Page 1

DiarideSantCugat Setmanari inDepenDent De l’actualitat Santcugatenca

www.diaridesantcugat.cat

núm. 853

Divendres, 8 d’abril del 2011

any XiX

1,95 €

VolS UN MENú ibèriC pEr a dUES pErSoNES dE la dEhESa SaNta Maria? ClUb dEl SUbSCriptor _pàg. 47

L’Agència Tributària busca una nova ubicació a la ciutat

Inclou el suplement de Motor i la classificació de la Marxa Infantil

Economia _Pàg. 59

_INTERIOR

Sant Cugat conrea un total de 23 horts urbans reivindicació Una parcel·la de 3.193 m2 forma l’única horta compartida que hi ha a la ciutat. L’associació que lidera aquest projecte demana que s’habilitin més terres de cultiu per la funció social que tenen El terreny, que sembra un grup de ciutadans, és a tocar de la masia de Can rabella, al turó de Can Mates #ARTUR RIBERA

Triplet històric del Club Voleibol Sant Cugat al Campionat de Catalunya Esports _Pàg. 28

l’equip infantil a del CV Sant Cugat, campió de Catalunya, amb l’alcaldessa, Mercè Conesa #CEDIDA

A Fons_Pàg. 4 I 5


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

2

|

www.diaridesantcugat.cat

Publicitat

Aconsegueix els 2 minuts d'or i emporta't tot el que vulguis!

PREU INSUPERABLE

Registra't a www.mediamarkt.es amb el teu tiquet de compra des del 31/03 fins el 12/05 i participaràs en el sorteig del clientd'or. El guanyador disposarà de 2 minuts sencers per emportar-se tot el que pugui agafar amb les seves pròpies mans d'una botiga Media Markt. I a 100 persones més, els tornarem l'import de la seva compra en una targeta regal. Més informació i les bases del concurs a www.mediamarkt.es

4 HDMI / VGA/ USB 2.0 (divx) FULL HD 1920x1080 TDT integrat HDTV

LCD 37"

DLNA

LE 37 C 550 TELEVISOR LCD 37"

televisión d i g i t a terrestre

Televisor LCD 37” FULL HD amb DVBT(no interactiu), TDT INTEGRAT, HDTV, format 16:, resolució 1920x1080 píxels, Megacontrats, efecte de so Dolby Digital Plus, teletext, connexions: 4 HDMI, 1euroconector, components, compost, S-Vídeo, VGA, sortida d´àudio òptica, DLNA, 2 USB (divx), mides: 91,6 x 62,28 X 7,82, fons amb peu :25,5, article ref. 1117388

MEDIA MARKT SANT CUGAT Sant Cugat Centre Comercial Av. Via Augusta 2-14 08174 Sant Cugat del Vallès Tel: 935 83 52 00 Fax: 935 83 52 09

ts les nostres noveta Subscriu-te i rebràs

es www.mediamarkt.

Oferta vàlida del 8 al 14 d'abril del 2011. Tots els preus inclouen IVA i RAEE (Reciclat dels aparells elèctrics i electrònics). Preus expressats en euros.

www.mediamarkt.es

Horari de dilluns a dissabte 10:00 – 22:00


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

|

a Fons _ 3 |

el Poble _ 6 |

Lectors _ 14 |

Opinió _ 16 |

la Ciutat _ 20 |

Economia _ 26 |

Esports _ 28 |

Cultura _ 38 |

Diari de Sant Cugat

Passatemps _ 46

|

sumari 03/10/2009

caçadors d’imatges per Esther Naval

L’experiència dels horts urbans a Sant Cugat a Fons _Pàg. 4 I 5 Els pisos de Promusa compartiran la xarxa Wi-Fi el Poble _Pàg. 6 Sergi Figueres: “Descobrint Indra” Opinió _Pàg. 16 Entrevistem l’alcaldable de Ciutadans, Carme Gómez la Ciutat _Pàg. 24 @Sant Cugat explica el malentés sobre la seva fallida Economia _Pàg. 27 El Junior FC de futbol, cada cop més a prop de l’ascens Esports _Pàg. 29

L’Orquestra Simfònica Sant Cugat assaja en obert

Dissabte 2 d’abril al matí, l’Orquestra Simfònica Sant Quadat, sota la direcció de Josep Ferré, va oferir un assaig en obert als socis d’aquesta formació musical a l’Aula Magna del Conservatori Municipal de Música Victòria dels Àngels. L’Orquestra va néixer el 1990 com l’Orquestra de Cambra Sant Cugat, i des de llavors, ha fet més de 500 concerts arreu dels països catalans.

l’ascensor

K-Gat

MiQueL MartÍneZ PresIDeNt Del cv sANt cugAt

Diari De Sant CuGat 23.000 lectors setMANAls

El Club Voleibol Sant Cugat ha aconseguit aquesta temporada 2010-2011 els Campionats de Catalunya en les categories infantil, cadet i juvenil, en un fet històric per a l’entitat que presideix Miquel Martínez. Va ser precisament ell qui el 2007 va idear un projecte esportiu basat en l’excel·lència, comptant amb les jugadores de Sant Cugat i amb alguns dels millors entrenadors catalans. I tot això sense patrocinadors, amb un treball diari i rigorós.

El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura de Catalunya tanca el primer estudi de l’any concloent que el DIARI DE SANT CUGAT ha augmentat en 2.000 persones més el nombre de lectors en comparació amb els de finals de l’any passat. El balanç del Baròmetre posa de manifest l’estela ascendent d’aquest setmanari en uns moment convulsos per a la premsa en general i per la premsa escrita en especial.

per Eloi Alegre www.eloialegre.com

‘Prevenirelfracàsescolardesde casa’deRamonCasals Cultura _Pàg. 40

l’enquesta dels lectors

Creu que fa falta canviar els combois dels Ferrocarrils de la Generalitat? SÍ

nO

43% 57%

PreGunta D’aQueSta SetMana:

creu que sant cugat necessita més horts urbans? Vota a: www.diaridesantcugat.cat

3


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

4

|

Editorial _ 3 |

a Fons

|

el Poble _ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors _ 14 |

Opinió _ 26 |

la Ciutat _ 20 |

Economia _ 26 |

Esports _ 28 |

Cultura _ 38 |

Passatemps _ 46

a Fons els horts urbans de Sant Cugat #tExt:

Mariona Sagalés

#fOtOgrafia:

Artur Ribera

els horts estan situats entre el parc de Can mates i la zona habitada, i amb la masia de Can rabella, actualment en desús, com a teló de fons #a. ribEra

En EL muniCiPi hi ha 23 hortS urbanS quE dOnEn sErvEi a un gruP dE perSoneS jubiladeS i entitatS loCalS, quE a més dELs bEnEfiCis dE POdEr Cultivar la terra, utiLitzEn aquEst EsPai COm a LLOC dE relaCiÓ. a sis mEsOs dE Finalitzar la lliCènCia d’ExPLOtaCió, ELs usuaris dEmanEn méS inStal·laCionS COm aquEsta.

L’úLtim reducte

S

ant Cugat conserva un dels últims reductes de la seva esplendor pagesa, que el caracteritza com a municipi fins a mitjan segle passat. Una parcel· la de 3.193 m2 forma l’únic hort urbà de la ciu· tat. Les hortes, dividides en 23 terres de cul· tiu, són a tocar de la masia de Can Rabella, al Turó de Can Mates. Aquests petits camps, dels quals tenen cura un grup d’adjudica· taris, produeixen durant tot l’any hortalis· ses de temporada i només un fruit, la madui· xa, ja que està prohibit plantar·hi arbres. A

més d’aquest espai de conreu, l’hort dispo· sa d’una zona comuna, on hi ha una pèrgola i on els hortolans celebren dinars i reforcen els seus vincles. “La complicitat entre nosaltres és molt important, hi ha un traspàs de l’ex· periència dels que en sabien cap als que no”, explica d’aquesta experiència el secretari de l’Associació d’Hortolans del Parc del Turó de Can Mates, Francesc Serra, que afegeix que individualment el projecte aporta molts avan· tatges. “Hem après i gaudit del cicle de plan· tar, tenir cura, veure créixer i assaborir els productes de la terra. Veus tot el procés i l’ex· perimentes”. Igual que la resta dels 22 adjudi· cataris, aquests podrien significar els darrers

mesos en què la serra disfruti del seu conreu. El mes de setembre finalitzen les llicències d’ocupació dels horts, que tenen una vigència màxima de quatre anys. Ara, l’Ajuntament, propietari de les hortes, es troba en el perío· de de redacció de les noves adjudicacions, que es licitaran en mig any més, per la qual cosa encara es desconeixen les normes que regi· ran les noves adjudicacions, i els actuals adju· dicataris no saben si podran continuar tenint hort o hauran de tornar a optar al concurs per aconseguir un tros de terreny on conrear. Ara com ara, els particulars són els adjudicataris més nombrosos, encara que hi ha dues enti· tats que disposen de plantació. La secció dels

JJ (Joves Jubilats) de l’Ateneu Santcugatenc i l’Associació Trastorns Ansietat Grups Aju· da Mútua (ATAGAM) disposen de terrenys de cultiu. A més de la condició de no comer· cialitzar el que es produeix, per adjudicar·se un hort s’ha de ser jubilat, major de 65 anys o una entitat o grup ciutadà que utilitzi la infra· estructura amb finalitats de caire pedagògic, terapèutic o social. “La terra original d’aque· lla Masia era argila i quan es va fer l’hort es va abocar sauló, per poder·lo cultivar, i s’ha hagut d’adobar”, diu el coordinador del grup dels JJ dels horts, Antoni Noguera. Vuit per· sones d’aquesta associació participen com· partint horta.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

5

|

Boehringer Ingelheim

2

HORTS

Masia Can Rabella

c/ Josep Irla

1

Cap a la plena ecologia Els estatuts de l’Associació preveuen que la plantació es faci sota criteris d’aprofitament de recursos i de respecte al medi ambient. Per això, de totes les parcel·les, 22 utilitzen el sistema gota a gota i disposen de compostadors, on es tracten restes orgàniques de la mateixa horta per després adobar la terra. Tot i aquests avenços, l’assignatura pendent és encara l’ús de productes químics per combatre plagues i bacteris. “Els de la vella escola estan acostumats a pensar que els productes químics són el que va més bé”, reconeix Serra, que admet que ara estan treballant per adoptar bones pràctiques i sosté que “ho estem aconseguit parcialment”. Aquest és el cas de l’horta dels JJ. Noguera assevera en aquest sentit que “nosaltres vam començar a aportar la no-utilització dels químics, tot ho fem amb adobs naturals”.

3

La necessitat de més horts urbans

A més de no comercialitzar el que es produeix, per adjudicarse un hort s’ha de ser jubilat, major de 65 anys o una entitat amb finalitats pedagògiques

“Estem animant a l’Ajuntament que reprodueixi els horts en altres llocs del municipi, perquè hi ha desequilibri entre oferta i demanda”, explica el representat de l’associació d’horts. A la petició se suma l’exalcalde de Sant Cugat, Àngel Casas, usuari que ha elaborat un estudi perquè s’augmenti el nombre d’horts. El document es presentarà pròximament a l’Ajuntament i té la voluntat d’obtenir el suport de tots els grups polítics perquè sigui una realitat. La proposta de Casas recull que es faci un hort urbà a l’any durant els pròxims sis anys aprofitant les 253 hectàrees de zones ajardinades que hi ha al municipi i imitant el mateix concepte que ja funciona a Can Mates. “Unes 300 famílies podrien gaudir de l’hort” apunta l’exalcalde, que avala, com recull el seu estudi que

1. L’hort urbà a vista d’ocell. 2. Els horts donen servei a 23 persones i les seves famílies, que es beneficien dels productes de la terra. 3. Tots els horts menys un reguen amb el sistema del gota a gota #A. RIBERA

“un hort absorbeix 25 vegades més de CO2 que la gespa perquè la planta ha de fer més esforç en la producció dels seus fruits”. Més quantitat d’horts possibilitaria obrir a tots els col·lectius l’adjudicació d’horts i facilitaria que els actuals adjudicataris continuessin tenin-ne, com sosté Casas. L’Ajuntament no descarta aquest extrem, segons han explicat fonts consistorials, que han indicat que, si es fan, es preveuen a l’àmbit de Can Mates. Per veure’n la viabilitat, l’executiu local està valorant la construcció d’aquest servei en funció de la demanda d’aquells que s’apuntin per adjudicar-se un hort durant el setembre. De moment la JJ tornaran a optar al concurs. “Entenc que la gent que demana una parcel·la en té ganes, però la gent que s’ha passat quatre anys mimant, femant i cultivant-ne una, de cop i volta es veuran sense res?”, es pregunta Noguera .


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

6

|

Sumari _ 3 |

a Fons _ 4 |

el Poble

www.diaridesantcugat.cat |

Lectors _ 14 |

Opinió _ 16 |

la Ciutat _ 20 |

Economia _ 26 |

Esports _ 28 |

Cultura _ 38 |

Passatemps _ 46

el Poble

Sanitat _PàG. 12

El Govern anuncia que l’hospital Vicente Ferrer es construirà a partir del 2013

Ha passat:

Sant Cugat va acollir el cap de setmana passat un curs de formació de gossos d’assistència Més informació: www.diaridesantcugat.cat

Xarxa. La Comissió Nacional del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) avala la petició de l’Ajuntament perquè els habitatges de lloguer puguin tenir aquest accés a Internet

Els pisos de Promusa, amb Wi-Fi compartida

curs públic. Segons les dades de l’Ajuntament es calcula que de moment els 459 pisos de Promusa en règim de lloguer que ja estan construïts podran accedir a aquest sistema. Amb la voluntat d’assegurar la “transparència i els drets dels usuaris d’aquesta xarxa” rebran en els seus contractes d’arrendament una clàusula en què figuraran les dades de l’operador i de mane-

L’operador de la xarxa s’escollirà a través d’un concurs públic És el primer cop que s’autoritza instal·lar un servei comunitari Mariona Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

TeCnologia. Ser adjudicatari d’un habitatge de lloguer de Promusa tindrà un altre avantatge afegit. A banda de gaudir de preus més baixos que els que ofereix el mercat immobiliari, els que lloguin pisos a la promotora municipal es podran beneficiar de la xarxa Wi-Fi a un cost més assequible. La Comissió Nacional del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) ha avalat la petició de l’Ajuntament per poder estendre als habitatges de lloguer el servei de WiFi, de manera que els inquilins de Promusa podran compartir l’accés a Internet des de casa. L’empresa pública està estudiant ara com fa efectiva la instal·lació de la xarxa, que encara no té data de calendarització. El que sí que es té clar és que la col·locació de la Wi-Fi es farà a l’interior dels edificis i, com que passarà a formar part dels elements comuns, serà propietat de Promusa. Una vegada instal·lat, la promotora municipal haurà de cedir el servei a un operador, que s’escollirà amb un con-

els lectors han augmentat #A.R.

459

pisos de lloguer de Promusa es podran beneficiar de la xarxa compartida de moment. ra desglossada rebran el cost del servei en els rebuts mensuals de lloguer.

Primera experiència La decisió de la CMT s’ha pres amb satisfacció des del consistori. “És una bona notícia perquè permetrà que els llogaters de pisos socials es beneficiïn d’un accés més barat a Internet, un servei que en ple segle XXI es pot considerar de primera necessitat”, ha indicat el regidor d’Innovació, Jordi Puigneró. Aquesta és la primera vegada que la CMT autoritza la instal·lació d’un servei sense fils comunitari. Per accedir a la petició de l’executiu local, la CMT va posar com a condició que el servei estigués prestat per un operador i que no es cobrés per explotar-lo. Promusa estudia com fer efectiva la instal·lació de la xarxa, que encara no té data de calendarització #A.R.

El Baròmetre situa el DIARI en 23.000 lectors DaDeS. El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura de Catalunya confirma l’estela ascendentdelDIARIDESANT CUGAT entre els lectors. A la darrera onada, feta pública el 31 de març i que comprèn els primers mesos del 2011, el servei atorga a aquest setmanari una xifra de 23.000 lectors. La dada és notablement superior a la del darrer estudi de l’any passat, quan aquest rotatiu comptava amb 21.000 lectors, que cada set dies seguien l’actualitatlocalatravésdelDIARI i contrasta amb l’onada d’inicis del 2010, quan la publicació disposava de 11.000 lectors. “En un any hem doblat la difusió del DIARI DE SANT CUGAT i, fins i tot, l’hem superat. Són unes dades més que bones que ens arriben a les portes del vintè aniversari del DIARI”, ha indicat el director del setmanari, Josep Maria Vallès, que ha aprofitat per agrair el suport dels lectors. Vallès ha afegit també que en aquest temps “hem consolidat un producteeditorialambinformació i opinió local. Som un mitjà de referència”. La Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) elabora sis estudis a l’any a través de més de 30.800 entrevistes entre els habitants de Catalunya. Algunes de les conclusions que es posen de manifest és que el 42,9% de la població catalana llegeix diari, en l’onada anterior, aquest lectors representaven un 42,1%. _Redacció


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

7


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

8

|

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

La Festa de la Solidaritat de dissabte, 9 d’abril, aposta per la taxa Robin Hood els preus, un impediment #ARXIU

Prop de 700 famílies van demanar ajuts per al lloguer durant el 2010 PreStaCIOnS. Un total de 688 families santcugatenques van sol·licitar ajudes econòmiques per fer front al lloguer de l’habitatge. Les demandes es van dividir en dues prestacions que ofereixen la Generalitat i el Govern espanyol: la Renda Bàsica d’Emancipació i el Lloguer Just, respectivament. Pel que fa a les ajudes del Ministreri d’Habitatge, 206 famílies van rebre la subvenció a Sant Cugat, mentre que 328 van obtenir-les gràcies a la Generalitat. Tot i això, es van denegar 154 subvencions en l’ajuda catalana per documentació insuficient, falta de pressupost o excés d’ingressos familiars. També cal destacar que són incompatibles l’un amb l’altre.

Requisits La “Renda Bàsica d’Emancipació” es tracta d’un ingrés uniforme de 210 euros a què només poden accedir les persones d’entre 22 i 30 anys. Per tant, el total anual que percep el destinatari és de 2.520 euros. L’altra condició és cobrar menys de 22.000 euros l’any. Tot i això, l’aportació és automàtica, és a dir, que s’obté segur si es compleixen les clàusules. Com a màxim se’n pot gaudir 4 anys i, per tant, 10.080 € és el màxim a cobrar. El Lloguer Just, en canvi, és una ajuda econòmica impulsada per la Generalitat i l’únic requisit és que la unitat familiar ingressi menys de cinc vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya que actualment és de 664 euros mensuals. El que cobrarà el sol·licitant és variable i depén de factors varis: el nombre de persones a l’habitatge, els ingressos familiars i el preu del lloguer. A partir d’aquestes tres variables, el demandant cobrarà entre 20 i 240 euros mensuals. A més, aquest ingrés està limitat als pressupostos fixats i, per tant, finalitzarà quan s’acabin les previsions. _T. Fuster

ficis vagi destinat a ajudes de desenvolupament. “Si s’apliqués a tot el planeta, la retribució per aquesta taxa seria de 300 mil milions d’euros”, afirmava Ton Marimon, coordinador del Comitè Local d’Intermón Oxfam. La festa començarà al matí amb tallers, jocs infantils, venda de comerç just i música i balls de Miel y Canela. A la tarda, Noè Ribas animarà els infants i Josep Maria Vallès farà la lectura del manifest amb motiu del 25è aniversari del TOT. Per acabar, a les 19.30 h es farà el flashmob “Fins als nassos de les injustícies!” i la cloenda la marcarà el concert de The Risas a les 22 h. L’any passat es van superar les 1.500 signatures i les previsions d’aquesta novena edició són similars. Es tracta d’un esdeveniment solidari i de participació ciutadana que es celebra a 45 ciutats més de l’estat espanyol. Els diners recaptats en la festa contribuiran en els projectes de cooperació d’Intermón Oxfam.

El tsunami polític i natural al nou cicle de la UNESCO

La política arriba a les nits temàtiques de la Unipau

cas, la presentació anirà a càrrec de José María Pérez Tornero. Les nits temàtiques de la UniPau són unes sessions de debat crític sobre temes relacionats amb l’actualitat global. Aquesta activitat s’inicia amb l’anàlisi d’un llibre i del pensament de l’autor o autora per part de la persona que presenta la xerrada. Un cop fet l’estudi, es dóna pas a un debat sobre el tema entre els els diferents participants. Les nits temàtiques s’organitzen cada tercer divendres de mes i no requereixen inscripció prèvia. És un espai ideal per a la culturització i debat crític argumentat.

Se celebrarà a la plaça del Rei i inclourà tallers, concerts i jocs Toni Fuster

poble@premsalocal.com

OCI. La Festa de la Solidaritat se celebrarà el proper dissabte, 9 d’abril, a la plaça del Rei. Amb el lema “Un dia per a l’esperança”, l’acte intentarà conscienciar la gent per reclamar l’aplicació de la taxa Robin Hood, un impost del 0,05% sobre les transaccions financeres internacionals. Intermón Oxfam, l’associació organitzadora, proposa que el 50% d’aquests bene-

Intermon celebra diverses accions durant l’any #ARXIU

11 d’abril: la ciutat, amb el Dia del Parkinson nOtOrIetat. Sant Cugat se suma al Dia Internacional del Parkinson. Com aquest diari va avançar en l’edició anterior, l’exposició “Sense paraules”, instal·lada a l’Ajuntament, va servir de punt de partida d’un seguit d’activitats que tenen

com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia. Entre els actes que s’han organitzat aquest diumenge, 10 d’abril, se celebrarà la cursa Run for Parkinson i s’instal·larà la Taula d’Informació, a la rambla del Celler. _Redacció

POnènCIa. Nova cita amb la Nit Temàtica de la Univeritat Internacional de la Pau (Unipau). L’entitat ha programat per al pròxim divendres 29 d’abril una xerrada que s’emmarca en l’àmbit de la política i el pensament crític. L’acte se celebrarà a les 20 h a la Casa de Cultura, a partir del llibre El espectador emancipado. En aquest

els cugatitus

Una de les nits temàtiques #ARXIU

XerradeS. El cicle de conferències, que organitza periòdicament l’Associació Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat, portarà fins a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) dues xerrades que es basaran en l’energia nuclear i en les darreres convulsions en els països musulmans. Sota el títol “Tsunamis naturals i polítics”, l’enginyer industrial i portaveu de la Sociedad Nuclear Española, Eugeni Vives, serà el protagonista de la conferència “L’energia nuclear avui i demà”, dimecres 13 a les 19 hores. La ponència “Els governs àrabs de les monarquies absolutes i de les dictadures”, de la professora d’estudis àrabs de la UB Mònica Rius, hi posarà el punt i final dimecres 27 a les 19 hores. _Redacció

_T. Fuster

per Josep Maria Cabrerizo cabrerizo@indubruc.com


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

“L’educació es molt important per tirar un país endavant” Per què financeu iniciatives relacionades amb l’ensenyament?

Perquè és la manera de revertir en la comunitat, és la manera de donar-los les eines perquè se’n puguin sortir. A la comunitat bàsicament es formen en enginyeria agrícola, sanitat i en mòduls de veterinària. L’educació és molt important per tirar un país endavant.

mariona.sagales@diaridesantcugat.cat

Que et moqui la iaia, Els incombustibles, Els escarabats i Art600 actuaran conjuntament la nit del divendres 8 d’abril a la Unió Santcugatenca, en un concert benèfic a favor de l’ONG Tinkuna. Aquesta entitat treballa per desenvolupar projectes educatius a la zona rural i minera de Potosí, a Bolívia.

Com animaries als santcugatencs i santcugatenques a anar a aquest concert?

Per què un concert solidari?

La idea és buscar finançament per aconseguir beques escolars per a nens i nenes d’una comunitat indígena a l’altiplà bolivià de Potosí. Tinkuna beca internats en aquella zona i ens vàrem plantejar que algun dels becats pogués anar a la universitat o a una escola tècnica.

Tinkuna també ha posat en marxa altres iniciatives per buscar fons?

Sí, perquè a Sant Cugat hi ha unes famílies que es van animar a col·laborar amb nosaltres i des de fa dos any organitzem sopars solidaris.

Són grups d’aquí, de Sant Cugat, que sonen molt bé i és una manera de trobar-nos. A més a més col·laborarem amb gent que s’ho passa molt malament. Aquest any ho hem fet amb grups veterans però potser altres anys ho fem amb altres grups que funcionin. Implicats en la causa. Durant el concert, que s’allargarà des de les 21.30 h i fins pasada la una de la matinada, es donarà a conèixer la tasca de l’ONG a través de la projecció d’imatges i un petit parlament. #M. SAGALÉS

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

9

per llogar-hi cadires

Entrevistem Toti Canas, membre de l’ONG Tinkuna

m. Sagalés

la Ciutat

|

On es poden comprar les entrades?

El mateix dia del concert, a les taquilles de la Unió, el preu és molt assequible perquè hi pugui anar tothom, set euros per a adults i quatre per a joves i nens. Hi ha un aforament per més de 400 persones. En el concert hi haurà un servei de bar.

quim pLa

quim.plaf@gmail.com

Molta merda

L

legeixo als mitjans tota la polèmica entorn a l’abocador de Can Fatjó, veïns i polítics s’han posat d’acord a demanar que no es faci aquest equipament a tocar de Sant Cugat. Fins i tot l’alcaldessa fa un intent d’explicar-se en una carta al DIARI, i dic intent perquè, en definitiva, el que diu és, com ella mateixa escriu “sí, però no al pati de casa meva”. Pel contrari, una setmana més tard, en Roger Caballé fa un pas més endavant en la problemàtica i la situa més enllà de l’exemple concret que ara és notícia. Esperarem a veure si obté resposta, ho dubto. De tot el que he llegit i sentit només n’extrec allò que ja sabem, la merda fa pudor i a casa no la volem. Però més pudor fa no qüestionar-se el problema de fons, un sistema de

la merda fa pudor i a casa no la volem consum que ens porta a generar tones i tones de residus cada dia sense preocupar-nos d’on van a parar ni dels problemes que creen. Per què no avancem i ens qüestionem per què generem tanta merda? Senzillament perquè mentre no ens empudegui a nosaltres ja ens està bé el sistema. L’alcaldessa diu que el “bé general i comú ha de prevaldre per sobre del particular” i doncs, perquè no avancem decididament en la reducció dels residus i la seva recuperació com a bé comú? Fàcil i senzill, la merda és un molt bon negoci (particular) i ningú s’atreveix a remenar-lo perquè fa pudor. Hi ha massa interessos en la mala gestió que en fem i en les tones que generem.


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

10

|

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

www.diaridesantcugat.cat |

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

PUBLIREPORTATGE

Entrevistem Miquel Pros, metge naturista

“Si sa vols estar, el nas t’has de rentar” “L’aigua de mar és la primera aigua mineromedicinal per excel·lència, conté tots els elements de la taula periòdica” “Sovint som víctimes d’una sinusitis silenciosa sense saber-ho” alarmant de les malalties respiratòries i de l’oïda i la medicina convencional no ens dóna solucions satisfactòries. Per això vaig crear el primer balneari respiratori a Barcelona ara fa 10 anys.

L’aigua de mar aporta més beneficis que les aigües mineromedicinals? El doctor Pros és un reconegut metge naturista, que entre altres llibres ha editat el ‘Mocs fora’! #CEDIDA

Sí, l’aigua de mar és la primera aigua mineromedicinal per excel·lència, ja que conté pràcticament tots els elements químics de la taula periòdica de Mendeléiev. Per això és una potent eina terapèutica amb propietat antiinflamatòria, mucolítica, antibiòtica, nutritiva i immunoestimulant.

D’on prové aquesta aigua de mar?

Mariona Sagalés

mariona.sagales@diaridesantcugat.cat

P

recedit per l’èxit de Barcelona i després d’una dècada funcionant, el Balneari Respiratori del Doctor Pros inaugura la seva segona seu al pulmó de la ciutat, la plaça d’Octavià. Amb ell repassem els beneficis d’aquesta innovadora teràpia natural a base d’aigua marina.

Ens hem de rentar el nas cada dia?

Sí. Oi que ens rentem les dents cada dia? doncs és molt convenient també rentar-nos el nas. Si no et rentes les dents com a màxim tindràs una càries. Si no et rentes el nas, la teva salut està amenaçada per més de 40 patologies.

Com ho hem de fer?

Al Balneari Respiratori ho ensenyem: cal ferho cada dia a casa amb un esprai d’aigua de mar i, un o dos cops l’any, fer una neteja de les vies respiratòries en profunditat al Balneari com a mesura preventiva i, en cas de malaltia accelera la curació.

Vostè afirma que molts de nosaltres patim una sinusitis silenciosa, què és?

El nas és com un aspirador que no s’apaga mai

i a través d’ell aspirem tota la pol·lució ambiental. Darrere el nas tenim de 26 a 28 cavitats nasals intercomunicades entre si on s’acumula aquesta pol·lució que, juntament amb un excès de mucositats, acaba conformant un caldo de cultiu on proliferen virus, bacteris i fongs. Si aquesta situació s’allarga tenim la sinusitis silenciosa, que moltes vegades és asimptomàtica i constitueix un perillós focus d’infecció i és la causa de diverses malalties. En els nens, bronquiolitis, bronquitis, refredats de repetició, amigdalitis, vegetacions i asma, i en els adults, sinusitis, bronquitis, faringitis, insuficiències respiratòries, al·lèrgies, rinitis, migranyes, pulmonia, també al·lèrgies i asma i, fins i tot, acúfens i pèrdua d’audició, una llarga llista de fins a 40 patologies diferents.

Aquests tractaments prevenen malalties?

La prevenció és la millor medicina, nosaltres recomanem a les persones susceptibles de patir malalties respiratòries o de l’oïda que facin tractament preventiu un o dos cops l’any.

Què és un balneari respiratori?

És un balneari de dia on tractem les patologies respiratòries, tant de vies altes com de vies baixes, i també patologies de l’oïda a base d’inhalacions amb aigua de mar natural. També fem fisioteràpia respiratòria.

Com va sorgir la idea?

En els últims 15 anys hi ha hagut un increment

Plus d’expèriència. Als peus del Monestir trobem el Balneari Respiratori del Doctor Pros. El metge naturalista va apostar per inaugurar el seu segon centre al municipi pel seu potencial. “Jo sóc fill de Sant Cugat i davant de l’espectacular creixement de la població, en especial l’increment de parelles joves amb nens, quan els meus socis em van proposar la idea de repetir l’experiència de Barcelona a Sant Cugat no vaig dubtar ni un segon”.

Dels vòrtex marins, on emergeix una aigua molt rica en fitoplàncton i lliure de pol·lució. Aquesta aigua és microfiltrada en fred per esterilitzar-la sense que perdi les seves propietats naturals. Nosaltres utilitzem l’aigua de mar Quinton, que és la que té més garanties.

Què fa aquesta aigua quan la inhalem?

Té el mateix efecte que una llarga passejada a la vora del mar amb l’avantatge que amb els nostres aparells podem regular el diàmetre de les micropartícules i decidim fins on i com volem que arribi dins de les cavitats nasals, l’arbre respiratori i l’oïda.

La teràpia s’adreça tant a nens com a adults? Sí, cada edat presenta patologies diferents i requereix un tractament diferent.

Com és que tracta tants nens petits?

Que un nen de tres o quatre anys hagi fet fins a 15 otitis seguides, estigui permanentment medicat i acabi amb un drenatge quirúrgic a les orelles, és un fracàs de la medicina. Nosaltres aconseguim trencar aquest cercle viciós evitant les recaigudes i moltes intervencions quirúrgiques innecessàries.

A banda del Balneari Respiratori també oferiu l’espai Essència. Per què? És una gran combinació, sovint ens trobem que els nostres pacients ens demanen assessorament dietètic i altres temes de salut. En la parafarmàcia natural responem a aquestes qüestions i oferim productes de primera qualitat.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

Colònies d’estiu solidàries La Vall, a la fase amb l’entitat Pim Pam Pum internacional de la First Lego League

Es fan de l’11 al 15 de juliol a la masia El Molí de la Riera de Torelló Toni Fuster

poble@premsalocal.com

ESTIU. L’associació Pim Pam Pum va presentar les colònies solidàries d’estiu en bici que es faran entre l’11 i el 15 de juliol. El lloc escollit va ser la masia El Molí de la Riera de Torelló. Sortides en bicicleta, gimcanes, excursions i tallers són algunes de les activitats que farà l’entitat santcugatenca. El propòsit principal és que els nens s’ho passin bé i coneguin la natura. Pel que fa al preu, 10 euros de la inscripció aniran destinats a un projecte solidari, encara per determinar, de

Una bicicletada que va organitzar l’entitat Pim, Pam, Pum #ARXIU

la Creu Roja o d’una corporació sabadellenca. Pim Pam Pum organitza una activitat cada trimestre amb l’objectiu de recaptar diners per ajudar els més necessitats. Les 70 inscripcions totals estan disponibles per a tots els infants de primària i secundària, tot i que

en només una setmana ja s’hi han apuntat 23 i amb les reserves es voreja la cinquantena. A part de les colònies, l’entitat animarà la festa de Sant Jordi amb activitats com disfresses o venda de roses i participarà a les olimpíades de final de curs de l’escola Gerbert d’Orlhac.

En tot terreny des de Valldoreix fins a Pequín VIATgE. Manel Guillén, cirurgià retirat de 64 anys, anirà en tot terreny des de Valldoreix fins a Pequín. El llarg trajecte correspon a l’antiga ruta de la seda. En aquesta aventura passarà per més de 27 països i recorrerà més de 40.000 km fins a arribar a la capital xinesa. Allà es trobarà amb la seva filla, que està de viatge d’estudis, i tornarà amb ella per un camí diferent. A més, a l’odissea també s’hi afegirà un pare i la

teixí

seva filla, francesos, que es trobaran amb ell a França i que l’acompanyaran durant gairebé tot el trajecte. Guillén portarà el nom i la bandera de Valldoreix per tots els indrets per on passi gràcies a uns adhesius commemoratius confeccionats per l’EMD Valldoreix. Alemanya, Mongòlia, Sibèria, Ucraïna, l’Uzbekistan i el Turquestan són només un aperitiu del total de cultures per on rodarà el tot terreny valldoreixenc. guillén amb el tot terreny #CEDIDA

_T. Fuster

per Josep A. Teixidó jteixido@catsalut.cat

El grup en l’exposició del seu pojecte de robòtica #CEDIDA

El col·legi hi accedeix en superar l’eliminatòria nacional TornEIg. El centre La Vall de Bellaterra es va classificar per a la fase final de la First Lego League (FLL) en quedar segon en la final nacional del 12 de març a Bilbao. L’escola hi accedeix per segona vegada consecutiva després d’obtenir el premi al millor robot. Aquest guardó l’aconsegueix el robot que més punts aconsegueix en les missions. El conjunt de La Vall ja va superar amb èxit l’eliminatòria catalana i, amb la de Bilbao sobreposada, l’equip ja posa l’ull a la mundial, que se celebrarà a Saint Louis (EUA)

o Delft (Holanda). L’equip Pim Pam està format per deu estudiants de batxillerat del mateix centre i una professora que supervisa la feina. La FLL és una competició internacional de robòtica pensada per a escolars. Es tracta d’un projecte d’investigació, estratègia i construcció que premia la professionalitat, el treball en equip i el respecte. Les aspiracions del Pim Pam són les més altes, ja que l’any passat l’equip Blau de La Vall va guanyar el premi Gracious Professionalism en la competició que es va fer a Atlanta del 14 al 18 d’abril. D’aquí a unes setmanes se sabran els resultats d’un projecte que té el suport de tot el centre. _T. Fuster

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

11


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

12

|

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

www.diaridesantcugat.cat |

Lectors

|

Opinió

|

aPV La Floresta JoSep LLeonarT i baró jlleonart@apabcn.cat

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

El Govern anuncia que l’Hospital Vicente Ferrer es construirà a partir del 2013 L’equipament requerirà una inversió de 35 milions d’euros M. Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

Operaris millorant l’estat dels carrers # CEDIDA

90 anys de l’aPV de la Floresta Pearson (6)

L

’abril del 1950 s’aprova el plànol del terme de Sant Cugat i ja es podran donar llicències d’obres a la Floresta. El juliol s’acorda canviar el nom a l’av. Central pel d’av. Emeterio Escudero, persona que va dedicar molts esforços per millorar la Floresta i que pren part en diferents juntes. El 29 de setembre de 1952 es convoca als propietaris de camions, cotxes, carros i motos a fi que facin aportacions de 500, 300, 200, 100 ptes., respectivament, per engravar part de la carretera que va a Sant Cugat i millorar l’estat dels carrers. Tenint en compte que gairebé totes les vivendes

Es compra una màquina d’escriure per un import de 10.000 pessetes a pagar a terminis eren de segona residència, i per poder tenir vigilància de nit, es proposen unes quotes de 100 a 500 ptes. anuals, a pagar per superfície i categoria de l’habitatge. Es va nomenar una comissió per fer l’estudi d’efectivitat dels vigilants. El 15 de juny de 1953 es signa un contracte de lloguer del Casino amb el propietari, el Sr. Tarruell, i el president, el Sr. Arranz, per celebrar-hi les festes. L’abril del 1957 mor el Sr. Tarruell. El 19 de setembre s’aprova l’aportació de 1.000 ptes. per a la millora del camp de futbol de la Font de la Mina. El 2 d’agost de 1959 és aprovada una nova quota de soci de 20 ptes. mensuals. L’Ajuntament arregla la carretera a Valldoreix i a l’Arrabassada. En Assemblea del 12 de març de 1961 s’aprova la direcció única del carrer Major (sentit ascendent) i el passeig de la Floresta (sentit descendent), entre les places Dr. Villar i Pere Planes, de manera que s’establia un circuit. Passats gairebé 50 anys creiem que seria molt necessari retornar. L’octubre del 1962 s’acorda l’aportació de 200 ptes. de cada associat per poder fer front a les desgràcies ocasionades pels aiguats, i els propietaris de vehicles, siguin socis o no, 500 ptes. El novembre del 1964 es passen rebuts de quotes per a la instal·lació de l’enllumenat públic. El 18 de juliol es fa un homenatge al Sr. Francesc Busquets, un dels fundadors de l’Associació. En comunicat de 16 de maig de 1965, l’Ajuntament indica que les 50.000 ptes. anuals per a millores passaran a 75.000 ptes. i compra un tractor per a la recollida d’escombraries del districte. El 5 de setembre es compra una màquina d’escriure Hispano Olivetti per un import de 10.000 ptes. a pagar a terminis.

Sanitat. El Govern torna a posar sobre la taula el futur de l’Hospital Vicente Ferrer. El centre sanitari, que ha de donar cobertura sanitària a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal, ajorna la construcció fins al 2013, segons ha assegurat el conseller de Salut, Boi Ruiz, en una reunió amb l’alcaldessa de Rubí, Carme Garcia. L’equipament, que s’ha d’edificar en uns terrenys

El conseller Boi Ruiz #CEDIDA

de 27.000 m2 de Rubí i requerirà una inversió de 35 milions d’euros, disposarà de la dotació pressupostària d’aquí a dos anys, segons ha indicat el mateix Ruiz. A inicis del mandat, Ruiz va anunciar la paralització en la construcció de nous equipaments sanitaris, entre els quals figurava l’hospital de referència del Vallès Oest. En resposta a la paralització del projecte, des de l’Ajuntament de Sant Cugat es va proposar una col·laboració público-privada a l’Hospital General de Catalunya (HGC) o aprofitar la infraestructura del III CAP, que actualment s’està construint a la carretera de Vallvidrera.

El cambrer Paco Cordeiro #ARXIU

Mor als 57 anys Paco Cordeiro dECéS. Després d’una llarga malaltia, el popular cambrer Paco Cordeiro va morir el passat 24 de març. El Paco, com popularment se’l coneixia, va treballar durant més de 20 anys El Meson, a la plaça d’Octavià, com a cambrer i després, al restaurant de la masia de Can Ametller. En Paco reposa ja a la seva Galícia natal. _redacció

llambordes

Ensenyament

ÀGORa CELEBRa una jORnada dE PORtES OBERtES L’escola Àgora celebra divendres, 8 d’abril, una sessió de portes obertes. A la sessió es podrà veure l’exposició “Youth in Transit”, en què es mostra el projecte Comenius, on ha participat l’Àgora.

Pioner

Gimbernat acaba el grau en informàtica L’Escola Universitària d’Informàtica Gimbernat serà al setembre el primer centre en implantar el 4t curs del grau en Informàtica i Serveis. Visita

La Farga fa pintura rupestre a l’Espluga Un total de 107 alumnes de 5è de primària de l’escola La Farga van visitar les Coves de L’Espluga de Francolí. Els estudiants van participar en un taller de prehistòria i van construir una cabana neolítica i van fer pintures rupestres.

El diumenge 10 d’abril, a Sant Cugat del Vallès, donarem la volta al mon. Endavant! Et toca a tu!

Corre pel Parkinson

Vine, participa, camina o corre!

Entrada lliure Activitats lúdiques per a tothom Plaça de la Vila, 1 (Ajuntament)

Diumenge 10 d’abril de 11 a 14.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

13


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

14

|

Sumari _ 3 |

a Fons _ 4 |

el Poble _ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió _ 16 |

la Ciutat _ 20 |

Economia _ 26 |

Esports _ 28 |

Cultura _ 38 |

Passatemps _ 46

lectors@diaridesantcugat.cat ENVIA’NS ELS TEUS MISSATGES: PER CORREU ELECTRÒNIC: lectors@diaridesantcugat.cat DES DE LA WEB: www.diaridesantcugat.cat

Les cartes enviades no poden superar les 15 línies mecanografiades o 1.000 caràcters (espais inclosos). El DIARI DE SANT CUGAT es reserva el dret a tallar en qualsevol cas el text i a publicar-les en aquesta pàgina.

PER CORREU POSTAL: C/ de Sant Antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN)

cartes dels lectors Carta d’agraïment de les Xandrines Vam començar al mes de setembre, nou projecte, noves illusions. Ja sabíem que no era fàcil, hem hagut de treballar molt, però al final ho hem aconseguit, hem estrenat amb molt d’èxit i ho hem gaudit de valent. Però tot això no hauria estat possible sense la col·laboració de molta gent. De l’Ajuntament, el Jordi, la Maria, l’Oriol, l’Albert, la gent de Mira-sol, la Meritxell, l’Alberto i la Mila, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies també als mitjans de Sant Cugat. Quina difusió, quin recolzament tan fantàstic que hem tingut. Moltes gràcies a tots els nostres espectadors, 600 persones! Les vostres rialles ens han donat molta energia. Gràcies, Lluis; gràcies, Mercè; agraïm i valorem molt la vostra presència. A l’Àlex, per les seves meravelloses fotos, a la Mireia per pentinar-nos, maquillar-nos i formar part de tot això, a la Nina, pels teus quadres tan fantàstics. Moltes gràcies, petons i abraçades a les nostres famílies, als marits, als fills, que heu patit tantes i tantes nits d’assajos, tants nervis... Moltes gràcies al Domènec i al Foncho, heu sigut la millor companyia en aquest viatge! Heu donat llum a l’espectacle. Gràcies per ser Xandrins de cap a peus. Gràcies de tot cor a la Silvia, has demostrat que ser Xandrina no és només ser a dalt de l’escenari, quanta feina i que ben feta! I sobretot, gràcies, gràcies, gràcies, Guillermo. Quin plaer, quin

lectors@diaridesantcugat.cat

Rèplica a la Sra. montse Varderi En relació a la seva atenta contestació a la meva carta “La política y el servicio al bien común” m’agradaria fer-li alguns comentaris. En primer lloc, estem patint una crisi que, si bé és cert, tal com vostè diu, ningú ha volgut, sí que va ser negada pel Govern de la Nació durant 2 anys. Altres ja ho vam advertir clarament - pot consultar a les hemeroteques el debat sobre economia entre Manuel Pizarro i Pedro Solbes i veurà qui tenia raó... -. D’altra banda, si com vostè diu el deute de la Generalitat és molt més gran del que l’actual Govern de la Generalitat es pensava, raó de més per portar a terme una política de rigorosa austeritat en la despesa pública i així eliminar les “ambaixades” catalanes. Em sembla sorprenent carregar les culpes al caràcter estatal de les polítiques d’immigració com a causa dels nivells actuals d’atur. Els arguments del victimisme nacionalista són realment inesgotables... Finalment, en quant a l’aprofitament d’una part de l’Hospital General de Catalunya com a hospital públic, li haig de dir que, efectivament, el Partit Popular de Sant Cugat ja ho ha proposat donada la greu situació econòmica de les finances de la Generalitat.

BRUNo DE SAlVADoR honor, quina sort que hem fet de tenir-te al davant de tot plegat. T’estimem! Oh, sí... molt!!! XANDRINES

Gràcies Volem donar el nostre agraïment a la residència Care, per la gran atenció que ha mostrat vers la meva mare, així com la seva professionalitat dins el marc de l’excel·lència. FAmílIA mARIA ERolA

Els bots ralentitzen o perjudiquen Tots coneixem la quantitat de bots que ens trobem diàriament per anar a qualsevol lloc si vivim a Valldoreix. Si fem més d’un desplaçament al dia, això ocasiona un continu desgast

als amortidors del cotxe i ocasiona desperfectes més aviat que de costum al funcionament del mateix. Realment necessitem que posin bots amb l’estat de l’asfalt segons en quines zones...? Doncs fa relativament pocs mesos vaig comprar un vehicle nou, i al fer la primera revisió he hagut de pagar un extra a causa del desgast ocasionat pels bots. El mecànic creia que vivia en un poble sense els carrers asfaltats o a la muntanya. No dic que no s’han de posar i respectar, sinó que l’alçada dels mateixos no sigui com si passessis un pont, la velocitat diu 30 km/h però en segons quins s’ha de reduir més si no vols deixar-te mig cotxe al bot. A més a més, si utilitzes CD veuràs que al cap de poc temps ja estan rallats, a causa de les pujades i baixades en els bots. Necessitem que es controli l’alçada dels mateixos o dintre de

poc haurem d’anar tots amb tot terrenys o pala i piquet per traspassar els murs. JoSE CARBoNEll

15 anys amb Parkinson Durant els 15 anys que fa que convisc amb la malaltia de Parkinson, he tingut ocasió de conèixer-la bé, he anat notant la seva evolució, els deu primers anys avançava lentament, com si no s’atrevís, amb timidesa, els 5 últims es va accelerar, em va agafar confiança, i per molt que jo lluités per aturar el seu avanç de poc m’ha servit, els meus temors, les meves pors s’han anat fent realitat, i no estem prou informats ni preparats per afrontar cadascuna de les etapes per les quals hem de passar. Crec necessari que de la mateixa manera que ens donen conferències per convèncer-nos

que hem de ser positius, optimistes davant l’adversitat, haurien instruir-nos, sense dramatismes, ni obsessions per saber afrontar la realitat, per saber viure el dia a dia però sense perdre de vista el nostre futur, el passat el podem oblidar, no hi ha ningú que s’atreveixi a dir-nos que hem de ser realistes, que la nostra malaltia és degenerativa, que no han estat capaços de trobar com curar-la, o no els ha interessat trobar-ho, que el Parkinson no ens matarà però tampoc ens deixa viure, que cada dia que passa som més dependents, encara que ens costi acceptar, aquesta és la crua realitat a què ens haurem d’afrontar i per la qual necessitarem ajuda, no amb lleis que no puguin complir per la “crisi”, ni intentant convèncer-nos que hem de ser optimistes, sinó sent realistes, i la realitat és que ningú està exempt de qualsevol malaltia, tots hi estem exposats, i a mi m’ha tocat el Parkinson i cada dia em costa més acceptar la meva dependència. Us esperem el 10/04 a les 11 del matí a la plaça de la Vila, (davant de l’Ajuntament) Sant Cugat correrà pel Parkinson. CoNSol ToRRENTE MALALTA DE PARkINSON

No asfalten tota l’avinguda de Pere Planas Al DIARI DE SANT CUGAT de l’1 d’abril es confirma que no tot el veïnat de l’avinguda de Pere Planas gaudirà de l’asfaltat de l’esmentada avinguda. Irònicament ja comentàvem, en una carta publicada al TOT, que l’Ajunta-

ment no sabia que la nostra llarguíssima avinguda acaba al carrer de Buscarons i no al camí de Can Flo. S’han confirmat els presagis i no els podrem invitar a la inauguració. La raó? que per aquí no hi passa cap autobús... Els proposo una solució barata: que a aquest tram final de l’avinguda Pere Planes li canviïn el nom, i li posin el nom d’un carrer de Ciutadella, carrer de “Por aquí no pasó”. A Ciutadella es refereix que no va passar la pesta, en aquest cas és que no hi passa ni l’Ajuntament... que, per cert, s’ha oblidat unes tanques que va posar fa uns quants anys per evitar que ens estimbéssim els veïns: les que estan a punt d’estimbar-se són les tanques! Això sí, en aquest tram, acaben de donar unes llicències per a noves construccions... JESúS-ANgEl PRIETo

Aclariments La carta titulada “M’he disfressat d’independència” publicada al DIARI l’1 d’abril havia d’anar signada per Roger Corominas - Solidaritat per la Independència (SI Sant Cugat) i no per Agustí Guerrero. A la pàgina 64 del DIARI de l’1 d’abril passat es parla del centre acadèmic Educat, i en realitat s’anomena Edutac. A la pàgina 26 del diari de l’1 d’abril, a la notícia sobre la candidata de Ciutadans, Carme Gómez, s’afirma que un dels punts del programa del partit és “desprestigiar la política local fent que els regidors sigui persones més assequibles i respectades”. En realitat es volia dir “NO desprestigiar la política local...) REDACCIó DSC

Paco Cordeiro

Jordi morral i masià

Va morir el 24 de març a l’edat de 57 anys

músic (1932-2011) Ens va deixar el 27 de març A tots els qui el vam conèixer, família i amics, ens ha deixat una gran empremta

La Carmen i l’Alicia Rojo, així com els amics de El Mesón i Can Ametller, volen expressar el seu condol per la pèrdua d’una persona entranyable. Avui descansa al municipi de Negreira, Galícia.

Sant Cugat, març del 2011

“Com la llum que tot ho aclara, com la carícia del vent, com les ones que no es cansen, engranem la nostra amistat” Cerdanyola del Vallès, març del 2011


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

15

Voltant per...

os

C . E n d a va l l a d a

ranad ric G

bla

Escaletes

ra Mo

Creu

l ul Re g da gu

de la

Camí

Carrer Borrell

Carrer Borrell

dell

lles

C. Saba

C. los Castillejos

Pa ss eig

C. Aym

é lm Clav Av. An se

Ram

CASAL DE JOVES TORREBLANCA

erich

Sa nt

Ma gí

ys pan

Com

C. Sa

ny se nt Mo

Vall dore ix

ESADE

ni Ga ud í

ch

to

r EIXAMPLE

ra

r re

r

sa

Ca

J os

u Ed n Sa

ep

ia

lo rce

na

r

rga

e Ter

ène

An

do

n ta

àc

Ba

erd rV

rre

B

Pl. Augusta, 2, al costat del Monestir · 93 589 54 92 tostbocatas@telefonica.net

Sa Be

nt

Gr

Restaurant - Bar

L’art de l’entrepà A més dels singulars entrepans calents, trobareu fórmules als migdies a 6,50, 7 i 7,50 €. També delicioses xapates amb embotit del país. Amanides, tapes, pizzes i combinat d’aperitius. Garantia de qualitat. També per emportar.

re Bla nca

an

á

a ra erg

Avinguda Torre Blanca

eig

u Tet

Sa

etu rT

CENTRE CULTURAL TEATRE - AUDITORI

ss

r

r rre

lva

rre

Ca

Sa

Ca

om

Pa

nt

re r

Sa

sa

rre

Plaça Centre Cultural

Avi ngu da Tor

e Ter

Car

r

a

t

r

C. D

ell

ta

ud

rre

Vil là

rtin

rre

an

ye

Ca

re r

Ma

Ca

rS

ep

Car

t

sa r

rre

ing

BIBLIOTECA MUNICIPAL

ls Carrer Pau Casa

Tost

Vinye t

del

Pla

Plaça del Mil·lenari

re Bla nca

ís

r

Ca

Av

A BARCELONA PER LA RABASSADA

e ca

Eli

i

Ca

Carrer Elies Rogen

rre

de

J os

r

a ss

MERCAT TORREBLANCA

ig Ma

Avi ngu da Tor

Plaça Augusta, 3 · 93 675 58 10

Carrer Ferran Romeu

Ca

L lu

C. E n

ma rA Ca r rre Ca

a

red

Rod o

Me r cè

Ca rr er

Bla nca

a

ir

Jardins Ramon Barnils

nt Ca

Tor re

Alb

ed

b la

es

de

rre

Vil

C

Montserrat

Mac ià

da

tM

lm

os

Pas seig

Carrer

Fr an ce sc

ixa

an

Ba

rD

Vallès

Carrer

Vallès

Ca

rre

ard

t

r

Local emblemàtic de la ciutat amb ambient informal i familiar, amb una carta formada sobretot per plats de cuina casolana en què destaca la carn a la brasa. Menú diari. El local disposa de terrassa amb vista al Monestir. A BARCELONA PELS TÚNELS DE VALLVIDRERA

Producte ibèric de qualitat i varietat de plats i tapes. Amb una magnífica selecció de vins i cerveses d’importació per gaudir d’un bon àpat i una agradable estada, amb els valors de la dieta mediterrània. Gran terrassa exterior, oberta tot l’any i amb lle r de l vistes directes alCeMonestir. Menú 10 € (15 € dissabte).

rS

r

Avinguda

e ig Ba

rre

rre

r re

Cuina mediterrània i productes ibèrics

la

A CERDANYOLA

Carrer

r

AJUNTAMENT

a rS

ESTACIÓ FGC

Pa s s

ñas

Ca

lle

in ça lV de Plaze de re Pla On temb Se a ud i n g ns Av di r Jar Pila de Roig n

POLICIA LOCAL

er arr

Avin gud a Cerd anyo

Plaça del Rei

Ram

Plaça de la Vila

El Mesón

Rib

Passeig Torre Blanca

C. Puig i Cadafalch

l

Ca

à

a

a

r

er

ud

a

la

ing

mb

rre

se n

A VALLDOREIX, LA FLORESTA

Ra Ca

uim

AL CLUB DE GOLF

ad

rre

lG

ll ata

Ca

ge

on Gir

Ram

bla

n Ca

CORREUS, ARXIU MUNICIPAL I JUTJAT DE PAU

di Jor

Àn

aig

Av

rillo

Plaça Can Quitèria

s

Mu

eM

r

yola

to r

sd

rre

Vin

Do c

ra

Can Mora Sant

C.

Do

ol

Rie

Ca

Ca

r

el S

rer

rre

rd

Ca

Car

re r

C

er arr

r

rre

t

e ll e

Ca

JUTJAT DE PAU

e. C

e

Plaça Barcelona

C. St. Llorenç

OTG

la

at

i

dia

Ce

as

to n

r

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL

Sàb

B

ra

rre

Sa n

C.

Car

Carrer Safareigs

ant

ntu

An

Carrer

Carr er P ous BUS

Plaça Lluís Millet

C. S

ve ona

er d Carr

Mig

C.

de

rag

elló

d’en Xep

nt

Ca

s Ros rer

re

Mo

A BARCELONA PELS TÚNELS DE VALLVIDRERA

Car

r To

e la

Ja

Plaça del Coll

Orient

Carrer

arm

rt

bat- an de l’A a-li Jo Hortdel Pag e s rdin Torr

rre

er C Carr

Ma

Carrer Monestir Carrer Monestir

Jardins del Monestir

MONESTIR

Ca

r

ba

me

rre

m

Jau

Ca

Bo

ell or

Sort

er

Ge

P tg

b Ram

e sc

om

na

ic

ol

C. Llu rr Xe

íC

la

S

C.

m

C.

ria

P

ina

Pl. Magí Bartralot

nc r Fr a

Solà

Ca

Plaça Doctor Galtés

de

t an

a aM

r Go

. t ge

Ramón

t

re

t

n Sa C.

Pl. Quatre Cantons

Colom

C. T ea t

ls M

llví

CASA DE CULTURA

ça Pla vià a Oct

Plaça de la Unió

C.d e

ste

MUSEU DE SANT CUGAT

ça Pla usta g Au

tòfor

u le t

C. St.

re n

s i Ta

Ca

Diputació

Passatge

C. Abat Guillem Agulló

POLICIA NACIONAL

ol

Carrer

to

To r

R iu

r

iñ us oR iag

es arg

C a rr e

Carrer

ran

da

ria

gu

ú st

in

Majo

C a r re r MERCAT PERE SAN

s

r rre

nta R osa

Carrer de la Creu

C. Hospital

Plaça Sant Pere

Avinguda Catalunya

Ind

HISENDA

spe

n ec

Ca

C. Mir

Av

C. Cris

Carr er E

a te

ve

eu

A, ES ... NR RA MA RE A, ID SS LV RA AL ER S V Í, T EL UB ÚN A R P7, T A

nM

Do

ste

m

t

Ca

nt

t. E

to

le

C.

Sa

uima

rS

C. S a

ar

C.

a Joaq

Tomàs

.B

C. St.

St

Cr eu

C.

la

l

de

s

rtí

ita

au iT

le

os p

co

l’H

Es

C. Sant

Plaça Pep Ventura

rre

C.

ig

Ca

de

se

Ma

a

na

Pa s

r

na

rre

nt

An

Sa

ant

Ca

C. F

ic àbr

nta R osa

COLL FAVÀ

are

C

er arr

e

a sc

in a

Carrer

lla

Arm

t

aM

rM

A ba

l n go

Pla

be

CAP SANT CUGAT

C.

rA

r re

C. S

rre

Ca

Ca

li

fin

rre

a

Ca

st a

Ju

nt

ose

in

t

rM

rE

Sa

C. J

rre

rre

r r re

Av in

C. S a

Ca

Ca

pl. Augusta, pl. Octavià i Santiago Rusiñol trobaràs...

da

Pl. Octavià, 6 · 93 674 52 28 / aelmeson@yahoo.es

Servicugat Instal·lacions i serveis

C

e arr

arin

e

Finques Bachs

Cal Gerrer- El Ratpenat

API. Eficàcia i serietat

Restaurant

Immobiliària familiar fundada l’any 1992. Gràcies a la seva estructura empresarial familiar, poden donar un tracte personalitzat, tant en les àrees d’administració de patrimoni i comunitats de propietaris com en les de compravenda i lloguers.

Cuina mediterrània. Especialitzat en l’elaboració de pizzes i salses artesanals, així com en la preparació d’un assortit d’amanides, peixos i carns a la brasa. Disposa de terrassa i servei de bar per esmorzar i berenar o per prendre una copa. Menú 9,90 €.

C. Hospital,41 (pl. Monestir) · 93 589 03 07 www.fincasbachs.com / info@finquesbachs.com

Santiago Rusiñol, 60 (pl. del Monestir) · 93 675 41 00 www.elratpenat.com / info@elratpenat.com

rM

Sacum

Metaphora Vitralls

Decoració i interiorisme

Taller show-room

Desplaçament gratuït fins al mes de juny. Compta amb un equip humà altament qualificat que us ofereix tot tipus d’instal·lacions i serveis domèstics. Antenes individuals i col·lectives, intèrfons i videoporters, climatització, electricitat, fontaneria, reformes...

Un espai pensat perquè hi trobis tot el que cal per crear i decorar la teva llar, amb la tranquil·litat que et proporciona el nostre assessorament professional i un servei gratuït d’estilisme a domicili.

Especialistes en disseny, elaboració i restauració de vitralls emplomats i tècnica Tiffany. Tots els nostres productes poden adaptar-se en color, forma i mida als seus gustos i necessitats. Vitralls, llums, miralls, mosaics, peces de disseny...

Santigo Rusiñol,51 · 93 587 97 21 · 636 85 85 54 www.servicugat.es / info@servicugat.es

Santiago Rusiñol 42 · 93 589 71 83 www.sacum.com

C/ Gorina, 20 · 93 589 64 06 · 652 02 17 60 www.metaphoravitralls.com

Mobles Casajuana

El Taller

Mobles i articles de puericultura

Collars, polseres, granadura…

Uniformes Prat

Uniformes Prat Uniformes i més

Des del 1958, venent mobles de tot tipus: menjadors, juvenils, matrimoni, matalasseria... I un ampli assortiment d’articles de puericultura per a la cura i el creixement del nadó: articles per a canastreta, passeig, mobiliari, joguines...

T’agraden les manualitats? Tenim tot el que necessites per dissenyar-te els teus complements. Si necessites aprendre a dissenyar, arreglar o actualitzar una peça, et donem una lliçó de taller gratuïta. També pots comprar peces ja dissenyades per nosaltres.

Al centre de Sant Cugat. Hi trobareu els uniformes escolars per als vostres fills, així com bates de nens i senyora, calçotets, calces, mitjons, pitets, motxilles, sabates, pijames... També, una àmplia varietat d’uniformes de feina (clíniques, perruqueries, restaurants, servei de neteja...)

Santiago Rusiñol, 37 · 93 589 22 32

Santiago Rusiñol, 29 · 93 178 10 86

Santiago Rusiñol,12 · 93 674 11 95


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

16

|

Sumari _ 3 |

a Fons _ 4 |

el Poble _ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors _ 14 |

Opinió

|

la Ciutat _ 20 |

Economia _ 26 |

Opinió

Esports _ 28 |

Cultura _ 38 |

Passatemps _ 46

Ermessenda potser ha estat la dona més poderosa de Catalunya” Contra _Pàg. 48

l’horitzó

Sergi Figueres Moret. Transparència

Ciutat intel·ligent? descobrint Indra

Víctor alexandre

www.victoralexandre.cat

LLicenciat en Dret i en aDe. Màster en reLacions internacionaLs

sergi.figueres@gmail.com twitter: http://twitter.com/sergifigueres

S

L’

Seria una llàstima que tant d’esforç i tant de talent local no poguessin gaudir d’una vida més llarga i d’un públic més ampli

Un es pot preguntar qui són i a què es dedi· quen aquestes dues empreses que esmentàvem, Abertis i Indra. Nosaltres ens centrarem en la segona, en Indra. La mateixa es defineix com a “companyia global de tecnologia, innovació i talent, líder en solucions i serveis d’alt valor afegit per als sectors de transport, energia, indústria, administració pública, sanitat, serveis financers, mèdia, seguretat i defensa”.

Indra, realment, és una empresa que excel· leix en la producció de sistemes armamentís· tics i de defensa. En especial, i segons informa

I arribats a aquest punt és quan sorgeixen alguns interrogants: l’Ajuntament de Sant

Cugat ha fet pública aquesta informació? Ha explicat als ciutadans i ciutadanes que una de les dues empreses escollides es dedica al comerç d’armes? Però, no volíem tenir una ciutadania informada?

En aquest supòsit, cal explicar que la matei-

xa empresa seleccionada per l’Ajuntament, Indra, va estar a punt d’instal·lar uns sistemes de defensa antiaèria a Líbia. És a dir, que si la

‘Ves quins parells!’ estranya parella és una obra deliciosa de Neil Simon, que, com recordarem, va ser portada al cinema el 1968 amb uns meravellosos Jack Lemmon i Walter Matthau com a protagonistes. El film, tot i això, quedava per sota de l’original escènic per culpa de Gene Saks, un director figaflor que es va limitar a fer allò que se’n diu ‘teatre filmat’. A Sant Cugat, per sort, a final de març i sota el títol Ves quins parells, en vam poder veure una versió teatral de Guillermo Ayesa al Casal de Mira-sol que em va semblar molt més imaginativa que la pellícula. D’entrada, cal tenir en compte que L‘estranya parella és una obra genuïnament masculina i que, per tant, el canvi de sexe d’Òscar i Fèlix, així com certes situacions, semblaven un escull gairebé insalvable. Però Ayesa se n’ha sortit

ant Cugat del Vallès és, des de desembre de 2010, una ciutat intel·ligent. No és objectiu d’aquest article analitzar la idoneïtat o no d’aquesta categorització, ni dels avantatges i inconvenients d’aital canvi estratègic. És a dir, deixar de banda el què per fixar-nos amb el qui. I, doncs, amb qui es desenvoluparà aquest projecte? Les empreses escollides per l’Ajuntament són, principalment, Abertis i Indra. Abans, però, apuntarem els trets principals d’una ciutat intel·ligent, per tal de poder tenir els elements bàsics d’anàlisi. Segons el Pla Estratègic “Sant Cugat Ciutat Intel·ligent”, de l’Ajuntament, les ciutats intel·ligents representen el concepte de les urbs del futur, i es caracteritzen per emprar de manera intensiva les noves tecnologies, per tal d’aconseguir una gestió eficient dels recursos econòmics i millorar, així, la qualitat de vida dels ciutadans. La innovació i les noves tecnologies com a model de participació ciutadana en els afers municipals.

el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, en simuladors de vol, sistemes de tir, defensa electrònica, els famosos avions de combat Eurofighter, fragates F-100, helicòpters Tigre, blindats i diversos tipus de míssils.

XAVIER ESCURA HISTORIADOR I IDEòLEG I PROPULSOR DE LA SèRIE ‘ERMESSENDA’

#DANI BERENGUER

La mateixa empresa seleccionada per l’Ajuntament, Indra, va estar a punt d’instal·lar uns sistemes de defensa antiaèria a Líbia

burocràcia del règim de Gaddafi no fos tan lenta, els avions de combat aportats pel Govern espanyol, quatre F-18, a la coalició internacional haurien hagut de lluitar contra unes defenses dissenyades, produïdes i instal·lades per Indra, empresa també espanyola. L’acord comercial superava els 200 milions d’euros i es va signar l’any 2006.

El compromís polític dels ciutadans varia en fun· ció de la informació rebuda i de la possibilitat d’incidència de les seves actuacions. No es pot reclamar, com es fa des de certes administracions públiques, que la ciutadania es mantingui activa si qui no compleix és la mateixa administració. A Sant Cugat del Vallès s’ha apostat per un nou model, la ciutat intel·ligent. Però el que és realment intel·ligent és ser transparent, amb valors i compromís social i ètic.

esplèndidament. I, a més, ho ha fet amb actrius no professionals, cosa que encara té més mèrit. Un mèrit compartit amb Les Xandrines que, amb diverses baixes i alguna incorporació nova, s’han reunit un altre cop després d’aquella formidable versió que van fer de Les cunyades, el 2009, sota la direcció de Dolors Vilarasau, la seva descobridora. Jo, personalment, vaig gaudir moltíssim amb el treball de Maria Vancells, Mayte Calvo, Virgínia Cervera, Olga Munté, Helena Puig i Núria Bou a Ves quins parells. Crec que és admirable la capacitat interpretativa que han estat capaces de desenvolupar aquestes dones quan han trobat algú que ha cregut en elles i que els ha transmès seguretat. Per això prego a l’Ajuntament que no deixi morir el muntatge i que possibiliti que el Teatre-Auditori, el Teatre de la Unió o el marc de la Festa Major puguin acollir-ne més representacions. Seria una llàstima que tant d’esforç i tant de talent local no poguessin gaudir d’una vida més llarga i d’un públic més ampli. Fem-ho, si us plau.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

Per crear opinió

FEStA dE LA SoLidARitAt 9 D’ABRIL d’11 a 21 h a la plaça del Rei

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

opinió

|

la Ciutat

|

Economia

El que no explica la versió oficial és la imposició feta als regidors actuals a l’hora de voler conti-

nuar a les llistes electorals. En el meu cas podia encapçalar la llista, ara bé, eliminant del camí al que fins ara era el nostre portaveu, en Raül Grangé. De la mateixa manera, a ell li oferien el mateix tracte, eliminar-me a mi, però amb l’afegit de prescindir també de l’Eduard Anguita.

Jo no estic disposat a ser en política a qualsevol preu i amb aquestes regles del joc

Malgrat que als que ens agrada la política, i sobretot la política local, un dels millors reconeixements és encapçalar la llista del teu partit, el que estava clar és que aquest preu jo no estava disposat a pagar-lo.

tat. De fet, ens van plantejar el pacte i la negociació sense cap més criteri que “un teu, un meu”. Aquesta executiva, doncs, ha menystingut la feina, l’experiència i l’eficiència del grup polític més petit de l’Ajuntament però que més propostes ha presentat: mocions, negociació de pressupostos i ordenances fiscals i altres iniciatives que han suposat canvis tangibles per a Sant Cugat en polítiques socials, de medi ambient, mobilitat, manteniment de la ciutat, joventut, cultura, construcció nacional; totes incloses en el programa electoral o en línia amb la declaració ideològica del partit.

L’executiva local d’ERC actua d’aquesta manera, guiada pels instints més baixos, amb la més

Amés,semblaquelamancaderigoritransparènciaarribatambéaValldoreix, quan en una assem-

absoluta manca d’ètica, rigor i responsabili-

blea se’ns demana aprovar no presentar-nos a les

el pessic

Passatemps

|

17

El joc de les cadires

REGIDOR D’ERC

gruperc@santcugat.cat

t eleccionsal’EMD(opcióaquèquesócradicalment contrari perquè ens condueix a la invisibilitat en aquest territori). Freixes al·legava, de manera poc convincent, que potser no és una bona opció, però és la que no compromet a cap acord posterior. En canvi, veiem insinuat a la premsa local que existeix un acord amb CiU per no erosionar-los a canvi d’alguna vocalia de govern, fet que va ser amagat per Freixes a l’assemblea. Si així es confirmés, tindríem una prova més del l’obscurantisme que caracteritza l’executiva local.

Però no n’han tingut prou amb els membres del grup municipal, ja que la seva incapacitat d’aco-

llir militants d’altres sensibilitats ha provocat un continu de baixes significatives al partit. Són pèrdues greus: per la seva experiència, capacitat política i, sobretot, vàlua professional i humana. És inconcebible que un partit deixi escapar actius, però encara ho és més quan la presència i l’activitat del mateix sempre ha estat força escassa.

Com ja us he dit al principi, jo no estic disposat a

ser en política a qualsevol preu i amb aquestes regles del joc. Tant de bo arribin canvis i aires nous a ERC, que permetin recuperar l’aire fresc que representàvem. Si no, companys i companyes, ens haurem de reinventar; això sí, sempre defensant la justícia social i la llibertat nacional.

Cartes ben jugades

D

Diari de Sant Cugat

Telèfon de contacte: 93 674 86 61 jm.valles@premsalocal.com

MARIA XINXÓ

veu d’ERC i qui va ser cap de llista dels republicans a les passades eleccions municipals, tot just quatre anys més tard, vagi de bracet amb Convergència i Unió. No oblido que si hagués estat per Grangé hauria pactat amb CiU al principi del mandat, però em dóna la sensació que en la seva marxa d’Esquerra hi ha pesat més la mala entesa entre els membres locals del partit que no pas l’afinitat amb el programa convergent. De fet, segurament Grangé hauria seguit al capdavant d’ERC si l’executiva santcugatenca ho hagués volgut. Però les desavinences van anar quallant i fins i tot s’havia parlat d’un flirteig

Cultura

|

JoSEP MARiA VALLÈS EDITOR D’OPINIÓ

mariaxinxo@yahoo.es

eu ser perquè mai m’he involucrat en la política, més enllà de ser votant i de la meva feina com a periodista, però em continuen xocant les notícies de militants que de cop i volta canvien de partit. Es passen anys (o només dies, com el cas d’en Joan Laporta a Solidaritat Catalana) defensant uns ideals i criticant el que fan i deixen de fer la resta de formacions i un bon dia canvien de bàndol. Ha passat ara a Sant Cugat amb l’adéu de Raül Grangé d’Esquerra Republicana. Em sobta que el fins ara porta-

|

editorial

Per què no em presento?

A

Esports

Intermón-Oxfam llança la fletxa contra la injustícia aquest dissabte a la plaça del Rei (al costat del Monestir) amb un munt d’activitats: “ajuda’ns a reclamar la taxa Robin Hood (un impost del 0,05% sobre les transaccions financeres internacionals) i a aconseguir que més persones surtin de la pobresa”.

toni Ramon. Política

hores d’ara crec que no desvetllo res si dic que no em presentaré a les properes eleccionsmunicipals.També he de dir que és cert el que es diu des del partit, o sigui, Andreu Freixes: que no ens hem volgut presentar o que m’han ofert el número 2 i que hi he renunciat.

|

entre l’ex-republicà i SI. No li discuteixo que marxar amb CiU és una decisió intelligent que li assegura molt més poder que no pas quedar-se amb els republicans, que ja està vist que a Sant Cugat cada vegada són menys i més mal avinguts. Tot fa pensar que CiU tornarà a arrasar a les urnes santcugatenques el 22 de maig i Grangé anirà prou ben situat com per entrar dins del futur equip de govern. I què carai, s’estalvia el risc de quedar-se fora del consistori, perquè si fem cas d’alguns sondejos electorals, la CUP podria endur-se bona part dels vots que fins ara tenien els republicans.

ot i l’oasi polític que sembla que és la nostra ciutat, un article del DIARI d’aquesta setmana ens fa memòria que aquests quatre anys no han estat gaire plàcids si ens fixem una mica en el moviment de cadires que hi ha hagut a la nova sala de plens. Per no parlar dels que hi ha hagut a cada formació de portes endins, que no han estat pocs. Acabem el mandat amb el rècord de regidors i regidores sense cartera i no adscrits, tot i que els motius dels uns i dels altres són ben diferents. Per un costat, el canvi de Govern a la plaça de Sant Jaume va provocar un petit tsunami a la plaça de la Vila. Lluís Recoder va marxar a fer de conseller i amb ell, dues regidores i un regidor a fer de directors generals; aquests tres càrrecs van deixar les seves carteres en mans d’altres companys i s’han mantingut al ple fins al final per evitar massa canvis a pocs dies de les eleccions. Les cadires dels no adscrits també han crescut, són les dels que no estan d’acord amb els seus partits d’origen però, com és habitual, han volgut continuar al ple. Dels que se’n van a casa, no se’n coneix gaires casos en cap administració. Dels tres actuals, n’hi ha de tots els colors: un prové del PP; un altre, d’ICV, i el tercer i més recent, el portaveu d’ERC, Raül Grangé, fins fa quatre dies, més que segur candidat i a última hora, rellevat per l’assemblea local. L’estripada de carnet i el fitxatge per CiU de Grangé no es va fer esperar. Un fitxatge que en un futur pot tenir forces conseqüències en la relació CiU-ERC. Moltes cares noves, gairebé tots els alcaldables ho són. Més candidatures que mai, deu, i molta competència per serhi. Renovació i esperem que estabilitat, i que bona part dels 25 escollits arribin al 2015.

President: Ramon Grau director: Josep Maria Vallès. Subdirector: Àlex López Puig Responsable de Canals Multimèdia: Laura Grau Edita: Premsa Local Sant Cugat, SL. c/ Sant Antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN) www.diaridesantcugat.cat redaccio@diaridesantcugat.cat

Consell Editorial: Antoni Blanch, Antoni Monerris, Francesc Carbó, Ignasi Salvat, Joan Carles Gassiot, Joan Tortosa, Joan Troyano, Joank Busquets, Jordi Casas, Josep A. Teixidó, Josep Daniel, Josep M. Sans Travé, Josep M. Simeón, Lluís Godayol, Montserrat Rumbau, Núria Zabala, Ramon Grau (president), Rogeli Pedró, Valentí Feixas, Víctor AlexandreiXavierGrau Gerent: AnnaComella Redacció:ÀlexLópez,MarionaSagalés, Joan Ramon Armadàs, Bernat Bella, Xavi Fernández, Cinta Caballé, Andrea Rodoreda, Toni Fuster i Ignasi Massafret. Correcció: Miriam Olives. departament comercial: Cristina Fernández, Michele Orrú, Sandra Boix i Elisa Palazón Fotografia: Artur Ribera, David Fernández, Eduard Alsina, Esther Naval i Amanda Bernal. Col·laboradors: Àngels Solé, Anna Toro, Antonio Priante, Arcadi Oliveres, Carles Brugarolas, Christian Treceño, Consol Torrente, David Escamilla, Diana Comas, Dolors Vilarasau, Domènec Miquel, Eduard Jener, Eduard Torres, Eloi Alegre, Ferran Villaseñor, Francesc Carbó, FrancescCarol,GeraldFannon,ImmaPueyo,JaumeClavell,JordiCasas,JordiRobirosa, Josep Gimeno, Josep A. Teixidó, Josep M. Cabrerizo, Juank Busquets, Lluís Campins, Maria Xinxó, Marina Romero, Martí Olaya, Montse Sant, Pep Blanes, Pep Tugues, Pere Vivó, Rafael Gomez, Rafa Usero, Rosa Martín, Quim Pla, Tomàs Grau i Víctor Alexandre disseny i maquetació: Adrià Gállego, Sergi Felip i Francesc Cabeza disseny de la maqueta original: eixida.cat impressió: Gráficas de Prensa Diaria. Tel.: 93 462 85 00 Dipòsit legal: GI-405-93 Empresa distribuïdora: Mailing Vallès (93 589 23 71). Entitats col·laboradores: Amics Unesco Valldoreix-Sant Cugat, Associació Empresarial de Sant Cugat, Aules d’Extensió Universitària, Camerata, CAR Sant Cugat, Club de Golf Sant Cugat, Club de Tennis Set Ball, Club Esportiu Valldoreix, Club Handbol Sant Cugat, Club Muntanyenc Sant Cugat,Club Tennis Natació Sant Cugat, Cor de Gospel, Eroski, Escola d’Art de Sant Cugat, Griful Oil, Hipic Centre Cal Caldes, Juventuts Musicals de Sant Cugat, Museu Sant Cugat, Òmnium Cultural Sant Cugat, Òpera de Cambra Sant Cugat,PenyaBlaugranaSantCugat,JuniorFC,PIMECVallèssud,RadiotaxiSantCugatValldoreix, Sant Cugat Esport Futbol Club, Tapiñas, Teatre Auditori-Centre Cultural, Unió Ciclista Sant Cugat, Unió Esportiva Sant Cugat, Unió Santcugatenca. EL DIARI DE SANT CUGAT EXPRESSA úNICAMENT LA SEVA OPINIó EN ELS EDITORIALS. ELS ARTICLES SIGNATS EXPRESSEN L’OPINIó DELS SEUS AUTORS, QUE EL DIARI DE SANT CUGAT NO FA SEVA NECESSÀRIAMENT.


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

18

|

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

La primera passejada d’ahir es va fer de l’estació als col·legis nous (Joan Maragall) i no

Rafa Gómez. Cultura

us podeu ni imaginar la quantitat de petits detalls que vam aprendre en un recorregut tan curt, del per què del nom d’un carrer, de quan es va inaugurar l’estació del ferrocarril o quin va ser i per què es va fer el primer bloc de pisos d’obra vista a Sant Cugat

Conèixer Sant Cugat EMPRESARI

mascadi3@telefonica.net

A

lguna vegada he dit que si vols conèixer bé la ciutat l’has de recórrer caminant. Aquesta afirmació és vàlida per a la nostra ciutat i per a qualsevol altra ciutat del món. Amb l’afegit del benefici que comporta caminar, tant per a la nostra salut com per evitar la contaminació que generaríem anant amb cotxe, i pel fet de poder contemplar els edificis, carrers i jardins que ens trobem pel camí. En aquests moments se’ns ofereix la possibilitat d’afegir una altra motivació per recórrer Sant Cugat caminant i és conèìxer la seva història.

Un cop acabada la passejada es torna a la Llar d’Avis –d’on s’ha sortit– per fer una petita tertú-

lia en la qual Domènec Miquel acaba de fer les seves explicacions i contesta preguntes plantejades pels assistents. És una manera amena i a la vegada rigorosa de conèixer i descobrir els secrets d’un poble que ha esdevingut ciutat, a través d’una persona que té les seves arrels a Sant Cugat.

La Llar d’Avis de la Parròquia va iniciar ahir dijous, a la tarda, una nova activitat per a aquest trimestre, amb unes visites per conèixer Sant Cugat

Efectivament, la Llar d’Avis de la Parròquia

–que, com recordeu, el novembre del 2010 va celebrar el seu trentè aniversari, i el 6 de març d’enguany va rebre un dels Premis Ciutat de Sant Cugat per la seva trajectòria– va iniciar ahir dijous, a la tarda, una nova activitat per a aquest trimestre, amb unes visites per conèixer Sant Cugat.

Les visites es faran uns dijous determinats a la tarda, de 16.30 a 18.30 h, amb un itinera-

ri prèviament escollit, fent una passejada pel poble. La qualitat de la notícia és que el nostre reconegut i notable historiador, Domènec Miquel i Riera, fa una breu explicació de l’itinerari i acompanya la passejada fent comentaris, explicant la història de cada carrer de la ciutat, de cada camí, de cada passeig, d’alguns edificis singulars o comuns que són importants per la seva característica històrica.

Aquesta activitat, per a aquest trimestre, és oberta a tothom i gratuïta. És una manera de

celebrar i compartir el trentè aniversari de l’entitat amb tota la gent de Sant Cugat que hi vulgui participar. Com que aquesta activitat es farà en petits grups de persones que estan interessades en la temàtica, també serà una oportunitat per conèixer-nos entre nosaltres.

Quan diem que l’estimació es fa amb el tracte, amb el coneixement, amb el respecte és veritat. Per això, si ens volem estimar el nostre Sant Cugat, l’hem de conèixer, però no només els carrers, els edificis, les places i la seva història sinó les persones que el componem, i aquesta proposta –crec, honradament, que cal felicitar a qui ha tingut la idea– hem d’acceptar que és una forma senzilla i pràctica de conèixer la ciutat i una part dels seus ciutadans.

es d’art, i la retirada de les inversions per a la recerca i la creació artística, frenarà la competitivitat, la recuperació general i postergarà un repte ineludible: la generació d’un nou model d’economia productiva basat en el coneixement –Educació+Ciència+Cultura– quedarà estancat.

Josep Canals. Cultura

Els creadors es manifesten

SEcREtARI D’(ARt) cAtAlunyA

galeriacanals@canals-art.com

Sant Cugat per descomptat, però com a país, Catalunya és un dels del nostre entorn que

destina menys recursos públics al nostre sector: només el 0,98% del pressupost general. La retallada ens allunya més dels estàndards europeus, i això obliga no tan sols les institucions locals públiques, sinó també les privades a reduir l’activitat i les programacions.

Qui acaba pagant el retall i la crisi són els artistes, els creadors, els agents més febles

E

l món de la cultura és menyspreat per la política. El govern d’Artur Mas, en els seus primers cents dies de mandat, ha vist que la manifestació més important que ha tingut ha estat la del món de la cultura. Ja no poden més i per això denuncien les importants retallades del govern català. La manifestació de l’altre dia al MACBA, dient no a les retallades de cultura, va tenir al seu costat tot el món cultural del país, com es va poder seguir pels diferents editorials de la premsa escrita.

Molts polítics del país i, per què no dir-ho clarament, també molts de Sant Cugat, veuen

sempre en la cultura un món conflictiu, perquè es tracta d’un món que genera idees renovadores de la societat, que crea dissenys i l’experimentació del pensament crític que nodreix

la democràcia.

Catalunya és un dels països del nostre entorn que destina menys recursos públics al sector de la cultura: només el 0,98%

Aquests dies, els que seguim els programes de cultura dels deu partits que es presenten a les municipals a Sant Cugat, observem que la part més fluixa del programa és precisament la falta de risc en aquest àmbit.

El sotasignat, com a integrant d’aquest teixit cultural, ha de dir també, amb més força que

mai, no a les retallades de cultura, ja que el fet cultural no és una despesa, és una inversió, més enllà de ser un valor en si mateix, és una font de riquesa econòmica i fa una important contribució al PIB. Els recursos invertits en Cultura generen llocs de treball en àmbits molt diversos de la societat, dins i fora del sector cultural.

Retallar o estalviar en aquest sector tots estem d’acord que és un greu error, ens farà més

pobres, desmantellarem part del teixit industrial cultural català, com poden ser les galeri-

i els nous emprenedors, perquè si augmenta l’atur i la precarietat en el sector, es perdran oportunitats i la recuperació serà difícil i en alguns sectors irreversible. Tot el món de la cultura estem d’acord amb tots els punts del manifest que es va dirigir al govern, fins i tot el conseller de Cultura de la Generalitat, comprenia i comprèn el malestar del sector, ja que la retallada limita els drets culturals d’accés universal a la Cultura recollits al nostre Estatut d’Autonomia.

La cultura és la cara visible d’un poble, d’un

país, allò que de manera més concreta i particular el caracteritza i l’identifica entre els veïns i en el context històric i social, i més encara en el cas de Sant Cugat. La cultura no és un luxe, ni un caprici, ni una frivolitat, ni una conseqüència del progrés i el benestar, sinó un dels seus motors i senyals més prominents, i cap comunitat que es prea a si mateixa deixa de posar-la en un lloc destacat entre les seves prioritats.

Per què això no s’entén aquí ?


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Publicitat

Renova’t en primavera optimisme color frescor

Sensacions positives

|

19


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

20

|

Sumari _ 3 |

a Fons _ 4 |

el Poble _ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors _ 14 |

Opinió _ 16 |

la Ciutat

|

Economia _ 26 |

Esports _ 28 |

Cultura _ 38 |

Passatemps _ 46

la Ciutat

Eleccions _PàG. 22

Mercè Conesa presenta la llista definitiva de CiU amb 11 cares noves i 2 independents, incloent-hi Raül Grangé, exportaveu d’ERC.

Passarà el dia 18:

La sala de plens acollirà l’últim ple ordinari del període 2007/2011. El dia 2 de maig se celebrarà un darrer ple de comiat dels 4 anys de mandat. Més informació: www.diaridesantcugat.cat

Canvis. Des que Recoder va començar a governar per tercer cop l’any 2007, tres regidors han abandonat l’Ajuntament, tres han deixat els seus grups i quatre membres del Govern municipal han canviat Sant Cugat per la Generalitat

Un mandat força agitat 19

Joan Ramon Armadàs

15

jr.armadas@premsalocal.com

La crida de Sant Jaume Quan CiU va guanyar les eleccions, a Sant Cugat es van fer moltes maletes. El canvi més destacat va ser el que va protagonitzar Lluís Recoder, que va passar d’alcalde de la ciutat a conseller de Territori i Sostenibilitat. En conseqüència, la vacant com a batlle la va ocupar Mercè Conesa, que va deixar la seva regidoria de Territori mig en mans del Departament de Serveis Urbans i mig en mans del de Comerç, que va ampliar les seves funcions. També la tinenta d’alcalde de Medi Ambient va escoltar la crida del mateix Lluís Recoder (ja conseller) i aban-

18

11

21

23

13

9

7

MoviMEnt. Dels 25 regidors que van començar el mandat l’any 2007, més de la meitat han canviat de feina, han marxat del ple o han abandonat el seu grup municipal per passar a ser regidors no adscrits. El canvi de Govern a la Generalitat, el transfuguisme i les picabaralles internes dels partits han estat els principals responsables que la foto de família del darrer ple de la legislatura tingui moltes cares noves i algunes cares conegudes amb un maquillatge diferent al del 2007.

16

8

12 10

14

20

17

3 2

22

4

24

5

1

6

tit. Dodero va passar a ser el primer regidor no adscrit de la legislatura al setembre del 2009. No va ser l’últim. ICV va ser el següent a la llista de baixes. El regidor independent, Jaume Massanés (que va entrar al ple en sustitució d’Àssun Reyes a mig mandat) va abandonar el seu seient ecosocialista per posar-se al capdavant d’un nou projecte polític a Sant Cugat. Malgrat que ICV li havia ofert ser el número 3 de la llista a les eleccions del 22 de maig, Massanés va preferir ser alcaldable del nou partit Un Altre Sant Cugat. A ICV el cop de timó no els va fer gaire gràcia.

Més transfuguisme 1. B. Rodríguez (PP) no repeteix 2. S. Gausa (PSC) no repeteix 3. Ll. Recoder (CDC) passa d’alcalde a Conseller 4. J. Recasens (UDC) deixa la política local 5. X. Boix va de 3 a les llistes d’iCv 6. R. Grangé passa de portaveu d’ERC a anar a la llista de CiU 7. S. Pellicer, numero 8 a la llista de CiU 8. E. Salat número 10 a la llista de CiU 9. M. Conesa (CDC) ha passat de regidora de territori a ser la nova alcaldessa 10. C. Paraira és la número 2 a la llista de CiU 11. X. Amador (UDC) no repetirà 12. J. Joly ja fa mitja jornada i deixa la política local per treballar en una consultoria 13. A. Conesa (PSC) va deixar l’Ajuntament per anar a treballar a la Generalitat al costat de José Montilla 14. M. Subirà (CDC) canvia la regidoria de Medi Ambient per al Direcció General de Polítiques Ambientals a la Generalitat 15. À. Roda no va a les llistes del PSC 16. J. Calderon és el nou cap de llista d’iCv 17. C. Fortuny (CDC) canvia la regidoria de Serveis a la Ciutadania per dirigir l’institut Català d’Assistència i Serveis Socials 18. t. Ramon no va a les llistres d’ERC 19. À. Reyes (iCv) va deixar el ple per motius personals 20. J. Puigneró és el número 7 de llista de CiU 21. F. vázquez-Dodero va abandona el grup del PP i passa a ser regidor no adscrit 22. J. Romero és el numero 4 a la llista de CiU 23. X. Escura és el número 9 a la llista de CiU 24. X. Martorell (CDC) deixa la regidoria de Seguretat per ser ser el director generel d’Anàlisi i Prospectiva de la Generalitat . F. villaseñor no surt a la foto, ara és l’alcaldable del PSC #EFRÉN MONTOYA

donarà l’Ajuntament per ser la directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat. Han seguit el mateix camí els regidors de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell i de Serveis a la ciutadania, Carmela Fortuny.Aquests tres últims, malgrat treballar per al govern català, continuen sent regidors sense cartera fins al final del mandat. La marxa de Recoder va dei-

xar una vacant al ple que va ocupar Francesc Carol, que des de principis d’any és el regidor del nou departament d’Habitatge. Carol repetirà a l’equip de govern si CiU torna a governar, ja que està en l’11a posició de la llista de CiU. A banda de Carol, els regidors que repetiran a la llista són Cristina Paraira (Serveis Urbans), Josep Romero (Territori), Xavier Escura (Cultura) ,

Susanna Pellicer (Serveis Socials) , Esther Salat (Educació i Jordi Puigneró (Comunicació).

Dormint amb l’enemic Els canvis que hi ha hagut en els diferents grups de l’oposició no han estat tan còmodes com els que hi ha hagut a CiU. De fet, l’únic moviment “pacífic” de regidors va ser el d’Aintzane Conesa per Pilar Gorina al PSC. La que va ser número 3

dels socialistes va deixar Sant Cugat per anar a treballar al costat de José Montilla, cosa que no va provocar cap crisi interna al partit. Molt diferent va ser el canvi de rumb que va emprendre el número 2 del PP a Sant Cugat, Fernando Vázquez Dodero. Va deixar de militar al PP per desavinences amb la portaveu al grup i va denunciar que se l’havia apartat del dia a dia del par-

El cas més sonat de transfuguisme, però, s’ha viscut els darrers dies. El ja exportaveu del grup d’ERC no només va estripar el carnet del partit per passar a ser el tercer regidor no adscrit, sinó que és el número 13 de les llistes de CiU a les properes eleccions. La marxa de Grangé és la culminació d’un procés de crisi dins la secció local d’ERC, que va començar amb la proclamació de Mireia Ingla com a alcaldable del partit. Grangé ha passat (en només 5 mesos) de ser l’alcaldable que volia la direcció d’ERC i l’executiva local a un dels fitxatges estrella de CiU. Les dues famílies que hi ha dins la secció local d’ERC s’han distanciat encara més, fins al punt que hi ha hagut baixes de militants destacats del partit.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

Canvis en les línies 2 i 8 de l’autobús per connectar el centre amb Can Mates Les millores donaran servei a uns 2.700 santcugatencs Redacció

redacció@premsalocal.com

Mobilitat. L’Ajuntament de Sant Cugat ha ampliat en vuit parades el recorregut de la línia 2 en direcció al barri del Colomer. D’aquestà manera, a partir del dilluns 11, connecta ara les escoles Ciutat d’Alba i Turó de Can Mates, la biblioteca Marta Pessarrodona, l’estació dels FGC de Sant Cugat, el mercat de Torre Blanca i la rambla del Celler.

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

Millorant la connexió Paral·lelament, la línia 8 també canvia i es fusiona amb part de la línia 2 en direcció al Torrent de Ferrussons. Aquesta nova línia uneix l’estació de FGC de Sant Cugat, el mercat de Torre Blanca, la rambla del Celler, Can Magí, el Torrent de Ferrussons, Coll Favà, Sant Francesc, Can Calders i Esade-Creàpolis. Amb l’objectiu de connectar el barri de Can Mates i el centre de la ciutat, l’Ajuntament modificarà les actuals línies 2 i 8 d’autobús. Actualment, la línia 2 té dos itineraris alternatius: un que arriba fins al Colomer i un altre que arriba fins al Torrent de Ferrussons. Per fer arribar l’autobús a Can Mates, l’Ajuntament farà que la línia 2 en direcció al Colomer incorpori vuit noves parades en el seu itinerari. Aquesta línia tindrà una freqüència de pas de 30 minuts i donarà servei a 2.700 persones.

Can Mates estarà més ben comunicat #LOCALPRESS

Diumenge 10: primera festa del Parc Natural de Collserola Redacció

redacciognom@premsalocal.com

CElEbraCió. El proper diumenge, ∫dia 10 d’abril, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collse-

rola organitza la primera Festa del Parc. L’organització espera reunir el màxim de persones possible per tal d’explicar i difondre el missatge que amb la nova declaració de Parc Natural,

Collserola no tanca les portes del parc, sinó que les obre a tothom. Així, doncs, aquell dia se celebraran més de 50 activitats, que es poden trobar detallades al web www. parcnaturalcollserola.cat.

Collserola es vesteix de festa #ARXIU

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

21

l’Estirabot JORDI CASAS

casasj@eresmas.net

Casa de Cultura versus hotel d’entitats

S

óc dels que pensa que a la política cultural d’aquesta ciutat li manca simplicitat, que no simplisme. Fa uns anys van elaborar un extens Pla de cultura que s’ha demostrat inoperant, fixa tants eixos d’actuació i tants objectius que desborda qualsevol intent de dur-lo a terme d’una forma racional, i més en moments d’estretors econòmiques. I això malgrat que el Consell de Cultura ha fet un salt qualitatiu pel que fa al funcionament i a l’eficàcia. I, en aquest context, què fem amb la Casa de Cultura? L’edifici ha estat reiteradament objecte de promeses electorals, la major part de les quals coincidien a convertir-lo en hotel d’entitats, és a dir, aixopluc d’entitats que no tenen seu o recursos per tenirne una. Sens dubte, una bona manera d’aproximar-les i potenciar sinergies entre elles. Però ara no tenim ni Casa de Cultura ni hotel d’entitats, és un híbrid entre ambdues coses. Hi segueix havent un seguit de serveis –català, escola d’adults i Triangle– que empetiteixen l’espai disponible i, a més, l’Ajuntament s’ha entestat a convertir l’edifici en el Centre Cívic del centre. El centre, per dir-ho d’alguna manera, pel nombre d’habitants i per les característiques de les seves entitats, es diferencia substancialment de barris com la Floresta o les Planes. Aquí no ens cal un lloc on es concentrin totes, o una bona part, de les activitats culturals. L’Ajuntament pot delegar en entitats que tenen experiència en la prestació de serveis; serviria per descongestionar la Casa de Cultura i per no trepitjar-se el terreny. Ras i curt: té sentit que la Casa de Cultura organitzi cursets de tast de gintònics i de tes, de maridatge de formatges, de menús frescos per a l’estiu, dels secrets del Sushi, d’art floral o d’iniciació a la joieria, per posar set exemples dels cursos abril/juny 2011? I que, mentrestant, les entitats s’hagin d’apretar i, quan demanen una sala per fer un acte, s’hagin de conformar amb el que queda, perquè tot és ple. Fa la impressió que primer fem l’invent i després mirem d’omplir-lo com sigui.


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

22

|

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

al fons a l’esquerra

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

Els problemes d’inseguretat no els causa el color de la pell bé als immigrants europeus i caucàsics? Si jo vaig venir de Barcelona fa 10 anys, caldrà que passi les proves? S’hi haurà d’anar en dejú? Suposo que després de les anàlisis s’oferirà un petit refrigeri. També es demanarà a la resta de gent “autòctona”? Nauseabundes i indecents, les declaracions mereixen una denúncia, però ja sabem que en aquest estat la majoria de delinqüents –previ pagament d’advocats caríssims– acaben lliures.Ens estalviarem la despesa. Els problemes d’inseguretat, senyors del PP, no els causen ni el color de la pell ni els pisos atapeïts. Els causa el sistema injust que el seu partit –entre molts d’altres– defensa i alimenta. Els causen les hipoteques i els desnonaments, l’atur i la manca de futur. Comencin per aquí i deixin d’emprenyar amb mesures que evoquen temps pretèrits. Les llistes i els certificats no porten gaire bons records. ignasibs84@gmail.com

Passatemps

pinyons

CiU aprova una llista electoral amb 11 cares noves

Coses que m’agradaria saber

A

Cultura

|

ELECCiONS MuNiCiPaLS 2011

IGNASI BEA

Les declaracions del PP en matèria d’immigració ii seguretat susciten –inevitablement– algunes qüestions. Com pretén el PP controlar els pisos pastera? Ja sé que són capaços de tot, però anirà el senyor Bergua pel carrer controlant i anotant?, quin criteri seguirà?, nombre de persones?, procedència dels cognoms? Confondran pisos pastera amb pisos on viuen persones que no es poden permetre un habitatge millor? El certificat de convivència també té tela. Qui l’expedirà? Què s’hi demanarà? Hauràs de ser del PP per aprovar-lo? Es demanarà tam-

|

Presentació. Cristina Paraira (Unió) i Joan Puigdomènech, números 2 i 3 respectivament de Mercè Conesa

ICV aprova el seu programa i aposta pel canvi rebel

COMiCiS

Més de 55.000 santcugatencs podran votar a les eleccions munipals

Proximitat. “Defensem l’estat del benestar i les persones com a eix central de la manera de fer política” dues dones (Paraira i Conesa) encapçalen la llista de Ciu #JR ARMADÀS

CONfErèNCia. El dijous 31 de març, Joan Calderon, candidat a l’alcaldia de Sant Cugat per ICV, va fer una conferència titulada “El canvi rebel” per tal d’explicar en què consisteix aquest moviment que “lidera Iniciativa”. Calderon va explicar que “pretén ser un moviment de gent humil, de gent que vol posar les persones primer, que vol treballar per, per a i amb el poble”. Igualment va destacar que “la participació és l’eix vertebrador de tot el concepte”, fet que han aplicat a l’hora d’elaborar el programa que pre-

senten a les properes eleccions municipals, i que van aprovar dissabte en el Fòrum programàtic. Per il·lustrar la conferència, Calderon va fer un símil amb la pel·lícula La guerra de les galàxies, tot dient que “hi ha un imperi, un costat fosc, que són els interessos econòmics per sobre de la política, i hi ha els rebels, els que entenem que les persones i la política han d’estar per sobre dels interessos econòmics i financers”. Calderon va concloure el símil afirmant que “al final de la pel·lícula, els rebels se’n van sortir”. “Amb això volem dir que és la manera d’agafar forces i ànims per lluitar per les idees”. _C. Caballé

Xavier Escura i Raül Grangé són els dos únics independents EquiP. CiU aposta per la renovació en la seva llista electoral. Així ho va voler donar a entendre l’alcaldable de la federació nacionalista, Mercè Conesa, en presentar una cartell on 11 dels 25 primers noms no han format mai part d’una llista electoral. Després de Conesa també hi trobem una dona. Cristina Paraira, la dona forta d’Unió des que Joan Recasens ha deixat la polítca local, és la número 2 del cartell seguida per l’exdirector de l’Escola d’Arquitectura del Vallès , Joan Puigdomènech.

Tot i la idea de renovació que volia transmetre Conesa, 8 dels 14 regidors que té ara la formació repetiran en posicions avançades del rànquing. A banda de la mateixa alcaldessa, continuarien sent regidors si CiU repetís resultats Cristina Paraira (2), Josep Romero (4), Jordi Puigneró (7), Susanna Pellicer (8), Xavier Escura (9), Ester Salat (10) i Francesc Carol (11). L’assemblea de CiU també va aprovar la candidatura de Josep Puig com a candidat a presidir l’EMD de Valldoreix. Finalment Lluís Recoder no tanca la llista de CiU, com es va especular perquè el president de la Generalitat, Artur Mas, ha preferit que els consellers es mantinguin neutrals. _JR Armadàs

El PSC vol que CiU es pronunciï sobre l’abocador a la pedrera Berta Joan Ramon Armadàs jr.armadas@premsalocal.com

CrítiCa. El PSC de Sant Cugat pensa que CiU està postergant la seva posició sobre si la pedrera Berta ha de ser un abocador fins després de les eleccions. Segons el candidat a l’alcaldia pels socialistes, Ferran Villaseñor, l’alcaldessa, Mercè Conesa,“ja té decidit que posar un abocador de bales d’ecoparc a la pedrera Berta no és una mala opció”. En aquest

12 h al Claustre del Monestir

CiU presenta amb la presència del conseller de Territori, lluís recoder, tots els alcaldables de la federació nacionalista al Vallès Occidental. l’acte té lloc al Claustre del Monestir dissabte 9 a les 12 h.

Calderon (esquerra) i Boix, durant la conferència “El canvi rebel” A .R.

Calderon va explicar la setmana passada la seva visió de fer política

PrSESENtaCiÓ

aLCaLdaBLES dE Ciu a La COMarCa 9 D’abril

La pedrera Berta està situada al Parc Natural de Collserola #ARXIU

sentit el PSC demana que si és aquest el seu parer el facin públic abans del 22 de maig. En el proper ple els socialistes presentaran una moció per instar la Generalitat que faci un pla d’abocadors. Ferran Villaseñor s’ha mostrat partidari que la pedrera Berta acabi rebent runes que no contaminin l’aqüífer que passa per sota els terrenys. A banda d’això el PSC recorda que la pedrera està situada en un terreny inclòs dins el Parc Natural de Collserola.

Un toal de 55.053 santcugatencs podran votar a les eleccions municipals del 22 de maig. Des de la setmana passada es troba a exposició pública el cens que s’utilitzarà per a les eleccions que està tancat a data de 31 de gener del 2011. El cens es pot consultar a les oficines d’atenció ciutadana, a través del web municipal, trucant al 010 i fins i tot per SMS tot enviant un missatge al número 215588 amb el text CENS seguit d’un espai en blanc i el NIF. Pel que fa al vot per correu podrà fer-se efectiu fins al dia 12 de maig, 10 dies abans de les eleccions. PrESENtaCiÓ

Joan ridao presenta el seu darrer llibre a Sant Cugat El secretari general d’ERC, Joan Ridao, va presentar el dia 1, acompanyat per Mireia Ingla, el seu darrer llibre, Catalunya i Espanya, l’encaix impossible. Ridao va assenyalar que “és un llibre que intenta fixar un relat de com culminar aquest projecte d’independentisme polític que encarna entre d’altres Esquerra, i alhora fer un diagnòstic de per què som aquí i com hi hem arribat”. Aprofitant l’avinentesa, Ridao va fer referència a la decisió presa per Raül Granger dient que “no puc fer altra cosa que respectar-la, perquè és una opció de vida i cadascú és lliure”.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Publicitat

‚     ƒ‹

ƒ ŒƒŽ €  … †… ‡ˆ ‡‰ †Š‹ˆ € €Œ Ž 

  

  

  

 

­ €‚ ƒ‚€    

’‡­‹•– —˜  ‹™

‘ ƒ  „    ‚   ­  €     „‚ ‚ƒ „ € ‚‹

…ƒ ‚ †‡ ‡ˆ ‘‚€  €

 ’„‘  ’   € “€”• –€Œ — – ˜ŒŽ •€ ‰‚€Š† ‡ˆ

‚‡„ š›—š—œ ‰ž„ š›Ÿ˜ Ÿ›

“““‡ ‡ ” ‡

       

 

 

  

             ­ €‚     ƒ       €

 ‡

           ˜ ”  €    ‡  ƒ     ™  €

     ›  œ  ›  ›  ‡   ›   € ‰    Š     €‚  ›  › ƒ

     

€ ƒ› „… „†    €‚‡

  ‰  Š ›› ž €Ÿ      › ›  

 ›  € Ÿ        ‘      ‡        ›     ›        —‡ Ž € ‚ ž› 

›     €    ›  ›  ž  €

„… „†   ‡   € ˆ       ­‰ Š  €‹         

Œ    € Ž   

 ‡   ‘  ’     “ ”    Œ • “    ‰   €€€Š€ ­       € –  €   ‡      €   — 

 „…  „† ˜       €ˆ     ”   ‰   Š   €ˆ       

     € Ž   

 ‡   ‘      ™ “ ”     

  “     ‰‡

 €€€Š€ š  ‡

     € ‚”    ˜˜ €‚                €

|

23


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

24

|

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

ELECCIONS MUNICIPALS 2011

Alcaldable. Carme Gómez. Candidata a l’alcaldia per Ciutadans (C’s) EL MISSAtGE ELECtOrAL

L’any 2007 Carme Gómez ja va ser candidata per C’s a l’alcaldia de Sant Cugat. Llavors aquesta formació va quedar-se a les portes

“PEr DAvANt DE tOt DONArEM SUPOrt A LES INICIAtIvES QUE fACIN CréIxEr LA CIUtAt vINGUIN D’ON vINGUIN”

d’aconseguir un regidor. L’objectiu per a aquestes eleccions serà entrar a l’Ajuntament #FOTOGRAFIA: J R ARMADÀS

“Escoltarem qualsevol proposta que no primi aspectes identitaris” Joan Ramon Armadàs jr.armadas@premsalocal.com

A

Ciutadans (C’s) confia en la mateixa persona de cara les eleccions. El mateix Albert Rivera va avalar Carme Gómez en una visita a Sant Cugat perquè torni a ser la cap de llista. Ho va fer com a premi per haver estat a punt de ser regidora ara fa 4 anys i confiant que aquest cop sí que aconseguiran representació.

Per què es va posar en política?

Fins que no va sortir l’any 2006 no vaig trobar un partit que s’adeqüés plenament al que jo volia. Abans sempre havia votat per programes i he votat partits molt diferents fins que va arribar un moment que no m’agradava res del que hi havia. C’s deia i

defensava el que jo pensava.

Tampoc.

Per què en política local?

...?

Què pot aportar C’s a Sant Cugat?

Això vol dir que si és regidora tan pot donar suport a una moció de la CUP com del PP, per posar dos exemples oposats?

La política comença al carrer i la més propera és la política de barri. Jo no sabria ser senadora o parlamentària, però sí sé escoltar els problemes de la gent i buscar les millors solucions. Una manera diferent de fer política. D’entrada no ens guiem per qüestions identitàries i aquesta és una gran diferència respecte a altres grups. Per a nosaltres el ciutadà és el més important i el que més enriqueix la política. No farem passar el nostre ideari polític per sobre les necessitats de la gent. El nostre lema és: Som com tu/Somos como tú i no busquem el protagonisme polític, sinó la solució dels problemes.

C’s és de dretes o d’esquerres? Ni de dretes ni d’esquerres.

De centre?

Som liberals, socialdemòcrates i progressistes. Jo personalment mai m’he identificat amb les dretes ni les he votat mai.

Recolzaré qualsevol iniciativa que no primi la política identitària i que sigui per donar suport a les persones. M’és igual que ho proposi ERC, SI, o el PP.

Aquesta política de portes obertes us podria fer entrar en un Govern amb qualsevol partit?

Nosaltres no entrarem a governar amb ningú.

Llavors aneu convençuts a l’oposició.

Sí, però estem decidits a fer una una oposició constructiva.

La fitxa de la candidata Edat: 55 anys. Estat civil: casada. Fills: 2. Estudis: Diplomada en Infermeria i Master en Administració i Gestió en Infermeria. Professió actual: Infermera a l’Hospital Clínic. En política des del: 2006. Sou actual: 2.060 euros mensuals. Anys a Sant Cugat: 19. Barri: Mira-sol. Tipus de residència: Casa. Segona residència: Casa compartida amb un germà i una cosina a Vilaller (Alta Ribagorça) Vehicles a la família: Daewoo Lanos i Daewoo Evans Col·legi dels fills: Públic i privat. Patrimoni familiar: Es nega a fer-lo públic. Definició política: Propera, honesta i escoltadora.


_P. 3 més de 200 vehicLes històrics, aL circuit de cataLunya

_P. 6 Les ajudes per a pneumàtics, un pLa no gaire rodó

_P. 8 Les aL·Lèrgies que pateixen eLs conductors

_motor ESPECIAL

08_04_2011 Un especial de:

DiarideSantCugat

l’aCtualitat de leS quatre rodeS al diari


Diari de Sant Cugat

2

|

Motor

Divendres, 8 d’abril del 2011

www.diaridesantcugat.cat


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Motor

|

3

Més de 200 vehicles històrics de carreres participaran en les competicions durant aquest cap de setmana per reviure l’Esperit de Montjuïc al Circuit de Catalunya

Torna l’Esperit de Montjuïc GErard LópEz MoLEt

D

esprés de més de 3 dècades durant les quals no s’han pogut celebrar competicions automobilístiques d’alt nivell al traçat urbà de Barcelona, l’ESPERIT DE MONTJUÏC tornarà a estar present, aquest cop al Circuit de Catalunya, amb les competicions més importants que van tenir lloc a la Muntanya Màgica els anys 50, 60 i 70. Serà un cap de setmana en què els aficionats podran gaudir de les carreres com ho feien en l’antic traçat del parc, passejant pel pàdoc, apropant-se als vehicles, mecànics i pilots, i vibrar amb els sons, olors i un ambient impossible de trobar en la competició d’avui dia. L’ESPERIT DE MONTJUÏC serà una experiència reconfortant per a tots aquells que van viure aquella època, amb la possibilitat de retrobar-se en un entorn únic. Però també ho serà per a les noves generacions, que no tenen l’oportunitat, dins de l’ambient de la competició actual, d’experimentar en primera persona les sensacions que es vivien en un pàdoc d’època. La competició vindrà de la mà del campionat més important d’Europa, el Master Historic Racing, amb graelles en cadascuna de les especialitats de l’esport de motor que aixecaven passions en l’època.

L’activitat en la pista comptarà amb multitud de proves, però potser l’estrella del programa serà la Fórmula 1 clàssica, els Grand Prix Masters, amb una graella configurada per vehicles que van fer història en el campionat Mundial de la F1 en els anys 60 i 70.

Els aficionats podran gaudir de les carreres com ho feien en l’antic traçat del parc Lotus, Lola T70, Matra, Alfa Romeo 33/3, Porsche 917, McLaren M1, Ford GT 40, AC Cobra, Chevron B16, Abarth, Osella, Ferrari… seran alguns dels vehicles participants que els aficionats podran contemplar. Aquesta serà la primera vegada que un esdeveniment d’aquest tipus tindrà lloc al nostre país, amb la presència de més de 200 vehicles de carreres. Mentre que ahir es van fer els entrenaments lliures, avui des de primera hora del matí, començaran els entrenaments cronometrats, dels quals sortiran les graelles definitives de cadascuna de les proves. A partir del migdia ja podrem gaudir de les carreres, amb la primera prova de la Fórmula 1 clàssica al voltant de les 13.40 h. D’aquí , i sense parar, fins a gairebé entrada la nit, quan tindrà lloc la prova de resistència, les 2 Hores de Barcelona, que començarà a les 17.05 i s’acabarà dues hores més tard. Hi participaran GT anteriors al 1966.

Diumenge des de les 9 del matí, les carreres seran les protagonistes a la pista de Montmeló. Començaran a les 9.15 h amb els turismes anteriors al 1966, per continuar amb els espectaculars sport prototips del circuit de Le Mans, els Grup 4, els CaAm, els protos dels 70 i prosseguir amb la prova definitiva de la F1 clàssica, les motos clàssiques, els GT i finalment, els espectaculars Grup C, que competiran per primera vegada al Circuit de Catalunya. El programa de diumenge es completarà amb diverses exhibicions en pista i com a colofó tindran lloc les Motor Clàssic Sèries de regularitat, obertes a tot tipus de vehicles clàssics que desitgin participar-hi. Però, a més de reviure l’Esperit de Montjuïc a peu de pista, el pàdoc del Circuit de Catalunya comptarà amb multitud d’activitats per a tots els públics que ens transportaran a un passat màgic. L’escenari de l’Esperit de Montjuïc serà el lloc ideal per fer el pas màgic al passat, gaudint en directe de la banda sonora d’aquells meravellosos anys. Durant els tres dies que dura l’esdeveniment, la música dels anys daurats de la Muntanya Màgica serà la protagonista en l’escenari, amb tres dels millors grups revival del panorama nacional. Abbey Road, una de les millors bandes del món fent versions dels Beatles, El Rescat i Boomerang interpretaran temes en viu al llarg de les tres jornades. Abbey Road i El Rescat amenitzaran la festa de

l’Esperit de Montjuïc que tindrà lloc avui a partir de les 18.00 h. Albert Malla ens transportarà al passat des de la freqüència del Catalunya Classic Revival, “Radio Esperit de Montjuïc, la sintonia dels teus records”

El pàdoc del Circuit de Catalunya comptarà amb multitud d’activitats per a tots els públics amb les cançons que feien furor en l’època. Una de les zones, sens dubte més populars i visitades en el pàdoc serà de ben segur el Mercat de Montjuïc. En aquest village, creat per a l’ocasió, podrem trobar una infinitat de productes que faran les delícies d’aficionats i visitants: recanvis per a clàssics, peces usades dins del Autojumble, preparadors de vehicles clàssics i de carreres, col·leccionisme, maquetes, antiguitats, rellotges, roba vintage, llibres, revistes, vinils… i fins a cotxes i motos clàssics i de col·lecció a la venda! Si voleu passar un cap de setmana diferent i us encanta el món del motor no us deixeu escapar aquesta oportunitat de veure com eren les carreres d’abans. El preu de l’entrada és de 25 euros i els nens de fins a 12 anys tenen entrada lliure.


Diari de Sant Cugat

4

|

www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Motor

bMw x1

L’X1 combina el comportament dinàmic amb lleugeres capacitats off-road

“X” anar a tot arreu cano cataLunya

Ctra. Rubí, 64 · Sant Cugat · Tel.: 935 87 71 00 Gran Via Corts Catalanes, 438-440 · Barcelona · Tel.: 932 89 41 64

E

l nou X1 obre un nou front en la gamma «X» de la firma alemanya. Si els X3 i X5 es presenten com les alternatives de major caràcter tot terreny i l’X6 planteja l’opció més esportiva, en aquest nou i primer esglaó d’accés a la sèrie «X» s’opta per una proposta més pròxima al turisme tradicional, encara que amb els avantatges que ofereix el sistema 4x4. Prova d’això és que la firma alemanya compta amb dues línies de producte dins del catàleg X1, sota les denominacions xDrive de tracció total i sDrive de tracció a les rodes posteriors. Tot i això, l’X1 es pot enquadrar estèticament en un marc intermedi, com és el dels nous monovolums compactes i turismes familiars d’enfocament off-road. Amb 4,45 metres de longitud i 1,55 d’altura, l’X1 revela la seva pertinença a la gamma X gràcies a detalls com el peculiar disseny dels seus fars carenats, la sobredimensionada calandra o els antiboira situats en una posició més elevada. Al darrere s’ha ampliat el volum de la carrosseria per, d’una banda dotar-

256x159 Cano Catalunya_CAT.indd 1

L’altura interior permet encabir-hi persones altes tranquil·lament #ARXIU

lo d’una major presència tot terreny, i d’una altra, oferir un ampli maleter de 420 litres de capacitat, ampliables fins a 1.520, si abaixem els suports posteriors. L’habitacle del BMW X1 destaca per l’altura que té fins al sostre. Això, unit al fet que els seients davanters es poden allunyar molt del quadre de comandament ,fa d’aquest model de BMW un cotxe molt recomanable, per a conductors alts. La gamma de motoritzacions està composta per tres alternatives dièsel i una de gasolina. En el primer cas BMW ha optat per les versions 18d, 20d i 23d de 143, 177 i 204 CV de potència. La versió benzina, el 2.8i es posiciona com l’opció més potent gràcies als seus 6 cilindres de 245 CV.

Si els X3 i X5 es presenten com les alternatives de major caràcter tot terreny, aquest X1 és una proposta més pròxima al turisme tradicional El funcionament de la tracció total xDrive es gestiona a través del Performance Control. Un dispositiu que reparteix la potència en un 60% al tren del darrere i el 40% restant al davanter, encara que realitza constants actualitzacions de repartiment de tracció en funció de les condicions de la conducció i de l’adherència de les rodes. El control de descens HDC és una altra de les seves funcions destacables. Com a model d’última generació, l’X1 està enquadrat en la filosofia de baix consum i nivell d’emissions Efficient Dynamics de BMW. _Gerard López Molet

25/02/11 13:53


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Motor

|

5

AUDI A1

La marca alemanya vol captar el public més ‘jove’

A1, el germà petit AUCO VALLÈS

Mercè Rodoreda , 16 -32. 08172 Sant Cugat del Vallès Tel.: 93 674 71 71

D

es que Mini va potenciar les vendes dels minicompactes, moltes marques han volgut seguir els seus passos. Compactes de menys de 4 metres sempre han existit, però la tendència actual gira a donar un valor afegit al vehicle per fer-lo més “fashion”, “cool” o, en definitiva, més atractiu. Mini va començar el camí i ràpidament el van seguir el Fiat 500 i el Citroën DS3, i ara arriba l’Audi A1. Des que el 2005 va desaparèixer l’A2, Audi no tenia cap model de menys de 4 metres. El nou compacte alemany s’ofereix amb tres portes i estèticament destaca per unes línies molt arrodonides. El frontal segueix la línia dels Audis actuals, mentre que la part posterior és molt innovadora i mai vista en models anteriors. Un dels aspectes que donen un punt juvenil respecte als altres models de la marca són els arcs del sostre, que es poden pintar de diferents colors. Els acabats interiors no decebran el més exigent, ja que la qualitat dels materials i el seu tacte estan a l’altura dels models més cars de la marca. Els seients, les portes i les sorti-

L’interior permet múltiples configuracions estètiques al gust del comprador. #ARXIU

des d’aire es poden configurar de diferents colors, cosa que permet personalitzar l’interior. L’habitacle interior no és gaire gran i, tot i que les places del davant disposen de força espai vital, les del darrere són molt petites (una persona de 1,80 m toca amb el cap al sostre). Tot i compartir plataforma amb el Seat Ibiza i el Vw Polo, l’espai de l’A1 està pitjor gestionat. Sobre l’asfalt, aquest Audi és molt àgil. Una direcció molt directa juntament amb una suspensió bastant rígida permeten rodar ràpid tant en vies revirades con en trams d’autopista, amb seguretat. Tant és així que al volant tens la sensació de conduir el seu germà gran, l’A3. Acústicament és correcte, tot i que es deixa sentir bastant el soroll de rodadura.

Tots els motors són contundents en l’entrega de potència gràcies a les mecàniques sobrealimentades i també al baix pes del vehicle L’A1 disposa actualment de 3 motors: dues versions benzina TFSI de 86 CV i 122 CV, i un dièsel de 105 CV. Tots els motors són contundents en l’entrega de potència gràcies a les mecàniques sobrealimentades i també al baix pes del vehicle: 1.115 quilograms. Els consums són molt ajustats i tots els models incorporen el sistema d’aturada automàtica Start & Stop. Per a qui vulgui més potencia, en breu sortirà una versió esportiva de 185 CV. El punt feble d’aquest Audi és el preu. Surt per 15.800 € la versió bàsica fins arribar als 22.350 € la més potent: un preu alt pel poc equipament de sèrie que duu. _Gerard López Molet


Diari de Sant Cugat

6

|

www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Motor

PneuMàTiCS

Les ajudes econòmiques pel canvi de pneumàtics proposades pel Govern es paralitzen

Un pla no gaire rodó

D

es que el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, va proposar fa unes setmanes un pla per substituir 240.000 pneumàtics amb l’objectiu d’estalviar energia, els problemes no paren de créixer. L’ajuda del Govern consisteix a subvencionar amb 20 € cada pneumàtic que es renovi per un dels anomenats ecològics. Indústria calcula que l’ús de pneumàtics de màxima eficiència permet a un vehicle estalviar 0,3 litres de carburant per cada cent quilòmetres. Fent uns càlculs ràpids significa que si la durada del pneumàtic és de 45.000 km i tenint en compte el preu del gasoil a 1,25 €, això suposa un estalvi al llarg de la vida útil del pneumàtic d’uns 115 €, l’equivalent al preu d’un pneumàtic, i 242 kg de CO2 que no s’emeten a l’atmosfera. El problema que s’han trobat els tallers i el govern és que no existeix un etiquetatge oficial que avaluï l’eficiència dels pneumàtics; per tant es fa impossible d’aplicar. Fins al novembre del 2012 no és obligatòria la

implantació de l’etiqueta ecològica europea en els pneumàtics nous que es distribueixen a Europa per indicar el seu tipus de qualificació energètica, amb la qual cosa els fabricants no compten amb cap model de pneumàtics dels comercialitzats a Espanya que porti aquesta etiqueta. Després que els fabricants de pneumàtics ho exposessin al Govern el 14 de març, l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) va anunciar l’elaboració d’un catàleg de pneumàtics on es recollirien les marques i models que compleixen els requisits per poder-se beneficiar de les ajudes. Mentrestant els tallers mostren la seva preocupació per la quantitat d’operacions que es veuen obligats a cancel·lar, ja que els automobilistes que tenien previst canviar les cobertes dels seus vehicles decideixen esperar per beneficiar-se de les ajudes anunciades. Segons l’organització, la caiguda mitjana de les vendes en els dos últims dies pot suposar un 50 % respecte als mateixos dies d’altres setmanes, malgrat una situació estacional favorable com són les dates de primers de mes. De totes maneres si tenim en compte que el parc de turismes a Espanya supera els 22 milions d’unitats, i que amb aquesta mesura es beneficiarien un màxim de 60.000 vehicles (i suposant que cadascun canviï els quatre pneumàtics), veiem que aquesta mesura quedarà lluny de l’abast de la immensa majoria de particulars i flotes d’empreses a qui es pretén afavorir. A més els pneumàtics ecològics són mes cars que els convencionals, uns 80 a 120 euros per canviar cada pneumàtic, ja que aquest és el preu mitjà establert per la majoria de fabricants per a aquest tipus de pneumàtics de qualificació energètica A. Així que cada usuari haurà de decidir si aquesta mesura el compensarà. _Gerard López Molet

LexuS CT 200h

Lexus amplia la seva gamma d’híbrids amb un compacte molt ambiciós

Un Toyota refinat LEXUS SABADELL

Domènech i Montaner, 82 - 84 (lateral Gran Via) 08290 Sabadell Tel.: 937 115 571

L

exus és una marca d’automòbils de luxe creada per Toyota el 1989 per competir als Estats Units amb Mercedes Benz, BMW, Cadillac, i Lincoln. Un cop assentats a l’altra banda de l’Atlàntic ara li toca el torn a Europa però amb un públic molt diferent, conscienciat amb el medi ambient. I és que l’oferta que proposa la marca japonesa destaca sobretot per la seva vessant híbrida, com així ho demostra la seva gamma “h”. En un pas més enllà per captivar el públic més jove Lexus llança el seu primer compacte híbrid, el CT 200h. Amb aquest model Lexus vol rejovenir notablement el perfil de client de la marca. I és que aquest cinc portes d’imatge musculosa suposa tota una revolució per a la marca, ja que es tracta del primer vehicle híbrid full-hybrid i que obre les portes de la marca al segment dels compactes. El més cridaner del CT és la seva transmissió Lexus Hybrid Drive que comparteixen el Toyota Prius i l’Auris HSD; el vehicle compta amb una potència total de 136 CV amb la suma del

motor de benzina i de l’elèctric; amb això s’obté una acceleració de 0 a 100 km/h en 10,3 segons i compta amb una velocitat punta de 180 km/h. Tot i això, les millors xifres es troben en l’apartat del consum, ja que el Lexus només necessita una mitjana de 3,8 litres per cada cent quilòmetres; a més les seves emissions de CO2 es xifren en 87 g/km. El CT 200h incorpora tres maneres de funcionament principals: Normal, Eco i Sport, i queda la manera EV per quan només vulguem fer servir la bateria elèctrica. Aquesta ultima opció és molt gratificant, ja que és capaç de funcionar de manera totalment elèctrica, amb zero emissions, quan circula per sota

És molt recomanable circular-hi per ciutat i quan hi ha embussos, ja que és silenciós i còmode L’interior destaca per una qualitat dels acabats exquisits #ARXIU

de 45 km/h i amb un límit de 2 km sempre que la bateria estigui completament plena. És molt recomanable circular-hi per ciutat i quan hi ha embussos, ja que és silenciós i còmode, gràcies al seu canvi cent per cent automàtic. De totes maneres, aquest Lexus té molts altres arguments a part de la seva unitat motriu, com per exemple les 5 estrelles Euro NCAP i un equipament de sèrie que inclou set airbags, control de tracció, llandes d’aliatge i un gran ventall d’equipament. En resum, un vehicle que et captivarà pel seu disseny i uns materials de primera línia com ja son pròpies en la gamma de luxe de Toyota. _Gerard López Molet


La marxa ESPECIAL

04_04_2011 Un especial de:

DiarideSantCugat

L’àLbum de FotoS i La CLaSSiFiCaCió de La marxa 2011


2 _53a marxa infantil de Sant Cugat publicitat

Diari de Sant Cugat

CUINA ELABORADA I BRASERIA Salons privats per a empreses i celebracions familiars

Menú nit, de dilluns a dissabte 22 € Menú migdia de dilluns a divendres 15 €

NOVETAT

A partir del mes de maig i fins a final d’any menú infantil gratuït* *Un nen per adult

Horari (a partir de maig) Obert tots els dies excepte diumenge nit

Av. Corts Catalanes, 7 93 590 62 62 www.xarlot.com


_53a marxa infantil de Sant Cugat 3

Diari de Sant Cugat

CluB muntanYenC Sant Cugat

Dues vegades gràcies! amb les tres esses: SOSteniBilitat, SOlidaritat, Segu· retat

Silvano Bendinelli

Coordinador Marxa Infantil del Club Muntanyenc marxainfantil@cmsc.cat

u

l’aportació a les campanyes de l’Ong educació Sense fronteres serà de 1.300€, amb les aportacions de les famílies i del CMSC, que es lliurarà directament el dia dels Premis.

n any més s’ha celebrat la Marxa Infantil de Regularitat. Ja en van 53 edicions! I s’ha celebrat la segona Marxa Juvenil, una marxa dintre de l’altra, o bé abans de l’altra. Han sortit de la plaça 15 minuts abans que els participants de la Marxa Infantil, però amb un nivell de participació inferior al de l’any 2010. Pel que fa al proper any, ens hem de plantejar la possibilitat de repetir l’experiència de les dues marxes separades o de tornar a incorporar-la dintre de la Marxa Infantil amb unes variants en el recorregut. a títol estadístic, només cal afegir que els participants a la 53a marxa infan· til que van sortir de la plaça eren 2.216 i els que van acabar la Marxa, 2.190 (només 1% d’abandonaments per petites incidències vàries: rècord històric). I els classificats, més de 2.050 (la diferència és a causa de pèrdues o intercanvis de xips o de la formació i canvis dels trios, modalitat que s’ha de canviar per a les properes edicions per la problemàtica que comporta per al correcte desenvolupament de la prova). el títol vol significar que l’esforç de tots els voluntaris del Club i dels ens de Segu· retat va ser doble, ja que a les vuit del matí del diumenge anterior tot el dispositiu estava preparat o en fase avançada per començar les operacions preliminars al tret de sortida de la Marxa, quan va començar a ploure de forma sobtada i inesperada; al principi, en forma de plugim, i a continuació, amb un xàfec bastant fort. Totes les operacions es van paralitzar fins que finalment, a les 9 del matí i a causa de l’abundància de les precipitacions i de la supervisió d’una part dels

camins, enfangats, es va decidir ajornar la Marxa a la segona data establerta i autoritzada, la del 3 d’abril. el matí del 3 d’abril, amb un ull al satèl· lit del servei meteorològic i un ull al cel mig ennuvolat, tot el dispositiu es va tornar a engegar per donar el tret de sortida a la 2a Marxa Juvenil i a la 53a Marxa Infantil de Regularitat. La Sra. Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, s’estrenava com a padrina de la Marxa i tallava la primera cinta a les 9 del matí. el fet més destacable de la fita va ser el de tornar a trepitjar els senders de la serra de Collserola després de “l’exili” del 2010, i tornar a la zona del Centre d’ Educació Ambi-

ental de Can Coll, lloc triat per a la pausa del dinar dels participants amb les famílies. El recorregut triat va ser totalment net dels arbres caiguts durant els anys anteriors, gràcies a la tasca de tots els serveis interessats, als quals donem les gràcies a continuació. Un recorregut bastant planer i paisatgísticament interessant. Un dels punts més destacats va ser segurament el sender que passa a la vora del famós però poc conegut Pi d’ Entre Termes, justament al camí de tornada cap a Sant Cugat i a la “frontera” amb Cerdanyola. el bon temps va acompanyar els partici· pants amb una temperatura moderada (malgrat els nervis dels organitzadors...). Parlant de la Marxa d’ enguany, s’ha donat continuïtat i ampliació als objectius definits

acabo aquesta nota donant les gràcies a totes les persones, entre les quals destaquen els voluntaris del CMSC, de Protecció Civil, de Creu Roja, CAP Sant Cugat i del GI i els de l’ADF. Als oficials i agents de la Policia Local de Sant Cugat i de Cerdanyola del Vallès, als tècnics de Medi Ambient i de Seguretat Ciutadana de la nostra ciutat, que han fet una tasca superlativa, abans i durant la Marxa per garantir-ne la totalitat seguretat. A tots els patrocinadors i a totes les empreses col·laboradores, les quals indiquem a la llista a peu de la pàgina i, naturalment, al personal del Consorci del Parc Natural de Collserola i del CEA de Can Coll per la collaboració i confiança envers el nostre Club i a tota la ciutadania de Sant Cugat que ha participat directament o indirectament en la 53ª Marxa Infantil i a la 2ª Marxa Juvenil. i, per últim, gràcies als mitjans de comu· nicació per la gran cobertura que han donat a l’esdeveniment tant diumenge 27 de març, dia inicialment previst per la celebració de la Marxa com diumenge 3 d’abril. Enguany, enhorabona a TVSC pels seus primers 25 anys d’activitat: un altre símbol d’identitat santcugatenca! fins al dia del lliurament dels Premis de regularitat i especials: a les 4 de la tarda del dissabte 30 d’abril, a la plaça de la Vila! Tindreu 120 premis merescuts (i també dobles) esperant-vos! Fins al 15 d’abril del 2012

Et convidem a gaudir de les noves col·leccions d'estiu

Exposició i venda: Av. de Gràcia, 4 · 93 674 65 00 NETEJA, RESTAURACIÓ I GUARDA DE CATIFES Servei de recollida GRATUÏT a domicili

Promocions especials abril

Fàbrica i oficina: Camí de Can Calders, 16 · 93 589 46 56 Fax: 93 590 30 32 www.papiol.net / info@papiol.net


4 _53a marxa infantil de Sant Cugat

Diari de Sant Cugat

una CurSa de 12 quilòmetreS

El coordinador de la cursa, Silvano Bendinelli, ha dit que la Marxa Juvenil es sotmetrà a un “replantejament”, que podria significar que per a la pròxima edició la cursa infantil englobi aquesta, atesa la poca participació de la categoria

Més de 2.300 participants mariona sagalés

mariona.sagales@diaridesantcugat.cat

u

n total de 2.336 nens i joves van participar en la darrera edició de la Marxa de Regularitat, celebrada diumenge passat, 3 d’abril. La 53a edició de la Marxa Infantil de Regularitat i la segona Marxa Juvenil van aconseguir implicar 1.108 i 70 parelles, respectivament. En aquesta edició, que es va celebrar sense incidències destacables, es va marcar un nou rècord, segons va explicar el coordinador de la Marxa, Silvano Bendinelli. El baix nombre d’abandonaments, va marcar una fita en la història en aquesta tradicional cursa, ja que només van deixar la cursa 13 parelles. Això suposa només un 1% de nens i nenes que no va poder finalitzar la Marxa; en l’edició anterior aquesta xifra es va situar en el 2%. La facilitat del recorregut, basat en un itinerari de 12 quilometres amb desnivells no superiors als 50 metres i la suau temperatura de la jornada, van marcar aquesta dinàmica. Tot i aquesta dada posi-

El baix nombre d’abandonaments, va marcar una fita en la història de la cursa tiva, Bendinelli ha lamentat la baixa participació de la marxa juvenil per l’esforç que representa organitzar les dues proves alhora. El responsable de la cursa ha explicat que la categoria se sotmetrà a un “replantejament”, que segurament es traduirà en què la cursa infantil englobarà la juvenil la pròxima edició. Bendinelli ha explicat que l’ajornament de la marxa, del 27 de març al 3 d’abril arran la pluja, va fer minvar la participació de les 2.380 persones que hi havia inscrites en un inici a 2.336. El punt àlgid de la participació en aquesta prova va arribar al migdia, quan a la zona programada per dinar, a l’espai de a Can Coll, es van aplegar més de 4.500 persones entre competidors, els pares i les mares d’aquests i els voluntaris de la cita, que organitza el Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC). I és que unes 200 persones entre personal del CMSC, la Creu Roja, l’ADF i Protecció Civil i uns 40 policies locals supervisen que la Marxa es desenvolupi sense incidents.

Entrega de guardons Bendinelli ha avançat que l’entrega de premis de la 53a edició de la Marxa Infantil de Regularitat i la segona Marxa Juvenil es farà durant el pròxim dissabte 30 d’abril. Els reconeixements dels guanyadors d’aquesta cursa es lliuraran davant la seu del CMSC, a la plaça de la Vila, a les 16.30 hores.

l’alcaldessa i el coordinador de marxa donen la sortida a les 9 del matí fotos: ESTHER NAVAL


_53a marxa infantil de Sant Cugat 5

Diari de Sant Cugat

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat ClaSSifiCaCionS infantil (de 6 a 12 anYS) POSICIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

PITRAL 679 678 621 711 688 676 677 719 717 675 741 674 690 686 397 742 654 709 823 963 644 685 908 161 165 341 144 262 730 799 800 305 505 252 538 672 693 708 744 745 754 648 614 175 715 753 562 747 217 345 581 582 583 592 598 602 636 706 713 743 784 575 230 352 516 707

PARTICIPANT SAPENA CAMPOS, ALEX MIRO GARRIDO, GABRIEL BOTEY ROVIRA, CARLA SEGOVIA MONTSERRAT, ISAAC TORNER DEL BARRIO, MARIA BARCELO JUANOLA, JORDEI LLUIS GRIÑO, CARLOTA BRUGNARA PETRY, MARIANA GISPERT CANTARERO, LAIA GARCIA I DULCET, LIAM MORALES FISAS, SERGI STUFFMANN GUARCH, SILVIA TOMAS I RIUDOR, RUT NOGUERA MELLADO, ALBA MORALES QUESADA, ANDREA SANCHEZ AMARO, MARIO GILPENNA GASSO, OSCAR EXPOSITO BARRERA, ALBERT CALVET DIEZ, ORIOL CARBONELL, RICARD CASADELLA CORS, GUIM BOSCH LLONCH, ANTONI OLIVERO PAPALEO, MILENA COMADRAN QUESADA, CARLOS ESCUDE VELASCO, BERTA SARRO ALBERTO, EDUARD SALVANS CABEZAS, HELENA ILLA GUIX, ALEXANDRA PASCUAL MARTIN, CLARA LOPEZ BLASCO, DIEGO PEREZ PEREZ, FRANCISCO MONTORO ALGARA, CARLOTA FONTANET PAREDES, PAULA SANZ GUIRAO, VICTOR LOPEZ GALLEGO, ANCOR HERNANSANZ GUTIERREZ, LARA MORAGREGA KNOL, CARLOTA CASSANI CUCURELLA, ERIC MARQUEZ ROBLES, YOLANDA NAVARRO ROCA, NATALIA BENNOR CASTRO, ADRIA DE FELIX OOSTENBRINK, SOFIA GARGALLO SOLER, ANNA FERRER BAILE, ANNA JORDAN VICTORIO, CARLA BENNOR CASTOR, JOAN BALDI GARCIA, GUILLEM GARCIA BIEDKA, PAWEL BAROT COX, TANIA XERCAVINS PINEDA, MARC RODRIGUEZ VIA.DUFRESNE, INES LAMOGLIA ROS, MARTA MORETONES CASANOVA, VICTORIA SANZ DOLCET, ARNAU MARTINEZ ABARCA, ENRIC CUARTERO LLUNELL, NONA VILLARROYA ARMENGOL, MAR FAUZIA MATEU, ALBERT GAUSACHS FERNANDEZ DE L., M. FERNANDEZ COLL, LAIA GASSO BASTARDAS, ALBERT LOPEZ IBARS, DIANA DE MIGUEL COMELLA, MARC ANGLADA ALONSO, CRISTINA ALVAREZ ESTEBAN, CANDELA VENTURA RELAT, ALBERT

PARTICIPANT PARTICIPANT DJORDJVIC, MARCO FOX TRULLEN, ERIC FUSTE, MARINA SEGOVIA MONTSERRAT, ORIOL GOMEZ ESTRUCH, ELOI ROBLES KOERHUIS, EDGAR URQUIZU CACERES, ONA SCHNEIDER GOMEZ, ANDREA GOMEZ FOLCH, JUDITH ORTIZ JAGGER, DANIEL FABREGA DURAN, GUILLEM KALIL FILLO, MARIA SANCHEZ ALVES, CARLOTA CUVELIER, ALANNA SOLER MARTIN, ARANTXA TRILLAS VALENZUELA, JULIA MARTIN LORENTE, CARLOS MUNS TRABADO, PAU GRIERA ANDREU, MAX VIÑOLAS PARCET, MARTI ROCAMORA SEGARRA, DIDAC CUMELLAS RODES, AINA BOSCH LLONCH, MIREIA MALLART SAURA, AINHOA BURON PALAU, TONI MARQUEZ MAS, PAULA BUGUIXNS PIERA, SERGI ALUJAS MUÑOZ, MAXIMO AUBACH ANDRES, IRENE GUIX PERONA, JORDI CORTES ESTRADA, NICOLE FERNANDEZ TARIN, OSCAR PEREZ PALMA, IZAN SANDOVAL GUTIERREZ, EVA LUCIA SALA GANCHO, CLAUDIA SANCHEZ VILAR, CARLO CALVO GALLEGO, ISAAC KALIL FILLO, MAGDEH MARTINEZ DE LA CUESTA, OKAY AUBACH MAURI, XAVIER BENGTSSON DEL BARRIO, SANDRA NAVARRO ROCA, ANNA TORRES MAESTRO, ANGEL SALES HOLOD, HELENA ADZARA MARCET, NURIA LE ROUX OSORIO, ENORA AGUILERA JADA, MARTA VIZEDO, JORDI FUGUET TRINIDAD, MARTINA MARISTANY DE LAPARRE, NOAH BENITO MOLINS, MASHA GACITUA KNUCKEY, IGNASI PONS ESTRADE, CLARA MASIA SIMANCAS, EULALIA VIVAS FERREIRO, MARTA JIMENEZ GARCIA, NOEL HERNANDEZ CANAVES, MARC CORREA HUMET, CARLOTA LINAZASOROTEJERO, ALBA FIGUERAS MASO, JORDI SORIANO VALLVERDU, ELISENDA FERNANDEZ MAS, MIREIA GOMEZ ARRIAGADA, THOMAS GUIX PERONA, LAURA AMOROS DE MIGUEL, SERGI BENET, MARC OLIVER YAÑEZ, MARIA CORBELLA ALCANTARA, NORA JUANICO SALA, ALEX

POSICIÓ 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

PITRAL 860 1024 340 985 777 811 589 697 702 733 763 216 343 553 611 623 746 751 828 845 936 1008 206 250 472 519 593 607 774 778 876 979 1003 1176 338 814 587 877 167 169 208 274 347 386 387 663 218 219 286 596 608 618 641 858 861 1004 322 392 657 178 247 248 449 595 797 996 329 653

PARTICIPANT PARTICIPANT PARTICIPANT PALAU VILASECA, BERTA PALACIO RUBIO, CARLA RODRIGUEZ VILLANUEVA, ELIA GUERRERO SABATE, NATALIA BATALLA TORTAJADA, ELOI COLL PUCHOL, ORIOL PIQUE JUANEDA, JORDI TORTOLA PELLA, NICOLAS MAESTRO MANICH, ADRIA GARCIA GONZALEZ, ALEIX CUEVAS PICART, ARIADNA ESCURSELL TOBELLA, LEO PRAT SAURA, IGNASI BARNILS RIBE, JUDITH LAMOGLIA ROS, LAURA BUEHNER, REBECCA JARDIN CARBONELL, JULIE VIDAL BURREL, GEORGINA NUÑEZ BORGES, MARTINA TORRES , MARTA HIRATA, KIARA ALVAREZ SERRANO, JULIA LLONGUERAS PENA, ROSA JIMENEZ PINDADO, PAULA CLAVIJO PINDADO, CARLA SANCHEZ SIMO, MARTI DOMINGO CENDROS, ARNAU BROSA TORRA, MARINA COSTAS MAS, ALEXIA PRIANTE FRANCES, ARIADNA COROMINAS CUEN, SOFIA LLUIS GRIÑO, TONI PADILLA CASTELLO, GUILLEM FUSTE COSTA, JOANA GALMES MELO, JUDIT FONT SETO, SANDRA MARGARIT ROVIRA, CLAUDIA OBIOLS FERNANDEZ, MARÇAL FRAILE LABEAGA, JOSEP MARIA CARRION FATJO, LAIA ROCA BADOSA, BERTA BOSCH UNAMUNO, ROGER PINTO COELHO, DUARTE TARAZONA TIMOR, NICOLAS PUIG FERNANDEZ, CARLOS BUELA ALVARADO, JOSE ALEJANDRO MARTINEZ MALATESTA, MARCO GIRBAU MIRALLES, ONA SANTOS DEL RIO, ZOE TORREGROSA ORTA, JULIA LLORENS VAILLO, MARTINA MORENO RICOMA, AINA PRAT LLEIXA, ARIADNA RIVERO NAVARRO, AINA SERRAVIÑALS GOMEZ, PAU CALVET DIEZ, MARIA CAMBRA SOLER, HELENA VILA BALMÓN, ALEXANDRA GALVAÑ GUTIERREZ, HELENA CARDONA JUSTES, HELENA ROMANI ORMAECHEA, SANTIAGO LLONGUERAS PENA , JOAN NUVIALS ARBORES, MIQUEL PEREZ RICALDI , EDUARDO LLANOS CARVAJAL, NARDI SABRIDO ROJO, IRENE FERNANDEZ ORTIZ, ANDREA SANTAFE PAGA, ELOI TORRES COLLANTES, VICTOR CAIOLLO, MELANIE CURCO BOIX, SARA SANCHEZ SIMO, BERNAT GOMEZ BENET, ENRIC SUAREZ LOPEZ, SARA TIRADO ORTEGA, ANDREA BALLART IGLESIAS, CRISTINA LAMOGLIA ROS, ROSA M VALLS, ANDREA RICALDI ARGOTE, JOSE GARCI, IVAN CASABO RINCÓN, URIEL LANZAS OLSINA, LAURA ARQUE , MARINA ESPLUGAS ALONSO, CARLA SANCHEZ MARTIN, CARLA RODRIGUEZ VILLANUEVA, LAURA REVERTE PALAHI, SILVIA BARGALLO CANALDA, JULIA SANCHEZ MAILLO, MARINA SANFELIU TORT, JAN RODRIGUEZ FARRES, MARC DOMINGO JAUME, PAULA MOLDES DE LA ROSA, INGRID VAZQUEZ SALVADOR, CRISTINA POVEDA CARRASCOSA, ALEJANDRA BUSQUETS, NINA OTERO MONZO, VICTOR EXPOSITO FRANCISCO, MARC DIEZ CAPILLA, CLAUDIA SANTAMARIA RODRIGUEZ, GABRIELA ORTEGA MOLINS, ALEX SANCHEZ ALTABAS, VICTOR CARAGOL LORENZO, GABRIEL NAVARRO MARTINEZ, ARNAU ARSEN NIÑEROLA AMOROS, PAVEL GIBERT GALVE, ARANU CARRETER SISQUELLA, LUCAS MARZO BOU, POL MUNTE MUÑIZ, ADA ARNAIZ MARTINEZ, NATALIA RODRIGUEZ DELGADO, PABLO UNYO ESCLASANS, IGNASI GRAU CONESA, RUBEN AMSELEM HERRERO, ARMANDO BRINES DIAZ, NATALIA ELIAS BRUPBACHER, MATTEO SOLBES FAYAS, JOAN PARDO PARDO, GUILLEM FARELO JIMENEZ, GEORGINA REVERTER GIBERT, MIREIA BERTRANDY, MATHIEU MONTOYA RUAIX, ARNAU ALTUNA POLL, AITANA RIPOL PEREZ, ALICE GATELL CASTRILLO, ORIOL LOPEZ ORTEGA, ANIOL FONT MATEO, GERMAN GARCIA RODRIGUEZ, ALBERT GARCIA MARTIN, ALEIX FRANCH HERRANDO, DAVID SERRANO DE MIGUEL, MARIO MAS MONTAÑES, EDU CHIA PACHON, IVETTE PUIG ESTOPA, MARTI FONDEVILA ECKART, JOSEP TORRENTE, ALEJANDRO BENZAHRA MONZO, LEILA FRANQUESA FRANCH, AINA BLANCO AUMATELL, JAUME AUMATELL VALLS, ANNA JULIA GARCIA, EMMA TORNER POU, CLARA

Botiga de moda infantil d'estil nòrdic de 0 a 12 anys us convida el 9 d'abril a: 17 h a 18 h Desfilada infantil primavera-estiu 2011 dirigida per l’estilista Joana Guimerà 18.30 h a 19.15 h Conte per Elena Angulo, autora del llibre El Camaleó Enfadat 19.30 h a 20.30 h Taller per als nens dirigit per Eva Pons i QueMonos Barcelona "fer un pin" www.eljardidariadna.com

Carrer Major, 18 · Sant Cugat Tel. 93 129 29 93 Moda molt autèntica per a nens de 0 a 12 anys Dissenys creats per El Jardí D'Ariadna per als

més petits

na El Jardí Dariad


6 _53a marxa infantil de Sant Cugat

Diari de Sant Cugat

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

PITRAL 899 485 487 722 735 736 201 258 265 266 434 764 853 941 1047 1085 177 188 214 270 358 637 721 795 844 1083 323 391 850 1116 318 334 493 496 515 625 712 783 796 1051 131

#ESTHER NAVAL

PARTICIPANT AMAT GONZALEZ, LLUC PUJOL DE LA POZA, GERARD PEJO MENDEZ, ROGER GARCES QUERALT, ALEIX ESTEBAN ORTIZ, BLANCA GISPERT CANTARERO, ALBERT SANTACREU PEREZ, LAIA ZUAZO HERNANDEZ, RAUL GILI PULM, BRUNO CARRASCO SARCOLI, ALBERTO MARCE CASTANE, ALEIX FONT ALONZO, BRIGITTE VILASECA, LUCIA ARRABAL JIMENEZ, DANI NADAL PALLAS, GUILLEM RAMBLA CALATAYUD , MARTI BADIA PEREZ, NIL ALTARRIBA JIMENEZ, ARIADNA ORTIZ REGNARD, PABLO CALVO MAS, HUGO SANCHEZ TABUENCA, MARINA BOTEY ROVIRA, MARIA LOPEZ MARTINEZ, AIDA FONT MONTSERRAT, JOSEP COLL BELDA, GUILLEM SANCHEZ HOMS, JULIA FONTGIVELL DE HARO, ALBA ALVAREZ GONZALEZ, MARIO SANMARTI CARDONA, POL VILA BONET, MIREIA IGLESIAS NAVARRO, ANA BARO PUIG, JOAN FRANCH MARTINEZ, BRUNA EXPOSITO ALVAREZ, MAR MARTI GAZULLA, LAURA ALOMAR MONTAGUT, ALBERT TURON FREIXA, ALBERT NOVELL FERNANDEZ, MARIA FONDEVILA ECKART, ANA ECHEVERRIA LORENTE, J. ANTONIO CORTACANS CUROS, SERGI

PARTICIPANT PARTICIPANT MUÑOZ BIGORDA, POL ARAGAY ROCHA, ORIOL IZAGUIRRE FORNE, LAURA LOPEZ MARTINEZ, ALEX CASAS PERPINYA, NADIA RODRIGUEZ MILAGRO, DIEGO DOMINGO CENDROS, AINA ROJAS ZAMBRANO, ALFONSO ZAGO, LINO MILLA TERRE, DAVID ZAMORA SANCHEZ, ALBERT FERNANDEZ ALONSO, JON NUÑEZ OSORIO, SOPHIA XAMPENY, BLANCA CELAYA RUIZ, MARC DORIA CENZANO, QUIM GALAN ANSOLA, JOAN CAMPS RIBAS, GERARD MASSANES PUJOL, MERITXELL BELMONTE BRUNO, POL POMES LOPEZ, CLAUDIA SERRA NACHES, CARLA CARUS GONZALEZ, ALBA DIAZ TOMAS, LALI FONT MONTSERRAT, MONICA FRANCES FARRE, JOAN LEON TRUJILLLO, GRABIELA BLASCO CLARAMONTE, MARIA ALVAREZ MUÑOZ, JOAQUIM BIGAS COLOMER, JOAN RIBERO SERRANO, ANGELA ARMERO MEDIAVILLA, MARC ALVAREZ MARTINEZ, JOEL RAMOS RAMELLS, ELIA COSTA SALES, JÚLIA FORNAGUERA MINGUEZA, ANNA TOUTAIN GARCIA, ARNAU BUENAVENTURA GASPA, JOANA VIVES MARTINEZ, MARC MUÑOZ ECKART, PEDRO MIRABEL FERNANDEZ, POL CORTACANS ROTGER, MARÇAL

POSICIÓ 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

PITRAL 234 661 704 348 529 531 559 619 668 954 129 183 222 259 260 261 263 335 336 388 610 681 769 836 1033 1058 1076 1080 1138 460 160 162 236 271 273 302 333 349 425 430 603

PARTICIPANT GARRIGA NAKAJIMA, TAIJEI ALARCON DARDE, CECILIA JAEN JIMENEZ, MARCO ALBERTO SANFELIU TORT, AINA BOSCH MATAS, ADRIA DAVILA DE LAMER, INES MOURE GUARRO, MARTA BRAMBATI, ARNAU RODRIGUEZ DELGADO, ALBA GARCIA BIEDKA, MAREK AGUSTIN BALBOA, GUIFRE CUMMINS CLAVERIA, EDUARD ESCUDE MACIA, MARTINA LEON PEREZ, PAULA RODRIGUEZ CARRERAS, POL TUTUSAUS FABRE, CRISTINA BADAL LAZARO, CARLA FONTSERE ANDRES, MARIONA SERRA SIDERA, LAIA DE REQUESENS MARTI, ANDREA MUÑOZ ALSINA, GUILLEM BAYO ALVAREZ, RAUL VIDAL HITA, GUILLEM HIJALBA YEVENES, LIDIA SANCHEZ VIDAL, PERE VALLRIBERA LLORT, ORIOL PICAS PRATS, MARTINA ILLA CAMPS, ANNA TORRAS COSTAFREDA, CLAUDIA FERNANDEZ ORTIZ, CLARA FOSALBA PONSA, IGNACIO COMADRAN QUESADA, LAURA LOBO SAHUN, MARIA CALVO MAS, PABLO POMES LOPEZ, MARC JULIA KONAKOVA, ANASTASIA BINUE PRADA, MARINA RODRIGUEZ FARRES, POL GELABERT CORTES, MARIA BARBERO GOMEZ, TOMAS UBACH MASES, LAURA

PARTICIPANT PARTICIPANT JODAR GALLEGO, LUCAS WILLY VELASCO SANNE, ANNA NICOLE MOLINAMONTOLIU, JULIA MIÑARRO VILLENA, AINA MARTINEZ PUJOL, ALBERT LAMMERS GARCIA, ISABEL DE LASTRES ARAGON, MIREIA MUÑOZ SANROMA, ADRIANA GRIVE, JOAN PLA ROMERO, MARTA BOLDU FERNANDEZ, MARCEL JALDO LORES, AARON BOTELLA BOLIART, JAN PERNAS LANDEIRA, EIRA CEDEÑO MENDOZA, ARIADNA CEDEÑO MENDOZA, W. Y. ATIENZA GALIANO, RUBEN FAIG FABRE, MARTI BARBANY LARA, JULIA SERRA SIDERA, JULIA AMAT MORERA, MIREIA GOMEZ MARTIN, ARANTXA FAUS GALTES, ORIOL GOMERA GARCIA, DANIEL BARBA MACIA, BERNAT PADROS ALBIOL, EMMA HUALDE ASENSIO, MARIONA CLAVERO FERNANDEZ, PABLO COTRINA DOMINGO, QUERALT BELTRAN CERDA, MIREIA COSTAFREDA MARTIN, ADRIANA GALLIFA CARDONA, ANA BELTRAN FERNANDEZ, SERGI GARCIA MARTI, MARIONA LOBO SAHUN, JOANA VIVO PONS, LLUIS CANALDA ALVAREZ, MARTI KULAKOVA, NICOLE MARSOL VELERT, JANA CASTELLO ESGLEYES, ADRIA SUBIRA INGLA, BLANCA HERNANDEZ POMBROL, TONY CARDONA GAVALDA, MARIONA


Diari de Sant Cugat

_53a marxa infantil de Sant Cugat 7

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

PITRAL 699 703 724 849 859 875 964 1000 1007 406 530 170 215 244 426 446 450 478 479 536 571 591 750 995 1082 105 246 255 275 337 339 363 457 300 683 413 497 539 556 787 94 168 249 254 264 380 489 517 520 606 634 896 961 981 1077 1078 1081 544 1139 306 459 868 194 210 242 418 474 599 660 786 856 885 966 1045 1064 1095 130 185 193 225 243 289 447 451 453 632 716

PARTICIPANT PARTICIPANT PARTICIPANT OLIVAS MUÑOZ, DAVID MACIAS, MARIO ALVAREZ QUINTAS, MARIA BORRAS BELTRAN DE HEREDIA, LUCIA RODRIGUEZ VILA, NEUS MATIAS CARVALHO, MARIA INES GUIX LEGAZ, IGNASI GUIX LEGAZ, MARIA CORTES VELASCO, UNAI CARRETE BOIX, JOAN CERVANTES RICALDI, IGNACI PEREZ RICALDI, ULICES MALDONADO GUILERA, LAURA RODRIGUEZ TROCHO, ALBA FISAS IBAÑEZ, TRISTANY BERMÚDEZ, CARLA MASFERRER SEBASTIAN, LUCAS BOET HAASE, NIL MERCADAL PORTABELLA, PATRICIA MONTOYA RUAIX, NEUS DAVILA DE LAMER, ALICIA BOSCH MATAS, XAVIER SOTO VALENZUELA, IRIA CASTRO FERRI, PAULA LEONARDO ORGANERO, SARA CASAUBON LEONARDO, LUA MIKULSKA, ASIA BAR ZVI, LIA GELAVERT CORTES, ORIOL GALMES MELO, ALEX MARRAHI, DANIEL RUIZ, GUILLEM SERRA VILADRICH, POL JORDA FERRER, BERNAT GUEVARA GONZALEZ, JULIETA GONZALEZ MARCEN, CLARA ROCA PRATS, ARNAU SERRANO PORTA, MAR ZHE MECA ESCUDERO, MARTA BUENO FERNANDEZ, MARINA FORNAGUERA MINGUEZA, LAURA ALFONSO ALMIÑANA, MARIONA VANCELLS MORATO, ADRIANA CANYELLAS COLLADOS, MARIONA FONT SETO, CRISTINA JAUMOT SETO, NATALIA GRIERA ROCA, CLARA CARRASCO HERRANZ, NEREA CLARABUCH CARRASQUER, JUDIT SANDIUMENGE VILALTA, CRITINA TOLOSA CORRALES, ALBA SANCHEZ SOCIAS, CLARA RUIZ PUEYO, GUILLEM LOPEZ GALLEGO, ALEX DOSDA CARDENAS, ANNA OLMOS GIMENEZ, CARLOTA BARGALLO CANALDA, MARTA CANALDA ALVAREZ, LAURA CAPDEVILA OLIVER, ALBERT DE PEREZ CABRERO, GUILLEM SANCHEZ SIMO, VICENÇ LOPEZARENAS ENSEÑAT, JOAN DELCERRO LLABERIA, MARTA CARDONA GARCIA, MAR IZAGUIRRE FORNE, JULIA CARBONELL FEIXAS, LIA MAHAMED SALEC, MAHFUD BRAHIM, MAY SANCHEZ CABANES, ALEIX BRAVO GOMEZ, MIQUEL POELSMA GARCIA, PABLO MARTINEZ GONZALEZ, GERARD TORRAS ALCON, CARLA AMABILINO PEREZ, MONICA KIRSTY CATALA ABAD, PAULA SUÑE BRUNET, JUDIT AYORA FOIX, ORIOL ARIAS BORRAS, PAULA AGUILAR MARIN, RAUL DE MAS FABRE, TEO MORALES GARCIA, DANIEL BALAÑA MUÑOZ, MARC LANZAS OLSINA, MARTA CHECA RIDAO, MARIA JALLOH ROYO, MARIAM JENKS FRANQUES, LAURA FERRAN LEDESMA, CLAUDIA VALENCIA GUITART, SABITRI CARRERAS GARCIA, BERTA GILI PULM, CLARA GUERRERO RODRIGUEZ, GONZALO RODRIGUEZ , JOAN ABOS CONESA, SERGI GALINDO SOLE, DANIEL CANALS RIBA, JULIA PRENAFETA RIBAS, JUDIT OLMOS OMS, MARC UTSETH GARCIA, ARVE MARTINEZ ABARCA, MARIA GARCIA BLAZQUEZ, ESTER CASTELO COLLAGUAZO, INGRID N. MARTI PONS, LAURA DAPENA TAMARGO, MARC MAGRINYA ESTRADA, JOAN GUASCH DAPENA, CRISTINA MUR RODRIGUEZ, MARIA PEREZ RODAS, AINA GUAL FERNANDEZ, RUBEN ZELASKOWSKI QUINTANILLA, CONOR DE MAS FABRE, AGLAE LOPEZ FERNANDEZ, BERTA BUSQUETS RUBIES, ANGELICA RUIZ PEREZ, TERESA GALLEGO MARCE , ADRIANA CEBALLOS GILABERT, LAIA FERRER CANADEL, NAINA JUANICO SALA, EMMA GION GUERRA, MARTA CAYUELA BARBERO, ANNA JANDULA ULLOA, AINHOA MERINO IGUACEL, ANA GOMBAU MARTINEZ, CARLA MOLINA ESPINA, JUDITH JODAR GALLEGO, DAVID PAIZ, JUAN FERNANDO RODRIGUEZ HUGUET, ALEX PELLO LORENTE, ERIK GONZALEZ FERNANDEZ, RAQUEL COMPTE LASALA, CLEM MIKULSKA, POLA PERRY, SHAILA GUIRAO NAVARRO, CLAUDIA GONELL OROZ, EVA FALP GRATTI, LAIA CASTANYER JUANES, ANNA BOIX CORT, SERGI FAUZIA, MARC CARDONER MURAY, JOFRE TOMAS RIUDOR, JAN FUENTES BONO, GERARD MIRO AZNAR, ROGER OLIVERA BEGUE, VICTOR CAÑELLAS COLLADOS, JAUME SOLA GONZALEZ, MAR CATALA I MARGARIT, JULIA ARTIGAS MEDINA, JOAN GUILLEN CARBONELL, FERRAN DOLS GARCIA, LAURA TIESSLER SALA, LIDIA GARRIGA CONESA, BET PRAT LLUNELL, PAULA OLMOS GONZALEZ, BERTA FRANQUESA DOLZ, BET FERNANDEZ DE LA FUENTE, RAMON PUJOL AGUILERA, IGNASI ORTIZ BLANCO, PAULA FREIXES FAYA, CLAUDIA CEBRIAN GIMENEZ, XAVIER BARRANCO, DANIEL MAS PERSIVA, CARLA MAS PERSIVA, AINA VON GERLACH, CHIARA DUJO SIERRA, CARLOTA VALLVE NICOLAS, ANNA SOT PASSERINI, OSCAR CONILL BONET, PAU GUIVERNAU ROSES, DANIEL SERRA VILADRICH, ALEIX CASAJUANA MESTRE, PAU MARRAHI, EDUARD LOPEZ, JHON DIEZ SICHES, MARINA GARCIA AGUIRRE, EMMA RODRIGUEZ MILAGRO, NACHO MORENO, ALBERT

POSICIÓ 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390

PITRAL 718 870 890 892 1125 1133 34 213 299 324 627 629 665 179 549 635 883 904 948 1006 1151 98 104 128 223 285 296 327 367 372 378 381 443 448 490 680 807 965 976 522 535 907 63 64 87 97 123 137 142 159 163 164 195 209 360 512 597 609 725 839 865 884 937 1010 471 502 61 199 221 297 319 492 532 578 650 762 809 913 971 1104 71 118 145 955 1130 356 303

PARTICIPANT BELTRAN RIBAS, LLUC SERRA BUIGAS, CLAUDIA PRIEGO CAMPOS, JUDITH ARIAS CANDAU, CRISTINA PONT DE LA TORRE, CAMILA ROYO CAMAÑES, PAU CADENAS RODRIGUEZ, SOFIA BECLE GARCIA, PABLO GIMFERRER FERNANDEZ, BLANCA OLESTI DOMINGO, QUERALT PEREZ FOLGAROLAS, ALBERT FONT SEGU, MARTI JORDAN PIQUERAS, SANDRA GONZALEZ YU, MARTIN SOLER, ADRIA MUNTE MUÑIZ, CLARA ARRUFAT PONS, QUIM CASTILLO PEREZ, ALEJANDRO ACHGHAF, MALAK SAAD GOMEZ, ALEJANDRO MENACHO PONCE, ANA BELEN FERRER GUARDIA, POL ESCRIBANO SANTIAGO, SARA AÑOLS BORDAS, ARNAU ESCUDE MACIA, CLARA CARAGOL LORENZO, MARIO GEA SOLE, TANIA OLESTI DOMINGO, AINA HEIRMAN CAZORLA, JULIA DIAZ CORTES, SARA VILALTA VILA, FERRAN PASTOR LOPEZ, NATALIA HIRANO CUEVAS, NAOMI COSTA CAPDEVILA, PAU PERAITA, MARCEL RODRIGUEZ NACHID, NOA TOLLESON BOTEY, LILIAN MALDONADO GUILERA, CARLES MILLAN I SIESO, MIREIA BLASCO I ROCA, LARA DE LATORRE LLUCH, ALVARO MACKAY BENITO, JOANA PALLEJA CLAVIJO, MINERVA FERRAN BELTRAN, CELIA ROCA ROM, VIOLETA ALIERTA JANSA, GUILLERMO SILES CUSI , PERE SERRA ARNAU, BERTA CHECA ROMERO, ARIADNA DIAZ MENDEZ, JEAN PIERRE CHOCANO SEVILLA, LAURA GARÇON CLAVELL, ANGELA ALTARRIBA JIMENEZ, BIEL SOLANAS I MARTINEZ, BERTA CARRETERO MORA, PAU SANTISO ROBLEDO, ERIC HERNANDEZ CANAVES, ALEX VICTOR DELGADO, PAU JORDAN VICTORIO, PAULA OLARIA GUARDIOLA, ALEX DE MORA PEREIRA, OLALLA HERNANDEZ CANAVES, CLAUDIA HONTORIA ASTELL, ADRIANA BOIX POMAREDA, MINERVA RAMBLA, ABRIL ESTIVILL FACI, SANDRA BARRERA NAVARRO, LAURA VELASCO GONZALEZ, VICTOR CALDERON ANOLL, MAX VIRNO BIOSCA , JULIA MOLINA LARRIBA, SANDRA ALVAREZ COSTA, CRISTINA DAVILA DE LAMER, LINO RODRIGUEZ MARIN, INES M. ANDREU LOMAS, MAX VILARASAU GOMEZ, ARIADNA CLAVERO FERNANDEZ, HENAR SALA GUITART, JORDI GAMEZ RIUS, ALBA SAMBRO OLIVELLA, JOAN SALVANS CABEZAS, MARIA FRAILE RATON, JULIA DIEZ VENEGAS, PABLO LEON TRUJILLO, A. ANTONIO IBAÑEZ DE LEON, FLORA DURÀ ALIBAU, CARLOTA CUVELIER, FIONA

PARTICIPANT PARTICIPANT LLUCH, GUIFRE RAY MARTINEZ, MARIA MEZA BARRIENTOS, VALENTINA GARCÍA DE PALAU MORALES, FERNANDO MIQUEL SANCHIS, PAU KADIRI BLEDA, ISMAEL PALLAS BONET, BERNAT FABRA MARQUES, CARLOS GIMFERRER FERNANDEZ, CRISTINA IGLESIAS ESCOLA, MARIA GRIVE SUERO, ARNAU TORNER POU, BERNAT MOYANO PEREZ, LIA XARAU ESTEVE, GERARD SANS, MARC GARCIA CEVALLOS, ZIHARA PICO BORDAS, MARC DURAN CARAVACA, IVAN BARONA CATERIANO, NURIA PUJOL REINA, OSCAR CARI AVILA, VALERIA FONTANET ESTEBAN, QUIM HILLA SANTIAGO, HELENA ZURBANO MARTIN, ANDER OSED BAURIED, MIRIAM RUIZ NAVARRO, ALEXANDRA BUSSE CORDEIRO, SARA FRANCES FARRE, BLANCA DE LA TORRE GARCIA, LAIA CASAS ARCAS, MARIONA TROYANO GARRIGA, EDUARD MARTINEZ VIVAR, AITANA GUILLEN LLAMAS, MARIA BONACCINI PETERSEN, DYLAN MATEO, EDUARDO MORENO OLIVERES, CELIA ESTEBAN RODRIGUEZ, EMMA PUJOL DE LA POZA, ALEIX DEL VAS I MORENILLA, DANA BLASCO I ROCA, PAU CASAMITJANA DE LATORRE, JOAN RUSSA PUIG, ELENA MEDINA OLMOS, LAIA MONSO MAS, MARINA CORTACANS ROTGER, ALZIRA CLARA CORNELLA, ESTEVE BOTELLA, LUIS VEGA AMIGO, MARIO ORDOÑEZ ARNAU, NURIA LLORCA SOLIVELLAS, MARTA RIBERA GARCIADIEGO, SERGI FREIXAS FOLGUERAS, CRISITINA BALLARIN CLAVELL, MAFALDA ARDEVOL FALGUERA, MARC HEIRMAN CAZORLA, NATALIA SALAVERT GARCIA, JOAN CAMPS ORTIN, IGNASI CULLELL JUSTE, SERGI HERNANDEZ RIFA, SERGI MORENO CABALLERO, ANA CORBERO BIOSCA, XAVI CORCOLES SERRA, POL SERRA AMENGUAL, LAURA SERRANO VIDAL, LAIA LASARTE GORRIZ, ZOE FORTUNY, AINA DE ANTONIO BARTOLOME, EMMA CORTACANS CUROS, AINA RIBO BLANQUE, POL MARTI GUIU, GINA DIEZ CAPILLA, MIGUEL SOLER QUEVEDO, IRENE BLANCHER TERUEL, BERTA BALLESTER TATARET, ISAAC BOSCH MATAS, MERCE CORNET SEGARRA, CARMEN SANCHEZ BORDONADO, JOAN VILA BONET, POL SANCHEZ JUANES, LAIA VALERO MARTINEZ, SOFIA BORROS CULLELL, RAMON ALBERO PES, JULIA MANSO FOIX, RAUL PEREZ HERASME, TREISY MONSO MAS, HELENA GONZALEZ YU, EDUARD CONTRERAS CALVIMONTES, YEOVANI VICTOR EMPARAN LOPEZ, SOFIA SALGADO DE OÑATE, HECTOR TORRENTO, ANNE


8 _53a marxa infantil de Sant Cugat

Diari de Sant Cugat

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431

PITRAL 511 670 773 806 863 927 929 938 49 120 200 399 495 513 514 1038 1087 158 311 557 886 1025 81 115 121 157 181 394 483 486 499 558 640 776 862 999 354 315 488 317 346

#ESTHER NAVAL

PARTICIPANT MORRAL MARTIN, CARLA FORCADA TEJEDOR, FERRAN FUENTES BONO, GUILLEM QURESHI KLAMBURG, PAU LLOPIS TOVAR, MERITXELL RAMISA MITJANS, CARLA MANNSDORFER NAVAS, ALEX SANCHEZ MUÑOZ, MIREIA ASENSIO REDECILLAS, PAULA ABALLANET AGUILAR, LAURA BADIA AMEDEE, LEA MORALES QUESADA, AINHOA BALLESTEROS GUTIERREZ, NHOA NAVARRO SANS, MARTA BASSA TOMAS, ANNA CREGUT GARCIA, JAN SOTO MOSCARDO, FERRAN GUERRERO PARERAS, ALBA MONTORO ALGARA, LUCAS GUTIERREZ MORENO, ERIC HERRERO MOLINA, ELISENDA ROYO LARA, SERGI MARCER BALADAS, POL VELASCO GARCIA, ALBERTO PALLEJA CLAVIJO, POL RUIZ JOVER, THEO GARCIA DIE SANCHEZ, CARLOS RUBIO ANADON, JULIA VILLENA PACHECO, FREDDY A. CABANACH PONS, SERGI MOLTO ALORDA, IGNACIO ALGUERO VADELL, BERTA QUILEZ CLMENTE, NIL GIL GUTIERREZ, MAR URRUTIA MIRO, MARC BOTINES RAMALLO, PAU PONS SALES, ALEX MARTINEZ LAUDANI, GIULIANA GLEBA PUIG, LUCAS CAPDEVILA ROLDAN, MARTA GARCIA DE PALAU MORALES, N.

PARTICIPANT PARTICIPANT VIZCARRO CANO, GEORGINA LAVERNE, DORIAN CARRASCO SANCHEZ, ANGEL DE PASTORS, ROGER HUGAS SEMPERE, PAU RICARD SABATA JOSE, CLARA CASADEVALL MITJANS, PATRICIA CELAYA RUIZ, POL REVERTE PALAHI, MARIA CODES PALAU, CARLA PALAU GRAU, JULIA PONS SALES, CARLA VIDAL MOLERA, JANA RIUS SANSALVADOR, MARIA MOLTO ALORDA, DANIELA NOGUERA DELGADO, EULALIA SERRALLONGA CASTELLS, LAIA FISAC CAMPERO, LUCAS DE LA MANO ALONSO, MARC REZZA NAVARRO, CLAUDIA AGUILAR LIRA, TRYXY BAIGUN DE SANGENIS, PHILIP GARRELL GOMEZ, JULIA BARJA ROMERO, PAULA DÍEZ I MARTÍN, ARNAU ABELLANET AGUILAR, MIQUEL RUIZ VOUILLAMOZ, JAN MULA BLANCH, PAU NEALE GIMENEZ CASSINA, OLIVER GARCIA DIE AZQUETA, MIQUEL ALVAREZ MUÑOZ, ANGELA BASTO GINES, JONATHAN ARRIETA PAZOS , MATIAS CANTOS ESPIN, ALBERT MUÑOZ SANROMA, ADRIANA ROBALINO GUEVARA, JOEL ALEXANDER SANCHEZ GUEVARA, ALANIS IBAÑEZ SORIANO, LAURA GONZALEZ RODRIGUEZ, MARC ROMANI CAPDEVILA, MARTI GALAN COSTA, ANNA GLEBA PUIG, JACEK HERNANDEZ MALDONADO, AINHOA PUNTÍ FREITAG, CRISTINA

POSICIÓ 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

PITRAL 370 393 477 480 550 570 638 639 761 854 1084 1140 321 325 441 975 1068 385 351 361 445 458 1144 35 55 96 147 207 283 295 371 469 537 631 830 953 978 415 546 551 888

PARTICIPANT ARAGON RODRIGUEZ, POL BERTRANDY, MATHILDE BELTRAN CERDA, BERTA VILA FIGUEREDO, MARINA CRESPO BALLESTER, PABLO GONZALEZ CANO, MONICA ROSELL BERNAT, LAIA PLA I ROMERO, EDGAR JENSANA TANEHASHI, MARIA PARELLADA GENOVA, ELSA MAGRANS MARISTANY, ALEIX SAGRERA GUIBERNAU, LAURA ALFONSO SECANELLA, IRENE TROBAT CASTELLTORT, MARTA RODO CASALS, ELISA OTEO CARCELLER, JANA SIMO JORDANA, OLIVIA POVEDA CARRASCOSA, LUCIA TOST CHELA, CARLOTA CUESTA MARTINEZ, MARTA BOESE FRANCO, DANIEL MESQUIDA I ABRIL, AINA MATALLIN LOPEZ, HUGO OMEDES DE RIBOT, MARTA BENEDI LOPEZ, ALEXANDRA ALDEAN ANISI, ELISABET PERIS OLASZ, POL BAYO ALVAREZ, ABRIL TRICAS GIMENO, GUILLEM TARRAGA GONZALEZ, ELISABET JOSE GARCIA, ARNAU GOMEZ BENET, NICOLAU PICO BORDAS, LAIA ALOMAR MONTAGUT, CARLA ORTEGA NAVA, DAMARIS CLARET MUXART, SOL MUÑOZ DANON, LAIA PUIG HERRERO, OSCAR DELLOMARINO PLANAS, NINA SOLIVELLES MENDEZ, BERNAT MURILLO NAVARRO, ANA

PARTICIPANT PARTICIPANT MARAÑON RODRIGUEZ, MANEL SOLE, ELENA RECIO BOSCH, MARTA NOVELL FERNANDEZ, JAUME VIDAL QUADRAS LLOPIS, VICTOR ALBA SENDRA, MARIA HUERGA ASENSIO, SARA GONZALES CEVALLOS, EDUARDO CASADEMONT ROCA, MARIA COSTA SANCHEZ, CLARA MANCHADO LOZANO, IKER GARCIA POMARES, RITA TORRES CESPEDOSA, CARLA SANCHEZREX LOPEZ, BEATRIZ HAUSMANN MARTINEZ, NORA RICO MORA, MARTA BARRAGAN LOPEZ, DOMENICA VAZQUEZ SALVADOR, MIREIA SOLA GARRIGA, MARTA RODRIGUEZ MARTINEZ, ANA AGUT LOPEZ, RAUL CARBONELL I FEIXAS, SARA FERRER VALLS, JOAQUIM MORANTE FERRERO, ALBA BERTRAN PEREZ, JUDITH GUILLAUMET MATA, AINA POLO VOZMEDIANO, DANIEL RAS SEGURA, NURIA IZQUIERDO MAS, MARC VIDAL ABARCA ACOSTA, SILVIA URGELL MARCHENA, JOSHUA FERIA PRUST, ETHAN GRIVE SUERO, MAGALI DE FAYS VIVES, ZOE ALBANESE CIRIELLI, VALENTINA CORTIZO ALVERO, JULIA AKERSHTEIN GUERRA, AARON CULÍ SÁNCHEZ, POL ALFEREZ DE LA VEGA, SOFIA ESTARELLAS ESPINOSA, ADRIA HERMOSILLA MARIN, TOYIBA


Diari de Sant Cugat

_53a marxa infantil de Sant Cugat 9

#ESTHER NAVAL

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513

PITRAL 897 916 39 92 95 99 116 374 481 498 840 871 1021 1073 1114 432 501 872 873 1135 1165 27 205 808 879 1009 1036 1132 1154 1175 119 355 357 139 429 533 1028 1066 1072 1097 1115

PARTICIPANT PARTICIPANT PARTICIPANT ALMANZA REYES, DAYANNA BOTO HERRERAS, HECTOR CABANILLAS EXPOSITO, RUBEN CAROL GUERRA, ORIOL SERRA FERRER, LAIA PUIGMARTI CALVO, BLANCA ARMENGOL BALUST, JULIA GAUSA ROM, CARME FULLEDA GALIANA, JULIA RUIZ CASANOVAS, AINA HILTUN CABREDO, THOMAS VIDAL PARES, VICTOR VALLS ARROYO, GISELA SAPERAS ARGOVIESE, EMMA DELGADO FIGUERAS, ALBA FERRER VALLS, MIREIA ACEITUNO LLOPART, ELSA OBRADORS GONZALEZ, SIRA MUÑOZ CARRERAS, MARIA BOIX CORT, MARC BALLESTEROS GUTIERREZ, GUILLEM HERRERA OSSO, JOSEP SUBIRANA PEREZ, ADRIA DUCH CABELLOS, AINA SORROSAL ACOSTA, MARIONA PALLAS FERRER, FELIP PALLAS FERRER, SANTI LOPEZ BAQUER, JOAN RAMADA SERRANO, ALBERT OZCARIZ CHOI, ERIC BLABIA GARRIGA, SARA GARRIGA CONESA, MIREIA TRIAS SANCHO, JOAN BRUSTENGA GARRIGA, BERNAT ALVAREZ COSTA, ANA MARIA SORIANO VALLVERDU, MARINA PUIG MARTINEZ, ALBERT BRAMBATI ARSEQUELL, PAU LOPEZ ZAMORA, LUCIA SAPENA CAMPOS, MIREIA VERDU VELASCO, TON VELASCO RIPOLLES, VICTOR BOIX VILARO, ALVARO GONZALEZ VILARO, MARTINA ORERO LLOVERAS, AINA MAS NAVARRO, LAIA SHARP CIVIT, NORA SERRA CHETO, JUDIT QURESHI KLAMBURG, SHARIF ESPIN SANZ, MARC DOLZ FABIEN, LARA VALERIA BOTO HERRERAS, IRIA ESTELA GONZALEZ, PIA GARCIA DULCET, MOR OTUAMA PASCUAL, CLODAGH AGUILAR MIRA, PAULA SUSO MARCO, VICTOR AUBIA CARRETERO, ALEX ROJAS SEDO, MAR VEGA SEDO, ALICIA XIRINACS BERTRAN, ALBA MERINO ANDREU, BIEL SUBIRANA ALFONS, MARC GUALLART RIERA, MARIA DIAZ REINA, CARLOS SOLSONA CASAS, NAIARA SARDA MURAY, ARNAU ARBIOL HINOJOSA, POL ENRICH LAZARO, ADRIA ROURA ZABALA, TOMAS DOMENECH GONZALEZ, CARLES RUIZ CASANOVAS, MARC MARGALEF, LAURA ESTIL.LES ROCAMORA, ANNA BLANCH JIMENEZ, JOAN TIKAS PUEYO, PABLO VILLAROEL PAZ, MARIA ROYO BUSQUETS, MIRIAM GUADALUPE LEON NOGALES, NURIA ASHANTI PASTOR, NEUS SANCHEZ MORCILLO, BRUNO CANALS TARRASSA, ALEX LOPEZ IBARS, ORIOL CLOTET , JUAN TEJEDOR BENEYTO, ADRIÀ BARGALLÓ ROMERA, ROGER

POSICIÓ 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554

PITRAL 127 133 140 251 269 291 838 983 1164 412 847 22 102 108 113 132 134 373 521 576 630 775 917 986 998 1039 29 152 153 542 584 740 980 1023 1029 1060 1108 1127 1157 390 932

PARTICIPANT NUÑEZ BENDINELLI, GIULIA GASULLA I REDO, MATIES FERRER GUARDIA, AINA GAMPER SAEZ, ALMA FALCO RIBERA, MARC RODRIGUEZ MARTINEZ, CARLOS PADRON ZAPPETTINI, LUCIA VINER, MATIAS SARIÑENA VALLS, ARAN MONTANYA WONSAK, NOA MENTA PRIANTE, ROGER MONTORO TERRIBAS, TANIA CAMPANALES RANGEL, CLAUDIA MARTI ZARAGOZA, NURIA ESTEVEZ ARNANZ, PABLO BALCELLS PIFARRE, PAU LLUIS IRIBARREN, MARTI DIAZ CORTES, IRENE PASCUAL FACI, ORIOL ROSELL CARMONA, MIQUEL PARDO PARDO, MARÇAL FORNELLS CERNADAS, M. LLUNA CEBALLOS ABALLE, IRIA VENTURA NADAL, CLAUDIA SANTIGOSA LEPE, ERIC SALVADOR I TESTA, BALMA POTTS GORGUE, ELISA ARIÑO PRATS, IAN SPANNINGA MONFORT, NIELS SAIZ BALADA, MARC SALGAS, ADRIANA TINTORE CUYAS, MARIA LLUNA ZOUBAIR REVERTE, PAU SAGRERA CALVIS, LAURA URQUIZU PIAZZA, DELIA RONDON GRANADOS, MARINA BELL MARTINEZ, BERTA JIMENEZ DUARTE, EDUARDO ARQUE ROQUET, GUILLEM GAUSACHS FDEZ DE L., GABRIEL MONTANINI ARRIGA, MALENA

PARTICIPANT PARTICIPANT OTERO CASAS, CLARA VELASCO RUBIO, BERNAT VIDAL PARES, SILVIA GAMPER SAEZ, ELOI VIVO PONS, MIQUEL MARGALEF COMALLONGA, SERGI ROURA MARTINEZ, IRENE ROYO, XAVIER GARGALLO SARIÑENA, VICTOR BASTART JANE, ANNA PEIDRO VANCELLS, VICTOR OLIVER MONELLS, ESTHER PEREZ TORNE, MARTA SOLANES LEON, MARTA ADALIA AGUSTI, VICTOR CARDONA PUJADAS, ROGER LERROUX OSORIO, ALAIN VALAREZO VILADRICH, AINA GONELL OROZ, POL RODELLAR MARTINEZ, ALBERTO MONTAGUT CASALS, SALVA BALLET GARCIA, LUA LOPEZ LLAMAS, MAR SERRA RUBIA, JULIA ROS FERNANDEZ, ELOY HEBRARD I LLOP, PAULA COMES AREAN, CHLOE LANCHO MUSSONS, MARC RAURICH SORT, MARTI BISBE OLEARY, OLIVIA SAYOS ARIOTSO, ANA MARIA CASTANYER BENAKKI, JOSEP CAPEL LOPEZ, ALEX NOVELLAS BASTE, ANNA GUERRERO INOUE, NOEMI ARGILES JUAN, PAULA GUARDIA DE LA RUBIA, MAR CHOVER SHULA, PAU VILADOMIU VILAFERRAN, ORIOL GRUART KEEGAN, JOSEP TARRES RODRIGUEZ, RUTH


10 _53a marxa infantil de Sant Cugat

Diari de Sant Cugat

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595

PITRAL 468 312 437 669 689 772 791 825 1171 13 192 527 864 869 1040 898 946 1153 1123 76 77 106 107 135 256 257 934 993 997 1112 1122 1131 146 24 40 51 88 235 671 788 801

#ESTHER NAVAL

PARTICIPANT LAISECA ALVAREZ, AMAIA NAVARRO OJADOS, PAU OBON AYMAMI, AINA ROIG MAGNUSDOTTIR, SUNNA NOGUERA PASTOR, JOAN OCAÑA CALAF, JULIA NAVARRO TINTORE, ANDREA CHILLON BOSCH, EMMA VELASCO RIPOLLES, MIQUEL BELTRAN VINUESA, MAR GARCIA ROOK, LUCIA GONZALEZ LUMBIERRES, AITOR CEBALLOS ABALLE, SARA TORRAS CAMA, CRISTINA DE AZLOR BAIGET, NURIA BARGALLO ROMERA, GERARD NUVIALS ARBORES, LAURA BLOMMENDAAL, NICOLE MOYA BERENGUER, CARLOTA REDON ALONSO, GUILLERMO JUAN SANTOS, POL CASTRO LOPEZ, GERARD GARCIAL ARGEMI, DAVID CANALS ASIN, ERIC HIDALGO JIMENEZ, ENRIC LEDESMA DE MIGUEL, MARC FABREGAT RICART, EVA MARTINEZ ASENCIO, SARA ALTUNA POLL, ARIADNA ARROYO SANCHEZ, BLANCA PATXOT BOIXADER, ONA FORNELLS SARASA, ALBERT CARMONA RUIZ, GWEN GONZALEZ BARTOMEU, ITZEL MULLOR NEBOT, SARA GOMA PITARCH, EUDALD SALVATELLA VIDAL, POL LLORENS VAILLO, DIDAC SANCHEZ ALVES, YURI CRESPO PEDRO, PABLO ROS ROMERO, BERNAT

PARTICIPANT PARTICIPANT HEREDIA SOLER, BERTA MARSAL MALETA, MARC BALAGUER LEDESMA, MARC JUAREZ GARCIA, NATALIA STUFFMANN GUARCH, ERIK FERRER CADAFALCH, BERNAT MUÑOZ LATORRE, AGDA PASCUAL FACI, LAIA MAYOL CARBONELL, PERE RIPOLLES VILASECA, POL MESTRE SANTOS, NURIA RUIZ NAVARRO, ELISABETH MIQUEL SANCHIS, JAN RODRIGUEZ CARRION, JUDIT GUILLAMAT FARRE, GEMMA VIJANDE TABARES, ALBA SONKO MUÑOZ, KEMO MARTIN JULIAN, CARLA PUIG, PATRICIA BALTIERREZ GIMENEZ, MARIA COLOMER RODRIGUEZ, MARTI TURON FONT, GUILLEM PICO MARISTANY, CESC SALA MUÑOZ, PAU FRANCO GARRIGA, GUILLEM SANCHEZ NAVARRO, MIQUEL ANDREU RATON, ALBERT SEGUI ESPALLARGUES, ALEX PICO OLIVO, MEI TEIXIDOR HARTLEY, JOANNA NAVEROS COTA, CARLA BOIXADER RIERA, PEP MIRONSECU, BUCUR MARTINEZ RUEDA, PERE REY MESA, IKER BARCKLAY BOIRA, ISI CABALLE GARCIA, MARTI ORIVE VIDAL, PAU VIRGILI MUIÑOS, LUCAS TORRES COLLANTES, ALEX GARCIA RODRIGUEZ, DAVID TORTOSA BENEITO, LEO

POSICIÓ 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636

PITRAL 1061 290 328 992 267 818 1098 68 151 402 80 822 1063 26 52 74 91 93 124 298 604 914 957 1027 1062 1107 1156 739 50 85 86 110 427 461 475 906 956 1075 2 710 117

PARTICIPANT PARTICIPANT PARTICIPANT ORTEGA GOMEZ, ARTURO GONZALVO GELABERT, EULALIA CORBERA SERRAJORDIA, ADRIANA VENTURA NADAL, GABRIEL SAMBRO OLIVELLA, FRANCESC REVERTER GIBERT, ROC LACASA VELA, CARLOTA MORALEJO VILLEGAS, ALICIA FALCO RIBERA, MARTA SOCIAS MORENO, MARIA VICTOR DELGADO, XAVI NAVARROA PARES, QUIM BORONAT PUCHE, ALEX BURGOS GARCIA, IVAN AUBACH ANDRES, ARIADNA MOYANO ALVAREZ, CARLA FRAILE, JORDI MATEO, PAU HINTZMANN ORDAX AVECILLA, E. BRUNA LLONCH, ALEX PALLERES SOLIS, CARLOS PALOMAR MINGORANCE, CLAUDIA AYORA FOIX, EMMA CHESA BISBAL, ROGER RIBERA MARQUEZ, MARC CABALLERO PEREZ, IRIS CASPARI RSSEL, AMBAR RUEDA CRESPO, OLIVIA ZARZOSO RIVES, ANNA GONZALEZ MARTINEZ, PAULA PALOU CARMONA, IRENE SERRA ARNAU, ALBERT SALVATELLA VIDAL, MARC MASIP RAMON, PAULA QUIÑONES AQUÑA, JUDITH PERIS OLASZ, CARLA BUELA ALVARADO, CRISTINA ALVAREZ CASADO, CRISTINA GARCIA MOTA, LAIA RIART MILA, JUDITH RIART MILA, JOSEP AGUIRRE, MAX PRAT, RAMON CAROL GUERRA, ALBERT NAVARRO FERNANDEZ, MARTI VAZQUEZ OLONDRIZ, NIL CORNAGO I BALFEGO, HANDI BERGHUIS CASES, ADA NOVELLAS BASTE, NURIA BORRULL MARTINEZ ABARCA, JORDI MCKINLEY GALAN, LUKE GUARDIA DE LA RUBIA, JULIA ARNAU LA TORRE, ALEXANDRA SARAVIA AGUAYO, CAMILO VERDERA BOSCH, ALEJANDRO RODRIGUEZ MACIA, PAULA CORTES ESTRADA, DANIELA CODINA VALLS, ROGER ORTEU PUNSOLA, DALMAU PAVON ORTEGA, MARTA PUJOL AGUILERA, PAULA MCGURK LASTRES, DANNY BARRIOS TORRALBO, MANUEL SANMARTI VIGO, ONA SANCHEZ MUÑOZ, LAURA SOLER PUCHE, PAULA SOLER PUCHE, EMMA PEJO MENDEZ, ORIOL PEREZ ALARCON, LUIS PABLO MUÑOZ, MARTINA CORNAGO I BALFEGO, NIL MUÑOZ XAXO, PAU AREVALO MORALES, VICTOR AKROUT SANAHUJA, ISMAEL SERRA RUBIO, BIEL LEON T., ABRAHAM A. DURAN NOMS, FERRAN DE REQUESENS MARTI, DAVID GOMEZ VALSERA, RAQUEL PI PEREZ, MARINA COSTELL GONZALEZ, QUERALT FERNANDEZ SANZ, LIDIA GUILLAUMET MATA, LAIA CASAS SOLSONA, YAIZA


_53a marxa infantil de Sant Cugat 11

Diari de Sant Cugat

#ESTHER NAVAL

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677

PITRAL 819 928 84 122 154 156 436 577 616 943 1173 54 66 958 1128 1152 695 148 331 396 508 831 25 46 70 72 100 111 112 240 506 779 781 793 1105 1121 1146 1192 664 53 23

PARTICIPANT DURALL, LAIA LLIBRE IZQUIERDO, MARTI MARIN GOMEZ, CLARA ANDRADA GONZALEZ , VALENTINA GALVEZ NAVARRO, ANA SOLE VENTURA, ALBERT LOPEZ LLAMAS, ALBA RODRIGUEZ VIA.DUFRESNE, NACHO FERRAN CHALER, GUILLEM POCA AMOROS, FERRAN MARTIN CASABONA, ANNA GONZALEZ TORREGROSA, CLAUDIA MENDEZ GUTIERREZ, ALBA REVILL ROBLES, LEAH REOLID SANCHEZ, CLARA NADAL BAYONA, MARINA NÚÑEZ, MATEO CASAS DUATIS, NIL OLARIA GUARDIOLA, SERGI RAVELL DUQUE, ANA MEI CEBRIAN BOTE, PAU BEA GALVEZ, JAUME CASELLAS GUIMERA, MARTI MOLINA GARCIA, RENE ZURBANO MARTIN, UNAI VELASCO GARCIA, VICTOR SEGURA RAMAL, CARLES TURON FONT, JULIA SERRA ARNAU, TOMAS JIRGENS MUÑOZ, IGNASI ESQUIROL, BERTA BRUIX FERNANDEZ, MARTI BRAVO ESCLASANS, PEP TOLEDO ALMUNI, CARLOTA CACERES SAEZ, JAN PATXOT BOIXADER, IVET NUÑEZ DEL ARCO, ALEX TARRIDA SHARVASHIDZE, IRACLI OTERO MONZO, SARA MULLOR NEBOT, TOMAS RUBIES JUANOLA, ROGER

PARTICIPANT PARTICIPANT SOLANELLAS ROBERT, JULIA RECASENS PEREZ, NICOLAS ROLDAN MUÑOZ, INDIRA MARTI MARRON, MARTA GARRIDO SALAS, BERTA GUILLAUMET MATA, ALBERT RODO CASALS, ELISA BONONAD SERRA, TONI FERRER FERNANDEZ, VICTOR APARICIO CREU, ALEJANDRO CARCHEDI, PAULA CEBRIAN BOTE, JULIA QUIÑONES ACUÑA, ALBA COMELLA PUNZON, LAIA MURCIA GALLEJONES, CARLA TORRECILLA VALDERRAMA, NEUS NUÑEZ BORGES, HUGO SILVESTRE CONDE, DAVID AMARNANI DASWANI, ALEX NAVIN MERCADAL PORTABELLA, CAROLINA SOLA GONZALEZ, RIKI CAZORLA ORPI, HECTOR GUASCH LOPEZ, ORIOL RUIZ JOVER, EDUARD PICO MARISTANY, ALEX CARRERA MORENO, MANUEL MACHIELSEN PASTOR, DAVE BATLLE EDO, JULIA RAMOS MIRA, ALEX SAGNIER VON UEXKULL, LEOPOLD PAUNER, LAURA PUIG BIOSCA, POL SEGALA FARRES, ORIOL PI MATESANZ, ANA MANSO FOIX, VICTOR BOIXADER RIERA, MARC PEREZ CASTILLA, ALVARO MARICHALAR HURTADO, ARTUR CRESPO BUENO, ALEXIA BEJARANO PARPAL, SANTIAGO CALDES BOU, DAVID

POSICIÓ 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718

PITRAL 57 109 1091 1142 1181 1182 420 10 58 435 541 617 780 903 656 977 1143 1145 384 945 798 1059 444 500 510 526 659 874 970 1092 1109 1111 1113 749 880 3 32 42 56 59 241

PARTICIPANT CAPARROS BURGOS, NOEL LORENTE FORTES, MARC VILLA GORRIZ, JUDIT SCHLIPKSUPP ROMERO, LEON VALLS PESSARRODONA, MIREIA VALLS PESSARRODONA, LAURA OLEART RABANAL, ANNA FERNANDEZ LOPEZ , JUDITH VILA BLADE, ARNAU TRAMUNT FLAQUE, CARLA MONTFORT CODINA, ADRIA CARRASCO HERRANZ, POL GUILERA CALDERON, DAVID DURAN CARAVACA, ROCIO FORCADA TEJEDOR, MARC ALGUACIAL PIQUE, ALBA VERA PESANTES, WILLIAM ESCOLA, ALBERT MOLDES DE LA ROSA, PAULA CIRILO LLORCA, AINA LOPEZ BLASCO, MARIA DEL POZO ORTIZ, JAIME CIRIA ESPINOSA, ELENA BROSA TORRA, JULIA ESTEBAN MAESO, MARTA ALEMANY ARAGAY, PERE PIERI PEREYRA, VALENTIN ARROYO BASTIDA, MAR SANTIRO CRUZ, JULIA JORBA CAMPOS, NURIA LEON PIPO, GISELA RASCHER SALLA, EMMA GAVALDA IGLESIAS, CARLA SORIANO GUARDIA, LAIA CANALS FRANQUESA, ISABELA GROSS, LEANE CAPARROS BURGOS, SERGIO CABALLE GARCIA, POL QUIÑONERO CLARIANA, CRISTINA MONTORO TERRIBAS, MAGALI INDIAS BARBERO, IZAN

PARTICIPANT PARTICIPANT ROSSELL LAMA, MARTI ROMAN JIMENEZ, DAVID SANZ ALESAN, MAR VILLAROYA ARMENGOL, GUILLEM RODRIGUEZ HERRERO, ANGELA INSENSER SISQUELLA, MARTA OLEART RABANAL, PRISCA DE LAS HERAS ALONSO, MARIA ISERN CERVERA, JOAN MUÑOZ FERRER, INES NUÑEZ FISAS, IVO MORENO OLIVERES, CLAUDIA PRADO FERNANDEZ, KEVIN GUILLEN MENDEZ, CARLA LASARTE GORRIZ, TEO GONZALEZ CEDREZ, AINOA JAUREGUI SIDAÑEZ, ISIDORO SUSACH, MARTI MOLDES DE LA ROSA, JUDIT GALLEGO MARCE, CARLOTA SAENZ CORDON, ADRIAN INTRIAGO AROCA, MARCOS CANO SANTAMARIA, LAURA COSTAS MAS, ARIADNA SERRAHIMA ESQUÉ, CLARA SASTRE RIENITZ, ERIC LOPEZ CAMPOS, JORDI VALBUENA VELEZ, MARIA CEBRIAN MORILLO, MARIA JORBA CAMPOS, FERRAN MANSO FOIX, SANDRA IGLESIAS ESCOLA, CARLA GOMEZ URREA, CARLOTA RUIZ DE CONEJO I MIQUEL, ELISABETH BUETAS LAGUNA, ROSER PUIGGENE ALBERT, MARTINA RIBES MARCO, JOAN CASCANTE MACIA, ALFONS PUIGGENE ALBERT, JULIA NAVARRO GOMEZ, ONA RODILO MAESTRO, RAUL


12 _53a marxa infantil de Sant Cugat

Diari de Sant Cugat

#ESTHER NAVAL

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759

PITRAL 440 566 662 726 924 1119 1136 1149 1177 1067 1041 1 141 407 523 760 765 911 1088 988 368 960 1043 19 62 75 239 579 600 1031 8 375 729 833 837 881 921 1049 73 136 233

PARTICIPANT PARTICIPANT PARTICIPANT ORTEGA QUEROL, PAU PHILIPOWSKI JORBA, ERIC ROTHMAYR, GERARD MONTERO, MARC FRANQUESA FRANCH, ARIADNA CASAJOANA MESTRES, ABRIL GARCIA NIEVAS, PAULA RIERA SOLANELLAS, LAIA CARRETERO CRESPI, LAURA GUIM ARISO, NOEL BABITSCH MEGIAS, JULIA MEGIAS MONTES, MAX VERDU VELASCO, NATALIA VERDU ARQUES, ANNA LOZANO LOPEZ, MARIO SALES, MARC LOZANO, SOFIA BOSCH, PAU ESTEVA ROMERA, JOAN BOSCH MARFA, MIQUEL GRACIA JORDA, ARNAU VERA FILELLA, ROGER CORNELIS MARTINEZ, LEA NOGUEROL GONZALEZ, CLARA BARTUAL LOPEZ , CARLA GUIOT MARTI, AINA VELASCO GARCIA, RAUL SALA MUÑOZ, MARC CORCOLES CUETO, ALBERTO BLASCO AMPURDANES, JANDRO ESPINOSA QUINTO, MARIA ABADIA QUINTO, QUIM SANCHEZ HOMS, ALBA MANCILLA PAREDES, LAURA PAGES NEGRE, MARTI ARANGO VALENCIA, MATEO CHARBONNIER, CLARA GALLARDO GOMEZ, LAURA CLARET MUXART, JOAN SOLIVELLES MARISTANY, GUIM FERNANDEZ BENITEZ, ALEJANDRA PRESAS PONSA, MARTA OLIVARES FERRANDO, ASCENSION AMAYA LARA, ANDREA MUR RODRIGUEZ, CRISTINA CAMOS FORNIES, PAULA AYMERICH BARDI, CARLOTA LOSCOS, PAULA PALLAS BONET, ALBERT BOSCH PUEYO, VICTOR MENDEZ MOCHALES, JUDIT BARRIOS TORRALBO, MARIA MARTINEZ RUEDA, MERITXELL PLA ORDEIG, EMMA JURGENS SANCHEZ, IRIS OLIVA JURGENS, ANA RODRIGUEZ VIA.DUFRESNE, TOMAS CASANOVAS MARTI, MIQUEL PRAT MICHEO, ALEX GOMEZ FORMIGUERA, TOMAS TORTAJADA VELA, BERNAT NAVARRO ROCA, POL CRETIN, JOSEPHINE ARENAS VALLET, BLANCA TOMAS BERNAL, MARCEL MANZANARES KATUGINA, ALEJANDRO CEBRIA CASTELLS, GIL MORAN CATALA, DANIEL ELIAS LOZANO, JUDITH ELIAS LOZANO, NEREA BADIA ZABALA, VILMA ROMERO GUEVARA, QUIM CASAS HERREROS, PAULA BOTA BARBARA, NURIA BOSCH UNAMUNO, ERIC FABREGAT RICART, MARC CABEZAS REVERTE, ALEJANDRO REVERTE CALVO, POL SANLEANDRO SANCHEZ, S. SIMIC DE TORRES, LAURA MONT DE TORRES, LUCIA PALOMAR MINGORANCE, LAIA GONZALEZ DAVYDOVA, SOFIA PEREZ ALVAREZ, JONATHAN FERRERA TALENS, ALEIX

POSICIÓ 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

PITRAL 382 902 944 1053 1011 1012 1037 1055 1190 1194 60 67 220 232 491 565 12 942 184 138 212 307 326 438 554 723 857 1019 1172 21 503 794 984 982 38 245 439 900 905 912 1174

PARTICIPANT CRUAÑES GONZALEZ, DIEGO ARRUFAT SERRANO, CLAUDIA NAVARRO RIERA, LAURA MAÑACH, VICTOR GONZALEZ GOMEZ, CARLA TORRAS I OLIVA, GISELA MORAL CIVIS, ALAN ARASANZ GIFRA, LLUIS TORIBIO, ALBA SALES HOLOD, MARINA GUMBAO ESCUDERO, LLUIS ATIENZA ALBIAC, ALEX BAROT COX, MAXIMO ESCAYOLA PI, BIEL PERAITA AULEDA, EDUARD NAVARRO ALONSO DE MEDINA, J. ASENSIO REDECILLAS, MARC BALLESTA SANZ, ALEX VILELLA I LLEBARIA, JANA IGLESIAS I RIBA, JORDI HUGUET PRADELL, JULIA DE LAPEÑA, RUT BLANCHER TERUEL, IGNASI BOLDO CALLICO, IANA JUNYENT I DALMAU, GISELA BERNAL RIBALLO, PAU BOCAGE LARENA, CAMILA BELCASTRO, PILAR BALDI PEREZ, NURIA GREGORIO MARTINEZ , ANGEL BADIA MOTA, XENIA BARBA CALPE, CAROL LEAÑO KALOCSA, GABRIELLA CAROCANCHA QUISPE, ANDREA CONTE, LORENZO PALAU RODRIGUEZ, JUDIT PEROSANZ LOPEZ, GUILLERMO ARRUFAT SERRANO, ELENA MUÑOZ XAXO, MIRIAM CHARBONNIER, LUCIA ALCARAZ RANGEL, JUDITH

PARTICIPANT PARTICIPANT FARRELL LOSCOS, MARTIN CARRETE CALVET, MARIA DE BORJA ZANITTA, C. PIPO DELLA, ADRIANA GARRELL CALSAMIGLIA, M. MAÑACH, SOFIA OLIVERAS BAQUE, NATALIA VIANA ARRNALOT, ITZIAR MAQUEDA RAMIREZ, NICOLAS DONADA ROCAMORA, QUIQUE RODRIGUEZ, SARA SAAD GOMEZ, PAULA SALES HOLOD, SOFIA LADAGA MARRO, GABRIEL RUIZ VOUILLAMOZ, POL RODRIGUEZ ESCUDERO, GERARD SERRA DE PAZ, ARNAU GRAU SERRA, ARNAU BARBARA GINER, EMMA JUST ARDEVOL, MARC RIBA GARCIA, ANDREA HOYOS, CARLA PARDO GUEROUT, TOMAS PLANAS COLL, GABRIELA NEES COLOMINA, AINA GINER ARROYO, HUGO FOLCH ALOY, ONA CASTELL I ERILL, LENA DE ERAUSQUIN LOPEZ, GORKA CARBAJAL OLIVARES, DENISSE ALONSO RODRIGUEZ VALENTI, AINHOA TORMO PEREZ, SARA SOLER SUEIRO , ANTONIO CASTELLO HERNANDEZ, MARIA XIBERTA, LUCIA GIRBAU PACO, SARA MARRIOTT PONCE , RUDDY KENIA JONART, MATEO FERRE VENTOSA, CAROL PAYERAS CARREÑO, NIL SANTOS ORTIZ, NOA GALLEGO ATIENZA, MARINA SIREROL JIMENEZ, AFRICA TUDELA DOBON, MOTSERRAT


_53a marxa infantil de Sant Cugat 13

Diari de Sant Cugat

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841

PITRAL 1179 462 734 920 1189 31 633 655 698 866 4 555 925 1071 1110 645 364 9 282 281 1050 1052 48 727 1169 6 65 69 143 400 484 524 612 44 11 1118 737 41 947 452 350

PARTICIPANT BELTRAN RIBAS, MARTI VALLVERDU, ANDREA OJEDA GARCIA, VALENTINA FABREGAT RICART, ARNAU TORIBIO, CLAUDIA BOIXEDA RULL, MIGUEL REGUERA CAÑADILLA, MARIA PUYAL MAJORAL, JANA TORRESCASANA CATALAN, CARLES GIL DE LA ENCARNACION, BERNAT BELMONTE BRUNO , ALEX LABASTIDA BOTEY, OT CLAVERO SANCHEZ, MARTINA OCHOA DE CHINCHETRU H., R. GOMEZ OLIVE I BURGOS, AINA OÑATE VIÑOLAS, ABRIL CHILLON BOSCH, GUILLEM CRETIN, MAXIME PEREZ NARBONA, ORIOL BARRULL ARRASA, PAU CABEZAS REVERTE, SUSANA COMES RAIG, VICTOR BOADELLA DE ARRIBA, MARTA LARROUSSE TINTORE, EDU VARGAS GONZALEZ, AMANCAY CORRONS ORDUÑA, ARNAU MOLINS GARCIA, DANIEL MULA BLANCH, GUILLEM GARCIA MOTA, MAR PALLERES SOLIS, CARLOS COMELLA, MARC GONZALEZ LUMBIERRES, OSCAR MANUBENS BATLLE, PAU VALERO GALERA, BIEL DE LAS HERAS ALONSO, RUTH SOLER BALLONGA, GUILLEM BRUGNARA PETRY, ANDRE GONZALEZ MARTINEZ, ABRIL ARANDA TORO, LUCIA MIRO SABATE, CRISTINA RODRIGUEZ MONELLS, GERARD

PARTICIPANT PARTICIPANT BELTRAN RIBAS, ABRIL GREGORI PASCUAL, A. CRESPI DELMAS, ANNA GONZALEZ DE CARRERAS, PAULA TIERTZ, PERE ANDREWS, SILVIA GROSS, CELIAN MARTINEZ JULIA, SANDRA PROS HAASE, CARLA BUEHNER, BENJAMIN MESA DOMINGUEZ, EDGAR GUASCH LOPEZ, PAU GRIFUL FREIXENET, CLARA VILA SACRISTAN, CLARA GARCIA MONELL, ALEX DACHS I MARGARIT, GUILLEM LECINA MORENO, GUIDA CUESTA MARTINEZ, MARC LOZANO FREIXANET, FERRAN CLARAMUNT ALVAREZ, GERARD PRIANTE SALLENT, MARC LOPEZ SAGALES, XAVIER MAÑACH, VICENTE MINGUELL, PAULA GARRIGA VALL, DAVID ROSES, LUCAS GOMA PITARCH, GENIS BOIX VILARO, FERRAN VALLS MONTES, MARC TERRISSE BORDAS, ERIC ANGEL CALVET, POL PEÑALVER BENITO, ALEIX CALMET CARDONA, BIEL FEIJEN AGULLO, MARC MIRALLES LLORENÇ, MARCEL PUJOL, NATALIA MANRIQUEZ, RAUL REBULL OROMI, TEO RAS SEGURA, CLARA AVELLANEDA CULLELL, ANA GUIVERNAU ROSES, ORIOL RIERA PASCUAL, DAVID

POSICIÓ 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882

PITRAL 834 90 408 628 918 919 969 1166 37 613 758 1018 1030 1074 1162 590 909 915 812 1001 383 16 33 601 643 991 1184 45 410 525 973 1014 759 821 989 939 14 843 967 1002 18

PARTICIPANT MORILLO LOPEZ, ALBA MONLLAO VELA, JORDI OVIEDO MIRET, DAVID JULIA GARCIA, ERIC ZAPATER ROBLES, ANNA PASCUAL SUAREZ, GUILLERMO CIRILO LLORCA, DIDAC PALAVECINO PADILL, DAVID GONZALEZ TORREGROSA, ALBA GILPENNA GASSO, SANDRA CARDONA JUSTES, CLAUDIA FARRES CATALA, SARA ORTEGA QUEROL, ARNAU IBAÑEZ SORIANO, DAVID RIVERO FRISCH, SOFIA SOLER QUEVEDO, ELIES COMPTE HERBOLZHEIMER, ELSA PIQUER GRACIA, DANI FERNANDEZ RAVENTOS, SIMON JURNET RIOS, MARIONA LOPEZ, XAVI ESCRICHE GARCIA, RAQUEL ROSSELL LAMA, ERNEST RICARD VENTURA RELAT, JORDI FERRAN CHALER, LAIA PRESAS PONSA, JULIA GIFRA BARBANY, ELISABET OLIVAR LACAMBRA, RAUL LLAGOSTERA GOMEZ, POL CALMET CARDONA, PAU EL KAISS PASCUAL, SARA GONZALEZ FORNER, DAVID TURULL DE MANUEL, LAIA PRAT HERMS, PAULA MORELL I ZOILO, QUERALT SOLBES BARAC, CARLA BOADELLA DE ARRIBA, ELENA URSUL MIRANDA, LAIA BONET SARRIAS, ALEX DE FELIX OOSTENBRINK, EMMA MONELLS I JUAN, MARTINA

19 anys d’història de Sant Cugat, amb un clic! T’has perdut alguna notícia? Vols consultar algun reportatge? No recordes què va passar? T’interessa algun article d’opinió? Recordes com era abans la rambla del Celler o la plaça d’Octavià?... Ho trobaràs tot a l’hemeroteca del

PARTICIPANT PARTICIPANT GONZALEZ DE UBIETA BELLO, ALEJANDRA VEGA AMIGO, BRUNO PERALTA GRACIA, DANIEL FUSTER JORDANA, FABIA AULADELL GONZALEZ, ARIADNA GAUXACHS FERNANDEZ, ERIC LOPEZ NIETO VEITCH, ALEC PALAVECINO PADILLA, ALBERT SUÑE TORREGROSA, AINA GASSO VEZ, CLARA GALMES LOPEZ, CLAUDIA CAMACHO FAURA, CLAUDIA CARRERAS PEREZ, BRU FONTANELLA MEZZAPELLE, JOAQUIN SKIDELSKY VILLAGRA, LUCIA CONSUL MASSANA, MARTI HERBOLZHEIMER DALMAU, MARIA XAUDIERA CASADESUS, ROGER HERNANDO PERMANYER, MAR OLIVERAS BAQUE, DANIELA JIMENEZ, JORDI RUIZ SOLANI, MAIDER MANRIQUE YUQUILIMA, JORDI ISRAEL PITARCH FONTCUBERTA, AITOR RODRIGUEZ GRIÑO, JULIA MAS CAMPABADAL, CARLOTA GIFRA PUIG, CLARA LOZANO FREIXANET, ROGER RANERA GRAU, ORIOL GOMEZ PICAÑOL, ANDREU EL KHARRAZ, SAFAA LLADO KLUSKA, TEO ROMANI ORMAECHEA, IRENE BALLBE PUIGMARTI, BETH TORT TORTOSA, OLGA ALOULOU RAPOSO, ALESSANDRA KATIR, MANAL MORALES HERNAEZ, JANA GASCON VALLS, ORIOL CARDONER BORDES, ANNA CASELLAS I GUIMERA, ONA


14 _53a marxa infantil de Sant Cugat

Diari de Sant Cugat

#ESTHER NAVAL

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923

PITRAL 83 456 949 1167 369 89 1134 17 313 835 959 658 817 990 1054 224 803 842 930 1056 314 454 572 7 952 1026 1057 276 935 1185 78 79 804 547 732 647 316 507 646 731 813

PARTICIPANT TORRES GUIMIL, SARA GALLARDO PRAT, ARNAU CLARABUCH CARRASQUER, MARIA COLBERT, LUCAS NEES COLOMINA, MANEL MARTI MARRON, MANEL DELLOMARINO PLANAS, MAX OMEDES DE RIBOT, JOAN ENRIQUEZ VARGAS, SUSMA ROMERO VAZQUEZ, MIRIAM JENSANA, ANA JULIAN SANCHEZ, ABEBA SOLER BLANCO, ANNA XAUDIERA CASADESUS, MIREIA DONADA ROCAMORA, PACO CARNE BERGE, ARNAU BUSTOS TREJO, DIANA BINUE PRADA, MIGUEL BALLART JORBA, MANEL ARASANZ GIFRA, ORIOL IRIARTE, MIRIAM GORCHS CAMPOS, MARTI VILAPLANA OHARE , GEMMA CASCANTE MACIA, ORIOL AKHTAR, SAMREEN GALAN GARCIA, ENRIC RUISANCHEZ ALONSO, PATRICIA SALAS DE URIBE, CLANIA DE MORA PEREIRA, CLAUDIA GIFRA BARBANY, PAU GUALLART RIERA, LAURA LLUIS IRIBARREN, ADRIANA DE GISPERT CARNE, PAULA SANTACREU PEREZ, PAU PASCUAL MARTIN, GUILLEM TIFFON CAMP, JANA PEÑA JARO, MARTINA ESQUIROL, MARC PEREZ FOLGAROLAS, NURIA LOPEZ MARTINEZ, ARIADNA ROS ROMERO, GUILLEM

PARTICIPANT PARTICIPANT GALVEZ NAVARRO, CARMEN GORCHS, ARAN MARQUINA CATALA, FERRAN AHRENHOLZ, NORA MESTRE ESCODA, RICARD BENET ALBIAC, GUILLEM DE ANTONIO BARTOLOME, MIGUEL GEIBEL GONZALEZ, ERIC GALAN COSTA, GEMMA MORILLO LOPEZ, MARIA RABELLA CAPITAN, JUDIT DE LA CRUZ, ZOE QUINTERO NUÑEZ, CLARA SALAS BLANCO, MARIA TORT TORTOSA, JULIA RUISANCHEZ ALONSO, VICTOR CALVIS GIL, ANGEL CABANAS GUERGUE, PAULA BALLESTER TATARET, GABRIEL ARTS HENRY, COLLIN PINTO GIFRA, ISABEL GALAN COSTA, RUTH JACAS SOLER, GERARD OLMOS GIMENEZ, NIL SZYMANSKI CORTES, ANNA ZARZOSO , TONI ARGUELLO CANCIO, SHEILA CERVANTES MARIN, DAVID LLAQUET VELEZ, ISABEL CAMPOS FUENTES, SABINA ROYO BRETONS, TEO GIFRA PUIG, SANTI LANCHO MUSSONS, AINA IGLESIAS RIBA, LAURA COLBERT, MAYA BENITA SALA CACERES, MARC FERNANDEZ LLORENTE, EDGARD MORENO LOPEZ, SERGI ESPINOSA REBOREDO, VALERIA TORT, LLUIS BRUGUE MALDONADO, PAU DIAZ TOMAS, NATALIA RICA PARRA, DANI

POSICIÓ 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964

PITRAL 649 149 851 1015 882 414 287 816 1017 994 1188 1065 802 951 404 755 1100 1048 288 1016 667 950 126 827 560 155 545 395 548 815 376 770 757 933 509 922 466 10001 785 771 1187

PARTICIPANT GASSO MONTAGUT, ANNA MORALES GALVEZ, MARIA CASAUBON, MAYA GARCIA ANDREU, BERTA SOLIVELLES MENDEZ, RAIMON XIRINACHS BERTRAN, CLARA YANG OCHOA FRANCES, NURIA HIERRO MORALES, MARIA ENTRALA, CRISTINA MARTINEZ ASENCIO, MARTA LUPO FERRER, DANIEL ESTEBAN SALINAS, JUDIT FERNANDEZ RAVENTOS, MARIA NAVIA PEREZ, AXEL LEONEL PALLERES SOLIS, BERTA PALAU MARCANO, ARNAU GONZALEZ LLOBREGAT, QUERALT SAYOLS HIDALGO, MAR CORBERA, JULIA CAMACHO FAURA, NATALIA ALOS TORRENS, JANNA ANADON PINERA, MARTI LOPEZ MARIN, JUDIT AGUIRRE, BETH CAMPMANY CUNILL, ERIC ROMAN DIAZ, LAIA DURALL REIXACH, JUDIT MARTINEZ DE TREVIÑO GARCIA, A. SANTACREU PEREZ, AIDA MINGUELL, MARCEL MONTIEL IBAÑEZ, IRINA DANIEL DALGIER, TOMAS PALAU CONTINENTE, GUILLERMO ESTRADA, MARIA PASCUAL DELGADO, LLUIS HAUSMANN MARTINEZ, OLIVIA VERDAGUER DE ANTA, PEP SENSE DADES GUTIERREZ MARQUEZ, JUANDE VAZQUEZ OLONDRIZ, MARC MOHAMED ISMAIL, TIYANI

PARTICIPANT PARTICIPANT ANDRADE CIURANA, MARIA ROBINAT MORENO, ANNA CASTRILLO, VALENTINA BELCASTRO WILLBERGER, JULIETA CAPDEVILA SANTUGINI, PAU CARRETTA BRUGUERAS, MARTINA RODRIGUEZ DE GUZMAN RABADAN, MARTA SANCHEZ RUIZ, GALILEA MUGARZA, OHIANE NEBOT MONTULL, MARTA NAVARRO, ALEIX GRACIA GIMENO, MARTINA FERNANDEZ BULLICH, GABRIELA RODRIGUEZ MEZA, JUAN MANUEL SOLERA PARDO, EMMA ALLUE MOYA, YURI GONZALEZ LLOBREGAT, RODRIGO SAYOLS HIDALGO, LLUC CORBERA, LAIA GARCIA ANDREU, EDUARDO SANTOS GOUBERT, GALA NDIAYE ARBONES, MOHAMED DE CASTRO DUARTE, ANA TORRA, LOLA DE SEMIR NUÑEZ, YANN RAMOS MIRA, MIREIA DUCH CABELLOS, BERTA GRUART KEEGAN, MARTI SARIÑENA VALLS, MAIA POOLER, THOMAS BENEROSO ARNALOT, BLANCA CORTIZO ALVERO, BIEL ARAUJO, ANDRES FELIPE SOLER, JORGE TARRES RODRIGUEZ, JANA VAZQUEZ PARRA, CARLOS LIMA CORTES, TERESA ALVAREZ ESTEBAN, BRUNO EL KATTABI, SALMA CASTELLS PUIG, JOAQUIM MALAININ , ALIA


Diari de Sant Cugat

_53a marxa infantil de Sant Cugat 15

Anar a Fresc Co surt a compte!

Buffet lliure amb un preu tancat. Pots menjar el que vulguis i, fins i tot, repetir! Plats freds i calents, amb productes de temporada. I sempre hi ha un racó de postres! PER A CELEBRACIONS D’ANIVERSARIS EN GRUP, REGALEM EL CAVA I EL PASTÍS! I ARA, 1 HORA DE PÀRQUING GRATUÏT AL MATEIX EDIFICI! Menú migdia: 8,95 €

Tant als migdies com a les nits, els nens mengen

gratis!*

*Consulteu condicions a caixa

RESTAURANT - CAFETERIA Av. de Torre Blanca, 57 A 50 m dels cinemes Tel. 93 554 30 20 Bufet lliure: 8,95 € Nits i cap de setmana: 9,95 €

#ESTHER NAVAL

Obert cada dia ininterrompudament


16 _53a marxa infantil de Sant Cugat

Diari de Sant Cugat

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ PITRAL 965 1186 966 1196 NO CLASSIF. 5 NO CLASSIF. 20 NO CLASSIF. 28 NO CLASSIF. 30 NO CLASSIF. 36 NO CLASSIF. 43 NO CLASSIF. 171 NO CLASSIF. 176 NO CLASSIF. 180 NO CLASSIF. 189 NO CLASSIF. 191 NO CLASSIF. 203 NO CLASSIF. 253 NO CLASSIF. 308 NO CLASSIF. 309 NO CLASSIF. 310 NO CLASSIF. 320 NO CLASSIF. 332 NO CLASSIF. 365 NO CLASSIF. 398 NO CLASSIF. 405 NO CLASSIF. 431 NO CLASSIF. 464 NO CLASSIF. 473 NO CLASSIF. 494 NO CLASSIF. 540 NO CLASSIF. 561 NO CLASSIF. 564 NO CLASSIF. 569 NO CLASSIF. 580 NO CLASSIF. 585 NO CLASSIF. 594 NO CLASSIF. 605 NO CLASSIF. 615 NO CLASSIF. 620 NO CLASSIF. 622 NO CLASSIF. 624 NO CLASSIF. 626 NO CLASSIF. 651

#ESTHER NAVAL

PARTICIPANT RIERA SOLANELLAS, MAR GARCIA CHICA, SILVIA RUBIES JUANOLA, MARIONA MOLINA GARCIA, DENIS LOPEZ HERNANDEZ, ANDREA ESCRICHE GARCIA, IRENE MORELL GODO, JOAN PEREZ, YAGO DIAZ TARANTIK, SERGI BUSQUETS COSTAS, ARNAU VIRNO BIOSCA, ADRIANA TORTOSA NAVASCUES, MARIA DIEGO GARCIA, JANA MATEU YUS, ANNA XIANG SANZ GUIRAO, DAVID GONZALEZ DIAZ, PAU GAMEZ CESAR, ARIADNA MARTINEZ LAUDANI, JAZMIN DAUSSA BAIZE, ARMAND FOSALBA, BERNAT BELLVER RUIZ, ORIOL TRILLAS VALENZUELA, MARIONA GARCIA GRIERA, AINA CASTELL SAUMENCH, CARLA PRENAFETA RIBAS, MIQUEL TORREGROSA ORTA, MARIONA TORRAS ALCON, ARIADNA ORDOÑEZ ESPIN, ARNAU BALDI GARCIA, ISAAC MANZANO GARCIA, AXEL CALVET PAVON, GUILLEM CASTAÑE GONZALEZ, PAU BALLART IGLESIAS, MIREIA GRAU DOMINGUEZ, PAULA CAMBRA SOLER, MARIA OÑATE VIÑOLAS, SANTI ANDREU LOMAS, BERNAT URQUIZU CACERES, JANA MONNER VALLDURIOLA, JOEL ALOMAR MONTAGUT, ALEX SALAS PONS, ASTRID

PARTICIPANT PARTICIPANT RIERA SABATE, GERARD BENCOSME OLMEDO, IRIS TEJERO PRIOR, OLGA LOPEZ CLARA, EDUARD CORRONS ORDUÑA, ARIADNA REQUENA MENDEZ, ALBA DIETERLEN PARIS, ANNA GOBERN GARRIGA, MARC OSORIO LASS, ANA ELLI BORNAL HOMS, ESTEL GUILLEM LLAMAS, BLANCA NORDBERG MANCHADO, MARTINA COCA MARTINEZ, ADRIANA MATEU YUS, ENRIC KUNKEL ORTIZ, MAXIMILIAN ARNAL SEMPERE, ARES PUIGMARTI ORTEGA, LAIA TACOA GARCIA, MICHELLE GALOFRE TRIBO, MARC BLANCO, VICTOR GRUART KEEGAN, PAUL SANCHEZ LLUNELL, BLANCA SALVADOR GOMEZ, MARTA FERNANDEZ BLANCO, SARA PAYERAS CARREÑO, LLUC GARCIA BRICHE, JAEL LANCASTLE VIVANCOS, REBECCA LLONCH VALSELLS, FRANK TOMAS CASAJOANA, MARINA GOMERA GARCIA, ALEJANDRO MASSANA CASTANY, JOSEP TERRADES FIGUEROLA, LLUIS RAVENTOS RIERA, BLANCA GEIRNAERT, TESSA RIBAS FONT, BET WORKMAN EGEA, ALEC SMITH ANDREU, ALEIX MAYOL VAN DONKELAAR, CARLOTA GASSO MONTAGUT, ALBERT CLOSA HERNANDEZ, LLUIS PIERI PEREYRA, AGUSTINA

POSICIÓ PITRAL NO CLASSIF. 666 NO CLASSIF. 682 NO CLASSIF. 684 NO CLASSIF. 687 NO CLASSIF. 691 NO CLASSIF. 696 NO CLASSIF. 700 NO CLASSIF. 701 NO CLASSIF. 714 NO CLASSIF. 720 NO CLASSIF. 728 NO CLASSIF. 768 NO CLASSIF. 782 NO CLASSIF. 792 NO CLASSIF. 805 NO CLASSIF. 810 NO CLASSIF. 820 NO CLASSIF. 824 NO CLASSIF. 826 NO CLASSIF. 829 NO CLASSIF. 841 NO CLASSIF. 846 NO CLASSIF. 887 NO CLASSIF. 889 NO CLASSIF. 910 NO CLASSIF. 923 NO CLASSIF. 926 NO CLASSIF. 931 NO CLASSIF. 940 NO CLASSIF. 972 NO CLASSIF. 974 NO CLASSIF. 1005 NO CLASSIF. 1032 NO CLASSIF. 1034 NO CLASSIF. 1035 NO CLASSIF. 1046 NO CLASSIF. 1069 NO CLASSIF. 1089 NO CLASSIF. 1090 NO CLASSIF. 1093 NO CLASSIF. 1094

PARTICIPANT PARTICIPANT PARTICIPANT MOLINERO ARMELA, PAU MARTI PONS, ORIOL JIMENEZ I BOSCH, ALAN MATALLIN LOPEZ, NACHO ROYO CAMAÑES, GUILLEM AYUSO DURO, MARTI ARIAS DONAIRE, CRISTINA BORRAS HERRERA, LIA ANDREU, POL SMITH ANDREU, JAN CANELA LASAGABASTER, PABLO CANELA LASAGABASTER, JAVIER OLIVAS MUÑOZ, PAU MAYORGA PORTELL, DANIEL SEVILLA CANO, MATHIEU SEVILLA CANO, PABLO SCHNEIDER GOMEZ, ADOLFO BALANYA CLAVIJO, GERARD ALVAREZ QUINTAS, LUCIA BIYI PEIRO DE LA ROCHA, SOFIA DURAN FERNANDEZ, PAULA DURAN FERNANDEZ, SOFIA GUDIÑO DE LOS REYES, VICTOR MIRO AZNAR, MARCEL MONFORT MOYA, SERGIO LINARES JIMENEZ, DIEGO ANDRES CORDON VERONA, ANDREA ANGOSTO IGLESIAS, MARINA PASTOR IBAÑEZ, ALEJANDRA CLIMENT SEMPER, ANNA RUIZ VEGA, NOA BAGES GARCIA, CARLA BRUGAROLAS LLEGET, IGNASI LLEGET VILADES, EDUARD CARCASSONA PIQUE, ANGELA MARFA RIBES, JULIA DE SOUSA MATE, ANNA SALAVERT GARCIA, LAURA CAJAL PONS, IGNASI ANDREU, MARTI HERRERA OSSO, JOFRE O CALLAGHAN ALOS, ORIOL CABALLER BADOSA, JULIA CANTARELL CABALLER, GABRIELA GUERRA CARBONELL, SERGI VAZQUEZ MENDILUCE, ALEX FERNANDEZ CLAVERIA, ADRIA GOMIS PUIGFEL, ARNAU HERBOLZHEIMER, PAU LORZA, JEAN PIERRE BERGHUIS CASES, EMMA HOLMSTROEM GARRIDO, SOFIA AULADELL GONZALEZ, IRIA CHRISTENSEN BAUMGARTNER, LYKKE LA ROSA CRESPO, PAU GARCIA PLANAS, MARC SOLBES BARAC, JANA ORTIZ VEGA, MARTINA ALBERO PES, MARTINA SCHMID LOPEZ, AITANA ARAGAY ROCHA, ALEXIA BOLDU FERNANDEZ, JULIA NOGUER CAPELLAS, ALBERT ALBESA VILLALVILLA, JAN BLANCH ESCUDE, MARTI CANAL SEGARRA, XAVI ZAPATER ROBLES, XAVIER PHILIPOWSKI JORBA, MARC MENDOZA AYALA, LUIS ANGEL ROYO BUSQUETS, JAUME LANERO NAZAR, DANIEL JAN MONCUNILL DIAZ, ISAAC BARREIRO IGLESIAS, ORIOL BARGALLO COPANO, BRUNO CASTANEDO FONTANILLAS, GABRIELCATARINEU MASSIP, ARNAU CLUSELLA BARATECH, ALEX CATARINEU, PAU BUSQUETS, MARTI VILADRICH VALAREZO, POL DIAZ CORTES, EVA VELASCO SOLDEVILA, EDUARD ALFAGEME PRIETO, QUIRC


_53a marxa infantil de Sant Cugat 17

Diari de Sant Cugat

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ PITRAL NO CLASSIF. 1099 NO CLASSIF. 1147 NO CLASSIF. 1180 NO CLASSIF. 1183 NO CLASSIF. 1191

PARTICIPANT GRAU ORTEGA, ARIADNA TORONELL VALLBE, JAN DELCLOS COLL, GUILLEM LLORENTE RIBALTA, PABLO TARRIDA BAIGES, MAX

PARTICIPANT PARTICIPANT MARTI FERRER, JULIA DE NAVASQUES PUJAL, MANEL CANTOS COLL, PAU RIBERA SEIJAS, ALEJANDRO PEREZ ESTEVEZ, SERGI

ClaSSifiCaCionS juvenil (de 12 a 15 anYS) POSICIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PITRAL 2024 2044 2012 2046 2038 2039 2025 2058 2059 2020 2036 2009 2027 2037 2070 2072 2019 2042 2045 2048 2057 2049 2061 2010 2023 2047 2071 2062 2021 2055 2002

PARTICIPANT VALLVE NICOLAS, NATALIA ESPEJO ALVAREZ, JOAQUIM FISAS IBAÑEZ, GINA BLANCH JIMENEZ, CLARA CANALS FRANQUESA, ANNA SOLER BALLONGA, NURIA GUILLAMAT FARRE, MARTA CALDES VALLHONRAT, BLANCA SANJUAN LLORENS, ANNA REDONDO, CRISTINA MARQUES ESPUGA, JULIA DEL POZO ANDREU, LAURA GONZALEZ GARCIA, GUILLEM CAHIS RAGA, GINA DONES COLL, MONICA FRANQUET CANALS, ONIA DOMINGUEZ ORFILA, MAR MIR CORNELLA, MARCEL MAIZA ARCOS, LISETTE PLA PUIGBO, JOSEP SIREROL JIMENEZ, DARIO LEON PIPO, ALBA ROJAS SEDO, PABLO ROIG SERVER, MERCE BUTTKUS, ANNA POLO VOZMEDIANO, CLEMENTE JANE BERNAD, JAVIER WATINE, MARC GIMENEZ JANE, MARC SANLEANDRO SANCHEZ, NATALIA VALERO CARRASCO, XAVIER

PARTICIPANT PARTICIPANT COSTA SANCHEZ, BERTA GONZALBO GELEBERT, CARLES BARBERA, ELENA ELIAS HERNANDEZ, CLARA LOPEZ ORTEGA, CATERINA CALVO AROCA, CELIA VIZCARRO CANO, MARINA DALMAU LANGST, MARIONA LACASA PIQUÉ, DIANA CASAMITJANA, ARIADNA SOLER SUEIRO, CLARA ROSSINYOL SOLANELLES, SONIA HORNO RODRIGO, RICARDO SALVADOR TESTA, VINYET SALLERAS NEGRE, CRISTINA PINYOL PONT, LAIA SORT GARROBER, SELMA DIEZ RUIZ DE LOS PAÑOS, GERARD CHOQUE MENDOZA, DANIELA ISENSER SISQUELLA, ALVARO CAPEL LOPEZ, MARC VILADRICH VALAREZO, XENIA DURA BLAVIA, NACHO CALDES BOU, MARIA DE LOSADA, JANNA PERIS OLASZ, GERARD ROMERO GUERIN, ALEX FORNER ROVIRA, PERE GOMEZ URREA, ALEJANDRO MORENO ISNARD, NATALIA BARRAL MUÑOZ, MARC

POSICIÓ PITRAL 32 2041 33 2051 34 2060 35 2004 36 2018 37 2069 38 2026 39 2022 40 2040 41 2054 42 2005 43 2007 44 2050 45 2011 46 2003 47 10000 48 2075 49 2008 50 2073 51 2000 NO CLASSIF. 2016 NO CLASSIF. 2017 NO CLASSIF. 2063

PARTICIPANT ALBA MELLA, MAR SERRASOLSAS MORENO, JULIA ESTOPIÑAN, RUTH MARTINEZ PERRAMON, SILVIA LAPLAZA ARJONA, MIREIA VILA PARRAMON, URGELL RODRIGUEZ PRIOR, JESSICA FRANCO PARDO, MARINA GONZALEZ MARTINEZ, GERARD FERNANDEZ MELENDO, ALEJANDRO MARTINEZ PERRAMON, MIREIA ORDOÑEZ ESPIN, SIMON TOMAS MARIN , MARIA NUÑEZ BENDINELLI, ALBERTO DELCERRO LLABERIA , DAVID

PARTICIPANT PARTICIPANT RIVERO FRISCH, PAULA SERRASOLSAS MORENO, MARIONA LEZCANO MARTINEZ, LUZ MARIA ALBACETE BOIXADERA, GEMMA CONESA MUR, LAIA SOLE SERRALLACH, BLANCA OLIVERA BEGUE, ELENA MONTERO MATE, LAURA SALVADOR PRAT, ARNAU CAURIN FORNELLS, ARNAU SALLERAS NEGRE, CARLOTA GONZALEZ TORREGROSA, GUIM SOLIVELLES MARISTANY, MARTINA NAVARRO ERAUSQUIN, ORIOL CARDONA GARCIA, POL

GOMEZ BENET, ORIOL JUNYENT I DALMAU, SILVIA JANE BERNAD, CARLOS CORBERA SERRAJORDIA, MIREIA CLARET MUXART, JAUME CARRAL FERNANDEZ, DARIO LOPEZ ARENAS ROVIRA, LLUIS

DE PEREZ CABRERO BASSOLS, DANIEL CASTELL I ERILL, MAR BEJARANO PARPAL, GABRIEL COLL PUCHOL, MARINA ILLA CAMPS, MARTÍ ROLDAN MUÑOZ, NIL SOLE SERRALLACH, SERGI

ClaSSifiCaCionS per eSCola POSICIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

COmPTe d’eSCOLA 306 216 214 210 163 136 133 132 125 121 97 94 82

eSCOLA AVENÇ CEIP PINS DEL VALLÈS CEIP JAUME FERRAN CLUA CEIP JOAN MARAGALL CEIP PI D’EN XANDRI CEIP L’OLIVERA CEIP GERBERT D\’ORLHAC THAU CEIP TURÓ DE CAN MATES COL·LEGI SANTA ISABEL CEIP COLLSEROLA CEIP CATALUNYA ÀGORA


18 _53a marxa infantil de Sant Cugat

Diari de Sant Cugat

Imatge de la darrera parella que va començar la Marxa Infantil del CMSC diumenge passat amb les tradicionals gorres del TOT Sant Cugat. #CARLOS RODRÍGUEZ

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

COmPte d’eSCOla 72 64 49 38 25 23 19 19 18 18 13 11 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

eSCOla COL·LEGI PUREZA DE MARÍA CEIP LA FLORESTA COL·LEGI LA VALL COL·LEGI EUROPA IES JOAQUIMA PLA I FARRERAS COL·LEGI EL PINAR IES ANGELETA FERRER I SENSAT SANT IGNASI - SARRIA CEIP CIUTAT D’ALBA COL·LEGI LA FARGA RAMON FUSTER (BELLATERRA) COL·LEGI VIARÓ CARLES BUIGAS ESCOLA EL TIL·LER ESCOLA WALDORF-STEINER EL TIL·LER LICEU FRANCES DE BARCELONA AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA ESCOLA ALEMANA BARCELONA LA SALLE BONANOVA SCUOLA ITALIANA CEIP RIVO RUBEO IES ARNAU CADELL CEIP ESCOLA BELLATERRA IES LEONARDO DA VINCI SAGRADOS CORAZONES DEL PADRE DAMIAN ARTUR MARTORELL (BADALONA) BETANIA PATMOS CEIP ABAT MARCET CEIP TÀBER, BARCELONA ESCOLA PAU CASALS (BARCELONA) ESCOLA PIA DE SARRIÀ ESCOLA SADAKO IES VALLDEMOSSA JESÚS MARIA SANGER JOSEP MARIA JUJOL MARE DE DEU DEL COLL PATRONATO ESCUELA RIBAS TÀBER (BARCELONA) VEDRUNA-GRACIA ARMAND LEYGUE (TOULOUSE) BON SALVADOR

POSICIÓ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

COmPte d’eSCOla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

eSCOla CANIGÓ CEIP JOSEP M. PUJOL (BCN) CEIP LES PALMERES CEIP SAGRAT COR SARRIA CEIP SERRAPARERA - CERDANYOLA CEIP TAULA RODONA (SANT QUIRZE) CIP CAN SERRA CIPM ELS PINS, BARCELONA COL·LEGI ALEMANY COL·LEGI MONTSERRAT COLEGI ALEMAN SAN ALBERTO MAGNO COl. PADRE DAMIAN SAGRADOS CORAZONES, BARCELONA ESCOLA DECROLY ESCOLA FRANCESA ESCOLA IPSI ESCOLA MAGNOLIA ESCOLA PIA ESCOLA PIA SARRIA ESCOLA SANT IGNASI DE SARRIA ESCOLA VILA OLIMPICA ESCOLAPIOS ESTEL.LA (BARCELONA) FORTIA SOLA GREVOL IES PERE CALDERS IESS MONTSERRAT (BARCELONA) INFANT JESUS IPSI (A BARCELONA) JESUITAS SANT IGNASI JESUS-MARIA SAN GERVASI LA SCHOLA LA SEDETA (BARCELONA) LANASPA GIRALT, TERRASSA L’ESTONAC L’HORITZÓ LICEU FRANCÈS DE BARCELONA MESTRE GIBERT (BARCELONA) MONTSERRAT ROIG NAUSICA OAK HOUSE PADRE DAMIAN SSCC


_53a marxa infantil de Sant Cugat 19

Diari de Sant Cugat

ClaSSifiCaCiÓ de la 53a marxa infantil del CluB muntanYenC Sant Cugat POSICIÓ 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

COmPte d’eSCOla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

eSCOla PAU PICASSO- BARBERA DEL VALLES REGINA CARMELI SAFARDI DE VALLDOREIX SAGRADO CORAZÓN BARCELONA SAGRAT COR BCN SAGRAT COR SAGRAT COR DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SANT JORDI SERRALAVELLA SIL TERRASSA TORRE DE LA LLEBRE

altreS PremiS a) 8 medalles per participació (a sorteig) a les parelles dels pitrals: 31, 62, 124, 248, 496, 992, 2031, 2062 b) Premis als guanyadors del concurs de dibuixos: Pel cartell: Samreen Zaman, de 6 anys, del CEIP Joan Maragall Per la samarreta de la M. Infantil: Paula Pindado, de 6 anys, del CEIP Collserola Per a la samarreta de la M. Juvenil: Emilio Martín, de 13 anys, de l’Escola “El Pinar” A tots la nostra enhorabona i recordar-vos que el repartiment de premis (copes i medalles) es farà el dissabte 30 d’abril, a les 4 de la tarda, davant del Club Muntanyenc Sant Cugat, plaça de la Vila. Anirem cridant per ordre de classificació i lliurant els premis. Heu de tenir en compte que és imprescindible recollir els premis personalment. Si per alguna raó no podreu venir, aviseu-nos prèviament amb un correu electrònic a marxainfantil@cmsc.cat per recollir els premis al Club, excepcionalment, el dimarts 3 de maig a partir de les 19 h. La quantitat de premis s’ha mantingut a nivells d’altres anys, per tal de poder mantenir la incentivació habitual i poder premiar aprox. el 10% dels participants amb copes (55 parelles de les 2 Marxes) i medalles (altres 65 parelles) en part oferts pels comerços de la ciutat i en part per l’organització.

Premi especial per a l’escola amb menys penalització dels primes 10 classificats POSICIÓ

eSCOla

tOtal PenalItzaCIÓ

1

CEIP FERRAN CLUA

350

Premi especial per a l’escola d’educació primària amb més inscrits POSICIÓ

eSCOla

tOtal InSCrItS

1

AVENÇ

306

Premi especial per a la classe d’una escola amb més inscrits POSICIÓ

eSCOla

CurS

ClaSSe

1

CEIP PINS DEL VALLÈS

B

Premi especial per a l’escola d’educació secundària amb més inscrits a la marxa Juvenil POSICIÓ

eSCOla

tOtal InSCrItS

1

IES JOAQUIMA PLA I FARRERAS

25 #ESTHER NAVAL

53a marxa Infantil del Club muntanyenc


20 _PÀGINA DEL CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

Diari de Sant Cugat

CMSC. ACTiviTATS DE SETMAnA SAnTA PER A ToTS ELS GUSToS i EDATS

Gaudeix de la Setmana Santa amb l’oferta d’activitats del Club Muntanyenc Sant Cugat

Propostes d’activitats esportives i de lleure per a totes les edats i aficions

E

l Club Muntanyenc Sant Cugat, com cada any, programa un seguit d’activitats per a totes les edats orientades a la descoberta cultural i paisatgística a través de l’excursionisme i la BTT i activitats de casals i colònies per als més petits.

Casals per a infants de 3 a 6 anys A causa de l’èxit obtingut en els casals per a infants de la setmana blanca, aquesta Setmana Santa organitzem, de nou, uns casals per als més petits. L’activitat es durà a terme entre del 18 i el 21 de març, com sempre, de 9 a 17 h. El preu de l’activitat és de 85 euros per a socis i 105 euros per a no socis. A més, hi ha l’opció de quedar-se a dinar (20€) i la de bon dia, de 8 a 9 h (socis,gratuït; no socis, 20€).

Colònies de l’escola d’excursionisme per a nens i nenes de 6 a 9 anys Hem reservat la casa de colònies Els Estanys a Capmany (Alt Empordà), tota envoltada de vinyes, pins i alzines del 16 al 19 d’abril. Són unes colònies orientades a l’educació en el lleure i els seus valors, en les quals farem excursions i aprendrem un munt de coses dels nostres monitors i monitores. El preu és de 150 euros per a socis i 180 euros per a no socis. Farem una reunió informativa el proper dimecres, 12 d’abril, a les 20 h per a totes les famílies interessades.

1

Més info

Descobreix Las Hoces del Duratón, a Segòvia Activitat oberta a tothom amb ganes de fer turisme i caminar. Enguany anem a Las Hoces del Duratón (Segòvia), al vessant nord de Somosierra. La sortida serà en autocar el proper dimecres 20 a les 7 del matí de davant de la biblioteca, i dinarem a Almazán, Berlanga de Duero o San Esteban de Gormaz, segons el recorregut que hàgim fet. La tornada serà diumenge 24 d’abril, i el dinar d’aquest dia serà lliure. Un cop arribats a Las Hoces del Duratón, es faran tres matinals de senderisme amb guia: la Senda entre dos ríos, els Humedales de Cantalejo i el monestir de San Frutos i Hoces. El preu de l’activitat és de 430 euros en posada o 480 euros en hotel, per a socis; i 450 euros en posada o 500 euros en hotel per a no socis.

Inscripcions a totes les activitats a www.cmsc.cat i a la recepció del Club Muntanyenc Sant Cugat. Club Muntanyenc Sant Cugat Plaça de la Vila, 2 08172 Sant Cugat del Vallès Telf. 936745396 cmsc@cmsc.cat www.cmsc.cat 1. Hoces del Duraton. 2. Cotlliure. #CEDIDES

Pedala pel Rosselló en BTT Descobreix el Rosselló en BTT en cinc etapes: de dijous 21 d’abril a dilluns 25 d’abril. Dijous 21 d’abril : el Pertús - Cotlliure 38,8 quilòmetres de combinació de pista forestal ampla i carretera veïnal asfalta-

da. Transcorre pel vessant nord de la serra de l’Albera amb desnivell moderat. visita lliure a la tarda a Cotlliure. Divendres 22 d’abril : Cotlliure - Perpinyà 47 quilòmetres sense desnivell de combinació de pista forestal ampla i carretera veïnal de pista asfaltada,amb alguns trams de carretera departamental. Pedalarem per la plana rossellonenca envoltada de les muntanyes d’on provenen els rius que la reguen. Al fons veurem el vessant nord de la serra de l’Albera, els Pirineus, amb el Canigó i al nord les altures de Salses. Dissabte 23 d’ Abril : Perpinyà- Ceret 55 quilòmetres de carretera veïnal asfaltada amb alguns trams de carretera departamental. Trams aïllats de pista forestal. inicialment transcorre per la plana rossellonenca,però aviat s’endinsa a les altures que dominen Ceret amb un desnivell general de l’etapa entre moderat i fort. Diumenge 24 d’ abril : Ceret - Prats de MollóCeret 36,3 quilòmetres d’anada i de tornada de combinació de carretera veïnal asfaltada i carretera departamental. D’anada s’ascendeix tot el vallespir, la tornada es fa pel mateix camí, però de baixada. Aquesta etapa es fa sense alforges. Dilluns 25 d’ Abril : Ceret - El Pertús 23 quilòmetres de combinació de carretera veïnal asfaltada i pista forestal amb un desnivell moderat.

2


www.diaridesantcugat.cat PCL_CT200h_SABADELL_256x325.pdf

1

11/03/11

11:35

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Motor

|

7


Diari de Sant Cugat

8

|

www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Motor

AL·LèrgieS

La primavera és la pitjor estació per a les persones que pateixen al·lèrgies.

Al·lèrgia al volant

P

icor d’ulls, enrogiments, esternuts o congestió nasal són els símptomes inconfusibles de la primavera, que dispara el nombre de reaccions al· lèrgiques. Els símptomes, units a la medicació, són els pitjors companys de viatge per al conductor. Està comprovat que la picor de nas produeix més de cinc esternuts per minut i cada ester· nut equival a 2·3 segons; la qual cosa signifi· ca que en una successió de 20 esternuts del conductor, un cotxe a 120 km/h recorre uns 660 metres gairebé sense control. L’Institut Mapfre de Seguretat Viària va traduir aquest risc a xifres: les al·lèrgies es cobren la vida de més d’un centenar de persones cada any, no només pels símptomes descrits, sinó també per la medicació que prenen els automobilis· tes, que en la majoria dels casos desconeixen les contraindicacions i efectes secundaris dels antihistamínics. Els experts plantegen respostes com els anti· histamínics de nova generació, basats en la

els símptomes de les al·lèrgies són perillosos al volant. #ARXIU

És important tenir cura de l’estat del filtre de pol·len #ARXIU

desloratadina, que no és sedativa, i la vacu· na contra aquesta afecció. I, en tot cas, des· cansar més que habitualment, sobretot abans de viatjar. És important circular amb les fines· tretes del vehicle tancades perquè l’habita· cle no s’ompli de partícules que podrien pro· duir una reacció al·lèrgica, així com tenir filtres especials per a pòl·lens. Convé protegir els sis· temes de refrigeració amb filtres adequats per evitar que entri pol·len. El cotxe ha d’estar net. No n’hi ha prou amb passar un baieta per eli· minar la pols incrustada a la superfície, cal usar una aspiradora potent per absorbir els àcars de les tapisseries i les moquetes. En aquesta èpo· ca de l’any també és molt aconsellable utilitzar productes líquids per a les finestres i el quadre de comandament, sobretot quan s’hagin trans· portat animals de companyia.

Els experts plantegen els antihistamínics de nova generació, basats en la desloratadina, que no és sedativa, i la vacuna contra aquesta afecció L’alba i el capvespre, els pitjors moments. Les primeres i les últimes hores del dia són les pit· jors perquè es produeix més concentració de pol·len en l’aire. S’ha de procurar evitar conduir en aquests moments. Es recomanable no estacionar el vehicle en zones humides, que són molt desaconsellables per a les persones amb problemes respiratoris..

_Gerard López Molet

Peugeot 508

La berlina estrella de Peugeot es renova amb unes línies més agressives

Si Napoleó tingués cotxe... MAVISA SANT CUGAT

El 508 té aplom en els revolts i un esperit rodador que el converteixen en un cotxe ideal per fer viatges llargs

Av. Cerdanyola, 73 · Sant Cugat del Vallès Tel.: 93 590 25 25

A

quest nou “lleó” destaca només veure’l per una línia elegant, robus· ta i àmplia. Si ho comparem amb l’anterior 407 el supera en 10 centí· metres, però també ha sofert modi· ficacions per guanyar espai i qualitat en habitabi· litat posterior i maleter. S’ha aconseguit rebaixar el pes de la carrosseria en 35 kg gràcies a la utilit· zació de materials d’alta tecnologia per a la seva construcció. L’aerodinàmica ha estat un dels factors més cuidats a l’hora de dissenyar el nou 508. Les línies de la carrosseria són contínues i sense ruptures, ofereix un CX de 0,25 per a la ver· sió berlina. Té un disseny molt més agressiu que els seus models anteriors i inclou elements LED i xenó. El resultat és visualment molt atractiu i molt eficaç en la pràctica, ja que s’incorpora la il· luminació diürna. L’interior és acollidor i amb una alta qualitat en els acabats. El disseny en un únic bloc li dóna una aparença contínua i integra per· fectament l’interior amb l’exterior. Els comanda· ments dels instruments estan col·locats a l’abast del conductor i la major part de les funcions són

controlables des del volant. L’habitabilitat de les places posteriors ha augmentat en 5 centímetres respecte al 407 i permet que dues persones altes puguin viatjar·hi còmodament. El 508 hereta del 3008 el head·up display, aquesta vegada en color, que mostra la infor· mació dels sistemes del vehicle en una panta· lla transparent damunt del quadre de comanda· ment. D’aquesta manera, no fa falta apartar els ulls del parabrisa per poder controlar les indicaci· ons del navegador o la velocitat del control de cre· uer, per exemple.

L’interior és ampli i ideal per fer viatges #ARXIU

El 508 té aplom en els revolts i un esperit rodador que el converteixen en un cotxe ideal per fer viat· ges llargs. L’habitabilitat millorada i l’imponent maleter confirmen aquesta impressió (545 litres). El nou 508 també compta amb la versió Station· Wagon, un parell de centímetres més llarg i amb més de 600 litres de maleter. A l’hora de triar el canvi existeixen dues opcions: el manual de sis velocitats i també es pot optar per la caixa manu· al pilotada que gestiona automàticament el fun· cionament de l’embragatge. Entre l’equipament disponible es troben el climatitzador de quatre zones, el fre de mà elèctric, l’equip d’àudio Bose i el mesurador de distància d’aparcament. Els motors van dels 112 fins als 204 CV de potència.

_Gerard López Molet


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Motor

|

9


Diari de Sant Cugat

10

|

www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Motor

GoLf

Des del ‘Rabbit’ fins avui s’han fabricat 227 milions de Golfs.

El Golf fa 37 anys AUCO VALLÈS

Un altre punt fort del Golf són els motors, que destaquen per la seva varietat i el baix grau de contaminació

Mercè Rodoreda, 16-32 · 08172 · Sant Cugat del Vallès Tel.: 936 747 171

D

es que l’any 1974 Volkswagen va llançar el Golf, els èxits no han parat d’arribar. Tant és així que actualment aquest model ja va per la sisena generació. Tot i els canvis estètics i d’equipament el darrer Golf no és un cotxe completament nou, sinó una profunda actualització del model llançat el 2004. Respecte al Golf anterior, el quadre de comandament té un disseny nou. Hi ha detalls que recorden altres models de Volkswagen, com per exemple la instrumentació, el volant i els controls del climatitzador, que són molt semblants als del Passat CC. L’interior està farcit d’espais al voltant del conductor, útils per buidar les butxaques, per deixar-hi coses que van bé tenir a mà. La qualitat dels acabats és impecable i molt per sobre dels seus homòlegs compactes, gràcies a uns plàstics tous i ben ajustats que donen un tacte molt agradable a l’habitacle. El Volkswagen Golf es ven amb carrosseria de tres i cinc portes, tot i que tenen el mateix espai interior. Les places davanteres són àmplies i

adequades per a conductors de diferents constitucions; les places del darrere són més espaioses que la mitjana. El maleter disposa de 350 l de capacitat; no és el més gran del segment però sempre podem abaixar els seients per arribar als 1.300 l de càrrega. Un cop en marxa, es nota que el vehicle està més ben insonoritzat que el model anterior, cosa que ja és difícil. El parabrisa té una làmina especial que esmorteeix el soroll, i les finestretes i les portes estan més ben segellades. Sobre l’asfalt el Golf és un cotxe còmode i molt noble en les seves reacci-

Les places davanteres són àmplies i adequades per a conductors de diferents constitucions#ARXIU

ons. Una de les novetats que presenta aquest VW és el DCC, un sistema que pot canviar la duresa de la suspensió fins a 10.000 vegades per segon, en funció del tipus de carretera, de la informació que rep d’uns sensors que controlen el moviment vertical de cada roda i de tres sensors d’acceleració. Un altre punt fort del Golf són els motors, que destaquen per la seva varietat i el baix grau de contaminació. La gamma d’accés arrenca amb les mecàniques 1.2 TSI benzina i 1.6 TDI DPF CR Diesel, amb 105 CV respectivament. Aquest Golf es troba disponible amb caixa de canvis manual de sis velocitats o transmissió automàtica DSG. A més dels models de tres i de cinc portes, hi ha un Golf Plus (amb carrosseria monovolum) i un de familiar, el Golf Variant. _Gerard López Molet


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Motor

|

11

KiA

Kia obre un nou concessionari a Sant Cugat

A

quest dilluns es van inaugurar les noves instal·lacions del grup INTEGRAL CAR, que acullen el primer concessionari Kia de la ciutat. El nou concessionari Kia es troba al camí Can Calders número 6, i compta amb exposició i venda de vehicles nous, així el servei postvenda taller i recanvis originals. Kia és una marca que ofereix vehicles per a totes les butxaques i totes les necessitats. Per als més urbans, la marca coreana disposa del Picanto, un vehicle molt assequible que surt per 9.805 euros. També resulta molt interessant tota la gamma Cee’d, el compacte estrella de la marca que s’ofereix des de 14.826 euros. Si busquem un familiar petit i amb estil, el Kia Soul és una bona opció i la versió bàsica no arriba als 16.000 euros. On també té un mercat molt important Kia és en el camp dels tot camins i 4x4. I per a aquells a qui l’asfalt els queda petit i necessiten trepitjar sorra, fang i pedra la marca disposa dels models Sportatge i Sorento, que combinen qualitats fora pista i confort per carretera.

VALLÈS CAR ofereix als seus clients un món de serveis global en totes les facetes relacionades amb l’automòbil #AMANDA BERNAL

I si sou dels qui us quedeu intranquils quan compreu un cotxe, Kia ofereix a tots els vehicles 7 anys de garantia. Amb aquest nou concessionari el grup Vallès Car Holding segueix amb l’objectiu de consolidar les marques d’automòbils que representa al Vallès Occidental amb l’objectiu de ser un dels grups d’automoció de referència dins l’estat espanyol. Ell grup de concessionaris Vallès Car Holding aglutina els concessionaris de la comarca com: Mavisa-Peugeot, Opel Sauter-Vallesauto-Sarmobil, Tecnovalles- Honda, Ippon Motor Valles- Toyota, Lexus Sabadell-Lexus, Sarmovil-Chevrolet. VALLÈS CAR és una empresa de capital espanyol, propietària de diverses concessions i diferents empreses relacionades amb la distribució d’automòbils, i és pel seu volum un dels majors grups de referència en el sector. Les seves instal·lacions estan situades principalment a la comarca del Vallès Occidental. Amb un mateix objectiu comú, el d’oferir a tots els seus clients un servei basat en l’excel·lència, cada concessionari defensa la seva identitat i la cultura pròpia de cada marca de forma independent. VALLÈS CAR ofereix als seus clients un món de serveis globals en totes les facetes relacionades amb l’automòbil: venda de vehicles nous, compra i venda de vehicles d’ocasió, reparació i manteniment integral, distribució i venda de recanvis i accessoris, corredoria d’assegurances i fins i tot lloguer de vehicles. A més si el vostre cotxe té algun cop, el centre especialitzat del grup PLANXA CAR recull el cotxe al concessionari i, mentre l’arregla, el client disposarà d’un vehicle de substitució. L’entrega es fa al mateix concessionari amb el vehicle rentat per dins i per fora. Per a més informació sobre grup Vallès Car Holding podeu accedir a la seva pàgina web: www.vallescar.es. _Gerard López Molet

KiA Cee’d

El Cee’d es renova amb canvis estètics i d’interior.

Més europeu que mai INTEGRAL CAR, S.L.

Camí de Can Calders, 6 · 08173 Sant Cugat del Vallès Tel.: 93 589 74 76

L’

any 2006 Kia va presentar el Cee’d al Saló de Ginebra com la gran revelació del mercat. Acostumats com estàvem als productes coreans, el Cee’d es va presentar com un vehicle pensat i creat per al públic europeu i no va defraudar. El nou model destaca per una nova graella frontal, noves òptiques i un nou para-xocs que donen al cotxe una imatge més solida. Creix 25 mm en longitud, i manté un espaiós habitacle amb unes places posteriors molt còmodes; el maleter en la versió de cinc portes aconsegueix una capacitat de càrrega de 340 litres i si abatem els seients posteriors pot aconseguir fins als 1.300 litres. L’interior estrena un volant de quatre radis amb comandaments de control. L’ordinador multifunció és de sèrie en tota la gamma i disposa de sensor de pressió de pneumàtics i reproductor de ràdio/CD totalment nou. El voltant de la palanca de canvis també ha estat redissenyat i allotja una safata amb connexions USB i AUX iPod. En aquesta nova generació s’ha millorat el confort de marxa i el control del vehicle, que ja resultava eficaç, còmode i molt resolutiu en el model anterior.

El comportament en carretera no té res a envejar als seus homòlegs europeus. Amb una batalla més llarga que els seus rivals (2,65 metres), el Kia Cee’d mostra una solidesa de trepitjada i una progressivitat de reaccions encomiable. La suspensió i el tren de rodatge ofereixen nous ajustos per a una conducció més còmoda però sense perdre agilitat; tot i això la direcció continua sent massa assistida. El Cee’d renovat també incorpora elements ecològics com un nou canvi de sis relacions en lloc de les cinc d’abans i nou sistema de parada i arrencada automàtic del motor quan ens aturem, anomenat ISG. La seva actuació és suau i contribueix a l’estalvi de combustible. La gamma de motor també es

La gamma ofereix diferents opcions de carrosseries: la de tres portes es diu “pro_ Cee’d” la de cinc “Cee’d” i la familiar “Sporty Wagon” el seient posterior es pot abaixar en seccions que es poden abatre independentment #ARXIU

renova, ja que es deixa de fer la variant dièsel de 140 CV i només estarà disponible la de 90 o 115 CV. En benzina hi ha dues mecàniques: una de 90 CV i una de 126 CV; es deixa de produir el motor de 109 CV. Personalment recomano el motor 1.6 CRDi de 115 CV, el més equilibrat en prestacions i molt silenciós. La gamma Cee’d ofereix diferents opcions de carrosseries: la de tres portes es diu “pro_Cee’d”, la de cinc “Cee’d” i la familiar “Sporty Wagon”. En resum, la gamma Cee’d ja no és tan econòmica com fa uns anys però la qualitat tampoc és la mateixa. El Cee’d és un vehicle que, si no mirem la marca, és fàcil confondre’l amb un model alemany i a més ens ofereix 7 anys de garantia. _Gerard López Molet


Diari de Sant Cugat

Motor

Fes-te fan de Kia en facebook.com/kiamotorsiberia

UN COTXE EXTRAORDINARI PER A GENT EXTRAORDINARIAMENT NORMAL Nou Kia cee’d des de 10.400€

Emissions de CO2 (gr/km): 113-158. Consum combinat (l/100 km): 4,3-6,6 PVPR KIA pro_cee’d 1.4 CVVT Basic (inclosos impostos, transport i acció promocional). Oferta vàlida limitada per a vehicles en estoc fins a final de mes en concessionaris de la Península i les Balears. El model visualitzat no es correspon amb el model de l’oferta. 5 estrelles EuroNCAP. Disponible únicament amb carrosseria de 5 portes. Unitats limitades. *Consulteu el manual de garantia KIA.

Nou concessionari Kia a Sant Cugat. Monastir Avda. de Cerdanyola

Avda. de Cerdanyola

s

INTEGRAL CAR ane

Cami Can Calders, 6 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS Tel. 93 5897476

res ue oq sR

INTEGRAL CAR, S.L.

Ctr a. de le

at al

|

sC

12

www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Cami Can Calders

g Avin

d uda

el

es

Co

rt


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

25

EntREviStA AMb ELS CAndidAtS A L’ALCALdiA dE SAnt CUGAt

Al primer toc

“A Sant Cugat hi ha bosses de probresa. Caldria augmentar l’assistència a aquesta gent més enllà del que ja fa Càritas”.

“No entenem com l’any passat l’ajuntament es va gastar 72.000 euros en normalització lingüística. No fa falta” “Defensem una elecció directa de l’alcalde. Ens agraden les llistes obertes i volem una limitació del poder de com a màxim dos mandats”

“No volem que ningú s’empari sota el paraigua d’un partit polític si ha comès alguna il·legalitat” Ressalti algun punt del seu programa.

va gastar 72.000 euros en normalització lingüística. No fa falta.

Nosaltres defensem una elecció directa de l’alcalde. Ens agraden les llistes obertes i volem una limitació del poder de com a màxim dos mandats. També ens agradaria que els pressupostos fossin participatius. Pel que fa al govern, defensem 100% la transparència.

Què prioritzarien i què eliminarien?

No en sé tant d’economia per dir-te les partides concretes que s’haurien d’aprimar i quines haurien de créixer. En tot cas, les nostres prioritats són: primer acabar les infraestructures dels barris. La promesa del soterrament de les línies d’alta tensió i la rotonda d’unió entre Can Mates i Mira-sol en són només dos exemples. També posaríem més recursos a les biblioteques perquè ampliessin els horaris al cap de setmana.

Sant Cugat rep premis i tot en aquest àmbit?

A mi no em serveix haver d’anar a buscar un economista perquè m’expliqui els pressupostos. Han de ser planers i fàcils d’entendre. En aquest àmbit també demanem una reforma del codi penal que inclogui delictes pel finançament irregular de partits polítics.

Què ha fet C’s durant els darrers 4 anys ?

No hem fet res. No ho hem fet perquè no hem estat presents a la política municipal. El que sí hem fet és escoltar la gent i la ciutat i jo he anat als plens tant com he pogut.

Això no és competència de Sant Cugat.

Ho sé. El que no volem és que ningú s’empari sota el paraigua d’un partit polític si ha comès alguna il·legalitat. De moment, per sort, a Sant Cugat no hi ha dades que indiquin que hi ha hagut corrupció.

Quins altres eixos té el seu programa?

Volem que hi hagi una única finestreta i que sigui tot encara més fàcil a l’hora de fer tràmits per a les empreses. El consistori ha de posar les coses al més fàcil possible i una de les novetats que nosaltres demanem és que hi hagi exempció fiscal durant els dos primers anys. En definitiva, fer tot el que calgui perquè no tanquin més empreses i en vinguin de noves.

Els agrada el model econòmic de la ciutat? Ens hi sentim còmodes. Es dóna força suport a les pimes i als comerços i la xarxa d’empreses que hi ha al voltant és molt positiva. El que no és tan positiu és el creixement.

Massa gent a la ciutat?

Ara tenim més de 80.000 habitants i una vegada es completin les urbanitzacions de Volpelleres i Can Mates haurem arribat al límit, segons el nostre parer. I ja que parlem de població i economia també voldria mencionar que la crisi ha provocat que a Sant Cugat hi comenci a haver bosses de probresa. En aquest sentit cladria augmentar no sé com l’assistència a aquesta gent més enllà del que ja fa Càritas.

Les polítiques socials tenen un cost i els ajuntament van molt justos.

No ha de tenir un cost necessàriament. No entenem com l’any passat l’Ajuntament es

La catedral del Mar

El estado fragmentado

El gran llibre de la cuina catalana

Ildefonso Falcones

Francisco Sosa Wagner

Josep Lladonosa

El origen perdido

Matilde Asensi

Mi país inventado

Isabel Allende

Un aperitiu amb Carme Gómez Quedem a la fleca La Panera, a Mira-sol, molt a prop de casa seva. Arriba amb el seu número 2 i demana un te amb unes gotes de llet. Sempre se’n pren un quan arriba a casa a les sis després de treballar. Carme Gómez mira els papers per respondre algunes preguntes però es nota que (tot i no ser regidora) porta els problemes de Sant Cugat apresos. Transmet calma i sembla que mai es posi nerviosa, però és enèrgica quan parlem de temes que l’interessen. 1 tallat + 1 cafè amb llet + 1 te amb llet = 4,20 €

Altres grups sense representació han tingut iniciatives tot i no tenir regidors.

No s’han donat les circumstàncies en el nostre cas. Hem parlat amb la gent i hem dit el que ens agrada per a la ciutat. Però no he de mentir. Activament no hem fet res.

L’idiomàtic és una dels seus fronts. A Sant Cugat es discrimina per raó de llengua? I tant! Tots els premis literaris són només en llengua catalana i tenim un 14% d’immigrants. Hi ha gent que s’acosta a l’Administració i no entén el català. Nosaltres en aquest sentit demanem una administració bilingüe i unes escoles trilingües. El que no pot ser és que ens divideixin.

Al cinema també hi ha discriminació?

El que no pot haver-hi són quotes ni de catalanitat ni de castellanitat. El mercat és lliure i que cada distribuïdor faci el que creigui oportú. Ara bé, sense sancions. I això inclou també la retolació dels comerços i les sancions per no retolar en català.

Per què no vol dir el seu patrimoni?

Em sembla que és una cosa que no interessa a ningú fins que no entri a l’Ajuntment. Si sóc regidora, el primer que faré serà una declaració jurada de béns, tant a l’entrada com a la sortida. No tinc res a amagar.

C’s fa bandera de proximitat...

Ja dic que si sóc regidora serà el primer que faré, com fan tots els partits.

Entrar a l’Ajuntament ja és un èxit?

Tenir un regidor seria un èxit, però nosaltres anem a buscar-ne tres.

Què és el primer que fa al matí? Bullir aigua per al te. A quina edat es va fer el primer petó? Als 15 anys. A quina banda del llit dorm? Esquerra. Una virtud seva? Honestedat. Un defecte? Tossudesa. Un color? El rosa. Una pel·lícula que no es cansa mai de veure? Mort a Venècia. Una afició? Col·leccionar mussols. De què es penedeix? De no haver viatjat més quan era jove. Un moment de pau? Arribar a casa i beure un te. Una beguda? L’aigua de Vichy. Un esport? No en practico cap, però m’agrada el tennis i el bàsquet. Un viatge? Estic recorrent España amb el meu marit a poc a poc. Quin és el seu objecte més preuat? Les fotos de la família. Platja o muntanya? Platja. Una cançó? Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Una superstició Cap. El seu lloc preferit de Sant Cugat? Els jardins del Monestir. Una mania? Sóc una mica maniàtica de l’ordre. Què és l’últim que fa abans d’anar a dormir? Zapping de notícies.


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

26

|

Sumari _ 3 |

a Fons _ 4 |

el Poble _ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors _ 14 |

Opinió _ 16 |

la Ciutat _ 20 |

Economia

Economia Ha passat aquesta setmana:

Accenture ha inaugurat a Sant Cugat el primer Centre d’Innovació Analytics a Espanya al Parc d’Activitat Econòmica de Can Sant Joan Més informació: www.diaridesantcugat.cat

|

Esports _ 28 |

Cultura _ 38 |

Passatemps _ 46

la Xifra

4.024

persones aturades són les que va comptar Sant Cugat en tancar el mes de març. La xifra és la més alta de la història de la ciutat.

Canvi. La planta de dalt del centre comercial, on hi ha el supermercat Consum, al carrer de Rius i Taulet, i el Volpelleres Centre, dues de les opcions estudiades

L’Agència Tributària canviarà d’ubicació Joan Ramon Armadàs jr.armadas@premsalocal.com

TrASLLAT. L’actual seu de l’Agència Tributària a Sant Cugat canviarà de lloc. La planta baixa de què hisenda disposa al carrer de Manel Farrés (cantonanda amb carrer de Lluís Companys) sembla que ha esgotat la seva vida útil i el Ministeri d’Hisenda està estudiant una nova ubicació. Per encabir totes les persones que hi treballen i el nombre de visites que reben diàriament necessiten un local molt gran

i és per això que l’estudi de mercat ja fa uns mesos que dura.

Les diverses opcions Amb el parc d’oficines buides que té Sant Cugat, llocs on buscar no en falten. Malgrat això, l’Agència Tributària ja ha fet alguns estudis de mercat, com a mínim, a dos emplaçaments de Sant Cugat. El primer és el pis de dalt del petit centre comercial on actualment hi ha el supermercat Consum i la firma de mobles Casa Viva. Aquesta ubicació (al carrer de Rius i Taulet) és a escassos 50 metres de l’actual seu i, si s’acabés materialitzant, implicaria un canvi que afectaria molt poc la ciutadania.

L’altra opció que ha estat analitzant el Ministeri implicaria un canvi força més significatiu. En preguntar a l’Ajuntament quins llocs hi havia disponibles per encabir-hi un complex com el que necessiten, l’equip de govern va assenyalar el Volpelleres Centre, que (gestionat per Promusa) actualment es troba pendent de comercialització. Malgrat això, una altra opció és el Mira-sol centre, que es troba en identica situació. La recerca està encara en marxa i no hi ha res decidit més enllà de la voluntat de canviar d’edifici. Hisenda no té pressa i sembla disposada a esperar el que calgui per trobar l’emplaçament que considerin idoni.

L’actual seu de l’Agència Tributària, situada al carrer de Manel Farrés, té els dies comptats #JR ARMADÀS

Compte Expansió Negocis, pensat perquè autònoms, comerços i petites empreses es facin grans. Truca al 902 323 000 o entra a bancsabadell.com


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

EL PRIMER BANC DE LA NOVA BANCA

|

Opinió

|

la Ciutat

www.bankia.com

L’@ Sant Cugat explica el malentès sobre la seva fallida Crisi financera. No hi ha hagut cap embargament de comptes de clients; s’ha convocat un concurs de creditors per evitar problemes de finançament si financera actual, era l’única opció, ja que no es poden acon· seguir crèdits per altres vies”.

Cinta Caballé

cinta.caballe@premsalocal.com

aClarimEnt. Després del renou causat per l’anunci que el Parc empresarial havia estat forçat a convocar un con· curs de creditors, i el suposat embargament dels comptes del clients, l’Administrador General de la Societat 22@ Sant Cugat S.L., Ferran Llo· vet, va voler aclarir la situació. “En cap cas no s’han embar· gat comptes de clients; si s’ha· gués embargat algun compte, hauria estat el de la Societat, i per evitar que això passès, vam convocar el concurs de creditors, que és un concurs de continuïtat perquè no es para· litzi el Parc”. Amb aquestes paraules, Llovet va voler recor· dar que “en el context de cri·

El Parc funciona

l’@Sant Cugat va entrar en funcionament el gener del 2010 #A.RIBERA

El SC Trade Center, al 95% d’ocupació Els serveis són la base de l’èxit, segons els responsables de l’espai EmPrESa. El SC Trade Cen· ter ha tancat el primer tri· mestre del 2011 fregant l’ocupació plena. El centre de negocis només té 6 espais lliures d’entre la centena de despatxos que el componen. Pel que fa a la resta d’edificis, ofereixen una selecció d’es· pais des de 50m2 amb possi· bilitat d’adaptar·los a mobi· liari, tecnologia i serveis,

segons les necessitats de les empreses. Aquesta xifra d’ocupació significa el 95% del total i, segons els responsables del centre, s’ha aconseguit grà· cies a la fórmula del busi· ness center basada en arri· bar i començar a treballar. La immediatesa, una inver· sió inicial nul·la i serveis com la tecnologia, telefonia, sales de reunions o secretariat són la base de l’èxit del model, en opinió dels responsables del complex. _Redacció

Llovet va explicar que “amb el retard en l’entrada en funcio· nament del Parc van augmen· tar els costos i disminuir els ingressos i, alguns creditors, com la Família Sánchez Vica· rio, van voler retirar la inver· sió i no van atendre a negocia· cions”. Amb tot, assegura que el Parc funciona, “hem arri· bat a més del 30% d’ocupació des del gener de 2010; de cara a finals d’any, esperem tenir· ne el 60%, i l’any vinent, ocu· pació completa”. “El calendari s’està complint”, per tant, Llo· vet va mostrar·se “convençut” que en breu “podrem retirar el concurs” .

Cecot demana al Govern mediadors de crèdit ProPoSta. La patronal cata· lana Cecot ha fet arribar una proposa als Governs central i autonòmic per adaptar la figu· ra de la Mediació del Crèdit per tal de fer arribar finançament a les pimes. Al llarg d’aquesta setmana, ha estat distribuint la proposta a diferents orga· nitzacions empresarials, sin· dicats, partits polítics, col·legis professionals, etc. per generar un debat al voltant d’aquest instrument de finançament. La Mediació del Crèdit és un instrument que el Govern de Sarkozy impulsa en paral·

lel a la programació d’ajudes al sector financer per garan· tir que les empreses franceses no pateixin una crisi creditícia que en qüestioni la viabilitat. El Govern francès condiciona des del primer moment les aju· des al sector bancari al compro· mís amb el sector empresarial i, d’aquesta manera utilitza la mediació com a instrument de pressió sobre les entitats finan· ceres per revertir a les pimes i a l’economia real els crèdits que l’Estat va donar als bancs en for· ma de garanties o de fons. _Redacció

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

27


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

28

|

Editorial _ 3 |

a Fons _ 4 |

el Poble _ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors _ 14 |

Opinió _ 16 |

la Ciutat _ 20 |

Economia _ 26 |

Esports

|

Cultura _ 38 |

Esports

Passatemps _ 46

Futbol _Pàg. 31

Pol Calvet debuta en competició oficial amb la selecció espanyola jugant el preeuropeu sub-17

Números en joc _Pàg. 35 FUTBOL: JUNIOR FC

1r al grup 3 de Primera Regional

quedar fins i tot petita quan les jugadores dels tres equips del CV Sant Cugat van arribar-hi lluint samarretes de color rosa amb la inscripció “Campiones 2010-2011”. L’acte va comptar, a més, amb la presència de l’alcaldessa, Mercè Conesa, que va mostrar-se “molt satisfeta amb l’actuació de les noies de Sant Cugat” i va recordar que “mirarem d’ajudar el club tant com puguem, ja sigui en l’acompanyament o en la millora de les instal·lacions”.

Recompensa a l’esforç El projecte del Club Voleibol Sant Cugat dóna el tret de sortida l’any 2007, quan Miquel Martínez inicia la seva presidència amb l’ambiciós objectiu de “ser el millor club de Catalunya en formació”. Quatre anys més tard viu “la culminació d’un somni com a màxim dirigent del club” i agraeix a tots els membres de l’entitat “la seva lluita per arribar a un dia com aquest”. Visiblement emocionat va recordar durant els actes de celebració que “els resultats obtinguts demostren que el club genera il·lusió, que hi ha gent que vol tirar l’entitat endavant i que continuaran resistint a tot allò que pugui passar”. les jugadores dels equips infantil, cadet i juvenil del Club Voleibol Sant Cugat celebrant els tres títols de campiones de Catalunya #CEDIDA

Ara toca gaudir de tot això

Campiones. L’entitat santcugatenca es proclama vencedora del campionat de Catalunya en tres categories diferents, infantil, cadet i juvenil, i completen així una temporada perfecta

El CV Sant Cugat fa història i obté el triplet en formació Ignasi Massafret esports@premsalocal.com

VOlEIbOl. Ara sí, el Club Voleibol Sant Cugat ja pot dir amb el cap ben alt que és, si no el millor, un dels millors de Catalunya en la formació

de jugadores de Voleibol. L’entitat va completar dissabte, 2 d’abril, la tercera de les fulles del trèvol que a inicis de temporada tothom somiava. Tres campionats de Catalunya en diferents categories. Primer van ser les noies del cadet, després, les del juvenil i finalment, i sense donar peu a cap mena de dubte, les de l’infantil, que es van imposar a l’Esplugues

Frase “És un fet històric a Catalunya, l’any 2007 vam estar a prop i avui visc la culminació d’un somni com a president” MIqUEl MARTÍNEZ

PRESIDENT DEL CV SANT CUgAT

amb comoditat per 3 sets a 0 en un partit molt plàcid per a les jugadres entrenades per Leo Passerine. D’aquesta manera, l’entitat santcugatenca portarà per primera vegada a la seva història tres equips a la disputa dels propers campionats d’Espanya de Voleibol. El dia 2 d’abril del 2011 serà recordat per tots els amants d’aquest esport a la nostra ciu-

tat, i així va quedar palès en l’ambient que es va viure al pavelló de Valldoreix durant una tarda de primavera en què pares, mares i aficionats van acompanyar els tres equips durant la celebració dels títols. La graderia es va omplir gairebé de gom a gom i es va desfer en elogis cap a la bona feina dels entrenadors i preparadors de l’entitat. La pista de joc va

Un cop finalitzada la temporada, els tricampions de Catalunya tenen ja la vista posada en els campionats d’Espanya. Tot i ser una competició molt exigent i amb un alt nivell de joc, el sol fet de poder-hi assistir, i amb una presència tan elevada de jugadores, representa un premi i un motiu de joia immens per a l’entitat, que recull d’aquesta manera els fruits de la feina que s’està fent des de fa temps. L’ambició i les ganes de treballar no s’aturen, i tal com reconeix Leo Passerine, entrenador de l’equip infantil “podem fer-hi un bon paper, ja que tenim un equip molt bo i unes jugadores excel·lents”. A més, es mostra orgullós dels resultats obtinguts, però recorda que “el més important no és tan sols el fet de ser campions, sinó que el que més l’omple és haver estat capaços de formar un gran equip i un gran grup de jugadores”.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

29

L’ascens del Junior FC de futbol serà molt aviat una realitat

El ‘Jugando al atletismo’, diumenge a Valldoreix

Tot a favor. Els de Francesc Puig afronten les últimes set jornades de Lliga amb una diferència de dotze punts respecte del segon classificat, el Sant Cugat Esport FC, que ja és segon

CAMPIONAT. El Campionat de Catalunya del ‘Jugando al atletismo’ se celebrarà aquest diumenge, dia 10 d’abril, al Pavelló de Valldoreix. Aquesta competició forma part d’un programa de la Federació Catalana d’Atletisme amb la intenció de fer arribar aquest esport als més petits, i serà organitzada a Sant Cugat amb la col·laboració de l’OMET i el Club Muntanyenc de Sant Cugat. Hi haurà dues escoles santcugatenques entre les participants: el Joan Maragall i el Pins del Vallès. Els equips d’aquests dos centres van omplir els podis de la primera fase local de la competició, que va tenir lloc el dia 26 de març. Els equips participants hauran d’estar integrats per cinc nens o nenes, que competiran de forma separada, entre 1r i 6è de primària. Hauran de fer proves ben variades, entre les quals hi ha diverses proves de relleus, llençament de pilota medicinal o llençament de jabalina.

El Junior FC rep dissabte, a les 16 h, el Juventud Prat, setè Puig: “Crec que només ens fa falta guanyar dos partits per pujar”

i-negres guanyaran la Lliga i ascendiran a la nova categoria de la Primera Catalana, després d’una molt bona temporada on han demostrat ser l’equip més regular de la competició.

Àlex López Puig

Aquest dissabte, 9 d’abril, el Junior FC rebrà el Juventud Prat, conjunt que ocupa la setena plaça, però que fa molt poques jornades lluitava també per l’ascens de categoria. Ara mateix, la diferència entre un equip i l’altre a la taula és de, ni més ni menys, que de 17 punts. Aquest partit començarà a les 16 h, a les instal·lacions del Junior FC. Per aquest partit, Francesc Puig recupera els sancionats Diego i Moha, així com també Coque que, per motius personals, no va poder jugar l’últim partit contra el Juventud

alex.lopez@premsalocal.com

FUTBOL. “Crec que només ens fa falta guanyar dos partits de Lliga per assegurar-nos l’ascens a Primera Catalana”, ha detallat Francesc Puig, tècnic del primer equip del Junior FC de futbol. A falta de set jornades per acabar el campionat al grup 3 de la Primera Regional, el Junior FC té fins a dotze punts més que el segon classificat, el Sant Cugat Esport FC. Això vol dir que en les pròximes jornades els blau-

25 Septiembre. Qui segur que no podrà jugar aquest enfrontament és Juan Sánchez, que es va lesionar en l’últim partit contra el Juventud 25 de Septiembre.

Últims set partits

Reben el Juventud Prat

El Junior FC està fent una temporada per emmarcar #ARXIU / ESTHER NAVAL

El calendari de partits que ha d’afrontar el Junior FC fins a final de temporada és el següent. A casa rebrà el Juventud Prat, setè; el CD Cervelló, penúltim, i l’AE Moja, quart. Lluny de Sant Cugat es desplaçarà als camps de l’UD Vallirana, desè; UE Sitges, tretzè; UD San Mauro, tercer, i Cubelles CF, onzè. D’altra banda, el segon equip del Junior FC, que milita en el grup 15 de la Tercera Regional de futbol és tercer a la Lliga, a un punt del segon, l’UD La Planada, i a tres punts del líder, que és l’EFB Ripollet.

La Cursa Medijocs reuneix 420 participants

El Sant Cugat Esport Futbol Club ja és segon a la Lliga

Rècord. És la millor participació de les set edicions de la cursa, que organitza el Col·legi de Metges de Barcelona Xavi Fernández Poveda redaccio@diaridesantcugat.cat

ATLETISME. La setena edició de la Cursa Medijocs va comptar amb 420 participants, fet que suposa un rècord de participació per aquesta prova. La cursa va tenir lloc a Sant Cugat durant el matí de dissabte passat, 2 d’abril, en un recorregut de 8 km comprès entre el Parc de la Pollancreda i Can Borrell, amb anada i tornada. Aquesta competició l’organitza anualment el Collegi de Metges de Barcelona a Sant Cugat, dins d’un seguit de proves esportives que impulsa aquesta institució, entre les quals hi ha esquí, recorreguts en BBT, golf o senderisme. El motiu no és més que transmetre a la societat els beneficis tan importants que aporta l’activitat física a la salut de les

Lluís Calvera, amb el dorsal 9, en una imatge d’arxiu #ARXIU/LL.LL.

Lluís Calvera assegura que no té ofertes

Participants de la Cursa Medijocs 2011 #ESTHER NAVAL

persones. Un cop més el Col·legi de Metges ha volgut celebrar aquesta cursa a Sant Cugat, gràcies a “la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat, l’entorn tan agradable que trobem a la ciutat, i al fet que a Sant Cugat viuen i treballen molts metges”, en paraules del

Dr. Marc Soler, un dels màxims responsables de l’organització de l’esdeveniment. Es va participar en 14 categories, segons edat -infantils, sènior, veterans i superveterans-, sexe i membres col·legiats o no collegiats. El guanyador absolut de la prova va ser Manel Tornero Arago.

_X. Fernández Poveda

hANdBOL. El jugador del Club Handbol Sant Cugat, Lluís Calvera, va declarar dissabte passat, 2 d’abril, que el seu futur és “incert”, però que si es confirma el descens de l’equip vermelli-negre no serà motiu suficient per abandonar el club santcugatenc. “De moment em quedo aquí”, va explicar. Preguntat per les ofertes que ha pogut rebre, Calvera assegura que tot i que tothom li pregunta el mateix, “no tinc ofertes de moment”.

Amb només 19 anys, Lluís Calvera és segurament l’actiu més important del club vermell-i-negre. En aquesta segona temporada al primer equip ha estat el jugador més destacat del conjunt santcugatenc i ha aportat lideratge i molts gols. La temporada passada el club va aconseguir la seva permanència, però es tem que el més que probable descens de l’equip el porti a decidir marxar de l’entitat. _X. Fernández Poveda

CAMPIONAT. A falta de set jornades perquè acabi la Lliga al grup 3 de la Primera Regional de futbol, el primer equip del Sant Cugat Esport FC s’ha collocat en la segona plaça. Tot i així, els santcugatencs són a dotze punts del Junior FC, líder del campionat. El Sant Cugat es va imposar diumenge, 3 d’abril, al camp de l’EF Barberà Andalucía, per 0 gols a 2, fet que combinat amb altres resultats d’aquesta 27a jornada de Lliga li ha possibilitat escalar de la tercera a la segona plaça. El pròxim partit de Lliga del Sant Cugat serà aquest diumenge, 10 d’abril, a les 16.30 h, alaZEMJaumeTubau.Elrival serà l’AE La Múnia. Els darrers partits que haurà d’afrontar el Sant Cugat a la Lliga són els següents. A casa rebrà La Múnia, el Vilanova i el Sant Joan Despí, mentre que haurà de visitar els camps del Martorell, l’Espluguenc i el Juventud 25 de Septiembre. En la darrera jornada del campionat, el Sant Cugat descansa. _Àlex López Puig


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

30

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

xuts

CLUB DE rUGBY SAnt CUGAt

ASSEMBLEA ExtrAorDinàriA 11 D’ABRIL 19 h ZEM La Guinardera

Elsdospuntsdel’ordredeldia són:aprovarelsnousestatuts delclub,adequatsalanovanormativadelConsellCatalàde l’Esport,iratificarenelsseus càrrecselsmembresdelajunta elegitsenlesúltimeseleccions.

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

CiC3, Jesús Serra i Qgat donen 18.000 euros a la UE Sant Cugat Compromís. Aquestes tres empreses de la ciutat han renovat l’acord de patrocini amb la fundació del club. Cadascuna ho ha fet amb una aportació econòmica de 6.000 euros En les últimes tres setmanes, la UESC ha ingressat 30.000 euros Conesa: “La UESC és un referent per als clubs de la ciutat”

“Des de l’Ajuntament només podem donar suport a aquells projectes de club que valguin la pena” MErCè ConESA

ALCALDESSA DE SAnT CUGAT

Àlex López Puig

alex.lopez@premsalocal.com

FUtBoL

organitzen un autocar per anar a la final de València Un grup de santcugatencs aficionats al Futbol Club Barcelona estan organitzant un viatge en autocar per desplaçar-se a València per viure en directe la final de la Copa del Rei de futbol entre el Barça i el Madrid, dimecres 20 d’abril. Les inscripcions ja es poden formalitzar trucant al 690 87 08 57. El viatge serà d’anada i tornada el mateix dia del partit. tEnniS DE tAULA

Joan pahisa escala setze llocs al rànquing mundial El palista santcugatenc Joan Pahisa ha ascendit setze places en el rànquing mundial de tennis de taula adaptat i se situa en la 45a posició de la classificació internacional de la seva categoria. Això ha estat possible gràcies a la seva participació, del 22 al 26 de març, en l’Open Internacional de Lignano. Pahisa ha integrat la selecció catalana de minusvàlids. ForMACiÓ

El Campus Basket City Sant Cugat, del 18 al 20 d’abril La Fundació Unió Esportiva Sant Cugat i l’Oficina Municipal d’Esports per a Tothom (OMET) organitzaran, del 18 al 20 d’abril, a l’escola Thau, la setena edició del Campus Basket City Sant Cugat. L’horari del campus serà de 9 a 17 h. Aquest campus està adreçat a nois i noies d’entre 8 i 15 anys. Les inscripcions es poden formalitzar fins dijous, 14 d’abril.

pAtroCini. Les empreses santcugatenques Grup CiC3 (Catalana i Construccions 3), la Fundació Jesús Serra del Grup Catalana Occident i l’hotel Qgat Suites & Events han renovat el conveni de patrocini amb la Fundació Unió Esportiva Sant Cugat. Cadascuna d’aquestes tres empreses aportarà al club esportiu local la quantitat econòmica de 6.000 euros. El Grup CiC3 i la Fundació Jesús Serra ja fa nou i vuit temporades, respectivament, que donen suport econòmic a la Fundació UE Sant Cugat. En el cas de l’hotel Qgat, aquest és el quart any que també col·labora amb l’entitat esportiva de la ciutat. L’acte, que va estar presi-

Sala, torrens, Conesa, Farrés i Escudé durant les signatures d’aquests tres convenis #LOCALPRES

dit per Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, va reunir Albert Sala, gerent de CiC3; Manel Farré, director general de la Fundació Jesús Serra; Mireia Escudé, gerent de l’hotel Qgat, i Jordi Torrens, president de la Fundació UE Sant Cugat.

Mercè Conesa va agrair l’esforç d’aquestes tres empreses que, un any més, donen suport econòmic a la Fundació UE Sant Cugat. “Sant Cugat s’ha de felicitar per mantenir la signatura d’aquests convenis, que són acords molt importants per a la ciutat”, va asse-

nyalar, al mateix temps que assegurava que “són importants empreses de Sant Cugat implicades en la ciutat” .

Per a Conesa, un referent Durant l’acte, Mercè Conesa va assegurar que la UE Sant Cugat “és un referent per als

ASDi recull 7.000 euros en el seu torneig de golf al CG Sant Cugat SoLiDAritAt. Gràcies al 13è Trofeu Benèfic d’ASDI de golf, que es va jugar dissabte 2 d’abril al Club de Golf Sant Cugat, l’Associació Pro-Disminuïts Físics i Psíquics de Sant Cugat va recaptar uns 7.000 euros. Hi van participar 144 jugadors i jugadores i els campions de cada categoria van ser els següents: Jorge Rico Manrique (guanyador sènior); Josep Llorens Jordan i Gemma Munné Font (guanyadors handicap superior); Alejandro Padrós Roldan (guanyador scratch), i Jaime Abadia Maranges i Ana Maria Baucells Mustienes (guanyadors handicap oficial). Aquest campionat de golf a benefici d’ASDI es va jugar en la modalitat de 18 forats stableford individual.

#FOTOGRAFIA: ESTHER NAVAL

clubs de la ciutat” i va avançar que, amb la situació actual de crisi econòmica, “des de l’Ajuntament només podem donar suport a aquells projectes de club que valguin la pena”. Conesa també va insistir, com ja ho ha fet en diverses ocasions en les últimes setmanes, que són els clubs els que han de ser creatius en la recerca de patrocinadors i no esperar que sigui l’Ajuntament el que els trobi els espònsors. D’altra banda, cal recordar que només fa tres setmanes –dimecres 16 de març– l’empresa CESPA va renovar el seu conveni de patrocini amb la Fundació Unió Esportiva Sant Cugat, a qui va lliurar un total de 12.000 euros. CESPA és el principal patrocinador del club santcugatenc.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

Hoquei. PHC Sant Cugat 8 - Girona CH B 3

Nova victòria del Patí Hoquei Club Sant Cugat, la setena consecutiva, aquest cop davant el Girona B, el qual va superar per un còmode 8 a 3. Aquest resultat permet als vermell-i-negres continuar com a líders de la categoria, quatre punts per sobre del segon classificat, el Bigues i Riells. El partit no va començar de la millor manera per als santcugatencs, que tot i dominar el joc no creaven gaire ocasions. Tot i això, el primer gol visitant va fer espavilar l’equip i els gols van comen-

Pol Calvet és jugador del juvenil A del FC Barcelona #WWW.RFEF.ES

El PHC Sant Cugat va apallissar un Girona CH B que no va poder fer res per aturar el líder #ESTHER NAVAL

çar a caure un darrere l’altre, arribant al descans amb un 4-1 gairebé definitiu. A la segona part la tònica va ser la mateixa i no va haver-hi cap opció de remuntada per al Girona, que es va emportar un 8 a 3 més que merescut i es va dedicar a escalfar el partit en el tram final de l’enfrontament. L’entrenador local, Jordi Raga, va valorar positivament la reacció de l’equip al primer gol del Girona. “Ara ja tots els partits són difícils, tothom es juga coses”. Queden vuit partits per acabar la lliga. El proper partit dels santcugatencs serà dissabte a la pista del Sentmenat, quart classificat. _X. Fernández Poveda

El Club Muntanyenc, Didac Salas i Toni Corgos, distingits en la Nit de l’Atletisme Català El CM Sant Cugat, el millor club català de promoció de la base RECONEIXEMENT.La20aNitde l’Atletisme Català, que organitza la Federació Catalana d’Atletisme i que es va celebrar el divendres 1 d’abril a Barcelona, va comptar entre els premiats amb representants de Sant Cugat. Aquest acte pre-

Didac Salas i Jose María Odriozola, president de la RFEA #JORDI LÓPEZ

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

31

La I Trobada de Nens Pàdel i Cultura, al CE Valldoreix

Que continuï la ratxa PHC SANT CUGAT: A. Rivero, B. Jiménez, P. Carulla, M. Aguarón, P. Soler -equip inicial-, A. Pinto, N. Morales, M. Bea, A. Sánchez, L. Raga. GIRONA B: D. Sánchez, J. Rieza, P. Serra, R. Ruiz, A. Fanegas -equip inicial-, J. Mangas, E. Viella, B. Pelach, J. Moral. gols: 0-1 (P. Serra, 8), 1-1 (B. Jiménez, 19), 2-1 (R. Ruiz en p.p.), 3-1 (P. Carulla, 24), 4-1 (P. Carulla, 25), 5-1 (M. Aguarón, 28), 5-2 (R. Ruiz, 29), 6-2 (P. Soler, 34), 7-2 (P. Soler, 44), 7-3 (J. Mangas, 45), 8-3 (M. Aguarón, 47). Àrbitre: José María Blázquez Carrera. instal·lació: Pavelló 2 de la ZEM Rambla del Celler. Públic: 75 espectadors. inciDències: 26a jornada de lliga del grup B de Primera Catalana.

|

Pol Calvet debuta amb la selecció espanyola FUTBOL. El futbolista valldoreixenc Pol Calvet Planellas ha disputat, amb la selecció espanyola sub-17, els seus primers partits oficials amb un combinat estatal. Ho ha fet en el preeuropeu de Bèlgica, on la selecció espanyola sub-17 no ha aconseguit la classificació per a l’europeu de Sèrbia. En aquesta fase de classificació, Espanya va superar Bèlgica (3-1) i Irlanda del Nord (5-1, amb gol inclòs de Pol Calvet), però va perdre

amb Anglaterra (2-1), fet que li ha privat de jugar el pròxim europeu. El preeuropeu es va disputar a Bèlgica, del 19 al 24 de març. Pol Calvet, que juga de mig, pot adjudicar-se, aquest cap de setmana amb el seu club, el FC Barcelona, el campionat del grup 3 de la Divisió d’Honor Juvenil. El valldoreixenc, que el pròxim 19 d’abril complirà 17 anys, estudia primer de batxillerat a l’escola Àgora.

mia i reconeix, entre d’altres, els millors atletes de la temporada esportiva 2010. D’entrada, l’equip infantil masculí del Club Muntanyenc Sant Cugat va rebre la distinció de campió de Catalunya per Equips a l’Aire Lliure. En aquesta mateixa línia, la secció d’atletisme del Club Muntanyenc Sant Cugat també va rebre el més que merescut reconeixement, segons la Federació Catalana d’Atletisme, al millor club català de promoció de la base (categories benjamí, aleví i infantil). A l’acte, i en representació de la secció d’atletisme del CM Sant Cugat, hi van assistir Oswaldo Romero, president de la secció, i Manel González, coordinador tècnic de la secció.

Antoni Corgos, responsable tècnic de les disciplines de velocitat, salts i tanques del CM Sant Cugat, també va rebre un doble reconeixement (per la seva brillant trajectòria esportiva i, ara, com a entrenador). Finalment, l’atleta santcugatenc Didac Salas, medalla d’or als Jocs Olímpics de la Joventut (en la prova de salt de perxa) va recollir el guardó al millor atleta juvenil de la temporada 2010.

_Àlex López Puig

_Àlex López Puig

INICIATIVA. El Club Esportiu Valldoreix, Barcelona Total Tennis i la Federació Catalana de Pàdel organitzen aquest dissabte, 9 d’abril, la primera Trobada de Nens Pàdel i Cultura. Aquesta és una iniciativa del CE Valldoreix i Barcelona Total Tennis, amb l’objectiu de potenciar l’escola de pàdel de nens de l’entitat. La primera de les activitats que es duran a terme és una exhibició de pàdel de joves jugadors de la federació catalana, que tindrà lloc a les 11 h. A les 11.45 h es farà una segona exhibició i, en aquest cas, hi prendran part l’argentí Fernando Belasteguín i Javier Casadesús, responsable de les categories de base de la Federació Catalana de Pàdel i també seleccionador català absolut. Belasteguín té 31 anys, viu a Barcelona i és l’actual número u al rànquing nacional i internacional. També ha estat campió del món i ha guanyat més de 140 torneigs. És professional des de l’any 1995. La primera Trobada de Nens Pàdel i Cultura comptarà amb l’assistència d’un centenar de palistes de diferents clubs, en les categories benjamí, aleví, infantil i cadet, tant en categoria masculina com femenina. Els participants competiran des de les 13 h fins a les 19 h, i a les 19.30 h, La Tasketa, el bar restaurant del CE Valldoreix, oferirà una xocolatada als inscrits. D’altra banda, Círculo de Lectores lliurarà un llibre a cada participant, i la marca Babolat donarà diferents obsequis. _Àlex López Puig

per a la micro, petita i mitjana empresa Som a Sant Cugat, av. de les Corts Catalanes, 7-9 Edifici Trade Center. Tel.: 93 552 85 09 pimec.vallessud@pimec.es


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abrildel 2011

32

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Hoquei herba femení. Junior FC 7 - ourense 0

Bàsquet. UESC-Cespa 72 Ópalo Cerdanyola 79

Agafen confiança

Mal derbi de la UESC

JUnior FC: J. Leirado, S. Castañé, J. Menéndez, M. Valdés, A. Feu, C. Guinea, A. Puig, G. Mier, J. Plass, M .Romagosa, H. Brown -equip inicial-, K. Gorgadze, G. San Félix, B. Roig, A. Riba, L. Manes. oUrEnSE: J. Priscila, S. Pérez, F. Lorenzo, N. Mateo, C. Piñeiro, A. Pugelsi, S. Echegardy, M. Fennez, A. García, V. Giannizzo, F. Barbeny -equip inicial-, P. Fernández. goLS: 1-0 (J. Menéndez, 1), 2-0 (J. Plass, 23), 3-0 (H. Brown, 27), 4-0 (H. Brown, 32), 5-0 (M. Romagosa, 46), 6-0 (J. Plass, 64), 7-0 (A. Puig, 67). ÀRbItReS: David Estany Sanz i Albert Guerrero Palmero. InStAL·LACIó: Instal·lacions Club Junior. PúbLIC: 100 espectadors. InCIDènCIeS: 8a jornada de la fase de permanència de Divisió d’Honor B Partit plàcid del Junior contra l’Ourense, al qual ja guanyava des del minut 1 amb un gol de Júlia Menéndez. Aquesta victòria consolida les santcugatenques a la tercera plaça del seu grup, posició que seria suficient per assolir la permanència. L’enfrontament no va tenir gaire història. Les blau-i-negres van dominar tot el partit i els gols van anar arribant fruit de les moltes ocasions creades. Per contra, l’Ourense

El Junior FC, en una imatge d’arxiu, està fent una excel·lent segona fase #ARXIU / DAVID FERNÁNDEZ

amb prou feines arribava a l’àrea contària, i va fer el seu primer tir a porta a l’inici de la segona part. L’entrenador del Junior, Adrian Lock, espera que aquest resultat doni confiança a les seves jugadores. “Quan juguem contra equips en teoria més dèbils és important que juguem bé, i avui ho hem fet”. El pròxim partit de les santcugatenques serà al camp de l’Alcalà, segon del grup. Una victòria suposaria un gran pas endavant en les aspiracions de l’equip. “És el partit més dur que ens queda”, assegura Lock. Aquest partit es jugarà diumenge dia 10, a les 12.30. _X. Fernández Poveda

UESC-CESPA: V. Chica (21), P. Garcia (4), L. Ewulu (8), S. Clemente (2) i J. Steele (2) –equip inicial– N. Caldera (10), V. Portillo, X. Palou (8), M. Grosse (4), i G. Layan (13). CB ÓPAlo CErAnyolA: J. Arbonés (5), J. Anton (10), O. Santos (14), G. Tena (15) i C. Samper (10) -equip inicial-, M. Ochoa (9), C. Fabregat , A. Carreño (3), R. Zbignew, A. Lafita (5), F. Arbonés (8), i M. Merino. PARCIALS: 11-22, 29-36, 51-57 i 72-79. InStAL·LACIó: Pavelló 1 de la Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler. PúbLIC: 100 espectadors. El derbi entre l’ Ópalo Cerdanyola i la UE Sant Cugat va tenir un final amarg per als homes de Pep Claret, que van pagar molt car un mal inici de partit. Aquest fet va provocar que el resultat al final del primer període fos de 11 a 22 favorable al conjunt visitant. Els santcugatencs van anar a remolc en el marcador durant els quaranta minuts i, tot i que van reduir les distàncies en algun moment del matx, la remuntada es preveia impossible. El Cerdanyola va neutralitzar perfectament el poder del joc interior del conjunt local on només va destacar Gyo Layan. Pel que fa al llançament exterior, els de Claret tampoc van estar gaire encertats,

Sergio Clemente, en una acció del partit davant del pivot Santos, del Cerdanyola #ESTHER NAVAL

i es van veure en certa manera ofegats per la defensa zonal plantejada pel conjunt visitant durant molts moments del partit, circumstància que van aprofitar els homes de l’equip verd-i-blanc per controlar el ritme de joc i trobar bones opcions de cara a cistella. En aquest aspecte els va ser clau el fet que fins a quatre jugadors cerdanyolencs van superar la desena de punts, encapçalats per un encertat Genís Tena, autor de 15. El resultat final va ser de 72 a 79. La derrota de la UESC, doncs, deixa ambdós conjunts igualats amb 11 victòries i 15 derrotes a la zona baixa de la classificació. _Ignasi Massafret


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

33

Pàgina dEl Club TeNNiS NaTaCió SaNT CugaT amistat, aprenentatge, companyia, competició, complicitat, concentració, coneixença, confiança, diversió, exercici, entreteniment, equip, germanor, aire lliure, salut, rialles, superació... Tot això, i molt més, són els valors que aporta formar part d’un equip del club i també formar part de l’entitat. Són valors compartits per tots i totes els que componen aquest club. aquest és un reconeixement a tots els que representeu el club arreu de Catalunya i tot l’estat.

Presentació dels equips del Club Tennis Natació Sant Cugat

Equip júnior masculí Aquest és un dels diferents equips que representa el CTN Sant Cugat als Campionats de Catalunya per Comarques #CEDIDA

Equip aleví femení Les joves tennistes de l’entitat van defensar el CTN Sant Cugat en l’últim Campionat d’Espanya Aleví Femení per equips de tennis #CEDIDA

Equip infantil masculí Aquests santcugatencs van pro-

Equip absolut femení Les integrants d’aquest equip del CTN Sant Cugat van prendre part en el Campionat d’Espanya Absolut Femení per equips de tennis #CEDIDA

lliga interclubs del Club Egara Aquestes són les

lliga de la dona Treballadora Aquest és l’equip B

lliga Set Ball Tennis Aquest és l’equip A del CTN Sant

lliga Set Ball Tennis Aquest és l’equip B del CTN Sant

Penya arlequinada L’quip A del CTN Sant Cugat és un

Cugat que juga la Lliga del Set Ball Tennis, que organitza el club Set Ball Tennis, també de Sant Cugat #CEDIDA

components de l’equip A del CTN Sant Cugat, en la Lliga Interclubs Dames, que organitza el Club Egara #CEDIDA

Cugat que juga la Lliga del Set Ball Tennis, que organitza el club Set Ball Tennis, també de Sant Cugat #CEDIDA

clamar-se campions en la categoria de Consolació en el Campionat d’Espanya Infantil Masculí per equips de tennis #CEDIDA

del CTN Sant Cugat que participa en la Lliga de la Dona Treballadora que convoca l’Atlètic Terrassa HC #CEDIDA

dels equips que pren part al campionat de tennis que organitza la Penya Arlequinada #CEDIDA


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

34

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Opinió

|

Lectors

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

Números en joc

el Marcador

54

PUNTS

agenda esport federat Futbol Sala primera nacional a Ds. 17.30 h Sala 5 Martorell-AXA FS Sant Cugat primera nacional B Ds. 18.00 h Olímpic Floresta FS-FS Sport Esplugues A

Rànquing

D’Honor maScUlina Dg. 12.30 h Universidad Sevilla-Junior FC campionaT caTalUnYa primera DiViSiÓ maScUlÍ Ds. 15.30 h Junior FC-Vallès Esportiu

DiViSiÓ D’Honor caTalana Gimnàs MC Sant Cugat FS A-Gironella FSC B

campionaT caTalUnYa SeGona DiViSiÓ maScUlÍ Ds. 16.30 h Diagonal-HC Sant Cugat Dg. 11.30 h Junior FC-Natacio Línia 22

preFerenT caTalana Dg. 12.45 h Olímpic Floresta FS B-AXA FS Sant Cugat B

campionaT caTalUnYa SeGona DiViSiÓ Femenina Ds. 16.30 h Catalonia HC-Junior FC

SeGona DiViSiÓ a Dg. 12.45 h Castellar FS B-Champion Floresta FSC A

campionaT caTalUnYa Tercera DiViSiÓ maScUlÍ Dg. 09.00 h Can Salas-Junior FC

DiViSiÓ D’Honor JUVenil Ds. 13.13 h Olímpic Floresta FS-Salesians Bosco Rocafort CE A

campionaT caTalUnYa JUVenil maScUlÍ Ga Dg. 12.00 h RC Polo-Junior FC

primera DiViSiÓ JUVenil Ds. 13.00 h Futsal SAS A-AXA Sant Cugat FS A

campionaT caTalUnYa JUVenil FemenÍ Dm. 19.00 h CD Terrassa-Junior FC

primera DiViSiÓ caDeT Ds. 17.00 h AXA Sant Cugat FS A-Acció Sant Martí A Ds. 12.00 h Olímpic Floresta FS A-L’Esquitx FS AE A

campionaT caTalUnYa inFanTil maScUlÍ Ds. 10.15 h Junior FC B-Club Egara

SeGona DiViSiÓ caDeT CN Caldes FS A-AXA FS Sant Cugat B Dg. 12.30 h Olímpic Floresta FS B-AE Centelles A primera DiViSiÓ inFanTil Dg. 10.35 h Olímpic Floresta FS A-AXA FS Sant Cugat A SeGona DiViSiÓ inFanTil Ds. 18.00 h AXA FS Sant Cugat B-Natació Sabadell A primera DiViSiÓ aleVÍ Dg. 10.30 h Olímpic Floresta FS A-Natació Sabadell A DiViSiÓ D’Honor BenJamÍ Ds. 12.00 h Olímpic Floresta FS-CFS La Unión A

HoquEi patiNS primera caTalana maScUlÍ Ds. 20.00 h HC Sentmenat-PHC Sant Cugat A SeGona caTalana maScUlÍ Dv. 21.45 h PHC Sant Cugat A-CP Sant Ramon primera caTalana FemenÍ PHC Sant Cugat A-Sferic Terrasa (ajornat) JUnior Dg. 18.45 h Shum Maçanet-PHC Sant Cugat JUVenil Ds. 17.00 h PHC Sant Cugat A-GEiEG Dj. 21.00 h PHC Sant Cugat B-CP Vic B Ds. 13.30 h PHC Sant Cugat C-CHP Sant Feliu Codines

camp. caTalUnYa inFanTil FemenÍ B Ds.09.30 h Club Egara-Junior FC Ds. 12.45 h Junior FC B-Catalonia HC camp. caTalUnYa inFanTil FemenÍ c Ds. 09.00 h Junior 1917-Castelldefels camp. caTalUnYa caDeT maScUlÍ Ds. 113.00 h Junior FC-Atlètic Terrassa camp. caTalUnYa caDeT FemenÍ Ds. 12.30 h RC Polo-Junior FC copa FeDeraciÓ aleVÍ FemenÍ Ds. 11.30 h Junior FC A-Atlètic Terrasas Ds.09.30 h Vallès Esportiu-Junior FC B Ds. 11.00 h Atlètic B-Junior FC C

campionaT caTalUnYa DiViSiÓ

lliGa caTalana mÀSTerS maScUlÍ Dg. 12.30 h KH-7 BM Granollers-CH Sant Cugat primera caTalana FemenÍ Dg. 12.30 h CH Sant Cugat-H. Cornellà SeGona caTalana maScUlÍ Dg. 12.30 h H. Molins de Rei-CH Sant Cugat B primera caTalana JUVenil maScUlÍ H. Parets-CH Sant Cugat A SeGona caTalana JUVenil maScUlÍ Ds. 16.00 h CH Roses-Esplais-CH Sant Cugat B lliGa caTalana caDeT maScUlÍ Sant Martí-CH Sant Cugat A SeGona caTalana caDeT maScUlÍ Ds. 20.00 h H. Palautordera-CH Sant Cugat B primera caTalana caDeT FemenÍ Dg. 10.30 h CH Sant Cugat-Acle Guissona primera caTalana inFanTil maScUlÍ Dg. 10.30 h Epic Casino-CH Sant Cugat B copa FeDeraciÓ inFanTil maScUlÍ Ds. 18.00 h BM Barberà-CH Sant Cugat C conSell VallÈS oc. inFanTil FemenÍ Ds. 12.30 h AAEE Inst. l’Estatut-CH Sant Cugat

Futbol primera TerriTorial Ds. 16.00 h Junior FC A-Juventut Prat A Dg. 16.30 h Sant Cugat Esport FC A-La Munia AE A primera FemenÍ campionaT De lliGa Ds. 18.30 h Santpedor CF A-Sant Cugat Esport FC A

Tercera TerriTorial Ds. 20.00 h PB Sant Cugat Cugat A-Junior FC B Dg. 12.00 h La Farga CD A-Roureda VDF A Ds. 16.30 h Mira-sol Baco CFU A-Esc. FB Ripollet A Dg. 12.15 h Castellbisbal UE A-Mira-sol Baco CFU B Gornal UD B-Valldoreix FC A

copa FeDeraciÓ BenJamÍ 3X3 Ga Ds. 11.30 h Junior FC-Atlètic B copa FeDeraciÓ BenJamÍ 3X3 GB Ds. 10.00 h At. Terrassa-Junior FC Ds. 09.30 h Junior 1917-Vallès Esportiu B copa FeDeraciÓ BenJamÍ 3X3 Gc Ds. 10.30 h Junior FC-Club Egara copa FeDeraciÓ BenJamÍ 3X3 GD Ds. 10.00 h Matadepera-Junior 1917 Ds. 09.30 h Junior FC B-CD Terrassas campionaT caTalUnYa BenJamÍ 3X3 FemenÍ GB Ds.11.00 h CD Terrassa-Junior FC Ds. 10.30 h Junior 1917-Barceloní Stick Ds. 10.30 h Iluro HC B-Junior FC B

campionaT caTalUnYa aleVÍ maScUlÍ Gc Ds.12.45 h Matadepera-Junior FC

campionaT caTalUnYa DiViSiÓ D’Honor Femenina Dg. 12.30 h Hoquey Alcalá-Junior FC

lliGa caTalana SÈnior maScUlÍ Ds. 17.00 h BM La Roca-CH Sant Cugat

copa FeDeraciÓ BenJamÍ 5X5 Gc Ds. 11.15 h RC Polo B-Junior FC Ds. 10.00 h Junior FC B-Natació Línia 22

aleVÍ Ds. 16.00 h CH Santa Perpètua-PHC Sant Cugat A Ds. 16.00 h PHC Sant Cugat B-CH Vilassar Ds. 16.30 h Jesús, Maria i Josep-PHC Sant Cugat C

HoquEi HERba

Ds. 17.00 h Sant Cugat Esport FC A-Damm CF B

SeGona FemenÍ campionaT De lliGa Dg. 18.30 h Sant Cugat Esport FC B-Rubí UE A

HoquEi Sala

preBenJamÍ Ds. 12.30 h CH Santa Perpètua A-PHC Sant Cugat A Ds. 10.30 h SEK Catalunya-PHC Sant Cugat B PHC Sant Cugat C (descansa)

HaNdbol

copa FeDeraciÓ BenJamÍ 5X5 Ga Ds. 11.30 h Club Egara-Junior FC

inFanTil Dg. 12.00 h CHP Bigues i Riells A-PHC Sant Cugat A Ds. 10.30 h PHC Sant Cugat B-Jesús, Maria i Josep

BenJamÍ Ds. 11.30 h PHC Sant Cugat A-CP Taradell Ds. 15.00 h PHC Sant Cugat B-CHP Sant Feliu Codines

campionaT caTalUnYa aleVÍ maScUlÍ Ga Ds. 12.30 h RC Polo-Junior FC

VolEibol primera caTalana Femenina Ds. 16.00 h CV Sant Cugat B-CV Vall d’Hebron B SeGona caTalana JUVenil Femenina Ds. 12.30 h CV Arenys-CV Sant Cugat B SeGona caTalana caDeT Femenina Ds. 10.30 h CV Arenys-CV Sant Cugat B primera caTalana inFanTil Femenina Dg. 11.00 h CE Claver-CV Sant Cugat A SeGona caTalana inFanTil Femenina Ds. 16.00 h CV Sant Cugat B-AEE Escola Elisabeth Ds. 11.15 h CV Valle d’Hebron 98-CV Valldoreix C

Ulleres graduades

Audiòfons

són els que ha aconseguit, fins ara, el segon equip de futbol del Junior FC, que és tercer al grup 15 de la tercera Regional.

JUVenil preFerenT Ds. 16.00 h Andorra FC A-Junior FC A JUVenil primera DiViSiÓ Ds. 16.00 h Cerdanyola FC A-Sant Cugat Esport FC A Dg. 14.00 h San Cristobal CP A-PB Sant Cugat A Dg. 11.30 h Sabadell Nord CF A-Junior FC B JUVenil SeGona DiViSiÓ Dg. 18.00 h Valldoreix FC A-Pomar CD A Dg. 12.00 h Juventut 25 Septiembre B-Mira-sol Baco CFU A Mira-sol Baco CFU B (descansa) Ds. 18.00 h Junior FC C-Can Trias UD B caDeT DiViSiÓ D’Honor Ds. 13.00 h Badalona CF A-Junior FC A caDeT preFerenT Ds. 09.00 h Sabadell FC A-Sant Cugat Esport FC A Dg. 12.00 h Mollet UE A-PB Sant Cugat A caDeT primera DiViSiÓ Ds. 16.00 h Maurina Egara CF A-Sant Cugat Esport FC B Ds. 18.30 h Mira-sol Baco CFU A-Ol. Can Fatjó CE A caDeT SeGona DiViSiÓ Ds. 15.00 h Cerdanyola FC C-Junior FC C Ds. 17.45 h PB Sant Cugat B-Castellar UE A Ds. 13.45 h PB Sant Cugat C-Maurina Egara CF B Ds. 11.00 h Junior FC B-Mira-sol Baco CFU B Dg. 10.00 h Sant Cugat Esport FC C-Can Anglada UD A aleVÍ inFanTil FemenÍ SeGona DiViSiÓ Dg. 10.00 h Sant Cugat Esport FC-Unificació Cuitat Meridiana CE A inFanTil primera DiViSiÓ

Lents de contacte

inFanTil SeGona DiViSiÓ Ds. 11.00 h Junior FC A-Catalonia UB A Ds. 14.00 h Castellar UE A-PB Sant Cugat A Dg. 14.00 h Sant Cugat Esport FC B-Cerdanyola FC A Ds. 12.45 h Sant Cugat Esport FC C-Igualada CF B inFanTil Tercera DiViSiÓ Ds. 11.15 h Vacarisses CE A-Junior FC B Dg. 10.00 h Junior FC C-Olimpic Can Fatjó CE C Dg. 12.30 h PB Sant Cugat B-PB Ramon Llorens Dg. 09.45 h Sant Pere Nord CF A-Sant Cugat Esport FC D Dg. 09.00 h PB Sant Cugat C-Olimpic Can Fatjó CE A Dg. 10.45 h PB Sant Cugat D-Sant Quirze FC B Ds. 12.30 h Europa Sport Centre CE-Esc. F. Bonaire B Mira-sol Baco CFU A (descansa) Ds. 13.00 h Mira-sol Baco CFU B-Cercle Sabadellès 1856 B aleVÍ SeGona DiViSiÓ Ds. 09.30 h Junior FC A-Sant Andreu Barca B Ds. 12.00 h Natació Terrassa A-Junior FC B Ds. 12.30 h Santpedor CF A-Sant Cugat Esport FC A Ds. 13.20 h Mercantil CE D-Sant Cugat Esport FC B aleVÍ Tercera DiViSiÓ Ds. 09.00 h Mercantil CE G-PB Sant Cugat A Ds. 09.30 h Rubí UE B-PB Sant Cugat B Ds. 09.00 h Mira-sol Baco CFU A-UFB Jabac Terrassa F Ds. 11.30 h Sant Cugat Esport FC C-Sant Quirze FC B Ds. 09.00 h Junior FC C-Sant Cugat Esport FC D Ds. 09.00 h Sant Cugat Esport FC E-Mira-sol Baco CFU B Ds. 09.00 h Pallejà CF A-Sant Cugat Esport FC F Ds. 12.00 h San Lorenzo UD A-Europa Sports Centre CE A aleVÍ QUarTa DiViSiÓ Ds. 16.00 h PB Sant Cugat C-UFB Jabac Terrassa K Ds. 16.00 h PB Sant Cugat D-Pueblo Nuevo 2002 CF A Ds. 12.15 h Can Trias UD C-PB Sant Cugat E Ds. 10.30 h Maurina Egara CF E-PB Sant Cugat F Dg. 10.00 h Thau Sant Cugat A-Roureda VDF C Ds. 12.00 h Tibidabo Torre Romeu UD A-Mirasol Baco CF C Ds. 09.00 h Mira-sol Baco CF D-Esc. FB Ripollet A Ds. 13.45 h PB Ramon Llorens B-Junior FC D BenJamÍ 7 primera DiViSiÓ Ds. 10.15 h Castelldefels UE A-Sant Cugat Esport FC A Ds. 10.15 h Sant Cugat Esport FC B-Gimnàstic Manresa A Ds. 12.30 h Junior FC A-Manresa CE A BenJamÍ 7 SeGona DiViSiÓ Dg. 10.15 h Sant Pere Nord CF A-Junior FC B Ds. 11.00 h Esc. F Bonaire A-PB Sant Cugat A Ds. 11.15 h Manresa CE B-PB Sant Cugat B Ds. 10.30 h Mercantil CE C-Sant Cugat Esport FC C Ds. 10.15 h Sant Cugat Esport FC D-Vilomara CF A BenJamÍ 7 Tercera DiViSiÓ Ds. 10.30 h Mira-sol Baco CFU A-Castellbisbal UE D Ds. 13.00 h Terrassa FC C-Mira-sol Baco CFU B Ds. 09.30 h Can Trias UD B-Mira-sol Baco CFU C Ds. 10.45 h Sabadell Nord CF B-Mira-sol Baco CFU D Ds. 12.30 h Junior FC C-Europa Sports Centre Ds. 10.00 h Junior FC D-Ripollet CF D Ds. 11.30 h Sant Cugat Esport FC E-Natació Terrassa D Ds. 09.00 h Sant Cugat Esport FC F-Matadepera FC C Ds. 10.30 h PB Sant Cugat C-Vacarisses CE A Ds. 10.30 h PB Sant Cugat D-Vacarisses CE B Ds. 09.00 h PB Sant Cugat E-PB Sant Vicenç dels Horts

Ulleres de sol

preBenJamÍ Ds. 12.00 h Natació Terrassa A-Mira-sol Baco CFU A Ds. 10.30 h Mira-sol Baco CFU B-UFB Jabac Terrassa B Ds. 11.45 h Mira-sol Baco CFU C-Sant Cugat Esport FC D Mira-sol Baco CFU D (descansa) Ds. 11.00 h Juan XXIII CS A-Junior FC A Ds. 10.45 h Sabadell FC A-Sant Cugat Esport FC A Ds. 10.00 h Terrassa FC B-Sant Cugat Esport FC B VeTeranS Dg. 09.00 h Junior FC-UE Vilassar

bàSquEt primera caTalana maScUlÍ Dg. 19.30 h Bàsquet Sant Boi A-UE Sant Cugat 1 SeGona caTalana maScUlÍ Ds. 19.00 h CB Solsona-CB Mira-sol 1 SeGona caTalana Femenina Ds. 19.00 h UE Sant Cugat 1-Natural Òptics Mollerussa c.c. SÈnior maScUlÍ B Dg. 11.45 h Vedruna Gràcia B-CB Mira-sol 2 SÈnior FemenÍ Ds. 19.00 h AEE Col. Cultural Badalona-UE Sant Cugat 2

la derrota olímpyc Floresta FS El conjunt florestà va perdre a la pista del quart classificat, el Sant Vicenç CFS, per 6 gols a 3. Els de Chema Redondo continuen líders.

caDeT maScUlÍ promociÓ Ds. 12.30 h B. Igualada A-UE Sant Cugat 1 Ds. 16.00 h CB Prat A-UE Sant Cugat 2 Dg. 10.30 h CB Vilassar Mar A-UE Sant Cugat 3 Dg. 11.30 h CB Mira-sol 1-ACB Palau Plegamans Dg. 10.00 h CB Mira-sol 2-AEE Regina Carmeli Groc CB Mira-sol 3 (descansa) Ds. 12.30 h IES La Sedeta Gaudí-CB Mira-sol 4 Ds. 10.30 h Europa Sport Centre-Mas Sant Llei caDeT FemenÍ promociÓ Ds. 12.00 h Valldemia A-UE Sant Cugat 1 Ds. 16.00 h UE Sant Cugat 2-CN Terrassa Dg. 11.00 h UE Sant Cugat 3-AEE Regina Carmeli inFanTil maScUlÍ niVel 1 Ds. 10.30 h CB Martorell A-UE Sant Cugat 1 inFanTil maScUlÍ promociÓ Ds. 09.00 h Sant Joan Despí-UE Sant Cugat 2 Ds. 11.00 h CB Montpedrós-CB Mira-sol 1 Ds. 17.30 h CB Viladecavalls-CB Mira-sol 2 Ds. 09.00 h Europa Sport Centre-CB Abrera campionaT caT. inFanTil FemenÍ Ds. 10.30 h UE Sant Cugat 1-CBF Cerdanyola B Ds. 12.00 h UE Sant Cugat 2-Joventut Les Corts

El partit pHC Sant Cugat masculí L’equip de Jordi Raga, que és líder al grup B de Primera Catalana d’hoquei patins, visita dissabte, a les 20 h, l’HC Sentmenat, quart.

JUnior maScUlÍ preFerenT Dg. 17.30 h Maristes Ademar A-UE Sant Cugat 1 JUnior maScUlÍ niVell a Dg. 12.00 h Bàsquet Sant Boi B-UE Sant Cugat 2 JUnior maScUlÍ niVell B Ds. 17.00 h UE Claret-CB Mira-sol 1 Ds. 12.00 h Europa Sport Centre-AEE Regina Carmeli JUnior maScUlÍ niVell c Ds. 12.00 h EBC La Llagosta-CB Mira-sol 2 campionaT caT. JUnior FemenÍ Ds. 17.30 h UE Sant Cugat 1-CEB Sant Jordi preinFanTil maScUlÍ Ds. 09.30 h Els Monjos BC-CB Mira-sol Ds. 09.30 h SAgrada Familia Claror A-UE Sant Cugat 1 Ds. 09.30 h Dots Sant Quirze C-UE Sant Cugat 2 UE Sant Cugat 3 (descansa) preinFanTil FemenÍ Ds. 09.00 h UE Sant Cugat 1-AE Casp

CoRFbal lliGa nacional Dg. 12.45 h KC Sant Cugat-CK Castellbisbal

El partit uE Sant Cugat El sènior A femení de bàsquet, quart a la Lliga, rep dissabte, a les 19 h, al Pavelló 1, el Mollerussa, que és tercer a la taula.


www.diaridesantcugat.cat

Diari de Sant Cugat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Opinió

|

Lectors

|

la Ciutat

|

Economia

|

esports

|

|

35

2113 1991 1964 2153

33 32 32 30

Cultura

Classificacions esport federat Hoquei Herba

Mataró-FSCE Bar Mi Casa; FS Vilassar de MarC. Natació Sabadell; Ass. Amigos de Calvia-FS Unión Las Palmas; FS Marfil Santa Coloma-FS Gavà; CE Escola Pia-FS Ripollet; CFS Premià de Mar (descansa); Hospitalet FS (descansa).

divisió d'honor FEMEnina S.P.V. 51-Hockey Alcalà (1-1) Junior FC-Ourense Galicia (7-0) Atlètic Terrasa-Caja Cantabria (6-1) Equip Atlètic Terrassa Hockey Alcalà Junior FC S.P.V. 51 Caja Cantabria Ourense Galicia

PJ 8 8 8 8 8 8

PG 6 5 5 2 0 0

PE 2 2 0 3 3 2

PP GF 0 35 1 21 3 19 3 10 5 8 6 1

GC P 7 14 10 12 8 10 17 7 23 3 29 2

Pròxima jornada (10 D’ABRIL): Hockey AlcalàJunior FC; Ourense Galicia-Atlètic Terrasa; Caja Cantabria-S.P.V. 51.

PriMEra naCionaL B GRUP 2 AEJ Riera Nivell 28 A-Futsal Santpedor (4-2) Sant Vicenç CFS-olimpic Floresta a (6-3) FS Sport Esplugues-Sant Sadurní FS A (3-2) Pallejà FS-Gelida Industrial FSC A (7-0) PªB. Solsona A-Salou FS A (1-6) Balaguer CFS-Esparraguera CFS A (4-3) JIP Prats Rei-La Salle Gràcia (4-4) C.Tito Vilanova Camí-St Andreu Barca CFS (5-1) EqUiP

divisió d'honor MasCULina B Equip Junior FC FC Barcelona Atl. San Sebastián Pedralbes HC Real Sociedad 1927 CH Barrocas Valencia HC Bully 92 Murcia Egara 1935 Universidad Sevilla

PJ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

PG 9 8 6 7 6 5 4 2 2 0

PE 1 2 5 2 1 1 3 3 3 1

PP GF 2 30 2 33 1 28 3 27 5 26 6 19 5 26 7 21 7 17 11 8

GC P 17 19 9 18 14 17 17 16 25 13 19 11 29 11 32 7 28 7 45 1

Pròxima jornada (10 D’ABRIL): Atl. San Sebastián-Valencia CH; Real Sociedad 1927-FC Barcelona; B92 Murcia-CH Barrocas; Universidad Sevilla-Junior FC; Egara 1935-HC Pedralbes.

Futbol Sala PriMEra naCionaL a GRUP 6 FSCE Bar Mi Casa-Sporting Esplugues (8-9) C. Natació Sabadell-CE Futsal Mataró (2-2) FS Unión Las Palmas- FS Vilassar de Mar (2-7) FS Gavà- Ass. Amigos de Calvia (8-4) FS Ripollet-FS Marfil Santa Coloma (4-3) aXa sant Cugat Fs (descansa) CE Escola Pia (descansa) EqUiP PJ PG PE PP GF GC Hospitalet FS 23 21 2 0 128 46 Sporting Espugues 24 21 1 2 160 57 CE Escola Pia 23 13 3 7 124 78 FSCE Bar Mi Casa 23 12 3 8 122 91 CFS Premià Mar 24 12 2 10 82 83 FS Unión Las Palmas 23 10 4 9 72 86 Vilassar de Mar 23 10 6 7 83 73 FS Ripollet 24 9 4 11 84 97 C. Nat. Sabadell 23 9 3 11 97 99 FS Gavà 23 9 1 13 79 95 Ass. Amigos Calvia 22 7 5 10 89 109 FS Marfil Sta. Coloma 22 7 2 13 78 82 CE Futsal Mataró 24 5 5 14 69 95 aXa sant Cugat Fs 23 5 1 17 73 133 Martorell FS 24 3 0 21 47 163 Pròxima jornada (9 D’ABRIL): Sporting Esplugues-aXa sant Cugat Fs; CE Futsal

PJ PG PE PP PG PE PP GF GC P 1 8 1 2 110 67 49

olímpyc Floresta 22 7 3 Pallejà FS 22 8 1 Salou FS 22 9 0 Sant Vicenç CFS 22 10 1 Balaguer CFS 22 6 2 Can Tito Vilanova 22 7 3 St Andreu Barca 22 9 0 Esparreguera 22 7 0 JIP Prats de Rei 21 5 1 Sport Esplugues 22 6 1 La Salle Gràcia 22 3 3 AEJ Riera 22 4 1 Sant Sadurní FS 22 5 3 Futsal Santpedor 22 3 4 Gelida Industrial 22 4 1 PB Solsona 21 1 4

2 1 1 3 1 2 3 4 5 4 7 3 4 6 6

7 6 4 6 4 2 4 3 1 2 3 1 1 1 0

1 2 3 2 0 3 3 2 4 4 0 0 1 1 1

3 101 69 4 94 65 3 105 77 3 108 81 7 94 71 6 97 84 5 92 73 6 69 93 5 63 84 6 83 97 7 77 97 10 78 87 9 53 97 9 52 91 9 40 83

47 47 46 40 36 36 36 27 26 22 22 21 17 17 8

Pròxima jornada (10 D’ABRIL): Sant Andreu Barca CFS-AEJ Riera Nivell 28 A; Futsal Santpedor-Sant Vicenç CFS; olimpic Floresta a-FS Sport Esplugues; Sant Sadurní FS A-Pallejà FS; Gelida Industrial FSC A-PªB. Solsona A; Salou FS A-Balaguer CFS; Esparraguera CFS A-JIP Prats Rei; La Salle Gràcia-Can Tito Vilanova Camí.

Hoquei patinS

P 65 64 42 39 38 34 33 31 30 28 26 23 20 16 6

oK LLiGa FEMEnina Biesca Gijón HC-CHP Bigues i Riells (3-2) CE Noia Freixenet-CD Arenys de Munt (1-4) CP Alcorcón-Vigo Stick CH 2001 (9-0) CP Vilanova-Igualada HC (3-2) Cerdanyola CH-PhC sant Cugat (3-1) CP Voltregà-Sferic Terrassa (5-1) Girona CH (descansa) Equip PJ CP Voltregà 18 Biesca Gijón HC 19 Girona CH 18 CD Arenys Munt 18 CP Vilanova 17 CHP Bigues i Riells 19 CP Alcorcón 17 Igualada HC 19 Sferic Terrassa 18 Cerdanyola CH 16 CE Noia Freixenent 17 PhC sant Cugat 18 Vigo Stick CH 2001 18

PG 15 14 12 11 10 9 8 8 7 5 4 4 0

PE PP GF 1 2 79 2 3 56 2 4 53 2 5 57 1 6 52 0 10 69 2 7 41 2 9 60 0 11 43 3 8 43 2 11 34 1 13 40 0 18 17

GC 28 28 29 35 38 64 34 59 54 40 51 66 118

Pròxima jornada (16 D’ABRIL): Sferic TerrassaBiesca Gijón HC; CHP Bigues i Riells-CE Noia Freixenet; Vigo Stick CH 2001-CP Vilanova; CD Arenys de Munt-CP Alcorcón; Igualda HC-Cerdanyola CH; Girona CH-CP Voltregà; PhC sant Cugat (descansa). PriMEra CaTaLana GRUP B CT Barcino-CH Mataró (2-2) PhC sant Cugat-Girona CH B (8-3) CP Vic-CH Lloret B (8-1) CP Manlleu-CP Voltregà (6-3) CP Taradell-SHUM Maçanet B (5-1) CP Roda-CH Caldes Recam (1-3) CP Sant Celoni-HC Sentmenat (4-5) CHP Bigues i Riells-GEiEG (6-3) HC Ripoll-FD Cassanenc (8-3) Equip PhC sant Cugat CHP Bigues i Riells CP Vic B HC Sentmenat CH Caldes Recam Mataró HC B CH Lloret B CP Taradell CP Roda de Ter GEiEG C HC Masella Girona SHUM Maçanet B Sant Celoni HC Ripoll CP Manlleu B CP Voltregà B CT Barcino FD Cassanenc

PJ 26 26 25 26 26 25 26 25 25 26 26 25 25 25 26 25 26 26

PG 22 20 20 17 13 12 12 11 11 10 9 8 8 7 6 5 5 4

PE PP GF 2 2 132 4 2 141 3 2 153 2 7 148 3 10 107 4 9 95 2 12 110 5 9 100 4 10 113 5 11 101 5 12 112 5 12 80 2 15 84 4 14 92 4 16 100 3 17 89 1 20 84 2 20 84

GC P 76 68 77 64 69 63 111 53 89 42 83 40 119 38 89 38 108 37 96 35 117 32 94 29 121 26 110 25 118 22 119 18 165 15 164 14

Pròxima jornada (9 D’ABRIL): SHUM Maçanet B-CP Manlleu; GEiEG-CP Roda; CH Mataró-CP Vic; FD Cassanenc-CP Taradell; HC SentmenatPhC sant Cugat; Girona CH B-CT Barcino; CP Voltregà-CHP Bigues i Riells; CH Caldes RecamCP Sant Celoni; CH Lloret B-HC Ripoll.

LLiGa CaTaLana MasCULina Ch sant Cugat a-H. Bordils (23-26) CH Parets-BM La Roca (21-24) CH Pardinyes-H. Sant Quirze (24-28) H. Cardedeu-KH-7 BM Granollers C (19-27) H. Poblenou-CH Salle Montcada (23-23) Manyanet CH-H. Banyoles (24-25) St Martí Adrianenc B-Salle Bonanova CE (29-26) EqUiP H. Banyoles Salle Montcada H. Sant Quirze CH Pardinyes H.Bordils H. Poblenou BM Granollers C BM La Roca CH Parets Manyanet CH

PJ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

PG 18 18 15 13 12 13 12 11 10 9

PE PP GF 2 5 716 1 6 748 4 6 715 3 9 758 3 10 713 1 11 779 2 11 723 4 10 675 3 12 703 3 13 745

8 7 6 6

4 2 2 0

13 16 17 19

698 744 687 662

729 786 752 725

20 16 14 12

Pròxima jornada (10 D’ABRIL): BM La RocaCh sant Cugat a; H. Sant Quirze-CH Parets; KH-7 BM Granollers C-CH Pardinyes; CH Salle Montcada-H. Cardedeu; H. Banyoles-H. Poblenou; La Salle Bonanova CE-Manyanet CH; H. Bordils-Sant Martí Adrianenc B. LLiGa CaTaLana FEMEnina Handbol Gavà-Molins de Rei CE (19-26) Sant Quirze Handbol-CH Sant Vicenç (23-32) CH Vilanova del Camí-BM Granollers (34-34) H. Tortosa-CH St. Esteve Sesrovires (23-22) Ch valldoreix-CH Ascó (21-15) BM La Roca-Jov. H. Mataró (18-25)

HanDbol

P 46 44 38 35 31 27 26 26 21 18 14 13 0

Salle Bonanova 25 St Martí Adrianenc 25 Ch sant Cugat 25 H. Cardedeu 25

GC 640 673 662 751 715 795 685 683 715 755

P 38 37 34 29 27 27 26 26 23 21

EqUiP PJ Molins de Rei CE 22 KH-7 Granollers 22 Handbol Gavà 22 H. Tortosa 21 Jov. H. Mataró 22 CH Vilanova Camí 22 CH Ascó 22 BM La Roca 22 Ch valldoreix 21 CH Sant Vicenç 22 St. Esteve Sesrovires 22 Sant Quirze H. 22

PG 21 18 16 14 13 10 9 8 5 5 4 0

PE PP GF 1 0 692 2 2 632 3 3 593 2 5 571 1 8 601 2 10 535 1 12 470 0 14 465 2 14 358 1 16 451 1 17 445 0 22 296

GC 379 424 455 509 493 555 464 527 489 544 534 736

P 43 38 35 30 27 22 19 16 12 11 9 0

Futbol PriMEra rEGionaL GRUP 3 Vallirana UD-Juventud Prat (2-1) Juv. 25 Septiembre-Sitges UE (1-0) Sant Joan Despí UE-Cervelló CD (2-1) Espluguenc FA-San Mauro UD (0-2) Vilanova Geltrú CF B-Moja AE (2-0) Martorell CF-Cubelles CF (2-3) La Munia AE- Unificación Bellvitge UD (1-1) EF. Barberà-sant Cugat Esport FC (0-2) Junior FC (descansa) EqUiP Junior FC sant Cugat FC UD San Mauro AE Moja Sant Joan Despí AE La Munia Juventut Prat Unif. Bellvitge Juv. 25 Sept. UD Vallirana Cubelles CF Espluguenc FA UE Sitges Barberà-And. Vilanova Geltrú CD Cervelló Martorell CF

PJ PG PE PP PG PE PP GF GC P 25 9 2 2 8 2 2 50 27 55 26 5 5 3 6 5 2 47 25 43 26 9 3 1 3 3 7 41 33 42 26 6 4 2 5 3 6 41 35 40 25 6 4 3 3 7 2 39 34 38 24 5 5 2 5 3 4 33 25 38 25 7 2 4 4 3 5 38 32 38 26 6 2 4 5 2 7 34 39 37 25 5 4 4 4 6 2 39 42 37 25 5 4 4 5 3 4 50 46 37 24 7 2 3 3 2 7 50 45 34 25 5 6 2 3 2 7 34 34 32 26 4 4 6 2 4 6 29 40 26 25 5 1 6 2 4 7 36 46 26 25 3 4 6 2 3 7 37 50 22 26 2 4 6 3 3 8 29 51 22 25 3 0 9 3 1 9 22 47 19

Pròxima jornada (10 D’ABRIL): Junior FC-Juventud Prat; Sitges UE-Base Espirall Les

Clotes CF A; Cervelló CD-Juv. 25 Septiembre; San Mauro UD-Sant Joan Despí UE; Moja AE-Espluguenc FA; Cubelles CF-Vilanova Geltrú CF B; Unificación Bellvitge UD-Martorell CF; sant Cugat Esport FC-La Munia AE; Escola F. Barberà Andalucia-Vallirana UD. PriMEra CaTaLana FEMEnÍ GRUP 2 sant Cugat Esport FC-Can Deu At. (3-1) Cerdanyola FC B-Santpedor CF (1-4) Manresa CE-Igualada CF (1-3) Escola F. Montcada-Lourdes UD (5-6) AEM SE-Palau Anglesola CF (6-0) Sabadell FC CE-Pardinyes CF (0-2) La Planada UD-Soses Femení CF (3-2) Escuela F. Bonaire (descansa) EqUiP PJ PG PE PP PG PE PP GF GC P AEM SE 23 11 1 0 9 1 1 140 20 62 Santpedor CF 23 10 1 0 9 0 3 103 26 58 EF Bonaire 22 10 1 0 7 3 1 83 27 55 Igualada CF 23 9 1 1 6 2 4 50 24 48 Pardinyes CF 23 10 0 1 4 1 7 82 57 43 sant Cugat 23 9 0 3 4 1 6 69 44 40 At. Can Deu 24 8 0 4 3 3 6 54 63 36 EF Montcada 23 6 2 4 3 2 6 58 62 31 La Planada 24 6 2 4 2 2 8 46 76 28 CE Sabadell FC 24 4 2 5 4 0 8 34 61 26 Soses Femení 23 1 2 8 4 1 7 38 72 18 UD Lourdes 23 3 1 7 2 1 9 51 124 17 Cerdanyola B 23 4 2 6 0 1 10 28 52 15 CE Manresa 22 2 2 8 2 0 8 39 98 14 Palau Anglesola 23 1 1 9 2 0 10 31 10010 Pròxima jornada (10 D’ABRIL): Can Deu At.Escuela F. Bonaire; Santpedor CF-sant Cugat Esport FC; Igualada CF-Cerdanyola FC B; Lourdes UD-Manresa CE; Palau Anglesola CF-Escola F. Montcada; Pardinyes CF-AEM SE; Soses Femení CF-Sabadell FC CE; La Planada UD (descansa).

bàSquet PriMEra CaTaLana MasCULÍ GRUP 3 CN Sabadell-CB Morell (70-52) B. Ribes Can Torreta-CE Vilanova i Geltrú (81-66) CB Salou-B. Sant Boi (67-87) CB Gavà-Sferic Terrassa (63-58) Tarragona 2017-CB Ripollet (67-61) UE sant Cugat-CB Cerdanyola (72-79) Tau Icesa Salle Reus-CB Esparraguera (62-53) CB Valls-CEB Sant Jordi (79-58) EqUiP PJ Tau Icesa Salle Reus 26 CB Valls 26 CEB Sant Jordi 26 Bàsquet Sant Boi 26 CB Gavà 26 Bàsquet Ribes 26 Tarragona 2017 26 CB Esparreguera 26 CN Sabadell 26 Sferic Terrassa 26 UE sant Cugat 26 CB Cerdanyola 26

PG PP 24 2 21 5 18 8 17 9 16 10 14 12 14 12 13 13 13 13 13 13 11 15 11 15

PF 2081 1894 1878 1807 1749 1794 1805 1813 1719 1795 1877 1751

PC 1727 1663 1690 1693 1684 1713 1787 1746 1686 1773 1874 1816

P 50 47 44 43 42 40 40 39 39 39 37 37

CB Morell CB Salou Vilanova i Geltrú CB Ripollet

26 26 26 26

7 6 6 4

19 20 20 22

1828 1821 1687 1774

Pròxima jornada (9 D’ABRIL): B. Sant Boi-UE sant Cugat; Sferic Terrassa-CB Salou; CB MorellCB Valls; CB Cerdanyola-B. Ribes Can Torreta; CE Vilanova i Geltrú-Tau Icesa Salle Reus; CEB Sant Jordi-Tarragona 2017; CB Esparraguera-CN Sabadell; CB Ripollet-CB Gavà. sEGona CaTaLana FEMEnÍ GRUP 2 Asfe Sant Fruitós B-CB Esparraguera A (41-52) CB Roda-CE Sant Nicolau (42-53) N. Optics Mollerussa-CB Torelló B (50-42) CEB Sant Jordi-CE Escola del Carme (48-52) CN Terrassa B-CB Cervera (44-24) Electrònics CB Lleida B-CB Calaf (64-60) UE sant Cugat 1 (descansa) CB Balaguer (descansa) EqUiP CN Terrassa B CE Sant Nicolau Òptics Mollerussa UE sant Cugat 1 CEB Sant Jordi CB Esparraguera A CE Escola Carme Asfe Sant Fruitós B CB Balaguer CB Calaf CB Lleida B CB Roda CB Cervera CB Torelló B

PJ 22 22 22 21 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22

PG 19 17 15 15 15 15 14 12 7 6 6 5 3 3

PP 3 5 7 6 6 6 8 10 14 16 16 17 19 19

PF 1370 1380 1139 1325 1205 1110 1157 1159 1019 1001 1083 936 965 1044

PC 937 1147 1059 1101 1031 999 1150 1175 1075 1210 1355 1167 1193 1294

P 41 39 37 36 36 36 36 34 28 28 28 27 25 25

Pròxima jornada (9 D’ABRIL): CB Torelló B-CN Terrassa B; CB Balaguer-CB Esparraguera A; CB Cervera-CB Roda; UE sant Cugat 1-N. Optics Mollerussa; CB Calaf-CEB Sant Jordi; CE Sant Nicolau-Electrònics CB Lleida B; Asfe Sant Fruitós B (descansa); CE Escola del Carme (descansa).

CorFbol PriMEra divisió Sant Llorenç KC-CEVG (17-15) EqUiP KA Vallparadís Vacarisses CEVG M. Isis Montcada Sant Llorenç KC CK Castellbisbal KC sant Cugat Badalona

PJ 12 12 12 12 12 12 12 12

PG 10 9 6 6 5 3 4 2

PE 2 0 1 1 0 2 0 0

PP 0 3 5 5 7 7 8 10

GF 262 219 213 178 167 171 184 146

GC P 164 22 177 18 193 13 180 13 202 10 186 8 224 8 214 4

Pròxima jornada (9 D’ABRIL): Sant Llorenç KC-M. Isis Montcada; Badalona A-KA Vallparadís; KC sant Cugat-CK Castellbisbal; CEVG-Vacarisses.


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d'abril del 2011

36

|

www.diaridesantcugat.cat

Publicitat

Agenda abril del 8 al 17 Fins al 10 d’abril Teatre-Auditori Musical. 'Mamma Mia!' 16 Funcions Vegeu més informació a www.teatre-auditori.santcugat.cat Org.: Ajuntament de Sant Cugat 8 Divendres Casal de Joves TorreBlanca Èxit Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 18 h Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona Hora del conte. 'Va de clàssics' A càrrec de Gisela Figueras Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 21 h Parròquia de Sant Pere Octavià Concert d'Esencia de Vida Organitza: Esencia de Vida 23 h Casal Mira-sol

Organitza: Intermón-Oxfam Patrocina: Ajuntament de Sant Cugat 11 h Can Monmany Visita a la finca de Can Monmany Visita guiada al projecte agroecològic Inscripcions oficinasostenible@santcugat.cat o tel. 93 565 70 98 Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 11 h Oficina de Turisme Visites guiades. 'El Costumari de Sant Cugat' Durada: 1 h Preu: 5 euros. Menors de set anys, gratuït Cal fer reserva prèvia a l'Oficina de Turisme Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 12 h Biblioteca Central Gabriel Ferrater Hora del conte. 'Els contes de la Marta' A càrrec de Glòria Arrufat Org.: Ajuntament de Sant Cugat 12.30 h Sala El Siglo Mercantic Concert. 'Big Band Jazz en Viu' Direcció David Mengual Organitza: Associació Cultural El Siglo

A càrrec de The Risas. Teloners: Dolly Society Reserva d'invitacions: musica.jove@ santcugat.cat Org.: Ajuntament de Sant Cugat, Cugat.cat 9 Dissabte De 10 a 14 h CEIP Joan Maragall Mercat de Puces Compra-venda segona mà Organitza: AMPA CEIP Joan Maragall Pl. del Rei Dia de l'Esperança D'11 a 14 h Jocs, venda Comerç Just, etc. 13 h Música i balls de 'Miel y Canela' 18 h Berenar i animació infantil 19 h Lectura del manifest 19.30 h Flashmob 'Fins als nassos de les injustícies' 22 h Concert a càrrec de The Risas i....

3a Cercavila d'Escoles de Sant Cugat 17.30 h Pl. de l'Om Xocolatada 18 h Carrers del centre Cercavila 19 h Pl. d'Octavià Espectacle musical Activitat vinculada a l'exposició gegants i capgrossos de les escoles Organitza: Geganters de Sant Cugat 17.30 h Pl. de la Vila Roda d'Esbarts Organitza: Grup Mediterrània 18 h Casal de Joves TorreBlanca Monogràfic de Rubik Els experts a la teva disposició. Totes les tècniques i els secrets per resoldre el cub més famós del món Org.: Associació Catalana Club de Rubik

+ activitats a: www.santcugat.cat. Si voleu sortir en aquesta agenda cal que adreceu la informació 15 dies abans a la Casa de Cultura, Jardins del Monestir, s/n.

Viu la cultura de prop XCCP: xarxa de centres culturals polivalents

22 h Casal Mira-sol Teatre. 'Les nenes no haurien de jugar a futbol' A càrrec de Versus & Cia. Preu: 8 euros

Reserva a: casalmirasol@santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 10 Diumenge 10 h Pl. de la Vila 2a Cursa Internacional Endavant! Et toca a tú! Corre pel Parkinson Tothom pot fer aquesta senzilla cursa de relleus, corrent, caminant, en cadira de rodes o com sigui Org.: Associació Catalana per al Parkinson, Unidos contra el Parkinson, AVAN De 10 a 13 h Pavelló de Valldoreix Jugant a l’Atletisme Final de Catalunya Org.: Club Muntanyenc Col·l.: Ajuntament de Sant Cugat 12 h Casa de Cultura Visita guiada a l’exposició. 'Empremtes de dones' A càrrec de vàries de les artistes que hi exposen Org.: Ajuntament de Sant Cugat 12 h Museu de Sant Cugat. Casa Aymat Visita guiada a l’exposició per manent. 'El tapís de la Casa Aymat i l'Escola Catalana del Tapís' Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 12 h Museu de Sant Cugat. Monestir Visita guiada a l'exposició. 'Escultura: Processos Ocults' Coneixerem el procés creatiu que hi ha darrere de cada obra escultòrica Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 12.30 h Sala El Siglo Mercantic Concert de Jerome Lavoix

010 Organitza: Associació Cultural El Siglo 18 h Aula Magna de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels El meu primer concert Org.: Joventuts Musicals de Sant Cugat Patrocina: Ajuntament de Sant Cugat,Aula de So 18.30 h UREF Teatre A càrrec de la companyia No + Notes Organitza: UREF 11 Dilluns 18 h Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona Hora del conte. 'Va de clàssics' A càrrec de Gisela Figueras Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 20 h Casa de Cultura Conferència. 'Neutrins d'origens còsmics, segona part' A càrrec d'Enrique Fernández Org.: Ass. Astronòmica ValldoreixSant Cugat 12 Dimarts 19 h Club Muntanyenc Sant Cugat Xerrada. 'El pic del petroli, una qüestió econòmica o socioambiental?' A càrrec de Jordi Solé i Mariano Marzo Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 20 h Biblioteca del Mil·lenari Espectacle per a adults. 'Sensualitats' A càrrec de Mercè Sampietro i Eduard Iniesta Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 13 Dimecres 18 h Biblioteca Central Gabriel Ferrater Hora del conte. 'Va de clàssics' A càrrec de Gisela Figueras Organitza: Ajuntament de Sant Cugat

Tel. 93 589 13 82 i fax 93 674 66 55. A/e agenda@santcugat.cat. La responsabilitat dels actes i de la informació publicada en aquesta agenda recau en les entitats organitzadores.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d'abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Publicitat

20 h Casa de Cultura El documental del mes. 'La isla'

19.30 i 22 h Cinemes Sant Cugat Cinema d'Autor. 'La fille du R.E.R.' Del director André Téchiné Preu: 4 euros Org.: Cinesa, Ajuntament de Sant Cugat 20 h Biblioteca Central Gabriel Ferrater Parlem amb... Martí Gironell Organitza: Ajuntament de Sant Cugat

D'Uli Stelzner Guatemala i Alemanya 2009 Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 21 h Aula Magna de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels Una hora de música. 'De la terra al cel' A càrrec de Josep M. Almiron, piano Preu: 6 euros Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 14 Dijous 15.30 h Biblioteca Central Gabriel Ferrater Visita comentada a l’exposició 'Lletra a Lletra' Org.: Equip Taller Triangle

20 h Museu de Sant Cugat. Monestir Conferència. 'Sobre el processos (més o menys ocults) de les escultures' A càrrec d'Abel Figueres Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 15 Divendres 18 h Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona Hora del conte. 'Va de clàssics' A càrrec de Gisela Figueras Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 18 h Casal de Joves TorreBlanca Èxit! Campionat de Guitar Hero

Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 22 h Teatre-Auditori Concert de Sant Jordi A càrrec de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat Presenten Parelles de fet: 'Mozart & Beatles' i 'Trencanous', de Txaikovski Preu: 24 euros Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 16 Dissabte 10 h Oficina de Turisme Visites guiades. 'El campanar, l'església i el claustre' Durada: 2 h 30 minuts Preu: 8 euros,. Menors de 7 anys, gratuït Cal fer reserva prèvia a l'Oficina de Turisme Organitza: Ajuntament de Sant Cugat De 17 a 21 h Casa de Cultura Taller de glossa (cançó improvisada) Inscripcions: emtsc@emtsc.cat Org: Escola de Música Tradicional de Sant Cugat

|

37

18 h Casa de Cultura Espectacle familiar. 'Capsa de Curculles' A càrrec de la cia. Terranegra Per a infants a partir de 3 anys. Preu: 5 euros Reserves: casadecultura@santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat 17 Diumenge 19 h Teatre-Auditori Espectacle de música, imatge i poesia 'Carmina Burana'. 'El Cant dels Goliards' Preu: 18 euros Organitza: Ajuntament de Sant Cugat + activitats a: www.santcugat.org. Si voleu sortir en aquesta agenda cal que adreceu la informació 15 dies abans a l'Oficina de Turisme Pl. Octavià, s/n Torre de l'Homenatge. Tel. 93 675 99 52 i fax 93 675 99 53. A/e agenda@santcugat.org. La responsabilitat dels actes i de la informació publicada en aquesta agenda recau en les entitats organitzadores.


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

38

|

Sumari _ 3 |

a Fons _ 4 |

el Poble _ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors _ 14 |

Opinió _ 16 |

la Ciutat _ 20 |

Economia _ 26 |

Esports _ 28 |

Cultura

|

Passatemps _ 46

Cultura Agenda _Pàg. 45

diaridesantcugat.cat/agenda

Literatura _Pàg. 42

Víctor Alexandre presenta la seva darrera novel·la ‘Cor de brau’ al Terra Dolça

CONCERT DE LA BIg BAND JAZZENVIU 9 D’AbriL a les 12.30 h a la sala El Siglo de Mercantic

Estada. Des del dia 31 de març i fins al 10 d’abril, el musical més exitós dels darrers anys fa una minitemporada a Sant Cugat amb un total de 16 funcions. El DIARI DE SANT CUGAT us acosta les opinions dels protagonistes

La quinzena ‘Mamma Mia!’ Frases

És la primera vegada que el Teatre-Auditori fa una minitemporada “S’ha fet gran”, assegura el director de l’equipament

“Mamma Mia! és el referent dels musicals, un musical que enamora, enganxa i és adictiu”

“Jo em vaig enamorar d’aquest musical un any abans d’entrarhi, com a públic, i vaig alucinar”

ÀLEX CASADAMUNT

gEorgiNA LLAUrADó

“És un musical de gran èxit que té molta màgia i que ha estat un fenomen social a nivell mundial”

“Desprén molt bon rotllo, la gent se’n va molt contenta i amb molta ilusió. És un espectacle molt positiu”

MoNÉ

MoNÉ

molt ilusionats perquè tornem a Catalunya després de fer gira per Espanya”, assegura Georgina Llauradó, que ja va participar al musical però fent un altre personatge. Pel que fa a les diferències amb els espectacles de Madrid o Barcelona, els actors asseguren que el musical està en constant evolució pels canivs que hi ha en el repartiment: “Que entrin nous artistes dóna aire fresc a la companyia i a l’espectacle i també és positiu per anarse renovant”, explica Llauradó. Els artistes també valoren positivament l’escenari del TeatreAuditori i creuen que la seva mida permet molta mobilitat per ballar. Per Moné, la clau de l’èxit és que Mamma Mia! “desprén molt bon “rotllo”, la gent se’n va molt contenta i amb molta ilusió. És un espectacle molt positiu”. “No m’ho crec, que hi hagi gent que no l’hagi vist”, respon Casadamunt en preguntar-li com animaria les persones que encara no han vist l’espectacle. “Jo em vaig enamorar d’aquest musical un any abans

d’entrar-hi, com a públic, i vaig alucinar”, confessa Llauradó. Moné anima la gent a no perdre l’oportunitat de disfrutar del musical perquè “és terapèutic, un lífting musical de l’ànima”.

SKY A MAMMA MIA!

Bernat Bella Puigdomènech

SOPhIE A MAMMA MIA!

bernat.bella@premsalocal.com

MUSiCAL. Mamma Mia! ha fet parada a Sant Cugat. Des del dia 31 de març i fins al 10 d’abril, el musical més exitós dels darrers anys ofereix un total de 16 funcions al TeatreAuditori. D’aquesta manera, després de passar per Madrid i Barcelona, l’espectacle basat en les mítiques cançons d’ABBA fa una minitemporada a la ciutat. El director de l’equipament, Pep Tugues, s’ha mostrat molt satisfet per haver programat la primera minitemporada en la història del Teatre-Auditori i ha assegurat que aquest fet demostra que “és un teatre que s’ha fet gran i que està plenament consolidat”.

DONNA A MAMMA MIA!

Les opinions dels artistes Aprofitant la presència dels artistes de Mamma Mia! a la ciutat, El DIARI DE SANT CUGAT ha copsat les impressions i opinions d’alguns dels cantants participants a l’espectacle. “És el referent dels musicals, un musical que enamora, enganxa i és addictiu”, destaca Àlex Casademunt. La cantant protagonista, Moné, assegura que “és un musical de gran èxit que té molta màgia i que ha estat un fenomen social a escala mundial”. “Estem amb moltes ganes i

imatges de l’espectacle Mamma Mia! al Teatre-Auditori de Sant Cugat #ARTUR RIBERA i LOCALPRES

DONNA A MAMMA MIA!

Valoració de les funcions “El públic acaba sempre molt content, perquè Mamma Mia! és un producte que no enganya”, assegura Pep Tugues, que afegeix que “surt igual de satisfeta una nena de 5 anys que un avi de 90, i això no sempre passa”. El director del Teatre-Auditori també s’ha mostrat satisfet perquè amb aquest musical han assolit els objectius que s’havien proposat: donar a conèixer l’equipament a totes aquelles persones, tant de Sant Cugat com de fora, que encara no el tenien en compte. Vista la bona experiència, Tugues es planteja programar més minitemporades d’espectacles, però avisa que “no hi ha gaires Mamma Mia! al mercat, només un cada dos o tres anys; però si apareix l’oportunitat, nosaltres hi serem”.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

espectacles. Varietat a la Xarxa de Centres Culturals

La XCCP presenta la nova programació trimestral Bernat Bella

bernat.bella@premsalocal.com

equipamentS. El tinent d’alcalde de Cultura, Xavier Escura, va presentar la programació d’aquest trimestre (abril, maig i juny) per a la Xarxa de Centres Culturals Polivalents (XCCP), formada per la Casa de Cultura, el Casino de la Floresta, el Casal de Mira-sol i el Casal de les Planes. Un total de 15 espectacles més dos cicles d’actuacions estables, com les jam-sessions i el “Mou-te”, conformen l’oferta dels equipaments, que va des del teatre i la música fins als espectacles familiars i els audiovisuals.

el Casino de la Floresta forma part de la Xarxa #ARXIU

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

The Risas obre la programació amb el primer concert del “Moute” aquest divendres, 8 d’abril, a partir de les 23.00 h a Mira-sol. El teatre també té protagonisme aquest cap de setmana amb Les nenes no juguen a futbol, a càrrec de Versus & Cia, dissabte a les 18.00 h. Altres espectacles quedestaquendurantaquesttrimestre són el concert de Maria Rodés a la Casa de Cultura, el del grup Macedònia a la Floresta o l’espectacle de circ de Desastrosus Cirkus a les Planes. A més, i com a novetat, s’han organitzat dues sessions de picnic amb música en directe a l’aire lliure dedicades a la rumba i al jazz. Xavier Escura també va fer balanç del darrer trimestre de la Xarxa de Centre Culturals Polivalents i va detallar que gairebé 2.000 persones van passar pels espectacles. El tinent d’alcalde també va destacar el paper de les entitats en el dia a dia dels quatre equipaments i es va mostrar satisfet per haver aconseguit que els santcugatencs es desplacin per tots els districtes.

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

naCiOnaLS. El saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat va ser l’escenari de la cerimònia de lliurament dels guardons del Premi Nacional de Cultura, la distinció més rellevant en l’àmbit de la cultura al país. En total, s’ha reconegut la tasca d’un total de setze personalitats i entitats en diferents categories culturals, i Sant Cugat hi

ha tingut una presència destacada. L’escriptora resident a Mira-sol Marta Pessarrodona, els cineastes Judith Colell i Jordi Cadena amb el seu film Elisa K i el grup de circ Los Excéntricos han estat els santcugatencs reconeguts en l’àmbit de la literatura, el cinema i el món del circ, respectivament. _B. Bella

Aportar valor a través de la innovació

Investigar, desenvolupar, fabricar i comercialitzar productes farmacèutics per a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones un dels darrers concerts de Sant Jordi de l’OSSC #ARXIU

de dansa que tinguin la possibilitat de ballar amb una orquestra. El tinent d’alcalde de Cultura, Xavier Escura, s’ha mostrat molt satisfet perquè el concert de Sant Jordi “cada any se supera” i ha aventurat que enguany serà “una edició molt especial”. _B. Bella

39

Els Premis Culturals més santcugatencs

El concert de Sant Jordi de la Simfònica serà “sorprenent”

presa i un espectacle una mica provocador”, ha assegurat Ferré. En aquesta part del concert també participarà el pianista Antonio di Castrofano. Per la seva banda, Laura Esteve s’ha mostrat contenta per participar en el concert i ha dit que hi ha “poquíssimes companyies

|

els santcugatencs premiats amb el conseller mascarell #LOCAL PRESS

Ball. El Centre de Dansa Laura Esteve hi participarà

tradiCió. El tradicional concert de Sant Jordi de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat (OSSC), que serà el dia 15 d’abril al Teatre-Auditori, comptarà enguany amb la presència del Centre de Dansa Laura Esteve. L’espectacle estarà dividit en dues parts: en la primera es combinarà la música de Mozart i la dels Beatles, i en la segona els alumnes de Laura Esteve ballaran una adaptació del Trencanous al ritme de l’orquestra. El director de l’OSSC, Josep Ferré, ha destacat les similituds, malgrat la diferència en el temps, entre el compositor austríac i la banda de Liverpool, en el sentit que volien simplificar la música i fer-la més pròxima a la gent. “Serà tota una sor-

|

La visió de futur, el caràcter innovador i la dedicació a la investigació han mantingut a Boehringer Ingelheim entre els líders mundials del sector farmacèutic i li han permès afrontar amb èxit els reptes que plantegen la investigació i desenvolupament per poder posar a disposició dels pacients medicaments innovadors i segurs. La mentalitat emprenedora de tots i de cada un dels que formem part de Boehringer Ingelheim fa possible la realització del nostre objectiu: Aportar valor a través de la innovació.

www.boehringer-ingelheim.es www.twitter.com/boehringer www.youtube.com/user/boehringeringelheim


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

40

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Presentació. Com prevenir el fracàs escolar des de casa

Ramon Casals considera clau la relació pares i fills en el seu llibre LLibRe. Ramon Casals va presentar dijous dia 31 de març a l’Abacus el seu últim llibre Prevenir el fracàs escolar des de casa, un treball elaborat a partir d’un estudi molt ampli que van dur a terme i amb el qual volien quantificar la influència de la relació entre pares i fills en l’actitud a l’escola. “L’essència del llibre”, comenta Casals, “és com enfocar certs hàbits de rela-

Ramon Casals a la llibreria abacus de Sant Cugat #ARTUR RIBERA

Concurs. El dia 15 s’acaba el termini per presentar obres

Finalitza el concurs de microrelats

LiteRatuRa. El proper divendres, 15 d’abril, finalitza el termini per presentar-se al Concurs de Microrelats que organitza Cugat.cat amb motiu de la Diada de Sant Jordi. El Concurs, que aquest any arriba a la 4a edició, es

divideix en dues categories, la infantil i la general. El tema dels relats és lliure, ha de ser un text en català i no pot superar les 10 línies d’extensió. Ha de portar un tílol, i anar signat amb un pseudònim. I s’ha d’acompanyar de

Literatura. Canals Galeria d’Art acull la presentació del nou llibre

Dimarts es presenta ‘Paraules d’amor’ Novetat. Dimarts, dia 12, a les 20 h, a Canals Galeria d’Art, Víctor Amela i Roser Amills presenten el seu llibre ‘Paraules d’Amor’ a Sant Cugat. Un llibre romàntic i apassionat en què 101 personalitats de la cultura i la vida social catalana parlen amb passió sobre l’amor en qualsevol dels seus àmbits. _C. Caballé

els autors del llibre #Cedida

les dades personals. Les obres s’han de presentar enviant-les per c/e a concurs@cugat.cat, i qui vulgui consultar les bases completes, pot fer-ho a www.cugat.cat, on també es publiquen tots els textos rebuts.

Cultura

|

Passatemps

ció entre pares i fills a casa que, en suma, fan que el noi o la noia, el nen o la nena, se sentin vitalment feliços i satisfets, cosa que fa que encarin totes les seves responsabilitats escolars amb una millor disposició”. L’objectiu del llibre, amb paraules de l’autor, “és donar idees per millorar la relació entre pares i fills, que és el que crea el coixí emocional, que és la base perquè el nen a escola arribi allà on està capacitat per arribar”. Aquest és el quart llibre de Ramon Casals, que atresora més de 14 anys d’experiència en l’ensenyament primari i 18 al secundari, 15 dels quals com a director. _C. Caballé

El veredicte es donarà a conèixer el mateix dia de Sant Jordi, 23 d’abril, en el marc del programa especial de Sant Jordi de Cugat ràdio 91.5 FM, i el jurat el formaran un llibreter, la directora de la biblioteca i una periodista. Els premis d’aquesta edició seran lots de llibres aportats per les llibreries de la ciutat i regals de les entitats collaboradores. _C. Caballé

Laia Pujolassos presenta “Calidoscopi musical” múSiCa. L’Aula Magna de l’escola municipal de música Victòria dels Àngels acollirà avui divendres, dia 8, a les 20.30 hores, la presentació del treball de final de carrera de Laia Pujolassos, violinista de Sant Cugat. El treball, titulat “Calidoscopi musical”, música d’entre guerres per estrènyer el vincle músic/públic, és el seu projecte de final de carrera de l’Escola Superior de Música de Catalunya, l’ESMUC, i en el seu programa inclourà obres de Bloch, Stravinsky,

Enescu i Gershwin, acompanyada al piano per Albert Giménez. Laia Pujolassos es va iniciar amb el violí a l’escola de música Victòria dels Àngels de Sant Cugat, i per aquest motiu, des de l’Escola es mostren molt orgullosos que Laia presenti el seu treball de final de carrera a la seva Aula Magna, en un moment en què es lluita per la creació del nou conservatori a Sant Cugat. La seva actuació, en dóna arguments de sobres. _C. Caballé

www.ideaprint.es ideaprint@ideaprint.es 93 590 10 86 Sant Antoni, 15 bis Sant Cugat

· Acabaments · Producció d’estands · Escàner · Impressió de gran format Fusteria · Pintura · Electricitat · Imatge · Àudio · Vídeo · Contractacions

crítica d’art IMMA PUEYO

immapueyo@telefonica.net

Ferran Llagostera. Gravat #CEDIDA//FRAGMENT DE L’OBRA

el plaer de participar en l’art

E

l darrer cap de setmana, el grup d’alumnes del taller de gravat de l’Escola Municipal d’Art, dirigit per Marta Balaguer, va inaugurar una exposició al Casalet de Valldoreix. El col·lectiu el formen Cèlia Conesa, Marta Belmonte, Susana Valdés, Ferran Llagostera, Carmen de Pedro, Joaquim Bel i la mateixa mestra del taller. Les obres, de petit format, mostren les preferències temàtiques i les opcions tècniques que singularitzen cadascun dels autors. La sala estava de gom a gom, atapeïda d’amics i d’espectadors que després de gaudir de la contemplació de les obres, en parlaven i en comentaven els aspectes artístics. Les inauguracions són un bon motiu per parlar d’art, per viure’l, per escoltar l’artista i poder conèixer-ne la manera d’expressar-se. També és un punt de trobada, un àmbit de relació social que permet dialogar i compartir opinions sobre el món de les formes, de les idees. Si hom vol entendre i viure l’art, la millor manera és participar-hi i a Sant Cugat, d’activitat artística, no en falta. Hi ha una bona llista de creadors professionals, escultors, pintors, músics i d’altres, així com també, un bon nombre de persones disposades a experimentar les sensacions que proporcionen les vivències artístiques. Aquestes últimes les afavoreix un ampli ventall d’ofertes, tallers públics, privats, d’entitats amb finalitats promocionals de l’art molt variades. Periòdicament s’organitzen exposicions artístiques en espais molt diversos. Es pot viure l’art plàstic i visual en l’exhibició pública a través del museu, en galeries privades, al carrer, en entitats, en bars, restaurants, bancs, llibreries, a la carnisseria. Tot això vol dir que la ciutat viu l’art i que aquest és, més que mai, un lloc de participació.

imPReSSioNS LLOC: el casalet de valldoreix Data: fins al 30 d’abril


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

41

aquesta primavera, Noves fites coNtra el caNvi climàtic A Sant Cugat, l’any 2020 haurem reduït un 20% les emissions de CO2, i un 20% de l’energia serà renovable. Tenim nou anys de compte enrere per canviar hàbits. Aquesta primavera et proposem noves activitats pràctiques, t’hi apuntes? Són gratuïtes!

Enganxa’m a la nevera, no em perdis de vista!

Abril

MAig

Juny

viSita a Can MOnMany

Fira Sant Cugat aCtiu

Dissabte 9 d’abril d’11 a 13 h Amb l’associació L’Ortiga

6, 7 i 8 de maig

dia Mundial del Medi aMBient Diumenge 5 de juny

Visita guiada al projecte agroecològic de Valldoreix

Espai de Medi Ambient dins la mostra d’empreses, amb mercat d’intercanvi, jocs, espai d’hort...

SetMana de l’energia

COMpOStatge CaSOlà

De l’11 al 17 d’abril

Dissabte 7 de 10 a 13.30 h

TEATrE: QuinA TElA!

el piC del petrOli

Taller d’iniciació per fer compostatge a casa nostra

Amb Xucrut Teatre

Dimarts 12 d’abril a les 19 h Amb Jordi Soler i Mariano Marzo Club Muntanyenc Sant Cugat

Dues xerrades sobre el futur del petroli i les energies fòssils planteS arOMàtiqueS Dissabte 30 d’abril de 10 a 14 h Amb l’associació L’Ortiga

l’eStany delS alOuS VEgETACió

Teatre a les 12 h al casal d’avis de la Floresta, taller de plantes medicinals, percussió amb material reciclat i, per acabar:

De la realitat d’un taller de costura a l’activitat frenètica d’una botiga. En clau d’humor, repensem el nostre consum de roba.

Diumenge 15 de 9 a 12 h. A les 8.45 h a la RENFE Rubí. Calçat còmode, entrepà i binocles.

Visita guiada temàtica a la zona humida més important del Vallès Occidental

Plantada de plantes aromàtiques a Can Monmany

Oficina Sant Cugat Sostenible 93 565 70 98 oficinasostenible@santcugat.cat www.oficinasostenible.santcugat.cat

OficinaSostenible DIARI Primavera 2011 v1.indd 1

mira-ho al web de l’oFiCiNa

aCTiV iT dUra aTS N ToT l T ’aNY!

5/4/11 13:01:46


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

42

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

parlem de vi

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Valors. L’obra tracta el tema del maltractament animal de manera universal

Víctor Alexandre presenta el seu llibre ‘Cor de Brau’ al Terra Dolça

pep blanes

El potencial vitivinícola d’Amèrica del Nord

E

l continent americà, format per països i extensos estats, ens ofereix un ampli ventall d’opcions vitivinícoles. Pas a pas, cada país, uns més que d’altres, anirem coneixent com ens presenten la seva diversitat de vinyes i vins. Comencem pel Canadà, a Amèrica del Nord. CANADÀ. Només fa uns 60 anys que al Canadà es van fer els primers experiments amb híbrids productors directes (HPD) com ara Marechal, Foch, Baco Noir, Seyval Blanc i Vidal, entre d’altres. A la vegada, van experimentar les primeres varietats nobles europees. Al Canadà es conreuen un total de 12.000 ha, de les quals el 85% corresponen als HPD; la producció és de més de 600.000 hl i l’existència, de més de 30 bodegues. Les mencions a tenir en compte: VQA (Vintners Quality Alliance), semblant a les DOC europees. DVA (Area Vitícola Designada), vi produït en una àrea delimitada i amb varietats nobles. Cada denominació vitivinícola té una sèrie de regulacions que s’apliquen per al control dels seus vins més fins. Aquestes lleis delimiten les àrees geogràfiques on els raïms es poden produir i com han d’elaborar-se els vins. La VQA reconeix tres regions vinícoles al Canadà, a les províncies d’Ontario, Columbia Britànica i Nova Escòcia. A Ontario s’estableixen dos nivells de qualitat per als seu vins: Designació Provincial, per als vins produïts a la província procedents de varietats viníferes (Vitis Vinifera), o de certs híbrids. Els híbrids es poden creuar amb varietats de Vitis Vinifera europees. Designació Geogràfica de Qualitat Superior: Es basa en les anomenades àrees vitícoles desiguals. Tan sols els vins produïts amb les varietats clàssiques europees poden entrar en aquesta categoria. A Ontario s’han delimitat tres zones que han merescut la Designació Geogràfica DVA.

redaccio@diaridesantcugat.cat

ANimAlS. Dijous, dia 31 de març, Víctor Alexandre va presentar el seu llibre Cor de Brau al Terra Dolça. La novel· la ens explica en clau d’hu· mor uns successos que han causat molt enrenou a Cata· lunya i a España: l’abolició recent de les curses de braus aprovada pel Parlament de Catalunya. L’autor ens nar· ra els fets a partir d’una famí· lia ramadera catalana que es veu afectada per l’abolició. Al llarg de tota l’obra, se’ns mostra els arguments i con· traarguments dels taurins i els antitaurins. Però tot i centrar·se en aquest tema, Cor de Brau té un rerefons: parla de valors universals i

ens recorda que el grau d’hu· manitat d’un poble es mesura pel respecte amb què es trac· ten els animals. Víctor Alexandre en la seva presentació va reivindi· car el dret dels animals com a èssers vius. “No es poden tor· turar per al plaer visual de nin· gú”, va remarcar. Per ell “l’an· tiguitat d’una tradició no jus· tifica el seu patiment” i creu que “només mirant amb els seus ulls els humans d’avui aconseguiran el respecte dels humans del futur”. El públic assistent va aplaudir després de la presentació i l’autor va començar a signar els exem· plars venuts. l’obra d’Alexandre reivindica els drets dels animals #ARTUR RIBERA

VINE A LA FESTA DE LA SOLIDARITAT

Llança la teva fletxa contra la injustícia

Un Dia per a l’Esperança Música, jocs, comerç just i moltes activitats

Dissabte 9 d’abril Plaça del Rei d’11h a 20h DAVANT LA POBRESA I LA INJUSTÍCIA, REACCIONA. PATROCINADOR ESTATAL

PATROCINADORS LOCALS

_a. Rodoreda

El Taller Triangle exposa la seva obra a “Lletra a lletra” EXpoSiCió. Des del passat dia 1 d’abril es pot visitar a la biblioteca central Gabriel Ferrater l’exposició “Lle· tra a lletra”, organitzada pel Taller Triangle. Aques· ta mostra recull els treballs que els alumnes han fet des· prés que se’ls formulessin preguntes com “Quina lle· tra sóc?” o “Com és la teva lletra preferida?”. L’exposi· ció, que es podrà visitar fins al dia 30 d’aquest mes, és una passejada pel món de les lle· tres que ha permès als nens i nenes dels tallers, d’entre 7 i 14 anys, descobrir també els orígens de la impremta tot jugant. Està previst que l’exposició es completi amb la mostra que es farà al maig a la Casa de Cultura. _C. Caballé

tertúlia amb amics. El crític literari dóna una visió personal del poeta

Sam Abrams parla del “seu Joan Maragall” XErrAdA. Dimarts dia 5, el poeta i crític literari Sam Abrams va presidir la ter· túlia titulada “El meu Joan Maragall” que es va celebrar a El Mesón dintre del cicle “Tertúlia amb amics” orga· nitzat per Amics de Pedra i Sang. Abrams va destacar la modernitat de l’obra del poe· ta Joan Maragall. _C. Caballé

El poeta Sam Abrams #Cedida

Presentació del llibre sobre Joan Salvat-Papasseit HomENAtgE. Òmnium Cul· tural va organitzar dimarts 5 d’abril a la tarda la pre· sentació del llibre de Fer· ran Aisa i Medi Vidal, Joan Salva-Papasseit (1894-1924) al Monestir. La presidenta d’Òmnium a Sant Cugat, M. Rosa Caballé, va destacar que “aquesta és La Bibliografia, en majúscules, de Salvat· Papasseit”, i el va catalogar com a “llibre enciclopèdic”. Ferran Aisa, per la seva banda, va destacar la comple· xitat d’indagar sobre la vida i obra de l’autor, “ja que no

existeix un arxiu ampli i com· plet sobre Joan Salvat·Papas· seit”. Igualment, va afegir que “la nova informació que hem trobat, tant correspon· dència personal com poemes en català i castellà, dinamita l’Obra Completa publicada”. Mei Vidal, coautora del llibre, destacà la proximitat de l’au· tor i es feu ressò d’una entre· vista que va concedir a uns nens a Barcelona. L’acte va finalitzar amb un recital poètic a càrrec de Cel· doni Fonoll. _C. Caballé


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

Acord. Cessió de 70.000 imatges del fotògraf català

El fons Gomis es trasllada a l’Arxiu

geSTIó. Els 10 néts del fotògraf Joaquim Gomis han arribat a un acord amb el Departament de Cultura de la Generalitat i la Fundació Joan Miró perquè siguin aquests els que gestionin el fons fotogràfic Gomis,

que consta de 70.000 imatges. D’aquesta manera tot el material gràfic més la documentació complementària (cartes, reculls de premsa, llibres i catàlegs) es traslladarà a l’Arxiu Nacional de Catalunya. D’altra banda,

a partir d’ara la Fundació Joan Miró serà la dipositària dels drets i s’encarregarà de difondre l’arxiu, així com de donar-lo a conèixer i potenciar l’estudi de l’obra de Joaquim Gomis. A més, la Fundació està preparant

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

una exposició de tota la seva obra per a la primavera de l’any 2012. Com a fotògraf, Gomis va ser un dels primers creadors del nostre país que va emprar un llenguatge modern, tant pel que fa a la selecció de temes, com pel que fa al tractament de la imatge. L’acord estableix inicialment una cessió per als propers 15 anys, encara que es podrà renovar. _B. Bella

I

VINTAGE Mercat de segona mà

Valldoreix

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

43

crítica de teatre EDUARD JENER

eduardjener@telefonica.net

La festa inesgotable

L’

any 1999 els autors de la música i les lletres de les cançons del grup Abba presenten a Londres un musical amb una història que integra tots els ingredients necessaris per enquibir, amb un fil invisible, molts dels èxits del grup suec. L’aposta és arriscada i el resultat enlluernador. Ràpidament, seguint els processos idonis del show bussines, la companyia Littlestar nord-americana adapta l’espectacle londinenc i neix el nou per exportar-lo arreu del món. A Madrid l’any 2004 i a Barcelona el 2007. Ara, finalment, arriba a Sant Cugat acceptant una aposta que, a priori, semblava lluny de les possibilitats del TA i que, pel que sabem, ha obtingut una resposta positiva del públic. Veient-lo no és estrany. Una producció dissenyada sense deixar res a l’aire, una música inspirada que reitera constant el mateix esquema simple però eficaç, una interpretació molt bona de veus i suficient teatralment des dels intèrprets principals fins a l’últim ballarí, una il.luminació perfecta, una coreografia esquemàtica sempre grupal però mai deslligada, i una escenografia intel·ligent, senzilla i amb elements complementaris per canvis de situació prou evidents. El grup actual d’intèrprets principals està encapçalat per Montserrat Teruel, de nom artístic Mone, en el paper protagonista de Donna. Una cantant de llarga carrera, sobretot en el camp del jazz i també actriu de manera intermitent en el teatre i la TV, que va excel·lir amb les versions de Dancing Queen i una dramàtica The winner takes it all. La veu és potent, timbre agradable i dicció perfecta. Georgina Llauradó com a Sophie, la filla que està a punt de casar-se i convida tres

ara, finalment, arriba a sant cugat acceptant una aposta que, a priori, semblava lluny de les possibilitats del ta amics de la mare que podrien ser el seu pare, fa un personatge massa infantil que es correspon, això sí, amb el tipus de veu. Les amigues de Donna, Tanya és Marta Valverde i Rosie és Rita Barber, dibuixen dos personatges molt ajustats i encertats físicament i, quan apareixen amb els horripilants però indiscutibles vestits que recorden el grup Abba, la seva presència és arrasadora, esplèndides en Chiquitita. Sky, el nuvi, és Álex Casademunt, cantant iniciat a O.T. amb una carrera posterior en el món de la televisió i la cançó, dibuixa un personatge correcte i eficaç. Aaron Cobos fa un Chili molt bo i els suposats pares José M. del Castillo, Nando González i Carlos Seguí creen un trio marcant diferents caràcters amb eficàcia teatral i vocal. Els números generals, tipus Gimme, Gimme, Gimme! o Mamma mia! , mostren la potència i saviesa dels compositors i dels adaptadors per fer d’aquest espectacle un èxit del teatre musical dels darrers anys. Veure tot el públic aixecat i picant de mans ens explica clarament que és una festa inesgotable... Thank you for the music!

Diumenge, 10 d’abril d’11 a 15 h Placa , Pompeu Fabra,Valldoreix By Montt Coffee & Lounge Restaurant , Asociacion Valldoreix International

Vallgoreix

International i.love.vintage.mercat@hotmail.es

info@valldoreixinternational.com

MAMMA MIA!, Música i lletres de Benny Anderson i Björn Ulvaeus. Història original de Chaterine Johnson. Direcció: Phyllida Lloyd. coreografia: Anthony van Laast. iL·Luminació: Howard Harrison. intèrprets principaLs: Mone, Georgina Llauradó, Mamen Márquez, Yolanda García, Marta Valverde, Rita Barber, Álex Casademunt, Aaron Cobos, José M. del Castillo, Nando González, Carlos Seguí, David Castedo i José Linaje. Cos de ball i cor. Direcció musicaL: Arnau Vila. tecLats: Borja Barriguete. guitarres: Batiste Bosch i Nuno Monteiro. Baix: Miguel Lozano. percussió: Chema Pérez i Álvaro Vallejo.LLoc: Teatre-Auditori de Sant Cugat.Data: 3 d’abril


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

44

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Agenda cultural backstage GErAlD FAnnOn

per A. rodoreda redacció@premsalocal.com Més activitats a: www.diaridesantcugat.cat/agenda

Propostes per a la setmana

Divendres L’avaria

m

entre segueixen sonant les cançons de Mamma Mia! al Teatre-Auditori, anem treballant intensament les properes programacions. De vegades, em passa que, mentre gaudeixo d’un solo de la Mone o d’un soliloqui d’en Lluís Soler, em trobo repassant mentalment el calendari del 2012 i preguntant-me si finalment hi encaixarà millor l’espectacle X, Y o Z. Fa uns dies vaig estar a Madrid, fent reunions i veient espectacles (n’hi havia per triar: Penumbra del animalario, Els miserables, Forever Young dirigit pel Tricicle...), però finalment vaig optar per Un tranvía llamado deseo al Teatro Español i La ave-

Dürrenmatt, Kafka, Sartre, Beckett i ABBA. “here I go again” ría al Matadero (les naus de l’Español). Aquest no és un espai per fer de crític teatral (això ho deixo a les expertes mans de l’amic Eduard Jener i d’altri), però només us diré que La avería, dirigit per Blanca Portillo, em va captivar. És una obra “existencialista”, basada en un conte de Friedrich Dürrenmatt, que em va recordar El procés i La metamorfosi de Kafka ,i La nàusea i A porta tancada de Sartre que tant m’havien impactat als meus 16 anys. Madrid ja és un somni, com el principi de la segona part de Mamma Mia! M’imagino el monòleg de Lucky de Tot esperant Godoy musicat per ABBA. I Beckett, en directe des de Montparnasse, fent les harmonies...

geraldfannon@santcugat.cat

18.00 h. Contes. A l’Hora del Conte, Gisela Figueres atraurà als més petits amb Va de clàssics. Entrada lliure.

VINE A LA FESTA DE LA SOLIDARITAT

BIBlIOTECA mIrA-SOl mArTA pESSArrODOnA PL. AUSIÀS MARCH, 2

20.30 h. Música. Presentació del treball de final de carrera de Laia Pujolassos. El seu programa inclourà obres de Bloch, Stravinsky, Enescu i Gershwin, acompanyada al piano per Albert Giménez. Entrada lliure.

Llança la teva fletxa contra la injustícia

AulA mAGnA DE l’ESCOlA munICIpAl VICTòrIA DElS ÀnGElS. PL. VICtòRIA ELS ÀNGELS, 1

Dissabte De 10.00 h a 14.00 h. Mercat. L’AMPA del CEIP Joan Maragall organitza el mercat de les puces. Podràs comprar i vendre articles de segona mà. Roba, joguines, calçat i molt més a preus populars! Inscripció per a paradeta: mercatdepucesmaragall@ gmail.com. CEIp jOAn mArAGAll. C/ CREU, 5

D’11.00 h a 00.00 h. Dia de l’Esperança. IntermónOxfam organitza la Festa de la Solidaritat. Vine i llança la teva fletxa contra la injustícia! Un Dia de l’Esperança ple de música, jocs infantils, comerç just, concerts, un flashmob i moltes activitats més! Entrada lliure. pl. DEl rEI

17.30 h. Cercavila d’escoles. A la plaça de l’Om s’inicia la jornada amb una xocolatada. Després, a les 18 h, a la plaça d’Octavià, el cercavila d’escoles començarà a fer el recorregut fins a les 19.15 h quan, a la mateixa plaça, se celebrarà el final de la festa. Aquesta és una activitat

DISSABTE D’11.OO a 00.00 h. Dia de l’Esperança. Intermón-Oxfam organitza la Festa de la Solidaritat. Vine i llança la teva fletxa contra la injustícia! Entrada gratuïta. plAçA DEl rEI

nenes no haurien de jugar a futbol. No us ho perdeu! Entrada: 8 euros.

plAçA DE l’Om

TEATrE DEl CASAl DE mIrA-SOl C/ MALLORCA, 42

plAçA DE lA VIlA

22.00 h. Teatre. L’Anna, una nena de dotze anys; la Lídia, una noia de trenta, i el Josep, un home de cinquanta, han tingut un accident de cotxe. Els seus familiars no saben qui són les altres persones que anaven al cotxe amb ells. Qui són l’Anna, el Josep i la Lídia? De què es coneixien tots tres? I, el més important: per què cap d’ells havia parlat de l’existència dels altres? Un argument interessant a Les

ArxIu nACIOnAl DE CATAlunyA C/ JAUME I, 33-51

20.00h. Documental. La isla, es el títol del documental d’aquest mes. L’obra audiovisual tracta d’una presó secreta dels temuts comandos de la policia nacional de Guatemala. Aquest treball d’Uli Stelzner, el seu director, és una peça única, ja que ha estat l’únic cineasta que ha estat autoritzat per filmar l’arxiu de la presó fins ara. CASA DE CulTurA JARDINS DEL MONEStIR

vinculada a l’exposició “Gegantons i capgrossos” d’escoles de Sant Cugat. 17.30 h. Roda d’Esbart. L’Escola de Dansa del Grup Mediterrània rebrà a Sant Cugat tres dels esbarts participants en la Roda d’Esbarts Catalònia. Al llarg de l’any, es van fent diverses actuacions a diferents pobles de Catalunya, i ara ha arribat el moment de fer-la a Sant Cugat. Entrada lliure.

19.00 h.Conferència. Amics de la UNESCO i l’ANC organitzen la xerrada “L’energia nuclear avui i demà”. La conferència anirà a càrrec de del Sr. Eugeni Vives, Dr. en Enginyeria Industrial i portaveu de la Sociedad Nuclear Española. Entrada gratuïta.

Diumenge D’11 h a 14 h. Ajuda. “Endavant, et toca a tu, corre pel Parkinson!” Vine i participa en aquesta segona edició de la cursa a favors dels malalts de Parkinson. Corre o camina! Hi ha activitats lúdiques per a tothom! Entrada lliure. Ajuntament de Sant Cugat! Més informació a run4parkinson.org. AjunTAmEnT PLAçA DE LA VILA

Dimarts 20.00h. Contes. Espectacle per a adults carregat de Sensualitat. A càrrec de Mercè Sampietro i Eduard Iniesta. Entrada lliure. BIBlIOTECA CEnTrAl GABrIEl

FErrETEr. AV.PLA DEL VINyEt, 40.

20.00h. Llibres. Presentació de Paraules d’amor, compilat per Víctor Amela i Roser Amills. L’acte serà presentat per Dolors Vilarasau i comptarà amb la presencia dels autors i alguns dels protagonistes del llibre. Entrada lliure. CAnAlS GAlErIA D’ArT C/ DE LA CREU, 16

Dimecres 19.45h. Eleccions municipals 2011.El tOt Sant Cugat organitza una entrevista amb Jordi Carreras, candidat del Partit Popular (PP). Hi haurà torn obert de preguntes per al públic assistent. Entrada gratuïta. CAFè AuDITOrI (TEATrEAuDITOrI) PL. VICtòRIA DELS ÀNGELS, 1

Dijous A les 19.30 h i a les 22.00 h. Cinema. Aquesta setmana en el cicle Cinema d’Autor tenim a La fille du R.E.R, una pel·lícula dirigida per André téchiné. Arran d’una oferta de treball per Internet, la protagonista descobreix un passat desconegut de la seva mare. A través d’un guió propi, techiné descriu lliurement un fet real esdevingut a França el 2004 i que demostrà com una calúmnia es pot convertir en veritat per a l’opinió pública i afectar situacions empresarials o carreres polítiques. Entrada: 4 euros CInEmES SAnT CuGAT

15.30 h. Exposició. Visita guiada a l’exposició “Lletra a lletra” que organitza el taller triangle. BIBlIOTECA El mIl·lEnArI AV. PLAçA DEL VINyEt S/N


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Sumari

a Fons

|

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

45

crítica de cinema

Cinema a Sant Cugat

DiAnA COMEs

diana_comas@yahoo.es

eStrena. Furia Ciega 3d. Director: Patrick Lussier. Amb: nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner. un home ple d’ira persegueix els individus que van assassinar la seva filla i que van segrestar el seu nadó. YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 17.30 - 19.45 - 22.35 h. Dies 9-10: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h telèfon reserves: 902 22 09 22

eStrena. la legión del águila. Director: Kevin Macdonald. Amb: Jamie Bell, Channing Tatum, Donald sutherland. l’any 140 d.C., vint anys després de la inexplicable desaparició de tota la novena legió a les muntanyes d’escòcia, el jove centurió marcus aquila és enviat des de roma per resoldre el misteri i salvar l’honor del seu pare, que aleshores n’era el comandant. YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 17.15 - 19.50 - 22.45 h. Dies 9-10: 15.50 - 18.05 - 20.25 - 22.45 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h telèfon reserves: 902 22 09 22

eStrena. Soy el número 4. Director: D.J. Caruso. Amb: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer. John smith és un adolescent extraterrestre que intenta amagar-se dels seus despietats enemics, enviats per destruir-lo. YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 17.15 - 19.40 - 22.30 h. Dies 9-10: 16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.50 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h telèfon reserves: 902 22 09 22

eStrena. Sin límiteS. Director: neil Burger. Amb: Robert De niro, Bradley Cooper,Abbie Cornish. eddie morra és un jove que descobreix una pastilla que el fa més intel·ligent de l’habitual. CinEsA: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 h sessió golfa Dissabte: 00.40 h telèfon reserves: 902 33 32 31

YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 17.00 - 18.50 20.40 - 22.50 h. Dies 9-10: 16.20 - 18.25 - 20.35 - 22.45 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h telèfon reserves: 902 22 09 22

¿Para qué Sirve un oSo? Director: Tom Fernández. Amb: Javier Cámara, Gonzalo de Castro. alejandro i guillermo són dos germans asturians enamorats de la natura des que eren nens. YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 17.20 - 20.00 h. Dies 9-10: 16.30 - 18.30 - 20.30 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h telèfon reserves: 902 22 09 22

invaSión a la tierra.

Cox, Wes Bentley, Dougray scott. un jove periodista inicia una investigació sobre la relació del seu pare amb el fundador de l’opus Dei, José maría escrivá de balaguer.

l’obra de shakespeare experimenta una transformació esbojarrada i molt divertida protagonitzada per nans de jardí.

CinEsA: Dies 8-9-10: 20.10 h. Dies 11-12-1314: 19.15 h telèfon reserves: 902 33 32 31

CinEsA: Dies 8-9-10: 16.20 - 18.15 h telèfon reserves: 902 33 32 31 YELMO: 3d: Dies 8-11-12-13-14: 16.55 - 18.45 h. Dia 9: 16.00 h. Dia 10: 16.00 - 18.00 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h telèfon reserves: 902 22 09 22

eSta abuela eS mi Padre. Director: John Whitesell. Amb: Martin Lawrence,Brandon T. Jackson, Jessica Lucas. l’agent de l’fbi malcolm turner i el seu alter ego, la gran Àvia, junt amb el seu

torrente 4 3d. Director: santiago segura. el caspós detectiu José luis torrente, després de diversos intents per aconseguir portar una vida “digna”, decideix acceptar el perillós “encàrrec” que li ofereix un vell conegut. YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 20.45 - 22.50 h. Dia 9: 22.50 h. Dia 10: 20.00 - 22.40 h telèfon reserves: 902 22 09 22

eStrena. rio 3d. Director: Carlos saldanha CinEsA: 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.25 h. sessió golfa Dissabte: 00.30 h YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 17.00 - 18.45 - 20.35 - 22.45 h. Dies 9-10: 16.00 - 18.00 - 20.15 - 22.40 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h

Director: Jonathan Liebesman. Amb: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Michael Pena. Durant anys, han estat documentats casos d’avistaments ovni al voltant del món. Però el 2011 es convertiran en una terrible realitat quan la terra es vegi atacada per forces desconegudes. CinEsA: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 h sessió golfa Dissabte: 01.00 h telèfon reserves: 902 33 32 31 YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 17.35 - 20.00 22.40 h. Dies 9-10: 18.10 - 20.20 - 22.45 h telèfon reserves: 902 22 09 22

enContraráS dragoneS. Director: Roland Joffé. Amb: Charlie

fill trent, es camuflen en una escola d’art només per a noies. YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 17.35 h. Dies 9-10: 16.10 - 18.20 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h telèfon reserves: 902 22 09 22

Sin ComPromiSo. Director: ivan Reitman. Amb: natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline. adam i emma són dos joves que tenen molt clar que la seva relació ha de ser estrictament física. YELMO: Dies 8-11-12-13-14: 19.45 - 22.40 h. Dies 9-10: 20.40 - 22.50 h telèfon reserves: 902 22 09 22

gnomeo y Julieta. Director: Kelly Asbury.

rango. Director: Gore Verbinski. un camaleó solitari, anomenat rango, vol ser representant de la llei en un poble anomenat Dirt. YELMO: Dies 9-10: 16.00 h sessió matinal Diumenge: 12.00 h telèfon reserves: 902 22 09 22

CiSne negro. Director: Darren Aronofsky. Amb: natalie Portman, Mila Kunis, Winona Ryder. una ballarina veterana de ballet es troba tancada en si mateixa en una situació molt competitiva amb una ballarina rival. CinEsA: Dies 11-12-13-14: 17.00 h sessió golfa Dissabte: 00.45 h telèfon reserves: 902 33 32 31 YELMO: 22.40 h telèfon reserves: 902 22 09 22

el diSCurSo del rey. Director: Tom Hooper. Amb Colin Firth, Helena Bonham Carter, Guy Pearce. bertie puja de sobte al tron com a Jordi vi d’anglaterra. CinEsA: Dies 8-9-10: 22.25 h. Dies 11-12-1314: 22.00 h telèfon reserves: 902 33 32 31

molt amor pel planeta i poc art cinematogràfic

a

mb les sales de cinema colonitzades per una majoria d’obres que conviden poc a la reflexió, costa trobar peces que remoguin les nostres consciències i ens facin adonar que som part i responsables d’aquesta gran casa que ens acull cada dia: el planeta Terra. En aquest sentit, ¿Para qué sirve un oso? és una de les poques “agulles del paller” convidada a les nostres sales. Llàstima que el mitjà (el cinema) i el gènere (comèdia) que utilitza per comunicar la seva ideologia ecològica no reflecteixi un bon domini dels seus llenguatges per part dels creadors de la pel·lícula. Després de les bones sensacions que Tom Fernández deixava amb La torre de Suso (2007), el segon llargmetratge del director (que obria la recent XIV edició del Festival de Málaga) destil·la molt d’amor per la naturalesa però també molta irregularitat tècnica, narrativa, argumental i creativa. A banda de les seves bones intencions, ¿Para qué sirve un oso? reflecteix també la gran labor fotogràfica d’Arnau Valls, qui ens proporciona unes fantàstiques i bellíssimes vistes de la naturalesa asturiana. Però deixant de banda intencions i vistes, la pel·lícula és una successió de gags amb poca gràcia, encarnats per bons actors que, malgrat el seu talent, no tenen personatges prou dibuixats per dotar de carisma i credibilitat les seves interpretacions. Haig de dir, però, que la pel·lícula “m’ha caigut bé”. M’ha caigut molt millor que qualsevol de les moltes produccions que promouen la guerra o la violència, per exemple. Perquè, en principi, a cap de nosaltres ens hauria d’interessar descuidar casa nostra. I, evidentment, parlant des d’una perspectiva solidària però també egoista. O és que nosaltres no vivim dins del planeta Terra?

¿Para qué Sirve un oSo? (esPanYa, 2011). DireCtor: Tom Fernández. intèrPrets: Javier Cámara, Gonzalo de Castro, Emma Suárez, Jesse Johnson, Oona Chaplin, Gerladine Chaplin. mÉs info: www.paraquesirveunoso.com

EL CInEMA DE CASA TEVA P

Parking 2 h gratis

CE Dimarts dia de l’espectador

65 Carnet més gran de 65 anys

VA Venda anticipada

Carnet d’estudiant universitari

CARNET JOVE Accéssos minusvàlids

1

carnet jove

2

Sessions numerades

Pagament amb targeta crèdit

Sin límiteS

invaSión a la tierra

enContraráS dragoneS

rio 3d

16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 h sessió golfa Dissabte: 00.40 h tots els PúbliCs

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 h sessió golfa Dissabte: 01.00 h mÉs grans De 12 anYs

Dies 8-9-10: 20.10 h. Dies 11-12-13-14: 19.15 mÉs grans De 7 anYs

16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.25 h sessió golfa Dissabte: 00.30 h tots els PúbliCs


Diari de Sant Cugat Divendres, 8 d’abril del 2011

46

|

Sumari _ 3 |

a Fons _ 4 |

www.diaridesantcugat.cat

el Poble _ 6 |

Lectors _ 14 |

Opinió _ 16 |

la Ciutat _ 20 |

Economia _ 26 |

Esports _ 28 |

Passatemps escacs

club Escacs Sant cugat

LLIçoNS D’ESCACS 8 TEmES TÀCTICS 7 Finals cavall contra peó (VI) Retornant a la posició de la setmana pas- 6 sada, observem com el cavall ha aixe5 ca una “barrera” (els punts del diagrama) 4 que dificulten els moviments del rei negre per ajudar a la coronació del peó. Per “sal- 3 tar” aquesta barrera ha de fer la ruta 2 d4-e5-f4 o c2-d1-e1 1 2..... Rd4 3. Rc6 Re5 4. Rc5 Rf4 5. Ch1 Rf3 6. Rd4 Rg2 7.Re3! Rxh1 8. Rf2 (taules, perquè el rei negre esta ofegat).

k

per A. Rodoreda

2

3

4

5

6

Per Pau Vidal, AcPG

7

8

9

10

11

12

redaccio@premsalocal.com

Aneu amb compte amb la vostra parella, l’esteu deixant una mica de banda i això no és bo. Hauríeu d’escoltar i entendre la situació en què es troba; potser d’aquesta manera li podeu donar un cop de mà.

4 5

Taure 21/4 al 20/5

6 A

B

c

D

E

F

G

H

Es plantegen uns dies divertits, us faran propostes bones per passar-vos-ho bé. Tot és posar-hi ganes i endavant. Una de les coses més maques que us podeu trobar és la simpatia que la gent us mostrarà en tot el que feu.

7 8 9

S

A

R

10

T

9

E

T

S

A

8

E

R

E

7

T

D

6

O

S

A

5

N

I

4

O

E

3

A

L

2

R

P

1

2

1

F

P R O

O 3

N

I

E P 4

T A I R

A

E

T

T T

T

A C

I

R D

I

E M

X O 5

I N

6

E G

S E

T I

L B C 7

A L U

A N

A R

G N I 8

A D I

A

I N

A R

I

N E R

O 9

V

E

N

A S S

T E X

O

A

A

U

E C

D

I V

R A

A R R O T

10 11 12

moRALES Santa Maria, 27 Tel. 93 674 15 31. De 8.30 a 21.30 h, de dilluns a dissabte. No tanca per vacances

SANT CUGAT ToRRE BLANCA Rbla. del Celler, 97 Tel. 93 674 77 49. Laborables, de 8.30 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

RIERA-RIVIERE Dr. Murillo 1 / Sant Jordi Tel. 93 674 04 30. Laborables, de 8 a 14 h i de 16.30 a 21 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

I

SALAVERT Santiago Rusiñol, 38 Tel. 93 674 06 45. Laborables, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes, de 9.30 a 14 h

BERINGUES Av. Lluís Companys, 46 Tel. 93 674 04 83. De 8.30 a 21.30 h, de dilluns a dissabte. No tanca per vacances. www.farmaciaberingues.com FERRERES Santa Teresa, 40 Tel. 93 675 33 44. Laborables, de 8 a 22 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

PARC CENTRAL Manel Farrés, 95 Tel. 93 674 05 12. Laborables, de 9 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h SERRET (mIRA-SoL) Pg. Baixador, 78 Tel. 93 674 23 72. De dilluns a dissabte, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h ISERN (LA FLoRESTA) Pg. La Floresta, 9 (Estació FGC) Tel. 93 674 18 63. Laborables, de 9 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes i diumenges, de 9 a 14a h. No tanca per vacances PINTo (VALLDoREIx) Església, 3 Tel. 93 674 28 71. De 9 a 22 h, tot l’any. Obert

diumenges. No tanca per vacances SANTIAGo (LES PLANES) Pg. Torrent, 1 Tel. 93 674 92 51. Laborables, de 8.30 a 13.30 h i de 16.20 a 20 h. Dissabtes, de 9.30 a 13.30 h. No tanca per vacances RUIz DE BUSTILLo Av. Cerdanyola, 23 Tel. 93 590 10 35. Laborables, de 8.30 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h. No tanca per vacances QUIRANTE Pg. Olabarria, 50 Tel. 93 675 33 11. Laborables, de 8 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

MARIA ÀNGELS QUADRAS

ALCoHòLICS ANòNImS 93 317 77 77 ARxIU NACIoNAL DE CATALUNyA 93 589 77 88 ASDI 93 675 66 10 ASS. CoNSUmIDoRS 93 488 16 16 ASS. PRoP. ST. CUGAT 93 675 19 54 CENTRE ALzHEImER 93 674 70 61 CENTRE BoRjA 93 674 11 50 CREU RojA (ST. CUGAT) 93 674 23 83 (VALLDoREIx) 93 674 24 59 CoNSoRCI PARC CoLLSERoLA

Són dies molt tranquils, amb tendència a voler quedar-vos a casa i no voler saber res de ningú, si no és realment important. D’altra banda, és possible que veieu que hi ha persones que de veritat es preocupen per vosaltres.

Lleó 23/7 al 23/8

Podreu fer una mica el que us doni la gana, ja que moltes de les coses que normalment us priven de ser lliures, com ara els pares o la parella, o bé la feina, us permetran fer una mica la vostra, i això és d’agrair.

Verge 24/8 al 23/9

Ja era hora que poguéssiu passar uns dies com els que es presenten, amb punts molt favorables i facilitat per sortir-vos amb la vostra sempre que us ho proposeu. On pot ser que les coses s’espatllin és en el camp de la parella.

Balança 24/9 al 23/10

Per culpa d’alguna amistat perdreu el bon rotllo que teniu amb una persona que coneixeu de fa molt temps, potser perquè la vostra amistat us farà veure realment com és aquesta persona en realitat.

Escorpí 24/10 al 22/11

Al llarg d’aquests dies semblarà que estigueu flotant, i a sobre és possible que la sensació que tingueu és la de no ser en aquest planeta. Sort que serà per poc temps perquè, si no, la feina seria per fer-vos baixar del globus.

Sagitari 23/11 al 21/12

Si en qüestió de diners sempre anéssiu així, la cosa estaria força bé, ja que teniu la possibilitat de guanyar diners fàcilment i això és bo. També heu de saber que és favorable fer alguna inversió, sobretot, comprant una casa o un pis.

Pomes al forn

E

scalfeu el forn a una temperatura aproximada de 180º C. Renteu molt bé les pomes, ja que no se’ls ha de treure la pell. Talleu-les prop de la cua, fent una rodanxa o tapa de més o menys un cm de gruix per poder treure després el cor fent servir un ganivet petit. El forat no ha de travessar la part de baix de la poma. Traieu la cua de la rodanxa que farem servir per tapar la poma. Poseu una cullerada de mel i un raig de rom al forat que ha deixat el cor i tapeu la poma amb la rodanxa. Poseu les pomes en una plata per anar al forn amb mig dit d’aigua al fons. Poseu sucre sobre cada poma. Poseu la plata al forn i deixeu-ho coure fins que el sucre caramel·litzi i les pomes siguin cuites. Si no teniu rom blanc, podeu fer servir conyac. També podeu variar els ingredients que poseu dins la poma i fer servir canyella en pols en lloc de mel. INGREDIENTS: Pomes de tipus Golden Mel Sucre Rom blanc Aigua

Capricorn 22/11 al 20/1

Serveis

DíAz-PUERTo Pg. Sant Magí, 50 Tel. 93 674 33 53. 24 hores tot l’any. Obert a les nits i diumenges. No tanca per vacances

CULLELL Ptge. Diputació, 6 Tel. 93 674 03 64. Laborables, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h. Dissabtes, de 9 a 13.30 h

T

Farmàcies

N

URGÈNCIES I EmERGÈNCIES SANITÀRIES 061

A

PoLICIA mUNICIPAL: 092 / 93 589 13 28

SíNDIC DE GREUGES 93 565 70 10

F

CAP SANT CUGAT: 93 589 11 22 (DIA I HoRA): 93 589 76 98

moSSoS D’ESQUADRA: 088 / 93 583 50 00

SANITAT RESPoN 902 111 444

E

BomBERS RUBí: 93 697 60 80

HoSPITAL GENERAL CATALUNyA: 93 565 60 00 93 565 60 20

11

BomBERS GENERALITAT: 112

CAP VALLDoREIx 93 583 74 00

PoLICIA NACIoNAL: (DNI): 93 674 78 58 (URGÈNCIES): 091

A

AmBULÀNCIES: 93 588 57 70

(URGÈNCIES): 93 589 44 55

S

ADF. S. CoNTRA INCENDIS: 93 589 80 80

SoLUCIÓ DELS moTS D’AQUESTA SETmANA

T

Guia bàsica

Urgències

E

Si hi estàs interessat, envia un correu a manel010730@terra.es o escacs.santcugat@yahoo.es o truca al tel. 93 674 05 45

O

Es faran grups tenint en compte el nivell dels inscrits. Preu: 40 € al mes (4 classes de 2 hores, un dia a la setmana)

S

Per a nens: al Casal de Mira-sol Per a adults: amb el Mestre Internacional René Alonso

N

Classes d’escacs

N

H

A

G

D

F

U

E

M

D

T

c

I

B

S

A

Si estàs interessat en els escacs i vols jugar-hi o vols informació de les diferents activats que organitzem, pots enviar un correu electrònic a: escacs.santcugat@yahoo.es

HoRITzoNTAL: 1. L’han posat a disposició, i per això manté una justa relació / 2. Suc de les plantes extret a la texana. Immobilitzo el veler per sembrar el caos en la corona / 3. Temps incalculable que triga a morir el lleó. Segell que identifica la veu. Abracen en Xavier / 4. Era moro dolent i ara és marit pitjor. Darrera per darrera / 5. Esquilada de bens de la cua fins al cap. Parlant de corones: la granoteta que en duu / 6. Una de dues. Mallerenga que refila de juny a setembre / 7. Porgar el gra. Tan baixetes que han capgirat tot Senan / 8. No és cosa de Joans ni de Joseps. Percentatge per al dibuixant traspassat / 9. ETT només per a inversors. Els enemics la voldrien més dura / 10. Per fer de minyona era sorprenentment aspra. Vestida com un paraigua / 11. Escassa eficiència. Si no fos tan vella podria ser gitana. Tants com en Pere al Poblenou / 12. Longitud de la vida, per molt que sigui fotut. Observi que és un fragment del fenotip / 13. Bòvids entestats a matar embriacs. Senyal que aquesta mansuetud no la tenen. VERTICALS: 1. La més il·lustre constel·lació. El francès el troba molt delicat, aquest tap de suro / 2. Si es disposessin amb sorna no valdrien com a arguments. Licor que més que beure es rosega / 3. Mal to. No fot esses, no, això són beneitures. Extrems del Nàstic / 4. Té aspecte de poqueta cosa, però si es posa a demanar... Un territori fet d’una seixantena de fulls / 5. En presència del món es fa irrespirable. Retornant les portes a llur funció / 6. Genera rebuig. Mera associació de moros?: no, alcaldia rossellonesa. Mut i a l’ascensor / 7. Per dissimular les calbes val més que no es creuin. Perfectament observable / 8. Intents de Negar la Realitat. Tan i tan gros que només es veu des de baix. El nunci la repeteix / 9. El continent passat per aigua. Soldats alemanys que donaren mort als friülans / 10. Anima de panoli. Tal com dinareu la trobareu parlant de feina. Vocals campiones / 11. Petit arc a la paret de cals Arxé. Fugitius de fa ben poc / 12. Mirador des d’on es veu tot Collblanc. La més veterana de l’aviari.

C

1

Cranc 22/6 al 22/7

N

2

13

I

3

12

A

4

Solució al problema de la setmana anterior: 1. Tg6! fxg6 (si 1 .. Txg6 2. hxg6+ seguida de Dxh6 i mat) 2. hxg6+ Txg6 3. fxg6 + (i les blanques guanyen, ja que la Dama blanca entra per h6 i hi ha mat) Rg7 4. Dxh6++ mat

Haureu d’anar amb compte perquè la rapidesa amb què us enfadareu serà sorprenent. Per tant, hi haura moments de força crispació, sobretot, dins de casa, amb una gran tendència a discutir amb el pare.

11

I

5

Bessons 21/5 al 21/6

F

6

Problema núm. 67 Juguem blanques i guanyem

12

7

t n wtl ooo ooo jo j n oph q b p hp ppp p r b k r

13

8

10

recepta

Àries 21/3 al 20/4

3

o

signes BRUIxot REBEL. AcPG

2

h

si l’encertes... Solució de la setmana anterior: Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona

1

l

Passatemps

Sóc el centre de recursos culturals de Sant Cugat, un punt de referència per als ciutadans. Em podreu trobar sempre a la vostra disposició als jardins del Monestir.

mots encreuats 1

Cultura _ 38 |

93 280 35 52 CINEmES ST. CUGAT 93 589 09 41 DISPENSARI (LA FLoRESTA) 93 674 76 15 ENHER 900 70 70 70 FECSA 902 507 750 (AVARIES) 902 53 65 36 FGC 93 205 15 15 FEDERACIÓ ComERç 93 583 08 12 GAS NATURAL 93 675 31 10 (AVARIES) 900 75 07 50 HISENDA 93 589 11 55 jUTjAT 93 674 66 96

moNESTIR (PARRòQUIA) 93 674 11 63 REPSoL BUTÀ 901 100 100 RESID. CASAL D’AVIS 93 589 16 38 RESIDU míN. (VoLUmINoSoS) 902 54 70 10 - 93 597 05 10 SoREA (AVARIES) 902 250 370 (ATENCIÓ CLIENT) 902 250 070 (oFICINES) 93 544 16 10 SERVEI DE GRUA 93 674 90 01 TAxI ADAPTAT 609 89 30 37 TEL. GERmANoR (CAVIS) 93 674 70 61

Tindreu la necessitat d’estar amb la mare i sentir-vos acotxats i protegits. Són coses que passen i no és pas que tingueu motiu per sentir-vos malament, és tan sols que trobeu a faltar la pau i la tranquil·litat.

Fòrum_

Aquari 21/1 al 19/2

Notícies_

Últimament sembla que no hi ha manera que res us surti bé, només feu que veure entrebancs a per tot i pensar que no s’arreglarà mai res de res. Una de les coses que us poden sortir bé és l’amistat.

Peixos 20/2 al 20/3

Ja era hora que comencéssiu a posar ordre a casa. Sempre la teniu potes enlaire i segons diferents cultures orientals, si tens desordre a casa, també el tens a la teva vida, o sigui que a endreçar.

Agenda_ Cinema_ Tecnologia_ Esports...

www.totsantcugat.cat


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 8 d’abril del 2011

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

www.diaridesantcugat.cat/subscriptors

Club del Subscriptor

DiarideSantCugat

Per veure totes les ofertes o fer-te subscriptor, visita la nostra web: www.diaridesantcugat.cat

Fes-te’n subscriptor ara per només 88 € l’any. Rebràs cada setmana el Diari a casa i gaudiràs de totes aquestes ofertes!*

Atenció al subscriptor: 93 589 62 82 / www.diaridesantcugat.cat Restaurant

Òptica

Restaurant

Benzina

Sopar per a 2 persones, de dimarts a divendres

50 € de regal en ulleres progresives. Acumulable amb altres ofertes

Menú degustació i mojito de dijous a dissabte nit

2% de descompte del total de la factura

Pla del Vinyet, local 10

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Pl. Lluís Millet, 2

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Lluís Companys, 36

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Av. de Rius i Taulet

PREsENTANT EL CARNET DEL CluB

Dansa

Teatre

Gastronomia

Restaurant

Marta Carrasco Dies Irae; en el Rèquiem de Mozart

Okupes Femarec Grup de Teatre Social

Menú degustació per a 2 persones

Menú ibèric per a 2 persones. L’autèntic sabor de la Dehesa

Divendres,29 d’abril a les 22.00 h al Teatre-Auditori Pl. Centre Cultural, s/n PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Bellesa

Dissabte,30 d’abril a les 22.00 h al Teatre-Auditori Pl. Centre Cultural, s/n PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Restaurant

Tractament de mans de princesa Metzli Institut de Bellesa Sabina Cañameras, 13 (Davant UIC) Mira-Sol PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Menú per a 2 persones de dilluns a dimecres Pl. Dr. Galtés, 5, loc. 8

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

C/ Villà, 8

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Mascotes

Val de 20 € en tots els productes

Pl. Augusta, 3

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Més ofertes! Restaurant Mystic Menú per a 2 persones, dissabte al migdia Rambla del Celler, 125 Perruqueria Santi Gallego Servei de color gratuït Martorell, 35-37

Av. Via Augusta, 3-11 (Centre Comercial Augusta Park) PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

* Consulta’ns les condicions especials de tarifes i enviaments per a empreses i col·lectius. Tel. 93 589 62 82 / www.diaridesantcugat.cat

47


diarideSantCugat

i la setmana que ve...

08.04.2011 Sumari_PÀG. 3

|

a Fons_PÀG. 4

|

el Poble_PÀG. 6

el Temps Dissabte

màx 21º mín 16º

Diumenge

màx 23º mín 17º

l’Entrevista

|

L’entrevista a la candidata d’ERC per a aquestes municipals, Mireia Ingla TRObARÀs TOTA lA InFORmAcIó dIÀRIA A:

Lectors_PÀG. 14

|

Opinió_PÀG. 16

|

la Ciutat_PÀG. 20

|

Economia_PÀG. 26

|

www.diaridesantcugat.cat

Esports_PÀG. 28

|

Cultura_PÀG. 38

Com a ideòleg i propulsor d’Ermessenda, d’on sorgeix aquesta gran idea? Sorgeix d’una sèrie de dinars a La Bolera. Amb el director ja fa temps que ens coneixem. Ell preguntava idees, i jo vaig parlar-li del que més coneixia: el tema dels Càtars... Ho va trobar difícil de portar a pantalla, i vaig plantejar Ermessenda.

Ho van acollir de bon grat?

N’havien sentit a parlar, i jo vaig entrar-hi a fons, li vaig preparar un dossier, alguns apunts, bibliografia, i li vaig vendre per què jo creia que Ermessenda era molt interessant i fructífera de cara a un públic ampli.

Passatemps_PÀG. 46

Subscriptors

La proposta

Teatre. El DIARI regala invitacions per anar a

Parkinson. Aquest diumenge

Club del Subscriptor_PÀG. 47

Agenda Cultural_PÀG. 52

veure l’obra Okupes, de Femarec Grup de Teatre Social al Teatre-Auditori. Entra al sorteig trucant al número 93 590 86 00

“Endavant, et toca a tu, corre pel Parkinson!” Vine, participa, camina o corre! No hi pots faltar! A les 11 a la plaça de la Vila

xavier escura, historiador i ideòleg d’Ermessenda

#TEXT: cinta caballé #FOTOGRAFIA: artur ribera

“La història també la fan les dones,però l’escriuen els homes” La preestrena d’Ermessenda a L’Auditori de Sant Cugat va ser un dels esdeveniments de l’any. El desplegament de mitjans i la desfilada d’actors omplí de glamour la ciutat. El que pocs sabien era que, al darrere de tot plegat, s’hi amagava un santcugatenc, apassionat per la història.

|

El seu paper dintre de la sèrie, és...

Jo vaig donar la idea. Ells em van dir que volien fer una sèrie de ficció adreçada a un públic ampli. Això és precisament una de les coses que a mi m’ha agradat: el tema de la divulgació històrica, respectant el rigor històric però fent-ho assequible a tothom. Fins i tot em van demanar d’incorporar-me a l’equip de guionistes, però, lamentant-ho molt, vaig haver de dir que no. Però anàvem fent trobades regulars per discutir.

Per què Ermessenda?

És un personatge apassionant, interessantíssim. Però no l’únic. El que passa és que la història també la fan les dones, però l’escriuen els homes. Si ho analitzes fredament, el paper que va tenir aquesta dona, primer collaborant amb el seu marit, després manant sobre el seu fill i sobre els seus néts, va ser una cosa impressionant. I sobretot, si mirem el tàndem que va fer amb el seu cosí llunyà, l’Abat Oliva.

La sèrie l’ha descrita com

n’està satisfet després de veure’n el resultat?

Precisament trobo que van pujar tan amunt el llistó, que només hi vaig trobar a faltar les grans escenes a l’aire lliure, que és al que ens té acostumats la cinematografia anglosaxona. Si arribem a tenir els seus recursos, jo crec que superem ja els guions i les interpretacions dels millors actors, actrius i directors americans i anglesos.

La millor escena amb la que es quedaria com a ideòleg?

“una dona en un món d’homes”. Aquest fet n’ha fet crèixer el mite?

És que n’hi ha moltes. moltes de les escenes de Laia Marull em van arribar a emocionar. Realment es va posar tant en el personatge! La veus que entra dins del personatge i viu les contradiccions com a dona, com a governant... en fi, una cosa impressionant.

És que l’avantatge d’Ermessenda potser és que no ha tingut l’ocasió que se’n faci mite. És la gran desconeguda. Una altra cosa és el titular que li ha posat TV3 per vendre-ho, “La dona més poderosa de catalunya”. Efectivament ho era, i potser ho ha estat, la dona més poderosa de Catalunya.

Ha quedat alguna cosa a dir d’aquesta història?

Ermessenda ens porta al segle xI català. Quin és el tret rellevant d’aquest període?

La gran significació jo diria que és quan acaba el pols entre la Casa de Barcelona i el Comtat de Cerdanya, ja que tots dos pugnaven per liderar l’hegemonia del que s’estava veient que seria la pre-Catalunya. De fet, és una llàstima que això no surti a la sèrie. El combat del fill d’Ermessenda amb Roger és ficció, ja que segurament va morir de les ferides d’una batalla que va tenir amb un parent seu de la Cerdanya, precisament pel lideratge d’aquest territori...

unapassionatdelmóncàtar Xavier Escura i Dalmau, nascut el 1954, és un historiador apassionat de les arrels catalanes i de la història càtar, de la qual parla amb tota la força que imprimeix el seu caràcter. També és escriptor, un vessant derivat d’aquesta faceta històrica que el caracteritza i, com a tal, és autor i editor de la col·lecció de narrativa històrica il·lustrada “Temps d’espases”. A més, ha escrit obres d’assaig històric com Crònica dels càtars (1996 i 2002), Càtars i trobadors (1998), Els sentiments i les raons de les nacions (2000), Els mites de Muret i Montsegur (2003) i la seva darrera obra, Les dames de foc, publicada el 2004. Actualment, és tinent d’alcalde de Cultura, Esport, Educació i Joventut a l’Ajuntament de Sant Cugat.

Moltíssimes. Hi ha tota una altra història, que inicialment jo deia d’incloure a la sèrie. És precisament el conflicte amb la nora, Almodis, que és un personatge tan o més potent que el d’Ermessenda. Realment, el paper de la dona del nét, de Ramon Berenguer, conforma una història que ho té absolutament tot: els amors més apassionats, tragèdies d’assassinats, i l’èpica més àlgda. Si els vents bufen a favor, potser un dia en faran la seva sèrie.

Algun projecte en ment?

Jo no sóc ningú per impulsar projectes. Si em demanen el meu parer, jo encantat de donar idees.

Diari de Sant Cugat 853  
Diari de Sant Cugat 853  

Diari de Sant Cugat 853, 8 d'abril de 2011

Advertisement