Page 1

Dijous, 21 juny del 2001

•V W Recoder inaugura V ampliació del Col·legi Europa PÀG. 17 CIUTAT

Ferrés dimiteix com a regidor de Seguretat Ciutadana PÀG. 10

ECONOMIA

P

L'Ajuntament podria recuperar l'IVA pagat a l'Estat per subvencions PÀG. 42

Can

Rebutjat un nou intent de Nunez d'urbanitzar Torre Negra i rodals L'Ajuntament de Sant Cugat ha denegat una nova proposta de Pla d'Actuació Urbanística (PAU) al sector de Torre Negra.

La proposta, plantejada pel propietari majoritari del sector, el constructor Núfiez i Navarro, i per 42 propietaris més (75% de la propietat), preveu la urbanització en uns termes molts similars als que inclou el PGM. Per l'alcalde Lluís Recoder, "aquesta denegació posa una vegada més de manifest la voluntat

de l'equip de govern de preservar aquest sector". Aquesta informació es va fer pública el 13 de juny passat a la reunió de la comissió de seguiment, tot i que Nunez va presentar el PAU a l'Ajuntament el 10 d'abril i el 29 de maig l'alcalde es va reunir amb els propietaris. PÀG. 10


UB DEL SUBSCRIPTOR

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

B I\E?1 d IDC^DIDTH D 1#E1L 9UD%ll#llir IV gratis 1 Excursió de 2 hores PER 4 2 PERSONES

<

A LA MUNTANYA • EN GRUP I AMB GUIA * CAPS DE SETMANA I FESTIUS PER FER AMB ELS AMICS 0 LA FAMÍLIA • NOMÉS CAL TENIR CARNET B-1 O Al

2 < Ü

Ctra. Sant Cugat-Cerdanyola, km. 4,6. Sant Cugat. Tel. 93 597 05 35

Jumplng QUAD Sant Cugat

CD CAMELA CADA SETMANA SORTEGEM 2 CD ENTRE ELS SUBSCRIPTORS (ESCOLLITS A L'ATZAR PER GENTILESA DE TEXIDÓ ÒPTICA)

I Des del diari contactarem amb el guanyador de la setmana

Vips per obtenir consumicions gratis

lt#**

VENIU A RECOLLIR-LOS AMB EL CARNET DEL CLUB DEL SUBSCRIPTOR (RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ)

< < ü

L

A

C

A

R

P

A

Sant Cugat Ctra. Sant Cugat-Cerdanyola, km. 4,6. Sant Cugat. Tel. 93 597 05 35

Bacco regala 2 menús A UN SUBSCRIPTOR ESCOLLIT A L'ATZAR

B < < ü

Resmrant

Des del diari contactarem amb el guanyador del mes.

£A«0

Parc Central. Manel Farrés, 97. Tel. 93 674 30 69

1 Passeig a cavall PER COLLSEROLA PER A 2 PERSONES CADA DIUMENGE <

<

§ fltpiCd ï>©V©

TELÈFON ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR 93 589 62 82

Reserves al tel. 93 674 11 40

* Sïïï»ÍSïïS?» h


Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

3

Ei tema de Sa

ETMANA Inici de l'Agenda Local 2 1 Ester Castanyer / SANT CUGAT

Sant Cugat va donar dimarts el tret de sortida al Pla Director de Desenvolupament Sostenible-Agenda Local 21. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, té Pobjectiu de treballar per avançar en el concepte de sostenibilitat i fer una ciutat més equilibrada des de tots els àmbits i amb la participació de tota la societat. Així ho va explicar l'alcalde. Lluís Recoder, que va recordar el compromís assumit pel consistori quan l'any 1996 va signar la Carta de Pobles i Ciutats Europees vers la Sostenibilitat (Carta d'Aalborg) i va destacar que aquest procés "ens ha de permetre buscar models per fer que la nostra ciutat avanci cap a la sostenibilitat i el respecte per l'entorn".

Recoder: "El procés de les Agenda 21 no és només una estratègia de futur sinó que també intenta fomentar la participació ciutadana" Unes 50 persones van assistir dimarts al claustre del Monestir a l'acte d'inauguració d'aquest Pla Director per l'Agenda Local 2 1

Recoder també va voler destacar que un dels principals vessants d'aquest Pla Director és la participació ciutadana. En aquest sentit, l'alcalde va assegurar que "el procés de les Agenda Local 21 no és només una estratègia de futur sinó que també és un procés que intenta fomentar la participació ciutadana i nodrir-se de les aportacions de tothom que hi vulgui participar". Precisament per articular aquesta participació, el Pla Director de Desenvolupament Sostenible de Sant Cugat preveu diferents iniciatives entre les quals destaquen els Fòrums Ambientals, uns òrgans de debat oberts a tots els ciutadans i entitats i que serviran per trac-

tar alguns dels principals eixos d'aquest projecte com l'energia, l'aigua, la mobilitat sostenible, el planejament i l'edificació o la contaminació atmosfèrica, entre d'altres. Aquests fòrums, que començaran a mitjans de juliol i acabaran a finals de desembre, permetran a l'Ajuntament posar a la disposició dels santcugatencs tota la informació que es vagi elaborant amb l'estudi de diagnosi ambiental que ja s'està elaborant i recollir al mateix temps les diferents aportacions de la societat. Tots aquests elements, juntament amb una Comissió Tècnica Municipal i un Consell

Assessor, formats per diferents professionals, permetran cap a finals d'any redactar una primera proposta de Pla Director, que segons va explicar el regidor de Medi Ambient, Jordi Ferrés, després haurà de tornar a ser validada pels mateixos agents del procés i que es preveu que pugui ser aprovada definitivament cap a principis de l'any que ve. Ferrés va remarcar també que un altre dels objectius d'aquest procés d'elaboració de l'Agenda 21 és que "estigui molt vinculada a la ciutat, amb uns eixos que siguin teòrics però que també estiguin ajustats al nostre municipi", i va afegir que, per aquest motiu,

JORDI GARCIA

la voluntat del consistori és dotar tot el procés de diversos exemples pràctics que siguin "una mesura exemplificadora i demostrin el compromís que tot aquest procés tindrà la seva aplicació a Sant Cugat". D'altra banda, tant l'alcalde com Ferrés van voler recordar també que l'Agenda Local 21 no acabarà amb la redacció del Pla Director de Desenvolupament Sostenible sinó que després s'haurà de crear una comissió de seguiment que en garanteixi l'aplicació i que en revisi els continguts per tal que aquest sigui un pla dinàmic que es pugui adaptar i modificar segons les futures necessitats.

El compromís local, un L'Ajuntament engega les gran repte de la nova primeres iniciatives per cultura de la sostenibilitat a una millor sostenibilitat E.C. / SANT CUGAT

La importància de formular models sostenibles de ciutat va ser una de les conclusions de la xerrada que va oferir el membre del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, Martí Boada, durant la sessió inaugural del Pla Director de Desenvolupament Sostenible de Sant Cugat. Segons va explicar Boada, actualment "la lluita per la sostenibilitat a nivell mundial passa per un compromís en l'acció local". El representant del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient va voler recordar també que la nova cultura de la sostenibilitat ha estat considerada en alguna ocasió com la tercera gran revolució de la història de la humanitat i va manifestar que

es tracta d'un problema de totes les cultures i civilitzacions ja que, segons va assegurar, "es tracta d'un tema transversal, i si no ens en sortim, el vaixell d'ensorra per tots, des de les cultures més avançades fins a les menys desenvolupades". Davant d'aquesta situació, per Boada, la via de les Agenda Local 21 és esperançadora, tot i que es tracta d'un procés difícil que contínuament s'ha d'enfrontar a les reaccions adverses i neutralitzadores que van sorgint des de l'inici d'aquesta nova cultura mediambiental. Precisament per aquestes dificultats, Martí Boada va voler destacar la tasca de totes les persones que des dels anys 70 estan treballant en temes de sostenibilitat, i que han hagut de patir la incomprensió de la societat.

E.C. / SANT CUGAT

"Una de les coses que teníem molt clares és que no només volem un marc teòric sinó que volem també una concreció pràctica". D'aquesta manera explicava dimarts el regidor de Medi Ambient, Jordi Ferrés, la voluntat de l'Ajuntament de posar en marxa ja des d'ara alguns projectes que demostrin el compromís del consistori per tirar endavant aquesta Agenda Local 21. En aquest sentit, Ferrés va assegurar que ja s'ha començat a treballar, tant des del vessant informatiu i de participació, amb l'elaboració d'un pla de comunicació i una enquesta entre els ciutadans, com amb diverses iniciatives que s'emmarquen dins la voluntat de fer de Sant Cugat una ciutat més sostenible i que van

des d'un projecte de reutilització d'aigües grises, que ja s'aplica en algunes de les noves promocions d'habitatge públic, a un pla especial de protecció derieresi torrents o la redacció d'un projecte per a la utilització de l'aigua del subsòl per al reg d'algunes zones enjardinades del municipi. Dins d'aquest mateix context, el regidor va fer també especial referència a la primera instal·lació fotovoltaica de generació d'energia solar, que s'inaugura aquest migdia a l'IES Arnau Cadell, i que, segons va explicar Ferrés, "és la primera instal·lació d'aquestes característiques que es fa al municipi però, a més, es fa dins un centre educatiu, i això pensem que és important perquè qui hi haurà allà cada dia seran els joves del futur, que després ho aplicaran als projectes que puguin desenvolupar".


Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

.rlINIU Editorial Un comportament qüestionat

L

'alcalde Lluís Recoder ha acceptat la dimissió presentada pel regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Ferrés, tot i que el manté a la Rcgidoria de Mobilitat i Medi Ambient. Tot plegat, en relació amb els fets prou coneguts de la retirada del carnet de conduir, i un seguit de fets poc clars i vinculats a aquesta retirada com ara la denúncia feta per diverses fonts del fet que mentre va durar la sanció l'implicat seguia conduint-. L'alcalde ha volgut acceptar la dimissió fins que s'aclareixin els fets. Malauradament, doncs, tenim un nou serial que s'afegeix encara més a la pobra imatge que el ciutadà del carrer percep de la política i dels polítics. Una serietat que es posa en dubte tot i que els tenies que tractem són dins de la vida privada delregidor.No obstant això, el comportament i les fornies, sobretot en els polítics, han de ser un mirall per a la societat i el vidre que separa la privacitat i el càrrec és tan fi que quan s'esquerda, comença a trencar-se per tot arreu. LI fet ha estat noticia a tots els mitjans on fins i tot s'especula sense proves que la retirada ha estat per donar positiu a controls d'alcoholèmia. Nosaltres no som qui l'ha de jutjar i

d'entrada cal donar-li la pressumpció d'innocència, però sí que davant d'un fet com aquest que ha transcendit a la llum pública fins i tot amb especulacions molt greus, demanem rigor i entenem que s'ha de filar molt prim i obrir un parèntesi provisional a totes les responsabilitats de govern del regidor, ja que si hi ha dubtes del seu comportament ètic com a servidor públic, aquestes recauen sobre totes les seves actuacions públiques, tot i que mantingui el seu escó deregidorfinsque davant l'opinió, s'aclareixin els fets. D'altra banda, Jordi Ferrés na manifestat que últimament pateix pressions perquè abandoni la política i que ha rebut amenaces des que es va posicionar en contra del projecte de l'abocador controlat de la pedrera Berta, una posició que va enganxar de sorpresa el mateix alcalde, que, després de desautoritzar-lo, va assegurar que l'Ajuntament no es pronunciaria sobre el tema fins que no tingués acabatstotsels estudis. Si Ferrés se sent amenaçat, com afirma, que utilitzi la justícia i així traurem l'entrellat d'un i altre tema. La resta és escampar fum davant d'un comportament públicament qüestionat.

Les portes estan obertes questa setmana en el ple municipal ens ha sorprès un dels vint-i-tres punts de l'ordre del dia per damunt dels altres. Aquest punt ha estat la moció proposada pel grup municipal del Partit Popular per crear la Setmana de portes obertes de cases regionals a Sant Cugat i constituir un consell municipal de cases regionals integrat per l'alcalde, regidors de l'equip de govern i els presidents de les cases regionals. Una moció, tot s'ha de dir, que va ser aprovada gràcies al suport dels regidors de CiU. Els diferents grups municipals de l'oposició no van dubtar a qüestionar l'esmentada moció i van assenyalar que era innecessària, electoralista i més pròpia del passat que no pas d'una societat actual com és la demòcrata. Primer de tot volem dir que el Centro Popular Andaluz (CPA) fa vint-i-quatre anys que existeix a Sant Cugat i el Centro Castellano Manchego (CCM) en fa quinze, és a dir, les famílies que formen part d'ambdues entitats estan sense cap mena de dubte més integrades a la societat santcugatenca que no tots aquells

A

catalans que s'han incorporat a la vila en els darrers anys. Ens consta, i si no només cal revisar l'hemeroteca d'EL DIARI DE SANT

que totes dues entitats estan integrades a la ciutat en tant que any rere any organitzen múltiples activitats i que aquestes estan obertes a la ciutadania i que tant el CPA com el CCM se senten orgullosos de viure a Sant Cugat i sentir-se santcugatencs i catalans d'adopció. A banda d'aquestes dues entitats, a Sant Cugat en tenim més, col·lectius d'altres punts tant de l'Estat com de fora. Sant Cugat destaca per ser terra d'acollida de persones d'orígens més llunyans, de tots els continents, gent que, evidentment també té una cultura que cal respectar. I la moció del PP passa per alt aquests darrers, que molt probablement són els que tenen més necessitat de ser acollits en tant que han arribat fa poc, desconeixen més l'idioma, la cultura catalana i necessiten més que ningú un cop de mà per arrelar-se. Amb mocions com aquestes, que fomenten postures excloents, el que pot aconseguir el PP és l'efecte contrari del que pretenia. CUGAT,

Cartes dels lectors i secció no poden excedir Ics 20 ratlles mecanografiades, L'autor haurà de signar amb noms i cognoms i és blanca i la teva bossa penjada del braç, els imprescindible que hi figurin el domicili, cl número telèfon i el número de nens s'acostaven a tu i tu a ells. DNI o passaport de l'autor. \o es publicaran escrits signats amb pseudònims Ens has obert les portes i ens hem seni> inicials, lii t>i iRI DE S. i N / Ci <• i/ es reserva el dret de publicar els textos que tit tan ben rebuts que ens hi hem trobat bé, han estat enviats i cl dret de resumir-los quan ho consideri oportú. a gust i còmodes: per tornar-hi, això és un bon començament. Voldríem que tornessis; si fos possible... ciutadans que no siguin regidors? És clar Carrer Joan Coromines Quina sort tenen els nens d'allà on ets que l'equip de govern CiU-PP l'únic que En relació amb la informació que públi- vol és mantenir el senyor Cànovas del ara! Gràcies, pare Jaume, et trobarem a falcament m'adreça la Comissió Tècnica de Castillo..., és la servitud del pacte CiU-PP. Nomenclàtor de l'Ajuntament de Sant Per una altra banda, aprofito l'avinente- tar. Cugat per fer-me saber que a Sant Cugat, sa per expressar-los que crec que el reconeconcretament a Mira-sol, ja existeix un gut lingüista Joan Coromines es mereix Famílies de 2n de Catequesi de Valldoreix carrer dedicat a Joan Coromines i alguna cosa més que uns 200 metres de Vigneaux. M'ha deixat perplexa perquè no carrer. Que curiós entenc que això mateix no es digués als santcugatencs que públicament els dema- Sara Bertran, regidora d'ERC Curiosament l'Ajuntament de Sant naven que fos substituït el senyor Cànovas Cugat del Vallès, presidit pel nostre bendel Castillo pel senyor Joan Coromines i volgut alcalde, Lluís Recoder, ha trobat la Pare Jaume, et trobem a Vigneaux atès que nosaltres esmentàvem, solució a la precarietat laboral dels joves faltar ben explícitament, que l'únic objectiu que torreblanquins. des d'ERC impulsàvem, era dignificar els Després de dos anys de rehabilitació i El dia de la comunió tots esperàvem carrers de Sant Cugat i que, per tant, lògi- trobar-te perquè amb tu, els nostres fills treball social constructiu. Per fi podem dir cament, foragitar al senyor Cànovas del entenen que s'ha de predicar amb l'exem- que ham trobat la nostra compensació a Castillo i que qualsevol nom que proposes- ple, i fer-ho amb alegria. tants esforços, a tantes i tantes parets aixesin els veïns ens semblava prou bé. <,Tan Cada tarda, els dies de catequesi, arri- cades, a tants i tants cartells penjats en poca consideració els mereix l'opinió dels baves sempre somrient, amb la teva barba plena matinada. El nostre benvolgut alcal-

'Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat Setmanari independent de Sant Cugat PREMSA LOCAL

\

ICUMI

C. Sant Antoni. 42-44 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 589 62 82 Fax 93 674 20 24

els4cantons@totsantcugat.com

DIRECTOR: Josep Maria Vallès EDITA: Premsa Local Sant Cugat, SL CONSELL EDITORIAL: Ramon Grau (president), Victor Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Albert de Pablo, Rogeli Pedró, Ramon Pros, Lluís Puig, Emili René, Montserrat Rumbau, Paco Soler, Josep A. Teixidó. Joan Tortosa, Josep M. Sans Travé. Joan Troyano, Núria Zabala. Josep Daniel. Manel Pardo i Pepa Martin GERENT: Anna Cornellà REDACCIÓ: Redactora en cap/Ciutat: Ester Castanyer. Societat: Emili Bella i Magda Méndez. Esports/Contraportada: Àlex López. Cultura: Josep M. Codina. Economia: Micol Sabaté

de del "dialogo" ens compensa. L'Ajuntament brinda l'oportunitat als okupes i als joves santcugatencs d'integrar-se al seu programa electoral oferint l'oportunitat d'una taller ocupacional, gràcies... Però no, Lluís, no. No ens mereixem els teus projectes plens de retòrica i buits de compromís, no ens mereixem la teva manipulació ni el teu somriure pietós, ni tampoc el teu diàleg covard. Tampoc ens cal una persecució mediàtica amb penes de presó d'any i mig, com tampoc l'ordre de destrucció d'una casa quan estàvem a la teulada, per variar. Ens mereixem més del que ens ofereixes, no ens calen els teus projectes de diàleg si al final tot s'ha de decidir per la força policial. Demanem DIGNITAT per a la masia i nosaltres, els okupes, que portem més de dos anys ocupats -amb c i k- rehabilitant l'espai físic i social d'una casa que es trobava en situació de runa i inseguretat -tal com diu el regidor d'inseguretat- i que ara es troba en condicions d'habitabilitat, tal com diu l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Els okupes ocupats et tornem a demanar RESPECTE, DIGNITAT i

CORRECCIÓ: Blanca Pi i Jofre Garcia DIRECTORA COMERCIAL: Clara Espasa SUBSCRIPCIONS: Sinda Gómez FOTOGRAFIA: Enric Fabre i Jordi Garcia DISSENY I MAQUETACIÓ: Susanna Dicenta IMPRESSIÓ: Rotimprés Tel. 972 40 05 95 DISTRIBUCIÓ: Mailing Vallès, SL, tel. 93 589 23 71. DIPÒSIT LEGAL: GI-405-93 EL DIARI DE SANT CUGAT expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles signats expressen l'opinió dels seus autors, que EL DIARI DE SANT CUGAT no fa seva necessàriament.

Publicació adherida a: (=\

A C P

C

eliclt C I I I I I I I de l« P r · m · a

\

Mafa&Aktt,

/""^^^.^ Distribució del Diari de Sant Cugat als suscriptors

C. Mercè Rodoreda, 8 Local 7 Tel. /Fax 93 589 23 71 Sant Cugat


«è*ii

OPINIÓ

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

Cartes dels lectors DEMOCRÀCIA per a tots els col·lectius que han participat a la masia, per a totes les persones que no han parat d'aixecar parets i cimentar terres, per tots aquells que no han perdut ni perdran la il·lusió per un projecte de centre social per a les entitats i persones de Sant Cugat, a la masia de Torre Blanca i per a totes les persones que busquem alguna cosa més que el "consumeix i calla" a què aquest Ajuntament ens té acostumats. Assemblea d'Okupes ocupats -ocupant el seu lloc. Torre Blanca-. Xavier Rodríguez

La Floresta un cop més Quina sorpresa la meva quan veig que comencen les obres de les rotondes del pont del Diari, i la de la plaça del Doctor Villar. Que el paviment de la plaça de Miquel Ros ja és aixecat i que aquesta plaça potser acabarà sent alguna cosa. Però renoi, en ple segle XXI, a l'era de la informació, ningú no pot avisar que tot això pot succeir un dia, que de retruc un bon matí una grua sense cap distintiu que la identifiqui, et canvia el cotxe de lloc perquè molesta per alguna obra, que unes moreres que fa ja un munt d'anys que estaven arrelades a la plaça Miquel Ros són reduïdes a la mínima expressió, per un possible canvi d'ubicació. Però qui és el que s'aixeca un matí i surt al carrer, amb al poder de fer tot això? sense avisar ningú, ni donar explicacions. Això passa a un districte que s'anomena la Floresta i pertany a un municipi que de demòcrata té el mateix que una república bananera de centreamèrica. Jo creia que aquesta setmana no tindria un motiu per recordarme del consistori, però veig que sí que el tinc. Xavier Sans Cordomi

Cinema en català Quan arriben els mesos d'estiu, la temperatura fa que durant aquestes nits caloroses s'estigui molt de gust a la fresca de la nit. Des de fa anys, aquestes nits s'amenitzen al Casal de Valldoreix amb sessions de cinema a l'aire lliure. Aquestes consisteixen en pel·lícules, més o menys recents, que els veïns poden veure de forma gratuïta.

Realment, cal felicitar l'organització per aquesta idea, ja que no només és una opció lúdica molt tranquil·la, en què es pot veure una d'aquelles sessions que a un se li va passar al seu dia, sinó que també permet gaudir de la fresca, sols o acompanyats. Però cal fixar-se en una cosa: com és que cap de les pel·lícules és projectada en la seva versió doblada al català? El lloguer d'una pel·lícula és el mateix, independentment de la llengua en què parlin els actors (o aquella en què els fan parlar). Què és el que succeeix perquè passi això? Es té por des de l'organització que no hi vagi ningú a aquestes sessions si es fes en la nostra llengua? Hi ha un fet curiós, que passa a molta gent, consistent en el fet que després de veure una pel·lícula a la qual hagin estat enganxats pel fil de l'argument, han de fer un esforç per recordar en quina llengua han seguit el film, és a dir, que la llengua no ha representat un problema. Reclamem, des d'aquestes línies, que aquestes sessions passin a ser emeses en la seva versió catalana. Tota aquella gent que de forma regular hi assistia hi seguirà gaudint d'aquest fet setmanal, així com també hi seguiran assistint persones esporàdiques. Potser, amb petites iniciatives com aquestes podem fer del català una llengua de ple dret i poder convèncer les empreses que guanyen diners amb el cinema que el català és una altra opció més i que és tant rendible com qualsevol altra. Joventuts d'ERC

Cercant Robin Hood dels Boscos 1 una es pregunta: ^com és possible que una persona que ha cobrat menys de 3,5 milions de pessetes brutes en un any no tingui l'obligació de fer declaració de renda si ha treballat en un mateix lloc i, sí, en canvi, si ho ha fet en dos o més llocs? Així doncs, tal com estan les coses, una persona que cobri 249.900 pessetes brutes (en 14 pagues) no està obligada a fer la declaració de renda sempre que hagi tingut la sort de poder treballar en una mateixa empresa. Tanmateix, si aquesta mateixa persona ha cobrat una mitjana de 140.000 pessetes brutes (en 10 mesos de treball) treballant en dos o més llocs sí que es veu amb l'obligació de fer la declaració. I, a més, és

probable que hagi que pagar al fisc si no ha retingut allò que hauria d'haverretingut. ^Com s'entén, doncs, que hi hagi una llei fiscal que castigui les treballadores i els treballadors que tenen contractes escombraria de menys d'un any? Es diria que aquesta llei la va fer algú que mai es trobarà en aquesta situació, algú que perfectament es podria anomenar Hood Robin, aquell personatge llegendari del Bosc Fiscal que es dedica a robar als pobres per donar-ho als rics. Ja que ni l'Estat, ni l'oposició, ni els grans sindicats estan per la feina, ^,no creieu que va sent hora que nosaltres, les ciutadanes i els ciutadans de carrer, anem recuperant l'autèntic Robin Hood? Algú m'ha dit que és probable que Robin sigui entre els milers de persones que aquest diumenge 24 es manifestaran alegrement per Barcelona a partir de les 12.00 hores als Jardinets de Gràcia per demanar, una vegada per totes, la globalització d'una solidaritat que faci possible la repartició d'aquella riquesa que per ara només acumulen els rics. Si us plau, si algú el troba, que es posi en contacte amb mi (cerdanya@worldonline.es), ja que li vull preguntar, entre altres coses, què pensa d'aquesta llei fiscal que tenim i què podem fer per canviar-la. Gràcies. Iviel Oliver i Cases

Contribucions especials El Sr. Gonzalo Rodríguez afirma que actuo de mala fe en la carta que vaig escriure perquè, segons ell, dic algunes inexactituds a l'hora d'especificar la forma de pagament de les contribucions especials en el pla de reurbanització dels districtes. Sr. Rodríguez, l'important no és COM hem de pagar els veïns aquestes contribucions sinó QUÈ hem de pagar, és a dir el 90% de l'obra. Em sembla que no sóc jo qui actua de mala fe, sinó l'Ajuntament, que discrimina uns veïns respecte als altres (jo em pregunto: els veïns de la rambla del Celler han hagut de pagar un 90% de les obres???). Segons la Constitució tots som iguals davant la Llei, però per a l'Ajuntament, sembla que no. ^.Sóc jo qui actua de mala fe o és l'Ajuntament, que ven als mitjans de comunicació un pla d'inversions i amaga deliberadament que el 90% d'aquestes, dedicades als districtes, ho pagaran els veïns de

asse.vj.

el diari de Sant •TT

BELL & ASSOCIATS <? IMip»

els4cantonsgtotsantcugat.com

*»\

la seva butxaca? Í,SÓC jo qui actua de mala fe o és l'Ajuntament, que vol asfaltar els carrers a cuita-corrents sense estudis seriosos d'impacte mediambiental i a l'hora ven la presentació del Pla Director de Desenvolupament Sostenible -Agenda 21 com si estessin aplicant mesures mediambientals reals? ^.Sóc jo qui actua de mala fe o és l'Ajuntament que en comptes de fer un projecte que ajudi a la pacificació de la circulació, proposa una solució més que dubtosa a nivell mediambiental i de qualitat com és el formigó reglejat? Per mi queda clar qui actua de mala fe. I per vostè, Sr. Rodríguez? Eulàlia Mesalles

Festa infantil a la Floresta 15 de juny, dos quarts de set de la tarda, fi de curs al Centre Cívic de la Floresta. Unes 200 persones van passar pel Centre Cívic per assistir als diferents actes que es van celebrar, interpretacions musicals de tota mena, danses, sopar, ball, etc. Tant els infants com els adults que van participar als actes van disfrutar de valent, fent partíceps els assistents de la seva alegria per tot el que han après durant el curs. Però considero que són poques persones, pel que representa la feina que es fa en aquest espai, després ens queixem que no es fan activitats i, quan es fan, manca assistència. Vull felicitar els organitzadors d'aquest tipus d'actes per la seva empenta i animar-los perquè continuïn malgrat que la participació no sigui la desitjada. Florestans, penseu que quan es fan actes d'aquesta mena l'organització és molt costosa, hi ha un col·lectiu de voluntaris que treballen per al seu èxit, i quin millor èxit que la participació dels veïns. Tingueu-ho present per a altres ocasions, com més siguem més riurem i millor ens ho passarem. Xavier Sans Cordomi

La foguera del nostre barri Som uns veïns de l'avinguda Pla del Vinyet, un barri nou, però que hi viu gent del poble de tota la vida. Ara fa tres anys vam organitzar la nostra primera revetlla a la comunitat, amb tot el que la tradició mana: sopar al carrer, petards, foguera i ball, però sembla que la

Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral Serveis Jurídics

Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 17 84'Fax93

590 30 10 • 08190 SANT CUGAT

tradició ja no és el que mana, sinó l'egoisme, l'individualisme i les ganes de fer la punyeta. Aquesta revetlla la celebrem davant la masia Torre Blanca, en un dels pocs terrenys que queden per edificar en el nostre poble, i per aquest motiu podem gaudir d'una foguera com cal, oberta a tothom, muntada amb il·lusió entre els veïns. Però vet-ho aquí, que quan teníem muntada la foguera, amb el permís pertinent, l'empresa que ens havia proporcionat les fustes ho va retirar tot, per ordre de l'Ajuntament, a causa d'algunes queixes d'altres veïns. De què tenen por aquests éssers mancats d'il·lusió i sobrats d'egoisme? Que les cendres els embrutin les cadires del jardí? Que quedi fumat el tendal? O que amb els petards es cremi la gespa? Amb totes aquestes pors es perd la convivència amb el veïnat, cosa que nosaltres sí mantindrem amb el caliu de la nostra foguera. Asun Egea, Anna Bouyas, Mireia Dellà

A veïns de la Floresta En l'última reunió del grup de treball de transport del consell de districte de la Floresta, el representant de l'equip de govern ens va anunciar que en breu, a la Floresta es posaria en funcionament un bus llançadora que aproparia els veïns des de diferents punts del barri fins a l'estació dels FGC, amb una freqüència aproximada de 30 minuts, a més del manteniment de la línia 3 actual. Aquest creiem que ha estat un gran èxit de la participació veïnal (tot i que probablement no sigui una solució definitiva) ja que ha estat una reivindicació constant que amb les propostes serioses fetes a través de l'AV de la Floresta han tingut aquest primer i positiu resultat. També s'està arreglant d'una vegada la plaça Miquel Ros. Això ens demostra que fent un treball seriós i responsable, i amb la participació veïnal, podem aconseguir coses. Us animem a participar activament en l'elaboració de propostes sobre temes pendents del barri, ens queda un llarg camí, temes com les clavegueres, el casal, el Pla Director, etc. Anima't, treballem junts i ho aconseguirem. AV de la Floresta, Oriol Ribera

LOTE 10 PLAZAS PÀRKING ENTRADA: 3 . 9 0 0 . 0 0 0 Ptas. RESTO: 4 4 . 0 0 0 Ptas/mes. ZONA P° TORRE BLANCA SANT CUGAT DEL VALLÉS

f>0«í

3 1

***>

OO


OPINIÓ

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

Martí Olaya (*)

Qualsevol clàssic

A

mi m'agradava el teatre. Veure'n. Fins i tot interpretar-ne quan, fa molts anys, els grups de teatre amateur feien una obra cada diumenge. I encara més fort! Llegir-ne. Llegir teatre representava per a mi muntar l'obra a mesura que anava girant fulls, imaginar-me el decorat, el vestit, la cara i la planta de les actrius i dels actors. I interpretar tots els papers, amb les inflexions de veu necessàries, amb les pauses... Tot només en el cap, és clar, que tampoc era cosa que em prenguessin per boig! (Després venia allò de veure l'obra muntada per un altre i interpretada per gent de carn i ossos i quedar decebut o potser admirat de veure que es desenvolupava de manera diferent a com jo

imaginava: pitjor o millor.) Creia haver après que en teatre, com en música, com en pintura, hi havia -hi ha, què dimoni!- uns autors que, entre milers i milers de contemporanis seus i amb un consens que fa de bon acceptar, marquen èpoques o estils. Ho exemplificaré amb uns noms que podeu intercanviar amb d'altres del vostre gust: Plaute, Shakespeare, Lope, Guimerà..., Bach, Wagner, Falla, Morera..., Miquel Àngel, Renoir, Sorolla, Nonell... Ben cert que podríem canviar tots els noms, però penso que l'exemple seguiria vàlid. Doncs, no! Si com a soferts i per ara passius contribuents en el finançament del TNC rebeu la revista trimestral que edita el centre, veureu que el públic -vostè, jo, la senyora Maria del tercer i l'oncle conco de Rubí; i potser poca gent més, perquè en això de majories reconec que cada dia vaig més fluix-, estem als llimbs. Un autor, polisubvencionat per cert, escriu amb lletra grossa: "Per què parlar de les nostres passions amb la veu d'autors del segle XVII?! (Calla, calla, que només es refereix a un segle determinat!) "Vull poder expressar el meu amor a una dona des de la meva boca, la meva corcada i pestilent boca, però meva al cap i a la fi i més càlida que qualsevol clàssic...". Us ho ben asseguro: a mi m'agradava el teatre. (*) Martí Olaya és escriptor

El Sever i en Tito

Víctor Alexandre (*)

Un parlament atemorit

F

inalment, el Parlament de Catalunya ho ha fet. En una moció d'Esquerra Republicana, que va ser transaccionada amb Convergència i Unió i el PSC, el Parlament es va pronunciar durament contra les paraules del rei d'Espanya, corroborades dies després per la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, en què negava que el castellà s'hagués imposat mai a ningú i que la llengua catalana hagués estat perseguida. Aquest va ser el text aprovat finalment: "El Parlament manifesta el seu malestar pel desafortunat contingut de les declaracions que s'han produït a les darreres setmanes que neguen que mai hagi existit cap imposició de la llengua castellana a ningú ni cap persecució política de la llengua catalana. Aquestes declaracions s'han de relacionar amb l'existència

d'una campanya destinada a reinvació és aquesta, si la carta en terpretar la nostra història per qüestió no diu enlloc, ni en el part de sectors polítics, intel·lecsobre ni en el text, els noms dels tuals i mediàtics, impulsada des reprovats? del nacionalisme espanyol". I per què no els diu?, podria Doncs bé, aquest pronunciapreguntar algú. ^.Per por a ofenment del Parlament de Catalunya dre els mentiders, potser? Però, no té precedents en aquests iqm són aquests mentiders? ^Són darrers vint anys de democràcia. persones o són déus? Perquè, si Mai, abans, el Parlament havia són persones, és a dir, homes i desautoritzat un discurs de la dones de carn i ossos, no poden casa reial espanyola. tenir més drets que les altres persones, no poden refregar-nos les Això, és clar, és bo perquè seves mentides i prepotència democràcia i por no són sinònims emparant-se en i, per tant, no és aconsellable una divina "La reprovació immunitat. I si, que en un Estat tot i així, un de dret hi hagi del Parlament, però, Parlament, és a institucions tot i el seu caràcter dir, la veu d'un intocables que poble, no gosa estiguin per singular, és d'una dir els noms i damunt del bé i gran tebior" els cognoms del mal. d'aquells que La reproval'ofenen, és que aquest Parlament ció del Parlament, però, tot i el i aquest poble tenen tan poc seu caràcter singular, és d'una poder i estan tan atemorits que si gran tebior. Tebior en el sentit fan algun gest no és per reprovar que evita, en tot moment, dir les ningú, sinó per apaivagar la vercoses pel seu nom. Es diria que és gonya que els produeix la seva com una mena de carta llançada a pròpia docilitat. la bústia amb el remitent molt Se'ns ha venut com una declaclar, però sense cap destinatari. ració èpica allò que era senzillaÉs evident que el destinatari -els ment un deure, se'ns ha venut destinataris, en aquest cas-se com un gest elegant allò que no sobreentenen, però un Parlament és altra cosa que submissió. que té por de dir les coses pel seu nom transmet una imatge molt No és aquesta l'època dels feble de si mateix. eufemismes? Ben mirat, si de la Quan determinades persones gent gran en diem tercera edat, amb càrrecs de responsabilitat es d'una perruqueria saló de bellesa, permeten el luxe de faltar a la d'una perfumeria centre d'estètiveritat històrica i ofendre tot un ca i d'una fleca boutique del pa, poble, mai la resposta d'aquest per què de la basarda no n'haurípoble i de la veritat pot ser més em de dir prudència? tèbia que la mentida. Perquè, <^on són els noms dels (*) Víctor Alexandre és periodista i escriptor mentiders? Quina mena de repro-

M.Rumabu (*)

<C. i/ESCOift II

ifVlSCAIt

1 JÉP*

No perdem la memòria

F

Contrallun ÏSTUDÜ-BOTIGA

BOTIGA

Avda. Cerdanyola, 11 Tel.: 93 589 60 63 e-roail: contraUum@eorttraUum.cfN8 www. cofitraUum.com

Stgo. Rusinyol 42 Tel.: 93 615 12 48 Fax.: 93 675 '

a poc que per TV3 fan un programa en el qual una persona gran va parlant de les seves vivències viscudes en els anys de la guerra i de la postguerra. Moltes d'aquestes vides impressionen perquè els ha tocat viure uns anys realment dramàtics, com el d'aquest últim dia on una dona parlava de com van afusellar el seu pare un cop acabada la guerra. No havia fet res, però ideològicament era un home de profundes idees socialistes, i això és el que va trobar escrit quan fa poc va poder revisar el seu procés. Ella s'havia tret el títol de mestra de català durant la guerra, i un cop aquesta acabada, aquests títols no van servir per a res i va haver de fer de brodadora per poder sobreviure. Són vivències impactants i

que ens parlen d'un passat en el qual el nostre poble i la nostra llengua van ser maltractats i anorreats. I som molts els que pensem que aquest passat no el podem oblidar, que les generacions que vénen han de saber tot el que va passar, perquè els que ens volen canviar la història tot dient-nos que la nostra llengua mai no ha estat perseguida, que la llengua castellana no s'ha imposat mai, i tantes altres mentides, hagin de callar. I per això seria bo que el que està intentant fer aquest programa de TV3 es fes a tots els pobles i ciutats del nostre país, que la gent que han viscut els difícils anys de la guerra i de la postguerra escrivissin les seves vivències, escrivissin tot el que van haver de viure i patir, i que ho fessin arribar als mitjans de

comunicació locals, ràdios, televisions, diaris, setmanaris, i que aquests ho fessin arribar a la resta de la població, o bé als grups d'estudiosos que hi ha a les diferents poblacions, perquè s'encarreguessin de recuperar aquest passat. I podríem començar a fer-ho a la nostra població, a Sant Cugat, i podríem posar l'exemple de l'intent que va fer no fa gaire Pere Vivó, en la seva constant recuperació del passat de la nostra ciutat, d'intentar explicar la mort del rector en plena Guerra Civil, tot recollint testimonis que podien encara donar fe del que havia passat, o bé el cas més recent del llibre de l'artista Cabanes, on recull les vivències dels seus familiars. Queden encara a la nostra ciutat persones que podrien explicar moltes coses d'aquells anys, vivències dramàtiques que formen part del nostre passat col·lectiu i que la Transició ha enterrat, potser calia fer-ho, però el preu que estem pagant potser és excessiu perquè significa l'oblit d'una part de la nostra història que hauríem de tenir sempre present per tal de no tornar a,repetir-la mai més, ni que mai ningú no pretengui reescriure una història diferent de la que realment va existir. (*) Montserrat Rumbau és historiadora


OPINIÓ

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

fies marginals i anem al fet, que em sembla prou interessant: El 3 de juny del 1351, davant del notari de Sant Cugat i de testimonis, l'abat Pere de Busquets (1351-1385), el que va ampliar - n o edificar de nou- l'edifici de l'arxiu, recuperava llibres i objectes de gran valor, que el Monestir havia empenyorat feia un any i mig: exactament el 2 de gener del 1350. Tornem enrere i fixem-nos en cadascuna de les dades: l'abat

Busquets és el successor de l'abat Biure, famós pel seu assassinat. Biure era abat des del 1348, per tant, l'empenyorament, és fet sota el seu abadiat i, a més, ja en marxa el greu conflicte amb Phereu Saltells, amb tan tràgic final la nit de Nadal d'aquell mateix any, el 1350. El document no el signà l'abat Biure, sinó tres monjos, en nom del Monestir. £] què és el que el Monestir empenyorà a canvi de rebre, en diners en efectiu, 300 florins d'or i 75 lliures de moneda barcelonina, que eren molts diners? El següent: Dos llibres: el Decret de Gracia i les Decretals de Gregori IX. Naturalment, encara manuscrits i de gran valor, la impremta trigaria més d'un segle a arribar. 1, a més, són empenyorats juntament amb els següents objectes també de gran valor, per bé que d'un altre gènere: dos gerros i trenta taces d'argent (una d'elles daurada), deu plats petits i onze de grossos, tots d'argent, una capsa d'argent amb tapa daurada,

volgut, ha tornat a passar un any i per a uns el curs escolar ja s'ha acabat i per als altres les vacances ja són més a prop. Una festa que torna amb els eixos que a la comissió s'ha treballat els darrers anys: la participació, pretendre arribar a tothom, la varietat i qualitat d'actes i donar cabuda a les diferents entitats, associacions carrers i iniciatives

que ens han fet arribar els dies anirà de la plaça de l'Ajuntament anteriors a la festa. I així confecal Monestir fins als records que cionar un programa amb més de enguany s'han confeccionat, tot 150 actes que esperem que permeha estat pensat, debatut en el si tin que la gent circuli, volti, es d'una comissió que ha treballat trobi, escolti, des de fa temps. balli, gaudeixi i La persistència "Una decidida aposta visqui amb de la música, del intensitat la vano, del ram, ha estat el rellançament nostra festa. del ball, ha mardel ball que ens Enguany cat el treball de identifica com a poble: s'ha treballat lligar solemnitat amb diferents amb festa tot el Paga-li Joan" comissions per procurant que millorar difeamb el temps la rents aspectes i introduir-ne de nostra dansa sigui motiu de coneixement entre els santeugatencs i nous. Una decidida aposta ha estat santeugatenques, però també el rellançament del ball que ens poble enllà. identifica com a poble: el Paga-li Joan. Tots els municipis, totes les El cartell i el programa de mà viles tenen un motiu i si bé el noss'han pensat amb aquesta filosotre ball diferenciat amb el pas del fia i voldríem que la gent ententemps, i la dedicació de molta gués la idea i l'objectiu. Mantenir gent s'ha anat mantenint, ara se li una tradició no vol dir deixar de ha volgut donar un nou aire. renovar-la, mantenir el nostre ball no vol dir deixar d'introduir-hi Des de la cercavila del 29 que

Pere Vivó(*)

El Monestir empenyorat... uaisevol semblança amb la realitat és pura casualitat. Ho podríem dir, atès que Tro TTo penso referir-me a cap empenyorament actual. Amb tot, aneu a saber si, el cervell, que és molt més complex que el millor dels ordinadors, no m'ha suggerit el tema associant-lo amb el préstec que la parròquia es veu obligada a contreure per fer front a les obres del palau abacial. No ho nego. Bé, deixem-nos de filoso-

Francesc Carbó (*)

Aquests dies els diferents mitjans de comunicació han començat a parlar de la festa gran del nostre poble. De nou la Festa Major tornarà a omplir de color, de so i llum la nostra vila per recordar que ha tornat el 29 de juny i Sant Pere ja torna a ser aquí. Sense adonar-nos-en, per a molts més ràpid del que hauríem

i una tassa d'argent amb peus i Monestir? Per quin motiu l'abat tapa, daurada per dintre i per fora. Busquets, només al cap de mig Reflexió: si no en teníem prou any de la mort de l'abat Biure i dels molts interrogants que ja tot just començat el seu abadiat, pengen sobre la vida i la mort de ja és capaç de redimir l'empenyol'abat Biure, heus aquí que, encarament? D'on surten els quarra, n'hi podem penjar uns quants tos?... més, perquè: Ofereixo a l'amic Jaumà tot ;.amb tanta "cAmb tanta necessitat aquest trencanecessitat es troclosques, per si bava el Monestir es trobava el Monestir vol afegir algufins al punt de fins al punt de veure's na escena més a veure's obligat a obligat a empenyorar la seva magníempenyorar llifica obra (amb bres de gran llibres de gran valor?" algun matís) valor i el millor Pedra i sang. -cal suposar- de No hi quedaria gens malament i la seva vaixella? Quines eren les fins podria resultar: mig dramàcauses? ^Per quina raó l'abat tic, mig divertit i mig estrafolari Biure no intervé directament en l'escenificació d'uns monjos l'empenyorament, sinó que ho fa empenyorant un bon regitzell de a través de tres monjos? <^Hi tenen plats, tasses, gerros i llibres peralguna cosa a veure, els deutes tanyents al molt reial i imperial ocasionats per l'esforç per acabar Monestir de Sant Cugat del les obres de l'església tot just Vallès... finides? ^.Alguna cosa a veure les despeses del plet mantingut amb (*) Pere Vivó és exrector del l'hereu Saltells per la deixa testaMonestir mentària dels pares a favor del

aspectes que esperem que a més d'un no deixin indiferent. Veniu a veure-ho i en gaudireu! Des de la comissió esperem i desitgem que us ho passeu bé i que gaudiu d'una festa que esperem que doni la benvinguda a un estiu, que seria bo que per a tothom sigui època de tranquil·litat i de retrobament amb allò que no hem pogut fer durant els mesos que han passat: descansar i descansar. (*) Francesc Carbó Serinana és membre de la Comissió de Festes

Poca Conya QUÈ ET SEMBLA... El·lP C HE COM?RAT EH ELS ENCANTS. FUNCIONA COM EL PRIMER VIA. I QUÈ EN FARÀS P

RECICLA* EL NEGOCI !l

... AMB ELS CANVIS QUE FARAN AL CENTRE VE SANT CUGAT, SI ELS COMERCIANTS NO ENS POSEM AL WA, ESTEM FOTUT8 F! ... EM DEPIC AR É A FER FOTOGRAFIES ALS TUtISTES A LA PLAÇA 1>EL MONESTIR f!

A RECICLAR-ME TAMBÉ ff ?OSARÉ UNA PARAPETA VE LLOGUER V OMBREL·LES AL TEU COSTAT ... AMB LA REMOVELACIó VE LA PLACA HI VEIG NEGOCI, TU...

\ OM VkS P

SOBRETOT A L E S T I U U Ü U ff

Ç ,+J Í>SEC««>2<J

CATALONIA CERÀMIC

n

EXPOVENDES: c « i Ora. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 594 89 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 46 Rocafort, 112. Barcelona. Tel. 93 426 00 08 Ptge. la Plana, 10 Badalona. Tel. 93 464 03 70

CONEIXEU-NOS,

ESTEM AL VOSTRE SERVEI OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

• • • • • • •

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció


8 PUBLICITAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

SANT CUGAT DEL VALLÈS

i

[BERGA]

SKAMARLANS ISANTCUGATI CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT CUGAT

DISSABTE 7 DE JULIOL A LES 22:00 H.

PREU ENTRADA:

PUNTS DE VENDA:

1.200 ANTICIPADA 1.500 TAQUILLA

a Sant Cugat: DISCOS COMPÀS ATENEU SANTCUGATENC CASA DE CULTURA RÀDIO SANT CUGAT BAR JORDI'S TOT SANT CUGAT

ÒRGAN ITZ

A S S O C I A C I Ó CULTURAL

CASAL PANXÓ (Berga) CAFÈ L'HAVANA (Manresa) TAVERNA ATZUCAC (Mataró) CAN PINGÀS (Terrassa) CASAL LA TORNA (BCN) KEBRA DISC (BCN) DISCOS REVÒLVER (BCN) ATENEU (Rubí)

COL·LABORA:

w

s0Bs>!mú3rmx3snmíM^am^B^mmÉ

el diari de Sant Cugat

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


PUBLICITAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

^

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

• REVETLLA DE SANT JOAN

• FESTA MAJOR DE SANT CUGAT 2001 Dies 28, 29 i 30 de juny i 1 de juliol GEORGES MOUSTAKI

PAGA-LI, JOAN

• DUSMINGUET

Divendres 29 A les 22 hores PI. Octavià

La nostra dansa Divendres 29 A les 13 hores Jardins del Monestir

Dissabte 30 A les 01.30 hores Parc Pollancreda (Barraques)

BARRAQUES

DISSABTE 23 DE JUNY Amb l'ORQUESTRA GIRA-SOL AL PLA DEL VINYET A LES 23 HORES

rNirt(». ESPAI TRADICIONAL

Exposicions

RACÓ INFANTIL

<

juntament de

Sant Cugat del Vallès *J(p> s*

•&0

Activitats

m

SALES MUNICIPALS

DIVENDRES 22

• JOAN TORTOSA: «Collserola íntim» (pintures). Fins al 22 de juliol. A la Casa de Cultura. Org. Ajuntament.

A les 19.30 h. CONCERT DE FINAL DE CURS DEL COR INFANTIL SANT CUGAT Venda d'entrades anticipades: pi. del Coll, 2. Al Teatre-Auditori del Centre Cultural. Org. Aula de So.

• «COLLSEROLA, UNA REALITAT COMPARTIDA». Exposició cedida pel Consorci del Parc de Collserola. Fins al 25 de juny. A la Biblioteca del Centre Cultural. Org. Biblioteca del Mil·lenari, Patronat de Collserola. • 50 ANYS DE LA FEDERACIÓ DE COLLES DE SANT MEDIR. Fins al 30 de juny. A la Casa de Cultura. Org. Ajuntament. • 4a MOSTRA DE TURISME JOVE. Informació per preparar les vacances d'estiu. Fins al 27 de juliol. De dilluns a divendres de 17 a 20 h i dimarts i dissabte de 10 a 13 h. A l'Espai Jove de la Casa de Cultura. Org. Ajuntament, SIJ. • EXPOSICIÓ DEL LLIBRE GEGANT. Fins al 28 de juliol. A la Casa de Cultura. Org. Ajuntament. • EXPOSICIÓ DE PEP CODÓ (escultures). Fins al 31 d'agost. Al claustre del Monestir. Org. Ajuntament. SALES PRIVADES • CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT: Exposició de fotografies de fa més de 100 anys. Corrons (1892-1917). Fins al 25 de juny. EXPOSICIÓ DE PINTURES DELS ALUMNES DEL TALLER OBERT DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART. Fins al 30 de juny. Org. Club Muntanyenc Sant Cugat. • POU D'ART: LOURDES RAL, CESC SONERA, BIBIANA PEDEMONTE. Fins al 27 de juny. Org. Pou d'Art (c/Balmes, 35, tel. 93 590 60 86). • ESPAI LLUÍS RIBAS: COL·LECTIVA DE PRIMAVERA. Fins al 30 de juny. Org. Espai Lluís Ribas (c/Gorina, 13, tel. 93 589 57 76). • ATENEU SANTCUGATENC: EULÀLIA AULADELL (olis). Fins al 30 de juny. Org. Ateneu Santcugatenc (pi. Pep Ventura). • CANALS GALERIA D'ART: JAUME CARBONELL. Fins al 5 de juliol. Org. Canals Galeria d'Art (c/de la Creu, 16, tel.: 93 675 49 02). • GALERIA ARIADNA ROBERT: ÀNGEL CODINACH. Fins al 7 de juliol. Org. Ariadna Robert (c/ Santa Maria). • UNIÓ SANTCUGATENCA: «ESTADES TEATRALS A CHIAPAS». A càrrec de Sílvia Servan. Fins a l'1 d'agost. Org. Sílvia Servan. • ADOLF TALLER D'ART. Exposició permanent. Taller d'estampació gratuït i biblioteca d'art. Tel. 93 674 60 28. Org. Adolf, taller d'art. • ESTUDI FERRAN MARTÍ: EXPOSICIÓ PERMANENT. Org. Sala Ferran Martí (c/Gorina, 8).

A les 20 h. XERRADA A LA FLORESTA «El Salvador, reconstrucció i cooperació». A càrrec de Quim Sicília. Al Centre Social i Sanitari de la Floresta. Org. Ajuntament. DISSABTE 23 A les 18 h. CONCERT DE MÚSICA DE CAMBRA J.F. Haydn: Trio en Sol Major. C. Debussy: Primer Trio en Sol. J. Brahms: Trio núm. 1, Opus en Si Major. Antònia Escalas, violí. Natàlia Barés, violoncel. Jaume Fàbregas, piano. Preu: 1.000 ptes. A l'Aula Magna de l'Escola Municipal de Música. A les 23 h. REVETLLA DE SANT JOAN A SANT CUGAT Amb l'orquestra Gira-sol. Al Pla del Vinyet. Org. Ajuntament. REVETLLA DE SANT JOAN A MIRA-SOL Sopar i ball amb orquestra. A la pista del Club Mira-sol. Org. APV de Mira-sol. Col. Ajuntament. DIAMRTS 26 A les 20 h. ENTREVISTA Daniel Gamper, filòsof, entrevistarà Daniel Rico, professor d'Història de l'Art de la UAB. A la Llibreria Mythos (pi. Barcelona, 9). Org. Mythos, llibreria. DIMECRES 27 A les 19 h. INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DEL LLIBRE GEGANT Exposició del llibre de contes de la Festa del Llibre Gegant. A la Biblioteca del Mil·lenari. Org. Ass. del Llibre Gegant. Col. Ajuntament. DIJOUS 28

• GALERIA D'ART LA ROSASSA: EXPOSICIÓ PERMANENT. Org. Galeria d'Art La Rosassa. • GALERIA FAUSTO: FONS DE LA GALERIA. Org. Galeria Fausto (c/ Gorina, 10).

FESTA MAJOR DE SANT CUGAT 2001 Dies 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol. Vegeu programació. Org. Comissió de Festa Major. Col. Ajuntament.

• ARTISTES PER LA CASA ABACIAL: Exposició subhasta per recaptar fons per a la restauració de la casa abacial. Fins al 15 de juliol. Al Monestir de Sant Cugat. Feiners de 17 a 21 h. Festius de 12 a 14 h. Org. Espais d'Art de Sant Cugat i parròquia de Sant Pere.

A les 20.30 h. INAUGURACIÓ DE ATENEU - CASAL DE BARRI Amb invitació del veïnat, piscolabis i

música al carrer (dins els actes de la Festa Major). A l'Ateneu Santcugatenc - Casal de Barri (av. Cerdanyola, 29). Org. Ateneu Santcugatenc. DISSABTE 30 A partir de les 10 h. PINTADA DE MURAL A càrrec dels nens i nenes del barri - A les 10.30 h. Xocolatada per a tothom. - A les 11.30 h. Repartiment de premis del concurs de dibuix infantil. - A les 12 h. Presentació de l'Escola Cívica de l'Ateneu. A l'Ateneu Santcugatenc - Casal de Barri (av. Cerdanyola, 29). Org. Ateneu Santcugatenc. De 9 a 20 h. CONCURS NACIONAL DE SALT D'OBSTACLES A Can Calders (centre hípic). Org. Can Calders. ALTRES ACTIVITATS • ACTIVITATS D'ESTIU AL CLUB CANTAREU. Cursos d'estiu al juliol. Per a nens de 5 a 12 anys. Horari: de 9.30 a 13.30 h. Anglès intensiu, senderisme, ponis, tallers. Informació i inscripcions al tel. 93 544 28 13. Org. Asociación Cultural Cantareu. • ACTIVITATS D'ESTIU A L'AULA DE SO Casals musicals: música, dansa, teatre, del 2 al 13 de juliol, de 9 a 18 h. Estades musicals: del 16 al 22 de juliol. Jazz. Aula de música. Claqué. Per a més informació, tel. 93 589 76 40. Org. Ass. Musical Aula de So. • CASALS D'ESTIU AL CEIP LA FLORESTA Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. De 9 a 16.30 h, amb dinar inclòs. Del 9 al 13 de juliol. Org. CEIP la Floresta. • CASALS ESPORTIUS D'AVENTURA DE LA FLORESTA I LES PLANES Primera i segona quinzena de juliol. De 9 a 14 h. Per a nens i nenes de 9 a 12 anys. Al Centre Cívic de la Floresta i les Planes. Org. Ajuntament. • ACTIVITATS D'ESTIU A L'ESCOLA ARTÍSTICO-MUSICAL M. CALDUCH - CLASSES DE PIANO-JAZZ. Classes diàries i alternes amb la professora xilena Carmen Paz. Del 2 al 27 de juliol. - XIII SEMINARI DE TÈCNICA I INTERPRETACIÓ Pianística - Música de Cambra. A càrrec d'Antoni Besses. Del 26 d'agost a l'1 de setembre. Concert d'inauguració dia 26 a les 19.30 h. A càrrec d'alumnes de l'Escola. - TALLERS D'ESTIU. Aprenentatge i diver-

timent. Iniciació al llenguatge musical Audició - Cant Coral - Dansa catalana. Del 2 al 13 de juliol i del 16 al 27 de juliol.Informació i inscripcions a l'Escola Artístico-Musical Montserrat Calduch fins al 15 de juny. Org. Escola ArtísticoMusical Montserrat Calduch. • CURSOS D'ESTIU A L'ATENEU SANTCUGATENC - CONCURS D'EXPRESSIÓ INFANTIL. Dibuix, pintura, collage, poesia, conte, narració amb el lema: «El meu barri, la meva ciutat». Lliurament de làmines i bases a l'Ateneu - Casal de barri. Fins al 30 de juny. - CURS INTENSIU DE CUINA RÀPIDA. Del 2 al 6 de juliol, de 10 a 12 o de 19 a 21 h. Inscripcions al tel. 93 674 51 95. Org. Ateneu Santcugatenc. • ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC DE LA FLORESTA - CURS INTENSIU DE DANSA AFRICANA. Amb Núria Munoz i percussió en viu. Del 9 a 13 de juliol. Infants de 18 a 19 h. Adults de 19 a 20.30 h. - LUDOTECA D'ESTIU. Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. De 16 a 20 h. Del 2 al 31 de juliol. Informació i inscripcions: Centre Cívic de la Floresta. Org. Ajuntament. • CURSOS DE TAST DE VINS - Curs d'iniciació nivell I: A) Dies 5, 12 i 19 de juny (dimarts). - Curs d'iniciació nivell II (vins negres): B) Dies 4, 11 i 18 de juny (dilluns). - Cursos monogràfics: dies 6 i 20 de juny. Degustacions dirigides per: Josep Jové, enòleg. Tel. informació i reserves: 93 589 19 83 i 93 674 37 63. Org. Vins Noé • TALLERS DE TEATRE DE LA UNIÓ SANTCUGATENCA Grups d'edats infantils, adults, musical i tècnica Alexander. Inscripció i informació: secretaria de la Unió, d Anselm Clavé, 17. Tel. 93 675 20 57. Org. Unió Santcugatenca. • CURSOS D'ESTIU AL TALLER D'ART MARINA CAYCEDO Tallers d'expressió plàstica. Del 2 al 6 de juliol i del 9 al 16 de juliol, de 10 a 13 h. Taller per a adults. Del 2 al 20 de juliol, de dilluns a dijous de 16.40 a 21 h. Cursos de plàstica per a professors de primària. Del 2 al 5, del 9 al 12 i del 16 al 19 de juliol, de dilluns a dijous de 16.40 a 21 h. Informació i inscripcions: Taller d'Art Marina Caycedo, d Villa, 7, baixos. Tel. 670 68 00 86, dissabte de 10 a 13 h.


Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

I«IM 1 •

All

Denegat un PAU a Torre Negra Cugat, la feina que s'ha de fer ara des de la Comissió de Seguiment és estudiar les diferents propostes plantejades per l'equip redactor L'Ajuntament de Sant Cugat ha denegat i decidir si el sòl ha de ser de titularitat pública l'aprovació d'una proposta de Pla d'Actuació o privada. Recoder ha comentat, però, que Urbanística (PAU) i un Pla Parcial d'Ordenació aquests són temes que requereixen una feina a Torre Negra que han presentat un total de 43 acurada i discreta, i ha afegit q u e propietaris d'aquest sector. Així es va comuni"des de l'Ajuntament estem treballant en car durant la darrera Comissió de Seguiment aquesta línia perquè, si ho féssim d'una altra de Torre Negra, celebrada dimecres passat. manera, potser hi hauria gent que quedaria La proposta, presentada el 10 d'abril passat molt contenta, ja que diuen que no estem fent pel 75% de la propietat -entre ells el propietaprou per avançar en aquest procés, però estaríri majoritari del sector, Núnez i Navarro- planem traint el nostre compromís de preservar teja la urbanització Torre Negra". d'aquesta zona en uns Per l'Ajuntament, la denegació Aquesta situació ha termes molt similars estat rebuda amb predel PAU palesa la voluntat de ocupació per part de als que ja preveu el Pla General Metropolità. protegir Torre Negra, mentre quela Plataforma Cívica Des de l'Ajuntament en Defensa de Torre els ecologistes denuncien una Negra i Rodals, que han denegat, però. aquesta proposta ja passivitat de l'equip de govern tot i celebrar la deneque, segons ha afirmat gació del PAU, han l'alcalde. Lluís lamentat el que consiRecoder, "no podia ser d'una altra manera en deren una "preocupant passivitat de l'equip de coherència amb la línia de protecció integral govern pel que fa a la protecció de Torre que hem defensat sempre per a Torre Negra". Negra". En aquest sentit, l'alcalde ha destacat que "la Així ho ha argumentat el portaveu de la denegació del PAU posa una altra vegada de Plataforma, Kristian Herbolzheimer, per qui "no pot ser que l'Ajuntament es quedi tranquil manifest la voluntat de l'equip de govern de només perquè s'ha denegat el PAU, aquest era protegir aquest sector" i ha assegurat que "hi estem treballant molt seriosament i estic segur el mandat on s'havia d'aconseguir la protecció i en els darrers dos anys hem passat d'una que n'aconseguirem la preservació". acció activa de l'Ajuntament a una actitud pasEn aquest sentit, per l'alcalde de Sant Ester Castanyer / SANT CUGAT

L'Ajuntament ha denegat el PAU presentat pel 75% de la propietat

siva on sembla que només esperin els cops que van rebent". Herbolhzeimer ha denunciat també que la manca d'una estratègia municipal per negociar amb els propietaris, i ha manifestat la preocupació dels col·lectius ecologistes per la possibilitat que, amb el pas del temps, els propietaris vagin tenint més força, sobretot després de l'aprovació de la nova llei del sòl, que dóna més facilitat a la propietat per presentar propostes.

Davant d'aquesta situació, el portaveu de la Plataforma ha reiterat la voluntat de la Plataforma d'aportar possibles propostes per trobar una solució negociada a aquest conflicte i ha reivindicat la necessitat que "hi hagi una estratègia municipal de negociació i que protegir Torre Negra torni a ser una prioritat de l'equip de govern, ja que ara no sembla que ho sigui", així com més implicació per part del govern de la Generalitat.

EL REGIDOR D'UDC ASSEGURA QUE HA ESTAT OBJECTE D'AMENACES DARRERAMENT

Jordi Ferrés dimiteix temporalment com a regidor de Seguretat Ciutadana Redacció / SANT CUGAT

El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Cugat, Jordi Ferrés, va posar divendres el seu càrrec a disposició de l'alcalde, que ha acceptat temporalment la seva renúncia mentre no s'esclareixi la seva situació en relació amb la retirada del carnet de conduir que li va ser imposada l'any 1998, després de cometre una infracció greu de trànsit. Aquesta sanció es va executar via judicial entre finals del 2000 i principi del 2001. Segons ha pogut saber aquest setmanari, a Ferrés li van suspendre temporalment el carnet de conduir en dues ocasions més, concretament a finals de 1996 i de 1997. Aquesta retirada, però, va ser per un període inferior a la sanció que ha motivat la seva dimissió temporal. Segons un comunicat fet públic pel mateix Ajuntament, Ferrés ha pres la decisió "per tal de no perjudicar l'equip de govern i la imatge de la policia local de Sant Cugat". Així mateix ho va reiterar dilluns l'alcalde. Lluís Recoder, que durant el ple municipal va assegurar que Ferrés "va posar el seu càrrec a la meva disposició" i va afegir que "això ho ha fet amb la voluntat de poder-se defensar lliurement i no

comprometre ningú en el procés que l'ha de portar a aclarir aquests fets dels que se l'acusa". Recoder va explicar també que, pel que fa a l'àrea de Seguretat Ciutadana, ell mateix n'assumirà temporalment la responsabilitat. Ferrés continuarà al cadpavant de Mobilitat i Medi Ambient.

Al regidor de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Cugat li han retirat el carnet de conduir en tres ocasions des de 1996 En els mateixos termes va expressar-se la portaveu del PP -socis de l'equip de govern-, que va destacar la decisió de Ferrés de "posar voluntàriament el seu càrrec en mans de l'alcalde" i va manifestar el desig que "una vegada estiguin solventats aquests problemes, el senyor Ferrés torni a reestablir-se dins la seva àrea de Seguretat Ciutadana". Pel que fa a l'oposició, PSC, IC-V i ERC han considerat oportuna aquesta decisió mentre no s'aclareixin els fets, tot i que asseguren que

la renúncia s'hauria d'haver produït abans. Així ho va expressar el portaveu del PSC, Jordi Menéndez, que va assenyalar que el cas de Jordi Ferrés "és una expressió més d'una situació d'incertesa i contradiccions que es van produit dins de l'equip de govern" i va sol·licitar que l'àrea de Seguretat Ciutadana es delegui en un altre regidor. Des d'IC-V, Francesc Godàs va lamentar el retard de la renúncia, argumentant que "la seguretat ciutadana necessita una sintonia entre el responsable polític i el personal que no es donava, i el servei podia haver-ne sortit perjudicat", i va afegir també que caldrà esperar a la resolució del cas per determinar si cal prendre més mesures en relació amb les responsabilitats de Ferrés dins de l'Ajuntament. Pel que fa a ERC, el portaveu Eduard Pomar va demanar a l'equip de govern que s'aclareixin els fets com més aviat millor, ja que, segons va dir, "si és cert el que es diu, el senyor Ferrés no hauria d'ocupar cap càrrec dins el consistori". Els partits de l'oposició van manifestar també el seu desacord i la seva incomoditat per l'existència d'unes cartes anònimes on es denunciava la infracció comesa per Ferrés i la seva corresponent sanció, així com les situa-

fc cions de pressió a què ha estat sotmès el regidor. Jordi Ferrés va declarar després del ple que les denúncies d'aquests anònims suposen "una vulneració de principi d'innocència que tothom té i que en el fons és garantia personal", i va lamentar fets com els que ha viscut durant els darrers mesos, en què ha estat objecte d'accions intimidatòries com trucades o pintades i desperfectes al seu vehicle personal i davant del seu domicili, fets que, segons Ferrés, s'han produït després que mesos enrere es manifestés en contra del projecte de la pedrera Berta. Davant d'aquesta situació, el regidor va assegurar que està passant una moments personals i familiars difícils però va assegurar que, malgrat tot, "m'agradaria que tot s'aclareixi aviat de la millor manera possible i poder seguir treballant, amb el mateix ritme i amb la mateixa il·lusió". Ferrés va destacar que ell ha posat el càrrec en mans de l'alcalde i que, per tant, el seu retorn depèn de Recoder.


CIUTAT

el diari de Sant Cugat

Balanç positiu de la recollida de deixalles per Collserola E.C. / SANT CUGAT

L'Ajuntament de Sant Cugat ha fet una valoració positiva de la jornada de recollida de deixalles que va ferse dissabte passat amb motiu del programa d'activitats Obrim la ciutat a Collsemla que organitza el consistori. Més d'una trentena de persones van participar en aquesta iniciativa, que va sortir de la plaça Barcelona i va arribar fins a Sant Crist de Llaceres i l'avinguda de Can Bell, on els assistents van distribuir-se en grups per recollir la brossa. En total, la jornada va servir per recollir prop d'un centenar de bosses de 5 litres cada una, un fet que ha estat valorat molt satisfactòriament pel regidor de Medi Ambient, Jordi Ferrés, que ha manifestat que "per nosaltres la iniciativa va ser molt exitosa". Ferrés ha afegit també que, davant els resultats d'aquesta primera experiència, ja s'ha plantejat la possibilitat de repetir aquest tipus de jornades de cara a l'any que ve però amb l'objectiu d'involucrar cada vegada més persones. En aquest sentit, el regidor ha comentat la possibilitat "d'intentar involucrar les escoles i els nens, perquè així aquesta consciència tan necessària de mantenir el Parc de Collserola s'estengui a tota la població, i ens permeti transmetre aquesta idea que no només hem de recollir el que nosaltres embrutem sinó que a vegades també és bo recollir allò de què no som responsables". A banda d'aquesta iniciativa, les jornades sobre Collserola van comptar també amb una activitat infantil i un recorregut per les masies de Sant Cugat, i finalitzaran el proper dia 30 de juny amb una caminada de cloenda dels passejos per Collserola que organitza el Club Muntanyenc i amb la presentació de l'himne dels collserolaires i la inauguració del museu Cavall Bernat d'en Josep Barberà.

Collserola, un espai de debat E.C. / SANT CUGAT

La serra de Collserola va ser el tema central de la taula rodona que es va fer divendres passat a la Casa de Cultura dins el marc de les jornades Obrim la ciutat a Collsemla, que organitza durant aquest mes l'Ajuntament de Sant Cugat. Sota el títol El futur de Collserola a debat, la jornada va comptar amb la intervenció del cap de projectes del Consorci del Parc de Collserola, Josep Mascaró, que va posar de manifest la necessitat que tant l'administració com la societat civil treballin per evitar les agressions i protegir el parc. Mascaró va comentar, però, que no es tracta tant de fer un nou marc de protecció més ampli com "de fer complir coses fàcils i concretes que ja estan en les lleis". Per la seva banda, el membre del Grup de Naura Lluís Llerena va destacar la necessitat de garantir la preservació d'aquest espai però va reivindicar la necessitat d'un marc de protecció més ampli, que, segons va afirmar, "es pot fer de diverses formes i des de diferents administracions però ha de protegir les zones agrícoles". Llerena La taula rodona va fer-se a la Casa de Cultura davant unes 4 0 persones JORDI GARCIA va recordar també altres amenaces que pateix el parc, com l'ampliació del Major, va assegurar que "tenim prou Lascurain, va parlar dels criteris Centre Direccional de Cerdanyola o evidències que demostren que els mediambientals aplicats al Pla projectes com el túnel d'Horta, el TGV espais protegits no han d'estar aïllats". Director de la Floresta, i va destacar o l'abocador que vol fer a la pedrera Major va afegir que per garantir aquesper exemple la importància de conserBerta, i va plan, ,. , ta connectivitat cal var els arbre monumentals o de vigilar tejar algunes La necessitat de preservar incorporar els pla. les intervencions en terraplens. a l t e r n a t i v e s Collserola Lascurain va assegurar també que en i de Comptabilitzar nejaments territonals els es tudls com una requaaquesta zona "fins i tot hi ha llocs on la les actuacions urbanístiques ' , lificació geneintervenció seria molt positiva per reed impacte ambienral de quilibrar tot allò que quedarà definitiCollserola, o el /' l'entorn natural van centrar tai com a eines de vament com a zona verda". compliment de aquest debat g estio > va p° sar La jornada de debat sobre la llei de residus. Collserola va comptar amb l'assistènd'exemple la nostra cia de diversos veïns de la Floresta que Pel què fa a la importància de comarca, on el creixement dels darrers van desplegar pancartes demanant la garantir la connectivitat dels espais anys no ha tingut en compte aquest preservació dels arbres i de l'entorn naturals, el biòleg especialista en temes connectivitat. natural. de connectivitat ecològica, Xavier Per últim, des de l'empresa de consultoria ambiental SGM, Josep

Dijous 21 juny del 2001

11

Caminada popular contra l'abocador de la mina Berta E.C. / SANT CUGAT

Sota el lema BCN Neta=Collserola Bruta, unes 80 persones van participar diumenge a la caminada popular convocada per diversos col·lectius i entitats de la ciutat per protestar contra el projecte de fer un abocador controlat de residus a la pedrera Berta. L'objectiu d'aquesta caminada, que va finalitzar a la mateixa pedrera, era donar a conèixer aquest espai i sensibilitzar els ciutadans sobre el problema mediambiental que pot suposar la construcció d'un abocador dins un espai natural. Amb aquesta voluntat, els participants van dividirse en dos grups que van poder visitar l'actual pedrera de quars (situada a la banda del Papiol), on un membre de la Federació Catalana d'Espeleologia va encapçalar una visita per l'interior de la mina, mentre que el portaveu del Grup de Natura, Kristian Herbolzheimer, va exposar el problema mediambiental que pot representar la construcció d'un abocador en aquesta zona, caracteritzada per la importància dels seus aqüífers. Aquesta iniciativa, que va finalitzar amb un dinar a Can Domènech, ha estat valorada positivament per les entitats organitzadores ja que, segons el membre de Maulets Aniol Pros, "la gent comença a adonar-se de la barbaritat que s'hi vol fer". D'altra banda, Pros va remarcar també el fet que unes 80 persones haguessin volgut participar en aquesta caminada i haguessin pogut conèixer la pedrera Berta, ja que "sempre en parlem però molta gent no l'havia vista mai". La caminada popular de diumenge passat s'emmarcava en una campanya per aconseguir un marc més ampli de protecció per Collserola que estan fent diversos col·lectius locals i de l'entorn d'aquest espai natural.

Amb fusta tractada és més fàcil al 18%udU el Carretera de Sant Cugat a Rubí - Rotonda Centre Comercial fétim&t centre Tel. 93 5 8 9 1 3 47 - w w w . i n d u b r u c . c o m - SANT CUGAT DEL VALLÈS eé^tecíaíit^it m> ^m£a úta€$ada fim <& fewdí "fyvuvU d'&^toUe^ i ucndeà dteà,feútewmite i faula,. Tkééaéfyé oíetf mmM matütA. *PCHC


12 CIUTAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

La integració tarifària arriba a Sant Cugat E.C. / SANT CUGAT Sant Cugat s'incorporarà aquest mes de juliol al sistema tarifari integrat de transport metropolità. Així es va decidir per unanimitat durant el ple municipal celebrat dilluns passat. Segons va explicar el regidor de Mobilitat, Jordi Ferrés, amb aquesta adhesió del servei de transport urbà municipal, fruit de la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'empresa concessionària d'autobusos, "tots els santeugatencs podran utilitzar els transport públic de Sant Cugat, els FGC i el metro i els autobusos de Barcelona amb un únic bitllet integrat". Ferrés va destacar també que la integració trifària suposarà una reducció dels preus dels bitllets i més facilitats de transport que espera que es tradueixin en un increment del nombre d'usuaris del transport públic i va assegurar que l'Ajuntament es compromet a mantenir les bonificacions per a col·lectius, com la gent gran, fins que aquestes no es contemplin en les noves tarifes del bitllet integrat. D'altra banda, i coincidint amb l'adhesió al sistema tarifari integrat del transport metropolità, l'Ajuntament ha anunciat també mesures per millorar la xarxa de transport urbà. En aquest sentit, el consistori preveu un increment del nombre de vehicles i de la freqüència de pas dels autobusos urbans amb

Maite Capdet, que va destacar que, tot i que les Planes correspon a una corona tarifària diferent a la resta d'estacions de FGC de Sant Cugat, "hem arribat a un acord perquè tingui una única integració tarifària i es pugui anar de les Planes a Sant Cugat pagant el mateix preu que des de les altres estacions del municipi". Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Presidència, Joan Recasens, va explicar que "l'objectiu de totes aquestes mesures és optimitzar i millorar la mobilitat de Sant Cugat cobrint el màxim territori amb la millor freqüència de pas".

Recasens: "Volem optimitzar i millorar la mobilitat cobrint el màxim territori amb la millor freqüència"

El Consell Consultiu de Mobilitat va servir per explicar la integració tarifària i les novetats en transport públic municipal

l'objectiu "d'aprofundir en l'ús de transport públic a Sant Cugat". D'aquesta manera, a partir del dia 2 de juliol, la línia 1 de Mira-sol comptarà amb un segon autobús que permetrà doblar la freqüència, passant d'un autobús cada hora a un cada mitja hora, mentre que la línia

2 -corresponent al centre de Sant Cugat- passarà a tenir una freqüència d'un quart d'hora i s'incorporarà un bus de barri a la Floresta, que passarà cada mitja hora. Pel que fa a la línia 3, que va fins a la Floresta i les Planes, es proposa mantenir el seu recorregut i la seva

JORCH GARCIA

freqüència actual en les franges més utilitzades, tot i que s'ha incorporat un autobús llançadora fins a l'estació de FGC i s'ha pactat la tarifa amb l'ATM. Així ho va explicar el passat dijous durant el Consell Consultiu de Mobilitat la cap de serveis de Comunicació d'aquesta entitat,

Tant la signatura del conveni amb l'ATM com l'adopció de mesures per millorar el servei de transport urbà municipal han estat ben rebudes pels grups de l'oposició municipal i per les entitats veïnals, que han destacat la importància d'afavorir i fomentar l'ús del transport públic. Tot i això, des dels diferents col·lectius s'han plantejat també qüestions, com la necessitat de mantenir els abonaments per a col·lectius com la gent gran o els estudiants, la importància de tenir en compte, ja des d'ara, les noves zones de creixement del municipi i de donar bona cobertura a centres d'ensenyament i centres lúdics i culturals, o la necessitat de fer una bona campanya d'informació per donar a conèixer als ciutadans els canvis plantejats en les línies d'autobús i l'entrada en funcionament a la nostra ciutat del sistema tarifari integrat del transport metropolità.

Nou pla per suprimir les barreres arquitectòniques E.C. / SANT CUGAT L'Ajuntament de Sant Cugat elaborarà un Pla de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques amb l'objectiu d'adaptar els diferents espais de la ciutat a les persones de mobilitat disminuïda. Així es va aprovar per unanimitat durant el ple municipal celebrat dilluns. Entre les diferents propostes recollides en aquest pla, plantejat inicialment pel PSC i IC-V, es preveu la necessitat de construir més espais d'aparcament que respectin l'amplada

exigida, de fer rampes antilliscants, instal·lar semàfors per a invidents, posar plataformes d'accés al transport públic o adaptar tots els espais i edificis públics per garantir l'accés i l'ús de tots els ciutadans. D'altra banda, es planteja també la necessitat de destinar una partida per l'execució d'aquestes obres en els propers plans d'inversions municipals. D'aquesta manera, el consistori vol garantir l'accessibilitat i utilització dels béns i serveis de la ciutat a les persones de mobilitat reduïda, que segons va explicar la regidora socialista, Marta Sesé, "ens han fet entendre que no ho tenen fàcil". Per la seva

CINTRE DEIAJMATGE Plaça del Or, Galtes, 9 - Tel. 93 675 56 74 - Sant:& anta Maria, 14 - Tel. 93 675 57 24 - Sant Cugat nriOümcentreQmfòriegoclo. com

banda, el regidor ecosocialista, Joan Balada, va argumentar també que "amb aquest pla es beneficiarà tota la ciutat ja que qualsevol persona pot tenir en un moment donat un problema de mobilitat". Des de l'equip de govern, la tinent d'alcalde de Serveis Generals, Mercè Conesa, va coincidir en la importància d'avançar en la supressió de les barreres arquitectòniques però va recordar que, el consistori ja ha estat fent actuacions en aquest sentit i va apuntar la necessitat que "prèviament a l'elaboració del pla es recullin totes les propostes per poder ordenar les prioritats en funció del pressupost municipal".

El pla proposa eliminar les barreres arquitectòniques de la ciutat

A l'hora de revelar els teus rodets no ho dubtis, OM et donem la màxima qualitat i el millor servei! igital

pomt

«S

El teu distribuïdor de cameres $ material digital Kodak a Sant Cugat


CIUTAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

'La política és cosa de dones?'

13

L'EM D aprova la remodelació de la piscina

E.C. / SANT CUGAT E.C. / VALLDOREIX

La necessitat d'incrementar el nombre de dones vinculades a la política i la importància de compartir les responsabilitats amb els homes, van ser algunes de les principals conclusions de la taula rodona que va organitzar el passat dimecres Atena-Dones de Sant Cugat. Sota el títol La politica és cosa de dones?, la jornada va comptar amb la participació de la presidenta de la Internacional Socialista de Dones, Dolors Renau, de l'exregidora i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Eulàlia Vintró, i de la secretària primera de la Mesa del Parlament, Carme Valls. Totes elles van coincidir a destacar la presència cada cop més gran de dones en el món polític però també la necessitat de treballar per aconseguir definitivament la igualtat. En aquest sentit, Dolor Renau va comentar que les dones sempre han jugat un paper important en els diferents moviments socials i associatius, però va subratllar que "encara no hem lograt imprimir uns valors Unes 8 0 persones van assistir a aquest diferents en la vida política, hem aconseguit ser-hi, però encara no política. Hem de voler que ho sigui i hem pogut feminitzar-la ni humanitho hem de voler amb la nostra zar-la". Davant d'aquesta constatapresència i amb els nostres valors". ció, Renau va afegir que "la igualtat Vintró va remarcar també les prode drets és un bé blemàtiques que pel conjunt de la Vintró: "Tot és política. comporta íntrosocietat, i per això duir-se en Hem de voler que ho hem de lluitar i aquest món, ens hem de ficar sigui i ho hem de voler destacant entre en política". d'altres coses, la amb la nostra De la mateixa quantitat d'hopresència i valors" manera va expresres de feina i la sar-se Eulàlia necessitat de Vintró, que va reicompaginar-ho vindicar la necessitat de no fer amb la família i l'activitat professiodiferències entre societat civil i polínal, i va posar de manifest que "cal tica ja que, segons va dir, "tot és que els homes aprenguin a compartir

debat a la Casa de Cultura

JORDI GARCIA

responsabilitats". Per la seva banda, la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Carme Valls, va assegura que "si les dones som persones, la política és cosa de dones" i va afegir que "la política no serà mai una política real per a la humanitat fins que hi participin homes i dones per igual". Valls també va fer referència a la importància dels moviments socials i va destacar que el futur passa cada vegada més per una societat més participativa, i que per això caldrà que "la política sigui transparent i es comparteixin les prioritats amb els ciutadans".

IC-V col·labora en la campanya de Comerç Just

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (EMD) ha donat llum verda al projecte de reforma de la piscina municipal d'aquest districte. L'aprovació inicial d'aquest projecte, que va ser debatuda en un ple extraordinari celebrat el passat dijous, va rebre els 4 vots favorables de CiU i de la vocal socialista, i el vot en contra del vocal del PP. Aquesta remodelació, pressupostada en més de 213 milions de pessetes, inclou, entre altres coses, el cobriment de la piscina, la construcció d'xmfitness, una pista de pàdel i una cafeteria, i la reforma de la zona dels vestuaris o de l'actual pista esportiva. Així ho va explicar el president de l'EMD, Miquel Paraira, que va comentar que, després d'un estudi fet per la Diputació de Barcelona, "ens han dit que si volem remodelar la piscina i mantenir-la oberta tot l'any, no era suficient cobrir-la sinó que calien noves instal·lacions". El vocal del PP, Pantaleón de Miguel, va manifestar el seu desacord amb el projecte ja que, segons va destacar, "no s'han respectat els resultats del concurs públic i suposa un important increment respecte al projecte inicial". D'altra banda, el ple de Valldoreix va donar l'aprovació definitiva al projecte d'urbanització del carrer de la Pau i el passeig del Sol, i va acordar la seva licitació i l'obertura del concurs públic. En aquest cas el projecte costarà més de 46 milions de pessetes, que es finançaran per mitjà d'unes contribucions especials on l'EMD assumirà el 26% del cost i els veïns, el 74%. Altres temes d'urbanisme van ser l'adjudicació de la urbanització de la plaça de Can Cadena a l'empresa Provisa, per un pressupost de més de 22 milions de pessetes provinents de la

E.C. / SANT CUGAT

IC-V de Sant Cugat ha iniciat una campanya de col·laboració amb diverses ONG per tal de difondre i impulsar el Comerç Just a la ciutat. Amb aquest objectiu, la formació es compromet a impulsar iniciatives legislatives i institucionals, a actuar com a punt d'informació i difusió, i a tenir en el seu local productes de Comerç Just per a la seva venda i utilització. Segons un comunicat emès pel grup ecosocialista, la lliure competència i el creixement econòmic

moviment on, segons afirmen, "el comerç i la producció estan al servei de les persones" i que es basa en la "demostració que el benefici econòmic, els drets dels treballadors i el respecte pel medi ambient, poden anar de la mà". Davant d'aquesta situació, la secció local d'IC-V obrirà una via de col·laboració amb Intermón de Sant Cugat i cedirà el seu local per a la venda de productes de Comerç Just, així com per a la informació i la difusió d'aquesta campanya en què treballen diverses ONG com Setem, Cooperació o Justícia i Pau, entre d'altres.

partida del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del 2000, la licitació i adjudicació de la urbanització de la plaça Pompeu Fabra, amb una aportació de quasi 16 milions de pessetes del PUOSC corresponent a aquest any 2001 i la sol·licitud d'avançament de l'obra d'enllaç de la ronda Pinar amb el carrer Magnòlia, que compta amb una subvenció de 5 milions corresponents al PUOSC de l'any 2003. Tots aquests projectes van comptar amb els vots favorables de l'equip de govern de CiU i la vocal del PSCCiutadans pel Canvi i amb l'abstenció del vocal del PP. Des de PSC, però, Carmen Pérez va manifestar la seva preocupació pels problemes de trànsit que suposaran aquestes obres ja que, segons va dir, "actualment ja hi ha problemes i cal que es pensi com es resoldrà el conflicte que es generarà". En aquest sentit, Paraira va assegurar que ja s'ha encarregat un informe al RACC per veure per on s'haurà de desviar el trànsit i com es reordenarà.

Solucions per a una llar confortable • Finestres

d'abast mundial provoquen importants desigualtats, on les grans empreses multinacionals controlen la majoria dels mercats i deixen fora un gran nombre de petits productors només amb l'objectiu d'obtenir el màxim benefici eocnòmic a curt termini. El preu d'aquesta situació és, per als ecosocialsites, "la creixent marginació de camperols i petits productors, l'explotació laboral, l'esgotament dels recursos naturals, la contaminació i la pèrdua de diversitat biològica". És per aquest motiu que des d'IC-V volen donar el seu suport a la iniciativa del Comerç Just, un

La sessió va celebrar-se a l'EMD ARXIU EAC

Jfc • Tendais

• Mampares banv

• Persianes i motors

Mallorquines

Portes

RRIGA EXPOSICIÓ I VENDA: OXerríc, 2 Sant Cugat Tel. 93 675 29 02 Fax 93 675 28 61

OFICINES I EXPOSICIÓ: Av. Cerdanyola, 67-71 Sant Cugat Tel i fax 93 S89 18 78


14 CIUTAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

Treuen les moreres de la plaça Octavià

L'Ajuntament vol arranjar el camí de Can Borrell

E.C. / SANT CUGAT E.C. / SANT CUGAT

L'Ajuntament de Sant Cugat va començar la semtamana passada els treballs d'extracció de les moreres que envolten la plaça Octavià. L'objectiu d'aquestes obres, que es van començar dimarts, dia 12, és realitzar els primers passos previs a les obres de vianantització d'aquesta plaça, la plaça Augusta i el carrer Indústria, que s'iniciaran el dia 2 de juliol. Així ho ha explicat l'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, que ha manifestat que "les obres d'aquesta plaça obliguen a treure tota una sèrie d'arbres, i això és el que hem fet", però ha volgut afegir que "un cop acabada la vianantització, la plaça Octavià tindrà molts més arbres dels que té en aquest moment". D'altra banda, l'alcalde ha destacat també que "l'eliminació d'aquestes moreres ja ens dóna una mica la perspectiva de com serà la plaça del futur, que serà una plaça molt més oberta al

L'extracció dels arbres va começar la setmana passada

Monestir i amplia molt més la visual sobre aquesta joia de Sant Cugat". En aquest sentit, tot i que les obres de vianantització havien d'haver començat el mes de juny, l'Ajuntament va decidir retardaries fins després de la Festa Major

JORDI GARCIA

amb la voluntat de poder disposar d'aquest espai. Tot i això, i segons fonts municipals, la realyzatció d'aquestes primeres obres permetrà anar avançant en el projecte però també ampliar la visibilitat de l'escenari que tradicionalment s'ubica a la plaça del Monestir.

L'Ajuntament de Sant Cugat ha adjudicat a l'empresa Antonio Casado y Cia, SA les obres d'arranjament del Camí de Can Borrell fins a l'ermita de Sant Adjutori, per un pressupost de 9.829.383 de pessetes. D'aquesta manera, i segons ha explicat el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, "podrem recuperar una mica el que era l'antic camí de Can Borrell, amb una amplada d'uns 3 metres, mesures per recollir les aigües i un acabat de sauló". D'altra banda, Carbó ha destacat també que "aquest serà el primer pas per fer el camí des de Can Borrell a Sant Medir, ja que creiem que això s'ha de fer per un tema de prevenció d'incendis". En aquest sentit, els treballs d'arranjament del camí fins a Sant Adjutori permetran ja disposar d'una alternativa efectiva d'evacuació i extinció d'incendis forestals en aquesta zona, potenciar les tasques de vigilància i ajudar a millorar la protecció dels ecosistemes actuals i la conservació del patrimoni històric.

El camí és per a vianants

J. GARCIA

El tinent d'alcalde ha destacat també que el projecte d'aquestes obres l'han fet des dels serveis tècnics del Consorci del Parc de Collserola i ha fet una valoració molt positiva d'aquesta col·laboració ja que, segons ha dit, "és la primera relació que tenim i n'estem molt satisfets".


CIUTAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

Adjudiquen les obres a Francesc Macià

15

Urbanització del parc de l'Arboretum E.C. / SANT CUGAT

E.C. / SANT CUGAT

La Comissió de Govern de l'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Catalana de Inversión y Construcción Tres SL les obres d'urbanització del passeig Francesc Macià, en el tram comprès entre el carrer de la Creu i el carrer Orient. Segons un comunicta municipal, aquestes obres, pressupostades en prop de 9 milions i mig de pessetes, permetran la circulació de vehicles des de la rambla del Celler fins a Coll Fava i suposaran una important millora per a la mobilitat d'aquesta zona ja que actualment, en aquest tram només està permesa la circulació en sentit contrari, un fet que obliga els vehicles que volen anar fins a Coll Fava a girar pel carrer Castellví i creuar les places Octavià i Augusta. L'adjudicació de les obres a l'empresa Catalana de Inversión y Construcción Tres SL va aprovarse en la Comissió de Govern del dia 5 passat, després d'un concurs

L'avinguda Francesc Macià JORDIGARCIA

públic al qual es van presentar un total de 4 empreses. Les obres d'urbanització d'aquest tram de l'avinguda Francesc Macià començaran el proper dia 2 de juliol i, segons el calendari previst, acabaran a finals del mes d'agost.

El parc de l'Arboretum, situat entre l'avinguda Torre Blanca, el passeig Gaudi i l'edifici del Centre Cultural, s'urbanitzarà per adequar-lo per al seu ús com a parc cívic, segons va aprovar a principis de mes la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Sant Cugat. Segons fonts municipals, el projecte d'urbanització consistirà en l'adequació d'aquest espai com a parc cívic, amb la instal·lació d'una plataforma de sauló compactat, nous elements d'enllumenat públic i recollida d'aigües així com també mobiliari urbà. Tots aquests elements tenen l'objectiu de convertir aquest espai en un parc amb capacitat per programar-hi diferents usos, amb àrees d'estada i de passeig i amb zones adequades per fer-hi activitats cíviques, esportives o culturals. Pel que fa al disseny del parc, alguns dels principals criteris que s'han tingut en compte són la importància de reduir al màxim

L'Ajuntament està arranjant aquesta zona per fer-hi diverses activitats

l'impacte en el paisatge actual. Per aquest motiu, el projecte preveu la plantació d'arbres que redueixin l'impacte visual del TeatreAuditori i de l'Escola Municipal de Música i que permetin alhora conservar i millorar la vegetació amb la voluntat de potenciar el

caràcter forestal que té aquesta zona. La primera fase del projecte d'urbanització del parc de l'Arboretum té un pressupost de 35 milions de pessetes que seran finançats per l'Ajuntament de Sant Cugat.

L I Q U I D A C I Ó TOTAL PER CANVI D'ESTIL

JUfcat MOBtES I ARTESANIA, S.A. Can Mates, 2-4 08190 Sant Cugat Tel.93 675 16 52 El transport no està inclòs en el preu


16

L'Ajuntament dedica un carrer a l'escriptora Montserrat Roig E.C. / SANT CUGAT El ple de l'Ajuntament va acordar dilluns posar el nom de Montserrat Roig al vial perifèric de Mira-sol i modificar el nom del carrer Frontera de Valldoreix, que a partir d'ara passarà a dir-se carrer Verdisa. Així ho va exposar el tinent d'alcalde de Presidència, Joan Recasens, que va voler fer especial incidència en la decisió de dedicar un carrer a la reconeguda escriptora Montserrat Roig. En aquest sentit, Recasens va assegurar que "ens ajustem estrictament i amb satisfacció a un dels criteris que va aprovar aquest ple de posar

noms de dones de prestigi en vies no secundàries del municipi". Aquesta proposta, que va ser aprovada amb els 23 vots favorables de l'equip de govern, del PSC i d'IC-V i amb les 2 abstencions dels regidors d'ERC, va ser ben rebuda pels diversos grups municipals, que van coincidir a destacar la importància de Montserrat Roig en àmbits tan diversos com l'escriptura, el periodisme o el feminisme, així com la seva vinculació amb la nostra ciutat, on actualment hi viu la seva germana. Tot i això, la regidora d'ERC, Sara Bertran, va voler destacar "la incongruència de tenir un espai com aquest amb el nom de

Montserrat R o ; é quan a poques passes hi ha un carreró que ningú coneix dedicat a Joan Coro-nines''. En aquest sentit, Bertran va demanar més reconeixement per a la figura d'aquest lingüista, així com un tracte més "igualitari entre aquestes diferents personalitats. D'altra banda, durant el ple municipal celebrat dilluns, es va acordar també la denominació dels carrers de la nova zona de Can Calopa, que rebran els noms dels rius Llobregat, Besòs, Segre, Ebre i Ter. En aquest cas, la proposta de denominació va ser aprovada per unanimitat.

Dinamització del parc de la Cabana

Edicte Referència: Projecte de reforma i rehabilitació de l'edifici del Celler Cooperatiu de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 780003/98). La comissió de govern, en sessió ordinària del dia 7 de maig del 2001, va acordar aprovar el Projecte de reforma i rehabilitació de l'edifici del Celler Cooperatiu de Sant Cugat del Vallès, de promoció pública municipal, i sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies hàbils, d'acord amb allò que disposa l'article 219.2.C) de la Uei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Durant l'esmentat termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tota la documentació tècnica i administrativa de l'expedient podrà examinar-se a les dependències de l'Àrea de Ciutat Sostenible, Oficina Plànol de la Ciutat, carrer Dos de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 10 a 14 hores, podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 38 de la Llei de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992. Superat l'anterior termini sense haver-se formulat al·legacions dins el termini d'informació pública i/o de la notificació individualitzada, l'expedient estarà aprovat definitivament en els propis termes, condicions i abast de l'acord de la comissió de govern de data 7 de maig de 2001. De procedir l'aprovació definitiva, en els termes anteriors, contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa d'acord amb el que estableix l'article 157.2) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, podrà interposar-se potestativament, recurs de reposició davant l'Ajuntament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de l'aprovació definitiva, o directament recurs contenciós-administratiu dins el termini de dos mesos davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós-administratiu dins del termini de sis mesos. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

m

La qual cosa es fa pública per al general coneixement. Sant Cugat del Vallès, 8 de maig del 2001

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

L'alcalde, Lluís Recoder i Miralles

Edicte Referència: Aprovació de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel-lació de Les Casetes de Can Rabella. (Exp. 940002/94). La comissió de govern, en sessió ordinària del dia 14 de maig del 2001, va acordar aprovar inicialment proposta de liquidació definitiva en els propis termes, contingut i abast del projecte elaborat pel cap de servei d'Actuació Urbanística de l'Àmbit Municipal de Gestió de Ciutat Sostenible de l'Ajuntament; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies hàbils, d'acord amb el que disposa l'article 101.3 del Reglament de Gestió Urbanística aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, i notificar-ho individualment a tots els propietaris afectats en aquest àmbit. Durant l'esmentat termini de vint dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tota la documentació tècnica i administrativa de l'expedient podrà examinar-se a les dependències de l'Àmbit Municipal de Gestió de Ciutat Sostenible, Oficina Plànol de la Ciutat, carrer Dos de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 10 a 14 hores, podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992. Superat l'anterior termini sense haver-se formulat al·legacions dins el termini d'informació pública i/o de la notificació individualitzada, l'expedient estarà aprovat definitivament en els propis termes, condicions i abast de l'acord de la comissió de govern de data 14 de maig de 2001. De procedir l'aprovació definitiva, en els termes anteriors, contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa d'acord amb el que estableix l'article 157.2) de la Uei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, podrà interposar-se potestativament, recurs de reposició davant l'Ajuntament en ei termini d'un mes a comptar de l'endemà de l'aprovació definitiva, o directament recurs contenciós-administratiu dins el termini de dos mesos davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Transcorregut un mes des de ta interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs cont«nciós«dministratiu dins del termini de sis mesos. No Qbstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho .considereu convenient La qual cosa es fa pública per al general coneixement. Sant Cugat del Vallès, 14 de maig del 2001 L'alcalde, Lluís Recoder i Miralles

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Aquest conveni vol donar a conèixer el parc de la riera de Sant Cugat

E.C. / SANT CUGAT Realitzar un programa d'educació ambiental al voltant de la riera de Sant Cugat i informar i sensibilitzar la població sobre la importància del patrimoni natural i històric del Parc de Collserola són els principals objectius del conveni signat dilluns passat, dia 11 de juny, entre l'Ajuntament de Cerdanyola i el Consorci del Parc de Collserola. Aquesta iniciativa possibilitarà, entre altres coses, l'obertura d'un punt d'informació del parc de la riera de Sant Cugat -Parc de la Cabana- i disposar d'una persona que

es faci càrrec de l'atenció al públic tots els diumenges i festius, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. El cost d'aquest projecte, de 500.000 pessetes, anirà a càrrec de l'Ajuntament de Cerdanyola, que també es responsabilitzarà del manteniment i les despeses de funcionament de l'oficina. Per la seva banda, des del Consorci del Parc de Collserola s'encarregaran de la formació d'un grup de voluntaris que doni suport a l'oficina d'informació i que facilitaran dades sobre els possibles itineraris i passejades que els visitants poden fer al voltant d'aquest espai.

L'Ajuntament posa ] un enllumenat nou al carrer de la Creu E.C. / SANT CUGAT

Els veïns del carrer de la Creu disposen des de fa uns dies d'un nou enllumenat que ha permès millorar la situació de manca d'il·luminació denunciada reiteradament pels ciutadans. Així ho ha explicat Ja tinent d'alcalde de Serveis Urbans, que ha destacat que "aquest era un carrer que feia temps que estava en cartera per fer el canvi de llum però que mai es posava en marxa, i després de rebre les demandes dels veïns, vam decidir fer el canvi de

lluminàries". En aquest sentit, des de l'àrea de Serveis Urbans de l'Ajuntament s'han instal·lat un total de 13 nous fanals amb els quals s'ha pogut instal·lar un sistema d'enllumenat format per làmpares de pressió de sodi -d'una potència de 100 watts- i amb sistema d'anticontaminació lumínica. D'aquesta manera, el consistori ha resolt la problemàtica plantejada pels veïns del carrer de la Creu, que en més d'una ocasió havien denunciat la manca d'il·luminació en aquesta zona i havien sol·licitat un nou enllumenat.


•;:' i1': •:., :. •

p í . i •: ' : . -. ' : ' '

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

m

§

IA

I m

I

Wkwm

El Col·legi Europa inaugura un auditori amb més de 800 seients Autoritats, directius de l'escola, pares, mares, avis i alumnes de l'Europa. Tots eren presents a la inauguració, després de 15 mesos, de l'extensió de l'edifici inicial, que compta amb un auditori amb una cabuda per a més de 800 persones, 32 aules noves i sis laboratoris, entre d'altres. El despatx d'arquitectura AlonsoBalaguer s'ha encarregat del projecte.

Emili Bella / SANT CUGAT

L

i segona fase de construcció de l'edifici del Col·legi Europa va quedar inaugurada divendres passat per l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, del director de l'escola, Heladio Herranz, i del president de l'Associació de Pares, Antoni Aguilera. La nova sala d'actes era plena de gom a gom per assistir a la inauguració i a l'espectacle posterior, Mary Poppins, a càrrec dels alumnes de diferents tallers. La particularitat de l'obra, igual que la de l'escola, era el bilingüisme: català, castellà i anglès. L'alcalde Lluís Recoder, s'hi va referir abans de rebre una insígnia del col·legi, que visitava per primera vegada, i després d'haver fet una ruta per les noves instal·lacions: "El Col·legi Europa s'avança al futur i marca una línia que serà seguida per moltes escoles i fins i tot pel sistema públic educatiu, ja que el coneixement dels idiomes és fonamental en un món cada vegada més interrelacionat". El director del centre, Heladio Herranz manifestava: "Estem aconseguint que els nostres alumnes siguin trilingües. Estaran preparats per triar universitat i feina a qualsevol lloc del món". Herranz afegia: "Tenim ja famílies de 26 països. La nostra escola és model de diversitat, tolerància, integració i convivència". A banda de l'auditori, la nova ala inclou també un total de 32 aules de nova construcció i sis laboratoris especialitzats en diferents tecnologies. Un dels seus autors, l'arquitecte Lluís Alonso, del despatx Alonso-Balaguer, ha destacat la importància dels elements innovadors de l'escola, com la interrelació entre els tipus de materials i els infants, als quals s'adapten. "Avui és un dia gran per a tots nosaltres, per a la nostra ciutat i per a milers de famílies que passaran pel nostre col·legi", va dir Herranz durant l'acte inaugural, que va ser presentat en tres idiomes. Per la seva banda, l'alcalde va subratllar que Sant Cugat és "la segona ciutat de Catalunya amb més nens, en termes absoluts, després de Barcelona. Si a tot arreu l'educació és important, a Sant Cugat és fonamental". Així, Recoder va destacar la importància de tenir "escoles de qualitat". com a "element insubstituïble". L'escola Europa va obrir les seves portes el setembre de 1996 i ha creat fins avui 1.350 places per a alumnes, de les quals ja han estat ocupades 750, que es divideixen en tres línies des d'infants d'un any fins als joves que accedeixen

a la universitat

L'auditori de l'escola amb el director Heladio Herranz i l'alcalde Lluís Recoder

Herranz, Recoder i Ponsa visitant les noves instal·lacions

JORDI GARCIA

JORDI GARCIA


1 8 SOCIETAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

FGC arriba als 60,7 milions de passatgers Redacció / SANT CUGAT

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va assolir un total de 60,7 milions de viatgers al llarg de l'any passat. Aquest suposa un rècord històric, ja que és el millor resultat que s'ha obtingut en tota la seva història. Aquest nombre total de viatgers suposa un increment del 6,6% respecte al 1999. Segons les dades aportades per FGC, en cinc anys s'ha aconseguit un creixement de la demanda del 35% en aquestes línies. "L'evolució favorable del transport de viatgers durant l'any 2000, amb augments generalitzats en tots els sistemes de transport, posa de manifest la tendència positiva i les potencialitats de futur del sector del transport públic de viatgers a

Catalunya", asseguren fonts dels mateixos FGC. Pel que fa al nivell de la gestió empresarial, el balanç de l'any 2000 també ha estat força positiu, ja que "han comportat una millora dels resultats empresarials". En aquest sentit, els ingressos totals han estat de més de 7.455 milions de pessetes. Pel que fa a la contenció de la despesa, ha tingut com a principal conseqüència que tan sols hagi crescut un 3,8%. Aquests aspectes han implicat una important disminució en el dèficit, que s'ha arribat a reduir en més d'un 6% l'any passat. Continuant encara dins de l'àmbit de la gestió econòmica dels ferrocarrils catalans, en el nivell d'endeutament, relacionats amb els crèdits bancaris, s'ha copsat un

Reobertura de la Reca Estació, sense obrador de pastisseria [

S'ha aconseguit un rècord històric en el nombre de viatgers dels FGC AUTOR FOTOGRAFI

retrocés important, passant de 8.467 milions de pessetas a 6.169 milions de pessetes. Així doncs, el tant per cent de disminució se situa en un 27,14%. Amb tot, l'índex de cobertura de l'activitat ha estat un 73,7%, "el més elevat que s'ha obtingut des de la creació de FGC". Aquesta situació també ha permès que la subvenció que reben FGC per cotxe/quilòmetre s'hagi arribat a reduir un 37% en els

darrers 5 anys (des del 1996). Des dels ferrocarrils catalans, s'han destacat una sèrie d'accions que s'han portat a terme durant el 2000. D'aquestes, una de les remarcades és la finalització del Pla d'Estacions a la línia BarcelonaVallès, la remodelació de l'estació de Sant Cugat, i l'augment de la freqüència de pas en aquesta línia, que s'ha consolidat com el Metro del Vallès.

Pel que fa als principals projectes d'aquest any, destaquen les actuacions en la línia del Metro del Vallès per implantar-hi més servei i augmentar la dotació de trens. A més, també destaca l'interès de FGC de diversificar-se en àmbits en què encara havia incidit, com la participació en el nou mercat ferroviari, l'entrada en el transport de mercaderies i la logística o la comercialització de fibra òptica.

M. M. / SANT CUGAT

sèrie de millores al local. "Hem fet tot allò que durant l'any no podem fer perquè sempre hi ha feina", explicava la propietària, Laura Serrajordi. D'aquestes millores, destaquen la col·locació de portes de vidre que separen el local comercial de l'obrador, s'ha tornat a pintar i s'han fet unes rampes per a l'accés al local. Segons Serrajordi, ja es tenen els permisos corresponents per fer l'activitat habitual, "perquè sempre els hem tingut en regla". D'altra banda, des del Departament de Sanitat, el subdirector general de Protecció de Salut Pública, Àngel Teixidó, va corroborar que el 13 de juny el director general de Salut Pública havia fet la resolució d'aixecament de la clausura de la part d'elaboració i venda de pa. Malgrat tot, aquest aixecament és parcial, ja que l'activitat com a pastisseria continua tancada. "No ens consta la sol·licitació d'aixecament d'aquesta part", assegurava Teixidó. Així doncs, la fleca pot vendre i elaborar pa i pastes ordinàries, sense farcir. També es podran vendre productes de pastisseria, però no els podrà elaborar.

Pel que fa a l'expedient que es va obrir a la Fleca Estació, els procediments burocràtics faran que no se sàpiga quines conseqüències pot tenir fins d'aquí a tres mesos. Malgrat tot, si es confirma que la Fleca Estació és l'origen de la salmonella que va afectar 60 persones el 26 de maig passat, l'establiment santeugatenc hauria de pagar un milió de pessetes, com a mínim. Pel que fa a la valoració del primer dia de tornada a la venda al públic, la propietària de l'establiment va atribuir la disminució d'afluència de clients al fet que "molta gent encara no sap que està obert". Malgrat tot, Laura Serrajordi assegurava que la clientela que s'hi apropava "són clients de tota la vida, ens donen ànims i ens recolzen". Per la mestressa de Fleca Estació, la recuperació de la clientela "costarà, perquè és una cosa molt forta", tot i que confia que "continuarem treballant donant la mateixa qualitat que donàvem, treballant igual com fèiem, amb bon gènere". Serrajordi també va afegir que "la gent ja sap que treballem bé i crec que continuaran comprant".

La Fleca Estació va tornar a obrir les seves portes dilluns després de 18 dies de tancament. Després que el Departament de Sanitat de la Generalitat hagi realitzat les investigacions pertinents, s'ha permès la reobertura de l'activitat com a forn de pa. Malgrat tot, no se'ls ha donat el permís per realitzar activitats de pastisseria. Els propietaris de Fleca Estació han aprofitat els dies de tancament de l'establiment per realitzar una

Edicte Referència: Aprovació de Reparcel-lació Voluntària al Torrent de Ferrussons (Av. Ragull - Ctra. Cerdanyola). Exp.

UA94/01/01. La comissió de govern, en sessió ordinària del dia 14 de maig del 2 0 0 1 , va acordar aprovar inicialment la delimitació de l'àmbit territorial i de forma simultània, projecte de reparcel-lació voluntària dels terrenys que confronten amb el Torrent de Ferrussons, tram comprès entre l'avinguda Ragull i la Ctra. de Cerdanyola, promogut pels propietaris de l'esmentat àmbit, en els mateixos termes de la documentació aportada; sotmetre l'expedient a informació pública per termini de vint dies hàbils, d'acord amb allò que disposa l'article 115 del Reglament de Gestió Urbanística aprovat per Reial Decret 3 2 8 8 / 1 9 7 8 , de 25 d'agost, i notificar-ho individualment a tots els propietaris i titulars de drets afectats en aquest àmbit. Durant l'esmentat termini de vint dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tota la documentació tècnica i administrativa de l'expedient podrà examinar-se a les dependències de l'Àmbit Municipal de Gestió de Ciutat Sostenible, Oficina Plànol de la Ciutat, carrer Dos de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 10 a 14 hores, podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú de 26 de novembre de 1992. Superat l'anterior termini sense haver-se formulat al·legacions dins el termini d'informació pública i/o de la notificació individualitzada, l'expedient estarà aprovat definitivament en els propis termes, condicions i abast de l'acord de la comissió de govern de data 14 de maig de 2 0 0 1 . De procedir l'aprovació definitiva, en els termes anteriors, contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa d'acord amb el que estableix l'article 157.2) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, podrà interposar-se potestativament, recurs de reposició davant l'Ajuntament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de l'aprovació definitiva, o directament recurs contenciós-administratiu dins el termini de dos mesos davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós-administratiu dins del termini de sis mesos. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient. La qual cosa es fa pública per al general coneixement. Sant Cugat del Vallès, 14 de maig del 2001 L'alcalde, Lluís Recoder i Miralles

Ajuntament de Sant Cugat del Valies

J

2jplitec

Serveis

Pintures decoratives

Lampisteria

/I

m

Fusteria de tallar Treballs de paleta .jFf Camí de la Creu, 6 baixos St. Cugat Tel. / Fax 93 589 4 9 97


SOCIETAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat *' r

El RACC veu bé que els menuts no vagin de paquet en moto

Nou persones ferides en un mateix xoc a l'A-7 divendres

Emili BeHa / SANT CUGAT Redacció / SANT CUGAT

La comissió de justícia i interior del Congrés dels Diputats ha elaborat una llei per la qual els menors de 12 anys no podran ni conduir ni anar de paquet en motocicletes i ciclomotors. La delegació del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) a Sant Cugat veu amb bons ulls la mesura, però és més partidària de regular la circulació dels menors amb moto a partir del pes i la talla i no tant per l'edat. Segons el director de la delegació santcugatenca, David Marcet, bona part dels menors ferits en accidents de moto es pro-

El Congrés ha decidit prohibir als menors de 12 anys conduir o anar de paquet en ciclomotors i motocicletes dueixen perquè no duen un casc adaptat a la seva mida. Marcet assegura que en aquests casos "és fàcil que els salti", en cas d'accident. En aquest sentit, el director de la delegació ha demanat més civisme i responsabilitat als pares dels menors a l'hora d'equipar els seus fills amb un casc adaptat a les seves necessitats. Marcet tampoc no creu que la normativa adoptada pel Congrés perjudiqui de forma important els usuaris de motoci-

Imatge del que a partir d'ara ja no es pot fer, dur a un menor de dotze anys de paquet

cletes. Tot i que la sinistralitat ha anat en augment, els accidents en què es veuen implicats menors que van de paquet "no són molt generalitzats. Sí que n'hi ha, però sobretot quan condueixen ells", assegura Marcet.

D'altra banda, la Fundació del RACC, a través del grup parlamentari català, demana que es destini més temps de debat a aquest tema i que s'admeti que els menors puguin circular com a acompanyants en vies urbanes a

JORDI GARCIA

un màxim de 40 km/h. La Fundació duu a terme des del dia 8 de juny una enquesta a la seva pàgina web (www.racc.es) en què pregunta als internautes que naveguen per la xarxa què opinen del canvi a la llei de seguretat viària.

Un total de nou persones van quedar ferides lleus divendres pels volts de les onze de la nit com a conseqüència d'un accident de trànsit ocorregut a l'alçada de Sant Cugat de l'autopista A-7. Tres vehicles es van veure implicats en la col·lisió: un Peugeot 406, un camió de la marca Nissan Balcó, i una furgoneta de la francesa Citroen. Les nou víctimes del xoc són Rafael V, Antonio R, Lluís H., Núria M., Raül M., Josep Lluís E, Manuel D., Carlos G. i Alfons M., que van ser traslladats a l'Hospital General de Catalunya, a Mira-sol, per ser atesos. En la majoria dels casos, els ferits patien de dolors cervicals produïts per la topada, a més de contusions lleus. D'altra banda, el dia 13 passat es va produir un accident amb ur ferit de 20 anys i veí de Sant Cuga a l'encreuament entre el passeif del Nard i Alcalde Ramoi Escayola. La víctima va ser traslla dada a l'HGC, on va ser assistí pels volts de dos quarts de set de matí. També dimecres hi va have dos accidents més amb ferits: un a l'avinguda de Rius i Taulet, per la col·lisió entre un turisme i un ciclomotor, i l'altre quan el vehicle d'un avi de 74 anys va sortir de la calçada a la carretera BP-1417. Finalment, el dia 13, un accident a la rambla de Ribatallada entre un cotxe i una moto no va fer ferits.

Deneguen posicionar-se contra Divèrsia Magda Méndez / SANT CUGAT

La moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de la nostra ciutat sobre el projecte de Divèrsia va tornar a ser rebutjada. Els vots en contra de l'equip de govern, davant els favorables dels partits de l'oposició (13 a 12) van ser suficients per denegar-la. Aquesta nova moció sobre el parc d'oci Divèrsia plantejava la conveniència de reconsiderar el projecte, expressar la voluntat d'aturarlo i comunicar-ho a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. El motiu

per tornar-la a presentar han estat les darreres informacions aparegudes sobre l'activitat de l'empresa promotora del projecte TH1, que generen "una situació d'incertesa", segons l'opinió del líder socialista, Jordi Menéndez. Segons aquestes informacions, l'empresa s'hauria declarat en suspensió de pagaments, a banda de constatar que promou una revenda especulativa dels projectes que promou. "Creiem que és una operació purament especulativa", assegurava Menéndez. El socialista també va repassar el nivell de capital i de plantilla de l'empresa TH1, i va concloure que "sembla

difícil que una empresa de tan poca magnitud pugui fer-se càrrec d'un projecte d'aquestes magnituds". Menéndez també va demanar conèixer en quin estat es trobava el període de reflexió sobre el projecte, acordat pel plenari en mesos anteriors. Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Eduard Pomar, va assegurar que els nous elements sobre la promotora povoca "una clara incertesa en la viabilitat econòmica del projecte". Al seu torn, el regidor d'IC-V, Joan Balada, va considerar que "hem de reflexionar i aprendre la

rAmat Finques Des de 1948

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

Divèrsia continua sent motiu de polèmica

lliçó per consultar abans els veïns". Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Presidència, Joan Recasens, va recordar que l'aprovació inicial que es va portar a terme en una sessió plenària, en el que es va aprovar el projecte per unanimitat era un "acte de tràmit" i que actualment no

3) 93 590 68 80

és revisable. Recasens també va opinar que "no creiem que sigui una operació especulativa". El tinent d'alcalde de Presidència també va assegurar que encara "estem en el període de reflexió" i que en tot cas "ja l'avisarem", de la fianlitzacio, clavant la insistència de Menéndez.

Sant Just Bonavista 63-65 0) 93 480 36 00


20 SOCIETAT

a

Els taxis de Sant Cugat guanyen menys que fa 10 anys Emili B e l l a / SANI'CUGAT

Imatge de l'actual parada de taxis de Sant Cugat

Imatge de l'interior d'un taxi al seu pas per un carrer de la ciutat

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

JORDI GARCIA

JORDIGARCIA

S'impulsarà la setmana de les cases regionals

Els taxis de $ Mt Cugat han posat de m.mi^st els problemes ecnòmics que pateixen dia a dia. Els conductors asseguren que en un 60% dels serveis cobren cinc pessetes menys que l'any 1991, ja que han deixat de rebre dos suplements, un d'equivalent al peatge dels túnels de Vallvidrera i l'altre, de 55 pessetes, per donar assistència des de la parada. "El client no en té cap culpa", afirma un. "A Sant Cugat, els serveis més comuns són en els que perds més diners", continua. A la nostra ciutat, integrada a l'àrea metropolitana on operen els taxis negres i grocs, "ens dediquem a una professió tercermundista", lamenta un taxista: "Comencem a guanyar diners a partir de les sis o set hores de treball". Segons aquest col·lectiu, a Sant Cugat es fan molts més quilòmetres que a Barcelona, però es fan els mateixos diners. Hi ha divergències, però, en relació amb el trànsit. N'hi ha que pensen que encara no ha arribat als nivells de saturació de la capital catalana i es pot circular amb certa normalitat. Altres consideren que "no és que estigui malament, és horrorós". Tot

i això, tots coincideixen a dir que "Sant Cugat és més humà perquè es coneix el client i el client coneix el taxista". La nostra ciutat compta amb una setantena de vehicles organitzats en dues emissores de radiotaxi, la del 033 i la de Sant Cugat i Valldoreix, a banda d'un grup més reduït de professionals que van per lliure. En hores punta, aproximadament de les 8 a les 11 del matí i

A la nostra ciutat hi patrulla diàriament una flota d'uns 70 taxis, agrupats en dues emissores de ràdio de 3.30 a 7.30 de la tarda, hi pot haver a la parada del carrer de Valldoreix una vintena de vehicles. En el cas de l'emissora Radiotaxi 033, el servei compta amb un sistema GPS que permet, via satèl·lit, controlar en cada moment on es troben els vehicles de la flota -amb un marge d'error de 3 metres-. Habitualment, els taxistes s'hi posen a les 5 o a les 6 de la matinada, encara que el que és més important és que facin 12 hores de servei. Hi ha hores determinades

que el client ha d'esperar el taxi i a l'inrevés. La companyia del 033 avisa taxistes de Barcelona si la demanda augmenta. Els viatges més habituals són els de l'estació als districtes i el perfil d'usuari majoritari són les mestresses de casa que tornen carregades de comprar. També es dóna el cas de gent que ha d'anar a Can Sant Joan, a Televisió Espanyola o a Novotel, per exemple. I finalment, hi ha els viatges a Barcelona o a l'aeroport. A la nit sempre es queden dos vehicles de guàrdia a la parada i un de reforç. El servei més barat costa 300 pessetes -equivalent a anar de l'estació al carrer de Sant Josep-. DESACORD A M B LA PARADA

El primer comentari que fan els professionals del taxi és que no els agrada la ubicació de la parada des que s'ha reformat la plaça de Lluís Millet. D'una banda, perquè és perillosa la sortida pels cotxes que vénen de Lluís Companys. De l'altra, perquè hi ha una elevació del carrer que fa que els baixos dels taxis rasquin amb el terra. A més, asseguren que han patit queixes reiterades de veïns pel soroll de les portes i els motors a la nit. I és que, en general, "el sector del taxi a Sant Cugat és molt sacrificat".

Llest el reglament del registre d'unions civils M . M . / SANT CUGAT

PP amb motiu de la celebració de la setmana de les cases regionals. Novament, les discrepàncies entre La sessió del ple municipal del l'equip de govern i l'oposició va mes de juny que es va celebrar quedar palesa amb l'aprovació d'adilluns va tornar a tenir un punt de quest punt per 13 vots favorables tensió amb la moció presentada pel (CiU i PP) i 12 en contra (PSC, 1CV i ERC). La moció estableix la creació en sis mesos: de la setmana de portes obertes a les cases regionals de Sant Cugat i establir-la com a anual. PATRI LLA M UMPIEIA També es preveia que per fer-la viaSANT CUGAT, S.l. ble, es creï el consell municipal de • Sctcju de locals comercials, empreses, cascs regionals com a comissió de hospitals .pàrquings i particulars seguiment. Aquesta estaria formada per l'alcalde, els regidors i tècnics • Personal qualificat, seriós, pertinents i els presidents de les responsable, discret i assegurat. cases regionals interessades. També • En la contractació de la primera es demana que aquesta setmana estigui oberta "a totes les cases neteja, l'uhrillantament de franc regionals de Catalunya". El text de (només comunitats). la moció també determina que es Pg. Torre Blanca, 25-27 local 6 demani finançament a les instituWefom: *3 675 38 64 • 93 5Í9 73 40 cions catalanes. Magda Méndez / SANT CUGAT

Just un mes després de la petició de la creació d'un registre municipal d'unions civils, aquest ja comença a ser una realitat. En el ple del mes de maig ja es va poder veure unanimitat respecte a la presentació de la moció, davant de la presentació del reglament que el regirà. La concisa presentació d'aquest reglament va anar a càrrec de la regidora de Comunicació i Promoció de la Ciutat, Marta Subirà. En la seva exposició, Subirà va explicar que s'havia intentat "recollir eri reglament Tesperit i la lletra, perquè en molts casos és literal, de la moció" sobre el registre municipal d'unions civils. La regidora també va destacar que l'actuació de la secretaria general ha estat "molt àgil", la qual cosa els va permetre de presentar aquest reglament en el ple del mes

Imatge d'un ple municipal

de juny, que es va celebrar dilluns passat. La resta de formacions amb representació consistorial van limitar-se a felicitar l'equip de govern per la rapidesa en la "preparació i presentació d'aquest reglament que tots els grups vam demanar en el ple passat", afirmava el líder

d'ERC, Eduard Pomar, a banda d'afegir que "pel que ha dit el mateix alcalde, es veu que hi ha gent que ja ha demanat de poder inscriure-s'hi". Per la seva banda, el regidor d'IC-V, Joan Balada, també va destacar el fet que s'hagués elaborat en la meitat del període establert.


SOCIETAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

IV Mostra de Turisme Jove a la Casa de Cultura Redacció / SANT CUGAT

El Servei d'Informació Juvenil (SIJ) de l'Ajuntament organitza des d'ahir i fins al 27 d'aquest mes la IV Mostra de Turisme Jove de la ciutat, ubicada a l'espai jove de la Casa de Cultura. La iniciativa permet consultar tota la informació recopilada per la Viatgeteca del SIJ durant l'any, fulletons, tríptics, plànols, guies, catàlegs, ofertes de viatges, vídeos, etcètera. Després de l'experiència i la bona acollida de la Mostra en les darreres dues edicions, l'Ajuntament ha decidit no fer gaires canvis en el seu funcionament. La mostra compta amb la presència continuada d'una persona que informa i assessora els interessats, de manera que poden fer servir millor les possibilitats i els recursos que s'hi ofereixen. També hi ha connexió amb la xarxa Internet per fer consultes i recerca d'informació d'arreu del món. A banda, s'hi pot tramitar el carnet d'alberguista o el d'estudiant internacional. Aquesta operació s'enllesteix en només 24 hores.

"És la viatgeteca de l'estiu, però amb més recursos i amb una persona que es dedica a ajudar els joves a trobar informació", assegura el tècnic de Joventut de l'Ajuntament, Manel Turón. A la Mostra també es pot trobar informació recollida al Saló

Una jove és acusada pel Dia de la Hispanitat

Els tallers de l'Ateneu tripliquen la participació

Redacció / SANT CUGAT

Una jove santeugatenca, Núria BC, de 28 anys, ha estat acusada de provocar incidents violents en la celebració de la contramanifestació del Dia de la Hispanitat del 1999. La jutgessa que porta el cas ha mantingut la imputació a 18 dels 25 joves que van ser processats en un principi. La titular del Jutjat d'Instrucció número 28 de Barcelona, Remei Bona, és la magistrada que porta el cas. Un cop ha finalitzat la investigació que es va iniciar arran dels aldarulls quee es van registrar a Barcelona el Dia de la Hispanitat de fa dos anys. Dels 18 imputats que s'han mantingut, tots, excepte la santeugatenca, són menors d'edat. Aquests han passat a jurisdicció de menors. Núria BC va ser detinguda el 12 d'octubre del 1999 quan es van produir els incidents posteriors a la contramanifestació de l'acte ultradreta que es va celebrar a la plaça dels Països Catalans. La jutgessa imputa a la santeugatenca la participació en la confecció de barricades incendiades que es van instal·lar al carrer de Sants i de fer-ho amb un passamuntanyes per ocultar el rostre.

Imatge de la Mostra de Turisme que anualment es fa al Servei d'Informació Juvenil

Internacional del Turisme de Barcelona i a les ambaixades de diversos països instal·lades a la capital catalana. El primer any s'organitzaven activitats, com conferències, de manera paral·lela. Vista la poca afluència de públic a les xerrades, el SIJ ha reforçat

l'assessorament als interessats amb una persona que s'està a l'espai jove totes les tardes. Les persones que ho vulguin poden passar per la Casa de Cultura de dilluns a divendres de les 17.30 a les 20.30 hores, i els dimarts i els dissabtes de les 10 a les 13 hores.

Magda Méndez / SANT CUGAT

Els tallers i cursos programats per al darrer trimestre de l'any a l'Ateneu Santcugatenc han estat tot un èxit. Aquests han aconseguit triplicar el nombre de persones inscrites respecte al primer trimestre. Aquesta resposta a la convocatòria ha fet confirmar la continuïtat de la programació de cara al curs vinent. Unes 170 persones han participat en els darrers tres mesos en els tallers i cursos que va programar l'Ateneu Santcugatenc. Aquesta xifra gairebé triplica l'assolida en el primer trimestre, quan es van apuntar més de 60 persones als tallers. En xifres relatives, també s'ha notat un clar augment en el nombre de tallers i cursos que s'han realitzat: si en els primers tres mesos de l'any es van programar uns 7 tallers, en aquest darrer trimestre s'han arribat als 13. Un altre dels aspectes destacats dels darrers tres mesos ha estat la col·laboració d'entitats i establiments santeugatencs. "La gent està molt contenta", explicava la programadora de l'Ateneu, Maria Farriol. I ho feia en base a una enquesta anònima que s'ha passat als alumnes i que ha arribat a puntuar el global dels cursos en una mitjana entre notable i

:

; : ;

: : : : : • ;

21

Breus Protesta de TAPA del Ferran i Clua L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Ferran i Clua de Valldoreix té previst concentrar-se avui, davant de l'Entitat Municipal Descentralitzada, per entregar unes 600 instàncies on reivindiquen el manteniment de les dues places d'educació física que tenen actualment. Tot i que l'any passat la Generalitat va decidir eliminar aquestes places, de pagament municipal, de tots els centres de Catalunya, en el cas del Ferran i Clua es van mantenir i ara els pares sol·liciten a l'EMD que continuï pagant-les com fins ara. Així ho ha explicat una representant de l'APA, que ha assegurat que d'aquesta manera els alumnes poden fer educació física 3 dies per setmana, així com algunes classes en grups reduïts. /Redacció

4t festival de dansa del Block El Gimnàs Block de la nostra ciutat celebrarà el proper dimecres 27 la quarta edició del seu festival bianual de dansa. Enguany hi participaran 230 persones de 3 a 60 anys que ballaran jazz, funky, karate, contemporani i salsa, entre d'altres. La trobada, que es va iniciar l'any 1995, es farà al Teatre-Auditori del Centre Cultural Sant Cugat a partir de dos quarts de nou del vespre. L'espectacle, que inclou fins a 20 coreografies, durarà unes dues hores. Els alumnes del Block porten assajant per lluir els seus balls des del mes de novembre de l'any passat./Redacció

ARC

S'OFEREIX: SECRETARIA INTERNACIONAL

•Atenció personalitzada de les trucades de la seva empresa. Imatge del taller de cuina de l'Ateneu

excel·lent. "Això ens dóna molts ànims de cara a continuar endavant", assegurava Farriol. En aquesta enquesta es preguntava sobre la valoració del contingut dels cursos, del professor, i de l'espai on es feia, a banda de plantejar propostes sobre possibles cursos en un futur.

JORDI GARCIA

Segons ha pogut saber aquest diari, ja s'està acabant de confeccionar la programació per al primer trimestre del curs vinent. Entre els tallers destacats hi ha el de cuina japonesa, cuina de bolets, a banda de continuar amb el d'escriptura narrativa i tarot.

• Agenda professional: concertació visites. •Màrqueting telefònic. 'Domiciliació comercial. • Per només 16.000 ptes/mes durant 12 h. al dia. P° Torreblanca, 21-23 1° 3a Tel 93 589 77 70 Fax 93 589 88 34 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS


2 2 oULJfc lAI

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

Les farmàcies han L'escola de dansa de l'Esbart recollit des del es legalitza maig 200 xeringues espanyol. Actualment, l'escola de dansa està formada per 220 nens i nenes. Encara queden dies per la L'Esbart de Sant Cugat ha ini- matriculació de cara al proper curs, ciat els tràmits de la legalització de ja que es poden fer fins demà l'Escola de Dansa de l'entitat. divendres, de sis a dos quarts de D'aquesta manera, els nivells infe- nou, per als alumnes actuals, i del riors de l'entitat dansaire tindran 2 al 5 de juliol, de dos quarts de set un funcionament legal separat de la de la tarda a dos quarts de nou del resta de l'entitat, i s'aprofundirà en vespre, per als alumnes nous. alguns dels aspectes que s'han També està obert el període d'inscomençat a apuntar, com l'obertu- cripció per als bastoners i els curra a diferents estils de danses. sos per a adults, fins demà de sis Aquesta ha estat una de les de la tarda a dos quarts de nou del decisions més destacades que es vespre; i del 10 al 21 de setembre van prendre en la darrera assem- amb el mateix horari. blea de l'Esbart que es va celebrar Un altre dels temes destacats el passat 7 de que es va tractar juny. "Li donem a l'assemblea Encara es poden fer les de l'Esbart van un aire diferent, no pel que s'està matriculacions per al curs ser les obres de fent, sinó pel que que que ve, tant els alumnes conservació es farà", explicas'han de portar que ja han rebut classes a terme als va la presidenta de l'Esbart, Pepa locals de l'enticom els nous Sala. En aquest tat. Entre aquessentit, el fet que tes destaquen l'Escola de Dansa passi a ser un les que s'han de fer al sostre i el ens jurídic independent compor- trasllat de l'aire condicionat. tarà la possibilitat que alguns dels Aquestes reformes depenen del nens i nenes que hi reben classes, finançament, amb l'ajuda de puguin tenir més hores de pràctica. l'Ajuntament i alguns espònsors. A més, es preveu que "alguna de Pel que fa als pressupostos de les coses que s'han iniciat s'acabin l'entitat, es continua mantenint un d'institucionalitzar", segons expli- "petit dèficit", segons explicava la cava Pepa Sala. En aquest sentit, es presidenta, mentre que afegia que destaquen la incisió en la dansa "no podem fer més, perquè el prescontemporània, i tocs de ball supost és molt curt". Magda Méndez / SANT CUGAT

Emili Bella / SANT CUGAT

El programa de recollida de xeringues a Sant Cugat ha recollit des del mes de maig passat, data en què es va posar en marxa el programa, un total d'unes 800 xeringues usades a través de les farmàcies de la ciutat i del Centre d'Assistència Primària (CAP). Així ho ha explicat la tinent d'alcalde de Polítiques Socials, Mercè Conesa, en declaracions a EL DIARI DE SANT CUGAT. Conesa ha remarcat que a la nostra ciutat s'ha reduït la taxa de seropositius "de manera important". Tot i això, assegura que hi ha, a nivell català, un "petit augment"

Segons Mercè Conesa, a Sant Cugat s'ha reduït la taxa de seropositius "de manera important" de persones que s'injecten droga per via parenteral. El programa en qüestió té l'objectiu d'evitar que les persones que pateixen de drogodependència facin servir més d'un cop la mateixa xeringa, i en especial, que no la intercanviïn. En aquest sentit, les farmàcies canvien

El CAP és un dels punts de recollida de xeringues

les xeringues usades per una de nova. D'altra banda, els punts de recollida tracten les xeringues i eviten que es deixin tirades en qualsevol lloc, com va passar el maig al Pla del Vinyet, quan dos nens van trobar-ne una. Conesa ha afirmat que quan es van conèixer els fets es va informar la policia local, que va

JORDI

GARCIA

augmentar la vigilància en aquest punt. D'altra banda, la tinent d'alcalde ha informat que la persona que va deixar la xeringa al Pla del Vinyet encara no ha estat identificada, i que en qualsevol cas, "és probable que aquest usuari no conegui el programa d'intercanvi de xeringues".

Recta final de la campanya contra el Banc Mundial Magda Méndez / SANT CUGAT

La campanya contra el Banc Mundial (BM) arriba ja a la seva

TINTORERIA BUGADERIA Net

NETEJA EN SEC I PLANXAT MÀXIMA QUALITAT PECES TEXTILS,CORTINES ANTÍLOP, PELL I ALTA PELLETERIA, MANTES I EDREDONS

SERVEI A

DOMICILI

Francesc Macià. 63 (Coll Fava)

recta final. Ja tan sols queda una xerrada sobre comerç just, a banda de la participació santcugatenca en els actes del que hauria estat la contracimera que es faran al llarg d'aquest cap de setmana a Barcelona. Un dels membres de l'organització d'aquesta campanya, José Fernando Mota, valorava com a "bastant positiu que s'hagi format una agrupació de diferents col·lectius amb una preocupació comuna". En aquest sentit, va avançar la pro-

posta d'instituir de manera estable una plataforma per continuar tractant temes vinculats amb la globalització. Tot i que els exàmens universitaris són la causa més probable que "l'afluència no hagi estat l'esperada", el balanç general ha estat força bo. Per concloure aquesta campanya, es preveu la participació d'un grup important de santcugatencs en les activitats i xerrades programades a Barcelona, en el que hauria

estat la contracimera, si s'hagués dia 27 a la Casa de Cultura. Pel que fa a les darreres xerracelebrat finalment la reunió del des, dimecres se'n va fer una sobre BM. Aquestes consistiran en una el militarisme on es va parlar del conferència a la rambla del Raval, a projecte nord-americà de l'escut càrrec de la presidenta d'ATTAC i antimíssils i les seves conseqüèndel santcugatenc Arcadi Oliveres, cies, i les possibilitats de l'objecció fiscal. Divendres, el Pla Colòmbia i dissabte es faran conferències i tallers sobre diferents aspectes de els efectes de la globalització a la globalització i, a la nit, una ver- l'Amèrica Llatina van centrar una nova xerrada, bena alternativa a la platja de la mentre que Es preveu la participació dimarts, memMar Bella; i, finalment, diud'un grup important bres d'ATTAC menge, una van explicar el de santcugatencs en manifestació que paper d'organisles activitats finals sortirà dels mes com l'FMI Jardinets de o el BM. D'altra a Barcelona Gràcia, un judici banda, dissabte simbòlic contra es va fer una el BM i una acampada davant de la acció de reivindicació del menjar Borsa de Barcelona. Pel que fa a les casolà enfront del menjar ràpid, activitats que resten a Sant Cugat, davant d'un establiment d'una tan sols queda una xerrada sobre el cadena d'aquest tipus de preparats comerç just que es farà el proper al SCCC.

SERVEIS INTEGRALS DE C O M U N I C A C I Ó Identitat Corporativa • Disseny Gràfic i Editorial • Publicitat Disseny de Pàgines Web • Projecte i Muntatge d'Estands • Producció Periodística

1W.93 674 36 60

Rbla.del Celler, 91 Tel. 93 589 53 60

Sant Jordi, 37 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 590 86 00 Fax. 93 590 86 25 £-mail: correu@pecomunkacio.com


SOCIETAT

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

El Comerç Just tindrà una paradeta a la Botiga al Carrer

Demà s'acaba el termini dels permisos per als focs i revetlles de Sant Joan

Redacció / SANT CUGAT

Redacció / SANT CUGAT

Les fogueres de Sant Joan han de tenir el permís corresponent de l'Ajuntament, que s'ha de sol·licitar abans de demà a les 12 del migdia. Recordem que els focs han d'estar com a mínim a una distància de 15 metres de façanes i de cotxes, no s'han de fer sota de línies elèctriques i no s'ha de tancar el pas als vehicles d'emergència. La Policia Local patrullarà per les diverses fogueres que es facin a la ciutat. Sota les fogueres també cal posar una capa de sorra de 10 centímetres com a mínim per evitar ennegrir el terra. A banda, s'ha d'eliminar tota l'herba, els matolls, la fullaraca, la pinassa i els branquillons i qualsevol altre material susceptible d'incendiar-se en un cercle de seguretat de 10 metres de diàmetre al voltant de la foguera. La Revetlla de Sant Joan, dissabte 23 a la nit -la més curta de l'any-, se celebrarà com és habitual en diversos punts de la ciutat. L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat una petita festa amb ball al Pla del Vinyet, on l'orquestra Gira-sol amenitzarà la

Diversos punts del municipi celebraran revetlles

vetllada a partir de les 11 de la nit. També al centre de la ciutat se celebrarà la nit de Sant Joan al Centro Popular Andaluz (CPA), amb un sopar i la dansa del duo La Fiesta a partir de la mitjanit. Els del CPA celebren des de fa 24 anys una festa que no és

tradicional a la seva terra, però que han agafat "com a part de la cultura autòctona, igual que Sant Medir", assegura el president del centre, Gabriel Ruiz. Enguany a la Unió Santcugatenca no es farà la Revetlla de l'any passat, ja que el cap de setmana passat ja van cele-

Un cinefòrum tanca la temporada de la UNESCO

23

brar la cloenda de les activitats de ball de dissabte, segons ha explicat el president de l'entitat centenària, Josep Puig. A Mira-sol es farà un sopar i un ball amb orquestra a la pista del Club Mira-sol organitzat per l'Associació de Propietaris i Veïns (APV) del districte.

Coincidint amb els dies de Festa Major a Sant Cugat -que se celebrarà del proper 28 d'aquest mes a l'I de juliol-, diverses ONG de la ciutat, com són Baula, Intermón, Oxfam i Setem, emmarcades dins el moviment del comerç just, han preparat una sèrie d'activitats i iniciatives per conscienciar la població de Sant Cugat sobre la necessitat de canviar les regles que regeixen el comerç internacional i orientar també la producció mundial al servei de les persones. Per aquest motiu, el dia 27 a les nou del vespre es farà una xerrada a la Casa de Cultura sota el títol Davant la globalització un altre comerç és possible. A banda, el dia 30 d'aquest mes, quan es farà la Botiga el i Carrer de la Festa Major, es posaran paradetes de comerç just al carrer Major del nostre municipi. El moviment a favor del comerç just té la voluntat de fer reflexionar sobre la dependència de milions de famílies del Tercer Món de l'explotació de les matèries primeres i dels preus que es paguen pels productes que elaboren. Aquests preus són, en la majoria de casos, inferiors als que s'haurien de pagar. "Aparentment tots formem part d'un mateix mercat global, però els seus beneficis no arriben a tots per igual: hi ha guanyadors i perdedors", asseguren les ONG.

SALON DE ESTÈTICA Y PELUQUERIA

PATRÍCIA Y CAROLINA CENTRO EQUIPADO CON LA APARATOLOGÍA ELECTROTERAPIA MÀS AVANZADA

DE

BODY FLASH Reparación de estrias Flacidez en: escote, cí interna de muslos y brazos Reafirmación de senos Hidratación, oxigenación y nutrición del cutis Tonificación y normalízacióii muscular facial Antiarrugas y antienvejecimiento Depilación elèctrica del e indolora Celulitis Sobrepeso Obesidad Tonificación dérmica ionización Drenaje Rej u venecimiento Corporal Pesadez de piernas Manos frías Retención de líquídos Problemas circulatorte Antònia y flacidez muscular Moldeador corporal

Emili Bella / SANT CUGAT

Solas, del director andalús Benito Zambrano, va ser la pel·lícula que van projectar, dimecres 13, els Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Després del passi es va fer un col·loqui dirigit i moderat pel professor de Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya i rector del Centre Borja, Ignasi Salvat, que va intervenir en el cicle de conferències dels Amics de la UNESCO Ciència, educació i valors. Era la darrera activitat de l'organització abans de vacances. De cara a la temporada vinent, l'organització té previstos nous projectes, com la participació dels joves en el programa que impulsa la UNESCO a Catalunya Fòrum 2004, un cicle de conferències dedicat a l'any europeu de les llengües i una anada a Roma, aprofitant que el 12 d'octubre és festa, entre d'altres.

Imatge de l'acte a l'Arxiu Nacional de Catalunya

NUEVO HORARIO Lunes 15,30 a 19 h. Martes a Viernes 9,30-13,30 Sabado 9,30 a 14 h JORDI GARCIA

y 15,30-19

h.


2 4 SOCIETAT

ijous21juny<

el diari de Sant Cugat

Maulets Els okupes participen en el demanen més Rebrot 0 1 "respecte"

L'Aplec del Pi de les Tres Branques és un símbol catalanista

Magda Méndez / SANT CUGAÏ

L'assemblea local de Maulets va presentar dilluns el Primer Aplec del Jovent dels Països Catalans, el Rebrot 01, que es farà a Berga els propers dies 13, 14 i 15 de juliol. Aquest és l'antic Aplec del Pi de les Tres Branques, i consistirà en l'organització d'unes jornades sobre la construcció dels Països Catalans, una trobada de Casals dels Països Catalans i un festival de música que serveixi de trobada dels joves. "El jovent som el futur dels Països Catalans. Per tal que aquest sigui de llibertat nacional i social cal que el jovent

JORDI GARCIA

sigui conscient de la dimensió de la nostra nació", explicava un dels membres de Maulets, Aniol Pros, que assegurava que amb aquest aplec s'aconsegueix aquesta conscienciació. L'aplec comptarà amb un espai d'acampada, un escenari gran (amb actuacions d'Els Pets, Brams, Dusminguets i Skalarriak, entre d'altres), i un escenari petit (de música folk i tradicional). L'entrada costa 4.000 pessetes per als dos dies i 2.000 pessetes per a un dia de concerts de l'escenari gran (500 pessetes més a taquilla). A Sant Cugat es poden adquirir a Discos Compàs i a la llibreria Paideia.

Una representació del col·lectiu okupa de la nostra ciutat va assistir al torn de precs i preguntes del ple municipal del mes de juny que es va celebrar dilluns passat. La demanda de més "respecte i dignitat" envers els joves que okupen Torre Blanca, i lareiteracióque no van ser ells els qui van trencar el diàleg per la cessió de l'ús de la masia fa mig any, van ser els eixos de la seva intervenció. D'altra banda, la moció contra la despenalització del moviment okupa, presentada per ERC, va ser rebutjada pels vots en contra de l'equip de govern. En aquesta es demanava que es reprengués el diàleg i laretiradacontra alguns dels okupes. En primer lloc, el representant de l'assemblea va voler fer "un aclariment", i va assegurar que "els okupes no van trencar el diàleg", en referència a la ruptura de les converses amb l'Ajuntament per la cessió de l'ús de la masia. Segons els okupes, el mes de desembre van comunicar que no assistirien a una reunió que estava con-

Imatge d'una extracció de sang a la Casa de Cultura

CARPINTERÍA DE ALUMINI0

J.CRUZ,

S.L.

SOMOS FABRICANTES

Aluminier

[] TECHNAL

Interpretamos obras a la perfección

Passeig Torre Blanca, 16 baixos Tel. 93 675 25 89 Fax 93 589 48 96 08190 St.Cugat del Vallès (Barcelona)

Redacció / SANT CUGAT

vocada com a protesta perquè "l'alcalde havia mentit repetidament a la premsa, al ple i a nosaltres afirmant que no tenia potestat perretornar-nosels objectes del dipòsit", quan la jutgessa els havia comunicat que aquesta decisió pertanyia només a l'Ajuntament. A banda, durant el procés de diàleg, "els acords verbals a què havíem arribat en les diferents reunions no s'havien respectat en la redacció dels convenis". La decisió de no assistir-hi va ser "per demanar que l'Ajuntament es prengués el diàleg amb seriositat, tal com ens el preníem nosaltres". D'altra banda, també van apel·lar directament a l'alcalde dient-li que "no ens mereixem els teus projectes plens de retòrica i buits de compromís", i que "no ens calen els teus projectes de diàleg si, al final, tot s'ha de decidir per la força judicial". Finalment, van afirmar que "els okupes ocupats et demanem respecte i dignitat". Davant d'aquesta intervenció, Recoder va afirmar: "Suposo que no esperàveu cap resposta per part meva, com és evident".

La Universitat Internacional de la Pau (UIP) comença enguany una segona etapa dels cursos d'estiu, que van quedar aturats l'any 1998. En aquesta ocasió es farà la 17a edició del curs, en què es tracten les diverses problemàtiques relacionades amb el concepte de pau. Es tracta d'un espai de reflexió nascut l'any 1984 amb l'objectiu d'analitzar les implicacions de la globalització econòmica i financera posant com a exemple els conflictes actuals, l'estat de la democràcia, el medi ambient o l'educació per la pau. La presentació del curs d'estiu de la universitat es va fer dimecres al vespre al claustre del Monestir. El fundador de la Universitat, Frederic Roda, va ser present a l'acte, que va servir també per presentar el llibre de les memòries de l'etapa precedent a la universitat. El professor d'economia aplicada de la UB i actual membre de l'equip organitzador, Arcadi Oliveres, va presentar la nova etapa, que començarà el proper 15 de juliol amb un acte inaugural presidit per l'alcalde Lluís Recoder i que comptarà amb la presència de la professora de sociologia de la UAB, Maria Jesús Izquierdo. El curs finalitzarà el proper dissabte 21 de juliol. Les migracions i el País Basc o el desarmament i els conflictes armats seran altres de les temàtiques que es tractaran.

La donació de sang a la Casa de Cultura és més ràpid

Sant Cugat viu dos talls d'electricitat en quatre dies

El Banc de Sang de la Creu Roja, que es va instal·lar diumenge a la Casa de Cultura, va recollir 72 donacions de mig litre cadascuna. La novetat era el canvi d'ubicació del punt de recollida, que no era a la plaça d'Octavià amb l'autobús, com era habitual. El nou emplaçament ha estat rebut "amb gran satisfacció" segons el vicepresident de l'assemblea local de la Creu Roja, Enric Martínez. S'ha reduït a 22 minuts el temps d'espera i d'extracció de la sang. En canvi, amb l'autobús es trigaven 40 minuts de mitjana. A la Casa de Cultura van anar-hi 87 persones, però se'n van descartar 15 perquè no complien els requisits. Dilluns al Club Muntanyenc (CMSC) es van recollir les donacions de 57 de les 63 persones que s'hi van acostar. Al juny s'ha aconseguit un 28% més de sang que el mateix mes de l'any passat. El banc de sang tornarà els dies 16 de setembre i de desembre a la Casa de Cultura i els dies 17 dels mateixos mesos a la seu del CMSC./E.B.

Diversos barris de la nostra ciutat han patit a finals de la setmana passada i a principis d'aquesta dos talls en el subministrament elèctric. Una avaria va ser la causant dels talls, que es van produir divendres 15 i dilluns 18. El cas més greu va ser el primer, que va durar més d'una hora i mitja i va afectar diversos sectors de la ciutat. Els tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat responsables dels talls, pertanyents a Fecsa-Enher, van participar en la reparació de l'avaria. Per altra banda, el segon cas d'apagada va afectar menys clients de l'empresa, situats concretament als carrers de Sant Antoni i de Sant Jordi. Els dos talls en el subministrament elèctric a la ciutat es van registrar en un lapse de temps relativament curt. Entre el primer i el segon hi havia dos dies de marge./Redacció

Els okupes van assistir al ple municipal de dilluns passat

M . M . / SANT CUGAT

Torna el curs d'estiu de la UIP tres anys després


Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

CASTÏNG'

25

de Ràdio Sant Cugat Qüestionari

"Els problemes de VHGC es resoldran de la millor manera per a tots "

"Els errors mai no són agradables, però sí estimulants " Magda Méndez -Ara li diré una sèrie de noms i m'haurà de dir un adjectiu per cadascun d'ells. -Pere Narbona: No sé...una persona que sempre busca coses noves. -Anton Canyelles: Històric dins de Catalunya. -Jordi Pujol: Un president que crec que ha fet coses bones, i ha comès equivocacions alguna vegada. -Lluís Recoder: Ara és quan es començarà a veure tot el que fa i deixa de fer. -Josep Lluís Núnez: Ai! Aquest és un dels meus punts flacs: jo no he sigut mai nufiista... ni gasparista. -Club Júnior: Fins ara, entranyable i familiar. -Ràdio Sant Cugat: Simpàtica i agradable.

Pere Narbona PRESIDENT DE L HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA (HGC) Narbona es va presentar al Càsting el dia 4 de Juny. Ho va fer amb tranquil·litat, sense que se li notés el pes del seu càrrec a l'HGC, ni el seu doctorat en Enginyeria Industrial, o la seva experiència en els camps de la consultoris d'empresa i en la metal·lúrgia. S'hi va entregar, i de ple, disposat a ser seleccionat, motivat segurament pel seu esperit esportista.

-I s'hauria imaginat mai, quan estudiava la carrera d'Enginyeria Sóc Pere Narbona Coll, nascut a Industrial, que acabaria ocupant Barcelona el 14 de maig del 36. Sóc aquest càrrec? casat i tinc quatre filles. -No. No m'ho podia imaginar, i a -El podríem definir com un 'solu- més perquè la meva família volia que cionador de problemes'? fos metge i jo vaig voler ser enginyer, -Home, alunes vegades potser sí que o sigui que ha estat una contradicció he hagut de fer de solucionador de d'última hora! (Riu) problemes. Altres vegades els proble- -Quins són els principals problemes els he tingut jo mateix. mes que es va trobar un cop va -Però la seva filosofia de vida es arribar a l'HGC? basa a estar content amb el que -Home, el problema més gran pel tenim... qual immediatament vam haver de -Sí, és clar, és el que tenim però fer suspensió de pagaments, és un també hem de procurar millorar-ho, i tema d'indole economicofinancera. com que això és una mica el que fins Al voltant de tot això, però, hi havia ara he intentat fer, doncs aquí estem. moltes coses de col·lectius de damni-A què es dedica exactament un ficats amb l'operació que vam haver president d'un hospital? d'anar solucionant amb converses... -Això és una cosa una mica difícil de Ha estat una tasca que no ha estat contestar perquè la presidència d'em- estrictament mèdica ni empresària, presa pot ser més o menys honoraria. sinó que al mateix temps ha estat En aquest cas concret, com que el decisiva una Àrea de Comunicació repte se'm menjava viu, el que vaig permanent amb tota la gent que hi ha voler és que si em donaven la pre- al voltant de l'hospital; és a dir, socis, sidència fos una presidència executi- metges, treballadors, pacients, etc. va i, en aquest cas, vol dir que he de .•.l-'.s aquesta l'única manera de controlar i vigilar tot el que té trans- solucionar les coses, dialogant? cendència a l'hospital. -No sé si és l'única, però almenys és Jordi Ramos

la que jo he escollit. - i l va ser la solució que va plantejar des d'un principi? -Home, al principi tampoc sabia com es desencadenarien les coses i la meva impressió, acabat d'entrar, era que al cap de poc s'hauria de tancar. Després les coses han anat d'una manera que ens han permès continuar amb tranquil·litat, i finalment hem hagut de recórrer a aquesta operació de la fallida, però que tots els possibles compradors exigien inexorablement per poder entrar a l'hospital. -De moment hi ha tres possibles compradors. Qui són? -El grup de Mútua de Terrassa, que està format per la Mútua General i altres associats; el grup Ibèrica de Diagnòstic i Cirurgia, que és un grup radicat a Madrid, però que té la seva gran força en un grup nord-americà que és CVC; i per últim, un altre grup americà. -<;Creu que el futur de l'HGC passa per ser públic o convindria mantenir-lo privat, encara que fos en part? Jo suposo que aquesta ambivalència que té actualment s'hauria de mante-

-No sóc precisament el primer. Hi ha altres casos. I és que per dirigir un hospital moltes vegades, cal ser d'alguna forma empresari, i tenir una mica de sentit comú i voler entendre els problemes que els altres dominen més que tu; sentir-se capaç de connectar amb ells i que et transmetin el que porten dins. Un company d'estudis és el director del Clínic. No he estat l'únic. Potser com a president executiu sí, però com a director general hi ha altres casos.

-EL

Emili Bella La primera prova consistia a assenyalar tres problemes amb què es pot trobar un president d'un hospital i posteriorment donar la solució per cada un d'ells. Per Narbona, que la gent t'entengui i t'accepti, que els professionals del teu entorn tinguin la talla i tu la donis i que la societat en general accepti el tema de l'hospital són els tres aspectes més a tenir en compte a l'hora de

Dilluns 25, d'l 1 a 12 de la nit, darrer Còsft>igdeRSC(91.5FM)

posar-se al capdavant de l'HGC. Segona prova: 10 preguntes de primers auxilis. Quin és el primer pas a fer davant d'una cremada, què fer en cas que algú s'electrocuti, com curar una picada de medusa o què fer en cas que una persona ingereixi rentavaixelles van ser algunes de les qüestions que se li van plantejar, que va superar força bé. Va demostrar que tot i no ser metge, sabria com actuar ràpidament en segons quins casos.

L has de s e n t i r OTA LA INFORMACIÓ DE SANT CUGAT + LA MILLOR MÚSICA + ESPORTS

DIARI DE SANT CUGAT:

Molt amè. -£Li hauria agradat anar a Mèxic de petit? -I de gran. De fet, hi vaig anar de gran a fer unes xerrades. -De què està més orgullós a la seva vida? -De la meva família, en general. -I de què menys? -Que més d'una vegada m'he equivocat en alguna de les coses que he pogut fer. I els errors mai són agradables, però sí estimulants. -Què faria per amor? -No cal ser massa gesticulant amb aquest tema. -Què faria per odi? -No tinc grans rancors. -Creu en la pena de mort? -No. -Fuma? -No. -^Creu que l'HGC ha contribuït al fet que l'estació vallesana del TGV estigui a Sant Cugat? -No crec que hi hagi influït gaire. ('.lli ha més gent que odia els hospitals que no pas persones que els estimin? -Se'ls ha d'estimar. Però quant menys hi vagis, millor.

Les Proves

Les preguntes de La Veu -Quant de temps mes necessita per solucionar un problema de l'any 1993? -Jo penso que en el curs d'aquest mes hi haurà notícies, però com que no sóc jo qui les pugui donar, ja que està en mans del comitè de creditors, serà ell qui a finals d'aquest mes, màxim a primers del mes que ve, donarà la notícia de qui és l'adjudicatari. -Com pot ser que algú que no té estudis de medicina presideixi un hospital?

nir, perquè és una forma que ajuda a finançar l'hospital. Però, és clar, els que entrin són els que decidiran el que s'ha de fer. -<,Està satisfet de com ha anat aquest procés? -La satisfacció no pot ser mai total, però jo et diria que en la mesura correcta, sí, perquè era una cosa molt complicada i, al final, sembla que s'acabarà arreglant de la millor manera per a tothom. -Abans d'acabar, perdoni, vostè es va doctorar en Enginyeria Industrial. Què li troba a aquesta professió? -Home, és molt estimulant. Ara bé, en l'època en què jo vaig estudiar les enginyeries no eren tan tècniques com ara, sinó que quan anaves a una empresa, el més lògic és que acabessis portant les àrees executives. O sigui, que sempre he estat vinculat en un terme més generalista que tècnic. Jo tinc la sensació que no he estat mai savi en res, que sóc una persona que he intentat conèixer una mica de tot.

Il f ^ Il

RÀDIO SAN! CUGAT 9

1

«.

.S

F

M


26 SOCIETAT

I diari de Sant Cugat

Dijous 21 juny del 2001

La Setmana

EI carrer Major reprèn les catifes de flors per Corpus Diumenge 17 de juny Sant Cugat va celebrar diumenge la diada del Corpus estenent una catifa de flors des de la plaça de Pere San fins a la d'Octavià, a través del carrer Major; i amb una processó i una missa a càrrec del bisbe de la demarcació del Vallès, Carles Soler. Durant tot el matí, veïns i comerciants del carrer Major van guarnir el carrer de dalt a baix. L'any passat no es va fer perquè el Corpus quedava molt proper temporalment amb Sant Joan. A la tarda, després de la missa major, va començar la processó des del Monestir fins a Pere San, i de tornada. El grup de dansa Mediterrània va oferir els seus balls a la llotgeta del Monestir després de la darrera pregària i la benedicció. El corpus és una celebració festiva que, com el Dijous Sant, commemora l'últim sopar de Jesús amb els apòstols. El mossèn de la parròquia, Blai Blanquer, ha assegurat que "és una forma de dir que el Senyor és a prop de tothom". Fotografia: ENRICFABRE


^^^^^^•••i B^il

Dijous 21 juny del 2001

vwn

27

Jornades j culturals a I l'Ateneu Diumenge 17 de juny L'Ateneu santcugatenc organitzava el cap de setmana passat una segona jornada cultural, en aquest cas dedicada a bolivians i marroquins. La imatge il·lustra com queden els tradicionals tatuatges temporals fets amb henna, un tint vegetal que habitualment s'usa per tenyir el pèl i la pell (es decoren tant mans com peus), i una de les característiques de la cultura marroquina. Fotografia: ENRIC FABRE

Nova imatge dels Quatre Cantons Dilluns 18 de juny Les obres per construir un aparcament soterrat a la plaça dels Quatre Cantons han obligat l'Ajuntament a adoptar noves mesures per regular el pas de vehicles i de vianants. Des de fa uns dies, aquesta emblemàtica cruïlla compta amb un nou pas de vianants i un nou semàfor que permeten, de forma temporal, dirigir la circulació. Més endavant, però, el tancament total d'aquesta zona obligarà el consistori a canviar de sentit el carrer Rosselló perquè pugui canalitzar el trànsit de Francesc Moragas mentre aquest resti tancat a la circulació. Fotografia: JORDI GARCIA

els mobles

corre

àmobl es Í1^

Francesc Moragas, 3 3 Tel.93 6 7 4 0 9 9 5 www.Carremobles.com SANT CUGAT DEL VALLÈS


Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

BÀSQUET FEMENÍ

LA UE SANT CUGAT FEMENÍ RETORNA A SEGONA CATALANA aspectes que ens havíem marcat". Ignasi Munera ja fa setmanes que treballa en la confecció del que ha de ser la plantilla de la pròxima temporada. Munera, que té la intenció de tancar la plantilla molt aviat, podria incorporar entre dos i tres noves jugadores que ja s'han entrenat amb el sènior femení últimament. L'entrenador santcugatenc assegura que la fita a nivell esportiu per a la propera campanya serà "mantenir-se a la categoria, crec que podem fer un bon paper a Segona Catalana i que podem cloure la lliga entre els vuit o deu primers equips del grup".

Alex López / SANT CUGAT

Un any després de perdre la categoria, el sènior femení de bàsquet de la Unió Esportiva Sant Cugat ha recuperat la Segona Catalana. Després de disputar la promoció d'ascens i superar la primera eliminatòria davant el Bàsquet Ateneu Montserrat, la Federació Catalana de Bàsquet ha confirmat al club que presideix Enric Tomàs que la temporada 2001 2002 el primer equip femení de la secció militarà a Segona Catalana. La UE Sant Cugat va finalitzar el campionat de lliga regular al seu grup de Tercera Catalana en la tercera posició final -per darrere del CB Castellet i el CB La Unió Manresana-, dret que li va donar a jugar el play-offd'ascens. La victòria en primera ronda enfront el Bàsquet Ateneu Montserrat va acabar donant l'ascens a les jugadores que dirigeix Ignasi Munera. Després va perdre amb el CB Puigfred de Badalona en segona eliminatòria, però va desfer-se del CB Santa Perpètua en tercera ronda. Ignasi Munera, entrenador del sènior femení i també coordinador de la secció de bàsquet de la UE Sant Cugat, passa balanç del que ha suposat aquesta temporada: "Ha estat una campanya molt positiva, tot i que l'inici va ser complicat. A la plantilla hi havia moltes jugadores que no havien jugat mai en categoria sènior. Tres

POTENCIAR EL BÀSQUET FEMENÍ

Ignasi Munera és entrenador del sènior femení i coordinador de la secció de bàsquet

eren júniors, d'altres venien de l'equip júnior de la UE Sant Cugat i també disposava d'alguna jugadora sènior". Després de perdre la categoria la temporada passada, Munera va dissenyar un equip amb la intenció de forjar-lo, sense objectius esportius ambiciosos. "L'objectiu per a aquesta temporada era construir un equip, però a mitja temporada

JORDI GARCIA

vam adonar-nos que podíem pujar i ho hem sabut aprofitar. Les jugadores han treballat de valent i han sabut respondre a la perfecció", assegura el tècnic. Munera detalla que "a mitja temporada érem entre les tres primeres places a la classificació i de seguida vam fer un canvi de plantejament per intentar aconseguir l'ascens, però sempre sense deixar de treballar altres

"No sóc gens conformista. Pretenem tornar a poder gaudir de bàsquet femení a Sant Cugat, com fa uns anys". D'aquesta manera, el tècnic Ignasi Munera desitja que el primer equip femení de la secció de bàsquet encara pugui ascendir més categories els propers anys. De fet, en aquesta línea treballa la Unió Esportiva Sant Cugat, que la propera temporada comptarà amb un equip cadet, un júnior i un sènior. A més, Munera també confia molt en les jugadores infantils que competeixen als Jocs Escolars i que tenen un nivell molt alt. La secció també treballa per acabar de consolidar el bàsquet femení santcugatenc.

INAKI CARAZO AFIRMA QUE "L'OBJECTIU ÉS ASPIRAR AL MÀXIM" Àlex López / SANT CUGAT

La Federació Catalana de Bàsquet encara no ha fet oficial que el sènior A masculí de bàsquet i de la Unió Esportiva Sant Cugat militarà la propera temporada a la Copa Catalunya, però al club santcugatenc ho donen per fet. Així, segons el nou tècnic Inaki Carazo, "l'estament federatiu ens ha confirmat que jugarem a la Copa Catalunya la campanya 2001/2002". Des del dilluns 4 de juny, el nou màxim res4 ponsable del primer equip masculí de la secció de bàsquet ha treballat amb el seu nou equip, tot pensant ja en la temporada que ve. Després de tres setmanes d'entrenaments, ahir Carazo va donar per finalitzada la temporada. Durant tot aquest període, Carazo ha explicat que "he planificat els objectius de la propera campanya. i L'objectiu és aspirar al màxim, que pot ser mantenir-se o lluitar per ser a dalt de la taula. Hem de guanyar el màxim de partits que puguem i, a mitjans de gener, haurem de definir quina és la nostra fita real". Al llarg d'aquestes tres setmanes, Carazo ha

vist "un molt bon equip, un equip molt bo per treballar en tots els sentits, sense limitacions. He de dir que estic molt satisfet". AVIAT, NOUS FITXATGES

En les últimes setmanes, el tècnic local ha provat dos alers del Bàsquet Rubí, que finalment podrien incorporar-se al sènior A masculí. Carazo podria lligar-los entre avui i demà. Toni Ballart és l'únic jugador que no continuarà la propera temporada a la UE Sant Cugat, ja que des de fa algunes setmanes s'ha compromès amb el Montcada de lliga EBA, conjunt on també juga el santcugatenc Jordi Pons. Carazo ha qualificat la seva plantilla de "molt compensada". D'altra banda, però, elsfinsara jugadors del primer equip Nacho Argento i Roger Nicolau passaran a ser jugadors del segon equip. Així, Carazo disposarà d'un total d'onze fitxes. El sènior A masculí començarà la pretemporada el 20 d'agost. Carazo creu que la clau per a la propera temporada pot ser "treballar bé la preparació física i guanyar tres dels cinc primers partits de la Lliga".

L'entrenador del sènior A masculí, Inaki Carazo, confia a cegues en la seva plantilla

JORDI GARCIA


ESPORTS

FUTBOL

Breus

EL MIRA-SOL CF CELEBRA EL SEU CINQUANTÈ ANIVERSARI Un partit de futbol i un sopar. D'aquesta manera, el Mira-sol CFva voler celebrar les seves noces d'or. Cinquanta anys després de fundarse aquesta entitat, dissabte es va voler retre un sentit homenatge a tots aquells que han fet possible poder arribar a complir aquesta xifra tan significativa. Jugadors de totes les èpoques van ser presents als actes de commemoració, fins i tot algú va viatjar des de Madrid per ser-hi present. Manolo Jarque, president del club de Mira-sol, va rebre un càlid homenatge.

Alex López / MIRA-SOL

El Mira-sol CF va celebrar dissabte els actes commemoratius del seu cinquantè aniversari. I per festejar-ho, l'entitat que presideix Manolo Jarque va preparar dos actes centrals. El primer va ser un partit de futbol que va jugar-se al camp municipal de Mira-sol i que va enfrontar dos equips que representaven totes les èpoques del Mira-sol Club de Futbol. Després d'aquest partit de futbol es va celebrar un emotiu sopar de germanor al Club Esportiu Valldoreix, amb la presència de 89 persones, també de totes les èpoques de l'entitat local. Abans d'iniciar-se el sopar, va sonar l'himne del Mira-sol CF, que ja va ser compost en la dècada dels 50. Després del sopar va arribar el moment dels parlaments. Manolo Jarque, president del Mira-sol CF, va dedicar unes paraules als assistents. Posteriorment, el jugador més jove de l'actual equip mirasolenc va lliurar a Jarque l'escut del club. Les done.s dels futbolistes que han estat i són del Mira-sol CF van voler retre homenatge també a Jarque, que ha estat la figura més representativa d'aquesta entitat. D'aquesta manera,

La primera de les dues fases del XIX Torneig Ciutat de Sant Cugat de futbol, que organitza el Sant Cugat Esport FC a les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports, va disputar-se el cap de setmana passat. Els vencedors de cada categoria van ser el Mercantil de Sabadell, en juvenil, el FC Barcelona, en benjamí, la Damm, en prebenjamí A, el Cerdanyola, en prebenjamí B, i el Sant Cugat Esport FC, en prebenjamí C i D. El lliurament de premis va

Sis taekwondistes del Gimnàs Sant Cugat han aconseguit pujar al podi a la setena edició del Campionat de Catalunya infantil, que va celebrar-se el 10 de juny al Palau Municipal d'Esports de Barcelona. Dels vuit que va presentar el club local, finalment sis han estat els que van obtenir una de les tres medalles. Van aconseguir medalla d'or Eduard Villanueva (de l'any 90 i en la categoria de 37 a 40 quilos) i Dennis Pons (del 89 i de 41 a 45 quilos). Àlex Casas (del 89 i de 34 a 37 quilos) va ser plata, mentre que tres taekwondistes santcugatencs van ser bronze. Aquests són Andrea Pont (del 92 i de 28 a 31 quilos); Ignasi Gotzens (de l'any 91 i de 34 a 37 quilos); i Berta Paulo (del 98 i de 61 a 65 quilos). En aquesta prova hi van competir prop de 500 participants. /A.L.

El Mira-sol CF va organitzar dissabte un sopar per celebrar el cinquantè aniversari de l'entitat

Mari Carmen Cafiisà li va fer entrega d'una placa en reconeixement del seu treball i esforç dedicat al club. Manolo Jarque ha explicat que "tots dos actes van ser molt emotius. Va ser una celebració senzilla però familiar. Tot va sortir perfecte. El cert és que estic molt content. No m'es-

perava aquest detall que han tingut amb mi les dones dels jugadors". EL LLIBRE, A L'OCTUBRE

Es preveu que a l'octubre s'editi un llibre amb la història del Mirasol CF, que repassarà d'aquesta manera els cinquanta anys d'histò-

ria d'aquesta entitat de Mira-sol. En aquest llibre s'hi explicaran anècdotes, històries, cròniques de partits, estadístiques i tot allò que fa referència a una entitat que dissabte passat va voler festejar una data tan significativa com és complir cinquanta anys d'història.

EL SANT CUGAT AFRONTA EL TORNEIG NACIONAL A.L. / SANT CUGAT

Medalles al català de taekwondo

ser presidit per l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. Dimarts que ve s'iniciarà la segona i última fase d'aquest torneig, que ho farà en les categories aleví, infantil i cadet. Els dies de competició seran el dimarts, dimecres, dijous, dissabte i diumenge. Per la seva banda, l'equip infantil A del Sant Cugat Esport FC ha aconseguit l'ascens de categoria a preferent després de vèncer diumenge passat a casa al Mataró per 5 gols a 2. A l'anada, el Sant Cugat Esport FC va perdre a domicili per 3 gols a 1.

El Camp Municipal d'Esports va acollir un bon nombre de partits

Torneig del Winterthur Sant Cugat El Futbol Sala Winterthur Sant Cugat organitza dissabte al pavelló municipal la setena edició de les 12 hores de futbol sala Winterthur Sant Cugat. La principal novetat d'enguany és que la competició no estarà integrada per setze equips participants, sinó per vuit. El torneig començarà a les nou del matí. Els equips participants seran el primer i segon equip del Winterthur, el juvenil de l'entitat, el Champion, el Deportivo, el Marcove, Els Italians i els Burchis. Després de la final, que es jugarà a quarts de nou del vespre, es farà el tradicional lliurament de trofeus i premis en metàl·lic. Aquest acte el presidiran Alfredo Bergua, regidor d'Esports, i Josep Maria Zapater, president del Winterthur Sant Cugat. /A.L.

ENRIC FABRE

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius ... Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes innovacions i el màxim confort

LLOGUER

D'AUIOCARS

SarbuS Anys i quilòmetres d'experiència

93SM67


•M

3 0 ESPORTS

ijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

w V mm·iSfm \MWrn. I <5P •

Set equips del Patí Hoquei Club Sant Cugat van vèncer el Ciutat de Sant Cugat

ENRICFABÍ

EL PHSC ARRASA AL CIUTAT DE SANT CUGAT A.L. / SANT CUGAT

El Patí Hoquei Club Sant Cugat va organitzar entre tot dissabte i diumenge al matí al pavelló municipal el XIII Torneig Ciutat de Sant Cugat d'hoquei patins. Els equips que van vèncer aquest campionat van ser els prebenjamins A i C, el benjamí C, l'aleví B, el juvenil, el júnior i el sènior masculí del PHC Sant Cugat, el prebenjamí B del CH Caldes, el benjamí A de l'HC Esplugues, el benjamí B del CP Vic, l'aleví A de l'HC Palau de Plegamans, l'infantil del CP Voltregà, i el sènior femení d'una selecció gironina.

Un any més, els vertaders protagonistes van ser els conjunts santcugatencs. En aquesta ocasió, però, el PHC Sant Cugat va proclamar-se campió en set de les tretze categories i en sis ocasions va acabar en segona posició. 29 EQUIPS PARTICIPANTS

En aquesta edició, després de quasi vint hores d'hoquei patins, hi han pres part 12 entitats que han presentat 29 equips en competició. Al Ciutat de Sant Cugat hi han participat 250 jugadors més la cinquantena de joves patinadors de l'Escola d'Iniciació del Patí Hoquei Club. A més a més, unes 800 persones són les

que van seguir de ben a prop l'evolució d'aquest torneig. El sènior masculí del PHC Sant Cugat va guanyar el GEiEG de Girona, que aquesta temporada ha baixat de Divisió d'Honor, la categoria més alta de l'hoquei patins estatal. Abans i a la mitja part d'aquest enfrontament, el Patí Hoquei Club Sant Cugat va retre un emotiu homenatge al fins ara coordinador dels equips de base del club, Antoni Sariol, i també a l'entrenador del sènior masculí, Lluís Sànchez. El president, Antoni Pérez, va lliurar-los una placa en reconeixement a la seva tasca pel club. També Pol Carulla, que marxa a Alcoi, va ser homenatjat.

El benjamí de l'Avenç B i l'aleví del Ferran i Clua A, campions

ENRICFABRE

LES IX JORNADES D'HANDBOL TORNEN A BRILLAR A.L. / VALLDOREIX

El benjamí de l'Escola Avenç B, l'aleví del Ferran i Clua A, i l'aleví de l'Escola Corazonistas de Barcelona, han estat enguany els vencedors de les Novenes Jornades d'Handbol Escolar, que van desenvolupar-se dissabte al pavelló de voleibol de Sant Cugat a Valldoreix i també a la pista poliesportiva del davant. En les finals, l'Escola Avenç B va vèncer el Catalunya, el Ferran i Clua va imposar-se al Catalunya, i l'Escola Corazonistas va guanyar el Pare Manyanet de Barcelona.

Un any més, aquesta competició va tornar a ser un èxit quant a la participació de jugadors, equips i escoles. Un total de 37 equips van prendre part en aquest campionat, que va allargar-se per espai de dotze hores d'intensa competició. Les escoles de Sant Cugat que hi van participar van ser l'Escola Avenç, el Catalunya, el Joan Maragall, el Ferran i Clua, el Collserola, La Floresta, el Santa Isabel, i un equip del Centre Obert Sant Cugat. Aquesta prova la va muntar un any més l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET) amb el suport de la UE Sant Cugat.

La Carpa lliura aquesta nit els premis a la festa La Carpa&Golf

* í ^*

LA CARPA CELEBRA EL SEU SEGON IV CAMPIONAT D'ATLETISME AL CAR TORNEIG DE GOLF Sis escoles de la ciutat van ser presents al IV Campionat de Sant Cugat d'atletisme

À.L. / SANT JOAN

Uns 350 golfistes, segons fonts de l'organització, van participar entre divendres i diumenge passat en la segona edició del Torneig La Carpa, que va celebrar-se al camp públic de

Sant Joan. Aquest torneig va jugar-se en la modalitat de stableford individual maculí i femení amb scratch. Hi va jugar Alberto Berasategui, mentre que hi van assistir els santcugatencs Àlex Corretja i Rubèn Xaus i l'atleta de Cornellà Reyes Estébez. Els premis es lliuren aquesta nit a La Carpa.

A.L. / SANT JOAN

La secció d'Atletisme del Club Muntanyenc Sant Cugat va organitzar dissabte el IV Campionat de Sant Cugat d'atletisme, que va fer-se al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Enguany hi van partici-

par uns 80 atletes repartits en les categories benjamí, aleví, cadet i sènior. En total es van fer divuit proves. Les escoles de Sant Cugat que hi van participar van ser el Joan Maragall, l'Escola Avenç, el Pins del Vallès, el Ferran i Clua, l'Àgora, el Thau i el Club Muntanyenc Sant

ENRICF,

Cugat com a amfitrió. L'acte de cloenda amb el tradicional lliurament de medalles va estar presidit per Alfredo Bergua, regidor d'Esports de l'Ajuntament de la nostra ciutat. L'organització va fer entrega d'una medalla als tres primers classificats de cada una de les diferents proves.


ESPORTS

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

Breus Nova oferta esportiva a l'EMD

L'Àgora va celebrar ia cloenda de les activitats extraescolars

ENRIC W

L'ÀGORA RECORDA LA FIGURA DE JAVIER URRUTI À.L. / SANT JOAN El Centre d'Estudis Àgora va fer dissabte al matí un homenatge pòstum a l'exporter de la Reial Societat, el RCD Espanyol i el FC Barcelona, Javier Urrutikoetxea. Urruti havia col·laborat desinteressadament en l'entrega de premis de les últimes edicions de la Festa de Cloenda de les activitats extraescolars. D'aquesta manera, l'any passat conjuntament amb l'exjugador d'Espanyol i Barca, Igor Korneiev, va presidir l'entrega de trofeus. Aquest acte de dissabte va estar

presidit pel mateix Igor Korneiev, Chus Pereda, exseleccionador estatal de futbol, Jordi Gonzalvo, entrenador del FC Barcelona B de futbol, Alfredo Bergua, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, i els directors del Centre d'estudis Àgora, Pilar Gonzalez i Julio Navarro. En un moment de la jornada es van aturar les activitats esportives per retre un sentit homenatge a Urruti. Tots els assistents van voler recodar així la figura tan estimada del porter. Dissabte es va posar punt final a les activitats extraescolars de l'Àgora amb la presència de 52 equips de futbol, 10 de bàsquet i 4 d'hoquei.

Setze són el total d'equips que hi van participar

ENRIC FABRE

LOS YOYAS VENÇ LES 12 HORES DE FUTBOL SALA DEL CPA A.L. / SANT FRANCESC L'equip santcugatenc de Los Yoyas és el nou campió de les 12 hores de futbol sala que va organitzar dissabte el Centro Popular Andaluz (CPA) a les pistes de Sant Francesc. Los Yoyas, capitanejat per Javi Méndez, exjugador del Sant Cugat Esport FC, va superar a la final el Písala per 4 gols a 2. Aquest conjunt va estar compost, entre d'altres, per Xaloc Rion, Rubèn Bosch i Alberto Pastor, tots tres exjugadors del FS Winterthur Sant Cugat. La final la van presenciar uns 75 espectadors. A

les semifinals, Los Yoyas van vèncer el Bar Lucky i el Písala van fer el mateix amb el Juventud 25 de Setembre de Rubí. El Bar Lucky va estar format per jugadors del Sant Cugat com Joan Colell, Nando, Javi Gonzalez, Juanele i Toni, i també pels exjugadors santcugatencs Quico Bayo, Chus i César Crespo. Després del campionat, els organitzadors van repartir un trofeu als tres primers classificats dels setze equips participants. També va lliurar un trofeu al màxim golejador, que va ser Chus, del Bar Luky, i pel porter menys golejat, Perico, de la Penya Madridista.

Valldoreix ofereix tres noves propostes esportives per aquest estiu 2001, que es faran a ia piscina municipal de Valldoreix. L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix presenta tres programes. El primer d'aquests combinarà la pràctica de diferents esports usuals com el futbol sala o l'handbol, entre d'altres, i la natació. Una segona proposta serà un curs de tai-txí i la tercera, un de submarinisme. Paral·lelament, l'EMD de Valldoreix oferirà per aquest estiu altres ofertes que ja s'han dut a la pràctica amb anterioritat com és també la combinació de la gimnàstica de manteniment i la natació, el carril lliure i els cursets de natació. L'horari de bany lliure serà els feiners de dos quarts de dotze del matí a dos quarts de vuit de la tarda, i els cap de setmana, de deu del matí a set de la tarda. Les inscripcions per a tots els cursos, que van destinats a més grans de 25 anys, es podran formalitzar a la piscina municipal del 23 de juny a 1*11 de setembre. /À.L.

El Mira-sol

clou el seu torneig

El I Torneig del Vallès podria ampliar-se a més categories

ENRIC FABRE

Uns 4 0 patinadors i patinadores van fer una exhibició

ENRIC FABI

L'EPA FINALITZA LA EL JÚNIOR FC-1917 S'ESTRENA AMB EL TEMPORADA AMB TORNEIG DEL VALLÈS UN FESTIVAL A.L. / SANT CUGAT El cadet del CE Sabadell i el juvenil del Júnior FC van adjudicarse el cap de setmana passat el I Torneig del Vallès de futbol de base, que va organitzar el Júnior FC-1917.

En cadet, el CE Sabadell va vèncer en la final el Sant Cugat per 4 a 3 i en juvenil el Júnior FC va guanyar el CE Sabadell per 3 a 2. Aquest campionat tindrà continuïtat l'any vinent. Els equips participants van ser el CE Sabadell, la UE Rubí, el Sant Cugat, el CN Terrassa i el Júnior FC.

À.L. / SANT CUGAT L'Escola de Patinatge Artístic (EPA) de Sant Cugat va muntar diumenge a la tarda al pavelló municipal un festival de fi de curs on van participar els patinadors i patinadores que

integren l'entitat. L'exhibició, que va durar poc més d'una hora, va comptar amb la presència d'una quarantena de patinadors i patinadores. Entre uns 150 i 200 espectadors van seguir en directe aquesta exhibició, que va servir per posar punt final a la temporada de patinatge.

La Unión Deportiva Mira-sol Bacó va posar punt final el cap de setmana passat a la segona edició del Torneig UD Mira-sol Bacó amb la disputa de la segona i última fase d'aquest campionat. El Cerdanyola Montflorit, en categoria benjamí, el Pueblo Nuevo, en infantil, i l'Espronceda, en cadet, han estat els campions d'aquesta segona fase, que també es va celebrar al camp municipal de Mira-sol. En categoria benjamí, el Cerdanyola Montflorit va imposar-se en la final a l'Escola Avenç per 2 gols a 1; en infantil, el Pueblo Nuevo va derrotar la UD Mira-sol Bacó; i finalment en cadet, l'Espronceda va vèncer el Pueblo Nuevo. En benjamí, el tercer classificat va ser el Mira-sol i quart el Sant Cugat. En infantil, tercer va ser el Cerdanyola i quart La Romànica. En cadet, tercer va cloure el Comerç Creu i quart el Mira-sol. /À.L.


32 ESPORTS

Dijous 21 juny del 20

el diari de Sant Cugat

ALACID ANUNCIA ONZE BAIXES AL SANT CUGAT

LA UE SANT CUGAT CELEBRA EL CAMPIONAT INTERN

Després d'unes setmanes d'incertesa, el president del Sant Cugat Esport FC ha donat el llistat de jugadors amb els quals no es compta per a la propera campanya. Si el president i el tècnic Juanjo Gil prometien que un bon grapat de jugadors no continuarien a l'entitat, així ho han complert. Onze són els jugadors que causaran baixa ben aviat. Amb tot, Alacid no ha presentat cap fitxatge.

Alex López / SANT CUGAT El president del Sant Cugat Esport FC, José Ramon Alacid, ja ha donat a conèixer el llistat de jugadors amb els quals el club no compta per a la propera temporada a la Primera Regional. Aquests jugadors descartats són els porters Lorente i Àvila i els jugadors Javi Gonzàlez, Joan Colell, Navarro, Antonio Garcia, Juanele, Santi, José, Joan Marín i Toni. Per la seva banda, José Ramon Alacid i Juanjo Gil, el tècnic del primer equip, han elaborat una altra llista amb els jugadors que interessa que continuïn la propera campanya. Aquests jugadors són Carlos Andrés, Nando, Alberto, Juan Garcia, César Sanahuja, Linares, Raül Castillo, Gorka i Cholo. El davanter santcugatenc Joan

Colell ja ha demanat la baixa al Sant Cugat Esport FC per incorporar-se al Cerdanyola del Vallès, equip que milita a la Regional Preferent. Però dels jugadors que l'entitat desitja que segueixin vinculats al club local n'hi ha diversos que en

confecció del que ha de ser la plantilla de la temporada 2001-2002. De moment, el club encara no ha fet públic el fitxatge de cap nou jugador, tot i que Alacid ha reconegut que Juanjo Gil ja ha parlat amb diferents jugadors amb la intenció clara de fitxar-los.

Dels nou jugadors que el Sant Cugat Esport FC vol mantenir, alguns podrien també acabar marxant a altres clubs

EL 16 D'AGOST, EN MARXA El que sí han decidit president i tècnic és que el primer equip del Sant Cugat iniciarà la pretemporada el dijous 16 d'agost. Encara tampoc no s'ha perfilat el calendari de partits amistosos que haurà d'afrontar l'equip vermell-i-negre. Alacid tan sols ha avançat que hi ha un contacte establert amb el Piera, mentre que sí ha confirmat que enguany es tornarà a disputar la tercera edició del Torneig de l'Amistat, competició que sempre enfronta el Sant Cugat Esport FC i la Unió Esportiva Rubí.

aquests moments estan escoltant ofertes d'altres clubs. Aquest és el cas, per exemple, de Cholo, que aviat podria abandonar el Sant Cugat Esport FC. La junta directiva de l'entitat vermell-i-negra i l'entrenador Juanjo Gil estan treballant en la

Alex López / SANT CUGAT Dos jugadors del primer equip de tenis de taula de la Unió Esportiva Sant Cugat, Josep Anton i Enric Bosch, van participar dissabte a Berga al Top-8 català en la categoria absoluta, amb la participació dels millors jugadors catalans. Dels vuit jugadors participants, cinc juguen a Divisió d'Honor. Finalment, Anton va finalitzar sisè i Bosch, setè. D'altra banda, el primer equip de la secció ha estat eliminat en semifinals de la Copa de Divisió d'Honor per l'Hospitalet, equip que milita a la Primera Nacional. A l'anada, partit que es va jugar el dimecres 13 de juny a l'Hospitalet, els santcugatencs van perdre per 4 punts a 2, i divendres passat van tornar a perdre per 2 punts a 4. D'aquesta manera, la UE Sant Cugat no podrà millorar el subcampionat que va aconseguir en l'última edició. Aquesta tarda, a partir de les cinc, la secció de tenis de taula de la Unió Esportiva Sant Cugat celebra la fase final del XII Campionat Intern, que ja va iniciar-se fa uns mesos. En aques-

ta fase final hi prendran part els setze primers classificats d'aquesta prova que va començar amb la participació de 30 palistes de la secció. Els jugadors de la secció, l'aleví Assier Larrea i el seu germà Àlex, juvenil, s'acomiadaran de la UE Sant Cugat. Per motius familiars han de traslladar la seva residència a Logronyo. Sens dubte, aquests eren els jugadors amb més futur i projecció de la UE Sant Cugat. CURSOS D'ESTIU La UE Sant Cugat continua oferint aquest estiu 2001 cursos de tenis de taula. Aquesta serà la tercera edició de les Escoles d'Estiu de Tenis de Taula, un programa que està adreçat a nens i nenes de 6 a 14 anys. Aquestes classes es realitzaran al pavelló municipal -on juguen habitualment els equips de tenis de taula de la UE Sant Cugat- del 2 al 31 de juliol des de les cinc de la tarda fins a les vuit del vespre. El curs estarà dirigit per jugadors del primer equip de la secció i que juguen a Segona Nacional. Per rebre més informació poden adreçar-se a http: //www.uesctt.com, la pàgina web de la secció de tenis de taula.

el diari de Sant Cugat npcio Dades del subscriptor

Cognoms

Ciutat

Carrer/núm./pls/porta

Codi postal

Fax

Telèfon

NIF o DNI

Dades per al pagament

Dades de la subscripció

Banc/Caixa

Data d'alta

Adreça oficina

Nombre de subscripcions

DDDD DDDD DD DDLTEIDDDD Entitat

Oficina

DC

Núm. de compte

mm

Adreça dentrega

Titular 1 1 Comptat

L I Rebut domiciliat

Sant Cugat del Vallès,

de

del 2001 Signatura

el diari de Sant Cugat Envia aquesta butlleta per fax al 93 674 20 24 o porta-la al c. Sant Antoni, 42-44


Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

33

UI Tl IRA 'La sardana es pot renovar, però se n 'ha de conservar les arrels" Joaquim Soms i Janer És un dels compositors de sardanes més prolífics i importants del país. 'Maria de Pineda' o 'Diàleg d'instruments' destaquen d'entre les 300 composicions que ha fet en els seus 87 anys. El pròxim 30 de setembre estrenarà 'El Pi d'en Xandri", la segona sardana dedicada a Sant Cugat. Fotografia: ENRIC FABRE

Josep M. Codina / SANT CUGAT Com és la sardana 'El Pi d'en Xandri'?

Aquesta sardana em porta molts trencacaps. Perquè ha de ser una sardana com el Pi, molt original i important. La musa és molt fugicera. Has d'agafar la inspiració a repèl. Quan menys t'ho penses apareix i desapareix. Espero que aquesta inspiració sigui fructífera i faci una sardana tal com es mereix el Pi. Quina diferència hi haurà amb l'altra que ha fet per Sant Cugat A l'ombra del campanar'?

L'altra estava vinculada al campanar. Tal com em van dir els organitzadors de l'aplec, vaig intentar fer una sardana alegre i balladora. De fet, totes les meves sardanes ho són. A mi ja se'm coneix com el compositor optimista del Maresme. Com que el meu temperament és ser optimista jo procuro que les meves sardanes reflecteixin aquest sentiment.

I com es fa això?

És una cosa innata de cada compositor. Cada compositor ha de tenir el seu estil propi. Aquest estil pot ser discutit o no, però cada un ha de tenir el seu propi que el distingeixi. El meu estil és ballador i que la sardana tingui una melodia agradable que es pugui recordar. Per què s'ha dedicat més a les sardanes que a un altre tipus de música?

Perquè la sardana jo la sento des que tenia set anys. Jo recordo que quan començava a estudiar solfeig ja quedava embadalit davant una cobla, i sobretot pel so de la tenora. Des d'aleshores, he tingut aquesta passió per la sardana, tot i que també tinc composicions per a piano. Abans jo volia ser concertista de piano però m'ho va estroncar la Guerra Civil. Jo tinc valsos de concert, petites rapsòdies, odes per a piano, però el que m'ha fet més popular han estat les sardanes.

Información SEAT: telf: 902 402 602 Internet: http://toledo.seat.es

Hi ha qui creu que la sardana s'hauria de renovar. Vostè què en pensa, d'aquesta opció?

Ara m'heu tocat el punt sensible. Jo no ho crec. Es va intentar amb la Sardanova i no va quallar. Jo no veig malament que els compositors joves vulguin buscar noves formes i estils però jo considero que la sardana és la que ballaven els nostres pares i avis. La sardana es pot renovar en moltes coses però no se'n poden tocar les arrels. Se'n poden fer variacions però se n'han de conservar les arrels. Com van ser els seus inicis de compositor?

La meva primera sardana la vaig compondre als 15 anys, quan ja dirigia un cor infantil. Jo vaig estudiar molt i quan vaig sortir amb el títol vam fer una excursió al Canigó i va ser on vaig fer la meva primera pastoril. La sardana ha estat per a mi la font d'inspiració.

N'està content, de la seva trajectòria fins ara?

No. Cap dels compositors amb qui he parlat no està satisfet de la seva obra i si no fos així, malament. A mi m'ha passat el mateix però jo he tingut la meva esposa que em fa de guia i que és una gran enamorada de la sardana i de la música. Hi ha sardanes que jo volia estripar i ella m'ha dit que no ho fes perquè era bona i que agradaria. ^Durant el franquisme va tenir problemes per escriure sardanes?

Catalans a l'Alcàrria em va costar un any i mig de presó perquè es va considerar un himne separatista. En què està treballant ara?

Ara estic fent aquesta sardana per a Sant Cugat, una per a Rubí i una per a Tossa de Mar. Més endavant tinc previst editar un disc compacte amb sardanes meves.

Secció patrocinada per:

Gane por partida doble. illn nuevo punto de vista? <;0tra manera de ver las cosas? Se mire como se mire, puestos a ganar es mejor hacerlo por partida doble: al cpmprar un Toledo, y al conducir un TDi. De entrada, porque este mes tiene un SEAT Toledo TDi con 4 airbags, ABS, EBV, aire acondicionado y equipo de música, por solo 2.850.000 ptas.Pero, ademàs, consume únicamente 4,2 litros cada 100 Km (extraurbano MVEG). Y es que no hay como llevarse un Toledo TDi para ganar dos veces

SEAT Toledo TDi. AutOCOmarca d e l Vallés, S.A. Lluís Companys i jover, 29 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) Tel: 93 674 68 50 • 93 674 71 00 Fax: 93 675 24 11 Preno letomendado por ei fabricant* 3.850,000 ptas./17.128,84 euros. SEAT Toledo StelU 1.9 TDi 90 CV, IVA, transporte, ahorro promocional y Plan Prever Gasolina incluidos. Oferta vàlida para vehiculos en stock en Península y Baleares hasta f i n de mes. Imagen corres pondiente al acabado Signa.


34 CULTURA

uijous L·i juny üci zuui

el diari de Sant Cugat • • • B Í S M M

50 anys de les colles de Sant Medir

La voluntat de molts santcugatencs ha fet que la ciutat conservi la devoció i s'identifiqui amb Sant Medir. La colla de Sant Cugat,

Tot el

junt amb d'altres de Barcelona, continuen cada any organitzant

sentiment de Nicaragua a la sala Gorina

l'aplec que els porta fins a l'ermita del Sant a Collserola. Ara, aquesta tradició es pot veure a través d'un recull d'objectes, fotografies i documents dels 50 anys de la Federació de Colles.

que formen part del patrimoni de les colles entre les quals es troba la de Sant Cugat. També hi ha unes plaLa Casa de Cultura acull fins al ques commemoratives, així com 14 de juliol una exposició sobre els una reproducció de l'ermita de Sant 50 anys de la Federació de les Medir i una maqueta del monòlit Colles de Sant Medir. Es tracta que actualment hi ha a la plaça d'una mostra on hi ha un recull dels Trilla. Segons un dels membres de diferents esdeveniments i els la Colla de Sant Medir de Sant moments més Cugat, Joan emblemàtics que Buscallà, "aquesA l'exposició s'hi poden ta exposició ha s'han viscut entorn de la estat fruit de la veure documents i diada de Sant col·laboració i fotografies entorn a les entesa que hi ha M e d i r . L objectiu és fer colles i a la diada de amb les colles de un repàs als 50 Barcelona. Una Sant Medir anys d'història harmonia que de la Federació esperem que continuï en el futur". L'Aplec de de Colles a través de documents, Sant Medir, que se celebra el 3 de fotografies i objectes. L'exposició març, és una tradició santcugatenca s'estructura en 10 plafons informaque comparteix entre d'altres amb tius on es troben documents, notíel barri de Gràcia, un costum també cies aparegudes a la premsa, manusmolt arrelat en aquesta zona de crits i impresos curiosos que donen Barcelona. La història es remunta al una idea de la trajectòria de les enti1830, quan un forner de Sant Cugat tats de l'entorn de Sant Medir. va prometre d'anar cada any a l'erTambé hi ha dues banderes, a més mita, si es guaria del reuma que de diferents objectes representatius

J.M.C. / SANT CUGAT

J.M.C. / SANT CUGAT

L'exposició es pot veure a la Casa de Cultura

patia. Després de curar-se, es va iniciar una tradició que any rere any ha portat milers de ciutadans a acostarse a l'ermita del bell mig de la serralada de Collserola. Amb els anys, es van anar formant les colles que coneixem avui en dia per convertirse en una festa popular molt arrela-

JORDI GARCIA

da, sobretot a Sant Cugat. La primera colla data de l'any 1861, però no va ser fins al 1951 que les colles es van unir en la Federació. Aquest fet ha permès la coordinació dels actes i la continuïtat d'una festa que cada cop està més arrelada a la ciutat i té més ressò a tot el país.

Alumnes de l'Escola d'Art exposen al Club Muntanyenc J.M.C. / SANT CUGAT

Imatge dels alumnes de l'Escola Municipal d'Art que exposen

ANICONTRO EMPRESA DE TRACTA :CA

DE

Dcsratització - Desinsectació - Desinfecció Productes per a jardins i plantes VENDA de tota classe de pinsos i material per a animals de companyia

Alumnes del Taller Obert de l'Escola Municipal d'Art exposen els seus treballs, fins al dia 30, en una exposició al Club Muntanyenc. En total hi ha 15 obres d'una col·lectiva formada per Teresa Tugues, Yolanda Bueno, Patrícia Sicardi, Pilar Català, Esther Medir, López-Higueras, Montse Cortès, Begofía Díez, Leonor Vilar, Jordi Blanco, Montse Ortega, Pilar Valls, Franciscà Flores, Dolores Mayorga i Laura Sànchez. Segons el coordinador dels tallers de l'Escola d'Art Municipal, Paco Minuesa, "aquesta mostra representa un dels últims passos perquè els alumes puguin dedicar-se a la creació professional. És el tràmit previ perquè puguin fer ja les seves pròpies exposicions". Després d'haver treballat durant el curs el mural i haver fet un monogràfic sobre la maternitat, que també es va poder veure al Club

Muntanyenc, la temàtica de l'exposició d'ara se centra en el Monestir. Així, els quadres mostren les columnes, el claustre o els capitells des de l'òptica personal de cada pintor. Minuesa diu que "per aquesta exposició han treballat la recerca d'un llenguatge pictòric propi dins d'un programa en què també han treballat la motivació i l'estímul". El resultat és una exposició d'estils i tècniques molt variades on s'aprecia la maduresa, qualitat i personalitat de les obres. Els alumnes també han experimentat amb diferents tècniques. Aquesta experimentació es veu reflectida en alguns olis que incorporen sorra o làtex, entre d'altres materials. En els Tallers Oberts de l'Escola Municipal d'Art es practica des del treball de grup fins a la individualitat de cada futur artista, a banda dels diferents aspectes i tècniques de la creació artística. L'exposició és oberta cada dia de sis a nou.

Avui s'inaugura una exposició a la sala Gorina on l'artista José Aragón ens porta tot el sentiment i el tarannà de Nicaragua. Es tracta d'una col·lecció de 20 obres, acompanyades de poemes, on el pintor mostra expressives figures femenines que van més enllà de la simple aparença. Els ulls intensos i estàtics i les formes arrodonides, que donen un traç definit, s'uneixen a la riquesa de color que omplen de missatge les teles. En els quadres també es reflecteixen algunes situacions que exploren de forma natural l'ànima d'un poble que lluita contra l'oblit i transmeten el sentiment present a tota la mostra. Sota el títol Rostros, colores i suefios José Aragón arriba a Sant Cugat després de fer exposicions a Barcelona i Alemanya. Il·lustrador i dissenyador, Aragón s'ha format entre l'academicisme de Belles Arts i la llibertat que dóna la investigació pictòrica.

Cloenda de l'exposició dels tallers a Pou d'Art J.M.C. / SANT CUGAT Més de 200 persones han passat des del 12 de juny per la galeria Pou d'Art on hi havia exposats els treballs de fi de curs dels alumnes dels tallers de dibuix i pintura. En total s'han pogut veure més de 30 obres que s'han caracteritzat per l'alt nivell aconseguit pels joves artistes. Segons la responsable dels tallers, Maria Fabre, "hi ha gent que veritablement li agrada el món del dibuix i la pintura i això es nota en els seus treballs". A les obres s'han pogut veure temàtiques i estils molt diversos que anaven des del dibuix, el fang, el còmic o la pintura dels més petits, fins a un estil més figuratiu dels alumnes del nivell més avançat. Aquesta exposició ha coincidit amb el tercer aniversari dels tallers que cada any es fan a Pou d'Art, dirigits a alumnes de fins a 3 anys i a partir dels 12 anys, agrupats en nivells inicial i avançat.


CULTURA

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

35 _

'La muerte de un Eulàlia Auladell viajante' tanca amb èxit exposa per la temporada a l'Auditori segona vegada Ester Castanyer / SANT CUGAT

El Teatre-Auditori va posar divendres el punt i final a la temporada amb la representació de l'obra d'Arthur Miller La muerte de un viajante. El muntatge, dirigit per Juan Carlos Pérez de la Fuente i protagonitzat per José Sacristàn i Maria Jesús Valdés, va ser molt ben acollit per les prop de 700 persones que van omplir el teatre del Centre Cultural. Partint de la que ha estat considerada la millor obra de Miller, Juan Carlos Pérez de la Fuente va portar a la nostra ciutat l'angoixa i les contradiccions d'un home -Willie Loman- que passa tota la seva vida lluitant per aconseguir l'anomenat somni americà. Escrit l'any 1949, aquest text no va ser només una de les primeres reflexions sobre les fissures d'aquest somni americà, sinó que planteja també una situació que avui en dia encara es manté actual. Així ho expressava l'actor protagonista de l'obra, José Sacristàn, per a qui "els problemes de Willie Loman segueixen sent els problemes de l'home d'avui. Miller va voler explicar la societat del seu temps i, lamentablement, el temps i l'estupidesa humana li han donat la raó i encara hi ha molts Willies Lomans per aquí".

Una obra d'Eulàlia Auladell

formen part d'aquesta mostra. La lluminositat de totes les teles i la combinació de colors alegres són un Fins al dia 30 es pot veure a dels atractius de l'obra de l'artista. l'Ateneu Santcugatenc l'obra més Malgrat començar tard en el món de recent d'Eulàlia Auladell en la que l'art, Auladell manté una renovada' representa la seva segona exposició. força que demostra amb l'utilització Auladell continua transmeten la de nous materials. Si primer les seva passió pels ceres o els acrípaisatges que lics li facilitaplasma en tota la ven la feina, en E. Auladell: seva bellesa. La aquesta exposi*"Quan veig un força expressiva ció la pintoríque transmet en paisatge que m'agrada utilitza l'oli tot i les seves teles el vull pintar i si no em "ser més laboarriba de forma riós", com afirqueda bé, m'enfado" directe a l'especma l'artista. tador. Els grocs Amb tot, manté camps de blat junt amb les masies o el paisatge com a eix de la seva obra les marines són algunes de les temà- perquè "quan veig un paisatge quétiques que Auladell tria per a les m'agrada el vull pintar i si no em seves obres. La pintora, però, també queda bé, m'enfado", i hi afegeix es deixa captivar per alguns que "pinto el que veig i si em queda ambients, bodegons o figures que bé, estic contenta". J.M.C. / SANT CUGAT

Alberto Maneiro i José Vicente Moirón comparteixen escenari amb Sacristàn ENRIC FABRE

Sacristàn va manifestar també la seva satisfacció per interpretar un personatge com aquest, i assegurà que "és un luxe fer-lo perquè és un dels personatges més rics de la literatura dramàtica d'aquest segle que, com els grans personategs ho té tot, coses formidables i coses miserables". La representació de l'obra La muerte de un viajante va ser molt

ben rebuda pel públic santcugatenc, que pràcticament va exhaurir les localitats del TeatreAuditori i va recompensar la feina dels actors amb una forta ovació. D'aquesta manera, el Centre Cultural va posar fi a la programació d'aquest trimestre i a la temporada i va tancar les seves portes fins després de l'estiu.

Crítica de teatre La trampa del somni americà Eduard Jener

Teatre; 'La muerte de un viajante'. D'Arthur Miller. Versió de: José López Rubio. Director: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Intèrprets: José Sacristàn, Maria Jesús Valdés, Alberto Maneiro, José Vicente Moirón, Francesc Galceran, Sílvia Espigado, Zorion Eguileor, José Caride, Romà Sànchez i Javier Camazo. Escenografia: Oscar Tusquets. Il·luminació; Juan Gómez-Cornejo. Lloc i dia: Teatre-Auditori. 15 de juny. Miller estrena la seva millor obra en el Morosco Theatre de Nova York el 10 de febrer de 1949, incorporant una tècnica de diferents ambients físics i temporals simultanis, fins al moment més propis del cine, i la subtitula Certes conversacions privades en dos actes i rèquiem. És el retrat íntim d'una família tipus de la societat americana de postguerra on, sobretot, ens mostra el fracàs de l'americà mig que ha crescut amb l'ètica i la moral de l'esperit de frontera. Societat que dóna a tothom les mateixes oportunitats i, com a conseqüència, cadascú té totes les possibilitats d'assolir allò que es proposi, si en el camí hi posa la voluntat i l'esforç individuals necessaris, amb culte desmesurat a la força i l'a-

parença física. L'ambigüitat de Miller consisteix en el fet que té l'habilitat de crear el drama modern amb plantejaments estàtics, quasi fatalistes, amb tocs de drama polític, o sigui aquell que ensenya que, a part de les característiques personals dels personatges, existeix un sistema econòmic injust que condiciona i determina i acaba destruint els seus fidels servidors quan arriba l'hora que deixen de ser productius. La versió de López Rubio, que va utilitzar Tamayo en els 50 quan es va estrenar T'obra a Espanya, és molt bona, i el director Pérez de la Fuente aconsegueix reunir un grup d'intèrprets equilibrat i prou bo, per no ser engolits per la memorable i magnífica interpretació que de Willy Loman fa l'immens José Sacristàn, en una demostració de poder escènic, matisant, dominant els diferents registres del polièdric personatge, impostant la veu fins a límits increïbles i convertint-se en un Loman homologable als Fredrich March o Dustin Hofmann de un la pantalla. Maria Jesús Valdés, com Linda, esplèndida tota l'obra i magistral en el rèquiem i el veterà José Caride, imponent com l'oncle Fred, prototipus de selfmade-man. Els joves Maneiro i Moirón lluiten amb dos personatges difícils, saltant molt bé d'una època a l'altra. L'escenografia, amb telons que canvien amb la llum (la il·luminació molt bona!) aconsegueix situar-nos bé en l'acció temporal.

MATEO 'EL COLOR DE LA MÚSICA' - fins el 3 de Juliol -

Mixta sobre tela 100x100 cm. SOCIS FONS D'ART

iljrlus •usfnòi Santiago Rusinoí, 52 - Sant Cugat

Servei taxació obres d'art Horari ininterromput de dilluns a diumenge

Tel. 93 675 47 51


36 CULTURA

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

Text: Mariàngela Rovira / Fotografia: Arxiu

La masia de Can Perebell: només un record "Els dons de la vida són fugaços....'' Wendy Lesser Prop del pont petit i el camp dels | e s torrents, s'alçava la masia de Can Perebell fins l'any 72. A la rambla del Celler amb Francesc Moragas es creuava el pont petit, no gaire lluny dels tres torrents: el de la Bomba, el de Can Mora i el torrentó del carrer Rosselló. La masia era a la part dreta ^ e Francesc Moragas, abans dels Quatre Cantons. Pere Buscallà hi havia nascut i ens ho explica. -Vam viure a la masia deu generacions de la meva família, eren els masovers des del 1750. La meva mare venia de Sant Llorenç Savall, de docu•nents dels Vilardell conservem una partida de naixement del 1642. Durant 200 anys la pairalia tenia els mateixos amos i masovers, Margenat i Buscallà. Mirem fotografies del casal sencer i seccionat, ja que el 1928 el partiren per la meitat quan yan ampliar i enquitranar el carrer. -L'àvia m'explicava que després d'expropiar-la aixecaren la paret i

pujaven per unes escales de gat per anar a dormir. Hi van traslladar totes les coses i després la van partir. A vegades la gent em diu que és una llàstima que no es conservés, els anys 70, però ja l'havien partit el 1928; allà als Quatre Cantons amb Santa Maria les cases que eren d'algú important les van deixar. Els Margenat vivien a la masia fins marxar a Sarrià, al casar-s'hi amb una pubilla. Pocs propietaris acaparaven terres i cases al poble. -El senyor Margenat era el feudal, amb els de Can Fatjó eren els amos de tot, les cases del carrer de Sant Antoni, del Sol, Sant Jordi... Nosaltres cobràvem els rebuts de l'arrendament, potser 100 o 200, una llista molt llarga, el meu pare i jo ens ho repartíem. A l'entrada de la botiga, oberta de cinquanta anys i renovada i ampliada amb la torrefacció de cafès i fruita seca, unes rajoles recorden ara l'era i els pallers de davant la casa pairal. El

gra batut al vent suau, brisca, brianxa, o als forts com el botorn, el bora, brisot i bufarut, grop o llebetjol, mestraló, oratjol, rufada, revolví, terraló, terbolí, xaloquell o simun. L'era allí era, per ventar-hi el gra a tots els vents. -Els pagesos venien a batre, a vegades trobo algú que em diu que hi venia amb el seu pare. Aquí a les fotos es veuen els galliners, els cavalls fent voltes... hi havia moltes quarteres d'horta. Aquí, prop del pou, hi feien les verdures primerenques perquè era solei. També el planter que després els germans es repartien. Allà hi havia l'horta, deprés el cinema, després l'edifici amb

comerços. Allí més hortes, més tard el garatge Sallés, la Citroen, ara s'acaba un altre bloc. Hortes i camps fins al Pla del Vinyet, amb ramats de bens que hi pasturaven fa trenta anys. Pocs pobles hauran canviat tant. -El nom de Perebell sembla que ve d'un Pere de Can Bell que vingué a viure aquí, abans de passar a la família Margenat... De cultius en feien als afores, de cereals al camí del Colomer, de vinya rere el Monestir, el que ara és Coll Fava, i les hortes també cap a Can Calders. Pagaven a l'amo un quart de la collita. Després van ser fundadors de la Cooperativa, Miquel i Jaume Buscallà.

Arribaven portadores de raïm al celler, pesades amb una romana per separar les parts. Tres carros per a ells, un per al senyor Margenat. Records de pagesos, records de la bolera que hi havia hagut a la rambla Ribatallada, per a distracció dels senyors de Barcelona. A tocar de l'inexistent carrer Girona, els nanos del poble hi posaven les bitlles per una propina. Surts de Can Perebell, dones amb nens petits no poden passar per les voreres, obres sense control. No pas el pas lliure... Bufa l'airet, masses d'aire en moviment horitzontal, aírina o austral, cerç, oreig o zèfir per netejar un poc l'aire i l'atmosfera.

Intriga fins al final en l'obra 'La ratonera' a la Floresta J.M.C. / LA FLORESTA L'obra La ratonera d'Agatha Christie, representada el cap de set•\tiana passat per l'Agrupació Teatral la Floresta, va mantenir la intriga dels espectadors fins al final de la peça. Els actors van saber captar l'atenció del públic en les dues representacions, amb més assistència dissabte que no pas diumenge a la Unió -Itecreativa i d'Esports. Cal destacar el paper de la protagonista de l'obra, interpretat per M. (armen Torres, i de Chrístopher, representat per Saud Rahman, i un moment estel·lar de l'actor Xavier Gerhard. L'escenografia de Joan Miras també aporta un valor molt important a l'obra així com la direcció de Pedró José Martin. A una de les representacions hi va assistir l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. I.a ratonera es podrà tornar a veure per Festa Major.

Un moment de la representació teatral de 'La ratonera' a la UREF a càrrec de l'Agrupació Teatral de la Floresta

ENRIC FABRE


CULTURA

ijous 21 juny del 2001

37

Breus Talleda celebra el fi de curs

-^ 1JBlB

»

i

Un moment de l'actuació a l'església de Sant Cebrià

EH

Antologia de cançons dels vint anys de la Coral L'Harmonia J.M.C. / VALLDOREIX La Coral L'Harmonia va oferir dissabte a l'església de Sant Cebrià de Valldoreix, el seu tradicional concert d'estiu coincidint aquest any amb el seu vintè aniversari. Per

això es va oferir un repertori de 21 cançons que mostren l'evolució de la formació en aquestes dues dècades. La Coral va interpretar cançons populars catalanes, mallorquines, gallegues i franceses. També es van oferir peces de Beethoven, Schubert

i Verdi per acabar amb VAl·leluia del Mesies de Hàndel. Segons la presidenta de la Coral L'Harmonia, Joana Vilaplana, "estem molt contents de la resposta del públic en els concerts que hem fet fins ara i pel repte que ha representat per nosal-

tres haver arribat als 20 anys d'existència amb moments baixos que hem hagut de superar". D'altra banda, per demà divendres a les nou del vespre hi ha previst un concert de cant i piano exclusivament amb músiques de Schubert.

TV3 grava una coreografia del grup Mediterrània J.M.C. / SANT CUGAT TV3 va gravar la setmana passada una coreografia davant el Monestir del grup Mediterrània de la Unió Santcugatenca, per al programa Nvdia. Els tres ballarins, dues noies i un noi, van interpretar la cançó Alèxia, una música intimista del desaparegut component del grup Elèctrica Dharma, Esteve Fortuny. El programa encara no té data d'emissió. Tot i que no és segur, la dansa dels Mediterrània es podria veure a Sant Cugat per la Festa Major.

Imatge de l'enregistrament del programa de TV3 al claustre del Monestir

WASH'N DRY

Lectura de relats breus Quatre narradors de contes encapçalats per Numancia Rojas van presidir una sessió de lectura a la llibreria Alexandria, on es van reunir més de 30 persones. Després d'altres activitats, aquest és el primer cop que Alexandria organitza una sessió d'aquestes característiques, dedicada en aquesta ocasió a llegir relats breus sobre l'amor, el desamor i l'humor. Per això va haver-hi moments de la xerrada molt divertits i d'altres de més intrigants i emotius. Durant més d'una hora es van llegir obres de Mario Benedetti, Quim Monzó, Eduardo Galeano o Carme Riera, entre d'altres, en un acte on la complicitat i sintonia entre els narradors i el públic va ser molt gran. Per avui, dia de la música, Alexandria fa un 10% de descompte en els CD.

JORDI GARCIA

PROMOCIÓ PRIMAVERA

• SERVEI de RENTAT I PLANXAT ASSISTIT «MiaçSKf

• PLANXAT de CAMISES EXPRESS • SERVEI de TINTORERIA

L'escola de música de Carme Talleda celebra amb diferents audicions i concerts el final del curs. Per demà divendres i fruit d'un intercanvi, hi haurà una trobada amb l'escola Eulogio Dàvalos a la Casa Elizalde de Barcelona. Sota la direcció de Rosa M. Ribera, hi haurà actuacions de guitarra, piano i coral a partir de les vuit del vespre. Pel pròxim dijous dia 28 seran els alumnes de l'Eulogio Dàvalos els que faran un concert amb els alumnes de Carme Talleda a l'Aula Magna Victòria dels Àngels. Pel dissabte dia 7, Carme Talleda oferirà un recital de piano a partir de les deu de la nit al claustre del Monestir i diumenge, també al claustre, serà el torn de l'actuació del Cor Extudi XX.

|

PER EDREDONS

I

• AUTOSERVEI de RENTADORES I ASSECADORES "de MONEDES

B U G A D E R I E S

Rentem i planxem per a tu

Servei de recollida i entreeja §ràtüít Av. Cerdanyola, 17

Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 589 55 88

X,

I MANTES

1p


38'PUBOCfTAĂ?

Dijous 21 juny del 200

1,

qn^CuG^

Per moure't per la ciutat


CULTURA

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

39

Primeres proves pel 4 de 8 molt satisfactòries Magda Méndez/ SANT CUGAT

Els Castellers de Sant Cugat van celebrar divendres passat un assaig especial en què es van començar a assajar els primers castells de vuit pisos que la colla local vol atacar. La satisfacció entre els caps de colla i els mateixos castellers va ser la tònica general. Un dels aspectes destacats de la jornada va ser la resposta a la crida de suport popular per poder començar a plantejar-se de manera seriosa poder preparar el 4 de 8 de cara a treure'l a plaça. Més d'un centenar de persones, entre aficionats i gent vinculada al món casteller. "Va anar molt bé, en vam sortir molt contents", assegurava el cap de colla, Jordi Johé. En aquest assaig es va començar a lligar el 4 de 8 (del qual es van col·locar quints). "Es veia molt segur", explicava Johé. També es van arribar a posar els dosos al 4 de 7 net, i es va aconseguir descarregar la torre de 6 neta. "Tots els castellers en general van quedar molt contents", assegurava el cap de colla. Aquest assaig es va fer amb l'actuació de Festa Major en el punt de mira. En principi, la intenció és fer el 5 de 7, la torre de 7, i 4 de 8. "Tothom està treballant i fent el possible perquè sigui així", explicava Johé. "En principi, estem molt animats", assegurava, malgrat que no es confirmarà res fins a l'assaig de demà. "No és una actuació que es pugui fer sempre", afegia.

L'assaig del 4 de 8 va ser tot un èxit

JORDI GARCIA

& mm

*•

La casa dels teus somnis és a casa teva

Rbla. del Celler, 121 - Sant Cugat del Vallès Tel. 93 589 54 31 - Fax 93 589 54 91

Ütii


4 0 CULTURA

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

L'art olotí de Codinach a la galeria Ariadna Robert

Història del còmic Carlos Giménez

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l •

:

:

.

. , ; . • :

.

:

.

.

.

-

:

.

,

WggKgfP^Kj^^nt

Ij

r

*

|

• M, l·ll

ÉfÈL menat Taller Premià 79, on es va gestar Tequila Bang, amb Victor Mora de guionista. D'aquest mateix Carlos Giménez, nascut a Madrid el 1941, és pos- moment és també l'adaptació d'un relat de Jack siblement l'historietista més important de tot el post- London, Kolau el Leproso i la sèrie Érase una vez el ftanquisme. futuro, col·lecció d'adaptacions del mateix autor i de Al llarg de la seva dilatada carrera professional ha Lem. fet de tot. Va passar la seva infància en un orfenat, als Anys més tard va reviure els seus inicis professiocatorze anys ja treballava en un taller de restauració de nals a l'agència de Toutain, i va crear l'obra Losprofeceràmica, i es va introduir en el món professional del sionales. còmic, als divuit anys, com gairebé tots els dibuixants, Carlos Giménez va dibuixar per a les dues princicom a ajudant d'un altre dibuixant, en aquest cas de pals revistes espanyoles de còmic de l'època, Tòtem i López Blanco. Carlos Giménez a l'Auxilio Social, que 1984 sèries com Bandolera. El 1990 va crear Una així s'anomenava l'orfenat, ja dibuixava uns tebeos de infància eterna, amb guió de Christian Godard. Per a 10 cm inspirats en El cachorro. de Juan G. Iranzo, al l'editorial Soleil va realitzar Coco, facho and co, que qual sempre va considerar el seu primer mestre. A par- eren una sèrie de gags polítics. tir de 1958 va realitzar les seves primeres històries per El mateix Carlos Giménez descriu la seva forma a agents comercials que les distribuïen al mercat inter- de treballar de la manera següent: "Faig dos tipus nacional. D'aquesta etapa es pot recordar Drake & d'historietes". Unes són les que realitzo un guió a parDrake. tir d'experiències personals, Paracuellos, Barrio, La Als primers anys de la dècada dels seixanta va saga de los Menèndez, etc. I d'altres són les que estan crear, conjuntament amb Esteban Maroto, Elpríncipe basades en textos d'autors adaptables i que m'agradin de Rodas, i a continuació va passar a col·laborar amb per treballar amb ells. Per altra banda la tècnica que la desapareguda agència Selecciones Ilustradas del utilitzo no és altra que la derealitzaruna infinitat d'esmalaguanyat Joseph Toutain. El 1963 va dibuixar borranys abans de començar a dibuixar. Crec que sóc Gringp, un personatge de l'oest amb guions de Manuel el dibuixant que més hores dedica a realitzar una pàgiMedina, i el 1968, Delta 99, amb guió de Flores Thies. na, i fins i tot hi ha vegades que la repeteixo quan ja El 1969 va dibuixar la sèrie Doni Futuro, creada per està absolutament acabada". l'escriptor Víctor Mora. Ray 25, realitzada el 1971, és Carlos Giménez harebutpel seu treball innombrauna sèrie que encara avui roman inèdita al nostre país. bles premis com l'Alfred d'Angouleme, el de la Carlos Giménez, després de l'aprenentatge realit- Crítica de la revista 1984, la Noche del Còmic de zat a Selecciones Ilustradas, va decidir donar un pas Brussel·les, el Betty Boop, els del Diario de Avisos, endavant en la seva carrera creant les seves pròpies etc, i el més recent, el del Millor Guió i Millor Obra sèries i personatges i no treballar més per encàrrec; del Saló del Còmic de Barcelona del 2000, per així, cl 1975 varealitzarl'adaptació d'una novel·la de Paracuellos 3. Brian Aldiss i va crear Hom. Malgrat això, va ser al L'obra completa de Carlos Giménez està sent molt realitzar la seva obra autobiogràfica, Paracuellos ben reeditada actualment per l'Editorial Glénat, i és un (1977), publicada a la revista Muchas Graciós, quan va extracte del pròleg de Manuel Vàzquez Montalbàn del sorgir el Carlos Giménez més cru,reflectintel costat volum Rambla arriba, Rambla abajo..., el que ens sermés profund de l'Espanya franquista. El 1978 va rea- virà per comprendre la importància d'aquest autor: "El litzar la continuació de Paracuellos, que va anomenar nombre de Carlos Giménez ha estada para mi siempre Barrio. Després va venir la trilogia Espana una, asociado al de còmic total, en el que el autor se vale Espana grande y Espana libre, una interpretació per- de una tecnologia cimera para qfrecer un despliegue sonal dels primers anys de la Transició a la democrà- de sugerencias que afecta a todo lo humana, sea la tercia, que es va publicar per primera vegada en la desa- nura, sea la ràbia ideològica. Esta aparente facilidad pareguda revista El Papus. En aquesta mateixa època, para expresarlo todo solo se consigue con un serio conjuntament amb Alfonso Font i Adolfo Usero, a qui dominio lingüístico y una actitud no unidimensional ja coneixia en els temps de l'orfenat, va formar l'ano- ante el pròpia oficio, los demàs, la historia, la vida". Jordi Frontons

*

IW1ICÍ,IMfïGÍNfiRÏ Rius i Toulet, 13 Rambla del Celler, 89 Te). 93 589 3*32 Tel. 93 674 01 07

*0

,*°

i.

història del

còmic

Una obra de Codinach a la sala Robert

JORDI GARCIA

ha peces originals de variats formats. En total, a la galeria del La galeria d'art Ariadna carrer Santa Maria es poden veure Robert ha estrenat aquesta setma- 21 quadres entre els quals també na una nova exposició. En aquest hi ha alguns bodegons. En concas, la mostra està dedicada al junt, l'autor d'Olot aconsegueix desaparegut artista d'Olot Àngel unes obres atractives des del priCodinach. Malgrat que es consi- mer cop d'ull i que en una segona dera que Codinach pertany a l'es- revisió també captiva per la comcola olotina, el seu estil busca posició de les teles i la pinzellada diferents solucions al grup d'ar- gruixuda. Codinach és un artista tistes d'Olot. Els seus paisatges d'una ampla trajectòria, que ha es consideren postimpressionistes estat admirat i reconegut per pertot i que molts sonatges famodels seus quasos formant Els paisatges de dres estan entre part de les un impressionisCodinach arriben a un seves col·lecme clàssic i un privades. expressionisme de vius cions naturalisme També disposa expressionista. colors i marcada d'obra a galeAmb tot, els ries d'art de tot pinzellada seus paisatges el món. El mesregalimen una tre del paisatge identitat pròpia molt marcada, on d'Olot arriba a Sant Cugat en una destaca la força del pinzell i els exposició que es podrà veure fins vius colors d'una natura realista. al 7 de juliol. Especialment atractiu resulta un D'altra banda, de cara a l'espaisatge on la il·luminació de l'ar- tiu, la galeria Ariadna Robert prebre que presideix la tela mostra un para una nova mostra per als prosorprenent contrast entre el sol i pers mesos. El jove artista Suris l'ombra. Una tècnica que esdevé exposarà els seus personals paieficaç perquè l'obra agradi a un satges de tendències geomètripúblic molt ampli. Codinach ha ques i vius colors. Aquesta mostra estat un dels autors més imitats es podrà veure fins al mes de tot i que a la sala Robert només hi setembre. J.M.C. / SANT CUGAT


D l ID l M E I T A T

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

41

L'AJUNTAMENT INFORMA PREINSCRIPCIO A L'ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA PER AL CURS 2001-2002 Per als alumnes que han superat la prova d'accés a Grau Mitjà Dates: Del 25 al 29 de juny del 2001 (ambdós inclosos) Lloc: Secretaria del Centre Horari: De dilluns a divendres de 17 a 20 hores. Dimecres i divendres d'11 a 13 hores

PERSONAL PER AL PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIO El Patronat Municipal d'Educació necessita per al proper curs i per a les seves escoles bressol, persones diposades a treballar que compleixin els següents requisits: - Titulació FPII Jardí d'Infància o equivalent. - Que hagin finalitzat els estudis corresponents a partir de setembre de 1997. - Categoria professional d'Auxiliar Tècnic d'Educació. S'ofereix contracte laboral en pràctiques Presentar currículum al Registre de l'Ajuntament abans del 28 de juny del 2001

ARTICLES PIROTÈCNICS - NORMES DE SEGURETAT - No poseu la cara ni cap membre del cos a sobre o davant d'un article pirotèc nic encès. - Enceneu el ble per l'extrem. - No dispareu coets amb la barnilla trencada. - No utilitzeu focs artificials a la vora de líquids inflamables. - No guardeu cap article pirotècnic a les butxaques. - Si l'article falla, no el toqueu fins que no hagin passat 30 minuts. - Dispareu els coets col·locats en una postera amb armelles. - No talleu el tro final d'una traca. - Fixeu les candeles romanes en un forat o en un test amb terra. - No llenceu coets, globus o artefactes que continguin foc a menys de 500 metres del bosc. - No fiqueu trons dins de totxanes o ampolles. - No llanceu un petard contra algú altre. - Quan s'estiguin utilitzant focs d'artifici al carrer, tanqueu les portes i les finestres. - Recolliu la roba estesa i plegueu els ^lÉÉf tendals.

^

Ajuntament de


: ;..

i.

•',

.•

:

::::;.::

' : Í

;:;:

":-r:':

';

;;:>-:'; ; yn^

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

ECONOMI r^mW

-^jp^r

IBI

ém ^ H

i wïï mm mm i

Una denúncia de l'Ajuntament fa que la UE sancioni l'Estat pel cobrament d'IVA de subvencions INTRA-ACN/ SANT CUGAT

Una denúncia presentada per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la Comissió de les Comunitats Europees contra l'Estat espanyol, ara fa exactament dos anys, ha provocat l'obertura d'un procés d'infracció contra el govern de Madrid que pot tenir importants conseqüències econòmiques: la denúncia és per l'aplicació d'una regla, anomenada de prorrata, que bàsicament limita la deducció de l'IVA. En concret, l'actual normativa impedeix que els ajuntaments, organismes autònoms i empreses no es puguin deduir percentatge de l'IVA dels pagaments efectuats amb diners provinents de subvencions d'una administració pública. Fins al 1997 això era possible però una modificació introduïda a partir del 1998 ho impedeix.

Recoder anuncia que un cop hi hagi sentència ferma iniciaran el procés per tal que els retornin els diners cobrats de forma indeguda Un Ajuntament podia deduir el 16% de l'IVA d'unes obres que havia pagat amb subvencions públiques, però a partir dels pressupostos per al 1998 la norma va canviar fins al punt que els municipis i altres organismes -empreses públiques, organismes autònoms, empreses privades que presten serveis públics, etc- ja no ho poden fer. Això fa, segons l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder (CiU), que "la quantia de les subvencions es redueixi a la pràctica d'un 16%". Però també afecta les subvencions que el mateix ajuntament pot destinar a organismes i empreses per a la prestació de serveis, cosa per la qual, a la pràctica, aquestes subvencions "creixien" per tal que la no-deducció de l'IVA no repercuteixi en l'activitat. És a dir, s'augmenten els pressupostos però no pas per millorar i incrementar serveis. Per això, l'Ajuntament de Sant Cugat va decidir denunciar l'Estat espanyol, el 30 de juny de 1999. Dos anys després, la Unió europea ha enviat la resposta: l'Estat espanyol aplica de forma il·legal la norma de l'IVA pel que fa a les subvencions que atorguen les administracions públiques. En la seva resposta, la Comissió Europea indica que "la legislació espanyola és incompatible amb la sisena directiva de l'IVA en dos punts" i que per això s'ha iniciat el procediment d'infracció que hauran de resoldre els tribunals; en cas d'una sentència condemnatòria, com tot fa preveure, l'obligació de l'Estat en relació amb la Unió Europea es redueix a modificar la seva legislació per tal d'adequar-la al tenor de la sentència. "Per contra -afirma el comunicat de la UE-, les reclamacions relatives als perjudicis econòmics que en el seu cas s'haguessin progut produir s'hauran d'efectuar davant de les instàncies nacionals competents". En la carta

L'Ajuntament de Sant Cugat podria recuperar els milions de pessetes pagats a l'Estat

que l'organisme de la Comissió ha adreçat a l'Ajuntament de Sant Cugat, rebuda el 10 de maig passat, s'assenyala explícitament que el cas pot trigar una mica a arribar al tribunal: "La incoació d'un expedient d'infracció per part de la Comissió europea porta un cert temps abans d'arribar al Tribunal de Justícia, ja que s'han de seguir una sèrie de formalitats". Amb tot, la notícia de l'inici del procediment que pot acabar sancionant l'Estat espanyol per un cobrament indegut de l'IVA en les

JORDIGARCIA

subvencions ha estat rebuda amb molt d'optimisme tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com en mitjans jurídics, que preveuen la possibilitat d'emprendre accionsjudicials per reclamar el retorn amb efectes retroactius dels milions de pessetes pagats a l'Estat. L'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Lluís Recoder, ha manifestat la seva satisfacció per la notícia i alhora anuncia que un cop hi hagi una sentència ferma iniciaran el procés per tal que els retornin els diners cobrats de forma indeguda.

Pujol inaugura la nova seu de Caixa Terrassa

Breus L'empresa P&E dissenya el portal de la UB L'empresa de comunicació santcugatenca P&E Comunicació ha dissenyat gràficament el portal de la Universitat de Barcelona (UB) a Internet, que es troba operatiu des de principis d'aquest mes. www.zonaub.net ofereix tot un seguit de serveis a l'usuari com notícies d'actualitat, informació sobre la universitat i tot allò que envolta el món universitari, borsa de treball, etc. A més, també ofereix la possibilitat d'enviar missatges a mòbils o penjar-hi el teu web personal, entre molts altres serveis. Aquest nou portal no està tan centrat a donar informació sobre el món acadèmic sinó que neix amb la idea de donar resposta als alumnes de la UB usuaris d'Internet. L'empresa P&E Comunicació fa sis anys que està implantada a Sant Cugat del Vallès, dóna feina a vint professionals del disseny gràfic, la publicitat i el màrqueting, i està especialitzada en desenvolupament d'imatge corporativa.

Es presenta a Madrid Visa Purchasing El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Hisenda, Martí Garcia, va presentar el Programa d'Optimització de Compres Visa Purchasing al Seminario Visa Espana-BBVA que es va celebrar la setmana passada a Madrid. Garcia, acompanyat de l'interventor de l'Ajuntament, Francesc Carulla, i del director de l'àmbit de gestió de compres, Josep M. Bosch, va explicar l'experiència d'aquest programa a Sant Cugat.

M. S./ TERRASSA

El 15 de juny passat va tenir lloc la inauguració de la nova seu central de Caixa Terrassa, ubicada a la rambla d'Egara de la cocapital vallesana. L'acte va ser presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, acompanyat per l'alcalde de Terrassa, Manuel Royes, el conseller d'Economia, Francesc Homs, i el president i el director general de Caixa Terrassa, Oriol Badia i Enric Mata. A l'acte també hi van assistir destacades personalitats del sector de caixes d'estalvis. Durant l'acte d'inauguració, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, va demanar a les caixes catalanes que col·laborin més amb el govern de la Generalitat. El president va recordar a les caixes que el govern sempre "ha mirat de ser respectuós amb les caixes i a més, ha mirat de fer tot allò que les pogués potenciar". La nova seu central de Caixa Terrassa respon principalment al creixement i a l'expansió continuats de l'entitat. La superfície total del nou edi-

TecnoCredit creix un 21%

en clients Imatge del nou edifici

CEDIDA

fici és de 23.169 metres quadrats, té una alçada de 25 metres sobre rasant i una fondària de 12 metres, i ha suposat una inversió de 4.500 milions de pessetes. L'edifici té una cabuda superior a 400 llocs de treball, però actualment està ocupat per 225 persones. A més dels serveis centralitzats, aquesta nova seu central integra també les companyies del Grup Caixa Terrassa.

L'empresa de serveis financers del Banc Sabadell TecnoCredit va tancar l'any 2000 amb un total de volums gestionats de 85.703 milions de pessetes, 42.409 en productes d'estalvi-inversió i 43.294 en crèdits i préstecs. Aquestes xifres representen un increment en volums del 34,5% i del 33%, respectivament. Així mateix, el nombre de clients ha crescut un 21% aquests dotze últims mesos, fins arribar als més de 140 col·legis i associacions adherits.


ECONOMIA

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

43

L'empresa

"Volem dotar Sant Cugat d'una hípica amb un nivell important"

p§K:

Hípica Can Calders Eduardo de Aysa és un dels impulsors del nou projecte que ha de convertir l'Hípica Can Calders en una de les més Importants de Catalunya. Una hípica amb unes instal·lacions úniques I en un entorn natural Immillorable que ofereix una àmplia gamma de serveis a tots els seus socis. Fotografia: JORDI GARCIA

Però encara estan adaptant les instal·lacions...

Mlcol Sabaté / SANT CUGAT Quan va néixer l'Hípica Can Calders?

L'Hípica Can Calders fa 25 anys que existeix però és des de principis d'any que hem fet una inversió molt forta en infraestructures i serveis per tal de constituir un club d'hípica que ofereixi tots els serveis. Com va sorgir la idea?

Jo fa molts anys que tinc els meus cavalls en aquesta hípica i vaig pensar que seria bona idea dotar Sant Cugat d'un club d'hípica que oferís tots els serveis. Així doncs, em vaig posar en contacte amb Carlos Vilaró, que n'és el propietari, i vam decidir iniciar el projecte.

Sí, el primer que hem fet ha estat dotar l'hípica de la infraestructura bàsica, és a dir, pistes de salt, de doma clàssica i l'escola. També hem creat una seu social pel club, vestuaris, dutxes, etc, i en una segona fase convertirem la masia en un restaurant. Jo calculo que cap als mesos de setembre i octubre el projecte estarà completament operatiu. Com definiria la filosofia d'aquest nou projecte?

Bàsicament volem dotar Sant Cugat d'una hípica amb un nivell important i volem que passi a ser un dels grans clubs o centres hípics de Catalunya. Per això hem apostat

fort. Volem situar l'Hípica Can Calders entre les tres primeres de Catalunya.

només aprenen a muntar sinó que se'ls ensenya a cuidar el cavall, classes teòriques, primers auxilis, etc.

Què creu que els diferencia de la competència?

Per la Festa Major també organitzen un concurs de salts d'obstacles.

Les instal·lacions i el servei. Aquí es pot contractar des dels serveis més senzills fins als serveis més complets. Quines activitats pen?

desenvolu-

Una de les novetats més importants és l'escola d'hípica on hi ha diferents nivells. Es pot començar de zero i arribar fins a les dues branques importants que tenim: la doma clàssica o els salts d'obstacles. Aquest estiu estem preparant unes colònies infantils on els nens no

Aquesta és una altra de les activitats que volem desenvolupar en el nou projecte. El primer concurs es durà a terme el proper cap de setmana i l'hem inclòs al programa de la Festa Major de Sant Cugat. Hi haurà diferents proves de nivell tant dissabte com diumenge i esperem que la gent s'apropi a conèixe'ns. óCreu que l'equitació és un esport d'elit?

No, en absolut. Abans sí que ho era perquè els equips i les classes eren

molt cars però ens hem adonat, preparant les classes i les colònies, que els preus són molt semblants als de les classes de barranquisme, d'escalada, etc. Penso que avui en dia s'ha desmitificat i ja no és cert. Al contrari, crec que és un esport que s'està popularitzant cada cop més. Per a nens i gent jove és molt adequat, per la relació que estableixen amb el cavall, perquè aprenen a agafar responsabilitats... Les experiències que tenim fins ara amb els nens en aquest sentit són molt positives. Per acabar, quines són les seves perspectives amb aquest canvi?

Pensem que en els propers mesos eí club farà una crescuda important perquè de fet, la gent ja està responent.

El pols empresarial El sector immobiliari continua sent el sector més actiu de la nostra localitat amb la creació de diverses empreses. En primer lloc cal citar la nova societat Construlag Dosmil Uno, SL, (camí Can Calders, nau 6, B), dedicada a la compravenda de terrenys. Aquesta empresa s'ha constituït amb un capital mínim de 3.006 euros i els seus administradors són Eugeni Torra Lagunas i Àngel Lagunas Mora. Intercom Investment, SA, (av. Alcalde Barnils, 64-68), també està dedicada a la compravenda de valors immobiliaris i s'ha constituït a partir d'un capital inicial de 60.200 euros, més de 10 milions de pessetes. Antonio Gonzàlez Barros Bellsola és el conseller i president de l'empresa. 1 assessorament i consultoria en la compravenda d'immobles és l'activital econòmica de la societat Beneit & Parthers, SL, (c/ Carles Riba, 14, 2-4), que ha estat constituïda per Ezequiel Beneit Oliva amb un capital inicial de 61.000 euros, uns 10.150.000 pessetes.

Gemieli, SL, (av. Canadà, 20, escala 1) també neix aquesta quinzena a la nostra localitat i es dedica a la compravenda de finques. Aquesta empresa s'ha constituït amb un capital inicial de 60.000 euros, gairebé 10 milions de pessetes i els seus principals administradors són Miquel Costa Sampere i Georgina Ballarín Lapiedra. Per últim, dins el sector immobiliari neix Altequia Construcciones, SL, (c/ Vergara 17, 1-2) amb un capital de 6.000 euros. Aquesta empresa, dedicada a la compravenda d'immobles, estarà administrada per Xavier Alcalde Calle i Albert Gonzalbo Bonet. D'altra banda, dedicada a l'enquadernació de llibres neixen dues noves societats. En primer lloc, Nelpap 1, SL, (cl Llaceres, 21, 24), amb un capital de 3.006 euros. Aquesta empresa serà administrada per José Àngel García Cardona. I Companía Nelson 2001, SL, (cl Sant Josep, 31) administrada per Margarita Rabat Ribes. Aquesta darrera s'ha constituït amb un capital inicial de 3.006 euros.

Velox Trading SL, (camí de Can Gatxet 31-33, escala A, 1-2), és una nova empresa destinada al comerç de productes químics. Nicolaus Max Schlenzig i Bernard Gousaud són els administradors d'aquesta nova societat constituïda amb un capital de 25.000 euros. També aquests darrers dies s'han constituït a Sant Cugat dues empreses dedicades a la reproducció de textos i imatges. Primerament citarem l'empresa Renopap 90, SL, (cl Sant Josep, 31, casa B) administrada per José A. García Cardona. L'empresa ha estat creada amb un capital mínim de 3.006 euros. I, en segon lloc, la societat Anasara 2001, SL, (camí de Can Calders, 10). Aquesta nova empresa serà administrada per Margarita Rabat Ribes i s'ha constituït a partir d'un capital mínim de 3.006 euros. D'altra banda, relacionada amb les anteriors societats, neix l'empresa Companía Carpas 2001, SL, (camí de Can Calders, 10, 1-1), dedicada a la impressió de textos i imatges. Aquesta nova societat també serà administrada per Mar-

garita Rabat Ribes i s'ha constituït amb un capital inicial de 3.006 euros, igual que les anteriors. Casa Villa 20, SL, (cl Villa, 20) és una nova societat dedicada al comerç d'equipament de la llar. L'empresa s'ha constituït amb un capital de 72.120 euros, gairebé 12 milions de pessetes, i Acelino Díez Molleda n'és el principal administrador. Dedicada als serveis d'intermediació entre operadors telefònics, neix la societat OMAG Grup de Serveis de Telecomunicacions, SL, (cl Santa Joaquima, 22). L'empresa ha estat constituïda amb un capital de 3.100 euros i el seu administrador és Óscar Aranda Martín. La nova empresa Paidos Serveis Socioeducarius, SL, (cl Major, 10)

estarà dedicada a serveis socioeducatius. L'empresa, que compta amb un capital de 3.100 euros, serà administrada per José M. Gonzàlez Acebedo. Estrel Products, SL, (pi. Augusta 3, 1-1) està dedicada a la compravenda de matèries primeres per a la indústria alimentària. El capital d'aquesta nova empresa és de 3.300 euros i serà administrada per Ernest Oliva Rodón. Per últim, s'ha constituït la societat Estudio 200 Iniciativas i Servicios, SL, (pg. Torre Blanca, 16, 2-6) dedicada a estudis tècnics d'aigua, llum, calefacció... El capital de l'empresa és de 60.000 euros i Gaspar San José Palacio i M. Àngeles Cortés Pomar són els seus administradors.

ÀCHÜ

IMMOBILIÀRIA, S i .

•Promocions

•Lloguers

•Compravenda

•Solars...

Avinguda Lluís Companys,! 8-20 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès

Tel.93 674 31 41


44

ijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

BILIARIA La millor selecció d'habitatges ARENASAN ALQUILER

1

• TORRE UNIFAMILIAR AISLADA. Av. Mas Fuster (Valldoreix) Sup. solar 1.000m2. Sup. construida 550m2. Consta de 5 hab., 3 bafios y 1 aseo, salón con chimenea, comedor independiente, cocina, sala de música, terraza solàrium, cuarto de plancha hab. servicio, cuarto de juegos, despensa, trastero y garaje para 4 coches. Suelos de màrmol y parket, piscina privada y calefacción. Alquilcr: 700.000 ptas.

1 0 1 PISOS Sres. propietarios, nos URGEN todo tipo de viviendas en alquiler (incluso habitaciones), por gran demanda de clientes con referencias. ALQUILER

VENTA

• Torreblanca. Obra nueva. Àtico Dúplex, 2h., sola- OBRA NUEVA. Bajos con jardín y Dúplex. . . rium, calefac. A estrenar. 100.000 Desde 34 M • Estación. Dúplex 6 h. + 3bafios, trza, buhardi- • Pisos de 2a mano. . .Desde 20 M hasta 92 M lla 60m2 160.000 • Casas Desde 18 M hasta 210 M • St Cugat. Casas varios preciós. jjTambién alto standingü TODOS LOS PRECIÓS Y MUCHÍSIMOS MAS, üLLÀMANOS YAÜ

C/ Endavallada, 2 1 baixos • Tel. 93 S89 45 66

1

C / Valldoreix, 58. Tel. 93 589 73 74 • Av. Mistral, 53 (BCN). Tel. 93 424 03 18 FINQUES

ÒRGAN

2banys, trses, jardí privat, garatge, cuina-offi• Av. Cerdanyola. Pis. Sup. 120m2, 4 dor, lbany, ce, ben cuidada 47,9 M Bellaterra. Torre unifamiliar reformada fa 5 2 trses, traster, calefacció gas natural. 26,3 M • Av. Cerdanyola. Pis dúplex. Sup. 87m2, 3 dor, anys. Sup. 140m2, 3 dor, lbany, 1 lavabo, lbany, I pk + traster 32 M cuina-office, garatge, z. comunitària amb pis49 M • Can Magí. Pis pràcticament nou. Sup. 95m2, 3 cina dor, 2banys, 1 pk + traster, z. comunitària amb Valldoreix - Zona Montmany. Unifamiliar. Sup. 165m2, 3 dor, 2banys, 1 lavabo, cuinapiscina. • Coll Fava. Torre adossada. Sup. 193m2, 3 dor, office, piscina. Solar 537,30 m2 58 M VENDES

piscina. Acabados P calidad

• C/ Major. Àtico 2 dorm., com.-sal. con cocina americana nueva, bafio comp., trza 15m2. Vistas y sol 90.000. • Zona Edèn. Nuevo. 3 dorm. con arm. emp., amplio salón-comedor, coc-office, 2 bafios comp., trza, trastero. Z. com. con piscina. Acabados calidad 125.000. • Can Ganxet. Alto standing. 2 dorm. dob. con arm. emp., gran sal-com 45m2, coc-off, 2 bafios comp., 2 trzas, pk y trast. Z. com. con

F I N C A S S A N T CUGAT

• Jto. Estación. Varios pisos nuevos de 110m2, 130m2 y 150m2, 4 hab, trza, sol, jardín y piscina comun., pk 48M, 50M y 55M. • Av. Mas Fuster. Torre indiv. refor. 3 hab. dobles, solar 380m2, garaje 1 coche 43 M • Muy Céntrico. Local comercial, 250 m2 + patio, A.A., calefac. Ideal para banco. 390.000 • Junto a El Pinar. Torre individual, 4 hab., solar 685 m2, soleada, estupendas vistas . . . .37 M • Junto Monasterio. Piso seminuevo, 2 suittes, acabados de calidad, calefac 100.000

• Monasterio, 100m2. 2 dorm. dob con arm emp, sal-com 32m2, coc nueva, bafio comp., trza 10m2. Todo reformado 31 M • Coll Fava. PI. baja. 3 dor con arm emp, amp. com-sal, coc-off 14m2, 2 bafios comp, jard part 50m2, pk, trast. Acabados calidad. 39 M • Can Ganxet. Nuevo. 3 dor con arm emp, comsal, amp coc-off, 2 bns comp, trza, 2 pk y trast. Z. comun. con piscina 57,5 M.

BUFET JURÍDIC LLOVERAS DEPARTAMENT JURÍDIC • Plans urbanístics • Expedients de domini i interdictes • Llicències urbanístiques • Expropiació forçosa • Projectes de reparcel·lació • Trànsit: accidents-multes

DEPARTAMENT IMMOBILIARI • Compra-venda de finques • Arrendaments urbans • Tràmits registrals i fiscals • Comunitats de propietaris

Consulteu la nostra oferta de productes en el "TOT Sant Cugat" C / Camí del Colomer, 10 • Tel. 93 544 2 1 56

Doctor Murillo, 14 • Tel. 93 674 08 97

MULTICASA

GRUPASSA

Sant Cugat. Situación irrepetible, preciosas precioso salón con salida a jardín, 3 dormitovistas al golf. Zona ajardinada, piso perfec- rios, 2 bafios, pàrking y trastero. Acabados de to, 4 dormitorios, 2 bafios, aseo, cocina pre- lujo. Finca nueva impecable 63 M ciosa, acabados de superlujo, 2 pàrking y • Coll Favà-Monasterio. Casi sin estrenar, gran trastero 62,5 M salón con salida a terraza, 3 dormitorios, 2 Oportunidad. Magnifico piso, 150 m2, vistas bafios, preciosas vistas, z. comunitària con 45,5 M sobre Sant Cugat, cerca FGC, 4 dormitorios piscina y pàrking grandes, salón 2 niveles, gran cocina nueva, • Vinyet-Golf. 124 m2, todo reformado con clase, exterior, sol, 4 dormitorios, 2 bafios, bafio, aseo, pàrking y trastero 40,5 M jAtención! Z. Golf. 130 m2, 200 m2 jardín pri- gran cocina y zona comunitària con pisci46 M vado (posibilidad de piscina), cocina-office, na

• St. Cugat - Coll Fava. Piso 90m2 const, 3 hab. (1 • St. Cugat - Can Picanyol. DÚPLEX 150m2 const, suitte), 2 bafios, pk. Z. comun. piscina. .39,5 M. 60m2 trza, 4 hab., 3 bns, sal-comedor, muy lumi• St. Cugat - Mercat Pere San. Piso 108m2, 4 hab., noso, todo ext, 2 pk, z. comun ajardinada, piscina, 66,5 M. coc-equip, bafio, as, trza 10m2, patio 20m2. calefac, AJE OCASIÓN 29,7 M. • St. Cugat - Z. Ribatallada. 100m2 const., 4 hab., 2 • St. Cugat - Torreblanca. Piso 120m2 const, 3 hab, bns, salón comedor 26m2, trza, bien orientado, z. bafio y aseo, 9 afios de antigüedad. Dúplex para comun., pk + trastero. Situación excelente. 39 M. entrar a vivir, 2 pk en precio 46,5 M. • St. Cugat - Z. Kampio. Piso 153m2, salón come• St. Cugat - Parc Central. 3 hab., 2 bfis, salón 26m2, dor 36m2, cocina office, 4 hab grandes, plaza pk, trza 33m2, acceso directo a z. comun. con pisc, pi. terraza 21m2 + 6m2, a actualizar, buenas vistas, 48,7 M. pk y trastero. Solo 4 afios 47,5 M. muy luminoso

UNIFAMILIARS

Av. Rius i Taulet. 33 • Tel. 93 589 7 1 7 1

Rambla del Celler, 2 • Tel. 93 589 00 66

INICIATIVES S.C. PISOS

CASTELLVÍ

• Valldoreix. Casa antiga (anys 30). 200 m2, solar 900 m2, piscina 50 M • Montmany. 290 m2, solar 658 m2, 4 dormitoris + estudi, 2 banys, garatge 65 M • Mira-sol. Prop estació, 346m2, solar 978m2, 5 dor, 3 banys, garatge 120 M • Mas Janer. 220m2 (soalr 450m2), 5 dormitoris, 2 banys, piscina, garatge 75 M

• Av. Cerdanyola. 78m2, 4 domitoris., cuina per acabar. 22M • Cànovas del Castillo. 155 m2, 5 dor, 2 banys. Per reformar 30,5 M • Pintor Murillo. 140 m2, 4 dormitoris, 2 banys + lavabo, piscina 52 M • Can Picanyol. 160 m2, 2-4 dor., 3 banys, garatge (2c) 75 M Despatxos en lloguer i venda

VENTAS PISOS - TORRES

• Roda de Barà-Playa. Piso 75m2, 2h dob, lh ind, lb, trza, pk, jdín com, a 50m playa. . ,18,9M. • C/ Vallès. Àtico 75m2, lhb dob, arm emp, 2h ind, lb, coc nva, calef. gas, trza 9m2. 27,3M. • Estación. Piso 80m2, 3h, lb, ase, gas nat, climatizado 23,1M. • Coll Fava. Pisos a partir de 32,3M. • Mira-sol. Torre 170m2. Solar 360m2, 2h dob, 2h indv, sal. 32m2 chim, gje 25m2, calefacción gas natural 68,3M.

C/ Vic, 28 - 2n la • Tel. 93 675 10 10

• 390m2, saló menjador, cuina-office, rebost, • Av. Cerdanyola. 65m2, 1 hab 25 M. safareig, 5 hab amb bany i arm. enc, aire • Parc Central. 155m2, menjador 40m2,4 hab (1 cond., garatge 2 cotxes, piscina, 80m2 jardí. 120 M. suite), 2 banys, lavabo, cuina-office, safareig. armaris encastats, trsa 12m2, traster, 2 pk, z. comun amb piscines, vestuari i gimnàs. 65M. LLOGUER (despeses comunitàries incloses) torre Valldoreix Mira-sol. Parcel·la 1.000m2, • Parc Central. Àtic 95m2, 3 hab, 2 banys, casa 300m2, 5 hab, estudi 30m2, 3 banys, cuina-office. safareig, armaris enc, terrassa garatge 2 cotxes 95M. 35m2, pi. pàrquing i traster. z. comunitària amb 2 piscines, vestuaris i gimnàs. .200.000. • Nova construcció Can Trabal Sant Bonaventura, 5 • Tel. 93 589 03 43 - 699 0 8 86 17

• C/Vallès. Atico 75m2, lhab dob, 3hb in, lb, cocina y bafio reform. Sol tardes. . . ,25,2M. C/Vallès. Piso 70m2, lhab dob, 2hb in, lb, reformado, calefac. gas 26,3M. C/ Vallès. 70m2, lhab d, 2hb ind, lb. ALQUILERES PISOS - TORRES

. .23,1 M.

• Coll Fava. Piso 90m2, 2h ind, 1 suite, 2b, calef, pk, trastero, jardín, piscina com. . . .115.000. • Pere San. Piso 110m2, salón 26m2, 2h db, lhab indv, pk 150.000. • St. Francesc. Local 80m2 70.000.

C/ Rius i Taulet, 4 • Tel. 93 674 12 41 - 93 674 13 66 ACTIU

G.I.P.E. VENDA

165.000.

VENTA

C / Plana de l'Hospital, 10 • Tel. 93 674 72 54

Plaça Octavià. 7 • Tel. 93 674 32 08

• Coll Fava. Piso nuevo a estrenar, 3 hab (2 dobles), trza, jdín, pisc. comun., pk. . .160.000. • Av. Vall d'Or. Casa estilo modernista para restaurar. Solar 1.760m2. Única en la zona. 117 M • Can Trabal. Torre indv. 386m2, 5 hab + despacho, sal-com. 66m2, solar 670m2 160 M • C/Vallès. 2 locales de 160m2 i 210m2, total. diàfanos, salida humos. . . .195.000 i 269.000 • Jto. Estación. Piso nuevo, 4 hab, 2b, trza, jardín y piscina comun., pk, calef, aire acond, parket, alarma, serv. domóticos 250.000.

GIRONELLA

ALQUILER

1

IMMOBILIÀRIA

C/ Martorell. 70m2. Menjador, cuina, 3 dor, bany, calef, ascensor. 25 M. 1 Casc antic. Tot reform. 70m2, menj-estar, cuina, 1 dorm., bany, calef, sol i vistes.24 M. 1 C/ St. Bonaventura. 70m2, menjador. 3 dorm., bany, balcó. Ben orientat, cuina reform. 26M. 1 PI. baixa P. Central. 95m2, trsa 33m2, 3 dorm (1 suite), 2 banys, pk, trast, z.com pisc.46,5M. Rius i Taulet. 130m2, menj-est 42m2, cuinaoff, 4 dor. 2banys. calef, aire condicionat, trsa, pk, traster. 49M.

• Baixos Jdí R Central. Finca 2 anys, 100m2, jdí priv 250m2, 3 dor 81 suite), 2b, calef, 2pk, traster. 59 M. • Lloguer. Baixos Jdí Coll Fava. Per estrenar. 90m2, 40m2 jdí priv, 3 dor (1 suite), pk, piscina 140.000. • Lloguer. Baixos z. Golf. 70m2 + trsa 40m2, 2 dor (1 suite), 2b, pk doble i trast. . . .140.000. • Lloguer. Adossada C/ la Plana. 150m2, 3 dor, estudi, bany, lavabo, jardí privat 50m2, calefac, garatge 175.000.

Av. Lluís Companys, 18*20 • Tel. 93 674 3 1 4 1


OBIUARÍA

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat HER

FINQUES

45

IMDESA

• ( an Alzamora. Dúplex Semi nuevo 95 nr , 3 buhar. A 5 min. golf St. Cugat. Solo. . .37M. hab. (2dobles), com. 22m2, coc imp, bafio y • Sant Cugat-Mira-soI. Torre 120m2, terreno •aeo imp, trza y balcón, z. ajard. ase. pk incl. 300m2, com 27m2, 3h., coc. con vitrocer, 1 iene que verlo 30,450 M chim, trast I4m2, gje 3 coches 36,5 M • Sosiego. 8 casas apareadas de obra nueva. • St. Cugat - Urb. Finestrals. Casa 202m2, 4 hab 108m2, 3 o 4 hab, comedor 22m\ coc-off, 2 (2 dbls), com 30m2, 2 bfis, as., buhard 18m2, bafios, as, 2trzas, balc, pk, porche, jard solàrium 15m2, trza, garaje, jardín y pisc. 315m2, fachada estu y mar. trav. Desde 32,5 M comun. Llàmenos e infórmese. • Casas obra nueva. Z. residencial «Els Nius». • Atico semi nuevo Rubí. 90m2, 3h. (2 dbls), Casas 185m2, com 26m2, 3 hab. dob., coc-off, coc-off, bn imp., trza 87m2, ase, arm. emp., gje 50m2, bfi, 2 as, arm. emp., solàrium, pk incluido. No deje de verlo 23,5 M

• Camino Cruz. Pis nuevo a estrenar, 120m2, 4 • Bellaterra. Casa singular 315m2, viv. 1 pi., 4h hab, lbano + aseo, sal-com 28m2, coc-off, 2 (I suite con vestid)+hab Servicio c/bfi, 3 bafios, trzas. Buenos acab., 2 vecinos, soleado. 40 M. sal-com. 45m2, coc-off, trza, gje, bodega, jar»Coll 2Fava. PI. baia lOOnf, 3h (1; suite), 2bns, sal-com. dín, pisc. Mag. vistas. Solar 1.700m2. 110M. 25m , coc 12rn2,jdnpriv. 60m , lpk. trast.. .41,2 M • Can Trabal. Torre unifamiliar seminueva, •Coll Fava. Atico MEJOR QUE NUEVO, 18 312m2, 4hab. + estud, 2 bfis, as. cortesia, sala 2 meses antig., 100m , 3hab., 2 bfis, sal-com. estar, com., coc-off, trza, garaje 3 c , 2 trast. 2 2 25m , coc-off 12m , lavadero, parquet, terraza Solar 640 nr. Perfecto estado. 42nr, pk. trast., jardín com. pisc 42 M • Bellaterra. Torre unifam. 600m2, 4h (1 suite, • Mira-sol. Torre ados. 234m2, 4 hab (1 suite), 2 vestidor), hab. ser. con ducha, 4bfis, sal-com. bafios, as., sal-com. 26m2, cocina, jardín priv., 50m2, coc-off, desp., 3estud., vestuario/as, gje garaje 2 c , 2 afios antig 57,5 M. 2c, trast, bibliot. Solar 3.000m2, pisc. .170 M

C/ Cervantes, 53 . Rubí • Tel. 93 697 4 5 62

Plaça Octavià, 8 • Tel. 9 3 6 7 5 43 02 - 93 674 57 0 4 LOOK &

VENTAS

• 0334. Adosada. 200m2. gje, sala juegos. z. lav, sal-com. con chim, coc, lh, 2b, la, estud con bano y solàrium, calef., jdín priv. 55 M • 0337 PI. del Coll. Totalmente reformado, comedor, cocina, 2h (antes 3), lb. todo exterior, parket, climalit, ascensor. 22,850 M. • 0335 Rbla. Ribatallada. 90m2 útiles. comedor, coc, 3h (2 dobles), 2b, ext, calefac, muy soleado y luminoso, z. infantil, 1 pk, trast. . . .39 M • 0269 Coll Fava. 87m2, comedor, cocina, 3h, 2b,

trza 22,5m2, 1 pk, trastero, pisc comun. 43.5 M •0316 Z. residencial. 140m2, salón-comedor, cocina-off, 4h (3 dobles, 1 suite), 2b, calefac, aire cond., 2pk, trast, parque infant, pisc comun. Antig. 8 afios 65 M. • 0322 Monasterio. Reformado, com, coc, 3h, lb, todo ext, muy soleado, vistas Monasterio. 23 M. • 0264. Adosada, 240 m2, garage 3 c, trast, salóncom., coc-off, 3 hab. (1 suite), 2 b., 1 a., estud, calef, aire acond., orient, sur, pisc com., perfecto estado, ant. 7 afios 69,8 M

Av. Llum companys, 8 • Tel. 93 587 89 90 - 93 589 26 43 SACA

FIND

VENDES • Torre Blanca. Dúplex cantoner, 3 hab. + estu• Rbla. Celler. Pis 3 habitacions, bany complet, di, 2 banys, saló-menjador, cuina-office, 2 saló, cuina reformada, ascensor, pàrquing terrasses i 2 pi. de pàrquing. P-3274 .46,2 M opcional i calefacció. P-3252 21 M • Coll Fava. Pis 3 hab., 2 banys, cuina-office, • Centre. Pis 3 hab., b. comp., saló-menj., cuina orientació sud i pàrquing. P-3217 . . .40,8 M + galeria, trsa. i b. vistes. P-3223 . . . .23,5 M • Estació. Pis 3 habitacions, bany, saló-menja• Av. Cerdanyola. Àtic 2 habitacions, bany com- dor, parquet i ascensor. P-3081 28,5 M plet, saló-menjador, 2 grans terrasses. • Centre. Pis 3 habitacions, 2 banys, cuina i Totalment reformat. P-3185 27,250 M ascensor. A reformar. P-2972 23,5 M • Sant Francesc. Pis 3 hab., bany complet, saló- • Centre. Obra nova. 2, 3, 4 habitacions i àtics. menjador, gas i calefacció. P-3269 . .23,3 M Des de 34,4 M C/ Dos de Maig, 25 • Tel. 93 589 84 OO INMARBA,

FINQUES

S.A.

VENDES PISOS EN LLOGUER

• Àtic a la Rbla. del Celler. 3 habitacions, 1 bany, 1 lavabo, calefacció, parquet, terrassa. Tot nou. 135.000 • Pis moblat a la Rbla. del Celler. 3 habitacions + estudi, 1 bany, 1 lavabo, calefacció, llar de foc, terrassa 150.000 • Pis moblat a prop estació. Per estudiants. 4 habitacions, 2 banys, calefacció 80.000 • Apartament moblat en z. Creu Roja. 1 habitació, bany, plaça de pàrquing i terrassa . . . .85.000 C/ Valldoreix, 60 • Tel. 93 674 67 15 - 93 589 33 68 FINCAS

• Pis-Àtic C/ Vallès. 4 dormitoris, 1 bany. Bon estat, ascensor. 23 M • Pis Rambla Celler. 4 dor, 2 banys, ascensor, sol i vistes. Falten reformes 30 M • Pis a 1 min. estació, 2 dor, 1 bany, tot reformat, A.A. Impecable 31 M • Pis z. Parc Central. 3 dorm. dobles (1 suite), 2 banys, terrassa 60 m2, 2 pk 49,5 M • Pisos Coll Fava. 3-4 dor, 2b, pk, tr., z. com. piscina. Per estrenar. Des de 40 M • Adossada. Z. Estació. 4 dor., 2 banys, llav., trsa, ascensor privat, 2 pk 65 M • Adossada. Z. Estació. 3 dor. grans, 2 banys, llav., mansarda, pk, pisc. Impecable 82 M • Torre. Z. estació Mira-sol. Solar 380m2, casa 4 dor., impec, sol, z. tranquil·la. . . .67 M • Torre Valldoreix. Z. Mas Roig, 300 m2. solar 1.400m2, 6/7 dor, 3b. Bon estat 115 M • PISOS I PLACES DE PÀRQUING, diverses zones VENDA o LLOGUER Av. Lluís Companys, 52 * Tel. 93 674 77 76 - 93 589 42 05

OCCIDENTE

RIVER I M M O B . & VENTAS

VENTAS

•Coll Fava. Obra Nueva. Piso de 3 habitaciones (1 suite), 2 bafios, cocina-office, salóncomedor. jardín 80 nr. Pàrking. Trastero. Zona comunitària con piscina 44 M • Casa modernista. Centro pueblo. Totalmente reformada, 3 hab., bafio, aseo, amplio salón-comedor, parket. Jardín 50m2, pàrking 46,5 M. • Oportunidad parejas. 2 habitaciones, bafio y cocina nuevos, parket, todo exterior, balcón, tranquilo y luminoso. Reformado 23 M

• Piso Z. Torreblanca. 60 m2, 3 dormitorios, bano completo, cocina-office, salón-comedor y terraza 26,5 M • Àtico dúplex/buhardilla. Z. Monasterio, superfície construida 95 m2, 3 dormitorios, bafio y estudio con solàrium 29,5 M • Z. Torreblanca. Superfície construida 110 m2, 3 dormitorios. 1 suitte, 2 bafios, cocina-office con lavavajillas y salón-comedor 35 M • Z. Golf. 2 dormitorios, bafio completo, cocina,

C / Castilleios, 3 1 * Tel. 93 675 18 48

Plaça Octavià, 4 • Tel. 93 589 54 54 - 93 674 84 03

CASAS-CASAS i G., S.L. LLOGUERS

STILO PISOS EN VENTA

• C/ Sant Ramon. Pis 80m2, 3 habitacions 65.000 • Av. Lluís Companys. Pis 100 nr. totalment reformat (parquet, calefacció gas, portes, cuina, bany complet, pintura, etc). 3 habitacions 92.000 • C/ Sallès. Local 115m2 95.000 • C/ Sallès. Local 92m2 65.000 • C/ Castillejos. Local de 60 nr 50.000 • C/ Enric Granados. Local (planta i pis), 150 nr 125.000 • C/ Montserrat. Casa 95 m2, 2 plantes, pati, 3 habitacions 85.000

SOLARES EN VENTA

LOCAL

SOLAR EQUIPAMIENTOS

• Apto solo almacén. 500 m2. Entrada de vehículos. CÉNTRICO 175.000 ESTABLECIMIENTOS

• Local 120m2, Cerca Coll Fava. 100.000 +

• Ret'. 515. Valldoreix. Solar 2.000 nr, edificats 300 nr, 6 habitaciones, salón, comedor, cocina grande, 3 bafios, aseo, calefacción, piscina y barbacoa. Para entrar a vivir 160 M • Ref. 501. Coll Fava. Piso 3 hab., mejor que nuevo, pi. pk grande, soleado, buenas vistas, z. ajardinada con piscina, calef. y aire acond.39 M • Ref. 477 Sant Cugat. Casco urbano. Complet. restaurada, 4 hab. I estudio, cocina, 3 bafios y

Tasaciones gratuitas. Necesitamos torres y terrenos para cubrir demanda de nuestros clientes.

PISOS I CASES EN LLOGUER

Nuestra selección cuida especialment» el buen estado de cocinas y bafios. ,-,('01110 trahajanios'.' Nuestra filosofia de servicio se basa en cuatro pilares bàsicos: • Calidad • Rapidez* Eficàcia* Trato y seguimiento personalizado (•Dónde operamos? En Barcelona, Pedralbes, Sarrià. Tres Torres, Eixample, Ciudad-Diagonal, Sant Just, SANT CUGAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme. ^Nuestros clientes? Multinacionales. Entidadcs financieras y Consulados. ,• Idiomas? Alemàn, inglés, francès, holandès, italiano, catalàn y castellano. HEMOSALOJADOA MAS DE 100 KAMÍI.IAS I YIRANJERASA SANT CUGAT C/ Beltran i Rózpíde, 8- Barcelona * Tel. 93 204 55 20

• Valldoreix. Jto. Hotel Rusinyol. Sup. 2.200 nr. Apto residència geriàtrica, clínica, colegio, etc.

LEÓN TOMÀS PARQUINGS

• Adossada a Can Rabella, 3 habitacions, golfes, 1 bany, 1 lavabo, cuina, ampli saló-menjador, pk 2 cotxes, safareig, jardí privat. 160.000 ptes/mes. 1 Av. Vullpalleres. Adossada moblada, amb jardí privat. 3 hab, 2 banys comp., cuina-equip., 2pk 280.000 ptes/mes. (despeses de comunitat incloses).

• Cl Balmes

En venda

LOCALS EN LLOGUER

• Local en lloguer al carrer St. Tomàs. • Al costat del Monestir. 200 m2. • Al costat de la plaça Pere San 65.000

Passatge del Celler, s / n • Tel. 93 589 49 44

Rbla. Mn. Cinto Verdaguer, 1 9 . Valldoreix • Tel. 93 590 03 79 MONIKA RUSCH - Empresa germano espanola de Servicios Inmobiliarios TENEMOS LA VIVIENDA A SU MEDIDA «•.Qué hacemos? Ofrecenios un Servicio de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing.

•Valldoreix. 1.000 nr, cerca estación, 25 m. fachada 75 M

C / Villa, 1 - local 8 (entrada per Dr. Murillo, 21) • Tel. 93 674 88 O I

D O I N G IT

patio interior. Buena zona 67 M 1 Ref. 479. Valldoreix. Nueva construcción, 257 nr' edif, solar 600 nr, pàrking 2 coches, 4 hab., 2 bafios, aseo y cocina completa .72 M • Ref. 506. La Floresta. Nueva const., solar 661 m2, edificados 118 nr, 4 hab.. 2 bafios y acabados de calidad 42 M

traspaso • Horno degustación / barra bar y todas las instalaciones, terraza 100.000.

•Coll Fava. Planta baja. 103 nr, 3 hab, estarcomedor, coc, bafio, aseo, jardín 42m2, 2 pk, piscina y jardín comunitario 47 M • Z. Cànovas del Castillo, jto. Rbla. Ribatallada, 5 hab., 2 bafios 32 M

Av. Lluís Companys, 22 • Tel. 93 674 14 9 1 - 93 674 14 97

VENDES

SERVICE

salón-comedor, zona comunitària con piscina i plaza de pàrquing. Muy soleado y con vistas a Çollserola 36 M Àtico dúplex. Superfície const. 132 nf, 3 dorm., 2 bafios, cocina-office, z.comunitària con piscina i plaza de pàrking 48,9 M Torre adosada. 240 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 bafios completos, aseo, estudio 30 m2, terraza 20 nr, 3 plazas de pàrking, jardín 35 m2 y zona comunitària con piscina 69,8 M

AUGUSTA VENDES

• Av. Cerdanyola. Pis 70nr, 3 hab., bany, pk opcional, reformat 27,3 M • Can Magí. PI. baixa 98m2, 3 hab, bany + lav, trast, jardí privat 70m2, z. com amb pisc. 42 M • Z. Ajuntament. Casa adossada 215nr\ 4 hab + estudi 40m2, 2 banys, lav, garatge 3c, jardí privat 20m2 53,5 M • Coll Fava. Planta baixa 110m2, 3 hab., 2 banys, 1 pk. + trast, jdí priv 80m2, z. com. pisc. 53,3 M • Av. Cerdanyola. Local coemreial 596nr, pi.

SERVEIS

baixa 328m2 + altell 268m2 60 M • Turó Golf. Aïllada 400 m2 const., 5h., 3b, garatge 4 c, parcel·la 615m2. Nova estrenar. 105 M LLOGUERS

• Ribatallada. Pis 110 nr, 3hab., bany, lav, pk. . 125.000

• Coll Fava. PI. baixa 93m2, 3 hab, 2b, lpk, jdí priv 40m2 + z. com piscina 140.000. • Pla Vinyet. Casa adosada 250m2, 3h + estudi, 2b, lav, garatge 2 cotxes+trast, jardí 90m2. Moblada 300.000.

C / F. Moragas, 3 1 . Tel. 93 675 43 6 1 • C / F. Macià, 75. Tel. 93 675 9 1 5 1


46 PUBLICITAT

I '

-

1

e o O O

en 3

oo

<->

en

oo en

ro rn en en

LO

òd o

in C\J

£ °

-, 5I§ S -•». i_>

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

TO

oi

o.

5

oo

COÓ:

MULTIMEDIA En una era on les noves tecnologies tenen un paper primordial en el món de la comunicació, és vital tenir en compte les àmplies possibilitats que aquestes ens ofereixen. Amb els nous mitjans podrem fer arribar el missatge a un públic més ampli, d'una forma dinàmica i novedosa. A P&E posem al seu abast un equip professional capaç de combinar la creativitat i el disseny amb les eines més actuals de comunicació (webs, CD interactius, animacions, presentacions audiovisuals, gràfica televisiva,...) per difondre d'una forma més innovadora la seva imatge. A P&E Comunicació treballem per la seva imatge.

P&E The Creative Answer

IDENTITAT

C O R P O R A T I V A . C O M U N I C A C I 0 G R A F I CA . D I S S E N Y

ED I T O R I A L . P U B L I C I T A T . E S T A N D S . M U L T I M E D I A


Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

47

UIA COMERCIA Guia pràctica Ml

.i.ln.M

TORTOSA PUIG St. Bonaventura, 13 Tel. 93 675 34 54 GARCIA JULIÀ Av. Catalunya, 22, 1 r 2a Tel 93 674 41 64 GESTIÓN ACTIVA DEABOGADOS P. Casals, 40-42, bx. ww.gestionactiva.net Tel. 93 675 92 80 EULÀLIA PINYOL M Farrés, 15A-lc.D Tel. 93 674 44 69 LI. GR1ERA CABELLO F. Moragas, 5, 3r 3a Tel. 93 674 44 94

ALUMINIS GARRIGA Orient, 65, baixos Tel. 93 675 29 02

•M'I'l.tt'Hf FUSTER I FREIXA, ARQUITECTES, SCP. La Mina, 17, L. B Tel. 93 675 18 35 JORDI MERCADÉ Creu, 6-8, 2n 3a Tel. 93 209 73 26 Tel. 608 49 45 19 DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada, 31 B3 4r la Tel. 93 675 18 03 JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d'Or, 2 Tel. 93 674 26 01 JORDI FRONTONS Av. RiusiTaulet, 13 Tel. 93 589 41 47 MARTf FINET MIRA De la Creu, 25, lr Tel. 93 589 30 65

M" DEL MAR EJARQUE De la Creu, 25 - bx. Tel. 93 674 51 11

f.VtW'líM'i*! J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B Tel. 93 675 30 12 AGENÇAT Sant Antoni, 18 Tel. 93 675 00 17

••Yti#Hi,l41 DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D Tel. 93 674 44 69 BELL& ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 Tel. 93 674 17 84

•«.MIMÍ

• ;•

r.íii

CABANAS Santiago Rusinol, 54 Tel. 93 674 06 49 CUGART Torrent Bomba, 14 Tel. 93 674 43 90

•l·IHHMIfr CARDONA Valldoreix, 41 Tel. 93 674 15 09 SUN BIKE Can Matas, 2 Tel. 93 589 17 57

TUBAU La Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 Tel. 93 675 30 65

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS Av. Cerdanyola, s/n Tel. 93 589 20 00

TUBAU Mercat Pere San Parada 104 Tel. 93 589 14 18

T.M.G. TALLERS Borrell Front, 31-33 Tl. /Fax 93 674 34 75

TUBAU Passeig Rubi, 108 Valldoreix Tel. 93 674 57 47

T.M.G. Exp. i vendes Av. LI. Companys, 36 Tel. 93 675 56 53

PEPE ASENSIO Anselm Clavé, 14 Tel. 93 675 49 37

BAR STOP Rius i Taulet, 56 Tel. 93 589 12 99 CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Marti, 10 Tel. 93 589 47 90 CABALLU PETIT Cerveseria Tel. 93 674 10 05 GAUDÍ CAFÈ Me. de Torreblanca (davant dels cinemes)

SAGARRA Endavallada, 22 Tel. 93 674 0160

PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castillo, 4 Tel. 93 674 65 00

Iti.'iiiitil'.HiHM CARREFOUR Rubi-St. Cugat, km 4 Tel. 93 565 49 00

miLü-iama: TALLER JERONI MORAGAS Av. Villadelprat, 79 Tel. 93 674 50 48

•'TOH'I'IT·M VICAT2 Camí Can Calders, 8 A Tel. 93 675 20 01

RODÓ Rius i Taulet, 6 Tel. 93 689 82 80 CATALONIA CERÀMIC Sant CugatCerdanyola, km 3 Tel. 93 580 15 00 FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 Tel. 93 589 31 21

Iti'l·rUItlJ'li.f·' CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 Tel. 93 674 53 96 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT Camí Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pd. 125 Tel. 93 589 38 06

CLÀSSIC Av. Torre Blanca. 2 Tel. 93 674 19 03 EL PUNT Copes i sopars Tel. 670 59 40 01

20 ARPALl Valldoreix ,45 Tel. 93 674 % 02 COPISTERIA THER Sant Antoni. 24 Tel. 93 589 74 42 COPY-GRAFIC Can Matas, 8 Tel. 93 675 36 53 OF1NOVA Lluís Companys, 1 £ Tel. 93 675 23 73

H'Ii'ffli.'.'HMi-.-l BELSCON XXI, S.A. Camí Can Calders, 10-2n1a belsconxxi@nexo.es Tel. 93 675 32 67

••MHriímiim CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. LI. Companys, 29 Tel. 93 674 13 98

CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 Tel. 93 674 03 08

usBEmsm

Ífci3iiiiM«lxJHI

TOBELLA Santiago Rusinol, 49 Tel. 93 590 69 80 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20 Tel. 93 589 02 71

*L~~

rr

ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon, 21 Tel. 93 675 91 44 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 Tel. 93 674 12 39 ESCOLA THAU Vial Interpolar Tel. 93 589 81 08

CARME TALLEDA MÚSICA Martorell. 4 Tel. 93 589 28 33 ENTITATS BANCÀRIES CAUCA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 Tel. 93 675 19 04 CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 Tel. 93 589 75 12 CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 Tel. 93 675 31 00 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada, 20 Tel. 93 589 38 52

M.TERESA GREGORY PLANDOLIT Tota classe de llibres, tesis, fascicles, etc. Tel. 93 674 26 24 Tel. 93 417 07 59

LA JIJONENCA Major, 29 Tel. 93 675 25 86

EL PONT Girona, 3 Tel. 93 675 01 75

CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Camí del Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 Tel. 93 674 13 81 Tel. 93 675 18 20

GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 Tel. 93 674 61 72

M1RA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Plaça Joan Borràs, 1 Tel. 93 674 15 46

FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 Tel. 93 674 79 68 ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 Tel. 93 675 56 74

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 Tel. 93 589 22 64 TRINITY Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 22 01

H.IWITI'W.H ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina, 13 Tel. 93 589 57 76 SALA RUSINOL Santiago Rusinol Tel. 93 675 47 51 CANALS GALERIA D'ART De la Creu, 16 Tel. 93 675 49 02 POU D'ART Balmes ,35 Tel. 93 590 60 86 ADOLF Taller d'art Pere Mas, 17. Valldoreix Tel. 93 674 60 28

•WiWimwH·i

JOGUINES NINS Villa, 9 Tel. 93 674 13 96

APPLE CENTER Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

SANT CUGAT ESPORTS S.L. PI. Quatre Cantons Tel. 93 674 30 81

PROGRAM ACCÉS Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 15 56

SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 674 98 62

VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

UESC Cànovas del Castillo, 9 Tel. 93 675 23 90

na··ti.wmt'Kn A. ZAMORA, S.L. Mn.Cinto Verdaguer, 18 Tel. 93 589 26 38 FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03

HMflldtMdlli·Hiífcfcl FUSTERIA EBENISTERIA Tel. 93 699 67 48 Tel. 93 674 70 68

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 Tel. 93 674 15 32

2223

MC DONALD'S Centre Comercial Sant Cugat Tel. 93 674 46 54

MANTSERV, SA. Av. Catalunya, 18 Tel. 93 674 60 58

HERBOLARIS DIETÈTICA GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 Tel. 93 674 00 60 SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda Tel. 93 675 59 53

•iH'liTWIW'H HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix Tel. 93 674 75 98

SUMINISTROS VALLDOREIX Mn.C. Verdaguer, 107 Tel. 93 674 14 90

llirtill'Ifl'H'Wl RBV Francesc Moragas, 25 Tel. 93 675 58 55 SILUET CONTROL Esperanto, 12 Interior baixos Tel. 93 589 23 43

L'AMIC IMAGINARI RiusiTaulet, 13 Tel. 93 589 36 32

CARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 Tel. 93 674 36 94

33

ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2 Tel. 93 589 19 31 MES MARCS Enric Granados, 15 Tel. 93 589 14 29

MIREIA'S Valldoreix, 33 Tel. 93 674 99 40

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

ANNA FUSET Santiago Rusinol, 45 Tel. 93 589 50 72 SANBER-5 Anselm Clavé, 20 Tel. 93 674 45 71

WMMM33KKÈ ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 Valldoreix, 67 A Tel. 93 589 47 42 ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Major, 33 Tel. 93 674 01 74

MATERIALES RIOMAR S.L. C/1,61 (Can Barata) Tel. 93 588 02 49

LA PERLA Major, 3 Tel. 93 674 01 38

•i«WI MRW Ildefons Cerdà, 4 Tel. 93 590 26 80 MOBLES I DECORACIÓ CARRÉ MOBLES Fcesc. Moragas, 33 Tel. 3 674 09 95 l£« Tel. 93 674 15 50

MIRA-SOL Victòria, 48 Tel. 93 589 20 18 LA FLORESTA Pearson, 36 Tel. 93 589 78 00

CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusinol, 37 Major, 6 Tel. 93 589 22 32

LES PLANES Tel. 93 675 51 05 LLIBRERIES PAPERERIES

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 Tel. 93 674 11 40

LLIBRERIA MYTHOS Plaça Barcelona, 9 Tel. 93 589 86 17

MÀRMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons-Campoamor,12-N. 3 Tel. 93 675 5108

WALL STREET INSTITUT Av. LI. Companys, 15 Tel. 93 589 60 72

Vegeu pàgines 44-45

GIMNÀS SANT CUGAT Anselm Clavé, 20 Tel. 93 590 82 79

BOTÀNIA Jardins i terrasses, disenys i realitzacions de professionals experts. Tel. 93 675 61 16 Tel. 649 094 100

L'AMIC IMAGINARI Rambla del Celler, 89 Tel. 93 674 01 07

EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2 Tel. 93 589 00 14 MAJIK Sant Jordi, 29 Tel. 93 589 02 66

La Guia de Sant Cugat 2001-2002 ?

Molt aviat a casa vostra Distribució a totes les llars i establiments del municipi Hi sortirà tota l'activitat de la ciutat Dades d'interès i la millor cartografia

Guies i.ocals

i


:

48

GUIA COMERCIAL

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

Guia pràctica LA GARRIGA VERDA « R i u s i Taulet, 120 Tel. 93 544 24 11

PEPA MARTIN Falles grans Valldoreix, 28 Tel. 93 589 72 32

liWiHI'W.WI

TOT PUNT Sant Antoni, 19 Tel. 93 674 00 97

INDUBRUC Av. Ragull, 9-19 Tel. 93 589 00 23

l'Mtt*lMiil'ffll CONSTRUALPA Santa Mana, 9 , lr l a Tel. 93 589 01 51 STANZA Valldoreix, 10 Tel. 93 674 65 98

SÀBAT Santiago Rusinol, 46 Tel. 93 675 12 99

Valldoreix, 79

PROMUSA Av. Torre Blanca, 2-8 Tel. 93 589 17 32

MUSICAL ST. CUGAT Rosselló, 13 Tel. 93 675 47 57

BLUE MOON Major, 16. Tel. 93 675 02 67 Valldoreix, 41 Tol. 93 589 43 55

CARNÉ 1 BOSCH Fcesc. Moragas, 29 Tel. 93 589 60 88 TEIXIDÓ ÒPTICA

ROBA PER A ULLAR FALGUERA Villa, 1 Tel. 93 675 24 01

•iHiiim'kii-a BENETTON Santa Maria, 21 Tel. 93 674 85 02

CUCARRC Santiago Rusinol, 30 Tel. 93 674 55 80

SALUMS Sant Antoni, 50 Tel. 93 674 57 52

Sant Jordi, 30

FORMA'S Elies Rogent, 18 A

Tel. 93 589 44 95

Tel. 93 675 40 06

FERRON Rius i Taulet, 20 Tel. 93 674 68 47

JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr. Galtes, 5 Tl. 93 675 61 70

CAMPMANY Valldoreix, 16 Tel. 93 674 14 82

GENEV1EVE LETHU BOHEMA CRYSTALL Valldoreix, 49 Tel. 93 589 72 02

LA MODISTA Plana de l'Hospital, 3-5 local 6 l.l »3 589 86 69

Villa, 6 Tel. 93 674 03 16

JUANI Xerric, 28 Tel. 93 674 66 99

LEONELLI, S.A. COMPONENTS ELECTRÒNICS PERA MOTOCICLETES Av. Graells, 35 Tel. 93 590 66 66

POLLERIA I M M A Mercat Torre Blanca. Parada 1-5 Tel. 93 675 13 89

Plaça Octavià, s/n

TALLER

Tel. 93 589 89 99

ELECTROSOL Sol, 19 Tel. 93 674 36 88

l

».·?MV8 3·ii*ü REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel. 93 675 32 74

VALLÉS NET Sant Ramon, 4 Tel. 93 674 89 18

MECÀNICS I

SÚPER HOGAR

•.•;"I,;,-YM

MEÜS£EÍ«'iiiitrJl

TALLERS

MMX

• JAM·l.·MM.M LA LIONESA Tel. 93 674 07 71

VORAVIU Sant Antoni, 25-27 Tel. 93 589 88 55

PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 Tel. 93 589 53 54

•iWflitil'HsM

Av. Cerdanyola, 49 Tel. 93 589 87 02

»<i>Mf,i,>íaiil3Jg

Tel. 93 675 51 51

«WÍIIMÍM

TINTORERIA

DISPENSARI

S A N T CUGAT

VETERINARI

Sant Antoni, 1

DEL VALLÈS, S.L.

Tel. 93 674 11 82

Urgències 24 h

TINTORERIA S A N T CUGAT

Sabadell, 23 animals Tel. 93 674 69 45

Sant Llorenç, 27 Tel. 93 674 63 62

TINTORERIA

Tel. 608 89 81 36

SANT CUGAT

Tel. 93 674 69 45

TORNER

•iHIUtiMM

Plana Hospital, 35 Tel. 93 674 69 50

WEMHMM

RESID.3»EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 Tel. 93 674 42 23

AUX-VYD

Valldoreix, 59 Tel. 93 589 16 78 USSIATOURS Tel. 93 589 61 50

i',',ai-,ii CANSALADERIA JULIANA

Tel. 93 675 22 28

TALLERES MENA Pg. Torre Blanca, 13 Tel. 93 674 53 01

IBERPLAN VIATGES

Tel. urgències

Rbla. Ribatallada, 34

TALLERS

AIRTOUR Viatges per Catalunya amb avioneta Ptge. St. Salvador, 3. La Floresta Tel. 666 42 8 1 4 2

Plana Hospital, 10

Homeopatia per

Santiago Rusinol, 35

Sant Antoni, 62

Tel. 93 589 17 99

Tel. 93 589 44 22

Tel. 93 674 11 83

Tel. 93 675 55 06

Av. LI. Companys, 50

ASS. R À D I O TAXI

Telefonia i comunicacions

TALLER MECÀNIC C P. CANALS

MAILING VALLÈS, S.L. Mercè Rodoreda, 8 Tel. 93 589 23 71

TATER'S

AIR T E L E C O M

VETER1NOS

Francesc Moragas, 26

TINTORERIA

Hospital obert les

Tel. 93 674 08 11

SANT CUGAT

24 h

Av. LI. Companys, 2

Rius i Taulet, 31

Tel. 93 674 41 67

Tel. 93 589 71 41

Guia Mèdica CENTRES DE REHABILITACIÓ

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

SUSANA NICOLETTI Escoliosi. Mètode Schroth. Grups de relaxació. Incontinència urinària. Tractaments a domicili. Sant Antoni, 74. Tel. 93 674 74 37

DR. FERNÀNDEZ LAYOS Cirurgia general, aparell digestiu. Cirurgia menor de quists, berrugues, nevus. etc. Munies en general. Av. Torreblanca, 2-8, 2n,A-l. Tel. 93 589 47 00

DRA. M. DOMIN G O GALLART Medicina general, dietètica. Dilluns, dimecres i divendres, hores convingudes. PI. Doctor Galtes, 5, lr3a. Tel. 93 674 63 29 Tel. 93 589 64 83

C E N T R E D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA Dra. Anna R. Cerdà Dra. Rosario Sagarna - Dra. Llum Garcia. Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torre Blanca, 2-8 2a planta, desp. 12. Tel. 93 589 43 57

CONSULTORIS CENTRE MÈDIC CENTRE MÈDIC SÀBAT Certificats de conduir i armes. Medicina intern;), especialitats. Santiago Rusinol, 2, ent. la. Tel 93 674 15 26

WEMSBMMM SOFIA ROMA FERRÉ Fisioteràpia. Assistència Sanitària Fiatc. Asisa. C/Villa, 49. Tel. 93 674 48 72

d

mg •M

M

n^

M

"W r. r'AïmJl

1

\ nlf'llill'pi

CERVAL, GERIATRIA DEL VALLÈS SL Atenció a persones grans a domicili. Assessorament a llurs familiars. Gestió de residències i altre» recursos. Infermeria. Formació. C/ Àngel Guimerà, 3. Tel. 93 674 08 04 INPROSS Atenció i companyia a persones grans, "CANGURS" avis i nens. control de malalts, ajuda a la llar, trastorns especials. Salut i reserves a domicili. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r, desp. 11 i 12. Tel. 93 589 39 67 TELEASSIS. INPROSS 24 h Servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Sistema senzill, ràpid segur i de poc cost. Av. Torre Blanca, 2-8, 3rA. Tel. 93 589 39 67

h'mr·.i.Yjl

HOMEOPATIA D E LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Dra. Margarita Rabasa Hostench. Col. 15.097 Rbla. Ribatallada, 20, lr 3a Tel. 93 674 72 16

•».VI'ii?,,üii« LABORATORI DR. ECHEVARNE Santiago Rusinol. 17, baixos. Tel. 93 589 60 55

•'1W1WM CENTRE DENTAL I QUIRÚRGIC SANT CUGAT Plaça Dr Galtes, 5 lr2a. Tel. 93 589 00 00

MEDICINA NATURAL AYUR Naturopatia i teràpies alternatives. PI. Ajuntament. Tel. 93 675 63 39

METGES DE CAPÇALERA J.R. ESQUIROL CAUSSA Geriatria. Av. Torre Blanca, 2-8. Assistència Sanitària. Agrupació Mútua. Sanitas. M. Fiatc.

:-Wj

Cànovas del Cast i l l o , 4 Tel. 9 3 6 7 4 6 5 0 0

Dr». MONTSERRAT GARRIGA Metge de capçalera. Visites a domicili. Mútues. Major, 36, 2n. Tel. 93 674 00 25

CLÍNICA DENTAL AUTRAN Odontologia general, implantologia, pròtesis, odontopediatria, ortodòncia. Mútues. Av. Torre Blanca, 2-8 2a pi. desp. 11. Tel. 93 675 08 03

CLÍNICA ORTODÒNCIA 1 DISFUNCIÓ TEMPORO M A M ) I HI LAR Av. Torre Blanca, 2-8, 2n A, despatx 6. Tel. 93 589 03 % Tel. 93 675 22 12 CLÍNICA DENTAL MAJOR Dr. Ricardo Pineiro Lemoine PI. Unió, 3, 2n la. (LI. Companys/Colom) Tel. 93 674 72 4 0 DRA. M. JAUME SAURA Clínica dental. D l a d v 9 - 1 3 h i 1620 h. Pg. St. Magí, 22, bx. Tel. 93 674 23 35 CLÍNICA DENTAL VALLS - BULDÚ Dra. Marta Buldú Freixa Major, 23 - 25. lr 3a Tel. 93 675 64 77

•'linWllWMM CLÍNICA DENTAL DR. BRANDT Ortodòncia i odontologia general. Santa Maria, 9, 1 r 2a. Tel. 93 589 70 40

C E N T R E DE SALUT OCULAR Oftalmologia. Conveni amb les principals mútues. Doctor Murillo, 21. Tel. 93 589 5 1 0 6

DR. FERRAN FERRAN VILA Winterthur. Previasa. Assistència Sanitària. Medifiatc. Francesc Moragas, 48, ent. 2a. Tel. 93 675 48 53

J.M. COROMINAS CASARAMONA Pediatria. Asma infantil. Hores convingudes. Rbla. Ribatallada, 20, lr3a. Tel. 93 674 72 16 AINA-P1LAR C A N O S A ÚBEDA Pediatria. Medicina adolescent. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r pis. Tel. 93 589 35 48 Tel. 649 93 59 37 DRA. ANNA PUJIBET I A L D E S Pediatria. Vitalicio Salud. Mapfre. Endavallada, 21, lr. Tel. 93 589 29 95 Tel. 93 674 20 79

J O S E P M. FREIXEDES D.P. Malalties del peu, ortesis, plantilles ortopèdiques, papilomes, cirurgia del peu. Hores convingudes. Tel. 93 589 63 13 Tel. 629 16 95 36

PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA CT. PSICOTERÀPIA D E L VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Plaça Dr. Galtes, 5, 2n3a. Tel. 93 589 40 51 DRA. PALERM Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència, psicoteràpia. Hores convingudes. Francesc Moragas, 25-27,2n la. Tel. 93 674 36 53 Tel. 93 418 48 48 INSTITUT PSICOMÈDIC SANT CUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depres-

(

Dra. M.D. ^t Carreres Benassary

Centre Mèdic S à b a t Santiago Rusinol, 2 • ent. l a

Anunciar-se en aquesta secció costa molt poc

M. D. C A R R E R E S BENNASAR Centre Mèdic Sàbat. Santiago Rusinol, 2, ent. la. Tel. 93 674 15 26 Tel. 93 674 01 47 INSTITUT D E BENESTAR I SALUT COMUNITÀRIA (IBSC) Rambla Can Mora, 15-Iria. Tel. 93 587 91 87 TOCOCINECOLOGtA I OBSTETRÍCIA DR. JESÚS FERNÀNDEZ BAIZAN Tocoginecologia. Hores convingudes. Av. Catalunya, 2 1 , 2n la. Tel. 93 589 48 08 Tel. 93 674 74 09 Particular DRA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA I J J . G Ó M E Z CABEZA Francesc Moragas,

125, l r 2 a . Tel. 93 589 13 07

tiiM'Ji'il.Wl·MM JOSEP DOMINGO PECH Traumatologia i ortopèdia Ass. Sanitària. Previasa. Medytec. Policlínic. Av. Torre Blanca, 2-8, 2a-10. Tel. 93 589 18 88 DR. FERMÍN ARAMBURO Cirurgia ortopèdica traumatològica. Hores convingudes. Girona, 21, lr 3a. Tel. 93 674 43 46 Tel. 93 589 05 34 DR. JOSÉ CARLOSVALDÉS Traumatologia, artroscòpia i cirurgia ortopèdica gral. Especialista en espatlla. Cirurgia ambulatòria de galindons. Mútues. Hores convingudes. Centre Mèdic Sàbat. C/ Santiago Rusinol, 2. Tel. 93 674 15 26

Aitfa Dra. Pilar Canosa. Col. 7.201 Hi col·laboren:

93 674 15 2 6 * 93 674 0147

Dr, JESÚS CARNICER: Pediatre, Gastroenteroleq

«*3 5 8 9 ^:Z 8 2

11 aumatolo}»-H, A r t r o s c ò p i a > CiruKÍ» O r t o p è d i c a

sions, alcoholisme, toxicomania, trastorns d'ansietat, estrès, tabaquisme. Av. Torre Blanca, 2-8, 3rA,desp. 11 i 12. Tel. 93 589 37 87

AL NEN I ADOLESCENT

PSICOLOGIA

WtOtlt

CATIFES • TAPISSOS KIL Venda • Neteja • Restauració

Previasa. Mútua HGC. Urg. 24 h, domicili. Tel. 93 589 39 26 Tel. 609 33 10 80

EVA M ' de LA PENA: Logopeda infantil SÍLVIA LLUMA: Psicòloga infantoiuvenil

Dr. JOSÉ CARLOS VALDES Dr OSCAR ASENSIO: Pneumologia i al·lèrgia pediàtrica

Ai·iiip.uio Mútua, Al 11,ITI/, Asit. Sanitària, \ M > ; I . Aii-s.i, <;i|;i Salml. CftMT, C'vgna, H.N.A, Mútua O r a l . C a t a l u n y a , Sanitas, Si'is.iiR-t. \ U . I I K u> ) OtMM

Centre Mèdic Sàbat. C7 Santiago Rusiftol, 2. Tel 9 3 6 7 4 15 2 6

SALUMS l l e g u m s cuits, bacallà i conserves • •• Sant A n t o n i , 50 Tel. 93 6 7 4 57 52

CENTRO DE ECOMEDICINA

I si ets subscriptor et sortirà gratis

Naturopatia Masajes terapeuticos Drenajes linfàticos Tratamientos antitabaco

SituH-Q son trol \ ^

Ayur Sant Antonio, 10 tel. 93 6756339

NOVETAT: EXTENSIONS Meleno extralhrga en unes hores 100% cabells naturals Tel. 93 589 4651 C/ Martorell, 2ü

Gimnàs especial per modelar la silueta femenina Estètica hores convingudes C/ Esperanto. 12 int. D. Tel 93 589 23 43

Av. Torre Blanca, 2-8, 3a planta, despatx 6

Tel. 93 589 35 48 HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L' ADOLESCÈNCIA Dra.Margaríta Rabasa Hostench Col: 15.097 Rbla.Ribatallada, 2 0 - ler. 3a Tel. 93 674 72 16


GUIA COMERCIAL

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

49 3--.

Guia gastronòmica BAR. REST. ARNAU P. Fcesc. Macià, 71-Ic. 4 93 589 03 76 Cafeteria i restaurant

CAN CASOLETA St. Bonaventura, 39-bx. 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

GAUDf CAFÈ Me. Torreblanca Esmorzars, aperitius, menús ràpids i tapes

LA MASIA Av. Corts Catalanes, s/n 93 589 34 45 Cuina catalana casolana

BAR BOKATA Plana Hospital, 35-3 93 589 19 72 Cafeteria i entrepans

CABALLU PETIT Rius i Tauler, 19 Tel. 93 674 10 05 Cerveseria

GRANJA AUGUSTA Placa Augusta, 4 93 589 88 90 Cafeteria

LA PASTA BOIXA Alfons Sala, 24 93 675 15 03 Pizzeria, creperia

BACCO Manel Farrés. 97 93 674 30 69 Menú diari i pizzes

EL CASINET Camí Can Ganxet, 47 93 589 50 83 Menú diari i entrepans

ITALIANS Sant Bonaventura, 6 93 674 64 33 Menú diari

MAS ROIG Plaça Mas Roig, 4 93 675 00 86 Xai, entrecot a la brasa

CABASSA CASTANO Puigmal, s/n 93 674 02 67 Cuina de mercat

EL JORDI'S Sant Jordi, 39 93 674 II 18 Amanides i entrepans

LA CANTONADA PI. Dr. Galtes, 5-lc. 8 93 589 23 32 ('reps, amanides, menús

MASIA AMETLLER Cm. Can Ametller, s/n Obert tots els dies de l'any. Tel. 93 589 22 52 Salons per banquets, convencions, etc.

CAFÈ AUDITORI Pla del Vinyet, s/n. Tel. 93 674 69 73 Cafeteria: de dm a dg Bar musical: dv i ds

EL MESÓN Plaça Octavià, 6 93 674 10 47 Braseria i cuina de mercat

LA GRANJA St. Antoni-plaça Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

PA I PA Sant Jordi 93 589 49 45 Menú diari. Baguets calentes

CAFÈ SQUASH Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 587 93 % Menú diari i de festius.

EL PEROLET Pg. Fces. Macià, 67 93 675 53 03 Cafè Restaurant

LA JUONENCA Major, 29 93 675 25 86 Gelats i turrons artesans

TORRADA GRILL Plaça Pere San, 6-8 93 589 72 74 Creps, amanides,

CAN EDO Lleó XIII 93 692 24 24 Carn • la brasa i calçots

EL PUNT Sabadell, 41 670 59 40 01 Copes i sopars

LA JUONENCA Xerric, 30 93 674 13 48 Gelats i turrons artesans

CAN BARATA Ctra. Rubí-Sabadell, km 15.200 93 697 06 52 Cargols a la llauna i arròs negre

FRANKFURT LA PALTA Rbla Can Mora, 24 93 589 50 11 Frankfurts

LA JUONENCA Villa. 1/Murillo, 1c. 93 675 34 02 Gelats i turrons artesans i serv. de cafeteria

La R e c e p t a de M. Àngels Quadras AMANIDA DE GAMBES INGREDIENTS -Gambes - Olives verdes - Cogombres en vinagre - Enciam - Poma agredolça ben grossa - Tassa de maionesa - Cullerades soperes de quetxup

CONSELL Un plat ideal per anar a la revetlla de Sant Joan.

GELAT DE PINYA (POSTRES D'EN XAVIER) ELABORACIÓ D'un pot de pinya de qualitat, en separem l'almívar i el posem a escalfar lentament per fondre'n el sucre. Es mescla amb la llet evaporada Ideal una vegada fred. S'hi afegeig la pinya trossejada, es mescla tot i es fica al congelador. COMENTARI Preparat per en Xavier, un pare que va de passeig amb els seus fillets i així quan torna a casa ja té les postres a punt per menjar.

CERVESERIA.

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DISSABTE P.Francesc Macià, 71 14 Tel.93 589 03 76 Sant Cugat del Vallès

per ccirn de la bona,

Mercat Municipal

Elige el sabor de tu

ARNAU

TtlBMJ •

ELABORACIÓ Es posen a coure les gambes, uns 5 minuts. Se'n pela la pell i si són grosses, es tallen a trossets. Es posen en una plata fonda junt amb les olives tallades a trossets ben petits, i amb els cogombres, també tallats ben fins, l'enciam net i escorregut tallat amb les tisores i la poma tallada a daus. Fem una maionesa, aclarida amb dues cullerades de salsa quetxup. Tot remenat es tira a sobre l'amanida. Se serveix fred.

BAR RESTAURANT CAFÈ

Migdia, 25 Tel. 93 674 12 85

150 g 100 g 100 g 1 1 1 2

"TOlRlA *Ulipt|l!

tAB

Rius i Taulet, 19 • Tel.93 674 10 05

• Aocitru. *

Uf'L !••• — — CAMÍ CAN AMETLLER, s/n. Sant Cugat del Vallès Tel. 9.3 674 91 51 - 93 589 22 52

AH

Mercat Pere San Parada 1.04 Tel. 93 589 14 18

Augusta «nu

IÍ MENÚ DISSABTE 1.150 PTS MENÚ DIARI C/Sant Jordi, n° 33-35 Tel. 93 587 93 96

^VACUNO

Plaça Augusta,4 ENTREPANS ESPECIALS PLATS COMBINATS PLATS DEL DIA

Tota una tradició

Granja-Bar

Torreblanca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65

(^JAMÓN

iiit

(• 111

Tel.93 589 88 90

Cuina catalana i casolana Menú 1.200 ptes.

Carretera Roqu ;tes, s/n Sant Cugat Tel. 93 589 34 45

Sant Cugat Centre comercial

BAR RESTAURANT 1» -

Pl.Pere San, 6 (Mercat Vell) Tel. 93 589 72 74

ESPECIALITATS EN BRASA Carns i verdures brasa Coques xapata Cargols a la llauna

Com si fos de tota la vida

Passeig de Rubí, 108 Tel. 93 674 5 7 4 7 •

Ramon Escayola, 57 Valldoreix

Tel 93 675 00 52

Sant Martí, 10 08190 Sant Cugat del Vallès BILLAR FRANCÉS (CARAMBOLA) BILLAR AMERICÀ - POLL 51

Helados Lajijonenca TURRONS ARTESANS C. Major, 29 - C. Xerric, 30 - Villa, 1 Tel. 93 675 25 86-93 67413 48-93 675 34 02

Anunciar-se en aquesta secció costa molt poc *»3 5 8 9

r>2

9Í2.

I si ets subscrípte et sortirà gratis

"Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat e- mai 1

Pi. Octavià, 6 Tel. 9 3 6 7 4 10 4 7

els4cantons@totsantcugat.com

la xocolata... f f v f f v els entrepans... <fH4fv • I cafè... * * v * H las pastes... <#fv#fv al suís... * K * H

Pi. Barcelona Tel. 93 675 52 46


50 AGENDA

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

La Ràdio 91.5 FM De dilluns a divendres

A LES 14.00 H

A LES 8.00 H

A LES 20.00 H

Primera plana. Informatiu amb Eva Romero.

Noticies de les 8. Resum de l'actualitat local.

Estoc de pop. Ràdio fórmula amb Iolanda Casas i Salva Vallvé.

A LES 20.30 H

A LES 10.00 H Versió directa. Magazín amb Marc Serra.

I .'esportiu. Informatiu d'esports amb Ivàn Penas.

A LES 12.30 H

A LES 21.00 H

Ni de conya. Programa d'humor amb Roger Jové i Marc Serra.

Rock World (dimarts). Música pop rock amb Ivàn Medina. 'Chill Out' (dimecres). Música chill-out amb David Villena. Jazz Cava (dijous). Música de jazz amb Josep M. Alvira. Dance Legend (dimecres). Música dance amb Jean Misslin.

A LES 13.00 H Sant Cugat avui. Informatiu amb Josep NI Miró.

A LES 13.30 H Actualitat esportiva. Esports amb Anna Barreda.

A LES 13.40 H Amb molt de gust. Programa de gastronomia amb Pep Blanes.

Dissabte

Diumenge

A LES 9.00 H Bon dia. Amb Joan Vallvé.

A LES 9 . 0 0 H Missa de diumenge.

A LES 10.00 H

A LES 10.00 H

Éssers urbans. Magazín amb Magda Méndez i Jordi Ramos.

Roda d'amics. Amb Pere Pahissa i Joan Fàbregas.

A LES 23.00 H

A LES 13.00 H

A LES 13.00 H

Càsting (dilluns). Programa d'entrevistes amb Magda Méndez i Jordi Ramos. Ni de conya (dimarts, dimecres i dijous). Programa d'humor. Repetició. L'hora bruixa (divendres). Programa d'esoterisme amb Carles Roca i Noemí Artero.

Avantmatx. Esports amb Carme Reverte.

Esport en marxa. Informació esportiva amb Carles Murillo i Ignasi Traperho.

Segle XXI (dimecres). Programa de debat i entrevistes amb Oriol Junqueras i Alex Asensio. Didascàlia (dijous). Programa d'arts escèniques amb Pep Tugues. L'estrena (div.). Programa de cinema amb Jordina Reinón i Xavi Torres.

A LES 23.30 H Enyorada Blancaneus (dimecres). Espai de poesia amb Jordi Lara i Joan Puntí. Bones notícies (dijous). DE LES 2 4 . 0 0 H A LES 8 . 0 0 H Música al teu costat. Fil musical.

A LES 22.00 H Al lloro (dilluns). Actualitat musical amb Salva Vallvé. Fora de joc (dimarts). Tertúlia esportiva amb Carme Reverte.

A LES 1 4 . 0 0 H Ràdio Play. Música amb Sònia Carmona.

Tal com érem. Amb J. M. Alvira.

A LES 1 6 . 0 0 H Azimut. Amb Jesús Torné.

A LES 1 6 . 0 0 H Didascàlia. Repetició.

A LES 1 8 . 0 0 H L'estrena. Repetició.

A LES 17.00 H

A LES 19.00 H

A LES 18.00 H

Música pop. Amb José Miguel Garanto.

L'àlbum. Música amb David Villena.

A LES 22.00 H Música al teu costat. Fil musical.

CADA HORA Butlletins informatius. Informació local i comarcal.

Farmàcies de torn

A LES 14.00 H

Bon rotllo. Magazín amb Raquel Iniesta.

A LES 2 1 H Esport en marxa. Informació esportiva amb Carme Reverte. DE 2 2 . 0 0 A 8 . 0 0 H Música al teu costat. Fil musical.

Santoral DIJOUS 2 1

DIJOUS 2 1

Domènech

pg. St. Magí, 50

93 674 33 53

DIVENDRES 2 2

Cullell

ptge. Diputació, 6

93 6 7 4 03 64

DISSABTE 2 3

R i e r a Rivière

Dr. Murillo, 1

93 674 04 30

DIUMENGE 2 4

Salavert

Santiago Rusinol, 38

93 674 06 45

DILLUNS 2 5

Texidó

rbla. del Celler, 97

93 674 77 4 9

DIMARTS 2 6

Beringues

Lluís Companys, 46

DIMECRES 2 7

Moral

Santa Teresa, 4 0

Sts. Lluis Gonzaga, jesuïta, Ramon de Roda, bisbe. Sta. Demètria. vg. mr.

DIVENDRES 22 El Sagrat Cor de Jesús. St. Paulí de Noia, bisbe.

DISSABTE 23 El Puríssim Cor de Maria. Sts. Zenon i Zenas, mrs.; Jacob, patriarca.

93 674 04 83 - 93 589 37 08 93 675 33 4 4

DIUMENGE 24 La Nativitat de Sant Joan Baptista. Sts. Orenci i sis germans, soldats, mrs.

DILLUNS 25 Sts. Guillem, ermità; Pròsper d'Aquitània, bisbe. Sta. Eva, monja.

DIMARTS 26 Sts. Joan i Pau, germans, mrs.; Pelai, noi, mr. Sta. Perseveranda, vg.

De dl. a dg. (9-22 h): Domènech (Sant Cugat) i Pintó (Valldoreix) - De dl. a dv. (14-20 h): Serrés (les Planes) Dissabte matí (9 a

-t

13.30 h): Serrés (les Planes) - Dissabte tarda: Beringues, Llorens, Salavert i Serret (Mira-sol) - Diumenge matí: Isern (la Floresta).

DIMECRES 27 Mare de Déu del Perpetu Socors. Sts. Ciril d'Alexandria, bisbe, dr.; Ladislau, rei.

Les noces de la setmana

jm

David Martín i Irene Tinto

Pere Vilarasau i Isabel Maria Gómez

Aurora Francisco I Manel Expósito

Jesús Alonso i Rosa Maria Marí

Juan Pulido i Marta Guerrero

Marta Egea i Xavi Reig

Fotografia: MONTSE SANT


AGENDA

Dijous 21 juny del 2001

el diari de Sant Cugat

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

Telèfons d'interès AJUNTAMENT Sant Cugat Casa de Cultura EMD Valldoreix OMIC PROMUSA

ENTITATS 93 565 70 00 93 589 13 82 93 674 27 19 93 589 31 88 93 589 17 32

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CAP 93 589 11 22 CAP - Urgències 93 589 44 55 Ct. Soc. Sant. La Floresta . .93 589 78 00 Ct. Alzheimer St. Cugat . . .93 674 23 83 Creu Roja Sant Cugat 93 674 12 34 Creu Roja Valldoreix 93 674 24 59 Dispensari - La Floresta . . .93 674 76 15 General de Catalunya 93 589 12 12 Vall dHebron 93 427 20 00 Sant Joan de Déu 93 203 40 00 Telèfon de l'Esperança 93 414 48 48 ASSOCIACIONS AAPP VV Can Majó Vall. .93 674 50 49 AAPP i VV Valldoreix 93 674 21 97 AAPP Montserrat Vall. . . . 9 3 674 2105 AA Prop. i V la Floresta . . .93 674 20 89 AAVV Aiguallonga Floresta 93 674 51 29 AAPP i VV Mira-sol 93 674 20 18 AAVV V. Carme Mira-sol . .93 674 10 03 AAVV St. Joan Mira-sol . . 93 674 71 03 AAW i Prop. Mas Gener . .93 674 99 43 Consumidors 93 268 45 67

ASDI 93 675 35 03 CPA 93 589 16 74 C.Castellano-Manchego . . .93 589 76 05 Germanor Cavis

93 589 57 98

Grup Suport Immigrants . .93 674 93 14 Sant Cugat Comerç 93 674 03 22 LLEURE Arxiu Gavín

93 674 25 70

Arxiu Municipal

93 674 69 93

Arxiu Nac. Catalunya 93 589 77 88 Casal Cultural Mira-sol . . . 9 3 589 20 18 Casal d'Avis Sant Cugat . . .93 589 16 38 Casal Valldoreix

93 674 45 99

Centre Cívic la Floresta . . .93 589 08 47 Ctre. Cívic les Planes 93 675 51 05 Cines Cinesa (reserves) . . .93 589 09 41 Cines Yelmo (reserves)

902 12 41 34

Club Muntanyenc

93 674 53 96

Coral de la Unió Esbart Sant Cugat

93 674 10 06 93 675 26 52

Llar d'Avis Parròquia

93 589 05 98

Piscina Valldoreix

93 675 40 55

MITJANS DE COMUNICACIÓ El Diari de St C. "Els 4 C." . .93 589 62 82 Ràdio Sant Cugat 93 675 59 59 TOT Sant Cugat

BOMBERS Bellaterra Generalitat Rubí - Sant Cugat

93 692 80 80 085 93 699 80 80

93 674 86 61

ORGANISMES OFICIALS Hisenda Jutjat

93 589 11 55 93 674 66 96

PARRÒQUIA Les Planes Sant Pere Octavià Valldoreix

93 204 75 03 93 674 11 63 93 674 05 69

POLICIA Cuerpo Nacional Municipal i Protecció Civil Municipal (Valldoreix) Comissaria St. Cugat DNI (Cita prèvia) Urgències

93 674 78 58 092 908 79 51 25 93 674 76 12 93 589 30 80 091

Cinemes Sant Cugat CINESA SANT CUGAT CINESA 1 El regreso de la mòmia

16.00

CINESA 1 Blow

19.00 - 22.00

CINESA 2 El emperador y sus locuras .16.00 - 18.05 - 20-10 - 22.15 CINESA 3 El diario de Bridget J. . 16.00 - 18.10 - 20.25 - 22.40 CINESA 4 Tomb Raider

16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30

YELMO 1 El emperador y sus locuras. 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.30 YELMO 2 Tomb Raider

B

16.00 - 18.30 - 20.40 - 22.45

Informació i inscripcions De dimarts a divendres De 9 a 13 h i de 17.30 a 19.00 h

Sant Albert, 5 Tel. i fax 93 589 82 6 9

AGENDA Juny Divendres 22 de juny Audició fi de curs de l'Escola de Música Andante.

93 478 50 00 93 204 22 47 93 205 15 15 93 674 33 71 93 490 02 02 93 318 87 50 93 589 44 22 93 674 09 97 93 674 11 11

Hora:

Ales 18 h.

Lloc:

Al Casal de Cultura de Valldoreix.

Org.:

Escola de Música Andante.

Col.:

EMD de Valldoreix.

Schubertíada a Valldoreix. Joana Vilaplana, Soprano i Carles V. Xirinachs, piano.

Horaris

Hora:

A les 21 h.

Uoc:

A la parròquia de Sant Cebrià.

Org.:

Joana Vilaplana i Carles V. Xirinachs.

Col.:

EMD de Valldoreix.

ACTIVITATS D'ESTIU

YELMO 3 Tomb Raider

16.00 - 18.30 - 20.40 - 22.45

Org. EMD de Valldoreix

YELMO 4 Siempre a tu lado

16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.55

ÚLTIMES PLACES DELS ESPLAIS D'ESTIU

YELMO 5 El diario de Bridget J. . .16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.50 YELMO 6 El regreso de la mòmia

17.10 - 19.45

YELMO 6 Blow

22.30

YELMO 7 Doraemon, y las mil y una aventuras YELMO 7 La hora de la arafia

YELMO SANT CUGAT SESSIÓ MATINAL (12.00 h): diumenges i festius

EMD Valldoreix

SERVEIS Aigües la Floresta 93 674 20 89 Catalana de Gas 93 725 29 44 Correus 93 674 70 96 ENHER Rubí 93 699 18 92 FECSA (atenció client) . . .900 73 73 73 FECSA (avaries) 900 74 74 74 Funerària 93 589 55 52 Repsol-Butà 93 674 15 80 Recollida voluminosos 93 589 28 17 SOREA 93 589 00 21 TRANSPORTS Aeroport Carreteres FGC Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis (parada) Valldoreix (parada)

. . 16.15 - 18.15

• Casals d'esplai: Juny (del 25 al 29) Agost (del 30 de juliol al 10 d'agost) Setembre (del 3 al 14)

20.15 - 22.35

YELMO 8 Abierto hasta el amanecer mi6.15 - 18.15 - 20.30 - 22.55 YELMO 9 El sastre de Panamà

CINESH

Inscripcions: Casal de Cultura de Valldoreix, dimarts, dimecres i dijous de 9.30 a 12.30 h i de 17.15 a 19.00 h. TeL/Fax: 93 589 82 69

• Estades d'esplai: Juliol II (del 16 al 27) • Estades d'aventura: Juliol II (del 16 al 27) • E s t a d e s d'anglès: Juliol II (del 16 al 27)

17.30 - 19.45 - 22.40

El cinema de casa teva

SANT CUGAT 2a

ESTRENA

SETMANA

Jl·lHNNY DEPP

PEHELOPI CRUZ

!

* f > - JÉÈL

r^*fls

,

*'4$m»*

SALA1: 19.00- 22.00 GOLFA: 00.25. APTA.

SALA 2: 16.00-18.05-20.10-22.15 MAJORS 13 ANYS

SALA 4: 16.00 -18.10 - 20.20 - 22.30 GOLFA: 00.45. APTA.

SALA 3: 16.00 - 18.10 - 20.25 - 22.40 GOLFA: 00.45. 13 ANYS.

CINESH f/hranwtmtlmNBP&kL

Pàrking 2 h gfatis

Dfcfttftt (tia tftí ! esptíctadoi

51

Venia antic ipafa

Sesiones nua·ntóas

Pagament aa& targeta crèdit

- y


52 SOCIETAT

el diari de Sant Cug

SANTCUGATENCS "És llastimós que Varxiu hagi de marxar a Tàrrega"

l'estirabot JORDI CASAS

Surrealista

Josep M. Gavín Col·leccionista com ningú, i amant del seu país, Catalunya, Josep M. Gavín s'ha vist obligat a cedir l'Arxiu Gavín a la Biblioteca de Tàrrega. Sant Cugat perd, així, un dels seus elements identificatius. Aquest valldoreixenc compleix avui 7 1 anys, la majoria dels quals se'ls ha passat treballant nit i dia. Fotografia: JORDI GARCIA

pogut quedar a casa nostra. És ben veritat allò que ningú no és profeta a casa seva.

Alex López / VALLDOREIX Quan decideix cedir a la biblioteca de Tàrrega tot el seu fons documental?

Parlem de xifres. Què és tot el que té col·leccionat?

_-Sempre havia pensat que en algun moment o •ltre arribaria el dia que ho hauria de fer. La prova és que ja m'havia compromès amb la Generalitat de Catalunya que l'Arxiu Gavín el cediria a l'Arxiu Nacional de Catalunya. En els últims quatre anys ha esdevingut un fenomen amb què no comptava. No hi ha dia que no rebi una donació d'objectes: postals, estamperia, nadales, goigs i un llarg etcètera. I per això ha decidit cedir-ho a Tàrrega.

I lo cregut convenient cedir-ho a algun lloc que es comprometés a seguir la meva tasca. Que I continuï fent un seguiment exhaustiu dels 27 temes que toco. L'Ajuntament de Tàrrega s'ha interessat, i altres ciutats també, a fer-ne un seguiment, i és per això que m'he decidit. I per què l'Arxiu Gavín no es queda a Sant Cugat?

L'alcalde Lluís Recoder va venir a veure l'arxiu. Va dir que només es podia comprometre a guardar els documents. I a mi, el que m'interessa és que se segueixi. El que em dol és que l'arxiu se'l queda una ciutat com Tàrrega, que té 13.000 habitants, i que aquí a Sant Cugat, - que presumim que ja hem superat els 61.000, no puguem mantenir un arxiu com aquest. Jo ja he fet prou a crear-lo. No s'ha sabut valorar el que tenim. És llastimós que se n'hagi d'anar a cent quilòmetres lluny d'aquí, quan s'hauria

Tota la col·lecció sobrepassa ja els dos milions de peces. Tinc més de 400.000 nadales. Els documents que parlen de geografia, història, costumisme, folklore, arxius, museus, arquitectura religiosa, arquitectura civil, etc., són més de 700.000 documents. A banda d'això, tenim totes les col·leccions d'estamperies: postals que sobrepassen les 300.000 peces, les de goigs, que estem en 31.000... És una bogeria, ho reconec, però penso que és necessari. He viscut molt feliç tota la vida. I ho faig perquè sincerament crec que estic fent una labor, si no no ho faria. El meu inventari d'esglésies és l'únic que hi ha al món, està catalogat per la UNESCO. Dispensi. Què més ha fet?

Moltíssimes més coses. He col·laborat en 611 llibres, amb notícies, fotos, gravats..., entre moltes altres coses. I insisteixo que no ho he fet per aconseguir cap rècord. Ha estat una satisfacció moral molt gran de veure que el que he fet ha servit per alguna cosa per aquest món i per no passar-hi només perquè t'hi han portat. Amb tot el que ha fet vostè, sí que pot dir que ha fet país.

Per descomptat. He fet país més que ningú en l'aspecte que l'he trepitjat tot. He estat a tots els pobles de Catalunya. És més, un dels qua-

tre rècords Guiness que tinc és per haver estat l'home que ha trepitjat tots els pobles de Catalunya, fins i tot els 214 que hi ha desapareguts. També he estat a tota la Catalunya Nord, Andorra i la Franja de Ponent. Com ha estat el procés que ha seguit per poder arribar a tenir un arxiu tan ben documentat com el que té?

No deixar de treballar mai, nit i dia. Fa 24 anys que dormo cinc hores i quart. Treballo sempre, tots els dies de l'any. Ja de molt jove vaig adonar-me que havia d'aprofitar el taxímetre de la vida. Des de llavors, ho he aprofitat tot al màxim. També he estat a 76 països. Com es defineix?

Sóc una persona molt normal, però amb una cosa que no té gaire gent, molta força de voluntat i continuïtat. Hi ha molta gent que comença coses i se'n cansa. Com més gran m'he fet, més ganes tinc encara de fer-ho. Jo en aquest moment encara començaria col·leccions i m'he de frenar. Fent l'arxiu m'ho he passat molt bé, he gaudit i disfrutat. Ara mateix, per exemple, tinc la col·lecció de marededeus, que només fa cinc anys que vaig començar-la, i ja en tinc 72.000. Em comprometo a arribar a les 300.000 si visc deu anys més. Seguirà treballant com fins ara?

Mentre pugui, seguiré treballant. Mentre em senti amb ànims com m'hi sento ara mateix, igual que quan era jove o més, continuaré la meva tasca.

GESTIÓ I

Des de fa temps segueixo els plens municipals. Però no em pregunteu per què, ni jo mateix m'ho sé explicar. Per tant, puc parlar del debat del darrer ple, alguns aspectes del qual em van deixar perplex. Anem a pams. El partit minoritari de la coalició de govern es va despenjar amb una moció d'aquelles que treuen el singlot. Pretén que les casas regionales de casa nostra (i valgui la redundància) oficialitzin una setmana de portes obertes. No cal dir que el primer que hom es pregunta és qui és l'ajuntament per fer que obrin les portes. Per una altra part, em consta que sempre les han tingut obertes per a qui hi ha volgut anar-hi. Però el tema de fons no és de portes, sinó de concepció cultural. A veure quan anirem entenent que en aquest país no hi ha un munt de cultures. Només n'hi ha una, la catalana. El que existeix, és un conjunt d'expressions culturals, d'origen divers i complex, que vol seguir existint i en té tot el dret. El debat ha de centrar-se en com empeltem allò que se suposa autòcton de totes aquestes aportacions. I, en aquest sentit i si volem ser rigorosos, no hauríem de parlar només de casas regionales (andalusa, castellanomanxega i murciana pel que fa a Sant Cugat), sinó també, i cada cop més, de marroquins, equatorians, colombians, pakistanesos... El més graciós de tot plegat és que es va aprovar amb els vots de tot l'equip de govern. Qui ho havia de dir!! L'altre tema, més que absurd, és penós. Un grup municipal de l'oposició es va abstenir de donar el nom de l'escriptora Montserrat Roig a un carrer. Sembla que el Sr. Joan Coromines, a qui no discuteixo cap mèrit, en tenia més dret. Pel que vaig sentir, això ve motivat pel fet que aquest lingüista té una entrada més gruixuda a la GEC (la qual cosa sembla també que invalida el petit carrer que avui té destinat). Per aquesta regla de tres, Pompeu Fabra, i per no sortir del camp de la lingüística, hauria de tenir un carrer encara més llarg i important. I, per posar un altre exemple, la plaça Rafael Casanova hauria de ser quasi el doble que la de Lluís Millet i no sé quantes vegades més gran que la d'en Coll (si es tracta d'en Coll que jo penso). Què hi farem!!

CONFIANÇA

Rendes - Patrimoni - Impost de societats - Comptes anuals - Comptabilitat - Gestoria Assessoria fiscal i laboral - Administració de comunitats - Lloguers

León Tomàs

Passatge del Celler, s/n (entre carrers Balmes i Sant Medir) 2a planta, despatx 8-9 - Tel. 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Vallès

Diari de Sant Cugat 389  

Diari de Sant Cugat nº389, 21 de juny de 2001