Page 1

DiarideSantCugat Setmanari inDepenDent De l’actualitat Santcugatenca

www.diaridesantcugat.cat

núm. 816

any XViii

Divendres, 25 de juny del 2010

1,95 €

VolS una CàpSula de beneStar emoCional del Centre panta rei? Club del SubSCriptor _pàg. 63

L’entorndelMonestir canvia de fesomia ambunnouarbrat

Consells de barri: la nova eina de participació

a Fons _Pàg. 4 i 5

la Ciutat _Pàg. 18

QUE COMENCI LA FESTA MAJOR!

Tret de sortida a cinc dies d’intenses celebracions #FOTOGRAFIA: LLUÍS LLEBOT

Programa interior, editorial I PàG. 11, 16 I 44

Hi ha programats 225 actes entre el 25 i el 29 de juny

La majoria d’assumptes tractats pel síndic van ser queixes contra la Policia Local

El Viaró preveu construir una escola per a nenes dins del seu recinte

Medalla d’honor de Sant Cugat a títol pòstum per a Baltasar Porcel

el Poble _Pàg. 6

el Poble _Pàg. 7

Cultura _Pàg. 37

www.farfaralab.com


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010|

www.diaridesantcugat.cat

Publicitat

El mundial es juga a Media Markt Sant Cugat Iniesta La galàctica de Media Markt St. Cugat

4, 3"

Mapes d'Espanya i Portugal Tecnologia IQ Routes ™

Go 550 SISTEMA DE NAVEGACIÓ

Mapes Tele Atlas d'Espanya i Portugal, alerta de radars fixes de trànsit, punts d'interès de la Guia Repsol, IQ Routes ™ (rutes intel.ligents), trucada mans lliures per Bluetooth, instruccions i control per veu, article ref. 1107025

MEDIA MARKT SANT CUGAT Sant Cugat Centre Comercia Comercial Av. Via Augusta 2-14 08174 Sant Cugat del Vallès Tel: Tel 935 83 52 00 Fax: 935 83 52 09

ts les nostres noveta Subscriu-te i rebràs

es www.mediamarkt.

Oferta vàlida del 25 de juny al 2 de juliol del 2010.. TTots ots e els preus reus ls p inclouen IVA i RAEE (Reciclat dels aparells elèctrics electrònics). cs i electrònics) ò i ) Preus Preu expressats p essats en euros.

www.mediamarkt.es

Horari de dilluns a dissabte H id 10:00 – 22:00


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

Lectors_ 13 |

Opinió_ 14 |

la Ciutat_ 18 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura_ 36 |

Diari de Sant Cugat

Passatemps_ 46

|

sumari 25/06/2010

caçadors d’imatges

per Artur Ribera artur.ribera@premsalocal.com flickr.com/photos/phototour

Substituiran tots els plataners del Monestir a Fons _pàg. 4 i 5 El Viaró construirà una escola per a nenes el Poble _pàg. 7 Xavier Escura parla de la Festa Major Opinió _pàg. 14 Entrevista al nou president del PPC de Sant Cugat la Ciutat _pàg. 21 Sant Cugat recull tres premis Cambra Economia _pàg. 24 i 25 Els esports, protagonistes a la Festa Major de Sant Cugat Esports _pàg. 28

El comiat dels plataners

Amb l’arranjament de l’entorn del Monestir els plataners que hi ha al passeig del Paga-li Joan desapareixeran. Mireu-los bé i acomiadeu-vos-en, perquè a partir del mes d’octubre el Monestir estarà vestit amb lledoners que, teòricament, faran lluir més la joia arquitectònica més gran de la ciutat.

l’ascensor

K-Gat

PolÍtiCa loCal Més Transparència

PoliCia muniCiPal TracTe incorrecTe

El fet que els mateixos polítics autoregulin la seva activitat i es posin frens i mecanismes per controlar que la seva activitat s’adequa als estàndards de l’honestedat és una fita remarcable. Millor regular la temptació abans de caure-hi. Llàstima que el nou text per millorar la transparència al municipi no hagi estat votat per tots. El PSC es va abstenir i la regidora del PPC no va fer acte de presència al ple.

El síndic de greuges de Sant Cugat, Jaume Clavell, ha denunciat en la presentació de la memòria del defensor del poble que el tracte que la Policia Local dispensa als ciutadans no és correcte. El responsable de l’ens ha assegurat que “hi ha molts ciutadans que no vénen a queixar-se de la multa, l’accepten, sinó de l’actitud, la prepotència i el tracte que reben de la Policia Local. Això és penós, molt penós”.

per Eloi Alegre www.eloialegre.com

Martí Rom i l’Escola Catalana de Tapís Cultura _pàg. 36

l’enquesta dels lectors

Qui hauria de ser el nou cap de cartell d’ICV a les municipals: Joan Calderon o Xavier Boix? Joan Calderon

Xavier Boix

75%

25%

PREGunta D’aQuESta SEtmana:

Li sembla bé que en els futurs consells de barri desaparegui l’oposició? Vota a: www.diaridesantcugat.cat
Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010|

Editorial_ 3 |

a Fons

|

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 13 |

Opinió_ 14 |

la Ciutat_ 18 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura_ 36 |

Passatemps_ 46

a Fons nova fesomia dels jardins del Monestir #tEXt:

Joan Ramon Armadàs

#FOtOgraFia:

Artur Ribera

nou entorn. a dalt, imatge de com quedarà el nou arbrat. a baix i gran, imatge actual de la zona #ajuntamEnt i artur riBEra

L’ajuntamEnt FEia tEmPs quE havia dEtECtat quE L’EntOrn d’una dE LEs jOiEs mÉs PrEuadEs dE sant Cugat Estava FOrça deteriorat. mOdiFiCant-nE La FLOra i arranjant aLgunEs dE LEs zOnEs mÉs maLmEsEs dE La zOna s’intEntarà dOnar un nOu imPuLs aL CEntrE històriC dE La Ciutat

CAnvi d’ArbrAt Al monestir


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Editorial

E

ls voltants del Monestir de Sant Cugat estan a punt de canviar d’aspecte. El Paga-li, Joan, que es ballarà com cada d’any el dia de Sant Pere, serà l’últim que es farà amb uns plataners com a teló de fons. Això és així perquè l’Ajuntament iniciarà, el dia 1 de juliol, les obres de restauració dels jardins històrics del Monestir, actuacions que inclouen un canvi d’arbrat. Amb aquesta intervenció, llargament reclamada, es pretén recuperar-ne els elements d’identitat i conservar el paisatge històric de la zona.

Arriba el lledoner La modificació més destacada és la que suposarà l’eliminació dels actuals plataners per substituir-los per lledoners (Celtis australis) i els anomenats arbres de l’amor (Cercis siliquastrum, de la família de les lleguminoses). El lledoner s’ha triat per ser un arbre de creixement més arrodonit, que facilitarà les vistes contemplatives sobre els laterals sud i est del Monestir. Per altra banda, la tinenta d’alcalde Marta Subirà ha assegurat que la nova flora també respon a motius històrics. “Hem buscat arbres que tinguin tradició i relació monàstica, ja que els plataners no complien aquests requi-

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

5

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La substitució es porta a terme perquè la majoria dels plataners actuals estan malalts o morts i perquè el lledoner és un arbre de tradició monàstica

sits.” L’última oportunitat de veure els plataners serà durant el mes de setembre, quan es retiraran pel seu mal estat. Més tard, ja a l’octubre, i després d’uns dies mig despullat, el Monestir estrenarà temporada amb els seus nous companys, els lledoners.

Una reforma a fons de l’entorn A banda de l’arbrat, l’entorn sencer del Monestir canviarà de fesomia. La intervenció en aquest espai parteix de la base que cal ordenar la vegetació dels jardins i posarla al servei del monument i que cal fer-la compatible amb les funcions de tipus social i mediambiental. De la mateixa manera, es recuperarà el traçat de referència de l’antiga muralla i els límits d’antigues edificacions monàstiques amb l’ús de vegetació, caminets i pedra, que n’assenyalaran la ubicació i el recorregut. També es recuperarà la zona enjardinada de darrere el Monestir, sota els castanyers d’Índia, com a forma de jardí clàssic. Així mateix, es durà a terme una intervenció paisatgística de manera que des del Monestir es filtrin les vistes sobre la Casa de Cultura. Amb aquestes obres, també se solucionaran les pèrdues de sòl i la formació de bassals que ocasiona la pluja. A part d’això, es millorarà el control i la canalització de les

1. Els nous lledoners substituiran els plataners 2 i 3. Darrere del Monestir hi haurà dues variants de castanyers de l’Índia 4 i 5. El mal estat de salut dels plataners n’ha provocat l’eliminació 7, 8 i 9. Es millorarà la pavimentació i l’ornamentació a tota la zona #CEDIDES

aigües d’escorrentia i drenatge i s’adequaran els espais de manera que hi hagi infraestructures permanents per facilitar la realització d’activitats socioculturals. La intervenció als jardins del Monestir comportarà la supressió de barreres arquitectòniques i es limitarà l’accés rodat a les persones i als serveis de la parròquia, a la Casa de Cultura i al Museu. Tal com marca la llei, pel fet de tractar-se d’un espai d’expectativa arqueològica, també s’ha previst dur-hi a terme una prospecció per obtenir informació sobre el traçat de la muralla medieval del costat sud del conjunt monàstic, així com un seguiment dels treballs de substitució de l’arbrat per verificar l’eventual aparició de restes arqueològiques.

Pressupost i execució El pressupost de l’obra és de 261.596,40 euros, que es finançaran íntegrament amb el nou pla d’estímul del govern espanyol (FEOSL). L’execució de les obres s’allargarà fins a finals d’any, ja que algunes plantacions es faran entre els mesos de novembre i desembre. Cal recordar que els jardins del Monestir estan catalogats i protegits per l’Ajuntament i la Generalitat. Així doncs, si tot va segons el previst, l’any que ve per primera vegada en la història es ballarà el Paga-li, Joan entre lledoners.


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble

www.diaridesantcugat.cat |

Lectors_ 13 |

Opinió_ 14 |

la Ciutat_ 18 |

Economia_ 24 |

Esports_28 |

Cultura_ 36 |

Passatemps_ 46

el Poble

Reivindicació _Pàg. 11

Les entitats de Barraques van marxar pel centre de la ciutat el cap de setmana passat per denunciar l’estat de l’espai

Ha passat:

FGC va funcionar durant tota la nit de la revetlla de Sant Joan Més informació: www.diaridesantcugat.cat

nombre. El defensor del poble va assessorar, entre els mesos de maig i desembre de l’any passat, un total de 131 assumptes, dels quals van prosperar fins a 78

El comportament policial genera bona part de les queixes al síndic Clavell: “Hi ha molta gent que es queixa de l’actitud de la Policia” Els assumptes urbanístics baixen d’un 35 a un 12% Mariona Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

Balanç. El síndic de Sant Cugat va assessorar, entre els mesos de maig i desembre de l’any passat, 131 assumptes, dels quals 78 van tirar endavant. Segons ha explicat el síndic, Jaume Clavell, la majoria de queixes van ser referents a la seguretat ciutadana, amb el 35% dels casos, seguides de les relacionades amb el medi ambient i l’urbanisme, ambdós àmbits empatats amb un 12%. “Quan dic seguretat ciutadana hem refereixo a Policia Local, queixes que cada any

són majoritàries”. Clavell ha apuntat que “la multa és una cosa molt sensible perquè toca la butxaca” i ha demanat l’atenció de la Policia Local, perquè “hi ha molts ciutadans que no es vénen a queixar de la multa, l’accepten, sinó de l’actitud, la prepotència i el tracte que reben de la Policia Local. Això és penós, molt penós”. Clavell ho ha dit en la presentació de la memòria de la sindicatura que dirigeix. El representant de la sindicatura local també ha assenyalat que per comparació amb l’anterior memòria, els assumptes urbanístics han baixat notòriament d’un 35% a un 12%. “Això es deu al fet que el síndic parla directament amb regidors i caps tècnics i això funciona de meravella”, ha assegurat. En aquesta explicació de resultats, Clavell ha demanat a l’Ajuntament que “faci saber que existeix la figura del síndic”, i ha afegit que el consistori “mai no ha fet un pas per donar-lo a conèixer”. Per aquesta raó, i des de la seva sindica-

tura, s’ha demanat que en les resolucions que emet l’Ajuntament s’inclogui un text explicatiu sobre l’existència del defensor del poble. Clavell ha aprofitat també per demanar que Sant Cugat s’ajusti a la llei d’accés a la informació pública i que es redacti una ordenança municipal per augmentar la transparència administrativa i la protecció dels ciutadans.

Les xifres de les queixes La majoria de les queixes ateses pel síndic van provenir del centre de Sant Cugat, amb un total de 93, seguides de Valldoreix, amb 11 i Mira-sol amb 10, mentre que 9 van ser aportades per persones de fora de Sant Cugat, 7 de la Floresta i una de les Planes. El 95% de les queixes les van presentar particulars, les de les empreses van suposar un 4% i un 1% les d’associacions. A més, i segons el balanç, en un 58% dels casos van ser dones les que es van apropar a presentar queixes, mentre que el percentatge d’homes va ser d’un 42%.

Clavell mostra la memòria del síndic de Sant Cugat de més de 80 pàgines #ARTUR RIVERA

Àmbit de les queixes Habitatge Medi ambient Territori i disciplina urbanística Mobilitat, circulació i aparcaments Serveis urbans i manteniment de la via pública Padró d’habitants Atenció al públic Procediment administratiu Cultura, educació i esport Seguretat ciutadana Impostos, taxes i tributs Comerç Reclamació patrimonial Política social. Serveis socials Diversos

2 10 10 1 2 2 2 5 2 28 5 2 2 3 2

3% 12% 12% 1% 3% 3% 3% % 3% 35% % 3% 3% 4% 3%

Total

78

100%


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

S’autoritza el pla especial d’ordenació del col·legi El centre té 1.275 alumnes entre infantil, primària i secundària M. Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

AmPliACió. L’escola Viaró té previst construir un nou parvulari que passarà a ampliar el nombre de places infantils dels actuals 180 alumnes al doble. Així ho ha explicat el director de l’escola, Ignasi Canals, al DIARI DE SANT CUGAT. El directiu ha afegit que entre els plans del centre docent també hi ha la construcció d’un nou centre femení, l’oferta d’estudis universitaris i la construcció de diverses infraestructures que van lligades a l’activitat educativa com a zones esportives. Tot i això, Canals ha explicat que aquestes darreres actuacions es farien a llarg termini, “més enllà de 15 o 20 anys”, ha puntualitzat, mentre que la construcció de l’escola per a infants es farà quan ho permetin els tràmits. Una vegada es faci aquesta ampliació l’escola també eixampla-

rà el seu nombre d’accessos de dos a cinc. Perquè el centre educatiu pugui tirar endavant aquest projecte, el ple va autoritzar per unanimitat el pla especial d’ordenació i concreció d’ús de l’equipament de l’escola Viaró als sectors est i oest. Amb aquest tràmit urbanístic es va rebaixar el sostre per edificar tant a la parcel·la est com a l’oest dels 167.000 metres quadrats a un màxim de 134.000. Aquest canvi, però, continuarà permetent ampliar els serveis de l’escola amb l’objectiu que té previst el Viaró. Durant el ple, el portaveu del PSC, Salvador Gausa, va demanar que es faci un estudi d’impacte en la mobilitat per la pressió que es registrarà a la zona una vegada es construeixi l’EsportParc Internacional de Catalunya, dins del complex del CAR, que es troba just davant de l’escola.

La finca més gran Actualment, l’escola té 1.275 alumnes, que es reparteixen en dues línies de parvulari mixt, quatre línies de primària per a nens i tres línies de secundària masculina. L’escola del Viaró, “la finca privada més gran de la ciutat”, segons va indicar la tinen-

23

Teresa Triadú serà secretària adjunta a la direcció del CiC #ARXIU

Bahí substitueix Triadú en la direcció de l’escola Thau inauguració de l’escola concertada el 1996, serà secretària adjunta a la direcció general de la Institució Cultural del CIC. Triadú va rebre l’homenatge dels professors, alumnes i pares el 22 de juny al Thau Sant Cugat i va indicar que no es tracta de cap comiat, sinó d’un “a reveure”.

Present des d’ara Bahí passarà a ocupar el nou càrrec a partir del dijous 1 de juliol. Tot i això, està previst que entre finals d’aquest mes i inicis del que ve participi en les reunions que es puguin organitzar des de l’AMPA o en algun consell escolar.

ocupa l’escola, que delimita la carretera de Roquetes i l’avinguda Alcalde Barnils.

360

nens i nenes

ta d’alcalde de Territori, Mercè Conesa, ocupa un total de 23 hectàrees entre l’avinguda de Ramon Barnils i la carretera de Roquetes i té entrada per aquests dos vials. La finca on se situa l’escola està travessada per la riera del Torrent de Ferrussons, que parteix en dos la parcel·la. L’escola va cedir en un conveni signat amb l’Ajuntament l’any 2006 entre vuit i deu metres per ampliar la carretera de Roquetes i, una vegada s’ampliï l’avinguda de Ramon Barnils, en cedirà deu més.

|

Els nens i les nenes de primària van fer una actuació #CEDIDA

El Ferran i Clua celebra la fi del curs escolar fiNAliTzACió. L’escola Jaume Ferran i Clua va acomiadar l’any escolar amb una jornada festiva amb diverses activitats destinades als pares i alumnes del centre. Fins a l’escola es van apropar un miler de persones per participar en els diversos partits de futbol sala i voleibol que es van organitzar. A més d’aquestes activitats se’n van

A

totes les escoles –les santcugatenques no en són una excepció–, l’acabament del sisè curs de primària genera un contrast de tristesa i felicitat difícil d’explicar. És un pas més en el procés educatiu d’uns nois i noies que també viuen de sentiments i emocions. Pares i mares, professorat i els mateixos protagonistes, amb imaginació i a la seva manera, prepararan un comiat en què els reculls de fotos, els llibres plens de records, les orles, els parlaments, els símbols, les plantades d’arbres, les obres de teatre, els sopars, tot formarà part del calaix dels bons records dels nois i noies. Els contrastos de sentiments: agraïment, tristesa, por, enyoran-

Cal deixar que l’esperit avaluador aprofundeixi també en valors

_M.S.M.

hectàrees

serà la capacitat del parvulari, de manera que es doblen les 180 places actuals.

Passatemps

Es fan grans

CANviS. L’actual director d’educació infantil a l’escola Thau Barcelona i mestre des de l’any 1983, Ricard Bahí, substituirà a la fins ara directora de l’escola Thau Sant Cugat, Teresa Triadú. Aquesta determinació s’ajusta a l’acord subscrit pel Patronat de la Institució Cultural del CIC, òrgan del qual depèn l’escola, a partir d’una decisió sorgida en la reunió del consell escolar. Teresa Triadú, que ha estat la directora del Thau Sant Cugat des de la

Xifres

Diari de Sant Cugat

FRANCESC CARBÓ

El nou director ha estat vinculat al centre de Barcelona

l’entrada de l’escola per l’avinguda de l’Alcalde Barnils #ARTUR RIVERA

Cultura

|

plaers Santcugatencs

El Viaró inicia tràmits per construir al seu recinte una nova escola per a nenes Novetats. El centre preveu fer a mitjà termini un nou parvulari i a llarg termini una oferta d’estudis universitaris i la construcció de zones esportives

|

fer d’altres, com un joc d’orientació per a petits i grans pels boscos propers al barri de Les Bobines, una projecció de fotografies de les activitats escolars, un ball de gegants i capgrossos. El punt i final al comiat del curs 2009-2010 el va posar el ball dels alumnes, un sopar, l’actuació del mag Marc i un ball a l’aire lliure a càrrec d’un discjòquei. _Redacció

ça, pèrdua, satisfacció i/o felicitat, permeten veure una expressivitat en les cares i en l’estat d’ànim d’aquesta quitxalla. La fragilitat que tenim tots i la necessitat que tenim dels altres. Fa mes i mig tots van fer les proves de competències bàsiques, en què, a part de les matemàtiques i les llengües, caldria valorar si l’alumnat ha sabut treballar en equip, escoltar, respectar i, en definitiva, saber estar. Unes proves que han de ser un element orientatiu i no competitiu. Cal relativitzar molt i deixar que l’esperit avaluador per passar a l’ESO aprofundeixi també en valors i en el pes específic del professorat del centre i dels equips de mestres de sisè. Es fan grans i les mateixes famílies, satisfetes de l’opció escolar feta, obren la nova aventura a l’ESO i a l’adolescència en què saber-se posar en el lloc de l’altre per part de tots serà important. Sort i força!

francesccarbo@telefonica.net
Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

la rosassa ROSA MARTÍN

Sant Cugat de festa

P

ot ser que encara tinguis alguna seqüela de la ressaca de Sant Joan, o hagis decidit fer alguna cosa diferent aquests dies, o estiguis preparat per participar en la Festa Major. Moltes són les activitats previstes, hi participaràs d’una manera o altra, assistiràs o formaràs part de l’organització, i si no et convenç, pots gaudir de la programació d’una Festa Major Alternativa. Què et sembla? Sense anar de festa no et quedaràs. La festa promet i més si comença amb un discurs diabòlic que segurament et sorprendrà. Aquest any no hi haurà caparrot, però es recu-

Pot ser una oportunitat per passar-s’ho bé i recuperar l’ànim peren algunes activitats i altres es mantenen. La ciutat estarà viva i això és el que importa. Facis el que facis, el que et recomano és que t’ho passis d’allò més bé, que desconnectis de la crisi i del guirigall polític actual. El moment actual no invita a la gresca, però la Festa Major pot ser una oportunitat per passar-s’ho bé i recuperar l’ànim. La festa ha sofert una retallada del 10% del pressupost. Pot ser que en algun moment et plantegis si val la pena gastar tants diners davant la crisi actual, però els santcugatencs i santcugatenques necessiten divertir-se i la comissió organitzadora ha fet un esforç per reduir despeses. Segons el seu lema, La Festa Major pren forma, esperem que la crisi no en prengui més, s’acabi aviat, i puguem celebrar la seva fi amb focs d’artifici. Bona Festa Major!

rosamartin_01@mailpersonal.com

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

La casa sostenible de l’ETSAV guanya el Solar Decathlon internacionalitat. La proposta, dissenyada i construïda per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ubicada a Sant Cugat, competia amb 16 projectes més d’altres països altra de les característiques de la Low3 és que l’habitatge es va concebre a través de sistemes modulars prefabricats que faciliten al màxim la transformació, ampliació i reorganització de l’espai. L’ETSAV va sumar més punts i darrere es van situar les universitats Aalto University de Finlàndia i Virginia Polytechnic Institute & State University dels Estats Units. En aquesta competició internacional es van presentar un total de 17 equips universitaris de set països i tres continents, dels quals cinc eren de l’Estat espanyol.

Se’n valora la qualitat, la coherència i els sistemes tecnològics Al juliol, s’inicia la construcció dels habitatges del centre M. Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

ReConeixement. El prototip de casa sostenible amb què l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) competia per ser la millor proposta d’habitatge energèticament autosuficient en el Solar Decathlon Europe ha guanyat el concurs a la millor arquitectura. El projecte, anomenat Low3 –Low energy, Low impact i Low cost–, es va dissenyar i construir a l’escola, que està ubicada a Sant Cugat i que depèn de la UPC. Un total de 40 estudiants del centre van participar en la construcció de la Low3 sota la direcció del professor Torsten Masseck. El director de l’ETSAV, Joan Puigdomènech, ha explicat que el premi culmina la

Edificacions sostenibles

La Low3 és el resultat de dos anys de feina. Hi han participat 40 estudiants i diversos professors #A.R.

“L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura fa una clara aposta per incorporar el discurs sostenible a l’arquitectura” Joan PuigdomèneCH DireCtor De l’etSAV

feina de dos anys i la tasca dels professors de l’escola i sobretot dels estudiants. El responsable de l’ETSAV ha explicat que una vegada el prototip torni de Madrid s’instal·larà al jardí de l’escola perquè els universitaris continuïn “experimentant i investigant” en aquest tipus de materials.

Nul impacte ambiental I és que la casa pilot ha encaixat amb els requisits del jurat del certamen, que organitza el ministeri espanyol de l’Habitatge, la Universitat Politècnica de Madrid i el Depar-

teixí

tament d’Energia dels Estats Units. En aquest sentit, el jurat va valorar la qualitat del disseny arquitectònic, la coherència, la flexibilitat dels espais, l’aplicació d’estratègies bioclimàtiques i la integració dels sistemes tecnològics de la Low3. La proposta local integra tecnologia fotovoltaica i sistemes solars tèrmics, per garantir l’autosuficiència energètica. A més, la construcció està feta amb materials sostenibles de baix cost, locals i renovables, senzills i eficaços, cosa que tanca al màxim els cicles dels materials i de l’aigua. Una

Puigdomènech ha recordat l’aposta de l’ETSAV per “incorporar els discurs sostenible a l’arquitectura”. En aquest sentit, l’arquitecte ha reiterat el compromís de l’ETSAV en matèria sostenible argumentant que amb els habitatges que es construiran dins del recinte del campus, serà el primer que gaudirà de l’estàndard europeu MiEnergy, que certifica un aprofitament dels recursos. Puigdomènech ha explicat que durant el mes de juliol s’iniciarà l’edificació dels habitatges, que es basarà en un equipament de 60 mòduls i “pràcticament sense obra”, de manera que en una setmana i una setmana i mitja els habitatges estaran gairebé enllestits.

per Josep A. Teixidó jteixido@catsalut.cat


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|
Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

10

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

L’oratori de Sant Cugat celebra una jornada de portes obertes

La coordinadora d’esplais i caus inicia una campanya de suport al poble sahrauí

Xerrada. Una trentena de persones participen en la conferència organitzada pel centre de culte musulmà

Suport. El CEEL s’ha posat com a objectiu explicar els fets a través de xerrades en escoles i entitats i d’exposicions

Carlos Illana

M. Sagalés

diverSitat. L’oratori de Sant Cugat és la prova evident de la multiculturalitat de la ciutat. Es tracta d’un centre de culte islàmic que, a més de dedicar-se a l’oració, fa classes els caps de setmana de llengua àrab i de religió musulmana a alumnes de qualsevol nacionalitat. Aquest és un dels temes que es va tractar el dimecres 16 de juny a la jornada de portes obertes que va organitzar el Consell Islàmic Cultural i la comunitat musulmana de Sant Cugat. Més d’una trentena de persones van visitar l’oratori al carrer Montserrat, 63, per participar en la xerrada i per conèixer de primera mà les activitats que s’hi duen a terme. La ingesta de dolços àrabs i te va posar punt i final a la jornada. Abderahim Idrissi, conseller de l’associació, ha declarat que la jornada de portes obertes és “una oportunitat per a la gent que no és musul-

CoNSCieNCiaCió. L’entitat que agrupa els esplais i els caus de Sant Cugat i que respon a les sigles CEEL (Coordinadora d’Entitats d’Educació del Lleure) ha iniciat una campanya per divulgar els problemes que actualment viuen els sahrauís als campaments de refugiats. La membre del CEEL Núria Ribalaiga ha demanat la implicació ciutadana per portar a aquests territoris ajuda i ha recordat que el conflicte fa que milers de famílies visquin “al 100% de l’ajuda humanitària”. Ribalaiga i ha exposat que des del CEEL s’han posat com a objectiu explicar la realitat que viu el poble sahrauí a través de xerrades en escoles i entitats, exposicions de fotografies i amb el muntatge de la festa de benvinguda dels nens sahrauís que cada any passen l’estiu a la ciutat. “Volem denunciar la situació precària que viuen”, ha

carlos.illana@premsalocal.com

mariona.sagales@premsalocal.com

L’imam de l’oratori , Nacer daoudi, en la jornada de portes obertes #CEDIDA

mana de conèixer l’oratori i les seves funcions”. Abderahim també ha destacat el vessant didàctic de l’oratori: “S’ensenya a nens de 7 a 15 anys la llengua àrab i la religió musulmana”, sempre conscienciant-los

de la importància “del respectar-se els uns als altres”. L’oratori de Sant Cugat fa més de deu anys que està en funcionament i a disposició dels gairebé 600 musulmans que hi ha al municipi.

els membres del CeeL van fer diverses activitats amb els nens #C. ALONSO

argumentat la també membre del col·lectiu Carmen Alonso. En aquest sentit, Alonso ha explicat que per solidaritzar-se amb la causa es pot aportar material a aquelles entitats que recullen ajuda per a la població que malviu en ple desert i ha encoratjat a fer boicot a aquelles empreses que donen “autoritat al Marroc”.

600 kg d’ajuda Durant la Setmana Santa, una delegació del CEEL, que

el rotary premia la Unipau i ribatallada

el mestre budista birmà U asin Sopaka a l’exposició #LLUÍS LLEBOT

La causa d’Aung San Suu Kyi arriba a la ciutat CeLebraCió. Sant Cugat es va sumar a la celebració del 65è aniversari de la líder birmana i premi Nobel de la pau Aung San Suu Kyi. Entre el 16 i el 20 de juny, la ciutat va poder conèixer el problema de Birmània a través d’una exposició fotogràfica, la projecció d’un documental i d’una pellícula, un espectacle teatral i la conferència del mestre budista birmà U Asin Sopaka. A tra-

vés de la conferència Necessitem esperança a Birmània, Sopaka va parlar del budisme socialment compromès a Birmània. Sopaka va ser un dels principals líders de la revolució no violenta que el 2007 va posar entre les cordes la junta militar birmana. Birmania por la Paz, la Unipau, el CMSC, l’Ajuntament i Amics de l’Ofici de Viure van organitzar les jornades. _Redacció

reCoNeiXemeNtS. El Rotary Club de Sant Cugat va lliurar els seus premis en la 19a edició de la Nit Rotària, que es va celebrar al restaurant Can Ametller el dissabte 19 de juny. En el transcurs del sopar, el president del Rotary, Carles Baranguá, va ser l’encarregat de lliurar els premis Paul Harris Fellow, que va recaure en la llibretera de la Paideia, Lluïsa Ribatallada, i la Venus de Sant Cugat, que va anar a parar a les mans del president de la Universitat Internacional de la Pau, Arcadi Oliveres. A la nit rotària es van reunir socis de l’entitat, amics, simpatitzants i guardonats d’anys anteriors, així com la regidora de Cooperació, Immigració i Igualtat, Susanna Pellicer, que va tancar l’acte.

#FOTOGRAFIA: CEDIDA

agrupa els esplais santcugatencs Pica-roca i Sarau i els caus Berenguer el Gran, La Floresta i el de Sant Jaume a Parets del Vallès, van desplaçar-se fins al campament de Dajla. Durant aquesta visita els membres dels collectius van entregar 600 kg entre de material escolar i farmacèutic. A més, la visita va servir perquè els membres del CEEL participessin en un intercanvi cultural amb entitats del lleure sahrauís.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

Les entitats de Barraques marxen per denunciar el mal estat de l’espai Concentració. Els membres dels col·lectius van iniciar una manifestació a l’estació de FGC, que va acabar a l’ajuntament, per expressar el seu malestar una setmana abans de l’inici de la festa Recoder apunta que la zona estarà habilitada abans que comenci L’alcalde recorda que la brigada treballa amb planificacions m. Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

PreoCuPaCió. La Festa Major no seria la mateixa sense Barraques i Barraques no serien les mateixes si cada any no estiguessin acompanyades de certa polèmica. La darrera, una manifestació per denunciar l’estat de la zona on s’ha d’ubicar aquest espai una setmana abans de la inauguració. Per fer notori aquest malestar, les entitats de Barraques van fer una marxa de l’estació de FGC a l’ajuntament. Segons la presidenta de la Coordinado-

ra d’Entitats de Barraques, Inés Luna, la concentració va respondre “al descontentament amb la planificació”, perquè “una setmana abans el terreny no estava condicionat”. Luna va manifestar que en part el descontentament responia a l’esforç de moltes persones i entitats durant els mesos previs a Barraques i que sis dies abans no representa una antelació prudent d’adequació, tenint en compte el que s’havia pactat amb el consistori. De la seva banda, l’alcalde, Lluís Recoder, va assegurar que la reivindicació es va deure a un “nerviosisme innecessari” i va recordar que la brigada treballa amb planificació, per la qual cosa el condicionament “estarà resolt abans que comencin les Barraques i segons el calendari previst”. L’alcalde també va posar de manifest que quan algunes persones expressen preocupacions que poden posar en

compromís l’Ajuntament “sempre hi ha intencionalitats polítiques que s’hi apunten. A més de barraquistes, a la manifestació també hi havia molts polítics”.

Més al centre

La marxa es va iniciar a l’estació de FGC amb unes 60 persones #LL. LLEBOT

Luna va apuntar que un acte tan multitudinari com Barraques, per on l’any passat van passar 25.000 persones, no està exemptdeproblemàtiques,mentre que Recoder va assegurar que la polèmica és mínima i que en altres ciutats on també se celebren “això nostre és anecdòtic”. La presidenta de la coordinadora ha posat de manifest que el sector de Can Solà presenta aspectes positius i negatius i ha apuntat que una ubicació al centre de la ciutat permetria estar més integrats a la Festa Major. Luna, però, s’ha mostrat molt satisfeta amb el bus que donarà servei a les Barraques 2010.

Festa d’estiu al Sant Cugat Hotel & restaurant

els guanyadors van rebre els reconeixements al Centre Comercial #LL.LL.

Sant Cugat, escenari dels Premis Moda Catalunya diSSenyadorS. Una desfilada al Sant Cugat Centre Comercial (SCCC) va servir per entregar els Premis Moda Catalunya-Balears 2010. E l s r e c o n e i xe m e n t s, impulsats pel SCCC i Moda Catalunya-Balears i entregats el divendres 18 de juny a la tarda, van distingir un total de cinc dissenyadors: Andy Soto, Marta Julià Blasi, Irene Toledano, Ariadna Rovira i Yehimy Ximena Ortiz, que van rebre el pre-

mi de les mans de la presidenta de Moda Catalunya, Míriam Victòria. Mentre que Andy Soto va ser premiat per la seva col·lecció Decadència Pop, Yehimy Ximena Ortiz es va endur el premi per la roba creada sota el nom d’e-Pure, Toledano per les tendències de Delirio, Rovira per l’elaboració de C/Lancaster nº16 i finalment Blasi pels dissenys fets a través d’A les portes de la ciutat. _Redacció

CeLebraCió. El Sant Cugat Hotel & Restaurant, ubicat a tocar amb el nou ajunta· ment, al centre de la ciutat, va celebrar el vespre del 17 de juny l’arribada de l’es· tiu. El complex hoteler va festejar a través de la fes· ta El Xiringo Lounge ’10, la nova estació estival. A la festa es van poder tas· tar diverses tapes, copes i combinats des del jardí del Sant Cugat Hotel & Res· taurant. El Xiringo obri· rà cada dia de la setmana, de les 11 del matí a les 24 h, i els diumenges, fins a les 23 h.

#FOTOGRAFIA: ARTUR RIBERA

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

11

per llogar-hi cadires quim pla

Models de festa

D

e festes n’hi ha de molts tipus depenent de com s’organit· zen, com es paguen, qui· na és la seva funció... N’hi ha de solidàries, de reivin· dicatives, de populars, de tradicionals..., i la nostra Festa Major les engloba totes. De tots els models n’hi ha dos que cal des· tacar per la seva relació amb els joves i, per tant, amb el futur de la festa. Hi tenim les Barraques, en què les entitats s’or· ganitzen amb l’Ajunta· ment, que és qui paga, i qui paga... mana, cosa que condiciona el model participatiu i obert de la festa. Un model, això sí, multitudinari i d’èxit per als joves. Per altra banda, al centre hi ha les

Les Festes alternatives nascudes del desencís d’uns quants al model Festes Alternatives, nas· cudes del desencís d’uns quants al model Bar· raques. Hom dirà, cal una alternativa a la Fes· ta Major? Alternatiu a què si s’integren dins del programa? Doncs ho són per nom i per gestió, perquè sense rebre ni un duro de les arques muni· cipals un grapat de col· lectius es desmarquen de l’opció fàcil per fer calés i aposten per dir·hi la seva, fent més viva que mai l’expressió “parti· cipa de la festa”. Altres menystindran les alter· natives justificant que la festa no és per fer polí· tica, i doncs? I la resta d’activitats? Amb la seva no·política responen al comportament mesell i enganyós dels que viuen la festa per deixar de banda el tràfec del dia a dia, conscients que, un cop passin, tot tornarà a la grisor quotidiana. Tot són models, ni millors ni pitjors, diferents. Bona Festa Major!

quim.plaf@gmail.com


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

12

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

celler vermell Ferran villaseñor

Premialapaella mésgran

D

esprés del maratonià ple municipal de dilluns passat, més de 7 hores en conjunt, estic més espès que Aznar en un casament gitano. Suposo que ara mateix caldria reflexionar sobre si el Ple de Sant Cugat s’ha convertit en la “cambra petita” del Parlament o del Congrés o si als regidors ens agrada molt sentir-nos parlar com si fóssim diputats. Certament, existeixen mocions i temes que sí que ens acosten als problemes ciutadans del dia a dia, com temes lligats a l’escola La Floresta , horaris d’escombraries o les condicions laborals dels treballadors de neteja i recollida de residus, però n’hi ha d’altres que potser caldria repensar. I altres que mai haurien d’arribar a un ple municipal, mai. Aquest diumenge s’encén el foc del tradicional “infern” arrossaire a la plaça Barcelona. Us he de dir que és un dels actes de Festa Major que més m’agraden; tot i la calor que hi fa (infern) crec que la tradició val la calor i segurament també la petitesa de la plaça. Aquest any tornarem a fer paella, serem entre 40 i 60 persones. Sembla que no, però hi ha molta feina per part de l’organització i les diferents colles. Els organitzadors ho tenen tot previst i cadascú, amb maldestres moviments col·locant la fusta i les taules, anem fent. Hi ha una cosa que potser podríem repensar. La paella s’ha d’acostar al jurat o el jurat s’ha d’acostar a la paella? Sabeu que sap molt de greu que una paella es “cogui” i a vegades les cues són llargues, malgrat la bona organització i el tast “veloç” i “sincer” de l’alcalde i la resta del jurat. Aquest any no tornarem a guanyar el premi a la paella més gran, des que es va treure aquest premi no el guanyem mai. Malgrat tot, el premi el guanyem tots aquells que fem poble i amistat intentant que el nostre arròs sigui com el del Salamanca.

correu@ferranvillasenor.org

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

CiU aprova una moció de Sant Cugat tindrà una base de dades suport al col·lectiu gai única de violència Suport. L’oposició es desmarca de la proposta que defensa la federació i la cataloga de ser sota mínims de gènere adhesió. La ciutat se suma, a través del ple, al Consorci d’Acció Social de Catalunya

M. sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

debat. El Ple ha aprovat pels vots favorables dels 14 regidors de CiU una moció per donar suport al 30è aniversari de la legalització de les associacions homosexuals. La moció es compon de sis acords entre els quals hi ha reconèixer els activistes pioners per aconseguir la legalització: Armand de Fluvià i Jordi Petit, i el suport d’Amnistia Internacional. A més, la proposta preveu enviar cartes de queixa a les ambaixades de l’Iran i Cuba per les condemnes a mort i els càstigs als homosexuals. En aquest sentit, el regidor d’ERC Toni Ramon va explicar l’abstenció dels republicans sobre la moció “per quedarse curta”, i després de demanar més visualització per al col·lectiu va encoratjar l’equip de govern a enviar cartes de

La moció es va aprovar durant el ple municipal #ARTUR RIVERA

queixa als 79 països que condemnen l’homosexualitat de diversa manera i al Vaticà “per oposar-se a la despenalització”. Ramon es va sentir sorprès perquè la moció tampoc no integra avenços com el matrimoni gai o l’adopció. En termes similars es van expressar des d’ICV, que es van abstenir. El regidor Xavier

Boix va lamentar la no inclusió de les esmenes ecosocialistes a la moció i va posar de manifest la preocupació perquè “la ciutat no vulgui fer un protocol d’assetjament”. Des del PSC també van anunciar l’abstenció, mentre que el PP no va emetre cap vot ja que no va ser present en el ple municipal.

El ‘Fem un museu’ acaba amb la inauguració d’un museu col·lectiu

què és un museu, per a què serveix i qui hi treballa. Després de l’última sessió s’ha adequat un espai de la seu d’ASDI per crear un museu col·lectiu, on es pot observar el treball realitzat pel conjunt de participants. El director del museu de Sant Cugat, Lluís Campins, s’ha mostrat satisfet amb l’experiència: “hem generat allò que ens plantejàvem: una dinàmica de comprensió sobre la realitat”.

ConSCienCiaCió. Després de quatre sessions, el projecte Fem un museu ha conclòs. La iniciativa, desenvolupada pel Museu de Sant Cugat i ASDI, ha tingut com a objec-

els cugatitus

tiu donar a conèixer el patrimoni històric santcugatenc als discapacitats físics i psíquics. Dues educadores del Museu han treballat amb els usuaris del programa conceptes com saber

_C. illana

per Josep Maria Cabrerizo cabrerizo@indubruc.com

La iniciativa farà avançar la ciutat en polítiques socials #A. RIVERA

El projecte té per objectiu optimitzar els recursos XarXa. Sant Cugat desenvoluparà una base de dades única per a casos de violència de gènere. Aquesta és una de les accions que executarà l’Ajuntament en entrar a formar part del Consorci d’Acció Social de Catalunya. Aquesta iniciativa permetrà a la ciutat avançar en matèria de polítiques socials a través d’accions que van encaminades a facilitar l’accés laboral als aturats, millorar les condicions de les persones grans i combatre la violència de gènere, entre d’altres.

Efectes a la ciutat Per estendre al municipi aquest projecte, l’Ajuntament i el Consorci han signat un pacte de col·laboració,

cosa que facilitarà l’optimització de recursos. L’acord també preveu que la ciutat participi en el projecte de promoció de l’autonomia personal a domicili, que es concreta en la disposició d’una terapeuta ocupacional, que es realitzi un curs de formació en treball familiar per a 20 persones a l’atur, que es faci un estudi per a l’Ajuntament per a un nou model de finançament d’una residència per a gent gran i que es participi en el pla de tramitació electrònica dels serveis socials de primària. El Consorci d’Acció Social de Catalunya té per missió augmentar la professionalització de la gestió dels serveis socials locals, incrementar recursos perquè es produeixin més polítiques socials, millorar la qualitat real i percebuda de la ciutadania i impulsar noves idees que funcionin. _redacció


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari_ 3

|

a Fons_ 4

|

el Poble_ 6

|

Lectors

|

Opinió_ 14

|

la Ciutat_ 18

|

Economia_ 24

|

Esports_ 28

|

Cultura_ 36

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps_ 46

|

13

lectors@diaridesantcugat.cat ENVIA’NS ELS TEUS MISSATGES: PER ADREÇA ELECTRÒNICA: lectors@diaridesantcugat.cat DES DE LA WEB: www.diaridesantcugat.cat

Les cartes enviades no poden superar les 15 línies mecanografiades o els 1.000 caràcters (espais inclosos). El Diari DE Sant Cugat es reserva el dret a tallar en qualsevol cas el text, així com a publicar-les en aquesta pàgina.

PER CORREU TRADICIONAL: Sant antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallès (BCn)

cartes dels lectors Can Borrull O la ventafocs de Sant Cugat del Vallès. un barri ubicat a la cua de la Floresta i a l’inici de Barcelona, que pertany a les Planes encara que físicament està lluny. El darrer ple, el consistori va aprovar, per unanimitat, la millora urbana de Can Borrull en fase provisional. Es van estimar parcialment al·legacions formulades per un advocat especialista en dret urbanístic en representació de la majoria dels veïns. El principal resultat és que de 4.500.000 euros, els en tocarà pagar 1.700.000, tot en xifres aproximades. En justícia, segons el meu parer, els que hi estan empadronats i tenen un únic habitatge no haurien de ser tractats, econòmicament parlant, com els altres que ni estan empadronats ni tampoc no és la primera residència. És sorprenent que tots els partits polítics hi estiguessin d’acord sense veure el greuge comparatiu. ara, que sempre parlem de la crisi, jo crec que de riquesa n’hi ha, el problema és la redistribució... uns tant i altres tan poc. i dels abocaments a la riera de Vallvidrera, que també vénen de molt abans del seu pas per Can Borrull, la regidoria de territori de Sant Cugat ha estimat el recurs de reposició interposat davant el mateix òrgan que va dictar el decret, i s’ha fet càrrec de les despeses. És una decisió política intelligent. Els veïns ho agraeixen. M. Àngels Quadras i avellana

Un gran equip! Volem agrair al Dr. Peiró, l’Àngels i tot l’equip mèdic que el 12/06/10 van portar a aquest món la nostra princesa Ona a l’HgC. Vam rebre unes atencions exquisides i molt, molt, molt de carinyo. també volem agra-

lectors@diaridesantcugat.cat

els bufadors de fulles Segons el que sé, a Cerdanyola, l’Ajuntament ha decidit prohibir l’ús dels bufadors de fulles, encara que desconec el nom oficial que deuen tenir. Ja no és pel soroll que comences a sentir des del llit a partir de les set del matí. Ja no és perquè passen unes quantes vegades pel mateix carrer el bufador i seguidament la màquina que en principi neteja el carrer, encara que ho fa amb ben poca aigua. Ja no és per tot això i que tot i això em sembla molt important. Però és que el més greu és que contaminen l’ambient, i molt. Ells tenen la sort de portar mascaretes per a la pols... però, i els altres que tenim la mala sort de passar pel seu costat, o que simplement ens hem deixat la finestra oberta de casa? Cada dia, sigui tardor, hivern, primavera o estiu, passen els bufadors de fulles. I el tema més important de tot plegat és: com afecta això la nostra salut? Ja tenim prou contaminació amb els vehicles que a més han de passar aixecant la pols de terra perquè la respirem bé i ens quedi als pulmons? Demano al senyor alcalde que prohibeixi l’ús d’aquestes pràctiques. No era més net, menys sorollós i més econòmic per als animals i l’entorn l’ús de les escombres convencionals? Abans es feien servir i els carrers continuaven nets. Vaja, jo no recordo que els carrers fa uns quants anys estiguessin tan bruts...

berta PÀMies barniOl ir el tracte humà i carinyós de les infermeres de l’ala 1600, van fer de la nostra estada uns dies especials i inoblidables. Moltes gràcies a tots i a totes! Judith aguiló, rubén helices i Ona

Mirem de respectar el nostre entorn Ja he llegit en més d’un lloc problemes a Mira-sol pel tema dels arbres. Em costa molt de creure que persones ja madures es comportin com si fossin pitjor que criatures. En primer lloc, vaig sentir a dir que els plataners provocaven al·lèrgia, ja que hi ha un munt d’arbres i plantes que donen aquests símptomes. Jo visc a la Floresta i els pins deixen una pols groga, després, cauen a terra com uns cucs que deuen ser la flor, i més tard la fulla llarga. És normal? Jo tinc asma i cada dia m’he d’anar posant la medicació. Però a Barcelona, a la feina, hi ha plataners, segons el metge, els vaixells que hi arriben i descarreguen substàncies, i es nota més en les persones que pateixen aques-

tes malalties respiratòries i viuen a Barcelona. El que vull dir és que hem de ser més tolerants amb tot el nostre àmbit natural que tenim. Ja que a uns, pel que he llegit, els molesta per les fulles que cauen a les piscines i uns altres els van matant. Sisplau, mirem de ser persones i comportar-nos com cal. Ja se sap que d’un arbre hi cauen fulles, és normal. Com tots els arbres i plantes, tenen la peculiar pols de cada flor. Hem de mirar de ser cívics amb tot el nostre entorn. Jo només voldria fer una crida perquè fóssim tots més tolerants. Si hem d’anar mirant on hi ha al·lèrgies, és impossible poder estar sense cap. i

no matem la naturalesa. un bon arbre ens dóna ombra a l’estiu i sol a l’hivern. i uns colors a la tardor meravellosos. Penseu-ho abans. MOntse varderi rOsales

El contraatac sociata, un tret sense punteria ni futur Ja fa setmanes que Ciu ha omplert de rètols el territori català amb el lema Comença el canvi. als anuncis de Ciu hi veiem una cara inexpressiva que fa referència al president Montilla i una de riallera al costat, que guinya l’ull, i representa el can-

didat convergent a la presidència de Catalunya, artur Mas. Després de setmanes de silenci el PSC ha contraatacat amb ironia. La mateixa cara inexpressiva de Montilla, la riallera d’en Mas, amb guinyada d’ull inclosa, però amb un missatge final contundent: “De què riu el Sr. Mas? temps difícils, gent seriosa”. Fins aquí bé, felicitacions i copets a l’esquena del creatiu socialista. La curiositat però, pica i cal gratar. així que al diari digital trobes el bàner de l’anunci que contraataca Ciu. aprecies el moviment Flash de la guinyada d’ull d’en Mas, l’efecte sorpresa d’una disposició semblant i alhora un missatge radicalment oposat, i finalment, copses la clatellada de seriositat que Montilla vol propiciar als convergents. Sembla una feina ben polida, un contraatac subtil. Però no passa ni un segon que has clicat el bàner esperant veure la “seriositat” socialista en “temps difícils”. Sorpresa! un rialler Montilla apareix a la capçalera en primer pla acompanyat de socialistes seriosos –suposo que per a ells– amb samarretes vermelles serioses –algunes de desbocades– entre altres adjectius que, per seriositat, no vull descriure ni seguir imaginant. El contraatac socialista no té cap efecte positiu. La rialla postissa d’en Montilla desacredita el missatge del

pobre creatiu. un enllaç mal vinculat ha destrossat una estudiada campanya publicitària i, mentre, segur que l’artur Mas segueix rient i ara encara més fort. lluís Feliu i rOé

Els ferrocarrils M’agradaria que algun responsable dels Ferrocarrils de la generalitat de Catalunya m’expliqués com és possible que amb la gran quantitat de gent que agafa els ferrocarrils a l’estació de Sant Cugat, encara hi hagi trens de tres vagons antiquats, on ens veiem obligats a anar com el bestiar, amb l’agreujant que la calefacció o l’aire condicionat no estan ben regulats i hi hem de patir veritables saunes durant el trajecte a l’hivern o congelació a l’estiu. És ben clar que la seva prioritat no és la satisfacció del client. ana Faet

Gràcies El nostre agraïment a la Dra. Español i a l’equip mèdic del PaDES pel suport dispensat al nostre pare en els seus últims dies. FaMília tubau

Esqueles al

93 590 86 00

esqueles@diaridesantcugat.cat


Diari de Sant Cugat divendres, 25 de juny del 2010

14

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 13 |

Opinió

|

la Ciutat_ 18 |

Economia_ 24 |

Opinió

Esports_ 28 |

Cultura_ 36 |

Passatemps_ 46

Hem consensuat el document (ROM) que més vetlla pels regidors de l’oposició” la Ciutat_Pàg. 18

l’horitzó

Xavier Escura. Festa Major

La Festa d’un poble viu i actiu

víctor alExandrE

www.victoralexandre.cat

TinenT d’alcalde de culTura xavierescura@santcugat.cat

S’

tenim població nova, encara poc acostumada, que sol treballar fora de Sant Cugat i valora molt la tranquil·litat i qualitat de vida de la ciutat. Cal respectar-ho i... demanar-los respecte, també, i comprensió per les nostres festes i tradicions, un il·lustre representant de les quals, per cert, protagonitza enguany un pregó de traca i mocador: els Diables! Pel que fa a Barraques, l’activitat de més ressò entre els joves i fins ara rotatòria per no castigar sempre el mateix veïnat, assagem una nova ubicació. Aconseguim el

El sexe dels catalans

H

i ha una empresa de preservatius que vetlla per la rendibilitat del seu negoci observant els nostres hàbits sexuals i, segons el seu estudi, els catalans som molt actius en aquest sentit. El primer lloc l’ocupen els catalans del sud, els valencians, que fan l’amor 125 cops a l’any, o sigui, gairebé tres cops per setmana, i el segon els catalans del Principat i de les illes que ho fan 104 vegades, és a dir, dos cops a la setmana. Dels santcugatencs, en concret, no diu res. En el capítol d’edats, els catalans més regulars són els casats d’entre 35 i 44 anys. Aquests catalans tenen un entente cordiale amb la parella dos cops a la setmana. Pel que fa al nombre de parelles que tots plegats tenim al llarg de la vida, segons l’enquesta, tornen a guanyar els valencians amb

està debatent com ha de ser la nostra Festa Major. A Sant Cugat, fins ara, és popular i participativa. En altres llocs ho cremen tot en un o dos grans espectacles. És respectable, perquè el model reflecteix diferents realitats i demandes ciutadanes. A casa nostra hi participen 75 entitats i en surten 225 actes... Això posa de relleu la nostra vitalitat associativa, que es fa extensiva als districtes (Mira-sol, la Floresta, les Planes...), de la qual en deriva un programa atapeït i divers. Un munt d’entitats i de gent implicada que s’adreça a tot tipus de públic. Tothom hi troba els “seus” actes. Els grans, els joves i els més petits. Dels “alternatius” nocturns als esportistes matiners, dels de sardana i havanera als de guitarra elèctrica fins a la matinada, dels d’arròs i vermut en got de plàstic als gourmets de disseny i copa fina... A més, no cal buscar la nostra Festa, perquè omple carrers i places, i te la trobes arreu. I això no té preu. Parlant de preus: aquells ajuntaments que posen tots els ous en un sol i gran cistell llustrós, quan es forada... ja han begut oli. El nostre model és més sostenible i adaptable i, quan cal, ens permet d’estrènyer el cinturó sense que es malmeti la Festa. Que un dia ens toca la grossa i podem contractar també una patum? Magnífic. Però entre gastar tot el pressupost amb un sol do de pit, o distribuir-ho en xarxa simfònica per nodrir els 225 actes de 75 entitats, jo em quedo amb aquest darrer concert, testimoni d’un poble viu i actiu!

Però no tot són flors i violes. Arreu, i de sempre, s’assumeix que Festa Major són tres o quatre dies d’enrenou i soroll. Aquí

JOAN RECASENS TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA

Els aparellats són un mal negoci per a la indústria dels preservatius, i els aparellats fidels encara més

LAURA ENCUENTRA

No cal buscar la nostra Festa, perquè omple carrers i places, i te la trobes arreu. I això no té preu

miracle: lluny de veïns i a cinc minuts caminant del parc de la Pollancreda. Tant de bo sigui la definitiva. Aviat ho sabrem.

Un obligat reconeixement: sense les Comissions Gestores, de la Festa Major i de Barraques, el nostre model no seria possible. La

seva feina tenaç durant mesos i la seva il·lusió encomanadissa fan que la Festa, en coordinació amb els nostres abnegats tècnics municipals, tingui totes les garanties d’èxit. Els ho hem d’agrair a tots ells, i també als patrocinadors, el mèrit dels quals es multiplica atesos els temps que corren. Un brindis per a tots ells i a gaudir, doncs, tots plegats de la nostra Festa Major... que són quatre dies (i mai millor dit)! Visca la Festa Major!

sis parelles i mitja, mentre que els illencs i els principatins som més moderats i en tenim quatre. El més curiós, però, és que els homes afirmen haver canviat de parella set vegades i les dones només tres. Pel que fa a la fidelitat, guanya la gent del Principat i de les illes, ja que només un 13% admet haver tingut relacions sexuals amb altres persones al marge de la parella. I en aquest punt, en diferenciar les relacions extraconjugals per sexes, les xifres tampoc no coincideixen, perquè els homes admeten ser el doble d’infidels que les dones. Ells, un 28%, i elles, un 14%. Arribats aquí, algú dirà: i quina importància pot tenir per a una empresa de preservatius el grau de fidelitat dels catalans? Doncs li importa, i tant que sí, perquè vist el preservatiu com un negoci, els principals consumidors d’aquest producte són precisament els anomenats infidels. Ras i curt: els aparellats són un mal negoci per a la indústria, i els aparellats fidels encara més. Ves per on, la indústria no pot viure sense la nostra promiscuïtat.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

Per crear opinió

ReflexIó SoBRe lA feSTA MAJoR 6 DE JULIOL a les 19.30 h, a la seu del Club Muntanyenc Sant Cugat

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

opinió

|

la Ciutat

|

Economia

I encara bo que enguany les famosíssimes Barraques seran en un lloc on no molestaran ningú,

perquè, almenys fins ara, mai no han estat un paradigma de la convivència. D’aquesta mane-

|

15

Pólvora de Festa Major!

en contrast amb la cridòria de la festa més magna del nostre poble, jo voldria parlar de la Nit de

espero la festa Major de Sant Cugat amb un veritable pànic ra, els barracaires que, pel que sembla, són munió, podran fer el que els doni la reial gana sense destorbar el sofert veí de torn. És curiós que fa uns anys, en una productiva conversa que representants de la nostra associació de veïns vam tenir amb el nostre estimat batlle i uns quants tècnics de la cosa pública la mar d’agradables, ja vam suggerir-los que l’indret triat enguany seria el més adequat per fer aquesta activitat. La proposta no va ser ni tan sols considerada: no ens van fer ni cas. El jovent necessita divertir-se, em diran tots vostès amb un cert deix d’indignació. Cert, diré jo; però fóra molt demanar que aquest necessari esbarjo juvenil no vagi en detriment del meu beatífic descans? Els ho puc demanar encara que sigui de genollons?

l’Art, que enguany ha arribat a la desena edició i que és una veritable meravella. Passejar pels carrers que hi ha a l’entorn del Monestir, per exemple, amb música de jazz de fons i amb la possibilitat de veure quadres, escultures o joies és una de les coses que ens ajuda a millorar el nivell de qualitat de vida, a poder dir als quatre vents que vivim en un lloc que, a vegades, pot ser privilegiat. Ara, que som en un període de crisi galopant i tot fa pensar que l’Art, en majúscules, n’ha de patir les conseqüències d’una manera molt dura, aquesta iniciativa encara agafa una embranzida més gran.

I a mitjanit, no cal anar més enllà, aquest músic guarda el seu saxòfon mentre aquell altre desa

la bateria, amb el so tan característic que distingeix la percussió del jazz. La gent peta la xerrada encara una estona més a la plaça de Magí Bartralot, posem per cas, sense cridar ni aixecar el to de veu, perquè per passar-s’ho bé, per divertir-se, no cal molestar els altres.

Ijaperacabar,deixinqueelscomentil’enormepatacadadel’alcaldeHereuamb la impresentable con-

sulta sobre la Diagonal. Sovint, el poble, la gent, té molt més seny que no pas els seus dirigents.

CARME COLOMINA

Estiu

verses s’omplen de plans per als pròxims mesos, de reorganització de la logística familiar i d’escapades, de moment, mentals. I encara falta el plat fort de la ciutat. Escombrarem el que ha quedat de la revetlla i començarem a pensar en la Festa Major. Més foc, amb el pregó dels Diables; més música amb l’Anna Roig i L’Ombre de ton Chien, Delafé y las Flores Azules o els Pirat’s Sound Sistema; balls amb orquestra i el Paga-li, Joan, jocs, gegants i més sopars. Aquest juny grisós ha esclatat de cop i, durant unes setmanes, vivim un gran parèntesi que ens allunya de la primave-

quest divendres s’encendrà la metxa de la petardada que els Diables en forma de pregó faran al balcó de la plaça de la Vila, al costat d’un Recoder que segurament viurà l’última Festa Major com a alcalde, però això és tema d’un altre editorial. Ara anem amb la festa més participativa de la ciutat, aquest any un dia més i menys diners, quatre dies i un pressupost de 335.000 euros, un 10% menys que l’any passat. Potser s’haurien pogut estalviar bona part dels prop de 50.000 euros en promoció, ja que els mitjans locals ja ens n’encarreguem, és la nostra feina. Amb aquests diners la programació hi sortiria guanyant. És destacable un programa força treballat per un grup de joves que de comissió han passat a gestora. Cal agrair-los les moltes hores de feina, l’esforç personal i els equilibris pressupostaris que els han permès programar 225 activitats. El model està exempt de sorpreses, les entitats en són protagonistes, l’aposta per la música catalana continua, tot i que en el ball, repetim oferta. Els Apache es jubilaran a Sant Cugat, mentre grups consolidats de casa com La Porta dels Somnis han d’emigrar. Qui ha d’emigrar any sí any també són les Barraques, aquest any més lluny, esperem que l’emplaçament sigui el definitiu. Caldrà veure si Can Solà és l’espai ideal i supera l’èxit de Can Mates, per on van passar 25.000 persones. Aquesta nova ciutat s’ha d’acostumar que una vegada a l’any tothom, i també els joves, té dret a celebrar la festa. L’èxit de la Festa Major Alternativa fa pensar. Sant Cugat no és un parc temàtic de criatures i bicicletes. Hi ha vida i força intensa. Aquests dies, tot i el pont, ho podrem comprovar. Visca la Festa Major!

President: Ramon Grau Director: Josep Maria Vallès. Subdirector: Àlex López Puig edita: Premsa Local Sant Cugat, SL. c/ Sant Antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN) www.diaridesantcugat.cat redaccio@premsalocal.com

carmecolomina.blogspot.com

A

Passatemps

A

dèries

Sant Cugat aquesta precipitació cap a l’estiu sempre es viu més intensament. El canvi d’estació meteorològica en dóna el tret de sortida. El fi de curs a l’escola, només unes hores abans de la revetlla de Sant Joan, és el preàmbul de les nits càlides, la música a la fresca i la despreocupació. La Flama del Canigó ha encès la revetlla institucional, però per tota la ciutat i els barris n’hi ha de populars, veïnals, familiars. Les fogueres i la pirotècnia han pres els carrers i els nostres timpans. Les con-

Diari de Sant Cugat

editorial

xxxxxxx@xxxxx.com

segona residència –tot i que seria un home feliç si en tingués una, si pogués ser, vora la mar– i que, a sobre, acostuma a treballar els diumenges i les festes de guardar, esperi amb un veritable pànic el que hauria de ser un motiu d’alegria: la sempre controvertida Festa Major.

Cultura

|

Telèfon de contacte: 93 674 86 61 jm.valles@premsalocal.com

PERIODISTA

Això fa que un servidor de tots vostès, que no té

|

JoSeP MARIA VAllÈS EDITOR D’OPINIÓ

L’art de divertir-se

M

Esports

Reflexió de les entitats i els col·lectius impli· cats com a protagonistes organitzadors, col· laboradors, i com a ciutadans, participants de les festes. Què en pensem, de la festa? Com era abans? Què conservem de les festes tradicionals? Hem sabut passar de festa de poble a festa de ciutat?

Jordi Robirosa. festa Major

ai no he entès per què els ajuntaments incompleixen sistemàticament les normes més elementals pel que fa al soroll ambiental. No he entès, per exemple, que cada Festa Major de Sant Cugat , tres “concerts” –ho poso entre cometes perquè avui en dia de tot en diuen concert– en només quatre dies de festa, inunden el parc de Ramon Barnils d’un nombre de decibels insofrible per als qui tenim la desgràcia de viure prop d’aquest escenari. Insofrible, il·legal i, per acabarho d’adobar, fins a altes hores de la matinada.

|

ra plujosa i de les notícies repetitives dels últims mesos: la corrupció que encara fa més mal quan la crisi econòmica no millora i s’enuncien reformes, tisorades en la despesa pública i retallades de sous; crisis laborals; l’enquistament del Constitucional amb l’Estatut, o aquest ambient de precampanya política embrutat massa d’hora amb intercanvis d’acusacions amb fets que, en cas de provar-se, serien delictius o imposarien una assumpció de responsabilitats polítiques immediates. N’hi hauria per ferne una bona pira en una d’aquestes nits del foc tan curtes del solstici d’estiu. Encara ens queda la revetlla de Sant Pere.

Consell editorial: Antoni Blanch, Antoni Monerris, Francesc Carbó, Ignasi Salvat, Joan CarlesGassiot,JoanTortosa,JoanTroyano,JoankBusquets,JordiCasas,JosepA.Teixidó, JosepDaniel,JosepM.SansTravé,JosepM.Simeón,LluísGodayol,MontserratRumbau, Núria Zabala, Ramon Grau (president), Rogeli Pedró, Valentí Feixas, Víctor Alexandre i Xavier Grau Gerent: Anna Comella Redacció: Mariona Sagalés, Àlex López, Núria Gutiérrez, Carolina Mercader, Joan Ramon Armadàs, Bernat Bella, Carles Illana i Pere Fernández. Correcció: Susanna Turon Departament comercial: Cristina Fernández, Michele Orrú, Sandra Boix i Elisa Palazón fotografia: Lluís Llebot, David Fernández i Artur Ribera Col·laboradors: Àngels Solé, Anna Toro, Antonio Priante, Arcadi Oliveres, Carles Brugarolas, Carme Colomina, Christian Treceño, Consol Torrente, David Escamilla, Diana Comas, Dolors Vilarasau, Domènec Miquel, Eduard Jener, Eduard Torres, Eloi Alegre, Ferran Villaseñor, Francesc Carbó, Francesc Carol, Gerald Fannon, GuimPros,ImmaPueyo,JaumeClavell,JordiCasas,JordiRobirosa,JosepGimeno, Josep A. Teixidó, Josep M. Cabrerizo, Juank Busquets, Lluís Campins, Martí Olaya, Montse Sant, Pep Blanes, Pep Tugues, Pere Vivó, Rafael Gomez, Rosa Martín, Quim Pla, Tomàs Grau, Trini Escrihuela i Víctor Alexandre Disseny i maquetació: Adrià Gállego, Sergi Felip i Francesc Cabeza Disseny de la maqueta original: eixida.cat Impressió: Gráficas de Prensa Diaria. Tel.: 93 462 85 00 Dipòsit legal: GI-405-93 Empresa distribuïdora: Mailing Vallès (93 589 23 71). entitats col·laboradores: Amics Unesco ValldoreixSant Cugat, Associació Empresarial de Sant Cugat, Aules d’Extensió Universitària, Camerata, CAR Sant Cugat , Centro Popular Andaluz, Cor de Gospel, Club de Golf Sant Cugat, Club de Tennis Set Ball, Club Esportiu Valldoreix, Club Handbol Sant Cugat, Club Muntanyenc Sant Cugat, Club Voleibol Sant Cugat, Eroski, Escola d’Art de Sant Cugat, GrifulOil,HipicCentreCalCaldes,JuventutsMusicalsdeSantCugat,MuseuSantCugat, Òmnium Cultural Sant Cugat, Penya Blaugrana Sant Cugat, Junior FC, PIMEC Vallès sud, Radiotaxi Sant Cugat-Valldoreix, Sant Cugat Esport Futbol Club, Tapiñas, Teatre Auditori-Centre Cultural, Unió Ciclista Sant Cugat, Unió Esportiva Sant Cugat, Unió Santcugatenca. EL DIARI DE SANT CUGAT EXPRESSA úNICAMENT LA SEVA OPINIó EN ELS EDITORIALS. ELS ARTICLES SIGNATS EXPRESSEN L’OPINIó DELS SEUS AUTORS, QUE EL DIARI DE SANT CUGAT NO


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

16

|

Editorial

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

OPINIÓ

Marti Olaya. Fòrum de fòrums

La falç al puny ESCRIPTOR

www.martiolaya.wordpress.com

S

om a les darreries de juny i no sembla, en cap sentit, que estiguem preparats per a la sega. Diuen que el blat ha granat bé; que està ufanós i els camps rossegen. (El clima del país frena, de sud a nord, excessives calques cromàtiques). Ja era temps de falç al puny; però hi ha risc de pedregades i que el blat es tombi. Les màquines segadores en una nit enllesteixen allò que era tasca esforçada de colles nòmades de segadors; ara, potser caldria engrapar amb una mà les espigues i amb l’altra fer el cop de falç. En sabríem, encara? Aprofitem la collita malmesa i deixem-nos de contemplacions monàstiques: la llumeta al final de la foradada o els brots verds en els arbres cremats dels boscos. Tenir la falç al puny vol dir estar preparats per a l’infortuni plantant cara a l’adversitat. Toqui o no toqui. Espigolant si convé entre restes de collites malmeses, recu-

Recuperant la gent treballadora i assenyalant amb el dit ganduls, vividors i esgarriacries…

perant la gent treballadora i assenyalant amb el dit ganduls, vividors i esgarria-cries de diferents pelatges. Sembrant els camps per a collites properes…

De Balaguer a Cadaqués. La baluerna mòbil, autocar amb nois i noies diplomats en moltes dècades de formació integral, travessa mig Catalunya, des del Vallès fins a la Noguera. Veiem camps ubèrrims i el poble del Terròs ens forneix metàfores sobre la terra i els homes que la reguen amb el seu esforç. El viatge, el Segre pletòric, campanes de festa, més d’un centenar d’escolars, nois i noies que canten, en català, en el Teatre de Balaguer… Versos i records de la marina, ara que som terra endins, ens acompanyen virtualment per perillosos revolts de carretera que pugen i baixen de Cadaqués a Port de la Selva… Vinyes verdes vora el mar / verdes a punt de dia,verd suau de cap al tard… / Feu-nos sempre companyia, Vinyes verdes vora el mar!

Les vinyes de Sant Cugat. Vindria a tomb

saber per què fou important el nostre poble en coses del vi i la vinya, i saber per què va deixar de ser-ho fa una trentena d’anys. Delato els amics Domènec Miquel, Joan Troyano i Jordi Casas, que van escriure fa anys, a les pàgines de Gausac (publicació del Grup d’Estudis Locals) sengles estudis molt ben documentats sobre: Sant Cugat del Vallès: de la revolució de la vinya al PGM (1996), 100 Anys d’associacionisme agrari a Sant Cugat del Vallès i L’estructura agrària al Sant Cugat del segle XIX (1992). Llegiu-los, encara que només sigui per descobrir que una forta crisi econòmica d’abast internacional fou la que va decidir a santcugatencs i immigrats que aviat doblaren la població a plantar vinyes per poder guanyar-se el pa. Talment segadors amb la falç al puny. Ben mirat, santcugatencs i santcugatenques que llegiu el DiAri, el nostre poble és com un llibre obert. Fòrum de fòrums de mai acabar.

Joan Sancho. Esports

Handbol a Sant Cugat: alguna cosa fem bé

COORDInaDOR D’hanDbOl DE l’OfICIna MunICIPal D’ESPORTS PER a TOTOhOM (OMET) jsancho@gencat.cat

P

er què tenim observadors d’un dels millors equips d’Europa a la grada del pavelló molts caps de setmana mirant els nostres joves jugadors?

Què passaria si en els partits que juguem contra equips aspirants a guanyar campionats estatals, els jugadors formats a Sant Cugat i que ara reforcen els nostres rivals continuessin jugant amb nosaltres? Un parell de grans jugadors menys per al rival i un parell de grans jugadors més per a nosaltres. Potser el resultat del partit seria un altre?

Alguna cosa es deu estar fent bé des del moment que disposem de 140 jugadors d’edats compreses entre 8 i 12 anys jugant a les nostres escoles i 155 més dins el Club Handbol Sant Cugat, mentre altres equips han de venir aquí a buscar-los.

Alguna cosa es deu estar fent bé des del

moment que el 100% dels més de 130 jugadors i la majoria de les 25 jugadores femeni-

Mirem pros i contres i no ens deixem enlluernar per clubs en els quals potser ets “un més del club”

nes del Club Handbol Sant Cugat van iniciarse en el món de l’handbol a les escoles de Sant Cugat. Poden molts clubs dir el mateix?

Alguna cosa es deu estar fent bé des del moment que els benjamins i alevins que juguen a les escoles que depenen de l’OMET, i els infantils, cadets, juvenils i sèniors que depenen del club se saluden, juguen i riuen junts, sense diferenciar ni deixar de banda ningú perquè sigui més gran o més petit, jugui amb la samarreta del club o d’una escola, tingui més o menys habilitat amb una pilota a la mà, etc.

Aplaudeixen els jugadors dels equips de l’elit els jugadors de la base? Coneixen el nom dels nens del planter? Jo diria que no.

És important guanyar un campionat; qui digui que li és igual no diu la veritat. Però…, no és

també important per als nostres fills i filles passejar pel carrer i veure que està ple de cares conegudes, de companys, d’amics que tenen

les mateixes il·lusions que ells? No seré jo qui doni una resposta. Cadascú pot pensar el que vulgui, prendre les decisions que cregui més oportunes, amb total llibertat, i ningú pot criticar-les. Però, abans de prendre-les, reflexionem, pensem, mirem pros i contres i no ens deixem enlluernar per clubs en els quals potser ets “un més del club” fins que possiblement passis a ser “un més dels que han passat pel club”. i si finalment decidiu marxar, no renuncieu mai a les vostres arrels.

I si algú encara té dubtes…, doncs que obser-

vi el que va passar el darrer cap de setmana a la Floresta dins les 18es Jornades d’Handbol Escolar: 45 equips, més de 470 nens i nenes, pares i mares, monitors, arbitres, jugadors dels equips del club, directius, exjugadors, amics de les famílies. i tots ells amb una única il·lusió, fer que l’handbol a Sant Cugat sigui, a més d’un gran esport, una excusa i un motiu per gaudir, conèixer gent, fer amics, reunir-se, riure i lluitar per objectius comuns, no només durant els 40, 50 o 60 minuts que dura un partit, sinó durant els 365 dies que té un any.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

17


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

18

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 13 |

Opinió_ 14 |

la Ciutat

|

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura_ 36 |

la Ciutat

Passatemps_ 46

Política _Pàg. 21

Jordi Carreras nega amiguisme en el seu nomenament com a nou president del PPC

Passarà el mes que ve:

L’últim ple abans de vacances serà el dia 19 de juliol Més informació: www.diaridesantcugat.cat

Canvi. El Reglament orgànic municipal i el Reglament de participació ciutadana canviaran el dia a dia de la feina dels polítics i potenciaran la implicació dels santcugatencs i les entitats en els assumptes municipals

S’aprova un nou ROM i la creació de consells de barri Els ciutadans podran presentar iniciatives populars i fer consultes Les intervencions ciutadanes al ple seran abans que comenci

Frases “Hem consensuat el document que més vetlla pels regidors de l’oposició” JoaN ReCaSeNS

TINENT D’ALCALDE DE PrEsIDèNCIA

Joan Ramon Armadàs

“El document elimina l’oposició dels consells de barri i els converteix en una reunió entre l’equip de govern i veïns”

redaccio@premsalocal.com

Novetat. Al ple del dilluns 21 es van aprovar inicialment dos documents que suposen un abans i un després en la rutina política de la ciutat. El Reglament orgànic municipal i el Reglament de participació ciutadana que es pretenen modificar són els instruments que regulen al municipi la relació dels polítics entre ells i entre la ciutadania i els seus representants. Amb aquests textos s’obre una nova etapa a Sant Cugat amb l’objectiu posat a incrementar la implicació dels santcugatencs amb la seva ciutat i millorar les relacions i l’entesa entre els polítics.

SaLvadoR GaUSa

PorTAvEu DEL PsC DE sANT CugAT

“Ningú no hi està al 100% d’acord, però aquests instruments faran guanyar diversitat als barris de la ciutat” XavIeR BoIX

PorTAvEu D’ICv DE sANT CugAT

“Avui aprovem una obra de tots que consolida el català com a llengua de treball i millora la participació ciutadana” RaüL GRaNGé

Novetats a dojo

CiU, ICv i eRC van votar a favor dels textos, mentre que el PSC es va abstenir. La regidora del PPC no va assistir al ple #ARTUR RIBERA

Un dels canvis més destacats és el de la creació dels consells de barri, que substituiran els actuals consells de districte. S’hi afegiran els òrgans del Centre Est i Centre Oest als ens ja existents a la Floresta, Mira-sol i les Planes. La principal novetat d’aquests instruments és la supressió de la participació dels regidors de l’oposició, fet que va compor-

tar la negativa del PSC a votar a favor del text i a optar per l’abstenció. A partir de la propera legislatura es posaran en funcionament. També es crea el Consell dels Infants, amb la funció d’incorporar-hi les vivències de la població infantil i afavorir la intervenció dels nens en els debats, propostes i queixes respecte de

qualsevol actuació municipal. Al ple, hi haurà un límit temporal de les intervencions dels polítics i s’avançarà el torn de precs i preguntes abans de les deliberacions dels grups. Fins ara, qualsevol ciutadà que volia intervenir-hi s’havia d’esperar al final de la reunió i això implicava sovint esperar fins passada la mitjanit o fins a un quart de

dues, com en el darrer ple.

Participar-hi més i millor Per fomentar encara més la participació, neix el Centre de Recursos per a les Entitats, que garantirà l’ajuda de l’Ajuntament per difondre les associacions del municipi i la seva activitat entre la població. També en l’apartat ciutadà,

s’hi introdueix la possibilitat de presentar consultes populars sobre assumptes de la competència municipal i de caràcter local. Aquestes convocatòries nascudes de la ciutadania hauran de tenir l’aval en forma de signatura de com a mínim 1.000 santcugatencs, més el 10% dels habitants censats al municipi.

PorTAvEu D’ErC DE sANT CugAT

Mai no és tard... si arriba Han calgut més de set anys de politiqueig i dues legislatures perquè aquests dos textos rebessin l’aval i el consens quasi unànime de totes les forces polítiques. Malgrat que tots els grups van denunciar aquest retard, també es van felicitar per la fita aconseguida.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

19


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

20

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

divises

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

SoBiRANiSME

L’EMD de Bellaterra es va sumar a l’onada de consultes sobre la independència del 20 de juny. Amb una notable participació, el 92,04% dels votants van decantar-se pel sí. PRoMESA

Compromís per concretar les millores a la Floresta ERC va retirar una moció del ple del dia 21 de juny en què demanava agendar i consensuar l’execució de les millores pressupostades al districte de la Floresta davant el compromís de l’equip de govern de fer-ho. La tinenta d’alcalde de Serveis Urbans, Cristina Paraira, va anunciar la creació d’un grup de treball en què es concretin les accions el dia 30 de juny. NETEJA

L’equip de govern no canviarà l’horari de recollida d’escombraries L’equip de govern va impedir que prosperés una moció del grup socialista que els instava a canviar l’horari de la recollida de la brossa i la neteja dels carrers per evitar el soroll que provoca. Així doncs, els camions podran passar a partir de les 6 h, com ho fan ara. El govern sí que es va comprometre a eliminar les bufadores per a la neteja de la via pública un cop amortitzades les màquines. iNTERNACioNAL

Condemna a l’atac israelià a la Flotilla de la Llibertat El Ple del dilluns 21 va servir als polítics locals per condemnar unànimement l’atac de l’exèrcit israelià a l’anomenada Flotilla de la Llibertat, que portava ajuda humanitària a la zona de Gaza. Tots els regidors assistents a la reunió van consensuar un text que va llegir el regidor socialista Àlvar Roda.

Cultura

|

Passatemps

El Ple avala anar un pas més enllà en la transparència El PSC va ser l’únic grup que no va votar a favor de la mesura

31,7% DE PARTiCiPACió A LA CoNSULTA DE BELLATERRA

|

MoCió. El Ple de l’Ajuntament va aprovar una bateria de mesures per millorar la transparència en l’actuació municipal amb els vots de CiU, ICV i ERC. Entre les mesures aprovades, els polítics locals se senten especialment orgullosos de les relacionades amb la transparència de les actuacions urbanístiques. Crida l’atenció, per exemple, la de publicar tots els convenis urbanístics, que d’ara en endavant constaran en un registre públic a través de la web municipal. Pel que fa als convenis urbanístics que acompanyen els instru-

ments de planejament, s’hauran d’aprovar al ple i caldrà publicar-los al Butlletí Oficial de la Província.

Com comunicar El punt que va provocar l’abstenció del PSC va ser l’apartat de comunicació. Els socialistes no consideren que l’ús que

L’Assemblea Endavant critica les últimes reformes del govern REBUiG. L’Assemblea Endavant ha criticat les darreres reformes impulsades pel govern espanyol i ha lamentat l’efecte que aquestes tenen a Sant Cugat.

En un comunicat, l’organització socialista va lamentar el que considerava com una “setmana negra” a la ciutat per les congelacions salarials a Sharp i el conflicte laboral que travessa

l’Ajuntament fa del butlletí municipal sigui prou plural. El portaveu del grup, Salvador Gausa, va demanar més pes de l’oposició en la revista que “12 línies sense foto” i va mostrarse estranyat que un any abans de les eleccions el butlletí esdevingui mensual. Un dels punts en l’apartat de comunicació és el que preveu que, “d’acord amb el que estableix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, es garanteixi la pluralitat ideològica i l’expressió de les diverses sensibilitats polítiques dels mitjans de comunicació locals”. També es preveu reforçar la comunicació als mitjans de comunicació locals, especialment per internet, de tots els serveis i activitats de l’Ajuntament. _Joan Ramon Armadàs

la planta de Delphi. “Des d’Endavant-OSANvolemposicionarnos, un cop més, al costat dels treballadors i de les treballadores i oferir-los el nostre suport en la lluita pels seus drets”. L’associació també aprofita per criticar l’empresariat afirmant que aquests “aprofiten la conjuntura econòmica per intentar incrementar els seus beneficis disminuint la remuneració dels seus treballadors. _Redacció

l’Estirabot JORDI CASAS

casasj@eresmas.net

Més llibres

D

arrerament els polítics s’han entestat a escriure llibres (o que els hi escriguin, que ve a ser el mateix). Independentment que em sembla que escriuen més que no pas llegeixen, hi ha motius per pensar que el seu efecte és més aviat simbòlic. Som un país que llegeix poc i, a més, això que en diem desafecció política no està generant, precisament, un entusiasme irreprimible envers el que diuen els professionals de la cosa. Això té causa en l’anunci d’un nou llibre del nostre alcalde. Ja ens va sorprendre, i és un dir, fa uns mesos amb un llibre en què ens explicava qui era i com veia el país (que, per cert, el veia força malament. Com deia, de sorpresa, poca). Ara, acompanyat del tinent d’alcalde d’Economia, ens explica com s’ha de gestionar un ajuntament i qualsevol tipus d’organització pública. Que el llibre té pretensions ho demostra el fet que al model de gestió que defensen li han posat un nom anglès i hom sap, sobretot des que tenim Esade i Creàpolis aquí, que qualsevol cosa que es proposi tenir una certa volada comercial ha de ser escrita en la llengua de Shakespeare. Ho he escrit més d’una vegada, ens hem acabat creient que som el melic del món, o quasi. I, francament, fins que no se’m demostri de forma contundent i amb xifres que aquí ho fem millor, seguiré pensant que la nostra gestió municipal no es diferencia de forma substancial de la de la major part d’ajuntaments. Em fa l’efecte que estem vivint en un núvol mediàtic. Ha interessat tant, i no dic a qui per sabut, fer de la nostra gestió el súmmum de l’excel·lència, per acomboiar l’estela política d’un personatge cridat a majors glòries, que al final ens hem acabat fent la idea que tot plegat ha configurat una marca santcugatenca de gestió digna de ser predicada urbi et orbi. Torno a ser franc: miri com m’ho miri, tot plegat em sembla més un producte mediàtic que no pas el reflex d’una realitat consistent i digna de ser tinguda en compte. Estaria bé que els partits de l’oposició, i si fos possible abans de les eleccions, fessin una reflexió en aquest sentit i ens diguessin la seva. Estem davant un model imbatible –i, per tant, muts i a la gàbia i a seguir llepant-se les ferides– o és una ensarronada per acomplexar la resta de potencials gestors de la cosa pública? Jo la resposta ja la tinc.


www.diaridesantcugat.cat

Sumari

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

“Dir que m’han triat peramiguismeoreligió és absolutament fals”

“Afirmar que hi ha hagut una intervenció de l’Opus Dei en el nomenament és no tenir ni idea de què és l’Opus Dei” “Si m’ho demana el partit possiblement encapçali la llista del PPC a les properes eleccions municipals” També apuntaven una possible ingerència de l’Opus Dei?

És absolutament fals. Jo sóc supernumerari de l’Opus Dei. No tinc cap problema a dirho. Ara bé, afirmar que aquesta circumstància ha intervingut d’alguna manera en la decisió és no tenir ni idea del que és l’Opus Dei. I si se sap què és l’Opus Dei i es diu això, doncs és pitjor. És de tenir mal estil.

La gestora neix com a provisional. Preveuen que s’allargui la provisionalitat fins a les eleccions municipals?

Política activa. Jordi Carreras fa molts anys que milita al PPC, però és la primera vegada que exerceix de polític de forma activa #J.R. ARMADÀS

És difícil dir-ho, però el normal seria esgotar el termini que estableixen els estatuts, que pot arribar fins a un any. Després es pot prorrogar, però s’haurà de veure què passa pel mig. La idea és que és una cosa temporal i després els militants diran la seva votant, però no sabem quan organitzarem aquest procés.

És la seva primera vegada en política activa tot i que fa anys que milita. Fins ara era només un afiliat de base. Vaig col·laborar més activament amb el partit fa 15 anys, però no d’aquesta manera. que sí que era visible per tothom era que hi havia coses millorables. Es busca donar un impuls al partit que fins ara no tenia.

Joan Ramon Armadàs redaccio@diaridesantcugat.cat

E

l Partit Popular de Sant Cugat ha viscut unes setmanes convulses. Després de destituir la junta anterior la direcció del partit va nomenar una gestora per fer-se càrrec de la secció local de la formació de manera temporal. Jordi Carreras és, en virtut d’aquests canvis, el nou president del PPC de Sant Cugat.

Per què hi ha hagut aquest relleu?

És una decisió presa pel comitè executiu del partit a Barcelona i obeeix a circumstàncies que només ells saben. A mi no me n’han explicat amb detall la causa, però el

La crisi va començar amb la separació del grup del regidor Vázquez-Dodero?

No l’hi sabria dir, perquè ho vaig viure des de fora. Però el que sí que és una dada objectiva és que s’ha passat de tenir quatre regidors i ser al govern a tenir-ne només un.

La junta sortint ha dit que la nova gestora s’ha triat en gran part per amiguisme... Això no és veritat en absolut. És veritat que el president del partit a Barcelona, Jordi Bosch, i jo ens coneixem des de fa temps, però d’aquí a dir que la decisió s’ha pres per amiguisme és un judici de valor que no té ni cap ni peus.

Encarar un nou repte. Jordi Carreras té 55 anys i fa quasi vint que viu a Valldoreix. És advocat de professió i també exerceix de professor a la Universitat Internacional de Catalunya. Està al dia del que passa a la ciutat, però reconeix que s’haurà de posar les piles per aprofundir encara més en el dia a dia de Sant Cugat. #J.R. ARMADÀS

Sorprès per la decisió?

Francament, no m’ho esperava.

Ha tingut contacte amb els altres partits de la ciutat?

Encara no. Estem encara aterrant. Ja ho farem, però segurament al setembre, ja que primer ens hem d’organitzar.

Serà vostè el cap de llista o seguiran confiant en Berta Rodríguez?

Això ho decidirà el partit. Ara mateix és aviat per parlar-ho, ja que encara falta un any per a les eleccions.

Vostè té previst assumir aquest repte?

Si m’ho proposa el partit, probablement sí.

Faran primàries internes?

No sé ben bé com funciona el procés, però ara mateix és difícil fer primàries.

Xavier Boix no serà el cap de llista d’ICV jr.armadas@premsalocal.com

ELECCIOnS. El portaveu d’ICV a Sant Cugat, Xavier Boix, ha anunciat la seva intenció de no presentarse a les primàries internes per encapçalar la llista del

partit a les properes eleccions municipals. El principal motiu esgrimit per Boix és el de la regla no escrita de la secció local dels ecosocialistes, segons la qual un candidat no encapçalarà una llista electoral durant més de dos mandats. El que va ser

Boix, portaveu d’ICV #ARXIU

cap de llista a les eleccions del 2003 i del 2007 ha firmat que és de “bona salut democràtica” deixar pas a cares noves. Així doncs, i a falta de sorpreses d’última hora, el president de la formació a Sant Cugat, Joan Calderon, es

|

Cultura

|

Passatemps

|

21

la toga

Entrevistem Jordi Carreras, nou president del PPC de Sant Cugat

Joan Ramon Armadàs

Diari de Sant Cugat

Divendres, 25 de juny del 2010 |

perfila com a únic candidat a alcaldable a les files d’ICV. Boix ha elogiat la figura de Calderon explicant que en cas de confirmar-se la seva candidatura serà un fet positiu per al partit, ja que “té una experiència com a regidor que li serà força útil”.

EDUARD TORRES

Necrològiques

E

m deia l’altre dia un amic que en pocs dies han traspassat persones profundament arrelades a la nostra societat civil i parlava de Sílvia Servan, d’en Tubau, d’en Centeno i de la Mari de la fleca de Mira-sol. Em costa escriure aquests darrers noms sense mes atributs, cognoms etc., però es tal i com jo els vaig conèixer. De la Sílvia no en puc parlar directament. Sé d’ella per la seva feina i pel que he llegit en el seu obituari. D’en Tubau i de la Mari ho puc fer com aquell alumne de facultat universitària que coneix el professor però que, de ben segur, al revés, el mestre no ha hi reparat gaire. He fet amb ells, però, la xerradeta quan tocava i quan es deixaven. A casa hem estat i som clients de la carnisseria Tubau des de sempre. No recordo altrament, em disculpi el gremi, una carn a la taula dels meus pares i ara a la meva que no fos d’aquesta carnisseria emblemàtica del carrer de la Creu. Mira-sol no es pot entendre sense la Mari. Recollit de cabell i bata impecables fos l’hora que fos. Entrant a la botiga, primer, a fora, les verdures fresques, a l’esquerra, un cop dins, el pa, origen de l’establiment i a la dreta els embotits. Tot colpit de llaunes i, sobresortint, una pintura del seu gos. Ella manant a tord i a dret, tractant igual els parroquians de tota la vida i els nouvinguts. D’en Centeno podria escriure’n un full sencer. Vaig tractar-lo a diari els cinc anys que vaig ser el responsable de l’àrea de descentralització municipal del nostre Ajuntament. Un corcó defensant les Planes. Moltes de les coses bones que el barri té avui li deuen a ell. El meu condol als qui senten la seva pèrdua i que, sens dubte, facilitaren que els finats fossin qui van ser.

www.torresadvocats.com


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

22

|

www.diaridesantcugat.cat

Publicitat

Agenda juny del 25 al 4 19.30 h Pl. d'Octavià Ball de gegants Amb la Cia. Roger Canals 27 Diumenge 9 h Carrer de Santa Maria Matinades Org.: Castellers de Sant Cugat 11.30 h Pl. dels Quatre Cantons Matinada bastonera

23.30 h Parc Ramon Barnils Esclat de festa Org.: Bastoners de Sant Cugat Pl. de Barcelona 13 h 30è Concurs d’Arrossos 16 h Ball de l’arròs Amb el conjunt Gran Casino Org.: Amics dels Veterans i la Regalèssia

20 h Pl. de la Vila Inici de la Festa Major Pregó de la Festa Major, a càrrec dels Diables de Sant Cugat, tronada i cava per a tothom

28 Dilluns 20 h Pl. de la Vila Ballada de sardanes Amb la Cobla Principal de Cornellà Org.: Entitat Sardanista de Sant Cugat 21.45 h Pl. d'Octavià Correfoc de Festa Major

25 Divendres 19 h Av. de Cerdanyola amb av. Torre Blanca Repic de campanes i seguici d’inici de Festa Major

Org.: Coord. d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana

19 h Pl. de la Vila Ballada de sardanes, Ball de Caparrots de Sant Cugat Amb la Cobla Principal de Terrassa Org.: Entitat Sardanista de Sant Cugat

17 h L'Hort de l'Abat - Jardins del Paga-li Joan XV Trobada de Puntes de Coixí 18.30 h Degustació de 'migas' manxegues Org.: Centro Castellano Manchego 18 h Pl. d'Octavià Actuació Castellera de Festa Major

29 Dimarts 8 h Llotgeta del Monestir Albades de Sant Pere 9 h Pl. d'Octavià Esmorzar popular 17.30 h Pl. de la Vila Seguici de Sant Pere Org.: Coord. d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana 18.30 h Plaça Sant Pere Ofrena davant de la casa de F. Vila i Trabal Org.: F. Catalana Tambori 19 h Església del Monestir Missa Major 20 h L'Hort de l'Abat - Jardins del Paga-li Joan 'Paga-li, Joan', ball del vano i el ram

21 h Club Muntanyenc Sant Cugat Assaig públic dels Castellers de Sant Cugat 23 h Parc Turó de Can Mates Castell de focs Amb la pirotècnia Tomàs de Benicarló 26 Dissabte 17.30 h Pl. de la Vila Plantada de Gegants 24a Trobada Gegantera Org.: Geganters de Sant Cugat 19 h Pl. de la Vila Actuació castellera de vigílies Amb Moixiganguers d’Igualada, Castellers de Terrassa i Castellers de Sant Cugat

Amb Minyons de Terrassa, Castellers de Sants i Castellers de Sant Cugat

+ activitats a: www.santcugat.cat. Si voleu sortir en aquesta agenda cal que adreceu la informació 15 dies abans a la Casa de Cultura, Jardins del Monestir, s/n.

22.30 h Pl. de la Vila Ballada de sardanes A càrrec de la cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona Org.: Entitat Sardanista de Sant

010 Cugat 30 Dimecres 00.30 h Pl. del Rei - La Taverna Fi de Festa Projecció de les millors imatges de la Festa Major 2010 Les Anxoves de l’Escala en concert Amb Carles Belda, Joan Garriga i Pep Terricabres 1 Dijous 19.30 i 22h Cinemes Sant Cugat Cinema d'Autor. 'Le fils de l'épicier' Del director Eric Guirado Preu: 4 euros Org.: Cinesa, Ajuntament de Sant Cugat 20 h Centro Popular Andaluz Conferència-sopar. 'Immigració i independència' Amb Patricia Gabancho, Bienve Moya, Miquel Fernández, Radouan Zahir i Josep Sort Preu: conferència 5 euros. Sopar 20 euros Reserves tel. 93 589 06 16 o santcugat@reagrupament.cat Org.: Reagrupament, Òmnium Cultural 22 h Casal de Joves TorreBlanca Cinema 'Spanish Movie' Del director Javier Cruz Caldera Org.: Ajuntament de Sant Cugat 3 Dissabte 10 h Oficina de Turisme Visites guiades. 'El campanar, l'església i el claustre' Durada: 2 h 30 min Preu: 8 euros. Menors de 7 anys, gratuït Cal fer reserva prèvia a l’Oficina de Turisme Org.: Ajuntament de Sant Cugat 10 h Pl. de la Creu d'en Blau Trobada de l'agricultura familiar a les Planes Tens un hort familiar? T'interessen les varietats locals? Vegeu-ne més informació a www.oficina sostenible.santcugat.cat Org.: Ajuntament de Sant Cugat, Generalitat de Catalunya, Pla de

Tel. 93 589 13 82 i fax 93 674 66 55. A/e agenda@santcugat.cat. La responsabilitat dels actes i de la informació publicada en aquesta agenda recau en les entitats organitzadores.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

Barris de les Planes 12 h Casal de Joves TorreBlanca Festa final de curs Vine a veure com han treballat aquest trimestre els diferents grups del Casal Org.: Ajuntament de Sant Cugat 21.30 h Oficina de Turisme Visites guiades. 'De nit al Monestir' Durada: 2 h Preu: 15 euros. Menors de 7 anys, gratuït Cal fer reserva prèvia a l’Oficina de Turisme Org.: Ajuntament de Sant Cugat

2 Divendres 22 h Claustre del Monestir Concert. 'Campanades de l'altre món i altres romanços' A càrrec de Ferran Campabadal Preu: 10 euros Informació i venda anticipada de localitats a la Casa de Cultura Una hora abans dels concerts al Museu de Sant Cugat-Monestir Descomptes amb la Targeta Jove Org.: Ajuntament de Sant Cugat Estiu al Museu

A càrrec de Pep Castells A partir de 4 anys 26 Dissabte 12 Museu de Sant Cugat. Monestir Itinerari guiat. 'Camins d'aigua. Mines, fonts i pous a la vila de Sant Cugat' Activitat familiar 27 Diumenge 12 h Museu de Sant Cugat. Monestir Visita guiada. 'Un monestir reial' Amb projecció d'audiovisual 3 Dissabte 12 h Museu de Sant Cugat. Monestir Visita teatralitzada. 'Deixeu parlar als capitells: ells ho saben tot...' A càrrec de Mira-sol Teatre Activitat familiar 4 Diumenge 11 h Capella de Sant Domènec Visita guiada. Portes obertes a la capella de Sant Domènec Col·l.: APAC, Penya Regalèssia

25 Divendres 18.30 h Museu de Sant Cugat. Monestir Contes amb música. 'Xalem! Llegendes de la Mediterrània'

12 h Museu de Sant Cugat. Monestir Portes obertes i visita guiada a l’exposició permanent 'Oració, treball i poder'

|

23

Per assistir a les activitats cal fer reserva prèvia trucant al 93 589 63 66 o enviant un correu a educaciomuseu@santcugat.cat Org.: Ajuntament de Sant Cugat Matrícula Escola de Música Tradicional Casa de Cultura 7 i 14 de juliol 6 i 8 de setembre + activitats a: www.santcugat.org. Si voleu sortir en aquesta agenda cal que adreceu la informació 15 dies abans a l'Oficina de Turisme Pl. Octavià, s/n Torre de l'Homenatge. Tel. 93 675 99 52 i fax 93 675 99 53. A/e agenda@santcugat.org. La responsabilitat dels actes i de la informació publicada en aquesta agenda recau en les entitats organitzadores.


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

24

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 13 |

Opinió_ 14 |

la Ciutat_ 18 |

Economia

|

Esports_ 28 |

Cultura_ 36 |

Passatemps_ 46

Economia

la Xifra

500

quilos de roba és la quantitat de producte que pot assumir diàriament la nova bugaderia Jeroni de Moragas de Sant Cugat.

Passarà el dia 30 de juny:

Jornada d’estratègies innovadores en reducció de costos en telecomunicaciones, a les 9 h, al SC Trade Center Més informació: www.diaridesantcugat.cat

Reconeixements. La nit de les empreses del Vallès va transcórrer en un ambient positiu, tot i que la paraula ‘crisi’ va ser-hi present durant tota la vetllada

L’optimisme impregna els discursos dels Premis Cambra Tres empreses de Sant Cugat han estat guardonades enguany Joan Ramon Armadàs redaccio@premsalocal.com

GUARDONS. “La convocatòria de premis anima sobretot en temps de crisi”. Amb aquestes paraules va voler animar la festa el secretari general del Departament d’Innovació, Enric Aloy, que també va esmentar que “els premis generen orgull als guardonats i empenta als qui no ho han estat”.

En una línia similar el president del Consell Superior de Cambres Espanyoles, Javier Navarro, va engrescar els assistents a prendre nota dels factors d’èxit de les empreses premiades perquè serveixin d’exemple a altres companyies i esdevinguin factors clau d’èxits futurs. Navarro també va donar el seu punt de vista pel que fa a les mesures per sortir de la crisi. “Fins ara s’ha posat molt èmfasi en polítiques per augmentar la demanda i ens hem descuidat d’estimular l’oferta, que és el que fa falta”. També va encoratjar els empresaris a no criticar les mancances i a pensar un a un què és el millor que poden

fer per contribuir a la sortida de la crisi.

Accent santcugatenc L’edició 2010 dels Premis Cambra deixa tres santcugatencs entre els guardonats. L’empresa de serveis automobilístics amb xofer Drivania International i la companyia de serveis integrals en edificis ISS Facility Services van rebre conjuntament el premi a la millor iniciativa comercial i de serveis. L’altra empresa reconeguda per la Cambra va ser Adict Active Retail en la categoria d’empresa de nova creació. Aquesta jove iniciativa investiga i desenvolupa aplicacions tecnològiques per a punts de venda interactius.

Les empreses premiades van rebre els guardons a la Masia la Tartana de Matadepera #LLUÍS LLEBOT

Frases “S’haurien de recollir els elements d’èxit de les empreses per podernos emmirallar tots en aquests exemples”

“Tots estem ara pensant en el mateix: millorar la internacionalització i la innovació per ser més productius i competitius”

“A la nostra demarcació hi ha base per constituir almenys 15 clústers amb suficient massa d’empreses”

JAviER GÓMEz

ENRiC ALOy

MARià GALí

Consell superior Cambres

seCretari general D’innovaCió

Nou Compte Expansió. El compte nòmina que tracta amb rigor i serietat els teus diners. Informa-te’n a les nostres oficines.

presiDent Cambra De terrassa


_P. 2 ELs prEgonErs Els Diables de sant cugat

_P. 7 ‘paga-Li, joan’ El ball del vano i el ram

_P. 15 L’Esport aL carrEr Un punt de trobada

ESPECIAL

25_06_2010 Un especial de:

DiarideSantCugat

_FESTA MAJOR

TOTA LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR


2 _feStamajor2010

Diari de Sant Cugat

SalutaCió

Salutació de l’alcalde LLuís RecodeR i MiRaLLes Alcalde de Sant Cugat del Vallès

C

ada any, coincidint amb la revetlla de Sant Pere, arriba a Sant Cugat la festa grossa, la nostra Festa Major. Una festa que ens permet retrobar-nos amb la família, els amics, els veïns i companys i poder gaudir plegats de les primerenques vetllades d’estiu. La Festa Major de Sant Cugat destaca per la nombrosa participació. Molts ciutadans i ciutadanes formen part d’alguna de les entitats que organitzen les múltiples activitats incloses en el programa o, simplement, gaudeixen de tot el que es pot trobar en aquesta festa. No hem cregut mai en una festa marcada per grans despeses extraordinàries, que atrauen persones de tot arreu, però que es concentren, majoritàriament, en una determinada franja d’edat. Criatures, mares, pares, avis, àvies, joves, a la Festa Major de Sant Cugat tothom pot trobarhi alguna activitat del seu gust.

La nostra festa és la més rica en participació, perquè la feu vosaltres, veïns i veïnes de Sant Cugat, que any rere any demostreu que el nostre model de festa és encertat. Enguany, la crisi econòmica tampoc no ens aigualirà aquests dies. Tot i tenir un dia més de festa, hem procurat mantenir el nombre d’activitats i l’alt nivell de totes elles. Desitjo que gaudiu d’una bona Festa Major, que del 25 al 29 de juny tothom oblidi les preocupacions i les obligacions i se sumi a la disbauxa col·lectiva. Us demano, això sí, que ho feu de manera responsable i cívica.

Visca la festa major! Visca Sant Cugat!

PregonerS

Pregoners: els Diables e

l 2010 és, sens dubte, un any especial per als Diables de Sant Cugat. El col·lectiu infernal compleix vint anys i estrenen un munt de projectes nous, entre els quals destaquen una divisió de tabalers i una colla infantil anomenada Diablons. A banda d’això, enguany tenen una tasca especial a la Festa Major: ser-ne els pregoners. Aquest és un reconeixement a mida del seu compromís amb Sant Cugat, les entitats del poble i la cultura popular d’arrel catalana. I és que costa trobar una festa a Sant Cugat en què no hi hagi algun diable fent saltar espurnes i entretenint el personal. Ells mateixos donaran el tret de sortida a la Festa Major i després participaran en les activitats en què habitualment prenen part, com són els seguicis, Barraques i la més desitjada: el correfoc. Per a qualsevol diable no hi ha res millor que portar el foc de l’infern a tots els racons de la seva ciutat. I això és precisament el que passarà. Com sempre, el correfoc serà una de les propostes centrals de la Festa Major i centenars de valents ciutadans correran sota

la pluja d’espurnes per les places i els carrers de la ciutat. Enguany, el recorregut neix a les 21.45 h a la plaça d’Octavià, davant del Monestir, per passar després pels carrerons més estrets de la vila. També hi haurà cremades de gran format a la plaça de Sant Pere, el carrer Major o la plaça dels Quatre Cantons. Al punt de les 23 h arriba l’hora dels parlaments al Parc de Ramon Barnils. Com mana la tradició, els Diables abandonaran les masses una estona i ens mostraran el seu vessant literari amb els versots. Amb tantes coses per celebrar i tant de bon rotllo amb l’Ajuntament, que ningú no s’estranyi si aquest any els versots no són tan incendiaris com en edicions anteriors. Però no us penseu que els Diables s’han estovat, quan acabin els versos diabòlics el parc es transformarà en un infern amb l’esclat final, on hi haurà un espectacle pirotècnic, ritmes d’allò més ballables i foc. Sobretot, molt de foc. Serà el punt final de la participació de la colla local en una Festa Major de la qual s’enduran un record d’allò més entranyable.


Diari de Sant Cugat

_feStamajor2010 3


4 _feStamajor2010 programaCió divendreS 25 19.00 h Repic de campanes i seguici d’inici de Festa Major organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana Sortida: av. de Cerdanyola amb av. de Torre Blanca recorregut: av. de Cerdanyola, c. de la Creu, c. de la Torre, pl. d’Octavià, c. de Santiago Rusiñol, av. de Francesc Moragas, rbla. del Celler, pl. de la Vila 20.00 h inici de la festa major Pregó de la Festa Major, a càrrec dels Diables de Sant Cugat. En acabar, tronada i cava per a tothom. Pl. de la Vila 20.30 h VI Sopar Popular del Barri Centre-Estació Amb Els Vynilics en concert Cal portar un plat preparat! organitza: AV Centre-Estació Pl. de Sant Antoni 21.00 h Cercavila amb Karabassà De la pl. de la Vila a La Taverna de la pl. del Rei 21.00 h Assaig públic dels Castellers de Sant Cugat Seu del CMSC

reportatge 23.30 h Jazz a la Plaça Andreu Zaragoza Quartet, en concert organitza: Jazzenviu Pl. de Can Quitèria 00.45 h Nit de Versions Amb l’Orquestra Tràfic Pl. d’Octavià

diSSabte 26

09.00 h Torneig de Futbol 7 (adults) ZEM Jaume Tubau 10.00 h La Botiga al Carrer (17a edició) organitza: Federació de Comerciants de Sant Cugat Eix de vianants fes-te una foto amb els caparrots del medir i el Cugat Bufa l’espelma dels 25 amb el Medir i el Cugat. Et farem una fotografia i la publicarem en el suplement dels 25 anys del TOT. A més, repartirem gelats, adhesius i xapes, i et podràs endur el llibre de contes dels 25 anys, Hi havia una vegada...

10.00 h IV Torneig d’Handbol Ciutat de Sant Cugat 12 hores d’handbol de categoria sènior organitza: Club Handbol Sant Cugat ZEM Rambla del Celler, PAV 3 11.00 h BICISíndria Pedalada conjunta per Sant Cugat

23.00 h Castell de focs Amb la pirotècnia Tomàs de Benicarló Parc Turó de Can Mates

23.30 h Majaretas amb la Cia. Albadulake Espectacle de circ, flamenc i música en directe Pl. de l’Om 23.30 h Nit de Balls d’Envelat Amb el conjunt Boogie Woggie Pl. de la Vila

La Botiga al Carrer

09.00 h Torneig de pàdel classificatori ZEM Jaume Tubau

10.00 h Mercat de Pagès organitza: L’Ateneu Pl. de Pep Ventura

21.30 h Convit a coca de recapte i vi Batucada amb Karabassà i la festa dels Rumb al Bar Pl. del Rei - La Taverna

Diari de Sant Cugat

17

anys de trajectòria El 26 de juny els comerços sortiran al carrer en una nova edició de la festa gran del comerç: La Botiga al Carrer. Més de 280 establiments associats a la Federació de Comerciants de Sant Cugat instal·laran les paradetes i els tendals a les vies principals del centre, sobretot dins de l’eix de vianants, per oferir diversos descomptes i ofertes especials, en una jornada que començarà a les nou del matí i s’allargarà fins a les nou del vespre de manera ininterrompuda per a la majoria de les botigues.

dos sortejos per l’ús de la targeta Coincidint amb La Botiga al Carrer d’aquest any, la Federació sortejarà, entre les persones que hagin estat fent ús de la Targeta Sant Cugat Comerç durant el darrer mes, un creuer d’una setmana amb la companyia Royal Caribbean. El guanyador del sorteig podrà escollir l’itinerari que més li agradi. A més, i per als que també hagin estat comprant amb la targeta durant les últimes setmanes, l’entitat santcugatenca farà una rifa per guanyar quatre nits d’hotel. Els que utilitzin la targeta el 26 de juny també podran entrar en aquests dos sortejos. inicis de la festa gran del comerç La Botiga al Carrer data del 1993 i es va exportar a Sant Cugat des d’una altra ciutat. Inicialment, aquesta activitat estava enfocada a mostrar la diversitat i l’oferta dels establiments urbans i de proximitat del municipi i va quedar inclosa dins de la programació de la Festa Major, sempre en dissabte. En un principi, l’engalanament dels carrers caracteritzava aquesta festa comercial, però després això va donar pas a les gangues, que van dotar l’activitat de més presència i visibilitat.

organitza: Geganters de Sant Cugat Sortida: Pl. de la Vila recorregut: pl. de la Vila, rbla. del Celler, c. de Sant Bonaventura, c. de Valldoreix, av. de Josep Anselm Clavé, av. de Rius i Taulet, av. de Catalunya, pl. de Sant Pere, c. Major i pl. d’Octavià organitza: ProBici - BAAC Sortida: pl. de la Vila 13.00 h Vermut Musical Tapes andaluses i Ropa Vieja en concert Col·labora: Centro Popular Andaluz tiquet: 3 € Pl. del Rei - La Taverna 17.00 h XXII Fumada Lenta de Pipa organitza: Sant Cugat Pipa Club Ateneu - Pl. de Pep Ventura 17.30 h Plantada de Gegants 24a Trobada Gegantera

18.00 h Ball d’Avis amb el Duo Montal Llar d’Avis de la Parròquia 18.00 h VII Concentració i Passejada de Motos Sortida: pl. de Sant Francesc 18.00 h Inflables Pl. de Lluís Millet 18.30 h Concert Coral Corals convidades: Coral Casa de Almería i Coral Sant Medir, de Barcelona Teatre la Unió

19.00 h Torneig Club Karate Sant Cugat de Festa Major ZEM Rambla del Celler, PAV 2 19.00 h Actuació castellera de vigílies Amb Moixiganguers d’Igualada, Castellers de Terrassa i Castellers de Sant Cugat Pl. de la Vila 19.30 h Ball de Gegants Amb la Cia. Roger Canals Plaça d’Octavià 19.30 h XI Tast de Vins amb Ritme Amb l’acompanyament musical de Twenty Flight Rock entrada: 12 € (inclou 9 tasts de 9 cellers diferents) Venda anticipada a Vins Noe. A partir de 18 anys. Els menors no podran entrar. Claustre del Monestir


_feStamajor2010 5

Diari de Sant Cugat

rePortatGe

ProGramaCió

Concurs d’Arrossos

BBB: Barcelona, Bogotà, Boston organitza: Jazzenviu Pl. de Can Quitèria 23.00 h Ball amb el conjunt Loren organitza: AV del Monestir i AC del Barri del Monestir Av. de Cerdanyola 23.30 h Amics de les Arts, en concert Presentant el seu darrer disc, Bed&Breakfast Pl. de l’Om 01.00 h Nit de Rock Amb Apache Parc de Ramon Barnils

DiUmeNGe 27 09.00 h Matinades organitza: Castellers de Sant Cugat Sortida: c. de Sant Maria

D

iumenge, com cada any per la Festa Major, el Concurs d’Arrossos omplirà la plaça de Barcelona d’una irresistible olor de paella. Enguany se’n celebra la 30a edició, cosa que demostra el bon estat de salut de la popular competició organitzada pels Amics dels Veterans i la Penya Regalèssia.

La competició Tothom que desitgi participar en el concurs s’hi pot inscriure el mateix dia 27, a les 9 del matí, a la parada habilitada especialment a la plaça de Barcelona. És llavors quan als participants se’ls dóna un número de foc i un tiquet per a la taula i les cadires. Un cop instal·lats i amb la paella preparada, a les 11 es reparteix l’oli, la sal i l’aigua i comença la preparació de l’arròs, cada participant amb els seus propis ingredients. A les dues de la tarda comença el dinar, mentre el jurat tasta tots els arrossos, fins que a les tres s’anuncia el nom del guanyador. Per acabar, l’orquestra Gran Casino amenitza la festa amb un ball després de l’entrega dels guardons i la tradicional llançada d’aigua. alta participació L’interès pel Concurs d’Arrossos continua creixent any rere any, prova d’això és l’augment anual de participants en la competició. L’any 2007 s’hi van presentar 57 paelles, mentre que en el concurs següent van ser 74 els participants. El rècord, però, el té l’edició anterior, amb un nombre total de 83 paelles, de les quals, la feta pel grup del Club Muntanyenc en va sortir vencedora. En l’edició anterior, la guardonada amb el primer premi va ser per tercer any consecutiu Roser Rodríguez, que va explicar que l’arròs portava llamàntol, sípia, ceba i un ingredient secret. jurat Qui decideix qui guanya el concurs és un jurat format per diverses personalitats de la ciutat: l’alcalde, el regidor de Cultura, el pregoner, el guanyador del concurs de carrosses de Reis i un representant de la Penya Regalèssia i de la Gestora de la Festa Major. Tot un conjunt de santcugatencs disposats a tastar gairebé un centenar d’arrossos per decidir el merescut guanyador d’un concurs tan popular.

20.30 h Cuscús Solidari Acompanyament musical d’Ichahid Jalihina organitza: SCAPS tiquet: 11 € Pl. del Rei - La Taverna 21.00 h Sopar Popular de Barri Cal portar un plat preparat! organitza: AV del Monestir i AC del Barri del Monestir Av. de Cerdanyola i c. de la Creu 21.30 h Jazz a la Plaça Josep M. Messeguer Quartet, en concert organitza: Jazzenviu Pl. de Can Quitèria

22.00 h Golden Apple Quartet, ‘a cappella’ Presentaran l’espectacle d’humor Érase una vez... los Golden Pl. d’Octavià 22.00 h Nit Jove a L’Esport al Carrer Amb Mamyfora i Green Cats Parc de Can Vernet 22.30 h Nit de Salsa Amb Lo Promiscuo del Son Pl. de Barcelona 23.00 h Jazz a la Plaça Juan Andrés Ospina Sextet presenten

09.00 h Inscripcions per al 30è Concurs d’Arrossos Pl. de Barcelona 09.00 h XIV Pedalada BTT Sortida: parc de la Pollancreda (av. de les Corts Catalanes) 09.00 h I Trofeu Ball Esportiu Festa Major organitza: Club Ball Esportiu Sant Cugat ZEM Rambla del Celler, PAV 3 09.00 h Quadrangular de Petanca organitza: Club de Petanca Atlètic Sant Cugat Pistes de petanca de la Pollancreda 10.00 h Torneig de Pàdel - finals ZEM Jaume Tubau 10.00 h Festa al Cel Trobada dels millors pilots de radiocontrol organitza: ARC Sant Cugat Camp de vol Can Graells

Tapes basques i Txalambé en concert Col·labora: penya Bilbo Ondokoak tiquet: 3 € Pl. del Rei - La Taverna 13.00 h 30è Concurs d’Arrossos organitza: Amics dels Veterans i la Regalèssia Pl. de Barcelona 14.30 h ‘Potaje’ popular andalús tiquet: 8 € Caseta del CPA 16.00 h Ball de l’Arròs amb el conjunt Gran Casino Pl. de Barcelona 16.30 h Ball d’Avis amb el Duo Montal Casal de la Gent Gran, residència Sant Cugat 17.00 h XV Trobada de Puntes de Coixí Cap a les 18.30 h, degustació de migas manxegues organitza: Centro Castellano Manchego L’Hort de l’Abat - Jardins del Paga-li, Joan 18.00 h Actuació Castellera de Festa Major Amb Minyons de Terrassa, Castellers de Sants i Castellers de Sant Cugat Pl. d’Octavià 19.00 h Ballada de Sardanes Ball de Caparrots de Sant Cugat Amb la Cobla Principal de Terrassa organitza: Entitat Sardanista Pl. de la Vila 20.30 h Llitboard a tot Gaaas! Baixada de carros fets artesanament organitza: Esplai Pica-Roca Inscriu-t’hi a llitboard2010@hotmail.com Av. de Francesc Macià amb c. de la Torre 20.30 h Botifarrada Popular organitza: CMSC tiquet: 6 € Pl. del Rei - La Taverna

10.00 h XXIII Mostra d’Artesania C. de Xerric, c. de Santa Maria i pl. del Dr. Galtés 11.00 h Ginkana Popular organitza: associació Panta Rei Pl. d’Octavià 11.30 h Matinada Bastonera organitza: Bastoners de Sant Cugat Sortida: pl. dels Quatre Cantons recorregut: pl. dels Quatre Cantons, c. de Santiago Rusiñol, pl. d’Octavià, c. Major, c. d’Endavallada, c. de Santa Maria, pl. del Dr. Galtés, c. de Valldoreix, c. de Sant Antoni i pl. de Barcelona 12.00 h Un Monestir Reial Visita guiada. Reserva de places al 93 589 63 66 Museu - Monestir de Sant Cugat 13.00 h Vermut Musical

21.00 h A Contra Blues, en concert Pl. del Rei - La Taverna 21.00 h Concert de la Coral La Lira Pl. de Barcelona 21.30 h Nit Jove a l’av. Cerdanyola Amb Aurelio Colmenero i Güelmi, H de Ada, Enfermo i Raúl Pulido organitza: AV del Monestir i AC del Barri del Monestir


6 _feStamajor2010

Diari de Sant Cugat

rePortatGe

Castellers de Sant Cugat e

ls Castellers de Sant Cugat o, el que és el mateix, els Gausacs, tornaran a fer acte de presència per Festa Major. La colla local, que ara té aquest sobrenom –en al·lusió a una vall de Collserola propera a la ciutat–, actuarà dos dies. Ho farà el dissabte 26, en l’actuació de vigílies (plaça de la Vila, a les 19 h) i el diumenge 27(plaça d’Octavià, a les 18 h), la trobada més important, en què intentaran descarregar la torre de 7 –castell de gran dificultat– el 5 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota. Els acompanyaran dues formacions de luxe: els Minyons de Terrassa i els Castellers de Sants. Aquesta cita amb els camises verdes és una de les més importants de l’any, juntament amb la Diada de la Colla, al novembre. Els Gausacs es troben actualment en la catorzena temporada. Al llarg del 2010, una de les actuacions més exitoses va ser per Sant Ponç, en què van carregar i descarregar un 3 de 7 aixecat per sota, un 4 de 7 amb agulla i un 5 de 7. Els Castellers de Sant Cugat apleguen avui unes

dues-centes persones. Van néixer com a entitat el 1996, tot i que la seva història es remunta a un any enrere, quan el Club Muntanyenc va convocar una xerrada sobre la tradició castellera, per reunir persones interessades en aquesta activitat. La reunió va donar els seus fruits i, gràcies a l’empenta de gent de totes les edats, aquesta mostra de la cultura catalana ara es gaudeix també a Sant Cugat. A la vegada, es va crear un grup que els acompanyava amb la gralla i el tabal, els instruments indispensables de tota actuació castellera. Des dels inicis, els camises verdes es van trobar amb el suport dels santcugatencs i santcugatenques, que han assistit a les seves actuacions i han estat testimoni de l’evolució de la colla, patint si el castell trontollava i aplaudint i gaudint en la majoria dels casos, quan les actuacions eren un èxit. La colla té un local social al carrer de Santa Maria, però per als assajos setmanals utilitzen una de les sales del Club Muntanyenc Sant Cugat.

ProGramaCió 21.30 h Jazz a la Plaça Vintage Room, en concert organitza: Joventuts Musicals Pl. de Can Quitèria 21.45 h Espectacle de Ballet Català Amb el Grup Mediterrània i la Cobla La Principal del Llobregat Pl. de l’Om 22.00 h Nit Jove a L’Esport al Carrer Amb Blowfish i Agüita Fresca Parc de Can Vernet 22.30 h Havaneres i rom cremat Amb el grup Mar i Vent Col·labora: Com. Festes de la Floresta i CEIC Pl. de Barcelona 23.00 h Jazz a la Plaça Landspace, en concert organitza: Joventuts Musicals Pl. de Can Quitèria 23.30 h Nit de Cinema a la Fresca Allà on viuen els monstres Director: Spike Jonze (EUA, 2009) Aventures. + de 7 anys Pl. d’Octavià

DiLLUNS 28 12.00 h Festa de l’Aigua Xim Xim Barrals amb la Cia. Pa Sucat Jocs d’aigua amb Edúcats Pl. de l’Om 13.00 h Vermut Musical

Tapes gallegues i Keympa en concert tiquet: 3 € Pl. del Rei - La Taverna 17.00 h 33è Festival de Patinatge Artístic organitza: Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat ZEM Rambla del Celler, PAV 2 18.00 h Campionat de Partides Ràpides d’Escacs Jardins del Monestir 18.00 h Arts de Carrer Circ, clown, mim, música... Des de la pl. Lluís Millet fins a la pl. d’Octavià 20.00 h Taller Obert de LindyHop (swing) Amb Gemma Abrié Quartet, en concert Col·labora: Lindyhop.cat Pl. del Rei - La Taverna 20.00 h Ballada de Sardanes Amb la Cobla Principal de Cornellà organitza: Entitat Sardanista Pl. de la Vila 21.30 h Sopar Argentí organitza: Grup Argentí de Barri tiquet: 5 € Pl. del Rei - La Taverna 21.30 h Jazz a la Plaça Félix Ramos Quartet, en concert organitza: Joventuts Musicals Pl. de Can Quitèria 21.45 h Correfoc de Festa Major Amb Diables de Ripollet, Diables de Sabadell de la Creu Alta, Tabalers de Diables i Diables de Sant Cugat


_feStamajor2010 7

Diari de Sant Cugat

rePortatGe

‘Paga-li, Joan’ C

ada any per Sant Pere (29 de juny) coincidint amb la Festa Major de la ciutat, santcugatencs i santcugatenques de totes les edats deixen enrere les seves diferències per ballar el ball del vano i el ram, popularment conegut com el ball del Paga-li, Joan. Es tracta de la tradició santcugatenca per excel·lència, una dansa originària de Sant Cugat que ha romàs amb el pas del temps i que avui en dia mobilitza centenars de persones.

Història Són diverses les teories sobre l’origen del Paga-li, Joan, però la més coneguda és la que afirma que el ball va néixer a mitjans del segle XVII com una peça musical que els músics del poble tocaven. Cap a finals del segle XVIII s’hi va introduir un ball que fou reformat a mitjans del XIX amb moviments més dinàmics. El Paga-li, Joan viu a partir de l’últim trimestre del segle XX un període de recuperació i el 1980 es decideix que el ball passi a fer-se per Sant Pere i que coincideixi amb la Festa Major

en lloc de per Sant Cugat. L’últim canvi es produeix el 2006, quan, per evitar l’excés de calor, el Paga-li, Joan passa a ballar-se a la tarda en comptes del matí.

eL ball El nom de Paga-li, Joan es deu a la seva lletra (“Paga-li, Joan, a la Marieta, paga-li, Joan, el vano i el ram…”), tot i que el seu nom oficial és ball del vano i el ram. El Pagali, Joan representa el festeig entre un noi i una noia: el jove obsequia la noia amb un ram i un vano i posa així de manifest el seu interès per la seva parella. El ball s’inicia amb una entrada a ritme de pasdoble i, després de saludar les autoritats, les parelles se situen en rotllana. El ball es caracteritza pel seu pas lent i senyorial, després de dues tirades de música, l’home dóna el vano a la dona, i mentre aquesta balla sola, ell busca un ram que entrega al final de la dansa. Després de gairebé quatre segles, el Paga-li, Joan continua tant o més viu que al principi, una tradició que després de tot aquest temps forma part del folklore i de la història de Sant Cugat.

ProGramaCió Sortida: pl. d’Octavià recorregut: pl. d’Octavià, c. de l’Hospital, c. de Sallés, pl. de Sant Pere, c. Major, c. Mir, c. dels Marges, c. Endavallada, pl. dels Quatre Cantons, c. Gorina, pl. de Magí Bartralot, c. del Carme, rbla. del Celler, c. de la Marxa Infantil, c. del Dos de Maig i Parc de Ramon Barnils 22.00 h Nit Jove a L’Esport al Carrer Lacra 1 and The Real Keys i Palabrakadabra Parc de Can Vernet 22.30 h Anna Roig i L’Ombre de Ton Chien, en concert Una versió catalana de la cançó francesa Pl. de l’Om 23.00 h Versots de Diables Parc de Ramon Barnils 23.00 h Jazz a la Plaça Marc Miralta Quartet, en concert organitza: Joventuts Musicals Pl. de Can Quitèria 23.00 h Nit de Beatles Amb els Abbey Road Pl. de Barcelona 23.30 h

Esclat de Festa Amb els Diables de Sant Cugat Parc de Ramon Barnils

00.00 h Se Atormenta una Vecina, en concert Parc de Ramon Barnils

dimartS 29 08.00 h Albades de Sant Pere Amb gralles i timbals pels carrers de la vila Sortida: llotgeta del Monestir 09.00 h Esmorzar Popular organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana Pl. d’Octavià 11.00 h Inflables i dibuix infantil organitza: AV del Monestir i AC del Barri del Monestir Pl. d’en Coll 13.00 h Vermut Musical Tapes catalanes i Guirigall, en concert tiquet: 3 € Pl. del Rei - La Taverna 17.30 h Animació Infantil Grup de pallassos Popi i els seus Amics organitza: AV del Monestir i AC del Barri del Monestir Pl. d’en Coll 17.30 h Seguici de Sant Pere organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana Sortida: pl. de la Vila recorregut: pl. de la Vila, rbla. del Celler, av. de Francesc Moragas, av. de Rius i Taulet, baixada de Sant Sever, av. de Catalunya, pl. de Sant Pere, c. Major, pl. d’Octavià, llotgeta del Monestir

Gaudeix de la Festa Major a la nostra terrassa! Menú especial 24 i 29 de juny:

30 €

Menú de dilluns a dissabte: 16 € (migdia) / 25 € (nit) Menú migdia (diumenges): 30 € Menú degustació: 35 € (taula completa)

Cèsar Martinell, 2 / Sant Cugat / 93 544 26 70 Aparcament a l’hotel gratuït Diumenges nit, tancat Els preus dels menús són per persona i inclouen la beguda i l’IVA www.hotel-santcugat.com Preu mitjà de la carta per persona: des de 25 €


8 _feStamajor2010 reportatge

Concurs TOT Fotoportada

p

remiem la millor foto de la festa major El TOT Sant Cugat convoca la 13a edició del concurs TOT Fotoportada, amb més novetats i premis que mai. En aquesta edició s’hi incorpora la categoria de la millor foto de la Festa Major de Sant Cugat, que tindrà un premi especial d’una impressora de Hewlett-Packard. Una categoria que s’afegeix a la de la imatge que transmet més benestar, patrocinada per Panta Rei, i que es va iniciar l’any passat. El TOT Fotoportada és un certamen ja molt arrelat a Sant Cugat. La darrera edició va arribar al miler de fotos presentades. El gruix del concurs premia les fotos relacionades amb les vacances o l’esbarjo fetes a partir d’ara. Les imatges s’han d’enviar per correu electrònic a bustia@totsantcugat.com amb un títol, lloc de la fotografia i data de realització, juntament amb les dades de l’autor: nom, cognoms, edat, domicili, telèfon i DNI. Cal enviar una sola imatge i un text per cada correu electrònic per garantir-ne l’arribada a la redacció del TOT Sant Cugat. El període de lliurament es reparteix entre el 12 i el 29 de juliol i del 23 d’agost al 8 d’octubre del 2010. La mida de la foto ha de ser d’entre 2 i 4 MB en format jpg. Les fotos poden ser en color o en blanc i negre, format horitzontal, i cada participant en pot enviar fins a un màxim de quatre.

mÉS De 8.000 eUroS eN premiS El jurat, format per professionals de la fotografia, es reunirà a mitjans d’octubre i al mes de novembre s’exposaran totes les fotos rebudes i es lliuraran els premis, en un acte celebrat a la Casa de Cultura i en una data pendent de determinar. Enguany hi haurà més de 8.000 euros en premis. Els participants autoritzen expressament el TOT Sant Cugat perquè pugui reproduir, distribuir i comunicar públicament quan ho consideri oportú, en qualsevol mitjà, les obres fotogràfiques presentades al concurs. Els participants es responsabilitzen davant del TOT de totes les qüestions que es puguin derivar de la utilització o divulgació de les seves fotografies i/o de qualsevol mena de reaccions, reclamacions o conflictes i, en particular, i no de forma exhaustiva, d’aquelles relatives a la infracció en els drets de la propietat intel·lectual o industrial de tercers, o a supòsits d’intromissió en els drets a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge.

Diari de Sant Cugat

programaCió 18.00 h Simultànies d’Escacs amb un Gran Mestre Jardins del Monestir 18.30 h Ofrena davant de la casa de F. Vila i Trabal Pl. de Sant Pere 18.30 h Taller de Dansa organitza: AV del Monestir i AC del Barri del Monestir Pl. d’en Coll 19.00 h Missa Major Església del Monestir 20.00 h Paga-li, Joan, ball del vano i el ram Amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona L’Hort de l’Abat - Jardins del Paga-li, Joan 21.00 h Swing al Carrer Amb Yara Trio organitza: Jazzenviu, Penya Blaugrana i Be Bop C. de Sant Domènech

21.00 h Cantada d’Havaneres Amb Els Pirates de Bellaterra i rom cremat Plaça d’en Coll 22.00 h Fem plaça! Amb el Cos de Dansa de l’Esbart Sant Cugat Pl. de l’Om 22.30 h Ballada de Sardanes Amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona organitza: Entitat Sardanista Pl. de la Vila 23.00 h Delafé y las Flores Azules, en concert Amb el nou disc: Vs. las trompetas de la muerte Pl. d’Octavià 00.30 h Fi de Festa Projecció de les millors imatges de la Festa Major 2010 captades per Lluís Llebot Les Anxoves de l’Escala, en concert Amb Carles Belda i Joan Garriga Plaça del Rei – La Taverna


_feStamajor2010 9

Diari de Sant Cugat

aCtIVItatS a La CaSeta DeL CeNtro PoPULar aNDaLUz (CPa) Al carrer de Josefina Mascareñas, del 25 al 29 de juny. Tapes andaluses, balls folklòrics i concerts en directe. Cada dia, fins a les 3.00 h

DIVeNDreS 25 21.30 h Inauguració de la carpa per l’Il·lm. Sr. Lluís Recoder i Miralles, alcalde de Sant Cugat del Vallès, i el president del CPA 22.15 h Actuació dels grups Las Girasoles i Las Malvalocas del CPA 23.00 h Descans pels focs artificials 23.30 h Cor rociero Hermandad Virgen del Rocío de Sabadell 00.15 h Grup de ball Aromas del Sur de Rubí 1.00 h Ballet flamenc Javi Jurado y Lucero de Lora

DISSabte 26 20.00 h Actuació del Grup Mediterrània de la Unió Santcugatenca

20.30 h Actuació de l’Esbart Sant Cugat 21.15 h Grups de ball del CPA

Grup afrouruguaià Los Botijas de Rubí 23.15 h Grup fusió flamenca Callejuela

na, des del dia de la inauguració fins a 1 hora abans de l’inici

00.15 h Grup Viejas Raíces

PremIS Per aLS GUaNYaDorS: 1r: 200 € / 2n: 100 € PreU INSCrIPCIÓ: 10 €

1.15 h Companyia flamenca Alenday

21.00 h Cançó lleugera La Dulce Susi

22.30 h Cor rociero Al Alba de Santa Perpètua de Mogoda

DILLUNS 28

21.30 h Actuació de final de festa de tots els grups de ball del CPA

23.15 h Grup de ball Azahar

21.00 h Actuació de màgia a càrrec de Jordi Quimera

00.00 h Casa de Andalucía de Mataró

22.30 h Grups de ball del CPA

00.45 h Fi de festa a càrrec de Zambrita i la veu inconfusible i flamenca de Shanain

23.15 h Actuació de Toni Torres

22.00 h Agrupació cultural gallega Agarimos de Badalona

DIUmeNGe 27

00.00 h Descans, sevillanes per a tothom o actuació musical

14.30 h Potaje andalús (preu popular)

00.30 h El grup de moda a Sant Cugat, La Papada de Rocío

20.30 h Cor rociero associació cult. and. Aires Rocieros Castellarencs 21.30 h Grups de ball del CPA 22.15 h

DImartS 29 20.00 h Concurs de rumba catalana. Cultura Popular i Tradicional Inscripció per al concurs de rumba catala-

22.30 h Clausura de la Festa Major per part del president del CPA


10 _feStamajor2010

Diari de Sant Cugat

raCÓ INfaNtIL ProGramaCIÓ INfaNtIL I famILIar

JUGANTOTS, amb Show Factory

torna la festa major dels més petits!

a la Petita Plaça

Si us agraden els jocs, els tallers, l’aventura, l’espectacle i la festa, apropeu-vos amb tota la família al racó amb més sorpreses de la Festa Major.

TRAGINER DE JOCS, amb Tombs Creatius

Als jardins del Monestir, el 26 i el 27 de juny, de 18 a 21 h. Dues tardes plenes d’opcions per jugar, fer tallers, veure espectacles, intercanviar andròmines, saltar als inflables...

DISSaBte 26

espectacles al Bosc animat CIRC, amb Solfasirc 18.30 i 20 h

DIUmeNGe 27 activitats

activitats

a l’esplanada Verda

a l’esplanada Verda

AVENTURA, amb Murs Txequi

AVENTURA, amb Murs Txequi

INFLABLES, amb Map

ARTISTES PER UN DIA, amb De Tots Kolors

INFLABLES, amb Map

GRAN GIMCANA INFANTIL, amb la CEEL Sant Cugat

al Petit Passeig

JOCS DE CUCANYA, amb Quiràlia JOCS DEL MÓN, amb Col·lectiu Jocs del Món

Inscripcions a la Casa de Cultura o al Punt d’Informació

VIII MERCAT D’ANDRÒMINES. Intercanvi d’objectes de segona mà. Inscripcions al Punt d’Informació de la Festa Major

al Bosc animat

TALLER DE TATUATGES, amb Why

a la Petita Plaça

RECIKLETADES, amb Cia. Metromàtic

al Bosc animat

TRAGINER DE JOCS amb Tombs Creatius

ARTISTES PER UN DIA, amb De Tots Kolors

TALLER I JOC DELS METEORITS, amb l’Obrador Lúdic

espectacles

al Petit Passeig

al Bosc animat

TITIRITRIKI, amb Zum Zum Teatre. 18.30 i 20 h

DILLUNS 28 feSta De L’aIGUa A la plaça de l’Om, XIM XIM BARRALS A partir de les 12 h, amb la Cia. Pa Sucat ESTRUCTURES D’AIGUA, amb Edúcats


_feStamajor2010 11

Diari de Sant Cugat

BarraqueS A Can Solà, del 25 al 27 de juny. Cada vespre, i fins a les 6 de la matinada, podreu gaudir de música, àpats i activitats diverses que han organitzat més de 23 entitats de la ciutat!

20.00 h

Carpa

Sopar barraquistes

22.00 h

Escenari

The Risas

22.00 h

Carpa

Rock Band

22.45 h

Escenari

Bongo Botrako

23.30 h

Escenari

Pregó Barraques 2010

23.45 h

Camp Central

Activitat entitats

00.00 h

Escenari

Corcho

01.00 h

Escenari

Pirat’s Sound Sistema

01.00 h

Carpa

Sessió DJ

02.00 h

Camp Central

Activitat entitats

02.30 h

Escenari

Jaleo Real

03.00 h

Carpa

Actuació Front Freak

05.30 h

Camp Central

Tancament amb ritme

DISSaBte 26 20.00 h

Carpa

Sopar argentí

20.30 h

Carpa

Mostra ball argentí

22.00 h

Escenari

Dolly Society

22.00 h

Carpa Mostra música acústica

22.45 h

Escenari

The Eyes

23.30 h

Camp Central

Activitat entitats

00.00 h

Escenari

La Papada de Rocío

01.00 h

Escenari

Sol Lagarto

01.00 h

Carpa

Sessió DJ

02.00 h

Camp Central

Malabarada Diables

02.30 h

Escenari

Strombers

03.00 h

Carpa

Activitat entitats

05.30 h

Camp Central

Tancament amb ritme

DIumeNGe 27 20.00 h

Carpa

Sopar basc

20.30 h

Carpa

Mostra de curts

22.00 h

Escenari

Finalista Illegal Festival

22.00 h

Carpa

Mostra balls i danses

22.45 h

Escenari

Finalista Illegal Festival

23.15 h

Camp Central

Activitat entitats

23.45 h

Escenari

Finalista Illegal Festival

00.30 h

Escenari

Finalista Illegal Festival

01.00 h

Carpa

Sessió DJ

01.15 h

Escenari

Los Tiki Phantoms

02.15 h

Camp Central

Activitat entitats

02.45 h

Escenari

Mendetz

05.30 h

Camp Central Tancament Barraques 2010

© Collection Centre Pompidou, Dist. RMN /Adam Rzepka. © RMN - Gestion droits d’auteur; © The Morovian Gallery in Brno; © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

DIveNDreS 25

Fins al 12 de setembre de 2010 Palau Nacional Parc de Montjuïc Barcelona

www.mnac.cat

Amb la col·laboració


12 _feStamajor2010

Diari de Sant Cugat

rePortatGe

Matrícula Oberta

Barraques

L

a Festa Major està plena d’ofertes i activitats per a tots els gustos i per a totes les edats. Malgrat això, entre els més joves hi ha un apartat de la festa que s’espera amb especial il·lusió: les Barraques. Com acostuma a passar cada any, aquesta edició de Barraques també ve carregada de canvis. El més destacable és una nova ubicació. Deixant enrere el Parc de la Pollancreda i el Turó de Can Mates, l’espai es trasllada enguany a Can Solà, darrere del restaurant La Masia. Enguany també hi haurà menys barraques i seran 18 les entitats del poble que amb les seves activitats entretindran la vila fins a altes hores de la matinada, però no per això es reduirà la qualitat ni la quantitat lúdica. Cal recordar que una de les condicions per a les entitats per poder participar a Barraques és organitzar una activitat en què tothom hi pugui participar. Sereu capaços de provar-les totes? Un altre nou invent de Barraques 2010 és el format. Seguint el lema escollit, Volíeu guerra?, es crearan dos bàndols, un de color taronja i un de verd poma, que competiran en totes les activitats que ofereix l’espai. També els barraquistes participaran de la guerra, que serà visible als dos costats de la zona habilitada, fent pinya per un dels dos equips i escenificant una fraternal rivalitat. A banda de la guerra de colors, la música seguirà sent un dels plats forts de la programació, amb un cartell de grups convidats per a tots els gustos i de tots els estils. Jaleo Real portarà la rumba, The Eyes farà tronar el seu heavy per tot Can Solà i el surf-rock dels Tiki Phantoms farà que ningú no es quedi sense ballar en aquest nou emplaçament. Tampoc no hi faltaran sopars populars, xocolatades per esmorzar, actuacions a peu pla, malabarades i fins i tot la projecció d’un curtmetratge per al qual s’ha fet un crida als joves talents perquè mostrin les seves inquietuds artístiques. Sembla que les barraques van a Can Solà per quedar-s’hi, així que, si voleu guerra, no dubteu a deixar-vos caure per Barraques i gaudir amb les múltiples propostes de l’ànima del poble: les entitats.

eSPaIS De feSta major 1 II festa major alternativa L’espai de l’autogestió, a la plaça de Pep Ventura. Activitats diverses, del 25 al 27 de juny 2 fira d’atraccions Del 23 al 29 de juny, al carrer de Salvador Espriu amb el carrer d’Ausiàs March 3 La taverna A la plaça del Rei, del 25 al 29 de juny. Vermuts musicals, sopars populars i concerts cada dia. Parades de menjars mexicans, argentins i creps, de 18 a 2 h

2 2

1

3


_feStamajor2010 13

Diari de Sant Cugat

Del 25 al 29 de juny A la caseta del CPA na Mascareñas Divendres, 25 de juny 21.30 h Inauguració de la caseta a càrrec de l’alcalde, Lluís Recoder, i del president del CPA, Antonio Rodríguez 22.15 h Actuació de Los Girasoles i Las Malvalocas, del CPA 23.30 h Coro Rociero Hermandad Virgen del Rocío de Sabadell 00.15 h Grup de ball Aromas del Sur de Rubí 01.00 h Ballet flamenc amb Javi Jurado i Lucero de Lora Dissabte, 26 de juny 20.00 h Actuació del Grup Mediterrània 20.45 h Actuació de l’Esbart Sant Cugat 21.30 h Grups de ball del CPA 22.30 h Coro Rociero Al Alba de Santa Perpètua de Mogoda 23.15 h Grup de ball Azahar 00.00 h Casa de Andalucía de Mataró 00.45 h Fi de festa amb Zambrita i la veu inconfundible i flamenca de Shanain Diumenge, 27 de juny 14.30 h Potaje Andalús (tiquet: 8 €) 21.00 h Coro Rociero associació cultural andalusa Aires Rocieros, Castellarenç 22.00 h Grups de ball del CPA 22.45 h Descans, sevillanes per a tothom

23.30 h Grup Viejas Raices 00.30 h Companyia flamenca Alenday Dilluns, 28 de juny 21.00 h Grups de ball del CPA 22.00 h Actuació de Ramoni 22.45 h Actuació de Toni Torres 23.45 h Descans, sevillanes per a tothom 00.30 h El grup de moda a Sant Cugat, La Papada de Rocío Dimarts, 29 de juny 20.00 h Concurs de Rumba Catalana, cultura popular i tradicional Inscripció a la Caseta del CPA, des del 25 de juny fins a una hora abans de l’inici del concurs. Caldrà abonar 10 € per inscripció. Premis, 1r lloc: 200 € 2n lloc: 100 € 21.00 h Cançó lleugera La Dulce Susi 21.30 h Grup Ron Candela 22.15 h Actuació de fi de festa de tots els grups de ball del CPA 22.45 h Cloenda de la Festa Major a càrrec del president del CPA. NOTA: El Centro Popular Andaluz es reserva el dret de modificar o canviar qualsevol acte programat, sempre que sigui per força major.

Col·labora:


14 _feStamajor2010

Diari de Sant Cugat

esports de platja torneig vòlei platja (OMEt) · torneig handbol platja (OMEt) · torneig futbol platja (OMEt) · torneig 3x3 bàsquet (OMEt) · Futbolí humà (OMEt)

famíLia Del dissabte 26 al dimarts 29 de juny De 16 a 21 h aventura Passeig amb ponis (Hipic Center Can Calders) · Circuit btt (OMEt) Escalada (OMEt) · Escalada infantil (OMEt)

Skate Exhibicions i circuit de skate

esports Atletisme urbà (OMEt) · 3x3 bàsquet (OMEt) · tennis de taula (OMEt) · torneig de futbol (OMEt) · Futbolí humà (OMEt) · Circuit d’habilitats en família (OMEt) · tot rugbi, el dissabte 26, 18.30-20.30 h (C. Rugby SC)

aLtreS aCtiVitatS

Circ taller de malabars · acrobàcies

Dissabte 26 torneig de Futbol 7: de 9.00 a 21.00 h / 12 equips / 200 € per equip

psicomotricitat Espai de 0 a 2 anys · Espai de 3 a 4 anys

Dissabte 26 i diumenge 27 torneig de Pàdel: de 9.00 a 21.00 h (ds. 26) i de 9.00 a 14.00 h (dg.) / 20 parelles (masculins-femenins) / 30 €/parella

Gran joc Duel d’estibadors - De cap a l’aigua (per confirmar Paités) jocs tradicionals bitlles catalanes i kubbs (OMEt)

joVeS Del dissabte 26 al dilluns 28 de juny De 22 a 2 h

pLànoL De feSta major

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Barraques Can Solà Caseta del CPA C/ Josefina Mascareñas Castell de focs Parc Turó de Can Mates Fira d’atraccions C/ Salvador Espriu L’Esport al Carrer Parc de Can Vernet Racó Infantil Jardins del Monestir La Taverna Pl. del Rei Av. Cerdanyola Av. Francesc Macià C/ de la Creu C/ de Santa Maria C/ de Santiago Rusiñol C/ de Xerric C/ de Sant Domènech Hort de l’Abat Llotgeta del Monestir Parc de la Pollancreda Parc de Ramon Barnils Pl. d’Augusta Pl. d’en Coll

ACTIVITATS ESCENARI FAMÍLIA Dissabte 26

Diumenge 27

17.00 h

Taller exhibició karate (per concretar)

18.00 h

Hip-hop

Hip-hop

19.00 h

Exhibició de gimnàstica rítmica i estètica (CMSC)

Exhibició i sessió dirigida fid kid (Eurofitness)

20.00 h

Exhibició i sessió dirigida Bollywood (OMET)

Dilluns 28

Dimarts 29

17.00 h

Tai txi (OMET)

Hip-hop

18.00 h

En forma live (Eurofitness)

Bollywood (OMET)

19.00 h

Ritmes llatins (OMET)

Tast d’activitats (Eurofitness)

20.00 h

Hip-hop

Fi de festa - Festa de l’Escuma

ACTIVITATS ESCENARI joVES Dissabte 26

Diumenge 27

23.00 h

Grup 1: Héroes Ocultos (pendents)

00.00 h

Sessió dirigida hip-hop

Sessió dirigida hip-hop

01.00 h

Grup 2: DJ (pendent)

Grup 4: Agüita Fresca (pendent de confirmar)

Grup 3: Blowfish

Dilluns 28

aventura Escalada (CMSC-OMEt)

1

ACTIVITATS ESCENARIS

L’eSport aL Carrer

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Pl. d’Octavià Pl. de Barcelona Pl. de Can Quitèria Pl. de l’Om Pl. de la Vila Pl. de Lluís Millet Pl. de Pep Ventura Pl. de Sant Antoni Pl. de Sant Francesc Pl. de Sant Pere Pl. del Dr. Galtés Pl. del Rei Pl. dels Quatre Cantons Ajuntament Casa de Cultura Claustre del Monestir CMSC Centre Cultural La Unió Santcugatenca L’Ateneu Llar d’Avis de la Parròquia Monestir de Sant Cugat Museu de Sant Cugat - Monestir Pistes petanca de la Pollancreda Residència Sant Cugat ZEM Jaume Tubau ZEM Rbla. del Celler

23.00 h

Sessió dirigida hip-hop

00.00 h

Lacra 1 and the Real Keys + Palabrakadabra


Diari de Sant Cugat

l’eSport al Carrer

Un punt de trobada

l’

Esport al Carrer és l’activitat lúdica i esportiva que atrau més santcugatencs durant la Festa Major de la ciutat. Milers de ciutadans i ciutadanes són els que, any rere any, no es volen perdre aquesta cita. És una activitat pensada per a tots els públics, en què el jovent gaudeix de moltes i diverses activitats per passar una bona estona, amb els amics o també en família. Durant quatre tardes, del 26 al 29 de juny, i de 16 a 21 h, el Parc de Can Vernet serà l’escenari d’un mosaic ple d’activitats. L’Ajuntament de Sant Cugat és qui organitza aquesta activitat, a través de l’Oficina Municipal d’Esports per a Tothom (OMET). Per a aquesta ja novena edició de L’Esport al Carrer, l’organització ha doblat el nombre de dies programats. De dos ara passa a quatre. Una de les principals novetats d’aquesta novena edició de L’Esport al Carrer és el final de festa. El dimarts 29 de juny, a les 20 h, l’organització tancarà aquesta activitat amb la Festa de l’Escuma. Una excel·lent manera d’acomiadar aquesta edició, a punt de celebrar el seu desè aniversari. Per un altre costat, la Nit Jove, iniciativa que va arrancar en la darrera Festa Major de Sant Cugat, tindrà continuïtat, també al Parc de Can Vernet. En aquesta segona edició, l’organització li vol donar més protagonisme i per això enguany seran tres les nits –el 2009 en va ser una– que es podran viure en aquest espai. Les nits del dissabte 26, diumenge 27 i dilluns 28 de juny, de deu a dues de la matinada, els joves d’entre 15 i 18 anys podran participar en diferents activitats. A més, els participants també podran gaudir de l’actuació en directe de grups de música locals i de sessions dirigides de hip-hop a l’escenari. L’Oficina Municipal d’Esports per a Tothom (OMET) també organitzarà, un any més, els tornejos de futbol 7 i de pàdel a la ZEM Jaume Tubau. El de futbol 7 tindrà lloc el dissabte 26 de juny, de 9 a 21 h. El de pàdel es jugarà el 26 de juny, de 9 a 21 h, i també el diumenge 27, de 9 a 14 h.

_feStamajor2010 15


16 _feStamajor2010

Diari de Sant Cugat


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

LES opinionS dELS prEMiATS ALS prEMiS CAMbrA 2010

“Rebre aquest premi ens va sorprendre gratament. El considerem un guardó a la feina ben feta a la nostra companyia”

“Creiem que els motius pels quals el jurat s’ha fixat en nosaltres és la novetat i la diferenciació del tipus de servei que oferim, ja que és únic a l’Estat espanyol”

igor MArTrET

“Els premis ens donen alegria i seguretat, que fan que t’atreveixis més a provar coses noves”

JoAquiM borràS

“Curiosament ens vam presentar per al premi de responsabilitat corporativa i ens l’han donat per una altra cosa, però estem contents, ja que considerem que donem una resposta responsable als problemes que té l’empresa per la crisi”

“Quan una empresa comença, rebre un guardó com aquest és tot un mèrit perquè ens anima i ens dóna notorietat i reconeixement, que és el que necessita qualsevol companyia que tot just inicia la seva activitat”

“Ens ha sorprès molt rebre el premi i creiem que ens han triat pel component tecnològic que té la nostra empresa. La nostra és una tecnologia posada al servei del consumidor enfocada a facilitar la feina als consumidors”

“El nostre proper pas estratègic és créixer en el mercat internacional i captar clients dels Estats Units i el centre d’Europa”

“Sant Cugat és una ciutat molt potent “Ara tenim la econòmicament, però responsabilitat extra per cal més relació entre no decebre ningú” l’empresariat”

DireCtor General De Drivania internaCional

“Des que som a Sant Cugat ens hem trobat un Ajuntament molt promotor de l’activitat econòmica i a qui se li veu la voluntat “Ens hi vam presentar d’ajudar les empreses lògicament amb la instal·lades al municipi. il·lusió de guanyar i la La candidatura de satisfacció de rebre el l’EIT, en què vam guardó és un sentiment participar, n’és un molt fantàstic” bon exemple”

PresiDent D’iss FaCility serviCes

“Sempre he sentit a dir que Sant Cugat és una vila molt activa i dinàmica, que capta moltes empreses. Aglutina qualitat de vida i un entorn agradable, interessant i ofereix moltes possibilitats de relacionar-se amb altres empreses”

ALbErT rAMírEz

DireCtor General D’aDiCt aCtive retail

Boehringer: 50 anys produint a Malgrat de Mar redaccio@premsalocal.com

AnivErSAri. Representants de la tercera i quarta genera· ció de la família fundadora de l’empresa farmacèutica Boe· hringer Ingelheim van assis· tir als actes commemoratius de l’aniversari de la planta que la companyia va instal· lar a Malgrat de Mar l’any 1960. L’efemèride va estar presidida pel director gene· ral de Boehringer Ingelheim España, Manuel García Gar· rido, que va destacar la “visió de l’empresa en l’aportació de valor a través de la inno· vació”. La planta del grup a Malgrat serveix a l’empresa per a la confecció de substàn· cies actives per a la produc· ció farmacèutica.

L’empresa, que exporta a més de 25 països, té la seva seu ibè· rica a Sant Cugat i l’any passat va aconseguir una facturació de 563,8 milions d’euros, 11,1 dels quals els va invertir en R+D+I a l’Estat espanyol.

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

25

Tribuna empresarial

“Un reconeixement extern és d’agrair, ja que ens hem fet un fart de pencar i ara tenim més força i confiança”

Redacció

|

La planta de Sant Cugat #ARXIU

per a la micro, petita i mitjana empresa Som a Sant Cugat, av. de les Corts Catalanes, 7-9 Edifici Trade Center. Tel.: 93 552 85 09 pimec.vallessud@pimec.es

FREDERIC BOIX

Crear i creure

F

a pocs dies vaig tenir l’oportunitat –la sort– de visitar una petita empresa de Sant Cugat. Tres joves empresaris em presentaren els seus projectes i realitats. Havien optat per endeutar-se i per destinar els seus coneixements, il·lusions i talent a la innovació en sistemes tecnològics vinculats a la prevenció, control i seguiment sanitari. En aquests moments de desencís i dificultats, vaig sortir amb una barreja de sentiments: d’una banda, confortat de veure que existeixen el coratge, la visió i l’assumpció intel·ligent del risc, que són les característiques fonamentals de l’emprenedor, de l’altra, preocupat perquè en el fons lluiten sols, sense l’empara d’una legislació fiscal i laboral que els ajudi a fer el camí sense traves. Hem tardat molt a acceptar que les empreses són els motors principals de la creació de riquesa d’un país. Els petits emprenedors són l’entramat bàsic del nostre panorama empresarial i el nostre futur. I tot el que es faci per afavorirlos no serà balder. Per això em sorprèn que la reforma laboral no sigui encara més flexible amb aquesta gent apassionada, que fuig amb raó de contractes laborals perquè el seu esdevenidor més immediat encara penja de fils, que acorden les seves retribucions mes a mes i no poden anar més enllà perquè són presoners d’uns condicionants laborals pensats (?) per les empreses tradicionals. S’imaginen els senyors Hewlett i Packard omplint fullaraca o pressionats per càrregues salarials al garatge de Palo Alto? A ells només els calgué el que avui tenen molts dels nostres joves d’esperit: visió, talent, coneixement i passió. I si no es fa res, abandonaran i ens deixaran orfes de futur.

presidencia@santcugatempresarial.com


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

26

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

econogresca CARLES BRUGAROLAS

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Sant Cugat Empresarial valora positivament el seu exercici 2009 balanç. L’associació tanca l’any i encara el vinent amb el Clúster Farmacèutic i Cosmètic de Catalunya com a principal actiu realitzat i amb la voluntat de desenvolupar-lo a fons

W

É

s una de les lletres de moda, la que alguns fan servir per descriure les previsions sobre la nostra economia. Potser ara estaríem en el punt alt de la part baixa, és a dir, a punt de lliscar de nou pendent avall fins a tornar a tocar fons, qui sap quan. La veritat és que fa ja més d’un semestre que hi ha sectors de l’economia que comencen a tenir taxes fortes de creixement interanual (cosa gens difícil tenint en compte on érem fa dotze mesos, però almenys sembla que han deixat de caure). La por ara és que les dificultats derivades de l’endeutament acabin arrossegant de nou l’economia real. El problema de fons està

Els comptes públics, amb un 20% d’atur, fan por en l’atur, crec que és evident. A més de la problemàtica social indiscutible, des del punt de vista macroeconòmic l’atur és la causa del baix consum, de la morositat i de la percepció de risc financer. Bona part dels actius anomenats tòxics amb un atur baix no ho serien. És causa també d’una part important del fort increment de despesa i de la davallada d’ingressos, i per tant del creixement del dèficit públic i del deute. La manca de credibilitat internacional té la mateixa arrel. Amb un 20% d’atur, les previsions per als comptes públics fan por. Per això em costa entendre la timidesa de la reforma laboral proposada i l’absència quasi total d’estímuls al creixement i l’ocupació. Clar que cal retallar despeses públiques, però la tria em sembla capritxosa, poc reflexionada. Potser som a les portes d’un nou empitjorament de la situació. El que dèiem: la W.

carlesbrugarolas@hotmail.com

cionar la posada en marxa de la nova web, on “es poden establir millors sistemes de relació entre els associats. Un dels objectius de Sant Cugat Empresarial en la línia continuista del que s’ha fet fins ara és l’acostament a altres associacions d’empresaris local, com la de Veïns de Cerdanyola o el Fòrum Cecot Rubí, per intercanviar idees i tirar endavant iniciatives conjuntes.

La patronal ja compta Marcats pel Clúster amb més de 150 Si hi ha un projecte que hagi empreses associades acaparat els esforços i les de feina durant el 2009 L’entitat ha estrenat hores i des que va començar el 2010 recentment una nova és el del Clúster Farmacèupàgina web tic i Cosmètic de Catalunya Joan Ramon Armadàs jr.armadas@premsalocal.com

ASSEmbLEA. La junta de la patronal Sant Cugat Empresarial ha aprovat per unanimitat la dació de comptes de l’exercici 2009 amb un balanç positiu de la feina feta. Segons el president de l’associació, Frederic Boix, amb el tancament de l’assemblea culmina una etapa de cinc anys en què l’ens “s’ha situat com una autèntica associació representativa de tot l’empresariat de Sant Cugat”.

amb seu social a la ciutat, que han impulsat conjuntament amb Cerdanyola Empresarial i que ja ha estat aprovat pel Ministeri d’Indústria i només té pendent l’aprovació final. Frederic Boix també ha destacat com un dels punts forts de l’actuació del 2009 l’aposta de l’entitat de suport als nous emprenedors permetent-los gaudir de les activitats de la patronal sense haver de pagar la quota durant un període de temps. Boix no ha volgut tancar la valoració del 2009 sense men-

Uns bons números

L’assemblea va tenir lloc al SC Trade Center el dia 22 de juny #CEDIDA

L’associació va tancar l’any amb 142 associats, una reducció del 6%, però durant el primer semestre del 2010 han superat la xifra de 150 afiliats, que és la que es van marcar obtenir per a l’exercici passat. Pel que fa als comptes, Sant Cugat Empresarial ha tancat l’any econòmic amb un romanent de 9.000 euros.

Diàleg Santcugatribuna en matèria fiscal

La inauguració va tenir lloc el dissabte 19 LOCALPRES

S’inaugura la bugaderia Jeroni de Moragas

XErrADA. El divendres 18 de juny es va celebrar un dels Diàlegs Santcugatribuna, concebuts com a activitats annexes als fòrums empresarials amb el mateix nom que se celebren a la nostra ciutat. En aquesta ocasió, Joan Albacete i Pedro Blázquez van exposar en representació del bufet Cuatrecasas Gonçalves Pereira una conferència titulada Mesures fiscals davant la crisi. Els ponents van fer un repàs de les principals novetats legislatives en aquesta branca del dret i van acon-

sellar sobre com dur a terme una bona planificació empresarial a nivell fiscal. La xerrada es va celebrar al centre empresarial @ Sant Cugat i va comptar amb la presència del tinent d’alcalde d’economia, Jordi Joly, que va explicar que “qualsevol moviment econòmic en el món dels negocis té un impacte fiscal, que, si es preveu, pot servir per assolir l’estalvi, per mirar de ser més competitius o per mirar de fomentar el creixement”. #FOTOGRAFIA: J.R. ARMADÀS

SErvEiS. Neix a Sant Cugat la primera bugaderia concebuda per generar llocs de treball per a persones amb discapacitat. El dissabte 19, el regidor de Comerç, Josep Romero, i la tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Carmela Fortuny, van inaugurar la bugaderia Jeroni de Moraga (Torrent d’en Xandri, 33, local 2), la qual dóna servei a empreses i pot arribar a assumir 500 quilos de roba al dia. Fortuny va voler “fer una crida a

les empreses de la ciutat que, si han de pensar on cal que portin les seves tovalloles, els seus llençols, el seu material per rentar, doncs que, aquí, a més de fer-ho bé, tindran aquesta part de responsabilitat social que hem de tenir present totes les persones i, sobretot, les empreses”. Un petit refrigeri i una visita per les instal·lacions van finalitzar l’acte que va comptar amb la presència de prop d’un centenar de persones. _C. Illana


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

27


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

28

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 13 |

Opinió_ 14 |

la Ciutat_ 18 |

Economia_ 24 |

Esports

|

Cultura_ 36 |

Esports

Passatemps_ 46

Solidaritat _PàG. 46

El 12è Trofeu de Golf a Benefici d’ASDI va recaptar 7.600 euros per a la llar residència que ha de construir

Passarà aquest cap de setmana:

El Junior FC acull el Campionat d’Espanya Juvenil Femení d’Hoquei Herba Més informació: www.rfeh.com

més activitats. Hi ha quinze propostes diferents, sense comptar les activitats que organitza l’OMET a l’espai de L’Esport al Carrer. Tres són noves: la presentació de l’ ASDI-SantCu, el campionat de ‘slots’ i el Trofeu de Ball Esportiu

L’esport guanya presència a la Festa Major d’enguany L’Esport al Carrer, de dissabte 26 a dimarts 29, de 16 a 21 h La 33a edició del Festival de Patinatge Artístic, dilluns Pere Fernández perefd4@gmail.com

fESta major. L’espai de L’Esport al Carrer torna a ser el protagonista principal dels actes esportius programats a la Festa Major. Aquest espai, que coordina i organitza l’Ajuntament a través l’Oficina Municipal d’Esport per a Tothom (OMET), compta, com cada any, amb una oferta àmplia –amb més d’una trentena d’activitats programades– i segmentada per edats. L’Esport al Carrer funcionarà durant quatre dies, del dissabte 26 de juny al dimarts 29, a l’espai adaptat del Parc de Can Vernet. Ciclisme, escalada, atletisme, bàsquet, tennis de taula, futbol, rugbi o psicomotricitat, així com exhibicions de karate, gimnàstica rítmica i ball, seran algunes de les propostes per a la família que ofereix aquest espai, que romandrà obert des de les 16 fins a les 21 h. També durant les tres primeres nits, de 22 a 2 h de la matinada, tindrà lloc la Nit Jove, al mateix recinte. La Nit Jove és una iniciativa que es va engegar en l’anterior Festa

L’espai de L’Esport al Carrer estarà instal·lat al Parc de Can Vernet #ARXIU

Sobre el tema Les novetats esportives Hi ha tres actes nous en aquesta Festa Major. Un és la presentació de l’equip ASDI-SantCu, integrat per jugadors amb discapacitat autònoms. Aquest equip, de recent creació, és fruit d’un acord entre les dues enti-

tats per integrar esportistes amb discapacitat a l’esport, en aquest cas, al futbol. Una altra de les activitats noves, i que no apareix al programa oficial, és el campionat de slot de Coll Favà. Les inscripcions es podran

fer al restaurant Perolet, al passeig Francesc Macià. Per últim, tindrà lloc el I Trofeu de Ball Esportiu de Festa Major. Serà diumenge, des 10 a 21 h, al Pavelló 3 de la ZEM Rambla del Celler.

Major i que està orientada a joves d’entre 15 i 18 anys. Es faran, entre altres activitats, actuacions en directe de grups musicals locals i sessions dirigides de hip-hop.

Major. Ben aviat, a les 9 h, tindran lloc els dos primers actes: els tornejos de futbol 7 per a adults i de pàdel, a la Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau. En el cas del torneig de pàdel, durant el dissabte tindrà lloc la fase classificatòria, i diumenge al matí, a les 10 h, es faran les finals.

També dissabte, a les 10 h, s’iniciarà la quarta edició del Torneig d’Handbol Ciutat de Sant Cugat, al Pavelló 3 de la Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler. Aquest torneig té una durada de 12 hores, i hi participen equips de la categoria sènior. A les 11 h es donarà la sor-

Tots els actes Dissabte al matí s’inicia la programació esportiva de la Festa

tida a la pedalada conjunta per Sant Cugat Bicisíndria, amb inici a la plaça de la Vila i, seguidament, a les 12 h, es farà la presentació de l’equip SantCu-ASDI, a la ZEM Jaume Tubau. En aquest mateix espai està previst que es jugui, a partir de les 12.30 h, el tradicional partit de futbol 7 entre periodistes i polítics. L’oferta esportiva continua a la tarda. A més de la inauguració de l’espai de L’Esport al Carrer, a les 18 h es faran dos actes més: el Torneig del Club Karate Sant Cugat de Festa Major, al Pavelló 2 de la ZEM Rambla del Celler, i la setena concentració i passejada de motos, que s’iniciarà a la plaça de Sant Francesc. Diumenge hi ha cinc acti-

vitats més i la majoria es concentren a primera hora del matí. A les 9 h tindrà lloc la sortida de la XIII Pedalada de BTT, al Parc de la Pollancreda, i a la mateixa hora i molt a prop d’on tindrà lloc la sortida, s’iniciarà el quadrangular de petanca al Club de Petanca Sant Cugat Atlètic. En aquest campionat hi juguen els quatre equips de la ciutat, el CP Sant Cugat, el CP Sant Cugat Atlètic, el CP Mira-sol i el CP Sant Francesc. També a la mateixa hora, a les 9 h, arrenca el primer Trofeu de Ball Esportiu de Festa Major, que organitza el Club de Ball Esportiu de Sant Cugat i que tindrà lloc al Pavelló 3 de la ZEM Rambla del Celler. A les 10 h es fa la trobada de pilots de radiocontrol al camp de vol Can Graells, la Festa al Cel, que organitza l’ARC Sant Cugat. A la tarda només hi ha una activitat programada, que és una de les novetats d’aquest any. Es tracta del 1r Campionat de Slot de Coll Favà, al passeig Francesc Macià. Dilluns i dimarts l’oferta disminueix una mica. Dilluns a la tarda hi ha dos actes. Un és el Festival de Patinatge Artístic, la 33a edició, que organitza l’EPA Sant Cugat. S’inicia a les 17 h, al Pavelló 2 de la ZEM Rambla del Celler. L’altre acte és el Campionat de Partides Ràpides d’Escacs que s’organitza als jardins del Monestir, a partir de les 18 h. Dimarts, els amants dels escacs tindran una nova oportunitat de gaudir del seu esport en aquest mateix escenari, però davant d’un gran mestre.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

Tot a punt per al Benja puja amb el Barça Atlètic a la Segona Divisió 2n Torneig de Futbol 7 Diari de Sant Cugat Redacció

redacció@diaridesantcugat.cat

Participació. L’organització espera comptar amb 16 equips per poder fer una lligueta atractiva

Vallés, Amador i Requeno, dilluns en la presentació #ARTUR RIBERA

El DIARI patrocina per segon any aquest torneig estival futBol. Durant el mes de juli· ol, en concret entre els dies 5 i 22, tindrà lloc a Can Magí el segon Torneig de Futbol 7 Diari de Sant Cugat. Es trac· ta d’una competició estiuenca de futbol 7 que posa a disposi· ció dels santcugatencs l’em· presa Team Partners, en col· laboració amb l’Ajuntament. Xavier Requeno, gerent de Team Partners, subratlla que un dels objectius prioritaris és “captar nous usuaris per a les nostres instal·lacions, especialment gent jove que no acostuma a implicar·se en l’esport de la ciutat”. Dilluns es va presentar ofi· cialment la segona edició del torneig, a l’Ajuntament, en presència del regidor d’Es· ports, Xavier Amador, del mateix Requeno i del direc·

tor d’aquest setmanari, Josep Maria Vallès, que va fer·ho en qualitat de patrocinador. Amador va agrair el suport i la implicació del DIARI en aques· ta activitat esportiva i en altres i va assenyalar que en aquest cas es tracta d’una manera diferent de plantejar l’esport: “Aprofitem per allargar l’ús de les instal·lacions esportives. És una bona fórmula per continu· ar tenint oferta esportiva a l’es· tiu”. Josep Maria Vallès, per la seva part, va desitjar “que la participació augmenti i que el problema millor que sigui aquest” i va detallar que des del DIARI DE SANT CUGAT “sem· pre s’intenta donar suport a activitats esportives, culturals i socials de la ciutat”. El torneig es dividirà en dues fases, una de lligueta i una d’eli· minatòries, i està previst que hi juguin un màxim de 16 equips. Les inscripcions es poden for· malitzar fins al 4 de juliol. _Pere Fernández

Quatre santcugatencs, a l’Ironman d’Àustria CoMPEtICIÓ. Els santcuga· tencs Jordi Rigual, Maurici Altarriba, David Serrahi· ma i David Cruzate partici· paran el diumenge 4 de juliol en l’Ironman d’Àustria, que té lloc a la ciutat de Karten. Els atletes hauran de nedar

3,8 quilòmetres, fer 180 quilò· metres en bicicleta i 42 quilò· metres corrent. Els de Sant Cugat marxen el dijous 1 de juliol i tornen a la seva ciutat el dilluns 5 de juliol. _À. López Puig

futBol. Benjamín Martínez Benja, davanter santcuga· tenc del Barça Atlètic, va aconseguir diumenge ascen·

dir a la divisió de plata amb el seu equip, després de superar el Sant Andreu en l’última eli· minatòria de play-off. En aquest mateix equip hi ha també un altre santcugatenc, Jaume Sobregrau, que ha estat lesio·

nat durant gairebé tota la tem· porada. D’altra banda, el Santbo· ià de Toni Rodríguez, i el CE L’Hospitalet que dirigeix Jordi Vinyals han pujat a la Segona Divisió B.

Benja #WWW.FCBARCELONA.CAT

|

29


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

30

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

PÀGINA DEL CLuB DE GOLF SAnT CuGAT un any més, ha estat un èxit en tots els sentits i s’han acomplert els diferents objectius que es proposava l’organització. uns 180 jugadors i jugadores hi van participar el dissabte 19 de juny, al CG Sant Cugat

El 12è Trofeu de Golf d’ASDI recapta 7.600 euros

L

a dotzena edició del Trofeu de Golf a Benefici d’ASDI (Associació Prodisminuïts Físics i Psíquics) de Sant Cugat va aplegar el dissabte 19 de juny, al Club de Golf Sant Cugat, 180 jugadors i jugadores. L’organització va recollir 7.600 euros, 1.300 euros més que la recaptació de l’any passat. Tota la recaptació ha estat per a ASDI i es destinarà a la llar residència que és a punt d’iniciar la seva construcció. La col·laboració de Capio Hospital General de Catalunya, que va patrocinar dins del torneig el Challenge Interhospitalari, va ser decisiva per a l’èxit d’aquesta edició. El lliurament de premis i sorteig de més de 150 obsequis de col·laboradors va tenir lloc durant un còctel ofert pel Càtering Boix de la Cerdanya i Freixenet. L’entrega de premis va estar presidida per Eda de Carli, iniciadora del projecte i primera presidenta d’ASDI; Mercè Martínez, actual presidenta d’ASDI, i Teresa Donada, membre de la junta i responsable de relacions públiques d’ASDI. La participació a la Fila 0 i el sorteig d’una bossa de Seve Ballesteros i una sessió d’anàlisi de swing a l’Hotel Confort Golf van contribuir també a l’èxit de la recaptació. Al Challenge Interhospitalari va resultar guanyador el Capio Hospital General de Catalunya davant de la representació d’altres hospitals del país. La combinada amb la prova de pals la van guanyar Miquel Rams i la doctora Gemma Munné.

1

1. Xavier Gràcia, Mercè Martínez, Eda di Carli i Geraldine de Flohic, en el lliurament de premis 2. Hi van participar uns 180 jugadors i jugadores 3. Els diners recaptats del campionat són per a la construcció d’una llar residència per a ASDI 4. El torneig va recaptar 7.600 euros, 1.300 més que en l’última edició #LLUÍS

Campions del torneig Els guanyadors del dotzè Torneig de Golf a Benefici d’ASDI van ser els següents: Montse Sañé Sala (38) i Enrique Morral Rubiralta (42), en la categoria sènior; Roser Esteve Oro (39) i Jordi Moncunill Tortosa (42), en handicap superior; Maria Dolores Astals Domingo (15) i Marc Sanromà Roger (33) en scratch, i Geraldine Le Flohic (34) i Xavier Gràcia Font (44), en handicap oficial. Els patrocinadors i col·laboradors d’aquest campionat de golf han estat: Capio Hospital General de Catalunya, Càtering Boix de la Cerdanya, Freixenet, Mercedes Diogene, Princess, Babyliss, Bowers&Wilkins, El Cedro, Acadèmia Tastavins del Penedès, Hostal Cal Batlle del Montnegre, Puig i Gemma Sagarra.

LLEBOT I CEDIDES 3

Torneig Benèfic Active Àfrica El Club de Golf Sant Cugat també serà l’escenari el cap de setmana del 3 i 4 de juliol del sisè Torneig Benèfic Active Àfrica-Braseria La Bolera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar al Club de Golf Sant Cugat o a la Braseria La Bolera.

2

4


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

El Junior FC acull l’estatal juvenil Les amfitriones, contra Club de Campo, Polo i Tennis

Maria Abadal en la prova dels 100 metres tanques #J.J. VICO

Abadal i Cerrada, or en el català d’atletisme CAMPIONAT. Maria Abadal i Constança Cerrada, de la sec· ció d’atletisme del Club Mun· tanyenc Sant Cugat, s’han adjudicat el títol en les pro· ves de 100 metres tanques (15 segons i 91 dècimes) i triple salt (11 metres i 49 centíme· tres) en la jornada final del Campionat de Catalunya Cadet d’Atletisme a l’Aire Lliure. Aquest campionat es va celebrar a Vic el dissabte 19 de juny. També cal destacar el ter· cer lloc de Nil Rodés i Zoya

Naumov, del CM Sant Cugat, en les proves de 5.000 metres marxa (26 minuts, 42 segons i 17 centèsimes) i 1.000 metres llisos (3 minuts, 3 segons i 10 centèsimes).

HOQUEI HERBA. Les instal· lacions del Junior FC són l’escenari, del 24 al 27 de juny, de la fase final del 32è Cam· pionat d’Espanya Juvenil Femení d’Hoquei Herba. En el grup B, el Junior FC haurà d’enfrontar·se amb el Club de Campo de Madrid, a l’RC Polo de Barcelona i a l’RS Tennis de Santander. Per un altre costat, l’equip

masculí del Junior FC també afronta, del 24 al 27 de juny, a Alacant, la fase final del 59è Campionat d’Espanya Juvenil Masculí d’Hoquei Herba. En el grup A, el Junior FC juga· rà amb el Club Egara, la Uni· versitat de San Vicente i l’RS Tennis de Santander. El cap de setmana del 19 i 20 de juny, el juvenil mascu· lí del Junior FC va aconse· guir la classificació per jugar la fase final de l’estatal, des· prés de guanyar la seva fase de sector. _Redacció

Alfonso Crespo, nou personatge del SantCu

Lluch, tercer en el català En aquest Campionat de Catalunya Cadet a l’Aire Lliu· re, el santcugatenc Joan Dra· gos Lluch, del CE Universita· ri, va aconseguir la tercera pla· ça en llançament de pes (12 metres i 10 centímetres). _À. López Puig

RECONEIXEMENT. Alfonso Crespo, que aquesta tempo· rada 2009·2010 ha estat el dele· gat de l’equip aleví C del Sant Cugat Esport FC, ha estat esco· llit per la junta directiva de l’en· titat com el Personatge SantCu 2010. Aquest és un reconeixe·

ment a totes aquelles persones que col·laboren amb el Sant Cugat. Crespo va rebre aques· ta distinció durant la primera Festa TibisantCu, que va tenir lloc al parc d’atraccions del Tibi· dabo el dissabte 19 de juny. _À. López Puig

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

31

la Tribuna PERE LLUÍS MARTÍ JUGADOR DE L’EQUIP DE VETERANS DEL CLUB HANDBOL SANT CUGAT

Europeu Masters Handbol

A

quest cap de setmana passat, els veterans de l’Handbol Sant Cugat hem tingut el plaer de participar en el Campionat d’Europa d’Handbol Veterans que se celebrava a Berga. L’experiència ha estat molt enriquidora en tots els sentits: per una banda, des del punt de vista esportiu, hem pogut comprovar que ser dels primers del nostre país any rere any no vol dir gran cosa en l’àmbit europeu (hem perdut tots els partits), i per altra banda, hem pogut gaudir encara més de l’esport que més ens agrada. Era un luxe conviure amb gent de diferents països aliena a l’esdeveniment que acapara l’atenció de tot el món: el Mundial de futbol. Vam veure, per exemple, al bar del poliesportiu, amb una pantalla gegant, com la gran majoria era aliena al futbol i en canvi es repartia per les grades i pels voltants del pavelló comentant els partits, conversant i passejant pel poble. La veritat és que el nivell dels països nòrdics i de l’Est ha estat altíssim, i malgrat que ens ha perjudicat en forma de derrotes, alhora ens ha reconfortat veure un joc i una empenta que a certes edats és difícil de trobar. Ara ens queda treballar ferm de cara a l’any vinent, ja que és el primer any que no hem arribat a la final de Catalunya en nou edicions. És interessant participar en esdeveniments d’aquesta mena per compartir experiències amb altres companys de l’handbol.


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

32

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

pàginA dEl CLUB HANDBoL SANT CUgAT El dissabte 26 de juny celebrarem la 4a edició del Torneig d’Handbol Ciutat de Sant Cugat

IV Torneig Ciutat de Sant Cugat, 26 de juny A

ra que ha finalitzat la temporada podem dir que els nostres equips sèniors han complert els objectius esportius fixats a l’inici. El sènior A ha mantingut la categoria a la Lliga Catalana i per tant la temporada vinent l’equip, que ja estarà més rodat, seguirà a la màxima categoria en competició no estatal. El sènior B va assolir sense problemes l’objectiu inicial. Va quedar primer de grup en la fase regular i a la fase definitiva d’ascens va superar els dos primers encreuaments, cosa que li va permetre assegurar-se matemàticament l’ascens a Segona Catalana. És per això que aquesta edició és especialment un premi per a ambdós equips i també per a aquells jugadors del primer equip que probablement la temporada vinent ja no jugaran al màxim nivell però que fins al dia d’avui ho han donat tot per l’Handbol Sant Cugat. Des del Club volem també reivindicar amb aquesta festa la tasca que fem temporada rere temporada per a la promoció de l’handbol, que garanteix que tots els nois i noies en edat de formació, de 12 a 17 anys, trobaran després un lloc als equips sènior. Aquesta etapa que s’inicia als 18 anys és la més llarga de la vida esportiva del jugador/ jugadora i en què la competitivitat i la categoria on es juga finalment sí que té importància. Ens enorgulleix constatar que pràcticament la majoria dels actuals sèniors provenen del planter del Club. Un exemple de l’anterior és la formació la temporada vinent d’un equip sènior femení del nostre Club a la Primera Catalana Sènior Femenina. No volem acabar sense animar-vos a participar en aquest festa que, sens dubte, ens oferirà joc i espectacle d’handbol de primer nivell.

FITXA TÈCNICA 26/06/2010, de 10 a 22 h al PAV-3 Torneig equips sènior masculí Format de 12 hores d’handbol Partits de 15 min per part la primera fase i de 20 min les semifinals i final Servei de bar Equips participants: H. Esplugues - 1a Nacional H. Sant Esteve Sesrovires - 1a Nacional BM La Roca - Lliga Catalana H. Sant Quirze - Lliga Catalana H. Sant Cugat A - Lliga Catalana H. Barberà - 1a Catalana H. Cornellà – 1a Catalana H. Sant Cugat B - 2a Catalana El torneig està integrat dins dels actes de la Festa Major de Sant Cugat.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

33

El CH Sant Cugat, setzè a l’europeu Martí: “Ha estat una experiència molt enriquidora”

Imatge de l’exhibició al Royal Caribbean #CEDIDA

Barreiro, Sánchez, Merino i Guardia en l’acte de dilluns #À.L.

El Tots Podem, a la nau El torneig Interpenyes, d’un Royal Caribbean el dissabte 2 de juliol SOLIDARITAT. El segon acte de la tercera edició del programa Tots Podem, que promou la Fundació Unió Esportiva Sant Cugat, es va celebrar el diumenge 20 de juny, al vaixell Voyager of the Seas de la companyia de creuers Royal Caribbean, patrocinador de la fundació. Els protagonistes de la jornada van ser l’equip de bàsquet en cadira de rodes del Joventut de Badalona, que recentment s’ha adjudicat la Lliga Catalana, i jugadors de la UE Sant

Cugat. Els jugadors de l’equip de bàsquet en cadira de rodes del Joventut de Badalona van fer una exhibició.

Campus a Terol La UE Sant Cugat organitza, del 5 a l’11 de juliol, la tercera edició consecutiva del Summer Camp, un campus d’estiu de bàsquet que té lloc a Alcorissa (Terol). Encara hi ha places per a tots aquells jugadors i jugadores que hi vulguin participar. _Redacció

FUTBOL 7. La Penya Athletic Club Bilbo Ondokoak organitzarà el dissabte 3 de juliol, al Camp Municipal de Futbol de Can Magí, la primera edició del Quadrangular Interpenyes de Futbol 7 Ciutat de Sant Cugat. Les semifinals començaran a les 9 h i enfrontaran Pericos de Sant Cugat-Penya Blaugrana Sant Cugat i Penya Athletic Club Bilbo Ondokoak-Penya Madridista de Sant Cugat. La final i el partit pel tercer i quart lloc s’iniciarà a les 11 h. Durant la presentació del

torneig, que va tenir lloc el dilluns 21 de juny al local social d’aquesta penya de l’Athletic Club de Bilbao, es va fer el sorteig dels emparellaments i els representantsdecadapenyavan signar el reglament del campionat. Sergi Sánchez, president de la penya Bilbo Ondokoak, va assenyalar que el principal objectiu d’aquest torneig “és trobar un nexe d’unió entre les penyes de Sant Cugat. Estic molt satisfet de la resposta que hem rebut”. _À. López Puig

2n Torneig de

futbol 7

HANDBOL. L’equip de veterans del Club Handbol Sant Cugat ha finalitzat el Campionat d’Europa de Veterans d’Handbol en la setzena plaça, entre un total de vint equips. “No hem fet uns bons resultats esportius, però ha estat una experiència molt enriquidora. Ha estat un campionat amb equips de molt de nivell”, ha detallat Pere Lluís

_À. López Puig

El Festival d’Estiu torna a ser un èxit EXHIBICIÓ. Més de 300 gimnastes de la secció de gimnàstica rítmica i d’estètica de grup del Club Muntanyenc Sant Cugat van participar, el diumenge 20 de juny, en el Festival d’Estiu. Amb aquesta activitat, la secció

posa punt i final a la temporada 2009-2010, tot i que encara hi ha gimnastes federades de l’entitat que han de competir pròximament. Aquesta exhibició es va fer al Pavelló 3 de la ZEM Rambla del Celler. _Redacció

Places limitades Informació i reserves: OMET Passatge Baró de Coubertin, 5 (ZEM Rambla del Celler) 93 565 70 99 ZEM JAUME TUBAU De 17 a 22 h 93 544 15 50

Del 5 al 22 de juliol Camp de futbol de Can Magí

Martí, jugador de l’equip de veterans del CH Sant Cugat. Martí també ha explicat que el conjunt local ha afrontat l’europeu “molt justos de jugadors” i amb les baixes d’Esteban Rodríguez i Jordi de la Cruz. Els vermell-inegres, que han competit en la categoria de més de 35 anys, han perdut els cinc partits que han disputat, contra l’Odense Old Boys (21-11), l’H. Cardedeu (15-9) el Turbine Gfeuda Wien (19-16), el Sant Quirze (15-10) i el CD Iplacea (14-11). L’europeu es va jugar a Berga, del 18 al 20 de juny.


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

34

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Pàgina dEl SET BALL TENNIS El Set Ball Tennis, que des de fa molts anys col·labora estretament amb la Fundació Vicente Ferrer, ha organitzat, per segon any consecutiu, un sopar solidari per recaptar diners. Novament ha estat un èxit

Projectes solidaris amb la Fundació Vicente Ferrer

P

er segon any consecutiu, el grup del Set Ball Tennis que col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer ha organitzat un sopar solidari per recaptar fonts destinats al projecte de l’any 2010, que consisteix en la construcció d’una colònia d’habitatges adaptats per a persones amb discapacitat situada a l’àrea de Nallamada, a la regió de Kadiri. Els seus beneficiaris són persones amb minusvalideses que viuen al carrer o que no disposen d’un habitatge digne amb condicions d’higiene i seguretat adequades. Per a les persones amb discapacitat la possessió d’un habitatge sòlid és, per sobre de tot, un requisit indispensable per aconseguir la seva integració social. L’import necessari per construir un habitatge adaptat és de 1.805 euros, dels quals la comunitat aporta una part en concepte de terrenys.

Més de 230 assistents, un èxit El sopar solidari celebrat el divendres 11 de juny a La Carpa Sant Cugat va tornar a ser un èxit, amb més de 230 assistents que, a més a més, van participar en el sorteig solidari. Amb motiu del pròxim aniversari de la mort de Vicente Ferrer, el 19 de juny del 2009, i ja que la fundació opta aquest 2010 al Premi Nobel de la pau, el grup del Set Ball ha volgut rendir homenatge a l’excepcional figura de Vicente Ferrer amb un vídeo, editat per la nostra amiga Annette Chardon i que va ser projectat durant el sopar. Volem agrair molt especialment l’assistència al sopar de Susanna Pellicer, regidora de Cooperació, Immigració i Igualtat de l’Ajuntament de Sant Cugat, i també de Sasi (un dels primers apadrinats de la Fundació) i Maite Gascó, responsable de la relació amb les empreses. Volem donar el nostre agraïment als patrocinadors del sopar: Restaurant Set Ball Tennis, La Carpa Sant Cugat i Transportes Plaza Sant Sadurní. Volem donar les gràcies al grup de dansa Bollywood Diamonds i al cantant Dipawal. Les entitats que han col·laborat en aquest sopar solidari han estat: Anna Escuer-Alta Pelleteria (Sant Cugat), Be Baby (Sant Cugat), Becara Decoración (Barcelona), Casa Gay (Barcelona), Cubinox Menage, Editorial Calamo-Judith Martínez, Farmàcia Mercè Ariño, Garden Rocamora (Sant Cugat), Griferías Ramon Soler (Barcelona), Nespresso (Sant Cugat), Nestlé Chocolates, Olis Bargalló, Òpica Turó (Barcelona), Restaurant A la Piedra (Sant Cugat), Restaurant Dolce Vita (Sant Cugat), Restaurant Friends (Sant Cugat), Show Room La Habitación de Lis (Barcelona), Spanair (Apple Tree Comunications), Televisió Espanyola i Yamaha Motor Ibérica (Alfred Gómez).

1

1. El sopar solidari del Set Ball Tennis va reunir més de 230 persones 2. la Carpa Sant Cugat va acollir aquest esdeveniment solidari #CEDIDES

2


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

35


Diari de Sant Cugat divendres, 25 de juny del 2010

36

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 13 |

Opinió_ 14 |

la Ciutat_ 18 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura

|

Passatemps_ 46

Cultura Agenda _Pàg. 44

diaridesantcugat.cat/agenda

Mostra _Pàg. 40

L’artista Martín Carral exposa a la Casa de Cultura

ConCert deLafé y Las fLores azuLes 29 dE juny, a les 23 h, a la plaça d’octavià

Entrevistem Martí Rom, realitzador de cinema i vídeo Martí Rom ha dirigit el documental ‘Sant Cugat i l’Escola Catalana de Tapís’, on s’explica per què la ciutat va ser el centre d’aquest moviment artístic de mitjans del segle XX. A més, torna de Berlín, on ha parlat sobre el cinema al franquisme

“La modernitat del tapís a Espanya entra per Sant Cugat” cosa important en el vessant cultural durant el segle XX és el tapís.

Bernat Bella Puigdomènech bernat.bella@premsalocal.com

Vostè també ha realitzat moltes obres de crítica al franquisme i a la Transició?

M

Entre els anys 1972 i 1982 jo formava part d’un grup que fèiem documentals de tipus sociopolític i avui encara, quan surten imatges d’arxiu sobre l’època, estan firmades per mi. A més, Joan Martí Valls i jo vam organitzar tot el moviment d’aquest cinema marginal entorn a la Central del Curt.

artí Rom viu a Sant Cugat des de fa 28 anys i des del 1982 ha publicat, juntament amb J.M. Garcia Ferrer, cada any un llibre i un documental sobre un personatge destacat de la cultura catalana. Ara ha dirigit el documental Sant Cugat i l’Escola Catalana de Tapís, on explica el ressorgiment d’aquest moviment.

Sobre aquest tema has estat convidat a nova york, Berlín...

Fa un parell de setmanes vaig tornar d’Alemanya, on vam fer una jornada sobre tot el cinema marginal que es va fer entre els setanta i els vuitanta. I l’any passat es va fer a Nova York el Catalan Days, organitzat per l’Institut Cervantes i Ramon Llul, on vam fer cinc sessions sobre tot això.

Per què reneix el tapís a Sant Cugat?

L’any 1918 va començar la Casa Aymat i fins als anys cinquanta només s’hi feien catifes. La va adquirir Miquel Samaranch, que va voler donar un nou impuls i va decidir fer tapissos de la manera moderna. Llavors va parlar amb Josep Grau-Garriga i el va enviar a París perquè aprengués la nova manera de fer tapissos amb el mestre Jan Lurçat. Més tard, Grau- Garriga torna a Sant Cugat i pren la direcció de la Casa Aymat. Miró s’aproparà a Sant Cugat amb Manuel Royo i farà el primer tapís important l’any 1970.

Martí Rom viu a Sant Cugat des de fa 28 anys #ARTUR RIBERA

Buscant informació vas localitzar unes imatges de Sant Cugat de principis de segle.

Als Estats Units saben que hi va haver algú que era dolent, però no en saben detalls. Allà s’han quedat amb l’Espanya de la Guerra Civil.

Els darrers 25 anys t’has dedicat als documentals culturals. un dels personatges que has tractat és Miró, què ens en pots dir?

Al documental també s’explica el context històric del moment?

No et pots oblidar de la situació. Volia relatar en quin context socioindustrial es produeix i oferir-ne una visió global. Per exemple, la inauguració del ferrocarril a finals de la primera dècada també va permetre la connexió entre Barcelona, Sant Cugat, Terrassa i Sabadell. La modernitat dels tapissos a Espanya entra per Sant Cugat. La Casa Aymat va ser l’impulsor del moviment a Catalunya i a Espanya. Tot neix a Sant Cugat.

Què en saben a l’exterior, de la dictadura?

“Si hi ha alguna cosa important en el vessant cultural a Sant Cugat al segle XX, és el tapís” “A l’exterior s’han quedat amb l’Espanya de la Guerra Civil, i tota la resta se’ls escapa”

Em va fer molta il·lusió. Vam trobar a la Filmoteca de Catalunya unes imatges de Sant Cugat i amb un suport de nitrat, que es feia servir fins als anys trenta. Vam concloure que eren filmacions professionals dels anys vint. Les imatges, d’uns 10 minuts de durada, són impressionants i la sorpresa és que les van veure per última vegada als anys quaranta. Feia 70 anys que ningú no les havia vist.

Els santcugatencs coneixen prou el moviment del tapís?

Sigui molt conegut o no, sempre està bé explica alguna cosa que ja forma part del patrimoni de la ciutat. A Sant Cugat, si hi ha alguna

L’única pel·lícula sobre Miró, Miró parla, és meva. Vaig poder conviure-hi un cert temps i era una persona entranyable. Tenia molt clar el que volia fer i va ser un personatge cabdal de la cultura catalana. Era una persona normal, planera i amb qui podies xerrar.

Quins projectes té previstos?

Estic fent un documental i un llibre sobre Josep Maria Mestres Quadreny, un músic d’avantguarda de 80 anys que ha trencat amb la música del segle XVIII. A part, estic acabant un llibre sobre la relació de Miró amb Montroig. Bona part de l’obra de Miró està ambientada en aquest poble i estic fent una obra molt documentada sobre aquesta relació.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

Reconeixement. L’Ajuntament li concedeix la distinció a títol pòstum

Medalla d’honor de Sant Cugat per a Baltasar Porcel Redacció

redaccio@diaridesantcugat.cat

PROPOSTA. L’ e s c r i p t o r Baltasar Porcel rebrà la medalla d’honor de Sant Cugat a títol pòstum. Així ho van votar tots els grups polítics municipals en el darrer ple de l’Ajuntament, celebrat el 21 de juny. Es tracta d’un reconeixement municipal a les persones o institucions que han dut a terme alguna actuació rellevant des del municipi. Baltasar Porcel, natural d’Andratx, Mallorca, va viure els darrers anys de la seva vida a Sant Cugat del Vallès,

Algunes de les obres #CEDIDA

L’artista Pep Codó exposa ‘Germinacions’ a Madrid ART. L’artista santcugatenc Pep Codó exposa una vintena d’escultures de la sèrie Germinacions a Madrid, concretament a la galeria Luis Burgos. La mostra, que es podrà visitar al juliol, ofereix noves obres d’una sèrie que ja va exposar a Sant Cugat el 2007. A Germinacions, Codó presenta pedres, la matèria primera de la seva producció artística, que ensenyen el seu interior. “És com obrir una pedra per veure què hi ha a dins, com les llavors quan germinen”, assegura. L’artista assenyala que normalment utilitza les pedres que es troba de forma casual a la natura, aquelles que l’aigua del mar o el riu han modelat, que “curiosament sempre s’assemblen”, apunta. Pep Codó ja ha exposat altres vegades a Madrid, però en exposicions col·lectives o en fires com Arco. _C. Mercader

L’escriptor Baltasar Porcel #ARXIU

a Valldoreix, fins a la seva mort l’1 de juliol de l’any 2009. El reconeixement subratlla l’orgull que representa que la ciutat hagi comptat amb un resident de projecció universal en l’àmbit de la producció literària. Segons el Reglament municipal d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament, l’expedient se sotmetrà a informació pública per un període de 20 dies a la casa de la vila. Passat aquest període, i si no hi ha hagut al·legacions, es decidirà el moment i l’indret adequats per al lliurament de la medalla a la família de l’escriptor.

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

37

crítica d’art IMMA PUEYO

immapueyo@telefonica.net

Detall d’una de les obres exposades #ARTUR RIBERA

Pep Blanes, cronista de les pedres

E

n termes generals, la crònica és un recull de fets històrics sovint circumstancials i en ordre cronològic. Algunes cròniques inclouen explicacions minucioses de fets ocorreguts i tenen un gran interès pel seu contingut informatiu. Hi ha un tipus de dibuix que descriu les coses materials que registra els detalls dels objectes de forma real a través de la línia o altres procediments i que pot convertir-se en un document d’una època, en un mitjà excel·lent per instruir-nos. A tall d’exemple, l’obra de Durer, Leonardo o, més proper, l’inventari dels principals monuments de Catalunya dibuixats per Francesc Xavier Parcerisa al segle XIX. En aquest mateix sentit, l’obra d’en Pep Blanes ens ofereix un exercici descriptiu equivalent a una narració històrica. Aquesta setmana, amb motiu del seu 80è aniversari, presenta a la sala capitular una sèrie de dibuixos sobre els capitells del Claustre. Estan fets amb una tècnica tradicional, el llapis, que exigeix una gran habilitat i seguir una observació constant del tema. Les formes i la textura de la pedra són reproduïdes escrupolosament. També en Pep Blanes insisteix a remarcar els efectes del pas del temps, l’erosió, la pàtina acumulada qui sap si per la pols o per les taques d’una coca-cola bolcada, la degradació pels efectes atmosfèrics naturals o per les seqüeles d’activitats poc solidàries amb el patrimoni. Assegut impertèrrit en la seva cadira de fusta, escoltant música, segueix el ritme destructiu de la pedra i ens explica les marques que hi van apareixent. És indiscutible que els seus dibuixos han aportat una mirada al Claustre difícil de superar.

PEP BLANES. ‘CAPITELLS’ LLOC: Sala Capitular Data: fins al 27 de juny


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

38

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

PÀGINA DE JUVENTUTS MUSICALS: JAZZ TOT TERRENY

4x4 = Vintage Room + Land Space + Félix Ramos Quartet + Marc Miralta Quartet

El jazz envaeix Sant Cugat durant la Festa Major A

la plaça de Can Quitèria, Joventuts Musicals organitza els concerts de jazz de la Festa Major del diumenge 27 i el dilluns 28.

gran barreja d’influències i cultures marcades per la internacionalitat i l’àmplia trajectòria dels seus integrants.

Diumenge 27 de juny, a les 21.30 h

Dilluns 28 de juny, a les 23.00 h

VINTAGE ROOM

MARC MIRALTA QUARTET

Paco Perera, contrabaix i arranjaments Gonzalo del Val, bateria Rocío Faks, veu Marco Mezquida, piano El grup es forma a finals del 2007 amb la inquietud de recuperar clàssics de la dècada dels setanta i els vuitanta i transportar-los a un marc estètic contemporani. La sonoritat està basada en el format estàndard del quartet de jazz (trio base i cantant) i busca matisos en altres fonts musicals, com la música brasilera, afrocubana, rock o pop, entre d’altres. La veu de Rocío Faks recorre aquestes melodies de manera suggerent. És un timbre de veu lleuger i que ens recorda la tradició de les grans de la música llatinoamericana. La suma d’aquests elements dóna com a resultat una música capaç de seduir oients de gustos musicals molt diversos i a més ens transporta en el temps usant aquestes cançons com a vehicle.

Martí Serra, saxo tenor Albert Sanz, piano Masa Kamaguchi, contrabaix Marc Miralta, bateria Aquest grup interpreta composicions originals del seu líder arranjades per aquesta formació. La seva música està arrelada en la tradició del jazz, encara que conté influències de la música contemporània, la música africana o el flamenc. El quartet està format amb alguns dels solistes més destacats de la seva generació, que garanteix una música rica i espontània, basada en la contínua interacció dels quatre músics que el componen.

Diumenge 27 de juny, a les 23.00 h LANDSPACE Albert Cirera, saxo David Mengual, baix Dani Domínguez, bateria Nico Sánchez, guitarra Land Space comença el seu camí a Barcelona l’any 2008. És un quartet que recupera el so i el format del jazz, però guitarra, contrabaix, saxo i bateria s’enriqueixen d’altres fonts com el rock i la música llatinoamericana per aconseguir composicions gens convencionals, plenes de matisos, que ens situen en un marc estètic contemporani. Un estil propi que ve de l’urbà i expressa a través de la música un lloc ple de trobades.

Dilluns 28 de juny, a les 21.30 h FÉLIX RAMOS QUARTET Ramón Ángel Rey, bateria i percussió Josep Pérez Cucurella, baix Félix Ramos, piano i teclats Matthew Simon, trompeta Quartet d’autèntic luxe, en què es reuneixen alguns dels músics de més talent de Barcelona. La proposta del grup abasta diversos ritmes i estils, amb un èmfasi especial en el jazz, el jazz-fusion i la música llatina, encara que en el seu repertori, que inclou composicions pròpies i versions, hi ha una

L’oferta del bar tindrà, a més del que és habitual, mojitos i saladitos cubanos: cucuruchos de maní tostado, chicharritas, entrepans de porc rostit i ropa vieja. A més, tots els tiquets acabats en zero seran premiats amb un CD del millor jazz.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

acte. La trobada s’emmarca dins els actes organitzats per commemorar el seu naixement com a formació musical de referència a la ciutat

L’Orquestra Simfònica celebra amb els socis el seu 20è aniversai C. Mercader

carolina.mercader@premsalocal.com

CelebraCió. Enguany és el vintè aniversari de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat. Un dels actes organitzats per commemorarho va ser el sopar per als socis al restaurant Novotel del divendres 18 de juny. A la trobada hi van assistir el director de l’Orquestra, Josep Ferré, l’alcalde, Lluís Recoder, i el director del Teatre-Auditori, l’espai on la formació actua amb regularitat, entre d’altres. Ferré va subratllar el bon moment que passa l’Orquestra. “Mantenir una orquestra simfònica no és fàcil, som més de 50 músics, mantenir-se al llarg de 20 anys, fent més de 500 concerts i amb un públic fidel. Però hem tingut la sort de

la formació en una actuació #ARXIU

tenir un entorn molt favorable, amb un teatre a Sant Cugat amb molt bona acústica i tenir molts abonats al cicle d’espectacles. Tot això ha contribuït a l’èxit

de públic que estem tenint actualment”, va explicar. El director també va avançar alguns dels nous projectes que la formació durà a terme al llarg de l’any del

;`m\e[i\j)[\alc`fc# \eZXikX[XXcË8ML@ `Xc;`Xi`[\JXek:l^Xk

Y*'7gi\djXcfZXc%Zfd 0*,0'/-''

vintè aniversari: “A finals d’any, com a orquestra actuarem en directe en un espectacle del ballet de l’Ángel Corella, l’única companyia professional de l’Estat espanyol. Col·laborem en la producció del Llac dels cignes, que es podrà veure a Sant Cugat el 2 i 3 d’octubre. A més, el 29 d’octubre oferirem el Rèquiem de Brahms, una obra simfònica molt important. Ja al desembre vénen nous concerts importants, com el concert de valsos que farem a diferents llocs de Catalunya. El 17 de desembre es farà un concert organitzat per la Federació Catalana d’Entitats Corals a la Sagrada Família, a Lleida i a Terrassa. Interpretarem obra de Pau Casals, Oratori al pessebre , i és important perquè és recuperació de patrimoni”.

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

39

Sardamania JOSEP MIRÓ

jmirofornons@hotmail.com

S’apropa la Festa Major!

S’

apropa la Festa Major de Sant Cugat. Són dies en què les diferents entitats de la nostra ciutat mostren el millor de la seva activitat. I per descomptat, l’Entitat Sardanista no podia ser menys. Gaudirem de tres ballades de sardanes que relaciono a continuació, amb programes molt engrescadors i escaients per a aquests dies de festa grossa a la nostra ciutat. Diumenge 27, a les 19.00 h, a càrrec de la Cobla La Principal de Terrassa. Dilluns 28, a les 20.00 h, a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà.

Per Festa Major, gaudirem de tres ballades de sardanes Dimarts 29, a les 22.30 h, a càrrec de la Cobla Sant JordiCiutat de Barcelona. Totes les ballades tindran lloc a la plaça de la Vila (davant de l’ajuntament). Les ballades al llarg de l’any, l’aplec i els cursets d’iniciació i perfeccionament de la sardana són iniciatives que l’Entitat promou amb la finalitat de donar els suficients coneixements perquè tothom pugui gaudir de la nostra dansa. Aquest any celebrem l’Any Maragall i, com va dir el poeta, “la sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan”. Sonen la tenora i el flabiol, convidant-nos a fer rotllana. Mà amb mà, persona amb persona, construint col·lectivament la festa sardanista. Desitjo que passeu una molt bona Festa Major!


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

40

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

crítica de música EDUARD JENER

eduardjener@telefonica.net

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

acte. Les diferents seccions de l’entitat van actuar en una mateixa trobada

L’Esbart es reuneix en una festa a Valldoreix C. Mercader

carolina.mercader@premsalocal.com

Un moment de l’actuació #LLUÍS LLEBOT

arrels i estels

M

úsica calenta, ritmes contagiosos i comunicació amb el públic. Una triada suggestiva en un marc aparentment contrari a les arrels del jazz, però que, l’experiència ho confirma, respon perfectament a la música que aquest grup català fa 30 anys que interpreta i que reuneix una considerable quantitat de públic en una nit d’estels dins d’una setmana que semblava que frustraria les expectatives la pluja intermitent. El clàssic trio, piano, baix i bateria, inicien el concert i ràpidament la resta dels components ens porten swing amb dues peces del Duke que s’havia estrenat amb la gran big band d’Ellington, amb les seccions quadruplicades, saxos, trombons, trompetes, però que sonen esplèndides amb els quatre instrumentistes de la Vella. Segueix Count Basie i les seves tres notes finals del piano. Després directament a la ciutat de Nova Orleans amb Carnival in

Espirituals, blues, jazz actual i la veu ens porten calor necessària en aquesta nit fresca de meitat de juny Town i l’encesa de la música ancestral pren en el públic. Esther Ovejero, cantant canària que ara farà un any és invitada a la banda, irromp amb Nobody Knows You When You’re Down and Out i la màgia és total. Canta abrandada, potent, insinuant, vestint les paraules amb la intenció precisa, però en el record de Billie Holiday posterior passa més pel soul i el gospel adulterat de la pitjor Aretha que per la inoblidable Lady Day. La banda mostra en el seu conjunt i els solos de tots els seus components que la veterania i la frescor d’idees són compatibles. Cal destacar la precisió de Pep Gol, trompeta, i el domini de les frases de Pau Casares, potent saxo però encara millor clarinetista vellutat. L’energètica Idaho, la lírica Sleepy Time Down South, la clàssica Bugle Boy March sonen en l’àmbit del Claustre magníficament alternant amb les campanes de la torre. Espirituals, blues, jazz actual i la veu ens porten calor necessària en aquesta nit fresca de meitat de juny quan sembla que l’estiu no vol arribar. Pep Gol presenta els músics que s’acomiaden amb una marxa cadenciosa típica dels enterraments dels negres del sud, però quan tothom creia que la festa s’havia acabat, el pianista Gerard Nieto, ara trompeta, ens crida des de baix, fora de l’escenari i, a poc a poc, amb la suggestió dels sons que vénen dels quatre punts cardinals, els músics i la cantant s’apleguen a l’alçada de la gent per interpretar, acompanyats per molts, l’inevitable When The Saints Go Marchin In... amb els aplaudiments de tot un públic content i feliç... Oh, Lord!

NiTS De MÚSiCa al ClaUSTre. la Vella DiXielaND, Esther Ovejero: veu. Pep Gol: trompeta. Pau Casares: clarinet i saxo tenor. Benoit Poinsot: saxo alt. Xavier Manau: trombó. Gerard Nieto: piano. Josemi Moraleda: contrabaix. Pinyu Martí: bateria. LLoc i Dia: Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. 11 de juny

CelebraCió. L’Esbart Sant Cugat va celebrar una festa a Valldoreix, Ballem perquè ens agrada, en què van participar les diferents seccions, com són Andança – l’escola–, el grup de juvenils, el Cos de Dansa i els Bastoners. L’acte, que va tenir lloc al Casal Cultural el dissabte

actuació de l’esbart al Casal Cultural #LLUÍS LLEBOT

19 de juny, va reunir prop de 300 persones. L’objectiu de la trobada, segons explica la presidenta del grup, Imma Bové, era “reunir tothom que forma part de l’Esbart i demostrar que tot i que encara no tenim local, tenim ganes de fer moltes coses”. A la festa, el Cos de Dansa va presentar els balls que oferiran per Festa Major, durant la qual participaran també del seguici i en diferents actuacions. B ov é d e s t a c a e l b o n moment que passa l’Esbart pel que fa al nombre d’alumnes, ja que, segons diu, “augmenten cada any. L’escola segueix creixent”.

exposició. La seva mostra ‘Espais d’un temps’, que es podrà veure fins al 31 de juliol, ens ensenya l’evolució de l’artista des del 1994

Martín Carral porta la seva geometria a la Casa de Cultura Els cercles, les formes octogonals i les espirals en tres dimensions són les peces més repetides en la mostra de Carral a la Casa de Cultura. L’entrada a l’exposició és gratuïta.

Bernat Bella

bernat.bella@premsalocal.com

arT. La Casa de Cultura acull una mostra de l’artista santcugatenc Martín Carral. Espais d’un temps és una exposició de pintures, escultures i dibuixos en què predominen les formes geomètriques sota una visió abstracta. La mostra, que es podrà veure fins al 31 de juliol, és un recorregut de l’evolució de l’artista des del 1994 fins a l’actualitat a través de les seves obres, on predominen les espirals i les formes angulars. L’artista presenta pintures, dibuixos i escultures de totes les dimensions però amb la geometria com a fil conductor. A l’exposició es combinen peces més realistes i altres obres més simbòliques i abstractes.

Implicació ciutadana

la mostra es podrà visitar fins al 31 de juliol #ARTUR RIBERA

Martín Carral, nascut l’any 1959 a Meruelo, és natural de Cantàbria però viu a Sant Cugat des de fa molts anys i està implicat en la vida de la ciutat. Exerceix de professor i també té un taller d’art al municipi. Al llarg de la seva trajectòria, ha exposat a Canals Galeria d’Art, entre altres espais. Va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de la Llotja i es va convertir en membre del Reial Cercle Artístic de Barcelona. Posteriorment, va cursar Belles Arts a la Universitat de Barcelona.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

parlem de vi

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

41

Lletres. Baltasar Porcel va ser el protagonista de la xerrada

pep blanes

El crític teatral Joan Anton Benach tanca el cicle Tertúlia amb Amics

A Grècia, vins a dojo

E

n parlar de Grècia és obligat fer un esment a l’Antigui· tat. Tenim cons· tància que les vinyes es van desenvolupar de mane· ra molt significativa entre els segles XIII i XI aC. El conreu de la vinya es feia de manera molt semblant a les actuals, amb els ceps alineats en fileres paral· leles. El sistema d’esporgar el practicaven de formes diferents, segons els ceps, el sòl i la força del vent. Les vinyes de raïm de tau· la i de raïms pansa sumen més de 85.000 ha. Les vinyes joves s’estenen en uns conreus de 8.000 ha. Destaquem la riquesa de ceps autòctons de qualitat destacada i que han sub· sistit fins avui utilitzant les mateixes denominacions. El sòl on hi ha les vinyes és

Les vinyes de raïm de taula i de raïms pansa sumen més de 85.000 ha generalment rocós i cal· cari, amb un relleu que destaca. Les vinyes d’ori· gen costaner, a poc a poc, s’han endinsat als turons i als vessants de les mun· tanyes. El clima és de tipus continental i mediterra· ni. La legislació grega com· pleix amb tots els reque· riments de la UE, ara bé, la classificació genèrica dels vins difereix en alguns d’aquests vins, com els anomenats “vins de mar· ca”. Els tipus de vins són: Vins del país (de taula). Vins típics (VDQS). Vins de marca. Vins amb deno· minació d’origen (DO). Vi de Retsina (VND). Vi natu· ral dolç (sense afegir·hi alcohol ni sucre). VDL: Vi de licor (misteles). UDN i VDN Gran Cru (vins amb fermentació parada amb alcohol, i segons la tipo· logia francesa). Vins escu· mosos. Entre els vins importants grecs, destaquem: els dol· ços de Thera i de Creta; de Lesbos, Quios, Carist, Denoie, Pitané, de Tràcia, de Tasos…

redaccio@diaridesantcugat.cat

Enguany s’han programat nou cursos nous #LLUÍS LLEBOT

S’obrenlesinscripcions alstallersdeValldoreix CULTURA. Les inscripcions als tallers del Casal de Cultura de Valldoreix ja estan obertes i compten amb moltes novetats. Els cursos, que estan pensats per a totes les edats, es faran a partir del 2010. Enguany, l’oferta s’ha ampliat amb nou tallers més i ja n’hi ha programats un total de 33. Entre les noves propostes destaquen el hip-hop, el xinès i el fengshui.

A més, també hi haurà grups de dansa per a nens fins a 9 anys. Es mantenen els quatre grups de lectura i se seguirà amb les classes de català per a estrangers. Les apostes per les arts plàstiques també es mantenen. Per a més informació o per formalitzar les inscripcions adreceu-vos al Casal de Cultura, al carrer Sant Albert, 5. _b. bella

C. Mercader

carolina.mercader@premsalocal.com

T E AT R E . E l ve s s a n t d e dramaturg de l’escriptor Baltasar Porcel va ser el tema de la darrera xerrada del cicle Tertúlia amb Amics. Joan Anton Benach, crític de teatre de La Vanguardia, va acostar l’obra teatral de l’autor el dilluns 21 de juny al restaurant Bach Selecció. Benach va explicar que en l’obra teatral del desaparegut escriptor és molt important l’existencialisme i l’absurd, així com la recerca del viatge “com a mètode de supervivència”. Va lloar, a més, la seva capacitat

Al fons, Joan Anton Benach i Dolors Vilarasau #LLUÍS LLEBOT

fabuladora. L’entitat Amics de Pedra i Sang organitza cada any un cicle de xerrades per aquestes dates. Els altres ponents van ser el poeta Lluís Calvo, la cantant Virgínia Mar tínez i

l’economista Arcadi Oliveres.La presidenta de l’entitat, Dolors Vilarasau, explica que en total hi han passat fins a 238 persones, una xifra que valora de forma molt positiva.

EDICTE REfERència: ExpEDiEnt núm.: 82002/10

MoDIfICACIó DEL PLA ESPECIAL DE ConCRECIó DE L’EqUIPAMEnT I oRDEnACIó VoLUMèTRICA A L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS SEVILLA, SALAMAnCA I PonTEVEDRA pRomoció: tRanspoRtEs fRancisco ViVEs, sL. Data apRoVació iniciaL: 17 DE maig DE 2010

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària del dia 17 de maig de 2010, va acordar aprovar inicialment la Modificació del Pla Especial de concreció de l’equipament i ordenació volumètrica a l’illa delimitada pels carrers Sevilla, Salamanca i Pontevedra, de promoció de referència, en els mateixos termes del projecte presentat, i sotmetre dit expedient a informació pública per termini d’un mes, d’acord amb el que disposa l’article 83.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Durant l’esmentat termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la data de l’última publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en la premsa escrita, així com en la pàgina web municipal www.santcugat.cat, tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les dependències de l’Àmbit de Territori, Secció de Recursos i Informació, plaça de la Vila, número 1, amb visita prèvia concertada, podent-se presentar al.legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992. La qual cosa es fa pública per al general coneixement. Sant Cugat del Vallès, 28 de maig de 2010 L’alcalde, Lluís Recoder i Miralles

18 anys d’història de Sant Cugat, amb un clic!

T’has perdut alguna notícia? Vols consultar algun reportatge? No recordes què va passar? T’interessa algun article d’opinió? Recordes com era abans la rambla del Celler o la plaça d’Octavià?...

Ho trobaràs tot a l’hemeroteca del


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

42

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

PLANA DE L’ESCOLA D’ART. DOs PROjECTEs DE sEGON CuRs DE DissENy GRàfiC

Cartells del concurs Riscs Laborals i creació de llibres E

n l’assignatura de Projecte Campanya Publicitària-2 es van presentar cartells per al concurs del Departament de Treball de la Generalitat, en l’àmbit dels riscs laborals i amb l’objectiu de potenciar-ne la conscienciació. L’Escola va guanyar el premi del major nombre d’alumnes participants en relació amb el nombre total d’alumnes de gràfica de l’Escola. Algunstreballs,proubons,sóncapaçosd’assimilarelproblemaplantejat,perdesprésoferir-hiunasolucióprousorprenentiacurada. Els mateixos alumnes, en el projecte editorial del segon trimestre van dissenyar i enquadernar un llibre de poesia, i en el tercer, una guia cultural. Oriol Móra, professor dels projectes

Els autors dels cartells. De dalt a baix i d’esquerra a dreta. Roberto Antequera Andreu Rius Ferran Parés Arnald Rius Gal·la Termes #CEDIDES


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

Presentació. Concert de prova de la nova banda de jazz

La primera ‘big band’ de la ciutat comença a rodar Bernat Bella

bernat.bella@premsalocal.com

JAzz. La primera big band de Sant Cugat es va presentar en societat en el seu primer concert de prova el darrer diumenge al Bohemia, davant d’unes quaranta persones. La banda, dirigida per David Mengual, ja fa quatre mesos que estava assajant cada dissabte i van voler oferir un petit tast el dia que es tancava la temporada de jam sessions organitzat per Jazzenviu. “Se’ns va acudir la idea de fer una big band i li vam

La ‘big band’ va tancar el cicle de ‘jam sessions’ #CEDIDA

|

Lectors

|

Opinió

Debut musical de Carmela Fortuny

El Terra Dolça acull la mostra fotogràfica de Pep Pujol FOTOGRAFIA. Aquesta setmana s’acaba el cicle d’activitats del mes de juny de l’espai gastronòmic i cultural Terra Dolça. El fotògraf santcugatenc Pep Pujol va inaugurar la seva exposició fotogràfica al local del carrer d’Enric Granados el 22 de juny, que es podrà visitar fins al 6 de setembre. La música en directe del grup Fotem-li Foc serà la protagonista de la darrera activitat que organitza el Terra Dolça aquest mes. L’actuació dels Fotemli Foc serà aquest divendres, 25 de juny, a partir de les onze de la nit, a la seu de l’entitat. La novetat de les activitats del mes de juny és que s’ha recuperat la nit de contes per a adults. _B. Bella

concert va significar el debut de la tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Carmela Fortuny, com a vocal de la banda, a la qual s’ha unit recentment. La chica ye-ye de Concha Velasco va ser un dels temes destacats que va interpretar

Fortuny. Entre els assistents al concert, va destacar la presència de l’alcalde Lluís Recoder i altres membres del consistori. El pròxim concert serà a la Festa Major de Rubí acompanyant els Abbey Road. _B. Bella

la Ciutat

comentar al David Mengual, que va acceptar encantat”, explica el director de Jazzenviu, Oriol Jubany. El grup està format per 14 músics joves que estan estudiant la disciplina i estan començant en el món professional. Jubany destaca que l’objectiu de la banda és consolidarse i es mostra satisfet per la resposta del públic en la primera aparició. Cal remarcar que, ara per ara, el repertori de la big band és de quatre peces de Bill Evans, arranjades pel català Joan Díaz. L’actuació del darrer diumenge va ser només una prova per agafar confiança, però la presentació oficial serà al desembre davant de molta més gent. Oriol Jubany es mostra molt confiat en el triomf de la banda, ja que considera que Sant Cugat és una ciutat on el jazz agrada, i ho demostra l’èxit dels més de cent concerts que ha organitzat Jazzenviu durant aquesta temporada.

Grup. La regidora és la nova veu d’Els Incombustibles

MÚSICA. El grup santcugatenc Els Incombustibles va actuar divendres passat, dia 19 de juny, a La Carpa de Sant Cugat davant de més de 200 persones per oferir un recital de clàssics dels anys seixanta, setanta i vuitanta. El

|

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

43

crítica de música EDUARD JENER

eduardjener@telefonica.net

De cor a cor

N

it de veus blanques al Claustre, freda per l’ambient, càlida per les cantants i la seva música. Oriol Castanyer i Elisenda Carrasco han dissenyat un programa per donar protagonisme a cada grup i fer un tancament col·lectiu, de cor a cor. El nivell del Cor Infantil Sant Cugat és inqüestionable, sense necessitat de cap pel·lícula que ho fomenti, i el seu fruit, el cor Aglepta, també, i si una virtut cal remarcar, a part de la qualitat i el rigor interpretatiu, és l’afany per la recerca d’autors contemporanis i l’exigència de trobar nous camins del cant coral que en els últims anys reflecteix la inquietud creativa i l’experimentació en aquest camp en comptes de quedar-se en la comoditat d’un repertori que doni plàcida satisfacció a un públic agraït d’antuvi. La primera peça, Pater Noster, del compositor basc Xabier Sarasola, és una bona mostra d’això i les cinc filigranes del jove compositor Xavier Sans amb el títol d’El bestia-

el nivell del cor infantil Sant cugat és inqüestionable, sense necessitat de cap pel·lícula que ho fomenti Carmela Fortuny #ARXIU

ri, a partir dels poemes de Carner, també. Les noies del cor segueixen els consells i camins marcats per Alberto Grau, nascut català però mestre absolut a Veneçuela, que proclama l’eurítmia, o sigui l’equilibri entre moviments i sons corporals. Kasar n’és una prova i Putti’n on the Ritz l’altra, sense oblidar la cadència i melodia de les cançons de la cubana Beatriz Corona. La segona part és per a Aglepta, que comença amb Ave Maria del mestre renaixentista Arnold von Bruck i segueix amb música religiosa de diverses èpoques fins a l’esclat de l’esplèndida Ave Maris Stella, de la basca Eva Ugalde, una jove compositora que en poc temps ha guanyat un prestigi absolutament merescut. Aquí el cor excel·leix. Una sentida Muntanyes regalades, harmonització singular de Xavier Pastrana, ens porta a tres interpretacions que tornen aquest interès visual i auditiu compartit, complex i onomatopeic amb Aglepta, suggestiu i rítmic amb Las amarillas, popular mexicana. Després, el final, amb tres peces que omplen l’escenari dels dos cors, les diferents generacions plegades que confirmen la qualitat assolida: Ave Maria de Biebl, Duerme negrito, del cantor de la Pampa Atahualpa Yupanki, i Let it Shine, un espiritual negre que clou el cercle perfecte de cor a cor fins a arribar als cors dels presents, i no és només un joc de paraules.

NIT DE MÚSICA AL CLAUSTRE. COR INFANTIL, Direcció: Elisenda Carrasco. COR AGLEPTA. Direcció: Oriol Castanyer. Música d’Irving Berlin, Franz Biebl, Johannes Brahms, Arnold von Bruck, Beatriz Corona, Alberto Grau, Carles Gumí, Miklós Kocsár, Otmar Mácha, Arne Melinäs, Sergei Rachmaninov, Xavier Sans, Xabier Sarasola, Eva Ugalde, Josep Vila, Atahualpa Yupanki, espiritual negre i tradicionals catalanes i mexicana. LLOc: Claustre del Monestir de Sant Cugat Data: 18 de juny


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

44

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Agenda cultural 360 0

per carlos illana redacció@premsalocal.com Més activitats a: www.diaridesantcugat.cat/agenda

Propostes per a la setmana

anna toro

Divendres 19.00 h. Seguici d’inici. Repic de campanes i seguici d’inici de Festa Major. De l’avinguda Cerdanyola a la plaça de la Vila

I... per on retallem?

a

l Museu de Sant Cugat debatem des de fa temps sobre què significa per a cada un de nosaltres el patrimoni i l’obligació, i el dret, que tenim ciutadans i professionals de preservar-lo. Existeix un patrimoni tangible, aquell al qual li podem calcular un valor econòmic real i, ensems, ubicar-lo en espai i un temps determinats. Però també n’hi ha un altre d’intangible, de patrimoni, que és aquell al voltant del qual el Museu organitza des de fa tres anys les jornades de Patrimoni Viu (que enguany se celebraran al setembre). El patrimoni intangible és el que perdura en la memòria, el que ens fa ser com som i ens dóna la facultat de trobar, en nosaltres mateixos, unes arrels comunes. Hi ha coses que són fàcilment mesurables, sobretot si tenen un valor econòmic. En activitat cultural, com en tantes altres, podem calcular quin cost monetari final que tenen en organitzar-les i, en temps de crisi econòmica com l’actual, decidir retallar i/o eliminar. Però, com podem mesurar l’efecte real que comporta realitzar o no realitzar algunes activitats de lleure? Actes, projectes i iniciatives que ens cultiven d’alguna manera i que ens converteixen en persones més lliures, perquè ens ajuden a tenir un criteri intellectual per avaluar-les? Darrerament uns i altres parlem més de deixar de fer, de suprimir, en lloc de de refer, repensar, imaginar, reconstruir o crear. Sembla que el retall ha de passar forçosament per aquí, però no és una opció massa empobridora? annatoro@santcugat.cat

21.45 h. Correfoc. Els Diables protagonitzen el correfoc de Festa Major.

pl. D’octavià

22.30 h. Concert. Anna Roig i L’Ombre de ton Chien, en concert.

av. cerDanyola

pl. De l’om

20.00 h. Pregó. Inici de la Festa Major amb la lectura del pregó de la Festa Major a càrrec dels Diables de Sant Cugat. En acabar, tronada i cava per a tothom.

Dimarts 11.00 h. Infantil. Inflables i dibuix infantil. pl. D’en coll

pl. De la vila

17.30 h. Seguici de Sant Pere. Sortida de la plaça de la Vila fins a la plaça d’Octavià.

21.00 h. Karabassà. Cercavila amb Karabassà, de la plaça de la Vila a La Taverna de la pl. del Rei. A les 21.30 h, convit a coca de recapte i vi.

pl. De la vila

pl. De la vila

22.00 h. Concert. Actuació de The Risas a l’escenari de Barraques.

Diumenge 27, a les 18.00 h. Actuació castellera. Actuació castellera de Festa Major, amb Minyons de Terrassa, Castellers de Sants i Castellers de Sant Cugat. pl D’octavià

barraques

23.00 h. Castell de focs. Castell de focs amb la pirotècnia Tomàs de Benicarló. parc turó De can mates

Dissabte

Gegantera. Sortida de la plaça de la Vila a la plaça d’Octavià.

de les Arts presenten el seu últim disc, Bed&Breakfast.

pl. De la vila

pl. De l’om

18.00 h. Ball. Ball d’Avis amb el Duo Montal a la Llar d’avis de la parròquia.

Diumenge

19.00 h. Castellers. Actuació castellera de vigílies. Amb Moixiganguers d’Igualada, Castellers de Terrassa i Castellers de Sant Cugat.

11.30 h. Matinada Bastonera. Els Bastoners de Sant Cugat organitzen la Matinada Bastonera. La sortida és a la plaça dels Quatre Cantons fins a la plaça de Barcelona.

pl. De la vila

pl. Dels quatre cantons

12.30 h. Futbol. Polítics vs. Periodistes.

19.30 h. Tast de Vins. XI Tast de Vins amb ritme amb l’acompanyament musical de Twenty Flight Rock. Venda anticipada a Vins Noe. Preu: 12 euros

13.00 h. Concurs d’Arrossos. 30è Concurs d’Arrossos, organitzat pels Amics dels Veterans i la Regalèssia. Les inscripcions, a les 9 h.

zem jaume tubau

claustre Del monestir

pl. De barcelona

17.00 h. Fumada. XXII Fumada Lenta de Pipa, organitzada pel Sant Cugat Pipa Club.

22.00 h. Espectacle d’humor. Els Golden Apple Quartet presentaran l’espectacle d’humor Érase una vez... los Golden.

16.30 h. Ball. Ball d’Avis amb el Duo Montal.

01.00 h. Flamenc. Ballet de flamenc amb Javi Jurado i Lucero de Lora. caseta Del cpa

10.00 h. La Botiga al Carrer. 17a edició de La Botiga al Carrer organitzada per la Federació de Comerciants de Sant Cugat. carrers De sant cugat

pl. De pep ventura

17.30 h. Gegants. Plantada de Gegants. 24a Trobada

llar D’avis De la parròquia

pl. D’octavià

23.30 h. Concert. Els Amics

casal De la gent gran, resiDència sant cugat

20.00 h. Sopar basc. Celebració d’un sopar basc a la carpa de Barraques.

barraques

20.30 h. Llitboard. Baixada de carros fets artesanalment. av. francesc macià

23.30 h. Cinema. Nit de Cinema a la Fresca. Projecció de la pel·lícula Allà on viuen els monstres (EUA, 2009), del director Spike Jonze. pl. D’octavià

Dilluns 18.00 h. Arts de Carrer. Els carrers més cèntrics de Sant Cugat s’ompliran d’art amb música, mim, pallassos, circ...

20.00 h. ‘Paga-li, Joan’. El ball del vano i el ram, el tradicional ball de Sant Cugat. l’hort De l’abat, jarDins Del paga-li, joan

22.00 h. Dansa. Fem Plaça!, amb el Cos de Dansa de l’Esbart Sant Cugat. pl. De l’om

23.00 h. Concert. Delafé y Las Flores Azules, en concert. Presentació del nou disc: Vs. las trompetas de la muerte. pl. D’octavià

00.30 h. Fi de festa. Projecció de les millors imatges de la Festa Major 2010 captades per Lluís Llebot. Concert de Les Anxoves de l’Escala. pl. Del rei, la taverna

carrers De sant cugat

20.00 h. Sardanes. Ballada de sardanes amb la cobla Principal de Cornellà. pl. De la vila

21.30 h. Jazz. Jazz a la plaça. Félix Ramos Quartet, en concert. pl. De can quitèria

Més info Especial Festa Major Especial de 16 planes amb tots els actes de la Festa Major de Sant Cugat 2010


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

45

crítica de cinema

Cinema a Sant Cugat

DiAnA comeS

diana_comas@yahoo.es

eStrena. en pata de guerra. Director: Roger Kumble. Amb: Brendan Fraser, Ken Jeong, Brooke Shields. Un venedor immobiliari viatja amb la seva dona i el seu fill a una zona desèrtica i salvatge d’oregon per posar a la venda uns habitatges. a més d’haver d’adaptar-se a la vida del lloc, el seu problema més important serà fer front a unes estranyes criatures. cineSA: Dies 25-26: 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20 h. Dies 27-28-29: 16.20 - 18.20 - 20.20 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 16.15 - 18.30 20.40 - 22.50 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

eStrena. La vIda empIeza Hoy. Director: laura mañá. Amb: Pilar Bardem, Rosa maria Sardà, mariana cordero. Un grup d’homes i dones de la tercera edat assisteixen a classes de sexe per continuar tenint una vida sexual plena. en elles comparteixen desitjos i preocupacions. yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 16.30 - 18.30 20.40 - 22.50 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

marmaduke. Director: Tom Dey. Una família es trasllada a Califòrnia, en companyia del seu gran danès, una mascota amb tendència a causar problemes. cineSA: Dies 25-27-28-29: 17.00 h. Dia 26: 16.00 - 18.00 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 16.10 - 18.10 20.10 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

tHe bLInd SIde: un Sueño poSIbLe. Director: John lee Hancock. Michael oher, una jove estrella de la nfl americana, després de ser expulsat de casa seva és recollit per una família d’acollida. cineSA: Dies 25-26-27-28-29: 16.30 - 19.15 -

22.00 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 17.00 - 19.45 22.35 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

La venganza de Ira vamp. Director: Álvaro Sáenz de Heredia. Després de la mort en estranyes circumstàncies de lady ira vamp, lord Winston torna a la seva mansió amb la seva nova esposa. yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 15.45 - 17.40 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

garfIeLd y Su pandILLa 3d. Director: mark A. Z. Dippe. res en el món pot fer

CrónICa de un engaño. Director: Richard eyre. Amb: Antonio Banderas, Abigail canton, Amanda Drew. Peter és un programador informàtic que, després de 20 anys de matrimoni, s’adona que està perdent la seva dona. yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 22.40 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

La úLtIma CIma. Director: Juan manuel cotelo. Pablo, sacerdot, sabia que moriria jove i desitjava fer-ho a la muntanya. va entregar la seva vida a Déu… i Déu va acceptar l’ofrena.

de la vida de Carrie i big, que s’acaben de casar. cineSA: Dies 25-27-28-29: 19.00 - 22.00 h. Dia 26: 20.00 h sessió Golfa DissabTe: 23.00 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 19.15 - 22.15 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

StreetdanCe 3d. Directors: max Giwa, Dania Pasquini. Amb: charlotte Rampling, Rachel mcDowall, chris Wilson. Per guanyar el campionat de street Dance, un grup de nois es veu obligat a col·laborar amb els alumnes del royal Dance school. yelmo: Dies 26-27-28-29: 22.45 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

prInCe of perSIa. Director: mike newell. Amb: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley. Un príncep una mica brètol es veu forçat a unir-se a una misteriosa princesa per fer front a forces fosques.

eStrena. SCar 3d. Director: Jed Weintrob Amb: Angela Bettis, Kirby Bliss Blanton, Devon Graye cineSA: Dies 25-26-27-28-29: 20.30 - 22.30 h. sessió Golfa DissabTe: 00.30 h yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.30 h

que Garfield s’impliqui en alguna cosa, excepte en el menjar. cineSA: Dies 25-26-27-28-29: 16.00 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 18.15 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

eL retrato de dorIan gray. Director: oliver Parker. Amb: Ben Barnes, colin Firth, Rebecca Hall. Dorian Gray és un atractiu aristòcrata que torna al seu londres natal després de passar l’adolescència aïllat al camp. cineSA: Dies 27-28-29: 22.20 h sessió Golfa DissabTe: 00.40 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 25-27-28-29: 20.30 - 22.50 h. Dia 26: 22.50 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 17.15 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

LaSt Song (La úLtIma CanCIón). Director: Julie Anne Robinson. Amb: miley cyrus, Greg Kinnear, Bobby coleman. en una petita localitat costanera del sud dels estats Units, un pare fins ara poc present té l’oportunitat de passar l’estiu amb la seva filla. cineSA: Dies 25-26-27-28-29: 18.00 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 16.00 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

Sexo en nueva york II. Director: michael Patrick King. Amb: Sarah Jessica Parker, Kim cattrall, Kristin Davis. la trama gira al voltant

cineSA: sessió Golfa DissabTe: 00.40 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 25-27-28-29: 15.50 - 18.10 h. Dia 26: 15.50 - 18.10 - 20.30 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

robIn Hood. Director: Ridley Scott. Amb: Russell crowe, cate Blanchett, Vanessa Redgrave. a l’anglaterra del segle Xiii, robin i la seva banda de lladres fan front a la corrupció i encapçalen una rebel·lió contra la corona. yelmo: Dies 25-26-27-28-29: 19.30 - 22.20 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

aLICIa en eL paíS de LaS maravILLaS. Director: Tim Burton. Amb: Helena Bonham carter, Johnny Depp, Alan Rickman. alicia corrent darrere d’un conill blanc cau al país de les meravelles. yelmo: Dies 26-27-28-29: 20.15 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

Sandra bullock va ser premiada amb l’oscar a la millor actriu #CEDIDA

L’academy awards i els seus qüestionables criteris

e

l novembre del 2009 The Blind Side s’estrena· va als EUA i al Canadà. El febrer d’aquest any la interpretació de Sandra Bullock a la pel·lícula era premiada amb l’Oscar a la millor actriu. The Blind Side també competia dins la categoria de millor pel·lícula, però no va aconseguir el guardó. Misteriosament, la pel· lícula s’estrena amb retard a les nostres pantalles, mos· trant els més que qüestionables criteris de l’acadèmia de cinema nord·americana, que va premiar una labor inter· pretativa simplement correcta i va nominar una pel·lícula simplement amable. Perquè The Blind Side no destaca en cap faceta artística. És una proposta tradicional i edulco· rada, dirigida amb evidència al públic més conservador, i que, com tants altres productes que inunden les sales, ve carregada amb dosis i més dosis de tòpics, prejudicis i lli· çó moral fàcil. La història real de superació personal que narra no és el problema. Ho és, com sempre i en qualsevol art, la mane· ra que els seus artífexs empren per expressar·la.

tHe bLInd SIde (Un sUeÑo Posible. eUa, 2009). DireCTor: John lee Hancock inTèrPreTs: Sandra Bullock, Tim mcGraw, Quinton Aaron, Kathy Bates, lily collins. MÉs info: www.theblindsidemovie.com

EL CinEMA dE CASA TEvA P

Parking 2 h gratis

CE Dimarts dia de l’espectador

65 Carnet més gran de 65 anys

VA Venda anticipada

Carnet d’estudiant universitari

CARNET JOVE Accéssos minusvàlids

1

carnet jove

2

Sessions numerades

Pagament amb targeta crèdit

tHe bLInd SIde

en pata de guerra

marmaduke

SCar 3d

Dies 25-26-27-28-29: 16.30 - 19.15 - 22.00 h ToTs els PúbliCs

Dies 25-26: 16.20 - 18.20 - 20.20 - 22.20 h. Dies 27-28-29: 16.20 - 18.20 - 20.20 h ToTs els PúbliCs

Dies 25-27-28-29: 17.00 h. Dia 26: 16.00 18.00 h ToTs els PúbliCs

Dies 25-26-27-28-29: 20.30 - 22.30 h sessió Golfa DissabTe: 00.30 h Majors De 18 anys


Diari de Sant Cugat Divendres, 25 de juny del 2010

46

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

www.diaridesantcugat.cat

el Poble_ 6 |

Lectors_ 13 |

Opinió_ 14 |

la Ciutat_ 18 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Passatemps escacs

Secció d’Escacs de La Unió Santcugatenca

LLIÇONS D’ESCACS 8 t t l TEMES TÀCTICS 7 oo w oo o Lliçons de mat (xI) Per acabar les lliçons sobre combinaci6 o n ons de mat, vegem aquesta partida entre 5 p Adams i Torre (Nova Orleans, 1920). La 4 q Torre “e8” és la casella crítica, on les blanques podrien donar “mat”, però està ata- 3 h cada per dues peces i defensada per dues. 2 p p r p pp Per tant, tota la maniobra consistirà a des1 r k viar una de les peces de la defensa. A B C D E F G H 1. Dd4 –g4 (veiem que les negres no poden menjar la dama, perquè hi ha mat a “e8”, i no poden menjar la torre d’“e2”, perquè perden la dama i la torre blanca d’e1 està defensada pel cavall) Dd7 – b5 (Si 1 .... Dd7 –d8 2. Dg4 x c8 i segueix mat). 2. Dg4 – c4 Db5 – d7 3. Dc4 – c7 Dd7 – b5 4. a2 – a4 Db5 x a4 5. Te2 – e4! Da4 – b5 6. Dc7 x b7 ( i les negres perden la dama o hi ha mat)

per C. Illana

2

3

4

5

6

t

7 6

o

oo

5 4 3 2 1

pp r A

B

o o p jo k C

D

tl oo h

r E

F

pw qp G

Problema núm. 31 Juguen blanques i guanyem

Per pau Vidal, ACpG

7

8

9

10

11

12

2

H

18 anys d’història de Sant Cugat,

amb un clic!

T’has perdut alguna notícia? Vols consultar algun reportatge? No recordes què va passar?

Ho trobaràs tot a l’hemeroteca del

La cosa està enfocada a la feina al llarg d’aquests dies, encara que haureu de fer coses que no us agradin i us sentireu obligats a deixar les vostres opinions a una banda i fer el que us diuen. No us ho agafeu gaire a pit.

4 5 6

Taure 21/4 al 20/5

Us esperen uns dies fantàstics, sobretot en el camp de la parella. Si podeu feu servir els vostres encants per demostrar el que porteu a dins, no cal ser exagerats, només cal mostrar-se amb transparència i sinceritat a l’hora de parlar de sentiments.

7 8 9 10

Bessons 21/5 al 21/6

Per vosaltres serà especial el fet que estareu molt romàntics, sentireu bones vibracions en tothom i buscareu el sistema perfecte per trobar el benestar dels altres, cosa que us farà transmetre una pau i un bon rotllo envejables.

Guia bàsica

HORITzONTAL: 1. Fragmentació que per als esportistes no és ni una categoria sencera. Para taula / 2. Començament: l’ordi ja no és el que era. Camp de concentració d’arços / 3. Mica de mica. Prova que consisteix a comprar material per deu esports. En nom del plom / 4. Trampa per a ocells amb aspecte d’arbust. Quartet per tirar-hi coses / 5. Ell els rosaris no els passa, els ven. Tan es veuen per Cardedeu com per les Bordes / 6. Símbol en vaga. Perdre força i prestigi com un sol / 7. Ha anat a la mateixa escola que l’abella i la vespa. Lloances a l’antiga / 8. No hi feu guisats que no és de sortir, ell. Quan s’arrossega és preciosa, oi? / 9. De Bolívia al Khoidim. I aquest també és bufó, quan li graten la panxa. Col isolada / 10. Els més encantats dels banyuts. És brillant, però té fama de no estar a l’alçada / 11. Escàs ús de raó. Endolceix per la via ràpida. La cosa llatina / 12. És el que té la cafeïna que ens ajuda a pencar. És una patologia del cervell, no del pit / 13. Mastegar com més elàsticament, no? Espai reservat al dijous. VERTICALS: 1. A dins hi ha llavors i a fora música mallorquina. O penquem, o ens comportem / 2. Incitació a l’uxoricidi. Pregària que té molt d’interrogació. Acaben la paciència / 3. Si m’hi convides ho diré ben content. Oscil·lacions que voldrien ser com la mar / 4. Bastides amb propietat verbal. S’empra en adoberia perquè és astringent i ascendent / 5. Intents de Decapitar el Cap. Memòries de part meva als de la discogràfica. Intents i prou / 6. Sarró per al darrer viatge. Té conseqüències en alguna cosa que està per sobre seu / 7. Més Intents. Consistència dels valencians en un altre llatí. Els últims d’arribar a la secta / 8. Animaria els aliments que creixen a la via romana. Com a treballador té molt de sobrer / 9. Felló, irascible. Que tingui nucli no vol dir que sigui urbà / 10. La part de l’Arboç que veu el veloç. Traït pel torsimany. Surten del plom per posar-se a l’ombra / 11. Lapidació espontània. De l’ós que fóra capaç de degollar un cursi / 12. Rebrà de mala manera, però no es mourà de lloc. Lectura litúrgica per celebrar la saladura de l’ormeig.

Urgències ADF. S. CONTRA INCENDIS: 93 589 80 80 AMBULÀNCIES: 93 588 57 70 BOMBERS GENERALITAT: 112 BOMBERS RUBí: 93 697 60 80 CAP SANT CUGAT: 93 589 11 22 (DIA I HORA): 93 589 76 98

(URGÈNCIES): 93 589 44 55 CAP VALLDOREIx 93 583 74 00 HOSPITAL GENERAL CATALUNyA: 93 565 60 00 93 565 60 20 MOSSOS D’ESQUADRA: 088 / 93 583 50 00 POLICIA MUNICIPAL: 092 / 93 589 13 28

POLICIA NACIONAL: (DNI): 93 674 78 58 (URGÈNCIES): 091

SALAVERT Santiago Rusiñol, 38 Tel. 93 674 06 45. Laborables, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes, de 9.30 a 14 h

MORALES Santa Maria, 27 Tel. 93 674 15 31. De 8.30 a 21.30 h, de dilluns a dissabte. No tanca per vacances

SANT CUGAT TORRE BLANCA Rbla. del Celler, 97 Tel. 93 674 77 49. Laborables, de 8.30 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

RIERA-RIVIERE Dr. Murillo 1 / Sant Jordi Tel. 93 674 04 30. Laborables, de 8 a 14 h i de 16.30 a 21 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

BERINGUES Av. Lluís Companys, 46 Tel. 93 674 04 83. De 8.30 a 21.30 h, de dilluns a dissabte. No tanca per vacances. www.farmaciaberingues.com FERRERES Santa Teresa, 40 Tel. 93 675 33 44. Laborables, de 8 a 22 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

PARC CENTRAL Manel Farrés, 95 Tel. 93 674 05 12. Laborables, de 9 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h SERRET (MIRA-SOL) Pg. Baixador, 78 Tel. 93 674 23 72. De dilluns a dissabte, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h ISERN (LA FLORESTA) Pg. La Floresta, 9 (Estació FGC) Tel. 93 674 18 63. Laborables, de 9 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes i diumenges, de 9 a 14a h. No tanca per vacances PINTO (VALLDOREIx) Església, 3 Tel. 93 674 28 71. De 9 a 22 h, tot l’any. Obert

RUIz DE BUSTILLO Av. Cerdanyola, 23 Tel. 93 590 10 35. Laborables, de 8.30 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h. No tanca per vacances QUIRANTE Pg. Olabarria, 50 Tel. 93 675 33 11. Laborables, de 8 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

Lleó 23/7 al 23/8

Hi ha un instint de crispació important, no tindreu paciència per res i és millor que no us toquin gaire la moral perquè no esteu de punyetes. En l’ambient familiar també hi rondarà la tensió i serà difícil mantenir una conversa amb vosaltres.

Verge 24/8 al 23/9

Necessiteu parlar de coses que us passen, i és molt fàcil que ho acabeu fent al llarg d’aquests dies, just amb persones que no us pensàveu que us escoltarien. Parlareu molt de coses profundes que us afecten de manera especial.

Balança 24/9 al 23/10

Estareu molt xerraires i tindreu ganes d’expressar el que sentiu, no us talleu que ja us fa falta estar oberts i expressarvos, o sigui que la cosa va força bé en aquest sentit. Ara bé, hauríeu de plantejar-vos què penseu fer amb les vacances.

Sagitari 23/11 al 21/12

Aneu amb compte amb els diners, se us escaparan de les mans sense voler i quan us n’adoneu ja serà una mica tard per recuperar-los. Tot és qüestió de pensar abans d’actuar, o més ben dit, de comprar.

URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SANITÀRIES 061

SANTIAGO (LES PLANES) Pg. Torrent, 1 Tel. 93 674 92 51. Laborables, de 8.30 a 13.30 h i de 16.20 a 20 h. Dissabtes, de 9.30 a 13.30 h. No tanca per vacances

A vosaltres us aniria perfecte viatjar, sortir de la rutina i trencar amb l’anar fent de cada dia, si no podeu anar de viatge, podeu fer el que en diuen somiar truites, o somiar despert, sempre que no tingueu una feina de risc.

Tot i que els altres només faran que estroncar-vos les coses, no heu de patir ni donar-los les culpes de tot, al cap i a la fi gràcies al fet que us tallin alguna cosa que volíeu us estalviareu un grapat de maldecaps.

SíNDIC DE GREUGES 93 565 70 10

diumenges. No tanca per vacances

Cranc 22/6 al 22/7

Escorpí 24/10 al 22/11

Serveis

DíAz-PUERTO Pg. Sant Magí, 50 Tel. 93 674 33 53. 24 hores tot l’any. Obert a les nits i diumenges. No tanca per vacances

CULLELL Ptge. Diputació, 6 Tel. 93 674 03 64. Laborables, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h. Dissabtes, de 9 a 13.30 h

SOLUCIÓ DELS MOTS D’AQUESTA SETMANA

SANITAT RESPON 902 111 444

Farmàcies

BRUIxot REBEL. ACpG

recepta MARIA ÀNGELS QUADRAS

Àries 21/3 al 20/4

3

13

Si estàs interessat en els escacs i vols jugar-hi o vols informació de les diferents activitats que organitzem, pots passar els divendres, de 18 a 20 h, per La Unió.

signes redaccio@premsalocal.com

1

12

Solució al problema de la setmana anterior: 1. Dd8+ R x d8 2. Ag5+ (escac doble) Re8 3. Td8++ escac i mat

si l’encertes... Solució de la setmana anterior: Diables de Sant Cugat

11 8

Passatemps

Tradició, Sant Cugat, música... Moltes són les paraules que vénen al cap quan s’escolta el nom d’aquesta activitat tan típica de Festa Major. Mai un festeig havia tingut tant de ritme.

mots encreuats 1

Cultura_ 36 |

ALCOHòLICS ANòNIMS 93 317 77 77 ARxIU NACIONAL DE CATALUNyA 93 589 77 88 ASDI 93 675 66 10 ASS. CONSUMIDORS 93 488 16 16 ASS. PROP. ST. CUGAT 93 675 19 54 CENTRE ALzHEIMER 93 674 70 61 CENTRE BORjA 93 674 11 50 CREU ROjA (ST. CUGAT) 93 674 23 83 (VALLDOREIx) 93 674 24 59 CONSORCI PARC COLLSEROLA

Capricorn 22/11 al 20/1 93 280 35 52 CINEMES ST. CUGAT 93 589 09 41 DISPENSARI (LA FLORESTA) 93 674 76 15 ENHER 900 70 70 70 FECSA 902 507 750 (AVARIES) 902 53 65 36 FGC 93 205 15 15 FEDERACIÓ COMERÇ 93 583 08 12 GAS NATURAL 93 675 31 10 (AVARIES) 900 75 07 50 HISENDA 93 589 11 55 jUTjAT 93 674 66 96

MONESTIR (PARRòQUIA) 93 674 11 63 REPSOL BUTÀ 901 100 100 RESID. CASAL D’AVIS 93 589 16 38 RESIDU MíN. (VOLUMINOSOS) 902 54 70 10 - 93 597 05 10 SOREA (AVARIES) 902 250 370 (ATENCIÓ CLIENT) 902 250 070 (OFICINES) 93 544 16 10 SERVEI DE GRUA 93 674 90 01 TAxI ADAPTAT 609 89 30 37 TEL. GERMANOR (CAVIS) 93 674 70 61

Fideus amb costella

E

n una cassola de fang hi abocarem 4 cullerades d’oli d’oliva. Quan l’oli sigui ben calent, hi anirem tirant la costella tallada que haurem salpebrat prèviament. Un cop la costella sigui rosa, hi afegirem la ceba i l’all i ho remenarem bé perquè no se’ns cremi la ceba. Un cop la ceba i la costella estan a punt, afegirem el tomàquet que haurem escaldat, pelat i trinxat. Tant bon punt veiem que el sofregit està llest, hi afegirem els fideus, que barrejarem ben bé amb el sofregit, i deixarem que agafin una mica de temperatura. Arribat aquest punt, cobrirem la cassola amb brou, fins que tapi els fideus. Recordem que s’ha de remenar o sacsejar la cassola perquè els fideus no s’enganxin. Quan veiem que quasi ja estan, rectificarem el punt de sal. S’ha de tenir ben present que haurem de treure la cassola del foc quan els fideus encara siguin un xic durs, ja que la cassola de fang reté molt l’escalfor i la cocció continua una estona després de separar-la del foc. De tota manera, sempre és millor que la pasta sigui al dente, ja que és molt més digerible.

A vosaltres us afecten molt aquests dies en el sentit que tindreu una mica de mal geni, cosa que potser no és gaire corrent en vosaltres, però per circumstàncies astrològiques perdeu la paciència i això fa que per no res salteu.

Aquari 21/1 al 19/2

Passareu una etapa de dies amb molts somnis al cap i amb moltes idees. No deixeu de pensar coses per fer, ja que podeu trobar solucions a coses que us afecten de manera important.

Peixos 20/2 al 20/3

Prepareu-vos per sentir de tot, semblareu un confessionari, la gent us vindrà a demanar consell sobre qualsevol tema, la gran sort és la facilitat que tindreu per tallar el rotllo a qui no us ve bé d’escoltar.

INGREDIENTS: 400 grams de costella de porc 500 grams de fideus gruixuts 4 tomàquets ben madurs 1 gra d’all 1 ceba gran ben trinxada 4 cullerades d’oli d’oliva verge extra Sal Pebre negre Brou de carn


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 25 de juny del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

www.diaridesantcugat.cat/subscriptors

Club del Subscriptor

DiarideSantCugat

Per veure totes les ofertes o fer-te subscriptor, visita la nostra web: www.diaridesantcugat.cat

Fes-te’n subscriptor ara per només 88 € l’any. Rebràs cada setmana el Diari a casa i gaudiràs de totes aquestes ofertes!*

Atenció al subscriptor: 93 589 62 82 / www.diaridesantcugat.cat Cinema

Salut

Restaurant

Restaurant

Entrades gratuïtes

Regal d’una càpsula de benestar emocional

Menú ibèric per a 2 persones Tasta l’autèntic sabor de la Dehesa

Sopar per a 2 persones, de dimarts a divendres

De dilluns a dijous Via Augusta, 2-14

Fins que se n’exhaureixin les existències

Rambla Can Mora, 15

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Pl. Augusta, 3

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Pla del Vinyet, local 10

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Restaurant

Restaurant

Mascotes

Restaurant

Menú degustació i mojito de dijous a dissabte nit

Menú per a 2 persones, de dilluns a dimecres

Don Canino Regal d’un val de 6 € en tots els productes

Menú per a 2 persones, dissabte al migdia

Lluís Companys, 36

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Pl. Dr. Galtés, 5, loc. 8

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Av. Via Augusta, 3-11 (Centre Comercial Augusta Park) PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Rambla del Celler, 125

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

47


DiarideSantCugat

25.06.2010 Sumari_PÀG. 3

|

a Fons_PÀG. 4

|

el Poble_PÀG. 6

|

Lectors_PÀG. 13

|

Opinió_PÀG. 14

|

la Ciutat_PÀG. 18

|

Economia_PÀG. 24

|

Esports_PÀG. 28

|

Cultura_PÀG. 36

|

Passatemps_PÀG. 46

el Temps

Subscriptors

La proposta

Dissabte Diumenge màx. 23º mín. 20º màx. 20º mín. 19º

Gastronomia. El DIARI regala de dijous

‘Paga-li, Joan’. El ball tradicional i

Club del Subscriptor_PÀG. 55

Agenda Cultural_PÀG. 44

a dissabte nit un menú degustació i mojito al restaurant Doña Oranda. Entra en el sorteig trucant al número 93 590 86 00.

exclusiu de la ciutat es balla cada any per Sant Pere a les 20 h als Jardins del Paga-li, Joan. Imprescindible per a tots els santcugatencs.

l’Entrevista pius Alibek, escriptor i cuiner

#TEXT: C. Mercader #FOTOGRAFIA: A. Ribera

Memòries de l’iraq

‘‘La cuina i la paraula unifiquen la humanitat’’ Vostè treballa de cuiner i a la vegada escriu. Creu que hi ha alguna relació entre escriptura i cuina?

Personalment crec que sí, jo ho he reivindicat en diferents ocasions. Crec que la cuina i la paraula són uns elements que unifiquen la humanitat, perquè han estat viatjant al llarg de la història creuant fronteres sense necessitat de demanar

permís a ningú, per tant són dos punts de trobada per conviure, i per enriquir-se mútuament.

La cuina de l’Iraq té alguna semblança amb la mediterrània?

Totes les cuines antigues tenen trets en comú. La cuina iraquiana té molts trets de la mediterrània. Iraq és l’únic país en què passaven les dues rutes de la seda, la

GESTIÓ I CONFIANÇA

marina i la terrestre. A part dels trets autòctons, que es remunten a l’època sumèria, on hi ha història hi ha bona cuina, i ha pogut afegir tot el bagatge de la cultura culinària de la Xina i de l’Índia. Per tant, trobes una cuina amb trets mediterranis, però amb una intervenció molt sofisticada d’espècies que no es pot comparar amb la cuina de cap altre país àrab.

Pius Alibek (1955, Kurdistan iraquià) és filòleg i restaurador. D’origen assiri, una minoria cristiana de l’Iraq, viu a Barcelona des del 1981. Va marxar del seu país per completar els estudis de filologia, sense imaginar que les successives guerres li impedirien la tornada. En el seu restaurant de Gràcia, Mesopotàmia, on ofereix autèntica cuina iraquiana, ha escrit en català el llibre Arrels nòmades (La Campana), que va presentar a sant Cugat, a l’espai Terra Dolça. A l’obra, la seva opera prima -molt lloada per la crítica-, passa per diferents episodis de la seva vida quan vivia a l’Iraq, com la infància, la família, la religió, el sexe o la universitat, construint la seva pròpia història i la d’un país que, més enllà dels conflictes bel·lics, té tota una cultura al darrere.

Una cuina variada com el propi país. Però aquí la imatge que arriba de l’Iraq no és la seva cultura, sinó la seva situació de guerra. La resta queda diluïda... Sí, però em sap més greu, no per la injustícia que es fa cap a la cultura de l’Iraq, sinó per la injustícia a la pròpia cultura. Una català o un mediterrani que no conegui el poema de Gilgameix és trist per a ell i no per al

poema. És el relat més antic de la seva literatura.

Com veu la situació de l’Iraq actual?

Correspon a un projecte dibuixat per l’Iran des de fa molts anys que preveu la destrucció total d’aquest país i la seva desmembració. Des del 2003 està vivint un veritable drama, és un crim el que s’ha fet. S’ha vessat molta sang i encara se’n vessarà més.

El balanç de l’ocupació americana no és positiu per vostè...

No, els iraquians vivien en una dictadura, però vivien. Avui dia no viuen, i la mort és present a tot arreu. Un iraquià surt de casa i la família no sap si tornarà. I continua la persecució a les minories. Per exemple, la minoria cristiana a l’Iraq ha disminuït un 60% des de la invasió americana. Els americans han convertit aquest país, autoritari però laic, en un país integrista islàmic.

Quan vostè hi vivia, tot i formar part de la minoria cristiana, no hi havia problemes?

No, estava prohibit barrejar religió i política.

Per què va optar per quedar-se?

Primer vaig venir per fer el doctorat, i em vaig quedar esperant que acabés la guerra amb l’Iran, però allò s’allargava. I quan vaig veure que volia tornar, es va produir la invasió de Kuwait. I aquest panorama no convidava a anar-hi. Els primers set anys vaig viure aquí de forma provisional.

Va ser difícil la decisió?

Les decisions no són difícils, el que és difícil és el dubte. La decisió treu de dubtes, així que benvinguda sigui. De les coses que he après és que, si no és el que vols, has de voler el que és. Si el que vols no pot ser, converteixes el que hi ha en el que vols.

Vostè va arribar aquí i s’hi va adaptar ràpid. Al cap de pocs anys ja parlava català...

A mi em toca ser respectuós, i ho sóc amb la cultura que em vaig trobar. Quan jo vaig arribar aquí i feia tres anys que hi era, a molts els sorprenia que ja parlés català, perquè molts feia 30 o 40 anys que eren aquí i venien de Múrcia o Albacete. Alguns m’acusen que parlo en català per fer la pilota, o em diuen que ho faig per la subvenció. Però si són així i ho pensen, qui ets tu per il·luminar-los? També tenen dret a viure!

En alguna entrevista ha explicat que el motiu del llibre és explicar la seva vida a l’Iraq a la seva filla, perquè creu que aquell Iraq s’ha perdut per sempre. Sí, aquest és el motiu emocional, però també hi ha la motivació de fer una obra literària.

Creu que la situació a l’Iraq té solució?

No, no té solució. Els que han anat allà han anat a destruir i complicar. La gent d’allà té ganes, ànims i energies, però quan hi ha l’exèrcit més poderós del món a sobre, que no permet viure, poca cosa podem fer-hi.

Gestoria

Comptes anuals

Assessoria fiscal i laboral

Constitució i administració de finques

Comptabilitat

Lloguer i vendes

Impost de societats

Serveis jurídics

Carrer Sant Medir, 35 - Tel. 93 589 22 20 leontomas@leontomas.com

Diari de Sant Cugat 816  

Diari de Sant Cugat 816, 25 de juny de 2010