Page 1

Ndm. 382 any VIU 225 ptes. /1,35 euros

CIUTAT

S'esfondra Cal Tu han per l'enderroc de l'edifici del costat

Els 4 Cantons

Dijous, 3 maig del 2001

Aprovat un pla triennal d'inversions de 30.000 milions El Pla d'Inversions es va aprovar divendres pel ple municipal amb els vots favorables de l'equip de govern i l'oposició d'ERC. PSC i IC-Y per la seva banda, es van mantenir al marge de la votació.

PÀG. 12 SOCIETAT

La Caixa col·labora en la rehabilitació de l'edifici de l'Ateneu

La proposta presentada per CiU i el PP recull un Pla d'Inversions de 30.000 milions de pessetes per als propers tres anys que ha de permetre dur a terme projectes com la vianantització de centre històric, la urbanització integral dels districtes, la construcció de nou habitatge públic o de diferents infraestructures viàries, esportives o culturals. Aquestes inversions parteixen de cinc línies d'actuació bàsiques com els mateixos recursos ordinaris del consistori, les concessions a entitats privades, les subvencions d'altres administracions, la gestió urbanística i del patrimoni públic o la coresponsabilitat; un fet que ha permès assegurar a l'equip de govern que es tracta d'un Pla d'Inversions ambiciós però possibilista, ja que té garantit el finançament. Aquesta opinió no ha estat compartida pels grups de l'oposició municipal, que han criticat especialment l'increment de les contribucions especials dels veïns, que passen del 74% al 90%. PSC, IC-V i ERC han lamentat també la poca inversió destinada a habitatge públic o al manteniment de la ciutat. Per aquests motius, ERC va manifestar el seu vot en contra, mentre que socialistes i IC-V no van participar en la votació per considerar que el document presentat no pot tenir formalment un caràcter administratiu.

PÀG. 19 ECONOMIA

Vaga de TMA, l'empresa que recull les escombraries PÀG. 39

Imatge del projecte del futur aparcament de la plaça dels Quatre Cantons

PÀG 34-51 EDITORIAL

Amb fusta tractada és més fàcil 1/i*te al StueAí et ptimen euttne e&ftecieuUtfot e* ÀUtofa úutefadei. pe* * fcvuU "Di&iAJÍte& «Sent nomii matüa.

Carretera de Sant Cugat a Rubí - Rotonda Centre Comercial Tel. 93 58913 47 - www.indubruc.com - SANT CUGAT DEL VALLÈS

"TfouvU d'ex/i<*iM6 i iMMdei. dia.faituitamou i UvuU.


2CLU B DEL SUBSCRIPTOR

DÍJOUS 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

LI el diari de Sant Cugat

B rom eiIDCADIIITAD

graatis

Bacco regala 2 menús A UN SUBSCRIPTOR ESCOLLIT A L'ATZAR

Des del diari contactarem amb el guanyador del mes. Parc Central. Manel Farrés, 97. Tel. 93 674 30 69

Rasjftirant

BELLE PERE

CD BELLE PÉREZ CADA SETMANA SORTEGEM 2 CD ENTRE ELS SUBSCRIPTORS

<

(ESCOLLITS A L'ATZAR PER GENTILESA DE TEIXIDÓ ÒPTICA)

t < < ü

Des del diari contactarem amb el guanyador de la setmana

Vips per obtenir consumicions gratis VENIU A RECOLLIR-LOS AMB EL CARNET DEL CLUB DEL SUBSCRIPTOR

ííï

(RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ)

< < ü

L A

C

A

R

P

A

Sant Cugat

Ctra. Sant Cugat-Cerdanyola, km. 4,6. Sant Cugat. Tel. 93 597 05 35

1 Excursió de 2 hores PER A 2 PERSONES A LA MUNTANYA • EN GRUP I AMB GUIA • CAPS DE SETMANA I FESTIUS PER FER AMB ELS AMICS 0 LA FAMÍLIA • NOMÉS CAL TENIR CARNET B-1 0 Al

Jumpíng QUAD Sant Cugat

Ctra. Sant Cugat-Cerdanyola, km. 4,6. Sant Cugat. Tel. 93 597 05 35

1 Passeig a cavall PER COLLSEROLA PER A 2 PERSONES CADA DIUMENGE

Hípica Severir

TELÈFON ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR 93 589 62 82

Reserves al tel. 93 674 11 40

S?9?51i*»?»h


Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat El tema de la

Ei 1 f i l l A |%| A

E1 Ivlnnif*

Un dels projectes previstos és la remodelació de la rambla del Celler, amb el nou hotel, la zona administrativa i les noves instal·lacions esportives

30. iii milions per a la ciutat L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT HA APROVAT UN PLA D'INVERSIONS DE 30.000 MILIONS DE PESSETES PER AL TRIENNI 2001-2003. ENTRE LES PRINCIPALS ACTUACIONS PREVISTES, DESTACA LA VIANANTITZACIÓ DEL CENTRE, LA URBANITZACIÓ DELS DISTRICTES 0 EQUIPAMENTS ESPORTIUS, SOCIALS I CULTURALS.

Ester Castanyer / SANT CUGAT 'Ajuntament de Sant Cugat destinarà 30.000 milions de pessetes a la realització de projectes com la vianantització del centre, la urbanització dels districtes, la construcció de nou habitatge públic o la creació de nous serveis i infraestructures. Així es recull en el Pla d'Inversions per al trienni 2001-2003 que es va aprovar divendres passat al ple municipal.

L

"Aquest pla", va assegurar l'alcalde Lluís Recoder en roda de premsa, "neix d'una anàlisi acurada sobre les necessitats a curt i mitjà termini de la ciutat, tant pel que fa a infraestructures i serveis com a les inversions que seran necessàries amb el nou creixement". Per dur a terme tots aquests projectes, el pla parteix de cinc línies bàsiques. En primer lloc, els recursos ordinaris, ja que, segons va destacar l'alcalde, "ara entrem en una etapa d'estabilitat econòmica, que fruit de la bona gestió ens permet contemplar el futur amb optimisme i plantejar-nos inversions importants i també demanar crèdits a llarg termini per finançar-les". D'altra banda, el Pla d'Inversions inclou també altres partides provinents de les conces-

Per aquests motius, el pla es divideix en difesions a entitats privades, les subvencions confirrents partides, entre les quals destaquen una mades des de diferents administracions, la gestió inversió de més de 4.000 milions de pessetes per del patrimoni municipal, la gestió urbanística o a la urbanització de carrers i places del centre, un la corresponsabilitat (en el cas de les contribuprojecte que té en compte des de la vianantitzacions especials). ció de tot el centre històric fins a l'arranjament Aquesta estratègia del Pla d'Inversió va perde l'entorn del Monestir, la urbanització de Can metre assegurar a l'alcalde que es tracta d'un Cabassa o el sector est del Turó de Can Mates, projecte "ambiciós però possibilista ja que té el entre d'altres. finançament asseguUna altra partida destarat", i va afegir que a Recoder: cada és la que s'ha premés, és equilibrat terri"Aquest Pla d'Inversions és vist per a la urbanitzatorialment i que en cap ció dels districtes, on cas suposarà un increun projecte ambiciós però s'invertiran més de ment de la pressió fispossibilista ja que té 7.500 milions de pessecal per als veïns de el finançament assegurat" tes amb la finalitat, Sant Cugat. segons va destacar l'alPel que fa a les calde, "de poder urbanitzar el 55 quilòmetres de línies d'actuació, els principals objectius previstos en aquest pla triennal són: l'adequació de les carrers que queden per urbanitzar al municipi en els propers 4 anys". També cal destacar la invernecessitats actuals i futures de la ciutat en temes sió de més de 1.400 milions per a construcció de serveis i infraestructures, millorar la qualitat d'habitatge públic a la zona de Can Cabassa i a dels serveis, consolidar i potenciar les noves l'entorn del Monestir, on es preveu fer un 150 àrees de centralitat, promocionar el centre històhabitatges, dels quals una part seran per primera ric, urbanitzar els districtes i potenciar la ciutat vegada de lloguer. com un lloc d'interès econòmic i de turisme culPer completar l'arranjament del centre, s'han tural.

previst també diverses partides per infraestructures i millora viària, així com una inversió de quasi 2.000 milions de pessetes per fer els nous aparcaments dels Quatre Cantons, Lluís Millet, plaça de l'estació de Joan Borràs i estació de Vullpalleres. D'altra banda, un altre aspecte destacat dins d'aquest pla és el dels esports, al qual es destinaran uns 3.000 milions en actuacions com el nou pavelló esportiu i el Fitness, la rehabilitació dels pavellons actuals, la construcció d'una nova piscina municipal al Parc Central i la construcció de la piscina de la Floresta, el cobriment de la pisciona de Valldoreix, el Complex Esportiu de Coll Fava i la Ciutat Esportiva. Dins les partides per a temes culturals cal destacar el Pla Director del Monestir, amb una inversió prevista de 400 milions o la rehabilitació del Celler Cooperatiu, amb quasi 190 milions. Per últim, l'Ajuntament destinarà uns 760 milions a la construcció i millora de les instal·lacions educatives, quasi 420 milions al nou CAP, així com altres actuacions en l'àmbit de la promoció econòmica -amb el nou Hotel i l'oficina de Turisme- o per l'ampliació dels centres cívics i la creació de nous espais per a entitats.


^W '%PSi I i wi^Tll TÍFTI

Recoder lamenta la manca d'acord amb l'oposició

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Principals projectes d'urbanització de carrers i places del centre i districtes SANT CUGAT CENTRE

Principals projectes d'infraestructures viàries i aparcaments APARCAMENTS:

E.C. / SANT CUGAT "Crec que votar en contra d'aquest pla és una estratègia política errònia". Així es va expressar dijous passat l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, davant l'anunci fet pel PSC de trencar les converses sobre el Pla d'Inversions. Recoder, que va voler destacar les importants aproximacions que s'han fet amb els grups de l'oposició i la incorporació de moltes de les seves propostes, va lamentar que "hi hagi temes que s'hagin convertit en conflictius, com és el cas de les contribucions especials". En aquest sentit, l'alcalde va assegurar que "en un principi els grups de l'oposició havien dit que aquest no era un tema fonamental per a ells i ara sembla que no es volen moure ni un mil·límetre de la seva postura i crec que aquesta és una estratègia política equivocada". El principal motiu de fricció ha estat la demanda dels grups d'esquerres de repartir el cost de la urbanització dels districtes entre un 74% a càrrec dels veïns i un 26% a càrrec de l'Ajuntament, tal com s'havia aplicat fins ara, mentre que des de l'equip de govern defensen una relació del 90/10. Recoder va argumentar aquesta decisió explicant que "nosaltres tenim una opció prioritària, que és acabar d'urbanitzar Sant Cugat" i va recordar que mentre que en els darrers 10 anys només s'han urbanitzat 21 quilòmetres de carrers, el seu equip de govern es proposa urbanitzar els 55 quilòmetres restants al municipi al llarg dels propers 4 anys, fet que suposa un cost de més de 7.700 milions de pessetes. Per tal de fer front a la despesa que suposen aquestes contribucions, des de l'equip de govern han assegurat que s'han iniciat els tràmits per arribar a acords amb algunes entitats bancàries perquè concedeixin crèdits als veïns afectats, per un període de 8 anys i a un interès molt baix. D'altra banda, Recoder va destacar que també s'està treballant a través de Serveis Socials "per donar sortides a les persones que no puguin pagar aquestes contribucions especials. El que volem és que tothom pugui tenir el seu carrer urbanitzat".

• Vianantització pi. Augusta / Octavià: 238.781.436 ptes.

• Pàrquing dels Quatre Cantons: 467.108.297 ptes.

• Vianantització 2a i 3a fase: 370.000.000 ptes.

• Pàrquing plaça de l'estació-Lluís Millet: 350.000.000 ptes.

• Plaça d'en Coll: 60.000.000 ptes.

• Pàrquing plaça de l'estació-Joan Borràs: 770.000.000 ptes.

• Semivianantització de carrers: 347.800.000 ptes.

• Pàrquing estació de Vullpalleres: 270.000.000 ptes.

• Arranjament de l'entorn del Monestir: 85.000.000 ptes. • Urbanització Can Cabassa: 600.000.000 ptes. • Turó de Can Mates - Sector Est: 1.241.423.087 ptes. DISTRICTES • Urbanització de Mira-sol: 2.703.502.266 ptes.

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES: • Xarxa carril bici: 84.980.396 ptes. • Obertura carrer Safareig: 65.000.000 ptes. • Nova estació de Vullpalleres: 350.000.000 ptes.

• Urbanització de la Floresta: 3.919.354.749 ptes. • Urbanització de les Planes: 927.997.728 ptes.

Principals projectes d'habitatge, instal·lacions culturals i promoció econòmica PLA D'HABITATGE: • Entorn del Monestir: 700.000.000 ptes. • Can Cabassa: 704.000.000 ptes. INSTAL·LACIONS CULTURALS: • Pla Director del Monestir: 400.000.000 ptes. • Celler Cooperatiu: 185.068.673 ptes. PROMOCIÓ ECONÒMICA:

Principals projectes de serveis: sanitat, centres cívics i instal·lacions generals SANITAT: • Nou Centre d'Assistència Primària: 418.500.000 ptes. CENTRES CÍVICS: • Ampliació i millora dels Centres Cívics: 60.000.000 ptes. • Equipament social Pol. de Can Quitèria: 200.000.000 ptes. INSTAL·LACIONS GENERALS: • Nous locals àrea Hisenda: 80.000.000 ptes.

• Hotel Sant Cugat: 1.050.000.000 ptes.

• Oficina d'Atenció al Ciutadà: 15.000.000 ptes.

• Oficina de Turisme: 25.000.000 ptes.

• Oficines Centre Cultural: 30.000.000 ptes.

Principals projectes d'Instal·lacions esportives al centre i districtes INSTAL·LACIONS ESPORTIVES:

Principals projectes d'instal·lacions educatives al municipi INSTAL·LACIONS EDUCATIVES:

• Nou Pavelló Esportiu Centre: 630.000.000 ptes.

• Escola Bressol Parc Central: 50.000.000 ptes.

• Fitness Sant Cugat: 760.000.000 ptes.

• Escola Bressol Coll Fava: 50.000.000 ptes.

• Rehabilitació Pavellons Centre: 150.000.000 ptes.

• Ampliació Escola Bressol El Niu: 10.000.000 ptes.

• Piscina Centre (a la zona del Parc Central): 160.000.000 ptes.

• Escola Bressol Pla Ferreras: 5.000.000 ptes.

• Piscina de la Floresta: 78.493.550 ptes.

• CEIP Collserola (2a fase): 75.000.000 ptes.

• Piscina de Valldoreix (2a fase i cobriment): 213.764.101 ptes.

• CEIP Pla del Vinyet: 220.000.000 ptes.

• Complex Esportiu Coll Fava: 347.646.522 ptes.

• Quart Institut d'Ensenyament Secundari: 350.000.000 ptes.

ets4cantonsftotsantcugat.com

l·ls i Cantuas

el diari de Sant Cugat

• Ciutat Esportiva: 400.000.000 ptes.


SETMANA

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

PSC i IC-V es desentenen del pla d'inversions i ERC hi vota en contra Un dels punts més criticats per part de l'oposició va ser l'augment de les contribucions especials pel qual l'aportació del contribuent passarà a ser del 90% en comptes del 74% com fins ara.

portaveu del partit d'IC-Verds, va qualificar el pla d'inversions d'ambiciós ja que "en quatre anys pretén Tant el grup socialista com resoldre les mancances de la ciutat" Iniciativa per Catalunya-Verds no van participar a la votació del pla i va acusar l'equip de govern de la manca de planificació i previsió dels d'inversions plurianual presentat divendres al ple ja que tal com va darrers 10 anys. IC-Verds va demanar que aquest pla d'inversions sigui afirmar el portaveu socialista Jordi Menéndez, "estem davant un pla un pla obert i revisable per tal que d'inversions que formalment no pot més endavant es tinguin en compte noves reflexions, noves propostes, tenir el caràcter administratiu". etc. Tan sols el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hi Francesc Godàs també va afirva votar en contra. Així doncs, el pla mar que "gairebé la meitat de les d'inversions va ser aprovat finalment inversions es basen en les contribuper 13 vots a favor i 2 en contra. cions especials" i que "ja que als ciuEn la seva intervenció, Martí tadans se'ls obliga a assumir un perGarcia, tinent d'alcalde de Promoció centatge superior haurien de discutir Econòmica i Hisenda, va explicar les amb els veïns un calendari, les prioprincipals línies d'inversió d'aquest ritats, etc, per tal d'arribar a un pla i va descriure'l com "un pressuacord". post que demostra capacitat per El tinent d'alcalde va respondre afrontar el futur de la ciutat amb a aquestes crítiques apel·lant a l'efivalentia". caç administració de recursos que L'augment de les contribucions s'està duent a terme. especials va ser un dels punts més Pel que fa al grup d'ERC, el porcriticats per tots els taveu, Eduard partits que conforPomar, va acumen l'oposició. I sar l'equip de Jordi Menéndez critica és que, amb l'aprogovern d'inverla "sequera" vació del pla d'intir poc ja que d'inversions dels darrers "aquest pla versions, el contribuent haurà de xifres anys: "Benvinguda sigui conté pagar un 90% d'aque en un prinqualsevol inversió" questes contribucipi impressiocions i no el 74% nen però que com fins ara. un cop estudiat el document es veu que les quantitats són sensiblement Jordi Menéndez, portaveu del inferiors". A més, va denunciar que partit socialista, va ser molt dur amb "aquest pla d'inversions té unes l'equip de govern i va criticar la "sequera" d'inversions que hi ha mancances importants" que són les que han propiciat el vot en contra de hagut en els darrers anys: l'aprovació d'aquest pla: l'augment "Benvinguda sigui qualsevol inverde les contribucions especials, ja sió", va afirmar. A continuació, que, segons ERC, dels 7.700 milions Menéndez va fer diverses critiques més concretes al document i va destinats a la urbanització dels districtes, 6.000 milions els aportaran posar de manifest que "aquest pla els veïns; la manca d'inversió en d'inversions no preveu les inversions habitatge social; el manteniment de previstes en el projecte de l'Eix la ciutat i la poca ambició pel que fa Vertebrador" així com la poca inveral pla dels districtes ja que no s'ha sió que es destina a l'habitatge social tingut en compte un pla d'equipai públic, enfront a la que reben edifiment i serveis. cis administratius. Per la seva banda, el socialista Martí Garcia va respondre al Pau Calsamiglia va dir que "aquest candidat d'ERC afirmant que l'epressupost d'inversions s'està fent quip de govern s'ha esforçat molt amb comptagotes. Estem a finals per arribar a un consens amb les d'abril i no arribem ni al 25% de les demandes aportades per aquest inversions previstes per aquest any". grup. A més del pla d'inversions Martí Garcia va respondre al també es va votar una proposta de partit socialista afirmant que es tracmodificació del pressupost de ta d'inversions palpables, que estan l'Ajuntament que va ser aprovada fent i construint el futur de la ciutat i va atribuir la decisió socialista a una per 13 vots a favor i 12 en contra i una proposta d'aprovació per a la estratègia partidista: "És un error contractació d'un préstec que va ser polític, han perdut un tren que passaaprovat per 13 vots a favor i 12 absva per davant de la ciutat". tencions. D'altra banda, Francesc Godàs, Mlcol Sabaté / SANT CUGAT

PSC i IC-Verds van posar en dubte la validesa formal del pla d'inversions

JORDI GARCIA

La vida ajetreada y estresante, los malos hàbitos alimenticios, la contaminacion ambiental, etc..., pueden causar un desequilibrio del colon y de su flora bacteriana. Todo esto se puede manifestar a largo plazo en colon irritable, estrefiimiento, diarrea,... Mantener el intestino saludable dia a dia puede ser uno de los pasos mas importantes para que su cuerpo funcione

|

de forma màs eficaz y para un beneficio general de su salud. A partir de fuentes naturales se elabora Lepicol, con cascarà de Psyllium, fructo-oligosacàridos, lactobacilos y bifidobacterias. Al no contener aditivos artificiales, puede utilizarse durante largos periodos de tiempo. Las fibras especiales de la planta Psyllium que contiene Lepicol absorben 20 veces su peso en liquido, formando un gel suave que tiene un efeçto relajante sobre las paredes del colon inflamado y elimina con facilidad las sustancias no deseadas sin dolor ni trastornos digestivos. Los bifidus y lactobacilos se encargan de regenerar y equilibrar las bacterias beneficiosas. Ademàs, Lepicol puede ser tornado por personas Una fÓTTTIula ïiatlilfal diabéticas, al no alterar el nivel de glucosa. ' "

para un intestino sano De venta en comercios de dietètica y nutrición. PARA MÀS INFORMACION LLAMAR AL TFN0.93 675 12 29 e-mail: acma>jet.es

"Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat els4cantons@totsantcugat.com


6

Dijous 3 maig del 2001

1 el diari de Sant Cugat ]

0

v^^flr

Editorial Inversions necessàries L'Ajuntament de Sant Cugat va aprovar divendres passat un ambiciós Pla d'Inversions triennal de 30.000 milions de pessetes. Aquests diners, provinents de diferents fonts de finançament, han de permetre dur a terme d'aqui al 2(K)3, o en alguns casos el 2004, alguns dels principals projectes previstos per a la ciutat com la vianantització del centre històric, la urbanització dels districtes o la construcció de nous equipaments esportius, socials i culturals. D'aquesta manera, l'actual equip de govern vol resoldre alguns dels principals dèficits històrics de Sant Cugat i iniciar el nou procés de creixement, un projecte molt optimista i molt positiu per a la ciutat i que, segons ha afirmat l'alcalde en més d'un ocasió, es pot dur a terme pel fet que té garantit ja el finançament i també perquè l'actual situació d'estabilitat econòmica B què ha entrat l'Ajuntament permet afrontar aquestes inversions així com demanar crèdits per desenvolupar-les. El que cal veure, però, és com es compleixen totes aquestes previsions. I és que, malgrat

les bones expectatives que genera aquest Pla, no podem oblidar el retard que ja porten alguns d'aquests projectes, com per exemple l'aparcament dels Quatre Cantons, que s'hauria d'haver iniciat a finals d'any i es va començar per Setmana Santa, o el retard d'obres depenents d'altres administratius com alguns equipaments educatius o les millores de la B-30. Aquests han estat precisament alguns dels motius de crítica dels partits de l'oposició, que a banda de lamentar una manca d'inversions en temes com l'habitatge públic o l'increment de les constribucions especials, han destacat que l'equip de govern intenta resoldre en 4 anys les mancances de la ciutat però que de moment, i quan ens acostem a mitjans d'any, encara no s'han fet ni una quarta part de les inversions previstes per al 2001. Tot i això, i utilitzant també paraules de l'oposició, "benvinguda sigui qualsevol inversió", ja que després d'uns anys econòmicament difícils, aquest Pla d'Inversions suposa un clar pas endavant per a la millora de la ciutat.

Ensurt al centre històric Dilluns, enmig del pont que alguns afortunats santeugatencs van poder aprofitar per allargar el record de les vacances de Setmana Santa, al carrer de la Torre, al bell mig del centre històric de la ciutat a tocar de les muralles del Monestir de Sant Cugat, l'enderroc d'una casa i la més que probable manca de previsió dels seus responsables, amb l'ajut de l'aiguat que va caure en pocs minuts, va provocar l'ensorrament de bona part de l'habitatge del costat i el perill d'un nou ensurt en una altra de les cases properes que va obligar al seu desallotjament. Coincideix que a l'edifici afectat hi ha un dels establiments més concorreguts de la zona, amb un trànsit important de clientela sobretot els caps de setmana. La sort va evitar que l'ensorrament de bona part de l'establiment no es produís en algun d'aquests dies, la sort i l'encert d'abandonar-lo ràpidament fan que avui no haguem de lamentar alguna desgràcia personal. Al casc històric i sobretot en edificis de

més de dos-cents o tres-cents anys, qualsevol actuació s'ha de fer amb molta cura i amb tota la previsió i control, ja que la inexistència de fonaments i la construcció de murs amb tècniques de l'època, avui evidentment molt precàries, pot ocasionar una desgràcia que pot afectar greument persones i béns. Cal, però, destacar en aquesta ocasió l'actuació del Cos de Bombers i dels serveis tècnics municipals, que van donar resposta ràpida en uns moments de tensió i lògica confusió. Moments en què la impossibilitat de trobar empreses especialitzades per evitar mals majors, demostra que en aquest país en dia de festa no et pot caure la casa, l'incident va aconsellar el desallotjament de les dues vivendes afectades i el tancament provisional del negoci, amb tot el que això representa. Tot plegat, un gran ensurt i molts problemes per a tots els afectats, que recordaran de ben segur aquest 1 de maig com un dia negre.

Cartes dels lectors 1 partir del proper número d'li i, ni tm ni: S tiïT Cl GAT els textos tramesos a aquesta secció no podran excedir les 2(1 ratlles mecanografiades. L'autor haurà de signar amb noms i cognoms i és imprescindible que hi figurin el domicili, el número telèfon i el número de DiXI o passaport de l'autor. El. i>i iA7 DL SANT Cl GAT es reserva el dret de publicar els textos que han estat enviats i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Manca de rigor Amb motiu de les desafortunades declaracions aparegudes en el famós llibre del senyor Barrera s'han produït reaccions no menys desafortunades, i fins i tot indocumentades. Sense filar gaire prim i amb força dosis de demagògia s'ha arribat a ficar en un mateix sac el nacionalisme català, el nacionalisme basc i el nacionalisme espanyol, tot equiparant els dos primers i oposant-los al darrer, sense deixar, però, d'atorgar-los a tots tres comuns. A més, segons algun investigador, la sang seria una de les bases del nacionalisme català; una afirmació que no s'aguanta per enlloc, atès que ha estat una constant històrica d'aquest país la inexistència de racisme i la configuració del catalanisme com un moviment de base popular i obert a tothom, vingués d'on vingués. El nacionalisme català sempre ha estat molt diferent del basc, i no diguem de l'espanyol -que s'ha servit de la força que li ha proporcionat tot un Estat al darrere-. Igualment, em sembla poc lícit confondre -pel que fa al cas català- abusivament,

Els 4 Cantons

el diari de Sant Cugat Setmanari independent de Sant Cugat C Sant Antoni, 42-44 P R E M S A 08190 Sant Cugat del Vallès LOCAL Tel. 93 589 62 82 Min CUOAT

f a x

93

674

2 0

24

els4cantons@totsantcugat.com

com es fa sovint, el nacionalisme esquerrà de tradició federalista i el regionalisme conservador sota el nom genèric de 'nacionalisme'. Aquesta actitud revela, com a mínim, una gran manca de rigor. Joaquim Torrent

Tràns Al carrer Valldoreix hi ha de fa dies una pancarta on demanen solucions al trànsit. Jo en tinc una i l'exposo: que la gent camini més i faci servir el cotxe només quan calgui. Em fan gràcia els que rondinen al mig dels embussos i em pregunto quants realment necessiten el cotxe i quants el fan servir per una pretesa comoditat que després es converteix en incomoditat. Sembla mentida què tossuts i ganduls que som. Quan l'economia va malament la gent deixa el cotxe a casa, però quan va bé tothom amb el seient enganxat. I tot plegat per omplir els carrers de Sant Cugat, de Barcelona o de qualsevol lloc, de gent malhumorada. A totes les cases hi ha cot-

DIRECTOR: Josep M. Vallès EDITA: Premsa Local Sant Cugat, SL CONSELL EDITORIAL: Ramon Grau (president), Victor Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcis Castanyer, Albert de Pablo, Rogeli Pedró, Ramon Pro?., Lluís Puig, Emili Reiié, Montserrat Rumbau, Paco Soler, Josep A. Teixidó. Joan Tortosa, Josep M. Sans Travé, Joan Troyano, Núria Zabala, Josep Daniel, Manel Pardo i Pepa Martín GERENT: Anna Cornellà REDACCIÓ: Redactora en cap/Ciutat: Ester Castanyer. Societat: Emili Bella i Magda Méndez. Esports/Contraportada: Àlex López. Cultura: Josep M. Codina. Economia: Micol Sabaté

xes. Quan el nen o la nena fan 18 anyets, vinga cotxe de segona mà. Per on volem que passin? O en fem un bon ús, o a patir embussos. A molts els està ben merescut, només em sap greu pels qui realment el necessiten. Manel Izquierdo Serra

S'ho passen de conya Últimament no fem altra cosa que parlar d'okupes i no he pogut evitar l'espiral a la qual ens tenen sotmesos. Realment valen el temps que els dediquem?, algú té clar quin és l'objectiu de la seva okupació a Torre Blanca?, el més important, sabem si es tracta de noies i nois necessitats de veritat?, em sembla que no és el cas, poso la mà al foc que tots ells són de casa bona, entenent per bona que no els falta el plat a taula ni tampoc un sostre on aixoplugar-se. El que realment passa és que s'ho passen de conya, fixeu-vos-hi: no treballen ni busquen feina (vegeu fotografia d'EL DIARI DE SANT CUGAT 26/04/01 pàg. 22, jove amb pancarta JASP, Jóvenes Apalancados Sin Pasta) viuen en comunitat (ideal de joventut), no paguen el llum (no hi ha res com connectar-se a un bon fanal municipal), no paguen l'aigua (la font, una garrafa i llestos), no pateixen ni

patiran estrès o altres malalties nervioses, prenen el sol en bimbes, munten festes, pastilles a dojo, etc. Però el millor de tot és que no us penseu que són rucs ni pobrets, no, els rucs i pobrets són els altres que van de progrés il·lustrats i els donen recolzament, els justifiquen i carreguen contra les administracions públiques per la seva intransigència. A tots els qui pensin així, cap problema, que els posin un okupa o dos a casa, i tot solucionat, però per favor, tots els qui hi estiguem en contra, hauríem de reclamar alt i clar que volem una masia per fer un casal de tots els joves, no d'uns quants apalancats que se l'han quedat sense la més mínima contemplació a la llibertat civil, perquè val la pena recordar, que sense lleis, sense dret no hi ha lloc per a la llibertat, i un dels fonaments del dret és precisament protegir la propietat, la de tots, fins i tot la dels exokupes del demà, perquè dic jo que tard o d'hora es cansaran de tanta marxa. Jordi Joly i Lena

Policia de barri Ja fa molts anys que visc a la Floresta, i ja se sap que l'Ajuntament de Sant Cugat sempre ens ha tingut una mica oblidats. Actualment s'està parlant molt de la deficièn-

CORRECCIÓ: Blanca Pi i Jofre García DIRECTORA COMERCIAL: Clara Espasa SUBSCRIPCIONS: Sinda Gómez FOTOGRAFIA: I I•'. Gasalla, Enric Fabre i Jordi Garcia DISSENY I MAQUETACIÓ: Susanna Dicenta i Marta Cabrol IMPRESSIÓ: Rotimprés Tel. 972 40 05 95 DISTRIBUCIÓ: Mailing Vallès, SL, tel. 93 589 23 71. DIPÒSIT LEGAL GI-405-93 Ei- DIARI DE SANT CUGAT expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles signats expressen l'opinió dels seus autors, que EL DIARI UI SANI CUGAT no fa seva necessàriament.

Publicació adherida a:

(=)ACPC /(aduvfMís^ ^^-""""""^ /~~~-~-^^^C. Mercè Rodoreda, 8 Local 7

Distribució del Diari de Sant Cugat als suscriptors

Tel./Fax 93 589 23 71 Sant Cugat


OPINIÓ

eia en els transports públics, però tampoc hem d'oblidar altres mancances, sobretot quan es tracta de parlar de serveis socials. No fa gaire l'Ajuntament ens ha assignat un policia de barri. Ignoro si han sigut els propis veïns de la Floresta els que han demanat la seva presència o ha estat una decisió del municipi. No és que em sembli malament, però no acabo de veure clar quina és la seva tasca. M'explicaré: Sovint als matins se'l pot veure a l'estació dels FFCC exigint a veïns i veïnes que s'identifiquin, sobretot a estrangers i joves amb pintes, anotant les matrícules dels vehicles aparcats... Pots estar esmorzant tranquil·lament al bar i se t'apropa per fer-te un interrogatori; si vius aquí o estàs de pas, on vas i què portes a la bossa. Si intentes posar-te al seu nivell, és ja un costum que demani reforços. Però el més greu que he pogut observar és la seva falta de consideració quan entra al parc on juguen els nens amb la seva moto en marxa. En definitiva. És aquesta la conducta que ha de prendre aquest senyor com a policia de barri? És aquesta la manera que el mateix Ajuntament de Sant Cugat té de controlar, més que no pas ajudar, la seva oblidada Floresta? Hem d'estar agraïts o hem d'estar molestos per aquest poc respecte? Penso que aquest personatge hauria de reconsiderar quina és realment la seva feina, per dur-la d'una manera més positiva i eficaç, sense tanta desconfiança i sense buscar problemes on no hi ha. Veïna de la Floresta

Pedrera Berta Després de llegir tantes informacions sobre el futur de la pedrera Berta, des de Mas Janer volem manifestar la nostra posició sobre el tema. Primer: en cap moment el govern municipal de Sant Cugat s'ha posat en contacte amb l'APV Mas Janer per parlar d'aquest tema. Segon: agrair a l'Ajuntament del Papiol l'amabilitat d'informar-nos de l'estat actual de la pedrera (la darrera reunió a la qual vam assistir fou el 9 de gener d'enguany). Entre altres punts que fan que ens oposem a l'abocador, destacaríem: els informes tècnics que diuen que la pedrera està fissurada i que hi transcorre un important aquí fer; es troba dins el Parc Natural de Collserola, i per tant, també ho estaria l'abocador; manca d'informació per part de les institucions municipals de Sant Cugat; reforma dels estatuts del Pare de Collserola, a pitjor; manca de seguretat en la integritat i contingut dels residus a abocar; la forma fatxenda com els responsables de la pedrera transgredeixen les lleis, continuant l'extracció i l'explotació de la pedrera, ocupant part dels terrenys del Cementiri de Roques Blanques; retard en la gestió de la llei de residu mínim (llei Villalta de 1993) a Sant Cugat, etc. Volem destacar que tant l'Ajuntament barceloní com l'EM MA, semblen els amos i senyors de Collserola, fent i desfent la configuració d'aquest espai verd i protegit, i canviant els seus estatuts

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat per reconvertir-lo en un abocador. Veient la postura que adopta l'Ajuntament de Sant Cugat (CDC), sembla que sols té en compte les aportacions econòmiques que aquest abocador reportarà (sembla que 60 milions de pesetes anuals i una vida útil de 10 anys), i no paren atenció als temes ecològics, mediambientals i socials que contínuament alcen la veu per demanar que s'aturi la degradació d'aquest espai. Sembla que la posició de CDC de Sant Cugat d'afavorir la construcció de l'abocador ve de lluny, del període en què Jaume Franquesa, propietari de l'empresa explotadora de la pedrera Berta, era el regidor d'Urbanisme. Per tot això, la nostra postura és la de negar-nos a la construcció d'un abocador en aquests terrenys de la Berta i, per tant, donar suport a la posició tant del Sr. Jordi Ferrés (regidor de Medi Ambient de Sant Cugat) com del Sr. Joan Recasens (Àrea de Presidència), ja que semblen els únics favorables a tenir en compte totes les posicions i alternatives que puguin sorgir arran d'aquesta problemàtica, i solidaritzar-nos, alhora, tant amb l'Ajuntament del Papiol, l'única entitat municipal que s'oposa a aquest abocador, com a la resta d'entitats socials i ecologistes que tampoc volen aquest abocador. Josep C Canut, secretari de l'APV Mas Janer

A l'alcalde Lluís Recoder La Junta de l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta Pearson, vol demanar-li a vostè i al seu equip de govern el següent: Des de la nostra associació, de fa molts anys, sempre hem demanat als diferents equips de govern que han existit i al de vostè també, la necessitat d'urbanització dels carrers del nostre districte, en aquest principi estem d'acord. El que no podem acceptar de cap de les maneres, és el greuge comparatiu de posar unes contribucions especials del 90/10%. La Floresta té unes característiques ben diferents del centre de la ciutat, els propietaris del nostre distrete, en un tant per cent força elevat són vivendes unifamiliars, que en molts casos disposen de parcel·les grans per la seva antiguitat quan elsterrenys eren molt barats. Això fa que la quantitat a pagar amb la modalitat 90/10 sigui molt elevada. També existeixen propietaris jubilats, famílies i joves, amb recursos econòmics baixos. Considerem que envers la Floresta, el centre que ja està tot urbanitzat té un compromís històric, que ara no ens pot fer pagar als florestans. Per tot això, demanem que

reconsiderin aquesta actitud i encara que l'urbanització del nostre districte s'acabi en un termini més llarg, apliquin les contribucions especials del 74/26, com s'ha fet fins ara. Esperant ser atesos en aquesta demanda del tot justa, el saludem cordialment. Miquel A Ros i Baraldés

Cartells, amor al poble i la raó cínica del Sr. Ferrés L'equip de govern local CiU-PP, per boca del sr. Ferrés, ens ha acusat d'"incívics", ficant-nos al mateix sac que els amos que deixen que els seus gossos facin les seves necessitats a terra, la gent que embruta els jardins, i altres marranades per l'estil. Perquè, òbviament, tothom sap que la nostra organització anuncia els seus actes mitjançant cartells i pancartes als carrers de la ciutat. I sembla que això molesta molt a l'actual equip de govern -no als ciutadans, que no acostumen a comparar caques i jardins fets malbé amb pancartes i cartells reivindicatius—, ja que trenca la seva oficial imatge dissenyada de ciutat aparador tranquil·la i cara, que volen vendre als inversors i a la gent adinerada forània, perquè s'instal·lin a Sant Cugat. Últimament, el sr. Ferrés està molt ocupat contestant cartes de gent que discrepa de les seves lapidàries veritats, i es veu que li desagrada que hi hagi gent que s'atreveixi a pensar diferent d'ell i del seu equip, i a mantenir-ne una actitud crítica. Entengui-ho. sr. Ferrés, ens ho poseu en safata. Posava en dubte que en Jordi Guimerà i, per extensió, tots els que encartellem per informar a la ciutadanis de les activitats que els oferim, estimin el poble. Han aparegut últimament cartells enganxats a les parets santeugatenques signats, entre d'altres entitats, per la Generalitat, l'Ajuntament i els Mossos d'Esquadra. Ens agradaria saber la seva opino sobre la quantitat d'amor que el govern i la Policia Autonòmica, i el consistori local, senten per Sant Cugat. Ens temem, per aquesta regla, que és víctima d'un gran dèficit de bons sentiments. I això que aquestes institucions disposen de molts més recursos (provinents de la butxaca del contribuent), i que els qui els manen disfruten, pels càrrecs que ocupen, objectivament, d'avantatges importants respecte a la resta de ciutadans. Al contrari que la majoria de membres de qualsevol entitat que faci coses, aportant-hi temps lliure i diners propis, i fent-ho, no perquè mana, sinó per amor -que és desamor, segons vostès- pel poble. Vostès què poden sentir per Sant Cugat, si permeten les agressions

asse.vs, fi

BELL & ASSOCIATS / «UP»* •

que ha rebut i rep el medi ambient, amb les contínues ampliacions d'elitistes clubs de golf, o no acomplint el projecte de residu mínim, per exemple? O, la natura no és Sant Cugat? I els joves, tampoc, suposem, veient la seva dubtosa actitud, i la de la vostra Policia Local, quan alguns d'ells han estat apallisats per skins fatxes. Tornant al tema dels cartells, ja li han dit, i li ho repetirem nosaltres tants cops com calgui, a Sant Cugat no hi ha plafons on enganxar cartells, a diferència del que passa a Valldoreix, on l'EMD els va instal·lar i, des d'aleshores, és allà on s'anuncien lesactivitats de Maulets. La majoria d'associacions es caracteritzen per disposar de pocs recursos i molta il·lusió. Cal que, a sobre, se'ls aixafi l'últim capital que els queda? Que no es preocupi el consistori que, en breu, els farem arribar una proposta de quants i on cal instal·lar aquests plafons perquè tots i totes puguem veure'ns representades als nostres carrers, al nostre Sant Cugat. Esperem que se'ns escolti un xic més, aquest cop, no com a tantes propostes ciutadanes passades. Mentrestant, davant la manca d'alternatives, seguirem fent ús de la nostra llibertat d'expressió i de pensament habituals, per totes les mateixes vies de sempre, tot animant a tothom que opti per la desobediència i a no acceptar cap tipus de repressió per aquest motiu, sabent l'interès manifest que té el poder local perquè certs col·lectius santeugatencs, als quals qualifica de "no grats", no puguin dir la seva al nostre municipi. No ens callareu la boca, no ens ofegareu la veu. Pensament únic, ni a Sant Cugat ni a enlloc! Maulets-el Jovent Independentista Revolucionari, Assemblea local de Sant Cugat

La Biblioteca i les JERC de Sant Cugat En primer lloc, us agraïm el reconeixement de les millores que hem anat fent al Servei de la Biblioteca, però no voldríem deixar de clarificar algunes imprecisions respecte a la vostra carta als mitjans de comunicació. En els últims dos anys, l'Ajuntament de Sant Cugat, a través del Centre Cultural, ha incrementat l'aportació a la Biblioteca en més del 50%, destinada tant a fons documental com a personal i a inversions. Per cert, aneu a la Biblioteca on des de fa mesos les làmines de protecció solar estan instal·lades, encara que a la vostra carta digueu que no. També des de fa temps estem treballant amb les diferents administracions competents per arribar a aconseguir una millor aportació

Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral Serveis Jurídics

Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 17 84'Fax93

590 30 10 • 08190 SANT CUGAT

econòmica i suport més gran per aquest servei. En aquest moment, ja tenim el compromís per part de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya de destinar més recursos. Aquest mateix any 2001 hauríem de començar a veure els resultats, amb més personal, amb més fons documental, amb ampliació d'ordinadors i més punts de connexió a Internet. Però no s'acaba aquí. Estem a l'espera de l'estudi de remodelació que han elaborat les dues administracions per tal de rendibilitzar més els espais de la Biblioteca. El Servei de la Biblioteca ha millorat i és palesa la voluntat de l'equip de govern en que continuï fent-ho, que traduint-ho a la pràctica es veu amb més pressupost i aconseguint que les administracions responsables del Servei de Lectura Pública també incrementin el seu suport. Per tant, si teníem una bona biblioteca, ara la tindrem millor. De totes maneres, s'ha de puntualitzar que la biblioteca pública no és un centre especialitzat o una biblioteca universitària. No és el seu objectiu, i així ho descriu el Decret 124/1999 del Departament de Cultura sobre la prestació dels serveis de suport a la lectura pública i el manifest de la UNESCO de la biblioteca pública de 1994, sinó que ha d'oferir els serveis bàsics d'informació i préstec per al conjunt de la població. Àngels Ponsa i Roca, regidora de Serveis Personals

Benvolgut Sr. Magí Puigoriol El passat diumenge de Pasqua vaig tenir l'honor de representar el nostre alcalde en la cantada que les Caramelles vàreu fer davant del nostre Ajuntament, permeteume un parell de consideracions al vostre escrit de la setmana passada: en primer lloc, lamentar que l'Ajuntament fos tancat aquell dia, però es va aprofitar la Setmana Santa per desinfectar els conductes de l'aire condicionat, és per això que aquells dies, i no només el diumenge, estigués tancat. En segon lloc, lamentar que la meva presència no fos suficient per a vostè, però aquell dia l'alcalde no podia ser aquí per motius familiars i desgraciadament no té el do de la ubiqüitat, i en casos com aquest els regidors intentem substituir el nostre alcalde, encara que en ocasions, i aquest cas per a vostè n'és un exemple, amb no gaire èxit. Permeti'm, però, felicitar-lo perquè, gràcies a vostè i gent com vostè es mantenen tradicions, tant nostres com les Caramelles, i lamentar que les explicacions que vaig manifestar a membres de la Unió Coral Santcugatenca sobre els aspectes que ens ocupen no li arribessin, o si més no amb el sentit adequat. Rebi una cordial salutació d'aquest simple representant de les autoritats, que malgrat no ser ningú segueix a la seva disposició. Joan Recasens i Guinot, tinent d'alcalde de Presidència


8 OPINIÓ

Marti Olaya(*)

P

arles de llibres i no acabes mai. 1 encabir en trenta ratlles tot allò que et volta pel cap no sempre ho aconsegueixes. Cal, doncs, retornar al tema que vaig deixar penjat en una entendridora escena de gent gran explicant il·lustracions a la mainada. Reconec el meu optimisme. L'escena, no tan entendridora, hauria pogut ser el nen o la nena, a tres pams del televisor, mastegant xuxes de tots colors. En aquesta ocasió, m'agrada portar al camp del llibre i de l'anàlisi de la seva difusió, el paper ben concret que hi juguen les àvies d'avui, més maques que un sol, amb vestit alegre i cabell ben cuidat. Unes àvies que si convé passen del melic a l'aire de les nétes i, en tot cas, fan un cop de cap de constatació saberuda quan una tos de gos rubrica exposicions malsanes. Unes àvies... La senyora àvia, posem per cas, que vol llegir. I llegeix aquell llibre que han comentat per la ràdio, o el que ha escrit aquella noia mallorquina de la tele (o el pare d'aquesta noia), o que ha aconsellat aquella presentadora que fa un pam de goig. I rellegeix!... A ella li és planer

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Victor Alexandre (*)

Verdaguer (com a tantes i tantes dones catalanes cent anys enrere! I què?). I li agrada la prosa de Víctor Català i coneix el seu teatre, i recorda un munt de títols de Folch i Torres, i recita trossos de Sagarra, i no fa escarafalls de Pitarra. I potser guarda un llibre dedicat per la M. Aurèlia Capmany, o la Montserrat Roig, o el pare d'aquella presentadora mallorquina... És com un paisatge d'ametllers florits -permeteu-me la disbauxa de metàfores poètiques-, arbres vetustos, fermament arrelats a la terra, llibres que mai moren, que ofereixen fruit i florida a l'infant que encara no sap llegir, al noi que acaba avorrintse de navegar per mars de ribes massa opressives, a la noia de la panxa freda, a l'home que ja no creu en prozacs de la farmàcia, o a la dona soferta, valenta i possibilista, condicionada entre el melic de la filla i el cop de cap saberut de la mare... Per a tothom, al bosc dels ametllers, hi ha la florida adequada. A les biblioteques. També a les llibreries.

Mentiders de soca-rel

M

ai no m'ha agradat la mentida, però encara menys els mentiders. El mentider s'alimenta de la bona fe dels altres, necessita de persones crèdules capaces de combregar amb rodes de molí. De mentiders, és clar, n'hi ha de moltes menes, però els que a mi més em molesten són aquells que la vida ha situat en llocs de poder, en càrrecs polítics o institucionals que els permeten vestir de solemnitat les seves mentides. No m'agraden els presidents de govern i els reis que menteixen. No m'agraden, perquè darrere de cadascuna de les mentides que diuen hi ha

l'intent d'amagar-hi les vergonyes. És per això que intenten reescriure la història, perquè l'autèntica, la real, els incomoda. Curiosament, no s'adonen que és just aquest comportament el que els posa en evidència. Perquè, quina necessitat tindrien d'emmascarar certes barbaritats històriques si no se sentissin identificats amb aquells que les van cometre? (.No és aquesta, una prova inequívoca de la seva complicitat ideològica? Quan algú pretén reescriure la història de la seva família i eliminar-ne els capítols més negatius, sempre és per un d'aquests dos motius: perquè considera que el com prometen o perquè s'identifica plenament amb les malifetes familiars. En un país veí de Catalunya, hi va haver una vegada un rei i un president de govern molt afeccionats a dir mentides. Les deien de l'alçada d'un campanar, desacomplexadament, sense cap mena de vergonya. Mai no els tremolava la veu ni se'ls enrojolava el rostre. Sentir-los parlar no era un plaer, a ningú no li agrada que l'enganyin, però tothom se'ls escoltava per la convicció que hi posaven. Una vegada, fins i tot, van arribar a dir que la llengua del seu imperi mai no havia estat imposada a ningú: "Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sinó de encuentro". El que no deien aquell parell de mentiders barruts era el cost en vides humanes que va tenir cadascun d'aquells encuentros, el que no deien aquell parell de mentiders d'an

M. Rumbau (*)

(*) Marti Olaya és escriptor

Històries de Sant Cugat...

El Sever i en Tito

A

quest diumenge s'ha presentat el llibre que ens parla dels 100 anys de la història de la Unió Santcugatenca. Crec que és un esdeveniment important, perquè 100 anys són molts anys i perquè la publicació mateixa d'aquest llibre ens mostra que l'entitat ha arribat fins als nostres dies amb plena activitat. Va ser al 1900 quan va néixer la Unió, es va crear una coral sota la influència dels cors d'Anselm Clavé, una iniciativa que va tenir lloc també a molts altres pobles i ciutats de Catalunya. La creació d'aquests cors corals va ser un moviment molt arrelat a la terra i molt popular. El Sant Cugat d'aleshores era un poblet molt petit, de tan sols 2.000 habitants, i amb una població majoritàriament

Contrallum

pagesa. Ben aviat la Unió es va anar ampliant amb un seguit d'altres activitats de tipus cultural, i l'empenta i la iniciativa dels seus socis va fer possible la construcció d'un local gran per poder acollir les diferents activitats de l'entitat. En aquell Sant Cugat aviat hi anaren arribant els senyors de Barcelona, que construïen les seves torres al costat de la carretera que portava a la gran ciutat. I dins la Unió, en alguns moments sorgiren problemes entre els socis, que venien a representar dos móns ben diferents: el de la pagesia i el d'un sector social molt determinat de la Barcelona d'aquell temps. Estudiant i reflectint la vida d'una entitat al llarg de tants anys, pots anar també seguint la història de la ciutat i de la societat on

ESTUDÍ-BOTIGA Avda, Cerdanyola, 11 Tel.: 93 589 60 63 Fax.: 93 674 15 64

tiga soca era que el famós encuentro de fa cinc segles va ser una de les invasions més sagnants de tota la història de la humanitat i un dels espolis més ferotges que recorden els defensors de les llibertats. Absorts com estaven en el remuntatge de la història, a aquell rei i a aquell president no els va passar pel cap que just al país del costat encara vivien persones que, pel fet de tenir una altra llengua i no voler la abandonar, havien patit en pròpia carn la càlida i impetuosa abraçada de l'esmentada lengua de encuentro. Quintilià, un mestre retòric de l'antiga Roma, deia que si hi ha una cosa que un mentider necessita és memòria, i tenia raó. Un mentider professional va sobrat de memòria. El que ell no pot suportar és que els altres també en tinguin de memòria. Per això menteix, per això segueix l'exemple de la coneguda tècnica interpretativa de l'Actor's Studio de Nova York: de la mateixa manera que els actors i actrius que han passat per la prestigiosa escola nord-americana acostumen a interioritzar els personatges que encarnen, el mentider interioritza la mentida i li dóna forma fins a fer-la versemblant. Ves per on, el mentider no ho és per vocació sinó per obligació. És justament la memòria dels altres el que el turmenta i l'obliga a mentir. (*) Víctor Alexandre és periodista i escriptor

està arrelada. Per això és interessant poder seguir l'evolució de la Unió perquè podem anar resseguint també el pas d'aquell Sant Cugat del 1900, que tenia tan sols 2.0000 habitants, fins arribar al nostre Sant Cugat d'ara, amb quasi 60.000. Acompanyats per les paraules que han escrit en Joan Auladell i en Climent Ribera, i disfrutant de la composició pulcra i estèticament molt aconseguida de tot el llibre, gràcies al nostre artista claustral, en Pep Blanes, és possible passejar-te a través de les diferents vissicituds que ha viscut la Unió i la nostra ciutat al llarg de tots aquests anys. Ens hem de felicitar, per tant, per aquesta iniciativa que han tingut els socis de la Unió de publicar aquest llibre, i també per la publicació recent d'un altre llibre, el que ha escrit l'artista Frederic Cabanes parlant de la història de la seva família, una família molt arrelada a Sant Cugat i que a través d'ella apareixen molts dels "santcugatencs de tota la vida" que expliquen tot un passat. Un passat que apareix recreat amb més de 300 fotografies. L'aparició d'aquests dos llibres suposa un enriquiment per a la ciutat i per a tots nosaltres. (*) Montserrat Rumbau és historiadora

e-raaiü contrattum@contraUum.com www. contraUum.com


OPINIÓ

Drets humans RECIA

G

Teognis de Mègara (s. VI-V aC) ha deixat una obra força llarga. El poeta Teognis s'expressa amb elegies, és clar, amb poesies de queixa, que lamenten la situació social i el mal de la societat en general, adoptant un caire sentenciós i confegint una sèrie de consells. Vegem-ho: "Cap ciutat, Cirne, no ha estat encara arruïnada pels homes de bé; en canvi, quan plau als malvats de mostrar-se insolents,

aquests corrompen el poble i arreu és ultratjada, i arreu on donen sentències propícies per als sigui és igualment enemiga." injustos a fi d'obtenir beneficis "Molts malvats són rics, i els propis i poder: no esperis que bons són pobres. Ara bé, nosaltres aquesta ciutat -tot i que ara es no els canviarem pas la seva troba en una riquesa per la gran calmanostra virtut, "La pobresa castiga continuï tranperquè la virtut quil·la per molt dura per sempre, l'home honrat molt de temps, quan i les riqueses són més que una vellesa es produeixin ara de l'un, ara aquests benefiblanquinosa i que de l'altre". cis per a Plató d'Atenes la febre, Cirne" aquests mal(428/7-347 aC) vats aconseés la imatge del guits amb perjudici del poble. perfecte atenenc, conversador, D'aquí neixen les revoltes interamant de la vida pública, que cernes, les morts dels ciutadans i cava paradigmes vàlids, univerdels governants. Que mai aquesta sals, tant per a la política com per ciutat no es complagui amb a la ciència. En Plató pren nova això!" vida el concepte de persona i de ciutat, i me l'imagino cohesionant Teognis es mostra compassiu una època important juntament envers els pobres: amb Sòcrates, el seu mestre, i la "De totes les coses, la pobresa seva ciutat, Atenes, en el moment castiga l'home honrat molt més en què periclitaven la torxa gloque una vellesa blanquinosa i que riosa del segle de Pèricles, la la febre, Cirne. I qui la vulgui evigrandesa d'Atenes i fins i tot, la tar, caldrà que es llenci a la mar, imatge de tota Grècia. poblada de monstres, i des de les escarpades roques, Cirne. Fill d'una família aristocràtica En efecte, un home que està per part de pare i de mare, Plató en el poder de la pobresa no pot fou educat en la poesia, la dansa, dir ni fer res, i té la llengua encala música i la gimnàstica, les disdenada". ciplines que, en aquella època, "La pobresa és reconeguda, configuraven el perfil intel·lecencara que sigui la d'un altre, car tual i corporal de l'home culte, no va ni a la plaça ni als tribunals. destinat als afers de la prudència i A tots els llocs té la pitjor part, a la conducció dels seus conciuta-

PereVivó(*)

Reivindiquem un president. La inhibició eclesiàstica (IV)

E

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

l 22 de juliol del 1713 acabava la presidència de la Generalitat d'Antoni de Solanell, ara ja abat de Sant Cugat i prou. Però, poc abans, el braç eclesiàstic havia pres una greu decisió: inhibir-se en la votació sobre la continuïtat - o n o - de la resistència armada contra Felip V Un dictamen demanat als teòlegs, aconsella: per raons del seu estat els eclesiàstics no han de votar. Segur que, al capdavant de la ini-

ciativa, hi havia el més compromès de tots: el president de la Generalitat i abat de Sant Cugat. Catalunya, abandonada ja per tots els aliats, s'ha quedat ben sola. El juny del 1713 són convocades una mena de Corts (sense rei): cal decidir què fer. El braç eclesiàstic, aconsella la submissió negociada: en l'enfrontament no hi veu res més que un suïcidi, parer també dominant en el braç militar. Però el braç popular es

decanta per la resistència fins al final, i acaba per arrossegar-hi el militar. Qui tenia raó? Admirable l'heroisme del poble, però ben respectable també l'altra opció, amb prou motius per mantenir-la... Finida la presidència de Solanell el 22 de juliol del 1713, l'elecció recau en dos candidats que hi renuncien, fet que indica l'ambigüitat de la situació. Un d'ells, fra Joan de Fluvià, juntament amb l'elegit com a oïdor de comptes -tots dos monjos de Ripoll- no s'adrecen a Barcelona per prendre possessió, sinó a Mataró, per sotmetre's a Felip V. Mataró ha esdevingut plaça forta i refugi de botiflers i d'austriacistes, dels que donen per inútil i suïcida tota resistència. El darrer president de la Generalitat serà fra Josep de Vilamala, sagristà de Sant Esteve de Banyoles. Per l'abat Solanell, deixar la presidència en moments tan difícils, devia ser tot un alliberament. Ara, el seu lloc serà presidir l'abadia de Sant

dans. S'hagués pogut dedicar a la realitat, mentre que les coses vida política als vint anys, invitat materials no són més que còpies per familiars seus que s'havien d'aquelles idees arquetip, i conmuntat en el carro de la ineficàclogué que calia encarnar aquecia. Però Plató havia de trobar lles idees en els costums humans i Sòcrates, i l'ensenyament d'aen les institucions, si es vol que quest li canvià la vida. Esmerçà, una ciutat i una societat estiguin doncs, la seva vida en el treball de vives de debò: filosofia, doncs, i l'ànima i en l'exercici del seu política apareixen juntes en la coneixement, derivant-ne el mètoseva obra, l'una en funció de l'alde de la maièutica socràtica, la tra. qual col·loca l'home en una situaEs conserven quaranta-un diàció de part espiritual. legs platònics, una Apologia de Serà difícil de trobar un autor Sòcrates, unes Cartes i unes en tota la història del pensament i Definicions. Els diàlegs correspode la literatura que pugui superar nen a l'estructura formal que l'obra del filòsof d'Atenes, adopten aquests tractats, els segons que ha quals, per mitjà testimoniat el del diàleg entre "Serà difícil de trobar reconeixement dos o tres interun autor en tota la d'altres ments locutors, abasten preclares segle història del pensament les altures conrere segle: ceptuals més i de la literatura que Plató, doncs, i agudes sobre la els seus diàfalsedat, la pugui superar Atenes" legs. bellesa, la M o r t Ilíada, els sofisSòcrates (399 aC), Plató viatjà a tes, la naturalesa de l'home, el Mègara, a la Itàlia meridional, on valor, l'amistat, la pietat, la retòconegué els pitagòrics, després a rica, la virtut, l'exactitud de les Egipte. Retornat a Atenes, Plató paraules, l'amor, l'ànima, la justífundà l'Acadèmia, on la llibertat cia, la ciència, les idees, l'ésser, intel·lectual i la investigació en la política, la naturalesa, el plaer, comú, a l'exemple del seu mestre les lleis, el filòsof, la mort, l'alliSòcrates, constituïen la seva raó berament i la riquesa. d'ésser. Així Plató arribà a la formulació de la doctrina de les (*) Pere Villalba és professor de idees, en les quals trobà l'única filologia llatina de la UAB

Cugat. Fins quan? La Generalitat, aïllada de la resta de Catalunya, està arruïnada. Qui compta encara amb mitjans econòmics és el Consell de Cent -govern de la ciutat- fet que explica que, al capdavant de la revolta, hi aparegui el conseller en Cap Rafael de Casanova. La resta ja la sabem: tot acaba l'I 1 de setembre del 1714. Acaba? Malgrat haver optat pel no enfrontament armat, Felip V es mostra venjatiu, sense contemplacions ni per l'abat de Sant Cugat ni per ningú. El 1715 és obligat a exiliar-se a Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. L'abadia és segrestada a

favor de Jaume Oliver, fervent botifler. L'exili durarà onze anys, fins al gener del 1726, per l'aplicació -amb gran retard- del tractat d'Ultrecht. Moria i era enterrat a Sant Cugat el setembre del mateix any. Heus aquí un tros d'història -nostra i de més enllà- ben suficient per moure'ns a reivindicar la personalitat d'Antoni de Solanell, abat de Sant Cugat i penúltim president de la Generalitat: la històrica! La comencem nosaltres, la reivindicació...? (*) Pere Vivó és exrector del Monestir

SE NECESITA VENDEDOR/A PARA TIENDA DE MUEBLES CON EXPERIÈNCIA Y 0IBUJ0

Poca Conya E L S PROMOTORS PE DIVÈRSIA HAN CANVIAT EL P R O J E C T E . E N LLOC V* OBRIR UNA MACROVISCOTECA OBRIRAN UNS BARS MUSICALS, FINS I T O T UN 1>' IRLANDÈS

DIUEN QUE VOLEN POTENCIAR ENCARA M € S L ' OCI FAMILIAR.. AIXTf.SORTlNT CELS CINEMES. L E S FAMÍLIES PODRAN AN*R A FER UN * P A T ESCOLTANT MÚSICA O PRENENT UNES C O P E S T O T S P L E G A T S . . .

OM E S EL CANVI F

"TOTS PLEGATS P \

/

^>J§£

9

SUPOSO QUE ELS PARES EN EL BAR IRLANDÈS I ELS NENS EN ELS MUSICALS..!! A Q U E S T * G E N T PENSA EN TOT,TU ! ! S ' A C A B A R * EL PATIR ESPERAN QUE TORNIN ELS FILLS 1>E LA " D I S C O " , PODRAN TORNAR T O T S 3TUNTS, OI P


10 OPINIÓ

Ramon Bonastre (*)

L'idioma, confrontació o assumpció rist, tristíssim tot l'afer a l'entorn del discurs del monarca d'Espanya en què es referí a la llengua. Semblava que ja havíem passat pàgina d'aquestes situacions, que entre tots havíem aconseguit un cert consens i reconeixement de la realitat pluninacional i plurilingüe de l'Estat, però sembla que les majories absolutes donen ales a una manera de fer política rebutjable i que suposa un pas enrere inqüestionable. Un pas enrere que cal combatre i tornar a recuperar. No crec que valgui la pena per obvi rebatre l'afirmació en si; anys, segles de repressió directa o indi-

T

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat recta, i a voltes política social i evi- ga del Premi Cervantes i el guardodentment lingüística, ho avalen ( nat és un dels aferrissats defensors absolutament recomanable el llibre del castellanismo viejo, sovint de F Ferrer i Gironès d'Edicions 62 envoltat de polèmica no precisaLa persecución política de la len- ment pels seus valors literaris.Tot gua catalana. plegat forma part d'una certa litúrHistoria de las "Hi han afirmacions gia en què l'Estat medidas contra espanyol està su uso desde la que per la seva immers d'uns Nueva Planta trascendència no es pocs anys ençà, hasta hoy). No poden posar en boca en la qual es valoobstant, precira l'autoritarisme sament per l'obdel cap de l'Estat" i els intents d'ovietat de la falblidar o amagar sedat de les citades manifestacions cal respon- les realitats de la nostra història. De fet no és tan important ( que der-les Que a inicis del S. XXI la també ho és) el discurs en si, com màxima autoritat política afirmi les reaccions que posteriorment que "la lengua castellana nunca fue s'han produït. Realment qui va objeto de imposición" esdevé per a escriure el paràgraf en qüestió ha Catalunya, i de ben segur per a fet un trist favor al rei : hi han afiraltres nacions, una opinió que no macions que per la seva traspot passar desapercebuda i que cal cendència no es poden posar en analitzar en els seus elements, atesa boca del cap de l'Estat, si no és que es faci amb tota la intenció i volunla seva trascendència. Que algú qüestioni la realitat tat. Perquè al capdavall sembla que lingüística de l'Estat espanyol no seria noticiable ni motiu d'estranye- d'això es tracta: atès que l'espanyosa, si aquesta situació no fos prota- lisme més tradicional disposa d'una gonitzada pel cap de l'Estat i, a majoria política absoluta, existeix més, s'hi sumessin un seguit d'opi- també una certa patent de cors per nions que en el millor dels casos dir, fer o negar el que sigui amb la poden titllar-se d'oportunistes i, impunitat que la majoria proporsens dubte, insultants si no faltades ciona. De fet, això és el que ha succeït. A les declaracions en qüestió de veracitat. Però l'entorn tampoc ha de pas- s'hi ha sumat una reacció política sar desapercebut. Així, les manifes- favorable, que cal tenir present i tacions foren efectuades en l'entre- que de ben segur ha utilitzat la

situació (provocada per endavant) capaç de fer política, seguint al PP per qüestionar la història i menys- en l'afirmació de l'espanyolisme, i prear els ciutadans d'aquest Estat que pateix d'una pobresa política que utilitzen una llengua diferent digne d'anàlisi. Una altra qüestió de la castellana. força rebutjable ha estat l'actitud Les declaracions posteriors dels del PSC, que fent bona la seva representants de PP dissortadament situació d'estar a l'ombra, s'ha limipoden fins i tot semblar normals, tat a qualificar-ho com a error, però atesa l'opció política que represen- s'ha abstingut totalment de criticar ten, les del president del govern, o censurar al seu partit mare normals ateses les seves constants (PSOE). Si aquest és el partit de polítiques, i fins i tot personals de l'oposició i l'alternativa política al manera de fer, però el que és més govern de l'Estat, els nacionalismes greu és que l'anomenat partit de l'o- ho tenim ben negre j En aquest senposició, el PSOE, hagi fet un segui- tit, avui no representen cap tipus ment de la situació que cal qualifi- d'alternativa j car com a patètic, i que assenyala Tot plegat, però, ens assenyala ben bé on està més que mai la situat avui l'epinostra raó de ser i "Es absolutament molt centre polític: la validesa de la greu que el PSOE en la recuperanostra opció políció dels valors tica i social. Que manifesti estar d'acord més tradicionala llengua, el amb que el castellà no listes de l'espancatalà, segueix yolisme i no pas essent un clar s'ha imposat mai" en opcions políexponent i inditiques orientacador de la nostra des vers el benestar el progrés del nació, i que ens aglutina a tots. De país. no haver existit, d'aquí a pocs anys És absolutament inversemblant de ben segur que la història tornai molt greu que un representant del ria a ser inventada i el passat, el PSOE ( el Sr. Caldera ) manifesti més recent, podria ser qualificat estar d'acord amb que el castellà no com a 40 anos de paz per vergonya s'ha imposat mai. Que un partit dels seus autors, entre els quals, anomenat progressista i que ha segur, no ens comptaran a nosalpatit la repressió vulgui obviar la tres. realitat d'imposició del castellà és força greu . Denota que el partit ha (*)Ramon Bonastre és president perdut el nord totalment i només és de Vexecutiu local de CDC

L'AJUNTAMENT INFORMA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2001 2002 A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 20012002 A L'ESCOLA DE MÚSICA VICTÒRIA DELS ÀNGELS

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS D'ESTIU

DONA INFORMACIÓ CONVOCA

DEL 2 A L'11 DE MAIG

DEL 2 A L'11 DE MAIG

A PARTIR DEL 9 DE MAIG

Preinscripció per a la prova

Per a nens i nenes des dels 3 fins als 16 anys

Destinades a entitats que tinguin programades activitats i projectes que promoguin la igualtat d'oportunitats per a les dones a Sant Cugat.

Podeu obtenir els impresos de sol·licitud a: • Ajuntament • Escoles Bressol Gargot, La Mimosa i El Niu • Serveis Personals Casa Mònaco, C/ Cànovas del Castillo, 50 • Oficines Descentralitzades de Mira-sol, la Floresta i les Planes

d'accés de Grau Mitjà DEL 25 D'ABRIL AL 4 DE MAIG Lloc: Secretaria del Centre - PI. del Centre Cultural, s/n - Tel.

• PSICOMOTRICAMPUS • CAMPUS DE FORMACIÓ ESPORTIVA 2001 • ESCOLES ESPORTIVES • CASALS D'HÍPICA • CASALS DE LLEURE I ESPORT

93 589 05 51 Podeu lliurar la documentació a: • Serveis Personals Casa Mònaco. Horari: de 9 a 13 h • Oficines Descentralitzades - Mira-sol i la Floresta: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20 h - Les Planes: dimarts i dijous de 9 a 13 h Per a més informació truqueu al 010

Horari: de dilluns a divendres de 1 7 a 2 0 h

Per a més informació i inscripcions: Oficina Municipal d'Esports per a Tothom (OMET)

dimecres i divendres d'l 1 a 13 h

Tel. 93 589 13 82

CONSELL DE DISTRICTE DE MIRA-SOL Dia: dilluns 7 de maig del 2001 Hora: 20 hores Lloc: Casal Cultural de Mira-sol, carrer Victòria, 42

SUBVENCIONS PER AL 2001

Termini de presentació de sol·licituds: f i n s al 31 de m a i g del 2001 Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament Per a més informació: truqueu al 010 o a Dona Informació 93 565 70 00 donainformacio@santcugatobert.net

&

w

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


PUBLICITAT

Ajuntament de Sant Cugat del Valies

• TRADICIONAL CONCERT DE SANT JORDI

• FESTA DEL LLIBRE GEGANT

Diumenge 6 de maig - A les 18.30 hores

Diumenge 6 de maig

CORAL SERRA D'OR DUO DE FLAUTES TRAVESSERES

-Ales 10.30 h. XOCOLATADA d'inici de festa

AL CLAUSTRE DEL MONESTIR

Org. Associació del Llibre Gegant. Col. Ajuntament

Entrada lliure

A LA PLAÇA BARCELONA

Exposicions

Activitats

SALES MUNICIPALS

DIVENDRES 4

• EXPOSICIÓ DE M A G D A AGRAZ. Fins al 6 de maig. A la Casa de Cultura. Org. A j u n t a m e n t .

A les 22 h. MÚSICA AL TEATRE AUDITORI Música del Brasil: Euclydes Mattos. Euclydes Mattos, guitarra i veu. Toni Terré, baix. Daniel Levy, bateria i percussió. Preu: 2.500 ptes. Org. Ajuntament Centre Cultural.

• EXPOSICIÓ «IMATGES DE L'AMÈRICA CENTRAL. EL SALVADOR». Fins a 1*11 de maig. A la Casa de Cultura. Org. A j u n t a m e n t . • 40 ANIVERSARI CAIXA DE TERRASSA. Premi Ricard Camí. Fins al 13 de maig. Al claustre del Monestir. Org. A j u n t a m e n t . • BESTIARI. Exposició de treballs dels alumnes de M a r t a Balaguer. Fins al 25 de maig. A la Biblioteca del Centre Cultural. Org. Biblioteca del Centre Cultural. SALES PRIVADES • ATENEU SANTCUGATENC: ALBERT DURALL Fins al 6 de maig. O r g . A t e n e u Santcugatenc. • SALA RUSINOL: ERNEST DESCALS. Fins al 8 de maig. O r g . Sala Rusinol (c/Santiago Rusinol, 52, t e l . 93 675 47 51). • ESPAI LLUÍS RIBAS: SUBHASTA el dia 9 de maig a les 20.30 hores. EXPOSICIÓ. Fins al 8 de maig. Org. Espai Lluís Ribas (c/Gorina, 13, t e l . 93 589 57 76). • POU D'ART: MARGARITA GARCÍA RIERA: «Hàbits habitats». CESC SONERA. Del 5 al 31 de m a i g . O r g . Pou d ' A r t (c/Balmes, 35, t e l . 93 590 60 86). • CANALS GALERIA D'ART: M . ASSUMPCIÓ RAVENTÓS. Fins al 31 de maig. Org. Canals Galeria d ' A r t (c/de la Creu, 16, tel.: 93 675 49 02). • LA GALERIA: 3 EXPOSICIONS de Domènec Corbella, Shok-kan Lai i Pascal Plasència. Fins al 3 de juny. Org. La Galeria (c/ Sant Jordi, 14, tel.: 93 675 04 98). • ADOLF TALLER D'ART. Exposició permanent. Taller d'estampació gratuït i biblioteca d'art. Tel. 93 674 60 28. Org. Adolf, taller d'art. • ESTUDI FERRAN MARTÍ: EXPOSICIÓ PERMANENT. Org. Sala Ferran Martí (c/ Gorina, 8). • GALERIA D'ART LA ROSASSA: EXPOSICIÓ PERMANENT. O r g . Galeria d ' A r t La Rosassa. • GALERIA FAUSTO: FONS DE LA GALERIA. O r g . Galeria Fausto (d Gorina, 10).

DISSABTE 5 VISITA AL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA Visita a l'exposició «Canaletto. Una Venècia imaginària». Inscripcions a l'Ateneu Santcugatenc, tel. 93 674 51 95. Org. Ateneu Santcugatenc. A les 18 h. II MOSTRA DE TEATRE AMATEUR A LES PLANES «Lo que el norte se llevo». A càrrec del grup Fora de Test Teatre. A la pi. de la Creu d'en Blau. Org. Ajuntament.

A les 19 h. TEATRE A VALLDOREIX «Fuita», de Jordi Galzeran. A càrrec del Grup de Teatre Deixalles 81. Al Casal de Cultura de Valldoreix. Org. Grup de Teatre Espiral. Col. EMD Valldoreix. A les 19 h. GRAN FESTA DE NENS I AVIS A LA FLORESTA Festa intergeneracional entre nens del CEIP la Floresta i els avis del Col·lectiu de la Gent Gran de la Floresta. Al Centre Social i Sanitari de la Floresta. Org. Col·lectiu de la Gent Gran de la Floresta, CEIP la Floresta, Ajuntament. A les 19 h. TEATRE AL TEATRE-AUDITORI «jAy, Carmelal». De José Sanchis Sinisterra. Cia. Tantarantana. (Espectacle en castellà). Pilar Martínez i Pep Molina. Direcció: Antonio Simón Rodríguez. Preu: 2.500 ptes. Org. Ajuntament - Centre Cultural. DIMARTS 8

A les 19 h. INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS A POU D'ART De Margarita García Riera amb «Hàbits habitats» i Cesc Sonera. Org. Pou d'Art. A les 22 h. TEATRE AL TEATRE-AUDITORI «jAy, Carmelal». De José Sanchis Sinisterra. Cia. Tantarantana. (Espectacle en castellà). Pilar Martínez i Pep Molina. Direcció: Antonio Simón Rodríguez. Preu: 2.500 ptes. Org. Ajuntament - Centre Cultural. DIUMENGE 6 FESTA DEL LLIBRE GEGANT - A les 10.30 h. Xocolatada d'inici de festa. A la pi. Barcelona. Org. Associació del Llibre Gegant. Col. Ajuntament. A les 12 h. MERCAT D'ARTESANIA A MIRA-SOL A la pi. l'Estació de Mira-sol. Org. Comissió de Festes de Mira-sol. Col. Ajuntament. A les 18.30 h. TRADICIONAL CONCERT DE SANT JORDI A càrrec de la Coral Serra d'Or i duo de flautes travesseres. Direcció: Andreu Recasens. Al claustre del Monestir. Org. Coral Serra d'Or. Col. Ajuntament.

A les 19.30 h. REUNIÓ DEL GRUP DE RELAXACIÓ Gratuïta. Obert a totes les edats. A la Casa de Cultura. Org. Carme Letang. A les 20 h. CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA «Mestres del Segle d'Or». A càrrec de Música Reservata de Barcelona. Roser Garrell i Isabel Juanola, sopranos; Jordi Abelló, contratenor; Antoni Trigueros, tenor; Jordi Lluís Blando, baríton; Tomàs Maxé, baix. Preu: 1.000 ptes. Al TeatreAuditori del Centre Cultural. Org. Escola Municipal de Música. A les 20 h. CONFERÈNCIA A L'ATENEU SANTCUGATENC «Xile: contra la impunitat». A càrrec de Viviana Díaz, presidenta de l'Ass. de Familiars de Detinguts i Desapareguts. Org. Amnistia Internacional. DIMECRES 9 A les 20 h. CONFERÈNCIA A LA CASA DE CULTURA «La vil·la romana de Can Cabassa». A càrrec de Pere Lluís Artigues, Antoni Fernàndez i Conxita Ferrer, arqueòlegs. Org. Grup d'Estudis Locals.

ALTRES ACTIVITATS • ACTIVITATS D'ESTIU A L'ESCOLA ARTÍSTICO-MUSICAL M. CALDUCH - CLASSES DE PIANO-JAZZ. Classes diàries i alternes amb la professora xilena Carmen Paz. Del 2 al 27 de juliol. - XIII SEMINARI DE TÈCNICA I INTERPRETACIÓ. Del 26 d'agost a l'I de setembre. - TALLERS D'ESTIU. Aprenentatge i divertiment. Iniciació al llenguatge musical Audició - Cant Coral - Dansa catalana. Del 2 al 13 de juliol i del 16 al 27 de juliol. Informació i inscripcions a l'Escola Artístico-Musical Montserrat Calduch fins al 15 de juny. Org. Escola ArtísticoMusical Montserrat Calduch. • CURSOS DE TAST DE VINS - Curs d'iniciació nivell I: A) Dies 5, 12 i 19 de juny (dimarts). - Curs d'iniciació nivell II (vins negres): B) Dies 4, 11 i 18 de juny (dilluns). - Cursos monogràfics: dies 6 i 20 de juny. Degustacions dirigides per: Josep Jové, enòleg. Tel. informació i reserves: 93 589 19 83 i 93 674 37 63. Org. Vins Noe. • CURSOS I TALLERS A L'ATENEU SANTCUGATENC Abril - Maig - Juny 2001. Inscripcions a l'Ateneu Santcugatenc. Per a més informació, al tel. 93 674 51 95. Org. Ateneu Santcugatenc. • TALLERS D'ESTIU DEL POU D'ART Cursos del 2 de juliol al 14 de setembre: Expressió plàstica - Còmic - Dibuix i pintura - Dibuix de model - Disseny gràfic Dibuix i volum - Expressió pictòrica - Exlibris - Il·lustració de contes. Org. Pou d'art. • XI CONCURS DE FOTOGRAFIA CASAL CULTURAL DE MIRA-SOL Es poden presentar les obres fins al 12 de maig, d'11 a 12 h al Casal Cultural de Mira-sol. Org. AV St. Joan de Mira-sol. Col. Ajuntament. • II CONCURS DE PINTURA INFANTIL Concurs de pintura per a nens i nenes de 6 a 11 anys residents al municipi. Bases i entrega de les obres a l'Espai Lluís Ribas, d Gorina, 13, abans del 25 de maig. Org. Espai Lluís Ribas. Col. Ajuntament.


el diari de Sant Cugat

Dijous 3 maig del 2001

CIUTAT S'ensorra part de la botiga Cal Tubau, del carrer de la Torre Ester Castanyer / SANT CUGAT

La carnisseria de Cal Tubau del carrer de la Torre va ensorrar-se dilluns com a conseqüència de l'esfondrament d'una de les parets laterals de l'edifici. Els fets no van ocasionar cap ferit. L'esfondrament va produir-se poc després de Ics cinc de la tarda, quan una de les parets mitgeres que unia la botiga amb l'edifici del costat -enderrocat fa poc temps- va cedir, es va ensorrar, i es va emportar part de la paret i el terra de la botiga, concretament de la zona corresponent al magatzem i a les cambres frigorífiques. Tot i que encara no es coneixen amb exactitud els motius de l'incident, el director de l'àmbit de gestió de Ciutat Sostenible, Lluís Hosta, va explicar que la casa del costat era una obra amb llicència per enderrocament i que ja estava apuntalada per les bigues, i va afirmar que "probablement la pluja del matí va debilitar la base de la paret mitgera, que és de pedra seca i fang, va avariar la resistència i va fer cedir la paret". Segons opinió de diversos tècnics, tot indica que el rebaix de terres va descarnar els fonaments i va ser un dels motius de l'esfondrament. D'altra banda, tot i que la botiga estava oberta en el moment dels fets i hi havia algunes persones al se interior, el propietari de l'establiemnt, Jaume Tubau, va sentir com la paret s'esquerdava i va fer sortir tothom de la botiga, evitant així que es produissin ferits. Pel què fa als veïns del pis superior del mateix edifici i de la casa del costat, la policia els va desallotjar i va tancar el carrer de la Torre al trànsit fins a tenir garanties de seguretat.

L'ensorrament va fer caure una paret lateral i part del terra de la botiga, tot i que no va ocasionar ferits

La calor i la falta de pluges posen en perill els ànecs de la Guinardera E.C. / SANT CUGAT

La calor dels darrers mesos i la falta de pluges està posant en perill un any més els ànecs de l'Estany de la Guinardera, el nivell de l'aigua del qual ja ha començat a baixar en les darreres setmanes. Així ho han denunciat diferents ciutadans i associacions protectores d'animals, com el Cau Amic, que ha demanat que es reprenguin mesures com l'obertura de petites canals d'aigua que l'any passat van servir per garantir un nivell mínim d'aigua. D'altra banda, una de les membres d'aquest col·lectiu, Mercè Carreras ha destacat també que cal que algú es responsabilitzi d'aquests ànecs, que si bé no estava previst que s'instal·lessin en aquest estany artificial, "ara no tenen cap mena de refugi ni ningú que els garanteixi el menjar ni que se'n cuidi. Jo crec que o es busca una manera de salvar-los o val més que els portin a una altra banda". En aquest sentit, Carreras ha sol·licitat a l'Ajuntament que intervingui en la situació en el grau de les seves com-

petències. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient, Jordi Ferrés, ha assegurat que els tècnics de l'àrea ja s'encarreguen de fer un seguiment, afirmant que si continua la situació "en els propers dies prendrem les mesures pertinents". Ferrés ha recordat que aquest llac va ser creat de forma artificial per al reg de les zones verdes del voltant i ha explicat que una de les finalitats és nodrir-lo amb l'aigua provinent de les capes freàtiques i utilitzar com menys aigua potable millor, ja que, segons ha dit, "es tracta d'un bé escàs". Tot i així, si es dóna el cas, el regidor ha assegurat que s'utilitzaran els recursos que pertoquin. Pel que fa a la possibilitat de traslladar els animals a una altra zona, Jordi Ferrés s'ha mostrat partidari de mantenir ecosistemes com aquest, que es creen de forma natural, i ha anunciat que "l'última mesura que ens plantegem és treure'ls, el que hem d'intentar és que les pujades i baixades del nivell d'aigua per manteniment afectin com menys millor aquest sistema artificial que s'ha creat".

Els ànecs del llac del costat del Carrefous comencen a patir ja la calor

JORDI GARCIA


PUBUCITAT

Dijous 3 maig del 2001

caixaterrassa

13

40

a Sant Cugat anysdel creVallès servei

premi de pintura

camí •

w

exposició del 19 d'abril al 13 de maig Claustre del Monestir de Sant Cugat Horari de visita, de dimarts a diumenge, de 10 a 13.30 i de 15 a 20 hores. Dilluns, tancat. Entrada gratuïta

Hi col·labora:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura


14 CIUTAT

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Les entitats locals • I l i Iran optar a un espai a la rambla del Celler

El ple municipal acorda fer un nou pas de vianants a la plaça de l'estació

E.C./ SANT CUGAT E.C. / SANT CUGAT

L'Ajuntament de Sant Cugat vol destinar un edifici municipal ubicat a la rambla del Celler a la instal·lació de la seu d'associacions, clubs o entitats de la ciutat. El plec de clàusules administratives particulars i la convocatòria d'un concurs públic per adjudicar aquest espai en règim de concessió es van aprovar en el ple de divendres passat amb els 13 vots favorables de CiU i el PP, 2 vots en contra d'ERC i 9 abstencions del PSC i 1C-V. El nou edifici està inclòs dins el projecte de la zona central de la rambla del Celler, al costat del nou hotel i de la zona administrativa, on es preveu fer el nou Ajuntament. "Aquest espai", va assegurar divendres el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Joan Carbó, "formarà part d'una plaça cívica i creiem que és mereixedor perquè hi vinguin les entitats de la ciutat". Amb aquesta finalitat, el consistori ha presentat un plec de clàusules i obrirà un concurs públic per tal de concedir en règim de concessió aquesta finca municipal. Entre altres coses, les entitats que aspirin a fer-hi la seu hauran de presentar un projecte on s'inclogui un espai útil d'almenys 1.000 metres quadrats, i alguns dels criteris per fer l'adjudicació seran l'arrelament a la ciutat o un pla de viabilitat economicofinancera

La seu d'entitats anirà a la plaça cívica, on avui està ubicat el camp de futbol ARXIU

que garanteixi el pagament de la seu. La proposta de les clàusules i el concurs públic no va ser ben rebuda pels grups de l'oposició, que van lamentar el poc temps que havien tingut per estudiar-ho i que no s'hagués tingut en compte la seva petició de deixar el tema sobre la taula per parlar-lo conjuntament. D'altra banda, des d'ERC van objectar que "les clàusules són massa subjectives i

donen lloc al fet que molt poques entitats puguin optar a aquest local". Des de l'equip de govern, Carbó va reconèixer aquest fet però va assegurar que "aquest és un espai arquitectònic on creiem que hi han d'anar poques entitats" i va recordar que per als col·lectius més petits ja s'està treballant en el projecte d'un hotel d'entitats a la Casa de Cultura, d'on es retiraran els serveis municipals.

implica conseqüències tan importants com el model de ciutat, l'activitat del La plaça de l'estació comptarà comerç o les polítiques de transport properament amb un nou pas de via- públic, i va afegir que "totes elles són nants davant de l'estació dels FGC. activitats que no han estat suficientAixí es va aprovar per unanimitat ment desenvolupades". La proposta del PSC va convertirdurant el ple municipal del mes d'abril, en el qual es va acordar senyalit- se en una moció institucional, comzar aquest pas en un termini inferior a pratida per tots els grups del ple. Des un mes així com a adequar les tanques d'ERC, la regidora Sara Bertran va destacar que els problemes de la plaça de la plaça per permetre el nou pas. La moció, presentada pel grup de l'estació ja s'han denunciat reiteralocal del PSC, demanava també que dament i que cal una solució d'urgèns'estudiï la conveniència d'aixecar el cia, mentre que el regidor d'IC-V, Joan Balada, va destanivell del pas dels vianants respecte car que aquesta Palacio: "L'àmbit de la problemàtica al del carrer, que mobilitat i el trànsit és s'elabori una proprové d'una posta sobre la ubimanca de reflexió el que afecta més la cació del transport i una precipitació sensibilitat dels urbà en aquesta a l'hora de fer els zona, millorant canvis en la habitants de la ciutat" l'espai d'estaciomobilitat de Sant nament dels autoCugat. D'altra busos, el mobiliari de les parades i la banda, els grups de l'oposicó van seva senyalització i que esredactiun coincidir també a sol·licitar més regucalendari d'execució de les obres de laritat pel que fa a les reunions de la remodelació i vianantització de la comissió informativa i del consell plaça Lluís Millet. consultiu de mobilitat. "L'origen d'aquestes demandes" Pel que fa a l'equip de govern, el va explicar el regidor socialista, regidor de Mobilitat, Jordi Ferrés va Ramon Palacio, "és la constatació que expressar el seu acord amb la moció, l'àmbit de la mobilitat i el trànsit és el ja que segon, va dir, "està en la línia de més sensibilitat entre els habitants del que volíem fer per acabar de raciode la ciutat". En aquest sentit, el regi- nalitzar la situació provisional de la dor del PSC va afegir que el trànsit plaça abans de la seva vianantització".

S'adjudica la vianantització El PHN rep el suport de CIU i PP i l'oposició de la plaça del Monestir de PSC, IC-V i ERC E.C. / SANT CUGAT

Les obres de vianantització i arranjament de la places Octavià i Augusta i del carrer Indústria començaran d'aquí a 15 dies o tres setmanes, segons han informat des de l'equip de govern municipal. Aquest projecte, inclòs dins el Pla de Vianantització de tot el centre històric de la ciutat, va ser adjudicat la setmana passada a l'empresa Proinosa per un import de 238.781.436 pessetes i un termini d'execució de 7 mesos. Així ho ha explicat el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Joan Carbó, que ha destacat que "hem decidit adjudicar els treballs a aquesta empresa, que ja està fent en aquests moments obres similars en diferents places i carrers de Barcelona". Pel que fa a les obres, el projecte d'urbanització consistirà en una primera fase en què es duran a terme els enderrocs, desnonaments, tala d'arbres, trasplantaments i moviments de

E.C. / SANT CUGAT

La vinantització de la plaça Octavià començarà aviat, segons l'Ajuntament

terres que permetin, segons Carbó, "posar un nou paviment de pedra, plantar un nou arbrat, posar el mobiliari urbà i la il·luminació necessària i arranjar la xarxa de clavegueram, entre altres actuacions". Aquesta proposta pretén configurar un conjunt integrador al voltant

del Monestir, on es crearà un espai obert en la part de la plaça Octavià que toca a la muralla, així com una anella d'arbrat en la part contrària amb la finalitat de neutralitzar la presència de les actuals edificacions i potenciar el desenvolupament d'activitats lúdiques en aquest espai.

L'Ajuntament de Sant Cugat va aprovar durant el ple de divendres passat una moció de l'equip de govern en defensa del Pla Hidrològic Nacional (PHN) i per al foment de noves mesures municipals per l'estalvi i l'aprofitament de l'aigua. Aquesta moció, que va ser aprovada amb els 13 vots a favor de CiU i el PP i els 12 vots en contra del PSC, IC-V i ERC, va fer caure una moció transaccionada dels ecosocialistes i els republicans en contra del PHN i en favor d'una nova cultura de l'aigua. La posició favorable de CiU i el PP parteix del fet que l'actual proposta del PHN inclou les al·legacions presentades per CiU i mesures com el fet de considerar altres transvasaments futurs, aprofitar l'aigua dels canals, la creació d'un Pla Integral de Protecció Ambiental del

Delta per regular els volums d'aigua que es treuen de l'Ebre o que el govern destini 400.000 milions a inversions per a Catalunya i per a les terres de l'Ebre, entre altres coses. Des de l'oposició van votar en contra d'aquesta moció, perquè, segons van manifestar, aquest Pla no té en compte les necessitats del delta de l'Ebre, no compta amb el consens social, tècnic i científic o que suposarà un elevat cost econòmic i un important risc mediambiental. IC-V i ERC van destacar també que la proposta del govern central "no respon a les actuals necessitats del delta de l'Ebre ni a una cultura de l'aigua". D'altra banda, la majoria de formacions sí que van coincidir a valorar positivament les propostes d'àmbit municipal en favor de potenciar l'estalvi i la reutilitzaió de les aigües, unes propostes que ja plantejava la moció inicial d'IC-V i ERC.


CIUTAT

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

L'Ajuntament s'adhereix al 2n Congrés de Municipis

El ple no aprova ajornar la urbanització de la Floresta

Breus Pla especial al Pont Can Vernet

E.C. / LA FLORESTA

E.C. / SANT CUGAT El ple de l'Ajuntament va decidir divendres per unanimitat adherir-se al Segon Congrés de Municipis de Catalunya, que se celebrarà entre juny i novembre en diverses poblacions del país. Aquesta iniciativa, promoguda conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) compta des de principis d'any amb diferents activitats obertes a la participació de tota la població, com els fòrums virtuals o el Congrés pròpiament dit, on intervindran només representants electes dels 946 ajuntaments de Catalunya. La proposta d'adhesió a aquest Congrés va ser molt ben rebuda per tots els grups municipals. Tant des de l'equip de govern com des de l'oposició van coincidir en la importància de recuperar aquesta proposta, que no se celebrava des de l'any 1933, així com de la possibilitat de treballar per reforçar les competències i el poder local. Totes les formacions van coincidir també a manifestar el seu desig que aquest sigui un pas cap a la unificació de la FMC i TACMC.

Els grups de l'oposició municipal (PSC, IC-V i ERC) van demanar divendres passat un ajornament del Pla Integral d'Urbanització de la Floresta fins que s'hagi elaborat el Pla Director previst per aquest districte. Segons va exposar el regidor ecosocialista, Joan Balada, "creiem que seria bo que s'aturi, s'ajorni i es redacti de nou aquest pla d'urbanització en funció dels criteris que es desprenguin del Pla Director del districte, consensuats i treballats amb els veïns". En el mateix sentit van expressar-se els socialistes i els republicans, que van manifestar que si es vol canviar la fesomia d'aquesta zona, cal consensuar-ho amb els veïns que hi viuen. Així ho va manifestar el portaveu d'ERC, Eduard Pomar, per qui "qualsevol actuació urbanística ha de passar per una negociació necessària amb els veïns afectats, per tal de veure quin model de creixement volen". La demanda de l'oposició, recolzada també pels veïns presents al ple, va ser rebutjada per l'equip de govern municipal. El tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible, Joan Carbó, va remarcar la necessitat d'elaborar un

L'Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat el Pla Especial de la zona 5 del sector Pont de Can Vernet-Coll Fava, on el propietari dels terrenys sol·licita el canvi d'ús hoteler per un ús residencial. EI pla especial, que compta amb el suport de l'equip de govern (CiU i PP) i del PSC i les abstencions d'IC-V i ERC, inclou també una quota urbanística de reequilibri dotacional valorada en 110 milions de pessetes. Aquests diners s'hauran de destinar a la construcció de dues escoles bressol, una de les quals haurà d'estar ubicada obligatòriament al barri de Coll Fava./ E.C. El veïns de la Floresta van fer fa uns dies unes jornades sobre el Pla Director E. FABRE

Pla Director, tal com ja s'havia aprovat per ple, però va explicar que aquesta és una figura de reflexió i planejament que almenys trigarà un any a estar enllestit, i va afegir que "no seria bo ajornar encara més la urbanització de la Floresta. Carbó va destacar també que els criteris plantejats en aquest Pla Integral

L'Ajuntament aprova el projecte de la residència geriàtrica E.C. / VALLDOREIX Valldoreix comptarà amb una nova residència geriàtrica ubicada a la rambla Mossèn Cinto Verdaguer, en terrenys de l'Entitat Municipal Descentralitzada. Així ho va acordar el ple municipal, que divendres va donar el vistiplau a l'aprovació inicial del Pla

Especial de concreció de tipus d'equipaments i ordenació volumètrica necessària per dur a terme aquest projecte. La residència, promoguda per una iniciativa privada, tindrà capacitat per a 180 llits, així com 50 places per a centre de dia i permetrà tant un ingrés temporal com de llarga estància. Segons va explicar el tinent d'al-

el diari de Sant Cugat Full de subscripció

15

calde de Ciutat Sostenible, Joan Carbó, "l'objectiu és crear un centre a Sant Cugat especialitzat en geriatria integral i en centre de dia que permeti cobrir les necessitats dels usuaris". Carbó va destacar també que dins el projecte "es preveu fer una concertació amb Sant Cugat per tal de posar a a disposició de la ciutat un nombre

d'Urbanització, pavimentant només sòl públic, no entraran en contradicció amb els criteris d'urbanització que es derivin del Pla Director. Aquesta opció de l'equip de govern va ser rebuda amb gran descontentament per als veïns, que van reivindicar una negociació prèvia amb els habitants del districte.

important de places, de les quals es farà una reserva sobretot del centre de dia i atendre així les situacions socials més desfavorides". Aquesta residència, que tindrà un cost de 426 milions de pessetes, s'adequarà també als paràmetres urbanístics de l'entorn, cosa que suposa que tindrà planta baixa més 2 plantes. La proposta d'aprovació inicial d'aquest pla especial va rebre els 23 vots favorables de l'equip de govern, PSC i IC-V i les 2 abstencions d'ERC, pels quals "aquest edifici desentonaria amb el tipus d'habitatge del voltant".

EUiA parla de la reunió al Brasil La secció local d'EUiA ha convocat per al proper dilluns, dia 7 de maig, un acte públic per parlar sobre la reunió celebrada a Porto Alegre, al Brasil, entre diferents partits polítics, moviments i sindicats d'esquerres d'arreu del món en contra del neoliberalisme. Sota el títol Fòrum social mundial, un altre món és possible, la xerrada començarà a les vuit del vespre a la Casa de Cultura i comptarà amb la intervenció del membre de l'àrea de joves d'EUiA, Fernando Castellarnau i del president d'aquesta formació, Jaume Botey./ E.C.

Envia aquesta butlleta per fax al 93 674 20 24 o porta-la al c. Sant Antoni, 42-44 •

Dades del subscriptor

Dades de la subscripció

Dades per al pagament

Data d'alta

Banc/Caixa

Nombre de subscripcions

Adreça oficina

Adreça d'entrega

Carrer/núm./pis/porta

DD0D GDLT] DD DDODDÍXDDQ Entitat

Telèfon

Núm. de compte

I Comptat

I

i Rebut domiciliat

Fax

Sant Cugat del Vallès, NIF o DNI

DC

Titular I

Codi postal

Oficina

de

del 2001 Signatura


16 CIUTAT

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Roc Gómez Convinant-ho amb el seu ofici de joier, és una de les poques persones de la nostra ciutat que encara pot donar a conèixer les experipències i les vivències de la vida d'un carboner. Fotografia: ARXIU

Tomàs Grau / SANT CUGAT

Per acabar amb aquestes narracions sobre les feines que es feien al nostre bosc de Collserola, no podem deixar d'explicar el tema de fer el carbó. Poques persones resten a la ciutat que hagin exercit aquesta feina, i una d'aquestes persones és l'amic Roc Gómez. En Roc nasqué ací al poble (aleshores encara era un poble o vila) el 20 de febrer de 1921. Encara que el seu ofici era el de joier, en esclatar la nostra Guerra Civil el seu pare feia de capatàs dels treballadors que mantenien el camp al Club de Golf de Sant Cugat. Els esdeveniments d'aquell temps varen clausurar el Club i s'hi va instal·lar un campament militar, i l'home va restar sense feina. L'any 1936 les van passar molt magres per aquest motiu, però l'home, que en el seu poble tenia l'ofici de carboner, va decidir demanar permís a l'Ajuntament per poder executar aquesta feina al bosc de la Torre Blanca que tenien als voltants de la font de l'Ermetà i l'ermita de Sant Vicenç. En Roc no va deixar la seva feina, però a les estones que tenia anava a ajudar el seu pare. Amb els seus 16 anys, ja tenia prou energia per fer aquest treball, per cert, ben feixuc. Netejàvem el bosc primer, o sia, el sotabosc, i en aquell indret hi havia uns arboços i brucs molt gruixuts, i entre els troncs d'aquests arbustos, alguna soca, pins deformats i alguna alzina i roures poc drets, anaven fent piles de llenya al lloc que havien escollit per fer la carbonera. A vegades, als pins que els feia falta una bona esporgada, jo amb prou destresa m'hi enfilava i en tallava les branques convenients, i així engruixíem amb els seus buscalls la pila de llenya. Esporgar un pi no té gaire dificultat si aquests no tenen gaire alçada, però n'hi havia que superaven els 15 o bé 20 metres d'alçada i s'havia de tenir molta lleugeresa per sortir-ne ben lliurat. Totes les peces les tallaven d'uns 70 centímetres de llargada i els llocs que escollíem, sempre eren a les fondalades i a mitja muntanya, eren la

solució per no haver de traginar la llenya de cara amunt. Com començàveu?

Netejàvem el lloc escollit i l'aplanàvem segons la mida que havia de tenir la carbonera. Fèiem una rotllana de llenya al voltant del que seria la pila i començàvem primer fent-hi al mig la gatera. Era un quadre de troncs creuats d'una superfície d'uns 40 centímetres de llarg, amb el centre ben buit. Aleshores al seu voltant hi anàvem posant els troncs drets sense deixar gens d'espai. Les primeres filades sempre eren de la llenya més gruixuda. Així s'anava fent la carbonera, fent pujar la gatera i aquesta s'anava enxiquint. Moltes vegades aquestes carboneres havien passat els tres metres d'alçada, amb la qual cosa necessitàvem una escala per acabar-la. Un cop la pila feta, en cobríem la superfície amb brossa i amb branquillons prims, i es cobria a sobre de terra. S'hi feia una gran fogata de branques al costat i s'anaven tirant enceses dins la pila, o sia, a la gatera. Quan el buit era ple o faltaven un parell de pams, es feien un xic més avall uns espiralls

als costats. A mesura que el foc consumia les branques, es tornava a reomplir el forat. Aquesta operació es feia perquè la llenya s'anés escalfant. Quan el forat restava ben ple, aquest es tapava normalment amb una planxa de ferro. A mesura que el foc anava baixant, es feien nous espiralls més avall. Era molt convenient que el foc arribés fins a baix, perquè el carbó queda més bo. La fèieu grossa, la carbonera?

Sí, quan la pila era ben cremada, si era grossa, a vegades la seva crema durava fins a quinze dies. Aleshores s'havia de treure tota la terra i brossa que s'hi havia posat a sobre, però a mesura que s'anava buidant la carbonera. Una de les joies més boniques que se senten, era quan es comprovaven els troncs al desmantellar la superfície, transformada en carbó sencera tal com s'hi havien col·locat i amb un cliqueig molt especial en contacte amb l'aire. La sensació de veure el carbó és com aquell que veu néixer un ser viu. Amb molt de compte per no esmicolar gaire el carbó, amb uns arpiots (eina amb dues pues feta

servir per a l'agricultura) s'anava escampant el carbó perquè s'anés refredant. Sempre en sortia algun tros mal apagat i amb aigua s'havia d'ofegar, si no, es transformaria en cendra. El carbó, un cop refredat, s'havia de mullar un xic per donar-li més consistència, si no, si es fes servir tal com surt de la carbonera, cremaria com encenalls. Hi ha qui venia carbó que abusava un xic de l'aigua. S'omplien sacs o bé sàrries d'espart i s'anaven acostant al camí on hi podia arribar el carro, que moltes vegades ens els deixaven. Com comercialitzàveu el carbó?

En aquell temps, de carbó n'haguéssim tingut, però com que tot escassejava tant, nosaltres fèiem bescanvi. A qui volia carbó, si era pagès, li demanàvem menjar o vi, el que ens feia falta. Si era espardenyer, calçat, roba, tabac..., i així anàvem tirant. Quan fèiem la crema, que durava gairebé dues setmanes, si no teníem cap barraca al nostre voltant, en fèiem una amb brancades de pi al costat de la carbonera.

No fèieu cap més producte del bosc?

Bé, a vegades, de les branques primes i del sotabosc que no servia per fer carbó, també en fèiem carbonet. Fèiem un sot a terra i l'anàvem omplint de material encès fins que era ple. El tapàvem amb una planxa de ferro i quan s'havia apagat, el trèiem i el garbellàvem per treure'n la terra. Havíeu fet alguna carbonera que no fos amb llenya de bosc?

(Rient) I tant, una vegada al costat de la masia de Can Canyameres. Els masovers havien arrencat una vinya i tenien una gran pila de ceps grossos, els vàrem preguntar si volien que en féssim carbó, i s'hi van avenir. Vàrem fer una carbonera molt grossa i en va sortir un carbó de primera qualitat. Teniu alguna anècdota que vós hagueu passat fent aquesta feina?

Bé, sí. Una de molt curiosa va ser al bosc de la Torre Negra, que quan buscàvem un lloc per pernoctar-hi, enmig d'uns matolls molt amagada hi vàrem trobar una cova. En entrar-hi, vàrem comprovar que l'habitava alguna gent perquè hi havia espelmes i diversos atuells per dormir, però cap dia no s'hi va presentar ningú. Un cop passada la guerra, uns fills del poble ens varen explicar que eren ells els que la feien servir per amagar-s'hi i no anar al front, i ens van explicar que mentre vàrem fer servir la cova, ells varen dormir on podien. Nosaltres no hi veiérem mai ningú. Després de la guerra, vàreu continuar fent carbó?

Bé, sí, però sols fou poc temps fent-lo amb un cosí meu, perquè el pare va tornar a entrar de capatàs, al Club de Golf en reobrir-lo.

Imatge de la façana de Vila Joana

Agraïment a l'amic Gabriel Moreras per la seva col·laboració en les gravacions de les dues entrevistes.


el diari de Sant Cugat

Dijous 3 maig del 2001

17

L'AV de la Floresta, l'oposició i els okupes reproven l'enderroc de la Sardana La pluja de crítiques a l'enderroc de la casa de la Sardana de la Floresta no ha parat de caure. ERC i IC-V ja han demanat la dimissió del regidor Jordi Ferrés.

Emili Bella / SANT CUGAT

L

'Associació de Veïns (AV) de la Floresta ha anunciat que denunciarà l'Ajuntament de Sant Cugat al Síndic de Greuges, Anton Canyellas, per l'actuació de la Policia Municipal durant el desallotjament i posterior enderroc de la casa de la Sardana, abandonada des de l'any 1989. L'AV també interposarà un contenciós administratiu a l'alcalde. Lluís Recoder, i el declararà persona non grata a l'entitat. Cap membre del col·lectiu veïnal no assistirà a un acte on també sigui present l'alcalde. "Es l'agressió més greu que ha patit la Floresta des de l'any 1971. Mai cap alcalde havia fet una barrabassada tan grossa ni un acte tan brutal contra persones", ha dit un membre de l'AV, Josep Maria Mas. Els veïns asseguren que no es tractava de cap okupació, sinó que els joves estaven netejant el local quan la policia els va increpar perquè sortissin. "No volíem que es consolidés una okupació il·legal. Per això, jo mateix vaig signar el decret perquè la policia procedís al desallotjament i enderrocament", va dir l'alcalde. Lluís Recoder va sortir al pas durant el ple municipal de divendres: "L'actuació de la Policia Local va ser professionalment impecable i en cap moment va posar en perill la seguretat de cap persona". A fora, a la plaça de Barcelona, un centenar de persones, entre florestans i okupes, estaven concentrats per protestar contra l'enderroc. Els manifestants van llançar runa davant la porta del consistori i van llegir un manifest. "Recoder, la Floresta no és teva", deia una de les pancartes. Els xiulets i els crits van obligar a aturar el ple durant uns

Imatge dels manifestants a la plaça de Barcelona, davant de l'Ajuntament, durant la celebració del ple municipal de divendres passat

minuts. Una sessió en què ERC i IC-V van demanar que el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Ferrés, dimitís del seu càrrec. Des d'IC-V Francesc Godàs ha assegurat que "va ser un excés de contundència innecessari. És un conflicte gratuït que demostra molt poca mà dreta per part de l'alcalde". Les demandes d'ERC, però, anaven més lluny. El seu president, Eduard Pomar, va instar el cap d'àrea de Seguretat

Av. Lluís Companys. 50 • Tel. 93 589 17 99 • Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Ciutadana, Xavier Amador, i el tinent d'alcalde de Presidència, Joan Recasens, a fer el mateix. "Aquests fets ens situen més a prop de la ciutat de Marbella que d'una ciutat modèlica per la seva forma de viure, com era Sant Cugat", ha dit Pomar. Recasens ha lamentat que hi hagi grups que a actuïn diferent depenent de si es tracta d'un ajuntament o d'un altre. Al seu torn, el PSC ha exigit explicacions sobre "qui és el responsable

JORDI GARCIA

del deteriorament d'un bé públic municipal. No hi ha cap informe de cap arquitecte que acrediti que l'edifici estava en estat de ruïna", ha dit el portaveu socialista, Jordi Menéndez. "Formem un equip de govern i si l'alcalde ho va trobar adient, ens sembla bé. És una potestat que té l'alcalde quan hi ha una okupació, i més en una casa que era municipal", ha dit la portaveu del Partit Popular, Berta Rodríguez.


1 8 SOCIETAT

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

El Col·legi de Periodistes ret homenatge al periodista santcugatenc Ramon Barnils Aprovades les mocions de les llengües i el Sàhara

Emili Bella / BARCELONA

La figura del periodista santcugatenc Ramon Barnils va ser recordada, el passat dia 25, pels companys de professió i personalitats de diversos àmbits de la societat catalana a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya. L'acte, organitzat pel grup de periodistes Gaziel i la Fundació Josep Iria, va incidir en la memòria personal i professio-

Magda M é n d e z / SANT CUGAT

Els companys de professió i diverses personalitats lloen la figura del desaparegut periodista de Sant Cugat nal de Barnils a través del testimoni de diversos amics seus. L'escriptor Valentí Puig, per exemple, va recordar la trajectòria del periodista com a articulista a Tele/Exprés i El temps. Imatge de la taula rodona celebrada al Col·legi de Periodistes de Catalunya COMPROMÈS TEMPS

AMB

EL

SEU

Tots plegats van lamentar que la postura irreverent i compromesa no acabés d'encaixar en la dinàmica dels mitjans de comuniciació actuals. El seu amic antropòleg Josep Maria Solé i Sabaté va destacar la vessant d'ac-

tivista de Barnils, que va dirigir durant la transició a la democràcia Solidaridad Obrera, en la defensa de la història o de la llengua catalana. Entre els assistents a l'acte també hi havia el director general de Difusió de la Generalitat, Enric

Tot a punt per a una nova Festa del Llibre Gegant Redacció / SANT CUGAT

Aquest diumenge se celebrarà una nova edició de la ja tradicional Festa del Llibre Gegant. Aquesta activitat se celebra cada any a la plaça de Barcelona i compta amb la col·laboració de diversos artistes de la nostra ciutat. Desenes d'artistes i il·lustradors participaran en la Festa del Llibre Gegant de la nostra ciutat. Aquesta va dirigida a tots els nens i nenes de primària, i consisteix

en l'elaboració d'un exemplar únic basat en les històries inventades pels menuts i il·lustrades pels artistes. La Festa del Llibre Gegant tindrà lloc a la plaça de Barcelona i començarà a dos quarts d'onze del matí amb una xocolatada popular, que li donarà el tret de sortida. La festa s'allargarà durant tot el matí de diumenge. Les pàgines del Llibre Gegant es podran veure exposades a la Casa de Cultura durant la Festa Major d'aquest any.

CATALONIA CERÀMIC

EXPOVENDES: (CEN™I Ora. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 580 15 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 46 Rocafort, 112. Barcelona. Tel. 93 426 00 08

Canals, el president del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Salvador Alsius, o el creador de Vilaweb, Vicent Partal, qui ja va conduir el funeral laic que es va fer als jardins del Monestir de la nostra ciutat, dies després de la mort de Barnils. El periodista

El ple del mes d'abril, celebrat divendres de la setmana passada, va aprovar un parell de mocions de caràcter general de manera pràcticament unànime. La primera era sobre la petició del reconeixement del ple dret del català com a idioma oficial. La següent va versar sobre la necessitat de pressionar políticament per exigir la celebració del referèndum al Sàhara Occidental. Coincidint amb la celebració de l'Any Europeu de les Llengües 2001, l'Ajuntament de Sant Cugat va aprovar una moció en la qual es demana el reconeixement del català com a llengua de ple dret de la Unió Europea. En la moció es demana explicacions al Consell d'Europa sobre el perquè no inclou el català santcugatenc va morir el passat 14 com una llengua reconeguda a escade març a l'edat de 60 anys, a la internacional, "quan és una instil'hospital Sant Joan de Reus, com tució destinada a fomentar la divera conseqüència d'un càncer que sitat i la pluralitat", a banda de arrossegava des de feia temps. demanar a la Unió Europea que Barnils col·laborava amb el pro- reconegui el català com una llengua grama Postres de músic de oficial i a les institucions catalanes Catalunya Ràdio. que prenguin les mesures necessàries per aconseguir-ho. La moció va rebre els vots favorables de tots els regidors del consistori, excepte els del Partit Popular, que es van abstenir ja que, segons va explicar la seva portaveu, Berta Rodríguez, "compartim l'esperit de la moció, però no la forma". D'altra banda, el ple consistorial també va donar suport as acords aprovats pels alcaldes de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el un estudi per retirar com menys arbres millor i preservar d'aquesta forma la Poble Sahrauí el 21 de març passat riquesa natural de l'entorn, i integrar- en el Parlament de Catalunya. En la la en una futura zona enjardinada. El moció es reitera el suport al poble nou CAP es construeix en uns sahrauí i es reafirma la necessitat de terrenys de 3.042 m2 delimitats pel que s'acompleixi l'acord de pau passeig d'Olabarria, el de Valldoreix i signat entre el Marroc i el Front el carrer de Cervantes. El servei Polisario per tal de celebrar un comptarà amb especialitats mèdiques referèndum "lliure, just i imparcial" noves i atendrà unes 30.000 persones. per decidir el seu futur. També La inversió prevista per construir l'e- inclou una crida a les parts impliquipament és de 366,5 milions. El ter- cades i a la comunitat internacional mini per acabar les obres és de 18 per tal de fer el màxim esforç per mesos, de manera que entrarà en fun- solucionar de manera pacífica la situació de conflicte que s'hi viu. cionament a l'estiu del 2002.

Comencen les obres de construcció del CAP de Valldoreix Redacció / SANT CUGAT

Les obres de construcció del Centre d'Assistència Primària (CAP) de Valldoreix van començar el passat Dia de Sant Jordi. Les primeres tasques van ser de moviment de terres i de neteja del terreny. També es va procedir a retirar alguns pins pinyoners i pins blancs, que es trobaven al mig dels terrenys destinats al CAP, situats molt a prop de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al districte. L'àrea de Parcs i Jardins de l'Ajuntament ha elaborat

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE SERVEI OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

• • • • • • •

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció


SOCIETAT

Dijous 3 maig del 2u01

el diari de Sant Cugat

Montse Ofíate i Pilar Steinbrüggen, guanyadores del concurs de receptes en català

Jutgen un santcugatenc acusat de pegar un jove Redacció/ SANT CUGAT La fiscalia de Barcelona ha demanat una pena provisional d'entre 2 i 5 anys de presó per a un jove i la seva nòvia, de Sant Cugat, acusats d'agredir un altre jove. Els fets van produir-se el 1996, quan els joves van coincidir en un semàfor de la nostra ciutat i van començar a barallar-se després que l'acusat increpés la víctima per "mirar de forma libidinosa" la seva nòvia. Durant la baralla, l'acusat va agredir la víctima amb un bat de beisbol i un puny americà, i va pegar també un vianant que va intentar separar-los. L'acusació demana 4 anys i 6 mesos de presó per a l'acusat, i 2 anys de presó per a la noia, com a còmplice dels fets. El judici va començar ahir a l'Audiència de Barcelona.

Magda Méndez/ SANT CUGAT La recepta d'un pastís de nous amb xocolata, de Pilar Steinbrüggen, i la de llom ibèric amb salsa de reinetes, de Montse Onate, han estat les dues guanyadores del I Concurs de Receptes de Cuina en Català. Aquest s'emmarca en la campanya Demana-ho en català, tu en saps! organitzada pel Servei Local de Català i l'àrea de Comerç, Comsum , Indústria i Serveis de l'Ajuntament.

En total van participar 141 persones que van presentar unes 210 receptes de cuina en català En total s'han recollit 210 receptes, de 141 persones diferents. Els plats, de tot tipus: des d'una caldereta de cranca fins a postres com delícies de taronja. Es van escollir tres guanyadors per cada mercat municipal. Així doncs, els de Pere San van ser Pilar Steinbrüggen (primera, pel pastís de nous amb xocolata), Trini Meca (segona per la recepta de l'arròs amb crosta) i M. Rosa Martínez (en tercer lloc pel seu bacallà amb sèpia, carxofes, cigrons i ous durs). Pel que fa als guanyadors del Mercat de Torre

19

Maulets fa de r i de maig un dia contra la globalització L'acte de lliurament de premis es va celebrar al Teatre-Auditori

Blanca, els guardonats van ser Montse Onate (primera pel seu llom ibèric amb salsa de reinetes), Francesc Domènech (segon, per la recepta de trufes Pere San) i M. Carme canals (tercera per unes albergínies amb gambes i pernil). Tots ells van ser premiats amb un

diploma i un val de compra de diferent quantia i un obsequi segons la seva classificació. A més dels finalistes, també es van atorgar 6 premis especials i 10 accèssits. El jurat del certamen estava format pels membres del club Dom Cugat Pep Blanes i Jaume Sàbat

JORDI GARCIA

(pastisser), la restauradora Carmen Rojo i la directora de la junta del mercat Pere San, Lluïsa Girbau. Entre el públic del lliurament de premis hi havia el director general de Política Lingüística, Lluís Jou, i l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, a més d'alguns regidors.

La Fundació La Caixa dóna dos milions a l'Ateneu a completar el projecte de rehabilitació de la seu de l'entitat, que es La Fundació La Caixa ha fet va iniciar al 1998. D'aquest, ja pública la seva col·laboració amb s'ha portat a terme la reforma de l'Ateneu Santcugatenc amb la les instal·lacions de cal·lefacció i donació de dos milions de pesseserveis, a banda d'estar prevista la tes. Aquesta aportació servirà d'arehabilitació d'espais com la juda en el projecte de rehabilitació biblioteca, la sala d'exposicions i de la seva seu social. les aules on es realitzen activitats de diversos tipus. Dins la campanya iniciada per l'entiat santcugatenca per aconseLa col·laboració econoòmica guir fons per a la rehabilitació de la realitzada per la Fundació La seva seu, la Fundació La Caixa ha Caixa anirà destinada a aquesta realitzat una de adequació dels els donacions espais interiors, Aquesta donació més importants. així com de la estarà destinada al Des d'aquesta façana de l'ediinstitució s'ha projecte de fici. Aquesta explicat que serà la darrera rehabilitació de la seu aquesta ajuda es fase del projecte social de l'Ateneu troba vinculada de rehabilitació, amb la línia de i es preveu mancol·laboració amb iniciatives cultutenir l'estructura i l'estil de l'edifirals "com les que impulsa l'Ateneu ci, construït cap a finals del segle Santcugatenc". XIX i que és propi de les cases paiAquests diners aniran destinats rals catalanes. M. M./ SANT CUGAT

Redacció/ SANT CUGAT

L'Assemblea Local de Maulets va commemorar el Dia del Treball amb un manifest en contra del capitalisme i la globalització. Segons aquest col·lectiu, el capitalisme de les darreres dècades ha portat conseqüències com la destrucció de l'estat assistencial i els drets socials o la intensificació de l'explotació laboral i de les desigualtats entre Nord i Sud. Entre altres coses, els joves posen de manifest fets com la malaltia de les vaques boges, la mercantilització dels fàrmacs per curar la sida, el malbaratament d'aigua o l'especulació immobiliària, uns fets que denuncien com a conseqüència del neoliberalisme i la globalització. Per aquest motiu, des de Maulets van celebrar el Primer de Maig amb un missatge de resistència al sistema i a les diverses formes d'expressió del capitalisme i en favor de la igualtat, la solidaritat i la defensa de la natura.

PATRULLA DE L1MPIEZA SANT CUOAT, $.1.

La donació servirà per continuar amb la rehabilitació de la seu

"Amb aquesta reforma de les seves instal·lacions es podran oferir uns millors serveis als seus associats i a la vila de Sant Cugat, en general", asseguren des de la Fundació La Caixa. Aquesta institució és l'encarregada de gestionar els recursos que

l'entitat bancària destina a la seva obra social. Els àmbits en què desenvolupa les seves activitats són en el camp social, educatiu, científic i cultural. Aquest treball el fa tant en programes propis de la Fundació com en col·laboració amb altres entitats i institucions.

• Neteja de locals comercials, empreses, hospitals ,pàrquings i particulars • Personal qualificat, seriós, responsable, discret i assegurat • En la contractació de la primera neteja, l'abrillantament de franc (només comunitats). Pg. Torre Blanco, 25-27 Locol 6 teWom: 93 675 38 64

93 589 73 40


20 SOCIETAT

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

La violència en el L'I ES Leonardo da dret penal centra Vinci organitza la II una xerrada d'Atena Jornada sobre la FP

150 persones visiten el punt d'informació de la UOC M . M . / PLA DEL VINYET

M . M . / SANT CUGAT

La conferència es va celebrar a la Casa de Cultura

Magda Méndez/ SANT CUGAT

La Casa de Cultura va ser l'escenari dimecres de la setmana passada d'una nova conferència organitzada per Atena-Dones de Sant Cugat. En aquesta ocasió va ser sobre el tractament de la violència contra les dones en dret penal. Desenes de persones van assistir a la xerrada que va anar a càrrec d'una advocada especialitzada en violència de gènere, Maria Lluïsa Fernàndez Gàlvez, que també és la presidenta de l'Associació Catalana de Dones

JORDI GARCIA

de Carreres Jurídiques. La conferència va fer referència a quines són les conseqüències i atenuants que es registren en el dret penal en casos de violència contra la dona. Maria Lluïsa Fernàndez ha escrit diverses obres sobre aquest àmbit amb llibres com L'assetjament sexual al treball, La violència sexual contra les dones com a arma de guerra o El dret a treballar en igualtat. L'advocada també ha impartit classes de Dret, en relació amb la violència de gènere, al Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Solucions per a una llar confortable • Finestres

C W g * ^

.-OI. i molots

^

EXPOSICIÓ I VENDA: O Xerric, 2 Sant Cugat Tel. 93 675 29 02 Fax 93 67S 28 61

Entrega dels premis de la Marxa Infantil, aquest dissabte

Mallorquines

• Tendals

M . M . / SANT CUGAT Mampares bany

• Portes

W

GARRIGA ALUMI

L'IES Leonardo da Vinci ha organitzat per al proper 9 de maig la II Jornada sobre la Nova Formació Professional. L'objectiu és donar a conèixer quines són les sortides dels nous cicles formatius de la formació professional. La jornada va dirigida tant a alumnes com als seus pares, així com també als professionals i institucions relacionades amb el món empresarial i de l'ensenyament secundari de la comarca. Des del centre també s'ha demanat la creació d'unes vies de col·laboració i intercanvi tècnic amb les empreses i institucions en les branques d'Electrònica, Construcció i Administració, que són els àmbits d'estudis que s'hi imparteixen. "La formació professional no està prou encaixada en la societat espanyola, hi ha un desfassament entre la oferta i la Jornada sobre la nova FP ARXIU demanda", assegura el director del centre, Ramon Casals, que també va en la tarda de dimecres, amb una sesinsistir en l'èmfasi que s'ha posat en el sió de portes obertes del centre a partir món empresarial de les cinc. A la en aquesta edició. mateixa hora s'iLa jornada se La jornada niciarà la primera començarà amb la conferència que celebrarà el proper 9 inauguració de farà el professor de maig amb l'objectiu de la UPC Manel l'exposició titulada La nova forma- de donar a conèixer les Gasulla sobre les ció professional. Sortides universortides de la nova FP Aquesta mostra es sitàries pels podrà veure al vesalumnes de cicle tíbul de l'edifici tècnic i està dividit en formatiu superior. A les sis hi haurà un tres parts: aula tècnica de construcció col·loqui sobre la creació i desenvolu(projectes d'alumnes), laboratoris d'e- pament de cooperatives i societats lectrònica, so i informàtica i l'aula d'o- laborals, que anirà a càrrec del responfimàtica. A dos quarts de dotze es pre- sable de l'institut per a la Promoció i veu la presentació de la nova pàgina Formació de Cooperatives del web de borsa de treball de l'IES Departament de Treball de la Leonardo da Vinci. Les activitats del Generalitat de Catalunya. A les set es matí finalitzaran amb les visites dels farà la presentació de la jornada, on alumnes de 4t d'ESO dels IES Arnau intervindran el director del centre, Cadell i Angeleta Ferrer. El gruix d'ac- Ramon Casals, i la regidora de Serveis tes de la jornada, però, es concentren Personals, Àngels Ponsa.

M

OFICINES I EXPOSICIÓ: Av. Cerdanyola, 67-71 Sant Cugat Tel i fax 93 589 18 78

L'acte de lliurament dels premis de la 43a edició de la Marxa Infantil de Regularitat se celebrarà aquest dissabte. Tots els participants premiats en aquesta caminada rebran les seves copes en un acte especial, a la plaça de Barcelona, a partir de les cinc de la tarda. Les parelles classificades en els cinc primers llocs són les següents: Georgina Estapé i Gabriela Cazado (pitrall 320), Ester Barniol i Gemma Garcia (pitrall 429), Gerard Pahïsa i Ramon Navarro (pitrall

454), Ross Aliè Rivera i Harold Benites (pitrall 490) i Anna Roca i Núria Aixalà (pitrall 134). En un principi es volia celebrar el lliurament dels premis de la Marxa diumenge dia 6, però la complicació a l'hora de coordinar-ho amb la Festa del Llibre Gegant van desaconsellar-ho. En total van ser unes 650 parelles les que van participar en aquesta renovada Marxa. La principal novetat d'aquest any ha estat el canvi de dates en la celebració de la caminada, per tal de tenir un temps més favorable.

Unes 150 persones van visitar el punt d'informació que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va instal·lar a la nostra ciutat. Aquestes visites es van traduir en aproximadament 50 sol·licituds d'accés a aquesta universitat, tràmit que també es podia realitzar en el mateix punt d'informació. "Estem molt satisfets de la rebuda que hem obtingut durant el període en què ha estat obert el punt d'informació de la UOC a Sant Cugat", explicava el cap del Centre de Suport de Terrassa, Josep Lozano. El moment en què es va registrar un major nombre de persones que estaven interessades a informar-se de l'oferta acadèmica que es podia trobar a la UOC va ser la darrera setmana. "Les xifres demostren que si tinguéssim un punt d'informació estable a Sant Cugat, seria beneficiós per a molts àmbits", assegurava Lozano. La UOC i l'Ajuntament de la nostra ciutat han portat a terme una sèrie de converses per tal d'establir un punt estable a la ciutat. Aquest estaria ubicat a la Biblioteca del Mil·lenari i necessitaria d'un treballador públic que s'encarregués de donar la informació requerida. En contrapartida, la UOC es compromet a donar material lectiu a la biblioteca municipal i a organitzar una sèrie d'activitats paral·leles a la nostra ciutat.

Maulets fleta un bus a la manifestació de València Redacció / SANT CUGAT

L'Assemblea de Maulets de Sant Cugat ha contractat un autobús per viatjar fins a València en motiu de la diada del País Valencià, el proper dissabte 5 de maig. Es tracta d'una trobada en què Acció Cultural del País Valencià ha organitzat un seguit d'activitats, com una reunió d'entitats, entre les quals n'hi haurà de Sant Cugat. A la tarda es farà la tradicional manifestació, que enguany no finalitzarà a la plaça de Bous. "El govern del Partit Popular valencià, Zaplana i la seva colla, ho ha prohibit", critiquen els Maulets. L'autobús sortirà el dia 5 a les 6.30 del matí de la plaça de l'Estació. El preu del viatge serà de 4.000 pessetes, i hi inclou una parada a Xàtiva, per homenatjar els Maulets de 1707 i el desti final de València, on es dinarà amb la Coordinadora d'Estudiants Independentistes dels Països Catalans, entre d'altres.


Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Entrevista **

Í4 Intermón creiem que la pobresa es pot eradicar" M. Creu Moya És la coordinadora de la nova secció d'Intermón Oxfam que s'ha creat molt recentment a la nostra ciutat. Fa anys que col·labora amb aquesta ONG, que té uns 2.000 socis santcugatencs. Les reunions són els dimecres a les nou del vespre a la Casa de Cultura I aquest diumenge participen en la Festa de l'Esperança organitzada per Intermón a Terrassa. Fotografia: JORDI GARCIA

Magda Méndez/ SANT CUGAT Com definiria què és Intermón? És molt complicat de definir, perquè és una organització molt complexa. El més essencial d'Intermón és lluitar per eradicar la pobresa, perquè creiem que amb el nivell de recursos aquesta pot ser eliminada. Si no ho creguéssim no ho faríem, però sí que es pot eradicar. Per això volem contribuir a canviar les estructures injustes que la genera. De fet, una de les coses més destacables és que és una ONG que no respon a cap filosofia concreta, que és molt oberta i col·labora amb moltes altres associacions. Quines són les principals línies d'actuació amb què treballen? Una d'elles és el treball de cooperació amb els països en vies de desenvolu-

pament, aquesta és de les més importants. No només com una cosa puntual, sinó mantenint un seguiment. També treballem en l'àmbit de les emergències, com, per exemple, els terratrèmols. Precisament per això ens hem integrat al grup Oxfam, que està format per 11 ONG de diversos països i continents, i permet treballar d'una manera més coordinada i efectiva en moments difícils i d'emergència. Una altra línia és el treball al nostre país, que nosaltres també volem traslladar a nivell de la nostra ciutat. També es tracta el tema del comerç just i solidari i, sobretot, l'educació. Aquest és un dels punts que volem desenvolupar d'una manera més profunda a Sant Cugat. Què en destacaria, d'aquesta tasca? L'engrescament de la gent i la gran

quantitat de voluntaris que hi treballen. Intermón és una organització molt gran i està molt ben estructurada. Hi ha gent que treballa de manera fixa, però hi ha molts voluntaris que treballen de manera molt seriosa. Dóna una seguretat. òCreu que els santeugatencs estan prou conscienciats? És important que el ciutadà de Sant Cugat prengui consciència i pugui prendre decisions personals, lliures, despertes, autòctones, compromeses i responsables davant d'una globalització que, paradoxalment, condueix a un individualisme radical. Davant d'una cultura de l'individualisme i la competència volem difondre una cultura de la solidaritat i la cooperació. Ara s'estan portant a terme diverses campanyes, com Diamantes de la guerra o Vidas minadas.

Com són les relacions amb la resta d'ONG de la nostra ciutat? Nosaltres ens hem adherit a la Coordinadora d'Entitats Solidàries, de l'oficina de Sant Cugat Solidari. És molt important col·laborar-hi i ens fa molta il·lusió, perquè són gent molt maca. Al principi els va fer una mica de por perquè som una ONG molt gran, però crec que Sant Cugat és prou gran i quants més serem, millor. i,Creu que Sant Cugat està prou ben cobert, en l'àmbit de la solidaritat? Jo crec que sí. El que falla, per això, són els pressupostos. És un dels principals problemes amb què es troben. Penso que s'ha vist amb la gran quan-

Amnistia i l'Ateneu Nou cicle de parlaran sobre els conferències dels Amics de la UNESCO desapareguts a Xile

titat de projectes que s'han presentat aquest any pel 0,7%. I tots són importantíssims. Necessitats n'hi ha moltes i, el més important és que hi hagi molta gent que bellugui per aquí tots aquests temes. Però no ens trobem tan sols el problema en l'àmbit econòmic, sinó també en el terrenya de l'educació. Es donen molts valors consumistes i això s'hauria de canviar. En l'àmbit local, £de quina manera efectiva es pot actuar? Crec que ho resumeix molt bé aquella frase famosa de: "Pensa globalment, actua localment". Crec que sí que podem fer coses des d'aquí, segons com ens impliquem en tot el que passa al poble. És molt important saber què passa al nostre voltant, així podrem col·laborar-hi o ser crítics. Per mi, això es canalitza molt a través de la Coordinadora d'Entitats Solidàries.

La col·lecta del càncer es farà diumenge a Sant Cugat Redacció / SANT CUGAT

Emili Bella / SANT CUGAT Els Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat inicien avui, a les 20 hores a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), la primera de les quatre conferències del cicle Ciència, educació i valors. Sota el títol Cervell i moral, el metge neuròleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Pere Nolasc, serà l'encarregat de començar el bloc, que continuarà dijous dia 10 amb el catedràtic de Psiquiatria de la Universitat

Autònoma de Barcelona, Adolf Tobefla, i la seva Anatomia de l'agressivitat humana. La següent serà la del professor de Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya, Ignasi Salvat, que es farà el dia 17 i es dirà L'evolució de la família i els seus valors avui. Tancarà el cicle Educació i ètica, a càrrec de la professora titular d'Ètica de la Universitat de Barcelona, Margarida Mauri, el dia 24 de maig. Totes les conferències es faran a l'ANC a partir de les 20 hores.

Redacció / SANT CUGAT Amnistia Internacional i l'Ateneu Santcugatenc han organitzat per dimarts vinent una xerrada per conèixer la situació que es viu actualment a Xile. "Continua la lluita dels familiars detinguts desapareguts i de les organitzacions de drets humans contra la impunitat", assegura un comunicat. Per aquest motiu, la presidenta de l'Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz

Caro, serà l'encarregada d'explicar aquesta problemàtica. L'agrupació, creada durant el govern d'Augusto Pinochet, treballa per aconseguir informació sobre què va passar amb els familiars dels seus membres. Des que l'exdictador va abandonar el poder, s'han establert diversos organismes governamentals amb l'objectiu d'aconseguir esbrinar alguna pista sobre aquestes persones. La conferència es farà a l'Ateneu a partir de les vuit del vespre.

La junta local de l'Associació de Lluita contra el Càncer de Sant Cugat ha organitzat per diumenge la recapta anual del mes de maig, que se celebra des de fa més de 50 anys. La presidenta local, Marta Martí, ha explicat que es tracta de la mateixa col·lecta que es fa a Barcelona el dia 10. L'organització distribuirà diversos punts de recollida pels carrers de la ciutat i en llocs com el golf, el Club Natació, el Centre Borja o el Monestir, entre d'altres. L'obsequi serà la típica cinta per al retrovisor del cotxe.

f»«íS»4KSN

CENTRE DE LA IMATGE Plaça del Or. Galtes, 9 - Tel 93 675 56 74 - Sant Cugat ' Santa Maria, 14 - Tel, 93 675 57 24 - Sant Cugat e-mait: zoomcentre@infonegocio.com

A l'hora de revelar els teus rodets no ho dubtis, 00M et donem La màxima qualitat i el millor servei! H|digital [ teu distribuïdor de cameres point*

i material digital Kodak a Sant Cugat


22 SOCIETAT •••Mi

^Rr ^HF ^HF mWKKm mM

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

W

AMPA reclama una comissió permanent de matriculació

La Pizza Loca omple el seu local amb la Nit del Cuscús

sidenta de la Coordinadora, Núria Serraïma, ha avançat que la propera reunió s'hauria d'organitzar de cara al proper mes de setembre. Serraïma ha recordat que el ple municipal va adoptar un acord per fer que la comissió de matriculació sigui permanent i ha demanat que aquest acord es faci efectiu. Segons la presidenta de la Coordinadora, aquest grup de treball ha de servir perquè els immigrants "no només vagin a parar a l'escola pública", i ha reclamat la implicació de les escoles concertades de la ciutat.

M.M. / SANT CUGAT

FI DE LES CONFERÈNCIES

Núria Serraïma

Emili Bella / SANT CUGAT

La Coordinadora d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de les escoles públiques de Sant Cugat (AMPA) ha reiterat la seva voluntat que la comissió de matriculació, que s'encarrega entre d'altres de distribuir els infants nouvinguts a la ciutat per les escoles públiques i concertades, es reuneixi de manera periòdica. Aquesta va ser una de les qüestions que es van tractar en la darrera reunió mensual de la Coordinadora, que es va celebrar el dia 23 passat. La pre-

Una altra de les qüestions que es van tractar a la reunió van ser les conferències als pares i mares, organitzades per la comissió d'ensenyament -formada per pares i directors d'escoles i instituts-. Serraïma va anunciar que la de cloenda es farà a la Casa de Cultura el proper 30 de maig i comptarà amb la presència del professor universitari Salvador Cardús. La xerrada, de la mà de l'autor d'£7 desconcert de l'educació, portarà per títol Família i escola. D'altra banda, Serraïma va explicar que és possible que una representació dels pares i mares de Sant Cugat participi en una secció de la Conferència Nacional d'Educació, en l'àmbit català. Concretament, es tracta de la secció que tractarà l'atenció a la diversitat, i que mirarà de fer una diagnosi de l'ensenyament a Catalunya.

Deu accidents amb quatre ferits en deu dies a la ciutat

L'Ajuntament prohibeix la projecció del vídeo okupa

HI ha clients que participen en aquesta nit de manera fixa

JORDI GARCIA

especials són fixes cada mes a la cita amb aquest menjar tradicional del El restaurant santcugatenc La Pizza Marroc. "És molt agradable, perquè el Loca va organitzar dimecres de la set- client ja sap què és el que trobarà i vénen mana passada una nova Nit del Cuscús. molt predisposats, es crea un ambient de Aquesta iniciativa, que porten realitzant festa", explicava la propietària, Sidanie des de fa uns 7 anys, aconsegueix omplir de Laparre. La Nit del Cuscús es fa cada el local en la seva cita mensual. tercer dimecres de mes (excepte a l'esEl cuscús és elaborat per una cuine- tiu) i s'acompanya amb un vi negre de la ra marroquina i ha aconseguit conquistar casa, unes postres típiques i un te amb un bon nombre de paladars santcuga- menta. Davant d'aquest èxit, es plantetencs. 1 és que molts clients que han visi- gen de fer-ne d'altres, possiblement amb tat La Pizza Loca en aquestes ocasions menjar dominicà. Magda Méndez / SANT CUGAT

Demà finalitza el Minisaló de l'Ensenyament

L'Ajuntament de Sant Cugat va prohibir la projecció pública del vídeo sobre la masia okupada de Torre Blanca, que estava prevista per divendres al vespre i dissabte al matí i a la tarda. Segons el president de la Federació d'Associacions de Veïns (FAV), entitat que patrocinava "simbòlicament" l'acte, Xavier Laborada, la denegació del permís per realitzar aquest acte en la via pública no tenia "cap raonament" concret. Segons ha explicat Laborda, el mateix divendres al migdia, el cap d'àrea de Seguretat Ciutadana, Xavier Amador, es va posar en contacte per telèfon amb ell per comunicar-li la denegació del permís per projectar el reportatge a la plaça dels Quatre Cantons. Posteriorment, se li va enviar aquesta prohibició per escrit, en què "no es donava cap raonament que justifiqués aquesta decisió, com si posar un vídeo fos un perill públic", assegurava Laborda. El president de la FAV va qualificar aquesta decisió de "mostra d'autoritarisme" aquesta decisió de l'equip de govern, i considera que és una determinació "absurda, no s'entén". Per Laborda, l'única explicació que hi pot haver és la "persecució dels joves del casal social de Torre Blanca", però va treure importància a aquest fet davant de l'actuació que es va portar a terme amb l'enderrocament de la casa de la Sardana a la Floresta.

Convocat el concurs de les Barraques d'enguany Redacció / SANT CUGAT

Redacció / SANT CUGAT

Deu accidents i quatre ferits és el balanç del trànsit a la nostra ciutat des del passat dia 20 d'abril. Un santcugatenc de 42 anys va ser traslladat en ambulància fins a la Mútua de Terrassa el dia 22 passat a les tres de la matinada després de derrapar i caure de la motocicleta que conduïa a l'avda. de Rius i Taulet. El segon dels ferits es va veure implicat en un accident a l'autopista A-7 el dia 25 passat en direcció Tarragona. Un camió va xocar amb un taxi, el conductor del

qual va ser traslladat a l'HGC. Un accident el dia 28 a la carretera BP1417 va produir els altres dos ferits, tots dos, conductors d'una motocicleta. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec del xoc. La resta d'accidents, que no van fer cap ferit, es van produir a la rbla. de Ribatallada, al carrer del Dos de Maig amb Sta. Teresa, al torrent d'en Xep, al vial perifèric de Mira-sol amb el carrer de Puigmal, a la rotonda de l'Hipòdrom i a l'avda. del Pla del Vinyet. Una dona va patir lesions lleus en aquest darrer accident.

Redacció / SANT CUGAT

El Minisaló de l'Ensenyament, organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat, finalitzarà demà l'assessorament sobre els cicles formatius professionals, els estudis universitaris, l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), el batxillerat i els ensenyaments no reglats, entre d'altres. Aquest servei, que es pot trobar a l'Espai Jove de la Casa de Cultura, compta també amb una

r A m a t Finques Des de 1948

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

connexió a xarxa Internet per acostar tota la informació on line als interessats. A banda, una persona vetllarà per orientar els visitants sobre tota mena de qüestions relacionades amb l'ensenyament. L'horari d'atenció al públic és de les 17:30 a les 19:30 hores. Dimecres passat es va organitzar una xerrada complementària al Minisaló de l'Ensenyament, que va tractar el tema dels Cicles Formatius Professionals. L'acte es va fer també a la Casa de Cultura.

La comissió de les Barraques de la Festa Major ha organitzat el nou concurs de dissenys del logotip, el cartell i la samarreta d'aquest espai per a l'edició de l'any 2001. Les propostes s'han de presentar abans del dia 23 de maig a la Casa de Cultura o a l'adreça d'Internet logo@ingedicions. com en format DIN-A3. El guanyador podrà gaudir d'una consumició a cadascuna de les Barraques de la propera Festa Major.

Q) 93 590 68 80

Sant Just Bonavista 63-65 0) 93 480 36 00


2>tLiv#lc:lMl

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

CASTING'

de Ràdio Sant Cugat

Qüestionari

"No sé què diu Convergència ni sé què pensa "

"Seria injust que digués una de les coses que Sant Cugat ha de recordar de mi"

Joan Aymerich

Jordi Ramos

EMPRESARI I EXALCALDE DE SANT CUGAT Una hora de 'Càsting' no dóna per parlar de totes les qüestions que caldria citar, i una pàgina de diari encara menys, però heus ací una síntesi d'alguns moments del que va ser la primera entrevista que va concedir l'exalcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, després d'haver estat durant més d'un any apartat de la vida política.

Emili Bella Em dic Joan Aymerich i Aroca. Vaig néixer a Sant Cugat del Vallès el 25 d'agost del 1944. Sóc casat i amb dos fills i una filla. -Veiem en el seu currículum que ha estat dotze anys alcalde de Sant Cugat, durant 16 diputat al Parlament de Catalunya, president de la secció local de Convergència en diferents èpoques, president del Consell Comarcal d'aquest partit i membre del comitè executiu nacional de CDC. Em deixo alguna cosa? -Algunes, però no fa falta. -Quines? -Conseller nacional durant també 16 o 17 anys. -Per què es va ficar en política? -Jo era dels que no m'agradava córrer davant dels grisos. Quan va morir el Franco vaig considerar que havia arribat el moment de fer quelcom pel nostre país, per Catalunya. I em vaig afiliar a CDC l'any 1977, abans de les primeres eleccions democràtiques al congrés i fins ara.

nacionalisme o per patriotisme, quan tres o quatre mesos després però potser el meu desig, que era de les eleccions de l'any 95 em va no ocupar mai cap càrrec públic, dir que volia dimitir. Jo li vaig dir no l'hauria realitzat. Si fos ara, que això no era lògic. Els motius canviaria d'opinió. van ser exposats en un ple i m'haig -Què té de romàntica la política, de creure que era per temes persoactualment? nals, tal com va dir ell. Si n'hi ha -Jo diria que actualment molt poc. d'altres, se li hauria de preguntar a -Faria falta? ell perquè jo els desconec. -Bé, diuen que -;Està a favor sóc un polític de fer un aboca"Diuen que sóc un dor a la pedrera atípic. No sé si és veritat però Berta? polític atípic... em considero -No. No hi he però em considero estat mai. un romàntic de No és la política un romàntic de la que ho digui ara. mateixa. Sense Quan va sorgir pròpia política" política no hi aquest tema, ho hauria democràvaig dir i se'n va cia. Però els temps han canviat des fer ressò als mitjans locals i les del 77 i han passat moltes coses pàgines del Vivir de La dins de la política, dins del meu Vanguardia. Però hi ha un motiu: partit, fins i tot, que han fet passar per fer-hi un abocador s'havia de del romanticisme a altres qües- canviar el conveni que s'havia sigtions. nat en aquell moment. Vam apostar -Per què va dimitir el que era per una altra política de reciclatge, regidor d'Urbanisme Joan com era el Residu Mínim. I això Franquesa? ho puc dir amb orgull perquè vam -Això ho haurieu de preguntar a ser un dels tres primers pobles. ell. Jo vaig ser el primer sorprès -Què en pensa, que ara CDC no

-Per començar li diré una sèrie de noms i me n'haurà de dir un adjectiu. Joan Aymerich: Bona persona. Albert Mallol: Vell conegut. Lluís Recoder: L'actual alcalde. Ave Beltran: Podria dir que me l'estimo molt. -<;Pa amb tomàquet i pernil o entrepà de calamars? -Pa amb pernil sense tomàquet. - i Es considera l'últim alcalde del Sant Cugat poble? -Això ho va dir aquí mateix l'Albert de Pablo i no sé si era positiu o negatiu. No ho he acabat d'entendre. -<;No és molt avorrit que el 'Sant Cugat Ara' només parli del creixement? -Potser sí que ens hauríem d'inventar una altra cosa. -^Sabia que hi ha una cançó que diu: "Aymerich ets un 'freak"? -No. -De què serveixen les cartes al director? -A vegades per aclarir les coses. -Què creu que ha de recordar la ciutat de la seva tasca al capdavant de l'Ajuntament? -Seria injust amb mi mateix que en digués una. -Quantes hores dorm al dia? -Unes sis, màxim set. -/.Ha abandonat mai el Teatre-Auditori enmig d'una actuació? -Sí, perquè va pujar a l'escenari una persona amb la qual no érem amics. -Per què no va de públic algun dia al ple municipal? -Perquè vaig estar presidintlo dotze anys i em sembla que en vaig tenir prou. -Per què és tan car, el Bogart? -Això ho diu vostè.

s'hi vulgui posicionar? -Ho desconec. Des del 3 de juliol de l'any 99 estic totalment desconnectat de la política local i nacional. I per tant, no sé què diu Convergència ni sé què pensa. -En què es diferencien l'actual projecte de creixement de la ciutat i el seu Eix Vertebrador? -En els noms, que volen canviarlos, però absolutament en res més. Tot això és fer volar coloms. Dir que farem el tercer CAP, dues escoles bressol..., això ho determinarà el moment i el temps. -£l com és que ara l'oposició hi està a favor? -El PSC no tenia model de ciutat. Van haver de sentir durant 12 anys que el model de ciutat l'havia iniciat CiU l'any 87. Això és així de clar. Ho dirà la història. En no tenir-ne, s'han agafat al primer que han pogut, i el mateix equip de govern els ho ha brindat. A partir d'ara el PSC podrà dir que ja en té, però serà el que va iniciar CiU l'any 87. 'Càsting' s'emet els dilluns, de 23 a 24 h a RSC Cugat (91.5 FM)

/Durant el franquisme no es va mullar?

-No és que no em mullés. He dit que no m'agradava córrer davant dels grisos. T'exposaves que et piquessin. No vol dir que no em mullés en algunes coses. -En alguna ocasió ha assegurat que no es penedeix de res del que ha fet, però que sí que canviaria alguna cosa. -Penso que tots estem una mica descontents amb allò que ens pot haver passat al llarg de la vida. No em penedeixo de res. El que he fet, ho he fet, i fet està. El que passa és que si fos el moment de començar, segurament les faria de manera diferent. Potser em dedicaria a la política per romanticisme, per

La Veu -Critiqui la gestió de l'actual equip de govern. -No, no tinc per què criticar cap gestió de l'actual equip de govern. Encara que llegeixi el diari de tant en tant i escolti alguna vegada les notícies de RSC, no és la meva missió avui, ni aquí ni mai, de criticar la gestió de l'equip de govern, entre altres coses perquè està presidit per una persona del mateix partit que jo. És una opinió que me la guardo.

23

Les Proves Magda Méndez

- L'exalcalde de Sant Cugat havia declarat en alguna ocasió que li hauria agradat dedicar-se al món de la música. També coneixíem la seva afició a tocar l'orgue en la intimitat. Per això se'l va posar a prova i va haver d'interpretar algunes peces. Ho va fer de manera acceptable les que va interpretar i ja coneixia. Però no va acabar de treure d'oïda la cançó Cabellos de fuego

de la multidisciplinària Ave Beltran, tot i que assegura que li agrada molt aquesta cançó. - En la segona prova se li va plantejar unes hipotètiques eleccions primàries a Convergència Democràtica. S'enfrontava a l'actual alcalde Lluís Recoder. Havia de fer el miting per desbancar el seu contrincant, però va ser excessivament diplomàtic. El principal argument que va donar a favor seu: l'experiència.

L has de s e n t i r TOTA LA INFORMACIÓ DE SANT CUGAT + LA MILLOR MÚSICA + ESPORTS

li f ^ li RÀDIO SANT CUGAT 9

1

S


24

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

La Setmana

en

Dijous 27 d'abril

olt de gust

Centenars de receptes dels més suculents plats van passar per les mans del voluntariós jurat del I Concurs de Receptes de Cuina en Català. Els premis es van entregar dijous de la

setmana passada al vestíbul del Teatre-Auditori, als guanyadors (la majoria dones). Com no podria ser menys, després de l'acte hi va haver un aperitiu que, paradoxalment, només estava format per olives i algunes patates fregides. Malgrat tot, felicitats a tots els guanyadors! Fotografia: JORDI GARCIA

Divendres 27 d'abril Els darrers anys de la relació d'una parella i les seves vivències van poder veure's reflectits divendres al Teatre-Auditori a través del muntatge Pecado pescado, dirigit per Ramon Oller. La seducció de la dansa contemporània no va tenir en aquesta ocasió la mateixa acollida que ha tingut en altres ocasions a la nostra ciutat. I és que, tot i que el muntatge ha estat ben rebut a Barcelona, va arribar a Sant Cugat precedit per destacats espectacles de dansa i en una mala data: just a l'inici d'un pont de 4 dies. Dos fets que probablement van fer desdir molts santcugatencs de gaudir de l'espectacle. Fotografia: ENRIC FABRE


Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

25

te

Diumenge 29 d'abril D'extraordinària es podria qualificar l'actuació de l'equip femení d'hoquei herba del Júnior FC d'aquesta temporada. Diumenge, a les seves instal·lacions, va proclamar-se brillantment campió d'Espanya de Primera Divisió Nacional. Aquest títol li ha proporcionat l'ascens a la Divisió d'Honor, la categoria més alta de l'hoquei herba estatal. Fotografia: ENRIC FABRE

Dissabte 28 d'abril La dinovena edició dels Jocs Florals de la Gent Gran van arribar aquest any carregats d'història. No només per la seva proximitat al 20è aniversari d'aquesta iniciativa sinó també per alguns dels textos presentats al concurs. I és que alguns paral·lelismes entre la vida i els sentiments de la gent gran amb les estacions de l'any, alguns temes relacionats amb la història i alguns espais emblemàtics del nostre país i la nostra ciutat van oferir als assistents a Tacte d'entrega de premis moments especialment emotius però que en cap moment van ofegar l'alegria de la jornada, i especialment la dels guanyadors. Fotografia: ENRIC FABRE

els mobles

catre

mobles

Francesc Moragas, 3 3 Tel.93 6 7 4 0 9 9 5 www. Carremobles. com SANT CUGAT DEL VALLÈS


Dijous 3 maig del 2001

Neix un nou projecte de dos anys A partir de la propera setmana el cos tècnic del Júnior FC femení, format per Joan Vidal i Oriol Bagunyà, començarà a preparar i a dissenyar el que ha de ser el Júnior FC 2001/2002. D'entrada, però, Joan Vidal té del tot clar que "el principal objectiu que ens fixarem és intentar mantenir-nos dos anys a la Divisió d'Honor. Seran dos anys de transició, que ens serviran per agafar experiència". Vidal creu que "si aconseguim aquesta fita, que estic convençut que podem fer-ho, a partir del tercer any podem fer saltar alguna sorpresa". Joan Vidal opina que si aquest projecte inicial de dos anys es manté, "d'aquí a uns anys el Júnior FC femení pot estar per sobre de la resta d'equips de la màxima categoria de l'hoquei estatal". El Júnior FC ja coneix quins seran els seus adversaris la propera temporada. Aquests equips són el Club Deportiu Terrassa, actual campió de lliga 2000/2001, Reial Societat (Sant Sebastià), Ourense HC, Reial Club de Polo (Barcelona), Club Egara, San Pablo Valdeluz (Madrid), Sardinero (Santander), Club de Campo (Madrid), i Olímpia HC (Castelldefels). /À.L. Les jugadores del Júnior FC celebren el títol de campiones d'Espanya de Primera Divisió Nacional i l'ascens a Divisió d'Honor

HOQUEI HERBA FEMENÍ

EL JÚNIOR FC TORNA UN ANY DESPRÉS A DIVISIÓ D'HONOR L'equip femení del Júnior FC ha demostrat la seva enorme qualitat en la segona i última fase final del Campionat d'Espanya de Primera Divisió Nacional. L'equip entrenat per Joan Vidal i Oriol Bagunyà s'ha proclamat campió d'Espanya a les instal·lacions del Júnior FC, seu de les tres fases de la promoció d'ascens. Les santcugatenques, per mèrits propis, tornen a ser entre les millors. Àlex López / SANT CUGAT 1 Júnior FC femení s'ha guanyat la condició de militar la temporada vinent a la Divisió d'Honor, entre els millors equips estatals de l'hoquei herba femení. El conjunt santcugatenc, dirigit a la perfecció per un cos tècnic integrat per Joan Vidal i Oriol Bagunyà, va proclamar-se diumenge passat a les seves instal·lacions brillant campió d'Espanya de Primera Divisió Nacional. En aquesta segona i última fase final de l'estatal, el Júnior FC va finalitzar en primera posició amb 5 punts, per davant de l'Olimpia HC de Castelldefels i dJs conjunts bascos del RC Jolaseta i l'Aiara HT. L'Olimpia HC serà, si finalment la seva economia li ho permet, l'altre equip que acompanyarà l'equip santcugatenc a la Divisió d'Honor. Amb aquest gran èxit, el conjunt local retorna a la categoria que ara fa tot just un any va perdre. EI Júnior FC ha realitzat una inoblidable promoció d'ascens, superant primer una fase

E

prèvia i després dues fases finals, competicions que s'han celebrat totes tres a les dependències del Júnior FC-1917. Aquest factor ha estat pel tècnic santcugatenc Joan Vidal "del tot clau". En aquesta última fase final va apallissar l'Aiara HT per 4 gols a 0 en la primera jornada,

L'entrenador del Júnior FC femení, Joan Vidal, assegura que "el que ha assolit aquest equip és simplement excepcional" va empatar en la segona a 0 gols amb l'Olimpia HC, i diumenge va derrotar amb comoditat el RC Jolaseta per 4 a 1. Vidal també destaca que "hem encertat a preparar el penal còrner, que ha demostrat ser al final decisiu". Després de la última jornada de competició, totes les jugadores del Júnior FC van rebre la medalla d'or de campiones d'Espanya de Primera Divisió.

questes jugadores integren la selecció espanyola en les categories sub-16, sub-18 i sub-21. La plantilla que aquesta temporada ha defensat el conjunt santcugatenc ha estat la integrada per les següents setze jugadores: Lucia Lanfranconi, Gina Abelló, Júlia Ferrer Dalmau; Estela de Miguel, Clara Guarro, Xènia Menéndez, Inés Negre, Anna Negre (capitana), Laura Puig, Ester Sàenz, Júlia Menéndez, Maria Bruna, Elena Vila, Eulàlia Marce, Marta Castané, i Maria Romagosa.

LOBJECTIU NO ERA L'ASCENS A principi de temporada l'objectiu no era Joan Vidal, que enguany s'estrenava com a l'ascens de categoria. És més, quan va inientrenador del primer equip femení d'hoquei ciar-se la pretemporada a l'equip li mancaherba de l'entitat després de dirigir les últimes ven jugadores, i fins i tot entrenador. Però dues temporades el conjunt juvenil femení del finalment va dur-se a terme una molt bona Júnior FC, assegura que "el que ha assolit planificació, amb un equip que combinava aquest equip és simplement excepcional". La joventut amb veterenia. Però Joan Vidal ha clau de l'èxit, ha estat, segons el tècnic " la con- insistit a "no atribuir-me molts mèrits. Les centració i l'actitud de les jugadores. Han jugadores s'han sacrificat moltíssim". Joan Vidal continuarà molt probablement demostrat una seriositat digne d'admirar. Han jugat concentrades i disciplinades, i d'aquesta com a entrenador del primer equip femení manera som un equip molt difícil de batre. He d'hoquei herba del Júnior FC. "la veritat és de donar un 10 a totes les jugadores, perquè no que em fa molta il·lusió. És tot un repte". Amb tot , però, Joan Vidal no vol deixar han errat en cap faceta del joc". Joan Vidal també ha tingut paraules d'elogi escapar cap detall per polir i vol treballar cap a les jugadores juvenils de l'equip, joves amb les màximes condicions possibles: però amb una gran experiència en Campionats "Vull treballar amb unes condicions mínid'Espanya d'hoquei herba i de sala. "Han jugat mes de qualitat, coses que cal exigir per treamb un descaro i una tranquil·litat envejable. ballar bé". Han superat sense problemes moments límit, de A finals d'aquest mes de maig, el conmolta tensió", ha apuntat Vidal. De fet, el junt juvenil femení de l'entitat disputarà a Júnior FC femení té una mitjana d'edat de Bilbao la fase final del Campionat menys de 17 anys, amb un futur prometedor i d'Espanya, mentre el juvenil masculí afronuna qualitat inqüestionable. De fet, algunes d'a- tarà una fase de sector a Ourense (Galícia).


ESPORTS

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

HANDBOL

LA UE SANT CUGAT DEBAT LA CONTINUÏTAT DE JOAN SANCHO Molt aviat podria quedar resolt l'enigma sobre si el tècnic del primer equip d'handbol de la Unió Esportiva Sant Cugat, Joan Sancho, continua dirigint l'equip. El tècnic ha presentat un projecte esportiu als responsables de la secció, que no comparteixen alguns dels punts de l'estudi. Entre altres iniciatives, l'entrenador és partidari de fitxar, mentre que els responsables prefereixen apostar per gent de la casa.

Alex López / SANT CUGAT

del jugadors dels equips inferiors, entre d'altres qüestions.

Els responsables de la secció d'handbol de la Unió Esportiva Sant Cugat i l'entrenador del primer equip, Joan Sancho, s'han de reunir aviat per tal de decidir si finalment el tècnic continua exercint les seves funcions o bé es prescindeix del seus serveis. Ambdues parts han assegurat a EL DIARI DE SANT CUGAT

NO HO TENEN CLAR

Antonio Martín, responsable de la secció d'handbol de la UE Sant Cugat, ha assegurat a EL DIARI DE SANT CUGAT que "encara no hem

que

aquesta entrevista encara no ha estat pactada, però que en qualsevol cas la possible renovació de Joan Sancho ha de quedar resolta aquest mes de maig. La darrera reunió entre els responsables de la secció i el tècnic va produir-se abans de Setmana Santa. En la trobada, Joan Sancho va exposar el seu projecte esportiu de cara la temporada vinent, tant pel que fa al primer equip sènior masculí com de la resta d'equips que configuren la secció d'handbol del club santcugatenc. Respecte a l'estudi, els responsables de dirigir la secció no comparteixen alguns dels criteris de Sancho, fet que ha provocat que ara mateix les negociacions estiguin en punt mort. Per complir el que seria la seva setena temporada a la UE Sant Cugat, Joan Sancho té molt clar que hi ha tot un seguit de punts que han

El tècnic Joan Sancho podria no continuar la propera temporada

de quedar molt ben definits. La continuïtat de l'entrenador santcugatenc "depèn que realment la propera temporada hi hagi un projecte esportiu amb cara i ulls". Joan Sancho exigeix una plantilla que la temporada vinent pugui mantenir la categoria", després de les baixes ja anunciades de Joan

Cinta, Armand Mora, Jorge Gonzàlez i Alex Devesa. Pel tècnic ,és indispensable el fitxatge de tres o quatre jugadors per acabar de completar el sènior masculí. A banda d'aquest punt, l'entrenador vol saber quins criteris seguiran els responsables de la secció quant a la disposició

decidit si Joan Sancho continuarà la propera temporada. Estem estudiant tot el projecte que ens va mostrar". Amb tot, Martín no s'ha amagat d'avançar que la junta "és partidària de fer un equip amb jugadors de la casa, amb els 25 sèniors que hem contabilitzat que podrem disposar". Martín és del tot conscient que molts jugadors són joves i no tenen experiència, però "aquest és un canvi generacional que havia d'arribar, tot i que serà brusc". "Hem de tirar endavant i ara serà el moment d'exigir que els jugadors que formin part del primer equip s'esforcin al màxim. Sabem que la meta de mantenir-nos a la categoria serà difícil". Els responsables de la secció ja han mantingut diversos contactes amb entrenadors titulats de la casa com Jordi Tomàs, Jordi de la Cruz, "Peli", entre d'altres. En aquests moments, continuen estudiant què pot ser el millor per a la secció.

RECODER VISITA LA PENYA BLAUGRANA I CAN MAGÍ À.L. / SANT CUGAT

L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, va visitar dissabte la seu social de la Penya Blaugrana Sant Cugat, acompanyat de Joan Recasens, tinent d'alcalde de Presidència, i d'Alfredo Bergua, regidor d'Esports. Recoder va interessar-se per la seu social i va signar també en el llibre d'honor de l'entitat santcugatenca. El president de la PB Sant Cugat va aprofitar l'ocasió per presentar la

nova junta directiva del club blaugrana en el segon acte oficial des que Félez n'és el president. A continuació, Recoder i Félez van desplaçar-se fins l'estadi de futbol municipal de Can Magí, on habitualment juga els seus partits la PB Sant Cugat. Recoder va visitar les instal·lacions. La jornada va finalitzar amb un esmorzar. Can Magí serà arranjat: es construiran noves grades, s'augmentarà la il·luminació del terreny de joc, s'instal·larà un procés de reg automàtic, entre d'altres novetats. Josep Maria Félez conversa amb l'alcalde Lluís Recoder

ENRIC FABRE

27

Breus Discreta actuació de Castaneda La taekwondista santcugatenca de 20 anys Eriça Castaneda no ha realitzat una bona actuació al Campionat d'Espanya Universitari, que va celebrar-se el passat cap de setmana a Burgos. Anna Maria Baguet, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va derrotar a Castaneda, representant de la Universitat de Barcelona (UB) als quarts de final d'aquesta competició en la categoria sènior de pes lleuger. Fins al moment, la santcugatenca no havia cedit cap derrota davant Baguet, en els sis combats que fins el moment s'havien enfrontat. Eriça Castaneda, que l'any passat a València va participar per primera vegada en un estatal universitari amb un excel·lent subcampionat, no va tenir gens de sort en la seva segona participació en aquesta prova. /À.L.

Arriba el III Joiers Mireia's Les instal·lacions del Club de Golf Sant Cugat seran l'escenari una vegada més del III Torneig Joiers Mireia's de golf, que tindrà lloc dissabte. Després de l'èxit organitzatiu i participatiu de les dues edicions anteriors, s'espera una alta participació en aquesta prova. L'organització lliurarà un trofeu al campió de cada categoria establerta. Les categories que conformen aquest torneig de golf són la de handicap superior (masculí i femení), handicap oficial (masculí i femení), sènior (masculí i femení) i scratch. Després del tradicional lliurament de trofeus al campió de cada categoria, l'organització sortejarà entre el públic assistent un total de cinc rellotges Tac Heuer i d'altres obsequis de primeres firmes. /À.L.


28 ESPORTS

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

FUTBOL SALA

WINTERTHUR SEGUIRÀ PATROCINANT EL CLUB +La casa d'assegurances Winterthur patrocinarà el FS Sant Cugat fins al juny del 2002, en una nova mostra de confiança cap al club santcugatenc. Mentrestant, el primer equip masculí de l'entitat es desplaça dissabte a Mallorca per guanyar el punt que necessita per assegurar-se la permanència.

Alex López / SANT CUGAT

La companyia d'assegurances Winterthur esponsoritzarà una temporada més el Futbol Sala Sant Cugat. Winterthur, que ja s'ha reunit amb la junta directiva del FS Sant Cugat, ha comunicat al club santcugatenc, que presideix Josep Maria Zapater, que continuarà patrocinant l'entitat local la propera campanya. De fet, l'únic pas que encara s'ha de formalitzar és el de la signatura del nou contracte. La casa d'assegurances seguirà esponsoritzant el club santcugatenc fins el juny del 2002. Simón Franch, vicepresident del FS Sant Cugat i responsable de les pegociacions amb Winterthur, ha explicat que "amb aquesta nova renovació de contracte, Winterthur ens ha tornat a demostrar el seu recolzament total cap a la nostra entitat. Franch detalla, tanmateix, que "la imatge del nostre club fora de Sant Cugat també és molt bona. Sempre hem sabut portar el nom del nostre municipi el millor possible. I tot això ho han tingut present". Des de fa molts mesos, el cos directiu del FS Winterthur Sant Cugat treballa en vistes de la propera temporada, que serà la quarta a

Jaume Estrada es retira Tal com ja havia mig decidit a principis de la present temporada, el jugador, capità i entrenador del primer equip del FS Winterthur Sant Cugat, Jaume Estrada, s'acomiadarà a finals d'aquesta campanya del seu club, on ha estat els últims nou anys. Nou temporades com a jugador i dues com a tècnic. Amb aquesta decisió, Estrada abandona el futbol sala en actiu. "Crec que ja és hora de plegar", assegura. Jaume Estrada, un dels jugadors més carismàtics que ha tingut el Futbol Sala Sant Cugat en la seva història, afirma que "estic molt content d'haver estat tant de temps aquí. M'hi he trobat molt a gust. La directiva m'ha tractat sempre molt bé i he connectat a la perfecció amb tothom". /À.L.

Primera Nacional A. El club treballa en la planificació d'un projecte que té com objectiu l'ascens a la Divisió de Plata els propers anys, categoria en què el club ja ha militat durant diverses temporades. És per això que el FS Sant Cugat és a la recerca d'un patrocinador per al primer equip sènior masculí. "Volem fer un equip amb les intenció de poder assolir la Divisió de Plata les properes temporades". Però tot aquest projecte només seria viable si finalment es trobés aquesta esponsorització. En aquesta línia, Simón Franch detalla que "cal fitxar alguns jugadors i un nou entrenador, i tot això té un cost econòmic. Estaríem parlant d'un pressupost important". Mentrestant, la junta directiva del FS Winterthur Sant Cugat ja ha començat a conversar amb els jugadors que la propera temporada seguiran vinculats al club. Dins aquest treball que ja porta realitzant el FS Winterthur Sant Cugat des de fa mesos, ja es coneix que la propera temporada l'entitat vermell-i-negre disposarà d'un nou equip. Es tracta d'un sènior B masculí, que en un principi el club ha sol·licitat que es pugui incloure a la Segona Divisió A. Aquest nou conjunt ja té entrenador, que serà Antonio Molina. El nou tècnic ja ha

LA MALA SORT EMPAITA XAUS AL MUNDIAL

Jaume Estrada no serà el tècnic del Winterthur la propera campanya ENRICFABRE

incorporat alguns jugadors, tot i que encara ha de fer proves alguns jugadors per acabar de perfilar la plantilla. D'aquesta manera, la propera temporada l'entitat que presideix Josep Maria Zapater disposarà de sis equips: dos sèniors masculins, un sènior femení, un juvenil masculí, un cadet masculí i un infantil masculí. LA SALVACIÓ A UN PUNT

Des del punt de vista esportiu, el primer equip masculí del Winterthur tan sols necessita un sol punt per assegurar-se matemàticament la permanència a la categoria. A falta de només dues jornades perquè finalitzi

el campionat de lliga al grup sisè de Primera Nacional A, els homes de Jaume Estrada han de sumar un punt dels sis en joc per evitar el descens de categoria. L'equip que ara mateix pot fer perillar la permanència al conjunt vermell-i-negre és l'Esportiu Coplasti de Rubí, que té sis punts menys que els locals. Però aquesta jornada, per exemple, mentre el Winterthur visita la pista del cuer, l'AD Inca, que té 4 punts, el Coplasti es desplaça a la pista del Futbol Sala Ripollet, segon a un punt del primer classificat en solitari, el Futbol Club Barcelona.

CORRETJA TAMPOC NO SE SUPERA A L'OPEN SEAT GODÓ

À.L. / JAPÓ - SANT CUGAT À.L. / BARCELONA - SANT CUGAT

Els pneumàtics van impedir diumenge a Sugo (Japó) una millor actuació a Rubèn Xaus en la quarta prova puntuable per al Campionat del Món de Superbikes. El pilot local tan sols va poder ser divuitè en la primera mànega i vintè en la segona. Aquesta és la primera vegada en la present temporada que la D 9% Testa Stretto ha donat algun problema a Xaus, tot i que res fa pensar que la motocicleta hagi de donar cap problema més. DUES CURSES PER OBLIDAR

En les dues últimes proves del mundial, el pilot de motociclisme no ha tingut gens de sort, fet que l'ha privat de situar-se entre els millors a la seva categoria. En la tercera prova, Xaus no va poder finalitzar ni tan sols la cursa al circuit australià de Phillip Island després d'una caiguda. La pluja va obligar aleshores a suspendre la segona mànega.

Rubèn Xaus correrà a Itàlia el 13 de maig

El pilot local s'ha situat entre els vint millors a la classificació general del Campionat del Món de Superbikes i ha perdut posicions per culpa de les dues últimes proves. La cinquena de les catorze curses que configuren el calendari de l'especialitat serà el diumenge 13 de maig a

Itàlia. Precisament són els circuits europeus els que més agraden al pilot santcugatenc, que malgrat els dos últims entrebancs tornarà a lluitar per una de les posicions capdavanteres al circuit italià. Xaus ja va advertir a l'inici de la temporada que "fins que no tornem a Europa, serà dur".

El mallorquí Carles Moya va eliminar Alex Corretja, divendres a la tarda, als quarts de final de la 49a edició del Trofeu Comte de Godó (V Open Seat) de tenis, prova puntuable per al circuit ATP. El santcugatenc va fer un mal partit davant Moya, que el va vèncer per un clar 6-3 i 6-1. Moya, que l'any 1998 va guanyar la final del Roland Garros a Corretja, va perdre la final d'aquest torneig barceloní davant Juan Carlos Ferrero, que en la darrera edició ja va ser finalista. Amb aquest resultat, Alex Corretja, cap de sèrie número 6 del torneig, no ha millorat tampoc en aquesta edició la seva millor actuació en aquest campionat. La millor participació del santcugatenc en un Trofeu Comte de Godó-Open Seat data del 1994, quan va caure en semifinals. Abans d'acomiadar-se, el tenis-

ta local va guanyar Oliver Gross per 6-3, 6-7 (6/8) i 3-1 per lesió i de Nicolas Massu per 6-4 i 6-3. L'Open Seat Godó va finalitzar diumenge a les instal·lacions del Reial Club de Tenis de Barcelona (pista de terra batuda) després que s'iniciés el dilluns 23 d'abril. Ferrero va vèncer Moya i d'aquesta manera va embutxacar-se un total de 26 milions de pessetes, mentre que Moya se'n va endur 13. L'edició d'enguany del Trofeu Comte de Godó no ha pogut comptar amb la participació dels dos millors jugadors del món de l'actualitat, el rus Marat Safin i el brasiler Gustavo Kuerten. Ambdós tenistes van anunciar a última hora que no hi participarien. L'Open Seat Godó no ha estat mai un dels campionats on Àlex Corretja hagi aconseguit bons resultats. El santcugatenc ha estat eliminat en més d'una ocasió en primera ronda.


ESPORTS

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

29

COORDINADORA D'ENTITATS ESPORTIVES

LA COORDINADORA COMPLEIX AVUI EL SEU SEGON ANIVERSARI "El 3 de maig de 1999 podia ser una data històrica per a l'esport santcugatenc". Això és el que deia ELS 4 CANTONS del divendres 7 de maig de 1999. Doncs així ha estat, perquè la Coordinadora d'Entitats Esportives compleix avui tot just dos anys treballant amb seriositat per l'esport de la nostra ciutat. Els èxits aconseguits són molts. El futur segur que serà brillant, com fins ara. Alex López / SANT CUGAT

Avui fa dos anys que per primera vegada van trobar-se molts i diferents clubs de Sant Cugat per analitzar la situació de l'esport local, sobretot la crítica situació de les instal·lacions esportives. Aleshores no hi havia cap projecte esportiu: ni complex de Coll Fava, ni els nous equipaments de la rambla del Celler, ni les noves pistes de petanca, ni la nova piscina d'estiu del Parc Central, ni la nova piscina de la Floresta, ni tampoc la tant anomenada ciutat esportiva. Però tots aquests projectes ara sí que hi són. La plataforma esportiva ha estat del tot clau perquè l'Ajuntament de Sant Cugat s'adonés que calia treballar i molt en aquesta àrea, fins ara del tot desatesa. 1 la veritat és que l'actual equip de govern no ha deixat de treballar en aquesta línia. Els clubs que integren la Coordinadora d'Entitats Esportives de Sant Cugat ho tenen molt clar: "Hi ha hagut un abans i un després amb el naixement de la plataforma esportiva". Jaume Espina, president de la Fundació UE Sant Cugat, concreta que "des de l'Ajuntament ens han agafat, d'una vegada per totes, com una cosa normal", mentre que Paco Domínguez, de la Penya Blaugrana Sant Cugat, afirma que "ara ens hem convertit en un òrgan consultiu". Per la seva banda, Enric Tomàs, president de la UE Sant Cugat, opina que "l'Ajuntament ja no ens menysprea sinó que hi ha un bona entesa, el diàleg és fluid". La Coordinadora d'Entitats Esportives de Sant Cugat ha estat, sens dubte, una excel·lent oportunitat

Aquesta és una de les moltes reunions que manté quasi setmanalment la Coordinadora d'Entitats Esportives

per conèixer-nos millor entre les entitats de la ciutat. "A la plataforma esportiva existeix un clima total de solidaritat", ha assenyalat Miquel Bertran, president del CE Mas Gener de futbol sala. Josep Maria Zapater, president del Futbol Sala Sant Cugat, creu que el fet d'unir-se "ens ha fet més forts. Hem crescut com a entitats i hem après a ajudar-nos". UN FUTUR PROMETEDOR

La Coordinadora d'Entitats Esportives entén que l'objectiu no ha de ser sempre el de reivindicar a l'Ajuntament de Sant Cugat que s'arrangin instal·lacions i que se'n facin

de noves. En aquest sentit, Antoni Pérez, president del Patí Hoquei Club Sant Cugat i també de la coordinadora esportiva, precisa que "amb el pas del temps ens haurem d'anar fixant objectius més importants, perquè estic convençut, i així ho hem demostrat, que podem aconseguir coses grans i molt importants per a la nostra ciutat". I és que la plataforma esportiva té la intenció de continuar servint a la ciutat com ho ha fet fins ara aquests dos últims anys. "Espero que d'aquí a uns anys puguem riure del passat. Nosaltres ja no hi serem, però uns altres sí. La Coordinadora d'Entitats Esportives té un futur bri-

JORDIGARCIA

llant. La vintena d'entitats esportives de Sant Cugat que integren la plataforma esportiva creuen que hi ha molts motius per estar satisfets. Hi ha qui destaca per sobre de tot el 3 de maig de 1999, quan es van trobar per primera vegada, hi ha qui cita el passat 6 d'abril com a data clau, perquè entén que va ser llavors quan l'alcalde es va adonar de la importància de la coordinadora, o quan es van fer públics uns nous criteris de subvenció per part de l'Ajuntament, o fins i tot quan la plataforma esportiva va presentar-se amb la UFEC al concurs públic del Fitness Sant Cugat.

Dates que cal recordar • 3 de maig del 1999: Per primera vegada, set presidents d'entitats esportives de Sant Cugat es reuneixen a la seu de la Penya Blaugrana ^lloc habitual de reunions- per analitzar i dabatre la situació de l'esport santcugatenc. Sobretot es queixen de l'estat de les instal·lacions esportives de la ciutat. També emeten el seu primer comunicat. • 20 de setembre del 1999: S'escull la junta directiva de la Coordinadora d'Entitats Esportives. Antoni Pérez és nomenat president per majoria absoluta. • 28 de setembre del 1999: S'oficialitza la plataforma esportiva amb la signatura dels estatuts de tots els socis fundadors. • 5 d'octubre del 1999: Primera reunió de la plataforma esportiva amb el nou alcalde, Lluís Recoder, després de les eleccions municipals del 13 de juny. • 28 de novembre del 1999: Primera aparició en públic de la plataforma a la Festa de la Tardor. • 9 de desembre del 1999: Lluís Recoder presenta a la Coordinadora d'Entitats Esportives la primera fase teòrica del nou Pla d'Equipaments Esportius. • 9 de novembre del 2000: Després de quatre mesos d'intens treball, Alfredo Bergua i la plataforma esportiva presenten un acord històric en roda de premsa. Són els nous criteris de subvenció per a clubs esportius del municipi. • Del 27 al 29 de desembre del 2000: L'Ajuntament i la coordinadora organitzen conjuntament FestaEsport.

EL SANT CUGAT SOMIA ENCARA EN LA SALVACIÓ À.L. / SANT CUGAT

El Sant Cugat Esport FC sí que no va fallar aquesta vegada i va imposar-se al Pals, penúltim classificat del grup primer de la Regional Preferent, per 2 gols a 0, gols anotats per una de les últimes incorporacions, el davanter Linares. L'equip santcugatenc, que no guanyava a la lliga des de 1' 1 d'abril quan va vèncer l'Alzamora per 1 gol a 0, també al camp municipal d'esports. Després de sumar vuit dels últims dotze punts en joc, el primer equip del Sant Cugat Esport FC continua en

zona de descens a Primera Regional, però ara a tan sols dos punts de la primera plaça de descens directe, que ara mateix ocupa el Sant Quirze. DERBI COMARCAL

Els jugadors que dirigeix Juanjo Gil, des de fa cinc jornades, es desplacen aquest cap de setmana a Terrassa per enfrontar-se al San Cristóbal, que és a sis punts del descens directe de categoria. L'equip terrassenc ja va imposar-se a l'anada per 1 gol a 2. Aquest partit és totalment clau per als santeugatencs, que no els serveix cap resultat que no sigui tornar a Sant Cugat amb els tres

punts. Una victòria del Sant Cugat Esport FC al camp del San Cristóbal i una ensopegada del Sant Quirze al seu terreny de joc davant el quart classificat, la Montanesa, donaria la primera plaça de permanència al conjunt vermell-i-negre. Després d'aquest enfrontament, el primer equip del Sant Cugat Esport Futbol Club rebrà la Marca de l'Ham, novè amb 42 punts. Posteriorment, els vermell-i-negresvisitaran el Lloret, sisè amb 43 punts, i rebran en la última jornada el Pueblo Seco, vuitè a la classificació amb 42 punts.

El Sant Cugat Esport FC encara pot salvar la categoria


30 ESPORTS

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Esport Federat Agenda BÀSQUET 1A CATALANA DS 15.30 Argentona-UE Sant Cugat

FUTBOL REGIONAL PREFERENT DG 12.00 San Crístóbal-Sant Cugat

3A CATALANA MASCULÍ DS 19.15 Laieta-UE Sant Cugat

2A REGIONAL Sabadell-La Farga

3A CATALANA FEMENÍ DS 19.00 UE St. Cugat-Bàsquet

3A REGIONAL DG 12.15 Rubí-Mirasol DS 16.00 Júnior-Sant Quirze

CAMPIONAT TERRITORIAL DG 12.30 Coll B-B. Sant Cugat

CADET MASCULÍ DS 16.00 UE Sant Cugat Badalona C UE Sant Cugat B (descansa)

PREFERENT JUVENIL DS 18.00 Sant Cugat-Balaguer 2A. DG DG DG

DIV. JUVENIL 10.15 Castcllar-PB Sant Cugat 10.00 Cerdanyola-Sant Cugat 11.30 La Planada-Júnior

DG 12.00 Airtel Nintendo Gavà-UE Sant Cugat

COPA JÚNIOR DS 15.30 PHC Sant Cugat-Vilafranca A

2A DIV. A MASCULÍ DS 17.00 Poker Cornellà-Olimpyc Floresta DS 19.15 Rubí Garrido G.-Champion

COPA CAT. CADET FEM. DS 12.30 Cambrils-UE Sant Cugat

COPA JUVENIL DG 11.15 Molins de Rei-PHC Sant Cugat

COPA FED. JUVENIL MASC. DS 19.30 Reus Deportiu-UE Sant Cugat B

COPA INFANTIL DG 09.00 Molins de Rei-PHC Sant Cugat

VOLEIBOL

COPA ALEVÍ DS 19.00 Sant Ramon A-PHC Sant Cugat A DS 10.30 Olimpyc Vilanova-PHC Sant Cugat B

2A DIV. B FEMENÍ DS 19.30 Olo-Mas Gener DS 20.30 Sabadell-W. Sant Cugat 3A DIVISIÓ MASCULÍ DS 17.00 Mas Gener-Castellbisbal

JÚNIOR NIVELL A DS 17.30 Solsona-UE Sant Cugat

2A DIV. FEMENl Cornellà-PB St. Cugat

1A DIVISIÓ FEMENl DG 09.00 Mas Gener-Laru

1A DIV. JUVENIL DG 13.15 W. St. NorteHispana

A-Joventut

Cugat-E.

Pia

CAMP. TERRITORIAL JUV. FEM. CE Roca B-CV Sant Cugat

1A DIV. CADET DG 12.00 W. Sant Cugat-La Unión 2A DIV. INFANTIL DS 16.30 Palleja-Olimpyc Floresta DG 10.45 W. Sant Cugat-Peiia Andorra

CADET FEMENÍ DS 17.30 UE Sant Cugat-Puigfred INFANTIL MASCULÍ DS 10.30 Bàsquet Ribes-CO Sant Cugat

1A DIV. CADET DS 16.00 CRR Tronchoni-Sant Cugat DG 10.00 EC Montflorit-Júnior DG 12.00 Sant Cugat-Andalucía

1A DIV. ALEVÍ DS 09.45 Sant Cugat-Júnior DS 15.30 San Juliàn Sabadell-PB Sant Cugat DS 10.45 P. Los Merengues-Sant Cugat 1A DIV. BENJAMÍ PB Sant Cugat-Cerdanyola

CADET FEMENÍ DG 12.00 CV Granollers-CV Sant Cugat

COPA BENJAMÍ DS 14.00 Centelles A-PHC Sant Cugat A DS 13.15 PHC Sant Cugat B-Corberà DS 11.00 Barberà-PHC Sant Cugat C COPA PREBENJAMÍ DS 12.15 PHC Sant Cugat A-Palau Plegamans A DS 15.30 Corberà-PHC Sant Cugat B DS 11.15 PHC Sant Cugat C (descansa)

CADET MASCULÍ DS 11.00 CV Sant Cugat-CN Sabadell INFANTIL FEMENÍ DS 09.30 CV Sant Cugat-CV Esplugues

PREINFANTIL MASCULÍ DS 09.00 Gavà-CO Sant Cugat

1A DIV. INFANTIL DG 10.00 Can Boada-Sant Cugat DS 09.00 Sant Cugat-N. Terrassa DS 10.00 San Juliàn Sabadell-PB Sant

LLIGA CATALANA FEM. CV Sant Cugat-CV Esplugues Jr (ajornat) DS 16.00 CV Sant Cugat-P. Esp. Premià

ESQUAIX

HANDBOL

PREINFANTIL FEMENÍ DS 12.15 CO Sant Cugat-Sagrat Cor

1A CAT. CADET MASC. DS 19.00 UE Sant Cugat-Bordils

HOQUEI HERBA JUVENIL MASCULÍ Júnior-At. Terrassa

2A CAT. CADET MASC. DG 11.00 UE St. Cugat B-Salle

FUTBOL SALA 1A NACIONAL A DS 17.15 Olimpyc-Polideportivo Andorra lnca-W. Sant Cugat

COPA CAT. MASC. DG 12.50 Sant Martí Esport-UE Sant Cugat COPA CAT. JUVENIL MASC. DS 17.45 Cornellà-UE Sant Cugat

1A DIVISIÓ INFANTIL DS 16.00 Chess-Grup 4

1A CATALANA SQ. Sant Cugat A-Squash 4 SQ. Sant Cugat B-Mediterrani A

HOQUEI PATINS 1A NAC. CATALANA DG 12.30 PHC Sant Cugat-Vic

COPA CAT. JUVENIL FEM.

"Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat Resultats Sant Cugat descansa PB Sant Cugat-La Concòrdia 1-3

FUTBOL REGIONAL PREFERENT Sant Cugat-Pals 2A REGIONAL La Farga-Llano 3A REGIONAL Mirasol 2A DIV. FEMENÍ PB St. Cugat-Sporting Cunit ZA DIV. JUVENIL PB Sant Cugat-Can Trias

2-0

FUTBOL SALA

3-2

1A NACIONAL A Colo Colo-Olimpyc W. Sant Cugat-E. C1EM

descansa

5-0

3-1

2A DIV. A MASCULÍ Olimpyc Floresta-Cervelló 2A DIV. B FEMENÍ Mas Gener W. Sant Cugat-Olo 1A DIV. JUVENIL La Unión-W. St. Cugat"

3A CATALANA FEMENÍ UE St. Cugat 1-5 6-4

2-3

descansa 7-0

1-1

2A DIV. CADET Ca n'Oriach-PB Sant Cugat

2-6

1A DIV. CADET Raf'a Granollers-W. Sant Cugat . . .3-5

1A DIV. INFANTIL PB Sant Cugat-Mercantil

1-1

2A DIV. INFANTIL Olimpyc Floresta-Martorell Gavà-W. Sant Cugat

1A DIV. ALEVÍ PB Sant Cugat-Sant Cugat

1-2

1A DIV. PREBENJAMÍ La Romànica-PB Sant Cugat

2-2

1A DIV. BENJAMÍ Mollet-PB Sant Cugat

5-0

3A CATALANA MASCULÍ UE Sant Cugat B-Singuerlín A . .39-67

3-6 5-3

BÀSQUET 1A CATALANA UE Sant Cugat A-CN Terrassa . .67-51

descansa

JÚNIOR NIVELL A UE Sant Cugat-Sant Fruitós . . . .68-63 CADET MASCULÍ UE Claret A-UE Sant Cugat Castellar B-UE Sant Cugat

COPA CAT. JUVENIL MASC. UF. Sant Cugat descansa

. .ajornat 81-84

CADET FEMENÍ Regina Carmeli-UE Sant Cugat .42-41

VOLEIBOL LLIGA CATALANA CV Rubí-CV Sant Cugat

CADET MASCULÍ CV Sant Cugat-AE L'Hospitalet . . .0-3

HANDBOL COPA CAT. MASC. UE Sant Cugat-BM La Roca . . .26-42

.6-2

COPA JÚNIOR S. Ramon-PHC Sant Cugat

2-2

COPA JUVENIL PHC Sant Cugat-Sants Montjuïc

. .5-8

COPA INFANTIL PHC Sant Cugat-Sants Montjuïc . .2-3

JUVENIL FEMENÍ CV Sant Cugat-Sagrat Cor

3-0 COPA ALEVÍ PHC Sant Cugat A-Sant Just . . . . 1 7 - 0 PHC Sant Cugat B-Sitges 2-10 PHC Sant Cugat A-Sant Joan . . . .13-1 Col. St. Josep-PHC Sant Cugat B . .6-9 PHC Sant Cugat C-Sentmenat . . . .1-9

PREINFANTIL MASCULÍ CB Sama-CO Sant Cugat . . . . . .83-53

46-37

FEMENl PHC Sant Cugat-Salt

0-3

INFANTIL MASCULÍ CN Terrassa-CO Sant Cugat . . . .35-76

PREINFANTIL FEMENÍ La Salle-CO Sant Cugat

HOQUEI PATINS 1A NAC. CATALANA CN Reus Ploms-PHC Sant Cugat . .4-5

HOQUEI HERBA JUVENIL MASCULÍ Júnior

descansa

COPA PREBENJAMÍ Mollet-PHC Sant Cugat A 1-11 PHC Sant Cugat B-lgualada B . . . .4-2 Igualada A-PHC Sant Cugat C . . . :8-l


ESPORTS

Classificacions FUTBOL REGIONAL PREFERENT GRUP1

Pomar-San Juliàn Berga-Sants

2-2 0-0

FE Figueres-Cassà

1-0

Barccloneta-Sant Quirze

1-0

Montanesa-Poble Sec

0-0

Alzamora-Llorct Cerdanyola Vallès.-Marca l'Ham

1-4 2-0

Torre Llobeta-San Cristóbal

0-3

Sant Cugat-Pals

2-0

Equip

PJ PG PE PP GF GC

t\>mar

30

(5

Sanis

30 30 30 30

San Juliàn Mcmtanesa Barcetoneta

Punts

Los Merengues 29

6

7

16

39

60

25

Vilafranca Atl. 29

6

1 22

29

88

19

Badaloní Rubí

Cant-atjó

4

2

26 130

14

29

23

La propera (6 DE MAIG): Olímpic Can Fatjó-Can Rull; Sabadell-La Farga; Llano-Universitari; FontetasAndalucia; Tibidabo-Campoamor; Pena Los Merengues-Vilafranca Atlètic; Barberà-EF Cerdanyola del Vallès; Cabrils-La Planada; Badia-Ca n'Oriach.

TERCERA REGIONAL

II

30

Cassà

30

Sant Quirze

30

Sant Cugat Alumna Pals

Torre Llobet» 30

43

34

43 42

33

42

30

41

8

11

37

41

11 II

8

11

41

10

30

9 9

38 43 14 51 45 11 38 44

30

9

30

7 4

33

4

51

6

48

Olimpia HC-RC Jolaseta

2-1

Manresa

24

12

9

39

Júnior FC-Aiara HT

4-0

La Unión

24

12

10

38

11

10

36

Equip Rubi

PJ PG PE PP GFGC Punts 21 16 1 4 55 lo 49

San Lorenzo Mira-sol R San Pedró

21 21 20

14 13 11

3 5 5

4 3 4

74 57

32 24

40

31

Sporting Rubí 20 Castellar 22

11 9

3 4

6 9

52 42

36 43

45 44 38

I

0

0

33

30

2

GasiftedAtl.

24

La Roca

1

1 0

0

24

21

2

Montsant

24

II

10

36

36

Molins Rei

1

0

0

1

21

24

0

W. Sant Cugat

24

9

9

33

31

UE Sant Cugat 1

0

0

1

30

33

0

Calvià

23

10

II

32

Sant Martí

0

0

0

0

0

0

Coplastí Rubí

24

13

27

CN Sabadell

24

14

26

CN Caldes

24

20

Inca

24

22

12 38 12 34

41 58

22 18

13 33 40 35

Júnior FC

20

5

3

12

61

18

6

15

39

Can Boada

5

18

32

3

23

26

53 55 91

33 26 15

43

20

4

4

12 34

57

16

Montserrat 21 Pueblo Nuevo 20

3 4

7 3

11 13

58 79

16 15

34 33

PJ PG PE P P GF GC Punts

0

La propera (6 DE MAIG): Sant Martí Esport-UE Sant Cugat; TerrassaLa Roca; Molins de Rei (descansa).

UE Rubí-Mira-sol; Castellar (descansa); San Lorenzo-Pena San Pedró; Can BoadaSporting Rubí; Júnior FC-Sant Quirze; Les Fonts-Pueblo Nuevo; Montserrat Terrassa (descansa).

PJ PG PE PP GF GC Punts Equip Cerdanyola V 30 19 4 7 103 40 61 Tibidabo 28 18 6 4 61 25 60 30 18 6 6 71 38 60 Andalucia 30 17 8 5 59 29 59 Fontetas Sabadell

30

17

5

8

69

40

3

0

1 2

1

8

10

1

5

5 1 5

VOLEIBOL 1-5

R Andorra-L'Esclop

2-8

Sícoris-Corbera PB Montserrat-Almunia

7-4 1-6

HOQUEI PATINS

LLIGA CATALANA FEMENÍ

PRIMERA NACIONAL CATALANA

afl CV Rubí-CV Sant Cugat 0-3 CV Sant Cugat-CE Camp Escolar .(ajornat)

CES-Taradell

2-1

AB Gràcia-Argentona UE Sant Cugat-CN Terrassa

96-83 63-51

Santa Coloma- Minguella .

...92-66

Equip

PJ PG PE P P

CN Sabadell-Bàsket Rubí . Badaloní-UB Sabadell

. . .86-73 ...88-79

T. Cortada

24

19

Almúnia

24

18

Vilassar Mar PB Montserrat

24

13

4

24

13

1

Canet

24

10

Corbera

74

10

Badalona-Sant Adrià . .

. . .70-77 65 -59 Sant Joan de Mata-Masia Bou . . 60^•63 Centre La Torrassa-JAC Saiíts . .

Equip

PJ PG PP

PF

PC Punts

28 23 28 22

5 2392 6 2322 7 2287

2072 51

Santa Coloma

28 18 10 2368

Argentona JAC Sants

Cabrils Llano

30

12

11

57

La Planada

30

11

62

La Farga Ca n'Oriach

30 29

12 1?

7 7

47 4.3

4 8

14

59

9

Badia

29

8

4

17

26

AiaraHT

CV Sant Cugat 1 1 0

CN Sabadell UE Sant Cugat

27

1

3-2

Sant Adrià

82

7

Jonquerenc-Cassanenc

53

57

3

Equip

51

16 40

1 2

CVRubí

46 61

8

1 0

8-6

41

3

0

Arenys de Munt-Voltregà

88

8

2

3

GRUP 3

61 63

6

3

RCJolaseta

4-5

7

30

Olimpia HC

4-4 2-7

II 9

29

8

CN Reus Ploms

3 8

l'ampoamor Can Rull

0

Vic-Manlleu Noia-Freixenet-Vilassar

5

28

1

5-2

16 13

50

2

Canet-San Jorge

16

57

3

9-0

30 30

33 18 43

PJ PG PE PP GF GC Punts

2-4

28

12

1-4 3-0

Multigest-Vilassar de Mar

Barberà

74 40 59 35

RC Jolaseta-Júnior FC Olimpia HC-Aiara HT

Talleres Cortada-Penya La Murga

56

43

1-1

PRIMERA CATALANA

Universitari

42 58

0-0

Equip

GRUP 5

BÀSQUET 1-3 3-2 3-0 1-1 4-2 1-3 2-2 3-2 4-7

Júnior FC-Giimpia HC Aiara HT-RC Jolaseta

FUTBOL SALA

Colo-Colo-Olimpyc Floresta

Can Rull-Sabadell La Farga-Llano Universitari-Fontetas Andalucia-Tibidabo Campoamor-Pena Los Merengues Vilafranca Atlètic-Barberà Cerdanyola Vallès-Cabrils La Planada-Badia Ca n'Oriach-Can Fatjo

FASE FINAL

PRIMERA NACIONAL A

SEGONA REGIONAL GRUP 5

CAMPIONAT D'ESPANYA

Júnior FC

La propera (6 DE MAIG): Ripollet-Coplasti; Manresa-Calvià; OlesaGasifred Atlético; Montsant-FC Barcelona; La Unión-CN Sabadell; Inca-Winterthur Sant Cugat; Elèctrica Ciem-CN Caldes.

La propera (6 DE MAIG): La propera (6 DE MAIG): Pals-Pomar; San Juliàn-Berga; Sants-FE Figuera; Cassà-Barceloneta; Sant QuirzeMontarlesa; Pueblo Seco-AIzamora; LloretCerdanyola del Vallès: Marca de l'HamTorre Llobeta; San Cristóbal-Sant Cugat Esport FC.

Pums

1

1 3

8

Equip

PG PE PP

Terrassa

7 5

37

HOQUEI HERBA

15

20 20

38

(ajornat) 5-3 6-4 13-1 6-4 5-6 8-9

16

HANDBOL COPA CATALANA

Sant Quirze Les Fonts

5

Barcelona, CES-Riudebitlles. Calvià-Olesa Gasífred-Montsant FC Barcelona-La Unión CN Sabadell-AD Inca W. Sant Cugat-Elèctrica Ciem CN Caldes-Coplasti Rubí Ripollet-Manresa

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ

46

48

Vic; Mollet-Reus Deportiu; Taradell-FC

24

54 49

36

Munt,

Manlleu-Noia-Freixenet; PHC Sant Cugat-

GRUP 6 La propera (6 DE MAIG): Argentona-UE Sant Cugat; CN TerrassaSanta Coloma; Minguella-CN Sabadell; Rubí-Badaloní; Sabadell-Badalona; Sant Adrià-Sant Joan de Mata; Masia Bou-Centre La Torrassa; Gràcia-JAC Sants.

Voltregàde

23

31

30

PRIMERA NACIONAL A

Deportiu;

Vilassar-Arenys

Elèctrica Ciem

51 41

II 40 10 45 8 36 9 38

Jonquerenc;

Olesa

6 9

San Cristóbal FE Figueres

2170 34

52

7

II

1873

53

9

10

6 22

6

14

30

28

La propera (6 DE MAIG): Cassanenc-Reus

17

15

12

2062 34

24

1-1

30

1856

Ripollet

«

Pena San Pedro-Castellar

II 10

7 20

5

Sporting Rubi-San Lorenzo . .

30

27

17

55

Poble Sec Marca l'Ham IWi.u.i

2321 34

UB Sabadell Masia Bou

24

31

7 9

6 22 2153

PJ

57

12

2367 35

28

19 17

FC Barcelona

7

II

7 21 2003

15 90 118 13 99 113

1 7

5

Equip

16

Lloret 30 Cerdanyola V 30

2055 38

28

9

1-1

56

8 47 9 38

28 10 18 2027

Sant Joan Mata LaTorrassa

Reus Deportiu 25 Vilassar 25

1-5 VII

36

10

CN Terrassa

La propera (6 DE MAIG): Canet-Vilassar de Mar; San Miguel-ColoColo; Olimpyc Floresta-Polideportivo Andorra; L'Esclop-Sícoris; Corbera-PB Montserrat; Almunia-Talleres Cortada; Pena La Murga-Multigest.

Pueblo Nuevo-Jímior FC Sant Quirze-Can Boada .

68

10

2280 42 2209 41

31

Montserrat

4

35 29

28 14 14 2319 28 13 15 2200

GRUP 14

11 7

1?

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Sícoris

3

59

5

55

5

74

9

L'Esclop

24

R Andorra

2229 46

27 18 9 2177 28 15 13 2159

2017 45 2165 43

Minguella

28 15 13 2190

2225 43

Badalona

28 14 14 2252

AB Gracia

28 14 14 2120

28 21

2

Punts

Riudebitlles-Reus Deportà

Equip

PJ PG PE PP GF GC Punts

7 10

43

FC Barcelona 24

18

2

4 121

66

38

40

7

7

37

10

34

25

17 14 12

3 3

4

CES Vic Manlleu

5 93 69 8 120 86 8 101 90

37 31 29

Jonquerenc

25

12

5

25

12

4

9 7

6 9

8 84 82 9 90 89 10 96 100 9 78 87

29

Taradell

8

6

25 25

5

7

8

34

9

2

13

29

24

9

2

13

29

Multigest

24

/

1

16

22

PHC St Cugat 25 Cassanenc 25 Reus Ploms 25

Pena La Murga

24

5

4

15

19

Voltregà

24

7

6

San Jorge

24

5

2

17

17

24

24

2

5

17

11

25

8 9

4

Colo Colo

Mollet Arenys Munt

2180 42

Noia-Freixenet 24

8

2 4

2080 42

Riudebitlles

9

1

2151 50 2115 49

:-io

25

11 103 101 11 80 87

2

1

CV Esplugues

I

1 0

Camp Escolar

0

0

1 4 3

Camp Escolar-CV Rubí.

23 22 20

12

20

20 19

Els 4 Cantons

el diari de Sant

c - m 31

esports@totsantcugat.com

3 2

0

1 2 0

0

La propera (6 DE MAIG): CV Sant Cugat-CV Esplugues juvenil; CE

24

20

3 0

3 0

28

12 70 78 14 90 103 74 100 15 102 122

PJ PG PP GF GC Punts

.


32 ESPORTS

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

i*-

Esport Escolar Agenda DS 10.30 Bàsquet Ribes-CO Sant Cugat (I-M) DS 09.00 Gavà-CO Sant Cugat (Prel-M) DS 12.15 CO Sant Cugat (Prel-F)Sagrat Cor

BÀSQUET

Montserrat DS 11.00 Col. Europa-Leonardo D.V DS 10.00 Balmes A-Maristes Rubí DS 12.00 Avenç-BalmesB

ALEVI MASCULÍ PREBENJAMI MASCULÍ DS 11.00 Thau-Can Fatjó A DS 12.45 Àgora A-Col. Europa Júnior(descansa) DS 10.00 Àgora B-Sportíng Rubí B DS 11.00 Can Fatjó B-Sant Cugat A DS 10.00 PB R. Llorenç-Sant Cugat B

BENJAMÍ MASC./FEM.

.CADET MASCULÍ DS 10.15 Col. Tecnos-Avenç

ALEVI FEMENÍ DS 11.00 Avenç-Castellbisbal A

ALEVÍ FEMENÍ DS 09.00 Sant Jordi B-Pins Vallès A DS 09.00 CO Sant Cugat A-Avenç DS 13.00 Catalunya A-Ferran Clua A DS 10.00 Sant Jordi C-Pins Vallès B DS 11.00 Ferran Clua B-Sant Jordi A DS 12.30 Àgora-Santa Isabel DS 12.00 Catalunya B-CO Sant Cugat B Regina Carmeli (descansa)

DS 13.00 Sant Jordi B (F)-Avenç A DS 11.00 Catalunya A-Ferran Clua Avenç B (descansa) DS 10.00 Sant Jordi A (M)-Àgora DS 12.00 Sant Jordi A (F)-Pins Vallès DS 12.00 Joan Maragall-Catalunya B Santa Isabel (descansa) DS 13.00 Sant Jordi B (M)-Europa

DS 10.45 CO Sant Cugat A-Dosa Salesians DS 09.30 CO Sant Cugat B-Col. Vedruna

ALEVÍ MASCULÍ

CADET MASCULÍ DS 11.00 Col. Tecnos-Àgora

INFANTIL MASCULÍ INFANTIL MASC./FEM.

FEMENÍ DS 09.00 Àgora-Sporting Rubí

HANDBOL

ALEVI MASCULÍ

BENJAMÍ MASCULÍ

BENJAMÍ MASCULÍ

DS 11.00 Pau Casals-Col. Europa

INFANTIL MASCULÍ

FUTBOL A-7

DS 10.00 Thau-Avenç A EE Foiró (descansa)

FUTBOL SALA

DS

10.00 Arnau

Cadell-Escola

DS 11.00 DS 10.00 DS 09.00 DS 11.30 DS 10.30 DS 12.00 DS 11.00 DS 10.00 DS 09.30

Thau A-EE Foiró UD Mirasol-Maristes Rubí A Santa Isabel-Sporting Rubí B Europa-Liceo Politècnic Júnior-25 de setembre La Farga A-Can Fatjó Castellbisbal B-Avenç Sporting Rubí C-Thau La Farga B-25 de setembre C

IMPRESSIÓ DIGITAL

Santa Isabel-Pla Farreras A Catalunya A-Pla Farreras B Santa Isabel-Joan Maragall DS 12.00 Ramon i Cajal A-Catalunya DS 11.00 Ramon i Cajal C-Avenç B DS 10.30 Lumen-El Turonet Col. Carme-Avenç A Ferran Clua-Joan Maragall

INFANTIL MASCULÍ Qsport Terrassa-Viaró CO Sant Cugat-Avenç

ACABATS

Fins a 1 3f>x?00 cm

rKlNi SOLUCIONS GRÀFIQUES

Antoni,

ALEVÍ MASCULÍ DS DS DS DS DS DS DS DS DS

10.00 Joan Maragall-La Floresta 10.00 Ferran Clua-Avenç 11.00 URE Les Planes-Col. El Pinar 11.00 Joan Maragall-Avenç 12.00 La Floresta-El Pinar 12.00 Ferran Clua-URE Les Planes 13.00 Joan Maragall-El Pinar 13.00 Avenç-URE Les Planes 13.00 La Floresta-Ferran Clua

FILMACIÓ DE FOTOLITS

ESCANNER DE TAMBOR

GRAVACIÓ DE CD'S Sant

VOLEIBOL

Tiratges curts

PROVES COLOR Cromalín / Iris

Plafonats (en foam-cartró ploma) Laminats IMPRESSIÓ DE PÒSTERS Encapsulats /^ m b injecció de tinta (des d'l unitat)

La Floresta-Verdaguer B Collserola-Torre de la Llebre Torre de la Llebre-Pla Farreres Ferran Clua A-Avenç A Ramon i Cajal A-Agustí Bartrà Ferran i Clua B-Catalunya Ramon i Cajal B-Liceo Egara Col. Carme A-Maristes Rubí Avenç B-Pau Casals

15

T e l . 9 3 5 9 0 10 86

08190

Sant

Cugat

Resultats BENJAMÍ

JUVENIL MASCULÍ

Ferran Clua-Àgora 29-9 Sant Jordi B (F)-Catalunya A . . . .4-46

Guadalhorce-Angeleta Ferrer

BÀSQUET

INFANTIL MASCULÍ

CADET MASCULÍ

CO Sant Cugat B

Avenç-IES Blanxart

.10-1

PREBENJAMÍ MASCULÍ

FUTBOL A-7 ALEVÍ MASCULÍ

ALEVÍ MASCULÍ

5-9 descansa 8-3 5-3

ALEVÍ MASCULÍ ajornat

CADET MASCULÍ Col. El Cim-Àgora

el diari de Sant Cugat Full de subscripció Dades del subscriptor

Avenç A-Maristes A Thau La Farga-M. Auxiliadora A Avenç B-Maristes Rubí B

FUTBOL SALA Col. Europa-Vacarisses

0-2

Avenç A-Pau Casals 8-0 Ramon i Cajal B-Col. Carme A . . .5-3 Carme B-Santa Isabel ajornat

HANDBOL

BENJAMÍ MASCULÍ Thau A-Mirasol Sporting A-Foiró Santa Isabel-Rubí A Europa-Júnior

0-2 2-0 2-0 0-2

INFANTIL MASCULÍ

BENJAMÍ MASCULÍ Pla Farreras A-Joan Maragall 6-2 M. Montessori-Pla Farreras B . . . .0-8 Santa Isabel-Catalunya A 8-0

Avenç-CO Sant Cugat Col. Viaró

ajornat descansa

Envia aquesta butlleta per fax al 93 6 7 4 2 0 24 o porta-la al c. Sant Antoni, 42-44

Dades de la subscripció

Dades per al pagament

Banc/Caixa

Cognoms

Adreça oficina

mm mm DD

Ciutat

Entitat Carter/núm./pis/porta

Oficina

DC

Núm. de compte

Titular I

I Comptat

I

I Rebut domiciliat

Telèfon

Sant Cugat del Vallès, NIF o DNI

Ramon i Cajal A-Ramon i Cajal C .8-0 Liceo Egara- Catalunya 2-6 Lumen-Àvenç B 1-7 Col. Carme-Joan Maragall 5-3 Agustí Bartrà-Ramon i Cajal B . . .2-6 Ferran i Clua-Avenç A 3-5 Ferran i Clua C-Pla Farreras 8-0 Torre de la Llebre-La Floresta . . . .8-0 Verdaguer B-Collserola 2-6

ALEVÍ

Nom

Codi postal

2-0 ajornat 0-2

Júnior-Àgora A 2-0 Àgora B-Can Fatjó B 0-2 PB Ramon Llorenç-Sant Cugat A . .0-2 Sant Cugat B-Maristes Rubí 2-0

descansa

33-61

Avenç-Pins Vallès A 48-33 Sant Jordi B-Ferran Clua A . . . .28-47 CO St Cugat A-Pins Vallès B . .ajornat Catalunya A-Sant Jordi C 35-38 Santa Isabel-Sant Jordi A 2-0 Ferran Clua B-CO Sant Cugat B .44-51 Àgora-Regina Carmeli 31-35 Catalunya B descansa

La Farga A-Liceo Politècnic Avenç-Can Fatjó Rubí B-La Farga B

de

del 2001 Signatura


5=-9T23

Dijous 3 maig del 2001

O w

Aquesta secció del Diari de Sant Cugat està litzúda neh alumnes de i'l FS del CAR

El CAR celebra la diada de Sant Jordi

Un mes d'abril productiu per als gimnastes del CAR Amadeu i Ricard Playà / SANT CUGAT

Cristina Albalate / SANT CUGAT

El Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès va celebrar la diada de Sant Jordi el 23 d'abril passat. La festa va durar tot el dia i es van realitzar múltiples activitats programades, organitzades i realitzades per professors i alumnes, en les quals van participar tots els estudiants. La jornada va començar amb un pregó d'uns cinc minuts de durada a càrrec de quatre alumnes disfressats amb túniques i caretes, al vestíbul de l'institut, i en el qual es va instar els participants a endevinar els principis d'obres de narrativa famoses; la més destacada per tothom va ser la de Harry Potter. Posteriorment, es van organitzar una sèrie de representacions de 25 minuts cadascuna. La primera representació va consistir en una lectura de poemes amb suport musical en què van participar mitja dotzena d'alumnes i que tenien com a tema central el mar. La segona representació va ser els contacontes, que explicaven historietes càssiques, d'humor, on algun dels participants anaven disfressats de cecs. I per últim es van proposar una sèrie de jocs de paraules com cal·ligrames, mots encreuats, endevinalles o escriptura de relats encadenats on alguns dels encarregats anaven disfressats de vells científics i genis despistats. Tot seguit va tenir lloc una activitat a l'aire lliure organitzada amb imaginació i precisió pels estudiants de cicles formatius on tots els alumnes de l'institut van demostrar les seves habilitats. Després va tenir lloc un concurs d'improvisació on els participants havien de parlar durant uns minuts sobre un tema prèviament triat i preparat. A la tarda es van lliurar els premis del concurs literari de Sant Jordi, que va assolir una gran participació i qualitat, així com de les activitats organitzades al matí. Les actuacions musicals i esportives i un berenar per a professors i alumnes va cloure els actes de Sant Jordi.

Imatge d'una de les activitats celebrades al CAR per Sant Jordi

Les gimnastes del CAR Mireia Bosch, Maria del Sol, Irene Ortolà, Melodia Pulgarín, Marta Cusió, Lorena Lino i Laura Martorell van competir a la segona fase del trofeu tecnificació el passat 1 d'abril al gimnàs La Fuixarda de' Barcelona. La bona preparació física i psicològica d'aquestes gimnastes les va portar a obtenir uns bons resultats. En la categoria aleví va quedar primera Lorena Lino i tercera Laura Martorell; en la categoria infantil va quedar primera Melodia Pulgarín i tercera Maria del Sol; en la categoria júnior, Irene Ortolà va quedar segona i en la cetagoria sènior va quedar primera Marta Cusió, que va participar als Jocs Olímpics de Sydney 2000, i la gimnasta Mireia Bosch no va pujar a pòdium, ja que només va participar en un $& • aparell, les paral·leles asimètriques. D'altra banda, el 8 d'abril passat es va disputar al CAR de Sant Cugat el campionat Catalunya-Euskadi en gimnàstica artística masculina. L'equip català, format per Christian Hernàndez, Gerard Fernando i Albert Sànchez, no va poder superar la bona preparació de l'equip basc. En gimnàstica rítmica, Euskadi es va endur la victòria, però en l'artística femenina va guanyar l'equip català.

Campionats d'Espanya de tenis de taula a Vilanova El CAR també organitza activitats extra esportives Anna Surinyach / VILANOVA

Per Setmana Santa s'han celebrat els campionats infantils i juvenils de tenis de taula. Els esportistes del Centre d'Alt Rendiment van tenir un paper important en aquests campionats. El pavelló esportiu de Vilanova va ser l'escenari dels campionats. Primer es van disputar els campionats infantils on Sara Ramírez va aconseguir el títol de subcampiona d'Espanya en la modalitat individual i junt amb Cristina Vico va aconseguir que el seu equip, el Ripollet, aconseguís el títol de campió d'Espanya per equips. L'equip FD Cassanenc va quedar subcampió per equips. Després es van celebrar els campionats juvenils on Oriol Monzó es va imposar i va aconseguir el títol de campió d'Espanya juvenil tant individual com en dobles. Sara Ramírez va tornar a destacar aconseguint també el títol de sotseampiona d'Espanya en categoria juvenil individual i de dobles mixtes juntament amb Pepe Navarro. En dobles mixtes l'equip de Dani Torrens i Mireia Jurado va quedar en tercer lloc. En la classificació per equips destaca el paper de l'Equip Ripollet format per Mireia Jurado i Sara Ramírez, que van aconseguir la tercera posició.

Bon inici de la selecció de lluita lliure Javier Díaz / SANT CUGAT El 7 d'abril es va celebrar a Múrcia els campionats d'Espanya de lluita lliure olímpica escolar grecoromana i júnior on va participa: un lluitador del CAR, Víctor Romero que va aconseguir un or enfrontant-se amb lluitadors molt bons d'altres

federacions. Encara que la participació de Romero va ser molt bona, la decisió arbitral no va arribar fins que el lluitador català va aconseguir un punt decisió i aconseguint finalment un or més a la federació catalana. D'altra banda, els dies 26 i 27 de maig tindrà lloc a Gijón els campionats d'Espanya cadet i escolar lliure olímpica.

Imatge de l'equip de lluita lliure del CAR


34

el diari de Sant Cugat

'Gausac' publica les darreres intervencions arqueològiques al Monestir

Dijous 3 maig del 2001

L'escriptora Imma Monsó és Tot un caràcter' en el seu darrer llibre J.M.C. / SANT CUGAT

Josep M. Codina /SANT CUGAT

La darrera edició de la publicació semestral del Grup d'Estudis Locals Gausac, exposa les darreres novetats arqueològiques fruit de les darreres intervencions que s'han fet al Monestir de Sant Cugat. Segons un article dels arqueòlegs Pere Lluís Artigues i Carme Subirana, els darrers treballs als jardins del Monestir han permès el redescobriment d'un hipogeu o fresquera per guardar els aliments que tot i que ja se sabia que existia, ara s'ha pogut documentar millor i datar l'estratigrafia. L'hipogeu formava part de la pabordia major del Monestir i data del darrer quart del segle XVII. També s'han datat les restes de la fleca i es confirma que una excavació més exhaustiva permetria extreure'n més informació. El número 17 de Gausac també informa sobre l'actuació a la capella de la Mare de Déu de la Pietat i en un altre ordre de coses, l'atractiu turístic del patrimoni històric i del consum i administració local a la Catalunya de finals de l'Antic Règim. D'altra banda, el Grup d'Estudis Locals organitza un cicle de conferències sobre el patrimoni arqueològic de Sant Cugat a càrrec dels autors de les excavacions i d'especialisics en la matèria. Les xerrades començaran el 9 de maig a les vuit del vespre a la Casa de

Vista de la boca d'accés a l'hipogeu

Cultura, on es parlarà sobre la vil·la romana de Can Cabassa, a càrrec de Pere Lluís Artigues, Antoni Fernàndez i Conxita Ferrer. Pel 16 de maig es preveu parlar sobre Sant Joan Nord, Can Picanyol, l'església de Sant Cebrià de Valldoreix i les campanyes del 2000 del Monestir. El 23 de maig serà el torn de les esglésies de Sant Adjudicatori i pel 30 de maig hi haurà una taula rodona sobre diferents models de gestió del patrimoni arque-

ològic des del municipi. L'objectiu d'aquestes xerrades, obertes a tothom, és donar a conèixer els últims treballs arqueològics realitzats a la ciutat i les últimes novetats que se'n desprenen. A partir d'aquí, el cicle de conferències pot donar peu a un debat més profund sobre les necessitats del municipi pel que fa a l'arqueologia i quina és la millor gestió i tractament del patrimoni que es pot donar des de la ciutat.

Convocat el Segon Premi de Pintura Infantil de Sant Cugat

La professora i escriptora de Sant Cugat Imma Mosó ha tret la seva tercera novel·la, Tot un caràcter. L'obra parla de les relacions entre una mare i una filla amb grans diferències de personalitat. La història explica les contradiccions i en alguns moments afinitats entre la Júlia, una jove de 29 anys, i la seva mare, que de vegades es converteix en fascinació entre les dues protagonistes. El llibre descriu una mare forta que alhora resulta atractiva pel lector. La dona té una gran personalitat sense caure en l'histerisme, qualificatiu fàcil que se li podria donar a un personatge d'aquestes característiques. El llibre, que ha tingut bona acceptació en aquest passat Sant Jordi, representa la tercera obra de la professora de francès, que prefereix conservar aquesta professió i no dedicar-se professionalment a l'escriptura per evitar les pressions de les editorials. Els seus dos anteriors treballs van ser No se sap mai, que va resultar ser una sorpresa literària tant per a la crítica com per als lectors, i Com unes vacances, editat l'any 1998 i premiat amb el Prudenci Bertrana i el Cavall Verd. Malgrat aquesta breu però fulgurant carrera com a escriptora, Monsó assegura que li agrada escriure allò que li surt i per això tampoc es mostra gaire favorable als concursos literaris malgrat haver obtingut, ja, alguns reconeixements.

Dues noves publicacions de l'editorial local Símbol Editors

J.M.C / SANT CUGAT

L'espai d'art Lluís Ribas convoca la segona edició del Premi de Pintura Infantil de Sant Cugat. El concurs és obert a tots els nens i nenes d'entre 6 i 11 anys, que podran presentar els seus dibuixos sobre la ciutat en qualsevol tècnica i suport. Les mides no han d'excedir de 55 per 45 centímetres i s'han d'entregar a la galeria de la plaça Gorina abans del 25 de maig. Les obres presentades s'exposaran durant el mes de juny abans de l'entrega dels premis el dia 30. Aquest sol fet ja representa un üíncentiu per a molts joves que veuran exposats els seus treballs en una galeria professional. Segons Lluís Ribas, aquest concurs s'emmarca en "la idea de potenciar l'art a tots els nivells i despertar el gust i l'afició per la creació artística dels més joves". En la primera edició es van presentar un centenar d'obres que van destacar , per l'alta qualitat dels treballs. Això es deu al fet que molts alumnes fan classes de plàstica fora de les hores d'estudi del curs. El premi per al guanyador és una visita al Museu del Prado i el segon al Guggenheim de Bilbao. Al tercer li correspon una camera fotogràfica i el quart, escollit per votació popular, se li entregarà divers material de dibuix i pintura.

J.M.C / SANT CUGAT

Entrega de premis de l'edició anterior

L'editorial de Sant Cugat Símbol Editors ha tret dos nous llibres. Es tracta de l'última entrevista feta a John Lennon i la seva dona Yoko Ono per David Sheff i de La llarga caminada, la història real sobre una fugida, escrita per Slavomir Rawicz. En l'entrevista amb les estrelles del rock es reprodueix una conversa de més de vint hores que el periodista de la revista Playboy va fer a casa de Lennon i Ono poques setmanes abans de l'assassinat del membre dels Beatles. A la conversa es reprodueix una mirada des de la intimitat dels artistes en temes com la infantesa, els seus records, els projectes i sorprenents premonicions sobre la seva tragèdia. D'altra banda, La llarga caminada és un relat real de l'autor sobre la seva detenció pels russos acusat d'espionatge l'any 39. L'oficial de cavalleria polonès narra les tortures, la condemna a treballs forçats i la seva inconscient fugida a la llibertat a través de Sibèria i fins a l'Himàlaia. Per primer cop aquesta història es publica en català després que ha fascinat a milions de lectors a tot el món.


CULTURA

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

35

El públic santcugatenc no va respondre al darrer muntatge de Ramon Oller, Pecado pesca do' Els artistes de la guerra, a l'obra 'iAy CarmelaF

Ester Castanyer / SANT CUGAT El Teatre-Auditori va celebrar el Dia Internacional de la Dansa amb el darrer espectacle de la Companyia Metros, Pecado Pescado, que va poder veure's el passat divendres al Centre Cultural. Aquest muntatge, dirigit i protagonitzat per Ramon Oller, és una reflexió sobre el pas del temps emmarcat en els darrers anys de la relació d'una parella. Un total de 5 ballarins van ser els encarregats de donar vida a aquesta història, marcada a cada moments pels compassos i el so d'un únic piano. La representació d'aquest espectacle, que va ser estrenat amb una bona acollida a Barcelona, només va aconseguir reunir unes 200 persones al Teatre-Auditori de la nostra ciutat. I és que, a banda que la data -coincidint amb un pont- no va afavorir, la dansa és encara una assignatura pendent. Per a aquest, la directora del Centre Cultural, Àngels Seix, explicava que "hem de fer un esforç perquè es pugui veure més dansa i fer-la arribar al públic". Seix va afegir que aquest és precisament un dels objectius dels assajos comentats que s'acostumen a fer a l'Auditori abans de cada espectacle de dansa. En el cas de Pecado pescado, l'assaig comentat va fer-se divendres a les set de la tarda i va comptar amb l'assistència d'unes 50 persones, que van poder aprendre alguns dels secrets d'aquest muntatge i d'aquest món.

J.M.C / SANT CUGAT Dissabte a les deu de la nit el Centre Cultural acull l'obra de l'escriptor valencià José Sanchis Sinisterra \Ay Carmelal. El muntatge, en castellà i dirigit per Antonio Simón Rodríguez, tracta sobre la vida de dos insignificants artistes sense ideologia que es veuen obligats a acturar entre feixistes i republicans a la Guerra Civil Espanyola. Els protagonistes estan interpretats pels actors Pilar Martínez i Pep Molina. Segons Simón Rodríguez, aquesta producció s'ha fet "amb un text que és meravellós i una història preciosa i que ha comptat amb la complicitat de l'autor". El director diu que "la versió teatral és fidel al text i que és una història oberta que deixa dubtes a l'espectador, mentre que la coneguda versió cinematogràfica només es queda en l'anècdota de l'escrit de Sinisterra". L'obra, que s'ha representat amb gran èxit a Barcelona i a diferents ciutats, també ha arribat a París i Montevideo. Els ballarins van interpretar els darrers anys d'una història d'amor a través del llenguatge de la dansa

Crítica de teatre Els vells amants Eduard Jener Dansa: 'Pecado pescado'. Metros Companyia de Dansa. Coreografia i direcció: Ramon Oller. Intèrprets: Ramon Oller, Johanna Laber, Sandrine Rourct i Jesús de Vega (ballarins). Montse Pérez (actriu) i Luis Carmona (piano). Música original: Luis Carmona i Franz Schubert, i cançons en Ics veus de Frank Sinatra i Brigitte Bardot. Vestuari i espai escènic: Cia. Metros i Patrícia AlzabequKi. Il·luminació: Glòria Montesinos. Lloc i dia: Teatre-Auditori. 28 d'abril.

La vigília del Dia Internacional de la Dansa que, des de l'any 1982 se celebra cada 29 d'abril commemorant el naixement de Jean Georges Noverre, la programació del CCSC ens ofereix la possibilitat de gaudir, una vegada més, de l'art i de la creativitat d'una de les figures indiscutibles de la dansa contemporània del nostre país. Ramon Oller i la seva companyia, Metros, ens porten una coreografia que ell presenta dient que "el relleu generacional ens pescarà amb els pecats a mig fer i ens guanyarà sense lluita amb l'arma més poderosa: l'edat".

Això no passa amb aquest creador, que ens ofereix en aquest cas un treball elaborat amb intel·ligència, gràcia, emocions, humor i una sensibilitat extraordinàries, que fan que l'hora que dura la coreografia passi sense mai trencar el clima i l'interès de l'espectador, abocat a la visió de fragments de la vida d'una parella d'amants (Ramon Oller i Johanna Laber) i la personificació dels seus somnis, la seva memòria i els seus desitjós (Sandrine Rouret i Jesús de Vega). En una seqüència increïble de moviments i figures d'una frescor i calidesa remarcables, desenvolupant una dansa ingràvida, volàtil, sense esforç aparent en els primers vint minuts amb la música de Schubert com a suport, i una senzilla taula com a trona per aixecar una composició, que seria suficient per donar categoria de mestre a qualsevol. Després l'aire canvia i elsritmessincopats, les bromes, els signes contradictoris, els gestos desmesurats i la dolça estètica de la balada entren en la definició dels personatges, immersos en les eternes lluites que enfronten i uneixen, sempre, els homes i les dones. Com diu el mateix Oller en unes declaracions publicades al dominical de VAvui del mateix dia 29, en un article de Pep Tugues que recomano entuasiàsticament, manca difusió per un art que molts consideren menor i elitista, com es va demostrar una vegada més en la pobra assistència de públic. Poc en nombre, enfervorit i apassionat en la seva manifestació en finalitzar la funció.

ERNEST DESCALS 'PINTA CATALUNYA I EUROPA - dimarts 8 de maig últim dia -

"Cafè Florian. Venècia". O l i sobre tela. 1 1 4 x 1 4 6 <

SOCIS FONS D'ART

Salla Rjusínol

Servei taxació obres d ' a r t Horari ininterromput de dilluns a diumenge

Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat

Tel. 93 675 47 51 la xocolata... f f ^ f K els entrepans... -ffvffv el cafè... ü^ffs. les pastes... ü^ffyel suís... f f v f f v

Com si fos de tota la vida

PI. Barcelona Tel.93 675 52 46


36 CULTURA

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

El reportatge Text: Mariàngela Rovira / Fotografia: M.A. Rovira

La rambla del Celler, una riera amagada u

Tot recomença...'

Margalida Pons

L

'aire finíssim d'un matí de primavera envolta la Maria, que ha vingut de molt lluny. Anhelava aquest viatge però no sap encara si es podrà quedar. Veu el poble tan canviat que ja no és el seu poble, ara és una ciutat bonica i moderna. Es passeja per la rambla del Celler, la llum es reflecteix a l'edifici blanc d'allà on hi havia el vell jincma. A tocar hi corria abans la riera a cel obert, era el carrer del Torrent de la Bomba, ara Sant Bonaventura, on s'alçà el primer bloc de pisos amb ascensor, se'n recorda ben bé. Trena i destrena records amb la pinta de la imaginació, acomboiada per un soroll intens de trànsit, com de carretera. Evoca algunes pluges fortes, quan la gent anava a veure com baixava la riera de plena, aquí mateix, rambla avall. Ara no es veu la riera, veu un jardí amb molts lliris blancs i les primeres roses, a més

d'altres flors que pot gaudir perquè no han tancat el verger, com un regal per als vianants. Passeig enllà saluda un conegut i enceten conversa, ell és amb un grup de veïns que compten fanals, quaranta en un tram no gaire llarg, posats cada vuit metres es veuen excessius. Pregunten si algú se'n beneficià. Se'ls veu alterats pels arbres que no ombregen, per l'scalextric lleig, (que diferent és això d'abans!) pel xamfrà maleït... Li pregunten per la seva ciutat, aquella illa és tan petita... Plena d'orquídies, voltada d'oceà immens, perduda allà lluny. La carretera puja mol dreta fins arribar als 2.000 metres de l'Arieiro, voltada d'hortènsies, prop de cabanes de sostre de palla. Un tros de tròpic de gent calma i tranquil·la amb vinya i plataneres i cascades d'aigua que van al mar a l'altra banda de Funchal. El bany d'evocació i records, de pensaments cosits amb

La rambla del Celler sota la neu

desitjós de tornada, brodats de fragments de bellesa d'allà i d'aquí, és trencat per les explicacions del veïns que analitzen què cal fer. Hi ha tres camions formigoneres aturats però engegats, fan molt de soroll. No es pot viure al xamfrà maleït, diuen. També s'hi aturen autobusos escolars, estones sense parar el motor. Cotxes que tapen passos zebra, voreres ocupades per les obres, pedres que cauen. Es veu que els municipals no hi són mai però si hi vénen alguna estona és pitjor perquè es posen a tocar el xiulet. Em miro els lledoners preciosos, no sé com han pogut créixer tant. Sento ocells amagats que hi can-

L'estil fantàstic de Durall a l'Ateneu

ten, com en aquelles masies que sovintejava de petita, hores d'or, el temps s'atura i satura l'atmosfera d'evocacions. Comenten que un nou projecte variarà la piscina, recordo que hi anava quan encara no era coberta. Canviar, millorar, el que caldria -i se'ls veu convençuts d'això- és treure aquest trànsit infernal de carretera. Expliquen que els caps de setmana la cosa s'acaba d'amanir amb sirenes de policia que no se sap si fan persecucions o entrenaments. El conegut li diu que, a més de les alarmes de cotxes i comerços que sovint sonen llargament fins a fer-te parar boig, hi ha un invent local

Balanç sobre l'arqueologia medieval catalana

J.M.C. / SANT CUGAT J.M.C / SANT CUGAT

Fins el 6 de maig la sala d'exposicions de l'Ateneu acull l'obra de l'artista barceloní resident a Sant Cugat Albert Durall. Aquest és el primer cop que l'artista exposa a la ciutat i presenta una vintena de quadres d'una línia artística fantàstica amb tocs de simbolisme. Segons l'artista, "pinto imatges que em surt'n de l'inconscient i dels somnis". Per això a les seves obres hi trobem representacions de personatges a mig camí entre els ocells i els dimonis. La majoria de les peces estan fetes amb tècnica mixta, tot i que també hi ha algun acrílic. A la mostra també hi ha dues figures fetes •amb fusta. Els colors de Durall són intensos però de tons suaus, com ara els torrats o el color fusta cremada. Durant els seus deu anys de carrera, Durall ja ha fet 18 exposicions entre individuals i col·lectives » Barcelona, Pamplona i Girona.

Imatge d'una de les seves obres

que és la cosa més absurda, molesta i estúpida que em pugui imaginar: la megafonia que anuncia actes suposant que la gent és analfabeta. "T'estàs a casa i, ho he comptat, pots sentir 40 vegades, 40!, l'avís". El xamfrà maleït fa repensar a la Maria les seves ganes de tornar; volia quedar-se aquí, enyora el seu poble i vol escapar de l'illa meravellosa perquè és massa petita. Allà pot veure i sentir la cascada anant a mar, fall d'aigua de brillants fent una música que mai no es repeteix. Aquí no pot venir a veure com baixa la riera. No sap què farà, ha de trucar els amics, el color de la retrobada posarà ales al viatge.

Sant Cugat acollirà la primavera de l'any que ve el Segon Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. L'Associació Catalana per la Recerca en Arqueologia Medieval, l'ACRAM, ha començat els preparatius per dur a la ciutat aquesta important reunió on es debat a nivell nacional les últimes novetats i representa el punt de referència dels arqueòlegs del país. El segon Congrés es dividirà en tres grans blocs. En el primer es parlarà sobre els conjunts monàstics. En els darrers anys a Catalunya i en concret a Sant Cugat, han augmentat les intervencions finançades per les administracions públiques per recuperar, conservar i difondre el patrimoni del país. Aquestes intervencions han generat una abundant documentació que supera altres àmbits temàtics com ara l'arquitectura. Aquest fet fa

pensar als organitzadors en la necessitat d'agrupar els coneixements i fer balanç sobre el coneixement del monaquisme. El segon gran bloc del congrés se centrarà en les mateixes intervencions arqueològiques des de la celebració del primer congrés ara fa quatre anys. En aquest temps han augmentat les intervencions, mentre que la difusió ha esta la mateixa. Per això un dels objectius del congrés és recollir les novetats i millorar el coneixement i difusió dels avenços i descobriments arqueològics. El tercer i últim àmbit del congrés se centrarà en les eines, elements d'indumentària i armament en contextos arqueològics. Aquest apartat torna a anar lligat a l'augment de les prospeccions, però aquí l'interès se centra en els materials i la bibliografia, que sovint és estrangera. Els organitzadors proposen presentar noves eines per tenir una visió precisa dels inventaris.


CULTURA

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Els avis de Sant Cugat es bolquen en els XIX Jocs Florals de la Gent Gran

Castells desis en l'actuació a Arbúcies Magda Méndez/ ARBÚCIES

Josep M. Codina / SANT CUGAT

La dinovena edició dels Jocs Florals de la Gent Gran ha comptat amb un 30% més de participació respecte a l'anterior edició, amb una trentena de treballs presentats entre poesia i narrativa. En l'apartat de Flor Natural, poesia dedicada a l'amor, la guanyadora en català va ser Antonieta G. Cemeli, mentre que en castellà la distinció va ser per Pere Rivasés. En l'apartat de Anglantina, de tema patriòtic, la premiada en català va ser Rosa M. Martínez, i Roser Asensio en castellà. En l'apartat la Viola, de tema religiós, el premi en català va recaure en Joan Cardona i en castellà en Mercedes Torres. Pel que fa a la narrativa, el guardó va ser per Antònia Astier pel seu escrit sobre la Rambla de Barcelona. En l'acte d'entrega de premis l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, va destacar la bellesa d'algun dels escrits, així com l'esforç dels casals per conservar una tradició tan arrelada com són els Jocs Florals. Alguns moments de l'acte van resultar

Els guanyadors de la XIX edició dels Jocs Florals

especialment emotius, com quan es van llegir uns poemes que establien un paral·lelisme entre la vida i els sentiments de la gent gran i les diferents estacions de l'any. Els

Jocs Florals de la Gent Gran han estat organitzats pel Casal d'Avis de Sant Cugat i per la Llar d'Avis de la Parròquia, i han comptat amb la participació de diferents casals

Crítica de cinema Viatge a la bogeria dels Balcans. Ningú, als Estats Units, creu que aquest fet en un lloc perdut de la vella Europa tingui cap importància. Al cap de poc temps, la seva dona, la Sarah Pel·lícula: 'Las flores de Harrison'. (MacDowell) s'assabenta que Harrison ha estat donat per Director: Elie Chouraqui. Actors: Andie MacDowell, David Strathairn, Elias mort en una explosió. Després del primer impacte de la notícia i en contra dels consells de tothom, decideix anar K.oteas. ella mateixa al lloc dels fets a investigar. Allà s'enfronta Durada: 135 minuts. a una guerra que és un viatge a l'infern. L'objectiu no és En aquest cas resulta de tot punt necessari advertir guanyar sinó destruir, disparar primer i preguntar desque el cartell de promoció d'aquest film pot desorientar. prés. No hi ha regles, ni banderes blanques, ningú en Al contemplar el rostre delicat d'una dona, un fons blanc, queda al marge. Elie Chouraqui ha fet una pel·lícula que s'afegeix a una rosa vermella i el títol al mig, Lasfloresde Harrison, la conclusió més òbvia és que es tracta d'una història la llista dels relats cinematogràfics més radicalment antiromàntica. Només un cop ja s'ha vist, un es pot adonar bel·licistes. Malgrat errades o un guió que no aconseque el títol està en part escrit amb sang. Només alesho- gueix arrodonir-se, Lasfloresde Harrison és singular; té res ens fixem en l'imperceptible carro de combat sota la escenes que colpeixen directament a l'estómac i et deixen sense alè, encara que Chouraqui no s'hi recrea i evita rosa. Lasfloresde Harrison no és una pel·lícula romànti- les imatges morboses. Les pitjors ens les presenta de ca encara que pugui ser una extraordinària, o embogida, manera seca, una pura imatge sense paraules que no fan segons el punt de vista, història d'amor. (Està inspirada falta. Chouraqui mostra una realitat terrible, més insuen el cas real dels nombrosos periodistes, fotògrafs i portable encara perquè sabem que el que veiem ha estat corresponsals, quaranta-vuit en total, que van perdre la real, la temible neteja ètnica vida a la primera guerra que va esclatar a l'antiga Una actuació d'Andie MacDowell excel·lent, perfecIugoslàvia, entre servis i croates, el 1991.) tament secundada per larestad'actors, una fotografia de Harrison Lloyd (David Strathairn), fotògraf estrella luxe que va merèixer el premi del Jurat del Festival de de la revista Newsweek,repl'encàrrec de donar cobertu- Sant Sebastià, i una realització vibrant que compensa ra dels petits incidents que tenen lloc en un punt remot qualsevol objecció que es pugui fer. Isabel Sàez

WASH'N DRY rV7J= B U G A D E R I E S Rentem i planxem per a tu

• SERVEI de RENTAT I PLANXAT ASSISTIT

37

d'avis de la comarca. Els casals d'avis també organitzen durant la resta de l'any diversos tornejos, teatre, cant coral i exposicions de manual itats.

Els Castellers de Sant Cugat van realitzar una actuació poc arriscada a Arbúcies (la Selva) diumenge passat. Aquesta sortida a plaça s'emmarca dins la Fira de Primavera del Montseny. L'actuació ha estat compartida amb els Xics de Granollers, que han realitzat unes construccions més complexes que els santcugatencs. Concretament, els Castellers" de Sant Cugat van aconseguir descarregar sense gaires dificultats la torre de 6, el 4 de 6 amb agulla i el 3 de 6. La colla castellera de la nostra ciutat va completar la seva actuació amb dos pilars de 4 (el de salutació i el de comiat, aquest darrer, aixecat per sota). Per la seva banda, els Xics de Granollers van descarregar un 3 de 7, un 4 de 7 i la torre de 6, i van finalitzar la seva actuació amb un pilar de 5. La propera actuació dels Castellers de Sant Cugat serà el dia 12 de maig al Prat de Llobregat, on actuaran amb els Castellers de Cornellà.

'Fuita' de Jordi Galzeran al Casal de Cultura de Valldoreix tora del grup de Teatre Espiral i organitzadora de la programació Dins el cicle de teatre del Casal estable de teatre, Trini Escrihuela, de Cultura de Valldoreix, aquest "l'autor de l'obra i el bon tarannà diumenge a les 7 de la tarda, el grup del grup garanteixen una bona i de Sant Feliu de Codines Deixalles divertida funció". El grup de Sant 81 posa en escena l'obra de Jordi Feliu ja és conegut pel públic de Galzeran, Fuita. Es tracta d'una Valldoreix de quan va dur l'obra paròdia en clau d'humor sobre un Aquí no paga ni Déu de Dario Fo. conseller d'Indústria que ha de Aquesta funció també va formar dimitir a causa d'un escàndol i part de la programació teatral que d'una dona malcasada que s'ena- porta una obra de teatre cada primer morarà del conseller. L'obra és un diumenge de mes. El mes que ve muntatge dinàmic amb un rerafons serà el torn del grup local que porsatíric que utilitza l'humor tarà Comissaria especial de dones, intel·ligent i les situacions extremes un nou muntatge que aborda diverper fer passar una bona estona al sos temes d'actualitat relacionats públic. L'obra dura una mica més amb el món femení. El grup Espiral d'una hora i mitja, i l'interpreten està format per una trentena de Ruth Cruz, Núria Cuní, Josep components, sorgits de la Coral Canet, Salvador Artecero i Toni l'Harmonia de Valldoreix i que ja Sans. Els cinc actors estan dirigits porta 10 anys funcionant. per Rosa Figueres. Segons la direcJ.M.C / VALLDOREIX

PROMOCIÓ PRIMAVERA

f

• PLANXAT de CAMISES EXPRESS

PER EDREDONS

• SERVEI de TINTORERIA / li/f • AUTOSERVEI de RENTADORES I ASSECADORES "de MONEDES"

Servei de recollida i entrega gratuït i Av. Cerdanyola, 17

Sant Cugat del Vallès

i Tel. 93 589 55 88

X

I MANTES


38 CULTURA

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

El Segon Concurs de Música de Cambra Valldoreix queda desert

Història del còmic 'Mandrake, the Magician', de Lee Falk i Phil Davis ?

eikiM) INOU»: ÏMDue, *»cn

« E A £ O M » 0 r M»6 CXNM.MA* KOMAPSO JANA.» MANDO A»<C * M T T M M M U . V C 6 «N T * v: * • * * « « . „ CME FA»v«5, r » n E A m t W S MANCKAKK «tf* M l <M6N MANDRAKE «PC*.S • - « i***«*T T S C « .

'Sunday' de 'Mandrake, the Magician', 9 de juny de 1 9 3 5 , Copyright King Features Syndicate

Jordi Frontons Mandrake va ser el primer mag de la història dels còmics. Les seves aventures s'emmarquen en el clàssic format del superheroi que lluita contra el crim en totes les seves formes. La gran diferència que existeix en el personatge és que les seves armes són completament diferents de les dels seus col·legues. Mandrake només utilitza per vèncer els delinqüents els seus poders de prestidigitació, això sí, portats a límits extraordinaris, quan no impossibles. Ja avançada la sèrie, amb la finalitat de justificar els fantasiosos trucs que ja es submergien en la irrealitat, el guió va reflectir que Mandrake, a més de prestidigitador professional disposava d'unes facultats extraordinàries quant a poders hipnòtics, amb la qual cosa s'aconseguien dues coses de cop, que la irrealitat de nombroses situacions es basés en les visions en circumstàncies hipnòtiques dels contrincants i portar totes aquestes situacions encara a límits molt més extrems. L'aspecte de Mandrake, en contra del que semblaria més habitual, era la d'un gentleman, frac i barret de copa, i no tenia res d'oriental, turbants, etc, com era normal en els mags de l'època. Les aventures de Mandrake es van desenvolupar en escenaris molt diferents, des de la jungla africana fins a T enfrontament amb gàngsters de ciutat, passant per la cicncia-ficció. Existeixen exemples d'increïble imaginació, com els viatges de l'heroi a altres dimensions pel seu pas a través dels miralls, la ciutat d'homes de vidre amb braços i mans tallants, la ciutat surant del rei Ozón, senyor dels núvols, l'aparició d'homes-arbust amb lianes en comptes de pèl, etc. L'etern enemic de Mandrake era Cobra, dominador d'una secta secreta l'ambició del qual era conquerir el món. Aquest personatge és possible que estigués inspirat en l'Emperador Ming del planeta Mongo, clàssic enemic de Flash Gordon, donada fins i tot la similitud de paisatges desenvolupats en les il·lustracions, per altra banda clarament basades en l'estil inconfusible d'Alex Raymond. Mandrake va ser creat per Lee Falk, nascut a Saint Louis (EUA) al 1905, mentre estudiava a la Universitat d'Illinois, als 19 anys, arribant a dibuixar fins i tot algunes tires. Al 1934 va presentar el personatge al poderós King Features Syndicate, que el va acceptar immedia-

tament. Phil Davis va ser el dibuixant escollit per donar vida a Mandrake. Va ser així com Mandrake, the Magician va aparèixer per primera vegada a les pàgines del New York American Journal 1' 11 de juny de 1934. Ja consolidat, donada la seva originalitat que li va valer una gran popularitat entre els lectors, el personatge va passar a lloc estel·lar en les sundays, i es va publicar la primera el 3 de febrer de 1935. A les pàgines dominicals és on més patent va ser l'ambientació en escenaris irreals i absolutament onírics, com una poesia lírica extraordinària i unes descripcions d'uns móns enormement fantàstics. Phil Davis va patir al 1964 un atac cardíac i va ser substituït per la seva dona, Martha, que ja ho havia fet durant la guerra, i a més havia participat activament en el disseny dels vestits femenins de la sèrie, donada la seva professió de modista i dissenyadora. Per fi al desembre de 1964 va morir Davis i la King Features Syndicate va encarregar la part gràfica de Mandrake a Fred Fredericks, que va seguir amb el mateix estil que tant èxit havia aconseguit. Fredericks va signar la primera tira diària el 7 de juny de 1965 i les pàgines dominicals (sundays) el 27 del mateix mes. Phil Davis ha estat injustament oblidat en moltes ocasions per la critica, havia estat potser un dels millors ambientadors de les escenes, i va superar fins i tot en algunes ocasions el gran mestre Alex Raymond quant a situacions de fantasia i irrealitat dels escenaris. Com sempre, per acabar res millor que les mateixes paraules del seu creador, Lee Falk: "Les influències originàries que em van moure a crear Mandrake van ser els grans aventurers a partir de Marco Polo, els grans mags Houdini, Thurston, Cardini, etc., els grans detectius com Sherlock Holmes, Arsene Lupin, etc. Em vaig decidir pel nom de Mandrake (mandragora) després de llegir un poema de John Donne, el gran poeta del segle XVII. Em vaig preguntar què seria una arrel de mandragora, vaig cercar al diccionari i vaig veure que es tractava d'una arrel veritable capaç d'obrar meravelles com fer fèrtils les dones, curar malalties, etc.". Al nostre país Hispano Americana al 1942 va publicar 45 quaderns del personatge amb el nom de Merlín, el Mago, molt cercats pels col·leccionistes, i al 1980 l'editor i col·leccionista Joaquín Esteve va iniciar la reedició de les tires diàries en bastants volums, i és pràcticament impossible trobar-les actualment.

història

ISEMri

Un moment de l'entrega de premis

Josep M. Codina / VALLDOREIX El jurat de la segona edició del Concurs de Música de Cambra de Valldoreix va declarar desert el primer premi. El segon lloc va ser per al quartet de saxos de París Issy-lesmoulineaux i el tercer per a Piano a quatre mans. En total hi van participar 4 grups, menys de la meitat que en la primera edició. El primer lloc no es va atorgar a ningú perquè malgrat l'alta qualitat musical dels participants, tots els grups havien comès algun error en les interpretacions. Segons la coordinadora de

l'EMD, Núria Stenger, "d'aquesta manera també es revaloritza la prova i no es dóna el premi si no s'arriba a una mínima qualitat". Els guanyadors s'han endut 100.000 i 50.000 pessetes respectivament, i faran un concert retribuït el pròxim dia 18 a la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix. Malgrat la devallada en la participació, els organitzadors se senten satisfets per la resposta obtinguda, ja que els inicis d'un concurs sempre són difícils. El Concurs de Música de Valldoreix passa a ser bianual i se celebrarà l'any 2003.

P&E Comunicació està format per un equip de professionals del món de la comunicació -disseny gràfic, màrqueting i publicitat- amb un mateix objectiu: desafiar els convencionalismes i empendre cada projecte amb una filosofia innovadora per donar una resposta creativa i encertada a la necessitat de cada client A P&E Comunicació treballem per la seva imatge

<\ del •

Rius i Toulet, 13 Rambla del Celler, 89 Tel. 93 589 36 32 Tel. 93 674 01 07

/

còmic

IDENTITAT DISSENY

COR PORATI V A . C 0 M U N I C A C I 0

GRÀFICA

EDITORIAL.PUBLICITAT.ESTANDS.MULTIMEDIA


Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

39

CONOMIA Boehrínger augmenta les vendes un 22% Micol Sabaté / SANT CUGAT

Vaga indefinida de recollida d'escombraries a la ciutat

'empresa farmacèutica amb seu a Sant Cugat Boehringer Ingelheim ha finalitzat el seu darrer exercici de l'any 2000 amb un increment del 22% de les vendes, cosa que representa uns 6.200 milions de euros. D'altra banda, els ingressos operatius han augmentat també un 22% fins als 800 milions d'euros. El benefici després d'impostos és de 379 milions d'euros, xifra que representa un increment de més del 18% en relació amb els resultats obtinguts per l'empresa en l'anterior exercici. El president del comitè de direcció, el professor Rolf Krebs, ha qualificat aquests resultats de "plenament satisfactoris" amb un bon comportament de tots els paràmetres i xifres clau. A més, també ha afirmat que els productes llançats recentment per la companyia, és a dir, els que es troben al mercat des de 1995 han tingut un desenvolupament molt favorable.

L

M. S. / SANT CUGAT

SPIRIVA. UN NOU MEDICAMENT

El darrer any, Boehringer Ingelheim va invertir 970 milions d'euros en investigació i desenvolupament i assajos clinics, un 15,6% de les vendes totals. Actualment la companyia ha dipositat grans expectatives en el llançament de Spiriva, un medicament per al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC). Recentment, Boehringer Ingelheim va arribar a un acord de cooperació a escala mundial amb la companyia nord-americana Prizer per a la comercialització d'aquest medicament. El llançament al mercat europeu es preveu per al 2002 amb el posterior llançament als Estats

Boehringer Ingelheim es troba ubicada al polígon Can Sant Joan

Units el 2003. El grup Boehringer Ingelheim, amb seu central a Ingelheim (Alemanya) és una de les 20 principals companyies farmacèutiques del món i compta amb pràcticament 140 empreses a tot el món. El negoci d'aquesta empresa se centra principalment en els productes farmacèu-

Catalana Occident incrementa un 25% els seus beneficis M. S. / SANT CUGAT

El grup d'assegurances Catalana Occident amb seu a Sant Cugat, ha incrementat en un 25,1 % els seus beneficis durant el primer trimestre d'aquest any, respecte al mateix període de l'any passat. El resultat consolidat del grup durant el primer trimestre d'aquest any ha estat de 2.352 milions de pessetes, mentre que en el període comprès entre el gener i el març del 2000 els beneficis van ser de 1.880 milions. Catalana Occident ha registrat uns ingressos totals durant aquests primers tres mesos de l'any de 53.894 milions de pessetes davant els 47.257 aconseguits en el

mateix període de l'any 2000, xifra que representa un augment del 14,1%. D'aquests 53.894 milions d'ingressos, un total de 47.047 milions de pessetes corresponen a primes d'assegurances, xifra que ha augmentat un 16% respecte al primer trimestre de l'any passat, mentre que els ingressos per inversions han suposat un total de 6.847 milions. Pel que fa al volum total d'actius, aquest ha superat la xifra dels 509.000 milions de pessetes i els capitals propis s'han situat en 41.000 milions. Catalana Occident va obtenir l'any 2000 uns ingressos totals de 165.647 milions de pessetes, amb un creixement del 42,3% respecte a l'exercici anterior.

tics per a la salut humana i la salut animal. Boehringer Ingelheim disposa de centres d'investigació i desenvolupament, producció i distribució importants a tots els països del món. A Espanya, la companyia té dues plantes de producció internacionals, una a Malgrat de Mar i l'altra ubicada al nostre municipi.

Els treballadors de l'empresa ATM, encarregada de la neteja a les ciutats de Sant Cugat, Rubí i Castellar del Vallès han decidit fer vaga davant la impossibilitat d'arribar a un acord sobre el conveni col·lectiu que va finalitzar el, 31 de desembre del 2000. Segons Andrés Sànchez, propietari de l'empresa concessionària, les "posicions estan molt allunyades perquè els paràmetres que demanen són inviables". Ahir la plantilla es va dirigir als diferents ajuntaments afectats per tal d'exposar el problema i demanar-los que es posicionin davant el conflicte. Andrés Sànchez també espera que els ajuntaments intervinguin en la resolució d'aquest conflicte perquè és tracta d'"un tema que afecta directament la ciutat". Tal com afirma Sànchez, "l'empresa afronta el conflicte amb tranquil·litat ja que confia que amb' la mediació dels ajuntaments s'arribi a un acord a curt termini i amb uns paràmetres acceptables". De moment, mentre duri la vaga hi ha decretats serveis mínims que garanteixen la neteja de la ciutat 2 cops per setmana i la retirada de la brossa un cop cada 72 hores, uns serveis molt reduïts per una ciutat com Sant Cugat.

STE Packaging Engineering participa en una missió comercial a l'Àfrica M. S. / SANT CUGAT

Nou empreses del Vallès van participar en la missió comercial que organitzava la Tricameral a Egipte i el Marroc, dins el programa conjunt de missions comercials de l'any 2001 de les cambres de comerç de Sabadell, Terrassa i Manresa. Entre aquestes nou empreses s'hi trobava STE Packaging Engineering amb seu a Sant Cugat i especialitzada en maquinària d'envàs i embalatge. L'organització de la missió que va tenir lloc del dia 21 fins al 28 d'abril, va comptar amb l'assessorament del Centre de Promoció de Negocis del Copca a Casablanca (Marroc) i de l'Oficina Comercial Espanyola a Egipte que

van configurar les agendes de treball de les diferents empreses en aquests països durant els set dies de missió comercial. Les empreses que van participar en aquest projecte pertanyien a molts diversos sectors: una empresa de material de construcció i mobiliari per al bany, un fabricant de vestuari i complements estèrils, un fabricant de maquinària tèxtil per a pintura i acabats recondicionada, un fabricant de maquinària per a tallers d'automò- j bils, un productor de detectors antiincendis i material de seguretat contra el foc, un fabricant de teixits decoratius per a cortines verticals i tres empreses especialitzades en maquinària d'envàs i embalatge entre les que es trobava STE Packaging Engineering.


40 ECONOMIA

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

L'empresa

"Comercialitzem roba informal i de vestir, però alhora moderna" De sis a setze Teresa Colilles (a la fotografia) és, juntament amb Margarita Ventura, una de les dues propietàries de l'acabada d'estrenar botiga De Sis a Setze, un establiment ubicat a prop dels comerços de la rambla Ribatallada que ofereix roba per a nens des de la talla sis i fins a ia setze, tal com el seu nom indica. Fotografia: JORDI GARCIA

M. S./ SANT CUGAT Com va sorgir la idea d'obrir una botiga de roba a Sant Cugat?

Fa només un mes i mig que vam obrir. Jo ja treballava en el sector de la moda tot i que no es tractava de moda infantil. •. Abans d'obrir la botiga vam estar mirant i estudiant una mica el mercat i vam veure que a Sant Cugat no hi havia gaires establiments on venguessin roba per a nens preadolescents. Hi ha molt assortit per a nadons però poca oferta per aquestes edats intermitges i per això vam decidir obrir de sis a setze que abasta tot aquest segment de nens.

vivim a Sant Cugat i és per això que hem obert la botiga a la nostra localitat. c,Podna descriure'ns les característiques físiques del local?

El local el tenim des del mes de novembre passat. És un local situat al carrer Àngel Guimerà que abans era un forn de pa, així que ho hem hagut de reformar tot. Té uns 55 metres quadrats, tot decorat amb fusta. Hem intentat que hi hagi força llum i donar-li un aire modern perquè no es vegi de nadó, ja que és una edat en què els nens es volen vestir més com el germà gran.

hem trobat que moltes mares s'ho diuen les unes a les altres. òEn què és basa la seva oferta, principalment?

Tenim roba que va de la talla sis a la setze. Es tracta de roba informal i de vestir però alhora moderna. Aquesta primera temporada no hem pogut tenir totes les marques que voldríem però de cara a la propera temporada ja tenim marques com Calvin Klein, Dolce Gavanna, Chipie, etc. Quin diria que és el punt més important que les diferencia de la competència?

és que són marques que agraden als nens. Els nens d'aquesta edat tendeixen a anar vestits com els seus germans grans i com els adolescents, i aquestes marques ofereixen això. n 3 0 l t f i w l A v l I

O

lli ww

I

Sí, trobar aquestes col·leccions requereix un treball molt exhaustiu i comporta molta feina perquè has d'escollir el que t'agrada de cada col·lecció, etc. Nosaltres concretament hem assistit a la fira que es fa a Florència i que és la més important del sector a Europa. Quant a competència?

Com us heu donat a conèixer? £,Van escollir Sant Cugat per alguna raó en concret?

Totes dues, tant la Margarita com jo

Hem fet uns mailings, a través de gent que coneixem, a través del TOT Sant Cugat... Però també ens

Crec que les marques que comercialitzem perquè són marques d'importació que no es poden trobar a Sant Cugat. Però el més important

Com he dit abans, tot i que hi ha algun altre comerç que també ven roba per aquest segment de la població, a Sant Cugat no hi ha

gaire competència en aquest sentit. òEs dirigeixen a un tipus de client en concret?

Potser per les marques que comercialitzem sembla que ens dirigim a un client més de classe mitjana, però tenim peces de roba a preus molt variats. Quina valoració fa d'aquest primer mes i mig d'existència?

En faig una valoració molt bona; al mes de març, per exemple, vam vendre molt i hem comprovat que a la gent li agrada el que a nosaltres ens agrada. Això és molt bo perquè de cara a les properes temporades pots comprar tranquil·lament perquè veus que el que agrada als nens és el mateix que el que t'agrada a tu.

Edicte Referència: Expedient U 0 7 4 / 0 1 / 2 - X / 0 1 / 6 0 6 0 Projecte d'urbanització a la Floresta, del sector números 2-5B, vianantització de la plaça Miquel Ros Promoció: Pública Data aprovació inicial: 9 d'abril de 2 0 0 1 La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió ordinària del 9 d'abril de 2 0 0 1 , va acordar aprovar inicialment el projecte d'urbanització a la Floresta, del sector números 2-5B, vianantització de la plaça Miquel Ros, d'aquesta ciutat, en els mateixos termes del projecte elaborat per l'arquitecte Josep Massagué Oliart, com a director tècnic de Promusa, de promoció i àmbit territorial de referència, i sotmetre l'esmentat expedient a informació pública per termini de VINT DIES HÀBILS, d'acord amb allò que disposa l'article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. Durant l'esmentat termini de vint dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tota la documentació tècnica i administrativa de l'expedient podrà examinar-se a les dependències de l'Àmbit de Ciutat Sostenible, Oficina Plànol la Ciutat, carrer Dos de Maig, número 25, planta primera, els dies feiners de 10 a 14 hores, podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 85 de la Llei 3 0 / 1 9 9 2 de 26 de novembre de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Superat l'anterior termini sense haver-se formulat al·legacions, el projecte d'urbanització estarà aprovat definitivament segons l'acord de la Comissió de Govern de data 9 d'abril de 2 0 0 1 . En el supòsit de procedir l'aprovació definitiva, contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l'Ajuntament en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de l'edicte corresponent a l'aprovació definitiva, o directament recurs contenciós administratiu dins el termini de dos mesos davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu dins del termini de sis mesos. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

•Promocions

ÀCM

•Compravendo Avinguda Lluís Companys, 18-20 08190 Sant Cugat del Vallès

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

IMMOBILIÀRIA, S i . Sant Cugat del Vallès, 9 d'abril de 2001 •Lloguers •Solars...

Tel.93 674 31 41

L'alcalde Lluís Recoder Miralles

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

• I MW

ImllFm La millor selecció d'habitatges ARENASAN

1 0 1 PISOS

ALQUILER

Sres. propietarios, nos URGEN todo tipo de viviendas en alquiler (incluso habitaciones), por gran demanda de clientes con referencias.

• Las Lunas Club & Casa . Vivienda con todos los servicios de un gran hotel. Superfície construïda piso: 100 nr , 2 dormitorios tipo suite, 2 bafios, cocina equipada con electrodomésticos, amplio salón-comedor, parquet, aire acondicionado, sistemas de seguridad, sumi-

nistros contratados, pàrking y trastero. El Club dispone de restaurante, gimnasio, Servicio medico, salones estar, oratorio, piscina, Servicio de transporte, etc Renta a negociar. 120.000 Gtos. comunitarios.

ALQUILER

• Estación. Apartamento dúplex, solàrium. Totalmente amueblado 85.000 • Torreblanca. 3h.+2b., trza., calef. Amueb. 105.000 • Estación. Dplx 6 h. + 3banos, trza, buhardilla 60m2 160.000

• St Cugat. Casas, varios preciós, j [También alto standingü TODOS LOS PRECIÓS VENTA OBRA NUEVA Bajos con jardín y Dúplex Desde 34 M Pisos de 2a mano. . . .Desde 20 M hasta 92 M Casas Desde 19 M hasta 210 M

Y MUCHÍSIMOS MÀS, jjLLÀMANOS YAÜ C / Endavallada, 2 1 baixos • Tel. 93 589 45 66

PISOS EN VENDA

ÒRGAN TORRES EN VENDA

•Coll Fava. PI. baixa amb trsa 120m2, 3 dor, 2banys, saló-menjador 27 nr, lpk, cuina-off, z. com. amb piscina 43,2 M • Z. Creu Roja. Impecable. Sup. lOlm2, trsa 14m2, 4 dor., 2 banys, lpk, tot exterior. 41.250M • Z. Vinyet. Impecable. Sup. 101m2, 4 dormitorios, 2 banys, cuina-office exterior, 1 pk + traster, zona comunitària i piscina . . .43,2 M

• Mira-sol. Z. Farmàcia. Unifamiliar. Sup. total: 235 m2, 5 dormitoris, 2 banys, 1 lavabo. 63 M • Sant Cugat. Z. Vinyet. Sup. 336m2, 5 dor, 2 banys, 1 lavabo, jardí privat 42m2, cuina-office exterior, z. residencial i tranquil·la. . . .100 M.

C / Valldoreix, 58. Tel. 93 589 73 74 • Av. Mistral, 53 (BCN). Tel. 93 424 03 18 FINQUES ALQUILER

• A estrenar, junto FGC. 3 dorm., com.-sal., • Zona Edèn. A estrenar. 3 dorm. con armarios cocina-office, bafio comp., aseo con ducha y empotrados, amplio salón-comedor, cocinacalef. Mucha luz y sol . . . .123.000 + gastos office, 2 banos comp., vestidor, lavadero y • A estrenar, junto FGC. 3 dormitorios, come- trastero. Acabados de calidad: parquet, màr28,35 M dor-salón, cocina-office, bafio completo, aseo mol y z. com. con piscina con ducha y calefacción. Mucho sol y luz. • Av. Cerdanyola (cerca Monasterio). 3 dormitoPerfecto estado 103.000 + gastos rios (2 dobles), comedor-salón, cocina, lavade• Junto FGC. 4 dormitorios, comedor-salón, 2 ro, bafio completo reformado, terraza, calefacbanos comp., amplia terraza, z. com. con pis- ción, aire acondicionado y mucha luz. En buen 23 M cina. En perfecto estado . . .100.000 + gastos estado

Plaça Octavià, 7 • Tel. 93 674 32 08

C / Plana de l'Hospital, 10 • Tel. 93 674 72 54

F I N C A S S A N T CUGAT

• Jto. Estación. Varios pisos nuevos de 110m2, 130m2 y 150m2, 4 hab, trza, sol, jardín y piscina comun., pk 48M, 50M y 55M. • El Colomer. Torre ados., 150m2, 2hab dobles + estudio, buno.a seo, jardín 30m2 50,75 M • Junto estación. Piso 75m2, 4 hab., sol .20,5 M. • Av. Mas Fuster. Torre indiv. refor. 3 hab. dobles, solar 380m\ garaje 1 coche 43 M • Céntrico (Jto. Montasterio). Local pi. baja, 250 m2 útiles, para cualquier negocio . . .390.000 • Z. Golf. Piso de lujo, 170 m2, 4 h. + hab. Ser-

vicio, sal-comedor 45m2, 2b + aseo, piscina, 2 pi. pk + trastero, terraza 64,9 M • Junto al Pinar. Torre individual, 4 hab., solar 2 685 m , soleada, estupendas vistas 40 M. • Mira-sol. Torre ind. seminueva, 270 m2, 4 h., estudio, jdín. 200 nr, gje. 2 coches 63 M. • Junto Monasterio. Piso seminuevo, 2 «suittes», acabados de calidad, calefac 100.000 • Eixample sud. Piso de alto standing, 165 m2, 5 hab., 2 b. + aseo, jardín y piscina comun., 2 pi. pàrking, terraza, soleado, parket 65 M.

BUFET J U R Í D I C

DEPARTAMENT IMMOBILIARI

• Plans urbanístics • Expedients de domini i interdictes • Llicències urbanístiques • Expropiació forçosa • Projectes de reparcel·lació • Trànsit: accidents-multes

• Compra-venda de finques • Arrendaments urbans • Tràmits registrals i fiscals • Comunitats de propietaris

Consulteu la nostra oferta de productes en el "TOT Sant Cugat"

C/ Camí del Colomer, 10 • Tel. 93 544 21 56 MULTICASA

GRUPASSA

• St. Cugat - Ctra. Cerdanyola. Piso semireformado, 4 hab., 1 bafio, pk en finca incluido 25,9M. • St. Cugat - Z. Golf. PI. baja con jardín 200m2, pisc, 3 hab. (dbls, suitte), a.e., 2 bfis, salida a porches, buenos acabados, perf. orient, 2 pk. 55,3M • St. Cugat - C. Fava. Piso 3 afios, mejorado, 98m2, pk, 3h., 2 bfis, coc-off, trza, z. comun. pisc. 42,5M • St. Cugat - C. Fava. Piso 85m2, 3 hab., trza, z. comun con piscina. Como nuevo 37M • St. Cugat - C. Fava. Piso 90m2 const., 3 hab. (1

suitte), 2 bafios, pk. Z. comun con piscina.42,5M St. Cugat - Z. Ribatallda. Piso nvo 129m2, 4 hab., salón comedor 36m2, trza 22m2, cocina-office equipada, 2 bafios, pk y trastero, z. com. pisc. Ubicación y orientación inmejorable. .. .72,5M St. Cugat - Z. Mercat Pere San. Piso 108m2, 4 hab., coc-equip, bfi, as, trza 10m2, patio 20m2. OCASIÓN 29,7M 1 St. Cugat - Torreblanca. Piso 120m2 const, 3 h, bfio y as, 9 afios antigüedad. Dúplex para entrar a vivir, 2 pk 46,5M

1

Sant Cugat. Situación irrepetible, preciosas precioso salón con salida a jardín, 3 dormitovistas al golf. Zona ajardinada, piso perfec- rios, 2 banos, pàrking y trastero. Acabados de 63 M to, 4 dormitorios, 2 banos, aseo, cocina pre- lujo. Finca nueva impecable ciosa, acabados de superlujo, 2 pàrking y • Coll Favà-Monasterio. Casi sin estrenar, gran trastero 62,5 M salón con salida a terraza, 3 dormitorios, 2 Oportunidad. Magnifico piso, 150 m2, vistas banos, preciosas vistas, z. comunitària con 45,5 M sobre Sant Cugat, cerca FGC, 4 dormitorios piscina y pàrking grandes, salón 2 niveles, gran cocina nueva, • Vinyet-Golf. 124 m2, todo reformado con clase, exterior, sol, 4 dormitorios, 2 banos, bafio, aseo, pàrking y trastero 40,5 M jAtención! Z. Golf. 130 m2, 200 m2 jardín pri- gran cocina y zona comunitària con pisci- h 46 M vado (posibilidad de piscina), cocina-office, na Rambla del Celler, 2 • Tet. 93 589 00 66

Av. Rius i Tauiet. 33 • Tel. 93 589 7 1 7 1

PISOS

INICIATIVES S.C. UNIFAMILIARS

• C/ Joan XXIII. 60 m2, 3 dorm. i calef. gas 22 M • La Floresta. Casa 250 m2, solar 900 m2, 6 dor•Av. Cerdanyola. 78m2, 4domitoris., cuina per mitoris, piscina i barbacoa 38 M acabar. 22M • Valldoreix. Casa antiga (anys 30). 200 m2, • Cànovas del Castillo. 155 m2, 5 dor, 2 banys. solar 900 m2, piscina 50 M Per reformar 30,5 M • Montmany. 290 m2, solar 658 m2, 4 dormito• Pintor Murillo. 140 nr, 4 dormitoris, 2 banys 73,5 M + lavabo, piscina 52 M ris + estudi, 2 banys, garatge 2 • Can Picanyol. 160 m , 2-4 dor., 3 banys, garatge Despatxos en lloguer i venda (2c) 75 M C/ Vic, 28 - 2n l a • Tel. 93 675 10 10 G.I.P.E. VENDA

LLOGUER (despeses comunitàries incloses)

Av. Cerdanyola. 65m2, cèntric i assolellat, 1 hab, armaris encastats, bany, cuina amb elect., saló espaiós, perfecte estat 25 M. Torre Valldoreix / Mira-sol. Parcel·la 1.000m2, casa 300m2, 5 hab., estudi 30m2, 3 banys, garatge 2 cotxes 95 M. Nova construcció Can Trabal • 390m2, saló menjador, cuina-office, rebost, safareig, 5 hab amb bany i arm. enc, aire cond., garatge 2 cotxes, piscina, 80m2 jardí. . 120 M.

• Coll Fava. Pis 3hab 120.000. • Parc Central. Àtic 3 hab, gran trsa. .200.000. • Parc Central. Pis nou, 3 hab 225.000. • Parc Central. Pis 4 hab 235.000. Tots els pisos amb plaça de pàrquing, traster i zona comunitària amb piscina. • Pàrquing. C/ Orient 7.000.

Sant Bonaventura, 5 • Tel. 93 589 03 43 - 699 08 86 17

LLOVERAS

DEPARTAMENT JURÍDIC

Doctor Murillo. 14 • Tel. 93 674 08 97

VENDES

GIRONELLA VENTA

CASTELLVÍ VENTA PISOS

• Coll Fava. PI. baja 98 m2, lh. db, 2h ind, lb, calefac radial, pk, trast, jardín privado. 42 M. • Torreblanca. Piso 80 m2, lh. db, 2h i, 2b. 43,1 M. • Torreblanca. Àtico 75m2, trza 12m2 lh. db, 3h ind 25,2 M. • Torreblanca. Piso 70m\ lh. db, 2h i. 23,1 M. ALQUILERES • Pere San. Piso 110 m2, 1 habitación individual, 2 habitaciones dobles, bafio, aseo, calefacción, jardín privado y pàrking 120.000

• C/ Enric Granados. Locales de 200 y 100 m2 2.500/m2 • C/ Estapé. Nueva promoción. Piso 90 m2, 2 hab. individuales, 1 hab. dobles, bafio, aseo, comedor-salón 28 m2, jardín comunitario, piscina y 2 plazas de pàrking 180.000 • C/ Rius i Tauiet. Locales oficinas. Desde 55 m2 66 300 • C/ E. Granados. Local de 130 m2 . . .220.000 VENTA PÀRKINGS • CAP. 1,6 M - Sta. Joaquina, 2,1 M.

C/ Rius i Tauiet, 4 • Tel. 93 674 12 41 - 93 674 13 66 ACTIU

IMMOBILIÀRIA

• Centre. 3 min. estació, 70m2, menj-estar, cuina, 3 dor, 1 bany, calef, ase. Ben orientat 26 Mill. • Rabassada. Finca 3 anys, 60m2, menj-est, cuina, 2 dor, bany, parquet, calef, traster, z. com. piscina 33,5M. • Can Picanyol. 190m2, menj-est, cuina-off, 4 dor (1 suite), 3b, gran trsa, molt bones vistes, 3pk, traster, z. com. piscina. Impecable 92 M. • Lloguer. Parc Central. 70m2, menj-estar, cuina-off, safareig, 2 dor, 2banys, trsa, parquet, calef, pk, traster, z. com. pisc. .120.000.

•Lloguer. Rbla. Can Mora. Moblat. 100m2. Menj-est, cuina-off, safareig, 3 dor (1 suite), 2 banys, calefac, pk 125.000. • Lloguer. Baixos z. Golf. 70m2 + trsa 40m2, menj-est, cuina, 2dor (1 suite), 2b, pk doble, trast 140.000 • En lloguer. Coll Fava. Nou estrenar. 90 m2+ jdí priv. 40m2, 3d (1 suite), 2b, pk. .140.000. • En lloguer. Local z. estació. 50 m2. . .75.000. • Lloguer. Locals C. Magí. 43m2 i 70m2. Nous per estrenar. Sortida de fums. Des de 65.000.

Av. Lluís Companys, 18-20 • Tel. 93 674 3 1 4 1


' IwIlwrO!!*»! ,#%«%!#%

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

4 2

HER FINQUES • Can Alzamora. Dúplex Semi nuevo 95 m2 , 3 buhar. A 5 min. golf St. Cugat. Solo. . .37M. hab. (2dobles), com. 22m2, coc imp, bano y • Sant Cugat-Mira-sol. Torre 120m2, terreno aseo imp, trza y balcón. z. ajard, ase, pk incl. 300m2, com 27m2, 3h., coc. con vitrocer, Tiene que verlo 30,450 M chim, trast 14m2, gje 3 coches 36,5 M • Sosiego. 8 casas apareadas de obra nueva. • St. Cugat - Urb. Finestrals. Casa 202m2, 4 hab 2 108m2, 3 o 4 hab, comedor 22m , coc-off, 2 (2 dbls), com 30m2, 2 bns, as., buhard 18m2, banos, as, 2trzas, balc, pk, porche, jard solàrium 15m2, trza, garaje, jardín y pisc. 315m2, fachada estu y mar. trav. Desde 32,5 M comun. Llàmenos e infórmese. • Casas obra nueva. Z. residencial «Els Nius». • Àtico semi nuevo Rubí. 90m2, 3h. (2 dbls), Casas 185m2, com 26m2, 3 hab. dob., coc-off, coc-off, bn imp., trza 87m2, ase, arm. emp., gje 50m2, bn, 2 as, arm. emp., solàrium, pk incluido. No deje de verlo 23,5 M

IMDESA • Coll Fava.2 Piso 108m2, 32 hab. (1 suite), 2 bns, sal- • Mira-sol. Torre ados. 234m2, 4 hab (1 suite), 2 com. 28m , coc, trza 8m , pk, z. com. pisc.39,5M banos, as., sal-com. 26m2, cocina, jardín priv., •Coll Fava. Atico MEJOR QUE NUEVO, 18 garaje 2 c , 2 anos antig 57,5 M. 2 meses antig., 100m , 3hab., 2 bns, sal-com. • Can Trabal. Torre unifamiliar seminueva, 2 2 2 25m , coc-off 12m , íavadero, parquet, terraza 312m , 4hab. + estud, 2 bns, as. cortesia, sala 42m\ pk, trast., jardín com. pisc 42 M com., coc-off, trza, garaje 3 c , 2 trast. • Z. Torreblanca. PI. baja 112m2, 3 hab.(l 2suite), estar, 2 Solar 640 m2. Perfecto estado. 2 bns, sal-com. 26m , coc-off, trza 18m , jard. priv 40m2, pk, jard. comun. piscina . .48,5 M • Bellaterra. Torre unifam. 600m2, 4h (1 suite, • Bellaterra. Casa sin guiar 315m2, 1 pi., 4 hab. vestidor), hab. ser. con as. y ducha, 4bns, sal(1 suite, vestidor) + hab serv. con bano, 3bns, com. 50m2, coc-off, desp., 3 estud., vestuasal-com. 4m2, coc-off, trza, gje, bodega, jard rio/as, garaje 2 c , trast, biblioteca. Solar con pisc. Mag. vistas. Solar lT700m2. .110M 3.000m2, piscina 170 M

C/ Cervantes, 53 . Rubí • Tel. 93 697 45 62

Plaça Octavià, 8 • Tel, 93 675 43 02 - 93 674 57 04

VENTAS

• 0306. Rius i Taulet. Mag. piso 155m2, salóncom. 37m2 con chim., coc-off, 4 hab (3 dbls), lbn, l as. con ducha, total, reformado. 1 pk, todo ext. mag. vistas Tibidabo. Muy soleado. .59 M. • 0307 Rbla. Celler. Piso. Comedor, cocina, lavad., 3 dor, I bn, calef, ase, soleado, vistas. .. 24M. • 0272. Mira-sol - Can Rabella (junto col. La lurga). Adosada 200 m2, garaje 2c. salón-comedor con chim., cocina, 4h (3 dobles), 2 b., la. calefac, ant. 4 anos. IMPECABLE. .57,750 M • 0292. Z. Torreblanca, àtico dúplex, 100 m2,

terraza 75 m2, salón con chim., cocina, 3 h., despacho, 2 b., ascensor, muy soleado, preciosas vistas, ascensor, 1 Pk, trastero. 45,150 M. • 0244. Estación. Comedor, cocina, 3 hab., bano, calef, vistas y soleado . . .SOLO 19 M ' 0208. Z. Centro. En const., 106 m2, 3 hab., 2 b.s, pàrking, terraza 55 m2 y orient, sur 38 M 1 0264. Adosada, 240 m2, garage 3 c, trast, salóncom., coc-off, 3 hab. (1 suite), 2 b., 1 a., estud, calef, aire acond., orient, sur, pisc com., perfecto estado, ant. 7 anos 69,8 M

LOOK & FIND VENDES • Torre Blanca. Dúplex cantoner, 3 hab. + estu• Rbla. Celler. Pis 3 habitacions, bany complet, di, 2 banys, saló-menjador, cuina-office, 2 saló, cuina reformada, ascensor, pàrquing terrasses i 2 pi. de pàrquing. P-3274 .46,2 M opcional i calefacció. P-3252 21 M • Coll Fava. Pis 3 hab., 2 banys, cuina-office, • Centre. Pis 3 hab., b. comp., saló-menj., cuina orientació sud i pàrquing. P-3217 . . .40,8 M + galeria, trsa. i b. vistes. P-3223 . . . .23,5 M • Estació. Pis 3 habitacions, bany, saló-menja• Av. Cerdanyola. Àtic 2 habitacions, bany com- dor, parquet i ascensor. P-3081 28,5 M plet, saló-menjador, 2 grans terrasses. • Centre. Pis 3 habitacions, 2 banys, cuina i Totalment reformat. P-3185 27,250 M ascensor. A reformar. P-2972 23,5 M • Sant Francesc. Pis 3 hab., bany complet, saló- • Centre. Obra nova. 2, 3, 4 habitacions i àtics. menjador, gas i calefacció. P-3269 . .23,3 M Des de 34,4 M

Av. Lluís companys. 8 • Tel. 93 587 89 90 - 93 589 26 43

C/ Dos de Maig, 25 » Tel. 93 589 84 00

SACA FINQUES

I N M A R B A , S.A. VENDES

PISOS EN LLOGUER

• A prop estació. Apartament moblat, 1 hab., bany, tot exterior, plaça de pàrquing i subministraments d'alta 80.000 • Apartament moblat en z. Creu Roja. 1 hab., bany, plaça de pàrquing i terrassa . . .85.000 • Pis. 3 hab. + estudi, 2 banys, calefacció i jardí particular 120.000 LOCALS EN LLOGUER

• A prop estació. Per a oficina 63 m2, en perfecte estat

110.000

• Pis-Àtic. C/ Vallès. 4 dorm, 1 bany. Bon estat, ascensor. 24 M • Pis Rambla Celler. 4 dor, 2 banys, ascensor, sol i vistes. Falten reformes 30 M • Pis z. Parc Central. 3 dorm. dobles (1 suite), 2 banys, terrassa 60 m2, 2 pk 49,5 M • Àtic C/ Tetuan. 4 dorm., 2 banys, saló 40m2, trsa 60m2, z. comun., pk 58 M •Adossada. Z. Estació. 4 dor., 2 banys, llav.,

C/ Valldoreix, 60 • Tel. 93 674 67 15 - 93 589 33 68 FINCAS OCCIDENTE

trssa, ascensor privat, 2 pk 65 M • Adossada. Z. Estació. 3 dor. grans, 2 banys, llav., mansarda, pk, pisc. Impecable. . .84 M • Torre. Al costat de Montserrat. Solar 900 m2, 5 dor., 2 banys, celler, calef, vistes 30 M • Despatx cèntric. En zona Creu Roja, 100 m2, amb 5 divisions i molta llum 24 M • PISOS I PLACES DE PÀRQUING en diverses zones en VENDA o LLOGUER

Av. Lluís Companys, 52 • Tel. 93 674 77 76 • 93 589 42 05 RIVER I M M O B . & SERVICE salón-comedor, zona comunitària con piscina i • Piso Z. Torreblanca. 60 m2, 3 dormitorios, plaza de pàrquing. Muy soleado y con vistas a bano completo, cocina-office, salón-comedor Çollserola 36 M y terraza 26,5 M •Àtico dúplex. Superfície const. 132 m2, 3 • Àtico dúplex/buhardilla. Z. Monasterio, dorm., 2 banos, cocina-office, z.comunitaria superfície construida 95 m2, 3 dormitorios, con piscina i plaza de pàrking 48,9 M bano y estudio con solàrium 29,5 M • Torre adosada. 240 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 2 2 • Z. Torreblanca. Superfície construida 110 m , banos completos, aseo, estudio 30 m , terraza 3 dormitorios, 1 suitte, 2 banos, cocina-office 20 m2, 3 plazas de pàrking, jardín 35 m2 y zona con lavavajillas y salón-comedor 35 M comunitària con piscina 69,8 M • Z. Golf. 2 dormitorios, bano completo, cocina, VENTAS

VENTAS

• Pròxima construcción en centro de pueblo. Magnífica vivienda unifamiliar, 4 habitaciones, aseo, 2 banos comp. (1 suite), cocina-office, amplio salón-comedor, acceso directo a jardín, estudio abuhardillado, solàrium, 2 plazas de pàrking y trastero. Alto standing. . . .54, 5 M • Can Magí. 2 habitaciones, bano, cocina-salón-comedor, jardín, suelo parquet, calefacción. Trastero. Zona comunitària con piscina 31 M •Coll Fava. Obra Nueva. Piso de 3 habitaciones (1 suite), 2 banos, cocina-office, salóncomedor, jardín privado de 83 m\ 1 plaza Pàrking. Trastero. Zona comunitària con piscina. Alto standing 44 M C/ Castillejos, 31 • Tel. 93 675 18 48

Plaça Octavià, 4 • Tel. 93 589 54 54 - 93 674 84 03

CASAS-CASAS i G., S.L.

STILO PISOS EN VENTA

LLOGUERS

• C/ Sant Ramon. Pis 80m2, 3 habitacions 65.000 • Av. Lluís Companys. Pis 100 m\ totalment reformat (parquet, calefacció gas, portes, cuina, bany complet, pintura, etc), 3 habitacions 105.000 • C/ Sallès. Local 115m2 100.000 • C/ Castillejos. Local de 60 m2 50.000 • C/ Enric Granados. Local (planta i pis), 150 nr 150.000 "> C/ Sant Antoni. Local 50 m2 70.000

• Coll Fava. Planta baja. 103 m2, 3 hab, estarcomedor, coc, bano, aseo, jardín 42m2, 2 pk, piscina y jardín comunitario 47 M • Z. Cànovas del Castillo, jto. Rbla. Ribatallada, 5 hab., 2 banos 32 M LOCALES

• Apto solo almacén. 500 m2. Entrada de vehículos. CÉNTRICO 175.000

SOLARES EN VENTA

• Valldoreix. 800 m2, cerca estación, fachada a 2 calles 56 M

SOLAR EQUIPAMIENTOS

• Valldoreix. Jto. antiguo Hotel Rusinyol. Sup. 2.200 m2. Apto residència geriàtrica, clínica, colegio, etc. PÀRKING EN VENTA

• C/ Girona, junto Ribatallada

2.300.000

Av. Lluís Companys, 22 • Tel. 93 674 14 91 - 93 674 14 97

C/ Villa, 1 - local 8 (entrada per Dr. Murillo, 21) « Tel. 93 674 88 OI

DOING IT patio interior. Buena zona 67 M • Ref. 515. Valldoreix. Solar 2.000 m2, edificats 1 Ref. 479. Valldoreix. Nueva construcción, 257 300 nr, 6 habitaciones, salón, comedor, coci- nr edif, solar 600 m2, pàrking 2 coches, 4 na grande, 3 banos, aseo, calefacción, piscina hab., 2 banos, aseo y cocina completa .72 M y barbacoa. Para entrar a vivir 160 M • Ref. 506. La Floresta. Nueva const., solar •Ref 501. Coll Fava. Piso 3 hab., mejor que 661 m2, edificados 118 m2, 4 hab., 2 banos y nuevo, pi. pk grande, soleado, buenas vistas, z. acabados de calidad 42 M ajardinada con piscina, calef. y aire acond.39 M Tasacíones gratuitas. • Ref. 477 Sant Cugat. Casco urbano. Complet. Necesitamos torres y terrenos para cubrir restaurada, 4 hab. + estudio, cocina, 3 banos y demanda de nuestros clientes.

LEÓN TOMÀS privat, 3 hab, 2 banys comp., cuina-equip., • Pis nou per estrenar a Coll Fava, 3 hab, 2 banys 2pk. 280.000 ptes/mes. (despeses de comunicomplets, cuina moblada, 150m2 jardí privat, tat incloses). plaça d'aparcament, piscina i jardí comunitari. 135.000 ptes/mes. PARQUINGS • Lloguer de casa al sector de Can Trabal. 3 hab., • C/ Balmes . .En venda cuina moblada molt àmplia, saló menjador, 1 bany complet, jardí privat i aparcament. LOCALS EN LLOGUER Construcció fa 5 anys. . . .150.000 ptes/mes. • Local en lloguer al carrer St. Tomàs. 2 • Av. Vullpalleres. Adossada moblada, amb jardí • Al costat del Monestir. 200 m . • Al costat de la plaça Pere San 65.000

Rbla. Mn. Cinto Verdaguer, 19. Valldoreix • Tel. 93 590 03 79

Passatge del Celler, s/n • Tel. 93 589 49 44

VENDES

MONIKA RUSCH - Empresa germano espanola de Servicios Inmobiliarios TENEMOS LA VIVIENDA A SU MEDIDA iQué hacemos? Ofrecemos un Servicio de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing. Nuestra selección cuida especialmente el buen estado de cocinas y banos. ^Cómo trabajamos? Nuestra filosofia de Servicio se basa en cuatro pilares bàsicos: • Calidad • Rapidez* Eficàcia • Trato y seguimiento personalizado , Dnmli' operamos? En Barcelona, Pedralbes, Sarrià, Tres Torres, Eixample, Ciudad-Diagonal, Sant Just, SANT CUGAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme. (•.Nuestros clientes? Multinacionales, Entidades financieras y Consulados. (-.Idiomas? Alemàn, inglés, francès, holandès, italiano, catalàn y castellano. HEMOS ALOJADO A MAS DE 100 FAMILIAS EXTRANJERAS A SANT CUGAT

C/ Beltran i Ròzpide, 8. Barcelona * Tel. 93 204 55 20

PISOS I CASES EN LLOGUER

AUGUSTA SERVEIS VENDES

LLOGUERS

• Av. Cerdanyola. Pis 70m2, 3 hab., bany, cuina, • Coll Fava. Pis seminou 85 m2, 3hab., 2 banys, balcó, a.a 27,3 M 1 pk, zona com. amb piscina 160.000 • Z. plaça Coll. Pis totalment reformat 77m2 2 . p( a Vinyet. Casa adossada 250 m2, 3 hab + hab., bany, 1 pk. + traster. 28,9 M estudi, 2b., lav, garatgee 2 cotxes + traster, • Z. Can Magí. Planta baixa 70 m2, 2 hab., bany, j a r d i 9 0 r n 2 . Moblada 300.000 terrassa, traster, z. comun., piscina. . . .33,5M . A v Cerdanyola. Local nou 170m2, pati 25m2. • Z. Can Magí. Àtic Dúplex 100 m2, 3 hab., 2 ba, 200 000 trsa 40rn2, 1 pk trast z. com piscina. . .38M A D M I N I S T R E M COMUNITATS DE PROPIE-' • Z. Coll Fava. Planta baixa 1 0 m2, 3 hab 2ba T A R I S D E M A N r N S PRESSUPOST. terrassa, z. comun., piscina, lpk + trast. 53,3M C / F. Moragas, 3 1 . Tel. 93 675 43 61 • C/ F. Macià, 75. Tel. 93 675 91 51


Dijous 3 maig dei 2001

43

Guia pràctica TORTOSA PI l<; St. Bonaventura, 13 Tel. 93 675 34 54 GARCIA JULIÀ Av Catalunya, -2, lr 2a Tel. 93 674 41 64 GESTIÓNACIIW DE ABOGADOS P. Català, 40-42, bx. ww.gestK>iUKii\a.iK'i Tel. 93 675 92 80 EULÀLIA PINYOL M.Farrés, 15 A - 1c. D Tel. 93 674 44 69 1.I.GRIERA CABELLO l Mongaa, 5, 3l i* M

. 1 ! (.74 44 94

ALUMINIS i;vitnn,\ Orient, 65, baixos Tel. 93 675 29 02

••liH'l..*»« FUSTER I FREIXA, ARQUITECTES, SCP. La Mina. 17, L. B Tel. 93 675 18 35 JORDI MERCADÉ (reu. 6-8, 2n 3a Tel. 93 209 73 26 Tel. 608 49 45 19 DANIEL CALATAYUD Kbla Ribatallada,3l B3 4r la Tel. 93 675 18 03 JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d'Or, 2 Tel. 93 674 26 01 JORDI FRONTONS Av. Rius i Taulet, 13 Tel. 93 589 4147 MARTÍ FINET MIRA Be la Creu, 25, lr Tel. 93 589 30 65

M* DEL MAR EJARQUE De la Creu. 25 - bx. Tel. 93 674 51 11

J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B Tel. 93 675 30 12 AGENÇAT Sani Antoni, 18 Tel. 93 675 00 17

mm DIGEST

• ;••'r„uji CABANAS Santiago Rusinol, 54 Tel. 93 674 06 49 CUGART Torrent Bomba, 14 Tel. 93 674 43 90

CARDONA Valldoreix, 41 Tel. 93 674 15 09 SUN BIKE Can Matas, 2 Tel. 93 589 17 57

ASSESSORS Manel Farrés, 15 D [«I .n (,74 44 69 BELL& ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 Tel. 93 674 17 84

«'l.'lnlMIHl

TUBAU La Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 Tel. 93 675 30 65

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS Av. Cerdanyola, s/n Tel. 93 589 20 00

TUBAU Mercat Pere San Parada 104 Tel. 93 589 14 18

T.M.G. TALLERS Borrell Front, 31-33 Tl. /Fax 93 674 34 75

TUBAU Passeig Rubí, 108 Valldoreix Tel. 93 674 57 47

T.M.G. Exp. i vendes Av. LI. Companys, 36 Tel. 93 675 56 53

PEPE ASENSIO Anselm Clavé, 14 Tel. 93 675 49 37

BAR STOP Rius i Taulet, 56 Tel. 93 589 12 99 CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Marti, 10 Tel. 93 589 47 90 CABALLU PETIT Cerveseria Tel. 93 674 10 05 GAUDI CAFÈ Me. de Torreblanca (davant dels cinemes)

RODÓ Rius i Taulet, 6 Tel. 93 689 82 80 CATALONIA CERÀMIC Sant CugatCerdanyola, km 3 Tel. 93 580 15 00 FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03 Tel. 93 589 31 21

ffl'l·El'lK·iiüi.P CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 Tel. 93 674 53 96 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT Camí Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pd. 125 Tel. 93 589 38 06

CLÀSSIC Av. Torre Blanca, 2 Tel. 93 674 19 03

«iir·.iüm.m··i CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. LI. Companys, 29 Tel. 93 674 13 98

TOBELLA Santiago Rusinol. 49 Tel. 93 590 69 80 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20 Tel. 93 589 02 71

ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon, 21 Tel. 93 675 91 44 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 Tel. 93 674 12 39 ESCOLA THAU Vial Interpolar Tel. 93 589 81 08 CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 4 Tel. 93 589 28 33 ENTITATS BANCÀRIES CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 Tel. 93 675 19 04

SAGARRA Endavallada, 22 Tel. 93 674 01 60

EL PUNT Copes i sopars Tel. 670 59 40 01

PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castillo. 4 Tel. 93 674 65 00

ARPALI Valldoreix .45 Tel. 93 674 96 02

CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 Tel. 93 589 75 12

COPISTERIA THER Sant Antoni, 24 Tel. 93 589 74 42

CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 Tel. 93 675 31 00

COPY-GRAFIC Can Matas, 8 Tel. 93 675 36 53

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada, 20 Tel. 93 589 38 52

m.'.iiH·l·ii'iHii·wi CARREFOUR Rubí-St. Cugat, km 4 Tel. 93 565 49 00

m·HüïiirWiGEl TALLER JERONI MORAGAS Av. Villadelprat, 79 Tel. 93 674 50 48

VICAT 2 Camí Can Calders. 8 A Tel. 93 675 20 01

OFINOVA Lluís Companys, 18 Tel. 93 675 23 73

!

m H'í.^ii,w.,iTi BELSCON XXI, S.A. Camí Can Calders, 10-2nla belsconxxi@nexo.es Tel. 93 675 32 67

M.TERESA GREGORY PLANDOL1T Tota classe de llibres. tesis, fascicles, etc. Tel. 93 674 26 24 Tel. 93 417 07 59

CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 Tel. 93 674 03 08

a*am,.*Mü LA JIJONENCA Major. 29 Tel. 93 675 25 86

EL PONT Girona, 3 Tel. 93 675 01 75

CLUB NATACH SANT CUGAT Camí del Crist Treballador, s/n Tel. 93 674 14 53

FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 Tel. 93 674 13 81 Tel. 93 675 18 20

GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 Tel. 93 674 61 72

MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Plaça Joan Borràs, 1 Tel. 93 674 15 46

li't.'H.·pMrTn FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 Tel. 93 674 79 68 ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 Tel. 93 675 56 74

FUSTERIA EBENISTERIA Tel. 93 699 67 48 Tel. 93 674 70 68

«WÍIIT-I'MÍII ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina, 13 Tel. 93 589 57 76 SALA RUSINOL Santiago Rusinol Tel. 93 675 47 51 CANALS GALERIA D'ART De la Creu, 16 Tel. 93 675 49 02 POU D'ART Balmes ,35 Tel. 93 590 60 86 ADOLF Taller d'art Pere Mas, 17. Valldoreix Tel. 93 674 60 28

GIMNÀS SANT CUGAT Anselm Clavé, 20 Tel. 93 590 82 79

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, 8 Tel. 93 589 22 64 TRINITY Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 22 01

M'iTj]

WALL STREET INSTITUT Av. LI. Companys, 15 Tel. 93 589 60 72

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 Tel. 93 674 15 32

• liMfrl·lIVMrJ

JOGUINES NINS Villa, 9 Tel. 93 674 13 96

Vegeu pàgines 44-45

•HM.Wii.nji APPLE CENTER Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

SANT CUGAT ESPORTS S.L. PI. Quatre Cantons Tel. 93 674 30 81

PROGRAM ACCÉS Rbla. Can Mora, 18 Tel. 93 675 15 56

SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 Tel. 93 674 98 62

VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 Tel. 93 590 80 60

UESC Cànovas del Castillo. 9 Tel. 93 675 23 90

flUM«6MMwmwMMiMMHjM

llfiVil·lWlTUriH

FOAP Rius i Taulet, 27 Tel. 93 674 05 03

MC DONALD'S Centre Comercial Sant Cugat Tel. 93 674 46 54 HERBOLARIS DIETÈTICA GERD DIETÈTICA Plaça Pere San,9 Tel. 93 674 00 60 SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda Tel. 93 675 59 53

•illWH'IWM HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix Tel. 93 674 75 98

HÍPICA SEVER1NO Pg. Calado, 12 Tel. 93 674 11 40

BOTÀNIA Jardins i terrasses, disenys i realitzacions de professionals experts. Tel. 93 675 61 16 Tel. 649 094 100

A. ZAMORA, S.L. Mn.Cinto Verdaguer, 18 Tel. 93 589 26 38

MANTSERV, S.A. Av. Catalunya, 18 Tel. 93 674 60 58 SUMINISTROS VALLDOREIX Mn.C. Verdaguer, 107 Tel. 93 674 14 90

IIMlii'H*M!*a RBV Francesc Moragas, 25 Tel. 93 675 58 55 SILUET CONTROL Esperanto, 12 Interior baixos Tel. 93 589 23 43

FEïïTO

CARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 Tel 93 674 36 94

L'AMIC IMAGINARI Rius i Taulet, 13 Tel. 93 589 36 32

MIREIA'S Valldoreix. 33 Tel. 93 674 99 40 ANNA FUSET Santiago Rusinol, 45 Tel. 93 589 50 72 SANBER-5 Anselm Clavé, 20 Tel. 93 674 45 71

•KBf ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 Valldoreix, 67 A Tel. 93 589 47 42 ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Major, 33 Tel. 93 674 01 74

MIRA-SOL Victòria, 48 Tel. 93 589 20 18 LA FLORESTA Pearson, 36 Tel. 93 589 78 00 LES PLANES Tel. 93 675 51 05 LLIBRERIES PAPERERIES L'AMIC IMAGINARI Rambla del Celler, 89 Tel. 93 674 01 07

LLIBRERIA MYTHOS Plaça Barcelona, 9 Tel. 93 589 86 17

MARMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons-Campoamor,12-N. 3 Tel. 93 675 51 08

ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2 Tel. 93 589 19 31 MES MARCS Enric Granados, 15 Tel. 93 589 14 29 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

MATERIALES RIOMAR S.L. C/ 1,61 (Can Barata) Tel. 93 588 02 49

LA PERLA Major, 3 Tel. 93 674 01 38

•ES2S353 MRW Ildefons Cerdà, 4 Tel. 93 590 26 80 MOBLES I DECORACIÓ CARRE MOBLES Fcesc. Moragas, 33 Tel. 3 674 09 95 Tel. 93 674 15 50

Galeries Sant Jordi Santiago Rusinol, 37 Major, 6 Tel. 93 589 22 32 EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2 Tel. 93 589 00 14 MAJIK Sant Jordi, 29 Tel. 93 589 02 66

Amb La Guia de Sant Cugat hi sortirem tots guanyant Distribució a totes les llars i establiments del municipi Hi sortirà tota l'activitat de la ciutat Dades d'interès i la millor cartografia

RESERVI EL SEU ESPAI PUBLICITARI

£

Guies Locals tíe Catalunya SL

93 674 86 61


44 GUIA COMERCIAL

Dijous 3 maig del 2001 el diari de Sant Cugat

Guia pràctica LA GARRIGA VERDA Av. Rius i Taulet, 120 Tel. 93 544 24 11

INIMBRlí Av. Ragull.9-19 tel 93 589 00 23

PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix, 28 Tel. 93 589 72 32

l'l·iiitmmi'w CONSTRUALPA Santa Maria, 9 . Ir la Tel. 93 589 01 51

TOT PUNT Sant Antoni, 19 Tel. 93 674 00 97

STANZA Valldoreix, 10 Tel. 93 674 65 98

VORAVIU Sant Antoni, 25-27 Tel. 93 589 88 55

PROMUSA Av. Torre Blanca, 2-8 Tel. 93 589 17 32

liMM'HIatHfl m BENETTON •K23Q3HI

Santa Maria, 21 Tel. 93 674 85 02

MUSICAL ST. CUGAT Rosselló, 13 Tel. 93 675 47 57

BLUE MOON Major, 16. Tel. 93 675 02 67 Valldoreix, 43 Tel. 93 589 43 55

TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 Tel. 93 589 44 95

VALLÉS NET Sant Ramon, 4 Tel. 93 674 89 18

CAMPMANY Valldoreix, 16 Tel. 93 674 14 82

••MmiW.n 1.A MODISTA Plana ik'l'Hospital, 3-5 local 6 I d '13 589 86 69

BOIIEMA CRYSTALL Valldoreix. 49 Tel. 93 589 72 02

GENEVIEVE LETHU Villa, 6 Tel. 93 674 03 16

SÀBAT Santiago Rusinol, 46 Tel. 93 675 12 99 LA LIONESA Valldoreix. 79 Tel. 93 674 07 71

PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 Tel. 93 589 53 54

«Mipi'Hll

ijmi--M.i SALUMS Sant Antoni, 50 Tel. 93 674 57 52 FERRON Rius i Taulet, 20 Tel. 93 674 68 47

SÚPER HOGAR Plaça Octavià, s/n Tel. 93 589 89 99

CARNÉ I BOSCH Fcesc. Moragas, 29 Tel. 93 589 60 88

— >"

FORMA'S Elies Rogent, 18 A Tel. 93 675 40 06

POLLERIA IMMA Mercat Torre Blanca. Parada 1-5 Tel. 93 675 13 89

JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr. Galtes, 5 Tl. 93 675 61 70 JUANI Xerric, 28 Tel. 93 674 66 99

CUCARRÓ Santiago Rusinol, 30 Tel. 93 674 55 80 ROBA PER A LA LLAR FALGUERA Villa, 1 Tel. 93 675 24 01

-i

•ïH:MA.I.Mí«l MAILING VALLÈS, S.L. Mercè Rodoreda, 8 Tel. 93 589 23 71

RESID. 3a EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 Tel. 93 674 42 23

REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 Tel. 93 675 32 74 TATER'S Sant Antoni, 62 Tel. 93 675 55 06

TALLERS MECÀNICS I COMPONENTS LEONELLI, S.A. COMPONENTS ELECTRÒNICS PERA MOTOCICLETES Av. Graells, 35 Tel. 93 590 66 66 TALLER ELECTROSOL Sol, 19 Tel. 93 674 36 88

ASS. RÀDIO TAXI Tel. 93 589 44 22 Tel. 93 675 51 51

•itM'iitiill*»

•'n»-v ! ;'.v:M

TINTORERIA SANT CUGAT Sant Antoni, 1 Tel. 93 674 11 82

DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L. Urgències 24 h Sabadell, 23 Homeopatia per animals Tel. 93 674 69 45 Tel. urgències Tel. 608 89 81 36 Tel. 93 674 69 45

TINTORERIA SANT CUGAT Santiago Rusinol, 35 Tel. 93 674 11 83

TALLER MECÀNIC C P. CANALS Sant Llorenç, 27 Tel. 93 674 63 62

TINTORERIA SANT CUGAT Rbla. Ribatallada, 34 Tel. 93 675 22 28

TALLERS TORNER Plana Hospital, 35 Tel. 93 674 69 50

TINTORERIA SANT CUGAT Av. LI. Companys, 2 Tel. 93 674 41 67

•Hti'iihiM AUX-VYD Av. LI. Companys, 50 Tel. 93 589 17 99

r'Vnl'JI

AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Av. Cerdanyola, 49 Tel. 93 589 87 02

TALLERES MENA Pg. Torre Blanca, 13 Tel. 93 674 53 01

VETERINOS Hospital obert les 24 h Rius i Taulet, 31 Tel. 93 589 71 41

AIRTOUR Viatges per Catalunya amb avioneta Ptge. St. Salvador, 3. La Floresta Tel. 666 42 8142 IBERPLAN VIATGES Valldoreix, 59 Tel. 93 589 16 78 USSIATOURS Plana Hospital, 10 Tel. 93 589 61 50

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 Tel. 93 674 08 11

Guia Mèdica CENTRES DE REHABILITACIÓ SI SANA NICOLETT1 I Koliosi. Mètode Schrod) Grups de relaxació. 'incontinència urinària. liaclanicnts • domicili. Sant Antoni. 74. Tel. 93 674 74 37

DIETÈTICA I NUTRICIÓ DRA. M. DOMIN GO GALLART Medicina general.

CONSULTORIS CENTRE MÈDIC CENTRE MÈDIC SÀBAT Certificats do conduir i armes. Medicina interna, especialitats. Santiago Rusinol, 2, ent. la. Tel. 93 674 15 26

ESS

Dilluns, dimecres i divendres, hores convingudes. PI Doctor Galtes, 5, Ir3a. lel 93 674 63 29 Tel. 93 589 64 83

CERVAL, GERIATRIA DEL VALLÈS SL Atenció a persones grans a domicili. Assessorament a llurs familiars. Gestió de residències i altres recursos. Infermeria. Formació. C/ Àngel Guimerà. 3. Tel. 93 674 08 04

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Dra. Margarita Rabasa Hostench. Col. 15.097 Rbla. Ribatallada, 20, lr 3a Tel. 93 674 72 16

CENTRE D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA Dra. Anna R. Cerdà Dra. Rosario Sagarna - Dra. Llum García. Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torre Blanca, 2-8 2a planta, desp. 12. Tel. 93 589 43 57

INPROSS Atenció i companyia a persones grans, "CANGURS" avis i nens, control de malalts, ajuda a la llar, trastorns especials. Salut i reserves a domicili. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r,desp. II i 12. Tel. 93 589 39 67

LABORATORI DR. ECHEVARNE Santiago Rusinol, 17, baixos. Tel. 93 589 60 55

dickïk'.l

DR. FERNÀ LAYOS Cirurgia general. aparell digestiu. Cirurgia menor de quists, berrugues, ncMis, etc. Mútues en general. Av. Torreblanca, 2-8, >,A-1. Tel. 93 589 47 00

—-!.,.,l„.if

WMMMMM SOFIA ROMA FERRÉ Fisioteràpia. Assistència Sanitària Fiatc. Asisa. CV Villa, 49. Tel. 93 674 48 72

TELEASSIS. INPROSS 24 h Servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Sistema senzill, ràpid, segur i de poc cost. Av. Torre Blanca, 2-8, 3rA. Tel. 93 589 39 67

GE

Previasa. Mútua HGC. Urg. 24 h, domicili. Tel. 93 589 39 26 Tel. 609 33 10 80 Dra. MONTSERRAT GARRIGA Metge de capçalera. Visites a domicili. Mútues. Major, 36, 2n. Tel. 93 674 00 25

sa

MEDICINA NATURAL AYUR Naturopatia i teràpies alternatives. PI. Ajuntament. Tel. 93 675 63 39

METGES DE CAPÇALERA J.R. ESQUIROL CAUSSA Geriatria. Av. Torre Blanca, 2-8. Assistència Sanitària. Agrupació Mútua. Sanitas. M. Fiatc.

•WtòHWM CENTRE DENTAL I QUIRÚRGIC SANT CUGAT Plaça Dr. Galtes, 5 lr2a. Tel. 93 589 00 00 CLÍNICA DENTAL AUTRAN Odontologia general, implantologia, pròtesis, odontopediatria, ortodòncia. Mútues. Av. Torre Blanca. 2-8 2a pi. desp. 11. Tel. 93 675 08 03 CLÍNICA DENTAL DR. BRANDT Ortodòncia i odontologia general. Santa Maria, 9. lr 2a. Tel. 93 589 70 40

CLÍNICA ORTODÒNCIA I DISFUNCIÓ TEMPORO MANDIBULAR Av. Torre Blanca, 2-8, 2n A, despatx 6. Tel. 93 589 03 96 Tel. 93 675 22 12 CLÍNICA DENTAL MAJOR Dr. Ricardo Pineiro Lemoine PI. Unió, 3,2n la. (LI. Companys/Colom) Tel. 93 674 72 40 DRA. M. JAUME SAURA Clínica dental. Dl adv 9-13 h i 1620 h. Pg. St. Magí, 22, bx. Tel. 93 674 23 35 CLÍNICA DENTAL VALLS - BULDÚ Dra. Marta Buldú Freixa Major, 23 - 25. lr 3a Tel. 93 675 64 77

•M"i,HM4MI CENTRE DE SALUT OCULAR Oftalmologia. Conveni amb les principals mútues. Doctor Murillo, 21. Tel. 93 589 51 06

;M,ii.m«fltifl

JOSEP M. FREIXEDES Malalties del peu, ortesis, plantilles ortopèdiques, papilomes, cirurgia del peu. Hores convingudes. Tel. 93 589 63 13 Tel. 629 16 95 36

DR. FERRAN FERRAN VILA Winterthur. Previasa. Assistència Sanitària. Medifiatc. Francesc Moragas, 48, ent. 2a. Tel. 93 675 48 53

•EüSH J.M. COROMINAS CASARAMONA Pediatria. Asma infantil. Hores convingudes. Rbla. Ribatallada, 20, lr3a. Tel. 93 674 72 16 AINA-PILAR CANOSA ÚBEDA Pediatria. Medicina adolescent. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r pis. Tel. 93 589 35 48 Tel. 649 93 59 37 DRA. ANNA PUJIBET I ALDES Pediatria. Vitalicio Salud. Mapfre. Endavallada, 21, lr. Tel. 93 589 29 95 Tel. 93 674 20 79

PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA CT. PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Plaça Dr. Galtes, 5, 2n3a. Tel. 93 589 40 51 DRA. PALERM Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència, psicoteràpia. Hores convingudes. Francesc Moragas, 25-27,2n la. Tel. 93 674 36 53 Tel. 93 418 48 48 INSTITUT PSICOMÈDIC SANT CUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depres-

sions, alcoholisme, toxicomania, trastorns d'ansietat, estrès, tabaquisme. Av. Torre Blanca, 2-8, 3rA,desp. 11 i 12. Tel. 93 589 37 87 M. D. CARRERES BENNASAR Centre Mèdic Sàbat. Santiago Rusinol, 2, ent. la. Tel. 93 674 15 26 Tel. 93 674 01 47 INSTITUT DE BENESTAR I SALUT COMUNITÀRIA (IBSC) Rambla Can Mora, 15-Iria. Tel. 93 587 91 87 rOCOGINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA DR. JESÚS FERNÀNDEZ BAIZAN Tocoginecologia. Hores convingudes. Av. Catalunya, 21, 2n la. Tel. 93 589 48 08 Tel. 93 674 74 09 Particular DRA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA I J.J. GÓMEZ CABEZA Francesc Moragas,

125, lr2a. Tel. 93 589 13 07

iïïM'h'ifMW'ia JOSEP DOMINGO PECH Traumatologia i ortopèdia Ass. Sanitària. Previasa. Medytec. Policlínic. Av. Torre Blanca, 2-8, 2a-10. Tel. 93 589 18 88 DR. FERMÍN ARAMBURO Cirurgia ortopèdica traumatològica. Hores convingudes. Girona, 21, lr3a. Tel. 93 674 43 46 Tel. 93 589 05 34 DR. JOSÉ CARLOSVALDÉS Traumatologia, artroscòpia i cirurgia ortopèdica gral. Especialista en espatlla. Cirurgia ambulatòria de galindons. Mútues. Hores convingudes. Centre Mèdic Sàbat. Cl Santiago Rusinol, 2. Tel. 93 674 15 26

AL N E N I ADOLESCENT

ASSEGURANCES J.G.

A s s o c i a t s

• I N T E R I O R E S *

Estem preparats per a vosaltres.

Plaça Barcelona, 9 B Tel. 93 675 30 12

c / Av. Catalunya, 8 - 1 0 Tel - Fax. 9 3 . 6 7 4 . 5 6 . 1 2 http/ /empresos, arrakis.es/gdee. e-mail: germaner@teleline.es

Anunciar-se en aquesta secció costa molt poc

Aitfa Dra. Pilar Canosa. Col. 7.201 Hi col·laboren: Or. JESÚS CARNICER: Pediatre. Gastroenteròleq

t\v

**3 589 ^:z s:z

JranL·iuisDavid Plaça Dr. Galtes

Tel. 93 675 61 73 Centre Comercial K a m p i ó

Tel. 93 675 07 50

EVA M* de LA PENA: loqopeda infantil

SllVIA ILUMA: Psicòloga infantoiuvenil

Dr. OSCAR ASENSIO: Pneumoloqia i al·lèrgia pediàtrica

I si ets subscriptor et sortirà gratis

TOCOGINECOLOGIA

t.tet-L·onírol

Av. Torre Blanca, 2-8, 3a planta, despatx 6

Tel. 93 589 35 48 HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L' ADOLESCÈNCIA

JESÚS FERNÀNDEZ BAIZAN Hores convingudes Av. Catalunya, 21 - 2n l a Tel. 93 589 48 08 - 93 674 74 09

NOVETAT: EXTENSIONS Meleno extrallarga en unes hores 100% cabells naturals Tel. 93 589 46 51 C/Mori

Gimnàs especial per modelar la silueta femenina Estètica hores convingudes Cl Esperanto, 12 int. D. Tel 93 589 23 43

Dra.Margarita

Rabasa Hostench

Col: 15.097 Rbla.Ribatallada, 2 0 - ler. 3a Tel. 9 3 6 7 4 7 2 1 6


GUIA COMERCIAL

DÍJOUS 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

Guia gastronòmica

La R e c e p t a de Ma. Àngels Quadras

KAK.REST. ARNAU l' Fenc Macià. 71-lc. 4 93 58903 76 Cafeteria i restaurant

CAN CASOLETA St. Bonaventura, 39-bx. 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

GAUDÍ CAFÈ Me. Torreblanca Esmorzars, aperitius, menús ràpids i tapes

LA MASIA Av. Corts Catalanes, s/n 93 589 34 45 Cuina catalana casolana

BAR BOKATA Plana Hospital. 35-3 93 589 19 72 Cafeteria i entrepans

CABALLU PETIT RuisiTaulet. 19 lel 93 674 10 05 t ervesena

GRANJA AUGUSTA Plaça Augusta, 4 93 589 88 90 Cafeteria

LA PASTA BOIXA Alfons Sala, 24 93 675 15 03 Pizzeria, creperia

BACCO Manel Farrés, 97 93 674 30 69 Menú diari i pi//es

EL CASINET t'.iiin tan tianxet, 47 93 589 50 83 Menú diari i entrepans

ITALIANS Sant Bonaventura, 6 93 674 64 33 Menú diari

MAS ROIG Plaça Mas Roig, 4 93 675 00 86 Xai, entrecot a la brasa

CABASSA CASTAflO Puignuú, s/n 93 674 02 67 l'nina de mercat

EL JORDI'S Sant Jordi, 39 93 674 11 18 Amanides i entrepans

LA CANTONADA PI. Dr. Galtes, 5-lc. 8 93 589 23 32 Creps, amanides, menús

MASIA AMETLLER Cm. Can Ametller, s/n Obert tots els dies de l'any. Tel. 93 589 22 52 Salons per banquets. convencions, etc.

( UI'-'.AUDITORI Pla del Vinyet, s/n. lel 93 674 69 73 Cafeteria: dedm adg Bar musical: dv i ds

EL MESÓN Placa Octavià, 6 93 674 10 47 Ui aset i.i i cuina de mercat

LA GRANJA St. Antoni-plaça Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

PA I PA Sant Jordi 93 589 49 45 Menú diari. Baguets calentes

CAFÈ SQUASH S.tnt Jordi, 33-35 Tel. 93 587 93 96 Menú diari i de festius.

EL PEROLET Pg. Fces. Macià, 67 93 675 53 03 Cafè Restaurant

LA JUONENCA Major, 29 93 675 25 86 Gelats i turrons artesans

TORRADA GRILL Plaça Pere San, 6-8 93 589 72 74 Creps, amanides, menús

CAN EDO Lleó XIII 93 692 24 24 Carn a la brasa i calçots

EL PUNT Sabadell, 41 670 59 40 01 Copes i sopars

LA JUONENCA Xerric, 30 93 674 13 48 Gelats i turrons artesans

CAN BARATA C'tra. Rubi-Sabadell, km 15.200 93 697 06 52 Cargols a la llauna i arròs negre

FRANKFURT LA PALTA Rbla. Can Mora, 24 93 589 50 11 Krankf'urts

LA JUONENCA Villa, I/Murillo, Ic. 4 93 675 34 02 Gelats i turrons artesans i serv. de cafeteria

FAVADA A L'ASTURIANA

INGREDIENTS - Mongetes del vaixell - Xoriço de cantimpals - Botifarró extremeny - Braó de pernil - Cansalada magra -Ceba - Gotet oli verge d'oliva 0,4 - Brins de safrà

500 g 225 g 225 g 25 g 125 g 1 1

ELABORACIÓ Poseu a coure les mongetes en una cassola amb aigua freda, atureu tres vegades l'ebullició, afegint-hi cada vegada una mica d'aigua freda; afegiu-hi la ceba tallada en quatre trossos i l'oli després de les tres addicions d'aigua freda, i ben establerta l'ebullició, hi afegiu el pernil, la cansalada, el botifarró, el xoriço i el safrà lleugerament torrat i triturat en el morter, amb una mica de sal gruixuda i deixatat amb aigua. Coeu-ho a foc lent entre dues hores i mitja o tres, conservant l'olla ben tapada i el brou just, però cobrint sempre les mongetes. Amaniu-ho amb sal quan les mongetes estiguin tendres.

CONSELL No ho feu bullir fort i procureu que no deixin de bullir. Per tenir una bona cocció ha de ser suau i sostinguda.

Els ofereix et servei per a:

TIJBMJ

Aniversaris Celebracions Recepcions

Cafè Auditori s n a c k

Elige el sabor de tu

Festes

- b a r

Pla de/ Vinyet, s/n Centre Cultural

Etc.

Ç&

per carn de la bona

JAMÓN

& f VACUNO

Plaça Augusta,4

Carrer de la Torre, 14 Tel. 93 674 12 85

ús-W^

^

ENTREPANS ESPECIALS PLATS COMBINATS PLATS DEL DIA

^ ? POLLO

Tel.93 589 88 90

<<2%rX PESCADO

Augusta *

Tota una tradició

MASIA

MENÚ DISSABTE 1.150 PTS

Mercat Pere San Parada 1.04 Tel. 93 589 14 18

X^§ÏÏ£1>I i i i t

Pl.Pere San, 6 (Mercat Vell)

Tel 93 589 72 74

-

'

Cuina catalana i casolana M e n ú d i a r i : 1.100 ptes.

Tel. 93 589 34 45

ESPECIALITATS EN BRASA Carns i verdures brasa Coques xapata Cargols a la llauna

• •JJW'P

S

Ramon Escayola, 57 Valldoreix Tel 93 675 00 52

EL CASINET

\*A«0

M

RESTAURANT Menú diari i entrepans

|tA FtlO%OH> Ui tIOH

'

?£>Mr I

\ **

k

%J-JJL |

V^

«<*<M« f UU

«A< < f * , T « í . ".!,„*/ firrty 91

t * . n «?< to «?

«•/*•

ovo

\i-<

. ^ j * y*/ v4/y*j

PI. O c t a v i à , 6 Tel. 9 3 6 7 4 10 4 7

t i i i t

MENÚ DIARI a Sant Jordi, n° 33-35 Tel. 93 587 93 96

Sant Cugat Centre comercial

B A R RESTAURANT

í^/ £ 3 * * ï & r V »

(^P-CERM

Granja-Bar

^

al Mercat Torreblanca (davant dels cinemes)

Mercat Municipal Torreblanca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65

Passeig de Rubí, 108 Tel. 93 674 57 47

45

RESTAURANT CAN EDO Tel. 93 692 24 24 / 93 580 66 60 Bellaterra

Camí de Can Ganxet, 47 Tel. 93 589 50 83

"Els 4 Cantons"

el diari de Sant Cugat els4cantons@totsantcugat.com

Com si fos de tota la vida

la xocolata... 4fv#fk. • I s entrepans... + * v f f v • I cafè... tt^H*. los pastes... 4 f v f K • I tuls... -H->/ffv

Pl. Barcelona Tel. 93 675 52 46


: :

V

: . : : : :

I

:

:

.'

4 6 AGENDA

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

La Ràdio 91.5 FM De dilluns a divendres

A LES 14.00 H

A LES 8.00 H

A LES 20.00 H

Segle XXI (dimecres). Programa de debat i entrevistes amb Oriol Junqueras i Alex Asensio. Didascàlia (dijous). Programa d'arts escèniques amb Pep Tugues. L'estrena (div.). Programa de cinema amb Jordina Reinón i Xavi Torres.

Primera plana. Informatiu amb Eva Romero.

Notícies de les 8. Resum de l'actualitat local.

A LES 23.00 H

Estoc de pop. Ràdio fórmula amb Iolanda Casas i Salva Vallvé.

A LES 20.30 H

A LES 10.00 H

Càsting (dilluns). Programa d'entrevistes amb Magda Méndez, Jordi Ramos i Emili Bella. Ni de conya (dimarts, dimecres i dijous). Programa d'humor. Repetició. L'hora bruixa (divendres). Programa d'esoterisme amb Carles Roca i Noemí Artero.

Versió directa. Magazín amb Marc Serra.

L'esportiu. Informatiu d'esports amb Ivàn Penas.

A LES 12.30 H

A LES 21.00 H

Ni de conya. Programa d'humor amb

Rock World (dimarts). Música pop rock amb Ivàn Medina. "Chill Out 1 (dimecres). Música chill-out amb David Villena. Jazz Cava (dijous). Música de jazz amb Josep M. Alvira. Dance Legend (dimecres). Música dance amb Jean Misslin.

A LES 23.30 H

A LES 22.00 H

DE LES 2 4 . 0 0 H A LES 8 . 0 0 H Música al teu costat. Fil musical.

Roger Jové i Marc Serra.

A LES 13.00 H Sant Cugat avui. Informatiu amb Josep M. Miró.

A LES 13.30 H Actualitat esportiva. Esports amb Anna Harreda.

A LES 13.40 H Amb molt de gust. Programa de gastronomia amb Pep Blanes.

Al lloro (dilluns). Actualitat musical amb Salva Vallvé. Fora de joc (dimarts). Tertúlia esportiva amb Carme Reverte.

Enyorada Blancaneus (dimecres). Espai de poesia amb Jordi Lara i Joan Puntí. Bones notícies (dijous).

Dissabte

Diumenge

A LES 9.00 H Bon dia. Amb Joan Vallvé.

A LES 9 . 0 0 H Missa de diumenge.

A LES 10.00 H

A LES 10.00 H

Éssers urbans. Magazín amb Magda Méndez i Jordi Ramos.

Roda d'amics. Amb Pere Pahissa i Joan Fàbregas.

A LES 13.00 H

A LES 13.00 H

Avantmatx. Esports amb Carme Reverte.

Esport en marxa. Informació esportiva amb Carles Murillo i Ignasi Traperho.

A LES 1 4 . 0 0 H Ràdio Play. Música amb Sònia Carmona.

A LES 14.00 H

A LES 1 6 . 0 0 H Azimut. Amb Jesús Torné.

A LES 1 6 . 0 0 H Didascàlia. Repetició.

A LES 1 8 . 0 0 H L'estrena. Repetició.

A LES 17.00 H Música pop. Amb José Miguel Garanto.

A LES 19.00 H L'àlbum. Música amb David Villena.

A LES 22.00 H Música al teu costat. Fil musical.

CADA HORA Butlletins informatius. Informació local i comarcal.

Farmàcies de torn

Tal com érem. Amb JM. Alvira.

A LES 18.00 H Bon rotllo. Magazín amb Raquel Iniesta.

A LES 2 1 H Esport en marxa. Informació esportiva amb Carme Reverte. DE 2 2 . 0 0 A 8 . 0 0 H Música al teu costat. Fil musical.

Santoral DIJOUS 3

DIJOUS 3

Domènechó

Pg. St. Magí, 50

93 674 33 53

DIVENDRES 4

Llorens

Santa Maria, 27

93 674 15 31

DISSABTE 5

Cullell

Ptge. Diputació, 6

93 674 03 64

DIUMENGE 6

Riera Rivière

Dr. Murillo, 1

93 674 04 30

DILLUNS 7

Salavert

Santiago Rusifiol, 38

93 674 06 45

DIMARTS 8

Texidó

Rrbla. del Celler, 97

93 674 77 49

DIMECRES 9

Beringues

Lluís Companys, 46

93 674 04 83 - 93 589 37 08

La Invenció de la Santa Creu. Sts. Felip, apòst; Alexandre I, papa, mr.

DIVENDRES 4 Sts. Silva, bisbe, mr.; Veneri, bisbe; Paulí i Floria, mrs.

DISSABTE 5 St. Teodor, bisbe. Stes. Irene i Crescenciana, mrs.

DIUMENGE 6 El Bon Pastor. La Mare del Diví Pastor. Sts. Joan, apòstol, evangelista.

DILLUNS 7 Sts. Quadrat, Sixte i Eovald (Hou), mrs. Beata Gisela, mr.

DIMARTS 8 Maria Mitjancera de totes les Gràcies. Mare de Déu de Pompeia.

De dl. a dg. (9-22 h): Domènech (Sant Cugat) i Pintó (Valldoreix) - De dl. a dv. (14-20 h): Serrés (les Planes) Dissabte matí (9 a 13.30 h): Serrés (les Planes) - Dissabte tarda: Beringues, Llorens, Salavert i Serret (Mira-sol) - Diumenge matí: Isern (la Floresta).

DIMECRES 9 Sts. Geronci, bisbe, mr.; Hermas, confessor.

Les noces de la setmana

Cristina López i Fidi Randrianarivony

Belen Luna i Sergio Gassó

Minerva Aligue i Albert López

Yolanda Barranco i Eluterio Torres

Vicenç Presno i Carme Escorceu Fotografia: MONTSE SANT


#*WII·IXI##%

Dijous 3 maig del 2001

el diari de Sant Cugat

CASAL DE CULTURA DE

Telèfons d'interès AJUNTAMENT Sant Cugat

93 565 70 00

CM» de Cultura

93 589 13 82

EMD Valldoreix OMIC PROMUSA

93 674 27 19 93 589 31 88 93 589 17 32

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CAP 93 589 11 22 CAP - Urgències 93 589 44 55 Ct. Soc. Sant. La Floresta . .93 589 78 00 C't. Alzheimer St. Cugat . . .93 674 23 83 Creu Roja Sant Cugat 93 674 12 34 i tal Roja Valldoreix 93 674 24 59 Dispensari - La Floresta . . .93 674 76 15 General de Catalunya 93 589 12 12 Vall d'Hebron 93 427 20 00 Sant Joan de Déu 93 203 40 00 Telèfon de l'Esperança . . . .93 414 48 48

PARRÒQUIA

ASDI 93 675 35 03 CPA 93 589 16 74 C.Castellano-Manchego . . .93 589 76 05 Germanor Cavis 93 589 57 98 Grup Suport Immigrants . .93 674 93 14 Sant Cugat Comerç 93 674 03 22

Les Planes Sant Pere Octavià Valldoreix

Aigües la Floresta 93 674 20 89 Catalana de Gas 93 725 29 44 Correus 93 674 70 96 ENHER Rubí 93 699 18 92 FECSA (atenció client) . . .900 73 73 73 FECSA (avaries) 900 74 74 74 Funerària 93 589 55 52 Repsol-Butà 93 674 15 80 Recollida voluminosos 93 589 28 17 SOREA 93 589 00 21

TRANSPORTS Aeroport Carreteres FGC Grua RENFE Port Ràdio Taxi Taxis (parada) Valldoreix (parada)

ORGANISMES OFICIALS Hisenda Jutjat

93 589 11 55 93 674 66 96

Cinemes Sant Cugat

Informació i inscripcions De dimarts a divendres De 9 a 13 h i de 17.30 a 19.00 h

16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15

Espera al ultimo baile

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45

Dimarts 8 de maig

CICLE de blues, jazz... amb la Big Mama Tableau de Blues Hora: A les 22.30 h. Lloc: Al Casal de Cultura de Valldoreix. Org.: EMD de Valldoreix. Entrada: 400 ptes. VENDA D'ENTRADES anticipada al Casal de Cultura de Valldoreix, a partir del dia 27 d'abril. Tel. 93 589 82 69

CONFERÈNCIA sobre Scríptorium. El llibre i l'escriptura a través de la Història, a càrrec de Juanjo Cortés i Matilde Priante. Hora: Ales 19.30 h. Lloc: Al C. M. Sagrats Cors de Jesús i Maria. Org.: Valldaurex (Centre d'Estudis Valldoreix) Col.: EMD de Valldoreix.

Divendres 11 de maig Diumenge 6 de maig TEATRE Fuita, a càrrec de Deixalles 81, de St. Feliu de Codines. Hora: Ales 19 h. Lloc: Al Casal de Cultura de Valldoreix. Org.: Grup de Teatre Espiral. Col.: EMD de Valldoreix.

Torrente 2

16.00 - 18.00

Org. EMD de Valldoreix

Rios de color púrpura

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40 IMPARTITS AL CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

El palo

16.15- 18.30-20.40-22.50

Silencio roto

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.40

YELMO 6

CINESA3 El espinazo del diablo

20.20 - 22.40

Dragones y Mazmorras

Inscripcions: de dl adv, de 9 a 13 h, al Casal de Cultura de Valldoreix

• Dibuix 1 pintura per a joves 1 adults

16.00

Noviembre dulce

16.30 - 19.15 - 22.00

En qué piensan las mujeres

• Ioga

• Jazz infantil i juvenil

• Esmalts

• Jazz aeròbic juvenil

• Tal Txl

• Estampació sobre roba, batik i seda

• Gym-aeròbic

• Escola de Música Andante

• Orfebreria

• Body balance

YELMO 7

Enemigo a las puertas

SESSIÓ MATINAL (12.00 h): diumenges i festius Dime que no es verdad

20.20

YELMO 8

YELMO 1 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.50

Hombres de honor

• Teatre per a nens • Teatre per a joves

17.15 - 19.45

YELMO 7

YELMO SANT CUGAT

• Joieria a la cera perduda

• Ioga Gym

18.00 - 20.20 - 22.35

El Dr. T y las mujeres

• Balls de saló

• Dibuix i pintura per a nens i joves • Vitralls decoratius

YELMO 6

CINESA4

CONCERT dels professors de l'escola de Música Andante, del Casal de Cultura de Valldoreix. Hora: Ales 18 h. Lloc: Al Casal de Cultura de Valldoreix. Org.: Escola de Música Andante. Col.: EMD de Valldoreix.

TALLERS

16.00 - 18.00 - 20.15 - 22.55

YELMO 5

CINESA3

Tel. i fax 93 589 82 69

Dissabte 5 de maig

YELMO 4

CINESA2

Sant Albert, 5

AGENDA Maig

YELMO 3

CINESAl El Palo

93 478 50 00 93 204 22 47 93 205 15 15 93 674 33 71 93 490 02 02 93 318 87 50 93 589 44 22 93 674 09 97 93 674 11 11

Horaris

Torrente 2

CINESA SANT CUGAT

93 674 78 58 092 908 79 51 25 93 674 76 12 93 589 30 80 091

SERVEIS

El Diari de St. C. "Els 4 C." . .93 589 62 82 Ràdio Sant Cugat 93 675 59 59 TOT Sant Cugat 93 674 86 61

93 692 80 80 085 93 699 80 80

w •*%••L- \mJ\J n C l W

EMD Valldoreix

POLICIA

MITJANS DE COMUNICACIÓ

BOMBERS

93 204 75 03 93 674 11 63 93 674 05 69

Cuerpo Nacional Municipal i Protecció Civil Municipal (Valldoreix) Comissaria St. Cugat DNI (Cita prèvia) Urgències

Arxiu Gavín 93 674 25 70 Arxiu Municipal 93 674 69 93 Arxiu Nac. Catalunya 93 589 77 88 Casal Cultural Mira-sol . . . 9 3 589 20 18 Casal d'Avis Sant Cugat . . .93 589 16 38 Casal Valldoreix 93 674 45 99 Centre Cívic la Floresta . . .93 589 08 47 Crre. Cívic les Planes 93 675 51 05 Cines Cinesa (reserves) . . .93 589 09 41 Cines Yelmo (reserves) . . . .902 12 41 34 Club Muntanyenc 93 674 53 96 Coral de la Unió 93 674 10 06 Esbart Sant Cugat 93 675 26 52 Llar d'Avis Parròquia 93 589 05 98 Piscina Valldoreix 93 675 40 55

AAPP VV Can Majó Vall. .93 674 50 49 AAPP i VV Valldoreix . . . .93 674 21 97 AAPP Montserrat Vall. . . .93 674 21 05 AA Prop. i V. la Floresta . . .93 674 20 89 AAVV Aiguallonga Floresta 93 674 51 29 AAPP i VV Mira-sol 93 674 20 18 AAVV V Carme Mira-sol . .93 674 10 03 AAVV St. Joan Mira-sol . . 93 674 71 03 AAVV i Prop. Mas Gener . .93 674 99 43 Consumidors 93 268 45 67 Hellaterra Generalitat Rubí - Sant Cugat

ENTITATS

LLEURE

ASSOCIACIONS

17.00 - 19.45 - 22.30

YELMO 9

YELMO 2

Henda abierta

CINESn

16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.50

El cinema de casa teva

y Informacion y venta 24h.

902333231

SANT CUGAT 3 a SETMANA

ESTRENA

ESTRENA

ESTRENA

]

KEANUREKVES CHAW.IZETHEBQN

NOVIEMBRE DULCE SALA1: 16.00-18.05-20.10-22.15

SALA 3: 20.20-22.40 GOLFA Torrente 2:00.50. 13 ANYS

C INESR £/fW«ww//UNIVERSAL

ra

Pàrking 2h gratts

SALA 2: 16.00 -18.15 - 20.30 - 22.45

GOLFA: 00.45. POT. CLAS. E.

^

Dimarts dia ie i espectador

4 7

23

Carnet d estudiant universitari

GOLFA: 00.55. PDT. CLAS. E.

22

Carnet més grans 65 anys

S2

Accessos mfitusvaltds

S

Carnet Jove

SALA 4: 16.30 - 19.15 - 22.00 GOLFA: 00.45. PDT. CLAS. E.

SJ

Venda anticipada


48

el diari de Sant Cugat

Dijous 3 maig del 2001

SANTCUGATENCS "La Xarxa viu un moment delicat"

l'estirabot JORDI CASAS

Ajuntament versus carrer

Maruja Pérez **

La Xarxa travessa un moment delicat. Els seus espectacles de teatre infantil no s'omplen com abans. No és que les obres no siguin de qualitat, sinó ben al contrari. El fet és que, com explica Maruja Pérez, una dels responsables de la Xarxa, ha disminuït el seu públic i l'Ajuntament no encerta a donar-los unes dates que no els perjudiquin. Fotografia: ENRIC FABRE

Àlex López / SANT CUGAT Ces coses no us van gaire bé...

És un moment difícil i delicat. No sabem ben bé el perquè, però els pares han deixat últimament de portar els fills als nostres espectacles. I les obres i les companyies que presentem són molt bones i, a més, reconegudes i contrastades. No cobrim ni tan sols les despeses del que ens costa portar les companyies a la nostra ciutat. De fet, actualment ja no les cobríem. Ens surten números vermells. £Els espectacles que porteu al TeatreAudltori són molt cars?

I tant! Els espectacles, si vols portar una cosa amb cara i ulls, són cars. Valen molts diners. L'Ajuntament de Sant Cugat, a més, ens cedeix el Teatre-Auditori, però ho fa en unes dates que no comprenem. Si l'Ajuntament ens dóna els dies per dur a terme les obres de teatre al mig d'un pont, o cl dia de Sant Antoni, o en la Festa de la Tardor, o en qualsevol festa que es pugui celebrar pels carrers de la ciutat, doncs això ens priva molt que la gent vingui, ens perjudica. No sabem ni entenem què ens està passant. Tampoc no és per falta d'Informació als santcugatencs.

Fem tot el que cal per anunciar les obres. Enviem propaganda a tot arreu, en alguns casos fins i tot a casa. I, a sobre, per si fos

poc, hi ha algunes escoles del municipi que no els interessa repartir el fulletó que explica quina serà la nostra propera representació. De fet, ni els reparteixen.

quan veus els nanos que disfruten tant, que s'ho passen tan bé, i que se'n van contents. Els nens són molt participatius. Viuen molt les obres. I per nosaltres això és una gran satisfacció personal.

Hi ha prou gent treballant a la Xarxa?

Volem fer una crida a tota aquella gent que vulgui ajudar-nos, sobretot gent jove amb empenpta i noves idees. Normalment ens reunim a la Casa de Cultura. Jo mateixa quan hi vaig entrar no sabia com funcionava tot això. Tot és qüestió de rodatge, d'aprendre. I del contacte amb la gent que vas coneixent.

Quin tipus de públic és el que us ve a les representacions?

Generalment són nens petits, a partir dels 3 anys i fins als 10 anys. També ens agradaria que vinguessin nens una mica més grans perquè realment fem moltes obres que no són tan, tan infantils. Procurem portar tot tipus d'obres: dansa, pallassos, musicals, etc.

Quin futur li espera a la Xarxa?

Jo li voldria veure un bon futur, i cada vegada més consolidat. Però això no és ni serà possible si la gent no respon venint al TeatreAuditori. I a Sant Cugat hi ha moltíssims nens. Sabem que aquesta és una de les ciutats de Catalunya amb més infants. Què passarà si finalment no solucioneu tots aquests problemes?

Doncs que haurem de plegar. És que si no, com ho paguem, tot això? Nosaltres no podem posar diners de les nostres butxaques. Ja hi dediquem el nostre temps. Els espectacles que portem valen diners. Si la gent no respon a l'espectacle haurem de plantejarnos-ho amb molta seriositat. Els infants són l'epicentre de la Xarxa.

Treballar en això és molt agradable, sobretot

Quin és el procés de selecció de les obres que porteu al Teatre-Auditori?

El primer que fem és anar a veure les obres d'un any per l'altre per fer-nos una idea del que podem portar a Sant Cugat. Anem a les fires de teatre. Ara mateix, per exemple, he d'anar a veure una obra al Teatre Regina de Barcelona. Per nosaltres és molt important que el nen s'hi senti identificat, que es fiquin dins l'obra. Molt sovint, els nanos hi participen. Aquestes són les obres que més ens agrada portar perquè és quan el nen hi participa. Perquè així també l'entenen millor. I quines són les obres que més us demanen?

Doncs obres tipus com El gat amb botes, La Caputxeta Vermella, que són contes molt coneguts. Però als nens certament s'identifiquen més amb coses modernes i coses noves.

És la nit del Primer de Maig i, com quasi cada setmana, no sé què posar a la columna. El fet de ser en una data tan assenyalada m'empeny, encara que no m'obliga, a dir quelcom que s'aparti de les animalades (aquí dites estirabots) habituals. Decideixo endinsar-me per camins mentals complexos i compromesos, que transito des del proppassat divendres. Aquell dia, els que vam assistir i resistir (i ho dic en el sentit físic del mot) tota la sessió plenària del nostre consistori, vam viure una situació incòmoda i paradoxal. Mentre el plenari discutia un pla d'inversions per als propers 3-4 anys, que implica una gestió municipal de prop de 17.000 milions, un sector del moviment veïnal expressava amb contundència dialèctica el seu desacord envers les actuacions de l'equip de govern. En concret, en contra de l'enderroc d'un petit edifici municipal. Sense dubtes, el de menys és l'edifici (encara que, per descomptat, se'n pot discrepar), allò que ha emprenyat els veïns de la Floresta han estat les formes i el moment escollit. Ha estat una gota més en aquest vas quasi ple del desencontre que es va produint entre la màxima autoritat local i una part del veïnat organitzat. Repetint una frase que va sorgir durant la transició democràtica, el moviment veïnal ha d'estar sempre enfront de les institucions, però no forçosament en contra. Si se m'accepta la premissa que Sant Cugat està vivint un procés de transformació important, que es pot accelerar durant els propers anys, s'estarà d'acord amb mi que ens cal un moviment veïnal fort i amb capacitat de mobilització, però també amb voluntat i capacitat de diàleg. Com també ens cal un govern municipal amb idees clares, que sigui capaç de discutir-les i negociar-les, en lloc d'imposar-les. No és comprensible ni raonable que mentre els veïns protesten per un tema puntual (per important que sigui), tot subliminant el descontentament d'una part de la ciutadania envers l'equip de govern, aquest aprovi sense immutar-se el disseny pressupostari del futur de la ciutat. Aquest desencontre no augura res de bo. Si no és que pensem que carrer i institucions no tenen res a veure.

•r

ï

|ïj León Tomàs

GESTIÓ I CONFIANÇA Comptabilitat - Gestoria - Assessoria fiscal i laboral - Administració de comunitats - Lloguers

Passatge del Celler, s/n (entre carrers Balmes i Sant medir) 2a planta, despatx 8-9 - Tel. 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Vallès

Diari de Sant Cugat 382  

Diari de Sant Cugat nº382, 3 de maig de 2001

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you