Page 1

Els 4 Cantons

Núm. 444 any IX 1,65 euros

Dijous, 26 setembre del 2002

CIUTAT

ERCpreveu doblar el nombre de regidors a Sant Cugat PÀG. 11

CIUTAT

El PSC demana la dimissió del regidor d'Instal·lacions Esportives PÀG. 12

SOCIETAT

Voficina municipal Dona Informació atén 250 dones en dos anys PÀG. 16

^

Amb Paz Padilla, el Teatre-Auditori inicia la nova programació PÀG. 30

Aqr exemplar inclou la revista

nc\a

JORDI GARCIA

El mercat medieval supera qualsevol previsió L'Ajuntament de Sant Cugat calcula que unes 50.000 persones van passar el cap de setmana pel centre històric de la ciutat per participar en la primera edició del mercat medieval.

Durant dos dies el centre històric de Sant Cugat, als voltants del Monestir, es va convertir en un autèntic mercat medieval. Més d'un centenar de persones van participar en aquesta iniciativa per transformar la plaça d'Octavià i la plaça Augusta en un mercat del segle XII. Uns 80 artesans van instal·lar les parades tot treballant les formes antigues amb materials tradicionals, davant un constant trànsit de públic, matí i tarda. L'acurada deco-

ració amb banderoles, palla a terra, tendals amb escuts d'armes, música, trobadors, i altres atractius van contribuir a fer que els visitants fessin un salt en el temps. L'alcalde, Lluís Recoder, va dir que "el Monestir és un lloc incomparable per fer una fira d'aquestes característiques, i volem que tingui continuïtat en els pròxims anys i recuperar la fira de setembre de la vinya que abans es feia a Sant Cugat". PÀG. 28, 29, 49150

Informació SEAT: tetf: 9 0 2 4 0 2 6 0 2 Internet: h t t p : / / n u e v o i b i 2 a . s e a t . e s

El temperament t'espera. Estàs preparat per al gran moment? El Nou SEAT Ibiza sí. I t'espera perquè posis a prova els seus potents motors, com el 130 CVTDi amb caixa de canvis

Nou SEAT Ibiza. Vine i prova'l.

de 6 velocitats, o la seva innovadora direcció electrohidràulica, o el seu control d'estabilitat (ESP), 0 el seu sistema de navegació, o els seus fars de xenó... En poques paraules, perquè posis a prova el seu temperament. Torna el SEAT Ibiza i, amb ell, la temptació de provar-lo.

Autocomarca del Vallés C/Lluís Companys i Jover n^ 29 - SANT CUGAT DEL VALLÉS - Tel. 93 674 68 50


2 PUBLICITAT

ntCug

Dijous 26 setembre del 2002

Demostrem, dia a dia, que estimem Sant Demostrem que som persones enamorades de la nostra ciutat i que ens mereixem que Sant Cugat tambĂŠ ens esti I a tu, Sant Cugat, t'estima o no t'estima?

= _


Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat ——

El tenia de la

El catàleg de protecció preveu la conservació de 127 arbres J.M.C. / SANT CUGAT 1 nou catàleg de protecció, fruit de la revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic promogut per l'Ajuntament, preveu la protecció de 127 arbres. Aquests elements naturals o conjunts de vegetació s'han escollit per la seva ubicació o singularitat, com és el cas del ja cèlebre i conegut Pi d'en Xandri. Aquests arbres se sumen als 150 edificis i 75 elements aïllats que en total fan que el catàleg inclogui 460 elements d'interès artístic, arquitectònic i cultural. En el catàleg també s'hi inclou la protecció dels diversos jaciments arqueològics en fase d'estudi i els vestigis ja consolidats.

E

La revisió del catàleg va ser un encàrrec a la Comissió del Patrimoni que va revisar, afegir o suprimir aquells elements que es van considerar dignes de protecció per a la identitat i història de Sant Cugat. El catàleg estableix els objectius i nivells de protecció que entre altres aspectes, preveu l'edificabilitat o ampliacions dels edificis protegits així com de l'ordre volumètric dels edificis de l'entorn, que han de ser compatibles amb la protecció. També protegeix elements aïllats com tanques d'edificis i solars o la vegetació, que estarà condicionada a una sèrie de requisits en cas de voler fer tales o aclariments de l'arbrat. Alguns d'aquests elements protegits es troben dins la serra de Collserola, que estableix una normativa general aplicable a cada cas o nivell de protecció. Pel que fa als estudis de detall, tot i que no és l'instrument de planejament adequat per a la protecció, sí que s'ha establert l'ordenament de volums per a la protecció d'un element tal com ja s'ha fet a la Casa Jaumandreu, on hi ha la seu de la Policia Local, o en les cases del carrer doctor Murillo o la masoveria de la Guinardera, entre altres.

El Pi d'en Xandri s'inclou en el catàleg de protecció com un dels símbols d'identitat de la ciutat

JORDI GARCIA

Objectius i nivells de protecció l'objectin del Catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic és la protecció urbanística dels edificis o conjunts, paratges, jaciments i altres objectes d'interès arquitectònic, històric, artístic, cultural o tradicional de tot el terme municipal de Sant Cugat. Els criteris s'han seguit per evitar la destrucció o l'objecte que es protegeix. Per aconseguir-ho, es planteja ja en l'àmbit urbanístic, prohibint-ne expressament la destrucció, ja per evitar intervencions inadequades, establint normes de restauració i rehabilitació. També s'ordenen les edificacions per potenciar els valors estètics dels elements urbans o dels paratges i indrets amb valors mediambientals. Per això s'estableixen normes en dos sentits, alliberant els edificis protegits de limitacions i d'altra banda, regulant els usos nocius i genèricament els compatibles amb la protecció. L'Ajuntament afavorirà la restauració i protecció dels elements perquè tota la comunitat en pugui gaudir. Aquestes propostes s'han fet a partir de la normativa urbanística actual, que es podrà aplicar en cada cas que s'escaigui. Pel que fa a nivells de protecció, se n'estableixen

12. La protecció de l'interior i exterior que no permet enderrocar un edifici, la protecció exterior en referència als edificis de l'entorn més immediat a l'element a protegir, la protecció d'elements aïllats, protecció tipològica, d'elements paisatgístics i naturals, de jaciments -tant visibles com no visibles-, dels arqueològics, de llocs o indrets singulars com pot ser un jardí, talussos, estructures de contenció, escales, pèrgoles i glorietes, entre d'altres. També s'hi inclou la protecció d'arbredes o conjunts d'arbres i la protecció documental que procedeix dels elements catalogats. El llistat dels elements per protegir s'estructura en arquitectura, indústria, obra civil, arbrat i aqueologia. Pel que fa a l'arquitectura, inclou edificis, elements singulars, tanques, jardins particulars, aparadors i paviments. En el terreny industrial, es protegeix edificis industrials, xemeneies, bòbiles, canteres, forns, molins de vent i mines. En l'obra civil s'inclouen els ponts, aqüeductes, places, jardins urbans i elements d'urbanització i arbrat viari. L'arbrat inclou aquells arbres singulars, conjunts de

vegetació i arbredes i en l'arqueologia hi ha aquells jaciments destapats en fase d'estudi o documentació o simplement vestigis arqueològics insuficientment documentats que indiquen la probabilitat elevada de trobar restes en un indret determinat. El catàleg no inclou el paisatge natural ni els seus elements ja que són objecte d'una proposta específica que s'inclourà en el catàleg més endavant. Amb tot, els espais protegits actualment per instruments supramunicipals són la serra de Collserola i la serra de Galliners, que no es veuen afectats pel catàleg de protecció. En tot cas, aquest instrument de planejament completa i modifica les determinacions de protecció pels elements singulars inclosos en el catàleg i que estan ubicats en els diferents àmbits. En els elements no inclosos en el catàleg continuen vigents els planejaments de protecció anterior. Finalment, les determinacions del Pla Especial estaran contingudes en els plànols de determinacions individualitzats per cada objecte amb la fitxa corresponent dins les ordenances de protecció.


4 SETMANA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

Alguns dels edificis catalogats de Sant Cugat

R)S.' WÈiïM

I

L'edifici del Celler Cooperatiu s'està recuperant per tal d'acollir activitats culturals

JORDI GARCIAFI

/

L'antiga fàbrica de ceràmiques Arpí, a la plaça d'Octavià

JORDI GARCIA

Villa Felisa, seu actual de la Policia Local

JORDI GARCIA


* 9 C 11 M#%1 «Mi

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

La Comissió del Patrimoni rebaixa les peces a protegir J.M.C. / SANT CUGAT

La Comissió del Patrimoni va eleborar, a instàncies de l'Ajuntament, una proposta de revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. En aquest informe, la comissió rebaixa els objectes per protegir a 225 edificis o elements d'interès artístic, històric o arquitectònic. En aquest document no s'hi inclou cap arbre. Els criteris de selecció de la comissió s'han dividit en històrics, artístics, arquitectònics, arqueològics i etnològics. En els elements històrics s'han valorat aquells que constitueixen un punt de referència important per l'antiguitat, representatiu de la tipologia en vies de desaparició, com a testimoni d'un determinat fet històric o com a element de referència. En els artístics, aquells elements complementaris del llenguatge arquitectònic i els decoratius no estrictament arquitectònics. En els arquitectònics s'han tingut en compte els valors formals intrínsecs i els de tipolo-

' ||lll^/f/f/Üilí f IIIII/f/flfllllí

fillil/flj.ílf· fii·//f^i f ii§;·

li/J/ fifiéif f i l f/íí·ífiiiiii Domènec Miquel, historiador i membre del Grup d'Estudis Locals

gia. En els elements arqueològics es consideren aquells inclosos en la Carta Arqueològica i en els etnològics, aquells elements que

JORDIGARCIA

tenen uns valors tradicionals, com ara les masies o les cabanes. Pel que fa als nivells de protecció, la revisió del catàleg proposada per

Un exemple d'ordenació

la Comissió del Patrimoni, estableix diferents nivells que van des de la prohibició d'enderrocar edificis i malmetre elements aïllats tant d'interior com d'exterior fins a la realització d'una fotografia d'aquells elements d'interès però no de suficient valor perquè es conservin. Per l'historiador i membre del Grup d'Estudis Locals (GEL) i de la comissió Domènec Miquel, "no té sentit protegir-ho tot, sinó que s'hauria de mirar millor allò que realment val la pena conservar pel valor històric, artístic o arquitectònic. Les ciutats i la gent canvia amb els temps i tampoc pot ser que ho vulguem conservar tot". Miquel afegeix que "cal mirar també què costa a la ciutat protegir un determinat element perquè si a un propietari no se li deixa tocar res de casa seva, l'Ajuntament ha de tenir en compte el sistema d'indemnitzacions previst en la llei". Aquestes càrregues també s'especifiquen en el document de la comissió, que també preveu altres aspectes a tenir en compte, com ara la difusió i l'ús públic del patrimoni.

Una de les dificultats amb què s'ha trobat la comissió és l'ordenament del llistat d'elements per protegir. Així, proposa adoptar una metodologia que permeti l'anàlisi de la població sense deixar-se zones per revisar. Per això proposen dividir el municipi en zones identificables o grups de carrers que puguin donar una visió de conjunt d'un sector. Pel que fa al nucli històric, proposen una demarcació anomenada entorn de l'estació o una altra entorn del golf. Quant al barri conegut com a Avinguda de Cerdanyola, es proposa llevant del Monestir i recuperar el Bell Indret afegint-lo al sector de Mira-sol. Aquests són només alguns dels exemples que també inclouen les zones rurals.

L'APROVACIÓ EN EL PLE VA REBRE EL SUPORT DE LES FORCES POLÍTIQUES

L'oposició dóna suport al catàleg defensat pel tinent d'alcalde Carbó J.M.C. / SANT CUGAT

El tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Joan Carbó, va justificar i defensar en el ple el perquè de l'ampliació del Catàleg de Protecció, que passa de 40 a 460 elements. Per Carbó, el principal objectiu és "evitar la destrucció dels edificis i patrimoni arquitectònic i natural i mantenir l'estètica, l'ambient i la identitat del poble de Sant Cugat en tot el seu terme municipal". Això vol dir que en l'elaboració de la normativa es preveu la diferent idiosincràsia que pot tenir el nucli antic o urbà i el dels districtes. Tot i que el regidor reconeix que la mesura o inclusió d'algun element en el catàleg pot semblar restrictiva per als propieta-

ris, també és flexible perquè "preveu solucions arquitectòniques imaginatives per als aprofitaments urbanístics dels particulars". Tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament van estar d'acord amb l'aprovació del catàleg, de manera que la mesura es va aprovar per unanimitat amb els 25 vots afirmatius de tots els regidors. Els diferents grups de l'oposició, però, van aportar-hi les seves consideracions. Així, per Esquerra Republicana de Catalunya, en boca del portaveu, Eduard Pomar, va dir que "la mesura per a molts edificis arriba massa tard ja que algunes cases antigues i que valia la pena conservar ja s'han enderrocat", consideració amb la qual també va estar

d'acord el portaveu d'Iniciativa per Catalunya- Verds, Joan Balada. Pomar va continuar dient que així com ara s'ha ampliat el catàleg, "que quedi també obert per a futures incorporacions de nous elements o edificis per protegir". Per la seva banda, el portaveu del Partit dels Socialistes, Jordi Menéndez, va afegir que el catàleg "ha d'anar acompanyat d'una bona política de patrimoni i protecció que també en determini alguns usos". Menéndez es va referir d'aquesta manera al cas de la Casa Aymat, un edifici protegit i restaurat i que en aquests moments no té cap funció específica a l'espera que es determini l'ús que se li dóna. En un principi, la Casa Aymat havia d'acollir el Museu

Joan Carbó, tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible

del Tapís amb obra cedida per l'artista santcugatenc més internacional, Josep Grau Garriga. Ara l'edifici del carrer Villa podria ser una subseu del futur museu de Sant Cugat i no es descarta que també estigui dedicat al tapís, tot i que encara està per determinar quan es dotarà l'edifici de contingut. En aquest punt també hi va estar d'acord Joan Balada, d'ICV, que va fer la mateixa referència a un edifici protegit, restaurat però sense ús determinat. Menéndez va destacar el valor de l'equip de govern perquè el

catàleg de protecció que restringeix als particulars poder fer segons quines restructuracions a les seves propietats si formen part del pla, pot ser "una mesura impopular". Amb tot, Menéndez va demanar que el catàleg s'anés actualitzant perquè no passi com la Carta Arqueològica, que no es revisa des de l'any 1999. El portaveu socialista també va reclamar una millor connexió i col·laboració entre els departaments d'Urbanisme i Cultura de l'Ajuntament per a casos com aquests.

Els 4 Cantons

el diari de Sant Cugat

e-mail

els4catons@totsantcugat.com

JORDI GARCIA

e-HiaÍl


6

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

Editorial

Inici de la campanya electoral ot i que encara falten vuit mesos per a les eleccions municipals, els partits ja comencen a escalfar motors i a tirar-se els plats pel cap. Aquesta setmana cl PSC està a punt per escollir en les primàries locals cl seu candidat que, segons sembla, ja és un fet que serà novament Jordi Menéndez. L'actual portaveu municipal del partit i únic candidat a encapçalar les llistes socialistes ha començat posant el dit a l'ull a l'equip de govern i ho ha fet demanant la dimissió del regidor d'Instal·lacions Esportives, Jaume Tubau. El motiu d'aquesta demanda és, entre d'altres, el retard de l'inici de les obres a la zona esportiva de la rambla del Celler i l'acusació de la manca de diàleg de Tubau amb les entitats esportives. Jaume Tubau va assumir el difícil paper de compartir l'àrea d'Esports, dividida entre la pròpiament dita, encapçalada pel regidor popular Alfredo Bergua, i la d'Instal·lacions Esportives, després del pacte de CiU amb el PP; un pacte d'equilibris per poder tenir majoria a la plaça de Barcelona. Tubau comparteix aquesta regidoria amb l'àrea de Comerç i és l'únic regidor independent al consistori; els socialistes l'han escollit perquè ell és l'encarregat per Recoder de gestionar i resoldre el greu i històric dèficit pel que fa a les instal·lacions esportives. Una assignatura pendent en una ciutat que en els darrers quinze anys ha doblat la població; una població eminentment

T

jove i amb una gran demanda de llocs on practicar esport, un municipi farcit d'equips que han esmicolat des de fa anys els horaris d'un pavelló i unes instal·lacions esportives que no donaven més de si. Aquesta és una realitat i una difícil papereta per a l'equip de govern, que, també cal dirho, va començar ben aviat a planificar les noves infraestructures. És evident que una obra de govern mereix crítiques i l'oposició té el paper de posar-les sobre la taula. Però escollir una àrea en què s'han fet esforços reconeguts pels mateixos afectats per pal·liar les mancances, on es treballa en diversos fronts, i fer-ho pel retard i per la manca de diàleg del regidor Tubau -un regidor que qui el coneix sap que no esmerça precisament hores de reunions per intentar consensuar horaris i obres amb l'oposició i amb els clubs, Coordinadora d'Entitats, etc-, té una lectura difícil. L'exigència d'una dimissió necessita tenir bases molt més sòlides; els afectats, que no són altres que les entitats esportives, han de donar el seu parer, però el que és evident és que la fesomia de les nostres instal·lacions esportives agradaran més o menys, però estan canviant de dalt a baix. I per fer-ho possible, s'han de fer obres i això comporta situacions difícils i d'encaix complicat. L'actitud del PSC sembla més un tret cap a la línia de flotació de l'equilibri de l'equip de govern que una demanda objectiva.

Gran mercat

L

'Ajuntament calcula que unes 50.000 persones van passar el cap de setmana passat per la primera edició del mercat medieval, una fira de més de 80 artesans que va transportar el centre al segle XII. La xifra, probablement, no és el més important. El més destacable és que veritablement va ser un èxit absolut de participació pel fet que la iniciativa estava ben organitzada i era molt atractiva per a grans i menuts. Per tant, doncs, hem de felicitar-ne els impulsors, els comerciants del centre històric, Sant Cugat Comerç i el mateix Ajuntament, que va programar aquesta macroactivitat com un acte de l'Any del Mil·lenari. Esperem que l'any que ve la participació del comerç local sigui superior i que la xifra de visitants sigui com a mínim igual. La gran resposta a la iniciativa referma una vegada més que la remodelació de la plaça d'Octavià ofereix moltes possibilitats a la ciutat.

Cartes dels lectors rc/.v {Hidra signar

>le ijuc hi figurin et donin i I numero tic DN] o • EL MARÍ DE SANT hlicartis

Declaració d'ERC sobre l'ofrena de l'Onze de Setembre Davant les manifestacions efectuades a diversos mitjans per la regidora del Partit Popular, Berta Rodríguez, relatives a l'ofrena del proppassat 11 de setembre a la nostra ciutat, la secció local d'ERC expressa: 1) que els militants i simpatitzants d'ERC que durant l'ofrena es van afegir a la xiulada espontània que va tenir lloc

Els 4 Cantons

el diari de Sant Cugat Setmanari independent de Sant Cugat C Sant Antoni. 42-44 P R E M S A 08190 Sant Cugat del Vallès LOCAL Tel. 93 589 62 82

«

•AM CUMT

Fax

93 674 20

24

els4cantons@totsantcugat.com

davant el monument de Rafael Casanova, en cap es van dirigir a l'ofrena consistorial, sinó exclusivament als representants del Partit Popular; 2) que el Partit Popular ha actuat amb un gran cinisme denunciant el nostre Ajuntament per tal d'evitar que la bandera catalana onegés al nostre Ajuntament i, alhora, portant flors, sense cap mena d'escrúpol, als nostres patriotes; 3) que la lliure expressió de les opinions per mitjans pacífics és un dret de totes les societats democràtiques que, segons sembla, no agrada al pensament únic del Partit Popular; 4) que ERC denunciarà sempre tots aquells que van en contra de la nostra nació i dels seus drets nacionals. Secció Local d'ERC Sant Cugat del Vallès

Agraïment La direcció del Curs Superior de Cant i Música que va tenir lloc al Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès la primera quin-

DIRECTOR: Josep Maria Vallès EDITA: Premsa Local Sant Cugat, SL CONSELL EDITORIAL: Ramon Grau (president), Víctor Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Rogeli Pedró, Lluís Puig, Montserrat Rumbau, Paco Soler. Josep A. Teixidó, Joan Tortosa, Josep M. Sans Travé, Núria Zabala, Josep Daniel, Narcís Castanyer, Manel Pardo, Ignasi Salvat, Pepa Martín, Albert de Pablo, Ramon Pros i Joan Troyano GERENT: Anna Cornellà REDACCIÓ: Ciutat: Josep Maria Codina Societat: Emili Bella i Magda Méndez Esports/Contraportada: Alex López Cultura: Eva Arasa. Economia: Micol Sabaté CORRECCIÓ: Blanca Pi i Jofre Garcia

zena del mes d'agost passat amb l'assistència de diferents directors i pedagogs de la Fundació Mozart, volem agrair a Caixa Penedès el suport econòmic ja que sense aquest ajut, Sant Cugat no hauria pogut gaudir del meravellós concert i de les personalitats que hi van assistir. Oriol Camps Calduch, mestre de la capella del Monestir

Un bunyol de plaça Si sou de Valldoreix o passeu per Can Cadena, deveu haver vist la nostra sagrada família particular. Ho dic pel temps en què han trigat a fer-la i per un altre costat, veureu que encara hi ha arquitectes pseudoartistes que volen passar a la posteritat deixant-nos obres que per sempre més ens els recordaran, a ells i als polítics que li van fer l'encàrrec. La plaça del Ferrero-Rocher - anomenada així per la similitud de la bola daura-

DIRECTORA COMERCIAL: Lourdes Villamayor SUBSCRIPCIONS: Sinda Gómez FOTOGRAFIA: Enric Fabre i Jordi Garcia COL·LABORADORS: Pere Vivó, Martí Olaya, Imma Pueyo, Eduard Jener, Isabel Saez, Montse Sant, Jordi Casas, Josep A. Teixidó, Tomàs Grau i Jordi Frontons. DISSENY I MAQUETACIÓ: Susanna Dicenta, Francesc Cabeza i Raimon Porta IMPRESSIÓ: Rotimprés Tel. 972 40 05 95 DIPÒSIT LEGAL: GI-405-93 EL DURI DE SANT CUGAT expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles signats expressen l'opinió dels seus autors, que EL DIARI DE SANT CUGAT no fa seva necessàriament.

da amb el conegut bombó de xocolata- o la plaça de l'aranya -per no dir altres mots més grollers-, són els noms amb què els veïns han batejat l'escultura que presideix el nostre centre urbà. Un centre que mereix un tractament molt més idoni pels voltants arbrats de Valldoreix. L'altre dia, vaig veure una de les rotondes més boniques i suposo que molt més barates; la tenim ben a prop, a la ciutat de Cerdanyola, al barri de Fontetes. Al bell mig de la plaça hi han plantat una petita vinya amb un grup de ceps preciosos i ben cuidats, uns ceps que ens recorden el passat agrícola del Vallès. La de Valldoreix, com vaig llegir en aquest setmanari, ens recorda més la Marbella de Gil i Gil que un racó de Collserola. Si us plau, la bellesa sovint està en la simplicitat i en la senzillesa. M. Martí

Publicació adherida a:

(s)ACPC Anoe C a t a ém 1» G o a Distribució del

/

Diari de Sant Cugat C. Mercè Rodoreda, 8 Local 7 Tel./Fax 93 589 23 71

Sant Cugat

ltel6 l a n a Prtan i r t i l


OPINIÓ

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

7 —

Ramon Martos (*)

I

P

E

l ciclisme com a activitat a Sant Cugat té unes arrels molt llunyanes. El maig de l'any 1913, un club que s'anomenava Touring Club Ciclista de Barcelona organitza la la Festa del Pedal de la història del ciclisme català amb una marxa des de Barcelona fins a Sant Cugat. Aquesta festa era i és una trobada multitudinària, d'arreu de Catalunya, dels practicants d'aquest esport i, segons una referència a aquella primera trobada, va ser un verdader èxit. Tenim constància de la Fundació del Club Ciclista Sant Cugat l'any 1933 i, després d'uns anys d'activitats, no va tenir continuïtat com a associació a causa de la Guerra Civil i els anys posteriors. El ciclisme com a activitat es reemprèn a partir dels 40 i a Sant Cugat en tenim referències per les fotografies de curses de Festa Major realitzades per J. Cabanes l'any 1943 la primera i d'altres del 1947. J. Cabanes també tenia un fort nexe d'unió amb el món de la bicicleta, ja que un dels primers tallers de reparació i venda de bicicletes era el taller que tenien a casa seva. Va ser un grup d'aficionats, possiblement membres de l'anterior club i

Blai Blanquer (*)

l Un bon criteri, un mateix criteri 1 mercat medieval celebrat el passat cap de setmana va comptar amb un seguit

E

45 anys de la Unió Ciclista Sant Cugat

altres de nous, que a partir de començaments dels 50 compartien la necessitat de sortir junts i van crear un grup anomenat Quiero y no Puedo. Aquest grup es trobaven a la botiga de Cardona (carrer Valldoreix) i, el setembre del 1957 van decidir organitzar-se com a associació ciclista, i van prendre el nom d'Unió Ciclista Sant Cugat (UCSC). Van redactar uns estatuts, van escollir uns colors -el blanc i el vermell- i van dissenyar un escut com a emblema de l'entitat. L'any 1960 es van federar. Aquest setembre es compleixen 45 anys de la "La celebració del seu quaranta cinc aniversari és una bona mostra que aquells esforços han tingut resultats i continuïtat"

fundació de la Unió Ciclista Sant Cugat, entitat que ha cobert al llarg de tots aquests anys la promoció i activitats de l'esport ciclista a la nostra ciutat. La primera junta estava presidida per

d'activitats i d'espectacles suggerents i de qualitat. De fet, va tenir una bona acceptació a judicar per la concurrència. Un dels encerts dels organitzadors va ser disposar l'espai de manera que, al marge de l'aglomeració, uns quants privilegiats poguessin contemplar la festa en companyia de familiars i amics, asseguts tranquil·lament a les terrasses de restauració que hi ha a l'entorn del recinte habilitat per a la fira. Cal felicitar els que han disposat l'espai de forma que l'activitat d'aquests establiments quedés potenciada i la seva prestació també contribuís al gaudi de tothom. Acabada la fira, suposo que els organitzadors deuen revisar els resultats de la iniciativa. Ja ha transcendit que n'estan satisfets i la pensen repetir. De cara a properes edicions d'a-

»»«·vy

BELL & ASSOCIATS *.IIP»

*A

•*

Josep Piqué Clusellas, tenia la seu social al Casal Parroquial (estava situat al carrer Santiago Rusinol, número 2) i el nombre de socis fundadors era de 28. Moltes han estat les activitats realitzades al llarg d'aquets 45 anys i que aquest article avui no pot detallar per la quantitat, però cal destacar els esforços i la dedicació d'un bon grapat de santcugatencs per mantenir viva i amb presència activa, en el sentit més ampli, aquesta entitat. La celebració del seu quaranta cinc aniversari és una bona mostra que aquells esforços han tingut resultats i continuïtat; avui podem estar orgullosos de tots aquells que d'una manera o altra han col·laborat i han treballat perquè Sant Cugat disposi d'una Unió Ciclista no només amb la solera que donen els anys d'activitats, sinó també amb una realitat conformada per més de 200 socis i un ampli ventall d'activitats que cobreixen pràcticament tots els camps d'aquest esport. Com a referència, cal destacarne alguns: El primer és el que té relació amb els canvis i noves perspectives en el món del ciclisme produïts els darrers anys, des del que va ser el nucli inicial, el ciclisme de carretera, fins a la incorporació del Big-Bag, que ha significat la modalitat de BTT, i que ha incorporat centenars de persones a la pràctica del ciclisme. Per a tots dos tenim un calendari de sortides estables setmanals a l'abast de tothom i els gestionem la llicència federativa de cicloturisme (molt important per la qüestió de responsabilitats civils) i promoció/ajut a tots aquells que volen competir (llicència, roba, assessorament, etc). En el camp de la col·laboració comarcal, estem fent proves socials conjuntes amb clubs de l'entorn:

questes activitats, em permeto fer una observació: el criteri aplicat amb encert en favor dels establiments de restauració, s'hauria d'aplicar igualment als altres serveis que donen al recinte. Naturalment, jo em referiré a la "Donat que ara anem sobrats d'espais públics, cal organitzar l'activitat de forma que no interfereixi els serveis propis de la parròquia" parròquia del Monestir. Donat que ara anem sobrats d'espais públics, cal organitzar l'activitat de forma que no interfereixi els serveis propis de la parròquia. Es pot interpretar com una falta de respecte als ciutadans que quan vénen a enterrar els seus difunts entrin amb dificultat a la

Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral Serveis Jurídics

Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 17B4'Fax93 590 30 10 • 08190 SANT CUGAT

Cerdanyola, Ripollet, Barberà..., per crear un marc de referència i autosuport que obri un ampli ventall d'activitats compartides; entre aquestes activitats, cal destacar la Transcollserola, de carretera, de la qual s'ha fet la primera prova el passat mes de juliol i que esperem que sigui una referència els propers anys per al Vallès i el Barcelonès, reivindicant la carretera dels nostres entorns per a l'ús de la bicicleta. També hi ha l'interclubs: fem una contrarellotge al Farell (Caldes de Montbui) el 6 d'octubre. La via verda del Vallès també ha de ser un motiu de participació col·lectiva del món ciclista ja com a element ecològic, molt necessari per al nostre entorn, ja com a lloc referen-

"El ciclisme és ecologista per concepte i col·laborem en tot el que significa nous valors culturals" cial per poder circular sense talls de carreteres i amb seguretat des de Sant Llorenç fins a Collserola. Com a club santcugatenc, estem compromesos amb la nostra ciutat i per això, a més de ser membres de la Coordinadora d'Entitats Esportives, col·laborem amb tots els actes socials i ciutadans en què participen les entitats, com per exemple la Festa Esport de Nadal, el Dia Sense Cotxes, l'organització de proves o trobades locals com la Pedalada per Collserola per la Festa Major, alhora que contribuïm a estendre i portar el nom de Sant Cugat arreu, amb la presència del nostre grup de cicloesport a proves i marxes tant de l'Estat espanyol com en l'àm-

llotgeta, passant entremig de parades festives. Per deferència als afligits, l'àmbit de la festa no ha d'interferir l'àmbit del dol, com ha passat dues vegades el passat cap de setmana. Es pot interpretar com una falta de respecte a les famílies que els nuvis i els seus convidats s'hagin de confondre amb els visitants de la fira perquè no hi havia cap altre accés, com ha passat quatre vegades el passat cap de setmana. Es pot interpretar com una falta de respecte que s'ocupi la llotgeta sense avisar prèviament, amb música i espectacle mentre s'està celebrant la missa al Monestir, com va passar dissabte al migdia... Són molt d'apreciar els esforços que s'estan fent des de moltes instàncies en favor de la nostra ciutat. El mateix Ajuntament, entre els seus projectes d'enver-

bit d'Europa. Amb estreta col·laboració amb POMET, com a responsable de l'esport escolar, estem iniciant una col·laboració conjunta perquè el ciclisme formi part de l'oferta que cada any es fa als alumnes de les nostres escoles. L'Escola de Ciclisme que enguany és base i planter per al futur d'aquest esport a la ciutat, l'Escola de Ciclisme de Sant Cugat que enguany ja s'ha posat en marxa. El ciclisme és ecologista per concepte i col·laborem en tot el que significa nous valors culturals per una societat més respectuosa amb la natura i el seu entorn, per això la nostra participació a la molt bona iniciativa del projecte del carril bici llançada ja per l'Ajuntament, i que significa un gran pas per a una ciutat sostenible. I tot això i molt més, amb un fort compromís d'arrelament a la nostra ciutat i un enfocament a tots els ciutadans amants del ciclisme, tant lúdic com competitiu, practicant així un esperit obert i ampli que permeti, alhora, a tots els integrants de la UCSC, percebre la utilitat de l'entitat així com sentir-s'hi còmodes i a gust. Si ens voleu conèixer més, podeu entrar a la nostra web http://www.geocities.com/unio_ciclista o acostar-vos al carrer Sant Domènech, número 15, qualsevol dissabte de 19 a 20.30 hores. Finalment, cal dir que amb motiu d'aquest 45 aniversari, a principis del 2003 prepararem un seguit d'actes i exposicions que esperem que us acosti més al que ha estat i és avui aquest club que uns quants santcugatencs hereus d'anys anteriors d'activitat ciclista va fundar el setembre de l'any 1957. Hi esteu tots convidats. (*) Ramon Martos és president de la UCSC

gadura inclou activitats lúdiques corn la del present comentari que aconsegueix resoldre prou bé. Concedint que aquestes siguin tan necessàries als ciutdans, caldrà no donar-ho tot per bo. Més que tenir sospites de cap mala voluntat, penso que aquestes mancances són un indici més de la ignorància mútua que dissortadament tendeix a envair-nos. Una assignatura pendent de fàcil solució. (

*) Blai Blanquer i Cutrina, prevere

Isabel Ferrer i Munoz Advocada Master en dret civil: Dret de família Civil-matrimonial-penal-menors

C/Girona,9 4t 4a Sant Cugat • Tel.93 589 54 51


^fc^'

Dijous 26 setembre del 2002

^^HIF SB

el diari de Sant Cugat senyadors implicats. Còpies, plagis, imitacions... N'hi ha per fer-ne un altre article; però quan menys s'ho esperi l'amic lector. 1,1 el deixar-se influenciar? Això deu fer, i ens passa ben bé la mà per la cara, el jove poeta de Mira-sol que té el privilegi, guanyat a pols, de llegir a primera vista poetes clàssics llatins i grecs. D'ell precisament és l'afirmació, emesa en conversa privada, que les idees no poden ser copiades o plagiades, perquè les idees són de tothom. No tenen propietari. Ui! Quin camp per a la discussió amistosa, sense asprors ni possibilitat de guanyadors o vençuts! Sigui com sigui, no hi ha dubte que moltes idees - o potser un determinat tipus d'ideestenen un preu, sovint inclòs en el preu de la seva realització material o artística. I aprofitar-se d'una idea d'un altre és, molts cops, com robar-li, en benefici propi, la seva eina de treball. Tot això no és pas per defensar cap greuge personal, que podríem dir que sóc un idealista o, millor dit, un ideador emèrit, sinó perquè he recordat aquell "és clavat!", clar i català, del jove polític. En aquest afer dels cartells de Vic i Barcelona, la posició pragmàtica i aparentment tantsemendona del botiguer del carrer Ferran realment plagiat és admirable. Quan van anar a fer-li dir la seva va exclamar, si fa o no fa: "A mi que no m'hi emboliquin. Ja s'ho faran!". I quan calia va posar els preus en euros. Potser arrodonint els cèntims, però sense cobrar ni cinc per la idea ni pel disseny.

Martí Olaya (*)

Són clavats!

H

o va dir un jove polític català (que el conec molt perquè jo era amic de son pare) en veure un cartell de les festes de la Mercè passades i comparar-lo amb el del Mercat del Ram de Vic. Me l'imagino en proclamar -sense encomanar-se a Déu ni al diable-, que els cartells no sols s'assemblaven, sinó que eren "clavats!". La contundència de l'opinió va merèixer que alguns diaris se'n fessin ressò. Vaig pensar de seguida que el meu amic, el pare, s'hauria expressat amb la mateixa espontaneïtat i contundència. El fet em recorda un cartell de Valldoreix de la mateixa època i d'altres casos en què l'evidència de la similitud desemboca en la constatació de la còpia descarada. Em recorda també els arguments sofístics i la defensa irada d'alguns dis-

(*) Martí Olaya és escriptor

Pere Vivó (*)

Els abats no queien del cel...

N

o, no en queien, i menys als darrers segles, més aviat de Madrid... I no pas per cap traspàs pendent, n'érem ben lluny encara, submergits fins al coll en un Estat muntat a la borbònica francesa, centralista fins a la medul·la. Tot càrrec eclesiàstic d'una certa volada passava pel garbell del Reial Patronat, concessió papal feta a Felip II: bisbats, abadies, canongies, pabordies... Qui es ficava més en el camp de l'altre? Però, quedemnos a casa, que prou feina hi tenim. I heus aquí que els nostres abats adornaven el seu il·lustre nom amb un llampant "per la gràcia de Déu i de la seu apostòlica, abat de Sant Cugat, de cap bisbat". Parlem-ne, perquè això de la gràcia no és gens fàcil de mesurar, pertany al camps del transcendent i pot passar que, emprant les paraules més altes, ens movem en les realitats més baixes: coneixem una mica la història, la ja escrita i la que anem deixant a punt per escriure. Fent un antropomorfisme (i perdó per la pedant paraule-

ta) penso que Nostre Senyor té més sentit de l'humor del que ens pensem, i s'hi deu haver fet uns bons tips de riure... Després, venia allò de: "i de la seu apostòlica", que també Déu n'hi do sovint de com anava: depenia del temps, dels personatges, de les circumstàncies, i no sempre ni precisament donant prioritat a les raons apostòliques. Tampoc no ens n'escandalitzem, l'Església també és humana, tanmateix! I encara hi afegien: "de cap bisbat", que, estic segur, en molts moments ho escrivien amb èmfasi, permetent-los anar proclamant el privilegi, mimat pels abats des de segles i menystingut pels bisbes des de segles: sobre nostre, només Roma! Que, a la pràctica, volia dir: el bisbe no té cap autoritat ni en nosaltres ni en el Monestir. Dit vulgarment: anar refregant pels nassos episcopals barcelonins els privilegis abacials santcugatencs. Tampoc no cal escandalitzar-se'n, val més veurehi la part divertida: la història ja ens arriba prou carregada de

El Sever i en Tito Berta Rodríguez {*)

Dia Europeu Sense Cotxes m*

&

&

*

ï M •'•••

&

!

*

*

" * * » •

accessibilitat urbana. En definitiva, millorar la qualitat del aire de les nostres ciutats a l 22 de setembre celebràpartir d'un millor ús de l'automòvem simultàniament a tot bil privat i fomentar el diàleg i la Europa el Dia Europeu cooperació entre les autoritats Sense Cotxes. Novament, tots els locals, autonòmiques i les orgaciutadans europeus ens vam unir nitzacions socials, en la consecuper poder continuar treballant per ció de les alterpoder aconsenatives als proguir l'Europa "Hem de mantenir entre b 1 e m e s més sostenible mediambientals possible; i així, tots la sensibilització i socials dericada un de que permeti reduir les vats del transnosaltres podem port en les ciutenir la possibirepercussions negatives tats. litat de gaudir del transport privat" La celebració de les nostres de dies com ciutats. Hem de aquest 22 de setembre fa que mantenir entre tots la sensibilitzareflexionem sobre el futur del ció que permeti reduir les repernostre planeta i el medi ambient cussions negatives del transport en què ens toca viure; així com privat i millorar la gestió de la

E mtvitviz F*

Contrallum ESTUDI-B0TI6A Avda. Cerdanyola, 11 Tel.: 93 589 60 63

BOTIGA Pt.Octavià, 1 Tet.: 93 615 12 48 Fax.: 93 67

tragèdies perquè no n'aprofitem tot el que no en sigui gens o no gaire... Llavors: ^on era o d'on venia tanta gràcia, de dalt o a baix? Creure en la divina providència no treu res de creure en l'immens marge que resta sempre a la llibertat humana, per tant, en bona part venia de Madrid, i precisament de sa graciosa majestat, que sovint n'anava ben escassa... Aquest era el muntatge! Quan un monjo anunciava la seva elecció abacial, deia: "sa majestat (que Deu guarde) m'ha fet la gràcia de tal abadia", o sigui que, a l'hora de barrejar gràcies (de dalt o de baix), no filaven massa prim, no venia d'un pam... <T què sabia sa majestat -per graciosa que fos- sobre el Monestir de Sant Cugat i de possibles candidats aptes per ser-ne abat? Doncs res de res, en la majoria de casos. Normalment li donaven tot fet a través d'un simple tràmit burocràtic, si és que arribava tan amunt. La presidència de la congregació suggeria el nom, que el rei oficialment elegia. Finalment, Roma feia el nomenament definitiu, mitjançant una butlla pontifícia. Amb tot, compte, això anava així, si no s'hi interferia cap interès, de la mena que fos, especialment polític, que passava sovint, com ho hem anat veient. Però el tema és prou interessant (i divertit, a vegades), perquè hi insistim un altre dia.

(*) Pere Vivó és exrector Monestir

del

plantejar-nos la conveniència d'anar canviant tant els nostres hàbits de vida en els nostres desplaçaments diaris, com en les nostres actuacions, per poder aconseguir un model sostenible de mobilitat urbana, i a la vegada, un model més sostenible de ciutat. Per aconseguir aquesta fita, és important: - Augmentar la conscienciació pública respecte als problemes causats per l'ús irracional del cotxe a la ciutat que provoca congestions de trànsit i contaminació. D'aquesta manera, el ciutadà podrà redescobrir la seva ciutat, dins d'un entorn més agradable. - Els ajuntaments han de mostrar al ciutadà les prestacions i millores que comporta l'ús del transport públic. - L'objectiu no és deixar d'usar el cotxe, sinó reflexionar entorn de la mobilitat urbana i usar el transport que permeti compartir millor l'espai urbà.

(*) Berta presidenta Vallès

Rodríguez PP Sant

Callao és Cugat del


OPINIÓ

^Jaume Tubau ha de dimitir?

E

l grup municipal socialista hem decidit aquesta setmana demanar la dimissió de Jaume Tubau, regidor d'instal·lacions esportives. Sabem que és una mesura excepcional, i l'hem adoptada veient l'enorme perjudici que la mala gestió en equipaments està provocant a les entitats i usuaris de l'esport a la nostra ciutat. Una demanda de dimissió ha de ser sempre fonamentada, no pot ser mai un acte gratuït i frívol: explicar-ne públicament les raons és el que pretenen aquestes ratlles. El govern municipal de CiU i PP s'entesta a no entendre que les entitats esportives són aliades de l'administració. No es poden

En política cal actuacions reals, no fer demagògia

D

es de les Noves Generacions del PP de Sant Cugat del Vallès, ens trobem sorpresos i indignats per la carta de les JERC en contra de la presidenta del PP de Sant Cugat, Berta Rodríguez, per la forma intolerant, intransigent i demagoga amb què es refereix a la seva persona. Berta Rodríguez, primera tinent d'alcalde de la ciutat de Sant Cugat, porta la regidoria de Serveis Urbans, Descentralització i Parcs i Jardins, des de la qual es treballa per poder mantenir en bon estat tots els parcs i jardins,

plantejar els nous equipaments esportius d'aquest mandat sense comptar amb l'opinió dels usuaris. Al llarg d'aquest mandat, les entitats esportives de la nostra ciutat han estat maltractades. No se les ha tingut en compte, o se les ha consultat amb retard, com per exemple quan ha estat el moment de dissenyar el nou equipament de Coll Fava. El mateix podríem dir de les piscines del Parc Central o dels vestuaris de la Floresta. Aquesta manera de fer, excloent de les decisions els representants dels usuaris, ha comportat que a posteriori s'hagin hagut de corregir deficiències importants de les noves instal·lacions, que a més de retards injustificats, han significat un sobrecost per al pressupost públic. El principal responsable d'impulsar i promoure el diàleg entre ajuntament i entitats pel que fa a les instal·lacions esportives és el regidor Jaume Tubau. La seva actuació no es pot considerar satisfactòria, per més que la propaganda municipal i Vautobombo puguin fer pensar el contrari. La gota que ha fet vessar el got són les obres del poliesportiu. No ha sabut mesurar les conseqüències de les seves decisions, els compromisos pel que fa al calendari no s'han complert i les mesures per resoldre la pèrdua d'espais per a l'entrenament i la pràctica de l'esport són clarament insatis-

l'esport de Sant Cugat en resulta afectat, d'una o altra manera. <,No hi havia cap altra solució? ^No haurien d'haver començat les obres el juliol? ^No es mereixen les famílies perjudicades que algú reconegui els errors i n'assumeixi la responsabilitat? Resulta evident que la reforma en profunditat del poliesportiu -com la d'altres instal·lacions municipals- comporta una sèrie d'incomoditats. Les entenem. És un preu que cal pagar. Ara bé, a Sant Cugat, tinguem-ho clar, el preu és excessiu per la política de sequera inversora: 15 anys de govern de CiU han significat 15 anys sense inversió en esport. Si el creixement de la ciutat hagués estat acompanyat d'una inversió al mateix ritme en serveis a les persones, no tindríem aquests pro-

els parcs infantils i tenir cura de la neteja dels nostres carrers. La gestió de la nostra representant és una gestió eficaç i ho demostra el bon estat higiènic dels carrers santcugatencs. Això és actuar amb responsabilitat política en el treball del dia a dia. En la seva carta, els membres de les JERC fan referència a unes acusacions greus i alhora falses: que demostrin que Berta Rodríguez hagi demanat una intervenció urgent de la policia contra les JERC (impresentable, aquesta mentida). Ara bé, si vostès, joves independentistes, es refereixen al fet que la nostra primera tinent d'alcalde va demanar que la policia municipal sancionés aquelles entitats que embruten la ciutat penjant cartells en llocs no autoritzats, doncs sí, això és veritat, i el pitjor és que vostès ho fan. Nosaltres, els joves del PP, afirmem que la presidenta del PP té raó; ja que si volem mantenir una ciutat neta, hem de penjar els cartells en els llocs habilitats per a aquest fi i no on roti, i embrutar així les façanes dels nostres veïns, que les volen mantenir netes, o embrutar el mobiliari

urbà, que és de tots els ciutadans. nes. Aquestes actuacions incíviques Precisament com a organitzacions de les JERC coarta la llibertat de polítiques juvenils, hem de ser les la resta de veïns, que se senten primeres a donar exemple a la agredits en la seva propietat prisocietat i en concret als més vada; això és ser insolidaris amb joves, i l'actitud de penjar cartells els nostres de manera veïns. indiscriminada "...Però en política, La carta de les i poc cívica per JERC també sobren les paraules la ciutat parla de l'orgull demostra que buides i s'ha d'actuar que senten per la les JERC són amb fets responent als pintada d'un un mal exemple mural als afores per a la societat problemes del ciutadà" de la ciutat i el de la nostra justifiquen per edat. raons d'estètica i de ser un punt Els joves de les Noves de reflexió per a les persones. Generacions del PP ens sentim Sobre el tema de l'estètica, no orgullosos dels nostres represencreiem que sigui la manera idònia tants (com Berta Rodríguez) i del de millorar visualment un punt, nostre partit, el Partit Popular, embrutant-lo amb pintades, per que ha aconseguit fer des del molt que es creguin les JERC que govern una política solidària i sàpiguen de crítica artística i social, digne d'exemple per a la pictòrica. Sobre la qüestió de fer resta d'Europa: s'ha creat un fons de punt de reflexió per a la gent, de reserva per a les pensions; podem assegurar que el ciutadà ja pensions assegurades per llei; reflexiona sobre els problemes condonació del deute extern; ara del dia a dia; però que la manera es farà el Tercer Pla Contra la idònia d'incentivar un debat sobre Violència Domèstica; ara el PP qualsevol tema és fer escrits, reufarà la segona rebaixa d'impostos nions, taules rodones, e t c , però que va en benefici de les rendes no embrutar murs, carrers i façamés baixes i de les famílies; el

factòries. Ha faltat diàleg, compromís i eficàcia en la gestió. No és aquesta una crítica estrictament política. Les conseqüències de la mala gestió i de la manca de previsió en les obres del poliesportiu de la rambla del Celler afecten més de 500 famílies. Tot

"El govern municipal de CiU i PP s'entesta a no entendre que les entitats esportives són aliades de l'administració"

UN REGALO UNICO Y PERSONALIZADO.

U/VA FOTO RETOCADA, TU CUADRO FAVORITO, AQUELLA

PRINT SOLUCIONS GRÀFIQUES

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

IMAGEN INOLVIDABLE. ...TAMBÍÉN UNA IDEA DISTINTA DE REGALOS DE Sant A n t o n i

15-17

- Sant Cugat del

LO IMPRIMIMOS EN TODO TIPO DE PAPELES

• Acuarela • Fotogràfico • Adhesivado EMPRESA

Vallès

blemes tan accentuats. Nosaltres no estem disposats a acceptar plegats de braços que les obres s'iniciïn amb retard i sense planificació. El cost social d'uns retards injustificats per a les entitats esportives i els ciutadans és enorme. Pensem que si les obres s'haguessin previst adequadament es podrien haver estalviat moltes de les incerteses i incomoditats que es pateixen aquesta temporada. No podem admetre que el calendari electoral condicioni la vida quotidiana dels veïns. Estem segurs que era possible trobar una via d'actuació i un calendari que hagués conciliat també les necessitats d'usuaris i d'entitats. Sabem que demanar la dimissió d'un regidor és una mesura extrema. Però creiem que tenim l'obligació de fer un toc d'atenció, per posar les coses al seu lloc i expressar públicament allò que tanta gent ens explica: la pràctica esportiva a Sant Cugat està patint les conseqüències de molts anys sense fer res i moltes presses al final per fer-ho tot alhora i de qualsevol manera. El regidor Tubau tenia com encàrrec fer front a un dels reptes més necessaris d'aquesta ciutat. Però la situació de desgavell i de falta de planificació actual és intolerable i constitueix una falta de respecte a usuaris i entitats que practiquen o afavoreixen la pràctica d'una activitat saludable amb un alt contin-

Tel.

• Transparente • Tipo lienzo • Retroiluminado

93 5 9 0 10 86 •

gut de servei a la col·lectivitat. Aquesta situació és encara més greu si tenim en compte que la nostra ciutat té dos regidors d'Esports, fet insòlit en comparació amb altres àrees com Educació i Cultura, Sanitat i Serveis Socials, Urbanisme i Medi Ambient. No sabem si el que ha passat és el resultat de la manca de coordinació entre les dues regidories d'Esports, o de la manca d'entesa entre Urbanisme i Instal·lacions Esportives. Però els errors són un fet i, ho repetim, algú n'ha d'assumir les responsabilitats. Tornem a la pregunta inicial: ^Jaume Tubau ha de dimitir? Nosaltres creiem que sí. Per això

"Els errors són un fet i, ho repetim, algú n 'ha d'assumir les responsabilitats" convidem el Sr. Tubau a renunciar a la regidoria i el Sr. Recoder a remodelar el seu equip de govern, i delegar aquesta àrea a un altre regidor o regidora de l'equip de govern. (*) Jordi Menéndez és regidor portaveu del Grup Municipal Socialista

PHN, que farà que moltes terres d'Espanya tinguin aigua per fer el seus conreus i amb els seus corresponents projectes de conservació del delta de l'Ebre; una llei de partits polítics que garanteix la llibertat d'expressió i el dret més important de l'home, el dret a la vida..., i així una llarga llista inacabable de treball envers les persones. Des d'organitzacions com les JERC, és molt fàcil fer demagògia; però en política, sobren les paraules buides i s'ha d'actuar amb fets responent als problemes del ciutadà; ja que el ciutadà vol solucions. Joves: des de les Noves Generacions del PP, apostem per fer una política per a les persones; més solidària; millorar el medi ambient; fer un món més sostenible i potenciar les relacions intergeneracionals i culturals, per fomentar la pau i la convivència entre totes les persones. Així és com es fa política de veritat i no faltant al respecte a les persones, ni embrutant la teva ciutat. Junta de Noves Generacions del PP de Sant Cugat del Vallès

íH ... Y LO ACABAMOS COMO MAS TE GUSTE Plafonado y laminado Enmarcado en aluminio En bastidor do madera para lienzo o tela

ideaprint@ideaprint.es


1 0 PUBLICITAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat Amb la col·laboració especial de: de Cairtiuiiya Í Gedwalitai Departament de Benestar Social Direcció General de Formació d'Adults

aula d'extensió universitària

IAINICI Arxiu NjH-mii»! tir C»utJwm *

n

per a la gent gran de sant cugat

Universitat Autònoma de Barcelona

AULA 1: ELS DIMARTS AULA 2: ELS DIJOUS DE 17.30 a 18.45 h a l'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA DIA 12 DE NOVEMBRE i 31 D'OCTUBRE TECNOLOGIA Tema "La conquesta de l'espai" (2ona part) Doctor Francesc Lozano Winterhalder Llicenciat en ciències biològiques, professor de la Universitat Ramon Llull i exsecretari general del Club d'Amics de la UNESCO a Barcelona.

DIA 15 i 17 D'OCTUBRE NATURALESA Tema "Collserola: un parc privilegiat a l'entom de Sant Cugat" Doctor Josep Joaquim Calafi i Rius Arquitecte responsable del Parc de Collserola

DIA 19 i 21 DE NOVEMBRE MÚSICA Tema "Història del Tango argentí" (+ teclat) Senyor Martín Leopoldo Díaz Medalla d'or del "Conservatorio Nacional de musica" d'Argentina

DIA 22 D'OCTUBRE i 14 DE NOVEMBRE HISTORIA DE L'ART Tema "De Miquel Àngel a Rodin" Doctora Imma Fontanals i Aymerich Llicenciada en història

DIA 26 i 28 DE NOVEMBRE MEDICINA Tema "Optimització del fet de fer-se gran" Doctora Maria Àngels Tresserra DIA 3 i 12 DE DESEMBRE HISTÒRIA DEL CINEMA Tema "Jerome Kern: El pas de l'opereta al musical" Senyor Manuel Naranjo i Teixidó Llicenciat en Geografia i Història i Ciències de la informació. Professor d'història de la cultura a la AUGG de la Universitat de Barcelona. DIA 10 i 5 DE DESEMBRE SERVEIS Tema "Un nou servei per el ciutadà: sol.lucions per les emergències (Linea 112)" Doctor Agustí Ruiz Caballero Llicenciat en Medicina Director del programa de coordinació d'emergències 112 del centre de Bellaterra

Socis d'Honor (a 16.09.2002)

n

®

TRÏMESTR

TAULA RODONA

DIA 8 i 10 D'OCTUBRE HISTÒRIA Tema:" Sant Cugat i el seu Monestir vist en imatges: mil anys de la Butlla Papal" Doctor Ramon Sargatal Doctor en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en dret.

DIA 5 DE NOVEMBRE i 24 D'OCTUBRE TECNOLOGIA Tema "La conquesta de l'espai" (lera part) Doctor Francesc Lozano Winterhalder Llicenciat en ciències biològiques, professor de la Universitat Ramon Llull i exsecretari general del Club d'Amics de la UNESCO a Barcelona.

H

Fundació "la Caixa"

C U R S 2 0 0 2 - 2 0 0 3 P R O G R A M A DE C O N F E R E N C I E S P E R AL l r

DIA 29 D'OCTUBRE i 7 DE NOVEMBRE ECONOMIA Tema "L'economia catalana: de l'aïllament a la internacionalització (1940-2002)" Doctor Jordi Maluquer de Motes Bemet Catedràtic d'història i Institucions Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ajuntament deSantCugat

DIA 4 DE NOVEMBRE , 17.30 hores SALO D'ACTES DE L'ESCOLA D'ARQUITECTURA Tema "Organització i gestió d'un Ajuntament de talla mitjana: problemes i solucions" Ponent: I.lustríssim Sr. Lluís Recoder i Miralles, Alcalde de Sant Cugat del Vallès CONFERÈNCIA EXTRAORDINÀRIA DIA 4 DE DESEMBRE, 17.30 hores SALO D'ACTES DE CATALANA OCCIDENT TECONOLOGIA Tema "El futur Sincrotró i el seu impacte en el Vallès" Ponents: Sr. Rafael Foguet Llicenciat en ciències químiques Vice-president i Conseller Delegat de Grupo Ferrer Internacional, S.A. Dr. Ramon Pascual Doctor en ciències físiques Vice-president de la Comissió Promotora del Laboratori del Sincrotró

PROGRAMA DE VISITES D'EXTENSIÓ CULTURAL • Dia 16 d'octubre Visita al Museu del Perfum. Límit 75 persones. Preu 2 Euros • Dia 30 d'octubre Ruta Verdaguer Límit 83 persones. Preu 27 Euros • Dia 20 de novembre Visita Parc de Collserola Límit 80 persones. Preu 9 Euros

Socis d'Honor de l'Associació: (*) GRUP

SARBUS

D e L P H I ItilMaiM

f a * * c t i o f O í f i i rt«vt ícitixx

•M

m V fvVv

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès El Diari de Sant Cugat Arxiu Nacional de Catalunya Caixa de Pensions La Caixa Fundació Catalana Occident Caixa Terrassa Sorea

Asepeyo TMA Sanchez Delphi Sarbus Bóvila Suceram

Caprabo Grupo Ferrer Internacional

SUCERAM

mi Sorea

KM m*MXX ML M i l » « .

Fundació *la Caixa"

C-caprabo

GRUPO FERRER

(*) Els socis d'honor de l'Associació fan una important contribució anual o en serveis, que permet completar el que es paga per assistir a la aula.

SOCIS PROTECTORS CORPORATIUS DATA 16 DE SETEMBRE DE 2002 CAMPMANY Modes C/Valldoreix, 16 CARRE Mobles. Des de 1949. C / Francesc Moragues, 33 CASAJUANA Mobles C / Santiago Rossinyol, 37 CENTRE DE REHABILITACIÓ SUSANA NICOLETTI C / Sant Antoni, 74 ENFOC Estudi Fotogràfic

C / Manel Farrés, 15 FARMÀCIA RIERA RIVIERE C / Doctorc Murillo 1 FERRETERIA EL PONT C / Francesc Moragues, 44 FINQUES BACHS C / Hospital, 41 FLORS ELLA Rbla. del Celler, 27

GERVAL C / Àngel Guimerà, 3 GESTORIA JUVE, GAVARA, BECH I ROVIRA ASSOCIATS Plaça de l'Ajuntament, 1 INDUBRUC. Mobles de Jardí Av. Ragull- Nau 19 PI C. Magi. MILAR TOBELLA C / Santiago Rossinyol, 49

ÒRGAN Finques C / Francesc Moragues, 17-19 PAPERERIA I LUBRERIA DEL MONESTIR C / Santiago Rossinyol, 11 PAPIOL ALFOMBRES, S.A C / Canovas del Castillo, 4 PEPA MARTIN Modes C / Valldoreix, 28

RODO Sanitaris Av. Rius i Toulet, 6 ROSA M. SEGURA Flors C / Santa Maria, 8 RUBIO Autoservei

C/ Villa, 1 SÀBAT Alimentació C / Santiago Rossinyol, 46 STANZA Mobles C/Valldoreix, 10

Inscripcions a l'oficina d e l'Associació, c/ Sant Antoni, 15 bis (davant del TOT Sant Cugat) Srta. Montse (dilluns,dimecres i divendres d ' U a 13 h ) 93 583 66 96

TRINITY LANGUAGE Rbla. Can Mora, 18 VIDRES SANT CUGAT Av. Uuís Companys, 29 RACC Rambla Ribatallada, 20 FARMÀCIA DOMÈNECH Pg. Sant Magí, 50


Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

11

IUTAT Carod-Rovira preveu doblar la representativitat a Sant Cugat L'Agrupació

local

d'Esquerra

1 ;

Republicana de Catalunya estrena nou local amb la presència del secretari general, Josep-Lluís Carod-Rovira. El republicà augura un augment generalitzat d'ERC en les pròximes eleccions municipals, atès l'increment de militància i d'agrupacions locals esteses per tot el territori. A Sant Cugat CarodRovira vol passar dels actuals dos regidors a quatre. Josep M. Codina / SANT CUGAT 1 secretari general d'ERC, JosepLluís Carod-Rovira, es va fixar com a objectiu "tenir quatre regidors a l'Ajuntament de Sant Cugat, el doble d'ara, en la línia catalanista i progressista com és tradició a ERC". Així ho va afirmar en el transcurs de la inauguració d'un nou local de la formació republicana al carrer Rosselló de Sant Cugat. CarodRovira també va augurar "un creixement generalitzat de la representació d'ERC als ajuntaments" de la resta del país per "les enquestes que tenim" i per l'augment de militants i simpatitzants i les noves implantacions d'agrupacions locals a lot el territori. El secretari general va dir que ja tenen 500 llistes per a les pròximes eleccions municipals i va preveure que de 50 alcaldes passaran a tenir-ne 75 i que de 700 regidors passaran a 1.000 representants.

E

Esquerra Republicana de Catalunya es vol acostar més als barris i districtes així com a les associacions i entitats ciutadanes Aquests resultats els permetrien, segons Carod-Rovira, "passar amb uns quants centenars els del PP i ser la tercera força a Catalunya, lluny de la quarta i la cinquena".

Eduard Pomar i Carod-Rovira van inaugurar la nova seu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Cugat

Segons el dirigent republicà, això és degut "al resultat de la feina ben feta amb una acció valenta i un llenguatge fresc, i perquè unifiquem un projecte catalanista d'esquerres sense sucursalisme polític ni sucursalisme de negocis". D'altra banda, Carod-Rovira també va tenir paraules per la subvenció que rep la Fundación Francisco Franco. Carod-Rovira va dir que "és penosíssim que un Estat com l'espanyol cada vegada sigui menys Estat de dret perquè destina diners públics a una fundació que té per objectiu difondre idees en contra de la democràcia". Amb tot, no es va mostrar

estranyat pel fet que "és normal que el PP potenciï aquelles idees que li són pròpies". Pel que fa al País Basc, el republicà també va qualificar de "lamentable" la visceralitat de José Maria Aznar, que "es nega a acceptar uns resultats democràtics on el que ell defensa és

EL NOU LOCAL D'ERC Per la seva banda, el presdient d'ERC a Sant Cugat, Eduard Pomar, va dir que "el nou local d'ERC representa un salt qualitatiu d'acord amb l'evolució del partit a la ciutat", que va passar de 500 vots i cap representant, a

IM©,

2.000 vots, que van permetre obtenir la representació dels dos regidors actuals a l'Ajuntament de Sant Cugat. Pomar va fer un repàs a la feina feta pel grup des del consistori amb les diferents mocions i iniciatives presentades en els darrers tres anys. Amb tot, Pomar es va marcar pels pròxims mesos arribar més als barris i als districtes així com a les associacions i entitats ciutadanes. Per tot això, Pomar va dir que es presentaran a les eleccions municipals amb la il·lusió d'arribarhi amb la "feina ben feta" i que això es veurà reflectit en uns millors resultats.

Tregui més avantatges de les seves pòlisses d'assegurances

CORREDORIA D'ASSEGURANCES ASSESSORIA J U R Í D I C A

scugat.previcat@telefonica.net

M a n e l Farrés, 8 5 C - 0 8 1 9 0 Sant Cagat del Vallès BARCELONA Tel. 9 3 6 7 5 OO 1 7 Fax 9 3 6 7 5 2 1 1 0


1 2 CIUTAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

ELS SOCIALISTES L'ACUSEN DEL RETARD DE LES OBRES DEL PAVELLÓ

El PSC demana la dimissió del regidor Jaume Tubau

Tubau no dimiteix i demana calma als socialistes

J.M.C. / SANT CUGAT El Partit dels Socialistes de Sant Cugat demana la dimissió del regidor d'Instal·lacions Esportives, Jaume Tubau, per haver començat amb retard les obres del pavelló de la rambla del Celler i no tenir en compte les entitats esportives i escolars que ara han d'entrenar en d'altres pistes. Segons el portaveu municipal dels socialistes, Jordi Menéndez, "les conseqüències negatives de la seva gestió des del punt de vista esportiu i social provoca que en demanem la dimissió". Menéndez afegeix que "sabem que és una mesura límit, però creiem que les decisions tècniques equivocades i decisions polítiques precipitades ho justifiquen". Segons els socialistes, la manca d'un pavelló esportiu per entrenar "no només perjudica els clubs i les competicions esportives sinó també totes les famílies que tenen fills que fan esport escolar". Els socialistes recorden que ja no van considerar oportú reparar el pavelló abans que s'aixequés el nou, just al costat; i puntualitzen que "no és que estiguem en contra de la remodelació del pavelló sinó en contra de no garantir la pràctica esportiva de les entitats". Els socialistes acusen Tubau de "subordinar els interessos generals de la ciutat a les presses de complir un calendari elec-

J.M.C. / SANT CUGAT

Menéndez i Gausa davant les obres de remodelació del pavelló

toral sense pensar en les conseqüències". Per això, els socialistes demanen a l'alcalde que "posi algú al capdavant de la regidoria que garanteixi el dinamisme necessari per resoldre els problemes d'instal·lacions esportives, que patim des de fa massa anys".

Mentrestant, equips i entitats esportives fan els entrenaments en d'altres instal·lacions de la ciutat. Es preveu que l'esport escolar es pugui fer al pavelló remodelat a finals d'octubre i l'obra estarà entregada a finals de desembre per a la resta d'entitats.

El regidor d'Instal·lacions Esportives, Jaume Tubau, ja ha dit que no pensa dimitir i que és evident que els socialistes han començat la campanya electoral molt d'hora perquè "no tenen res a fer". En canvi, ha dit, "nosaltres tenim molta feina per donar més i millors serveis". El regidor va dir que "hi haurà un abans i un després pel que fa a instal·lacions esportives quan acabi aquest mandat", amb espais esportius, tres pavellons, quatre piscines, dos camps de futbol i pistes de petanca i pàdel, a més de la futura zona esportiva que es començarà a executar a finals de mandat. Tubau ha dit que

millor per sant cugat millor per Catalunya Acte de presentació del candidat a l'alcaldia Dissabte 28 de setembre a les 12 hores a la plaça del Celler Cooperatiu (davant la seu del PSC) Intervindrà Jordi Menéndez Pasqual Maragall

®PSC-PSOE

Ciutadans pel

Canvi

"als socialistes els posa nerviosos el fet que hi ha una bona entesa i consens amb les entitats perquè hi hem parlat molt", i que si pensen debilitar-los "ara estem més forts que mai". Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Presidència, Joan Recasens, va qualificar la petició dels socialistes de "burrada" i que amb això només perden "credibilitat i es desacrediten ells mateixos". Recassens ha afegit que aquest ha estat el mandat que s'ha fet l'esforç més important en instal·lacions esportives i que la gent "només ha de sortir al carrer per veur-ho". Per Recassens les afirmacions socialistes no sap si són fruït de la "la miopia, la ceguesa o la desesperació".


CIUTAT

'gffK'JL·iffltffffJ

Dijous 26 setembre del 2002

13

SEGONS EL REGIDOR DE MOBILITAT, EL DIA SENSE COTXES HA ESTAT UN "ÈXIT" A SANT CUGAT

CM6US

Sant Cugat respon al Dia Europeu Sense Cotxes J.NI.C. / SANT CUGAT

Més de 400 persones, gairebé el doble que l'any passat, van participar en la bicicletada popular que es va organitzar amb motiu del Dia Europeu Sense Cotxes. Les bicicletes van circular amb normalitat i sense incidents remarcables pels carrers del centre que en un futur incorporaran carrils bici en els traçats. A aquesta dada s'hi ha d'afegir les més de 1.000 persones que es calcula que van pujar durant el cap de setmana al trenet que recorria diferents carrers de Sant Cugat. Per això i segons el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament, Jordi Ferrés, la jornada sense cotxes ha estat "un èxit, amb un augment progressiu al llarg dels anys de la conscienciació dels ciutadans per buscar un transport alternatiu i sostenible". Tot i que a primer cop d'ull i al fet que aquest any la jornada per a dis-

L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha estat nomenat, juntament amb el director general d'Autoterminal SA, Jacinto Seguí, nou vocal del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB), en representació de la Generalitat. Recoder i Seguí substitueixen els vocals Josep Maria Bordas i Joan Echevarría, aquest últim resident a Sant Cugat. A la resolució oficial es reflecteixen aquests canvis i es ratifiquen els nous vocals després de complirse el termini de vigència del nomenament dels anteriors. La resta de vocals són representants del govern català i l'estatal, la Cambra de Comerç, ajuntaments, sindicats i associacions i empreses del Port de Barcelona.

Marín no s'integra a Plataforma

Sota el lema "A ciutat, sense el meu cotxe", Sant Cugat es va sumar un any més a la campanya europea Recoder, ben equipat, va participar a la bicicletada popular

minuir la contaminació a les ciutats es notés poc, "la disminució de trànsit es va notar moderadament respecte a altres caps de setmana", segons Ferrés. La resta d'activitats que es van organitzar amb motiu del Dia Sense Cotxes també van experimentar una bona participació, com les 400 persones que van degustar la xocolatada o el transport públic que, segons el regidor, "tot i que no tenim les dades, sí que tenim constància d'un cert increment de viatgers". Durant el cap de setmana, els carrers del centre també van estar tancats al trànsit, una mesura que és habitual a la ciutat quan alguns carrers queden per a l'ús de vianants. Sota el lema A ciutat, sense el meu cotxe. Sant Cugat es va sumar un any més a la campanya europea perquè durant un dia els ciutadans prenguessin consciència que el vehicle és un dels principlas agents contaminants a la ciutat. Tot i que el fet de caure en diumenge va provocar que en moltes ciutats no es notes un canvi d'hàbits substancial, sí que ha servit, un cop més. perquè per un dia es pensi en mitjans de transport alternatius al vehicle privat. Junt amb Sant Cugat, uns 43 municipis catalans es van sumar a la celebració del Dia Europeu Sense Cotxes amb la finalitat de convèncer al ciutadà sobre la necessitat de reduir l'ús del cotxe particular i augmentar el del transport públic.

Recoder, a l'Autoritat Portuària

Molts van ser els que van pujar al tren del Dia sense cotxes

El polític santeugatenc Pere Marín no s'integrarà al partit polític Plataforma per Catalunya. Així ho ha dit després que el partit de Vic iniciés converses amb el santeugatenc per formar una candidatura a la ciutat de cara a les pròximes eleccions municipals. Segons Marín, "al final ho he desestimat tot i que tenen un programa maco, no gaire diferent d'altres programes però amb unes propostes sèries". Marín diu que finalment no participarà del partit de dretes per raons de feina, tot i que "si em proposen alguna cosa i m'agrada, ho faré". Marín també ha afirmat que no tornarà a formar part d'UNIS.


14 CIUTAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

L'Audiència exculpa FECSA de l'incendi de 1994

Llum verda al Centre Direccional de Cerdanyola

J.M.C. / SANT CUGAT

J.M.C. / SANT CUGAT

L'Audiència de Barcelona ha exculpat els dos homes de FECSA acusats de causar un incendi forestal a Sant Cugat l'any 1994. La secció cinquena de l'Audiència diu que "no hi ha proves suficients" per determinar que la causa de l'incendi que va arrasar 200 hectàrees i va fer dos ferits, fos el mal estat de la línia elèctrica que passava per la /ona. Segons l'Audiència, l'acusació no compta amb proves suficients i desconeix el lloc de l'inici del foc i no té proves pericials avalades per tècnics especialistes en la matèria. L'Audiència ha absolt un empleat de manteniment de la companyia elèctrica i el gerent de la /ona del Vallès de FECSA, a qui també es demanaven responsabilitats. La Fiscalia de Medi Ambient va sol·licitar indemnitzacions milionàries a FECSA i un any de presó per als dos encausats per considerar que l'empresa hauria d'haver canviat el pal de llum en mal estat, i que se suposava que un curtcircuit de la línia elèctrica pel desgast del cablejat havia estat l'origen de l'incendi. Recordem que el foc es va declarar l ' l i d'agost del 1994 a Collserola i va afectar zones de les Planes i la Floresta, on va devastar en total unes 200 hectàrees de bosc. El foc va ocasionar cremades a dues persones i danys materials a diversos habitatges per valor d'uns 120 mil euros. Els bombers van tardar dos dies per apagar les flames. Els dos veïns de la Floresta que van patir cremades i TABASA, l'empresa explotadora dels Túnels de Vallvidrera, també reclamen indemnitzacions pels danys materials que van patir.

La Comissió d'Urbanisme de Barcelona, depenent del Departament de Política Territorial de la Generalitat, ha donat llum verda a un dels projectes urbanístics més importants de l'àrea metropolitana a llindar amb Sant Cugat, com és el Centre Direccional de Cerdanyola. El futur Centre Direccional del Vallès té un total de 339 hectàrees i està ubicat d'una banda entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Tecnològic del Vallès, i de l'altra entre el nucli de Cerdanyola i el terme municipal de Sant Cugat del Vallès. El Pla General Metropolità de l'any 1975 determinava quatre grans àmbits territorials per ubicar-hi diferents centres direccionals. Aquest pla general reservava aquests terrenys a les necessitats de sostre residencial i indústria tecnològica. El Pla General Metropolità fa aquesta reserva de sòl en règim de sòl urbanitzable no programat, amb la finalitat que siguin les administracions territorials de cada una de les zones les que marquin les necessitats d'utilització del sòl que es vagin generant. El projecte per a aquests terrenys es va aprovar el mes de juliol passat pel govern de la Generalitat i ara es desenvolupa en el pla aprovat per la Comissió d'Urbanisme. El pla determina amb precisió l'àmbit territorial del Centre Direccional, els seus aprofitaments urbanístics i els usos als quals es destinaran. Així, el Pla Parcial aprovat recull que es garanteixi la pervivència del corredor biològic que connecta el Parc de Collserola amb Sant Llorenç de Munt. Aquest corredor té una amplada d'uns 400 metres i abasta un tota.1 de 70 hectàrees. Amb tot, el Centre Direccional permetrà un sostre residencial de 512.463 m2 que donaran cabuda a un total de 3.095 habitatges, 1.019 dels quals seran de protecció oficial. Pel que fa a la indústria, part dels 1.600.000 m2 destinats a aquest ús, permetran garantir l'ampliació de l'actual Parc Tecnològic del Vallès. De les 339 hectàrees que té el Centre Direccional, 128 estan destinades a sòl privat i 211 es destinaran a sòl públic per equipaments, zones verdes i vials. El 40 per cent del sector és propietat de l'Institut Català del Sòl (Incasol). La inversió inicial prevista per urbanitzar el sector, que provindrà tant del sector públic com del privat, és de 177 milions d'euros.

Menéndez i Gausa davant les obres de remodelació del pavelló de la rambla del Celler

JORDI GARCIA

Inici de les obres de millora de la segona part del camí de Sant Adjutori J.M.C. / SANT CUGAT Ja han començat les obres de la segona fase de la millora del camí de Sant Adjutori, en plena serra de Collserola. Una de les principals novetats que aportaran aquests treballs és la modificació del traçat en l'últim tram abans d'arribar a l'ermita de Sant Medir. Aquí es farà passar el camí per una antiga feixa de conreu situada a uns 300 metres

al nord de Can Gener en lloc de per la riera, com fins ara. Això permetrà reduir el recorregut per arribar a Sant Medir, una de les rutes tradicionals de molts santcugatencs, perquè s'evita creuar diverses vegades la riera. D'aquesta manera també se suavitzarà el pendent que hi ha ara per convertir-lo en una pujada més suau, apte per a qualsevol tipus de caminant. Durant els quatre mesos que duraran els treballs, el camí estarà tallat

PUBLICACIÓ DEL GRUP D'ESTUDIS LOCALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

A la venda en totes les llibreries de Sant Cugat

UN CONJUNT CERÀMIC PROCEDENT DE SANT ADJUTORI SOBRE ELS ORÍGENS I LA FORMACIÓ DEL TERME DE SANT CUGAT. DEL SEGLE XI AL XX LA RUTA D'EN SALTELLSI L'ABAT BIURE

per raons de seguretat i no s'hi podrà passar ni a peu ni amb bicicleta. En total, s'actuarà en uns 1.600 metres de camí que s'ampliarà fins als tres metres i mig d'amplada mantenint el paviment de terra i sauló. En els passos d'aigua s'hi col·locaran embornals i esculleres en aquells trams per on la riera passa més a prop del camí. L'actuació es completarà amb la col·locació de papereres, bancs i baranes i elements de senyalització necessaris. També s'hi posaran els indicadors per accedir a les fonts, cartells informatius sobre les millors pautes de comportament i plafons divulgatius de la resta de zona natural. També es preveu reposar la vegetació que es faci malbé i s'hi plantarà nou arbrat amb espècies autòctones com ara heures, avellaners, saücs, verns, pins i alzines. En els nous talussos es farà una hidrosembra, cosa que permetrà accelerar la cobertura vegetal. Les obres costen 238.836 euros i les farà l'empresa TMA. F. Sànchez SL, a qui se li van licitar les obres. En el conjunt de treballs també es preveu millorar els voltants de la mateixa ermita de Sant Adjutori, el forn ibèric i les fonts de Sant Sever i de Sant Medir. Les obres de Sant Adjutori representen un pas més en la millora de l'entorn de Sant Cugat en un dels punts més freqüentat pels santcugatencs per sortir de la ciutat.


CIUTAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

15

L'EMPRESA SANTCUGATENCA REALITZA UN PROJECTE A BARCELONA

Aquanet aplica un innovador sistema per tractar l'aigua J.M.C. / SANT CUGAT

Imatge actual de l'edifici

JORDI GARCIA

La Floresta vol recuperar el casino del barri mer cal evitar que caigui l'edifici a causa del seu estat d'abandó i després, Els veïns de la Floresta demanen apunta, a "una escola-taller d'arts i una intervenció ràpida a l'edifici oficis que seria per a tota la ciutat". conegut com el Casino Tarruell i recuPer la seva banda, el president de perar-lo per al districte. En l'actualitat l'Associació de veïns, Oriol Ribera, l'edifici de propietat municipal es sosté que "sempre hem pensat que és troba en un estat d'abandó consideraun espai públic i lluitem per la seva ble després d'anys rehabilitació i per de no haver-hi fet donar-li un ús res. El regidor de coherent". Per El Casino Tarruell té Ciutat Sostenible, Ribera, "es pot més de 2.000 metres Joan Carbó, ha dit fer un concurs que "acabem de d'idees però en quadrats repartits en rebre un informe tot cas se n'ha de tres plantes amb que ens diu que no consensuar l'ús columnes i arcs està tan malament amb els veïns". com sembla, tot i Pel representant veïnal, és fonamental "el projecte de que pateix algunes patologies però no rehabilitació i després ja pensarem en estructurals". Per això, la primera els seus usos", tot i que apunta cap a intervenció que es podria incloure en "un hotel d'entitats". els pròxims pressupostos municipals El Casino Tarruell es va construir anirà encaminada "a consolidar l'edials anys trenta, concebut com un cenfici". L'ús i el seu arranjament total tre recreatiu de la colònia sobretot pels encara estan per determinar. estiuejants de Barcelona. L'edifici està Els veïns reclamen obrir un debat situat damunt un dels túnels dels FGC, sobre els usos que ha de tenir l'edifici amb més de 2.000 metres quadrats en el futur. El vicepresident de repartits en tres plantes. La façana és F Associaió de Veïns i Propietaris de la d'estil revival neoclàssic i incorpora Floresta, Ramon Obach, considera elements de la tradició constructiva que cal "parlar i decidir què hi vol fer local. la majoria de veïns". Per Obach, pri-

L'empresa santcugatenca especialitzada en tractament d'aigües Aquanet està aplicant un sistema innovador en un centre aquàtic de Barcelona. Es tracta d'un sistema en línia per evitar l'oxidació i precipitació del ferro. Fins ara, per evitar que l'aigua agafés un color marronós i que la brutícia del ferro de l'aigua s'enganxés a les piscines, s'havia de fer a partir d'un sistema de basses. Ara, amb els filtres en línia que utilitza Aquanet aquest procés es du a terme de forma més senzilla i eficaç. De moment l'empresa aplica aquest sistema al centre de talasoteràpia del Poliesportiu Marítim, a prop de l'Hospital del Mar, fet que representa la primera vegada que s'utilitza aquest procés a Espanya i una de les poques que es fa a Europa. Segons el bioquímic i un dels reponsables d'Aquanet Josep Maria Clarabuch, "abans s'utilitzaven resines per executar aquest procés, però amb l'aigua salada de mar no funciona". Amb l'aigua de mar les resines pateixen diferents interaccions i no són efectives, mentre que el sitema de filtres utilitzat pels santcugatencs resulta molt efectiu per a les dessalinitzacions. A més, aquest siste-

ma no resulta car i va en funció del cabdal d'aigua a tractar. Segons Clarabuch, "aquest sitema ja l'hem utilitzat al Maresme en diferents projectes per millorar la dessalinització de l'aigua". Per això utilitzen un procés d'osmosi inversa, en què es produeix clor natural mitjançant l'electròlisi amb sal. El clor natural ofereix un efecte més agradable a la pell del cos humà que si s'utilitzen altres productes químics. D'altra banda Aquanet, en la qual

també participen Carlos i José Luis Iglesias, es dedica a la construcció i manteniment de piscines, als regs automàtics i al tractament d'aigües domèstiques i semiindustrials. Amb només sis mesos de funcionament a Sant Cugat ja han estat escollits entre diverses empreses per dur a terme el seu projecte. Aquanet es vol desmarcar d'aquesta manera de la resta d'empreses del sector per la qualitat i el servei en el tractament d'aigües.

J.M.C. / LA FLORESTA

OPELS / A u t o c u g a t , s.a.

Av. Cerdanyola, 100 Sant Cugat del Vallès - Tel. 93 589 45 20 - 93 589 32 00 www. autocugat.com - autocugat@autocugat.com


16

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

"^·*"»»"·"

• * - • *

^ * * * « * « ^ * * * # * ^ ' - - * - ' * · - -

El 31% de consultes de Dona Informació són per maltractaments Magda Méndez / SANT CUGAT 131% dels casos que han estat atesos a l'oficina municipal Dona Informació de Sant Cugat han estat per maltractaments. Aquesta és una de les dades més impactants del resultat que les responsables d'aquest servei van facilitar en el balanç dels dos anys d'història de la oficina. D'altra banda, una exposició i un taller sobre intel·ligència emocional serviran per commemorar aquest segon aniversari.

E

Al llarg d'aquests dos anys d'activitats l'oficina Dona Informació ha atès un total de 250 dones. D'aquestes, el 31% dels casos s'ha apropat a aquest servei per demanar ajuda. "Això ens preocupa molt, perquè és un percentatge molt elevat", assegura la tinent d'alcalde de Polítiques Socials i Igualtat, Mercè Conesa. En aquest sentit, ha destacat que la comissió contra la violència i els maltractaments (que està constituïda per totes les parts que tenen un paper a desenvolupar en aquest tipus de casos) està enllestint el document del protocol de maltractaments, que es preveu aprovar al novembre. "Està ja molt avançat", explicava Conesa, que afegia que aquest document "pretén ser un gra de sorra per evitar els maltractaments i també establir una organització per determinar quina ha de ser l'actuació de cada part en aquests casos, de manera unitària i consensuada". Dins la valoració d'aquests dos anys, Conesa ha destacat el fet que en aquest temps "hi ha hagut una progressió constant" en el creixement del nombre de visites a l'oficina i que aquest any ja s'està "superant amb escreix" el nombre de consultes del 2001. "Hem comprovat que el servei es coneix, però creiem que encara ens hi hem d'esforçar més, perquè arribi a més gent", considera la tinent

*9BE, La responsable de Donalnformació, Rosa Botella, i la tinent d'alcalde, Mercè Conesa, en un moment de la roda de premsa

d'alcalde santcugatenca. Dins els projectes de Dona Informació, destaca el servei a les famílies monoparentals, que entra en funcionament de manera definitiva després de l'èxit del programa pilot que es va engegar a l'abril amb 12 famílies. Aquestes actuacions en l'àmbit de famílies monoparentals es fan per donar l'opció de

formació i acompanyament a les mares que es troben en aquesta situació. A més, també hi ha la possibilitat de donar ajudes econòmiques a les qui ho necessitin. D'altra banda, les responsables d'aquesta oficina municipal d'atenció a la dona també ha preparat diverses activitats de cara a celebrar aquest segon aniversari. El proper dia 1

JORDI GARCIA

d'octubre l'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, serà l'encarregat d'inaugurar una exposició que porta per títol Dona, què més vols? Petites i grans desigualtats entre homes i dones i que estarà instal·lada a la Biblioteca del Mil·lenari. També s'ha previst un taller d'intel·ligència emocional, que és gratuït i té un límit de 20 places.

Mostres de desigualtat i tallers d'autoestima, al segon aniversari L'Oficina Dona Informació ha programat diverses activitats de cara a celebrar el segon aniversari de la seva entrada en funcionament. La primera aposta és per una exposició en la qual es vol plasmar gràficament quines són les situacions de desigualtat que perduren encara avui en dia. L'altra aposta d'aniversari és la celebració d'un taller d'intel·ligència emocional, que se celebrarà en grups reduïts a la Casa de Cultura.

familiars. "La conciliació de la feina amb la vida domèstica encara és molt desigual entre homes i dones", explicava Conesa. L'exposició es podrà visitar fins al proper 14 d'octubre. TREBALLANT LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Una altra de les apostes per a la celebració del segon aniversari és l'organització d'un taller d'intel·ligència emocional. Aquest taller es farà a la Casa de Cultura de Sant Cugat els L'aposta principal per a la celebració del segon aniversari de Dona Informació és la inau- dies 2, 9,16 i 23 d'octubre, de sis de la tarda a dos quarts de nou del vespre. L'encarregada guració de l'exposició Dona, què més vols? Petites i grans desigualtats entre dones i homes,d'impartir aquest peculiar taller és la pedagoga Rosa Sicart i és un servei municipal totalque tindrà lloc el proper dia 1 d'octubre a la Biblioteca del Mil·lenari i comptarà amb la ment gratuït. L'objectiu principal d'aquest taller és assolir i millorar les habilitats de la intel·ligència presència de l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. Aquesta és una mostra promoguda per l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona i intenta informar i sensi- emocional, per tal de potenciar la capacitat de regular emocions i dirigir de manera adequada les relacions afectives amb les altres persones. "Aquest tipus d'activitats tenen molt d'èbilitzar sobre la realitat de les dones i la igualtat d'oportunitats. En aquesta mostra es pretén mostrar no només les desigualtats més evidents de la socie- xit, sempre tenim una elevada demanda de places", assegura la tinent d'alcalde de Polítiques tat, com podria ser l'àmbit polític i econòmic, sinó en aquells aspectes més subtils, com les Socials i Igualtat, que va explicar que s'estaven plantejant de fer una segona edició del taller que es produeixen en l'àmbit laboral o familiar. "No són només unes mostres fredes d'a- per poder donar resposta a tota aquesta demanda. En aquesta ocasió també s'hi han apuntat questes situacions, sinó que van acompanyades de reflexions", explicava la tinent d'alcalde homes, que han estat acceptats "perquè la base de la nostra feina és la igualtat total, no tinde Polítiques Socials i Igualtat, Mercè Conesa, que també descrivia la mostra com uns pla- dria sentit no deixar-los participar", explicava Conesa. fons on s'expliquen les situacions "de manera divertida, gens dramàtica". Un dels aspectes Les inscripcions es poden fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) a la plaça de que més es destaca pel que fa a desigualtat és l'àmbit del repartiment de responsabilitats Barcelona, fins al 30 de setembre. EXPOSICIÓ DESIGUAL


SOCIETAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

17

El Dia Mundial de l'Alzheimer segons els familiars i CAVIS dels que pateixen la malaltia en qüestió". Per la seva banda, La Fundació CAVIS i la dele- l'Associació de Familiars de gació al Vallès de l'Associació de l'Alzheimer de Barcelona al Familiars d'Alzheimer de Vallès centra els seus esforços a Barcelona (AFAB) van sortir donar suport als familiars afecdissbte al carrer per difondre i tats. Aquesta organització no mostrar el treball que fan en con- governamental només fa un any tra de la malaltia en el Dia que s'ha instal·lat al Vallès Mundial de l'Alzheimer. Occidental, però ja té una setanteDurant tot el dia, la Fundació na de famílies inscrites. va instal·lar dues parades inforEls familiars són atesos per matives, ubicades una a la plaça psicòlegs professionals en la de l'estació -Lluís Millet- i l'al- matèria, però també es fan grups tra a la plaça del Doctor Galtes. de suport que treballen a partir de Per la seva la posada en banda, l'AFAB comú de les Dissabte es va es va instal·lar al experiències carrer de personals, les celebrar una jornada Santiago dificultats visdedicada a la difusió i Rusinol, on va cudes i alhora informació de la organitzar una es busquen les tómbola per malaltia arreu del món millors solurecaptar fons. cions per a L'objectiu princada situació. cipal de la jornada va ser, com a Segons la presidenta de la resta del món, donar a conèixer l'Associació de Familiars, Isabel la situació en què es troben tant Martínez, "ser malalt els malalts com les famílies d'a- d'Alzheimer és molt greu, però questes persones, que molt sovint les famílies també pateixen molt han d'adaptar-se a diversos canvis amb ansietat, insomni i d'altres i noves experiències. patologies derivades de la tensió La Fundació CAVIS és una d'haver de cuidar un malalt així". entitat sense ànim de lucre que disposa d'un centre de dia a la ACTIVITATS PARAL·LELES nostra ciutat. Diàriament passen pel centre 17 visitants que patei- A banda de la presència al carrer xen aquesta malaltia, que cada durant el Dia Mundial de cop es detecta a més persones. l'Alzheimer, totes dues entitats Allà, amb l'ajut de diversos pro- també van organitzar activitats fessionals i 35 voluntaris de l'en- paral·leles, com ara una jornada de portes obertitat es fan diferents teràpies de tes de CAVIS o A Sant Cugat s'hi van recuperació les xerrades que cognitiva, actisumar CAVIS i va organitzar vitats i treballs l'AFAB per l'Associació de encaminats a informar i Familiars de l'Alzheimer divulgar qüesmillorar la situació dels amb diverses paradetes tions relacionaafectats per tal des amb la que es puguin malaltia i el seu valdré per ells mateixos durant tot tractament. L'Alzheimer és una el dia. malaltia crònica associada a la La presidenta de la Fundació vellesa, però que també afecta CAVIS, Rosa Ribas, assegura que persones més joves, a més de les "el més important és poder aten- persones de l'entorn del malalt. dre com més gent millor amb cur- Actualment, a tot l'Estat espanyol sos i conferències, a més de hi ha aproximadament uns tallers de memòria amb l'objectiu 400.000 afectats per aquesta principal de pal·liar els efectes malaltia degenerativa. Redacció / SANT CUGAT

Parada de l'Associació de Familiars de l'Alzheimer de Barcelona i el Vallès

Parada de la Fundació CAVIS de Sant Cugat

ENRIC FABRE

flM««3»Si«aB»i»«B^^

ora de revelar els teus rodets no ho dubtis, et donem la màxima qualitat i el millor servei!


1Q P t l R l IC'iTAT

el diari de Sant Cugat

Dijous 26 setembre del 2002

BASES DEL CONCURS DE CARTELL

F e s t a de T a r d o r ^

Les entitats movem Sant Cugat: implica-t'hi! La Festa de Tardor convoca un concurs de cartells per anunciar la festa del 2002. 1 . La participació en el concurs és oberta a totes les persones que acceptin en ferm les presents bases. No pot participar-hi cap membre del jurat. S'acceptaran un màxim de dues propostes per autor. 2 . El tema del cartell ha d'estar relacionat amb el lema «Les entitats movem Sant Cugat: implica-t'hü», que ha de figurar al cartell en format de text junt amb el títol general següent: «Festa de Tardor 2002 Sant Cugat del Vallès, 8, 9 i 10 de novembre». 3 - La tècnica és lliure, limitada pel format, que ha de ser DIN-A3. La impressió serà per quadricomia. 4.

El cartell ha d'anar muntat sobre un suport de cartró ploma de mida DIN-A3.

5 - El cartell no ha de portar cap signatura, només un títol o pseudònim que ha de figurar al dors del suport i que cal repetir escrit en la part exterior d'un sobre tancat que s'ha de presentar a part, dins del qual ha de figurar: nom, domicili, telèfon i adreça electrònica de l'autor o autors. Quan es lliuri el cartell, es donarà una butlleta de participació amb un número que servirà de resguard per a la persona interessada. © » Els cartells es poden presentar entre I'1 i el 5 d'octubre del 2002 a la Casa de Cultura de Sant Cugat, de 19 a 22 hores. ^^m**^ 7 . S'entregarà un premi de 300 en metàl·lic a l'autor o autors del cartell que el jurat consideri més representatiu del lema de la Festa de Tardor 2002. El premi s'entregarà el 10 de novembre del 2002 en el transcurs de la Mostra d'Entitats. . El jurat estarà format per dos representants de l'Escola d'Art, un artista plàstic, un dissenyador gràfic i dos membres representants de l'assemblea d'entitats de la Festa de Tardor 2002. Un membre de la comissió, sense vot, aixecarà acta. 9 . El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer el 8 d'octubre del 2002, a les 21 hores, a la Casa de Cultura. Si, a parer del jurat, les obres presentades no tenen prou qualitat, el premi podrà ser declarat desert. . Totes les obres presentades a concurs romandran exposades a la Casa de Cultura de Sant Cugat entre el 8 i el 15 d'octubre. La comissió organitzadora de là festa preveu realitzar una exposició itinerant amb les obres presentades. El dia d'inauguració de l'exposició, 8 d'octubre del 2002 a les 21 hores, es notificaran els locals i les dates previstes. 1 1 . L'obra guanyadora del concurs passarà a ser propietat de la comissió organitzadora de la Festa de Tardor, que podrà disposar del dret de reproducció per anunciar la festa. La resta d'obres presentades es podran recollir a la Casa de Cultura de Sant Cugat, del 18 al 30 de novembre, presentant el resguard d'entrega del cartell. Els que en aquest termini no hagin retirat el seu cartell s'entendrà que renuncien al dret de propietat. 1 2 . Qualsevol imprevist serà resolt per l'organització.


SOCIETAT

Breus L'Ateneu sobre als adolescents L'Ateneu Santcugatenc ha decidit apostar per les activitats adreçades als joves santcugatencs en aquesta nova temporada. En aquesta ocasió, es pretén potenciar les activitats de l'Escola Cívica, en la qual hi haurà un ampli ventall de propostes adreçades als adolescents santcugatencs. En aquest sentit, es programaran activitats relacionades amb les perspectives d'estudis superiors i laborals a la ciutat, a banda de reflexions generals sobre la ciutat. A més, també hi haurà tallers específics d'activitats com àrab, guitarra o solidaritat.

Xerrada de cooperació i diversitat Divendres passat, dia 19 de setembre, es va celebrar una nova conferència dins les jornades per la formació i l'intercanvi en cooperació internacional. La xerrada va anar a càrrec de la historiadora i formadora en interculturalitat Elisabeth Uribe i tractava sobre La cooperació des de la diferència i la diversitat. Aquestes jornades estan organitzades per l'Oficina Sant Cugat Solidari de l'Ajuntament, en col·laboració amb la Coordinadora d'Entitats per la Solidaritat de Sant Cugat.

Campanya de material pel Sàhara L'assemblea de Creu Roja Sant Cugat-Rubí ha iniciat una nova campanya de recollida de material higiènic per portar al Sàhara. Aquesta campanya s'allargarà fins al 30 d'octubre i està encarada a millorar les condicions sanitàries dels infants de l'escola 12 d'Octubre del Sàhara. Per col·laborar-hi, es demana que es porti una pinta, un raspall de dents, dos tubs de pasta de dents, una pastilla de sabó i un raspall d'ungles. Es pot donar a Creu Roja, al Club Muntanyenc, a la Casa de Cultura i a la Biblioteca.

el diari de Sant Cugat

Dijous 26 setembre del 2002

19

Intermón el bus solidari La mostra s'emmarca dins la campanya general que relaciona L'autobús-exposició sobre el comerç i justícia i que està procomerç just organitzat per moguda per Intermón-Oxfam Intermón-Oxfam arribarà el arreu del món. proper dia 2 d'octubre a Sant L'origen d'aquesta campaCugat. Aquesta original proposnya va sorgir "de la idea que les ta s'emmarca dins una camparegles del comerç estan manipunya general de l'ONG que vol lades a favor dels països rics i sensibilitzar la població sobre la les grans empreses". El princinecessitat d'un tipus d'intercanpal objectiu és, doncs, "mobilitvis comercials més justos, per zar la població global per acontal de millorar les condicions de seguir modificar les regles i les vida dels habitants dels països pràctiques del comerç internad'on surten els productes. cional perquè milions de persones puguin La mostra sortir de la porta per títol pobresa", Exposició en La parada a Sant expliquen des ruta: comerç Cugat serà la primera d'Intermónamb la justícia. Oxfam de Sant Aquesta serà la de la gira que portarà Cugat. primera parada a la peculiar exposició d'aquesta origiEl fet més per tot l'Estat nal exposició peculiar d'aitinerant desquesta exposiprés de la seva presentació al ció itinerant és el contenidor passeig de Gràcia de Barcelona. que transporta el camió, ja que Hi serà fins al 6 d'octubre, quan "simbolitza com cap altre el reiniciarà el seu recorregut que comerç internacional". Aquest el portarà a visitar diferents contenidor, que és d'aire marípoblacions de tot l'Estat. tim, transporta a l'interior els D'aquesta manera, l'exposició elements i recursos gràfics, coincidirà amb la celebració de multimèdia i interactius que la Festa de la Solidaritat a Sant serviran per difondre els missatCugat, que se celebrarà el cap ges de la campanya d'aquesta de setmana del 5 i 6 d'octubre. ONG. Redacció / SANT CUGAT

Tot el que pugui imaginar en caixes fortes Visiti la nostra gran Tot un ventall de caixes tortes per a cada necessite per encastar, de sobretaula, de moble, per a vehicles, caixes i arxivadors ignífugs. Consultí les nostres ofertes setmanals

Hi haurà vigilància permanent al Monestir i rodalia Redacció / MONESTIR

L'Ajuntament de Sant Cugat ha contractat un vigilant jurat per garantir una vigilància permanent al recinte del Monestir i el seu entorn. D'aquesta manera es pretén reduir el volum d'actes vandàlics que s'ha registrat a la zona en els darrers mesos. D'aquesta manera es reforça el servei que fins ara mantenia la Policia Local. Es preveu que hi hagi un augment de la presència de vigilants en moments puntuals de necessitat. Aquest cas podria ser en

$*•„

. ..

fundació calxaterrassó

el moment en què entri en marxa la proposta del Monestir dels Infants, una reproducció en miniatura del monument santcugatenc que servirà als nens i nenes de la ciutat per conèixer-lo tot jugant. Aquesta proposta s'emmarca dins els actes de celebració de l'Any del Mil·lenari i ja s'ha tingut en compte reforçar la vigilància amb més efectius en el sistema de vigilància. La decisió de contractar un vigilant perquè dugui a terme aquesta tasca s'ha pres per part de l'equip de govern en comprovar l'important cost que suposa el vandalisme.

Si vols arribar

més lluny anunciat també a:

SERVEI INTEGRAL D'ATENCIÓ A DOMICIL

• EQUIP ESPECIALITZAT LEGALMENT CONTRACTAT. • SEGURETAT I TRANQUILITAT PER VOSTÈ I LA SEVA FAMlLIA • ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITATS

Informació: 9 3 736 4 9 4 9 / 9 3 736 4 9 4 5

GRATUÏT A TOTES LES ESTACIONS DE FGC


2 0 SOCIETAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

Entrevista

"Uany que ve volem que es construeixin mòduls prefabricats, perquè al Novaula no hi cabrem " Anna Fito Directora del CEIP Sant Cugat De manera provisional, el CEIP Sant Cugat va començar enguany les classes a les antigues instal·lacions del Novaula, a l'espera de traslladar-se, en un futur, a Coll Fava. La seva directora explica quins són els problemes que han tingut per arrencar les classes i assegura que hi ha hagut manca de previsió. Fotografia: JORDI GARCIA

Emili Bella / SANT CUGAT Com ha anat la inauguració del curs escolar?

Hem començat el dia que tocava, el que passa és que anteriorment vam passar molts nervis perquè hi havia moltes coses per acabar dos dies abans. Després d'una sèrie de queixes, els obrers van treballar dissabte i diumenge i dilluns es va poder començar. Tot i així, tenim en aquests moments obrers que acaben coses. L'ideal hauria estat que haguessin començat les classes sense ningú pel mig. per què ha passat?

Per la falta de previsió de places. A Sant Cugat hi falta una escola pública. Des de l'Ajuntament, que és qui sap com creix la ciutat, i des del Departament d'Ensenyament [de la Generalitat], han de planificar les coses amb temps. Si ara tenim 120 nens que han hagut de trobar una solució alternativa a la falta de places, vol dir que ha mancat una previsió. Quan falten places, l'escola hauria d'estar construïda. Sé de famílies que han optat per continuar a

Barcelona escolaritzant els fills. I fins i tot, encara que no en són tantes, hi ha hagut famílies que han optat per tornar a viure a Barcelona perquè Sant Cugat no li ha ofert el que volia. iQui és el responsable?

Pel que fa a la planificació, és l'Ajuntament. Pel que fa a l'interès polític i preveure que tots els temes socials com l'ensenyament i la sanitat, el que és públic, ha de tenir prioritat, això és culpa de la Generalitat. No hem d'esperar que hi hagi nens de sobres per construir. En aquest país passa sempre això: construïm un CAP quan el primer està desbordat i una escola, quan falten places. Com és que vau anar a parar a l'antiga Novaula?

Els directors, el novembre passat, ja vam parlar amb els inspectors que aquest curs faltarien places. Calia buscar un lloc. El primer que es va dir va ser el parvulari del Pla i Farreras, que comportava un doble trasllat de nens en un període de quatre o cinc mesos, amb la dificultat que tampoc no hi cabíem. Els directors vam dir que necessitàvem un

altre lloc. L'Ajuntament en va buscar un altre i es va pensar en l'antiga Novaula. S'havia d'adequar tot perquè era una acadèmia per a gent més gran. Hi ha aules on no hi caben més de dotze nens. No acaba de resoldre el tema de la manca de places escolars a Sant Cugat. El Departament es va mullar molt poc per buscar alternatives com el que haurem de fer l'any que ve: la construcció de mòduls prefabricats, que n'hi ha que estan molt bé, amb cara i ulls. &És definitiva aquesta solució per a l'any que ve?

Això és el que demanem per a l'any que ve. On?

Al costat de l'escola nova, a Coll Fava, per no haver de fer tants canvis de situació. Perquè aquesta és l'altra història: moltes de les famílies que vénen són de Coll Fava. La meitat dels nens de l'escola (50) són de P-3. Molts tenen germans petits. És un problema per als cotxets venir fins aquí [carrer Valldoreix], per buscar aparcament... Per això, hem d'anar ubicats a la zona futura. Que s'han de

gastar diners, doncs que se'n gastin menys en propaganda i que els utilitzin per a recursos vàlids. Llavors, 6 de cara a l'any que ve deixaran el Novaula?

És que aquí no hi cabrem, l'any que ve. És una manca de previsió i responsables en som tots. A Sant Cugat perquè no s'ha fet un càlcul de la quantitat de gent que ha vingut i ve a viure a la ciutat. L'any 80, per exemple, al Pla i Farreras, hi havia classes que hi tenien tres línies. Ara n'hi ha dues. Per mi, això és clarament una falta de previsió de l'Ajuntament. Quan es va dir que es faria el Novaula, es pensava en dues aules de P-3 i una de primer. A l'hora de la veritat, n'hem hagut d'obrir dues de P-3, una de P-4, una de P-5, una de primer, una de segon i una d'unitària de quart i cinquè. Estan pràcticament plenes. L'any que ve passarà que els dos P-3 han de passar a P-4, i ja no tenen aula. O no en tenen ells o no en tenen els nous que han d'entrar. cl quan han de començar les obres a Coll Fava?

Si una escola privada s'ha de construir, s'hi posen i en 18 mesos ho tenen fet, però per a una escola pública es tarden dos o tres anys, si res no es retarda. I no s'hi pot fer res. Ara estem al principi de tot el procés. Concretament, què falta per acabar a l'edifici actual?

aquanet Servei i manteniment de piscines tractament d'aigües Sistemes de disseny i bombeig instal·lació de r e g automàtic

649.95.30.50 93.589.28.70

No pot ser que uns mobles t'arribin un cop començades les classes. Les taules del menjador encara han d'arribar. Han d'acabar de solucionar el tema del pati, arreglar-lo. Part del pati estava cobert i hi havia un tros al fons amb unes rajoles que patinen que s'han de treure. Alguns lavabos s'han de canviar perquè eren per a adults. Les tanques de l'entrada són provisionals. Se'n van escollir unes per installar-les definitivament el mes de juliol i encara està per fer. I això depèn de l'Ajuntament. S'ha d'adequar l'edifici per a una escola d'educació infantil i primària. Un altre dels problemes és el tema del trànsit. Els nens de P-3 els van a buscar els pares a l'aula i els de P-4, P-5, primer i segon els baixem els mestres des del pati, que dóna al carrer de Rosselló. frÉs cert que els pares van estar treballant fins i tot el dia 1 1 de setembre per poder tenir acabades les obres a l'escola?

Els pares van fer un treball de pressió el dia 11 a la plaça de l'Ajuntament perquè vingués a veure l'estat de l'escola. Ho vèiem molt negre, començar el dia 16. Faltaven moltes coses per muntar. La segona planta no estava acabada de pintar, ni part de la de baix. Els pares no poden fer el que és treball d'adequació, arreglar un lavabo, per exemple. Encara que ho sapiguessin fer. Perquè no els toca i perquè si passés alguna cosa, la responsabilitat seria d'aquells que els haguessin deixat treballar en les obres, que seria jo. El que han fet són coses que, com que és per un any, des del Departament no es gasten gaires diners, com per exemple, pintar les finestres de les aules de P-3 per la part de dins, no per fora. Com va ser la seva elecció com a directora?

Vaig deixar la direcció de La Floresta perquè feia molts anys que hi era i penso que va bé larenovació.Va sorgir el tema que per a l'escola nova faria falta i m'hi vaig engrescar. A mi la direcció a La Floresta no em va desgastar. La resta de l'equip ha estat nomenat, menys el cap d'estudis, que l'he triat jo.


JHHHUH

SOCIETAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

21

La vuitena escola serà a Coll Fava de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de Sant Cugat, Núria El curs escolar ha començat Serraïma. "Finalment es van poder amb normalitat generalitzada a les acabar les obres principals al darrer escoles santcugatenques. Una de moment i han pogut iniciar-se les les novetats més destacades ha clases sense més problemes", afeestat l'entrada en funcionament gia, mentre destacava també que, d'una de les reivindicacions més en bona part "ha estat gràcies a la intenses dels darrers anys en l'àm- insistència de la directora del cenbit educatiu de la tre, Anna Fito", ciutat: la vuitena que s'ha pogut Les previsions fan escola de primàcomençar el dia ria. pensar que els alumnes que tocava. Aquesta escoEls alumnes que ara estan al la té com a nom que de moment Novaula acabaran en un van al CEIP provisional CEIP Sant Cugat i va Sant Cugat nou edifici a Coll Fava començar les estaran durant classes el 16 de un temps a l'esetembre passat a les instal·lacions difici del Novaula, al carrer que anteriorment havien estat per a Valldoreix, però està previst que Novaula. "Es va escollir aquest edi- finalment s'acabi construint un edifici perquè es va dir que gairebé no fici de nova construcció a uns s'havien de fer reformes, cosa que terrenys municipals de Coll Fava no ha estat del tot certa, a l'hora de que són destinats a equipaments. la veritat", explicava la presidenta Malgrat tot, encara no hi ha cap de la Coordinadora d'Associacions calendari establert per l'inici de les Redacció / SANT CUGAT

L'edifici de Novaula acull des d'aquest curs la nova escola de primària de la ciutat

obres i, encara menys, per saber quan es farà el trasllat. D'altra banda, el curs escolar 2002-03 també serà especial al Pla i Farreras, ja que és el darrer any que hi haurà els nens i nenes de

Pujol inaugura el curs acadèmic a la UAB

primària. Aquests es traslladaran a l'escola que ja està pràcticament enllestida del Pla del Vinyet per començar el curs l'any que ve. Un cop s'hagi produït aquest trasllat de l'escola de primària, els

La UGT acusa la Generalitat d'invertir poc en ensenyament

Redacció / CERDANYOLA

Redacció / SANT CUGAT

L'acte oficial d'inauguració del curs acadèmic 2002-2003 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ubicada al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, va comptar ahir amb la presència de l'alcalde de la nostra ciutat, Lluís Recoder. Al mateix acte, que va tenir lloc a la sala d'actes del rectorat de la universitat, també hi va assistir el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. D'aquesta manera es donava el tret de sortida al curs universitari. La lliçó inaugural va ser impartida pel poeta català Pere Gimferrer i portava per títol El català com a llengua literària: significació i història moderna d'una tria.

La Federació de Treballadors de l'Ensenyament (FETE) de la UGT de Catalunya ha denunciat la retallada de les inversions en equipaments, especialment pel que fa a la informàtica, respecte del curs anterior per part del govern català. A més, considera que el curs escolar s'ha iniciat amb una gran desproporció entre els recursos i la demanda educativa en l'àmbit català "atesa la insuficiència de les plantilles per donar resposta al creixent nombre d'alumnes i l'increment de la jornada lectiva a secundària". Segons el sindicat, analitzant la realitat dels centres, calen "amb caràcter urgent" per als dos propers cursos 3.500 professors més per cobrir les necessitats educatives. També ha posat de manifest que hi ha hagut un increment de sis hores per línia

Recoder va assistir a l'acte inaugural del curs acadèmic 2002-2003

CATALONIA CERÀMIC

EXPOVENDES: mm Ora. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 594 89 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 4ó Rocafort, 112. Barcelona. Tel. 93 426 00 08 Ptge. La Plana, 10 Badalona. Tel. 93 464 03 70

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE SERVEI OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

nois i noies del quart institut, que també porta per nom IES Sant Cugat, canviaran d'edifici i establiran la seva seu definitiva a l'antiga escola del Pla i Farreras, al barri de Can Magí.

• • • • • • •

d'ESO als centres de secundària. La FETE-UGT ho atribueix a la modificació dels plans d'estudi que ha comportat l'aplicació a Catalunya del decret d'humanitats. El sindicat creu que és urgent l'elaboració d'un pla d'estabilització de plantilles dels centres educatius, ja que, al seu parer, els anteriors acords de plantilles "en aquest moment són paper mullat". La FETE ha afegit que "en lloc de donar resposta a la realitat dels centres, la política restrictiva del Departament d'Ensenyament [de la Generalitat] tendeix cap a la progressiva precarització dels llocs de treball. Enguany, el nombre de professors a primària i secundària que han perdut el seu lloc de treball és de 778". Per tot plegat, la federació conclou que a molts centres la manca de professorat ha endarrerit l'inici de curs.

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hiaromassatge Accessoris Materials per a la construcció


22 SOCIETA1

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

LA SETMANA PASSADA VA COMENÇAR LA NOVA PROGRAMACIÓ DE L'EMISSORA MUNICIPAL

seccions de cinema, llibres, música, teatre, viatges, veterinària, salut, entitats i serveis municipals, a banda de espais diaris com la cançó de la vida, la televisió del dia o curiositats diverses. Una altra de les novetats destacades és que l'estructura del programa s'allargarà de dilluns a dissabte. Malgrat tot, dissabte continuarà tenint el mateix nom, però tindrà un esperit més de resum de la setmana. El magazin dels dissabtes estarà presentat per Magda Méndez i Jordi Ramos, i serà de nou del matí a una del migdia. En aquesta ocasió, també hi haurà una part de caràcter més informatiu, i el to serà més distés a mesura que avanci el programa, amb espais de caràcter més dirigit a l'entreteniment. Una entrevista en profunditat, un concurs, unitat mòbil, curiositats d'internet i informació local són alguns dels espais més destacats del magazin de dissabte.

RSC fusiona l'infòrmatiu i el magazin del matí La nova temporada de la programació de Ràdio Sant Cugat (RSC) ha començat farcida de canvis. El més destacat ha estat la fusió de l'infòrmatiu Primera plana amb el magazin del matí Versió directa. Ara s'ha convertit en un sol programa que, sota el nom de Sant Cugat al punt, continua oferint els mateixos serveis, i

Redacció / SANT CUGAT

Es preveu que d'aquí a unes setmanes comenci un format que combinarà música amb informació a la tarda

L'emissora municipal Ràdio Sant Cugat ha apostat per fer canvis destacats en la programació de cara a la nova temporada. La novetat més destacada és la unificació en un sol programa de tota la franja matinal. La nova programació va començar la temporada la setmana passada amb l'estrena del nou magazin Sant Cugat al punt. Aquest nou programa comença a les set del matí i s'allarga fins a la una del migdia. D'aquesta manera s'elimina la separació que hi ha hagut tradicionalment a la franja matinal entre l'infòrmatiu despertador i el magazin d'entreteniment. Les darreres temporades han estat protagonitzades per l'infòrmatiu Primera plana i el magazin Versió directa, que amb la nova proposta queden unificats. "Malgrat tot, en el programa es manté una estructura

D'altra banda, dins els canvis de programació que Ràdio Sant Cugat té previstos per a aquesta nova temporada, es preveu la possibilitat que en les properes setmanes es posi en marxa a les tardes un format que combinarà radiofórmula amb pastilles informatives i de serveis (reportatges, agendes culturals, repeticions d'espais del matí). Aquesta proposta, per això, encara està en preparació. Pel que fa a alguns programes clàssics de l'emissora, com és el cas de Roda d'amics, continuen amb l'èxit habitual omplint els matins de diumenge de la 91.5 FM amb sarsuela, sardanes i música del record. Altres programes que continuen són el magazin juvenil Bon rotllo, amb Raquel Iniesta, i d'altres programes musicals presentats per habituals de l'emissora, com David Villena o Josep Maria Alvira.

combina informació i entreteniment.

Els nous presentadors del magazin 'Sant Cugat al punt': Ester Castanyer, Salva Vallvé i Carme Reverte

semblant a les temporades anteriors, però sota un mateix nom", explicava la coordinadora del Sant Cugat al punt, Ester Castanyer, que també presenta aquest espai, juntament amb Carme Reverte i Salva Vallvé. "Les primeres hores apostem pel vessant més informatiu i de serveis, mentre que a partir de les deu del matí el to és més distès i comença la part més amagazinada", explicava Castanyer. El programa Sant Cugat al punt està dividit en tres blocs. EI primer (de set a vuit del matí), és "amb un estil de programa despertador", assegura Castanyer. En aquesta

hora es combina la música amb serveis, com l'estat del trànsit o el temps, titulars i agenda del dia. El segon bloc és el que porta el

El nou programa matinal unificat combina informació i entreteniment de les 7 a les 13 hores pes de la informació. En aquesta s'hi pot trobar des d'informació general a la comarcal, però fa especial atenció a les notícies relaciona-

des amb la nostra ciutat. També inclou una entrevista curta amb un dels protagonistes de la jornada, i l'explicació en profunditat d'alguns dels temes destacats del dia. El bloc informatiu conclou amb una extensa tertúlia, que compta amb personatges destacats de la vida cultural, política i associativa de la ciutat, a banda del comentari de l'actualitat per part de la gent del poble a través de la unitat mòbil. El darrer dels blocs que conforma el nou programa matinal és "el que té una estructura de magazin", explicava Castanyer. En aquest sentit, el programa inclou un concurs,

La Festa de la Solidaritat es farà del 3 al 6 d'octubre Redacció / SANT CUGAT

Una quinzena d'associacions i entitats que treballen en projectes relacionats amb la pau, la solidaritat i els drets humans han organitzat la primera Festa de la Solidaritat de Sant Cugat, que se celebrarà entre els dies 3 i 6 d'octubre. La celebració estarà organitzada de forma coparticipativa entre la Coordinadora per la Solidaritat i l'Ajuntament de la ciutat, "un model de cogestió entre societat civil i govern que també s'aplica a les polítiques de cooperació d'aquest municipi, que arriben al 0,7% dels ingressos propis", comenta un dels

responsables de l'organització, Kristian Herbolzheimer. Es tracta d'una festa que sorgeix de la coordinació entre les organitzacions no governamentals (ONG) de Sant Cugat i el col·lectiu d'immigrants de la ciutat. "L'empobriment en el qual viuen actualment molts dels països del sud provoca que els seus habitants desitgin emigrar a altres països de més prosperitat", assegura Herbolzheimer. "Una pobresa causada pels efectes d'un model històric de funcionament del món insostenible que malauradament possibilita el progressiu enriquiment de la seva minoria i el progressiu empobriment de la seva majoria", afe-

JORDI GARCIA

e-mail Els 4 Cantons

geix. El programa d'actes de la festa "és divers, amè i per a totes les edats", afirma l'organització. Les activitats inclouran des de actes lúdics culturals i musicals fins a l'inici de la campanya Comerç amb justícia, organitzada per Intermon-Oxfam. Entre les associacions organitzadores hi ha Aba Guima, els Amics de la UNESCO, Amnistia Internacional, la Creu Roja, Mestres per Bòsnia, Forkids, Pauoc, Sant Cugat amb el Poble Sahrauí, Setem, la Universitat Internacional de mjr la Pau, Vallès Sense Fronteres i la càtedra UNESCO sobre pau i drets humans de la UAB, entre altres col·lectius.

el diari de Sant Cugat

e~mail els4catons@totsantcugat.com

3^apíftec

^ * >^fai

Serveis

Pressupost sense compromís Lampisterií Pintures decoratives Fusteria de la llar

Lampisteria /j Treballs de paleta

Camí de la Creu, 6 baixos St. Cugat Tel. / Fax 93 589 49 97

r'•


SïUvIfciAs

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

23

ICV demana més veïns al Consell de Salut Redacció / SANT CUGAT

La secció local d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha presentat una sèrie d'al·legacions que volen que s'incorporin al reglament del Consell Municipal de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat. El principal objectiu d'aquestes al·legacions és augmentar el nivell de participació veïnal entre els membres que han de constituir aquest nou òrgan municipal. Des d'ICV s'assegura que "aquestes al·legacions són per afavorir el caràcter participatiu del Consell i incorporar representants de les associacions de veïns i dels consells de districte de la Floresta, Mira-sol i les Planes". Així doncs, les al·legacions presentades són, bàsicament, per aconseguir modificar l'article 6 del reglament d'organització i funcionament del consell, que és el que regula la seva composició. La secció local d'ICV considera que la composició del Consell "ha de ser modificada per tal de millorar el caràcter participatiu del Consell i adequar-lo a la participació i desconcentració territorial establerta al títol V del Reglament Orgànic Municipal". Així doncs, el primer punt que demanen és "incloure els usuaris dels serveis", especialment en l'àmbit de la salut. La formació d'esquerres assegura que, en no haver-hi una associació específica en aquest àmbit consideren que és necessari incorporar com a vocal de ple dret un representant de les associacions de veïns. En aquest sentit, consideren que es podria fer a través de la Federació de Veïns de Sant Cugat, i destacaquen que a la pràctica totalitat d'entitats veïnals hi ha una vocalia específica de salut. D'altra banda, també demanen la inclusió de representants del consell de districte de la Floresta, Mira-sol i les Planes, que s'afegeixin al que ja es preveu de representant de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Segons ICV, aquesta "manca de representació dels districtes vigents és una interpretació restringida de la filosofia amb què va ser consensuat el títol cinquè del ROM", i també creuen que "no es correspon amb la representació que els districtes tenen en d'altres consells participatius i organismes autònoms".

Exterior del Centre d'Assistènca Primària de Sant Cugat

Comencen l'enviament de les cartes sanitàries En la carta s'explica que el nou CAP entrarà en funcionament el proEls santcugatencs ja han per 14 d'octubre, gestionat per la començat a rebre les cartes persona- Mútua de Terrassa. També s'explica litzades sobre les novetats pel que fa que el consultori de Torre Blanca, a les àrees sanitàries al municipi. que fins a l'entrada en funcionament Amb l'entrada en funcionament del del segon centre d'assistència primàCentre d'Assistència Primària ria feia les seves funcions, no desa(CAP) Valldoreix, els canvis afecten pareixerà, sinó que passarà a prestar la meitat de població, que haurà de els serveis sanitaris d'atenció a la canviar de centre d'atenció en cas salut mental per a gent de totes les que necessitin els serveis sanitaris de edats, inclosos els nens. D'altra la ciutat. banda, a la carta també s'explica que La carta està editada per la Regió el consultori de la Floresta incrementarà l'oferSanitària Centre del Servei Català ta sanitària a Les cartes són de la Salut, entitat partir del dia personalitzades i responsable d'asse14 del mes que gurar l'atenció ve. s'explica els canvis sanitària de qualiD'altra banda, amb l'inici d'activitats tat. La incorporació a la carta que a l'activitat del s'ha adreçat a al CAP Valldoreix segon CAP ha procadascun dels vocat que s'hagin ciutadans de fet noves delimitacions sanitàries al Sant Cugat de manera personalitzamunicipi. Des de l'Ajuntament es va da també s'especifica que des de informar que es faria una difusió dijous de la setmana passada s'han important per tal que tots els santcu- posat en marxa uns punts d'informagatencs i santcugatenques puguin ció que es poden trobar al CAP Sant conèixer com els afecten els canvis Cugat, el consultori de Torre Blanca, en cada cas. al CAP Valldoreix (en aquest cas a Magda Méndez/ SANT CUGAT

CARPINTERÍA DE ALUMINI0

J.CRUZ,

JORDI GARCIA

S.L.

SOMOS FABRICANTES

partir del proper 1 d'octubre), a l'Ajuntament i als centres cívics de la Floresta, Mira-sol i les Planes, on s'especifiquen tots els detalls i es resolen els possibles dubtes que es plantegi la població davant de tots aquests canvis. A més, també es pot demanar informació als telèfons 010 d'informació municipal o al 902111-444 de Sanitat Respon. Tots aquests canvis afectaran sobretot els santcugatencs que viuen als districtes (Valldoreix, Mira-sol,

Solucions per a una llar confortable • Finestres

• Persianes i motors

TECHNAL

Interpretamos obras a la perfección

Passeig Torre Blanca, 16 baixos Tel. 93 675 25 89 Fax 93 589 48 96 08190 St.Cugat del Vallès (Barcelona)

• Mallorquines

Tendals

• Mampares bany

GARRIGA A L U M I N I

Àluminier

la Floresta i les Planes) i la part del centre de Sant Cugat que queda per sobre de la rambla Ribatallada i fins al barri de Torre Blanca. Aquests ciutadans hauran de traslladar-se fins a Valldoreix per ser atesos, i no al CAP Sant Cugat, del carrer de la Mina, com passava fins ara. Els responsables de l'àrea sanitària de l'Ajuntament es va reunir la setmana passada amb les associacions de veïns per explicar-los els canvis personalment.

i

V I D R E

Avda. Francesc Moragas, 21 Oficines: Tel. 93 589 18 78 Exposició i vencies: 93 675 29 02 Fax 93 589 10 01

Portes


24 CULTURA

Ajuntament de SantCugat I

^enda

• JORNADA DE PORTES OBERTES en motiu de les JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI Monestir de Sant Cugat Dissabte 28 de setembre - A les 21 hores CONCERT DE SOPRANO I PIANO A càrrec de Sandra Femàndez i Carles Gonzàlvez Org. OGM. Col. JJMM d'espanya, Generalitat de Catalunya

Activitats DIVENDRES 2 7 A les 22 h. TEATRE AL TEATRE-AUDITORI Paz Padilla i El Terrat per primera vegada junts al teatre. Org. Ajuntament - Centre Cultural de Sant Cugat A les 23 h. U-CLUB L'ALTERNATIVA TECNO A LA FLORESTA AlaUREF.Org.UREF. DISSABTE 2 8 A les 9 h. SENDERISME. PRIMERA ETAPA DEL SENDER MONTSERRAT-CARO-PENYAGOLOSA Sortida: davant del CMSC. Org. Club Muntanyenc Sant Cugat A les 9 h. PASSEIG PER COLLSEROLA VaUvidrera - Can Busquets - Kan Pasqual - La Floresta Sortida: davant del CMSC. Org. Club Muntanyenc Sant Cugat VISITES GUIADES A LES EXCAVACIONS ACTUALS DEL CLAUSTRE DEL MONESTIR Es podran veure les restes arqueològiques trobades en el subsòl de la sala de Llevant, de la caixa de l'escala i de la cantonada sud del claustre. Org. Ajuntament A les 21 h. CONCERT DE SOPRANO I PIANO AL MONESTIR A càrrec de Sandra Femàndez, soprano i Carles Gonzàlvez, piano. Org. OGM DIUMENGE 2 9 A les 9 h. PASSEIG PER COLLSEROLA Pi d'en Xandri - Torre Cendrera - Can Coll - Font de Sant Pau - Font de la Rata. Sortida: davant del CMSC. Org. Club Muntanyenc Sant Cugat BTT SORTIDA PEL MOIANÈS Per a més informació: Club Muntanyenc Sant Cugat. Org. Club Muntanyenc Sant Cugat A partir de les 10 h. APLEC DE LA SARDANA DE L'ANY DEL MIL·LENARI Cobla Mediterrània, Principal del Llobregat, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Als jardins del Monestir. Org. Entitat Sardanista de Sant Cugat Col. Ajuntament A les 18 h. CAFÈ DE LES ARTS: L'OCELL RADIANT A LA FLORESTA AlaUREF.Org.UREF. DIMECRES 2 A les 20 h. CONFERÈNCIA A LA CASA DE CUL· TURA «Quina cooperació de Sant Cugat? Agermanaments i altres iniciatives locals en favor de la pau». A càrrec de Vicenç Fisas, titular de la càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans. Org. Ajuntament. DIJOUS 3 A les 20 h. CONFERÈNCIA A L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA «Catalunya i el món fa mil anys». A càrrec de Josep Maria Salrach, professor de la Universitat Pompeu Fabra Org. Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat Arxiu Nacional de Catalunya

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

• APLEC DE LA SARDANA DEL MIL·LENARI INFORMACIÓ EXPOSICIÓ

cuitarà

• RECITAL BÀRBARA HENDRICKS Divendres 4 d'octubre AL TEATRE-AUDITORI

Diumenge 29 de setembre A LA PLAÇA OCTAVIÀ Cobles: Mediterrània Principal del Llobregat Jovenívola de Sabadell Sant JordiCuitat de Barcelona

DEL CENTRE CULTURAL

HMr

Entitat Sardanista SANT CUGAT

Org. Entitat Sardanista de Sant Cugat. Col. Ajuntament. Comissió Any Mil·lenari

DIVENDRES 4 A les 21 h. MÚSICA AL TEATRE - AUDITORI Recital de Bàrbara Hendricks. Soprano: Bàrbara Hendricks. Piano: Love Derwinger. Programa Obres de Franz Schubert, Edvard Grieg; Ture Rangstròm; Francis Poulenc; Manuel de Falla Org. Ajuntament - Centre Cultural de Sant Cugat DISSABTE 5 CELEBRACIÓ DEL 9È ANIVERSARI DEL COL·LECTIU DE LA GENT GRAN DE MIRA-SOL -14 h. Dinar de germanor al Restaurant Mas Gener. -18 h. Actuació del xou del Col·lectiu de la Gent Gran del Casal de Mira-sol. - 21 h. Copa i pica-pica per a tots els assistents. Al Casal Cultural de Mira-sol. Org. Col·lectiu de la Gent Gran de Mira-sol. Gol. Ajuntament De 9 a 14 h. VISITES GUIADES A LES EXCAVACIONS ACTUALS DEL CLAUSTRE DEL MONESTIR Visita de 30 minuts, cada mitja hora, guiades per arqueòlegs. La visita és gratuïta Grups fins a 15 persones. Cal fer la reserva a l'oficina del Mil·lenari 93 589 13 82. Org. Ajuntament DIUMENGE 6 A les 11 h i a les 13 h. ESPECTACLE INFANTIL AL TEATRE - AUDITORI «El Trencanous». De Piotr ílitx Txaikovski. A càrrec de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Companyia de Titelles Per Poc. Director Santi Arnal. Director de l'Orquestra Josep Ferré. Org. Orquestra Simfònica de Sant Cugat Companyia de Titelles Per Poc. CoL Centre Cultural, Ajuntament ALTRES ACTIVITATS • GRUP DE SUPORT A FAMÍLIES MONOPARENTALS Espai de trobada per a pares i mares soles ambfillsque volen compartir el dia a dia amb altres dones. Espai de joc per a infants. Informació i inscripcions: Dona Informació i Serveis Socials. Inici previst d'un nou grup a l'octubre. Org. Ajuntament - Dona Informació. • INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: UNA CAPACITAT A DESENVOLUPAR Taller els dimecres 2,9,16 i 23 d'octubre, de 18 a 20.30 h. A càrrec de Rosalina Sicari, de l'equip Integral. Nombre de places: 20. Informació i inscripcions: OAC. A la Casa de Cultura Org. Ajuntament - Dona Informació. • CONCURS DE CARTELLS FESTA DE TARDOR «Les entitats movem Sant Cugat: implica-fhi!» 8,9 i 10 de novembre 2002. Els cartells es poden presentar entre l'I i el 5 d'octubre del 2002 a la Casa de Cultura, de 19 a 22 hores. Recolliu les bases a la Casa de Cultura Jardins del Monestir.

Soprano: Bàrbara Hendricks Piano: Iove Derwinger Obres de: Franz Schubert, Edvard Grieg, Ture Rangstròm, Francis Poluenc i Manuel de Falla

Org. Ajuntament - Centre Cultural Sant Cugat

• NOUS CURSOS I TALLERS AL CENTRE CÍVIC DE LA FLORESTA Ludoteca - Espai jove - Tallers per a infants, per a joves i per a adults. Org. Ajuntament. • ACnVTTAS I TALLERS A L'ESPAI JOVE DE LA CASA DE CULTURA I ALS ESPAIS JOVES DELS CENTRES CÍVICS Casa de Cultura - Espai jove: 93 589 13 82. Lokal de Joves de les Planes - 93 589 73 08. Centre Cívic la Floresta- 93 589 89 42. Casal Cultural de Mira-sol - 93 589 20 18. Org. Ajuntament • INSCRIPCIONS A L'ESCOLA D'EXCURSIONISME I ESPLAI SARAU PER AL CURS 2002-2003 Per a més informació: Club Muntayenc Sant Cugat, de dilluns a divendres de 19 a 21 h. Fins al 30 de setembre. Org. Club Muntanyenc Sant Cugat. • CURSOS I TALLERS A L'ATENEU SANTCUGATENC Cursos de coneixements, de benestar personal, de recursos i d'expressió. Cursos trimestrals. Per a més informació: de dilluns a divendres de 17 a 21 h. Telèfon: 93645195 i al www. ateneu.org. Org. Ateneu Santcugatenc. • TALLERS DE TEATRE DE LA UNIÓ Cursos per a nens, joves i adults. Informació i inscripcions a la Unió Santcugatenca C. Anselm Clavé, 17. Tel. Sílvia Servan: 607 72 52 12. Org. Unió Santcugatenca • TALLERS CURS 2002-2003 A POU D'ART Expressió Plàstica, Pretaller, Dibuix i Pintura, Il·lustració, Volum... TeL 93 590 60 86. Fax. 93 589 71 59 www.poudart.com - info@poudart.com. • CURSOS A L'ESCOLA ARTISTICO-MUSICAL MONTSERRAT CALDUCH - V Curs Especial de Piano (música de cambra). Dirigit per Antoni Besses. - Piano, violí, guitarra, violoncel, flabiol, tenora, fagot, música moderna i jazz, dansa clàssica i moderna, teatre, balls de saló, etc. Cursos per a infants i per a adults. - Taller de psicologia de creixement personal «L'aventura interior». Pensament positiu, relaxació i meditació, comunicació, alliberar emocions... Informació i inscripcions a la secretaria de l'escola C. Orient, 31. Tel. 93 589 43 20. Org. Escola ArtisticoMusical Montserrat Calduch. • GRUP INFANTIL I JUVENIL MEDITERRÀNIA «Si vols ballar sense parar». Inscripcions: setembre. De 18 a 21 hores. A la Unió Santcugatenca, d Anselm Calvé, 17. Més informació TeL 605 503 099 (Queralt) 661 052 126 (Maria) - httpy/ir-anet/gü-mediterrania

• ACnVTTATS I TALLERS AL CASAL CULTURAL DE MIRA-SOL Ludoteca - Espai jove - Casal per a la Gent Gran Biblioteca - Activitats per a infants, per a joves i per a adults. Org. Ajuntament.

• SESSIONS DE «RUNNING» PER COLLSEROLA Sessions per a corredors i corredores des dels nivells més bàsics d'iniciació. Caps de setmana Sortida 8 del matí. Lloc: carrer de Can Mates, 2 (davant de Running Vallès). L'assistència és lliure i gratuïta Per a més informació: 93 589 86 31 / running.valles@tiscali.es. Org. Running Vallès.

• CURSOS I TALLERS AL CENTRE CÍVIC DE LES PLANES Casal Infantil - Lokal de Joves - Casal per a la Gent Gran - Activitats per a infants, per a joves i adults. Org. Ajuntament.

• ESCOLA TAI-TXII IOGA MONTSERRAT BARQUIN Inici curs tai-txi. Classes de dilluns a dijous. Inscripcions a l'Esbart Sant Cugat. Tel. 93 675 26 52. Org. Escola Tai-Txi i Ioga Montserrat Barquin.

xposicions SALES MUNICIPALS • «SALÓ EUROPEU DE JOVES CREADORS». Pintura, escultura, disseny, treballs sobre paper i fotografia Fins al 13 d'octubre. Al claustre del Monestir. Org. Ajuntament, Montrouge (Hauts de Seine), Amarante (Portugal). CoL Unió Europea • EXPOSICIÓ DEL LLIBRE GEGANT DE SANT CUGAT. Exposició del Llibre Gegant d'enguany. Fins al 30 de setembre. A la Biblioteca del Mil·lenari Org. Associació del Llibre Gegant CoL Ajuntament • EXPOSICIÓ DEL I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE LES PLANES. Exposició dels treballs de pintura ràpida de la festa major de les Planes, de l'I al 6 d'octubre. Al Centre Cívic de les Planes. Org Ajuntament • «DONA. QUÈ MÉS VOLS?». Una exposició de l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. De l'I al 14 d'octubre. A la Biblioteca del Mil·lenari. Org. Ajuntament, Diputació de Barcelona SALES PRIVADES • CANALS GALERIA D'ART «16 ANYS, 16 ARTISTES DE SANT CUGAT». Sergi Barnils, Tatiana Blanqué, Joquim Chacho, Pep Codó, Neus Colet, Mercè Diogène, Maria Fabre, Teresa Farrés, Pere Formiguera, Gómez Gàmez, Grau Garriga, Salvador Juanpere, Josep Arroyo, Joaquim Solà, Joan Tortosa i Jordi Traphero. Fins al 6 d'octubre. Org. Canals Galeria d'Art (c/ de la Creu, 16, teL: 93 675 49 02). • LA GALERIA: «LA FIGURA»: EXPOSICIÓ TEMÀTICA. Arranz Bravo, Badia Camps, S. Busom, J. M. Cabané, J. Carbonell, C. Galofré, A Hispano, M. Jesús, R. Llimós, D. Laurenço, J. Moscardó, R. Moscardó, I. Mundó, M. Olivares, R. Ortufio, M. Palazzi, Perico Pastor, J. Pintó, P. Plasència, Gabino Rey, E. Robins, J. Roure, J. Sardà, R Sunyer. Fins al 12 d'octubre. Org. La Galeria • POU D'ART: JORDI TRAPHERO. «El bosc encantat», pintures i escultopintures. Fins al 23 d'octubre. Org. Pou d'Art (c/ Balmes, 35, tel. 93 590 60 86). • ESPAI LLUÍS RIBAS: EXPOSICIÓ COL·LECTIVA: Martínez Lozano, Busom, Fuentetaja, Abelló, Pascual Bueno, Cruanas, Grau Garriga, Sarsanedas, Subirach, Tharrats, Mundó, Rollan, Griera Fins al 13 d'octubre. Org. Espai Lluís Ribas. • ADOLF, TALLER D'ART: EXPOSICIÓ PERMANENT. Org. Adolf, Taller d'Art (c/Pere Mas, 17).


SOCIETAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

25

L'escola El Tudell ensenya a tocar 5 nous instruments Redacció / SANT CUGAT

Estat en què es troben actualment les obres del Casal d'Avis de les Planes, ubicat a la plaça de la Creu d'en Blau

JORDI GARCIA

Avancen les obres del Casal d'Avis de les Planes Redacció / LES PLANES Tornant de vacances, ja es fan visibles les obres que s'estan fent al Casal d'Avis de les Planes, un nou equipament per al barri que es va començar a construir a

finals de juliol. Concretament, la primera pedra es va posar el dia 19, en un acte presidit per l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. L'edifici, dissenyat per l'arquitecte Pau Roig, tindrà una superfície de 450 m : . En principi,

es preveu que les obres s'acabin a principis de l'any que ve. "En un termini de set mesos, això podrà ser una realitat. És el compromís i l'esperança que hem de tenir tots", assegurava l'alcalde durant aquella visita a les Planes.

El nou Casal d'Avis no servirà només per acollir la seu d'aquesta entitat planenca, sinó que també disposarà de diferents espais polivalents que permetran que altres associacions del districte l'utilitzin.

L'escola El Tudell, on es fan cursos de música tradicional, obre un cop més les portes al curs escolar, amb noves propostes i nous instruments per poder estudiar. Enguany, a banda dels instruments que ja s'oferien en els cursos anteriors, com l'acordió diatònic, el flabiol i el tamborí, el timbal, la gralla, el sac de gemecs, la tarota i la dolçaina, així com diversos nivells de l'assignatura de Llenguatge Musical, s'introdueix la possibilitat de cursar estudis d'instruments con el fiscorn, la trompa natural, el sacabutx, el baixo i el violí. Els professors seran els mateixos que ja impartien classes el curs anterior, Núria Lozano (acordió diatònic), Oscar Prats (timbal), Alba Alayo (Llenguatge Musical), Cristina Boixadera (flabiol i tamborí), i Galdric Santana (gralla, tarota, sac de gemecs i dolçaina). A més, els alumnes que no tinguin l'instrument que volen aprendre tindran l'opció de llogar-lo al centre, durant un quadrimestre o durant tot l'any. Les classes s'imparetixen, com cada any, a les aules del CEIP Joan Maragall, cada dia de la setmana entre les 17 i les 22 hores.

Palma acull la segona assemblea estatal de premsa gratuïta Redacció / PALMA La segona assemblea ordinària de l'Associació Espanyola de la Premsa Gratuïta (AEPG) es va celebrar dissabte 21 de setembre en un cèntric hotel de Palma de Mallorca amb la representació de publicacions que s'editen en diverses zones de l'Estat espanyol, entre les quals hi havia el TOT Sant Cugat. El president en funcions i editor d'aquesta revista, Ramon Grau, va presidir l'assemblea. De l'ordre del dia, en destaca la definició de nous càrrecs i l'aprovació de la junta definitiva que durant quatre anys regirà, administrarà i representarà tots els membres de l'associació. Concretament, van ser escollits Arturo Vallejo com a president, Ramon Grau i Miguel Pol com a vicepresidents, Pedró Gayàn com a tresorer, Antonio Serrano com a secretari i set membres més que faran la funció

de vocals. Un cop aprovada la junta definitiva, es va procedir a delimitar les àrees de treball per als membres que la componen, amb la finalitat d'aconseguir els objectius marcats per l'associació. Així mateix, també es va triar Madrid com la seu de l'assemblea ordinària que se celebrarà l'any 2003. Arturo Vallejo, com a president electe, va clausurar l'acte emplaçant tots els membres de la junta a una nova reunió de treball per iniciar els objectius proposats, entre els quals es troba l'elaboració d'un estudi d'audiència de la premsa gratuïta a l'Estat espanyol. L'AEPG, de constitució recent i impulsada per l'Associació Catalana presidida per Grau, agrupa algunes de les 40 publicacions gratuïtes més importants de l'Estat, amb una difusió conjunta que sobrepassa els 2,5 milions d'exemplars per edició. L'associació té entre els seus membres

Part de la nova junta de l'Associació Espanyola de Premsa Gratuïta

des de diaris que s'editen a Madrid i Barcelona, com Metro Directe o 20 minutos, a publicacions setmanals, quinzenals i mensuals com el TOT Sant Cugat o el Viari. Totes les publicacions de l'AEPG estan controlades per l'OJD i disposen de contingut redaccional.

AUTÈNTICA ACUPUNTURA CHINA

A NA GALERIA

D ART

C. de la Creu, 16

Sant Cugat Tel. 93 675 49 02 Fax 93 675 57 69 www.stcugat.org/canals

30 anos de experiència en Ip medicina tradicional china. Únicamente terapias naturales Rbla.Can Mora 18 Esc. A 1 °2° Sant Cugat del Vallès Tel 93 674 09 82 Tel.656 38 35 24


26 COMARCA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

El Parc Taulí podrà atendre 150 malalts de l'àrea d'hemodiàlisi

El Zoo podria traslladar-se al Vallès Zoo i tercer tinent d'alcalde de Emili Bella / CASTELLAR l'Ajuntament de Barcelona, Jordi L'Ajuntament de Barcelona va Portabella. "Aquesta proposta, que anunciar dilluns que tan aviat com ens ve dels municipis de Castellar i ho permetin les agendes dels alcal- de Sabadell, reuneix les condicions des de Sabadell, Castellar del Vallès no només indispensables, sinó que i Barcelona, se signarà un protocol aixeca el llistó del que podria ser un que ha de permetre iniciar els estu- espai per al futur zoològic", va afedis de viabilitat del trasllat dels ani- gir. mals terrestres del zoològic de Portabella feia aquestes declaraBarcelona a uns cions durant terrenys de 124 una visita als hectàrees a cavall L'Ajuntament de terrenys, que entre els dos munitenen 124 Barcelona veu amb cipis vallesans. hectàrees, molt bons ulls la Sobre la taula hi ha juntament encara la proposta proposta de Sabadell i amb el pride la Diputació de mer tinent Castellar Barcelona, que va d'alcalde de suggerir els terrenys l'Ajuntament de la Torre Marimon de Caldes de de Barcelona, Xavier Casas, i els Montbui (Vallès Occidental) per alcaldes de Sabadell i Castellar, acollir el nou zoo. Manuel Bustos i Lluís Maria "No prendrem una decisió fins Corominas, respectivament. Tant que hi hagi tots els estudis desenvo- Casas com Portabella van coincidir lupats en cada un dels territoris", va a destacar que la proposta del Vallès afirmar el president del Patronat del Occidental supera amb escreix totes

Redacció / SABADELL

Alcaldes i regidors de Sabadell i Castellar als terrenys visitats dilluns

les condicions i en van destacar especialment la bona ubicació, la preservació de l'entorn i la proximitat amb Barcelona. També van incidir en la voluntat de potenciar les relacions amb la Universitat Autònoma de Barcelona en investigació i ensenyament mitjançant el zoològic. "En una primera anàlisi tècnica, ens sembla que la proposta és molt bona i té grans condicions per poder-se realitzar", va dir Casas. En breu es constituirà una comissió formada per representants dels tres

El Vallès recorda els 40 anys de la rierada bre es pot visitar una exposició fotogràfica sobre els fets, mentre que demà hi haurà una taula rodoDimecres 25 de setembre es va na que n'explicarà els motius i les commemorar els 40 anys d'una de conseqüències. Però l'acte central les catàstrofes més importants de d'homenatge serà diumenge, quan la història de la nostra comarca: la l'alcalde de la ciutat, Pere rierada del 1962. Diverses de les Navarro, inaugurarà un monòlit poblacions més afectades pels commemoratiu de les víctimes aiguats celebren al llarg d'aquesta setmana diversos actes commemoratius d'aquesta tragèdia que es va Terrassa inaugurarà cobrar prop d'un miler de morts. diumenge en un acte Terrassa va ser una de les especial un monòlit poblacions que va registrar un nombre més alt de morts. Es cald'homenatge a les 300 cula, de manera extraoficial, que víctimes de la ciutat van arribar a unes 300 víctimes. Malgrat tot, no es pot determinar de manera concreta per què la egarenques, que estarà ubicat al majoria dels afectats eren immi- pont de la riera de les Arenes, grants del sud d'Espanya que no entre l'avinguda Vallès i el carrer estaven empadronats i que vivien 22 de Juliol. En aquest acte també en barraques al barri de les Arenes hi haurà diverses personalitats, de Terrassa, tocant a la riera que es entre les quals destaca el periodisva desbordar. Per tal de recordar ta radiofònic Joaquin Soler les víctimes, des de 1' 11 de setem- Serrano, que va fer un programa M. Méndez / V. OCCIDENTAL

especial per recaptar fons per ajudar els damnificats. "Es tracta d'un acte de solidaritat. De record i per tocar el cor a la gent, per no oblidar el que tenim ara que s'ha cobrat el preu de moltes víctimes innocents", explicava un dels organitzadors de l'acte, Joan Rofes. Terrassa, per això, no és l'única ciutat que retrà homenatge a les víctimes dels aiguats. Rubí i Montcada i Reixac també commemoraran aquest aniversari, però amb l'organització d'una exposició fotogràfica on es pot veure un recorregut en imatges pels fets ocorreguts. D'altra banda, Ripollet també vol celebrar aquesta data, que va causar vuit morts i sis desapareguts a la ciutat. Dimecres van inaugurar un monòlit, es va fer una taula rodona en el Centre Cultural en la qual van participar historiadors i una exposició audiovisual sobre els fets.

CEDIDA

ajuntaments implicats i pel Patronat del Zoo per tal de començar a treballar per determinar la viabilitat del trasllat. El Zoo de Barcelona va néixer l'any 1892. Després d'aquests 110 anys d'història, el visiten anualment 52.000 infants, que hi van a fer classes i a aprendre. A més, el Patronat del Zoo té signats convenis amb totes les universitats de Catalunya. Els animals marins del Zoo aniran a parar a la zona del Fòrum de les Cultures, que quedarà enllestit l'any 2004.

La Corporació Sanitària del Parc Taulí ha ampliat l'àrea d'hemodiàlisi, que permetrà que pugui atendre 36 nous malalts. D'aquesta manera, ja pot donar cobertura a uns 150 pacients, convertint-se així en un dels centres públics més grans de Catalunya. L'ampliació s'ha estrenat aquesta setmana i donarà assistència als pacients que necessitin ser sotmesos a hemodiàlisi assistida. Les obres s'han realitzat les darreres setmanes i han suposat una inversió de 225.541,12 euros. Aquesta és la segona fase d'una primera ampliació que es va realitzar en aquesta àrea fa tres anys, quan es va fer una altra inversió de 52 milions de pessetes (312.526,29 euros) per donar resposta a la situació de saturació que aquest servei estava patint els darrers anys. Per l'àrea d'hemodiàlisi de l'Hospital de Sabadell hi passen fins a tres torns de pacients cada dia de dilluns a dissabte.

La mostra de Rialles, a Cerdanyola amb uns 70 espectacles un espai dedicat íntegrament a la dansa. La XIV Fira d'Espectacles Hi haurà 16 escenaris, 12 d'inteInfantils dels Països Catalans, orga- riors i 4 d'exteriors, situats a difenitzada per Rialles, se celebrarà rents indrets de la ciutat. Els desaquest cap de setmana a Cerdanyola. plaçaments entre els diferents esceEs tracta d'un aparador perquè les naris es podran fer amb un autobús companyies que es dediquen a l'es- d'estil anglès, carruatges dels tragipectacle infantil i juvenil puguin ners de Sant Antoni Abat de presentar els seus programes i nove- Cerdanyola o amb trenet. tats i donar-les a conèixer als tècnics A banda, el Mag Lari, guanyai al públic en general. En total, seran dor del Premi del Públic de la Fira una setantena d'espectacles, que del Teatre al Carrer de Tàrrega, serà combinaran el clown, els titelles, el l'encarregat de fer el pregó que inauteatre, la música i la dansa. gurarà la mostra el dissabte a les 12 Una de les novetats d'enguany és del matí a la plaça de l'Ateneu. la creació d'un espai destinat només a espectacles per als més petits, on es representaran muntatges de petit format d'una durada aproximada de 30 minuts i destinades al públic de 0 S A N T C Li C A T C: O N S ü l X i N G a 3 anys. Aquest espai s'ubicarà a la Consultoris • Mercantil • Fiscal sala número 29 de l'Ateneu. Laboral • Comptabilitat L'escola Montserrat, que aquest any Manel Farrés, 95 Local 2 Sant Cugat del Vallès 08190 és seu d'un dels escenaris, acollirà Telèfon:935895358 Fax:935895852 Redacció / CERDANYOLA

vvww.santcugatconsulting.es scc@santcugatconsulting.e:

HERJ3ALIFE 22 aílos culdando de Vd. en 54 països (12 en Espafta). Programa nutridonal natural y completo de Control de Peso. Seguimiento gratuito. Garantia de reembolso (30 dlas). Llame a su distribuïdor mdependiente al telétono W174 1» «Z

URGEIX VENDRE LOCAL PUBLICITAT • Rótulos, vallas, glaseado, pancartas.vehiculos, carteleria y regalos de empresa Granja, 12 • Tel. y fax: 93 5 8 9 33 97

Zona Roquetes, nou. Bon preu. Agències NO. De particular a particular

Tel. 667 88 42 68

ADVOCAT Assessorament Fiscal, Comptables i laboral C/ Rosselló, 13, Sant Cugat • Tel. 93 674 12 9 E-mail: jsotorres@eresmas.com


PUBLICITAT

BEmEm^uji'im

Dijous 26 setembre del 2002

27


28 SOCIETAT

ous 26 setembre del 2002

La Setmana en

Sant Cugat es trasllada al segle XII 25 i 26 de setembre Si algú no en sabia res i va venir per Sant Cugat el cap de setmana passat, potser es va pensar que estava somiant veient de prop un forner que elaborava pa pel carrer, un artesà que fonia el metall per fer-ne anells i altres joies, parades de cuir i sabates fetes a mà, herbolaris, alquimistes i ferrers treballant el ferro forjat. Es podien adquirir, això sí, amb euros, formatges, tines, peces d'aram, cistells, sabó natural i objectes de bambú o saber el futur segons la predicció de la nostra bruixa Montse Sant. Més de 50.000 persones van acudir a aquest primer mercat medieval, i molts encara pensen si veritablement Sant Cugat ha evolucionat tant com diuen o si ha reculat al segle XII. <j,Va ser realitat o ficció? Fotografies: JORDI GACRIA i ENRIC FABRE


SOCIETAT

el diari de Sant Cugat

Dijous 26 setembre del 2002

29


A punt per a la temporada

L'alcalde va participar a la roda de premsa de presentació de la darrera programació del 2002 del Teatre-Auditori del Centre Cultural Sant Cugat

EVA ARASA / SANT CUGAT

E

Teatre-Auditori estrena temporada aquest divendres i ho fa amb el bon humor de Paz Padilla, que interpretarà el monòteg còmic dirigit per Andreu Buenafuente i Santi Millàn, Ustedes se preguntaran cómo he llegado hasta aquí. Aquest serà el tret de sortida per a tot un trimestre d'espectacles de teatre, dansa, música i poesia al Centre Cultural. Tot i que la nova temporada del TeatreAuditori es coneix des de principis de mes, dimecres passat es va celebrar un acte de presentació a la cafeteria del mateix teatre, en el qual hi van

Espai patrocinat

per:

assistir l'alcalde, Lluís Recoder, la regidora de Serveis Personals, Àngels Ponsa, i la directora del Centre Cultural, Àngels Seix, al costat de Josep Ferré, director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat (OSSC), Jordi Piccorelli, de la Camerata di Phonasci, Rosa M. Grau, coreògrafa de Color Cia. Dansa, i els actors Mingo Ràfols (Macbeth) i Joan Carreras (La filla del mar). Les obres de teatre que es podran veure aquesta tardor, a més del monòleg còmic de Paz Padilla, són precisament La filla del mar, d'Àngel Guimerà, que arriba sota la direcció de Josep M. Mestres, Fedra, de Jean Racine, dirigida per Joan Ollé i protagonitzada per Rosa Novell, i Macbeth, de William Shakespeare.

El muntatge de Macbeth, dirigit pel controvertit Calixto Bieito, serà possiblement, i malgrat la polèmica que l'envolta, un dels moments àlgids de la temporada. El protagonista de la tragèdia, Mingo Ràfols, admet que la posada en escena de Bieito és "molt personal" i creu que es pot parlar perfectament del "Macbeth de Calixto Bieito, en comptes del Macbeth de William Shakespeare". Menys polèmica és la posada en escena de La filla del mar que, tot i que situa l'acció als anys cinquanta per una qüestió estètica, respecta íntegrament el text de Guimerà. La temporada musical s'iniciarà el 4 d'octubre amb el recital de Bàrbara Hendricks. La soprano va escollir Sant Cugat per oferir una de

JORDI GARCIA

les seves quatre úniques actuacions en territori espanyol. La temporada musical inclou també les actuacions de l'OSSC, l'òpera Madama Butterfly,de Giacomo Puccini, Les quatre estacions, d'Antonio Vivaldi, a càrrec de la Camerata di Phonasci que, amb els seus instruments barrocs aconsegueix "una sonoritat més autèntica", segons comenta Piccorelli, i el concert de M. del Mar Bonet amb el seu darrer treball, Ratxa. La dansa tindrà el seu espai a la programació amb els espectacles A palo seco, de la Color Cia Dansa, i La casa de l'est, de la Companyia Mar Gómez. Completen la cartellera el V Festival de Poesia Catalana, i els tres espectacles de Xarxa, dirigits al públic infantil.

^ ^ ^ ^ =

Liderant la t e c n o l o g i a del f u t u r

Delphi Diesel Systems S.L. Av. de Cerdanyola, 97-101 08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


CULTURA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

31

L'Esbart renova la seva escola dansa és un llenguatge corporal i, com a tal, permet comunicar-se. Divendres es va inaugurar la Tot i que formar professionals del nova escola de dansa de l'Esbart ball no és una fita de l'escola, el Sant Cugat, Andança. L'objectiu director, Cesc Franquesa, admet principal de l'escola és difondre el que l"'omple de satisfacció el fet llenguatge de la dansa entre els que alguns alumnes vulguin fer les santcugatencs i les santcugaten- proves d'accés a l'Institut dqj. ques de totes les edats, tot i que Teatre". bona part de les classes van dirigiEls cursos per a nens i nenes de des als nens i nenes de 3 a 15 anys. 3 a 15 anys s'estructuren en dos L'Esbart ja tenia escola, però blocs, un dels quals se centra en la ara "se li ha volgut donar un impuls dansa tradicional i l'altre és matèmodernitzador", segons comenta la ria optativa que, segons Franquesa, presidenta de l'Esbart, Pepa Sala. permet "anar més enllà i tractar de Sala, a més, explica que "als canvis manera intensiva la base tècnica, la d'orientació cal afegir-hi la intro- improvisació i els diversos estils de ducció de noves tendències i nous ball". Els alumnes que s'inscriuen estils de ball". als dos blocs Allò que pot cripoden accedir a Andança neix d'un dar més l'atenun sistema dj ció, però, és l'aimpuls modernitzador i beques establert dopció d'una per la Fundació introdueix a les imatge i d'un Centre de Dansa classes nous estils i nom propi: i Cultura Popular Andança. Eugeni Canas. tendències de ball Andança és una L'Esbart Sant paraula del Cugat pretén català antic que fa referència a un renovar la seva imatge no només viatge o a un nou pas. L'Esbart va amb la creació d'Andança, sinó creure que aquest era el nom ade- també mitjançant una sèrie de quat per a una escola arrelada en la reformes en l'edifici. tradició, que ha decidit fer un pas Aquest estiu es van fer obres al endavant. sostre per una qüestió de seguretaj, L'escola aposta per la qualitat però el següent pas serà remodelar de l'equip docent, que està format l'entrada per donar una sensació per ballarins professionals i mes- d'obertura a la ciutat. Andança, tres de dansa. Les classes imparti- com a escola de l'entitat, compardes ofereixen un ampli ventall teix la tendència a obrir-se a Sant d'estils de dansa, que van des de la Cugat i, per aquest motiu, impartradicional fins a la contemporània, tirà classes extraescolars en difepassant pel hip-hop, la improvisa- rents centres d'educació infantil i ció o, fins i tot, les danses gregues. primària, així com crèdits variables L'objectiu principal d'Andança i de síntesi en instituts de secundàés ensenyar als seus alumnes que la ria. Eva Arasa / SANT CUGAT

Imatge del cos de dansa de l'Esbart durant la Festa Major de Sant Cugat

Josep C. Vergés, a les eleccions d'Òmnium Eva Arasa / SANT CUGAT

L'economista resident a Sant Cugat Josep C. Vergés serà un dels tres candidats a la presidència d'Òmnium Cultural en les eleccions que se celebraran el 16 de novembre. El president de l'Associació Conèixer Catalunya (Accat), Josep EsparTicó, i el síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Porta, són els altres candidats. La data per a les eleccions que escolliran el president i mitja junta d'Òmnium Cultural es vafixardijous passat, en la darrera assemblea de

l'entitat, presidida per l'actual president en funcions, Miquel Bes. L'assemblea, a més, va introduir canvis en el procés electiu, que ara funcionarà amb llistes obertes i vot secret, i va aprovar la remodelació dels estatuts. Les eleccions a la presidència d'Òmnium estan envoltades de polèmica pels retrets que han sorgit arran de les inclinacions polítiques dels candidats. Josep C. Vergés considera que un dels principals objectius de la seva candidatura és precisament "denunciar la politització i les menjadores polítiques de l'entitat". En la seva opi-

DELT, S.L. PROJECTES, OBRES, REFORMES INTEGRALS, INTERIORISME Castillejos, 33 Tel. 93 589 79 34 Fax. 93 675 60 09

www.delt-santcugat.com 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)

nió, Espar Ticó i Jordi Porta no respecten "la independència política que hauria de caracteritzar Omnium". Josep C. Vergés creu que Omnium "hauria de fer allò que no fan els polítics". En aquest sentit, el candidat explica que ell mateix ja ha emprès accions per exigir el retorn dels arxius de Salamanca. D'una banda, la seva candidatura vol denunciar a l'Olaf, oficina antifrau europea, l'exposició finançada per la Unió Europea que s'inaugurarà a Salamanca el proper 15 d'octubre. Vergés vol reclamar, a més, els papers de Salamanca al Tribunal Europeu de Drets Humans.

ALBERT ALÍS ' ENTORNS" - Avui, inauguració 1.

> ^ , , a , Mt M.

i

'*ï-«iB

-

Els 4 Cantons

el diari de Sant Cugat

m

SOCIS FONS D'ART ,r

Tel. 93 675 47 51 Sala Rusíriòl

els4catons@totsantcugat.com

i i Santiago Rusiflol, 52 - Sant Cugat

Horari ininterromput de dilluns ° diumenge

I


32 CULTURA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

AQUEST ANY ES EL 50 ANIVERSARI DEL FESTIVAL

"El cel·luloide ha mort, llarga vida al cinema" els meus somnis i la meva inspiració", va dir Coppola..., i ho va complir. Una roda de premsa convertida en una lliçó magisEnviada especial tral sobre el setè art, una lliçó sense vergonya d'opinar, sense por a parlar massa. "El cel·luloide ha mort, llarga vida al "Reivindico que el cinema sigui tractat cinema!". Amb aquesta expressió, el com a poesia, que el cine sigui cultura i director Francis Ford Coppola va no només indústria", afirmava, i exprescomençar el discurs defensant les noves sava la seva alegria per poder tenir indetecnologies en el món del setè art. Però pendència en els seus projectes, gràcies també es podria fer servir com una metàal bon rendiment que li han donat les fora del que és el Festival Internacional seves vinyes, que li permeten l'autofide Cinema de Sant Sebastià d'aquest nançament. Ara ha tornat als orígens, a la any: una aposta per la innovació i la feina d'arrel: l'escriptura del guió. I és bellesa que garanteixen la continuïtat del d'un projecte ambiciós que porta per cinema, però també del mateix festival. nom Megalopolis, un film futurista i Cinquanta edicions que els avalen i èpic, que parla sobre una utopia i que consoliden com un dels festivals de cineestà emmarcat a Nova York en diferents ma més destacats de tot el món, dels èpoques. Amb la pocs que tenen la seguretat pròpia categoria A (juntadels anys d'expement amb altres Coppola va rebre el riència i de poder certàmens mítics premi especial controlar totalment com Canes, el seu projecte, Donostia per celebrar Venècia i Berlín). Coppola no va dubPer commemorar els 50 anys del tar a expressar les aquesta data tan Festival de Cinema seves opinions més destacada, els dures sobre la organitzadors han indústria del cinema. "La indústria és apostat per celebrar-ho amb grans festes una gran roda, i és molt difícil oposarpopulars, records de la història del certas'hi des de fora. Jo sóc més partidari de men en forma de llibre i de documental, ficar-me dins la roda i utilitzar el sistema programant pel·lícules captivadores per per dir el que realment vull dir". la bellesa o per la impactant història que Combinant moments d'entranyable mostren i retent homenatges a destacarecord a la seva família amb reflexions des figures del món del setè art. tècniques en què el director apostava claPotser el més esperat, el més emotiu rament per les noves tecnologies, la troi, amb tota seguretat, el més especial, va bada amb la premsa va acabar amb una ser el premi Donostia dels 50 anys al imatge curiosa: desenes de companys director Francis Ford Coppola. Un guarperiodistes es van llançar cap al director dó que se li va entregar a la festa d'aniamericà per aconseguir-ne un autògraf. versari que es va celebrar dissabte passat a la plaça de toros d'Illumbe. Allà unes Però aquest moment destacat no per8.000 persones el van rebre amb una met deixar de banda la veritable essència calorosa ovació i dempeus, tot i que el del festival: les pel·lícules. Una de les director de peces històriques com la trimés esperades era la primera que ha dirilogia d'El Padrino o Apocalypse Now git l'actor John Malkovich, Pasos de tan sols es podia intuir, com un punt en baile. "M'he sentit molt a gust en aquesun enorme escenari a la banda oposada ta pel·lícula perquè feia el que realment del públic. "Vaig venir a Sant Sebastià fa volia fer", assegurava. Operes primes, 33 anys sense gaire seguretat en mi combinades amb perles de bellesa pictòmateix, vaig guanrica com la japoyar i va ser molt nesa Umi wa important per mi", miteita (El mar Una de les pel·lícules assegurava emocioque nos mira) o la més esperades era nat Coppola, recoriraniana Ghat Edant la Conxa d'Or 'Pasos de baile', la Ye Zemestani que va obtenir el (Canción de primera dirigida per 1969 amb la invierno); amb l'actor John Malkovich films durs i captipel·lícula The rain people. "Torno ara, vadors quant a encara insegur de mi mateix. Tot i que temàtica com la irlandesa Bloody aquesta nit estic rebent l'energia i la Sundav o el documental americà força que necessito per acabar el guió Bowlingfor Columbine; o ambfilmsque que estic escrivint", afegia el cineasta, encara aposten amb agudesa pel Dogma que fa cinc anys que no ha estrenat cap com la danesa Elsker Dig for Evigt pel·lícula. L'endemà mantenia una multi(Open hearts). Tot ben acompanyat per tudinària i intensa trobada amb la premperles en retrospectives (Michael Powell sa: dues hores ininterrompudes reflexioi Volker Schlòndorf, a banda d'una selecnant sobre el cinema, sobre política, ció de cintes de Francis Ford Coppola) i sobre tecnologia i parlant també d'aquest cicles com 50 de los 50 o Made in guió a què es referia quan va rebre el Spanish. Mig segle de bon cinema que, premi. "No tinc cap pel·lícula per preper més que recordi el passat, no oblida sentar-los, així que només els puc oferir mirar el futur. M. Méndez / SANT SEBASTIÀ

Francis Ford Coppola va rebre el premi especial dels 50 anys per la seva trajectòria

John Malkovich i Juan Diego Botto en la presentació de 'Pasos de baile' ('The Dancer Upstairs';

MAGDA MÉNDEZ

MAGDA MÉNDEZ

Crítica de cinema Sense casualitats Isabel Sàez Pel·lícula: 'Senales'. Director. M. Night Shyamalan. Actors: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Caulkin. Durada: 106 minuts. No hi ha ni una sola frase, ni una sola imatge fruit de la casualitat a Senales, la nova pel·lícula de Night Shyamalan, un home que ha aconseguit que el seu nom acompanyi cada llargmetratge que fa, com va ser el fenomen de Spielberg, amb la diferència que Shyamalan sempre s'encarrega directament, sense intermediaris, dels guions. Convertit en mestre del suspens, capaç cada cop d'oferir un punt de vista diferent, sorprenent, en temes coneguts, Senales no es tracta d'una obra de ciència-ficció corrent, sinó que va molt més enllà per convertir-se en una reflexió espiritual i plantejar preguntes amb molt de fons. Aquesta és la història d'un pare de família (Mel Gibson) que viu sol amb els seus dos fills i el seu germà (Joaquin Phoenix) en una granja a l'Estat de Pennsilvània i que un dia troba que uns estranys esdeveniments trenquen d ritme normal de la seva vida diària. De nit apareixen uns misteriosos senyals entre els seus camps de blat de moro per les quals no troba explicació. De l'estranyesa a la

inquietud, els dos germans s'enfronten a una situació que es va fent més i més angoixant. Si en El sexto sentida era imperdonable desvelar el desenllaç, a Senales és millor no donar gaires pistes, no entrar en detalls, perquè cadascú descobreixi pas a pas aquesta maquinària de precisió mil·limètrica posada al servei d'una història de persones marcades per dubtes, dolor i desenganys. A Senales veiem l'altra cara de Mel Gibson, la que va donar a El hombre sin rostro. Sempre contingut, sobri de gestos, turmentat, absolutament creïble. Joaquin Phoenix (Gladiator) ofereix de nou una magnífica interpretació i es menja la pantalla. Als seus 32 anys, Shyamalan té la fusta d'un mestre del setè art. Els seus guions flueixen amb senzillesa mentre va clavant cada detall, sense detalls superflus, i amb una coherència perfecta. La seva direcció d'actors, als quals exigeix el màxim, aconsegueix nivells pràcticament insuperables (recordem que Toni Collette i Haley Joel Osment d'El sexto sentido van ser anomenats als Oscars; les interpretacions eren excel·lents). La realització, la posada en escena i el muntatge, alternant plans llargs i curts, són impecables. Però per sobre de tot, el més destacat de Shyamalan és el tractament que dóna a les històries, dotant-les d'emocions i una fondària que va més enllà del que és previsible.


CULTURA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

33

L'art a Sant Cugat

Figures a la galeria Imma Pueyo

Traperho llueix una de les seves màscares

Jordi Traperho exposa a Pou d'Art E.A. / SANT CUGAT

La galeria Pou d'Art acull des de dissabte el Bosc encantat, de Jordi Traperho, un conjunt de 45 obres de tècniques ben diverses que abracen la pintura, l'escultopintura, el dibuix i, fins i tot, els tòtems o les màscares. En l'obra de Traperho, el llenguatge figuratiu juga amb elements surrealistes i, amb paraules de l'artista, "el bosc, protagonista de la mostra, esdevé un espai de llibertat per a

la imaginació de l'espectador". Els elements simbòlics són presents en cadascuna de les peces que formen aquest bosc imaginari, que és una recreació de l'entorn boscos de la Floresta. El Bosc encantat ha estat exposat a Barcelona i al Centre Cultural de la Caixa de Terrassa. Finalment, la mostra ha arribat a la ciutat, on estarà fins al proper 23 d'octubre. Jordi Traperho ha realitzat darrerament una exposició a El Triangle de Barcelona a l'entorn de Gaudí.

Semblava que l'abstracció total ens deixaria orfes defigures,soterrades per teories místiques, relacions matemàtiques, recerques informals i coloristes, signes conceptuals combatius per adquirir un compromís social, enfrontar-se a la política o manifestar l'angoixa existencial. Després d'aquest període de destrucció de mitjans del segle XX, a la fi del mil·lenni torna a sorgir la figuració, constant i silenciosa, recuperant la imatge a partir de l'ús de qualsevol forma de les tècniques més variades. Aquests dies podem contemplar una exposició entorn de lafiguraa la sala d'art La Galeria, que obre la temporada d'enguany amb una col·lectiva i aquesta unitat temàtica. Una vintena d'artistes, pintors i escultors, majoritàriament els habituals de la sala, mostren la diversitat figurativa amb una personalitat estilística que es manifesta en cadascuna de les obres exposades. Uns artistes representen la figura sobre un fons simbòlic, abstracte, i ho expressen amb sensibilitat, serenes composicions i gestualitats d'ambigües percepcions. Caps i cossos que desfan els límits entre l'objecte i el seu fons. Els altres, la majoria, descriuen actituds humanes i espais, i comparteixen amb lafiguracióuna percepció subjectiva per explorar els temes de la vida quotidiana les individualitats suggeridores d'intimitats i inquietuds. Figures al bany, prenent el sol, passejant pel jardí o bevent una copa mentre s'admiren les vistes de la ciutat, denoten aquest interès no tan sols per la representació de lafigura,sinó també per la inserció en un gènere paisatgístic que descriu l'espai familiar o urbà, les anècdotes, el clima social i cultural que acompanyen a lesfiguresprotagonistes. Passen els

silencis, potser, i lafiguraciópossi- ta la peça titulada La noia del vano, ble són temes més conceptuals que una figura nua, ajaçada, de formes els anteriors, que volen incidir en la elegants i suaus, querestaal marge introspecció i configuren sensacions de plantejaments massa atrevits per sensibles que inquieten i evoquen en cercar en el volum les aparences real'espectador moments de plaer o listes. L'obra és un bon preludi per reflexió. D'uns i altres cal valorar els intuir l'encàrrec privat de l'escultura aspectes formals i cromàtics, inscrits que pròximament s'instal·larà als jaren estils i maneres molt pictòriques dins del Monestir com a homenatge a que tenen connexió amb les crea- un pintor local. Tot plegat, l'exposicions artístiques contemporànies de ció recupera un motiu tradicional que no requereix esforç per comprendre'l caire formalista. L'obra d'un parell d'escultors, i que proporciona un gaudi estètic. reduïda si ho comparem amb el total, testimonia les dificultats d'aquest procediment per arribar a un públic 'La figura' La Galeria ampli. Cal destacar la presència de Pascal Plasència, un escultor afiliat Carrer Sant Jordi, 14 Fins al 12 d'octubre al municipi santcugatenc que presen-

Espai patrocinat per:

Xavier Moret, guanyador del premi Grandes Viajeros E. A. / SANT CUGAT

L'escriptor i periodista santcugatenc Xavier Moret va guanyar dijous passat el cinquè premi Grandes Viajeros 2002. Moret va rebre el premi pel llibre El país de las sagas, que ofereix la seva particular visió d'Islàndia. Xavier Moret va anar a Islàndia per tal de concentrar-se en la seva darrera novel·la, però ben aviat l'illa el va captivar i va decidir escriure l'obra que li ha valgut el guardó convocat per Ediciones B i la companyia Iberia. El premi

està dotat amb 30.000 euros i una volta al món en passatges d'Iberia. El país de las sagas mostra un país arrelat en la seva història i les seves tradicions, i narra llegendes d'antigues sagues islandeses. Al mateix temps, però, Moret descriu la modernitat i la vitalitat d'Islàndia i, molt especialment, de la seva capital, Reykjavik. L'autor va recórrer un país desconegut per a molts i es va sentir fascinat per la bellesa dels seus paisatges i pel fet de contemplar el sol de mitjanit o l'aurora boreal. La seva admiració li ha valgut ara el premi literari dels viatgers.

La visión de futura, el caràcter innovador y la dedicación a la investigación han mantenido a Boehringer Ingelheim entre los lideres del sector farmacéutico desde 1885.

Nuestras especialidades farmacéuticas y productes han ganado la confianza de la comunidad científica y de la Sociedad, avalando asf una larga trayectoria al Servicio de la salud.

Todos y cada uno en Boehringer Ingelheim tenemos una mentalidad emprendedora que enlaza con nuestro objetivo: Aportar valor mediante la Innovoción.

/jjT\ Boehringer Nllllii/ Ingelheim Boehringer Ingelheim, S.A Europharma, S.A Laboratonos Fher, S >


34 CULTURA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

Visites guiades Els dos esquelets són al claustre dels segles XI-XII del Monestir Redacció/ SANT CUGAT

Les persones interessades a assistir a les visites han de fer una reserva a l'Oficina del Mil·lenari, que es troba a la Casa de Cultura de la ciutat. Les visites són totalment gratuïtes i es realitzaran en grups de fins a 15 persones.

Els dissabtes 28 de setembre i 5 d'octubre, en el marc de l'Any del Mil·lenari, es realitzaran visites guiades a les darreres troballes arqueològiques descobertes a les excavacions que s'estan duent JORNADES DEL PATRIMONI „terme al claustre del Monestir. Aquest mateix cap de setmaes visites tenen com a objectiu na, se celebren les Jornades donar a conèixer als santcuga- Europees del Patrimoni a tencs i santcuCatalunya. Per aquesta raó, gatenques el l'Oficina de resultat de les El Monestir acollirà Gestió dels últimes interaquest cap de Monuments vencions en un setmana diverses (OGM), que dels punts més depèn de la emblemàtics del visites organitzades de Direcció patrimoni de la manera paral·lela General del ciutat. Patrimoni de la Les visites tindran lloc al claustre els dos Generalitat, durà a temé dissabte i propers dissabtes i, per tal que el diumenge unes jornades de portes seu desenvolupament es dugui a obertes i unes visites guiades al terme de forma organitzada i Monestir que es desenvoluparan sense aglutinar un excessiu nom- de manera paral·lela a les organitbre de visitants, se'n realitzarà zades en motiu de l'Any del Mil·lenari. una cada mitja hora, en un horari comprès entre les 9 del matí i les Per acabar d'arrodonir la cele2 del migdia. Els arqueòlegs res- bració de les Jornades del ponsables de les excavacions Patrimoni, les Joventuts Musicals seran els encarregats de comen- d'Espanya col·laboren en l'orgatar, en aquests espais de mitja nització d'un concert previst per hora, les restes arqueològiques dissabte a les nou del vespre. trobades al subsòl de la sala de Aquest concert anirà a càrrec de Llevant, de la caixa de l'escala i la soprano Sandra Fernàndez i el de la cantonada sud del claustre. pianista Carles Gonzàlvez.

Í

Un dels esquelets trobats a peu de muralla Redacció / SANT CUGAT

Les excavacions arqueològiques que s'estan duent a terme als jardins del Monestir van posar al descobert, la setmana passada, dos esquelets que, molt probablement, pertanyen als segles XIXII. Tot i que la datació no és exacta, l'historiador Domènec Miquel explica que "l'enterrament dels esquelets es va realitzar amb anterioritat a la construcció de les muralles, que són dels segles XIII i XIV". D'altra banda,

JORDI GARCIA

"els cossos no van ser inhumats en la posició pròpia dels segles IX-X, amb els braços creuats sobre el pit". De fet, els esquelets trobats estaven orientats en sentit est-oest i tenien els braços parallels al cos. En excavacions anteriors, com ara les que es van realitzar l'any 1971, ja s'havien fet diverses troballes d'objectes i d'ossos en aquesta zona. Els indicis fan pensar en la possible existència d'un cementiri de l'alta edat mitjana, tot i que aquesta hipòtesi encara no ha estat confirmada.

Ajornada la visita al patrimoni de Valldoreix Redacció / VALLDOREIX

La visita al patrimoni arquitectònic de Valldoreix prevista com a cloenda del IX Curs d'Història de Valldoreix va ser ajornada per motius aliens a l'organització. Juan José Cortés, director del Centre d'Estudis Valldaurex, organitzador del curs, assegura que la visita es realitzarà en un futur, tot i que la data encara no ha estat fixada. Cortés creu que la visita que ha estat posposada serà complementària a la que es va realitzar l'any passat, també com a cloenda del curs d'història local. L'historiador, a més, està convençut que servirà perquè els assistents "descobreixin la riquesa arquitectònica de Valldoreix, amb tots els seus edificis catalogats i per catalogar". Una trentena de persones van assistir al IX Curs d'Història de Valldoreix, que va tenir lloc la setmana passada al convent de les Missioneres del Sagrat Cor, entre els dies 16 i 20 de setembre, es va desenvolupar sense incidents importants, tot i que la conferència prevista per a dimecres sobre la immigració francesa a l'època moderna va ser substituïda per una xerrada a càrrec de Fèlix Mestres, que va versar sobre els pergamins valldoreixencs i santcugatencs que es troben a la British Library de Londres.

L'Ajuntament informa ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS PLÀSTIQUES 1 DISSENY TALLERS D'ART: Pintura, Escultura i Ceràmica SEMINARIS: Història de l'art, Figura humana i d'animals, Dibuix naturalista i Fotografia. MONOGRÀFICS: Seriqrafia, Gravat en relleu. Gravat en buit, Aerografia i Animació amb plastilina. Inscripció: Fins al 30 de setembre Lloc: Secretaria del centre (Cànovas del Castillo, 50) de dilluns a dijous de 9 a 12 h i divendres de 16 a 19 h Tel. 93 674 13 10

SERVEI MUNICIPAL LA CASA DELS INFANTS S'obre la inscripció per a un nou període de La Casa dels Infants: un espai de joc i de relació per a nens i nenes de 4 a 36 mesos. Els fulls de sol·licitud

es poden recollir a:

La Casa dels Infants (passeig Francesc Macià, 1), »

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS

l'Ajuntament,

la Casa Mònaco i les Oficines

Descentralitzades

dels

districtes.

Últimes places per al nivell C

m

Informació i inscripció: Servei Local de Català (Casa de Cultura) dilluns 30-09 i dimecres 2-10 de 10 a 13 h i de 18 a 20 h.

Ajuntament de SantCugat


___________

CULTURA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

35

Entrevista

"Els aplecs són trobades per ballar, passar-ho bé i fer-hi amistat" Jaume Rodés President de l'Entitat Sardanista Sant Cugat que aquest diumenge 29 de setembre organitza el 27è Aplec de la Sardana de Sant Cugat a partir de les 1 0 del matí als jardins del Monestir. Fotografia: ENRIC FABRE

Eva Arasa / SANT CUGAT Sant Cugat celebra el 27è Aplec de la Sardana. .L'Entitat Sardanista, com a organitzadora, s'ha fixat algun objectiu?

Nosaltres, que fa dos anys que organitzem l'Aplec de la Sardana de Sant Cugat, volem marcar una clara continuïtat amb la tasca d'aquelles persones que van engegar els primers aplecs a la ciutat, mantenir-ne el caliu i, sobretot, procurar que la sardana no es perdi. .S'està perdent la sardana?

En aquests moments, els balladors de sardana són de mitjana edat cap amunt. Els joves haurien de venir als aplecs i descobririen que són trobades per ballar, passar-ho bé i fer-hi amistat. Quin paper juga l'Aplec de Sant Cugat en el conjunt d'aplecs de Catalunya?

L'Aplec de la Sardana de Sant Cugat és un aplec de prestigi. Diumenge vindran colles d'arreu

de Catalunya, Andorra Catalunya Nord.

la

Centrant-nos en diumenge, com es presenta l'Aplec de la Sardana d'enguany?

Aquest és un any molt especial per a Sant Cugat i l'Entitat Sardanista vol celebrar el mil·lenari en l'aplec de diumenge. Un dels actes de l'Aplec és l'estrena de la sardana del mil·lenari...

Efectivament. Diumenge estrenarem la sardana Gaudeamus!, que ha estat composta pel mestre Joaquim Soms. Quin és el vincle del mestre Soms amb Sant Cugat?

El programa és molt variat. Hi ha 34 sardanes diferents i cap autor repetit. Aquest any cal destacar la qualitat de compositors i de cobles. Quines cobles l'Aplec?

actuaran

a

La Jovenívola de Sabadell, que ja va actuar el mes de juliol passat al claustre del Monestir, la Principal del Llobregat, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Mediterrània. Hi ha prevista l'actuació d'alguna colla sardanista?

Sí. Al matí ens visitaran les Colles Galzeran de Rubí, que ballaran sardanes de lluïment i punts lliures. Les Colles Galzeran?

Bé, tot i que en Joaquim Soms no és santcugatenc de naixement, el mestre ja ha dedicat tres sardanes a la ciutat: A l'ombra del campanar, Pi d'en Xandri i Gaudeamus! Què hi trobarem en el programa d'actes de diumenge?

Són quatre colles: alevins, infantils, juvenils i grans. Qui vingui a l'Aplec comprovarà que les sardanes no tenen edat i que ballen, fins i tot, nens de set anys. De cara a la tarda, _hi haurà algun acte especial?

Hi haurà un concurs de colles improvisades. Les colles seran rotllanes de sis parelles que començaran amb un galop de presentació i després ballaran la sardana Aplec de tardor, del mestre Conrad Saló. Qui participa en un concurs de colles improvisades?

Gent aficionada a les sardanes. Hi ha qui va d'aplec en aplec i que segurament es quedarà tot diumenge. òl dinaran aquí encara que siguin de fora?

Pensa que hi ha aplecs que fins i tot organitzen dinars populars a base de seques amb botifarra. Nosaltres no oferim dinar, però sí que donarem coca i moscatell per berenar als assistents.

Mallorca per a dues persones. També sortejarem un pernil del país. Qui vingui diumenge no marxarà amb les mans buides...

De fet, tenim diversos obsequis també per als que concursin en la ballada de colles improvisades. A part d'endur-se'n un record, rebran diversos regals proporcionats i entraran en el sorteig de dos àpats per a dues persones al restaurant Masia Can Borrell. Si tot va bé, l'Aplec deixarà bon gust de boca ^L'Entitat Sardanista preveu més actes per aquesta tardor?

A mitjans d'octubre començarem un curset de sardanes a la Cas'a de Cultura. Les classes es faran els divendres a les 9 del vespre i estaran obertes a tothom.

òL'Aplec amaga més sorpreses per als assistents?

Hem preparat un sorteig. Qui vulgui podrà comprar tiquets i optarà a un viatge de cap de setmana a

Fins ara, els nostres objectius eren organitzar l'Aplec de la Sardana, assegurar una ballada cada mes i preparar el concert d'estiu. Els cursos són un objectiu nou per a aquest any.


mummaatm

36 CULTURA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

Història del còmic 'Johnny Hazard', de Frank Robbins

El mil·lenari centra el nou cicle de l'ANC monestirs fa mil anys, a càrrec de l'historiador i membre de 1TEC Els Amics de la UNESCO Antoni Pladevall, i Construint un nou Valldoreix-Sant Cugat i l'Arxiu monestir, a càrrec de l'arquitecte i Nacional de Catalunya organitzen, historiador Joan Albert Adell. per als propers mesos de setembre i Segons la historiadora i presidenoctubre, un cicle de conferències sota ta dels Amics de la UNESCO el títol 1002-2002. Mil·lenari de la Valldoreix-Sant Cugat, Montserrat butlla papal de Silvestre II al Rumbau, "el cicle és la manera d'adMonestir de Sant Cugat. Les con- herir-se a la celebració de l'any del ferències es faran a les vuit del vespre mil·lenari". Rumbaurecordaque "no tots els dijous d'octubre i el primer és l'única datarellevantpel que fa a la dijous de novembre a la sala d'actes història del Monestir, però sí que és de l'Arxiu Nacional de Catalunya. significativa". La presidenta dels El cicle s'obrirà el dia 3 d'octubre Amics de la UNESCO, afegeix, a amb una primera conferència a càrrec més, que "laremodelacióde la plaça de l'historiador i professor de la Octavià i del mateix Monestir fan que Universitat Pompeu Fabra Josep M. aquest edifici hagi esdevingut un Salrach, que ens parlarà de Catalunya dels protagonistes de la ciutat": i el món fa mil anys. Una setmana El cicle de conferències és de més tard, serà el torn de Miquel S. caire divulgatiu i pretén, per tant, arriGros, director del Museu Episcopal bar a tota mena de públic. Montserrat de Vic, que oferirà una xerrada a l'en- Rumbau, pensant en els possibles torn de La vinguda de Gerbert, més assistents al cicle, assenyala el fet que tard Silvestre II, a Catalunya: Vic, "a Sant Cugat hi ha molta gent nova Ripoll. Joan Bastardes, catedràtic que, de ben segur, sent interès per la emèrit de la Universitat de Barcelona, història de la ciutat i el Monestir". De arribarà el 17 d'octubre amb Les llen- totes maneres, encara que el to de les gües entorn l'any mil. Ciència i cultu- conferències pugui ser més o menys ra: cristians, jueus i musulmans és el planer, els Amics de la UNESCO han títol de la conferència que Anscari triat "conferenciants d'alt nivell que, Mundó, catedràtic emèrit de la de cada tema, són la persona adient". Universitat Autònoma de Barcelona i Els Amics de la UNESCO membre de l'Institut d'Estudis Valldoreix-Sant Cugat tenen previst Catalans (IEC), presentarà el dia 24. un altre cicle de cara als mesos de Les dues darreres conferències tin- novembre i desembre, que portarà per dran lloc els dies 31 d'octubre i 7 de títol Els colors del món i oferirà una novembre i seran El paper dels visió dels diferents continents. E. A. / ARXIU NACIONAL

Frank Robbins treballa al seu estudi el personatge Johnny Hazard, als anys

'Johnny Hazard', tires corresponents al 6 i 7 de novembre del 1945

cinquanta

pletament independents. Només alguns personatges, com el malvat Orchid i la periodista Brady, Frank Robbins es va fer càrrec de la sèrie van ser comuns a les dailies i les sundays. Scorchy Smith el 1939, les aventures d'un aviador Johnny Hazard va viure els conflictes bèl·lics de l'època, en què el seu principal creador, Noel d'Europa i Orient i després, el 1945, va tornar a la Sickles, havia desenvolupat una experimentació vida civil als EUA. A partir d'aquell moment les gràfica de gran lucidesa. Sickles no va ser el pri- aventures de Johnny van passar per distintes dedimer autor de Scorchv Smith, que ja es publicava des cacions professionals que el van portar a infinitat del 17 de març del 1930 amb la signatura de John de països i llocs exòtics. Primer va comprar un avió Terry, germà del creador de dibuixos animats Paul i va voler ser autònom a Amèrica del Sud. Va treTerry. Al principi, Sickles va complir la premissa ballar per a l'agència de premsa on exercia de fotòimposada des d'Associated Press Feature Service grafa l'esmentada Brady, qui va exercir un imporde perpetuar l'estil gràfic de la sèrie, però aviat la tant paper a la vida sentimental de Johnny. També seva forta personalitat artística el va portar a impo- va participar de la recerca del tresor de Gengis sar un expressionisme inèdit fins aleshores. Les Khan al Tibet, a partir de la tira corresponent al 19 tires diàries, basades sempre en un blanc i negre, de maig del 1948, on començà una prolongada van adquirir una nova dimensió gràfica a l'intro- estada a Àsia. Quan un escocès el va salvar al duir per primera vegada la gamma de grisos, mit- desert i el va portar a Londres, a la tira del 30 de jançant rallats de diferents separacions que reflec- novembre del 1951, van començar a succeir-se les tien en el seu conjunt unes intensitats segons les aventures immerses en el món de l'espionatge. necessitats. Més endavant va introduir l'ús de tra- Després d'haver estat pilot de vols charter va tormes en substitució dels ratllats, i també fou inno- nar a Califòrnia per acceptar col·laborar amb la vador en aquesta tècnica. Va jugar amb gran encert companyia aèria Falcón Aircraft, junt amb Scotty, amb els contrastos lumínics a còpia d'intensificar un dels pilots que es van fugar amb ell a la primeles masses negres junt amb blancs absoluts. La ra tira de la sèrie. introducció del pinzell va suposar, tanmateix, l'iniJohnny Hazard va anar seguint en el seu llarg ci de l'impressionisme en la narrativa dibuixada. periple els esdeveniments polítics reals, sempre des Podem dir, sense risc a equivocar-nos, que Noel de l'òptica nord-americana, però es publicaven Sickles va ser l'autèntic mestre d'artistes com amb cert retard, perquè Frank Robbins preferia disMilton Caniff i el mateix Frank Robbins, que va posar sempre de molt material per avançat. ser, com hem esmentat, el seu successor a la sèrie. Posteriorment, després de col·laborar amb la El 1943, Robbins, el treball del qual a Scorchy CIA, Johnny va arribar a acceptar treballar per a Smith era ja un referent als còmics de tires diàries, World Intelligence Network Guardian (WTNG), va rebre l'oferta del King Features Syndicate per organització de defensa dels valors de la cultura fer-se càrrec de la continuació de la important sèrie occidental i la democràcia. Després d'haver rebut Secret Agent X-9. Frank Robbins va refusar l'encà- la influència de sèries com Steve Canyon, en la rrec, però a canvi va proposar la creació d'una sèrie seva etapa final va arribar a assemblar-se a James completament nova i pròpia. El Syndicate no Bond. Les pàgines dominicals es van tancar el 14 només va acceptar sinó que els seus responsables d'agost del 1977, mentre que les tires diàries ho es van il·lusionar amb el projecte. Així, el 5 de juny van fer el dia 20 següent. del 1944 va aparèixer la primera tira diària de Frank Robbins, nascut el 9 de setembre del Johnny Hazard, que d'alguna manera era el resul- 1917, va tenir vocació pel dibuix des de molt petit tat del procés natural de l'experimentació que i als 15 anys va rebre una beca Rockefeller. Es va havia suposat el laboratori de realització de dedicar durant un temps a la il·lustració publicitàScorchy Smith. ria, va passar per l'estudi de Bert Whitman i per fi Johnny Hazard inicia la seva marxa fugant-se, es va fer càrrec, com s'ha dit, de la sèrie Scorchy conjuntament amb dos pilots més, d'una base aèria Smith, va col·laborar a la sèrie Lone Rider i postenazi en un avió. Al contrari que moltes altres sèries, riorment va crear Johnny Hazard. El 1970 va partiles pàgines dominicals a color van veure la llum cipar en el rellançament dels superherois de DC gairebé immediatament, concretament el 2 de dibuixant unes magnífiques planxes de Batman, juliol següent. Malgrat això, els arguments de tots The Flash i The Shadow. A partir del 1978, insdos mitjans no es van creuar mai, i van ser com- tal·lat a Mèxic, es va dedicar a la pintura. Jordi Frontons

Espai patrocinat per:

L'alcalde visita la Biblioteca del Mil·lenari

JORDI GARCIA

Noves biblioteques Eva Arasa / SANT CUGAT

La remodelada Biblioteca del Mil·lenari va rebre divendres passat la visita de l'alcalde Lluís Recoder. Recoder va fer unrecorregutpels nous espais i va plantejar els projectes previstos per l'Ajuntament de cara al futur. Enreferènciaalftiturmés immediat, l'alcalde va expressar la voluntat descentralitzadora del consistori, que es veuràreflectidaen l'obertura, entre mitjans i finals d'octubre, de les

biblioteques de Valldoreix, Mira-sol, la Floresta i les Planes. Aquests centres tindran un fons bibliogràfic bàsic i accés al catàleg de la Biblioteca del Mil·lenari, que actuarà com a biblioteca central i distribuirà els llibres demanats des dels districtes. Cal recordar, a més, que la biblioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació i pot accedir, per tant, a tot el seu fons. L'Ajuntament, d'altra banda, vol obrir una segona biblioteca municipal en un futur no gaire llunyà.


CLUB DEL SUBSCRIPTOR

Dijous 26 setembre del 2002

cl diari de Sant Cugat

37

fICi ctl (DCADiDTIII

el diari de Sant Cugat

B PcL oUBoCKIPTl

atis

Col·leccionable Masies de Sant Cugat II ELS SUBSCRIPTORS PODEN RECOLLIR LA CARPETA AMB LES 26 FITXES

C/ Sant Antoni, 42-44. Tel. 93 589 62 82

Entrades 2x1 per a l'espectacle familiar de música i titelles de fil 'El Trencanous'. Orquestra Simfònica Sant Cugat i Comanyia de Titelles Per Poc. Al Teatre-Auditori CAL TRUCAR A EL DIARI PER FER LA RESERVA

C/ Sant Antoni, 42-44. Tel.: 93 589 62 82

Descompte de 3 pessetes per litre a tots els subscriptors CAL PRESENTAR EL CARNET BP ACREDITATIU I EL DNI

Estacions BP de la ronda Nord i av. Cerdanyola

Presenta la targeta que t'acredita com a subscriptor del DIARI DE SANT CUGAT i obtíendràs un 50% de descopmte a la inscripció, un 5% de descompte a la quota mensual i la motxila DiR de regal. Oferta vàlida per a tots els clubs de fitness DiR i fins el 3 1 de decembre de 2002. Oferta no acumulable amb altres ofertas i/o promocions.

50% de descompte en el menú de dissabte PRESENTANT EL CARNET DE SUBSCRIPTOR

C/ Sant Jordi, 33-35. Tel.: 93 587 93 96

TELÈFON ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR 93 589 62 82

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h


38

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

Ferrer: "Volem que l'equip tingui continuïtat a la Superlliga" La Federació Catalana de Voleibol ha estat donant suport al CV Sant CugatTMA des que l'equip va proclamar-se subcampió de la Lliga FEV la temporada passada i va ascendir a la Superlliga femenina. De fet, el president de l'organisme federatiu va desplaçar-se a Getafe per donar suport a l'equip. El president de la Federació Catalana de Voleibol, Francesc Ferrer, ha assegurat a EL DIARI DE SANT CUGAT

que "estem intentant cobrir les bases perquè el CV Sant Cugat-TMA tingui continuïtat a la Superlliga femenina, però hem de pensar que cada vegada és una categoria més professional. Els equips cada vegada fitxen més jugadores estrangeres". És per aquest motiu que Ferrer apunta que el principal objectiu de l'únic equip català a la Superlliga femenina "ha de ser mantenir la categoria. L'entrenador de l'equip santcugatenc, Quique Domingo, dormirà molt menys del que dormia fins ara i també haurà de veure molts més vídeos". El president de la catalana també ha explicat que "la federació ha intentat ser el referent del CV Sant Cugat-TMA respecte a les institucions públiques". /À.L.

Plantilla del Club Voleibol Sant Cugat-TMA per a aquesta temporada 2002-2003

VOLEIBOL

El CV Sant Cugat-TMA debuta dissabte a la Superlliga A

Àlex López / SANT CUGAT

mb tan sols cinc dies, el sènior A femení del Club Voleibol Sant Cugat-TMA haurà d'afrontar els seus dos primers enfrontaments a la Superlliga femenina, categoria que estrena després d'assolir l'ascens la temporada passada proclamant-se subcampió de la Lliga FEV. Per a aquesta difícil temporada a la màxima categoria del voleibol estatal femení, el president del CV Sant Cugat-TMA, Carles Castro, ha fitxat tres jugadores estrangeres i dues de nacionals. Les estrangeres són l'argentina Maria Frontera, que ha de ser el punt de referència d'aquest nou equip, la nordamericana Marcie Bomhack i l'eslovena Sàsa Milosic. * El CV Sant Cugat-TMA ha sumat en la pretemporada un total de quatre victòries i una derrota. El conjunt santcugatenc s'ha enfrontat en dues ocasions al Club Natació Sabadell, de Lliga FEV, conjunt que ha superat en totes dues ocasions per un contundent 5 sets a 0 i també per 4 sets a 0. * D'altra banda, el CV Sant Cugat-TMA va participar dissabte i diumenge passat en l'onzè Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de voleibol, on va finalitzar segon. El conjunt, que per segona temporada consecutiva entrenarà Quique Domingo, va imposar-se al CV Ciudad Las Palmas i també al Sagrat Cor de Barcelona, tots dos equips de

Lliga FEV, per 3 sets a 0. Per contra, va caure amb autoritat davant el Marina d'Or CV L'Illa Grau de Castelló per 3 sets a 0, conjunt que dimecres vinent visitarà Valldoreix en partit corresponent a la segona jornada de Lliga. El tècnic santcugatenc Quique Domingo ha advertit que "el principal objectiu és la permanència. Si ens comparem amb la resta d'equips de la Superlliga som un dels equips més fluixos, candidats a perdre la categoria. Nosaltres en som conscients i treballarem per evitar-ho. El CV Sant Cugat-TMA ha estat l'últim equip a arribar en aquesta nova categoria. De moment, abans de començar som entre el lloc 12è i el 14è a la competició". Dissabte a la tarda el CV Sant CugatTMA debutarà al campionat a la pista del Playas Benidorm, cinquè classificat la temporada passada a la Superlliga i equip també que juga competició europea. D'altra banda, dimecres a les vuit del vespre a Valldoreix, el conjunt local rebrà el Marina d'Or CV L'Illa Grau, un dels adversaris directes al campionat. Domingo ha afirmat que "hem de guanyar el Marina d'Or CV L'Illa Grau i també equips com la Universidad de Oviedo, el CV La Calzada o el CV Sanse. Si no guanyem aquests partits, tindrem problemes per mantenir-nos". Demà divendres a les set de la tarda, l'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, presidirà Tacte de presentació de tots els equips del CV Sant Cugat-TMA al Pavelló de Voleibol de Sant Cugat a Valldoreix.

CV SANT CUGAT-TMA NOM

POS.

EDAT TEMP. PROCED.

Maria Bonafont

Lliure

27

2

CV Sant Cugat-TMA

Irene Carttos

Atacant

22

3

CV Sant Cugat-TMA

Bàrbara PuiggaH

Atacant

22

4

CV Sant Cugat-TMA

Maria Frontera

Atacant

23

1

Boca Júniors

Marcie Bomhack

Atacant

22

1

Notredatn

Carlota Santamaría

Col·locadora 22

8

CV Sant Cugat-TMA

Marta Fraile

Col·locadora 22

1

CV Barcelona

Samantha Santamaría

Central

22

8

CV Sant Cugat-TMA

Aurora Sunyol

Oposada

21

3

CV Sant Cugat-TMA

Núria Peruga

Oposada

23

1

CV Barcelona

Maria Tortosa

Centrat

23

9

CV Sant Cugat-TMA

Sàsa Milosic

Central

1

Maribor

26

Entrenador: Quique Domingo (segona temporada)


ESPORTS

Dijous 26 setembre del 2002

HOQUEI PATINS

Breus

El Patí Hoquei Club empata amb l'HC Esplugues

Arrenca la Tercera Regional El Júnior FC i la Penya Blaugrana Sant Cugat debuten aquest cap de setmana al grup catorzè de la Tercera Regional. El Júnior FC visitarà el terreny de joc de la Penya Blaugrana Ramon Llorenç, mentre que la PB Sant Cugat s'estrenarà al Camp Municipal de Can Magí contra la Penya San Pedró. El Júnior FC, que va iniciar la pretemporada el 3 de setembre, militarà una nova campanya a la Tercera Regional. Per la seva banda, la PB Sant Cugat tomarà a jugar aquesta categoria després de no ser-hi la temporada passada. /À.L.

L'HC Esplugues, equip que la temporada passada va assolir l'ascens a Primera Catalana, va aigualir diumenge al migdia el que podria haver sigut la primera victòria del campionat del sènior A masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat. Tot i que bona part de l'enfrontament va ser el conjunt de Juan Carlos Pérez el que va dominar en el marcador, l'HC Esplugues va aconseguir l'empat definitiu a quatre gols a tan sols tres minuts del final de l'enfrontament. El conjunt femení, d'altra banda, va perdre per 3 gols a 4 amb el CE Arenys de Munt.

Àlex López / SANT CUGAT

Mala sort per als dos equips sèniors del Patí Hoquei Club Sant Cugat, que no van poder sumar els dos primers punts a la Lliga. El sènior A masculí va empatar a quatre gols diumenge a la Zona Esportiva Municipal amb l'HC Esplugues, mentre que el sènior femeni va perdre dissabte també a Coll Fava amb el CE Arenys de Munt per 3 gols a 4. En el seu camí d'assolir l'ascens i recuperar la Primera Nacional Catalana, d PUC Sant Cugat no va poder superar un HC Esplugues que també estrenava categoria. Els d' 1 • splugues. però, després de pujar de Segona Catalana la campanya passada. Amb aquest enfrontament, el Patí Hoquei Club també disputava el seu primer partit a Coll Fava. L'HC Esplugues està integrat per alguns jugadors que han militat en categories

El Júnior FC caua semifinals L'equip masculí d'hoquei herba del Júnior FC ha estat eliminat en les semifinals del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor. El Club Egara de Terrassa, que va disputar aquest partit en les seves instal·lacions, tan sols va poder superar-lo per 2 gols a 1. En quarts de final d'aquesta competició, el Júnior FC de Toni Forrellat va eliminar al RC Polo de Barcelona per 3 gols a 0. El primer equip femení debutarà al Campionat de Catalunya el 13 d'octubre visitant el Club Egara de Terrassa. /À.L.

superiors. Després de l'enfrontament, Juan ( arlos Pérez, el tècnic local, es lamentava que el seu equip no hagués aprofitat els primers 25 minuts de joc per sentenciar el partit: "Hem tingut ocasions molt clares per apuntar-nos el xoc a la primera meitat i a la segona hem entrat en el seu joc". Amb tot, l'entrenador ha assenyalat que "l'equip ha demostrat que està molt bé físicament i que tenim una plantilla compensada. He fet moltes rotacions de jugadors i la intensitat no ha baixat". A més a més, a la segona meitat, l'àrbitre del partit, Josep Maria Masdéu, va perdre els papers i va ofe-

Aquesta és la plantilla del sènior A masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat 2002-2003

rir una imatge lamentable. Malgrat no haver assolit els dos punts, Pérez no va mostrar-se preocupat perquè considera que "aquest equip pot donar molt més de si. L'equip està treballant molt bé i anem per la bona línia. Encara falta que els

jugadors s'adaptin a mi i jo a ells, lògicament". El preparador de Ripollet assegura que "si volem complir l'objectiu de pujar els partits, els hem de guanyar nosaltres sols. Ens falta més concentració".

El sènior A masculí ja no tomarà a jugar fins d'aquí a dues setmanes a causa que el GEiEG de Girona, proper rival a la competició, s'ha retirat de la Lliga. "Aquestes dues setmanes ens anirà força bé per corregir coses", ha explicat Pérez.

Marti no pot obtenir la Solheim Cup À.L. / SANT CUGAT

L'equip dels Estats Units va conquerir diumenge després de tres dies de competició la Solheim Cup de golf, l'equivalent a la Ryder Cup, després de batre a la formació europea -integrada, entre altres golfístes euro-

pees, per la jugadora del Club de Golf Sant Cugat Paula Martí- per 3 punts de diferència, 15,5 punts a 12,5 punts. Europa no ha pogut fer res davant la remuntada final de les americanes, que tot i perdre la davantera al final de la segona jornada, es van poder recuperar per aconseguir el triomf

GAS0I1 P o r t s

g r a t u ï t s

final. Enguany, aquest trofeu s'ha disputat al camp Interlachen d'Edina (Minnesota). Aquesta està sent, sens dubte, una de les millors temporades de la golfista santeugatenca Paula Martí, que està oferint un molt bon nivell de joc.

Paula Martí, jugadora del Club de Golf Sant Cugat

JORDI GARCIA

Tel. 93 580 77 62 ESPAI

iUJ Distribuïdor oficial

Contestador les 24 h

•ptro£


40 ESPORTS

Dijous 26 setembre del 2002°

el diari de Sant Cugat

BÀSQUET MASCULÍ

La UE Sant Cugat, apallissada en el seu debut Un total de 25 punts són els que diumenge a la tarda al Pavelló de Voleibol de Sant Cugat a Valldoreix van separar la UE Sant Cugat de bàsquet i el CB Viladecans-UE Sant Gabriel. L'equip visitant va imposar-se amb molta claredat per 58 punts a 83. Molt haurà de treballar aquest conjunt santcugatenc per aconseguir resultats positius. Aquest cap de setmana, l'equip que prepara David Lizano es desplaça a la pista de l'AB Esplugues, que en la seva primera jornada de lliga va caure clarament a la pista del CB Sitges.

Àlex López / VALLDOREIX

L'equip sènior masculí de bàs-rquet de la Unió Esportiva Sant Cugat va caure apallissat diumenge a la tarda al Pavelló de Voleibol de Sant Cugat a Valldoreix pel CB Viladecans-UE Sant Gabriel per 25 punts de diferència, 58 a 83. Amb aquesta desfeta, la UE Sant Cugat ja ocupa l'última plaça al grup primer de Primera Catalana. Els parcials d'aquest enfrontament van ser 13-20, 25-47, 33-69, i 58-83. El partit ja va decantar-se a favor del conjunt visitant en el priuier quart després d'un parcial de 0 a 9. La UE Sant Cugat va fer el primer punt de partit en el minut 5, gràcies a un tir lliure de José Galvete, màxim anotador del seu equip amb 19 punts. L'equip santcugatenc no va millorar gaire en el segon quart, mentre que en el tercer tan sols va ser capaç d'anotar vuit punts. MOLT PER MILLORAR

El tècnic vermell-i-negre, David Lizano, va reconèixer després del partit que "hem jugat molt malament. La nostra característica

David Lizano, tècnic del sènior masculí de bàsquet de la Unió Esportiva Sant Cugat

com a equip ha de ser l'agressivitat, la il·lusió i les ganes. I també ens han superat en això". Lizano ha tornat a recordar que "no veurem un nou equip fins al desembre. Necessitem molts mesos per treballar". El tècnic també argumenta que "l'objectiu a curt termini és

millorar i millorar, i intentar ser competitius d'aquí a quinze dies i recuperar els jugadors que estan lesionats". Aquest cap de setmana la UE Sant Cugat visita la pista de l'AB Esplugues, antepenúltim classificat després de perdre en la primera

jornada davant el CB Sitges per 75 punts a 66. Malgrat la derrota de l'equip d'Esplugues, Lizano considera que "guanyar-lo serà impossible. Aquest és un dels equips favorits, amb jugadors molt veterans. Veig molt difícil tenir algun tipus d'opció en aquest enfrontament".

A.L. / SANT CUGAT

Xavi Requeno, Alfredo Bergua i Jordi Tomàs, dimarts a la tarda durant l'acte de presentació

Jordi Tomàs va avançar als assistents algunes de les dates que són d'interès. El 2 de febrer es correrà el IV Cros Ciutat de Sant Cugat; les dues jornades locals de natació escolar tindran lloc el 14 de novembre del 2002 i el 8 de març del 2003; la fase local de les curses d'orientació seran el 6 d'abril del 2003; mentre que les jornades de

gimnàstica rítmica i patinatge tindran lloc el 22 de març del 2003. Com una de les principals novetats del programa, per primera vegada se celebrarà una duatló. També s'introduiran la pràctica de tres nous esports: l'hoquei herba, el ciclisme i el rninirugbi. Paral·lelament, també s'oferiran cinc jornades locals d'escacs i sorti-

El recent constituït grup de corredors de fons Running Vallès-Sant Cugat va participar diumenge en la seva primera cursa oficial des que el mes d'abril es posés en marxa aquest nou grup d'atletes. Un total de 14 integrants de Running Vallès-Sant Cugat van participar en la Mitja Marató de la Mercè. El millor atleta de Running Vallès-Sant Cugat va ser Stuart Matthews. Aquest grup de corredors de fons, que compta amb el suport de la botiga de la nostra ciutat Running Vallès, participarà el diumenge 6 d'octubre a la Mitja Marató de Collserola. Aviat Running VallèsSant Cugat, que en l'actualitat està format per una vintena d'atletes, presentarà la seva nova equipació. Aquest grup organitza els dissabtes a les vuit del matí sortides obertes gratuïtes per a tothom. /À.L.

JORDI GARCIA

La fase local dels Jocs Escolars arrencarà el 9 de novembre La Casa de Cultura va ser l'escenari un any més de la presentació de la XXII Fase Local dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que compta amb l'organització de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET). L'acte va ser presidit per al regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, Alfredo iSergua, qui va assegurar que "sense cl suport de les escoles i els clubs de la ciutat no seria possible aquest programa". Hi van ser presents una trentena de representants d'escoles i clubs esportius del municipi. El futbol serà el primer esport en equip que es posarà en funcionament en la fase comarcal. Serà el 19 d'octubre. La resta d'esports d'equip ^entraran en competició el 26 d'octubre, una setmana després. La competició local a Sant Cugat s'iniciarà el 9 de novembre. Durant Pacte de presentació,

Breus El Running Vallès-SC, a la Mercè

JORDI GARCIA

des d'esquí. La segona edició de les jornada de bàsquet es veurà el 8 de juny del 2003, mentre que l'onzena de l'handbol tindrà lloc el 14 de juny. La festa de cloenda dels Jocs Esportius en Edat Escolar serà el 31 de maig. Durant l'estiu es tornarà a celebrar el Campus de Formació Esportiva

Segona derrota del Sant Cugat El Sant Cugat Esport Futbol Club encara no sap què és puntuar al campionat de lliga quan ja s'han disputat les dues primeres jornades de lliga. Diumenge al matí a la Zona Esportiva Municipal Coll Fava, l'equip que entrena Andoni Ortolà va encaixar la segona derrota consecutiva enfront la UD Viladecans, que va imposarse per 0 gols a 1. Ja en la primera jornada, el conjunt vermell-i-negre va perdre a domicili amb el CF Can Vidalet per 2 gols a 0. D'aquesta manera, el Sant Cugat Esport FC encara no ha anotat cap gol en competició. Per segona jornada consecutiva, el Sant Cugat Esport FC es manté en zona de descens directe a Segona Regional i ocupa l'antepenúltima posició al grup tercer de Primera Regional. Aquest cap de setmana, el conjunt santcugatenc es desplaça a l'estadi de la UE Sant Joan Despí, últim classificat, també sense punts. Aquesta seria una bona ocasió per aconseguir els tres primers punts del campionat de lliga. /À.L.


ESPORTS

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

FUTBOL SALA

"L'objectiu d'aquesta temporada és l'ascens a la Divisió de Plata. Volem col·locar-nos entre els quatre primers per provar de lluitar per l'ascens". Més clar, difícil. Aquestes han estat les declaracions que ha formulat el nou preparador de l'Olimpyc Floresta Futbol Sala, José Luis Sanchez Pepe, que fins la passada temporada havia defensat la porteria florestana. Quatre són les novetats que l'Olimpyc presenta aquesta campanya 2002-2003, que són els porters David Nortes i Sandro, i els jugadors de pista Uri Serra i Rubèn Bosch. Aquests dos últims són exjugadors del primer equip del FS Winterthur Sant Cugat. Sandro, per la seva part, va defensar la temporada passada la porteria del FS Winterthur Sant Cugat B. Amb aquestes incorporacions, Sanchez disposa d'una "molt bona

\

/

OUMPYC FLORESTA FS

Sanchez: "L'objectiu d'aquesta temporada és l'ascens" Àlex López / LA FLORESTA

plantilla" de quinze jugadors. Fins a quatre jugadors han estat baixa respecte a l'equip de la passada campanya. Són els porters José Luis Sanchez (nou entrenador de l'Olimpyc en substitució de José Pérez Chelín), Esteve Minarro, Oriol Salvador i Sergio Garcia.

L'Olimpyc de José Luis Sanchez 'Pepe' debuta dissabte a la Lliga a Valldoreix contra el FS Ripollet BONA PRETEMPORADA

L'Olimpyc Floresta FS, que s'estrena dissabte a la Lliga rebent el FS Ripollet, va iniciar la pretemporada tard, el 2 de setembre. Així també ho reconeix el tècnic florestà: "No hem tingut gaire temps per fer una bona pretemporada però, tot i

així, estic molt content pel treball dels meus jugadors. Tots han complert molt bé. Hem anat pas a pas. L'únic que no m'ha agradat és el partit que vam fer amb el FS Manresa diumenge passat a Valldoreix". Quant a resultats, l'equip de la Floresta ha aconseguit un balanç de tres victòries (Sant Jordi, FS Sant Vicenç i Chess FS) i ha ensopegat amb el FS Manresa.

NOM

POS.

E D A T TEMP.

PROCED.

David Nortes

Porter

30

1

*

Alejandro Aguiló

Porter

21

1

Winterthur B

Joan Reixach

Ala

28

11

Olimpyc

Jordi Reixach

Ala

28

11

Olimpyc

Oriol Serra

Ala

27

1

Winterthur B

Ruben Bosch

Ala

21

Martí Àngel

Ala

• Es poden veure les coses des de moltes perspectives. Probablement, el més senzill és jutjar-les per la seva presència, sense preocupar-nos massa pel que són en realitat. Sense valorar-ne el caràcter ni la sensibilitat, només a l'abast d'uns pocs. Hi ha una altra actitud, en la qual el que és important és la persona

1

CE Mas Gener

21

4

Olimpyc

Raúl Jiménez

Ala

22

3

Olimpyc

Gerard Huertas

Ala

21

2

Olimpyc

Xaloc Rion

Ala

21

2

Olimpyc

Rafa López

Ala

21

4

Olimpyc

Dani Martí

Tanca

28

10

Olimpyc

Josep Gonzalez

Tanca

28

2

Olimpyc

Ivàn Gonzalez

Pivot

23

3

Olimpyc

Manolo Ferrete

Pivot

31

14

Olimpyc

EL RIPOLLET, A VALLDOREIX

Dissabte a la tarda al Pavelló de Voleibol de Sant Cugat a Valldoreix, l'Olimpyc Floresta Futbol Sala rebrà en la primera jornada de competició el FS Ripollet, un equip molt conegut pels florestans, ja que en les últimes temporades s'hi han enfrontat en diverses ocasions. El FS Ripollet sempre és un dels equips que a priori han d'ocupar la part alta de la taula classificatòria. L'Olimpyc Floresta FS, que militarà al grup sisè de la Primera

* La temporada passada no va jugar a cap equip Entrenador: José Luis Sanchez Pepe (primera temporada)

Nacional A, haurà de completar la següent primera volta. Com a equip local, haurà de rebre el FS Ripollet, Èpic Casino FS, Blanes Costa Brava, AD Inca, Gasifred Atlético, FS Vilassar de Mar i Atlètic Sineu. Per la seva banda, el conjunt de

la Floresta haurà de visitar en aquesta primera volta de la competició de Lliga les pistes del FS Santa Eulàlia de Ronçana, CE Rubí FS, Elèctrica Ciem FS, CFS Jolis 2000, FS L'Esclop-Escola Pia, CE Alfa-5, Metalnox i FS La Unión.

Un altre punt de vista,

L'ESPE R E M

41

-

i el menys important, l'aparença. Passat. Hi ha una altra manera d'entendre la vida. Equipament de sèrie: Coixins de seguretat frontals de grans dimensions i laterals per a conductor i acompanyant, coixins de seguretat de cap, programa d'estabilitat electrònica (ESP), ABS, climatrònic, tancament centralitzat amb control remot i sistema de seguretat antirobatori, ràdio Gamma amb 8 altaveus.

Passat

A:

Auco Vallès, S.L. Mercè Rodoreda, 16-32 - Tel. 93 674 71 71 - 08190 Sant Cugat del Vallès


42 ESPORTS

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

FUTBOL SALA

ECA ITV SA és el nou espònsor del Futbol Sala Sant Cugat Àlex López / SANT CUGAT

Segons un comunicat de premsa emès per l'Ajuntament de Sant Cugat, aquest matí, a les onze, el FS Sant Cugat i l'empresa ECA ITV, SA, signaran un conveni de patrocini. -D'aquesta manera, la casa d'assegurances Winterthur, que ha patrocinat aquest equip en les últimes campanyes deixa d'esponsoritzar el club de futbol sala local. L'acte, que tindrà lloc a la sala de comissions de l'Ajuntament, estarà presidit per l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, i el president del FS Sant Cugat, Josep Maria Zapater. Un renovadíssim Futbol Sala Winterthur Sant Cugat debuta dissabte a la pista del FS Gavà, equip que flcaba de baixar de Divisió de Plata, amb la intenció aquesta temporada de mantenir-se a la categoria. El Winterthur estrenarà nou tècnic, Juan José Pueyo, que substituirà en el càrrec Xavi Closas. També ha incorporat al primer equip fins a sis nous

jugadors, la majoria procedents del segon equip de l'entitat que presideix Josep Maria Zapater. Des d'aquesta perspectiva, l'entrenador santcugatenc Juan José Pueyo ha explicat que "l'equip encara s'està fent. Hi ha molts jugadors nous i és per això que encara estem verds.

D'aquesta manera, l'empresa d'assegurances Winterthur deixa de patrocinar l'entitat Fins aquí a un parell de setmanes no podrem començar a veure el nou Winterthur". El nou tècnic ha qualificat la seva plantilla de "jugadors molt tècnics. Hi ha jugadors que coneixen molt bé la Primera Nacional A, però ni n'ha d'altres que s'hi hauran d'adaptar. Encara és aviat per determinar què és el que pot donar de si aquest conjunt".

Quatre jugadors que van finalitzar l'anterior campanya amb el FS Winterthur Sant Cugat han decidit no continuar. Es tracta d'Albano Quetglas, Gabriel Ferron, José Luis Martín i Joan Ramon Acon. A banda d'aquests, diversos jugadors van abandonar durant la campanya anterior el primer equip com és el cas d'Isaac Fernàndez, Albert Manzanares, Perico i Txema. El 2 de setembre va ser quan el FS Winterthur Sant Cugat va iniciar la pretemporada. Des de llavors ha jugat fins a cinc partits de preparació amb un balanç d'una victòria amb el Winterthur B i tres derrotes, el Finques Olesa, de Divisió de Plata, a la presentació oficial de l'equip, el FS L'Esclop-Escola Pia, de Primera Nacional A, i el CF Corbera, també de Primera Nacional A. Al tancament d'aquesta edició, el conjunt vermell-inegre s'havia d'enfrontar al Vall de Tenes, de Primera Nacional B. "És evident que el balanç de pretemporada és negatiu si ens fixem en els resul-

1

WINTERTHUR SANT CUGAT NOM

POS.

EDAT TEMP. PROCED.

Jordi Palau

Porter

22

2

W. Sant Cugat

David Masdéu

Porter

27

2

W. Sant Cugat

Ginés Carretero

Ala

22

2

W. Sant Cugat

Ramon Puigneró

Ala

19

1

W. Sant Cugat B

Santiago Romero

Ala

31

1

W. Sant Cugat B

Alberto Pastor

Ala-tanca

21

1

*

Alberto Rodríguez

Ala-tanca

27

5

*

Pedró Vela

Ala-tanca

27

2

W. Sant Cugat

Àlex Martínez

Ala-pivot

19

2

W. Sant Cugat

Marc Quintana

Ala-pivot

17

1

W. Sant Cugat B

Miguel A. Mota Fillola

Ala-pivot

24

2

W. Sant Cugat

Raúl Díaz

Ala-pivot 24

1

CE Alfa-5

* La temporada passada no va jugai • a cap equip Entrenador: Juan José Pueyo (primera temporada)

tats que hem obtingut", ha declarat Pueyo. OBJECTIU, LA PERMANÈNCIA

El principal objectiu aquesta temporada no és cap altre que el de mantenir la categoria. Així ho detalla el

El Chess FS estrena categoria amb la intenció de no baixar A.L. / LA FLORESTA

Després de descendir la passada temporada de la Divisió d'Honor Barcelona, el Chess FS debuta aquest dissabte a la tarda al campionat de lliga del grup tercer de la Primera Divisió Barcelona a la pista del CFS Sant Vicenç, de Sant Vicenç dels Horts. El principal objectiu d'aquest equip és la permanència a la nova categoria. El conjunt florestà, amb cinc baixes i tres incorporacions, es va presentar dissabte a la tarda a les Pistes Municipals de Can Llobet davant

Aquesta és la plantilla del Chess Futbol Sala per

tècnic: "El principal objectiu és la permanència. No hauríem de tenir problemes per mantenir-nos". El FS Gavà, un dels equips catalans que més anys s'ha consolidat a la Divisió de Plata, rebrà dissabte en la primera jornada el Winterthur.

l'Olimpyc Floresta FS. El Chess FS va perdre en el primer i últim partit de pretemporada. Aquesta campanya l'equip estarà integrat pels porters Ernesto López i Dani Moreno i els jugadors de pista Cristian Lopera, Àngel Ramon Juan (capità), Carlos Najel, Xavi Gómez, Isaac Torras, Alberto Rizos, Jonathan Gomes i Sergio Comino. Les incorporacions són els porters Ernesto López i Dani Moreno i el jugador Cristian Lopera. No continuen al Chess FS Octavi Fulleda, Juan Carlos Sànchez, Martí Màrquez, Andrés Barbero i Óscar Ramírez.

Lluís Recoder rep l'expedició Els Andes 2002 del Muntanyenc À.L. / SANT CUGAT

Lluís Recoder va oferir una recepció dijous a la sala de plens de l'Ajuntament a l'expedició del Club -Muntanyenc Sant Cugat Els Andes 2002, que al mes d'agost van culminar tres cims de 6.000 metres i cinc de 5.000. Integrants d'aquesta expedició

van assenyalar durant l'acte que "aquesta expedició ha estat un èxit en tots els aspectes. Hem assolit experiència i ens hem format com a grup". Quim Hernàndez, responsable de l'expedició Els Andes 2002, va lliurar a l'alcalde un quadre amb dues fotografies de l'expedició al Perú. Recoder també va rebre un dossier amb tota la informació d'aquesta

expedició. L'Ajuntament de Sant Cugat va col·laborar en aquesta expedició. D'altra banda, la bandera de la ciutat que l'alcalde va entregar a l'expedició abans de marxar s'ha quedat a les vitrines del Club Muntanyenc Sant Cugat. El grup va confirmar que durant l'estada a Els Andes van fer unes 1.000 diapositives.

Hernàndez va lliurar un record a l'alcalde Lluís Recoder

JORDI GARCIA


ESPORTS

HANDBOL

La UE Sant Cugat s'estrena a Valldoreix amb l'Handbol Esplugues Alex López / SANT CUGAT

Dissabte a les set de la tarda al Pavelló de Voleibol de Sant Cugat a Valldoreix debuta l'equip d'handbol de la Unió Esportiva Sant Cugat al campionat de Lliga de Primera Catalana. L'Handbol Esplugues serà el primer adversari a batre. En la pretemporada, l'equip vermell-i-negre ha sumat un balanç de quatre victòries, contra La Salle Montcada, de Segona Catalana, el Martorell, també de Segona Catalana, el Polinyà, de Tercera Catalana i l'Handbol Berga, mentre que ha ensopegat amb l'OAR Gràcia de Sabadell i el Sant Esteve Sesrovires, tots dos de Primera Nacional. El cap de setmana passat, la Unió Esportiva Sant Cugat va endur-se el XX Trofeu Ciutat de Berga en apallissar l'Handbol Berga per 12 gols a 22. Al tancament d'aquesta edi-

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

ció, la Unió Esportiva Sant Cugat s'havia d'enfrontar encara en partit de pretemporada a l'Adrianenc. EL TÈCNIC, SATISFET

L'entrenador de la Unió Eesportiva Sant Cugat, Antoni

Cinc jugadors procedents de l'Handbol Terrassa i dos del juvenil, principals novetats Tortosa Peli, ha destacat que "l'equip ha treballat molt bé. Els nous jugadors s'estan acoblant molt bé a l'equip i també nosaltres a ells". Tortosa apunta que "encara no estem al 100%. Hem tingut molt pocs entrenaments. No estarem a un bon ritme fins d'aquí a un parell de setmanes". El tècnic ha explicat que

aquesta temporada, amb l'equip renovat, "hi ha millor entesa entre els jugadors. És una plantilla molt diferent de la de la temporada passada. L'actual té més bloc". L'objectiu de la present campanya ha de ser, segons Antoni Tortosa Peli, "estar tan amunt com sigui possible a la classificació". CINC DE TERRASSA

Fins a cinc jugadors procedents de l'Handbol Terrassa ha incorporat la Unió Esportiva Sant Cugat, que també confia en dos joves jugadors de l'equip juvenil, el porter Roger Planas i el jugador Óscar Fonrodona. Del partit d'aquest dissabte enfront l'Handbol Esplugues, el preparador local assegura que "tan sols espero que fem les coses ben fetes i que fem un partit seriós. No em preocupa tant el resultat, sinó la il·lusió dels juga-

43

r HANDBOL UE SANT CUGAT NOM

POS.

EDAT TEMP. PROCED.

Eloi Safont

Porter

23

UE Sant Cugat

Juan Canamero

Porter

28

H. Terrassa

Roger Planas

Porter

19

Juanjo Gonzalez

Extrem

35

José Olalla

Extrem

28

UE Sant Cugat

Lluís Puig

Extrem

25

UE Sant Cugat

Noel Morales

Extrem

22

H. Terrassa

Esteban Rodríguez

Pivot

27

UE Sant Cugat

Juv. UE St Cugat 12

UE Sant Cugat

Ivàn Carpio

Pivot

22

UE Sant Cugat

Víctor Pérez

Pivot

25

H. Terrassa

Joan Cinta

Central

34

Jordi Martínez

Centr.-lat.

23

Jordi Espanyol

Centr.-lat.

24

H. Terrassa UE Sant Cugat

15

UE Sant Cugat UE Sant Cugat

Armand Mora

Lateral

35

16

Marc Que vedo

Lateral

20

2

UE Sant Cugat

1

Juv. UE St Cugat

Óscar Fonrodona

Lateral

19

Entrenador: Antoni Tortosa Peli (segona temporada)

dors". En la primera volta, la Unió Esportiva Sant Cugat rebrà com a equip local l'Handbol Esplugues, el Palautordera, l'UEH Calella, el Joventut Mataró, el CH Pardinyes i l'Handbol Terrassa. Per contra,

lluny de Sant Cugat, l'equip ver.mell-i-negre visitarà les pistes del Sant Martí-Adrianenc B, l'HC Manyanet Les Corts, el CH Santpedor, el BM La Roca B, el CEH BCN-Sants-Ubae, el GEiEG i l'H. Poble Nou.

Jugadors de l'equip espanyol de voleibol ofereixen un clínic A.L / SANT CUGAT

Fins a quatre escoles van poder gaudir d'aquesta iniciativa

JORDI GARCIA

Amb la intenció de donar a conèixer el voleibol a les escoles de Sant Cugat, l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET) i el Club Voleibol Sant Cugat-TMA, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Voleibol, van organitzar dijous de

la setmana passada en diferents escoles de la ciutat un clínic amb jugadors de la selecció espanyola absoluta de voleibol. També hi van ser presents les tres jugadores estrangeres del Club Voleibol Sant Cugat-TMA, l'argentina Maria Frontera, la nord-americana Marcie Bomhack i l'eslovena Sàsa Milosic.

Les escoles santcugatenques on es van impartir aquestes sessions van ser el Centre d'Estudis Àgora, el Col·legi Europa, el Col·legi Viaró, i el CEIP Ferran i Clua. Amb aquesta iniciativa es pretén que els més joves coneguin més a fons aquest esport en la seva ciutat, que té un equip a la Superlliga femenina.

Piscines

aquanet Tel./Fax 93 589 28 70 • Móvil 649 953 050 08190 Sant Cugat del Vallès aquanetpiscinas@yahoo.es

Manteniment de particulars i comunitats Servei tècnic - Depuracions i instal·lacions I • Productes químics • Cloració per electròlisi salina ' * Netejafons automàtics Accessoris de manteniment i neteja Anàlisis químiques i microbiològiques

Tractament d'aigües Tractament d'aigua domèstica i de pou • Osmosi inversa • Descalcificació • Desinfecció i potabilizació per ultraviolada i Disseny i muntatge de sistemes de tractament


4 4 ESPORTS

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

Esport Federat Agenda PRIMERA REGIONAL DS 18.00 Sant Joan DespíSant Cugat Esport FC SEGONA REGIONAL DG 12.00 Mira-sol-Pena Los Merengues DG 11.30 Comerç CreuLa Farga TERCERA REGIONAL PB Ramon LlorrençJúnior FC PB Sant Cugat-Pena San Pedró

AB Esplugues-UESant Cugat SEGONA CATALANA FEMENÍ UE Sant Cugat-CB Cardedeu FUTBOL SALA PRIMERA NACIONAL A FS Gavà-W. Sant Cugat Olimpyc Floresta FS-FS Ripollet

BÀSQUET

PRIMERA DIVISIÓ DS 15.30 CFS Sant Vicenç-Chess FS

PRIMERA CATALANA

HANDBOL PRIMERA CATALANA

Resultats

...0-1

fHOQUEI HERBA CAMPIONAT DE CATALUNYA MASCULÍ Club Egara-Júnior FC 2 -1

SEGONA REGIONAL UE Rubí B-UD Mira-sol-Baco Unión 4-2 CD La Farga-CE Sabadell .1-3

BÀSQUET

FUTBOL PRIMERA REGIONAL Sant Cugat-UD Viladecans

PRIMERA CATALANA UE Sant Cugat-CB ViladecansSant Gabriel...58-83

DS 19.00 UE Sant CugatH. Esplugues

VOLEIBOL SUPERLLIGA FEMENINA DS 18.30 Playas Benidorm-CV Sant Cugat DX 20.00 CV Sant CugatCV L'Illa Grau

HOQUEI PATINS PRIMERA CATALANA PHC Sant Cugat (descansa)

JÚNIOR UE Sant

Cugat-Caprabo

Lleida

81-67

HOQUEI PATINS PRIMERA CATALANA PHC Sant Cugat-HC Esplugues 4-4 PRIMERA CATALANA FEMENINA PHC Sant Cugat-CE Arenys de Munt

3-4

SEGONA CATALANA

PRIMERA CATALANA FEMENÍ DG 11.00 CE NoiaFreixenet-P HC Sant Cugat SEGONA CATALANA DS 20.00 CE Laietà BPHC Sant Cugat JÚNIOR CAMP. CATALUNYA DS 15.30 PHC Sant Cugat-EM Sant Joan B JUVENIL CAMP. CATALUNYA DS 13.00 PHC Sant Cugat-CE Noia Freixenet C INFANTIL CAMP. CATALUNYA DS 14.15 PHC Sant Cugat-CP Vilafranca A

PHC Sant Cugat-Atlètic Sant Feliu 4-5 JÚNIOR CAMP. CATALUNYA PHC Sant Cugat-CT Barcino 6-0 JUVENIL CAMP. CATALUNYA CT Barcino-PHC Sant Cugat 1-6 INFANTIL CAMP. CATALUNYA UE Claret-PHC Sant Cugat 3-19

ALEVI CAMPIONAT CATALUNYA DG 10.30 CapelladesHCPHC Sant Cugat A DS 12.00 PHC Sant Cugat B-EM Sant Joan BENJAMÍ CAMPIONAT CATALUNYA DS 12.00 HC P. Plegamans-PHC Sant Cugat A DS 11.00 PHC Sant Cugat B-EM Sant Joan DG 11.00 Capellades HCPHC Sant Cugat PREBENJAMÍ DS 10.00 PHC Sant Cugat A-CP Riudebitlles A PHC Sant Cugat B (descansa)

ALEVI CAMPIONAT CATALUNYA PHC Sant Cugat A-CE Cornellà

5-3

UE Claret-PHC B

Sant Cugat 0-14

BENJAMÍ CAMPIONAT CATALUNYA PHC Sant Cugat A (descansa) CP Sant Ramon-PHC Sant Cugat B 6-1 PHC Sant Cugat C-CE Cornellà 1-11

El trencanous De Piotr HitxTxaikovski Espectacle familiar de música i titelles de fil ' 9S

'•»

.W>

3Sb"""í

Diumenge 6 d'octubre a les 11 i a les 13 h al Teatre - Auditori del Centre Cultural Sant Cugat

\

\

O r q u e s t r a Simfònica Sant Cugat Director: Josep Ferré

Companyia de Titelles Per Poc Després de l'èxit de la passada temporada amb 'Pere i el Llop', aquest any amb 'El trencanous' us oferim una proposta escènica plena d'emoció i de tendresa amb titelles de fil i efectes de llum i color que ens faran gaudir encara més de la música.

Director: Santi Arnal Informació i venda d'entrades: 93 589 12 68 Concert o espectacle, una oportunitat per sentir i veure un 'Trencanous' inoblidable per a vosaltres i la vostra família. L'Orquestra compta amb el patrocini de :

Ajuntament de SantCugat CATALANA OCCIDENT

"N Boehringer \v Ingelheim

Entitats Benefactores:

125© anyscaixaterrassa

Empresa associada per aquest concert:


IMMOBILIÀRIA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

45

w s w •-••. :•„.•• . 1 H I ' nvniw ' M H M H .

La millor selecció d'habitatges ARENASAN ALQUILER

• Torre adosada (Z. Golf)- Sup. 450m2, 4h tipo suite, 3b, 2 as, coc-off. c/electrod., gran salóncom., con chim, buh 70m2, arm. emp. y trzas en todas las hab, calef. gas, parket y màrmol, gjc 3c, jdín priv. y com. con piscina. Suminist. contrat. Alarma. Alquiler: 2.402 € (399.659) • Casa adosada (Z. Golf)- Sup. 200m2, 4h. (1 tipo suite), 2 bns, 2as, coc-off, sal-comedor, arm. emp. en todas las hab., buh c/trza solà-

1 0 1 PISOS

rium, calef. gas, aire acond. Suminist. contrat. 2 pk Alquiler: 1.650 € (274.537) • Torre amueblada (Z. St. Cugat - Valldoreix). Sup. 500m2, jardín y pisc priv., 4 pi. c/asc, 4 suites, despacho c/as, buh c/as, gran sal-com c/chim, coc-off, calef. gas, gje, sala juegos, alarma. Suminist. contrat. Alquiler: 3.000 € (499.158) • Casa adosada (Z. Eixample). Sup. 200m2, 4h c/arm. empot. (1 tipo suite), 2 bns, 2 as, coc-off, sal-comedor, buhard 25m2 con trza solàrium, 2 pk. Suminist. contrat. Alquiler: 1.650 E (274.536)

C/ Endavallada, 2 1 baixos • Tel. 93 589 45 66

Sres. propietarios, nos URGEN todo tipo de viviendas en alquiler (incluso habitaciones), por gran demanda de clientes con referencias. ALQUILER • Golf. 3 h, 2 b, trza. 12 m2, pk+trast. . 170.000 • Torreblanca. Apartamento. 1 hab., pk .. .85.000 • P° Olabarria. Solar 900 m2, casa 150 m2, 4 • R. Celler. 6 anos, 3 hab., b+a, pk . . .120.000 hab., b+a, buhard., trastero 295.000 • Sol i Aire. Amueblado, 90 m2, 3 hab.+vest., • Mirasol. Solar 606 m2, casa 170 m2, 4 hab., 2 reformado 120.000 b., aseo, gje., trast 300.000 • Pla Vinyet. Apart, amueb., 1 hab., pk, pisc, • Estación. Adosada. 4 hab.+buh. 20 m2, 3 b., satélite, alarma 125.000 tzas. 10+18 m2, gjc, pisc 330.000 Y MUCHÍSIMOS MÀS, ijLLÀMANOS YAÜ

C/ Valldoreix, 58. Tel. 93 589 73 74 • Av. Mlstral, 53 (BCN). Tel. 93 424 0 3 18 I N M A R B A , S.A.

VENTAS • 0532. Rius i Taulet. 56m2, trza 8m2, 2hab, 1 bri, com, coc, calef, aire acond (pk opcional alquiler), z. comun c/pisc, exterior, soleado. . :. .390.657,87 € (65M) • 0511. Mira-sol. Torre seminuevva, 217m2 + jardín 330m2, 3h dbls (1 suite), estud, 2bns, 1 as, sal-comedor 38m2, coc-off, porche, z. lavado, parket, calef, 2pk, trza, soleada. Impecable 510.860,29 € (85M)

0514. Monasterio. Piso 80m2, trza solàrium 40m2, 3h (2dbls), lb, 1 as, comedor, coc-off, lavad, calef, carp. ext alum. Todo exterior. Finca 9 anos 210.354,24 € (35M) 0502. C/ Borrell. Sup. 75m2, trza, 3h, 1 bn, com, coc, lavad, pk, trast, todo exterior, soleado. Seminvo. Impec 220.871,95 € (36,75M) 0494. Jto. estación. Obra nueva. Piso para estrenar. Sup. 63m2, 2h, 1 b, comedor, cocina, calef, a. acond, parket, cap. ext. alum., pk, exterior, soleado 220.872 € (36J50M)

VENDES

• Pis prop mercat Vell. 3 dor, 1 bany, ascensor, sol. Total, reformat 198.300 € • Pis Rubí, per estrenar. 3 dor, 2b, ascensor, vistes, piscina 198.300 € • àtic z. mercat Vell. 3 dor, 1 bany, 1 lavabo, terrassa 22m2, grans vistes, ascensor. . .237.400 € • Pis cèntric, 4 dor, 2 banys, saló 24m2, terrassa, pk, ase, sol. IMPECABLE 288.500 € • Pis pi. baixa cèntric, 130m2, 4 dor, 2 banys amb sauna, saló menjador 40m2, cuina 20m2, total. reformat. Jardí 95m2. Opcional 300m2 amb piscina 421.000 € • Torre Col. Montserrat. Ideal 3 habitacles, piscina, hort, vistes 408.700 € • Torre Valldoreix. Solar 1.200m2, casa 220m2, 5 dor, 2 bnays, piscina, frontó 631.000 € • Casa de poble. Z. Ribatallada, 4 dor, 3 banys, mansarda, jardí 80m2. Impecable. . . .405.000 €

Av. Lluís companys, 8 • Tel. 93 587 89 90 - 93 589 26 43

Av. Lluís Companys, 52 • Tel. 93 674 77 76 - 9 3 589 42 05

FINCAS SANT CUGAT \no<; \D<>• Casa n venta, jto. estación, 2 hab, jardín 90m2. hab, trza, jardín y pisc com., pk. .279.800 € Se incluyen 3 localcs comerciales. . .156.263 € • Oficina en alquiler. Cerca mercado Pere San, • Torre lujo venta. Can Trabal. 428m2, 4h, estu- 100m2, diàfana, muy luminosa. ...601 €/mes dio, gje 4 coches, solar 670m2. . .901.518 € • Apartamento nuevo alquiler. Z. Monasterio, 1 hab • Piso seminuevo venta. Cerca pi. Coll, 65m2, 1 doble, calef., pk, trastero 511 € /mes hab dle, cocina americana 159.000 € • Àtico dúplex en alquiler. St. Domènech. Semi• Piso en venta. Jto. estación, 75m2, 3 hab (2 nuevo, 3h, estudio, trza, sol, pisc, pk. .. .902 € dbls), bano comp. En buen estado. 168.283 € • Piso de lujo alquiler. Jto. Golf y estación, I50m2, • Piso seminuevo en venta. Torreblanca. 90m2, 5hab, trza, vistas al Golf. 1.142 € /mes 4h, bano comp, calef, parket, pk. .240.405 € • Torre alquiler. Valldoreix, 4 hab, 2b, 1 as, • Piso seminuevo en venta. Coll Fava, 100m2, 3 garaje 1 coche, jardín amplio. .1.803 € / m e s

AUGUSTA SERVEIS •Coll Fava. Àtic Dúplex seminou, 160m2, 5hab, 3b, lpk, traster, trsa, z. comunitària. • Z. Monestir. Pis 66m2, 3 hab, 1 bany. 414.698 € (69M) 135.829 €(22,6M). amb piscina • Z. St. Francesc. Pis 62m2, 3 hab, bany, total- LLOGUERS ment reformat 167.081 € (27,8M) • Z. Eixample. Estudi 55m2, lhab, bany, lpk, z. 751 € (125.000) • Rubí. Àtic Dúplex seminou, 170m2, 4hab, 2b, comun, piscina llav, lpk, z. comun. . .208.251 € (34,650M) • Z. Golf. Pis 100m2, 3hab, 2 banys, lpk amb • Can Magí. Pis seminou, 83m2, 2hab, 1 bany, traster, z. comunitària. . . .1.000 € (166.386) • Z. Eixample. Pis 140m2, 4h, 2 banys, 2pk, traster, z. comun. amb piscina traster, trsa, z. comun. amb pisc. 222.374 € (37M) 1.593 €(265.000),

VENDES

C/ F. Moragas. 3 1 . Tel. 93 675 43 6 1 • C/ F. Macià, 75. Tel. 93 675 9 1 51

Doctor Murillo. 14 • Tel. 93 674 08 97 GRUPASSA • St. Cugat - Parc Central. PI. baja 110m2, 130m2 108m2, balc 6,96m2, trza 10,5m2 +trast.45,5 M. jardín, 4h, 2b, salón comedor 32m2, coc-off, z. • St. Cugat - St. Francesc. Piso 2h, salón-comedor com. pisc, pk+trast 10m2. Muy cuidado. .63 M. 26m2, bano completo, pk y trastero 27,5 M. • St. Cugat - Z. Auditorio. Piso 100m2, jardín 35m2 • St. Cugat - Colomer. Piso pi. baja 100m2, trza 30m2, tipo casa ados., salón 30m2 con chim. y mueble 3h, 2b, 2pk, trast, z. com. Impec. 9 anos. 52,5M. rural, 3h, 2pk 48,5 M. • St. Cugat - Pla Vinyet. Piso 130m2, 2h, lb, barba39,5 M. • St. Cugat - Torreblanca. Piso obra nva. 78,78m2, coa, trza, césped, pk + trastero patio 68,55m2, trza 10,92 +trastero. . .35,950 M. • St. Cugat - Coll Fava. PI. baja, 3h, 2b, trza 40m2, 47,5 M. • St. Cugat - Torreblanca. Piso obra nva. 72m2, 3h, pk + trastero trza 7m2 +trastero 34,9 M. • St. Cugat - Parc Central (Illa Verda). PI. bja dup • St. Cugat - Torreblanca. Piso obra nva. 3h+estudio 131m2. 3h, 2b, a, salón, jdin priv, z.c. pisc. 78,5 M. Av. Rius I Taulet, 33 • Tel. 93 589 7 1 71

FINCAS OCCIDENTE VENTAS

Impresionantes vistas 90.151 € (15M) • Pròxima construcción. Lofts. La Floresta (jto. • PI. del Coll. Piso 72m2, 3hab, bano, as, salestación). l/2hab (PI. bajas y Àticos), grandes comedor, coc-office, balcón + terraza, calef., trzas, bano, coc-americ, AA, calef, pk, trastepk. Sol. Ideal parejas 192.324 € (32M) ro (opcional). Ideal inversión, Jóvenes y pare- • C/ Borrell. Piso 75m2, 3hab, bano, cocina + jas. . . .Desde: 127.528 € (21,3M) IVA incl. lavadero, terraza, calef., antena parabòlica, pk • Z. Monasterio. Loft en construcción, lh, y trastero. Seminuevo 204.355 € (34M) bano, coc-americ, gran sal-com, trza 30m2, • Z. CAP. Piso seminuevo, 2hab, lbano, coc-; orient, sur, céntrico. ...145.746 € (24,250M) off, sal-com, lacad, arm. empotrados, caelf, • Solar les Planes. Sup. 850m2, orient, sur-este A.A. Orient sur, pk y trast. 210.354 € (35M) C/ Castfllejos, 3 1 • Tel. 9 3 675 18 48

INICIATIVES S.C. PISOS • C/ Orient. 75m2, 3 dormitoris, reformat 158.100 € • C/ Orient. 60m2, 2 dormitoris, cuina americana, garatge, traster. 186.300 € • C/ Borrell. 75m2, 3 dormitoris, terrassa, garatge 221.000 € • Zona Monestir. 95m2, 4 dormitoris, trsa, aire condicionat, reformat 252.500 € • Zona Roquetes. 95m2, 3 dormitoris, 2 banys, piscina, garatge, traster. . .258.500 € • C/ Balmes. Dúplex 160m2, 6 dormitoris, 2 terrasses 312.000 € • Arxiu. 92m2 + 200m2 jardí propi, 3 dormitoris, 2 banys, piscina 390.660 € • Dúplex prop estació. 160m2, 4 dormitoris, 3 banys, garatge (3c), traster. 463.000 € Unifamiliars. Solars. Naus. Despatxos en lloguer i venda Vic, 28 - 2n l a • Tel. 93 675 10 10

/V^S

<ttK£w N_—^ Comrifc»<tatMil»vMa

la xocolata... *fv?fv •te antrapans... ffvfi* al cafè... ü^ffs. las pastos... fh^h» al sals... <yh*hPI. Barcelona Tel.93 675 52 46

CASTELLVÍ VENTAS PISOS - TORRES

(Ref.123) (Ref. 151) (Ref. 153) (Ref. 113) (Ref. 132) (Ref.081) (Ref. 147) (Ref.142)

ALQUILERES PISOS - TORRES

• Mira-sol. Torre 70m2, 2h dbs, salón c/chime- •Lluís Companys. Piso U0m2, 4hab, lb, 1 as, nea 30m2, lb, gaje 30m2, porche, jardín calef, salón 30m2, chimenea, trza 40m2. 900m2, piscina 426.719 € (71M). • Z. peatonal. Local 60m2 600 €(100.000) • Mira-sol. Torre 110m2, 2pl, 3h dbs, lh ind, lb, • Rubí. Z. Mútua local, 140m2. .812 € (135.000) la ducha, jardín 500m2, piscina, trastero, bar- • R. i Taulet. Locales oficina desde 55m2. 397 € . bacoa 378.638 € (63M). • C/ Maragall. Local 100m2 722 € • Platja d'Aro. Pisos y Apartamentos. Desde 84.000 € LOCALES TRASPASO • Valldoreix. Parcela 1.000m2. 315.532 € (52,5M) • Rbla. Can Mora - Lluís Companys - C/ Carme • Local 4 Cantons. 50m2, pk. 117.198 € (19,5M) TRASPASO • Restaurant muy céntrico. Completa• Estación. Local 120m2. . . . 157.766 € (26,250) ment nuevo (se traspasa por motivos familiares) C/ Rius i Taulet, 4 • Tel. 93 674 12 4 1 - 93 674 13 66 ACTIU I M M O B I L I À R I A • Z. Eixample S. Alt standing. Menj-estar, cuina- • Lloguer unif. Mira-sol. A 2 min. estació. 475m2, jdí off, 1 suite, parquet, calef, trsa, pk, trast. Z. com. 900m2, 5d (2 suites), 4b, lav, estd 2 nivells, para, piscina 236.200 € (39,3M) calef, cella, sala màquines, 4pk, pisc. Impec 3.607€ 1 •PI. Rafael Casanovas. Mag. pis 110m2. TOT Ados. cantonera St. Domènec. Reform. Acab. dis-1 EXT. BON ESTAT. Menj-estar, cuina, safareig, 4 seny. Gran menj-estar 2 nivells, cuina, 3 dor (1 dor, 2 banys, calef. gas, pk. .281.275 € (46,8M) suite), 2b, estd, 2 trses solar., z. màquines i rentat, •Parc Central. 104m2. Menj-estar, cuina-off, caelf, rebost, z. jocs infantils o estudi, gtge 2c. Z. 480.810 € (80M) safareig, 3d (1 suite), 2b, parquet, calef, pk, 1 com. pisc Ados. cantonera El Colomer. 240m2, jdí priv 30m2, traster. Z. com. Piscina. .363.650 € (60,5M) • Lloguer R Central. 100m2. Menj-estar, cuina-off, menj-estar, cuina-off, 4d (2 suites), 3b, lav, estd, trsa 3 dor (1 suite), 2b, calef, trsa, pk, traster. 1.052 € solar., panquet, calef, z. màquines, 2pk. 493.000 € Av. Lluís Companys, 18-20 • Tel. 93 674 31 4 1


46

IMMOBILIÀRIA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

IMDESA VENTAS • Valldoreix. Casa 286m2, 4h, 2b, as, sal-com • Coll Fava. Piso 95m2, 3h (1 suite), 1 baiio+1 69m2, cocina, estudio 36m2, trza, 3 trast, bodeaseo, sal-comedor 20m2, coc 8m2, 1 pk, tras- ga, gje. Solar 770m2. . .497.638,02 E (82,8M) tcro, z.com/piscina. . .273.460,51 E (45,5M) • Mira-sol. Torre 190m2, 4 hab, 2 bn, 1 as, sal• Parc Central. Àtico dúplex 115m2, 3 hab+estd, com 38m2, coc-off, porche cubierto, garaje 2 2b, sal-com, coc-off, 2trzas, 1 pk. trast, z. com, coches. Solar 520m2. .510.860,29 M (85M) pisc. A. A. ott, «minvo. 309.521,23 E (51,5M) • Can Trabal. Torre adosada 250m2, 4 hab (2 • C .m Barata. Torre 420m2. 4 hab+estud, 2 biï. 1 suites)+ hab serv/bn, 3 bri, sal-com 40m2, coc.is. sal-com 40m2. coc-olT, tr/a 15m2 +trza- office (electrod), estudio, terraza 15m2, garasolarium. garaje I40m2. Solar 1.000m2, 2 je 2 c, solar 300m2, z.com/pisc, 3 aiios antg. .mos antig 480.809,68 E (80M) Alarma y persianas elect. 825.000 E (137M)

STILO PISOS EN VENTA

•Coll Fava. Planta baja. 103m:, 3 hab, estarcomedor, coc, bafio, aseo, jardín 42m2, 2 pk, pisc. y jardín comun. . . 282.476 € (47M) • Z. C/ Villa. 110m2, 3 hab, 2 bns, trza 40m2, 2 pk, trastero, z. comunitària. . .376.000 € ALQUILERES

• Torre adosada. Z. C/ Estapé. Amueblada, 3h, com-living, 2bns. hidromasaje, garaje, jardín privado 1.202 €/mes • Àtico cerca estación. 3h, com-living, bn, as,

trza 40m2. Casa 3 pi. sin ascensor.660 €/mes • Apartamento jto. estación. Bafio, trza, solàrium 391 €/mes • Local 120m2. 2 puertas calle. Cl St. Martí, cerca Coll Fava 751 €/mes • Local. Apto solo almacén. 500m2, entrada de vehículos. Céntrico 175.000 ptas/mes • Establecimiento/local 120m2. Cerca Coll Fava. 100.000 ptas+traspaso. • Establecimiento horno degustación/barra bar y todas las instalaciones, trza. 100.000 ptas/mes

Plaça Octavià, 8 • Tel. 93 675 4 3 02 - 93 874 S7 04

C/ Villa, 1 - local 8 (entrada per Of. Murillo, 21) • Tel. 93 674 88 01

ÒRGAN

LOOK & FIND OBRA NOVA a Sant Domènec. PI. baixes amb jardí. Àtics amb grans trses. Des de 47 M ptes. P-1020. Valldoreix. Casa ados. 400m2, 6d, golfes 45m2, menjador 50m2, 5b. 757.275 € (126M) P-1007. Eixample. Casa aïllada, 4 dor, parcel·la 600m2, 2 banys, menjador 2 ambients, cuina-office, piscina 601.000 € (100M) C-1028. St. Domènec. Casa ados. 4 dor, 2b, menjados amb llar de foc, cuina-office, 2 terrases, jardí privat 410.191 € (68,250M) P-2024. Estació. Pis nou estrenar, 65m2, bany, parquet, pk, sud 220.872 € (36,750M) P-2022. Centre. Pis 3 dor, bany+lavabo. Instal·lacions noves 199.000 € (31,1M) P-2004. Rubí. Planta baixa dúplex, 3 dor, 2banys, calef/AA, jardí 57m2, pk. 205.550 € (34,2M) P-2018. Parc Central. Pis 3dor, 2b, menjador 32m2, llar de foc, cuina-office 16m2, trsa, z. com. piscina, pk, traster 403.000 E (67.053M) C/ Valldoreix, 35 • Tel. 93 544 28 29

PISOS EN VENDA

TORRES EN VENDA

• Z. Eixampte. Pis pract. nou. Sup. 57m2, 2 dor, • Parc Central. Adossada 234m2, 4 dor, 2 banys, 1 bany, I pk i trast, /.. comun. amb piscina. 1 lav, 2pk, cuina-office. Molt bon estat Molt ben cuidat 239.804 € (39,9 M) 450.759 €(75M) • Z. Centre. Dúplex 96m2, 2 dor, 2 trses, saló- • Z. Can Ganxet. Adossada 270m2, 4 dor, menjador 21m2. Antiguitat 2 anys 2banys, 1 lav, 2 trses, jardí privat 30m2, saló 221.774€(36,9M) 35m2. Z. com. amb piscina. 468.789 € (78M) • Z. Coll Fava. PI. baixa amb jardí 25m2. Sup. • Mira-sol. Z. Farmàcia. Sup. 260m2, 3 dor., 3 I08m2, 3d 2b, saló-menj. 25m2, pk, z. com.. banys, trsa, 2pk+trast, cuina-off. Excel·lent piscina Molt ben cuidat 279.471 € (46,5 M) conservació 500.000 € (83,1M) Plaça Octavià, 7 • Tel. 93 674 32 08 SACA FINQUES

FINQUES GIRONELLA piscina. Acabados la calidad 165.000. • C/ Major. Àtico 2 dorm., com.-sal. con cocina VENTA americana nueva, bano comp., trza 15m2. • Monasterio, 100m2. 2 dorm. dob con arm Vistas y sol 90.000. emp, sal-com 32m2, coc nueva, bano comp., • Zona Edèn. Nuevo. 3 dorm. con arm. emp., trza 10m2. Todo reformado 31 M amplio salón-comedor, coc-office, 2 banos • Coll Fava. PI. baja. 3 dor con arm emp, amp. comp., trza, trastero. Z. com. con piscina. com-sal, coc-off 14m2, 2 banos comp, jard Acabados calidad 125.000. part 50m2, pk, trast. Acabados calidad. 39 M • Can Ganxet. Alto standing. 2 dorm. dob. con • Can Ganxet. Nuevo. 3 dor con arm emp, comarm. emp., gran sal-com 45m2, coc-off, 2 sal, amp coc-off, 2 bns comp, trza, 2 pk y trast. banos comp., 2 trzas, pk y trast. Z. com. con Z. comun. con piscina. .'. 57,5 M. ALQUILER

LLOGUERS

VENDES

• Pis moblat Rbla. Celler. 3h + estudi, 1 bany, 1 lavabo, calef. Tot ext, trsa 50m2, pk. . 1.022 € • Pis per a estudiants. Prop estació. Moblat, 3 hab + estudi, 1 bany, calef. 721 € • Pis Àtic. Rbla. Celler. 3 hab. Tot nou, 2 banys, calef., parquet, 2 terrasses 30m2 + 80m2, pk opcional 811 € • Placa pàrquing. A prop estació 84 €

ADOSSADES • C-0218 - Z. CAP, 160m2, 4 habitacions, pk. Cantonera. Impecable 360.607 € (60M) • C-0178 - Z. Colomer, 150m2, 3 habitacions, pk 405.683 € (67,5M) • C-0152 - Z. Can Trabal, 225m2, 5 habitacions, pk, pisc. Impecable 529.000 € (88M)

C / Valldoreix, 60 • Tel. 93 674 67 15 - 93 589 33 68

C/ Plana de l'Hospital, 10 • Tel. 93 674 72 54

MULTICASA • Sant Cugat. Situación irrepetible, preciosas precioso salón con salida a jardín, 3 dormitovistas al golf. Zona ajardinada, piso perfec- rios, 2 banos, pàrking y trastero. Acabados de 63 M to. 4 dormitorios, 2 banos, aseo, cocina pre- lujo. Finca nueva impecable ciosa, acabados de superlujo, 2 pàrking y 1 Coll Favà-Monasterio. Casi sin estrenar, gran trastero 62,5 M salón con salida a terraza, 3 dormitorios, 2 • Oportunidad. Magnifico piso, 150 nv, vistas banos, preciosas vistas, z. comunitària con 45,5 M sobre Sant Cugat, cerca POC, 4 dormitorios piscina y pàrking grandes. salón 2 niveles, gran cocina nueva, 1 Vinyet-Golf. 124 nv, todo reformado con bafio, aseo, pàrking y trastero 40.5 M clase, exterior, sol, 4 dormitorios, 2 banos, • jAtención! Z. Golf. 130 nv, 200 nv jardín pri- gran cocina y zona comunitària con pisci46 M vado (posibilidad de piscina), cocina-office, na

RIVER I M M O B . & SERVICE • Torre ind. Mira-sol. Salón comedor, coc-off, • Dúplex - Casco antiguo. Salón-comedor, coci- aseo c/ducha, dorm. doble c/vestidor, bafio, 1 53,6 M na, bafio comp., 1 dor. doble, 1 dor indv, dor doble, buhardilla buhardilla, trza, 1 pk 39,5 M • Torre ind. El Pinar. Cocina-office, salón • Dúplex - Z. Arxiu. 2 hab. dobles, 1 bano comedor con chimenea, aseo, 1 dorm indv, 1 comp., coc-off, salón-comedor, 2 trzas, z.com dorm. doble, bafio, suitte, buhardilla, solà63 M con 2 piscinas, 2 pk 63 M rium. garaje, trastero, lavadero • Piso - Can Picanyol. Coc-off con lav, salón- • Casa adosada. Casco Antiguo. Cocina-office, comedor c/chim, 3 hab ind, bano comp, suitte salón-comedor, trza, aseo, 2 dorm, bafio comp, suitte, buhardilla con solàrium, garaje 2 plac/vestidor, 2 trzas, z.com c/pisc, 2 pk.68,5 M. zas, trastero, lavadero 69 M VENTAS

Rambla del Celler, 2 • Tel. 93 589 00 66

Plaça Octavià, 4 • Tel. 93 589 54 54 - 93 674 84 03

CASAS-CASAS i G., S.L.

G.I.P.E. • Planta baja, jardín y trza 70m2, 4 hab, 2 banos, • C/ Sta. Maria. Piso a reformar, 80m2, 3habita- 1 aseo, comedor 40m2, cocina-office, 2 plazas ciones, bafio, cocina, comedor 180.000 € de pàrking, piscina comunitària. . . .1.500 € • Obra nueva. Centro pueblo. Piso 90m2, trza • Piso grande, 4 hab, 2 banos, aseo, cocina-offi40m2, 3 hab, 2 banos, lpk 330.000 € ce, lavad, comedor 40m2, 2 pàrking, trastero, 1.500 € • PI. baja Parc Central. 4 hab. (1 suite), 2 banos, z. comun piscina salón comedor, cocina-office, sala juegos, trza y • Mira-sol. Torre a estrenar. Parcela 600m2, 4 pi. juegos. Baja: Salón comejardín, trast, 2 pk, pisc comun 511.000 € Sótano: pk 2 c y sala a dor, coc-off, as. l : 3 hab (1 suite c/vestidor), ALQUILER 2bns. 2a: estud, bn, trza solàrium. . . .3.000 € • PARC CENTRAL • C/ St. Llorens. Local diàfano 80m2. . .900 € VENTA

LLOGUERS

• C/ Baladre (la Floresta). Habitatge unifamiliar. dues plantes, 4 habitacions, bany complet, lavabo, jardí

464 €

• C/ Sant Francesc (Valldoreix). Habitatge baixos, 3 habitacions, jardí

435 €

• C7 Castillejos. Local de 60 nv

300 €

Av. Lluís Companys, 22 • Tel. 93 674 14 9 1 - 93 674 14 97 DOING IT patio interior. Buena zona 67 M VENDES • Ref. 515. Valldoreix. Solar 2.000 nv, edificats • Ref. 479. Valldoreix. Nueva construcción, 257 300 nv, 6 habitaciones, salón, comedor, coci- nv edif., solar 600 nv, pàrking 2 coches, 4 na grande, 3 banos, aseo, calefacción, piscina hab., 2 banos, aseo y cocina completa .72 M y barbacoa. Para entrar a vivir 160 M • Ref. 506. La Floresta. Nueva const., solar •Ref. 501. Coll Fava. Piso 3 hab., mejor que 661 nv, edificados 118 nv, 4 hab., 2 banos y 42 M nuevo, pi. pk grande, soleado, buenas vistas, z. acabados de calidad ajardinada con piscina, calef. y aire acond.39 M Tasaciones gratuitas. • Ref. 477 Sant Cugat. Casco urbano. Complet. Necesitamos torres y terrenos para cubrir restaurada, 4 hab. + estudio, cocina, 3 banos y demanda de nuestros clientes.

Sant Bonaventura, S • Tel. 93 589 03 43 - 699 08 86 17 LEÓN TOMÀS • Places d'aparcament en lloguer al carrer • Lloguer de pis al costat del Monestir. 4 hab., Josep Carner (Coll Fava). 2 banys, cuina moblada, saló-menjador i placa d'aparcament 721,21 €/mes. VENDES • Pisos en lloguer a Coll Fava, 3 habitacions, • Estudis en venda al costat de l'estacio. Nous 2 banys complets, ampli saló-menjador, per estrenar. Excel·lent situació. cuina moblada, golfes, jardí privat, plaça • Pk venda Coll Fava. Exc situació. 15.025,3 € d'aparcament i traster, piscina i jardí comu- • Pàrquings en venda al C/ Balmes. nunitari Des de 751,27 €/mes. LLOGUERS

Rbla. Mn. Cinto Verdaguer. 19. Valldoreix • Tet. 9 3 590 03 79

Passatge del Celler, s/n • Tel. 93 589 49 44

Per anunciar-vos en aquest espai,

truqueu al

Tel. 93 589 62 82


Dijous 26 setembre del 2002

GUIA COMERCIAL

UIA

Af

el diari de Sant Cugat

C Guia pràctica

EULÀLIA PINYOL M.Farrés, 15A-lc. D Tel. 93 674 44 69 GARCIA JULIÀ Av. Catalunya 22, lr2a Tel. 93 674 41 64 GEST1ÓN ACTIVA DE ABOGADOS P. Casals, 40-42, bx ww.gestionactiva.net Tel. 93 675 92 80 ISABEL FERRER 1 MINO/ Girona, 9,4t 4a Tel. 93 589 54 51 JOSEFA TORTOSA PUIG St. Antoni, 12 Tel. 93 674 05 93 LI. GRIERA CABELLO F. Moragas, 5, 3r 3a Tel. 93 674 44 94

•Lvmnr^nfp ALUMINIS GARRIGA Orient, 65, baixos Tel. 93 675 29 02 CARPINTERIA DE ALUMINIO J. CRUZ Pg. Torre Blanca, 16b Tel. 93 675 25 89

JORDI MERCADÉ Creu, 6-8, 2n 3a Tel. 93 209 73 26 Tel. 608 49 45 19 M- DEL MAR EJARQUE De la Creu, 25 bx. Tel. 93 674 51 11 MARTÍ FINET MIRA De la Creu, 25, Ir Tel. 93 589 30 65

BHUJUIUHfflUEi AGENÇAT Manel Farrés, 85, C Tel. 93 675 00 17 J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B Tel. 93 675 30 12

•irr1#ï'ïilltil BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 Tel. 93 674 17 84

CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Martí, 10 Tel. 93 589 47 90 GAUDÍ CAFÈ Me. de Torreblanca (davant dels cinemes)

CABANAS Santiago RusiAol, 54 Tel. 93 674 06 49 CUGART Torrent Bomba, 14 Tel. 93 674 43 90

•TH^H-M CARDONA Valldoreix, 41 Tel. 93 674 15 09 SUN BIKE Can Matas, 2 Tel. 93 589 17 57

«Ml'iliMIMB

•IMNAHHl·lim

AUTOCOMARCA DEL VALLÈS Lluis Companys, 29 Tel. 93 674 68 50 Tel. 93 674 71 99 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS Av. Cerdanyola, s/n Tel. 93 589 20 00

FUSTER I FREIXA, ARQUITECTES, SCP la Mina, 17, L. B Tel. 93 675 18 35

T.M.G. TALLERS Borrell Front, 31-33 Tl /Fax 93 674 34 75

JORDI FRONTONS Av. Rius i Taulet, 13 Tel. 93 589 41 47

CABALLU PETIT Cerveseria Tel. 93 674 10 05

DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D Tel. 93 674 44 69

DANIEL CALATAYUD Rbla. RibaUllada, 31 B3 4r la Tel. 93 675 18 03

JORDI < 1 11 BORRELL Av. Vall d'Or, 2 Tel. 93 674 26 01

Rius i Taulet, 56 Tel. 93 589 12 99

T.M.G. Exp. 1 vendes Av. LI. Companys, 36 Tel. 93 675 56 53

TUBAU La Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 Tel. 93 675 30 65 Mercat Pere San Parada 104 Tel. 93 589 14 18 Passeig Rubí, 108 Valldoreix Tel. 93 674 57 47 SAGARRA Endavallada, 22 Tel. 93 674 01 60 Francesc Moragas, 13 Tel. 675 37 77

WKESSdSWM PEPE ASENSIO Anselm Clavé, 14 Tel. 93 675 49 37

BARSTOP

PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castillo 4 Tel. 93 674 65 00

MORAGAS Av. Villadelprat, 79 Tel. 93 674 50 48

CATALONIA CERÀMIC Ctra. Sant CugatCerdanyola, km 3 Tel. 93 580 15 00 DELT, SL Castillejos, 33 Tel. 93 589 79 34 FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 Tel. 93 589 31 21 RODÓ Rius i Taulet, 6 Tel. 93 689 82 80 VICAT 2 C. Can Calders, 8 A Tel. 93 675 20 01

HMUÜIIIHyHiH CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 Tel. 93 674 53 % CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT C. Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

•H'UmW L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pd. 125 Tel. 93 589 38 06

WtMSuHWHM CLÀSSIC Av. Torre Blanca, 2 Tel. 93 674 19 03 EL PUNT Copes i sopars Tel. 670 59 40 01

ARPALI Valldoreix ,45 Tel. 93 674 % 02 COPISTERIA THER Sant Antoni, 24 Tel. 93 589 74 42

TALLER JERONI COPY-GRAFIC

Can Matas, 8 Tel. 93 675 36 53 OFINOVA Lluis Companys, 18 Tel. 93 675 23 73

BELSCON XXI, S.A. Camí Can Calders, l()2n la belsconxxi@nexo.es Tel. 93 675 32 67

CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. LI. Companys, 29 Tel. 93 674 13 98

CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 Tel. 93 589 75 12

CANALS GALERIA D'ART De la Creu, 16 Tel. 93 675 49 02

CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 Tel. 93 675 3100

ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina, 13 Tel. 93 589 57 76

CAL CRISPIN Santiago Rusiftol, 23 Tel. 93 674 03 08

•iiilihiiilM EL PONT Girona, 3 Tel. 93 675 01 75

•ÍMÜMIT-»

l·'ftLK·NíiaiÍTl TOBELLA Santiago Rusiftol, 49 Tel. 93 590 69 80 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20 Tel. 93 589 02 71

CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 4 Tel. 93 589 28 33 ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia Sant Ramon, 21 Tel. 93 675 91 44 ESCOLA THAU Vial Interpolar Tel. 93 589 81 08 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 Tel. 93 674 12 39

BBESHELJBB

FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 Tel. 93 674 13 81 Tel. 93 675 18 20

MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Plaça Joan Borràs, 1 Tel. 93 674 15 46

CONTRALLUM Avda. Cerdanyola, 11 Tel. 93 589 60 63 Santiago Rusinyol, 42 Tel. 93 675 12 48 FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 Tel. 93 674 79 68 ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 Tel. 93 675 56 74

WÉàMïíMMHt APLITEC Camí de la Creu, 6 b Tel. 93 589 49 97

CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 Tel. 93 675 19 04

FUSTERIA EBENISTERIA Tel. 93 699 67 48 Tel. 93 674 70 68

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada. 20 Tel. 93 589 38 52

ADOLF Taller d'art Pere Mas, 17 Valldoreix Tel. 93 674 60 28

Plaça Pere San, 9 Tel. 93 674 00 60 SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda Tel. 93 675 59 53

HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix Tel. 93 674 75 98

POU D'ART Balmes, 35 Tel. 93 590 60 86

IHii ii ' H i

SALA RUSINOL Santiago Rusiftol Tel. 93 675 47 51

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 Tel. 93 674 11 40

LA JIJONENCA Major, 29 Tel. 93 675 25 86

•BE22SS23BII

CLUB NATACIÓ SANT CUGAT C Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

TRINITY Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 22 01

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 Tel. 93 589 22 64

WALL STREET INSTITUT Av. LI. Companys, 15 Tel. 93 589 60 72

GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 Tel. 93 674 61 72 GIMNÀS SANT CUGAT Anselm Clavé, 20 Tel. 93 590 82 79

Vegeu pàgines 48-49

•Blflilflia.l'M APPLE CENTER Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

SANT CUGAT ESPORTS SL PI. Quatre Cantons Tel. 93 674 30 81

PROGRAM ACCÉS Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 15 56

SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 674 98 62

VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

UESC Cànovas del Castillo, 9 Tel. 93 675 23 90

tffiOL'SV.'it'Jií-l A. ZAMORA, S.L. Mn. Cinto Verdaguer, 18 Tel. 93 589 26 38

MC DONALD'S Centre Cial. St. Cugat Tel. 93 674 46 54

•lH.WW.mi •EIALUIZJ· GERD DIETÈTICA

APLITEC Camí de la Creu, 6 b Tel. 93 589 49 97 FOAP Rius i Taulet, 27

Tel. 93 674 05 03 MANTSERV, S.A. Av. Catalunya, 18 Tel. 93 674 60 58 SUMINISTROS VALLDOREIX Mn.C. Verdaguer, 107 Tel. 93 674 14 90

ADMINISTRACIÓ NÚM.2 Major, 33 Tel. 93 674 01 74

Mlf.M.y.WMM LA FLORESTA Tel. 93 589 78 00 LES PLANES Tel. 93 675 51 05

RBV Francesc Moragas, 25 Tel. 93 675 58 55

BOTÀNIA Jardins i terrasses, dissenys i realitzacions de professionals experts. Tel. 93 675 61 16 Tel. 649 094 100 GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 Tel. 93 674 36 94

•E2EEI2MI

MIRA-SOL Victòria, 48 Tel. 93 589 20 18

•WHil·lillf-l L'AMIC IMAGINARI Rambla del Celler, 89 Tel. 93 674 01 07 LLIBRERIA MYTHOS Plaça Barcelona, 9 Tel. 93 589 86 17

WmLiMúúièMt

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 Tel. 93 674 15 32

MÀRMOLES SANT CUGAT '• Can Fatjó dels Aurons-Campoamor, 12 -N 3 Tel. 93 675 51 08

JOGUINES NINS Villa, 9 Tel. 93 674 13 96

•EQ33XH

L'AMIC IMAGINARI Rius i Taulet, 13 Tel. 93 589 36 32

ANNA FUSET Santiago Rusiftol, 45 Tel. 93 589 50 72 MIREIA'S Valldoreix, 33 Tel. 93 674 99 40 SANBER-5 Anselm Clavé, 20 Tel. 93 674 45 71

HEEHM13HÍ ADMINISTRACIÓ NÚM.1 Valldoreix, 67 A Tel. 93 589 47 42

ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2 Tel. 93 589 19 31 MES MARCS Enric Granados, 15 Tel. 93 589 14 29

mmumt.im MATERIALES RIOMAR S.L. C/1,61 -Can Barata Tel. 93 588 02 49

LA PERLA Major, 3 Tel 93 674 01 38

•i'iil·l-fArhíf MRW Ildefons Cerdà, 4 Tel. 93 590 26 80

AL N E N I ADOLESCENT

Airta Dra. Pilar Canosa. Col. 7.201 Hi col·laboren: Dr. JESÚS CABNICER: Pediatre. Gastroenteròleq

EVA M* de LA PENA: Logopeda infantil

SÍLVIA LLUMA: Psicòloga infantoiuvenil

Dr. OSCAR ASENSIO: Pneumolooia i al·lèrgia pediàtrica

Av. Torre Blanca, 2-8, 3a planta, despatx 6

Tel. 93 589 35 48

SALUMS llegums cuits, bacallà i conserves • •• Sant A n t o n i , 50 Tel. 93 6 7 4 57 52

monreal

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L' ADOLESCÈNCIA Dra.Margarita Rabasa Hostench Col: 15.097

Plaça Barcelona, 18 Telèfon: 93 675 97 38

Rbla.Ribatallada, 2 0 - ler. 3a Tel. 93 674 72 16


4 8 GUIA COMERCIAL

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

«L

Guia pràctica rr

_J3SIi2B_ CARRÉ MOBLES F. Moragas, 33 M 93 674 09 95 Tel. 93 674 15 50 CASAJUANA Gjleries Sant Jordi Santiago Rusinol, 37 Major. 6 Tel. 93 589 22 32 EGA MOBLES Cànovas del Castillo. 2 Tel. 93 589 00 14 l A GARRIGA VERDA Av. Rius i Taulet, 120 Tel. 93 544 24 11 MAJIK

£}iii Jordi, 29 Tel. 93 589 02 66 R. NOVAS Rbla. del Celler, 212 Tel. 93 589 54 31

Tel. 93 589 00 23

iM'l·M*Kltt'HK BENETTON Santa Maria. 21 Tel. 93 674 85 02 Ml I I M O O N

MUSICAL ST. CUGAT Rosselló, 13 Tel. 93 675 47 57

WH2ME3KH

Major, 16 Tel. 93 675 02 67 Valldoreix, 43 Tel. 93 589 43 55

PATRULLA DE LIMPIEZA SL Pg. Torreblanca 2527 L 6 Tl/Fax 93 675 38 64

CAMPMANY Valldoreix. 16 Tel. 93 674 14 82

VALLÈS NET Sant Ramon. 4 Tel. 93 674 89 18

LA MODISTA Hm Hospital. 3-5 L6 Tel. 93 589 86 69 PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix. 28 Tel. 93 589 72 32 TOT PUNT Sant Antoni, 19 Tel. 93 674 00 97 VORAVIU Sani Amoni. 25-27 Tel 93 589 88 55

TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 Tel. 93 589 44 95

GENEVIEVE LETHU Villa, 6 Tel. 93 674 03 16

•'»mii4« LA LIONESA Valldoreix, 79 Tel. 93 674 07 71 SÀBAT Santiago Rusinol. 46 Tel. 93 675 12 99

l'HiTtmwHi

••HrfilWHii'H-f

CONSTRUALPA Santa Maria. 9 , Ir la Tel. 93 589 01 51 PROMUSA Av. Torre Blanca, 28 Tel. 93 589 17 32 STANZA

JUAN1 Xerric, 28 Tel. 93 674 66 99

APLITEC Camí de la Creu, 6 bx Tel. 93 589 49 97

PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 Tel. 93 589 53 54

DELT, SL. Castillejos, 33 Tel. 93 589 79 34

CARNÉ I BOSCH Fcesc. Moragas, 29 Tel. 93 589 60 88 FORMA'S Elies Rogent, 18 A Tel. 93 675 40 06 JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr. Galtes, 5 Tel. 93 675 61 70

EMS2233ZM FALGUERA Villa, 1 Tel. 93 675 24 01 SÚPER HOGAR Plaça Octavià, s/n Tel. 93 589 89 99

wmwMM SALUMS Sant Antoni, 50 Tel. 93 674 57 52

1

1

fili ; i i

'f

APLITEC Camí de la Creu, 6 bx

BOHEMA CRYSTALL Valldoreix, 49 Tel. 93 589 72 02

INDUBRUC

Av. Ragull, 9-19

Valldoreix, 10 Tel. 93 674 65 98

Tel. 93 589 49 97

AQUANET Tel. 649 95 30 50 Tel. 93 589 28 70 FERRON Rius i Taulet, 20 Tel. 93 674 68 47

POLLERIA IMMA Mercat Torre Blanca Parada 1-5 Tel. 93 675 13 89

LI2 PUBLICITAT Granja. 12 Tl/Fax 93 589 33 97

mtemmm MAILING VALLÈS, SL Mercè Rodoreda, 8 Tel. 93 589 23 71 RESID. 3a EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 Tel. 93 674 42 23

f;W--f.II,'M,'Wl CUCARRÓ Santiago Rusinol, 30 Tel. 93 674 55 80

LI2 PUBLICITAT Granja, 12 Tl/Fax 93 589 33 97

COMPONENTS ELECTRÒNICS PER A MOTOCI CLETES Av. Graells, 35 Tel. 93 590 66 66

TINTORERIA SANT CUGAT Sant Antoni, I

TALLER ELECTROSOL Sol, 19 Tel. 93 674 36 88 TALLER MECÀNIC C P. CANALS Sant Llorenç, 27 Tel. 93 674 63 62

REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel. 93 675 32 74

TALLERES MENA Pg. Torre Blanca. 13 Tel. 93 674 53 01

TATER'S Sant Antoni, 62 Tel. 93 675 55 06

TALLERS TORNER Plana Hospital, 35 Tel. 93 674 69 50

wmwmm

Tel. 93 674 36 00 Rbla. del Celler, 91 Tel. 93 589 53 60

AUX-VYD Av. LI. Companys, 50 Tel. 93 589 17 99

AIR TELECOM Telefonia i comun. Av. Cerdanyola, 49 Tel. 93 589 87 02

LEONELLI, S.A.

OKNET F. Macià, 63 -Coll Fava

mm

Tel. 93 674 11 82 Santiago Rusinol, 35 Tel. 93 674 11 83 Rbla. Ribatallada, 34 Tel. 93 675 22 28 Av. L I . Companys. 2

Tel. 93 674 41 67 WASH'N DRY Avda. Cerdanyola, 17 Tel. 93 589 55 88

ASS. RÀDIO TAXI Tel. 93 589 44 22 Tel. 93 675 5! 51

•'h.iiilMil» DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L. Urgències 24 h Sabadell, 23 Homeopatia per animals

Tel. Tel. Tel. Tel.

93 674 69 45 urgències 608 89 81 36 93 674 69 45

VETERINOS Hospital obert les 24 h Rius i Taulet, 31 Tel. 93 589 71 41

AIRTOUR Viatges per Catalunya amb avioneta Ptge. St. Salvador, 3 La Floresta Tel. 666 42 81 42 IBERPLAN VIATGES Valldoreix, 59 Tel. 93 589 16 78 USSIA TOURS Plana Hospital, 10 Tel. 93 589 61 50

CANSALADERIA JULIANA Fe Moragas, 26 Tel. 93 674 08 11

Guia Mèdica Tel. 93 674 15 26 SUSANA ipCOLETTI Escoliosi. Mètode Schroth. Grups de relaxació. Incontinència urinària.

Tractaments a domicili.

Sant Antoni, 74 Tel. 93 674 74 37 No tanquem a l'agost

DR. H U \ t LAYOS Cirurgia general, aparell digestiu Cirurgia menor de quists, berrugues, nevus, cti (ibesitat iflàrhula. Mútues en general. Av. Torreblanca, 2-8, 2n,A-l Tel. 93 589 47 00

K'KH'm'IilH CENTRE MÈDIC SÀBAT Certificats de conduir i armes. Medicina interna, especialitats. Santiago Rusinol. 2, ent. la

EST" DRA. M. DOMIN GO GALLART Medicina general, dietètica. Dl, de i dv, hores convingudes. PI. Doctor Galtes, 5, Iria Tel. 93 674 63 29 Tel. 93 589 64 83 CENTRE D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA Dra. Anna R. Cerdà Dra. Rosario Sagarna - Dra. Llum Garcia. Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torre Blanca, 2-8, 2a planta, desp. 12 Tel. 93 589 43 57

•ÍHMHÍMM SOFIA ROMA FERRÉ Fisioteràpia. Assistència Sanitària Fiatc. Asisa.

C Villà.49 Tel. 93 674 48 72

Tel. 609 33 10 80 CERVAL, GERIATRIA DEL VALLÈS SL Atenció a persones grans a domicili. Assessorament a llurs familiars. Gestió de residències i altres recursos. Infermeria. Formació. C/ Àngel Guimerà, 3 Tel. 93 674 08 04 INPROSS Atenció i companyia a persones grans, "CANGURS" avis i nens, control de malalts, ajuda a la llar, trastorns especials. Salut i reserves a domicili. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r, desp. 11 i 12. Tel. 93 589 39 67 TELE ASSIS. INPROSS 24 h Servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Sistema senzill, ràpid, segur i de poc cost. Torre Blanca 2-8 3r A Tel. 93 589 39 67

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Dra. Margarita Rabasa Hostench. Col. 15.097 Rbla. Ribatallada 20, lr3a Tel. 93 674 72 16

•'.':•:','iv:-» LABORATORI DR. ECHEVARNE S. Rusinol, 17 bx Tel. 93 589 60 55

Dra. MONTSERRAT GARRIGA Metge de capçalera. Visites a domicili. Mútues. Major, 36, 2n Tel. 93 674 00 25

CENTRE DENTAL I QUIRÚRGIC SANT CUGAT Pç. Dr. Galtes, 5 lr2a Tel. 93 589 00 00

CLÍNICA DENTAL AUTRAN AYUR Naturopatia i teràpies alternatives. PI. Ajuntament Tel. 93 675 63 39 METGES DE CAPÇALERA J.R. ESQUIROL CAUSSA Geriatria. Assistència Sanitària. Agrupació Mútua. Sanitas. M. Fiatc. Previasa. Mútua HGC. Urg. 24 h, domicili. Av. Torre Blanca, 2-8 Tel. 93 589 39 26

Odontologia general, implantologia, pròtesis, odontopediatria, ortodòncia. Mútues. Av. Torre Blanca, 2-8 2a pi. - desp. 11 Tel. 93 675 08 03 CLÍNICA DENTAL DR. BRANDT Ortodòncia i odontologia general. Santa Maria, 9, lr2a Tel. 93 589 70 40 CLÍNICA ORTODÒNCIA I DISFUNCIÓ

Oste< lli

rosi Enfortir els ossos Tots perdem densitat òssia amb el pas dels anys. Quan aquesta pèrdua és anormal apareix l'osteoporosi, un mal bàsicament femení que podria afectar el quaranta per cent de les dones en edat fèrtil quan arribin a la menopausa. Considerada per molts com l'epidèmia del segle XXI, l'osteoporosi es una malaltia eminentment femenina. Estimacions recents suggereixen fins i tot que als països desenvolupats la meitat de les adones i una tercera part dels homes de més de quaranta-cinc anys patiran almenys una fractura per aquesta causa durant la seva vida. De tota manera, si es prenen les mesures necessàries se'n pot preveure l'aparició i pal·liar-ne els efectes. Precisament per això, la Direcció de Salut Pública de la Comissió Europea va elaborar no

fa gaire un informe on es recomanava una densitometria a totes les dones postmenopàusiques amb factors de risc, per establir un pla de contraatac. Detectar la malaltia a temps De tots els mals ossis, l'osteoporosi és el més freqüent i el que més deteriora la qualitat de vida de qui la pateix. Consisteix en la pèrdua de massa òssia fins al punt que l'os resulta tan fràgil que es fractura per si sol. L'alimentació és, com en tants casos, una arma poderosa per prevenir aquesta malaltia. Entre un trenta i un cinquanta per cent dels pacients que acudeixen al reumatòleg ho fan afectats per aquest problema. Tot i aixi, i per molt que gran part de nosaltres n'haguem sentit a parlar, només el 13 per cent de les dones espanyoles de més de quaranta anys ja s'han sotmès a alguna prova de diagnòstic per detectar-la a temps. Osteoporosi i exercici Depèn de l'edat i caracterísitques, però el que

TEMPORO MANDIBULAR Av. Torre Blanca. 2-8. 2n A, despatx 6 Tel. 93 589 03 96 Tel. 93 675 22 12 CLÍNICA DENTAL MAJOR Dr. Ricardo Pineiro Lemoine PI. Unió, 3, 2n la (LI. Companys/Colom) Tel. 93 674 72 40 DRA. M. JAUME SAURA Clínica dental. Dl-dv9-13hi 16-20 h Pg. St. Magí, 22, bx Tel. 93 674 23 35 CLÍNICA DENTAL VALLS - BULDÚ Dra. Marta Buldú Freixa Major, 23-25. Ir3a Tel. 93 675 64 77

CENTRE DE SALUT OCULAR Oftalmologia. Conveni amb les principals mútues. Doctor Murillo, 21 Tel. 93 589 51 06

DR. FERRAN FERRAN VILA Winterthur. Previasa. Assistència Sanitària. Mediftatc. Fe Moragas 48 ent. 2a Tel. 93 675 48 53

m<-;>.\u'.m J.M. COROMINAS CASARAMONA Pediatria. Asma infantil. Hores convingudes. Rbla. Ribatallada, 20, Ir3a Tel. 93 674 72 16

AINA-PILAR CANOSA ÚBEDA Pediatria. Medicina adolescent. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r pis Tel. 93 589 35 48 Tel. 649 93 59 37 DRA. ANNA PUJIBET IALDES Pediatria. Vitalicio Salud. Mapfre. Endavallada, 21, lr Tel. 93 589 29 95 Tel. 93 674 20 79

JOSEP M.

FREIXEDES D.P. Malalties del peu, ortesis, plantilles ortopèdiques, papilomes, cirurgia del peu. Hores convingudes. Tel. 93 589 63 13 Tel. 629 16 95 36

mnmwm CT. PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Pç Dr. Galtes, 5,2n 3a Tel. 93 589 40 51 DRA. PALERM Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència, psicoteràpia. Hores convingudes. Francesc Moragas, 25-27, 2n la Tel. 93 674 36 53 Tel. 93 418 48 48 INSTITUT PSICOMÈDIC SANT CUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depressions, alcoholisme, toxicomania, tras-

queda clar és que fer exercici és molt recomanable perquè estimula que el calci es fixi a l'os. En les dones joves, qualsevol exercici físic o esport ajuda a mantenir l'equilibri entre formació i destrucció de l'os. Per això és imprescindible la pràctica continuada d'un esport abans que el problema aparegui. Pel que fa a les dones que ja presenten algun risc de fractura, la natació i el ciclisme són els esports més recomanables, sempre que es realitzin sota la supervisió inicial i els consells d'un expert o d'un fisioterapeuta. Consulteu amb els vostres tècnics del DiR què és el millor en cada cas. Compte amb la dieta! El calci és el mineral essencial en la constitució de l'os, però hi ha altres minerals implicats en la seva formació i manteniment, com el coure, el zinc, el magnesi, el silici, el bor i el fluor. Les necessitats per garantir els ossos en bones condicions s'estableixen en 1.200 mg diaris. La vitamina D també és importantíssima perquè és l'encarregada de metabolitzar el calci. Sense aquesta vitamina, ingerir calci no serviria de res (les fonts principals de vitamina D són el peix blau i els lactis sencers). D'altra banda, un excés

torns d'ansietat, estrès, tabaquisme. Av. Torre Blanca, 2-8, 3rA,desp. 11 i 12 Tel. 93 589 37 87 M. D. CARRERES BENNASAR Centre Mèdic Sàbat. S. Rusinol, 2, ent. la Tel. 93 674 15 26 Tel. 93 674 01 47 INSTITUT DE BENESTAR I SALUT COMUNITÀRIA (IBSC) R. Can Mora, 15 lr la Tel. 93 587 91 87

» • ; ; p.ii. ;-•'•• DR. JESÚS FERNÀNDEZ BA1ZAN Tocoginecologia. Hores convingudes. Av Catalunya 21 2n la Tel. 93 589 48 08 Tel. 93 674 74 09 Particular DRA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA I J J. GÓMEZ CABEZA Francesc Moragas,

125, lr2a Tel. 93 589 13 07

•iW.ifll·Hffl JOSEP DOMINGO PECH Traumatologia i ortopèdia Ass. Sanitària. Previasa. Medytec. Policlínic. Av. Torre Blanca, 2-8, 2a-10 Tel. 93 589 18 88 DR. FERMÍN ARAMBURO Cirurgia ortopèdica traumatològica. Hores convingudes. Girona, 21, lr3a Tel. 93 674 43 46 Tel. 93 589 05 34 DR. JOSÉ CARLOS VALDÉS Traumatologia, artroscòpia i cirurgia ortopèdica gral. Especialista en espatlla. Cirurgia ambulatòria de galindons. Mútues. Hores convingudes. Centre Mèdic Sàbat. C/ Santiago Rusinol, 2.Tel. 93 674 15 26

de fòsfor a l'organisme és un obstacle per a l'assimilació del calci, mentre que més proteïnes de les que toquen provoquen un deteriorament de la massa òssia. Osteoporosi Preguntes i respostes • És més freqüent entre les dones? Resulta molt més habitual en les dones que en els homes, i no és l'única. L'artritis reumatoide també té preferència pel sexe femení. • És hereditària? La menopausa, la manca d'exercici físic i l'absència de calci en la dieta són les principals causes. L'herència també és una part important que alguns especialistes han determinat en un 60%. • Pot arribar a causar invalidesa? De vegades, però no sempre. El que fa és disminuir la qualitat de vida del pacient. • Provoca dolor? Només les fractures són les responsables del dolor. L'osteoporosi en si no n'és responsable. • Les fractures es poden evitar amb tractament? L'aportació de calci i vitamina D3 és eficaç i redueix el risc de fractures no vertebrals. Informació facilitada pels Clubs defitness DiR


^syf m

49

Dijous 26 setembre del 2002

1 el diari de Sant Cugat | HÜI '"':V""JHH

ECl /nlwl IA l l i l l a$S$ '-' WsBsB

"

"

.

.

.

"

.

.

;

.

'

;

,

•••..'.•

. • • • . • • '

.

. ' . '

Unes 50.000 persones visiten el primer mercat medieval

Faquirs, domadors de serps i bufons, entre altres, animaven les parades del mercat medieval

Micol Sabaté / SANT CUGAT 1 centre de Sant Cugat es va quedar petit per acollir el gran nombre de visitants que no es van voler perdre la primera edició del mercat medieval que s'organitzava al municipi. El temps va acompanyar i més de 50.000 persones, segons dades de l'Ajuntament, van poder reviure durant dos dies la cultura i les tradicions del Sant Cugat dels segles XII. XIII i XIV Una vuitantena d'artesans van ocupar la plaça Octavià i la plaça Augusta recreant els oficis medievals. No hi va faltar de res: bufadors de vidre, forjadors de ferro, cistellers, fabricants d'espases i escuts, il·lustradors de pergamins i artesans elaborant productes com pa, coques o formatges amb les tècniques de

E

l'època són només alguns dels participants en aquest gran mercat medieval. Els visitants van poder adquirir molts dels productes fabricats in situ per aquests artesans. Entre les parades tampoc hi van faltar els encantadors de serps, els trobadors, les bruixes i els mags que amb els seus trucs deixaven bocabadats grans i petits. Tots ells animaven un mercat ple de gom a gom des de primera hora del matí i fins a última hora. Els més petits, a més, van poder passejar pel centre de la ciutat damunt d'un poni. El circ comptava amb actuacions de malabars, faquirs i trapezistes que van despertar gran interès entre els més menuts, i també va tenir gran acollida un original i divertit espectacle de titelles que tenia lloc en un escenari situat a la plaça Augusta.

JORDI GARCIA

Un dels espectacles més aplaudits va ser l'actuació de la Compagnia Sbandieratori e Musici de la Toscana que, amb gran habilitat, feien voleiar unes grans banderes blaves i blanques. Una altra de les demostracions que va aixecar una gran expectació va la dels falconers que, a més dels falcons, duien altres aus sorprenents com una gran àliga i un mussol, amb les quals hi havia la possibilitat de fer-se una fotografia. L'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, que va ser present a molts dels espectacles que es van representar durant els dos dies de mercat, ha qualificat d'èxit l'edició d'enguany i ha destacat la gran assistència de gent de fora del municipi. Davant aquest èxit, Recoder ha anunciat la continuïtat d'aquest esdeveniment i espera que en els propers anys el comerç local hi pugui

tenir més implicació: "Intentarem que el comerç local tingui més presència amb les seves parades. He vist molts comerciants interessats a participar en properes edicions". Per últim, cal destacar el gran èxit que van tenir les visites guiades al claustre del Monestir a càrrec de l'historiador local Domènec Miquel, en les quals s'aplegava gran nombre de curiosos. Precisament, en referència al Monestir, l'alcalde de Sant Cugat ha explicat que "s'estan complint els objectius de l'Any del Mil·lenari. El Monestir ha de ser el símbol de cohesió de tots els santcugatencs i un monument molt més conegut i visitat del que ho ha estat fins ara". El mercat medieval és un dels actes més importants dins la celebració de l'Any del Mil·lenari.


BHMH||MH«mM·a|Maw«ajttHHHra|

50 ECONOMIA

el diari de Sant Cugat

.

.

• . .

.

Dijous 26 setembre del 2002

La gent s'agrupava entorn els trobadors que explicaven interessants històries medievals

L'actuació de la Compagnia Sbandieratori e Musici d'Itàlia va ser un dels espectacles més aplaudits

.

JORDI GARCIA

JORDI GARCIA

Els malabars també van ser protagonistes del mercat


ECONOMIA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

51

;i

A Andagua tothom pot trobar la tendència que més li escau " Andagua Montse Borràs és la propietària de l'empresa de moda Andagua, que dissenya, confecciona i comercialitza les seves pròpies col·leccions a tot Espanya. Es tracta de peces de punt originals i de qualitat adaptades a les necessitats i els gustos de cada clienta. Fotografia: JORDI GARCIA

Mlcol Sabaté / SANT CUGAT Com i quan va crear l'empresa Andagua?

Vaig estudiar disseny gràfic i en acabar la carrera vaig muntar un estudi de disseny a Barcelona. D'això farà uns 18 anys. Durant les vacances d'estiu la feina va afluixar molt i les despeses eren les mateixes, així que vam pensar de realitzar els dissenys sobre la roba. El primer estiu vam fer 50 samarretes i les vam vendre totes en dos dies. Davant d'aquest èxit vam decidir seguir per aquest camí i cada cop vam anar fent més roba i menys disseny gràfic. Per què s'ha traslladat a Sant Cugat?

Visc aquí des de fa 12 anys i els meus fills van a escoles del munici-

Inmobiliaria Colonial construirà un parc d'oficines

pi així que era l'opció més còmode. Al desembre farà un any que em vaig instal·lar aquí i la veritat és que estic encantada. D'altra banda, molts dels models que disssenyo estan adaptats a embarassades i a Sant Cugat hi ha moltes dones que esperen nens. El resultat és una roba molt actual i molt moderna. A banda de roba per a embarassades, què podem trobar a Andagua?

Ens dediquem exclusivament al punt. Nosaltres ho fem tot: el patronatge, el tall, la confecció... Tenim des de punt de seda, amb el que pots anar a un casament, fins a punt de cotó, passant per punts desagullats, punt diplomàtic, etc. A més, pots fer moltes combinacions perquè d'un estampat de roba

L'empresa Inmobiliaria Colonial, que ja compta amb diverses promocions a la nostra localitat, ha llogat a Zena Grupo de Restauración 1.730 metres quadrats en el Parc d'Oficines Sant Cugat Nord, situat a la zona de Can Sant Joan del nostre municipi. La immobiliària desenvoluparà en aquests més de 1.700 metres quadrats un parc d'oficines amb un concepte multimarca, en les quals s'inclouran les marques que ella mateixa explota, com Burger King, Califòrnia, Cafias y Tapas i Pizza Hut. Inmobiliaria Colonial, controlada per La Caixa, va obtenir un BD1 de 43,7 milions d'euros durant el primer trimestre d'aquest any, xifra que representa un 30% més que el mateix període de l'exercici anterior.

Quines són les tendències per a aquesta temporada?

Aquest hivern, quant a colors, es portaran molt el negre i el marró. A més també es portarà molt l'estil que s'anomena hippie chic, és a dir, una manera de vestir d'aparença despenjada però amb tot molt ben posat. Com crea les col·leccions?

Private ta una oferta per comprar el portal de música Napster Redacció / SANT CUGAT

Redacció/ SANT CUGAT

tenim el pantaló, la faldilla, la samarreta, el bodi, el polo, etc, i les possibilitats són tan extenses que tothom troba la tendència que més li escau. A més, cada model el puc arreglar; el puc fer més llarg o més curt segons les necessitats de cada clienta perquè no tothom té les mateixes mides. Això sí, sempre sense sortir del patró, ja que el que no som és modistes.

La companyia sueca de continguts pornogràfics, Private Media Group, que té la seva seu europea a la nostra localitat ha anunciat la realització d'una oferta per la compra del lloc web de música gratuïta americà, Napster, i el seu domini a Internet, www.napster.com. L'objectiu de la companyia sueca és crer una xarxa d'intercanvi de materials per a adults. Actualment, al voltant de 150 milions d'internautes utilitzen el servei de P2P i el el 35% dels arxius que s'intercanvien estan relacionats amb contiguts pornogràfics. D'aquí l'interès de l'empresa sueca per entrar en aquest camp. En aquest sentit, el director de comunicació de Private Media Group, André Riveiro, en declaracions a Europa Press, s'ha mostrat optimista pel fet que Napster

accepti finalment la seva oferta, tot i que, també ha afirmat que en cas que no ho faci, Private intentarà entrar en el mercat P2P per una altra via: "Napster ens sembla la porta adequada per entrar en aquest mercat però si no accepta, utilitzarem altres camins". El lloc web d'intercanvi d'arxiu musicals americà Napster s'ha declarat en fallida aquest mateix mes de setembre i ja ha rebut més d'una dotzena d'ofertes de compra de diferents companyies. Pel que fa a l'oferta de Private, que afirma tenir l'arxiu més gran del món pel que fa a continguts d'entreteniment per a adults, consisteix a donar a l'empresa Napster 2,5 milions de dòlars de les seves pròpies accions. Private Media Group disposa d'un acord de col·laboració amb Prisacom, del Grup Prisa, per a la comercialització dels productes de Private en castellà.

Assisteixo a fires de teixits i passarel·les de moda per observar les tendències. Per exemple, recentment he estat a la passarel·la Gaudí a Barcelona i a partir d'aquí confecciono els meus patrons. Quin és el perfil dels clients que compren a la seva botiga?

Bàsicament es tracta de dones de fins a 45 anys, tot i que també tinc clientes que sobrepassen aquesta edat. Les clientes que tenia a Barcelona venen a comprar fins a la botiga de Sant Cugat. També tinc moltes clientes del poble, tot i que ha arribat un moment en què ve gent de Sabadell, Terrassa, Manresa, etc. A banda de particulars, cal dir que venem gènere a botigues d'arreu d'Espanya. Tenim clients al País Basc, a llevant, Granada, Còrdova,

Barcelona, Madrid..., que ens coneixen a través de les fires o perquè fa molts anys que som en el sector. Què en pensa de les grans superfícies?

És una cosa que no em fa por. Nosaltres oferim un tracte diregte amb la gent. A mi m'agrada saber què li pot quedar bé a aquella clienta, poder aconsellar-la, etc, i això no es troba a les grans superfícies. Per últim, quina valoració fa de la seva feina al capdavant d'Andagua i el seu trasllat a Sant Cugat?

Estic molt contenta, disfruto molt amb la meva feina perquè m'encanta i crec que amb el trasllat de_Ja botiga a Sant Cugat he guanyat molt en qualitat de vida.

ÉíMERCADONA SUPERMERCATS DE CONFIANÇA

NECESSITA PERSONAL PER ALS SUPERMERCATS

DE RUBÍ I SANT CUGAT OFEREIX: • Contractació: Continuïtat

Contracte FIXE d'Inici.

• Horaris: Jornada laboral de 40 hores setmanals de mitjana.

• Formació a càrrec de l'Empresa: No cal EXPERIÈNCIA.

• Retribució: 9 .971,50€sou brut anual inicial. 12 mensualitats brutes de 830,96 € . 736,64 € nets mensuals d'inici. Política retributiva interessant. • Beneficis Socials: Assegurança de Vida. Salut: Servei mèdic per al treballador. Cobrar estant malalt o lesionat: es cobra el 100% del sou des del primer dia.

• Sexe dels Candidats: INDIFERENT. • Promoció:

Tots els càrrecs de responsabilitat es cobreixen amb personal de l'empresa mitjançant una política de promoció interna.

INTERESSATS: Demaneu i lliureu una sol·licitud de feina a: Supermercats MERCADONA • C/ Magin Ramentol, 17 (Rubi) • C/ Francesc Rovira (Rubi) - Rambla del Celler, 29 (Sant Cugat)


52 GUIA COMERCIAL

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

Guia gastronòmica

L a R e c e p t a de M. Àngels Quadras BOLETS A LA NAVARRESA

BAR. REST. ARNAU E f a n . Macià, 71-Ic. 4 93 589 03 76 Cafeteria i restaurant

CAN CASOLETA St. Bonaventura, 39-bx 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

GAUDÍ CAFÈ Me. Torreblanca Esmorzars, aperitius, menús ràpids i tapes

LA MASIA Av. Corts Catalanes, s/n 93 589 34 45 Cuina catalana casolana

BAR BOKATA 93 589 19 72 Cafeteria i entrepans

CABALLU PETIT Rius i Taulet, 19 Tel. 93 674 10 05 Cerveseria

GRANJA AUGUSTA Plaça Augusta, 4 93 589 88 90 Cafeteria

LA PASTA BOIXA Alfons Sala, 24 93 675 15 03 Pizzeria, creperia

BACCO Manel Karrés. 97 93 674 30 69 Menú diari i pizzes

EL CASINET Camí Can Ganxet, 47 93 589 50 83 Menú diari i entrepans

ITALIANS Sant Bonaventura, 6 93 674 64 33 Menú diari

MAS ROIG Plaça Mas Roig, 4 93 675 00 86 Xai, entrecot a la brasa

CABASSA CASTANO Puigmal, s/n 93 674 02 67 Cuina de mercat

EL JORDI'S Sant Jordi, 39 93 674 II 18 Amanides i entrepans

LA CANTONADA PI. Dr Galtes, 5-lc. 8 93 589 23 32 Creps, amanides, menús

MASIA AMETLLER Cm. Can Ametller, s/n Obert tots els dies de l'any. Tel. 93 589 22 52 Salons per banquets. convencions, etc.

CAFÈ AUDITORI Pla ilel \ uiyet, s/n Tel. 93 674 69 73 Cafeteria dedma dg Bar musical: dv i ds

EL MESÓN Plaça Octavià, 6 93 674 10 47 Braseria i cuina de mercat

LA GRANJA St. Antoni-plaça Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

PAIPA Sant Jordi 93 589 49 45 Menú diari. Baguets calentes

I'UIIKI Hospital, 35-3

INGREDIENTS (4 persones): - Bolets 1/2 kg - Alls 2 grans - Ametlles sense torrar 12 - Pebre vermell 1/2 cullerada - Vi blanc 4 cullerades - Llard -Sal

T ~~l

ELABORACIÓ: Netegeu acuradament els bolets amb aigua freda i sal. Deixeu-ne sencers els més petits, trossegeu-ne els més grans, tallant-ne la part terrosa i conservant-ne el tronc, si no és massa sec. Escalfeu el llard en una paella gran i salteu-hi els bolets amb una mica de sal. Deixeu-ho a foc normal durant uns 10 minuts, ruixeu els bolets amb el vi i afegiu-hi les ametlles, que prèviament haureu picat en un morter. Empolseu-ho amb pebre vermell. Barregeu-ho i deixeu-ho al foc uns minuts més. Piqueu els grans d'all pelats i agregueu-los a la barreja. Remeneu-ho contínuament i manteniu la cocció durant 10 minuts més. COMENTARI: No dubteu a llençar a la deixalla orgànica els bolets que no es trobin en bon estat. CARBASSAT

(AKÍSglASII

Sant Jordi, 33-35 Id 93 587 93 % Menú diari de dl a ds CAN EDO 1 k'O Mil

93 692 24 24 Carn a la brasa i calçots

( \N BARATA Ora. Rubí-Sabadell, km 15.200 93 697 06 52 Cargols a la llauna i arròs negre

EL PEROI.ET Pg. Fces. Macià, 67 93 675 53 03 Cafè Restaurant

LA JIJONENCA Major, 29 93 675 25 86 Gelats i turrons artesans

EL PUNT Sabadell. 41 670 59 40 01 Copes i sopars

LA JIJONENCA Xerric, 30 93 674 13 48 Gelats i turrons artesans

FRANKFURT LA PALTA Rbla. Can Mora, 24 93 589 50 11 Frankfurts

LA JIJONENCA Villa, I/Murillo, 1c. 4 93 675 34 02 Gelats i turrons artesans i serv. de cafeteria

TORRADA GRILL Plaça Pere San, 6-8 93 589 72 74 Creps. amanides, menús

INGREDIENTS: - Carbassa - Sucre - Pela de llimona -Aigua

lkg lkg 1 1/2 got

ELABORACIÓ: Primer peleu i talleu la carbassa a trossos. Poseu-la en remull amb aigua freda durant un parell d'hores. Coeu els trossos de carbassa en una olla amb aigua calenta, escorreu-los i torneu-los a posar a l'olla. Afegiu-hi el sucre, la pela de llimona i l'aigua. Deixeu-ho coure durant uns minuts, rementant sense parar, fins que la carbassa sigui al punt. Serviu-la freda. COMENTARI: Postres per consol dels que han arreplegat carbasses al setembre.

Els ofereix el servei per a:

Cafè Auditori

L

Festes snack bar Pla del Vmyet, s/n Centre CulturalEtc.

gaklrtàM2Í£

McNÍFICO "

AUGUSTA

I

Eksss '

. . u s i ln B "s

Mercat Municipal Torreblanca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65

al Mercat Torreblanca (davant dels cinemes)

Plaça Augusta,4

Augusta

Tota una tradició *J2^5|

'.*,

Pl.Pere San, 6 (Mercat Vell) Tel. 93 589 72 7

ESPECIALITATS EN BRASA Carns i verdures brasa Coques xapata Cargols a la llauna

EL CASINET *A«0

PI. Octavià, 6 Tel. 9 3 6 7 4 1 0 4 7

6AR RESTAURANT

Cuina catalana i casolana

Carretera Roquetes, s/n Sant Cugat Tel. 93 589 34 45

Passeig de Rubí, 108 Tel. 93 674 57 47

HÜRnón Bar Restaurant

Tel.93 589 88 90

Menú 1.200 ptes.

Mercat Pere San Parada 1.04 Tel. 93 589 14 18

EL MAS GRANDEDELf

ENTREPANS ESPECIALS PLATS COMBINATS PLATS DEL DIA

Granja-Bar

1» MASIA

m

Ramon Escayola, 57 Valldoreix Tel 93 675 00 52

Sant Cugat Centre comercial

NUEVO McMENU

per carn de la bona La Torre, 14 Tel. 93 674 12 85

Aniversaris Celebracions Recepcions

RESTAURANT

MerilMiari de dilluns a dissabte 7,20 e (iva inclòs) 10 plats i 14 postres a escullir

Menú diari i entrepans . n 4rl4 S0 4* 0V*0

%*«* <**t* *+f M # * J

RESTAURANT CAN EDO Tel. 93 692 24 24 / 93 580 66 60 Bellaterral

Camí de Can Ganxet, 47 Tel. 93 589 50 83

Cantons'

el diari de Sant Cugat els4cantons@totsantcugat.com

d Sant Jordi, n 33-35 Tel. 93 587 93 96


AGENDA

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

La Ràdio 91.5 FM De dilluns a divendres

Espais d'art (dimecres). Radiofórmula (dijous). Freestyle (divendres). Amb Ivàn Medina.

Selecció musical. Amb Joan Vallvé.

A LES 8.00 H Primera plana. Informatiu amb Esteve

Diumenge

A LES 9.00 H

A LES 9.00 H Missa Diumenge.

A LES 15.00 H

DE 23.00 H A 7.00 H

Bon dia. Música amb Joan Vallvé.

Estoc de pop. Radiofórmula amb Àlex Bartual i Salva Vallvé.

Música al teu costat (dl, dm, de, dv). Fil musical. Bones notícies (dijous). Espai de les esglésies evangèliques de Sant Cugat.

A LES 10.00 H

A LES 10.00 H

Éssers urbans. Magazín amb Magda Méndez i Jordi Ramos.

Roda d'amics. Amb Pere Pahissa i Joan Fàbregas.

Sala.

A LES 20.00 H

A LES 9.30 H

l'esportiu. Informatiu d'esports amb Jan Badosa i Joan García.

Versió directa. Magazín amb Ester Castanyer.

Dissabte

5 3

A LES 21.00 H

A LES 13.00 H

A LES 13.00 H

A LES 23.30 H

Avantmatx. Esports amb Carme Reverte.

Música al teu costat (dijous). Fil musical.

Esport en marxa. Informació esportiva amb Eva Caro i Xavi Vellerino.

A LES 14.00 H

A LES 14.00 H

Actualitat esportiva. Esports.

Al lloro (dilluns). Actualitat musical amb Salva Vallvé. Jazz cava (dimarts). Música de jazz amb Josep M. Alvira. 'Chill Out' (dimecres). Música chill-out amb David Villena. Didascàlia (dijous). Actualitat teatral amb Pep Tugues. Radiofórmula (divendres).

A LES 21.00 H

A LES 21.00 H

A LES 13.40 H

A LES 22.00 H

La última mirada. Amb Sònia Carmona.

Amb molt de gust. Espai de cuina amb

Black night (dilluns). Enyorada Blancaneus (dimarts). Espai de poesia.

DE 22.00 H A 9.00 H

Esport en marxa. Informació esportiva amb Carme Reverte.

Música al teu costat. Fil musical.

DE 22.00 A 8.00 H

A LES 12.30 H Selecció musical. Amb Salva Vallvé.

A LES 13.00 H Sant Cugat avui. Informatiu amb Zoraida Camarassa.

A LES 13.30 H

Pep Blanes. A LES 14.00 H

Radiofórmula. Música amb Roger Baltà.

CADA HORA Butlletins informatius. Informació local i comarcal.

A LES 16.00 H Azimut. Magazín cultural amb Jesús Torné i Ània Monreal.

A LES 18.00 H

Tal com érem. Amb J. M. Alvira.

A LES 16.00 H Bon rotllo. Magazín musical amb Raquel Iniesta.

A LES 19.00 H

L'àlbum. Música amb David Villena.

Picnic. Amb José Miguel Garanto.

Música al teu costat. Fil musical.

Farmàcies de torn

Santoral

DIJOUS 26

Fornós

Manel Farrés, 95 (Parc Central)

93 674 05 12

DIVENDRES 27

Serret

pg. Baixador, 78 (Mira-sol)

93 674 23 72

DISSABTE 28

Pinto

Església, 3 (Valldoreix)

93 674 28 71

DIUMENGE 29

Ruiz de Bustillo

ctra. Cerdanyola, 23

93 590 10 35

DILLUNS 30

Quirante

pg. Olabarria, 50

93 675 33 11

DIMARTS 1

Domènech

pg. St Magí, 50

93 674 33 53

DIMECRES 2

Llorens

Santa Maria, 27

93 674 15 31

DIJOUS 26 Sts. Cosme i Damià, germans, mrs.; Nil, abat. Sta. Justina, vg. mr.

DIVENDRES 27 Sts. Vicenç de Paül, fundador; Adolf i Joan, germans, mrs.; Caius, bisbe.

De dl a dg. (942 li): Domènech (Sant Cugat) i Pintó (Valldoreix) - De dl. a dv. (14-20 h): Serrés (les Planes) Dissabte matí (9 a 13.30 h): Serrés (los Planes) - Dissabte tarda: Heringues. Llorens, Salavert i Serret (Mira-sol) - Diumenge matí: Isern (la Floresta).

DISSABTE 28 Sts. Wenceslau, duc, mr.; Exuperi i Salomó, bisbes; Heliodor, mr.

DIUMENGE 29 Els Sts. Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Sta. Gudèlia, mr.

DILLUNS 30 Sts. Jeroni, prevere, dr.; Gregori i Honori, bisbes. Sta. Sofia, vidua.

DIMARTS 1 Stes. Teresina de l'Infant Jesús. vg. carmelitana; Júlia, mr. St. Remigi, bisbe.

DIMECRES 2 Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de Lleida. Els Sants Àngels de la Guarda.

el diari de Sant Cugat Full de subscripció Dades del subscriptor Nom Cognoms Ciutat

Carrer/mim./pis/porta Codi postal

Fax

Telèfon

NIF o DNI

Dades per al pagament

Dades de la subscripció

Banc/Caixa

Data d'alta

Adreça oficina

Nombre de subscripcions

nnnn nnnn nn Entitat

Oficina

OC

DDnDDDDDDC1

Adreça d'entrega

Núm. de compte

Titular 1

1 Comptat

1

1 Rebut domiciliat :.>Ó\^-VU. '^sfesaS^

Sant Cugat del Vallès,

de

del 2002 Signatura

el diari de Sant Cugat Envia aquesta butlleta per fax al 93 674 20 24 o porta-la al c. Sant Antoni, 42-44

I


54 AGENDA

Dijous 26 setembre dei 2002

el diari de Sant Cugat

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

Telèfons d'interès AJUNTAMENT Sant Cugat Casa de Cultura EMD Valldoreix OM1C PROMUSA

93 565 70 00 93 589 13 82 93 674 27 19 93 589 22 88 93 589 17 32

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CAP 93 589 11 22 CAP - Urgències 93 589 44 55 Ct. Soc. Sant. La Floresta . .93 589 30 20 Ct. Alzheimer St. Cugat . . .93 674 70 61 Creu Roja Sant Cugat 93 674 12 83 Creu Roja Valldoreix 93 674 24 59 Dispensari - La Floresta . . .93 674 76 15 H. General de Catalunya . .93 565 60 00 Vall d'Hebron 93 427 20 00 Sant Joan de Déu 93 203 40 00 Telèfon de l'Esperanva . . . .93 414 48 48 ASSOCIACIONS \Al'l' VV Can Majó Vall. .93 674 50 49 AAPP i VV Valldoreix . . . .93 674 21 97 AAPP Montserrat Vall. . . .93 674 21 05 AA Prop. i V la Floresta . . .93 674 20 89 AAVV Aiguallonga Floresta 93 674 51 29 AAPP i VV Mira-sol 93 674 20 18 AAVV V Carme Mira-sol . .93 674 10 03 AAVV St. Joan Mira-sol . . 93 674 71 03 AAVV i Prop. Mas Gener. .93 674 99 43 Consumidors 93 488 16 16 BOMBERS Bellaterra Generalitat Rubi - Sant Cugat

93 692 80 80 085 93 699 80 80

ENTITATS ASDl 93 674 46 10 - 93 589 78 96 CPA 93 589 16 74 C.Castellano-Manchego . . .93 589 76 05 Germanor Cavis 93 674 70 61 Grup Suport Immigrants . .93 674 93 14 Sant Cugat Comerç 93 674 03 22 LLEURE Arxiu Gavín 93 674 25 70 Arxiu Municipal 93 674 69 93 Arxiu Nac. Catalunya 93 589 77 88 Casal Cultural Mira-sol . . . 9 3 589 20 18 Casal d'Avis Sant Cugat . . .93 589 16 38 Casal Valldoreix 93 589 82 69 Centre Cívic la Floresta . . .93 589 89 42 Ctre. Cívic les Planes 93 675 51 05 Cines Cinesa (reserves) . . .93 589 09 41 Cines Yelmo (reserves) . . . .902 12 41 34 Club Muntanyenc 93 674 53 96 Coral de la Unió 93 674 10 06 Esbart Sant Cugat 93 675 26 52 Llar d'Avis Parròquia 93 589 05 98 Piscina Valldoreix 93 675 40 55 MITJANS DE COMUNICACIÓ Diari de Sant Cugat 93 589 62 82 Ràdio Sant Cugat 93 675 59 59 TOT Sant Cugat 93 674 86 61 ORGANISMES OFICIALS Hisenda 93 589 11 55 Jutjat 93 674 66 96 PARRÒQUIA Les Planes

93 204 75 03

Sant Pere Octavià Valldoreix

POLICIA Cuerpo Nacional 93 674 78 58 Municipal i Protecció Civil 092 Municipal (Valldoreix) . . . .908 79 51 25 Comissaria St. Cugat

93 674 76 12

DNI (Cita prèvia)

93 589 30 80

Urgències

CINESA 1 El otro lado de la cama

16.30 - 19.30

CINESA 1 Camino a la perdición

22.20

ONESA 2 Austin Powers

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45

CINESA 3 Nunca màs

17.00 - 19.35 - 22.15

CINESA 4 Senales

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45

YELMO SANT CUGAT SESSIÓ GOLFA (00.50 h): dissabtes SESSIÓ MATINAL (12.00 h): diumenges i festius YELMO 1 < Senales

93 674 20 89

Catalana de Gas Correus

93 725 29 44 93 674 70 96

ENHER Rubí

93 699 18 92

FECSA (atenció client) . . .902 50 77 50 FECSA (avaries) Funerària Repsol-Butà

B

Recollida voluminosos . . . .93 589 28 17 SOREA 93 589 00 21

TRANSPORTS

*

Tel. i fax 93 589 82 69

AGENDA Octubre DISSABTE DIA 12 APLEC DE LA SALUT Exposició fotogràfica "Patrimoni arquitectònic de Valldoreix" • V Concurs de Bitlles • visita comentada • Gran Fira de Jocs Populars • Tirolina • Bastoners i Grallers • Recital de Cant Coral • Santa Missa • Sardanes • VII Concurs de paelles. Horari: a partir de les 10 h Lloc: ermita de la Salut Organitza: EMD de Valldoreix Col·labora: Creu Roja de Valldoreix, Valldaurex, Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, Associació Defensa Foresta, Coral l'Harmonia, església Sant Cebrià (s'editarà un díptic, on constarà tota la informació).

Aeroport

93 478 50 00

TALLERS

93 204 22 47

Org. EMD de Valldoreix

FGC Grua

93 205 15 15 93 674 33 71

RENFE

93 490 02 02

Port

93 318 87 50

Ràdio Taxi

93 589 44 22

Taxis (associació)

93 674 09 97

ÚLTIMES PLACES • TALLERS DEL CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX Casal de Cultura - Tel./fax 9 3 589 82 6 9 De dimarts a dijous de 9 a 13 h i de 17.30 a 19 h * Grafologia II • Grafologia I (NOU) • Dibuix i pintura per a joves i adults (NOU) • Dibuix i pintura per a nens • Joieria artesanal • Joieria artesanal • Esmalts • Estampació de roba, batik i seda • Joieria a la cera perduda • Vitralls decoratius • Teatre per a nens • Teatre per a joves

Horaris

YELMO 2 Austin Powers

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40

YELMO 3 O.T. La película

16.30 - 18.30 - 20.40 - 22.45

YELMO 4 Nunca màs

17.15 - 19.45 - 22.30

YELMO 5 Nos miran

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45

YELMO 6 Men in Black II

16.30 - 18.30 - 20.40 - 22.50

ÚLTIMES PLACES - CLASSES DE L'ÀREA D'ESPORTS CEIP Jaume Ferran i Clua (c/ Brollador, s/n)

Tel. 93 589 66 62 / Fax: 93 589 14 13 Dl, de i dv de 10 a 13 h i de 17.30 a 20 h

YELMO 7 Asesinato...1-2-3

.17.00- 19.45

YELMO 7 Camino a la perdición

YELMO 9 K-19

Sant Albert, 5

Carreteres

22.40

CLASSES IMPARTIDES AL CASAL DE CULTURA • Tai-Txí • Jazz infantil i juvenil • Jazz aeròbic i juvenil • Ioga CLASSES IMPARTIDES AL PAVELLÓ DE VALLDOREIX • Gym-aeròbic • Tonificació CLASSES IMPARTIDES AL CEIP JAUME FERRAN I CLUA • Balls de saló • Gym-aeròbic • Tonificació • Tai-Txf

16.30 - 19.30 - 22.30 - Ds: 16.15 - 19.15 - 22.15

2a SETMANA

13 a SETMANA

EL OTRO LADO DE LA CAMA SALA 1: 16.30-19.30 h GOLFA Camina..: 01.00 h. M-13 ANYS

,' I

Informació i inscripcions De dilluns a divendres De 9 a 13 h i de 17.30 a 19.00 h

El cinema de cosa teva

SANT CUGAT

/y^waw^/ÜNfVERRAi

900 77 00 77 93 589 55 52 93 674 15 80

YELMO 8 Salvoconducto .15.50 - 17.00 - 22.15 - Ds: 16.30 - 20.00 - 23.30

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.50

EMD Valldoreix

091

SERVEIS Aigües la Floresta

Cinemes Sant Cugat CINESA SANT CUGAT SESSIÓ GOLFA (00.30 h): divendres i vigília festiu SESSIÓ MATINAL (12.00 h): dissabtes i festius

93 674 11 63 93 674 05 69

SENALES SALA 4: 16.00 -18.15 - 20.30 - 22.45 h GOLFA: 01.00 h. MAJORS 7 ANYS

^VHHHv

^^W^Í^H^BWP

^^P^W^^^W^P-

fs* fer*

DiMit* i'm

Cm** 4 •&U«i«f3

y*

jstt*

ESTRENA

ESTRENA

AUSTIN POWERS: EL MIEMBRO DE ORO SALA 2: 16.00 -18.15 - 20.30 - 22.45 h GOLFA: 01.00 h. MAJORS 7 ANYS

NUNCA MAS SALA 3:17.00 -19.35 - 22.15 h GOLFA: 00.45 h. PDT. CLAS. EDATS.

^ V H V O T H Ctn-aà

••• ï.-*r>

^^^^^^^^^^^B

^^^^i^^^^^^^p

^^^^^^^•^^•^w

ACCMCtM X*fetl(**ÍM

v H H W '

^••••^^•••^•^F


PUBLICITAT

el diari de Sant Cugat

Dijous 26 setembre del 2002

55

pròxim número a l'octubre revista gratuïta de:

el diari de Sant Cugat Tel.: 93 589 62 82

'


56 SOCIETAT

Dijous 26 setembre del 2002

el diari de Sant Cugat

SANTCUGATENCS r

"L'educació és la clau del nostrefutur"

Urbanisme

Valentí Feixas Físic i pedagog, és el dirrector general de la Instrtuació Cultural del CIC, la fundació privada a la que pertany l'Escola Thau. Ha estat president de la Comissió La Ciutat de la Formació i el Lleure del Projecte Educatiu de Sant Cugat. Fotografia: JORDI GARCIA

Àlex López / SANT CUGAT ifc . Sant Cugat té una bona oferta educativa?

Des de la meva experiència de més de vint anys en el món educatiu crec que puc afirmar que Sant Cugat té una molt bona oferta educativa i de qualitat, tant pública com privada, tot i la problemàtica de desfasament entre la demanada i l'oferta de places en determinats nivells educatius que afecta qualsevol nucli de població que tingui un creixement tan accelerat com el que estem tenint. A més, hi ha molts tipus d'escoles.

Per mi, això és un valor. Jo sóc dels qui creuen que, per poder exercir el dret a la llibertat d'educació, l'escola no pot ser única, ha de ser plural. La llibertat de les persones a poder escollir un tipus d'escola per alsfillsés un dels pilars fonamentals del servei educatiu i una de les garanties reals que hi hagi qualitat. El sistema educatiu d'un país com Catalunya, que vol ser avançat, ha de ser un sistema educatiu que garanteixi aquesta llibertat i aquesta capacitat d'elecció, alhora que garanteixi també l'equitat en l'accés, evitant discriminacions i procurant una veritable igualtat d'oportunitats. Un estudi publicat l'any passat per la fundació La Caixa sobre la família davant l'educació, a més de revelar un nivell molt alt de satisfacció dels pares per l'educació que reben els fills, planteja la capacitat d'elecció entre diferents tipus d'escoles com un dels factors clau per garantir la qualitat en l'educació. El ciutadà de Sant Cugat té una possibilitat important d'elecció entre diferents tipus d'escola i per tant, des d'aquest punt de vista, això és molt positiu. Fins i tot, l'oferta educativa de Sant Cugat atrau famílies d'altres municipis.

JORDI CASAS

Quin és el projecte educatiu de l'Escola Thau?

Thau és un projecte que arrenca a principis del anys seixanta, amb una voluntat ferma de recuperació pedagògica i de país. Neix en el si de la Institució Cultural del CIC, juntament amb altres projectes educatius que avui acullen més de sis mil alumnes, amb una voluntat clara de servei a la societat a partir d'una identitat que s'articula sobre quatre principis: els valors cristians, la catalanitat, l'obertura i el compromís social, i una pedagogia participativa, integral i personalitzadora. Aquest projecte ha anat evolucionant al llarg dels anys i, com a conseqüència de la demanda d'un grup de famílies de Sant Cugat, inicia l'activitat a la nostra ciutat el mes de setembre de l'any 1996. La nostra vocació és la de fer un servei públic des de la societat civil i sense ànim de lucre. El nostre projecte planteja, de forma harmònica i en un marc d'ambientació valorativa, un treball educatiu on destaquen, entre d'altres, el treball de les llengües, l'activitat física i esportiva, l'educació artística i la incorporació de les TIC. Volem que Thau sigui una escola plenament integrada a la comunitat educativa de Sant Cugat i a la vida cultural de la ciutat. Hi ha qui diferencia l'escola pública de la privada...

El problema educatiu no és un problema d'escola pública versus escola privada. Aquesta és una fal·làcia que cal desfer. Hi ha qui considera que, per aconseguir la igualtat d'oportunitats, l'escola, com a servei públic, ha de ser única i igual per a tothom. Jo no ho veig així i crec

que aquest principi no només vulnera el dret a la llibertat d'educació sinó que nega una realitat tan fecunda al nostre país com l'escola promoguda per la societat civil. En la nostra realitat educativa coexisteixen tres tipus d'escoles: les públiques, les privades concertades i les privades no concertades. El dret a la gratuïtat en l'educació i a l'equitat en l'accés només es pot garantir en un model on es complementin l'oferta pública i l'oferta de la privada concertada. Crec que el sistema públic d'educació que necessitem per a Catalunya, perquè siguem un país avançat, és un sistema mixt on l'oferta pública i la privada concertada coexisteixin amb igualtat de condicions i que col·laborin entre elles per oferir un servei de qualitat. El que hem de fer els centres públics i els concertats és crear espais de col·laboració per oferir una escola de qualitat als infants, nois i noies. La realitat ara no és aquesta.

El problema de l'educació no és si hi ha més escola pública, privada concertada o privada. El mal de l'escola pública no és el diner que va a parar a la concertada. Aquest és un diner que serveix perquè unes famílies puguin exercir el dret de llibertat d'educació apropant-se a la gratuïtat, cosa que tampoc no es compleix perquè els concerts només cobreixen una part de les despeses. Això provoca que moltes famílies hagin de fer un esforç econòmic suplementari per poder gaudir de l'escola que desitgen per alsfills.L'educació necessita més recursos, no només les escoles públiques sinó també les escoles concertades, i una gestió eficient dels recursos. Insisteixo, cal que treballem conjuntament per millorar dia a dia.

GESTIÓ I

A mi m'agraden les entrevistes, què voleu que hi faci!! Per tant, he devorat amb fruïció la que fa dues setmanes va fer aquest setmanari al tinent d'alcalde de l'àrea de ciutat sostenible (i prego que si el nom i les funcions han canviat, se'm faci avinent, perquè en aquest cas probablement l'hauré pifiat quan acabi la columna). El que més m'ha sobtat, que no pas sorprès, de l'entrevista, han estat dues coses: la sensació que aquesta és una. àrea omnipotent i omnipresent, el tinent d'alcalde parla de quasi tot; i la seguretat expressada que la seva obra serà continuada per ell mateix. La primera afirmació no pot sorprendre ningú. A Sant Cugat tot el que està relacionat amb les pedres, i és un dir, ha estat cabdal des de fa anys (pel que es diu i pel que no es diu). La transformació urbanística ha estat impressionant. Tota una altra cosa és que, com afirma el nostre tinent d'alcalde, siguem la ciutat de Catalunya on s'ha consensuat més amb els veïns l'urbanisme. ^Realment el disseny urbanístic d'una ciutat pot arribar a consensuar-se, més enllà del que les forces del mercat imposen? Una altra cosa, evidentment, és que hi hagi la voluntat real d'intentar-ho. En aquest aspecte, les Agenda 21 locals, impulsades des de la címera de Rio de Janeiro de 1992 i la carta d'Aalbor de 1994, en constitueixen un intent. Però, ves per on, en cap moment de l'entrevista es parla específicament de sostenibilitat. L'altre aspecte que apuntava és la seguretat de l'entrevistat respecte a la continuïtat en el govern municipal de la coalició que representa i d'ell mateix. Saber que ell personalment vol acabar l'obra iniciada és una informació que s'agraeix i fins i tot s'aplaudeix, pel que representa de voluntarisme. De l'altre aspecte de l'afirmació, n'aplaudeixo l'optimisme que porta implícit. No obstant això, deixa les portes obertes a possibles alternatives polítiques. Ens diu que durant aquests anys s'han posat les bases de la ciutat del futur i que en els propers acabaran totes les idees que han tingut per a la ciutat. Per tant, sense ciutat per fer i amb les idees ja esgotades, hauran acabat la feina. El siguiente, por favor.

CONFIANÇA

Impost de societats - Comptes anuals - Comptabilitat - Gestoria

León Tomàs 0* Gestoria adnrinntr·tiva

c» Administració Finques

Assessoria fiscal i laboral - Administració de comunitats - Lloguers Ptge del Celler, s/n (entre carrers Balmes i Sant Medir) 2a planta, despatx 8-9 Tel. 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Vallès - leontomas@leontomas.com =5T

Diari de Sant Cugat 444  

Diari de Sant Cugat 444, 26 de setembre de 2002

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you