Page 1

Diïtndres 14ri,••nier tlel 2000

ÜS4CANTOIN5

2 2 5 ptes.

El "diari" de Sant Cugat Sumari Ses Majestats els Reis d'Orient recorren tot el municipi amb un total de cinc cavalcades Pàgina 3 a 7

Núm. 319 Any VII

La barrera de la B - 3 0 s'aixeca definitivament Rl primer dia de no-pagament augmenta el trànsit un 35%

IG-V estudiarà la possibilitat de pactar amb l'equip de govern municipal de GiU Pàgina II

El Patí Hoquei Sant Cugat obté la seva millor classificació en la història del club Pàgina .?.?

Nit triomfal de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i Vicente Amigo a l'Auditori Pàgina 42

Des del 10 de generja nu s'ha de papir per passar per aquesta autopista VOTO: XAVIER LARROSA

Eh darrers cinquanta casaments de Sant Cugat de 1999 reproduïts en aquest exemplar d'Eis 4 CANTONS

Pàgina 16 a 17

Més de 15.000 menuts i grans passen pel Nadal a V Envelat del parc del Pla del Vinyet Àngels Ponsa considera que respectacle 'Domna' no obté la resposta esperada

Pàgina 30 a 31

Pàgina 20

lillití»

EIS4CANTONS

»*ÜÍí

el "diari" de Sant Cugat

et surt a compte Entrades per al cinema i molts espectacles...

contínua vetllant per la seva llar

TRUCA !

10.800. SSL TEL 93 589 62 82

24SS2* v i

*•

actói>ròpta

i tot per iN.r3RMA-TE'N

kt- ' V.f." * - H

ï SISTEMES DE SEGURETAT

Prestigi, Seguretat i Servei Av.lWs Companys, JHHH.MS» 179MonfCuçot<W VoW»

-

Mtclns* isició i venda. €. Xerrlc,fl?^ f í lèxpoaWió i (PI.Ajuntament) *~ Cria. Cerdànyota, 67-71 TelFax 93 675 29 02 ^ i·l./Fax 93 589 18 78


Publicitat

Ara tota

ElS·íCAIVr01>B / f e « * « , Ntiraemrtiel 2000

amb la

el

RACC

informació

tindràs a casa

teva

Fes-te soci del RACC. Serem sempre al teu costat. Per donar-te la millor assistència a tu i als teus arreu del món. I a més, com a soci gaudiràs de molts altres avantatges i serveis. Ara, si et fas soci del RACC a la Delegació de Sant Cugat, et regalem una subscripció de sis mesos al diari EIS4CANTONS de Sant Cugat. Retalla i porta'ns aquesta sol·licitud i cada setmana et farem arribar a casa EXS 4 CANTONS

Nom: Adreça: .. . CP:

. . .Població

„ \pU.- à* •*

.....

^'ftlWliill

Telèfon . ..

D e l e g a c i ó RACC a S a n t C u g a t : R a m b l a R i b a t a l l a d a , 20 • T e l . 93 495 50 71


EIS í CANTONS ^^^*

^

El tema de la

hetmana Divendres. 14 de «ener del Ji k k'

c a v a l c a d e s

de

r e i s

La nit més màgica de l'any Els santcugatencs van tornar a reviure la il·lusió de la festa de Reis

Més de ei/u mil san/i ugeirenrs van reunir-se a l'azinguda Pla del \tmw pei esperat l'/ntibada di Si\ \lait\tats i mmencai la li/idn tonal rava/iada l'OTOX

Sant Cugat va celebrar un any m é s la festa d e Reis amb la tradicional cavalcada p e l s carrers d e la ciutat. Igual q u e e n e l s darrers d o s anys, e l s Reis M a g s van fer la s e v a aparició e n un h e l i c ò p t e r q u e va aterrar a la plaça del Centre Cultural. Allà S e s Majestats van s e r rebuts per una gran g e n t a d a ,

K.STKR CASTANYER

- Sant Cugat l n any mes. els santcugatencs van sortir als carrers de la ciutat per donar la benvinguda als Reis Mags d'Orient, un moment que per molts forma part de la nit més màgica de l'any. Durant la tarda del passat dia 5 de gener, més de cinc mil persones van reunir-se a la plaça del Centre Cultural per esperar Ses Majestats, que per tercer any consecutiu arribaven a la nostra ciutat dalt d'un helicòpter. Aquest any, i amb l'objectiu d'amenitzar l'espera i fer passar l'estona als més

11/ / \ROSA

sobretot n e n s i n e n e s , i per n o m b r o s o s vehic l e s engalanats que van acompanyar les tres c a r r o s s e s reials al llarg del s e u recorregut per la nostra ciutat. D'aquesta manera, amb un castell d e f o c s i amb música, globus i caramels, va c o m e n ç a r un any m é s la nit d e Reis, la nit m é s màgica d e l'any.

petits, molt nervisos davant la perspectiva de veure els Reis Mags, l'inici de festa va comptar amb l'actuació dels grups d'animació infantil Zig-Zag i Xarop de Canya, que, acompanyats de l'Home del Sac, van fer les delícies de petits i grans amb la seva música i els seus balls. Finalment, a quarts de sis de la tarda l'helicòpter q u e portava els Reis va aterrar a la nostra ciutat i Ses Majestats, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar, van ser rebuts a Sant Cugat per l'alcalde, Lluís Recoder i per diversos representants del consistori municipal. Com ja és tradicio-

nal, l'alcalde va voler agrair a Ses Majestats, en nom seu i de tots els ciutadans, la seva visita anual a la ciutat i els va fer entrega d'un petit obsequi: un pin amb la forma del nostre terme municipal. Després d'aquesta solemne rebuda, protagonitzada pels crits d'il·lusió dels infants, un castell de focs va donar el tret de sortida a aquesta cavalcada de l'any 2000. Cap a les sis de la tarda, prop de 25 carrosses i milers de santcugatencs van sortir de l'avinguda de Pla del Vinyet i van iniciar el recorregut tradicional de la nit més màgica de l'any. Per tercer any els Reis Msi<" »

.. i7fS'J'r,.v

I


Setmana El

H . S /CANTONS Mim/tirs. 14 de «enerdel 2000

r e c o r r e g u t

Milers de santcugatencs van sortir al carrer per rebre els R e i s K.C - Sant Cugat -

Com cada any, la cavalcada de Reis va ser tot un èxit. Prop de 25 vehicles, engalanis per a l'ocasió, van acompanyar els tres Reis Mags en la seva tradicional visita a la nostra ciutat. També milers de santcugatencs van seguir la rua dels Reis, una rua que, encapçalada per la música la Banda Musical de la (-'oral La Xauxa, va recórrer els principals carrers de Sant Cugat i va repartir centenars de globus i més de dues tones de caramels. l ' n dels m o m e n t s més solemnes de la cavalcada va ser la parada davant el monestir, on Ses Majestats van baixar dels seus carruatges i es van acostar fins a la Creu del Terme per fer la tradicional adoració a l'infant Jesús. Igual q u e l'any p a s s a t , aquest va ser el moment escollit per recordar als santcugatencs el sentit religiós d'aquesta festa. A través d'uns altaveus, totes les persones aplegades a la plaça

Octavià van poder escoltar el capítol bíblic que explica com els tres Reis Mags, guiats per un estel, van arribar fins a Betlem, on havia nascut el nen Jesús. "El que volem és recordar d'una forma fidel l'arrel d'aquesta festa popular, que l'alegria que avui tothom vol donar als infants neix per als cristians d'aquesta narració". Així va explicar mossèn Blai Blanquer, rector de la parròquia de Sant Pere, el sentit d'aquest acte que, des de l'any passat, s ' o r g a n i t z a d a v a n t d e l monestir. Mossèn Blanquer va comentar també la importància d'aquesta cavalcada, que, segons va dir, "ofereix a les famílies que ho vulguin un referent, un joc de complicitats molt important entre pares i fills". Després de la parada al Reial Monestir, la cavalcada de Reis va continuar el seu camí fins a la plaça Barcelona, on ja hi havia moltíssimes persones esperant l'arribada de Ses Majestats. Un cop més, l'alcalde de Sant Cugat va donar la benvinguda a Melcior, Gaspar i

E/s tres Reis van recórrer eh carrers de Sant Cugat acompanyats d'unes 25 carrosses engalanades FOTO: X.I.. Baltasar, que des del balcó de l'Ajuntament van tornar a saludar els santcugatencs i van aprofitar per recordar als més petits la importància d'anar a dormir d'hora. També l'alcalde va voler dir unes paraules, i va tornar a agrair als tres Reis Mags la seva

presència a la nostra ciutat. Lluís Recoder va aprofitar per recordar totes aquelles famílies que estan passant un mal moment i va demanar a petits i grans que no oblidin mai la màgia de la nit de Reis. Amb a q u e s t s parlaments, la cavalcada de Reis de

l'any 2000 va arribar a un dels moments més esperats, l'instant en què els més despistats van poder acostar-se als Reis Mags i fer-los entrega de la seva carta, tot esperant que es complissin els seus desitjós i que aquella fos la nit més màgica de l'any.

Recoder: "Els més grans prometen que any rere any faran tot el que calgut perquè no s'apagui la festa i la il·lusió d'aquesta nit, segurament, la nit més maca de l'any" El Rei Melcior va destacar la il·lusió dels infants de la ciutat FOTO: X.L

Lluís Recoder va donar la benvinguda a Ses Majestats FOTO: X.L

K.C - Sant Cugat -

"Majestats, Sant Cugat és casa vostra". Amb aquestes paraules l'alcalde de Sant Cugat va finalitzar el seu discurs de benvinguda als Reis Mags, un discurs e n q u è l'alclade va agrair a Melicor, Gaspar i Baltasar la seva presència un any més a la nostra ciutat. Des de la plaça del Centre Cultural, Lluís Recoder va recordar a tots els presents la importància d'aquesta nit de Reis, ja que, segons va dir, "aquest no és un any qualsevol, és molt especial perquè avui fa 2000 anys q u e , guiats

per l'estel, vau arribar a Betlem, on vau trobar el nen Jesús i el vau obsequiar a m b els vostres regals". D u r a n t el seu parlament, l'alcalde va demanar als Reis Mags que perdonessin totes a q u e l l e s trapelleries q u e hem pogut fer al llarg de l'any i els va prometre que en un futur tots farem més bondat, una promesa que van fer també els més petits de la ciutat. Lluís Recoder va afegir també que, per part dels més grans "prometen que any rere any faran tot el que calgui perquè no s'apagui la festa i la il·lusió d'aquesta nit, segurament, la nit més maca de l'any".

Rei Melcior: "Els Reis estem molt contents de poder venir a Sant Cugat perquè aquesta és una ciutat plena d'infants, plena de vida, d'alegria i d'esperança en el futur."

E.C - Sant Cugat -

El Rei Melcior va ser aquest any l'encarregat de fer el discurs en nom dels tres Reis Mags. El rei blanc va explicar als milers de s a n t c u g a t e n c s reunits a la plaça del C e n t r e Cultural que, un any més, havien vingut a la nostra ciutat per escoltar tots els seus desitjós i fer realitat els seus somnis. Sa Majestat va explicar també que tots tres estaven molt contents de poder venir a Sant Cugat perquè "és una ciutat plena d ' i n f a n t s , plena d e vida, d'alegria i d'esperança en el fu-

tur". El Rei Melcior també va fer les seves peticions. Als més grans, el rei blanc els va demanar q u e treballin per fer un món millor i construir un bon futur per als nens i nenes de la ciutat. Als més petits, el Rei Blanc els va demanar que segueixin omplint les sevs cases d e rialles i d'alegria, q u e juguin i que disfrutin molt i que no perdin la innocència que caracteritza els infants. Per últim, i com és habitual, Sa Majestat va recomanar a tots els nens que se n'anessin a dormir ben d'hora per tal que ells poguessin fer la seva feina i repartir tots els regals.


Setmana

ELS /CAPíTONS Divendres. 14 de gener del 2000

V a l l d o r e i x • 3.1*311*3 V 3 tf*!*

La màgia dels Reis va arribar dalt cPuii tren antic dels anys vint ^

una crida en

favor deia pau i la

Unes 300 persones van rebre Ses Majestats a la plaça de rEstació solidaritat Els Reis Mags també van arribar a Valldoreix per portar la il·lusió a totes les criatures de la zona. En aquest cas, els Reis van viatjar amb un tren antic dels anys vint que els va portar fins a la plaça de l'Estació, on ja els esperaven centenars de persones, entre ells el president de l'EMD, Miquel Paraira, que els va donar la benvinguda en nom de tots. Des de l'estació, Ses Majestats van iniciar un llarg recorregut pels carrers de Valldoreix, seguits per més d'una desena de carrosses carregades amb 450 quilos de caramels.

F..C - Sant Cugat -

Kls veïns de Valldoreix també van celebrar la tarda del dia 5 de gener amb una cavalcada a la qual van assistir c e n t e n a r s de nens i nenes, acompanyats de les seves famílies. Des de les sis de la tarda, els valkioreixencs es van anar acostant fins a la plaça de l'Estació dels ferrocarrils, on ja s'havia inatal·lat un e n t a r i m a t , decorat a m b tres grans c o l u m n e s inflables, i on la

E.C. - Valldoreix Els Reis Mags van ser rebuts aquest any a Valldoreix pel president de l ' E M D , Miquel Paraira, que va ser l'encarregat de fer el discurs de benvinguda als reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Com és tradicional. Paraira va agrair a Ses Majestats l'esforç q u e havien fet per acostar-se fins a Valldoreix en una nit de tanta feina i els va demanar que portessin a tothom tot allò que havien demanat. Paraira també va aprofitar per llegir la carta que havien escrit des de l'Entitat Descentralitzada i dirigintse a tots els valldoreixencs, va fer una crida a favor de la pau i va destacar la necessitat de treballar per mantenir-la. El president de l ' E M D de Valldoreix va dedicar una part dels seu parlament a recordar tota aquella gent que. a causa de les guerres i dels diferents conflictes mundials, no pot celebrar aquestes festes, i va demanar a tots els veïns la seva col·laboració a l'hora d'ajudar els més necessitats. Després de les paraules de Miquel Paraira, va arribar el torn d e Ses M a j e s t a t s , q u e a diferència de les altres cavalcades del municipi, van voler parlar tots tres. Melcior, Gaspar i Baltasar van recordar als valldoreixencs la importància d'estimar. Els Reis Mags van voler explicar la seva història als centenars de persones reunits a la plaça de l'Estació, una història q u e , s e g o n s van dir, va c o mençar ara fa 2000 anys, quan guiats per un estel, van viatjar des d'Orient i van arribar a l'estable de Betlem on havia nascut J e s ú s . Ses Majestats van explicar també que, durant molt de temps, tots tres havien estat cercant alguna cosa q u e els guiés en el seu camí cap a Betlem, i que finalment, van arribar a la conclusió que la millor manera d'afrontar la vida és estimant. Amb aquestes paraules, els tres Reis Mags, van afegir-se a la crida de pau i solidaritat que ja havia fet Miquel Paraira.

dels principals carrers del districte com l ' a v i n g u d a de Mossèn Cinto Verdaguer o el carrer Alcalde Ramon Escayola entre d'altres, la rua de Reis va arribar fins a la botiga de queviures Víctor, on, com ja és habitual, es va fer la tradicional parada perquè tothom pogués descansar i r e c u p e r a r - s e del fred d'aquesta nit màgica amb una xocolatada popular. A q u e s t va ser t a m b é el mom e n t escollit per Ses Majestats per baixar de les seves carrosses reials i

B a n d a d e la Els UetlS i UetieS Vüil a c o s t a r - s e als més p e t i t s de Companyia InValldoreix , que fantil C o c i van p o d e r fer Magoc de e n t r e g a de les Manresa ja haseves cartes, tot via començat la i q u e m o l t s ja festa amb múl'havien entresica i balls. Tal g a t a b a n s als com estava premissatgers o als vist, a tres patges. I és que les criatures, quarts de set, els reis Melcior, que en tot moment van gaudir Ciaspar i Baltasar van arribar a d ' a q u e s t a festa, es van voler Valldoreix dalt d'un tren Brill assegurar q u e les seves petidels anys vint, i allà van ser recions serien rebudes pels tres buts per les cares d'il·lusió dels Reis, i per això els van voler més petits. Aquest any. l'enexplicar personalment tot allò carregat de fer la rebuda ofique havien demanat. cial va ser el president de l'EnDesprés de la parada, la cavaltitat Municipal cada de Reis va tornar a posarDescentralitzada, Miquel Pase en marxa i va continuar pasraira, que va agrair a Ses Masejant pels carrers de jestats el seu llarg viatge fins Valldoreix, seguida en tot moal municipi de Sant Cugat i va ment per un nombrós grup de inaugurar aquesta cavalcada de persones . Finalment, i per pol'any 2000. sar punt i final a la festa, la caKn total, e n g u a n y la rua de valcada va arribar al local de la Valldoreix va comptar amb la Creu Roja, situat à la plaça de participació de 12 carrosses deMaria Sabater i allà. Ses Macorades que van fer el recorrejestats van recomanar als més gut habitual carregades a m b petits que no anessin a dormir 450 quilos de caramels per retard i que els deixessin trebapartir e n t r e els c e n t e n a r s de llar perquè, per a ells, aquesta persones que van participar de és la nit m é s a t r a f e g a d a de la jornada. Des de la plaça de l'anv. l'Estació, i seguint per alguns

poder explicar als

Reis Mags tot allò que havien demanat

n

CATALONIA CERÀMIC

l./i rua de \'alUluut\ va rompia

CONEIXEU-NOS, ESTEM AL VOSTRE SERVEI

EXPOVENDES: CÏ«™. Ctra. Sant Cugat, km 3. Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 580 15 00 Buenos Aires, 25. Barcelona. Tel. 93 419 08 46 Rocafort, 112. Barcelona. Tel. 93 426 00 08

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

n^ilaiiarlf.

• • • • • • •

K)lOR(

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció

&, ..* r,


Setmana

E1S /CANTONS Divendres, 14 de gener del .WO

M i r a -s oI

Els Reis van protagonitzar una festa plena de novetats

Els més petits, protagonistes del tradicional pessebre vivent El muntatge va finalitzar amb Vadoració dels tres Reis Mags

F.c - M i r a Sol-

Al districte de Mira-sol. els tres Reis Mags d'( )nent \ an trobarse aquest any amb una cavalcada plena de n o v e t a t s . A diferència de Ics darreres edicions, en que Ses Majestats recorrien amb l'arrossos els principals carrers del districte, en aquesta ocasió la comissió de testes, organitzadora de la cavalcada, va decidir simplificar el recorregut i concentrar-ho tot en una mateixa /ona. D'aquesta manera, els tres Reis Mags van arribar a quarts de vuit del vespre a l'església de Sant Joan, on van ser rebuts per mossèn Melendo i per una gran gentada, que des de les set de la tarda s'havia anat aplegant per donar la benvinguda a Ses Majestats. Dins la mateixa església, els reis Melcior, (iaspar i Baltasar van fer la tradicional adoració del pessebre i van aprofitar també per recomanar als més petits del dist r i c t e q u e fessin b o n d a t i anessin a dormir d hora. I és que la canalla, els ^rans protagonistes de la festa, van mostrar des de bon principi el seu nerviosisme i Li seva il·lusió, i tan bon punt van veure els Reis, més d'una criatura va acostar-s'hi amb l'ob|ectiu de poder entrenar la seva carta. Finalment, i després d'un petit berenar, els tres Reis Mags van iniciar a peu el camí fins al (lasal (lultural, un camí que estava clarament senyalitzat per una estora vermella i per la llum de més d'una vintena de torxes. Aquesta nova cavalcada, tan diferent a la d'altres anys. va tenir una molt bona resposta. Més de .iDO persones, la majoria famílies amb nens petits, van acostar-sc a la /ona del Casal Cultural per poder gaudir d'aquesta festa de Reis. Precisament, un ilels objectius d'aquesta nova proposta era "fer més participativa la cavalcada en un barri com Mira-sol, on les cases estan més disperses". Així ho explieava una de les membres de la comissió de testes del districte, Marga Fabregat, que es va mostrar molt satisfeta amb l'èxit que havia tingut aquesta cavalcada de l'any 2000. La festa de Reis de Mira-sol. va finalitzar a quarts de nou del vespre, amb l'adoració dels Reis al p e s s e b r e vivent del Casal Cultural, amb una xocolatada i amb l'entrega de les darreres cartes a Ses Majestats.

A Mira-sol Ses Ma/estats van trobar el camí senyalitzat atnh una catifa ceimella i amb la llum el una vintena de torxes l'OTO: EDUARD l·ARIXYI·.S

I'.L petits ai tots tan representar la història del naixement de Jesús /-'. /•../•.' E.C - M i r a Sol -

La cavalcada de Mira-sol va finalitzar, com és tradicional, amb el pessebre vivent que organitzen des de fa vint anys la comissió de festes i el Casal Cultural del d i s t r i c t e . Tot i les novetats que presentava aquest any la cavalcada, el final va ser l ' h a b i t u a l , a m b els tres Reis Mags fent l'adoració de l'infant Jesús al pessebre, situat al pati del mateix Casal Cultural. FI pessebre vivent de Mira-sol, dirigit per Carme Roca, va recordar un anv més als habitants

Centenars de persones van assistirà la tradicional representació /•': 1:1:

del districte l'origen religiós de que l'edat dels actors, la majola festa de Reis. A partir de les ria dels quals tenen només cinc diferents escenes tradicionals, anys, va obligar els organitzacom l'anunciació dors del m u n a la Verge Maria, t a t g e a íncora sant Josep o als Vedat dels nens va fer porar la figura pastors, els més de dues narrap e t i t s de M iranecessària la presència d o r e s q u e es sol va represenvan encarregar tar la història del CiC dues narradores per d e t e e i t a r la n a i x e m e n t de major part del text. mentre Jesús i de l'adorecitar el text que els nens i ració d e l s t r e s nenes havien Reis Mags. d e dir n o m é s A q u e s t any. una frase o dues. Tot i això, els però, i igual que la cavalcada, infants van ser els principals el p e s s e b r e vivent t a m b é va presentar alguna novetat. I és protagonistes de l'obra, i enca-

ra que en alguna ocasió els nervis per l'arribada de Ses Majestats van jugar alguna mala passada als petits actors, la representació va ser tot un èxit i va ser rebuda amb entusiasme pel nombrós públic que s'havia desplaçat fins al pati del (lasal Cultural. "Ha anat molt bé". explicava la directora del muntatge, Carme Roca, "els nens són més petits que els d'altres anys i alguns s'han equivocat una mica però això és normal, jo estic molt contenta". Amb aquesta representació. Mira-sol va posar fi un any més a la cavalcada de la nit de Reis.


Setmana

ELS IGWIDNS Dhendres, 14 degener del 2000

Les

P l a n e s

Grans i petits van reviure la il·lusió de la nit de Reis E.C - Les Planes La nit més màgica d e l'any també es va celebrar al barri de les Planes, amb la tradicional cavalcada de Reis. (Jorn ja és habitual en aquest districte. Ses Majestats, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar, van sortir de Can Matas i van arribar a la plaça de la (".reu d'en Blau a cavall, seguits d'una comitiva encapçalada per un grup de grallers de Manresa i formada per unes 30 carrosses i vehicles engalanats amb globus i regals i carregats a m b 200 quilos de caramels. D'altra banda, la cavalcada d'aq u e s t any t a m b é va c o m p t a r amb la presència d'alguns dels habitants de les Planes, q u e . duent torxes, van ser els encarregas d'il·luminar el camía Ses Majestats. Seguint el seu recorregut habitual, aquesta rua va recórrer els principals carrers de les Planes, fent una petita parada a la Residència de la Tercera Edat, on els Reis Mags van

obsequiar els més grans amb caramels. Finalment, la comitiva va arribar a Ca l'Avi, on mossèn Pere ja tenia a punt un berenar a base de cava i gambes per a Ses Majestats, i de xocolata i melindros per a la resta de participants a la cavalcada. Mossèn P e r e , un dels iniciadors d'aquesta tradició a les Planes, es va mostrar satisfet per l'acollida d'aquesta festa i va comentar que, en un principi, l'objectiu d'aquesta iniciativa va ser "organitzar alguna cosa que servís per fomentar la convivència, ja que quan vaig arribar aquí, la g e n t q u a s i no es c o n e i x i a " . Mossèn Pere va afegir també que aquesta és una de les festes més matines i q u e per ell "el millor és veure tota aquesta gentada, amb aquesta sinceritat i amb aquestes ganes de conviure d'una forma familiar". D'altra banda, des de la comissió de festes del districte, Amparo Inglés va fer també una valoració positiva de la cavalcada i del nivell de participació. Com cada any. els Reis Mags van passejarà arcallpels carrers He les Planes FOTO: F.Dl'ARl) FARINYFS

La

F l o r e s t a

Unes 3 0 0 persones van participar en la cavalcada d'aquest any L'organització va valorar positivament el nivell de participació E.C - La FlorestaEls Reis Mags també van arribar a La Floresta, i ho van fer com a Valldoreix, dalt d'un tren Brill dels anys vint. Cap a tres q u a r t s de sis de la tarda, la plaça de l'Estació del districte ja s'havia omplert amb prop de tres-centes persones queesperven Ses Majestats amb l'objectiu de podar entregar-los les seves cartes i assegurar-se així q u e arribaven al seu destí. Des d'aquesta mateixa plaça, i carregats amb 500 quilos de caramels que van repartir entre els habitants del districte, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar van començar el seu viatge tradicional pels carrers de la Floresta. Aquest any, la rua de la cavalcada va c o m p t a r a m b la participació d'una quinzena de carrosses, decorades especialm e n t per a la festa i encapçalades per un grup de cotxes quatre per quatre i t a m b é per algunes motocicletes a m b siEls florestans van acompanyar la rua fins al Centre Social i Sanitari F: F..F

decar. 'Iota aquesta comitiva va recórrer, tal com estava programat, alguns dels principals carrers del d i s t r i c t e , passant per la baixada de Can Llobet, el carrer Margarit. la plaça del (-entre o l'avinguda Verge de Montserrat entre d'altres. Finalment, i com a novetat d'aquest any, la cavalcada de Reis no va a c a b a r a la Ü R E F tal com era habitual sinó q u e va arribar fins al C e n t r e Social i Sanitari. L'objectiu d ' a q u e s t canvi era, segons van explicar des de la comissió de festes, promocionar més aquest local. EI p u n t final de la cavalcada va arribar amb una xocolatada p o p u l a r q u e va fer passar el fred als c e n t e n a r s d e florestants que havien sortit al carrer per rebre Ses Majestats. D'altra banda, els més p e t i t s de la Floresta, grans protagonistes de la jornada, van aprofitar el m o m e n t per e n t r e g a r les seves cartes al seu rei preferit, o en alguna ocasió, per explicar de paraula tot allò que

havien demanat. E n t r e altres peticions, els nens i nenes del districte van demanar diversos a r t i c l e s r e l a c i o n a t s a m b la pel·lícula de George Lucas, La amenaza fantasma, així com diverses nines o jocs d e c o n s truccions, que sempre agraden a les criatures. T a m b é al districte de la Floresta, els Reis Mags van fer el seu discurs i, en aquesta ocasió, van ser ells els q u e van fer les peticions: Ses Majestats van d e m a n a r per als v e ï n s d e la Floresta molta salut perquè poguessin gaudir de tots els regals q u e els pensaven portar. D e s de la comissió organitzadora d e i a cavalcada, la valoració d ' a q u e s t a j o r n a d a va ser molt positiva ja q u e el nivell de participació va ser molt alt. I és que, davant d ' u n a de les festes més màgiques de l'any, van ser molts els florestans que van voler sortir d e casa i van portar els més petits a veure de prop Ses Majestats, els tres Reis Mags.


8

Publicitat

BLS-ÍCAIYIWS Divendres, 14 de gener del 2000

Fer-se subscriptor surt a compte

EIS4CANTONS

C.tiitii setmana ei uisa snn

Cada setmana rebrà el "diari" a casa seva o aiià on vostè desitgi

Gratuïtament li entrenarem la targeta del"Clubdd Subscriptor" amb un món d'avantatges

Podrà ins«tar-hÍ gratuïtament, anuad*

Serveis gratina i descomptes a establiments de Sant Cugat

El "diari" de Sant Cugat

Per saber /jiiè passa a Sant Cugat

Benvingut

al CLUB Avantatges amb el "diari' 2 treballs que parlen de Sant Cugat Gratuïtament Un regal únic i limitat ï>er als nostres subscriptors

jm. if »>«nr»h ftl» 4 cntmat **W, "

'•<L·j6M

•:•«

***>«

* S _ ••

m-i r c% Passeigs a cavall

Solàrium

Sessions de gimnàs

Perruqueria

rm» J V /^//A.v per fer a peu o en bicicleta des de Sant Cugat per descobrir la nostra serra

...i moltes coses més!

CINEMA I TEATRE DE FRANC

INFORMI-SE'N

93 589 62 82

16 Fitxes amb els mites i les llistaries més santcugatenques. Inclou un CD enregistrat amb les veus del teatre i la ràdio de la ciutat

A m b el carnet del CLUB, benzina m é s barata

93 674 20 24-

2 ptes. de regal per litre

Entrades per <i sessions dels cinemes i d'espectacles teatrals, tant de Sani (.nuat com de Barcelona


Publicitat

RS-Z-CANIONS Divendres. 14 de gener tkl 1000

I",

Yr

-

f

:

M

- - . • - •

La resposta Un nou servei. Un nou telèfon* que pot resoldre alguns tràmits sense haver-se de desplaçar, que dóna resposta i orientació, principalment, sobre temes relacionats amb l'Administració de la Generalitat i també sobre d'altres serveis. El 012 posa, a l'abast de tothom, infinitat de dades d'interès. Només cal telefonar.

atenció ciutadana P"W^

& InfoCat ffffS Generalitat l u i de Catalunya

*91,2 ptes. e/s 3 minuts o fracció.


EISJ CANTONS

Política

10

nitrnt/ns.

!-!,!, :•..'/,/

,/,•/.\\h

La casa de la vila Salvador

Gausa.

Regidor

del

PSC

"La ciutat necessita una àmplia majoria per afrontar el futur" J<isi.i> M . Y U . I . H S

- Sant Cugat -

Especialista en a\aluació de la (|iialitat i la gestió pública, treballa a la Diputació de Barcelona. La se\a proximitat al món polític diu que ve de llunv. S'involucra en àrees com Joventut o Cooperació Internacional tins . que l'any 1991 inicia la militància al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Arriba a Sant Cugat i tres anys després de residir-hi entra a formar part de la candidatura socialista de a les eleccions municipals del 1999. Ara és regidor de l'oposició i s'ocupa dels temes de serveis personals. — Què li va atraure de Sant Lligat per venir a viure-hi? Gausa insisteix en el fet que el creixement urbanístic i el creixement c/el serveis no s'han correspost FOTO: X.I.. Un avi meu tenia una casa a Sant Cugat? - Convergència i Unió no va extat que es nota en el ple, tot i Cugat i venia a passar els estius pressar a la campanya electoral que encara no es nota en les acaquí. Sempre m'havia atret molt - La qualitat de vida que ofereix un missatge tan clar com el noscions concretes pel que fa al presi suposo que com molts que van l'entorn i l'espai no es correspon tre i això va ser així molt probasupost municipal, que no el tea la recerca d'una major qualitat amb la qualitat dels serveis. Hi ha blement perquè CiU, després de nim. El ritme de creixement dels de vida i un espai més agradamanca de planificació i això es dotze anys de govern, no podia. serveis s'ha d'anar posant a to en ble, vaig pensar que aquest era nota i es percep. El creixement Crec que ara hi ha una sensibiliaquesta ciutat. Millorar les insl'entorn millor. ha desbordat la ciutat. La gent tal·lacions esportives és un ele— La militància al PSC la va ini- no s'espera quan ve a Sant Cugat ment claríssim de dèficit; hi ha trobar-hi uns serveis inferiors als ciar a Barcelona. coses que estan malament simque probablement tenia en un — Sí, la meva militància ve de plement per falta de mantenialtre municipi. El ritme del creilluny. Sóc una persona que semment. A més de la vianalització i xement urbanístic ha estat infipre s'ha mogut a l'entorn polí• Fa m& a&ys <jae viu a Sant els districtes jo apuntaria altres nitament superior al del creixetic. Des dels temes de Joventut, 1 barri temes, però sempre en funció ment dels serveis. Cooperació Internacional, Justídel pressupost. El que creiem és cia i Pau... I finalment l'any 1991 - I des d'un punt de vista més de Mssocíad$ de Wfns de" que tots els serveis que afecten decideixo entrar a formar part tècnic? CoB Jíiwà! úmm «n mmç>$ la persona són els que s'han de del PSC militant a Gràcia, Bar- Com que no sóc a l'equip de va 3e*vïeep*esÍdé«t: d'aquest prioritzar aquest mandat. Però la celona. Arribo aquí i molt ràpigovern no disposo dels instrucdMtaad§< Com a persona inresolució dels diferents temes dament vaig entrar a formar part ments per poder desenvolupar tegrada efcla política í pernecessita un e q u i p de govern de l'executiva del PSC de Sant una acció d'avaluació. El que sí sona qae té interès; 2 integrarfort. Primer perquè és un volum Cugat. que crec és que tota acció polítise a ía cattat no va dubtar a pressupostari segurament im— I el pas següent, entrar a la ca hauria de ser molt més avapresentar-se afe*municipals. portant i demanda d'un debat luada; els ciutadans haurien d'escandidatura de Menéndez. Està convençut què l'admimolt plural sobre el model de la tar t i n g u t s e n c o m p t e . I no - S í , m'ho van proposar. M'agraiíistraeió local està per resolciutat, tal com va quedar reflecnomés a Sant Cugat; a molts muda el tema municipal des del dre problemes i no per fer tit en el resultat electoral. Crec nicipis no compten amb la relapunt de vista no polític sinó tècpolítica. Demana que s'amque patim d'un govern de mació amb els ciutadans per millonic i m'ho vaig pensar des de la pliï l'equip de govern actual joria insuficient. Es va dir que rar els seus propis serveis. Falta perspectiva de la meva profesperquè defensa que el modesprés de les eleccions autonòsió a la Diputació. 1 em vaig sen- preguntar molt més quina són del de ciutat no ha de ser el miques es resoldria la situació de les inquietuds de la població, el tir afalagat per la proposta; jo m'model d'un únic grup políminoria de l'equip de govern, seu grau de satisfacció de difehavia c o m e n ç a t a integrar al tic. Té clar que eJs goverperò no s'ha fet. rents aspectes de la ciutat. poble, però ara de ben segur que nants ha» de tenit molt més quan passin aquests quatre anys - Sí, però com s'entén que tin- Coincideix amb els plantejaen compte l'opinió de la ciuacabaré sabent molt més del que guem un alcalde qualificat per ments inicials de l'alcalde de tadania sobretot «& aquells sé ara de Sant Cugat. totes les forces polítiques de vianalitzar el centre, millorar àmbits qae afecte» directa"dialogant" i no hi hagi cap pac— Quina avaluació fa de la qua- els equipaments esportiu!? i urment les pefsones./jM,V. te de govern? Què o qui falla? banitzar els districtes? litat i la gestió pública de Sant

- Es sorprenent perquè tot els municipis del costat estan gnvernant en aquests moments tant si ho necessiten com si no. amb majories més àmplies. La política local es caracteritza per la proximitat amb la gent i per tant necessita d'aquest diàleg constant, d'aquesta suma d'esforços. T e n i n t en compte que som la força política alternativa, no crec que es vulgui fer una aliança amb nosaltres o de moment s'ha rebutjat aquesta idea o no s'ha acceptat. Crec, però, que és bo el diàleg q u e Lluís R e c o d e r ha aportat al ple i que també hem aportat tots. La política en l'àmbit local vol dir resoldre els problemes dels ciutadans i aquesta ciutat necessita una majoria àmplia per afrontar el futur. - Què no ha quedat bé al barri de Coll Fava? Coll Fava és un dels exemples més clars de l'acció de l'anterior equip de govern de C i l \ És una zona molt nova del municipi i molt important quant al nombre de famílies que hi viuen i que hi viuran. És una zona nova q u e s'ha convertit en vella molt ràpidament. Allà hi ha unes qualitats d'urbanització que són nefastes. Bàsicament el problema ha estat la manca de tutela per part de l'equip de govern anterior respecte a les obres d'urbanització. Jo estava a l'associació de veïns de Coll Fava i he vist a les reunions a les quals jo vaig anar de les juntes de compensació del sector que mai no va assistir cap representant de l'Ajuntament. I en definitiva ens hem trobat amb voreres aixecades pels famosos pollancres, deteriorament dels materials del parc, errors de concepció importants com el fet de no haver fet una zona de passeig al costat d'on s'aparquen els cotxes, no preveure el cablatge resultant de la implantació de les noves tecnologies... O un fet més greu i que difícilment tindrà solució és que en determinades zones no s'han diferenciat les aigües netes de les brutes. Ara amb Comissió Especial de seguiment de Coll Fava hi haurà un control més alt dels desperfectes de la urbanització d'aquest sector; actualment hi ha intranquil·litat entre els veïns perquè és un tema que ja fa molt temps que s'arrossega. Hi ha acords i projectes, però encara no hi ha res signat.


Política

ELS4CAlYroNS Divendres, 14 de gener del 2000

n

Municipal

IC-V no "tanca les portes" a entrar a formar part del govern de CiU

Pomar (ERC): "L?alcalde no ens ha fet cap proposta de

Godàs opina que cal un govern fort per afrontar els reptes de la ciutat govern

99

'—^Js!

JOSKI' M. YAI.I.F.S - Sant Cugat -

JMV • Sant Cugat •

Com acabar amb l'actual govern en minoria de CiU a l'Aj u n t a m e n t de Sant Cugat serà el p r i n c i p a l t e m a d e d e b a t q u e Iniciativ a-Yerds ( I C - \ ) abordarà el pròxim mes de febrer en una j o r n a d a de t r e ball. Francesc C o d i s , coordinador local d'IC-Y, considera q u e la recerca de l'estabilitat g o v e r n a m e n t a l a Sant C u g a t és necessària per afrontar els i m p o r t a n t s r e p t e s de p r e s e n t i futur de la ciutat com ara el c r e i x e m e n t , l ' A g e n d a Local 2 1 , la s a n i t a t o l ' e n s e n y a m e n t , e n t r e altres à m b i t s . " P o t s e r cal fer un pas e n d a v a n t p e l b é d e la c i u t a t " , a p u n t a ( ï o d à s . El d i r i g e n t d'Iniciativa creu q u e a q u e s t camí passa e v i d e n t m e n t per formar una àmplia majoria de govern s e n s e oblidar els grups de) P S C i E R C , i d e s cartant, és clar, el PP. C o d à s , d a v a n t l ' a n u n c i a d a negativa de l'alcalde Lluís R e c o d e r a c o n f i g u r a r un e q u i p d e govern a m b les tres forces d ' e s q u e r r a , proposa iniciar converses a m b C i l ' , però en bloc i no d'una manera individual, partit a m b partit. En a q u e s t s e n t i t , ( ï o d à s e n t é n q u e les forces d ' e s q u e r r a " h e m d e parlar p e r q u è la m i n o r i a d e l ' e q u i p de govern ha de ser

C í / w t , Ctt>d/h

un motiu de reflexió". T o t i això, va més enllà i assegura q u e IC-Y no p o t t a n c a r les portes a altres possibilitats com ara un pacte e n t r e C i U , IC-V i E R C . A q u e s t a és una sortida q u e R e c o d e r t a m p o c mai no ha descartat, però q u e fins ara, almenys oficialment, ni tan sols s'ha p l a n t e j a t . El portaveu del g r u p m u n i c i p a l d'IC-V insisteix que aquest és un tema q u e d e p è n del debat q u e s'origini en la p r o p e ra jornada d e treball del m e s de febrer en q u è t a m b é s'han de tractar altres t e m e s , segons es va acordar a l'assemblea, q u e la secció local d ' I C V va c e l e b r a r la n i t d e d i m e c r e s passat.

/ Htila/lu in unu unia tic jiiemm l·O'I'O: ARXIl G o d à s vol el relleu Un dels temes que també s'abordaran serà justament el relleu de Francesc (ïodàs com a coordinador local d'IniciativaVerds, càrrec que ocupa des del 1986, a banda de ser regidor portaveu del grup municipal d'ICV a l'Ajuntament de Sant Cugat des del 1995. (ïodàs està convençut que porta "massa anys" a m b aquesta responsabilitat i que, per tant, necessita un relleu després de catorze anys. Assegura q u e ell té el seu propi candidat que el podria substituir, però que no serà fins al mes de febrer que s'haurà de debatre aquest tema, quan es renovi la direcció.

D'altra banda, a l'assemblea local de dimecres es van fer unes primàries per les pròximes eleccions generals. Iniciativa-Verds de Sant Cugat va aprovar donar suport a la candidatura del diputat i dirigent Joan Saura per encapçalar la llista d'IniciativaVerds per Barcelona a les eleccions del Congrés dels Diputats que se celebraran el pròxim 12 de març. Joan Saura va obtenir a Sant Cugat 15 vots enfront els 10 que va obtenir Pere Camps, exportàveu de l'ONG SOS Racisme. En la votació es van produir 3 vots en blanc. Per (ïodàs ha estat "positiva" la presentació de la candidatura alternativa de C a m p s per generar un d e b a t més ampli previ a la votació.

ERC proposa "desburocratitzar" l'administració J.M.V - Sant Cugat -

Poin/ir i lirrtr/ni

elunint

In rixln rh pienisn

1-tJ'ÍO X I

EIS4CVNTONS "el diari de Sant Cugat"

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentarà una moció al ple municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat el pròxim dilluns 17 de gener. La moció pretén "desburocratitzar" l'administració a partir de la supressió de tots els òrgans de l'administració perifèrica del govern central. Se-

gons Eduard Pomar, president de la secció local d'KRÇ i regidor portaveu de la formació a l'Ajuntament de Sant (aigat, va explicar en conferència de premsa que per assolir aquest objectiu és necessari que els esmentats òrgans de l'administració passin a dependre directament de la Generalitat de Catalunya. I. en aquest sentit. E R C demana a l'Ajuntament de Sant Cugat "la voluntat d'avançar cap a la sim-

Eduard Pomar, president de la secció local d'ERC, en resposta a unes recents declaracions de l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, sobre la prioritat dels grups municipals de l'oposició, concretament dels grups d'esquerra, ha manifestat el seu desacord. "El nostre grup municipal donarà suport com ha fet fins ara a totes aquelles iniciatives que l'equip de govern municipal emprèn per millorar la ciutat o els serveis al ciutadà". Segons Pomar, l'alcalde "busca culpar" l'oposició de la falta de majoria a l'equip de govern de CiU i, en aquest sentit, nega que E R C "posi pals a les rodes" de l'acció de govern. Pomar creu que cal ampliar la majoria del govern de Sant Cugat i manifesta que aquest és un treball que li correspon a l'alcalde. En aquest sentit, assegura que encara no ha rebut cap proposta per part de l'alcalde ni de cap membre de l'equip de govern. D'altra banda, Pomar considera que la segona oficina de Correus ha de ser d'atenció al públic. En cas contrari, el president d ' E R C opina que "s'haurà perdut una gran oportunitat de descentralitzar el servei i d'acostar-lo als veïns del bari de Sant Francesc".

plificació i la racionalització dels actuals nivells d'administració que actuen a Catalunya". És a dir, les funcions dels organismes que depenen de l'Estat o de la Unió Europea haurien de passar a ser exercides a través de la Generalitat i els ajuntaments, segons preveu el contingut de la moció, que també preveu instar el govern de la Generalitat a la consecució d'una província única de Catalunya i, posteriorment, l'adopció de les mesures legislatives necessàries per dividir el territori català en vegueries. Pomar espera que aquesta moció sigui aprovada pel proper ple municipal de l'Ajuntament.

hem canviat d'adreça de correu electrònic. A partir d'ara podeu enviar-nos els vostres missatges a:

els4cantons@totsantcugat.com


EIS1 CANTONS

ODÍIÜÓ

12

J H B

Divei rndres. 14 de gener del éúúO

E d i t o r i a l

ELS GUYIONS Setmanari independent de Sant Cugat de! Vallès

«

Pramsa Local d * Sani Cugst, S.L·

Carrer Sani Amnni.42-44. • 11X1W Sant Cugat Jet \allc'l'cl. W SS9 í>> s : - |-'JX lJ3 f>74 Z\i 24 Kdic ió eleetrònica: h n p://v UaMeh.e om/sa n t e u l a t K - n u i l cK-kamonst^'ititsan t e u l a t com

Consell d*Administració Ramon í i r j u (president) Josep M. Cabren/n, Pere Kvjuerda i XJMCT Kornclh (editor delegat)

Gratuïtat a mitges de la B - 3 0

Dlroctor Josep Mana Valies

T r n u Ae la M·tmana: Kster Casramcr; Política/Opinió: Josep M . Vallès; S o r i r t a l / E n t o r a : Anna B o r j u ; Economia: Joan Soriano , Cultura: I on i Mnntenegro; Euporti»: A l e \ l.ópc/^ Comorcial Carmen Kyaratar i Sonia Massanj Conssll Editorial Ramon Crau I president l Josep M Cabreri/i> U icepresident) Víctor Alexandre.l-'uneesc Carbó. Jordi Casas. Narcís Castanyer, Albert IX: Pablo, l'ere Kviuerda. XaMer I-'..rnelh. Rugcli Pedró. Ranvm Pros. Lluís Puig. Kmilt Rerïé, Montserrat Rumbau, Paco .Soler. Josep A. 'leixuló. Joan Tortosa, Josep M. Sans 'Irave, Joan 'Irovanii, Núria Zabala Subscripcions Sinda (ii'iine/ Fotografia \ . I \ I Larrosa i Kdviard l ; ann\es

Dlassny I maquotadó Juan Fuertes i Marta Cahrol Correcció lllancal'i

Impressió RotimpreslM7Jl 4*> <IS.95 Distribució M a i l i n g Vallès S.L. 'l'el. .SW.2.V71 l)i|W.sit legal: CI-MíS- 1 » l-.li 4 ( J I H M I H H , M L A M nni-iincnr | j w u iiptiiH'.i·ii c U c i i i t u r u l i KK Jftktci iijnati

(S)ACPC

"C/íni

ttFnSMBíl Sal Cu*

Distribució d'ELS 4 CANTONS als subscriptors

S

egur que l'aixecada definitiva de la barrera de l'autopista B-30 sortirà aviat als llibres escolars. És una reivindicació que ja ha complert un munt d'anys. Només pel nombre de vegades que se n'ha reclamat la gratuïtat o els anys d'aquesta reivindicació sociopolítica ja és motiu suficient almenys per, una vegada més, omplir pàgines dels mitjans de comunicació. Des d'aquesta editorial podem dir poc més que ja era hora, a banda de reconèixer el treball d'aquelles institucions, com l'Ajuntament de Sant Cugat, i altres col·lectius empresarials i socials que els darrers temps han pressionat més per aconseguir que arribés el dia de no pagar més. No obstant això, aquest dia no ha arribat. I no ha arribat perquè la concessionària Acesa continuarà cobrant de la butxaca de tots els contribuents indirectament. El ministeri de Foment no rescata l'actual explotació en mans d'ACESA, sinó que pagarà entre 1.500 i 1.800 mi-

El

l e c t o r

lions de pessetes l'any a canvi de l'alliberament del peatge fent que sigui gratuït pels milers d'usuaris. És a dir,

El ministeri de Foment no rescata Vactual explotació en mans de la concessionària ACESA, sinó que pagarà entre 1.500 i 1.800 milions de pessetes Pany a canvi de ralliberament del peatge

que ara pagaran fins i tot aquells que no condueixen o que simplement mai no passen per aquesta autopista. Con-

tents i enganyts? Probablement sí. Però perquè pensem en una altra cosa ens prometen que faran obres als laterals, que s'ampliaran les connexions, que es trauran els semàfors, que es faran rotondes... Això sí! aquestes millores, que representen un pressupost de 200 milions de pessetes, aniran a càrrec d'ACESA i així, tots novament contents i a pensar en un altre tema, però alhora a observar atentament les obres esmentades perquè, com ja anunciava l'alcalde de Sant Cugat després d'entrevistar-se dies enrere amb el secretari d'Estat d'Infraestructures, tot plegat beneficiarà tots aquells santeugatencs que diàriament travessen l'autopista per anar a l'altre costat de la ciutat. Projectes que, executats amb encert, evitaran les habituals cues de vehicles dels matins per anar a escoles o empreses de la zona. Ves per on la gratuïtat de la B-30 no només pot acabar amb les cues de l'autopista sinó també amb algunes del nostre propi municipi.

escriu

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Què ens queda? Benvolguts veïns. Sóc un jove resident, de tota la vida, a Sant C u g a t . I potser és

per això que m'estimo tant el nostre patrimoni històric, (el monestir, la Torre Negra, Torre Blanca, el Celler...). Ultimament em sento molt indignat per la degradació d'alguns d'aquests espais, concretament pel que fa al monestir. Em vaig emocionar molt quan, fent les obres dels jardins del monestir, es van trobar restes d'un forn i la baixada cap a una caverna. Els primers dies tot semblaven bons propòsits envers aquestes runes, projectes arqueològics, estudis; els mitjans n'anaven plens. Però a poc a poc van anar desapareixent-ne les notícies i ja ningú se'n recordava. I quina va ser

la meva sorpresa, quan l'altre dia vaig passar pel monestir i estava tot tapat amb una capa de grava. Què vol dir això? Ens volen treure el poc que ens queda? No volen que recuperem el que utilitzaven els nostres avantpassats? O és que simplement no els interessa res més que ser una «ciutat model»? Doncs senyors meus, per ser una ciutat model crec que no podem oblidar el nos-

BELLÍ&^pCjATS <U,pO« í '

tre passat, que és gràcies a ell que tots som aquí. A tothom que li quedi una mica d'estimació pel nostre poble: no podem permetre que es manipuli el nostre patrimoni d'aquesta manera. Espero que aquesta carta no sigui una carta més, sinó que aconsegueixi fer pensar sobre el que estan fent amb el nostre monestir./JORDI PRAT (Sant Cugat)

Demanem pel soroll

perdó

Des de l'assemblea del Casal Social Okupat Torre Blanca us d e m a n e m perdó a tots els veïns i veïnes pel soroll que heu hagut d'aguantar durant mesos, a causa de molts dels concerts que hem fet. El dia 9 de gener fem una jornada de treball per insonoritzar definitivament la sala de concerts, amb fusta, porexpan

Assessorament Fiscal i Comptable Planificació Fiscal Serveis d'Assessorament Financer Assessorament i Planificació Laboral Serveis Jurídics

Plaça Barcelona, 11 • Tel. 93 674 17 84·Fax93

590 30 10 • 08190 SANT CUGAT

i oueres. Només si les mesures són suficients reemprendrem els concerts a la casa. Farem el possible perquè d'ara endavant no hi hagi més soroll. I de passada, amb aquest comunicat, us convidem a tots i totes a Torre Blanca i a l'assemblea, que es fa tots els diumenges a dos quarts de nou del vespre. Exposeu-hi les vostres queixes i s u g g e r è n c i e s ; e s t e m oberts a parlar amb tothom, i volem així aconseguir mantenir amb els veïns una bona relació. Per començar, us convidem a una xocolatada el dia 16 de gener a les dotze del matí./CSO TORRE BLANCA (Sant Cugat)


Opinió

E1S /CANTONS Divendres, i 4 de gener del 2000

£ I

l e c t o r

13

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i cl número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

15 de l'OrdeMunicipal

Abocament més perillós i a sobre, impune

En el núm. 695, pàgina 18, apartat notícies diu: «Sanció per l'abocament il·legal de líquid anticongelant al clavegueram». Resulta que s'ha incomplert l'article 15 de l'Ordenança Municipal de neteja de la via pública i dels espais verds. Visc a la rambla del Celler i quan hi passejo i arribo on la riera St. Cugat surt a l'aire lliure, fa una pudor a causa de la brutícia que porta aquesta aigua, que no hauria de ser residual, en principi. Em pregunto: aquest article 15 de l'Ordenança Municipal no afecta a la riera? Segons una publicitat escampada al seu dia se'ns informava de com hauria de ser aquest parc. Amb les seves 2 torres amb 7 focus cadascuna que n'il·luminen una part, encara que si es tingués una mica de gràcia, l'orientació d'aquests seria més profitosa, i els dos ponts; una part per poder ensenyar natura.

Recentment s'ha publicat a la premsa local una sanció per abocament d'anticongelant a la claveguera. Penso que la notícia és important no tant per mostrar que els actes en contra del medi ambient no queden sense càstig sinó per la dificultat perpoder-se detectar les malifetes; després de llegir la resta de la carta, veureu com es destaca la notícia per la desigualtat de tracte entre infraccions: sempre paguen els petits. Fa més d'un any, van trucar al Grup de Natura els veïns M.C. i M.R. per avisar-nos que havien vist un camió cisterna de l'empresa que gestiona la brossa de Sant Cugat, abocant a la claveguera de la riera que passa pel poliesportiu de Mas Janer. El camió va ser identificat per la policia municipal, i els veïns van detectar elevada toxicitat en els abocaments. I sembla que l'empresa havia recollit els líquids tòxics a diferents indústries amb l'encàrrec de tractar-les correctament. Òbviament ningú se'n va assabentar, i és que no hi v.a ha-

Article nança

Evident!!! Les males olors i la porqueria també són de la natural./SEGUNDO IGLESIAS I MILLÀN (Sant Cugat)

E i

S & ver

en

Tí(o

-l^-

ver sanció, i la causa segurament ni tan sols es va arxivar, sinó que es va perdre com qui no vol la cosa. Cal aclarir que l'Ajuntament té un deute molt gran amb l'empresa que gestiona la brossa, i això ha comportat entre altres coses, que es posés una taxa de sanejament (per sanejar la hisenda pública), o que es renovés la gestió de la brossa sense passar per concurs públic per un període de molts anys, o que se li adjudiqui la recollida del vidre quan altres empreses proporcionen més benefici per tona recollida. La sostenibilitat que ara abandera tant l'equip de govern passa per la neteja de les corrupcions, i recomano revisar el contracte de la brossa./MIQUEL VALLMITJANA (SANT CIIGAT)

Manca de preus al mercat de Torre Blanca És divendres, agafo el carret i me'n vaig al mercat de Torre Blanca. Primer vaig al peix: no hi ha cap preu, i per tant no puc fer comparacions i no sé a quina parada m'interessa comprar; haig de decidir quina peixateria em cau més simpàtica. Un cop decidit això tinc dues opcions: preguntar tots els preus o arriscar-me i comprar a cegues i creuar els dits perquè a l'hora de pagar el compte no pugi molt, cosa difícil perquè el preu del peix a Sant Cugat és d'escàndol comparat amb el de les ciutats veïnes, deu ser que el pesquen en un mar diferent. Vaig a la carn. Demano filet de pobre, un tall que als de casa ens agrada molt. No en tenen, ja l'han acabat i no tornaran a desfer fins a la tarda o potser demà. Són les 11 del matí, què pensen vendre durant tot el dia? Sense peix, perquè al final he decidit que cap peixatera no em cau prou simpàtica com per regalar-li els meus diners, i amb un tall de carn que no és el que volia, me'n vaig a comprar fruita i verdura. Tornem a ser-hi, no hi ha preus enlloc, però com que no pug substituir la fruita per una altra cosa, trio una parada. Vull pomes, tenen Golden, Starsky, Royal Gala i Fuji i haig de demanar tots els preus per decidir quines agafo; em passa el mateix amb les peres, les mongetes, les patates... Continuo la meva excursió i

vaig a la xarcuteria. Tenen 30 o 40 classes diferents de formatge, però, oh, sorpresa! cap preu. ^Pregunto tots els preus amb la qual cosa podem estarnos-hi mitja hora, o m'arrisco? Amb el xoriço i el fuet ho tinc més fàcil perquè només en tenen dos o tres tipus diferents. Com que això em passa cada cop que hi vaig, avui he pres una decisió: no tornaré més al mercat i aniré a comprar a qualsevol dels molts supermercats que hi ha a la ciutat: allà tenen tots els preus a la vista i la fruita fins i tot té la pots triar tu. Comento el que m'ha passat amb algunes amigues i em diuen que elles ja fa temps que no hi van, i ara entenc perquè cada dia hi ha menys gent comprant al mercat. Espero que els assentadors se n'adonin que no són les grans superfícies les que els fan mal sinó ells mateixos./LAURA CLARA NAVAS (Sant Cugat)

botzines. És cert que el dia 27 de desembre no hi ha escola i el trànsit per tant es redueix considerablement, però resulta que els que treballem continuem tenint la necessitat d'utilitzar el vehicle. I el que és inadmissible és que vulguis pujar pel carrer Sant Medir (4 contenidors) i et trobis que s'està realitzant la recollida de la neteja, que continuïs per la plaça Octavià (més contenidors) i que per coherència amb les decisions del responsable en qüestió (que potser aquella setmana no treballava) es continuï fent la recollida. No es pot recollir les escombraries a les nou del matí. Insisteixo que no només es prengui nota com s'acostuma a fer, sinó que s'actuï en conseqüència./JOSEP M. VALLÈS(Sant Cugat)

FE D'ERRATES Carrer urbà o pista d'acceleració Una altra missiva dirigida al responsable de la via pública. Per què en comptes de multar els vehicles estacionats a Francesc Moragas quan s'aturen per fer gestions als bancs o botigues o visitar els domicilis dels propietaris de vehicles que fa 15 dies que estan aparcats i «semblen sospitosos», no s'esmercen a fer que els conductors respectin els senyals de límit de velocitat (40 km/h) en vies com per exemple Arnau Cadell, quan si vas circulant lentament ets objecte de botzinades per gent que dobla aquesta velocitat? Res més. Espero resposta./JOAN GARRIGA (Sant Cugat)

Respecte a la informació publicada en el número anterior d ' E L S 4 CANTONS (318) sobre els reptes educatius del 2000 ("El tema de la Setmana") aclarim que el mapa escolar a Sant Cugat es produirà de la manera següent: l'Escola Collscrola es traslladarà a l'edifici nou que s'està construint just al costat de la seva ubicació actual; l'edifici que deixarà buit una vegada efectuat el trasllat donarà cabuda de manera provisional al quart institut de Sant Cugat; quan l'actual escola Pla Farreras es pugui traslladar a l'edifici que es construirà a l'avinguda Gaudí, aleshores l'actual edifici del Pla Farreras acollirà definitivament el quart institut.

PERDUT Gran recollida d'escombraries El responsable del servei de recollida d'escombraries, bé sigui de l'àrea de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès bé de l'empresa concessionària d'aquest servei, que prengui nota i que, si us plau, resolgui el prec següent. La recollida d'escombraries no es pot fer a les nou del matí, tret que es pretengui congestionar el centre urbà de vehicles i provocar la contaminació acústica fruit de les

sobre amb felicitació i postal amb nom i adreça a l'estació dels FFCC de Sant Cugat la nit del 5/1/2000 Té gran valor personal ES GRATIFICARÀ

TEL 93 725 «3 03

AIRTOUR "Catalunya des de l'aire* Excursions en avioneta, només per 7.500 ptes. Informació: 666.42.81.42 http://oirrour.pvirt.com e-mail: oirtour€oirtel.net


14

Opinió

ELS /CANTONS Divendres, 14 de gener del 2000

Des

del

turó

de

Can

Matas

Promusa, habitatges per sempre À N G E L CASAS

E

n l'anterior article Sant Cugat, sense joves?, davant la decisió municipal de dedicar Promusa a l'urbanització dels districtes, vaig defensar que aquesta ocupació la pogués compartir amb la de c o n t i n u a r p r o m o c i o n a n t la construcció d'habitatges per als joves, perquè la resposta a la pregunta era que de joves, n'hi hauria sempre molts, que sense l'aportació d'habitatges municipals es veurien foragitats del poble. Com que la decisió del canvi venia c o n d i c i o n a d a per una "possible" manca de sòl, vaig comprometre'm a aportar una proposta que avui faré explícita. Com q u e q u a n es parlava de disponibilitat de sòl, es referia a sòl quasi gratuït provinent de l'obligada aportació del 10% dels plans parcials, i que a q u e s t s s'estan e s g o t a n t , cal considerar-los un recurs en gradual extinció i, per tant, el sòl cal buscar-lo en altres indrets i procedències.

Partint de la previsió de creixement feta per Joan Carbó, regidor responsable de l'àrea de Ciutat Sostenible, de tretze mil nou- cents nous habitatges fins a l'any 2010, si li restem la possible aportació de sis mil cinccents del sector de l'Eix vertebrador-camí dels Monjos, encara pendent d'aprovació definitiva, que daria en altres ind r e t s , d e s c o m p t a n t el possiblement construït del 1998 al 2001, una capacitat de cinc mil nous habitatges. Per tant, de disponibilitat de sòl i de volum, n'hi ha prou si l'Ajuntament inicia a m b convicció i fermesa una política d'adquisició de sòl i de sostre, que permeti satisfer la demanda d'habitage dels joves que hi ha i que continuaran afegints'hi any rere any. Per això dic q u e Promusa haurà de continuar s e m p r e possibilitant habitatges. Dintre d'aquesta disponibilitat de sòl i de volums, vull concretar-ne una que crec q u e podria ser de gran utilitat.

Et

Tan sols d i n t r e del nucli de Sant Cugat, hi ha més de centcinquanta habitatges, quasi tots, casetes velles d'un sol pis. Moltes h a b i t a d e s en c o n d i c i o n s molt precàries, normalment per famílies reduïdes i grans d'edat, que comencen per ser ells

Disponibilitat de sòl i de volum, n 'hi ha prou si l'Ajuntament inicia amb convicció i fermesa una política d'adquisició de sòl i de sostre que permeti satisfer la demanda d'habitage dels joves mateixos qui necessiten una vivenda digna. Si l'Ajuntament definís l'àmbit on estan ubicades com a àrea de rehabilitació i adquirís el dret d'aixecar sobre els pisos

existents degudament rehabilitats el nombre de pisos adequats amb l'entorn, podria possiblement aconseguir un mínim de tres-cents pisos, que de propietat municipal constituirien un patrimoni permanent d'habitatges per ser llogats als joves que dissortadament no ten e n a c c é s ni als d e r è g i m especial - e l s més barats dels que aconsegueix Promusa-. Això fet i gestionat per Promusa - c a p empresa privada ho faria- tindria l'avantatge que podria aconseguir de la Generalitat importants subvencions per a la rehabilitació de tota una àrea i que quan es volgués rehabilitar els actuals pisos als seus o c u p a n t s , Promusa podria facilitar-los habitatge provisional, en condicions molt dignes, fins que poguessin tornar al seu pis. Aquest fons patrimonial, com a m í n i m de t r e s - c e n t s pisos, amb contractes de lloguer de durada revisable, tindria una funció social de gran valor per a aquells joves q u e sempre o

t e r r a t

El

Un nou mil·lenni cultural

E

D'aquesta manera hi hauria habitatges dels dos tipus, de lloguer i de v e n d a , q u e s e m p r e que els seus ocupants i propietaris deixessin de ser-ho, Promusa tornaria a haver de resoldre altres tantes necessitats de vivenda. Per això dic: Promusa, habitatges per sempre.

Àngel Casas és exregidor del PSC

p o r x o

Més enllà del nas MARTI OLAYA

TATIANA BLANCH H

terra d'artistes per aquells que totes a q u e l l e s ofertes c u l t u l mil·lenni ha arribat. en formen part com a tals, sinó rals q u e s e ' n s p r e s e n t e n . Us un nou repte se'ns ha en una terra d'artistes recold e m a n o un c o p m é s q u e us plantejat i, és clar, ens zada per gent q u e e n t é n i ace n r i q u i u d'allò q u e m é s pot ha entabanat. c e p t a les n o v e s t e n d è n c i e s arribar a c o m p l a u r e : l'obserCal esmerar-se, cal arriscar-se, sense rebutjar les m é s tradivació, disfruteu s u b m e r g i n t cal potser fins i tot replantejarcionals, g e n t capaç de respecvos e n l ' i m m e n s oceà de la se m o l t s c o n c e p t e s en l'art, tar el que se li està presentant, plàstica q u e fan possible les per així aconseguir enriquirtot i q u e la l e c t u r a no sigui n o s t r e s g a l e r i e s , La Galeria se i gaudir. tant t r a n s p a r e n t c o m el q u e Canals, el Pou d'art, la Galeria N o hi ha millor m a n e r a q u e aparentment sembli, gent que Rusinol, la Casa de C u l t u r a , començar l'any a m b un canvi, culturalment tingui la per molt petit que capacitat i la voluntat aquest sigui. Aquesta és per pair-ho tot. la nostra, c o m p a n y s ! ! , El segle XX l'hem deixat Així sí és important, ja a q u e s t és el m o m e n t per començar a formar enrere però HO, el que j ü hem après q u e és a través d e la part dins la història cul, ,,v , , , cultura q u e els pobles tural d ' a q u e s t a ciutat de tot alio que els espais culturals h a n tirat e n d a v a n t . Deixo, doncs, per a la nostra. de Sant Cugat i rodalies setmana vinent, la que El segle XX l'hem deiserà la meva primera xat e n r e r e p e r ò no, el ens han ofert crítica del segle XXI, i que ja hem après de tot espero un segle més el allò q u e els espais cul||| vostre suport, p e r q u è turals de Sant C u g a t i rodalies ens han ofert. cada setmana sigui caBé, la meva intenció és poder paç per millorar i així poderla Casa Mònaco, el claustre del seguir t r e n s m e t e n t els m e u s , vos traspassar allò que cada un monestir, l'Espai Lluís Ribas, potser en alguns dels casos, dels artistes ens vol fer arrila Galeria Joan Martí, La Gamés personals i potser no tant bar. Un bon c o m e n ç a m e n t de leria, la Rosassa, e t c . i tants objectius pensaments. Cal que mil·lenni. d'altres que de ben segur cada un de nosaltres lluitem m ' e s t i c d e i x a n t , així és q u e per allò q u e e s t i m e m i en el prego q u e em disculpeu si no m e u cas es l'art, així és q u e els a n o m e n o . seguiré insistint p e r q u è tots Tatiana Blanqué és crítica Desitjaria que Sant Cugat no vosaltres seguiu anant a visitar d'art d'ELS 4 CANTONS fos només anomenada com a

almenys en un període més o menys llarg de la seva vida, no poden accedir a una vivenda de compra ni que sigui barata. D'altra banda, com que els habitatges que Promusa ven als joves en qualsevol dels tres règims s e m p r e han c o m p o r t a t una aportació econòmica pública important - p e r això són més b a r a t s - si els propietaris amb el temps decideixen vendre'l o llogar-lo, Promusa sempre hauria de recuperar-los a preu just, per tornar-los a adjudicar.

P

asses anys i anys per un mateix lloc i un dia descobreixes un portal, la barana d'un balcó o una façana esgrafiada q u e et fan q u e dar bocabadat. Deu ser que anem sempre enderiats. De casa a la feina, a l'escola, al mercat. I d'algun lloc a casa, pel camí més curt. M e s u r a n t el t e m p s , q u e sovint una cosa encalça l'altra. Veiem a l'alçada de la vista cartells q u e ens conviden a cursos, c o n c e r t s o e.spectacles; però passem de llarg pel pòster p e r m a n e n t d'una façana d'antologia. O, ben senzill, en arribar a la plaça, ni ens adon e m q u e el cel s'eixampla i e n s o b s e q u i a a m b la l l u m franca d'aquell dia assolellat, o a m b la grisor espessa q u e ens promet el bé de D é u de l'aigua, o a m b els núvols blancs q u e , canviant de cara, s'emp a i t e n pel blau llis q u e els teulats e n q u a d r e n . Algú em podria dir -ja ho s é ! que no tot són flors i violes. (Voleu objecció més dolorosament certa i menys discutible que, si mirem enlaire ens exposem a trepitjar allò que no voldríem ni veure?)

M'ha fet reviure aquesta ànsia serena i agradosa de veure més enllà del nas les passejades dels d i u m e n g e s al matí q u e organitza el C l u b M u n t a n y e n c . P e r llocs p r o p e r s , a p a r e n t m e n t coneguts. Llocs pels quals potser h e m passat m a n t e s vegades. Hi ha un paisatge (que admiro de lluny quan, ronda Nord enllà, vaig direcció a C e r d a n yola i abans d e la rotonda on hi ha la gasolinera), q u e m'agrada e s p e c i a l m e n t . Jo diria q u e el cotxe, animal de cost u m s , ja disminueix la marxa tot sol per fer més llarga la visió del lloc: els prats d'un verd t e n d r e , serens i plàcids, q u e s'estenen al peu del bosc u b è rrim q u e moldeja la carena. Però, ai las!, els prats d'avui seran d e m à carrers i cases? H e u s ací, n o v a m e n t , el risc metafòric de trepitjar fems de gos. O de, badant badant, clavar-te una castanya a m b aquell cotxe que té pressa d'arribar enlloc.

Martí Olaya és escriptor


Opinió

E1S /CASYTONS Divendres, 14 de gener del 2000

La

15

l l o t j a

No ens enganyen M O N T S E R R A T RUMBAU

H

em pogut llegir al diari q u e els socialistes d e m a n e n ara q u e els d o c u m e n t s c a t a l a n s d e la Guerra Civil q u e es troben a Salamanca, i q u e van ser ext r e t s del país com a botí de guerra, es retornin a Catalunya. I,a notícia no deixa de ser ben curiosa, p e r q u è resulta que aquests documents es van d e m a n a r j u s t a m e n t q u a n els socialistes estaven al govern, i, per tant, quan els ministres de cultura eren socialistes. I què van fer aquests quan des d'aquí es demanava insistentment que es retornessin d'una vegada tots aquests documents? Doncs res, no van fer res.

En aquell m o m e n t estava a les seves mans q u e aquests docum e n t s tornessin i p o d i e n haver e x p l i c a t a la resta d ' E s panya per què els reclamaven des de Catalunya, però això últim tampoc es va fer, i van deixar que s'anés enverinant l'ambient, i que s'anessin fent per tot E s p a n y a m a n i f e s t o s d e magògics en contra d e la demanda dels catalans. La culminació de tot plegat va ser la massiva manifestació q u e es va fer a Salamanca, on milers de persones es manifestaven en contra q u e tornés cap doc u m e n t a Catalunya. Per això, no deixa de s o r p r e n d r e ' n s la reivindicació q u e fan ara els socialistes catalans d ' a q u e s t s

d o c u m e n t s de S a l a m a n c a . C o m pot ser?

/ què van fer els socialistes quan estaven al govern i des d'aquí es demanava insistentment que es retornessin d'una vegada tots aquests documents que estan ara a Sala manca f Doncs res, no van fer res Estem vivint uns m o m e n t s en què els esdeveniments passen

El

B

o t e r

tan ràpidament, i a més, en passen tantes de coses, i e n s bombardegen amb tanta i tanta informació, q u e p r à c t i c a m e n t ja no ens recordem del q u e va passar abans d'ahir. I suposo que alguns polítics juguen a m b a q u e s t fet, p o d e n dir f à c i l m e n t b l a n c q u a n fa quatre dies deien negre i a l'inrevés, perquè qui se'n recorda ja, si havien dit blanc o negre? 1 dins d'aquest joc tot resulta relatiu i t o t e s targiversa. i així pot sortir el Sr. de Carreras, un d e s t a c a t m e m b r e del F ò r u m de Babel, que a m b cl Sr. Vidal Quadras van a parlar a la Universitat de Barcelona i q u a n els alumnes els xiulen i demanen q u e se'n vagin, ells s'es-

candalitzen i acusen c o n t u n d e n t m e n t els estudiants d'antidernòcrates i de feixistes i de nou la paradoxa, aquests senyors que defensen obsessivam e n t l'ús del castellà al nostre país i que mai han aixecat un dit per la nostra llengua, doncs resulta q u e ara consten tots ells com els v e r t a d e r s demòcrates. Doncs, potser resulta que tots plegats no som tan frívols com molts voldrien que fóssim, i que som capaços de recordar i que som capaços també de discernir entre la honestedat i la demagògia.

gany promogut per obtenir beneficis. Va llegir q u e fins i tot el famós P e n t à g o n - cl c e n t r e militar dels Estats U n i t s - havia reconegut q u e havia calculat r malament les hipotè-

ciaven investigacions obertes per saber si es va jugar a m b la bona fe de la gent fent-los gastar quantitats exagerades de diners q u e qui sap on han anat a parar. L'Oscar encara e s p e r a q u e es faci una a v a l u a c i ó al nostre país i espera amb impaciència que algun polític a qui va votar tregui el tema i s'obri una investigació. El seu veí, aquell que no té res relacionat amb la informàtica ara ja té una cosa en comú amb l'Oscar: està segur que si no el pèl, a ell li han pres una part dels seus diners. Ell també paga impostos.

Montserrat

Rumbatt és historiadora

n Ï

L'endemà FONTC,BKKTA

E

l meu amic Oscar, aquell q u e viu a Valldoreix i q u e té de tot (vegeu V.efecte 2000, Ei.s Q r \ -

TRK C A N T O N S , 31.12.99), es va

sentir decebut, \1efecte 2000 va ser només un malson anticipat. L'I de g e n e r no va tenir cap problema malgrat que tota la seva vida quotidiana es basa en ordinadors i aparells q u e necessiten l'ordinador. El cotxe, la nevera, cl vídeo, els llums i les portes automàtiques, la calefacció, les alarmes, el portàtil comprat al Pryca... tot. absolutament cot, li va funcionar

perfectament com si no s'hagués entrat a l'any 2000. La nit del 31 a l'I, l'Oscar es va q u e d a r t r a n q u i l , c o n t e n t però no enganyat. El dia 1 va passarlo reposant tranr T,

.,,

,„

• ,„,

quil·lament llegint els suplements de la mitja e npar a d, ep edriòa r iel s q u ed oct oz m

lers de pessetes però es va esgarrifar quan va llegir q u e , a nivell mundial, la despesa era de d e s e n e s de b i l i o n s - s í , b i l i o n s - de pessetes i q u e hi . onnn -

Lefecte ZOOO va ser només un malson •> anticipat. problema ^ Ll

.

'

,

tiques a m e n a c e s de UI de gener no Va tenir Cap V efecte 2000. I va desmalgrat tota la vida cobrir , _. que _.__.._ /_ seva _-._-.7_ a través d ' I nen ternet que experts

dia 2 va començar a ruquotidiana es basa en ordinadors i el tema d e n u n c i a v e n miar. Q u a n t s d i n e r s exageracions en la foraparells que necessiten Fordinador hauria pogut estalviarma com es va presense si no l ' h a g u e s s i n tar el problema creant menjat el tatro amb les una injustificada alarconseqüències de Xefecte 2000? havia organitzacions que parma social a nivell mundial. AlEll, personalment, bastants milaven que tot havia estat un entres pàgines d'Internec anun-

r

—II klCÜHh EH DEU P08TX PE Cht If

HO TEWH COTXE? I QÜÉ fi

ESTAIAS COMTEHT, Ell, TIGRE r MH T U T EU f ÚT4E» $E l ' MITOPISTA ft Hot>KJ CO* H TINSÜÜ-S.H COTXE „.!!

Oi UlJE EL COST DE TREURE EU fEíVTGES EL ttOMEM EHT1E

T0TS?í>0HCS H06ÀtT»ESI\ PAtTIR 0* Mt& HI ms&ftEti h fíÜ ... EHCMUk QÜE SIGUI PE! ÍVKIVR h SKHT KEDl*. HO ET FDTÍ!


OS i C4NTONS

Entorn

16

Divendres, 14 de iioit / dt / _ i h h'

n f t a B s t t u c t u r e s

Via lliure per l'A-7 Durant el primer dia sense peatge el trànsit augmenta a Fautopista en un 35% Han estat molts mesos de lluites, de debats, reunions, manifestos i protestes. Però el que ja alguns anomenaven com una "vella lluita" ha arribat a la f i , almenys de la primera part. El peatge de l'A-7, tot i continuar emplaçat físicament en el lloc on estava, ha deixat de ser una barrera per als conductors que travessen diàriament el municipi per aquesta autopista: el trànsit pels carrils que fins ara eren de pagament va

augmentar el primer dia en un 3 5 % , i la congestió dels laterals d'aquesta autopista (la B-30) va disminuir en un 100%. La segona part d'aquesta antiga reivindicació implica la desaparició de les instal·lacions de cobrament i l'arranjament de la B-30: per al primer punt, ACESA i la conselleria calculen unes setmanes, per al segon s'espera que el ministeri de Foment hi posi solució abans de finals d'any.

A\v\Bnku

Torre Negra, competència municipal

- Sant Cugat -

l'.n total. I 4.32.1. Aquest és el n o m b r e de vehicles q u e van aprofitar dilluns que l'A-7 ja no tenia peatge a l'alçada de Sant Cugat. Segons ACKSA, concessionària d'aquesta via. no es tracta d'una xifra significativa, perquè "cal analitzar un període de temps més llarg". De moment. però. es pot afirmar que duran! el dilluns el trànsit habitual per aquesta autopista va augmentar en un .vS9r. I n canvi q u e també es va notar als laterals de l'autopista (la B-30) que no van registrar els col·lapses habituals.

• L a protecció de Torre Negra i rodals és un tema "d'autonomia municipal". Així h o va manifestar cl conseller d e Política Territorial i Obres Públiques, P e r e M a c i a s , d u r a n t la seva visita a l'expeatge de l'A-7 tot afirmant q u e el futur de la zona verda està "en mans de l'Ajuntament". Pel conseller, si cl consistori " p r e n una decisió d'aquest ordre i ho fa b é , a m b seguretat jurídica, el govern d e la Generalitat

I n a vella r e i v i n d i e a c i ó l.a supressió del peatge de l'A7 i aconseguir una circumval·lació vallesana gratuïta en connexió a m b Barcelona s'havia convertit en una antiga reivindicació. sobretot per als diferents sectors dels municipis de la comarca q u e portaven anys demanant aquesta mesura. Per Pere Macias, conseller de Política Territorial i Obres Públiques tic la Generalitat de Catalunya, dilluns era un dia "de gran satisfacció". El conseller es va apropar dilluns fins a l'expeatge, acompanyat del director general d'ACESA, Salvador Alemany, i del president de la Comissió d ' I ' r b a n i s m e d e la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, Salvador

r.ullilmmnetildel' peatgdecretatpel'ministeri de Foment vaentraren vigor dilluns passat FO'1'0: XAVl IARR0SA Palomo. "Hem d'estar contents perquè avui cau un monument a la discriminació", va assenyalar Macias, tot i havent de reconèixer que això "no significa la fi dels peatges a Catalunya": segons el conseller "primer cal aconseguir el retorn d e m é s fons des de Madrid", però malgrat això, Cil* no aplicarà tots aquests recursos a alliberar peatges, sinó que s'aplicaran a "altres prioritats". com hospitals o la potenciació del transport públic. Abans de parlar de futur, però, Palomo va recordar que "encara falten dos punts importants

per resoldre: aquestes casernes i el formigó ja no haurien de ser aquí i les mesures designades per als laterals s'haurien d'aplicar e n el menor t e m p s possible". L a B-30 enllestida " a v i a t " Pel que fa al primer punt, Macias va t e c o n è i x e r q u e " c o m m é s aviat es t r e g u i n les instal·lacions millor, calculem q u e en unes setmanes". Un període que, pel director d'ACESA s'apuntava un xic més gran. "El problema més important és suprimir tots els elements que so-

bresurten de la superfície i allisar cl paviment", afirmava Alemany. Quant a l'arranjament dels laterals de l'autopista (amb la supressió dels semàfors per agilitzar la fluïdesa del trànsit), Macias va reconèixer q u e e s perava q u e el ministeri de Fom e n t ho resolgués "com m é s aviat millor". Segons el conseller, quan la B-30 i l'ampliació de carrils d e l'A-7 estiguin enllestits "serà quan veurem si absorbeixen el trànsit, tot i q u e nosaltres som partidaris de l'execució del quart cinturó".

de Catalunya difícilment pot fer res més". Segons Macias, els documents que han de permetre ta requalificació dels terrenys de la Torre Negra "es van tomar a l'Ajuntament perquè tenien deficiències greus que haurien pogut comportar, si s'haguessin aprovat, que els propietaris interposessin un recurs als tribunals, que podrien haver fallat que la ísona és urbanitzable". "L'únic què vam úit a l'Ajuntament de Sant. Cugat", assegura Pere Macias, "és que s'havia de fer raotcbé",/A.B.M,

Ofertes recomanades CENTRE DE LA IMATGE Plaça de! Dr Galtes. 9 - Tel 93 675 56 74 - Sant Cugat

[digital El teu distribuïdor de cameres pomt' j material digital Kodak a Sant Cugat

A l'hora de revelar els teus rodets no ho dubtis, a ZOOM et donem la màxima qualitat i el millor servei!

Una n e t e j a a n u a l g r a t u ï t a d u r a n t t r e s a n y s v a l o r a d e s en 1 5 . 0 0 0 p t e s . al c o m p r a r a q u e s t e s c a m e r e s

Nikon Zoom 210

Canon Prima Súper Zoom 13S

1 6 . 9 5 0 ptes. (Ivalndos)

4 1 . 1 0 0 ptes. (iva Inclòs)


Enquesta

ELS /CANTONS Divendres, 14 de gener del 2000

L

17

'enquesta

Què opina sobre la g r a t u ï t a t d e l peatge de Pautopista A-7? Des d'aquest dilluns, el peatge de l'autopista A-7 al tram de Sant Cugat ha passat a ser gratuït. Aquesta mesura ha estat molt ben acollida per la gent de Sant Cugat, que es mostra molt satisfeta pel fet de no haver de pagar més aquest peatge, però que sobretot, la gran majoria esperen que aquesta sigui una so-

lució per descongestionar els laterals i evitar així les retencions que es formen habitualment en aquestes vies. D'altra banda, també són moltes les persones que opinen que aquesta mesura no hauria de ser un cas afllat i que s'hauria d'aplicar a molts altres peatges, sobretot de les rodalies de Barcelona.

LLUÍS GIRALT 4 4 ANYS ENGINYER TÈCNIC

MIQUEL RODRÍGUEZ 4 7 ANYS INFORMÀTIC

SANTI PUYAL 3 3 ANYS

ÀNGELS SEYOL 3 2 ANYS

OPTOMETRISTA

MASSATGISTA

"Jo utilitzo molt l'A-7, concretament del tram que ara ha passat a ser gratuït i ho trobo molt correcte, ja fa temps que s'hauria d'haver fet. Crec que aquest canvi es notarà, a més, en el trànsit".

"Jo treballo a Barcelona i utilitzo diàriament l'A-7, i crec que és un avantatge perquè fins ara la gent utilitzava els laterals i estaven molt massificats. Ara suposo que aquest problema es reduirà".

"M'imagino que a partir d'ara els laterals quedaran més lliures, i suposo que en això hi guanyarem. A més, crec que és inevitable que a la llarga se suprimeixin més peatges dels voltants de Barcleona".

"Jo no utilitzo gaire aquesta autopista però em sembla perfecte que el peatge passi a ser gratuït, crec que això s'hauria de fer amb tots els peatges, i que es millorarà molt la circulació en aquest tram".

.HAN RAMON GOMKZ 20 ANYS KSTl 'IMANT

NÚRIA FATJO 3 9 ANYS ECONOMISTA

NORA HERNÀNOKZ 5 9 ANYS NETEJA

JOAN JOSEP BELMAR 27 ANYS

"Jo crec que el fet que el peatge sigui gratuït està molt bé, ja que a aquest pas es podrà millorar la circulació de la zona i no es formaran tantes caravanes de cotxes als laterals".

"Jo utilitzo sobretot el lateral, per anar de Sant Cugat a Bellaterra, i em sembla perfecte perquè és aberrant les cues que es feien als laterals mentre al mig estava buit. Espero que això millorarà".

TRANSPORTISTA

"Jo utilitzo bastant aquesta autopista i per descomptat, considero positiu no haver de pagar, això sempre va bé. El que no se és si aixòs ervirà per millorar el trànsit en aquella zona".

"Jo no utilitzo aquesta autopista però penso que està molt bé que l'hagin fet gratuïta: crec que ho haurien de fer a més llocs com a Martorell, ja que la gent va per la nacional per no haver de pagar".

CONTRIBUÏM A FER DE SANT CUGAT U N A CIUTAT MÉS ECOLÒGICA

Hmmmmim,

COMPONENTS ELECTRÒNICS PER A LA MOTOCICLETA

' Empresa " ICder en el seu

Av. Graells, 35 Tel. 93 590 66 66 Fax 93 590 66 67 e-maik leoneili@Ieonelli.com web: wwwleonelh.com


Entorn

18

Hiv/CANTONS Divendres. 14 de gener del 2000

t I

CARRER MANUEL FARRÉS:

s

c r

r

€f

/•./ airrer

Mtifiurl

l·'nri;

nit de Ics i'ics ijiic limiten c,

J i umn-üe^üpa

í

S

ituat a l'extrem oest de Sant Cugat, el carrer de Manuel Farrés abraça d'una banda la carretera de Vallvidrera i de l'altra, l'eix que conformen les avingudes Alfons Sala i Rius i Taulet. És, per tant, una via d'ampli recorregut que uneix centre i afores, tot i que sense haver esdevingut un

carrer amb una gran circulació de vehicles. Sí que ha aconseguit, però, trobar un important paper com a avinguda, com a lloc d'oci i de temps lliure a la banda esquerra de les vies del tren. A això hi ha contribuït tanr et sea traçat paral·lel a un nou Parc Central ítïïllí vocació d'integrar les activi-

tats d'esbarjo de les zones de Sant Domènec i el Colomer com un atractiu aspecte, fruit de la seva joventut El carrer Pere Serra és Túnica via que talla el serpentejant recorregut de Manuel Farrés, tot i que hi desemboquen diverses vies a la seva banda urbanitzada.

€1

a f

ESTÈTICA FEM ¥ Lifting: correción quirúrgica de arrugas de cara

• Lipoescultura o liposucción de: papada, abdomen, caderas, muslos, rodillas, tobillos, etc.

Limpieza de cutis 3 500 ptas UVAsesión: 400'ptas.

Làser Cabina sensorial UVA ultraràpido Peeling ultrasónico Slendertone

Relleno de surcos y arrugas, aumento de labios.

PROMOCIÓN

peelings químicos,

Tratamientos Post parto

esclerosis de varices y telangiectasias

De lunes a sàbado en horario continuado

C/ Manel Farrés, 2 9 - 3 1 . Local 1 (fcarc Central). Tel 93 6?4


Entorn

EIS4CANTON5 Divendres, 14 de gener de/.'000

EL SORGIMENT DE LA CIUTAT ACTUAL

Carrers nous per a veïns nous

P

er a l'urbanisme de Sant Cugat, els noranta han estat anys dedicats a donar coherència a antics i nous espais. Molts d'aquests espais són vies modernes, destinades a donar solucions a diversos aspectes de la vida social de barris on cal cert esforç de creació d'un esperit veïnal. I na d'aq u e s t e s vies és el carrer de Manuel Farrés. Sorgit inicialment com un traçat paral·lel al torrent de la B o m b a . M a n u e l F a r r é s va aconseguir que els eventuals problemes d'enllaç d'espais q u e en alguns m o m e n t s ha

Manuel Farrés és fruit dels plans més recents d'ordenació

§l^^^§rp^i^f^^''Va

urbana

ocasionat la riera, que, això si. van permetre mantenir sense urbanitzar els seus marges permetent la construcció d'un necessari Parc Central, s'hagin transformat en una moderna avinguda, plena de vitalitat comercial. Els santeugatencs d'inicis de segle, però, deixaven la funció de comunicar el nucli urbà i la carretera de Rubí al camí

%>rt|^^r í'^^i^

que sortia del carrer Martorell, i destinaven allò que als noranta ha acabat conformant una via d'oci a camps de cultiu. Molts petits propietaris que vivien al nucli urbà tenien terres en aquell sector, on conreaven vinya i cereals, els prod u c t e s més tradicionals d e Sant Cugat, gràcies a l'aigua del torrent, que a mig poble s'unia amb la riera de Sant Cugat. Aquest esperit inicial no s'ha volgut perdre amb la seva mo-

S>EXVteE£>TIÓ Administració de Finques

COMUNITATS DE PROPIETARIS ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS GESTIÓ DE VENDA DE IMMOBLES

servigestio@hidrawortd.net Cl MANEL FARRÉS, 87. LOCAL

Tel. 93 589 81 24

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Fax 93 589 16 22

aspecte d'ai^MSxUparrér r%TàÈ>M/1ju^RC^A í

derna i recent transformació, almenys pel q u e fa al nom. Manuel Farrés, president del Club M u n t a n y e n c a les primeries dels quaranta i prohom de moltes activitats culturals quan Sant Cugat era un poble, ha esta homenatjat a l'hora de batejar aquesta via, com fent un tribut a la memòria històrica que ha de bastir tot canvi, per radical que sigui. El carrer Manuel F"arrés, tot i ser un d'aquells nous espais urbans que han perdut part de

Digests Ç_yAssessors,

S.C.C.L

Serveis de consultaria des de l'any 1 9 7 9 FISCAL CIVIL-MERCANTIL COMPTABLE LABORAL FINANCER ECONÒMIC C/ Manel Farrés, nuïn. 1 5 . Local D Tel. 9 3 6 7 4 4 4 6 9 Fax 9 3 6 7 4 72 0 1 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès Adreça electrònica: digests@cecot.es

la seva primera identitat rural per passar a desenvolupar la funció de cohesió urbanística, un fenomen q u e ha facilitat cada vegada més la relació entre els diferents barris i districtes, ha assumit el seu nou rol amb èxit, cooperant activament amb el teixit comercial de la ciutat. Un nou carrer, doncs, de vell record, i q u e vol començar a fer-se gran a través d'un cada vegada més sòlid treball social i comercial.

-:v^>>»·ifiiri·iomoffiM^oniiiiiniiw^a«i»aaaBw»a«MMM«a

TOCKS Home

Dona

Jove

C/Manuel Farrés, 15 L I 08190 Sant Cugat del Vallès (BCN) Tel. 93 675 29 25


ELS f CANTONS

Societat

20

Divendres, 14 de gener ilel '000

S a n i t a t

El brot de grip fa augmentar les urgències als centres del municipi Els dies punta el CAP va tenirfins a 4 hores d'espera l'rimaria (CAP) de Sant Cugat, "i té més o menys la mateixa intensitat que la d'altres anys, si bé és cert que cl nombre de visites a urgències augmenta molt en comparació amb altres setmanes normals". Kls metges d'urgències del CAP realitzen aquests dies entre 150 i 200 visites diàries, una xifra bastant per sobre, segons Martí, de la que estan acostumats a efectuar. "En els dies més crítics", explica el responsable del CAP, "hem tingut fins i tot tres i quatre hores d'espera, tot i haver duplicat els serveis".

ANNA BORAI

Els responsables dels departaments d'urgències dels centres sanitaris de la ciutat han volgut fer desaparèixer el crit d'alarma: les primeres maifestacions de grip d'enguany, asseguren, no és pas més fort que el d'altres hiverns. Malgrat això, el que sí reconeixen és que, un any més. els serveis d'urgències del municipi s'han tornat a veure una mica col·lapsats per l'afluència de santeugatencs amb alguns dels símptomes d'aquest virus.

Kls encarregats dels serveis d'urgàncies de l'Hospital Ceneral de Catalunya i del Policlínic també han reconegut haver patit un increment de visites. "Com cada anv

"Actualment estem just al mig de l'epidèmia", afirma Carles Martí, director del Centre d'Assistència

hem tingut més activitat per aquestes dates", reconeix Carles Kerrer, director d'urgències de l'HCC, "però no tant col·lapse com en altres hospitals de la comarca". A l'hospital santeugatenc s'ha passat d'atendre entre 120 i 130 persones per dia a fer entre 140 i 180 consultes, "la major part", indica tal com han manifestat també en els altres centres de la població, "amb quadres gripals, o complicacions associades produïdes per aquest virus". Segons els metges, els quadres mèdics de la grip d'enguany presenten els mateixos símptomes de sempre: febre, adoloriment general del cos, problemes respiratoris o complicacions gastrointestinals.

F./s metges remarquen que no s'ha de considerar la grip igual que unX. refredat /•'.: /.. "Potser", reconeix Montse Argesimple refredat". mí, doctora d'urgències del PoliclíEl virus de la grip. segons els esnic, "la tos que presenten els papecialistes, acostuma a causar comcients aquests dies és més plicacions en les persones que ja persistent que altres vegades". En pateixen alguna altra patologia base tot cas, el que els tres metges re(com ara les cardiopaties, les insumarquen és que "ningú mor a cauficiències renals, les diabetis, o les sa de la grip, però no s'ha de consibronquitis) i produeix descompenderar de la mateixa manera que un sacions que poden resultar greus.

B a l a n ç

£ d i c i o n s

L'Envelat de Nadal duplica el nombre d'assistents a la seva nova ubicació

L'Ajuntament amplia la tirada del calendari anual fins a 2 . 5 0 0 exemplars

Pocs espectadors a respectacle de Tetrateatre d'enguany A. B. M.

La nova ubicació ha permès a l'Envelat de Nadal tenir el doble de visitants que en edicions anteriors. fet que ha permès que la tinent d'alcalde de Serveis Personals, Àngels Ponsa, valori el desè aniversari de la instal·lació nadalenca com a "molt niés que positiu, perquè si en un principi ens feia una mica de por canviar l'Envelat al Pla del Vinyet, ara podem afirmar que ha estat tot un encert". I ,es xifres aportades pels tècnics d'aquesta àrea il·lustren amb claredat aquestes paraules: pel que tli als tallers infantils matinals, dels

2.400 visitants que va tenir l'Envelat l'any passat enguany n'hi ha hagut 5.400.1 el mateix ha passat amb les activitats de la tarda: de 4.000 assistents s'ha passat a 8.250, "als quals cal sumar", reconeix Jordi Gonzàlez , cap de l'àrea de Cultura, "els prop de dos-cents infants que en cada sessió s'havien de quedar als inflables del parc exterior". I és que tot i haver duplicat l'espai cobert, l'Envelat no va poder encabir tots els assistents en algunes de les seves funcions. Segons els responsables d'aquesta "més que consolidada" activitat (amb un pessupost d'uns 12 milions de pessetes), el canvi ha permès també oferir muntatges que abans no es podien haver

inclòs entre les activitats de l'Envelat. Però l'Envelat no ha estat l'única activitat exitosa d'aquest Nadal: el concert del Cor Infantil, la calvalcada de Reis o les diferents representacions nadalenques que s'han fet al municipi han estat d'altres. "El que enguany no ha tingut tant ressò entre el públic", explica Ponsa, "és el muntatge de poesia que cada any escenifica Tetrateatre, però encara n'hem d'analitzar les causes". Segons la tinent d'alcalde, en aquesta edició la resposta de la ciutadania a aquesta proposta ha estat molt minsa: només 160 espectadors han assistit a Ics diferents funcions.

A. B. M.

Més santeugatencs podran disposar durant el 2000 del calendari municipal que edita cada any l'Ajuntament. La tirada s'ha ampliat a 2.500 exemplars, cinc-cents més que l'any anterior. Segons ha explicat la regidora de Comunicació i Promoció de la Ciutat, Marta Subirà, aquest augment respon a la intenció de satisfer la demanda, atès que "són molts els ciutadans que vénen a buscar el calendari i alguns se'n queden sense". Però la tirada no és l'únic canvi, perquè la imatge de l'almanac també s'ha renovat.

El calendari municipal d'aquest nou any deixa de tenir una pàgina per cada mes, i els engloba de dos en dos amb imatges de tota la ciutat. Així, sota el títol de La ciutat i les, petyo/ies, les imatges que il·lustren el calendari reflecteixen escenes quotidianes de la vida dels santeugatencs. Nens jugant amb la neu a la plaça de la Creu d'en Blau de les Planes, el carrer Santamaría un vespre, l'estació de Valldoreix un dia qualsevol o una tarda a la terrassa del bar més conegut de la plaça Lluís Millet... la ciutat i les seves persones en forma de calendari que es pot aconseguir a l'Ajuntament, a qualsevol de les oficines municipals i en alguns comerços.

Des de sempre donant suport a la vida cultural de la nostra ciutat

Lucas

ü\Rliy

Lucas Diesel Systems S.L.

Treballant des de Sant Cugat per a tot el món Ctra. d e Cerdanyola, s / n

- Q 8 1 9 Q Sant C u g a t d e l Vallès - (Barcelona)


Societat

QS-íCArYIüNS Divendres, 14 de gener del 2000

C o n f e r è n c i e s

Taibo: "Al món occidental li importen els interessos, no els drets humans"

21

El president de La Unió vol que els socis "ho tinguin tot clar.99

Elprofessor madrileny analitza el conflicte txetxè a la Casa de Cultura A. B. M. ANNA BORAI' - Sant Cugat -

Dilluns passat la sala d'actes de la Casa de Cultura es va omplir de santeugatencs que hi assistien per sentir les argumentacions d'un professor madrileny que ha estat qualificat d'eminència en la seva matèria. Carlos Taibo, director del Departament d'Estudis Russos de la Universitat Autònoma de Madrid, visitava la ciutat convidat per la Coordinadora per la Pau de Sant Cugat. I ni el tema ni les argumentacions de la seva ponència van deixar indiferents a ningú. Taibo va fer una dissecció quasi perfecta del conflicte txetxè, fent servir argumentacions més que estructurades i asseveracions moltes vegades punyents per explicar tot l'entrellat del que va qualificar com un "genocidi que es remunta ja al segle passat". Perquè per al professor madrileny el conflicte entre Rússia i Txetxènia s'origina en el moment en què l'imperi rus va incorporar

Carlos Taibo va venir convidat per laCoordtnadora per la Pau F.:X. /.. per la força el poble caucasià al tat sovint vinculats a l'estament seu territori. Però, lluny de caure militar. en la senzillesa d'esgrimir l'argu"Cap occidental ha dit una pament independentista i la necesraula del genocidi", va explicar el sitat d'autodeterminació d'un pomadrileny "i això vol dir que al ble o p r i m i t , Carlos T a i b o va món occidental el tema dels drets incorporarà les seves explicacions humans no li importa gens, notota classe de detalls. Des de les més mira per defensar els seus inpressions que exerceixen les màteressos: el món occidental està fies en el sistema dels estats fins intervenint del costat de l'exèrcit als interessos polítics de caps d'Esrus". Una actitud que es veu po-

tenciada, segons Taibo, per alguns mitjans de comunicació que no recullen amb total fiabilitat el que està passant a la zona. "Sobretot els russos", va esgrimir l'expert, "perquè la gran majoria estan controlats per Vladímir Putin -actual president rus-, i en aquests moments no li interessa que la guerra sigui primera plana". Carlos Taibo opina, però, que la resistència txetxena aconseguirà v è n c e r l'opressió russa, tal com va fer en l'anterior enfrontament, q u e es va saldar " a m b uns acords que preveien la possibilitat d ' a u t o d e t e r m i nació p e r al p o b l e t x e t x è el 2001, i q u e els russos han infringit amb l'excusa d'uns atacs terroristes q u e no té cap sentit". De moment, a Grozni continuen havent-hi morts. I Taibo, des de Sant Cugat, va cridar a l'esperança: "La millor resolució és que s'aturin els canons que no hi hagi més morts i q u e es reconegui per al poble txetxè el que els pertoca: el seu dret a l'autodeterminació".

"Volem demostrar a tots els socis la feina que estem fent, que la coneguin bé i que no en tinguin cap dubte". Josep Puig, president de La Unió santeugatenca, afirma que vol "treure ferro" a la situació que, segons explica, està vivint l'entitat darrerament: "desmotiva molt que hi hagi alguna gent que es dediqui a criticar tot el que fem i el que deixem de fer", explica a E L S 4 CANTONS.

És per aquest motiu, amb l'objectiu de "clarificar posicions i tenir un canvi d'impressions amb tothom que ho desitgi", que la Junta Directiva de l'entitat ha convocat una reunió amb els associats per al dia 17 de gener. "No volem", explica el màxim responsable de La Unió "que quan arribi l'assemblea tinguem cap imprevist, perquè nosaltres som un llibre obert i el que desitgem és tenir un canvi d'impressions amb tots els socis i amics". Perquè, segons Puig, "La Unió ja ha assolit el present i tots ens hem de preparar per al futur".

Josep Solé. Nou president del Pipa Club Sant Cugat ESFERA D'ART <.<.

D e l que es tracta és que t o t h o m sàpiga que a Sant Cugat hi ha un Pipa Club' ANNABORAI:

Només fuma pipa des de fa quatre anys però es reconeix un enamorat del que qualifica com "tot un cerimonial". Josep Solé és el nou rostre del Pipa Club Sant Cugat i com a nou president es planteja la necessitat de donar a conèixer a tots els conciutadans una entitat que vol ampliar les seves activitats socials. - Què l'ha empès a presentar-se a la presidència del Pipa Club? - Fins ara, al club sempre hi ha hagut tres o quatre persones que l'han anat fent funcionar molt bé, sense cap problema... però ara no hi havia gaire gent que volgués assumir el càrrec. A més, a tots ens semblava que s'havia de renovar una mica la junta, no perquè funcionés millor -perquè potser ho fem pitjor- sinó perquè no sempre carregui amb la feina la mateixa gent. - S'han plantejat algun objectiu com a prioritari? - No, els membres de la nova jun-

ta només ens hem reunit una vegada i la idea és anar fent... - Però deuen tenir algun camp d'actuació definit... - Sí, això sí, la idea és buscar més socis, perquè l'entitat sigui una mica més gran. - De fet, fa més de deu anys que existeix el Pipa Chib i són una cinquantena de socis... - Per això mateix. Hi ha molta gent que no ens coneix, i del que es tracta és que tothom sàpiga que a Sant Cugat hi ha un Pipa Club. Tot i que tampoc hi ha gaire gent que estigui aficionada a la pipa. - Es una oficio? - És força complicat definir-ho, perquè si s'observa qualsevol fumada s'apreciarà que és tota una tècnica, tot un art, tota una història... és tot un cerimonial. - Tot un cerimonial que els porta per arreu... - Sí, participem en moltes fumades. De fet, a la resta de l'Estat, dins el món de la pipa, sí que ens coneixen, no només com a partici-

ACADÈMIA TALLER DIBUIX I PINTURA

CLASSES PER A NENS I ADULTS

ADULTS • Aprenentatge de totes les tècniques Josep Solé vol que els santeugatencs coneguin el Pipa Club de la ciutat F. X. I.. • Iniciació al dibuix i a la composició pants sinó perquè hem estat una estem parlant, com també altres • Preparació proves accés mica innovadors pel que fa a les fuprojectes que no tenim concretats. a Belles Arts

mades: hi havia algunes normes que hem modificat en els nostres campionats, com ara la forma de la pipa amb què es pot concursar, per exemple. - Alguna innovació en ment per a aquest any que ara comença? - Estem mirant de renovar una mica la competició i, a petició de les dones del Club, prescindir de les dues categories per gènere, perquè de vegades la primera dama -amb un temps molt més curt- pot endurse millor premi que un segon classificat que ha fet durar la fumada més d'una hora... Però encara ho

- Més innovacions? - No ben bé. Es tractaria de provar d'ampliar les activitats de l'entitat més en l'àmbit social: amb sortides de tota la colla, més trobades a més del sopar mensual, etcètera. - Plantejaments d'un nou local més cèntric? - No, en principi aquest ja ens està bé. A llarg termini és clar que el preveiem, sempre seria bo per promocionar-nos que fos més cèntric, però trobar-lo i que sigui assequible per nosaltres costarà bastant però també ens ho plantegem perquè millorar sempre és bo.

NENS • Classes de plàstica per a fomentar l'educació visual i la creativitat del nen a partir dels 5 anys • Tallers de dibuix, pintura, modelat i cartopedra HORARIS Matin»: dimarts i dijous de 10 a 12 h Tardes: de dilluns a dijous de 17 a 21 h DhrandnM tancat rdapanent da cursos aspacHIcs)

C/ Sant Ramon, 21 08190 Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 675 91 44


22

Societat

Q S /CAINTOINS Dknif/res. N de mier tiel i \ V

o m í j n $ c a c s o

L'art serà el centre del ELS CANTONS proper cicle al Casal Borja Es farà a la ciutat els dies 20 i 21 de maig i versarà sobre les noves tecnologies

4

coorganitza el cinquè congres de l'ACPC

A. B. M.

- Sant Cugat -

A \ \ \ BoKU FI Casal Borja reprèn a finals de gener la seva activitat conferenciant. FI cicle Cultura i So///////s'engega de nou en la seva etapa d'hivern cl proper dia 25. amb una xerrada sobre l'arquitectura modernista LI la ciutat que correrà LI càrrec de l'historiador santeugatenc Domènec Miquel.

- Sant Cugat -

1,' \ssociació (Catalana de Premsa ( .omarcal ( \( !P( '•) ha escollit Sant ( ai.uat com LI escenari per dc-en\ oiupar el seu cim |uè congrés. l.a petició ilel setmanari Fi s 4 ('. \ \ i < )\s de coorganitar la trobada d'aquest any 20U0 ha estat concedida, i els representants de la major part de publicacions comarcals del país es reuniran a la ciutat els propers dics 20 i 21 de maig. "Volíem ser copartíceps directes d'aquest esdeveniment", explica l'editor del setmanari de Sant ( àigat. Ramon (iran, "per la importància que tindrà aquesta reunió per al nostre sector i al mateix temps per potenciar i donar a conèixer la nostra ciutat entre tots els seus professionals". una c i u t a t q u e pel p r e s i d e n t d e l'A( :P('.. Antoni Carrillo. "s'està introduint com a ciutat de moda en el nu'm de la comunicació i la cultura". Segons confirmen des de l'associació organitzadora, el cinquè congrés abordarà tenies "molt importants" amb vistes al futur immediat.Kn aquest sentit, el temari del Cinquè Congrés inclourà sobretot apunts teòrics i pràctics sobre com les noves tecnologies poden influir en l'esdevenir de la premsa comarcal. I per exemplificar-ho es tractaran, priontàriament. dos temes: la rc-

Aquesta primera conferència marcarà les directrius d'aquesta etapa hivernal del cicle perquè, segons ha explicat a Fl.s 4 CANTONS el seu coordinador. Jo-

/ A mi m/m • tli I \ '/,.'!/•.•>, ( iil·iliiini r/i I'HWVIC viiMKtili* it i> • n <i Simi< irj.ii/ ii /!//,//• il·l' iiif ili imun /•

ferència de la fotografia digital, i com està influint i ho continuarà fent Internet en tot el món periodístic comarcal. Pel que ta al primer punt, ja està confirmada la intervenció del fotògraf Ratel Seguís, que explicarà als assist e n t s la seva e x p e r i è n c i a en a q u e s t à m b i t , a part d'altres membres de l'associació que donaran a conèixer les se\ es experiències en aquest camp. S'analitzaran els a v a n t a t g e s i els i n c o n v e n i e n t s d e fer servir aquestes noves tècniques, en la mateixa línia que es farà també amb el tema de l'internet. IN ous temps, noves tecnologies "Al principi es tractava com d'un

tema molt llunyà, però ara quasi totes les publicacions membres de l'associació, tinguin la periodicitat que tinguin, tenen també la seva edició) electrònica". PerSita Vilaró), responsable de l'organització de la trobada des de l'ACPC, es tracta sens dubte d'un tema punter per al sector. Segons ha confirmat, es provarà també que algú expliqui als seus col·legues com funciona una redacció virtual, així com de pefilar també els avantatges i desavantatges que comporta emprar aquesta nova via de comunicació-informació. Kn aquests m o m e n t s , es té en c o m p t e la possibilitat que assisteixi a Tacte algun membre de l'Agència Catalana de Notícies, així com

(l·l)ll)\

s'espera poder comptar amb la presència de Vicenç Partal, fundador de Vilaweb, pàgina pionera en els diaris electrònics. Per fer-ho més amè i instructiu. el Congrés comptarà a m b uns seminaris durant el primer dia. dissabte, i amb la possibilitat de poder aplicar la teoria a la pràctica mitjançant ordinadors i cameres a disposició dels assistents. Diumenge es posaran en comú les conclusions i, després del dinar, es realitarà una visita per la ciutat. Aquest cinquè congrés de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal es desenvoluparà a les dependències de l'Kscola Municipal de Música Victòria dels Àngels.

E n s? 0 m y a m e

sep Boada, la major part de les xerrades se centraran en el món artístic, "fiem percebut", argum e n t a Boada, " q u e les conferències artístiques són les que més interès desperten entre els assistents al cicle de Cultura i Societat i és per aquest motiu que aquesta vegada hem volgut oferir molt més aquesta temàtica". Malgrat això, les dues primeres trobades de febrer (dies 1 i 8) versaran sobre l'obra d e I-'reud la interpretació dels somnis, a càrrec del psicopedagog Jaume Patuel. A partir d'aquí, cada dimarts fins al 4 de març, diferents experts obriran el debat sobre els temes següents: Caravaggio. l'art i la història xineses, les icones russes i la pintura russa del segle XIX. F.l cicle d'hivern es tancarà amb una conferència sobre la iconografia de la crucifixió.

Un vehicle cau en un barranc

Pares i directors reconeixen que analitzar l'estat dels nous cicles formatius "és complicat

REDACCIÓ

- La Floresta A.B.M. -Sant Cugat -

I .a revisió del mapa escolar dels cicles formatius (antiga formació pn ifessií >nal) torna a estar en la ment dels pares i niares dels alumnes de la comarca. Kn la darrera assemblea la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Knsenyament Secundari van decidir instar la Generalitat perquè l'ajusti "a la realitat sociolaboral de cada comarca i població", segons han recollit els mitjans de comunicació. Una notícia que ha estat ben rebuda per la Coordinadora d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de Sant Cugat.

"Fs un de tants temes pendents". explica (ïriselda Martí, presidenta de la coordinadora, "però la veritat és que estem a l'expectativa de veure com es posiciona l'administració, perquè es tracta d'un tema gens tacil d'analitzar". Així ho reconeix també Ramon Casals, director de l'Institut d'Ensenyament Secundari Leonardo Da Vinci, que apunta que "hi ha diferents variables que cal tenir en compte". Per Casals, "en general a Catalunya l'oferta és molt més àmplia, en varietat d'estudis i de centres que els imparteixen, que no pas la demanda, tot i que hi ha algun cicle formatiu que sí que està força polaritzat".

Els i iries foiviiitiits hiin substituït l'iintifi/i fornintnó professional EO TO: X I

Tant Casals com Martí reconeixen que són molts els aspectes a tenir presents a l'hora d'analitzar la implantació: si se satisfà o no la demanda dels estudiants, si els centres del mateix municipi ofereixen aquestes demandes, si hi ha places suficients, si després hi ha una demanda empresarial que absorbirà els estudiants quan entrin al món laboral, etcètera. Però malgrat la coincidència, a l'hora de dir que

és "un tema complicat", director i presidenta difereixen en una cosa: mentre Martí assegura que tant a Sant Cugat com a tot arreu caldria fer una revisió per solucionar "un cert desfasament". Casals s'inclina per reiterar que caldria fer un estudi molt ampli i per reconèixer que, a la ciutat, "potser faltaria un cicle de química i un de jardineria, que són dos sectors amb demanda".

FJs bombers i la policia local van haver d'ajudar a sortir els ocupants d'un vehicle que va caure per un barranc a la Floresta, a l'alçada del número 30 del carrer Pere Planas. L'accident, que va tenir Hoc dijous passat, va causar ferides lleus a una dona de 90 anys que va haver de ser portada a l'hospital. En el vehicle, un Audi 80 matrícula de Barcelona, viatjaven dues persones més: el conductor, que també va patir ferides lleus, i una altra dona que va haver de ser atesa d'una crisi nerviosa. Fonts policials han indicat que no es coneixen les causes d e l'accident.


Publicitat 23

E L S / G V N T W K Divendres, 14de gener del 2000

EIS4CANTOÏNS

CLUB DEL SUBSCRLPTOR «?. r

"Una maravilla poético-teatral' (La Vanguardia)

S a l a Xavier F à b r e g a s C/Terol, 26-28 (Gràcia) Barcelona

|?üe facin la reserva

í

recomanat per: ELS4CANTONS

produït per: f | L A

H ' Ü i M i l Ó ï M ;:SIJBSCWíPTOÍ| 'L'IM 93 Ï89 62 82 •: a e d i . ov, <u 9»20 h

Griful Oil, s. L. Servei Estació CENTRE DE DISTRIBUCIÓ PER A EMPRESES I PARTICULARS - Gasolis A, B i C de primera qualitat - Ports gratuïts a partir de 400 litres - Descomptes a partir de 500 litres - Comptador volumètric homologat, exactitud en el subministrament - Servei personalitzat, fins a 60 m de mànega - Grans ofertes en funció del consum

E.S. CENTRE

A,B i C E.S. CAN SOLA

al Centre de Sant Cugat (4 Cantons)

a la Crtra. de Cerdanyola

- Telèfon D'URGÈNCIES 610 45 55 01

EstaCÍ011S d e S e r v e i

(93) 674 06 07

(93) 589 45 55

DISTRIBUCIÓ DE GASOLIS A D O M I C I L I 93 589 45 55


24

Societat

a s i GVNIX MVS /J/C-™/™ , / v ^ genet del-000

A c t i v i t a t s

El CASC organitza un cicle sobre temes actuals

El CSO Torre Blanca se solidaritza amb Veneçuela

A. B. M. - Sant Cugat -

\I\(,I)A Ml.NDKZ

- Sant Cugat I,'Assemblea ()kupa de Sant ( aigat ha organitzat per avui divendres una xerrada en la qual es tractarà la situació en què es troba Veneçuela després del que tins ara es considera el desastre natural més important que s'ha produït en les darreres dècades a l'Amèrica Llatina. HI col·loqui anirà a càrrec de membres \ e neçolans de la plataforma social Poble a Poble, amb seu a Barcelona. La xerrada començarà a les vuit del vespre. D'altra banda, al Casal Social Okupat (CSO) Torre Blanca també organitza per

aquests dies alguns tallers i cursos oberts al públic. Kl col·loqui també servirà per analitzar el procés històric que ha viscut Veneçuela i les causes que han provocat que les inundacions que es van produir es convertissin en una catàstrofe. Després de la xerrada, a partir de les onze de la nit, es farà una festa caribenya al CSO Torre Blanca. Lis diners que es recaptin durant la celebració aniran destinats al compte corrent que ha obert Poble a Poble per ajudar els afectats per les inundacions de Veneçuela. A més, avui també es posaran a la venda les entrades per al concert que aquesta associació

Sota el títol genèric de Ccifetci tnsubmisa, el Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat ha engegat un cicle de trobades per parlar de temes d'actualitat. Una visió antropològica de les drogues serà el primer tema de conversa entre tots els assistents. La conferència introque tindrà lloc el proDes del'Casal'Social'Okupat es continuen organitzant nombroses activitats F: X.ductòria, I.. per dia 17, la farà el professor de la Universitat Autònoma de està organitzant per al proper dia caço. L'entrada costa 800 pessetes. Barcelona Aurelio Díaz. 21 de gener a les Cotxeres de D'altra banda, el CSO Torre Sants. En aquest acte hi prendran part el grup d'animació santeugatenc Els llunàtics i la pruna, juntament amb grups de renom musical com Dusminguct o Ma-

C o n f e r è n c i e s

S o l i d a r i t a t

La plataforma A D É U D e u t e Extern crea una oficina central al CMSC MM. La plataforma ADÉU Deute Extern ha decidit crear una oficina central en la qual es podran inscriure totes les entitats i persones a títol individual que vulguin participar en la campanya. D'aquesta manera es centralitzen les activitats en un sol local, que serà el Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC), on es podran inscriure i informarse sobre la campanya per la consulta social sobre el deute extern. D'atra banda, a partir d'aquesta setmana es convocarà una reunió setmanal cada diumenge on es prepararan les activitats per a la cam-

panya i es tractarà sobre què és exactament el deute extern i els seus efectes. També s'ha posat a disposició de qui estigui interessat a col·laborarhi, però que no li vagi bé anar-hi els diumenges, unes llistes en què poden apuntar les seves dades, que estaran al CMSC cada dia de dilluns a divendres de sis de la tarda a nou del vespre. M e n t r e s t a n t , la plataforma ADÉU Deute Extern continua organitzant activitats per informar la ciutadania sobre aquesta consulta. Aquest diumenge s'ha organitzat un taller de pancartes, que seran al CMSC a disposició de qui vulgui penjar-les al seu balcó.

L'exposició dels dibuixos originals realitzats per l'artista Frederic Cabanas es pot visitar fins al 15 de gener del 2000 a la Sala 1 de la Casa de Cultura de Sant Cugat, al costat del Monestir

Blanca acollirà cada dimarts, a les set de la tarda, un curs de Tai-txí, així com també altres activitats organitzades per diferents entitats de la ciutat.

La Llar d'Avis de la Parròquia organitza un cicle de xerrades culturals A. B. M.

El proper dijous començarà el primer cicle de xerrades continuat de la Llar d'Avis de la Parròquia. L'experiència és l'evolució de les conferències que s'organitzaven a l'entitat esporàdicament: "ara", explica Pere Rivasés, pesident del col·lectiu, "volem que s'estableixi com a activitat programada el tercer dijous de cada mes". "Seran temes interessants des de moltes perspectives", afima Rivasés, "perquè l'objectiu és que tothom que ho vulgui pugui incrementar el seu nivell cultural". Perquè, segons ha confimat el vo-

cal de cultura de l'entitat, Vicenç Trius, "les xerrades no van orientades només a la gent gran sinó que estan obertes a tota la població, amb la intenció que els membres de la Llar puguin establir contactes amb altres generacions". Per començar, la primera conferència correrà a càrrec de la historiadora local Montserrat Rumbau, que parlarà sobre la història de Sant Cugat. El 17 de febrer el monestir serà el centre de la segona trobada, en la qual el pare Antoni Borràs serà el ponent. I tancarà aquesta primera etapa,el dia 6 de març, el professor d'Història Lluís Domènech, que parlarà sobre la història de la vida a la ciutat.

A GRANS TRETS Santi u | a t « n c t d« final» d* s · g l ·

fi >

flM' r 4** v<

4*$ ,1

^ *

Cent -unti iigutcnrs cliliuixal- |HT

•n Frederic Cabanas il'h. uytihi llelIKi'/unu

Y «.^ *

*"* '

^

V

"La i d e a " explica un dels membres del col·lectiu organitzador, José Fernando Mota, "és poder anar introduint temes per obtenir informació i poder-los debatre, però no només a m b c o n f e r è n c i e s sinó que, si les trobades tenen acceptació, volem que també es puguin passar pel·lícules relacionades amb els temes que es tracten". És seguint aquesta línia que la segona trobada començarà a m b la projecció d ' u n vídeo sobre els fets succeïts a la manifestació de Sants l'any passat. A més del vídeo, també hi assistiran alguns dels participants en els fets succeïts el 12 d'oct u b r e a Barcelona. I t a m b é amb imatges s'il·lustrarà el tercer debat d'aquestes trobades: el dia 31 de gener el tema central serà el model de solidaritat que s'hauria de fer servir a la ciutat, comparant les diferents possibilitats i observant el fet fins ara i el que es podria modificar. Durant el mes de febrer les reunions se centraran sobre diferents temes i perspectives de la Guerra Civil. Les Cafetes insubmises es desenvoluparan tots els dilluns, a partir de les vuit del vespre, al Casal Social Okupat de Torre Blanca.


US 4 CANTONS

CLUl fi DEL

SUBSCRIPTOR

la companyia MEA CULPA presenta Espectacle basat en Els monòlegs de vagina d'Eve Ensler

VAGINES

"Es una aposta per la sensibilitat, el sentit de l'humor i de l'amor per la dona"

"Una lectura oberta, real i commovedora del món de la dona"

Sala Xavier Fàbregas

divendres 21 de gener a les 22 h

C/ Terol, 26-28 (Gràcia) Barcelona

?--•%%

als primers SUBSCRIPTORS què facin la reserva

-GRATIS

_ii.

produït per: [ | [ J |

recomanat per: E L S 4 C A N T O N S

» ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR

12 93 589 62 82

de dl a dv, de 9 a 20 h


26

Societat

ELS / CAIVIUNS ftiiWm, 14dri>e»errlel>0ú0

L A S E T M A N A EN I M A T G E S

ELS REIS DE IA PLAÇA DE

BARCELONA

El comerç del sector de la plaça de Barcelona i rodalia s'ha caracteritzat enguany per haver programat una campanya conjunta de promoció durant les festes de Nadal. Han estat molts els afortunats que han aconseguit algun dels obsequis i molts els que han participat de la campanya a través dels milers de butlletes que s'han repartit per aquest sector. FOTO: XAVIER IARROSA

PASSI

SENSE

PAGAR

Me's d'un no ho sabia i ja preparava l'import per pagar, d'altres no es recordaven de la gratuïtat i molts més ho esperaven. Ho esperaven tant que el primer dia d'aixecada de la barrera hi va haver un 35% més de trànsit per la li-30. Pàgina: 16 a 17 FOTO: XAVIER LARROSA

ELS REIS

TORNARAN

L'ANY QUE VE

Sempre tornen. I sempre amb regals i caramels per a tots els nens i nenes de Sant Cugat. Enguany s'ha repetit l'arribada amb helicòpter com els dos darrers anys i el tradicional recorregut amb una adoració del nen Jesús a les portes del monestir més treballada. I el castell de focs ha estat enguany apte per a tots els nens. Pàgina: 3 a 7 FOTO: XAVIER LARROSA

L'ENVELAT DE NADAL ES TORNA A OMPLIR DE NENS, NENES, PARES... Després de 10 anys cal dir novament que aquesta activitat organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat està més que consolidada. L'ampliació de l'espai i el canvi d'ubicació ha aconseguit doblar el nombre d'usuaris. Tot un èxit. Pàgina: 20 FOTO: XA VIER LARROSA


Societat

ELS7CA1YIONS Divendres. 14 de gener del 2000

27

L A S E T M A N A EN I M A T G E S

PLE PER TXETXÈNIA La sa/a d'actes de la Casa de Cultura feia molt temps que no estava tan contenta. I dilluns passat ho va estar per diferents motius: el primer perquè sempre li agrada sentir una conferència tan interessant com aquesta; i segon, perquèJa no recordava el que era notar-se tan plena i sentir-se petita. Plena de gent, però també d'infonnació: Carlos Taibo, director d'Estudis Russos de la Universitat Autònoma de Madrid, va ser d'al/ò més explícit explicant tots els ets i uts sobre el conflicte txetxè. Tant, que els més que nombrosos assistents es van sentir com la sala: plens d informació sobre el poble delCaucas, i petits per no poderfer-hi res més que solidaritzar-se amb la seva causa. Pàgina: 21 FOTO: XA VII ARRÒSA

GUALLAR i RIERA REIVINDIQUEN PERE

QUART

Montse Guallar i Ignasi Riera van voler fer la seva especial aportació a l'any Oliver presentant al Teatre-Auditori l'obra Això guixa, una revisió de la vida i l'obra d'un vallesa excepcional a través dels seus textos. Amb dramatúrgia de Marta Pessarrodona, el muntatge va permetre reviure el diàleg amb un dels escriptors que, encara ara, resulten més polèmics. Pàgina: 43 FO TO: XA VI LA RR OSA

AMIGO I LA SIMFÒNICA

EMOCIONEN

Els dits prodigiosos de Vicente Amigo van tenir un acompanyament d'excepció en l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, en el concert que van realitzar dimarts a VAuditori de Barcelona. L'espectacle, que va comptar amb la veu de Miguel Bosé sobre els versos de Rafael Alberti, va rebre el favor d'un públic totalment entregat. Pàgina: 42 FOTO: XA VILARROSA

TXels

mobles

carre

mobles

Francesc Moragas, 33 SANT CUGAT DEL VALLÈS


EIS ICANTOINS

Economia

28

Divendres, 14 de gener del 1000

P o l í t i c a

o m e r e i a l

Sant Cugat Comerç vol informació sobre la moratòria de les grans superfícies La intranquil·litat torna a estar present entre els comerciants de la ciutat. L'anunci per part de la Generalitat de la nova normativa sobre les llicències per a la construcció de grans superfícies no els ha fet gens d'il·lusió. Des de Sant Cugat Comerç s'ha volgut de-

A. \\. M . - Sant Cugat -

La junta directiva de Sant Ciliat Comerç no ha rebut amb gaire alegria la notícia de la moratòria a les llicències per a grans superfícies i|iic la (ieneralitat ha fet pública recentment. "Kncara no tenim caires dades", explica la p r e s i d e n t a de l'entitat, Maria Kulàlia E g e a , " p e r això esperarem a parlar amb el director de Comerç de la (ïeneralitat, Jaume Angerri, per veure què ens explica". I na reunió q u e en el moment de tancar l'edició d'aquest número estava prevista per ahir a la tarda, dijous, i a la qual hi havien d'assis-

manar més informació sobre el tema i ahir es reunien amb el director de Comerç de la Generalitat perquè els ampliés la notícia. En el moment de tancar l'edició d'aquest número, la junta de SCC no tenia gaire clar que aquesta moratòria servis d'alguna cosa al comerç local.

tir les entitats representants dels comerciants d'altres municipis. a més de membres de diferents cambres de comerç. De moment, segons la presidenta de l'associació santcugatenca, el fet que la moratòria r e s t r i n g e i x i les llicències només a les superfícies de 3.000 metres quadrats construïts (i 2.500 de vendes) no és gaire "encoratjadora". "Sembla que es tracta d'una mesura tipificada per a municipis de 25.000 habitants" argumenta Kgea, "i nosaltres en tenim més del doble". Tot i així. encara que es pogués aplicar també al municipi. Kgea considera poc útil la normativa, " p e r q u è

aquí, ja amb aquestes mides, es tractaria d'una gran superfície que faria molt mal al comerç local, però abans de posició na r-nos i a d o p t a r qualsevol mesura volem que ens n'informin millor". Més dinamitzució comercial D'altra banda, els representants de Sant Cugat Comerç pretenien poder tractar també a la reunió la prolongació del Pla de Dinamit/.ació Comercial. Segons ha reconegut la presidenta de l'entitat, "caldria poder disposar un any més del dinamitzador per poder desenvolupar m i l l o r les a c c i o n s ja c o mençades".

Els comerciants fan un balanç nadalenc positiu però sense eufòria

SCC vol que el Pla de Dinamització Comercial continuï un any més E: X.L..

Unes accions que s'han anat engegant tot aquest any amb l'objectiu de potenciar molt més el comerç local i que han emprès diferents mesures: la senyalització de carrers i comerços. l'acord amb els pàr-

Delphi Automotive Systems compra la fàbrica de Lucas Diesel Systems

Rl-.l)\( :<:[('). - Sant Cugat -

M.\c;n.\ M K N D K Z

l'n cop passades les festes, i ja en ple període de rebaixes, els comerciants de la ciutat han volgut girar la vista enrere i fer balanç sobre les vendes de Nadal. Kn general, tothom reconeix que ha estat una campanya "força positiva". tot i que ningú ha volgut aportar cap percentatge de vendes que pogués il·lustar el resultat en comparació amb altres anys. "Kn termes generals", afirma Maria Kulàlia Egea, presidenta de Sant Cugat Comerç, "ha anat millor q u e altres anys. però no d'una manera tan eufòrica com surt en alguns mitjans de comunicació". Perquè, segons els co-

L'empresa nord-americana Delphi Automotive Systems Corporation ha comprat definitivament tots els actius de Lucas Diesel Systems, que té una de les seves plantes a Sant Cugat. La transacció s'ha fet per un valor de 871 m i l i o n s d e dòlars (aproximadament 144.586 milions de pessetes), i també inclou l'adquisició de les activitats de postvenda que tenia l'empresa Lucas. Amb aquest canvi de propietaris, hi haurà també un canvi de nom: a partir d'ara serà Dephi Diesel Systems. La compra de l'antiga Lucas Diesel Systems suposa una important expansió ge-

- Sant Cugat -

Els comerciants han comparat aquesta campanya a les del \ adald'altn \ an\\ E XI

merciants, s'ha incrementat el nombre de vendes però no s'han acomplert les grans expectatives que hi havia dipo-

sitades et priori. L'any 2000 ha portat més vendes, però no ha suposat cap rècord per als comerciants de la localitat.

quings de la ciutat i els responsables de la zona blava, o les proves per deixar per als vianants alguns carrers del centre de la ciutat en són alguns dels e x e m p l e s més destacats.

ogràfica i un estímul en el creixement de les vendes de Delphi a nivell mundial. Pel que fa a efectius, l'augment és força important, ja que a m b aquesta incorporació comptarà amb 12 fàbriques i 8.600 treballadors més. Pel que fa als distribuïdors de postvenda, amb aquesta transacció, l'empresa dels Estats Units aconsegeix tenir 4.000 punts més. La creació de Delphi Diesel Systems permet, a més, augmentar el nivell de penetració de D e l p h i Automotive al contient europeu. D'aquesta manera, actualment representa el 25% del mercat en motors dièsel. Aquesta multinacional del motor té la seu a Michigan (EUA).


Economia 29

ELS ICANTONS Divendres. 14 de gener del 2000

Les &mpresess

NINS

—Com es pot canviar aquesta mentalitat? — É s molt difícil canviar tot allò que es refereix als hàbits socials. I encara ho és més quan no afecta personalment a qui compra. Quan qui paga és qui consumeix, és molt fàcil involucrar-lo en una moda. Però en el cas de la joguina en què qui la compra no és, normalment, qui la consumeix el canvi és més costós. Els nens només arriben al io-io, les baldufes o les bales de vidre.

Nins no és una botiga de joguines qualsevol. La seva història demostra que és un establiment pioner en molts sentits, no només a Sant Cugat sinó també a Catalunya. El seu gerent, Carles Portabella, es va fer càrrec del negoci quan encara no comptava amb 14 anys. És l'establiment de referència arreu del món dels 'slots' - e l popular Scalextric-, el de les carreres de cotxes de miniatura. I encara més, Carles Portabella és un defensor de l'associacionisme comercial i de la professionalització del sector. Ho demostra el fet que el 1996 ja va començar a utilitzar el comerç electrònic, una altra iniciativa pionera.

Carles Portabella. Gerent

"La joguina té un gran inconvenient: el comprador no és el consumidor"

—Algun fenomen nou? — D e s de fa cinc anys es detecta un increment en el col·leccionisme de maquetes d'aut o m ò b i l s . D a r r e r a m e n t s'ha posat de moda entre els adults tenir una miniatura dels cotxes que han tingut. Aquesta fórmula ja la vam experimentar entre els corredors de competició, que volien còpies dels vehicles que havien pilotat. —Han canviat altres hàbits? —Abans es feien cartes als Reis i ara els nens trien les joguines mirant catàlegs que fa vint anys no existien. El canvi més radical, però, ha estat l'aparició dels videojocs, que han revolucionat el sector. D'altra banda, la funció pedagògica de la joguina no ha canviat i continuen adaptant al joc el món dels adults. E n sentit negatiu, però, crec que el pare dedica menys temps q u e abans a jugar amb els fills.

JOAN S O R I A N O

- Sant Cugat -

—El sector de les joguines, h a tingut un positiu efecte 2000 pel que fa a les vendes? -Encara que de moment no tenim xifres definitives, 1999 ha estat un bon any per al sector. S'està parlant d'un creixement del 4% a nivell nacional respecte de l'any passat. A Sant Cugat hi haurà crescut encara més. —Per què? —Fonamentalment perquè és el municipi amb el creixement de població infantil més alt de la comarca. L'increment de punts de venda així ho demostra. Això últim també ha influït perquè l ' a u g m e n t hagi estat, inicialment, més repartit. —D'on prové l'especialització en el món de l'Scalextric? — Q u a n fa trenta anys es va inaugurar aquesta botiga ja era un sector important i als meus pares, els anteriors propietaris, els va agradar el concepte d'aquesta joguina. Ho van encertar perquè no és gaire habitual que hi hagi joguines punteres que durin trenta anys. —Què diferencia Nins d'altres establiments dedicats a les miniatures? —L'assortit, molt especial. A més de conèixer a tots els fabricants espanyols, hem estat pioners a importar peces de recanvi que fan artesanalment a un poblet d'Anglaterra... I uns preus competitius, fins al punt que assegurem el millor preu i, en cas contrari, tornem els diners als nostres clients. La suma de tots aquests factors fa q u e

DADES

DEL

E/s cotxes de miniatura són l'especialitat de Carles Portabella FOTO: X. i'ARRÒSA vinguin a comprar a Nins gent de Bordeus, Saragossa o Alacant. T e n i m una pàgina w e b especialitzada en aquest tema i ven e m per tot el món.

cies. Però és com l'obertura d'una botiga real. Darrere d ' u n a web cal una estructura que realment funcioni. —Quina ha estat fins ara l'evolució del comerç electrònic per Nins? —Encara ocupa un percentatge limitat en el volum general. Però des de l'any 1996, el seu ús registra increments espectaculars, pràcticament del cent per cent cada any o més. Si les prediccions de creixement d'Internet són les que s'anuncien, cal pensar que assolirem un nivell —Quina és la seva experiència de vendes considerable. en el comerç electrònic a tra—Quines fórmules s'estan asvés d'Internet? sajant per trencar l'estacionalitat del sector? —Jo diria que muntar qualsevol activitat a la xarxa és com —El fet d'estar associat a Jomuntar-la al món real. La gent guiners Agrupats de Catalunya es pensa que és molt fàcil, que (JAC) és molt important. Una n'hi ha prou a posar-hi una imatde les maneres q u e utilitzem ge, unes dades, unes referènper promocionar les vendes del

"Darrere d'una pàgina web cal una estructura que realmentfuncioni "

sector durant tot l'any és l'edició de catàlegs, de disfresses per a Carnava, de puzles i jocs de taula per a Setmana Santa, d'articles de platja per a l'estiu, etc.

"Ara els adults col·leccionen miniatures dels seus cotxes " És una manera de potenciar el sector fora de l'època nadalenca. Malgrat això, a Espanya l'època nadalenca concentra el 90% de les compres d e joguines. A la resta d e països t e n e n un concepte més pedagògic de les joguines i les dosifiquen durant tor l'any.

—El nen ja no fa cas de les campanyes de televisió? — H a n perdut força per una raó fonamental. Abans existia una sola televisió i poca incidència d'altres mitjans multimèdia. Ara aquest panorma ha canviat completament. Per això, el catàleg ha guanyat molt pes específic en la presa de decisions del nen. —Quin paper ha tingut la JAC en el món de la joguina a Catalunya? —Molt important. En l'actualitat som 120 botigues arreu de Catalunya i Balears. Això ens dóna molta força per seleccionar i comprar bé. L'organització ens permet oferir al consumidor un assortiment a uns preus competitius durant tot l'any. D e fet, sempre estem de rebaixes.

SUBSCRIPTOR

I

Nom ! ; Cognoms j I Ciutat i i Carrer \ Codi postal I NIF o DNI DADES

DE LA

j i D a t a d'alta • l Adreça d'entrena

!

i. • • I i

DADES

.. Telèfon

Fax

El diari cte casa.

SUBSCRIPCIÓ* N o m b r e d e Subscripcions

FULL DE SUBSCRIPCIÓ

D E LA S U B S C R I P C I Ó

Í Banc/Caixa | A d r e ç a oficina j Entitat(ZOCDoficinarjCIZDdclZD núm compteÇETinOZEDtZCID \ Titular i i R e b u t domiciliat I—I C o m p t a t

Sant Cugat del Vallés,

de

del 2000 SIGNATURA

L € ü . ^ •_£r.?J?..£®i-?£-*L·*JL.fL?..J^.7_Í-^9_J?.^-°_.Pf^r_L?!JL" '_£ £_' J? •_? ÍLP ?_A_£? fií n _L' J? ^L" _* *_


30

Bodes

ELS /GVNTONS / ) ™ f c , 14,1, ' gener (fel 2000

Les darreres

noces del '99

Marta Mmaiilia i ( ,i·li\ I- du

Ana Parés i Àngel Iglesias

Roser Fabre i Ramon Bruguera

Carles Marce i Cristina Casta í/r

Albert Mora i Cristina Vega

Olga , Montoliu i. Marc Molina

Marc Ferré i l-.lisuida \hantaia

Maria Teresa Anda i Gerard Croset

Sonia Du/irte i Mami

J,j,di Farrés i Maria Lluïsa Hnigueroles

J, l,uis Granados i Raquel Niivascues

F.speranza, Martine-: i. Manuel Jiménez

r A m a t Finques Des de 1948

Mas

Sònia García i Joaquín Jarque

Sant Cugat PI. Can Cadena,2 Valldoreix

Mana Viiia·. i Antoni Mi/;,ui

Mana Muíioz i F.milio Guirado

Vicenç Miquel i Anna Rubies

Manel Pintada i Maria

Ramírez

Núria Jové i Car/es Sabido

3) 93 590 68 80

Mana,hl

MarSdnchcz i Igtiacio Moreno

Dolors Cuéllar i Jo/yc Castano

Daniel Marsol i fíerta Pujol

Mana Casas i Carlos Sans

Núria Herndndez i Francesc Garcia

Sant Just Bonavista 63-65 3 93 480 36 00


Bodes

E1S-/C4NT01\S Divendres. IVde gener del 2000

.1. Rafael' (Juintami i Rosa Garcia

Pancras (ïriuie i. Marín Josr

( . .••'• .•

i . . , - < / / Giidm

Siika/lm lenollai i M. Ment ) tauo*

Gracia

(.'íiH'i

Mal te Ramos I .I/Í \ Mi lendc-i

S/iiidrn Sii'ber i Jaume C.ataltí

lom dama

Miquel Cauria i Yanessa Miquel

Ramon l.lansà i Sílvia Harrioiiiino

\Cristalleries Gerrons \Centres de taula [Jocs de

licor

Ignacio Uarroso i ('.armen Erancoso

Joan Gonzale: i Eva Sani/y

i \iLin

Corbaton

Jesús Perosan i Mònica López

Sandra Soler i Gtistavo León

Jostp .L·ili.s i Mtuui .\/iyL Aimluna

Joan Martí i Encarna Zamora no

<f 0,C^°

/.. Eloy Eenidndez i Maite Delegido

31

('.til·les. Morena i Ester ('.uso

Jordi Rota i Mònica

Ho/do

Jordi Serrano i Maria Mar Ga

Juan Alba i Pilar

Cayuela

o<*fc

Or

BOHEMA ^fWr^fet

Valldoreix, 49 08190 Sant Cugat del Vallès Telèfon 93 589 72 02


EIS 4 CANTONS

Immobiliària Divendres.. 14dt uenerdel 2000

32

E N A ALQUILER • Despacho z. Can Gatxet Sup.: 62 m2. Diafàno, totalmente exterior, muy luminoso, plaza de pàrking. Alquiler: 75.000 ptas. • Torre adosada nueva. X / Salvador Espriu (Z. Coll Fava Caprabo). Sup.: 200 m2, 3 hab. (1 suite con vestidor), 2 banos, 1 aseo, salón-comedor 30 m2, cocina-office, buhardilla 35 m2, armarios empotrados, terraza 30 m2, garage 2 coches, sala de màquinas, calefacción a gas, suelo de màrmol y gres. Suministros contratados y zona comunitària con piscina. Alquiler: 150.000 ptas. • Piso con terraza 100 m2. Z. Monasterio. Sup.: 90 m2, 3 hab. dobles, 2 banos completes, amplio sal.com., cocina-office, galeria, todo exterior, calefac. gas, suministros contratados, pk. Alquiler: 97.500. • Piso z. Monasterio. Sup.: 80 m2, 2 hab. dobles, bafio completo, amplio y luminoso sal.-com., cocina equip., lavadero, tot. xterior, calefac, gas natural, suministros contratados, pi. pàrking. Alquiler: 75.000.

EN Pisos

G R A N CARTERA DE V I V I E N D A S VENTA EN A L Q U I L E R

desde hasta y obra nueva desde

16 mill. 84 mill. 19,8 mill.

Adosadas . . .desde hasta

38 mill. 75 mill.

Unifamilires .desde hasta

27 mill. 195 mill.

Pisos en alquiler desde hasta

59.000 250.000

Casas en alquiler desde hasta

90.000 1.000.000

C0NSULTEN0S !! Sres. propietarios, nos urgen viviendas en alquiler por gran cartera de clientes Horario continuado: de lunes a sàbado. de 9 a 21

C/Endavallada. 2 1 bx • T e l . 9 3 5 8 9

A N PISOS EN VENTA • Z.Torreblanca. Sup. 95 m2, 4 dorm., 2 banos, calefacción a gas, ascensor, 4 m2 de balcón, pàrking opcional. Precio: 19 mill. • Z. Centro. Sup. 109 m2, 4 dorm., 2 banos, ascensor, pàrking + trastero, terraza 9 m2, 1 pi. pàrking. Estado impecable. Precio: 26.5 mill. • Z. Coll Fava. Sup. 144 m2, 4 dorm., 2 b., calefacción a gas, ascensor, sal.-comedor 27 m2, terraza 4 m2, estudio 20 m2. Estado impecable. Precio: 43.5 mill.

TORRES ADOSADAS EN VENTA • Z. Can Gatxet Sup. 200 m2, 3 dorm., 2 b., aseo, calefacción a gas, pàrking + trastero, estudio 20 m2, con terraza solàrium 12 m2. Precio: 48 mill. • Z. El Colomer. Sup. 136 m2, 3 dorm., baiio, aseo, calefacción a gas, estudio 20 m2, cocina-office, sal.comedor 26 m2 y jardín privado. Precio: 48 mill.

ALQUILER • Apartamentos con o sin muebles. Varias zonas St. Cugat, 1 dorm. doble, com.-sal, coc. baho compl., traza. A partir de 45.000 ptas./mes. • Z. Centro. 3-4 dorm., com.-sal., c o c , bafio compl., aseo, calefacc, park. Buen estado, exterior, sol. 85.000 ptas./mes. • Z. Centro. 4 dorm., com.-sal., coc, 2 banos, trza., parket. 80.000 ptas./mes. • LOCALES Z. Centro, a partir de 60 m2. Muchas posibilidades. A partir de 70.000 ptas./mes. VENTA • Ctra. Cerdanyola. A reformar, 3 dorm., com.-sal., c o c , bafio compl., balcón. 12.600.000. • Z. Golf. 3 dorm., amp. sal.-com., coc-off., 2 b., gran trza. Muy buen estado. 33.000.000. • Cerca Monasterio. 4 dorm., com.-sal., 2 b., balc T/reformado, muy b. estado. 20.400.000. • La Floresta. J t o . FGC. Terreno 350 m2, 4 dorm., com.-sal., c o c , 2 b., desp. Mucho sol y vistas. 40.000.000

rrv¥EW-wm F I N

C/ Plana Hospital. l o * T e l . » 3 67-47 2 S «

A NT

F I N

• Can Trabat. Casa individual 2 habitariones, comedor con chimenea, cocina y bafio. Trastero y bodega. Solar 238 m2. Fabulosas vistas y mucho soL Todos los servicios de alta. Precio: 14 millones. • Jto. Estación. Piso alto 70 m2, 3 hab., saL-com., coc. y b. completo ref., trza., sol t/dia. Precio: 17 MilL • Mira-soL Torre individual 100 m2, 4 hab., saL-com., coc. reformada, bafio completo reform. y aseo, garaje cubierto. Solar 340 m2. Precio: 32 Mill. • Junto al Pinar. Parcela 975 m2. Calificación 20 a/10. Es edificable en el acto. Precio: 30 Mill. • Junto al Pinar. Casa indiv. 4 hab., com., coc. y b. completo. Solar 685 m2. Z. Alta y soleada. Precio: 40 MilL • Sant Domènech. Atico dúplex seminuevo, 132 m2, 3 hab., + estudio, sal.-com., coc.-office, bafio completo, trza., sol y vistas, piscina, parket calef., pàrking. Precio: 125.000 ptas./mes. • Sant Domènech. Bajos de 100 m2, 3 hab., saL-com. 30 m2, coc.-off„ bafio completo y aseo., calef., jardín priv. 100 m2, pàrking, servicios de alta. Precio: 130.000 ptas./mes.. • Vinyet-Coí. Europa. Piso nuevo a estrenar, 4 hab. c/armarios, sal.-com., coc-off. tot. equip., b. comp. y aseo c/ducha, trza., jard. y piscina comunitària, pàrking + trastero. Precio: 150.000 ptas./mes.

ALQUILERES • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com. Sal. - Coc. - 2 Dorm. Calef. - Ase - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc comun. - 110.000 • Coll Fava: Bajos con terraza. Nuevo a estrenar. 85 m2 - Com. - Sal. - Coc - 3 Dorm. - Bafio. - As. con ducha - Ase. - Calef. - Jard. y Pisc. comun. - 120.000 • C/ LI. Companys: Apto. amueblado - 45 m2 - Com.-Sal. - Cocam. - 1 Dorm. - Bafio -65.000 • C/ Monasterio: 100 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 4 Dorm. - 2 Ban. - Calef. - Ase. - 65.000 • C/ Oriente: 60 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Bafio - Trast. - Pk. 1 Coch. - 65.000 • P. del Hospital: Amueblado - 65 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Bafio - Ase - Calef. - 75.000 • Coll Fava: 85 m2 - Com.-Sal.- Coc. Off. - 3 Dorm. - Ban. - Aseo con ducha - Calef. - Ase. - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comun. - 110.000 • C/ Joan Oliver: 70 m2 - Com.-Sal. - Coc. - 2 Dorm. - Calef. - Ase - Pk. 1 Coch. - Jard. y Pisc. comun. - 100.000 ital. 4 1 • Tel. 9 3 5 8 9 0 3 0 7

/ F. M a r i à

6 9 - 93 6 7 4 24 6 9

L T I • La Floresta. PI. del Centre. Magnífica casa 2 plantas, 180 m2 + 700 m2 parcela, piscina. Inmejorable. 57.750.000. • Parc Central. 135 m2, obra nueva, 4 hab. dobles, salón 40 m2, cocina-office. Impecable, z. comunitària c/piscina, plaza de pàrking. 54.600.000. • Parc Central. Obra nueva, dúplex, 4 hab., acabados de calidad, jardín, pi. pk desde 39.150.000. • PI. Augusta. Piso 170 m2, 4 hab., estancias muy amplias, saL-com. 40 m2, coc-off. 48.700.000. • Av. Lluis Companys. 3 e r piso, 70 m2, 3 hab., b. salón, cocina, ascensor. 21.750.000. • Detràs FGC. Piso de 4 habitaciones a reformar. 17.500.000. • Cerca Squash . Piso para entrar a vivir, 3 hab., bafio, salón independiente y cocina. 17.990.000. • Bella terra. Casita 3 hab.+ bafios, salón c/chimenea, b. jardín, b. comunicada, b. orientación. 47.700.000. • À. Guimerà. F. seminueva, 3 hab., b. y aseo, amplio salón, trza., pi. pk, trastero, acab. edad. 36.950.000.

ÍÀV. RÍUS i Tauiet. 33 •

• 362 - Monasterio. Piso 90 m2, 4 dormitorios, bafio y aseo, cocina-office, lavadero, todo exterior, balcón 5 m2, todo reformado, alto, con ascensor. PVP: 20,5 M. • Torreblanca. Piso 65 m2, 3 dormitorios, ascensor. A reformar. PVP 14,7 M. • Vinyet. Planta baja 130 m2, 3 dormitorios, 2 bafios, 2 amplias terrazas, pàrking y trastero, zona comunitària. Todo reformado e impecable. PVP: 44,2 M. • 3 6 1 - Coll Fava. Atico 120 m2, 4 dormitorios, 2 bafios, cocina-office, suelos de parquet, terraza 15 m2, 2 plazas de pàrking y trastero, zona comunitària y piscina. A estrenar. PVP: 38,8 M. • 319 - Vinyet. Piso 150 m2, 4 dormitorios, cocina-office, terraza 10 m2, pàrking y trastero, zona comunitària con piscina, posibilidad de buhardilla. PVP: 43 M. • 367 - Rius i Tauiet. Piso 110 m2, 4 dormitorios (3 dobles), 2 bafios, salón 25 m2, cocina 15 m2, terraza 10 m2, suelos de gres y parquet. Para entrar a vivir. PVP: 29,4 M. • 373 - Estación. Piso 100 m2, 4 dormitorios, bafio y aseo, terraza 10 m2, suelos parquet, calefacción, pàrking 2 vehículos PVP: 30 M.

Rbta. del: Cetléfts: Z:::»::Tei.::iS3l:5a»; QOleei:

Tét^mm'WmrMmm::

E L L V E N T A DE T O R R E S • Z. Estación. 240 m2 solar, 50 m2 edificados. 37 M. • Z. Privilegiada. Adosada 190 m2, zona com., piscina. 44.20 M. • Z. Col. Maragall. Adosada esquinera, 170 m2, 93 m2 jardín. 46 M. • Mira-sol. Finca senorial, 280 m2, 800 m2 solar. 78 M.

PISOS • C/ Domers. 50 m2, estudi 1 dormitori. 16.000.000. • Rbla. del Celler. Àtic, 3 dormitoris. 17.000.000. • C/ Orient. 3 dormitoris, 2 ascensors. 19.000.000. • Pla del Vinyet. 84 m2, 2 dormitoris, 2 pàrquings, piscina. 35.000.000. • C/ Villa (Golf)- 100 m2, 3 dormitoris, 2 banys, parquing. 39.000.000. ADOSSADA • C/ Santa Rosa, 14. 170 m2, jardí, garatge (2 c ) , 3 dormitoris. 45.000.000. UNIFAMILIARS • La Floresta. Solar 1.200 m2, casa 90 m2. 35.000.000. • Mira-sol (5 min. estació), totalment restaurada. 39.500.000. • Valldoreix (Montmany). Solar 750m2, casa 255 m2 + terrasses, 89.250.000. • Mira-sol (Can Rosas) 500 m2, solar 1.400 m2, garatge (4 c ) . 160.000.000. C/ Santiaao

V E N T A DE P I S O S • Rubí. Casco antiguo. 56 m2 + trza. pk. 16.8 M. ALQUILERES • Ctra. Cerdanyola. 70 m2, 3 hab. Reform. 65.000. • Z. St. Francesc. Reformado, 4 hab. 80.000. • Estación. 90 m2, 3 hab. Reformado. 90.000. • Colomer. Adosada alto standing con ascensor, 4 h + estudio + pk 5 pi., jardín. 300.000.

R u s i f t o l , 3 2 • T e l . 9 3 6715 X Q J I Q

&/mmmmiO#*»

4 * Tet. 9 3 6 7 4 1 2 4 1 - 9 3 6 7 4 1 3 6 6

I M M O B I L I A VENTA • PISOS EN PARC CENTRAL. Acabados de alto standing. • Atico. 140 m2 útiles, 3 hab. dobles con armarios emp., 2 bafios, coc-off., salón comedor, lavadero, terraza 100 m2, 3 pi. de aparcamiento, zona com. con piscina y sala comunitària. . .85 M • Piso. 140 m2 útiles 4 hab. c/armarios emp., 3 bafios, cocina-office, salón-comedor 40 m2, lavadero, terraza 14 m2, 2 pi. de aparcamiento, comunidad c/piscina y sala comunitària. . . .55 M • Casa adosada en El Colomer. Planta sótano: 2 pi. pàrking, lavadero y plancha. Planta baja: salón-comedor con chimenea, aseo y cocina-office. Planta l a : 1 suite, 2 hab., y bafio. Planta 2": estudio, solàrium y excelentes vistas. Decoración y muebles a medida 58 M. ALQUILER • Piso c/ Xerric. 4 hab., 1 bafio, calefacción, recién pintado • Piso en Coll Fava. Nuevo, 3 hab., 2 b., parquet, park., trast, y piscina • Local. 80 m2. en c/ La Mina

85.000 110.000 80.000

TORRES

UNIFAMILIARS

• Valldoreix. Finca 3 anys, vivenda 200 m2, solar 400 m2, menjador-estar amb llar de foc, cuinaoffice, 4 dormitoris (1 suitte), 2 banys, lavabo, calefacció, garatge 2 places, traster i piscina. 54.000.000. • Mira-sol. En construcció. Vivenda 220 m2, solar 430 m2, menjador-estar amb llar de foc, cuinaoffice, safareig, 4 dorm. (1 suitte amb sortida a terrassa solàrium), 2 banys, lavabo, calefacció, marbre, parquet i garatge 2 places. 63.000.000. • Valldoreix. Nova per estrenar, 315 m2, solar 600 m2, menjador-estar amb llar de foc, cuinaoffice, gran estudi, 4 dormitoris (1 suitte amb vestidor), 3 banys, marbre, parquet, calefacció, garatge 4 places i cller. 79.000.000. • Valldoreix. Vivenda 300 m2, solar 1.600 m2, gran menjador-estar amb llar de foc, cuina-office, safareig, rebost, 5 dormitoris (2 suittes), 3 banys, estudi, sala de jocs, calefacció, aire condicionat, garatge i piscina. Molt bons acabats. 103.000.000.


H E R

I M D E S A

F I N Q U E S

PISOS • Rubí-Can Fatjó. Ref. 1151/A. Piso 60 m2, 3 hab., aseo y coc. impecables, galena, calefac, puertas de embero, ventanas de aluminio. Muy soleado. Ideal parejas. 7.600.000. • Rubí-Norte. Ref. 1403. Piso 60 m2, 3 hab., coc, bano y aseo impecables, gres. Muy soleado. 7.500.000. • Rubí-Ca n'Oriol. Ref. 1595. Piso 170 m2, 3 hab. (2 dobles), 2 b. , aseo y coc. impecables, 2 balcones, ascensor, calefacción, puertas de embero, ventanas climatizadas. Todo exterior. Impecable. 26.300.000. CASAS Y TORRES • Rubí-Ref. 2680. Vallès Park. Torre 107 m2, 3 hab., b., aseo y coc. nuevos, patio 500 m2, garaje 94 m2. 28.000.000 ptas. • Rubí-Centro. Ref. 3581. Preciosa casa 170 m2, 3 hab., bano, aseo y cocina impecables, terrazas, calefacción. Reformada tipo rústica. Impecable. Véala. 40.950.000. • Rubí-Can Roses. Nueva promoción de casas unifamiliares. 220 m2 + 90 m2 jardín, 4 hab. dobles, 3 b. completes y aseo, ascensor, garaje 2 pi. Acabados la calidad. Ultima casa en venta desde 33.500.000. Cervaotes. 5 2 . Rubí •

Tel. 9 3 6 9 7 45

VENTAS • Coll Fava. Àtico dúplex, 120 rr\2, 3 hab. (1 suitte), 2 b., sal.-com. 28 m2, coc, trza., buh. 30 m2 c/ trza. 25 m2, 1 pi. pk., jardín com. c/piscina. 45 mill. • Plaza Augusta. Piso 150 m2 útiles, 4 hab. dob., 2 b., sal.-com. 45 m2, coc.-off., trza., acab. l s calidad, perf. estado. 44.5 mill. Pàrking opcional 1.5 mill. • C/ Mariné. Piso 150 m2, 4 hab., (1 suite), 2 b., aseo, sal.-com. 40 m2, coc.-off. 25 m2, 2 trzas., 2 pi. pk, trast., z. comunitària. Comp. reformado, alarma, pers. elect, parket, aire acond. en sal.-com. 60 mill. • C/ Bergara. Piso 150 m2, 3-4 hab., 3 b., sal.-com. 40 m2, coc.-off., trza. 20 m2, 2 pi. pk, trast., z. com. c/ piscina. Comp. reformado, parket, aire acond. en sal.-com. 67 mill. ALQUILERES • C/ Santa Teresa. Apartamento 65 m2, 2 hab., 1 b., sal.-com., coc, trza. 8 m2, 1 pi. pàrking, trastero, zona com., con piscina. 105.000 ptas./mes.

62

Octavià. 8 - Tel. 93 675 43 02 - 93 674 57 04

F I N D PISOS • 888- Ctra. Cerdanyola. 78 m2, com., coc ref., 3 h. (antes 4), 1 b., calef. radiad., ascensor, gas natural, ocupadón inmediata. 18.200.000. • 897 -Av. Lluís Companys. 75 m2, com., coc, 3 hab. (2 ext), 1 b., ascensor, soleado, 19.500.000. • 923 - Pla del Vinyet. 80 m2, trza. 25 m2, cm., coc, lavadero, 2 h., 1 b., parquet, calef., 1 pk, trast, pisc. com., solo estrenado. 33.600.000. • 785. Z. Golf. Sal.-comed. 30 m2, coc, 3 hab., 2 b., tza. 10 m2, 1 pk, trast., jardín com. 34.500.000. TORRES A D O S A D A S • 919 - Z. Resid. 250 m2, garaje 2 c , sal.-com., coc, 3 hab., 3 b., aseo, estudio c/bano y trza., calef., etc. 53.000.000. • 921 - Z. P. Central. Esquinera, 240 m2, jard. privado 200 m2 c/pisc, garaje 2 c, trast., sal.-com. 40 m2, coc.-off., 4 hab., 2 b., aseo, estudio c/trza., impecable. 63.000.000. Av. Lluïs Companys. 8 - Tel. 9 3 « 7 5

33

55 - 93 58?

26

VENDES • Valldoreix. Unifamiliar 330 m2, parcela 1072 m2, 8 hab., 3 banys, cuina-offke 11 m2, terrassa 125 m2, jardí 1.000 m2, pàrking 4 places + traster. 78.000.000. C-923. • Mira-sol. Casa 300 m2, 5 hab., 2 banys + aseo, saló 30 + 10 m2, terrassa, park 3 pi. + trast, parquet, calef., a/a. 90.000.000 . C-879 • Estación. Pis 130 m2 , 4 hab., bany + aseo, saló 33 m2, terrassa 36 m2, park 2 pi., gas, calef., ascen. 37.000.000. P-2694 • Sant Cugat. Local cèntric i comercial. Uoguer:150.000 + IVA, Traspàs 3.000.000 . En ple funcionament. • Centre. Obra nova. 2, 3, 4 hab. i àtics. Des de 19.900.000. • Valldoreix. Terreny 465 m2 amb pianos visats. Carrer asfaltat. 26.250.000. T-159.

43

Dos de Maig, 2 5 . Tel. 9 3

589 84

OO

I N M A LLOGUERS • Pis. A prop Creu Roja, 3 hab., bany, calefacció, tot exterior. 60.000 + 1.200 comunitat. • Pis. A prop estació, 2 hab., tot reformat, calefacció, subministraments d'alta. 65.000 ptes. C. inclosa. • Pis. A prop estació, 4 hab., bany, aseo, tot exterior, calefacció. 90.000 ptes.. • Pàrking lloguer. C/ Sant Jordi. 11.000 ptes. VENDES • Àtic triplex. Cèntric, 120 m2, 3 hab.+estudi, parquet, calef., terrassa, 45 m2 exterior. 42.500.000 ptes. • Casa. El Colomer, adossada, 150 m2, 3 hab., + estudi, 2 banys, aseo, calefac, jardí 25 m2, llar de foc, pàrking. 45 milions. • Pis nou. A estrenar, a prop estació, 100 m2, 4 hab., 2 banys, calef., parket, pi. pàrking i traster. 37 milions. • Pis. Rius i Taulet, 120 m2, 4 hab. dobles, 2 banys, tot esterior, calef., parket, aire cond., terrassa, pàrking, 40 milions.

I

N

D E N

28 M. 32.8 M. 44 M.

• Torre. Al costat de Montserrat, solar 990 m2, casa 230 m2, pàrquing, celler. Impecable • Torre. Valldoreix, cèntrica, solar 866 m2, casa 150 m2. Per reformar

31,5 M. 50 M.

• Torre. Z. Estació Valldoreix, solar 1.000 m2, 7 dorm., 3 banys. Bon estat

64 M.

• Torre. Tibidabo, 7 dorm. (2 suites), 4 banys, lavabo, piscina climat Impecable

150 M.

• LOCALS, DESPATXOS, PLACES DE PÀRO.UINGS en diverses zones.

TE

I V E R

jATENCION! Magnifico piso de alto standing (ATICO DÚPLEX) CARACTERÍSTICAS > Puertas de roble • 240 m2 • Carpinteria de aluminio • 4 dormitorios (Climalit) (inicialmente 6 dobles) > Parquet • 4 banos completos ' Doble acristalamiento • Salón-comedor 60 m2 • 2 Pàrkings • Estudio 70 m2 > Trastero • Calefacción y aire ' Zona GOLF Sant Cugat acondicionado. Precio: 78.000.000 ptas.

C/ CastHleios, 3 1 • Tel. 9 3 6 7 5 1 8 AS

• Av. Lluís Companys. 90 m2, 3 habitacions, 2 terrasses amb sol, cuina i bany complets, galeria, calefacció, a prop de l'estació. 69.000. • C/ Gorina. 60 m2, 3 habitacions, cuina i bany complets. 55.000. • Baixada de l'Alba. 110 m2, 4 habitacions, cuina i bany complets, terrassa. 65.000. • Local C/ Adrià Gual (Roquetes-Can Magí). 76 m2. 60.000.

%°ggyggi»

VENTAS • Mas Janer. Torre con 3 habitaciones, bano + aseo, cocina espaciosa, garaje y jardín en perfecte estado. Para entrar a vivir. Precio: 38.5 mill. • Sant Cugat Casa de pueblo completamente reformada, 4 habitaciones + estudio, 3 banos, patio interior. Precio: 65 mill. • Valldoreix. Torre nueva construcción, 276 m2 y parcela 1000 m2. Acabados de calidad, 4 hab., 3 banos, garaje amplio. Buena zona. Precio: 68 mill.

589 35

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.

67-4 7 7

IMMOB.

76 - 93

589 42

05

&

VENTA • Z. Centro-Estación. 120 m2, ext., soleado, total, reformado, impecable, 4 hab dob., bano + aseo, salón-comedor, cocina + freg., trza, calefac. Para entrar a vivir. 25 mill. • Z. Centro-Estación. Av. Enlace. A reformar. Exterior. Bajos 76 m2, 3 hab., salón-comedor, bano, cocina + fregadero. Apto vivienda o despacho. 14 mill. ALQUILER • C/ Solsona-Graells. A estrenar. 93.000 ptas. Pk. opcional (+12.000 ptas). ESTABLECIMIENTOS • Bar-Restaurante en traspaso. Ocasión. Z. centro Sant Cugat, con todas las ínstalaciones, gran terraza, aire acond. 240.000 alquiler. Traspaso a convenir. SOLAR I N D U S T R I A L EN VENTA • Sup. 1.900 m2. Fachada Ronda, jto.túnel Vallvidrera/Chic. Edif. 3 plantas, 3.702 m2 de techo. P À R K I N G S EN V E N T A Y A L Q U I L E R V I U à . 1 - l o c a l 8 ( e n t r a d a per Dr. M u r i l l o , 21> • T e l . 9 3

674 88

OI

LLOGUERS Pisos • Rbla. del Celler. 41. 3 hab., bany, lavabo, saló-menjador, cuina, safareig, terrassa i plaça d'aparcament. • Nous per estrenar a Coll Fava. 3 hab., 2 banys comp., saló-menjador, cuina moblada, safareig, terrassa, pi. d'aparcament amb traster, piscina i jardí com. Des de 87.000 ptes./mes. • Rbla. Riba tallada. 100 m2, 4 hab., armaris encastats, bany comp., lavabo, saló-menj., cuina moblada, terrassa i plaça d'aparcament (opcional). 125.000 ptes./mes. Cases • Can Rabella (Mira-sol). 3 hab., 2 banys complets, cuina moblada, saló-menjador, estudi, plaça d'aparcament i jardí privat. 150.000 ptes./mes. Locals • Av. Francesc Macià. 55 m2, ideal per a negoci.

17

Passatge dol Celler, s/n • 9 3

589

49

44

- Empresa germano espanota de Serviaos Inmobiliarios -

VENDES • • • • •

• 93

Plata Octavià, 4 * 9 3 5 8 9 5 4 5 4 • 9 3 6 7 4 8 4 0 3

LLOGUERS

19. Valldoreix * Tel. 93

52

• Casa adosada. Esquinera seminueva. Sup. const 170 m2 jardín, 100 m2, 2 pk, salón, coc-offïce, aseo, lavad., 3 dormit, 2 bahos, estudio, terraza. 46.000.000 ptas. • Casa adosada. Esquinera junto FGC. Sup. const. 250 m2, jardín 110 m2, salón, coc-offïce, lavadero, aseo, 4 dorm., 2 banos, 3 pàrking, trastero.56.000.000 ptas. • Casa adosada. Zona Colomer. Sup. const 250 m2, jardín 35 m2, salón 35 m2 c/chimenea, aseo, cocoffïce, 2 pk, trast., lavad., 4 dorm., 3 banos, estudio, terraza, z. comunitària c/piscina. 57.800.000 ptas. • Casa individual. Cerca FGC Valldoreix. Sup. const. 300 m2, jardín 800 m2, 2 pàrking, trast, lavad., 2 banos, 4 dorm., estudio, salón, coc-office, z. com. c/piscina, frontón, columpios. 72.000.000 ptas. • Piso frente Kampió. Sup. const 110 m2, trza. 10 m2, salón, coc.-off., 4 dorm., 2 b., 28.500.000 ptas. • Piso Rius i Taulet Sup. const. 150 m2, trza. 15 m2, salón, coc-office, lavad., 4 dorm., bano, aseo, reformado, parquet, pàrking. 40.950.000 ptas. • Atico triplex. Zona estación. Sup. const 280 m2, 4 terrazas, salón c/chimenea, comedor, coc-office, lavad., 5 dorm., 3 banos, aseo, estudio, 2 pàrkings, trast, z, comunitària c/piscina. 84.900.000 ptas.

Inmejorable ubicación

Rambla M. Cínto Verdaauer,

23 M.

• Pis. C/ Bellaterra, 110 m2, 4 dorm., 2 banys, vistes, sol, pàrquing opcional • Pis. Z. Mercat nou, 3-4 dorm., 2 banys, 1 lavabo, pàrquing, traster, piscina • Pis. Cèntric, 135 m2, possible 200 m2, 5 dorm., 3 banys, pàrquing i trast, pisc

Av. Lluís Companys,

Valldoreix. 6 0 • Tel. 9 3 6 7 4 6 7 15 - 9 3 5 8 9 3 3 6 8

F I

VENDES • Pis. Cèntric, 4 dorm., 1 bany, 1 lavabo, ascensor, vistes

135. Àtic dúplex, 5 hab., 2 banys, menjador 45 m2, 2 places de pàrquing, terrasses. 73 M. 139. Àtic dúplex, 1 hab., bany, aseo, menjador 30 m2, estudi amb solàrium, terrassa. 30 M. 141. Pis 4 hab., bany d'origen, terrasa. Molt a prop de l'estació. 17,5 M. 143. Àtic, z. comunitària, 4 hab., bany, aseo, terrassa 80 m2, pàrquing. 45 M. 155. Torre amb piscina, 3 hab., 2 banys, menjador 29 m2, pàrking, 3 terrases. 42 M.

LLOGUERS • Ref. 133. Casa amb 3 hab., 2 banys, aseo, menjador 30 m2, pàrquing, trsa. 30 m2. 250.000 ptes./mes. • Ref. 154. Pis a prop estació, 4 hab., bany, aseo, menjador 32 m2, pàrking, terrassa. 120.000 ptes./mes.

mmim/mm. ••m.-mam.mí&m «* t«i* «3 :-«7"s mtïï* m,

TENEMOS LA VIVIENDA A SU MEDIDA jQué hacemos? Ofrecemos un Servicio de alquiler y venta de pisos y casas de alto standing. Nuestra selección cuida especialmente el buen estado de cocinas y banos. iCómo trabajamos? Nuestra filosofia de Servicio se basa en cuatro pilares bàsicos: • Calidad • Rapidez • Eficàcia • Trato y seguimiento personalizado iOónde operamos? En Barcelona, Pedralbes, Sarrià, Tres Torres, Eixample, Ciudad-OiagonaL Sant Just, SANT CUGAT, Castelldefels, Sitges y en el Maresme. «Nuestros clientes? Multinacionales, Entidades financieras y Consulados. ildiomas? Alemàn, inglés, francès, holandès, italíano, catalan y castellano. HEMOS ALOJADO A MAS DE 100 FAMÍUAS EXTRANJERAS A SANT CUGAT ï

:««^rairJ0:ijRSzisid«>ií«i:.8a.iTfaetdiiia. * T e t . 9 3 3 0 4 5 5 ZO


EIS I CANTONS

Guia Comercial guia pràctica ADVOCATS TORTOSA PUIG St. Bonaventura. 13 93 675 34 54 GARCIA JULIÀ Av Catalunya. 22, lr2a 93 674 41 64 EULÀLIA PINYOL Manel Farrés. 15 A [oc D 93 674 44 69 LI. GRIERA CABELLO Fces. Moragas. 5 3r 3a 93 674 44 94

BAR STOP Rius i Taulet, 56 93 5 8 9 1 2 99 CUE SANT CUGAT Bar Musical Sant Martí. 10 93 589 47 90 CABALLU PETIT Cerveseria 93 58914 56

BELLES ARTS CABANAS Santiago Rusinol, 54 93 674 06 49 CUGART Torrent Bomba, 14 93 6 7 4 4 3 90

ALUMINIS ALUMINIS GARRIGA Orient, 65 banos 93 675 29 02

ANTENES PARABÒLIQUES ANTENEX Angfc Guimerà, 93 589 22 47

BICICLETES CARDONA Valldoreix. 41 93 674 15 09 SUN BIKE Can Matas, 2 93 5 8 9 * 7 5 7

CARNISSERIES ARQUITECTURA FUSTER I FREIXA. ARQUITECTES. SCP. I ar.'nvi. 17. :. ••• 93 675 18 35 JORDI MERCADÉ C-eu. 6-8. ?r :-.i 93 589 65 61 608 49 45 19 DANIEL CALATAYUD

93 675 18 03 JORDI CUFI BORRELL A\ v.lll-1''

93 674 26 01 JORDI FRONTONS Av Rius i Taulet ' i 93 5 8 9 4 1 47 MARTÍ FINET MIRA Santa Mar a 38 3 2' 93 589 30 65 M. MAR EJAROUE Santa Mana, 38. 3r 2a 93 589 30 65

TUBAU LLI Torre. 14 93 674 12 85 TUBAU Mercat Torreblanca Parada 1-6 i 1-7 93 675 30 65

CONGELATS

• E N W M D I R I Í A ^ Ï O N S ^ H E R B O U R I S DIETÈTIC/

L'ILLA CONGELATS M. Pere San. Pda. 125 93 589 38 06

CLÀSSIC Av. Torreblanca. 2 93 674 19 03 EL PUNT Copes i sopars 670 5 9 4 0 01

ASSESSORIES DIGEST ASSESSORS Manel Farrés, 15 D 93 674 44 69

COPISTERIES ARPALI Valldoreix .45 93 674 96 02

TUBAU Passeig Rubí. 108 va'lüoreix 93 674 57 47 SAGARRA Er.davallada. 22 93 674 01 60

PRYCA Rubi-St. Cugat km 4 93 565 49 00

CENTRES PSÍQUICS TALLER JERONI MORAGAS Av. Viladelprat, 79 93 6 7 4 5 0 4 8

CERÀMIQUES

AUTOMÒBILS

T.M.G. Exp. i vendes Av. LI. Companys, 36 93 675 5 6 5 3

BALLS DE SALO PEPE ASENSIO Anselm Clavé. 14 93 675 4 9 3 7

BAR PICCOLO Valldoreix. 29 93 589 11 98

RODÓ Rius i Taulet, 6 93 689 82 80 CATALONIA CERÀMIC Sant Cugat- Cerdanyola, km 3 93 580 15 00 FOAP Rius i Taulet, 27 9 3 6 7 4 05 03 93 589 3 1 2 1

CLUBS DE VUNTANYA I ESPORT CLUB MUNTANYENC Plaça Barcelona, 5 93 6 / 4 53 96 CLUB NATACIÓ DE SANT CUGAT Cm Crist Treballador, s/n

SUPER-NATURAL Anselm Clavé, 1 Obert dissabte tarda 93 675 59 53

COPISTERIA THER Sant Antoni. 24 93 589 74 42

FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13 93 674 13 81 93 675 18 20

COPY-GRAFIC Can Matas, 8 93 675 36 53

FLORISTERIA L'AMAZÓNIA Or. Murillo, 8 93 590 60 71

OFINOVA Lluís Co-'Li.mvs. 18 93 675 23 73

CONSTRUCCIONS BELSCON XXI, S.A. Ptge. Font de Sant Ra!r el, 18-20, baixos Tel. 93 675 32 67 bdsconxxi@nexo.es

MIRA-SOL-MARI FLECA ARTESANA r\; T a Joan Borràs, 1 93 674 15 46

HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54 Valldoreix 93 674 75 98

CRISTALLERIES

ZOOM Centre de la imatge Santa Maria. 14 93 675 56 74

FUSTERIES ELECTRODOMÈSTICS PASQUAL GARCIA GUILLÉN Valldoreix, 44-46 93 674 71 64

FUSTERIA EBENISTERIA 93 699 67 48 93 674 70 68

TOBELLA MILAR Santiago Rusinol. 49 93 674 06 57 VILAR ELECTROLLAR Santa Maria, 20 93 589 02 71

ENSENYAMENT ESFERA D'ART Arts Plàstiques i Acadèmia. Sant Ramon, 21 93 675 91 44 PATUFET PARTICULAR Sant Jordi, 22 93 674 12 39

ESPAI LLUÍS RIBAS Plaça Gorina. 13 93 589 57 76 SALA RUSINOL Santiago Rusinol 93 675 47 51 CANALS GALERIA D'ART De ta Creu, 16 93 675 49 02 POU D'ART Balmes ,35 93 590 60 86

GIMNASOS ESPORTS ESCOLA THAU Vial Interpolar 93 589 81 08 CARME TALLEDA MÚSICA Martorell, 41 93 589 28 33

CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Cm. Crist Treballador, s/n 93 674 14 53 GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT Elisenda, 11 93674 61 72 GIMNÀS ST. CUGAT Anselm Clavè, 20 93 5 9 0 8 2 79

ENTITATS BANCÀRIES CAIXA DE CATALUNYA Rius i Taulet, 33 93 675 19 04

SANT CUGAT ESPORTS S L PI. Quatre Cantons 93 674 3 0 8 1

CAIXA DE SABADELL Plaça Barcelona, 8 93589 7512

SQUASH SANT CUGAT Sant Jordi, 33-35 93674 9862

CAIXA DE TERRASSA Valldoreix, 32 936753100

UESC Cànovas del Castillo, 9 93 675 23 90

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS Rbla. Ribatallada, 20 93 5 8 9 3 8 52

HAMBUflGUESERIES MC DONALDS Ct Comercial St. Cugat 9 3 6 7 4 4 6 54

ADMINISTRACIÓ N. 2. Major. 33 93 674 01 74

MAJIK Sant Jordi. 29 93 589 02 66

ESTILISTA P. RAMÍREZ Del Carme. 38 93 674 85 63

LUDOTEOUES SCOOTY LÚDIC Xerric, 8 93 590 6 1 8 9

MOBLES JARDÍ INDUBRUC Av. Ragull, 9-19 93 589 00 23

LLARS D'AVIS

MODA CONFECCIÓ

MIRA-SOL Victòna, 48 93 589 20 18

BENETTON Santa Maria, 21 93 674 85 02

LA FLORESTA Pearson, 36 93 589 78 00

BLUE MOON Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16.30-20.30 h 93 675 02 67

LES PLANES 93 675 51 05

LLIBRERIES PAPERERIES

CAMPMANY Valldoreix. 16 93 674 14 82 LA MODISTA Plana de l'Hospital 3-5 local 6

TRINITY Rbla. Can Mora, 1c 93 675 22 01

PAPELERIA LUFA C Valkloreix. 23 93 590 61 19

93 589 86 69

WALL STREET INST. Av. Lluïs Cornpav;s. • 93 589 60 72

LLIBRERIA MYTHOS Plaça Barcelona, 9 93 589 86 17

PEPA MARTIN Talles grans Valldoreix ?8 93 589 72 32

IMMOBILIÀRIES

INFORMÀTICA

TOT PUNT Sant Antoni, 19 93 674 00 97 MAR MOLES SANT CUGAT Can Fatjó dels Aurons C.:v^poamor.12 - Nau 3 93 675 51 08

VORAVIU Sant Anton. 25-:: 7 93 589 88 55

APPLE CENTER Plaça L'nio. 3 93 590 80 60 PROGRAM ACCÉS Rbla. Can Mora 18 93 675 15 56 VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Un»:; : 93 590 80 60

INSTAL·LACIONS A ZAMORA, S.L. Ms.Cinto Verdaquer 18 93589 2638 ' MANTSERV.SA Av. Catalunya, 18 93 674 60 58

ATELIER BLAU ••'.. ".*"*r-.U'ca. í 93 5S9 19 31

KAILA CENTER Del Sol, 22 93 590 05 41 SH-UET CONTROL Esperanto, 12 interior baixos 93 589 2 3 4 3

JARDINERIES GARDEN ROCAMORA Llaceres, 12 93 674 36 94

MASSATGES ESTÈT. SALUT NATURAL AMB LES MANS (SPA) Les Domes. 11 656 89 01 49

SUMINISTROS VALLDOREIX Mss.J. Verdaguer, 107 93 674 14 90

MENJARS PREPARATS ROSTIDORALA LLENYA OLIVÉ Sant Marti, 9 93 589 82 75

JOGUINES

JOGUINES NINS Villa, 9 93 674 13 96

LA PERLA Major, 3 93 674 01 38

MISSATGERS MRW Ildefons Cerdà. 4 93 590 26 80

ANFUS JOIERS Santiago Rusinol, 45 93 589 50 72 SANBER-5 Anselm Clavé, 20 93 674 45 71

ADMINISTRACIÓ N. 1 Valldoreix, 67 A

MOBLES DECORACIÓ CARRÉ MOBLES Fces. Moragas, 33 93 674 09 95 93 674 15 50

JUANI Xerric, 28 93 674 66 99 JEANLOUIS DAVID Raça Dr. Galtes, 5 93 675 61 70 PERRUQUERIA VERDI Castillejos, 11 93 589 53 54 TOT CABELL Av. Primavera, 7 - ent. 4a Cerdanyola 93 692 79 04

LEONELLI, S A COMPONENTS ELECTRÒNICS PER A MOTOCICLETES Av. Graells, 35 93 590 66 66 TALLER ELECTROSOL Sol. 19 93 674 36 88 TALLER MECÀNIC C P. CANALS Sant Llorenç. 27 93 674 63 62 TALLERS TORNER Plana de l'Hospital. 35 93 674 69 50 TALLERESMENA Pg. Torreblanca 13 93 674 53 01

TELEFONIA PESCA SALADA I LLEGUMS SALUMS Sant Antoni. 5C 93 674 57 52

AIR TELECOM x elefonia • comun.cacions Ctra. de Cerdanyola. 49 93 589 87 02

TINTORERIES FERRON Rius I Taulet, 20 93 674 68 47 PISCINES SANT CUGAT Enric Granados 10 93 589 25 29

POLLERIES

TINTORERIA ST. CUGAT Sant Antoni 1 93 674 11 82 TINTORERIA ST. CUGAT 'vr-t,agc Rusinol 35 93 674 11 83 TINTORERIA ST. CUGAT Rbla. Ribataliaoa. 34 93 675 22 28 TINTORERIA ST.CUGAT Av. Uu:s Companys. 2 93 674 41 67

VALLÈS NET Sant Ramon 4 93 674 89 18

REPARTIDORS OBJ. REGAL BOHEMA CRYSTALL Valldoreix. 49 93589 7202

MAILING VALLÈS, S.L. Mercè Rodoreda. 8 93 589 23 71

RESIDÈNCIES OBRES CONSTRUCCIONS CONSTRUALPA Santa Maria. 9 .1 r 1 a 93 589 0 1 5 1 STANZA Valldoreix. 10 93 6 7 4 6 5 98 PROMUSA Av. Torreblanca 2-8 5891732

ÒPTIQUES TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30 93 589 44 95

PARAMENT DE LA LLAR GENEVIEVE LETHU Villa, 6 93 674 03 16

RESIDÈNCIA 3a EDAT SANT SALVADOR Sant Salvador. 47 93 674 42 23

ROBA INFANTIL CUCARRÓ Santiago Rusinol, 30 93 674 55 80

ROBA PER ALA LLAR FALGUERA Villa. 1

93 675 24 01

PASTISSERIES

LA LIONESA Valldoreix, 79 93 674 07 71

SABATERIES

Francesc Moragas, 6 93 675 32 74 TATER'S Sant Antoni, 62 93 675 55 06

SEGURETAT PERRUQUERIES

CASAJUANA Galeries Sant Jordi Santiago Rusinol. 37 Major, 6 9 3 5 8 9 22 32

Francesc Moragas, 29 93 589 60 88

EGA MOBLES Cànovas del Castillo, 2

DISON ESTILISTES Martorell, 12

CARNÉIBOSCH

TRANSPORTS ASS. RADIO TAXI 935894422 93 675 51 51

VETERINARIS DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS, S.L. Urgències 24 h Sabadell, 23 Obert nit i festius 93 674 69 45 Tel. urgències 908 8 9 8 1 3 6 93 674 69 45 LA FAUNA Rbla. del Celler, 35-37 93 674 13 05 VETERINOS Rius i Taulet, 31 93 589 7 1 4 0

SÚPER HOGAR Plaça Octavià, s/n 93 589 89 99

REPARACIÓ DEL CALCAT SABATA SÀBAT Santiago Rusinol. 46 93 675 12 99

lli MIREIA'S Valldoreix, 33 93 674 9 9 4 0

FORMA'S Elies Rogent. 18 A 93 675 40 06

POLLERIA SANT CUGAT Me.Torreu anca.Pda. 1-5 93 675 13 8

mNWl·ln

FOAP Rius i Taulet. 27 93 674 05 03

MERCERIES JOGUINES MARGA Santa Maria, 44 93 674 1 5 3 2

MUSICAL ST.CUGAT Rosses 13 93 675 47 57

MES MARCS l'm;. :l.:;rados. 1 93 5S9 14 29

INSTITUTS BELLESA M ^ T ESTÈTICA P. RAMÍREZ Del Carme. 38 93 67485 63

GELATS ARTESANS LA JIJONENCA Major, 29 93 675 25 86

93 589 56 57

SPRINT IDIOMES Francesc Moragas 8 93 589 22 64

FOTOGRAFIA.VIDE0 93 674 79 68

CRISTALLERIA SANT CUGAT Av Lluís Cuinp.ii1',. - '' •' 93 674 13 98

HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 93674 1140

Veure pàgines 32-33

FOTO VÍDEO F.R.

93 589 00 14

HIDROCULTIUS

FLORISTERIES

GALERIES D'ART PAPIOL Venda i neteja Cànovas del Castillo. 4 93 674 65 00

VICAT 2 Cami Can Calders, 8 A 93 589 54 43

T.M.G. TALLERS Borrell. 6 Tel i Fax 93 674 34 75

EL PONT Girona, 3 93 675 01 75

-•L.:J. del Celler. 93

TUBAU M e i c i t Pere San "aiada '04 93 589 14 18

BELL & ASSOCIATS Plaça Barcelona. 11 93 674 17 84

LUCAS AUTOMOTIVE Ctra. Cerdanyola, s/n 93 589 20 00

CAL CRISPIN Santiago Rusinol, 23 93 674 03 08

GERD DIETÈTICA Plaça Pere San. 9 93 674 00 60

FERRETERIES

ASSEGURANCES « C E N T R E COMERCIAL J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona. 9 B 93 675 30 12

M.TERESA GREGORY PLANDOLIT Tota classe de llibres, tesis, fascicles, etc. 93 674 26 24 934170759

93 589 47 42

AIRTOUR Viatges per Catalunya amb avioneta Ptge. St. Salvador. 3. La Floresta 666 4 2 8 1 4 2 IBERPLAN VIATGES Valldoreix, 59 93 589 16 78 USSIATOURS Plana Hospital 93 589 6 1 5 0

AUX-VYD Av. Uuis Companys, 50 93 5 8 9 1 7 9 9

XARCUTERIES ALLERS MECÀNICS I COMPONENTS

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas, 26 93 6 7 4 0 6 1 1


ELS 4 CANTONS

35 H o q u e i

p a t i n s

A e r ò b i c

El Patí Hoquei obté la seva millor classificació en la història del club Cinquens a la taula, són a tan sols quatre punts de les places d'ascens Quan ja s'han disputat un total d e tretze jornades al grup " A " de Primera Catalana i quan falten dues jornades perquè acabi la primera volta, el Patí Hoquei Club Sant

Cugat segueix a m b serioses opcions de lluitar per les primeres quatre posicions a la taula, principal objectiu que s'ha marcat el tècnic Lluís Sànchez. Després de

guanyar dissabte a Vila-seca, el conjunt local porta set jornades sense perdre a la lliga. D e fet, els vermelM-negres només han cedit per ara tres derrotes.

Al.KX LÓl'KZ - Sant Cugat La victòria de dissabte del sènior masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat a la pista de l'Aiscondel Vila-seca per un clar 3 gols a 6 ha proporcionat que el conjunt santeugatenc aconsegueixi la millor classificació del primer equip en la història del club en la categoria mes alta on ha militat. Kls de Lluís Sànchez han passat a encapçalar la cinquena posició a la taula d'un total de setze equips amb 17 punts quan falten només dues jornades perquè finalitzi la primera volta a la competició. El sènior masculí és a sis punts del nou líder del grup "A" de Primera (Catalana, el Vilafranca, i a tan sols tres punts del tercer lloc, el Juneda. Els vermell-i-negres són a quatre punts de les dues primeres places, que donen l'ascens de categoria, a Primera Nacional Catalana. El Patí Hoquei Club Sant Cugat està fent disfrutar la seva fidel afició. Després de les primeres jornades en què els resultats no van acompanyar l'equip, que enguany estrena categoria, el conjunt santeugatenc no ha deixat de sorprendre amb una trajectòria que ha dut aquest e q u i p a no conèixer la derrota en les últimes set jornades del campionat. L'última vegada que el Patí Hoquei va perdre en aquesta competició va ser fa dos mesos, el 7 de novembre passat a la pista del Reus Deportiu. Aquesta ha estat, fins ara, la tercera i última derrota a la lliga. Les altres dues desfetes han estat al pavelló municipal davant

El Patí Hoquei Club fa Més de dos mesos qw no peni i comptí amb nr balanç. a l i lliga de set victòries, t r M M ^ i t m derrotes FOTO: XJtflUUMISA

el líder, el Vilafranca, i també amb un mal classificat Cornellà. Lluny del pavelló municipal, el conjunt local està obtenint resultats molt positius ja que dels 21 punts en joc n'ha assolit 13, amb un balanç de quatre victòries, dos empats i una desfeta. El tècnic del primer equip masculí de l'entitat, Lluís Sànchez, ha explicat que "portem una trajectòria a la lliga boníssima, però encara esperem que sigui més bona". L'entrenador ha afirmat que "tothom està molt concentrat, estem jugant al 100% de les nostres possibilitats i amb moltes ganes de fer-ho bé". Sànchez també ha reconegut que els seus ju-

gadors ja tenen ganes de tornar a jugar amb els dos equips que ara mateix ocupen les dues primeres posicions a la classificació: el Vilafranca i el Reus Deportin. El tècnic santeugatenc ha dit sobre això que "és cert que en tenen moltes ganes. Tenen una petita espina clavada". Dos xocs, dos triomfs Després de les vacances de Nadal, Lluís Sànchez va fixar-se com a objectiu més immediat guanyar els últims tres partits de la primera volta. Dissabte a Vilaseca van fer-se amb els dos primers punts, però ara han de vèn-

cer L'Hospitalet, a casa, i el Calafell, a fora. L'Hospitalet té 12 punts, cinc menys que els santcugatencs, mentre que el Calafell tanca la taula classificatòria en la setzena posició amb només 5 punts al seu compte. Una victòria davant aquests dos conjunts en teoria assequibles podria proporcionar als vermell-i-negres pujar algun lloc a la taula. L'enfrontament amb L'Hospitalet, corresponent a la catorzena jornada de lliga, es jugarà diumenge a les onze del matí al pavelló municipal. Per a aquest partit, Lluís Sànchez recupera el davanter Ruben Mufíoz, peça clau en el seu esquema.

Gimnàs Sant Cugat munta la II Convenció d'Aeròbic A.L. - Sant Cugat -

Per segon any no consecutiu, Gimnàs Sant Cugat organitza diumenge al pavelló de voleibol de Sant Cugat a Valldoreix sota el lema "Esport per a Tothom" la II Convenció d'Aeròbic Ciutat de Sant Cugat. El gimnàs santeugatenc també compta amb la col·laboració d'Ensenanzas Orthos i l'Ajuntament de Sant Cugat. El Ciutat de Sant Cugat s'iniciarà a dos quarts de deu del matí i finalitzarà a un quart de set de la tarda. Durant tot el dia es faran diferents classes dirigides per especialistes de primer nivell com els monitors de Gimnàs Sant Cugat, Marcc Sierra i Joan Carles Valls, i també hi prendran part Claudio Lima, Fidel Buika, Irene Pallarès. Israel Mallebré i Jessica Expósito, cedits per Ensenanzas Orthos, un centre que h a b i t u a l m e n t col·labora a m b Gimnàs Sant Cugat. Lucas Pérez, director de Gimnàs Sant Cugat, ha insistit en el fet que els professors que impartiran les diverses sessions de hip-hop, balls llatins, aerodanre i step "són alguns dels millors monitors que hi ha actualment a l'Estat". El C i u t a t de Sant Cugat t a m b é comptarà amb l'actuació d'un g r u p infantil de hip-hop d e Gimnàs Sant Cugat. La inscripció, que es podrà formalitzar fins al mateix dia de la prova, és de 4.950 pessetes. Lucas Pérez ha explicat que espera, com a mínim, repetir la xifra de 131 inscrits que es van apuntar en la primera edició, el gener de 1998. Pérez considera que "fa dos anys ja va ser un èxit" i desitja que enguany s'hi involucrin els ciutadans del municipi.


36

Esport»

U S / C A N T O N S Divendres. 14 de ^ener del 2000

Futbol

El Sant Cugat comença la segona volta rebent el tercer

::

Üí;

l'^j^ij·iij^iíiijil·jijijijij

;»ti2.; ||^|Ía||.||

|Úr|t|f'|l

jf^|:|]ii|a| ^{iïNp ; j^^Pj l^aftï|efef ' fa|;||bÍNp||M| É| J|ÍÍ|i||| : ||

Jornada 5

l|o|p|i6| A I . K X LÓI·I-.Z

- Sant Cugat -

vuit punts d e la zona d e permanència q u e a r a mateix encapçala el Granollers.

Kl Sant (iugat Ksport de Hans Schonhofer ha finalitzat la primera volta a Primera Catalana com a cuer de la categoria amb tan sols 15 punts i un balanç negatiu a la competició de quatre victòries -tres fora de casa-, tres empats i dot/e derrotes. Diumenge, l'equip vermcll-i-negre va tornar a perdre i ho va fer al camp municipal d'esports davant el Vilafranca per 2 gols a 3. Segons el tècnic del primer equip, 1 lans Schonhofer, el resultat final del partit "és injust. L'equip va fer un gran partit però vern tenir algunes errades puntuals que ens van costar tres gols seguits en un espai de temps molt curt".

Hans Schonhofer explica que "no ens queda un altre remei que continuar treballant. Ja fa unes quantes jornades que ho estem fent bé. El que no podem fer de cap de les maneres és llançar la tovallola. Cal buscar solucions". El

A la primera volta d e la IBga, el conjunt vermeD-i-iiegre només ha sumat I S dels 3 7 punts en j o e , s'ha convertit e n un dels equips més golejats d e la categoria i també, juntament amb el Prat, en l'equip menys golejador. EI Sant Cugat és ara mateix e n zona d e descens directe, a

tècnic ha afegit que "estic convençut que això canviarà, si no, no continuaria treballant".

El cos directiu i tècnic donen la baixa a Pedró Nacarino per baix rendiment

P e d r ó és baixa Aquesta setmana, el cos directiu i tècnic del Sant Cugat E s port va comunicar al Fins ara ju-

F u t b o l

gador del primer equip Pedró Nacarino que a partir d'ara ja no compta amb els seus serveis. Segons el tècnic, aquest jugador havia abaixat molt el seu rendiment en les últimes jornades, fet q u e conjuntament amb altres afers van decidir el tècnic a donar-li la baixa federativa. H a n s Schonhofer ha explicat senzillament que "era un jugador que no estava rendint al nivell que nosaltres volíem". Després d e la marxa voluntària ja fa més d ' u n mes del porter Juanjo Arévalo, aquesta és, d e m o m e n t , el s e g o n j u g a d o r q u e abandona l'entitat santeugatenca des que va iniciar-se la temporada. La greu lesió del capità d e l Sant Cugat Esport, Xa vi Jansà, que té un trencament de lligaments creuats de l'anterior del seu genoll esquerre, obliga ara el club a buscar un defensa. Jansà pensava retirar-se el juny del futbol en actiu. Quan falten de dinou jornades perquè finalitzi el campionat d e

§$kM ||#|fe|MI :ïl :

Jornada 4

Els de Schonhofer són a vuit punts de la permanència

^il^^^Í!l|Í § $ékjpjlg§ J|ilt|f

^^m^^^^M^^^^^m

?J ^ I ^ S l l I i l f llllpft ; li?iïiiü||||il||ï Jornada 9

| §s|bff iiji'ffliiiji^iiiliiij^^ |||||

MMiSjjiJ!!!

Gramenet 0 *#**#^

^ttSftff'il IlliíílPHIll

IllIiliSMÏ^Mliiiill ^^^pftÉH^ftl lliga a Primera Catalana, el conjunt local torna a jugar a casa aquest diumenge davant el tercer classificat, el Vilassar de Mar, que suma divuit punts més que els vermell-i-negres. Per aquest partit, Hans Schonhofer pensa continuar apostant per les bones m a n e r e s d e l j u v e n i l d e l club, César Sanahuja.

Per aquest partit, Schonhofer espera continuar anotant gols com en les dues últimes jornades on el Sant Cugat Esport ha marcat un total de sis gols, mentre n'ha encaixat quatre. El tècnic espera aconseguir un parell de victòries consecutives que trenquin definitivament amb la crítica situació de l'equip a la taula.

s a / a

Jocs

El Winterthur perd de forma injusta a la pista del líder el segon partit de la lliga fora de casa

Escolars

El Ciutat d e Sant Cugat, el 13 de febrer

EI segon equip que anota més gols al campionat rep elpenúltim, el Maxon "B "

À.L. A.L. %&$$g?$ï&y:$

- Sant Cugat -

I .T'S Winterthur Sant Cugat no va merèixer perdre diumenge a la pista del líder del grup sisè de Primera Nacional "A", ÍT'S La 1 tiión-I -as Palmas. L'equip santcugatenc va caure per 3 gols a 2, tot i que, com a mínim, cl resultat més just hauria estat un empat. L'entrenador-jugador del Winterthur, Jaume Estrada, ha explicat que "hem tornat a demostrar que podem plantar cara a qualsevol equip" a banda d'assegurar que "el I -a l Inión no ha demostrat ser millor equip que el nostre". Els vermell-i-negres van errar massa de cara a porteria i aquest fet els va costar el xoc. "Hem fallat molts gols clars. Avui no hem tingut sort de cara a porteria com altres dies. El més important és que creem ocasions de gol i la veritat és que així ho estem fent fins ara", ha explicat el tècnic. L'estadística està al costat de l'equip local que continua, una jornada més, sent el segon equip que anota més

•* + "

A*

.v**

Li amoti M t * J M M Estada i li aista del líder els ha fet penin n i lesfcié > >* t*ula FOTO: EDUAM HUUNYB

gols després del Vilassar de Mar. Els santeugatencs han marcat després de dotze jornades un total de 58 gols. Aquesta derrota -la segona fora de casa al campionat- ha provocat que els santeugatencs perdin un lloc a la taula en detriment del F C Barcelona "B", que va apa-

llissar el Centelles per 8 gols a 2. Ara, l'FS Sant Cugat és sisè a la taula i tres punts del cinquè, l'FS Babar-Català. Tot i que el conjunt vermell-inegre havia apallissat els seus adversaris en les últimes tres jornades, Estrada no es mostra gens preocupat per aquesta desfeta ja

que "la línia del Winterthur en les últimes jornades de lliga està sent molt bona". El Winterthur juga dissabte a partir de les set de la tarda al pavelló municipal la penúltima jornada de la primera volta davant el Maxon "B", catorzè i penúltim classificat.

La primera edició del Cros Ciutat de Sant Cugat d'Atletisme se celebrarà, finalment, el proper 13 de febrer, segons ha confirmat l'organització d'aquesta prova. Aquest certamen compta amb l'organització conjunta de l'OM E T (Oficina Municipal d'Esport per a Tothom) i les seccions d'atletisme i esquí del Club Muntanyenc Sant Cugat. La cursa tindrà lloc al parc de la Pollancreda. El Ciutat de Sant Cugat és una de les cinc proves puntuables per al Campionat Comarcal de Cros, que munta el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Dues són les curses que ja s'han celebrat: la primera va ser a Terrassa el 4 de desembre passat i la segona a Rubí el 19 de desembre. A banda del I Cros Ciutat de Sant Cugat també s'han de celebrar dues proves més, que seran aquest diumenge a Castellbisbal i el 13 de maig a Viladecavalls. /A.L.


Esports

ÍLS /CANTONS Dkttitim, 14 de gener del 2000

Futbol

sala

37

Tennis

L'Olïmpyc deixa de ser colíder en caure a la pista del tercer

Alex Corretja comença la temporada Després de sis jornades sense perdre, elsflorestans encaixen la segona derrota a la lliga amb victòria El Rubí F S i el Sícoris Club d e Lleida han estat, fins a r a , els dos únics equips capaços d e derrotar al campionat d e lliga l'Olimpyc La Floresta, que dissabte va

perdre per 8 gols a 2 a la pista del tercer, el Sícoris Club. Després d e tretze jornades disputades, els florestans han perdut els tres primers punts de la campanya

lluny del pavelló municipal. Els d'Àngel Ruiz, segons a tres punts del líder, l'Arfa5 d e Barcelona, reben d e m à a la tarda, el M a n r e s a , vuitè a la taula.

es van deixar notar. Ès més, Ruiz ha afirmat que "tot i les cinc baixes, hauríem pogut guanyar". Amb les baixes dels lesionats Jordi Reixach, Jordi Aranda i Carlos Rueda, amb cl sancionat Ventura i amb Jairo, que arrossegava una grip, l'entrenador florestà va convocar dos jugadors del segon equip: Rafa i Martí. Àngel Ruiz. creu que la curta plantilla del primer equip no acabarà passant factura a final de temporada perquè "podem comptar amb dos jugadors del filial que ho estan fent molt bé, així que les baixes estan més que cobertes.

Al.KX Lól'KZ - Sant Cugat Després de sis jornades sense conèixer la derrota al campionat de lliga, l'Olimpyc La Floresta va caure derrotat a la pista de l'actual tercer classificat, cl Sícoris Club de Lleida, per 8 gols a 2. Aquesta ha estat la segona desfeta al grup cinquè de Primera Nacional "A"de les tretze jornades celebrades fins ara. El conjunt de la Floresta ha perdut també els tres primers punts de la temporada lluny del pavelló municipal. Malgrat la derrota, l'entrenador de l'Olimpyc, Àngel Ruiz, ha volgut matisar que el resultat és del tot enganyós i que el seu conjunt podria haver vençut si hagués aprofitat les ocasions de gol que va crear. En aquest sentit, Ruiz ha insistit en el fet que "no vam fer un mal partit. Vam fer una primera meitat molt bona però vam desaprofitar moltes ocasions de gol i així no es pot guanyar un partit. El Sícoris, en canvi, va crear deu ocasions i en va materialitzar vuit". L'entrenador de l'Olimpyc no s'ha mostrat preocupat per aquesta derrota perquè està convençut (jue, malgrat perdre, els seus homes van oferir una bona imatge. Aquesta derrota ha estat la més àmplia que ha patit l'Olimpyc La

L'Olimpycrepdissabte el Manresa ano la

Floresta aquesta campanya. La derrota de l'Olimpyc ha provocat que els florestans deixin d'ocupar el coliderat amb l'Alfa-5 de Barcelona, que ara és líder en solitari amb tres punts més que els d'Àngel Ruiz. Aquests, però, continuen segons a la taula, però el Sícoris el persegueix a un sol punt

de tomar a guanyar FOTO: EDUARD FMINUYES

i l'Èpic Casino, a tres. Amb aquesta jornada, ja són cinc les que l'Olimpyc ocupa la segona plaça a la classificació.

En partit corresponent a la penúltima jornada de la primera volta, l'Olimpyc rep dissabte a un quart de sis de la tarda el Manresa, vuitè classificat amb 15 punts. "Espero guanyar aquest enfrontament i d'aquesta manera seguir pressionant l'Alfa-5", ha explicat el tècnic florestà. Per aquest partit, l'entrenador del primer equip tan sols podrà recuperar dos jugadors: Ventura i Jairo.

Les baixes no es noten Segons el tècnic, les cinc baixes que presentava el seu equip no

H o q u e i

l ' n cop disputat aquest partit amb el Manresa, l'Olimpyc haurà de jugar dos xocs dificilíssims al campionat fora de casa: amb l'Alfa-5 i l'FS Almúnia. Ruiz adverteix que "esperem puntuar i no perdre l'actual situació a la taula classificatòria".

AL.

L'equip femení del Júnior debuta al Campionat de Catalunya d'Hoquei Herba dissabte a les quatre de la tarda a les seves instal·lacions contra l'actual líder a la Divisió d'Honor femenina i també vencedor del Campionat de Catalunya en les dues últimes edicions, el Club Deportiu Terrassa. Per a aquest partit són baixes segures Natàlia Maragall i la internacional Luci López, concentrada amb la selecció estatal. Al català hi prendran part els cinc conjunts catalans que disputen la lliga a Divisió d'Honor femenina, és a dir, el Club Egara, l'RC Polo, el C D Terrassa, l'Atlètic Terrassa i el Júnior. Aquest torneig cons-

tarà d'un total de deu jornades repartides en dues voltes, mentre que el sistema de competició serà el de lligueta: tots els equips participants s'hauran d'enfrontar entre si. El Campionat de Catalunya d'Hoquei Herba finalitzarà el 19 de març amb la disputa de la gran final, partit que jugaran els dos conjunts que un cop hagi acabat la lligueta ocupin les dues primeres posicions a la classificació. Finalment, els tres primers equips a la taula seran els qui assoleixin el passi per disputar la fase prèvia de la Copa Federació, que s'ha de celebrar del 24 al 26 de març. La fase final de la Copa Federació, en què es donarà a conèixer l'equip guanyador, tindrà lloc del 31 de març al 2 d'abril. L'entrenadora-jugadora del Jú-

E\ tennista santeugatenc Àlex Corretja ha iniciat la seva novena temporada tennística amb una victòria. El seu debuta l'A'FP de Sydney ha acabat amb un triomf amb el francès Cedric Pioline, quart cap de sèrie del torneig, per un doble 6-4. A l'hora de tancar aquesta edició, Àlex Corretja s'havia d'enfrontar en següent ronda al marroquí Hicham Arazi, que havia eliminat el jugador estatal Fèlix Mantilla. El tennista santeugatenc va ser en la darrera edició d'aquest torneig finalista en perdre la final amb el jugador dels Estats Lnits, 'Food Martin. El santeugatenc de 25 anys participarà després de l'A'FP de Sydney al primer Grand Slam de la temporada, l'Open d'Austràlia. Aquesta competició s'iniciarà el proper dilluns a Melbourne. En l'última edició d'aquest campionat, Àlex Corretja va caure eliminat en segona ronda pel tennista noruec Christian Rudd. En el d e c u r s d e l ' O p e n d'Austràlia es donarà a conèixer la llista de jugadors convocats per disputar amb l'equip espanyol de Copa Davis la primera eliminatòria del Grup Mundial, que s'ha de celebrar a Múrcia del 4 al 6 de febrer contra Itàlia.

h e r b a

El Júnior femení debuta al català amb l'actual campió, el Club Deportiu Terrassa - Sant Cugat -

A.I /

B Jwrier fearnà enceta el català pera ne obtida el seu ú N a lec a la SgarTOHWWFMBNYES

nior, Núria Olivé, explica que el principal objectiu del seu equip envers el Campionat de Catalunya no és altre que "el de jugar partits. Hem d'aprofitar aquests enfrontaments per acabar d'acoblar les jugadores juvenils que anirem incorporant al nostre conjunt i que han de ser jugadores molt impor-

tants per a l'equip". Olivé també ha dit que "aconseguir el passi per disputar la Copa Federació és una fita secundària. Assolir-ho, però, significaria jugar més partits i tornar a disputar xocs amb equips que seran rivals a la lliga de Divisió d'Honor i que ens hi haurem de jugar la categoria".

Després de l'última jornada a la lliga, el 19 de desembre, i fins ara, el cos tècnic del primer equip femení i el del juvenil femení han celebrat diverses reunions amb l'objectiu de treballar conjuntament per intentar que el primer equip salvi la categoria. En aquest sentit, Olivé ha ressaltat que ara mateix "la principal fita que ens hem de marcar és la de no perdre la categoria". El conjunt blau-i-negre no tornarà a jugar a la lliga fins al 9 d'abril, que rebrà la Universidat de Sevilla, setè a la taula amb 7 punts. En aquests moments el Júnior és últim en zona de descens directe, és a un punt de la promoció de descens i a cinc de la zona de permanència. Només queden set jornades de competició a la lliga. L'equip masculí del Júnior no va aconseguir el cap de setmana passat a Gijón el passaport per disputar la fase final del Campionat d'Espanya d'Hoquei Sala. A la fase de sector va acabar últim de quatre equips.


38

Esports

ELS/CANTONS Divendres, 14 de gener del >000

B à s q u e t

H a n d b o l

La UE Sant Cugat clou la primera volta rebent el Sedis-Mausa

La UE Sant Cugat està obligada a Els de Barbens, que només han perdut un partit a casa, hijuguen dos xocs guanyar grup segon de Primera Catalana. Els de David Barbens van apallissar l'últim a la taula, el CEB Sant Jordi de Rubí, per 2 6 punts de diferència. A r a els santeugatencs

La penúltima jornada de la primera volta va veure c o m el sènior " A " masculí de la UE Sant Cugat aconseguia la tercera victòria a domicili de la present campanya al

són setens a la taula, però a m b e l mateix balanç que el quart, el Club Natació Terrassa. Els dos propers partits a la lliga els ha d e disputar a casa.

L'equip d'handbol de la Unió Esportiva Sant Cugat rep diumenge a partir de tres quarts d'una del migdia al pavelló municipal l ' H a n d b o l Bordils, novè classificat amb 12 punts, cinc més que l'equip santeugateneque és en una perillosa dot/ena i antepenúltima posició. Aquest partit correspon a la darrera jornada de la primera volta al campionat. Per aquest enfrontament, l'entrenador Joan Sancho podrà comptar amb tots els seus jugadors, malgrat Armand Mora, Pablo Menéndez i Xavi Puig no estan al 100% de les seves possibilitats.

Al.l-A I ,( )!'!•:/ - Sant Cugat Kl sènior " A " masculí de la l nió Esportiva Sant (aigat \ .1 aconseguir dissabte passat la tercera victòria a domicili de la present temporada en vèncer el cuer del grup segon de Primera Catalana, el C K B Sant Jordi de Rubí. per 26 punts de diferència: 51 a 77. Desprès d'haver guanyat primer a la justa del I .leiila Basquetbol i posteriorment a la del ( ' B Caldes, els santeugatencs \".m c o m p l i r e n un derbi ijiic prometia ser, com a mínim. més emocionant. Kl balanç fora de casa és de tres victòries i cinc derrotes. I .'adversari dels santeugatencs tan sols ha guanyat fins ara 1111 dels catorze partits disputats a la lliga. Després de la penúltima jornada de la primera volta, la l ' K Sant Cugat ocupa la setena posició a la classificació amb vuit victòries i sis derrotes, el mateix balanç que el quart, el C l u b Natació Terrassa. l'entrenador \ crmell-i-negre David Barbens té molt clar que si ver i t a b l e m e n t el seu c o n j u n t vol mantenir-se als primers llocs de la taula haurà de guanyar molts més partits fora de casa, sense deixar d'assegurar els punts a la Sala Es-

AL. - Sant Cugat -

U UE tat Cagat amb un balanç de vuit victèries i fit tantes, ha de rebre des partits seprits a casa FITI: EHMB HUBNYB

colar "Guanyar fora continua sent la nostra assignatura pendent. Si volem estar a dalt a la segona volta hem de vèncer un mínim de set partits a fora". Barbens, però. vol continuar mostrant-se sòlid com a equip local, tot i que considera que "el calendari de la segona volta ens farà perdre més d'un

partit a la Sala Escolar". Fins ara, els vermell-i-negres tan sols han perdut un partit a casa. Dos partits difícils El sènior "A" masculí haurà d'afrontar les dues properes jornades com a locals. Dissabte a la tar-

da rebrà el Sedis-Mausa de la Seu d'l rgell, en partit corresponent a la darrera jornada de la primera volta, i després el visitarà el Bàsket Rubí. El Sedis-Mausa, sisè classificat, és, segons Barbens, que els ha vist jugar, "molt dur en defensa, que juga molt fort i que sempre ratlla la falta personal".

Si ara mateix finalitzés la lliga. la l ' E Sant Cugat perdria la categoria. Malgrat no és en zona de descens directe, però sí és un dels dos pitjors tercers classificats per la cua dels quatre grups de Primera Nacional, fet que l'obligaria a baixar a Primera Catalana. La seva situació a la taula és la següent: és a només un punt del Sant Q u i r z e i a tres del BM València. Per contra, el persegueixen a la classificació dos equips, Gavà i Cardedeu, a només dos i tres punts respectivament. Aquesta ctítica posició a la taula del conjunt vermell-i-negre l'ha dut el fet de perdre els tres últims partits que ha jugat a la competició.

V o i e i v o i

El C V Sant Cugat inicia la segona volta a m b l'objectiu de jugar el play-off d'ascens AL. - sant Cugat -

Kl líder provisional del grup "B" de Primera Nacional es desplaça dissabte a la pista d'un accessible CY Terol, que ocupa la vuitena posició a la taula de dotze equips amb un balanç a la competició de tres victòries i vuit d e r r o t e s . Aquest e n f r o n t a m e n t correspondrà a la primera jornada de la segona volta. Per aquest partit, el tècnic del sènior femení del Club Voleibol Sant ( Aigat podrà disposar de totes les seves jugadores. A l'anada, en partit disputat a Valldoreix, les santeugatenques van vèncer per 5 sets a 1. Zoran Nikolovski, el tècnic d'aquest conjunt, ha reconegut que l'objectiu de la segona volta no és

una altte que el de "lluitar per una de Ics dues primeres posiciuns que donen accés a disputar la promoció d'ascens de categoria". Per assolir aquesta fita, el tècnic ha afirmat que "si volem classificarnos hem d'intentar guanyar tots els partits que hem de jugar. L'objectiu és difícil, però no impossible". En aquesta segona volta, el CV Sant Cugat haurà de jugar a les pistes del CV Terol, CV Rubí, CV Santa Coloma, CV Universitat d'Alacant, AD Algar Surmenor i CE Hortons, mentre que al pavelló de voleibol de Sant (aigat a Valldoreix haurà de rebre el CV L'Illa Jordi, el CV Quart de Poblet, el C D Dolores i el CV Ciutadella. Desptés d'aquest xoc amb el CV 'Perol, el CY Sant (àigat li tocarà descansar i d'aquesta ma-

ti CV tat Cagat inicia la segona veKa a la pista d'm M l classificat CV «rai FITI: FJMMPJ FMINYES

nera perdrà el liderat. Segons Zoran Nikolovski, "la possibilitat de jugar el play-off d'ascens és a un 90% de les nostres mans". Amb tot, Nikolovski creu que "fins que no acabi la lliga, no se sabrà quins són els dos equips que es classificaran per jugar la promoció d'ascens.

Quatre equips igualats Kls quatre equips que molt probablement es disputaran aquestes dues places són el CV Sant Cugat, el CV Quart de Poblet, la Universitat d'Alacant i el CV L'Illa Jordi. Kl sènior femení del CV Sant

Cugat haurà de jugar a casa amb tots els equips amb l'excepció de la Universitat d'Alacant. Segons Nikolovski, l'equip que té un calendari més difícil és el CV L'Illa Jordi. El tècnic ha afirmat que "el sènior femení és molt conscient del que hi ha en joc. Estan treballant molt bé".


Esports

ELS^CArYIUNS Divendres, 14 de gener del 2000

E- $ : : P : : 0 R

T .•••l·ïmmMMM

FUTBOL

Preferent Benjamí

1a Catalana

15.00 jàbac-Sant Cugat (ds)

12.00 Sant Cugat-Vilassar de Mar (dg)

Preferent Pre-benjamí

2 a Regional

13.00 Fontetas-Sant Cugat (ds)

16.30 F Dosrius-Chess ES. (ds)

12.00 La Farga-Castellar (dg)

2 a Div. Femení

l a Divisió femení

3a Regional

12.00 PB Sant Cugat-Cunit (dg)

17.15 Olímpvc Floresta-Manresa (ds) 19.00 W. SantCugat-Maxon «B» (ds)

1a Divisió

Badia-Júnior

l a Catalana 19.00 VE Sant Cugat-Scdis-Mausa (ds)

l a Div. C a d e t

3a Catalana «B»

13.45 CEF Sant Cugat-N. Terrassa (ds) 17.45 PB Sant Cugat-Jabac (ds) 11.00 Júnior-Can Fatjó (dg)

19.00 B. S. Cugat «A»-Yilanova V. (ds) 17.30 UF. S. Cugat «B.-Creu Sabadell (ds) 19.30 Escolapis-B.Sant Cugat <>B» (ds) 17.00 B. Sant Cugat «B-JM Claudina (ds)

2a Div. C a d e t

2a Catalana femení

Sant Cugat-Terrassa (dg) Badia-PB Sant Cugat (dg) Can Rull-Sant Cugat (ds) Ripollet-Mira-sol-Adesa (ds)

18.30 APB-l'E Sant Cugat (ds)

2a Cat. Juvenil f e m . 19.30 UF. Sant Cugat-Vilamajor (ds)

P r e f e r e n t Juvenil

2 a Catalana Cadet

18.00 Sant Cugat-Lleida (ds)

18.00 VE Sant Cugat-BM Barberà (ds)

1a Div. Infantil 15.00 San Cristobal-PB Sant Cugat (ds)

Júnior 16.00 VE Sant Cugat-S. Bonanova (ds)

P r e f e r e n t Infantil

Júnior femení

18.00 FC Barcelona-Sant Cugat (ds)

18.30 SA.FA. Horta-IE Sant Cugat (ds)

2 a Div. Infantil 11.30 Terrassa-Sant Cugat (ds) 16.00 PB Sant Cugat-Matadepera (ds) 10.00 Mira-sol-Adesa-Can Ortach (ds) Industrial-Júnior

Cadet

1a Div. Aleví 09.00 Sant Cugat-San Cristobal (ds) 11.15 PB Sant Cugat-Badia (ds) 16.30 San Lorenzo-Sant Cugat (ds)

Cadet femení 10.30 SA.FA. Horta-UE Sant Cugat (ds)

2 a Div. A l e v í l a Div. Benjamí 10.00 PB Sant Cugat-Sant Cugat (ds)

Granollers-Sant Cugat «A» (dv)

Femení Sant Cugat <>B«-NewSporc(dl)

12.45 SESE- CV Sant Cugat 12.45 Granollers-CV Sant Cugat »B>

16.00 Centelles-Les Planes (ds) 19.00 Pony's -Sant Cugat (ds)

Cadet Montjuïch-Sant Cugat

Femení base

HOQUEI

15.15 Pallejà-\V. Sant Cugat (ds)

PATINS TENNIS

2a Div. Juvenil

l a Catalana

11.45 Olimpyc Floresta-Castellar (dgl 14.00 \V. Sant Cugat-Artextil (ds)

11.00PH Sant Cugat-Hospitalct (dg)

Fèmines

3a Divisió

21.00 PH Sant Cugat-Sant Feliu (ds)

18.00 Collbató-Mas Janer (ds)

Júnior

Cadet

15.30 PH Sant Cugat «A»-S. Ramon (ds)

2 a Provincial l'F; Sant Cugat-Ripollet Mollet-UF, Sant Cugat

17.00 CP Vilafranca-PH St. Cugat (ds)

Juvenil

Infantil

Infantil

VE Sant Cugat-Parets

12.00 Olimpyc Floresta-Les Corts (ds) 12.00 VV. Sant Cugat-Pallejà (ds)

20.15 Mataró-PH St. Cugat«A» (dv) 14.00 PH Se. Cugat«B.-Sant Ramon (ds)

Aleví

Aleví

Infantil Can C Tcrrassa-1'F. Sant Cugat

PETANCA

16.30 Mataró-PH Sant Cugat (ds)

Olimpyc F"loresta-A. Manresa

Benjamí

2 a Divisió Pomar-Sant Cugat

HANDBOL

P re benjamí

4 a Divisió Martorell-Les Planes

1a Divisió masc.

12.00 Badalona-PH St. Cugat «A» (ds) 11.00 PH St. Cugat «B»-Igualada (ds) 15.00 Capellades-PH Sant Cugat «C. (ds)

12.45 VE Sant Cugat-Bordils (ds)

4 a Div. femení Molins de Rei-Mira-sol

2 a C a t . Juvenil f e m .

5 a Divisió

ESQUAIX

19.30 Vilamajor-UE Sant Cugat (dg)

2a Catalana Cadet

l a Nacional «A»

1a Provincial VE Sant Cugat-F". Sabadell l E Sant Cugat «P»-Els 8 de la Garriga

Juvenil

17.15 Granollers At.-l'E Sant Cugat (dsl

SALA

TAULA

13.00 VV. Sant Cugat-Joviat (ds) Olimpyc Floresta-Castellar

1a Catalana Cadet FUTBOL

Veterans

Axxon-CV Sant Cugat

12.00 PH Se Cugat <.B»-Igualada (ds) PH St. Cugat «A» (descansa)

12.30 Viladecans-UE Sant Cugat (ds)

CN Sabadell-Sant Cugat -B» (dv)

Cadet femení

Infantil 19.00 Ripollet-UE Sant Cugat -A» (ds) 16.30 Sant Pere-l!E Sant Cugat «B» (ds)

12.00 Can Trias-Júnior (ds) 12.00 Juventut 25-PB Sant Cugat (ds)

3 a Categoria

17.30 CV Sant Cugat-Esplugues (ds)

2a Div. f e m . «B»

Sant Cugat-Andalucia PB Sant Cugat-Mercantil

1a Nacional femenina

Juvenil femení

Olimpyc Floresta-Mampar Bruc Champion-Trinidad Nueva

BÀSQUET

Sant Cugat «A»-Anyos Club (dv)

1a C a t a l a n a

2a Divisió «A»

2 a Div. Juvenil

WOLEIBOL 17.00 CV Terol-CV Sant Cugat (ds)

09.00 Mas Janer «A»-Sant Esteve (dg)

1600 Júnior-Cascellbisbal (ds) 12.00 Rubí-PB Sant Cugat (dg) 17.00 R. Llorens-Mira-sol Adesa (ds)

09.15 10.00 16.00 12.15

1:

Mira-sol-F"atima Prat-At. Sant Cugat

l a Categoria

6 a Divisió

Caldes-Sant Cugat «A» (dv) Sant Cugat «B»-Badalona (dv)

At. Sant Cugat-Concotdia Sant Cugat-At. Cerdanyola l". Ripollet-Sant Francesc

2a Categoria

18.00 VE Sant Cugat-Barberà (ds)

R E S U

FUTBOL

P r e f e r e n t Infantil

l a Catalana

Sant Cugat-Damm

Sant Cugat-Vilafranca

2-3

2 a Div. Infantil

4-3

Sant Cugat-Can Fatjó Badia-PB Sant Cugat Can Rull-Mira-sol

2 a Regional Can Rull-La Farga

3 a Regional Mira-sol Adesa-Can Boada

3-0

PB Sant Cugat-R. Llorens

suspès

Veterans Sant Cugat-Martinenc

3-5

2 a Div. Juvenil Lumen-Sant Cugat Can Boada-PB Sant Cugat

6-1 0-3

FUTBOL

1-1 9-2 1-

Sícoris-Olímpyc Floresta La Unión-W. Sant Cugat

1a Divisió

3-2 descansa

2 a Div. A l e v í PB Sant Cugat-Fontetcs

2-3

2 a Div. Femení Sant Boi-PB Sant Cugat

0-1

Sp. Prat-Olimpyc Floresta

1a C a t a l a n a

PB Sant Cugat-Can Rull Mira-sol-Adesa-Tibidabo

2-9 4-2

Sant Jordi-UE Sant Cugat «A»

PB Sant Cugat-N.Terrassa

Program Accés E S C O L A D'INFORMÀTICA

Rbla. Can Mora, 18 Tel. 9 3 S 9 0 6 3 6 5 http://www.saiacces.comi

RUGBI 2-8

HOQUEI

3-1

Sant Nicolau-UE Sant Cugat

i! • M

2-9

59-24

LLUÍS GRIERA CABELLO

^

Francesc Moragas, 5 - 3rla

Q

Tel. 93 674 44 94

PATINS

Infantil 8-0

Cadet Sant Cugat-Hospitalet 3-6

Júnior PH Sant Cugat -Sant Ignasi

26-1

Juvenil Sant Celoni-PH St. Cugat

ajornat

BÀSQUET

Infantil

2a Div. Cadet

PH St. Cugat«B»-Sant Josep 14-4 PH Sant Cugat-Castellet.. no presentat

^t*»ofc^ articles pera festes i llaminadures

c/Vnià,5.5ant

93 589 36 08

19-17

l a Catalana Vila-Seca-PH Sant Cugat

3-5 descansa

Espatreguera-VV. Sant Cugat

2a Catalana femení

1-10 3-3 4-4

3-2

Femení base

Escola Pia-VV. Sant Cugat Olimpyc Floresta

1a Div. Infantil

3-2

Prebenjamí PH St. Cugat «A>. -Malgrat Vilanova-PH St. Cugat «B» PH Sant Cugat «C» -Sitges

4-1

VV. Sant Cugat-Vallirana

Cadet

1-0

Juvenil f e m e n í

CV Sant Cugat-CN Sabadell

Centelles

BÀSQUET

Gasso Ripollet-St. Cugat «A» 54-74 Escolapis-B.Sant Cugat «B» . . . . ajornat

3-2

10-4 0-15

Cadet femení

2 a Div. f e m . «B»

1-5 9-0

3a Catalana «B»

1a Divisió masculí

Z-Z

2 a Div. Juvenil

P r e f e r e n t Juvenil

Benjamí Vïlanova-PH St. Cugat «A» Vilanova-PH St. Cugat «B»

Granollers-CV Sant Cugat

J. Cerdanyola-W. Sant Cugat

51-77

Aleví

WOLEIBOL CV Sant Cugat-Prat «A»

4-4

2a Divisió «A»

Castellar-Sant Cugat Sant Cugat-lndustrial

San Cristobal-Sant Cugat

8-2 ?i-Z

Chess-Sant Gervasi

3-2

2 a Div. C a d e t

26-25

Castellet-PH Sant Cugat... no presentat

1a N a c i o n a l « A »

1a Div. C a d e t Can Fatjó-PB Sant Cugat

Mataró-UE Sant Cugat

0-4

1a Div. Aleví Sant Cugat-Barberà PB Sant Cugat

SALA

SANCUfip ESPORTS,

TENNIS

TAULA

l a Provincial HE Sant Cugat-Ripollet

2 a Provincial l "E Sant Cugat-La Penya

2-4

935902680 mm.om

Rbla. del Celler, 23 • Tel. 93 674 72 15 PI. Quatre Cantons, s/n. • Tel. 93 674 30 81

4-3

I U A U D I Í M M Í M m 300 400


Esports

40

ELS / G 4 N T O \ S Divmdm, N de «eneí-fiti .W0

men-Caldes M.; Mil·lenan-Can Rull; La Farga-Castellar. Ripollet-Maurina; Tibidabo-Kscola Cerdanyola; -5 Sctembre-1 ,lann; LaPlanada-JuanXXllI.

FUTBOt Primera (Catalana

dir «A»; Caldes «A»-Sant Pere; (irtip Barna-Les(;orts; La l'nióC:crdanyola-Lleida; Ripollet «A»-Sterie'lcirassa;CIN 'l'errassa-Rubí; l'K Sant i:uj;at «A»-Sedis.

FUTBUSALA

Primera Nacional A GRUP 5

Andorra-Sant Andreu G r a m e n e t B-Igualada Peralada-Manresa Castelldefels-Santboià I'. Mafumet-Cerdanyola (iranollers-Ripollet Sant Cugat-Vilafranca Palafrugell-Vilassar Valls-Prat Júpiter-Masnou

Equip

PJ

PC

V

1'»

12

Andreu

liipnci

l1'

\ il.iss.n

I'l

Í.I.U.IOKlB

l'I

PP

CF

GC

Punt*

Segona Catalana G R U P 1 Femení

13epuradores-Camí Vell 7-4 Sant Andreu-Montserrat T. .2-2 Sant ( ^ i r / ^ J ú n i o r 2-5 Mira-sol Adesa-Can Boada . .3-0 Can Fatjó-Pueblo N u e v o T . .H-l San Pedro-San l^orenzo . . . .2-1 PB Sant Cugat-R. Llorens .suspès

Olesa « B . - C E S B 48-58 JM S. Ckrvasi-Sant Martí .32-44 L'Hospitalet-Viladecans «B» 74-59 Martorell-Santpedor 39-41

Castellbisbal-Rubí anul·lat Matadepera-I J es Fonts . .anul·lat

" s

l'I

l'erelada

IS IV

Ccrilain.ila \ 1 l'J

" " "

leualada

IV

,s

1' Mafumet

8

Castelldefels l ' i

-

Manresa

l'i

7

Masn,.,,

l'i

7

Equip

PJ

PC

PC

PP

CF

GC

Júiüiir

CCR-Bellsport Construccions-Vilanova . S. Nicolau-l JE S. Cugat . A P B «B..-Viladecans <A»

l'i

7

l'alafrnucll

IV

V

Ripollet

l'i IV

-

18

s

\mlorra

IV

-

IK

Sunl Ciliat l>>

1

15

La propera (16 de gener): Yalls-Júpitcr: Palarruncll-Prat; Sant CugatYilassar M.; (Granollers-Vilafranca; Pobla Mafumct-Ripullct; Castelldctels-Cerdanyola Matan'i; IVrclada-Santb<>ià;Gramenet-Manrcsa: Andorra-1 mullada; Sant Andreu-Masnuu.

PJ lli

PC 'I

Pf 1

PP 4

GF l'I

Hi

V

2

7.

16

1 ( I - I I J I I , . . | J I'

•'

J

s

>s

GC .'V 37

2-1 .7-0 6-1 4-1 4-3 3-2 1-5 .1-3 1-2 Pwnt*

iv

|l,

'i

(i

s

1

7

i

v

'•" 51

41

11

10

2h

11

I.II'UJ.IJ

IV

>

i

5

u

J"

:T

GC Punta li

23

Reus Deportin

15

III

1

2

75

42

21

Juneda

15

10

11

5

1,5

41

2(1

Monjus

12

9

I

2

72

.14

19

PH Sani r.ngal

13

3

3

58

K.

17

PP

CF

II)

1

1

80

31

31

Mollerussa

13

I llinipi. F. 1 2 9

1

2

SI

39

28

Hospitalet

15 13

4

4

5

44

51

12

Sicoris

9

0

3

57

54

27

Mamncnc

13

5

2

6

44

59

12

12

12

I

IS

Punts

PF

PC

'fcpie C a s i n o 12

7

4

I

Sil

:,2

25

Vila-sesa

11

5

0

8

49

52

10

ofesu

n

n

X37

059

l'ol. Andorra 13

0

3

4

55

40

21

Cornellà

13

4

2

7

45

47

111

4

2

7

39

43

10

2

I

71

18

38

CCK

is

n

hi 8

Almúnia

13

0

3

4

51

50

21

Ina Sant Just

13

II

1

2

SI

24

34

(lonstruceinns IS

1(1

liK.5

La Murça

12

fi

2

4

00

53

21)

Vendrell

13

5

4

o

42

48

III

MD-»-J

It

II

n

:t

l.í

16

33

l.'Hc·.pitjlet

13

9

(iSS

Manresa

12

4

3

5

38

38

15

L'Ksplu^a

13

4

0

9

44

63

8

Rubí

14

v

2

i

2.1

29

Belliix.n

13

9

lill

Indústria*

12

4

2

0

43

59

14

Ceniolell'la

12

5

1

8

29

45

7

Can ,'at|o

14

V

Santpiedor

13

8

532

21

Talleres

12

4

1

7

28

46

13

Vilanova

13

3

1

9

49

85

7

CKSB

13

l>

M7

M2

19

Corbera

12

3

2

7

36

43

II

Calafell

15

2

I

10

27

65

5

Sjnt Marti

13

s

vS4

Í16.S

18

C N Sabadell 12

3

2

7

39

55

11

APB

13

S

SliH

033

18

I'. Montserrat 12

2

3

7

41

68

9

\ilano\a

13

S

18

Rubí

12

I

4

7

57

5.5

7

Sant Nicnlaii

13

5

18

Hospitalet

12

(I

3

9

42

59

3

14

2<) 27

9

14

2S

7

San L o r c n / o IS

7

23

Depuradores 14

li

21)

Montserrat

V

20

14

16

Les Konts

14

5

14

.i

IS

10

\ iladceans • li- 12

5

Ii78.

17

R. Llorens

l'B S U H Cugat 14

2

lt

6

Mladceans "A" 12

S

021

17

i :.imi \ c i i

14

i

2v

I K S . Cun>l

13

3

772

16

Sant (Juir/c

14

1

IS

Martorell

13

3

Ii24

7(19

I' N'iiesn

14

1

JMS.ÍÍcnasi

13

3

S09

V95

La propera (16 de gener): (jmí Yell-Sant Andreu B.; Montserrat-Sant üuir/c; Júnnir-(iastellbisbal; Rubí-PB Sant Ciliat; PB Ramon Llorens-Mira-sol Adesa; Can Boada-OlimpicCan I-.itjó; PuebloNueinT.-l' San Pedró; San Lorcn/.o-Matadcperenc; Los l-'onts-Depuradurcs.

La propera (16 de gener): Vilanova-Sant Nicolau; Bellsport-Constniccions;Santpedor-(X:R; Viladecans«B»Martorell; Sant Martí-L'Hospitalet; CKSBJM Sant Gerv&si; Viladecans <A>-()lesa «B»; APB-l'F. Sant Cugat.

Primera ( ' a t a l a n a GRUP 2

11.

^

1

>

M

M

In 1"

'I 8 »

II 2 1

7 6 7

."I li 2v

_"! .'Ml 2'i

'.

2"

27

24

Caldes \ l

lv

5

4

7

2H

27.

l·i

20

12

lli

4

2

111

2=.

41

14

I... K.iiiijintJ

Hi

4

2

lli

27

14

IV

4 l

1 5

II IV

28 17

42 .12

PJ

PG

PE

GC

La l ' m ó n

12

1(1

I)

31 38

Vilassar M

13

9

2

Manaeot

12

8

1

Bareelona

II

7

1

Babar Català 12

h

4

W. Sant < a v a l l 2

6

1

58

Grana

12

6

(1

53

Montsant

12

5

2

53 51

PJ

PG

C l ) lerrassa II

1(1

PG

l.j k i u

12

8

PE

PP

GF

GC

Punts

PJ

PG

PP

PF

PC

Punt»

4

0

347

279

20

Kléel. Ciem

12

5

I

12

4

2

PE

PP

GF

GC

Punt*

48

1(1

21

Valdelu/

11

9

R. S m i c d a d

11

7

2

24

14

16

Sardinero

3

14

V

15

11

5

C l u b C a m p o 11

4

Ai. 'lerrassa

11

.1

11. Sevilla

11

2

RCl'olo

II

l

ClubhKara

II

2

13

52

Júnior

1]

2

8

28

La propera (9 d'abril): Júnior-Universidad Sevilla; R. Sociedad('Uit)dc('ampo; RC Polo-Club Kgara;Sardinero-Atlctic Terrassa; CD Terrassa-Yaldeluz.

42 19

Primera Divisó Masculí

16

Santl'ctc

14

II

l I USI.

947

25

Manyanet

12

V

I

2

324

281

IV

St Terrassa

14

10

4 1(111

803

24

Sarrià Ter

12

V

4

2

308

295

IV

Metalnos.

II

3

3

\n.lorra

14

10

4 KH5

969

24

Sani K s t e i e 12

7

0

5

317

312

14

L'Kselop

12

5

1

CN

lerrassa

14

8

I,

S'H

K5»

11

Ires ik \ I J V I . 12

d

2

4

lli

308

14

Llopart

12

3

lenlansola

14

S

d

928

930

11

Casrdlíi

12

5

3

4

294

283

15

Mav.n

II

2

14

H

6

995

979

22

<;KilíC;

12

(I

I

S

327

M<.

13

Sani Andreu 12

1

IKS. liqua-A-l l

8

6

983

940

22

Lamm.nl.is

12

5

3

4

514

313

13

Rubí .A-

14

7

7 IIIS2

10.14

21

B..rdiK

12

s

2

s

275

281

12

Les Corts

14

7

7

91H

21

\akiHU

12

5

ii

7

201

2S2

lo

(ItnpRarna

"

8

14

Equip

PJ PG

PE

PP

CF

CC

Atlètic 1952

1.1

At.'lerrassa

13

Júiüor

Punta

55

10

V

0

4

27

15

18

1

44

10

2

4K

13

6

4

3

36

18

lb

I

41

KHC

15

6

5

HoniKsogel

15

5

5

RCl'olo

13

6

912

La propera (15 de gener): Vilassar M. (descansa); Gràcia-Babar Català; Manacor-Barcelona «B»; MetalnoxMonsant; (;aldes-Llopart 3; Sant Andreu B.-1'.lèctrica (:iem; VV. Sant Cugat-Maxon -B»; L'Ksclop-Las Palmas.

2

Clublíiwra

13

4

7

C a n Salas

13

6

,1

Kimas

15

5

2

6

23

14

7

7

'*iV

90K

21

SanlUivce

12

*

Sjnt Mcdir - A - 14

d

8

9.V1

1009

20

I K S . Cimal 12

3

Línia 22

13

3

3

7

18

35

Caklcs-A-

IS

li

7

80.1

882

IV

(iaia

12

I

l'edralbes

13

I

3

9

11

4(1

C N Sabadell

14

5

9

945

9Í2

19

Cardedeu

12

I

Barceloní

13

I

2

l.k-id.i

IS

'ISO

'12.

IS

Kipvllet - A -

14

4

10

V7I.

KHX

S j m Jordi -A»

14

1

IS

7"'

1(122

s

282

524

H

:iii2

:!:):•

23

14

Castellar

IV

PJ

25

1

lli

Equln

26

7

2

Equip

Babar Català-Vilassar M. . . .1-5 F C Barcelona-Gràcia 8-2 Montsant-Manacor 3-2 Llopart 3-Metalnox 7-6 Elèctrica C i e m - C N Caldes ..6-5 Maxon B-Sant Andreu B. . . .5-5 Las Palmas-W. Sant Cugat . 3 - 2

Equip

Divisió d'Honor Femení

27

I'.

4

22-18 .23-23 .29-19 23-26 .27-26 25-22 33-28

Primera Nacional A GRUP 6

'. HPO^B «cíwA;:

27

M.n,:mj

li.

València-Sant Quirze Sarrià de Ter-Castelló . . . G E i E G - U E Sant Cugat . Bordils-La Roca Les Corts-Laminados . . . Tres de Mayo-Gavà Sant Esteve-Cardedeu

La propera (16 de gener): Ina Sant Just-I ,'Kspluga; Yilanova-( x>mellà; Rcus-Ycndrell; Monjos-Vilafranca; Martinenc-Calafell; PH Sant Cugat-Hospitalet; MollerussaAHa-seca: Geniol el Pla-Juneda.

La propera (15 de gener): Industrias-Alfa 5; Olimpic Florcsta-Manresa; Corbcra-Sicoris; Bellspoir-Èpie Casino; Rubí-N Sabadell; Tallers-La Murga; Montserrat-Andorra.

C M laldcs

Scdis |l.

Primera N a c i o n a l GRUPC

Sedis-CN Terrassa .67-81 Rubí«A»-Ripollet «A» . . . .90-81 Sf. Terrassa-U. Cerdanyola .80-62 .55-62 Lleida-G-rup Barna Les Corts-Caldes «A» . . . .60-59 Sant Pere-CN Sabadell . . .80-67 Sant Medir «A—Andorra .71-90 S. J o r d i - U E S . Cugat «A» .51-77

I

Ripollet

GF

.'7

5

Mil·lcnat:

64

27

6

l·ljii.l

PP

-"*

7

( JII Knll

1

29

II.

)uiciiiui2s

1

1(1

badia

I.IIIIICII

PE

PE

Alta 5

GC Punta

II

12

Equip

J.I.III \ X I I 1

PJ PG

11

PG

HAl·lOBOL

Juan W l l l - S a b a d e l l Barberà-La Romànica . . Badia-Lumen C a l d e s M.-Mil·lenari C a n Rull-La F a r g a Castellar-Ripollet Maurina-Tibidabo li. Cerdanyola-Juventut 25 Llanó-La Planada

liliidalio

Equip

6-0

PJ PG

Vilafranca

PJ

S e g o n a Regional (ÍRUI'5

IIJIIKIJ

Pol. Andorra-Tallers C

Equip

Equip

7

l'ut

lai Kar,K

3-1 4-4 5-5

15

Canonada

(iia.mlkrs

Sil'adell

57-54 .84-32 .59-24 .30-49

Èpic Casmo-Corbera C N Sabadell-Hospitalet La Murga-Rubí

S j n l A n d r e u 14

Sanl'cdro

Vills

Equip

Alfa 5-Almunia 7-4 Manresa-Industrias Garcia . .6-1 Sicoris C.-Olirnpic Floresta . .8-2

T e r c e r a Regional G R U P 14

IV

Santi».ú

\il.ihanca

PE

. . . .0-1 . . . .5-1 2-1 . . . .0-0 M. .4-2 2-0 . . .2-3 2-3 0-1 2-1

Vendrell-Vilanova 4-4 Vilafranca-Reus Deportiu . . .6-1 Calafell-Monjos 1-9 Hospitalet-Martinenc 3-3 VUa-seca-PH Sant Cugat . . 3 - 6 Juneda-Mollerussa 7-4 Sant Just-Geniol el Pla 5-3

H0QUBWCT1NS

1.1 12

La propera (16 de gener): Sabadcll-Barbera; I.a Romànica-Badia; 1 -u-

La propera (16 de gener): Andorra-Sant Jordi; CN Sabadell-Sant Me-

La propera (16 de gener): Cardedeu-València; Gavà-Sant Esteve; Laminados-Tres de Mayo; La Roca-Manyanet; UE Sant Cugat-Bordils; Castelló(iKiEG; Sant Quirze-Sarrià de Ter.

La propera (30 de gener): Júnior-At 1952; Rjmas-Club Egara; RC PoloPedralbes; Honigvogel-Barceloní; EHC-Can Salas; AL Tcrrassa-Línia 22.

Primera Catalana GRUP A Cornellà-L'Esphiga

8^3


Esports

41

ELS /CANTONS Divendres, 14 de gener del 2000

29

'l

19

Primera C a t a l a n a

Aterrida

24

17

IX

Masculí

Al^Jr S u m t e n o

19

lf>

21

2.1

Hi

16

25

14

1

1,111.1 Jnrdl

Primera Nacional Femení GRUP B

Santa Coloma

C V S t Cugat-Hortons

3-0

Algaida-Ciutadella

3-0

Rubí-Dolores

3-2

Univ. Alacant-IIla Jordi

3-2

Algar Surmenor-Terol

1-3

Santa Coloma-Quart

Terol

11

kul·i

1.1

1(1

1 lurtons

7

11

(auladella Dolores

9 10

0

10

27 .10

Sant Pere i S a n P a u - A r e n y s .3-0 Santa Coloma-Inefc

C V Sant Cugat-Prat«A» . . . 3-2 Martorell-Axxon

1.1

19

12

4

.10

10

2-3

Montgat-At Segre Llars Mundet-Almacelles

1.1

IS

1-3

PJ

PG

PP

SG

CV St. O u » » !

12

9

S

30

15

21

Quart

\1

9

2

31

10

20

1 nn.Alai-am

11

9

2

12

21)

SP P M S

La propera (15 de gener): Terol-CV Sant Cugat; Dolores-Santa Coloma; Ciucadella-Rubí; L'Illa Sant Jordi-Algar Surmenor; Quart-Univ. Alacant; Algaida-Rubí.

fjjuip

PJ

PG

PP

SC

SP

Almacelles

12

II

1

.15

X

2.1

.SPSR

12

11

1

.M

1(1

2.1

Incfc

12

X

4

2X

IX

2(1

At. Segre

12

X

4

29

21

20

m

BÀSQUET Infantil masculí 09.00 Col. Carme «B»-CE Àgora (ds) 09.00 Castellbisbal-CO Sant Cugat (ds) 10.15 Avenç-Sagrat Cor (ds)

11.00 10.00 11.00 11.00 09.00 10.00 09.00 10.00

La Floresta-Sant Jordi «A» (ds) R. Carmeli-Santa Isabel (ds) Catalunya «B»-Pla Farreras (ds) Pins del Vallès-Joan Maragall (ds) Sant Jordi «B—Ferran i Clua (ds) Collserola-Maristes Rubí (ds) Catalunya «A»-Pins Vallès (ds) Avenç-CE Àgora (ds)

Infantil femení 13.00 l'E Sant Cugat-Cingle (ds) 10.15 Col. Carme «A—CE Àgora (ds) 09.00 Avenç-Cavall Bernat (ds)

Aleví masculí 10.00 Verdaguer-Sant Jordi «A» (ds) 11.00 Joan Maragall-Catalunya (ds) 13.00 Pins V'allès-Santa Isabel (ds) 12.00 Ct. Obert «A-R. Carmeli (ds) 13.00 Ferran i Clua-Pla Farreras (ds) 12.00 Avenç-Pureza de Maria (ds) Centre Obert «B» (descansa) Sant Jordi «B» (descansa) Avenç (descansa)

Benjamí

12

r.

(>

25

2.1

IS

Prat

A-

12

fi

'.

2.1

25

IX

CV Saiil «lugal

12

6

6

2.1

2f>

IH

Iwon

12

7

2(1

IX

17

1 .tars M u n d e t Santa Coloma

12

X

12

Arenes

12

Moniíat

12

X

1

2.1 21

29 27

li, lf>

10

11

.12

14

II

II

.14

1.1

1-3

Eqalp

Aleví femení

0-3 1-3

Martorell

FUTBOL A-7

»•

Punta

La propera (16 de gener): Llars Mundct-SantPere i Sant Pau; Almacelles-Montgac, At. Segre-Martorell; ,\xxon-CV Sant Cugat; Prat «A—Santa Coloma «A»; Inefc-Arenvs M.

10,30 CF Júnior-Escola Pia (ds) 11.00 VE Rubí-CE Àgora (ds)

Aleví

PCPunto

28

4

KK.'icno

25

1.1

l'akons

17

II)

Kipoller

16

l'Ior de Maifí

17

PJ

PO

PP

St. Andreu

II

Hrtrta

X

N o u Barris

.1

Infantil

11.00 La Floresta-Catalunya (ds)

10.00 Esc. Avenç-Castellnou (ds) 10.00 Av. Pinar-Col. Thau (ds)

Benjamí

Prebenjamí

Aleví

09.00 12.00 13.00 10.30 11.00

Rubí-CE Sant Cugat «A» (ds) Viladecavalls-B-Agora «C» (ds) Àgora «B-Sant Cugat «B» (ds) CF Júnior-Bisbat d'Egara (ds) Viladecavalls «A-Àgora «A» (ds)

Infantil 09.00 Liceo Egara-CE Àgora (ds) 11.30 EE Foiró-Col. Sant Francesc (ds)

11.00 Santa Isabel-Ferran i Clua (ds) 11.00 Maragall Rubí-C. Montserrat (ds) 13.00 Col. Europa-Joan Maragall (ds) 12.00 Liceo Politècnic-C. Balmes (ds) 12.00 Rubí Norte «A»-Rubí Norte «B» (ds) URE Les Planes (descansa) l'RE Les Planes (descansa)

VOLEIBOL Juvenil femení Cadet femení

HANDBOL

11.00 Col. Carme-CV Sant Cugat (ds) 11.00 IES Blanxart-CE Àgora (ds)

Infantil

Infantil femení

11.00 Leonardo da Vinci-Avenç (ds) 12.00 Arnau Cadell-Hàndbol Rubí (ds) 13.00 Col. Martí (F) -Col. Viaró (ds) 10.00 Cultura Pràctica-Ore. Obert (ds)

10.00 Avenç-Angeleta Ferrer (ds) 10.00 Nicolau Copèrnic-EI Pinar (ds) 10.00 Col. Carme-URE Les Planes (ds) 09.00 CE Àgora-CN Sabadell «A» (ds)

Benjamí

10.00 Esc. Industrial-Leonardo da V. (ds) EE Foiró (descansa)

Aleví

Juvenil

10.00 Avenç «C—Avenç >A» (ds) 12.00 Joan Maragall-Ferran Clua <B» (ds) 13.00 Ferran Clua «A-Avenç «B» (ds)

11.00 IES Angeleta Ferrer-üan Fatjó (ds)

09.00 J. Maragall «B-Catalunya «A» (ds) 10.00 Ferran Clua «A»-Santa Isabel (ds) 10.00 Catalunya «B-Ecrran Clua «B- (ds) Torre de la Llebre-Avenç (ds)

09.00 Col. Carme-Angeleta Ferrer (ds)

Cadet

FUTBOL SALA

LA S E T M A N A

VÍNENT

Aleví 11.00 Ferran Clua «B-Pla Farreras (ds) 09.00 J. Maragall «A-E Clua «A» (ds) 11.00 Cuit. Pràctica-J. Maragall «B» (ds) 10.00 La Floresta-URE Les Planes (ds)

Inclo

^r *'

un resum Q S 11**§ «

*

noticies

La nova edició del

més

Viure A

SANT

CUGAT

14

La propera (16 gener): Nou Barris-Horta; Flor de Maig-Sant Andreu; El Ciervo-B. Ripollet; Sabadell-l'E Sant Cugat

13.00 Esc. Avenç «B-EE Foiró (ds) 10.30 La Farga «A»-Jabac Jofresa «A» (ds) 10.00 Thau «A—Dosa Salesians (ds) 09.00 Avenç-Maristes Rubí «A» (ds)

09.00 EE Foiró «B-Sagrat Cor (ds) 10.00 Castellbisbal-Escola Avenç (ds) 11.00 Maurina Egara-EE Foiró «A» (ds) 11.30 La Farga-Escola Ribas (ds) 13.00 Adesa Nlira-sol-Les Fonts «A» (ds)

11.00 Thau «B-Escola Avenç -C» (ds) 13.00 Adesa Mira-sol-La Farga «B» (ds) 11.00 Col. Vedruna-CF Júnior (ds)

pr

l E Saiil Cugat

mti

FUTBOL A-1f

Femení

TENNIS TÀUU Tercera Nacional Grup 1

importants de l'any àtUttv -éAk. JÈtt-JM

«Mk.^db *

passat


U S 4-CANTONS ^J

^

H

Espectacles

txutura

42

Divtiulits,

14ili

vintrilel_Ví\>

C o n c e r t s

Nit de passió de la Simfònica i Vicente Amigo a L'Auditori Èxit aclaparador. Aquesta frase glossa perfectament el que va suposar el concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb el guitarrista Vicente Amigo dimarts passat a l'Auditori de Barcelona. Durant més de dues hores el públic va gaudir de la interpretació conjunta que van fer l'orquestra i el prestigiós guitarrista flamenc de Concierto para un marinero en tierra, del compositor Leo Bower. El concert, un homenatge a Rafael Alberti inclòs en el programa del Festival del Mil·lenni, va comptar amb la veu de Miguel Bosé. Miguel Host també-va passejar la seva veu per la poesia a"Alberti FOTO: AVI 17 I.ARROSA T o \ i M o \ i K\I - Barcelona -

(,KO

Kl públic q u e va presenciar dimarts passat a l'Auditori delia rec I ona C.oni lerto flamenco para un mar/nero rn tierra va abandonar la sala a m b la sensació d'haver rebut un regal. L ' h o m e n a t g e al r e c e n t m e n t desaparegut poeta gadità Rafael Alberti va esdevenir ja des dels primers acords una experiència màgica i emotiva. La composició del cubà L e o Brovver va servir p e r q u è tant l'Orquestra Simfònica de Sant (lugat, sota la direcció de Josep F e r r é , com el prestigiós

L'èxit de 6La presa' arriba a Sant Cugat

guitarrista flamenc \ icente Amigo, i a m b la col·laboració del cantant Miguel Bosé, executessin una magnífica mostra de fusió de g è n e r e s i de m e s t i s s a t g e , a m b un p ú b l i c q u e va acabar t o t a l m e n t e n tregat. Kl concert, una de les últimes actuacions del cicle Festival del Mil·lenni de Barcelona, va constar de dues parts. La primera va estar destinada a la guitarra de Vicente Amigo, acompanyat de la veu del confaor ]osé Parra i el percussionista José Manuel Hierro, que van interpretar Caneión para iin marinero en f/erra. F e r al

guitarrista, aquesta particular combinació de disciplines artístiques tan diferents "és una prova q u e Fart està per sobre del c o n v e n c i o n a l " , tot i q u e confessa q u e "ha estat molt difícil compaginar música clàssica a m b flamenc". De fet, el músic i compositor atribueix bona part de l'èxit de la proposta al fet que "l'Orquestra d e S a n t C u g a t s'ha a d a p t a t molt bé al ritme tan especial" que té aquest gènere musical. Al segon acte es van incorporar la formació simfònica i el c a n t a n t Miguel Bosé. q u e va fer la lectura d'alguns breus p o e m e s d'Alberti. Kl director

de l ' O r q u e s t r a Simfònica de Sant Cugat. Josep Ferré, coinc i d e i x a afirmar q u e la proposta " t e n i a dificultats evid e n t s " . però que aquestes són c o n s e q ü è n c i a d'encarar "una de les obres més significatives de la composició actual". Per Ferré, q u e es congratula que l'aplaçamcnt del concert, que inicialment s'havia de celebrar el passat dia 28, hagi p e r m è s la p a r t i c i p a c i ó d e Bosé. l'encert del concert està en " p r e s e n t a r al p ú b l i c una música vital, a m b un important paper de la percussió, que aconsegueix la connexió amb la g e n t " . Kl director destaca

I e x p e r i è n c i a positiva q u e és per a aquesta formació, nascuda de la professionalització de la Jove Orquestra, haver actuat en l'espai de dos mesos a l'Auditori i a la sala gran del nou Teatre del Liceu de Barcelona, al costat, a més. de figures tan rellevants com Vic e n t e Amigo, " u n dels nous valors del flamenc". Vicente Amigo, premi Max 1999, pertany a la nova fornada de g u i t a r r i s t e s e s p a n y o l s formats a l'escola de Còrdova, i ha tocat al costat de figures tan rellevants com Stanley Jordan, Joao Bosco, Camarón de la Isla o Paco de Lucia.

C o r a l s

La Coral Sant Cugat inicia el seu 2 5 è aniversari amb un concert inaugural

T. M. S. - Sant Cugat -

T. M. S. Kl Tcatrc-Auditori presenta aquesta nit I.a presa, de Conor McPherson, una obra que recull el mes pur teatre de text per construir un retrat realista i nu de la nostra quotidianitat. Kn paraules de Xavier Capdct, un dels actors que hi intervenen, "l'eix de l'obra són els personatges. que fugen dels rols." L'acció, q u e t r a n s c o r r e en t e m p s real, presenta les m e diocres vicies dels clients d'un pub irlandès que veuran com la visita d'una dona misteriosa canviarà les seves vides. 'Fot això " a m b la subtilesa d'una sensibilitat i una poètica poc usuals", segons el seu director Manuel Dueso.

- Sant Cugat -

La C o r a l S a n t C u g a t d e l Club Muntanyenc celebra enguanv les seves noces d'argent. Per commemorar aquest esdeveniment l'entitat té previst d u r a t e r m e un s e g u i t d'activitats durant tot aquest any. e n t r e les quals destaca una gira per Alemanya i els Països Baixos i una exposició q u e farà un recorregut pels principals e s d e v e n i m e n t s de la seva història. F.n paraules del seu president, Gabriel Caragol, la Coral "ha estat una de les entitats més actives i representatives de la vida cultural a Sant Cu-

gat" i, per tant, vol aconseguir la implicació dels organismes i institucions de la ciutat en aquesta celebració. La Coral disposa actualment d'un repertori de més de .ViO obres, d'una gran varietat degeneres i estils i compta amb uns q u a r a n t a m e m b r e s . Segons Caragol, un dels reptes futurs de la formació és "la incorporació de nous cantaires", dintre sempre d'una línia de "màxima exigència en la qualitat musical". Aquest diumenge hi ha previst un concert d'inauguració a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, on s'interpretarà VHimne de Mendelson.

Gabriel Cargoli Joan Casajuana durant ta roda de premsa. FOTO: X.L.


Cultura

ELS /CAJYTONS Divendres, 14 de gener del 2000

o e s $&

El Teatre-Auditori va començar Pany amb poesia 500 persones van assistir als recital de-Mani i Pol i Pere Quart

Carnestoltes amb el ball de gitanes

!'. M . S . - Sant Cugat -

Per tornar-la a popularitzar, l'Esbart ha organitzat un curs Jordi Bosch i Si na van omplir l'escenari del Teatre-Auditori amb les paraules de Martí i Pol FOTO: A'.llY LA ROSA gratuït de ball de gitanes que es durà a terme cada dimecres a la seva seu. Segons un dels resva destacar Riera, nebot del pogat les obres d e Joan Oliver, E.C. ponsables del curs, Cesc Franeta, "Joan Oliver era una pertambé conegut amb el pseudò-Sant Cugatquesa, l'objectiu és "tornar a sona molt crítica però que tamnim de Pere Quart. Durant poc fer reviure aquesta dansa, ferbé sabia ser molt t e n d r e " . Ja més d'una hora, aquest m u n El Teatre Auditori ha inauguli obtenir la vitalitat d'altres dissabte, les darreres obres de tatge va fer un repàs de la vida rat l'any 2000 amb un minicimanifestacions com el Paga-li Miquel Martí i Pol, Llibre de les i l'obra del poeta (també de la cle de poesia que, el cap de setJoan, q u e mai s'ha deixat de solituds i Joc d'escacs van poder història de Catalunya) a partir mana passat, va portar a la nostra ballar". sentir-se al Teatre-Auditori, en d'un diàleg entre els actors i el ciutat els textos de Pere Quart aquesta ocasió de la mà de l'acdesaparegut actor, que es va fer i de Martí i Pol. En totes dues La dansa, "un ball de parella tor Jordi Bosch i de la cantant present al teatre gràcies a unes ocasions, l'escenari del teatre festiu, visual i juvenil, on l'imNina. El muntatge, titulat Espai imatges d'arxiu. A més de les va convertir-se en un espai ínportant és el salt", segons Frans e v e s obres m é s c o n e g u d e s , pel somni, ja fa tot un any que tim i reduït des d'on el públic quesa, ja va ser recuperada per com Vacances pagades o El bes- viatja per C a t a l u n y a i va ser - u n e s 250 persones per funcióalguns m e m b r e s de l'Esbart molt ben acollit pel públic santtiari, el m u n t a t g e va repassar va poder gaudir d'aquests recil'any passat, però enguany hi cugatenc. Així ho comentava també aspectes més personals tals de poesia. La nit de divens'ha previst ballar les cinc parts Nina, que va explicar que estade la vida d Oliver, com les cardres el muntatge Això guixa, inde què es compon aquesta danven molt satisfets ja que aquest tes a la seva dona o els poemes terpretat per l'escriptor i polític sa, incloent-hi el celebrat pashavia estat "un dels dies més que va dedicar a la seva filla i Ignasi Riera i per l'actriu Montdoble d'entrada, per part dels macos". les seves nétes. I és que, tal com se Guaitar, va portar a Sant Cuassistents a aquest curs.

de

És probable que l'espectacle que produeix el Centre Cultural Sant Cugat no sigui per a tothom, avui i aquí, però cal tenir una visió clara d e què vol dir fer cultura per recolzar-lo. A q u e s t a "barrija-barreja de memòries, reflexions, diari íntim i poesia", que ha escollit Jordi Bosch és una mena d'híbrid (en el bon sentit del terme) triat amb cura,,amor, tendresa, entusiasme, sintonia, tan pic d e senzillesa i simplicitat que arriba, com sol passar sempre, a les més fondes profunditats de l'ànima humana, com una mena de ressò» a l'especta-

La historiadora de l'art i conservadora del Museu Nacional d'Art de Catalunya ( M N A C ) Montserrat Pagès va ser l'encarregada d'inaugurar ahir cl cicle de conferències El Naixement d'Europa: 1.200 Anys de la Coronació de C a r l e m a n y . amb les quals l'associació Amics de la l'nesco Valldoreix-Sant Cugat vol commemorar l'ascens a emperador d'un monarca franc que va ser el primer a voler aglutinar les terres d'Europa, ara fa dotze segles. La conferència, q u e portava per títol "L'art en el món carolingi", pretenia, en paraules de Montserrat Pagès, "aclarir alguns aspectes del paper que va desenvolupar l'art carolingi fet a Catalunya". Per aconseguirho, la historiadora va proposar un recorregut per diversos monuments catalans, sobretot religiosos, a través dels quals s'evidenciava "la voluntat de la cort de Carlemany de renovar la creació artística inspirant-se en les fonts de l'art antic". Segons Pagès, l'aportació més important de l'art carolingi va ser "bastir uns fonaments dels quals sorgiria un nou tipus d'art al segle XI, d'extraordinària importància: el romànic". D e fet, però, van ser també els carolingis, a través de la regla de sant Benet, els que van volet reocupar un antic lloc de culte recuperat dels sarraïns: el monestir de Sant Cugat

t e a t r e

"L'Espurna de les ànimes vives" ESPAI PEL SOMNI. Poesia i prosa poètica de Miquel Martí't Pol. SelecciódeJordiBosch Veu cantant. Nina. Veu parlant: Jordi Bosch. Música ipercussions: Àngel Pervim. Lloc i dia: Teatre-Auditori. Sdéfpner

Amics de la Unesco amb l'art carolingi

T. M. S. - Sant Cugat El Carnestoltes tindrà aquest any a Sant Cugat una nnvetat molt especial. L'Esbart lu \<>|gut contribuir a la celebració recuperant una activitat tradicional d'aquesta festa: el ball de gitanes. El ball de gitanes. una dansa popular vallcsana que es ballava a les testes de C a r n e s t o l t e s s e g o n s hi ha constància documental, és una de les activitats prèvies a l'inici de la quaresma que proliferaren als països catalans durant el segle XVIII, però q u e act u a l m e n t a Sant Cugat havia p e r d u t l ' e s t r e t a relació q u e mantenia a m b l a seva data original.

C r í t i c a

43

dor embolcallat e n l'àmbit de l'escenari, immergit, feliç, en un estat d'ingravtdesa mental i sensorial» com sí escoltés les reflexions d'un alterego que, com diu el mateix Martí i Pol, ens agradaria que sempre anés amb nosaltres, La coherència del discurs: veu de Nina, veu de Jordi Bosch í sons dels instruments de l'Àngel Pereira, fan un totum sonor significant, q u e va molt més enllà del sentit estricte de les paraules del mestre, perquè es converteixen en una sola veu que ens parla d'una manera que tothom voldria escoltar amb més freqüència; Els disset fragments de l'obra de Martí i Pol passen com un somni i» probablement, es fa difícil pensar en altres persones conjuminant la representació. El domini de la veu, la projecció controlada, el ambre equi-

librat, fa de Nina una cantant que demostra, dia a dia, les seves immenses possibilitats com a artista completa sobre un escenari on gairebé res se li resisteix. Pereira, a m b un llarg historial a l'Orquestra del Lliure, és un veritable experimentador d e les percussions amb gran sensibilitat i, per mostra, l'homenatge a Bach a A música de Bach. Jordi Bosch crea una presència autèntica, una materialització del poeta que, n'estic segur, deu posar els pèls de punta al mateix autor quan l'ha vist "viure" les seves pròpies paraules. Bosch demostra una altra vegada que sap sargir els trossos de vida, que són els escrits diversos, per fer un vestit tan seu com d e l'altri, tan seu com de tots els afortunats espectadors. N o en tingueu dubtes, aquest espectacle, a París o Londres ompliria un teatre durant alguns

mesos.

"25 ANYS D'AIGUA I COLORS' del 13 de gener al'l

de febrer

Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat Horari ininterromput de dilluns a diumenge

sínol

Tel. 93 675 47 51


Cultura

44

U S /C4NTONS Dnriif/iYS. N/k:irnirM-\W

Tornen Los marchosos a La Unió

Des de la història... U n espai <le P e r e Vivó i Gili

Sempre ens quedarà el gall

N

it de Nadal del 1350, l'abat Biure és assassinat a l'església del monestir. Tot Catalunya se n'esglaia. I, a partir d'aquí, història i llegenda comencen a barrejar-se fins als nostres dies. I un els signes més vius d'aquesta barreja el tenim plasmat en el gall que, també csglaiat, va cantar aquella nit del crim... Ks el vell gall de ferro que. durant les festes de Nadal, tornarà a ocupar un lluc d'honor a dalt de l'altar major. Kl mateix? Tant se val... Sí, almenys, el mateix que, una vegada més, els darrers santcugatencs de l'any han r e b u t com un símbol més de la ciutat i del seu guardó. Kls símbols segueixen vius! Però, cl sepulcre de í'abat Biure on és? Vet ací un bon misteri. I ja no e n ve d'un! I els que entre tots plegats devem deixar per aclarir... A les Actes del 1640, h e descobert una dada interessant, hi d i u e n : « L ' a b a t E r i l l é s

enterrat a l'església entre les sepultures dels abats Estruch i Biure». Es d e u e n referir a l'espai que existia entre el cor i l'altar. La làpida d'un d'ells, la de l'abat Estruch, la trobem ara penjada en cl mur esquerre d e l'església. Però, les altres dues on són? I on eren exactament aquestes tres sepultures tan juntes: Ni rastre. Almenys no l'he sabut trobar. jl'otser l'abat (íayolà que, mes de cent anys després, arrencà la pedra del terra d e l'església, refent-lo a m b les rajoles q u e encara hi tenim, ens e n podria dir algtina cosa? Però, com té per costum, o no ho sap o no contesta... Sabem q u e l'abat Aymerich -predecessor de l'abat Eriflpels volts del 1600, va dipositar les restes de l'abat Biure a l'absis d e Santa Maria, prop d e les d e Santa F e , p e r q u è fossin m é s venerades. També, e n un inventari d e la sagristia del 1743, consta: «Caixera del venerable abat Biure

E x p o s i c i o n s

T. M. S. - Sant Cugat -

coberta d'estofa». Es la q u e avui - b e n b u i d a - trobem exposada a la capella de Sant Ben e t . L'historiador Salwclor Cardús, diu. refermt-s'hi: «Aquesta caixera és el darrer testimoni que resta a Sant ('ugat del sacríleg assassinat. Segles d e s p r é s del martiri els seus ornaments litúrgics, les seves relíquies i el seu mateix sepulcre sofriren \ exacions de tota mena. Sembla t a l m e n t com si la tràgica diada d'aquell Ntídal tarat de Mtuti estengui, fins als nostres dies, la seva ombra apocalíptica.» Però ens seguim preguntant; O n és el sepulcre d e l'abat Biure? Al museu de Montjuïc s'hi troba un sepulcre tallat en pedra, registrat com, suposad a m e n t . pro\ inent del m o nestir de Sant Cugat i, supos a d a m e n t , atribuir a l'abat Biure. Salvador ('ardus sí que s'ho creu, però, molts altres no s'ho creuen... Amb tot, consolem-nos perq u è «sempre ens quedarà el

gall»! Per això, tots els santcugatencs que, aquests dics de Nadal, per les raons que sigui (i en podem tenir moltes i ben diverses!) entrem al monestir, no hauríem d e deixar d'acostar-nos a l'altar major i contemplar, uns moments, el gall. Es tot un símbol per a nosaltres! Ara ja no canta, potser, però, sí q u e encara és capaç de parlar-nos. Els símbols els tenim 1 mantenim per això. perquè es parlin! Als turistes no eh» diu g a i r e b é mai res, però, per a nosaltres, sempre té alguna cosa a dir*nos i moltes m é s e n c a r a a recordarnos...!

E x p o s i c i o n s

Els amants de la sarsuela podran gaudir el proper diumenge de la representació de l'obra Los iltivelfs que realitzarà el grup de teatre del casal d'avis de \ a l l doreix Los marchosos del \ alies. i q u e es durà a terme a La Unió Santcugatenca. La representació, q u e va ser ajornada el dia <S passat per la malaltia del seu director, té previst ser precedida d'una primera part de cançó lleugera, cantada en play l>nck\ q u e donarà pas a una sarsuela que. en para ti les del seu director. Enric Cussó, "és un clàssic del gènere líric". Cussó creu q u e la sarsuela agrada molt a Sant Cugat. i confia q u e tant les situacions hilarants dels personatges com cl divertit ritme de la música "ajudin a tots aquells q u e s'atansin a La Lnió a pair millor la tarda de diumenge". El director vol que aquesta actuació "sigui un homenatge a tota la gent gran de Sant Cugat i Valldoreix", i convida a tothom a participar en les activitats del grup.

Les Planes amb els Reis a Barcelona T. M. S. - Sant Cugat -

/• I[IIIIIDI M (IIIMI tn/lui />/•/ i/nt/l\tt 11/1/1/!/,/ d'i \/>/t "to /•

V /

La llum urbana d e J o s e p Mascardó a La Galeria T O M MONTKNKGRO

" M ' a g r a d a m é s la p o t è n c i a de la llum q u e el color, dóna sensació de volum i d'alegria", cap altra frase és capaç de copsar com aquesta del mateix artista el treball pictòric d e Josep Mascardó. La trentena d'olis que el pintor barceloní exposa a q u e s t s dies a La Galeria, plens a vessar de paisatge urbà, mostren la senzillesa subtil d e la q u o -

tidianitat m é s nua. Mascardó ho aconsegueix traient la punta al p o s t i m p r e s s i o n i s m e d ' u n s espais coloristes i m e diterranis. La seva "predilecció pels volums" l'ha fet dedicar part del seu t e m p s a l'escultura, a través del ferro, a m b q u è conrea una manifesta " v o l u n t a t d e simplificar". E n una o altra manifestació, Mascardó no renuncia a explicar històries mitjançant uns a m b i e n t s rics i naturals.

l·I[>i>;fi>f t/i\ttllumni

fidoptd fu/wftt\ moltdifeteiih

F.:X. L.

Bellesa e n l'aquarel·la d e Martí a l'Espai Ribas T. M. S. - Sant Cugat -

Laurentino Martí va inaugurar dimarts una exposició d e les seves últimes aquarel·les a l'Espai Ribas, en q u è va presentar t e m e s i formats molt variats. Les obres, que, en paraules del mateix pintor, "volen t r e u r e el m à x i m d ' u n a llum q u e ho i m p r e g n a t o t " , reflecteixen l'interès d e l'artista per transmetre "el rerefons mediterrani" a paisatges,

m a r i n e s i e l e m e n t s florals. Aquesra és la segona vegada que Marrí exposa en aquesta sala, sempre a m b aquarel·les i s e m p r e a m b obres q u e van una xic m é s e n l l à d e l l l e n guatge figuratiu per arribar a la bellesa ideal q u e el pintor troba en alguns paisatges. Martí, a qui li agrada trobar solucions de composició en f o r m a t s a g o s a r a t s , es t r o b a molt còmode amb l'aquarel·la, ja q u e " é s e s p o n t à n i a i e s presta a la gestualitat".

Els Reis Màgics en persona van agrair a la banda de música de l'Agrupació Cultural i Musical de les Planes la seva exitosa participació en la cavalcada de Reis q u e va tenir lloc al passeig Maragall de Barcelona. I n'hi ha per més, ja que era la primera vegada q u e el conjunt musical prenia el repte de portar el seu amè repertori a la ciutat comtal, cosa q u e el seu director, David Casillas, valora com "un fet extraordinàriament positiu", perquè "omple molt que el públic agraeixi l'esforç que porta fent aquesta banda des de fa ja set anys". Aquesta ha estat la primera vegada que el grup deixava la cavalcada local per desplaçar-se a Barcelona, i això ha provocat manifestacions de rebuig d'alguns veïns del districte, manifestacions a les quals ha respost la portaveu d e l'Agrupació, Begona Paradera, assegurant q u e "l'entitat volia ampliar l'horitzó dels joves d e la banda, i això s'hauria d'animar".


Cultura

ELS IC/UYTONS Divendres, 1:4 de gener del 2000

El

r e p o r t a t g e

La vinya: u n vi passable, u n cava impossible El suc de la vinya és millor..." (F. Farrokhzad) MARIANGKLA ROVIRA - Sant Cugat -

Setembre era el mes de la verema, quan les portadores plenes de raïm anaven a parar als cups de les cases pageses i del celler. La producció anà minvant i els anys setanta i vuitanta va acabar-se. La societat i l'economia canviaven, ser pagès era poc rendible i els joves es buscaven la vida amb altres treballs. Creixien les carreteres i finia el tràfec de carros. Es perdien t a m b é aquelles olors de pímpols i de suc de raïm. El celler que havia sigut capdavanter els anys vint es q u e dava sense feina. Les 10.000 càrregues de vi eren ja història. (Una cèrrega o 121 litres o 128 porrons.) Les 66 hectàrees de ceps del 1981 s'anaven cimentant i o m p l i n t de cases, els 20.000 habitants havien quedat enrere. La varietat de raïm q u e predominava era el xarel·lo o pansalet de gust ben dolç. També es plantaven espècies negres perquè el vi, acolorit, tenyís el sifó

1

o la gasosa. Gustos que han evolucionat com la vida, adquirint una sofisticació que valora, cada dia més, els caves. Es podia fer cava d'aquells vins ? Comentem el tema amb Bruno Colomer, santcugatenc de socarel que dirigeix una de les caves importants, la més antiga de Catalunya. Enòleg vocacional, domina el tema en les seves variants diverses. "Caldria investigar el tema, però penso q u e no, p e r q u è la vinya vol una terra q u e no acumuli humitat i la d'aquí sí que ho fa; aquest fetge de vaca entolla l'aigua. Pensa q u e plantaven vinya on no podia créixer res més, en terres dolentes. La llei a Europa prohibeix regar la vinya, p e r q u è a m b 300 litres d'aigua a l'any en té prou. Aquí s'hauria pogut fer cava, però no un bon cava". M'explica allà de les tres arom e s del cava, p r i m à r i e s , s e cundàries i terciàries. D e les prim e r e s , si el vi és j o v e p o t recordar les flors. Les secundàries surten de l'elaboració, premsats, fermets i llevats. Les ter-

45

ciàries vénen de l'envelliment a la fusta i poden fer pensar en fruites seques, mel o pa torrat. "Si els tastadors parlen de gustos d'herbes o de cireres no vol pas dir q u e hi són p l a n t a t s a prop, sinó q u e fan pensar en aquells productes. És una anàlisi sensorial, amb l'olfacte, la vista i el gust. Mires el cristall de la copa, si les bombolles són petites com han de ser, l'olfacte, les aromes... Si és un raïm poc madur, per exemple, són de poma verda". Bruno em dibuixa com es planten les v i n y e s ara i per q u è arrenglerats els ceps, els raïms creixen a la part baixa i es podreixen menys, el sol penetra millor que en la forma clàssica rodona d ' a r b u s t . Si el gra de raïm es talla -i alguns tenen la pell molt fina- en dos dies se'n pot podrir una hectàrea. "Amb aquest sistema hi caben més ceps, els tractaments hi arriben millor... Sí, com ho feien ja a Galícia. A la Champagne el clima és humit però, curiosament, la vinya s'hi ha aclimatat". Parlem del requisits exigits a

Des del segle passat o abans, la vinya va ser el conreu prioritari a Sant Cugat. Ocupava més del 70% dels cultius fins que va anar desapareixent, els anys 70. Els excedents de vi eren venuts, però mai no es va fer cava. El celler paralitzat parla de la mort local de l'agricultura. un cava. zona geogràfica (dels 161 pobles espanyols, el 95% són catalans) i les varietats de raïm : Macabeu, xarel·lo i parellada, més el C h a r d o n n a y incorporat fa poc. Pels rosats, garnatxa i monastrell. "El bo d'una degustació no és dir l'anyada, sinó si t'agrada o no. Tasto un blanc vell i em surt mel, vainilla i canyella, que ha donat la fusta de la bóta. És el més important i les millors són les de roure francès i americà. Les més cotitzades són les dels boscos de Tronçais i Limousine". El vi tranquil va fent la fermentació a les caves fosques plenes de teranyines, mentre la gent, a dalt, canvia lentament de costums. D e beure cava només per festes a assaborir-lo cada dia més sovint. "El cava al migdia és fantàstic, com un refresc... Als v e s p r e s m'agrada més el vi. El món del cava és apassionant perquè no és mai igual. D e p e n s del clima, sempre. Jo a la cava tinc quatre o cinc anyades diferents i vas seleccionant".

Triar les collites millors, analitzar, tastar, vigilar... Un brut ho pot ser des dels nou mesos de repòs a la cava, quan passen tres anys ja és un gran reserva. L'acidesa del cava jove cal matar-la amb sucre, que es dilueix en la fermentació. És l'equilibri sucre - àcid. "Sí, ara es fan vins molt bons, a S o l i v e l l a fan p a r e l l a d e s fantàstics. N o pagaria 70.000 pessetes per un Priorat perquè no d e u ser millor q u e un de 2.000 o 10.000. Cava, vi, raïm, macabeu... Els macabeus venien del sacerdot Mataties, a s m o n e u s q u e , dom i n a t s per Síria, es rebel·lar e n fins a c o n s e g u i r la i n d e pendència jueva. Rebel·lar-se, fins i tot pacíficament, ha passat d e moda. Potser n'hi hauria algun motiu... La tradició cristiana parla d e set g e r m a n s m a c a b e u s i la mare martiritzats. Passat i p r e s e n t q u e pod e m amenitzar, per anar tirant, a m b una copa de cava ben fred davant d ' u n bon llibre o d ' u n paisatge, sentint els gustos d e la terra.

1

- •' r?'- :-!' ' •

-i;

-

%

...»

-I»

•5 l

*

i^f^ •

^

-; • v

1 ' w

T O B E L L A Nou telèfon: 93 590 69 80

S a n t i a g o R u s i n o l , 49

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS


46

Estètica

ELS-ÍCANRINS /)/;W,y,. 14 d,

Estètica i Bellesa

ESTILISTA SOLÀRIUM ESTHETICIENNE PROMOCIÓ ESTÈTICA

article: La cosmètica ha recuperat les antigues cataplasmes en forma de pegats, com ho fa la medicina des dels anys setanta. En l'últim cas apliquen la tècnica transdèrmica, és a dir, que els actius passen directament a la sang, i s'utilitza contra el mareig, l'angina de pit, la menopausa o per deixar de fumar. En els cosmètics actuen només a nivell cutani i tenen múltiples funcions com veurem a continuació, i se n'obtenen uns resultats immediats. Els pegats estan formats per apòsits de successives capes, que manquen de porositat i en contacte amb la pell creen un microclima interior alhora que alliberen els seus ingredients actius.

Lleva grans, barbs i punts negres Els elimina amb cosa d'una o dues nits, purificant els porus obstruïts per la brutícia. S'enganxa a la pell neta i seca amb la humitat, es deixa assecar i ell mateix es contrau, pressionant així la brutícia localizada. El pegat porta bactericida, calmant i àcid salicílic que té la propietat de reduir la inflamació interior.

Els pegats cosmètics

C/ Valldoreix, 61 - Tel. 9 3 6 7 5 0 6 0 3 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Refermador Proporciona uns resultats espectaculars, hidratant i rejovenint la pell. S'activa amb la humitat de l'aigua sense clor mentre que el teixit del pegat impedeix l'evaporació i condueix els actius finsa les capes més profundes de la pell. Reductor Elimina el greix i la cellulitis d'aquelles zones conflictives. Actua recobrint la pell en una vaporització que se solidifica fins a formar una fina pel·lícula i desprèn els ingredients de la seva fórmula al llarg de t o t el dia.

Tot pel teu cabell lot pèl teu cos Tot per maquillatge Tot en perfumeria TOTPERATU ALS MILLOR PREUS

la cara i el coll arribant fins a la capa més profunda.

Sehoras y senoritas

NOVETAT: EXTENSIONS Melena extrallarga en unes hores 100% cabells naturals

Si quereis poner un poco de misterio en vuestra cara yo os enseno a maquillaros sin que lo note nadie, ya veras qué cambio. Llàmame 93 674 85 63 619837621 y os daré mas detalles

Tel. 93 589 46 51 Estilista

P. Ramírez.

Sant

Cugat

P e - r u q u e ' s

Despigmentador Aconsegueix esborrar les taques senils i solars combinant una acció exfoliant i inhibidora de la pigmentació de la pell, i la deixa més lluminosa i transparent. L'efecte aclaridor s'obté a mesura que es repeteix cada sessió, però els resultats es veuen en poc temps.

PERRUQUERIA ESTÈTICA SOLÀRIUM Al servei de Sant Cugat des de 1955

ce u I re cl 'estel

icci

93 5 8 9 6 0 8 8 C/ Francesc Moragas, 23 bis l e r 08190 Sant Cugat del Vallès

C/ [-"ranccsi Muragas. 2S • Tel 9$ d~S SH -ó 08191) Sani Cugat dc-l Valies

uff-Lonrro/

Tensor Atenua les arrugues i ulleres i es presenta en forma de compreses riques en col·lagen que incorporen un sèrum antiarrugues. • Per als ulls: S'aplica un minipegat sota els ulls que fa de màscara tensora per combatre la f laccidesa, activar la circulació i esborrar el típic color violat. • Per als llavis: Suavitza el gest de les comissures que envolten la boca i que sovint dóna un aspecte cansat i pessimista a l'expressió. Els seus compostos són altament hidratants i tensors.

li

8*

1

' *^

Aromateràpia

Hidroteràpia

Gt+Xt*.

Gimnàs especial per modelar la silueta femenina

Tractaments corporals Micropigmentació Tatuatges

C/ DEL SOL, 22 08190 SANT CUGAT Tfno. 93 590 05 41

Massatge biosmòtic Ouiromassatge

C Esperanto, 12 int. D. Tel 93 589 2? 4?

Centre SPA gjA

Saíüt

.iT tyturaC

Tractament de fangoteràpia I algoteràpia per: ciàtica i lumbàlgia contractures i tendinitis acne psoríasis artrosis

Tractament natural pels peus amb ks Tractaments facials mans Tractament anti-estrès artritis Peeling corporal amb Sant Cugat del Vallès cellulitis i aprimament productes naturals Cl Les domes, 11 (cant. pi. Pere San) Tal. 656 890 149

Reparador S'aplica sobre les estries, i fa vitamina C que conté actua com un potent antioxidant per millorar la textura de la pelf. Rejovenidor Millora l'elasticitat i hidratació de la pell i reequilibra el teixit cel·lular del cutis. Actua 30 minuts durant els quals els seus principis, molt actius, s'enganxen com una segona pell de

el conse 11:

Tractaments: Facials i corporals Maquillatge Depilació a la cera: tèbia i calenta Manicura - Pedicura Massatges

ToT CAbEll

Quan no es recomanen

• En pells al·lèrgiques o extremadament sensibles, inflamadeso irritades. Quan es té tendència a patir dermatitis o psoriasi, abans s'haurà de consultar amb el dermatòleg. • Quan s'ha pres el sol o s'ha depilat la zona recentment. Tampoc s'ha de prendre el sol immediatament després d'una aplicació perquè la pell envermellirà.

si vols anunciar-te, truca'ns al

• No s'han d'usar les tires adhesives més d'una o dues vegades per setmana. • Els pegats s'han de rebutjar un cop usats, mai s'han de reutilitzar.

93 589 62 82


Moda

ELS /CAJYIONS Divendres, 14 de gener del 2000

Omple l'armari de

REBAIXES R E B A I X E S

Adela i Marce Núvia, cerimònia i prèt-à-porter C / Endevallada, 16 • Sant Cugat del Vallès • Tel. 93 675 65 65

TALLES

QRANS

$ Les millors marques, atí%iil!ors preus en moda jove • Vestir • Casual •Jeans

• Corseteria • Llenceria

Valldoreix, 28 • Tel./ Fax 93 589 72 32 • 08190 Sant Cugat del Vallès

47


48

Sahit

Í L S / C A N T O N S Drcendrrs,

14 de gener del 2000

Medicina i Salut GUIA

MEDICA

Centre de Rehabilitació SUSANA NICOLETTI Sant Antoni. 7 i . B 93 674 74 37

Cirurgia DR. FERNÀNDEZ LAYOS Cirurgia general, aparell digestiu ASC Prevtasa-Sanitas. Av Torre Blanca, 2-B. 2n, A1. B 93 589 47 00

Consult. Centre Mèdic C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir armes. Medicina interna, especialitats. Santiago Rusinol. 2. entr. 1a. « 9 3 674 15 26

Dietètica-Nutrició DRA. M. DOMINGO GAUART Medicina general. dietètica. Dillluns. dimecres - divendres, hores convingudes Raça Doctor Galtes, 5. ïr 3a. 9 9 3 6 7 4 6329í935d96483

CENTRE D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA Dra Anna R Cerdà • Dra. Rosario Sagarna • Dra Llum Garcia Consultoris Edifici Torreblanca. Av. Torre Blanca. 2-8, 2a planta, desp. 8-9. « 93 589 4 3 57 9 3 589 43 58

Ecomedicina AYUR PI Ajuntament Naturopatla y masa|e terapeutico B 9 3 6 7 5 63 39

Geriatria

INPROSS Atenció i companyia a persones grans, "CANGURS" avis t nens, controi de maiafts, ajuda a la Bar, trastorns especials. Salut i reserves a domicili. Av. Torre Banca. 2-8. 3r, desp. 11112. « 9 3 589 3967

TELE ASSIS. INPROSS 24 h Servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora de! dia o la nit. Sistema senzill, raptd. segur i de poc cost Av. Torre Blanca. 2-8. 3r A. =•93 589 39 67

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA l L'ADOLESCÈNCIA Dra. Margarita Rabasa Hostench. Col: 15.097 Rbla. Ribatallada, 20 1er 3a B 93 674 72 16

Infermeria

Dra. MONTSERRAT GARRIGA Metçe de capçalera. Visites a rjomictli-mútues. Major. 36, 2r •zr 93 674 00 25

LABORATORI DR. ECHEVARNE

Oftalmologia

Psicologia-Psiquiatria

CENTRE DE SALUT OCULAR

DR. FERRAN FERRAN VILA Winterthur - Previasa - Assistència sanitara Medifiac. Francesc Moragas. 48. ent. 2a. *r 93 675 48 53

Pedagogia-Logopèdia BEGONA VINALLONGA Pedagogia, logopèdia. Problemes llenguatge t aprenentatge. Villa. 5-7, 1r 2a. B 93 589 12 15

CLÍNICA DENTAL DR. BRANOT Ortodòncia i odontologia general. Santa Maria 9, 1r 2a. •B 93 589 70 4 0 CLÍNICA ORTODÒNCIA IDJSFUNCIÓ TEMPORO-MANDtBULAR Av. Toro Blanca, 2-8,2n A. despatx 8. •D5890396 -6752212

CLÍNICA DENTAL VALLS - B U L D Ú Major 23 -25. 1er3a •B 9 3 675 64 77

L'olfacte i el gust estan estretament relacionats, per això quan es produeix una pèrdua d'olfacte (anòsmia), també es fa més difícil la distinció dels sabors dels aliments (agèusia). Són trastorns que solen aparèixer després d'haver tingut una infecció de les vies respiratòries (refredat, rinitis al·lèrgiques, e t c ) . Però pel que fa al sentit del gust, també pot tenir altres causes com ara el tabaquisme, la boca seca, l'administració d'algun medicament, etc. Es tracta generalment de molèsties passatgeres que, en el cas de persistir algunes setmanes, caldrà visitar l'especialista, fins i t o t el dentista, per evitar que aquesta falta de sensibilitat esdevingui crònica i que sigui símptoma d'alteracions més greus. Mentrestant, es poden prendre caramels per calmar la sequedat de boca, així com suplements de zinc per afavorir la recuperació d'un refredat o grip. És el cervell que reconeix els sabors que li transmeten les papil·les gustatives de la llengua i les t e r m i n a c i o n s nervioses del nas. I així com els sabors primaris (dolç, salat, amarg i agri) es poden reconèixer sense que hi intervingui l'olfacte, per percebre els sabors més complexos es requereix una

• "Cangurs" d'avis i nens • Atenció i companyia a persones grans • Controls a malalts: medicació, cures, sondes... • Ajuda a la llar: neteja, bugaderia, compres, menjars...

Tocoginecologia-Obstetrícia DR. JESÚS FERNÀNDEZ BAIZAN Tocoginecologia. Hores convingudes. Av. Catalunya, 2 1 , 4t 1a B 93 589 48 08 B 9 3 6 7 4 7 4 0 9 Particular

PILAR CANOSA ÚBEDA Pediatria - Medicina adolescent. Av. Torre Blanca, 2-8, 3r pis. •B 9 3 6 7 4 5 7 9 8 93 589 35 4 8

• Transports especials: individuals i en grup

DRA. MILAGROS MARTÍNEZ MEDINA I J. J. GÓMEZ CABEZA Francesc Moragas, 125, 1r 2a. « 9 3 58913 07

DRA. ANNA PUJIBET I ALDES Pediatria. Vitalicio Salud Mapfre. Endavallada, 21, 1r •B 93 589 29 95 93 674 20 79

SALUT I SERVEIS A DOMICILI

Traumatologia JOSEP DOMINGO PECH Traumatologia, ortopèdia. Assistència Sanilària. Previasa. Medytec. Policlinic Torreblanca, 2-8, 2a-10. B 9 3 589 18 8 8

Podologia JOSEP M. FREIXEOES Malalties del peu. ortesis, plantilles ortopèdiques. papilomes. cirurgia del peu. Hores convingudes. n 93 589 63 13 1* 6 2 9 1 6 95 36

combinació perfecta entre ambdós sentits. Els refredats mal curats i algunes al lèrgies també poden causar sinusitis, que comença per una inflamació de la mucosa que tapona la comunicació amb el nas i dificulta el drenatge del moc, que queda retingut i s'infecta fàcilment. Es manifesta normalment amb un dolor constant en algunes zones de la cara que es fa més intens en ajupir-se cap endavant o en tossir; de vegades t a m b é ocasiona mals de cap i febre. No sempre és possible prevenir-la perquè pot tenir altres condicionants, però convé tractar-la perquè n o acabi sent crònica. Una manera fàcil d'alleugerir els seus efectes és p r e n d r e bafs d ' a i g u a a m b fulles d'eucaliptus. Un altre problema respiratori és la rinitis, que pot ser puntual, a causa del típic refredat que tapona les fosses nasals i alhora produeix un augment de les secrecions nasals, però p o t tractar-se d ' u n símptoma al·lèrgic que es produeix per un agent irritant com la pols o el f u m . En aquest cas es recomanen rentades nasals diàries amb sèrum fisiològic, així com no mocar-se bruscament.

• Teleassistència, servei 24 hores

M. DOLORS CARRERES BENNASAR Centre Mèdic Sàbat. Santiago Rusinol, 2. ent. 1a. •B 9 3 674 15 2 6 B 9 3 6 7 4 01 4 7

JM. COROMINAS CASARAMONA Pediatria, asma infantil. Hores convingudes. fibla. Ribatallada, 20, 1r 3a. •B 93 674 72 16

Trastorns del gust i l'olfacte

ASSISTÈNCIA A DOMICILI

INSTITUT PSICOMEDIC SANT CUGAT Psicologia clínica, psiquiatria, depressions, alcoholisme, toxicomania, trastorns d'ansietat, estrès, tabaquisme. Ai. Torre Blanca, 2-8, 3r A. desp 11 i 12. B 93 589 37 87

Pediatria

DR. FERMIN ARAMBURO Cirurgia ortopèdica traumatològica. Hores convingudes. Girona. 2 1 , 1r3a. •B 93 674 43 46 93 589 05 34

Av. Torre Blanca, 2-8,3r A, desp. 11 -i 2 SANT CUGAT DEL VALLÉS

9

Consrll <lcL·isrlnuuia:

INPROSS

DRA. PALERM Psicologia. Ansietat, depressió, dificultats de relació, trastorns a l'adolescència. psicoteràpia. Hores convingudes. Francesc Moragas, 25-27, 2n 1a. B 93 674 36 53 93 418 48 48

Otorinolaringòleg

UNION MUSEBAIBESVICO Mútua d'Accidents de Treball núm. 271. Plaça Augusta, 3. B 93 675 10 0 2 Fax 9 3 675 10 0 2

Odontologia

CENTRE PSICOTERÀPIA DEL VALLÈS Psicologia, psiquiatria, logopèdia. Plaça Dr. Gattés, 5. 2n 3a. w 93 589 4 0 5 1

Oftalmologia. Conveni amb les principals mútues. Doctor Murillo. 21. •a 93 589 51 0 6

Mútues

DRA. M. J A U M E SAURA Clínica dental Dl adv 9-13 h i 16-20 h. Pg. Sant Magi. 22. Daxds. B 9 3 674 23 35

Laboratoris

B 93 589 60 55.

Tf 93 589 39 26. B 609 33 10 80

CLÍNICA DENTAL M A J O R PI. Unió, 3 2n 1a. (LI. Companys/Colom) » 9 3 674 72 4 0

SERVEI D'INFERMERIA Servet a domicili tots els dies de l'any. B 9.1 Stf) 43 44 B MW 34 33 44

Santiago Rusinol. 17. baixos.

J.R. ESQUIROL CAUSSA Geriatria. Av Torre Blanca, 2-8 As. Sanitària Agrupació Mútua, Sanitas, M Fiatc. Previasa., Mútua HGC. Urg. 24 h. domicili.

CLÍNICA DENTAL AUTRAN Odontologia general, rnptantologta, pròtesis. odontopediatria. ortodòncia, mútues. Av. Torre Blanca, 2-8, 2a, 11. B 93 675 08 03

Homeopatia

Fisioteràpia SOFIA ROMA FERRÉ Fisioteràpia Ass Sanitària, Fiatc. Asisa C/ «lla. 49 B 93 674 48 72

Metge capçalera

GERVAL, GERIATRIA DEL VALLÈS SL Atenctó a persones grans en el seu domicili. Assessorament a llurs familiars. Gestió de residències i altres recursos. Infermeria. Formació: d'Àngel Guimerà. 3. » 93 674 06 04

<S *

* « « « « « « « « « « « « « « « « « d

t

SERVEI D'INFERMERIA

.*&*•,

TOTS ELS DIES DE L'ANY

M

Tel 93 589 43 44 609 34 33 44

CLÍNICA DENTAL V

n

l

I

<,

.

B

u

!

d

('

SERVEI A DOMICILI D INFERMERIA

Major, 2 3 - 2 5 , 1 er 3a

Tel. 9 3 6 7 5 6 4 7 7 PRODUCTOS NATURALES PARA LA BELLEZA Y EL BIENESTAR

Sant Cugat NATUROPATIA | MASAJE

TERAPEUTICO

REFLEXOLOGIA KINESIOLOGÍA

I

HOMEOPATIA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

IRIDOLOGÍA

L

Dra.

Ayw

imiento Tel. 93 67S 63 39

Margarita

Rabasa

Hostench

Col: 15.097

I

Rbla. Ribatallada, 20 • 1 er 3a

Tel. 93 674 72 16


Gastronomia

ELS /CANTONS Divendres, 14 de gener del 2000

49

L a cirina d e casalf&PJUR? COPES i SOPARS

.««->.0>MW»iw;w.-

BAR. REST. ARNAU

EL CA5INET

LA JIJONENCA

Passeig Francesc Macià, 71, local 4 93 589 03 76 Cafeteria i restaurant

Camí de Can Ganxet, 47 Menú diari i entrepans

Xerric, 30 93 67413 48 Gelats artesans

BAR BOKATA

EL JORDI'S

LA JUONENCA

Plana Hospital, 35-3 93 58919 72 Cafeteria i entrepans

Sant Jordi, 39 93 6741118 Amanides i entrepans

Villa, 1, cant Murillo, local 4

BACCO

EL MESÓN

LA MASIA

Manel Farrés, 97 93 674 30 69 Menú diari i pizzes

Placa Octavià, 6 93 6741047 Braseria i cuina de mercat

Av. les Corts Catalanes, s/n

BAR MELMELADA

EL PUNT

LA PASTA BOIXA

Valldoreix, 56 93 589 11 85 Cafeteria i menjars casolans

Sabadell, 41 670 5940 01 Copes i sopars

Av. Lluís Companys, 24 93 6751503 Pizzeria, creperia

93 589 50 83

la xocolata... f f v f f v •Is entrepans... f f v f f v • I cafè... f f v f K las pastes... f f v ^ f v • I suís... ; f v * f « .

ROSTIDORA LLENYA

OLIVER

93 675 3402 Gelats artesans i cafeteria

Com si fos de tota la vida

Sabadell, 41 Tel. 670 55 40 01

PLATS PREPARATS PER ENDUR

93 589 3445 Cuina catalana casolana

BAR PICCOLO

FRANKFURT LA PALTA

MAS ROIG

Valldoreix, 29 93 5891198 Cafeteria, pizzes i entrepans

Rambla Can Mora, 24 93 589 5011 Frankfurts

93 675 0086

CABASSA CASTANO

GRANJA AUGUSTA

NAKHALA

Puigmal, s/n 93 674 02 67 Cuina de mercat

Plaça Augusta, 4 93 5898890 Cafeteria

Sabadell, 9

CAN EDO

ITALIANS

Lleó XIII 93 692 24 24 Carn a la brasa i calçots

Sant Bonaventura, 6 93 6746433 Menú diari

Sant Jordi

CAN BARATA

LA CANTONADA

TORRADA GRILL

Ctra, Rubí a Sabadell, km 15.200 93 697 06 52 Cargol llauna i arròs negre

Plaça Monestir, 1 93 58423 32 Creps, amanides, menús

Plaça Pere San, 6-8 93 58972 74 Especialitat en brasa

Sant

Martí,

9

(aSOmitlCAPiCSFl ROJAI

Si encara no ens coneixes,

Tel. 93 589 82 75

La granja mereix una visita

Plaça Mas Roig, 4 Xai, entrecot a la brasa

PI. Barcelona 93 675 52 46

93 674 5871 Cuina marroquí i pizzes

'PAÏPAÍ 93 5894945

CAN CASOLETA

LA GRANJA

Sant Bonaventura, 39, baixos 93 675 10 33 Peix i marisc fresc

St Antoni - plaça Barcelona 93 675 52 46 Cuina casolana

CABALLU PETIT

LA JIJONENCA

Sant Jordi, 33 93 589 14 56 Cerveseria

Major, 29 93 675 25 86 Gelats artesans i cafeteria

l a r e c e p t a (le M. Àngels Quadrus

per carn de la bona

Menú diari. Baguets calentes

Carrer de la Torre, 14 Tel. 93 674 12 85 Mercat Municipal Torrebbnca Taula 1.6 Tel. 93 675 30 65

Tasta la nova carta Sopars d ' e m p r e s a

ÜÉ

Rostit de rellom a la francesa

Mercat Pere San Parada 1.04 ingredients: -1 kg de reliorn de bou - tòfones negres - 1 grapat de pistatxos - 50 çj de bolets secs -100 d'oKves verdes - í00 çj de cansalada - 2 gots de vi blanc

I

• farigola - oli d'olïva

9^É

Tel. 93 589 14 18

Elaboració; Es talla la carn per la meitat, al llarg i deixant-ho unit d'una part, pocs centímetres. S'obre l'interior amb un ganivet punxegut i s'hi fan petits forats qu& es farciran amb una picada feta de tòfones, pistatxos, bolets i olives verdes. Es tanca la carn ço$int-r>e l'obertura amb fil incolor, Després s'enllarda amb cansalada tallada a'tlres pefües i es deixa marirtar amb vi blanc sal, pebre, fa#3o& f Julivert picat. B guarda a la nevera durarà 12 hores. Passat aquest temps es sosíeix a la graella a foc niu i e$ rt#*a;amb el suc de la marinada,

«JttBStrn

Passeig de Rubí, 108 Tel. 93 674 57 47

Bar Restaurant Tota u n a t r a d i c i ó Pi. O c t a v i à , 6 Tel. 9 3 6>7A Í O 4 7

Ara! Me R I B

:A«0

Consell: jÈsurttaB-'íspie ha de servíl·le molt calent i tina mica cuilper dins.

ritmí» HÍ NO*

«*< <£*r** x

w. « «i SO 4*

fiA» «eSTMJRANT

PI. Pere San, 6

U

MASIA

^y^^M©»i^C*. (Mercat Vell) Ta «589 72 74 TfTf(C

EL CASINET RESTAURANT

•"

BBBBBl

l·luDi l o e n . . o r de ,4*i p n a-, Oues lllesques

a- il ll la- .rrg^ a t i c

g u s t o s a carn de porc, c e b a fresca la s e v a deliciosa salsa b a r b a c o a

Menú diari i entrepans

ESPECIALITAT EN BRASA Carns i verdures brasa Coques xapata Cargols a la llauna

Cuina catalana i casolana Menú diari: 1.100 ptes. Tel. 93 589 34 45

Camí de Can Ganxet, 47 Tel. 93 589 50 83

RESTAURANT CAN EDO W. 93 692 24 24 / 93 580 66 «O Mtatom


Cultura

50

De dilluns a divendres • De 7.00 h a 8.00 h El despertador, amb Saba Vallvé • De8.(X)ha H).(K)h Primera Plana, amb (ieni Lozano • De 10.00 h a 13.00 h Cambirota. el maga/ín. amb ()lara Borrell • De 13.00 a 13.30 h Sant Cugat Ai ni: íiuformatiu, amb Josep M.Miró • D e 13.30 li a 13.30 b l'.entrrcista(repetició), amb(ieni Lozano • De 13.30 h a 14.00 h Amb mnlt de gust. I.'espai de gastronomia. amb Pep Blanes • De 14.00 h a 17.00h Vol de tarda, amb Ksteve I ,lop • De 17.00 h a P>.00h l'andana, el maga z in amb Iolanda Casas • De 19.00 h a 20.00 h \llloro, el musical, amb Salva Vallvé • De 20.00 h a 20.35 h V.esportiu, a m b C c m m a Montero • De 20.33 h a 21.00 h /*.'/ millor di I magazi/i • De 21.00 ha 22.00h Sona ilàssica (dilluns). Roí h U«//'/(dimarts). Danci hgndidimecres). (JuliOu! (dijous). Jazz (ava (divendres). • De 22.00 h a 24.00 h l\l' i/ne i/neda del dia. amb Joan Villvé • A partir de les 24 li Miisiea al li n costat • De 7 a 24 li, Cada hora informació local als Bulletins Informatius.

Dissabte • De 8.00 h a 10.00 h Es eap de setmana, amb Joan Vallvé • De 10.00 h a 13.00 li

19 DIMKCRKS

20 DIJOIS

22 HISSAR i'i-:

23 nilMEN'GK

ELS /CANTONS Dtvaidm. 14 d,mur del 2000

Poe fet. El magazín d'humor. Amb Jesús Torné i Xavi Rodríguez • D e 13.00 h a 14.00 h Avant-matx. L'in formatiu d'esports • D e 14.00 h a i 5.00 h Vallès sense Fronteres (repetició) • D e 15.00 h a 17.00 h Àlbum, amb David Milena • D e 17.00 h a 18.30 h l'.estrena. EJprograma de cinema. Amb Xavi Torras, Jordina Reinon i Toni Garcia • D e 18.30 h a 19.00 h Ràdio Play. amb Sònia Carmona • D e 19.00 h a 21.00 h li ne d'assaig, amb Carles Roca • De 21.00 h a 22.00 li Entre bambolines. Programa de teatre • A partir de les 11 Música al teu costat

Diumenge • De 8.00 h a 9.00 h Ea missa del Monestir • D e 9.00 h a 9.30 h Mites i llegendes de Sant Cugat • De 9.30 h a 10.00 h Esport en marxa la edició • D e 10.00 h a 13.30 h Sostra e/ansa/ la sarsuela! Roda d'amics amb J. Fàbregas i P. Pallissa • De 13.30 h a 14.00 h Esport en marxa la edició • D e 14.00 h a lo.OOh 'l'alcom érem. amb J. \ l . Ah ira • De 16.00 h a lW.OOh Pon rotllo, presentat per Raquel Iniesta • D e 19.00 h a 21.0()h Vinc d'assaig, amb Carles Roca • D e 21.00 h a 22.00 h Esport en ma/xa Ja edició • A partir de les 11 Música al teu costat

Concert de la Coral Sant Cugat del CMSC La Coral S a n t C u g a t d e l C l u b M u n t a n y e n c S a n t C u g a t inicia a q u e s t c a p d e s e t m a n a la c e l e b r a c i ó d e l s e u 2 5 è aniversari. I h o fa a m b u n c o n c e r t q u e tindrà lloc a Taula m a g n a d e l'Kscola M u n i c i p a l d e M ú s i c a d e l C e n t r e C u l tural S a n t C u g a t a q u e s t d i s s a b t e . Ks p r e v e u q u e hi haurà u n s e g u i t d e parl a m e n t s p e r part d e l'alcalde d e Sant C u g a t , el p r e s i d e n t d e l C l u b M u n t a n y e n c i d e la Coral Sant C u g a t . A més, l'entitat ha convidat a r e p r e s e n t a n t s d e totes les e n t i t a t s d e l m ó n cultural, e m p r e s e s c o l · l a b o r a d o r e s i mitjans d e c o m u n i c a c i ó . D e s p r é s d e l c o n c e r t es c o n v i d a r à t o t h o m a u n p e t i t còctel.

CINEMA I PROJECCIONS • A les 20 h. Winnipeg:palabras de un exilio. Org. Club Muntanyenc Sant ('ugat. A la sala d'actes del Club Muntanyenc (plaça Barcelona, 5).

CONFERÈNCIES I XERRADES

SALKS MUNICIPALS (Casa de Cultura)

• A les 20 h. IM marca hispànica, terra de frontera entre elmón cristià i el musulmà a càrrec de Manuel Riu Riu, catedràtic de la Universitat de Barcelona. Org. Amics de la Unesco Valldoreix-Sant Cugat i l'Arxiu Nacional de Catalunya. A l'Arxiu Nacional de Catalunya.

• Frederic Cabanas: «A grans trets. Santcugatencs per un final de segle". Mostra de caricatures. Fins al 15 de gener.

TEATRE

• Marta Ballvé, pintures. Fins al 23 de gener.

• A les 11 h. l'Hostal de la Glòria, d e J.M. de Sagarra. Org. La Unió Santcugatenca amb motiu del Centenari de la Unió. Al Teatre d e la Unió Santcugatenca.

EXCURSIONS, SORTIDES I TROBADES • A les 9 h. Passeig per Collserola: Vallvidrera-Castellciuró-Vallvidrera. Org. Club Muntanyenc Sant Cugat. Sortida: davant CMSC.

TEATRE

• Kva i Eric Bach, escultura, pintura i dibuix. Fins al 10 de febrer. • Jaume Muxart, pintures, «Montserrat». Fins al 13 de febrer. Al claustre del monestir de Sant Cugat.

• A les 12 h. L'Hostal de la Glòria, de J.M. de Sagarra. Org. L a Unió Santcugatenca amb motiu del centenari de La Unió. Al Teatre d e la Unió Santcugatenca.

tallers l ) l \ l-.KSO.S

DIES

ESPAI J O V E D E S A N T C U G A T (Casa de Cultura. Jardins del monestir 93 589 13 82. A/e: pij.stcugat@diba.es) • Guitarra elèctrica o espanyola, bateria, baix, combos de percussió i de grups fins al 27 de març. Org. Ajuntament-Self Projects. • Fotografia i teatre, dL·cjociey, Internet i disseny de pàgines web, fins al 27 de març. Org. Ajunt.-Seif Projects. C A S A L CULTURAL D E MIRA S O L (C/ Victòria, 42. Tel. 95 589 20 10) • Esplai amb Esquitxa't d'Esplai, dissabtes de 17 a 20 h. Org. Esplai Esquitx. Col. Ajuntament-AA Madeac. • Ceràmica, restauració, escriptura, balls de saló i grup de lectura per a adults. Fins al 14 d'abril. Org. Aj.-AA Madeac. • Guitarra, percussió, escacs, còmics, teatre, escenografia i cinema per a joves. Fins al 14 d'abril. Org. Aj.-AA Madeac. CENTRE S O C I A L I SANITARI D E LA FLORESTA (Plaça Parson, 36. Tel. 93 589 78 00) • Ball i berenar cada diumenge, a les 16.30 h. Org. Col·lectiu Gent Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. • Projeccions de vídeos cada dissabte Tiris al 30 de juny. Org. Col·lectiu Gen Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. • Cant coral, cada dijous de 18 a 19 h fins al 30 de juny. Org. Col·lectiu Gen Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. • Classes per a adults. De 17 a 18 h cada dilluns fins al 30 de juny. Org. Col. Gent (iran de la Floresta. Col. Ajunt. • Gimnàstica cada dimecres, de 18 a 19 h fins al 30 de juny. Org. Col·lectiu Gen Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. • Treballs manuals. Cada dimarts fins al 30 de juny. Org. Col·lectiu Gent Gran de la Floresta. Col. Ajuntament. CENTRE CÍVIC D E LA FLORESTA (Can Llobet s/n. Tel. 93 589 08 47) • Danses tradicionals i balls d'envelat, fins al 14 d'abril. Org. Ajuntament-Doble Via. • Dansa per a petits, gimnàstica d e manteniment, ioga. tai-txí i dansa contemporània. Fins al 14 d'abril Org. Ajuntament-Doblc Via. • Piano, guitarra i violí. Fins al 14 d'abril. Org. Ajuntament-Doble Via. E S P A I J O V E D E L A FLORESTA (Baixada de Can Llobet, s/n. Tel. 93 589 08 47) • Jocs de rol cada dilluns fins al 30 de juny. Org. Ajuntament-Doble Via. CENTRE CÍVIC D E L E S P L A N E S (C/ Molí, 2. Tel. 93 675 51 05) • Tai-txí, ioga i màgia per a joves. Fins ai 31 de març. Org. Ajuntament-Doble Via.

SALES PRIVADES • Esther Villar, pintuta. Fins al 27 de gener. A Galeria La Terra (Mercantic). • Josep Moseardó, pintura i escultura. Fins al 29 de gener. A La Galeria (c/ Sant Jordi, 14). • Laurentino Martí, aquarel·les. Fins al 30 de gener. A l'Espai Lluís Ribas (c/ Gorina. 13).

TEATRE • La Presa. De Conor McPerson. 14 de gener, a les 10 del vespre. MÚSICA • Recital de Jaume Aragall 21 de gener, a les 10 del vespre.


Cultura

BLS /CAOTONS Divendres, 14 de gener del >0Ú0

EMD Valldoreix AJUNTAMENT

AAPP i W Mira-sol 93589 22 88

ÀAW V. Carme Mira-sol 93 674 10 03

Casa de Cultura

'93589Ï3'82

ÉMD Valldoreix

93674 2719

AAW St. Joan Mira-sol 93 674 71 03 93 2684567 Consumidors

OMtC

935893188

PROMUSA

93 58917 32

Sant Cugat

BOMBERS Beliaterra Generalitat

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA :

CAP

Rubi- Sant Cugat

935891122

CAP - Urgències

93 675 51 05

Municipal (Valldoreix)

908 79 51 25

Ciries Clnesa Reserves) 93 589Ó94Ï Cines Yelmo (reserves) 902124134 936745396 Club Muntanyenc

Comissara St. Cugat

93 674 7612

DNI(Cita prèvia)

9358930 80

Ctre. Cívic les Planes

93674 2018

93 692 80 80 085 93699 8080

936741006

Esbart Sant Cugat

93 675 26 52

Üar d'Avis Parròquia

93 589 0598™"

Aigües ta Floresta

93 674 20 89

Piscina Valldoreix

936754055"

Catalana de Gas

93 725 29 44

Correus

93 674 70 96

ENHER Rubi

93 699Ï892"

Els 4 Cantons

9358962 82

FECSA (atenció client) 900 73 73 73

93 6753503

Radio Sant pugat

93 6755959

FECSA (avaries!

93 58916 74"

Tot Sant Cugat

93 674 8661

Funerària

93 589 55 52

Repsol-Buta

S3 674 15 BO

SOREA

93 58900 21

93 674 23 83

Creu Roja Sant Cugat

93 67412 34

CPA

Creu Roja Valldoreix

93674 24 59

C.C astellano-Manchego' 93 589 76 05

Dispensari la Floresta

93674 7615

Germanor Cavis

General de Catalunya

93 5891212

GrupSup.immigrants

936749314

Hisenda

93 5891155

Valld'Hebron

93427 20 00

Sant Cugat Comerç

93 674 0322

Jutjat

936746696

ORGANISMES OFICIALS

93 589 57 98

St PereOctavía

93 6741163

Grua

93 674 33 71

Valldoreix

93 674 0569

RENFE

93 490 02 02

Port

93 318 87 50

Ràdio Taxí

93 589 44 22

Les Planes

Arxiu Municipal

935890712

AAPP W Can Majó Vall 93 674 50 49

Arxiu Nac. Catalunya

93 589 77 88

AAPP i W Valldoreix

AAPP Montserrat Vall."":"93 674 2ï 05'"

Casal Cultural Mira-sol 93 5892018 9358916 38 Casal d'Avis SC

AAProp.iV.laFloresta 936742089

Casal Valldoreix '

93674 4599

AAW Aiguallonga Flor, 93 674 51 29

Ctre. Cívic la Floresta

93 5890847

ASSOCIACIONS 93 674 21 97

Isern

Pg. La Floresta, 9. La Floresta

93 674 18 63

POLICIA Cuerpo 'Nacional 93 67Í7858 Municipal i Protecció Civit 092

Santiago Rusinol, 38

93 674 06 45

93 2051515

Taxis (parada)

93 674 09 97

Valldoreix (parada)

93 6741111

• JOIERIA a l a c « r a perduda Dimecres de 16 a 18 h. Introducció, coneixement de les matèries primeres, disseny i realització. Models en cera, modelatge, motlles, treball sobre plata. Els alumnes podran realitzar les peces que desitgin

D i a 15 „ _ _ Sts. Pau, primer ermità; Miqueas. prat. i Etisi, mr. Dia 16

Diumenge 16 Salavert

DIBUIX I P I N T U R A por a j o v e s i a d u l t s Dilluns de 19 a 21 h Curs de perfeccionament de la tècnica de la pintura a l'oli, la pinzellada, l'estil personal de cada alumne.

T-^—r*^—^^-^—

Marcel I, papa, mr.; Adjut i Utó. mrs. i Estefania, vg. D i a 17 Sts. Antoni Abat i Stes. Leonil·la, mr. i Rosalina, cart.

Rbla. del Celler, 97

93 674 77 49

Dilluns 17

Texidó

Dimarts 18

Beringues Av. Lluís Companys, 4 6

93 674 04 83

Dimecres 19

Moral

Santa Teresa, 40

93 6 7 5 3 3 44

Dia 2 0 Sts. Fabià, p. mr.; Sebastià, tribu, mr. i Neòfit, mr"

Dijous 20

Fornós

Manel Farrés, 95 (R Central)

93 674 0 5 1 2

D i a 21 Sts. Fructuós, bisbe de Tarragona i Sta. Agnès. vg. mr. ~

ci^^jwijyfM__

D i a 18 Sts. Atenógens, mr. Stes. Prisca, Liberata i Beatriu, vgs.

-

l^exto^ntido Yelmo 2

5

í^.!MÍ £! ®3l

5

0

^ÍÍ.Çi?lL..^.^_..—™«™-™„....... S^cuestoando a fa Srta. Tingfe

___ _

TEATRE PER A NENS Dijous de 17.30 a 19 h.

ESCOLA DE MÚSICA «Andante»

ESTRENA

17.00-.19.45-22.35

16.15-18.30-20.40-22.45

16.15 -18.30 - 20.40-22.45 Ye!mo& 17.00-19.45-22.50

16.00 -18.00 - 20.20 / 22.50 Yelmo 9

16.00-18.15-20.30-22.45 Yelmo 5

ESTRENA

18.15-20.00-22.40

S soltera

Tarzàn / El fai de los días

m

A$térixyObétix

http://www.cinesa.es

16.00-18.15-20.30-22.40

Tots els divendres i dissabtes SESSIONS "GOLFES"

2^ SETMANA

2? SETMANA

5a SETMANA

SALA1 GOLFA: 00,10

SALA 4: 16,00 - 18,15 - 20,30 - 22,45

COI#M«

QYM-ERÒBIC Dimarts i di|Ous de 9.30 a 10.30 h Millca la condició física amb música. Treball cardiovascu-

_ _ Í2^8 er .^P' caro

__

— •• S^uestrandoala Srta.Tingre

S S A Í I T CUGAT

^

• PLÀSTICA " P U N T " Dimarts de 17.30 a 18,45 h. VITRALLS Dimecres de 12 a 13,30 h.

16_.00-18._15 - 20.30 - 22.40 Yelmo 7

16.00 .-_.18._10_- 20J>0j_j_^ Yelmo 4

El sexto sentido

CINE5P1 _ . fMmuiwmillWNBi&H.

• IOGA Dimecres de 20.30 a 22 h. Activitat fisica i mental per a totes les edats.

Anayelrey

2

Sant Cugat 4

m

ORFEBRERIA Nivell I: dijous de 17.30 a 19 30 h, Nivell II: dimarts de 17.45 a 19.45 h

16.00-18.15-20.30-22.45 Yelmo 6

^iMi :!?! .:!?;! .;! ^ veimoj

GOLFA: 00,55

J A Z Z infantil i juvenil De 5 a 7 anys: dimecres de 17,30 a 18.45 h. De 8 a 13 anys: dimecres de 18.50 a 20.20 h. Estimula la psicomotriatati coordinació corporal.

Deop blue sea

^uítaípieT"""'

d

ESTAMPACIÓ sobre roba-batik i seda De 10.15a 11.45 h. Disseny i realització de diferents tècniques, plantilles, tints en fred. pintura...

mne %mi mut

^Çugat.2 d

D i a 19 Sts. Màrius i Marta i els seus fills Auditaz i Abacuo. mrs.

Yelmo 1 §ïïL£HSgLL_ Bas^baJUr^

lar, amb exercicis de resistència muscular (abdominals, lumbars, pectorals, quadriceps, glutis...).

TAI-TXÍ Divendres de 9.30 a 10.3C n. Per aconseguir una harmonia de la ment i el cos. mitjançant el moviment, classes amb música, teràpia per a malalties del ossos.

93478 50 00 93204 2247

93 204 7503

93674 25 70

Plaça del Casal, s/n. Tel. i fax 93 589 82 69

PATCHWORK Dimarts de 10.30 a 12 h. S'hi aprendrà: tècniques bàsiques, aplicacions, iog cabia i pinya, paper oielmg, crazy. mètode japonès, a l'anglesa...

900 74 74 74

Carreteres FGC

Arxiu Gavin

Informació i inscripcions De dimarts a divendres De9a13 ide17a19h

«

PARRÒQUIA

LLEURE

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

TRANSPORTS Aeroport

93 203 4000 Sant Joan de Déu Telèfon de l'Esperança 93414 4848

Dissabte 15

SERVEIS

MITJANS COMUNICACIÓ

9358944 55 93 589 78 00

091

Coral de la Unió

ENTITATS ASDI

Centre Soc. San. LF Ctre. Alzheimer St. C.

Urgències

51

13 ANYS

APTA

Q® ti I, . i, . 1 g __ s _ __ ,,B _S _S _ ^_ **•» Pàrking 2h. gratis

'

mm^:J Dia de l'espectador

'••««»:. w->M Carnet Jove

' ™»>»™»r.& Carnet d'estudiant universitari

' •EWI·.W.·fe Venda anticipada

' m^mvéi Carnet més grans de 65 anys

' :—r1 Reserva per telèfon

*••—ss*r* Venda les 24 h. als ServiCaixa

' -n; •wwk Accessos minusvàlids ^

^y""""K| Pagament'amb targeta de crèdit

hmmrmit Sessions numerades ^

' '• •*.>•:• .«J ^2í£lJ£?r o~> , i ï í l i * jfOÜ-j3 JZ J1


ELS4GWVTONS 52

Dkrnihrs,

S e t m a n a r i de SANT CUGAT DEL VALLÈS WSftS^SSW

Josep Maria Sans i Travé. Directorde í'ANC Projectes

"Retornar els Papers de Salamanca és una qüestió de voluntat política"

IOKIM CASAS

D e s p r é s d e l'anterior c o l u m n a , e n la cpial feia u n a llarga i imp e r t i n e n t referència - q u e l c o m e s t r a n y e n mi, c o m molt b é sab e n els l e c t o r s - a l'actual i a n è mica majoria d e g o v e r n m u n i c i -

l-'.SI \-.R C VSTAMKR

sin a la s o c i e t a t . A q u e s t s d o c u -

- Sant Cugat -

m e n t s d e gran c o n t i n g u t polític

pal, és just q u e avui

h a u r i e n d e fer p e n s a r a la g e n t

compensar-ho. Sense excedir-

I .'Arxiu \ a c i c m a l d e C a t a l u n y a

q u e al m ó n e n c a r a e x i s t e i x e n

m e . ò b v i a m e n t . R e s d e millor

és d i p o s i t a r i , d e s d ' a q u e s t g e -

s i t u a c i o n s d e c o n f l a g r a c i ó , si-

p e r c o m e n ç a r q u e les d e c l a r a -

ner. d ' u n a s è r i e d e d o c u m e n t s

t u a c i o n s q u e s ' h a u r i e n d'acabar.

cions del nostre alcalde: abans

e s c r i t s pel g e n e r a l F r a n c o a m b

— Amb aquests escrits, l'ANC am-

d e créixer niés ( e n t e n g u i ' s , d e -

l ' o b j e c t i u t'c d e b i l i t a r cl b à n d o l

plia el seu a r x i u d o c u m e n t a l so-

senvolupament de l'anomenat

r e p u b l i c à a b a n s d e Ics a c t u a -

b r e la G u e r r a (avií.

eix v e r t e b r a d o r ) , cl q u e cal és

cions de l'exèrcit

franquista.

- Ks cert q u e a q u e s t s p a p e r s són

resoldre Ics m a n c a n c e s e n m a t è -

A q u e s t s d o c u m e n t s , 4 8 procla-

d e la G u e r r a C i v i l , p e r ò és n o -

ria d ' e q u i p a m e n t s i serveis. Cha-

m e s o r i g i n a l s , h a n p a s s a t a for-

m é s u n a p e t i t a p a r t d e l q u e va

peau. sí senyor. Q u e l'alcade di-

m a r p a r t tic l ' e x t e n s a

docu-

ser a q u e s t a g u e r r a . B à s i c a m e n t

gui el (pic la majoria p e n s e m ,

m e n t a c i ó epic ja t e n i a

l'ANC

fan r e f e r è n c i a al g e n e r a l F r a n c o

no li atorga m é s representació, ja

s o b r e l ' è p o c a d e la G u e r r a Civil

i a la s e v a p e r s o n a l i t a t . H e m d e

q u e t é la q u e t é , p e r ò d e m o s t r a

espanyola, però pel director de

p e n s a r q u e d e d o c u m e n t s d e la

q u e l ' h o m e està e n línia i això

l'Arxiu N a c i o n a l , J o s e p M a r i a

G u e r r a Civil n ' h i ha m o l t í s s i m s ,

s e m p r e s'agraeix. N o obstant

S a n s i Travé', a q u e s t s p a p e r s són

p e r ò això n o vol d i r q u e sigui

això, a l g u n s fets d e m o g r à f i c s ,

sobretot una nova eina q u e ens

d o c u m e n t a c i ó d e guerra, a q u e s t

encara q u e n o m é s tinguin un va-

a c o s t a a la psicologia d e l g e n e -

t i p u s d e d o c u m e n t s es t r o b e n

lor simbòlic, no li són favorables:

ral F r a n c o .

n o r m a l m e n t als a r x i u s m i l i t a r s .

el p r i m e r n a d ó vallesà d e l 2000

— (Jiiiim és la història d ' a q u e s t s

Sí q u e t e n i m , p e r ò , m o l t s d o -

va n é i x e r a S a n t C u g a t . D ' a l t r a

documents?

c u m e n t s q u e s ' e m m a r q u e n dins

b a n d a , la p a s s a d a (i n o h o d i c

- Diguem que aquests papers

e l p e r í o d e d e la G u e r r a C i v i l .

amb doble intenció) i aturada

són els autògrafs d e F r a n c o . S ó n

— I dins aquest c o n t e x t , faltarien

els originals q u e escrivia ell m a -

potser els P a p e r s d e Salamanca?

teix p e r q u è s'enviessin

abans

- H o m e , la s i t u a c i ó d e l s p a p e r s

tic les a c t u a c i o n s d e l ' e x è r c i t

d e S a l a m a n c a , ja h o s a b e m ,

f r a n q u i s t a i t a m b é n ' h i h a al-

Sans i Travé espera tenir algun dia a IWNCels Papers de Salamanca !•': X.l.

g u n s q u e van ser fets e x p r e s s a -

s'està n e g o c i a n t encara. Avui dia el q u e p o d e m dir és q u e els d o -

m e n t p e n s a n t e n les b r i g a d e s

ell va dir q u e no, q u e el seu pare

gica q u e els volia e s c r i u r e p e r -

c u m e n t s p e r t a n y e n t s a la G e -

internacionals. D ' a q u e s t s no-

p e n s a v a c o m p e n s a v a i q u e era

n e r a l i t a t , 507 lligalls, e s t a n m i c r o f i l m a t s i q u e t o t això e s p o t

m é s en tenim un. q u e en aquest

lleial al seu c a p militar, p e r ò q u e

cas és l'original m e c a n o s c r i t e n

ell és d ' u n a altra m a n e r a i q u e

sonalment. — I quin n ' e r a el contingut? - E r e n sobretot pamflets per

a n g l è s , francès i a l e m a n y , p e r ò

volia q u e a q u e s t a d o c u m e n t a -

d e s a n i m a r la p o b l a c i ó q u e s'ha-

és una d o c u m e n t a c i ó q u e es

t e n i m t a m b é els i m p r e s o s e n

ció a n é s a parar a l'Arxiu N a -

via d e c o m b a t r e i m a n t e n e n la

consulta molt, tant per investi-

aquestes llengües.

cional del seu

tradició d e la lite-

g a d o r s c o m p e r h i s t o r i a d o r s lo-

— Aquesta in» lleu ser u n a d o c u -

país.

m e n t a c i ó fàcil <le t r o b a r .

— Aquests d o c u -

- F n realitat, és u n t i p u s d e d o -

ments d e u e n t e -

cumentació q u e normalment no

nir un i m p o r t a n t

ÍÍ T? /

El que es conserva r a t u r a m i l i t a r per la història ha de apocalíptica, són . ,

tenir una motwaao

es c o n s e r v a . F r a n c o h o c o n f e c -

valor h i s t ò r i c .

c i o n a v a p e r s o n a l m e n t i el m é s

- Tenen

lògic é s q u e d e s p r é s d e passar-

valor històric.

h o a m à q u i n a , allò a n é s a la pa-

És una

p e r e r a . P e r ò u n d e l s s e u s col·la-

m e n t a c i ó originalíssima, q u e g e -

boradors

n e r a l m e n t n o es c o n s e r v a . P e r ò

més

íntims,

el

c o m a n d a n t À n g e l Rocha, e n lloc d e l l e n ç a r - l o s el q u e va fer va ser g u a r d a r - l o s c o m u n a r e l í q u i a del general.

molt

pedagògica " 1 ° °

docu-

sobretot són importants p e r q u è p e r m e t e n c o n è i x e r millor la psicologia d e F r a n c o .

— I a r a h a n a r r i b a t a TANC.

— En quin sentit? - D'entrada, ens suggereixen

- L a vida d ó n a m o l t e s v o l t e s , i

q u e e n el m o m e n t inicial d e la

u n fill d e R o c h a , F r a n c i s c o R o -

guerra, les c o s e s n o d e v i e n estar

c h a , va h e r e t a r t o t a a q u e s t a d o -

tan ben organitzades, i potser

c u m e n t a c i ó i ell e n s la va d o n a r

va ser així. P e r ò t a m b é d e m o s -

a n o s a l t r e s . P r i m e r li v a m p r o -

tren que Franco donava tanta

posar si volia fer u n d i p ò s i t p e r ò

i m p o r t à n c i a a la g u e r r a p s i c o l ò -

interessants per

ve u re

c o m, i d e -

t'lògicament, es va f o r m a n t el franquisme. Són dels primers tex-

c o n s u l t a r a q u í , a TANC", i d e fet

intenti

del T G V per/a S a n t C u g a t , n o s e m b l a , p r e c i s a m e n t , q u e aporti t r a n q u i l · l i t a t e n m a t è r i a d e c o n t e n c i ó u r b a n í s t i c a . E n tot cas, hi ha v o l u n t a t d e r e p e n s a r les coses i això és b o . I, pel q u e he llegit, el q u e té (re)pensat l'eq u i p d e govern per a a q u e s t any és d e traca i mocador. D e fet, h e gastat la tinta del bolígraf d e tant subrallar. V e g e m - h o : impulsar la urbanització dels districtes, p r e s e n t a c i ó d u r a n t el p r i m e r t r i m e s t r e d ' u n pla d ' e q u i p a m e n t s ,

cals. — Ks i m p o r t a n t r e c u p e r a r els papers originals? - Jo e s p e r o q u e algun dia els P a p e r s d e Salamanca es retornaran, s o b r e t o t p e r q u è n o t é c a p s e n t i t a q u e s t a s i t u a c i ó . Em u n m o m e n t d e conflagració e n q u è hi h a v i a u n a i n s t i t u c i ó p e r a la

tos e n q u è es reflecteix real-

repressió dels d e m ò c r a t e s i els

m e n t el q u e d e i e n i e l q u e

r e p u b l i c a n s , e s va r e u n i r a q u e s -

feien.

ta d o c u m e n t a c i ó i va fer el s e u

— Uns p a p e r s així h a u r i e n d e ser-

s e r v e i d u r a n t m o l t s a n y s . A par-

vir p e r r e c o r d a r el valor d e la de-

tir d ' u n c e r t m o m e n t , p e r ò , c a p

mocràcia.

al 1 9 7 7 , ja n o t e n i a c a p s e n t i t

- É s e v i d e n t q u e t o t el q u e e s

m a n t e n i r - l a allà. E l m é s lògic é s

c o n s e r v a p e r a la h i s t ò r i a ha d e

q u e ara la d o c u m e n t a c i ó e s r e -

tenir una motivació pedagògi-

torni. R e t o r n a r els P a p e r s d e Sa-

ca, n o s a l t r e s n o c o n s e r v e m la

lamanca no és una qüestió tèc-

d o c u m e n t a c i ó n o m é s per con-

nica, é s u n a q ü e s t i ó d e v o l u n t a t

servar-la, s i n ó p e r q u è s ' e s t u d i ï i

política.

p r o m o u r e nous habitatges socials i d e lloguer, acabar la rehabilitació d e l ' e n t o r n d e l m o n e s tir, iniciar una segona deixalleria, i n a u g u r a r la p l a n t a d e c o m p o s t a t g e , acabar l'estudi d e m o b i l i t a t , a c a b a r les o b r e s a l'escola Collserola, ampliació provisional del CAP, creació d ' u n C e n t r e d ' A t e n c i ó a la D o n a , e n c a r r e g a r a la G e n e r a l i t a t la c o n s t r u c c i ó d ' u n a escola bressol, e s t u d i sob r e possibilitats turístiques i edic i ó d ' u n a g u i a d e la c i u t a t . . . Fantàstic. Ben mirat i encara q u e ja h o h a v i a avisat, m ' a d o n o q u e m ' h a n q u e d a t u n e s línies excessivament laudatòries. Int e n t a r é c o m p e n s a r - h o e n les properes columnes.

p e r q u è els s e u s c o n t i n g u t s p a s -

a JL 1 è

Cíft©

PI. de la Unió, 3 - Tel. 93 590 80 60 Sant Cugat del Vallès www.valles.com

Hardware, Software &Webs

Diari de Sant Cugat 319  

Diari de Sant Cugat nº319, 14 de gener de 2000

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you