Page 1

10 ANYS D’INFORMACIÓ LOCAL

Núm. 510 any XI 1,65 euros

Dijous, 19

SETMANARI INDEPENDENT DE LA CIUTAT

ANY GRAU-GARRIGA

19 artistes fan una col·lectiva homenatge

Pàg.30

febrer del 2004

Can Magí acollirà el Saló Habitatge Sant Cugat La primera fira d’aquest sector tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 d’abril

El saló reunirà immobiliàries, entitats d’estalvi i urbanistes

En principi, hi ha espai disponible per a una cinquantena d’expositors Pàg. 45

ESTUDI DE LA UPC

Sant Cugat es diferencia de la resta de la comarca Pàg. 3 CASSOLADA

La ciutat denuncia la situació caòtica que es viu a l’Iraq Pàg. 18 ESPORTS

El Júnior FC femení, segon a l’estatal d’hoquei sala Pàg. 38 SANTCUGATRIBUNA

350 assistents al sopar amb Shlomo Ben-Ami Pàg. 47

IMATGE SUPERIOR: CAN BUSQUETS ACTUALMENT. IMATGE INFERIOR: MUNTATGE DE COM PODRIA QUEDAR UN COP URBANITZAT

Llum verda per urbanitzar Can Busquets Pàg. 9


2

PUBLICITAT

Dijous, 19 de

febrer del 2004


Dijous, 19 de febrer del 2004

TEMA

3

DE LA SETMANA

Entre 1997 i 2001 Sant Cugat rep uns 10.000 barcelonins Segons l’estudi sobre la divisió de la comarca, Sant Cugat es diferencia de la resta en molts aspectes COMARCA> egons un estudi elaborat pel Centre Específic de Recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, encarregat per l’Ajuntament deTerrassa sobre una possible divisió del Vallès Occidental, Sant Cugat va rebre 9.663 habitants entre el 1997 i el 2001 provinents de Barcelona, cosa que representa el 54% dels seus immigrants. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l’estudi que estableix les relacions entre les ciutats vallesanes des de diferents àmbits per justificar una nova reordenació del territori. Segons l’estudi, Terrassa té una estructura econòmica més complexa i diversa que no pas Sabadell, que permet identificar dos corredors industrials a totes dues zones, mentre que els serveis tendeixen a localitzar-se a les capitals, així com a Sant Cugat i Cerdanyola. Sabadell i Terrassa tenen unes “nítides funcions d’alta centralitat”, amb un conjunt de municipis subordinats des del punt de vista territorial i econòmic. En aquest sentit, l’estudi destaca que “a la banda sud, hi ha uns municipis de difícil adscripció, Sant Cugat i Cerdanyola, que tenen funcions econòmiques pròpies de capitalitat”. Pel que fa a les dinàmiques residencials, l’informe parla de l’anàlisi d’interacció de Sant Cugat, que “manifesta una nítida relació amb Barcelona”, a la qual envia 1.665 residents, un 23% dels seus emigrants. Per això, l’estudi exclou Barcelona de l’anàlisi, ja que “amb una delimitació rigorosa de les interaccions residencials, Sant Cugat s’hauria d’adscriure al sistema urbà de Barcelona”. Una segona opció situa aquesta relació entre Rubí i Sant Cugat, i una tercera de vinculació amb Cerdanyola, per

S

davant de la interrelació amb Terrassa, i per tant l’adscripció de Sant Cugat a una hipotètica comarca liderada per Terrassa és “poc justificada des de la perspectiva del mercat residencial del propi nucli santcugatenc”. Això no vol dir que des d’altres àmbits o punts de vista que no sigui el residencial es justifiqui l’adhesió de Sant Cugat a una futura nova comarca. L’estudi fa un repàs dels municipis i les seves adscripcions externes, on Rubí es vincula amb Sant Cugat, tot i que insisteix que “Sant Cugat gravita cap a Barcelona”. Iteració 83 A banda de les interaccions individuals entre municipis, també es forma una aproximació iterativa de sistemes urbans, que en una primera fase s’agruparien en dos municipis amb un valor d’interacció més elevat. Aquests dos municipis formarien una nova entitat en relació amb la qual es tornaria a calcular l’indicador d’agregació seleccionat. Així, a la iteració 83, el sistema urbà de Barcelona incorpora Sant Cugat. Aquest fet incapacita la formació d’un quart sistema urbà basat en les migracions a la comarca, “plantejant el greu problema de la desadscripció de Sant Cugat a les comarques del Vallès”. Mercat de treball i estudis L’estudi analitza el mercat de treball de la comarca mitjançant els indicadors d’autocontenció, la demanda de treball local absorbida per l’oferta del municipi i l’autosuficiència, l’oferta de treball local coberta per la demanda del propi municipi. Un municipi no es considera ciutat si no aconsegueix retenir el 50% de la demanda de treball dels seus residents o ocupar amb residents el 50% de la seva ofer-

JORDI GARCIA

L’augment de població es nota en qualsevol acte públic que s’organitza

ta de treball. Sant Cugat, juntament amb Cerdanyola, destaca per la seva baixa autocontenció, amb dos mer-

Sant Cugat i Cerdanyola tenen dos mercats de treball molt oberts a Barcelona cats de treball molt oberts a Barcelona. Pel que fa a l’autosuficiència, Sant Cugat, juntament amb Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua, Palau, Polinyà o Sant Quirze, “observen autosuficiències significativa-

ment reduïdes”. Rubí i Sant Cugat s’uneixen primer per conformar un sistema urbà amb autonomia d’oferta i demanda lleugerament superior al 50%, però després s’incorporen al mercat local de Barcelona, augmentant de forma considerable l’autocontenció i l’autosuficiència. La comarca té dues àrees laborals autònomes sense Sant Cugat, per la qual cosa la perspectiva de mercats de treball abona parcialment la divisió del Vallès en dues comarques diferenciades o més. Pel que fa a les interaccions basades en l’estudi, es desprèn que Sant Cugat envia a Barcelona un 23,01%, una xifra similar al que

rep. I conclou que pel que fa als estudis, “l’adscripció de Sant Cugat a una possible comarca de Terrassa no pot ser assumida per la mobilitat per raons d’estudi”, ja que amb Cerdanyola i les adscripcions de Rubí i Ripollet, es presenten com “una relació diferenciada amb un tercer sistema urbà alternatiu i amb una relació privilegiada amb Barcelona”. En resum, l’estudi diu que hi ha dos sistemes urbans principals liderats per Terrassa i Sabadell i que se’n dibuixen dos de secundaris amb Sant Cugat i Rubí, per una banda, i Cerdanyola, Ripollet i Montcada, per l’altra. // J.M.C.


TEMA DE LA SETMANA

4

Dijous, 19 de febrer del 2004

Els partits demanen consens Les formacions polítiques estan d’acord a encetar un debat profund COMARCA>Tots els partits polítics es mostren oberts a replantejarse l’ordenació territorial sempre que la decisió que es prengui sigui fruit d’un debat profund i d’una posició de consens de totes les formacions polítiques. També consideren que la proposta terrassenca de tenir una comarca pròpia coincideix amb el debat més ampli, encetat des de la Generalitat, sobre una nova ordenació del territori del país, fet que s’hauria d’incloure i tenir en compte en la discussió sobre la comarca. L’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, va presentar a Sant Cugat dos estudis de les universitats Autònoma i Politècnica, que exposen i avalen la necessitat que la ciutat veïna capitanegi una comarca pròpia separada de l’àrea d’influència de Sabadell. En aquella ocasió, l’alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ja va expressar la seva opinió que es tractava “d’una proposta ben articulada” i va destacar que s’havia “d’assolir el màxim consens en una qüestió de ciutat”. Per la seva banda, el portaveu del grup municipal del PSC, Jordi Menéndez, també va dir que “cal tenir molta cura abans de prendre una decisió” i “cal tenir el màxim consens intern

dins el consistori”. Menéndez va recordar “la doble vocació santcugatenca cap a l’àrea metropolitana que s’ha de respectar”, tot i l’aïllament històric de Sant Cugat de les institucions metropolitanes “per raons polítiques d’Aymerich i Recoder”. Menéndez considera que “s’ha de prendre una posició comuna de la junta de portaveus”, tot i que no és una qüestió urgent, i s’ha de veure “com evoluciona el nou planejament territorial que ha engegat el govern de Catalunya”, que també aposta per la revisió dels consells comarcals, i reconèixer la

Sant Cugat es troba en un punt estratègic a cavall de l’àrea metropolitana i la comarca del Vallès indiscutible realitat metropolitana. Una postura similar que també va subscriure el portaveu del grup municipal d’ICV-EA, Xavier Boix. Per la seva banda, el portaveu del grup municipal d’ERC, Eduard Pomar, coincideix a dir que la proposta terrassenca s’ha d’emmarcar dins “el planejament territorial de Catalunya” i que de moment “el plantejament no és la divisió del Vallès Occidental”, però que és un debat obert i que cal prendre una posició de consens. Si no és així, per Pomar no s’arribaria a cap solució i passaria com quan es va decidir la cocapitalitat del Vallès, que va

El govern revisarà els consells comarcals

JORDI GARCIA

Les comarques tenen molt a dir en àrees com les d’infraestructures

JORDI GARCIA

La sessió d’un ple aplega els partits amb representació a l’Ajuntament

ser “una decisió provisional que s’ha demostrat que no ha donat els resultats esperats”. Per Pomar, s’ha de tenir en compte la relació de Sant Cugat amb l’eix de la B-30 juntament amb Rubí i Cerdanyola, dues ciutats properes amb les quals ens uneixen “problemes comuns”. I, d’altra banda, amb l’àrea metropolitana, una decisió que “hauria d’anar lligada a aquests dos eixos”. La portaveu del grup municipal del PP, Berta Rodríguez, coin-

cideix a dir que “ha de ser una decisió consensuada”, i no es va mostrar massa favorable a una hipotètica divisió de la comarca “en uns moments en què es parla de la unitat d’Europa”. Amb tot, reconeix que una comarca amb 800.000 habitants té la suficient força com per ser “la cinquena província catalana”, però que qualsevol pas que es faci s’ha d’estudiar molt bé i sense presses. Rodríguez recorda que Sant Cugat és una de les ciutats que

no forma part de l’àrea metropolitana, “un fet diferencial de Sant Cugat” que s’ha de solucionar perquè ja és hora “de prendre un posicionament”. Segons Rodríguez, formar part de l’àrea metropolitana aportaria avantatges, com ara en la gestió de residus, sense haver de perdre “la nostra idiosincràcia”. Amb tot, Rodríguez creu que formar part d’un organisme no és incompatible amb l’altra vocació comarcal de Sant Cugat. <

COMARCA>La Generalitat va

les comarques menys poblades o de muntanya tenen una funció de suport als ens locals per a la gestió de serveis que, pel seu preu o per altres factors, els ajuntaments no poden posar en marxa. En canvi, en altres àrees com la metropolitana o al mateix Vallès

suport i va dur a la Generalitat a prendre la decisió que al Vallès Occidental hi haguessin dues capitals: Terrassa i Sabadell. Una solució que amb el temps no ha servit per a les aspiracions terrassenques, que considera que té un sistema urbà propi a l’entorn de la ciutat format per vuit municipis. Una comissió d’experts i dels portaveus dels diferents grups municipals terrassencs així ho van reconèixer amb el suport de dos estudis universitaris. Aquest acord es va traslladar al Consell Comarcal i als municipis de Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. La majoria d’aquestes poblacions reconeixen la seva dependència en molts tràmits i serveis de la capital vallesana i totes coincideixen a dir que es tracta d’un projecte de gran abast. Terrassa necessita el suport de les dues terceres parts dels municipis afectats i encetar un llarg procés que, per llei, reconegui una comarca pròpia.<

expressar la necessitat d’eliminar alguns consells comarcals de l’àrea metropolitana per la duplicitat d’administracions i la voluntat de reformar-ne la resta per, entre altres aspectes, evitar que siguin comissariats polítics. El conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Carretero, va assegurar que els consells comarcals “han estat un autèntic desastre” i va expressar la voluntat del govern que els consells perdin el seu component polític i siguin més de caràcter tècnic, de suplència i suport a la gestió, molt especialment en els municipis petits. Aquesta reestructuració s’emmarcaria dins la reordenació territorial de Catalunya, que preveu la divisió del territori en set vegueries i que es plantegen en àmbits de regionalització del país per descentralitzar la Generalitat i millorar la cooperació local en aquells serveis d’àmbit superior al comarcal. De fet, els consells comarcals de

Terrassa necessita el suport de les dues terceres parts dels vuit municipis afectats Occidental, aquests organismes resulten poc operatius per a les grans ciutats, però continuen sent eficients en alguns aspectes per a les petites poblacions. La iniciativa terrassenca Terrassa ja va fer una campanya ciutadana l’any 1988 per una comarca pròpia, en què la mobilització ciutadana va recollir 34.000 firmes de


Dijous, 19 de febrer del 2004

CLUB DEL SUBSCRIPTOR

5

gratis

CADA DIA

CLUB DEL SUBSCRIPTOR Al fer-vos socis del Club Vins Noé us regalaran una subscripció a EL DIARI DE SANT CUGAT i a la revista Mi Vino durant sis mesos. Més informació al telèfon 93 589 19 83 o a la web www.vinsnoe.com

DISSABTES, 18 h

Avda. Torre Blanca, 3 Tel. 93 589 19 83

Vine a veure el Volei de les estrelles amb EL DIARI, al Pavelló de Voleibol de Valldoreix, CV Sant Cugat, Divisió d’Honor del Volei Femení ENTRADA GRATUÏTA PRESENTANT EL CARNET DE SUBSCRITOR

CADA DIA

Pavelló de Voleibol de Valldoreix

Vingui al tren de rentat Santo Domingo a conèixer el nostre servei de neteja d’interiors, de dilluns a divendres RETALLANT AQUEST ANUNCI LI FEM UN DESCOMPTE DE 3 EUROS

DIES FEINERS

C/ Rius i Taulet, 131. Tel. 93 675 58 13

Sortegem entrades per als cinemes Cinesa entre els primers 100 subscriptors que truquin al DIARI

DIES 20 i 21, A LES 22 h

C/ Sant Jordi, 37. Tel. 93 589 62 82

Entrades 2x1 per a l’obra “Això no és vida!” de T de Teatre, al Treatre-Auditori del Centre Cultural, divendres 20 i dissabte 21, a les 22 hores CAL TRUCAR AL DIARI PER FER LA RESERVA

C/ Sant Jordi, 37. Tel. 93 589 62 82

TELÈFON ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR

93 589 62 82


OPINIÓ

6

EDITORIAL

A la comarca del Vallès

É

s d’una evidència indiscutible que aquesta comarca, el Vallès Occidental –que tan bé cantava el poeta Joan Oliver: “A la comarca del Vallès tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès...”– avui no té cap personalitat pròpia si ho valorem a través de la interrelació de les ciutats i de les necessitats dels ciutadans, i menys quan no té ni una capital definida. Es l’única on es van haver d’inventar la cocapitalitat entre les dues grans Sabadell i Terrassa, d’altra banda tradicionalment enfrontades. Som diverses realitats d’esquena les unes a les altres. No hi ha projectes sòlids defensats per una sola veu, només cal veure el cas de la ubicació de l’estació de l’AVE: ni en això hi ha hagut un front comú. L’alcalde de Sabadell fa poc temps va llançar la idea d’una divisió comarcal amb una àrea metropolitana a l’entorn de la seva ciutat i el de Terrassa no s’ha fet esperar, tot i que aquest darrer ha encarregat un estudi amb un seguit de propostes molt assenyades, i amb els resultats a la mà ha obert un torn de visites als alcaldes veïns que poden tenir una certa relació amb la seva ciutat. L’estudi que ara es presenta més que solucions deixa clares les diverses cares vallesanes. Una d’aquestes cares és la relació de Terrassa amb un seguit de poblacions com Matadepera, Ullastrell, Viladecavalls, Rellinars i Vacarisses. L’altra és la lligada a Sabadell: Sant Llorenç, Castellar, Polinyà, Barberà, Badia i Sant Quirze. L’estudi constata una altra realitat, que és la relació entre Sant Cugat i Rubí i la de Cerdanyola amb Montcada i Ripollet. Algunes de les reflexions de l’estudi demostren per enèsima vegada la clara vinculació laboral i en molts altres àmbits de la nostra ciutat amb Barcelona i això posa en evidència dues coses: que Sant Cugat mira a Barcelona però que també hi manté una relació de dependència que pot posar en perill la nostra vocació vallesana i de municipi amb personalitat pròpia i diferenciada, que ens apropa a una realitat metropolitana amb el gran xuclador que representa la gran capital del país. Podríem dir que Sant Cugat, en el conjunt vallesà, va per lliure. Però la relació més estreta és amb les nostres ciutats veïnes, Cerdanyola i Rubí (lloc de residència dels joves que no tenen possibilitat de continuar vivint aquí). Sant Cugat ha d’obrir un debat sobre on ubicar-se millor. Posats a introduir elements, també es pot desenterrar una velada aspiració de ser capital d’un anomenat Vallès Sud amb Rubí i Cerdanyola, o potser el que necessitem és una unió de veïns per compartir serveis. No sobraria saber què en pensem, els santcugatencs i les santcugatenques. Obrir un ampli debat donaria solidesa als plantejaments que davant d’un entrellat com aquest s’hauran de plantejar els nostres representants municipals. •

Dijous, 19 de

febrer del 2004

TRIBUNA

Neix l’Associació Veïnal del Centre-Estació l centre de Sant Cugat s’està tranformant, aquest és el moment de canvi més brusc que ha patit el cor de la nostra ciutat en la seva història moderna. No només canvien els edificis, sinó també els carrers, les places, el mobiliari urbà... i amb això comença una nova relació entre les persones, entre els comerços i negocis, en un nou entorn. Els veïns del centre estem disposats a suportar la pressió que suposa estar en un centre d’una ciuat, que es fa més gran cada dia que passa, en un nou centre vianantitzat. I creiem que, tot i així, guanyarem en qualitat de vida, però no ens volem resignar que ens canviï l’entorn sense prendre-hi part, sense dir com volem els carrers, les places, els fanals, les festes... Del centre han desaparegut els cotxes, els que hi circulaven i els que hi aparcaven; on han anat a parar? On deixarem ara els cotxes els veïns? Podrem descarregar les famílies? De la posada en marxa de les pilones per prohibir circular per aquests carrers de vianants, què en sabem? Tornaran a passar els autobusos pel mig de la plaça remodelada Lluís Millet (estació)? I els taxis s’ubicaran en el mateix lloc hon eren? Quan duraran les obres? Quan es restauraran els pous i la plaça Sant Antoni? I els safarejos? Què se’n farà, de Can Quitèria i el seu xiprer? I l’edifici de l’Ajuntament quan marxi a les noves instal·lacions, com s’aprofitarà? Per quan el soterrament de la

E

via del tren? Totes aquestes i altres qüestions ens surten de dintre quan pensem en el centre, quan pensem en el futur del barri. Els veïns del centre, tot i ser en el mateix rovell de l’ou, ens ha donat la sensació de participar poc en aquestes preses de decisions. Des de l’Ajuntament s’ha fet algun esforç per informar veïns afectats en casos puntuals, i de vagades també ha recollit alguna proposta. Per tant, perquè això funcioni, ens hem de dotar dels instruments necessaris per esdevenir un interlocutor vàlid. Aquesta és la raó: constituint-nos en associació. Els que ens hem embarcat en aquest projecte som veïns que, moguts per aquestes inquietuds, ens vam decidir a tirar endavant una associació que vetllés pels interessos del barri. L’àmbit d’actuació és el comprès entre els carrers d’Àngel Guimerà, rambla Ribatallada, Francesc Moragas, Quatre Cantons, Rius i Taulet, Mercè Rodoreda, Solà, Lluís Companys, Lluís Millet i Safareigs. I el vam fixar en criteris purament geogràfics, de lligam dins el barri i d’una realitat similar. Comerços, negocis, veïns i diverses persones ens han anat esperonant a fer realitat aquest projecte i volem aprofitar l’ocasió per agrair públicament a tots aquells que de manera desinteressada ens han ajudat a posar en marxa aquesta associació. Entre les propostes que volem

aportar, destaquen les de promoure, assumir i col·laborar en totes les iniciatives de caràcter cultural, recreatiu, social, sanitari, urbanístic i totes aquelles que siguin considerades d’interès pel veïnat i la seva bona convivència. Volem defensar els interessos del veïnat i dels seus serveis. Procurarem també la col·laboració amb les institucions i en les entitats per fer un barri millor. Vetllarem per la conservació i l’increment del patrimoni públic, per l’augment d’equipaments, per la seguretat, la higiene i la dotació de serveis suficients. Volem participar en la gestió per a la resolució de conflictes existents. Volem ajudar a dinamitzar i revitalitzar la vida en el nostre barri, que la gent de tot Sant Cugat pugui passejar, comprar i gaudir en el centre de la nostra ciutat. Creiem que només d’aquesta manera serà possible coordinar els esforços de tots els veïns, i així les nostres veus seran escoltades. Volem la màxima participació veïnal, ja que la unió fa la força. Per tot això, volem convidar tots els veïns que estigueu dins l’àmbit esmentat a l’assemblea de presentació de l’Associació Veïnal del Centre-Estació, que tindrà lloc el pròxim dia 24 de febrer del 2004 a les 20.30 hores, a la Unió Santcugatenca.// Junta directiva AV del Centre-Estació

CARTES DELS LECTORS EN SERVER I EN TITO

CARTES Els textos tramesos a aquesta secció no han d’excedir de les 15 ratlles mecanografiades. L’autor haurà de signar i és imprescindible que hi consti el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. EL DIARI DE SANT CUGAT es reserva el dret de publicar els textos tramesos i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Francesc Marquès,l’amic El dia 6 de febrer passat ens deixava als 63 anys Francesc Marquès. El seu gran cor, esgotat de tant estimar, deixava de bategar i ens deixava sense la seva personalitat. Era un personatge molt conegut i estimat a Valldoreix, i també a Sant Cugat. Havia participat en un gran nombre d’iniciatives socioculturals, principalment durant els anys 80 i principi dels 90 del segle

XX. Va ser vocal de l’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix i cofundador i vocal de l’Associació Veïnal Amics de Valldoreix. El seu gran coneixement dels llocs més ocults i enigmàtics de Valldoreix el portà a participar en la fundació del Museu de Valldoreix el 1986, i a la publicació d’escrits sobre indrets de Valldoreix al Butlletí de l’APV i a l’Informatiu de Valldoreix. Home de cultura, tenia grans coneixements de filosofia, història de les religions, literatura, arqueologia i de ciènciaficció. De la seva guitarra i la seva veu va sortir el mite del bandoler valldoreixenc Hug Guineu. Durant algun temps va ser locutor de Ràdio Sant Cugat i de Ràdio Sabadell, en què va conduir un programa de música country. De la seva mà algunes generacions de joves valldoreixencs

s’iniciaren en el muntanyisme, l’estimació per la natura i l’escalada a les Escletxes del Papiol. Carregat d’un humor intel·ligent i d’una fina ironia, sempre amenitzava qualsevol tertúlia. Molt amic dels seus amics, sempre estava disposat a ajudar tot aquell que el necessités. Als 50 anys, la inhumanitat de les grans multinacionals el deixà sense feina. Va ser un cop molt dur, del qual sempre es va ressentir. Coneixia molt bé els racons més enigmàtics de la Catalunya màgica i de l’Occitània càtara i l’encantava mostrar-los als amics. Tan sols no em mostrà dos secrets, on és i què és el graal; ell ho sabia però mai ho va dir. Continuaré buscant, estimat amic, perquè el teu record és la millor herència. Juanjo Cortés Historiador

Edita: Premsa Local Sant Cugat, SL. President: Ramon Grau. Director: Josep Maria Vallès. Assessor editorial: Francesc Àlvarez. Consell Editorial: Víctor Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Josep Daniel, Joan Carles Gassiot, Ramon Grau (president), Pepa Martín, Manel Pardo, Rogeli Pedró, Montserrat Rumbau, Ignasi Salvat, Josep M. Sans Travé, Paco Soler, Josep A. Teixidó, Joan Tortosa i Núria Zabala . Gerent: Anna Comella. Cap de redacció: Àlex López. Redacció: CIUTAT: Josep Maria Codina. SOCIETAT: Susana Díaz. ESPORTS/CONTRAPORTADA: Àlex López. CULTURA: Eva Arasa. ECONOMIA: Àlex López i Francesc Álvarez. Correcció: Blanca Pi i Susanna Turon. Directora comercial: Lourdes Villamayor. Subscripcions: Eduard Dalmau i Sinda Gómez. Fotografia: Jordi Garcia. Col·laboradors: Pere Vivó, Martí Olaya, Imma Pueyo, Eduard Jener, Isabel Saez, Montse Sant, Jordi Casas, Josep A. Teixidó, Tomàs Grau i Jordi Frontons. Disseny i maquetació: Marcel Maas i Francesc Cabeza. Creació i disseny de la maqueta: L’Eixida. Impressió: Rotimprés Tel.: 972 40 05 95. Dipòsit legal: GI-405-93 Empresa distribuïdora: Mailing Vallès (93 589 23 71). EL DIARI DE SANT CUGAT expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles signats expressen l’opinió dels seus autors, que EL DIARI DE SANT CUGAT no fa seva necessàriament.


Dijous, 19 de

OPINIÓ

febrer del 2004

LA FRASE DE LA SETMANA:

7

“ Volem mostrar que l’esperit per aturar la guerra que ens va moure a manifestar-nos massivament, encara continua”

TRIBUNA

Esther Santolaya Plataforma Aturem la Guerra

L’OBSERVATORI

Pla de Cultura de Sant Cugat assistència a les taules de debat per un Pla de Cultura de Sant Cugat (territori, societat, memòria i creació) m’ha confirmat la voluntat de l’administració local de comptar amb les forces vives de la cultura santcugatenca per tal de treballar-hi braç a braç. Hi ha qui, inevitablement, s’ho prendrà amb escepticisme i, fins i tot, amb recel. És cert que iniciatives d’aquest caire poden suggerir un interès purament propagandístic de cara a vendre la imatge d’un govern que fa coses. Estic segur que no és aquest el cas. La pell dels intel·lectuals i artistes és molt fina, i difícilment se’ls pot donar gat per llebre. És fàcil discernir el màrqueting polític del curt termini –l’habitual– del treball de fons que persegueix uns resultats a llarg termini, de poca rendibilitat immediata i, per tant, molt menys enlluernadors, malgrat que la feina sigui més sòlida. I és aquesta darrera aposta per la qual crec que ha optat l’actual equip de govern municipal. L’organització ha estat impecable i la participació en els debats, fructífera. “Sempre som els mateixos quatre gats”, es queixaven uns quants. Difícilment una tasca com aquesta pot aplegar multituds. Tots sabem que si s’hagués tractat de repartir sub-

L’

vencions i medalles, l’assistència s’hauria multiplicat per deu, però la generosa actitud d’esmerçar temps i esforços, sense esperar res a canvi, honora sempre una minoria. Penso que la nostra ciutat pot estar raonablement satisfeta. Posats a trobar algun punt feble, per tal que no se m’acusi de triomfalista, en destacaria potser una actitud força estesa d’esperar que l’administració exerceixi les fun-

Un ajuntament no pot convertir-se en promotor i empresari de la cultura cions d’empresari del producte cultural. Un ajuntament ha de fornir la logística, el finançament, si pot, i ha d’intentar coordinar i vertebrar iniciatives com la que ens ocupa, però no pot convertir-se en promotor i empresari de la cultura, de la mateixa manera que no pot substituir ni competir amb el mateix artista en el procés creatiu. No podem exigir a l’administració funcions que li són alienes. D’altra banda, és cert que la psicologia centrípeta i introspectiva del creador dificulta l’exercici de les aptituds contràries, centrífugues i expansives, que defineixen un bon empresari. També ha

aflorat en el debat alguna insinuació recriminatòria cap a l’intel·lectual consagrat –nombrosos a Sant Cugat– que es reclou dins la seva torre daurada. Crec que és discutible. Estic segur que quan un jove aprenent o un representant municipal hi acut per demanar consell o suport, en molts casos es troben les portes obertes. Pretendre que el gran artista deixi la seva feina absorbent per anar ell a fer de promotor, difusor i aglutinador del moviment artístic de la seva ciutat, francament, potser és demanar massa. La veritat és que no sé si en sortiran grans coses, d’aquest Pla de Cultura, ni tampoc si el complicat panorama polític que s’albira per als pròxims anys permetrà que l’administració local hi pugui destinar gaires recursos. Però el que d’entrada ja em sembla un motiu d’esperança és la constatació que els artistes i agents culturals santcugatencs de sempre continuen pletòrics d’energia, i que els responsables municipals que han iniciat aquest projecte saben el que es porten entre mans i hi volen jugar a fons. Per acabar: un deu per a l’Eduard Jener i els seus deu manaments per al Pla de Cultura publicats aquí la setmana anterior. // Xavier Escura i Dalmau

Martí Olaya Escriptor

Els ametllers de Mallorca a un any, Maria de la Pau Janer (companys de viatges insòlits des escrivia per al diari Avui un de la cèltica Puebla de Trives als article amb aquest títol. M’a- fiords salvatges camí del Cap Nord, grada utilitzar-lo perquè no en tro- passant per la ruta de la llana meribaria cap altre de més contundent na i els seus tocoms), les flors de en parlar avui d’aquests ametllers l’ametller esclataven davant els de Mallorca i dels pocs de Sant nostres ulls: passàvem el matí per Cugat. I dels amics i de la prima- un camp amb arbres curulls de vera i del gelat artesà fet amb amet- botons tensos d’un blanc verdós i a lles que foren flor –“indici que la la tarda els vèiem de nou amb “les flors d’un blanc primavera s’ensude nacre...”. ma en l’aire”– i allò “Depenent dels freds o de Enguany, tallàque “depenent dels vem just. En freds o de les gela- les gelades, els ametllers previsió, vam des, els ametllers solen florir al febrer” anar als entorns solen florir el mes de febrer”. Ho escriu la Mari-Pau, de Can Borrell abans d’anar a que era nena de pocs anys quan el Palma i vàrem gaudir de la florida seu pare, el Biel, de Valldemossa d’un lot d’ametllers carregats estant, ens deia, a la dona i a mi: d’anys. Acomplida la dèria d’anar “Els ametllers floreixen vers el a Mallorca a veure ametllers florits, segon diumenge de febrer...”. fóra bo pensar a protegir els arbres Sovint hem viatjat a Palma només que tenim a casa (tan a prop del Pi per veure florir els ametllers. No del Xandri!) per tal que l’anunci sempre ho hem encertat. Alguna de les primaveres llunyanes el vegada ho hem fet massa d’hora i poguessin fruir els nens com si fos algun cop hem vist la flor fredolica una pàgina web penjada del cel, i tardana símbol tot d’un fenomen sempre la mateixa, però canviant natural que paga amb escreix des- cada any de dia i d’oratge. Seria una peses i rigors hivernals. Només un aportació santcugatenca al fòrum any, amb els amics de Sabadell del tot o res.//

F

CARTES DELS LECTORS

Les escoles de l’Opus es rebel·len l nou projecte de decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics assenyala que en l’admissió no hi pot haver cap discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, socials, de naixement o de sexe. Algunes escoles concertades del municipi sota la influència de l’Opus Dei s’han sentit amenaçades per les declaracions del nou conseller d’Ensenyament que rescindirà els concerts de les escoles que condicionin l’admissió al sexe dels alumnes. Les patronals d’aquestes escoles (La Farga, Viaró, La Vall...) veient amenaçat el que CiU els havia aconseguit, no estan disposades a perdre privilegis; així que sota l’eslògan A favor de l’educació diferenciada per sexes, volen combatre les decisions del nou govern. Els concerts es concedeixen per tres motius: per necessitats d’escolarització, per

E

interès social o per l’interès pedagògic de les seves experiències. ¿A quin d’aquests requisits es van acollir aquestes escoles? Les dues primeres condicions no quadren amb la quantitat de nens que en cotxes, autobusos i trens arriben de zones d’escolarització que ultrapassen bastant les del nostre municipi per omplir majoritàriament aquests centres; així que només queda l’argument de l’interès pedagògic de les seves “experiències diferenciadores per sexe”(?). Aquesta educació segregadora serà el motiu pel qual perdran el concert, però la raó més justa és la d’impedir regalar diners públics a unes escoles que no els necessiten, traient-lo d’altres que fa anys que suporten edificis i condicions precàries, com l’IES Sant Cugat... Ismael Lecina Responsable de l’Àmbit d’Ensenyament i Cultura d’ICV St. Cugat

Discriminació en l’esport El dia 6 de febrer passat, el Sr. Bargalló va donar a conèixer el nou decret d’admissió d’alumnes que, a partir del curs 2004-05, pretén retirar el concert als col·legis que segreguin l’alumnat en funció del sexe. Aquesta mesura afectarà 18.000 famílies catalanes, entre les quals es troba la meva. Segons aquest decret, l’educació diferenciada entre nois i noies que duen a terme molts col·legis des de fa molts anys, amb resultats més que satisfactoris i que ha estat ratificada per nombroses sentències dels tribunals, constitueix avui una vulneració dels drets fonamentals. He quedat molt impressionat per

aquesta revelació, sobretot perquè han hagut de passar més de 25 anys des de l’entrada en vigor de la Constitució perquè ens adonéssim de la il·legalitat que estan cometent tants col·legis des de fa temps. Així, espero que aquest decret s’apliqui també als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) programa dirigit pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat: a partir del curs 2004-05, nois i noies hauran de competir junts en bàsquet, futbol i handbol. I per descomptat, a la Selecció Catalana de Futbol, que haurà d’estar integrada per jugadors de tots dos sexes. El contrari, segons el govern de la Generalitat, suposaria una inadmissible discriminació per raó de sexe. Xavier Amat Badrinas


OPINIÓ

8

Dijous, 19 de

febrer del 2004

TRIBUNA

Patrocini comunicacional ada any, en arribar aquestes dates, el Col·legi de Periodistes de Catalunya sol enviar una invitació oberta a aquells periodistes col·legiats que per les seves creences desitgen assistir a l’església de les Saleses del passeig de Sant Joan, a una celebració eucarística, dedicada al seu patró, sant Francesc de Sales, en la diada de la seva festivitat i en la qual també es recorda els col·legiats que ens han deixat durant l’any. Personalment, des de fa anys assisteixo com a col·legiat a aquesta tradicional celebració per ser conseqüent amb les meves creences. Fa pocs anys el publicista Ferran Martorell Oliveres, al qual vaig donar tot el meu suport en la seva idea de constituir el Col·legi de Publicitaris i RP de Catalunya, vam ser rebuts per l’aleshores president del Parlament de Catalunya, Joan Raventós i Carner, per demanar-li l’agilització dels tràmits parlamentaris i administratius que necessitava el projecte. En les hemeroteques es pot veure en els diaris barcelonins d’aquell any una fotografia d’aquella audiència, en la qual apareixen el fa poc desaparegut Joan Reventós amb Ferran Martorell i l’escriba d’aquestes ratlles. Un cop legalitzada la constitució d’aquest pioner col·lectiu al nostre país, vaig suggerir, en ocasió de la primera assemblea, que donant-se la casualitat que l’endemà de la festivitat patronal dels periodistes,

C

el 25 de gener, l’Església commemora la conversió de l’apòstol sant Pau, i que ignoro qui va tenir la bona idea d’assignar-li el patronatge dels qui ens dediquem a influir amb la nostra ploma o llapis a donar a conèixer els beneficis d’un producte o servei –això pretenem ser els publicitaris i relacions públiques– i donat que en el barceloní barri del Raval hi ha l’església romànica sota l’advocació de l’apòstol Pau, podia ser una bona idea imitar els nostres amics els periodistes creients per recordar el qui ha sigut considerat com el gran redactor de les magnífiques epístoles als gentils. Pau de Tars, nascut l’any 7 i mort a Roma el 67, després de la seva conversió miraculosa, que es commemora en aquesta data, fou en efecte a través de les seves cartes o epístoles els primer propagandista del Cristianisme. Amb la tàcita llicència que sol donar la llegenda, és bo recordar que, segons es descriu en els Evangelis, Jesús de Natzaret, que durant la seva vida va reclutar tretze deixebles, entre els quals un li va fallar, dels restants dotze cap va considerar-lo apte, donada la seva mitjana cultura, com a capacitat per divulgar la seva doctrina en favor de la fe dels pagans –“pro pagans fide”– i per tant, després de la seva ascensió al cel, com ens descriuen els Evangelis, es va servir d’un miracle per convertir Saule de Tars, que exercint a mode de comissari de policia en la lapidació del pioner màrtir sant

EL CAMPANAR

Esteve, quan es dirigia cap a Damasc, el feu caure fulminat del seu cavall per un llamp mentre una veu misteriosa repetia: “Saule, Saule, per què em persegueixes?”. El que seguí a aquest fet miraculós ha quedat reflectit en el Nou Testament, però de fet Saule –de nom romà Pau– es convertiria a partir d’aleshores en el primer i gran propagador del Cristianisme. Cervantes posa en paraules de Don Quixot aquest elogi a sant Pau, que crec oportú recordar: “Caballero andante por la vida, y santo a pie quedo, por la muerte, trabajador incansable en la viña del Señor, doctor de las gentes, a quien sirvieron de escuela, los cielos, y de catedrático y maestro que le enseñase, el mismo Jesucristo”. Què millor, doncs, que intentar imitar a qui fou reclutat de tal manera miraculosa i que després de la seva conversió, gràcies als seus dots de paraula i ploma amb les seves cartes a diferents ciutadans, justificà unes qualitats que ja voldríem tenir molts de nosaltres, que ens sentim orgullosos de ser els que mitjançant els nostres textos i eslògans intentem influir grups objectius determinats perquè prenguin decisions, sigui de compra o adhesió a uns productes, serveis, candidats, teories, i polítiques?// Jordi Garriga i Puig Periodista

Pere Vivó Exrector del Monestir

La Cope: una plaga? l que sap més greu deu ser crear-te mala sang és greu, preque sigui la Conferencia guntant-te com és possible que a Episcopal Española qui més alguns no els vacunin abans de accions en tingui, i sigui, per tant, posar-los davant d’un micro. la més responsable en programació Fent una imatge: els cristians, i continguts. El parer negatiu sobre bon tros en tirem a l’olla, si l’úel tal mitjà és vastíssim, i hi coin- nic que en treiem és algun toc de cideix gent de tots pensaments. La campana que, en tal conjunt, pluja de protestes ha estat sempre sona a esquellot. I, políticament, nul, empitjorant!: cap avenç vers comprovable, si una concepció heu tingut prou El parer negatiu sobre el plurinacional fetge per sintonitde l’Estat, que zar-la en el darrer la Cope és vastíssim i hi és el que és! terrabastall polític coincideix molta gent On és la indenostrat. Se’n llepen pendència i els dits, hi babegen. neutralitat eclesial, fruit del Es justifiquen amb paraules Concili, tan assenyadament pracsolemnes: respecte a la plurali- ticades durant la Transició? On tat, llibertat per als professio- són els bisbes de la talla d’un nals... Pluralitat? Quina? Tant cardenal Tarancon o Jubany? tertúlies com programacions Per tot plegat, som molts els qui amb participants i conductors pensem que la Cope no és una ben triats, vessant parcialitats, emissora: ni eclesial, ni cristiaexageracoins, atacs barroers, na, ni constitucionalment correcbarates desqualificacions contra ta, ni nostra: no passa d’eclesiàspersones i institucions, i sempre tica, i de la pitjor mena. des del mateix angle. Hom dubta Els bisbes: o la refan de socasi el dial se t’ha encallat en una arrel o que se’n rentin les mans emissora de l’Església o la del d’una vegada. N’estem ben partit més estret de mires i visce- tips.// ralment centralista. El risc de

E

CARTES DELS LECTORS

Els Reis de Sant Cugat En relació amb la carta Els Reis de Sant Cugat, en la qual la Sra. Castella explicava que l’Ajuntament de Sant Cugat li havia notificat l’expropiació forçosa de casa seva, com a responsable de l’Àrea de Territori voldria aclarir: 1. L’Ajuntament ha exercit d’administració actuant a la Junta de Compensació del Turó de Can Mates, que actua en nom de tots els propietaris, l’Ajuntament inclòs, per tirar endavant el planejament aprovat pel plenari municipal. 2. La Sra. Castella no havia volgut adherir-se fins ara a la Junta de Compensació, com a mesura de pressió

per aconseguir un acord més beneficiós per a ella i rebre un preu exhorbitant per la seva propietat. Hem estat sempre dialogants, però defensant el preu que consideràvem just. 3. Al·lega que l’Ajuntament els fa fora de casa seva, quan ella acredita a través del seu document d’identitat residir en un altre domicili, fet que ens pot fer entendre que disposa de més d’una residència. 4. La Sra. Castella, en data 21 de gener de 2004, va arribar voluntàriament a un acord amb la Junta de Compensació, i això deixà sense efecte el tràmit d’expropiació forçosa de casa seva. L’acord suposa una quantitat econòmica important, a més del lliurament de dues parcel·les, però en cap cas la seva demanda inicial. 5. La Sra. Castella i el Sr. Negre, després de publicar la carta als mitjans de

comunicació, van sol·licitar, a més a més, a l’Ajuntament i per escrit, un pis de Promusa per al seu fill com a part de la compensació, sense seguir els procediments establerts a l’efecte. Personalment, no estic d’acord amb la utilització dels mitjans de comunicació com a mesura de pressió. No és bo per a ningú, ni per a vostè ni per als governants. Entenc que se l’ha tractada de forma justa, i així ho interpreto de l’acceptació del mutu acord que vostè va manifestar davant l’acta administrativa municipal. Ni el tracte devia ser tan injust, ni l’Ajuntament la va deixar fora de casa. Segurament el que espera vostè dels Reis i el que espero jo és molt diferent. Per a les persones que vulguin més informació sobre els valors de les parcel·les, només cal consultar el BOP de data 23 de gener de 2004, on estan

publicats els preus de diverses finques. Mercè Conesa i Pagès Tinent d’alcalde de Territori, Ajuntament de Sant Cugat

Accident El dia 7 de gener passat el nostre fill Eloi va sortir amb dos amics, en Jordi i l’Edu, en bicicleta cap a Sant Medir. Al tornar de l’ermita, l’Eloi va tenir un accident, com a conseqüència del qual li varen diagnosticar una commoció cerebral. Per sort portava el casc, com sempre, i va ser ell, i no el seu cap el que es va trencar... Amb aquesta carta volem agrair l’ajuda que va rebre fonamentalment dels seus amics, que, en no tenir

cobertura al mòbil van decidir acostar-se a Can Borrell perquè van veure que una ambulància no arribaria per aquell camí. L’un va carregar amb l’Eloi a l’esquena i l’altre amb totes les bicis. Van caminar uns dos quilòmetres, són nois de quinze anys amb una constitució forta. En arribar a Can Borrell van ser ajudats pel personal i una parella que dinaven allà fins que va arribar l’ambulància i el varen portar a l’hospital. Volem agrair a tots els que van ajudar el nostre fill i especialment els que no coneixem personalment. Afortunadament tot va quedar en un ensurt, però l’esforç de tots no l’oblidarem fàcilment.

Francesc i Gema Seca Gil Uns pares agraïts


Dijous, 19 de

febrer del 2004

CIUTAT

9

El ple demana canviar el PGM i urbanitzar Can Busquets Una moció del PSC i ICV-EA per protegir l’espai natural no prospera, amb 12 vots a favor i 11 en contra MEDI AMBIENT> l ple de l’Ajuntament va rebutjar una moció presentada pel PSC i ICV-EA per protegir Can Busquets, tot i aconseguir el suport d’ERC, a l’equip de govern. Perquè la moció prosperés s’havien d’aconseguir els 13 vots de la majoria de la sala. L’oposició només va reunir 12 vots a favor d’aturar el procés d’urbanització de Can Busquets –6 del PSC, 3 d’ICV-EA i 3 d’ERC– mentre que un vot del Partit Popular es va sumar als 10 de Convergència i Unió, que van aturar la moció, i amb dues abstencions dels regidors del PP, que no van ser a la votació. La moció instava el govern de la Generalitat a suspendre el tràmit de modificació del Pla General Metropolità (PGM) que permet la urbanització amb 65 cases i que en aquests moments es troba a la Comissió Jurídica Assessora pendent de l’informe preceptiu. El document també proposava revisar els planejaments per conservar el sector com a espai no urbanitzable d’acord amb les directrius del Pla Director de la Floresta, incloure’l en el pla de protecció de Collserola, recuperar el grup de treball en el si del consell de districte de la Floresta i vetllar pel compliment estricte del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

E

Justificacions El portaveu d’ICV-EA, Xavier Boix, després de felicitar-se per l’àmplia representació ciutadana en un ple municipal, va defensar la protecció de Can Busquets “per una visió radicalment moderna i de futur del territori”. Boix va dir que totes les seves iniciatives i actuacions han estat coherents amb la participació dels ciutadans en documents com el Pla Director de la Floresta i per protegir el perímetre de protecció de Collserola dins un nou marc legal per “un creixement ordenat i plani-

Suport de la plataforma Alguns dels integrants de la Plataforma cívica en Defensa de Can Busquets van assistir al ple, on, després de la votació, van mostrar cartells on es podia llegir “Defensem Can Busquets”. Com ja és habitual en aquests casos, l’alcalde va prohibir exterioritzar qualsevol mostra de rebuig o adhesió al que tracten els representants legítims de la ciutat. Després de seguir atentament el debat sobre la moció,els integrants van desallotjar la sala sense incidents però en el torn de precs i preguntes els regidors van haver de tornar a escoltar les raons per les quals,amb més de mil signatures de suport, s’oposen a la destrucció d’un esapi natural. //

ficat” i per “recuperar el paisatge amb una visió sostenible del territori”. Boix va dir que “si avui presentem la moció és perquè tenim la força moral i política per fer-ho i som a temps per rectificar el que seria un error històric”. Per la seva banda, el portaveu del PSC, Jordi Menéndez, va considerar que “la urbanització de Can Busquets encara és pitjor del que va representar la Costa del Golf, una de les feixugues herències dels successius governs de CiU”, i va acusar l’equip de govern d’utilitzar arguments com la legalització de les cases fora d’ordenació, l’habitatge públic o els equipaments previstos per justificar la urbanització. El portaveu d’ERC, Eduard Pomar, va justificar el seu vot, diferent del de CiU, perquè “la urbanització és contrària a la línia de protecció d’espais naturals que defensem” i que el pacte de govern “no preveu aquest espai perquè les posicions entre les dues forces és diferent”. Per la seva banda, la tinent d’alcalde de Territori, Mercè Conesa, es va remetre a un informe del Parc de Collserola que diu “que la requalificació no comporta una pèrdua de sòl forestal, potencia corredors verds i només desenvolupa el mínim”, i que els objectius de la modificació del PGM “són compatibles amb la preservació i ordenació del parc”. // J.M.C.

que, tot i que va votar favorablement “hauria de conèixer l’informe que recordava la necessitat d’una majoria perquè la moció tirés endavant”, després “de l’esforç d’elaborar-la i després reduir-la perquè ERC se sentís còmoda votant-hi a favor”. Boix va demanar a ERC que “aclareixi quin és el seu model de ciutat” en un tema cabdal “com al seu moment va ser Torre Negra”.

Menéndez: “Urbanitzar Can Busquets és un disbarat” MUNICIPAL>PSC i ICV-EA van reiterar la seva decepció perquè la moció per protegir Can Busquets no prosperés en el ple, tot i que van obtenir més vots favorables que no pas en contra. Per una qüestió juridicotècnica, la moció necessitava el suport de 13 regidors per tractar-se de la modificació del PGM, un aspecte que així ho requereix. Amb tot, el portaveu del PSC, Jordi Menéndez, va recordar que el fet que la majoria del consistori digués “no volem Can Busquets, ha de tenir conseqüències” i demana al govern de la Generalitat i a l’alcalde que “en prenguin nota”. El portaveu d’ICV-EA, Xavier Boix, va lamentar la posició d’ERC,

JORDI GARCIA

Jordi Menéndez (PSC) i Xavier Boix (ICV)

JORDI GARCIA

L’alcalde Lluís Recoder i el tinent d’alcalde Eduard Pomar

Decisió política Menéndez va dir que el fet que s’urbanitzi Can Busquets “és una decisió política” i va criticar l’equip de govern per fer servir les cases fora d’ordenació, l’habitatge públic i els equipaments per justificar-ne la urbanització. Menéndez, que va reiterar que “urbanitzar Can Busquets és un disbarat”, no accepta que el govern utilitzi els propietaris de la zona “com a coartada per legalitzar Can Busquets, un paper que no és just per aquestes famílies que han

legalitzat les seves cases després d’anys de feina”. Menéndez també va denunciar, segons el projecte de modificació del PGM, la desaparició de 14.000 metres quadrats destinats a equipaments i que el sistema d’espais lliures no s’incrementa sinó que disminueix. El líder socialista va voler mostrar el desastre per l’entorn que representarà la urbanització amb una imatge molt gràfica “per tota aquella gent que quan passa per l’Arrabassada veu la urbanització de la Costa del Golf ”, una agressió que, segons ell, serà pitjor en el nou projecte a Can Busquets. Els dos representants van alertar que actuacions com la projectada a la Floresta es repetiran a altres indrets d’igual interès ecològic a Collserola perquè es tracta d’una política “que fa créixer la ciutat en espais aïllats”, fet que també incrementa el cost de manteniment de la ciutat i d’altres serveis com la recollida de brossa o la seguretat. <


CIUTAT

10

Dijous, 19 de febrer del 2004

ERC rebutja les crítiques per Can Busquets CONFLICTE > L’agrupació local d’ERC rebutja les crítiques del grup d’opinió Esquerra, Progrés i País que els havia acusat de l’incompliment del pacte de govern amb CiU pel que fa a la urbanització de Can Busquets. ERC considera que les opinions que aboca el grup, format per tres persones sortides de l’anterior executiva, van encaminades a “desprestigiar, amb falsos arguments, als actuals membres de l’executiva local”, i posa com a exemple que dues d’aquestes persones van ser els principals negociadors de l’actual pacte de govern amb CiU, que “no van incloure ni els va interessar el tema de la defensa de Can Busquets”. La formació recorda que Jaume Busquets i David Sempere no representen cap òrgan de govern d’ERC i que les seves manifestacions “són particulars i obeeixen a altres interessos de caràcter particular i familiar totalment aliens als del partit i obertament incompatibles amb el codi ètic intern”. Els republicans diuen no voler

entrar en el procés de rèplica i contrarèplica que només “porta a crear problemàtiques artificials per pur afany de protagonisme” i diuen preferir dedicar els esforços a continuar treballant “per al bé de Sant Cugat i Catalunya”. Can Busquets Pel que fa a Can Busquets, ERC ha deixat clara la seva postura votant a favor de la moció presentada pel PSC i ICV-EA en el darrer ple municipal perquè “la protecció dels espais naturals i la defensa del medi ambient ha estat i és un dels principals eixos de l’actuació d’ERC a escala local. Segons ERC, el seu programa “expressa de forma clara i rotunda la nostra posició inequívoca, la voluntat de treballar en aquest sentit”. Davant algunes veus que plantejaven una possible revisió de la postura d’ERC, els republicans expressen la seva posició “clara i rotunda” en contra de la urbanització de Can Busquets perquè és contrària a la línia de protecció dels espais naturals del municipi i posaria en entredit la cre-

ació d’una xarxa d’espais naturals al municipi que des de l’equip de govern municipal tenen el compromís d’impulsar. Contribucions especials En referència a les contribucions especials, ERC diu que en el pròxim ple de pressupostos s’aprovarà el nou percentatge del 80% que hauran de pagar els veïns per a la urbanització dels districtes. A més, s’hi sumarà el descompte anunciat per l’alcalde del 4% que s’aplicarà a la base imposable prèvia al càlcul de les contribucions especials i per tant el percentatge no variarà, tot i que es retorna al 76/24, segons els republicans. Els veïns també es podran acollir al pagament a 24 mesos, tal com inclou el pacte subscrit entre les dues formacions que governen. Finalment, ERC diu que continuarà amb la seva tasca de defensa dels districtes i per la definició d’un nou ROM més participatiu, així com per treure del nomenclàtor dels carrers els noms anticatalans, tal com es preveu en el pacte. <

JORDI GARCIA

Jaume Busquets, representant del sector crític d’ERC a Sant Cugat


CIUTAT

Dijous, 19 de febrer del 2004

11

A la tardor es plantaran els arbres al parc de Can Mates L’Ajuntament prioritza els accessos a la futura novena escola de la ciutat

ARXIU

Moviment de terres al sector de Can Mates

URBANISME > L’Ajuntament té previst plantar l’arbrat del parc del Turó de Can Mates la pròxima tardor després d’enllestir la vialitat i les infraestructures del sector. El consistori prioritzarà els accessos i l’adequació de l’entorn de la futura novena escola de primària de la ciutat, que es farà a la part alta del Bell Indret i que podria entrar en funcionament al setembre. En aquests moments s’estan construint les xarxes d’infraestructures, com ara el clavegueram, l’electricitat i els serveis o els mateixos carrers d’aquesta zona de Mirasol, que a banda dels habitatges, també acollirà la biblioteca central de Sant Cugat i el tercer Centre d’Atenció Primària.

Un equipament a Can Rabella La masia de Can Rabella que presideix un turó i és visible des dels vagons dels FGC serà un equipament públic, tot i que encara no se sap l’ús que se li donarà.La intenció del consistori és conservar-la i rehabilitar-la, tot i que el projecte encara està en una fase molt incipient. La masia és de propietat municipal i quedarà integrada dins la xarxa de camins del futur parc. La construcció, d’orígens antiquíssims, ha perdut els aires de masia que tenia per les reconstruccions que s’hi van fer a partir del 1885.En l’actualitat està deshabitada. //

20 hectàrees de parc El parc, d’unes 20 hectàrees, tindrà diferents zones o nivells on es combinarà el sòl agrícola amb la vegetació mediterrània com ara roures, alzines i les espècies de plantes característiques de la plana del Vallès. La tinent d’alcalde de Territori, Mercè Conesa, va dir que “aquest és un any de preparar les coses, que és el més feixuc i es veu menys”. Una de les prioritats per a la preparació del sector és la construcció de la novena escola de la ciutat, un equipament que podria entrar en funcionament el pròxim mes de setembre i, segons Conesa, “és un equipament que sí que té una demanda clara i estem treballant

més acuradament per saber com quedarà un cop l’equipament estigui funcionant”. L’escola es construirà segons el mateix procediment que el centre Gerbert d’Orlhac, és a dir, mitjançant un sistema constructiu industrialitzat o prefabricat, de manera que s’utilitzen peces ja fetes que n’agilitza la construcció. L’Ajuntament vol que la vialitat i els accessos al centre estiguin a punt per quan entri en funcionament l’escola i “garantir l’accés un cop funcioni”, conclou Conesa. Una altra de les zones que podrien estar enllestides aquest any és l’accés de 30 metres soterrat des del Parc Central a l’alçada de la carretera de Vallvidrera. <

La depuradora de Can Barata,pendent de l’ACA INFRAESTRUCTURES > L’Ajuntament espera l’aprovació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i d’una possible subvenció per construir la depuradora prevista a Can Barata. El consistori també estudia si els 214.000 euros que val la planta s’inclouen en els pressupostos d’aquest any. La depuradora ha de reciclar les aigües residuals del barri, que també es troba en procés d’urbanització. L’Ajuntament vol una resposta de l’ACA perquè “el que no farem serà una aprovació inicial fins que l’ACA no hi doni el

vistiplau”, segons la tienent d’alcalde de Territori, Mercè Conesa. L’Ajuntament ha de garantir que no hi hagi abocaments incontrolats a la riera i “hem de tenir els instruments per tirar endavant aquests projectes”, va afegir Conesa. Si es donen tots els condicionants, la depuradora podria estar enllestida aquest any. La planta donarà servei a 1.000 persones i podrà tractar 150 metres cúbics d’aigua per persona i dia. Conesa va destacar la importància de la planta per al barri i per al medi ambient. <

JORDI GARCIA

Mercè Conesa, tinent d’alcalde d’Urbanisme de Sant Cugat

Fecsa Endesa esporga arbres a Collserola MEDI AMBIENT>La companyia elèctrica Fecsa Endesa, amb la col·laboració del servei de Medi Ambient del Parc de Collserola, estan realitzant uns treballs selectius de tala i esporga d’arbres a la serrra de Collserola. Els treballs es realitzen al voltant d’on passen les línies elèctriques al llarg de 21 quilòmetres, com a mesura addicional a la tasca preventiva per minimitzar el risc d’incendis. Durant aquest any es preveu actuar en 35 quilòmetres més, dels 240 que té el parc. Durant uns dies s’ha hagut d’aturar la feina perquè coincidia amb el període de nidificació de les aus rapinyaires del parc. Control de la biomassa D’aquesta manera, a banda de netejar l’entorn de les línies, també es manté un control sobre el creixement de la biomassa a prop de les línies que creuen les zones boscoses de Catalunya, que en el cas de Barcelona se centra sobretot en Collserola. Aquestes actuacions s’executen periòdicament cada tres anys i evitar que les branques topin amb els cables i produeixin algun curtcircuit. Els treballs responen a la normativa existent de la Generalitat amb la col·laboració dels agents socials que vetllen per les espècies protegides, les distàncies reglamentàries i el sotabosc. Aproximadament el 18% del total de les línies elèctriques de Fecsa Endesa estan situades en zones boscoses. <

El PSC porta Colldeforns a la llista pel Congrés POLITICA > Montserrat Colldeforns és l’única santcugatenca del Partit dels Socialistes que anirà al número 6 de les llistes pel Congrés de Diputats. Aquesta economista es presenta a la candidatura com a independent, tot i que diu que “em sento molt pròxima al PSC i jugo amb un equip que anem a totes”. Colldeforns és especialista en temes de finançament autonòmic. La candidata considera que les relacions econòmiques entre Catalunya i Espanya “no són satisfactòries” perquè el dèficit de la balança fiscal no és problema d’un any sinó que “ja fa temps que s’arrossega i això pesa”. La santcugatenca aposta per un concert econòmic on el que realment importa “són els números finals”, més que no pas la forma com s’estableixi. ‘Si tu vols derrotem el PP’ Sota el lema Si tu vols derrotem el PP, el PSC vol generar “complicitats sabent que molta gent refusa un govern que ha fragmentat la convivència a Espanya i que ha preferit l’enfrontament abans de vertebrar un Estat plurinacional”, segons va explicar el primer secretari, Salvador Gausa. <


CIUTAT

12

Mira-sol reitera que vol una piscina Els veïns es van queixar de l’urbanisme i la manca de solucions

MANÉ ESPINOSA

Els veïns de Mira-sol demanen la piscina des de 1994

DISTRICTES>Els veïns de Mirasol van aprofitar el consell extraordinari sobre els pressupostos municipals per reclamar una piscina coberta a prop de la Casa de Cultura, una antiga reivindicació del barri

que els comptes de l’Ajuntament per a aquest any no inclouen. El representant del PSC, Jordi Menéndez, que junt amb la resta de partits va donar suport a la majoria de demandes veïnals, va voler forçar

una resposta recollint la idea d’alguns veïns de destinar els 150.000 euros de gestió directa del districte a la primera fase de la piscina. El president del consell, Xavier Cortés, va dir que “no és la manera de treballar estipulada amb els veïns”, mentre que el tinent d’alcalde d’Hisenda, Jordi Joly, va respondre que “no vull entrar en un debat polític perquè no és la funció del consell” i que “cadascú té els seus criteris i la seva opinió respecte al model de ciutat”.

Urbanització Els veïns, que van provocar moments de certa tensió, també van demanar que s’urbanitzessin carrers que històricament ho han reclamat i van denunciar la manca de neteja en els carrers encara per asfaltar. Els veïns

Dijous, 19 de febrer del 2004

van alertar de les inundacions si no es prenen les mesures urbanístiques adequades, en una zona on darrerament ja han patit les pluges intenses en diverses ocasions. Els veïns també van retreure que no es doni una resposta a la llista de propostes per al districte que havien presentat. El president de l’Associació de Veïns i Propietaris de Sant Joan, Josep Maria Àngel, va dir que si no s’havien quantificat les seves propostes “tornem amb un nou incompliment”, i va rebutjar els comptes del consistori perquè “no estem d’acord que es prioritzi la construcció del nou Ajuntament i no la urbanització del districte”, que aquest any rebrà una partida de 87.000 euros per al sector del

Els veïns es queixen que no s’urbanitzin ni es netegin els carrers que no estan asfaltats carrer Sevilla. Per Àngel, “és un greuge respecte a Sant Cugat que ja fa anys que dura”. Joly ho va justificar dient que “la despesa en urbanització és baixa en general i no només al districte”, i va recordar els 5 milions d’euros destinats a la biblioteca de Mira-sol. Sobre l’acusació de l’oposició de vendre patrimoni per al manteniment de la ciutat, Joly va respondre que “equipament és allò que diu la llei, i els controls legals ho permeten”. <

Un pressupost de 60,8 milions d’€per al 2004 DISTRICTES>L’Ajuntament va avançar en el consell de districte de Mira-sol el pressupost municipal per a aquest any, que serà de 60,8 milions d’euros, un 17% més que l’any anterior. Al capítol d’inversions es destinaran 11 milions d’euros. Les àrees que més increment experimenten són Medi Ambient, amb un 40%, Serveis Socials i Joventut, amb un 70%, i Serveis Urbans, amb un 18%. L’equip de govern ja ha modificat el pressupost abans d’aprovarse amb una rebaixa de la inversió per a la construcció del nou Ajuntament, que es queda amb 2 milions d’euros, i la vianantització del centre, que arriba als 521.000 euros. El tinent d’alcalde d’Hisenda, Jordi Joly, va dir que aquesta retallada “es deu a ajustos del pressupost”. Joly va criticar els criteris de l’Estat espanyol per la transferència de diners als ajuntaments i va justificar la despesa en manteniment per la singularitat urbanística de Sant Cugat. ICV-EA va criticar la manca de participació dels veïns en el pressupost i el PSC va alertar de la venda de patrimoni pel manteniment de la ciutat, que en un futur no podrà fer front als serveis al ciutadà. <


CIUTAT

Dijous, 19 de febrer del 2004

13

CICLE D’ENTREVISTES ALS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT >

Pau

Calsamiglia Regidor municipal del PSC

“En serveis tenim un nivell molt baix” Aquest economista de conviccions socials repeteix mandat a l’oposició com a independent a les llistes del PSC. Des de fa 25 anys treballa a l’administració pública, feina que ha alternat amb l’empresa privada. Ha estat a l’Ajuntament de Barcelona i d’altres poblacions petites, i ha exercit com a gestor de la Universitat de Barcelona.

-Com afronta aquest segon mandat des de l’oposició? -Crec que l’oposició té unes funcions fonamentals. Els partits han de vetllar per determinades polítiques que, tot i que no representen una majoria numèrica de la població, sí que hi ha sectors que ho necessiten. De vegades els governs es descuiden de la població marginal en número i algú n’ha d’estar pendent. Nosaltres fem oposició per defensar interessos no majoritaris però sí importants de defensar.

-Vostè s’ha especialitzat en economia, com veu la hisenda local? -L’economia pressupostària de l’Ajuntament presenta serioses dificultats des de molts punts de vista. D’una banda, no té uns instruments moderns de control pressupostari, es fa de la mateixa manera des de fa 15 anys. És un pressupost únic sense dividir, ni per àmbits d’actuació, i això comporta falta de transparència. Tampoc hi ha una dedicació clara als districtes i això dificulta l’anàlisi i veure què passa a la ciutat. Hi ha un desequilibri territorial important i aquesta és una de les raons de la nostra política, aconseguir un reequilibri territorial tant en recursos ordinaris com en inversió, equipaments o instal·lacions, el dia a dia, que pot ser el manteniment de carrers, l’enllumenat...

-I això com es fa? -Hi ha tècniques pressupostàries molt clares i entenedores que apliquen administracions com la Gene-

Menú diari de dilluns a dissabte 8,10 €

Esmorçars i berenars. Entrepants freds i calents

ralitat, on cada departament sap el que dedica a cada àrea, donen comptes i lluiten pel seu pressupost. Aquí està tot barrejat, no hi ha una presentació que entengui tothom. Si no n’ets expert, a banda de la feina que representa, és molt difícil. S’ha de tenir una estructura de la despesa i els serveis que es donaran a les diverses àrees.

-Com és la seva lluita? -Si l’oposició hem d’explicar el pressupost, requereix un esforç molt important ja no d’anàlisi sinó de gratar per poder donar les xifres. Constatem que en serveis a les persones estem en uns nivells molt baixos. Aquesta ciutat té un manteniment molt important perquè respon a un model insostenible els costos de manteniment del qual el mateix tinent d’alcalde va reconèixer que creixen més ràpidament que no pas

FOTOGRAFIA: JORDI GARCIA

la capacitat de generar ingressos per la via d’impostos. Aquesta és la definició de qualsevol cosa insostenible. Aquesta és una de les nostres preocupacions, i que tenim un repte de futur molt important: tornar la ciutat a un model sostenible i que hi hagi la possibilitat de fer una labor social per a les persones.

Pacte, tripartit i ciutat el que fa al pacte de govern entre CiU i ERC, Calsamiglia considera que “passa una mica el mateix que amb el PP”, hi ha una mena d’adaptació a les polítiques del partit dominant i no es tradueix amb polítiques que sempre havia defensat ERC. “No hi ha una actuació conjunta” i més aviat en lloc de “formar un equip, fer debat, discutir postures i treure una solució de síntesi” es veu un “repartiment de la ciutat” on cadascú va per la seva banda. Pel que fa a la Generalitat, el regidor diu que “ens falta cultura de pacte, saber negociar, debatre i

P

treure polítiques integradores de tres postures” tot i la intensitat del principi de legislatura. “La dreta això no ho entén”, diu Calsamiglia, que considera normal i positiu “que hi hagi debat sobre les propostes” que alhora fan reflexionar el ciutadà i “s’adonen que governar no és fàcil”. En referència a Sant Cugat, al regidor li preocupa que la marca Sant Cugat no satisfà la gent que “no necessita una marca sinó que el producte sigui bo”. Calsamiglia creu que s’ha defraudat la gent que ve a viure i té problemes de mobilitat o trobar una escola per als fills.•

-Per què Sant Cugat és car de mantenir?

en la forma de fer els carrers o els serveis de vigilància. Ara es tendeix -Pel territori. I ja fa temps que l’o- a centralitzar-se tot al casc urbà i els posició ho hem anat advertint. tradicionals districtes tenen raó S’han de replantejar determinades quan diuen que estan abandonats. qüestions. No pot ser que tot el que També ha d’haver-hi el concepte de rebem de l’Estat i la pressió fiscal solidaritat entre territoris i transvacreixent es mengi el manteniment sar diners als barris menys dotats. de la ciutat. No tenim recursos per Això no es practica però tampoc podem demostrardonar més prestaperquè no es fan cions a les persoAmb l’alt manteniment ho pressupostos terrines. Això s’ajunta al fet que l’equip de no hi ha diners per als torialitzats. Crec hi ha recursos govern tendeix a serveis a les persones que de la perifèria cap privatitzar-ho tot i al centre, com si el això comporta problemes perquè el ciutadà es conver- centre assumís una capitalitat que teix en client. Quan hi ha un excés no té. de privatització fa canviar els hàbits de conducta perquè s’entra en un -Què en pensa, de la dotació als sistema de mercaderia on el ciutadà districtes? no se sent atès ni cobert per l’ad- -Entrem en una mala dinàmica que no crec que sigui la solució. No es ministració. tracta de donar diners i que facin el -Què passaria amb uns pressu- que vulguin perquè després també se sentiran enganyats. Crec que postos territorialitzats? -No hi hauria tants desequilibris en manca planificació i falten plans infraestructures, en equipaments, d’actuació i d’inversió. // J.M.C.


CIUTAT

14

Dijous, 19 de febrer del 2004

Quatre santcugatencs,a la comarcal de les JERC L’executiva comarcal s’amplia i passa a tenir set membres Les JERC han aprofitat el moment de creixement que viuen per incrementar el nombre de l’executiva i fer front a un futur a l’alça.

EFREN MONTOYA

Imatge de l’assemblea celebrada a Sant Cugat el cap de setmana passat

POLÍTICA> Quatre santcugatencs han passat a formar part de l’executiva comarcal de les JERC en una assemblea celebrada dissabte a la Casa de Cultura. Els joves republicans han ampliat el nombre de dirigents, que passen de quatre a set, per dur a terme noves activitats i incrementar el nombre d’afiliats a la comarca i implantar-se en ciutats on encara no hi tenen repre-

sentació. Eduard Anguita és el nou secretari de Comunicació, Gemma Mayol de Política Municipal, Jordi Bella secretari d’Organització i Finances, i Jaume Valls secretari de Campanyes i Mobilitzacions. Daniel Mallent és el nou portaveu comarcal. A l’assemblea hi van assistir una cinquantena de militants de la comarca dels quals una quinzena eren de Sant Cugat.

A Sant Cugat Des de les JERC s’ha valorat molt positivament el fet que el Congrés Comarcal s’hagi celebrat a Sant Cugat per la importància que la secció local va prenent dins la comarca així com de l’assistència a l’assemblea. D’altra banda, les JERC han tancat files entorn del secretari general d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, a qui van donar tot el suport i van mostrar el convenciment que la formació incrementarà el nombre de vots. El president local, Ramon Puigneró, va “denunciar el linxament polític i que ni tan sols CiU ha sortit a defensar-lo”. Pel que fa als projectes, les JERC volen coordinar una web comarcal des d’on impulsar un augment de la militància. En l’actualitat, les JERC tenen a la comarca un centenar de militants que volen incrementar en 50 abans de l’estiu. <

JORDI GARCIA

Menéndez pretenia assumir la secretaria general de la Corporació

Menéndez repeteix al consell de la CCRTV RENOVACIÓ> El portaveu del grup municipal del PSC, Jordi Menéndez, repeteix en el consell d’administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). El polític es va mostrar il·lusionat coincidint “amb una etapa molt interessant des del punt de vista de la gestió econòmica, de continguts i política”. Per Menéndez, la ràdio i televisó públiques afronten un gran repte “en el procés d’implantació de les televisions digitals, que canviaran el mapa de l’oferta televisiva”, tot i que no tant en les ràdios “en què no hi haurà una eclosió de noves

Fernández Díaz (PP) obre el govern a CiU El número dos del PPC clausura la convenció del partit a Sant Cugat ELECCIONS>El fins ara secretaJORDI GARCIA

Intervenció de Jorge Fernández Diaz a Sant Cugat

ri d’Estat de Relacions amb les Corts i candidat número dos del Partit Popular Català al Congrés dels Diputats, Jorge Fernández

Díaz, va clausurar a Sant Cugat la convenció electoral del partit, unes trobades de cara a les pròximes eleccions generals. El polític va obrir a CiU una porta al futur govern de l’Estat dient que “és positiu per a Espanya que el nacionalisme democràtic català que representa CiU s’impliqui d’una manera més directa en la governabilitat d’Espanya a través de tasques de govern”. El líder popular va aprofitar per carregar contra el secretari general d’ERC, Josep-Lluís CarodRovira, de qui va dir que busca

emissores”. Per Menénedez, TV3 “ha de continuar sent referent de l’actualitat informativa, de país i de programes d’entreteniment i difusió de la cultura”. Sobre els nous càrrecs directius als dos mitjans, Menéndez va dir que des del consell “es valoren positivament perquè és un reforçament de la trajectòria professional dels dos mitjans”. Menéndez com a conseller de la CCRTVcobra uns vuit milions de pessetes brutes anuals en concepte de dietes. L’altre santcugatenc a la Corporació, Eugeni Pérez Moreno (CiU), no repeteix al consell. < col·locar-se en un hipotètic govern de José Luís Rodríguez Zapatero i si no tornar al govern de Pasqual Maragall. Fernández Díaz va explicar la tasca de govern del PP en els darrers vuit anys “com el millor aval per presentar-nos a les eleccions generals”. El polític va reiterar la promesa del seu candidat a la presidència del govern, Mariano Rajoy, d’acabar amb el terrorisme en quatre anys, crear dos milions de llocs de treball més i assolir l’objectiu de la plena ocupació. Per la seva banda, la portaveu del grup municipal, Berta Rodríguez, es va mostrar satisfeta per la presència de Fernández Díaz, “una persona que sempre ha estat al nostre costat i que és molt positiu per motivar la gent de la nostra ciutat”. <


Dijous, 19 de febrer del 2004

PUBLICITAT

15


CIUTAT

16

La comissió del ROM tractarà el territori Rebutjada la proposta del PSC d’organitzar la ciutat en districtes CIUTAT>La comissió que estudia la reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM) també estudiarà l’organització del territori. Així ho van decidir la majoria de partits amb representació al ple, a excepció d’ICV-EA, que van rebutjar una moció del Partit dels Socialistes que proposava un estudi per organitzar la ciutat en districtes. L’objectiu de la proposta era dividir la ciutat en els districtes adequats perquè cada zona organitzi millor els diferents serveis municipals i els mecanismes de participació de Sant Cugat. El regidor del PSC, Joan Carrasco, va defensar la proposta dient que “cal dotar els nous barris del futur i els actuals barris del centre d’uns òrgans de gestió similars als que tenen els territoris més històrics”. Segons Carrasco, l’actual distribució territorial o divisió administrativa de la ciutat “no engloba tots els ciutadans, un argument que ja justifica la redistribu-

ció territorial”. Segons els socialistes, amb aquesta proposta es millorarien els serveis de l’administració als ciutadans, la participació ciutadana i les inversions en cada zona de la ciutat. La moció proposava encarregar un estudi tècnic sobre l’organització del municipi que proposaria el nombre de districtes idonis per a la ciutat i per tant, “una

proposta oberta” a les possibles consideracions tant dels grups municipals com de les entitats ciutadanes i el moviment associatiu. Sí però no A banda d’ICV-EA, que va donar suport a la moció socialista, la resta de grups van apostar per derivar el debat sobre l’ordenació del territo-

Més participació A principis d’aquest mes, els diferents grups polítics amb representació a l’Ajuntament van designar els seus representants per formar part de la comissió que abordarà la reforma del Reglament Orgànic Municipal. L’objectiu de la reforma és adaptar el reglament a les noves necessitats ciutadanes, que se centren sobretot en una participació més alta i dret de decisió en els diferents organismes municipals. El reglament ,elaborat ja fa molts anys, ha quedat obsolet en

certs aspectes per les noves demandes ciutadanes i els mateixos grups polítics, que han expressat la necessitat d’augmentar la participació ciutadana en la vida política municipal. Una reivindicació que sovint es repeteix en els consells de districte i que s’ha estès en altres organismes municipals. La idea és introduir els canvis necessaris en el document i que estableixi els mecanismes perquè la ciutadania pugui prendre part de les decisions sobre la seva ciutat. //

Dijous, 19 de febrer del 2004

ri a l’actual comissió que estudia la reforma del ROM. El portaveu d’ICV-EA, Xavier Boix, que va donar suport als socialistes, va dir que “la proximitat de l’administració als ciutadans i l’adequació de l’estructura territorial al creixement de la ciutat així com la descentralització i l’augment de la participació de la ciutadania en la presa de decisions, són aspectes en què coincidim força amb el PSC” i va defensar l’impuls de la reforma del ROM, que, malgrat “no agradi a algú, permeti fer política fora de l’Ajuntament”. Rafael Enríquez, del PP, va veure-hi més intencionalitat política i va dir que “nous districtes només farien que el partit socialista tingués més poder en aquells nuclis on obtenen millors resultats sense guanyar les eleccions en el conjunt de la ciutat”. Per la seva banda, Enric Tomàs, d’ERC, va justificar el seu vot en contra tot i compartir alguns dels plantejaments dient que la reordenació territorial es pot abordar des del ROM o des del Pla d’Actuació Municipal. Joan Recasens, en nom del grup municipal de CiU, va dir que el seu objectiu “és buscar el màxim consens en totes aquestes qüestions” i que “la moció se solapa amb la proposta de modificació del ROM que hem engegat tots els partits”. Carrasco va insistir que “la moció és de caràcter organitzatiu i no ideològica” en resposta al PP, va criticar l’ambigüitat d’ERC i va reiterar el caràcter obert de la proposta.<

Promusa dirà demà qui són els adjudicataris CIUTAT > L’empresa pública de l’habitatge, Promusa, farà pública demà dia 20 la llista dels adjudicataris dels 86 pisos de propietat que està construint en la promoció del 2003. El 5 de desembre passat ja es va fer pública la llista provisional i després del termini per presentar reclamacions, el consell d’administració va aprovar la llista definitiva. La relació de noms es podrà consultar a la pàgina web municipal. D’altra banda, el pròxim mes de març es farà el sorteig per adjudicar els 40 habitatges de lloguer per a joves del carrer Josefina Mascareñas, actualment en construcció. El període de presentació de sol·licituds es va fer durant els mesos de maig i juny del 2003, que se’n van presentar 786 per optar a un dels 86 habitatges de venda. Aquests pisos estan situats a Mira-sol centre, i al carrer Estapé i Francesc Macià. Els pisos seran de dues, tres i quatre habitacions amb aparcament i traster, i el preu oscil·la entre els 125.000 i els 160.000 euros, és a dir, entre un 44 i un 66% més barats que l’actual preu de mercat. El dret de retracte per part de Promusa per als adjudicataris passa a ser de 30 anys. <


Dijous, 19 de febrer del 2004

PUBLICITAT

17


18

SOCIETAT

Dijous, 19 de febrer del 2004

Mig miler de santcugatencs tornen a demanar la pau La plaça Barcelona va acollir diumenge una manifestació contra els conflictes armats a Iraq i Palestina CONCENTRACIÓ> n comptes de No oblidem, el lema utilitzat a les concentracions pacifistes de diumenge a tot Catalunya podia haver estat, perfectament, Nosaltres ja us ho vam dir. Ara que s’han obert investigacions per determinar si els serveis secrets dels Estats Units i la Gran Bretanya van equivocar-se a l’hora d’assegurar que el règim de Saddam Hussein posseïa armes de destrucció massiva, ciutadans de tot Catalunya han volgut demostrar que el moviment antibel·licista articulat fa un any per intentar deturar l’atac contra Iraq no accepta excuses i no s’atura. Milers de persones van acudir diumenge a la crida de la Plataforma Aturem la Guerra a una trentena de municipis catalans, entre els quals tambe hi havia Sant Cugat, per denunciar la situació caòtica que es viu a Iraq, per demanar la retirada immediata de les tropes occidentals i per exigir el retorn de la sobirania al poble iraquià. “Volem mostrar que l’esperit per aturar la guerra que ens va moure a manifestar-nos massivament el 16 de febrer del 2003 continua, encara que sembli que estem parats”, explica Esther Santolaya, membre local de la Plataforma Aturem la Guerra. Més de 500 santcugatencs van apropar-se diumenge a la plaça Barcelona per adherir-se al manifest per la pau i contra la guerra, elaborat per la plataforma. Enmig d’un ambient festiu, els manifestants van denunciar que els tres arguments utilitzats fa un any per justificar l’atac a Iraq –la possessió d’armes de destrucció massiva, la presumpta relació entre el règim de Saddam i els terroristes d’Al-Qaida i la necessitat de portar la democràcia al país– van ser “excuses burocràtiques” per fonamentar el colonialisme occidental. Durant la concentració també es va denunciar la difícil situació que viu la població civil arran del conflicte i es van exigir, entre altres, el retorn immediat de la sobirania al poble iraquià, un judici

E

CEDIDA

Durant la concentració es va poder sentir música àrab i es va muntar una exposició improvisada amb fotografies dels conflictes d’Iraq i Palestina

públic per a Saddam Hussein i l’encausament de José María Aznar per violar diversos articles del Codi Penal.

tina, la solució al conflicte passaria per la creació de dos Estats i perquè Israel acceptés les resolucions de l’ONU.

Preocupació per Palestina A més de parlar d’Iraq, la concentració també va incidir en la situació, cada cop més preocupant, de Palestina. “Volem que s’enderroqui el mur de la vergonya que està aixecant el govern israelià d’Ariel Sharon”,

Càstig a les urnes El manifest de la Plataforma Aturem la Guerra acabava amb una crida als ciutadans perquè castiguin a les urnes els partits que han justificat i han donat suport a l’ocupació d’Iraq, a les eleccions del 14 de març. Una opinió compartida pel conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, un dels pocs representants polítics present a la concentració de Sant Cugat. “Els reponsables d’aquesta violència continuen al poder i caldria tornar a sortir al carrer”, comentava Solà, mentre assenyalava que “la responsabilitat d’un partit polític és articular aquest sentiment contra la guerra com a proposta política i el 14 de març cal poder manifestar-ho”. El 20 de març s’han convocat concentracions a tot el món, pel primer aniversari de l’atac a Iraq.// S. Díaz

Els manifestants van demanar la retirada dels soldats d’Iraq i que s’enderroqui el mur a Israel explicava Saïd Abu Hadid, un palestí establert a Sant Cugat. Segons Abu Hadid, aquest mur “no portarà la pau ni als jueus ni als musulmans” i a més contribuirà a separar moltes famílies palestines que viuen a Gaza i Cisjordània. Per a aquest representant del Front Democràtic de Pales-

LLOGUER D'AUTOCARS

CEDIDA

Lectura del manifest a l’acte


Dijous, 19 de febrer del 2004

PUBLICITAT

19


SOCIETAT

20

Dijous, 19 de febrer del 2004

El CPA comença a perdre la calma L’entitat reclama al consistori 150.000 euros per signar el canvi a la nova seu ENTITATS>Mentre a la resta de ciutats els andalusos establerts a Catalunya es preparen per emular el seu paisà David Bisbal i passar-se la jornada del 28 de febrer cantant i ballant per celebrar el Dia d’Andalusia, els socis del Centro Popular Andaluz (CPA) de Sant Cugat no estan, precisament, per entonar bulerías. I és que els andaluso-santcugatencs, tal com els anomena el president del CPA, Gabriel Ruíz, no acaben d’arribar a un acord amb l’Ajuntament per tal de fer efectiu el trasllat de l’entitat a la nova seu, que s’ha de construir a pocs metres de les instal·lacions actuals a l’avinguda Francesc Macià. Els diners, un problema El problema principal, segons explica Ruíz, són els 150.000 euros (25 milions de les antigues pessetes), que l’administració hauria d’abonar als socis del CPA, en concepte d’indemnització per saldar la permuta de terrenys acordada entre l’entitat i el consistori santcugatenc. Segons Ruíz, els termes de la negociació desenvolupada al llarg dels últims cinc anys, sense que s’hagi arribat a signar un conveni definitiu, passaven irremissiblement perquè el CPA rebés un solar municipal a

canvi de cedir els terrenys que ocupa actualment. Però també una indemnització econòmica per als socis, equivalent a la quantitat invertida al seu moment per a la construcció de la seu de l’entitat. “Aquest és un compromís que es va adoptar amb 250 socis i ja portem cinc anys i mig esperant els diners; tot són promeses i més promeses, però em sembla que ja hem esperat prou temps i volem una solució”, explica Ruíz, que està amoïnat perquè sembla que, contra les expectatives inicials, els socis del CPA no podran cantar enguany l’Himne d’Andalusia davant la pri-

Tot i mantenir la seva reivindicació,el CPA no vol que la qüestió enteli la relació amb l’Ajuntament mera pedra de la nova seu. A més de provocar un retard en l’inici de les obres de l’edifici, el desacord entre l’agrupació i el consistori també pot retardar la construcció d’una promoció d’habitatge públic per Promusa als terrenys que actualment ocupa el CPA. En canvi, la tinent d’alcalde de Territori, Mercè Conesa, ha afirmat que “tot va sobre rodes” i que “la intenció és iniciar el projecte dels pisos de Promusa aquest any 2004”. Disposats a negociar Tot i mantenir la seva reivindicació, els andaluso-santcugatencs no volen que aquesta qüestió, que s’arrossega des dels últims anys de

JORDI GARCÍA

Als terrenys que actualment ocupa el CPA hi ha prevista la construcció d’una promoció d’habitatges protegits de Promusa

mandat de l’exalcalde convergent Joan Aymerich, pugui entelar les bones relacions mantingudes entre el CPA i l’equip de govern de Lluís Recoder, i estan disposats a negociar una sortida. “No voldria haver de posar una taca al Dia d’Andalusia”, explica Ruíz en referència a l’alcalde, que, justament fa un any anunciava que les obres de la nova seu del CPA començarien en el termini d’un mes. Per tal de facilitar l’acord, l’entitat està disposada a estudiar amb el consistori diverses alternatives a l’hora de cobrar els 150.000 euros en qüestió. “Tot és negociable, es

pot cobrar una part ara o d’aquí a un temps, la qüestió és asseure’s per negociar”, explica Ruíz, que no accepta l’explicació donada pels representants municipals sobre la manca de pressupost. Un dia festiu Tot i que el problema de la nova seu encara no està resolt, els socis del CPA no pensen renunciar a celebrar, amb alegria, el Dia d’Andalusia el pròxim 28 de febrer. Això sí, la jornada festiva serà més austera que altres anys perquè la situació no és per llançar les campanes al vol i perquè la diada coincideix amb l’i-

nici de la campanya electoral. Els actes començaran passades les 12 del matí, amb la recepció a les autoritats a la seu del CPA i els posteriors parlaments dels representants de l’entitat i dels polítics convidats. A continuació els socis alçaran les copes per dedicar un vi d’honor al Dia d’Andalusia i se celebrarà un dinar de germanor. Després de l’àpat, el cos de ball infantil, jove i adult del CPA i l’escola Lucero de Lora oferiran una actuació als assistents. El cantaor Juan Manuel Caro, acompanyat a la guitarra per David Caro, tancaran els actes de la jornada. <


SOCIETAT

Dijous, 19 de febrer del 2004

Tres Maulets compareixen als jutjats de Rubí JUDICI > Dimecres al matí, tres membres de l’assemblea local de Maulets van haver de comparèixer als jutjats de Rubí, per respondre de les acusacions de desobediència a l’autoritat i ultratge als símbols espanyols la jornada del 6 de desembre del 2003. El col·lectiu demana l’absolució per als tres joves, que van mostrar el seu rebuig per la carta magna espanyola cremant una Constitució de cartró. Setmana de suport Durant la setmana passada, el col·lectiu va organitzar diverses accions públiques per mostrar el suport als seus companys. Dimarts Maulets va confeccionar sengles murals al centre de Sant Cugat i a la carretera de Rubí, davant l’IES Angeleta Ferrer, contra la repressió del jovent. Dijous, el col·lectiu va repartir fulls explicant el cas a diferents instituts de la ciutat, i dissabte, van tornar a repetir la seva reivindicació en un acte al carrer Santiago Rusiñol, que va continuar amb un sopar popular de solidaritat amb els tres inculpats. Els diners recaptats al sopar es destinaran a sufragar les despeses judicials per defensar els joves.<

21

3a reunió de les dones del Vallès Occidental

La Guitza commemora el primer any d’activitat Els responsables del casal fan un balanç molt positiu de l’any ANIVERSARI > El casal La Guitza celebra aquests dies el seu primer aniversari després d’un any marcat pel suport del poble i de les entitats santcugatenques. El balanç per a aquest primer any d’existència és “molt positiu, ja que s’han organitzat moltes activitats i molts actes que han rebut el suport de molta gent, que hi ha assistit, participat i col·laborat”, segons expliquen membres de l’entitat. El casal La Guitza, que ja té un centenar de socis, ha centrat el seu objectiu a seguir en aquesta línia i a continuar organitzant cada cop més actes i activitats per al poble. Des del casal s’ha volgut agrair tant el suport individual de la gent, com el de les múltiples entitats que han ajudat l’entitat en els pitjors moments, com quan van intentar cremar-los el local. Els actes per celebrar aquest primer aniversari començaran el dijous 19 de febrer i finalitzaran el dissabte 28 de febrer, amb la segona gran calçotada popular i la construcció del Gegantó de

JORDI GARCÍA

El casal té previst organitzar la segona gran calçotada popular el dia 28 de febrer

La Guitza. Serà a la plaça de Pep Ventura, a les 13 hores. El programa d’aniversari inclou activitats molt diverses, que van des de xerrades fins a la clàssica calçotada. S’espera molta participació. Els promotors de l’entitat han remar-

cat també el compromís que s’ha establert entre el casal i el poble santcugatenc, i destaquen que “el casal està obert a tots els ciutadans i a totes les entitats del poble” i que pretén reflectir la realitat de Sant Cugat del Vallès.// Pablo Narváiz

ATENA > El 10 de febrer es va organitzar a l’Ateneu de Rubí la tercera reunió de la plataforma de dones del Vallès Occidental. A aquesta reunió, hi van assistir dues associacions de dones de Rubí -L’òvul i l’Associació de Dones Aturades i Immigrants (ADAI)- i Atena de Sant Cugat. A la reunió es van tractar temes com l’existència de pisos d’emergència per als casos de violència familiar, o la necessitat que tots els municipis tinguin un casal de la dona per poder realitzar diferents activitats.També es va parlar de cridar l’atenció, durant la campanya electoral, de tots els partits polítics, veure quin és més favorable a les dones i després demanar que es compleixin les promeses. Un altre dels punts destacables de la reunió va ser l’esbós per a l’elaboració d’un decàleg on es reflectiran els principals problemes i necessitats de les associacions de dones de la comarca. El projecte d’aquesta plataforma avança a poc a poc perquè és una iniciativa a llarg termini. La pròxima reunió serà al març i es farà a la ciutat de Sabadell, per intentar ampliar la xarxa de contactes amb grups de dones de diferents localitats del Vallès Occidental com Castellar o Badia.// P. N.


SOCIETAT

22

Dijous, 19 de febrer del 2004

> Les escoles de la ciutat

CEIP Pi d’en Xandri L’escola es va inaugurar el 13 de juny del 2003, traslladada de l’antiga Pla i Farreras. El projecte educatiu del centre recull, entre d’altres, trets com l’educació en la responsabilitat, la formació intel·lectual rigorosa, la participació, l’ús acurat de l’entorn i el foment de la sensibilitat cap a les manifestacions artístiques. El Pi d’en Xandri es renova contínuament, engegant projectes com l’Orator o l’hort ecològic a l’escola i opta per mètodes dinàmics per treballar l’educació integral de l’alumne. La vivència de les manifestacions artístiques educa la sensibilitat. Posar-la a l’abast de tots els nens i totes les nenes és l’objectiu que es proposa el CEIP Pi d’en Xandri, a partir d’un exercici permanent de desenvolupament dels sentits, les aptituds i les habilitats. El centre escolar desenvolupa aquests continguts en tres grans àmbits educatius: música i dansa, educació visual i plàstica i teatre. Educació musical L’educació musical és una forma d’expressió humana que es desenvolupa gràcies a la identitat sonora que construeix l’alumne a partir de

Música, dansa, teatre i educació visual són eines utilitzades per desenvolupar aptituds

Coral de l’escola. El CEIP Pi d’en Xandri potencia el treball cooperatiu unint les veus dels alumnes en un sol cant.

les seves relacions amb l’espai sonor, la cultura i l’educació. Des d’aquest punt de mira, el nen pot projectar les seves emocions subjectives. Per aquest motiu, creiem súmmament important mantenir en contacte els alumnes amb les manifestacions musicals mitjançant audicions i visites a centres musicals, al llarg de les diferents etapes de la formació escolar. Dansa i educació visual La pretensió fonamental de la dansa és l’estructuració emotiva de la persona a partir de l’estructuració del cos, sempre a través de l’organització del moviment, la seva coordinació segmentària i la projecció de sentiments i d’idees. Això s’aconsegueix partint de l’anàlisi dels quatre aspectes primaris i originals de l’expressió del cos: to, reflexos, coordinació i equilibri. D’altra banda, l’educació visual és la que dóna elements per poder pensar, comprendre i comunicar-nos amb el món de la imatge. Implica tot un seguit d’aspectes que formen part d’una comunicació no verbal, com són: la percepció, l’expressió i la comunicació a través del llenguatge visual. El CEIP Pi d’en Xandri pretén convidar l’alumne a mirar, a observar no només el que veu, sinó també allò que sent i que té per dir.

Compartir experiències. Els alumnes aprenen de manera conjunta.

Dansa. A través del moviment aconseguim una bona coordinació del cos

A classe de flauta. Tots els alumnes poden manifestar creativitat musical.

Manualitats. Els més petits també treballen la creativitat.


Dijous, 19 de febrer del 2004

SOCIETAT

23

El professorat del centre considera els nens no només com a alumnes,sinó com a persones amb sentiments

Treball artístic. Els artistes serveixen de model als alumnes per treballar l’expressió artística i la creativitat.

Pels professors i per les professores del CEIP Pi d’en Xandri, els infants no són solament alumnes, sinó que els consideren com a subjectes, amb una biografia, amb uns desitjos, unes pors i uns dubtes, que no s’exclouen sinó que s’incorporen com a part del procés educatiu al llarg dels diferents cursos. Per això, l’escola dóna importància als sentiments i les idees dels alumnes en tots els seus processos expressius. Per això, el treball de la percepció sensorial de l’entorn i les manifestacions artístiques del patrimoni artístic i multicultural pren forma, tant fora del centre com dins de l’escola. A més de visites periòdiques a museus, col·leccions privades o exposicions, el CEIP Pi d’en Xandri ha arribat a convertirse en un museu viu amb els treballs dels nens i les nenes on tots podem

gaudir de les aportacions i aprendre’n molt. Teatre per a l’autoconeixement El teatre és fonamental per proporcionar les eines necessàries perquè l’alumne pugui descobrir-se a si mateix, créixer i viure. L’escola aposta pel teatre com a eina important per saber com som, com parlem, com ens movem, però sobretot com ens comuniquem amb una mirada, amb un gest i fins i tot amb la respiració. Fer teatre permet als nens i a les nenes del CEIP Pi d’en Xandri treballar en grup i crear del no-res; imaginar absolutament el que volen i modular-ho a la seva manera. Fer teatre és, en definitiva, una forma de desenvolupament personal i creatiu que ajuda els alumnes a conèixer-se millor i a acceptar-se tal com són.

També esport. L’aeròbic i altres disciplines esportives també tenen un lloc al programa educatiu del Pi d’en Xandri.

Mirar l’art. Les visites a museus i exposicions comencen des de P-3.

Aprendre i crear. Des de molt petits, els alumnes d’aquesta escola comencen a treballar amb formes, colors i conceptes que els ajudaran a desenvolupar la intel·ligència, els sentits i les habilitats personals com a adults.


SOCIETAT

24

Dijous, 19 de febrer del 2004

Neix una nova associació de veïns de la zona centre L’entitat farà la primera assemblea pública el dia 24 a la Unió

JORDI GARCÍA

Els membres de la junta directiva estan preocupats pel futur de Can Quitèria

AV > El naixement d’una nova per al dia 24 de febrer. “Volem entitat, com el d’una criatura, és conservar el factor sorpresa”, diu sempre un motiu d’alegria. Per aquest veí. L’àmbit d’actuació del tant, Sant Cugat està d’enhorabo- grup inclou els carrers i les places na perquè els veïns del centre de de la zona central, delimitats pel la ciutat han decidit unir interessos cercle que dibuixen la plaça dels i esforços per constituir una nova Quatre Cantons, els carrers Mercè agrupació ciutadaRodoreda, Solà, na: l’Associació Francesc Moragas, Veïnal del Centrel’avinguLa nova associació de Safareigs, Estació. “L’entitat da Rius i Taulet, la no neix amb ganes veïns vol dir la seva en plaça Lluís Millet i de posar pals a les la rambla Ribatallarodes a ningú, sinó temes com les obres i da. amb la voluntat de les activitats festives col·laborar amb les Dos objectius entitats i institucions de Sant La idea de constituir-se en assoCugat”, comenta el president de ciació veïnal va sorgir arran de la la nova associació veïnal, que de preocupació i els dubtes dels veïns moment vol mantenir el seu nom i afectats per les obres de vianantitel dels 13 membres més que for- zació del centre de Sant Cugat i, men la junta directiva en l’anoni- en particular, per la construcció mat, fins a l’assemblea convocada del pas de vianants soterrat de la

plaça Lluís Millet. “Durant les reunions informatives que els veïns vam tenir amb l’Ajuntament, va començar a sorgir la pregunta sobre si les obres eren bones o dolentes per al barri i, a partir de moltes converses, va néixer la idea d’agrupar-nos en una associació de veïns”, expliquen des de la junta de l’entitat. Per això, un dels primers objectius de la nova entitat és demanar explicacions al consistori pel retard en les obres que afecten el barri. “Volem fer una anàlisi i una reflexió sobre aquest tema, ja que per nosaltres no és tan important que les obres es retardin un parell de mesos com que quedin bé un cop acabades”, comenten. Un altre aspecte que preocupa l’associació és el trasllat de la vida pública, relacionada amb les activitats festives i els equipaments ciutadans, a zones com Torre Blanca o Coll Favà. “Hem detectat que els esdeveniments s’estan desplaçant a altres barris i des de l’associació volem dir la nostra en la vida festiva del poble i preservar i potenciar les activitats públiques i el comerç del centre”, diu el president del grup. En aquest sentit, la junta de l’entitat ja ha començat a manifestar interès pel futur d’equipaments municipals com Can Quitèria i l’actual edifici de l’Ajuntament, perquè es converteixin en recursos al servei dels ciutadans del centre. La junta directiva de l’Associació Veïnal Centre-Estació ha convocat la primera assemblea pública per al dia 24 de febrer a la Unió Santcugatenca, amb la intenció de donar a conèixer els objectius del grup i captar socis.//S. Díaz

JORDI GARCIA

Esterior de l’exposicó sobre la sida

Pares,experts i jovent parlen sobre la sida XERRADA>El psicòleg i especialista en adolescència Jaume Funes, i la directora del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat de Barcelona, Rosa Ros, van participar dimarts en una taula rodona centrada en la qüestió de com poden abordar els pares i les mares el tema de la sida amb els fills, d’una manera directa i sense

tabús. La xerrada, és una de les activitats complemetàries de la mostra sobre la sida que la Fundació La Caixa, manté instal·lada a la plaça del Rei i que ja han visitat 6.500 persones. A l’acte van participar també representants de l’Ajuntament, com el regidor Enric Tomàs, d’escoles i d’instituts. <

L’ATENEU, XASC I INTERMÓN PRESENTEN ‘CHOROPAMPA’

ALUMNES DE LA FARGA,AL XAT DE LA ‘PRIMAVERA D’EUROPA’

L’Ateneu santcugatenc, la Xarxa Alternativa de Sant Cugat (XASC) i el comitè local d’Intermón-Oxfam presentaran el pròxim dissabte 28 de febrer la projecció de la pel·lícula Choropampa, el preu de l’or, a la seu que l’entitat té a la plaça Pep Ventura. La cinta, que va ser guardonada el mes d’octubre a Barcelona amb el Premi del Públic al I Festival de Cinema i Drets Humans, narra el conflicte entre els interessos d’una empresa minera al Perú i les conseqüències que provoca en un poblat indígena veí, que es mobilitza. La projecció de Choropampa serà a les 19.30 hores del dia 28 a l’Ateneu. <

Tres estudiants de 3r d’ESO del col·legi concertat La Farga van participar la setmana passada en un debat sobre el paper dels països petits en la nova Unió Europea, dins el projecte Primavera d’Europa 2004. Marc Teixidor, Pol Solanellas i Josep Lluís Leiva són els joves santcugatencs que han compartit la seva opinió a través del xat, amb alumnes d’una desena d’escoles de diferents països i amb el ministre pels Assumptes Europeus d’Eslovènia, Janez Potocni. El projecte també inclou debats sobre el paper de la nova UE en el món, la Constitució Europea o la protecció del medi ambient en l’Europa dels 25. <


SOCIETAT

Dijous, 19 de febrer del 2004

25

La immigració centrarà una jornada municipal de debat Una trentena d’entitats i l’Ajuntament col·laboren en aquesta iniciativa social DEBAT > Cada cop en són més i tenen tants o més problemes, com els ciutadans nascuts a Sant Cugat. Es tracta del col·lectiu d’immigrants, que, segons les últimes dades facilitades per l’Ajuntament, a finals del 2002, ja eren 2.284 persones. Per tal d’oferir la màxima atenció i informació a aquest grup de població creixent a la ciutat, el

fenomen de la immigració en el context local i sobre la reforma de la llei d’estrangeria. Els convidats a parlar d’aquests temes són el doctor en antropologia Manuel Delgado i l’advocada del Col·lectiu Ronda Sandra Zahonero. A continuació, els assistents podran participar en algun dels quatre tallers per treballar en grup aspectes relacionats amb les opcions laborals i formatives dels immigrants, les experiències educatives, iniciatives de caràcter jove i els efectes psicològics en el procés migratori.

La majoria d’estrangers que viuen a Sant Cugat són d’Equador, Alemanya, França i també Colòmbia consistori, en col·laboració amb la trentena d’entitats que conformen la Taula d’Immigració Local, ha organitzat una jornada de debat i reflexió a l’entorn d’aquest tema, que es durà a terme el dia 28 de febrer al Teatre-Auditori. L’objectiu d’aquesta iniciativa és, segons ha explicat el regidor de Joventut i Polítiques Socials, Antoni Ramon, “promoure l’intercanvi del treball sobre immigració elaborat des de diferents entitats, ampliar el debat sobre el fenomen migratori i fer una anàlisi del paper que desenvolupa la Taula d’Immigració a la ciutat”. La idea d’organitzar una jornada va sorgir, segons Ramon, arran de les inquietuds detectades en el si d’aquesta plataforma, que aglutina els diversos recursos que els immigrants tenen a l’abast a Sant Cugat. Durant la jornada, els participants podran assistir a dues conferències que tractaran sobre el

JORDI GARCÍA

A més de la jornada del dia 28, també s’ha presentat una guia per als estrangers

Integració des de tots els àmbits A Sant Cugat, diverses entitats i institucions han posat en marxa iniciatives per contribuir i facilitar la integració del col·lectiu immigrant en la vida i les activitats de la comunitat. El CEIP Collserola i l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix en són uns exemples. En el primer cas,l’AMPA de l’escola Collserola han organitzat per segona vegada un curs d’ajuda perquè les mares d’alumnes immigrants puguin desenvolupar tasques, com fer la compra o entendre’s en català en diferents situacions, sense

L’ACPG participa en un congrés a València

CEDIDA

Des de l’ACPG es va destacar la importància de la premsa gratuïta per al català

problemes. La iniciativa s’ofereix de manera gratuïta al centre cada dimarts fins al mes de juny. D’altra banda, l’EMD posarà en marxa a l’abril un curs que té com a objectiu ajudar els estrangers que viuen des de fa poc temps a Catalunya a ampliar els coneixements sobre el país. Altres entitats que ofereixen suport i atenció als immigrants són Càritas,Creu Roja, Vallès Sense Fronteres, el Grup d’Acollida de la Parròquia, el Grup de Dones Immigrants de Sant Cugat, l’Ateneu i diversos serveis de l’Ajuntament.//

PREMSA GRATUÏTA>Representants de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta (ACPG) han defensat el paper d’aquestes publicacions al I Congrés Nacional d’Editors de Premsa Gratuïta, celebrat a València entre el 5 i el 7 de febrer. Mateu Ros, president de l’entitat catalana, que agrupa més de 40 capçaleres, va participar en una taula rodona sobre el paper de la premsa gratuïta, junt amb Pere Gayán, de l’Associació Espanyola de Premsa Gratuïta (AEPG). Ros va reivindicar la tasca informativa i de normalització del català d’aquestes publicacions en els àmbits local i comarcal, i va destacar les últimes dades d’audiència que confirmaven l’alt índex de penetració entre els lectors. Al congrés van participar 140 empreses del sector i 268 congressistes, entre els que hi havia Ramon Grau, editor de la revista TOT Sant Cugat. <

Nova guia de recursos Aprofitant el marc ideal que ofereix aquesta jornada gratuïta, la Taula d’Immigració i l’Ajuntament presentaran una nova guia de recursos locals adreçada a aquest col·lectiu. Atenció social, centres de salut, formació, treball, joves, assessorament jurídic, educació i cultura... La nova guia, que substitueix una versió anterior, pretén ser una eina vàlida per informar i orientar, tant els immigrants que arriben a Sant Cugat, com les entitats que els donen suport directament o indirectament. Entre les demandes que més consulten els immigrants a les entitats de la taula, destaquen les consultes sobre habitatge, la regularització de papers i l’accés al món laboral. La Taula d’Immigració és una plataforma constituïda l’any 2000, amb l’objectiu d’oferir un espai de trobada i coordinació entre entitats, serveis i institucions de Sant Cugat que ofereixen informació i suport als estrangers. <

ERC porta al ple una moció per la pau i el diàleg MUNICIPAL > Després de moltes discussions, dilluns el ple municipal va aprovar una moció per la pau, el diàleg i la llibertat, presentada pel grup local d’ERC. Convergents, socialistes i ecosocialistes van demanar als republicans que ajornessin la presentació de la moció perquè, tot i considerar “interessant” el contingut, responia a “una oportunitat política”, com va comentar Xavi Boix, d’ICV. Després de votar, es va decidir finalment presentar la moció. El tinent d’alcalde de Medi Ambient i Afers Interdepartamentals, Eduard Pomar, va ser l’encarregat de defensar un text que demanava la declaració de Sant Cugat, com a “ciutat per la pau i el diàleg”, l’organització d’activitats a les escoles de la ciutat i una exposició a la Casa de Cultura que destaquin la importància del diàleg com a eina per la solució de conflictes. ERC demanava també al ple la redacció d’un manifest conjunt de tots els partits polítics que expressi la voluntat de treballar pel diàleg, la pau i la cordialitat i que l’Ajuntament condemnés els últims intents del criminalització del diàleg, un punt que va ser considerat per la resta de partits com una referència directa a la trobada de l’exconseller en cap, JosepLluís Carod-Rovira, amb ETA. Convergència i Unió va condicionar el suport a la moció dels seus socis al govern municipal, a la supressió d’aquest últim punt i d’una part de la introducció, condicions a què van accedir els republicans. ICV i PSC van decidir abstenir-se per la utilització de fons que s’estava fent de la moció i perquè el text era “un calaix de sastre massa atapeït” i “extremadament ambigu”. Les crítiques més agres van venir dels regidors del PP, que van qualificar la moció d’ERC de “provocació” i “acte de cinisme”, i a Carod, “d’aprenent de Gandhi”. <


SOCIETAT

26

Dijous, 19 de febrer del 2004

Sant Cugat es prepara per gaudir del Carnaval

ENTREVISTA

Àngels

Solé Tinent d’alcalde de Serveis Personals

-Què ha passat enguany amb el pressupost del Carnaval?

L’oferta festiva s’adreça principalment als infants de la ciutat TRADICIÓ > Tot i que han sorgit alguns entrebancs d’última hora, provocats pel malentès en la dotació pressupostària de l’Ajuntament a l’organització de la festa de Carnaval, la Promotora de Festes Locals (Profeslo) ja ho té tot a punt perquè els ciutadans puguin gaudir d’un programa de Carnestoltes digne. Les activitats previstes per al matí del dissabte 21 són el tradicional Ball de Gitanes i la cercavila del cercatasques. A la nit, també hi ha prevista la celebració d’un ball popular, que finalment es farà a la plaça Barcelona i no al Celler Cooperatiu, segons ha confirmat la tinent d’alcalde de Serveis Personals, Àngels Solé. Diumenge hi haurà una xocolatada popular, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de la Plaça d’en Coll, rua infantil i ball de disfresses per als menuts. A Valldoreix, també s’organitzarà una festa amb xocolatada, concurs de disfresses i animació a la plaça del Casal Cultural. Màscares al SCCC Per la seva banda, el Sant Cugat Centre Comercial (SCCC) també

-Des de Profeslo van demanar una subvenció de 20.000 euros per organitzar un Carnestoltes amb aquest pressupost, però des de l’Ajuntament mai se’ls va dir que es donaria aquesta quantitat, perquè quan van demanar la subvenció encara estàvem tancant el pressupost de l’any i no sabíem de quina xifra podria disposar l’Ajuntament. A més, mai s’ha concedit aquesta quantitat al Carnaval, ni en l’Any del Mil·lenari, que s’hi van destinar 12.000 euros.

-Llavors per què s’ha originat el malentès?

JORDI GARCÍA

El Carnaval és una tradició que té molts adeptes entre la gent més jove

ha volgut sumar-se a la celebració del Carnaval amb l’organització d’un taller infantil de confecció de caretes. Els infants que s’apropin al centre comercial entre el 17 i el 21 de febrer poden participar en aquesta iniciativa gratuïta i confec-

cionar-se una careta d’últim model per lluir-la en algun dels concursos de disfresses que s’organitzaran a la ciutat. A banda del taller, el SCCC també ha muntat una exposició amb una vintena de màscares que són veritables obres d’art. <

-Potser el que hi ha hagut és un error de comunicació. Ells, per la seva banda, van tirar endavant una proposta de màxims amb un pressupost de màxims, de bona fe i fent una bona feina, però sense que l’Ajuntament hagués adoptat cap compromís. I nosaltres, d’altra banda, potser no vam reaccionar tan ràpid com ho podíem haver fet, perquè altres anys no s’havien concedit aquests diners, ni es concedeix tota la subvenció que demanen les entitats.

-Com s’ha pres la situació? -Personalment, m’ha sabut molt greu tot plegat i he fet el possible perquè la qüestió s’arreglés. Hem destinat tots els recusos que hem pogut perquè surti un bon Carna-

val. El que passa és que cada cop hi ha més entitats que demanen subvencions a l’Ajuntament per tirar endavant molts projectes i, al final, sembla que el pressupost municipal sigui com un xiclet que s’ha d’estirar cada cop més. Les entitats ho esperen tot, del sector públic, però també han de treballar per trobar recursos per elles mateixes.

“Les entitats també han de saber trobar recursos per elles mateixes” -També està pendent el projecte de la nova figura d’un gall. -Estem acabant d’estudiar el tema pressupostari. El gall el tindrem quan el puguem tenir, si és el 2005 millor, però si no, serà més endavant. De moment ja hi ha 9.000 euros destinats a aquest fi i en volíem donar 15.000 més enguany, però encara no és segur. Depèn del pressupost. I si s’ha de fer el pagament en tres anualitats es farà així, perquè hi ha molts projectes que es fan per fases, des de la ciutat esportiva fins al Pla Director del Monestir.// S. Díaz


Dijous, 19 de febrer del 2004

PUBLICITAT

27


SOCIETAT

28

Dijous, 19 de febrer del 2004

IN SITU... PER ROGELI PEDRÓ I FONTANET

CARNAVAAAAAAAAAL

E

l Carnaval és la festa més important abans de la Quaresma que el poble organitzava per tal de fer menys feixuc aquest temps d’abstinències i prohibicions. Antigament, coincidia amb l’inici de la primavera. Amb els anys, les màscares i les disfresses han estat els símbols d’aquesta festa popular en què es barregen la religió i el paganisme com en cap altra celebració festiva. En el moment del solstici d’hivern, els romans celebraven una festa semblant al nostre carnaval anomenada Saturnalia en què participaven els esclaus i les classes socialment més humils. Durant aquells dies s’invertien els papers i l’ordre social i s’escollia un rei saturnalici, tan còmic com fos possible, entre els joves. La festa es caracteritzava per l’abundància de vi, els balls de disfresses i la disbauxa col·lectiva, fent bo allò de per Carnaval tota cosa val. Molt probablement fou aquest l’origen de la figura del Carnestoltes. La festa s’anomenava carne vale fent referència al dejuni i a l’abstinència de carn que imposava el temps quaresmal. Ara, igual que en temps dels romans, es pretén trencar amb tota mena de convencionalismes i aparences amb absoluta llibertat i impunitat. Actualment, el Carnaval s’escampa arreu del món: de Tenerife a Cap Verd, de Gran Canària a Sitges i Cadis, de Venècia a Cuba i Brasil, i de Nova Orleans a Niça. Els Carnavals de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria conserven aquelles característiques més pròpies dels països tropicals. Les comparses, els balls f ins ben entrada la matinada, les desf ilades de carrosses adornades f ins a l’extrem i els versos i escrits picants i provocatius són alguns dels elements característics que mantenen els habitants d’aquelles illes tota una setmana al carrer cantant i ballant. Més a prop d’aquí, a Sitges, celebren un Carnaval d’una estètica molt extremada. Durant bona part de l’any preparen les carrosses, les comparses i les disfresses per desfilar el dia de Carnaval. La força de la tradició i els premis són un bon estímul per sortir al carrer i lluir la feina de les diferents penyes i entitats que participen de la festa. Els carrers s’omplen de gom a gom de persones vingudes de tots els indrets del món per a veure la desfilada, que dura més de quatre hores i que col·lapsa el poble sencer. Els

balcó de casa seva, a l’espardenyeria que tenia al carrer Santa Maria, més coneguda com Cal Roc. Més tard assistia disfressat, amb la seva dona, a la crema del Carnestoltes: per Carnaval tothom és igual. EL CALENDARI CARNESTOLTENC

AUTOR FOTOGRAFIA

Peu de foto d’una sola línia de text Peu de foto d’una sola línia de text

carrers, llargs i estrets, i els edificis modernistes formen part del decorat d’aquesta celebració que ningú qüestiona ni critica, tot i el to sarcàstic i burlesc. Allà, “se’n riuen del mort i de qui el vetlla”, diuen els sitgetans, que estan acostumats a viure i a veure més enllà de la mar i les costes del Garraf. A Venècia, la festa del Carnaval tal com el coneixem ara es va recuperar l’any 1980. Durant dos segles va estar prohibit, fins que els estudiosos i les autoritats van decidir recuperar aquesta tradició i transformar-la en un atractiu turístic de la ciutat de les góndoles. Un dels atractius de la festa són les disfresses, la màscara inclosa, que ja s’utilitzaven al segle XI. Per això, passejant pels carrers de Venècia fàcilment us trobareu amb multitud de parelles vestides amb la indumentària més pròpia d’una representació operística que d’una festa carnavalesca. I és que allò dels dies de les maschera nobile transporta els venecians a un temps gloriós de la Comedia dell’Arte, en què els palaus i la vestimenta eren el símbol de l’aristocràcia més refinada. El carnaval més conegut del món és el que se celebra al Brasil. Els vestits multicolors, la samba (d’arrel africana) i les carrosses de flors envaeixen els carrers de les ciutats més emblemàtiques com és el cas de Salvador de Bahia i Rio. L’ESGLÉSIA, ELS POLÍTICS I EL CARNAVAL Aquells pobles en què els mandataris han estat més autoritaris, la celebració del Carnaval ha estat més restringida, f ins i tot prohibida per por a l’excés de lli-

bertat, la disbauxa i pel temor a perdre les regnes del poder i per evitar que el poble ridiculitzés els polítics. L’Església també ha frenat, sempre que ha pogut, la festa del Carnaval pel seu origen pagà. Originàriament s’oferien diferents ritus al voltant d’una figura (el Carnestoltes d’ara) que servien per allunyar els mals esperits. L’altre aspecte preocupant per a l’Es-

Els més f idels seguidors del calendari carnestoltenc són els nens i les nenes que, a través de les escoles i la tradició local, segueixen dia a dia aquesta rica tradició plena de recursos i possibilitats pedagògiques i educatives. Dijous Gras. S’escau, sempre, sis dies abans del dimecres de cendra. És el dia de menjar la truita, la botifarra d’ou i la coca de llardons. Avui comencen les celebracions del Carnaval. Divendres de Carnaval. Les escoles del nostre municipi celebren desf ilades de disfresses i denuncien públicament allò que no els agrada en forma de rodolins o poesies ben rimades. Dissabte de Carnaval. Les obligacions laborals han modificat una mica la celebració de les festes, que s’han traslladat al cap de setmana. A Sant Cugat, al punt de migdia tindrem la sortida de la Cercavila de Gitanes de la plaça

PER CARNAVAL TOTHOM ÉS IGUAL

Lluís Millet i, una hora després, el Ball de Velles, la lectura del pregó de Carnaval, el Ball de Gitanes i per finalitzar el matí, podrem degustar la tradicional botifarra d’ou acompanyada d’una tasseta de brou. Cap al vespre (20.30 h) concentració de comparses i, seguidament, sortida del Cercatasques. De nit (23 h) ball a la plaça Barcelona. Diumenge de Carnaval. Al matí (11 h) s’inicia la festa amb una xocolatada a la plaça de Sant Francesc i, a continuació, s’inicia la cercavila que farà cap a la plaça d’Octavià. La festa continua amb animació infantil i s’acaba amb la lectura del Pregonet. Els organitzadors del Carnaval Profeslo (Pro-Festes Locals) havien pensat un Carnaval 2004 una mica més florit però el pressupost no ha donat per a més. De fet, havien pensat que el Cercatasques fos animat pels Tabalers de Diables, que el Ball de Nit tingués lloc al pavelló d’esports amb una orquestra i amb l’entrada de preu únic i popular (5 euros), que durant la xocolatada de diumenge es fes el Ball de Gitanetes... Malgrat tot, no es deixarà de celebrar el Carnestoltes. Profeslo fa una crida a tots els santcugatencs i les santcugatenques: “Veniu a veure el Ball de Gitanes, no us perdeu el pregó que un cop més posarà el dit a la nafra i assaboriu el meravellós brou de Carnaval! Aprofitem que són dos dies, que per Carnaval tot s’hi val! Ah! Contagieu a tothom perquè vingui a la festa!”. Rogeli Pedró i Fontanet rogelipedro@hotmail.com

glésia ha estat la llicència sexual permesa durant aquests dies que té l’origen en antics ritus referents a la fecundació de la terra. UN PASSAT CARNESTOLTESC Tenim constància del Carnaval santcugatenc des de principis del segle passat, quan el ball de disfresses, la rua i la gresca al carrer tingueren importància cabdal dins el calendari de festes populars a Sant Cugat. L’originalitat, l’excentricitat, la il·lusió i l’esperit de festa al carrer ompliren el Carnaval de contingut i personalitat. Durant el temps de la dictadura franquista anaren mal dades també per la festa del Carnestoltes. En temps de la República la festa revifà de tal manera que, fins i tot les màximes autoritats locals predicaven amb l’exemple. És el cas de l’alcalde Roc Codó, que solia penjar el Carnestoltes al


Dijous, 19 de febrer del 2004

PUBLICITAT

29


30

CULTURA

Dijous, 19 de febrer del 2004

La ciutat inicia l’Any Grau-Garriga

JORDI GARCIA

Acte de presentació de l’Any Grau-Garriga, al Monestir de Sant Cugat

El Museu de Sant Cugat inaugura avui una col·lectiva de 19 artistes que homenatgen Josep Grau-Garriga HOMENATGE > La ciutat es prepara per donar el tret d’inici a l’Any Grau-Garriga. El Museu de Sant Cugat inaugura avui mateix, a dos quarts de 8 del vespre, una col·lectiva d’Artistes santcugatencs en homenatge a GrauGarriga. Aquesta exposició es converteix, doncs, en la primera de les activitats de tot un any dedicat al pintor, escultor i, per damunt de tot, mestre català del tapís contemporani. L’homenatge de 19 artistes L’Any Grau-Garriga coincideix amb el 75è aniversari de l’artista i ha unit els esforços de l’Ajuntament, el Departament de Cultu-

ra de la Generalitat i diverses entitats de la ciutat. Els actes s’inicien aquest vespre amb una mostra que recull l’obra de 19 artistes que, des de diferents tècniques i estils, reten l’esperat homenatge a un personatge clau en la renovació de les arts tèxtils del país. Sergi Barnils, Teresa Farrés, Pep Codó, Carles Delclaux o Maria Fabre són només alguns dels creadors que participen en l’exposició, alhora que representen diferents generacions de l’art santcugatenc. Grau-Garriga, tal com assenyala la tinent d’alcalde de Serveis Personals, Àngels Solé, “és l’artista més internacional de

Sant Cugat, capaç de ser ambaixador de la ciutat i situar l’art del tapís en una dimensió diferent”. De la seva banda, la directora de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Bailac, considera que “tant la ciutat com Catalunya tenen un deute pendent amb Grau-Garriga”,

deute que es veu compensat ara amb aquest Any Grau-Garriga. Els actes de l’Any Grau-Garriga El moment culminant de l’Any Grau-Garriga serà la inauguració de l’exposició de l’obra més recent de l’artista, que, des de l’any 1991, viu a Saint-Mathurin

La vida del mestre català del tapís Josep Grau-Garriga va néixer a Sant Cugat del Vallès el 18 de febrer del 1929. Encara que el reconeixement internacional li ve donat per les idees revolucionàries sobre el tapís, la seva carrera artística arrenca en el camp de la pintura i el seu primer projecte important va ser la realització dels frescos de l’ermita de Sant Crist de Llaceres (Sant Cugat del Vallès), inaugurats el 1956. Un any més tard, el 1957, Grau-Garriga va entrar en contacte amb el gran mestre del tapís,

Jean Lurçat, i sota la seva influència i la de l’informalisme, va desenvolupar una nova manera de crear i d’entendre els tapissos,de forma que aquests deixen de reproduir una obra d’art i es converteixen en una obra d’art per ells mateixos. L’artista, impulsor de l’Escola Catalana del Tapís,viu a la vila de Saint-Mathurin-surLoire (França) des de l’any 1991 i,envoltat de la tranquil·litat de la regió de l’Anjou,es dedica de ple a la seva obra pictòrica, escultòrica i tèxtil. //

(França). Aquesta mostra es podrà veure simultàniament al claustre del Monestir i a la Casa Aymat, entre els dies 10 de juny i 14 de novembre. Així doncs, mentre que la Casa Aymat presentarà els dibuixos i els tapissos realitzats per l’artista santcugatenc des de l’any 2000, les parets de la sala capitular del Monestir acolliran les últimes pintures de grans dimensions de Grau-Garriga, així com una sèrie de petites escultures encara inèdites. El calendari d’actes previst fins al moment es completa amb una mostra de l’etapa santcugatenca de Grau-Garriga, una exposició a l’Escola Municipal d’Art, una mostra del Sant Cugat de Grau-Garriga a l’Ateneu, una conferència a càrrec d’Andreu Dengra i un parell de concerts, un dels quals a càrrec de Paco Ibáñez i l’altre de la mà de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat. <


CULTURA

Dijous, 19 de febrer del 2004

Duet poètic entre Ricardo Bellveser i Josep Piera Josep Piera i Ricardo Bellveser. En aquest punt, Bellveser va citar literalment Ausiàs March: “Lo jorn ha por de perdre sa claror: / quan ve la nit que expandeix ses

La poesia d’Ausiàs March es va convertir en un referent en l’última sessió dels Duets de Poesia

EVA ARASA

Francesc Parcerissas, Jordi Virallonga i Ricardo Bellveser, al Cafè de l’Auditori

Els versos de Josep Piera van ressonar, malgrat l’absència del poeta TERTÚLIA > El Cafè de l’Auditori va acollir dijous passat, 12 de febrer, una nova sessió dels Duets de Poesia. El valencià Ricardo Bellveser, que desenvolupa la seva obra en castellà, va compartir aquest original diàleg poètic amb els versos del també valencià i company generacional, Josep Piera. Piera, per motius de salut, no va poder assistir a l’acte, però la veu de Francesc Parcerissas es va encarregar de suplir la seva absència.

‘AIXÒ NO ÉS VIDA!’ ARRIBA AL TEATRE-AUDITORI La companyia T de Teatre presenta al Teatre-Auditori el seu últim espectacle, Això no és vida!. El muntatge, que compta amb la col·laboració del Centre Cultural, es podrà veure a la ciutat demà divendres i dissabte, a partir de les 10 de la nit en tots dos casos. Això no és vida! és una mirada irònica i divertida sobre algunes de les patologies més comunes de la vida moderna: l’estrès, la insatisfacció, la depressió i l’obsessió per l’estètica, entre d’altres. Els personatges que transiten per aquesta obra són éssers desgraciats, infeliços, amargats i amargades de la vida que estan atrapats en la seva pròpia manera de ser i no poden sortir-ne. <

SALVADOR ESCAMILLA, A L’AULA DE LA GENT GRAN L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran ha convidat el periodista i locutor Salvador Escamilla, que oferirà una conferència sobre la

El viatge, el temps o l’ofici de poeta són alguns dels temes que el conductor dels Duets de Poesia, Jordi Virallonga, va escollir per tal d’establir paral·lelismes i divergències entre l’obra de Bellveser i Piera. La influència d’Ausiàs March El poeta Ausiàs March, considerat com un dels millors poetes de la literatura universal tant per Virallonga com per Bellveser, va infiltrar-se també en el duet de dijous. March ha estat una influència en l’obra dels dos poetes valencians convidats en aquesta ocasió i els seus versos van ser rememorats en diversos moments. El dolor va convertir-se en un altre tema important del diàleg establert entre l’obra poètica de

tenebres, / pocs animals no cloen les palpebres / e los malalts creixen de llur dolor”. Bellveser, a continuació, va emocionar el públic aplegat al Cafè de l’Auditori amb una sèrie de poemes propis que tracten aquest tema i va afirmar que “el dolor no ens fa bons i menys quan ens fem grans i tenim la mort al davant. Aquest dolor ens recorda que som allò que som, no allò que mostrem”. <

31

L’Escola de Música fa una Setmana Cultural ENSENYAMENT> L’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels va celebrar, entre dilluns i divendres de la setmana passada, la seva Setmana Cultural. Al voltant de mitja dotzena d’activitats, aplegades sota el lema Música i... una classe diferent, van acostar els alumnes de l’escola de música i el públic en general a una sèrie d’aspectes musicals que normalment no s’estudien a les aules del centre, vinculats la majoria d’ells amb altres camps de l’art com les arts plàstiques o el disseny. Els vincles de la música amb la medicina, les arts visuals o l’ensenyament han estat alguns dels eixos conductors de tot un seguit de conferències, debats i activitats diverses. “La Setmana Cultural és una manera de fer classes diferents al voltant de la música. De música, n’hi ha a tot arreu, però hem escollit la seva relació amb altres arts”, explica el director de l’Escola Municipal de Música, Joan Josep Gutiérrez.

AGUILAR MORÉ “De la imatge i l’entorn” IÓ C A UR DA G U A AR N T I A I L AVU S 8 DE A LE

ràdio dimecres vinent, 25 de febrer, al teatre de la Unió Santcugatenca. La popularitat del conferenciant ha fet que els organitzadors de l’acte decidissin obrir-lo al conjunt de la ciutadania. Així doncs, la xerrada Dies de ràdio. Un món que ens va fer feliços i ens va fer volar la imaginaicó tindrà una entrada lliure. L’acte començarà a dos quarts de 6 de la tarda. <

LA SOCIETAT DE GENEALOGIA I HERÀLDICA INICIA ELS CURSOS La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, amb seu a l’Arxiu Nacional de Catalunya, ha iniciat aquest mes de febrer una sèrie de cursos que tracten els diferents camps de què s’ocupa l’entitat. Els cursos de genealogia són els que tenen més èxit pequè, tal com n’informen els responsables, “la gent comença per aquí”. La informàtica aplicada i la paleografia segueixen, en nombre d’alumnes, les inscripcions a les classes de genealogia. <

La majoria de les activitats anaven adreçades a grups concrets d’alumnes. Així, els més petits, que normalment assisteixen a les classes de sensibilització musical, van tenir la possibilitat de descobrir nous instruments, elaborats a partir de materials de ferreteria. “Es tractava d’oferir un activitat que potenciés la seva percepció i veure com plasmaven aquesta experiència en un dibuix o a través del llenguatge corporal”, aclareix Isabel Juaneda, professora del centre i membre de la comissió organitzadora de la Setmana Cultural. Altres activitats que han tingut una bona acollida entre els estudiants de l’escola de música són la conferència sobre musicoteràpia, les sessions de música i contes, música i pintura, i l’activitat relacionada amb el món del disseny gràfic. “S’han complert els objectius i el que ens plantegem ara és que el concepte de Setmana Cultural tingui continuïtat”, declara Juaneda. <

Santiago Rusiñol, 52. Sant Cugat T. 93 675 47 51 Fax. 93 589 41 40 e.mail: salarusinyol@valles.com www.salarusignol.com


CULTURA

32

Dijous, 19 de febrer del 2004

Finalitzen les xerrades sobre Marian Vayreda Joaquim Puigvert va analitzar el context històric de l’artista CONFERÈNCIA > La

Casa Aymat va acollir dijous passat, 12 de febrer, la conferència Catolicisme, carlisme i catalanisme: una trilogia per entendre la trajectòria de Marian Vayreda, a càrrec del professor d’Història Contemporània de la Universitat de Girona, Joaquim M. Puigvert. La xerrada, que va fer un repàs a alguns dels esdeveniments històrics de finals del segle XIX que van marcar el caràcter i l’obra de l’autor de La punyalada o Records de la darrera carlinada, tancava el cicle de conferències relacionades amb l’exposició antològica Marian Vayreda i Vila (18531903), que es pot visitar a la sub-

seu del Museu de Sant Cugat fins al dia 22 de febrer.

1869, que reconeixia la llibertat i la tolerància religiosa dels ciutadans. Tot plegat va provocar, amb Catolicisme, carlisme i catalanisme paraules de l’historiador, “l’enèrgiSegons Puigvert, la participació de ca reacció dels sectors catòlics de la Vayreda en la tercera carlinada no societat”, entre els quals es trobava el s’explica només pel jove Marian Vayreda. fet que l’escriptor i Després de la seva pintor nasqués en el en la terVayreda, després de la implicació si d’una família carcera guerra carlina, lina, sinó també per tercera guerra carlina, que es veu reflectida la sacsejada que, per precisament en el llia les ments conser- va evolucionar cap al bre Records de la vadores, va suposar darrera carlinada catalanisme (1898), Vayreda va la revolució del 1868, anomenada La Gloriosa. El fer un gir cap al catalanisme, però Sexenni Democràtic que s’estén de “no es pot considerar que el catala1868 a 1874, de fet, va trencar la uni- nisme conservador sigui un fill directat religiosa de l’Estat espanyol, te del carlisme”, tal com va puntuaespecialment amb la Constitució del litzar Puigvert. <

EFRÉN MONTOYA

Moment de la marató poètica en homenatge a Miquel Martí i Pol

Martí i Pol,homenatjat en una marató poètica ESPECTACLE > “Si parlo de la mort és perquè em moro / i al capdavall més val parlar de coses / que hom coneix intesament. La meva / mort, per exemple, la tinc ben sabuda, / fa molt de temps que convivim i encara / conviurem molt de temps, fins que es resolgui / d’un cop per sempre el plet que mai no aporta, / malgrat els aldarulls, sengles sorpreses”. Aquests versos de Miquel Martí i Pol, amb veu del rapsode Eduard Araujo, van ressonar diumenge passat, 15 de febrer, al Casal de Cultura de Valldoreix. L’Associació Cultural Pentagrama, amb la col·laboració de diverses personalitats del món cultural, social i acadèmic, va aprofitar la segona sessió del nou cicle Les veus de la paraula per dedicar una marató poètica al desaparegut poeta de Roda de Ter. Un homenatge participatiu Públic i participants de la marató en homenatge a Martí i Pol es van aplegar diumenge al Casal de Cultura de Valldoreix i van omplir de

L’Aula fa una anàlisi del món del periodisme XERRADA > Periodisme i realitat és el tema que va tractar Arcadi Espada, autor de Diaris, premi Espasa d’assaig i professor de la Universitat Pompeu Fabra, en el marc de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran. Espada va aprofitar la conferència, que va tenir lloc dimarts de la setmana passada a l’Arxiu Nacional de Catalunya, per explicar alguns dels perills i èxits, virtuts i defectes del periodisme. El periodisme,un organitzador social Un centenar de persones van seguir amb atenció les reflexions del conferenciant a l’entorn del

gom a gom la sala. “Ha estat un acte molt emotiu i molt sentit per la gent, especialment perquè algunes persones del públic eren, en moments puntuals, intèrprets de la marató”, explica Araujo, rapsode i organitzador de l’acte. L’espectacle, que segons el mateix Araujo “no s’amotlla a l’estructura més típica d’un recital”,va portar nou públic al cicle Les veus de la paraula i va aconseguir també la participació d’entitats com el grup de teatre Espiral, els Tallers de Teatre de la Unió Santcugatenca i Mira-sol Teatre. La marató poètica es va dividir en diversos blocs, introduïts per unes Notes autobiogràfiques i una sèrie de peces musicals interpretades per la pianista valldoreixenca Pilar Valle. “Ha estat una cosa molt senzilla, sòbria i correcta”, afirma Araujo. La pròxima sessió del cicle Les veus de la paraula tindrà lloc el 21 de març. Pentagrama, en aquesta ocasió, presentarà el recital Paraula de dona, una selecció de poesia escrita i interpretada per dones. < món del periodisme. El perquè la gent vol saber de l’altra gent és una qüestió que es remunta als temps més antics i es podria contestar des de diversos vessants com la psicologia, la sociologia o les ciències socials. El periodisme ha anat evolucionant al llarg de la seva història i, tal com va explicar el ponent, en l’actualitat “s’ha convertit en el principal organitzador social”. Segons Espada, una de les virtuts del periodisme és que “ha fet solidària l’espècie humana més enllà de les races, geografies i nacionalitats”. Espada va insistir en la negativitat d’un periodisme de versemblança. “El periodista ha de dir fets, no possibilitats”, va afirmar el conferenciant. Espada va concloure la xerrada asseverant que “de la qualitat del periodisme en depèn la qualitat de la nostra vida”. // L.B.


CULTURA

Dijous, 19 de febrer del 2004

Una valldoreixenca, a la Biennal 2004 Raquel Arévalo ha estat escollida al costat de 16 artistes més VEREDICTE > L’artista valldoreixenca Raquel Arévalo s’ha convertit en l’única representant de la ciutat a la XIV Biennal Mostra d’Art Contemporani Català, una mostra itinerant que, des de l’any 1977, organitza la Canals Galeria d’Art al costat de l’Ajuntament de Sant Cugat i tot un seguit d’entitats. El seu quadre, Mirades trobades, f igurarà al costat de l’obra de 16 artistes més en una mostra que, entre el pròxim mes d’abril i el desembre del 2005, visitarà diferents municipis d’arreu de Catalunya i del Principat d’Andorra. El jurat, constituït per Josep Roy, Joaquim Chancho, Joan Bufill, Carme Molet, Ricard Planas i Josep Canals, va escollir diumenge de la setmana passada els 17 artistes que participaran en la nova edició de la Biennal, una mostra organitzada conjuntament per la Canals Galeria d’Art i l’Ajuntament de Sant Cugat, al cos-

tat de tot un seguit d’entitats tant públiques com privades. L’exposició itinerant més important del país va néixer l’any 1977 i, en la present edició, s’ha sumat al Fòrum Universal de les Cultures 2004. Així, un dels tres eixos del Fòrum, la diversitat i la cultura del mestissatge, és justament la temàtica al voltant de la qual

giren les obres seleccionades. Bon nivell artístic a la ciutat Per Josep Canals, director de la Canals Galeria d’Art, no és cap sorpresa que hi hagi representació santcugatenca a la mostra, ja que “a la ciutat hi ha un molt bon nivell artístic”. La sorpresa, en canvi, va ser per a Raquel Aréva-

Descens en els treballs presentats L’eix bàsic de la XIV Biennal Mostra d’Art Contemporani, la diversitat cultural, és present no només en les obres escollides, sinó també en els mateixos artistes que hi participaran. Així doncs, dels 17 artistes triats, un 30% han nascut fora dels Països Catalans. La resposta a la convocatòria d’enguany ha estat inferior, quantitativament parlant, a la d’edicions anteriors. Així, els 80 projectes presentats contrasten amb els 150 treballs que es van

rebre el 2002. Josep Canals, organitzador de l’exposició, considera que aquest descens s’explica “per la concreció del tema”. Les ciutats que, de moment, es preveu que acullin la XIV Biennal són Sant Cugat, que inaugurarà l’exposició el pròxim mes d’abril, Girona, Encamp (Principat d’Andorra), Mollet del Vallès, Terrassa, Cambrils, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Olesa de Montserrat i Barcelona. //

33

lo, que “no esperava que el jurat prengués una decisió tan aviat”. Arévalo és una jove artista de 32 anys que, amb el quadre Mirades trobades, aporta “l’obra més figurativa” de l’exposició itinerant, tal com l’han qualificat els organitzadors. Enguany, la Biennal torna a tenir representació local amb la participació de la valldoreixenca Raquel Arévalo i el seu quadre Mirades trobades. Segons el

L’artista Raquel Arévalo presenta el quadre titulat ‘Mirades trobades’, l’obra més figurativa de la mostra jurat, l’obra d’Arévalo és la més figurativa de l’exposició. Mostra de tendències plàstiques Al voltant de 80 propostes s’han presentat enguany al certamen, una xifra força inferior respecte a l’anterior edició. Tot i així, l’organització de la XIV Biennal se sent satisfeta per l’alt nivell dels artistes seleccionats. Segons Canals, “la qualitat de les obres és realment bona i, entre els 17 artistes, queden recollides les diferents tendències plàstiques del moment”. Canals afegeix que “aquest és precisament un dels objectius amb què va néixer la Biennal, l’any 1977”. <

Dissidència Sònica vol la sala de concerts PLE > El col·lectiu musical Dissidència Sònica va demanar al ple municipal de dilluns, aprofitant el torn de precs i preguntes, que es presenti una moció que inclogui la construcció d’una sala de concerts a la ciutat. L’equipament és una demanda històrica i, tot i que l’Ajuntament en preveu l’edificació, el projecte no té, a hores d’ara, cap data de concreció. Dissidència Sònica, a través del seu portaveu, Ernest Quimantú, va assenyalar que els darrers anys hi ha hagut una millora qualitativa en els grups de música de Sant Cugat. Així doncs, el conjunt de les formacions locals treuen una mitjana d’un disc per any i el grup Shitting Milks ha estat l’últim guanyador del premi Sona 9. Quimantú va recordar que el consistori es mostra, de fa temps, favorable a la demanda, però malgrat que “sempre s’ha dit que sí, això no es tradueix en fets”. De la seva banda, el tinent d’alcalde de Polítiques Socials i Joventut, Antoni Ramon, va assegurar que la sala de concerts es construirà “amb moció o sense”, encara que la rehabilitació de la masia de Torre Blanca és un projecte prioritari per a l’àrea de Joventut. <


CULTURA

34

Dijous, 19 de febrer del 2004

L’Òpera de Cambra busca noves veus masculines L’entitat prepara ‘El Mikado’ per als actes del Fòrum 2004 a la ciutat CEDIDA

L’artista Mònica Cuén davant una de les seves obres

La pintura de Mònica Cuén,a Representarte PINTURA > La santcugatenca Mònica Cuén presenta fins dissabte, 21 de febrer, una mostra de pintura abstracta al costat del també artista Juan Cruzverdugo. L’exposició es pot visitar a la galeria d’art Representarte, ubicada al Pedralbes Centre de Barcelona. Una artista autodidacta Mònica Cuén és una pintora amant de l’art popular, “assequible per tothom i lluny de complicacions egocèntriques”. Cuén pinta “perquè sent la necessitat inherent i incontrolable de crear, investigar noves tècniques i plasmar en un quadre tot aquest procés”. La iniciació de l’artista en

el món de la pintura li va venir de la mà del seu avi, que li va ensenyar les tècniques bàsiques. Tot i així, Cuén ha desenvolupat bona part de la seva carrera de manera autodidàctica, si bé l’artista ha mantingut en tot moment el contacte amb grans mestres de la pintura que li han anat desvelant els secrets de la tècnica. L’artista, andorrana de naixement, viu a la ciutat des de fa més de vuit anys. L’obra de Cuén ha obtingut una bona acollida en el seu país d’origen, on ha participat en les últimes edicions d’Hiperart. D’altra banda, la pintora ha exposat a ciutats com Barcelona i Girona, i ha col·laborat en diverses revistes de decoració. <

ESPECTACLES > L’Òpera de Cambra de Sant Cugat s’adhereix als actes organitzats a la ciutat amb motiu de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 i prepara, de cara a finals de maig o principis del mes de juny, l’adaptació de l’òpera còmica de Gilbert i Sullivan, El Mikado. L’espectacle anirà a càrrec de l’Aula de Cant de l’Òpera de Cambra que, en aquests moments, ha obert una convocatòria per tal de trobar noves veus, preferentment masculines, que puguin formar part del cor. L’Aula de Cant de l’Òpera de Cambra de Sant Cugat, dirigida per Mariona Benet i Eloi Jové, actuarà al teatre de la Unió Santcugatenca en companyia d’un cor infantil format per alumnes de les escoles públiques de primària de la ciutat i se sumarà, d’aquesta manera, als 18 espectacles que confegeixen la programació del Fòrum 2004 a la ciutat. El gruix vocal que requereix El Mikado, musical que la companyia Dagoll Dagom va donar a conèixer a Catalunya a partir de l’adaptació de Xavier Bru de Sala, es completarà amb membres de la mateixa

ARXIU

Mariona Benet, directora de l’Aula de Cant de l’Òpera de Cambra

Òpera de Cambra i una sèrie de professors de cant. Els organitzadors, però, han decidit ampliar el cor i busquen persones interessades a participar en el projecte. El telèfon de contacte de l’Òpera de Cambra és el 627 36 18 04.

La producció d’El Mikado a càrrec de l’Òpera de Cambra de Sant Cugat compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i el suport del setmanari EL DIARI DE SANT CUGAT, així com d’Òmnium Cultural de Sant Cugat. <


CULTURA

Dijous, 19 de febrer del 2004

35

La Unió prossegueix ART A SANT CUGAT amb el cicle de titelles Natura, ciment i pedra

per Imma Pueyo

Gómez Gámez Canals Galeria d’Art, fins al 29 de febrer

embla com si ficar-se a l’interior de la galeria Canals per visitar l’exposició de Gómez Gámez, sigui com traspassar el llindar d’una porta i accedir a un espai exterior, un pati del darrere d’una casa entre mitgeres. Sobre les parets que el determinen, hi ha fragments d’altres parets i murs històrics on es recolzen tiges d’heures, fulles de tardor rogenques, lligabosc, campanetes blaves. Gómez Gámez va néixer al sud assolellat, ple d’oliveres, que canvia, per amor, pel paisatge de pins del Vallès i fixa el seu estudi a Mira-sol, on treballa actualment. En anteriors exposicions destacaven les caixes de fruites sobre un fons monocrom càlid, fruites que encara són presents en l’exposició en obres de petit format, que ha substituït per fulles, ciment i pedra. La producció se centra aquesta vegada en les parets, amb un interès específic en la representació de les superfícies texturades i rugoses del morter, les marques dels carreus cisellats i regalims d’aigua que supura per negres orificis triangulars. El conjunt, temàticament uniforme, s’ordena en dos fronts. Per una banda, la visió d’aquells trossos de la paret familiar amb puntes d’heura aferrant-se a la matèria, que evoquen hores de soledat i contemplació serena. Hi predominen els grisos, terrosos, ocres, magentes, verds, amb molts matisos, esmorteïts de forma intencional, filtrats per una llum opaca i tènue de matinada, que esborra els contrastos i difumina els contorns. Un extens camp de color envaeix la gran part de la superfície del quadre i els pocs elements

S EFRÉN MONTOYA

Galiot Teatre va presentar l’espectacle de titelles ‘Animalets’

INFANTIL > La companyia Galiot Teatre va presentar diumenge passat, 15 de febrer, l’espectacle Animalets, emmarcat en el cicle de titelles que la Unió Santcugatenca organitza aquesta temporada. Grans i petits van gaudir d’un muntatge en què la natura, encarnada en el personatge del Senyor Natura, és la gran protagonista. El teatre de la Unió, amb el seu cicle de titelles, ofereix una nova proposta a la ciutat, concebuda especialment per al públic familiar. El muntatge de diumenge passat, de la mà de Galiot Teatre, és la història d’un dia qualsevol a la vida del Senyor Natura, des que el desperta el Gall i fins al moment en què el Mussol avisa la Lluna. El Senyor Natura, que viu al bell mig del bosc, es relaciona amb diferents animals,

La biblioteca dóna el tret de sortida als actes del Fòrum 2004 Els actes del Fòrum 2004 a la ciutat van començar dilluns amb la inauguració de l’exposició Colòmbia viu Colòmbia. La mostra, cedida per la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans, arriba a la Biblioteca del Mil·lenari a través del programa engegat conjuntament per l’oficina municipal Sant Cugat Solidari i la Universitat Internacional de la Pau. Colòmbia viu Colòmbia es podrà visitar fins a mitjans de març i s’emmarca en el conjunt d’activitats que la biblioteca ha dedicat, durant tot el mes de febrer, a aquest país. La mostra es compon d’una desena de plafons, dividits en tres àrees temàtiques: les condicions de vida de la població, la construcció de la pau a partir de la iniciativa de les dones i les propostes que han de fer possible una cultura de la pau. La Biblioteca del Mil·lenari, d’altra banda, té la intenció d’organitzar tota una sèrie d’activitats “dedicades a diferents països del món i, fins i tot, al

com ara un elefant, una serp, un gripau o una aranya que té molta gana. La Unió, al Fòrum de les Cultures A banda de les activitats que les diferents seccions de la Unió programen

El Grup Mediterrània participa en el Fòrum de Barcelona 2004 amb un ‘Tast de cultures’ regularment al llarg de la temporada, el Grup Mediterrània programa un peculiar Tast de cultures per al calendari d’actes del Fòrum 2004 a Sant Cugat. Així doncs, la formació convidarà un grup grec i un altre de basc que, els dies 9 i 10 de juliol, visitaran la ciutat. < continent europeu”, tal com assenyala la directora, Pepa Forn. <

Laura Conejero i Pep Anton Muñoz tornen al Teatre Nacional Els actors santcugatencs Laura Conejero i Pep Anton Muñoz, el popular Peris de la telesèrie El cor de la ciutat, són els protagonistes del clàssic d’Henrik Ibsen, Casa de nines. El muntatge, dirigit per Rafel Duran, es va estrenar dijous passat a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Casa de nines és la història d’una dona que ha viscut tota la vida sota la protecció del seu pare primer i del seu marit després. La protagonista acabarà descobrint que, en realitat, mai no ha estat feliç, ja que la seva vida està envoltada de convencionalismes socials i mentides. L’obra d’Ibsen es converteix, doncs, a través del personatge de Nora Helmer, en un cant a la llibertat individual enfront de la rigidesa i les normes imposades per la societat. Francesc Garrido i Roser Batalla completen el repartiment de l’espectacle. <

referencials evidencien la sobrietat narrativa amb la intenció de destacar la bellesa de l’insignificant i l’experiència visual del dia a dia. Per l’artista, l’ordre, la claredat i l’equilibri en l’estructuració de l’obra són fonamentals per crear una harmonia visual, qües-

“Per l’artista, l’ordre i la claredat són fonamentals per crear una harmonia visual”

ESPAI PATROCINAT PER:

tió que s’evidencia en tota la seva producció. El tema, una excusa per posar-se a pintar, el porta cap a una austeritat formal, a eliminar el real per arribar a l’abstracció, sempre, però, amb un rerefons evocador. Això es pot veure en un parell de peces i especialment en l’obra de gran format Tríptic, realitzada en record dels murs assiris després d’un viatge. Assenyala una segona via de treball oberta a la recerca plàstica i a la reflexió estètica. També és oberta la capacitat simbòlica per destacar el pas del temps i el deteriorament de la matèria. •


CULTURA

36

CRÍTICA DE MÚSICA per Eduard Jener BONS DEIXEBLES FAN BON MESTRE

MÚSICA: ‘CONCERT HOMENATGE A JEAN-PIERRE RAMPAL’ INTÈRPRETS: CLAUDI ARIMANY, FLAUTA. PATRÍCIA DE NO, FLAUTA. ALAN BRANCH, PIANO. MÚSICA DE JOHANN CHRISTOPH FRIEDERICH BACH, A. F. DOPPLER, FELIX MENDELSSHON, WOLFGANG AMADEUS MOZART I GIUSEPPE VERDI. LLOC I DIA: TEATRE AUDITORI, 13 DE FEBRER. n el record, durant tot el concert, la figura del mestre Rampal, cordialitat i bonhomia personificades, sense deixar de banda la solidesa i el rigor d’una interpretació de la música que va atorgar a la flauta la categoria d’instrument sòlid i capaç d’atreure un públic estable i fervent. Claudi Arimany va ser un deixeble fidel, que ha arribat en el camí a convertir-se en l’hereu d’un estil i ha assolit la categoria de figura internacional, i ara fins i tot em semblava que físicament s’hi acostava, encara que conserva la seva abundosa cabellera. Després vaig entendre que no era això

E

HISTÒRIA DEL CÒMIC

sinó la mateixa actitud davant del públic i de la música i, sobretot, amb els seus companys d’escenari i, en aquest cas, amb una elegant i discreta manera de fer avinent, constantment, que aquest concert era, sobretot, el concert d’una santcugatenca en el Teatre-Auditori de la seva ciutat, una memorable actuació de Patrícia de No a qui, perdoneu l’acudit fàcil, tot el públic va donar un sí rotund i sense pal·liatius, no tant per haver nascut aquí sinó perquè mostrava i demostrava des de l’escenari que la seva evolució artística, ara ella també deixeble d’Arimany, és digna d’aplaudiment unànime i la constatació d’una maduresa estilística fruit indiscutible de facultats personals, treball rigorós i una vocació insubornable. El concert va començar amb la Sonata en do major per a dues flautes i piano obligat del tercer fill del patriarca Bach, en Johann Christoph Friederich, escrita en els tres temps habituals, flauta doblada, amb un andanteharmoniós.Va seguir el Trio concertante en re major de Mozart, una obra clàssica del salzburgès, diàleg apassionat de les dues flautes amb el suport contundent del piano, que va tancar la primera part. Tres cançons per a dues flautes i acompanyament de piano de Mendelsshon, arreglat perTh. Böhm, va iniciar la segona part, amb una Cançó de tardor bellíssima, seguida per tres àries de l’òpera La flauta màgica, de Mozart, on Patrícia de No va estar magnífica en la corresponent a la Reina de la Nit, per anar després a l’Andante i rondó op. 25 per a dues flautes i piano de Doppler, on les dificultats pròpies de la composició van ser executades a la perfecció. Finalment, una magnífica Rigoletto-Fantasie, duo concertante per a dues flautes i piano, op. 38 de Franz i Karl Doppler, bassat en la música de Giuseppe Verdi, on l’encadenat dels fragments més coneguts Veglia, oh donna, La donna é mobile, Bella figlia dell’amorei d’altres ens va portar a una interpretació àgil, emotiva i apassionada dels tres intèrprets que, al final, van ser aplaudits entusiàsticament, fins a tres bisos, i no podia faltar el ragtime de Scott Joplin que l’enyorat mestre Rampal va convertir en cosa seva, cops de peu inclosos, i el so juganer de la trompeteta del pianista Branch.

per Jordi Frontons

Revistes humorístiques de la postguerra: ‘La Risa’

‘La Risa’, segona època, portada núm. 155 de Raf

A

Dijous, 19 de febrer del 2004

Nou cicle sobre ‘L’home inquiet’ El neuròleg Pere Nolasc va iniciar el cicle de xerrades de la UNESCO CONFERÈNCIA > Els Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat, amb el suport de l’Arxiu Nacional de Catalunya, van iniciar dijous passat, 12 de desembre, un nou cicle de conferències. En aquesta ocasió, les xerrades s’apleguen sota el títol L’home inquiet i giren al voltant d’un únic tema: la inquietud de l’ésser humà vers el coneixement. El neuròleg Pere Nolasc Acarín, professor de la Universitat Pompeu Fabra, va ser l’encarregat d’oferir la primera xerrada del cicle, que es plantejava, com a objectiu principal, respondre a la pregunta de Per què els humans ens dediquem a la recerca. Nolasc va entrar en matèria explicant algunes de les característiques pròpies dels humans, com ara l’envelliment lent, el sexe recreatiu, el llenguatge verbal simbòlic, la consciència d’un mateix i de la mort, l’alopècia corporal, el comensalisme comunitari i el

Barcelona dos grups editorials dominaven pràcticament l’edició de revistes humorístiques en les seves diverses tendències. El grup editorial de Buigas Estivill, amb la revista més clàssica de tots els temps, TBO, i Editorial Bruguera, amb un ampli repertori de publicacions amb Pulgarcito al davant, van ser realment el referent en el qual es van fixar els altres editors del seu temps per llançar al mercat productes similars amb els quals absorbir part del mercat. Així va ser com als anys 50 van proliferar publicacions semblants en forma i contingut, l’editorial Símbolo va publicar el 1951 Chicolino, amb la qual va col·laborar Enrich amb la sèrie El caco delito, que podem considerar la primera versió d’El caco Bonifacio; Ediciones Manraf va editar Farolito el 1953; Ediciones Generales va realitzar Paseo Infantil el 1956; i molts altres editors van fer el mateix. Si algú va aconseguir incidir al mercat de forma competitiva va ser Editorial Marco. Fins aleshores, des dels anys quaranta, s’havia especialitzat en petits quaderns setmanals d’aventures i publicacions del tipus Gran Colección de Novelitas Gráficas, Cine Gráfico i Heroicos Episodios de la Historia de España; malgrat això, el 1951 va decidir editar una nova publicació humorística que pogués ocupar un lloc entre les que ja existien amb gran popularitat i èxit de lectors. La nova revista es va batejar com Páginas Humorístiques de Ediciones La Risa, encara que de seguida es va conèixer simplement com La Risa. Per aconseguir una identitat pròpia dintre del gairebé saturat mercat d’aquest tipus de publicacions, La Risa es va concebre amb un disseny innovador en el qual destacava la portada, en què invariablement es reproduïa un dibuix de J. Rizo a tota plana. En aquest dibuix hi havia una gran quantitat de persones immerses en situacions diferents que parlaven entre elles. L’estil recordava, sens dubte, el que va fer famós Opisso

progrés cultural i tecnològic. L’evolució de l’ésser humà Després de fer un repàs a les fases més importants del procés evolutiu humà, el conferenciant va explicar que la comunitat científica apunta la possibilitat que fa 30.000 o 40.000 anys hi hagués una mutació en una proteïna que hauria donat la capacitat al cervell humà, a través d’una sèrie d’interconnexions neuronals, de gravar fets a la memòria, elaborar hipòtesis i avançar cap a nous coneixements. Aquesta proteïna no es troba en la resta d’animals i la seva alteració es relaciona amb malalties com l’Alzheimer o l’esquizofrènia de la joventut. Segons Nolasc, un dels progressos principals de l’home és l’adquisició d’un llenguatge simbòlic, gràcies també a l’evolució de l’equip fonador. El llenguatge permet, ja des de la infància, buscar informació, preguntar i establir comparacions, analitzar i ordenar, inventar solucions i resoldre problemes, entre d’altres. La pròxima conferència tindrà lloc aquest vespre a l’ANC i anirà a càrrec del professor d’antropologia biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona Ramon M. Nogués. //L.B.

al TBO. No només La Risa tenia aquesta similitud amb TBO, sinó que disposava de seccions que més que inspirades estaven literalment copiades, com per exemple Inventos prácticodeportivos del profesor Kal-Albacete, que, òbviament, tenien un claríssim referent en Los Grandes Inventos de TBO. No obstant, s’ha d’indicar que mentre la sèrie de TBO era realitzada mitjançant un dibuix-pla i un text escrit, la de La Risa era una autèntica historieta amb tots els ingredients del mitjà. Als començaments de la revista només les portades eren a tot color, les pàgines centrals estaven editades a dos colors, mentre que l’altra totalitat de la publicació ho era en blanc i negre. Al final només la portada era a color i la resta en verd i negre. Per La Risa van passar grans artistes del dibuix als seus inicis com Coll, que més tard seria una de les figures de TBO, amb el seu estil inconfusible; F. Boix, que va col·laborar assíduament amb Bob Aina y Pat Acón, los héroes del batallón, els esmentats Inventos práctico-deportivos del profesor Kal-Albacete, Nicomedes Camueso, Aventuras de Cartapacio y Seguidilla i tantes altres; un jove Raf, que ja el 1952 va publicar La vida aborregada de Gumersindo Borrego, amb la signatura de Rafart, així com més endavant Sherlok Gómez, Cantinflas i moltes altres; un igualment jove Ibáñez, amb Doña Usura, Haciendo el indio, Kokolo, Melenas i Dreson; J. Ripio, que va continuar Sherlok Gómez i va realitzar sèries com Pablito compra un loro i Felipe Narigón; i altres autors com Ayné, Cubero, Antonio García, Martínez, Leovigildo, Castillo i un llarguíssim etc. Hem d’afegir que un bon nombre d’historietes aparegudes a La Risa no tenien signatura. La Risa va tenir tres etapes, la darrera a partir de 1960, que es limitava a reeditar historietes de les anteriors i algunes sèries d’importació de la Bardon Fleetway.•


Dijous, 19 de

PUBLICITAT

febrer del 2004

37

Agenda Cultural 20 Divendres - 21 Dissabte

24 Dimarts

22 hores Teatre-Auditori Teatre. Això no és vida!

19.30 hores Biblioteca del Mil·lenari Inauguració Exposició “Palabra pintada”

A càrrec de la companyia T de Teatre Direcció: David Plana 20 Divendres 21 Dissabte

Un recorregut entre l'Art i la Pau una creació d'Alekos Exposició dins les activitats associades al Fòrum Barcelona 2004 Fins el 29 de març

Org.: Teatre-Auditori

Org.: Oficina Sant Cugat Solidari, Biblioteca del Mil·lenari i Universitat Internacional de la Pau

21 Dissabte - 22 Diumenge

26 Dijous

Carnestoltes 2004

Pl. Lluís Millet

19.30 hores Casa de Cultura Conferència. El càncer i les dones

12 h. Sortida del cercavila de Gitanes 13 h. Ball de velles. Lectura del pregó del carnaval. Ball de gitanes 14 h. Brou de carnaval i botifarra d’ou 20.30 h. Pl. Octavià Convocatòria de comparses 21 h. Sortida del cercatasques 23 h. Celler cooperatiu Ball de nit

Aspectes clínics i psicològics A càrrec del Dr. Jordi Estapé i la Dra. Tània Estapé Org.: Ajuntament de Sant Cugat - Dona informa. Col.: Laboratoris MSD

Carnestoltes 2004 Pl. Octavià 11 h. Xocolatada 12 h. Sortida del cercavila 13 h. Animació infantil. Pregonet

Si voleu sortir en aquesta agenda cultural cal que adreceu la informació 15 dies abans a la Casa de Cultura. Tel.: 93 589 13 82 i fax: 93 589 43 39 A/e: cultura@santcugat.org L’Ajuntament de Sant Cugat no es fa càrrec de la responsabilitat dels actes publicats en aquesta agenda.

Org.: PROFESLO. Col.: Ajuntament de Sant Cugat

20 Divendres 20 h. Auditori “Àngel Rodamilans” Concert de violins Música barroca. Director Thor Jurgen. Org.: Escola artisticomusical Montserrat Calduch. 20 h. Centre Social i Sanitari de la Floresta Videofòrum i sopar sobre Brasil Cal fer reserva anticipada amb 3 dies d’antelació al Centre Cívic la Floresta. Preu 6 E. Org.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Col.: Sabores del Mundo. 22 h. Teteria Brins Recital de poesia i tertúlia Org.: Teteria Brins. 22 h. Teatre-Auditori del Centre Cultural Teatre. Això no és vida! A càrrec de la companyia T de Teatre. Direcció: David Plana. Org.: Teatre-Auditori. 23 h. Espai Jove de la Casa de Cultura Concert pop-rock acústic amb Matxambrat Org.: Espai Jove - Ajuntament de Sant Cugat.

21 Dissabte 9 h. Club Muntanyenc Passeigs per Collserola Can Salat, Salt d’aigua, Sant Bartomeu. Org.: Club Muntanyenc Sant Cugat. 10 h. L’Amic Imaginari De l’Amic Imaginari a Hogwarts Concurs de preguntes sobre Harry Potter. Concurs de disfresses i caracterització. Inscripcions a l’Amic Imaginari. Org.: L’Amic Imaginari. 11 h. Pl. Creu d’en Blau Cercavila de Carnestoltes per les Planes La Banda de les Planes acompanyarà el recorregut de la cercavila per tot el barri. 12 h. Grup d’animació infantil a càrrec del Cercle Jove de les Planes. 12.30 h. Concurs de disfresses per a totes les edats. Org.: Comissió de Festes de les Planes, Agrupació Cultural i Musical les Planes. 12 h. Biblioteca del Mil·lenari Hora del conte. Contes de Colòmbia A càrrec d’Adriana Albarracín. Org.: Biblioteca del Mil·lenari.

Carnestoltes 2004 Matí. Pl. Lluís Millet 12 h. Sortida del cercavila de Gitanes 13 h. Ball de velles. Lectura del pregó del carnaval. Ball de gitanes 14 h. Brou de carnaval i botifarra d’ou per a tothom Tarda-nit. Pl. Octavià 20.30 h. Convocatòria de comparses 21 h. Sortida del cercatasques 23 h. Celler cooperatiu Ball de nit Org.: PROFESLO. Col.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 17 h. Centre Social i Sanitari de la Floresta Carnestoltes Org.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 18.30 h. Unió Esportiva i Recreativa les Planes Festa infantil de Carnestoltes Org.: Unió Esportiva i Recreativa de les Planes. 22 h. Teatre-Auditori del Centre Cultural Teatre. Això no és vida! Amb la companyia T de Teatre. Direcció: David Plana. Org.: Teatre-Auditori. 23 h. Unió Santcugatenca Ball a la Unió Amb el Grup Solistes. Org.: Unió Santcugatenca. Secció Ball. 10 a 19 h (intensiu). Casal Cultural de Mira-sol Curs monogràfic de mim i pantomima Impartit per Miguel González. Preu: 40 E amb dinar inclòs. Inscripcions al Casal de Mira-sol de dil uns a divendres de 16 a 20 hores. Org.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

22 Diumenge 9 h. Club Muntanyenc Passeigs per Collserola Carenejant per Collserola Org.: Club Muntanyenc Sant Cugat. Carnestoltes 2004 11 h. Xocolatada 12 h. Sortida del cercavila 13 h. Pl. Octavià Animació infantil. Pregonet Org.: PROFESLO. Col.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

18 h. Casal popular La Guitza Cinefòrum. Temps moderns Org.: Casal Popular la Guitza 18 h. Casal Cultural de Mira-sol Ball de Carnestoltes Org.: Col·lectiu de la Gent Gran de Mira-sol. Col.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 19 h. Club Muntanyenc Audiovisual. L’illa de Creta En memòria de Lluís Puig i Toneu. Presentació a càrrec de Mireia Puig. Org.: Club Muntanyenc Sant Cugat.

23 Dilluns 20.30 h. Casa de Cultura Xerrada. El catalanisme a Can Barça, ahir i avui A càrrec de Xavi Torres i Xavier Albert Canals Org.: JERC - Sant Cugat 24 Dimarts 19.30 h. Convent de les Missioneres dels Sagrats Cors IV Curs de Cultura egípcia. La literatura a l’antic Egipte A càrrec d’Irena Cordón i Solà-Segalés. Preu: 3 E. Informació i inscripcions al 93 674 38 11 Org.: Centre d´Estudis de Valldoreix

25 Dimecres 17 h. Centre Social i Sanitari de la Floresta Dimecres de cendra Tothom amb la sardina Org.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 18 h. Casa de Cultura Reunió general de voluntaris de la coordinadora CAVIS Org.: CAVIS 18.30 h. Nou Centre Cívic-Casal de la Gent Gran Xerrada. Què és el compostatge domèstic? Org.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 20 h. Casal Cultural de Mira-sol Enterrament de la sardina Org.: Col·lectiu de la Gent Gran de Mira-sol. Col.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 20 h. Casa de Cultura Conferència. Una altre Europa és pos-

sible i una altre constitució és necessària A càrrec de Mien Etxezarreta Org.: Xarxa Alternativa de Sant Cugat

26 Dijous 19.30 h. Casa de Cultura Conferència. El càncer i les dones Aspectes clínics i psicològics. A càrrec del Dr. Jordi Estapé i la Dra. Tània Estapé Org.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - Dona informa. Col.: Laboratoris MSD 20.30 h. Ateneu Santcugatenc Xerrada. L’associacionisme i la participació a Sant Cugat Amb la participació d’entitats de Sant Cugat Org.: Casal Popular la Guitza

27 Divendres 20 h. Casal Cultural de Mira-sol Grup de lectura Tertúlia oberta i comentari de l ibres Org.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 20 h. Casal popular La Guitza Xerrada. El paper i la importància dels Casals Populars i Independentistes dels Països CatalansAmb la col·laboració de diferents casals d’arreu dels països catalans Org.: Casal Popular la Guitza

22 h. Teatre-Auditori del Centre Cultural Teatre. Super-Rawal D’Eric Bogosian Org.: Teatre-Auditori 22 h. Teteria Brins Contes per a adults i tertúlies Org.: Teteria Brins

28 Dissabte 9 h. Club Muntanyenc Passeigs per Collserola Turó d’en Cors, masia modernista de Can Ginestar Org.: Club Muntanyenc Sant Cugat 12 h. Centre Social i Sanitari de la Floresta Espectacle infantil. Els fills del sol A càrrec de la Companyia Teia Moner Org.: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Col.: La Roda d’Espectacles 13 h. Pl. Pep Ventura

Calçotada popular Construirem un gegantó amb la col·laboració de diferents esplais de Sant Cugat. A les 22 h gran festa a la Masia Torreblanca Org.: Casal Popular la Guitza 19.30 h. Ateneu Santcugatenc Cinema de Drets Humana. Choropampa Històries compromeses amb el món d’avui Org.: Xarxa Alternativa de Sant Cugat, Intermón-Oxfam 19.30 h. Canals Galeria d’Art Música per a un espai d’art Janine Mercader, castanyoles Org.: Escola artisticomusical Montserrat Calduch, Canals Galeria d’Art 21 h. Aula Magna de l’Escola Municipal de Música Concert de piano. Miquel Villalba Música del segle XX Org.: Escola artisticomusical Montserrat Calduch 23 h. Unió Santcugatenca Ball a la Unió Amb el Grup Doble Swing Org.: Unió Santcugatenca. Secció Ball

29 Diumenge 9 h. Club Muntanyenc Passeigs per Collserola Font groga, Font de la Salamandra, Cim del Tibidabo. Cal portar cotxe Org.: Club Muntanyenc Sant Cugat 12 h i 13. Teatre-Auditori del Centre Cultural Programació infantil. Hänsel i Gretel D’Engelbert Humperdink. Orquestra Simfònica Sant Cugat. Director, Josep Ferré Org.: Centre Cultural 17.30 h. Unió Santcugatenca Teatre. Una classe de sexologia i Set vídues i un solter Org.: Cugateatre


38

ESPORTS

Dijous, 19 de febrer del 2004

El Júnior FC femení,segon a l’estatal d’hoquei sala El Club de Campo venç les de Vidal i les priva de jugar a l’europeu

Inici de la segona volta d’herba Després de gairebé tres mesos sense competir a la Lliga de la Primera Divisió Femenina d’Hoquei Herba, el Júnior FC visita aquest cap de setmana l’estadi d’un mal classificat Alcalá HC. Aquest partit correspon a la vuitena jornada de competició, la primera de la segona volta. L’equip santcugatenc, que aquesta temporada dirigeix Lluís Casas, s’enfronta a un conjunt que és sisè d’un total de vuit equips amb un pobre balanç de 2 victòries i 5 derrotes. Quan encara s’han de disputar set jornades perquè acabi el campionat, el Júnior FC femení ocupa la segona posició a dos punts del líder en solitari, el Reial Club Jolaseta. //

COMPETICIÓ> l Júnior FC femení va superar el tercer lloc del Campionat d’Espanya d’hoquei sala aconseguit l’any 2003 i diumenge va proclamar-se subcampió d’aquest torneig. L’equip que preparen Joan Vidal i Carles Patllé van perdre la final d’aquesta fase final del 50è Campionat d’Espanya de Primera Divisió Femení d’Hoquei Sala davant el Club de Campo per un ajustat 3 gols a 2. Una efectivitat quasi perfecta de les madrilenyes des del punt del penal-córner va acabar donant el títol al Club de Campo, que va transformar en gol tres dels quatre llançaments. En la primera meitat, que va acabar amb un 2 a 1 per al conjunt de Madrid, el Júnior FC va disposar de diferents ocasions clares de gol per col·locarse per davant del marcador. A la represa, les santcugatenques van empatar però finalment el Club de Campo va fer el gol que els donaria la victòria final. El tècnic del Júnior FC femení,

que ja amb la primera plaça assegurada del grup va perdre amb el San Pablo Valdeluz-51 per 3 a 4. Ja en semifinals, les santcugatenques van desfer-se de la UD Taburiente als strokes després que l’enfrontament finalitzés amb un empat a 4 gols. El Campionat d’Espanya de Primera Divisió Femení d’Hoquei Sala

E

L’equip tècnic i les jugadores del Júnior FC, diumenge després de rebre la medalla de plata de l’estatal de sala

va celebrar-se del 13 al 15 de febrer a la ciutat de San Fernando (Cadis).

Joan Vidal, ha qualificat aquesta segona plaça d’“èxit total i històric”. Vidal, però, també ha assenyalat a EL DIARI DE SANT CUGAT que “hem tingut el primer lloc a tocar i ens fa lògicament una mica de ràbia no haver pogut aconseguir el títol”. Però amb tot, l’entrenador del Júnior FC en competicions de sala

Classificació final de l’estatal La classificació d’aquest estatal ha estat la següent: Club de Campo, Júnior FC, Sardinero, UD Taburiente, Europcar Ourense, CD Terrassa, San Pablo Valdeluz-51 i CH San Fernando. El Júnior FC femení també s’ha proclamat recentment campió del català de sala. // Àlex López

JOAN CASTAÑÉ

ha assegurat que “si es manté aquest bloc de jugadores, segur que acabaran guanyant aquest Campionat d’Espanya de sala”. Si l’equip santcugatenc hagués vençut la final s’hauria classificat per disputar la pròxima edició del Campionat d’Europa, que també hauria suposat un altre fet històric

per al club de la nostra ciutat. Així doncs, el Club de Campo, segon classificat l’any 2003 i primer el 2004, serà el representant espanyol a la Copa d’Europa d’Hoquei Sala. Enquadrat en el grup B d’aquesta fase final, el Júnior FC va guanyar el Sardinero HC per 7 gols a 2; l’Europcar Ourense per 5 a 4; mentre

El tercer triomf del Sant Cugat a la Lliga el situa a dos punts del líder

EFRÉN MONTOYA

A Coll Favà, el Sant Cugat només ha perdut un xoc en tota la Lliga

FUTBOL > El primer equip del Sant Cugat Esport Futbol Club ja és a només dos punts del líder en solitari al grup tercer de Primera Regional, el Santfeliuenc FC. Les últimes tres victòries dels vermelli-negres a la competició (Sant Cugat 3-Can Parellada 1; Sant Cugat 3-Fontsanta Fatjó 1; i Vista Alegre 1-Sant Cugat 3) els han conduït de la sisena posició al tercer lloc, empatat a punts amb el segon classificat el Ribes. El primer a la taula té 41 punts, mentre que Ribes i Sant Cugat Esport Futbol Club en sumen 39. El conjunt de Sant Cugat té un balanç de 12 victòries, 3 empats i 6 derrotes. El conjunt d’Enrique Fortes va imposar-se diumenge a l’estadi del fins aleshores quart classificat, el Vista Alegre, per 1 gol a 3. Amb aquesta victòria, el conjunt local va voler celebrar el nou patrocinador del primer equip, Construccio-

nes Alcaraz, que ha donat 9.000 euros. El preparador local vol anar a poc a poc, analitzant cada partit amb la intenció de lluitar per l’as-

Els d’Enrique Fores reben diumenge a Coll Favà el Piera, quart per la cua al grup tercer de Primera cens en les últimes jornades de la competició. En aquest sentit, Fortes ha assegurat que “quan hem volgut mirar més enllà hem tingut vertigen i hem perdut llocs a la classificació. Així que a partir d’ara ens proposem anar partit a partit”. No deixar escapar cap punt a la Zona Esportiva Municipal Coll Favà continua sent un dels objectius prioritaris de l’equip, que aquesta campanya tan sols han perdut un

enfrontament a casa, contra el Terrassa FC B en la primera jornada de Lliga. Un adversari mal classificat El Piera, quart classificat per la cua, visitarà diumenge a les dotze del migdia Coll Favà. El Piera té un balanç al grup tercer de Primera Regional de 7 victòries, 2 empats i 12 derrotes. Amb tot, aquest equip va imposar-se fa unes jornades al camp del Ribes, actual segon classificat a la taula. L’entrenador santcugatenc compta per victòries tots els xocs que s’han jugat a Coll Favà. Reforç a la davantera El Sant Cugat Esport FC podria incorporar els pròxims dies Jordi Pujol, que ocupa la demarcació de davanter centre i, tot i que es tracta d’un jugador jove, ha jugat en categories altes del futbol català. <


ESPORTS

Dijous, 19 de febrer del 2004

39

L’aleví masculí de tenis del Valldoreix,campió al català Amb el primer lloc puja al Campionat de Catalunya per Equips en categoria argent

CEDIDA

Caballero, campiona de Catalunya NATACIÓ > Melissa Caballero s’ha proclamat en quatre disciplines diferents campiona de Catalunya absoluta de natació. Ho ha fet en les proves de 200 metres crol (2:02.83); 400 metres crol (4:15.08; i en les proves també de 4X100 i 4X200 metres lliures femenins. El Campionat de Catalunya absolut de natació ha estat inclòs en la quarta de les vuit proves puntuables del V Circuit Català de Trofeus de Natació. El català va celebrar-se divendres, dissabte i diumenge passat a la piscina de 50 metres de Can Llong de Sabadell. Aquest cap de setmana la nedadora del Club Natació Sabadell serà present al Trofeu Ciutat de Terrassa, cinquena prova puntuable per al Circuit Català. Caballero nedarà els 200 i 800 metres lliures. Caballero està centrada en aquests moments en el Campionat d’Espanya absolut, que tindrà lloc a Cadis del 4 al 7 de març. Aleshores podria assegurar-se alguna marca mínima que li permeti ser present als Jocs Olímpics d’Atenes a l’estiu. Després de l’estatal també prendrà part a l’europeu, que es farà a Madrid del 10 al 16 de maig. <

Aquests són els components de l’equip aleví masculí de tenis del Club Esportiu Valldoreix

COMPETICIÓ > L’equip aleví masculí de tenis del Club Esportiu Valldoreix va coronar-se diumenge a les seves instal·lacions campió de Catalunya per Equips en la categoria de bronze. Els valldoreixencs van superar en la final d’aquesta competició el CN Olot per un contundent 4 punts a 1. Aquest primer lloc al català dóna al CE Valldoreix l’ascens a la categoria d’argent, a tan sols ja un pas de la d’or, la màxima categoria al Campionat de Catalunya per Equips. Per assegurar-se un lloc a la final d’aquest campionat, els tenistes de Valldoreix van haver de superar quatre eliminatòries, sense perdre cap d’aquests enfrontaments. Així, en semifinals el Club Espor-

L’equip femení, a les portes El Club de Tenis Barcelona-Teià ha privat l’equip aleví femení de tenis del Club Esportiu Valldoreix de, com a mínim, disputar les semifinals en categoria d’argent del Campionat de Catalunya per Equips. El conjunt valldoreixenc va perdre lluny de les seves instal·lacions per 4 punts a 1. Amb anterioritat, les tenistes locals van superar amb nota les corresponents rondes prèvies. Fa molts anys, l’aleví femení de l’entitat esportiva de Valldoreix va adjudicar-se en la categoria d’argent el Campionat de Catalunya per Equips. //

El Patí femení,invicte a la Copa Catalunya B

ARXIU

El sènior femení està fent un paper excel·lent a la Copa Catalunya B

tiu Valldoreix va batre el CT Tarragona per 3 punts a 2. I abans va fer el mateix amb el CE Vallès (4 punts a 1), el CT Balaguer (7 punts a 0) i el CN Reus-Ploms (0 punts a 7). Un jove equip amb talent El conjunt aleví masculí del CE Valldoreix està integrat per joves tenistes de molta qualitat, amb edats que oscil·len entre els 10 i els 12 anys. L’equip capitanejat per Francesc Costa el formen els següents jugadors: Álvaro Lemmel, Jordi Bázquez, Xavier Tutusaus, Philipe Osterwind i Biel Rosell. El Campionat de Catalunya per Equips aleví masculí de tenis en la categoria de bronze, Trofeu Mano-

LLIGA > El sènior femení del Patí Hoquei Club Sant Cugat no ha perdut cap de les sis primeres jornades de la Copa Catalunya B Femenina. El PHC Sant Cugat femení ocupa una de les dues primeres posicions a la classificació amb un balanç a la competició de cinc victòries i un empat. El conjunt vermell-i-negre ha guanyat el CH Lloret (3-4), el SHUM Maçanet (3-5), el CH Navarcles (8-3), el CP Vilanova (0-1) i el CE Noia-Freixenet (1-5). El CH Caldes ha estat l’únic equip capaç de puntuar enfront el PHC Sant Cugat (3-3). Les jugadores que prepara David Olmo es desplacen aquest cap de setmana a la pista del CP Jonquerenc, en partit corresponent a l’última jornada de la primera volta d’aquest campionat.

lo Orantes, va começar a disputarse el 25 de gener i va acabar diumenge passat. Aquest torneig per equips es juga en superfície de terra batuda. Els jugadors de l’aleví masculí del CE Valldoreix continuaran competint fins a finals de temporada, participant en tornejos d’individuals o també per equips. L’últim títol que ha aixecat el CE Valldoreix va ser el 14 de desembre passat, quan el CE Valldoreix va aconseguir el subcampionat de Catalunya per Equips Sènior A or, que va alçar l’equip masculí de tenis de més 40 anys. Aquesta va ser la primera vegada en la història del club que un equip disputa la final de la màxima categoria d’aquesta competició. //Àlex López Després de finalitzar la Primera Catalana Femenina en cinquena plaça, el PHC Sant Cugat es va veure obligat a jugar la Copa Catalunya B Femenina. En aquest torneig regular, els quatre primers equips es mantindran a la Primera Catalana Femenina, mentre que els quatre últims descendiran a Segona Catalana. L’entrenador del sènior femení, David Olmo, confia en la qualitat de les seves jugadores per mantenir-se. <

Garcia,del Muntanyenc, campió català ATLETISME > David Garcia, del Club Muntanyenc Sant Cugat, s’ha proclamat campió de Catalunya en categoria júnior en la prova dels 800 metres llisos en pista coberta. Aquesta prova va celebrar-se diumenge a Vilafranca del Penedès. Tot i aquest primer lloc, Garcia no ha aconseguit la marca mínima per prendre part al Campionat d’Espanya. També en categoria júnior van participar-hi Anna Bernadó i Pablo Amor, que van córrer les proves de 60 i 200 metres llisos. Cap dels dos atletes del Club Muntanyenc Sant Cugat va fer podi. <


ESPORTS

40

Dijous, 19 de febrer del 2004

La UD Mira-sol critica l’estat del seu camp El club denuncia l’“estat precari” del Camp Municipal de Futbol les dependències de l’estadi, que actualment utilitzen dos clubs, la UD Mira-sol-Baco Unión i el Club Deportiu La Farga, i una escola, el CEIP Catalunya. El comunicat que aquesta entitat ha fet arribar a EL DIARI DE SANT CUGAT detalla que el cos directiu “ens sentim marginats i enganyats per l’Ajuntament” i exigeix alhora que “es procedeixi a regularitzar aquesta situació de semiabandonament”. El document també vol fer consJORDI GARCIA tar el “greuge comparaLa UD Mira-sol-Baco Unión lamenta no disposar d’una sala per guardar el material tiu” establert respecte a la resta d’entitats del INSTAL·LACIONS > La junta retreu al consistori “el mal estat i la municipi que practiquen el futbol, directiva de la Unión Deportiva falta de manteniment” de les ins- on “les seves instal·lacions són conMira-sol-Baco Unión ha fet arri- tal·lacions del Camp Municipal de servades a la perfecció i millorades bar una carta, acompanyada de 300 Futbol de Mira-sol. En aquest constantment”. Segons l’escrit, la directiva es signatures (segons fonts del club), a document, el club esportiu de Miral’Ajuntament de Sant Cugat en què sol qualifica de “precari” l’estat de lamenta del mal estat de les calde-

T A R I F E S Blanc i negre

D E

P U B L I C I T A T

1 INSERCIÓ

Mòduls

Color

12’02

2.000

10

5

40’08

8.000

20

6

60’10

10.000

8

84’14

14.000

10

96’16

16.000

15

108’18 120’20

40

(1/2 PLANA)

(1 PLANA)

govern i que aquest no els ha fet mai cas. “Tot el que presentem i denunciem en aquesta carta és un compromís adquirit per l’Ajuntament en les dues últimes legislatures i aprovat en el pressupost del consistori en els últims tres anys”. La nota també explica que “la UD Mira-sol-Baco Unión mai ha rebut cap subvenció per part de l’Ajuntament”. Aquest club integra un centenar de jugadors. //Àlex López

MOTOCICLISME > El pilot de motociclisme santcugatenc Rubèn Xaus, que aquesta temporada 2004 s’estrenarà a Moto GP, la màxima categoria del Campionat del Món de Motociclisme de Velocitat, ja ha fet els primers entrenaments de la present campanya. De l’11 al 13 de febrer va provar la nova motocicleta al circuit de Sepang, a Malàisia. Aquesta ha significat la primera sessió des que va finalitzar el Mundial 2003 i tots els pilots de la categoria reina hi han participat. Els resultats i els temps del pilot titular de l’equip Ducati d’Antín han estat els següents: 11 de febrer (16è, amb 2’07.02); 12 de febrer (19è, amb 2’05.62); i 13 de febrer (18è, amb 2’04.92). Des de dimarts passat, Rubèn Xaus, que serà un dels tres únics pilots catalans a Moto GP, s’entrena amb la resta de marques al circuit australià de Phillip Island. La primera prova de la temporada a Moto GP se celebrarà el 18 d’abril al circuit de Welkom de Sud-àfrica. D’altra banda, ja està confirmat que el Gran Premi de Catalunya es farà de l’11 al 13 de juny. <

2 0 0 4

1 INSCERCIÓ

180’30

30.000

240’40

40.000

450’76

75.000

Sant Jordi, 37 08190 Sant Cugat del Vallès Distribució:

CONTRAPORTADA

120’20

20.000

SETMANA EN IMATGES

240’40

40.000

90’15

15.000

30’05 - 42’07

5.000/7.000

22.000

Periodicitat: setmanal

18.000

20.000

Interessants descomptes per contractació continuada, Informi-se´n Tel. 93 589 62 82 Fax: 93 674 20 24

Municipi del Vallès (Sant Cugat, Valldoreix, la Floresta, Mira-sol, les Planes)

PORTADA

Sortida: dijous Difusió: venda i subscripció

Contracte anual

20

180’30

30.000

40

360’61

60.000

1NECROLÒGIQUES

(1 PLANA)

La directiva espera que “es regularitzi la situació de semiabandonament” d’aquest equipament

132’22

EDICTES

(1/2 PLANA)

Promeses Segons la UD Mira-sol-Baco Unión ja fa molts anys que denuncia aquesta situació a l’equip de

Xaus enceta la pretemporada de Moto GP

Mòduls

1*

12

res d’aigua, els llums del camp (a un 75% de la seva funcionalitat), les porteries, la xarxa de protecció, les banquetes, els vestidors, els serveis i també l’estat del terreny de joc quan plou. Alguns membres del cos directiu van entrevistar-se per última vegada amb el regidor d’Esports, Xavier Cortés, el 29 de novembre del 2003, en el decurs d’un partit de Segona Regional que va enfrontar a Can Magí la PB Sant Cugat i la UD Mira-sol-Baco Unión.

C. Sant Antoni, 42 - 44

* Preus en euros/pessetes A aquests imports cal afegir-hi l’IVA.

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS Tel. 93 589 62 82 Fax 93 674 20 24


ESPORTS

Dijous, 19 de febrer del 2004

41

Castañeda,campiona d’Espanya de taekwondo

Carrascosa, primer al català d’artística

La santcugatenca espera ara que la Federació Espanyola la convoqui per a l’europeu COMPETICIÓ>Erica Castañeda va aconseguir diumenge a Ciudad Real el títol més important de la seva carrera esportiva. La santcugatenca va penjar-se la medalla d’or al 29è Campionat d’Espanya Absolut de Taekwondo en la categoria de pes lleuger (de 59 a 63 quilograms). En la final d’aquest estatal, Castañeda va venjar-se de Patricia González, taekwondista que en l’última edició va privar a la santcugatenca d’obtenir la primera posició. La representant gallega, fins ara campiona d’Espanya de pes lleuger, no va poder en aquesta ocasió amb la santcugatenca, que no va donar cap mena d’opció a l’adversària i va derrotar-la en el segon assalt i per KO. Abans de disputar la final, Castañeda va vèncer la gallega Erea Andrade i la valenciana Sheila Garcia. Erica Castañeda ha explicat a EL DIARI DE SANT CUGAT que aquest títol “és un premi a molts anys competint, a molts entrenaments i a molts esforços personals”. La taekwondista santcugatenca també ha recordat que “he suportat temporades difícils”. Però això ja forma part del passat i ara travessa “el millor moment de la meva carrera esportiva”. Ara, després d’alçar-se amb

CEDIDA

Erica Castañeda, diumenge, amb la medalla d’or que l’acredita com a campiona d’Espanya de pes lleuguer

aquest important títol, Erica Castañeda espera que la Federació Espanyola de Taekwondo tingui en compte aquesta competició i la convoqui per participar per primera vegada en el seu historial per competir en un campionat d’Europa absolut, que es farà al maig. Castañeda ha afirmat

que “espero que la Federació Espanyola em doni l’oportunitat de lluitar en un europeu. He demostrat que ho mereixo”. Amb el primer lloc, la santcugatenca es converteix en la titular del seu pes i és, doncs, qui en teoria hauria de ser a l’europeu. La taekwondista local afegeix que “em

GEMMA MENGUAL, NOVA IMATGE DE DIR

ÒSCAR ARANDA DIMITEIX COM A TÈCNIC DEL JE TERRASSA

Gemma Mengual, triple medalla al Campionat del Món FINA de Natació que es van celebrar a Barcelona al juliol, és la nova imatge de DiR 2004. La nedadora catalana de sincronitzada substitueix Elsa Anka, que en l’actualitat integra el departament de premsa i RP de la cadena catalana de fitness. <

L’entrenador santcugatenc Òscar Aranda ha presentat, per motius personals, la dimissió com a tècnic del JE Terrassa, equip que milita a la Primera Catalana femenina. El dilluns 2 de febrer va comunicar a la junta directiva la seva intenció de no continuar al club, decisió que va ser acceptada. Aquesta era la seva primera temporada al club de Terrassa. <

EL TENIS DE TAULA ES MANTÉ A PRIMERA NACIONAL

EFRÉN MONTOYA

El CP Sant Francesc, de festa PETANCA >

El Club Petanca Sant Francesc va celebrar amb un esmorzar diumenge a les seves instal·lacions el títol de campió de Lliga de l’equip femení al Grup Segon de la Sisena Divisió Superlliga. Joan Recasens, tinent d’alcalde de Presidència i Serveis Territorials de l’Ajuntament, i Xavier Cortés, regidor d’Esports, van lliurar una placa al club santcugatenc per haver assolit aquest èxit esportiu. El conjunt femení s’ha classificat al campionat per davant del CP Polinyà i el CP Rocafonda. El CP Sant Francesc organitzarà pròximament el seu tradicional campionat social. <

faltava guanyar el Campionat d’Espanya absolut, però ara que ja el tinc vull sortir a fora i competir a escala internacional. Vull adquirir experiència”. El 13 de març serà present al Campionat de Catalunya Universitari. //Àlex López

El primer equip de la secció de tenis de taula de la Unió Esportiva Sant Cugat ja s’ha assegurat matemàticament la permanència a la Primera Divisió Nacional a falta de quatre jornades perquè acabi la Lliga. La UE Sant Cugat va vèncer el CPP Igualada per 4 punts a 2 i ha encadenat la setena victòria consecutiva a la competició. Després d’un irregular inici a la competició, l’equip esponsoritzat per l’empresa Moseca està oferint una segona volta espectacular. <

COMPETICIÓ>El santcugatenc Andrés Carrascosa, de 10 anys, ha aconseguit la primera plaça en la primera fase del Campionat de Catalunya de gimnàstica artística masculina, que es va desenvolupar a la Foixarda el 8 de febrer. Carrascosa, del Gimnàstica Artística Esportiva Rubí (GAER), va sumar una puntuació final de 53.200 punts a la categoria d’Iniciació Nivell 2. També al català, però en la categoria de Promoció Nivell 2, el santcugatenc Jan Fibla va ser tretzè. En la categoria nivell 4 de la Copa Catalana de gimnàstica artística femenina, les santcugatenques van assolir els següents resultats: Andrea Pérez (9a); Maria Buj (20a); Sandra Cruz (24a); i Paula Borràs (25a). En la categoria de Promoció Nivell 1, Lupe Alcón va ser 46a i M. Victòria Ram de Viu, 54a. <

Daniel Campos, tercer a la Winter Cup KÀRTING > El pilot santcugatenc de kàrting Daniel Campos ha finalitzat en tercera posició a la Winter Cup, la competició que obre la temporada internacional de kàrting. En categoria júnior van inscriure’s a la cursa uns 120 pilots. El germà de Daniel, Oliver Campos, va cloure la seva participació en aquesta prova amb un tretzè lloc d’uns 140 inscrits. La Winter Cup va celebrar-se el cap de setmana passat al circuit Soult Garda de la ciutat italiana de Lonato. Els germans Campos tornaran a la competició el cap de setmana del 28 i 29 de febrer a Sarno (Itàlia) en la primera de les cinc curses de què consta l’Open d’Itàlia. Els Campos no prendran part aquesta campanya al Campionat de Catalunya de kàrting i sí que ho faran al Campionat d’Espanya i a l’Open d’Itàlia. <


ESPORTS

42

Dijous, 19 de

febrer del 2005

AGENDA esport federat VOLEIBOL SUPERLLIGA FEMENINA UCAM Murcia-CV Sant Cugat

DS 13.30 Marfil Alella-Iteuve FS Sant Cugat

DG 09.45 Can Anglada-Sant Cugat A

CV Sant Cugat U. Tours-BM Volei Calella

DG 10.00 Sentmenat-PB Sant Cugat A DS 17.30 PB Sant Cugat B-O. Can Fatjó DS 12.00 Les Fonts-Júnior FC DS 10.00 Sant Cugat B-Matadepera DS 20.15 Sant Cugat C-Jábac

PREBENJAMÍ FUTBOL A 7

SEGONA CATALANA MASCULINA

DS 10.45 La Concordia-PB Sant Cugat A DS 12.30 PB Sant Cugat B-Verdanyola V.

DS 15.30 PHC Sant Cugat-CE Cornellà

FUTBOL

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ

BÀSQUET

INFANTIL PREFERENT

PRIMERA REGIONAL

DG 12.00 PB Sant Cugat A-Rubí DS 12.00 Sabadell-PB Sant Cugat B DS 18.30 Sant Cugat A-Jábac

SEGONA CATALANA MASCULÍ

DS 14.15 PHC Sant Cugat-HC Salt

TENIS TAULA DV 20.30 CTT L’Hospitalet-UE Sant Cugat

CV Sant Cugat TMA-AE Boet Mataró

JUVENIL FEMENÍ CV Sant Cugat TMA-CN Sabadell

DG 12.00 Sant Cugat-Piera

CADET FEMENÍ AVAP-CV Sant Cugat TMA A CE Clarer-CV Sant Cugat TMA B

INFANTIL FEMENÍ

SEGONA REGIONAL DS 18.15 PB Sant Cugat-Tibidabo T.R. DG 12.30 Júnior FC A-San Lorenzo DG 12.00 Badia V.-UD Mira-sol-Baco Unión

CN Sabadell-CV Sant Cugat TMA

FUTBOL SALA

DIVISIÓ D’HONOR BARCELONA

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

DD 18.00 Sport sala-Iteuve FS Sant Cugat

DS 17.00 Sabadell Nord-San Cugat A

SEGONA DIVISIÓ A BARCELONA

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

DS 20.15 Peña Andorra-Champion La Floresta

DS 16.30 Júnior FC-Can Parellada DS 16.15 Matadepera-PB Sant Cugat A DG 16.00 PB Sant Cugat B-La Planada DS 16.00 EF Ripollet-Sant Cugat A Sant Cugat C (descansa)

CADET PRIMERA DIVISIÓ

DS 19.00 BC St Joan Despí-UE St Cugat Tranes

ALEVÍ PREFERENT DS 19.30 B. Llor-UE Sant Cugat Superverd

DS 13.00 PHC Sant Cugat A-HC Sentmenat DS 16.45 CP St Ramon V.-PHC Sant Cugat C

DS 12.30 Júnior FC-Maurina Egara DS 09.30 Sant Cugat B-EF Cerdanyola

C. CAT. SUB-21 PREFERENT MASCULÍ

ALEVÍ COPA CATALUNYA B

DG 19.30 UDA Gramenet-UE Sant Cugat

DS 17.00 M. Sant Joan B-PHC Sant Cugat B

CAMP. CATALUNYA JÚNIOR MASCULÍ

BENJAMÍ COPA BARCELONA B

DS 17.30 CB Begues-UE Sant Cugat

DS 12.00 PHC Sant Cugat A-CP Vic C

CAMP. CATALUNYA JÚNIOR FEMENÍ

BENJAMÍ BARCELONA 92

DS 16.30 UE Sant Cugat-CB Parets

DS 11.00 HC Sant Just-PHC Sant Cugat B

CAMP. CATALUNYA CADET MASCULÍ

BENJAMÍ PREFERENT

DG 11.00 UE Sant Cugat 2-Mataró B DG 09.30 UE Sant Cugat B-C. Immaculada C. UE Sant Cugat 1 (descansa)

DS 11.00 PHC Sant Cugat C-CE Cornellà

DS 09.30 PB Sant Cugat A-Rubí DS 09.30 Júnior FC A-CN Terrassa DS 13.30 Sant Cugat A-Sporting Rubí

DG 09.30 Júnior FC-Vilamajor

DG 11.00 PHC Sant Cugat-GEiEG

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

DS 16.00 La Planada-Júnior FC B

FC Barcelona B-Iteuve FS Sant Cugat

JUVENIL PREFERENT

SEGONA CATALANA FEMENÍ

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

VETERANS PRIMERA DIVISIÓ

DS 19.15 Sport sala-Iteuve FS Sant Cugat

CADET SEGONA DIVISIÓ

TERCERA REGIONAL PRIMERA NACIONAL B

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

PRIMERA CATALANA MASCULINA DV 22.30 Sants-Montjuïc-PHC Sant Cugat DG 12.30 PHC Sant Cugat-Pla de Sta Maria

PRIMERA NACIONAL SEGONA DIVISIÓ FEMENINA

BENJAMÍ FUTBOL A 7 FUTBEVAL DS 09.45 La Concordia-UD Mira-sol-Baco U.

INFANTIL Iteuve FS Sant Cugat (descansa)

PRIMERA DIVISIÓ MASCULINA

CADET PRIMERA DIVISIÓ

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ DS 13.30 Rubí-PB Sant Cugat B DG 10.30 Jábac-Júnior FC B DG 10.00 Sant Cugat B-EF Cerdanyola DG 10.15 Maurina Egara-Sant Cugat C

BENJAMÍ FUTBOL A 11

PREBENJAMÍ PREFERENT DS 16.00 Cerdanyola HC-PHC Sant Cugat A

DS 11.00 PB Sant Cugat A-La Concordia DS 10.00 La Romanica-PB Sant Cugat B

CAMP. CATALUNYA CADET FEMENÍ

BENJAMÍ FUTBOL A 7 2A DIVISIÓ

HOQUEI PATINS

DG 12.30 Nàstic-E Sant Cugat

PREBENJAMÍ COPA BARCELONA B DS 10.00 PHC Sant Cugat B-Finques Olesa

DS 11.00 Castellar-UD Mira-sol-Baco Unión

RESULTATS esport federat VOLEIBOL PRIMERA DIVISIÓ MASCULINA CV Prat-CV Sant Cugat Ussía Tours...........3-2

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA AVAP-CV Sant Cugat TMA........................0-3

JUVENIL FEMENÍ CV Esplugues-CV Sant Cugat TMA............3-0

CADET FEMENÍ CV Sant Cugat TMA A-CV Figueres............3-0 CV Sant Cugat TMA B-Safa-Gavà..............3-0

INFANTIL FEMENÍ CV Sant Cugat TMA (descansa)

HOQUEI HERBA PRIMERA DIVISIÓ MASCULINA Júnior 1917-Atlètic Terrassa....................1-1

SEGONA DIVISIÓ MASCULINA Júnior-Sant Andreu..................................7-0

TERCERA DIVISIÓ MASCULINA Júnior 1917-Pedralbes............................3-2 Diagonal-Júnior.......................................3-0

JUVENIL MASCULÍ Atletic-Júnior..........................................3-0

INFANTIL MASCULÍ A Júnior-Atletic..........................................1-5

INFANTIL MASCULÍ B Júnior 1917-St. Gregori...........................3-3

CADET Júnior-Barcelona.....................................3-0

BENJAMÍ 4X4 B Júnior-Polo B..........................................5-8

BENJAMÍ 4X4 A Matadepera-Júnior..................................3-9

BENJAMÍ 6X6 B EHC-Júnior...........................................11-3

ALEVÍ A Júnior-EHC.............................................3-3

ALEVÍ B Polo-Júnior.............................................5-4

Atletic-Júnior..........................................3-0

LLIGA MÀSTERS BARCELONA

PRIMERA CATALANA FEMENINA

Veterans OAR Gràcia-CH Sant Cugat.....17-33

CE Noia-Freixenet-PHC Sant Cugat...........1-5

JUVENIL LLIGA CATALANA

SEGONA CATALANA MASCULINA

CH Sant Cugat (descansa)

HC Capellades-PHC Sant Cugat................8-2

Júnior FC-CN Terrassa.............................4-1 PB Sant Cugat A-EF Sabadell....................2-3 San Pedro Lumen-PB Sant Cugat B...........1-5

CADET LLIGA CATALANA

JÚNIOR PREFERENT

CH Sant Cugat A-Liceo Francès............36-27

GEiEG-PHC Sant Cugat......................(ajornat)

CADET SEGONA DIVISIÓ

CADET PRIMERA CATALANA

JUVENIL PREFERENT

PB Sant Cugat A-La Románica................11-1 EF Cerdanyola-PB Sant Cugat B................2-3 Júnior FC-Sant Cugat..............................4-5

CH Sant Cugat B-BM Polinyà................22-37

FD Cassanenc-PHC Sant Cugat................2-7

BÀSQUET

INFANTIL PREFERENT

SEGONA CATALANA MASCULÍ

GEiEG-PHC Sant Cugat............................4-1

VETERANS PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ C

Alella-Júnior FC......................................4-3

Júnior 1917-Rimas.................................4-1 Egara-Júnior 1917..................................2-1 Júnior-Atletic B.......................................2-1

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

ALEVÍ FEMENÍ Pedralbes-Júnior...................................0-16

FUTBOL SALA PRIMERA NACIONAL A Olimpyc Floresta FS-CE Alfa-5 FS.............6-5

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ PRIMERA NACIONAL B FS Vila Seca-Iteuve FS Sant Cugat............4-3

San Cristóbal-PB Sant Cugat A.................6-1 PB Sant Cugat B-Sant Cugat.....................1-0

DIVISIÓ D’HONOR BARCELONA

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

Ràpid Sta Coloma-Iteuve FS St Cugat...........4-4

Júnior FC-Rubí........................................9-1

CB Sant Just-UE Sant Cugat Tranes.......59-74

ALEVÍ PREFERENT

UE Sant Cugat Superverd-CBF Cerdanyola..74-64

Ribes CP-PHC Sant Cugat A.....................1-3 PHC Sant Cugat C-Cerdanyola CH B...........1-7

C. CAT. SUB-21 PREFERENT MASCULÍ

ALEVÍ COPA CATALUNYA B

Bàsquet Llor-UE Sant Cugat..................64-63

PHC Sant Cugat B-HC P. Plegamans........1-13

SEGONA CATALANA FEMENÍ

SEGONA DIVISIÓ A BARCELONA

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

Champion-CEIP Ramon Muntaner.............8-5

La Planada-PB Sant Cugat A.....................1-5 Can Rull R.T.-Júnior FC A.........................7-0

CAMP. CATALUNYA JÚNIOR MASCULÍ

BENJAMÍ COPA BARCELONA B

ASFE Sant Fruitós-UE Sant Cugat..........64-69

CP Taradell-PHC Sant Cugat A.................5-6

Ràpid Santa Coloma-Iteuve FS Sant Cugat...3-5

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

CAMP. CATALUNYA JÚNIOR FEMENÍ

BENJAMÍ BARCELONA 92

CADET PRIMERA DIVISIÓ

PB Sant Cugat B-La Planada...................11-0 Júnior FC B-Sant Cugat............................1-2

Sant Gervasi-UE Sant Cugat.................64-60

PHC Sant Cugat B-Jesús Maria i Josep....8-5

CAMP. CATALUNYA CADET MASCULÍ

BENJAMÍ PREFERENT Igualada HC B-PHC Sant Cugat C.............1-2

Guadalhorce-Iteuve FS Sant Cugat............2-4

EF Blaugrana-PB Sant Cugat A..................2-4 PB Sant Cugat B-La Concordia..................4-1

Salesians Mataró-UE Sant Cugat 2........38-49 Safa-Sant Andreu-UE Sant Cugat B.......66-77 Joventut Badalona B-UE Sant Cugat 1...67-17

TENIS TAULA

BENJAMÍ FUTBOL A 7 2A DIVISIÓ

PRIMERA NACIONAL

EF Sabadell-UD Mira-sol-Baco Unión.........6-0

CAMP. CATALUNYA CADET FEMENÍ

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

FS Canet-Iteuve FS Sant Cugat.................4-3

BENJAMÍ FUTBOL A 11 INFANTIL

UE Sant Cugat-CPP Igualada....................4-2

PREFERENT TT Prat-UE Sant Cugat.............................1-4

BENJAMÍ FUTBOL A 7 FUTBEVAL Cerdanyola V.-UD Mira-sol-Baco Unión......2-2

PREBENJAMÍ FUTBOL A 7

UE Sant Cugat-TT Torelló..........................4-0

Cerdanyola Vallès-PB Sant Cugat A...........5-0 PB Sant Cugat B-Montcada......................0-2

TERCERA PROVINCIAL

HANDBOL

SEGONA PROVINCIAL

PREBENJAMÍ PREFERENT PHC Sant Cugat A-Capellades HC.............0-3

UE Sant Cugat-CN Reus.......................58-48

PREBENJAMÍ COPA BARCELONA B PHC Sant Cugat B (descansa)

CAMP. CATAL. INFANTIL MASCULÍ CO Sant Cugat-CB Manyanet Les Corts..50-45

RUGBI

CAMP. CATAL. INFANTIL FEMENÍ

CAMPIONAT CATALUNYA CADET

CB Grup Barna-CO Sant Cugat..............77-44

CR Sant Cugat-Gòtics RC.......................35-5

CAMP. CATAL. PREINFANTIL MASCULÍ

CAMPIONAT CATALUNYA INFANTIL

CO Sant Cugat-Safa Horta-Font............62-48

CR Sant Cugat-CN Poble Nou.................47-9

UE Sant Cugat-TT Prat.............................1-4

FUTBOL PRIMERA REGIONAL Vista Alegre-Sant Cugat...........................1-3

PRIMERA CATALANA

CAMP. CATAL. PREINFANTIL FEMENÍ

CH Sant Cugat-Handbol Esplugues........30-24

CB Grup Barna-UE Sant Cugat..............57-31

SEGONA CATALANA FEMENINA

Sabadallenca-PB Sant Cugat...................3-2 Rubí B-Júnior FC A..................................4-1 UD Mira-sol-Baco Unión-Ripollet B............0-1

TERCERA CATALANA CH Sant Cugat-BM Pau Casals..............18-13

SEGONA TERRITORIAL CE Mira-sol-Barceloneta B.................2,5-5,5 Unió Santcugatenca-Montcada D........4,5-3,5

H. Agramunt-CH Sant Cugat.................25-19

SEGONA REGIONAL

ESCACS

HOQUEI PATINS PRIMERA CATALANA MASCULINA CP Sant Ramon-PHC Sant Cugat...............7-6


ESPORTS

Dijous, 19 de febrer del 2004

43

CLASSIFICACIONS esport federat VOLEIBOL SUPERLLIGA FEMENINA Equip PJ PG PP SF SC CV Tenerife 20 20 0 60 Hotel Cantur 20 18 2 55 Caja de Ávila 20 15 5 49 Playas Benidorm 20 15 5 49 CV Albacete 20 13 7 46 Univ. Burgos 20 12 8 40 Univ. Granada 20 9 11 35 Aguere Excentric 20 9 11 32 Acesol Voley 20 8 12 32 UCAM Murcia 20 6 14 26 CV Sant Cugat TMA 20 6 14 25 Ribeira Sacra 20 4 16 20 CV Sanse 20 3 17 21 Sagrat Cor Sarrià 20 2 18 9

8 13 17 25 26 29 41 38 41 48 51 51 53 58

Punts 40 38 35 35 33 32 29 29 28 26 26 24 23 22

La propera (21 DE FEBRER): UCAM Murcia-CV Sant Cugat TMA; Universidad de Burgos-Playas Benidorm; CV Tenerife Marichal-Hotel Cantur Costa Mogán; CV Albacete-CV Sanse; Ribeira Sacra Monforte-Aguere Excentric; Caja de ÁvilaAcesol Voley; CD Universidad de GranadaSagrat Cor Sarrià.

HOQUEI HERBA DIVISIÓ D’HONOR B MASCULINA Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

UD Taburiente Júnior FC Apóstol Orense Vallès Deportiu Barrocanes HC Valencia HC RC Jolaseta Sardinero Honigvogel CA San Vicente

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

13 9 8 7 4 4 4 1 3 0

0 2 2 3 4 4 1 5 1 2

0 2 3 3 5 5 8 7 9 11

58 35 42 36 26 30 24 17 20 17

14 17 28 29 28 37 35 33 34 51

26 20 18 17 12 12 9 7 7 2

Propera jornada (21 DE MARÇ): Apóstol Orense-Júnior FC; RC Jolaseta-Club Atlético San Vicente; Vallès Deportiu-Honigvogel; UD Taburiente-Barrocanes HC; Valencia HC-Cajacantabria Sardinero.

PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

RC Jolaseta Júnior FC Olimpia HC Aiara HT RC Polo Alcalá HC Lagunak U. V.-San Vicente

7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 4 4 4 2 1 0

1 1 1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 3 5 6 7

31 36 12 23 8 12 4 1

2 6 5 11 10 26 21 46

13 11 9 9 8 4 2 0

Propera jornada (22 DE FEBRER): Aiara HT-Lagunak; RC Polo-RC Jolaseta; Olimpia HC-Club Atlético San Vicente; Alcalá HC-Júnior FC.

FUBOL SALA PRIMERA NACIONAL A GRUP SISÈ AD Inca-FS L’Esclop-Escola Pia . . . . . . . . .2-4 Olimpyc Floresta FS-CE Alfa-5 . . . . . . . . .6-5 Gasifred Atlético-FS Vilassar de Mar . . . . . .5-7 Èpic Casino-Vall de Tenes . . . . . . . . . . . . . .6-4 DMS Sarrià-CF Corbera . . . . . . . . . . . . . .4-5 FS La Unión-Sa Pobla . . . . . . . . . . . .(suspès) FS Montsant-C. Ramon Ferrer . . . . . . . . .10-3 FS Ripollet-CE Rubí FS . . . . . . . . . . . . . . .4-5

Equip FS Vilassar Mar CF Corbera Esclop-Escola Pia Gasifred Atlético AD Inca FS Ripollet

PJ 17 16 17 17 17 17

PG PE PP 16 1 0 14 2 0 11 1 5 10 2 5 8 4 5 9 0 8

Punts 49 44 34 32 28 27

CE Rubí FS FS Montsant Olimpyc Floresta Vall de Tenes Èpic Casino CE Alfa-5 FS La Unión DMS Sarrià Ramon Ferrer Sa Pobla

17 17 16 17 17 17 16 17 17 16

8 7 8 8 6 5 4 3 3 1

2 3 0 0 1 0 2 4 2 2

7 7 8 9 10 12 10 10 12 13

26 24 24 24 19 15 14 13 11 5

La propera (21 DE FEBRER): CE Alfa-5 FS-FS L’Esclop-Escola Pia; FS Vilassar de Mar-Olimpyc Floresta FS; CFS Vall de Tenes-Gasifred Atlético; CF Corbera-FS Èpic Casino; BEA Sa Poble-DMS Sarrià; CD Ramon Ferrer-FS La Unión; CE Rubí FS-FS Montsant; FS Ripollet-AD Inca.

PRIMERA NACIONAL B GRUP 2 FS Vila-seca-Iteuve FS Sant Cugat . . . . . . .4-3 Aimar Maresme-FC Barcelona B . . . . . . . .3-3 Cerezo Avema-CE Sant Julià . . . . . . . . . . . .5-3 PB Castelldefels-Sant Andreu Barca . . . . . .5-5 CN Sabadell-FS Centelles . . . . . . . . . . . . .4-7 FS La Unión-Esparraguera . . . . . . . . . . . .0-4 Dosrius-Pallejà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 Can Tito Vilanova-Sícoris Club B . . . . . . . .4-4 Equip Centelles Can Tito Vilanova Sant Andreu Barca FC Barcelona B CFS Esparraguera Aimar Maresme CN Sabadell Cerezo Avema CE Sant Julià PB Castelldefels Sícoris Club B FS Vila-Seca FS Pallejà Iteuve FS St Cugat Dosrius FS La Unión

PJ 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

PG PE PP 15 0 2 12 2 3 11 3 3 11 2 4 11 1 5 10 2 5 10 2 5 8 1 8 8 0 9 6 2 9 6 2 9 5 2 10 4 1 12 3 3 11 2 3 12 1 0 16

Punts 45 38 36 35 34 32 32 25 24 20 20 17 13 12 9 3

La propera (22 DE FEBRER): FC Barcelona BIteuve FS Sant Cugat; CE Sant Julià-Aimar Maresme; Sant Andreu de la Barca-Cerezo Avema; Centelles-PB Castelldefels; CFS Esparraguera-CN Sabadell; FS Pallejà-FS La Unión; Sícoris Club B-Dosrius; Can Tito Vilanova-FS Vila Seca.

TENIS TAULA PRIMERA NACIONAL GRUP 3 Equip CTT Hospitalet Borges Calella Èpic Casino UE Sant Cugat CN Mataró CT Barcino CPP Igualada CER L’Escala Ripollet

PJ PG PP PF 13 10 3 45 13 9 4 45 13 8 5 39 13 7 6 39 13 7 6 41 13 7 6 37 13 6 7 38 13 6 7 37 13 3 10 24 13 2 11 20

PC 25 33 34 34 37 37 34 35 46 50

Punts 20 18 16 14 14 14 12 12 6 4

La propera (22 DE FEBRER): CTT L’Hospitalet-UE Sant Cugat; CPP Igualada-Èpic Casino Comerç; Valls-CT Barcino; CER L’Escala-Can Berardo Ripollet; Calella-CN Mataró.

EF Cerdanyola Vallès-Cerdanyola Vallès . . .6-4 Cubelles-Ribes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 Can Rull-Cervelló . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 Suburense-Santfeliuenc . . . . . . . . . . . . . .2-1 Fontetes-Terrassa B . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 Piera-Can Parellada . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 Vista Alegre-Sant Cugat Esport FC . . . . . . .1-3 Equip

PRIMERA REGIONAL GRUP TERCER Fontsanta-Fatjó-Sant Quirze. . . . . . . . . . . .3-0 Olesa de Montserrat-San Mauro . . . . . . . .5-1

13 11 12 11 11 10 9 8 10 8 7 8 6 6 7 6 4 1

2 6 3 5 2 4 6 8 2 5 6 2 7 5 2 4 7 6

6 4 6 5 8 7 6 5 9 8 8 11 8 10 12 11 10 14

38 37 33 34 48 34 36 45 32 29 22 27 30 32 33 33 27 21

26 15 22 22 33 27 31 24 36 34 24 26 29 40 56 52 34 60

41 39 39 38 35 34 33 32 32 29 27 26 25 23 23 22 19 9

Propera jornada (22 DE FEBRER): Santfeliuenc-Can Rull R.T.-Sant Cugat Esport FC-Piera; Terrassa BSuburense; Cerdanyola del Vallès-Olesa de Montserrat; Cervelló-Cubelles; San Mauro-San Quirze; Ribes-EF Cerdanyola del Vallès; Can Parellada-Fontetas; Vista Alegre-Fontsanta-Fatjó.

SEGONA REGIONAL GRUP SISÈ Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

La Planada San Pedro Lumen CD La Farga Júnior FC A Tibidabo T.R. Andalucia PB Sant Cugat Rubí B U. Sta Perpétua Badia Vallès San Lorenzo Sabadallenca Sabadell Nord UD Mira-sol Llano Carolinense Ripollet B Atl. Madrid A.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

15 13 11 10 9 8 9 9 9 7 7 7 7 5 5 6 5 2

3 4 4 3 5 6 3 3 3 7 4 3 2 6 4 1 3 8

2 3 5 7 6 6 8 8 8 6 9 10 11 9 11 13 12 10

36 48 48 34 28 31 37 28 34 24 33 31 27 30 20 23 32 23

10 25 32 32 20 24 30 28 36 24 36 29 39 38 35 44 45 41

48 43 37 33 32 30 30 30 30 28 25 24 23 21 19 19 18 14

Propera jornada (22 DE FEBRER): San Pedro LumenRipollet B; Sabadell Nord-Peña Atlético Madrid Aguita Sabadell; La Planada-Andalucia; PB Sant CugatTibidabo Torre Romeu; Carolinense-Sabadallenca; CD La Farga-Unificación Santa Perpétua; Júnior FC A-San Lorenzo; Llano de Sabadell-Rubí B; Badia del Vallès-UD Mira-sol-Baco Unión.

HANDBOL PRIMERA CATALANA GEiEG-UEH Calella . . . . . . . . . . . . . . . .34-29 Gavà-HC Manyanet Les Corts . . . . . . . .30-31 H. Cardedeu-CH Sant Esteve Sesrovires . .18-23 La Salle Montcada-St Martí-Adrian. B . .27-22 CH Santpedor-TDM La Canonja . . . . . . .27-30 CH Sant Cugat-H. Esplugues . . . . . . . . .30-24 CEH BCN-Sants-UBAE-BM La Roca B . .23-22

19 19 19 19 19

6 6 5 4 3

3 2 3 1 3

10 11 11 14 13

541 553 462 451 487

558 589 514 496 539

15 14 13 9 9

Propera jornada (22 DE FEBRER): TDM La Canonja-CEH BCN-Sants-UBAE; BM La Roca B-GEiEG; CH La Salle Montcada-H. Cardedeu; H. Esplugues-CH Santpedor; HC Manyanet Les Corts-Handbol Sant Cugat; Sant Martí-Adrianenc B-Gavà; UEH Calella-CH Sant Esteve Sesrovires.

PJ PG PE PP GF GC Punts

HC Manyanet 19 TDM La Canonja 19 GEiEG 19 CH Sant Cugat 19 Salle Montcada 19 H. Santpedor 19 H. Esplugues 19 BCN-Sants-UBAE 19 CH St Esteve S. 19

16 14 11 10 11 9 9 7 8

1 2 2 3 1 2 1 3 1

2 3 6 6 7 8 9 9 10

580 564 510 523 473 537 503 510 500

483 509 459 492 472 559 513 508 503

33 30 24 23 23 20 19 17 17

GEiEG RC Sitges Químic CR CR Sant Cugat

14 14 14 14

5 4 3 3

0 1 0 0

9 9 11 11

204 198 217 205

270 313 358 324

10 9 6 6

Propera jornada (29 DE FEBRER): Químic CR-FC Barcelona B; CR Alella-Marfil-CN Poble Nou-Enginyers; RC Hospitalet B-CR Sant Cugat; CN Barcelona-GEiEG; CR Universitat de Barcelona-RC Sitges.

BÀSQUET SEGONA CATALANA MASCULÍ

HOQUEI PATINS

GRUP 3

PRIMERA CATALANA MASCULINA GRUP A CP Sant Ramon-PHC Sant Cugat . . . . . . . .7-6 Pla de Santa Maria-Reus Deportiu . . .(ajornat) SH Casal Montblanquí-CH Mollerussa . . . .2-6 Sícoris Club B-HC Piera . . . . . . . . . . . . .(ajornat) HC Sant Just-CP Calafell . . . . . . . . . . . . .1-1 Casal Espluga-CH Juneda . . . . . . . . . . . . .4-6 CE Noia-Freixenet-CP Riudebitlles . . . . . . .6-5 CE Vendrell-P. Vilafranca . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 Andorra HC-CHP Sants-Montjuïc . . . . . . . . .5-5 Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

P. Vilafranca 20 CE Vendrell 20 HC Piera 19 CP Calafell 20 CH Mollerussa 20 Noia-Freixenet 20 HC Sant Just 20 CP St Ramon V. 20 Andorra HC 20 CH Juneda 20 Reus Deportiu 19 PHC Sant Cugat 19 CP Riudebitlles 20 Sícoris Club 19 Pla de Sta Maria 19 Sants-Montjuïc 19 Casal Espluga 20 Casal Montblanquí 20

16 14 15 13 12 11 11 11 8 9 9 7 7 5 5 3 2 0

0 3 1 3 5 4 3 1 5 2 1 2 1 3 2 2 0 0

4 3 3 4 3 5 6 8 7 9 9 10 12 11 12 14 18 20

122 77 143 71 102 51 114 69 96 62 96 60 90 60 109 98 111 71 83 85 93 83 115 90 90 90 83 127 60 95 63 98 77 179 46 227

32 31 31 29 29 26 25 23 21 20 19 16 15 13 12 8 4 0

Propera jornada (22 DE FEBRER): Sants-Montjuïc CHPCP Sant Ramon Vilafranca; PHC Sant Cugat-Pla de Santa Maria; Reus Deportiu-CH Casal Montblanquí; CH Mollerussa-Sícoris Club; HC Piera-HC Sant Just; CP Calafell-Casal Espluga; CH Juneda-CE Noia-Freixenet; CP Riudebitlles-CE Vendrell; P. Vilafranca-Andorra HC.

CB Sant Just-UE Sant Cugat Tranes . . . .59-74 CB Sentmenat-BC Sant Joan Despí . . . .53-70 B. Almeda-CB Lliçà d’Amunt . . . . . . . . .70-64 CE Molins de Rei-UE Capellades . . . . . . . .85-84 AEC Collblanc-La Salle Reus . . . . . . . . .86-69 CB Salou-Reus Deportiu-CB Cambrils . .86-69 ADT Carrefour-CB Castelldefels . . . . . . .73-67 CB Montpedrós-Calafell . . . . . . . . . . .109-77 Equip PJ UE St Cugat Tranes 19 CB Cambrils 19 ADT Carrefour 19 CB Montpedrós 19 CB Salou-Reus D. 19 BC St Joan Despí 19 AEC Collblanc 19 CB Castelldefels 19 B. Almeda 19 CB Sentmenat 19 CE Molins Rei 19 Calafell 19 UE Capellades 19 La Salle Reus 19 CB Sant Just 19 CB Lliçà d’Amunt 19

PG 17 12 12 12 12 12 12 12 9 8 8 7 6 6 6 1

PP 2 7 7 7 7 7 7 7 10 11 11 12 13 13 13 18

PF 1494 1485 1347 1481 1475 1427 1453 1507 1365 1322 1308 1437 1405 1362 1450 1344

PC 1220 1386 1286 1422 1386 1310 1329 1376 1434 1421 1420 1588 1518 1382 1505 1679

Punts 36 31 31 31 31 31 31 31 28 27 27 26 25 25 25 20

La propera (22 DE FEBRER): CB Montpedrós-B. Almeda; CB Lliçà d’Amunt-CB Sentmenat; BC Sant Joan Despí-UE Sant Cugat Tranes; CalafellADT Carrefour; CB Castelldefels-CB Salou; CB Cambrils-AEC Collblanc; La Salle Reus-CE Molins de Rei; CB Ópalo Cerdanyola-CB Sant Just.

SEGONA CATALANA FEMENÍ GRUP 1

COPA CATALUNYA B FEMENINA S.H.U.M. Maçanet-CH Caldes . . . . . . .(ajornat) CH Lloret-CP Jonquerenc . . . . . . . . . . . . .1-4 PHC Sant Cugat-CE Noia-Freixenet . . . . . .5-1 CH Navarcles-CP Vilanova . . . . . . . . . . . . . .2-2 Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

PHC Sant Cugat 6 CH Caldes 5 CP Vilanova 6 CP Jonquerenc 6 S.H.U.M. Maçanet 4 CE Noia-Freixenet 6 CH Lloret 6 CH Navarcles 5

5 4 2 3 2 1 1 0

1 1 2 0 0 2 1 1

0 0 2 3 2 3 4 4

26 18 10 18 12 10 10 9

13 8 9 15 11 17 17 23

11 9 6 6 4 4 3 1

Propera jornada (22 DE FEBRER): CH Caldes-CH Lloret; CP Jonquerenc-PHC Sant Cugat; CE Noia-Freixenet-CH Navarcles; CP Vilanova-S.H.U.M. Maçanet.

RUGBI Equip

FUTBOL

PJ PG PE PP GF GC Punts

Santfeliuenc 21 Ribes 21 Sant Cugat 21 EF Cerdanyola V. 21 Vista Alegre 21 Suburense 21 Cubelles 21 Olesa Montserrat 21 Can Rull R.T. 21 Fontsanta-Fatjó 21 Fontetes 21 Terrassa B 21 Can Parellada 21 Cerdanyola V. 21 Piera 21 Cervelló 21 San Mauro 21 Sant Quirze V. 21

Gavà UEH Calella St Martí-Adrian. B BM La Roca B H. Cardedeu

PRIMERA DIVISIÓ Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

CN Poble Nou CN Barcelona CR Univ. BCN FC Barcelona B CR Alella RC Hospitalet B

14 14 14 14 14 14

12 11 10 7 7 6

0 0 1 1 1 0

2 3 3 6 6 8

417 368 268 272 295 235

185 251 199 238 263 278

24 22 21 15 15 12

BC Martorell-A.T.H.C . . . . . . . . . . . . . . .58-36 UE St Cugat Superverd-CBF Cerdanyola .74-64 CN Terrassa B-CB Igualada . . . . . . . . . .49-50 CB Castellar B-Súria . . . . . . . . . . . . . . . .61-68 CB Balaguer-Albert Disseny . . . . . . . . .62-68 CB Seca-CB Lleida . . . . . . . . . . . . . . . .39-54 CE Sant Nicolau-CB Calaf. . . . . . . . . . .63-59 CB Olesa B-Bàsquet Llor . . . . . . . . . . . .69-64 Equip CB Igualada CB Olesa B Bàsquet Llor UESC Superverd A.T.H.C. CB Seca CBF Cerdanyola CN Terrassa B Albert Disseny CB Lleida CB Calaf BC Martorell CB Balaguer CE Sant Nicolau Súria CB Castellar B

PJ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 17 18

PG 18 15 13 13 12 10 9 9 9 8 6 5 4 4 5 3

PP 0 3 5 5 6 8 9 9 9 9 12 13 14 14 12 15

PF PC 1333 917 1238 993 1114 965 1178 986 1038 1018 1075 1027 1095 1060 1017 889 1099 1183 955 865 856 1033 941 1061 986 1159 1024 1201 919 1152 943 1302

Punts 36 33 31 31 30 28 27 27 27 25 24 23 22 22 22 21

La propera (22 DE FEBRER): Sant Pere d’Or-UE Sant Cugat Superverd; CBF Cerdanyola-BC Martorell; A.T.H.C.-CE Sant Nicolau; CB CalafCB Seca; CB Lleida-CB Balaguer; La Salle Bages-CB Castellar B; Súria-CN Terrassa B; CB Igualada-CB Olesa B.


ESPORTS

44

Dijous, 19 de

febrer del 2004

AGENDA esport escolar COMPETICIÓ LOCAL

Maristes Rubí A-J. Maragall A

ALEVÍ

S. Jordi A-Catalunya

DS x Pins Vallès A-Pins Vallès B

CO Sant Cugat-Ferran Clua A

Pi d’en Xandri B-H. Rubí La Serreta

Escola Nabí-Santa Isabel

Ferran Clua B-Joan Maragall B

PREBENJAMÍ

Àgora A-S. Jordi B

H. Rubí Verdaguer (descansa)

DS 11.00 Júnior A-Can Boada

Collserola-F. Clua B

Pi d’en Xandri A-Col. Carme

DS 11.00 Júnior B-Europa C

Thau-J. Maragall B

Avenç A-Ferran Clua A

FUTBOL A 7

DS 13.00 Àgora B-Jabac Can Jofresa B

Catalunya-Ramon i Cajal A

ALEVÍ BENJAMÍ

Catalunya A-Thau

DS 09.00 Maurina Egara A-La Farga C

CO Sant Cugat B (descansa)

DS 11.00 Avenç A-Júnior FC C

CO Sant Cugat A-Avenç

DS 10.00 Sant Pere Lumen-La Farga D

Europa-Collserola

DS 11.15 La Farga B-Thau B

Catalunya B (descansa)

DS 10.00 Avenç B-Júnior FC A

Santa Isabel-Escola Nabí

DS 13.30 Júnior FC B-Col. Maria Auxiliadora DS 09.00 Col. Sagrat Cor B-UD Mira-sol DS 10.00 Jabac Can Jofresa-Escola Santa Isabel DS 12.00 Col. El Pinar-CEIP Font de l’Alba

INFANTIL DS 11.30 Escola Pia-CO Sant Cugat (M)

BENJAMÍ / ALEVÍ CEEB

DS 12.00 IES Montserrat Roig-AC Cantarell

DS 10.15 CV Sant Cugat (B)-L’Ametlla del

(F)

Vallès

DS 09.00 IES Blanxart-CO Sant Cugat (F)

DS 18.00 Santa Teresa de Jesús-CV Sant Cugat (A)

Avenç B-J. Maragall A

DS 09.00 Nicolau Copernic A-AC Cantarell

INFANTIL CEEB

H. Rubí Les Torres-Ramon i Cajal B

(C-F)

DS 10.30 Escola Frederic Mistral-Escola

DS 11.30 Col. Europa (C-F)-Nicolau Copernic

Avenç A

B

DS 09.00 CV Barcelona-Escola Avenç B

INFANTIL MASCULÍ/FEMENÍ COMCOMPETICIÓ COMARCAL

Europea

PETICIÓ FEDERACIÓ

CADET DS 10.15 Escola Avenç A-Col. Sagrada Família DS 09.00 Escola Avenç B-Col. Lestonnac A

DS 12.00 CB Santiago-CO Sant Cugat

Escola Avenç (Preinf-M) (descansa)

FUTBOL SALA

DS 09.00 Escola Avenç (I-M)-Escola Pia Ntra.

ALEVÍ

DS 09.00 Joventud Badalona D-CO Sant

Sra.

Olimpyc La Floresta-Maria Montessori

Cugat (I-M)

Escola Avenç (I-F) (descansa)

URE Les Planes-Pau Casals

DS 12.45 CO Sant Cugat (Preinf-F)-CB

(Preinf-M)

Ferran Clua-Rubí Futbol Sala

Castellar

HANDBOL

Collserola-Joan Maragall

DS 11.00 CO Sant Cugat (I-F)-SEK BCN

EE Foiró A (descansa)

BENJAMÍ

INFANTIL

DS 10.00 Font de l’Alba-Escola Santa Isabel

DS 10.00 Pi d’en Xandri B-Avenç A

DS 12.00 IES Arnau Cadell-Esportiu Can

DS 09.00 Col. El Pinar-Escola Avenç

Avenç B (descansa)

Anglada

EE Foiró B (descansa)

DS 12.00 Catalunya-Ferran Clua A

DS 10.00 Col. Petit Estel-Escola Avenç

DS 13.00 Ferran Clua B-Joan Maragall B

DS 11.00 URE Les Planes-IES Sant Cugat

DS 12.30 Europa.Can Jofresa

DS 10.30 Escola Avenç A-Col. Sagrat Cor

CADET JUVENIL

CEEB

ALEVÍ

DS 09.30 Escola Avenç B-Col. Martí

DS 09.00 Escola Thau (mixt)-Col. Dosa

DS 10.15 EE Foiró (J-M)-IES Jonqueres

DS 12.45 Escola Avenç (A-F)-Aula Escola

INFANTIL

Santa Isabel-Maristes Rubí

DS 09.30 Col. Europa-EF Bonaire DS 10.00 La Farga A-Thau A

BÀSQUET

DS 10.00 Cultura Pràctica-Thau

BÀSQUET

DS 09.00 Joan Maragall A-El Turonet A DS 10.00 Turonet B-Maristes Rubí

BENJAMÍ

DS 11.00 Handbol Sant Quirze-Pi d’en Xandri

Europa-Pins Vallès

A

INFANTIL MASCULÍ COMPETICIÓ CONSELL COMARCAL CEEB DS 09.00 Handbol Rubí-CO Sant Cugat B

CADET

DS 12.00 Maristes Rubí-CO Sant Cugat A

DS 09.00 EE Foiró-IES La Serreta

Escola Avenç (descansa)

JUVENIL

Avenç-Pi d’en Xandri

HANDBOL

DS 11.00 EE Foiró-IES El Bullidor

VOLEIBOL

RESULTATS esport escolar COMPETICIÓ LOCAL

FUTBOL A 7

Escola Avenç-Maria Auxiliadora

. . . .suspès

BÀSQUET

Ferran Clua B (descansa)

INFANTIL

Joan Maragall A-Ferran Clua A . . . . . .11-5

IES Torre del Palau B-IES Arnau Cadell . .8-2

Pi d'en Xandri A-Maristes Rubí . . . . .suspès

Escola Avenç-IES Cavall Bernat . . . . . . .0-8

BENJAMÍ

ALEVÍ

Europa C-Terrassa FC D . . . . . . . . . . . .0-10

Pi d’en Xandri-Pins Vallès . . . . . . . . . .6-10

H. Rubí La Serreta-Pins Vallès B . . . .suspès

Mira-sol B-Sant Cugat . . . . . . . . . . . . . .0-6

Sant Jordi A-Àgora . . . . . . . . . . . . . . .12-4

Pi d'en Xandri B-H. Rubí Verdaguer . .suspès

JUVENIL

Àgora A-Mira-sol . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4

CO Sant Cugat-Avenç . . . . . . . . . . . . . .8-8

Ferran Clua B (descansa)

Col. Carme-EE Foiró . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Maristes Rubí A-Thau . . . . . . . . . . . . . .9-7

Maristes-Ferran Clua A . . . . . . . . . . . . .7-9

Collserola-Catalunya . . . . . . . . . . . . . . .8-8 La Farga C-Avenç A . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

ALEVÍ

La Farga B-La Farga B . . . . . . . . . . . . .2-5

CO Sant Cugat B-Avenç . . . . . . . . . . . .4-12

Thau B-Escola Tecnos . . . . . . . . . . . . . .7-2

CO Sant Cugat A-Thau . . . . . . . . . . . . .12-4

Thau A-UD Les Fonts . . . . . . . . . . . . . .6-2

Escola Nabí-Catalunya B . . . . . . . . . . .10-6

UD Mirasol-JABAC Can Jofresa . . . . . . .1-4

Santa Isabel-Collserola . . . . . . . . . . . .10-6

ALEVÍ

COMPETICIÓ COMARCAL

HANDBOL

CADET

INFANTIL CB Viladecavalls-Escola Thau (mixt) . .34-25 CO Sant Cugat (M)-Cultura Pràctica . .81-25 AC Cantarell (F)-Club Caliu . . . . . . . .26-17

ALEVÍ

Europa (descansa)

BENJAMÍ

Joan Maragall-URE Les Planes . . . . . . .11-5

Thau-AV Can Mir . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

Pi d'en Xandri B-Avenç B . . . . . . . . . . .8-8

Collserola-Ferran Clua . . . . . . . . . . . . . .9-7

Santa Isabel-El Pinar . . . . . . . . . . . . . .6-4

Catalunya-Avenç A . . . . . . . . . . . . . . .6-10

Olimpyc Floresta-Joan Maragall . . . . . .4-12

INFANTIL IES Ribot i Serra-Escola Avenç A . . . .suspès

BÀSQUET

FUTBOL SALA

Santa Isabel-El Pinar . . . . . . . . . . . . . .6-5

IES Sant Cugat-Col. Martí . . . . . . . . . . .7-3

IES Torre del Palau-EE Foiró . . . . . . .suspès

BENJAMÍ

VOLEIBOL

Col. Sagrat Cor-URE Les Planes . . . . . .0-11

PREBENJAMÍ

Àgora C-Sant Cugat . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Ferran Casablancas-EE Foiró (J-M) . . .64-46

CO Sant Cugat (F)-IES Montserrat Roig .56-4

CADET JUVENIL AC Cantarell (C-F)-IES Santa Eulàlia . .suspès IES Torre del Palau-Col. Europa (C-F) .suspès


Dijous, 19 de febrer del 2004

ECONOMIA

45

Can Magí acollirà el Saló Habitatge Sant Cugat

biliàries importants que han expressat la seva voluntat de ser-hi presents, com poden ser Vertix o Immobiliària Colonial. El Saló entén que també ha de donar cabuda a entitats financeres que responguin a les necessitats dels clients del sector immobilari, urbanistes, arquitectes, etc. El Saló també ha programat conferències

La mostra serà un punt de trobada del sector els dies 2, 3 i 4 d’abril

Participació de Promusa L’empresa d’habitatge públic de l’Ajuntament de Sant Cugat, Promusa, també té prevista la seva participació en el Saló Habitatge Sant Cugat, segons ha confirmat el director de la mostra,Xavier Escura. El que encara no s’ha definit és l’extensió de l’espai que Promusa adquirirà al Saló per tal de donar a conèixer els diferents projectes immobiliaris de venda i de lloguer que té previst executar en aquest mandat. El Saló Habitatge Sant Cugat és una iniciativa completament privada que no té cap tipus de subvenció o ajuda pública i, per tant, la implicació de l’Ajuntament o la Generalitat, en aquest sentit, no hi està prevista. //

URBANISME> questa setmana s’ha presentat el Saló Habitatge Sant Cugat, que tindrà lloc a la Masia de Can Magí el primer cap de setmana del mes d’abril, sota l’organització de l’empresa local Publicitat i Edicions Comunicació. Aquest saló pretén ser un punt de trobada per a l’exposició i per a la venda del sector immobiliari -públic o privat-, així com una plataforma d’informació dels plans urbanístics en curs i dels projectes per als pròxims anys. Serà la primera vegada que Sant Cugat acull una mostra sectorial d’aquestes característiques. Per Xavier Escura, director del Saló Habitatge Sant Cugat, l’entorn de la ciutat i la seva xarxa de comunicacions són dos dels elements diferencials que afavoreixen el creixement “intens però equilibrat” de Sant Cugat de particulars,

A

JORDI GARCIA

Xavier Escura, director del Saló Habitatge Sant Cugat, i Pere Esquerda, director de PiE Comunicació

empreses i institucions. Aquest creixement demogràfic (actualment la ciutat frega els 75.000 habitants) prové en gran part de la ciutat veïna, de Barcelona, on els habitants busquen una millor qualitat de vida, lluny dels sorolls i les presses. No és per casualitat, doncs, que es comptabilitzin en prop d’un centenar el nombre d’establiments i

negocis immobiliaris de Sant Cugat. Aquest dens i dinàmic teixit socioeconòmic fa que Saló Habitatge Sant Cugat esdevingui, segons Xavier Escura, una iniciativa no tan sols oportuna, sinó necessària i benvinguda, tant per al sector públic com per al privat. “Com que no es tracta d’un saló més, hem buscat també una ubica-

ció especial, com és Can Magí”, explica Escura, i afegeix que la masia limita, en part, l’espai i els continguts, però també aporta una “personalitat que nosaltres volem donar a aquesta mostra”. Expositors importants A un mes i mig d’obrir les portes del Saló ja hi ha diferents immo-

relacionades amb l’habitatge i l’urbanisme del segle XXI. La capacitat del saló serà d’uns 50 expositors. A més, s’habilitarà una zona d’aparcament de vehicles i també està prevista una zona infantil per tal de facilitar les visites del Saló. La continuïtat i periodicitat d’aquesta iniciativa dependrà, reconeix Escura, de la resposta obtinguda en aquesta primera edició. // Redacció

Representants municipals de l’Argentina visiten la ciutat RECEPCIÓ>Una delegació formada per onze representants de diversos municipis de l’Argentina van visitar la ciutat dimecres de la setmana passada, amb l’objectiu de conèixer el sistema de gestió econòmica de l’Ajuntament de Sant Cugat. Aquesta delegació va ser rebuda per Jaume Tubau, regidor de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana, a la Sala de Plens del consistori. Després de la recepció, els representants municipals argentins van reunir-se amb tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica, els quals van detallar als visitants el funcionament del Quadre Integral de Comandament de l’Ajuntament i el Sistema d’Anàlisi de Costos Municipal. L’estada dels polítics argentins a la ciutat es va completar amb un dinar i una visita guiada al Monestir i al Museu de Sant Cugat. Després, Jordi Joly, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Hisenda i

Serveis Generals, i els responsables argentins van oferir una roda de premsa als mitjans informatius. Gustavo de Figueredo, intendent de la municipalitat de Jesús María (Córdoba), va assenyalar que la visita a Sant Cugat “ha estat molt

Els polítics sud-americans van conèixer el sistema de gestió econòmica de l’Ajuntament profitosa”, i que “de totes les ciutats catalanes que hem visitat fins ara, aquí és on ens hem sentit més ben acollits, no tan sols pels representants municipals sinó també pels ciutadans, que ens han tractat molt bé”. Representació argentina Els representants municipals argentins que van visitar Sant Cugat la

setmana passada són: Alberto Esteban, secretari de Planificació i Economia de la municipalitat de San Fernando (Buenos Aires); Miguel Prince, intendent, i Gustavo Sicca, subsecretari de Seguretat de la municipalitat de Luján (Buenos Aires); Guillermo de Rivas, secretari de Govern de la municipalitat de Río IV (Córdoba); Marcelino Gatica, intendent de la municipalitat de Jesús María (Córdoba); Daniel Gurzi, director executiu de l’Institut Federal d’Afers Municipals, i Patricia Alessandroni, coordinadora del programa “El Nou Municipi”, de l’IFAM-Ministeri de l’Interior de la Nació; Gustavo de Figueredo, intendent de la municipalitat de Capilla del Monte (Córdoba); Marcelo Rodolfo di Pasquale, intendent de la municipalitat de Monte Hermoso (Buenos Aires); Alberto Quijada, secretari de Serveis Públics de la municipalitat de Tigre; Gustavo Torres, intendent de la municipalitat de Corral de Bustos. <

JORDI GARCIA

Jaume Tubau va rebre la representació argentina a la Sala de Plens


ECONOMIA

46

Dijous, 19 de febrer del 2004

Nova web de Catalana Occident La pàgina dóna accés a tots els continguts corporatius IMATGE > El Grup Catalana Occident ha acabat el nou disseny de la seva web: http://www.catalanaoccidente.com, a través de la qual l’internauta tindrà accés a tots els continguts corporatius, a més de poder enllaçar amb les diferents webs de les seves societats filials i disposar de tota la informació de productes i serveis que pugui necessitar. Des de la pàgina principal de www.catalanaoccidente.com es pot accedir finalment a tot allò relacionat amb la seva activitat asseguradora i a totes les seves seccions. A més de permetre l’enllaç amb la resta de webs que pertanyen a filials del grup, és a dir, Depsa, Prepersa, Notehispana, Lepanto, Cosalud i, de manera destacada, amb la d’Assegurances Catalana Occident, ofereix tota mena d’informació sobre els projectes de la Fundació Catalana Occident i apartats exclusius per a diferents col·lectius, com els

inversors i accionistes i els periodistes, entre moltes altres opcions. Molts avantatges Mitjançant www.catalanaoccidente.com també es pot accedir directament a tota la informació i als serveis que ofereix Assegurances Catalana Occident. La seva pàgina web ha estat redissenyada amb l’objectiu de millorar-ne l’estructura i la navegabilitat. Es tracta d’uns continguts dinàmics, pensats per guiar i ajudar el client en la recerca del producte més adequat a les seves necessitats, ja sigui en el

Va ser la primera asseguradora de Catalunya a ser present a internet terreny personal com en el professional. A més, li ofereix un apartat exclusiu, on pot consultar les seves pòlisses i realitzar moltes altres operacions en constant ampliació. També inclou un buscador d’agents i altres serveis, com per exemple una secció de productes destacats i de novetats especialment atractives per a l’internauta.

CEDIDA

Aquesta és la nova imatge de Catalana Occident a internet

La pàgina www.catalanaoccidente suposa una plasmació més de la transparència en la gestió que sempre ha caracteritzat aquest grup assegurador i que va fer que en el seu moment fos la primera assegu-

radora del país a estar present a internet. Líder assegurador El Grup Catalana Occident és un dels líders del sector assegurador

espanyol, amb un creixement constant i una gran implantació a tot Espanya. Actualment, disposa de més de 580 oficines en tot el territori nacional, amb 20.000 agents i prop de 3.000.000 de pòlisses. <


ECONOMIA

Dijous, 19 de febrer del 2004

47

> EL DIARI DE SANTCUGATTRIBUNA

Ben-Ami demana suport a la UE en l’afer israeliano-palestí El conferenciant de la segona sessió reclama que la Unió Europea assumeixi un paper clau en el conflicte FÒRUM EMPRESARIAL> antcugatribuna, l’espaifòrum empresarial de Sant Cugat que organitza l’Ajuntament de Sant Cugat i patrocina Deutsche Bank i EL DIARI DE SANT CUGAT, manté l’alt nivell dels conferenciants. Dimecres de la setmana passada, Shlomo BenAmi, exministre d’Afers Estrangers del govern israelià i membre del Partit Laborista israelià, va aplegar més de 300 representants d’empreses a l’escenari del Teatre-Audirori del Centre Cultural Sant Cugat. Tot apunta, segons ha confirmat l’alcalde, Lluís Recoder, que aquesta serà a partir d’ara la nova ubicació de Santcugatribuna. El Teatre-Auditori, que va necessitar tres dies per muntar l’acte, va acollir per primera vegada en els seus 10 anys d’existència una activitat cultural d’aquestes dimensions. Després de sopar, Ben-Ami va dirigir-se als assistents explicant el seu punt de vista respecte al conflicte israeliano-palestí i també va repassar molts altres temes de rabiosa actualitat en una xerrada brillant.

S

JORDI GARCIA

Shlomo Ben-Ami va adreçar-se a més de 300 assistents en la segona sessió de Santcugatribuna

Un afer que el preocupa Ben-Ami va comparèixer davant els mitjans de comunicació tot just abans del sopar per detallar la situació actual del conflicte entre Israel i Palestina, que també va centrar bona part de la seva ponència. El conferenciant de la segona sessió de Santcugatribuna va assenyalar als periodistes que “el cercle viciós no para; uns atempten, els altres responen i sembla que no s’acaba mai”. Malgrat la crítica situació, Ben-Ami va obrir una porta a l’esperança després que l’actual ministre, Ariel Sharon, hagi anunciat recentment la retirada unilateral de l’exèrcit israelià de la zona de Gaza, on també es preveu que desmantellin els assentaments jueus. En aquesta línia, l’exministre d’Afers Estrangers del govern israelià i membre del Partit Laborista israelià reconeix que, tot i que l’acord encara no s’ha fet efectiu, “he de reconèixer que aquesta iniciativa és positiva i és per això que la recolzo. És un precedent positiu”. Respecte al mur que ha aixecat Israel de separació amb els palestins, Ben-Ami considera que “no ajuda gaire a pacificar la situació, tot i que és evident que igual que s’ha aixecat es pot enderrocar si totes dues parts segellen l’acord”.

Durant la conferència, que va allargar-se per espai d’una hora i mitja, Ben-Ami va lamentar-se de “no haver pogut arribar a un acord de pau amb els palestins, malgrat que hi vam estar mol a prop”. Crítica als Estats Units El segon ponent de Santcugatribuna no va deixar escapar l’oportunitat de criticar el paper dels Estats Units respecte a l’afer de l’Orient Mitjà, que va arribar a qualificar de

del conflicte israeliano-palestí. L’alcalde, Lluís Recoder, va ser l’encarregat de presentar el segon conferenciant de Santcugatribuna, a qui va qualificar de “savi”. Recoder va afegir que es tracta d’“un home d’una intel·ligència excepcional”. Recoder va explicar que amb la presència de l’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol en la primera sessió de Santcugatri-

buna “vàrem posar el llistó molt alt, però per sort l’hem pogut mantenir molt alt amb la presència de BenAmi”. Es desconeix el pròxim ponent Jordi Joly, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Hisenda i Serveis Generals de l’Ajuntament, ha explicat a EL DIARI DE SANT CUGAT que “treballem amb diferents noms

de primera línia”. Entre el llistat de figures que podrien presidir Santcugatribuna hi figura Anthony Giddens, creador de la Tercera Via i premi Príncep d’Astúries 2002. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, encara no ha respost a la invitació formalitzada per l’Ajuntament al novembre perquè dirigís una sessió de Santcugatribuna. // Àlex López

El ponent qualifica de “nefast” el paper dels Estats Units respecte al conflicte de l’Orient Mitjà “nefast”. És més, Ben-Ami va culpar George Bush: “Ha entès que el terrorisme és una amenaça que cal combatre únicament per la força i que la democràcia en els països àrabs s’ha d’imposar”. És per tots aquests arguments que Ben-Ami reclama a la Unió Europea (UE) que prengui un paper significatiu en la democratització de l’Orient Mitjà i en la resolució

JORDI GARCIA

Jordi Joly, Lluís Recoder i Shlomo Ben-Ami, durant aquest acte que va celebrar-se per primera vegada al Teatre-Auditori


48

ECONOMIA

Dijous, 19 de febrer del 2004

> EL DIARI DE SANTCUGATTRIBUNA

Empreses i comensals assistents al segon sopar-fòrum de Santcugatribuna: Abat Oliba CEU: Pere Padró Rich, Lajos Darvas Coll; Aconda Paper: Joan María Carulla Capdevilla, Josep María Carulla Mur, Jesús Moreno, Alberto Bailo, Joan Escobar, Francesc Bellavista; Anuntis: Sres. González; Arenasan: Miquel A. Ranera San; Asepeyo: Orlanda Manzano, Antonio Morato, Joan Arroyo, Alicia Casart, Joan Ramon Fernández, Mireia Mallarach, Xavier Giménez, Montserrat Medina; Banc Sabadell: Josep Canalías i Puig, Montserrat Tàpies i Lloret, Vicenç Santos i Batista, María Angeles Cortés Pomar, Adolfo Salazar Ayuso, Francesc Costa Arévalo, Carles Viladevall Culat, Juan Alfonso Coll Núñez; BDO Audiberia Consultoria: José Velasco; BEI Barcelona: Sebastià Altet; Boehringer Ingelheim: Jaume Reñe, Natalia Berenguer, Josep Esparbe, Rosa Rosique, Ignacio Morante, Elvira Delfín, Josep Mª Morral; Business & Creativities: Juanjo Duelo; Caixa Terrassa: Rafael Morillo, Josep Martínez, Ricard Prior, Josep-Lluís Garrido, Joan-Pau Malet, Josep Torrents i Comas, Joaquim-Maria Sindreu i Miralles, Joan Capmany Magnara; Campos Estela: Martí García; Carto Bol S.A.: Lluis Ginjaume; Catalana Occident: David del Moral, Charo Martín, Roser Turu, Antonio Hita, Xavier Pinilla, Miquel Megale, Rafael de Campos, Gustavo Marín; Centre Comercial Sant Cugat: Juan Vicente Quiles,Rosa Marcet Cortada; CESS (Banc Sabadell): Eduard Zamora; CESS (G.y C.de Ocio): Manel Micó; CESS (Calmar Saint Gobain): Carlos Alcázar; CESS (Magna Donelly España): Andrea Ambrossini; CESS (Ruffini S.A): Roberto Ruffini; CESS (Cuatrecasas Asoc): Emilio Martinez; CESS: Javier Mirallas; CESS: Lluis Morales; Club Squash Sant Cugat: Ventura Cot, Joan Ríos; Col·legi Oficial gestors administratius Catalunya: M. Carmen Sellarès i Font, Carme Dalmau i Bacardit, Concha Forteza Bueno, Antonio Perez Farguell, Josep Ramon Orriols i Orriols, Santiago Sastre Marce; Conei: Montse Sierra, Jaume Solà, Lluis Mascarell, Ferran Blanco, Nacho Segura, Joan Angel Mulinari, Susana Ruiz, Eduardo Francés; Correos: Ricardo García García; Deborah Ibérica: Jaume Plà Pladevall; Delphi: Francesc Varela, Pere Prats, Rogelio Oficialdegui, Jaume Farell, Lluís Buxo, Gaspar Pujolasos, Pau Martínez, Miquel Bonet; Deutsche Bank: Rafael Vilà Bosch, Joan Perarnau, Roger Navarra Tomas, Carulla Carulla, Javier León, Joan Valle, Esteban Sarroca, Jordi Besses, Josefina Lopez;


Dijous, 19 de febrer del 2004

> EL DIARI DE SANTCUGATTRIBUNA

ECONOMIA

49


50

ECONOMIA

Dijous, 19 de febrer del 2004

> EL DIARI DE SANTCUGATTRIBUNA

Empreses i comensals assistents al segon sopar-fòrum de Santcugatribuna: Diari de Sant Cugat: Àlex López, Anna Casamián, Marisa Arnaiz, Xavier Escura, Elena Martínez, Yasmina Rodríguez, Anna Comella, Josep Mª Vallès; DIR: Montserrat Antolé, Anna Cambra, Jordi Mateo i Vila, Pere Sust i Sagau; EMD Valldoreix: Marc Monells; ETSAV: Ramon Sastre Sastre, Joan Puigdomènech i Franquesa; Galeria d'Arquitectura: Rafael Tramullas; Galeria Temàtica: Nati Tort; GD&Asociados Business Brokers: Gerard Duelo; GFT Iberia: Carlos Eres, Artur Serra, Susana Vilas, Juan Álvarez de Lara, Jordi Martí Sulla, Ana Vila, Jaume Iglesias, Joan Cruz; Global Med: Concepció Curet; Green Class: Rafel Baixas Guillen; Grup Ferre: Jordi Ramentol, Diego Fernández Cano, Miquel Armengol, Antoni Cistero, Josep Mª Umbert, Xavier Vila, Ricard Miralles, Josep Mª Gil; Grup XXI, SL: Santiago Vila Regard, Joan Miquel Albouy, Rafael Jimenez-Gusi, Mª Paz Corominas, Jaume Baucells Granell, Joan Cañellas, Santiago Formiguera Sala, Antonio García-Valdecasas; Hewlett – Packard: Miquel Rodríguez, Mª Carme Ruiz de Villa, Enric Gomariz, Gema Gimena, Martinez Alberto, Martinez Sra.; HGC: Guillermo Cabello, Antonio Fructuoso, Jordi Monés, Jordi Ardèvol, Jaume Roma Rodríguez, Antoni Balugo Cabué, Xavier Palet Farrero, Joan Sala; Inmobiliaria Colonial: Mauricio Fernández de Clerk, Juan Miquel Manrique, Guillermo Oller, Eduard Cervera, Carles Fort, Jordi Tremoleda, Jordi Boix, José Luis Pérez, ISS: Eulàlia Devesa, Cristina Polidura, Estela Picón; Jausas Abogados: Agustí Bou; J&A Garrigues: Alejandro Miquel, José De las Heras; La Cambra: Albert Vilardell, Marià Galí, Faust Sant José, Josep Prats, Josep Porta, Ignasi Mier, Francisco Jiménez, Marta Torrents; Leo Leonelli: Leo Leonelli Sellés; Market Devolopment: Carmen Yxart; Mobles Carré: Maria Pila; Motor Klasse: Hilari Castellón, Manel Arnau, José Gimeno, Jordi Martín, Cristian Gewehr, Ángel Cortés, Francesc Papiol, Marta Castellón; Niu Habit: Ignasi Moner; Noveon Factory: Juan Luis Velasco, Francesc Busquets; PGS: Rosendo Pitarch, Pilar Gallego, Carolina Pitarch, Carlos Martí, Carlos Pitarch, Mónica Girau, Alberto Pitarch, Iratxe Fontcuberta; Palex Werner: Knuth; Premsa: Josefina López, Xavier Fornells, Carmen Larraburu, Jordi Garcia, Gemma Bastida, Asun Chamosos, Erika Barrachina (càmara), Jordi Torrents, Òscar Espinosa (fotògraf), Vanesa Hernàndez, Esther Castanyer, Judith Permanyer, Xavi Montoro,


Dijous, 19 de febrer del 2004

ECONOMIA

51

> EL DIARI DE SANTCUGATTRIBUNA

Empreses i comensals assistents al segon sopar-fòrum de Santcugatribuna: Cristina Andreu, Ignasi Jiménez, Cristina Cullell, Álex López; Presidència: Shlomo Ben-Ami, Il·lm. Sr. Lluis Recoder i Miralles, Jordi Joly i Lena, Joan Recasens, Eduard Pomar, Ramon Grau, Josep Ramón Sanromà, Àngels Solé, Antoni Ramón; Promusa: Imma Fantoba Palomar; Protocol: Maribel Cayuelas, Jordi Puigneró, Susi Alvarez; Regiduria: Carlos Vivas, Cristina Palá-Vicarregui, Laura Bosser, Josep Solà, Jordi Turull, Mª Angels Seix, Ramón Bonastre, Francesc Carulla, Xavier Laborda, Pau Calsamiglia, Francesc Cardoner, Mercedes Rojo, Xavier Boix, Enric Tomás, Rafael Enríquez, Salvador Gausa, Josep Romero, Marta Subirà, Manel Sarasa, Montserrat Turu; Riera: Ramon Riera, Cristina Saez; Roche Diagnostics: Pia Rovellat Costas, Ricard Presas Corbella, Jose Antonio Fuentes Minguez, Josep Bassa Mauri; Sant Cugat Comerç: Mª Eulàlia Egea, Agustí Gutiérrez; Sant Cugat Obert: Mónica Mateu; Schiller: Jordi Planchart Remmert, Juan Antonio Loste Madoz; Sharp: Manel Monte, Ignasi Fraile, Joaquim Soriano, Josep M. Calvo, Felix Serratosa, Antonio Sánchez, Ignasi Petit, Joan Nicolau; SOREA: Ramon Albareda Roca; Tallers Moragas: Berna Ferrero, Salvador Strino; Tasinsa: Jorge Knuth, Enric Mir, Honorato Morales, Jaume Freixas, Antonio Ubach, David Marquina, Ignasi Amat, Carles Rosès; TMA: Francisco Sánchez Martinez, Juan Andrés Sánchez Méndez, José Sánchez Méndez, Francisco Sánchez Méndez, Miguel Alcobendas Cabello, Albert Martínez Ferrer, Miguel Ángel Sánchez Méndez, Eduard Torres Lozano; TNS: Teresa Serra, Sr. Serra; TPU: Albert Sala Miquel, Vicens Calvo, César González Mesas, Manuel Ruiz Guardia;


52

ECONOMIA

Dijous, 19 de febrer del 2004


Dijous, 19 de febrer del 2004

PUBLICITAT

53


54

ECONOMIA

Dijous, 19 de febrer del 2004

> EL DIARI DE SANTCUGATTRIBUNA

Empreses i comensals assistents al segon sopar-fòrum de Santcugatribuna: Trade Center: Yolanda García, Manel Àngel Torras, Salvador Crisol, Leticia de Ponga, Pachi Martínez, Ignacio Vallhonrat, José Luis Llusia, Pilar García-Valdecasas; Ubisoft: María Teresa Cordon; Un Regalo muy especial para ti.com: Nina Gogvadze; Uria i Menéndez Advocats: Esteban Arimany; Valldoreix Activa: Inma Lázaro Galcerán, Hedí Ventura Helou; Vertix: Franciso Javier Pérez Medina, Jordi Sorkau; VIBCON: Susana Neira Franco, Rafael Torres del Castillo; Volvo: Jordi Leiva Marcos, Víctor Fernández de la Reguera. El servei d’hostesses va anar a càrrec de l’empresa especialitzada Market Development Azafatas y RRPP i el sopar va ser servit pel restaurant el Boix de la Cerdanya.


Dijous, 19 de febrer del 2004

> EL DIARI DE SANTCUGATTRIBUNA

ECONOMIA

55


GUIA

56

Dijous, 19 de

febrer del 2004

GUIA comercial ADVOCATS

Tel. 93 674 51 11

Santiago Rusiñol, 54 Tel. 93 674 06 490

EULÀLIA PINYOL M. Farrés, 15 A - lc D Tel. 93 674 44 69

ARTICLES PERRUQ. I EST.

CUGART Torrent Bomba, 14 Tel. 93 674 43 90

GARCIA JULIÀ Av. Catalunya 22 1r 2a Tel. 93 674 41 64

PEL-FAÇ Xerric, 28 Tel. 93 589 68 49

ISABEL FERRER I MUÑOZ Girona, 9, 4t 4a Tel. 93 589 54 51 JOSEFA TORTOSA P. St. Antoni, 12 Tel. 93 674 05 93 LL. GRIERA CABELLO Fsc. Moragas, 5, 3r 3a Tel. 93 674 44 94

ALIMENTACIÓ SALUMS Llegums cuits, bacallà i conserves Sant Antoni, 50 Tel. 93 674 57 52

ASSEGURANCES AGENCAT Manel Farrés, 85, C Tel. 93 675 00 17 J.G. ASSOCIATS Pl. Barcelona, 9 B Tel. 93 675 30 12

ASSESSORIES ASSES. SÁNCHEZ CRESPO I ASS. Laboral ,fiscal, comptable i jurídic Montserrat, 26 Tel. 93 589 79 23

AL·LUMINI

BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 Tel. 93 674 17 84

ALUMINO Y CRIST.

NOGUERA MARCET

MOYANO SL Mercé Rodoreda, 8 Tel. 93 675 20 51

I ASSOCIATS Laboral, fiscal i jurídic Santa Maria, 38, 2n 2a Tel. 93 589 51 00

AL. GARRIGA Orient, 65, baixos Tel. 93 675 29 02 CRIST. AUGUSTA SL Plaça Dr. Galtès, 9 Tel. 93 675 41 21 FUSTERIA. D’AL. I PVC ST CUGAT De la Torre, 1 Tel. 93 674 15 02

ANIMALS DINO’S Avda. Can Graells, 9 Tel. 93 674 37 17 LA FAUNA Rbla. Celler, 35-37 Tel. 93 674 13 05

ANTENES COLL FAVÀ SERVEIS Antenes, porters electrònics Avd. Fsc. Macià, 85 C Tel. 93 590 63 07

ARQUITECTES ARQUITECTURA I GESTIÓ MARTÍ FINET De la Creu, 25, 1r Tel. 93 589 30 65 DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada, 31 B3 4r 1a Tel. 93 675 18 03 ESTUDI ARQ Villà, 12 Tel. 93 675 67 97 FUSTER I FREIXA, ARQUIT., SCP La Mina, 17, L. B Tel. 93 675 18 35 JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d’Or, 2 Tel. 93 674 26 01

JORDI FRONTONS Colom, 8 Tel. 93 587 99 34 JORDI MERCADÉ Creu, 6-8, 2n 3a Tel. 93 209 73 26 608 49 45 19

R&R ASSESSORS EC Fiscal, merc. i lab. Ptge Celler, s/n, dx 7 Tel. 93 589 08 70 RAMÍREZ-LAMBEA Plana Hospital, 6 esq. Tel. 93 589 37 15

AUTOESCOLES AUTOESC. MOLINS Villà, 1 Tel. 93 674 42 00 Tots els carnets EN MARXA Rosselló, 21, baixos Tel. 93 675 59 09

RACÓ DE L’ARTISTA Sort, 24 Tel. 93 674 96 38 TOT ART CANDINI Cursos pintura i dec. Pça. Dr. Galtés, 6, l. 3 Tel. 93 675 39 03

BICICLETES CARDONA Valldoreix, 41 Tel. 93 674 15 09 SUN BIKE Can Matas, 2 Tel. 93 589 17 57

CARNISSERIES SAGARRA Endavallada, 22 Tel. 93 674 01 60 Fsc. Moragas, 13 Tel. 93 675 37 77 TUBAU La Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 Mercat Torreblanca P. 1-6 i 1-7 Tel. 93 675 30 65 Mrct Pere San P. 104 Tel. 93 589 14 18 Passeig Rubí, 108 (Valldoreix) Tel. 93 674 57 47

CATIFES PAPIOL Venda i neteja Cánovas Castillo, 4 Tel. 93 674 65 00

CENTRES BRONZEJAT PAYTUBÍ Can Matas, 2 Tel. 93 675 50 11

AUTOMÒBILS AUTOCOMARCA

CTRES. PSÍQUICS

DEL VALLÈS Av. Ll. Companys, 29 Tel. 93 674 68 50 93 674 71 99

TALLER J. MORAGAS Av. Villadelprat, 79 Tel. 93 674 50 48

DELPHI AUTOMOTI-

CERÀMIQUES

VE SYSTEMS Av. Cerdanyola, s/n Tel. 93 589 20 00 J. MUÑOZ Solà, s/n Tel. 93 674 16 20 T.M.G. TALLERS Borrell Front, 31-33 Tel /Fax 93 674 34 75 T.M.G. EXP. I VENDES Av. Ll. Companys, 36 Tel. 93 675 56 53

BALL ESCOLA DE BALLS DE SALÓ Anselm Clavé, 14 Tel. 93 675 49 37 KOLIBRÍ Boutique del ball Anselm Clavé, 14 Tel. 93 675 48 40

CATALONIA CERÀMIC Ctra. Sant CugatCerdanyola, km 3 Tel. 93 580 15 00 DELT, SL Castillejos, 33 Tel. 93 589 79 34 FOAP Av. Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 93 589 31 21 RODÓ Av. Rius i Taulet, 6 Tel. 93 689 82 80 VICAT 2 Camí Can Calders, 8 A Tel. 93 675 20 01

CERÀMICA ARTESANAL TRES AL TALLER Taller propi Anselm Clavé, 9 Tel. 93 674 78 07

BARS Vegeu Guia Gastronòmica

CLUBS ESPORTS

Mª DEL MAR EJARQUE

BELLES ARTS

CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 Tel. 93 674 53 96

De la Creu, 25 bx.

CABANAS

CLUB NATACIÓ DE

SANT CUGAT C. Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

ENGINYERIA

FARMÀCIES

INGENIERIA AP Villà, 12 Tel. 93 675 68 04

FARM. LLORENS Santa Maria, 27 Tel. 93 674 15 31

ENSENYAMENT

J. RUIZ DE BUSTILLO Av. Cerdanyola, 23 Tel. 93 590 10 35

COMPLEMENTS FUN & BÀSIC Bosses, maletes, sabates, cinturons Pça. Dr. Galtés, 5 Tel. 93 589 58 01

CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 4 Tel. 93 589 28 33

COMPRA-VENDA

CENTRE D’ESTUDIS

MER-K2 Rius i Taulet, 49-51 Tel. 93 675 60 21

MUSICALS GYMEL Matrícula oberta Carme, 18 Tel. 93 583 65 79

CONGELATS L’ILLA CONGELATS Mrct Pere San, P. 125 Tel. 93 589 38 06

CONSULTORIA DE DIRECCIÓ GLOBALMED Formació i asses. en gestió, qualitat total Ptge. Celler, 1 Tel. 609 262 848

EL PUPITRE Aula d’estudi Plana Hospital, 9 Tel. 93 589 45 01 ESCOLA THAU Vial Interpolar Tel. 93 589 81 08 ESFERA D’ART Arts plàst. i acadèmia Sant Ramon, 21 Tel. 93 675 91 44

CANALS GALERIA

AZAFATAS Y REL.

FERRETERIES

D’ART C. de la Creu, 16 Tel. 93 675 49 02

EL PONT Girona, 3 Tel. 93 675 01 75

ESPAI L. RIBAS Plaça Gorina, 13 Tel. 93 589 57 76

PÚBLICAS Solsona, 3 esc.A 1r 2a Tel. 93 589 58 60 667 536 665

FERRETERIA ROS 2 de maig, 12 Tel. 93 674 37 64

POU D’ART Balmes, 35 Tel. 93 590 60 86

PUNT CLAU Fsc. Macià, 52-56 Tel. 93 589 51 25

FISIOTERÀPIA CTRE. TERAPÈUTIC ST. CUGAT Sessions ind, gimnàstica terapèutica Pça. Pep Ventura, l. 2-3 (cant. escaletes) Tel. 93 589 22 85

CLÀSSIC Av. Torre Blanca, 2 Tel. 93 674 19 03

PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 Tel. 93 674 12 39

FLORISTERIA EMMA Flors i plantes Rius i Taulet, 16 Tel. 93 674 70 45

COPISTERIES

ENT. BANCÀRIES

FORNS

ARPALI Valldoreix, 45 Tel. 93 674 96 02

CAIXA CATALUNYA Av. Rius i Taulet, 33 Tel. 93 675 19 04

COPISTERIA THER Sant Antoni, 24 Tel. 93 589 74 42

CAIXA D’ESTALVIS I

EL FORN CENRAL Degustació, pastes i entrepans Manel Farrés, 41 bx Tel. 93 589 67 17

OFINOVA Av. Ll. Companys, 18 Tel. 93 675 23 73

CAIXA SABADELL Plaça Barcelona, 8 Tel. 93 589 75 12 CAIXA TERRASSA Valldoreix, 32 Tel. 93 675 31 00

CONSTRUC. BELSCON XXI SA Cm Can Calders 10 2n belsconxxi@nexo.es Tel. 93 675 32 67

CRISTALLERIES CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. Ll. Companys, 29 Tel. 93 674 13 98

ELECTRICITAT CONELÈCTRIC DEL VALLÈS, SL Punt de servei Fecsa-Endesa Av. Cerdanyola, 26 bx Tel. 93 589 09 42 LA BOMBETA, SL Av. Catalunya, 3 Tel. 93 674 00 24 PUNTBAT ELECTRI-

ESCULTURA

FLORISTERIA

FORN J. VALLS Elaboració pròpia Major, 24 Tel. 93 674 01 59

ESMOLATS VALLÈS Especialistes en eines de tall i esmolats Vic, 28, local 3 Tel. 93 675 41 23

ESTANCS CAL CRISPIN Santiago Rusiñol, 23 Tel. 93 674 03 08 LA TABAQUERÍA Ll. Companys, 30-32 Tel. 93 675 04 05

SALA RUSIÑOL Santiago Rusiñol Tel. 93 675 47 51

GELATS ARTESANS LA XIXONENCA Gelats i torrons artes. Major, 29 Tel. 93 675 25 86 Xerric, 30 Tel. 93 674 13 48 Gelats i torrons artesans, s. cafeteria PINGÜÍ TROPICAL Plaça Octavià, 2 Tel. 93 674 58 84

GIMNASOSESPORTS SANT CUGAT Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53 DIR SANT CUGAT Ctra. de Rubí, 76-78 Tel. 901 30 40 30 GIMNÀS ESCOLA

KROXAN Av. Catalunya, 15 Tel. 93 589 81 97 MIRA-SOL MARI

GIMNÀS SANT CUGAT Anselm Clavé, 20 Tel. 93 590 82 79

FLECA ARTESANA Pça Joan Borràs, 1 Tel. 93 674 15 46

FOTO-VÍDEO CONTRALLUM Av. Cerdanyola, 11 Tel. 93 589 60 63 Santiago Rusinyol, 42 Tel. 93 675 12 48 FOTO ESTUDIO MAPE Av. Cerdanyola, 38 Tel. 93 674 09 71 INTERFILM Rbla. Celler, 23 Tel. 93 587 84 27 ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 Tel. 93 675 56 74

RUNNING VALLÈS Can Matas, 2 local Tel. 93 589 86 31 ST CUGAT ESPORTS Pl. Quatre Cantons Tel. 93 674 30 81 SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 674 98 62 UESC Cánovas Castillo,9 Tel. 93 675 23 90

GRÀFIQUES GRÀFIQUES ARIS Castellví, 19 Tel. 93 675 32 66

FRUITERIES

HAMBURGUESES

FRUITERIA ÁNGEL Av. Catalunya, 8 Tel. 93 589 70 47

MC DONALD’S Ctre Cial. St. Cugat Tel. 93 674 46 54

CITAT Camí del Colomer, 2 Tel. 93 674 68 06

ESTUDI DEC. I INTERIORISME

FUSTERIES

DIETÈTICA

ELECTRODOM.

SL DISSENY Villà, 12 Tel. 93 675 67 88

APLITEC Camí de la Creu, 6 b Tel. 93 589 49 97

GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 Tel. 93 674 00 60

VERPLA, SL Martorell, 49-51 Tel. 93 583 68 87

BRICOLATGE EL PI Tenim totes les solucions en fusta Balmes, 43 Tel. 93 675 35 33

SUPER-NATURAL Sant Ramon, 4 Obert dissabte tarda Tel. 93 675 59 53

CADIMA ELECTRODOMÈSTICS Torrent de la Bomba, 36-42, local 1 Tel. 93 589 00 74 TOBELLA Santiago Rusiñol, 49 Tel. 93 590 69 80

YBARGÜENGOITIA ASOCIADOS L. Companys 18-20, 7 Tel. 93 590 25 00

FUST. EBENISTERIA Tel. 93 699 67 48 93 674 70 68

IDIOMES DEUTSCHE AKADEMIE Centre alemany Martorell, 31 Tel. 93 675 27 27

HÍPIQUES HÍPICA SEVERINO

MASAJES A 1000 Centre d’estètica Pla del Vinyet, 57, l. 7 Tel. 93 544 11 75 PAYTUBÍ Can Matas, 2 Tel. 93 675 50 11 QUIROS Valldoreix, 76 bis Tel. 93 589 07 06 RBV Fsc Moragas, 25 Tel. 93 675 58 55

Tel. 93 674 64 91

LLAR D’AVIS LA FLORESTA Pearson, 36 Tel. 93 589 78 00 LES PLANES Tel. 93 675 51 05 MIRA-SOL Victòria, 48 Tel. 93 589 20 18

LLAR D’INFANTS JARDINERIES

JARDÍ D’INFANTS

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 Tel. 93 589 22 64

BOTÀNIA Jardins, terrasses, dissenys de prof. Tel. 93 675 61 16 649 094 100

L’ALBA Carme, 40-42 Tel. 93 674 86 99

TRINITY Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 22 01

GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 Tel. 93 674 36 94

WAY-IN Idiomes-Traduccions Rius i Taulet, 2 pral. Tel. 93 674 82 15

SON JARDÍ Serveis de jardineria Lleida, 1 Tel. 93 674 07 80

IMMOBILIÀRIES

JOGUINES

LA MAINADA Castellví, 23 Tel. 93 674 81 52

LLIBRERIES ALEXANDRIA Villà, 10 Tel. 93 675 32 01 EL CELLER DE LLI-

Vegeu pàg. immobiliària

IMPRENTA PAPERINSKI Xerric, 25 Tel. 93 589 87 14

CLUB NATACIÓ

SANT CUGAT Elisenda, 11 Tel. 93 674 61 72

MIQUEL CASAJUANA SALABERT “Cal Pere Mosso” Escultura i pintura La Torre, 8 (Monestir) Tel. 93 675 46 24

HOSTESES MARKET DEVELOP.

COPES

COPY-GRAFIC Can Matas, 8 Tel. 93 675 36 53

Pg. Calado, 12 Tel. 93 674 11 40

GALERIES D’ART

KUMON Matemàtiques Camí del Colomer, 10 Tel. 93 674 65 58

PENSIONS Rbla. Ribatallada, 20 Tel. 93 589 38 52

TOTA FUSTA 2 de maig, 9 Tel. 93 674 35 43

INFORMÀTICA APPLE CENTER Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 Tel. 93 674 15 32 L’AMIC IMAGINARI Rius i Taulet, 13 Tel. 93 589 36 32 SCOOTY LUDIC Xerric, 8 B Tel. 93 590 61 89

JOIERIES

DIGICOM SOFTWARE Software a mida Pça. la Unió 13 1r 3a Tel. 93 544 14 45

AMBAR Castillejos, 33 Tel. 93 675 62 95 Joieria-rellotgeria, taller propi

PROGRAM ACCES Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 15 56

ANNA FUSET Santiago Rusiñol, 45 Tel. 93 589 50 72

PUNT BAT

JOIERIA MIQUEL Endavallada, 25 Tel. 93 674 97 53

INFORMÀTICA Venda, reparació, instal·lació de xarxes i seguretat Camí Colomer, 2 Tel. 93 674 68 06 SIGNUS SERVEIS INFORMÀTICS Instal·lació, reparació, manteniment, seguretat Tel. 93 589 19 68 www.signus.info

INSTAL·LACIONS A. ZAMORA, S.L. Mn. C. Verdaguer, 18 Tel. 93 589 26 38 APLITEC Camí de la Creu, 6 b Tel. 93 589 49 97 FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 MANTSERV, S.A. Av. Catalunya, 18 Tel. 93 674 60 58

INST. BELLESA CENTRE D’ESTÈTICA DONNA Depilacions làser i massatges c/ Major, 36, 1 Tel. 93 675 52 54 Mª ÀNGELS Pça. Dr. Galtés, 8 2a 4a Tel. 93 589 89 48

MIREIA’S Valldoreix, 33 Tel. 93 674 99 40 TONI LOZANO JOIER ARTESÀ Taller propi Xerric, 27-29 Tel. 93 674 94 24 TRES AL TALLER Joieria artesanal, taller propi Anselm Clavé, 9 Tel. 93 674 78 07

LOTERIES ADMIN. NÚM. 1 Valldoreix, 67 A Tel. 93 589 47 42 ADMIN. NÚM. 2 Major, 33 Tel. 93 674 01 74

BRES Rbla del Celler, 25 Tel. 93 674 96 59 HEMERY Tot en esoterisme, llibres, mineral, música Sant Antoni, 1 Tel. 93 589 43 87 L’AMIC IMAGINARI Rius i Taulet, 13 Tel. 93 589 36 32 LLIBRERIA PAIDEIA Santiago Rusiñol, 40 Tel. 93 674 03 14 MYTHOS Plaça Barcelona, 9 Tel. 93 589 86 17

LUDOTEQUES BALL MANETES Plana Hospital, 25 Tel. 93 589 47 51 CASAL FAMILIAR ELS PEIXETS Casals d’estiu, Nadal i Setmana Santa Estapé, 37, baixos Tel. 93 583 68 39 RIALLES Sant Medir, 14 Tel. 93 674 67 38 SCOOTY LUDIC Xerric, 8 B Tel. 93 590 61 89

MARBRES GIRO ARTS Indústria del marbre Hospital, 35 Tel. 93 590 14 15 MÁRMOLES ST CUGAT Can Fatjó AuronsCampoamor, 12 - N. 3 Tel. 93 675 51 08

LLAMINADURES CHUPI Llaminadures i regals Pg Sant Magí, 14 Tel. 93 587 93 86 SEC I DOLÇ Fruits secs, caramels i llaminadures Santa Maria, 45 Tel. 93 674 12 53

LLANES CASA DE LES LLANES Castillejos, 17

MARCS ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2 Tel. 93 589 19 31 CRISTALERIA AUGUSTA SL Plaça Dr. Galtès, 9 Tel. 93 675 41 21 MES MARCS Enric Granados, 15 Tel. 93 589 14 29


Dijous, 19 de

57

GUIA

febrer del 2004

GUÍA comercial MATERIAL CONST. MAT. RIOMAR SL C/ 1, 61 - Can Barata Tel. 93 588 02 49

MERCERIES

Tel. 93 674 58 51 PAPIK Mobiliari a mida Sort, 34, local 4 Tel. 93 590 60 74 R. NOVAS Rbla. del Celler, 212 Tel. 93 589 54 31

Rbla. del Celler, 43 Tel. 93 689 72 68

MODA JÚNIOR D6A16 Kid-Júnior Àngel Guimerà, 19 Tel. 93 544 24 19

LA MERCERIA Plaça Pere San, 7 Tel. 93 674 05 24

MODA-CONFEC.

MOTOCICLETES

LA PERLA Major, 3 Tel. 93 674 01 38

ALLEGRO BIG SIZE Totes les talles grans Vic, 28 Tel. 93 590 11 22

CASTELLVÍ MOTOR Conc. oficial Honda Rosselló, 15 Tel. 93 675 45 16

ANDAGUA Av. Catalunya, 18 Tel. 93 583 60 17

MOTOR A FONS, SL Motos i microcotxes Vallès, 67 Tel. 93 675 41 32

MISSATGERS MRW Ildefons Cerdà, 4 Tel. 93 590 26 80 SANT CUGAT EXPRESS SL Plana Hospital, 32 Tel. 93 589 68 28

MOBLES I DEC. CARRÉ MOBLES Fsc. Moragas, 33 Tel. 93 674 09 95 93 674 15 50 CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusiñol, 37 Major, 6 Tel. 93 589 22 32 EGA MOBLES Cánovas del Castillo, 2 Tel. 93 589 00 14 EL CALLEJÓN De la Riera, 8-10 Tel. 93 590 13 82 FUDEGRE, SL Av.Torreblanca, 2-8 l. 7 Tel. 93 674 29 08 GRUPO LOBER Lluís Companys, 40 Tel. 93 589 50 50 INDUBRUC Mobles de jardí Av. Ragull, 9-19 Tel. 93 589 00 23 JORDI FLORENSA INTERIORES Lluís Companys, 23 Tel. 93 674 88 42 LA GARRIGA VERDA Av. Rius i Taulet, 120 Tel. 93 544 24 11 LA MOYENNE Santiago Rusiñol, 15 Tel. 93 674 53 54 LETTO Moble juvenil Pça. Dr. Galtés, 7

BENETTON Santa Maria, 21 Tel. 93 674 85 02 BLUE MOON Major, 16 Tel. 93 675 02 67 Valldoreix, 43 Tel. 93 589 43 55 CAMPMANY Valldoreix, 16 Tel. 93 674 14 82 CARA & CUORE SL Moda italiana Manel Farrés, 45 Tel. 93 675 64 69 CASA DE LES LLANES Totes les talles Castillejos, 17 Tel. 93 674 64 91 EMILIA BARREDA Vestits de festa i roba juvenil còmoda L’Endavallada, 12 LA MODISTA Plana Hospital, 3-5 L6 Tel. 93 589 86 69 MARIAN Sabadell, 1 / Pça. Pere San, 14 Tel. 93 674 74 28 TOT PUNT Sant Antoni, 19 Tel. 93 674 00 97

TWIN MOTORS Venda, reparació i rest., totes les marques Borrell, 9 Tel. 93 674 88 78

MÚSICA MUSICAL ST. CUGAT Rosselló, 13 Tel. 93 675 47 57

OBRES-CONST. PROMOCIONS CONSTRUALPA Santa Maria, 9 , 1r 1a Tel. 93 589 01 51 PROMUSA Av. Torre Blanca, 2-8 Tel. 93 589 17 32 RESIDENCIAL GALTÉS Pça. Dr Galtés, 5, l. 1 Tel. 93 674 43 56 STANZA Valldoreix, 10 Tel. 93 674 65 98

BRILLNET SL Lluís Companys, 27 Tel. 93 675 95 95 CLEANT MONT NETEGES Neteges en general Santa Engràcia 7, bx Tel. 93 590 05 92 DIAL Camí del Colomer, 10 Tel. 93 590 38 41 NETEGES BOIX Neteges en general Abat Biure, 20, bx 1a Tel. 93 675 35 02 VALLÈS NET Sant Ramon, 4 Tel. 93 674 89 18

BABY VIP Valldoreix, 10 Tel. 93 590 02 49 CUCARRÓ Santiago Rusiñol, 30 Tel. 93 674 55 80 D6A16 Àngel Guimerà, 19 Tel. 93 544 24 19 PRENATAL

MDL Mòduls digitals per al rentat Rbla. Celler, 55 local A Tel. 93 590 85 85

TISSER Ctra. Cerdanyola, 14 Tel. 93 675 53 02

PEIXETERIES RIBERA MANERO Av. Catalunya, 2, l. 10 Tel. 93 675 06 19 Mct Torreblanca,P.1 22 Tel. 93 675 32 56 Ctre Cial S. Cugat P.55 Tel. 93 589 75 80

CENTRE D’ÒPTICS Xerric, 29 Tel. 93 589 61 61

CARNÉ I BOSCH Fsc. Moragas, 29 Tel. 93 589 60 88

ÒPTICA MIRA-SOL 20% desc. fam. nomb. L’Endavallada, 15 Tel. 93 589 86 88

CARRERA Valldoreix, 69 Tel. 93 675 20 12

TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 Tel. 93 589 44 95

PAPERINSKI Xerric, 25 Tel. 93 589 87 14

PARAFARMÀCIA FARMA NATUR Valldoreix, 65 Tel/Fax: 93 674 83 51

PARAMENTS LLAR TOT PER A LA LLAR De la Mina, 5 Mct Torreblanca P.2 19 Tel. 93 589 34 54

FORMA’S Elies Rogent, 18 A Tel. 93 675 40 06 IMATGE MENFIS Avda. Anselm Clavé, 3 Tel. 93 675 00 55 Martorell, 12 Tel. 93 589 56 57 JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr. Galtés, 5 Tel. 93 675 61 70 JUANI Xerric, 28 Tel. 93 674 66 99 MASAJES A 1000 Pla del Vinyet, 57, l. 7 Tel. 93 544 11 75 PERRUQ. BELLVER Av. Catalunya, 12 Tel. 93 675 42 02 PERRUQ. VERDI Castillejos, 11 Tel. 93 589 53 54

PARC INFANTIL BABY PARK Campoamor, 1 Tel. 93 675 97 49

PERSIANES CRISTAL. AUGUSTA Plaça Dr. Galtès, 9 Tel. 93 675 41 21

PÀRQUINGS P. GALTÉS Torrent de la Bomba, s/n (Plaça Dr. Galtés) Tel. 93 589 90 68

OB. REGAL

PASTISSERIES

MIL I UNA TROBALLES

Martorell, 2 Tel. 93 674 14 85

LA LIONESA Valldoreix, 79 Tel. 93 674 07 71

PACHA MAMA Torrent Bomba, 22 Tel. 93 583 69 67

SÀBAT Santiago Rusiñol, 46

Tel. 649 95 30 50 93 589 28 70 BCN PISCINES Cristóbal Colon, 30 Tel. 93 675 13 13

REPARACIONS

AUTO REC. VALLÈS

TELVISAT TV, vídeo, Hifi Sabadell, 28 Tel. 93 675 47 47

E. JULIA Recanvis i accessoris Camí de la Creu, 24 Tel. 93 675 11 50 93 675 19 51

REPARTIDORS

AUTOREPARACIÓ ST Planxa i pintura Sant Pere, 6 Tel. 93 675 10 13

ESPAI PISCINA

PERRUQUERIES

NETEJA IND. MODA INFANTIL I PUERICULTURA

TONY MESTRE PAS-

ÒPTIQUES

PAPERERIES NETEGES

Tel. 93 675 12 99

PINTURES APLITEC Camí de la Creu, 6 bx Tel. 93 589 49 97

Cm Can Calders 10 2n 1a

Tel. 93 675 32 67 639 31 27 16 FERRON Av. Rius i Taulet, 20 Tel. 93 674 68 47 PISC. BELLATERRA Rius i Taulet, 55, lc. 3 Tel. 93 590 13 99

PNEUMÀTICS PNEUMÀTICS ST. C. Pneumàtics i mecànica ràpida Anselm Clavé, 16-18 Tel. 93 675 28 53

POLLERIES POLLERIA IMMA Mrct Torreblanca P. 1-5 Tel. 93 675 13 89

PORTES SEGURETAT TOT PANY Av. Fsc. Macià 70 l. 5 Tel. 93 587 93 11

PUBLICITAT EVELINE Ptge Celler, 1, oficina 2 Tel. 93 675 50 02

REFORMES APLITEC Camí de la Creu, 6 bx Tel. 93 589 49 97 DELT, SL Castillejos, 33 Tel. 93 589 79 34 DIAL Camí del Colomer, 10 Tel. 93 590 38 41 FRANCISCO Tel. 93 431 65 97 625 133 898

MAILING VALLÈS, SL Mercè Rodoreda, 8 Tel. 93 589 23 71

TEA SHOP Te i complements Major, 32 Tel. 93 589 02 02

TINTORERIES

RESIDÈNCIES

DETIQUETA Rius i Taulet, 31 Tel. 93 675 63 23

RESID. 3A EDAT

MEC. DE L’AUTO.

SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 Tel. 93 674 42 23

BERROCAL MOTOR

OK NET Fsc. Macià, 63 Tel. 93 674 36 00 Rbla. del Celler, 91 Tel. 93 589 53 60

SPORT Especialitat en Porsche

ROBA LLAR FALGUERA Villà, 1 Tel. 93 675 24 01 SUPER HOGAR Plaça Octavià, s/n Tel. 93 589 89 99

Cant Matas, 10 Tel. 93 589 47 87 MECÀNICA DE L’AUTO. XAMFRÀ Sant Esteve, 4-6 Tel. 93 674 62 04 SERVICAR T. MEC.

SABATERIES

PERE CANALS G. Baixada d’Alba, 12 Tel. 93 674 63 62

CARRERA Valldoreix, 71 Tel. 93 675 20 12

SOLÉ REPARACIÓ DE

REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel. 93 675 32 74 TATER’S Sant Antoni, 62 Tel. 93 675 55 06 ZAPARAMA L’Endavallada, 7 Tel. 93 675 43 94

SEGURETAT AUX-VYD Av. Ll. Companys, 50 Tel. 93 589 17 99

L’AUTOMÒBIL Mec., planxa, pintura De la Creu, 2 Tel. 93 674 16 31 TALLER JORDI Rep. de l’automòbil Mina, 39 Tel. 93 674 06 17 TALLERES MENA Pg. Torre Blanca, 13 Tel. 93 674 53 01 TALLERS FX Servei oficial Bosch Castellví, 25, baixos Tel. 93 674 56 78 TALLERS TORNER Plana Hospital, 35 Tel. 93 674 69 50

SERRALLERIA TOT PANY Av. Fsc. Macià, 70, l. 5 Tel. 93 587 93 11

TAPISSERIES LA TAPISSERIA Sant Medir, 2, bx A Tel. 93 589 11 51

SUPERMERCATS

DECASA Pintures i decoració Ctra. Roquetes, 31, n. 3 Tel. 93 544 10 46

DELTA COM.3 Regals personalitzats Rius i Taulet, 49 (Supersol) Tel. 93 674 50 50

PISCINES

EL CALLEJÓN De la Riera, 8-10 Tel. 93 590 13 82

TALLERS MEC. I COMP.

AQUANET

TE

J. MUÑOZ Solà, s/n Tel. 93 674 16 20

CAPRABO Rbla. Celler, 115 Tel. 93 589 18 82 Can Sant Joan, parc.A Tel. 93 587 40 27 Salvador Espriu, Pau VI Tel. 93 589 76 32

REGALS

Tel. 619 66 58 40

TAXIS ASS. RÀDIO TAXI Tel. 93 589 44 22 93 675 51 51 ELEGANCE MERCEDES Taxi de luxe Mercedes, aeroport 35 E, bodes 150 E, serveis concertats

ROB@NETA.ES Ctre. Cial. Supersol Avda. Rius i Taulet, 49 Tel. 93 590 60 24

DISPENSARI VET. DEL VALLÈS Urgències 24 h. Homeopatia Sabadell, 23 Tel. 93 674 69 45 Tel. urg. 608 89 81 36 LA FAUNA Rbla. Celler, 35-37 Tel. 93 674 13 05 VETERINOS Hospital obert les 24 h Av. Rius i Taulet, 31 Tel. 93 589 71 41

VIATGES IBERPLAN VIATGES Valldoreix, 59 Tel. 93 589 16 78

SOL NET TINT.-

USSIA TOURS Plana Hospital, 10 Tel. 93 589 61 50

BUGADERIA Pg. Torreblanca, 52 Tel. 93 674 41 49

VIATGES BARCINO Pça. Dr Galtés, 6, l. 4 Tel. 93 589 74 64

TINT. ST CUGAT Sant Antoni, 1 Tel. 93 674 11 82 Santiago Rusiñol, 35 Tel. 93 674 11 83 Rbla. Ribatallada, 34 Tel. 93 675 22 28 Av. Ll. Companys, 2 Tel. 93 674 41 67

TRADUCCIONS DEUTSCHE AKADEMIE Centre alemany Martorell, 31 Tel. 93 675 27 27 LETERA TRADUCCIONS Anglès, espanyol, català Tel. 93 589 19 68 www.letera.net NORMA SERVEIS Alemany, anglès, francès, italià... Rius i Taulet, 31, l. 3r Tel. 93 589 30 50

UNIFORMES CONF. TERRANOVA Col·legis, indústries Cm. antic St CugatBellaterra, 33 Tel. 93 692 12 70 M. PRAT VIDALES Col·legis, indústries St Domènech, 4, torre Tel. 93 674 05 22

VETERINARIS

VÍDEO THE BIG ORANGE 2x1 de dl a dj Fsc. Macià, 58-62 Tel. 93 675 53 32 VIDEOCLUB SANT CUGAT Cinebank, 24 h Lluís Companys, 52 Tel. 93 674 66 49 Avda. Cerdanyola Tel. 93 589 52 46

XARCUTERIES CANS. JULIANA Fsc. Moragas, 26 Tel. 93 674 08 11 FELIU GRIFUL Plaça Pere San Tel. 93 675 56 63 Mt Torreblanca P 14-15 Tel. 93 675 32 06 Mt Torreblanca P 38-39 Tel. 93 675 29 55 XARCUTERIA BISBAL Llegums cuites, pernils, formatges i menjars preparats Sta. Maria, 30 Tel. 93 674 13 43 XARCUTERIA CASA VILA Lluís Companys, 9 Tel. 93 674 51 44


GUIA

58

Dijous, 19 de

febrer del 2004

GUÍA immobiliària ARENASAN

INICIATIVES S.C.

G.I.P.E.

C/ Endavallada, 21 baixos Tel. 93 589 45 66

C/ Vic, 28 - 2n 1a Tel. 93 675 10 10

Sant Bonaventura, 5 Tel. 93 589 03 43 - 699 08 86 17

ALQUILER

SOLARS EDIFICABLES

Torre en alquiler (Valldoreix). Sup. viv. 300m2, sup. solar 540m2, 5 hab. (1 tipo suite), 2 baños, 1 aseo, coc-off. con aire acond., calef. gas, piscina, barbacoa, alarma, garaje 3 coches. Alquiler: 3.000 E

Colonia Montserrat. 585m2. 120.200 E (20M) Ref. S 325

4 Pisos Nuevos a estrenar (Z. Centro). Sup. desde 80 m2 a 93 m2, 3 y 4 Habitaciones (1 tipo suite), 2 baños, cocina, armarios empot, calefacción gas, amplias terrazas, pk, trastero. Alquiler desde 750 E Despacho a estrenar. (Z. Centro). Sup. 70m2, diáfano, 1b, trza 72m2, pk. Alq.: 700 E

KSA Av. Lluís companys, 8 Tel. 93 587 89 90 - 93 589 26 43 VENTAS 0716. La Floresta. Torre en venta. solar 530m2, const 143m2, 4h (3 dbls), 1 bñ, as, comedor 40m2, coc 12m2, z. lavado, trza 200m2, parquet y gres, climalit, calefac. Total. reform. 390.657,87 E (65M) 0721. Lluís Companys. Ático en venta. Sup. 65m2, trza 30m2, 3h (2 dbls), 1 bñ, comedor 18m2, coc, lavadero, climalit, calef, garaje (opcional en alquiler), trast, soleado. Preciosas vistas. A 5 min. FGC. 2846.414,96 E (41M) 0588. Masia Rosas. Casa seminueva. Sup. 280m2 const, solar 500m2, 4h (2 suites), buhardilla, 2 bñs, comedor c/ chim 40m2, coc-off, lav, parket y mármol, climalit, calef, armarios, gje 2 c, jdín y pisc, soleada. Consultar precio. 0641. Z. Monasterio. Piso alquiler. 2h, 1b, comedor, coc, lav, gres, calef, soleado, tel., balcón, luminoso, perf. estado. 721,21 E (120.000) 0644. Z. Monasterio. Piso en venta. Sup. 75m2, trza 4m2, 3h (2 dbls), 1b, comedor, coc refor, lav, terrazo, calef, cap. ext. PVC, 1pk, orient. sur. 222.374,48 E (37M)

Mira-sol. Solar 360m2, totalmente plano, todos los servicios, proyecto y licencia pagados. 228.384,60 E (38 M)

FFP8051 -Rbla. Celler. Piso en el centro de 90 m2, 4 hab., baño y aseo, parking. Todo exterior. Zona Inmejorable. No deje de verlo!! P.V: 246.415 Euros.

Z. Can Trabal. Casa lloguer. 3h, 1b complet, ampli saló-menjador, cuina molt àmplia, pk i traster. Z. enjardin. Tot exterior. 961.62 E/mes

VENTA

STILO

Sant Cugat: Torre 260m2, parcela 300m2 Sótano-baja: Recibidor, garaje 2 coches y sala. Baja-1ª: Salón-comedor, cocina, aseo y lavadero. 1ª-2ª: 4 hab (1 suite) y dos baños. Precio: 661.000.-E (110.000.000.-ptas)

API C/ Villà, 1 - local 8 (entrada per Dr. Murillo, 21) • Tel. 93 674 88 01

RAS7038 - Centro. Piso en la mejor zona. 4 dormitorios. Impecable. P.V: 247.617 E

Places d'aparcament en lloguer al carrer Josep Carner (Coll Favà)

RAS7035-Torreblanca. Piso de 3 dormit., comedor amplio, cocina y baño completos. Ext. Ascensor. P.V: 185.713 Euros.

UNIFAMILIARS

ALQUILER

Adossada z. Arxiu. 120m2. 450.700 E (75M) Ref. A-385

Vivienda Parc Central: Piso (150m2), 4 hab, arm. emp., 2 baños, aseo, cocina-office, lavadero, comedor 40m2 , terraza 16 m2 ,parquet,A/A, 2 parquings, trastero, zona comunit; 2 piscinas y gimnasio. 1.600 E

Parc Central. 103m2, 3 hab, desp, salón 27m2, terraza 15m2. 398.500 E

Pisos en lloguer a Coll Favà, 3 hab, 2 banys complets, ampli saló-menjador, cuina mobl, golfes, jardí privat, pl pk i traster, pisc i jardí comun. Des de 751,27 E/mes

Valldoreix. Prop estació. 390.700 E (65M) Ref. S 344

642m2.

La Floresta. 80m2 (solar 380m2). 300.000 E (50M) Ref. C-381

PISOS Escaletes. 90m2. 249.500 E (41,5M) Ref. P-372 Sant Jordi. 73m2. 204.300 E (34M) Ref. P-383 Parc Central. 95m2. 303.500 E (50,5M) Ref. P-378

SACA FINQUES

C/ Rius i Taulet, 4 Tel. 93 674 12 41 - 93 674 13 66

C/ Valldoreix, 60 Tel. 93 674 67 15 - 93 589 33 68

NUEVA CONTRUCCIÓN

LLOGUERS

C/ Castillejos. Casa adosada 150m2

Casa adossada. A prop estació, 3h + estudi, menjador, jardí individual, cuina, menjador, calef, pk 3 cotxes.

C/ St. Llorenç. Adosada 140m2 Rius i Taulet. Áticos y bajos dúplex, 105 m2 Rbla. Celler. Pisos diferentes superficies INFÓRMESE PRECIOS

VENTA PISOS Y TORRES C/ Valldoreix. Piso 75 m2 3 hab, 1 b, gas, 252.426 E Mas Janer. Torre 70 m2,solar 375 m2,3 hab.trast. 283.978 E

ALQUILERES Coll Favà. Piso 909 m2 a estrenar 3 hab, 2 b. jard.y pisc.com.pk y trastero 950 E Pla del Vinyet. Piso 140m2,5 hab.salón, terraza y jardín privado, jardín y piscina comunitaria. 1200 E Monasterio. Piso 85 m2 3 hab 1 baño, terraza. 510 E Estación. Piso-Local 110 m2 650 E

ABOGADO-API Doctor Murillo, 14 Tel. 93 674 08 97

Estación. Local 100 m2 751 E

St. Domenech. Adosada 160m2, 4h, 2b, estudio, trza, jardín. 396.670 E Golf. Torre de lujo, 350m2, 4h + estudio, gimnasio, jardín, gje 4 coches. 1.200.000E Rubí (cerca estación). Adosada totalmente reformada, 3h (2 dobles), 1b, trza, sol, jardín, barbacoa, gje 2 coches. 350.900 E Les Planes. (Jto. estación). Solar 450m2, soleado, sup. edificable 359m2. 138.233E

ALQUILERES Cerdanyola (céntrico). Piso 3h, comedor, cocina, 1b, terraza, mag. vistas, servicios de alta. 480 E/mes La Floresta. Piso 180m2, amueblado, 6h, 1b, aseo, terraza, sol, vistas. 810 E/mes Jto. estación. Piso 115m2, seminuevo, 4 hab, 1b, aseo, trza, sol. 902 E /mes Coll Favà. Piso nuevo 98m2, amueblado 3h, piscin, pk opcional. 950 E/mes Jto. estación. Piso de lujo, nuevo a estrenar, 150m2, 4h, 2b, trza, pk. 1.503 E/mes St. Domènech. Torre 300m2, perfecto estado, 6h, 2b, soleada, jardín 500m2. 1.503 E/mes Cerdanyola (centro). Adosada impecable, 180m2, amueblada, 4h (2 dobles), garaje 3 coches, jardín 100m2. 936 E/mes Muy céntrico. Local en alquiler, 125m2, consta de 5 dependencias, aire acond., calef., puerta blindada. 1.200 E/mes

MOBLADA. Casa adossada. A prop estació, 230m2, 1h + estudi, jardí indiv, cuina, menjador, calef, garatge, celler, parquet. 1.400 E Casa individual. Mas Janer. Nova. 4h, 2 b, cuina, menjador, calef, jardí, pisc. 1.700 E Pis costat estació. MOBLAT, 1h, cuina,menjador, bany reformat, calef, aire condicionat. 660 E

ORGAN Plaça Octavià, 7 Tel. 93 674 32 08 PISOS EN VENDA Z. Eden. Pl. baixa Dúplex, 130m2 + 80m2 jardí, 4 dormitoris, saló 30m2, 2 banys, lav, cuina-office, pk + traster. 396.668 E (66M) Z. Parc Central. Finca 5 anys. Sup. 110m2 + 30m2 trsa, 3 dor, 2 banys, ampli pk + traster, z. com. piscina. 433.000 E (72M)

C/ Vallès. Local con salida de humos 200 m2 890 E

Z. pl. Coll. Sup. 80m2 + terrasses, pati, 3 dormitoris, 1 bany, 1 lavabo, pk. Pocs veïns. 198.334 E (33M)

FINCAS OCCIDENTE

TORRES EN VENDA

API C/ Castillejos, 31 Tel. 93 675 18 48

Z. Can Trabal. Unifam. Antiguitat 2 anys. Exc. estat. Sup. 252m2 + trses + 90m2 garatge, ajrdí privat 205m2, 4d, 3b. 811.370 E (135M)

VENTAS

Torreblanca. Piso 100m2, 2 suites, salcom. 36m2, sol, piscina, pk. 319.000 E

Ático (100m2): 3 hab, arm. emp., 2 baños, cocina-office, terraza lavadero cubierta, comedor 33m2 , terraza solarium 30m2 , parquet, A/A, parquing, trastero, zona común: 2 piscinas, gimnasio, sala juegos. 1.300 E

CASTELLVI

FINCAS SANT CUGAT

Mercado Pere San. Piso 110m2, 4h dobles, 1b, aseo, sol, vistas. 248.900 E

Piso (120m2): 3 hab, arm emp., 2 baños, cocina-office, lavadero, comedor, terraza, 2 parquings, piscina comunit. 1.000 E

Parc Central. Nueva promoción. Pl. bajas dúplex con jardín privado y Áticos dúplex con trza, 2pk + trast., z. com. piscina. Acabados alt standing. Desde 395.000 E (65,7M) Z. Centro. Ático - Dúplex nvo. a estrenar, 3h (suite), 2 bñs, estudio + solarium, trzas, coc+lav, pk + trast (opc). 360.608 E (60M) Z. Cruz Roja. Nva. promoción. pl. bajas dúplex + jdín, 4h. Áticos dúplex con trza (3h) + parking. Desde (69,5 M) Z. estación-Residencial. Último piso. Sup. 120m2 + trzas, 3h (suite+vestidor), 2bñs, 2 pk + trast, z.c. piscina. Desde (84,450 M) La Floresta. Obra nueva. Unifamiliares. Parc. 600m2. Sup. 350m2, jardín y piscina. (115 M) Z. Golf. En construcción. Unif. Sup. 300m2, 3h, estudio, 3-4 pk, vistas al Golf (185 M) Valldoreix. Unifamiliar en const. Sup. 380m2, parc. 600m2, psicina. (210 M) Z. Olabarría. Unif. Sup. 534m2. Parc. 620m2, piscina y ascensor. (266 M) Rius i Taulet. 110m2 + trza, 4 hab, pk + trastero. (55,5M) Z. CAP. Ático Dúplex, 2h, sal-com (30m2), sala-office, trza. (56,8 M) Z. estación. Adosada reformada, 3h, estudio, jardín, pk. (75 M) Bellaterra. Terreno 1.000m2. (166,3 M)

Rius i Taulet. Adossada. Nova per estrenar. Sup. 140m2 + 2 trses, 2 dor, 2 banys, pk. Ctat. només 4 veïns. 355.000 E (59M) Mira-sol. Z. Mas Janer. Reform. fa 2 anys. Sup. 130m2 + terrasses, parcel·la 870m2, 4 dor, 1 bany, 1 lav, traster. 390.658 E (65M)

IMDESA Plaça Octavià, 8 Tel. 93 675 43 02 - 93 674 57 04 VENTAS Camino de la Cruz. Piso 120m2, 4h, 1 baño. 1 as, sal-com. 28m2, coc-off, trza 10m2, ext., soleado, 2 vecinos. Complet. reformado. 278.869,62 E (46,4M) Coll Favà. Pl. baja 87m2, 2 hab (antes 3), 2 baños, sal-com 24m2, coc-off, trza 80m2, 1 pk, trast, jardin com. piscina. 342.576,90 E (57M) Cerdanyola. Pº Cordellas. 2 despachos 50 y 85m2, 1 aseo, calefacción - aire acondicionado, pk opcional. 93.156,88 y 158.066,18 E Z. Eixample. Torre adosada 250m2, 4h (1 suite), 2 bñs, aseo, sal-com. 42m2, cocoffice, buhardilla, garaje 3 c, jardín privado 50m2. Perfecto estado. 661.113,31 E (110M) Valldoreix. Casa de época, 400m2, 5h (1 suite c/vestidor), 3 baños, as, comedorsala estar 50m2, cocina 35m2, biblioteca, despensa, torreón, 3 estudios. Solar 100m2. 901.518,16 E (150M)

PISOS

Dúplex Archivo. 3 hab., 2 baños y aseo, terr, 2 pk, z. com. pisc., exterior, nuevo, grandes vistas. 453.700 E Z.Eden. 90m2, 2h, vestidor, 2b, coc-off, 1 pk, z. com. pisc. 333.562 E Magnífico z. Golf. 108m2, 3hab, 2 bñs,trza 13m2, nuevo, exterior, pk, 408.688 E Z. Rius i Taulet. 90m2, 4hab,2 bñs, com 21m2, trza 21m2, pk, trast. 321.541 E Coll Favà. Bajos. 85m2, 2 hab, 1b+ aseo, com. 35m2, coc. amplia, jardín 120m2,z.tranquila, todo exterior y luminoso. 414.968 E Rabassada. 70m2, 2h, 1b, com 29m2, jdí-trza 65m2, pk, trast, z. com. 330.556 E Ático dúplex. Coll Favà. 94m2, 2h, baño, coc- americ, muy soleado, trza, z. com., pk, trast. 306.500 E

FJF5020- Rbla. Celler. Piso céntrico en excelente zona. 4 dorms, baño y aseo. Muy soleado. Terraza 12m2. P.V: 216.500 E RAS7031 - Z. CAP. Fantástico piso 4 dormitorios, cocina office, comedor luminoso, baño y aseo, 2 balcones. Parking. Buena orientación. Vealo!!P.V: 264.445 Euros. RAS7033- Torreblanca. Apartamento de 70m2, comedor amplio y luminoso, baño completo. Terraza 85m2. Finca obra vista semi-nueva. P.V: 192.324 Euros. FFP8046 - Rubí. Casa 260m2, parcela 800m2, 5 dormit., 2 b. y aseo. Salón con chimenea. Parquet y mármol. Barbacoa, piscina y garaje. P.V: 420.000 Euros.

CASAS-CASAS i G., S.L. Av. Lluís Companys, 22 Tel. 93 674 14 91 - 93 674 14 97 LLOGUERS

Rubí. Nuevo, 72m2, 2hab, 1b, coc-americ-com, pl. subsótano (20m2). 201.339 E

Av. Lluís Companys. Habitatge (pis), 3 hab, traster, 2 terrasses, al costat estació FGC, 110m2. 526 E (aval)

Impecable Parc Central. 115m2, 3hab, 2 bñs, salón 38m2, trza 15m2, pk, trast, z.com. 444.749 E

C/ Francesc Moragas. Habitatge (pis), nou estrenar, 3 hab, 2 bnays comp, terrassa 90m2. 780 E (aval)

Z. Cruz Roja. 115m2, 3h, 2b, salón 38m2, trza 15m2, pk, trast, z.com. 243.410 E

C/ St. Francesc (Valldoreix). Habitatge (baixos), 3h, traster, jardí 80m2. 446 E (aval)

Z. Rbla. Celler. 75m2, 3h, coc-off, baño com. 25m2, trza 10m2, parket. 276.465 E

C/ Sant Medir. Local (amb gual), per a magatzem, 70m2. 605 E

Local Cruz Roja. 120m2, ideal panadería, 2 puertas calle. 198.334 E

C/ Tetuán. Parking. 72 E C/ Tetuán. Parking. 60 E

TORRES / ADOSADAS

DOING IT

Archivo. Perfecto estado, 6 hab, 3 baños,jardin priv con pisc, buhardilla con gran terraza, 2 pk, z. residencial , sotano con bodega. 1.027.731 E

Rbla. Mn. Cinto Verdaguer, 19. Valldoreix • Tel. 93 590 03 79

Z. Olabarría. 260m2,4 hab.,estudio,salón con chim., coc-off., 2 baños, 1 aseo, 2pk, jardín. 805.356 E Alquiler Mira-sol. 320m2, 5 hab., 3 baños, 700m2 solar, piscina, 3 plantas, pk, acabados alta calidad. 3.500 E/mes. Impecable en Colomer. 262m2, 4 hab.,2 baños,aseo,gran salón-com. chim., gran buhar., jardin priv, 2pk, z.com. con pisc., estupendos acabados. 825.000 E Reformada Coll Favà. 210m2,3 hab.,baño,1aseo,comedor, chim, aire acond., buhar., parquet, jardin priv.,2 pk. 456.769 E

LOOK & FIND C/ Valldoreix, 35 Tel. 93 544 28 29 St. Cugat centro. Piso 3 dor, baño, lavabo. Instalac. nuevas. 199.000 E (31,1M) P-2022 St. Cugat estación. Piso 70m2. Reformado. Oportunidad. 173.332 E (28,8M) P-2069 St. Cugat Archivo. Bajos 3d, 2b, jdín 180m2, gje, trast. Z. com. pisc. 410.200 E (68,251M) P-2067 St. Cugat Eixample. Piso 4d, 2 bñs, 1as, 2 gjes, trast. Z. com. Impec. 415.000 E (69,050M) P-2060 St. Cugat CAP. Piso 2d, gje, trast. Z. com. Sólo 6 años. Impec. 214.561 E (35,7M) P-2058 St. Cugat Parc Central. Bajos 120m2, jdín 150m2, 3 dor, 2 baños. Z. com. piscina. A estrenar. 453.750 E (75,5M) P-2059 St. Cugat Eixample. Piso 260m2, 5 dor, estudio 30m2, 3 baños, aseo, garaje 3 coches, trastero. Z. com. piscina. 619.042 E (103M) P-2062 St. Cugat Can Gatxet. Casa adosada. 3 dor + estudio 30m2, garaje 37m2, 2 trasteros. Z. comun. piscina. 474.800 E (79M) C-1013

MULTICASA Rambla del Celler, 2 Tel. 93 589 00 66 RAS701 -Estación. Super-céntrico 120m2 y todo exterior. 3 dorm, salón 30m2, parquet, balcón 20m2. Excel. estado. 253.000 E

VENDES Ref. 515. Valldoreix. Solar 2.000 m2, edificats 300 m2, 6 hab, salón, comedor, cocina grande, 3 bñs, aseo, calefac, piscina y barbacoa. Para entrar a vivir. 160 M Ref. 501. Coll Favà. Piso 3h, mejor que nuevo, pk grande, soleado, buenas vistas, z. ajardinada con pisc, calef. y aire acond. 39 M

VENDES Plaça d’aparcament en venda. Al costat de Correus. Pk venda Coll Favà. Excel. situació. 15.025,3E Pàrquings en venda al C/ Balmes.

RIVER IMMOB. & SERVICE Plaça Octavià, 4 Tel. 93 589 54 54 - 93 674 84 03 VENTAS Dúplex - Casco antiguo. Salón-comedor, cocina, baño comp., 1 dor. doble, 1 dor indv, buhardilla, trza, 1 pk. 39,5 M Dúplex - Z. Arxiu. 2 hab. dobles, 1 baño comp., coc-off, salón-comedor, 2 trzas, z.com con 2 piscinas, 2 pk. 63 M Piso - Can Picanyol. Coc-off con lav, salón-comedor c/chim, 3 hab ind, baño comp, suitte c/vestidor, 2 trzas, z.com c/pisc, 2 pk. 68,5 M. Torre ind. Mira-sol. Salón comedor, cocoff, aseo c/ducha, dorm. doble c/vestidor, baño, 1 dor doble, buhardilla. 53,6 M Torre ind. El Pinar. Cocina-office, salón comedor con chimenea, aseo, 1 dorm indv, 1 dorm. doble, baño, suitte, buhardilla, solarium, garaje, trastero, lavadero. 63 M Casa adosada. Casco Antiguo. Cocinaoffice, salón-comedor, trza, aseo, 2 dorm, baño comp, suitte, buhardilla con solarium, garaje 2 plazas, trastero, lavadero. 69 M

FINQUES GIRONELLA C/ Plana de l’Hospital, 10 Tel. 93 674 72 54 ALQUILER St. Francesc. Moblat. 3 dor, coc reform, com-sal, baño, trast, pk. 720 E Centro. 4 dor dbl., coc nueva, com-sal, 2 bñs compl. BUEN ESTADO. MUCHA LUZ. 800 E

Ref. 477 Sant Cugat. Casco urbano. Complet. restaurada, 4h. + estudio, cocina, 3 baños y patio interior. Buena zona. 67 M

Ático. 2 dorm, com-sal con coc amer, bñ comp, calef, parquet. Terraza 80m2. 660 E

Ref. 479. Valldoreix. Nueva construcción, 257 m2 edif., solar 600 m2, pk 2 coches, 4 hab, 2 bñs, as y cocina compl. 72 M

Z. Edén. 3 dor con arm empot, com-sal, coc-off, 2 bñ comp, trza, park. Z. com con pisc. PERFECTO ESTADO. 900 E

Ref. 506. La Floresta. Nueva const., solar 661 m2, edificados 118 m2, 4 hab., 2 baños y acabados de calidad. 42 M Tasaciones gratuitas. Necesitamos torres y terrenos para cubrir demanda de nuestros clientes.

LEÓN TOMÁS Passatge del Celler, s/n Tel. 93 589 49 44 LLOGUERS Local en lloguer, z. Ctra. Cerdanyola. 600 E/mes. Nou per estrenar. Local en lloguer, C/ Vallès. 208 m2. Ideal per negoci. 890 E/mes Pisos en lloguer, C/ Orient (al costat Monestir). 3 hab., 1 bany complet., cuina moblada, ampli saló-menjador, suministraments donats d’alta. 721.21 E/mes

VENTA Centro. 2 dor, com-sal c/parket, coc reform, baño c/ducha reform, aire acond, trza. Buen estado. Mucho sol y excelentes vistas Collserola. 198.400 E Coll Favà. 125m2, 4 dor, com-sal 26m2, coc-off, lavad, 2 bñs comp, trza, pk 2 c, trast. Acabados calidad. Como nuevo. Mucho sol. Z. comun, psicina. 447.800 E Parc Central. 3 dor, com-sal 25m2, coc-off, lavad, 2b comp, trza 25m2, patio, pk, trast. Buen estado. Z. comun. pisc. 378.638 E

INMARBA, S.A. Av. Lluís Companys, 52 Tel. 93 674 77 76 - 93 589 42 05 VENDES Apartament Coll Favà, 2 dor, 1 b., Terrassa, PK+tr. A.A. Pisc. 283.000 (47M)

Pis moblat en lloguer, Pg. Torre Blanca. 3 hab., 2 banys complets, tot exterior, suministraments donats d’alta i plaça d’aparcament. 1082 E/mes

Pis prop estació, 4 dor, 2b, AA, pk. Impecable. 318.500 E (53 M)

Pisos lloguer. C/ Francesc Moragas. Obra Nova. 3 hab., 2 banys complerts, cuina moblada, ampli saló -menjador, terrassa, pati i plaça d'aparcament. 721,21 E/mes.

Pis z. Golf, 140m2, 150m2 jardí, 4 dor, 2b,. Alt standing. 691.000 E (115M)

Pis en lloguer. Carrer Plana Hospital (costat Monestir), 4 hab., 2 banys, cuina moblada, saló-menjador, pl. d'aparcament (opcional). Suminist. donats d'alta. 781.32 E/mes.

Adosada. Z. Colomer, 300m2, 5 dor, 3b, 2 lav, pk, piscina. 901.600 E (150M)

Local en lloguer. Ideal per a negoci. 86m2. Al costat de l’estació. 752 E/mes

Pis Dúplex cèntric, 170m2, 5 dor, 2 banys, 1 lav, pk. 390.600 E (65M)

Adosada. 4 min. estació, 4 dor, 2b, 1 lav, jard. Impecable. 571.000 E (95M)

Torre Valldoreix. Solar 1.500m2. Moltes possibilitats. 811.400 E (135 M) I MÉS CASES, PISOS, LOCALS, PK - VENDA O LLOGUERS-


Dijous, 19 de

GUIA

febrer del 2004

59

GUÍA ofertes OFERTES • CUADRILLA DE ALBAÑILES, TODA CLASE DE REMIENDOS. CUARTOS DE BAÑO, COCINAS Y TODA CLASE DE REFORMAS. TEL. 93 675 27 13 (DE 19 A 22 H) 653 35 39 72 • PINTURA EN GENERAL, ESTUCADOS, PAPEL, GARANTÍA TOTAL. PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO. TEL. 93 675 23 29 • NETEGES PARTICULARS. TEL. 639 780 955 • ¿NECESITAS ASISTENTA?. PARTICULARES, NOS OFRECEMOS PARA SERVICIO DOMÉSTICO. REFERENCIAS Y EXPERIENCIA. LLEVAR CASA, PERSONAS MAYORES, FIJAS O INTERINAS. TEL. 93 697 13 25 • SERVICIO DOMÉSTICO, INTERINAS, FIJAS, LIMPIEZA POR HORAS, PLANCHA, CANGUROS, TERCERA EDAD. SRA. FERRER. TEL. 93 735 13 99 • SERVICIO HOGAR, FIJAS, INTERINAS, HORAS, MASOVEROS, CANGUROS, DEPENDIENTAS, ENFERMERAS . SRA. ELIAS. TEL. 93 318 57 12 • MUDANZAS FINES DE SEMANA. A TODA ESPAÑA. ECONÓMICO (MUDANZAS RT). TEL. 93 675 48 25 / 608 74 24 59 • TRANSPORTISTA, REPARTO POR

BARCELONA. ECONÓMICO. TEL. 659 72 40 63 • REFORMAS, DECORACIÓN, PINTURA. TEL. 630 16 42 59 MIGUEL • ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA. INSTALACIONES Y REPARACIONES. SE FIRMAN BOLETINES DE LUZ, AGUA Y GAS. JACINTO ÁLVAREZ. TEL. 659 35 14 38 - 93 588 71 35 • AHORA PINTE SU PISO, TORRE, ESCALERA, FACHADA O NAVE, DEDE 450E (MATERIAL INCLUIDO, MARCA VALENTINE). VENECIANOS, ESTUCADOS, MONOCAPA ETC. ADEMÁS, PARKET, PLADUR, FONTANERÍA, ALBAÑILERÍA Y REFORMAS EN GENERAL. TEL/FAX. 93 747 82 92. TEL. 637 460 984- 625 034 136 SR. ARTURO • PSICOLOGA COLEGIADA 10.284. TECNICAS REGRESIVAS: DEPRESIÓN, FOBIAS, ANSIEDAD...TEL. 93 583 63 53 - 686 093 590 • EZEQUIEL TAROT. SI TUS PROBLEMAS SON DE SALUD, AMOR O TRABAJO, LLÁMAME. MAYORES DE 18 AÑOS. RS- 0,94 E Y RM- 1,14 E. TEL. 806 566 207. TE ATENDERÉ PERSONALMENTE • TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, FON-

TANERÍA, ELECTRICIDAD Y CALEFACCIÓN. TEL. 676 00 72 35 • SERVEI INFORMÀTIC A DOMICILI PER A PARTICULARS I EMPRESES. INSTAL·LACIONS, FORMACIONS, MANTENIMENT, SEGURETAT, VIRUS, INTERNET. TEL. 93 544 11 20 • CLASSES D'ANGLÈS. TEL. 626 505 775 • NOIA ESTUDIANT DE BATXILLERAT S'OFEREIX PER CUIDAR NENS/ES A LES TARDES O CAPS DE SETMANA. CRISTINA. TEL. 651 062 003 / 93 589 81 86 • COMPTABILITATS. TEL. 629 042 048 • CLASSES D’EGB, ESO, BATXILLERAT I MÒDULS SUPERIORS DE CIÈNCIES SOCIALS. ANGLÈS ADVANCED. EXPERIÈNCIA. TEL. 620 214 223 • ÁNGELA TAROT: MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA. TE ATIENDO PERSONALMENTE. TEL. 806 314 012. 0,70 E/MIN (F), 0,90 E/MIN (M) • SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS EN MADERA. TEL. 665 80 50 25 ROBERTO • INGRESSOS EXTRES PER A DISSENYADORS DE PÀGINES WEB. TEL. 93 590 00 89WEBMASTER@PRIMARI.NET - WWW.PRI-

MARI.NET • PINTOR ECONÓMICO. MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD. PRESUPUESTOS SIN CARGO. TEL. 686 392 079 • PALETA PARA REFORMAS, BAÑOS, COCINAS, ETC. TEL. 93 587 05 75 – 649 309 245 • CONTABILIDADES, IVA, IS, CIERRES, REVISIONES. TEL. 635 490 947 • DUET DE GUITARRISTES AMENITZEM TOT TIPUS D'EVENTS PRIVATS, FENT UN RECORREGUT PELS ANYS DAURATS DEL SWING I EL BE BOP. TEL. 654 737 841 93 588 25 82 • OSTEOPATIA. TEL. 619 558 773 • CHICO BUSCA TRABAJO. TEL. 93 674 90 97- 628 077 433 • CHILENO CON PAPELES SE OFRECE PARA TRABAJAR EN FÁBRICAS, CUIDADO DE ANCIANOS O LIMPIEZAS. LUNES A VIERNES. TEL. 699 204 333 • CONTROLA TU PESO. TEL. 93 588 81 44 • CHICO SE OFRECE PARA CUIDAR ANCIANOS, JARDINERÍA, LIMPIEZA, CON EXPERIENCIA. TEL. 616 720 919 • REPARACIONS DE LA LLAR. FUSTA. TEL. 665 071 664 • BUSCO TRABAJO, LIMPIEZA, CANGURO POR LAS TARDES. TEL. 680 165 735

• CLASSES DE MATEMÀTIQUES. TEL. 665 460 078 • NECESSITEU UNA BONA CUINERA PER A CASA? SENYORA AMB MOLTA EXPERIÈNCIA S'OFEREIX. TEL. 93 589 59 13 M. ROSA • SEÑORA SE OFRECE PARA LIMPIEZA, CUIDADO DE ANCIANOS, CANGUROS, MAÑANAS Y TARDES. TEL. 650 905 593 • SE OFRECE SEÑORA PARA LIMPIEZA, CANGUROS, CUIDADO DE ANCIANOS DE LUNES A VIERNES DE 8 A 20 H. TEL. 677 293 459 • SEÑORA PARA CANGURO, LIMPIEZA O CUIDADO DE ANCIANOS, CON REFERENCIAS Y EXPERIENCIA, MUY RESPONSABLE, PARA DÍA O NOCHE. TEL. 650 113 536 • EMPRESA ESPECIALISTA EN TODA CLASE DE MUROS, VALLAS, CERCADOS, ETC. TEL. 650 950 333 SR. MUR • ENFERMERA CON EXPERIENCIA SE OFRECE PARA EL CUIDADO DE PERSONAS DE TODAS LAS EDADES. TEL. 686 515 058 • PARA LIMPIEZA. MAÑANAS Y TARDES. SÁBADOS Y DOMINGOS. TEL. 677 769 388 • CHICA MARROQUÍ BUSCA TRABAJO. TEL. 677 144 087 • PINTAMOS PISOS, LOCALES, TORRES,

ETC. LIMPIEZA Y CALIDAD. TEL. 93 699 74 01- 645 632 985 • CHICA SE OFRECE PARA TRABAJAR POR HORAS, CON EXPERIENCIA. TEL. 610 972 668 • PULIDOR Y ABRILLANTADOR DE MÁRMOLES Y TERRAZOS. TEL. 628 001 428 • SEÑORA SE OFRECE PARA LIMPIEZA, CANGURO. TEL. 680 624 139 • PLANCHO EN CASA, RECOGIDA Y ENTREGA EN EL MISMO DÍA. LIDIA. TEL. 661 443 156 • CHICA SE OFRECE PARA LIMPIEZA, CANGUROS Y CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. TEL. 646 525 567 • CHICA SE OFRECE PARA LIMPIEZA Y CANGURO, MAÑANAS Y FINES DE SEMANA. TEL. 629 199 927 • JOVEN BOLIVIANO BUSCA FAENA, PALETA, JARDINERO Y OTROS. TEL. 617 249 054 • SEÑORA CON REFERENCIAS PARA CANGURO, ANCIANOS O LIMPIEZA, DÍA O NOCHE. TEL. 650 113 536 • BOLIVIANO SE OFRECE PARA CUIDADO DE ANCIANOS U OTROS TRABAJOS. TEL. 610 810 070 • CHICA CON EXPERIENCIA SE OFRECE PARA CUIDADO DE NIÑOS, LIMPIEZA Y

ANCIANOS. TEL. 699 823 481 • PROFESSORA DE PIANO DÓNA CLASSES PARTICULARS. TEL. 629 378 276 • PALLASSOS, FESTES INFANTILS. TEL. 619 530 707 • SE OFRECE CHICA PARA LIMPIEZA Y CANGUROS POR LAS TARDES, CON EXPERIENCIA Y REFERENCIAS. TEL. 655 154 807 • SE OFRECE PARA TAREAS DOMÉSTICAS O CANGURO. RESPONSABLE. TEL. 619 950 391 • CHICA SE OFRECE PARA TAREAS DOMÉSTICAS POR LAS TARDES. TEL. 669 385 994 • AUXILIARES DE GERIATRÍA SE OFRECEN PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES POR HORAS. TEL. 628 710 787 - 696 999 284 • SE OFRECE SEÑORA PARA CUIDADO DE ANCIANOS, LIMPIEZA. TEL. 93 697 58 68 • BUSCO CUALQUIER TRABAJO COMO CONSTRUCTOR. TEL. 666 034 541 • CHICA SE OFRECE PARA CANGURO, CUIDADO DE ANCIANOS, CAMARERA, POR HORAS, INTERINA O FIJA. TEL. 686 527 923 • CHICA SE OFRECE LIMPIEZA, CUIDADO DE ANCIANOS, FIJA O POR HORAS. TEL. 667

293 852 • SEÑORAS SE OFRECEN, INTERINAS, FIJAS O POR HORAS. TEL. 627 369 247 - 628 499 613 • ES DONEN CLASSES D'ANGLÈS, TOTS ELS NIVELLS. SÒNIA. TEL. 93 674 68 58 • CANGURO POR LAS MAÑANAS. ESTUDIANTE 24 AÑOS CON EXPERIENCIA Y BUENAS REFERENCIAS. RESPONSABLE Y CARIÑOSA. TEL. 606 036 659 • SEÑORA CON REFERENCIAS PARA CANGURO, TARDES NOCHES O POR HORAS. TEL. 650 113 536 • GESTIÓN DE NÓMINAS. TEL. 680 877 036 • SEÑORA CON EXPERIENCIA SE OFRECE POR LAS MAÑANAS PARA LIMPIEZA. TEL. 657 061 419 • SEÑORA SE OFRECE PARA LIMPIEZA, CANGURO, CUIDADO ANCIANOS. TEL. 628 616 899 • CHICA SE OFRECE PARA LIMPIEZA O CANGURO CON REFERENCIAS. TEL. 645 454674 • CHICA SE OFRECE PARA LIMPIEZA Y CANGURO. DISPONIBILIDAD HORARIA. TEL. 659 293 170 • SE OFRECE SEÑORA PARA LIMPIEZA. TEL. 93 691 19 51

• CLASSES DE PIANO. TEL. 93 675 56 41 - 690 035 078 ITZIAR • CLASSES D'EGB, ESO, BATXILLERAT, MÒDULS, CIÈNCIES SOCIALS I ANGLÈS. TEL. 620 214 223 • CHICA UNIVERSITARIA. A CAMBIO DE HOSPEDAJE REALIZA ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y/O COMPAÑÍA A PERSONA MAYOR. BUENAS REFERENCIAS. TEL. 670 629 413 • UNIVERSITARIA SE OFRECE PARA TAREAS DOMÉSTICAS O CLASES REPASO BÁSICA. TEL. 670 629 413 • NOIA CATALANA S'OFEREIX PER A FEINES DOMÈSTIQUES AMB HORARI DE TARDA, DE DILLUNS A DIVENDRES, AMB REFERÈNCIES. TEL. 607 236 272 • CLASES PARTICULARES DE INGLÉS Y FRANCÉS. TEL. 686 114 614 • INGLÉS INFANTIL, TODOS LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA. PROFESORES NATIVOS. TEL. 93 674 30 06 - 679 746 336 • PULIDO Y ABRILLANTADO DE SUELOS. PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO. TEL. 665 811 382 - 93 699 87 91 • SEÑORA PARA LIMPIEZA, CANGURO Y PLANCHA. CON RECOMENDACIO-

NES. TEL. 661 155 718- 93 699 76 95 • SE OFRECE CHICA POR HORAS, PARA CUIDAR PERSONA MAYOR, TAREAS DOMÉSTICAS Y PLANCHA, CON VEHÍCULO. TEL. 607 363 072 (TARDES) • PROFESORA BILINGÜE TITULADA IMPARTE INGLÉS. TEL. 93 675 07 60 • NO TIENES TIEMPO? HACEMOS TUS RECADOS. TEL. 93 674 46 11 • CHICA SE OFRECE PARA LIMPIEZA Y/O CANGURO. BUENAS REFERENCIAS. TEL. 93 588 85 22 - 654 514 764 • SEÑORA SE OFRECE PARA TAREAS DOMÉSTICAS, LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. TEL. 93 587 40 82 – 655 929 052 • CHICA CON EXPERIENCIA Y REFERENCIAS SE OFRECE PARA LIMPIEZA Y/O CANGURO, POR HORAS O A CONVENIR. TEL. 665 259 710 • CHICA CON PAPELES BUSCA TRABAJO, JORNADA COMPLETA, LIMPIEZA, CANGURO Y CUIDADO PERSONAS MAYORES. TEL. 626 721 687 • CHICA SE OFRECE DE CANGURO. TEL. 660 649 503

M. TEL. 678 305 265 • OFICIAL DE JARDINERIA, JORNADA INTENSIVA. INTERESSATS. TEL. 93 699 04 37 • CENTRE TERAPÈUTIC DE MALALTIES NEUROLÒGIQUES, NECESSITA CUIDADORS AMB VEHICLE PROPI, PER PORTAR USUARIS AL CENTRE. INTERESSATS TRUQUEU TEL. 93 674 70 61 DE 9.00 A 14.00 H DE DILLUNS A DIVENDRES • TALLER DE UTILLAJES EN RUBÍ PRECISA TORNERO DE 1ª. LLAMAR TARDES DE 17 A 19 H. TEL. 93 588 73 30 • EMPRESA DE LIMPIEZA PRECISA MUJERES CON VEHÍCULO PROPIO PARA LA ZONA DE RUBÍ Y

POLINYÀ. INTERESADAS LLAMAR TEL. 93 589 00 13 • SE PRECISA CONTABLE CON EXPERIENCIA DE 2/3 AÑOS CONTRASTADA, FORMACIÓN ACADÉMICA, DOMINIO DE LA INFORMÁTICA. EDAD APROX. 26 AÑOS. INTERESADOS/AS ENVIAR CV + FOTO A EDIT ECONOMISTES CONSULTORS, SL, RBL. CELLER, 117LOCAL 33, 08190 SANT CUGAT. TEL. 93 589 57 66 O BIEN A EDITCONSULTORES@TERRA. ES • SE NECESITA DEPENDIENTA PARA TIENDA DE PERSIANAS, TOLDOS Y CORTINAS. INCORPORACIÓN

INMEDIATA. INTERESADAS ENVIAR CV AL FAX 93 675 60 14 O LLAMAR AL TEL. 93 589 81 29 • ES NECESSITA DEPENDENT/A, CAIXER/A PER BOTIGA D'ALIMENTACIÓ A VALLDOREIX, AMB EXPERIÈNCIA. HORARI DE MATÍ. TEL. 93 674 21 9693 675 12 52 CARLES • ES NECESSITA DEPENDENTA PER A BOTIGA DE ROBA, DE 18 A 22 ANYS. TEL. 93 674 74 28 • JACKY 93 589 14 33, PRECISA CHICAS PARA SERVICIO DOMÉSTICO POR HORAS, INTERINAS, FIJAS Y MATRIMONIOS. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA •

ADMINISTRATIVO/A CON EXPERIENCIA EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS NECESITA ADMINISTRACIÓN DE FINCAS EN PARETS DEL VALLÈS, PARA MEDIA JORNADA O JORNADA COMPLETA. TEL. 93 562 21 22 SR. ANTONIO O SR. JOSE MARÍA • CENTRE MÈDIC NECESSITA PSICÒLEG PER A DUES TARDES A LA SETMANA. TEL. 667 515 088 • GALAXI PARC BUSCA MONITORES DE LLEURE, PER A TARDES I/O CAP DE SETMANA. INTERESSADES ENVIEU CV A: CENTRE COMERCIAL SANT CUGAT, LOCAL 29-C - CTRA. RUBÍ SANT CUGAT, KM 4 O AL FAX 93 589 04

03 • EMPRESA DE LA FLORESTA NECESITA RESPONSABLE DE ALMACÉN. RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y CONTROL DE ESTOCS. SALARIO 661,11 E X14 PAGAS. CONTACTAR CON SRA. SILVIA. TEL. 93 674 87 09 • EMPRESA UBICADA EN VALLDOREIX CAN CALOPA BUSCA PERSONA POLIVALENTE. SE ENCARGARÁ DE ATENCIÓN AL CLIENTE, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD. CONOCIMIENTOS DE PAQUETERÍA, OFISCE, EXPERIENCIA MÍNIMA 2 AÑOS. INTERESADOS ENVIAR CV AL FAX. 93 584 32 12 O EMAIL: INFO@TEC-

TEC.COM O TEL. 93 584 30 11 • NECESITO VENDEDORES AUTÓNOMOS, RAMO ALIMENTACIÓN, PROVINCIA DE BARCELONA. LLAMAR. TEL. 679 499 816 • PARTICULA. ES BUSCA CANGUR PER ALS MATINS. TAMBÈ COL·LABORACIONS A LA CASA. TEL. 686 164 170 • ES NECESSITA ESTETICISTA ENTRE 20 I 40 ANYS, CENTRE D’ESTÈTICA A SANT CUGAT. TEL. 93 589 12 80 • EMPRESA SITUADA A MONTCADA I REIXAC NECESITA SECRETÀRIA-ADMINISTRATIVA AMB DOMINI PARLAT I ESCRIT D’ANGLÈS, INFORMÀTICA NIVELL USUARI I

FACILITAT DE COMUNICACIÓ. HORARI DE 8.30 A 14 H I DE 16.30 A 18.30 H. REMUNERACIÓ SEGONS VÀLUA. INTERESSADES ENVIEU CV AMB FOTO A: AV. RIUS I TAULET, 5-9, 1R, 3A, SANT CUGAT DEL VALLÈS, 08190 BARCELONA. REF. MONTCADA • IMMOBILIARIA PRECISA COMERCIAL/CAPTADOR/A. TEL. 93 589 71 73 • ASSESSORIA LABORAL NECESSITA ESTUDIANT FP II, RELACIONS LABORALS O SIMILAR PER FER PRÀCTIQUES. HORARI DE 9 A 14 H. INTERESSATS ENVIEU CV AL FAX 93 675 33 07 O BÉ E-MAIL:

CRISTINATRAMIT@T RAMITSERVEIS.COM • VALLDOREIX, SE BUSCA PERSONA CON COCHE PARA CUIDAR 3 NIÑOS DE LUNES A VIERNES DE 16 A 19 H (MIÉRCOLES DE 12 A 19 H), 500 E/MES. GASTOS INCLUIDOS. TEL. 93 544 11 55 • PROFESORA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. SE REQUIERE EXPERIENCIA YTITULACIÓN. CON DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR TODO EL DÍA Y CON COCHE. LLAMAR TEL. 93 589 49 49 • ES NECESSITA NOIA DE CAMBRERA, AMB EXPERIÈNCIA. TEL. 654 449 620

GUÍA demandes DEMANDES • L’ARXIU GAVÍN NECESSITA COL·LABORADORS/E S DESINTERESSADAMENT (FEINA FÀCIL). SI T’INTERESSA, TRUCA-HI. TEL. 93 674 25 70 • TRABAJE DESDE CASA. ACTIVIDAD INDEPENDIENTE. NO MANUALIDADES. TEL. 93 445 46 20 • DESPUÉS DE 13 AÑOS, UN AÑO MÁS NECESITAMOS FAMILIAS PARA ACOGER ESTUDIANTES DE LA CE, PARA ESTANCIAS LINGUÍSTICAS CORTAS. (REMUNERADO). LLAMAR P. VIDAL. TEL. 649 330 197 • PERRUQUERIES TOOL BARCELONA NECESSITA OFICIALES PER ALS NOSTRES CENTRES DE SANT CUGAT.

JORNADA COMPLETA I TORN DE TARDA, AMB EXPERIÈNCIA I BONA PRESÈNCIA. BONES CONDICIONS ECONÒMIQUES. TEL. 93 675 69 97 O 678 923 465 DEMANEU PER RAMON O VALENTÍN • GIMNÀS SANT CUGAT NECESSITA RECEPCIONISTA AMB DO DE GENTS I COMERCIALS, CONEIXEMENTS DE COMPTABILITAT I INFORMÀTICA I QUE LI AGRADI L'ESPORT. ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA EN LLOC SIMILAR. PRESENTEU CV A GIMNÀS SANT CUGAT, C/ ANSELM CALVÉ, 20, BAIXOS (MATINS) O TEL. 93 590 82 79 • WWW. WORKFROMHOME2002.CO


GUIA

60

GUIA gastronòmica BACCO Menú diari i pizzes Manel Farrés, 97 Tel. 93 674 30 69

BAOBAB Entrepans, plats comb. Major, 18 Tel. 630 623 600

BAR BOKATA Cafeteria i entrepans Plana Hospital, 35-3 Tel. 93 589 19 72

BAR CATALUNYA Pça. Lluís Millet, 4 Tel. 93 674 10 01

BAR EL CARTERO Venda embutits, formatge per peça, vins i olis Martorell, 16 Tel. 93 674 10 39

CAFÈ DE LA RAMBLA

CAFÈ SQUASH

Esmorzars, aperitius, menús ràpids i tapes Mercat Torreblanca

CAFE-REST. LA FINESTRA Menú de dl a ds Dinars d’empresa Av. Rius i Taulet, 49-51 Tel. 93 587 96 00

CAFETÍSSIMO Menú de dl a dv Manel Farrés, 101 Tel. 93 589 61 72

CAN BARATA Cargols llauna, arròs negre Ctra. Rubí-Sabadell, km 15.200 Tel. 93 697 06 52

BAR LA BRASA

CAN CASOLETA

Braseria Bar Vallès, 75 Tel. 93 589 23 61

Peix i marisc fresc St. Bonaventura, 39 bx Tel. 93 675 10 33

BAR LA CURVA

CAN EDO

La Mina, 19 Tel. 93 674 91 28

Carn brasa i calçots Lleó XIII Tel. 93 692 24 24

BAR REST. CAN MORA Rbla. de Can Mora, 5 Tel. 93 674 61 25

BAR STOP Av. Rius i Taulet, 56 Tel. 93 589 12 99

BAR TROPICAL Menú dl a dv Lluis Companys, 27 Tel. 93 674 08 74

BRASERIA BIEL La cuina feta artesania Lluís Companys, 36 Tel. 93 675 97 40

BRINS Té, sucs, àpats inform. Plaça Pep Ventura, 3 Tel. 93 587 93 74

CA L’EUGENI Cuina de mercat Lluís Companys, 9 Tel. 93 589 19 01

CABALLU PETIT Cerveseria Av. Rius i Taulet, 19 Tel. 93 674 10 05

CABASSA CASTAÑO Cuina de mercat Puigmal, s/n Tel. 93 674 02 67

CAFÈ AUDITORI Cafeteria: dm a dg Bar musical: dv i ds Pla del Vinyet, s/n Tel. 93 674 69 73

CAFÈ DE BELGRADO Concerts directe dj a ds Rius i Taulet, 120 Tel. 93 675 38 51

FRANKFURT ROSINYOL Entrepans freds i calents, tapes variades Santiago Rusiñol, 43 Tel. 93 675 56 77

Castillejos, 30 Tel. 93 675 02 69

BAR ELS PORRONS

La Recepta

Menús de dilluns a divendres, entrepans freds i calents Pg. Torreblanca, 2 (cant. rbla. Celler) Tel. 93 587 92 26 Menú diari i de festius Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 587 93 96

CAN ROVIRA Menús dl a dv Ctra. Roquetes, 2 Tel. 93 675 15 00

CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Martí, 10 Tel. 93 589 47 90

EL CAFÉ DEL CELLER Bar-Restaurant Rbla. Celler, 29, l. 12 Tel. 93 675 96 18

EL CASINET Menú diari i entrepans Camí Can Ganxet, 47 Tel. 93 589 50 83

EL JORDI’S Amanides i entrepans Sant Jordi, 39 Tel. 93 674 11 18

EL MESÓN Braseria, cuina mercat Plaça Octavià, 6 Tel. 93 674 10 47

EL PEROLET Cafè Restaurant Pg. Fsc. Macià, 67 Tel. 93 675 53 03

EL PUNT Copes i sopars Sabadell, 41 Tel. 670 59 40 01

FRANKFURT LA PALTA Frankfurts Rbla. Can Mora, 24 Tel. 93 589 50 11

Dijous, 19 de

GAUDÍ CAFÈ GINESTA Menú de dl a ds Passeig Torreblanca, 37 Tel. 93 589 45 84

GRANJA AUGUSTA Cafeteria Plaça Augusta, 4 Tel. 93 589 88 90

GRJA. MONTSERRAT

MAS ROIG Xai, entrecot a la brasa Plaça Mas Roig, 4 Tel. 93 675 00 86

MASIA AMETLLER Obert tots els dies Salons banquets, conv... Cm. Can Ametller, s/n Tel. 93 589 22 52

- Bacallà dessalat . . . . . . . . . . . .4 tros-

- All triturat

Plana Hospital, 7 Tel. 93 590 05 06

sos

- Aigua

PA I PA

- Bolets de temporada . . . . . . . .200 g

- Sal

MATILDA

PACHA MAMA

HAMBURG

REST. BEBOP JAZZ

ITALIANS Menú diari Sant Bonaventura, 6 Tel. 93 674 64 33

L’ART REST. CAFET. Obert tots els dies Rbla. del Celler, 2 Tel. 93 674 42 36

LA CANTONADA Creps, amanides, menús Pça. Dr. Galtès, 5-lc 8 Tel. 93 589 23 32

LA CARBONERIA Bar musical Villà, 8 Tel. 93 675 15 51

LA FONDA

Torrent de la Bomba, 22 Tel. 93 583 69 67

Menú migdia i servei a domicili Sant Josep, 2 (darrera poliesp.) Tel. 93 589 21 82

REST. CHINA TOWN Serv. domicili, menú diari Castellví, 27, bx Tel. 93 590 00 79

REST. EL MOLÍ Menú mercat, carn brasa Pça. Pep Ventura, 3 Tel. 93 589 17 40

REST. STO. DOMINGO Menú de dl a ds Rius i Taulet, 129 Tel. 93 674 11 24

LA GRANJA

RISTORANTE TORCELLO

Av. Cerdanyola, 68 Tel. 93 675 38 06 Menús de dm a dv, tiquet restaurant, tancat dg nit i dl Sant Jordi, 18 C Tel. 93 590 60 14

Cuina catalana casolana Av. Corts Catalanes, s/n Tel. 93 589 34 45

TAVERNA DONOSTI

LA PASTA BOIXA

TORRADA GRILL

Pizzeria, creperia Alfons Sala, 24 Tel. 93 675 15 03

LA PIZZA LOCA Menú de dm a dv Lluís Companys, 7 Tel. 93 589 37 81

LA TASCA DE ST CUGAT Tapes, menús dl a div Fsc. Macià, 71, local 4 Tel. 94 589 03 76

LA VAQUERIA CAFE-REST. Menú de dl a ds Pça. Pep Ventura, 4 Tel. 93 589 20 19

- All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 grans

REST. CHINA ORIENTAL

REST. TALISMAN

LA MASIA

- Oli d’oliva . . . . . . . . . . . . . . . . .250 g

Servei carta i menú. Dj actuacions directe Sant Domènech, 19 Tel. 93 587 91 19

Menú diari 12 E Enric Granados, 12 Tel. 93 675 54 26 Cuina casolana St. Antoni - Pça. Barcelona Tel. 93 675 52 46

Bacallà confitat - Julivert picat

Menú dl-dv, c. casolana Endavallada, 6 Tel. 93 674 67 29 Menú diari i entrepans Rbla. Ribatallada, 36 Tel. 93 589 01 38

de M. Àngels Quadras

INGREDIENTS:

Menú diari. Baguets calentes Sant Jordi Tel. 93 589 49 45

febrer del 2004

Av. Torreblanca, 2-8, l. 12 Tel. 93 589 53 85 Creps, amanides, menús Plaça Pere San, 6-8 Tel. 93 589 72 74

TOST BOCATA’S Especialitat en entrepans calents Av. Torre Blanca, 13 Tel. 93 589 88 12

VERSIÓ ORIGINAL Menús per a grups Pla del Vinyet (mercat Torreblanca, 10) Tel. 93 675 98 63

XARLOT Av. Corts Catalanes, 7, l. 3 Tel. 93 590 62 62

T

alleu el bacallà a trossos i dessaleu-lo durant 48 hores en una geladora (en canvieu l’aigua dues o tres vegades al dia). Poseu en una paella gairebé tot l’oli i els alls pelats, tallats per la meitat. Introduïu-hi el bacallà i deixeu-lo confitar aproximadament 15 minuts per cada banda. Retireu els alls i daureu-los amb oli. Coleu el bacallà, escorreu la gelatina i reserveu-la. Piqueu el bacallà amb les mans. Salteu les gírgoles senceres amb un

gra d’all tallat a làmines en una paella amb dues o tres cullerades d’oli. Saleu-ho i reserveu-ho. Bateu la gelatina colada del bacallà amb l’oli restant (dues cullerades) amb el mateix colador; després, aneu-hi afegint a poc a poc (com si féssiu maionesa) l’oli del confitat ja tebi. Munteu el plat: col·loqueu els bolets al fons, el bacallà per sobre i cobriuho amb el seu pil-pil. Empolseu-ho amb el julivert picat i l’all triturat.•

Menú diari de dilluns a dissabte 8,10 e

Esmorçars i berenars. Entrepants freds i calents


Dijous, 19 de

GUIA

febrer del 2004

61

TELÈFONS d’interès AJUNTAMENT

Rubí - Sant Cugat . . . . . . . .93 699 80 80

Sant Cugat . . . . . . . . . . . . .93 565 70 00 Casa de Cultura . . . . . . . . . .93 589 13 82 EMD Valldoreix . . . . . . . . . .93 674 27 19 OMIC . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 589 22 88 PROMUSA . . . . . . . . . . . . . .93 589 17 32

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 589 11 22 CAP - Urgències . . . . . . . . .93 589 44 55 Ct. Soc. Sant. La Floresta . .93 589 30 20 Ct. Alzheimer St. Cugat . . . .93 674 70 61 Creu Roja Sant Cugat . . . . .93 674 23 83 Creu Roja Valldoreix . . . . . .93 674 24 59 Dispensari - La Floresta . . .93 674 76 15 General de Catalunya . . . . .93 565 60 00 Vall d’Hebron . . . . . . . . . . . .93 427 20 00 Sant Joan de Déu . . . . . . . .93 203 40 00 Telèfon de l’Esperança . . . .93 414 48 48

ASSOCIACIONS AAPP VV Can Majó Vall. . . . .93 674 50 49 AAPP i VV Valldoreix . . . . . . .93 674 21 97 AAPP Montserrat Vall. . . . . .93 674 21 05 AA Prop. i V. la Floresta . . . .93 674 20 89 AAVV Aiguallonga Floresta . .93 674 51 29 AAPP i VV Mira-sol . . . . . . .93 674 20 18 AAVV V. Carme Mira-sol . . . .93 674 10 03 AAVV St. Joan Mira-sol . . . . 93 674 71 03 AAVV i Prop. Mas Gener . . . .93 674 99 43 Consumidors . . . . . . . . . . . .93 488 16 16

BOMBERS Bellaterra . . . . . . . . . . . . . .93 692 80 80 Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085

ENTITATS ASDI . . . . . .93 674 46 10 - 93 589 78 96 CPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 589 16 74 C.Castellano-Manchego . . . .93 589 76 05 Germanor Cavis . . . . . . . . . .93 674 70 61 Grup Suport Immigrants . . .93 674 93 14 Sant Cugat Comerç . . . . . . .93 674 03 22 Unió Santcugatenca . . . . . .93 675 20 57

LLEURE Arxiu Gavín . . . . . . . . . . . . .93 674 25 70 Arxiu Municipal . . . . . . . . . .93 674 69 93 Arxiu Nac. Catalunya . . . . . .93 589 77 88 Casal Cultural Mira-sol . . . .93 589 20 18 Casal d’Avis Sant Cugat . . .93 589 16 38 Casal Valldoreix . . . . . . . . . .93 589 82 69 Centre Cívic la Floresta . . . .93 589 89 42 Ctre. Cívic les Planes . . . . . .93 675 51 05 Cines Cinesa (reserves) . . . .93 589 09 41 Cines Yelmo (reserves) . . . .902 12 41 34 Club Muntanyenc . . . . . . . .93 674 53 96 Coral de la Unió . . . . . . . . . .93 674 10 06 Esbart Sant Cugat . . . . . . . .93 675 26 52 Llar d’Avis Parròquia . . . . . .93 589 05 98 Piscina Valldoreix . . . . . . . . .93 675 40 55

MITJANS COMUNICACIÓ Diari de Sant Cugat . . . . . .93 589 62 82 Ràdio Sant Cugat . . . . . . . .93 675 59 59 TOT Sant Cugat . . . . . . . . . .93 674 86 61

ORGANISMES OFICIALS Hisenda . . . . . . . . . . . . . . . .93 589 11 55 Jutjat . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 66 96

PARRÒQUIA Les Planes . . . . . . . . . . . . . .93 204 75 03 Sant Pere Octavià . . . . . . . .93 674 11 63 Valldoreix . . . . . . . . . . . . . .93 674 05 69

EMD Valldoreix

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

POLICIA Cuerpo Nacional . . . . . . . . .93 674 78 58 Municipal i Protecció Civil . . . . . . . . . .092 Municipal (Valldoreix) . . . . .908 79 51 25 Comissaria St. Cugat . . . . . .93 674 76 12 DNI (Cita prèvia) . . . . . . . . .93 589 30 80 Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .091

Informació i inscripcions De dilluns a divendres De 9 a 13 h i de 17.30 a 19.00 h

Febrer DIUMENGE 22

Aigües la Floresta . . . . . . . .93 674 20 89 Catalana de Gas . . . . . . . . .93 725 29 44 Correus . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 70 96 ENHER Rubí . . . . . . . . . . . . .93 699 18 92 FECSA (atenció client) . . . . .902 50 77 50 FECSA (avaries) . . . . . . . . . .900 77 00 77 Funerària . . . . . . . . . . . . . . .93 589 55 52 Repsol-Butà . . . . . . . . . . . .93 674 15 80 Recollida voluminosos . . . . .93 589 28 17 SOREA . . . . . . . . . . . . . . . . .93 589 00 21

Carnestoltes a Valldoreix amb “Els cuiners”, xocolatada per a tothom! Us hi esperem a tots disfressats! II Concurs de disfresses, premis per la 1a, 2a i 3a disfresses guanyadores Hora: 11 h Lloc: Casal de Cultura de Valldoreix Org.: EMD de Valldoreix

2ª SETMANA

LOST IN TRANSLATION SALA 3: 16.00 - 18.10 - 20.30 h GOLFA: 00.40 h. MAJORS 13 ANYS

Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria (c/ Casesnoves, 7). Preu: Socis 12 E / No socis 15 E Informació i inscripcions, tel. 93 674 38 11 Org.: Valldaurex (Centre d’Estudis de Valldoreix) Col·l.: EMD de Valldoreix

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

TRANSPORTS DIMARTS 24 IV Curs de Cultura Egípcia, “La literatura a l’antic Egipte”, a càrrec d’Irena Cordón i SolàSagalés Hora: 19.30 h Lloc: Convent

• 24/02/2004: Consell de Festa Major, al Casal de Cultura de Valldoreix, a les 18 hores. Us hi esperem!

TALLERS

CINEMA a Sant Cugat Bajo el sol de la Toscana / 16.00 - 18.10 - 20.20 22.35 / CINESA 1 El último Samurai / 00.45 / CINESA 1 / 16.15 - 19.15 - 22.15 - Ds: 16.00 - 19.00 - 22.00 / YELMO 5 Cuando menos te lo esperas / 16.30 - 19.15 - 22.00 / CINESA 2 / 17.00 - 19.45 - 22.30 / YELMO 2 Lost in translation / 16.00 - 18.10 - 22.30 / CINESA 3 El jurado / 16.45 - 19.30 - 22.30 / YELMO 9 Cold mountain / 16.00 - 19.00 - 22.00 / CINESA 4 / 16.00 - 19.10 - 22.15 - Ds: 16.00 - 19.00 - 22.00 / YELMO 1 La mansión encantada / 16.00 - 18.00 - 20.15 - 22.45 / YELMO 3 Doce en casa / 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 / YELMO 4 Buscando a Nemo / 16.15 / YELMO 6

Tel. i fax 93 589 82 69

AGENDA

SERVEIS

Aeroport . . . . . . . . . . . . . . .93 478 50 00 Carreteres . . . . . . . . . . . . . .93 204 22 47 FGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 205 15 15 Grua . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 33 71 RENFE . . . . . . . . . . . . . . . . .93 490 02 02 Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 318 87 50 Ràdio Taxi . . . . . . . . . . . . . .93 589 44 22 Taxis (parada) . . . . . . . . . . .93 674 09 97

Sant Albert, 5

Org. EMD de Valldoreix

21 gramos / 19.00 - 22.30 / YELMO 6 Casa de arena y niebla / 16.15 - 19.15 - 22.15 / YELMO 7 El señor de los anillos / 16.45 / YELMO 8 Me llaman Radio / 20.30 - 22.45 / YELMO 8 HORARIS CINESA SANT CUGAT: SESSIÓ GOLFA (00.30 h): divendres i vigília festius SESSIÓ MATINAL (12.00 h): dissabtes i festius

YELMO SANT CUGAT: SESSIÓ GOLFA (01.00 h): dissabtes SESSIÓ MATINAL (12.00 h): diumenges i festius

3ª SETMANA

BAJO EL SOL DE LA TOSCANA SALA 1: 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.35 h GOLFA d’El último Samurai: 00.45 h

IMPARTITS

AL

CASAL

DE

CULTURA

DE

VALLDOREIX

• Nou! Curs de vídeo aficionats (dimecres de 19 a 21 h) • Nou! Rítmica Jacques-Dalcroze per a adults (dimecres d’11.10 a 12.10 h) •Nou! Rítmica mare-infant (dimecres de 10 a 11 h) • Nou! Expressió i creativitat (6 a 8 anys) (dimecres de 18.30 a 19.30 h) • Ikebana (decoració floral japonesa) (dijous de 18 a 20 h) • Expressió i creativitat (3 a 5 anys) (dimecres de 17.25 a 18.25 h) • Joieria a la cera perduda (dimecres de 16 a 18 h) • Joieria artesanal (dimarts o dimecres de 18 a 20 h) • Esmalts (dijous de 18 a 20 h) • Dibuix i pintura per a joves i adults (dilluns 9.15 a 12.15 h) • Estampació sobre roba, batik i seda (dimecres de 10.15 a 11.45 h)

2ª SETMANA

CUANDO MENOS TE LO ESPERAS SALA 2: 16.30 - 19.15 - 22.00 h GOLFA: 00.40 h. MAJORS 7 ANYS

ESTRENA

COLD MOUNTAIN SALA 4: 16.00 - 19.00 - 22.00 h GOLFA: 01.00 h. MAJORS 13 ANYS


GUIA

62

FARMÀCIES de torn

Dijous, 19 de

febrer del 2004

SANTORAL

DIJOUS 19 . . . . . . . . . . . . . . . .Pinto . . . . . . . . . . . . . . . .Església, 3. VALLDORIEX . . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 28 71

DIJOUS 19 Beat Àlvar de Córdova, dominicà, mr. Sts. Gabí, prevere, mr.; Mansuet, bisbe; Conrad, ermità.

DIVENDRES 20 . . . . . . . . . . . . .Cullell . . . . . . . . . . . . . . .Ptge. Diputació, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 03 64 DISSABTE 21 . . . . . . . . . . . . . . .Riera-Rivière . . . . . . . . .Dr. Murillo, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 04 30

DIVENDRES 20 Sts. Nemesi i Potami, mrs. Sta. Amada, religiosa.

DISSABTE 21 DIUMENGE 22 . . . . . . . . . . . . . .Parc Central . . . . . . . . . .Manel Farrés, 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 05 12

Sts. Pere Damià, bisbe, dr.; Vèrul, mr.

DILLUNS 23 . . . . . . . . . . . . . . . .Salavert . . . . . . . . . . . . .Santiago Rusiñol, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 06 45

DIUMENGE 22

DIMARTS 24 . . . . . . . . . . . . . . .Texidó . . . . . . . . . . . . . . .Rbla. del Celler, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 674 77 49

DILLUNS 23

DIMECRES 25 . . . . . . . . . . . . . .Serret . . . . . . . . . . . . . . .Pg. Baixador, 78. MIRA-SOL . . . . . . . . . . . . . . .93 674 23 72

La Càtedra de Sant Pere Apòstol. Sta. Elionor, reina. St. Policarp, bisbe, mr. Sta. Marta d'Astorga, vg., mr.

DIMARTS 24 Dia afegit per ser any de traspàs.

De dl a dg (9 a 22 h): Domènech (Sant Cugat) i Pintó (Valldoreix) - De dl a dv (14 a 20 h): Serrès (les Planes) - Dissabte matí (9 a 13.30 h): Serrès (les Planes) - Dissabte tarda: Beringues, Llorens, Salavert i Serret (Mira-sol) - Diumenge matí: Isern (la Floresta).

DIMECRES 25 Sts. Modest, bisbe; Edilbert, rei; Sergi, mr. Sta. Primitiva, mr.

GUÍA mèdica ACUPUNTURA-MEDICINA NATURAL ACUPUNTURA XINESA SHUCHUN PEIH Teràpies naturals, massatges xinesos. Rbla. del Celler, 87, entr. 4 Tel. 93 587 96 73 656 38 35 24 CENTRO ORIENTAL DE SALUD Castillejos, 24 Tel. 93 675 18 01 Tel. 666 613 005 CARDIOLOGIA CENTRE MÈDIC D’ESPECIALITATS Cardiologia i aparell respiratori Major, 36, 2n Tel. 93 674 00 25 CENTRES DE REHABILITACIÓ SUSANA NICOLETTI Escoliosi. Grups de relaxació. Incontinència urinària. Sant Antoni, 74 Tel. 93 674 74 37 CIRURGIA CENTRE MÈDIC D’ESPECIALITATS Cirurgia general i digestiva Major, 36, 2n Tel. 93 674 00 25

DR. FERNÁNDEZ LAYOS Cirurgia general, aparell digestiu. Cirurgia menor de quists, berrugues, nevus.. Obesitat mòrbida. Av. Torreblanca 2-8, 2n A-1 Tel. 93 589 47 00 CONSULTORIS CENTRE MÈDIC CENTRE MÈDIC D’ESPECIALITATS Dermatologia, otorrinolaringologia, pediatria, angiologia, cirurgia vascular Major, 36, 2n Tel. 93 674 00 25 CENTRE SANITARI CAN MORA Aparell digestiu, cirurgia pediàtrica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, pediatria, podologia, psicologia, traumatologia. Rbla. Can Mora, 1 Tel. 93 589 43 44 CLÍNIC SANT CUGAT Ctra. Sant Cugat-Rubí, Km 1, 40-50, 1r Tel. 93 675 14 80 DIETÈTICA I NUTRICIÓ CENTRE D’OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA

Dra. Anna R. Cerdà Dra. Rosario Sagarna Dra. Llum García. Torre Blanca, 2-8, 2a pta. Tel. 93 589 43 57 DRA. M. DOMINGO GALLART Medicina general, dietètica. Pça. Doctor Galtés, 5, 1r 3a Tel. 93 674 63 29 Tel. 93 589 64 83 FISIOTERÀPIA CENTRE TERAPÈUTIC SANT CUGAT Gimnàstica terapèutica Pça. Pep Ventura, l.2-3 Tel. 93 589 22 85 FISIOCOS Massatges terapèutics, osteopatia Avda. Fsc. Macià, 72, l. 3 Tel. 93 674 53 30 SOFIA ROMA FERRÉ Fisioteràpia. Assistència Sanitària Villà, 49 Tel. 93 674 48 72 GERIATRIA GERVAL Atenció a domicili. Assessorament a familiars. Gestió de residències. Infermeria. Formació.

Àngel Guimerà, 3 Tel. 93 674 08 04 INPROSS Atenció i companyia a persones grans, control de malalts, ajuda a la llar. Torre Blanca, 2-8, 3r Tel. 93 589 39 67 TELE ASSIS. INPROSS 24 H Servei d’ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents. Av. Torreblanca, 2-8, 3r A Tel. 93 589 39 67 HOMEOPATIA HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA Dra. Margarita Rabasa Hostench. Col. 15.097 Rbla. Ribatallada 20, 1r 3a Tel. 93 674 72 16 INFERMERIA CENTRE SANITARI CAN MORA Rbla. Can Mora, 1 Tel. 93 589 43 44 LABORATORIS GENERAL LAB Anàlisis clíniques Rbla. Can Mora, 1 Tel. 93 589 43 44

LABORATORI DR. ECHEVARNE Santiago Rusiñol, 17 bx Tel. 93 589 60 55 LOGOPÈDIA LOGOPÈDIA SLI Trastorns de parla i llenguatge, retard de lectoescriptura, dislèxia, foniatria, tartamudesa, afàsies, deglucions atípiques, disàrtries: Parkinson, esclerosi mútiple... Adreçat a nens, adolescents i adults. Servei a domicili i escoles. Lluís Companys, 33, 1r 2a Tel. 93 674 73 76 MASSATGE TERAPÉUTIC MANS DE SANT Avda. Fsc. Macià, 62 Tel. 93 589 83 16 PERE FIGUEROLA Quiromassat. diplomat Tel. 659 280 364 MEDICINA NATURAL AYUR Naturopatia i teràpies alternatives. Pça. Ajuntament Tel. 93 675 63 39 METGES DE CAPÇALERA-MEDICINA

GENERAL CENTRE SANITARI CAN MORA Rbla. Can Mora, 1 Tel. 93 589 43 44 DRA. MONTSERRAT GARRIGA Visites a domicili. Major, 36, 2 Tel. 93 674 00 25 J.R. ESQUIROL CAUSSA Geriatria. Assistència Sanitària. Urg. 24 h, domicili. Av. Torreblanca, 2-8 Tel. 93 589 39 26 Tel. 609 33 10 80 ODONTOLOGIA CTRE. DENTAL I QUIRÚRGIC ST CUGAT Pça. Dr. Galtés, 5, 1r 2a Tel. 93 589 00 00 CLÍNICA DENTAL AUTRAN Implantologia, pròtesis, odontopediatria, ortodòncia. Torreblanca, 2-8, 2a pl. Tel. 93 675 08 03 CLÍNICA DENTAL DR. BRANDT Ortodòncia i odontologia general. Santa Maria, 9, 1r 2a Tel. 93 589 70 40 CLÍNICA DENTAL MAJOR

Dr. Ricardo Piñeiro Lemoine Pça. Unió, 3, 2n 1a Tel. 93 674 72 40 CLÍNICA DENTAL VALLS - BULDÚ Dra. Marta Buldú Freixa Major, 23-25, 1r 3a Tel. 93 675 64 77 CLÍN. ORTODÒNCIA I DISFUNCIÓ TEMPORO MANDIBULAR Torreblanca, 2-8, 2n A Tel. 93 589 03 96 Tel. 93 675 22 12 DENTINOVA Rbla. Jaume Sabat, 6 Tel.93 675 91 23 DRA. M. JAUME SAURA Clínica dental. Estapé 2-6, bx / Xamfrà Pg. Sant Magí Tel. 93 674 23 35 OFTALMOLOGIA CENTRE DE SALUT OCULAR Oftalmologia. Doctor Murillo, 21 Tel. 93 589 51 06 OTORINOLARINGÒLEG DR. FERRAN FERRAN VILÀ Fsc. Moragas, 48, ent. 2a Tel. 93 675 48 53

PEDIATRIA AINA-PILAR CANOSA ÚBEDA Pediatria. Medicina adolescent. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r Tel. 93 589 35 48 Tel. 649 93 59 37 J.M. COROMINAS CASARAMONA Pediatria. Asma infantil. Rbla. Ribatallada, 20, 1r 3a Tel. 93 674 72 16 PODOLOGIA JOSEP M. FREIXEDES D.P. Malalties del peu, plantilles ortopèdiques, papilomes, cirurgia del peu. Tel. 93 589 63 13 629 169 536 - 636 636 889 PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA CT. PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Pça. Dr. Galtés, 5, 2n 3a Tel. 93 589 40 51 CENTRE SANITARI CAN MORA Rbla. Can Mora, 1 Tel. 93 589 43 44

DRA. PALERM Ansietat, depressió, trastorns a l’adolescència. Fsc. Moragas, 25-27, 2n 1a Tel. 93 674 36 53 Tel. 93 418 48 48 EMMA OSEJO DIAGO Metge psiquiàtra d’adults i infanto-juvenil. Transtorns d’ansietat, depresions. Manel Farrès, 73, bx 1a Tel. 93 583 63 91 670 09 08 36 INST. DE BENESTAR I SALUT COMUNITÀRIA Rbla. Can Mora, 15, 1r 1a Tel. 93 587 91 87 INSTITUT PSICOMÈDIC SANT CUGAT Depressions, estrès, toxicomania, trastorns d’ansietat, tabaquisme. Av. Torreblanca, 2-8, 3r A Tel. 93 589 37 87 INSTITUT DE PSIQUIATRIA I CONDUCTA HUMANA Psicoteràpia emocional i cognitiva, psiquiatria integral Can Mates, 2-4, 1r 3r Tel. 93 589 22 77 SERVEIS SOCIOSA-

NITARIS MESSERVEIS A domicili, infermeria, ajudes tècniques i per a la mobilitat Escaletes, 11, l. 5 Tel. 93 675 17 11 TOCOGINECOLOGIA I OBSTETRICIA DR. JESÚS FERNÁNDEZ BAIZAN Tocoginecologia. Av. Catalunya 21, 2n 1a Tel. 93 589 48 08 Tel. 93 674 74 09 Particular DRA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA I J.J. GÓMEZ CABEZA Fsc. Moragas, 125, 1r 2a Tel. 93 589 13 07 TRAUMATOLOGIA DR. FERMÍN ARAMBURO Cirurgia ortopèdica traumatològica. Girona, 21, 1r 3a Tel. 93 674 43 46 Tel. 93 589 05 34 JOSEP DOMINGO PECH Traumatologia i ortopèdia Torreblanca, 2-8, 2a10 Tel. 93 589 18 88


GUIA

Dijous, 19 de febrer del 2004

63

> SALUT

> OPINIÓ

Bons hàbits alimentaris Una alimentació saludable és aquella que permet gaudir del plaer de menjar sense perjudicar la nostra salut. Per això cal aconseguir uns hàbits alimentaris adients tenint en compte una sèrie de paràmetres de caràcter social, cultural, familiar..., i d’estil de vida de la persona. Atès que l’alimentació és un acte voluntari i educable que depèn únicament de l’individu, però que cada dia es veu més influenciat per modes alimentàries que, sovint, són contradictòries i desconcertants. Uns hàbits alimentaris basats en la moderació, la varietat i l’equilibri poden ajudar a mantenir o fins i tot, millorar el nostre estat de salut. Sobre un tema tan important com és l’alimentació, cal, doncs, tenir

les idees ben clares. Els aliments contenen l’únic combustible per al nostre organisme, ja que li aporten les substàncies nutritives que necessita per a funcionar correctament: hidrats de carboni, greixos, proteïnes, vitamines, sals minerals i aigua. Cada una d’aquestes substàncies té una missió específica en el nostre organisme. Per aquest motiu és tan important valorar si cada dia ingerim aquestes substàncies nutritives a través dels aliments que mengem. Cal saber que els aliments contenen aquestes substàncies nutritives en proporcions diferents, de tal manera que l’abús d’alguns aliments o el poc consum d’altres pot conduir a situacions de desequilibri nutricional, per excés (obesitat, excés de colesterol,

hipertensió arterial, etc.) o bé per dèficit (anèmia, osteoporosi, astènia, falta de concentració, disminució del rendiment físic, esportiu, etc.). Si bé cada aliment té una composició química particular i diferent, és possible relacionar-los entre ells, per poder-los agrupar en famílies d’aliments amb característiques similars: • Làctics: llet, iogurts, formatges... Són aliments que contenen grans quantitats de calci, a més de proteïnes d’alt valor biològic, vitamines A, B i D, greix saturat i lactosa (sucre de la llet). • Carnis: carns, peixos, ous i equivalents, contenen proteïnes d’alt valor biològic, greix saturat, vitamines del grup B, ferro, fòsfor... • Farinacis: pa, farines, arròs, pasta italiana, cereals, llegums..., són necessaris gràcies al seu contingut en hidrats de carboni, vitamines del grup B, minerals... • Verdures i hortalisses: amanides, bolets, verdures del temps..., són aliments rics en vitamines, minerals, aigua i fibra, indispensables per regular les diferents funcions que realitza el nostre

organisme cada dia. • Fruites: contenen vitamines, minerals, aigua, fructosa (sucre de la fruita) i fibra; les més interessants des del punt de vista nutricional són les fruites de temporada. • Greixos: són necessaris en petites quantitats, i són els greixos insaturats els més saludables, oli d’oliva, fruita seca oleaginosa, olives, etc. L’única manera de garantir que el nostre cos rebi totes les substàncies nutritives que necessita per realitzar totes les funcions diàries i poder funcionar correctament cada dia és menjar diàriament aliments de les sis famílies esmentades anteriorment, ja que les substàncies nutritives estan repartides entre tots els aliments que les componen. Cada edat i etapa de la vida (infància, adolescència, adults, tercera edat...), requereix unes necessitats nutritives específiques que ajudaran a millorar la qualitat de vida de la persona. Aquestes necessitats nutritives dependran en gran part del grau d’activitat física de la persona,

l’edat, el sexe, etc. No obstant, un correcte assessorament alimentari pot ajudar a prevenir o a tractar moltes malalties d’avui en dia. D’aquí la importància del dietista-nutricionista que en el nostre centre realitza un tracte individualitzat i educatiu. Avui en dia, podem afirmar que els hàbits alimentaris tenen una repercussió directa en l’estat de salut i la qualitat de vida. Cada cop més s’associa un gran nombre de malalties cròniques amb el tipus d’alimentació que s’adopta des de la infància. Per aquest motiu, el nostre objectiu és millorar la salut de la persona que ens visiti reeducant-ne els hàbits alimentaris. Per això sempre personalitzem el nostre assessorament dietètic. A més a més d’informar, és imprescindible educar perquè la persona entengui i adopti un comportament alimentari adequat a les seves necessitats i aprengui a menjar amb llibertat, reeducant els seus hàbits alimentaris.// Núria Llata Vidal, dietista-nutricionista, Centre Sanitari Can Mora


64

Dijous, 19 de febrer del 2004 Premsa Local Sant Cugat S.L. Adreça provisional: Sant Jordi, 37 08190 Sant Cugat del Vallès 93 589 62 82 redaccio@diaridesantcugat.com

>

l’estirabot

SANTCUGATENCS

per JORDI CASAS

Cesc

Can Busquets

Franquesa

D’

Profeslo, la Promotora de Festes Locals, organitzarà aquest cap de setmana el Carnaval pels carrers de la nostra ciutat. Aquesta entitat, que va néixer l’any 2002, també fa els seguicis a la Festa Major de la nostra ciutat.

-Es presenta bé, malgrat tot. Aquest any hem tingut molts problemes. Han estat problemes greus perquè han sorgit a última hora. Els problemes que hem tingut han estat bàsicament de pressupost per a la festa de Carnaval. Hem patit una reducció molt important del pressupost i això no hauria estat cap problema greu si s’hagués sabut amb prou temps d’antelació. L’Ajuntament ens ho ha dit molt tard i, a més a més, arriba amb unes certes males maneres i amb indiferència per part de la persona del consistori que ens comunica aquesta retallada pressupostària.

-Vaja, que s’ha estat a punt de no celebrar el Carnaval. -Ens ha costat molt. Hem hagut de seure i tornar a parlar-ne amb l’Ajuntament per tal de mirar d’aconseguir més diners. En les últimes quatre setmanes hem desmuntat la festa i l’hem hagut de tornar a muntar. Ara tot va a última hora.

-Quina ha estat la resposta de les entitats de la ciutat davant d’aquesta situació?

“L’Ajuntament ha desconsiderat la nostra feina. Ens ha menyspreat”

-La implicació de les entitats i amb la gent amb qui hem parlat ha estat boníssima. Tothom ha abocat esforços perquè la festa es tiri endavant. Tothom ha coincidit que el Carnaval s’havia de celebrar.

-¿El pressupost del Carnaval es va arribar a reduir fins a un 20%? -Vam presentar un pressupost per aquest Carnaval que era lleugerament més alt que l’any passat. Això s’explica, d’una banda, pel creixement de les activitats. I el creixement de la festa implica un creixement del pressupost. El pressupost que vam presentar era de 20.000 euros i el que se’ns atorgava eren 4.500 euros. Vam fer arribar una carta a l’alcalde en què manifestàvem que ens sentíem, i encara ens sentim, i en molt alt grau, menyspreats. Han desconsiderat la feina que està fent Profeslo. Som gent que no ens dediquem professionalment a això, tot i que encara hi ha gent que es pensi que Profeslo és una empresa, no una entitat. Portàvem treballant sis mesos per aquest Carnaval. Les informacions i els pressupostos s’havien enviat amb molt de temps i quatre setmanes abans ens fan saber que es retalla el pressupost. Va ser, al nostre entendre, insultant. Finalment, després d’una xerrada amb Àngels Solé, tinent d’alcalde de Serveis Personals, vam aconseguir que dels 4.500 euros que ens donaven, finalment en rebéssim 8.000. Només anul·lar l’actuació de grups que teníem contractats ja vol dir pagar

FOTOGRAFIA: JORDI GARCIA

indemnitzacions. Els grups s’han de contractar amb temps. Ens sentim ignorats i menyspreats per part de l’administració, però no per això deixarem de fer la festa. La gent vol que celebrem el Carnaval i així ho farem.

-Què passarà a partir d’ara? -La nostra voluntat continua sent la de treballar amb l’Ajuntament. Passat el Carnaval, volem tornar a seure amb l’Ajuntament i posar-nos a treballar plegats pel Carnaval del 2005. És una festa tradicional de Sant Cugat que a més a més té una resposta ciutadana. És per això que entenem que l’Ajuntament hi ha de col·laborar i exigirem unes condicions i uns compromisos.

-Com plantegen el Carnaval? -El Carnaval és un moment per replantejar-nos tot el que ha passat durant l’any. És un moment de crítica, de sortir al carrer, i que puguem dir les coses amb majúscules. Volem omplir de contingut el Carnaval. El nostre referent d’èxit és que d’aquí a uns anys la gent no vagi a esquiar perquè prefereixi quedar-se a Sant Cugat i celebrar el Carnaval.

-Enguany organitzen la tercera edició. -Tampoc volem eternitzar-nos muntant Carnavals i seguicis. Volem engegar un Carnaval, dinamitzar-lo i si en algun moment apareix un relleu d’un col·lectiu que vol tirarho endavant, estarem encantats. Passaríem el relleu a una altra gent i

nosaltres ens posaríem a treballar per altres festes de la ciutat.

-A banda de la festa de Carnaval, quines altres activitats organitza aquesta entitat? -En aquests moments ens centrem en el Carnaval i en els seguicis de Festa Major. Els seguicis de Festa Major han viscut una evolució interessant. Estaven molt desarticulats i molt buits de contingut. Hem mirat d’estructurar-los i treballar per la implicació de totes les entitats de cultura tradicional i, fins i tot, elaborar un protocol que reguli la participació d’aquests entremesos que surten per Festa Major.

-Com neix Profeslo? -Els sis membres que ara integrem Profeslo érem un grup de persones que treballàvem a la Coordinadora d’Entitats de Cultura Tradicional i Popular de Sant Cugat. La feina que fèiem a la coordinadora era més un treball de promoure el Carnaval, de treballar pels seguicis de Festa Major. No estàvem fent realment el que havia de fer una coordinadora d’entitats, que era aglutinar esforços per treballar per allò que conjuntament necessiten les entitats. Tampoc érem les persones que havíem de fer aquesta feina. Així ho enteníem nosaltres i ho vam traspassar a les juntes de les diferents entitats. Aleshores vam posar en marxa una entitat nova, que és Profeslo, que es dedica a promocionar, estimular i treballar per festes locals. //Àlex López

No n’hi ha prou a aixecar la mà, de vegades cal fer algunes coses més sen a la urbanització de l’esmentada zona, però la concreció d’aquesta posició al consistori és tan complicada que fa presagiar el pitjor. El darrer ple, del qual espero que es faci una ressenya en aquest número que ens ajudi a entendre una mica més les coses, ha estat extremadament il·lustratiu. Segons em diuen, malgrat que una moció presentada per dos grups de l’oposició –i votada favorablement per un del govern– contra la urbanització esmentada ha triomfat, això no impedirà que la modificiació del PGM segueixi el seu curs i les seves intencions. Segons que es veu, el fet que alguns dels que ahir van dir sí ara hagin dit no (a la urbanització de Can Busquets, s’entén) i que altres no s’hagin recordat d’anar al ple, no ha impedit que l’equip de govern –dividit però imbatut– continuï amb el projecte urbanitzador. Això dels quòrums té aquestes coses. No n’hi ha prou a aixecar la mà, de vegades cal fer algunes coses més. Ara caldrà veure què fa el soci minoritari del govern. Cal veure si considera l’esmentat tema una qüestió de ciutat o un serrell programàtic més. Atents a la jugada!

8 420565 250009

“Sortim al Carnaval a dir coses!”

21024

Membre de Profeslo

-Com es presenta el Carnaval enguany?

antuvi volia fer una reflexió sobre alguns arguments de pissarrí que, darrerament, han aparegut en aquest setmanari, ja sigui per explicar-nos la història o justificar-nos reunions deslleials i inoportunes. Però finalment, m’he inclinat per Can Busquets. Hom sap que es tracta d’un contenciós on està en joc la preservació d’un important espai natural de Collserola i que, si es guanya, pot significar un cert fre a aquest dèria per plantar bolets urbanístics no biodegradables i d’alt nivell en el nostre territori. El tema de procediment està resultant més complex del que podia esperar-se. Tres grups municipals, dos de l’oposició i un del govern, s’opo-

Diari de Sant Cugat 510  

Diari de Sant Cugat 510, 19 de febrer de 2004

Diari de Sant Cugat 510  

Diari de Sant Cugat 510, 19 de febrer de 2004

Advertisement