Page 1

El 'diari9 de Sant

Cugat

25de gener del 2001

Destaquem

La festa de Sant Antoni omple de gent els carrers del centre urbà Pàgina 21 FOTO: ENRIC

FABRE

El creixement, segons l'alcalde, Menéndez (PSG) i Godàs (IG-V) Pàgina 3 a 6

Registrats quatre casos de legionel·la a Sant Cugat Pàgina 18

Entrevista a Lluís Homar, actor de l'obra 'Taurons' Pàgina 36

Griful cedeix la gestió de dues benzineres a B P

Malgrat la confiança en les carnisseries, baixa un 3 0 % la venda de vedella La matança de vedelles a l'Escorxador Municipal de Sant Cugat també ha baixat un 25% aproximadament Pàg.is FOTO:E.GASALIA

Pàgina 42

asiesde ~amt Cttóat

m

d'Octavi Galceran

EIS ÍCANT0N5 El "diari" de Sant Cugat

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE SERVEI OBERT DE DILLUNS A DISSABTE HORARI: dl. a dv. de 8 a 13 h i de 15 a 20 h ds.de 9 a 13 h i de ! 6 a 2 0 h

• • • • •

Tomàs Grau Aquarel·les

CATALONIA CERÀMIC

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Accessoris

• Banyeres d'hidromassatge • Materials per a la construcció

EXPOVENDES: ICENTUU Ora. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 594 89 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 4 6 ' Rocafort, 112. Barcelona. Tel. 93 426 00 08


EIS 4 CANTONS CLUB DEL

SUBSCRIPTOR ttssesmssssfttsxsíi

8BH8IIKK88HB8R8&

r$ küa

E

GRATIS un passeig a cavall

wmm

per Collserola per a 2 persones cada diumenge.

PS

"D u RESERVES al tel. 93 674 11 40

O •

o

produït per:

\

\

'NUEVAS LECCIONES amb LA TROVA

MUSICOILÓGICAS'

C/5

iiii

c o> oc

FILA

00 liiii

Una lliçó de música, societat i humor absolutament selecta, hilarant i intel·ligent (respectivament). Sala M u n t a n e r Muntaner, 4. Barcelona. Tel. 93 451 57 52. RESERVES al diari I

::;;ii£5;;::^.:

o

'MASCLISTES' produït per:

CA

rs rs

I1 lli IIHiIIIIII II

FILA

amb LA CIA. G U I X I M U R G A Un sarcasme i crítica còmica a l'alliberament de la dona. Avalats per 6 anys a la cartellera del Brasil. Sala M u n t a n e r Muntaner, 4. Barcelona. Tel. 93 451 57 52. RESERVES al diari

&:;í^HjjjjjSr2>»

R E G A L A 2 m e n ú s a un subscriptor escollit a l'atzar. Bona sort! W

La filosofia del buon mangiare e bere Parc Central. Manel Farrés 97. Tel. 93 674 30 69

R E G A L A V I P S que us permetran obtenir

E re

consumicions gratuïtes. Veniu a recollir-los amb el carnet del Club del Subscriptor. (Reservat el dret d'admissió.)

U Ctra. Sant Cugat-Cerdanyola, km. 4,6. Sant Cugat. Tel. 93 597 05 35

•B- ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR 93 589 62 82 • de dl a dv, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h


O S 4 CANTONS ^^_*

M

El tema de la

hetmana Dijous, 25 de gener del 2001

Entrevista El ple del consistori va aprovar la setmana passada les primeres figures de planejament per tirar endavant el projecte de construcció de dos nous barris a Sant Cugat: Can Matas i el Camí dels Monjos, que s'ha conegut tradicionalment com a Eix Vertebrador. L'alcalde Lluís Recoder ens acosta una mica més al projecte.

Lluís Recoder. Alcalde de Sant Cugat

"Quan es dugui a terme, el nou creixement serà excepcional" EMILI BELLA - Sant Cugat -

- Per què és important l'Eix Vertebrador per a la ciutat? - El creixement es pot controlar, però no es pot aturar. Pretendre que Sant Cugat no pugui créixer més és una utopia. No créixer més és una premissa que està fora de la realitat. El creixement no té perquè ser negatiu, ni associar-se amb la pèrdua de la qualitat de vida, al contrari. El desenvolupament de la ciutat ens pot, i ens ha de servir, per fer que destaqui per la seva qualitat de vida i per millorar els serveis de la ciutat que ja existeixen. Ara hem posat les bases del futur desenvolupament de la ciutat. Un terç del sòl ha de ser zona verda, un altre per equipaments i serveis, i un altre per a habitatges i oficines. Ens hem avançat a la iniciativa privada, hem marcat les regles del joc. - Què és el que destacaria del projecte? - La grandíssima qualitat que té. Quan es dugui a terme serà absolu-' tament excepcional. Costa trobar paral·lel a Catalunya d'una cosa similar, sobretot en una ciutat petita. Destacaria l'existència d'aquest gran parc urbà central, de 20 hectàrees, tres vegades el parc central, que serà la seva continuació, fent de gran parc vertebrador amb 27 hectàrees, que són com 27 illes de l'Eixample de Barcelona. Volem que sigui d'ús ciutadà. Un parc molt mediterrani, de baix cost de manteniment, que ha d'assemblar-se més a la serra de Collserola que a un jardí. - Què li falta al projecte per millorar-lo? - Ens falta el detall. Ara hem aprovat la distribució de les zones verdes, equipaments i edificació i ens falta una feina de microcirurgia. És molt important perquè en depenen la orientació de les cases i les oficines, la fesomia final del parc, el traçat dels carrers... Això s'anirà concretant al llarg dels propers mesos, en algun cas, i en altres, en els propers anys. El projecte ordena el desenvolupament de Sant Cugat en els propers 15 o 20 anys. - Com és que els pactes amb el PSC i IC-V s'han fe separadament,

ferents, que tenen una voluntat de fons similar, de voler-se avançar als promotors privats. No vull establir comparacions perquè no crec que sigui el cas. Són dos projectes diferents, que intenten ordenar el mateix territori i que obeeixen a moments històrics diferents. - Hi haurà una nova centralitat al voltant de l'estació dels FGC a Vullpalleres, que farà d'intercanviador. Fins que no sigui una realitat, ^s'obrirà temporalment la de Renfe a Coll Fava? - Al mes de novembre del 1999, Renfe em va comunicar la decisió de revitalitzar la línia de Papiol-Mo-' llet, i obrir la decisió de Coll Fava. S'ha anat repetint que és imminent.

"En cap cas estem parlant ni de 15.000 habitants més. El sostre màxim ha servit per calcular els serveis que necessitarà la ciutat" No vull esperar el trasllat de l'estaUalcalde prefermx parlar de Can Mata 'el Camí dels Monjos que no pas d'Eix Vertebrador FOTO: EDUARD GASALLA ció [a Vullpalleres] perquè s'obri. - Ja ho vaig dir al ple, és una posi- Desmenteixo això dels 30.000 Crec que s'ha d'obrir de forma prosi són complementaris? ció poc responsable i fins i tot poc habitants. No és cert. Sant Cugat, visional. El seu futur és desplaçar- Per exigències del guió. Perquè compromesa. El fonament no es pot en aquests moments, segons el se uns 100 metres fins a la intersecsón acords que s'han portat de fortrobar si obvies el fet que hi ha una PGM, teòricament podria arribar a ció amb els FGC. ma paral·lela. Això ens ha portat a voluntat de mantenir el desacord i la tenir 120.000 habitants. Això ja no és - Pel que fa al calendari d'acacords diferents, però complemendiscrepància com a estratègia polípossible. En cap cas estem parlant tuacions. ^Quan podran els santtaris. El contingut de cada acord és tica. Els arguments que van donar de 30.000 persones, ni de 15.000 cugatencs veure els primers resulassumible perfectament per l'altre des d'ERC al ple per votar-hi en més. El sostre màxim de 90.000 hatats? grup polític que no l'ha signat. Que contra no se sostenen. Els desafio a bitants ha servit per calcular els ser- Falta bastant. L'execució física les forces principals es posin d'acord demostrar que aquests arguments veis que necessitarà la ciutat. No vol encara trigarà ben bé un any. Les té un contingut de llarguíssim abast. són certs. dir que el projecte sigui per a 30.000 primeres actuacions que es veuran Si a més ens posem d'acord altres - El portaveu dels socialistes, Jorpersones més, ni de lluny, ni la meiposaran en evidència que el nou deforces, amb una presència significadi Menéndez, opina que va destat. senvolupament pot ajudar a millotiva, té la seva importància i el seu qualificar ERC al ple. - Des d'IC-V es diu que el nou rar la qualitat de vida de la gent que valor. No és transcendent que s'ha- Entenc que tothom vulgui manprojecte és molt més realista. Què ja viu a Sant Cugat. La nova centragin fet per separat. tenir les seves aliances, pel que puha millorat respecte de l'anterior? litat a la plaça de l'estació de Mira"Esquerra Republicana gui passar. Entenc que hagin de.vo- 4N0 preveia zones per a equipa- sol serà una de les primeres actualer quedar bé amb tothom, però el ments i serveis? cions que es veuran. Hi haurà una té una posició poc cert és que no he desqualificat ninzona comercial i un aparcament sub- No vull comparar aquest projecresponsable i fins i tot gú. Ho he fet sempre amb tot el res- te amb l'anterior. Són projectes di- terrani de 150 cotxes. pecte, com acostumo a expressarpoc compromesa. me. Si s'analitzen els arguments Els seus arguments d'ERC, no se sostenen per enlloc. Davant l'acusació que el projecte no se sostenen" SISTEMES mediambiental no és sostenible, poso un altre argument que no és ( una simple afirmació, és un estudi ELECTRONICS d'impacte ambiental impecable. - En els acords signats com a alMpSillí Penso que ERC obeeix a una vocalde amb el PSC i IC-V, £s'hi ini S - luntat política de fer oposició amb clou el Partit Popular, en tant que ITlKr CEí™S l O ^ T ' A T " un allunyament de la realitat. és equip de govern? - És un projecte de l'equip de go- Hi ha prou habitatge públic? vern, debatut i treballat dins l'equip - Al pacte amb el PSC, es diu que de govern, impulsat pel tinent d'aldel 10% d'aprofitament mig, alcalde de Ciutat Sostenible, Joan Carmenys el 60% el dedicarem a habibó. Quan es comença a discutir amb tatge públic. Pot suposar vora 500 o la resta de grups del consistori, està 600 habitatges públics, com a míperfectament assumit per la totalitat nim. '* 3 1 ^ de l'equip de govern. - Es podria arribar als 30.000 - Què en pensa de la posició d'Eshabitants nous a Sant Cugat en 2 0 AV. LLUÍS COMPANYS, 50 (ABANS querra Republicana? anys. Massa?


Setmana

ELS4CANTW6 Dijous,25 de gener del 2001

Creixement

Vertebrant la ciutat: Can Matas i el Camí dels Monjos EMILI BELLA

El nou projecte de creixement de la ciutat dissenya la creació de dos nous barris organitzats en 190 hectàrees, cosa que significa el 4% del tolal de Sant Cugat. Can Matas i el Camí dels Monjos seran realitat en 15 o 20 anys i estan encerclats per l'A-7, la carretera de Vallvidrera, la riera de Can VuUpalleres i la ciutat actual. La zona on finalment anirà a parar l'estació del Tren de Gran Velocitat queda fora d'aquests terrenys. A partir d'aquest desenvolupament, el consistori podrà tirar endavant el Pla del Centre, el Pla d'Equipaments i el Pla dels Districtes. Tot plegat amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels santcugatencs.

zmLm^imL ^ Í ^ ^ K

:•

Míí~^^^^2^<^i^}^_.^i

Aquest mapa mostra els dos nous barris emmarcats en el conjunt de la ciutat ja existent FOTO: CEDIDA

Can Matas tindrà 72 hectàrees, 20 de les quals seran per al parc del turó de Can Matas. Es crearà una nova centralitat a la plaça de Joan Borràs i es consolidarà la colònia del Bell Indret. El Camí dels Monjos tindrà 118 hectàrees i dos grans parcs: el bosc i la riera de VuUpalleres (12 hectàrees) i els turons de Santa Maria de Campanya (5 hectàrees). Es potenciarà l'estany de la Guinardera i es protegiran les tres masies existents a la zona: Can Bellet, Can C a n y a m e r e s - q u e serà el centre cívic- i Can Delaire. Hi haurà una nova centralitat a l'estació de VuUpalleres i es construirà una nova rotonda davant de Can Bellet per solucionar el problema del trànsit existent. A la clota de la Guinardera es reservarà un espai de 6 hectàrees per estudiar la ubicació de la ciutat esportiva. Un dels objectius del nou creixement és la recuperació del corredor verd que uneix Collserola amb la serra de Galliners. A banda, amb la construcció i millora de les infraestructures viàries, l'equip de govern té la intenció d'arribar a una mobilitat sostenible. L'ensenyament del futur

El futur barri de Can Matas limitarà al sud amb Mira-sol FOTO: CEDIDA

Finalment, la previsió d'equipaments preveu tres escoles de primària públiques més, amb capacitat per sis línies, dues més de concertades, amb dues línies, i una més de privada ,amb dues línies. Quant als instituts de secundària, segons el consistori, en caldran, quatre més, amb 12 línies entre Batxillerat i E S O - d o s de públics, un de concertat i un altre de privat-.I en educació infantil, la ciutat del futur necessitarà vuit centres nous (sis privats i dos públics) amb 17 línies.


Setmana

H S 4 C A N I O N S Dijous, 25 de gener del '2001

Entr®mst& El portaveu del Partit dels Socialistes, Jordi Menéndez, explica com van anar les negociacions amb l'alcalde per arribar a un acord sobre l'Eix Vertebrador. Segons Menéndez, el nou creixement ha de solucionar els dèficits d'equipaments que pateix la ciutat, entre d'altres.

Jordi M e n é n d e z . Portaveu local del Partit dels Socialistes

"Prefereixo 9 0 . 0 0 0 habitants amb benestar que no 6 0 . 0 0 0 sense res" EMILI BELLA - Sant Cugat -

— Què és per al PSC l'Eix Vertebrador i per què és important? - L'Eix Vertebrador era un risc i jo crec que l'hem convertit en una oportunitat. En podem treure beneficis per al conjunt del municipi i podem garantir, si es fan les coses ben fetes a partir d'ara, que aquest nou creixement es faci amb criteris, de sostenibilitat, garantint els serveis i els equipaments tant per la gent que hi va a viure com també per proveir de serveis la resta del municipi i compensar així els dèficits crònics acumulats. - Què en destacaria, del conjunt del projecte? - La voluntat de garantir que els ciutadans que hi vagin a viure tinguin els serveis necessaris i que hagi abordat també l'encaix amb la resta de la ciutat. Que no cometem l'error de fer barris aïllats i no vinculats amb la resta de la ciutat També és molt important el desenvolupament de noves polaritats, centralitats. Aconseguir crear un nou centre davant de l'estació de Mira-sol i un altre al voltant de la nova estació dels Ferrocarrils de la Generalitat al costat del Pins del Vallès és molt important per aquests barris perquè permetrà descongestionar el centre i facilitarà als veïns proveir-se de serveis.

tant, hem de saber-ho entendre però no desqualificar-ho. - ^No són massa 9 0 . 0 0 0 habitants? - A tots ens agradaria que la ciutat no hagués passat mai dels 25.000 habitants. Però hem de ser molt conscients que estem al voltant d'una gran conurbació metropolitana, que tenim un sòl urbà molt extens. La qüestió no és si són massa, sinó saber si amb 90.000 serem capaços de fer una ciutat còmoda, equilibrada, cohesionada... Tenim una oportunitat que poques ciutats han tingut. L'Eix Vertebrador és una oportunitat. La xifra no dóna prou informació per saber la qualitat de la ciutat. Prefereixo 90.000 habitants amb les comoditats i el benestar que necessitem, que 60.000 com estem ara, sense res. - Pel que fa a la participació ciutadana, n'hi està havent prou? - És allò que em preguntaves abans: Què ens hem deixat al tin* ter? Nosaltres vam fer pOSSible proposar fer un pla estratègic La pro

cies. Més altres coses, però el més rellevant hi és. - No es va quedar res al calaix? - Sempre hi queden coses, al calaix, però quan un comença una negociació, sap que no pot obtenir el 100% del que pretén, però estem satisfets del resultat. - Per què no es va fer un pacte més ampli, incloent-hi IC-V? - Hauríem pogut signar-lo tots tres, CiU, IC-V i el PSC. Si no es va fer una signatura conjunta va ser per "Hem de qüestions de calenque l'aparició de nou : " dari, perquè va anar 2 r posta tenia com a tot molt precipitaVeïnat Vagi al mateix horitzó l'Eix Verdament. Entremig, tebrador. Dibuixar Menéndez és partidari de l'obertura immediata de l'estació de Coll Fava F: E. G. hi va haver les fes- ritme que Vaparició el futur de la ciutes de Nadal, la disde nous serveis i tat no pot ser cosa l'aparició de nou veïnat vagi al macussió del pressu- Quines millores hi ha respecte exclusiva del goequipaments" teix ritme que l'aparició de nous post... Si haguéssim a l'anterior projecte? vern municipal. serveis i equipaments. Això és el tingut una mica més - Les dues més significatives han Hem aconseguit més significatiu del que hem signat de temps, hauríem estat evitar que es faci sòl residendos mesos d'exaquests dies. Fer reserva de sòl és anat a una signatura conjunta de cial a una banda del barri de la Guiposició pública. relativament fàcil. CiU, PSC i IC-V. Però tant és. Això nardera, que té vocació terciària, on - Creu que el seu acord amb CiU- Com van anar les negociacions? s'havien previst residències; una no té cap importància, perquè la P P ha d'estabhr un precedent? -Vam constituir una comissió dins millor distribució del residencial, coincidència amb els tres partits és - Nosaltres hem mantingut conel partit formada per Joan Gaya, el treciari i els equipaments i un molt àmplia. verses exclusivament amb l'alcalSalvador Gausa i jo mateix. Ens millor tractament dels espais lliu- Què en pensa de la postura de. No hi veig cap altra fórmula. El vam posar en contacte amb ells, d'ERC? , res. El més important del projecte que és més rellevant de l'acord és vaig dinar en privat amb l'alcalde - Que no els hem de desqualifiés el compromís amb l'equip de que es produeix una entesa entre dos cops. Van ser per tenir la mútua car. Em va saber greu l'actitud de govern de fer allò que no diu el plales dues principals forces de la ciugarantia que volíem arribar a un l'alcalde al ple desqualificant l'opinejament: fer les gestions perquè tat. El proper alcalde serà, previsiacord. nió d'ERC. Pots no compartir-la. els serveis realment existeixin. blement, de CiU o PSC. Sigui quin - Què és el que van voler inclouÉs evident que nosaltres no la comHem fet una tramitació urbanística sigui l'escenari, aquest tema no serà re al document? partim, però hem de saber que el peculiar. No ens hem limitat a aproobjecte de controvèrsia. I això no- El document que hem signat. que expressa ERC és una preocuvar uns instruments de planejament més ho poden assegurar les forces Són bàsicament les nostres exigènpació que existeix a la ciutat. Per urbanístic. Hem de fer possible que majoritàries.

mm ammt.

Masia de Ca n 'Ametller vista actualment des de l'autopista FOTO: CEDIDA

Masia de Ca n'Ametller vista des del mateix punt de l'autopista en un futur FOTO: CEDIDA

Dics verds reduiran la contaminació acústica Al m é s pur estil holandès, el nou creixement de la ciutat intentarà separar el soroll de les infraestructures que creuen la ciutat (A-7, E-9) de la vida urbana. L'Ajuntament ha dissen-

yat una sèrie de dics plens de vegetació que, a banda d'actuar de barrera acústica, milloraran el paisatge verd de la ciutat. I és q u e un dels principals objectius del govern municipal és el

de créixer amb respecte per al medi ambient, i mantenir espais d'interès natural no urbanitzats i potenciar el paisatge natural del Vallès, mantenir corredors ecològics i rieres natu-

rals. Per tot plegat, s'ha elaborat u n e s t u d i d ' i m p a c t e a m biental. El consistori identifica les diverses zones verdes a la ciutat, començant per les d'interès ecològic alt - t o r r e n t de VuUpalleres-, mitjà - b o s q u e tons dispersos, espais oberts i b a r d i s s e s - , per les zones h u -

mides a restaurar integrables a l'entorn urbà -riera de la Guinardera i estany artificial-, i les de valor paisatgístic actual o potencial - t u r ó de Can Matas, Can Canyameres, Can Bellet, Can Castanyer o l'ermita de Santa Maria C a m p a n y à - . / E . B (Sant Cugat)


Setmana

ELS i CANTONS Dijous,25 de gener del 2001

Can Busquets, Can Montmany...

Entrevista

- Què n'opina del pacte amb el

La setmana passada dèiem que l'alcalde Lluís Recoder i el portaveu d'Iniciativa per Catalunya-Verds, Francesc Godàs,

Partit dels Socialistes?

acabaven de signar un pacte sobre el creixement de Sant Cugat. En aquest número, l'ecosocialista ens dóna la seva vi-

- Vull deixar clar que nosaltres

sió del que ha de ser l'Eix Vertebrador.

no ens s u m e m al pacte a m b el

Fra n c e s c G o d à s • Portaveu local d'Iniciativa per Catalunya- Verds

original, concret. És complemen-

PSC. El nostre és més extens, és tari. Ells deuen tenir en compte

"Es la darrera oportunitat de fer 55 inversions necessàries i urgents

coses q u e no tenim en compte nosaltres i al revés. És cert q u e un grup polític ens ha volgut marginar en això. Els socialistes ens han volgut marginar d'aquest gran acord. Potser han pensat que era

santcugatencs. A més, ens per-

més important arribar a un acord

EMILI BELLA

met la construcció d'equipaments

a m b els grups municipals m é s

- Sant Cugat -

bàsics per a la ciutat, com la zona

grossos. La nostra reflexió ve de

esportiva, i permet també unes

lluny, ja és al programa electoral.

- Quines diferències hi ha en el

inversions, com als districtes, que

projecte actual respecte al de

no es podrien assumir. Aquesta

l'època de Joan Aymerich?

- Què en penseu, de la postura d'Esquerra Republicana?

és l'última oportunitat que té Sant

- J o la trobo bastant absurda. So-

-Totals! Primer que és més real

Cugat d'una operació urbanística

bretot quan ells han estat anys go-

amb el sostre, que estava mal pen-

per fer unes inversions q u e són

vernant amb CiU. Ara que vagin

sat. Després, també hi ha un can-

necessàries i urgents.

de puristes en creixement, si re-

vi d e la concepció d e la ciutat,

- Parlem del pacte signat amb

d'aquella ciutat jardí que s'ha anat

Convergència i Unió i amb el

creant, q u e és insostenible des

Partit Popular. Què és el que...

d'un punt de vista econòmic, però

- N o hem firmat cap pacte amb

també ecològic, s'ha passat a una

el Partit Popular. L'alcalde i jo, no

concepció d e ciutat compacta,

amb l'equip de govern.

més moderna. N o un creixement

- D o n c s això, què és el que

horitzontal, amb pols disseminats,

IC-V hi va voler deixar clar, què

sinó més racional, lent, connec-

L'ecosocialista Francesc Godàs en un moment de l'entrevista FOTO: E.G.

tat amb la ciutat. Molt més ben recollits els espais verds... Molt di-

"La postura purista d'ERC la trobo bastant absurda. Em fa la impressió que realment no s'han estudiat el projecte "

hi va voler incloure explícitament?

— IC-V normalment és contrà-

cament zero. El pla es contradiu,

- Que l'Ajuntament havia de te-

ria a un creixement tan impor-

però seria obrir un front on l'A-

nir la iniciativa amb el creixement.

tant. No els fa una mica de por?

juntament tindria les d e perdre,

L'òptica m é s original nostra és

absurd. Ells entenen q u e el pro-

- Que es fa una reserva d'equi-

- N o ens omple d'alegria. Nos-

quan ja té obert un front sud amb

aquesta visió global de la ciutat. El

jecte actual i l'anterior és el ma-

paments. Després ja veurem com

altres, per una qüestió d'equili-

Torre Negra. A part, l'operació

creixement ha d e beneficiar la

teix. Hi ha hagut una voluntat de

s'omple, però es fa la reserva su-

bri territorial considerem q u e a

dóna sortida a un canvi de ciutat

resta de la ciutat. Vam treure el

negociar a m b els grups polítics.

ficient pels equipaments per a la

l'àrea metropolitana el creixement

q u e p e r m e t un t i p u s d e cons-

compromís de preservar altres zo-

E m fa la impressió que realment

zona i per a tota la ciutat.

hauria de ser molt reduït i pràcti-

trucció m é s assequible p e r als

nes d'interès com Torre Negra,

no s'han estudiat el projecte.

ferent. - Què en destacaria?

Ei text dte i'acofii

cordem la Queixalada, ho trobo

®€$uip sfe §®w&m - #£?•>!/.

Reunits els Srs. Lluís Recoder i Miralles í Francesc Godàs i Bastida, respec-

8.- S'implantaran carrils-bici a tots els sectors.

dos sectors.

tivament alcalde de la ciutat i portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Ca-

9.- Així mateix, s'estudiarà la construcció d'una nova rotonda a la cruïlla de

21.- Vinculadaa un nou centre cfvic, es construirà una nova biblioteca que ser-

talunya-Verds,

la carretera de Vallvídrera-Manel Farrés í la solució al problema dels vehicles

virà als nous barris i a altres punts de la ciutat.

que optin per aquest punt, per tal d'accedir al casc urbà a través del carrer Mercè

22.- A part d'infraestructures útils per a esports federats, a les zones verdes

Que havent-se d'enfrontar a la decisió d'ordenar urbanísticament la part del

Rodoreda.

i parcs dels dos sectors, es reservarà un espai per a l'esport lliure (cistelles

territori de Sant Cugat del Vallès, integrada dins dels sectors denominats Turó

10.- A mesura que es desenvolupin els dos sectors s'introduirà un sistema efi-

de bàsquet, patinatge en diferents modalitats).

de Can Matas i Camí dels Monjos (Guinardera, Vullpalleres, Can Bellet i Can

caç d'autobusos urbans, que lligui els barris amb punts de la ciutat de difícil

23.- S'estudiarà la ubicació en la reserva d'equipament de 6 Ha de la Guinar-

MANIFESTEN

Canyameres), el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds expressa la

accés amb el tren.

dera de la futura ciutat esportiva.

seva conformitat amb el projecte plantejat per l'equip de govern municipal i,

11.- Juntament amb els aparcaments soterrats, es contemplarà la construc-

24.- S'ubicarà el tercer CAP, negociant en el seu moment que sigui una nova

alhora, els sotasígnants assumeixen el compromís d'incloure en el desenvo-

ció de places en superfície a l'entorn de les estacions. En tot cas, es contem-

Àrea Bàsica de Salut.

lupament dels sectors esmentats les següents propostes:

plarà que l'aparcament tingui un lligam amb el bitllet del ferrocarril.

A) Quant a l'execució del planejament i l'habitatge: 1.- En el desenvolupament es prioritzaran els sectors que tinguin des d'un pri-

25.- El creixement haurà de distribuir-se en el temps d'acord amb les possi-

tual es cobrirà la Ronda a la zona de ta projectada estació dels FGC a Vullpa-

bilitats de la ciutat i, en tot cas, en relació als serveis i a la mobilitat.

lleres.

26.- Per tal de no ultrapassar el límit dels 90.000 habitants, es donarà per

mer moment unes majors possibilitats d'integració a la ciutat i/o amb capa-

acabada la ciutat i es protegiran els espais a determinar. S'estudiaran de for-

citat de mobilitat a través del transport públic ja existent els sectors de continuïtat amb el Parc Central, el sector més proper a l'estació de Mira-sol (Can

E) Quant a la població

12.- Per tat de permetre la permeabilitat i la relació amb la trama urbana ac-

C) Quant al medi ambient i la sostenibilitat

ma global els espais qualificats de sòl urbanitzable no programat de cara a la

13.- Es construiran zones de vianants i cíviques en tots els sectors.

seva possible protecció.

Mates) i el sector al voltant de la nova estació dels FGC.

14.- Els edificis públics i els privats introduiran mesures ecològiques i d'efi-

27.- S'elaborarà un Pla d'Ordenació de la Floresta.

2.- Igualment es prioritzaran les promocions socials i els equipaments es-

ciència energètica, especialment en el referent a l'energia solar.

28.- En el marc del nou sistema de mobilitat de la ciutat, es tramitarà la de-

sencials per al funcionament dels barris.

15.- Les xarxes de serveis hauran d'estar soterrades. Es valorarà, en els pro-

safectació dels carers de Mira-sol.

3.- Les promocions.de PROMUSA es contemplaran en els dos sectors, equi-

jectes d'urbanització, la construcció de galeries de serveis en els nous sectors.

29.- Es garantirà la no-urbanització de Torre Negra, reiterant-se en aquest

librant les diferents tipologies d'habitatge de promoció pública, de tal mane-

16.- Et sistema de parcs i enjardinament seguirà el criteri de mantenir una

moment, la voluntat de preservació integral del sector i la d'accelerar el pro-

ra que la proporció de règim especial, general i de lloguer superin la de lliure

flora autòctona i també mantenir algun tipusd'activitat, de les que actualment

jecte de protecció.

taxat.

s'estan realitzant a la zona. En tot cas, es descartarà un tipus d'enjardinament

F) Seguiment del document

amb gespa anglesa o espècies d'elevat consum d'aigua.

30.- El model de ciutat i el seu desenvolupament ha de ser un àmbit de dis-

17.- Es protegiran al màxim les rieres i altres valors naturals i arquitectònics

cussió i participació constant. Des del punt de vista institucional, el debat, el

4.- Es discutirà i es definirà correctament tot el Pla de Mobilitat de la ciutat abans

de la zona.

seguiment i participació de tots els grups municipals ha d'anar més enllà del

que comenci el desenvolupament efectiu dels plans.

18.- S'estudiarà la possibilitat de comunicar el Parc Central amb la seva con-

tràmit de l'aprovació. En aquest sentit, la comissió informativa de Ciutat Sos-

5.- S'haurà de contemplar la Ronda Nord com a distribuïdora de trànsit en la

tinuació per sota de la carretera de Vallvidrera.

B) Quant a la mobilitat

mesura que determiní el Pla de Mobilitat.

tenible farà un seguiment del desenvolupament de l'ordenació i s'informarà a bastament, acceptant suggeriments especialment del consell de districte de

6.- En el sentit anterior, s'estudiaran alternatives a la penetraciódel centre de

D) Quant als equipaments

Sant Cugat per la carretera de Vallvidrera-Rius i Taulet, fent que els vehicles

Els nous barris hauran de poder desenvolupar el màxim d'activitats i gaudir

Mira-sol, de les entitats veïnals del districte esmentat i del Parc Central. 31.- S'estudiarà la millora de la descentralització i de la participació

vagin a la segona de les rotondes projectades de manera que accedeixin a la

dels serveis bàsics en el seu territori. A l'efecte:

ciutadana per tal d'adaptar-la a les dimensions i necessitats de la ciutat.

Ronda.

19.- Cadascun dels sectors haurà de comptar, com a mínim, amb una escola

7.- S'estudiarà la modificació de l'actual rotonda-hipódrom, en entendre que genera conflicte i que amb la nova ordenació i la mobilitat conseqüent perdrà

bressol municipal, un centre públic d'ensenyament primari, els equipaments esportius bàsics i un centre cívic.

I en prova de conformitat, signen el present document a Sant Cugat del

el seu sentit.

20.- Es garantirà la implantació d'un institut d'ensenyament secundari per als

Vallès, 13 de gener del 2001

ELS 4 CANTONS va publicaren el número anterior l'acord entre l'equip de govern municipal tel PSC


Publicitat

ELS4CANIONS Dijous, 25 de gener del 2001

Ma

oe

aet Cuinat Tomàs Grau Aquarel·les d'Octavi Galceran

iüllfti

wmMÉKmk

&r.

*s>

fc

Un recorregut històric per les nostres masies

EIS4CANTQNS £7 "diari" de Sant Cugat


Publicitat

8

ELS 4CA1YF0ÍNS Dijous, 25 de gener del 2001

"ai

« Oi 3

o -ui

£ o

n3 C

O H

IX

O

cv

00

Oi

O

C

u->

ix

J3 1-1

\

oo na

U

O

EQ

[033

1% T

D I

F DI T lnimii

Hm®^

• •

Amb la forta competència existent al món de les publicacions resulta indispensable que aquestes responguin als objectius per als quals han estat creades. Disseny, continguts, àmbit d'actuació, públic objectiu... són condicionants a tenir en compte per realitzar un producte coherent i de qualitat. A P&E posem a la seva disposició tot un equip de professionals del disseny gràfic, la publicitat, el màrqueting i el periodisme per oferir un servei integral en publicacions tant internes com externes. A P&E Comunicació treballem per la seva imatge.

The Creative Answer

IDENTITAT

CORPORATI VA.COMUNICACI 0 GRAF I CA.D I SSENY

ED ITORIAL.PUBLICI TAT.ESTANDS.MULT I ME D I A


EIS 4 CANTONS

Política Dijous, 25 de gener del 2001

P u b ï i c a c í

^r^igents de CDC presenten el llibre 'Des del centre esquerra' Es tracta d'una visió crítica de la societat democràtica actual catalana

Inaugurada una escola de polítics locals a la UAB E.B. - Cerdanyola/Sant Cugat -

Als quatre autors del llibre els uneix la seva militància a Convergència Democràtica de Catalunya. Als quatre autors del llibre els uneix el seu esperit crític davant la realitat circumdant, que plasmen a 'Des del centre esquerra'. EMILI BELLA - Sant Cugat -

L'alcade Lluís Recoder i els quatre autors del llibre van presentar dilluns, al cafè del Teatre Auditori, davant d'una trentena de persones, entre les quals hi havia diversos regidors de l'Ajuntament i vocals, de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. El periodista i exdiputat al Congrés, Pere Baltà, va explicar que després de gairebé un quart de segle de democràcia "no n'estem prou satisfets. Hi ha un grau d'insatisfacció". Baltà exposa al llibre la seva visió sobre dos nacionalismes enfrontats, "el democràtic, nostre, que ha inten-

lució Industrial, la creació de classes "i de misèria", assenyala. Al seu torn, l'exdiputat al Congrés i diputat al Parlament, Rafel Hinojosa, se centra en les desigualtats socials com la inseguretat laboral dels joves. D'aquesta manera, Hinojosa pensa que "el problema de l'estat del benestar no és econòmic, sinó polític", ja que depèn de la voluntat política el repartir adequadament els recursos de què disposa. Finalment, el professor i exdirector general d'Ensenyaments Generals i Artístics, Miquel Reniu, va afirmar que la publicació és una reflexió crítica sobre "la nació i les persones", amb una mirada crítica a la situació actual, Teatre-Auditori FOTO: E.GAS ALLÀ d'"indiferència per part de la tat renovar la societat", i "l'espa- per no apagar el foc de les idees". gent jove i d'indefensió dels més nyol, basat en el caciquisme i en Al seu capítol, el també diputat grans, en veure el projecte de nael projecte d'un somni imperia- al Parlament de Catalunya, par- ció inacabat". la dels diversos desafiaments L'alcalde Lluís Recoder, que lista". Per la seva banda, l'historiador amb què es troba la societat ac- va presentar l'acte, va assegurar i exconseller de Cultura de la tualment, com el de no voler tor- que és important que quatre pernar "a la llei de la selva". En sones com els autors del llibre Generalitat, Joaquim Ferrer, va aquest sentit, fa un repàs histò"s'hagin aturat a pensar per reargumentar que Des del centre esric del que va suposar la Revodefinir el pensament polític". querra és "material combustible,

C à r r & c

El consell nacional d'Unió expulsa del partit el florestà Josep Vergés E.B. - La Floresta El consell nacional d'Unió Democràtica de Catalunya va decidir expulsar, dissabte passat, el militant santcugatenc Josep C. Vergés, que ja ha qualificat de "farsa increïble" el procediment seguit pels democristians. Segons el florestà, la consellera de Justícia, Núria de Gispert-nova presidenta del partit també des de dissabte-, va assegurar-1'hi que es faria una audiència prèvia a Vergés abans de tramitar l'expulsió. L'exmilitant democristià qüestiona la capacitat de Gispert per haver dit que "la llibertat d'expressió té límits", en referència als articles

que Vergés ha publicat a la premsa. "La única acusació és publicar dos articles demanant responsabilitats polítiques als dirigents d'Unió per corrupció. Vostè no té cap simpatia per la llibertat d'expressió, però com a consellera de Justícia té el deure de respectar la llei". Aquest és un fragment de la carta que Vergés ha enviat a De Gispert. "Abans d'expulsar-te t'han de convocar per explicar-t'ho", esgrimeix Vergés, que afegeix que "el procés no ha seguit els estatuts d'Unió: els inquisidors no eren independents, no s'han admès proves, no he tingut accés a l'expedient, els plaços per part de l'acusació s'han allargat a conve-

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va inaugurar divendres l'escola d'estudis per a càrrecs electes. L'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, el regidor d'Economia i Hisenda, Pasqual d'Ossó, i la regidora de Serveis Personals, Àngels Ponsa, van assistir a l'acte, que va presidir el cap del govern català, Jordi Pujol. El rector de la UAB, el santcugatenc Carles Solà, va presentar la nova escola a l'Hotel Melià Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), que es dedicarà a la formació de regidors i alcaldes. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Catalana de Municipis, que compta amb la col·laboració de l'Escola de Doctorat i de Formació Continuada de la universitat. Entre els assistents també hi havia el secretari d'organització de CDC i alcalde de Castellar, Joaquim Maria Corominas, i l'alcaldessa de Cerdanyola, Cristina Real, entre d'altres.

Reunió de la federació de comarques de CDG E.B. - Cerdanyola/Sant Cugat -

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va celebrar dijous una reunió de la Federació Barcelona Com a r q u e s a l ' H o t e l Melià Campus de Bellaterra. L'acte va ser presidit pel nou conseller en cap de la GeneJosep Vergés acaba de publicar 'Tots els homes de Duran' FOTO: E. GASALLA ralitat, Artur Mas, i va compniència, i la comissió de garanties dels imputats en el cas. tar amb la presència de dique proposa l'expulsió es manté Vergés ha demanat per carta al versos representants del món en l'anonimat". president de la Generalitat, Jordi polític local de CDC, com el En aquest sentit, el santcuga- Pujol, una investigació oficial. A president del partit, Ramon tenc assegura que de les tres per- l'escrit li pregunta: "Quan el dicBonastre, el convergent Masones de la comissió, una treballa tador Franco el va condemnar gaunel Pardo -expresident del en una empresa relacionada amb dia d'unes garanties processals i PI a Sant Cugat-, o el gerent el cas Pallerols, mentre que una un dret a parlar en persona que jo de l'Ajuntament, Jordi Tusegona està relacionada amb un no he tingut". rull.


HS 4 CANTONS

illlO

10

Dijous, 25 de gener del 2001

d I t o r l ml

EUS CANTONS Setmanari independent de Sant Cugat del Vallès PREMSA "LOCAL

No s'ha de ficar tot al mateix sac

Carrer Sant Antoni,42-44, 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 589 62 82 - Fax 93 674 20 24 Adreça electrònica: els4cantons@totsantcugat.com

Consell d'Administració Ramon Grau (president) Director Josep Maria Vallès

A

Portada/Opinió: J.M.V; Política/Entorn: Emili Bella; Societat: Ester Castanyer i Magda Méndez; Esports/Con traportada: Àlex López; Cultura: Marga Almagro Economia/Comarca: Mícol Sabaté Comercial Clara Espasa C o n s e l l Editorial Ramon Grau (president), Víctor Alexandre, Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Albert de Pablo, Rogeli Pedró, Ramon Pros, Lluís Puig, Emili René, Montserrat Rumbau, Paco Soler, Josep A. Teixidó, Joan Tortosa, Josep M. Sans Travé, Joan Troyano, Núria Zabala, Manel Pardo i Pepa Martín Subscripcions Sinda Gómez Fotografia E. F. Gasalla i Enric Fabre Disseny i maquetació Susanna Dicenta i Marta Cabrol Correcció Blanca Pi i Jofre García Impressió Rotimpres Tel. 972 40 05 95 Distribució Mailing Vallès S.L. Tel. 589 23 71 Dipòsit legal: GI-405-93 Eh 4 Cantons expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles signats expressen l'opinió dels seus autors, que Els 4 Cantons no fa seva necessàriament. Publicació adherida a:

(s)ACPC

Associació Catalana de la Premsa Comarcal

q u e s t a s e t m a n a e n s fem ressò a E L S 4 C A N T O N S del t e m a d e les vagues boges: continua creant certa alarma social, atès q u e se'n continuen detectant casos a l'Estat espanyol. L'alarma no s'aprecia al carrer, però sí q u e es detecta a les carnisseries d'arreu, on es registra una disminució en les vendes de carn de vedella i a Sant Cugat no és una excepció. Segons els establiments, la venda de vedella a la nostra ciutat ha baixat d'entre un 30 i un 50%. Com a conseq ü è n c i a lògica, l'escorxador municipal de Sant Cugat t a m b é ha reduït en un 25% la matança de vedelles. E n aquest sentit, cal recordar que l'escorxador de Sant Cugat està matant vedelles q u e no superen els deu mesos de vida i la popular malaltia s'ha detectat fins ara només en vaques de 30 mesos. Els q u e regenten les carnisseries de la ciutat asseguren q u e no han perdut clients i que aquests confien en el gènere q u e t e n e n a la venda, però les xifres parlen per si soles. S'ha produït una segona crisi de l'an o m e n a t efecte de les vaques bojes i s'està notant. Si b u s q u e m responsables del per-

q u è de tot plegat hauríem de mirar a m u n t i parlar del govern central, i fins i tot de la Unió Europea. Sembla difícil de creure q u e en ple segle XXI, amb els avenços existents, a m b els r e g l a m e n t s i n o r m a t i v e s aprovades, a m b els controls estab l e r t s , e t c , es p r o d u e i x i n t e m e s com aquest. És evident q u e les polítiques en aquest àmbit no han estat efectives, tot al contrari. N o és de r e b u t q u e un ministre del govern espanyol digui una cosa sobre aquest afer, un segon opini de manera diferent i que, finalment, per arreglar malentesos, hagi de sortir un vicepresident del govern per constituir una comissió de crisi que no c o m p t a a m b els dos ministres anteriors. Si l'administració pública no és capaç primer d'informar amb rigor, claredat i transparència i posteriorment de transmetre tranquil·litat i confiança a la població, aleshores és quan es crea certa alarma social sobre un tema d e t e r m i nat i p r o v o q u e n efectes n e g a t i u s com la d i s m i n u c i ó d e les v e n d e s d'un producte i, per tant, el fet que un ciutadà decideixi no consumir un producte determinat, potser, sense cap necessitat.

D e vegades fins i tot hi ha qui responsabilitza de qüestions com aquesta els mitjans de comunicació quan aquests t e n e n i tenim l'obligació d'informar del q u e passa sense treure ni afegir absolutament res. Però, insistim, els responsables polítics, com en altres coses que afect e n els c i u t a d a n s , no han e s t a t a l'alçada de les circumstàncies. La Unió Europea ha caigut en el descontrol en no detectar la filtració de pinsos anglesos i en el mercat negre de la carn. Però baixant a l ' à m b i t local, les carnisseries d'aquí mereixen la nostra confiança i cal creure q u e són professionals amb reconeguda experiència q u e segur q u e volen el millor per als seus clients, molts de diverses generacions. Una majoria de carnissers de Sant Cugat crien els vedells a Sant Cugat mateix amb pinsos fets exclusivament amb prod u c t e s vegetals i controlen tot él procés, inclòs el sacrifici dels animals, q u e mai superen els 10 m e sos de vida. Per tant, als taulells del nostre comerç tradicional hi arriba la qualitat exempta de desconfiances. Cal tenir-ho en c o m p t e i no ficarho tot al mateix sac.

C/ Mertè Rodoredo, 8. Local 7 Tel. Fax 589 23 71 Soni Cugat

D i s t r i b u c i ó d'ELS 4 CANTONS als subscriptors

C a r te

s

d e l s

l e c t o r s

I

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir d e les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar a m b inicials o p s e u d ò n i m si ho sol·licita, però l'original ha d e venir signat i és imprescindible q u e hi figurin el domicili, el telèfon i el n ú m e r o d e D N I o passaport del seu autor. E L S 4 C A N T O N S es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret d e resumir-los quan ho consideri oportú.

Cavalcada de la Floresta

Llegint els reportatges que han sortit a la premsa local sobre la cavalcada de Reis a la Floresta, el fet més important que s'anomena és el petit accident de trànsit que va succeir. No els cinc-cents quilos de caramels que es van repartir entre els assistents, ni la carrossa dels dimonis, ni la dels pastorets, etc. Com a florestà em sap una mica de greu, que el més important siguin els accidents i no l'organització dels actes. Ja que el darrere hi ha gent que estan moltes hores treballant perquè tot surti bé.

La taula d'orientació embrutada

Al setembre del 1999, el Club Muntanyenc Sant Cugat va inaugurar una taula d'orientació situada a la serra del turó de Can Camps i més concretament al turó Mataric, a la zona nord del terme municipal de Sant Cugat. Des d'aleshores, el lloc ha estat punt de referència per excursionistes, però dissortadament, no per a persones incíviques, que ara fa quinze dies el van embrutar i fer malbé. Aquest fet ja va passar fa uns tres mesos, i aleshores, socis del CMSC el van arreglar. Sap greu que projectes que surten de la il·lusió popular i col·lectiva, hi hagi gent que no els respecti. Xavier Sans Cordomí Esperem que després de la neteja que es farà aquests dies,

aquest cop i una vegada per totes, la zona sigui un lloc on, quan hi passin excursionistes, tinguin un punt d'orientació per veure la serra de Collserola i el nord del municipi, en què veiem des de Sant Llorenç fins a Montserrat. Jordi Roca Sobregrau Josep Castellví Colomer

A Sant Cugat, el sud també existeix

Quan vaig llegir en el TOT Sant Cugat (núm. 745) que "l'Ajuntament està ultimant per al 2001 un pla d'obres i serveis per als ciutadans", em vaig dir: "Ara, ara a la fi ens ha tocat a nosaltres". Amb avidesa em vaig posar a llegir però, oh! decepció, sembla que la plaça d'en Coll

"Tfewl-cn

S e w e r

i

en

Y i t &


Opinió

H S ÍGWTOJNS Dijous, 25 de gener del 2001

Car* no està inclosa en el pla esmentat. Un cop més som relegats a l'oblit, en favor de noves construccions d'aparcaments subterranis així com la transformació de certes Nplaces (amb l'excepció de la d'en Coll) amb el fi que els vianants puguin passejar sense haver de vigilar el trànsit dels cotxes. Mentrestant, els veïns d'en Coll ens juguem el físic enduent-nos bons ensurts cada cop que intentem canviar de vorera o volem accedir al mateix centre de la plaça. Una plaça que, llevat dels plataners que hi ha, deixa molt a desitjar, i no sols estèticament, però el que és més important, com a indret lúdic (sota un munt de cables de l'electricitat), ja que sembla que els serveis de l'Ajuntament la tenen oblidada en un estat pèssim. Senyor Recoder, anit vaig tenir un somni, vaig somiar que vostè, satisfent torts (PSOE), inaugurava una nova plaça d'en Coll, i posats a somiar, amb alguna escultura d'un artista local. Atentament,

rra per tirar endavant els objectius fitats. Felicitats a tot l'equip organitzador d'aquesta trobada i també, encoratjar a unir-s'hi en alguna altra ocasió a totes aquelles persones que no n'han pogut gaudir per qüestions diverses. Ha estat inoblidable. Conxita Santolària i Arderiu

Pedrera

Berta

Ha esclatat un nou conflicte mediambiental a la nostra ciutat: volen convertir la Pedrera Berta, situada entremig de Sant Cugat i el Papiol, en l'abocador de residus metropolità. Un nou conflicte que s'afegeix a la llarga llista dels quals pot presumir la nostra ciutat i la comarca del Vallès Occidental (Torre Negra,

is

Ie c

r s

agents de canvi i executors del desenvolupament de là nostra ciutat. Durant el debat es va ressaltar la importància tant del fet que l'administració local faciliti i doni la informació del model de ciutat que pretén, com de la sensibilització i educació de tots els implicats (vianants, automobilistes, residents...), el respecte als espais naturals, però sobretot la participació ciutadana. Som els ciutadans qui amb la nostra veu hem de dir quin model de ciutat volem i l'administració com a representant nostra és qui ha de gestionar el desenvolupament del mateix. Com a ciutadana crec que en el procés de creixement en què Assemblea de Maulets de Sant Sant Cugat es troba cal potenCugat ciar aquesta participació a traApartat de Correus 445 vés de debats com l'esmentat o facilitant per altres vies la co-

nunciar que: • L'actual equip de govern municipal fa una política d'aparador respecte al tema del reciclatge que només serveix perquè es rentin la cara. • La instal·lació d'aquest abocador, com acostuma a ser habitual, només respon a interessos polítics i empresarials (curiosament, sempre units). Fem una crida a tota la gent de Sant Cugat perquè diguem no a aquest abocador i volem deixar clar que utilitzarem tots els mitjans que tinguem al nostre abast per impedir-ne la instal·lació. Ens neguem a especular amb la natura perquè ens hi juguem el futur de la Terra i de les generacions futures!!

El bosc

plora

Aquesta carta va adreçada a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a tothom qui estimi la natura. Sóc una veïna de Sant Cugat a qui li agrada gaudir de la natura, hem sento privilegiada per Roser tenir l'entorn natural que hi ha a la nostra ciutat, i sovint surto a passejar pel bosc amb la meva Veïna de la plaça d'en Coll família; a la zona de Valldoreix, concretament al passeig Pinzà i voltants, l'Ajuntament ha decidit fer neteja del bosc per la prevenció d'incendis. Aquest matí hem anat tot passejant; en arribar als boscos d'aquesta zona de Valldoreix, davant la meva sorpresa he pogut apreciar un paisatge desolador, m'ha envaït una gran tristesa en veure la destrossa que ha fet l'empresa, ala Darreres jornades qual l'Ajuntament ha encarregat aquesta tasca. Simplement: han destrossat el bosc. Han arrasat amb tot el que s'han trobat per davant, independentment del tipus d'arbre, planta, han tade Taizé llat arbres immensos i fins i tot n'Jian ferit d'altres que després no han acabat de tallar..., és depriment el paisatge que ha quedat. Aquestes darreres jornades de Jo, evidentment, estic d'acord amb la neteja dels boscos per la prevenció d'incendis..., però Taizé, hem tingut el privilegi això no implica la destrucció del bosc. d'haver estat celebrades a BarI ara em pregunto: ,:amb quin criteri l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès protegeix al pi d'en celona i rodalia. 80.000 persoXandri i al mateix temps assassina els pins del bosc del costat? nes, majoritàriament joves d'arreu d'Europa, han vingut a Una persona que estima la natura visitar-nos, conviure amb nosaltres i omplir els nostres esmunicació i aproximació del ciupais de color, alegria i missatges camp de golf de Torre Blanca, vial Sud, TAV..). Un debat obert a tadà amb la seva administració. de pau. Rosa Martín El Grup de Natura, un cop la ciutadania Pels que ho rfem pogut viure de prop, ha estat una experièn- més, ha sabut treure a la llum El passat dia 16 de gener es va cia fantàstica, d'aquelles que públicauna operació que, dés de deixen empremta. Indepen- l'Ajuntament i els diferents par- debatre en una taula rodona la dentment de les creences reli- tits polítics, es volia portar en el Mobilitat a Sant Cugat, dins del Racisme institucional més absolut dels silencis. Han Cicle de Debats sobre el Terrigioses de cadascú, el punt àlgid sabut denunciar tots els proble- tori i el Creixement que orgaDes del passat mes de dede connexió, tot i havent-hi la dificultat idiomàtica, ha estat mes ambientals que pot generar nitza la Fundació Sant Cugat. sembre el col·lectiu Sant Cugat lesganes de voler-se entendre. la presència d'aquest abocador al Des d'aquestes línies vull do- per a Tothom ens hem posat a Les intencions s'han expressat bell mig de Collserola i han tor- nar gràcies a la Fundació per la treballar per tal d'oferir un esamb la mirada, un sincer som- nat a deixar clar que els partits organització d'aquests debats pai de trobada i d'intercanvi enriure de benvinguda i l'expres- polítics que ens governen es pas- permetent que la informació tre el conjunt del col·lectiu imarribi al ciutadà i en faciliti la migrant i els autòctons de la sió solidària i amiga que ha obert sen pel forro les lleis (i mira que n'hi han poques!) que servei- participació. Vull agrair als mem- nostra població, obrint les portes les portes de cada llar. bres de la taula i públic per la de l'Ateneu Santcugatenc perHan estat pocs dies, d'intensa xen per protegir el medi (en aquest cas és la llei de residus). seva participació, i destacar el què pugui dur a terme les acticàrrega de missatges i conductes Des de l'assemblea de Mau- valor de l'aportació d'un estudi vitats que, en funció de la seva admirables. Hom s'atura a pensar. L'ésser humà té problemes lets de Sant Cugat volem donar al desenvolupament de la ciu- situació, necessitats i motivade comunicació? Tot plegat fa el nostre suport al Grup de Na- tat, la participació del comerç, cions,sorgeixin. l'opinió i implicació del ciutadà Pensem també que la nostra pensar que no. Sigui quina si- tura i a la Federació de Veïns en gui la provinença de cada indi- la seva reivindicació i volem de- i l'Ajuntament, tots ells com tasca resta incompleta si no devidu, es detecta un manifest desig de relació i intercanvi cultural, sempre que l'interlocutor tingui les mateixes intencions. I doncs, d'on radiass<;*,0 Assessorament Fiscal i Comptable quen tantes guerres, Planificació Fiscal atemptats, conflictes...? Ben Serveis d'Assessorament Financer segur que no prové de la gran Assessorament i Planificació Laboral massa de persones que vivim Serveis Jurídics el dia a dia, on amb més o "•i!Pl )P Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 1784»Fax93 590 3010 • 08190 SANT CUGAT menys intensitat, cadascú lluita i posa el seu gra de so•

BELL

(JATS

11

nunciem l'actitud hipòcrita, paternalista i en molts casos xenòfoba de les institucions. Aquest darrer mes, com aquell qui no ho vol, s'ha aprovat la reforma de l'actual llei d'estrangeria, proposada pel PP i recolzada pels seus socis de CiU i CC, retallant encara més els drets fonamentals de milers de persones que conviuen amb nosaltres. Així, el dret de reunió, el dret de sindicar-se, el dret de vaga, el ple dret a una educació i sanitat pública, entre d'altres, desapareixen per als immigrants irregulars. Davant d'aquest nou marc d'aparheid jurídic manifestem: 1. Que els drets fonamentals són inherents a totes les persones. 2. Que no podem parlar d'integració quan es dicten lleis restrictives i que pretenen condicionar els drets de les persones a la possessió d'una determinada nacionalitat o d'un determinat tros de paper. 3. Que la reforma avala i fomenta actituds xenòfobes i racistes entre la població. 4. Que la reivindicació de CiU de poder decidir la quota d'immigrants per a Catalunya reflecteix una actitud purament instrumentalista i mercantilista de la immigració que contempla el món sencer com si fos un supermercat ple d'ofertes de mà d'obra barata a disposició de la patronal catalana. 5. Que no es pot pretendre regular els fluxos migratoris transformant les companyies de transport en policies auxiliars a l'estranger. 6. Que els governs europeus, amb els seus propòsits de blindar les fronteres, són els responsables de les màfies, de les morts i les tragèdies humanes de la immigració. Si les persones pobres paguen més de 200.000 pessetes per venir amb pasteres, tot arriscant la vida, és perquè la legalitat els impedeix venir amb ferri per menys de 5.000 pessetes. Per tot això reivindiquem un ple dret a la lliure circulació de les persories, tal com passa amb la lliure circulació de capital i mercaderies, els quals són uns dels causants que empenyen la gent a emigrar del seu propi país. Des de Sant Cugat per a Tothom també creiem que la millor llei d'estrangeria és la que no existeix. Recordeu que ens reunim a l'Ateneu els dilluns i dimecres de 19 a 21 hores, i el dia de trobada és el diumenge a partir de lesl7 hores. Sant Cugat per a Tothom


12

Opinió

ELS4CAlYro]>6 Dijous, 25 de gener del 2001

G & t í@

S

els

l e c t o r s

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible • que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Aigües de la Floresta Pearson, SCCL informa sobre la piscina de la Floresta Sobre aquest tema se n'ha parlat molt, des de diferents fòrums i des de diferents postures. Potser qui menys n'ha parlat ha estat l'únic promotor per dotar la Floresta d'aquest equipament. Tan aviat com es va procedir a fer el traspàs de l'explotació del servei d'aigua a SAUR ara SOREA, la Junta de la Cooperativa va plantejar el tema de l'assemblea, i una vegada aquesta va aprovar la proposta (11-6-1994) es va plantejar a l'Ajuntament. Inicialment, aquest en principi no ho va veure amb bons ulls, al·legava el senyor alcalde que altres barris també ho demanarien, que l'Ajuntament no ho tenia previst, que el cost de l'explotació seria molt elevat, etc. Davant d'aquesta reacció, la junta de la Cooperativa va insistir i contrastar totes i cadascuna de les negatives amb aportacions

positives, fins al punt de capgirar la postura de l'Ajuntament. En aquests moments, només hi va intervenir, com és lògic, la junta de la Cooperativa que sempre va tenir informada a l'assemblea. Per altra banda, cal remarcar que la junta sempre ha plantejat la piscina com una piscina per a l'esplai i per al lleure, no disposem dels diners per plantejarnos altres programes més ambiciosos, si bé també des de l'assemblea s'ha plantejat que en un futur pogués ser coberta. Sobre aquest tema la junta de la Cooperativa, sempre ha manifestat que es plantejarà una piscina feta de tal manera que reuneixi les condicions que en un futur pugui ser coberta i com abans millor. Ara que ja es comença à veure a prop l'inici de les obres, és quan s'obren altres fòrums per dir-hi la seva i per defensar el patrimoni de la Cooperativa, quan aquest existeix gràcies a una pulcra i encertada gestió de les diferents juntes de la Cooperati-

va, sense ajudes externes. És per això que voldríem precisar uns quants punts per la tranquil·litat de tothom. 1. Tot el que s'ha fet i es farà ha estat aprovat i ho serà per l'assemblea de l'entitat, i per ningú més. 2. La Cooperativa no fa ni farà entrega de cap patrimoni a l'Ajuntament, es farà l'obra i la Cooperativa signarà les corresponents certificacions segons l'obra realitzada i aquests imports seran pagats al contractista. 3. El seguiment de l'obra el farà la comissió nomenada a l'efecte per la junta, més dos representants nomenats per l'assemblea. Tot això es farà d'acord amb el conveni signat ambl'Ajuntament i aprovat per l'assemblea. 4. Per raons òbvies, l'assemblea de la Cooperativa és l'única entitat de la Floresta que representa tots els florestans. Tothom té un comptador d'aigua. Malgrat això, quan l'assemblea va aprovar el projecte i el conveni, aquesta junta va convocar totes

El

les associacions i entitats del districte a fi d'informar-los detalladament tant sobre projecte com sobre conveni. Només l'AEC va assistir-hi. Cap altra entitat ni associació va assistir a la convocatòria. I n d e p e n d e n t m e n t d'això, aquesta junta està oberta a qualsevol aclariment o intercanvi d'opinions. Des de la junta sempre s'ha tingut clar, entre d'altres, la missió d'informar. Estem oberts a tothom. Cordialment,

hi havia localitats per a cap de les dues representacions programades. Després, més tard, em vaig assabentar per casualitat qüe s'havia progamat una cinquena sessió, per a la qual tampoc quedaven entrades. Després, parlant amb altres amics, vaig saber que hi havia moltes persones que estaven en la mateixa situació que la meva família, és a dir, que ens vam quedar amb les ganes, i més sabent que va ser tot un èxit. El motiu de la present carta és per demanar a l'Ajuntament de Sant Cugat, que crec que és el proLa Junta de la Cooperativa ductor de l'obra, que programi més representacions, tenint en compte que és una obra que par'Pedra i Sang' la de la història santcugatenca i Enguany, la Companyia Tetra- que pot ser interessant, tant per teatre, en l'espai habitual del a la gent del poble com per a la claustre del Monestir per Nadal, gent nouvinguda i per a la seva ha representat l'obra Pedra i Sang, integració. basada en l'assassinat de l'abat Biure. Com en altres ocasions, em vaig disposar a comprar les entrades i, quina va ser la meva Leonor Vilar Bonete sorpresa quan em van dir que no

s o t e r r a n i

Noves

malalties EULÀLIA SANCHO

D

arrerament trobem moltes notícies als mitjans de comunicació que fan referència a la Salut Pública^ Això fa que ens alarmem i ens fa pensar que cada vegada hi ha més riscos per a les persones, que la vida se'ns complica. Sovint, a més, és difícil esbrinar què hi ha realment de cert en tanta proliferació de notícies sobre temes sanitaris, entre informacions, que poden semblar, i que són, a vegades, contradictòries. Si fem un repàs dels darrers mesos, hi ha tres temes recurrents: les vaques boges, l'anomenada síndrome dels Balcans, i la legionel·la. Tots ells semblen problemes emergents i de fet, només n'hi ha un que sigui nou, que és el suposat efecte de les ra-

diacions per urani empobrit entre els soldats que van estar destinats als Balcans. El mal de les vaques boges no és pas un tema nou, es tracta d'un rebrot informatiu sobre un problema que fa anys que es coneix, especialment a la Gran Bretanya, i que s'està estenent per a la resta de països comunitaris. No ens enganyem, no és pas un problema banal, però cal recordar que a l'Estat espanyol no s'ha diagnosticat cap cas, entre les persones, de la variant humana d'aquésta malaltia i que s'està fent un esforç molt important per tal d'evitar que carn contaminada arribi a la taula. Queda la legionel·la, que ara mateix és notícia a Sant Cugat; aquest bacteri, freqüent a les aigües naturals de les rieres, és

inofensiu en el seu medi natural, ha conviscut entre nosaltres generacions i generacions. Esclar que som nosaltres qui l'hem posat en situació de fer mal a les persones que es troben en situació de dèficit immunitari, que en són els principals afectats. El bacteri prolifera en dipòsits d'aigua, canonades cegues i molt especialment en les torres de refrigeració que li ofereixen un medi ideal per reproduir-se. ,;Però és que fa dos anys no existia aquesta malaltia? Per què en parlem tant ara precisament? El cas és que sempre ha existit, sempre s'han produït pneumònies per legionel·la, moltes de les quals no es diagnosticaven com a tal, ja que no hi havia una prova de diagnòstic espe-

cífica, senzilla de realitzar, per descobrir la legionel·la que s'amaga darrere d'algunes pneumònies. Ja la tenim a les mans; a partir d'ara veurem als mitjans de comunicació molt sovint notícies sobre casos d'aquest tipus de pneumònia. No cal que ens alarmem més del necessari, aquest coneixement dels casos servirà perquè s'arbitrin mesures de neteja dels aparells susceptibles de disseminar el bacteri i com a conseqüència, hi haurà una millora en les condicions del medi que habitem a les ciutats.

Eulàlia Sancho és diplomada en Infermeria, i del Servei de Sanitat de l'Ajuntament


Opinió

ELS4CANIONS Dijous, 25 de gener del 2001

Mm

Mobilitat

£S

13

8

a Sant Cugat

LLUÍS LLERENA I TOAN BARBA

L

a Fundació Sant Cugat ha organitzat un cicle de 4 taules rodones sobre temes relacionats amb el territori. Aquest cicle es va iniciar ,el passat dimarts 16 de gener a la'Casa de Cultura, amb la sessió dedicada al tema de la mobilitat. Unes cent persones van assistir a aquesta sessió que va permetre posar de relleu un seguit d'actuacions i objectius força contrastats des de les diverses posicions. El debat va comptar amb la participació de quatre ponents i va ser moderat per Josep Ma Sòria, periodista. Presentem un recull de les intervencions i un resum agrupat per temes de les aportacions del assistents. • L'Albert de Pablo, arquitecte-urbanista va ressaltar: El referent polític que ha de guiar qualsevol actuació municipal ha de ser la carta d'Alborg que va ser subscrita per l'Ajuntament. La ciutat ha de permetre la coexistència dels usos diversos (vianants, cotxes, comerç, habitatge) pacíficament. No es tracta de segregar usos i impedir la seva coexistència. Existeix suficient sòl qualificat en el planejament per resoldre correctament la vialitat. S'ha de treballar a partir d'allò que tenim. Es tracta de posar ordre i no de grans inversions. L'actuació prioritària a l'estació és fer la connexió del c/ Safareig amb rambla Ribatallada perquè permetria que no passés cap cotxe per l'estació i la pacificació (no vianantització) del trànsit. • Eulàlia Picas, representant del Fòrum Ciutadà Agenda 21, va demanar la redacció d'un pla de mobilitat sostenible sobre els principis: Caminar o autodesplaçar-se és un dret, el cotxe és un privilegi. La majoria de viatges es fan a peu (i sobretot la part més feble de la societat: nens, gent gran, dones...). Cal donar prioritat al vianant. L'act«al excés d'ús del cotxe és insostenible ambientalment. Cal un model de ciutat compacta i diversa, que no obligui al desplaçament. Per assolir-ho cal aconseguir els objectius següents: - Reducció de la mobilitat obligada / Recuperar l'espai públic / - Prioritzar el transport públic i els itineraris per a bicis i vianants. / - Disminuir la contaminació acústica i ambiental. / - Millorar la seguretat i la mobilitat del vianant. / Profund respecte per als veïns i veïnes dels carrers La gestió municipal es valora negativament perquè el model de ciutat que tenim accentua els problemes de mobilitat i només s'ha pensat en termes de cotxe privat. / - Vianantitzar desplaça els problemes a altres punts / - No s'ha treballat la disciplina viària / - Falta informació als ciutadans, / - Cal una voluntat d'educació als usuaris del cotxe que no hi és / - No es coneix cap estudi sobre transport públic o carril bici, i no es veu la millora / - No s'han creat aparcaments dissuasius. / - No s'ha explicat quin model es persegueix. El ciutadà no hi ha pogut participar. El consell de mobilitat només s'ha reunit un cop i amb una

informació insuficient. ta molt convèncer a RENFE) / - bus • Jaume Sàbat, en representació del urbà: remodelació amb llançadores cap comerç de Sant Cugat, va considerar que a les estacions de FGC, disminuir freels ciutadans i els comerciants tenen te- qüències, disminuir el preu mitjà / - fimor als canvis. Sant Cugat Comerç està nançament: corresponsabilització dels d'acord amb vianantitzar i vol aparca- agents (Ministeri, promotors urbanístics, ments al centre. Altres ciutats que ja ho INCASOL...) han fet han generat una renovació del - L'important és tenir projectes i l'Acomerç. juntament els té, els diners s'obtindran L'Ajuntament els atent, els escolta però amb imaginació. Els assistents van expressar les seves les decisions ja han estat preses abans. crítiques, opinions i D e m a n e n el suggeriments que pàrquing dels Albert de Pablo: hem agrupat per teQuatre Cantons i el del Mones"La ciutat ha de permetre la mes: tir, el que hi ha coexistència dels usos diversos COMENTARIS AL darrere no és pràctic. (vianants, cotxes, comerç, MODEL GENERAL Demana flexihabitatge) pacíficament'" bilitat en l'execució: tall de ca- Els tècnics i els porrers, regulació lítics donen massa càrrega i descàimportància a l'anarrega, etc. tomia de les ciutats • Jordi Farrés, regidor també de mo- (les obres) i poca a la gestió i a la partibilitat: cipació social organitzada, només cal veu- L'Ajuntament té un Pla de Mobilitat re les partides pressupostàries. Es pres/ -El vianant ha de ser el prioritari en ta poca atenció als fluxos de les ciutats. determinats punts de centralitat. Els ser- La ciutat que es va planificar a finals veis han d'estar disposats per estar al dels 80 i que s'ha construït, com Coll Fava i Torreblanca, tenia prou elements servei del ciutadà. (anatomia) per solucionar els problemes - S'ha de caminar. / - S'ha de potenciar de mobilitat. l'ús de la bici. - T é el projecte d'augmentar les cen- Abans de ser comercial, la ciutat ha de tralitats. Estació, Monestir, rambla del ser habitable. Cal compaginar el comerç Celler, Centre Cultural, La Floresta. i la gent que hi viu. Cal evitar un centre L'Eix Vertebrador (dóna l'oportunitat de comercial a l'aire lliure vianantitzar és precompensar la manca de centralitat de ferible a una major complexitat amb usos molts barris de Sant Cugat). L'Eix Ver- diversos no excloents, que no vol dir que tebrador tindrà 1/3 de vivendes, 1/3 d'es- no estiguin organitzades i convenientpais lliures i 1/3 de terciari. / -Cal re- ment dimensionades i regulades les replantejar també Valldoreix i Mira-sol. lacions entre ells. - Cal administrar els recursos que hi - L'Ajuntament té un projecte per a l'estació: la vianantització amb .un gran ha, no externalitzar les decisions. aparcament de 300 places, el pas de cot- El model de ciutat de Sant Cugat ha xes subterrani i creat problemes de mobilitat la perllongació del carrer Safa- Caldria fer aparcaJordi Farrés: ments dissuasius reig. per evitar que els - Té un projec"El vianant ha de ser cotxes accedissin al te d'anella de el prioritari en determinats centre. circumvalació i - Les previsions de accés al centre punts de centralitat" l'Ajuntament impli(velocitats mitcaran una gran injes baixes), amb versió. Seria millor aparcaments trobar solucions més dissuasius a dins de l'anella, inversió de prioritat (priori- senzilles. tat per als vianants) - No hi ha model de ciutat / Proposta: - Infraestructures que es projecten: canviar l'objectiu de mobilitat $e\ àcha- Aparcament als Quatre Cantons de bitabilitat 120 places, ja adjudicat - Està tot dit? Per què viananantització - Rambla del Celler: aparcament per a del centre i no de la perifèria? 400 places, nova centralitat amb edifi- Hi ha una confusió entre mitjans i obcis importants (Ajuntament, hotel, edi- jectius, No és el mateix mobilitat que ficis d'entitats...) accessibilitat. - Tancament de la Ronda Sud i debat - L'Eix Vertebrador fomentarà més el sobre la preservació de Torre Negra vehicle privat i provocarà el col·lapse en - L'Ajuntament té un pla de carrils bici, el sistema de mobilitat ja s'ha adjudicat la primera fase. - El transport públic s'ha de potenciar./ CRÍTIQUES A LES ACTUACIONS - La integració tarifària és important / DE L'AJUNTAMENT Nova estació a la conjunció dels FGC amb RENFE amb intercanviador (cos- Les darreres actuacions han provocat

un augment del trànsit en bastants punts. - LAjuntament només ha pretès solucionar els problemes des d'el punt de vista del cotxe. - Les darreres actuacions han traslladat el col·lapse de cotxes d'uns carrers a uns altres. - Les darreres actuacions han creat vies ràpides perilloses (ex: c/ Àngel Guimerà) - Molts cotxes aparquen a les voreres amb total impunitat. - No hi ha hagut millores respecte als vianants, les bicis o el transport públic. - No hi ha un model de ciutat i no s'ha explicat - No hi un pla de mobilitat global ni de com afectaran els nous creixements que si no corregeixen la línia actual col·lapsarà tot el centre. MANCA INFORMACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT - Caldria fer una campanya d'educació dels usuaris del cotxe. - Manca informació sobre si hi ha estudis de transport públic, bicis o vianants. - No s'ha explicat cap on anem, quin model global es proposa. - No hi ha un pla de mobilitat o no s'ha explicat. - No s'ha escoltat la veu del ciutadà: només s'ha fet una reunió del Consell de Mobilitat, en la qual només es va explicar l'estudi del RACC, no es va donar informació escrita, ni es va facilitar el llistat d'entitats amb adreces i telèfons. / No hi ha diàleg, per tant, no es persegueix l'objectiu de la mobilitat. - En la vianantització del centre no s'han tingut en compte els veïns que hi viuen, no s'ha obert un diàleg - Falta participació als consells de districte i caldria fer un "consell de districte del centre" - Primer cal explicar i debatre i després actuar, però aquí s'ha fet al revés. PROPOSTES CONCRETES - Proposta de mantenir intacta la riera de Can Vullpalleres (no com a la riera de Can Ferrussons, que la van atravessar amb un vial i ara els Veïns es queixen de l'excés de cotxes i de velocitat) - L'accés a l'estació és molt dolent, proposen un pas de vianants directe - Proposen un pas de vianant amb semàfor a l'avinguda Can Ganxet - No cal un aparcament al Monestir, ja que ja n'hi ha un just darrere i poc utilitzat. - Pla d'aparcaments Que cadascú tregui les seves conclusions.

Lluís Llerena és membre del Fòrum Ciutadà Agenda 21 i Joan Barba és coordinador de les taules rodones sobre el territori


Opinió

ELS4CA1YIWS Dijous, 25 de gener del 2001

Ei

c e l l e r

'Excusatio non

petita,..'

RAMON BONASTRE

S

ovint la pretesa certesa i la infalibilitat són només mostra de dogmatisme i desconeixement de la incertesa de les realitats i, sobretot l'excusa i justificació, no fan si no evidenciar preteses excuses de situacions, a voltes absolutament normals que només demanen sentit comú. Sembla que algú s'ha sentit al.ludit per manifestacions genèriques que en el context d'una d'entrevista periodística vaig manifestar - amb total respecte i sense nomenar directament ningú - fa poques setmanes. Lògicament, en una entrevista, per qüestions de temps i d'espai, és materialment impossible reflectir la totalitat de les manifestacions expressades, malgrat la perícia i la voluntat de síntesi - que agraeixo i valoro - del professional del mitjà de comunicació. El tema no és tant el nombre final d'habitants que tindrà St. Cugat d'aquí a pocs anys sinó que sigui veritablement una ciutat atractiva i valorada pels seus habitants, el que nosaltres, els de CDC, diem per viure i coinviure. No volem una ciutat dormitori, com moltes que es troben arreu de la conurbació de la metròpoli, que és Barcelona. Volem una ciutat que tingui una personalitat pròpia, que sigui moderna , solidària i respectuosa amb el seu entorn, i plenament satisfactòria pels seus habitants. Als anteriors objectius, respon el model de ciutat que hem dissenyat i amb què hem ofert un pacte a la resta de forces polítiques de l'oposició, que amb un gest que valorem moltíssim per la seva transcendència política, han acceptat tot i realitzant les propostes i suggeriments que han cregut oportunes per tal de coincidir en l'essencial : disposar d'una ciutat al servei dels nostres ciutadans. En aquest sentit, només podem felicitar els partits de l'oposició - fins i tot Esquerra Republicana, que ens recorda acció rere acció la seva postura i criteri opositor- pel seu gest de responsabilitat i valentia política ,i també aplaudir l'acció de l'equip de govern municipal per la seva iniciativa de cercar el màxim consens en la construcció de la ciutat. No sabem qui governarà SantCugat d'aquí 3 ó 7 anys, però sens dubte tots hi hem posat el nostre grau de responsabilitat i de tots seran els encerts i els errors. Aquesta acció entenem que ha de ser clau en la dinàmica que ha de regir la vida de l'acció de govern en el municipi. Així, a més del discurs polític, de la més o menys afortunada frase enginyosa i es-

caient del moment, el que valora sobretot el ciutadà i el que necessita Sant Cugat és la concreció en el dia a dia, que ens permeti anar construint la ciutat que tots volem. Per això, els reptes de la conversió de Sant Cugat de poble gran en ciutat mitjana necessiten del major recolzament, aquí sí polític, de totes les forces i opcions polítiques. I aquí sobren, crec, els excessius tensionaments, a vegades artificiosos, que políticament s'han construït des d'iniciatives molt diverses, no sempre estrictament polítiques.La gestió municipal requereix gestió i solucions immediates als problemes dels ciutadans, i li sobren plante-

manera significativa per la major o menor expulsió de ciutadans des de Barcelona. Per tant, en mòlts aspectes, les ciutats de l'entorn més immediat de Barcelona, sense tenir la capacitat de decisió necessària només poden gestionar l'allau de ciutadans que la gestió de la metròpoli els genera. I sant Cugat no és una excepció, al contrari. La seva proximitat, les seves vies de comunicació, els FGC, el túnneL.i perquè no dir-ho, el model de ciutat, han suposat un atractiu important per a molts ciutadans, que han vist en Sant Cugat una ciutat en la qual els seus desitjós de ciutat es podien veure complerts. Davant d'aquesta dinàmica, qui pot i amb quina le"Sí que podem bastir una ciutat en la que gitimitat aturar el creixement? Quants som els ciutadans de Sant Cugat que hem vingut en els darrers tots, santcugatencs de tota la vida i vuit o deu anys amb tota la il·lusió per viure en una nouvinguts estiguem satisfets amb la ciutat ciutat propera a Barcelona, però amb una dinàmica de vida radicalment diferent? Qui i amb quina legique tenim. I això comporta temps, timitat pot tancar la porta a nous habitants de Sant infraestructures, serveis, canvis d'actitud Cugat? Encara més, seria just fer-ho ? A partir d'aquí, el que ens hem plantejat és que, atès en els ciutadans i, sobretot, el consens entre que no podem dominar totalment el creixement les forces polítiques per tal d'aconseguir quantitatiu, sí que podem gestionar el seu impacte a la nostra ciutat. Sí que podem bastir una ciutat en entre tots, la ciutat per viure i conviure" la que tots, santcugatencs de tota la vida i nouvinguts estiguem satisfets amb la ciutat que tenim. I això comporta temps, infraestructures, serveis, canvis d'actitud en els ciutadans i, sobretot, el consens enjaments en clau exclusivament política, però sense tre les forces polítiques per tal d'aconseguir entre contingut pràctic de servei al ciutadà ( recordeu el tots, la ciutat, el Sant Cugat. Una ciutat amb espais verds, amb un estricte respecte per l'entorn natuple sobre aparcaments ?) El creixement de la nostra ciutat ha estat fort, molt ral, amb els serveis necessaris, des dels escolars fins significatiu, com el de moltes ciutats de l'entorn de als assistencials mèdics, amb aparcaments, amb zones de vianants, amb centralitats amb dimensionaBarcelona, atès que la capital de Catalunya no pot ja créixer per impediments de tipus material de man- ments atractius i habitables... En una frase, una ciuca de sòl. Així, les zones del Maresme, del Vallès i tat per viure i conviue i on tots puguem dir coses i algunes del Penedès, estan rebent en els darrers dades sobre el creixement sense que siguin sancioanys un flux migratori des de la capità, invertint-se nats d'incerts ni d'impossibles. Al contrari, és avui així una tendència iniciada fa anys i que abans po- més que mai , amb la col·laboració de tots, certadia semblar inversemblant. Però avui és una neces- ment possible, avançar en la çontrucció de la ciutat sitat més que una realitat: la població no pot viure que tots desitgem. a Barcelona , no hi cap materialment i necessita nous espais. A més, el creixement s'ha produït de manera molt acusada, a partir dels inicis dels anys noranta, de manera que es comença a invertir la tendència d'augment d'habitants, de Barcelona. Ramon Bonastre és el president Davant aquesta necessitat, la realitat és que el creixement és gairebé imparable i està condicionat de

deConvergència Democràtica de Catalunya (CDC) a Sant Cugat

E i

Biure, un altre

cop

MARTI OLAYA

"a he escrit en algun lloc i he explicat mantes vegades, la meva pàgina vuscuda del com i de quina manera vaig ap"réndre iprenc de llegir: aquell racó al fons d'un armari encastat on, darrere d'unes capses amb raspalls per a les sabates, hi havia uns quants almanacs del Patufet i una pila de números dispersos de la mateixa publicació. I un bon nombre d'obres de teatre de la col·lecció Escena catalana enquadernades de forma casolana, però amb traça i bon gust. Dic això perquè, passades les festes i di-

gerit el tràngol excessiu, gastronòmic i de relacions socials i familiars, ara suren en les aigües calmes del fer de cada dia alguns records, algunes sensacions... Com la sensació d'haver tingut la sort d'assistir, al Monestir de Sant Cugat, a l'estrena d'un muntatge teatral fet amb trossos d'història i que pot fer història: Pedra i sang. Per aquest motiu he recordat aquelles lectures d'obres de teatre, sent un nen, immadur i procliu a emmetzinar-se amb el verí de l'art de Talia. I per aquest motiu també les ganes de posar de nou el cog-

nom de l'abat Arnau Ramon de Biure en el títol del meu articlet. Déu me'n guard d'intentar confegir una crítica que ni m'escau ni és aquesta la pàgina apropiada. Però deixeu que les seqüeles del verí assimilat amb l'escalfor dels anys es manifestin en forma d'aprovació entusiasta per una idea i uns textos fets dramatúrgia de la millor llei. La llei que entén el poble (el públic) i que escenifica el mateix poble (el cor) en una simbiosi original, lúdica, no gens forçada, una simbiosi com molt poques vegades he pogut assaborir.

Si aquí parió de Biure un altre cop en poques setmanes, és perquè, si abans no, ara veig el personatge (i el seu antagonista Saltells, els frares feiners a estones i el poble al qual, com sempre, li toca interpretar el fons de música celestial) com una mena de Passió santcugatenca que potser es podria representar també en altres espais i en altres dates. Sense que cap Pere III vulgui apropiar-se de la darrera escena.

Martí Olaya és escriptor


U S 4 CANTONS

Entorn

15

Dijous, 25 de gener del 2001

D'esquerra a dreta, Eulàlia Piques, Josep Maria Sòria i Albert de Pablo FOTO: E. GASALLA

6

Vox popidï' sobre la mobilitat

Propera taula rodona

La Fundació Sant Cugat celebra la primera de les 4 taules rodones que "el debat va ser interessant, govern. EMILI BELLA apassionant i requereix del consens Al seu tom, l'arquitecte Albert de de tots els àmbits" de la ciutat. En Pablo, va explicar la seva experiènaquest sentit, el democristià va dir- cia com a membre de l'equip que va La Fundació Sant Cugat ha orga- que es va tractar la mobilitat des elaborar un estudi sobre la mobilinitzat un cicle de quatre taules ro- d'un punt de vistafilosòfici també tat concreta de la plaça de l'estació, dones sobre qüestions d'actualitat sobre prioritats pràctiques. "Hi ha que data de l'any 1995. Es tracta que afecten el nostre municipi, en- la voluntat que hi hagi un model d'un dels pocs estudis sobre mobillaçant amb el Congrés de Ciutat que rendeixi en inlitat que s'han fet celebrat fa prop d'un any. El primer versions en serveis i Eldebut Vü, COMptCir fins ara de Sant dels debats, sobre mobilitat, es va fer equipaments", ha / i • • •, Cugat, a banda a m t )l a pdrtlClpaClO d d d e l a F u n d a . el passat 16 de gener a la Casa de afirmat Ferrés. Quant Cultura, que tenia com a objectiu a la participació del Jg dwerSOS SeCtOTS de c i ó d e l R A C C confrontar opinions sobre aquesta públic, el regidor va 7 . ." De Pablo va exqüestió. apuntar que "les prep icar que la Els quatre ponents de la xerrada guntes indiquen inplaça de Lluís' eren el regidor de Mobilitat de l'A- terès; que la ciutat el Millet és parajuntament de Sant Cugat, Jordi Fe- que vol i necessita és digmàtica del rrés, l'arquitecte i membre de l'e- participar". que passa a la quip que va redactar un estudi de Ferrés va assenyalar ciutat, ja que s'hi mobilitat al municipi l'any 1995, Al- algunes intervencions concentra un flux bert de Pablo, el passtisser Jaume significatives, com la de crear ciutats important de vehicles privats, taxis Sàbat, com a representant del co- al voltant d'un únic eix -que ha tit- i autobusos, i és alhora, un lloc de merç de la ciutat, i la membre del llat d'agosarada-, o com la de refle- continu pas de vianants que passen Grup de Territori del Fòrum Ciu- xionar sobre la conversió del cen- per l'estació dels Ferrocarrils de la tadà per a l'Agenda 21 de Sant Cu- tre històric en zona de vianants, Generalitat de Catalunya (FGC). gat, Eulàlia Piques. Tot plegat mo- tenint en compte el transport pú- L'urbanista considera que la soluderat pel periodista Josep Maria blic i el privat. Algunes de les qües- ció als problemes d'aquesta plaça Sòria. tions adreçades al regidor van ser passa inevitablement per l'obertuPer la seva banda, el regidor de sobre el calendari d'actuacions, a ra al trànsit del carrer dels Safareigs, Mobilitat, Jordi Ferrés, va explicar banda de suggeriments a l'equip de que disminuiria notablement el pas

la societat implicats i en la mobilitat a la ciutat

de vehicles per la zona. De fet, la remodelació de la plaça de l'estació és provisional, a l'espera de ser vianantitzada. En un futur, els automòbils hi passaran a través d'un túnel. Un dels molts altres aspectes sobre mobilitat que van sorgir al llarg de la reunió va ser de l'elaboració d'un pla de mobilitat. Segons la biòloga i professora d'un institut d'ensenyament secundari de Rubí, Eulàlia Piques, cal plantejar el pla de mobilitat des d'un punt de vista global, i no des d'una perspectiva aïllada. El pastisser Jaume Sàbat va donar el seu punt de vista com a comerciant que té una botiga al carrer de Santiago Rusinol, una de les vies que l'Ajuntament vol transformar en zona de vianants i que actualment es tanca al trànsit els caps de setmana. Des de l'organització de les xerrades, Joan Barba, creu que "la ciutat sostenible ha de garantir que, quan es plantegen canvis que afecten l'accessibilitat i la mobilitat, no es generin conflictes" entre els diferents protagonistes: vianants, vehicles, comerciants...

E.B.

El pròxim dia 30 de gener a les vuit del vespre se celebrarà també a la Casa de Cultura la segona de les quatre taules rodones organitzades per la Fundació Sant Cugat. El tema a tractar serà el nou creixement de Sant Cugat i els espais lliures de la ciutat, coincidint amb l'aprovació, el dia 15 passat, de l'anomenat Eix Vertebrador. En aquest cas, els ponents seran l'arquitecte responsable de Gestió de Sòl d'Immobiliària Colonial, Miquel Llugany; Joan Ràfols, responsable de l'àrea immobiliària del Banc Sabadell; un representant de l'equip de govern -que podria ser el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible o el cap d'àrea Lluís Hosta-; el geògraf representant del Grup d'Estudis Territorials de Sant Cugat, Jaume Busquets; el president de l'Associació de Veïns de Can Majó, Joan Gómez, i el membre del Grup de Natura Lluís Llerena. El moderador serà l'arquitecte i professor de l'ETSAV Daniel Calatayut.


16

Entorn

ELS40ÜVTQ1NS Dijous, 25 de gener del'2001

•@ megra

ífffl

En la tercera edició del cicle d'entrevistes sobre Torre Negra, hem parlat amb un dels protagonistes del projecte en la seva fase inicial. Es tracta del coordinador de l'anterior equip redactor, que va decidir no continuar el projecte després que la Generalitat el retornés perquè considera que s'entrava en una fase revisionista. Cortina creu que s'ha confirmat.

Albert Cortina. Advocat i coordinador de Vanterior equip redactor de Torre Negra

"Ara l'objectiu no és la preservació integral, sinó la preservació parcial" EMILI BELLA

-Sant Cugat -

- La setmana passada, Domèn e c Miquel d e i a q u e el p r o j e c t e q u e va e n c a p ç a l a r vostè n o s'ajustava a la realitat. - Sempre tinc un respecte considerable pels erudits locals. E n aquest cas, Domènec Miquel parla i actua com a propietari interessat en terrenys de Torre N e gra. - Deia també q u e no s'havien posat en contacte a m b els propietaris en cap moment. - Nosaltres vam estar fent tot un seguit d'actuacions a totes les finques que hi ha. Vam fer un buidatge exhaustiu de totes les parcel·les, vam fer el seguiment al registre de la propietat i si no hi va haver un contacte directe amb la propietat és perquè des de l'Ajuntament, en aquella fase no es considerava oportú. Encara que nosaltres, sempre, en tots els documents que vam presentar, dèiem que el que calia era un consens. E n aquella fase, ni els mateixos m e m b r e s d e l'anterior equip [de govern] tenien contacte formal. - D e s p r é s d ' u n any d e s d e fora, c o m c r e u q u e h a n canviat les coses? - Realment, quan nosaltres vam ser cridats per si volíem fer un nou encàrrec després dels informes que va emetre la Generalitat, nosaltres vam fer una valoració de l'estat de la qüestió, vam tenir unes converses amb el nou equip de govern i d'alguna manera, vaig detectar que hi havia una actitud revisionista respecte a l'anterior consens. Cada dia que passa, aquesta actitud es va manifestant. Els ob-

i escrits d'administracions i institucions vinculades al territori, que sempre han estat favorables al projecte que vam presentar. Des de l'inici, l'aleshores Patronat de Collserola es va personar en les dues ocasions que va estar a exposició pública, i va donar el seu informe favorable al projecte. La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, una de les més prestigioses en qüestions d'àmbit territorial, en dues ocasions va analitzar molt bé l'estudi informant favorablement. L'escola d'arquitectura, a través del seu director i la malhaurada Rosa Barba, també es va personar, cosa inaudita, perquè la Albert Cortinafa-prop d'un any que va rebutjar continuarM elprojecte F: E.G. gent presenta al·legacions en negatiu. També el Departament de Geografia de la UAB. Però a la jectius i els criteris són diferents a res, no gestionar un paisatge com Generalitat, a l'aprovació inicial, l'anterior etapa de tres anys, on el Torre Negra, el que fa és malmese li van sol·licitar informes a Medi treball nostre va passar per tres tre. Hi ha d'haver una actitud acAmbient, a Cultura. El de Medi acords plenaris que el van aprotiva, no només legalista, per gesAmbient va fer un informe absovar per unanimitat i 14 vegades t i o n a r d e l t e r r i t o r i . Si no, es lutament favorable. per la comissió de seguiment. Ara malmet la riera, es malmeten els els objectius no són tant de pre— ^No s ' h a n tingut p r o u e n camins,.s'abandonen els camps, servació integral, sinó de presercompte? les activitats van creixent desorvació parcial. Després de tants - És la mateixa direcció genedenadament... És un problema anys tornar a l'inici... ral d'urbanisme de la Generalitat del dia a dia, d'implicar diferents qui, a la vista de tots aquests in- ^Cal la r o n d a Sud p e r soagents, públics i privats, de buscar formes, normalment fa prescriplucionar el p r o b l e m a del t r à n finançament, de tenir un projeccions. El que ha fet la Generalitat sit a Sant Cugat? te de parc rural. Nosaltres en teen aquest projecte és absoluta- Quan ens vam plantejar l'esníem un. Li volíem donar el caràcm e n t normal. Per divergència tudi, aquest debat tan global el ter de projecte engrescador de amb la proposta, planteja a l'Avam posar nosaltres sobre la tauciutat. S'ha d'evitar que no fer res juntament que faci un text refós la. Se'ns demanava estrictament aboqui a malmetre el paisatge, ho incorporant, en el cas de Torre que estudiéssim el sector de Torsigui cas que quan el tinguem preNegra, unes prescripcions que re Negra, però al sector hi confluïa servat, el tinguem absolutament des del meu punt de vista, xouna part de vialitat acabada, i hadegradat. víem d'analitzar tot el sistema de — E n alguna ocasió h a asse- quen amb els tres acords presos unànimement des del ple de l'Avialitat global. Va ser llavors quan g u r a t q u e ens fixem massa en j u n t a m e n t . Q u a n això es proes va plantejar la necessitat de les prescripcions- d e la Genedueix, la majoria d'ajuntaments completar la ronda Sud. Així consralitat, i n o t e n i m en c o m p t e el que fan és o tenir sessions amb ta al projecte que es va aprovar. altres d o c u m e n t s d e diverses els tècnics de la Generalitat o anar - ^ P r e s e r v a r vol dir n o t o administracions q u e avalen el a una resolució de contenciós, que c a r res? p r o j e c t e inicial. és el que no va fer al seu moment Un paisatge com aquest es de- Al llarg del procés, s'han anat l'Ajuntament de Sant Cugat. grada amb molta facilitat. No fer consolidant un seguit d'informes

Trenta milions per repavimentar carrers

Enguany, l'equip de govern continuarà millorant els diversos accessos a les Planes. D'una banda, es farà la segona fase d'arranjament del camí de Can Flò, que connecta el districte amb la Floresta, i s'hi col·locaran tanques de protecció als marges amb un cost de 3,7 milions. De l'altra, es procedirà a la pavimentació d'un total de 600 metres del camí de Can Casas, i es repavimeritarà l'accés a Can Cortès des de la carretera de l'Arrabassada.

El consistori vol millorar tots els accessos a les Planes E.B. - Sant Cugat -

L'Ajuntament té la intenció de repavimentar més de deu carrers del centre de Sant Cugat i també dels districtes abans de Setmana Santa, unes operacions que costaran entre 25 i 30 milions de pessetes.

Al centre es preveu arranjar la rambla de Ribatallada (4,1 milions de pessetes) i l'avinguda del Pla del Vinyet (4 m). A Mira-sol es millorarà la calçada del carrer de Terol (1,3 m) i del de Josep Pla i Argerich (425.000 pessetes). Per altra banda, a les Planes s'arranjarà el carrer de Nostra Senyora de l'Estrada (2,7 m), l'avinguda de Can Cortès (2,6 m) i es netejaran

les escales del carrer de Verònica (2,4 m). A la Floresta s'actuarà al carrer Major del districte (3,7 m). Altres carrers que es repavimentaran seran el passeig de Sant Magí (3,8 m), el carrer de Sant Martí i adjacents (2,5 m) i l'avinguda de l'Enllaç (3,4 m). També es repararà el col·lector del carrer de la Creu (1,5 m) i el de la riera de Can Pagan (1,2 m).

Enllumenat Quant a la millora de l'enllumenat públic als districtes, al llarg

Cinc milions per senyalitzar els districtes E.B. - Sant Cugat -

L'àrea de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Sant Cugat iniciarà el p r i m e r s e m e s t r e d'enguany un pla pilot de senyalització als districtes que ha de millorar l'orientació tant a les Planes, com a la Floresta i Mira-sol. El pla preveu la col·locació de dos plafons informatius amb un mapa de la zona que assenyalarà el punt en què es troben i els principals equipaments de la zona. Cada cartell informatiu costa 800.000 pessetes, i en la primera fase del pla es preveu la instal·lació de dos plafons per districte. Si l'experiència és satisfactòria, el consistori té previst ampliar el nombre de panells orientatius als districtes. De moment no se'n col·locaran més a causa de l'elevat cost del projecte: "Fem les cosesben fetes, si no, no val la pena", assenyala la t i n e n t d'alcalde de Serveis Urbans, Berta Rodríguez. Neteia a l'HGC D'altra banda, Serveis Urbans t a m b é ha a n u n c i a t la neteja dels talussos, els marges i les illetes als accessos de l'Hospital G e n e r a l d e C a t a l u n y a (HGC) a Mira-sol, amb què el consistori p r e t é n millorar la imatge de la zona. Aquestes mesures, que s'aniran desenvolupant al llarg de l'any i que costaran entre 10 i 15 milions de pessetes, "són provisionals", a l'espera de les "grans obres de millora" que el Ministeri de Foment farà a la zona amb motiu de l'ampliació de l'autopista A-7, segons ha apuntat Rodríguez. El govern central ha previst la construcció d ' u n a nova s o r t i d a a l ' a l ç a d a d e l'HGC.

del primer semestre del 2001, l'àrea de Serveis Urbans destinarà 16 milions en el canvi de les bombetes de mercuri per làmpares de sodi. Concretament, es tracta de la plaça de la Creu d'en Blau de les Planes, de Can Llobet a la Floresta i del Mas Gener a Mira-sol. L'objectiu que es persegueix és triple. En primer lloc, la tinent d'alcalde de ServeisUrbans, Berta Rodríguez, assegura que s'assolirà "una millora de la qualitat de vida". En segon lloc, s'aconseguirà un estalvi energètic d'un 20 a un 40% allà on es canviïn les bombetes. En tercer lloc, Rodríguez assenyala una disminució de la contaminació lumínica.


Entorn

ELS4CANIÜN5 Dijous, 25 de gener del 2001

17

Eco$®gíism@

Districtes

Els ecologistes ultimen al·legacions al projecte El Mussol Falorestà diu que FHeretat Miralles està aturat de centre direccional La Floresta vol participar en Pelaboració del Pla Director

Sant Cugat, Lluís Recoder, amb Iniciativa per Catalunya-Verds sobre l'Eix Vertebrador.

EMILI BELLA - La Floresta -

E.B. - Sant Cugat/Cerdanyola -

El col·lectiu Mussol Floresta del districte va organitzar una botifarrada informativa diumenge al matí a la plaça de l'estació per explicar als veïns de la zona l'estat del Pla Especial Heretat Miralles i del Pla Director de la Floresta. D'una banda, el Mussol Floresta considera aturat l'Heretat Miralles perquè ja ha prescrit el termini per respondre les al·legacions que van presentar, segons explica un dels membres d'aquest col·lectiu ciutadà, Oriol Ribera, que assegura que s'hauria de tornar a presentar al ple un nou pla especial per aquesta zona que es volia edificar -actualment de bosc-. D'altra banda, els membres del Mussol van informar les persones que van anar passant per l'estació al llarg de tot el matí, que l'Ajuntament vol engegar un pla director per al districte. En aquest sentit, Ribera ha dit que en diverses ocasions s'ha reivindicat aquesta mesura als consells de districte a través de les as-

Un pla director dels florestans Oriol Ribera ha demanat al consistori que tingui en compte la voluntat dels veïns del barri a l'hora d'elaborar el pla. "Nosaltres plantegem un fet diferencial de la Floresta respecte a la resta de Sant Cugat", ha recordat Ribera. El Mussol va recollir unes 550 signatures en contra de la construcció d'habitatges a la zona coneguda com a Heretat Miralles, que van presentar a l'alcalde en un ple municipal. L'aturada del pla especial "és un èxit perquè les nostres al·legacions han tingut la seva força", OriolRibera FOTO.E. GASALLA diu Ribera. El florestà ha anunciat sociacions de veïns i s'ha congra- que estan elaborant un esborrany "del que ha de ser el pla director". tulat que el consistori s'hagi deciEn aquest sentit, ha reiterat la vodit a tirar-lo endavant. Cal dir que la notícia d'un pla director que re- luntat del col·lectiu veïnal de fer guli la construcció de nous habi- un pla director consensuat amb les tatges i la conservació d'espais diferents associacions de veïns del verds a la Floresta està inclosa dins districte i amb entitats com el del pacte signat per l'alcalde de Mussol Florestà.

Diverses entitats ecologistes del Vallès Occidental, entre els quals hi ha el Grup de Natura del Club Muntanyenc, estan preparant al·legacions en contra del projecte de Centre Direccional Sant Cugat-Cerdanyola, ja que consideren que suposaria un continu urbà entre aquestes dues poblacions i aïllaria Collserola de la resta d'espais verds de la comarca, trencant així l'anomenada via verda, que uneix la serralada litoral amb la prelitoral. La modificació del Pla General Metropolità (PGM) a la zona, a cavall entre Sant Cugat i Cerdanyola, està actualment a exposició pública. Es tracta d'una àrea, de gairebé 4.000 m2, que limita al nord amb els laterals de la A-7 (B-30), al sud per Collserola, que està flanquejada per Cerdanyola i el torrent de Can Fatjó, i que està qualificada actualment com a sòl urbanitzable no programat. Els objectius del projecte, segons els ecologistes, són ampliar el

Parc Tecnològic del Vallès, reordenar els espais lliures, formar un desenvolupament urbà que ha d'activar el creixement de l'entorn i regular el mercat del sòl, entre d'altres. El document a exposició pública aprovat al ple municipal de Cerdanyola detalla el manteniment de la mateixa superfície destinada als espais lliures, la formació de corredors verds, l'encadenament de parcs als corredors verds, la integració en els espais lliures dels elements de valor natural existents en el territori, la connexió de les zones verdes a través de circuits verds d'esbarjo, la no-interrupció dels eixos d'edificació estrenyent els corredors verds i la possibilitat de destinar una part dels parcs a usos esportius i recreatius, entre d'altres. L'expedient conté un document alternatiu sorgit arran de les negociacions a última hora entre els diferents grups municipals que afegeix als objectius la preservació dels espais naturals de la via verda i introdueix la possibilitat que la superfície d'espais lliures augmenti respecte a les previsions del PGM.

jfiteswfas

Tratesa assegura que no hi ha perill de contaminació per l'abocament de farines càrnies E.B. - Sant Cugat/Vacarisses -

L'empresa que explota l'abocador de Coll Cardús, Tratesa, ha assegurat a l'Ajuntament de Sant Cugat que no hi ha perill mediambiental per l'abocament de farines càrnies a Vacarisses. Una representació del consistori santcugatenc, format per tècnics de diverses àrees, es va reunir la setmana passada amb Tratesa, juntament amb altres administracions locals vallesanes i el consell comarcal del Vallès Occidental, per parlar sobre el tractament que reben aquest tipus de residus a Coll Cardús. El gerent de l'empresa, Jordi Gallego, va informar que s'estan aplicant un seguit de mesures sanitàries per tal de garantir que les farines siguin esterilitzades d'acord amb el que mana la Unió Europea, evitant així que es produeixi cap tipus de contaminació mediambiental. Val a dir que part de les deixalles que produeix el nos-

tre municipi van a parar a l'abocador de Vacarisses. Una de les mesures que prenen amb els camions que arriben a Coll Cardús és una anàlisi d'una mostra de les deixalles que transporten els vehicles per permetre'n o no l'entrada. Gallego va comunicar als assistents a la reunió -que "va ser molt tècnica", segons el regidor de Medi Ambient Jordi Ferrés- que la utilització de l'abocador s'està fent de manera correcta. Ferrés ha destacat que la trobada va servir perquè l'empresa explotadora expliqués els procediments que s'empren a l'hora de tractar les farines càrnies, de manera que s'assegura que "no hi ha cap perill de contaminació". Per la seva banda, el consell comarcal continua expressant la seva preocupació per l'abocament massiu d'aquesta mena de deixalles ja que si es continua amb el ritme actual -una quarta part de 200.000 tones a Catalunya-, Coll Cardús veurà reduïda la seva vida útil entre un any i un any i mig, segons dades de Tratesa.

Fes-te mosso d'esquadra

8 4 0 places Presenta la teva sol·licitud abans del 3 0 de gener de 2 0 0 1 . Si vols més informació:

012^' i Generalitat de Catalunya

atenció ciutadana 5È InloCaS

http://www.gencat.es/mossos


EIS4CANTONS

18

Societat Dijous, 25 de gener del ZOO 1

La venda de carn de vedella es redueix a les carnisseries de Sant Cugat

Detectats 4 casos de legionel·la a Sant Cugat

Carnissers i administració recorden que la carn compleix totes les mesures

E.C. - Sant Cugat -

El Departament de Sanitat de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat han confirmat l'existència de 4 casos de legionel·la a la nostra ciutat, detectats entre els dies 11 i 23 de gener. Fonts de la Conselleria de Sanitat han informat que dels 4 pacients, un ja ha estat donat d'al- • ta mentre que els altres tres evolucionen favorablement. Els primers casos notificats es van donar a conèixer el dijous passat i, segons les informacions de Sanitat, es tracta de tres homes d'entre 53 i 67 anys, dos dels quals treballen a la factoria Delphi de la ciutat, mentre que el tercer viu pels voltants de la fàbrica. La quarta persona afectada és un veí de Valldoreix de 43 anys i des de la Generalitat asseguren que es tracta d'un cas aïllat ESTER CASTANYER sense cap tipus de relació amb els - Sant Cugat altres tres afectats. Davant de l'aparició d'aquests 4 L'aparició de nous casos de vacasos de la malaltia, tant l'Ajuntaques boges a l'Estat espanyol també ment de Sant Cugat com el Deha tingut les seves repercussions a partament de Sanitat han pres les Sant Cugat. Així ho asseguren els mesures necessàries per localitzar el carnissers de la ciutat, que afirmen possible focus de la malaltia i conque en els darrers dies ha augL'Escorxador Municipal de Sant Cugat mata una mitjana d'entre 20 i 40 vedelles per setmana F: E.GASALLA trolar d'aquesta manera l'aparició mentat la desconfiança dels con- Sant Cugat sempre prové d'ani- que tots els animals compten amb són els primers interessats a dede nous afectats a la nostra ciutat. sumidors i les vendes de carn de mals menors d'un any, criats en Així ho ha explicat la cap del Servei un document -DAI- on es deter- mostrar que la seva carn és bona i vedella s'han reduït entre un 30 i granges pròpies i que porten tots mina des del lloc de naixement fins de qualitat". En el cas de menjad'Epidemiologia de la Generalitat, un 50%. els certificats de garantia i de con- al tipus d'alimentació o les dife- dors escolars, Conesa ha recomaÀngela Domínguez, que ha destaSegons ha explicat el responsa- trol de sanitat. cat que "ja s'han iniciat les recerrents granges per on hagi passat l'a- nat que no es compri carn qüe no ble de la carnisseria Segarra, Àngel Un altre dels serveis que també ques del possible focus d'infecció, nimal. D'altra banda, i per tal d'am- porti tota la documentació neValero, "la gent cada cop té més està patint la crisi per l'anomenada pliar les seves instal·lacions i oferir cessària. prenent mostres d'algunes torres por de comprar aquest tipus de malaltia de les vaques boges és l'Es-un millor servei, l'escorxador mude refrigeració, i també s'han iniPer últim, i en relació amb els carn, i ja no es fien de res". En corxador Municipal, que també ha nicipal està pendent d'un canvi d'u- tests de priònics que es realitzen ciat tractaments per si de cas aquesaquest sentit, els carnissers desta- vist reduït el nomtes torres estiguessin finalment vinbicació que el porta- actualment a Catalunya, el degà de quen la desinformació que existeix bre de vedelles que culades amb la malaltia". Des de la facultat de Veterinària de la UAB Marti Pomerola: ria fíns a la carretera al voltant d'aquest tema, ja que "el es maten setmanal- Des de la UAB S'estan de Rubí a Molins de i responsable a Catalunya del conl'administració han demanat també consumidor no sap quins animals ment. Des d'aquest tranquil·litat als ciutadans i han retrol de l'encefalopatia espongiforRei, en uns terrenys fent tots els tests poden estar afectats per la malal- equipament coinci cordat que la legionel·la no es conpropers a la deixa- me, Martí Pomerola, va explicar en tia ni tenen clares les parts del cos deixen a valorar la d'emergència a FeSpera lleria municipal, tagia pel contacte entre les persones declaracions a Ràdio Sant Cugat que comporten riscos". Per aquest davallada de ma- que Sanitat habiliti 4 Per la seva banda, ni pels aparells de refrigeració que "és cert que no s'estan fent tomotiu, els comerços de la ciutat de- tances al voltant domèstics. En aquest sentit, la tides de l'Ajuntament tes les anàlisis, però de moment, laboratoris' manen un esforç tant dels mitjans nent d'alcalde de Política Social, d'un 20% aquests de Sant Cugat han des de la UAB s'estan fent els tests de comunicació com de les admi- darrers dies. Tot i Mercè Conesa, ha dit que "cal esdemanat tranquil·li- d'emergència a l'espera que Saninistracions, "perquè es posin d'a- això, el director mutar tranquils i seguir amb l'activitat tat, i han recordat tat acabi d'habilitar 4 nous laboracord i expliquin als consumidors nicipal de l'escorxador, Joan Fibla, que tant des de la Comunitat Eu- toris on es faran totes les proves normal de la vida diària". que s'estan fent tots els controls ha explicat que "aquí ho estem no- ropea com des de la Generalitat obligatòries". D'altra banda, i pel Per últim, i des de la factoria per part de Sanitat, dels veterinaris, tant menys que en altres llocs per- s'estan prenent totes les mesures que fa al consum de la carn de veDelphi, empresa en què treballen i sobretot, dels mateixos ramaders". què la majoria de granges que ens preventives necessàries per evitar della, Pomerola va especificar que dos dels afectats, el portaveu de la Malgrat l'actual situació, algunes porten els seus animals són rama- nous casos de la malaltia. La tinent en el cas d'animals joves, és a dir, planta, Miquel Bonet, ha destacat carnisseries de la ciutat, com els es- ders amb una clientela feta i que d'alcalde de Serveis Generals i Po- menors d'un any, s'han d'evitar els que "des de fa temps que fem una tabliments Tubau, confien que els els té confiança". Fibla ha reiterat lítiques Socials, Mercè Conesa, ha teixits de risc com els intestins o la rigorosa revisió mensual de les torconsumidors vagin recuperant la també que es prenen totes les me- recordat als santcugatencs que no melsa, que ja s'eliminen a l'escorres de refrigeració i sempre ens han confiança i la situació torni aviat a sures de seguretat i sanitat perquè han de patir perquè "la carn que xador, i que en el cas d'animals sortit satisfactòries". Bonet ha afela normalitat. És per això que les di- tot el procés, des de la cria dels ani- es ven als establiments de la ciutat adults, cal evitar també tots els teigit, però, que caldrà esperar uns 14 verses carnisseries han volgut re- mals fins a la seva matança, com- porta totes les garanties de qualitat. xits nerviosos com els ulls, el cervell dies per conèixer els resultats de cordar que la vedella que es ven a pleixi totes les garanties, i ha afegit Hem de pensar que els carnissers o la medula espinal. les analítiques fetes. Les carnisseries de Sant Cugat han registrat aquestes dues últimes setmanes una davallada de la venda de carn de vedella, arran de l'aparició de nous casos d'animals malalts a l'Estat espanyol. Davant d'aquesta situació, els carnissers han denunciat una important manca d'informació per part dels consumidors i demanen tranquil·litat als seus clients recordant que la seva carn prové de granges pròpies i que mai són animals majors de 12 mesos. També des de l'Escorxador Municipal i des de l'Ajuntament han volgut reiterar que la carn que es ven a la nostra ciutat compleix amb totes les garanties i controls de sanitat.

:

•^B^^rafe

:;:;'Í:;'Ï;


Societat

aS-ÍCANTONS Dijous, 25 de gener del 2001

w r e f a f

c ï u t a d a n

La Policia Local manté la seva postura de no fer hores extraordinàries

19

Asepeyo i Ajuntament signen l'acord de servei

L'Ajuntament espera poder arribar a un acord amb els treballadors MAGDA M É N D E Z - Sant Cugat -

E.C. - Sant Cugat -

Els agents de la Policia Local de Sant Cugat continuen sense fer hores extres ni complir el servei d'escorta fora del seu horari ordinari. Aquestes mesures, adoptades el mes de desembre passat com a protesta per la manca de personal i la situació salarial dels agents, van ser ratificades en una assemblea dels membres d'aquest cos policial celebrada dimarts passat. Segons han explicat els agents, l'Ajuntament ha donat per tancada la negociació sobre le conveni dels treballadors i no els ha manifestat cap compromís en ferm per resoldre la problemàtica actual del cos. Entre les seves principals reivindicacions, destaca la manca d'agents - q u e , segons afirmen, són pràcticament els mateixos que ara fa 8 a n y s - i les seves condicions salarials. En aquest sentit, els agents han subratllat que la manca de personal comporta que hagin de fer moltes hores extres per poder complir tots els serveis, i q u e aquestes hores extraordinàries se'ls paguen sota salari. D'altra banda, una altra reivindicació és la dels agents del tom de nit, que, segons ha explicat el president de la Junta de Personal de la Policia Local, Antonio Díaz, "porten molts anys fent aquest servei i no poden canviar-se el torn per-

Els agents reivindiquen una manca de personal per complir tots els serveis FOTO: ARXIU E4C què no hi ha nous agents que els que fins ara es cobria aquest servei amb torns extraordinaris, o rellevin". Per tots aquests moque durant la festa de Sant Antius, l'assemblea de treballadors _ , t o n i A b a t hi hade la Policia Local UluZ. gués un sol agent ha d e c i d i t c o n t i nuar sense fer ho"No esperem una P er v i § i l a r la cercares extres i en al. ., . j . vila. D a v a n t d'ag u n s c a s o s , els solucio immediata, q u e s t a s i tU ació, Díaz ha agents tampoc renomés Volem Un manifestat alitzen els serveis , c j j que no entén que d'escorta fora del compromís formal de havent-hi aquestes seu horari, o en cas /'Ajuntament". necessitats, ara hade realitzar-lo, no gin d e c o m p l i r el cobren per soliamb un nou servei daritzar-se a m b els seus coma la carretera de Rubí vigilant panys. dues prostitutes. Aquesta decisió comporta, seEl president de la Junta de Pergons han explicat els mateixos sonal de la Policia Local ha afeagents, que per exemple els disgit també que "no esperem una trictes no tinguin vigilància, ja solució immediata als problemes.

Només demanen un compromís formal de l'Ajuntament de resoldre a poc a poc la situació". Antonio Díaz ha afegit t a m b é que "el que no volem són promeses i cap resultat". Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Sant Cugat han assegurat que les negociacions no estan tancades i han manifestat la seva voluntat que s'acabi arribant a un acord amb els treballadors. L'alcalde, Lluís Recoder, ha reconegut la mancança d'efectius de la Policia Local de la ciutat, i ha destacat que aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern dins del programa de noves contractacions que es puguin dur a terme durant aquest any 2001.

L'Ajuntament de Sant Cugat va signar dimarts de la setmana passada el conveni de servei amb la mútua Asepeyo, que des de fa uns anys té la seu a la nostra ciutat. L'acte es va celebrar a la sala de plens del consistori santcugatenc i va comptar amb la presència de l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, i el president de la mútua, Luis Rodés. D'aquesta manera, quedava tancat el contracte que es va establir el passat mes de novembre pel qual la mútua s'encarregarà de gestionar les contingències d'accidents de treball i malalties professionals dels treballadors municipals. El president d'Asepeyo, Luis Rodés, va assegurar que per ell aquest acord és una doble satisfacció "com a president, ja que em complau tenir com a mutualista l'Ajuntament de la ciutat on tenim la seu, i com a santcugatenc de fet i, d'aquí a ben poc, de dret, que sóc". Rodés va afegir que "aquesta decisió segur que ha estat presa des d'un punt de vista de rendiment i servei, que segur que els serà bo". Per la seva banda, l'alcalde va inscriure aquest acord en la línia que "des de l'Ajuntament volem que les condicions de treball i prestacions del treballadors siguin bones. És fonamental pel projecte de ciutat que estem impulsant". Recoder també va assegurar que havien triat la mútua Asepeyo perquè "estem convençuts que ens donarà bon serveí .

Talles grans i petites Gènere de punt fet a la teva mida

n La tinent d'alcalde d'Igualtat i Polítiques Socials va fer l'acte simbòlic d'entrega del taló a ÀSDI FOTO: E.GASALLÀ

0

La Unió entrega el taló del concert a ASDI La Unió Santcugatenca va organitzar un acte per lliurar el taló a m b les 413.500 pessetes q u e es van recaptar en el concert en benefici de l'Associació P r o - D i s m i n u ï t s Físics i P s í -

quics (ASDI) de Sant Cugat. A l'acte hi van participar diversos m e m b r e s de la junta de l ' e n t i t a t c e n t e n à r i a , q u e van lliurar els diners a la presidenta d'ASDI, Enriqueta Guarch.

El festival líric benèfic q u e es va celebrar d i u m e n g e dia 14, e n q u è es van interpretar p e c e s d e sarsueles i d'òpera, va ser tot u n èxit./M.M. (Sant Cugat)

Galeries Santa Maria - Sant Cugat Tel. 93 674 67 92


20

Publicitat

ELS ICAIYIĂ&#x153;NS Dijous, 25 de gener del 2001


Societat

ELS4C4NI0PB Dijous, 25 de gener del 2001

21

T r a d i c i o n s

Sant Cugat surt al carrer per veure els Tres Tombs a beneir els seus animals domèstics, des de gossos fins a peixos o hàmsters. Un any més, els santcugatencs van El recorregut dels Tres Tombs va sortir al carrer per gaudir d'una de continuar per la zona de la plaça d'en les festes de rfiés tradició a la nostra Coll, amb una parada davant del ciutat els Tres Tombs. Enguany, van Centro Popular Andaluz (CPA), on ser més d'un centenar de genets i els hi van donar coca i embotits. uns 25 carros els que van participar en La rua va continuar pels carrers del aquest cercavila d'homenatge al pacentre de la ciutat fins arribar a la tró dels animals, Sant Antoni. plaça de l'Ajuntament, on els espeEls Tres Tombs van començar amb raven diversos membres del consisforça retard, que es va anar arrossetori santcugatenc. L'alcalde, Lluís gant al llarg de tot el dia. Al Pla del Recoder, va destacar que "el temps Vinyet es va formar la ha acompanyat i la El carro de reciclatgegent s'ha bolcat comitiva, que estava encapçalada per quatre dels geganters va novament en la membres del cos de festa". rebre una menció Ala tarda, es va cellancers de la Guàrdia Urbana Muntada de lebrar el tradicioespecial del concurs nal Barcelona, seguits dels ball de Sant banderers. En aquesta Antoni amb la Cotedició, han estat els ton Club Big membres que cuiden Band, en el qual es els estables de la Hípica Sant Cugat, van repartir els premis del concurs una de les més fervoroses particid'engalanament dels carros. Van atorpants de la festa de Sant Antoni a la gar premis a tots els participants, però nostra ciutat. A la rua també hi havia van fer una menció especial al de l'animació de la banda de música de l'Agrupació de Geganters, que hal'Agrupació Cultural i Musical de les vien triat com a tema el reciclatge o Planes i la Colla Musical de Marto"els escombriaires moderns", segons relles. es mateixos membres de la colla. També van rebre el seu premi els caLa primera parada important del rros carregats de Sant Quirze i Cascercavila dels Tres Tombs va ser datellbisbal. L'anècdota de la tarda va vant del Monestir de Sant Cugat, on venir del sorteig dels regals i és que mossèn Blai Blanquer va fer la tratots van anar a mans de familiars d'aldicional benedicció a tots els partiguns polítics. Un d'ells, Jaume Tucipants. Però encara va tenir més feibau, va cedir el seu premi per torna, ja que també hi havia un bon nar-lo a regalar. grapat de ciutadans que van portar MAGDA M É N D E Z - Sant Cugat -

Membres de l'Hípica Sant Cugat, amb Toni Ysas al capdavant, van fer de banderers FOTO: ENRIC FABRE

Cavalls a galop per arrossegar un dels 25 carros participants pel carrer Major FOTO: ENRIC FABRE

l'alcalde va repartir records a tots els participants FOTO: ENRIC FA BRF.

CENTRE DE. LA.IMATGE" Plaça del Dr, Galtes, 9 - TeL 93 675 56 74 - Sant Cugat C/ Santa Maria, 14 - Tel. 93 675 57 24 - Sant Cugat e-mail: zoomcentre@infonegocio.com

Una de les parades més multitudinàries va serà la plaça d'Octavià, amb la benedicció FOTO: ENRIC FABRE

A l'hora de revelar els teus rodets no ho dubtis, a ZOOM et donem la màxima qualitat i el millor servei!

digital pomt

El teu distribuïdor de cameres i material digital Kodak a Sant Cugat


22

Societat

E L S I C A N I W B Dijous, 25 de gener ddel 2001

E n t i t a t s

L'Ajuntament enviarà la partida d'emergència a El Salvador L'objectiu és lluitar contra la globalització i potenciar la participació ciutadana

Sant Cugat constitueix una assemblea local del moviment ATTAC

MAGDA MÉNDEZ - Sant Cugat -

E.C. L'Ajuntament de Sant Cugat i la Comissió de Seguiment per a la CoSant Cugat compta des de la setoperació han decidit enviar el romana passada amb una assemblea manent de la partida d'emergència local de l'Associació per la Taxa de les a El Salvador. La quantitat ascenTransaccions Financeres i Acció Ciudeix a un total de 1.900.000 pessetadana, ATTAC, anomenada també tes, que s'enviaran al país centreMoviment Internacional de Ciutaamericà a través de Creu Roja Indans pel Control Democràtic dels ternacional. Mercats i les seves Institucions. El devastador terratrèmol que disAquest col·lectiu, que compta amb sabte 13 va arrasar El Salvador, deiprop de 50 socis a la nostra ciutat, va xant al seu pas milers de morts i néixer a França l'any 1997 d'una inidamnificats, ha posat novament en ciativa del director de la revista Le marxa l'ajut internacional. Sant CuMonde Diplomatique, Ignacio Ramogat s'uneix a aquesta crida amb la net. L'objectiu d'aquesta iniciativa destinació dels gairebé dos milions és lluitar contra la globalització i els de romanent de la partida pressuproblemes que aquesta implica, i espostària d'emergències. Aquesta és tablir mecanismes democràtics de gairebé la totalitat de la partida, ja regulació i control dels mercats i del que l'any passat tan sols es va aproUassemblea local d'ATTAC es va constituir dilluns passat en un acte a la Casa de Cultura FOTO: E.GAS ALLÀ sistema financer internacional. En var una sola ajuda d'emergència, a aquest sentit, aquest moviment pro- teix la humanitat com poden ser la va ser exportar el col·lectiu a l'àmbit TAC no vol anar només contra la causa de la mort d'una de les moposa, entre altres coses, la creació fam, l'analfabetisme o la desigualtat. internacional, i actualment l'ATTAC globalització sinó que vol buscar sonitores saharauís durant la seva esd'una taxa que gravi les transaccions Un altre dels grans objectius del ja s'ha disfós per un gran nombre de lucions fruit de la reflexió conjuntada a Sant Cugat. Aquests diners especulatives dels mercats de divises moviment ATTAC és el de pro- països, entre ells el nostre. Una de les ta". Edo va afegir també que "el que serviran per finançar part de les neo suprimir els paradisosfiscals.D'a- moure l'acció ciutadana mitjançant bases d'aquest col·lectiu són, però, volem és crear alternatives, partint cessitats, més urgents dels afectats. questa manera, el col·lectiu ATTAC més desenvolupament de l'opinió les assemblees locals. I és que, se- sempre de la realitat, de l'experiènCreu Roja també ha obert a Caixa vol trobar noves vies de solució a al- pública i de la democràcia partici- gons l'impulsor d'aquesta iniciativa cia i de la participació dels ciutade Catalunya un compte per recoguns dels actuals problemes que pa- pativa. Una de les primeres mesures a la nostra ciutat, Luis Edo, TAT- dans". llir fons; 2013-0500-14-0222222252. - Sant Cugat -

A c t i v i t a t s

Valldoreix ofereix una vintena d e tallers per al primer trimestre del 2 0 0 1 E.C.

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ha iniciat el primer trimestre de l'any 2001 amb un ampli ventall de propostes i tallers per als veïns de Valldoreix i del municipi. En total, són prop de 220 places distribuïdes entre una vintena d'activitats d'entre les quals destaquen dues novetats: d'una banda, un taller d'esmalts que ja es va iniciar el trimestre passat i un de ioga -gym que començarà el proper mes de febrer. Dins d'aquesta varietat de propostes previstes per al trimestre, trobem una vegada més alguns dels tallers ja clàssics en aquest districte com els de teatre, pintura o música, o també les classes d'estampació sobre roba, la joieria a la cera perduda o tot tipus de gimnàstica i ball. La gran demanda que tenen aquestes activitats ha fet que enguany s'ampliï el nombre de grups o els diferents nivells en algun dels tallers, oferint així més de places.

Així ho explicava la vocal de cultura de l'EMD de Valldoreix, Mercè Calafell, que va destacar que "aquests tallers són ja una tradició dins la programació d'activitats del districte, i això demostra que funcionen". Calafell va afegir també que l'oferta està pensada per a totes les edats, ja que "tenim gent inscrita des dels quatre anys i fins a grans, concretament ens consta el cas d'una dona que ja en té 80". Pel que fa a les inscripcions, poden fer-se al Casal de Cultura de Valldoreix cada dia de dilluns a divendres, tot i que en alguns dels casos les places ja estan cobertes. Els preus per practicar aquestes activitats oscil·len entre les 9.000 i les 15.000 pessetes trimestrals, depenent del nombre de classes que es facin a la setmana. D'altra banda, i també dins les propostes lúdiques que ha programat l'Entitat de Valldoreix per als propers tres mesos, destaca un any més la festa del Carnestoltes, que se celebrarà el dia 25 de febrer, o la festa de la Primavera, prevista per al 18 març.

Jfe^

ïït

Cï?

8$

Jf

«X

8ÏÏ8

®

9K

ft

C o m e n ç a u n n o u cicle d e xerrades d'Orientació A c a d è m i c a i Professional E.C. - Sant Cugat La Casa de Cultura acull des d'aquesta setmana una nova edició de les Xerrades d'Orientació Acadèmica i Professional que organitza des de fa més de 10 anys l'Ajuntament de Sant Cugat. En total, seran 12 conferències destinades a informar als alumnes de secundària sobre les diverses sortides que tenen dins del món acadèmic i laboral. Així ho ha explicat la regidora de Serveis Personals, Àngels Ponsa, per qui aquestes xerrades "van dirigides als joves, per informar-los i guiar-los una mica sobre el seu futur acadèmic, però també als pares que es vulguin informar, ja que al cap i a la fi, són ells els qui coneixen els seus fills i els poden orientar millor". Les conferències van començar dilluns amb una xerrada sobre les ciències de l'Educació i sobre les titulacions de psicologia i logopèdia, i s'allargaran fins al dia 8 de febrer, amb l'objectiu de tractar les diferents titulacions que existei-

xen actualment dins l'àmbit dels estudis superiors. Aquestes conferències formen part d'una iniciativa més àmplia que inclou també assessorament personalitzat per als joves que ho requereixin o una mostra amb la informació més destacada.del Saló de l'Ensenyament d'enguany. D'altra banda, i també relacionat amb el món educatiu, aquest any se celebraran eleccions en els Consells Escolars de Sant Cugat amb lafinalitatde renovar la meitat dels seus membres. Des de l'Ajuntament han volgut destacar la importància d'aquests òrgans, que representen el nivell màxim de participació dins la comunitat educativa ja que són l'únic espai on hi ha representats professors, personal administratiu, i pares i mares d'alumnes. Amb l'objectiu de renovar aquests consells, s'ha establert un calendari que preveu la constitució de les meses electorals abans de demà. Les eleccions es faran el proper 8 de febrer i d'aquesta manera, a finals del mes vinent quedaran constituïts els nous Consells Escolars.

Dues morts en circumstàncies poc habituals els darrers dies M.M. - Sant Cugat -

Sant Cugat ha registrat aquesta setmana dues morts que s'han produït en circumstàncies molt poc habituals. La primera és la d'un nadó de set mesos, i l'altra és la d'un home de 74 anys que- va morir a la via pública. Dilluns, poc abans de les set de la tarda, la Policia Local va rebre un requeriment del Centre d'Assistència Primària de Sant Cugat que van comunicar que havien atès un nadó de set mesos que havia arribat mort i a qui no van poder reanimar. L'informe policial assegura que l'infant havia patit un accident al bressol. Per aquest motiu van haver d'avisar el jutge de guàrdia, que va instruir diligències del cas. Dimarts al migdia un home de 74 anys va patir un infart a la plaça Onze de Setembre. Quan va arribar la policia, el van trobar inconscient assegut en un banc, amb la seva dona. Quan va arribar l'ambulància, l'home ja estava mort.


Societat

ELS-íCAIYroPS Dijous, 25 de gener del 2001

s e m b I e a

L'Associació de Veïns del Monestir repassa les seves accions

P r e s e n t a c i ó

' El cicló armamentista espanoF es presenta a Torre Blanca

23

Santcugatencs a les jornades sobre el Mitch a Madrid M.M.

MAGDA MÉNDEZ

L'Associació de Veïns del Monestir, plaça d'en Coll i Sant Francesc van celebrar diumenge al migdia la seva assemblea ordinària. En aquesta reunió hi van participar uns 150 socis i, entre els punts de l'ordre del dia, es van escollir nous vocals de la junta i es va fer un repàs a les activitats i accions que l'Associació ha portat a terme al llarg d'a-. quest any. Un dels primers punts de l'ordre del dia va ser la renovació de part de la junta directiva. A banda de canvis en tres de les vocalies, la resta de càrrecs van quedar igual, és a dir, Pedró Armero com a president, Marcelo Juzgado com a vicepresident, Estefania Figuera com a tresorera i Xavier Laborda a la secretaria. A banda dels canvis a la junta, a la darrera assemblea d'aquesta entitat veïnal també es va fer un repàs exhaustiu per tots els temes que han estat tractant al llarg de l'any passat, entre els quals destaquen la

campanya del rebuts de l'aigua, la recollida d'escombraries, la limitació de la velocitat dins de la ciutat, l'ananjament de les cabines de telèfon o els casos de legionel·la que s'ha diagnosticat a l'empresa Delphi. Una de les que van donar un impuls "molt important", segons Armero, va ser la de la sanitat pública. L'altre gran cavall de batalla de l'Associació de Veïns del Monestir, plaça d'en Coll i Sant Francesc és la demanda contenciosa que van presentar sobre la taxa de sanejament. "Encara no ens han respost, estem esperant l'evolució del recurs que vam presentar", explicava Armero, "però anirem a totes perquè creiem en el que fem". El president de l'Associació també va explicar a aquest diari que dimarts es va reunir amb la tinent d'alcalde d'Igualtat, Polítiques Socials i Serveis Generals, Mercè Conesa, per explicar-li les demandes de l'entitat. "Sembla que s'adonen que Sant Cugat necessita una reforma en alguns aspectes i tenen en compte la nostra opinió. Això és bo", assegurava Armero.

supostos generals de l'Estat van Cugat destinats a aquest àmbit, ja sigui en investigacions com en l'exèrL'alternoteca de la masia de To- cit professional). A més, El cicló rre Blanca va acollir divendres la armamentista espanol també conpresentació del llibre El cicló ar- textualitza aquesta activitat a nimementtsta espanol. L'acte va anar vell global. a càrrec d'un dels autors i ediEn la presentació del llibre, Ortors del llibre, Pere Ortega, que tega també va explicar algunes va explicar alguns dels aspectes de les actituds alternatives que més polèmics d'àmbit estatal en poden adoptar els ciutadans, com en el camp armamentístic. l'objecció fiscal, la insubmissió El llibre és obra de diferents o la cultura per la pau. En aquest experts sobre la cultura de la pau sentit, el també membre del i està editat pel mateix Ortega i Centre d'Estudis per la Pau, Jopel president de Justícia i Pau, el sep Maria Delàs, va explicar que santcugatenc Arcadi Oliveras. En es reprendran les activitats de la aquest llibre es dóna una visió Universitat per la Pau a la nostra general sobre el tema des del ciutat. En aquesta mateixa pre1989 fins al 1999. Alguns dels te- sentació es van donar a conèixer mes que es tracten en l'obra són les dates en què se celebrarà: del el comerç d'armes (donant algu16 al 23 de juliol. nes dades que fins al moment Després de la presentació del eren secretes), la relació entre llibre, es va obrir un debat molt els països exportadors d'armes i participatiu en el qual es van prela vulneració directa dels drets guntar moltes dades i es va rehumans i el nivell d'inversions flexionar sobre temes com la en l'apartat militar (segons les violència estructural. dades que s'aporten, el 40% de El llibre es va publicar fa sis la partida d'inversions del pres- mesos.

MM.

- Sant Cugat-

Quatre santcugatencs van assistir, dimarts i dimecres de la setmana passada, a les jornades informatives sobre les conseqüències de l'huracà Mitch a centre-Amèrica. En aquestes reunions, es van explicar les irregularitats que s'han produït en la destinació de l'ajuda humanitària en aquests països, que en principi, havia d'anar destinada als damnificats per aquest fenomen metereològic. "Els informes indiquen que s'ha fet molt poc", explicava un dels membres del Moviment de Resistència Global de Sant Cugat, German Llerena, afegint que "Espanya ha enviat tan sols el 30% del que havia promès". També s'ha pogut constatar que "s'han violat tots els acords d'Estocolm", que són: reduir la vulnerabilitat ecològica i social, evitar les desigualtats i injustícies històriques a la regió, consolidar democràcies, impulsar el respecte als drets humans, l'ajuda en funció de les necessitats i la reducció del deute extern.

'.••'.-•f;::~i?):t.\-::--

illllllii 1|Í|ÍI1| ; ; : S

mmmímímmíMmm

Establiment MINIMARKET 24 h

SERVEI A DOMICILI OE GAS-OILI


24

Publicitat

E L S í C A I V r a N S Dijous, 25 de gener del 2001

La seva publicitat a peu i

de carrer Des d' 1 element fins a 80 SITUATS ALS MILLORS PUNTS DE LA CIUTAT

RESERVES:

93 674 86 61

è*V£


EIS4CANTCBNS

Comarca

25

Dijous, 25 de gener del 2001

T

r r a

r r a s s

L'alcalde de Terrassa s'oposa a Pinforme de l'organització territorial L'alcalde de Terrassa, Manuel Royes, ha donat a conèixer el seu desacord amb el contingut de l'informe sobre la nova organització territorial de Catalunya, que ha elaborat una comissió d'experts presidida per Miquel Roca, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest informe, es proposa la creació de sis comarques més i la substitució de les quatre províncies catalanes per sis vegueries o regions, com a demarcacions supracomarcals, entre altres mesures per una nova distribució territorial. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, l'alcalde de Terrassa creu que les comarques existents haurien de desaparèixer, ja que "és millor tenir una regió metropolitana potent, en lloc de l'estructura comarcal que tenim actualment".

T e r r a s s a

En cas que s'obtés per mantenir la distribució comarcal, Manuel Royes considera que és absurda la proposta de mantenir una única comarca per al Vallès Occidental, tant per l'elevat n o m b r e d ' h a b i t a n t s (800.000 persones) com per la potencialitat de Terrassa i Sabadell com a capitals. En aquest sentit, l'alcalde de Terrassa recorda que les dues ciutats "üderen realment dues comarques, amb dues conques fluvials-el Besòs i el Llobregat-, amb dues cambres de comerç i, fins fa poc, amb dos partits judicials". Per això, Manuel Royes aposta per dues comarques diferenciades al Vallès Occidental i, fins i tot, tres, en el cas que Cerdanyola i Sant Cugat optessin per situar-se més a prop de la comarca del Barcelonès.

V a i I è S

Paga amb xecs falsos al Pryca

Dades sobre crèdits a empreses

El tribunal de la secció sisena de l'Audiència de Barcelona ha acordat una ordre de cerca i c a p t u r a contra Manuela M.A., en no comparèixer a la vista oral que s'havia de celebrar a finals de la setmana passada. El ministeri públic, en el seu escrit d'acusació, demana per aquesta dona la pena de 14 mesos de presó i una multa de 180.000 pessetes per un p r e s u m p t e delicte d'estafa. Els fets Van tenir lloc el 29 de novembre, de 1997, quan, segons l'acusació, la dona va efectuar diverses compres per un i m p o r t de 52.236 p e s s e t e s al Pryca situat a l'autopista A-18, al t e r m e municipal de Terrassa, i les va pagar amb un xec sense fons c o r r e s p o n e n t a u n a agència de la mateixa localitat de Caixa de Catalunya./Intra-ACN

L'Institut Català de Finances de la Generalitat va aprovar, durant l'any 2000, 183 operacions ' de crèdit a empreses de l'àmbit metropolità de Barcelona, per un import de 20.549,03 milions de pessetes. La comarca que va rebre més crèdits i per una quantitat global més elevada va ser el Barcelonès, amb 87 préstecs que tenen un valor conjunt de 12.214,93 milions de pessetes. En el conjunt de Catalunya, en aquest mateix període, l'ICF va aprovar un total de 338 noves operacions de crèdit per un import conjunt de 260,1 milions d'euros (43.279,5 milions de pessetes), segons una nota difosa pel mateix Institut. La nova activitat aprovada suposa un increment del 16,3% respecte de l'import aprovat l'any 1999, i del 8% si es compara amb el nombre de crèdits establerts. Al Vallès Occidental es van concedir 25 préstecs amb un valor de 3.248,88 milions.

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya va rebre més de 90.000 visi

<OTO: ARXIU E4C

Augmenten les visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha obtingut durant l'any 2000 un total de 90.126 visitants, de les quals 32.182 varen ser visites individuals mentre que 57.944 van ser visites en grup. Cal destacar l'increment de visites, sobretot individuals, respecte a l'any anterior. Això es deu, segons fonts del museu, d'una banda, a l'oferta de visites teatralitzades a les diferents ex-

posicions permanents i temporals del Museu, que es realitzen els diumenges i, de l'altra, a la inauguració de l'exposició temporal Totes química del passat 22 de novembre, i que té establerta una bona campanya de difusió. El Sistema del mNACTEC l'integren actualment 14 museus. Durant aquest passat any 2000 aquests museus han estat visitats per un total de 310.964 persones, que incrementen el volum de

28.224 visitants en relació a l'any 1999. La valoració que es fa des del museu'és positiva, ja que gairebé tots els museus han augmentat els visitants. Cal destacar l'increment del Museu del Ferrocarril de Vilanova i del Museu de les Mines de Cercs, inaugurat el juny del 1999. Cal assenyalar que el Museu de l'estampació de Premià de Mar es va tancar el mes d'abril.

V a l l è s

CCOO exigirà Pincrement salarial del 4 % en els convenis de les comarques barcelonines Comissions Obreres ha advertit que no acceptarà un increment salarial inferior del 4% en els convenis col·lectius que negociarà per al 2001 i que a les comarques barcelonines afecten un mínim de 150.000 treballadors, sense comptar aquells que s'acolliran a acords de caràcter nacional o estatal. El sindicat vol compensar, així la pèrdua de poder adquisitiu provocada per la inflació de l'any passat i que al Principat va arribar a un 4,2%. Aquesta és la postura que CCOO adoptarà en les negociacions d'un mínim de trescents convenis col·lectius, un 40% del total, que s'han de pactar enguany per a uns 600.000 treballadors catalans. El responsable d'Acció Sindical de CCOO, Juan Manuel Tapia,

considera que en un any en què els beneficis empresarials no financers han gaudit d'un creixement net del 29%, la riquesa s'ha de repartir millor per garantir el consum familiar com a element que assegura el creixement econòmic. El sindicat CCOO assistirà a les reunions per pactar el marc laboral tant de sectors com d'empreses amb un decàleg que recull les millores a reivindicar. A banda de la lluita contra la precarietat laboral com la referent a les retribucions i els horaris, es vol fer front al frau en la contractació de treballadors a través de la subcontractació abusiva o les falses cooperatives, entre altres modalitats. Enguany, però, és el capítol re-

ferit als increments i revisions salarials a on es pot produir una dificultat, ja que CCOO no pensa acceptar menys d'un 4% de creixement dels sous, per compensar la pèrdua de poder adquisitiu provocat per la inflació del 4,2 % de l'any passat a Catalunya i que durant el 2001 podria arribar al 3%. Pel que fa als treballadors menys retribuïts, el sindicat exigeix, d'acord amb les recomanacions de la Carta Social Europea, que el Salari Mínim Interprofessional arribi a les 105.000 pessetes, és a dir, al 70% del salari mitjà. Per garantir tots aquests objectius, CCOO recomana negociar unes clàusules de revisió salarial que assegurin uns increments en funció de la inflació real./IntraACN


26

Societat

ElS4CAIVro]>B Dijous, 25 de gener del 2001

TORNA LA TRADICIÓ CATALANA Tudellpotencia els instruments tradicionals catalans, ofereix cursos perquè tothom que ho desitgi pugui aprendre a tocar aquells instruments que algun dia van tocar els nostres avantpassats. Per mostrar el treball fet durant el darrer semestre, els alumnes i professors dè Tudell van realitzar un concert a la Casa de Cultura. Pàgina:40 FOTO: E. FABRE

EL TEIXIT ASSOCIATIU, CADA COP MÉS UNIT La Fundació Sant Cugat i el col·lectiu de dones Atena-Dones de Sant Cugat van inaugurar dissabte una nova seu conjunta al carrer Santiago Rusinol. Lacte, que va comptar amb la presència dels membres de totes dues associacions i també de l'alcalde de la ciutat, Lluís Recoder, va servirper demostrar, tal com es planteja sovint a Sant Cugat, que el teixit associatiu compta amb un entramat cada cop més unificat i que té una especial rellevància al nostre municipi. FOTO: ENRIC FABRE

CAVALCANT PER LA PISTA Centenars de persones es van animar a ballar diumenge a la tarda per celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat. La música va anar a càrrec de la Cotton Club Big Band, que va animar gent de totes les edats a sortir a demostrar la seva habilitat en el ball, sols o en companyia. Pàgina: 21 FOTO: ENRIC FABRE

SANT CUGAT i L'ART La setmana passada l'alcalde Lluís Recoder va voler explicar als santcugatencs quins són els projectes culturals de Sant Cugat. Una fita importantper a l'alcalde és aconseguir crear una identitat de la ciutatper tal de poder-la potenciar cap a l'exterior i donar-la a conèixer. Fart jugarà un paper important en aquesta nova identitat. Pàgina: 36 FOTO.E. GAS ALLÀ


Societat

E L S 4 G H Y I W S Dijous, 25 de gener del2001

27

m

n

BEVENT PELS ANIMALS En algunes ocasions els polítics deixen de banda el seu posat seriós i encorbatatper apropar-se més alpoble pla i deixar-se veure com una persona més. Ealcalde va demostrar un gran domini de beure en porró i ho va ferper una ocasió molt especial: celebrar Sant Antoni Abat. Potser en elproper ple es veurà com els regidors beuen aigua amb porró. ' Pàgina: 21 FOTO: ENRIC FABRE

L'ESPORT NO ESTÀ RENYIT AMB LA CULTURA El passat dissabte el Casal de Cultura de Mira-sol va acollir la representació de l'obra Un tonto es un sabio. Eobra ha estat adaptada i dirigida per Enric Farré i Pepita, queha dirigit al grup de teatre del Club Esportiu Valldoreix. Una vegada més, s'ha demostrat que resport també és capaç defer cultura, i de gran qualitat. FOTO: ENRIC FARRÉ.

VEDELLA A SANT CUGAT Reproduïm una imatge, com a la portada d'aquest número que teniu a les mans dElS 4 CANTONS, on espot veure la feina que es realitza a l'Escorxador Municipal de Sant Cugat on garanteixen que les vedelles que maten no superen els 10 mesos. Recordem una vegada més que els casos de vaques boges s'han detectat en bèsties de 30 mesos. Pàgina: 18 FOTO: E.GASALLA

'ART i els V

-%

mables

niïé ©

mobles

Francesc Moragas, 33 Tel.93 674 09 95 SANT CUGAT DEL VALLÈS www.carremobles.com


EIS4CANTONS

U 0

t

La UE Sant Cugat tanca la primera volta i acompleix Pobjectiu fixat El sènior A és segon, però amb el mateix balanç que el líder ALEX LÓPEZ - Sant Cugat -

Dotze victòries i tan sols tres derrotes - a domicili amb el Centre La Torrassa-Nòrdica i el CB Sant Adrià-Betsaida i a la sala escolar amb el CB Argentona- és el balanç de competició aconseguit pel sènior A masculí de bàsquet de la Unió Esportiva Sant Cugat un cop ja disputada la primera volta. L'equip santcugatenc ha disputat un total de quinze jornades al grup tercer de Primera Catalana, sent líder en deu. Dissabte, els vermell-i-negres van tornar a donar una lliçó als seus adversaris més directes en imposar-se a la pista del setè, l'AB Gràcia, per 67 punts a 72, en partit corresponent a la darrera jornada de la primera volta. Amb aquest nou triomf, tot i que la setmana anterior havien cedit una derrota a casa contra el CB Argentona, cinquè a la taula, el sènior A masculí ocupa per segona setmana consecutiva la segona

posició a la classificació, malgrat amb el mateix balanç que el primer, el CB Sant Adrià-Betsaida. Per darrere dels santcugatencs, però, hi ha també tres equips: el Club Natació Sabadell a només una victòria i el JAC Sants i el CB Argentona a dos. En aquests moments seria el CB Sant Adrià-

dissabte a les set de la tarda a la sala escolar el segon tram del campionat i ho farà ni més ni menys que enfront el JAC Sants de Barcelona, equip que a l'anada ja va derrotar a domicili. Comença la segona volta

Els rivals que visitaran la nostra ciutat són el JAC Sants, el C N Els de David Barbens Sabadell, el C F Badalona-Bufalà, reben dissabte el quart el Centre La Torrassa-Nòrdica, classificat del grup tercer el CB Sant Adrià-Betsaida, el Bàsket Rubí, el C N Terrassa i de Primera Catalana, l'AB Gràcia, mentre que com a visitant haurà de jugar a el barceloníJAC Sants equip les pistes del CB Santa Coloma, el Badaloní-AE Dosa, l'SE Sant Joan de Mata, l'AAEET Masia Bou, la UB Sabadell B, l'AE MinBetsaida el conjunt que obtinguella i el CB Argentona. Analitdria la plaça d'ascens directe a la zant el calendari, l'equip santcuCopa Catalunya. "Ha estat una gatenc ha de jugar a la sala escolar molt bona primera volta, només amb el primer, el tercer i el quart puc fer una valoració positiva. classificat. L'entrenador vermellL'objectiu era i és l'ascens i anem i-negre, David Barbens, té molt pel bon camí", assegura el tècclar que "tots els partits que vénic local David Barbens. nen ara són molt decisius. Sabem La UE Sant Cugat inicia aquest

d Hat

la UE Sant Cugat cap a l'ascens FOTO: ARXIU E4C

que hem de sortir cada jornada a guanyar i això fa q u e cada enfrontament sigui vital". Amb tot, el màxim responsable del sènior A està "convençut" que "les posicions a la part alta de la taula no es decidiran fins a les últimes dues o tres jornades".

Respecte al partit d'aquest dissabte amb el quart classificat, el JAC Sants de Barcelona, el tècnic local explica que "serà un partit amb una intensitat molt alta, amb molta lluita. Crec q u e serà un dels xocs més bonics d'aquesta temporada".

A c t i v i t a t s

L'esquí serà la principal atracció de la nova programació de PEMD A.L. - Valldoreix L'esquí serà la principal novetat de la nova programació d'activitats esportives que oferirà aquest primer trimestre de l'any l'Entitat Municipal Descentralitzada ( E M D ) de Valldoreix. Per primera vegada s'apostarà per aquest esport. Robert Navarro, vocal de l'àrea d'Obres i Serveis, Esports i Personal, va explicar divendres a la presentació que va tenir lloc a la sala de plens de l ' E M D de Valldoreix que "volem arrelar l'esquí a Valldoreix". En aquesta línia, s'han programat dues sortides: la primera serà

el cap de setmana del 9 i 10 de febrer i la segona, el dissabte 3 de març. E n la primera sortida, el desplaçament es farà divendres a la nit,.mentre que l'arribada serà diumenge, també a la nit. Aquest cap de setmana del 9 i 10 de febrer ha estat dissenyat perquè 'se'n pugui beneficiar qualsevol tipus de públic, sigui quin siguiel seu nivell. La segona sortida, que se celebrarà el dissabte 3 de març, serà dirigida únicament per tot aquell que vulgui iniciar-se en aquest esport, sense tenir en c o m p t e el nivell o l'edat. E s comptarà amb classes dirigides per professors titulats. Robert Navarro va explicar en

Roben Navarro va presentar les noves ofertes esportives per aquest primer trimestre del 2001 FOTO: E. GASALLA conferència de premsa que "aquest any 2001 pretenem continuar organitzant noves activitats esportives". Moltes més activitats El Casal de Cultura de Valldoreix continuarà organitzant, com

ho ha fet fins ara, les escoles esportives per a la gent gran i els tallers esportius com el ioga-gym, el ioga, el jazz infantil i juvenil, el jazz aeròbic juvenil, el body balance, els balls de saló i el tai-txí. En la presentació de divendres també es va fer un recordatori de dues noves activitats que ja es

duen a terme des de l'octubre al C E I P F e r r a n i Clua: el gymaeròbic i la tonificació. Les inscripcions per poder apuntar-se a qualsevol de les moltes activitats que ofereix l ' E M D de Valldoreix ja es poden formalitzar al Casal de Cultura de Valldoreix.


29

Esports

ELS4CAIVrCBNS Dijous, 25 de gener del2001

¥ &I

O i

B i t

0 C &

El CV Sant Cugat ensopega contra tot pronòstic a la pista del CV Almoradí El sènior A femení no perd el liderat i rep dissabte el líder, ÀLEX LÓPEZ - Sant Cugat -

El CV Almoradí d'Alacant, cinquè classificat al grup B de Primera Nacional femenina, ha estat el segon equip -després del CV Elx- que aquesta temporada ha batut el sènior A femení del Club Voleibol Sant Cugat. Dissabte, les santcugatenques van perdre per 3 sets a 1, amb parcials de 26-20, 25-20, 17-25 i 26-24. Aquest enfrontament va correspondre a la segona jornada de la segona volta, o el que és el mateix, a la tretzena jornada de lliga. Aquesta desfeta ha significat trencar amb els últims resultats positius de set victòries consecutives al campionat de lliga. El sènior A femení no perdia en partit oficial des del 14 d'octubre, ara fa tres mesos. El tècnic santcugatenc Jordi Alcaraz ha resumit el xoc de dissabte de la manera següent: "No vam saber trobar-nos a la pista i tampoc no vam tenir fluïdesa tant en atac com en la sacada, que són les nostres dues armes principals. A més,

Vint gimnastes del Muntanyenc debuten a la elCVElx Copa Catalana

el CV Almoradí va jugar molt bé i va saber trobar els nostres punts febles". Alcaraz també ha admès que "no esperàvem perdre aquest partit. Espero que hagi après dels errors comesos i només hagi estat un entrebanc". La derrota del CV Sant Cugat i el triomf del CV Elx a la seva pista per un ajustat 3 sets a 2 davant el CV Esplugues, tercer classificat a dues victòries de les santcugatenques, no afecta quant a Canvis a la classificació. El CV Sant Cugat continua líder amb 20 punts, els mateixos que el CV Elx, que és segon però amb un partit rnenys.

A.L. - Sant Cugat -

El CV Elx ens. visita El CV Sant Cugat no ha perdut cap partit a Valldoréx FOTO: ARXIU E4C

El segon classificat, el CV Elx, que ha vençut els deu partits de lliga que ha disputat fins al moment, jugarà dissabte a partir de les sis de la tarda davant el CV Sant Cugat al pavelló de Voleibol de Sant Cugat a Valldoreix. Aquest equip va ser precisament el darrer conjunt que havia supe-

rat el CV Sant Cugat, que no presentarà cap baixa. Cal tenir present també que les de Jordi Alcaraz no han cedit enguany cap derrota com equip local. L'entrenador ha afirmat que "si guanyem el CV Elx i el CV Ciutadella a domicili podrem afrontar el que que-

da de lliga amb més tranquil·litat". Però sigui quin sigui el resultat d'aquest matx tot fa pensar que CV Elx i CV Sant Cugat seran els dos equips que es classificaran per disputar la promoció d'ascens a la lliga FEV, que molt probablement es jugarà a l'abril.

La secció de gimnàstica rítmica esportiva del Club Muntanyenc Sant Cugat presentarà aquest dissabte a les instal·lacions del Sícoris Club de Lleida un total de vint gimnastes en la primera fase de la Copa Catalana d'individuals. En el nivell I hi participaran les alevins Andrea Parellada, Adriana Carreter i Alexandra Rozas. Al nivell III ho faran les júniors Carolina López i Elisabet Garcia. Finalment, en el nivell IV, el més alt de tots, hi participaran les alevins Laura Escoda, Laia Sola, Paola Busso, Maria Lasala i Maria Buj; les infantils Cristina Cabrejas, Laura Morales i Alba Arino; les juvenils Ivette Climent, Georgina Miralles, Tània Santolària i Andrea Rubino; i les júniors Candela Busso, Gemma Peris i Anna Barba. La segona fase de la Copa Catalana serà el 17 de febrer i la final, el 17 de març.

a « d

Els santcugatencs Ignasi Sols, David Garcia, Oriol Cascalló i Esther Cànovas guanyen el Cros de Rubí Un total de 53 joves atletes locals van participar en aquesta prova A.L. - Sant Cugat -

Ignasi Sols, en infantil masculí, del Fila Domingo Catalan; David Garcia, en cadet masculí, del Club Muntanyenc Sant Cugat; Oriol Cascalló, en júnior masculí, del Club Muntanyenc Sant Cugat; i Esther Cànovas, en júnior femení, també del Club Muntanyenc Sant Cugat, són els quatre atletes santcugatencs que el diumenge 14 de gener van imposar-se en el XIII Cros de Rubí. Aquesta prova, quarta i penúltima puntuable per a la final Territorial de Cros Escolar que se celebrarà a Canet de Mar (Ma-

resme), va comptar amb l'organització de la Unió Atlètica Rubí i l'Ajuntament de Rubí. Aquesta cursa va celebrar-se sota la pluja al circuit d'atletisme de Can Rosés. 53 atletes de Sant Cugat Un total de 53 són els corredors santcugatencs que van participar en aquest XXIII Cros de Rubí, on van participar 346 atletes. D'altra banda, la segona posició també va estar ocupada per joves esportistes locals. Aquesta plaça va ser per Laura Lacort, en prebenjamí femení, del CEIP Joan Maragall; Àngela Fio, en in-

GAS 011! Ports gratuïts

fantil femení, del Club Muntanyenc Sant Cugat; i Bernat Navarro, en júnior masculí, del Club Muntanyenc Sant Cugat. En tercer lloc també s'hi van situar Jenifer Lorente, en prebenjamí femení, del CEIP Joan Maragall; Jaume Bertran, en benjamí masculí, del Club Muntanyenc Sant Cugat; Joan Fernàndez, en aleví masculí, del Club Muntanyenc Sant Cugat; Xènia Hosta, en infantil femení, del Club Muntanyenc Sant Cugat; Marina Romero, en cadet femení, del Club Muntanyenc Sant Cugat; i Lluís Feliu, en juvenil masculí, també del Club Muntanyenc Sant Cugat.

Pel que fa a la classificació final per equips, el CEIP Joan Maragall va endur-se la primera plaça en categoria prebenjamí femení i també en benjamí femení, mentre que va cloure segon en prebenjamí masculí, tercer en benjamí masculí, i quart en aleví femení. El de Sant Cugat, al març La segona edició del Cros Ciutat de Sant Cugat d'atletisme s'organitzarà el diumenge 25 de març. Aquesta prova, que en un principi s'havia de córrer aquest diumenge, no serà puntuable per a la final Territorial.

La UE Sant Cugat supera el tercer - Sant Cugat -

L'equip d'handbol de la Unió Esportiva Sant Cugat va desferse diumenge del fins llavors tercer classificat, el Sant Martí Esport, per un clar 31 gols a 25. Aquest partit va correspondre a la segona jornada de la segona volta. Amb aquest triomf, l'equip que entrena Joan Sancho continua ocupant la zona intermitja alta de la taula classificatòria de Primera Catalana. Aquest cap de setmana, la UE Sant Cugat es desplaça a Barcelona a la pista del BCN Sants, un equip situat també còmodament a la taula. /À.L.

Tel. 93 580 77 62 s*\

d

s*\

^

St\

Contestador les 24 h

ESM|

Distribuïdor oficial


Esports

30

ELS/CA1YIONS Dijous, 25 de gener del2001

o q Me I

p a t i n a

Futb&i

sala

Lluís Sànchez: "Ara només hem de pensar a no baixar de categoria"

L'Olimpyc venç a Andorra i s'allunya Ei'Patí'Hoqueiperd' a la pista delcuer ija fa set jornades que no venç del descens ALEX LÓPEZ

- Sant Cugat "No hi ha manera de guanyar. La situació és bastant preocupant". Amb aquestes paraules, el tècnic del sènior masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Lluís Sànchez, ha qualificat la difícil situació que travessa el seu equip. Sànchez apunta que "l'únic que s'ha de fer és que els jugadors canviïn l'aspecte psicològic i es creguin que poden guanyar els partits. Si no guanyem, és perquè cometem errades determinades de por i d'inquietud de perdre els partits. Es posen molt nerviosos". El Patí Hoquei Club Sant Cugat va perdre a la pista de l'últim classificat, el C E A r e n y s d e ' Munt, per un resultat de 6 gols a 1. Fins al moment, aquest equip tan sols havia sumat 5 punts. Ara el conjunt local se situa, junt amb el C E Arenys de Munt, amb el segon equip més golejat de Primera Nacional Catalana. El sènior masculí fa set jornades que no guanya al campionat i en fa dues que és en zona de descens d e categoria. Els vermell-i-negres són penúltims i ocupen una de les quatre places de descens. És per aquest motiu que Lluís Sànchez ha assegurat que "ara per ara, només hem de pensar a no baixar de categoria". L'entrenador detalla que "tot dependrà de com ens ho prenguem

AL. - Sant Cugat -

El sènior masculí del PHC Sant Cugat és en zona de descens des de fa dues jornades FOTO: ENRIC FABRE tots a partir d'ara mateix". El tècnic local no creu que "el nostre sigui un problema de joc. Excepte amb el C E Arenys de Munt, últimament estàvem jugant molt bé, tot i perdre. Vull pensar que és un tot seguit de resultats negatius". Només s'hi val guanyar "Diumenge contra el CP Jonquerenc només s'hi val guanyar". Així de contundent s'ha mostrat Lluís Sànchez, que encara vol anar més enllà quan concreta que el més important seria "guanyar dos o tres partits consecutius. Segur que ens donaria molta mo-

.ral". Així que davant el CP Jonquerenc, el P H C Sant Cugat provarà de desfer aquella estadística que constata que no venç a la lliga des d e la sisena jornada, quan va superar al pavelló municipal el Mollet H C per 5 gols a 1. A més, els santcugatencs han perdut els últims tres partits de la competició: davant el CP Vic a domicili, el C E Noia-Freixen e t a casa i a la pista del C E Arenys de Munt. El partit que ha d'enfrontar, en xoc corresponent a la catorzena i penúltima jornada d e la segona volta, el P H C Sant Cugat i el C P Jonquerenc es jugarà diumenge a partir de dos quarts d'una al pa-

velló municipal de la nostra ciutat. Per aquest xoc, Lluís Sànchez podrà disposar de tots els seus jugadors com ja va fer-ho en el darrer xoc disputat. Sànchez ha explicat també que han de vèncer "el màxim de partits possibles. Els de casa seran importantíssims. Al pavelló municipal hi juguem molt millor que a fora, però tal com està la lliga, assegurant els punts de casa tampoc ens assegurem la permanència". El tècnic del primer equip masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat també ha constatat que "la part positiva de la segona volta del campionat és que ja coneixem els equips".

L'Olimpyc Floresta FS va aconseguir dissabte a Andorra de Terol una més que important victòria a la pista del Polideportivo Andorra, setè a la classificació. Els de José Pérez Cheltn van imposar-se a domicili per 2 gols a 5, fet que els permet allunyar-se encara una mica més de les últimes quatre places de descens directe a Primera Nacional B. Els florestans són ara lluny, a vuit punts del descens. Amb aquest excel·lent resultat, l'Olimpyc Floresta FC pot afrontar amb més tranquil·litat el partit d'aquesta última jornada de la primera volta, que l'ha d'enfrontar dissabte a partir d'un quart de sis de la tarda al pavelló municipal de Sant Cugat davant el Sícoris Club de Lleida, un dels conjunts millors classificats a la lliga i un dels més difícils de batre. El Sícoris Club és ara mateix el segon classificat amb 24 punts, mentre que l'Olimpyc és novè amb 18 punts. Els de Lleida disposen d'un balanç a la competició de vuit victòries i quatre derr o t e s , m e n t r e q u e els d e la Floresta tenen un balanç de cinc victòries, tres empats i quatre derrotes. Després d'aquest partit s'iniciarà la segona volta al grup cinquè de Primera Nacional A.

f a C I Ó

Melissa Caballero s'imposa e n tres proves al català júnior e n piscina curta La santcugatenca venç els 400 estils, 200 crol i 200 papallona A.L. -Sant

/ Sant Cugat -

Melissa Caballero és la nova campiona de Catalunya júnior en les proves de 400 metres estils, 200 crol i 200 papallona. La nedadora santcugatenca va aconseguir aquests resultats en les ins-, tal·lacions del Club Natació Sant Andreu, escenari d'una nova edició del Campionat de Catalunya júnior en piscina curta (25 metres), que va cloure diumenge passat després de tres dies de competició. Caballero, de 16 anys, va finalitzar també en la tercera plaça final en la prova dels 50 metres esquena. Quant als relleus, de-

fensant el seu club, el Club Natació Sabadell, la santcugatenca va acabar primera en els 4x200 metres i segona en els 4x100. Ara, l'estatal d'hivern Melissa Caballero no tornarà a l'alta competició fins al 15 de febrer, quan s'iniciarà el Campionat d'Espanya d'hivern júnior (en piscina curta de 25 metres), que tindrà lloc a Barcelona, a la piscina Folch i Torres, del Club Natació Montjuïc. Aquest campionat se celebrarà al llarg de tres jornades. La principal fita que s'ha proposat aquesta jove promesa local

és aconseguir les mínimes al Campionat d'Espanya absolut en piscina llarga de 50 metres, que ha de fer-se a Saragossa del 5 al 8 d'abril, per assolir el passi per classificarse per al Campionat d'Europa en piscina llarga. Després del Campionat de Catalunya júnior en piscina curta de 25 metres, diumenge, Melissa Caballero va marxar fins a Font Romeu per dur a terme amb els seus companys del Club Natació Sant Cugat una estada de preparació. Així doncs, Melissa Caballero no tornarà a la nostra ciutat fins d'aquí a dues setmanes. Del 30 de març fins a l'I d'abril participarà al Sis Nacions. Elprincipal objectiu de Caballero és, ara mateix, l'estatal d'hivern FOTO: CEDIDA


Esports

ELS-ÍCANTONS Dijous, 25 de gener del 2001

F u t b o l

s a l

I ® $%ïï$§ S

€&®

31

tólíl^

El Winterthur perd a casa amb el fins llavors últim, que només tenia un punt Els santcugatencs, que no són en zona de descens, ALEX L Ó P E Z

mmmm

Aquesta desfeta del Winterthur trenca amb les dues victòries consecutives que havia assolit l'èquip, però tot i així, l'entrenador-jugador local opina que en el seu conjunt "no hi ha ni crisi de joc ni de resultats". Quan falta una jornada perquè finalitzi la primera volta a la competició, el Winterthur és desè amb 14 punts, però no ocupa cap de les quatre últimes places de descens directe.

- Sant Cugat -

El Futbol Sala Winterthur Sant Cugat va desaprofitar diumenge al pavelló municipal de Sant Cugat una immillorable oportunitat per allunyar-se de la zona de descens. El conjunt vermell-i-negre va perdre amb el fins llavors últim classificat, l'AD Inca de Mallorca, que es va imposar per 6 gols a 8. De fet, val a dir que l'adversari dels santcugatencs tan sols havia aconseguit un sol punt en els onze partits de lliga disputats fins al moment. A més, l'AD Inca havia jugat divendres a la pista del F C Barcelona un partit ajornat. El Barca, segon classificat, només va poder vèncer per 3 gols a 1. Aquesta desfeta ha significat la pèrdua també dels tres primers punts a la lliga davant un equip balear, després de vèncer a casa el Calvià i a fora el Gasifred Atlético i l'Elèctrica Ciem. La derrota del Winterthur ha suposat la tercera a casa, on els de Jaume Estrada tan sols han gua-

La UE Sant Cugat debuta amb triomf a la visiten el quart, La Unión segona volta

:•

Tres jornades molt difícils El conjunt santcugatenc té ara mateix un calendari "molt difícil", ja q u e ha de visitar la pista del quart, el FS La Unión, i Et Winterthur travessa per un moment delicat a la lliga FOTO: ENRIC FABRE del FS Montsant, novè, i ha de nostre". Respecte a l'enfrontanyat dos partits, amb el Metalnox rebre el líder, l'Olesa. J a u m e ment de diumenge, el tècnic enBalear Calvià i el Club Natació Estrada, però, ho té molt clar i cara no s'explica què va succeir: Caldes. L'entrenador-jugador del assegura q u e "és importantís"Amb un minut i mig ens van fer FS Winterthur Sant Cugat, Jaume sim puntuar en aquests partits quatre gols i van capgirar el signe Estrada, ha assegurat que "tots per col·locar-nos en una situadel partit Penso que ni volent ens els partits de casa s'han de guació més còmoda a la taula i no pot passar això". Amb tot, Estranyar, però encara amb més mopatir en la recta final de la llida ha assegurat q u e "no v a m tiu s'ha de vèncer aquells equips ga. H e m de guanyar a la pista merèixer perdre". que teòricament són inferiors al de La Unión".

Y e it rs i s

AL. - Sant Cugat El primer equip de la secció de tennis de taula de la Unió Esportiva Sant Cugat inicia la primera volta de la mateixa manera que la va finalitzar, és a dir, amb victòria. Divendres a la nit, el conjunt santcugatenc va imposar-se al CP Horta T T per 4 punts a 1. D'aquesta manera, la U E Sant Cugat continua segon a la classificació amb 18 punts, un menys que el C E R L'Escala i un més que el SCR El Ciervo de Sabadell. Aquesta ha suposat la vuitena victòria a la lliga. Aquest cap de setmana, la U E Sant Cugat tomarà a jugar en partit avançat i ho farà divendres a partir de dos quarts de nou de la nit. Els santcugatencs visitaran la pista del C C Sants-Bernadi. Una setmana més, el primer equip d'aquesta secció de la U E Sant Cugat és en zona de promoció d'ascens a Primera Nacional.

F u t b o l

Alex Corretja, actual campió de la Copa Davis, començarà a defensar el títol a Eindhoven Lequip estatal s'enfrontarà a Holanda del 9 a Fil defebrer ÀL.

El Sant Cugat Esport FC perd a Sant Quirze - Sant Cugat -

- Sant Cugat -

El tennista santcugatenc Alex Corretja ha estat convocat pel nou organigrama tècnic de l'equip estatal, anomenat G-3 i integrat per Juan Avendano, Jordi Arresse i Josep Perlas, per afrontar a Eindhoven la primera ronda del Grup Mundial de la Copa Davis, que Espanya haurà de jugar a domicili i davant Holanda del 9 a l'I 1 de febrer. Aquesta serà la dotzena eliminatòria que disputa Corretja des que l'any 1996 ho fes per primera vegada. La participació fins al moment d'Alex Corretja a la Copa Davis s'ha saldat amb un balanç de vuit victòries i dues derrotes en individuals i de quatre triomfs i cinc desfetes en dobles. La llista de jugadors convocats la van facilitar els entrenadors la setmana passada d u r a n t l ' O p e n d'Austràlia. L'única novetat a la llista és l'entrada del mallorquí Carles Moya, que substitueix el lleidatà Albert Costa. Els tennis-

xMm.

Aquesta serà la dotzena eliminatòria en què participa el tennista santcugatenc FOTO: ARXIU E4C tes que jugaran a l'Indoorsport Centrum d'Eindhoven són Alex Corretja, Juan Carlos Ferrero, Carles Moya i Joan Balcells. El conjunt estatal defensarà en pista coberta el títol que va assolir el desembre passat al Palau Sant Jordi de Barcelona contra Austràlia. Aquest enfrontament

correspondrà, així doncs, als setzens de final d'aquesta competició. El vencedor d'aquesta prim e r a r o n d a j u g a r à c o n t r a el campió de l'eliminatòria entre Romania i Alemanya. El C e n t r e d'Alt R e n d i m e n t (CAR) de Sant Cugat serà l'escenari on l'equip estatal de Copa

Davis prepararà la primera ronda de la Copa Davis 2001. Val a dir que les instal·lacions del CAR tenen una pista sintètica de característiques molt semblants a la que es trobaran a Holanda. L'equip espanyol es desplaçarà a Einshoven el diumenge 4 de febrer.

El Sant Cugat Esport F C tamp o c no va p o d e r s u p e r a r e n aquesta ocasió al Sant Quirze. Si a l'anada el partit entre tots dos conjunts va finalitzar amb empat, diumenge el Sant Quirze va imposar-se per 1 gol a 0. Aquest partit ja va significar el primer enfrontament de la segona volta. El porter Lorente va debutar amb el Sant Cugat des que Enrique Fortes és el nou tècnic. Amb aquest resultat, l'equip que dirigeix Enrique Fortes és tretzè a la taula del grup primer de la Regional Preferent, a set punts de la zona de descens, però també a nou de l'ascens. Amb tot, els vermell-i-negres són un dels deu equips del seu grup que encara tenen un partit pendent de jugar. Diumenge a partir de les dotze del migdia, el Sant Cugat rebrà el Cassà, quart amb 29 punts i un balanç a la lliga de nou victòries, dos empats i sis derrotes. /ÀL.


32

Esports

ELS4CA1VP0NS Dijous, 25 de gener del 2001

l a Catalana

Regional Preferent SantCugat-Cassà

19.00 UE Sant Cugat-JAC Sants (ds)

2a Regional

3 a Catalana masculí

Campoamor-La Farga

17.30 UE Sant Cugat-Sabadell (ds)

3 a Regional

3 a Catalana femení

12.00 Mira-soI-San Lorenzo (dg) PB Sant Cugat (descansa) Júnior (descansa)

2 a Div. femení Vinyets-PB Sant Cugat

12.30 La Unión-W. Sant Cugat (ds)

2a Divisió masculí

2 a Div. Infantil

10.30 Júnior-Sant Andreu (dg) 16.30 Vallès-Júnior 1917 (dg)

2 a Categoria

3 a Div. masculí

Sq. Sant Cugat D (dj) Sq. Sant Cugat C (dj)

09.45 Olimpyc Floresta-Pallejà (dg) 11.45 P Andorra-W. Sant Cugat (ds)

17.30 Diagonal Júnior 1917 (dg) ísg SeQ S K Í & £ && %@ SUf

Sq. Sant Cugat A-CN Sabadell (dj)

12.00 Júnior-Vallès (dg)

Veterans

18.00 Artes-UE Sant Cugat (dg)

1a Catalana

Campionat territorial

Juvenil femení

12.30 BCN Sants-UE Sant Cuga (dg)t

12.00 Olimpia-Júnior (dg)

19.00 Olimpic-B. Sant Cugat (ds)

3 a Catalana

Júnior nivell A

Cadet masculkí

12.30 Flix-UE Sant Cugat (dg)

09.00 Júnior-Polo (ds)

16.00 UE Sant Cugat-Barberà (ds)

Fèmines

Juvenil masculí

Sq. Sant Cugat-Montjuic (dv)

1a Cat. Juvenil masc.

Infantil masculí

3 a Categoria

Cadet masculí

UE Sant Cugat (descansa)

10.45 EHC-Júnior(ds)

CR Sant Cugat-Badalona

2 a Div. Juvenil

12.30 Pineda-UE Sant Cugat A (ds) 17.30 Escola Thau-UE Sant Cugat B (ds)

2 a Cat. Juvenil masc.

Infantil femení

16.00 Juan XXIII-PB Sant Cugat (ds) 15.30 San Juliàn-Sant Cugat (ds) 11.30 CRR Tronchoni-Júnior (dg)

09.30 Mataró-UE Sant Cugat (ds)

LI. Cat. Juvenil f e m .

3 a Div. Juvenil

Infantil masculí

20.30 UE Sant Cugat-Cambrils (ds)

13.00 Bufalà-CO Sant Cugat (ds)

LI. Cat. Cadet masculí

Preinfantil masculí

11.00 UE Sant Cugat-Mataró (dg)

1a Div. Cadet

16.00 Cornellà-CO Sant Cugat (ds)

16.30 Sant Cugat A-La Planada (ds) 13.45 Júnior-Sabadell (ds) 16.00 Juan XXIII-St. Cugat B (ds)

LI. Cat. Cadet femení

Preinfantil femení

19.00 UE SantCugat-Gavà (ds)

12.00 Roda-CO Sant Cugat (ds)

2 a Cat. Cadet masculí

Preferent Juvenil 20.00 L'Hospitalét-Sant Cugat (ds)

18.00 Mira-sol-Pobla de Lillet (ds) 11.00 Júnior-B alconada (dg)

09.15 UE Sant Cugat-Sant Ignasi (dg)

Cadet femení

1a Nacional A

09.00 Sant Cugat A-Sant Quirze (ds) 11.15 Cerdanyola-Sant Cugat B (ds) 16.00 PB St.Cugat-Ca n'Anglada (dg)

17.15 Olimpyc Floresta-Sicoris (ds) La Unión-W. Sant Cugat

l a Categoria *3g

2 a Categoria

1a Nac. Catalana

11.00 Palès-UE Sant Cugat (dg)

12.30 PH St. Cugat-Jonquerenc (dg)

3 a Categoria

1a Fèmines

11.00 UE SantCugat-LHçà (dg)

1a Nacional femení

12.15 CN Igualada-PH Sant Cugat (dg)

Infantil

CV Sant Cugat-Elche

Júnior

11.00 UE St. Cugat A-Ateneu 1882 (dg) 11.00 UE St. Cugat C-Port (dg)

1a Divisió masculí

1a Divisió masculí

15.30 PH Sant Cugat-Cadí (ds)

2 a Div. Infantil

16.00 Fargasants-Chess (ds)

Santa Susana-CV Sant Cugat

Juvenil

10.30 Ca n'Oriach-Júnior (ds) 12.00 Mira-sol-Viladecavalls (ds)

1a Divisió femení

C a m p . territorial f e m .

18.00 Canet-PH Sant Cugat A (ds) 14.15 PH Sant Cugat B-Horta (ds)

16.40 Castelldefels-Mas Gener (ds)

Cornellà-CV Sant Cugat

1a Div. Aleví

2 a Div. A masculí

12.00 Júnior-Cerdanyola (ds) 11.15 PB Sant Cugat-M. Egara (ds) 09.45 Sant Cugat B-Sabadell B (dg) Sant Cugat A (descansa)

16.00 Olimpyc Floresta-Can Serra (ds) 17.00 Champion F.-Quatre Camins (ds)

2 a Div. B femení

Div. d'Honor Benjamí Sant Cugat-Badia Ca n'Oriach-PB Sant Cugat

Juvenil femení

Aleví

Cadet femení

13.15 PH Sant Cugat A-Igualada (ds) 17.00 Canet-PH Sant Cugat B (ds) 09.30 Castellar-PH Sant Cugat A (dg) 12.15 PH Sant Cugat B-Igualada (ds) 16.30 Laietà-PH St. Cugat C (ds)

1a Divisió masculí

1a Div. Juvenil

Pref. Prebenjamí

Prebenjamí

13.00 Júnior-RUSC (dg)

19.00 Escola Pia-W. Sant Cugat (ds)

Cerdanyola-PB Sant Cugat Sant Cugat (descansa)

4 a Divisió masculí

Benjamí

19.00 Can Falguera-Mas Gener (ds)

La Concordia-PB Sant Cugat

Sant Cugat-Camping Victòria

PH Sant Cugat (descansa)

Vilassar-CV Sant Cugat

3 a Divisió masculí

l a Div. Benjamí

2 a Divisió

Infantil

Sabadell-CV Sant Cugat

11.30 Mas Janer-Olo (dg) 12.00 W. Sant Cugat-Sabadell (dg)

2 a Divisió masculí

10.30 St. Paul's School-Júnior (ds)

11.00 Torell<>UE Sant Cugat (dg)

16.00 PB Sant Cugat-Tibidabo (ds) 10.00 Mira-sol-Industrial (dg)

1a Div. Infantil

Aleví masculí

18.00 Sants-UE Sant Cugat (dg)

17.00 Les Franqueses-UE Sant Cugat (ds)

2 a Div. Cadet

2a Cadet CR Sant Cugat-Barcelona

10.30 Polo-Júnior (ds) 11.15 Júnior-Olimpia (ds) 12.15 Júnior-Club Egara (ds) 12.15 Terrassa-Júnior (ds)

11.15 PH Sant Cugat A-Igualada (ds) 10.30 Castellar-PH St. Cugat B (dg) 10.15 PH St Cugat C-Esplugues (ds)

1a Divisió femení

1a Div. Cadet

16.00 Júnior-Terrassa (ds)

Ciutat Meridiana-Sant Francesc

4 a Divisió femení Sant Francesc-Montbau Mira-sol (descansa)

5 a Divisió Santa Perpètua-At Sant Cugat Barberà-Mira-sol

6 a Divisió Parets-Sant Cugat At. Sant Cugat-Martorell

:::S:;:g:::::S: m Santa Perpètua-Sant Cugat

1-7

l a Div. Benjamí

Regional Preferent

Sant Cugat-Fontetes

Sant Quirze-Sant Cugat

1-0

2 a Regional La Farga-Andalucía

PB Sant Cugat SantCugat-E. Blaugrana

0-1 1-1

Agora-Júnior

descansa 1-0

Prebenjamí

Castellar-Mira-sol Júnior-San Pedró

3-2

Preferent Juvenil Sant Cugat-Tàrrega

3-1

2a Div. Juvenil Sant Cugat-CRR Tronchon Júnior-Can Parellada

1-0 3-3

5-6

SàSglIET 1a Catalana Gràcia-UE Sant Cugat

67-72

Cosmos-UE Sant Cugat

57-53

5-3

1a Div. Infantil San Juliàn-Sant Cugat A Sant Cugat B-Ca n'Oriach

1-8 1-2

2 a Div. Infantil Júnior-Maurina Egara Sabadell-Mira-sol

0-0 1-5

1a Div. Aleví Sant Cugat A-Mercantil San Cristóbal-Júnior Mercantil-Sant Cugat B

1-5 suspès 5-1

Div. d'Honor Benjamí

descansa

Júnior-Pedralbes

56-14

CO St. Cugat-Sta. Perpètua

86-45 69-68

1-3

descansa

Júnior-Polo

31-25

FUTBOL situ P. Andorra-Olimpyc Floresta W. Sant Cugat-Inca

Júnior 1917-Iluro 2-5 6-8

Juvenil masculí

4-0 1-3

Arenys Munt-PH St. Cugat

Sant Andreu-Sq. Sant Cugat D

T E H U i S HE TAUl

1a Fèmines PH Sant Cugat-Voltregà Salt-PH Sant Cugat

2-8 1-1

0-0 4-2 3-0 2-2

UE Sant Cugat-Horta .1-4 suspès descansa

Aleví Sitges-PH Sant Cugat A PH Sant Cugat B-GEiEG

Corbera-PH Sant Cugat A PH St. Cugat B-Castellet Sitges-PH St. Cugat C

4-1

2 a Divisió Nueva Badalona-Sant Cugat

9-7

At. Ribera-Sant Francesc

11-5

4 a Divisió femení 4-14 2-17

Benjamí PH Sant Cugat A-Castellet Corbera-PH Sant Cugat B PH St. Cugat C

'.

4 a Divisió masculí 3-4

Mira-sol-Sant Francesc Sant Francesc-Barcelona

4-5 7-2

5 a Divisió 5-5 1-9 descansa

Las Torres-Mira-sol Mira-sol-Cervelló At. Sant Cugat-Alta Veu

6-10 11-5 9-7

6 a Divisió

Prebenjamí 3-1

2 a Divisió masculí

Juvenil PH Sant Cugat A-GEiEG PH Sant Cugat B

0-4

6-1

Infantil

3 a Div. masculí

1a Nacional A

1a N a c . Catalana

PH Sant Cugat-GEiEG

2 a Div. masculí Terrassa-Júnior Júnior 1917-Terrassa 1910

Sq. Sant Cugat B-Badalona Nagi-Sq. Sant Cugat C

CES-PH Sant Cugat

1a Div. femení

Preinfantil femení

.22-8

1a Categoria 4-6

Júnior

HOglfEl HERBA Línia 22-Júnior

CR Sant Cugat-Barcelona

3 a Categoria n/p

l a Divisió masculí

Preinfantil masculí

46-12

2 a Categoria

1a Catalana

UE Sant Cugat-Alella

PobleNou-CR Sant Cugat

2a Cadet BSjtIJIiJt

6-4

86-59 UE Sant Cugat-Sant Martí

3 a Categoria

2-6

Benjamí masculí

IL

Cadet femení

CO Sant Cugat

1-2 2-0

Aleví masculí

62-58

Júnior nivell A

CO Sant Cugat-Montpedrós

Polo-Júnior Júnior-Olimpia Júnior-Matadepera

2 a Div. Infantil W. Sant Cugat-Gavà

Infantil masculí

M. Egara-PB Sant Cugat Can Trias-Mira-sol

Infantil femení

descansa

1a Div. Cadet W. Sant Cugat-Granollers

3 a Catalana masculí

Esplugues-UE Sant Cugat

2 a Div. Cadet

.0-2

1a Div. Juvenil

Avià-Júnior Balconada-Mira-sol

I-3 1-5

Mas Janer

W. Sant Cugat-La Unión

UE Sant Cugat-Castellet

Sant Quirze-Sant Cugat A Sant Cugat B-Can Fatjó

5-6

3 a Divisió masculí

3 a Catalana femení

1a Div. Cadet

2a Div. A masculí Can Serra-Champion Floresta

Mas Gener

3 a Div. Juvenil 2-3 4-4

1-1

2-7

Cadet masculí Júnior-Pedralbes

2 a Div. B femení ':

Femení Agora-Júnior

4-2

1a Divisió femení Mas Gener-Navarclés

Pref. Prebenjamí

0-1

3 a Regional

0-8

Terrassa-Júnior

1a Divisió masculí Chess-Enginyers

0-8 1-3 0-2

Quatre Barres-Sant Cugat Sant Cugat-Martorell Sant Andreu-At. Sant Cugat

9-7 12A 12 A


Esports

ELS4CAlVIO>S Dijous, 25 de gener del 2001

CRRTronchoni

17

5

4

8

29

32

19

Argentona

15

11

Campoamor

17

5

2

10

28

43

17

Badaloní

15

Badia

18

5

1 _ 12

21

35

16

Cràcia

R Merengues

17

4

3

10

20

35

15

Ca n'Oriach

16

3

3

10

23

37

Can Fatjó

17

3

1

13

19

Vilfranca

17

1

0

16

18

4

1252 1113

26

P.Andorra

12

6

1

5

19

8

7 1252 1256

23

Canet

12

,5

4

3

19

15

8

7 1100 1123

23

OHmpyc Floresta

12

5

3

4

18

Minguella

15

7

8

1212 1221

22

L'Esclop

12

5

1

6

16

12

SantaColoma

14

7

7 1199 1165

21

San Miguel

12

3

1

8

10

84

10

Sabadell

15

5

10 1063 1129

20

Multigest

12

3

1

8

10

66

3

Masia Bou

15

5

10 1016 1155

20

La Murga

12

2

1

9

7

Bufalà

15

5

10 1169 1184

20

Colo Colo

12

1

3

8

6

Rubí

15

5

10 1173 1225

20

CNTerrassa

14

5

Santjoan

15

La Torrassa

15

R e g i o n a l Preferent GRUP1

Lloret-Marca de l'Ham

0-0

Poble Sec-San Cristóbal

...1-1

Sant Quirze-San Cugat . . . .1-0 Cassà-Torre Llobeta

3-0

Sants-Cerdanyola

6-1

S a n Juliàn-Alzamora

2-0

Pomar-Montafiesa

2-2

Berga-Barceloneta

0-0

F E Figueres-Pals

.0-2

La propera (28 de gener): Can Fatjó-Barberà; Cabrils-P. Merengues; Badia-Tibidabo; Ca n'Oriach-Fontetes; La Planada-Llano; E. Cerdayola-Sabadell; Vilafranca-CRR Tronchoni; CampoamorLa Farga; Andalucía-Bellaterra.

Equip

PJ.....PG.....re....PP... GF

GC Punto

S. Juliàn

18

9

5

4

29

22

32

Tercera Regional

Montanesa

18

9

4

5

25

19

31

G R U P 14

Pomar

17

8

7

2

39

20

31

Cassà Cerdanyola Sants St. Quirze

17 17 17

9

2

8

6

4

8

33

5

3

22

25

6

30

24

6

5

28

22

27

8

4

24

18

26

7

5

5

24

20

4

11 1091 1254

19

2

13 1165 1297

17

18

7

5

6

24

23

26

18

7

5

6

21

22

26

Berga

17

5

7

5

20

19

22

Sant Cugat

17

6

4

7

24

25

22

Poble Sec

17

5

6

6

20

17

21

Pals

18

4

3

11

19

33

15

Alzamora

17

4

2

11

19

35

14

T Llobeta

18

4'

2

12

19

42

3

4

10

17

31

1-3

San Lorenzo

descansa

Can Boada

descansa

Primera Catalana

descansa

PG PE PP GF GC Punt»

39

40

II

C N Reus

4

2

5

46

37

10

PH St. Cugat

2

4

5

40

49

8

Voltregà

2

3

6

28

39

7

Mollet

3

1

7

27

39

7

Vilassar

2

3

6

42

55

7

Noia

2

2

7

33

46

6

Arenys Munt

2

1

8

35

51

La projjera (28 de gener): Riudebidles-Voltregà;Vilassar-Cassanenc; Manlleu-Reus Dep.; PH Sant Cugat-Jonquerenc; Mollet-Arenys de Munt; Taradell-Noia; CES-Vic; Barcelona-CN Reus.

4-8

Calvià-Manresa

5-3

Gasifred-Olesa

3-4

Barcelona-Montsant

4-4

PJ

PG PE PP GF GC Punt»

Granollers

13

12

0

1 357

298

24

Sant Quirze

14

11

0

3

382

315

22

W. Sant Cugat-Inca

PJ

PG

PE

PP

GF

Bigues i Riells 11

11

0

0

83

14

22

1

1

44

12

19

Equip

GC Punts

Arenys M u n t

11

9

Mataró

11

8

C N Igualada

10

7

1

2

49

15

15

Voltregà

10

7

0

3

61

35

14

Salt

10

2

4

4

24

45

8

Vilanova

11

3

1

7

18

51

7

Arenys Mar

10

2

2

6

29

55

6

6-8

C N Caldes-Elect C i e m . . . .2-4

2

14 2 9

Sant Martí

14

10

0

4

402

361

20

Equip

PJ

PG

PE

PP

San Pedró

13

8

4

1

27

13

28

Patdinyes

14

9

2

3

368

333

20

Gràcia

12

10

1

1

31

San Lorenzo

12

8

2

2

41

18

26

Cardedeu

14

7

3

4

349

328

17

Barcelona

12

9

2

1

29

Rubí

12

8

1

3

32

11

25

B C N Sants

14

7

2

5

334

332

16

Ripollet

12

8

1

3

25

Castellar

13

7

3

3

30

16

24

UE St. Cugat

14

7

1

6 380

372

15

LaUnión

12.

8

0

4

24

Farners

10

2

2

6

17

40

6

Molins de Rei

14

6

1.

7

341

368

13

Sp. Rubí

13

6

2

.5

32

25

20

Flect. Ciem

12

7

1

4

22

PHSt. Cugat

9

3

0

6

27

45

6

14

Montcada

14

4

3

7

327

338

11

SantQuirzc

12

5

1 6

21

21

16

Manresa

12

6

1

5

19

Lloret

10

1

2

7

15

38

4

13

La Roca *

14

4

2

8

345

353

10

Calvià

12

6

1

5

19

R Nuevo

12

5

1 6

26

42

16

Maçanet

11

0

0

11

22

67

0

Terrassa

13

3

3

7

312

335

9

C N Sabadell

12

6

0

6

• 18

Palautordera

14

2

4

8

331

371

8

Montsant

12

5

2

5

17

Santpedor

14

1

3

HI

327

396

5

-W. Sant Cugat

12

t

2

6

14

Banyoles

14

1

2

11

311

366

4

Coplasti

12

3

2

7

11

Gasifred

12

2

2

8

8

Inca

12

1

1

10

4

C N Caldes

12

1

0

11

3

Montsetrat

13

3

4

6

23

31

13

Les Fonts

12

4

1

7

21

34

13

Júnior

13

3

2

8

28

37

11

Can Boada

12

1

2

9

13

34

5

PB Sant Cugat

12

1

1 10

9

39

1'

L a propera (28 de gener): PB Sant Cugat; Rubí-Castellar; Mira-solSan Lorenzo; Can Boada (descansa); Can Fatjó-Júnior; San Pedro-Les Fonts; Sp. Rubí-Montserrat; Sant Quirze (descansa).

1-1

Sabadell-Vilafranca

3-1

La propera (28 de gener): Sant Martí-Santpedor: Cardedeu-Palautordera; BCN Sants-UE Sant Cugat; Molins de Rei-La Roca; Banyoles-Montcada; Pardineyes-Granollers; Terrassa-Sant Quirze.

Bellaterra-Can Fatjó . . .suspès

Vilassar de Mar-Canet

3-3

C o l o Colo-San Miguel

4-3

Masia B o u - J A C Sants . . .70-73 Sant Adrià-La Torrassa .97-66

Sicoris-L'Esclop

6-3

Sabadell B-Sant Joan . . . .79-70

Montserrat- Corbera

3-1

Rubí-Bufalà

Tallers-Almunia

6-2

Multigest-La Murga

7-4

91-88

Tibidabo

17

12

4

1

37

14

40

Minguella-Badaloní

Andalucía

17

12

2

3

42

23

38

C N T e r r a s s a - C N Sabadell 64-77

Fontetes

18

11

3

4

44

18

36

Argentona-Santa Coloma .81-70

Cerdanyola

18

II

2

5

63

27

35

Barberà

17

9

4

4

51

29

31

Bellaterra

17

9

2

6

31

24

29

Equip

PJ PG 15

12

3

15

12

77-89

G r à c i a - U E Sant Cugat ..67-72

Cabrils

18

8

4

6

39

37

28

SantAdrià

Llano

17

8

3

6^

39

21

27

UE Sant Cugat

PP PF

Equip

A

PJ

PG

PE

PP

Punts

T.Cortada

12

9

1

2

28

Sicoris

12 •

8

0

4

24

PC

Punts

1146

27

Vilassar de Mar

12

7

2

3

23

3 1262 1150

27

Almúnia

12

7

1

4

22

1291

La Farga

18

7

2

9

39

51

23

C N Sabadell

15

12

3

1255 1161 ' 2 7

Corbera

12

6

La Planada

17

6

4

7

35

31

22

JAÇ Sant!

15

11

4

1200 1137

Montserrat

12

6

26

'

GRUPB

*

CV Sant Cugat

P. Andorra-Olimpyc Floresta 2-5

42

Primera N a c . Femení

Equip

GRUP 5

GRUP 3

La propera (28 de gener): Maçanet-Bigues i Riells; Salt-Vilanova; Farners-Arenys de Mar; Voltregà-Lloret; CN Igualada-PH Sant Cugat; MataróArenys de Munt.

La propera (27 de gener): Ripollet-Calvià; Manresa-Gasifred; Olesa-Barcelona; Montsant-CN Sabadell; La Unión-W. Sant Cugat; Inca-CN Caldes; Elect. Ciem-Coplasti.

Primera Catalana

0-1

PP GF GC Punt»

Punt»

Primera Nacional

CRR Tronchoni-Campoamor .3-3

18

5

32

2-2

47

1

2

Llano-E. Cerdanyola

3

5

Primera Nacional

C N Sabadell-La U n i ó n . . . .4-6

3-1

0

Jonquerenc

2

Fontetes-La Planada

14

13

9

1-1

17

39

13

Tibidabo-Ca n'Oriach

Sabadell

38

Primera Fèmines

P. Merengues-Badia . . . . . . . 0 - 1

PG PE

4

Mira-«ol

GRUP 5

PJ

1'

PJ

Segona Regional

Equip

6

Equip

La propera (28 de gener): Pals-Lloret, Marca l'Ham-Poble Sec; San Cristóbal-Sant Quirze; Sant Cugat-Cassà; T. Llobeta-Sants; Cerdanyola-San Juliàn; Alzamora-Pomar; Montanesa-Berga; Barceloneta-FE Figueres.

L a Farga-Andalucía

La propera (27 de gener): Canet-Colo Colo; San Miguel-P. Andorra; Olimpyc Floresta-Sicoris; L'Eslcop-Montserraç Corbera-T. Cortada; Almunia-Multigest; La Murga-Vilasar.

Coplasti-Ripollet

26

Lloret

Barberà-Cabrils

1-1

P. N u e v o

S. Cristóbal

FE Figueres 17

Júnior-Sant Pedró

27

7

17

0-1

Montserrat-Sant Quirze . . . .0-1

6

Barceloneta

Castellar-Mira-sol L e s Fonts-Sp. Rubí

18

19

La propera (28 de gener): Sant Adrià-Masia Bou; Gràcia-Santa Coloma; Argentona-CN Sabadell; CN Terrassa-Badaloní; Minguella-Bufalà; RubíSant Joan; Sabadell-La Torrassa; UE Sant Cugat-JAC Sants.

28

Marca l'Ham 18

1041 1025

Taradell

GRUP 6

29

26

9

33

2

4

20

1

5

19

Elche

PJ.

PG

PP

8F SC Punt»

10

9

1

27

6

19

9

9

ü

27

8

IS

Primera Nacional

Esplugues

10

7

3

23

14

17

Catalana

Ciutadella

10

4

6

20

19

14

II. Alicante

10

4

6

17

21

14

Almoradí

10

4

6

16

21

14

8

5

3

17

14

13

Camp Escolar

10

3

7

15

24

13

Rubí

10

2

8

9

27

12

9

1

8

25

10

Equip

PJ

PG

PE

PP GF

GC Punt,

Manlleu

11

7

3

1

42

38

17

Barcelona

11

7

2

2

55

34

16

CES

10

6

3

1

43

27

15

CNReus

II

6

1

4

41

32 • 13

Vic

11

6

1

4

44

36

13

Riudebitlles

10

6

1

3

45

39

13

Cassanenc

11

5

3

3

37

34

13

Algaida

Teruel

8

La propera (27 de gener): Santa Coloma-Camp Escolar; Algar-Almoradí; U. Alicante-Teruel; CV Sant Cugat-Elche; Eslpugues-Ciutadella; RubíAlgaida.


Esports

34

Primera Divisió

EIS/CANTONS Dijous, 25 de gener del 2001

Júnior

12

7

4

1

28

19 18

Primera Divisió

Can Salas

12

6

2

4

24

22 14

Femení

AD Rimas

Masculí

Polo Club Egara

12 12 12

4 5 5

5

3

2

5

2

5

19 . 19 13 20 18

18 12

Línia 22-Atlètic 1952

5-1

23 12

Júnior-Polo

4-2

A D Rimas-At Terrassa . . .1-0

Atlètic 1952

12

4

2

6

26

26 10

Polo-Honigvogel

3-2

Honigvogel

12

4

2

6

14

16 10

Atlètic 1952-Can Salas

0-3

Línia 22

12

2

4

6

19

29

8

Línia 22-Júnior

0-0

EHC

12

1

2

9

13

27

4

RUSC-Barcelona

4-1

RUSC

12

1

2

9

10

28

4

EHC-Club Egara

0-1

W M

H

W

OFGÇPunt.

Barcelona

12

9

2

1

32

14 20

At. Terrassa

12

8

3

1

35

17 19

Bàsotfo 1 09.00 Àgora-Col. Vedruna (ds) 09.00 IES Blanxart-Avenç (ds)

Infantil masc./fem. 13.00 Bufalà-CO St. Cugat (I-M) (ds) 16.00 Almeda-CO St. Cugat (Preí. M) (ds) 12.00 Roda A-CO St. Cugat (F) (ds)

FUTBOL ü - 1 1 Infantil

11.00 Avenç-CEIP Rosella (ds) « # SI 3E$%£S8H «Mít

12.00 Pins Vallès A-St. Jordi C (ds) Catalunya A-Pins Vallès B (ds) CO Sant Cugat A-Ferran Clua A (ds) Sant Jordi B-Avenç (ds) Catalunya B-Regina Carmeli (ds) Àgora-CO Sant Cugat B (ds) Ferran Clua B-Santa Isabel (ds) Sant Jordi A(descansa)

Segona Nacional Equip

*i

PC

rm »

GRUP 5

At Terrassa

7

3

1

3

16

11

7

Vilafranca-Mediterrani

Línia 22

6

3

1

2

10

6

7

Sant Andreu-Sants

0-4

7

3

1

3

14

17

7

TTSantCugat-Horta

4-3

Club Egara

7

3

0

4

8

21

6

El Ciervo-Vilanova

0-4

Terrassa

7

1

1

5

9

31

3

L'Escala-Olesa

12.00 Esc. Thau A-Maristes Rubí A (ds) 10.00 EE Foiró-Santa Isabel (ds) 11.30 Avenç-Colegi Europa (ds) 09.00 La Farga A-R Llorenç (ds) 09.30 Júnior-Liceo Politècnic (ds) 11.00 Escola Thau B-25 Setembre C (ds) 11.30 La Farga B-Sp. Rubí C (ds)

Infantil femení

10.30 Maristes A-Avenç A (ds) 11.00 EE Foiró A-Escola Pia B (ds) 10.00 Viladecavalls-Escola Thau (ds) 11.00 EE Foiró B-Escola Pia A (ds) La Farga (descansa) Avenç B (descansa)

Benjamí 11.00 Rubí A-Mira-sol (ds)

Avenç- A-Sant Jordi A (M) 12-42 Catalunya A-Avenç B 24-10 Sant Jordi B (F)-Ferran Clua 6-39 Pins del Vallès-Sant Jordi B (M) . . . .61-8 Joan Maragall-Santa Isabel 54-1 Sant Jordi A (F)-Catalunya B 34-13 Àgora descansa Colegi Europa descansa

13.00 Avenç-Col. Carme (ds) 10.00 Rubí A-CO Sant Cugat (ds) 13.00 Sp. Terrassa-Viaró (ds)

FUTBOL S A l i t 12.00 Leonardo da V.-A. Ferrer (ds)

Arnau Cadell-Col. Europa (ds) Balmes A-Montserrat (ds) Avenç-Maristes Rubí (ds) Balmes B-Leonardo da V. (ds) EE Foiró-Àgora (ds)

AV Pinar-Thau B La Farga B-UE Rubí B

Escola Thau-Can Fatjó A Colegi Europa

Resultats 1-0 1-0 0-1

0-2 2-0

Sant Jordi B-Regina Carmel 62-12 Catalunya A-Santa Isabel 52-17 Ferran Clua B-CO Sant Cugat A . .51-56 Pins Vallès A-CO Sant Cugat B . . . .48-17 Sant Jordi A-Sant Jordi C 44-50 Ferran Clua A-Avenç 39-70 Pins del Vallès B-Àgora 44-20 Catalunya B descansa

3-7 descansa

Femení Àgora-Júnior

4-1

Benjamí Esc. Thau A-25 Setembre A Can Fatjó-Col. Europa La Farga A-Júnior

El Ciervo

10

7

3

17

Mediterrani

10

6

4

16

Olesa

10

6

4

16

Sants

10

5

5

15

Vilafranca

10

3

7

13

Sant Andreu

10

3

7

13

Horta

10

2

8

12

Vilanova

10

1

9

11

La propera (27-28 de gener): Sants-UE Sant Cugat; Mediterrani-L'Escala; Horta-Vilafranca; Olesa-El Ciervo; Vilanova-Sant Andreu.

0-2 descansa

Col. Martí-URE Les Planes Cultura Pràctica-Avenç B IES Terrassa-Avenç A

2-0 2-0 0-2

Infantil femení Angeleta Ferrer-Col. Carme

2-0 0-2 0-2

9-0 4-1 0-6

Infantil masculí Arnau Cadell-Balmes A Avenç-Col. Europa Balmes B-E. Montserrat Foiró-Maristes Rubí Àgora-Leonardo da Vinci

0-6 5-2 0-1 3-9 4-2

Aleví masculí Col. Europa-Font de TAlba A

0-1 0-1 descansa

Escola

0-2

Paidòs A-Ferran Clua URE Les Planes-Avenç Cultura Pràctica-Joan Maragall La Floresta-Paidòs B LaFloresta-Ferran Clua Avenç-Paidòs A . Maragall-URE Les Planes Paidòs B-Cultura Pràctica

2-1 2-0 . .1-2 0-2 2-0 0-2 .2-0 2-1

Punts

3 1/2 I A. Ferrer A J. Maragall 3 1/2 A-F P. i Farreras 3 A Ct. Obert 2 B Avenç 2 A J. Maragall 2 B P. i Farreras ïl/2 ll/2 Avenç B B-F Ct. Obert 1 Preb. F J. Maragall 1

Informació i inscripcions: Casa de Cultura, c/ Castellví, s/n Tel. 93 589 13 82.

CO Sant Cugat-Avenç Avenç-Col. Carme

Cadet femení

Prebenjamí

Leonardo da V.-Castellbisbal Duc Montblanc-A. Ferrer Duc Montblanc A-Bullidor

Aleví masculí LaFarga-M. RubíA Escola Thau

18

Marc Carcellé Alex Carcellé Marta Soria Jan Neuhaus Salvador Borrós Miquel Canela Alex Pla Jordi Gallart Kim Neuhaus Neus Alonso

Juvenil masculí

Juvenil masculí

24-22

Aleví masculí

2

Cat.

Aleví masculí

Infantil masculí

descansa

8

Infantil masculí

Aleví masculí

Benjamí masc./fem.

Avenç

10

Classificació (4a ronda)

HumnBOL

#

M. Carceller-A. Pla A. Carceller-J. Neuhaus S. Borrós-M. Sòria

Aleví femení

ÜE Sant Cugat

M. Carceller-S. Borrós M. Soria-A. Carceller J. Neuhaus-A. Pla M Canela-J. Gallart N. Alonso-E. Batlle

09.00 Rubí B-Angeleta Ferrer (ds) 11.00 Sant Cugat-Granollers (ds)

ESCACS

Col. Cingle-CO Sant Cugat B

19

Agenda (27.1.2001)

10.00 10.00 11.00 11.00 11.00

Infantil masc./fem.

1

VOLEIBOL

Infantil masculí

CO Sant Cugat-Sta. Perpetua . .86-45 CO Sant Cugat-Montpedràs... .69-68 CO Sant Cugat (F) descansa

9

K. Neuhaus-M. Canela E. Batlle-J. Gallart N. Alonso

10.30 Júnior-Torre del Palau (ds) 09.00 Sp. Rubí-Àgora (ds)

2-0 36-42

10

09.00 Col. Europa-Pau Casals (ds)

Femení

Cadet masculí

.4-3

Aleví masculí

10.00 11.00 13.00 12.00 12.00

Torre del Palau-Agora Avenç-Cavall Bernat

1-4

Polo

Benjamí masc./fem. Avenç A-Àgora (ds) Sant Jordi A (M)-Avenç B (ds) Catalunya A -Sant Jordi B (F) (ds) Pins del Vallès-Europa (ds) Sant Jordi B (M)-Santa Isabel (ds)

L'Escala

St_SBJ

10.00 Àgora A-Sp. Rubí A (ds) 10.00 Col. Europa-Can Fatjó A (ds) 10.30 Pau Casals-Escola Thau (ds) 11.45 Sant Cugat B-Àgora B (ds) 13.00 Rubí B-Sant Cugat A (ds) Júnior (descansa)

12.00 Col. Vedruna-EE Foiró (ds)

PP

0-1

Prebenjamí

Aleví femení Aleví masculí

A t Terrassa-Olimpia

Júnior

La propera (28 de gener): Club Egara-AD Rimas; At. Terrassa-Polo; Honigvogel-Atlètic 1952; Can Salas-Línia 22; Júnior-RUSC; Barcelona-EHC.

PG

Club E g a r a - C D Terrassa . .3-2

Olimpia

13.00 Joan Maragall-Sant Jordi A (F) (ds) Ferran Clua (descansa) Catalunya B (descansa)

Cadet masculí

La propera (27 de gener): Club Egara-At, Terrassa; Júnior-CD Terrassa; Línia 22-Polo; Atlètic 1952-Olimpia.

PJ,

29-32 20-28

Aleví masculí Catalunya-Ferran Clua B Joan Maragall A-Verdaguer A Collserola-Pla Farreras Maristes Rubí-Avenç B Joan Maragall B-Ferran Clua A Ferran Clua C-Verdaguer B Pau Casals-Santa Isabel Torre de la Llebre-Avenç A

4-4 0-8 6-2 2-6 .0-8 0-8 7-1 0-8

Benjamí masculí Catalunya A-Catalunya B Pla Farreras A-Joan Maragall Joan Maragall -Avenç B . . . : Avenç A-La Floresta Montessori-Pla Farreras B

6-2 2-6 44 6-2 8-0

Infantil masculí 11-2

Col. Viaró-Col. Carme

17-34

CO Sant Cugat"

descansa


Publicitat 35

ElS4CAIVrQNS Dijous, 25 de gener del2001

Fes-te soci del RACC. Serem sempre al teu costat. Per donar-te la millor assistència a tu i als teus arreu del món. I a més, com a soci gaudiràs de molts altres avantatges i serveis. Ara, si et fas soci del RACC a la Delegació de Sant Cugat, et regalem una subscripció de sis mesos al diari EXS 4CANTONS de Sant Cugat. Retalla i porta'ns aquesta sol·licitud i cada setmana et farem arribar a casa E3S4CANTONS

Nom:

ïïS4€»NK?®

Adreça: CP: Telèfon

Població

i

11

i!« gra» **«* v m

*>à&* * "%,

Ae

«i»Jí

DArr CLUB

"~"£imii\

D e l e g a c i ó RACC a S a n t C u g a t : R a m b l a Ri b a t a N a d a , 20 • Tel. 93 495 50 71


EIS4CAINTONS 4

^\

Espectacles

Cultura

36

^m

'Jk

cin ts"& vis te bra Taurons. - Ja ha actuat en altres ocasions a l'Auditori, £què li sembla c o m a teatre? - La veritat és que he vingut diverses vegades a actuar al Teatre-Auditori d e Sant C u g a t i també he vingut a dirigir un recital de poesia. Per mi és un espai especial, perquè és un teatre amb unes dimensions grans, difícil de trobar en altres teatres, però alhora és un espai acollidor. - I què li sembla el públic santcugatenc? - El públic va en funció de l'obra, però intueixo que al públic santcugatenc li agradarà molt Taurons. — Quins projectes té entre en i \ mans aquests mo-

El divendres 2 6 de gener el Teatre-Auditori acollirà l'obra 'Taurons', escrita per David Mamet i dirigida per Ferran Madico. Un dels actors principals de l'obra és Lluís Homar, que fa d'home de negocis en un món tan pervers com és la indústria cinematogràfica de Hollywood. Una vegada més, Lluís Homar actuarà al Teatre-Auditori de Sant Cugat.

Lluís Homar. Actor de teatre

"Taurons' reflecteix la dictadura que avui dia e x e r c e i x e n els diners" ment amb Ferran Madico? - No, és la primera vegada. - i Q u è li ha semblat l'experiència? - Madico és un entusiasta del món de Mamet i sap transmetre molt bé aquest entusiasme. Ha estat una experiència molt pos sitiva i m'ha agra•> j

MARGA ALMAGRO

- ^Creu que 'Taurons' reflecteix la realitat en què ens movem diàriament? -Sí, l'obra deixa clara la dictadura que avui dia exerceixen els diners. A més, David M a m e t sempre intenta representar el món contemporani, Taurons la va escriure ara fa 12 anys i, des d'aleshores, els diners han anat adquirint més protagonisme a les nostres vides. - ^Existeix aquest món pervers del cinema al teatre? - L ' h o m e és pervers per naturalesa, per tant al teatre també el trobem. En un m o m e n t determinat, dues persones podem ser molt amigues p e r q u è ens convé laboralment i deixar de ser-ho poc després. Malauradament la falta d'escrúpols existeix a tot arreu. Clar que el món del cinema és una indústria i el

"El Teatre-Auditori dat molt treballar m agrada molt, perquè

a m b F e r r a n Ma- fc m met. . - Quan es va estrenar'Taurons?

Ü Lluís Homar ja ha actuat a Sant Cugat en diverses ocasions F: ARXIU E4C del teatre no ho és tant, no es mouen tants diners i el grau de perversitat és més baix. - ^Li h a agradat fer d e magnat, una persona agressiva i perversa? - M'ha agradat molt. Jo venia

de fer Hamlet i he fet un canvi molt radical. A Taurons em considero el millor del món, però en un m o m e n t determinat, al m e u personatge li toca ser un pringat. — ^Havia treballat anterior-

Lluís Recoder explica els projectes culturals de Sant Cugat en un debat sobre art Lalcalde vol crear una identitat pròpia per a la ciutat MARGA ALMAGRO

- Sant Cugat El Pla Director del Monestir, el F u t u r M u s e u d e Sant C u gat, el premi Gabriel Ferraté, els espais p ú b l i c s i privats d'exhibició d ' a r t , e t c , són alguns dels projectes q u e va ex-

plicar Lluís Recoder, alcalde d e Sant Cugat, en el d e b a t sobre art q u e organitza mensualm e n t l'Associació de Galeries santcugatenques. Lluís Recoder va manifestar el seu desig de crear una identitat pròpia per a la ciutat d e Sant C u g a t i va destacar q u e

"la identitat d e ciutat ja existeix, però per enfortir-la h e m d'aprofitar la realitat existent". Segons el mateix alcalde, una part important d ' a q u e s t a realitat és la creació artística, "la base hi és. Sant C u g a t té una creació artística activa des de fa m o l t s anys, n o m é s l ' h e m d e

r A m a t Finques Des de 1948

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

.

feafre d'tltieS . .

STatlS

Ara estaré de

dimensions i alhora eS .

ment8?

//• /

un espai acollidor

>>

gira fins el maig amb Taurons,

... ,, •

- Es va estrenar -r el 6 d e juliol d e l ' a n y p a s s a t , al Grec. ^Creu i que és un de- teatre per el als Grec actors? bon aparador per aalles obres - Sí, quan actues Grec actues dins d'un festival i aquest és un productor important de part de l'espectacle. Si no hagués estat pel Grec, difícilment hauríem pogut representar l'o-

però també estic treballant, com a director, en una obra de petit form—a tQuè per diria p r e s e nals t a r lectors - l a al G del rec d'aquest any. anessin a veure diari perquè l'obra? - Si els agrada disfrutar del teatre, M a m e t és un autor a m b una debilitat poc habitual i que sap crear expectatives.

v e n d r e a l'exterior de la millor manera posible".

tura al costat del de dibuix ràpid ja existent. Pel q u e fa a les arts plàstiques, l'alcalde va manifestar q u e "les galeries privades estan realitzant un paper molt important, a més, s'estan organitzant moltes activitats c u l t u r a l s i e s t e m p o tenciant l'art al carrer". Lluís Recoder va afirmar q u e el futur hotel de la rambla del C e ller tindrà un c o m p o n e n t cultural. D e s p r é s d e l'exposició de l'alcalde, es va obrir el debat e n t r e el públic assistent i no t o h o m estava tan d'acord a m b l'alcalde, ja q u e , segons creuen molts dels participants, hi ha manca d'iniciatives.

Futurs projectes Lluís Recoder va fer una breu repassada als projectes culturals q u e l'Ajuntament té e n t r e m a n s . L'alcalde va c o m e n ç a r e x p l i c a n t el Pla D i r e c t o r del Monestir, un projecte ambiciós en el qual ja s'ha c o m e n ç a t a treballar. Recoder també va fer al·lusió al futur m u s e u d e la ciutat instal·lat al mateix m o nestir, va destacar que enguany s'ampliarà l ' à m b i t territorial del premi Gabriel Ferraté i que es crearà un concurs d'escul-

93 590 68 80

"

Sant Just Bonavista 63-65 0) 93 480 36 00


Cultura

ELS4CA1VIONS Dijous, 25 de gener del2001

37

Nous tallers de solfeig i cant a la Unió Santcugatenca

El Teatre-Auditori queda captivat pels 'Genis del Romanticisme' El pianista Josep M. Colom va realitzar una magnífica actuació

' M.A. - Sant Cugat -

A partir del proper mes de febrer, la Unió Santcugatenca oferirà a totes aquelles persones que desitgin millorar la veu i en general el seu nivell musical, dos nous tallers. Tots dos seran impartits per la reconeguda professora i soprano Meritxell Tovar. Els tallers estan adreçats especialment als components de la Coral de la Unió, però aquelles persones que vulguin apuntar-s'hi no tindran cap problema per fer-ho. Els grups seran reduïts, com a màxim de set persones i cada grup treballarà una hora setmanal amb la professora. A més d'aquestes classes en grup, la Unió ofereix la possibilitat de poder realitzar una hora setmanal de classes particulars.

Matthias Aeschbacher va dirigir l'OBC en el concert 'Genis del Romanticisme' FOTO: ENRIC FABRE MARGA ALMAGRO - Sant Cugat -

Per segona vegada aquesta temporada, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) va oferir al públic de Sant Cugat" un

magnífic concert, dirigit, en aquesta ocasió, per Matthias Aeschbacher. L'OBC va actuar al TeatreAuditori el divendres passat a les 22 hores i els assistents, uns 500, van poder escoltar als Genis del Romanticisme. A la pri-

C r í t i c a

é e

mera part del concert es van escoltar les peces d'Strauss Feuersnot i Burleske i la Balada del compositor francès Fauré, tots dos músics posteriors afins al romanticisme. Després de la mitja part, en què el públic va poder disfru-

f e a f r

Sentiments a la baixa MÚSICA "GENIS DEL ROMANTICISME" amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Obres de Johannes Brahms, Gabriel Fauré i Richard Strauss. Piano solista: Josep M. Colom. Director Matthias Aeschbacher. Lloc i dia: Teatrc-Auditori. 19 de gener. Tot i haver-ho anunciat fins la darrera setmana, l'OBC en la seva nova visita no va ser dirigida per Frartz Paul Decker, que va patir un accident domèstic fa un mes a casa seva i no ha pogut començar el seu trimestre barceloní de cada temporada. I^a veritat es que, després de l'experiència del divendres, penso que hi vam sortir perdent. Matthias Aeschbacher no s'estrenava al capdavant de l'or-

questra, hi ha col·laborat diverses vegades i és un conductor correcte, però la seva actuació va estar lluny de la lectura precisa i, alhora, emotiva que l'antic titular hagués fet, sens dubte, de dos autors que domina, com són Brahms i .Strauss. El concert es va iniciar amb una escena de l'òpera Feuersnot, op. 50 de Strauss, on hi trobem les reminiscències wagnerianes del jove compositor muniqués, les peculiars, hàbils i inconfusibles formes polifòniques instrumentals que la consistència del metall va reafirmar amb solidesa. A continuació, canvi amb Gabriel Fauré, amb l'entrada el pianista Josep M. Colom per intrepretar la Balada per apiano i orquestra op. 19, una peça lírica, representativa del refinament gal, esplèndidament traduïda pel solista amb meritòries intervencions deflauta,celo i clarinet

FIDEL BOFILL ' E N T R E LA T R A M U N T A N A I E L M E L T E M I '

EDUARD ÍENER EDUARD IENER

tar d ' u n a c o p e t a de cava, L'OBC va interpretar la coneguda Tercera Simfonia de Brahms, Renana o Heroica. En totes les seves intervencions el pianista Josep Maria Colom va rebre forts aplaudiments per part del públic.

El preu d'aquests tallers serà de 4.000 pessetes mensuals per a les persones que no siguin sòcies de la Unió, ja que els socis de l'entitat podran realitzar-lo completament gratuït. Les hores particulars valdran 4.000 pessetes mensuals per als socis i 8.000 pessetes mensuals per als que no siguin socis. Els tallers de solfeig i cant començaran a impartir-se a principis del mes de febrer. Totes aquelles persones que estiguin interessades a realitzar-los es poden adreçar a la seu de l'entitat.

en els duets concertants. Després, altra vegada Strauss, ara amb Burleske, per a piano i orquestra, on la força de ia digitació de Colom va mostrar-se contundent davant dels tutti de l'orquestra amb una actuació molt bona a les timbales del jove Múrcia. Amb la més popular de les quatre simfonies de Brahms, la núm. 3 en fa major, op. 90, va començar la segona part del concert, en què el director i l'orquestra va semblar que encaixaven, després dels tres acords sobre les notes disposades en els baixos/?, h bemoll,fa q ue corresponen a la notació alfabètica alemanya, a les lletres F A F, acròstiques del motiu predilecte del compositor: frei aberfroh, o sigui, lliure però feliç. IJna bona actuació del conjunt instrumental amb una esplèndida intervenció, en ei famós tercer moviment, del trompa David Thompson.

'RECORDS DE GRÈCIA'

- AVUI INAUGURACIÓ -

Racó de Krustàs, oli sobre tela 50x60 cms.

Sala Rusinol Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat

SOCIS FONS D'ART Horari ininterromput de dilluns a diumenge

Tel. 93 675 47 51


38

Cultura

E L S 4 C 4 M O Ï N S Dijous, 25 de gener del 2001

Ei

r e p o t t a t g &

Venim del mar. Si mirem els orígens d'aquest territori, trobem aquell oceà anomenat Tetis que omplia el que és ara Catalunya, amb poques zones emergides. La terra era més enllà, on ara és l'Europa central. Milions i milions d'anys de canvis i evolucions, geologia que configura els territorris.

Oceans i glaciacions: els nostres orígens "Mirar la mar com es desintegra..." ( EM. Forster) PEU DE FOTO: De les argiles primitivesfinsara FOTO: MA. ROVIRA MARIÀNGELA ROVIRA - Sant Cugat -

Som a Pera quaternària, que va c o m e n ç a r fa uns dos milions d'anys. En aquests temps hi ha hagut èpoques càlides i gèlides, hi aparegué l'home i desaparegueren mamuts, óssos cavernaris i megateris. La vida animal i vegetal ha reflectit tots els grans canvis. L'era més antiga és la primària, dins el paleozoic. Està dividida en sis períodes i va de -570 a 240 milions d'anys. S'ha batejat com 1 'era dels trilobits, aquells artròpodes o animals invertebrats tan primitius i abundants aleshores. Hi havia peixos i plantes primitives, potser boscos de falgueres-arbre. Evolució dels peixos en l'home. Aquesta terra era molt diferent, argiles sota el mar de Tetis que pel pes de conglomerats es tornaren pissarres. Al final de l'era, els plegaments hercinians emergeixen i formen una serralada que va del centre d'Europa fins aquí. Sediments paleozoics tranquils, vulcanisme, energies imm e n s e s , terra q u e sobresurt.

Grans muntanyes just on hi havia els fons marins, P i r i n e u s , Montseny, Collserola. Glaciacions, gels polars que ho envaeixen tot. Fa 600 milions d'anys, 200 milions... Àfrica sota el gel. Tots els colors del glaç, gammes infinites de blancs amb irisacions de blaus, ocres o rosats. Alb, balb, aigües gèlides. Després ve la calor i la vegetació tropical, milers d'anys i tornen èpoques àrides, cicles que ens duen fins als nostres avantpassats. Mirar un mapa geològic fa pensar, no hi havia la muntanya, la mar entrava endins... Tot u n altre món. UNA OPINIÓ EXPERTA. Jaume Busquets és professor de didàctica de les ciències socials i geografia de la UB. Dirigeix un màster d e gestió del paisatge i participa al Fòrum d'Estudis Territorials. Al seu llibre sobre Sant Cugat parla d'aquell braç de mar que hi havia aquí fa dos milions d'anys. - És una concepció dinàmica de l'escorça de la Terra, la tectònica de plaques començava a ser admesa els anys 60. En ciència i geologia mai res no és definitiu,

això e n s h a u r i a d e d u r a la modèstia. La societat urbana té uns 10.000 o 12.000 anys, que és molt poc. Parlem de la deriva dels continents, cinturons de terratrèmols i volcans que semblen adormits però tornaran a erupcionar, i d'altres sorgiran, potser aquí mateix. De la gent que ha canviat la terra, poblets ibers fluctuants fa 6.000 anys que fan la civilització agrària antiga, després que vingueren de l'Àfrica els més antics. - A l'època medieval el poble anava de turó a turó... Després aquí a Sant Cugat hi ha dos punts crítics, a finals del XIX, comença a passar de poble agrícola a ferse de segona residència i als 60 i 70 es fa urbà i metropolità. Són fites que han marcat el canvi de tendència. D'aquelles masies fetes als interfluvis a la ciutat que s'escampa fins a tocar les veïnes, amb la pèrdua d'espais. - Sant Cugat és un bon exemple d e ciutat difosa a m b gran consum de territori, fins a Rubí i Cerdanyola ja és un continu, quan fa deu anys no era així. A la llarga és insostenible, té un gran

cost econòmic i ambiental. Es tapen les rieres i es trenquen les connexions naturals. C o m e n t e m la migració brutal de la Catalunya interior a les ciutats, amb percentatges d'escàndol, baixíssims, de població agrícola, els m e n o r s d ' E u r o p a . Desequilibris territorials, despoblament, i empobriment de la biodiversitat. SENSE M O D E L - Sóc molt crític amb el creixement de Sant Cugat, les cases en filera consumeixen molt de sòl, es trenca el model històric de ciutat compacta. En pocs anys, potser deu, ve la saturació i l'herència que deixem és que s'ha perdut qualitat de vida a un cost altíssim. Cal tenir un model i aquí no s'ha plantejat mai. Som a tocar del bosc, a recer de Collserola, però ens ho estem carregant, perdent-hi la connexió perquè tot s'omple de cases. Algunes grans ciutats són fetes dam u n t de set turons, com Roma, Atenes, potser Lisboa... Aquest poble, el nostre, que s'ha fet ciutat, és envoltat per catorze turons: Can Mates, Sant Vicenç, el d'en Llobet, del Fumet, del Sol-

dat, del Penitent, del Puig, de Santa Maria, Sant Cebrià, del Maltall, Sant Medir, Sant Adjutori, Torreferrera, Puig Madrona. Som una civilització avançada, p o d e m enviar la nau Cassini a Venus i Júpiter a recórrer 3.000 milions de quilòmetres sense motor, per la gravitació de l'Univers (Júpiter és 1.400 vegades més gran que la Terra i té una força enorme). Mentrestant destruïm l'essència del nostre planeta, uns quants es mengen el territori en un banquet descontrolat. Ara la Cassini té p r o b l e m e s amb la sonda europea Huygens. D e la Terra a Titan hi ha mil milions de quilòmetres i no saben com corregir les antenes que capten dades. Aquí els problemes potser podrien ser més fàcils de resoldre (...). NOTA: En el text de la setmana passada sobre el museu defòssils de Mira-sol, dèiem per error: "Parlem de l'afició i afició pels fòssils...", quan havia de dir: "Parlem de l'afició i afecció pels fòssils...".

Des de la història Un espai de P e r e Vivó i Gili

ha Candelera, diferents vivències... La festa, el 2 de febrer, arreu popularíssima, t a m b é , és clar, a Sant Cugat, encara que, aquí, adornada so\ mr a m b alguns conflictes. Recordem. n o m é s , dos m o m e n t s d e la història: un, amboleallat d e molta pau. l'.iltre, de molta g r e s c a . . . C o m e n c e m p e r la pau, q u e s e m p r e ve més de g u s t . Avui f i x e m - n o s e n cl Costumari del 1221. on llegim: " E n aquesta (esta - s ' e s c a i gui cl dia q u e s'escaígui- tots els monjos es revestiran a m b l'alb;i. Els c o n v e r s o s (frares llecs, illetrats, dedicats a les t a s q u e s més materials) i els mongets (infants, possibles futurs monjos?) pugen a l'altar revestits a m b capes, aga-

fen la í ' r e u , el Ligttum Domini i els cirials, el diaca cl llibre de l'Evangeli. L'abat entra ,i Faltar cnccnsant-lo, també l'arca d e les relíquies del Sant C u g a t . . . T o c a n t t o t e s les c a m p a n e s , baixem per la part d e Sant Miquel (la de! retaule de Tots els Sants, a m b dos trams ja construïts) fins al pedrís de la porta major. Davant, dos infants a m b els p e n o n s i un prevere a m b el gran p e n o del Monestir. L'ordre és: infants, clergues, monjos joves, preveres i ancians. En darrer lloc, l'abat a m b capa i bàcul. En processó cus dirigim a Sant Pere. A la porta c a n t e m : "Oh clauer del R e g n e " . L'abat e n c e n s a l'altar... Seguim

alguns militars o s e n y o r e s onorables. Aquesta distinció i hi trobem sovint. Els miliirs {milites): i e r e n m e m b r e s tialificats del cos-armat, haitual en el servei dels senors fcudaK per a la seva d c ;nsa, la dels súbdits i la del

.'


Cultura

ELS4CAlVra>© Dijous, 25 de gener del 2001

39

r f í > 0 f 8 l ! I S C f Ó

9

Valldoreix s omple d'activitats culturals aquest trimestre Un concert de saxó, Pespectacle estrella de la programació M.A. - Valldoreix -

Stenger: "L'actuació del quartet Fourmeau serà una prova pilot, i si funciona, organitzarem més concerts d'aquest tipus"

La setmana passada l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix va presentar les activitats organitzades per als tres primers mesos de l'any. En aquestes activitats, la cultura hi juga un paper important i és que a Valldoreix s'estan consolidant iniciatives com ara la programació estable de teatre o les xerrades sobre temes culturals. A més, també estan sorgint iniciatives noves per tal d'oferir als valldoreixencs un ampli ventall d'activitats. L'any va començar amb una gran cavalcada, la més nombrosa en públic dels darrers anys. Però pel que fa a les activitats culturals, el 17 de gener passat, Valldaurex, el Centre d'Estudis de Valldoreix, va seguir en la seva trajectòria d'oferir conferències sobre temes històrics i va organitzar una xerrada sobre l'heràldica. Juanjo Cortés, president de Valldaurex i confe-

r

gís activitats per aquest trimestre van ser presentades en una roda de premsa a l'EMD FOTO: E. GASALLA renciant, va analitzar detingudament el nou escut de la ciutat de Sant Cugat. Un dissabte encara per determinar del mes de febrer, Valldaurex té previst organitzar una sortida a Barcelona per visitar l'església de Santa Maria del Mar. La visita serà comentada per l'arquitecte

Joan Bassegoda i Nonell. La sortida està oberta a tothom que hi vulgui assistir. El mes de març Valldaurex realitzarà un cicle de cultura egípcia al Convent de les Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria de Valldoreix. Segons Mercè Calafell, vocal de Seveis Personals de

O & Si f 0

Gran recital de poesia de Miquel Martí i Pol al Casal de Cultura

l'EMD, "els cursos d e Valldaurex cada vegada funcionen millor. Segurament el proper trimestre organitzaran una sessió de cinemafòrum de l'època medieval". A m é s , al m e s d e febrer començarà la programació estable de teatre organitzada pel grup Teatre Espiral de Valldoreix. Durant

T e a

Els assistents al recital van poder gaudir de la millor poesia F: E. FABRE

Diumenge passat l'Associació Cultural Pentagrama de Valldoreix va organitzar el recital de poesia Els nostres poetes. E d u a r d Araujo, acompanyat per la soprano Maria Amor i per la pianista

Marlene Becerra, va representar d'una manera molt sentimental alguns dels p o e m e s m é s e m blemàtics del poeta català Miquel Martí i Pol. Pentagrama té pensat organitzar més recitals com el de diumenge. El proper poeta serà Josep Maria de Segarra.

d'oferir als assistents un repertori renovat i de qualitat". L'espectacle estrella d'aquest trimestre serà el concert de saxó ofert pel quartet Fourmeau, el dissabte 3 de març. Un grup de saxofonistes francesos, guanyadors del primer premi del Conservatori de París i que per primera vegada ve a Catalunya. Núria Stenger, vocal de Cultura de l'EMD, va destacar que "si aquest concert funciona, organitzarem concerts de jazz, folk...".

f r e

Comença la programació estable del grup Teatre Espiral Aquesta és la 6a temporada de teatre a Valldoreix M.A. - Valldoreix -

M.A. - Valldoreix -

aquest trimestre hi haurà dues actuacions al Casal de Cultura de Valldoreix. La primera serà el diumenge 4 de febrer, dia en què un grup de teatre de Gavà representarà No hay ladrón queporbien no venga. El 4 de març un grup de teatre de l'Hospitalet presentarà a Valldoreix Mareig. Mercè Calafell explica que "el grup Teatre Espiral ha decidit començar aquesta temporda amb grups de fora per tal

Per sisè any consecutiu el grup Teatre Espiral de Valldoreix iniciarà el mes de febrer pròxim la programació estable. El primer diumenge de cada mes, fins al juny, el Casal d e C u l t u r a d e Valldoreix acollirà la representació d'una obra de teatre. ' Enguany els primers a actuar seran el grup de teatre de Gavà N o ve d'Un, que posarà en escena l'obra de Dario Fo No hay ladrón queporbien no venga. Trini Escrihuela, directora del grup Teatre Espiral i organitzadora de la programació estable, explica que "en els darrers anys sempre h e m començat la programació a m b a c t u a c i o n s d e grups d e t e a t r e d e fora". E n aquesta ocasió serà el grup de teatre de Gavà N o ve d ' U n qui començarà amb un toc d'humor. No hay ladrón queporbien no venga és una comèdia en q u è no falta la crítica social, com en totes les obres de Dario Fo.

tuarà el grup Teatre Espiral, que representarà l'obra Montserrat, Marta i Maria de Josefina Allé i Campà. Aquesta obra ja la van representar a la festa major de Valldoreix de l'any passat. Trini Escrihuela explica que el mes d'abril encara no tenen confirmada l'obra que es representarà. E s t r e n a d'Espiral

Trini Escrihuela F: E. GASALLA La s e g ü e n t actuació serà el diumenge 4 de març i serà un grup de teatre d e l'Hospitalet qui actuarà. Aquest grup d e teatre presentarà l'obra d e Jordi Sànchez Mareig. Seguint a m b la programació estable d e teatre, cada primer diumenge de mes, a l'abril ac-

Com cada any, el grup Teatre Espiral de Valldoreix estrenarà una obra. Enguany serà Comissaria de dones d'Alberto Miralles. Trini Escrihuela destaca q u e "aquesta obra explica les problemàtiques de les dones en la societat d'avui, però centrades en una comissaria dirigida per dones". Aquesta serà l'obra que tancarà la programació al mes d e juny. Trini Escrihuela manifesta que "el nostre objectiu és oferir teatre de qualitat a un preu assequible, perquè el jovent també pugui gaudir del teatre".


40 Cultura

ELS4CANI01NS Dijous, 25 de gener del 2001

Ú & I

C? © f i

CEstàtua de Francesc Cabanas i Alibau comença a tenir fornia

L'Ajuntament apadrina el Casal Jaume I de València MA. - Sant Cugat-

M.A. - S a n t Cugat -

El mes de novembre passat una comissió integrada per diferents santcugatencs van presentar el projecte de crear una estàtua del pintor santcugatenc Francesc CaL<2 contaire explica un conte als nens abans que el dibuixin F: ENRIC FABRE banas i Alibau. Des de llavors aquesta comissió ha aconseguit al voltant de 250.000 pessetes, però encara falta un llarg camí per reunir els diners necessaris per a fer l'escultura. Rosa Maria Cabanas,fillade l'artista, destaca que "molta gent ha posat diners, però esclar, ara amb les festes de Nadal i tot l'enrenou no hem reunit gaires diners. Ara començarem a fer activitats per reunir els diners més ràpid". El mes de febrer vinent, Canals En aquesta ocasió va ser GemMA - Sant Cugat ma Sales qui va explicar Contes Galeria d'Art presentarà una exque es dibuixen. Després d'haver posició de Francesc Cabanas i Alibau. Rosa Maria Cabanas explica Com cada tercer dissabte de escoltat molt atentament la conque "en aquesta exposició hi mes a les 12 hores del migdia, la taire, els nens van poder realitzar haurà un quadre de l'artista. L'obiblioteca es va omplir de nens un taller en què van fer treballs bra sortirà amb un preu i la gent per escoltar l'Hora del Conte que sobre les narracions que havien podrà anar pujant". organitza el Centre Cultural. escoltat prèviament.

'Contes que es dibuixen' a la Biblioteca del Mil·lenari

Cabanas i Alibau F: CEDIDA Encara no se sap qui serà l'escultor que realitzarà l'estàtua, però, segons Rosa Maria Cabanas, "ens agradaria que fos Ricard Sala el que fes l'escultura". Els números de compte són 2100-0104-83-0200834953 de La Caixa i 0081-0001-14-0001314937 del Banc de Sabadell.

El mes de desembre passat, la regidora de Serveis Personals, Àngels Ponsa, es va desplaçar a la Vall d'Uixó, a on conjuntament amb el secretari general d'Acció Cultural del País Valencià, Eliseu Climent, van inaugurar el Casal Jaume I. A Tacte d'inauguració hi van actuar el grup Mediterrània i els Bastoners de la Unió Santcugatenca que van representar el tradicional Ball de l'Envelat i altes danses. El Casal Jaume I va ser apadrinat per l'Ajuntament de Sant Cugat en l'Assemblea de Regidors de Cultura i Medi Ambient que es va celebrar a València durant el mes de maig de l'any passat. En aquesta trobada es va aprovar un manifest per tal d'enfortir les relacions entre tots els Països Catalans partint de les iniciatives de les administracions locals. Aquest apadrinament permetrà donar a conèixer la situació de la llengua i la cultura catalanes al País Valencià, així com les experiències i activitats de les entitats culturals del territori.

Alfestival hi van participar nombrosos clubs de Barcelona i rodalia F: CEDIDA El concert es va realitzar dissabte a la tarda a la Casa de Cultura de Sant Cugat FOTO: E. FABRE

El club Singlada a Barcelona Durant les passades festes nadalenques, el club Singlada va participar en el festival realitzat a l'Auditorium l'Illa de Winterthur a Barcelona. Al festival cada club hi havia de crar la seva pròpia cançó,

posar-li música i realitzar una escenografia. El club Singlada va quedar en primer i segona posició en les categories infantil i juvenil, respectivament./M.A.

D 3 ) merceria

j2a yberla Com cada any, us confeccionem la disfressa de CARNESTOLTES Plana de l'Hospital, 3-5 Tel. 93 589 86 69

Tudell celebra la fi del primer semestre amb un concert MA. - Sant Cugat -

Tudell, cursos de música tradicional catalana, va realitzar un con-

cert dissabte passat a la Sala d'Actes de la Casa de Cultura. Aquest és el segon any que Tudell realitza els cursos d'instruments tadicionals catalans i cada vegda te-

NO TOT S'ARREGLA AMB ULLERE A Texidó Òptica analitzem on és el problema i el tractem amb exercicis visuals.

nen més acceptació en la població. El concert va ser realitzat pels alumnes i posteriorment els professors també van actuar en una audició.

m 1 reia si

TEXIDÓ òptica z/dH LA VISIOTERÀPIA C/ St. Jordi, 30 - Tel. 93 589 44 95

Tel. 93 674 99 40 \

ïïmmmmmm


Cultura

ELS4CANIONS Dijous, 25 de gener del 2001

Entrevista Fa 14 anys que resideix a Sant Cugat, però des de fa poc temps s'ha sentit a parlar molt d'ell a causa del canvi que ha sofert la seva obra, un canvi que es pot convertir en una revolució dins de les arts plàstiques. Shinichi Tsukumo és el primer artista, segons ell mateix, capaç de plasmar en les seves obres la quarta dimensió.

Shinichi Tsukumo. Artista

"Sóc el primer artista que treballo la quarta dimensió" MARGA ALMAGRO - Sant Cugat -

- Acaba de finalitzar l'exposició que ha realitzat a la Galeria Eude, com ha anat? - Molt bé, he venut quasi tots els q u a d r e s q u e h e exposat i això vol dir q u e el meu art agrada a la gent. A més, durant el mes d e d e s e m b r e passat vaig fer una exposició al Japó i també va funcionar molt bé. - La seva obra és molt especial, què intenta representar-hi? - J o treballo la quarta dimensió. Al llarg d e la història hi ha hagut una evolució, al principi els artistes pintaven coses planes d'una sola dimensió, a m b els anys va sorgir la segona dimensió. Picasso va ser el primer a plasmar en els seus quadres la tercera dimensió i ara jo sóc el primer artista a reflectir en les meves obres la quarta dimensió.

41

una base ni uns laterals, es poden mirar com es vulgui. — Vostè no té cap model per imitar, c o m s'ho fa per evolucionar? - E s t u d i o l l i b r e s i faig e l s meus propis experiments. Però el meu model encara que no fes el mateix q u e estic fent jo en aquest m o m e n t és Picasso. Ell va passar de la segona dimensió a la tercera, va ser el q u e va trancar a m b la frontalitat i va p e r m e t r e v e u r e les coses d e s d e tres punts de vista diferents. La meva primera obra de quarta dimensió és un h o m e n a t g e a Picasso. El q u e he fet ha estat agafar els quadres de Picasso i pintar-los en la ingravidesa.

"Hi ha moltpoca gent que pot entendre la meva pintura, a qui més agrada és als nens, ells veuen de seguida allò quejo heplasmat" Shinichi Tsukumo viu a Sant Cugat des defa alguns anys, però la seva pintura és internacional FOTO: E. FABRE q u è aquí encara no h e m coneixien i en canvi, al Japó la gent ja coneix la meva obra. - O n és més acceptat el seu treball, aquí o al Japó? - Igual, en totes dues exposicions h e venut pràcticament totes les obres exposades. L'art q u e jo faig és molt difícil d'entendre, només unes poques persones l'arriben a captar. Aquestes persones acostumen a ser els nens, aquests de seguida v e u e n en el quadre allò q u e jo hi h e plasmat. - Si la gent n o acaba d'entendre la seva obra, «a què es deu el seu gran èxit?

- «Des de quan fa aquest tipus d'art? . - H e començat recentment, l'exposició q u e h e realitzat a la Galeria E u d e d e Barcelona ha estat la primera mostra d e la meva obra actual, a més de l'exposició q u e h e fet al Japó, però els millors quadres i escultures les he exposat a Barcelona, per-

f f f C

%p

9

SS

- P e r q u è jo els explico q u è vol dir el quadre o l'escultura, els mostro com treballo la quarta d i m e n s i ó , é s a dir, e n els meus quadres els objectes q u e apareixen no toquen el terra ni cap superfície plana com succeeix amb tots els altres artistes. A més, m ' h e trobat a m b molts casos en q u è els nens diuen als pares q u e els agrada un quadre, i els pares l'acaben comprant. - P e r què n o hi ha cap m é s artista que traballi la ingravidesa, la quarta dimensió? - Perquè avui dia la quarta dimensió es treballa a través dels ordinadors, a q u e s t s ja fan els

«?

gràfics i tot el q u e e t p u g u i s imaginar. Aconseguir dibuixar la quarta d i m e n s i ó r e q u e r e i x molts estudis i molt treball d'elaboració i no tothom és capaç de fer-ho. — Abans ha c o m e n t a t q u e vostè també realitza escultures. «També estan suspeses a l'aire? - É s impossible q u e una esc u l t u r a p u g u i volar, p e r ò les meves escultures mòbils no dep e n e n d ' u n fil eix, són unes escultures que es poden mirar per totes bandes i igual que els quadres, es p o d e n col·locar c o m m é s agradi p e r q u è n o t e n e n

A partir d'ara ja realitzaré els meus propis projectes, però havia d e c o m e n ç a r p e r a l g u n a banda. — «Pensa crear una e s c o l a per ensenyar el seu art? - D e m o m e n t no, encara haig de perfeccionar-lo molt. E n un futur potser sí. — Quins projectes té? - Ara estic preparant-me per anar a la Feria Arco a Madrid. Aquesta és una oportunitat molt important per a mi, p e r q u è en aquesta fira estan reunits alguns dels artistes m é s destacats del món, i això és un pas transcendental a la meva carrera.

##»

Déu i el diable juguen junts Pel·lícula: Al diablo con el diablo Director: Harold Ramis Actors: Brendan Fraser, Elizabeth Hurley Durada: 95 minuts Al diablo con el diablo és un remake readaptat d'una pel·lícula d e Stanley Donen del 1967, Bedazzled, que constitueix una excepció a la regla, ja q u e guanya per golejada a la seva predecessora. En una comèdia rodona, q u e no defalleix en cap m o m e n t , destaca l'actuació de Brendan Fraser, un professional q u e es mou a m b soltesa i sense comf pfexos en cl món de la comèi dia més física i desbaratada (CeI orge de la jungla), en Ics cintes d'aventures (La mòmia) i en registres dramàtics (l'excel·lent

Dioses y monstruós). h. Al diablo con el diablo Fraser compon fins a set perfils diferents de personatges, superant la marca de Miehael Keaton en l'altra comèdia d e Harold Ramis, Mis dobles, mi mujer y yo. Ho fa a m b facilitat, amb total domini i està francament impressionant. I n altre aspecte a destacares la perfecta química amb una exhuberant Liz Hurley, q u e personifica un diable atípic, ple d e malícia, ironia i força. És el Llucifer perfecte..que sembla no haver oblidat el seu origen diví. I si la setmana passada parlava d'un guionista i director formidable en el camp del gènere fantàstic, NightShyamalan, cal ilir que Harold Ramis és un dels creadors mes destacats dins del camp d e la comèdia c o n t e m -

porània. Atrapado en el tiempo, la ja citada Mis dobles, mi mujer yyo, Una teràpiapeligrosa donen clara evidència de q u e l'èxit de Ramis no és casual. Les seves comèdies són intel·ligents, a m b critiques lúcides i agudes ironies, embolcallades d'una mirada amable, procedents d ' u n home a m b gran capacitat d'observació dels problemes, de les fílies i les fòbies de les persones en la societat moderna. El director nord-americà sap girar amb destresa certs estereotips, com mostra quan la dimoni s'ha de manifestar en forma aterradora, en un dels gags clau del film. .1/ diablo con el diablo es una producció fresca, plena de dinamisme, a m b escenes i creacions memorables, de-les que no s'esborren de la memòria.

Sopar en benefici de l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer 17 de febrer del 2001 a les 21 hores, a Can Magí, servit per Vila-Sàbat. Reserves: 93 589 00 64 93 589 15 94


EIS4CANTONS

Economia Dijous, 25 de gener del 2001

S'aprova el conveni de fallida deFHGC

Griful cedeix la gestió de dues benzineres a B P

42

Aturades a HP e n contra dels acomiadaments

Uempresa seguirà distribuint gasoil a domicili M.S.

M.S.

-Mira-sol-

-Sant Cugat-

MICOL SABATÉ - Sant Cugat -

Les benzineres que Griful Oil tenia ubicades a l'avinguda de Cerdanyola i a la ronda Nord han passat a estar gestionades per la multinacional britànica BR El canvi d'explotador es va fer efectiu dimarts passat a les sis del matí. Griful Oil continua gestionant, però, la benzinera ubicada al centre de la nostra localitat, al mateix lloc on va començar ara fa més de 25 anys. D'altra banda, Griful Oil també continua amb la distribució de gasoil a domicili. BP, empresa que té una quota de l'I 1% del mercat espanyol, seguirà oferint el servei de minimercat que oferia Griful Oil. Francesc Gutiérrez, gerent de les benzineres Griful afirma que "a partir d'ara la nostra tasca és tenir cura de les dues branques de negoci que continuem gestionant directament des de Griful Oil: la distribució de gasoil a domicili i la gestió de la gasolinera del centre".

El passat dilluns 22 de gener es va aprovar el conveni de fallida de l'Hospital General de Catalunya. A partir d'aquest moment, s'obre un període en què s'ha de crear la comissió creditora formada per un representant d'Hisenda, un de la Seguretat Social^ un de la Generalitat, un de l'Ajuntament de Sant Cugat i un del comitè d'empresa. Aquesta comissió serà l'encarregada d'estudiar les diferents ofertes i decidir quina s'ha de fer càrrec de l'HGC. Pere Narbona, president de l'HGC, confia que a finals de febrer hi hagi un candidat clar "i en el transcurs del mes de març s'hauran de firmar els papers de la compra i tancar definitivament aquest procés". Recordem que són tres les ofertes que opten a la compra dels actius de l'HGC, en fallida voluntària des del novembre de 1999: Ibérica de Diagnósticos y Cirugía (IDC), Mútua de Terrassa i Ricardian Management, La benzinera Griful de la ronda Nord és una de les que gestionarà BP F: E. G. un grup amb seu a les Bahames.

Els treballadors de la multinacional Hewlett Packard ubicada al nostre municipi realitzaran a partir del proper dilluns una sèrie d'aturades com a protesta pel tancament de la producció d'impressores i que suposarà l'eliminació de 198 llocs de treball. Fins ara l'empresa està disposada a recol·locar 26 d'aquests 198 treballadors i a pagar una indemnització de 48 dies per any treballat. No obstant, aquesta mesura és insuficient pels membres de la plantilla, que consideren que s'han de solucionar tots els casos. Les aturades, que començaran el proper 29 de gener, seran de dues hores a cada un dels tres torns de la planta. En una assemblea celebrada la setmana passada, els treballadors van acordar iniciar contactes amb l'administració catalana per tal que rebutgin les mesures presentades per la multinacional.

EI PSC presenta al·legacions al pressupost ordinari M.S. -Sant Cugat-

Ramon Canela, director general, i Jordi Mateo, director d'operacions F: E.G

DiR presenta el projecte d'expansió La cadena defitness DiR va presentar dimarts passat el seu projecte d'expansió que inclou l'obertura de 5 nous centres, un d'ells a la nostra localitat. El centre, que es preveu que

estigui finalitzat el proper mes de setembre, comptarà amb 4.000 metres quadrats dedicats exclusivament a la pràctica del fitness. Ramon Canela, director general de l'empresa, va destacar

la bona ubicació del gimnàs de Sant Cugat, a la carretera de Rubí, ja que "es troba en la zona per la qual s'expansionarà la ciutat, a prop de la futura estació del TGV'./M.S. (Barcelona-Sant Cugat)

El PSC ha presentat al·legacions al pressupost ordinari aprovat recentment després que l'equip de govern no hagi inclòs les demandes a les quals s'havia compromès al maig de l'any passat, un cop aprovat el pressupost del 2000. Segons el portaveu del PSC, Jordi Menéndez, l'equip de govern es va comprometre a millorar: "La meva sorpresa va ser majúscula al comprovar qúe el pressupost no recollia les demandes que el nostre grup havia fet". El partit socialista ha criticat la

manca del pressupost d'inversions ja que, segons Jordi Menéndez, implica una manca d'inversions en la creació de nous serveis que afectarien la despesa ordinària. D'altra banda, el portaveu socialista també va voler incidir en la greu retallada que es produeix en les despeses destinades a la sanitat, educació, cultura, esports, en definitiva, als serveis socials, i va afirmar: "Ens trobem davant del pressupost més restrictiu dels darrers anys que disminueix les partides als serveis a les persones". Durant el proper mes de febrer aquestes al·legacions seran presentades en un ple ordinari.


Economia

ELS4CAIVIO>© Dijous, 25de gener del2001

Empresas PGS PGS és una empresa recent ubicada al nostre municipi i a la comarca del Vallès. No obstant, compta amb una àmplia experiència ert el sector i treballa amb clients tan importants com Caixa de Pensions o Caixa Catalunya. Ara per ara, el seu objectiu per al 2 0 0 1 és apropar el seu servei de qualitat a la petita i mitjana empresa.

Carolina Pitarch. Gerent de PGS

"La qualitat en el nostre servei és un punt molt important per nosaltres" M.S.

-Sant Cugat-

— A què es dedica exactament PGS? - Nosaltres som una empresa importadora-majorista d'equips ofimàtics. Principalment representem la marca alemanya Infotec, però també realitzem el manteniment de totes les marques que hi ha al mercat. — Quan va néixer la seva empresa? - PGS va néixer l'any 1993. Es tracta d'una empresa familiar constituïda pels tres germans Pitarch. Cal dir, però, que comptàvem amb la llarga experiència en el sector del nostre pare; una experiència de més de 35 anys. Al cap d'uns anys de funcionament de PGS vam proposar al meu pare que s'incorporés a la nostra empresa per tal d'unir esforços i oferir una major garantia als nostres clients. — Quina ha estat la seva evolució fins ara? - La unió amb el nostre pare ens ha permès incorporar tot el servei tècnic global als nostres clients i això ha estat molt positiu per a nosaltres. En els darrers anys hem obtingut importants increments pel que fa als serveis de mante-

43

se a les noves tecnologies. — Quin és el perfil bàsic del seu client? - Podem dir que el 80% dels nostres clients són entitats financeres. Treballem amb clients tan importants com poden ser la Caixa de Pensions, Caixa de Catalunya, Caixa Manlleu, Caixa Penedès, Central Hispano, Caja Madrid, etc. — Quant a la competència...? - No podem dir que no hi hagi competència, però crec que comptem amb un avantatge molt important respecte a altres empreses, i és que la nostra estructura ens permet oferir un

"Comptem amb una estructura molt ben organitzada que ens permet oferir el servei integral als nostres clients" servei ràpid de qualitat. Amb molts dels nostres clients tenim clàusules de contracte per les Carolina Pitarch és,juntament amb els seus dos germans, una de les gerents de PGS FOTO: E. GAS ALLÀ quals hem de solucionar proniment d'equips ofimàtics a les sinó també en l'àmbit de la nos— Quins destacaria com a blemes en 4 hores o 24, depèn punts forts del seu negoci? empreses. Per tant, podem afir- tra vida privada. de cada cas. Això dóna una se- ^Podria descriure'ns breumar que la nostra evolució està - Comptem amb una estruc- guretat al nostre client, perquè sent molt bona com ho demos- ment les característiques físi- tura molt ben organitzada que aquests necessiten solucions ràens permet oferir el servei inte- pides. tra el fet que grans entitats fi- ques del seu negoci? nanceres renovin any rere any - Comptem amb un ampli lo- gral que ens demanen els nos— Quines són les seves persels seus contractes amb nosal- cal d'uns 380 metres quadrats tres clients. pectives de futur? distribuïts en dues plantes. A la tres. D'altra banda, la qualitat en el - Actualment estem treballant — Per què van decir ubicar-se part inferior hi trobem el ma- nostre'servei és un punt molt per tal d'arribar a clients més pegatzem i la zona de servei tècnic, important per nosaltres. Per això tits, és a dir, a la mitjana i petia la nostra localitat? - Per nosaltres és més interes- mentre que a la planta superior comptem amb un equip de tèc- ta empresa. El nostre objectiu de cara a sant la zona del Vallès que la Bar- s'hi ubiquen les oficines i el de- nics especialitzats amb capacipartament de logística on rebem tat per solucionar tot tipus de aquest 2001 és apropar els noscelona metropolitana. Fa gairebé un any que ens vam totes les trucades dels possibles problemes. Cal remarcar en tres serveis a les petites empreaquest sentit que assistim a fires ses perquè aquestes puguin beinstal·lar a Sant Cugat. Ara tots problemes. D'altra banda, cal assenyalar importants del sector i que els neficiar-se de la qualitat del tres germans vivim al municipi i creiem que hem guanyat molt, que PGS està conformada per nostres tècnics realitzen cursets nostre servei, del producte i dels de reciclatge per tal d'adequar- preus que oferim. 24 treballadors. no només en qualitat de feina

El pols

empresarial

D En prir nova socit lr«- Tècni Jer, 31, de la realitza mes de te presa s'h capital in els seus ai bert f'ui^ Ics. itome let, 19) é

dedicada pies d'un Bravo Ra doradVji compta ai de 6.010 i Una alt] de la resta tituït aquí

an

i w

^UIJ.

iquesta

Afí en con'), Duna

1U

•Promocions •Compravenda Avinguda L uís Companys,! 8-20 08190 San Cugat del Vallès

IMMOBILIÀRIA, S i . «Lloguers «Solars... Tel.93 674 31 41


EIS 4 CANTONS

Immobiliària

44

Dijous, 25 de gener del 2001

E N A S A N Sres. propietarios, nos URGEN todo tipo de viviendas en alquiler (induso habitaciones), por gran demanda de clientes con referencias.

ALQUILER

amplio balcón, focos empotrados, orientación sur y 70.000 • Bajos a estrenar/jardín. C/ Maria Manent (Zona Coll totalmente exterior Fava), 90 m2, 3 habitaciones (1 tipo suite) con arm. • Las Lunas Club & Casa. Vivienda con todos los forrado interior 2 bafios con accesorios, espejo y focos servicios de un gran hotel. Sup. construïda piso: halógenos, salón-comedor, cocina con lav., suelo 100 m2, 2 habitaciones (suite), 2 bafios, cocina parquet, calefacción a gas, capinteria exterior de equipada con electrodomésticos, amp. salónaluminio, pàrking, jardin privado de 110 m2 y piscina comedor, parquet, aire acondiciondo, sistema de seguridad, sum. contratados, pàrking y trastero. El comunitària 130.000 • Apartamento a estrenar. Av. Cerdanyola (Z. Club dispone de restaurante, gimnasio, servicio Monasterio), 47 m2, 1 habitación doble (tipo suite), medico, salones estar, oratorio y piscina. . 135.000 con armario empotrado, bafio completo con espejo y + Gastos comunitaríos accesorios, salón-comedor, cocina con vitroceràmica,

ALQUILER

VENTA

• Pisos. 4 habitaciones y 1 ano de antigüedad . . .115.000 • Piso. 2 habitaciones, pàrking y piscina

UIICU.

120.000 • pjsos y casas À t i c o s dú

• Golf. De diseno, 2 hàbit, y terraza 40 m2 . . . .130.000 2

desde 29,750 M

Plex

MAN0

• Casas. Varios preciós. ;También de alto standing! . . . . ' Todos los preciós CASAS

desde 3 8 5 M

'

desde 1 4 8 M hasta 9 2 M

' desde 26 M hasta 210 M

También disponemos de una amplia cartera de torres adosadas y unifamiliares. Gran variedad de preciós ytamanos. YMUCHÍSIMOS MAS, ;;LLÀMANOS YAÜ ;••;;

A N

Lt

P I S O S EN V E N T A • Z. P. Torreblanca. 80 m2, 3 dormitorios, baho, calefacción a gas, salón-comedor 16 m2, z. céntricaa, rodeada de todos los servicios 24 M • Z. Arxiu Nacional. Pràcticamente nuevo a estrenar, 79 m2, 2 dormitorios, baho, aseo, trastero y zona comunitària con piscina 33, 3M • Z. Carretera de Vallvidrera. Planta baja de 107 m2, 3 dormitorios, 2 bafios, calefacción a gas, trastero, amplias terrrazas y zona comunitària con piscina 44,2 M TORRES EN V E N T A • Bellaterra. Z. Ca n'Edo. Unifamiliar en perfecto estado. Sup. solar: 1.026 m2, 4 dorm., 2 bahos, aseo, amplio garaje, amplio jardin y perfecto cuidado 74 M • Mia-sol. Z. Farmàcia. Unifamiliar. Sup. solar: 336 m2, 4 dormitorios, 2 bafios, aseo, garaje y jardin con riego automàtico 63 M

API

F I

F I N ALQUILER • A estrenar, junto FGC. 3 dorm., comedor-salón, coc.-off., bafio comp., aseo c/ducha y calefacción. Mucha luz y sol 123.000 + gastos • A estrenar, junto FGC. 3 dorm., comedor-salón, coc.-off., baho comp., aseo c/ducha y calef. Mucho sol y luz. Perfecto estado 103.000 + gastos • Junto FGC. 4 dorm., comedor-salón, 2 bahos comp., amp. trza., z. comunitària c/pisc. Perfecto estado 1 0 0 . 0 0 0 + gastos VENTA • Zona Edèn. A estrenar. 3 dorm. c/ arm. emp., amplio sal.-com., coc.-off., 2 b. comp., vestidor, lavad. y trast.. Acabados de calidad: parquet, màrmol, z. com. c/piscina .28,35 M • Ctra. Cerdanyola (cerca Monasterio). 3 dorm. (2 dobles), com.-sal., c o c , lav., baho comp. reform., terraza, calef. y aire acond. Mucha luz. Buen estado 23 M • Mira-sol. Torre. 140 m2, terreno 440 m2, 4 dorm., com.-sal., coc, b., aseo. M. sol 37, 75 M

A N T

• Golf. (Junto estac. Valldoreix). Torre ind- semirústica, 235 m2, 6 hab., salón, comedor, 4 bahos, cocina.-office, solar 600 m2, garaje para coches 97 M • Bellaterra. Torre individual, 412 m2, 4 hab. dobles, 3 bahos, sal.-comedor 40 m2, estudio, solar 1.000 m2, garaje 4 pL coches, sala de juegos, bodega, etc.. .75 M • Vinyet. Bajos semvo., 110 m2,3 h. db., 2 b., 2 trzas., jd. priv. 50 m2, pisc, soleado, pk y acab. cdad 49 M • Mira-sol. Torre indiv. seminueva, 270 m2, 4 hab., estudio, sal.-com. con chimenea, cocina-office, 2 bahos +aseo,2 pk, trastero y jardin 200 m2 . . .63M • Jto. Estación, (a 2 min. FGC). 2 pisos de 75 m2, 3-4 hab., b. comp., soleados, balcón, buen estado,

uno de ellos c/ascensor 20-20,5 M • Junto al Pinar. Parcela 975 m2, calificarión 20 a/10. Es edificable en el acto 30 M • Junto al Pinar. Casa individual 4 habitaciones, comedor, cocina y baho completo. Solar 685 m2. Zona alta y soleada 40 M • Golf. Torre alto standing, amueblada, 5 hab., estudio, sauna, jardin privado con piscina, 3 pi. pàrking, vistas y soleada. 450.000 » Golf. Torre adosada, 270 m2, 3 hab. dob., estudio^ jardin 30 m2 + terraza 48 m2. En perf. est. .78,5 M • Can Picanyol. Bajos 130 m2, 4 hab. (2 db.), 2 b., trza., jard., pisc. com. y pàrking... 175.000/m o 51 M

VENTAS PISOS • St. Cugat. Auditorío. Excetente zona, planta baia, 3 hab., m. tranquilo; pk + trast, y jd. priv. . .38 M • St. Cugat. Z. Edèn. 3 hab., solo estrenado, pàrking y zona comunitària 34,560 M • St. Cugat. Z. Chic. PI. baja/jardin 80 m2, 3 hab. (dob. y suite), 2 b., sal. 26 m2/parquet, cocoffice, t. exterior, y z. comunit./piscina . .41,5 M CASAS • Turó del Golf. En construcción, torre unifamiliar, 2 p i . , parcela 615 m2,5 hab. dob. suite, salon/chimenea, coc.-off., jardin y piscina .96 M • St. Cugat. Z. Ctro. Casa de 1 pi. + apto. comp. indp. de 60 m2 en parc. 575 m2, 5 hab. dob., sal.-

com/chim., techos alt., trza. 120 m2, m. pos. 73 M Valldoreix. Unifamiliar 1000 m2, parc. 3000 m2, 11 h., 2 coc, 300 m2 estudio, bibtea., sal. 65 m2, garaje 125 m2, caseta serv., pisc.Jardín .212 M Mira-sol. Rbla. del Jardí. Casa 380 m2, parcela 890 m2, 5 hab. dob., sal. 42 m2, coc.-off. 22 m2, garaje 4 c , 150 m2 trzas. y piscina . . .86,750 M Mira-sol. Impresionante unifamiliar, solo 5 anos de antigüedad, 350 m2 + golfas, 5 hab. (3 suite), garaje, cocina, grande, acati, calidad 89 M La Floresta. Unifamiliar 250 m2 en parcela de 500 m2, 4 hab., 2 b., aseo, Buen estado . . .53,340 M Mira-sol. Mas Janer. Unif. 1 p i , parc 800 m2, 4 h. (suite y db.), sal.-com./chim., 2 b., est. 24 m2, tot. rehb., b. acab., jard./césped,, barb. . .49,5 M

F I N ALQUILERES • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com. Sal. - Coc. - 2 Dorm. Calef. - Ase - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comunitària 110.000 • Coll Fava: Bajos con terraza. Nuevo a estrenar. 85 m2 - Com. - Sal. - Coc. - 3 Dorm. - Baho. - As. con ducha - Ase. - Calef. - Jard. y Pisc. comunitària 120.000 • C/ LI. Companys: Apto. amueblado - 45 m2 - Com.-Sal. - Coc.am. - 1 Dorm. - Baho . . . .65.000 • C/ Monasterio: 100 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 4 Dorm. - 2 Bah. - Calef. - Ascensor . / 65.000 • C/ Oriente: 60 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Baho - Trast. - Pk. 1 Coche 65.000 • P. del Hospital: Amueblado - 65 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Baho - Ase. - Calef. . .75.000 • Coll Fava: 85 m2 - Com.-Sal.- Coc. Off. - 3 Dorm. - Bah. - Aseo con ducha - Calef..- Ase. - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comunitària 110.000 • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Calef. - Ase. - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comunitària 100.000

A S A • • • • •

Av. Rius i T a u l e t . 3 3 •

• Sant Cugat. Situación irrepetible, precs, vistas al golf. Z. ajardinada, piso perf., 4 dorm., 2 b., a., coc. precs., acab. superlujo, 2 pk y trast. 62,5 M • Oportunidad. Magnifico piso 150 m2, vistas sobre St. Cugat, cerca FGC, 4 dorm. gd., sal. 2 niv., g. cocina nva., b., a., pk y trast. .40.5 M • jAtención! - Z. Golf. 130 m2, 200 m2 j d . priv. (psb. pisc), coc.-off., precs, sal./jard., 3 dorm., 2 b., pk y trast. Acab. lujo. Fca. nva. imp. 63 M • Coll Favà-Monasterio. Casi sin estrenar, g. salón/terraza, 3 dorm., 2 b., preciosas vistas, z. comunit./piscina y pàrking 45,5 M • Vinyet-Golf. 124 m2, t. reform./clase, ext., sol,

UNIFAMILIARS

• C/ Joan X X I I I . 60 m 2 , 3 d o r m i t o r i s i calefacció a gas 22 M • Av. Cerdanyola. 75 m2, 3 d o r m i t o r i s i calefacció a gas 24,5 M • C/ Cànovas del Castillo. 155 m2, 5 dorm. i 2 banys. Per reformar 30,5 M • C/ Amat. 100 m2, totalment reformat, 3 dorm., 2 banys i parquet 38 M • Can Picanyol. 230 m2, 4 dormitoris, 3 banys i pàrquing (2 c ) 69 M • Can Picanyol. 160 m2, 2 : 4 dorm., 3 banys i pàrquing (2 c ) 75 M :" • •

• • • • • •

Tel. 93 S89 7 1 7 1

T E L L V I

T I V E

I N I PISOS

4 dorm., 2 b., g. cocina. y z. com./pisc .46 M Z. Monasterio. 3 dorm., 2 bahos, coc-off./lavad., calef., pàrking y reform en finca 8 ahos .34,7 M Rubí. Casa 3 pl./jard. priv., 4 dorm., 2 b., cocoff./lav., calef., bdga. y z. com. Td. serv. 37 M Torreblanca. Apto. 55 m2, cocina-office, calef., a.a., pàrking y z. com. Fca. pocos vecinos .25,8 M P. Central. PI. baja 100 m2, 3 dorm., 2 b., parquet, jd. priv. Fca. poc ahos, en perf. est. 37 M PI. del Coll. 70 m2, 3 dorm., coc/lav., sal. e x t , soleado y terraza 21 M FGC. 100 m2, 3 d., 2 b., calef., pk. A reformar 26,5 M FGC. Mag. 150 m2, 5 d., 2 b., sal. 40 m2, comnt 55 M

• Mira-sol. (pg. Sevilla). Solar 405 m2 i casa 100 m2. A reformar 37 M • La Floresta. Casa 250 m2, solar 900 m2, 6 dorm., piscina i barbacoa 38 M • Valldoreix (Mas Fuster). 200 m2, solar .1.500 m2, 4 dorm., 2 banys i garatge 75 M • Mira-sol (farmàcia) 490 m2, solar 780 m2, 6 dorm., 4 banys i garatge 128 M • Valldoreix (estació). 450 m2, solar 22.000, 6 dorm., estudi 70 m2 i garatge 130 M

VENTAS

• Coll Fava. 76 m2, 3 h., b., pk, jd. y pisc. com. 33,6 M • Rubí. Av. L'Estatut. 85 m2, 3 h., b. y pk opc. 18,1 M

PISOS • C/ Vallès. 80 m2, 2 h. ind., 1 h. db., b. y gas nt.23,1 M • Av. Catalunya. 160 m2, trza. 20 m2, sal. 30 m2, 2 h. ind., 1 h. db., suite 30 m2, b. y calef. gas nt. 42 M • Pg. Creu. 200 m2, 3 h. ind., 1 h. db., 1 h. suite, b., a., calef., a.a., chim. hg., ant. parb. y 2 pk. . . 57,750 M • Coll Fava. 87m2, trza. 15 m2, sal.-com., 2 h. ind., suite, b., calef., pk, trast, jd. y pisc. com. .38,7 M • C/ Orient. 70 m2,2 h., 1 h. db., b., a. y trza. 90 m2. 26 M • C/ Auladell. 100 m2, 3 h. db., 2 b., salón 35 m2, pàrking, jardin y piscina comunitària 43 M

CASAS • Z. Ca n'Ametller. Vivienda 80 m2 y solar 600 m2 .33,6 M PÀRKINGS • C/ La Mina

1,6 M

• C/ Santa Joaquima

2,1 M

ALQUILERES • Rubí. Àticos dúp., 2 h., 2 b., trza. Nueva cortst 80.000

-

I M M O B I L I A

. I . P . E . VENTA • Apartament. 65 m2, cent i assol., 1 hab., arm. encast, bany, cuina/elec, saló esp. Perf. Estat .25 M • Parc Central. Planta baixa tipus dúplex, 243 m2, 4 hab./arm. encast., 3 banys, aseo, saló-menjador 40 m2, cuina-office, safareig, estudi 90 m2, jardí 165 m2, 3 pi. pàrquing, calefacció i aire cond. . . .85 M • Torre a Valldoreix-Mira-sol. 300 m2 vivenda en 1.000 m2 parcela, orientació sud, molt sol. Sal.menjador 45 m2, cuina-office, hab. planxa i safareig, hab. dobl amb armari encastat, bany, garatge 2 pi. i 2 trasters. Planta l a : estudi 30 m2, 2 hab. dobles amb arm. encastat, 1 suite amb vestidor, bany i gran terrassa 106 M ALQUILER • C/ Vallès. Pis 3 habitacions amb armaris encastats, menjador, bany i cuina 70.000 • P. Central. 160 m2, 4 hab./armaris encastats, 2 banys, aseo, cuina-office, safareig, saló-menjador 40 m2, pati i jardí 70 m2, 2 pi. pàrquing, traster i z. comunitària/piscina i gimnàs . . . .250.000

VENDES • Z. Estació. 70 m2, menjador-estar, cuina, safareig, 3 dormitoris i bany

24 M

• Z. Ajuntament. Reformat. 96 m2 + 23 m2 golfes, menjador, cuina, 3 dormitoris i 2 banys

34 M

• Parc Central. 115 m2, 3 dormitoris (1 suite), 2 banys, terrassa, pàrquing, traster i z. com./piscina 56,5 M • Unifamiliar a Valldoreix. Zona Masia Rosas, 90 m2, solar 550 m2. A reformar

45 M

• El Colomer. 150 m2, 2 dormitoris dobles, gran estudi, jardí 25 m2, calefacció i garatge

50 M

LLOGUERS • Pis Z. Estació. Nou a estrenar. 65 m2, 2 dormitoris, bany i pàrquing

110.000

• Coll Fava. Pisos nous a estrenar. 3 i 4 dormitoris, pàrquing i z. comunitària/piscina . . .des de 140.000


H E R

F I N [ tQ U E S

I M D E S A

VENTAS

VENTAS

• Nueva promoción de pisos en z. Mútua 120 m2, comedor 28 m2, 3 hab., bano, aseo, trastero, cocina 11 m2, todo exterior y ascensor. Pisos amplios. INFÓRMATE A partir de 28. 560 M • Obra nueva en Vallespark. 2 casas 260 m2, terreno 400 m2, comedor 30 m2, 3 hab., 2 barios, terraza 11 m2, roble y aluminio, garaje 32 m2 y bodega. EXCELENTES ACABAD0S 37 M • Ultima casa en venta en Can Roses 183, jardín 90 m2, comedor 30 m2, 4 hab., 3 barios comp., aseo, jacuzzi, chimenea, ascensor y garaje 2 pL Acabados d e l a calidad. NO DEJES DE VERLA 38 M • Torre obra nueva en urb. Can Roses 120 m2, comedor 30m2, cocina-office, 4 hab., 3 barios, piscina, buhardilla y garaje 28 m2. Acabados l a calidad. NO DEJES DE VERLA 55 M

• Víctor Català. Apto. NVO. A ESTRENAR, 60 m2, 2 hab. (1 suite), sal.-com. 17 m2, coc, trza. 8 m2, trastero, z. com./pisc. Acab. buena cdad. .27 M • Coll Fava. Àtico MEJOR QUE NUEVO, 18 meses antig., 100 m2, 3 hab., 2 b „ sal.-com. 25 m2, coc.-off, 12 m2, lavadero, parquet, trza. 42 m2, pi. pàrking, trast, y jardín com./piscina. . 42 M • Z. Torreblanca. PI. baja 112 m2, 3 hab. (1 suite), 2 barios, salón-comedor 26 m2, cocoffice, terraza 18 m2, jardín priv. 40 m2, pi. pàrking y jardín comunitario/piscina . . .48,5 M • P. Central. Piso 107 m2, 4 hab. (1 suite), 2

banos, salón-comedor 27 m2, cocina, terraza 10 m2, pàrking, trastero i z. com./piscina .53,5 M • Can Gatxet. Atico dúplex 145 m2, 3 hab. (1 suite/vestid.), 2 banos., sal.-com., coc.-am. grande, biblioteca, sala 27 m2/chimenea, terraza 26 m2 + terraza 73 m2 ajardinada, 2 pi. pàrking y z. comunitària con piscina 55 M • Bellaterra. Casa singular, 315 m2, viv. 1 sola pi., 4 h. (1 suite/vest.) + hab. serv./bano, 3 b., saLcom. 45 m2, coc.-off., trza, garaje, bdga., jardín/pisc. Mag. vistas. Solar 1.700 m2 .110 M • C/ S. Éduardo. Torre unif. 300 m2, 3 hab. (1 suite) + est., 2 b., sal.-com., coc.-off., sala juegos, 2 trast., solar 443 m2. Reform. 2 a. 82 M

K S A

F I N D

PISOS EN VENTA • • • • • •

dobles), bano, terraza, calefacción y ase. 27,3 M 0244. Estación. Comedor, cocina, 3 hab., bano, • 0208. Z, Centro. En construcdón, 106 m2, 3 hab., calefacción, vistas y soleado SOLO 19 M 2 b., pàrking, terraza 55 m2 y orient, s u r . . 38 M 0202. Can Gatxet. 80 m2, 2 hab., 2 b., a.a., • 0224. Ocasión. Valldoreix, solar 492 m2 para torre vistas, piscina y comunidad 31,5 M unifamiliar en calle asfaltada Solo 17 M 0175. C/ Orient. Reformado, 3 hab., luminoso y ascensor SOLO 18,9 M CASAS EN VENTA 0181. Estación. 141 m2, salón 42 m2, 4 hab. (1 • 0233. Torre al Parc Central. 300 m2, sal.-com. 45 m2, coc.-office, 3 hab., 2 b., a., est. 40 m2, calef. suite), 2 banos y exterior 33,6 M a.a., j d . priv. con pisc. y fabub. vistas . . .76,5 M 0229 Z. Centro. 92 m2, 4 hab., bano, aseo, calefacción, exterior y soleado 25,750 M • 0205. El Colomer. Adosada, 170 m2, 3 h. dobles, a 48 M 0200. Estación. 80 m2, reformado, 3 hab. (2 b., l y a.a. Ocupadón inmediata

VENDES • • • • • • • • •

Rbla. Celler. Pis 3 hab., bany comp., saló, cuina ref., ase, pk opdonal, calefacció. P-3252 . . : . .21 M Centre. Pis 3 hab., bany comp., saló-menj., cuina + galeria, terrasssa, bones vistes. P-3223 . . .23,5 M Av. Cerdanyola. Àtic 2 hab., b. comp., saló-menj., 2 g. trses. Tot. reformat. P-3185 27,250 M S t Francesc. Pis 3 hab., bany complet, saló-menjador, gas, calefaedó. P-3269 23,3 M Torreblanca. Dúplex cant., 3 h. + est., 2 b., saló-menj., cna.-off., 2 trses., 2 pk. P-3274 46,2 M Coll Fava. Pis 3 hab., 2 banys, cuina-office, orientadó sud i pàrquing. P-3217 40,8 M Estació. Pis 3 hab., bany, saló-menj., parquet i ascensor. P-3081 28,5 M Centre. Pis 3 hab., 2 banys, cuina, ascensor. A reformar. P-2972 23,5 M Centre. Obra nova. 2, 3, 4 hab. i àtics Des de 34,4 M

I N M A PISOS

VENDES

• Moblat en z. Correus. 3 hab. dobles, menjador gran, bany nou, cuina reformada, parquet, calefaedó,

• Pis cèntric. 3 dormitoris i bany. Falten reformes • Pis cèntric. 3 dormitoris, 2 banys, ascensor, sol i vistes. OCASIÓ

exterior, plaça de pàrquing i mobles nous a estrenar

135.000

• Z. Torre Blanca. 3 hab., bany, exterior, en molt bon estat i subm. d'alta

' (c. inclosa)

82.000

• Z. Torre Blanca. 2 habitadons, saleta + menjador, bany, exterior, submistraments d'alta i pis en molt bon estat. . . .

. .

;

.

.

(c. inclosa) 85.000

LOCALS 175.000

• A prop estació. 240 m2, bany amb dutxa i façana 9 m2

mmm F I N C A S

• PARC CENTRAL Oportunidad 3 habitadones ( 1 tipo suite), 2 banos, codna-

• Pis z. Estació. 4 dormitoris, 2 banys, saló-menjador 35 m2, cuina 16 m2 i sol

• Adossada. Z. Estadó. 4 dormitoris, 2 banys, lavabo, terrassa, ascensor privat i 2 pi. pàrquing . . 65 M • Torre. Al costat de Montserrat. Solar 900 m2, 5 dorm., 2 banys, celler, calefaedó i vistes

30 M

• Despatx cèntric. En z. Creu Roja, 100 m2, amb 5 divisions i molta llum

24 M

• PISOS I PLACES DE PÀRQUING en diverses zones

O C C I D E N T E

E R

VENDA o LLOGUER

office, salón-comedor, calefacción, parquet, jardín 76 m2 y zona comunitària con pisdna. 36.500.000

IMMOB.

&

SERVICE

• Àtico tríplex. Z. Monaterio, 95 m2, 3 dormitoris, bano y estudio con solàrium

28,5 M

• Piso primeres de siglo. Reformado, 2 dormitoris, bano, codna y salón-comedor

28,5 M

• Piso amueblado. Z. Coll Fava. 62 m2, 2 dorm., bano comp., salón-com., z. com./pisc. y pàrking . .29 M • Z. Coll Fava. 85 m2, 3 dorm., 2 banos, codna-offke, balcón y z. com./pisdna. Muy soleado

• COLL FAVA 2 habitadones, 1 bano, codna, salón-comedor, terraza, suelo parquet, puertas de roble, carpintería exterior de aluminio, calefacción, armarios empotrados, pàrking y zona comunitària con pisdnas 33 M

• Àtico dúplex. 132 m2, 3 dorm., 2 barios, codna-offke, z. comunitaria/pisc. y pàrking

C A S A S - C A S A S

G .

• Torre Valldoreix. 185 m2 const, salón-comedor/chimenea, 2 dorm., 1 suite/vestidor y jacuzzi, despacho grande, codna-office, bano completo, aseo, pozo para riego autom. y jardín . . .97 M

'ia.:4:·93:i89.54;54 -

S . L

93 674 84

03

S T I L O SOLARES

• Av. LL Companys. 90 m2, 4 hab., cuina i bany comp., lav., llum, aigua, gas i teL M. a prop estadó 103.000

• Valldoreix. 1.000 m2, cerca estadón y fachada a 2 dos calles 56 M • Valldoreix. 1.300 m2, fachada a 2 calles .40 M

• C/ Santiago Rusinol. 60 m2, 2 habitadons, cuina i bany complet

60.000

• PL Mas Roig (Valldoreix). 80 m2, 3 habitadons, cuina i bany complets i jardí

62.000

• Av. Cerdanyola. 95 m2, 4 habitadons, cuina i banys nous, calefaedó a gas nova i pintat de nou 70.000 • C/ CastiUejos. Local de 70 m2

50.000

• C/ Rosselló. Local 80 m2

85.000

• C/ Sant Bartomeu. Local 130 m2

37 M 48,9 M

• Torre individual. 300 m2 const, 800 m2 parcela, 2 dorm. ind., 1 suite, estudio, saL-com., 2 b. comp., z. com. c/pisc. y 2 pi. pàrking 85 M

LLOGUERS

135.000

perf. estadó, garaje y solar 728 m2 . . . .58 M

VENTAS • Apartamento Comedor, 1 h a b . , bano, cocina con electrodométicos, terraza, aire acondicionado, pi. pàrking 23 M • Torre en Valldoreix. 200 m2 edificados, 5 hab., bano, aseo, com.-living con terraza,

Av. Lluís Comnanvs. 22 * T

SOLAR Equipamiento • Valldoreix. Junto ant. Hotel Rusinol, 2.200 m2. Apto residència g e r i à t r i c a , c l í n i c a , colegio, etc.

Industrial • Salida t ú n e l Vallvidrera/Chic, 2.200 m2, fachada ronda, edificio 3 plantas y 4.500 m2 de techo.

fentracta o«r D i . MuriUo. 211 » T e l . 9 3 6 7 4 8 8 0 1

L E Ó N • Ref. 515. Valldoreix. Solar 2000 m2, edif. 300 m2, edificados, solar 600 m2, pàrking 2 coches, 4 hab., 2 banos, aseo y codna completa . . . .76 M 6 hab., salón, com., coc. grande, 3 b., a., calef., pisdna y barbacoa. Para entrar a vivir . . .160 M > Ref. 506. La Floresta. Nueva const, solar 661 • Ref. 501. Coll Fava. Piso 3 hab., mejor que nuevo, m2, edf. 118 m2, 4 h., 2 b., aeds. calidad . 38 M pi. pàrking grande, soleado, vista ajardinada con • Ref. 511 Valldoreix. Solar 1500 m2, edf. 200 m2, pisdna interior, calefacdón y aire acond. .39,5 M 4 h., com. 50 m2, calef., pk 6 c. i z. asfaltada 75 M • Ref. 477 S t Cugat Casco urbano. Completamente restaurada, 4 hab. + estudio, codna, 3 banos, paTasaciones gratuitas. tio interior. Buena zona 67 M

Necesitamos torres y terrenos para cubrír demanda de nuestros clientes.

LLOGUERS

• Rambla del Celler. Nova construcció, 3 hab., 2 banys comp., saló-menjador, armaris encastats. cuina moblada i plaça d'aparcament . .125.000 • Pisos a Coll Fava. Piscina, jardí comunitari i places d'aparcament Des de 90.000

A U G U S T A

TENEMOS LA VTVIENDA A SU MEDIDA jQué hacemos? Ofrecemos un servido de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing. Nuestra seleedón cuida esperialmente el buen estadó de codnas y banos. iCómo trabajamos? Nuestra filosofia de servido se basa en cuatro pilares bàsicos: • Calidad • Rapidez • Eficada • Trato y seguimiento personalizado jDónde operamos? En Barcelona, Pedralbes, Sarrià, Tres Torres, Eixample, Ciudad-Diagonal, Sant Just, SANT CUGAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme. iNuestros clientes? Multinadonales, Entidades finanderas y Consulados. tldiomas? Alemàn, inglés, francès, holandès, italiano, catalan y castellano. HEMOS ALOJADO A MAS DE 100 FAMÍLIAS EXTRANJERAS A SANT CUGAT

11.000

LOCALS • Av. Francesc Macià (Coll Fava). 55 m2. Ideal per a negoci. • Molt cèntric. 32 m2. • Al costat pL Pere San

«fat C í - l l e r , s / n * 9 3 5 8 9 4 9

R U S C H

- Empresa germano espanola de Servicios Inmobitiarios •

T O M À S PÀRQUINGS • Rbla. del Celler. En venda o lloguer. • C/ Balmes. En venda. • Al costat de Correus

PISOS

Rbla. Ms. Cïnto Verdatjuer, 1 9 . Valldoreix » Tel. 9 3 59 0 0 3 / 9

M O N I K A

34 M

• Àtic dúplex Rubí. 3 dormitoris, 2 banys, lavabo, gran cuina y zona de rentat. Impecable 25 M • Adossada. Cantonera, 3 dormitoris, 2 banys, zona de rentat, 2 terrasses, 2 pi. pàrquing y traster 49 M

C/ CastltLeios, 3 i • Tèt. : «3::67S 18 48

• Ref. 479. Valldoreix. Nueva construcdón, 287 m2

23 M 30 M

mmm

VENTAS • PRÒXIMA CONSTRUCCIÓN EN CENTRO PUEBLO. Magnífica vivienda unifamiliar, 4 habitadones, aseo, 2 banos comp. (1 suite), cocina-office, amplio salón-comedor, acceso directo jardín, estudio abuhardillado, solàrium, 2 plazas de pàrking y trastero. Alto standing. 54.500.000

,.

65.000

44

S E R V E I S

VENDES

LLOGUERS

• Mercat Vell. Pis 90 m2, 3 habitacions, bany i calefaedó 25 M • Coll Fava. Pi 62 m2, 2 hab., saló 23 m2, parquet, pàrking i z. com. amb piscina .27,3 M • Z. Kampió. Pis 103 m2, 4 habitacions, 2 banys, saló 23 m2 i plaça de pàrquing 31 M • Can Trabal. Casa adossad, 333 m2, 4 hab. + estudi, 3 banys, garatge 2 pi. de cotxes, jardí privat 140 m2 i zona comunitària amb piscina. Nova 76,9 M

• Av. Cerdanyola. Pis 75 m2, 3 habitacions, bany, nou a estrenar i terrassa 95.000 • T o r r e b l a n c a . Casa adossada, 135 m2, 3 habitacions, 2 banys i jardí 15 m2 . .130.000 • Parc Central. Local 75 m2, cèntric, seminou i amb parquet 150.000 Administrem comunitats de propietaris. Demani'ns pressupost


EIS 4 CANTONS

Guia Comercial guia pràctica

BALLS DE SALO PEPE ASENSIO Anselm Clavé, 14 1 9 3 675 49 37

ADVOCATS TORTOSA PUIG St. Bonaventura, 13 1 93 675 34 54 GARCIA JULIÀ Av. Catalunya, 22,1r 2a 1 93 674 41 64 GESTIÓN ACTIVA DE ABOGADOS Pau Casals, 40-42, baixos ww.gestionactiva.net 1 93 675 92 80 EULÀLIA PINYOL Manel Farrés, 15 A - loc. D 1 93 674 44 69 LI. GRIERA CABELLO Frsc. Moragas, 5, 3r 3a 1 93 674 44 94

ALUMINIS GARRIGA Orient, 65, baixos 1 93 675 29 02

BAR STOP Rius i Taulet, 56 " 9 3 589 12 99 CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Martí, 10 1 93589 4790 CABALLU PETIT Cerveseria 1 93674 1005

GAUDÍ CAFÈ Mercat de Torreblanca (davant dels cinemes)

FUSTER I FREIXA, ARQUITECTES, SCP. La Mina, 17, L B 1 93 675 7 8 3 5 JORDI MERCADÉ Creu, 6-8, 2n 3a 1 93209 7326 1 608 4 9 4 5 <9 DANIEL CALATAYUD Rbla. Ribatallada, 31 B3 4 r 1 a 1 93 675 18 03 JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d'Or, 2 1 936742601 JORDI FRONTONS Av. RiusiTaulet, 13 1 935894147 MARTÍ FINET MIRA De la Creu, 25, 1r 1 9 3 5 8 9 3 0 65 M" DEL MAR EJARQUE De la Creu, 25 - baixos 1 93 674 51 11

ASSEGURANCES J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 B 1 93 675 3012 AGENÇAT Sant Antoni, 18 1 9 3 675 00 f 7

ASSESSORIES DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D 1 936744469 BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona, 11 1 93674 1784

CLUBS DE MUNTANYA I ESPORT CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 1 93 674 53 9 6 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT Camí Crist Treballador, s/n 1 9 3 674 14 53

CONGELATS L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pda. 125 1 9 3 589 38 0 6

BELLES ARTS CLÀSSIC Av. Torre Blanca, 2 1 936741903

CUGART Torrent Bomba, 14 1 936744390

EL PUNT Copes i sopars 1 670594001

AUTOMÒBILS

T.M.G. TALLERS Borrell Front, 31 -33 1 i Fax 93 674 34 75 T.M.G. Exp. i vendes Av. LI. Companys, 36 1 93 675 5 6 53

Plaça Barcelona, 8 1 9 3 5 8 9 75*2

Valldoreix, 32 1 93 675 31 00 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada, 20 1 9 3 589 38 52

ENQUADERNACIONS M.TERESA GREGORY PLANDOLIT Tota classe de llibres, tesis, fascicles, etc. 1 936742624 1 9341707 59

Cm. Crist Treballador, s/n 1 93 674 14 5 3

Vegeu pàgina 48

GIMNÀS ST. CUGAT Anselm Clavé, 20 1 935908279 SANT CUGAT ESPORTS S.L. PI. Quatre Cantons 1 93 674 30 81 SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 1 9 3 674 98 62 UESC Cànovas del Castillo, 9 1 936752390

CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 1 93674 03 08

FERRETERIES

Ui

CARDONA Valldoreix, 41 1 936741509 SUN BIKE Can Matas, 2 1 9 3 589*757

ARPALI Valldoreix ,45 1 93 674 96 02 COPISTERIA THER Sant Antoni, 24 1 9 3 589 7 4 4 2 COPY-GRAFIC Can Matas, 8 1 93 675 3653

CARNISSERIES TUBAU La Torre, 14 193674*285 TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 1 9 3 675 30 65 TUBAU Mercat Pere San Parada 104 193589*418 TUBAU Passeig Rubí, 108 Valldoreix 1 93 674 5747 SAGARRA Endavallada, 22 1 93 674 01 60

PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castillo, 4 1 93 674 65 00

CENTRE COMERCIAL CARREFOUR Rubí-St. Cugat, km 4 1 93 565 49 00

CENTRES PSÍQUICS TALLER JERONI MORAGAS Av. Villadelprat, 79 1 936745048

OFINOVA Lluís Companys, 18 1 93 675 2 3 73

CERÀMIQUES VICAT 2 Camí Can Calders, 8 A 1 93 675 20 01 RODÓ Rius i Taulet, 6 1 9 3 689 8 2 8 0 CATALONIA CERÀMIC Sant Cugat- Cerdanyola, km 3 1935801500

HERBOLARIS DIETÈTICA FLORISTERIES FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 1 93 674 13 81 1 93 675 18 20

GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 1 93 674 00 60 SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda 1 93 675 59 53

fi MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA Plaça Joan Borràs, 1 1 93 67415 46

HIDROCULTIUS HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix 1 9 3 674 75 98

CONSTRUCCIONS BELSCON XXI, S A Camí Can Calders, 10 - 2n 1 a belsconxxi@nexo.es 1 93 675 32 67

CRISTALLERIES CRISTALLERIA SANT CUGAT Av. Lluís Companys, 29 1 9 3 6 7 4 * 3 98

ELECTRODOMÈSTICS TOBELLA Santiago Rusinol, 49 1 935906980 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20 1 935890271

ENSENYAMENT ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon, 21 1 936759144 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 1 936741239

Vial Interpolar 1 935898108 CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 41 1 9 3 589 28 33

BOTÀNIA Jardins i terrasses, disenys i realitzacions de professionals experts. 1 93 675 61 16 1 649 094 100

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 1 93674 1140

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas, •^935892264 FUSTERIA EBENISTERIA 1 9 3 699 6 7 4 8 1 93 674 70 68

TRINITY Rbla. Can Mora, 18 1 936752201

GALERIES D'ART

1 9 3 589 60 72

SALA RUSINOL Santiago Rusinol 1 93 675 47 51

POU D'ART Balmes ,35 1 9 3 590 60 86 ADOLF Taller d'art Pere Mas, 17. Valldoreix 1 936746028

MRW Ildefons Cerdà, 4 1 935902680

CLUB NATACIÓ SANI CUGAT

1

GENEVIEVE LETHU Villa, 6 1 93 674 03 16

CARRÉ MOBLES Fcesc. Moragas, 33 1 93 674 09 95 1 9 3 6 7 4 * 5 50

MIREIA'S Valldoreix, 33 1 936749940 ANNA FUSET Santiago Rusinol, 45 1 9 3 589 50 72 SANBER-5 Anselm Clavé, 20 1 93 674 45 71

11 ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 Valldoreix, 67 A 1 935894742 ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 Major, 33 1 93 674 01 74

MOBLES JARDÍ INDUBRUC Av. Ragull, 9-19 1 9 3 5 8 9 0023

1 93 674 63 62

SÀBAT Santiago Rusinol, 46 1 9 3 6 7 5 * 2 99

TALLERS TORNER Plana de l'Hospital, 35 1 93 674 69 50

LA LIONESA ValkJoreix, 79 1 93 674 07 71

TALLERESMENA Pg. Torre Blanca,13 1 9 3 6 7 4 5 3 0*

PERRUQUERIES TELEFONIA

Vegeu pàgina 48

AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Ctra. de Cerdanyola, 49

PESCA SALADA I LLEGUMS

1

SALUMS Sant Antoni, 50 1 93674 5752

MODA CONFECCIÓ BENETTON Santa Maria, 21 1 9 3 674 85 02 BLUE MOON Major, 16. 1 93 675 02 67 Valldoreix, 43 1 9 3 589 43 55

TINTORERIES Sant Antoni, 1 1

FERRON Rius i Taulet, 20 1 93 674 68 47

TINTORERIA ST. CUGAT 1 93674

23

Rbla. Ribatallada, 34 1 9 3 675 2 2 2 8 TINTORERIA ST.CUGAT

LA MODISTA Plana de l'Hospital, 3-5

Av. Uuís Companys, 2 • 1 93 674 41 67

REPARTIDORS MAILING VALLÈS, S.L. Mercè Rodoreda, 8 1 935892371

TRANSPORTS ASS. RADIO TAXI 935894422 1 9 3 6 7 5 5 * 5*

PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix, 28 1 93 589 72 32

LA FLORESTA Pearson, 36 1 9 3 589 78 00

TOT PUNT Sant Antoni, 19 "^936740097

LES PLANES 1 936755105

VORAVIU Sant Antoni, 25-27 1 9 3 589 88 55

RESIDÈNCIES

r

RESIDÈNCIA 3a EDA1 SANT SALVADOR Sant Salvador, 47 1 9 3 674 4 2 2 3

VETERINARIS DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L.

ROBA INFANTIL CUCARRÓ Santiago Rusinol, 30 1 9 3 674 55 80

LLIBRERIES PAPERERIES

Urgències 24 h Sabadell, 23 Obert nit i festius ^93

674 69 45

Tel. urgències 1 MUSICAL ST.CUGAT Rosselló, 13 1 93 675 4757

ROBA PER ALA LLAR FALGUERA

908898136

1 9 3 6 7 4 6 9 45 VETERINOS Hospital obert les 24 h

Villa, 1 1 9 3 675 24 0 *

Rius i Taulet, 31 "S 93589

Vegeu pàgines 44-45

APPLE CENTER Plaça Unió, 3 ^93 590 80 60 PROGRAM ACCÉS Rbla. Can Mora, 18 1 93 675 T5 56 VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 1 93 590 80 60

3

VALLÈS NET

A. ZAMORA, S.L Mn.Cinto Verdaguer, 18 ^935892638 MANTSERV.SA Av. Catalunya, 18 1 9 3 6 7 4 6 0 58

laça Octavià, s/n

1 9 3 589 89 99

Sant Ramon, 4 1

936748918

SABATERIES REPARACIÓ DEL

OBJ. REGAL ATELIER BLAU Av. Torreblanca, 2 V 93589 1931 MES MARCS Enric Granados, 15 1 93 589 14 29

Rius i Taulet, 27 1 9 3 674 05 03 SUMINISTROS VALLDOREIX Mn.C. Verdaguer, 107 1 936741490

7141

SÚPER HOGAR

MARBRES MARMOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons Campoamor,12 - Nau 3 1 93 675 51 08

1183

TINTORERIA ST. CUGAT

POLLERIA SANT CUGAT Mc.Torreblanca.Pda. 1-5 1 9 3 675*38

LLARS D'AVIS

8617

936741182

Santiago Rusinol, 35

CAMPMANY Valldoreix, 16 1 93 674 14 82

MIRA-SOL Victòria, 48 1 935892018

589

935898702

TINTORERIA ST. CUGAT

1 9 3 589 86 69

Barcetona, 9

93 674 36 88

CANALS

PISCINES

local 6

P|aÇa

1

TALLER MECÀNIC CP.

PASTISSERIES

MAJIK Sant Jordi, 29 1 9 3 589 02 66

M

93 590 66 66

TALLER ELECTROSOL

PARAMENT DE LA LLAR

MOBLES DECORACIÓ!

EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2 1 93 589 00 14

GELATS ARTESANS I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M A T . CONSTRUCCIÓ ' INSTAL·LACIONS • FOAP

GIMNASOS ESPORTS

TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 1 9 3 5 8 9 44 95

Sant Llorenç, 27

BOHEMACRYSTALL Valldoreix, 49 1 935897202

CALÇAT SABATA Francesc Moragas, 6 1 93 675 32 74

Santa Maria, 9 , 1 r 1a 1 9 3 589 0 * 5 * STANZA Valldoreix, 10 ^936746598 PROMUSA Av. Torre Blanca, 2-8 ^935891732

AIRTOUR Viatges per Cataluny amb avioneta Ptge. St. Salvador, 3. La Floresta 1 6664281 42

TATER'S

IBERPLAN VIATGES

Sant Antoni, 62

Valldoreix, 59

1 93 675 55 06

1 93 589 16 78

\MWMMm CONSTRUALPA

LAJIJONENCA Major, 29 1 93 67525 86

Av. Graells, 35

Sol, 19

JOGUINES NINS Villa, 9 1 93 674 13 96

^93

INFORMÀTICA CANALS GALERIA D'ART De la Creu, 16 1 93 675 49 02

PERA MOTOCICLETES

ÒPTIQUES

MISSATGERS

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 1 936741532

WALL STREET INST. Av. Lluís Companys, 15

ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina, 13 1 9 3 589 5 7 76

LA PERLA Major, 3 1 93 674 0138

CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusinol, 37 Major, 6 "^935892232

Si

ZOOM Centre de la imatge Santa Maria, 14 1 93 675 56 74

ENTITATS BANCÀRIES CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 1 93 675 19 04

GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 1 9 3 6743694

F0T0GRAFIA.VIDE0 FOTO VÍDEO F.R. Rbla. del Celler, 93 1 93 674 79 68

MERCERIES

JARDINERIES

HH

MC DONALD'S C. Comercial St. Cugat 1 93 6 7 4 4 6 54

EL PONT Girona, 3

COPISTERIES

INSTITUTS BELLESA

GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 1 93 674 6 f 72

1 93 675 01 75

ESCOLA THAU

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS Ctra. Cerdanyola, s/n ^ 9 3 5892000

CAIXA DE SABADELL

CAIXA DE TERRASSA

CABANAS Santiago Rusinol, 54 1 9 3 674 0 6 4 9

BICICLETES ARQUITECTURA

FOAP Rius i Taulet, 27 1 93 674 05 03 1935893*2*

USSIATOURS

SEGURETAT

Plana Hospital, 10 1 9 3 5 8 9 6*50

AUX-VYD Av. Lluís Companys, 50 ^93589

1799

TALLERS MECÀNICS I COMPONENTS

XARCUTERIES CANSALADERIA JULIANA

LEONELLI, S A COMPO-

Francesc Moragas, 26

NENTS ELECTRÒNICS

f

936740811


Salut

B L S 4 C A N I W B Dijous, 25 de gener del 2001

47

Medicina i Salut GUIA Centre de Rehabilitació SUSANA NICOLETTI Grups de rehabilitació Tractaments a domícíH Sant Antoni, 74. « 9 3 674 74 3 7

Cirurgia DR. FERNANDEZ LAYOS Cirurgia general, apareí digestiu. Cirurgia menor de quists, berrugues, nevus, etc Mútues en general. Av. Tbne Blanca, 2-8,2n, A-1 « 9 3 58947 00

Consult. Centre Mèdic C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir í armes. Medicina interna, especialitats. Santiago Rusinol, 2, entr. 1a, w 9 3 6 7 4 15 2 6

MEDICA Geriatria GERVAL, GERIATRIA DEL VALLÈS SL Atenció a persones grans al seu domicili. Assessorament a llurs familiars. Gestió de residències i altres recursos. Infermeria. Formació, C/ Àngel Guimerà, 3. «936740804

INPROSS Atenció i companyia a persones grans. "OWGURS" avfs i nens, control de ma latts, ajuda a la 8ar, trastorns especials. Salut i reserves a domicili. Av. Torre Blanca, 2-8,3r, desp, 11 i 12. « 9 3 5893967

TELE ASSIS. I N P R O S S 24 h Servei d'ajuda a tes persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Sistema senzill, ràpid, segur i de poc cost. Av. Torre Blanca, 2-8,3r A « 9 3 589 3 9 6 7

Homeopatia Dietètica-Nutrició ORA. M . D O M I N G O GALLART Medicina general, dietètica. MBuns, dimecres i divendres, en hores convingudes. PI. Doctor Gaites, 5,1r3a. B936746329 •a 93 589 64 83

C E N T R E D'OBESITAT I M E D I C I N A ESTÈTICA Ora. Anna R. Cerdà -Ora. Rosario Sagama - Ora. Uum García Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torra Blanca, 2-8,2a planta, desp. 12. « 93 589 43 57

H O M E O P A T I A D E LA I N F À N C I A I L'ADOLESCÈNCIA Ora. Margarita RabasaHostench. Col. 15.097 RWa. Ribatallada, 20,1r 3a « 9 3 6 7 4 7 2 16

Ora. MONTSERRAT GARRIGA Metge de capçalera Visites a domicih. Mútues. Major. 36, 2n. « 9 3 6 7 4 0 0 25

CLÍNICA DENTAL DR. BRANDT Ortodòncia i odontologia general. Santa Marta, 9,1r 2a. « 93 589 70 4 0

CLÍNICA ORTODÒNCIA I DISFUNCIÓ TEMPORO MANDIBULAR Av. Torre Blanca. 2-8.2n A, despatx 6. « 93 589 03 96 « 936752212

C L Í N I C A DENTAL M A J O R Dr. Ricardo Pifielro lemoine PI. Unió, 3, 2n 1a. (U. Companys/Colom) « 9 3 6 7 4 7240

DRA M . J A U M E SAURA Clinica denta). Dl a dv 9-13 h i 16-20 h. Pg. Sant Magí, 22, baixos « 9 3 6 7 4 23 35

SOFIA R O M A F E R R É Fisioteràpia Assistència Sanitària - Ratc - Afsísa. C/Villà,49. « 9 3 6 7 4 4 8 72

J.M. COROMINAS CASARAMONA Pediatria, asma infantil. Hores convingudes. Fibla. Ribatallada, 20, i r 3a. « 9 3 674 72 16

AINA-PILAR C A N O S A Ú B E D A Pediatna - Medicina adolescent Av. Torre Blanca. 2-8.3r pis, « 93 589 35 48 « 6 4 9 9 3 5 9 37

I N S T I T U T DE BENESTAR I SALUT COMUNITÀRIA (IBSC) Rambla Can Mora, 15 - 1r 1a « 9 3 587 91 8 7

DRA. ANNA P U J I B E T I ALDES Pediatria. Vitalicio Salud - Mapfre. Endavallada, 2 1 , 1 r . « 93 589 29 95 « 93 674 20 79

JOSEP M.FREIXEDES Malalties del peu, ortesls, plantilles ortopèdiques, papílomes, cirurgia del peu. Hores convingudes. « 9 3 5 8 9 6 3 13 « 6 2 9 16 9 5 3 6

C L Í N I C A DENTAL VALLS - B U L D Ú

Psicologia-Psiquiatria CT. PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Plaça Dr. Gattés, 5,2n 3a. « 9 3 589 4 0 51

Oftalmologia. Conveni amb les principals mútues. Doctor Murillo, 2 1 . « 93 589 51 06

Els productes químics en els aliments L'ús de fertilitzants i pesticides en les tècniques modernes de cultiu intensiu acaba tenint un impacte ambiental. La contaminació de l'aire Els principals causants són els fums que desprenen els automòbils, la indústria i les centrals tèrmiques. A la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, celebrada a Tòquio el 1977, es va acordar la rebaixa

EVA M" DE LA PEÍJA: Logopeda infantil SÍLVIA LLUMÀ: Psicòloga infantojuvenil Dr. OSCAR ASENSIO: Pneumología i al·lèrgia pediàtrica

Av. Torre Blanca, 2-8, 3a planta, despatx 6

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA

Dra. Margarita Rabasa Hostench Col: 15.097

Rbla. Ribatallada, 20 • 1er3a Tel. 93 674 72 16

Tocoginecologia-Obstetrícia OR. JESÚS FERNANDEZ BAIZAN Tocoglnecotogia. Hores convingudes. Av. Catalunya, 2 1 , 2n 1a. « 93 589 48 08 « 9 3 6 7 4 7 4 0 9 Particular

DRA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA I J.J. GÓMEZ CABEZA Francesc Moragas, 125.1r 2a. « 9 3 5 8 9 13 0 7

Laboratori i

Dr. F. Echevarne anàlisis Conveni amb les principals mútues Santiago Rusinol, 17, bxos. Tel. 93 589 60 55

Traumatologia

Dra, Marta Buidu Freixa Major, 23-25.1r 3a

CENTRE DE SALUT OCULAR

Dr. JESÚS CARNICER: Pediatre, Gastroenteròleg

Tel. 93 589 35 48 M . D. C A R R E R E S B E N N A S A R Centre Mèdic Sàbat. Santiago Rusinol, 2, ent, 1a. « 9 3 6 7 4 1 5 26 « 9 3 6 7 4 01 47

DRA. P A L E R M Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència, psicoteràpia. Hores convingudes. Francesc Moragas, 25-27.2n 1 a

el consell de la setmana: Tot i que el risc de morir com a conseqüència d'una malaltia per contaminació ha disminuït durant l'últim segle, en millorar les condicions d'habitabilitat i sanejament, és obvi que l'ecosistema es troba en pitjors condicions i això condiciona la nostra salut. Tots els esforços per reduir la contaminació de l'aire, l'aigua i els aliments han de passar per un seriós compromís públic dels governs, que afecta sobretot l'economia, i en tots els casos implica introduir canvis dràstics en els sectors de la indústria, l'agricultura i els transports, principalment. També s'han alçat veus perquè la població es sensibilitzi més sobre aquest tema, com la d'uns gestors alemanys que proposen un ecoíndex de borsa, que només té en compte les empreses compromeses amb aquesta causa. A grans trets, els principals problemes són:

INSTITUT PSICOMÈDIC SANTCUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depressions, alcoholisme, toxicomania, trastorns d'ansietat, estrès, tabaquisme. Av. Torre Blanca, 2-8.3r A. desp. 11 i 12 « 93 589 37 87

Pediatria

« 9 3 6 7 5 84 77

J.R. ESQUIROL CAUSSA Geriatria. Av. Torre Blanca, 2-8 Assistència Sanitària - Agrupació Mútua - Sanitas - M.Fiatc - Previasa - Mútua H G C . Urg. 24 h. domicili. « 93 589 3 9 26 « 6 0 9 331080

CENTRE D ' A T E N C I Ó 1NT<

Hi col·laboren:

Podologia

Metge capçalera Fisioteràpia

Aiíia

« 93 674 36 53 « 93 418 48 48

Dra. Pilar Canosa. Col. 7.201

DR. FERRAN FERRAN VILA Winterthur - Previasa - Assistència sa nitària - Medifiatc. Francesc Moragas. 48, ent. 2a. « 9 3 6 7 5 4 8 53

Odontologia CLÍNICA DENTAL AUTRAN Centre Dental i Quirúrgic Sant Cugat Odontologia general, implantologia, pròtesis, odontoperjatna, ortodòncia. Mútues. Av. Torre Blanca, 2-8 - 2a pi. - desp. 11. « . 9 3 675 08 03

Laboratoris LABORATORI DR. ECHEVARNE Santiago Rusinol, 17, baixos. * 93 589 60 55

Otorinolaringòleg

JOSEP DOMINGO PECH Traumatologia i ortopèdia Ass. Sanitària - Previasa - Medytec. Policlfnic Torreblanca, 2-8, 2a-10. « 9 3 5 8 9 18 8 8

DR. FERMIN A R A M B U R O Cirurgia ortopèdica traumatológlca. Hores convingudes. Girona, 2 1 , 1 r 3 a . « 93 674 43 46 « 93 589 05 34

PSICOLOGIA Dra. M.D. Carreres Benassar )

c

Centre Mèdic Sàbat Santiago Rusinol, 2 - ent. l a

93 674 15 2 6 * 93 674 0147

L'efecte de la contaminació en la salut d'un 5,2% de les emissions de C 0 2 entre els anys 2008 i 2012, que és el principal causant de l'escalfament de la Terra. D'un informe posterior de l'organització ecologista WWF, es desprèn que el nostre país ja ha superat els objectius de Tòquio per als propers 10 anys, i que en matèria de transport és el terreny en què menys s'ha avançat. D'altra banda, els avions i els globus sonda absorbeixen certa quantitat de radiacions malignes procedents del sol i d'altres fonts còsmiques i de l'altra, s'han de tenir en compte les substàncies químiques que s'acumulen a l'estratosfera. Darrerament, s'està relacionant l'increment en els casos d'asma amb la quantitat d'agents contaminants presents en l'ambient, i els nens en són els més afectats, especialment si viuen a les ciutats. Finalment, cal recordar que respirar el fum d'altres persones incrementa el risc de patir càncer de pulmó. Els camps elèctrics L'exposició prolongada a la radiació electromagnètica pot ocasionar problemes per a la salut i el medi ambient. Aquest seria el cas d'una instal·lació elèctrica, que també podria originar emissions tòxiques en cas d'incendi. Aquests efectes nocius tenen remei amb la utilització de cables, sistemes i materials ade-

quats. També, el parpelleig dels fluorescents, monitors d'ordinadors i televisors, emet unes ones cerebrals que indueixen a l'estrès i a l'agressivitat i produeixen interferències radioelèctríques, que originen una contaminació electromagnètica que perjudica la salut. Clorofluorocarbonis Són els responsables de la destrucció de la capa d'ozó que protegeix la Terra dels perjudicials raigs violats. Al llarg d'uns 50 anys s'han estat usant en forma d'aerosols, refrigerants i líquids a pressió per a la maquinària. I tot i que actualment se n'ha reduït el consum, el forat de la capa d'ozó ha augmentat, així com també, i a causa d'això, els casos del càncer de pell, cataractes i canvis en la immunitat cel·lular. Radiació Només la pateixen les persones que han restat pròximes a una explosió o accident nuclear, pel qual corren un alt risc de patir càncer. La contaminació de l'aigua Tot sovint els llacs, rius i oceans estan contaminats com a conseqüència de l'estil de vida destructiu de l'home. Fins i tot, a vegades, les aigües potables no compleixen les exigències de seguretat bàsiques. Una de les pitjors

agressions que pot patir l'ecosistema marí és i l'impacte d'una marea negra. Les escombraries Cal estalviar els valuosos recursos de la Terra reciclant els envasos (de vidre o plàstic), el paper i les deixalles domèstiques, i reduint-ne el consum. Un nou fenomen és la creixent acumulació d'escombraries tecnològiques, ja que, segons l'Agència Europea del Medi Ambient a la llar d'una família mitjana europea hi ha entre 250-300 kg d'aparells elèctrics i electrònics, Molts d'aquests aparells inclouen components metalls pesants, com l'tridi, que constitueixen autèntiques amenaces per al medi ambient, i cada persona produeix uns 12 quilos d'aquest tipus d'escombraries per any. Per això, la UE està desenvolupant una normativa que obligui les empreses a recuperar i reciclar els electrodomèstics i ordinadors de les seves marques, com fan ja amb els equips d'empreses. La síndrome dels edificis malalts Té lloc en aquells edificis que disposen d'un sistema tancat de ventilació, encara que no se'n pot arribar a determinar la causa exacta. Els símptomes de les persones que hi habiten inclouen cansament excessiu, mals de cap, nas tapat, irritació ocular, erupcions cutànies i vòmits.

| | j ] \ | \ i i j i j \ i |


48

Estètica

ELS4CAIVIUN3 Dijous 25 de gener del 2001

Estètica

En forma Caminar per la neu

l'article: Com ja sabeu, caminar és una activitat molt saludable que a més d'ajudar-nos a estar en forma, ens ajuda a controlar el pes. Aquests efectes es multipliquen quan es camina sobre una superfície de resistència, com pot ser l'aigua o la neu. I quan es parla dels esports de neu, tothom pensa en l'esquí alpí (descens de pistes), o en l'snowboard, quan hi ha altres formes més tranquil·les de gaudir la neu que a més, cremen més calories. Aquest és el cas de l'esquí nòrdic i la caminada amb raquetes. Alhora, aquests passejos a l'aire lliure us permetran gaudir amb el paisatge i la natura. Abans d'un cap de setmana intens a la neu, convé preparar-se entre setmana, ja sigui fent exercici en el gimnàs, jòguing al carrer o pujant escales, perquè en els esports d'alta muntanya l'organisme experimenta més cansament ja que s'ha d'adaptar a l'aire, que té menys quantitat d'oxigen; també perquè el fred fa que es consumeixin més calories i que existeixi el perill de deshidratació, i amb això augmenti el risc de lesions. Quan l'exercici hagi de superar les 2 hores,

és convenient emportar-se fruita fresca, fruita seca, barretes energètiques i aigua o begudes isotòniques per recuperar l'energia perduda. L'equip d'esquís o raquetes, botes i bastons s'adequaran a la mida de cada persona, nivell i modalitat escollida i és convenient seguir sempre un circuit senyalitzat. La vestimenta ha d'aïllar del fred a base de tres capes: una d'interior, en contacte amb la pell, una d'intermitja (fotre polar) i una tercera d'exterior (anorac lleuger), sempre impermeable i transpirable.

ESQUÍ DE FONS O NÒRDIC En l'esquí nòrdic existeixen dues formes d'avançar: • L'estil clàssic, que és més fàcil, si bé per dominar-lo completament es requereix molta pràctica. S'avança per carrils que han estat marcats per una màquina que també allisa la neu. • En el sistema de pas patinador oskating, el moviment s'assembla al dels patins en

línia i sol ser més ràpid que el clàssic. Per iniciar-s'hi convé prendre lliçons amb un monitor. Avantatges d'aquest estil • És més segur i assossegat que l'alpí, si bé existeixen diferents nivells-i circuits. • És molt econòmic, ja que una jornada pot sortir per unes 2.000 pessetes per persona, amb el material de lloguer inclòs. • Ajuda a cremar greixos i anant a un ritme lent, el desgastament calòric és similar al del jòguing. En el cas d'un professional, s'arribaria a les 1.100 kcal/h. • Es dóna més equilibri entre cames i braços: mentre els primers treballen amb els esquís, ets braços, amb els bastons, enforteixen tríceps, dorsals i espatlles.

CAMINAR AMB RAQUETES Avançar per la neu verge és una feina esgotadora, per això els antics esquimals ja feien ús de les raquetes per mantenir-se

CARNEI BOSCH Francesc Moragas, 29 •=935896088 DISON ESTILISTES Martorell, 12 •B935895657 FORMA'S Elies Rogent, 18 A •=936754006

Avantatges d'aquest estil • No es necessita saber esquiar per caminar amb raquetes. Només cal abngar-se bé i caminar. • És fàcil trobar estacions d'esqut alpí o nòrdic que han habilitat una o més zones per recórrer-les amb raquetes entre els boscos alpins. Els circuits estan senyalitzats i tenen una durada i dificultat variada. • Per realitzar-se a la muntanya, on el nivell d'oxigen és més baix, l'organisme estimula la creació de glòbuls vermells. • Suposa un consum calòric mitjà per hora menor respecte al d'un passeig per neu profunda. • A més d'enfortir la musculatura de les cames, es treballen els grups musculars del tren superior, com els abdominals o els braços, que treballen per equilibrar. També en surten beneficiades les natges, dorsals i tríceps.

»»tt*«ft««te«fe«««»s««««»«»4«ft«t«««v««»»í»»»«t<

75

Perruqueries

sobre la superfície. Gràcies a elles, els boscos nevats són accessibles als no esquiadors, que poden fer excursions per indrets d'autèntica bellesa alhora que mantenen el cos sa i en línia. Es tracta d'anar a un ritme tranquil, però amb poques aturades i curtes, i caminar amb raquetes representa un pes afegit de més o menys 1 kg en cada peu respecte a un passeig pel mateix paratge a l'estiu. Quan el passeig es realitzi fora de l'estació d'esquí, és preferible contractar un guia d'alta muntanya, perquè escollirà la millor ruta segons la condició física del grup. Per gaudir d'una ruta amb raquetes és molt important portar un calçat càlid i impermeable, com unes botes de muntanya; mentre que les corretges i rampons de la sola evitaran relliscades en la neu dura. Les pujades es poden fer en ziga-zaga i per no ensopegar, caldrà no trepitjar una raqueta amb l'attra, ni elevar-ne massa la punta.

Perruqueries JEAN LOUIS DAVID Plaça Dr. Galtes, 5 •B 93 675 61 70 PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 V935895354

Dietètica

Perruqueries SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda •B 93 675 59 53

SILUET CONTROL Esperanto, 12 Interior baixos V935892343

Estètica hores convingudes

Tel. 93 589 46 51 /tartorell, / U Sant

Instituts de Bellesa

Gimnàs especial per modelar la silueta femenina

NOVETAT: EXTENSIONS A4e/ena extrallarga en unes hores I00% cabells naturals

Cl Esperanto, 12 int. D. Tel 93 589 23 43

Perruqueria

VERDI

; ASSESSORAMENT D'IMATGE PERSONA!

F0RMAS ILAR

H E R E D I A

; EXCEL.LENT RElACiÓ QUALITAT PREU ; NO TANQUEM AL MIGDIA

Castillejos, 11 JUANI Xerric, 28

« 9 3 674 6699

GERD DIETÈTICA Plaça Pere San, 9 o 93 674 00 60

RVB Francesc Moragas, 25 ^93 675 58 55

SANT C U G A T

c/ Elies Rogent, 18 A_ • _SANT CUGAT

93 589 53 54

Tel. 93 675 40 06


Agenda

50

De dilluns a divendres A les 8.00 h Primera plana. Informatiu amb Geni Lozano. A les 10.00 h Versió directa. Magazín amb Clara Borrell. Ales 12.30 h Ni de conya. Programa d'humor amb Roger Jové i Marc Serra.

ELS-ÍCANIÜNS Dijous, 25 de gener del 2001

Ales 14.00 h Estoc de pop. Ràdio fórmula amb Iolanda Casas i Salva Vallvé. A les 20.00 h Notícies de les 8. Resum de l'actualitat local. A les 20.30 h L'esportíu. Informatiu d'esports amb Ivàn Penas.

Ales 13.30 h Actualitat esportiva. Esports amb Anna Barreda.

Ales21.00h Rock World (dimarts). Música pop rock amb Ivàn Medina. ChillOut (dimecres). Música chilloufamb Marta Tobella. Jazz Cava (dijous). Música de jazz amb Josep M.AIvira. Dance Legend (dimecres). Música dance amb Jean Misslin.

A les 13.40 h Amb molt de gust. Programa de gastronomia amb Pep Blanes.

Ales 22.00 h Al lloro (dilluns). Actualitat musical amb Salva Vallvé.

Ales 13.00 h Sant Cugat avui. Informatiu amb Josep M. Miró.

yyyyyy^

:-yyy

.

;

yyyyyy.

yy

.•yyy-y.y.:-

Fora de joc (dimarts). Tertúlia esportiva amb Carme Reverte. Segle XXI (dimecres). Programa de debat i entrevistes amb Oriol Junqueras i Àlex Asensio. Didascàlia (dijous). Programa d'arts escèniques amb Pep Tugues. L'estrena (div.). Programa de-cinema amb Jordina Reinón i XaviTorres.

Bones notícies (dijous). De les 24.00 h a les 8.00 h Música al teu costat. Fil[musical, QVDA HQRA Butlletins informatius. Informació local i comarcal.

Sònia Carmona.

Ales 13.00 h Esport en marxa. Informació esportiva amb Carles Murillo i Ignasi Traperho.

Ales 16.00 h faimut. Amb Jesús Torné. ""'"" "'" A les 18.00 h L'estrena. Repetició.

A les 14.00 h Tal com érem. Amb JM. Alvira.

,, „ „ , Ales 16.00 h A les 19.00 h Didascàlia. Repetició. L'àlbum. Música amb David Villena.

Dissabte Ales 23.00 h Casf/ngídilluns). Programa d'entrevistes amb Magda Méndez, Jordi Ramos i Emili Bella. Ni de conya (dimarts, dimecres i dijous). Programa d'humor. Repetició. L'hora bruixa (divendres). Programa d'esoterisme amb Carles Roca i Noemí Artero. A les 23.30 h Enyorada Bhncaneus (dimecres). Espai de poesia amb Jordi Lara i Joan Puntí. .

A les 9 00 h Bon dia. Amb Joan Vallvé. A les 10.00 h Éssers urbans. Magazín amb Magda Méndez i Jordi Ramos. A les 13.00 h Avantmatx. Esports amb Carme ReVerte. A les 14.00 h Ràdio Play. Música amb

... : .........

Ales 22.00 h Música al teu costat. Fil musical.

A les 17.00 h Música pop. Amb José Miguel Caranto. Ales 18.00 h Bon rotllo. Magazín amb Raquel Iniesta.

njumenae «* A les 9.00 h M a de d u me , e ·^ . .. ' . ! S -.

Ales 21 h Esport en marxa. Informació esportiva amb Carme Reverte.

A les 10.00 h Roda d'amics. Amb Pere Pahissa i Joan Fàbregas.

De 22.00 a 8.00 h Música al teu costat. Fil musical.

yyyyyyyyyy y ;

DIJOUS 25

Fomós

Manel Farrés, 95. Parc Central

93 674 0512

Divendres 2 6

Serret

Passeig Baixador, 78. MíRA-SOL

93 674 23 72

Dissabte 27

Isern

Passeig la Floresta, 9. LA FLORESTA

93 67418 63

Diumenge 28

Ruiz d e Bustillo

Avinguda Cerdanyola, 2 3

93 59010 35

Dilluns 29

Domènech

Passeig Sant Magí, 50

93 674 33 53

Dimarts 30

Llorens

Santa Maria, 27

93 674 15 31

Dimecres 31

Cullell

Passatge Diputació, 6

93 674 03 64

De dl. a dg. (9-22 h): Domènech (Sant Cugat) i Pintó (Valldoreix) - De dl. a dv. (14-20 h): Serrés (les Planes) Dissabte matí (9 a 13.30 h): Serrés (les Planes) - Dissabte tarda: Beringues, Llorens, Salavert i Serret (Mira-sol) - Diumenge matí: Isern (la Floresta).

:.

Dijous 25 La Conversió de St. Pau i Sta. Elvira, vg. mr. Divendres 26 Sts. Timoteu i Titus, bs. i Sta. Paula, vídua. Dissabte 27 Sta.'Àngela de Mèrici, fund. i els Sts. Emeri (Mer), ab. i Enric d'Ossó, prev., fund. Diumenge 28 Sts. Tomàs d'Aquino, dom.,

s ; ÍSÍÏ5 í m

yyyyyy

dr. i Valeri i Julià, bs. Dilluns 29 Sts. Pere Nolasc, fund.; Sever, bs. i Constanci, bs., m'r. Dimarts 30 Stes. Martina, vg. mr. i Jacinta de Mariscotis, vg. Dimecres 31 Sts. Joan Bosco, fund. i Tarsici, mr. Dijous 1 St. Cecili, bs, mr.

wmm

Uv-

Fotos Montse Sant


Agenda

ElS4CAlVrCBNS Dijous, 25 de gener del 2001

AJUNTAMENT

AAPPíWMira-sol

93674 2018

Municipal (Valldoreix)

90879 5125

935657000

AAW V. Carme Mira-sof 93 67410 03

Ctre. Cívic les Planes

93 675 5105'

Comissaria St. Cugat

93674 7612

Casa de Cultura

93 58313 82

AAW St Joan Míra-sol

93 674 71 03

Cines CÏnesa (reserves)

935890941

DNI (Cita prèvia)

93 589 3080

EMD Valldoreix

936742719

AAW í Prop. Mas Gener 9367499 43

Cines Yeímo (reserves)

902124134

Urgències

OMIC

935893188

Consumidors

Club Muntanyenc

•936741316"

PROMUSA

935891732

Coral de l'a Unió

"936747Ò~Ó6~

Esbart Sant Cugat

93 675 26 52 9358905 98 '''93675'40 55

Sant Cugat

93 26645 67

BOMBERS ASSISTÈNCtA SANITÀRIA

Bellaterra

Lïar d'Avis Parròquia

93 692 80 80

CAP

935891122

Generalitat

CAP - Urgències

9358944 55

Rubí - Sant Cugat

Piscina Valldoreix

085

93699 80 80

091

MITJANS COMUNICACIÓ

SERVEIS Aigües la Floresta

93 674 2089

Catalana de Gas

93 725 2944

Correus

FECSA (atenció client)

"""Eteï'Ca'ritons

93 589 62 82

~FECSA (avaries]"

Ct. Alzheimer S1. Cugat

93 674 23 83

ENTITATS

Creu Roja Saní Cugat

93 67412 34

ASDI

9367535 03

Creu Roja Valldoreix

93 674 24 59

CPA

93 58916 74

Repsol-Butà

C.Casteflano-Mancbego

93589 76 05

Recollida volumhosos

93589 57 98

Dispensari - La Floresta 93674 7615 General de Catalunya

93 5891212

Germanor Cavis

Vall d'Hebron

93 427 20 00

Grup Suport immigrants 936749314

Sant Joan de Déu

9320340 00

Sant Cugat Comerç

Telèfon de l'Esperança

93414 4848

Radio 'Sant Cugat""

93 675 59 59"'

fÒtSan'tCugat

93674 8661

ORGANISMES OFICIALS

935891155 93674 6696

Üsenda"

93 674 03 22 PARRÒQUIA

LLEURE ASSOCIACIONS

93 204 75 03 "93674ÏÏ63" 93 674 0569

Les Planes

Funerària

93 674 7096 93 6991892 900 73 73 73 900 747474 93 589 55 52

SCflEA TRANSPORTS Aeroport

93 4785000

Carreteres

93 204 2247

FGC

93 205 15 15

Grua

93 674 3371

RENFE

93 4900202

Port

93 318 87 50

Ràdio Taxi

93 58944 22

93 67425 70

Sant Pere Òctavià

AAPP W Can Majó Vall. 93 674 50 49

Arxiu Municipal

93 674 6993

Valldoreix

AAPP i W Valldoreix

93 674 21 97

Arxiu Nac. Catalunya

93 589 77 88

AAPP Montserrat Vall.

93 674 21 05

Casal Cultural Mira-sol

93 589 20 18

AA Prop. i V. la Floresta

93 674 20 89

Casal d'Avis Sant Cugat 93 58916 38

CuerpoNaclonaT'" "~~9T67478l8"

Taxis (parada)

93 674 0997

Casal Valldoreix

Municipal i Protecció Civit

Valldoreix (paradal

93 6741111

AAWÀJguallonga Floresta 93 674 51 29

_

_

_

93 674 45 99

092

Informació i inscripcions De dimarts a divendres De 9 a 13 h i de 17.30 a 19.00 h

Sant Albert, 5 Tel í f a x 9 3 5 8 9 8 2 6 9

AGENDA G e n e r / Febrer de Valldoreix. Grup de Teatre Espiral de Valldoreix. EMD de Valldoreix.

Dissabte 3

Arxiu Gavín

POLICIA

CASAL DE CULTURA DE 1111 VALLDOREIX

EMD Valldoreix

ENHER Rubí

Ct. Soc. Sant. La Floresta 93 589 78 00

_

93589 08 47

Org.:

IMPORTÀNCIA DE L'ALIMENTACIÓ dels malalts d'Alzheimer Horari: De 10.30 a 13.30 h. Lloc: Al Casal de Cultura de Valldoreix. Org.: Ass. de Familiars de Malalts d'Alzheimer. Col.: EMD de Valldoreix.

Col.:

D i u m e n g e (per confirmar) VISITA COMENTADA A STA. MARIA DEL MAR (BCN) Horari: A les 10.00 h. Lloc: Porta de l'església. Preu: 500 ptes. Org.: Valldaurex (Ct. d'Estudis de Valldoreix). Col.: EMD de Valldoreix i l'Institut d'Estudis Medievals de la UAB.

Diumenge 4 TEATRE (per determinar) Horari: Ales 19.00h. Lloc: Al Casal de Cultura.

_

T A L L E R S

SantCügatl

PLACES LIMITADES

Yelmo3

Al diablo con el diablo

16.00-18-05-20.10-22.15

Los padres de ella

^antCuga^

17.15-19.45-22.40

Yelmo 4

El protegido

..l6rP0:18.15:20.30:22.45'

Lwjrjadre8jo^M9jlam

dl, de 17.30 a 18.30 h •

IMPARTITS AL CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

15.50 -18.05 -20.20 -22.35

j£bwdjción_

d m , de i d j ,

• *

JAZZ Infantil i juvenil de, de 17.30 a 18.45 h •

Yelmo 6

I O G A G Y M (nou)

JAZZ

Naufrago

JML1ML1H5L

Dírtosaurio/ 3ranü

dt i d e , de 13 a 14 h.

Aeròbic Juvenil

de, de 18.50 a 20.20 h

_____________

Yelmo 7_

YELMO SANT CUGAT

SESSIÓ MATINAL (12.00 hi: diumenges i festius

Yelmo 1

J

... El Dorado / Oper

Yelmo 8

J^MllM^0___2__5L j__m__o

EI protegido Yelmo 2

ESMALTS dj,de18a20h •

16.15 -18.30 - 20.40 - 22.50

BODY

_^___

BALANCE

d m i d j . d e 10.40

DIBUIXI PINTURA Per a joves i a d u l t s , d l , d e 19 a 21 h

a 11.40 h • ESTAMPACIÓ s / r o b a , batik i s e d a

de, de 10.15a 11.45 h

DIBUIX i

t

1715-19.45-2240

C^

M

•••• *""t

SANT CUGAT

TheBody

17,30,-20.00,-22..

PINTURA P e r a nens I joves,

2a SETMANA

3a SETMANA

SALA 3: 15.50 -18.05 - 20.20 - 22.35

SALA1: 16.00-18.05-20.10-22.15 GOLFA: 00.20. Apta

SALA 2: 16.00 -18.15 - 20.30 - 22.45 GOLFA: 00.55.13 anys

GOLFA: 00.50. Apta

\ m I I T_ t a n mmm I

_____

$ h vntià

Cs?íiet més grans £5 arrys

Aceassús

Inscripcions d l i d v . d e 9 a 13 h i d j , d e 17.30 a 19 h al C a s a l d e C u l t u r a de Valldoreix

GYM AERÒBIC d l i d e , d e 18.30 a 19.30 h

* TONIFICACIÓ d l i d e , de 20 a 21 h

•Ataforiraeión penis 2tt.

902 3332 31 2a SETMANA

SALA 4: 16.00-18.50-21.40 GOLFA: 00.25. Apta

23 SB __9 33 53 SB §g

1

A

IMPARTITS A L'ESCOLA FERRAN I CLUA

VITRALLS

El cinema de casa teva

5a SETMANA

Per a nens d j . d e 17.30 a 19 h

Sant Cujaj>

______

TEATRE

d e 18 a 20 h

J

DECORATIUS d e , de 12 a 13.30 h

ORFEBRERIA

I n s c r i p c i o n s d e dl a d v , d e 9 a 1 3 h, al Casal de Cultura de Valldoreix

Yelmo 5

(gener-febrer-març) Org. EMD de Valldoreix

Aldiablo con el diablo

Sant Cugat 3

51

Cfttttst

V&I553

JOVÍ

aíiíiciíistJíi


ELS4CANIONS

52

Dijous, 25 de gener del 2001

S e t m a n a r i d e SANT CUGAT DEL VALLÈS

V I U R E

S A N T

C U G A T

L'ESTIRABOT

Quim Sicília. Cooperativista

Delphi TORDI CASAS

"A El Salvador, la gent viu molt al dia, però amb molta felicitat" rents barris. Comencem la jornada a les nou del matí. Un cooperant té un 75% de feina de tipus de gestió tècnica i un 25% de"seguiment directe als llocs on s'apliquen els projectes. La mitjana d'una jornada és de deu hores diàries, a vegades fins i tot dissabtes i diumenges.

ALEX LÓPEZ - Sant Cugat -

Des de fa un, munt d'anys, aquest santcugatenc treballa de cooperativista ajudant en tot el que pot. Quim Sicília ens relata tota l'actualitat d'El Salvador, a on torna aquest mateix diumenge. - Quina és la situació ara mateix a El Salvador? - És un país amb molta il·lusió abocada en la reconstrucció. Hi ha una formació i educació popular a les comunitats, ganes de tirar endavant els projectes d e cooperació que arriben i un llarg etcètera. La gent viu molt al dia, però amb molta felicitat. - Diu que El Salvador també es coneix amb el sobrenom del país de les hamaques, o 'pulgarcito' o, fins i tot, el país del somriure... - L'Amèrica central és en aquests moments un dels punts oblidats i deprimits on el primer mont hi aporta pocs recursos. Estem parlant, sobretot, de tres països que són El Salvador, Hondures i Nicaragua. Són tres països que no tenen recursos propis. A més, El Salvador és el país més petitet del conjunt d'aquests tres països i el més dens alhora. És per això, que en l'argot popular d'allà se l'anomena elpu/gardto de l'Amèrica central. D e s p r é s del terratrèmol, se l'ha batejat també com el país de les hamaques perquè contínuament s'està bellu 1 " gant. - El recent terratrèmol ha propiciat morts, desapareguts, cases destruïdes, etc. Quines en poden ser les conseqüències? - Aquest és un país forjat amb la força de voluntat, per les moltes desgràcies que han anat patint. Però jo estic convençut que amb aquesta força de voluntat, el patiment i la il·lusió de reconstruirho tot se n'aniran sortint. Si últim a m e n t els c o o p e r a n t s i les organitzacions que es troben allà ja anaven de bòlit per anar aplicant els projectes, ara estan espantats de l'allau de necessitats

- Hi ha una colònia catalana a El Salvador. - Els cooperants ens trobem bàsicament els caps de setmana. Es parla molt de feina i es parla poc de Catalunya. La nostra preocupació més vital és les coses que passen a El Salvador. - El 1 9 9 2 es van signar els acords de pau. - En l'apartat de cooperació internacional d'aquests acords de pau el projecte era de deu anys i per tant, l'any vinent l'ajut es començaria a retirar. Però jo personalment no crec que es retiri perq u è les necessitats c o n t i n u e n sent bàsiques. Per molt que fem la cooperació, el país no aguantaria sense l'ajut internacional. Quim Sicília és un bon coneixedor d'ElSalvador

FOTO: E. GAS ALLÀ

que hauran de cobrir. qüència. Aquesta està organitzada per uns grups que es diuen - És el país que rep més ajumares. Abans del terratrèmol era des de cooperació. la primera preocupació dels sal- Ara hi ha censades 350 O N G . vadorencs. L'assassinat i el seEl món de la cooperació darregrest també són fets molt prerament, i això és criticable, uns sents en aquest país. governs dirigeixen cada any la - La gent viu al dia. cooperació d'acord amb els seus • — Es clar. T e n e n interessos est r a t è g i c s . A El AÇUeSt ÓS UnpatS els salaris que tenen Salvador, en /. . Z. / X > ( l u e ' a mlt~ aquests m o - JOTjat ambHa JOrÇa j a n a és de 12.000 m e n t s , es c o n centra bàsicauerrillers m e n t l'ajut de cooperació de g e n t q u e havia l'Amèrica cenestat refugiada tral. 350 organitcobren uns subzacions en un sidis estatals, que país com El Salsón molt baixos. vador són moltes. El que s'està La gent quan va a comprar, si és fent allà té molta utilitat. a la tarda, compra per al sopar, i - Després de Colòmbia, El Salsi és al matí, per al dinar. Aquest vador és el país més perillós de és el seu dia a dia. la zona. - Com és un dia a El Salvador - Quan parlem de violència a El per un cooperant? Salvador, e s t e m parlant de - Els cooperants que viuen a la violència estructural, de delincapital estem repartits en dife-

de voluntat, per les l T E £ moltes » xoltesdesgràcies desgràciesque qi s han anatpatint"

- Ha viatjat per molts països de diferents continents. Què és el que ha vist? - H e tingut la sort, bé per feina o s i m p l e m e n t per turisme, de viatjar. Sempre m'ha agradat molt fer-ho. Hi ha una cosa ben certa: la gent de peu a tot arreu són gent maca. Si vas amb ànims d'aprendre, a tot arreu aprens coses. Hi ha països abocats generació rere generació al patiment, tant perquè no disposen de recursos propis com p e r q u è de tant en tant t e n e n desgràcies naturals. laSempre està plovent sobre mullat. Quan han començat a reconstruir alguna cosa, als quatre dies han de tornar a fer-ho perquè els ha passat novament alguna cosa. Però s'hi arriben a adaptar i acostumar. Fins i tot, arriben a somriure. A El Salvador també se li diu el país dels somriures. La gent riu, en canvi, no plora. Li costa moltíssim plorar. Fa quatre dies, als anys 80, hi va haver una guerra civil a El Salvador, amh 50.000 morts.

M

olt probablement quan el lector llegeixi aquestes línies, el conveni de l'empresa més significativa de Sant Cugat ja s'haurà signat. No ha estat, precisament, una signatura fàcil. Ho avala un any de negociacions, dotze d'hores d'atur, tres dies de vaga, una manifestació i, fins i tot, una moció aprovada pel nostre consistori. Què passa a Delphi que darrerament les negociacions dels convenis duren un any? Realment, no és fàcil d'explicar. En el fons no passa res que no passi a qualsevol altra gran empresa, especialment si ens referim al sector de l'automòbil. Aleshores, què significa tan enrenou? Des del punt de vista del que subscriu aquest columna, que té motius per pretendre conèixer una mica l'empresa en qüestió, tot pleg*at té causa en la implantació d'una cultura sindical que ha condicionat negativament, des de fa temps, les visions i els comportaments de la plantilla i de la direcció. Aquestes són algunes de les claus que ajuden a entendre la cultura suara esmentada: s'ha donat una devaluació progressiva de totes dues parts, comitè i direcció, com a interlocutors vàlids per resoldre els conflictes que es van produint (la seva judicialització ha estat un element molt important); per una part de la plantilla no es concep la resolució d'un conveni posant l'èmfasi en la negociació, quan tot indica que cada cop més aquest ha de ser un element essencial per resoldre la Confrontació entre capital í treball (per dir-ho ras i curt); i, en definitiva, davant un procés de globalització que cada cop dificulta més la definició d'una estratègia sindical, hi ha qui encara pensa que l'eix central entorn del qual ha de girar aquesta estratègia ha de ser el mot resistir (per cedir, això sí, quan un es troba entre l'espasa i la paret). Si a això afegim el fet que l'existència d'una jerarquia empresarial q u e cada cop apunta més amunt, produeix la sensació, quan més va més forta, que la direcció amb la qual a un li toca negociar té més de virtual que no pas de real, ens podem fer una idea bastant aproximada de les conseqüències d'aquest còctel laboral.

GESTIÓ I CONFIANÇA Comptabilitat - Gestoria - Assessoria fiscal i laboral - Administració de comunitats - Lloguers

León Tomàs

Passatge del Celler, s/n (entre carrers Balmes i Sant medir) 2a planta, despatx 8-9 - Tel. 93 589 49 44 Fax 93 589 63 38 - Sant Cugat del Vallès

Diari de Sant Cugat 368  

Diari de Sant Cugat nº368, 25 de gener de 2001

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you