador rebrà un welcome pack amb diversos obsequis dels patro· cinadors i col·laboradors. Un any més, aquest campionat està adreçat al món empresarial amb l’objectiu de realitzar accions de networking. La competició esportiva comença· rà a les 8.00 hores i està previst que l’última sortida de jugadors es faci a quarts de quatre de la tarda. Juan Muro, gerent de The Wall’s House, ha detallat que “és un torneig enfo· cat al sector empresarial, amb l’ob· jectiu d’unir els negocis i el golf” i Joan Monzó, gerent del Club de Golf Sant Cugat, ha dit: “la vocació del club és que aquest torneig es vagi consolidant i es converteixi en un clàssic.” // Redacció


DSC 49

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Pàgina del Club Tennis Natació Sant Cugat

Pàgina de l’Ateneu Santcugatenc

Èxit històric dels equips del Club Tennis Natació #a.ribera

Coneixes què és l’EcoAteneu? Jugadors celebrant els quatre títols del Campionat de Catalunya #CTN SANT CUGAT

Gran aposta pel sentiment de grup en un esport com el tennis, principalment individual Des de fa uns quatre o cinc anys, l’escola de competició del nostre club es va proposar com a objectiu potenciar els equips que representen l’entitat sense descuidar els bons jugadors que en els últims anys emergeixen del seu planter. Aquest any es pot afirmar que aquesta finalitat ha estat aconseguida amb escreix. S’han inscrit al campionat de Catalunya Comarcal 17 equips entre els grups A i B masculins i femenins, convertint-se en el segon club de Catalunya amb més participants a la competició. Cap nen s’ha quedat sense participar. Tot i que el reglament de la competició deixa fora els jugadors més ben classificats de Catalunya, el CTNSC ha aconseguit classificar nou equips per a la fase final, s’ha

adjudicat el títol en quatre categories i ha estat finalista en una altra. El dissabte 6 de juny a partir de les 15.30 es disputaven totes les finals a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis de Cornellà. Per una ocasió tan especial, el club va contractar un autocar que es va omplir amb un total de 50 persones entre els jugadors, pares i avis. Ningú no va parar d’animar durant tota la tarda, acompanyats de banderes del club, botzines i tots van contribuir a crear un ambient únic. L’equip benjamí, aleví, cadet masculí i femení es van proclamar campions, i l’equip júnior masculí va ser finalista. El balanç d’aquest torneig és més que positiu, lluny dels bons resultats i les victòries, el que més destaquem és el sentiment d’amistat i de grup aconseguit, en un esport com el tennis històricament considerat com un esport individual per excel·lència. Una gran experiència que enforteix el vincle dels nostres alumnes i les seves famílies amb el club. //

L’EcoAteneu és la secció de la casa que aglutina i potencia tots els projectes dins el marc de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, com també les activitats relacionades amb el consum ecològic, l’estalvi energètic i la reducció de residus, proposant accions, activitats i nous criteris de desenvolupament sostenible que ens permetin caminar cap a un model més just, equilibrat i digne. Entre aquests projectes tenim:

nous. Un cop al trimestre els santcugatencs que ho desitgin, i amb prèvia inscripció, podran disposar d’un espai a la plaça Barcelona per donar una altra oportunitat i ús a aquells objectes o roba que ja no es necessiten però que encara poden ser útils. A més a més dues vegades l’any fem d’aquest mercat un especial temàtic per a nadons i infants, el Mercat del BB, on els objectes per revendre són únicament per a bebès o mares.

El Mercat de Pagès, on potenciem la venda directa d’un producte ecològic i artesà, fresc i de temporada. S’organitza el segon i darrer dissabte de cada mes, i a les diferents parades de la plaça de Sant Pere, hi podeu adquirir productes agroecològics d’una manera pròxima i de cicle complet, sense intermediaris i de la mà dels mateixos productors, duent a terme així un consum responsable i saludable. Entre els productes hi trobareu formatges i embotits, fruites i verdures, carn, mel, oli, pa, vi o bolets. A més, cada mes podreu gaudir d’un dissabte amb activitat com un taller organitzat per l’Oficina Sostenible o algun tast dels productes dels nostres paradistes. El dissabte 13 de juliol podreu realitzar el taller de recuperació de roba organitzat per l’Oficina Sostenible.

L’any 2007 es va iniciar el Servei d’Intercanvi de Llibres, avui Llibreteca, que gràcies a l’èxit continuat hem mantingut ininterrompudament. Una proposta ben senzilla que concentra diferents objectius: fomentar la lectura, reutilitzar llibres i donar suport a una entitat sociocultural sense ànim de lucre. El mecanisme: recollir llibres, fer la tria, la classificació i exposar-los a les sales de l’Ateneu a l’espera del lector que se’ls emportarà a canvi d’un petit donatiu a partir d’un euro. A la Llibreteca trobareu novel·la, assaig, poesia, guies de viatge i llibre infantil i juvenil entre d’altres, escrits en diferents llengües com el català, castellà, anglès o francès. Així com l’exposició i cerca de llibres sempre està oberta en el mateix horari que l’entitat, la recollida de llibres es fa durant diferents períodes de l’any que s’informen des de l’Ateneu.

El Mercat de 2a mà és aquell on teniu l’oportunitat de vendre, comprar o intercanviar objectes de segona mà per poder-los allargar la vida i així reduir residus i evitar consumir-ne de

Per a més informació podeu consultar www.ateneu.cat , produccio@ateneu.cat , al 936 745 195 o a la secretaria del centre.


50 Viure a Sant Cugat Entrevista

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Entrevista

Mónica Muñoz Gallès

Religiosa i estudiant de Filosofia a la Università Pontificia Salesiana de Roma

“Avui en dia hi ha molt prejudici cap a l’Església catòlica” Tria La santcugatenca va decidir dedicar-se a la fe el dia de la Puresa, el 16 d’octubre del 2008, i ho va aconseguir justament quatre dies després Veient l’opulència exhibida pel Vaticà, creu que l’Església catòlica està a prop de la realitat actual? L’Església sempre ha estat a prop de les realitats humanes, Càritas n’és un exemple, ja que arriba a les realitats humanes més dures. Tam· bé els homes i les dones que donen la seva vida a països on les necessi· tats més bàsiques com l’alimenta· ció, l’educació, la sanitat no estan a l’abast de tothom. Homes i dones que ho fan amb un únic motiu, l’amor a Jesús i a l’Evangeli. La cri· si més forta que estem vivint no és l’econòmica, sinó la crisi de l’hu· mà: ens hem oblidat que l’home que viu al costat és persona i del que això significa. Des de Roma, com va viure la retirada del Papa Benet XVI? Va ser un moment molt emocio· nant, quan em vaig assabentar de la retirada de Benet XVI només em sortia un gràcies per tot el temps dedicat i pel seu servei. Al mateix temps admirava la seva senzillesa, la seva humilitat i la capacitat de dir, “jo ja no puc, ara us toca a vos· altres”.

I la tria del nou Papa Francesc? Va ser un moment molt especial, un moment de gràcia molt gran. Vaig tenir l’oportunitat de poder estar a la plaça de Sant Pere els dos dies que va durar el conclau, i puc dir que va ser un moment molt fort de comunió eclesial. Van ser dies de molta pluja, però tot i així, la pla· ça era plena i entre els que hi érem es va crear un ambient de molta comunió. Regnava un silenci, però no solament d’estar a l’espera, sinó també de pregaria. D’alguna mane· ra, tota l’Església ens uníem als cardenals perquè es deixessin il· luminar per l’Esperit Sant. L’Església ha d’abraçar el servei als pobres, tal com defensa el nou Papa? L’Església sempre ha d’anar a més, però l’Església sempre s’ha desta· cat pel servei als pobres. La rellevància de personatges religiosos com Teresa Forcades o sor Lucía Caram es deu a una cerca de líders espirituals? L’ésser humà té dins seu un desig i un anhel de plenitud, un desig d’in· finit. Al llarg de la història, l’ho·

me s’ha caracteritzat com a ésser capaç de transcendir i com a ésser capaç i cercador de Déu. És normal que la gent busqui “líders espiritu· als” que els ajudin en aquest camí cap a Déu: l’ésser humà és espi· ritual per naturalesa i necessita aquests personatges. Fa falta un nou enfoc a l’Església catòlica? Per una banda, avui en dia hi ha molt prejudici cap a l’Església catò· lica, no es profunditza en el que realment diu, no es va a l’arrel, a la font. Per altra banda, hem de ser conscients que l’Església la for· mem tot els batejats i l’únic enfoc que podem donar és, com diu el Papa Francesc, el de la misericòr· dia de Déu. És difícil mantenir la disciplina canònica? Si per disciplina canònica entenem tota una sèrie de prohibicions i nor· mes de coses que no es poden fer, evidentment que és difícil. Però, si la veiem com consells, com una nova possibilitat, una nova mane· ra de viure i d’ésser al món; si la

Entregada a Déu A punt de complir els 24 anys, aquesta santcugatenca, formada al Pureza de María i que forma part d’aquesta congregació dedicada a l’educació, cursa el grau de Filosofia a la Università Pontificia Salesiana de Roma. La religiosa es defineix com una persona “alegre, simpàtica, amb les idees clares que no es conforma amb les idees preestablertes, descomplicada” i assegura sentir-se: “Enamorada de la vida i de l’Evangeli”.


Viure a Sant Cugat 51

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

“La crisi més forta que estem vivint no és l’econòmica, sinó la crisi de l’humà: hem oblidat que l’home és persona i del que això significa” “En teologia no tot està descobert, Déu és un misteri i sempre hi haurà aspectes per conèixer” Ciutat religiosa Muñoz des del mirador de Villa Borghese, des d’on es veu el Vaticà # cEDIDA

Un Dia a la vida de... 5.40 hores Hora de despertar 6.00 hores Pregària personal i meditació De 6.45 a 7.00 hores Prec del ‘laudes’, missa i esmorzar De 8.45 a 13.00 hores Classe a la Universitat Pontifícia 13.30 hores Dinar, temps d’estudi i de descans 17.00 hores Catequesi 19.00 hores Es prega el Rosari en comunitat i es fa l’exposició del Santíssim 20.15 hores Sopar de la congregació religiosa 21.25 hores Precs de les completes. Dormir

veiem com un instrument per viu· re d’una manera plena, amb sen· tit, amb valors, i des de la llibertat, aleshores, la nostra mateixa men· talitat canvia: no deixem de fer les coses perquè esta prohibit sinó per· què realment volem viure segons els valors de l’Evangeli. Alguna vegada ha pensat a formalitzar una família? El meu somni era estudiar Ciències Polítiques i treballar a l’ONU, fun· dar un partit polític, formalitzar una família...

treu de tu el millor. És difícil d’ex· plicar, però ho definiria així: quan un està enamorat té la certesa que ell o ella serà l’amor de la seva vida, té la certesa que hi vol passar tota la seva vida, doncs una mica és així. Després de tot un procés de discerniment, veus que consagrar la teva vida a Déu és l’únic que et fa feliç, que t’omple realment, i tens una pau i una seguretat que no te la dóna cap altra cosa.

I aleshores li va venir la vocació i... La veritat és que això és tot un pro· cés, un camí, no ve de sobte.

Com s’ho va prendre la seva família? La veritat és que s’ho van prendre bastant bé, tenint en compte el que comporta aquesta decisió i que a la meva família es respirava un ambi· ent religiós.

Hi va haver algun detonant en la seva decisió? A casa meva es respirava un ambi· ent religiós i a l’escola també, però és un camí en el qual vas desco· brint com l’únic que et pot fer feliç és Déu. Tens una pau i una segure· tat que no et dóna una altra cosa, al principi entren dubtes, qüestions, lluites internes, però t’adones que és l’únic que et fa feliç, l’únic que

Des de la capital del catolicisme, com es conviu amb els darrers escàndols de l’Església? Crec que és una realitat que ha pas· sat a l’Església, una realitat dolo· rosa i que ha fet molt de mal. Una realitat que causa i ha causat molt patiment a les dues bandes. M’impressionava veure el dolor i les paraules de Benet XVI quan es referia a aquests escàndols i veure

“L’esser humà és espiritual per naturalesa” la seva mirada, els seus gestos i des· cobrir que és un home que patia pel que estava succeint. Per què o per qui resa cada dia? En el món hi ha tanta necessitat i són tantes les necessitats per les quals s’ha de pregar: pels gover· nats, els malalts, els nens, els que no viuen en llibertat... Cada dia demano a Déu que m’ajudi a pal· liar d’alguna manera i dins les meves possibilitats aquest pati· ment. En teologia està tot descobert? No està tot descobert, perquè Déu és un misteri i sempre hi haurà nous aspectes per conèixer. El seu futur està a Roma o té previst tornar a Sant Cugat? La nostra congregació te escoles arreu del món, quan acabi els meus estudis, puc ser destinada a qualse· vol lloc. No tinc cap preferència. //

Mariona Sagalés redaccio@diaridesantcugat.cat @marionasagales


52 Viure a Sant Cugat Història

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

L’arxiu a l’edat mitjana El cartulari de Sant Cugat,exemple de les conseqüències del nou paradigma documental del segle xiii a la Corona d’Aragó. Ref.: Còpia CSV Museu #A. R. les seves institucions. Són les Corts de Valladolid de 1299 i 1307 les que estableixen que els registres reials de cort els tinguin els notaris reials de Castella i Lleó, guardats en cam· bres al costat dels tresors, els trac· tats internacionals, privilegis, etc. La gran diferència amb les Corts de la Corona d’Aragó és que aquestes tenien la seva cort fixa a Barcelo· na i la de Castella no tenia una seu establerta. Per aquest motiu avui l’Arxiu de la Corona d’Aragó és un arxiu de gran volum medieval i l’ar· xiu de la Corona de Castella (Siman· cas) és, fonamentalment, modernis· ta. Per això, per la inexistència d’un arxiu central reial, en l’època medi· eval cada organisme tenia el seu lloc d’arxiu, fins i tot més d’un, en el reg· ne castellà.

El cartulari

El canvi de paradigma dels documents i la política duta a terme pels dos grans regnes hispànics

L’arxiu a la Península Ibèrica: dos regnes, dues visions

A

partir del segle xii, amb la recuperació del dret romà i del procediment administratiu, trobem un ressorgiment defini· tiu del document com a patrimoni que cal conservar organitzat. Aques· ta recuperació de l’acte documen· tat, de l’arxiu, serà la base de la seva organització juridicopolítica. Anem a veure com es van organitzar els arxius a la Península Ibèrica i com actuaren els dos grans regnes his· pànics per preservar la seva memò· ria escrita.

Aragó En el cas d’Aragó, Jaume I és el pri· mer que reflecteix en els seus pro· pis escrits el seu arxiu públic (nostro publico archivio). A l’any 1252 és quan es comença a registrar de

Per la inexistència d’un arxiu central reial, en l’època medieval cada organisme tenia el seu lloc d’arxiu, fins i tot més d’un, en el regne castellà manera regular la documentació i comencen les sèries de registres l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) que arribaran a contenir més de 4 milions de documents de caràc· ter polític, militar, social i econò· mic. En aquest segle xiii més que un arxiu central reial, hi havia varis arxius reials. Jaume II acabà de completar aquesta creació de l’ar· xiu, unificant-los en un de sol l’any 1318. Pere IV el Cerimoniós, en ple segle xiv, estableix una normalit· zació del format i gruix del paper

per tal de potenciar-ne la conser· vació; i el mateix Pere IV és el que nombra el primer arxiver, Pere Pas· seya, per a l’arxiu reial el 1346 que rep el nom de tenedor de les claus o clavari. Finalment, el 12 de març del 1384, trobem les ordenances de Pere IV que són les primeres cone· gudes a Espanya específiques per a l’arxiu. Recullen aquestes el pro· cés natural d’un arxiu, el perfil dels arxivers, el sistema d’arxiu, d’orde· nació i d’instal·lació.

Castella i Lleó El cas de Castella i Lleó té en Alfons X el Savi el gran recopilador en el còdex de les “Siete Partidas” i el espècul, on el document, el regis· tre i l’arxiu, conforme a la tradició grecoromana, tenen apartats desta· cats per l’enfortiment del dret reial i

A Sant Cugat tenim un gran exem· ple de les conseqüències d’aquesta voluntat de preservació: el Cartu· lari. El poder laic creixia i així tam· bé la complexitat administrativa, el desenvolupament urbà, l’augment de les activitats econòmiques i soci· als, i això va fer augmentar la varie· tat documental. Es comencen a ges· tar, al mateix temps, sistemes arxi· vístics globals i prenen importància els arxius de la Corona, com hem dit, que suposaran la base dels futurs arxius d’estat en època moderna. Davant d’aquesta situació comple· xa i desafiant pel poder i privilegis eclesiàstics, els cartularis comencen a produir-se per dos motius: conser· vació i protecció. Calia defensar els privilegis amb proves que no es per· dessin. I, per fer-se, es va optar per copiar els documents, esdevenint, aquests, autèntics tresors. Per tant, el document esdevé patrimoni, allò que s’ha de conservar i s’ha de fer de manera sistemàtica. El document solt d’èpoques anteriors s’agrupa i s’estructura, es creen registres i normativa que empara i regula l’ar· xiu. El poder laic, per tant, impulsa aquest nou paradigma en el qual la Corona Aragonesa esdevé pionera. //

Francesc Giménez francescgimmar@gmail.com @tresorsdecartes


Publicitat 53

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

#capfocalbosc gencat.cat/incendis


54 Viure a Sant Cugat Proposta d’Oci

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Excursionisme Rutes per córrer per Collserola Córrer, una activitat habitual La guia es resumeix en 260 km d’itineraris i més de 9.000 metres de desnivell positiu #artur ribera comencen o volen llançar-se a cór· rer fora d’asfalt. “Hi trobaran recor· reguts agradables, sense gaire des· nivell ni dificultat tècnica. El més curt no arriba a 4 quilòmetres”, ha apuntat.

De Sant Cugat a Collserola

El Parc Natural de Collserola és tot un paradís ple d’indrets per descobrir per a aquelles persones a qui els agrada córrer o sortir a fer una bona caminada

Descobrir Collserola amb la guia d’Eliseu T. Climent

A

questa setmana us pro· posem sortir a córrer, o a caminar, pel Parc Natural de Collsero· la. I ho fem amb Eliseu T. Climent, autor del llibre Collserola, 20 itineraris per descobrir-la. Una guia que, com explica Climent, “us portarà a explorar el Parc Natu· ral de Collserola corrent i apreciar les seves qualitats paisatgístiques i la riquesa del seu patrimoni”. Un aspecte en el qual l’autor insisteix molt perquè “córrer és molt més que un exercici físic: és una manera de desplaçar-se, de sentir el territori i de mantenir una relació estreta, inten· sa i especial amb aquest”. “Aquest és un dels objectius de la guia: a banda dels itineraris, contagiar la passió per córrer fora d’asfalt, apreciant a

La guia va veure la llum per Sant Jordi, publicada per l’Editorial Alpina. La podeu trobar a les principals llibreries i a botigues d’esports cada pas l’entorn que ens envolta”. Collserola, 20 itineraris per descobrir-la, “s’adreça al corredor de mun· tanya, tant per a aquell que es vol iniciar com per a l’expert. Sobretot, és una guia que pretén ser una por· ta a Collserola, ja que, molt sovint, aquells que freqüentem aquestes muntanyes, acabem corrent pels mateixos indrets, pròxims a casa. La manca de temps i la rutina ens impedeixen anar més enllà, visitar paratges increïbles, petites valls,

racons i fonts amagades que con· té aquesta serra”, destaca Climent. I és que a la guia, l’autor ha plan· tejat itineraris circulars “que apro· fiten al màxim els corriols i empren les pistes forestals com a enllaços entre aquests”. La majoria dels recorreguts que apareixen a la guia “estan pensats per al corredor mit· jà, aquell que pot fer sense proble· mes entre 9 i 15 quilòmetres, que és també una distància molt rao· nable per a sortides curtes d’entre setmana”. Amb tot, els que ja estan acostumats a córrer “podran trobar itineraris de més dificultat, com la proposta estrella que he anomenat Collserola TRES60, la volta a la ser· ra de Collserola. Són 61 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell positiu”. Climent tampoc s’oblida dels qui

Des de Sant Cugat a Collserola, 20 itineraris per descobrir-la, surten quatre itineraris de dificultats diver· ses. Com explica Climent, “podrem arribar-nos al Patronat de la Flor de Maig, remuntar la serra de Sant Medir, visitar les poc freqüentades fonts de Sant Vicenç i de l’Ermetà i el seu bosc frondós i sempre humit. I també enfilar-nos per corriols fins al Tibidabo o recórrer la Rierada i la serra de Can Balasc des de la Flores· ta. No cal dir que la TRES60, la volta a Collserola, passa pel Pi d’en Xan· dri, la rambla de Can Bell i la Flo· resta en direcció al Puig Madrona”

La guia A banda dels capítols introductoris, el bloc central l’ocupen els itineraris, que es divideixen per colors segons la dificultat. Com explica Climent, és “com una estació d’esquí, els verds són els fàcils i els negres els difícils. La majoria són blaus, aquells que es troben entre els 9 i els 15 km. Cada itinerari conté, a més de l’explicació, una fitxa-resum amb les dades prin· cipals, els punts d’aigua i un perfil”. Per a l’autor, “més enllà d’un ter· reny de joc, Collserola la visc com el testimoni, encara vivent, d’un pas· sat rural molt ric. La llàstima és que la rutina de circular sempre pels mateixos llocs i amb presses no ens deixa apreciar el que tenim a la vora de casa”. I afegeix: “Tenim una joia i hem de relacionar-nos-hi amb tot el respecte i tota la cura”. “Aquests 20 itineraris contenen racons d’una bellesa incalculable, solitaris, que cal anar visitant durant l’any. Per al lector que completi el petit repte de fer-los tots Collserola no torna· rà a ser la mateixa”. T’atreveixes a descobrir-ho? // Cinta Caballé redaccio@diaridesantcugat.cat @CintaCC

i la setmana que ve... Coneixerem la històrica casa de Can Quitèria; de masia a equipament en espera de ser rehabilitat


Ofertes Club del Subscriptor 55

Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Club del Subscriptor DiarideSantCugat

Fes-te subscriptor i rebràs cada setmana el Diari a casa i al teu dispositiu mòbil i gaudiràs de totes aquestes ofertes!*

Fes-t es per nubscripto omé s r 8 8 € l’an Inclo u sub y sc rip de p aper ció a l’ed i tau leta ició

Atenció al subscriptor: T. 93 590 86 00 club@diaridesantcugat.cat

Consulta totes les ofertes al nostre web: www.diaridesantcugat.cat/club *Per fer-te subscriptor, visita el nostre web: www.diaridesantcugat.cat/subscripcio. Per veure el Diari al teu dispositiu mòbil, cal que et descarreguis l’aplicació des de l’App Store d’Apple o Google Play. Més informació al web: www.diaridesantcugat.cat/app

Hípica

Restaurant

Restaurant

Restaurant

1 volta amb poni, dissabte o diumenge al matí

Menú migdia per a 2 persones, de dilluns a divendres

“Menú Burguer” per a 2 persones. No us quedareu amb gana!

Sopar per a dues persones. Prova l’autèntica pizza italiana!

N

Av. Corts Catalanes s/n

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

C/ de la Plana de l’Hospital, 7

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

C/d’Elies Rogent, 56 (zona mercat Torreblanca/ cinemes) PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

C/de Migdia 27-31 (prop Policia Nacional) St. Cugat / Av. d’Egara, 91, Sant Quirze PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

Restaurant

Bellesa

Mascotes

Restaurant

Menú ibèric per a 2 persones. L’autèntic sabor de la Dehesa

Píling facial (àcid glicòlic, làctic, salicílic...) Descobreix una pell nova més sana i bella

1 sessió d’ensinistrament de gos. Durada, 30 minuts

Menú per a 2 persones de dilluns a dimecres

Pl. d’Augusta, 3

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

C/ de Sabina Cañameras, 13 (Davant UIC) Mira-sol PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

Av. Via Augusta, 3-11 (Centre Comercial Augusta Park) PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

Restaurant

Restaurant

Cinema

Sopar per a 2 persones, a la carta, de dilluns a dijous, beguda a part

Menú nit degustació sushi. 2 persones, de dilluns a dijous

Entrades per a una pel·lícula de la cartellera

Pl. dels Quatre Cantons, 3

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

Plaça d’Octavià, 3

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

Pl. del Doctor Galtés, 5, local 8

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 590 86 00)

Subscripció solidària del Diari de Sant Cugat

De dilluns a divendres Av. del Pla del Vinyet, s/n fins a exhaurir-ne les existències

Ara, si et subscrius al Diari de Sant Cugat, també col·laboraràs amb Càritas i la Creu Roja Trimestral: 25 € (Aportació de 5 € solidaris) Anual: 88 € (Aportació de 15 € solidaris)

Compromesos amb la ciutat


56 Diari de Sant Cugat Divendres, 5 de juliol del 2013

Veure totes les ofertes a: www.diaridesantcugat.cat/club

Més informació: www.diaridesantcugat.cat/app

Viure a Sant Cugat

Temps del cap de setmana màx. 29 °C

mín. 18 °C

8 102030 014001

Informa’t a: www.diaridesantcugat.cat/subscripcio T. 93 590 86 00

Gaudeix de totes Ara pots llegir les propostes del el Diari des de la Club del Subscriptor teva tauleta tàctil

00962

Vols rebre el Diari a casa?

www.diaridesantcugat.cat @diarisantcugat

Retrats santcugatencs

Sergi Barnils Pintor

Un artista a mig camí entre l’art primitiu i el món invisible Pintor, però sobretot artista. Sergi Barnils (Guinea Equatorial, 1954) és una persona apassionada amb el que fa, d’una altra manera no s’explicaria que faci 40 anys que treballa en el seu estudi al Mercantic ni que dediqui prop de 12 hores diàries a la seva activitat. Té coneixements de ceràmica, escultura, pintura i música. Acadèmicament, em diu que “he estat una anarquia total”. En pintura va començar amb la pintura figurativa, però aviat va evolucionar cap al que ell en diu el món invisible: “A poc a poc vaig sentir la necessitat de parlar de coses que no es veuen, m’interessava penetrar en una pàtria diferent de la nostra, el món espiritual”. M’explica també que alguns crítics lliguen la seva obra a l’art primitiu, molt propi de l’Àfrica, on ell va néixer. “Els experts diuen que és influència de l’exposició sensorial. Jo només vaig estar allà els dos primers anys i mig de la meva vida”. És un gran lector de la Bíblia, llibre que assegura que l’ha influït molt. Bona part de la seva obra gira al voltant de la interpretació de Déu i d’aquest món espiritual. Darrerament ha il·lustrat el llibre pòstum de Salvador Espriu, Ocnos i el parat esglai. Se’m va fer difícil il·lustrar el llibre d’una persona que en molts aspectes dissentim. Vaig pensar que el millor era establir un diàleg imaginari amb l’Espriu i fora de temps, ell dient-hi la seva i jo la meva”. Moltes d’aquestes il·lustracions estan exposades actualment al claustró del Monestir: “Deixa’m que doni les gràcies al Ramon Balasch, que és el responsable d’editar l’obra, i a l’Andreu Dengrà, que es qui va muntar l’exposició”. Aquesta és de les poques coses que ha fet al nostre país. Sobretot treballa amb galeries italianes, i fa algunes coses a Àustria, Alemanya i Mònaco. Ara està preparant exposicions al Tirol italià i a Roma. Pere Fernández

Diari de sant cugat 962  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you