Page 1

DiarideSantCugat Setmanari inDepenDent De l’actualitat Santcugatenca

www.diaridesantcugat.cat

núm. 812

any XViii

Divendres, 28 de maig del 2010

1,95 €

VolS un Sopar pEr a 2 pErSonES al rEStaurant VErSió original? Club dEl SubSCriptor _pàg. 55

Inclou la sobrecoberta dels Premis d’Art Autocugat

El DIARI entrevista Sandro Rosell

Exterior

Esports _Pàg. 30 i 31

La Nit de l’Art converteix la ciutat en una gran galeria Esdeveniment A diferència de l’edició de l’any passat, que les activitats es van celebrar durant quinze dies, enguany totes es concentren aquest dissabte 29 de maig Cultura _Pàg. 44-45

15

espais obriran fins a mitjanit amb mostres de diferents artistes. Un any més, hi haurà el tradicional Tiquet Art

XaViEr ESCura: “L’any passat va

quedar diluït, i hem aprofitat aquesta desena edició per tornar als orígens” L’Hospital Vicente Ferrer posarà la primera pedra el 2011

L’Audiència condemna a tres anys un ‘latin king’ per intent d’homicidi

ICV i PSC no volen que Amador continuï sent president del consell de districte

el Poble _Pàg. 6

el Poble _Pàg. 15

la Ciutat _Pàg. 22

imatge de l’autobús al seu pas per la Floresta #ARTUR RIBERA

Mal servei de bus públic a les Planes i la Floresta a Fons _Pàg. 4 i 5

www.farfaralab.com


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010|

www.diaridesantcugat.cat

Publicitat

Contra nosaltres, no hi valen rivals D LC

19 "

TAMBÉ DISPONIBLE MODEL M227 M2 227 22" 22" PER R 229€ 229 2 9 9€

1366x768 ppp TDT HD HDMI

LG M197WDP MONITOR TV 19"

Monitor TV amb sintonitzador TDT HD d'alta definició, ressolució 1366 x 768 ppp, brillantor de 300 cd/ m2, contrast de 50.000:1, temps de resposta de 5ms, connexions D-Sub, DVI-D, HDMI, euroconnector, PCMCIA, sortida òptica, comandament a distància, article ref. 1108551

MEDIA MARKT SANT CUGAT Sant Cugat Centre Comercial Av. Via Augusta 2-14 08174 Sant Cugat del Vallès Tel: 935 83 52 00 Fax: 935 83 52 09

ts les nostres noveta Subscriu-te i rebràs

es www.mediamarkt.

Oferta vàlida del 28 de maig al 4 de juny del 2010. Tots els preus inclouen IVA i RAEE (Reciclat dels aparells elèctrics i electrònics). Preus expressats en euros.

www.mediamarkt.es

Horari de dilluns a dissabte 10:00 – 22:00


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

Lectors_ 16 |

Opinió_ 18 |

la Ciutat_ 20 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura_ 44 |

Diari de Sant Cugat

Passatemps_ 54

|sumari 28/05/2010

caçadors d’imatges

per Artur Ribera artur.ribera@premsalocal.com flickr.com/photos/phototour

L’aventura d’anar en bus per les Planes i la Floresta a Fons _pàG. 4 i 5 L’hospital públic comarcal serà una realitat el 2013 el Poble _pàG. 6 Dolors Vilarasau ens parla de Baltasar Porcel Opinió _pàG. 18 Solució provisional a Can Borrull la Ciutat _pàG. 20 L’AESC dóna suport a la integritat de l’Estatut Economia _pàG. 27 ElSantCugatEsportFC, obligataguanyar elJuniorFC Esports _pàG. 28 Entrevista a Feliu Ventura

Protestes contra les càmeres de seguretat

Cameraman és el nom del personatge que ha creat l’Assemblea d’Inquietes per protestar contra la instal·lació de les càmeres de seguretat al centre del municipi que tindrà lloc al novembre. El col·lectiu, que també s’ha mostrat contrari a l’ordenança de civisme, va fer una paròdia aquest dimarts al carrer de Santa Maria en què el personatge simulava que filmava els vianants que passejaven.

l’ascensor

K-Gat

qualifiCaCió ProfeSSioNal aUGMent De l’oferta

xavier amador presiDent consell la floresta

Sant Cugat ha ampliat l’oferta de programes de qualificació professional amb cursos de manteniment informàtic i auxiliar en vivers i jardins, que se sumen al de venda al públic que ja s’impartia al municipi. L’oferta pedagògica està adreçada a majors de 16 anys que han finalitzat els estudis sense obtenir-ne el graduat. En temps de crisi, iniciatives com aquesta sobresurten pel fet de donar una oportunitat laboral i d’inserció social als joves.

El tractament que el president del consell de districte de la Floresta, Xavier Amador, va dispensar a la presidenta de l’AMPA de l’escola La Floresta ha estat la gota que ha fet vessar el got. ICV-EUiA i el PSC han demanat que se substitueixi Amador al capdavant de la junta veïnal. Ambdós grups han lamentat que el polític tracti els veïns que es reuneixen al districte d’una manera “arrogant”.

per Eloi Alegre www.eloialegre.com

Cultura _pàG. 20

l’enquesta dels lectors

Creus que és competència de l’Ajuntament ajudar persones en risc de desnonament? SÍ

No

No Ho SÉ

25% 25% 25%

PreGuNTa d’aqueSTa SeTmaNa:

creus que hi ha un bon servei de bus municipal a la floresta i a les planes? Vota a: www.diaridesantcugat.cat


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010|

Sumari_ 3 |

a Fons

|

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 16 |

Opinió_ 18 |

la Ciutat_ 20 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura_ 44 |

Passatemps_ 54

a Fons El transport públic als districtes #tExt:

Bernat Bella Puigdomènech

#fOtOgrAfiA:

Artur Ribera

L’autobús arriba a llocs realment allunyats, a on sense vehicle és impossible desplaçar-se #Artur ribErA

AL diAri dE SAnt CugAt hEm fEt un viAtgE PEr LES LíniES d’AutObuSOS dELS diStriCtES PEr COnStAtAr-nE EL funCiOnAmEnt i SAbEr L’OPinió dELS uSuAriS. LA PrinCiPAL COnCLuSió éS LA grAn difErènCiA quE ExiStEix En EL funCiOnAmEnt dEL trAnSPOrt PúbLiC En ELS difErEntS diStriCtES

bus imprescindible

U

na de les principals característiques de Sant Cugat és la gran extensió territorial entre un extrem i l’altre de la ciutat. Alguns punts de les Planes o la Floresta estan més lluny del centre de la ciutat del que ho poden estar municipis veïns com Rubí o Cerdanyola. Per aquest motiu, el transport públic esdevé una eina imprescindible perquè els habitants dels districtes que no tinguin vehicle privat

puguin desplaçar-se i baixar al centre de Sant Cugat. A Mira-sol, les Planes i la Floresta és l’Ajuntament qui gestiona la companyia d’autobusos, mentre que a Valldoreix és l’EMD qui porta el control del transport públic. Cal destacar que dels 81.000 habitants que viuen a Sant Cugat, un 31% resideix als districtes esmentats. El DiARi DE SAnt CugAt ha viatjat per les diferents línies d’autobús dels districtes per constatar el funcionament del servei i l’opinió dels usuaris. El que més crida l’atenció són les diferències entre els districtes. A Valldoreix, hi ha tres línies i els

autobusos acostumen a arribar puntuals, cosa que fa que els usuaris en valorin molt positivament el funcionament. A Mira-sol, tot i que en els darrers anys l’Ajuntament ha fet moltes millores, la gent lamenta el poc nombre de parades que hi ha tot i la freqüència. El principal punt de conflicte el trobem a les Planes i a la Floresta, on molts usuaris estan farts del funcionament de les línies d’autobús.

Les més problemàtiques La Floresta i les Planes són els districtes que es troben més allunyats del

centre de la ciutat i on els usuaris del transport públic més es queixen pel servei que reben. Des de l’Ajuntament expliquen que el tipus de terreny perjudica el servei i que la inversió feta no s’ha traduït en el funcionament desitjat del transport i la consegüent resposta positiva dels usuaris. El fet que només hi hagi un autobús per anar directament a Sant Cugat, i que la freqüència de pas sigui de cada hora i mitja provoca el malestar entre els habitants dels districtes que utilitzen aquest transport. Els usuaris expliquen que per desplaçar-se al centre de la ciutat han


www.diaridesantcugat.cat

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

la Ciutat

|

|

Economia

|

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Esports

Passatemps

|

Cultura

||

2

Línies autobusos dels districtes Valldoreix

(7.613 habitants)

VDX1 Inici: estació FGC. Final: Monmany VDX3 Inici: estació FGC. Final: Rossinyol VDX2 Inici: estació FGC. Final: Colònia Montserrat- Monmany

Mira-sol

(11.956 habitants)

La Floresta (4.458 habitants)

Les Planes

(1.219 habitants)

L1

Inici: plaça dels Pins. Final: torrent de Ferrussons

L3

Inici: les Planes. Final: estació FGC Sant Cugat

L4

Inici: plaça del Centre. Final: plaça del Centre

L3

Inici: les Planes. Final: estació FGC Sant Cugat

L

Inici: pl. del Coll de la Creu d’en Blau. Final: estació FGC les Planes

1

d’agafar dos autobusos o un autobús i després el tren, ja que el bus barri els deixa a l’estació de Ferrocarrils de Valldoreix. El trajecte entre aquests districtes i el centre de la ciutat no baixa dels 35 minuts. Un altre dels motius que lamenten és la poca seguretat en els horaris dels autobusos, ja que, segons asseguren al DIARI, no es compleixen gairebé mai. El consistori argumenta que el tipus de terreny per on passen els autobusos (carrers mal asfaltats, camins...) poden produir incidències i retards. Diverses persones han explicat que sovint han de desistir d’agafar l’autobús perquè els retards no els permeten arribar puntuals on han d’anar, per exemple al metge. Sobre aquest tema, els usuaris troben a faltar més control en els horaris de l’autobús, ja que molts han denunciat la poca professionalitat d’alguns dels conductors. L’Ajuntament és conscient que la seva inversió no es correspon amb un servei de qualitat i ara estan treballant, juntament amb altres poblacions de l’àrea metropolitana, en un sistema de transport ajustat a les necessitats dels usuaris. Pel que fa a les dades de viatgers, durant el 2009 el bus barri de la Floresta va portar unes 87.000 persones, i el bus barri de les Planes, unes 41.000.

La gran extensió territorial de la ciutat fa innegociable l’ús del transport públic pels habitants dels districtes que no disposen de vehicle privat

L’exemple: Valldoreix A Valldoreix és on el transport públic és més eficient, tant pel nombre de línies com per la freqüència de pas, la qual cosa es constata amb els 300.000 viatgers que van utilitzar els autobusos durant el 2009. A tot el districte hi ha tres línies, on els autobusos passen cada 30 minuts els dies feiners, i hi ha més de 60 parades distribuïdes per la zona. Els usuaris valoren positivament les millores que l’EMD ha realitzat en el transport públic en els darrers temps, tot i que demanen una major freqüència de pas a les hores punta. La puntualitat de la gran majoria dels autobusos és un dels punt que més agraeixen el viatgers.

10 parades al districte més poblat Mira-sol és el districte santcugatenc amb més habitants, uns 11.956, i només disposa d’una línia de bus que arriba a Sant Cugat i de menys de 10 parades. Tot i això, l’Ajuntament ha fet fortes inversions en els darrers anys a la línia que passa per Mira-sol i els usuaris han incrementat com a conseqüència de les millores. Durant l’any passat, el nombre d’usuaris d’aquesta línia (que no necessàriament eren de Mira-sol, ja que bona part de les parades són al

1. A Valldoreix el transport públic és més eficient 2. Les Planes és el districte més allunyat del centre de la ciutat #ARTUR RIBERA

nucli de Sant Cugat) va créixer fins als 323.000. Tot i ser conscients dels avenços, la principal reivindicació dels usuaris de la línia de Mira-sol és l’escassa quantitat de parades d’autobús de què disposen. En aquest sentit, alguns ciutadans han explicat al DIARI que la parada més propera a casa seva es troba a uns 15 o 20 minuts caminant. Si a aquest temps hi afegim els 20 minuts de trajecte que tarda l’autobús des de la plaça dels Pins de Mira-sol a l’estació de Sant Cugat, ens surt que un mirasolenc pot estar 40 minuts viatjant per arribar al centre de la ciutat, sense tenir en compte l’espera fins que arribi l’autobús. Cal destacar, que en general es compleixen els horaris que s’anuncien a les marquesines.

Greuge comparatiu Les grans diferències en el transport públic de cada districte és un dels punts que més lamenten els usuaris de qualsevol de les línies. El greuge comparatiu queda palès per la desigualtat en la freqüència de pas dels autobusos, la quantitat de línies o el nombre de parades a cada districte. Per exemple, Mira-sol, la zona més habitada, compta amb una sisena part de parades de què disposa Valldoreix.


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 16 |

Opinió_ 18 |

la Ciutat_ 20 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura_ 44 |

Passatemps_ 54

el Poble

Seguretat _Pàg. 10

L’Ajuntament adjudica la instal·lació de les càmeres de videovigilància a l’empresa Elecnor

Passarà la setmana vinent:

Sortida lúdica i esportiva per a gent gran a la platja de Sitges Dilluns, 31 de maig

Projecte. La consellera de Salut presenta el projecte guanyador del concurs d’idees del futur hospital subcomarcal, que tindrà un cost de 45 milions d’euros i donarà servei als 200.000 habitants de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal

L’hospital Vicente Ferrer serà una realitat el 2013 El centre serà un nexe d’unió entre els CAP i l’hospital de Terrassa Farà cirurgies sense ingrés i hospitalització a domicili Núria Gutiérrez Bonet nuria.gutierrez@premsalocal.com

Salut. Amb un pressupost de 45 milions d’euros, la primera pedra del futur hospital Vicente Ferrer es posarà durant el primer trimestre del 2011, amb vint-iquatre mesos de retard. La previsió del departament de Salut és que les obres s’allarguin dos anys, per la qual cosa l’equipament sanitari podria estar enllestit a la primavera del 2013. Les dades les va donar a conèixer la setmana passada la consellera de Salut, Marina Geli, en la presentació del projecte arquitectònic que ha guanyat el concurs per construir el centre sanitari i que ha estat elaborat pels despatxos Corea Moran Arquitectura i Cesc Duran Arquitectes Associats.

El nou centre sanitari del Vallès Occidental neix amb l’objectiu d’esdevenir un centre de proximitat dissenyat per a la prestació de serveis hospitalaris d’alta resolució i fer un nexe d’unió entre el nivell d’atenció primària i el de l’hospital de referència de Terrassa. Ubicat en uns terrenys entre el polígon Can Sant Joan i el parc de Ca n’Oriol, al terme municipal de Rubí, el futur hospital donarà cobertura a una població de 200.000 habitants procedents de Sant Cugat, Castellbisbal i Rubí. La consellera de Salut, Marina Geli, va explicar que l’hospital es construirà d’acord amb “el model d’atenció sanitària del futur” i pretén minimitzar els desplaçaments a altres hospitals, ja que serà capaç de fer intervencions sense ingrés, atendre processos de mitjana o baixa complexitat, així com proves diagnòstiques, de pediatria, traumatologia i consultes d’una vintena d’especialitats. “És un gran centre d’atenció primària, però amb consultes pròpies d’hospitals, cirurgia, hospitalització i diagnòstic”, va apuntar la consellera. En aquest sentit, el nou centre, que estarà gestionat per Mútua Terrassa, incor-

porarà 25 llits per a estades inferiors a 48 hores, una unitat d’hospital de dia amb 25 boxes, una altra d’hemodiàlisi renal amb 16 punts de diàlisi, una unitat de 13 sales de diagnòstic per a la imatge, un laboratori clínic d’urgències i una unitat d’hospitalització a domicili. Aquesta última estarà constituïda per metges i infermeres que proporcionaran control d’alguns processos aguts al domicili del

“És un gran centre d’atenció primària, però amb consultes pròpies d’hospital, cirurgia, hospitalitzacióidiagnòstic” MaRINa GElI

consELLErA DE sALut

pacient. L’hospital també disposarà d’una trentena de consultes, 13 gabinets, 33 boxes d’urgències, 4 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i dos de cirurgia menor. Una de les novetats d’aquest centre mèdic és el fet que inclourà una unitat dedicada a l’atenció sociosanitària, que estarà enfocada principalment a l’atenció geriàtrica. L’hospital subcomarcal serà el primer centre de Catalunya a incorporar aquest servei. (Continua a la pàgina següent)

l’edifici tindrà una superfície construïda de 22.500 m2 i serà energèticament sostenible #CEDIDA

l’hospital, en xifres

25 llits 21 per a estades inferiors a 48 hores. també tindrà una unitat d’hospitalització al domicili que farà seguiment de processos aguts

especialitats entre d’altres: pediatria, cardiologia, oncologia, neurologia, al·lergologia...

40%

d’estalvi energètic es produirà gràcies a la implantació de sostres radiants


www.diaridesantcugat.cat

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Esports

Passatemps

HoSPital viCEntE fERRER

L’hospital serà pioner en atenció geriàtrica, amb una unitat sociosanitària (Ve de la pàgina anterior). La seva finalitat serà fer front al procés d’envelliment que està experimentat la població i que està previst que continuï els pròxims anys. “Haurem de veure com amb aquesta innovació som capaços de resoldre de manera diferent un dels reptes que tenen tots els models sanitaris, que és com atendre les patologies mèdiques en pacients geriàtrics”. Geli va insistir en aquest punt i va assenyalar que el centre “disposarà de llits de convalescència per fer front a aquesta problemàtica”, va apuntar. Per l’alcalde, Lluís Recoder, “el nou centre hospitalari serà

Roda de premsa de presentació del projecte #ANC

L’òpera ‘La flauta màgica’ centra una conferència a les Aules de la Gent Gran divulgaCió. Un conferència del doctor en història de l’art Jaume Radigales va mostrar als socis de l’Aula d’Extensió Universitària les diferents interpretacions de l’òpera La flauta màgica, l’última que va compondre Mozart abans de morir. Professor d’estètica i música, Radigales va explicar que l’obra està oberta a diverses interpretacions i no solament enmúsica.Estractad’unapeça eclèctica amb barreja d’estils,

Radigales #A. RIBERA

un fet no propi de Mozart, ja que en les altres obres hi ha un fil conductor musical únic, segons va indicar Radigales en la xerrada, que va tenir lloc a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Els assistents a la conferència van poder gaudir de l’audició de cada una d’aquestes àries, on la novetat està en la pròpia música. Després d’aquesta conferència sobre l’òpera, els socis de l’Aula acomiadaran el curs la setmana vinent al TeatreAuditori, amb una conferència musicada i sobre hip-hop, que comptarà amb l’actuació de diversos grups. La sessió de cloenda, que serà el 3 de juny, vol apropar els socis a les cultures urbanes.

un centre innovador, que esdevindrà de referència pel model que implantarà. Serà, a més, un centre construït amb criteris d’eficiència ecològica, cosa que li permetrà una millor integració a l’entorn i reduir despeses de tipus econòmic”.

Edifici sostenible La proposta guanyadora del concurs d’idees a què van presentar-se 24 treballs es basa en un edifici de 22.500 m2 respectuós amb el medi ambient i construït amb materials totalment sostenibles: “Entenem que l’arquitecte ha d’aportar una sèrie d’elements d’eficiència energètica als seus projectes”, va comentar Lluís Moran, arquitecte responsable del projecte, que va destacar la implantació de sostres radiants per estalviar el 40% de la llum artificial o l’aprofitament de l’energia geotèrmica per climatitzar-lo. El projecte planteja el nou hospital com un nou volum horitzontal calat per patis de llum, que s’adequa a la topografia amb desnivells pronun-

ciats del terreny. Així, aprofitant el pendent del solar, s’esglaona i se n’alleugereix la volumetria i es redueix l’impacte visual de l’edifici sobre l’entorn immediat. “El cicle de circulació públic s’estructura al voltant d’una rambla que esdevé l’espai més emblemàtic de l’edifici” i que es connecta amb la part superior a través d’escales mecàniques que permet eliminar les cues davant els ascensors i dóna a l’equipament una forma horitzontal. L’edifici s’estructurarà en tres plantes. En primer lloc, una de semisoterrada on s’ubicaran les urgències, la unitat de diagnòstic per a la imatge i la de cirurgia. A la planta baixa hi haurà els gabinets de consultes externes i l’hospital de dia, els gabinets d’endoscòpia, els serveis generals, el moll de càrrega i descàrrega i el mòdul d’instal·lacions i logística. A la primera planta hi haurà la unitat d’hemodiàlisi renal, la cafeteria i la unitat sociosanitària. _N. Gutiérrez

L’assemblea del CPA decidirà dijous sobre el deute de la seu

_Redacció

El ‘potaje andaluz’ torna al CPa amb motiu de l’aniversari del centre #ARXIU

El Casal d’avis de valldoreix celebra 26 anys anivERSaRi. Després d’un any farcit d’activi· tats per festejar el seu 25è aniversari, el Casal d’Avis de Valldoreix va celebrar el dimecres 19 de maig els 26 anys de tra· jectòria de l’entitat, amb un dinar, un ball, una rifa de regals i l’entrega dels premis dels campionats de primavera de les cate· gories de billar, dòmino, escacs, canastra i petan· ca. Prop de 170 persones es van reunir a l’equipa· ment cultural valldorei· xenc per gaudir de la fes· ta d’aniversari.

#FOTOGRAFIA: EMD VALLDOREIX

L’entitat també celebra la setmana vinent el 33è aniversari dECiSió. L’assemblea de socis del Centro Popular Andaluz decidirà el 3 de juny si referenda l’acord a què van arribar el president de l’entitat, Antonio Rodríguez, amb l’Ajuntament per fer front al deute de 216.000 euros que li reclamava el consistori en concepte d’IVA corresponent a la construcció de la nova seu de l’entitat. Les dues parts es van comprometre que l’entitat andalusa retornaria de manera immediata els 68.000 euros que Hisenda va ingressar al CPA en

concepte de retorn d’IVA destinat a Promusa, constructora de la seu, i es pactarien els terminis per al retorn de la resta del deute. Després de l’assemblea, l’entitat afronta dos dies de celebració amb motiu del 33è aniversari de la creació del centre a la ciutat. L’acte protocol·lari tindrà lloc divendres, 4 de juny, i comptarà amb les entitats dels grups de ball del CPA i vi d’honor per als assistents. El tradicional potaje andaluz aplegarà els assistents un altre cop a la seu de l’entitat dissabte, a les 14.30 h. L’auditori acollirà a quarts de vuit l’actuació dels grups Callejuela i Viejas Raíces. _N. G.

|

Cultura

|

|

la rosassa ROSA MARTÍN

Sant Cugat, indefensa

E

l govern espa· nyol ha apos· tat per retallar despeses per fer front a la crisi actual. Al mateix temps la gent es pre· gunta per què sempre és el més feble qui rep les conseqüències d’una mala gestió política. Hi ha coses que no s’en· tenen. La crisi era quel· com anunciat des de fa temps. Molts n’eren els indicis. Sols calia ser valent i dir les coses tal com són en el moment que toca. Ara els polítics dema· nen al ciutadà que com· prengui el perquè de les retallades. Però el ciuta· dà sent decepció i injus· tícia. Es retallaran els sous, es baixaran les

El ciutadà sent decepció i injustícia davant les retallades pensions i no saben si rebran l’ajuda social sol· licitada; i això els afec· tarà en la seva vida quo· tidiana. Alhora es pre· gunta: per què no es retallen les despeses del Ministeri de Defensa, o per què alguns ajuts estatals no es donen en funció de les rendes; o no s’ha anat conscien· ciant per a una cultura d’estalvi. Les retallades afecta· ran directament o indi· rectament molts sant· cugatencs i santcuga· tenques. Els afectarà a l’hora de cobrir les seves necessitats, en el seu consum i en la seva feina, i si no consumei· xen, els comerços dis· minuiran les vendes, no es crearan nous llocs de treball i augmentarà la desocupació. Sant Cugat estarà inde· fensa i haurà de sobre· viure a una crisi que, si s’haguessin fet les coses diferents, per part de tots, segur que es troba· ria millor.

rosamartin_01@mailpersonal.com
Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

causes justes Jordi FerNáNdez

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

iniciativa. Una intervenció comunitària posa en contacte nois del centre i persones amb discapacitat intel·lectual del taller Jeroni de Moragas arran d’un incident

L’

El nostre grup voldria saber on són la ingent quantitat de diners CERS, com si aquests taurons que omplen aquestes turbulentes aigües siguin gent de refiar i per tant dignes de crèdit, i així ens han anat les coses. El nostre grup voldria saber on són la ingent quantitat de diners que aquests desaprensius, per anomenar-los d’una manera civilitzada, han estat depredant i EXIGIM als polítics que prenguin les mesures legals adients perquè siguin aquests impresentables els que carreguin amb la part més feixuga de l’esforç i que després els culpables d’aquesta disbauxa siguin severament castigats, i que paral·lelament es prenguin les mesures necessàries perquè aquests fets no es tornin a repetir. Però el nostre grup no creu que els actuals polítics, molt desprestigiats, puguin portar a terme aquest objectiu. Haurem de ser els ciutadans honrats els que ho fem.

causajusta@telefonica.net

Passatemps

Amnistia presenta Una experiència acosta el l’informe anual món de les discapacitats a sobre els drets al món alumnes de l’Arnau Cadell

Exigim als polítics... empresariat local i l’assemblea Endavant s’oposen a les mesures anticrisi del govern central. Aquesta mena de mesures són sempre impopulars i no sempre tenen raó de serho, però en aquesta ocasió el nostre grup està molt d’acord amb aquesta impopularitat, perquè es carrega a l’esquena d’una gran part de la població l’esforç de superar una crisi de la qual són culpables els polítics, les entitats de crèdit, la borsa, els grans especuladors financers, les entitats financeres, els economistes i altres espavilats que defensaven la doctrina de la liberalització i no intervenció en els malaurats MERCATS FINAN-

Cultura

|

la periodista Rosa Maria Calaf participarà en la presentació #ARXIU

L’acte tindrà lloc dijous vinent a la Casa de Cultura anàliSi. El president d’Amnistia Internacional a Catalunya, Pep Parés, i la periodista i excorresponsal de TVE Rosa Maria Calaf visitaran la setmana vinent la ciutat per presentar l’informe anual d’Amnistia Internacional sobre l’estat dels drets humans al món. L’acte tindrà lloc aquest dijous, 3 de juny, a la Casa de Cultura (19.30 h). Segons les investigacions d’Amnistia Internacional, durant l’any passat es van registrar casos de tor tura i

altres maltractaments en almenys 111 països; injustos, en almenys 55 països; en 96 països hi va haver restriccions a la llibertat d’expressió, i s’han registrat presos de consciència en un mínim de 48 països. L’informe que presentarà Amnistia també mostrarà les accions endegades per l’organització per posar fi als abusos contra els drets de les persones. L’organització internacional demanarà en aquest acte que els governs ratifiquin l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, i que garanteixin que els crims contra el dret internacional puguin ser jutjats en qualsevol part del món. _N. G.

Els adolescents i els usuaris del taller s’han conegut a través de l’hoquei #CEDIDA

Núria G. Bonet

nuria.gutierrez@premsalocal.com

PRojECtE. Una intervenció comunitària entre alumnes de l’institut Arnau Cadell i usuaris del taller Jeroni de Moragas, cooperativa que treballa per a l’atenció de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, ha permès compartir diverses accions igualitàries per acostar-se i conèixer-se mútuament. L’experiència ha consistit en xerrades, debats i visionats de documentals i ha finalitzat amb trobades en què els usuaris del taller han com-

teixí

partit divesos entrenaments amb els joves per “anivellar la relació entre ambdós grups”, ha indicat la gerent del taller, Alfonsina Ortega. El projecte pedagògic es va proposar des del taller arran d’un incident amb alumnes de l’institut, amb els quals els separa una tanca. “A ambdós costats de la tanca transcorren mirades, inquietuds, rebuigs, somriures, indiferència, interrogants, prejudicis i sobretot una gran ignorància”, expliquen des de l’equip tècnic del taller. La iniciativa es va acollir amb molta il·lusió per part de l’institut amb els quals es va

consensuar la intervenció. El primer contacte es va iniciar al mes de desembre, quan l’equip tècnic del taller Moragas va visitar l’institut per compartir experiències i coneixement sobre el món de la discapacitat. Després, aquests alumnes van fer la visita al taller. Segons Ortega, aquestes visites van servir “per tenir un contacte real”, ja que, tot i la proximitat, “érem dos grans desconeguts”. Arran de l’èxit i acollida de la intervenció, l’Ajuntament ha decidit incorporar aquesta intervenció comunitària dins de l’oferta del Pla de Dinamització Educatiu.

per Josep A. Teixidó jteixido@catsalut.cat


www.diaridesantcugat.cat

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Esports

Passatemps

|

Cultura

|

|La Festa de la Cooperació vol implicar la ciutat Redacció

redaccio@diaridesantcugat.cat

SoliDaritat. La pròxima edició de la Festa de la Cooperació, que tindrà lloc aquest diumenge dia 30, vol fer partícip la ciutat de les accions endegades pel consistori en

matèria de solidaritat. Sota el lema Implica’t, la plaça d’Octavià acollirà la mostra d’entitats i una quinzena d’activitats que tindran lloc des de les onze del matí fins a quarts de nou del vespre. “Volem donar a conèixer la tasca i les entitats de cooperació internacional i

Urriza, Fortuny i lablanca presenten el DVD #CEDIDA

Cugat.cat produeix un DVD sobre la malaltia neurològica ictus objectiu. Es tracta d’un reportatge que pretén ser una eina de formació i informació per a malalts i familiars El documental es portarà pels districtes i entitats de la ciutat L’Associació Vallès Amics de la Neurologia hi participa SoCial. El grup multimèdia Cugat.cat ha produït el reportatge Conviure amb l’ictus, que pretén ser una eina d’informació i formació per a malalts i familiars. El DVD, que van presentar l’Ajuntament i l’Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN), té l’objectiu d’explicar què és l’ictus, com afecta aquesta malaltia neurològica i com se’n poden evitar o minimitzar les conseqüències. Aquest reportatge és el quart que elabora Cugat.cat, tots de tipus social, i recorrerà diferents casals de districtes, llars d’avis i altres asso-

ciacions i entitats que treballen per minimitzar els efectes de malalties neurològiques com l’ictus. La tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Carmela Fortuny, va destacar que un dels objectius del reportatge és “donar a conèixer la tasca que duen a terme entitats socials com AVAN” i mostrar la implicació de la ciutat en aquests temes. Per la seva banda, la membre d’AVAN Cristina Urriza va definir el reportatge: “Es tracta d’un documental que permetrà sensibilitzar la població envers aquesta malaltia”. Urriza també va recordar que l’ictus no té una cobertura assistencial resolta per part de la Seguretat Social. La directora de Cugat.cat, Mònica Lablanca, es va mostrar orgullosa “d’estar al costat d’entitats com AVAN i tirar endavant aquest projecte”. _B. Bella

Edició de l’any passat #ARXIU

sensibilització de Sant Cugat a través d’un missatge positiu”, ha dit la regidora de Cooperació, Susanna Pellicer. Per aquest motiu, les pancartes de promoció de la festa mostren imatges de persones que col·laboren amb entitats del municipi en tasques de coope-

ració. El consistori vol donar a conèixer, així mateix, els projectes i campanyes solidaris que es duen a terme amb l’1% del pressupost municipal, tant des de la cooperació directa com de la indirecta. Enguany la festa s’ha traslladat de dissabte a diumenge

per potenciar el públic familiar. Durant la jornada es podrà gaudir de múltiples activitats, com ara jocs i tallers, contes, mestres de dansa boliviana i de Bollywood, recitals de poesia, l’actuació de Bastoners i Karabassà o un dinar popular, entres d’altres.


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

10

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

plaers Santcugatencs FRANCESC CARBÓ

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

nuria.gutierrez@premsalocal.com

L

a posada en funcionament del túnels del Tibidabo ha fet que tant la carretera de Vallvidrera com la de la Rabassada hagin perdut circulació amb el pas del temps. Abans eren les dues úniques vies de comunicació del nostre poble amb la capital. Durant aquest curs he fet la Rabassada diverses vegades. Sovint amb tranquil·litat i parant en els miradors que hi ha sobre Barcelona o el nostre Vallès. En el de la font Groga m’he preguntat per què no es neteja una mica l’arbrat per poder veure millor la comarca. I més enllà, tot baixant, sap greu quan un veu les runes antigues del Casino i descobreix mirant fotos el que havia estat. No pas-

Sap greu quan un veu les runes antigues del Casino

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

pinyons

Promusa sorteja la promoció Rabassaires el 7 de juliol N.G.

La Rabassada

|

Seguretat. El consell d’administració de Promusa ha convocat el sorteig per adjudicar 72 habitatges de lloguer general de

la promoció de la plaça dels Rabassaires per al dimecres 7 de juliol. Per poder participar-hi s’ha de presentar la sol·licitud d’inscripció i la fotocòpia del DNI a l’Oficina Local d’Habitatge, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16

a 18 h, abans del 16 de juny a les 18 h. La promoció de la plaça dels Rabassaires està situada al barri de Volpelleres i consta de 50 habitatges de 3 habitacions, 18 de 2 i 4 amb una sola habitació.

SOrtIDa

Últim sorteig de Promusa #ARXIU

exCurSIó aL PaNtà De VaLLVIDrera 30 DE mAig 9 h, Club muntanyenc

El Club muntanyenc proposa per a aquest diumenge un passeig pel pantà de Vallvidrera. La sortida és gratuïta i oberta a tothom. Només cal presentar-se a les 9 davant la seu del club. aNIVerSarI

el Cau farà tremolar la Floresta aquest dissabte L’Agrupament Escolta de la Floresta celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de La Floresta tremola, que enguany coincidirà amb el 25è aniversari de l’entitat. La tarda començarà amb un seguit d’activitats per a nens a les pistes de la Floresta, organitzades per monitors i nens del Cau i, a les set, tindrà lloc l’acte de commemoració. JOVeNtut

L’enquesta del projecte Futur Jove es prorroga

sa el mateix en dos magnífics miradors que permeten descobrir amb tota l’amplitud d’oest a est la bonica Ciutat Comtal. Atureu-vos-hi quan els dies són clars i fa goig de veure la retícula de l’Eixample, el mar al fons, els edificis singulars, Montjuïc o la Sagrada Família. També ha estat un veritable plaer veure com des de la tardor fins ara els canvis de vegetació han donat tristesa o color a part d’aquest paisatge mediterrani. Ara la ginesta està pletòrica, igual que el romaní. Si ja teniu més temps, el passeig per la carretera de les Aigües, pla i llarg, és més que agradable. Arribeuvos si podeu fins a Sant Pere Màrtir. Però no tots els dies són clars. A vegades la calitja de boira produïda pels fums o pel temps atmosfèric ens presenta una ciutat trista i plena de grisos apagats. Són els contrastos del pas de les estacions d’un país que té tants i tants indrets per descobrir.

francesccarbo@telefonica.net

Amb la voluntat d’arribar a un públic més nombrós, l’Ajuntament ha decidit prorrogar l’enquesta ciutadana que ha de servir de base per elaborar l’estudi inicial del projecte Futur Jove Sant Cugat 2020. A banda de l’enquesta, que poden emplenar tots els joves de 13 a 29 anys a la web municipal www.santcugat.cat, en una segona fase l’Ajuntament i la consultora Kairos Future realitzaran entrevistes amb joves per acabar de confeccionar l’estudi. traNSPOrt

Nous horaris a la línia del Vallès de FgC La imminent entrada en servei de la nova estació de Volpelleres el 5 de juny obliga a modificar lleugerament els horaris de la línia BarcelonaVallès. Tot i el canvi, que s’aplicarà a partir del 29 de maig, l’oferta de servei es mantindrà com fins ara, amb 32 sortides tren/hora punta des de l’estació de plaça Catalunya. Per consultar el nous horaris: www.fgc.cat.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

11


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

12

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

S’amplia l’oferta de formació Les càmeres de videovigilància per a nois sense graduat Especialitats. El municipi acull el curs vinent programes de qualificació professional d’auxiliar en vivers i jardins i de muntatge d’equips informàtics Des de fa tres anys la ciutat ofereix un altre curs de venda al públic Núria Gutiérrez

nuria.gutierrez@premsalocal.com

EduCaCió. Sant Cugat incorporarà a partir del curs vinent dos programes de qualificació professional inicial (PQPI) en les especialitats de muntatge d’equips d’informàtica i auxiliar de vivers i jardins. Les noves especialitats s’afegiran a la que ja s’imparteix des de fa tres anys al Casal de Joves TorreBlanca sobre venda al públic subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. En total, la ciutat disposarà el curs vinent de 45 places de programes de qualificació, 15 per especialitat. La posada en marxa d’aquests dos nous cursos

Esther Salat i Jordi Viñals presenten la nova oferta educativa #CEDIDA

ha estat possible gràcies a un acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat, que compartiran els costos d’aquesta iniciativa. Per finançar aquests nous cursos, l’Ajuntament utilitzarà part dels recursos de la bossa de contingència social prevista al pressupost municipal.

La regidora d’Educació i Joventut, Esther Salat, ha destacat que la decisió d’oferir aquests cursos neix quan l’Ajuntament va detectar que l’oferta de PQPI a Sant Cugat era insuficient per respondre a l’increment de la demanda produït per la crisi econòmica. El consistori ha assegurat la vigència de la

Bosch defensa la vacuna del virus del papil·loma Núria Gutiérrez

nuria.gutierrez@premsalocal.com

xErrada. El doctor santcugatenc Xavier Bosch va defensar l’aplicació universal de la vacuna contra el virus papillomahumàenunaconferència a la Casa de Cultura, emmarcada en el sisè cicle Dona i Salut organitzat per l’Ajuntament. Bosch, que va participar en els estudis de l’esmentada vacuna, és director del Programa de Recerca en Epidemiolo-

La xerrada va tenir lloc aquest dimarts a la Casa de Cultura #ARTUR RIBERA

subvenció municipal per a un any per valorar-ne els resultats. L’Ajuntament actualment està analitzant la ubicació dels cursos i mantenint converses amb les empreses on els nois podrien fer les pràctiques. El director de la zona educativa de Sant Cugat, Jordi Viñals, s’ha felicitat de la incorporació de la nova oferta educativa pel fet que “són els dos únics cursos de nova creació que es posaran en marxa el curs vinent a tot el Vallès Occidental”. Aquests programes formatius s’adrecen als nois que finalitzen l’ESO sense haver obtingut el graduat. Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa. La finalitat és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l’itinerari formatiu.

gia del Càncer de l’Institut Català d’Oncologia i ha estat reconegut amb el premi de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. En la xerrada, l’investigador va respondre les preguntes plantejades per una seixantena de persones, majoritàriament mares de nenes en edat de rebre la vacuna, i va defensar l’efectivitat i la seguretat del preparat. Respecte a les reaccions adverses que es van detectar a València, el metge ha admès que va ser un efecte secundari de la injecció i no de la vacuna. Bosch va destacar la importància de vacunar les noies perquè el càncer de cèrvix que pot arribar a provocar el virus és el segon dels càncers més importants en les dones.

estaran actives al novembre

Concurs. Adjudicada la instal·lació a l’empresa madrilenya Elecnor

acte de protesta contra les càmeres al carrer Santa Maria #A. RIBERA

El projecte inclou 5 càmeres giratòries i 8 de fixes a l’eix de vianants Un col·lectiu de joves protesta amb una ‘performance’al centre SEgurEtat. Les càmeres de videovigilància que s’installaran al centre de la ciutat per garantir la seguretat entraran en funcionament al mes de novembre. Ho ha anunciat el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, en una entrevista amb Cugat Ràdio. L’Ajuntament ja ha adjudicat el desplegament del projecte de videovigilància al centre de la ciutat a l’empresa madrilenya Elecnor, un grup empresarial que ofereix una diversa gamma de serveis en l’àrea de les infraestructures de les telecomunicacions. L’empresa s’encarregarà de la installació del sistema informàtic i del centre de control, així com de la instal·lació de les 13 càmeres de videovigilància que s’ubicaran al centre del municipi. Les càmeres, cinc de giratòries i vuit de fixes, s’installaran en l’eix de vianants situat entre la plaça Lluís Millet i la plaça d’Octavià, així com també a la plaça de Sant Pere (antiga plaça Pere San). Segons va declarar Martorell a l’entrevista,

aquesta zona és la més afectada pel que fa als furts i amb la videovigilància es pretén “tenir un control online i després unes imatges que permetin evitar la comissió de delictes i, per tant, el que busca és aconseguir una millor seguretat dels nostres ciutadans”. El projecte va ser autoritzat a principis de mes pel departament d’Interior, després de l’informe favorable de la Comissió de Dispositius de Videovigilància. Aquest projecte tindrà un cost total de 479.000 euros, que es finançaran a través del fons estatal de sostenibilitat.

Crítiques a les càmeres La videovigilància de l’eix de vianants també ha aixecat veus crítiques entre alguns col·lectius locals i aquesta setmana s’ha pogut veure al carrer Santa Maria una performance en què un home disfressat de càmera observava els ciutadans. La protesta l’ha endegat un collectiu de joves anomenat Assemblea d’Inquietes, que ha nascut per protestar contra l’impacte que l’ordenança de civisme del municipi té a l’espai públic. Membres d’aquesta assemblea han anunciat que aquesta actuació i altres de similars s’enregistraran en uns vídeos que formaran part d’una campanya contra el projecte. _N. Gutiérrez


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

El mercat de pagès celebra dissabte el primer aniversari Agroecològic. La cita inclourà un tast de cerveses artesanes, un taller d’estalvi energètic i el sorteig d’una cistella de productes entre els visitants La plaça Pep Ventura acull la iniciativa cada quinze dies Núria Gutiérrez

nuria.gutierrez@premsalocal.com

SentènCiA. Des del maig del 2008, els santcugatencs consumidors de productes ecològics tenen un punt de trobada a la plaça de Pep Ventura amb petits productors ecològics catalans per degustar i comprar de forma directa els seus productes. Amb motiu del primer aniversari, al mercat d’aquest dissabte se sortejarà una cistella de productes entre tots els visitants. A més, s’oferirà un tast de cerveses artesanes elaborades per Art Cervesers i se celebrarà el segon taller de llars verdes, dedicat a l’estalvi energètic.

el mercat té una oferta consolidada de tretze productors #CEDIDA

Cada quinze dies, la iniciativa reuneix a la plaça de Pep Ventura ecoagricultors de la Floresta, el Baix Llobregat, Alella i Montblanc, i artesans ecològics i tradicionals del pa, el vi, l’oli, embotits i formatges de diferents comarques

catalanes. Dels 8 productors que hi havia a l’inici, el mercat n’acull ara 13 i la voluntat és consolidar la seva oferta. “Contínuament rebem peticions de productors, però, d’una banda, analitzem si compleixen els criteris del mercat i, de l’al-

tra, mirem que l’oferta de productes del mercat sigui equilibrada”, explica Natàlia Led, cap del centre de l’Ateneu Santcugatenc, entitat organitzadora del mercat juntament amb les cooperatives de consum ecològic del municipi. Actualment, l’oferta del mercat es completa amb diferents activitats paral·leles, com ara xerrades i tallers sobre temes de sostenibilitat i activitats organitzades pels propis productors, com ara tasts de vins, tallers de pa i coca o d’identificació de bolets. “Ens satisfà que els mateixos productors s’impliquin en les activitats, això assegura la continuïtat de la iniciativa”, ha destacat Led. Led ha fet un balanç positiu del creixement del mercat i ha destacat l’augment de la periodicitat de mensual a quinzenal que es va produir al gener.

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

13

per llogar-hi cadires quim pLa

quim.plaf@gmail.com

Juguem jugant

L

a cosa s’està posant lletja, la tan anomenada crisi esdevé més preocupant cada dia que passa. Des del govern central anuncien mesures dràstiques que em fan pensar que la cosa està molt pitjor del que ens anaven dient i, fins i tot, molt pitjor del que ens diuen ara. Aquestes no són maneres de fer d’un polític que vulgui conservar el seu lloc si no és esperonat per les pressions foranes que l’alerten de la caiguda imminent. No sóc cap entès ni expert en res, i molt menys en macroeconomia, jo encara faig allò que en diuen el cuento de la vieja, i poc em motiva entendre les regles del joc que ens han

Fins ara avançàvem les fitxes i els forts es menjaven els petits muntat. El problema arriba quan al joc toca perdre-hi, fins ara avançàvem les fitxes i els forts es menjaven els petits mentre els perdedors seguien a la cua. Les retallades, lluny de ser prudents i no estirar més el braç que la màniga, segueixen el joc. Són i seran retallades selectives, els toca als funcionaris, però no a l’exèrcit ni als Borbons, tocarà a cultura, però no a promoció econòmica, toca posar anuncis de tres milions de pessetes, però no arranjar la plaça Barcelona. I doncs? Què n’esperem dels que s’han muntat un joc a mida? Ens diuen que això és temporal, que en un parell d’anys tot tornarà a ser igual. Però tot el que puja baixa. Jo espero que no caiguem de nou en el mateix joc i estripem la baralla perquè les crisis són oportunitats. Aixònoméshoarreglementretotsitotes.oi?


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

14

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Històries santcugatenques Ferrer realitzant ferradures a la seva enclusa. Foto extreta del ‘Costumari català’ #CEDIDA

posar-los el calçat a mida. Era molt normal trobar, durant el dia, animals fermats al costat de la porta esperant el torn per ser ferrats. Era una feina molt laboriosa, ja que el carreter havia d’aguantar la pota mentre el ferrer acomodava el casc per ferrar-lo. Amb una eina tallant molt especial, li rebaixaven el casc fins que li quedava a la mida i hi acoblaven la nova ferradura roent perquè s’ajustés millor. Quan feien aquesta feina, sortia una fumarada del casc, i el pobre que aguantava la pota no podia quasi respirar. Després arribava la feina més delicada, era el moment de clavar-li els claus per subjectar bé la ferradura. En aquesta feina el ferrer havia de ser molt destre si no volia deixar la cavalleria coixa. Si era a l’estiu, un vailet havia d’ajudar-los a espantar les mosques amb una cua de cavall, ja que si no la bèstia es neguitejava més i no s’estava quieta. El carreter havia de tenir molta cura a vigilar que l’animal no portés cap pota sense ferrar, ja que els cascs són molt delicats si no es protegeixen amb les ferradures.

Cèrcols de ferro a les rodes

Els ferrers del poble Tomàs Grau

redaccio@diaridesantcugat.cat

A

vui la gent que treballa el ferro no fa gaire soroll, ja que és difícil que pel maneig d’aquest metall se senti o es conegui el local on treballen. Abans era molt diferent, els ferrers i

Era molt normal trobar, durant el dia, animals fermats al costat de la porta esperant el torn per ser ferrats. Era una feina molt laboriosa

manyans se sentien ben bé abans d’arribar-hi pel repicar a l’enclusa. Algunes vegades sentíem el seu so quan llossaven les eines dels paletes, pics, escarpes, tallantons, etc., però els pagesos també els donaven molta feina a causa de la gran varietat que comportaven totes les seves activitats. La que els donava més enrenou era fer les ferradures per als animals de tir i ferrar-los. D’aquestes, sempre que tenien temps, en feien un reguitzell, i a mesura que ferraven sols havien de retocar-les per

Una de les feines que feien de tant en tant, i en la qual la mainada sempre badàvem, era quan havien de posar els cèrcols de ferro a les rodes. Era una feina molt laboriosa, ja que havien d’estendre a terra la roda de fusta per ferrar-la ben encaixada entre si, i al costat feien un cercle de foc de la mida del cèrcol que havien de posar. Quan el cèrcol era ben roent i vermell, amb unes eines especials, tres o quatre homes l’agafaven i el posaven a la roda amb molta cura per no equivocar-se; aquest quedava encaixat a la roda i el deixaven fins que es refredava per poder-lo collar bé amb cargols.

Foc a les potes dels animals Una de les feines que també realitzaven els ferrers era donar foc a les potes dels animals que les tenien flaques. Es feia sota la vigilància del veterinari, que ho recomanava. Era una feina poc recomanable de contemplar per les pobres bèsties, ja que consistia a passar-los uns ferros roents per les cames afectades, amb la qual cosa ja quedaven marcats per a tota la seva vida. Si aquest animal s’havia de vendre, ja tenia ben poc valor.


www.diaridesantcugat.cat

Sumari

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

Tres anys de presó per a un jove ‘latin king’ per intent d’homicidi a un menor Sentència. Els fets van tenir lloc al carrer Gorina fa 9 mesos, quan el condemnat, de 20 anys, va ordenar a un menor apunyalar la víctima perquè es negava a ser membre de la banda L’acusat va treure un ganivet de la motxilla i li va dir: “Ara veuràs” La mare de la víctima també va resultar ferida en l’incident Núria Gutiérrez

nuria.gutierrez@premsalocal.com

SEntènCia. L’Audiència de Barcelona ha condemnat a tres anys de presó un latin king que, juntament amb tres nois més, va ordenar apunyalar un adolescent de 14 anys a Sant Cugat perquè no volia fer-se membre de la banda. En la sentència, la secció vuitena de l’Audiència condemna Byron Alfredo Pacheco, natural de l’Equador i resident a Sant Cugat, per un delicte d’intent d’homicidi i falta de lesions. El processat ja havia estat

Diari de Sant Cugat

Divendres, 28 de maig del 2010 |

condemnat a no acostar-se a la víctima per una agressió mesos enrere. La sentència de l’Audiència explica que la tarda de l’1 de setembre del 2009 Pacheco, un jove de 20 anys membre de la banda Latin Kings, juntament amb un menor i dos joves més no identificats, va veure la víctima, D.R.M.G., de 14 anys, al carrer Gorina, quan anava a buscar la seva mare a la feina. Quan el nen esperava al portal que la seva mare baixés, els latin kings van rodejar-lo. Pacheco va treure de la motxilla un ganivet embolicat amb cartró i li va dir a la víctima: “Ara veuràs”. Tot seguit, li va donar l’arma al menor que l’acompanyava i li va ordenar que l’apunyalés. El menor va dirigir el ganivet cap a l’estómac de la víctima, que va poder posar la mà davant i va evitar la ferida a l’abdomen, tot i que va haver

Els fets van tenir lloc al mes de setembre al carrer Gorina #A. RIBERA

de ser atès després per ferides a les mans. La mare, que va veure part de l’escena des del balcó, va baixar corrents i es va interposar entre el seu fill i els agressors, que també la van intentar apunyalar. En el forcejament la dona va poder treure el ganivet a l’agressor, però va resultar ferida amb uns talls a la mà. El tribunal ha rebaixat la pena per a Pacheco perquè l’atac va ser “molt poc efectiu”, ja que l’agressor “era una persona inexperta en l’ús del ganivet que no va arribar a punxar la víctima ni tan sols lleument, fet que indica la debilitat de l’atac”. L’Audiència també ha condemnat el latin king a 2.340 euros de multa per trencament de mesura cautelar, a 180 euros de multa per una falta de lesions i a una indemnització de 450 euros per al noi i la seva mare.

|

Cultura

|

Passatemps

|

15

Presentació del Baròmetre de la Cultura i la Comunicació ComuniCaCió. La Fundació Audiència de la Comunicació i la Cultura (Fundacc) presentarà a Sant Cugat el Baròmetre de la Comunicació i de la Cultura en un acte obert a la ciutadania aquest dijous, 2 de juny, al Claustre del Monestir (19.30 h). L’acte, que forma part de la celebració dels 25 anys del setmanari TOT Sant Cugat, donarà a conèixer els hàbits culturals i d’utilització dels mitjans de comunicació a Catalunya, ja que el Baròmetre és l’estudi més gran de les audiències i dels consums culturals als territoris de parla catalana. Hi intervindran el regidor de Comunicació, Jordi Puigneró, l’editor del TOT Sant Cugat i fundador de l’ACPG, Ramon Grau, i Joan Sabaté i Lluís Tolosa, director general i director tècnic del Baròmetre. Amb motiu de l’aniversari del TOT, la ciutat també acollirà aquest divendres els editors de 140 capçaleres catalanes al Claustre del Monestir, en la celebració de l’assemblea de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta (ACPG). _Redacció


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

16

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

|

Opinió_ 18 |

la Ciutat_ 20 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura_ 44 |

Passatemps_ 54

lectors@diaridesantcugat.cat ENVIA’NS ELS TEUS MISSATGES: PER ADREÇA ELECTRÒNICA: lectors@diaridesantcugat.cat DES DE LA WEB: www.diaridesantcugat.cat

Les cartes enviades no poden superar les 15 línies mecanografiades o els 1.000 caràcters (espais inclosos). El Diari DE Sant Cugat es reserva el dret a tallar en qualsevol cas el text, així com a publicar-les en aquesta pàgina.

PER CORREU TRADICIONAL: Sant antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallès (BCn)

cartes dels lectors L’accés a l’escola La Floresta Llegint el Diari DE Sant Cugat del divendres 21 de maig, vaig trobar una notícia que parlava de l’estat del camí d’accés a l’escola La Floresta. Sembla ser que l’ajuntament ha aprovat un projecte anomenat Camins Escolars Segurs, però no se sap per quins set sous només beneficia les escoles del centre. Segons el que es diu a la informació, l’aMPa de l’escola La Floresta fa molt de temps que reclama l’arranjament d’aquest camí, però pel que va dir al consell de districte de la Floresta el seu president, el Sr. Xavier amador, no hi ha cap intervenció prevista, ja que l’ajuntament considera que tot el que s’havia de fer ja està fet. Deu ser que el camí de Can Pagan ja està bé com està, ple de sots, pavimentat amb diversos pegats de ciment, i sense il·luminació quan es fa fosc. i potser sí que és veritat després de veure com ha quedat el carrer Diputació (una via de primer ordre i de molta repercussió en la mobilitat dins la Floresta) un cop acabades les obres (amb uns quants sots, amb l’asfalt tot esberlat, amb unes noves voreres quasi inexistents, i amb els fanals nous sumant-se als pals de subministrament elèctric i de telèfon que ja ocupaven la poca amplada dels escassos trams de vorera que ja hi havia), unes obres que van durar sis mesos i que crec (si no estic errat, i si ho estic, ja em corregiran) que van costar uns 300.000 euros? aproximadament (em sembla que és el que posava al taulell d’anuncis de l’Oficina Municipal Descentralitzada i al cartell que anunciava el “famós” Pla E del govern d’Espanya al Pont del Diari), i que l’ajuntament va executar, tant sí com no, per no desaprofitar el “regal” del govern Zapatero. (no hi havia a la Floresta altres actuacions més urgents, i de més profit per al districte on destinar aquests diners?). Pensant en tot això tal vegada és millor no tocar el camí de Can Pagan.

lectors@diaridesantcugat.cat

incapacitats Al col·lectiu de persones amb problemes físics, o problemes intel·lectuals, se’ls defineix com a “discapacitats”, i molts d’ells treballen en petites empreses, que tenen la consideració i compassió per poder integrar-los al món laboral, ajudant-los en les tasques que cada un pot fer, motivats pels seus educadors o caps. Tant uns com altres són dignes d’admiració. A molts polítics i dirigents de Catalunya i Espanya els haurien d’incloure en el col·lectiu d’incapacitats: Per no saber tirar el país endavant. Per no donar ajuts als milers d’aturats. Per no donar suport als petits empresaris. Per no saber aturar la corrupció. Per no saber posar fi als robatoris. Per no donar ajut als pensionistes, que estan al llindar de la pobresa… I no acabaríem la llista. Tots aquests personatges viuen aliens a tot el que passa d’injust. No coneixen les privacions ni pateixen per omplir la panxa, ni pagar hipoteques i el que calgui, la qual cosa demostra que són ineptes per fer la feina com cal. Dóna més bons beneficis no donar la cara pels ciutadans, però no deixem de votar-los, que a fi de mes es troben al seu compte corrent el gran “sou” que s’han guanyat amb la suor del seu treball.

e. Piera ara sabem com està. Si l’ajuntament actués ens podríem trobar amb alguna sorpresa. Francisco de Urmeneta arcos

Des del Terra Dolça… aquest mes de maig és, per a les persones que vam iniciar aquesta història, una data d’allò més especial. Celebrem cinc anys en una ciutat difícil i complicada si el que pretens és, entre altres coses, que la gent gaudeixi i participi de la CuLtura de manera lliure. Vam iniciar el camí amb una idea molt clara que no pensem abandonar fins que

aquest camí arribi al seu final: enteníem i entenem que la nostra manera d’intentar guanyar-nos la vida ha d’anar lligada a un compromís irrenunciable amb el nostre país i la societat que l’integra. Des de bon començament vam tenir molt clar que la nostra concepció dels Països Catalans i la seva societat volíem que es reflectís en la nostra feina diària en totes les seves facetes: la gastronomia i els actes i activitats que fem. L’aventura ja fa cinc anys que dura i les persones que en formem part estem molt i molt contentes del camí fet fins ara. aquest modest escrit volem que serveixi per donar les gràcies a totes aquelles

persones que, d’una manera o una altra, heu format part en algun moment d’aquest projecte. Ja sigui perquè hi heu

els cugatitus

treballat i, d’alguna manera, us l’heu fet vostre; perquè ens heu ajudat i ens ajudeu quan passem moments complicats; perquè hi heu vingut a fer xerrades, presentacions de llibres, tardes de titelles, nits de màgia i contes, concerts, teatre, exposicions…; perquè veniu a dinar, a sopar o a fer una cerveseta; perquè l’utilitzeu per fer-hi les vostres reunions; perquè… a tots i totes, moltes gràcies i ens seguim trobant per veure si podem fer que tot plegat segueixi sent un xic més dolç! esPai gastronòmic i cUltUral terra dolça

25 anys del TOT SANT CUGAT un dia de l’any 1985 va néixer a Sant Cugat, sense fer soroll, possiblement tímida i sense cap pretensió de ser la millor, una publicació que amb el pas del temps, amb constància, humilitat i feina ben feta s’ha fet major d’edat amb la

maduresa pròpia del pas del temps. En el meu cas, que era un ciutadà que treballava a Barcelona i dormia a Sant Cugat, el tOt va ser el camí per anar-me obrint a poc a poc nous horitzons dins la ciutat i fins a apropiar-se totalment de mi i dels meus. Cada divendres a primera hora tinc el neguit de matinar per trobar el meu amic, el tOt, un regal setmanal on se’ns obren infinitat de continguts que et fan sentir més protegit: davant un dubte, una mirada al tOt t’ho soluciona. El tOt ha crescut amb la ciutat i amb els seus habitants, sigui quina sigui l’edat i l’entorn social, sense soroll, constant cada setmana, humil entre totes les publicacions i entra a casa nostra amb joia i com el millor amic. El meu escrit avui vol ser un agraïment i una felicitació a tot l’equip humà que hi ha hagut i hi ha darrere de les seves pàgines. amic tOt, endavant, que tots et seguirem i no et defraudarem. marc Plens

per Josep maria cabrerizo cabrerizo@indubruc.com

RECODER I UNA DELEGACIÓ DE SANTCUGATENCS HAN ANAT A MADRID A PROMOCIONAR EL POTENCIAL ECONÒMIC DE LA CIUTAT. SOBRETOT SÒL INDUSTRIAL, EQUIPAMENTS DISPONIBLES I PROXIMITAT AMB BARCELONA QUÈ PROMOCIONAREM EN LA PROPERA CRISI?


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

17


Diari de Sant Cugat divendres, 28 de maig del 2010

18

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 16 |

Opinió

|

la Ciutat_ 20 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Opinió

Cultura_ 44 |

Passatemps_ 54

Els mercats internacionals no recuperaran la confiança en Espanya si el cap de govern pren decisions a batzegades”

llUíS reCOder aLCaLdE dE Sant Cugat

economia _Pàg. 24

l’horitzó

dolors Vilarasau. Cultura

Porcel: santcugatenc universal

víctor aLexandre

www.victoralexandre.cat

directora de teatre dolorsvilarasau@tetrateatre.com

F

La denigració d’un símbol

N

a pocs dies la nostra ciutat ha rendit un merescudíssim homenatge a Baltasar Porcel, que fou veí il·lustre de la ciutat i que ens deixà l’1 de juliol passat. Curiosament, l’homenatge, amén de les institucions implicades –l’Ajuntament de la ciutat i la Institució de les Lletres Catalanes–, li ha vingut, i li vindrà, sens dubte, de la gent de teatre de la ciutat: Retorn a Andratx, recull de Bonnín a partir de tres peces en un acte de l’autor mallorquí; al juliol, monogràfic de les Lectures a la Fresca dedicades al seu teatre, i a la tardor,laposadaenescenade L’inspectoracàrrecdel Grup Espiral. Curiosament, perquè la seva carrera de dramaturg s’estroncà als anys 70 davant de les dificultats d’estrenar al circuit comercial i de la impaciència literària de l’autor: “Entre el text dramàtic i l’escenari hi ha massa entrebancs que moltes vegades no pots controlar”, va confessar al crític teatral i amic Joan Anton Benach.

o s’entén que gairebé un any després de ser aprovada la moció que va presentar el grup municipal d’Esquerra, demanant la dignificació del monument a Rafael Casanova, l’estat en què es troba aquest símbol nacional sigui encara pitjor que aleshores. Ara mateix, com han denunciat els republicans, aquest monument, que també homenatja els defensors de Catalunya que van perdre la vida el 1714, es troba malmès, ple de pintades i presenta un aspecte d’abandonament que ofèn la dignitat. És prou sabut que hi ha col·lectius que odien profundament el seu simbolisme i que per això l’empastifen, però les autoritats locals haurien de prendre consciència que el respecte institucional per un monument d’aquestes característiques va més enllà de la seva inauguració i es reno-

Unteatreque,caldir-ho,notél’impulsirrefrenable de la seva narrativa (el tastet de Difunts sota

té raó, per tant, Esquerra quan diu que el monument a Casanova és el símbol commemoratiu pitjor tractat de Sant Cugat

els ametllers en flor de Frau-Pla-Major al pati de la Biblioteca i de Joan Fullana el dia de l’homenatge al Teatre-Auditori corrobora l’expressivitat i la força del la seva novel·lística), però conté elements gens menyspreables, sobretot perquè defuig els corrents més carrinclons –el sainet i la peça costumista propis del teatre de les Illes– i fa provatures amb els corrents europeus de l’època: l’existencialisme, el teatre de l’absurd i el teatre èpic, o, si ho prefereixen: Sartre, Ionesco i Brecht.

LauRa EnCuEntRa

Vaig conèixer Porcel l’any 1974, arran dels pre-

paratius de l’estrena de la seva obra L’inspector, adaptació lliure de l’obra de l’escriptor rus Nikolai Gógol. Vaig dirigir aquella obra amb 22 anys a la petita Sala Abacial, seu de l’Agrupació Teatral Maragall. En aquells moments Porcel era un escriptor jove d’èxit, molt consolidat, que trepitjava fort. Havia rebut diversos premis literaris i era col·laborador habitual de la revista Destino. Durant tres matins vaig fer parada al Peu del Funicular, tot enfilant pels carrers empinats de la veïna Vallvidrera, on residia llavors. Allí, en una casa plena de gats, vaig poder conèixer de primera mà el personatge: home vigorós, gran conversador, vehement, polemista. Encara lluitava pel teatre i va fer tots els possibles per la difusió d’aquella estrena. Trenta-cinc anys després, el 2009, quan el Nacional va reposar l’obra de Gógol, hagués estat una gran oportunitat per recuperar

Porcel és un dels santcugatencs més universals que no han nascut aquí. Perquè un no només és d’on neix, sinó d’on tria viure

el seu teatre. Però el Nacional va encarregar una nova adaptació a un autor “de moda”. Una espina clavada a l’ànima de Porcel molt tocat ja per la malaltia que el conduiria a la mort.

Porcel va ser durant molts anys veí nostre. A

Andratx hi va néixer, però ell va triar per viure Valldoreix.Lifascinavalanaturaencaranodomesticada de l’entorn. Segurament Valldoreix no ha estat font d’inspiració de la seva narrativa com ho ha estat el seu Andratx natal, al cap i a la fi, com diu el poeta, la pàtria de cadascú és la infantesa, però li va servir d’aixopluc per escriure un bon grapat de les millors novel·les de la literatura catalana. Porcel, com Ferrater, és un dels santcugatencs més universals que no han nascut aquí. Perquè un no només és d’on neix, sinó d’on tria viure. D’aquí l’oportunitat d’aquest homenatge.

va cada dia amb la conservació. Té raó, per tant, Esquerra quan diu que el monument a Casanova és el símbol commemoratiu pitjor tractat de Sant Cugat, i també la té quan demana un replantejament dels actes que s’hi fan al davant l’Onze de Setembre. No es tracta que els partits deixin de fer-hi els seus parlaments, però cal admetre que només hi van uns pocs militants. Aquesta mena d’actes són com són, ja ho sabem, i no poden resultar divertits perquè no són cap espectacle, però els partits haurien de posar-hi més imaginació. El que és obvi és que el nombre d’assistents que rep cada formació varia en funció de l’estat d’ànim que ha generat la seva política nacional al llarg de l’any. És a dir, que els simpatitzants hi van o es queden a casa al marge de quina hagi estat la política municipal. Sembla injust, perquè suposa un menysteniment de la tasca dels regidors locals, però és així i els partits ho haurien de veure com un termòmetre de la seva ascendència en la societat. Tot depèn, en definitiva, de les expectatives que saben generar.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

Per crear opinió

PreSenTACió del bArÒmeTre de lA CulTurA i lA ComuniCACió 2 DE juny a les 19.30 h, al claustre del Monestir

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

opinió

|

la Ciutat

|

Economia

Cada racó s’hi ret amb imprecís desig de ressorgir de nou, de negar amb fervor -mal que sigui enganyant-se l’endormiscat vessant que dóna a la penombra. Incauta resplendeix, aleshores, la immeditada plenitud d’un món que s’esparpella, àvid d’esborrar el dolor…

www.martiolaya.wordpress.com

Passatemps

|

19

Vinagre per a tots

T prés, ha guanyat el Premi de Poesia en les festes literàries de tardor, a València. Aquestes Tertúlies, que inclouen un berenar suggerit pel conferenciant, són més obertes que mai: a la poesia i a la gana, que no sempre fan parella.

l’homenatge a Porcel. Diria que, en els dife-

Tertúlia amb Amics. Aquestes tertúlies van

començar el primer dilluns del mes de maig i el poeta de Coll Favà Lluís Calvo va fer de conferenciant convidat. El fragment de tast és d’un poema del nostre poeta que es titula Contraclaror i que l’any 1989 encara era inèdit. El Lluís havia guanyat l’any 1987 el Premi Amadeu Oller de Poesia amb 21 anyets a punt de fer. I enguany, vint-i-tres anys des-

rents vessants, fou també un homenatge a la paraula, al bon dir, i a les pauses llargues, però sovint plenes de comentaris gestuals: una cella que interroga, una mirada inquisidora, un sospir trencat... Tres actors i una actriu castissos, castissos d’aquells de casta, digueren, bé i molt rebé, passatges de coses que en Porcel havia escrit. I un director de mà segura signà la gran festa de l’esperit. Si algú us diu -que tot s’explica– que em vaig posar dempeus al seient i vaig cridar “bravo!”, no us el creieu pas: hi ha gent que saben endevinar el pensament i prou.

Cultura, flors i paisatge verd carnós. Tot

és una mateixa cosa. Quan la primavera és ubèrrima i el pensament arracona les crisis i es posa a cultivar parcel·les de terròs mal regat, altre cop, com diu el poeta, “a la verge més jove li vindrà llet al pit”. (Que bé que ho explica Salvat-Papasseit!).

CARME COLOMINA

Endeutament municipal

F

Diari de Sant Cugat

telèfon de contacte: 93 674 86 61 jm.valles@premsalocal.com

redacció@diaridesantcugat.cat

ins i tot el BOE fa marxa enrere. És el súmmum de l’esperpent. Aquests campions olímpics en llançament de globus sonda han oficialitzat ara una nova modalitat, la del decret sorpresa publicat amb “errors tècnics sense més importància” que permeten desdir-se’n només 24 hores després. La limitació de la capacitat d’endeutament dels ajuntaments d’un dia per l’altre no només amenaçava de provocar un motí per part de les administracions locals, sinó que també afegia més llenya al foc dels efectes socials d’aquesta crisi. Sant Cugat va tenir prou reflexos dilluns passat per convocar un ple

Cultura

|

JoSeP mAriA VAllÈS EDitor D’opiniÓ

EScriptor

…el pensament arracona la crisi i es posa a cultivar parcel·les de terròs mal regat…

dèries

|

editorial

Esplet d’actes culturals

A

Esports

El Baròmetre és l’estudi de mesura i anàlisi de les audiències dels mitjans de comunicació i dels consums culturals en els territoris de parla catalana. La informació que genera és valuosa per a mitjans i grups de comunicació, agències de mitjans, indústries culturals, empreses i institucions diverses. L’acte, organitzat amb motiu dels 25 anys del TOT Sant Cugat, és obert a tothom.

marti olaya. Cultura residencial

ctes culturals de tota mena omplen l’agenda d’un Sant Cugat tocat per la crisi. I com que de crisi no en vull parlar, perquè sovint endevino que aniran maldades i no vull passar per derrotista malhumorat, deixeu-me aixoplugar a redós de la cultura i estalviarvos comentaris sobre coses que em van ensenyar de ben jove i ara veig que la realitat les implanta… Dit això, i admirat de constatar que els pantans són plens i que potser per aquesta raó un panet dit de Viena te’l donen per seixanta centimets de no res… Dit això, repeteixo, avui no em vull quedar amb les ganes de plantar una cita poètica ara només començar; i després explicaré el perquè:

|

d’urgència i avançar l’aprovació d’uns préstecs que ja tenia negociats amb algunes entitats bancàries. Altres consistoris encara estaven en estat de xoc. Seria per fer-ne befa si no fos tan trist. Els ajuntaments s’endeuten majoritàriament per finançar obra pública, però també és l’àmbit local el que ha hagut de fer front a un increment de la despesa social, a l’allau de les demandes d’ajuts per als menjadors escolars, a l’atenció de ciutadans amenaçats de desnonament, a la incomoditat d’haver de posar en quarantena subvencions o esdeveniments culturals... Cal retallar la despesa pública? Sí. Però ara passarem la tisora a unes administracions que fa 20 anys que

reclamen un model de finançament just amb el nivell de despeses i responsabilitats que assumeixen. No serà fàcil. Ara, però, tots tranquils. El BOE ha tornat a parlar i les restriccions del crèdit municipal no entraran en vigor fins al 2011, així que barra lliure. Tots aquells municipis que no tenien previst endeutar-se gaire en els pròxims mesos, que corrin cap a les entitats bancàries, perquè l’any que ve es tanca l’aixeta i cal fer calaix abans. I això és vàlid per a tots. Tant per a aquells consistoris prudents que han limitat la seva capacitat d’endeutament a uns nivells assumibles com per a aquells que arrosseguen un forat de milers de milions d’euros. Tot molt racional i ben pensat.

ots al mateix sac. No és rellevant si un ajuntament té un deute de ciència-ficció o si en té un de testimonial, si el que vol és fer inversió o posar un pegat per arribar a final de mes. Durant el 2011 es tanca, per decret, l’aixeta del crèdit municipal i es fa de manera que s’evidencia una vegada més la improvisació i la deriva en què es troba immers el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, sobretot pel que fa a la gestió de la crisi i la política econòmica dels darrers anys. L’anunci que Madrid feia el dilluns 24 prohibia a tots els ajuntaments de l’Estat espanyol, així de cop i volta, endeutar-se des de l’endemà mateix. Aquesta mesura va propiciar que ajuntaments com el de Sant Cugat, en una pràctica gens habitual, celebressin a corre-cuita plens d’urgència per demanar crèdits de manera que no els afectés la decisió del govern espanyol. Ja sigui per error informàtic, oblit del redactor o poca visió política, la ministra d’Economia, Elena Salgado, va fer marxa enrere i va anunciar que permetria l’endeutament tot el que queda del 2010. Això sí, l’any que ve, res de res. El decret d’ajustament del dèficit és una mesura completament necessària però que arriba tard i malament. A què es dedicaran les tisores és força qüestionable i, com sempre, afectarà els més febles i, entre ells, l’ase dels cops de l’administració que són els ajuntaments que, tot i que en molts casos s’han passat de frenada, fa més de 30 anys que esperen una llei justa de finançament local. No facilitar-los ni recursos ni la possibilitat de demanar-los és abocar-los a una situació de fallida.

President: Ramon Grau director: Josep Maria Vallès. Subdirector: Àlex López Puig edita: Premsa Local Sant Cugat, SL. c/ Sant Antoni, 42-44 08172 Sant Cugat del Vallès (BCN) www.diaridesantcugat.cat redaccio@premsalocal.com Consell editorial: Antoni Blanch, Antoni Monerris, Francesc Carbó, Ignasi Salvat, Joan Carles Gassiot, Joan Tortosa, Joan Troyano, Joank Busquets, Jordi Casas, Josep A. Teixidó, Josep Daniel, Josep M. Sans Travé, Josep M. Simeón, Lluís Godayol, Montserrat Rumbau, Núria Zabala, Ramon Grau (president), Rogeli Pedró, Valentí Feixas, Víctor Alexandre i Xavier Grau Gerent: Anna Comella redacció: Mariona Sagalés, Àlex López, Núria Gutiérrez, Carolina Mercader, Joan Ramon Armadàs, Bernat Bella, Carles Illana i Pere Fernández. Correcció: Susanna Turon departament comercial: Cristina Fernández, MicheleOrrú,SandraBoixiElisaPalazónFotografia:LluísLlebot,DavidFernándeziArtur Ribera Col·laboradors: Àngels Solé, Anna Toro, Antonio Priante, Arcadi Oliveres, Carles Brugarolas,CarmeColomina,ChristianTreceño,ConsolTorrente,DavidEscamilla,Diana Comas, Dolors Vilarasau, Domènec Miquel, Eduard Jener, Eduard Torres, Eloi Alegre, Ferran Villaseñor, Francesc Carbó, Francesc Carol, Gerald Fannon, Guim Pros, Imma Pueyo, Jaume Clavell, Jordi Casas, Jordi Robirosa, Josep Gimeno, Josep A. Teixidó, Josep M. Cabrerizo, Juank Busquets, Lluís Campins, Martí Olaya, Montse Sant, Pep Blanes, Pep Tugues, Pere Vivó, Rafael Gomez, Rosa Martín, Quim Pla, Tomàs Grau, Trini Escrihuela i Víctor Alexandre disseny i maquetació: Adrià Gállego, Sergi Felip i Francesc Cabeza disseny de la maqueta original: eixida.cat impressió: Gráficas de Prensa Diaria. Tel.: 93 462 85 00 Dipòsit legal: GI-405-93 Empresa distribuïdora: Mailing Vallès (93 589 23 71). entitats col·laboradores: Amics Unesco Valldoreix-Sant Cugat, Associació Empresarial de Sant Cugat, Aules d’Extensió Universitària, Camerata, CAR Sant Cugat , Centro Popular Andaluz, Cor de Gospel, Club de Golf Sant Cugat, Club de Tennis Set Ball, Club Esportiu Valldoreix, Club Handbol Sant Cugat, Club Muntanyenc Sant Cugat, Club Voleibol Sant Cugat, Eroski, Escola d’Art de Sant Cugat, Griful Oil, Hipic Centre Cal Caldes, Juventuts Musicals de Sant Cugat, Museu Sant Cugat, Òmnium Cultural Sant Cugat, Penya Blaugrana Sant Cugat, Junior FC, PIMEC Vallès sud, Radiotaxi Sant CugatValldoreix, Sant Cugat Esport Futbol Club, Tapiñas, Teatre Auditori-Centre Cultural, Unió Ciclista Sant Cugat, Unió Esportiva Sant Cugat, Unió Santcugatenca.

EL DIARI DE SANT CUGAT EXPRESSA úNICAMENT LA SEVA OPINIó EN ELS EDITORIALS. ELS ARTICLES SIGNATS EXPRESSEN L’OPINIó DELS SEUS AUTORS, QUE EL DIARI DE SANT CUGAT NO FA SEVA NECESSÀRIAMENT.


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

20

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 16 |

Opinió_ 18 |

la Ciutat

|

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura_ 44 |

la Ciutat

Passatemps_ 54

Denúncia _Pàg. 22

ICV-EUiA i PSC volen que es canviï l’actual president del consell de districte de la Floresta, Xavier Amador, per la seva “arrogància”

Passarà:

El pròxim ple se celebrarà el dilluns 21 de juny Més informació: www.diaridesantcugat.cat

Reacció. Els veïns aporten en un recurs una factura que posa de manifest que l’Ajuntament va cobrar perquè els residents de Can Borrull es connectessin al tub, que és el que desemboca aigües fecals a la riera de Vallvidrera

Comença el bombeig

el barri de Can Borrull està situada a la part més baixa del districte de les Planes i queda dividit per la carretera de vallvidrera i limitat al nord per la línia de FGC i al sud pels túnels de vallvidrea #ARTUR RIBERA

Es comença a fer la solució provisional prèvia a la definitiva Mariona Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

InteRvenCIó. Els treballs perquè la riera de Vallvidrera no continuï rebent aigües fecals d’alguns habitatges que hi ha al barri de Can Bor· rull, al districte de les Planes, ja han començat, una setma· na després que s’aprovés el pla de millora urbana del sec·

tor. L’Entitat Metropolitana de Sanejament SA (EMSSA) i l’Ajuntament han tancat un acord per instal·lar de mane· ra provisional, i fins que no arribi el sistema definitiu, un mecanisme de bombeig de les aigües residuals que fins ara anaven a parar a la riera per· què desguassin a la depurado· ra de Vallvidrera, situada al costat de l’estació de FGC de les Planes, a uns 50 metres de distància amb Can Borrull. L’Ajuntament ha indicat que la intervenció s’ha fet “sense esperar que els veïns complei· xin el que se’ls exigeix”. Està previst que les obres per instal· lar les bombes de pressió finalit· zi en les pròximes setmanes.

“El recurs s’havia de fer a la força perquè teníem un decret i arran d’aquesta prova ells han actuat de pressa” Roque FeRnánDez

PrESIDEnt VEïnS DE CAn BorrUll

15 dies

els va donar l’Ajuntament per parar els abocaments irregulars sobre la riera.

La prova de la factura El president de l’associació de veïns de Can Borrull, Roque Fernández, ha explicat que la intervenció de l’Ajunta· ment respon a un recurs que l’entitat va presentar al con· sistori. La reclamació contra el requeriment municipal que instava els residents a fer que, amb un màxim de 15 dies, adoptessin mesures per no continuar llançant aigües contaminades a la riera, s’acompanyava d’una factu· ra datada de l’any 1997 i emesa pel propi Ajuntament. Aquest document demostrava que un dels veïns va pagar per con·

nectar·se a un tub, que és el que aboca directament resi· dus fecals a la riera. “El recurs s’havia de fer a la força, per· què sobre nosaltres pesava un decret i arran d’aquesta prova ells han actuat de pres· sa”, ha assegurat Fernández, que ha fet palès que “l’Ajun· tament sabia” que el consis· tori havia instal·lat el 1992 la canalització que abocava les aigües de les cases a la lle· ra de la riera. “Això ho hau· rien d’haver fet el 1992 o el 1993, no ho van fer i ho han de fer ara”, ha apuntat Fernán· dez. El representant veïnal ha avançat que “els veïns no hi posaran res”, perquè fins que el sistema no provisio·

nal no entri en funcionament l’Ajuntament ha instal·lat un dipòsit hermètic soterrat que recull les aigües brutes que després són recollides amb un camió d’aspiració.

Sistema definitiu Tot i aquest sistema provisi· onal de bombeig, l’Ajunta· ment manté contactes amb l’EMSSA i l’Agència Catala· na de l’Aigua (ACA) per cons· truir l’estació definitiva que bombejarà des de Can Bor· rull fins a la depuradora de Vallvidrera, que ha d’aspi· rar les aigües residuals i ha de posar fi als abocaments irregulars en aquest punt de Collserola.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

Un 25% del parc d’habitatge local es va construir abans dels setanta Estadística . Aquests edificis seran els que a Sant Cugat hauran de passar un estudi arquitectònic, segons va aprovar per decret la Generalitat Control. El parc d’habitatge de Sant Cugat és relativament nou. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) exposa que de tots els habitatges que hi ha al municipi poc més d’un 25% es va construir abans de l’any 1970. Aquests edificis seran els que a Sant Cugat hauran de passar un estudi arquitectònic, segons va aprovar per decret la Generalitat de Catalunya, i els que hauran d’adoptar mesures correctores en el cas de necessitar-ho. Aquestes dades s’ajusten al que ja va avançar la tinenta

d’alcalde de Territori, Mercè Conesa, en aquest sentit. Segons les dades més actualitzades de què disposa l’INE, les del 2001, la construcció a la ciutat data majoritàriament d’entre els anys 1981 i 2001. En aquest sentit, l’INE apunta que entre el 1981 i el 1990 es van bastir entorn al 15% dels edificis i en el període 1991-2001 es va fer l’altre 35% restant. En aquestes dades de l’INE no es deixa constància del parc edificat entre el 2002 i des que va començar el 2010. Els construïts abans del 1970 hauran de passar un control #A. RIBERA

_Redacció

Finalitza la pavimentació del carrer Esparver, a Valldoreix Redacció

redaccio@diaridesantcugat.cat

obrES. El tram del carrer Esparver, entre els passejos del Pardal i del Voltor, ha finalitzat les obres de pavimen-

tació. La via, situada entre els barris de Can Casulleres i Rossinyol, a Valldoreix, no estava asfaltada. L’actuació, que ha tingut un cost de 32.000 euros i està subvencionada per la Diputació de Barcelona, cons-

ta de dues fases. Un cop acabada la primera, s’executarà la segona, que consta de la senyalització horitzontal i la cimentació dels canals laterals de la via per garantir el pas i l’evacuació de l’aigua.

les obres ja han acabat #CEDIDA

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

21

l’Estirabot JORDI CASAS

casasj@eresmas.net

Què fer?

Q

uè fer quan els botxins econòmics d’un sistema pervers, reconvertits en víctimes i amagats rere aquesta institució imprecisa que en diem mercat, exigeixen impúdicament, després d’haver-se assedegat amb diner públic, que els de sempre, que de fet ja s’ho esperaven, paguin les conseqüències de la crisi i, a més, aquest cop amb nocturnitat i traïdoria? Què fer quan un tribunal absolutament desprestigiat s’entesta a liquidar, en el sentit literal de la paraula, un pacte polític entre Catalunya i la resta de l’Estat que, a més de respectar amb escrupolositat les exigències de procediment, ha estat ratificat per la ciutadania? Què fer quan un jutge que intenta aportar algunes dosis de reparació moral a les víctimes del franquisme i els seus familiars és jutjat pel seus companys de professió, arran d’una denúncia del hereus ideològics dels botxins d’antany, per suposada activitat judicial prevaricadora? Què fer quan el dirigent d’un partit, on els presumptes corruptes, corruptors i corruptibles són legió, es permet, en un acte on els adversaris polítics són titllats de covards, de demanar la concessió d’una “medalla mundial interplanetària” per haverse negat sistemàticament a col·laborar institucionalment amb el govern central, mentre el seu cap de files s’ho mira de lluny estant tot menjant cargols? Què fer amb el saquejador confés d’una institució catalana de prestigi, del qual cada dia es coneixen noves malifetes, que, per obra i gràcia dels procediments judicials d’aquest país, no ha passat ni un sol dia al calabós, mentre dos jutges han estat expedientats per opinar que potser el procediment anava un pèl lent? Què fer amb els responsables d’una consulta que havia de constituir un exemple de participació ciutadana i que, finalment, s’ha transformat en un fracàs tècnic i polític sense precedents? Què fer...? Sí, la llista podria ser força més llarga. Tornar als fonaments, això és el que hem de fer. Tornar a parlar i escriure sense pèls a la llengua, oblidant la consigna del políticament correcte. No estem en una situació d’emergència democràtica, però sí en un moment que la dignitat política i ciutadana, és a dir, la nostra, estan en joc. Cal dir les coses tal com són i pel seu nom. Sense embuts. Després ja entrarem en matisacions. Si calen.

El 4 de juny, suplement del DIARI DE SANT CUGAT adreçat a la gent gran i als seus familiars

Si estàs interessat a inserir publicitat de la teva empresa, demana informació a: Sant Antoni, 42 Tel. 93 590 86 00 - redaccio@diaridesantcugat.cat


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

22

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

ICV demana la cessió d’Amador en la presidència del consell de districte acusacions. Els ecosocialistes denuncien que el responsable de la junta de veïns de la Floresta és “arrogant”, que “ha perdut la credibilitat per la incapacitat de resoldre problemes”, per la qual cosa reclamen una substitució Celebren una nova sessió de la campanya ‘Repensem Sant Cugat’ M. Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

exigènCia. Iniciativa va demanar que l’actual presi· dent del consell de districte de la Floresta, Xavier Amador, sigui cessat com a responsable de la junta veïnal. El regidor ecosocialista Jaume Massa· nés va sustentar aquesta peti· ció assenyalant que Amador “ha perdut la credibilitat per la seva incapacitat de resoldre problemes” i va assegurar que aquesta és una demanda sor· gida dels veïns que assistei· xen en els consells. El membre d’ICV·EUiA va sostenir que la manca de participació en

els consells que es convoquen al municipi es deu a la incapa· citat de l’òrgan de resoldre les demandes dels veïns que fa anys que s’arrosseguen i, amb refe· rència a la Floresta, va apuntar una major seguretat a l’entorn de l’estació, la falta de marque· sines a les parades de busos, la pavimentació dels sectors pen· dents d’urbanitzar o la nul·la execució de les partides de lliure disposició, entre d’altres. Massanés va criticar l’acti· tud “arrogant” de l’encarregat del consell del districte i va pun· tualitzar que el comportament “mal educat” d’Amador amb la presidenta de l’AMPA de l’esco· la la Floresta, Susana García, no ha fet més que accelerar aques· ta petició. L’ecosocialista va exi· gir “una substitució del presi· dent del consell” per la “manca de seguiment dels temes” que

es proposen durant les sessions. En el ple també es va anunciar que ICV·EUiA portarà al de juny una moció contra les retallades de la despesa pública del govern central i l’impediment que els ajuntaments puguin demanar crèdits durant el 2011.

Visita de Camats

DeClaraCionS. El primer secretari del PSC, Ferran Villaseñor, va explicar en el contacte setmanal amb la premsa que la seva for· mació “té la sospita que CiU vol desmuntar els consells de districte”. El socialista va continuar que aquesta “és una sospita fundada en els

fets”, ja que l’equip de govern no fomenta les juntes veïnals com un òrgan de descentra· lització real. El polític va mostrar la seva indignació per “com es perverteix la participació” en els consells de distric· te, cosa que explica el baix nombre de veïns que assis· teixen en aquestes sessions, sobretot en les de Mira·sol i la Floresta, que sempre reunei· xen al voltant d’unes cinc per· sones. Per intentar canviar

Esqueles al

93 590 86 00

esqueles@diaridesantcugat.cat

massanés, a l’esquerra de la foto, va demanar el canvi d’amador #ARTUR RIBERA

El PSC acusa CiU de “desmuntar” dels juntes veïnals dels barris Se sumen a la petició de canviar Amador al consell de la Floresta

La portaveu d’ICV·EUiA al Par· lament de Catalunya, Dolors Camats, va ser la protagonista de la darrera sessió de la cam· panya Repensem Sant Cugat. Aquesta iniciativa té per objec· tiu elaborar el programa elec· toral a través de la participa· ció. Camats va criticar la Llei d’educació per ser “tan ober· ta” indicant que cada govern la pot aplicar de manera diferent i que presenta moltes mancan· ces pel que fa a la implicació dels ajuntaments.

el socialista Ferran Villaseñor #ARTUR RIBERA

aquesta dinàmica, Villaseñor va exigir que “s’assumeixin responsabilitats per al bon funcionament dels consells de districte”, i perquè això fos possible va demanar la impli· cació i la complicitat de l’al· calde, Lluís Recoder. El socialista es va apun· tat a la petició llançada des d’ICV·EUiA, de substituir el president del consell de la Floresta, Xavier Amador, ja que, segons Villaseñor, el res· ponsable de la Floresta gesti· ona el consell de districte de manera “folklòrica”. Segons el socialista, Amador s’ha instal·lat en una manera de liderar basada en la “prepo· tència”, amb referència al tracte que Amador va dispen· sar a la presidenta de l’AMPA

de l’escola La Floresta en l’úl· tim consell.

Manca de suport En un altre punt, Villaseñor es va mostrar decebut perquè el president de CiU, Artur Mas, no acompanyés el president de la Generalitat, José Mon· tilla, en la seva compareixen· ça davant del Senat per dema· nar la renovació del Tribunal Constitucional. Villaseñor va recriminar a la federació naci· onalista “el no creure en una posició catalana conjunta” i va assegurar que la postura de Mas es va deure a un pos· sible pacte amb el PP o que el convergent no cregués que la visita de Montilla no tingués efecte. _M.S.M.

La ciutat se suma al dia del medi ambient amb un film Redacció

redaccio@diaridesantcugat.cat

eCologiSme. Sant Cugat celebra el dissabte 5 de juny el Dia Mundial del Medi Ambient. La ciutat se suma·

rà a la jornada exhibint la pel· lícula The Age of Stupid. La sessió, oberta a tothom, serà gratuïta. Una vegada acabi la pro· jecció, que es farà a la Casa de Cultura a les 19 h, s’encetarà

un col·loqui entorn al tema, a càrrec de la Fundació Terra. El film situa la Terra a l’any 2055 i qüestiona el comportament humà per no haver fet res amb les advertències davant la des· trucció del planeta.

S’ha de preservar el medi #A.R.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

La CUP vol que la pedrera Berta es reompli amb runes Prec. L’agrupació se suma a la petició de la Federació d’Associacions de Veïns, la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola i l’Ajuntament del Papiol perills que podria comportar que a Collserola tirés endavant una instal·lació com aquesta, ja que per sota de la pedrera hi passa un aqüífer, que irriga part de la serra, i que l’emissió de gasos que genera un aboca· dor d’aquestes característiques provocaria una contaminació atmosfèrica a la zona.

Volen una concreció de l’Ajuntament en aquest assumpte M. Sagalés

mariona.sagales@premsalocal.com

PoSiCionament. Els mem· bres de la Candidatura d’Uni· tat Popular (CUP) de Sant Cugat han alçat la veu perquè la pedrera Berta no es reom· pli amb bales plenes de resi· dus urbans. El Tribunal Suprem va obrir la porta, a través d’una sentència, perquè la instal· lació ubicada a la frontera entre Sant Cugat i el Papiol i dins de Collserola pogués res· tablir el buit després d’anys d’extraccions a través de bros· sa provinents d’ecoparcs. Per evitar que això succeei· xi, l’agrupació ha demanat a l’Ajuntament que es posicioni

Som diferents...

tres membres de la CUP amb Pros a la dreta de la imatge #CEDIDA

“clarament” en aquest sentit i ha destacat que la millor solu· ció per no tenir conseqüències mediambientals és sumar·se a la proposta feta des de la Federa· ció d’Associacions de Veïns, la Plataforma Cívica per la Defen· sa de Collserola i l’Ajuntament del Papiol, que aposten perquè

l’espai sigui reomplert amb runa i pedres i no amb mate· rials dels ecoparcs. En aquest sentit, el membre de la CUP Guim Pros va recordar que els magatzems de residus fets amb brossa d’ecoparcs tenen “ele· ments molt contaminants”. Pros va posar de manifest els

El butlletí ‘Sant Cugat Avui’ no ampliarà la part dels partits polítics Retiren les restes d’arbres #ARXIU

Dos grups de neteja treballen a Collserola neteJa. El departament de Medi Ambient de la Genera· litat ha contractat dos grups de neteja perquè retirin les restes llenyoses que hi ha a Collserola com a conseqüèn· cia del temporal de neu del 8 de març. La nevada va tren· car i tirar molts arbres a ter· ra, de manera que a la serra s’acumula resta forestal, que se suma a la massa del tem· poral de vent de l’any pas· sat. Aquesta petició s’havia formalitzat des de l’Ajunta· ment de Sant Cugat en rei· terades ocasions per redu· ir al màxim el risc d’incendi d’aquest estiu. _Redacció

ViSibilitat. CiU no va autorit· zar una moció de ple presen· tada pel PSC que anava en la direcció d’ampliar la part d’opi· nió dels partits polítics al but· lletí municipal Sant Cugat Avui. El primer secretari socia· lista,SalvadorGausa,vadema· nar que a la revista pública les agrupacions municipals tin· guessin en els seus apartats un titular, una foto i un cor· reu electrònic i va reivindicar que el butlletí era un òrgan “de tot el consistori i no només de

En una roda de premsa feta a la mateixa pedrera, els inte· grants de la CUP van explicar que aconseguir que la pedre· ra Berta s’ompli amb runa i pedres és una de les propostes que recull el programa Som diferents i estem impacients. A més, la CUP ha iniciat la cam· panya Salvem del foc el parc de Collserola, per demanar a les institucions que es netegi la massa forestal caiguda pel vent i les nevades dels camins i les pistes forestals.

l’equip de govern”. L’oposició es va sumar a aquesta demanda per estar més a prop de la gent; en paraules del portaveu d’ERC, Raül Grangé, “és bo que la gent et conegui i et pugui explicar els seus problemes”. De la seva banda, el regidor de Comunicació, Jordi Puigne· ró, va apuntar que el model que defensa CiU per al butlle· tí es basa en “un model més neutre i no polititzat”. _Redacció

Joan Gaya #ARXIU

Joan Gaya, president accidental de l’EMD SUbStitUCió. Canvis subs· tancials en la presidència de l’EMD de Valldoreix. Montserrat Turu, actu· al presidenta de l’Entitat Municipal de Valldoreix, s’ha de sotmetre en els pro· pers dies a una intervenció quirúrgica, cosa que l’obli· ga a deixar l’exercici de les seves atribucions. És per aquesta raó que el vocal de l’EMD Joan Gaya assumeix des del dilluns 24 de maig el càrrec de president acci· dental de l’EMD de Valldo· reix per un període de temps indeterminat, així com la representació en comissi· ons i els òrgans col·legiats mentre duri el període de baixa de la presidenta. Les mesures adoptades per la baixa obligada de la presidenta també inclouen la substitució del càrrec de tresorer de l’EMD de Vall· doreix, que fins avui reque· ia en la persona del vocal Joan Gaya i que ara ostenta· rà la vocal Teresa Veciana. Com en el cas del nomena· ment de Gaya com a presi· dent accidental, la substi· tució del tresorer també té efecte des del dilluns 24 de maig. _C. Illana

el butlletí ‘Sant Cugat avui’ #AR.

per a la micro, petita i mitjana empresa Som a Sant Cugat, av. de les Corts Catalanes, 7-9 Edifici Trade Center. Tel.: 93 552 85 09 pimec.vallessud@pimec.es

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

23


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

24

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 16 |

Opinió_ 18 |

la Ciutat_ 20 |

Economia

|

Esports_ 28 |

Cultura_ 44 |

Economia

Passatemps_ 54

la Xifra

13,2

milions d’euros és el que va guanyar Anuntis durant el 2009, un 39% més que l’exercici anterior.

Ha passat:

Catalana Occident retalla 500 llocs de treball de la seva filial Atradius Més informació: www.diaridesantcugat.cat

reacció. El ple autoritza d’urgència l’obtenció d’un crèdit per salvar les inversions d’enguany i costejar les centralitats de Volpelleres i Mira-sol un dia abans que entri en vigor la tisorada i dos dies abans que el govern canviï d’opinió

Recoder demana diferent tracte per a cada ajuntament En total, l’executiu local demana 16 milions d’euros Joly argumenta que el pla per reduir el dèficit públic trastoca els ens

va demanar un total de 16 milions d’euros, dels quals 7,6 anaven destinats a executar inversions previstes en el pressupost d’aquest any. Però, a més, ampliava el capítol de crèdits bancaris en 8,4 milions extres, per costejar els edificis del Volpelleres Centre i Mira-sol Centre, i les

Mariona Sagalés

“La mesura de tractar tots els ajuntaments igual no és encertada, la situació varia notablement entre uns i altres”

mariona.sagales@premsalocal.com

Crèdit. L’alcalde, Lluís Recoder, demana al govern central que diferenciï entre els ajuntaments en funció de si tenen les seves finances sanejades o no, enl’aplicaciódelespolítiquesde contencióencaminadesareduir el dèficit públic. “La mesura de tractar tots els ajuntaments igual no és encertada, perquè la situació dels consistoris pot variar notablement entre uns i altres”. En al·lusions al canvi en el decret del govern central, que va passar a tancar de cop l’aixeta dels crèdits hipoteca-

LLuíS rECodEr ALCALDE

L’aprovació es va fer ‘in extremis’, un dia abans que el decret hagués d’entrar en vigor #ARXIU

ris fins al 2012 per als consistoris a prorrogar durant set mesos el període d’endeutament, Recoder va tornar a atacar “la política erràtica del govern”, perquè “els mercats internacionals no recu-

peraranlaconfiançaenEspanya si el cap de govern pren decisions a batzegades”. Tot succeïa vint-i-quatre hores abans que la tisorada de Zapatero hagués d’entrar en

vigor; l’Ajuntament aprovava, a través d’un ple extraordinari celebrat dilluns passat, dia 24, un expedient per demanar un crèdit bancari. L’àrea d’Economia de l’executiu local

darreres obres d’urbanització fetes als districtes. Durant el ple, el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Jordi Joly, va argumentar que el pla per reduir el dèficit públic trastocava seriosament les arques municipals, ja que “les inversions del món local, en la seva gran majoria, estan finançades amb deute”. El responsable de les arques locals va

recordar que el crèdit farà augmentar la ràtio d’endeutament del 70 al 85%, de manera que la seva àrea haurà de definir un pla econòmic i financer. Joly va dir sentir-se “alarmat” per aquesta mesura i va augurar que el decret per reduir el dèficit públic pot maquillar algunes xifres que maneja l’Estat, ja que “fa pensar que els números de l’Estat no són realment els que ens diuen, perquè si no ens sembla exagerada aquesta frenada ensec,queaturaràeldinamisme econòmic”. El portaveu del PSC, Ferran Villaseñor, celebrava el canvi de l’executiu de Zapatero i deia que “s’haurien de fixar topalls” per evitar tenir ajuntaments massa endeutats.

No només Sant Cugat A banda de l’Ajuntament de Sant Cugat, el de Martorell, Tarragona, Girona i Valls també van convocar plens extraordinaris per demanar crèdits d’urgència. A més, les diputacions de Tarragona i Lleida van optar per aquesta via per aconseguir liquiditat per a aquest any.

BS Hipoteca

Hipoteques? Si busca una hipoteca, a SabadellAtlántico sí que tenim la seva. Perquè amb la BS Hipoteca Bonificada de SabadellAtlántico gaudirà d’un excel·lent tipus d’interès. I si actualment ja té una hipoteca, porti-la a SabadellAtlántico i estalviarà diners cada mes. Informi-se’n a qualsevol de les nostres oficines, trucant al 902 32 32 22 o a www.sabadellatlantico.com

SabadellAtlántico El valor de la confiança

SabadellAtlántico és una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A. ['LDULGH6DQW&XJDWLQGG
www.diaridesantcugat.cat

Sumari

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

mariona.sagales@premsalocal.com

;`m\e[i\j+[\alep# \eZXikX[XXcË8ML@ `Xc;`Xi`[\JXek:l^Xk

Y*'7gi\djXcfZXc%Zfd 0*,0'/-''

Cultura

|

Passatemps

|

25

No és ben bé això

Ben situat

El mercat acollirà cada setmana unes 50 parades #LLUÍS LLEBOT

Esports

|

presidencia@santcugatempresarial.com

a la setmanal. A l’estrena del mercadet hi van participar la presidenta de l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu, i els vocals, Joan Gaya, Pau Alonso, Teresa Veciana, Josep Puig, Àngels Solé i Susana Herrada. L’EMD ha destinat un total de 10.000 euros a posar en marxa el mercat dels dissabtes, que té per objectiu concentrar els hàbits de compra dins de Valldoreix, impulsar la cohesió social i atraure compradors d’altres indrets.

Mariona Sagalés

Economia

|

FREDERIC BOIX

Setmanal. S’establirà al costat de l’estació cada dissabte, de les 8.30 a les 14.30 h, amb productes alimentaris, per a la llar, moda i artesania El punt de venda tindrà parades especials de mercat de pagès

|

tribuna empresarial

El mercat ambulant de Valldoreix ja és una realitat

NovEtat. Valldoreix ha estrenat el seu primer mercat ambulant. Aquest mercadillo se situarà cada dissabte al carrer del Bruc, al costat de l’estació de FGC, de les 8.30 a les 14.40 h, i ocuparà un total de 450 metres lineals, on s’ubicaran 50 parades fixes. Productes alimentaris, parament de la llar, moda i artesania són algunes de les ofertes que es trobaran en aquest espai comercial, en què destacaran parades especials dedicades a productes ecològics i alternatius, artesans i brocanters, i que tindran una freqüència inferior

Diari de Sant Cugat

Divendres, 28 de maig del 2010 |

El mercadillo s’ha ubicat al costat de l’estació i, a més del tren, s’hi podrà accedir amb les línies d’autobusos VDX1, VDX2, VDX3 de Valldoreix i les L1 i L4 de Sant Cugat. A més, aquest nou punt de venda s’ha instal·lat al costat de l’ampli aparcament que dóna servei a la parada dels FGC.

P

eriòdicament, les empreses fan una reflexió interna –ja sigui voluntària, ja sigui forçada– i prenen mesures de reducció de despeses. Saben que els excessos i les alegries supèrflues es paguen. I que les que no ho fan estan condemnades a perdre en un món competitiu i exigent. Però han de calcular bé per on retallen perquè la seva raó de ser no és reduir despesa, sinó produir per obtenir beneficis. Les empreses en bona forma saben també que la manca d’incentius, i no necessàriament econòmics, condueixen a la rutina i a la conformitat. Això són obvietats, es dirà. I és veritat. Però si analitzem la trajectòria de la primera empresa del país, l’Estat espanyol, aquestes reflexions no són tan òbvies. En el pla de mesures del govern espanyol només veiem accions de reducció de despesa, més o menys acceptables, segons el parer de cadascú. Però comet el greu error de no incentivar a la creació de riquesa. No ens enganyem: els creadors de riquesa són les empreses, petites, mitjanes i grans. I un pla ben estructurat hauria d’haver inclòs accions dirigides a fer créixer el teixit empresarial i que els ciutadans puguem sentirnos motivats a crear riquesa. És, doncs, el moment de donar la talla i ser conscients que s’ha d’optar per aquells valors indefugiblement necessaris per triomfar: l’eficiència, la credibilitat, el realisme, la coherència, el coneixement. I llençar a les escombraries el clientelisme que enganya un ingenu qualsevol però perjudica sempre el bé comú.


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

26

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

en global

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

SAnT CUgAT bUSInESS

Entrevistem Ian Colbert, assessor d’empreses de Sprint Idiomes experimentada tant en ensenyança com en negocis. Tenim cinc professors que provenen del món empresarial, per la qual cosa coneixen el llenguatge financer i empresarial, de màrqueting, de vendes, internacional.

S’amplien les retallades

Quin és el nivell d’anglès dels santcuga· tencs? Hi ha molts nivells, però en general crec que el nivell és més elevat que la mitjana d’Espanya, perquè avui en dia l’anglès és l’idioma internacional dels negocis i hi ha molta gent que necessita parlar anglès.

S

i la setmana passada va ser el torn d’Espanya i Portugal, ara és Anglaterra qui ha anunciat detalls d’una retallada de la despesa de 6.250 milions de lliures per al 2010. Retallades que encaixen amb el programa electoral dels conservadors, que van anunciar la reducció del dèficit fiscal estructural en una sola legislatura, la qual cosa pot comportar retallades addicionals. Una de les mesures probables és apujar l’IVA del 17,5% actual al 20%. Alemanya també avisa de noves retallades, 10.000 milions d’euros anuals, entre el 2011 i el 2016, sense descartar pujades d’impostos i el final d’algu-

Es demostra que hi ha diferents velocitats en el creixement nes exempcions fiscals. Per últim, Itàlia podria anunciar retallades de 24.000 milions d’euros, en línia amb les mesures adoptades per Espanya i Portugal. Aquest escenari no fa altra cosa que confirmar les sospites que estan inundant el mercat des de principis d’any: el creixement desigual entre països, i les creixents dificultats en matèria fiscal a què bona part de les economies desenvolupades fan front com a conseqüència de l’assumpció de riscos per part de l’esfera pública en descàrrega dels agents privats. Divergències en el terreny del creixement que són extrapolables al terreny monetari i fiscal. Tant pel ritme diferent a què els bancs centrals recondueixen les seves polítiques monetàries, com per les diferents estratègies quant al subministrament de liquiditat en les operacions de finançament.

jvilaseca@banif.es

El nivell d’escoles de primària i de secun· dària és correcte? He llegit que els governs donen ara més importància a l’ensenyança de l’anglès i crec que això és un pas endavant. Penso, però, que una cosa important és que els professors sigui nadius, que parlin amb un accent autèntic, i això s’hauria de desenvolupar més en el sistema educatiu.

A més de ser l’assessor d’empreses de Sprint Idi· omes, Colbert és professor de ‘business english’ #ARTUR RIBERA

Teniu clients nouvinguts que volen aprendre un altre idioma?

“El nivell d’anglès a la ciutat és més elevat que la mitjana”

Tenim empresaris d’altres països que no tenen un nivell elevat d’anglès, com sudamericans o de l’Europa d’Est.

Les empreses, i per extensió els seus treballadors, s’interessen més ara per conèixer una altra llengua? L’anglès és el més important i el xinès.

Quina és l’edat idònia per aprendre un nou idioma?

Des del naixement, tots sabem que els nens aprenen molt més ràpid que els adults, però no hi ha límit d’edat. Un pot anar aprenent tota la vida, ja sigui idiomes o altres assumptes.

La millor manera d’aprendre’l?

Mariona Sagalés

mariona.sagales@premsa.local.com

C

olbert es dedica, des de la seu que l’escola d’idiomes Sprint té al SC Trade Center, a dissenyar cursos a mida per a empreses. El professor especialitzat en business english, el curs més sol·licitat, idea les classes segons les necessitats de cada alumne.

Les classes d’anglès són les més sol· licitades pel món empresarial?

L’interès continua sent l’anglès, encara que també oferim altres idiomes, com l’italià, portuguès, francès, alemany i català i castellà per a estrangers, però també fem classes de xinès, perquè avui en dia hi ha un interès en aquesta llengua, sobretot dels empresaris que viatgen a la Xina. Depèn de l’any, fem menys cursos o més, per exemple a les olimpíades de Pequín en vam fer més. Fem els cursos en funció de la sol·licitud d’idiomes que tenim.

Quin tipus d’empreses contracten Sprint Idiomes per formar els seus tre· balladors en una altra llengua?

No hi ha un perfil específic, però sobretot són empreses que han de fer negocis a l’estranger. Tenim des de petites empre-

“No tenim un perfil específic d’empreses, però sobretot són aquelles que han de fer negocis a l’estranger” “Hem notat que hi ha més interès per treure’s el First Certificate i l’Advance que mai” ses, nosaltres som al Trade Center i la majoria d’empreses d’allà són petites o virtuals, fins a grans multinacionals.

Impartiu classes tant a les mateixes empreses com a les aules de Sprint?

Oferim les dues opcions, les classes es poden fer a les nostres instal·lacions, però també anem a les empreses. És un 40% i un 60%.

És fàcil combinar les classes amb l’horari laboral de les persones? Sí, nosaltres en els darrers cinc anys hem notat que el major interès per fer les classes és a primera hora del dia, però també fem classes al migdia i després de la feina.

Quin és el valor afegit dels professors de Sprint? A Sprint Trade tenim una plantilla molt

Llarga trajec· tòria. Sprint Idiomes fa més de 35 anys que està establerta a Sant Cugat. La seva divisió especialitzada en empreses, ubicada al SC Trade Center, es remunta a ara fa cinc anys.

Sempre estar rodejat de l’idioma. No només anar a classe, sinó tenir interès en tot. Avui en dia tenim l’avantatge de poder veure a la televisió pel·lícules en versió original, en DVD, mirar per internet els mitjans de comunicació en diferents idiomes, escoltar la ràdio. Sempre depèn de la motivació de l’estudiant.

Ara que proliferen tant els cursos d’idio· mes a través de la xarxa, quin inconveni· ent tenen davant les classes presencials? Segons la meva opinió, l’inconvenient és la motivació per l’alumne. Sempre que hi ha una classe presencial amb professor hi ha més motivació i més estimulació. L’alumne necessita tenir molta disciplina i automotivació per seguir un curs online.

Sprint també té cursos convencionals?

La majoria dels alumnes de Sprint Idiomes són nens i joves. A la seu dels Quatre Cantons tenim més de 500 alumnes que són joves que vénen després de l’escola per reforçar el seu nivell d’anglès. Avui en dia hem notat que hi ha més interès, més èxit i més alumnes presentant-se per treure’s el First Certificate i l’Advance que mai. S’està elevant el nombre d’alumnes que es presenten a aquests dos exàmens i els superen.

En total, quants alumnes hi pot haver a Sprint?

Tenint en compte que molts dels alumnes del Trade són temporals perquè fan classes intensives, amb els dos centres dels Quatre Cantons i el del Trade Center podem estar entorn als 700 alumnes.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

L’AESC dóna suport a la integritat de l’Estatut Carlos Illana

redaccio@premsalocal.com

dEfEnSa. L’Associació d’Empresaris de Sant Cugat (AESC) ha donat a conèixer en un comunicat de premsa el seu suport a la resolució aprovada el 29 d’abril al Parlament de Catalunya sobre la defensa de l’Estatut, la constitucionalitat del qual es troba actualment en dubte pel Tribunal Constitucional. D’aquesta manera, l’associació empresarial es

|

Lectors

|

Opinió

|

posiciona a favor de la resolució del Parlament, que defensa la constitucionalitat de l’Estatut i la renovació dels membres del Tribunal Constitucional amb el mandat caducat i la vacant per defunció. A més, l’acord demana que, ateses les circumstàncies, el tribunal es declari incompetent per pronunciar-se sobre la norma institucional bàsica de Catalunya i que s’impulsi al Senat la reforma de la llei orgànica del tribunal per evitar la prolongació forçosa del mandat dels magistrats en casos de caducitat i bloqueig en el procés de renovació. Sant Cugat Empresarial considera imprescindible actuar amb respecte pels pactes, especialment quan tenen la legitimitat democràtica dels ciutadans.

frederic Boix és el president de l’aESC #ARXIU

Recoder diu haver “plantat llavors” amb futurs inversors Redacció

redaccio@diaridesantcugat.cat

ViSita. “Vam estar parlant amb gent que va mostrar el seu interès per fer coses a casa nostra”, va afirmar l’alcalde Llu-

ís Recoder. El polític va participar la setmana passada en una comitiva catalana per presentar a Madrid, i davant de diversos inversors, el sòl industrial disponible a Catalunya. Recoder va apuntar que es va “llan-

çar la idea que Catalunya és un bon lloc per invertir, crear riquesa i ocupació” i que en aquestes actuacions els resultats no són immediats, perquè “es planten llavors i aquestes van germinant”.

la Ciutat

L’alcalde Lluís Recoder #ARXIU

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

27

econogresca CARLES BRUGAROLAS

carlesbrugarolas@hotmail.com

Prescindibles

A

l’inici dels cursos que dono cada any proposo als meus alumnes, que són majoritàriament empleats públics, què creuen que els passaria als seus administrats, als ciutadans als quals serveixen, si els seus llocs de treball, o ells mateixos com a treballadors, no hi fossin. Reconec que el plantejament té un punt demagògic, però no és un mal inici. Et convido, amiga, amic, que et facis aquesta pregunta. Què li passaria a la teva empresa, a la teva organització, si tu no hi fossis? Agafa paper i llapis i escriu. Si el redactat no et brolla amb facilitat, potser és hora de fer un plantejament que probablement passa per pensar què podries fer per esdevenir més productiu o per redefinir la teva feina. Llegeix, per exemple, Qui s’ha endut el meu formatge i imagina’t quan siguis (més) gran. On vols ser, què voldries estar fent... I decideix com hi arribaràs. Estem en temps de retallades. Ja sé que és molt demanar que tots els empleats públics reflexionem com proposo, però almenys podríem fer l’exercici al revés i pensar que, com diu Joaquín Lorente, és gratis: què ens passaria si el Senat deixés d’existir? O els ministeris d’igualtat, justícia, cultura...? O per mencionar qüestions més properes, quina gran pèrdua patiríem si l’Àrea Metropolitana no arribés a néixer? O si no existís el Consell Comarcal del Vallès Occidental? Totes aquestes institucions costen molt, ocupen edificis, requereixen un exèrcit administratiu. Caldria tenir més presents aquestes anàlisis a l’hora de prendre determinades decisions.


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

28

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 16 |

Opinió_ 18 |

la Ciutat_ 20 |

Economia_ 24 |

Esports

Esports

|

Cultura_ 44 |

Passatemps_ 54

Entrevista _Pàg. 30 i 31

Sandro Rosell, precandidat a les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona, detalla el seu projecte

Números en joc _Pàg. 40 hoquei PatinS: phC SANT CUGAT 7è a l’oK Lliga Femenina

Jornada clau. Derbi santcugatenc en l’última jornada de Lliga. Els vermell-i-negres volen evitar el segon descens consecutiu, mentre que els blau-i-negres pretenen acabar la competició entre els cinc primers classificats

El Junior pot enviar el Sant Cugat a Segona Regional punts, els mateixos que el Can Boada CF. El Juventud 25 de Septiembre suma 42 punts i la UD Taradell i el CE Lliçà d’Amunt, 43. El Sant Cugat Esport FC té en contra el goal average particular amb el Can Boada CF, el CE Lliçà d’Amunt i l’Olímpic La Garriga CF, que és quinzè amb un punt menys que els vermell-i-negres. En canvi, els santcugatencs tenen a favor el goal average particular amb el Juventud 25 de Septiembre i la UD Taradell.

El Sant Cugat ha de guanyar per intentar evitar els descens El partit es jugarà diumenge, a les 12 h, a la ZEM Jaume Tubau Àlex López Puig

alex.lopez@premsalocal.com

FUTBOL. “És un partit transcendental. No hi ha més recorregut. És guanyar o baixar a Segona Regional”. José Luis Duque, entrenador del primer equip del Sant Cugat Esport FC, ha analitzat d’aquesta manera la importància del partit d’aquest diumenge, 30 de maig, contra el Junior FC. El Sant Cugat està obligat a guanyar si no vol perdre la categoria. El partit començarà a les 12 h, a la ZEM Jaume Tubau, i correspon a la 34a i última jornada del campionat. El destí ha volgut que el Sant Cugat es jugués la continuïtat a la categoria en un derbi santcugatenc contra el Junior FC. Tot i que el Sant Cugat encara que empati o perdi amb el Junior FC no ocuparà cap de les últimes tres posicions –en zona de descens directe– a la classificació del grup 4 de la Primera Regional, vol evitar haver de dependre dels descensos compensats. En aquests moments, els de José Luis Duque són cinquens per la cua, amb 40

Enganxats a la ràdio

En el partit d’anada, el Junior FC va guanyar el Sant Cugat Esport FC per 1 gol a 0 #ARXIU

Per saber quina és la classificació final a la Lliga, el Sant Cugat haurà d’estar pendent també dels partits Olímpic La Garriga CF-CE Puig-reig (sisè); Can Boada CF-CE Lliçà d’Amunt; Juventud 25 de Septiembre-Barberà UF (equip ja descendit) i Atlètic Gironella CF (equip ja ascendit)-UD Taradell. José Luis Duque ha lamentat les declaracions de Sergi Renieblas, directiu responsable de la secció de futbol del Junior FC, al grup multimèdia municipal Cugat.cat, en què assegurava que el Junior FC sortiria a guanyar el partit. “Renieblas ho ha deixat molt clar. No m’esperava aquesta reacció”. El tècnic santcugatenc ha afegit que “serà un partit amb molt de morbo, amb tot el que significa un derbi”. El Junior FC, per la seva banda, és cinquè a la taula i en aquest partit no s’hi juga res important. Amb tot, una victòria al camp del Sant Cugat els asseguraria finalitzar el campionat en la cinquena posició,

el millor resultat esportiu del conjunt blau-i-negre a la Primera Regional. Així ho ha explicat Javi Pérez, tècnic del Junior FC: “Volem acabar la Lliga entre els cinc primers i, per això, sortirem a guanyar el partit”. El preparador ha fugit de qualsevol polèmica, per la importància del partit per als vermell-i-negres, però sí que ha dit que “sap greu arribar en aquesta situació, que el Sant Cugat s’hi jugui el descens”. Pérez és conscient que el seu rival “sortirà molt fort”. Amb tot, tant Duque com Pérez han manifestat l’excellent relació que mantenen ambdós entrenadors des del partit d’anada, entre el Junior FC i el Sant Cugat Esport FC. Des de llavors, els preparadors parlen telefònicament gairebé cada setmana.

5 punts en 5 partits Tant el Sant Cugat Esport FC com el Junior FC tan sols han aconseguit sumar 5 punts en les últimes cinc jornades de Lliga, amb un balanç d’1 victòria, 2 empats i 2 derrotes. En aquesta línia, Duque ha assegurat que “no estem en un bon moment. Suportem una pressió molt forta i això es nota en els partits”. Per a aquest enfrontament, si no hi ha cap novetat d’última hora, José Luis Duque podrà comptar amb tots els seus jugadors. Javi Pérez, per la seva banda, no podrà comptar amb el central i capità Álex. En la primera volta (en la jornada 17), el Junior FC va superar el Sant Cugat Esport FC per 1 gol a 0.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

La UESC, el CMSC i el SantCu, els clubs més subvencionats

Àlex López Puig

alex.lopez@premsalocal.com

AJUTS. La Unió Esportiva Sant Cugat, el Club Muntanyenc Sant Cugat i el Sant Cugat Esport Futbol Club continuen sent els clubs que més quantitat de diners reben de l’Ajuntament en concepte de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès social durant l’any 2010. L’any passat, el CM Sant Cugat va rebre 18.201,31 euros; la UE Sant Cugat, 15.166,07,

i el Sant Cugat Esport FC, el Club Esportiu Senglar Ori12.589,56 euros. entació Sant Cugat –de 1.270 a Per contra, els tres clubs que 2.574 euros. aquest 2010 han rebut menys A l’altre costat, els clubs que subvenció per part del consisto- rebran menys quantitat ecori són el Moto Club Rat Penats nòmica respecte a l’any pasde Sant Cugat, el Club Jiu-Jitsat són el CM Sant Cugat –de dia Parking Dimarts su Sant Cugat i l’Associació 18.201,31 a 13.052,42 euros–, la 2 h gratis de l’espectador Esportiva Catalunya de Tras- Unió Ciclista Sant Cugat –de plantats, que l’any passat no 5.901,69 a 4.528,87 euros–, el Club van rebre subvenció. Esportiu i Cultural Mira-sol –de 4.071,48 euros a 3.080,99 euros–, i Amb més subvenció el Club Jiu-Jitsu Sant Cugat –de Les quatre entitats esportives 618,33 euros a 180,95 euros. que han rebut més subvenció D’altra banda, el Club HandCarnetbolmés Accéssos econòmica, respecte al 2009, Sant Cugat, el Club de Bit65 Sant anysCugat i l’Associació minusvàlids són la Penya Blaugranagran Santdelles Cugat –de 3.200,15 a 6.010,83 Altiplà no han rebut cap subeuros–, el Club Voleibol Sant venció econòmica. Cugat –d’11.625,33 a 12.603,15 La partida de l’Ajunta1 2 euros–, l’Escola de Patinatge ment de Sant Cugat destinaArtístic (EPA) de Sant Cugat da a subvencions esportives –de 1.636,72 a 2.448,77 euros– i és de 119.163,59 euros.

P

65

VA

Venda anticipada

P

Parking 2 h gratis

VA Venda anticipada

numerades

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

Dimarts dia de l’espectador

CE Carnet d’estudiant universitari

CARNET JOVE carnet jove

_Pere Fernández

Pagament amb targeta crèdit

Carnet d’estudiant universitari

CARNET JOVE Accéssos minusvàlids

1

carnet jove

2

Sessions numerades

Pagament amb targeta crèdit

|

29

ESporT ESColAr. La plaça d’Octavià i la plaça de l’Om acullen divendres la festa de cloenda dels Jocs Esportius en Edat Escolar. Els prop de dos mil nens que hi han participat aquest any estan convocats a una celebració que tradicionalment serveix per fer el lliurament de trofeus, medalles i diplomes commemoratius a tots els participants. L’Oficina Municipal d’Esport per a Tothom (OMET) ha programat també, entre les 17.30 h i les 21 h, un seguit d’activitats paral·leles al lliurament dels guardons, com són proves relacionades amb l’execució de tasques domèstiques, llits elàstics, contacontes, esports d’aventura, esports per a minusvàlids i una exhibició i sessió dirigida de hip-hop, aquesta última, a les 20 h. Amb aquesta activitat l’OMET donarà per tancada la competició esportiva de la 29a edició dels Jocs Escolars en la seva fase local.

CE

65 Carnet més gran de 65 anys

• Sessions

Esports

|

Festa per acomiadar la 29a edició dels Jocs Escolars

Números. Per segon any consecutiu, són les entitats esportives que reben més diners de l’Ajuntament La PBSC, el CVSC, l’EPA i el Senglar reben més diners que el 2009

|

El cinEma dE casa tEva

STrEETDANCE 3D

lEgióN

priNCE of pErSiA

robiN hooD

Dies 28-31-1-2-3: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 h sessió golfa Dissabte: 00.40 h tots els públics

16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 h sessió golfa Dissabte: 00.40 h majors De 16 anys

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 h sessió golfa Dissabte: 01.00 h majors De 7 anys

Dies 28-29-30-31-1-2: 16.00 - 19.00 - 22.00 h. Dia 3: 16.00 h. s. golfa Dissabte: 00.45 h majors De 7 anys


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

30

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Entrevistem Sandro Rosell, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona ho volem complir. Ens ho creiem de debò. De fet, fins a l’any 2005, quan vam dimitir, vam aturar qualsevol venda de patrimoni. Però quinze dies després de la meva dimissió ja es va vendre Can Rigalt. I volem que això no passi. Volem mantenir el patrimoni. No sé si arribarem a temps als terrenys del Miniestadi. Esperem que sí. No vendrem el Miniestadi. No farem aquest projecte estratosfèric i faraònic, com és el projecte Foster. No ho farem perquè el Barça ni pot fer aquest tipus d’inversions ni les ha de fer. El que sí que ha de fer és rehabilitar el Camp Nou, pensant en els socis, amb ascensors, passarel·les, etc. Farem un nou Palau Blaugrana, perquè si no, per llei, d’aquí a dos anys no podrem jugar l’Eurolliga de bàsquet.

I l’àrea esportiva?

“L’equip directiu que gestionarà el Barça és independent” Àlex López Puig

alex.lopez@premsalocal.com

S

andro Rosell explicarà divendres vinent, 4 de juny, a La Unió Santcugatenca (20 h) el seu programa electoral. El precandidat va concedir el dilluns 24 de maig, al despatx de la seva seu del carrer París, 123, una entrevista al DIARI DE SANT CUGAT.

Quan i per què decideix presentar-se a les eleccions a la presidència del FC Barcelona?

Ho vaig decidir fa un parell d’anys. I per què m’hi presento? Doncs perquè el Barça és un sentiment i forma part de la meva vida. I perquè crec que podem aportar coses. Tenim un projecte que hem treballat els dos últims anys. Durant aquest període, hem escoltat, i molt, molts socis del Barça de Catalunya i de fora de Catalunya. Hem entès quines són les necessitats dels nostres socis. Li podem dedicar temps per fer-ho. Tenim un projecte i, probablement, hi deu haver una part d’ego.

Quin és el projecte de Sandro Rosell i del seu equip?

És un projecte de club, global i dividit en tres grans àrees, que són l’econòmica, la social i l’esportiva. Però si vostè em pregunta, en línies generals, què és el que farem, li diré que treballarem amb austeritat, amb

“S’ha parlat més de mi que de la resta de precandidats. I ha estat gràcies a ells, que parlen de mi” “Nosaltres no pactarem. Em consta que entre els precandidats ja s’han reunit per veure si es poden unir” una gestió econòmica austera. La solidaritat també serà un dels nostres pilars. Volem ser solidaris, ens agrada ser-ho. Seguirem amb Unicef. Tenim una gran massa social i volem pensar en els socis, les famílies i les penyes. Treballarem per regular els drets de televisió perquè la gent torni a anar a l’estadi i pugui anar-hi amb la família, a les cinc o a les sis de la tarda, com s’havia fet tota la vida, que és quan realment un agafa la passió pel Barça. Hem de cuidar les instal·lacions, que han de ser per a tothom, per a tots els col·lectius: per als nens, per a la gent gran, per a les dones i per als discapacitats.

I el patrimoni del club?

Aquesta és una qüestió fonamental per a nosaltres. Volem preservar el patrimoni del Barça. El 2003 es va prometre que no es vendria patrimoni i no s’ha complert. Nosaltres

El Barça, un sentiment. Sandro Rosell, precandidat a les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona, a la seu social del carrer París de Barcelona #ARTUR RIBERA

L’excel·lència esportiva també és un tema fonamental per nosaltres. Volem mantenir aquest alt nivell esportiu al qual hem arribat. Volem seguir treballant molt La Masia i el planter, que per nosaltres és l’ADN del Barça. I que aquella feina que va fer Oriol Tort fa quinze anys ara la faci algú altre. Així, d’aquí a 15 anys, també en podrem tornar a gaudir. Això ens preocupa perquè La Masia fa set anys que està en una estructura de ciment, que ningú acaba. Acabarem La Masia, que és la primera infraestructura necessària perquè d’aquí a quinze anys puguem tornar a gaudir de bons futbolistes.

Després de les eleccions hi haurà un president... i molts perdedors...

Volem que hi hagi harmonia, interna i externa. Tots som el Barça, aquest és el nostre eslògan. Després del procés electoral hi haurà qui en sortirà millor o pitjor, però si la nostra candidatura guanya les eleccions, a partir de l’1 de juliol ens agradaria que tots treballéssim en la mateixa direcció, units. Demanarem un respecte institucional del Barça per a tothom, però que aquest tothom també ho sigui amb el Barça. Respectarem a tothom sempre que se’ns respecti, evidentment.

Si vostè n’acaba sent el president, com serà la nova junta directiva del Barça?

L’equip directiu que gestionarà el club és un equip independent, i això és molt important. Som independents de grups mediàtics, empresarials i polítics. Hem buscat gent que vulgui sumar i que cada persona sigui especialista en la seva àrea. Cadascú d’ells ha estat escollit i aprovat per la resta de l’equip. Som gent que ens coneixem des de fa molt de temps i que, per tant, coneixem els nostres defectes i les nostres virtuts. És fonamental que l’equip humà funcioni com un equip. Ara som 18 directius, però en podem arribar a ser 21. Dins de la junta directiva la distribuirem en quatre àrees: l’esportiva, la social, l’econòmica i l’estratègica. Amb aquesta última àrea volem treballar per conèixer com serà el Barça de l’any 2020. El que ha de fer la junta directiva és marcar les grans línies i, després, que l’equip executiu les apliqui en el dia a dia. Em reservo anomenar l’equip executiu perquè no té cap sentit parlar d’un equip executiu ara si no guanyem les eleccions. Però sí que tenim les persones que ens agradaria que portessin les grans àrees i les grans responsabilitats dins del club.

Quin és el missatge que li agradaria transmetre al soci?

Hem fet el programa a partir d’haver escoltat el soci i, per tant, creiem que el nostre programa i projecte per dirigir el club els pròxims sis anys és el més sòlid i el millor de tots.

més personal

Com s’autodefineix Sandro Rosell? Sóc una persona normal. Una virtut. Això ho hauria de contestar la meva àvia. Un defecte. També ho hauria de respondre la meva àvia. Una mania. La higiene. Una persona que admiri. Nelson Mandela. Què és el que més li molesta? Fer cua. Què no faria mai? Robar. Quan es va independitzar? Quan em vaig casar. Té hipoteca? Sí. Quants cotxes té? Al meu nom? Al meu nom, un. Un sentiment. L’amor. Una il·lusió La pròxima il·lusió és ser a Wembley, a la final de la Champions l’any vinent. Un repte. Millorar cada dia. Una passió. El futbol. Una afició? La del Barça. Un lema. Tots som el Barça. Un país. Catalunya. Un viatge. A qualsevol lloc amb la meva dona i les meves filles.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

S’ha publicat que Josep Lluís Núñez, expresident del FC Barcelona, li donarà suport. Què hi diu?

Què vol dir “ni han parlat”? Nosaltres estem en el món de l’esport i parlem amb moltíssima gent.

Laporta ja l’ha acusat d’intervencionista.

Jo em presento de president. No ho faig ni de secretari tècnic ni d’entrenador. Tinc molt clar què vol dir presentar-se de president. Si guanyo les eleccions faré de president. Només de president.

Jo, si guanyo, ho faré el diumenge 13 de juny, a les 12 h, quan s’hagi fet el recompte de vots.

Com definiria la resta de precandidats?

Vostè ha dit que per vendre bé, abans de fitxar cal deixar sortir. Ja té la llista feta dels jugadors que no continuaran en el primer equip de futbol?

No els conec tant per definir-los.

Per què va decidir trencar amb Joan Laporta?

No és una decisió meva. Ja he dit que vull ser president, no vull fer de tècnic. Aquesta és una decisió que ha de prendre el Pep Guardiola i el secretari tècnic, sigui qui sigui.

No ho vaig fer per odi, però tampoc no estava amb ell per amor. Estava amb ell per amor al club, no per amor a Laporta. Però sobretot vaig marxar perquè del projecte que havíem explicat al soci ens n’estàvem separant. Per principis personals i morals, vaig decidir dimitir. Plegar del Barça sempre és molt difícil, però guanyant encara ho és més. Si ho fas, és perquè hi ha coses que no entren en el teu esquema mental. Vaig decidir plegar i marxar cap a casa. Fins ara he estat callat.

La junta ha posat bastons a les rodes en aquest procés electoral a tots els precandidats?

A la resta no ho sé, a nosaltres el que sí que li puc dir és que no ens ha deixat posar el nostre nom a les butlletes, el nom pel qual tothom ens coneix.

I ha estat difícil estar callat durant tot aquest temps?

Què li sembla aquesta figura de Laporta polític, sent president del Barça?

No, perquè penses en el Barça i saps que si dius alguna cosa, com en l’afer dels directius dimitits, es crearà polèmica. He estat callat perquè el que volia és que el Barça funcioni bé.

Si vostè no acaba sent el president, qui li agradaria que ho fos?

El que decideixi el soci. És més, vull que sigui president el que decideixi el soci, perquè al final el soci és el propietari del club i és el que ha de decidir qui vol que dirigeixi el seu club.

Ha demanat 60.000 butlletes per passar el tall. Hi ha qui diu que ho ha fet per marcar el territori.

No ho he fet per marcar el territori, sinó per arribar al territori. Nosaltres, gràcies a Déu, tenim molts col·laboradors, a Girona, Tarragona i Lleida. Hi ha molta gent que ens ajuda. Són 400 voluntaris. I aquestes perso-

Esports

Ni han parlat amb ningú?

Tant en les enquestes com al carrer, vostè és vist com el gran favorit.

Sí que n’hi haurà, però nosaltres no pactarem. Em consta que entre els precandidats ja s’han reunit per veure si es poden unir i de quina manera ho fan. Ja no fas un equip, fas un conglomerat i ja no fas un programa en fas dos en un. No hi veig molt de futur.

Economia

|

Nosaltres no som ningú per poder signar en nom de ningú. Som una precandidatura, encara.

No ho sé. El que sí que li puc dir és que la feina feta ara ens ajuda a recollir fruits.

Ara mateix hi ha nou precandidatures. Creu que hi haurà pactes?

la Ciutat

|

El Barça ha fitxat Villa. Podria arribar Cesc. Té algun fitxatge lligat o pactat?

Segurament, és un dels precandidats que fa més temps que treballa de cara a presentar-se a les eleccions. Això li dóna un cert avantatge?

Sí, però això ha estat gràcies als precandidats, que parlen de mi. Cadascú té la seva estratègia electoral, però si jo fos el cap de comunicació dels altres precandidats els diria que parlessin d’ells i del seu programa i projecte i no parlessin de mi. Encara que, òbviament, tots parlen malament de mi hi ha una dita que diu que és bo que parlin d’un encara que sigui malament.

Opinió

|

nes, que són molt actives, ens han demanat moltes butlletes. Més del 50% de les butlletes s’acaben perdent. És per cobrir les demandes del territori.

Això ho ha publicat un diari. Jo no he parlat amb el senyor Núñez, però qualsevol soci del Barça que em doni suport em sembla fenomenal. I si a sobre és un expresident del Barça, encara millor. Qualsevol suport de qualsevol soci del Barça per nosaltres és importantíssim.

Sense dir res i mantenint-se en una segona línia, s’ha parlat més de vostè que de la resta de precandidats.

|

No m’incumbeix. Aquest és un problema d’ell i dels polítics.

Si Laporta es tornés a presentar, creu que tornaria a guanyar les eleccions?

Passió pel Barça. Sandro Rosell i Feliu va néixer a Barcelona el 6 de març del 1964. Té 46 anys i és veí del barri barceloní de les Corts. És llicenciat en administració d’empreses i MBA per Esade. Està casat i té dues filles. És el soci número 12556 del FC Barcelona. Dels anys 2003 al 2005 va ser vicepresident esportiu del Barça, amb Joan Laporta com a president. El 2005 va presentar la dimissió per discrepàncies en el model de club amb el president. L’eslògan de la seva precandidatura és Tots som el Barça.

“No estava amb Joan Laporta per amor. Ho estava per amor al FC Barcelona. Vaig marxar per principis personals i morals” “Si hem parlat amb algun jugador perquè vingui al Barça? Nosaltres estem en el món de l’esport i parlem amb moltíssima gent”

Això cal preguntar-ho als socis. No m’ha agradat mai especular.

Quin balanç fa de Joan Laporta com a president del FC Barcelona?

El faré d’aquí a un temps, perquè el balanç que faria avui i el balanç que faré d’aquí un any o d’aquí tres estic convençut que canviarà radicalment. I el mateix em passa si em pregunta per Montal, per Núñez, per Gaspart o per Reina. Quan van marxar pensava d’una manera i, després d’uns anys, penso d’una altra.

Com espera que sigui aquest traspàs de poders entre Laporta i vostè? Per part nostra, pacífic.

I per part d’ell?

No ho sé. Això li haurà de preguntar a ell.

Quina és la primera decisió que prendrà si és president? El 14 de juny parlarem amb Pep Guardiola perquè encara que no tinguem la potestat de firma, sí que la tindrem l’1 de juliol. La primera decisió que prendrem l’1 de juliol és canviar el director general del club, el Joan Oliver.

Txiki Beguiristain?

Si vol seguir, ens asseurem a parlar, però em sembla que no vol seguir.

Sant Cugat és la segona ciutat, després de Barcelona, amb més nombre de socis. Suposo que cal tenir-ho en compte!

Sant Cugat és una ciutat molt important per nosaltres. Sant Cugat és una ciutat culer.

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

31

més personal

Un futbolista. Carles Puyol. Un esportista que admiri. Michael Jordan. Una persona que admiri. El meu pare i la meva mare. Seleccions esportives catalanes. Sí o no. És una il·lusió. L’esport s’ha de barrejar amb la política? No. Què li sembla Sant Cugat? Ciutat culer. Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat. Molt bé, no? Veig que el poble n’està molt content. Un periodista. Tots aquells que diguin la veritat. Un esport que no sigui el futbol. Córrer. Una pel·lícula. Matrix. Un llibre. El médico. Un cantant. Rod Stewart. Fuma? No. Alguna vegada em fumo un puro, en alguna ocasió especial. Un club que no sigui el Barça El Flamenc. Un president. El del Barça, sempre. Un president del Barça. Joan Gamper, president i fundador del FC Barcelona. Algú fins ara li havia fet aquest tipus de qüestionari? No, no. És la primera vegada.


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

32

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

la Tribuna joan carles pradell presiDenT Del club esporTiu VallDoreix

Tennis d´elit a Valldoreix

V

alldoreix és una vila d’uns 9.000 habitants al cor de Collserola, catalogat per molts com un lloc idíl·lic per viure. Tot rodejat de valls, muntanyes i boscos, fa que la celebració de qualsevol esdeveniment esportiu tingui altíssimes possibilitats d’èxit. L’últim torneig de tennis celebrat al Club Esportiu Valldoreix ha suposat la participació de 65 tennistes de tot el món. La meitat d’ells han vingut de fora d’Espanya: Rússia, Anglaterra, Holanda, Portugal, Veneçuela, Xipre, Lituània, França... Tots ells faran que es parli d’una vila com Valldoreix a

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Joao Sousa guanya el Futures del Club Esportiu Valldoreix Èxit. És el seu primer títol del 2010. Aquest jugador de Copa Davis per Portugal s’entrena a l’acadèmia de BTT

El torneig no seria possible sense l’ajut de l’EMD de Valldoreix i patrocinadors tot el món. Aquest fet no seria possible sense l’ajut de les institucions de Valldoreix i de patrocinadors privats, que han col·laborat amb el nostre club per fer possible el IV Open Futures Círculo de Lectores. El guanyador, a més, ha estat un jugador format a Valldoreix: el portuguès Joao Sousa, que des dels setze anys viu a Sant Cugat i s’entrena al Club Esportiu Valldoreix sota el guiatge de l’acadèmia BTT International. En la final, més important que el triomf sobre el rus Ivan Nedelko va ser l’entusiasme que va generar entre els jugadors de tennis més joves de Valldoreix, que el van animar. Joao està entre els 300 millors del món i esperem que tingui un gran futur.

Joao Sousa, en una imatge de la final del torneig, té 21 anys i viu a Sant Cugat #LLUÍS LLEBOT

Àlex lópez puig

18 anys d’història de Sant Cugat, amb un clic!

T’has perdut alguna notícia? Vols consultar algun reportatge? No recordes què va passar? T’interessa algun article d’opinió? Recordes com era abans la rambla del Celler o la plaça d’Octavià?...

Ho trobaràs tot a l’hemeroteca del

alex.lopez@premsalocal.com

TENNIS. Joao Sousa, jugador de l’equip portuguès de la Copa Davis, és el nou campió del Torneig Futures Círculo de Lectores-Trofeu Internacional Vila de Valldoreix de tennis. Sousa, que es prepara a l’acadèmia de tennis de l’empresa Barcelona Total Tennis, al CE Valldoreix, és de Guimaraes (Portugal), però ja fa cinc anys –des dels 16 anys– que s’està formant al CE Valldoreix. Viu a Sant Cugat i té

21 anys. Aquest és el seu primer títol del 2010, després d’un 2009 en què va guanyar un Futures a Tenerife i va disputar fins a tres finals més, a Vilafranca del Penedès, Las Palmas de Gran Canaria i Saint-Gervais (França). En la final d’aquesta quarta edició d’aquest Futures, prova que dóna punts per al rànquing ATP, Joao Sousa, cap de sèrie número 2 del torneig, es va imposar al rus Ivan Nedelko, que venia de jugar la fase prèvia de classificació per al quadre final. Amb un

“El CE Valldoreix i l’EMD hem fet que Valldoreix hagi donat una imatge de qualitat esportiva i organitzativa” MONTSERRAT TURU presiDenTa De l’emD

joc clarament ofensiu, Sousa es va adjudicar el torneig amb un contundent 6-0 i 6-3, en tan sols una hora de joc. Aquesta era la primera vegada que s’enfrontaven aquests dos jugadors. Sousa se situa

ara entre la posició 300 i 400 del rànquing de l’ATP. Després de la final, Joao Sousa va explicar al DIARI DE SANT CUGAT: “Estic orgullós d’haver guanyat aquest torneig perquè ho he fet a casa”. La final va comptar amb la presència, entre altres personalitats, de Montserrat Turu, presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix; José Luis Escañuela, president de la Federació Espanyola de Tennis; Andreu Gimeno, representant de la Federació Catalana de Tennis; Fernando Carro, president de Círculo de Lectores; Francis Roig, un dels entrenadors del tennista Rafa Nadal i també director general de l’empresa Barcelona Total Tennis, i Joan Carles Pradell, president del Club Esportiu Valldoreix. Montserrat Turu va destacar “l’alt nivell esportiu del torneig. L’organització ha estat perfecta. La suma dels dos esforços –club i EMD– ha provocat que Valldoreix hagi donat una imatge de qualitat esportiva i organitzativa”. Per la seva banda, Joan Carles Pradell va assegurar que aquesta “ha estat la millor de les quatre edicions que s’han celebrat”. Abans de jugar la final, dos jugadors i una jugadora de l’acadèmia BTT del CE Valldoreix van oferir un clinic a una trentena de nens i nenes.

Fornell i Canudas En el quadre de dobles, la parella formada per Marc Fornell i D. Canudas, caps de sèrie número 2, es van imposar en la final a Gerard Granollers i Juan Lizariturry –aquest últim, del Club Tennis Natació Sant Cugat– per 6-3 i 7-6 (2). En el quadre d’individuals, Juan Lizariturry va caure eliminat en els quarts de final per Ivan Nedelko per 7-5 i 6-2. El Torneig Futures Círculo de Lectores-Trofeu Internacional Vila de Valldoreix es va jugar del 14 al 23 de maig, al Club Esportiu Valldoreix.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

llibreria, joguines, papereria,‌

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30h i de 16.30 a 21.00h Dissabtes de 10h a 21h

www.abacus.coop

|

33


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

34

|

www.diaridesantcugat.cat

Publicitat

QUÈ LLEGEIXES? QUÈ ESCOLTES? QUÈ MIRES? PRESENTACIÓ DEL BARÒMETRE DE LA COMUNICACIÓ I DE LA CULTURA El dimecres 2 de juny, a les 19.30 h, a la sala de conferències del Museu de Sant Cugat (Claustre). Acte obert QUÈ ÉS EL BARÒMETRE? És l’estudi més gran que es fa a Catalunya de les audiències dels mitjans de comunicació i dels consums culturals als territoris de parla catalana. L'objectiu principal del Baròmetre, impulsat per FUNDACC –Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura–, és proporcionar informació valuosa als agents del mercat de la comunicació i la cultura (mitjans i grups de comunicació, agències de mitjans, indústries culturals, empreses i institucions diverses) interessats a definir estratègies comercials i polítiques efectives. Hi intervindran: - Jordi Puigneró, regidor de Serveis Interns i Innovació i de Comunicació - Ramon Grau, editor del TOT Sant Cugat - Joan Sabaté, director general del Baròmetre - Lluís Tolosa, director tècnic del Baròmetre

Ens agradaria molt que hi poguéssiu assistir. Coneixerem els hàbits culturals i d’utilització dels mitjans de comunicació a Catalunya.

Col·labora:


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

El cadet A de la PB Sant Cugat puja a Preferent

Pere Fernández perefd4@gmail.com

El Pavelló 1 es va omplir per veure el Wheaton Thunder #LLUÍS LLEBOT

El CB Mira-sol es posa a l’altura d’un NCAA

Equip cadet A de la Pb Sant Cugat-Ef Hristo Stoichkov #CEDIDA

esportius sense oblidar l’aspecte social”. Pareja, tot i que ha estat capaç en tres anys de pujar de categoria dues vegades, encara no sap si continuarà dirigint el cadet a Preferent. Sí que sap que en cas de fer-ho no podrà comptar amb la majoria dels jugadors de l’actual planter. Tret d’algun, gai-

rebé tots jugaran amb el juvenil la temporada vinent. El 15 de maig, un cop va finalitzar el campionat de Lliga, la Penya va fer un petit acte d’homenatge a jugadors i entrenadors per l’excel·lent temporada. “Un reconeixement”, segons l’entrenador, “al mèrit de tots”.

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

alex.lopez@premsalocal.com

TENNIS. L’empresa Distaq de Sabadell, el Grup Sisquella A de Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola al Dia són els guanyadors del III Torneig Interempreses de

Tennis. Aquest campionat es va jugar del 19 d’abril al 13 de maig, a les pistes de tennis cobertes del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. El torneig, en què van participat 23 empreses, va estar organitzat per l’empresa Fit Sport i el CAR.

L’acte de cloenda d’aquest campionat entre empreses (de Sant Cugat, Sabadell i Cerdanyola), que es juga en la modalitat de dobles, va comptar amb la presència de Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat. Lluís Sisquella, president de l’empresa que

35

bàSquET. El CB Mira-sol va gaudir el diumenge 16 de maig d’un espectacle d’excepció. Bàsquet en majúscules amb un equip universitari nord-americà, el Wheaton Thunder, de la Universitat de Chicago. Aquest equip juga a la NCAA, la lliga universitària d’on surten la gran majoria de les estrelles de la NBA. Doncs bé, el primer equip del Mira-sol va tenir l’honor de ser l’amfitrió a Sant Cugat, en un partit d’exhibició programat per l’associació Atletas

en Acción, que recapta fons per invertir-los en projectes que es reverteixen en la gent més necessitada. A més, un grup seleccionat de jugadors del club també va poder participar en un clinic impartit per membres del club nord-americà. El Pavelló 1 de la Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler es va omplir a vessar i l’organització qualifica l’acte com un dels més importants de la història del club. _Pere Fernández

TENNIS. El Club Tennis Natació Sant Cugat viu des de dimarts passat un intens programa de competició amb la disputa del campionat del circuit absolut de la Federació Catalana de Tennis. En aquesta competició hi van prendre part tres jugadors del club, Jacobo i Carlos González Tarrío i Inés Navarro. Jacobo i Carlos, abans de tancar l’edició d’aquest diari, es trobaven a quarts de final. Inés Navarro, per contra, va caure a primera ronda amb la cap de sèrie número 1, Sandra Herrera. D’altra banda, a partir del dilluns 31 de maig es disputa el campionat de Catalunya de tercera categoria. En aquest campionat hi ha tres jugadors del club, veterans però de nivell, com són Jordi Ortiga, Jordi Navarro i Manel Bofill. Ortiga jugarà amb Eduard Casas, Manel Bofill amb Enrique Vizcaíno (cap de sèrie número 3) i Jordi Navarro amb Víctor Cerqueira. _Pere Fernández

L’empresa Distaq, campiona Àlex López Puig

|

Setmana de tornejos de tennis al CTN Sant Cugat

Històric. El club va homenatjar els tècnics i jugadors en reconeixement a la gran temporada que han fet

fuTbol. La Penya Blaugrana Sant Cugat ja pot presumir de tenir un equip cadet a Preferent. El club ha trigat 31 anys a tenir-ne un, però finalment el conjunt que dirigeix Paco Pareja ha obtingut una plaça en aquesta categoria. L’equip cadet A, que enguany jugava al grup 4 de Primera Divisió, ha estat segon per darrere del CE Mercantil B, amb 23 partits guanyats, 1 empatat i 6 perduts. L’ascens el va aconseguir quan faltaven quatre partits per disputar-se, aleshores ja portaven dotze punts de distància amb el tercer. Segons Paco Pareja, que dirigeix els equips cadets de la Penya Blaugrana des de fa quatre anys, aquest ascens “anima molt, demostra que es poden aconseguir objectius

|

esponsoritza aquesta competició per segon any consecutiu, va assegurar que l’any 2011 seguirà esponsoritzant-lo. L’organització del campionat ha avançat que prepara canvis per a la pròxima edició del 2011.

Aquests són els campions del quadre 1 del torneig #ARTUR RIBERA


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

36

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

xuts

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Joan Pradas continuarà presidint el CR Sant Cugat Novetats. La candidatura de Ferran de la Roza tindrà quatre representants a la nova junta directiva

PENYES

Assemblea de la Penya bilbo Ondokoak, dissabte La penya de l’Athletic Club de Bilbao santcugatenca farà l’assemblea general ordinària dissabte, a les 18 h en primera convocatòria, i 18.30 h en segona. Tindrà lloc a la seu social de la penya, al carrer Rius i Taulet, número 129. PENYES

Jornada de portes obertes de l’Escola de Futbol de Pericos L’Escola de Futbol del RCD Espanyol, que coordina la penya Pericos de Sant Cugat a la nostra ciutat, ha organitzat quatre jornades de portes obertes al Camp Municipal de Mira-sol. Seran els dies 31 de maig i 2, 7 i 9 de juny.

Pere Fernández perefd4@gmail.com

rugbi. Joan Pradas i Ferran de la Roza han arribat finalment a un acord per fusionar les dues candidatures que s’havien de presentar a les eleccions per fer-ne una de sola. Ho ha anunciat aquesta setmana el mateix Pradas, que serà el president de l’entitat durant els pròxims sis anys. Aquest acord arriba després de tot un seguit de desavinences i de problemes en el procés de presentació de candidatures. Tots dos havien presentat no socis com a components de les seves juntes, en el cas de De la Roza, només hi havia quatre socis, insuficients segons els estatuts del club per presentar una candidatura. De totes maneres, tots dos han aconseguit asseure’s i arribar a un acord per treballar de for-

Joan Pradas #ARXIU

ma conjunta amb l’objectiu de “cohesionar el club” i de “continuar augmentant el nivell tècnic dels equips”. Pradas assegura que cal aquesta cohesió, perquè “no volem ser un conjunt d’equips, volem ser un sol club. Els sèniors han de conèixer els babys i els babys els sèniors”. El president ha

anunciat també que en breu es convocarà una assemblea per explicar com ha quedat tot. En l’àmbit directiu, la nova junta tindrà vuit cares noves. De la candidatura de De la Roza n’hi ha quatre: ell mateix, que assumirà la vicepresidència de la branca social del club, Maurici Benito, que es farà càrrec de la branca econòmica, Sergi Derqui, com a responsable de la secció sènior, i Jofre Lourdou, com a vocal. També s’incorporen Robert Savé a l’àrea de comunicació, Óscar Alonso com a responsable de l’àrea de competició, i dos vocals més, Xavier Picó i Marta Gallego. El club tindrà un total de 15 directius. Pel que fa a l’actualitat esportiva del club, l’infantil va obtenir diumenge el quart lloc en el campionat d’Espanya que es va disputar a Valladolid.

Els tres conjunts que van participar al campionat del CEEb #CEDIDA

Or, plata i bronze del Club Natació Valldoreix NATACiÓ SiNCrONiTZADA. El Club Natació Valldoreix va col·locar totes les seves nedadores entre els tres primers llocs a la competició de rutina lliure del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, que va tenir lloc el 9 de maig. En el grup B nivell 2 va obtenir la primera posició, amb un conjunt integrat per Marta Navarro, Blanca Sauter, Maria Trobat, Ana Arias, Nina Busquets, Andrea Puer ta i Ingrid Morales. En el grup

La Viti - Agrobotiga Passatge de la Cooperativa, 2 Tel. 93 674 11 52

Màquina expendedora de llet

La Viti ha instal·lat una màquina expendedora de llet fresca pasteuritzada, que es pot consumir tan bon punt surt de la màquina i sense haver de bullir-la. La llet prové d’una empresa que es diu Agrofresc, que té molta experiència en el sector làctic i granja pròpia a Sallent. Al cultivar els farratges per alimentar les seves vaques la llet té molt bon gust. La llet de la màquina es renova cada dia. Servei 24 hores.

a! l r a v o r p Vine a

B nivell 3, el conjunt local va finalitzar segon, mentre que el grup A de nivell 2 va ser tercer. La plata la van aconseguir Claudia Arasa, Sophie Comte, Irma Isern, Julia Bayascas, Maria Noguer, Maria Navarro, Marta Tintoré i Natasha Julià; i el bronze, Mireia Cabezas, Clara Tintoré, Paula Sánchez, Claudia Zamora, Marta Trubat, Cristina Arias, Alice Merlant, Julia Serra i Mar SánchezVisedo. _Redacció


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

37


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

38

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

OpiniĂł

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Conferència educativa de Pepu Hernåndez al Teatre-Auditori

Els Special Hockey se citen de nou al Junior hoquEi SobrE hErba. Per tercer any, el Junior Sport&Spa acull el Torneig Special Hockey, una com¡ petició en què participen equips integrats per juga¡ dors amb discapacitat intel¡ lectual. Enguany, el torneig està compost per 13 equips, que es distribuiran en dos grups. En el primer hi seran Fupar, Heura, Escola Paide¡ ia A, Torremar A, CET Sant Martí i CO Les Corts; men¡ tre que el segon estarà com¡ post per Aspasur, Escola Pai¡ deia B, Torremar B, Escola Moragas, CET Moragas, CO Moragas i La Tutela. El torneig tindrà lloc el dissabte 29 de maig a la tar¡ da, entre les 16 i les 19 h. La final serà a les 18.20 h.

Es farà el dimarts 1 de juny, a les 19 h, i està pensada per als pares aCTE. Pepu Hernåndez, actual entrenador del DKV Joventut de Badalona, equip de la Lliga ACB de bàsquet, oferirà una interessant xerrada dimarts vinent, 1 de juny, a les 19 h, al Teatre¡Auditori de Sant Cugat. Aquesta conferència porta per títol Esport formatiu; tots som l’equip, i està adreçada, prin¡ cipalment, a pares i mares, tot i que tambÊ hi poden assis¡ tir esportistes i entrenadors. Aquest Ês un acte que organit¡ za la Fundació Unió Esporti¡ va Sant Cugat i que s’emmar¡ ca dins del seu programa for¡ matiu Tots Podem. L’acte Ês obert a tothom.

_Pere FernĂĄndez

Pepu hernĂĄndez #CEDIDA

La presentació d’aquesta acti¡ vitat es va fer el dimarts 25 de maig, a l’Ajuntament, amb la presència de Xavier Amador, regidor d’Esports de l’Ajunta¡ ment de Sant Cugat; Xavier Salvat, president de la UE Sant Cugat, i David Lizano, director tècnic esportiu de la secció de bà squet del club esportiu. _À. López Puig

Cultura

|

Passatemps

El Junior i el Club de Campo lluiten per una plaça a la final hoquEi SobrE hErba. El Junior FC femení d’hoquei sobre herba disputa, el diu¡ menge 30 de maig, el pri¡ mer partit de semifinals del play-off pel títol de Divisió d’Honor. El rival Ês l’actual campió de Divisió d’Honor, el Club de Campo madri¡ leny, que arriba amb dub¡ tes desprÊs de l’irregular final de temporada que està fent. Per contra, el Junior, tot i que va fer un inici for¡ ça decebedor, ha anat millo¡ rant el seu joc a mesura que

NOTA DE PREMSA

Se inician las obras de reparaciĂłn del CAISS de Terrassa. En este CAISS quedarĂĄn servicios mĂ­nimos y el resto de las gestiones se atenderĂĄn, previa peticiĂłn de cita, en los CAISS de Sabadell y de Montcada i Reixac.

S’inicien les obres de reparació del CAISS de Terrassa. En aquest CAISS quedaran serveis mínims i la resta de les gestions s’atendran, prèvia petició de cita, en els CAISS de Sabadell i de Montcada i Reixac.

El prĂłximo dĂ­a 31 de mayo de 2010 se inician las obras de reparaciĂłn de la patologĂ­a de malos olores del Centro de AtenciĂłn e InformaciĂłn de la Seguridad Social de Terrassa en la Avinguda Abat Marcet, 366.

El pròxim dia 31 de maig de 2010 s’inicien les obres de reparació de la patologia de males olors del Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social de Terrassa a l’Avinguda Abat 0DUFHWQ~P

Mientras duren estas obras, en el CAISS de Terrassa, permanecerĂĄ un reducido grupo de funcionarios que se encargarĂĄ de efectuar los siguientes trĂĄmites:

Mentre durin aquestes obres, en el CAISS de Terrassa quedarà un reduït grup de funcionaris que s’encarregarà d’efectuar els tràmits segßents:

‡&RQFHUWDUFLWDSDUDORV&$,66GH6DEDGHOO y de Montcada i Reixac. ‡&HUWLILFDGRVGHSUHVWDFLRQHV ‡&HUWLILFDGRVSDUDDVLVWHQFLDVDQLWDULD en el extranjero. ‡5HJLVWURGHGRFXPHQWDFLyQ ‡3UHVHQWDFLyQGHSDUWHVPpGLFRVGHEDMD

‡&RQFHUWDUFLWDSHUDOV&$,66GH6DEDGHOO i de Montcada i Reixac. ‡&HUWLILFDWVGHSUHVWDFLRQV ‡&HUWLILFDWVSHUDDVVLVWqQFLDVDQLWjULD a l’estranger. ‡5HJLVWUHGHGRFXPHQWDFLy ‡3UHVHQWDFLyGHFRPXQLFDWVPqGLFVGHEDL[D

El resto de las solicitudes gestionadas por este Instituto deberĂĄn canalizarse, previa peticiĂłn de cita, en los CAISS de Sabadell y de Montcada i Reixac:

La resta de les sol¡licituds gestionades per DTXHVW,QVWLWXWV¡KDQGHFDQDOLW]DUSUqYLDSHWLció de cita, en els CAISS de Sabadell i de Montcada i Reixac:

‡-XELODFLyQ ‡,QFDSDFLGDGSHUPDQHQWH ‡9LXGHGDG\RUIDQGDG ‡,QFDSDFLGDGWHPSRUDO ‡0DWHUQLGDG\SDWHUQLGDG ‡3UHVWDFLRQHVIDPLOLDUHV

‡-XELODFLy ‡,QFDSDFLWDWSHUPDQHQW ‡9LGXwWDWLRUIDQGDW ‡,QFDSDFLWDWWHPSRUDO ‡0DWHUQLWDWLSDWHUQLWDW ‡3UHVWDFLRQVIDPLOLDUV

La tarjeta sanitaria europea puede obtenerse RUHQRYDUVHDWUDYpVGHODSiJLQDZHE

La targeta sanitĂ ria europea es pot obtenir RUHQRYDUDWUDYpVGHODSjJLQDZHE

https://sede.seg-social.gob.es/Sede 1/ ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000

https://sede.seg-social.gob.es/Sede 1/ ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000

RSRUWHOpIRQRDWUDYpVGHOQ~PHURJUDWXLWR GRQGHWDPELpQSRGUiQSODQWHDU consultas de tipo general.

RSHUWHOqIRQDWUDYpVGHOQ~PHURJUDWXwW RQWDPEpSRGUHXSODQWHMDUFRQVXOWHV de tipus general.

/RVQ~PHURVGHWHOpIRQRSDUDFRQFHUWDUcita previa son:

(OVQ~PHURVGHWHOqIRQSHUFRQFHUWDUcita prèvia són:

937 800 150 937 803 144

937 800 150 937 803 144

937 276 941 935 644 714

Fecha 21 de mayo 2010

Sant Cugat

937 276 536 935 644 657

937 276 941 935 644 714

937 276 536 935 644 657

de guanyar diumenge. Les santcugatenques no tenen baixes destacades, i espe¡ ren, com a mínim, treure un resultat igual de positiu que el que van aconseguir ara fa tres setmanes amb el Club de Campo a casa. Ales¡ hores, el Junior va guanyar grà cies al solitari gol de Hai¡ ley Brown a la sortida d’un penal¡córner. El partit es disputarà a les 13 h, a la pista central del Junior Sport&Spa. _Pere Fernåndez

La reivindicació de l’ús de la bicicleta, base de la 7a Marxa Transcollserola CiCloTuriSTa. El diumen¡ ge 30 de maig tindrà lloc per la serra de Collserola la 7a Marxa Cicloturista Trans¡ collserola 2010, l’única cursa metropolitana a Catalunya. El recorregut serà el mateix de l’edició anterior, i hi hau¡

NOTA DE PRENSA

s’acostava el play-off, fins al punt d’aconseguir 13 dels últims 15 punts disputats a la Lliga regular i amb nomÊs un gol en contra. Però de poc serveixen els números si no es guanya quan s’ha de gua¡ nyar. El conjunt santcuga¡ tenc disputa el primer par¡ tit a casa i el segon a Madrid la setmana que ve. En cas d’haver de jugar un tercer partit de desempat, aquest tambÊ es jugaria a Madrid. El factor camp el tÊ en con¡ tra i per això la importà ncia

rà un circuit llarg (149 km) i un circuit curt (98 km). Des de la Unió Ciclista de Sant Cugat es veu la cursa com una reivindi¡ cació per no perdre espai res¡ pecte al cotxe. Uns 300 ciclistes prendran part en la prova, que, segons apunten els organit¡

zadors, ĂŠs molt exigent, i pas¡ saran per localitats com Ter¡ rassa, Viladecans i Martorell. El regidor d’Esports, Xavier Amador, va destacar la tasca de la UniĂł Ciclista “d’unir els amants d’aquest esportâ€?. _B. Bella

La sisena Cursa Medijocs aplegarà uns 300 atletes a la ciutat el dia 29 METgES. Aquest 29 de maig se celebra a Sant Cugat la sisena Cursa Medijocs, orga¡ nitzada pel Col¡legi Ofici¡ al de Metges de Barcelona (COMB). La prova, que comptarà amb la participa¡ ció d’uns 300 atletes, con¡

sistirà en un circuit de 8 km per als adults i d’1 km per a la categoria infantil. El Parc de la Pollancreda Ês el punt ini¡ cial i final de la cursa, i aco¡ llirà al migdia el lliurament dels trofeus als guanyadors. La majoria dels participants

són personal sanitari, però els santcugatencs tambÊ s’han pogut inscriure a la prova. El director del COMB, Marc Soler, destaca de Sant Cugat l’entorn i la possibilitat de fer una carrera semiurbana. _B. Bella

Adhesions a la sol¡licitud perquè Pep Blanes sigui nomenat fill predilecte de Sant Cugat Podeu signar a: RESTAURANT LA MASIA (av. de les Corts Catalanes, s/n) PASTISSERIA SÀBAT (Santiago Rusiùol, 46) TOT SANT CUGAT (Sant Antoni, 42) TECA SÀBAT (rambla Ribatallada, 8)


www.diaridesantcugat.cat

Diari de Sant Cugat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

|

39

PÀGINA DEL JUNIOR FC-1917 SpORT&SpA La filosofia de l’‘spa’ del Junior, adreçat a socis i no socis, és oferir la tecnologia més avançada en tractaments de tipus terapèutic i de bellesa, les millors professionals i una línia de productes d’alta qualitat

Mimar el cos per dins i per fora, al servei de ‘spa’ del Junior

D

ues màquines innovadores, Biofacel i Tecar, ambdues amb aplicacions i resultats revolucionaris, són la darrera incorporació del servei de spa al Junior per mimar el cos, tant per dins com per fora. El tractament per radiofreqüència, Biofacel, a més de ser un dels més segurs del mercat ja que no treballa amb corrents, s’ha revelat com un dels mètodes més eficaços per la seva acció rejovenidora, que remodela i reestructura el cutis, en especial de zones com la cara, el coll, els braços, l’abdomen, els glutis i les cames. Una tanda de deu sessions facials i 15 corporals serà suficient per reactivar el propi sistema biològic, que, més endavant, en tindrà prou amb una sessió mensual de manteniment. Tot i això, els resultats són ben visibles des del primer dia. D’altra banda, orientat a finalitats més terapèutiques, Human Tecar® és un tractament que estimula la reactivació dels processos fisiològics naturals del metabolisme tissular des de l’interior i la circulació sanguínia mitjançant la transferència d’energia. Aquest sistema permet tractar patologies de l’aparell locomotor, agudes i cròniques, amb resultats altament satisfactoris i reduir considerablement el temps de recuperació.

Els principis actius de les algues La gamma de tractaments cosmètics Thalgo, escollida per les professionals del Junior, es caracteritza per la incorporació de les algues en tots els seus productes, amb una considerable aportació de vitamines, minerals i oligoelements. Segons el tipus de pell, la casa disposa de diverses línies que incorporen tots els tractaments: hidratació, nutrició, neteja, facials, anticel·lulítics... Cada gamma conté un complex comú format per principis actius amb barreja de diverses algues i altres elements d’origen vegetal. Aquests embolcalls treballen també internament, ja que els apliquen amb una manta tèrmica natural. A l’spa del Junior les especialistes fan un estudi del tipus de pell de cada persona i aconsellen la línia de tractament més adequada. Segons que es vulgui incidir en la hidratació, neteja o relaxació, s’escollirà un producte o un altre, alguns d’ells amb aportacions tant curioses com el iogurt, les fruites tropicals o la mel. Cada cop són més els que aposten pel fet diferencial del Junior, tenint en compte que permet la combinació de la pràctica esportiva amb el servei de spa i proporciona nombrosos avantatges, tant pel que fa a l’estètica i a la bellesa com per la seva incidència en la salut i el benestar personal. És evident que necessitem compensar l’estrès que regeix part de la nostra vida amb tractaments que tinguin cura del nostre cos i el mimin.

1

1 i 2. Dues màquines innovadores, Biofacel i Tecar, ambdues amb aplicacions i resultats revolucionaris, són la darrera incorporació del servei de ‘spa’ del Junior 3. La recepció de l’‘spa’ del Junior #CEDIDES

2

3


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

40

|

Sumari

|

a Fons

el Poble

|

|

www.diaridesantcugat.cat

Lectors

Opinió

|

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Números en joc

el Marcador

27

PUNTS

rànquing

agenda esport federat SEGONA DIVISIÓ FEMENINA Dg. 16.00 h Sant Cugat Esport FC-Maurina Egara CF A

HoquEi HErba

FutboL SaLa

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA PLAY OFF PEL TÍTOL Dg. 13.00 h Junior FC-Club de Campo

PRIMERA NACIONAL b Ds. 18.00 h Olímpyc La Floresta FSEsparreguera CFS

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA Dg. 11.00 h Junior FC-CH Benalmádena bENjAMÍ 5X5 MASCULÍ A Ds. 10.00 h Catalonia-Junior FC A bENjAMÍ 5X5 MASCULÍ b Ds. 12.30 h Pedralbes-Junior 1917 Ds. 11.00 h Junior FC B-Egara B bENjAMÍ 5X5 MASCULÍ C Ds. 10.00 h Junior FC C-Barceloní Stick

PREFERENT CATALANA Ds. 16.00 h Olímpyc La Floresta FS B-AXA FS Sant Cugat B

bENjAMÍ 5X5 FEMENÍ Ds. 11.00 h Junior FC A-CH Egara Ds. 10.00 h Junior FC B-CD Terrassa

OK LLIGA FEMENINA PHC Sant Cugat (descansa)

CADET SEGONA DIVISIÓ AXA FS Sant Cugat A (descansa) Ds. 12.30 h CFS Mausa Montcada B-AXA FS Sant Cugat B

PRIMERA CATALANA MASCULÍ Dv. 22.00 h GEiEG-PHC Sant Cugat INFANTIL Ds. 18.15 h PHC Sant Cugat A-CP Malgrat Ds. 13.30 h PHC Sant Cugat C-CT Barcino

bENjAMÍ 3X3 MASCULÍ b Nat. Línia 22-Junior FC

bENjAMÍ Ds. 12.30 h PHC Sant Cugat C-CT Barcino

bENjAMÍ 3X3 MASCULÍ C Ds. 11.00 h Junior 1917-Junior FC B

HoquEi SaLa

bENjAMÍ COPA bARCELONA Ds. 19.30 h PHC Sant Cugat C-HF St. Josep SS A Dg. 11.00 h HF St. Josep SS A-PHC Sant Cugat C

ALEVÍ MASCULÍ A Ds. 12.30 h Matadepera-Junior FC A

FutboL

ALEVÍ MASCULÍ C Ds. 09.30 h Vallès Esportiu-Junior FC Ds. 12.30 h Junior FC-Nat. Línia 22

PRIMERA REGIONAL Dg. 12.00 h Sant Cugat Esport FC A-Junior FC A

ALEVÍ FEMENÍ A Ds. 12.30 h Junior FC A-Vallès Esportiu

TERCERA REGIONAL Ds. 16.30 h CFU Mira-sol Baco A-Can Colapi CFU Mira-sol Baco B (descansa)

bENjAMÍ 3X3 FEMENÍ Ds. 10.00 h CH Egara-Junior FC A

ALEVÍ FEMENÍ b Ds. 09.00 h ATHC B-Junior 1917 Ds. 11.00 h Junior FC B-CH Egara

jUVENIL SEGONA DIVISIÓ Ds. 16.00 h Sabadellenca UE B-PB Sant Cugat B Ds. 16.15 h Sant Cugat Esport FC B-Can Rull R. Tronchoni CFU B Ds. 17.00 h Ripollet CF B-Junior FC C Ds. 16.30 h Junior FC B-Esc. F. Bonaire A Ds. 12.30 h CFU Mira-sol Baco A-Sabadell Nord CF A jUVENIL CADET FEMENÍ Dg. 14.00 h Sant Cugat Esport FC-Esc. F. Bonaire A

HoquEi patiNS

bENjAMÍ 3X3 MASCULÍ A Ds. 10.00 h Junior FC A-CH Egara Ds. 09.30 h Matadepera 88-Junior FC B

són els que té l’Esparreguera, el pròxim rival a la Lliga de l’olímpyc, que lluita per pujar.

VETERANS Ds. 19.00 h P. Nou Pineda-Junior FC

CADET SEGONA DIVISIÓ Dg. 12.00 h Ol. Can Fatjó CE B-Sant Cugat Esport FC B Ds. 12.30 h Junior FC C-Rubí UE A Dg. 11.30 h San Cristobal CP B-CFU Mirasol Baco CF A Dm. 20.00 h Matadepera FC A-CFU Mirasol Baco B Ds. 16.00 h PB Sant Cugat B-Balconada UE A INFANTIL SEGONA DIVISIÓ Dg. 16.00 h Sant Cugat Esport FC DSabadell Nord CF C Ds. 14.00 h Esc. F. Bonaire B-PB Sant Cugat C Ds. 12.30 h Juv. 25 Setembre A-CFU Mirasol Baco B Ds. 13.00 h Esc. F. Viladecavalls A-Junior FC C Ds. 12.00 h Juan XXIII CS A-PB Sant Cugat B Ds. 14.00 h Esc. F Bonaire-PB Sant Cugat C Ds. 09.30 h Can Colapi Terrassa B-Sant Cugat Esport FC C Ds. 18.30 h CFU Mira-sol Baco A-Sant Pere Nord CF A

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ Ds. 09.00 h PB Sant Cugat B-Maurina Egara CF C Ds. 14.15 h Rubí UE C-Junior FC B Ds. 09.45 h Cercle Sabadelles 1856 A-Sant Cugat Esport FC D Ds. 12.00 h CFU Mira-sol Baco A-Sant Cugat Esport FC Dg. 10.00 h CFU Mira-sol Baco B-Esc. F. Sabadell B

Dg. 09.00 h CB Mira-sol 1-AEJ Riera Club Delfos 1

ALEVÍ 7 PRIMERA DIVISIÓ Ds. 09.30 h Europa Sports Center CE APªB. Vallirana A

INFANTIL MASCULÍ NIVELL C-2 Ds. 11.00 h CB Mira-sol 2-CB Viladecavalls Ds. 09.30 h CB Mira-sol 1-CB Manyanet Les Corts

bENjAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ Ds. 09.00 h Sant Cugat Esport FC EMaurina Egara CF C Ds. 10.00 h Juv. 25 Setembre C-Junior FC B Ds. 10.30 h PB Sant Cugat A-San Cristobal CP C Ds. 10.00 h Matadepera FC B-Sant Cugat Esport FC F Ds. 11.30 h Europa Sports Center CE ASant Quirze FC E Dg. 10.00 h Esc. F. Bonaire A-PB Sant Cugat C Ds. 09.00 h Cerdanyola FC C-Junior FC C Ds. 17.00 h Esc. F. Sabadell C-PB Sant Cugat D

bàSquEt CADET MASCULÍ INTERTERRITORIAL Ds. 10.15 h UE Sant Cugat 1-CB Granollers A CADET MASCULÍ NIVELL b-2 Ds. 09.00 h UE Sant Cugat 2-CB Viladecavalls A

CADET FEMENÍ NIVELL b-1 Ds. 17.30 h Valldemia B-UE Sant Cugat 1 CADET FEMENÍ NIVELL b-2 Ds. 09.30 h Bàsquet Berga-UE Sant Cugat 2 INFANTIL MASCULÍ NIVELL b-1 Ds. 11.30 h UE Sant Cugat 2-UE Mataró B

INFANTIL MASCULÍ NIVELL D-1 Europa Sports Centre (descansa) INFANTIL FEMENÍ NIVELL b-2 Ds. 12.00 h AB Premià-UE Sant Cugat 1 INFANTIL FEMENÍ NIVELL C-1 Ds. 09.30 h CE Escola Pia Sabadell-UE Sant Cugat 2

pHC Sant Cugat masculí. L’equip de Jordi Raga va aconseguir una victòria molt important, contra el CHP Bigues i Riells, tercer a la taula, per 5 gols a 3.

PREINFANTIL MASCULÍ NIVELL A-1 Dg. 11.30 h UE Sant Cugat 1-Claret Bodobido.com PREINFANTIL MASCULÍ NIVELL b-2 Dg. 10.15 h UE Sant Cugat 2-Santfelieunc PREINFANTIL MASCULÍ NIVELL C-1 Ds. 09.00 h CB Prat B-CB Mira-sol 1 Dg. 09.00 h UE Sant Cugat 3-CB Corbera PREINFANTIL MASCULÍ NIVELL C-2 CB Mira-sol 2 (descansa) PREINFANTIL FEMENÍ NIVELL A-2 Ds. 11.00 h UE Sant Gabriel Viladecans-UE Sant Cugat 1 PREINFANTIL FEMENÍ NIVELL C Ds. 09.00 h CB Manyanet Les Corts-UE Sant Cugat 2

CADET MASCULÍ NIVELL C-1 Dg. 12.00 h CB Mira-sol 3-Maristes Ademar 3

La victòria

CADET MASCULÍ NIVELL C-2

La victòria pHC Sant Cugat femení. Les santcugatenques, que també entrena Jordi Raga, ja són setenes a l’OK Lliga, després de superar el CHP Bigues i Riells per 6 a 4.

Classificacions esport federat HoquEi HErba DIVISIÓ D'HONOR b MASCULINA EqUIP Vallès Esportiu CHP Benalmádena junior FC Pedralbes HC València CH Real Sociedad Caldaria-Barrocas Egara 1935 CC Sardinero Natació-Línia 22

Pj 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

PG 14 9 8 6 5 7 5 5 3 1

PE 1 7 6 6 6 2 5 3 3 5

PP GF 2 49 1 55 3 43 5 40 6 33 8 29 7 28 9 36 11 36 11 25

GC P 28 29 29 25 25 22 32 18 38 16 37 16 37 15 41 13 48 9 59 7

Pròxima jornada (30 DE MAIG): Natació-Línia 22-Egara 1935; C.Cantabria Sardinero-Pedralbes HC; Vallés Esportiu-CH Barrocas; junior FC-CH Benalmádena; València HC-Real Sociedad 1927.

FutboL SaLa PRIMERA NACIONAL b Riera de Cornellà-FS Marfil Santa Coloma (1-2) P. Barcelonista Solsona-Sant Sadurní FS (5-1) Casa Alcalà CFS-Olímpyc Floresta FS (4-6) Esparraguera CFS-Balaguer CFS A (6-2) JIP Prats de Rei-L’Ametlla de Merola (4-6) Tàrrega FS-Can Tito Vilanova Camí (4-8) Sant Andreu Barca CFS-Sant Vicenç CFS (3-2) Salou FS-Pallejà FS (4-1) EqUIP

Pj PG PE PP GF

Can Tito V.

28 18 3

GC

7 124 91

P 57

Marfil Sta Coloma 28 18 3

7 136 82

57

Olímpyc Floresta

28 15 7

6 144 97

52

Sant Vicenç CFS

27 16 2

9 124 101 50

AEJ Riera Cornellà 28 15 5

8 83

Salou FS

28 15 4

9 115 102 49

74

50

Balaguer CFS

28 14 3

11 125 105 45

Sant Sadurní FS

28 13 5

10 118 111

St Andreu Barca

28 12 6

10 115 104 42

Pallejà FS

28 10 5

13 96

113 35

PB Solsona

28 10 3

15 84

106 33

L’Ametlla Merola

28 9

5

14 96

112 32

JIP Prats de Rei

28 9

4

15 111

124 31

Esparreguera

28 8

3

17 112 124 27

Casa Alcalá CFS

27 7

2

18 96

113 23

Tàrrega FS

28 3

2

23 80

200 11

44

Pròxima jornada (30 DE MAIG): Riera de Cornellà-Pallejà FS; FS Marfil Santa Coloma-P. Barcelonista Solsona; Sant Sadurní FS-Casa Alcalà CFS; Olímpyc Floresta FS-Esparraguera CFS; Balaguer CFS A-JIP Prats de Rei; L’Ametlla de Merola-Tàrrega FS; Can Tito Vilanova CamíSant Andreu Barca CFS; Sant Vicenç CFS-Salou FS.

HoquEi patiNS OK LLIGA FEMENINA PHC Sant Cugat-CHP Bigues i Riells (6-4) CP Mieres-CE Arenys de Munt (3-10) Biesca Gijon HC-CP Voltregà (2-2) CE Noia Freixenet-Sferic Terrassa (1-2) CP Vilanova-CP Alcorcón (2-2) Cerdanyola HC-CP Claret (11-1) Igualada HC-Sta. Mª del Pilar (2-0)

Equip Cerdanyola CH CE Arenys Munt Biesca Gijón HC CP Voltregà

Pj 22 22 22 21

PG 18 17 16 17

PE 3 3 6 1

PP GF 1 141 2 138 0 83 3 118

GC 58 39 26 32

CP Vilanova CP Alcorcón PHC Sant Cugat CHP Bigues i Riells Igualada HC CE Noia Freixenet CP Mieres Sferic Terrassa CP Claret Sta. Mª del Pilar

22 22 24 22 23 25 25 22 21 23

15 10 11 10 8 8 6 4 2 0

3 4 0 1 3 2 2 1 1 2

4 8 13 11 12 15 17 17 18 21

43 48 56 34 94 33 64 31 76 27 79 26 156 20 94 13 155 7 184 2

95 86 81 68 70 72 95 54 38 17

P 57 54 54 52

Pròxima jornada (29 DE MAIG): CHP Bigues i Riells-CP Mieres; CE Arenys de Munt-Biesca Gijon HC; CP Voltregà-Cerdanyola HC; CP ClaretCP Vilanova; CP Alcorcón-CE Noia Freixenet; Sferic Terrassa-Igualada HC; PHC Sant Cugat (descansa). PRIMERA CATALANA PHC Sant Cugat-CHP Bigues i Riells (5-3) CH Lloret B-HC Castellet (3-6) CE Arenys de Munt-GEiEG (1-2) Girona CH B-CP Malgrat (4-5) SHUM Maçanet B-CP Manlleu (3-0) FC Barcelona B-HC Ripoll (ajornat) CH Caldes B-CP Roda (3-4) CPH Olot-CP Vic (3-4) CH Palafrugell (descansa)

Equip FC Barcelona CH Palafrugell CHP Bigues i Riells CH Caldes Recam CP Vic B CH Lloret B CH Castellet SHUM Maçanet B CP Manlleu B PHC Sant Cugat CP Roda de Ter CE Arenys Munt B HC Ripoll GEiEG C CP Malgrat Girona CH B CPH Olot

Pj 29 30 30 30 30 31 31 30 31 30 30 30 29 30 31 31 30

PG 23 22 20 18 16 14 13 13 12 11 11 11 9 8 6 7 5

PE PP GF 6 0 134 5 3 159 2 8 142 5 7 123 4 10 125 3 14 139 6 12 139 2 15 88 5 14 119 4 15 96 4 15 111 1 18 92 4 16 105 5 17 107 8 17 123 2 22 102 4 21 97

GC P 60 75 97 71 98 62 102 59 103 52 125 45 131 45 92 41 129 41 113 37 124 36 118 34 142 31 132 29 156 26 131 23 155 19

Pròxima jornada (29 DE MAIG): HC Castellet-CH Caldes B; CP Vic-Girona CH B; HC Ripoll-CH Lloret B; CE Arenys de Munt-CP Malgrat; CP Roda-CPH Olot; CP Manlleu-CH Palafrugell; GEiEG-PHC Sant Cugat; CHP Bigues i RiellsSHUM Maçanet B; FC Barcelona B (descansa).

FutboL PRIMERA REGIONAL GRUP 4 Puigreig CE-Gironella CF At. (1-0) Berga CE-Ol. Garriga CF (3-2) Lliçà d’Amunt CE-San Lorenzo UD (1-3)

Barberà UF-Can Boada CF (2-1) Les Franqueses CF A-Juv. 25 Setembre (1-1) junior FC-Parets CF (0-1) Can Trias UD-Sant Cugat Esport FC (1-0) J.M. Gené Ass-Castellar UD (0-1) Taradell UD-Avià UE (3-1) EqUIP Pj PG PE PP PGPE PPGF GC P At. Gironella CF 33 10 4 2 12 2 3 74 38 72 UE Avià 33 9 3 4 10 3 4 67 33 63 UD San Lorenzo 33 11 3 2 7 6 4 58 29 63 Las Franquesas 33 10 4 3 6 1 9 67 61 53 junior FC 33 8 6 3 6 3 7 56 37 51 CE Puigreig 33 10 1 6 5 4 7 52 49 50 UD Can Trias 33 7 4 6 7 1 8 48 57 47 Parets CF 33 9 4 3 4 4 9 52 46 47 UD Castellar 33 6 2 8 7 4 6 47 50 45 UD Taradell 33 8 1 8 5 3 8 55 53 43 CE Lliçà d’Amunt 33 6 6 5 5 4 7 54 52 43 Juv. 25 Sept. 33 4 4 8 7 5 5 50 58 42 Can Boada CF 33 7 2 7 5 2 1044 59 40 Sant Cugat 33 7 4 5 4 3 1047 66 40 O. La Garriga 33 7 4 5 3 5 9 59 63 39 Josep M. Gené 33 6 4 7 3 4 9 45 61 35 CE Berga 33 5 4 8 4 3 9 49 74 34 Barberà UF 33 5 1 11 1 4 11 34 72 23 Pròxima jornada (30 DE MAIG): Ol. Garriga CF-Puigreig CE; San Lorenzo UD-Berga CE; Can Boada CF-Lliçà d’Amunt CE; Juv. 25 SetembreBarberà UF; Parets CF-Les Franqueses CF A; Sant Cugat Esport FC-junior FC; Castellar UDCan Trias UD; Avià UE-J.M. Gené Ass; Gironella CF At.-Taradell UD.

El partit Sant Cugat i Junior. Els vermell-i-negres volen evitar el descens contra els blau-i-negres, cinquens. El partit es jugarà a les 12 h, a la ZEM Jaume Tubau.

El partit Junior FC femení. Les santcugatenques debuten al play-off pel títol de Lliga davant el Club de Campo. El partit començarà a les 13 h, al Junior FC.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

41


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

42

|

www.diaridesantcugat.cat

Publicitat

Agenda maig-juny del 28 al 6 28 Divendres 12 h Punt d'accés a Mira-sol (Biblioteca del CEIP Catalunya) Hora del conte. 'Viatge a través dels contes' A càrrec de Sira Andreu Org.: Ajuntament de Sant Cugat De 17 a 21 h Pl. d’Octavià i entorn Monestir Festa de Cloenda dels Jocs Esportius en Edat Escolar Destinada a tots i totes els que han participat en els Jocs Esportius en Edat Escolar 2009-2010 Org.: Ajuntament de Sant Cugat 22 h Aula Magna de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels Audició d'alumnes de cant Direcció Mariona Benet Org.: Òpera de Cambra de Sant Cugat 22.30 h Casa de Cultura Mine! en concert Guanyadors dels Sona 9 (2009) Org.: Ajuntament de Sant Cugat 23 h ZEM Rambla del Celler Futbol nocturn

Monestir il·lustre Activitat artística de participació De 10 a 23.30 h Pl. de la Vila Taller obert D’11 a 13 h Casa de Cultura Dóna forma a la teva por Taller artístic per a infants de 5 a 14 anys 18 h P. Francesc Macià cantonada c. Salvador Espriu Visita comentada a l’espai escultòric A càrrec de Frederic Gómez De 18 a 23.30 h Pl. Dr. Galtés i pl. Quatre Cantons Tu ets l’artista. Activitat de participació 20 h Claustre del Monestir Acte inaugural Visita a l’exposició del 5è Premi de Pintura de Petit Format Autocugat i 3a Beca d’Estudis Autocugat 20.30 h Punt d’Informació Nit de l’Art Visites comentades a les galeries i Espais d’Art De 21 a 23.30 h Carrers i places del centre Música al carrer De 00 a 1 Claustre del Monestir Cloenda de la Nit de l’Art Sorteig i lliurament de premis del Tiquet Art Vegeu més informació, adreces, etc. a www.santcugat.cat 29 Dissabte Pistes poliesportives de Can Llobet La Floresta Tremola!!! 25è Aniversari AE La Floresta 16.30 h Jocs i tallers infantils 18 h Xocolatada 20.30 h Sopar popular 22 h Concert jove A càrrec de La Papada de Rocío , Blowfish, Citxileo Org.: Agrupament Escolta de La Floresta

Org.: Ajuntament de Sant Cugat 28 Divendres Fem un cafè amb l’artista 19 h Adolf Taller d’Art Visita comentada i tertúlia Reserves: tel. 630 210 622 o art@adolf. cat 22 h Taller de Dolores Mayorga Visita comentada i tertúlia Reserves: tel. 639 360 041 o 03 589 20 04 29 Dissabte De 10 a 23.30 h Pl. d’Octavià

17 h Pl. de Sant Pere Festa 5 anys del Terra Dolça Activitats per a la canalla, concert i sopar Org.: Terra Dolça 17.30 h Pl. del Rei Final de curs Escola Andança Org.: Esbart Sant Cugat 30 Diumenge 9 h Club Muntanyenc Sant Cugat

+ activitats a: www.santcugat.cat. Si voleu sortir en aquesta agenda cal que adreceu la informació 15 dies abans a la Casa de Cultura, Jardins del Monestir, s/n.

Sant Cugat 2020

Passejades per Collserola. Descobreix el pantà de Vallvidrera Desplaçament amb tren Org.: Club Muntanyenc Sant Cugat, Ajuntament de Sant Cugat Festa de la Cooperació 2010

010

19.30 h Bach Selecció Tertúlia amb Amics. 'Vivències i reflexions de l'ofici d'artista' A càrrec de Virgínia Martínez, cantant de La Porta dels Somnis Org.: Amics de Pedra i Sang, Diari de Sant Cugat 1 Dimarts 19 h Centre Cívic El Molí de les Planes Conferència. 'Conviure amb l'ictus' Es donaran eines per prevenir l'ictus i pautes a persones que n'han patit un, als seus familiars i a persones cuidadores Org.: Taula per a Persones amb Malalties Neurològiques i Degeneratives, Ajuntament de Sant Cugat, AVAN

Pl. d’Octavià D'11 a 21 h Mostra de projectes Coneix els projectes de cooperació i sensibilització de les entitats de la Xarxa i de l'Ajuntament de Sant Cugat 11 h Dansa boliviana 12 h Espectacle familiar 13 h Dansa Bollywood 14 h Dinar 16.30 h Taller percussió + batucada 18 h Bastoners 18.30 h Recital musicat 19.30 h Concert Nyali Vegeu més informació a www.santcugat.cat Organitza: Ajuntament de Sant Cugat, Xarxa Solidària 12 h Pl. de Barcelona Ballada de sardanes A càrrec de la cobla Principal del Llobregat Org.: Entitat Sardanista de Sant Cugat 31 Dilluns 9 h Parada d’autobús davant del TeatreAuditori Activitat física a la platja Sortida ludicoesportiva a Sitges adreçada a la gent gran Preu: 18,50 euros (inclou transport, monitoratge i bossa de pícnic amb dinar) Inscripcions fins al 28 de maig a l'OMET Org.: Ajuntament de Sant Cugat

19 h Teatre-Auditori Conferència. 'Esport formatiu; tots som l’equip' A càrrec de Pepu Hernández Org.: Fundació UESC, Ajuntament de Sant Cugat. Col·l.: Coord. d’Entitats Esportives 3 Dijous 19 h Biblioteca del Mil·lenari Lliurament del V Premi de Narrativa Infantil Org.: Ajuntament de Sant Cugat 19 h Casa de Cultura Conferència. 'La tensió entre privatització i socialització de la cura' A càrrec de M. Jesús Izquierdo Org.: Taula de Malalties Neurològiques, Ajuntament de Sant Cugat 19.30 h Casa de Cultura Presentació informe anual Org.: Amnistia Internacional 4 Divendres 20 h Casa de Cultura El cinema d'Àlex Barnils Curtmetratges de ficció i documentals, on la veritat i la falsedat es barrejaran... o no Org.: Ajuntament de Sant Cugat, Associació Curts i Més 21 h Monestir de Sant Cugat

Tel. 93 589 13 82 i fax 93 674 66 55. A/e agenda@santcugat.cat. La responsabilitat dels actes i de la informació publicada en aquesta agenda recau en les entitats organitzadores.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

Concert de Primavera Org.: Coral Sant Cugat del CMSC 5 Dissabte Visites guiades 10.30 h Oficina de Turisme 'El Palau Abacial' 11 h Oficina de Turisme 'El costumari de Sant Cugat' Durada: 1 h Preu: 5 euros (menors de 7 anys, gratuït) Cal fer reserva prèvia a l'Oficina de Turisme Org.: Ajuntament de Sant Cugat 12 h Museu de Sant Cugat. Monestir Visita teatralitzada. 'Deixeu parlar els capitells: ells ho saben tot...' A càrrec de Mira-sol Teatre Preu: 2 euros Org.: Ajuntament de Sant Cugat 19 h Casa de Cultura Cinefòrum. 'The Age of Stupid. Any 2055: per què no vam parar el canvi climàtic a temps' A càrrec de la Fundació Terra Dins els actes del Dia Mundial del Medi Ambient Org.: Ajuntament de Sant Cugat

6 Diumenge Jornada de portes obertes D’11 a 13 h Capella de Sant Domènec Col·l.: APAC, Penya Regalèssia 12 h Museu de Sant Cugat. Monestir Visita guiada a l’exposició permanent 'Oració, treball i poder' Org.: Ajuntament de Sant Cugat 12 i 18 h Plaça del Rei Teatre de carrer. 'Lo Monstre' A càrrec de l'Efímer Org.: La Xarxa, Ajuntament de Sant Cugat Patrocina: Roche Exposició a la Biblioteca del Mil·lenari De l’1 al 30 de juny 'La maternitat d’Elna' Org.: Ajuntament de Sant Cugat Col·l.: Memorial Democràtic, Generalitat de Catalunya

Inscripcions als cursos i tallers Informació i inscripcions de l’1 al 15 de juny

|

43

Vols ballar el 'Paga-li, Joan' per Festa Major? Inscripcions a la Casa de Cultura, Casal de Joves TorreBlanca i al c/e pagalijoan@ gmail.com

Casa de Cultura De 9 a 21 h, de dilluns a divendres Centre Cívic de la Floresta Centre Cívic Molí de les Planes Casal Cultural de Mira-sol De 17 a 20 h, de dilluns a divendres www.santcugat.cat/ccivics

+ activitats a: www.santcugat.org. Si voleu sortir en aquesta agenda cal que adreceu la informació 15 dies abans a l'Oficina de Turisme Pl. Octavià, s/n Torre de l'Homenatge. Tel. 93 675 99 52 i fax 93 675 99 53. A/e agenda@ santcugat.org. La responsabilitat dels actes i de la informació publicada en aquesta agenda recau en les entitats organitzadores.


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

44

|

Sumari_ 3 |

a Fons_ 4 |

el Poble_ 6 |

www.diaridesantcugat.cat

Lectors_ 16 |

Opinió_ 18 |

la Ciutat_ 20 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Cultura

Cultura Agenda _PàG. 52

diaridesantcugat.cat/agenda

|

Passatemps_ 54

‘Hip-hop’_PàG. 46

L’Aula d’Extensió Universitària tanca el curs amb un espectacle de ‘hip-hop’. El director del muntatge, Guille Vidal-Ribas, ho explica en una entrevista

tEAtRE ‘cAbAREt’ 29 DE mAig a les 21 h, al teatre la Unió

varietat. Galeries, escoles i espais municipals participen en aquest esdeveniment, que se celebrarà el dissabte 29 de maig al llarg de tot el dia i part de la nit

La 10a Nit de l’Art ofereix més de 1.000 m2 d’exposicions Les mostres es podran visitar fins a les dotze de la nit Carolina Mercader

carolina.mercader@premsalocal.com

ESDEvENimENt. La Nit de l’Art és un dels esdeveniments culturals més arrelats de la ciutat. Enguany celebra la seva desena edició i, com és tradició, omplirà Sant Cugat d’exposicions i d’activitats relacionades amb el món de l’art.

Al llarg de tot el dissabte 29 de maig els santcugatencs podran assistir a diferents actes i participar en la tradicional ruta nocturna per les diferents galeries i espais expositius. Una tretzena en total, que sumen més de 1.000 metres quadrats, segons ha informat l’Ajuntament. Algunes de les activitats programades són la visita comentada a l’espai escultòric a l’aire lliure del passeig de Francesc Macià (18 h) o la possibilitat de participar en la creació d’una obra d’art que sortirà del quadre a la plaça del Doctor Galtés i dels Quatre Cantons (de 18 a 23.30 h).

La Nit de l’Art, però, s’inaugurarà de forma oficial amb un acte al Claustre del Monestir, a les vuit del vespre, on tindrà lloc una visita guiada a l’exposició del 5è Premi de Pintura de Petit Format Autocugat. Les galeries romandran obertes en un horari més ampli de l’habitual. Des de les 20.30 h i fins a les dotze de la nit oferiran visites comentades. A més, novament, es podrà participar en el Tiquet Ar t, el qüestionari amb preguntes sobre les diferents exposicions. Tots aquells que les encertin totes entraran en el sorteig d’una obra de l’artista santcugatenca Marta

La desena Nit de l’Art tornarà a oferir actuacions al carrer #ARXIU

L’organització Comissió Nit de l’Art Una novetat de l’edició d’enguany pel que fa a l’organització de la Nit de l’Art ha estat la creació d’una comissió de treball amb representants de tots els participants. La comissió Nit de l’Art ha debatut en dues sessions diferents propostes per incloure en l’esdeveniment, fins a acordar totes les activitats que integren el programa.

Ballvé, una de les finalistes del reconegut cer tamen d’art Autocugat. El premi es lliurarà de dotze a una al claustre del Monestir, en un acte que servirà de fi de festa i en què hi haurà música en directe. L’Ajuntament instal·larà un punt d’informació de la Nit de l’Art a la plaça d’Octavià, perquè els par ticipants puguin conèixer tot el prog rama d’activitats i adreçar-s’hi en cas de qualsevol dubte. Els espais i entitats participants, als quals es podrà accedir durant la Nit de l’Art, són: la Sala Rusiñol, l’Espai Lluís Ribas, l’Estudi

Ferran Martí, La Galeria, Pou d’Art, DTerra, Firart, l’Escola d’Art Municipal, el Club Muntanyenc, l’Ateneu, El Taller de Sant Cugat, Esfera d’Art, Adolf Taller d’Ar t, el Taller Triangle (Casa de Cultura) i el Museu de Sant Cugat (la seu del Monestir i la Casa Aymat). En la presentació de l’esdeveniment, el tinent d’alcalde de Cultura, Xavier Escura, va explicar que, a diferència de l’any passat, en què es va celebrar una Quinzena de l’Art –per primer cop–, enguany s’ha optat per condensar totes les activitats en un dia. Així, es torna a la forma


www.diaridesantcugat.cat

Diari de Sant Cugat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

|

45

lA nit De l’Art

La festa torna a la seva forma tradicional tradicional de la festa, ja que la Quinzena de l’Art no va tenir el seguiment e s pera t. “L’any passa t va quedar diluït, i hem aprofitat aquesta desena edició per tornar als orígens”, va reconèixer Escura. Per la seva banda, la g a l e r i s t a M a r i a Fa b r e, membre de la comissió de la Nit de l’Art, va destacar que l’organització del prog rama d’enguany ha estat el resultat del consens dels diferents participants –galeries, ajuntament...– . Va avançar, però, que els canvis més significatius en la celebració de l’esdeveniment es podran veure l’any vinent. Un dels punts forts de la Nit de l’Art és la música al

“L’any passat va quedar diluït, i hem aprofitat aquesta desena edició per tornar als orígens” xAVier eSCurA

TINENT D’ALCALDE DE CuLTurA

carrer. Els carrers i places del centre –carrer Balmes, plaça Magí Bartralot, plaça Octavià, pl. de l’Om, Sant Bar tomeu, Sant Jordi, Teatre, plaça de la Vila– seran l’escenari de diferents actuacions. La Nit de l’Art atrau cada any santcugatencs i santcugatenques, però també visitants de fora la ciuta t, especialment de Barcelona i de la resta de la comarca.

en context els espais i les entitats participants i les seves exposicions Sala rusiñol. Mostra de Jesús Casaus. Santiago Rusiñol, 52

Dterra. Ceràmica contemporània. Av. Anselm Clavé, 9

espai lluís ribas. Exposicó de Tharrats& Ribas. Gorina, 13

Firart.Exposició i instal·lació: Hi pintem molt aquí... Sala d’actes i passadís de la Casa de Cultura

estudi Ferran Martí. De Venècia a Turquia. Gorina, 8 la Galeria Obra recent de Perico Pastor. Sant Jordi, 14 Pou d’Art. Mostra pictòrica de Marta Ballvé i el projecte digital d’Àngel Herraiz. Balmes, 35

Volum. Araceli Bruch Pla va presentar a Sant Cugat l’obra ‘Em sento estafada’, que combina assaig i novel·la

La vida i obra de Simone de Beauvoir, en un llibre C. Mercader

carolina.mercader@premsalocal.com

lletreS. Simone de Beauvoir (1908-1986) és una reconeguda novel·lista, assagista i filòsofa francesa del segle XX, sobretot dins el moviment de l’existencialisme i el feminisme, i que va ser, a més, parella de Jean Paul Sartre. Ara, el llibre Em sento estafada (Arola Editors), d’Araceli Bruch Pla, recull la seva trajectòria vital. L’escriptora va donar a conèixer el volum a Sant Cugat, concretament a la llibreria Mythos, el 25 de maig. L’acte, presentat per la política Maria Dolors Renau, va comptar amb la participació de l’actriu Emma Vilarasau, que va llegir alguns fragments de l’obra. A cavall entre la novel·la i l’assaig, Em sento estafada fa un repàs a diferents aspectes de la vida de la filòsofa, tant en l’àmbit personal com professional. “És una lectura per conèixer tota la seva vida i obra. Aquí la tenim poc editada i he cregut que era important tornar-ho a

la llibreria Mythos va acollir la presentació #ARTUR RIBERA

revisar”, va explicar Bruch. Pel que fa al títol, va apuntar que fa referència a una frase que Simone de Beauvoir va dir en un dels volums de les seves memòries. “Mirant enrere, va dir que se sentia estafada, per la política i per molts factors que es va trobar durant la seva vida”. De Simone de Beauvoir, Bruch va destacar la seva capacitat de lluita “per construir-se a si mateixa i per la

seva llibertat, i la dels altres. Malgrat totes les decepcions, i de sentir-se estafada, no va dubtar que el camí de la història és un camí cap al bé comú”. La majoria de fonts que ha utilitzat Bruch per al llibre són directes, com textos de Beauvoir traduïts directament del francès o els seus diaris de joventut, però també de diferents estudis sobre la seva obra.

escola d’Art Municipal. Il·lustrant el carrer. Plaça d’Octavià Club Muntanyenc Sant Cugat. Exposició pictòrica d’Esther Villar: L’alquímia dels colors. Pl. de la Vila, 2

l’Ateneu. Exposició col·lectiva artistes 20092010. Espai Bartomeu. Sant Bartomeu el taller de Sant Cugat. Balmes, 32 esfera d’Art. Exposició col·lectiva d’alumnes. Mina, 17 Adolf taller d’Art Fidelitat al retrat. Estampació de gravats en viu. Pere Mas, 17. Valldoreix Museu de Sant Cugat Seu del Monestir: 5è

Premi de Pintura Petit Format Autocugat, als Jardins del Monestir. Seu de la Casa Aymat: Exposició permanent de tapís contemporani i mostra de la XVII Biennal d’Art Contemporani Català Casa de Cultura. De nit. Exposició a càrrec dels alumnes del Taller Triangle Ajuntament de Sant Cugat. Exposició de les obres seleccionades per a la 3a Beca d’Estudis Autocugat. Plaça de la Vila, 1


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

46

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

crítica de teatre

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Entrevistem Guille Vidal-Ribas, ballarí i coreògraf

EDUARD JENER

eduardjener@telefonica.net

Tresors ocults

C

onvocatòria pública per homenatjar Baltasar Porcel. Acte gratuït en època de crisi. El personatge s’ho mereix i estic segur que la complicitat de polítics de diferent signe hagués complagut l’anarquista branca individualista mediterrània. Anem al comentari de l’espectacle (l’altre ritual també n’és d’espectacle, però aquí no toca). Un inici senzill en la forma, adequat en el fons, ajustat en el desenvolupament de l’Esbart Sant Cugat. Tres melodies mallorquines, una ximbomba que ressona, aire melòdic portador d’essències illenques que els ballarins dibuixen amb moviments estructurats des de dintre, cossos que recullen la força ancestral i creen espais imaginaris amb vestuari adient i colors terrenals. Després Joan Fullana ens narra un fragment de Difunts... amb la història d’un emigrant que porta sentors mítiques arrelades a les passions. Potent i sarcàstic. Finalment la recreació del teatre de Porcel, el poc conegut i menys reconegut teatre, fruit d’una primera època, immers en les corrents del moment que un buscador de tresors escènics ha recreat. Hermann Bonnín, polifacètic i polièdric, esteta i profeta, persona i personatge sense el qual no es podria entendre l’evolució del teatre en aquest petit país, recupera una farsa, El general, i la passa pel seu particular tarannà per convertir-la en mirall anacrònic de pausades mirades. El mestre espiritista Fullana, la vídua renascuda Frau i l’expenedor de carns Pla, pretendent de la senyora, i els esgarips casernaris del coronel ajudant Majó, contrari a la boda. Interpretació equilibrada dels quatre comediants, recreació de tipus encertada, en el to, en la gestualitat, un joc

el personatge s’ho mereix i estic segur que la complicitat de polítics de diferent signe hagués complagut l’anarquista branca individualista de mirades, de moviments lents que contrasten amb les paraules punyents de la farsa i la desmesura dels sentiments. Segueix la presència solitària de Joan Fullana, guitarra en mà cantant i recitant el Romanç de cec, una peça èpica del 1962. La senzilla i eficaç narració de la vida i mort de tres joves que jugaven a bitlles a la plaça del poble els diumenges, i que la guerra, aquella guerra que, com totes, ningú va guanyar, en retorna només un. Segur en el recitat, colpidor en el cant, feliç conjunció del jove actor. Per tancar El buscador de tresors, on Majó excel·leix com el patró Bisquerra, engalipador de gent amb ganes de sortir del seu tedi quotidià, de gent que vol ser enganyada perquè, en el fons, la recerca d’un tresor, de qualsevol tipus de tresor, només és una justificació per satisfer l’ànsia de viure de veritat. Aina Frau, la pintora estrangera arrelada, Jaume Pla, l’autòcton recuperat, i Joan Fullana, el jove pixatinters a la recerca del seu tresor, expressen amb autenticitat els personatges. Un espectacle vestit esplèndidament per Nina Pawlowsky, un espai ben il·luminat i una direcció de l’orfebre entregat al seu ofici, és a dir, una joia.

EN RECORD A BALTASAR PORCEL. Tres moviments per a un record. Esbart Sant Cugat. DireCCió: Sílvia Pérez. Fragment de Difunts sota els ametllers en flor, de Baltasar Porcel. Monòleg a càrrec de Joan Fullana. Retorn a Andratx. Trilogia de Baltasar Porcel: El General, Romanç de cec i El buscador de tresors. Dramatúrgia i DireCCió: Hermann Bonnín. intèrprets: Aina Frau, Joan Fullana, Enric Majó i Jaume Pla. il·luminaCió: Tomàs Pladevall. Vestuari: Nina Pawlowsky llOC: Teatre-Auditori de Sant Cugat Data: 19 de maig

“El ‘hip-hop’ va servir per canalitzar la ràbia” C. Mercader Boldú

carolina.mercader@premsalocal.com

L’

aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran tancarà el curs el dimecres 3 de juny amb una conferència- espectacle de hip-hop al Teatre-Auditori (21 h). Les entrades per a l’acte, obert a tothom, es poden adquirir a les oficines de l’entitat –c/ Dos de Maig, 2 bis–; a la redacció del DIARI i al mateix Teatre-Auditori a partir de les vuit del vespre el dia del concert, en cas de disponibilitat. En aquesta entrevista, un dels directors del muntatge n’explica alguns detalls.

Com serà l’acte de cloenda que han preparat per a les Aules?

La cloenda serà un acte pedagògic, per transmetre la història del hip-hop com a cultura. Serà una conferència que s’il·lustrarà amb quatre peces que ballaran els alumnes més avançats de l’Escola de Dansa Sant Cugat i ballarins convidats, en total 25 persones. Tractarem els antecedents, l’actualitat i el futur de la cultura hip-hop.

Quina idea vol transmetre sobre el hip-hop com a dansa?

Sobretot els valors del hip-hop. És un ball que va néixer a mitjans dels anys setanta al Bronx, a Nova York, amb la cultura llatinoamericana i afroamericana. El hip-hop reunia els amics per ballar, i criticaven la situació en què es trobaven. Va servir per canalitzar la ràbia a través del ball. Les bandes de carrer van deixar en part les armes i competien ballant. La idea era fer-ho sempre des del respecte. Els valors del hip-hop són esforç, la unió..., i a la vegada estar a l’aguait per veure què es pot millorar.

El públic de les Aules de la Gent Gran segurament no és el més habitual en aquest tipus d’espectacles. No! De fet, hi havia algunes reticències que nosaltres tanquéssim el curs. En altres edicions ho han fet grans personalitats, com

Vidal-Ribas coneix la part teòrica i pràctica de la dansa urbana. És un dels encarregats de tancar el curs de les Aules d’Extensió Universitària #A. RIBERA

Montserrat Caballé, i el món del hip-hop és molt desconegut per als adults. Però també per a alguns joves, fins i tot per als que vesteixen amb l’estètica hip-hop.

En quin moment es troba el hip-hop a Catalunya?

Barcelona i la seva àrea metropolitana és la zona estatal més important pel que fa al ball hip-hop. Hi ha moltes escoles, i molts campionats, i alumnes amb molt de nivell. En música, potser destaca més Madrid, Sevilla o Saragossa.

I en general?

Avui dia hi ha molt bons ballarins i coreògrafs que fan dansa urbana, i en aquest sentit volem reivindicar això. Durant molt de temps la dansa urbana, com el hip-hop, no s’ha considerat dansa, però cada cop té més aspiracions artístiques.

Darrerament les cadenes emeten diferents programes sobre ball. Ho han notat a les escoles?

Els programes com Fama o ¡A bailar! han ajudat a difondre la dansa. També és cert que ho han fet d’una manera una mica distorsionada, amb poca pedagogia. Però ha anat bé, perquè molta gent ha conegut la dansa per aquests programes, i s’ha notat perquè ara tenim més alumnes.

Pedagogia del ball. Guille VidalRibas (1988) és professor de l’Escola Dansa Sant Cugat, especialitzada en dansa urbana. Aquest coreògraf santcugatenc serà l’encarregat d’oferir una conferència sobre el hip-hop acompanyada amb diferents actuacions de dansa urbana que il·lustraran les seves explicacions al Teatre-Auditori. Vidal-Ribas és ballarí des de fa deu anys al centre santcugatenc, abans, però, havia fet teatre a La Unió. Del hip-hop destaca els valors que transmet i el bon moment perquè passa en l’actualitat.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

47


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

48

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

crítica d’art

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Activitat. Relats de contes, tallers de cuina, intercanvi de cromos i fins a una presentació d’un llibre comparteixen espai a tocar de la Casa de Cultura

IMMA PUEYO

immapueyo@telefonica.net

L’Institut de la Infància munta una taller gastronòmic i literari Joan Ramon Armadàs

Antoni Roselló. Escultura #CEDIDA

Un monument no és una paret

L

es pintades sobre el patrimoni monumental, també sobre les parets dels edificis o sobre qualsevol element públic, afecten la sensibilitat col·lectiva. Els autors es consideren artistes i la majoria de persones pensen que són uns brètols o que la seva actuació viola el benestar estètic dels voltants. El fet és que les pintades preocupen i destrueixen amb impunitat la imatge de la ciutat. La darrera setmana, la formació d’ERC denunciava, en aquest mateix Diari, el mal estat en què es troba el monument dedicat a Rafael Casanova a la plaça del mateix nom. I és que realment té un aspecte deplorable. És ple de tags, com s’anomenen les firmes o acrònims d’una persona o d’un grup fetes de forma ràpida i poc perillosa per expressar l’estil propi. Val a dir que les tres minimalistes làmines quadrades d’acer Corten, palplantades al mig de la plaça atapeïda per peces del mobiliari urbà, la vegetació, el parc infantil, la font, són molt avorrides. El seu aspecte de paret divisòria no afavoreix el diàleg amb l’entorn i la seva superfície vertical sembla una pissarra que incita a l’acció de pintar-la. L’obra d’Antoni Roselló és afí a la de l’escultor minimalista Richard Serra (San Francisco, 1939), conegut mundialment per treballar grans peces d’acer. Una instal·lació d’aquest autor, el Tilted o Arc d’acer a Foley Square de Nova York, de 3,5 m d’alçada i 40 m de llargada, va ser desmuntada i traslladada per les queixes dels treballadors de la plaça i els voltants. No agradava la seva aparença de mur de metall que dividia el carrer i obstruïa el pas per accedir als llocs de treball. L’escultura simbolitzava l’individualisme i la inventiva nord-americana.

jr.armadas@premsalocal.comt

Obert a tothom

FUSió. La delegació santcugatenca de l’Institut de la Infància organitza una nova jornada emmarcada en el projecte Per menjar-te millor, que pretén fusionar literatura i gastronomia en una activitat en família dedicada sobretot als més petits de la casa. En aquesta ocasió l’esdeveniment té lloc aquest divendres 28, a les 17 h, a la cafeteria Fusió, situada al número 1 del carrer de Josefina Mascareñas, a 50 metres de la Casa de Cultura, davant dels aparcaments. Així mateix, s’aprofita per presentar el llibre Receptes màgiques, escrit per Emma Thomson. A banda d’això, també hi fa acte de presència la fada Dolça Picarol cuinant plats de tota mena.

L’organització fa una crida a qualsevol família santcugatenca a participar d’aquest projecte que, a més, té l’atractiu afegit de ser gratuït. Una de les altres activitats que preparen per a aquest dia és un taller de cuina, en què es confeccionen uns bombons cruixents de xocolata. També està previst que s’amenitzi la jornada amb el relat d’alguns contes i amb un altre taller en què els nens i nenes assistents poden crear una vareta màgica com la de les fades. L’espai també comptarà amb un racó d’intercanvi permanent de llibres en què es pot portar un llibre de casa i agafarne un altre de la prestatgeria. Com a novetat s’ha planificat per primer cop un intercanvi de cromos repetits entre els nens i nenes participants.

Menjar i literatura en un sol espai pensat per a nens #CEDIDA

Els Castellers volen tenir un sobrenom

ESCULTURA DE RAFAEL CASANOVA LLOC:plaça de Rafael Casanova

Divendres 28 i dissabte 29 encara es pot veure l’obra #CEDIDA

Els Castellers en un sopar al Claustre del Monestir #CEDIDA

Últimes funcions de ‘Cabaret’ a La Unió

CULTURA POPULAR. Senglars, gats, nanos, xandris, xandrins, pinyons, maginets, cadells, favots, canallots, gauzacs... Tot són propostes dels Castellers de Sant Cugat per tenir un sobrenom que els doni més identitat dins el panorama casteller català. La idea és que així com Mataró té els Capgrossos o Iguala els Moixiganguers, la colla local també tingui un identificatiu similar que tingui alguna cosa a veure amb la seva ciutat.

TEATRE. Uns mesos més tard de l’espectacle Todas quieren ser Jackie Kennedy la companyia de teatre santcugatenca Fila Zero aborda el musical amb l’obra Cabaret. Les darreres funcions d’aquesta adaptació de la novel·la de Bertold Brecht es realitzaran aquest divendres 28 i el dissabte 29 de maig, a les 22 i les 21 h, respectivament, al Teatre la Unió. Sota la batuta de Jordi Tena, un total de 23 perso-

En un sopar al Claustre del Monestir es van presentar les propostes de sobrenom i es va mostrar la voluntat de la colla de fer un salt qualitatiu que la converteixi en una colla consolidada de castells de 8. Per assolir l’objectiu, els ingredients de la recepta són comptar amb més santcugatencs castellers i començarse a creure que poden ser una de les colles grans en el món casteller. _Joan Ramon Armadàs

nes pujaran dalt de l’escenari per cantar, ballar i representar una història que el seu director defineix com “un enfrontament entre el bé públic i la perdició” representada en aquest cas per un bordell. Cabaret es va estrenar els dies 21 i 23 a La Unió i els seus responsables no descarten realitzar alguns bolos de l’obra fora de les fronteres santcugatenques en acabar les funcions previstes al teatre local. _Joan Ramon Armadàs


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

Lletres. Tres dels premiats del certamen literari són santcugatencs

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

La Coral Harmonia, a menorca

per Vora mar; en castellà, Juan Reverte Meca per Silencio. La categoria viola en català la va guanyar Jaume Baró Grifell per A vós verge bruna. En narrativa, el premi en català va ser per a Elvira Ruscalleda Barruete per l’obra Mediterrània i en castellà, per a Jesús Blázquez García per Te quiero. L’organització ha explicat al DIARI que en aquesta edició hi han participat 36 autors, amb 79 treballs, ja que cada persona podia lliurar més d’un text. Amb relació a altres anys, enguany ha destacat l’alta participació. Els Jocs Florals de la Gent Gran del Vallès Occidental compten amb participants de tota la comarca i estan organitzats amb el suport del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, i de l’Ajuntament de Sant Cugat. _C. Mercader

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

49

parlem de vi pep blanes

redaccio@diaridesantcugat.cat

Els XVIII Jocs Florals de la Gent Gran ja tenen guanyadors Certamen. Els XXVIII Jocs Florals de la Gent Gran del Vallès Occidental ja tenen guanyadors. El certamen, organitzat per la Llar d’Avis de la Parròquia i la Residència i Casal de Dia Sant Cugat, es divideix en les categories de poesia –que consta de les tres subcategories amb nom de flor– i narrativa, totes amb premis i accèssits. La Llar d’Avis de la Parròquia va acollir el dissabte 15 de maig el lliurament de premis, tres dels quals van recaure en els santcugatencs Jaume Baró, Jesús Blázquez i Juan Reverte. Pel que fa a la poesia, els premiats d’aquesta edició van ser els següents: la flor natural en català, per a Dolors Pérez per El llibre i jo; en castellà, per Francisco Almagro Meseguer per A mi niña o la fiesta del tiempo. L’englantina en català va recaure en Diego de Jorge

|

L’Àustria vitivinícola (III)

B aCtUaCIÓ. La Coral Harmonia va oferir un concert al Teatre Orfeó de Maó el diumenge 23 de maig. La formació, dirigida per Albert Santiago, va cantar peces de diferents autors, com Claudin de Sermisy, Francisco Guerrero, Cristòfor Taltabull, Heitor VillaLobos i els germans Ábalos. La coral valldoreixenca va compartir escenari amb el Cor Gran de l’Orfeó de la capital menorquina. Després del concert, la Coral Harmonia va ser homenatjada amb un àpat que va tenir lloc al mateix escenari del Teatre Orfeó de Maó. #FOTOGRAFIA: CEDIDA

AIXA ÀUSTRIA: Aquesta extensa zona la formen cinc regions: Wachau: regió situada al sud-oest de la ciutat de Krems, a les ribes del Danubi; la vinya es conrea a les terrasses, en sòls rocosos; el vi més famós és l’Schluck, elaborat amb la varietat Veltliner. Kamphal-Donauland: regió situada a les proximitats de la danubiana ciutat de Krems; viu un clima suau; els vins són frescos i equilibrats; els més anomenats són els procedents de la vinya d’Heiligenstein. Donauland-Carnutum: regió situada entre Krems, Viena i la frontera de la República Txeca; les vinyes més reconegudes són les de Traismaner, Klosternenburg i Carnatum. Weinviertel: regió situada al nord-est d’Àustria, on s’elabora la millor part del vi escumós Sekt; disposa de 10 vinyes prou importants. Thermenregion: és una de les vinyes més assolellades d’Àustria; la zona de Vöslan és coneguda per l’elaboració dels seus vins negres. BURGENLAND: zona amb quatre importants regions: Neusiedlersee: al nord del llac de Neusield; el seu clima rep la influència del Danubi; els terrenys són arenosos. Neusiedlersee-Hügelland: a l’oest del llac, a l’interior del Ruster Hügelland; a més d’alguns vins negres, s’elaboren majoritàriament vins blancs. Mittelburgenland: al centre s’elaboren vins negres. Südburgenland: a la part sud d’Osteiermark, les vinyes fan frontera amb Hongria; és una zona on s’elaboren uns bons tannins negres.


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

50

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

entrevistem Feliu Ventura, cantautor

“Per acció o per omissió,totes les cançons són polítiques” Joan Ramon Armadàs redaccio@diaridesantcugat.cat

tipus reivindicatiu?

Jo penso que totes les cançons són polítiques. Si ho mirem des del punt de vista que les cançons les fem els humans, és innegable que tots tenim una ideologia. Algunes cançons són polítiques per acció i altres per omissió quan no s’expliquen determinades coses que passen. El moment per mi és sempre i sempre és ara. Malgrat tot, per alguns serà un altre moment. Les cançons no són una eina per canviar el món. Només acompanyen el canvi. Per això no convé donar-li ni a la cançó ni al qui canta un paper que no li pertoca.

La cançó en català viu un bon moment?

Hi ha molts fenòmens que estan passant al voltant de la cançó en català. Després d’una feina molt dura que han fet molts solistes i grups durant els darrers vint anys per recuperar l’ofici, ara també comencen a aparèixer multinacionals que aposten per la música comercial en català.

A

mb Xàtiva sempre a la punta de la llengua, el cantautor Feliu Ventura recita amb accent valencià cançons plenes de dolçor i energia a la vegada. Descontent amb la classe política del seu País Valencià natal, barreja poesia, nostàlgia i reivindicació ben acompanyat d’una guitarra i un violoncel.

És la tercera vegada que véns a cantar a Sant Cugat convidat pel terra Dolça. Com neix aquesta relació tan estreta? Ens coneixíem abans que existís el Terra Dolça i de manera natural hem anat collaborant i participant sempre que hem pogut, perquè és un projecte que compartim i que ens fa molta il·lusió a tots dos.

A mig concert has afirmat sentir-te en família amb el públic santcugatenc. Hem vingut tants cops que tenim una mica el pudor que ja et coneixen, però a partir de la quarta o cinquena cançó hem superat la por escènica.

Fins i tot has obsequiat els oients amb

Una veu esmolada. Feliu Ventura no té pèls a la llengua i canta expressant sense pudor les seves idees polítiques #LLUÍS LLEBOT

una cançó inèdita del teu proper disc.

Doncs sí, des que acabes un disc ja comences a preparar el següent. Moltes cançons es queden en el calaix molt de temps fins que no apareixen en un àlbum, però la que he tocat a Sant Cugat segur que surt al proper disc.

Per quan està previst publicar aquest nou disc?

No està previst. No vull res més previst a la meva carrera.

És un moment tristament ideal per a un cantautor per compondre cançons de

Cantant els Països Catalans. Feliu Ventura (Xàtiva, 1976), tot seguint l’estela reivindicativa de Raimon, compon pensant amb el cor. Enamorat de la seva terra, entona pop acústic amb melangia, i amb el desig que la catalana sigui una cultura comuna també al sud de l’Ebre.

Bones notícies, doncs?

Bé, aquest és un fet que per si sol no salvarà la música en català. Possiblement salvarà només alguns grups. Crec que el que estem vivint és un moment força precari en què hi ha molta gent que està treballant amb molta qualitat i molt estils diferents i és una cosa que no acabarà mai mentre hi hagi algú amb una guitarra i ganes de fer-ho. Ara bé, el problema és que el que passa entre les cases dels creadors i el públic falla. Ens trobem amb governs que aposten pel llibre perquè si no se’ls titlla d’incultes, però ningú no aposta per la música quan, de fet, és l’eina que històricament més ha donat per a la normalització de l’idioma i segueix sent l’instrument més vàlid per potenciar el català. Més que qualsevol mitjà de comunicació segurament. És una part de la cultura que se l’ha de potenciar i tristament això no és fa prou.

Feliu Ventura canta en família a l’espai Terra Dolça J.R. Armadàs

jr.armadas@premsalocal.com

ConCert. El cantautor de Xàtiva, Feliu Ventura, va oferir un concert el diumenge 23 al Terra Dolça que va donar el tret de sortida a la celebració del 5è ani-

versari d’aquest espai cívic, cultural i gastronòmic. L’actuació de Feliu Ventura va suposar la seva tercera visita a Sant Cugat, sempre amb els responsables del local situat al número 8 del carrer Enric Granados. L’artista valencià va repas-

Una setantena de persones van escoltar Feliu Ventura #LL. LLEBOT

sar un bon grapat dels seus èxits acompanyat d’una guitarra i un violoncel i va afirmar sentir-se en família amb un públic que l’ha vist tants cops com el del Terra Dolça. Davant d’una setantena d’espectadors Ventura va

repassar el millor dels seus cinc àlbums d’estudi i fins i tot va cantar una de les cançons que compondran el seu nom disc, que encara no té data de sortida. L’últim treball d’estudi del cantautor va ser Alfabets de futur l’any 2006.


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

Actuacions. El nou programa inclou deu concerts durant els mesos de juny, juliol i setembre, cinc dels quals tenen participació santcugatenca

Les Nits de Música al Claustre comencen la seva segona edició Joan Ramon Armadàs

Inauguració jazzística El dia 11 de juny, a les 22 h, s’inaugurarà el cicle amb el concert de la veterana formació jazzística La Vella Dixieland, que en aquesta ocasió comptaran amb la veu de la cantant de música negra Esther Ovejero. Els cors agafaran el testimoni de la programació en els dos concerts en què es podrà escoltar la Societat Coral La Lira amb un cor finlandès i el Cor Infantil de Sant Cugat amb el Cor Aglepta.

Els Diables cremen el dia 29 amb 34 colles més a Barcelona COrrEFOC. Després d’un cap de setmana de foc al barri de la Creu Alta de Sabadell, els Diables de Sant Cugat es desplacen a la capital catalana el dia 29 per prendre part en la XXV Trobada de Diables de Barcelona. En aquesta ocasió es trobaran amb 34 colles de l’Àrea Metropolitana per reunir fins a 800 diables en una jornada que promet ser infernal. El correfoc que es va celebrar a Sabadell la nit del 22 de maig va suposar l’estrena fora de casa de la recent creada divisió de Tabalers local. Amb la colla amfitriona del barri de la Creu Alta, els Tabalers van tocar durant gairebé dues hores acompanyats dels seus companys. _J. R. Armadàs

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Diari de Sant Cugat

Passatemps

|

51

crítica de música EDUARD JENER

eduardjener@telefonica.net

En context Les cinc apostes santcugatenques

jr.armadas@premsalocal.com

PrOgrAmA. L’any passat va iniciar-se un nou projecte musical a Sant Cugat amb un notable èxit de participació. Parlem de les Nits de Música al Claustre, que enguany repeteixen per esdevenir una peça clau del panorama musical santcugatenc d’estiu. En aquesta segona edició, el programa és d’allò més variat pel que fa als estils de música. Durant els mesos de juny, juliol i setembre, els capitells del Claustre podran escoltar òpera, música clàssica, jazz, corals i fins i tot joglars d’inspiració medieval.

|

Diskantti Kuoro

Diumenge 13 de juny Aquest prestigiós cor finlandès cantarà amb la Societat Coral la Lira.

Cor Infantil Sant Cugat i Cor Aglepta

Divendres 18 de juny Els cors de Sant Cugat interpretaran obres d’autors contemporanis.

Òpera de Cambra de Sant Cugat La Vella Dixieland obrirà el cicle d’enguany #CEDIDA

Ja al juliol, el dia 2, un joglar cantarà Campanades de l’altre món i altres romanços amb estil medieval, per donar pas, la setmana següent, a un espectacle d’òpera que promet tocar tots els subestils d’aquest gènere. Més tard, el cicle abordarà la cançó tradicional catalana amb la formació Mata de Jonc, el 16 de juliol, i es podran sentir les primeres notes clàssiques amb el Quartet Hekàteros.

Tots els concerts, que tenen un preu de 10 euros, tindran lloc a les 22 h, i amb un aforament de fins a 300 persones.

Qualitat, tot i la crisi El regidor de Cultura, Xavier Escura, va assegurar que “malgrat l’època de vaques magres que travessem, el cicle manté la qualitat i la dignitat de l’edició anterior”. Enguany, però, s’hi faran menys concerts i el pressupost ha passat de 70.000 euros a 37.000.

Divendres 9 i dissabte 10 de juliol Interpretaran Tempo d’amore: un còctel musical on es barregen àries, sarsueles, cors d’òpera.

Pere Codó

Dissabte 11 de setembre El cantautor santcugatenc torna als escenaris presentant l’espectacle Compartiments.

Zitzània Teatre

Diumenge 12 de setembre Obra teatral escrita per l’escriptor local Víctor Alexandre que narra en clau d’humor la història de Catalunya.

U més u és u

E

xpectació i clima propici davant de la nova prova de l’experiment Camaleons d’Albert Puig, amb el suport explícit de l’equip directiu del Teatre-Auditori. Un grup nascut a Sant Vicenç dels Horts fa 14 anys amb sis CD al mercat, 3 en anglès i 3 en castellà (caldria qüestionar el qualificatiu de “pop independent català dels últims anys” fet per Puig), aposta per fer un concert amb una orquestra de clàssica, aquesta convenció inexacta, que en aquesta ocasió només ens porta la corda i amb Gerard Claret al front, un santcugatenc d’adopció, músic tot terreny, capaç d’engrescar-se amb ocasions com la que ara tractem i amb un concepte obert de les possibilitats que el seu art ofereix. Fins aquí, optimisme i confiança. La realitat, malauradament, ens ofereix una actuació del grup encapçalat per Santi Balmes amb un coixí musical que ornamenta les peces pròpies però que, penso, no li dóna a l’ONCA cap mena de satisfacció estrictament musical. Probablement el concert, sense ells, no hagués estat igual, però gairebé. Llàstima, perquè la idea és bona, però és obvi que aquí calia

la música de love és hereva de la balada i del ‘rock slow’ dels seixanta i molts li afegeixen l’adjectiu ‘indie’ una feina bastant més compromesa i aprofundida per no caure en el pur esteticisme i el farciment sense suc ni bruc. També és veritat que pensar una altra cosa per a un sol concert és somniar truites, la feina de Velázquez no és dolenta, senzillament no va més enllà d’acoblar la corda... i així ens trobem, somniant. Un día en el parque inicia el concert amb l’entusiasme del públic que ja han rebut l’ONCA amb una barreja d’aplaudiments i crits que habitualment mai reben. La música de Love és hereva de la balada i del rock slow dels seixanta i molts li afegeixen l’adjectiu indie, que també es fa servir per segons quin cinema i que encara no sé ben bé què vol dir. Lletres metafòriques, construccions sonores senzilles i eficaces, jocs verbals i sorprenents: Houston, tenemos un poema, Incendios de nieve, Marlene, la vecina del Ártico, algunes rítmiques potents com Allí donde solíamos gritar o contundents com La parábola del tonto, on em semblava recuperar Michael Nyman i els seus recurrents ostinatos. La veu de Balmes, amb el concurs de Saldarriaga i Ferrer en els cors, ens porta una cadència neta, uns conceptes que intenten fugir del més trillat, però que, com és natural, tracten com sempre de l’amor i el desamor. Públic tranquil, fins al final ningú no s’aixeca i va cap a l’escenari, explota finalment amb Club de fans de John Boy, per tancar amb Dios por dios es cuatro. Un concert amb bon rotllo, del líder, del grup, de l’orquestra, del públic. Escolta, què vols més?...

LOVE OF LESBIAN, Santi Balmes, veu, sintetitzadors i guitarres. Julián Saldarriaga, guitarra acústica i cors. Jordi Roig, guitarres. Joan Ramon Planell, baix. Oriol Bonet, bateries. Dani Ferrer, piano i veus. ORQUESTRA NACIONAL CLÀSSICA D’ANDORRA. ConCErtino DirECtor: Gerard Claret. DirECCió artístiCa: Albert Puig. DirECCió musiCal: Fernando Velázquez i Ricky Falkner. lloC: Teatre Auditori. Data: 21 de maig


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

52

|

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

www.diaridesantcugat.cat |

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

Agenda cultural discàlia pep tugues

per carlos illana redacció@premsalocal.com Més activitats a: www.diaridesantcugat.cat/agenda

Propostes per a la setmana

Divendres lol + oNCA

s

er un Camaleó al Teatre-Auditori vol dir fer al seu escenari o a Sant Cugat alguna cosa artística a la qual no estàs habituat o no has fet mai. Així ho vam fer amb Manolo Garcia (va presentar una exposició de pintura i un disc), Luis Eduardo Aute (va llegir poesia a la Biblioteca), Martirio (va presentar un disc i una xerrada a la Biblioteca), Amaral, Sisa. Martirio, Lluís Gavaldà i Maria del Mar Bonet amb l’ONCA - l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, van fer el concert dels 15 anys, 15 cançons i, fa quinze dies vam presentar un concert, representat a tres escenaris diferents, amb 14 artistes catalans anome-

Aplaudiment a la idea d’en Puig i la valentia d’en Gerard Claret nat 50+. De la nova cançó a les cançons més noves. Tot, ideat i supervisat pel santcugatenc Albert Puig! Aquest divendres passat vam tenir l’ONCA, però amb un grup atractiu i sorprenent com són Love of Lesbian (LOL). Vam escoltar 14 cançons del grup arranjades per Fernando Velázquez (creador de la banda sonora d’El orfanato, entre d’altres). El nostre aplaudiment a la idea d’en Puig, i la valentia d’en Gerard Claret, i l’ímpetu d’en Santi Balmes, líder de LOL. Esperem, i creiem, que les fans i seguidors, van trobar el seu grup, la seva música, amb uns ingredients especials. Aquells que no els coneixien, van gaudir d’unes sensacions que no oblidaran!

peptugues@santcugat.cat

Dijous

17.00 h. Activitat infantil. Per menjar-te millor: Presentació del llibre receptes màgiques, d’Emma Thomson, bombons de xocolata al taller de cuina, lectura d’un conte i creació d’una vareta màgica.

19.00 h. Conferència. la tensió entre privatització i socialització de la cura, a càrrec de M. Jesús izquierdo, professora de teoria sociològica de la uAB. casa De cultura JArDiNs DEl MoNEsTir

cafeteria fusiÓn JosEFiNA MAsCArEñAs, 1

19.00 h. Xerrada. Benestar i feina. Aquesta xerrada té com a objectiu comprendre la influència que té la feina en el nostre dia a dia; així com l’elaboració d’un protocol de gestió de les dinàmiques laborals. Xerrada gratuïta. Confirmar assistència a info@panta-rei.es.

22.30 h. Concert. Mine!, guanyadors del sona 9 (2009), en concert. casa De cultura JArDiNs DEl MoNEsTir

Dissabte 10.00 h. Nit de l’Art. Monestir il·lustre. Activitat artística de participació. Fins a les 23.30 h. pl. D’octavià

10.00 h. Nit de l’Art. Taller obert. Fins a les 23.30 h.

panta rei

Dissabte 29, de 10.00 a 00.00 h. Nit de l’Art. Enguany se celebra la 10a edició de la Nit de l’Art. Museus i galeries d’art obertes al públic, un sorteig d’una obra pictòrica de Marta Ballbé i moltes més activitats lúdiques per aprendre d’una manera diferent. plaça D’octavià i carrers De sant cugat

pl. De la vila

pl. D’octavià

11.00 h. Nit de l’Art. Dóna forma a la teva por. Taller artístic per a infants de 5 a 14 anys. Fins a les 13 h.

21.00 h. Teatre. Cabaret, de Bertold Brecht, a càrrec de Fila Zero. Veniu al carrer més sòrdid del teatre! Entreu a veure la nostra exposició contra la prostitució! Escolteu la música del cabaret que hem preparat per a vosaltres! Preu: 12 euros, socis 10 euros

casa De cultura JArDiNs DEl MoNEsTir

18.00 h. Nit de l’Art. Visita comentada a l’espai escultòric a l’aire lliure, a càrrec de l’escultor Frederic gómez. pg. francesc macià cantonaDa salvaDor espriu

18.00 h. Nit de l’Art. Activitat de participació. Fins a les 23.30 h. pl. Doctor galtés i pl. quatre cantons

20.00 h. Nit de l’Art. Acte inaugural de la 10a Nit de l’Art. claustre Del monestir

20.30 h. Nit de l’Art. Punt d’informació Nit de l’Art. Visites comentades a les galeries i espais d’art.

teatre la uniÓ AV. ANsElM ClAVé, 17

21.00 h. Nit de l’Art. Música al carrer. Fins a les 23.30 h. carrers De sant cugat

00.00 h. Nit de l’Art. Fi de festa. sorteig i lliurament de premis del Tiquet Art, amb música en directe. claustre Del monestir

Diumenge 10.00 h. Mercat del Disseny. El Mercat del Disseny neix essencialment com una iniciativa per generar un espai dedicat

a la creativitat en gèneres com la moda, accessoris, complements, objectes, disseny gràfic, publicacions, música i art. mercantic rius i TAulET, 120

11.00 h. Festa de la Cooperació. Mostra de projectes. Coneix els projectes de cooperació i sensibilització de les entitats de la Xarxa i de l’Ajuntament de sant Cugat i gaudeix de múltiples activitats, jocs i tallers durant tot el dia. pl. D’octavià

Dimarts 19.00 h. Conferència. Conviure amb l’ictus. Es donaran eines per prevenir l’ictus i pautes a persones que n’han patit un, als seus familiars i a persones cuidadores. centre cívic De les planes Molí, s/N

19.00 h. Conferència. Esport formatiu; tots som l’equip. A càrrec de Pepu Hernández, actual entrenador del DKV Joventut i expreparador de la selecció espanyola, oferirà una conferència sobre els valors formatius de l’esport dirigida a tècnics, directius i pares i mares. Entrada gratuïta i oberta. teatre-auDitori Pl. CENTrE CulTurAl, s/N

Dimecres 18.00 h. Xerrada. once upon a time, contes en anglès. Preu per família: 10 euros. pati De llibres XErriC, 22, BAiXos

19.00 h. Concert. Concert de violí i piano, a càrrec d’otto Michael Pereira (violí) i Joao Crisóstomo (piano). Preu: 10 euros, venda anticipada 8 euros, socis de JM gratuït. aula De so

19.30-20.00 h. Cinema. El cicle Cinema d’Autor projecta in the loop, del director Armando iannucci. Ferotge sàtira política en forma de comèdia molt negra que demostra que l’humor britànic segueix existint, però que s’ha transformat fent-se més crític i despietat amb les seves víctimes. Preu: 4 euros cinemes De sant cugat Pl. gABriEl FErrATEr

19.30 h. Presentació. Presentació de l’informe anual d’Amnistia internacional. Pep Parés, president d’Amnistia internacional Catalunya, i rosa Maria Calaf, periodista i excorresponsal de TVE. casa De cultura JArDiNs DEl MoNEsTir

20.00 h. Conferència. John Heartfield: desmuntant Hitler, a càrrec de Txanan Álvarez Dorronsoro, llicenciat en història de l’art. museu De sant cugat MoNEsTir

21.00 h. Cloenda. Cloenda curs 2009-2010. Hip-hop: història d’una cultura plural. teatre-auDitori


www.diaridesantcugat.cat

Diari de Sant Cugat

Divendres, 28 de maig del 2010

Sumari

|

a Fons

|

el Poble

|

Lectors

|

Opinió

|

la Ciutat

|

Economia

|

Esports

|

Cultura

|

Passatemps

|

53

crítica de cinema

Cinema a Sant Cugat

DiANA comAs

diana_comas@yahoo.es

eSTrena. jaCUzzi al PaSado. Director: steve Pink. Amb: John cusack, chevy chase, crispin Glover. Tres amics de l’institut que fa temps que no es veuren decideixen passar un cap de setmana en un hotel de muntanya on van anar 20 anys enrere i del qual guarden una record inoblidable. Quan arriben al lloc s’adonen que res és com recordaven, però tot canvia quan decideixen provar el jacuzzi i descobreixen que és una màquina del temps que els transporta fins als anys vuitanta.

completament bojos. yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 17.00 - 18.50 - 20.40 22.40 h. Dies 29-30: 16.30 - 18.30 - 20.35 - 22.50 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

PrinCe of PerSia. Director: mike Newell. Amb: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley. Un príncep una mica brètol es veu forçat a unirse a una misteriosa princesa per fer front a forces fosques. ciNesA: 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 h sessió golfa DissabTe: 01.00 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 17.20 - 20.00 - 22.30 h. Dies 29-30: 15.50 - 18.05 - 20.25 - 22.45 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

22.00 h. Dia 3: 16.00 h sessió golfa DissabTe: 00.45 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: 16.45 - 19.30 - 22.20 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

el Plan b. Director: Alan Poul. Amb: Jennifer lopez, Danneel Harris, eric christian olsen. Després d’haver de sortir amb nois durant anys, Zoe no està disposada a continuar esperant que aparegui la parella perfecta. yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 22.40 h. Dies 29-30: 20.30 - 22.40 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

Un CiUdadano ejemPlar. Director: F. Gary Gray. Amb:

yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 16.55 - 18.50 - 20.45 22.45 h. Dies 29-30: 16.00 - 18.10 - 20.15 - 22.40 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

eSTrena. STreeTdanCe 3d. Directors: max Giwa, Dania Pasquini. Amb: charlotte Rampling, Rachel mcDowall, chris Wilson. Per guanyar el campionat de street Dance, un grup de nois es veu obligat a col·laborar amb els alumnes del royal Dance school, a canvi de l’espai que els cedeixen per als seus assajos. ciNesA: Dies 28-31-1-2-3: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 h sessió golfa DissabTe: 00.40 h Telèfon reserves: 902 33 32 31 yelmo: Dia 28: 18.00 - 20.15 h. Dies 29-30: 20.30 - 22.45 h. Dies 31-1-2-3: 20.30 - 22.50 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

eSTrena. THe CrazieS. Director: Breck eisner. Amb: Timothy olyphant, Radha mitchell, Danielle Panabaker. David Dutton és el xèrif d’ogden Marsh, un poble petit americà gairebé perfecte on tots els habitants obeeixen la llei. Malgrat això, una nit, un d’ells acudeix a un partit de baseball carregat amb una escopeta preparat per matar. Un altre home crema casa seva després de tancar la seva dona i el fill petit en un armari. alguna cosa està afectant els ciutadans del lloc i els converteix en éssers

Gerard Butler, Jamie Foxx, michael Gambon. És la història d’una revenja, la d’un pare i marit que, fa deu anys, va perdre la dona i la filla, brutalment assassinades. yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 19.30 - 22.35 h. Dies 2930: 20.15 - 22.35 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

iron man 2. Director: Jon Favreau. Amb: Robert Downey Jr, Don cheadle, Gwyneth Paltrow. Tony stark és reticent a desvelar els secrets de l’armadura d’iron Man, perquè tem que aquesta informació pugui caure en mans indesitjables. yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 17.10 - 19.45 h. Dies 2930 15.50 - 18.10 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

eSTrena. legión. Director: scott stewart ciNesA: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 h. sessió golfa DissabTe: 00.40 h yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 16.50 - 18.45 - 20.45 - 22.50 h. Dies 29-30 16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.50 h

Two loverS. Director: James Gray. Amb: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vanessa shaw. leonard, un jove trastornat, torna a la casa de la seva infància després de fracassar en el seu intent de suïcidi.

en català

yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 17.40 - 20.00 - 22.30 h. Dia 29: 18.05 - 20.20 - 22.40 h. Dia 30: 20.20 - 22.30 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

robin Hood. Director: Ridley scott. Amb: Russell crowe, cate Blanchett, Vanessa Redgrave. a l’anglaterra del segle Xiii, robin i la seva banda de lladres fan front a la corrupció i encapçalen una rebel·lió contra la corona. ciNesA: Dies 28-29-30-31-1-2: 16.00 - 19.00 -

viaTge màgiC a àfriCa 3d. Director: Jordi llompart. Amb: eva Gerretsen, Raymond mvula, leonor Watling. (doblada al català). Jana, una nena de 10 anys, inicia un viatge fantàstic per Àfrica a la recerca d’un nen que va conèixer en un hospital. ciNesA: Dies 29-30: 16.00 h Telèfon reserves: 902 33 32 31

QUe Se mUeran loS feoS. Director: Nacho G. Velilla. Amb: Hugo silva, Javier cámara, Tristán Ulloa. eliseo pensa que el pitjor de la seva vida encara ha d’arribar, i nati, en canvi, creu que encara ha d’arribar el millor de la seva vida. yelmo: Dies 28-31-1-2-3: 17.30 h. Dies 29-30: 16.10 - 18.15 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

aliCia en el PaíS de laS maravillaS. Director: Tim Burton. Amb: Helena Bonham carter, Johnny Depp, Alan Rickman. alicia té 19 anys, i corrent darrere d’un conill blanc cau al país de les meravelles, un lloc que va visitar fa 10 anys però del qual no recorda res. yelmo: Dia 28: 22.45 h. Dies 29-30: 16.00 - 18.15 h. Dies 31-1-2-3: 18.15 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

Cómo enTrenar a TU dragón. Directors: chris sanders, Dean DeBlois. basat en el llibre de Cressida Cowell. Un víking adolescent anomenat hipo viu a l’illa Mema, on la forma de vida habitual consisteix a combatre els dracs. yelmo: Dia 29: 15.55 h. Dia 30: 15.55 - 18.05 h Telèfon reserves: 902 22 09 22

Dilluns, 31 de maig, tertúlia amb VIRGÍNIA MARTINEZ, cantant del conjunt La Porta dels Somnis, que parlarà de VIVÈNCIES I REFLEXIONS DE L’OFICI D’ARTISTA.

Ens movem en un mar de dubtes i d’inseguretats, inestabilitat econòmica i sovint emocional, però per altra banda tenim un ego ensinistrat que ens permet pujar a l’escenari i manegar les pors i els nervis, entre el caràcter histriònic i l’obsessió, entre la intuïció i la tècnica; busquem entendre, sentir, gaudir… però també busquem l’aplaudiment, o, si més no, una reacció en els altres que es derivi d’allò que fem.

Amics de Pedra i Sang, Diari de Sant Cugat i Restaurant Bach Selecció us conviden a la Tertúlia amb amics al Restaurant Bach Selecció, Plaça d’Octavià, 3, Sant Cugat del Vallès Dilluns, 31 de maig, 7 i 21 de juny de 2010, a les 19.30 h

russell Crowe protagonitza la pel·lícula #CEDIDA

Dilluns, 7 de juny, tertúlia amb ARCADI OLIVERES, activista per la pau, Premi extraordinari Ciutat de Sant Cugat 2010, ens parlarà de LES CRISIS QUE QÜESTIONEN EL SISTEMA. La crisi alimentària, la crisi d’ocupació, la crisi financera, la crisi ecològica, i la CRISI DE VALORS.

Un gladiador amb arc i fletxes

f

ormalment espectacular, però també convencional i acadèmica, el Robin Hood de Scott no es contagia de l’essència de la història que narra: no arrisca, tot i explicar la història d’un personatge valent; es mou per l’ambició taquillera i d’expressió material, tot i narrar una història al voltant de la humilitat i els valors humans més solidaris (Robin Hood defensava els pobres i no els rics). El guió de Brian Helgeland (Mystic river, Green Zone) no viatja a l’interior dels personatges ni els dota d’una evolució dramàtica i, durant més de dues hores, ofereix una història previsible, amb una estructura irregular i una narrativa confusa. Actor fetitxe de la filmografia recent de Ridley Scott, Russell Crowe construeix un Robin Hood que més aviat sembla un gladiador amb arc i fletxes. Definitivament, el Ridley Scott de Blade Runner ha desaparegut per sempre i ha estat suplantat per un bon artesà del cinema més comercial.

robin Hood (gb-eUa, 2010). DireCTor: Ridley scott inTèrPreTs: Russell crowe, cate Blanchett, William Hurt, mark strong, oscar isaac, Danny Huston, eileen Atkins MÉs info: www.robinhoodlapelicula.com

Dilluns, 21 de juny, tertúlia amb JOAN ANTON BENACH, crític de teatre de La Vanguardia, i amic de Baltasar Porcel, parlarà del tema PORCEL, EL TEATRE I LA VELOCITAT. L’aventura dramàtica de Baltasar Porcel va xocar des del primer dia amb la impaciència literària de l’autor. “Entre el text dramàtic i l’escenari -em digué- hi ha massa entrebancs que moltes vegades no pots controlar”. El teatre de Porcel, que conté ingredients ben valuosos, es produeix en una etapa molt concreta, silenciada per la remor impetuosa de la seva gran novel·lística.

Totes les tertúlies van acompanyades d’un berenar proposat pel tertulià-tertuliana. Venda de tiquets al Restaurant Bach Selecció. Preu del tiquet-berenar: 6 euros (socis d’Amics de Pedra i Sang: 4 euros) Places limitades a l’aforament de la sala


Diari de Sant Cugat Divendres, 28 de maig del 2010

www.diaridesantcugat.cat

Opinió_ 18 |

la Ciutat_ 20 |

Economia_ 24 |

Esports_ 28 |

Passatemps Secció d’Escacs de La Unió Santcugatenca

LLIÇONS D’ESCACS 8 lt q TEMES TÀCTICS 7 o o o coMBINAcIoNS DE MAt (VII) Observem aquesta posició. (Com en 6 totes les posicions de combinacions de 5 mat, posem una posició només amb les 4 peces que formen part de la combina3 ció, és a dir, podria haver-hi més peces pp sobre el tauler, però no podrien participar 2 pk a la combinació). Veurem un exemple en 1 r el qual no volem “desviar” ni “clavar” la A B c D E F G H peça defensora, sinó que l’ataquem. Td1 – d8 (Amb aquesta jugada, “ataquem” la peça defensora) Tc8 x d8 (les negres no tenen jugada, ja que l’altra possibilitat seria obrir un “forat” al rei, però això significaria perdre la torre i la partida). Df8 x d8 MAT

8 9 10

L U S S A

S

7

E

6

N O E T

5

O R B O

4

R T

3

Q U

A R P A A

I

I

N

T T

E

R

E

T

R A M E N I

A

T

C S S

I

E C R

N E

G R E D A R

E N D O L L

2

I

V

1

2

1

Y A

R

4

5

6

7

8

P

T

I

T N

S T R

L L A L O N G A 3

E

A

A S U G A

9 10 11 12

SALAVERT Santiago Rusiñol, 38 Tel. 93 674 06 45. Laborables, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes, de 9.30 a 14 h

MORALES Santa Maria, 27 Tel. 93 674 15 31. De 8.30 a 21.30 h, de dilluns a dissabte. No tanca per vacances

SANT CUGAT TORRE BLANCA Rbla. del Celler, 97 Tel. 93 674 77 49. Laborables, de 8.30 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

RIERA-RIVIERE Dr. Murillo 1 / Sant Jordi Tel. 93 674 04 30. Laborables, de 8 a 14 h i de 16.30 a 21 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

E

Serveis

DíAz-PUERTO Pg. Sant Magí, 50 Tel. 93 674 33 53. 24 hores tot l’any. Obert a les nits i diumenges. No tanca per vacances

CULLELL Ptge. Diputació, 6 Tel. 93 674 03 64. Laborables, de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h. Dissabtes, de 9 a 13.30 h

P

Farmàcies

S N

URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SANITÀRIES 061

A

POLICIA MUNICIPAL: 092 / 93 589 13 28

SíNDIC DE GREUGES 93 565 70 10

8

MOSSOS D’ESQUADRA: 088 / 93 583 50 00

SANITAT RESPON 902 111 444

9

HOSPITAL GENERAL CATALUNyA: 93 565 60 00 93 565 60 20

L

CAP VALLDOREIx 93 583 74 00

POLICIA NACIONAL: (DNI): 93 674 78 58 (URGÈNCIES): 091

A

CAP SANT CUGAT: 93 589 11 22 (DIA I HORA): 93 589 76 98

(URGÈNCIES): 93 589 44 55

SOLUCIÓ DELS MOTS D’AQUESTA SETMANA

R

Urgències

E

Ho trobaràs tot a l’hemeroteca del

HORITzONTAL: 1. Llarga vida (i vil·la) al guepard de les lletres catalanes. Que mira quina fi li va fer la dama / 2. Hi ha qui hi connecta l’estufa i qui amics i parents. Carai amb el basc Juan, que encara mira enrere! / 3. Als marges de la realitat. Camp de concentració de greda. Ruc escuat / 4. És il·limitadament morbós, per això el deixo cec. Coses de família: de petit en coneixia set / 5. Actes de l’intel·lecte acusats d’immorals. Malaltís, com degollar un pinsà / 6. Intranet. Enrabiada per culpa d’aquest aire que ve rarament. Nou buida / 7. L’arpa mallorquina?: no, la grapa animal. Mort de fred?: no, és que duu l’esparadrap al revés / 8. Quin nas més mal format! Una micona de cervesa, va, que farem música / 9. La variant de borrissol que rima millor amb gol. Llufa discretament cap enrere / 10. Feia com si sentís ploure. Curs d’aigua que separa en Vicenç de Llorca / 11. Peus de porc. Sembla un cavall i ves per on és òliba. Per alumini val / 12. Com que no creu encara es troba en ple amateurisme. Llot que deixa una riuada / 13. Com un peu llest, però més fortes. Tal com ha de ser un bon suavitzant. VERTICALS: 1. Podia veure la Julieta des del balcó de davant. Objecte del desig del drapaire / 2. Prefix capaç d’inspeccionar-se ell mateix. Aparença de l’ase quan és suspecte / 3. Centre històric de Caldes. L’occità que l’amo Llorenç hauria volgut ser. Un dels EUA / 4. Dibuix corporatiu del qui està tip del gòtic. Bullo de tal manera que semblo una orella / 5. Amics de Lligar Ràpid. Tant com s’assemblà a l’iranià i tan poc que s’hi avé... Perdeu les cinc / 6. Podria ser un secall, si no fos un tros de pa. Digne de prestar servei / 7. A la panxa del bou. Últims recursos per a hereves obdulianes. Més determinats que uns / 8. Mossegada sense gana. Títol de sobirà (de l’Etna?) / 9. Estranyament triganer, per ser un porquet. Bòvids capaços de matar embriacs / 10. Marc desemmarcat. Entre tassa i tassa passa l’estona. Anima la sortida de l’idò / 11. Habilitats aplicables. Repetida com es repeteix en un cruci / 12. Afilant l’ocultació dels aguants. Només un com aquest es pot permetre una sala de nines.

I

T’has perdut alguna notícia? Vols consultar algun reportatge? No recordes què va passar?

BOMBERS RUBí: 93 697 60 80

Hi haurà molt d’esverament en tot i és que esteu molt atabalats, és normal, teniu el sol a casa vostra i això us emociona de bona manera. Aprofiteu aquest bon rotllo que porteu per passar-ho el màxim de bé.

R

amb un clic!

BOMBERS GENERALITAT: 112

Bessons 21/5 al 21/6

A

18 anys d’història de Sant Cugat,

AMBULÀNCIES: 93 588 57 70

Són moments de decidir i no seran coses fàcils, però hi heu de posar ganes i esforç per poder anar bé, anar a passejar us pot ajudar molt a veure les coses de manera diferent i bona. El que us anirà millor serà el camp de la parella.

7

I

H

ADF. S. CONTRA INCENDIS: 93 589 80 80

Taure 21/4 al 20/5

13

Si estàs interessat en els escacs i vols jugar-hi o vols informació de les diferents activitats que organitzem, pots passar els divendres, de 18 a 20 h, per La Unió.

Guia bàsica

6

S O

G

5

10 D E

F

4

A

E

Anireu una mica desconcertats en el camp dels diners, i és que les coses no es posen d’acord per anar bé i us donen sobresalts relacionats amb despeses imprevistes. Per altra banda, el món de la parella us sorprendrà de bona manera.

12

ppp bhr

BERINGUES Av. Lluís Companys, 46 Tel. 93 674 04 83. De 8.30 a 21.30 h, de dilluns a dissabte. No tanca per vacances. www.farmaciaberingues.com FERRERES Santa Teresa, 40 Tel. 93 675 33 44. Laborables, de 8 a 22 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

PARC CENTRAL Manel Farrés, 95 Tel. 93 674 05 12. Laborables, de 9 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h SERRET (MIRA-SOL) Pg. Baixador, 78 Tel. 93 674 23 72. De dilluns a dissabte, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h ISERN (LA FLORESTA) Pg. La Floresta, 9 (Estació FGC) Tel. 93 674 18 63. Laborables, de 9 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Dissabtes i diumenges, de 9 a 14a h. No tanca per vacances PINTO (VALLDOREIx) Església, 3 Tel. 93 674 28 71. De 9 a 22 h, tot l’any. Obert

diumenges. No tanca per vacances SANTIAGO (LES PLANES) Pg. Torrent, 1 Tel. 93 674 92 51. Laborables, de 8.30 a 13.30 h i de 16.20 a 20 h. Dissabtes, de 9.30 a 13.30 h. No tanca per vacances RUIz DE BUSTILLO Av. Cerdanyola, 23 Tel. 93 590 10 35. Laborables, de 8.30 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h. No tanca per vacances QUIRANTE Pg. Olabarria, 50 Tel. 93 675 33 11. Laborables, de 8 a 21.30 h. Dissabtes, de 9 a 14 h

recepta MARIA ÀNGELS QUADRAS

Àries 21/3 al 20/4

A

D

BRUIxot REBEL. AcpG

3

A B E C A

c

12

2

U

B

11

signes redaccio@premsalocal.com

D

A

10

1

A

1

q pppb kr

9

A

2

8

U

3

7

S

4

6

11

Problema núm. 27 Juguen blanques i guanyem Solució al problema de la setmana anterior: Dd8+ R x d8 Ag5+ (escac doble) Re8 Td8 escac i mat

w j

5

L A C

5

4

L

6

ln t ooo

3

Per pau Vidal, AcpG

E S

7

t jn oo o

2

si l’encertes... Solució de la setmana anterior: Festa del Llibre Gegant

mots encreuats 1

Passatemps

Aquesta entitat, més coneguda pel seu vessant esportiu, ha dedicat aquest trimestre a un cicle a la gent gran. Xerrades, pel· lícules i tallers són presents a les agendes culturals.

L

8

per c. Illana

E U

escacs

Cultura_ 44 |

B

Lectors_ 16 |

11 R C

el Poble_ 6 |

E U L

a Fons_ 4 |

12 A T

Sumari_ 3 |

13 P

54

|

ALCOHòLICS ANòNIMS 93 317 77 77 ARxIU NACIONAL DE CATALUNyA 93 589 77 88 ASDI 93 675 66 10 ASS. CONSUMIDORS 93 488 16 16 ASS. PROP. ST. CUGAT 93 675 19 54 CENTRE ALzHEIMER 93 674 70 61 CENTRE BORjA 93 674 11 50 CREU ROjA (ST. CUGAT) 93 674 23 83 (VALLDOREIx) 93 674 24 59 CONSORCI PARC COLLSEROLA

Cranc 22/6 al 22/7

Potser no us sentireu plenament segurs del que voleu, però és ben cert que us està creixent molta força interior que us dóna tranquil·litat. Seria important que us relacionéssiu amb força gent i obríssiu portes a conèixer coses noves.

Lleó 23/7 al 23/8

Us ho haureu d’agafar tot amb molta paciència, ja que sembla que tothom us vol fer la punyeta. En realitat no és així, però com que esteu molt susceptibles, tot se us fa molt gros, mireu de respirar a fons i de frenar les vostres primeres reaccions.

Verge 24/8 al 23/9

Haureu d’anar amb compte amb el que digueu, perquè sembla que no hi ha manera que us entenguin i, segons com, s’ho agafaran tot malament. Serà millor que us dediqueu a pensar què podeu fer per les vacances.

Balança 24/9 al 23/10

Estareu amb un punt molt romàntic i il·lusionat, cosa que us donarà la tendència d’estar distrets i absents de la vostra feina, la sort és que l’anireu fent bé. Per altra banda, ho tindreu molt bé en el camp de la parella.

Escorpí 24/10 al 22/11

Són moltes coses que us pressionen i necessitaríeu un petit Kit Kat per poder seguir tirant endavant. Em sap greu, però haureu de posar-hi una mica de paciència més i haureu d’intentar mirar-ho tot d’una manera més positiva.

MONESTIR (PARRòQUIA) 93 674 11 63 REPSOL BUTÀ 901 100 100 RESID. CASAL D’AVIS 93 589 16 38 RESIDU MíN. (VOLUMINOSOS) 902 54 70 10 - 93 597 05 10 SOREA (AVARIES) 902 250 370 (ATENCIÓ CLIENT) 902 250 070 (OFICINES) 93 544 16 10 SERVEI DE GRUA 93 674 90 01 TAxI ADAPTAT 609 89 30 37 TEL. GERMANOR (CAVIS) 93 674 70 61

E

n una paella posem l’oli i, quan estigui calent, hi tirem els grans d’all triturats i el bitxo; ho ofeguem tot a la paella i, quan està dauradet, ho apartem del foc i escorrem l’oli, que guardarem. En una cassola posem el pa tallat a làmines i el pebre vermell; hi afegim l’oli reservat i hi incorporem el caldo, que hauria d’estar calent, juntament amb la sal. Ho bullirem durant mitja hora. Rectifiquem de sal i hi afegim l’ou batut. Ho servirem en una sopera individual de fang. Fa quasi 200 anys, a la sopa d’all se li adjudicà un parell de sonores octaves reals escrites pel poeta Ventura de la Vega, que van ser musicades per José María Casares; i justament ara que arriben eleccions els polítics la descobreixen. INGREDIENTS: PER A 6 PERSONES 300 g de pa de pagès 3 grans d’all 1/4 l d’oli 3 l de caldo de carn (fluixet) 1 bitxo 20 g de pebre vermell dolç 1 ou Sal

Sagitari 23/11 al 21/12

Alguna amistat us pot sorprendre una mica amb alguna reacció molt descabellada, no l’hi tingueu en compte. Per altra banda, ho tindreu molt bé en el camp de la comunicació, cosa que us permetrà dir allò que convé.

Capricorn 22/11 al 20/1 93 280 35 52 CINEMES ST. CUGAT 93 589 09 41 DISPENSARI (LA FLORESTA) 93 674 76 15 ENHER 900 70 70 70 FECSA 902 507 750 (AVARIES) 902 53 65 36 FGC 93 205 15 15 FEDERACIÓ COMERÇ 93 583 08 12 GAS NATURAL 93 675 31 10 (AVARIES) 900 75 07 50 HISENDA 93 589 11 55 jUTjAT 93 674 66 96

La sopa d’all

Lentament ho anireu fent tot i assaborireu cadascuna de les coses que us vagin passant al llarg d’aquests dies. Per altra banda, haureu de mirar una mica en el camp de la feina, que si no aneu amb compte us podeu trobar amb alguna sorpresa.

Aquari 21/1 al 19/2

Aneu molt amb compte amb els diners, que sembla que no volen quedar-se a casa i això pot ser un problema. Feu el favor de mirar per on passen i no gasteu sense necessitat perquè després us enfadareu.

Peixos 20/2 al 20/3

Les festes poden estar molt bé, però us haureu de controlar una mica perquè us podreu passar de la ratlla molt fàcilment. A part d’aquest detall, seran dies molt bons perquè tindreu moltes ganes de riure.

Fòrum_ Notícies_ Agenda_ Cinema_ Tecnologia_ Esports...

www.totsantcugat.cat


www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 28 de maig del 2010

Diari de Sant Cugat

Publicitat

|

www.diaridesantcugat.cat/subscriptors

Club del Subscriptor

DiarideSantCugat

Per veure totes les ofertes o fer-te subscriptor, visita la nostra web: www.diaridesantcugat.cat

Fes-te’n subscriptor ara per només 88 € l’any. Rebràs cada setmana el Diari a casa i gaudiràs de totes aquestes ofertes!*

Atenció al subscriptor: 93 589 62 82 / www.diaridesantcugat.cat Mascotes

Restaurant

Benzina

Restaurant

Don Canino Regal d’un val de 6 € en tots els productes

Menú ibèric per a 2 persones Tasta l’autèntic sabor de la Dehesa

Benzinera Griful Descompte de 0,01 €/litre de benzina

Menú degustació i mojito de dijous a dissabte nit

Av. Via Augusta, 3-11 (Centre Comercial Augusta Park) PartIcIPa en el SORTEIG (93 589 62 82)

Pl. Augusta, 3

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Restaurant

Pla del Vinyet, local 10

Lluís Companys, 36

Av. de Rius i Taulet

Presentant el carnet Del Club

PartIcIPa en el SORTEIG (93 589 62 82)

CD

Sopar per a 2 persones, de dimarts a divendres

PartIcIPa en el SORTEIG (93 589 62 82)

Gratuït per als subscriptors

Saltors Instrumental

Fins que se n’exhaureixin les existències

Restaurant

Salut

Restaurant

Cinema

Menú per a 2 persones de dilluns a dimecres

Regal d’una càpsula de benestar emocional

Menú per a 2 persones, dissabte al migdia

Entrades gratuïtes

Pl. Dr. Galtés, 5, loc. 8

PARTICIPA EN EL SORTEIG (93 589 62 82)

Rambla Can Mora, 15

PartIcIPa en el SORTEIG (93 589 62 82)

Rambla del Celler, 125

PartIcIPa en el SORTEIG (93 589 62 82)

De dilluns a dijous Via Augusta, 2-14

Fins que se n’exhaureixin les existències

55


DiarideSantCugat

28.05.2010 Sumari_PÀG. 3

|

a Fons_PÀG. 4

|

el Poble_PÀG. 6

|

Lectors_PÀG. 16

|

Opinió_PÀG. 18

|

la Ciutat_PÀG. 20

|

Economia_PÀG. 24

|

Esports_PÀG. 28

|

Cultura_PÀG. 44

|

Passatemps_PÀG. 54

el Temps

Subscriptors

La proposta

Dissabte Diumenge màx. 20º mín. 15º màx. 20º mín. 16º

música. Vols el primer treball dels germans

Cinema. El cicle Cinema d’Autor projecta

Club del Subscriptor_PÀG. 55

Agenda Cultural_PÀG. 52

Saltor? Sota l’àlbum Instruments reuneixen diferents estils musicals. Entra en el sorteig trucant al número 93 590 86 00

aquest dijous, a les 19.30 i a les 22.00 h, la comèdia britànica nominada a l’Oscar al millor guió In the Loop.

l’Entrevista Guim Pros, responsable de l’espai Terra Dolça

#TEXT: Joan ramon Armadàs #FOTOGRAFIA: Artur ribera

Buscant la proximitat

“M’agradaria que el Terra Dolça fos una cooperativa el 2020” Fa cinc anys, al número 8 del carrer Enric Granados, a tocar de la benzinera Griful, es va inaugurar l’espai Terra Dolça. A primera vista pot semblar un local per menjar, però darrere les portes s’hi fan concerts, obres de teatre, xerrades, màgia, etc. El dissabte 29 celebren el seu cinquè aniversari amb una festa popular a la plaça del mercat vell.

Com defineix el Terra Dolça el seu responsable? És un espai gastronòmic i cultural que pretén barrejar dos conceptes fonamentals de la nostra cultura, com són una gastronomia pròpia i tota mena d’activitats culturals, que van des de la música fins als titelles passant per presentacions de llibres o debats-tertúlia i activitats per als més petits.

GESTIÓ I CONFIANÇA

Espai gastronòmic, cultural i una mica polític també...

Des de bon començament vam tenir clar que la idea del Terra Dolça responia a una idea clara de país i de com entenem la societat. Si no, no ho haguéssim fet amb aquest format.

Orgullosos de la feina feta durant aquests 5 anys? Sí. Hi han passat molts

Crec no equivocar-me si dic que en Guim Pros és una persona que a Sant Cugat ha volgut que tots els seus projectes tinguin un denominador comú: la proximitat. L’espai Terra Dolça, que va inaugurar fa 5 anys juntament amb la Maria Suñé i en Ferran Sancho, s’ha convertit en aquest temps en un punt de trobada on, a banda de menjar productes de la terra, s’hi escolta música o es debat sobre temes que preocupen la ciutadania. Tan proper ha volgut ser que fins i tot va ser candidat a alcalde en les anteriors eleccions municipals sota les sigles de la CUP. En aquella ocasió no van obtenir representació al consistori, però estan disposats a tornar-ho a intentar. Si el seu partit no hi té res en contra, no tindrà cap problema de repetir com a alcaldable. ponents, s’hi han presentat molts llibres, s’hi han cantat moltes cançons, s’hi han fet activitats per a la canalla... El balanç que en fem és molt positiu. Algunes activitats han tingut més èxit que d’altres, però moltes vegades depèn del grau de coneixença del convidat. En un futur proper volem potenciar la música en directe, però sobretot el teatre.

Quins temes interessen al Terra Dolça?

Intentem convidar gent que tingui relació amb el país i que connecti amb la nostra idea dels Països Catalans en tots els seus vessants, perquè la gent que vingui també faci seva aquesta idea.

Com voldria que fos el Terra Dolça en el seu desè aniversari?

M’agradaria que el Terra Dolça es convertís en una cooperativa on en l’àmbit gastronòmic tot el producte que s’elabori sigui de proximitat i ecològic. A banda d’això, en l’àmbit de la cultura voldria que la gent tingués en ment el Terra Dolça com un referent on s’ofereix cultura de qualitat de manera gratuïta.

Què hi veurem a la festa del dissabte 29?

Hem volgut implicar-hi les entitats del poble i des de les cinc de la tarda fins a la una de la matinada hi haurà els Bastoners, balls del Grup Mediterrània, activitats per a la canalla, un espectacle teatralitzat de textos de Miquel Martí i Pol i altres activitats. La festa acabarà amb un sopar popular a la plaça de Sant Pere i amb un concert de dos grups de rumba catalana.

Anem a la teva altra faceta: la política. Repetiràs com a cap de llista de la CUP a les eleccions de l’any que ve?

Encara no ho sé. No ho tenim parlat. Tot i que ens agrada el fet de tenir caps

de llista, preferim la idea de grup. Malgrat això, el sistema electoral ens obliga a tenir una llista i algú que l’encapçali.

Però hi està disposat?

Jo, encantat de la vida si la CUP així ho decideix.

Quins objectius es fixa la CUP de Sant Cugat de cara als propers comicis?

Aconseguir el màxim de regidors possible. De moment estem molt contents de la feina feta. Amb el Desplega’t, un document que hem tret amb 125 propostes per millorar la ciutat, estem tenint molt de feedback i notem que cada vegada més la gent s’acosta al projecte.

més militants?

Ara mateix a Sant Cugat en som 15. El model de funcionament del partit és assembleari i tenim molts col·laboradors sense estar afiliats. Ara mateix no te’n sabria dir el nombre.

Per què la CUP no va fer un pas més enllà del municipalisme per lluitar per escons al Parlament?

La nostra idea és la de construir els Països Catalans des del municipalisme. És el que vam decidir a la nostra assembla i és l’objectiu actual. Entenem que el municipi és l’eina administrativa i política més propera al ciutadà i des d’on és més fàcil que la gent es faci seu aquest projecte. Vam considerar que fer el pas al Parlament suposaria uns esforços i recursos que ara no podem assumir.

Gestoria

Comptes anuals

Assessoria fiscal i laboral

Constitució i administració de finques

Comptabilitat

Lloguer i vendes

Impost de societats

Serveis jurídics

Carrer Sant Medir, 35 - Tel. 93 589 22 20 leontomas@leontomas.com

Diari de Sant Cugat 812  

Diari de Sant Cugat 812, 28 de maig de 2010

Advertisement