Page 1

UN 15% DELS COTXES DE SANT

Dimecres, 24 de desembre de 1997

CÜGAT

SUPEREN ELS NIVELLS PERMESOS DE CONTAMINACIÓ,

EIS4CANTOINS S e t m a n a r i i n d e p e n d e n t d e SANT CUGAT DEL VALLÈS

TEMA DE LA SETMANA:

LES FESTES NADALENQUES

A

SANT

CUGAT

PLANA

13

Mm. 220 Any V 225 pres.

Planes 3 a 8 i enquesta

Sant Cugat s'aboca al Nadal

Tradicional pessebre de la plaça Barcelona realitzat per l'Associació de Futbolistes Veterans i la col·laboració de la brigada municipal. Foto: JOF.L

MARC

LEnvelat de la plaça dels Quatre Cantons, Pastorets, pessebres vivents, concerts, teatre, poesia i corals omplen de Nadal la ciuta -'•I**7' .

5L

v-sf ?

-

JMWL mm

jSa^^BBHiBBt;^Bn^Bn~

Uestació de la Floresta tindrà ascensor Vany que ve Plana 12

1

1

W9

UNES INSTAL·LACIONS 1 ÚNIQUES AL VALLÈS 1 NOU SALÓ RESTAURANT PER A 200 PERSONES

Sant Cugat Dues gimnastes f Tel. 674 28 00% X donarà el 0,7% del CMSC seran a f W U Carretera de Sant Cugat a ^ B ^ dels seus tributs al la selecció estatal f _ Cerdanyola, km 4,6 ^ % Tercer Món Plana 19 de rítmica Plana 31 1 U N CLUB A LA SEVA M I D A


2

ELS / C A I Y I D N S Dimecres. 24 de desembre de 1997

Sumari

Primera trobada entre els presidents de C D C i U D C Plana 11

La Plataforma vol un debat obert sobre Torre Negra Plana 12

Entrevista amb Blai Blanqué, rector del Monestir Plana 22

Derrota de la UE Sant Cugat a m b el C o s m o s Plana 31/

Adolf exposa un recull de 1 0 anys a la Casa de Cultura Plana 36

Setmana

car el text de 1983. Plana 11

partida pressupostària dedicada a l'ajuda al Tercer Món Plana 19

diador per mirar d'arribar a un principi d'acord sobre le conveni col·lectiu d'aquest any Plana 28

Cultura

3

HI tema de la setmana recull totes les activitats que es t'arna a l'Envelat dels 4 Cantons i els actes nadalencs del centre i els districtes. Planes.Ui 10

Política 11 La secció local del Partit Popular és contrària a la llei del català que s'aprovarà dimarts vinent al Parlament. El regidor Eduardo castaneda considera que no és necessari ni tan sols modifi-

Entorn

11

La Radiografia d'aquesta setmana està dedicada a l'Associació de Futbolistes Veterans, que col·loca cada ays el pessebre de la plaça de l'Ajuntament i fa moltes activitats en benefici del poble. Planes 24 i 25.

Un 15% dels octxes que circulen per Sant Cugat superen els nivells òptims d'emissió de fums, segons un estudi de l'àrea de Medi Ambient Plana 11

Societat 19

Economia 2 8

L'ajuntament arriba al 0.7% del seu pressupost en ajudes al Tercer Món, tal com havia previst l'any 94, quan va fer la primera

La direcció de Lucas i el comitè d'empresa de la factoria s'han reunit de nou davant un me-

33

31

La Cubana va abandonar aquest diumenge el Teatre-Auditori després d'onze funcions que van veure 6.300 espectadors. Ara, la companyia farà les últimes representacions a Esparreguera, Vigo i Pamplona, on preveu assolir el milió d'espectadors. Plana 33

Eriça García i Andrea Rubino han estat convocades per la selecció estatal de gimnàstica rítmica. Plana 31

El programa de Ràdio Sant Cugat Didascàlia ha arribat a l'edició número 300 amb un programa especial amb La Cubana. Plana 34

Els pressupostos de l'any 1998 es discutirna en un ple extraordinari que es farà dimarts Plana 28 '

s

éÈÈmmh ' "••s^à" BELLAIERRA CERDANYOLA DEL VALLÈS MIRASOL

Com si fos de tota la vida RUBl

RESTAURANT CAN EDO

SANTCUflATTIFI UAIIFR

•Is «ntropanj... ft^ti*• I cafè... * K * K

mereix una visita

674.38.03. 674 2 3 J 5

II

i!

Tancat riiiim nit i dill. no festius

Cuina variaria

LAPONDEROSA

ÇJ Victòria 18-2Q

5 8 9 2 5 71

Pa Bnhmrtnf, B fam RahanM a l _ —

674.1020 699.11_52_

Fntrapans i manús

LANANSA

Paelles, marisc fregiri

Tancat dimarts nü i dimecres

PI (WDf.Guardiet. 14

588.5468

Pi77aria, cuina catalana

Tancat diumenge-riillims tarria-nit

ntra Cerdanyola. 13

5 8 8 4 2 81 .

._

HOSTAL DEL GALL L'ALBA

Tancat dissahtas excepte reserves

6I535flQ_

Catetaria erniasantena Frankfurts

LAPALTA

Ramhla Can Mora 24

589 5011

CAN AMETLLER

Canii can Ametller, s/n_

CHEZPH1UPEE ._ CANTINA EL MEX1CANO nA.IIANfi JIN

674 91 51 Cuina marcat 674 94 84 Cuina francesa/menú diari 589 1825._ -Cuina

C/Snl, 7Ü y Rhla Can Mora 10 _ 589_D3J3Ü.

Menjar xinès

LALLINA

CZSOL25.

Tapes i plats c

L'ALBA LA GRANJA

Otra, Cerdanyola, 13 f./ SI. Antoni-placa Barcelona

Cafeteria ernissanteria

_

...

Ohert tots els dies

flhart tota la setmana

Cuina casolana Fsmnr7 ftapesymeni'i diari

rv Fnrio firanados. 7

GRANJA BAR EL MONESTIR

Baca Augusta. 2

Esmorears/tapes casolanes Obert de 8 a 1D nit

MESQMENYS

C/Elies Rogent. 14

Mexicàrmenú català.. _

BAR BEST. EL MOLL

PJacaPep Venturl·l·...

Menú diarii proaLibèric.

CAN BARATA

rtra R,fri a RaharteU, lim 1S ?nn

RARFSTATJÓSTCUQAT

Plaça LlutS MÜIet, 2

n

Plaga Monestir, 1

CANTONADA

ELTAST

0/Afloris Sala. 9

P A R A D A I FONDA BRASFRIA LABOLERA

Fttila. Can Mora, s/n CJRainadanal'Alha. ?n

Carnnl llauna/arròs negre _6I4J SB4?3 3g 589 15 02 5(19 06 07

___

_S89_2697 B74 16 75

L a Floresta Creps amanides, menús

Cuina catalana Lanoslraesp esqualit

QillurjSJ s vespre tancal Tancat diumenges nit

BaçaQctavia.5

674 10 47

Braseria i cuina de merc.

Plaça Pere San. 6

589 524D_

Calçotada

LA PASTA BOIXA

C/Aíons Sala^24

675.15.03

TY-BIHAN U I M I G O U B A R MCSC

C/Jndústria^ C/ Santa Engràcia, IS.. _

67514 0 2 .

Pa Creperia bretona

58929 71

Carn a labrasajapes.

CASINET

r.amí Can Ganxet. 47

_589JHfil

i

R f | W ' « partir dfl Oherl tol el dia

RRASERIA DH MERCAT «FI I.

Pl.lluisMillet. 1 Cl Sant Jordi, 38-35

• FLECA ROSELLÓ Rosselló, 22

QberLcadarija

Marisc, menú, cuina mflTTi Cuina de mercat

RAR HFSTAURANT EL MESON

[••AUITAN COOK SOUASH

Cuina colonial

mide dilluns a divendres..

Cafeteria, pi77es,

589 5 1 8 3

Menú diari i entrepans _ _ Ohert tota la setmana

BARALCAZAR

Pga Musellas. 3

5891026

Menjars casolans.

BblaJel CellerJZ

6 7 5 5 5 66

Amplia gama d'entrepans

Diumenge, tancat Diumenge tancat

ITAÍ1ANS3

Sant Bonaventura. 6

67464J3..

Meni'i diari

Diumenge mati tancat . .

Sant Bonaventura. 14

675 09 05

TERRAMAR CANCASOLETA

. ._ ....

RESTAURANT VALL D'OR RESTAURANT MAS BOJG CAFÈ-BAR SOL

. .

_

Tancat diumenge

. Santa Maria. 17

67528 97

Ykv2B_. .SarjlBonaventura. 39 Baixos

589 7 7 2 3

Embotits i 320. vins i caves Tancat dimecres Menjars econòmics

675 1Q 33

Peixj marisc iresc

JBambJalvl. Jacint Verdaguer. 185

674 J 1 4 1

Dies festius hufel lliure

675 00 86

Xai. entrecot aiabrasa

Tancat diumenge nit

674 67 21

Jazz Live

Obert tots els dies

PJacaMaa Roig. 4 RWa. M. Jacint Verdaguer. 113

•FLECA JOAN XXIII Joan XXIII, 27 • EL FORN DE LA CARRETERA Ctra. de Cerdanyola, 6

Oherl tots els dies

5 8 9 1 4 96

. Entrepans variats

•FLECA TORREBLANCA Passeig Torreblanca, 14

Ohert tol el dia

BISTBOCAFE .. . . . . .___

El pa de cada dia

• FLECA MARIA C. Castilleios, 31 • MERCAT PERE SAN Parada 10 • FORN GABRIEL Plaça del Centre, 2

Ohert tots els dies

SNIPPEH'S

VALLÈS PA El pa de Sant Cugat

Tancat dilluns

Pg. Torreblanca 17-19 Au Francesc Macià 67

CELLER STA. MARIA

VALLDOREIX

DIJOUS tancat excepte íestius

Cuina de mercat

B A H ENRIC

LAMUSCLERA

PI. Barcelona Tel. 6 7 5 52 4 6

Cuina catalana, hanquets

07 Paí Fstacid,15

Si encara no ens coneixes,

La granja

Carn a la brasa i calçots

rVíiiiarirtaiara 14 ..__

ELPEROLET

• I suís... * H * H

692 24 24 580 88 39

MASJANER

ELS ARCS

los pastos... <f*v*K

Ay, Flor de maig. 122

B E S I RANCHO EL RASO

ELPORTALET

la xocolata... Yh-*y*

. _ C ü t ó , XIII

RESTAURANT CAN OUVÉ

• EL FORN DE COLL FAVA Psg. Fcesc Macià, 57 • EL FORN DE L'AVINGUDA Alfons Sala, 32 •FLECA DE LA RIERA

Tancat diumenge vesore i dilluns.

Miíy:-k-v,íkjí4v.'}MÀ'l>.

Psg. deia Riera, 15 •MERCAT TORREBLANCA Locals exteriors, 221-222

• FORN BASANY Diputació, 33 - La Floresta


EIS 4 CANTONS £

~^\

El tema de la

hetmana Dimecres; 24 de desembre de 1097

Una carpa de 240 m2 que té calefacció

IM companyia "Xarop de Canya " va donar la recepta exacta perquè ningú s'avorrís, dilluns a lafesta d'inauguració. Foto: YOLAXDA CARCIA

L'envelat centra des de dilluns les activitats de Nadal S'espera superar els 7.500 usuaris de l'any passat nuen les activitats a l'enveAvui continuen l'enve lat dels Quatre Cantons després que entrés en funcionament dilluns. La programació està dedicada als més menuts, ara que tenen vacances a l'escoJOFRE LLOMBART

Són més de 40 activitats les q u e a q u e s t any estan programades a l'Envelat. L'objectiu és superar les 7.500 persones que l'any passat van utilitzar en un m o m e n t o altre la instal·lació. "Se m'ha demanat -va explicar l'alcalde en la presentació de la programació de l'Envelat— que es fes en un altre lloc que no fos la plaça dels Quatre Cantons, perquè hi cabés més gent, però prefereixo q u e cada dia s'ompli". Això explica q u e per tercer any consecutiu l'Envelat estigui en aquest lloc tan cèntric del municipi. La programació és un 90 per cent infantil. Cada dia, d e s de dilluns passat i fins al 5 de gener (amb excepció de d e m à , q u e és Nadal), hi haurà com a m í n i m un espectacle dedicat

la i que els "seus pares tenen les tardes ocupades anant de compres", segons l'alcalde Joan Aymerich. Però a p r o f i t a n t q u e la c a r p a j a e s t à instal·lada, s'han preparat també qua-

als infants. La jornada a l'Envelat es partirà en dos horaris: al matí es faran diversos tallers, m e n t r e q u e a la t a r d a c o m panyies d'espectacles infantils s'encarregaran de distreure el públic més petit. E n algunes ocasions hi haurà doble sessió, una a un quart d e sis i l'altra a les sis. Les e n t r a d e s són totalment gratuïtes però abans s'hauran de recollir les invitacions a l'estand del T o t Sant Cugat, q u e estarà just davant de l'Envelat. A cada sessió hi e n t r a r a n u n m à x i m d e 240 nens i n e n e s . Hi haurà q u a t r e nits q u e es d e d i c a r a n al p ú b l i c a d u l t . D u e s a la música (dissabte actua la Big Mama i divendres 2, L a x ' n ' B u s t o ) , i d u e s al teatre. Ahir Fila Zero va protagonitzar la primera a m b un assaig c o m e n t a t d e Xec la Dama i dim a r t s q u e v e la c o m p a n y i a

tre espectacles per a la gent més gran. L'Envelat no és, però, l'únic lloc on es faran coses aquestes festes. Les organitzen les entitats del centre de Sant Cugat i dels districtes.

"L'excusa" portarà la seva obra El vehicle. Per a aquests quatre espectacles sí que s'haurà de pagar entrada, 500 pessetes (més informació a la plana 5). El pressupost de l'Envelat és de nou milions i mig de pess e t e s , d e l s q u a l s s'haurà d e descomptar el que hi aporten els tretze sponsors q u e aquest any c o l · l a b o r e n e c o n ò m i c a m e n t en els costos de la carpa.

q u e aprofiten els dies de festa per presentar-se en societat. É s t a m b é r e m a r c a b l e la quantitat d'actes q u e es faran als districtes.

• L'Envelat que està instal·lat a la plaça d'Els Quatre Cantons oferirà activitats fins al 5 de gener. Operaris municipals van acabar d'ultimar els detalls el mateix diumenge, després de quatre dies de treball. Muntar la carpa no és una tasca fàcil, sobretot pels complements q u e comporta. Sota cl parquet de la instal·lació hi ha un sistema de calefacció q u e posa l'espai a vina temperatura agradable, tant per al públic com per als artistes. La superfície practicable és de 240 metres quadrats, dels quals 200 són els de l'envelat pròpiament dit, i la resta corresponen a l'entrada. Quan l'espectacle ho requereix es posen 250 cadires mentre que per als tallers hi ha fins a 12 grans taules disponibles. També s'ha col·locat un wàter fora d e la carpa. Treballadors de VallèsNet netegen totes les instal·lacions cada dia. Els 12 focus instal·lats tenen una potència g l o b a l d e 1.000 w a t s , mentre que els Lax'n'Busto faran sonar el seu rock a 35 Kw. E n el capítol de seguretat, 7 persones s'encarreguen de tenir-ho tot controlat durant les activitats (5 monitors, un responsable de la instal·lació i un altre responsable d e tot l'equip). A les estones del dia que no s'hi fa res, l'envelat el vigilen agents de la policia municipal als matins i migdies i una empresa de seguretat contractada per l'Ajuntament durant tota la nit./J.L.

M SISTEMES DE SEGURETAT

Nadal actiu

COMMMENÏS DOMÓTICSI DE PI0TECC1Ó

A part d e l ' E n v e l a t , a Sant C u g a t s'hi faran moltes més coses. L'activitat q u e hi haurà al municipi durant els propers d e u dies n o m é s la supera la F e s t a Major. D e s t a q u e n els actes relacionats d i r e c t a m e n t a m b les dates (Pastorets, concerts de Nadal o pessebres vivents) si bé també n'hi ha d'altres, com la Cambra Ferrater,

SERVEIS • Sistemes seguretat • Portes b l i n d a d e s i cuirassades • Caixes fortes • Claus mestres • Video portes • Circuit tancat de TV • Sistemes c o n t r a icendis • Controls d'accés • Automatismes per a portes • Sistemes d ' a l a r m a sense fil (via ràdio) Av. Alfons Sala, 50. Tel. i Fax 589 1 7 99 Sant Cueat del Vallès

lli


4 Setmana

EI.S / C A N T O N S Diimrra.

I n a u g u r a c i ó

T a í

r s

e s

c t a c I e s

_V fi,' Maiibrc tir IVV7

i n f a n t i l

Els tallers del matí de P Envelat estan dedicats a la Història Cada dia s'explica un període històric J.L. - Sant Cugat -

Els organitzadors han tingut molt en compte un any més el suc pedagògic que se li pot treure a l'Envelat. Així, cada dia hi haurà una sessió matinal de tallers amb l'objectiu que els nanos surtin havent après alguna cosa. Ahir l'Agrupament Escolta B e r e n g u e r el G r a n va començar aquesta divertida manera d'ensenyar Història amb un original taller sobre la Prehistòria. Aquest matí és previst que una altra associació, l'escola d'excursionisme del C l u b Muntanyenc Sant Cugat (CMSC), ensenyi els trets més importants Els 'Xtirvp de Cama' van animar tothom qui va pasvir fx i la carpa. Foto: Y.G.

Un ple a la primera sessió dóna el tret de sortida a les activitats - Sant Cugat El grup d ' a n i m a c i ó infantil "Xarop de Canya" van ser els responsables d'obrir les activitats de l'Envelat dilluns a la tarda. Ho va fer a m b un espectacle d'animació infantil al que van assistir uns 200 nens i nenes que gairebé omplien la instal·la-

ció. La sessió inaugural de l'Envelat la va presidir la tinent d'alcalde de Serveis Personals, Àngels Ponsa, i el cap tècnic de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament, Jordi Cion/.àle/.. A l'hora de tancar aquesta edició s'estaven desenvolupant les activitats de la segona jornada amb total normalitat./J.L.

Confiï en més de 50 anys d'experiència en assistència sanitària a Sant Cugat cada dia estem més a prop de vostè

Demani'ns informació als telèfons *& 419 97 04

419 35 70

José Antonio López

...Tindrà accés a la nostra pòlissa dental GRATUÏTA durant 3 mesos

B U F O

^EGON Fundada l'any 1946

de l'Edat Antiga. Demà, Nadal, i divendres, Sant Esteve, no hi haurà sessions matinals. Es reprendran dissabte amb l'Agrupament Escolta La Floresta i el següent període històric, l'Edat Mitjana. L e s curioses lliçons d'Història faran un parèntesi el dia dels Sants Innocents (dium e n g e ) q u a n l'Associació d e Monitors Komtú muntarà una ludoteca. Els seus col·legues d'El Faristol seran els encarregats dilluns vinent d'explicar l'Edat Moderna, mentre que l'Esplai Sarau del C M S C portarà a la carpa l'Edat Contemporània. L'Associació de Dismin u ï t s tindrà un difícil r e p t e : organitzarà un taller que es dirà

"El futur". Totes aquestes activitats matinals començaran a dos quarts d'onze i acabaran a les dues del migdia. A partir del 2 de gener, els tallers tindran un altre component: els balls. Així, el primer divendres de l'any serà per aprendre balls de saló amb Dreams Teatre, l ' n dia després. l'Esbart Sant Cugat partirà el matí en dues parts: una per ensenyar balls de bastó i l'altre per fer el m a t e i x p e r ò a m b d a n ses.Els dos últims matins de l'Envelat seran per repassar els balls de saló (diumenge 4 de gener) i per acomiadar la instal·lació amb els Esperaqueballo i el seu espectacle 'Pa Sucat? (dilluns 5 de gener, a les 12).


Setmana

ELS /CANTONS Dimecres, 24 de desembre de 1997

N i t s

a

t ' E n v e l a t

Els Lax'n'Busto tocaran els seus èxits en versió acústica a Sant Cugat La BigMama i el teatre, altres protagonistes de les vetllades J.L - Sant Cugat Kscoltar cançons com Miami Beach, el Pagès o Nen surt al (darrer en versió acústica. Això és el que podrà fer el públic que cl divendres 2 de gener assisteixi a l'Knvelat al concert dels Lax'n'Busro. Kls nois del Vendrell (Baix Penedès) tocaran els temes del seu darrer disc .4 TAuditori, que precisament recull un concert acústic enregistrat a la seva ciutat natal i que va ser promogut per una cadena de ràdio estatal. Cantar temes de rock en versió acústica requereix abans que res un espai amb Lina sonoritat propícia a aquest estil. Això és el que precisament es trobarà la banda el dia 2 en el seu primer concert de l'any, amb un aforament limitat. El concert de Lax'n'Busto és un dels plats forts de les nits a l'Envelat, però no és l'únic. La veu del blues més important del panorama català, si no estatal, la c a t a l a n a Big M a m a c a n t a r à cançons d'aquest gènere acom-

Elgrup del Vendrell està considerat rom un dels puntals del rock català. Eoto: ELS 4 CANTONS. panyat a la guitarra pel virtuós Víctor Uris. Tots dos seran a l'envelat dissabte en un concert que començarà, com tots, a dos quarts d'onze de la nit. Teatre en versió reduïda De les quatre 'Nits a l'Envelat',

dues estan dedicades a la música i dues al teatre. En tancar aquesta edició el grup de teatre "Fila Zero" havia de començar a fer un assaig comentat de Xec la dama, l'obra que el juliol van estrenar al Teatre-Auditori i que el mes vinent presentarà a un concurs a Terrassa. Dimarts vinent, la com-

panyia "L'excusa" representara l'obra El vehicle. Les entrades per veure els tres espectacles restants es poden encara comprar a la Casa de Cultura o bé a l'estand que hi ha just davant de la carpa de la plaça de Els Quatre Cantons. El tiquet val 500 pessetes.

Entrades a 500 pessetes per "respecte a l'artista" • Els quatre espectacles de les 'Nits a l'Envelat' són les úniques activitats de les 40 programades per les que s'han de pagar entrada, concretament de 500 pessetes. La voluntat de l'organització era la de mantenir la gratuïtat en tots els actes. i més tenint en c o m p t e q u e alguns d'ells c o m p t e n amb el suport d'spo/isors. Ara bé, tal com es va fer l'any passat i tal com s'ha fet al cicle 'La nit dels cantautors', l'àrea de Cultura de l'Ajuntament ha optat per cobrar aquesta entrada com a "preu simbòlic per respecte a l'artista", segons el cap d'aquest departament, Jordi G o n z à l e z . A q u e s t e s 500 pessetes són les mateixes que l'any passat es van cobrar per les entrades als concerts dels manresans "Gossos" o pe) de Quico Pi de la Serra. En cas d'omplir a tots els espectacles, la recaptació màxima que es podrà recaptar és de mig milió de pessetes, ja que l'aforament s'ha limitat, en principi, a les 250 persones. /J.L.


Setmana

ELS /CANTONS Dimecres, 24 de desembre de 1997

T r a d i c t o n s

S o l i d a r i t a t

Comença la recollida de joguines Tornen els pessebres noves per la campanya de Nadal vivents i el teatre per El material es recollirà fins al dia 4 de gener les festes nadalenques FRANC.KSCA BATI.I.K - Sant Cugat -

Els Joves de la Parròquia ja han obert les portes per rebre les joguines per a la campanya nadalenca "Un nen, una joguina". Les joguines es poden portar fins al 4 de gener al local de la Parròquia, a la plaça Octavià (dins del recinte del Monestir), de 6 a 8 de la tarda. Durant les mateixes dates, davant l'Envelat de Nadal a la plaça Quatre C a n t o n s , t a m b é hi haurà un punt de recollida que ha preparat la revista Tot Sant Cugat en col·laboració amb la campanya dels Joves de la Parròquia. Alguns comerços de Sant Cugat t a m b é s'han a d h e r i t a la

campanya per tal de facilitar la tasca al públic que ho desitgi. Hom es pot adreçar a la llibreria Jordi, L'Amic Imaginari, Paideia, Marga, Nins, Els 3 Reis, Antoni i Arpali per adquirir el seu obsequi per a "L'n nen, una joguina" obtenint un 10% de descompte. Aportacions e c o n ò m i q u e s En aquests punts, a més, hom es pot assessorar de què és allò que més il·lusions pot despertar en els nens emparats per la campanya. Qui prefereixi fer una aportació econòmica pot efectuar-la als punts esmentats. La campanya, des de fa deu anys, pretén que la nit de reis

Con

també sigui màgica per als nens de famílies amb pocs recursos econòmics. Unes dues-centes famílies de Sant Cugat i rodalia es beneficien d'aquesta laboriosa tasca que duen a terme els Joves de la Parròquia. Aquest Nadal dibuixar un somriure a la cara d'un nen és ben senzill.

just després que acabi la cavalcada de Reis. El Grup de Teatre Espiral de Valldoreix ha optat, en canvi, per la representació d'un clàssic. La formació farà el cap de setmana vinent dues funcions de l'obra Tartuf, de Molière, en una adaptació de L u p e Sala. La representació, que es va estrenar al setembre a Valldoreix, es farà a l'escenari de la Unió Santcugatenca. Un total de dotze actors, amb direcció de Trini Escrihuela, participaran en el muntatge. Escrihuela ha explicat que ha disfrutat molt en la preparació de l'obra que "ressalta el nefast d e la hipocresia, en una adaptació que barreja estils i materials en l'escenografia".

JOSKI» MARIA M I R Ó

- Sant Cugat Els pessebres vivents tornen a ser, un any més, una de les principals activitats n a d a l e n q u e s destinades tant a grans com a petits. El primer dels pessebres va ser aquest diumenge al Centre Cívic de les Planes, sota l'organització del Racó de 1' Amist a t . A S a n t C u g a t , c o m és tradició, els jardins del monestir acolliran avui al vespre el pessebre vivent que organitza el grup de joves de la parròquia amb la col·laboració d e l'Ajuntament. El darrer pessebre vivent serà el que ha organitzat la comissió de festes d e Mira-sol al Casal del districte, el dia 5,

El club de rol "A sak", de Sant Cugat, ja ha fet la primera aportació a aquesta campanya. El dia 13 va fer una partida especial per recaptar diners, que van donar íntegrament als Joves de la Parròquia. Amb aquesta activitat, que es feia per segona vegada a la Casa de Cultura, els 60 participants van aconseguir reunir 30.000 pessetes que destinaran a la campanya.

E s p e c t a c l e s

u r s

La Coral Serra cPOr i els 'Tetrateatre 9 actuen al Monestir i cl dia 27, a les deu de la nit, i el dia de Sant Esteve i el dia 28, a les set de la tarda. Les entrades per a l'espectacle es poden aconseguir de forma anticipada a la Casa de Cultura o dues hores abans de Ics representacions al claustre del Monestir, per un preu de 1.200 pessetes. Per a aquells q u e prefereixin la música tradicional, la Coral Serra d ' O r oferirà el concert d e Sant Esteve, amb ocasió del XV aniversari d e la creació de la formació. El dia 26, acompanyada d'orquestra de cambra, la coral interpretarà peces d e Bach, B e e t h o v e n i Schubert. El concert serà a les nou del v e s p r e i l ' e n t r a d a , totalm e n t d e franc.

MONTSIÀ GON/.ÀLKZ - Sant Cugat-

L'interior del Reial Monestir acollirà per aquestes dates nad a l e n q u e s una variada oferta cultural. Serà l'escenari escollit per presentar el m u n t a t g e homenatge al poeta Gabriej Ferrater de la "Companyia Tetrat e a t r e " , i t a m b é el lloc on la Coral Serra d'Or oferirà el seu concert de Sant E s t e v e . L'obra Cambra Ferrater, de la " C o m p a n y i a T e t r a t e a t r e " és un espectacle q u e combina la poesia a m b la música i la dansa. La seva d i r e c t o r a , Maria D o l o r s Vilarasau, c o n s i d e r a que el Monestir és el marc idoni per a aquest m u n t a t g e , q u e es representarà el dia d e Nadal

Aquest és el pessebre guanyador de l'edició del, i,n, un del 96. Foto: ELS 4 CANTOXS.

Concurs de Pessebres a l'Ateneu M.S. - Sant Cugat -

Com cada any l'Ateneu convoca el concurs de Pessebres a domicili. Les bases del con-

curs es p o d e n recollir al local, q u e restarà ober tot els dies m e n y s el d e N a d a l , p e r q u è t o t h o m pugui visitar la mostra de p e s s e b r e s q u e r e p r o dueixen algunes ermites

r o m à n i q u e s i altres. El concurs és obert a tohom El jurat qualificador passarà a v e u r e els pessebres cl dia 2"a la tarda, i després deliberarà quin serà el p e s s e b r e g u a n y a d o r .

OEJC 08 K

«•

*

R E / X *

L

A

T *

*

*LV •

I • t

*i t

Vols anar a la platja? Vine al Palau Rotark. Des d'ara, al Palau Robert, hi trobaràs totes les platges de Catalunya, i els hotels, i les tradicions, i els esports, i la gastronomia, i les festes majors, i les rutes, i la geografia, i la cultura, i la història, perquè hem convertit el Palau Robert en el més gran centre d'informació turística, cultural i de lleure de Catalunya. vf«f)4 ±* fA 1

QuE Amb el suport de

fflíHeí

Generalitat de Catalunya


Setmana

EU5 /CAIVTOIVS Dimecres, 24 de desembre de 1997

La

F l o r e s t a

El P a r e Noel passa el Nadal a m b els nens d e la Floresta La UREF convida el personatge nadalenc ALBKRT BAI.ANZÀ. - La Floresta -

El Pare Noel ha decidit passar les festes de Nadal a la seu de la Unió Recreativa i Esportiva de la Floresta. Els n e n s q u e baixaven aquests dies de l'estació dels Ferrocarrils Catalans o passaven per davant de la seu

de la U R E F admiraven sobtats la presència del personatge nadalenc. Al so de la campaneta, cl Pare Noel repartia caramels i desitjava bones festes a tots els florestans. El P a r e N o e l , que sembla tenir alguna relació a m b el p i n t o r del barri Joan Miras, s'estarà fins avui al vespre als llocs indicats.

La portaveu de la U R E F , Maria J e s ú s Cosca, va e x p l i c a r q u e és la primera vegada q u e es convida oficialment cl Pare Noel a la Floresta, i va afegir q u e la vinguda del personatge és una p r o p o s t a a m a n t e n i r a m b vista a l'any q u e ve, per crear més a m b i e n t de Nadal al barri.

El Pare Noel va sorprendre els nens de la E/ores/a. Foto: E4C

M i r a - s o /

El concert de Nadal congrega més de cent persones Eabsència de la soprano vafer canviar elprograma MONTSE GONZÀLEZ - Sant Cugat -

Les dues corals van actuar al Casal Cultural de Mira-sol. Foto: Y.G.

Les

El concert de Nadal d'enguany a Mira-sol, que es va celebrar al Casal Cultural, va comptar amb la participació de la Coral del Club Muntanyenc i de la Coral de la Unió Santcugatenca. El concert va ser tot un èxit i els més de cent

assistents van aconseguir omplir la sala del casal. Els imprevistos van obligar a alterar l'ordre del programa: en primer lloc va actuar la Coral del Club Muntanyenc, que estava programada per a la segona part del concert, i després ho va fer la Coral de la Unió. El director de la Coral del Club Muntanyenc, Joan Casajoana, va explicar que

havien tingut molts problemes per reunir els integrants i que fins i tot la solista havia arribat amb retard. Després de les actuacions de les dues corals, que van interpretar nadales d'arreu del món, van cantar plegades la popular nadala Adeste Fideles i Joia en el món, del compositor Joseph Haendel.

P l a n e s

La festa del 'Caga Tió reparteix llaminadures i regals a les Planes El mag Txébalo va compartir la vareta amb els nens ALBKRT BAI.ANZÀ - Les Planes -

El C e n t r e Cívic d e les Planes va encarar la setmana d e N a d a l a m b la c e l e b r a c i ó del Caga Tió. Una Mare N o e l i diversos joves a m b la barretina vermella i blanca d e N o e l van

donar la b e n v i n g u d a als assistents. Sota la mirada expectant dels pares, una munió de nens i n e n e s van picar fort sobre el tronc p e r fer cagar el tió. El tronc dels regals va rebre una bosseta d e llaminadures i un petit obsequi per a tothom. La portaveu del C e n t r e , Begonya

Parareda, va destacar q u e els n e n s agraeixen molt el detall q u e els caga el tió. El m a g T x é b a l o , q u e ja s'ha fet habitual en els espectacles d'animació infantil a les Planes, va tancar la vetllada a m b la col·laboració dels més petits a l'hora d'usar la vareta màgica.

El mag Txébalo va entretenir els més petits de les Planes. Foto: Y.G.

ELA SEVA DECISIÓ

Hotel 3a edat Rossinyol. Pel seu benestar. Per la seva tranquil·litat. Els nostres grans es mereixen el millor. El millor entorn natural. El millor tracte, familiar i personalitzat. Les millors instal·lacions, amb assistència mèdica pemanent. La millor cuina, casolana i saludable. I tot això és el que els oferim a l'Hotel Rossinyol de Valldoreix. Per la seva tranqullitat i benenestar, confiï en la nostra experiència.

VOSTÈ. pot si

OÒNANlf./

VALLDOREIX

ACCESSOS

TAMBÉ, ipar com a

OLÜNTAR! o lABORADOR

Terrassa • Manresa

H TARRAGONA

••••"-——-"-y

Sortida fcf mmm Valldoreix

P. delNanl

GIRONA - FRANÇA

U i

Rbta.dd Jardí

__

a ^ *

HOTEL ROSSINYOL RESIDÈNCIA 3iEDAT * ^ T ú n e l s vallvidrera BARCELONA

4

-^0-

Av. Joan Borràs, n. 64 • 08190 VALLDOREIX (Barcelona) • Tel. 589 62 58 - 865 27 07

Jadrrt Verdaguer \

T

Agrapacíé \ ÍwnAeH$£i·\J • » » • » • £ * * . TEL* *s. S4.oi.9i ™T\ CïSMUCa

o HHJWMS, ai,

mws.

88SÍ7 8AltCaONA,T£LF,*S-^l.S3.M


8

Setmana

ELS Í C A I Y I W S Ditrucm, 24 de desembre de 1997

B a n q u e t s

Plats poc tradicionals per celebrar Nadal amb els companys de feina Les empreses celebren els tradicionals banquets de Nadal ANNA CABASSA • Sant Cugat -

Abans dels tradicionals dinars i sopars de família per Nadal, moltes persones es reuneixen amb la gent de la feina per celebrar aquestes festes i fer-ne cinc cèntims del que ha estat l'any. Kls restaurants, una setmana abans de Nadal, ja tremolen amb banquets de tins a niés de cent persones, l'reparar els menús, ajustar al màxim el pressupost, presentar plats si no tradicionals alnieins una mica diferents i donar un serxei de primera, són algunes de les tasques dels encarregats de molts restaurants. Diversos restaurants de Sant Cugat, ajustant-se a la seva capacitat. reben grups que oscil·len entre les vint i les 150 persones. Al Meson de la Plaça Octavià. aquests dies es reuneixen grups d'entre 30 i 60 persones. "Normalment són executius d'empreses importants o departaments on treballa algú q u e és c l i e n t h a b i t u a l d e la casa", explica José, tin dels encarregats del restaurant. Els dinars o sopars d e les empreses també varien d e p e n e n t del pressupost que es presenta al restaurant. Així, pet exemple, a Can Cabassa aquest any els banquets costen una mitjana de 5 mil pessetes, al Meson unes 2.900 i al Novotel unes 4 mil pessetes.

Els dinars o sopars eli .\ ailal amb els companys de feina són, mulles vegades, un compromís ineludible. Foto: E4C. Peus de p o r c i t o r r o n s Un cop acordat el preu cada restaurant presenta un menú diferent. "El que s'intenta és presentar plats una mica especials per a aquestes festes, sense fer la típica escudella o els canalons", diu la Sònia del restaurant Novotel; "aquest any hem inclòs al menú plats com ara una amanida d e vieires i escamarlans, el magret d'ànec i un bescuit de figues amb xocolata calenta". Del Meson,, el José va voler destacar els peus de porc a m b cigales o el bacallà a m b petxines de Santiago. Els preus dels banquets normalment inclouen, això si, coses tan tradi-

cionals dels Nada Is com ara els torrons, les neules, el xampany, els licors, etc. Les empreses no es decanten més per fer dinars o sopars, tot i que es detecta que en el cas d ' e m p r e s e s més petites o de caràcter familiar les reunions es fan normalment per sopar, mentre que empreses més grans, on la gent potser no es coneix tant, prefereixen els dinars. "De fet, moltes vegades, quan es tracta de grups molt grans de més de dues-centes persones, les e m preses prefereixen els còctels sense asseure's", explica la Sònia del departament comercial del Novotel; " si no, es troben al migdia p e r q u è per e x e m p l e molts ja comencen les vacances

el dia 19 a la tarda". P e r a tots els gustos Hi ha persones que gaudeixen com mai en els dinars o sopars d'empresa. "Un cop l'any puc seure amb els companys i xerrar sense presses o tensions", explica la Rosa, que treballa per a una e m p r e s a d e j a r d i n e r i a ; "m'ho passo bomba". En canvi, per a altres persones aquestes trobades són un malson que es repeteix any rere any, sense possibilitat d'escapar-ne. "Són un pal", diu el Joan, q u e no vol especificar l'empresa per la que treballa; "cada any el mateix numeret i a sobre la meva dona també ho ha d'aguantar".

Sant Cugat celebra el cap d'any a tope • Un altre dels plats forts de Nadal són les festes de cap d'any. És difícil escapar del frenesí col·lectiu que sembla arrossegar tothom a aquesta o l'altra revetlla. El cava, el raïm i la música ben alta són els components en comú de totes les festes. A Sant Cugat, Cap d'any també vindrà, un any més, carregat de revetlles per a tots els gustos i edats. Al Pavelló Municipal d'Esports, l'Agrupament Escolta la Floresta ha organitzat una festa amb dos ambients diferents. L'objectiu d'aquesta festa, en què col·labora l'Ajuntament, és. segons l'alcalde Joan Aymerich, "que els joves de Sant Cugat no marxin del municipi en una nit tan complexa". A la discoteca Chic l'arribada del 98 es rebrà amb actuació d'un grup d'animació caribeny. A l'entrada hi ha incloses dues consumicions, cava i la marxa de tres sales on es combina la música clisco amb la salsa. La festa comença a dos quarts de dues de la nit, i les campanades hi sonaran a les dues. Una altra festa se celebra a la carpa del club de tennis Set Ball. Començarà a la una, i l'entrada inclou dues consumicions, cava, cotilló, raïm i esmorzar. A la carpa del avions t a m b é hi haurà festa fins tard, a m b d u e s sales, una de música d a n c e i l'altra a m b una barreja de salsa, rnck i els típics hits d e festa major. L'entrada t a m b é inclou dues consumicions, cava, cotilló i xocolata a m b m e l i n d t o s .

E c o l o g i a

BOINES FESTES

El CEPA vol que les ampolles de cava no es llencin ni als abocadors de vidre Ja hi ha 25 establiments on deixar els envasos

rtaali salut a la seva mascota V€t€IÍIIOS Medicina interna • Hospitalització • Radiologia • Laboratori • Cirurgia •Assessorament • Perruqueria HORARI: de dilluns a divendres, de 9.30-14 i de 16.30-20 h; dissabtes de 9.30 a 14 h

00^303339^ 94° 66 30 30< abonat 200244 , D9 r a t u ï t

Rius i Taulet, 31 - 08190 SANT CUGAT • Consultes i hores % 589 71 41

J.L. - Sant Cugat -

C e l e b r a r el N a d a l no e s t à renyit a m b mantenir una postura ecològica. O almenys així ho creu el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) q u e ha demanat als santeugatencs que no llencin ni una ampolla de cava, ni tan sols als abocadors de vidre. L'objectiu d ' a q u e s t a c a m p a n y a , inclosa dins l'experiència Residu Mínim, és reutilitzar tants envasos cpm sigui possible. Per això ja ha concertat amb 25 establiments del municipi que s'encarreguin de rebre les ampolles buides. Les que es recullin es portaran a una rentadora d'envasos si-

tuada a la capital del cava, a Sant Sadurní d'Anoia. Els envasos nets es tornen a utilitzar per ser omplerts d'escumós. Tot, amb un cost ecològic i econòmic molt reduït. El CEPA explica que "el reciclatge de vidre, tot i ser un tractament positiu des del punt de vista mediambiental, sempre causa impactes més grans que la reutilit/ació". I és que per reciclar cal trencar, fondre i tornar a fabricar l'envàs, mentre que amb la reutilització només cal netejar l'ampolla. Des del punt de vista econòmic, els e s t a b l i m e n t s adherits "no en t r e u e n cap benefici" p e r q u è " e l s d i n e r s q u e a b o n e n a la clientela són els mateixos q u e r e b e n " per fer aquest procés.

La recollida la fa una empresa social, la Fundació Engrunes, que és qui després ven els envasos a l'empresa rentadora de l'Anoia. Els 25 establiments adherits a aquesta iniciativa són: A Sant Cugat, Todo Todo, Dia, Bodega Miriam, Súper Unico, Tot Bo, Cafès Buscallà, C O N DIS, La Viti, Granja Sant Domingo, Queviures Torné, Autoservei Rubio, Kampió, Alimentació Guimerà, Bodega Quirze, Celler Cal Caballu, Celler Santa Maria, Vins Noè i els tres supermercats Distop del municipi. A Valldoreix són: Autoservicio Los Manos, Supermercat Mas Roig, Q u e v i u r e s Víctor i Alimentació Tere. A la Floresta ho fa La Muntanyesa.


lisfeluïaD'miSSiSDflS

• Pop • Funky

q més actual

*

i-

IV:

* *

Floresta, M

1 #> f 1 4

Beguda i i neu • Se, J • i m<

-

*

.38? ^

3i

%<-

*

tàstic cotill ain·ií·iHti-

ig d'un »·L·JítïV<

;^v

T r l ^ r 0 ^ Í 5 n t , ? k * , 3 p O O ptes • Compàs (c/ Santia3o Rusinol), Espai Jove (Casa de Cultura), Disc Preu (Mercat de Pere San), Ràdio Sant Cugat (c/ Sant Jordi) Venda a taquilles: 3 5 0 0 ptes *

AGRUPAMENT

Ajuntament de Sant Cugat del Valies


10

Setmana

¥1S /CANTONS Dimecres, 14 de desembre tic 1997

L ' e n q u e s t a

Què signifiquen les Festes

de Nadal per a vostè? - Saat Cugat -

Nadal! Pau als Homes de Bona Voluntat! Llums, regals, «ançons, colors vius i ulls brillants, cava, torrons, arbres guarnits, pessebres de molsa i suro, Missa del Gall, sopars o dinars en família. Què és en realitat el Nadal? Un invent comercial per gastar diners? l'n miracle que es repeteix any rere any? La síntesi del eonsumisme, o un alè de pau que omple els cors de lots...? Nosaltres h e m volgut preguntar pel carrer què és el Nadal. 1 h e m trobat que és una síntesi de

tot això i encara molt més. Perquè hi ha tants N ad als com persones. Uns només veuen el que sembla eonsumisme, altres veuen un raig d'esperança per al món, o un dia per ser bons germans, o només feina o il·lusions: i per a molts, el signe visible d'un missatge que des de fa dos mil anys es repeteix i que és el gran miracle de Nadal: Pau a tos els homes, sense diferències de raça, de c o lor, de creences ni de posició social, perquè a la Ciutat de David ens ha nascut un Salvador que portarà la Pau als cors i la llum als pobles. / M.S.

SANDRA RAMOS

NOEMÍ JORDAN

ROSER RODRÍGUEZ

ISABEL FERNÀNDEZ

19 ANYS

18 ANYS

41 ANYS

30 ANYS

44 ANYS

ATURADA

ESTUDIANT

DEPENDENTA

DEPENDENTA

COMERCIANT

"A mi personalment no m'agraden aquestes festes. Em fan sentir trista per raons familiars i personals. Em porten mals records."

"Nadal és el retrobament amb la família i els amics. A mi m'encanten aquestes festes de Nadal. Nadal és poder gaudir de l'amistat."

"Per a mi Nadal és feina i més feina: a la botiga, a casa... preparant les coses. També són llums, colors, festes i més feina encara."

"Nadal significa il·lusió per sobre de tot. També significa treball dur i cansament, però sobretot molta il·lusió."

"Nadal significa retrobament, renovació d'esperança i d'il·lusió. Un nou començament de tot. És una ocasió de renovarse."

JOSÉ RAMON VILA

Gl'll.LERMO BKIATOKK

LAIA FARRÉ

CARME SKRRA

XAVI LÓPEZ

35 ANYS

52 ANYS

12 ANYS

48 ANYS

20 ANYS

ARTISTA

COMERCIANT

ESTUDIANT

COMERCIANT

ESTUDIANT

"Es un temps de vacances i de gaudir de l'amistat, per estar amb els qui estimes. Es una època per gaudir de la gent i de l'amistat."

"El Nadal és una festa de família. És una època per gaudir amb tots els teus, però reconec que també significa feina i cansament."

"Vacances, festa i molta alegria i regals. Estar amb la família i fer gresca. M'agraden molt les festes de Nadal. Hi ha molta alegria a tot arreu i fan molta il·lusió."

"Per a mi les festes de Nadal són tristes i cansades. Cada cop noto a faltar més gent al meu entorn i et recordes d'aquells que ja no hi són. Les trobo depriments."

"Com que haig de treballar a la botiga i no puc fer vacances, Nadal per a mi és feina i no m'acaba de convèncer com a festes. Si pugues fer vacances segur que m'agradarien més."

AGUSTÍ GUTIÉRREZ


EIS4C4INTONS

Política

11

Dimecres, 24 de desembre de li>97

C i U

El successor d e Joan Aymerich c o m e n ç a r à a buscar-se al gener Primera reunió entre elpresident d'UDC i CDC D'aquí a pocs dies començarà a buscar-se la persona que ha d e substituir l'alcalde Joan Aymerich c o m a candidat d e C i l l a les eleccions municipals del 1 9 9 9 . La primera trobada entre els dos dirigents de la coalició va servir perquè GENI LOZANO

- Sant Cugat -

El debat per triar el cap de llista per Convergència i Unió a les properes eleccions municipals començarà a partir de la segona quinzena de gener, quan les dues formacions locals de la coalició nacionalista celebrin una segona reunió. El president de la secció local d'Unió Democràtica de Catalunya (CDC), Joan Recasens, i la nova presidenta de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Montserrat Rumbau, es van reunir dilluns per primera vegada per "tenir una primera presa de contacte" tal com tots dos han coincidit a afirmar. L'objectiu d'aquesta primera trobada va ser la presentació formal de les dues executives, amb l'interès de "continuar amb les bones relacions que hi

la renovada executiva d e C D C es presentés a Unió i es comencessin a perfilar alguns temes. A partir d e la segona quinzena de gener, segons ha dit Montserrat Rumbau, és un bon moment per "començar a buscar candidats".

ha hagut en aquests dotze anys", segons ha explicat el president d'Unió, Joan Recasens. "La nostra idea és celebrar reunions periòdicament per treballar conjuntament amb vista a les properes eleccions municipals" assegura Montserrat Rumbau, que ha apostat per trobar-se amb la cúpula directiva d'UDC una vegada cada mes i mig. Sobre la successió de Joan Aymerich com a alcaldable als comicis del 1999, els dos dirigents de la coalició estan convençuts que "no tindrem problemes" tal com han assegurat tant Recasens com Rumbau. Mentre la presidenta de CDC creu que Unió no s'oposaria a un candidat que presentés el seu partit, Joan Recasens respon que "la coalició plantejarà el millor candidat", sense donar més detalls. En qualsevol cas és un tema

L'atac a l'E TTAdeco va causar danys al rètol de la façana del local. Foto: E4C

Una trucada anònima a 'Els 4 Cantons 9 alerta d'un atac a una ETT REDACCIÓ -SaatCuoat-

La presidenta de CDC, Montse Rumbau

que "no em preocupa gens, per ara", segons Recasens, perquè "encara és molt aviat". Joan Recasens i Montserrat Rumbau han destacat l'ambient "cordial" de la trobada de dilluns i han expressat la confiança que aquesta bona sintonia es mantingui.

La policia local ha reforçat aquesta matinada la vigilància a la carretera "de Cerdanyola, després del petit atemptat que l'Empresa de Treball Temporal Adeco va patir la matinada de dilluns a dimarts. Una trucada anònima al setmanari ELS4CANTONS va

alertar ahir dels desperfectes causats a la façana de l'edifici, provocats probablement per una pedregada. Un cotxe de la policia municipal va desplaçar-se ahir fins a la carretera de Cerdanyola per avaluar els danys. Aquesta no és la primera vegada que l'Empresa de Treball Temporal Adeco és víctima d'aquesta mena d'agressions.

L I e n g u a

El PP s'oposa a la nova llei del català La norma s'aprovarà dimarts vinent en un ple extraordinari al Parlament JOSEP MARIA MIRÓ

La secció local del Partit Popular es mostra contrari a la nova llei del català que s'aprovarà dimarts vinent en un ple extraordinari al Parlament de Catalunya. El portaveu del grup popular de Sant Cugat, Jaume Tarragó diu: " ratifi-

quem completament amb la postura dels nostres portaveus al Parlament de Catalunya". Tarragó afegeix que el Consell Consultiu, que ha indicat que la nova norma no hauria d'incloure sancions, s'afageix a una idea que el seu partit ja havia avançat. Tarragó diu que no es pot ser "excloents amb la llengua" i que cal tenir en

compte que "el català el parlen 8 milions de p e r s o n e s mentre que el castellà és la segona llengua occidental que més es parla". El portaveu popular justifica la votació del seu partit afirmant que "s'aposta per la pluralitat, a parlar les dues llengües, en canvi aquesta llei obliga a que només n'hi hagi una".

Revelat en 1 hora LUXE CENTRE DE LA IMATGE PI. Dr. G a l t e s , 9 - C. S a n t a M a r i a , 14 Tel. 6 7 5 5 6 7 4 - Tel. 6 7 5 5 7 2 4 E-mail: zoom@lix.intercom.es S a n t C u g a t del Vallès

.1:

p t e s . + IVA ( C ò p i a 15 x 20)

12 exposicions + revelat 24 exposicions -t- revelat 36 exposicions + revelat

1.060 + IVA 1.762 + IVA 2.458 + IVA

El regidor, Eduardo Castafïeda diu que no caldria una modificació de la llei de normalització lingüística de l'any 1983. "No és necessària perquè la normalització ja s'està fent entre els propis ciutadans", assegura Castaneda. El regidor popular assegura que estan "a favor del bilingüisme però s e n s e q u o t e s " . En

DIA del fotògraf ptes. + IVA Còpia 1 0 x 1 5 briHarrt: en revelar ei rodet entregat I recollit ©l mateix dia 12 foto» 4-revelat 24 f o t o s * revelat 36 foto* + revelat

718 + tVA 1 . 0 6 6 + IVA 1.414 + IVA

aquesta mateixa línia, Castaneda afirma que "no s'ha d'aprovar una llei que castiga aquell espanyol amb una quota de multa o que intenta mediatitzar-lo". El popular diu que també s'ha de tenir en compte la diferència generacional entre aquells que han tingut l'oportunitat d'aprendre el català i aquells que no.

Revelat en 1 hora pa». <#»**•«* feífitottxtfí amt> un «dat 135/24 exposicions tterugalo un magnífic àlbum i un val per atampíactò 15x20 (mfnim 12 fotos per rodet)

35

tt·xposldoftí+wv·tot 790+WA M e w o f t o k m + w M M 1210 + IVA 38 expoeMoM + revelat 1*30+IVA

«9


US 4 CANTONS

Entorn Dimecres, _V de desembre de 1°97

12

Medi

A m b i e n t

La Plataforma obre un debat social per decidir el futur de Torre Negra

Parar bé les orelles • La Plataforma Cívica en Defensa de Torre Negra i Rodalia presentarà una proposta en la propera reunió de la Comissió de Seguiment: l'objectiu és que s'editin uns fulletons informatius que expliquin, en primer lloc, les passes que són necessàries encara perquè la Torre Negra estigui legalment protegida i es conservi com a espai natural. En segon lloc, els quatre escenaris en els que podria convertirse la zona, segons l'avanç de pla. En tercer lloc, s'hauria de determinar quin àmbit territorial abarca la zona de protecció. I per últim, caldria establir un calendari sobre les xerrades i activitats informatives que s'hi farien.

Lentitat assumirà la feina que no puguifer la Comissió de Seguiment Els membres de la Plataforma Cívica en Defensa de Torre Negra i Rodals conviden entitats i persones a participar en un debat obert que permeti decidir amb la màxima pluralitat quin ha de ser l'ús de l'espai natural de Torre Negra. La Plataforma es va reunir dilluns per establir les primeres línies de la seva estratègia. A N ( ; K I . S C A S T I T.KA

- Sant Cugat -

L'objectin de la Plataforma és que tota la societat santeugatenca s'impliqui en la discussió sobre el futur de Torre Negra, perquè la decisió "no quedi només en l'àmbit polític", segons Kristian Herbol/heimer, un dels membres de la Plataforma. F.n primer lloc, els membres de l'entitat, que aplega unes 80 entitats i associacions del municipi, volen fer arribar un missatge molt clara la ciutadania: l'aprovació de l'avanç de pla que es va fer el dia 2 de desembre al Ple és només un primer pas per aconseguir la requalificació definitiva de Torre Negra. I a partir d'ara, és la ciutadania qui ha de dir què vol fer d'aquest espai natural, "perquè com més gent hi participi, més legitimada estarà la decisió

^>

final". Aquest procés d'intercanvi d'opinions es farà durant els tres mesos en els quals serà a exposició pública l'avanç de pla, que es posaria al mes de gener, un cop s'hagi publicat al Butlletí Oficial de la Província. La Plataforma vol que el procés sigui al més ràpid possible perquè la proximitat de les eleccions no enrareixi el consens que s'ha mantingut fins ara entre tots els partits polítics. Alguns membres de la Plataforma durant l'assemblea de dilluns, Foto.A.B.

Debat obert L'Ajuntament ja es va comprometre, en aprovar l'avanç de pla, a posar en coneixement de la ciutadania les propostes que s'hi plantegen. La Plataforma confia çn què això sigui així, i espera "complementar les actuacions de la Comissió en aquest sentit per-

què els continguts arribin de forma planera a tothom", segons CJermàn Llerena. membre de la Plataforma. L'entitat té la intenció que el ple aprovi la modificació del Pla General Metropolità i el Pla Especial d'Ordenació de la zona el mes d'abril, a partir de les conclusions que se n'haguessin

extret de les propostes ciutadanes. Així, i després d'un període d'al·legacions d'un mes, l'Ajuntament podria fer una aprovació provisional per traslladar-la a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que tindrà l'última paraula respecte a l'aprovació definitiva de la requalificació.

Però a més, els membres de la Plataforma proposen parar les orelles a totes les propostes i fer xerrades a les diferents entitats i associacions, als centres d'ensenyament i als centres cívics i associacions de veïns. A més, a l'ass e m b l e a es va a p u n t a r la possibilitat que es fes una consulta popular a través de butlletes publicades als mitjans de comunicació locals, on també hi hauria debats sobre tots els aspectes que afecten la requalificiació. Les accions es rematarien amb una festa reivindicativa.

C o n t a m i n a c i ó

Un 1 5 % dels cotxes de la ciutat superen els nivells de fum òptims El resultat de la campanya de control és positiu M.J.G. -Sant Cnnat-

ü n 15% dels vehicles de Sant Cugat e m e t e n gasos per sobre dels límits considerats òptims. D'aquest percentatge la majoria són automòbils de més de 10 anys d'antiguitat. Així es desprèn

de l'estudi definitiu de la campanya de control d'emissions de gasos de vehicles que ha fet l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat, i que va finalitzar el mes passat. Tot i aquesta dada negativa, els nivells de fum a Sant Cugat estan molt per sota d'altres pobla-

cions de l'àrea metropolitana. Jaume Busquets, tinent d'alcalde de medi ambient a l'ajuntament, ha assegurat que "els resultats dc Sant Cugat són molt bons en com paració a d'altres municipis". Bus quets també ha recomanat que e-> revisin els cotxes periòdicament i que s'equipin correctament.

Molts dels cotxes que superen els límits de fum tenen més de 10 anys. Foto:A.B.

Griful OU. s. L. Servei Estació Gel Premsa Gelats

Gasoil calefacció Carbó

Llenya Butà

15894555

EL PAGAMENT DEL GASOIL " C" SERVIT A DOMICILI ES POT FER EN EFECTIU O A M B TARGETA DE CRÈDIT

Botiga 24 h Pa les 24 h

Gel

Premsa Entrepans Congelats

Gelats Accessoris


Entorn

ELS -íCANTONS Dimecres, 24 de desembre de 1997

A c c e s s o s

FGC instal·la un ascensor i adapta els accessos de l'estació de la Floresta

13

Més de 2 6 0 garlandes il·luminen els carrers

L'empresa preveu acabar les obres aquests darrers dies de l'any

M.J.G. - Sant Cugat-

L'estació de la Floresta de Ferrocarrils d e la Generalitat està acabant d'enllestir les obres per eliminar algunes d e les barreres arquitectòniques q u e complicaven l'accés a les persones a m b dificultats per desplaçar-se. La reforma mes important és la instal·lació d'un ascensor i la transformació d e les escales. M. JOSÉ GUTIÉRREZ - La Floresta -

Els usuaris de l'estació de la Floresta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya encara no poden fer servir el nou ascensor que l'empresa ha instal·lat per solucionar els problemes d'accés a les persones amb mobilitat reduïda, tot i que estava previst que les obres s'haguessin acabat a principis de setmana. Aquesta novetat és una de les principals reformes que l'empresa de transports està fent a la Floresta per acabar amb les barreres arquitectòniques que fins ara dificultaven l'accés a l'estació. El nou ascensor està situat a l'andana ascendent, en direcció Sabadell i Terrassa. Per accedirhi des del costat de Barcelona s'haurà de fer mitjançant una passarel·la.

Però Ferrocarrils també ha fet reformes a l'andana desc e n d e n t . En aquest costat s'han transformat les escales que van a parar a la Plaça Miquel Ros. Ferrocarrils ha substituït els esglaons per una rampa de dos trams, disminuint d'aquesta manera els possibles inconvenients que fins ara tenien les persones amb dificultat per desplaçar-se. Altres mesures Responent a la voluntat de l'empresa d'adaptar les seves estacions a les persones amb dificultat per desplaçar-se, FGC ha pres altres mesures per acabar amb les complicacions d'accés. Les andanes i accessos adaptats s'han pavimentat amb terratzo per evitar el lliscament. A més a més han

hi nou ascensor facilitarà l'accésa restació. Foto:AVE BELTRAN

construït un itinerari per a minusvàlids que permetrà arribar a les diferents entrades de l'estació sense problemes. Aquestes zones transformades coincideixen amb les portes dels trens amb espai adaptat per a minusvàlids. A més, són llocs de l'estació dotats de

bancs especials i coberts amb marquesines per tal de resguardar del mal temps. L'última de les reformes que Ferrocarrils vol fer a la Floresta és l'adequació de tots els lavabos; d'aquesta manera no serà necessari tenir-ne uns d'especials per a disminuïts.

Els carrers de Sant Cugat estan totalment enllumenats per contribuir a l'ambient nadalenc durant aquests dies. Més de 260 garlandes pengen de les 26 vies del municipi que ja van il·luminar-se l'any passat. Tot i que podrien haver estat més els carrers decorats amb motius lluminosos, no ha estat possible perquè els comerços van sol·licitar el permís fora de termini. Aquest ha estat el cas de la plaça Doctor Galtes i del carrer Martorell. A diferència d'altres municipis, a Sant Cugat són els botiguers els encarregats de córrer ambels costos de les garlandes i els rètols. L'ajuntament, però, s'encarrega de penjar-les i de fer front a totes les despeses de llum. Aquest any, tot i que la instal·lació va començar a mitjans de novembre, els guarniments no es van encendre fins el passat 12 de desembre. Després de reis totes les bombetes de colors desapareixeran dels carrers fins l'any vinent.

T r a n s p o r t s

Un mateix bitllet servirà pel Metro i FGC a Les Planes Ferrocarrils incrementa les tarifes per al 98 d'un 2,28% M.J.G. - Les M a n e s / S a n t Cagat-

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) implantarà el programa d'integració tarifària entre Metro i línies urbanes dels ferrocarrils a partir de l'I de gener del 98. Aquesta nova mesura

comportarà q u e els usuaris de les Planes (que pertanyen a una d'aquestes línies urbanes) només hagin de pagar un cop quan facin servir tots dos mitjans de transport. D'aquesta manera el viatge els resultarà a meitat d e preu. L'estació d e les Planes també es beneficiarà d e l'am-

f P r a c t i c a aquí j V e x e r c i c i més sa 4 m

:

d;M \per

a l t e u COT

pliació de l'àmbit de validesa de les targetes T-2, T-Mes, T-Dia i T-50/30. El primer dia de l'any també entraran en vigor les noves tarifes de F G C . Els usuaris de les estacions de Sant Cugat hauran de pagar un 2,28% més, d e mitjana, pels seus viatges en ferrocarirls.

Les Planes es beneficiarà de les noves mesures d'integrada tarifària. Foto: E4C

Practica el

O í T i p l e a C I U e S t C U P Ó _ — .- — _ _ _ — . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ . . _ _ _ _

millor«erciei perolteucor: la solidaritat. A Ajuda en Acció neces-

CORRE. AL TERCER MON CADA TRES SEGONS MOR UN NEN

sitem que l'exercitis per poder impulsar els nostres projectes de desenvolupa-

SÍ, D E S I T J O R E B R E M É S I N F O R M A C I Ó S E N S E C A P C O M P R O M Í S .

ment integral al Tercer Món. Corre. Omple aquest cupó I contribuiràs a portar

Nom

l'esperança a qui més ho necessita. Apadrina un nen.

Adreça

Tel.: 9 0 2 4 0 2 4 0 4 Província

C.P.

TeH

ilt

C/ Balmes, 32,3° - 08007 Barcelona • Tel. 488 33 77 • C/ Tutor, 27 • 28008 Madrid.

Tel.: 902 402 404

7987 J

fmfcalEnfanfe·'ta

i& KS&


EIS4C4NTONS

Opinió

14

^^^L

Dinnrrrs, J4 de desembre de 1V97

E d i t o r i a l

El 0,7%: el millor regal

PUS CANTONS Sctmiinan i n d e p e n d e n t d e Sant llimat del \ j l l è s ' d» Sant Cugat. SL. .. bjiMft -IIH1W Sjnr diRit del Vallés ' " > : * . : - F J \ W Í 2(141

E

Consell d'Administració Ramon (iran (president! Josep M (Ijbreri/u, l'ere Ksqucrdd

Coordinadora Redacció \nycls Ci·.tueu

Redacció Mhcrr Balan/X lliti.)n.i Bbru|iie. Aura Costa, Marra l·'alu.uerj. Montse Con/àlc/, Maria José (iuriérrez, Kduard Jener, Alcx L·ipc:. Jofre I.loinljjrt, Maria Uopis, dem I.o/.ano. Josep Mana Miró, Montse Sant, Isabel Sje/, Núria Serra. S J U J Tordera Comercial Anna Juanola

Consell Editorial Ramon Grau (president) Josep M. Cabrcri/u (vieepresidemí ltantcsf Carbó, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Pere Ksquerda. Xavier l-'orncils, Kristian Herhotzheimer, Rovell Pedró, Ramon Pros, Lluís PUÍR. Kmili Rcfié. Paco Soler. Josep A. Teixidó. Joan Tortosa, Juan Trosano, Pep liigucs, Núria Zahala Àngels Castuera {secretaria) Subscripcions i Club dol Subscriptor Pep Tugues

Fotografia Ave Bcltnín, Volanda (iarcia

Responsable do disseny I maquetadó Jordi Pascual

Impressió Rotimprcs(972)40.Ü.S.95

Distribució Mailing Vallès S L . Tel. 5H9.23.71 Dipòsit legal: GI-405-9.3 Kh4 (lanloof cxptcM» únicament bteva opinió en eb editorial* El» ai e* prenen Í'upinió dch *cui autun, que Eh 4 Cantons no fa »ev» nen Publicació ndhcnda i-

(•)ACPC Associació Ciialina tk b Premsa Comarcal

l 13 de desembre de 1994 el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovava una Moció de la Presidència, consensuada per la totalitat dels grups del consistori, on s'assumia l'acord suscrit per l'alcalde Joan Aymerich i la Plataforma ciutadana en favor del 0,7% pel Tercer Món. L'acord preveia increments successius de la partida del pressupost municipal durant els següents 4 anys. Així, dels pressupostos que s'aprovin el 30 de desembre d'enguany, corresponents al 1998, un 0,7% dels tributs propis es destinarà al Fons Català pel Desenvolupament del Tercer Món. Sens dubte, una fita històrica. Va caldre una plantada d'una trentena de tendes de campanya a la plaça d e l'Ajuntam e n t El campament pro-0,7% va estar instal·lat des de mitjans de novembre fins als volts de Nadal de 1994. Van haver-hi sis reunions entre l'alcalde i els manifestants -la majoria joves, i algun de no tan jove. Va ser un bon moviment de sensibilització ciutadana. L'acord, a més dels increments pressupostaris, va possibilitar la creació d'una co-

missió mixta ajuntament-plataforma q u e en aquests darrers anys ha anat treballant en els temes de solidaritat que es realitzen al municipi. Amb molt bon criteri, la decisió del programa solidari a subvencionar es basa en el seguiment que del mateix se'n pugui fer des d'alguna associació o O N G vinculada al municipi. En el cas d'enguany, la partida més gran del 0,7%, uns 8 milions de pessetes, es destina a una organització

Apostar per la solidaritat és

perseveraren millorar la nostra condició humana, la nostra dignitat

El

l e c t o r

aquest mandat de l'ONH fet als estats rics resta molt lluny d'acomplir-se. Només Holanda i els països escandinaus ho han posat en pràctica. A més, és el cas de l'Estat espanyol, que està molt lluny del 0,7%, l'ajuda que es destina a la cooperació sol anar a parar majoritàriament a empreses que no tenen altre objectiu q u e invertir en països pobres per tal d'explotar la mà d'obra barata. la inexistència de sindicats i de seguretat social. A l'Estat espanyol, cal esmentar el cas del País Basc, on un grup important de ciutats ja fa una pila d'anys q u e satisfà aquest 0,7%.

Aquests dies, empesos per lafesta mediàtica del consum, gastarem La incorporació del nostre municipi al club -massa resmilers i milers de tringit, per desgràcia- del 0,7%, ens arriba en aquestes dates napessetes amb un dalenques. Dies en què, empesos per la festa mediàtica del consum, gastarem milers i milers de pesdestídubtós

brasilera que lluita contra la marginació i l'explotació laboral dels infants. La Comissió Mixta ha de fer el seguiment i l'avaluació del projecte. Ens sentim orgullosos de que el nostre municipi sigui una de les poques ciutats al país que destina el 0,7% dels seus tributs propis a la solidaritat. Malauradament,

setes, amb un destí més que dubtós. Només una dada: el 22 de desembre, Catalunya es va gastar en loteria quaranta mil milions de pessetes, dels quals en recuperarà dos mil. Apostar per la solidaritat és perseverar en millorar la nostra condició humana, la nostra dignitat. Aquest Nadal, la notícia de la destinació del 0,7% del pressupost municipal al Tercer Món és el millor regal.

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Carta a l'alcalde Senyor Joan Aymerich: Pedró Armero Giménez, com a president de l'Associació de Veïns de la Plaça del Coll-Monestir-Sant Erancesc, cm dirigeixo a vostè sorprès per la forma en què es tracta el tema del reciclatge d'escombraries i la pressió que dies enrere es va estar fent, via resolució de l'alcaldia, amb data 24-11-1997. Sobre aquest tema li comunico que la seva forma de procedir està desvirtuant la bona predisposició que teníem tots els ciutadans sobre la campanya "Residu Mínim", perquè abans de les seves pressions sobre cl cobrament de l'ecotaxa, tots i gairebé sense excepció, complíem amb un deure ciutadà que lamentablement i gràcies a la seva línia de continuar amb la pressió d'aquest cobrament, penso que cada vegada la col·laboració ciutadana anirà a menys.

M'agradaria preguntar-li si amb la seva actitud solucionarà aquest problema, ja q u e els ciutadans pensem que participant en el reciclatge estàvem fent un bon servei a la ciutat i, sobretot, era gratuït. Li demano q u e reflexioni sobre aquest assumpte. / PEDRÓ ARMERO (Sant Cugat) El mal servei de correus Ens dirigim a l'opinió pública per exposar les conseqüències que té per a nosaltres un servei que no porta a terme amb puntualitat les seves prestacions: l'oficina de Correus del nostre municipi. Som un centre d'ensenyament públic on el volum de corres-

pondència és important, sobretot l'oficial. La relació amb els organismes dels qui depenem és gairebé diària: convocatòries, informació, tramitació d'assumptes, DOG... Es per tant molt important la rebuda puntual d'aquestes cartes. A tall d'exemple direm que una carta que va sortir de la Delegació Territorial de Sabadell el dia 19 de novembre va arribar al centre el 9 de desembre, per a convocarnos a una reunió el dia 2!, o que només vam tenir dos dies hàbils per tramitar una documentació referida a uns ajuts per a llibres, etc. La resposta que se'ns dóna, de fonts pròximes a Correus, és que fem ús d'un apartat. Per què s'ha

de pagar aquest servei adicional? N o és més fàcil que es lliuri la correspondència al més aviat possible?/ \\" CARME POMES, directora del C.R Jaume Ferran i Clua (Valldoreix) Contra

la

intolerància

El passat 10 de novembre el CPA va ser ultratjat amb unes pintades a la part del darrere de l'edifici, on es deia literalment 'Visca Catalunya Lliure' i hi havia l'anagrama dels nacionalistes. Aquesta entitat, en els 20 anys que fa que conviu al municipi i concretament en els darters 5 anys, sempre s'ha destacat per l'apartidisme polític per moltes raons, sent la principal

Uti l i t z e u el diari de casa. F e u - n o s a r r i b a r l e s v o s t r e s p r o p o s t e s , p r e g u n t e s , q u e i x e s d e t o t a l l ò q u e u s i n t e r e s s i i afecti 5 8 9 62 82

HS4CANTONS

la nostra absoluta dedicació a la cultura. Mai h e m donat senyals d'anticatalanisme ni mai hem posat en dubte el nostre respecte vers el poble català, el qual considerem la nostra segona pàtria per ser la Terra on han nascut els nostres fills i els nostres néts, i per tant ens dol enormement l'ultratge que ens han fet una colla de necis a l'empara de la nocturnitat. Aquests demòcrates de "pacotilla" haurien de posar en pràctica els seus plantejaments a cara descoberta, perquè aprenguessin a ser respectuosos amb una societat que l'únic que pretén és viure en pau i convivència. No obstant això, encaixem democtàticament la pintada perquè els andalusossanteugatencs tenim una cosa que es diu paciència, apresa per segles d'història, però que quan supera el límit, sabem encarar les nostres responsabilitats d'agredits a cara descoberta. / GABRIEL RUIZ (Sant Cugat)


Opinió

ELS /CANTONS Dimecres, 24 de desembre de 1991

La

15

l l o t j a

La Fundació del 98 IOSEP CANALS

D

urant aquest any, sense cap mena de dubte, es parlarà molt i sovint sobre la generació del 98, i servirà per recordar fets d'un temps i d'un país anomenat Espanya. I és que el 98 del segle passat fou molt mogut en tots els aspectes en aquesta península. Es també en un final de segle i de mil·lenni, en el qual avui tots estem immergits, el que està produint importants canvis en aquesta ciutat, i és molt possible que el 98 sigui també històric. I és que encara que alguns no se'n vulguin adonar, el poble de Sant Cugat, on alguns vàrem néixer, ha canviat. Avui s'ha de parlar d'una ciutat que és important dins del país i dins d'aquesta vella Europa, que camina amb pas ferm cap a una nova etapa d'or de les humanitats, segons alguns intel·lectuals. Queden lluny aquells camps de conreu que han deixat pas a una moderna ciutat, que intenta ser respectuosa amb el passat, tot avançant al ritme de la Unió Europea. És en aquesta terra que avui una minoria d'homes i dones es reuneixen per fer país , però no el país de les Humanidades de l'Esperanza Aguirre, amb visió nostàlgica, d'unagrande i libre, que potser mai ha estat ni tan gran ni tan lliure, sinó amb la visió de present

El

Sever

i de futur que, tot partint dels fets més locals, esdevenen universals. Avui, aquí, en aquesta terra que tots trepitgem i on ens sentim arrelats, hi està naixent un nou temps en el despertar dels homes i dones per fer avançar el país, s'entengui com a Espanya o com a Catalunya, tot aprofitant les renovades il·lusions que neixen també en les altres terres d'aquest vell continent. És en aquest 1998 que per primer cop estem situats en un previlegiat lloc de sortida, i tot respectant les diferents maneres d'entendre la nova Europa, no volem ser només l'Europa dels mercaders, sinó també la de la cultura. Ja que és a través d'aquest fet cultural que la nostra comunitat avança dia a dia, entre les ciutats riques en espiritualitat del nostre entorn. L'any 1998 a Sant Cugat, els poders haurien de donar confiança a fi d'avançar en la línia de ciutat humanística que avui comença a perfilar-se, i no tenir por als canvis de final dé segle. Fa pocs dies, en un article a La Vanguardia, la santcugatenca Victòria Camps, Catedràtica d'ètica de la UAB, escrivia: "La discrepància no és dolenta pera la democràcia. Al contrari, és la seva raó de ser. Si la democràcia és el millorrègim de govern que se'ns ha acudités perquè sabem que ningú tela raó

i

en

absoluta i, per tant, s'ha d'escoltar les raons de l'altre sense menysprearies, volent-les entendre. Els nostres dirigents, però, s'obstinen en no veureho així. Mentre no aprenguem l'art de la discrepància, planarà arreu el desinterès pels lemespúblics i que la política perdi prestigi."

Aquesta és una reflexió que molts militants de partits polítics estan començant a fer-se, també a la nostra ciutat. És del tot irracional que els que l'any passat vam voler estar a l'avantguarda de les inquietuds d'aquesta societat santcugatenca i vam discrepar amb el poder establert, haguéssim de patir el pes d'un autoritarisme que avui per sort està fora de lloc. Fet que va provocar que molts que lluitem per una ciutat millor no ens sentíssim aprop dels nostres dirigents locals, ans al contrari, els intuíem molt distants del poble, i quan això es produeix, és lògic que en una societat del nivell socio econòmic cultural com el de la nostra, hi tingui cabuda una reacció que faci sorgir iniciatives que facin trontollar els poders. El Restaurant El Mesón ha estat altra vegada, aquest últim any, el gran centre de debat on la gent inquieta d'aquest antic poble s'ha reunit. Alguns polítics locals, pel fet d'existir reunions de més de 40 persones, s'han posat nervio-

sos. Això em recorda que alguns ja ho vam patir durant la dictadura i és que la llibertat avui encara s'ha de defensar a cada instant. Els finals de segle sempre són neguitosos i en aquest cas que coincideix amb un final de mil·lenni encara més. Precisament ha estat aquest neguit el que ha donat a aquesta ciutat un protagonisme propi. Si els segles XII i XIII van ser importants, com queda manifest amb el Reial Monestir, també ho ha estat el segle XX, en el qual molts hem posat el nostre gra de sorra per fer una ciutat orgullosa del seu passat i que miri amb il·lusió el seu futur. Si avui en el vell poble es remouen les entranyes físiques amb obres per tot arreu, perquè no es poden també renovar les entranyes humanístiques, amb noves fundacions que siguin vies de diàleg. Avui, quan falten 730 dies per l'any dos mil, en aquesta la meva terra, torno a viure com un adolescent aquell ambient que a finals dels anys 60 hi havia al Casal Parroquial amb Amics de Tothom i on uns vailets inquiets s'enfrontaven a un poble adormit, creant el primer moviment juvenil, que a molts ens ha marcat. Aquell jovent avui encara està deixant la seva empremta, ja que des d'aleshores s'ha involucrat activa-

Les

Tito

ment en fer créixer Sant Cugat. Avui torno a trobar aquell mateix ambient, però renovat per la saba dels nous forasters que no ho volen ser. És el Sant Cugat del nou mil·lenni que avui es desperta amb la Fundació del 98, que avui encetem amb el poder de l'intel·lecte i amb tots els mitjans i coneixements del segle. Europa és Sant Cugat i Sant Cugat avui amb els de Cal Cando, Cal Caballu, Cal Rayo, Cal Vermell i tants d'altres, s'hi ajunten Julian Agut, Narcís Castanyer, Carme Pàez, Josep Ma Jaumà, Joan Franquesa... per fundar-crear, amb tots els mitjans al nostre abast, una ciutat modèlica de nivell europeu, on la llibertat creativa de l'home sigui la font de riquesa d'aquesta entrada d'era humanística per la qual comencem a caminar. En aquest 1998 es fundaran nous camins, en el poble dels nostres avantpassats hi som tots convidats a participar-hi, grans i petits, vilatans i forasters, i sobretot també per discrepar; perquè els Candó, Caballu, Rayo, Vermell, Patateru, Pixota..., hem quedat en una minoria dins la ciutat de 50.000 habitants, però amb moltes coses per explicar i aportar als forasters, per tal de refundar la ciutat del nbu mil·lenni amb la participació de TOTHOM.

voltes

Nadal a casa PACO CARBÓ

T

^W

orna el Nadal i amb ell una pauta de reflexió al ritme que cada un de n o s a l t r e s ha imprès a la seva vida després de les vacances estivals. El temps ens ha passat volant i molts ja fem planing per a les properes vacances. Sembla mentida però ja comença un altre any i tornen de nou els desitjós que cada un de nosaltres fa seus i vols compartir amb els alcres. Unes festes que per regla general pivoten amb alguna fugida de Sant Cugat buscant la tranquil·litat lluny de casa, tot canviant d'aires amb les festes familiars i de vinculació a les activitats de la nostra ciutat, comarca o la capital. Els que tenim nens que estan creixent més del que voldríem, anem veient que és en

aquestes dates que el pessebre, el caga-tió, les nadales, els àpats familiars o a m b amics, les anades al matí a l'envelat o a les tardes als espectacles o la missa del gall, prenen amb el pas del temps, un caire diferent. Depèn amb qui i segons el caràcter vius amb més o menys intensitat un dels aspectes indicats entre molts altres. Fins les compres, les esperades o maleïdes compres, són viscudes de forma diferent amb el pas dels anys. Parada a part és la diada de Reis. Una nit màgica que supera les il·lusions, les vivències, les emocions dels grans i sobretot els més petits. Aquest any, amb una arribada espectacular dels mags, amb helicòpter, la cavalcada esperem que vagi prenent noves ini-

ciatives en una vila que, amb el pas dels temps, l'ha hagut d'anar adaptant. Un vila que penso que ofereix multiplicitat d'actes que hem de saber viure als districtes o al casc. El mateix Ajuntament i les entitats conviden amb un treball complementari a participar, i els comerciants ens animen a comprar a Sant Cugat amb un esforç que hem de valorar positiu i engrescador. Que siguin unes bones diades per a tots i que el 1998 el visquem p e r s o n a l m e n t amb els desitjós i les esperances que ens proposem. Els petits èxits de cada un de nosaltres és el que contribueix a fer la societat més gran i més forta. I el que espero és que els anhels de tots es facin realitat l'any que aviat començarem.


16 Opinió

ELS /CANTONS Dimecres, 24 de desembre de 1997

Ei

Ei

campanar

RlCKROT

SKCCIÓ SINDICAL, C O P DK SHARP ELECTRÒNICA KSI'ANAS.A.

F

Ens agradaria exposar a l'opinió pública una cosa omitida de manera i n t e n c i o n a d a per tots els mitjans d'informació. tant pels locals com pels d'àmbit nacional. Kl COP. encara que és un col·lectiu minoritari, no es limita exclusivament a l ' e m p r e s a L u c a s , sinó q u e dins del municipi de Sant Cugat està implantat, t a m b é d e m o c r à t i c a m e n t , a la factoria S h a r p . Kl C O P g a u d e i x e n a q u e s t s m o m e n t s de la confiança majoritària dels treballadors d e S h a r p , c o n f i a n ç a a q u e s t a q u e ha estat refrend a d a en d i v e r s o s p r o c e s s o s electorals i de la forma més democràtica durant més de X anys. KS podrien nomenar diverses e m p r e s e s més del

Les

c o s e s

Vallès, si bé és cert que no és majoritari en t o t e s a q u e s t e s e m p r e s e s , el grau d'implantació del C O P en totes elles és important i fins i tot va en augment. Una vegada feta aquesta exposició, es pot plantejar la se-

s e m p r e q u e a q u e s t a situació és la decisió democràtica dels treballadors. C C O O en g e n e ral dona les consignes als seus delegats d'arribar a acords amb les empreses a qualsevol preu, encara q u e per això s'hagi de prostituir la dignitat de molts

Molts dels afiliats estan trencant els carnets per p oder mantenir la dignitat personal que CCOO els ha fet perdre

dQuè o qui està interessat en presentar al COP com un grup intol.lerant i iracional i per què?

g ü e n t p r e g u n t a : ; ' Q u è o qui està interessat en presentar al C O P com a un grup intolerant i irracional i per q u è : Aquesta pregunta q u e sembla un tant abstracta té una resposta molt senzilla d ' e n t e n d r e ja q u e la unió d'interessos explica perf e c t a m e n t la situació actual. Per una banda ens trobem un s i n d i c a t majoritari: CCOO, que està en una minoria clara dins l'empresa. Recordant

d e l s s e u s afiliats q u e e s t a n trencant els seus carnets per poder mantenir la dignitat personal q u e C C O O els ha fet perdre. Es podrien e n u m e r a r m o l t s casos q u e c o r r o b o r a n aquestes afirmacions, fins i tot a m b proves documentals, esperem q u e no sigui necessari r e m o u r e les seves c l a v e g u e res. Així mateix h e m de reconèixer el treball fet pels delegats

en

Sot

l re

S.C. va bé

Molt COP ins al dia d ' a v u i h e m t i n g u t la paciència de s u p o r t a r c o m s'ha intentat desprestigiar al C O P en el conflicte plantejat per l'empresa Lucas. Kstem observant també com s'intenta intoxicar. coaccionar i fer x a n t a t g e , no només als treballadors i a les seves famílies, sinó t a m b é a l'opinió pública en general.

busca

d ' U G T al desmarcar-se de les consignes i pressions de les seves c ú p u l e s , a c t u a n t c o n s e q ü e n t m e n t a m b la realitat del conflicte. Kstem segurs que dins de q u a l s e v o l organització hi ha persones q u e senten i lluiten pel q u e creuen, C C O O i L G T segur q u e no són una excepció, però les seves c ú p u l e s dirigents i la cúpula de la patronal estan massa pròximes. Tota a q u e s t a conjunció d ' i n t e r e s sos necessita d ' u n s bons mitjans d'informació per intoxicar, difamar i injuriar als homes i dones q u e formem part d'aquest i d'altres col·lectius semblants. S a b e m q u e a q u e s t s col·lectius som nou grats pels poders polítics, socials i e c o n ò m i c s , els quals troben en nosaltres un fre als seus d e s m a n e s . El nostre camí és continuar treballant per desenmascarar la falsetat dels conflictes, q u e com a Lucas, són m a n i o b r e s d'aquests poders per perjudicar els drets i la dignitat de la classe treballadora i la societat en general.

Ei

Q

u e la F u n d a c i ó vol moure bullícia per fer caure de l'escambell i sembla e v i d e n t . Forma part de certa agitació necessària per d e s e n t u m i r la voluntat general predominant. 1 és així com fa anys i panys q u e no d e i x e m d'assistir a la picabaralla q u e , tot sovint, aporta aquella distracció oscitant a la vida ciutadana. S ' e n d e v i n a , p e r ò , un n o u camp per a la batalla dialèctica q u e p r a c t i q u e n les forces vives d ' a q u e s t a nostra vila. Q u e per tal d e no perdre pistonada ens p o d e n abocar, ara, a contemplar el trist i estèril espectacle que suscita la polèmica q u e s'ha e n c e t a t a m b el tema "Cultura?...jo m é s " . És b e n acceptat gairebé per t o t h o m q u e la cultura acaba constituint l'estructura de qualsevol edifici social. Es per tant necessari, ja q u e la C u l t u r a és un fet viu, encoratjar a q u e l l s q u e c o n t r i bueixen a l'ennobliment i també al.creixement d'aq u e s t a criatura de l ' e s p e r i t . Q u e com a tal mai no pot restar engabiada en els mostraris de l'aparador.

p o r x o

El Titànic FONTCCBERTA

>$ BON NADAL! )Çs

V

a ser un aconteixement a la seva època i s'ha convertit amb el pas dels anys en un símbol que l'home no ho pot tot, encara que compti amb tota la tècnica o amb tots els mitjans del món. El Titànic s'ho havia de menjar tot i es va enfonsar per prepotència. Va ser construït sense estalviar res perquè fos insubmergible i un iceberg imprevist es va creuar en el seu viatge inaugural i el va enfonsar. Ara s'estrena la pel·lícula més cara de totes les èpoques en termes absoluts: Titànic. Ha costat aproximadament 300 milions de dòlars, és a dir 45.000 milions de pessetes. D e la mateixa manera que per fer el famós vaixell, el film s'ha construït per ser el més emblemàtic del cinema d'avui i no s'han estalviat ni diners, ni tècnica, ni esforços. N o vaig a fer la crítica de la pel·lícula, però sí que vull fer algunes reflexions sobre els paral·lelismes del vaixell amb el filrn i el cinema. D'entrada tenim el cost: 45.000 milions de pessetes. Només cal

llegir als diaris quants hospitals, carreteres o habitatges es podrien construir amb 45.000 milions de pessetes. I només en qüestió de cinema, si una pel·lícula espanyola mitjana tirant a regular costa 300 milions de pessetes, amb aquests 45.000 milions es podrien

Amb aquests 45.000 milions de pessetes es podria haver fet la producció cinematogràfica espanyola de gairebé dos anys haver fet 150 pel·lícules, és a dir la producció cinematogràfica espanyola de gairebé dos anys. Lògicament amb aquesta gran inversió, el film s'ha d'amortitzar en tot els països del món i de totes les formes possibles: cinema, vídeo, televisió, productes de tot

tipus, parcs temàtics, etc. El cinema nord-americà d'ara és bastant més que pel·lícules. És un eix publicitari que permet vendre qualsevol cosa, fins i tot formes de vida. Malgrat tot aquest cost exorbitant, Tttanic (repeteixo que no vull entrar en els seus possibles valors cinematogràfics, encara q u e lògicament en tinc la meva opinió) donarà beneficis. La maquinària publicitària dels estudis de Hollywood és imparable i implacable. Però crearà un precedent que, d'altra banda, no és nou. Les pel·lícules cada vegada s'han de fer més cares perquè connectin amb el públic més ampli possible. I això continuarà fent q u e només els grups multimèdia més forts puguin continuar acaparant les pantalles dels cinemes. A menys q u e es produeixi alguna sorpresa imprevista, l'aparició d'un inesperat iceberg (en forma d e rebuig del públic) q u e provoqui el fracàs d'aquest tipus de pel·lícules. Al Titànic-vaixell li va passar això. Es va enfonsar.


Opinió 17

U S ÍCANTONS Dimecres, 24 de desembre de 1997

A

g r a n s

t r e t s

Pepa Llunell La veu de la veterania La grafòloga Eugènia Barrachina i el dibuixant Frederic Cabanas ens apropen avui la figura d'una de les santcugatenques més populars i estimades: Pepa Llunell.

L·,

P

L

Una data màgica: el 25 de desembre

es produïen en coves, per no ser menys, el cristianisme va projecta a Betlem una part del que ja (...) Per a tot l'àmbit de l'anti- prefiguraven les escriptures heguitat el 25 de desembre com- brees respecte del Messies, a més memorava el solstici d'hivem, jor- d'allò que el paganisme trobava nada en què el sol semblava aturar de més simbòlic i natural. El sinel seu descens i començar a en- cretisme no fou fàcil, ni molt lairar-se de nou al firmament La menys immediat El semblant del més obvia i simple astronomia, mite del nen-déu amb altres tradidurant segles d'observació, tenia cions era pertorbador, tant que, que reparar en aquest fet i viure'l d'haver confessat els primers criscom misteri, rodejant-lo d'una tians que es tractava d'una versió aurèola d'inescrutable i fecunda paral·lela de la mateixa i cíclica bellesa a partir de la qual les om- aventura i només això, els hagués bres de l'avern començaven la restat credibilitat epifànica, és a dir, que hagués desvirtuat la saseva retirada. Els perses i els egipcis, els feni- cralitat històrica en la que ells vocis i els siris, els grecs i els romans, lien inscriure's. els mexicans i els peruans, els hinEls antics egipcis fixaven l'emdús i altres pobles celebraven en baràs d'Isis, verge Reina dels Cek, aquell dia el part de la Reina dels en el mes de març, i el naixement Cels, la Verge Celestial, així com l'ar-d'Horus a finals de desembre. Els ribada al món del seu fill, el déu habitants del país de les piràmisolar. També Dionís-Bacus, a qui des veneraven no només a una els grecs anomenaven elSalvador, Mare Verge, sinó que a més preva néixer el 25 de desembre. Ado- sentaven alsfidelsl'efígie del nou nis i Hèrcules, per no ser menys, nascut ajagut en un pessebre. Osivénen al món en idèntica data. I ris, déu de la vegetació, també era com que tals aparicions mítiques fill de mare verge i havia nascut el

epa Llunell té una intel·ligència oberta, enriquida per la seva intuïció i la seva sensibilitat: és d'esperit àgil i atent quan es tracta de reaccionar davant d'una idea nova. Les novetats contribueixen a potenciar la seva curiositat innata per les coses, especialment si passa a nivell intel·lectual. Pepa Llunell té un tracte amable, senzill i assequible. Sempre mira d'amagar una forta emotivitat, que la fa vibrar perquè afecta molt els seus sentiments. Aquesta dona, que s'ha guanyat l'estimació de tots els qui la coneixen, no pot evitar mostrar-se molt susceptible a qualsevol actitud o paraula que, venint del seu entorn, l'ajudi i l'enforteixi. Això li va molt bé, perquè en aquests moments se sent molt inestable interiorment. En aquest aspecte i en determinats moments, pot reaccionar una mica a la defensiva quan alguna cosa falla. Aquestes reaccions, però, són temporals, perquè Pepa Llunell és una de les santcugatenques més estimades per tothom: la seva simpatia, la ca-

pacitat per tractar amb la gent i la seva implicació en la vida de la ciutat han contribuït a això. Ha treballat amb molt afany per fer de l'Associació Casa Nostra i Vostra una entitat forta i amb presència. Sempre ha estat de la banda dels menys afavorits, i la seva veterania l'ha ajudat a treballar per conscienciarels altres de Ics necessitats dels discapacitats. La seva anàlisi grafològica indica que és una persona activa físicament i intel·lectualment: la relació amb els altres, percebre que la seva presència és acceptada i reconeguda, parlar de coses molt diferents i amb persones molt diferents l'atreu i la gratifica. Tot i així, és reservada i discreta. Sap controlar molt bé la informació que té perquè és conscient de les repercussions que pot comportar, sobretot en l'àmbit de l'afectivitat.

Crisi i el sol no desagradaven en absolut l'Església. (...) Segles més tard, Jesús es convertiria en aquest soljustitiae que, per sobre del invictes, nat el 25 de desembre, feia triomfar la profecia hebrea més enllà de l'abast de l'hàbit mitraic. A principis del segle XV Bernardino de Siena proposaria, a adoració popular, representat en la forma característica del triagrama IHS inscrit en un sol radiant, l'heràldica solar de Jesús. El 25 de desembre va passar així a ser, a Occident, el dia axial de Nadal; però no és només una festa solsticial, ni tampoc únicament romana tot i que sí romanocèntrica, perquè la capital de l'Imperi continuava tenint una influència decisiva en la fixació de les tradicions cristianes. (...) A partir del segle IV el calendari filocalendic ens revela com la festivitat del natalis solts, del sol invicte, es transforma definitivament en el dia de la Nativitat de Jesús. (...) Les dones, que en la seva major part havien estat excloses

dels misteris religiosos o pagans -però que trobaven en el cristianisme una apertura mai vista fins llavors- participants per primera vegada i a través dels sagraments, en els més alts misteris de la nova religió, van reconèixer i van fer seus l'homenatge implícit que a la maternitat feia el culte del déunen, i van veure en la figura de Maria-mare quelcom molt propi i intransferible. Un privilegi tan gran que fins i tot els reis i mags venien a admirar. (...) Mags o reis, poc importa definir-ho, aquests personatges representen el triomf definitiu del cristianisme que neix i s'imposa sobre el vell saber. Fou Sant Lleó Magne qui fixà el número dels mags en tres. Aviat el folklore europeu els assimilà explicant-se la seva presència a Betlem com una perllongació dels tres móns que prop de Jerusalem -eix del món per a jueus i cristians igualmentconfluïen: Àsia, Àfrica i Europa.

Amb la col·laboració:

EQCRJPJ SELECCIÓ- FORMACIÓ Aragó, 208,3r 3era - 08011 Barcelona Tel. (93) 451 04 39* - Fax (93) 45! 73 96

" h e m e r o t e c a 25 de desembre. Fill de mare verge o, al menys gestat en circumstàncies miraculoses, també Buda va venir -per a molts dels seus seguidors- al món el 25 de desembre, d'altra manera no podria dir-se'n l'Il·luminat. Els antics germànics, en la rodalia del Rhin, encenien fogueres al solstici d'hivem, celebrant així al seu déu Yule,ritusque alhora era ressò de la festa que els escandinaus organitzaven per la mateixa època en honor de Frey, fill d'Odin i Frigga. Més cap al sud, a les Gíàlies, els druides, savis en vesc i alzines, encenien fogueres el 25 de desembre en els turons dels seus dominis per ajudar al sol en el seu naixement A Roma es celebrava aquest dia el naixement del solinvictus i també el de Mitra, el déu solar persa del qual el seu culte es va escampar per tot l'Imperi romà. (...) Religió de transfons solar -tot i que conserva moltes festes lunars, per exemple, la Pasqua-, al cristianisme li va anar molt bé els precedents mítics sobre els quals va nidificar. I el simbolisme entre

MARIOSATZ

(CUERPOMENTE)


O n podràs entrar a u n cine, a un submarí i a un refugi antiaeri?

REFUGI O n trobaràs junts els nacionals, els republicans i els Beatles?

En u n Museu diferent. Al Port Vell. Barcelona

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

M u s e u d'Història

Tel. 225 47 00

de Catalunya

A SANT CUGAT ALEXANDRIA

ESTACIÓ DE SERVEI REPRÍS

PAPERERIA SANT

Villa,

Avda. Rius i Taulet,

Passeig Torreblanca,

10

ANCANA

GALA

Roselló,

Mercat

23

QUIOSC Torreblanca,

BLAU CEL PAPERERIA

GRIFUL

Francesc Moragas,

Rius i Taulet

BOUTIQUE Vestíbul

estació

28

DE LA PREMSA

CAMÍ DRACS CULTURAL,

C. Comercial

Sant Cugat local,

SCP 42

EL CLIP PAPERERIA Alfons Sala, 9 Pg. Francesc Macià,

EL

6 7 (Coll

QUIOSC

Granados,

Celler, local

Fava)

29

DAMACH 38

Farrés, 49

PLANA Rambla

PAPERERIA

Can

Mora

QUADRICULA Ctra. Cerdanyola,

JORDI

Santiago Rusinol,

14

31

PARC CENTRAL

MAQUINETA

LLIBRERIA

Elies Rogent,

CUGAT

60

PAPERERIA TORRAS Ctra. Cerdanyola, Manel

Sant Domènech,

18

2-15

OIL

LLIBRERIA

Sant Martí,

DUPLO

A

Rambla

FF. CC.

137

11

LLIBRERIA 41

QUIOSC

FUTBOL

Rambla

s/n

Celler,

PAPERERIA GRAU

RACÓ DE PAPER

Avda. Alfons

Sant Antoni,

Sala, 38

52

PAPER PAPER, S. L.

PAPERERIA SAIDA

Rambla

Montserrat,

Ribatallada,

4

PAPERERIA LÓPEZ

XAMFRÀ

Santa Maria,

Rambla

35

24

Celler,

97

15

A MIRA-SOL PADILLA ARENAS PI. Borràs (Estació Mirasol)

A VALLDOREIX A LA FLORESTA

CALAIVIA ALBIZ PI. Can Cadena, s/n

QUIOSC MIRA-SOL

QUIOSC LA FLORESTA

BOUTIQUE DE LA PREMSA

Lleida, 70

Pl. Josep Playa, s/n

Estació Valldoreix FF.CC.


EIS 4 CANTONS

Societat

19

Dimecres. 24 de daemhre de IVVT

S o I i

r #t a í

L'Ajuntament arriba al 0,7% del seu pressupost en ajudes al Tercer Món La Comissió del 0,7% fa una campanya de sensibilització L'Ajuntament de Sant Cugat destina, des de l'any 95, part dels fons propis al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que segueix la comissió del 0,7 %. Si fa 3 anys l'aportació municipal va ser del 0,2%, l'any 0 6 del 0,35%, aquest any ha estat del 0,5%, i finalment l'any 9 8 assolirà el 0,7%. Aquest any l'Ajuntament ha subvencionat un projecte de cooperació al Brasil: "Centro de defesa dos direHos da criança e do adolescente", un gabinet jurídic i social al servei dels infants, per tal de responsabilitzar l'Estat de la situació dels infants i milorar els serveis públics dirigits a aquest sector de població. NÚRIA SERRA

Dels 13 milions d'aportació municipal d'aquest any, destinats a l'ajut solidari, gairebé 8 han anat al "Centro de Defesa dos Direitos da criança e do adolescente Marcos Passerini", a la població de Sao Luís de Maranhao, al Brasil. A l'Estat de Maranhao hi viuen un milió d'infants en condicions molt precàries. La majoria són analfabets, i el treball infantil i la violència són una realitat entre els infants i adolescents del Brasil. La Comissió de Seguiment del 0,7% ha organitzat enguany un seguit d'activitats per donar a conèixer la situació dels infants i adolescents al Brasil.

El passat divendres es va fer la presentació pública del projecte al Brasil, finançat amb part de l'aportació municipal del 0,7% de 1997. El representant de la coordinadora d'ONG, Jaume Selles, va fer una valoració dels projectes d'aquest any i es va encarregar de fer la presentació del projecte del Brasil. Alícia Barbero, representant de la coordinadora d'entitats pel 0,7%, va fer l'explicació del projecte. A continuació, es va passar un vídeo sobre "el treball infantil", de Sandra Werneck. Dissabte es va fer una cercavila i batucada brasilera sota el lema "contra el treball infantil, per un consum responsable". Unes 50 persones van sortir de la plaça de l'Estació i van arribarfinsa la plaça

Saps on va el 0,7% de Sant Cugat? • Dels 13 milions d'aportació municipal destinats a l'aj u t solidari, g a i r e b é 8 (7.857.714) van al "Centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente P. E. Marcos Passerini" (Maranhao, el Brasil). Per què? A l'estat de Maranhao hi viuen un milió d'infants en condicions molt precàries. El 77% d'infants entre 7 i 9 anys són analfabets, així com el 43% d'entre 10 i 14 anys i el 27'7% dels adolescents entre 15 i 17 anys. El treball infantil és una realitat que viuen molts infants de forma precoç i en les pitjors condicions. La violència contra infants i adolescents es manifesta principalment en el treball

infantil, l'explotació i l'abús sexual. Què fa el centre de defensa Marcos Paserini? Atén la infància i adolescència de Maranhao que es troba en situació més vulnerable per causes sociopolítiques, a la vegada que denuncia l'incompliment de P"Estatuto de Criança e do Adolescente" que defensa els drets dels infants, aprovat el 1990 pel Parlament del Brasil. Enguany hem programat a Sant Cugat un seguit d'activitats per donar a conèixer la situació dels infants i ado-' lescents al Brasil i la tasca d'aquest centre. Comissió de Seguiment per a la Cooperació de Sant Cugat del Vallès.

L? administració número 2 no dóna un premi per una xifra À.C.

L'administració número 2 de Sant Cugat, situada a la plaça Octavià, va vendre un número que es diferenciava del quart premi del sorteig de Nadal només d'una xifra. L'administració que regenta Pere Vilarassau ha venut aquests dies el número 26060, i el número premiat és el 26061. Vilarassau va dir que el premi hauria estat molt repartit perquè s'havia venut al Club Hoquei Sant Cugat i a una empresa santcugatenca. "Si hagués sortit el nostre número, hauríem repartit 2.400 milions de pessetes a Sant Cugat". Amb el quart premi es reparteixen 30 milions de pessetes per número. Fins a l'hora de La tinent d'alcalde Àngels Ponsa va presentar elprojecte. Foto: Y. GARCIA tancar l'edició, cap dels compradors del número 26060 s'hadel Monestir, on es van fer dife- va aprovar per unanimitat assolir via posat en contacte amb l'adrents actuacions i una xocolatada. el 0,7% dels tributs propis el 1998. ministració d e loteria per Sis reunions entre representants L'Ajuntament es va compromeexplicar l'anècdota. "Tampoc de la plataforma del 0,7 % d'ajut tre a la creació d'una comissió de no s'han queixat encara de la al Tercer Món amb l'alcalde, Joan seguiment. Aquesta comissió és seva mala sort", explicava, diAymerich, un mes d'acampada formada per membres de les asvertit, Vilarassau. La bona sort reivindicativa a la Plaça de Barce- sociacions i entitats del municipi ha passat de llarg per Sant Culona i diferents actes informatius i tècnics de 1'Ajuntament.Passats gat en l'últim sorteig de la grosvan acabar el desembre del 95 quatre anys, tot el que es va signar sa de Nadal. amb un acord. El ple municipal s'ha acomplert

S'intensifica la venda d e productes de comerç just JOSEP MARIA MIRÓ - Surt Cugat -

El grup Baula i el Grup Natura del CMSC intensificaran la campanya Aquest nadal regala comerç just amb la instal·lació d'una parada del dia 2 al 5 de gener al carrer major. A la parada, que coincidirà amb la fira de material artesanal, s'hi podran trobar des de productes alimentaris, fins a tradicionals o musicals. El membre del Grup Natura, Arnau Montserrat, considera que cal potenciar aquest tipus de campanyes "sobretot ara, davant el gran consumisme que hi ha en aquestes dates". Els productes de comerç just, però, ja es poden adquirir al Club Muntanyenc i a la Parròquia de Sant Pere Octavià.

SUBSCRIVIU-VOS A

CAVALL Una revista en català per a nois i noies Plaça de Lesseps 33, entresol 2a. 08023 - Barcelona Telèfon: (93) 218 65 66 i 218 62 20 Fax: (93)217 61 00

Subscripcions les 24 hores

ServiCaixa :K "la( .aixa


20 Societat

ELS /CAIVIOP*? Dimecres, 24 de desembre de 1997

L A S E T M A N A EN I M A T G E S

EL PESSEBRE JA ESTÀ INSTAL·LAT La plaça de Barcelona no seria la mateixa si, per Nadal no s'hi col·loqués el tradicional pessebre. Els veïns de la plaça són responsables d'instal·lar cada any lesfigures.Eoto AVE BEURAN.

ELS NENS CANTEN A L'ALCALDE. Els petits cantaires del Cor Infantil i Juvenil van oferir dilluns un recital a l'alcalde al vestíbul de l'Ajuntament. Els cantants venien de fer un recorregut pels carrers de la ciutat i havien visitat ja el Casal d'Avis de Sant Cugat. Foto: E4C.

NADAL PER ALS AVIS Els socis del Casal d'Avis de Sant Cugat van avançar el Nadal amb una degustació de torró i cava, diumenge a la tarda. La festa es va completar amb un ball molt animat. Plana 23 Foto: Y. G.

EL TIÓ VA DONAR REGALS ABANS D'HORA. Els nens de les Planes van tenir la sort de rebre els regals de Nadal abans d'hora. Les entitats que treballen al Centre Cívic del districte van fer cagar el tió als més petits, i després va venir un mag a entretenir-los amb els seus jocs. Plana 5. Foto: YOLANDA GARCIA.


Societat 21

ELS4CÀNTOÏV3 Dimecres, 24 de desembre de 1997

L A SETMANA EN IMATGES ASCENSOR A L'ESTACIÓ DE LA FLORESTA Els veïns de la Floresta podran accedir amb més comoditat a l'estació de la Floresta gràcies a les obres d'adequació que s'hi estan fent. L'ascensor, que està a punt d'entrar en funcionament, permetrà salvar les escales que hi ha a l'estacióper arribarfinsa les andanes. Plana 13. Foto: AVE BELTRAN

SIGNATURA DEL REFINANÇAMENT Ealcalde i els 13 representants de sengles entitats bancàries del municipi van signar dimarts un crèdit de refinançament de 6.328 milions de pessetes. Plana 28. Foto: AVE BELTRAN.

LES NOIES DE LA GIMNÀSTICA A LA SELECCIÓ ESTATAL Andrea Rubino i Eriça García, dues gimnastes de l'equip de rítmica del Club Muntanyenc Sant Cugat, han estat convocades amb la selecció estatal perfer una concentració al Centre d'Alt Rendiment el mes de gener. Les entrenadores han triat només 10 companyes més a tot l'Estat espanyol. Plana 31. Foto: ELS 4 CANTONS

NADAL A L'ENVELAT Lobertura del Nadal a l'Envelat ha estat tot un èxit. Ja hi va haver ple elprimer dia i les activitats que s'han fet al llarg de la setmana han tingut també una molt bona resposta per part delpúblic. Planes 3,4 i 5. Foto: YOLANDA GARCIA


22

Societat

ELS /CA1VIONS Dimecres. >4 de desembre de

1997

M o n e s t i r

El rector del Monestir vol adequar P edifici a les funcions de PEsglésia Blai Blanqué vol continuar la tasca de Mossèn Pere Reconeix que mai ha tingut un edifici tan valuós i històric al seu càrrec i vol continuar de manera efectiva i responsable la tasca de reconstrucció i dignificació de l'in\ I O \ T S K SANI - S a n t Cugat-

-Quins són els seus projectes envers el Monestir? C o m a rector, sóc a q u í per "endreçar les coses"; la meva actuació es de respecte al magnífic m o n u m e n t de la nostra història que m'ha estat encomanat. Sóc un gran a m a n t de l'art, però fins ara mai m'havia trobat de rector en una església d'aquestes característiques tan e s p e c i a l s i tan v a l u o s e s . La dignificació d e les coses antigues i el fet de donar-les l'ús adequat, per al qual han estat c r e a d e s , fa q u e es conservin vives i en millor estat q u e aquelles q u e no es fan servir o es converteixen en museus. I n t e n t o seguir la línia d'actuació q u e ja va marcar M o s s è n Pere Vivó, d o n a n t una major i m p o r t à n c i a al t e m p l e i fent ressaltar els seus valors artístics i històrics. La recuperació de l'altar major és un pas més en aquest sentit. Crec q u e és enriquir l'església i el poble de Sant C u g a t , r e t o r n a n t l'ús al qual durant segles va estar destinat. D e s del Concili, fa trenta anys, es va substituir, a m b molt bon seny, per un de més p e t i t d e fusta, m o l t s e n z i l l .

terior del temple, que ja van emprendre altres rectors, especialment Mossèn Pere Vhró, amb qui parla i consulta amb freqüència les feines i projectes que vol fer.

Mossèn Pere el va ornamentar amb el frontis de Paco Salas ja q u e l'estat de la pedra no fa possible moure l'altar original per aproximar cl celebrat als fidels. Ara, els nous mitjans tècnics ens han p e r m è s recuperar, en certa mesura, l'espai rere Faltar per tornar a dir missa sobre l'antic, encara que sóc conscient q u e caldria una reparació tècnica especial i acurada, ja q u e la pedra està esquerdada i molt malmesa pel foc i per cops de mall. L'escultura de Sant Cugat d ' E n r i c Monjo, q u e és d ' u n a gran b e l l e s a , col·locada com està ara, més enlairada a l'alçada del vitrall, ressalta més i ens ha p e r m è s donar-li una inclinació a d i e n t per corregir una mica la q u e tenia. N o se sap per q u è ; potser p e r q u è estava d e s t i n a d a a ser un grup de d u e s figures, o vés a saber... l'escultura està una mica torçada i, si es posa dreta, no mira a la nau central sinó a la lateral. N o es pot posar a m b un altre suport ja q u e la pedra que recobreix l'absis, si m é s no e n aquell punt, no és més que un recobriment prim, i el mur interior està fet de maons i runa recoberts a m b falses lloses d e pedra d e pocs c e n t í m e t r e s d e gruix.

Una altra de les obres que estem realitzant es la de donar una nova il·luminació, més moderna, que ressalti l'arquitectura de l'església i que, sense ser massa cridanera, desterri els llocs t e n e b r o s o s . Alhora, q u e surti m é s barata, ja q u e està c o m p o s t a per l l u m s d e baix c o n s u m de 70 wats q u e fan una llum molt neutra, i que a la v e g a d a i l · l u m i n e n molt més. T a m b é h e m arranjat el terra del presbiteri, d'una gran bellesa, que en alguns llocs estava cobert amb ciment o amb rajoles de cuina. Reparacions q u e devien fer-se després del foc, a m b pocs mitjans econòmics. —Voldria fer més coses dintre del Monestir? Sí, això és i n d u b t a b l e , però moltes d e les coses no em corresponen a mi. Jo només arreglo i e n d r e ç o en la mateixa línia q u e han fet altres rectors, però a m b l'avantatge q u e en pocs anys hi ha molts mitjans tècnics nous q u e ens p e r m e ten una més acurada actuació. Hi ha coses en q u è h a u r i e n d ' i n t e r v e n i r els o r g a n i s m e s adients, com per arranjar i reordenar la balustrada, q u e està e n un estat molt precari i molesta una mica la visió del presbiteri; però si es restaurés - i

Mossèn Blai, a lapona del Monestir. Foto: MONTSE SANT. ara és l'ocasió ja q u e l'any vinent farà els 200 a n y s - , sense tocar les peces, només donantli forma d'U, facilitaria la visió i no es perdria a q u e s t patrimoni artístic. T a m b é m'agradaria recuperar el lloc primitiu dels altars laterals de la nau e s q u e r r a , com el d e l Roser, q u e es va col·locar provisionalment al fons d e l'església, i mai ha tornat al seu lloc. Un altre tema p e n d e n t és el de restaurar la calaixera de la sagristia, amb calaixos a m b les armes tallades de l'abat M o n toro, el mateix que va fer la balustrada; d e fet, ja és a l'ebenista p e r q u è la restauri. Fóra interessant q u e l'ajuntament i el poble tinguessin e n compte q u e l'església del M o n e s t i r i la casa rectoral és la parròquia d e Sant Cugat; per tant, s'ha d e conservar a m b cura i s e m pre tractant de dignificar a q u e s t espai, però sense que mai perdi la seva funció pri-

mordial: ser la llar de tots. —Canviant de tema: què en pensa de la campanya "Un nen, una joguina " ? És una bona iniciativa, i penso d o n a r tot el m e u ajut al grup de joves q u e organitza la campanya. M ' h a i g d e reunir a m b el grup i v e u r e com e s fa. L a m e v a i d e a d ' u n a campanya així és que cada nen tingui la joguina q u e vulgui, dintre d ' u n e s possibilitats; no sé si ja es fa així, però des d'ara ja d i c q u e la c a m p a n y a comptarà a m b el m e u suport i el meu ajut, deixant les mans lliures als qui la fan des d e fa t a n t s a n y s . J o no vull restar com un espectador d e les accions d e la parròquia i dels diferents grups parroquials, vull donar sempre el meu ajut i suport a les iniciatives i accions q u e es facin. I n t e n t o ser un amic, i tot el q u e impliqui fer c p s e s p e r als altres e s t a b é i tindrà el m e u ajut".

S o l i d a r i t a t

ABRIMOS TODO EL MEDIODIA WE SPEAK ENGLISH

El Grup de Dones deia Creu de'n Blau reparteix joguines i menjar Aquest és el segon any que organitzen la campanya MONTSE SANT - Sant Cugat-

V ! A J E S GRUPO

DE

AGENCIAS

DE VIAJES DE N E G O C I O S

Bda. St. Sever, 1 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 589 74 46 • Fax 675 22 29 Horari: de 9.30 a 20.30 h, de dill. a div. de 10.30 a 13.30 h., diss.

Aquest és el segon any que el Grup de Dones de la Creu de'n Blau organitza una recollida de •queviures i de joguines per les festes de Nadal, com a acció solidària. L'Associació vol que el Nadal sigui per a tots i per això ha distribuïa-, entre aquella gent del barri que necessita urgentment un suport econòmic, els aliments que recullen. Amparo Inglés, presidenta del col·lectiu, no està tan satisfeta del funcionament de la campanya com l'any passat "La primera vegada va ser un autèntic boom, la gent es va abocar molt". No poden dir el mateix en aquesta segona edició.

"La recollida ha anat bé, però la campanya d'aliments no ha funcionat de la mateixa manera que la de joguines", explica Inglés. La presidenta del col·lectiu atribueix aquesta davallada del material al mal temps que ha fet aquest mes de desembre. "Ha plogut molt i a la gent li ve menys de gust sortir i aportar coses", afirma. Amb tot, la recollida de joguines ha estat molt esplèndida. Els regals es van repartir ahir al matí a Càritas i a Creu Roja de Rubí. L'any passat ja van fer-ho d'aquesta manera "per evitar suspicàcies entre els nens de les Planes", segons Inglés. Els aliments, en canvi, sí que es van repartir entre tres o quatre famílies necessitades del districte que van rebre els obsequis ahir ala

tarda. Aquestes famílies es trien d'acord amb les indicacions de l'assistenta social que treballa a les Planes i que coneix la realitat dels veïns del barri. Amparo Inglés està una mica decebuda amb les aportacions de menjar, perquè han estat escasses. Només s'han pogut repartir queviures entre quatre famílies. "Confiàvem que ampliant el termini per portar aliments, en recolliríem més, però la gent s'ha acomodat i ho ha portat tot en les últimes setmanes", diu Inglés. El mal temps va fer caure els cartells informatius que s'havien col·locat i se'n van haver d'instal·lar més de seguida. El Grup de Dones de la Creu de'n Blau confia que l'any que vé, la campanya funcioni amb més èxit


Societat

ELS /CANTONS Dimerres. >4 de desembre de 1W1

23

r &m t&

F.h avis del casal van divertir-se d'allò més amb la ballarura. Foto: YOLANDA GARCIA. Josep Maria Negre, dWutorugat, ia en/regar elpremi. Foto: AVE BELTRAN

Xou musical i ball al Casal de Gent Gran per animar el Nadal Els socis canten temes assajats des del setembre A L B E R T BALANZÀ

El Casal de la G e n t Gran de S a n t C u g a t va c e l e b r a r d i u m e n g e i dilluns el seu particular Nadal a m b un xou musical i un ball festiu. Bona part dels socis del Casal van pujar a l'escenari sense pensar-s'ho dues vegades per oferir tot un

seguit d e cançons a viva veu o ambplayback. Els "cantants per un dia" van presentar els t e m e s q u e han estat assajant des del s e t e m b r e , i dels quals ja van oferir u n a primícia durant la S e t m a n a d e l J u b i l a t , setmanes enrere. L'ambient engrescat i participatiu de dilluns a la tarda va ser una c o n t i n u a c i ó del ball

q u e d i u m e n g e va programarse a l'entitat. Els teclats i la veu d ' u n músic van servir de base a la g e n t gran, q u e van completar la festa a m b degustació d e torrons i cava. Apar e n t m e n t era una m é s de les tardes d e ball q u e organitza el Casal, però tothom tenia present el toc nadalenc dels últims dies d e l'any.

Andión guanya el premi al millor cartell dels Esport e n Marxa A L B E R T BALANZÀ

- Saat Cugat Lorena Andión i Ricard Catalàn van proclamar-se dijous guanyador i semifinalista del primer concurs de cartells dels premis Esport en Marxa. Amb les 30.000 pessetes ja a la butxaca, Andión mostrava orgullosa la seva proposta cubista

acompanyada de referents del món de l'esport. La guanyadora va afegir que l'experiència és molt bona per donar-se a conèixer professionalment El finalista, Ricard Catalan, va endur-se un lot de material esportiu valorat en 25.000 pessetes. La campanya va començar l'any passat a iniciativa de Ràdio Sant Cugat.

Música

EIS4CANTONS desitja ak su6scríptors, lectors t anunciants bcí setmanari un ^on Qflabaf i un Jefiç cAny 1998

El wGrup Campanillero 9 s'estrena per Nadal amb concerts al carrer N Ú R I A SERRA

El g r u p d e C a m p a n i l l e r o s d e S a n t C u g a t va actuar p e r p r i m e r cop a la c i u t a t el p a s sat d i m a r t s 23 d e d e s e m b r e . E m m a r c a t dins d e les activitats d e les festes n a d a l e n q u e s , els C a m p a n i l l e r o s van preparar un programa d e m ú sica tradicional: nadales de glòria, campanilleros, o un ano mas, v a n ser a l g u n e s d e les c a n ç o n s q u e van i n t e r p r e t a r p e l s carrers d e S a n t C u g a t . El g r u p d e C a m p a n i l l e r o s de Sant Cugat està format per 17 cantaires q u e procedeixen, d ' u n a banda, del q u a d r e d e ball, i d e l'altra d e l cor d e l C e n t r o Popular A n d a l u z .

Els C a m p a n i l l e r o s d e S a n t C u g a t ja havien fet d i v e r s e s actuacions pel Vallès a q u e s t m e s d e d e s e m b r e , c o m ara a Mollet, Sabadell i C e r d a n y o la. L'actuació d ' e n g u a n y va com e n ç a r a l e s 16h a la L l a r d ' A v i s d e S a n t C u g a t , i va c o n t i n u a r al C. Sta. Maria, al C. Major, al M e r c a t d e Torreblanca i va acabar a l e s 20h a la Plaça de l ' A j u n t a m e n t . Q u i q u e Gersol i Bàrbara Ramos, directors del g r u p C a m panillero de Sant C u g a t , van mostrar la seva satifacció p e r l'èxit de les a c t u a c i o n s , q u e incloïen nadales populars, però t a m b é nadales i n è d i t e s del g r u p .

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius ... Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes innovacions i el màxim confort.

LLOGUER

D'AUTOCARS

SarbuS Anys i quilòmetres

d'experiència

Tel. S M §? M


24 Societat

U S /GVNTONS Dimerres. 24 rle rlesembri de 1997

La

r a d i o g r a f i a

AGRUPACIÓ DE VETERANS DEL FUTBOL

s activitats del g r u p . Foto: E4C.

L'Agrupació de Veterans es va fundar per continuar practicant l'esport entre una colla d'amics, i aviat es van involucrar preparant activitats per al poble

Veterans esportistes i amics rient i el tradicional i exitós concurs de paelles de la Festa Major que cada any se celebra El 1958 els antics jugadors del a la Plaça Barcelona i que té Club de Futbol Sant Cugat es cada cop un major nombre de van agrupar per tal de conti- participants. nuar fent equip i jugar a futL'any setanta-sis i setanta-set bol, en el que ells mateixos van ser els Veterans els encaanomenaven partits de coste- rregats d'organitzar l'envelat llada, partits que eren una bona de Festa Major i de contractar excusa per reunir-se tots els orquestres i actuacions com la amics i fer una festa, que acos- de la Trinca, que en aquell tumava a acabar amb un bon t e m p s va tenir un cost de tiberi a la fonda de Cal Tadeu vuitanta mil pessetes, i va ser o a l'eixida d'alguna casa. un dels èxits més sonats de També van començar a col·la- l'envelat d'aquell any. La maborar en diferents actes del po- joria de la feina comportava ble, entre ells els de Festa Ma- muntar i adequar l'envelat. Ho jor i Nadal, amb l'organització feia el mateix grup de veterans de la cavalcada dels Reis d'O- que, amb un entusiasme molt MONTSE SANT

Entitat: Agrupacióde•Veterans del Futbol Any de fundació: 1958

Sosm.lS.

especial i ajudats per alguns amics, no els recava de treballar fins a les tres o les quatre de la matinada per traslladar cadires d'un lloc a l'altre o de guarnir o instal·lar-hi les coses. Com ells mateixos diuen, sempre hi havia petites sorpreses per a l'organització, que els obligaven a improvisar i treballar dur per subsanar els entrebancs. Com quan va venir la Trinca i van veure que les llotges més cares, ja venudes, estaven tapades pels bafles gegantins dels artistes; la gent que havia pagat aquestes entrades no podrien veure pràcticament res, i els organitzadors van haver de convertir-se

en acomodadors i buscar un lloc per als invitats. O bé quan, un cop muntat l'escenari per a l'actuació de l'Esbart de Rubí, van veure que era petit i van haver de muntar un escenari alternatiu al camp de futbol. Els Veterans del futbol sempre han estat treballant al peu del canó, ajudats pel petit grup d'amics i col·laboradors i per altres entitas, com la Penya Regalèssia, perquè tots els actes que organitzen siguin un veritable èxit i la gent mai nota quantes hores d'esforç va demanar aquell envelat dels anys setanta, o el que demana encara el concurs de paelles. Un esforç que, any rere any, fa l'agrupació.


Societat 25

ELS4CAlYroNS Dimecres, 24 de desembre de 1997

La

r a d i o g r a f i a

A G R U P A C I Ó DE V E T E R A N S DEL F U T B O L

Fer realitat la nit de la il·lusió i donar als petits el goig de veure de prop els Reis d'Orient

La Gran Nit de la Il·lusió MONTSE SANT - Sant Cugat -

Però la gran tasca de l'Agrupació de Futbolistes Veterans és la que fan la nit del dia cinc de gener, la nit de Reis. La Nit de Reis... per la carretera de la Rabassada es veuen els llums d e la caravana dels Reis q u e s'acosten a Sant Cugat; perquè, com tothom sap, els Reis d'Orient vénen des de Barcelona. on arriben al port en el seu gran vaixell carregat amb els seus camells i tot el seguit d e patges i ajudants. I quan els Reis d'Orient arriben als pobles, els agrada molt q u e la gent tingui preparat tot

el que cal per formar una gran cavalcada, ja que si no hi ha carrosses ni camions preparats no poden fer la desfilada. Els camells dels Reis són màgics però no coneixen ben bé els carrers del poble, i el trànsit i els cotxes els espanten una mica; amb tots els llums i semàfors no sabrien com anar i es posarien massa nerviosos. És per això q u e els Reis arriben a Sant C u gat, des de Barcelona, amb cavalls o cotxes o en helicòpter, com a q u e s t any, i d e i x e n els seus camells e n u n lloc tancat perquè no s'espantin. Als Reis els agrada molt fer una volta per tot el poble i conèixer així els nens i els carrers i salu-

dar i d o n a r m o l t s c a r a m e l s , abans d'encetar la feina de la nit. A m é s a m é s n e c e s s i t e n molts més patges i ajudants. I a Sant Cugat, des de l'any 5 9 , \ \ \ grupaóó de Veterans del Futbol és la que s'encarrega de fer aquesta tasca tan important, compromesa i difícil. La idea va sortir de dos amics del grup q u e tenien nens i, un dia d ' h i v e r n q u e x e r r a v e n junts, van pensar que fóra una bona idea organitzar la cavalcada de Reis. I dit i fet; aviat tot el grup estava b e n engrescat per organitzar la desfilada. El p r i m e r any els Reis van desfilar a m b cavalls guarnits i a c o m p a n y a t s p e r la g e n t a d a

q u e anava a p e u . L'altre any ja v a n c o m e n ç a r a a n a r e n "Meharis" que cedia els sr. Vilarasau, i m é s tard, amb u n e s p l a t a f o r m e s grans g u a r n i d e s a m b trons i l'estrella de Reis, arrossegats per tractors del sr. Echevarria. D e s de ja fa uns anys hi ha unes carrosses especials q u e es van comprar i són les q u e , ben guarnides i preparades per als R e i s , d e s f i l e n ara a c o m panyades d e moltes altres carrosses i vehicles de diferents entitats i comerços, q u e es volen afegir a donar el seu suport als Reis. Molta gent de Sant Cugat ofereix els seus camions per po-

der m u n t a r altres carrosses q u e a c o m p a n y i n Ses Majestats. Els Camions d e Rifà han estat durant molts anys col·laboradors de la cavalcada, i ara molts comerciants i entitats t a m b é hi col·laboren enviant les seves carrosses guarnides. Preparar aquesta nit d e llum i d'il·lusió és una feina llarga. Són moltes nits aguantant fred en una nau industrial o un magatzem, treballant per m u n t a r fustes i estructures, p e i guarnir les carrosses, per cosir les r o b e s i ornar e l s v e s t i t s d e l s p a r t i c i p a n t s , per r e p a r t i r en bosses les d u e s tones d e caramels q u e la caravana repartirà pels carrers d e la nostre vila.


HS4CAIVIW6

Classificats C/Montserrat, 37

guia pràctica

• TALLER GERONI •AUTOESCOLA

MORAGAS

CASTELLVÍ

Av. Viladelprat, 7 9

C / S t a Maria, 3 8 1 r 1a

6745048 _

Sant C u g a t • EULÀLIA P M Y O L RIBAS C / M a n e l Farrés, 1 5 D

6744458 ALIVENTACil •ILTRASTEVERE Pasta Fresca Carrer dels Pous, 2 •MENJARS PREPARATS TASTA'M M C W » • •SUPERMERCAT VILARÓ 5883532 •ALIMENTACIÓ QUMERA C. Montserrat, 6

6745333

...

• AUTOESCOLA CA-

•VICAT-3ST.

SAS

CUGAT S J -

C/Martorell, 4 7

Pg. Torreblanca 2 9

•AUTOESCOLA PERELLÓ-FARRÉS

COPISTERIES • COPY-GRAFK:

C/Balmes, 32 " » • " rt

C / C a n M a t a s . 8.

6753653 •COPISTERIATHER •LUCAS

C / S a n t Antoni, 2 4 .

AUTOMOTIVE C t r a Cerdanyola, s/n « " " " i • MOTO

589 7442 • ARPAU C/VaJdoreix ,45

RALLY

6749402

PEUGEOT Ctra Cerdanyola, 67-71

• CUMES JAUME DÍAZ R b l a del Celler, 17

ALUMINI I VIDRE

CONSTRUCCIÓ

EXPOSICIÓ I VENDA:

5880240 •FOAPSA

VALLDOREIX, 53

BANYS

C / « u s i Taulet, 2 7

TALLER: ORIENT, U

6740603-6755854

ELECTRICITAT

TEL 675 W 02

• NOVA ELÈCTRICA

FAX6752ÍÍ1

SANT CUGAT R b l a del Celler, 91 STSxaa

ELECTRODOMÈSTICS

PÀRKINGS

•TALLEDAFttCOMÀ

•GIMNÀS SANT CUGAT Cl Anselm Clavè, 2 0 Baixos

Av. T o r r e b l a n c a

674 7 1 8 4

•UESC Cl C à n o v a s del Castillo, 9

• TOBELLA O S a r d a g o F I u s i W 49 674 0 8 5 7 • VLARELECTRO-

•CABANAS

LLAFLSJL

a Santiago Ruafol, 54 67*0648 •CUGART

C/ Maria 20

C / Torrent d e la B o m ba, 14 67443» _

ENSENYAMENT

675 03 51

6752380 • G I M N À S ESCOLA SANT CUGAT C / B t s e n d a 11

6745172 •SANT C U G A T ESPORTS S X . Pça Q u a t e O r t o r e S N

C/ Santiago Rusirlol, 23

C/VaMoreix,41

6740308

/

"^Iter

AGORA

CALCABALLU N o v a ubicació: C / P l a n a Hospital, 3-5

674 01 69 • VINS NOÉ, S A .

Mercat d e Torreblanca, parada 1 - 4 2

ruasoiAa *n» i Ferrer i GuàridJ. -Jn Tel. 589 01)01 Fui 674 24 86 08190 Sant Cugat (davant dgTV.fl •L'ACADÈMIA

6741532

• GERD Plaça Pere San, 9 «74 0 0 6 0

•rflDROFLOR

• HÉ>CASANTCUQAT Av. Corts Catalanes -

• 674 « 3 US • HÍPICA SEVERMO

«»"» •ARWENBOUT1QUE

NÚM.1 C/Valldoreix, 6 7 A

•CAMPMANY

NÚM.

O Valldoreix, 1 6 C/Martorell, 15 674 1 4 3 2

674 OI 74

•ESTELA C / S t a M a r i a 18 675£

LLARS D'AVIS •RESIDÈNCIA SANT

•EQUPPOS

«»»»«

IMMOBILIÀRIES •FMQUESBACHS Cl Hospital, 4 1

C / S a n t Salvador, 47-torre

MARBRES I ARTIFICIALS

• ESTANC M O N E S T R PlaçaOctaviè.,3

674 OI 74

•VORAVIU Sant Antoni, 2 5 - 2 7

• MAR MOLES I GRANTTOSGUIMAR

5383S5S

C / Stravinski, 8. Pol. C a n Jardí. Rubí 5 3 3 0 5 01 •MARMOLES

•FINQUES

SANT CUGAT

GIRONELLA

C / C a n Fatjó dels A u -

Plana d e l'Hospital, 10

rons - Cl C a m p o a m o r .

6747254

PI. Dr. G a t e s , 2

C / S a n t Antoni, 1 9 6743037:

6744223

12-Nau 3

M

• V E N C GOLF GTI N E G R E , B-IW, 69.000 Km., 7 5 0 . 0 0 0 Ptas., IMPECABLE 674 64 36 • C O C H E Mcnovdumsn

'

CUGAT C / D r . Murillo, 14

baixos

6753355 •CASTELLVÍ H O N D A

C/Alfons Sala 24

•ÒRGAN

C/Rosselló, 15

675 5 2 6 0

Plaça Octavià, 7

• E L PONT

674 3 2 0 8

•RENAULT-ACÈRSA

•ARENASAN

C t r a Cerdanyola 55

675 44 58

675 0 1 7 5

Especialitats e n llo-

CALEFACCIÓ

• MÚSICA.

TETE

• J.P. PARRA C / Enric G r a n a d o s . 15 - local 7 5890642

CARNISSERIES

FLORISTERIES

(elèctrica i clàssica).

•FLORS RERA

Endavallada 21 bxs. faoMKts

piano i teclats electrò-

R g e . Sant Antoni, 13

•101 PISOS

nics. Harmonia i c o m -

674 13 8 1 - 6 7 5 1S2Q_

C . Valldoreix, 5 8

posició.

• FLORBTERIA

Sant Cugat

675 2 1 8 1 • PATUFET

SANT JORDI

5 8 9 7 3 74

Cl Sant Jordi, 2 2

674 1 0 5 3

Classes d e guitarra • INSTAL·LACIONS

guers.

•SAGARRA

FUSIÓ

53954-75

C / Endavallada, 2 2

C / Cànovas del

674 0 1 6 0

Castillo. 2 0

•MEDIFIACT

•TUBAU

5 8 9 2 8 19

RbladelCeler.25.

C / L a t o r r e , 14

• WAY-IN

« o ^ f f f

6741286

C / R i u s i Taulet 2 . pral

• D . a D'ASSEG

• MERCAT

Sant Cugat

RANCES

TORREBLANCA,

6 7 4 8 2 15

BbladelCeler.95.

pdes. 1.6-1.7

•NOVAULA

Mira-sol

675 3 0 65

VENTAS

6754203

C / Valldoreix 2 2

• L A LIONESA

• D O M È N E C AYALA

• MERCAT TORREBLANCA, p d a 104 5 8 9 14 18

Sant Cugat

ALQUILERES

C/Valldoreix, 7 9

• SPRINT IDIOMES C/Francesc Mora-

PI. Barcelona,

FORNS PASTíSSERÍES • F L E C A LA t M R R K M . Obert tot l'any

6747631

Fincas Sant Cugat

• T M G . Exposició i vendes Alfons Sala 3 6 675 5 6 5 3 • M O T O S ALVAREZ C/Sant Ooménech^S 674 0 6 3 5

Plaça Borràs, 1 .

674 0771

FOTOGRAFIA.VIDEO • F O T O V Í D E O FJ?. Rbla. del Celler, 93

Plaça Augusta. 2

FRANCÈS P E R A

674 79 6 8

589 70 1 0 - 5 8 9 '

NENS

• J . LLAMAS

{Jocs i cançons) C o n -

C / Valldoreix. 14

MATALASSERIES •SOLSONA Cl Rosselló, 2

.•Wfunisfnji'iiin de fincas A.PI

MAT. CONSTRUCCIÓ

•FIECAMARI

gas,8

ASSESSORIES

C/Borrel6 Tali Fat 6 7 4 3 4 75

COMPRAS

•RANGO10 Cl Pous, 1 3 - local 1 67557.55^ •VALLÈS NET Cl Sant Ramon, 4 6743813

OBJ. REGAL FESTA

Cl Sant Jordi, 32

Cl M o s s è n Jacint Verdaguer, 107 674 14 9Q

MISSATGERS

•FtOTTO 589 06 05 •THECARTOON CENTER OMartorell,

1 -cant

C / S t a Maria

589 7028

• J . PINYOL a Manel Farrés, 15 D

.PAPIOL ^ ^

versació per adults.

674 03 93

Plaça Unió, 3

6 7 5 12 9 9

•ZOOM.

589 3 3 0 0

•MRW

• L A FESTA

6744409 • ASESORIA JURUXCA GÓMEZ

C/Cànovasdel castJto. 4 6 7 4 6 6 0 0 ___.

•TRINiTY

C e n t r e d e la i m a t g e

• P R O G R A M ACCÉS

C/lldefons Cerdà,4 lo-

Cl Santiago Rusrïd, 8

R b l a C a n Mora 18

C / S t a . Maria. 14

Rambla C a n M o r a 18

cal 11

675 33 04

6 7 5 2 2 01

6 7 5 5 6 74

6751011

c/Soue •Z4L80J

• AUXATYD c/AJforBSaka.50

•TALLER ELECTROSOL c/Sot, 1 9 6 7 4 3 6 «B • TALLER M E C À M C P. C A N A L S rV Sant Llorenç. 2 7

C/Martorel20

TuriBubnca, 1 3 6Z43301

•TALLERS TORNER PlanaderHoeprtal,35 6 7 4fia.SO •TALLERESMENA

5884651 • P E R R U O U E R U PATRÍCIA M A R M C/StaJoaquirna,18 6710335 •PERRUQUERIA NUEVAMAGENANA YENCARNA Depiadones, Limpieza, SLUorenç,7

67440 36 '

PERSIANES

•FERRON Jardhs i Piscines C / R i u s i Taulet, 2 0 6745347

PNEUMÀTICS •PNEUMÀTICS SANT CUGAT C / A n s a k n Clavé, 16-18 6752853 »i7gan4<niiAM(

•POLLERIA SANT CUGAT Mercat T o r r e b l a n c a p d a 1-5

675 13 «B

INSTAL·LACIONS

•MANTSERV.SA. Av. Catalunya, 1 8 674 í

• SUMINISTROS VALLDOREIX

'REPARACIONS DE CALCAT i codes d * daus

67413332

5882333

Cl Doctor Murillo, 14 Tel. 674 08 97

•REPARACIÓ DEL CALÇATSABATA C/Rsncssc 6

DURDAN G/Santiago R u s i n c i 2 enlL2 6Z533_53___

67504 54

ASESORAMIENTO

• APPLE CENTER

C/Francasc Moragas, 2 9 L33J6

ga3

Cl Rius i Taulet, 2 7 674 0 5 0 3

INFORMÀTICA

CARNÉIB08CH

C Alfons S a l a 12 Boti-

• M A T E R I A L S D E LA CONSTRUCCIÓ, FOAP

regal i bijuteria

VALORACIONES

•PERRUQUERM

•NSTALACIONESA. ZAMORA, & L Cl Mossèn Cintor Verdaguer, 18. Valldoreix

• M A V I objectes d e

•TATERS C / S a n t Antoni. 6 2

R U a . C a n Mora, 1 0

satura*

POLLERIES

Av. Torreblanca, 2

Rbla. del Ce«er,15

5 8 9 2 2 64

•ARMANCS

•TMGTafcrs

• ATER BLAU

674 12 39

6743331

Ctra. de Terrassq, 97 08191 RUBÍ

C/SantJorrJ,39

C / S t a . Maria, 8

• J.G. A S S O C I A T S

Te). 699 38 98 Fax588 24 53

M B R H dsToneblErca

I170B

•PELUQUERIA LOURDES C/Monestir 3 3 , entresol4

pecable. 2500.000 Ptas.

OSd,

CUUNA

5892643

6741204_&«574I181

...

5893658

KM.) F W P , Rojo, pisL Im-

JDE CALÇATicòpieede

3755506 •ARPAU C/VaJdoreix,43 6748308

í t e c n a t 2 2 5 0 0 0 0 Ptas.

J A B S A 1960(49000

• FMQUESSERIN

SABATERIES

S u p . 1.336 m 2 . , para d o s c a s a s . 6 8 Mi». 674 0 8 8 7 •SANT CUGAT OLABARRIA M a g . Solar 6 2 0 m 2 . paraunif. 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 Ptas. 6743208 ( Fincas Òrgan ) •VALLDOREK-H. RESERVA M a g . Solar 2 0 - A - 1 0 p a r a unif. S u p . Solar 567 m2.17.000.000 Ptas. 674 3 2 0 8 •BELLATERRA Solar p a n o r à m i c o , m a g . Vistas. U N I C O 1050 m2. 25.000.000

• SABATERIA BOLOMA • IbUUUÓC C/SantJordL30

V6B+e,iTpecablB,

EQfcQBG,7Pla2as,3a

•DONATETOTPER LA LLAR C/MARTORELL49 «ainiM

6M3314L

PELUQUERIAANA CamidelaCreu14 . Baixos. H . convenidas

•CXX»«QQRy£IT£

6743387 Plaça Augusta, 4

• EUROPA

2181983

674gg«B

6755108

•FMQUESSANT

2-8

• SERRALLERK T E RRA I C O M A S O B . C/Mozart9. Barcelona

•PAPARAZa 675 0 3 5 2 • T O T PUNT

RCBA PER ALA LLAR

C/ValdojBK, 45-47 37413336-6745104^

•PROMUSA Av.To

676^606

• ADMINISTRACIÓ

(Junt Monestir)

674 OS 07

9.30-13.30 h 16.30-20.30 h 6750257

2

C/Endevalada12

C / M a j o r , 16. Horari:

5834742

C/Major, 33

•CONSTRUCCXMES Reformes toms n o m s «74 m o n •D4CONSTRUCCtONS C/Valdoretx,10 6743S3B •MARCOVE C / S a n t Esteve, 2 9

• F O R M A S PERRUQUERIA C / E f c e Rogent, 1Ç>Afr tocar mercat Tonfafemca)

Cl Elies Rogent, 5 2 5883133 •BLUEMOON

SALVADOR 3a Edat

COMPLEMENTS HÍPICS

TALLES G R A N S

874 46 71

Pg.Calado, 12

674 1140

•PEPA MARTIN Cl Valldoreix, 2 8

•ADMINISTRACIÓ

•CUCARRÓ C/iSanliagoRusinol,30

MODA CONFECCIÓ

•SANBER-5 C / A n s e l m Clavé, 2 0

li

•CONSTRUALPA C / S t a Maria, 9-1r1a 5BS0151

•INDUBRUC Av. R a g u í , 9 - 1 9

XH0KK40

Vafldoreix

• MÚSICA I DANSA

675 30 12

• JCMEPJAAUGUET C/Santiago Rusinol,40 6745854 • JOIERIA MIREIA'S C/Valldoreix, 3 3 6748940 •JOtERIASPADA C/Balmes, 3 9 - 1 r d t a

C/ Girona 3

Ptge. Torreblanca 9

9-baixos

MOBLES JARDÍ

HERBOLARIS DIETÈTICA

C/ BaJmes, 3 9

_

5890079

674 7142

C / S t a . Maria 44

Baixada Sant Sever. 4

• JORDI CUFl BORRELL Av.Vall d ' o r , 2 6742607 . • R A M O N SASTRE SATRE Escola d'Arquitectura C / P e r e Serra s/n 4017880

C / Carme. 31

• JOGUINES MARGA

•CARRÉ MOBLES Cl Francesc Moragas, 3 3 «74 no o s - « 7 4 i s m

589 1383

589 30 65

ASSEGURANCES

5893314

JOGUINES

• J . MIRET

C/VaUoreix.60 • CALCRISPM

BODEGUES VINS

6743832_

• FINQUES SAKA

c/vma22

BICICLETES

•CELLER

6743384

c/ S t Bonaventura, 2 4 . Sant Cugat

674 30 61

• COAP

•CICLES CARDONA

874 16 09

Moragas, 21

Finca La Pelleria

•TIEN21

BELLES ARTS

•EGA MOBLES Cl C à n o v a s del Castillo, 2 - local 2

Masia Can Caldes, s/n •saonfiAK

SANT CUGAT C / S a n t Jordi. 3 3 - 3 5 6748162

•GARDEN ROCAMORA

•HJPICA C A N CALDES

674 6 2 0 2 •SQUASH

37-C/Major,6

C / U a c e r e s , 12

HÍPIQUES

.

Cl Santiago Rusinbl,

JARDINERIES

C/Francesc

Av. J o a n Borràs, 5 4 .

•ESPORTS TERRANEU Cl S a n t Antoni, 15

G a l e r i e s S a n t JorrJL

•ANTONI CAMPOS

HIDROCULTIUS

• CLUB NATACIÓ SANT CUGAT C/CamfCrist Treballador, s/n 674 1 4 5 3

C/Major, 3 6740136

•CASAJUANA.

14-baixos 1a 5384753

ÜAraernCt*é,1.0b3t

GIMNASOS ESPORTS

MSTRUMENTS MUSICA C / B a l m e s , 11

•SUPER-NATURAL

almstttc

• L A PERLA

EBEMSTERIA LS

( * càrrec cf feabaf S í -

C/Valdoreix.44

2 - 8 - local park.

• JORDI FRONTONS Av. Rius i Taulet. 13 5894147 • M " DEL MAR EJAROUE St.a Maria. 38,3r. 2 a .

Via interpolar s/Q TUÍS9SKB

•PÀRQUMG

589248

•GALERIA ARQUITECTURA R b l a del Celler, 8 7 5834411 • JOSEP M. CASAS MEDINA Av. Torreblanca, 2 - 8 despatx. 1F 6 7 3 1 1 fil

ESCOLA THAU SANT CUC Al DES DELS JANÏS FINS ALS I6ANÏS. ESCOLA CONCERTADA. ESCOLES ESPORTIVES. SERVEI DE TRANSPORT I MENJADOR

TORREBLANCA

•BONAVENTURA ARAN CORBELLA R.Octavià4 •DANIEL CALATAYUD Rbla. Rfoatallada 3 1 B3 4 r 1 a 675 ( 8 0 3 •SANTIAGO CASANOVA NAVARRO Pg. H a b a n a , 4 1 Mirasol 875 3 8 9 7 > MARTÍ F r N E T M R A C / S t a . M a r i a , 3 8 3- 2 «MO.·OTH·i

ESCOLA THAU SANT CUGAT

ROBA INFANTIL

C / C a m í d e la Creu,

FRUITERIES

Av.PortalderAngel,1

• SUBMMISTRAMENTSPERALA

59935 ei-939494519

6751115

Tdhndtaoducdjòat graA/^—nanfiweyAaM

4 1 2 19 3 8 - 6 7 4 8 4 3 6

Del Rio c / 1 n ú m . 6 1

Swt Cugat iWVjíès

• JORDI MERCADÉ a Creu, 6 - 8 , 2 n 3 a

10 D E M A I G :

CONSTRUCCIONS

C a n Barata

ARQUITECTURA

5383330

•FUSTERIA

A PARTIR DEL

ci f J ü ü r v

•ANTENEX Cl Àngel Guimerà, 2 5893247

EBENISTERIA.

atMotTnflcJtff «ne-

67474 49

Tel. urgències • L A FAUNA. Rbla del Ceier, 35-37 6741306 •DiNO'S A v . C a n Grae»s,9 6741336 •VETERINOS Rius i Taulet,31 «OTi^t

•FUSTERIA 699674IL·L5747Q68

CADA DISSABTE

•VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3

3 " pis (Barcelona)

« M M P

ANIMALS VETERINARIS

6745345

•MONOGRÀFICS

CERÀMIQUES

Tssaaoo

•DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S i . Urgències 2 4 h. C / Sabadell, 2 3 . Sant C u g a t Obert nit i festius

FUSTERIES

ENTRES DIS. PSÍQUICS

REPARTIDORS CARTES1 • M A I U N G VALLÈS, S.L. Cl Sant Domènec, 10-baixos 5883371

RESTAURANTS

• A R TELECOM Telefona i corrurfcadons Carretarade Cerdanyola, 4 9

KaOBMB • Ü N E A DIRECTA Cl Enrique Granados, 15-kxaJ8 5880374

TINTORERIES •TMTORERIASANT CUGAT C Sant Antoni, 1 67411ID •TMTORERIASANT CUGAT C/Sa*agoRu3tiGl,35 SZLU33 •TMTORERUSANT CUGAT RH&Ffeatatada,34 tnKQ9og •TMTORERIASAIMT CUQAT C/AHonsSaJa2 67AA1S7

TRANSPORTS •ASSOCIACIÓ RADIO TAXI 5B944 2 2 - 6 7 S 5 1 5 1

•VIATJES EUROCLOT Mercat Torreblanca 5881025 •USSIATOURS C / Plana d e l'Hospital. 1 0

XARCUTERIES •CANSALADERIA JULIANA C/Francesc Moragas, 2 6 6 7 4 OH 6 1

XEMENEIES •ORNALLAR C/Martorell. 5 9 - c a n t C / A l f o n s Seia 67X44 0*

U-

• Re».430UNIFAMIUARES, MIRASOL, solar a d o s calles d e 4 0 0 m 2 , edificación de 5 0 m 2 a reformar, a d mite ampliación, 12.850.000.-pts 6753355-5892643 UCSAi • Ref. 5 1 0 U N I F A M I UARES, VALLDOREIX, solar esquifíem d e 5 8 0 m 2 , const. 154 m 2 e n una sola p l a n t a garaje, trastero, salónc o m e d o r 4 8 m 2 cocin, 3 h . , 2 b., calefac., parquet, a n t 2 anos, diseno exclusivo. muy luminosa, 39.000.000.-pts 6753355-5892643 CKSAX •VALLDOREIX Sup. 2 6 0 m 2 . 4 dor. do. Com-sal 4 0 m 2 . coc-off. 3, b.3 trzas. calf. 2 Park. t o d o ext. sup. solar 6 0 0 m 2 , pisc. a 1 0 m. Estación. 58.000.000.-pts 6743208 (fíncas^Organ ) • S A N T CUGAT ZONA CENTRO C a s a d e poble. sup. 2 2 0 m2, 7 dor. do. 1 dor. ind, com-sal, coc. c o m . 2 b, trza. + 2 porches, t o d o exterior, calef, garage 5 c o ches, reform, 40.000.000.-pts 6743208 • SANTCUGATZONA RESIDENCIAL P a r e a d a Sup. 3 5 0 m 2 , 4 dor. d o , 2 dor. indi, com-al 4 5 m 2 , coc-off, 3 b, 1 a / d u c h a 2 terrazas (1 porche), calef, 4 Pk., jard. priv. 8 0 m 2 , pisc. c o m ú , estado im74.500.000.-pts 6743208

( Flrmas Òrgan ) •PARCELA EN VENTA c o n pianos, 2 calles, 4 0 m 2 , Les Fonts (terrassa) 4 m i n . F F . C C . , 13.200.000.-pts 9 0 8 74 1 2 9 4

5897374

• JUNTO ESTACIÓN

• J U N T O ESTACIÓN SANT CUGAT

PI. Pere San, 6

«°"4ff

•Ref.62ADOSADAS, ZONATRANQULA, 160 m 2 , garaje, salón, c o c h a , 3 hab., estudio c o n terraz., 1 hab., (1 b., 2 A., calefac., piscina comunit, 26.500.000.-pts 676 33 55 - 5 8 9 2 6 43 fJXSAJ •Ref.207ADOSAD A S . A ESTRENAR, 1 7 0 m 2 , garaje, zona lavado, salón-com., coc., 3 hab., (1 suitte), 2 b., 1 A., estudio jard r \ p r i v a , calefac., marmol, parket. e f c , 31.350.000.-pts 6753355-5892643 USSAX • Ref. 5 2 2 ADOSADAS, Z O N A EL C O LOMER, sup., garaje 3 c , salón-comedor, cocina, 4 h . , 3 b., 1 aseo, a s censor, calefacción, 2 terrazas d e 2 0 y 2 5 m 2 , a n t 6 anos, 57.000.000.-pts 6753355-5892643

•101PBOS UnifammarsAtosades, Duplex a totes les zones d e s d e 21.200.00.-pts,fins a 150.000.000.-pts


Classificats

ELSJCAíVFONS Adosada, 4 hab.. salón-comedor 40 m2, 2 terrazas, jardín privado y comunitario c/. piscina. Estudio. Garage 4 coches. 47 Mill. 674 0897 (Fincas Sant Cugat) • P° VALLDOREIX Casa aislada. Sol. vlstas. Cinco hab. estudio, salón-comedor a 2 mveles, 4 banos, garage, jardín. 70 Mill. 6740897 I Fincas Sant Cugat) •NWASOL,UNFAMUAR OBRA NUEVA 750 m2 solar, 232 m2 construidos, 6 hab., 2 baíios y aseo. Acabades de 1'calidad. 53.000.000 Mill. 589 73 74 1101 Pisos) •VALLDOREDC1KM ESTACIÓN, OBRA NUEVA Solar de 600 m2, construidos, acabades de gran calidad. 49.000.000 Mill. 589 73 74 (JQi Pisosl • GRANGATXET.EN CONSTOUCCON 600 m2, solar, 399 m2, construidos, 6 hab., salón con chimenea de 50 m2., cocina-office30m2. 85.000.000 Mill. 589 73 74 (JOlPisasJ

TORRES OCASIÓ

• PLATJA V1MTÉT

335 m2 construidos, 5 hab. dobles con terrazas, 2 banos y aseo, cocina office 20 m2, bodegay pàrking. 61 .OOO.OOOMill 589 73 74 (JOl&sasl • ST.CUGAT"COLOMER" (Adosada) 317 m2. + jardín privado, 5 hab., 3 banos + 2 aseos, satón-comedor de 48 m2.. con chimenea, pàrking para 2 coches y trastero 55.000.000 Mill. 58973 74 (1QLHSOSJ

LOCALS I NEGOCIS •JUNTO ESTACIÓN 100 m2. en alquiler: 65.000 Ras/mes. En Venta: 12.5 millones. Otro local en c/. Dos de Mayo de 132 m2. En alquiler 150.000 Ptas/mes. 6740897 (Fàx&sSantCugat)

PÀRKINGS EN VENDA •EXCEPCIONAL Ofertas pàrkings en z. Parc de la Pollancreda. Desde 850.000 Ptas. 6743208 (Fincas Òrgan)—

PÀRKINGS • ZONA C/ SANT JORDI Para coche mediano. Sók) 1.350.000 Ptas. 674 0897 (Fincas. Sant Cugat)

PISOS NOUS •PtSONUEVO.Z. MONASTERIO. Sup. 80 m2,2 hab dobles, bano completo, ampfio y luminoso, sal.com. cocina con galeria, tot ext, calef., gas. suministr., centrat., Alquilen.75.CO0,Parking Opcional. 58945 66 ( Finques Roca) • P I S DE NOVA CONSTRUCCIÓ. 60 m2, acabats de 1a qualitat, 2 dormitoris. 13.500.000,«74 12 04-674 1181 (Finques Rocal •SANT CUGAT pis de 3 hab., banys, cuina, saló menjador, balcó, ascensor, exterior i 12.700.000 ptes. 5808669-5809854

• 1 0 1 PISOS C/Valldoreix, 58. Amplia cartera de pi-

sos, adosados, dlex, unifamiliares, terrenos y locales Consúltenos: le ayudaremos a econtrar lo que busca. 589 73 74 •JUNTO PARC CENTRAL Bajosde91 m2.,tarrzade50m2.. Consta de 3 hab., 2 banos, cocina + office. Aire acondicionado. calefaccíón. Piscina comunitària. 22 Mill. otro piso en la misma comunidad con terraza mas pequeha 20 Mill. Pàrking opcional. 674 08 97 (Fincas Sant Cugat) • ESTACIÓN OBRA NUEVA Pisos de 2 hab. y 4 hab., con parket, pàrking opcional Desde 18 MM. 589 73 74 ffOJPBOS)

PISOS OCASIÓ •Ref. 506 PSO. TORREBLNCA, superfície 60 m2, comedor, cocina, 3 h., 1 b., todo exterior, saleado, sin ascensor, 9.000.000 Ptas. 675 33 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 (KSA) •Ref. 492 C/VALLÈS, superficie 65 m2, comedor, 3 h , cocina, ybafto reformades, soleado, 2* planta sin ascensor, 11.550.000 Ptas. 6753355-5892643 Í ^ - L •Ref. 448 ZONA ESTACIÓN, 73 m2, comedor, cocina, 3 hab., 1 b „ ascensor, 10.850.000 Ras. 6753355-5892643 (KSA) •Ref. 434 ZONA DEPORTWA, 80 m2, comedor, cocina, 3 hab., 1 b., parquet, ascensor, exterior, vistas Tibidabo, 14.000.000 Ptas.

675 3355-5892643 (KSA) •Ref. 460 ZONA PARK CENTRAL. 85 m2+100m2 jardin privado, salón, cocina, 3 hab., 1 b., 1 A. con ducha, calefac, aire acondi., 1 pàrking, trastero, piscina comunit. ant. 3 arios, 29.500.000 Ras. 675 33 5 5 - 5 8 9 2 6 4 3 (KSA) •PISO NUEVO, Z. Parc Central. Sup. 100 m2. 3 hab. dobles (1 tipo suite) 2 banos, sal-com. con trraza, cocina con galeria, armarios y focos empotrados, parket, calef. gas, tot. ext., pàrking, trastero, piscina comunitària, suministr. contratados, solo 9 vecinos. Alquiler 120.000 ptas. 5894566 (Arenasan l •JUNTO ESTACIÓN 3 dormitorios, gran comedor-salón, cocina reformada, bano, aseo, terraza. Mucho sol. 15.000.000-Ptas. 6747254 (Fincas Gironella X • CENTRICO 95 m2,3 dormitorios, comedor-salón amplio, cocina + office, lavadero, bafto, aseo, terraza. Solo 3 vecinos. Buen estado. 19.000.000 - Ptas. 674 7254 ( Ftnrji*

Cïimnalln }

• RAMBLA CELLER 4 dormitorios, comedor-salón con chimenea, cocina, 2 banos, amplia terraza. Mucho sol. 17.000.000.-Ptas. 674 7254 • C/RIUSITAULET 160rrr\ 4 hab., 2 banys, saló-menjador, cuina ««office», terrassa, pi. de park.. 27.500.000 674 57 04-675 43 02 (Jmdesai)

• Ç/ SANTIAGO RUSINOLHOm',4 hab., 1 bany, 1 lavabo, saló-menjador, cuina «office» nova, terrassa, pi. de park.. 24.150.000 674 5 7 0 4 - 6 7 5 4 3 02 • OPORTUNITAT. Tracte directe. Pis 4 hab., assolellat, en casa amb jardí. 589 74 Í 0 (Imdasa) • PIS DE 120 n i , 4 dormitoris, 2 banys. molt bona vista, park.. 22.000.000 Ras. 674 1204-674 11 81 ( Finques Roca ) • PLANTA BAIXA amb jardi a z. residencial, 4 dormitoris, 2 banys, cuina, totalment renovat, piscina, park.. 38.000.000 Ptes. 674 1204-674 11 81 (Gestió Inmobiliaria ) • RUBÍ. Av. L'Estatut, edif.nou, 85 m", 3 hab.,bany i lavabo.Calefacció. Elec. Entrada 3.000.000 Res. Resta hipoteca. 588 40 17- 588 54 99 ( íncusa) • RUBLC/Casp. Per estrenar. Dúplex de 118i135m!.De4a5 hab.. 2 i 3 banys, 2 terrasses. Calefacció, gas, pocs veïns. Acabats de qualitat. Park. opcional. RFA. Nous 14.200.000 Ptas. 5 8 8 4 0 1 7 - 5 8 8 54 99 (Fingim*

UaBhnnmt)

• R U B L C / Duran i Bas, 90 m ! , 4 hab., cambra bany completa, sol de matins, menjador 24 rrf\ places de park. ooctonals. 10.500.000 Ptas. 6996548 (Finques VaUhonralX • P B NOU à Coll Fava, planta baixa, 103m',3dorm. dobles, jairdí particular de 9701= , calefacció. Possibilitat pàrking. 21 .«100.000. ptes.

674 67 15 (Incusa) • ATICO DUPLEX Estación obra nueva. 120 m2, 2 terrazas de 6 0 m 2 y 15 m2. fantàsticas vistas. 26.000.000. Ras. 589 73 74 (101 Pisos ) • OCASION Piso de 3 hab., Bano+ Aseo, zona Torreblanca, seminuevo, perfecto, con pàrking. 16.800.000 ptes. 589 73 74 ( 101 Pisos ) • OCASION ZONA MONASTERIO Alto muy soleado, salón, salón 20 m2., con balcón, 4 hab. (2 dobles), 1 bano nuevo + Aseo, calefacción individual, ascensor. 14.000.000. ptas. 589 73 74 (101 Pisos) • GOLF Àtico duplex de 240 m2, + terraza, 5 hab., 3 banos y 2 aseos, Salón de 55 m2. con chimenea, zona comunitària con piscina, pàrking para 2 coches. 56.000.000. ptas. 589 73 74

(101 Pisos) • CALLE ROSELLON (Junto Estación) Consta de 3 habitaciones, bano reformado, cocina. Solo 11.500.000. ptas. 674 08 97

( Fincas Sant Cugat) • CALLE DOCTOR MURILLO Consta de 3 habitaciones, salón, comedor, dos banos reformades, etc. 14.500.000. ptas. 67408 97 (Fincas Sant Cugat i • JUNTO GOLF ESTACIÓN Lujo. Consta de 145 m2. y se distribuye en

4 hab. dobles, dos banos completos. cocina-office muy bien. Lavero con galeria cubierta, salón-comedor de 40 m2. Parket en todo el piso. Calefacción y aire acondicionado. Una plaza de pàrking. Jardín, zona de juegos y piscinas comunitanos. 32.500.000. ptas. 674 06 97 (Fincas Sant Cugat)

• PISOS A ESTRENAR Delante Colegio Europa. Desde 9 5 a 115 m2., con 3 y 4 hab. y 2 banos, amplias terrazas, jardín privado y comunrtario con piscina, armarios y focos empotrados, parket, calef. gas, pàrking y trastero. Acabades alto standing. Desde 125.000. Ras. 58945 66 (Arenasan ) •PIS PER A LLOGAR A La Floresta 70m' PISOS LLOGUERS 3 hab. 53.000 ptas. 23765 72 415 24 74 C. SANTIAGO RO(Fincas Calvet) SINYOL, MUY CO• TORRE. MERCIAL, Local 2 junto estación Miraplantas, 120mts2, sol con o sin muediafano, varias salas, bles. 3 dorm, amplio terraza y jardín poste- sal.com. con chimerior, aseos nuevos. nea, cocina, cuarto Ideal despachos, ofibario, aseo, lavadero, cinas, escuelas,... despensa, calef. do125.000.- Ras. ble vid. Jardín de 674 7254 585nf 157.000.-ptas. (Fincas GirooeflttJ__ 674 7254 • APARTAMENTÓS, (FiocasJSirQneltai con o sin muebles,1 • APARTAMENTÓS dormitorios con aralquiler. Con o sin mario, comedor-samuebles 1 -2 dorm, lón, cocina, bano y sal-com con parquet terraza. cocina bano compl. Alquiler. a partir de terraza park. opcio45.000.- Ras. nal. 674 72 54 Desde 50.000.-ptas. (Fincas GimnaüaJ ._. 674 7254 •ZONA PARC (Fincas Gironella ) CENTRAL • Z . CENTRO Sup. 100 m2., 3 hab. 4 dorm, sal-com. codobles (1 tipo suite) 2 cina, lavadero, bano banos, sal-com. con compl., aseo, galeria terraza, cocina con calefacc. galeria, armarios y fo75.000.-ptas. cos empotrados, par674 7254 quet, calef., gas, tot., (FJocas Gironella ) ext., pàrking, trastero, • JUNTO MONASTEpiscina comunitària, RIO suministr. contratados, C/Plana de t'Hosp.2 solo 9 vecinos. Alquidorm. con armarios, ler 120.000.-Ras. sal-com. con parquet, 589 « 66 bano compl., cocina (Arenasan) terraza, todo exterior. • PISOS JUNTO Mucho sol. MONASTERIO 65.000.-ptas 674 7254 2-3 dormitorios, comedor-salón amplio, cocina reformada, ba- •ATCOJUhrroEsfk> completo, galeria, TAOON amplia terraza. C/. Sant Antoni. Sol y vistas. Consta de 3 hab. baAlquiler 65.000no y cocina reforma674 7254 des. Terraza. Sol. ( tt*fíP* Olronetta ) 67.000 ptas^mes.

Ademàs tenemos una amplia oferta de pisos y torres en alquiler.

674 OS 97 (Fincas Sant Cugat)

OFERTES I DEMANDES EMPRESA SECTOR AUTOMOVIL Precisa persona amb carnet de conduir per reparto a partir de 19 anys.

675 11 50 "EL TITELLA TRAPELLA" Organitza les millors restes infantils. Pallassos, titelhs...un regal inoblidable 674 30 91 -319 58 76 •SI VOLS SER BASTONER... i tens més de 5 anys ara és el moment. Vine a l'Esbart a inscriure't del dia 15 al 19 de setembre.de 6 a 9 de la tarda. • E S NECESSITA instal·lador d'antenes parabòliques amb experiència. 73S16 7B

73S72Q1

• ES NECESSITA Noia amb edat compresa entre els 20 i 25 anys, per cobrir plaça d'auxiliar administrativa imprescindible coneixements d'informàtica (Word Perfect i Contraplus), interessades telefonar al tel. 675.38.01 i preguntar perSusana^ •ESNECESSTTANoia amb edat compresa entre els 20 i 25 anys, per cobrir plaça d'auxiliar administrativa imprescindible coneixements d'informàtica, interessades telefonar al tel 675.38.01 i preguntar per Sr. Frederic.

•Es requereix SERVEI TÈCNIC (Empresa o Autònom) per ocupar-se de la postvenda d'una empresa comercial de maquinària d'embalatge, situada a Sant Cugat del Vallès. Interessats: trucar, en horaris d'oficina, al següent telèfon 5892060 • ES CONVOQUEN DUES PLACES de GEROCULTOR/AGOVERNANT/A amb les següents caracteristiques: Jornada: 40 MseUmanate. Dies alterns rotatius (horari partit de12h.) Càrrec: Encarregat/da de tom. Contracte: Sis mesos amb opció posterior a contracte indefinit Es valorarà: Formació específica relacionada amb la geronto-genatna. Experiència com a gerocultor/a en residència (mínim 2 anys). Experiència en llocs de responsabilitat. Idiomes: Català parlat i escrit. Castella parlat i escrit. - Superació de dues proves: teòrica i psicotècnica. • Cerquem persones treballadores, dinàmiques i amb ganes cf integrar-se a un equip de cures per a la gent gran. Els interessats enviar sol·licitud escrita a ma, adjuntant "currículum vitae" i foto a: G.O.C.-A l'atenció del Sr. Jordi Altes CA Josep Iria i Bosch, 5-7,1* Planta 08034 - Barcelona

U S 4 CANTOiNS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-t'hi i demana la targeta dfEL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la benzinera Gríful, de la carretera de Cerdanyola.

ff«ZI«A


EIS4GVNTO1NS

Economia Dimears, 24 de desembre de 1007

28

L a b o r a l

Direcció i comitè de Lucas tornen a negociar davant un mediador Un piquet i un grup de treballadors es van enfrontar dissabte

Les dues parts en conflicte van reunir-se ahir al matí, després que les negociacions entre Comitè i direcció es trenquessin la setmana passada. El Comitè va argumentar aleshores que el redactat del text que s'hauria d'haver firmat no es corresponia amb cl q u e s'havia consensuat. La direcció ho va atribuir a una tàctica del Comitè per desestabilitzar la situació. La discussió no va ser gens fàcil, especialment després dels incidents que va protagonitzar dissabte al matí un piquet que va impedir l'entrada a l'empresa d'un grup de treballadors. Els comandaments havien demanat als treballadors que aquell dia anessin a fer un torn extraordinari per

cobrir una comanda de l'empresa francesa Renault, que demanava una partida de bombes amb urgència, "per no tenir incidències en la seva cadena de muntatge", segons un comunicat de l'empresa. El piquet de treballadors, format per 250 operaris segons el Comitè, i per unes 150 persones segons la Direcció, va impedir que entressin a la fàbrica els autocars que portaven els treballadors que havien de fer les hores extraordinàries. El piquet va retardar l'entrada dels treballadors. Agents de la policia estatal de Sant Cugat van intentar dissuadir cl piquet de la seva intenció. Segons Luis Prieto, "només es pretenia informar els companys" sobre la normativa de les hores extraordinàries. Els autocars no van entrar a l'hora prevista i van espe-

Aymerich va avançar a mitjans novembre que el pressupost del 98 pujaria lleugerament en relació amb el d'aquest any, tot i que es mantindria la línia d'ausEl Comitèja va protestarfauns dies per Tacomiadament d'un operari. Foto.AB. teritat, i a la trobada amb els periodistes que fa sempre per Nadal va dir q u e la intenció d e rar q u e el piquet marxés per po- setmana passada. Segons Luis l'Ajuntament és aconseguir que der entrar a la fàbrica. Prieto, "el cap va actuar de forma el dèficit del 1998 sigui igual a El C o m i t è d'empresa ha d e despòtica perquè li va dir que es0, o fins i tot que hi hagi un penunciat a m é s l'acomiadament tava depatxat". La direcció de tit superàvit. "I tot això, sense d'un treballador que divendres Lucas Diesel System a Sant Cusuperar el 25% de dèficit que va comunicar al seu cap que anagat ha explicat que el treballador p e r m e t la llei", va assenyalar va a l'assemblea que convoquen havia acabat el seu contracte teml'alcalde. L'any 98, el dèficit se els membres del comitè en cada poral a l'empresa, però no va ser situaria sobre el 17%. torn de vaga que es fa des de la acomiadat.

Finances

L'Ajuntament i entitats bancàries signen Pacord de refinançament A.C.

L'operació per refinançar 6.328 milions de pessetes de l'Ajuntament és una realitat, després que l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, signés ahir el crèdit sindicat amb un representant de "La Caixa", l'entitat financera que lidera el préstec. A més, representants de les altres 12 caixes i bancs

de Sant Cugat que intervenen a l'operació també eren presents a Tacte. L'alcalde va d e s t a c a r la importància d'aquest crèdit sindicat, que demostra que "les entitats financeres confien en l'Ajuntament de Sant Cugat, i això no és per casualitat". El, delegat general de la zona de "La Caixa", Climent Vilella, també va lloar la importància de la signatura, destacant "la par-

ticipació de les entitats bancàriesen el pla econòmico- financer de l'Ajuntament". EI crèdit sindicat permet ampliar el termini de retorn de 5.125 milions de pessetes i convertir 1.203 milions que eren pòlisses de tresoreria en diners retornables a llarg termini. Aquest crèdit sindicat de refinançament incidirà directament en el dèficit de l'ajuntament, que es reduirà de l.(KK) milions de pessetes.

CATALONIA CERÀMIC O r a . Sant Cugat a Cerdanyola, Km 3. Tel. 5 8 0 1 5 0 0

À.c. - Sant Cugat -

Les xifres amb les que funcionarà l'Ajuntament de Sant Cugat l'any vinent es discutiran en una sessió extraordinària del ple, dimarts q u e ve. Així, s'haurà aconseguit q u e els pressupostos s'aprovin abans de l'any nou per primera vegada en els 10 anys que Joan Aymerich està al capdavant del govern municipal. Aquesta és una anècdota que el mateix alcalde ha repetit en algunes ocasions les darreres s e t m a n e s . " É s una dada q u e considero històrica", va dir.

Els representants del Comitè d'empresa i de la direcció de Lucas Diesel System van seure ahir de nou a la taula negociadora amb el mediador del Centre de Mediació i Arbitratge de Catalunya CCMAC) per intentar arribar a un principi d'acord sobre el conveni col·lectiu de l'empresa, que està paralitzat des de fa un any. A.C.

El dia 3 0 es discutiran els pressupostos per al 9 8

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

* PELUQUERIA - Especial Novias y Comuniones * ESTÈTICA - Limpieza de cutis - Depilaciones - Manicura - Pedicura - Tinte y Permanente de pestanas - Tratamientos corporales - Tratamientos faciales PELUQUEROS - Maquillaje - Quiromasaje Rambla Can Mora, 10. Tel. 589 57 85 * SAUNA - Masaje - Aromaterapia Sant Cugat del Vallès * SOLÀRIUM

\èx**

• Clases para nifíos a partir de 8 anos • Cursillos especiales pana colegios • Excursiones de 1 dia por Collserola • Profesor títulado tècnica] deportívo

HÍPICA S E V E R Í N O DIRECCIÓN: ENRIOUE FARRÉS VlDALS

• • • • • • •

de base en equ'rtación

,

'VentadecabalhsdetoÜaslasrazas Tel: 674.11

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció

4b


Espectacle de poesia, música i dansa basat

en l'obra poètica de GabrieUE en el XXVè aniversari de la seva mort a Sant Cugat del Vallès

ELS H CANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR ELS H CANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR

DEMANI-LA LI OFEREIX MOLTS AVANTATGES PER A VOSTÈ,

®. À^>3^§. M l L „


I N STIT U T

E L P R I M E R C E N T R E DE R E C U R S O S E N I N F O R M A C I Ó I ASSESSORAMENT SOBRE ESTUDIS I P R O F E S S I O N S

• Q u i n s estudis vols fer? • Q u i n a professió vols exercir? • C o m has d e buscar feina?

Pau Claris, 128 4t la - 08009 Barcelona - Tel. 215 13 65 - Fax 483 43 15 E:-mail: institut@dep.net

OFERTA DE TREBALL PUBLIC Convocatòria de l'Escola Universitària del Maresme, per a la provisió d'algunes places de personal docent, concretament en les àrees següents: producció, estructura de mercats, recursos teritorials I i II. Sol·licituds: informació a la Secretaria de l'Escola, pg. Callao s/n, edifici de promocions culturals Mataró. (DOGC 2533/5-12-97) Convocatòria del Patronatxte Cultura de Mataró, per a ta provisió de tree places d'Ajudant de serveis (grup D), amb la modalitat de concurs oposició mitjançant accés lliure. Instàncies: informació al Patronat Municipal de Cultura de Mataró. (DOGC 2533/5-12-97) Convocatòria del Patronat de Cultura de Mataró, per a la provisió de tres places d'Auxiliar de teatre (grup D), amb la modalitat de concurs de mèrits. Instàncies: informació al Patronat Municipal de Cultura de Mataró. (DOGC 2533/5-12-97) Convocatòria dat Patronat de Cultura de Ma* taro, per a la provisió de cinc places de Porter/Acomodador de teatre (grup 0), amb la modalitat de concurs de mèrtte Instàncies: informació al Patronat Municipal de Cultura de Mataró. (DOGC 2533/5-18-97) Convocatòria del Patronat de Cultura de Mataró, per a la provisió d'una plaça de taquiller (grup E), amb la modalitat de concurs de mèrits. Instàncies: informació al Patronat Municipal de Cultura de Mataró. (DOGC 2533/5-12-97) tdsTairagooa, Convocatòria d» tà per ala provisió deteí de personal laborat no permanent, per tai de cobrir necessitats ternporatede diversos serveis educatius municipals: í Mestre de flauta travesser». 1 Mestre de llenguatge musical) piano. 1 Mestre de vtotoncet. 1 Mestre de violi. instàncies: fins «d 30/12/87, a l'Ajuntament' (DOGC n'm. 2535/10-12-97} Convocatòria de l'Ajuntament de Tarragona, per a la provisió dels següents llocs de treball de personal laboral no permanent, per tal de cobrir necessitats temporals de diversos serveis educatius municipals: 1 Monitor d'arts plàstiques. 6 Monitors de teatre. Instàncies: fins al 30/12/97, a l'Ajuntament. (DOGC núm. 2535/10-12-97) Convocatòria de l'Ajuntament d» Tarragona, par a fa provisió dels següents Bocs de treball de parsòoaf laboral «o paaàanent, per tai de cobrir rteoessfl^ ternporate de diversos serveis educatius municipals: 2 Educadors d'escota bressol. 1 AgxMiar d*educador d'escola bressol. instàncies: flr» «} 30VÍ2/87, a l'Ajuntament. {DOGC rtura, 2S35/10-12-9?) Convocatòria de l'Ajuntament d'Ullastrell, per a la provisió de Secretari Interventor, en règim d'interinitat. Instàncies: informació a l'Ajuntament. (DOGC n m. 2536/11-12-97) Convocatòria de ta Universitat de Barcelona, de tes proves selectives per a l'ingrés a fescala d'Ajudants crafxius í biblioteques d » ta Universitat da Barceionà. Instàncies: fins aj 29/12/97, als Regjstras Generals de la Universitat: Negociat de Registre, Gran Via de les Corts Catalanes, 58508007 Barcelona, l'Oficina de Coordinació i

Registre, Administració del Campus de la Vali d'Hebrea i de BeUvitge. (DOGC núm. 2534/9-12-97)

sonal funcionari. Instàncies: informació a l'Ajuntament. (BOE núm. 297/12-12-97)

Convocatòria de la Universitat de Lleida, per a la provisió d'una plaça de titular d'universitat al departament de Medicina. Sol·licituds: informació a la Secció de Formació i Concursos de la Universitat de Lleida. (DOGC n'm. 2534/9-12-97)

Convocatòria de l'Ajuntament de Blanes, per a la provisió en propietat d'una plaça de Caporal de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal funcionari. Instàncies: informació a l'Ajuntament. (BOE núm. 297/12-12-97)

Convocatòria del Consell Comarcal del Montsià, per a la provisió d'una plaça de Director del CITA (tècnic mitjà). Sol·licituds: WwrnacióalConaetf Comarcal del Montsià. (DOGC núm. 2537/12-12-97)

Convocatòria de r" Ajuntament de Blanes, per a la provisió en propietat d'una plaça de Sergent de la Policia Local, vacanta la ptentmade personal funcionari. Instàncies: informació a l'Ajuntament. (BOE núm. 297/12-12-97)

Convocatòria del Consell Comarcal del Montsià, per a la provisió d'una plaça Tècnic Administratiu del CITA (tècnic mitja). Sol·licituds: informació al Consell Comarcal del Montsià. (DOGC n'm. 2537/12-12-97)

Convocatòria de l'Ajuntament de Blanes, per a la provisió en propietat d'una plaça de Cap de Secció de Tresoreria- Recaudació, vacant a la plantilla de personal funcionari. Instàncies: informació a l'Ajuntament. (BOE núm. 297/12-12-97)

Convocatòria del Consell Comarcal del Montsià, per a la provisió de dues places de Servei de neteja (Graduat escotar). Sol·licituds: informació al Consetl Comarcal del Montsià. (DOGC núm. 2537/12-12-97)

BEQUES, AJUTS. PREMIS I SUBVENCIONS

Convocatòria del Consell Comarcal del Montsià, per a la provisió de dues places d'Auxiliar Administratiu (Graduat escolar). Sol·licituds: informació al Consell Comarcal del Montsià. (DOGC n'm. 2537/12-12-97) Convocatòria de l'Ajuntament d'Amposta, per a la provisió d'una plaça de f3ft*otecari. Instàncies: fins al 23/12/97, a fAJuntamertt 0Oe n m . 298/13-12-97) Convocatòria del Ministeri de Sanitat i Consum, de les proves selectives per a l'ingrés a l'Escala d'ATS-Visitadors del Cos Sanitari de l'extingit Institut Nacional de Previsió. Sol·licituds: fins al 22/12/97, al Registre General de l'Institut Nacional de la Salut, c. Alcalà, 56, 28014 Madrid, o a les Direccions Provincials de l'Institut Nacional de la Salut. (BOE núm. 297/12-12-97) Convocatòria del Ministeri de $m$él Consum, detesproves «Mectiveeplf%tf&ès a rescata de FarmacèuBcstosfMlím&tCos Sanitari de fextingit Institut ttammÈ* Previsió. Sol·licituds: fins al 22/1 # 9 ^ # Registre General de l'Institut Nacional déàiSaiut c. Alcalà, 56, 28014 Madrid, o ales tftéoclpn» Provincfafedé l'Institut ftectonal de ta Salat. P O E núm. 297/12-12-97) Convocatòria del Ministeri de Sanitat i Consum, de les proves selectives per a l'ingrès a l'Escala de Metges Inspectors del Cos Sanitari de l'extingit Institut Nacional de Previsió. Sol·licituds: fins al 22/12/97, al Registre General de l'Institut Nacional de la Salut, c. Alcal-, 56, 28014 Madrid, o a les Direccions Provincials de l'Institut Nacional de la Salut. (BOE núm. 297/12-12-97) Convocatòria de rAjuntamgit de Llinars del

valès, pera ta provisiódeduaa places d'Agent de la Poicia Local. Instàncies: fins a i 23/1$$?, a l'Ajuntament. (BOE n m . 297/12-12-339 Convocatòria de l'Ajuntament de Blanes, per a la provisió en propietat d'una plaça de Lletrat, Cap de Serveis Jurídics, vacant a la plantilla de personal funcionari. Instàncies: informació a l'Ajuntament. (BOE núm. 297/12-12-97) Convocatòria de l'Ajuntament de Blanes, per a la provisió en propietat d'una plaça d'Agent de la Policia Local, vacant a la plantilla de per-

Convocatòria del Ministeri d'Afers Exteriors, d'Ajuts per a activitats de cooperació i ajuda al desenvolupament. Sol·licituds: fins al 31/12/97 a l'AECI, Avendia de los Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid. Convocatòria de la University of CaBfomia, Sàn Diego, de beques predoctorafs i gostdoctorats per a estudis de qualsevol àrea d e coneixement sc&eMexte i «is BM& Sol·licituds: fins al 9/1/1998 a la Ufère*Slty ot Califòrnia, San Diego - Certter far Ü^.-MexicanSíuolesF«lÍOW8r#Cooro%iador.Sria,6a^ cieia Ptatero, 9500 Gílman Oriva, Dept. 0510 La Jolla, C A 92093-0510 § U A . T a t +1.619.5344603 Fax + i « 1 9 . S 3 * « f * r Convocatòria del Ministeri d'Afers Exteriors, de tres beques d'especialització per a investigar en centres docents superiors de la comunitat flamenca a Bèlgica, curs 1998-99. Sol·licituds: fins al 14/1/1998 al Ministeri d'Afers Exteriors, c. Salavador, 1, 280171 Madrid. Tel (91) 3799762, ext. 9003 i (91) 3799899.

C^vocatòrisdeJMtoisteritfAiema<terion>, debeo^esparan^^réstufilsalaynfvarsl·

tat Catòlica

Sol.8e|ud: abans del 31/1/1996, a la DG d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya, Pi. Pau Vila, 1 08039 Barcelona Tet. 900.300.500 0(93)483.17.68 Convocatòria de la Fundació Serveis de Cultura Popular, d'Ajuts a projectes d'acolliment i formació d'immigrants. Sol·licitud: fins al 15/4/1998 a la Fundació Serveis de Cultura Popular, c. Provença, 324,3r 08037 Barcelona. Tel. (93) 458.30.04 Fax (93) 458.87.10 CorafSitòrifi det Ministeri de Treball i Afers SaalÉtjda'àS Baques dintre de la Vil edició dat Programa de Formació en Cooperació Intemaejonai Majeres y Desarrollo. SoMteÉtMa*; firis ai 22-12-97, al Registre Geriaaldeffnstftutdè la Dona, c. Condesa de Var i a t 34,28027 Madrid. {BOtíiúm. 291/5-12-87) CONSTITUCIONS I C O N V O C A T Ò R I A DE J U N T E S Sant Cugat: Constitució de l'empresa FOUR STEP, SL. Objecte social: organització i realització d'activitats relacionades directament amb els balls de saló, festes, concursos etc. (BORME núm. 233/5-12-97) Sant Cugat: Constitució de l'empresa NUEW i S T R A T S G l A S DE COMUN1CA1ÓM, SL. •0t$aÉ* sodat- explotació dat negoci de put$eQg& informàtica, venda d'ordinadors, proriúffi, 233/5-12-97) Rubf: Constitució de l'empresa SOLGA DIAMANT INTERNACIONAL, SL Objecte social: fabricació, compra, venda, importació, exportació de metalls, maquinària agr'cola i industrial, accessoris etc... (BORME núm. 233/5-12:97) y ^ ^ p a s a PASTISSEObjeetesociafc faiírteat^ i vewte de pastisseria, confibrta, p a l g^lat.

Rubí: Constitució de l'empresa GRUPO SOLGA INVERSION, SL Objecte social: inversió en participacions i accions d'altres societats. (BORME núm. 233/5-12-97)

(^\jç^km,9^x^mmiosmàiA>·

r » , durant el c w * 1998*96, ; . ,• Sol·licituds: fins ai £0/3/1388 *}*faSs*6fi <fA>

fers Exteriors, c. Salvador, 1, 28671 Madrid. Tel (91) 3799762 ext. 9003 i (91) 3799899.

Rubf: QoWi^Mf&tpm&WUMPOQT, SL O^aataaodat: serveis atarjHars de produc-

do, atïdievfsaaL, informàica, muntatges, a-iuminacíóatc.. (BORME mim. 233^-12-97)

Convocatòria de Los Alamos National Laboratory, de beques postdoctorals de recerca J. Robert Oppenheimer, en el camp de les ciències. Sol·licitud: fins al 31/12/1997 a Los Alamos National Laboratory, Mail Stop P282, Los Alamcs. NM 87545 EUA. Tel. +1 5Q6||70872 Convocatòria d « Eeropean MOtecufàrBiotogy Labofatory-EMBL, de begués par «.&**»&• zacíó del «lectorat en ie» àrea* <ï# rééefca biològica gue as realiteería f&OQpémwm* cular Btetògy Laboratory-EMBt t fas seves subseus. SoUcüad: fins al 9/1/1908* f£MBL. Dean o i GraduateStuoBs.Posttacri 10.2209, w-69012 Heidelberg, Alemanya. Tel. +49 6221 387430 Convocatòna de la Direcció General d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya, del 3r Premi civisme als mitjans de comunicació. Sol·licitud: abans del 31/1/1998, a la DG d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya, PI. Pau Vila, 1 08039 Barcelona Tel. 900.300.500 0(93)483.17.68 Convocatòria de ta Direcció Genera) d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya, del 16è Premi Serra i Morat per a obres i treballs sobre civisme.

Rubí: Constitució de l'empresa MATRICERIA RUBÍ, SL Objecte social: oferir serveis de muntatge de màquines, matrius mecàniques, etc. (BORME núm. 233/5-12-97)

^anffe^dailip^^rWoa.CAaj*g$$itÉr i «atea «te baft. Sant Cugat (Valldoreix): Constitució de l'empresa GABINETE DE INVESTIGACION Y APLICACIÓN DE PROYECTOS GIAP, SL Objecte social: anàlisi, avaluació i elaboració de projectes empresarials, tant privats com institucionals. (BORME núm. 233/5-12-97) general ExtraINVESTI;«íh,alda-


EIS 4 CANTONS

31

himeim, 24 tir desembre tic 1997

F u t b o l

q U B t

m ma s

Nova derrota del Sant Cugat, amb el Granollers À.L. - Sant Cugat -

Andrca Rutina i Eriça Eareia aniran cancentoades amb la teleetii estatal. Fato: B.ROMERO

Aquest partit amb el Casinos ha significat la dotzena derrota consecutiva. Foto: Y.fi.

Rubino i Garcia, convocades amb la selecció estatal

Derrota de la UE Sant Cugat amb el Cosmos

Les gimnastes del Club Muntanyenc Sant Cugat Andrea Rubino i Eriça Garcia han estat convocades amb la selecció estatal per tal de fer una concentració al Centre d'Alt Rendiment de Madrid, del 2 a 1*11 de gener. Les seleccionadores estatals Maria Fernàndez i Anna Bautista compten per segona vegada -la primera va ser al setembre- amb la confiança d'aquestes dues gimnastes júniors de 12 anys. De tota la geografia estatal, només han estat cridades en aquesta concentració un total de dotze gimnastes, entre elles les santcugatenques Rubino i Carcia, sens dubte ducs promeses de l'especialitat. Aquestes dues santeuga-

tenques han aconseguit fins al moment el títol més important que ostenta l'entitat: van ser medalla de plata al II Campionat d'Espanya de clubs i autonomies, celebrat el passat mes de juliol a les instal·lacions del Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron. Dissabte passat, l'equip infantil de gimnàstica rítmica del CM Sant Cugat va prendre part en la XXVIII edició del memorial Joaquim Blume, amb un exercici de mans lliures. Aquesta celebració va tenir lloc al Palau d'Esports de Barcelona, amb l'assistència de dues mil persones. Joan Antoni Samaranch, president del Comitè Olímpic Internacional, va ser present en aquesta tradicional prova barcelonina. /À.L.

RESTAURANT

NOU

ÀLEX LÓI'KZ - Sart Cugat -

"Està demostrat que tenim massa pressió". D'aquesta manera, Óscar Izquierdo, l'entrenador de l'equip de bàsquet de la UE Sant Cugat, defineix la difícil situació que travessa el conjunt que dirigeix, després d'encaixar la dotzena derrota consecutiva a la lliga davant el Cosmos, un adversari directe per evitar el descens a Tercera Catalana. Aquest enfrontament entre santcugatencs i barcelonins disputat a la Sala Escolar va finalitzar amb un resultat final de 78 punts a 89. Izquierdo, que ha reconegut el "domini" del Cosmos, s'ha queixat del nivell de joc dels seus jugadors, segons el tècnic "molt inferior" respec-

El Sant Cugat Esport continua amb la trajectòria negativa després de perdre diumenge passat al camp municipal d'esports davant el Granollers, per 1 gol a 2 en un partit d'escassa qualitat i davant un rival directe per evitar cl descens. El Sant Cugat, quinzè a la taula amb 19 punts, visita d i u m e n g e el Tremp, sisè amb 26 punts.

E s q u a i x

M a r c Bieto, campió a l'Esquaix

te a les últimes jornades. Amb aquesta nova desfeta, l'entrenador vermell-i-negre és conscient que "hem fet un pas enrere per mantenir-nos", però deixa ben clar que "cada jugador de la plantilla compta amb tota la meva confiança". Aquesta ha estat la segona derrota del conjunt santeugatenc amb Óscar Izquierdo a la banqueta, una desfeta que provoca que els santcugatencs passin a ocupar la penúltima posició a la taula, amb un balanç de dues victòries i dotze derrotes. En canvi el Cosmos, que amb aquest triomf suma la seva tercera victòria consecutiva a la lliga, avança els vermell-i-negres. El proper partit de lliga per a la UE Sant Cugat els durà l'I 1 de gener a la pista de l'Almeda. /À.L.

- Sant Cugat -

Marc Bieto es va proclamar el cap de setmana passat vencedor de la XV edició del Campionat Social absolut de l'Esquaix Sant Cugat, revalidant així el títol de l'any passat. La resta de guanyadors van ser Anita Annandale (fèmines), Raül Artigas (sub-16), Vicenç Pardo (veterans). /À.L.

FUTBOL Primera Catalana 15.30 Tremp-Sant Cugat (Diu.)

wmotsniA Divisió de Plata 18.15 VV. Sant Cugat-Premià (Dis.)

SALO Restaurant per a 200 comensals MENÚ DIARI De dilluns a dissabte BUFET OBERT Diumenges Amplis jardins i aparcament gratuït

NOVA DIRECCIÓ

NOVA CUINA

Obert de dilluns a diumenge migdia Divendres i dissabtes també vespres

Un marc ideal per a les seves celebracions

Ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola, km 4,6 • Tel. 589 09 67


32

Esports

HLS I ( A N T Ï )PS"S Dimecres, -V de desembre de 1991

•aoiiiHaiifii Mmmmm

Premis Esport en Marxa 1 9 9 7 Ràdio Sant Cugat i Autocugat Opel NQQUEI PATINS

FHHMH,

PB SANT CUGAT

10 5 4 4 3 3 3 3 ò

Vanessa Costas Sara Montero Laura Gallego Rosa García Núria Soto Laura Martín Glòria Subirats Montse Balsa Eli López

13 12 8 8 8

Dani Antón Toni /.aplana Jordi Yillalonp Jordi Montserrat Jordi Rius

15 13 10

m e ASSISTÈNCIA W P R O S S ÍA HO-

óertetro. Av Torreblanca, 2-8 Ass. «anit. Agr. Mútua, Sànttas, M. Ratc, Ptev.. Mut MGC « 5 8 9 3 9 2 6 . « 9 0 8 3 3 1 0 8 0 Urg. 24 h, domtot. • D t MONTSERRAT GARRIGA Metge de capçalera. Visites a domcSt-mutuse. Major, 36.2n. Sant Cugat «6740025

• M A R I A R I U S SOLER Acupuntura, nutrició, dietètica Hores convingudestíFrancesc Moragas, 2527.1r 2a Sant Cugat. « 5 8 9 1 3 0 7

Mútues

• DRA. M . D O M I N G O GALLART Medtcma generat, dietètic*. DjSuns, i í mecres I dijous, horeaooftwiaude*. cí EndavaSada, 2 1 , 1 » ps. Sant Cugat « 6 7 4 63 2 9 / 5 8 9 2 9 9 8

• UNfON MUSSBA IBESVICO.

Odontologia

Geriatria cB. AriKimwTiTmrH « J t a f e n P · s J S · » So de rtooidtnriae ) «fatM* f·cursos.lrtterrrwHa Fcflttad&fi/À<18*©UinWB.3 0S1SeSar*Cu J Bj._*«l(5|«4 _ • WPnOSS. Atsncffri oornpenj» a personasgrans, >XjAN8UR5?°tn4ettfttMkl·4Mil(IUl de malatts, ajuda a t t Mt^MUtoms espècia». Salut I servei» e dpmk*. A * TCUTB-

;

• %[NjCA :o#ol^i»ÍliÍÍI· FUWtóTEMPOflO-MANDrBULAR

Av Tom*te^m.&Mti&&àm. ..i, Sant Cugat.» 58903»8:*87S:2212

12 11 11 11 10

UESC Naehb Argento Albert Negre Rubén Sénchez

22 15 13

20

UESC Núria Olivé Elisabeth Baldrich Marga Almagro

19 17 15

• C Ü N K » PARC CENTRAL. Df. TNerry Hascoet, Odonttsestomatotogta. JDra. NatMe Vargnes-Baquè.Ortodòncia. C/ Joan Miró, 16. Sant Cugat.

• CLÍNICA DENTAL A U T R A N Odontologia general, implantoiogia, pr&esis, odontopediatria, ortodòncia, mútues. Av Torreblanca, 2-8, 2a, 11. Sant Cugat « 6 7 5 0 8 0 3 • C i l N f C A DENTAL MAYOR Odorttoíogte genera), ortodòncia. imptantotogía, odontopediatria. 0 6 dSttaïw a divendres, de 10 h a 13 h í d * 18 h a 20 h. Major. 23.2S, 1r, 3 » San» Cugat. « 6 7 4 7 2 4 0 • CLÍMCA DENTAL D'ORTODÒNCIA Doctor Rainer Brandí. Ortodòncia exctusivamert nens i adults. Cí Sàrtta

Putma i ccr. Major. 36.2n. Sani Cugat

«' 6^ : t|ii21f W

• ORA. ANNA PU JIBETICALOES Pediatria. Viteíiçio Salut Map|ra. £ndavalladà 21,1er pteu Sant Cugat. « 5 8 9 2 9 1 © * 674 20 7 9

• DRÀ; M. M U M E S W i É * Climes dental. Ot a dv,:*ití*i;1S«20 h Pg. Stfk Magí. í í . W Í « ) i ï S ^ C « à * :: «67423/35... 'WW?M.":%

Oftalmologia • CENTRE DE S A U I T OCULAR Onalmoioga. Convart a f l * les prtncipa» mútues a SaMft. Mana. 10. Sant

Otorinolaringòleg • DR. :

t a r i a : : M ^ e ^ : : 1 ! W Í ^ ; l i t Í l N Í 6 . 48. entr.2a.SantG^;^:jB7S4853

Pedagogia Logopèdia

• Dr. JUAN JOSÉ 0ÓME2 : |

Podologia

Pediatria • J < ^ F p l Í O Í O M I N A S CAiÉm^ÈSiü^m «envtegudes Rbla. ntiMjÉllil, 20. if 3a Sani :c||iÉiÉ(§r

:·:D|A.:

FDEZ.-OOULA

«5893113

<Xmtrf&» lB»Í|èlo^à; tÉMíSortiílM::::

íguUs. ^m^mmè^^M

;.: ;•;: ;;: •:

. Tbr|snS5oggia.;r?tor^coi^ AvíCsisin^Èi 21 Í*rt;:lei;SÍSl:ÉÍÍ3Ï: -i1 « 3 8 0 4 8 0 8 Particular.6747400

:

fy·SS»;»^ j: : : | | 1 I. /'•

•Ajuda ala llar: neteja, bugaderia, compres, menjars,.,

Av.fem»j(anoa.8.3re SantCugel

Pscoiogia, rjeiquiarría, IcigOpècBa, Raça Or; Galtes, »í2ní:ia^ar*:eúg|t ,:

Traumatologia

m ;:g--::;| M- •

• M. ANTÒNIA EOUAROO CAR. : DONA PèíyÈiiaiçHiíisa. «bla. íkn

# DÜ, JOAN . C l i S i i í l ^ l l I l i l l

Mora, i ; Sal* ClgàtS:

Traumatologia, onopètla. ASC, Rwmsa, Medytec. Av. Tortabtanca. 2-8. 2a-l0

•:••••;; .;;

•Transports especials: i i en grup

; p . | Í Í | Í i ||; : ||:::i|::|l|p>|

«DRiuiyiRÉIïe:( ^ r j j i g í l i ï ^ p e ^ i efesaresífe, rtScul^::: tats de relació, trastorn» a l'adoleseència. rjstcoj^àjSJS. r J r ^ O T r i f c g u d l s . «I:j Francesc : « o ^ a s i ! 2 S l 7 , : art la, Santi Cugat « ; ! 6 M 3 » M | 4 j $ 4 8 ' f S . . Í • INSTITUT P S I C d - M È D I C l r Psif^pfii^ííii^ípi^liBiSa» :<Éprs*íí siorte, aJcotíoSs»^. tajuconiaflia traís torns d'ansieta, èítn^.tó^uiBrne. Av/

• '•$<uMmmi^M^& iÉpsll/iliii í ::Saní:C9|p!:SÍ :58S>:ÍïlF^8l:; kiSM

• Or. JOAN WULLDEPERAS

• Controls a malalts: medicació, cures, sondes.,.

«PÍÍÍPilÍ^ÍÍÍl*Pll·.l::':' • O R ANTONI PeSARRCOONA

•cEN^ip^yireiÀPl* DÍL VALLÉS f

adeteacent Av f ó .

•Atenció i companyia a persones grans

• O R ENRtQUE CAYUELA K 3 N T Ginecòleg. obstaítcia^cograRa. estanitat. menopausa, ifMso». Francesc Mo-

';:;-

• C A R M E L A CASTILLO Psicologia, probteme» d'aprenentatge. : : Viís,5-7>lr2a.SÍnteBfla| : :1

Pulmó i cor

• "Cangurs" d'avis i nens

• DR.>OtóFERNANOEZ BACtA»

• CENTRE DE PSICOLOGIA C L Í N I C A Trastoíns ü'ap^eníntatg'e I de ia parfa, N»8,:adóièse*ntsI:adults, Àv. Catalunya 21, 'ir 1 * Satït Cugat.

vmmmm

liMi

/ S a g ; C j ^ i » . S | | l i J $ : ^ | | j l l ;;|; >

Psicologia-Psiquiatria

;;:«-674 36 7i?:

•Teleassistència, servei 24 hores

• Oi^MR^MARTfcffiZ

Malalties <tel p&l, Oríesfe, Éantfiíes oètopèdiquas. papitomas, cirurgia del peu. Hores a cònvéníf. '••f. « 5 8 9 # 1 | > 9 J » 1 « 9536;::.

g569:4||*|43ii:ait,2S'::: ; g « Í 9 « l Í p i i Í i p W M » i : 5 - 7 , ir 28, S««e*iÉfeÍ«»12 15 ::

ASSISTÈNCIA A DOMICILI

Tocoginecologia-Obstetrícií

• JOSEP M. FREWÉBeS Clínica dental infantfe & Í Í § Í S M nen;) i ortodéníSa, :c/ füé»U^^^^JÍri·': tresol. .SaníSugat,; I p j j p j P f f S i l :

« C Í N T R E DENTAL I QUIRÚRAv. Catalunya. 21. baixos Sant Cugat « 5 8 9 0 0 0 0 Fax 5 8 9 0 3 13

NPROSS

rreblanca, 2» 8,3r pte. Sant Cugat"•"': « 6 7 4 5798-58935 48

Rota Ríatallada. 20.1r 3». dant Cugat

l

«5898942 Urg. 0702796 58

• SOFtA R O M A FERRÉ Fisioteràpia. Aaaftifeiei» «en***» Ratc Astsae/Via, 48. Sart Cugat «6744*72

14 10 4

*

l'ESC Xa vi Pizarro

IMaria9.SantCu^»8^7é40 ;

« « $ 1 0 0 2 Fax6751002

:

Melina Dràganic M.C. Domínguez Sandra Vtndel

edic

HBMfc d'accidents de treball num. 271. PteftAoflMSía, 3. Sant Cugat.

• C E N T R E D'OBESITAT I M E D I C I N A ESTÈTICA Ora. Anna R Cerdà « Ora. Rosario Ssgarna·OraUumQattí· Consultoris E<«fct Torreblanca. Av. Torreblanca, 2-8. 2a ptanfa, desp, «-9 0*19& Sant Cugat « 589 4 9 6 7 - 6 8 9 4 3 5 9

CV SANT CUGAT

HANDBOL

17 14 9

Metge capçalera • j . a ESQUIROL CAUSSA

Dietètica-Nutrkió

VOLEIBOL

JÚNIOR 1 KMENÍ

«:;67#?a-f6 y | I Í Í 1 I I I . s;.

• C E N T R E M È D I C SÀBAT Certificats de conduir i armes Medicina interna, lasorteràpia. et Santiago Rusitof, 2, entoL 1a Sant Cugat «6741526

Fisioteràpia

Eiisabec Escrivà Pitu Gil PaquiSànchez Cheli Serrano Cristina García

24 11 10

Christian Wein Garles Patll Pablo Negre

RES. Servei d'ajuda a les persones grans. malalts cràrces o convalescents, a qualsevol hora del dfe o la na Sistema sçnz». ràpid, segur i de poc cost Av Torreblanca, 28, 3 K A 08190 Sant Cugat. W.;: « 589 3997

Consult. Centre Mèdic

9 8 8 8 7

MASJANER

UBrca,2-a.3er.dep 11 i 12 Sant Cugat «8893967

• DR. FERNANDEZ LAYOS C<rurgia general, aparell digestiu. A5C Prevtasa-Sanitas. Av Torreblanca, 2-B, 2n.Ai SantCugst « 5 8 9 4 7 0 0

Paco Boza Antoni Díaz Carlos Sànchez Sergi Martínez Eduard Mayra!

JÚNIOR MASCUÜ

Guia •

14 10

HOQUEI H J B M

Luci López Garol Abad Sandra Serrahima

Cirurgia

Armand Mora Xavi Sa i ós

WlNTRKTHt'RSC

PATÍ HOQUEI

SANT CUO;AT ESPORT

Hans Shonhofer Jordi Hervàs Marc Llonch

FUTBOL SALA

• ML. GOZa DE U TOUR ROYO Traurnatotogfa. Qmiàmíím^ímmïiMíi Av Torreblanca, 2-8. PoWWc.Sar* Cugat

SALUT I SERVEIS A DOMICILI

589 39 67

i;

- Tt[WnjïijihWÉIÏ lillifÉLIÏi' ftulítltil'illti ll'i '' nftana. Piwtaaa, Medytec Polctnlc %-

fi0Émm0i^í^Meiím^mmMmm ::£·ttÍ3^4s$'J^|Íufeiï$a^ Hores oonvttgudas. C/ Otona," 21. Ir3a.

« 674 43 46-58905 34

Av.Torre Blanca 2-8,3r A, desp, 11-12 Sant Cugat del Vallès

Què és la Teleassistència? Es un servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Com funciona la Teleassistència? És un aparell connectat al telèfon que es comunica amb una central de consultes i d'urgències. Prement un botó que porta a sobre l'usuari, podrà parlar amb un professional que l'aconsellarà. TRANQUIL·LITAT," C O M P A N Y I A , És un sistema molt senzill, ràpid, segur i de poc cosí.

I NPROSS TELEASSISTÈNCIA

24 HORES

PROTECCIÓ I SEGURETAT

U>*FOÏ*MAtC:iO SS9 39 67 .

Av. Tbrreblanca, 2-8» 3 r A,48gr9&$iiJtt € & £ • * & i Vallès . H o r a r i d a U n c t ó al póblk-: d e fft l $ l # f c l « a t * h

S E R V E I S A S S I S W H C 1 A L S L&& 2 4 H O R E S > < > rv


HS4CANTONS Espectacles

Dimecres, 24 de desembre de

33

1997

E s p e c t a c l e s

Més de 6 . 0 0 0 persones veuen 'Cegada de amor' al Teatre-Auditori

El Cor Infantil canta en un Uibre-disc de la Generalitat

El Centre Cultural i els artistes es mostren satisfets de lesfuncions

JOSKP MARIA M I R Ó

- Sant Capat"La Cubana" va abandonar diumenge el Teatre-AudSori, després d'una funció en la qual el públic, entre sorprès i admirat, va riure, va participar i va quedar cegat d'amor pel darrer muntatge de la companyia. En total han estat 6.300 els santcugatencs que han vist el muntatge. El Centre Cultural i "La Cubana" van fer un balanç satisfactori de les onze funcions a Sant Cugat. JOSKP MARIA M I R Ó - Sant Cugat -

Les últimes funcions de Cegada de amor & Sant Cugat van aconseguir fer el ple en un Teatre-Auditori que va riure a gust amb Estrellita Verdiales i la resta de "la Cubana". En total han estat onze les funcions que "la Cubana" ha fet a la ciutat i que en total han vist 6.300 santcugatencs, així com gent de la comarca i Barcelona. El Teatre-Auditori va tancar així el major nombre de funcions d'un mateix espectacle al seu escenari. El director del Centre Cultural, Tomàs Seix, ha reconegut l'èxit de "la Cubana" a Sant Cugat: "no perden força i van francament bé". Seix també considera que la participació del públic ha estat positiva perquè "els assistents que han de fer d'actors ho fan també molt bé". El coprogramador del Centre Cultural, Gerald Fannon, va elogiar també el treball de la Cubana i va destacar l'adaptació del guió per a les representacions de Sant Cugat. Abans de les representacions, la companyia es va reunir amb Tomàs Seix i Gerald Fannon per conèixer alguns aspectes de la ciutat. Fannon ha dit que estan "encantats" perquè "han estat

FJs nens del Cor Infantil i Juvenil de Sant Cugat han participat en la gravació d'un Compactdisc editat per CM de MC, el Departament de Cultura de la generalitat i el Club Súper3. Els cantants són els protagonistes de les 14 cançons d'aquest llibredisc. El projecte, que es titula Súpermusics, ha estat creat per nens i nenes d'entre 5 i 15 anys de diverses escoles de música de Catalunya. Aquest material està adreçat a nens i nenes fins als 12 anys, i conté un llibre i un disc. Es la segons vegada que s'edita un treball d'aquest tipus, després de l'èxit que va obtenir Els infants componen cançons.

dues setmanes de passar-s'ho bé, nit rere nit, amb 'la Cubana'". Els personatges Cegada de amor és un espectacle tridimensional que barreja teatre i cinema, realitat i ficció, tot plegat amanit amb l'humor de "la Cubana". La protagonista, Estrellita Verdiales, tot i els seus 46 anys, és una nena prodigi que no té cap intenció de deixar de serho. "La paraula anys no m'agrada. Tot i que hormonalment ja sento coses d'adolescent, i el canvi serà aviat, encara hi ha Estrellita Verdiales, nena prodigi, per a una temporada", afirma. La nena prodigi justifica la bona resposta de públic a Sant Cugat perquè "la gent té ganes de veure Estrellita i els pares volen que les seves filles siguin com ella". El director de la caòtica pel·lícula que protagonitza Estrellita, Antonio Valdivieso, va dir que no renega dels seus "orígens humils" i per això ve de vegades "a províncies i rodalia". Valdivieso va afirmar que ha trobat algunes cares noves a Sant Cugat, on "hi ha material molt interessant" i no descarta rodar-hi pròximament una pel·lícula. Valdivieso, conegut

Cegada de amor va tenir una

bona acollida al Teatre-Auditori. Foto: Y.G.

per títols com Torero cha, cha, cha i Elnudo, també se n'anirà cap a Amèrica amb "laCubana" i diu: "com que són uns pobres teatreros me'n vaig allà a controlar, perquè si e m descuido em destrossen la pel·lícula". La mare del director, Dona Trini, va destacar la reacció del públic i la predisposició a col·laborar. Dona Trini, que durant la representació s'encarrega de posar ordre a l'escenari i la platea reconeix la força de la seva figura: "jo estic pendent de tot. Sóc com Déu, em moc per aquí i per allà i ho controlo tot". Ultimes funcions Les primeres funcions de Cega-

da de amor es van fer el gener d e 1994 al Teatre Tívoli de Barcelona, i des d'aleshores han recorregut diferents escenaris de la geografia espanyola. Ara, i després d e les actuacions q u e els q u e d e n a Esparreguera, Pamplona i Vigo, "la Cubana" preveu que a Pamplona arribaran al milió d'espectadors que hauran vist l'espectacle. Al març de l'any vinent, Estrellita Verdiales i la resta de "la Cubana" faran, un cop més, les maletes per anar-se'n a l'altre cantó de l'Atlàntic, a l'Amèrica del Sud, on intentaran assolir el mateix èxit. A l'estiu de 1998, i de tornada a Catalunya, treballaran en televisió i en l'elaboració d'un nou espectacle.

Els textos de les cançons estan escrits per Olga Xirinacs i Miquel Martí i Pol. A més, hi ha lletres de cançons que estan escrites pels mateixos nens. Aquesta atractiva proposta té il·lustracions de l'artista Roser Capdevila, que ofereix importants elements musicals, lúdics i educatius. El material és útil peT a professors i educadors, i també per a pares i mares que volen entretenir i educar els seus nens a m b activitats diferents. Els nens del Cor Infantil i Juvenil van gravar les cançons a l'estudi de CM de M C a Barcelona, l'octubre. D e cada cançó es p r e s e n t e n dues versions: una cantada pels nens, i una només amb música perquè els oients la puguin cantar.

Concert

L'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà dos concerts de Nadal ANNA CABASSA - Sant Cugat -

L ' O r q u e s t r a S i m f ò n i c a del Vallès, dirigida per Salvador Brotons. actuarà els dies 27 i 28 de desembre a partir de les deu de la nit a l'Auditori del Centre Cultural. Sota el nom de "Festival de valsos i danses", ambdós concerts repassaran melodies tan conegudes com El llac dels Cignes,

de Txaikovski, o la Marxa Persa, de J.Strauss. L'Orquestra, nascuda l'any 1987 en el si de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, ha assolit en poc temps un gran reconeixement per part del públic i de la crítica. Al llarg d'aquests 10 anys, l'OSV ha realitzat més de cinc-cents concerts i més de quaranta enregistraments per a la ràdio i la televisió.

El director per a aquests dos concerts de Nadal serà Salvador Brotons. Natural de Barcelona, Brotons formà part entre cl 1977 i el 1985 de l'Orquestra Simfònica del Liceu com a flautista solista. En l'actualitat, juntam e n t a m b el seu i n t e r è s en compondre obres per a orquestra, cambra i veu, es dedica princ i p a l m e n t a la direcció d'orquestres.

Bones

Festes

VEXDA D'INSTRUMENTS .MUSICALS Ensenyament, solfeig, piano, violí, orgue, flauta travessera, violoncel, guitarra, etc. OBalmes, 11 -TeL6745862-SantCug^t


34

Cultura

ELS /C4IVIT)!NS Dimecres. 24de desemhe de 1997

Qui va arribar a S a n t Cugat als anys seixanta es trobà un poble molt poble, peculiar, amb un caràcter preservat de quan era un grup petit de gent, orgullosos de la seva realitat. C o m passa una mica a tots els pobles petits, potser, amb un cert tancament, a m b el que això té de positiu i de negatiu.

Un poble peculiar i PAPAC MARIÀNÍÍFH ROVIRA

-Vostè deu ser de tora, no és d'aquí, ehr, era la frase que més se sentia el foraster, amb un cert to de remarcar la diferència. Pobles agraris amb una vida d'esforç quotidià molt dura, de sempre, perquè "tot va mal... qui perd els orígens perd la identitat, de gent... que viuen i moren en l'anonimat. que en frases solemnes no ha cregut mai". (Raimon, Jo vinc d'un silenci)

Aquesta gent del poble, que se l'estima com ningú, és la que. a tot arreu, es mou per defensar-lo. A Sanc Cugat un grup així és l'AI'AC, que es va constituir per a la defensa del patrimoni cultural, fa més de dos anys. Parlem amb Tomàs Grau perquè ens n'expliqui els antecedents. - " L a Penya Regalèssia la van crear l'any 39 un grup de joves. l'assats els anys vam decidir tenir cura de l'ermita de Sant Medir i fonts i camins diversos. Pel maig del 95 vam fundar l'APAC per po-

der fer alguna cosa a Sant Adjutori i al forn ibèric. Resulta que el primer problema de Sant Adjutori és que és de propietat privada i no està catalogada, només ho estan el Monestir amb la muralla i el pont medieval. (-al arranjar també el Sant Crist de Llaceres i Santa Maria de Campanya, perquè la volta s'ha ensorrat." Molta feina per fer, als m< inuments, tan valuosos i abandonats, de Sant Cugat. Ara sembla que tot es comença a moure i accelerar, per fi. De Sant Medir se senten opinions, algunes en desacord amb com s'ha arreglat. -N'hi ha tantes, d'opinions... ara fem els voltants, tapant els marges, i volem muntar una plataforma de pedra per als músics. Dins de Collserola sembla que hi havia documentades, fa anys, pels tombants de segle, més de duescentes fonts. Moltes s'han perdut i alguns grups treballen per recuperar-les, ara, com els Voluntaris del Parc de Collserola i també I ,'APAC. Es una tasca per retallar o controlar

Una reunió dels membres de l'APAC, preocupats per recuperar el patrimoni municipal. Foto: F.4C.

la força expansiva del bosc, que en algunes parts.és com una selva, aquí, tan a prop però tan lluny. - "La primera que vam arreglar és la de Sant Vicenç, hi havia arrels a la mina que tapaven la sortida de l'aigua. Devia ser al 88 o 89." Tomàs Grau ens explica que s'hi afegeixen les de Sant Sever, prop de la font d'en Ribas, a baix, al torrent. A les runes de la masia de can Cordi s'ha treballat en la font i la cas-

cada. A la d'en Ribas alguns brètols hi havien fet embussaments que ara han resolt ells. - "Al lloc de la font de l'Ermetà hi vam fer una paret de pedra i bancs, a més d'arreglar les escales. I la de Sant Medir és important, abans hi embotellaven aigua, els de can Jané. Després s'abandonà i vam tenir molta feina a trobar-la; té una volta amb rajoles de color de vi." De camins, els de l'APAC n'han

recuperat uns (mants, els mateixos que van a aquestes fonts i d'altres, com l'antic de can Borrell. Com que hi van a parar vies d'aigua, una vegada i una altra es tornen a esborrar, desfent la natura la tasca humana, que cal continuar sense cansament. Boscos i arbres, muts testimonis dels dics que van passant. Camins que hi menen mentre ens allunyen del brogit urbà, cap endins del Coll de l'Erola.

O c i

El programa de Ràdio Sant Cugat 'Didascàlia' arriba al número 3 0 0 El director de 'la Cubana' va participar al programa A.C.

7'ufíues iMilan, envoltats d",E.strellitas'a Ràdio Sant Cugat. Foto: A.B.

bana", Jordi Milan. "La Cubana" ha estat representant fins diumenge el seu últim muntatge, Celada de amor. al Tcatre-Auditori. El director de Didascàlia, Pep Tugues. no pot amagar la seva satisfacció per haver mantingut durant sis anys en antena aquest programa, que suposa "10.000 minuts parlant de les arts escèniques". En aquests sis anys, han passat per l'e-

El programa Didascàlia, l'espai dedicat al teatre que s'inclou al magazine LM Rnista, de Ràdio Sant Cugat, va arribar al número 300 el dijous 11 de desembre. El seu director, Pep lligues, va celebrar una data tan significativa convidant el director de la companyia "La Cu-

.m. ALUMINI

I

VIDRE

Especialitzats només en IDIOMES I TRADUCCIONS

E X P O S I C I Ó I VENDA C/ Valldoreix,53 SANT CUGAT

Disseny per

Tel. 6 7 5 2 9 0 2 Fax 6 7 5 2 8 61

' DISSENY

Rius i Taulet 2, Pral. 1" - Tel. (93) 674 82 15

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

Taller

de

Rellotgeri

Fundat INTERNETDsseny WWW ' INICIACIÓ PER A NENS/JOVES

Ordinador AULAcT ^DISSENY

c/ Sant Domènec, 7-1 r 1a

füSSa'

SANT CUGAT del VALLÈS Centre Col·laborador Dept. Treball / Servei Català de Col·locació

Francesc

1880 Serra

Especialitat en rellotges antics - Aparells mecànics de precisió Treballs de torn i fresa - Visita a domicili Riera Sant Miquel, 7 - 08006 Barcelona - Tel. 415 12 94

missora desenes d'actors i directors de teatre per presentar els seus muntatges. Pep Tugues reconeix que des que funciona a Sant Cugat el Teatre-Auditori, ha augmentat el ventall de possibilitats per veure teatre, música i dansa al municipi. La majoria de professionals que ha trepitjat l'escenari del Teatre-Auditori han passat abans per Didascàlia.

Iimiia Manresa exposa a Barcelona N Ú R I A SERRA

- Barcelona -

L'artista santeugatenca Imma Manresa exposa fins al 15 de gener al Barroc Cafè de Barcelona. La inauguració es va fer el passat dimecres dia 17 al C. del Rec. Sota el títol "El perdón acerca de los àngeles", Manresa presenta les últimes composicions pictòriques amb textures de ceres reciclables i amb material de rebuig.


1 millor regal per aquest Nadal SOLO EN CASA 3

El manana nunca mue^

<*&+ 0

s&efie* ?

George de la i ungla

^SN

•-S5S*

Venda d'entrades les 24 hores

ServiCaixa ;K la( cii\a Venda per tel. 902-33 32 3 1 * •La venda por telèfon suposa un recàrrec do 50 pla*- P*" locattat

g/hiumount/\MNEBStL COMPUTI

a a s a i s s s a s Dit de respactador

Carnet Jova

Carnet d'ettudiant unrvarstin

Reeervaper telèfon

Carnet mat gitin de ai any»

Venda per telèfon

Venda anticipada de localitat»

Venda I n 24 h. el! ServiCaixa

Accettos minusvafda

reiiaman m l i targeta de crèdit

^ j \m Saniont numerada»

CINEMES SANT CUGAT Centre Cultural Sant Cutjat Sant Cugat riel Valies Internet: http//:www cinesa es

wm\ 405 22 22


36

Cultura

ELS'f CANTONS Dimecres, 24dedesembede 1997

P i n t u r a

E x p o s i c i ó

l'.nrl ! i •!, \ ,.'• i'i/ii\ Xiluít, iiaimpemseitd !//_< A /'. ' *,t iliihtnt Itt in,inguru<in <i l,i (<i\ii tli < iilttiiii I otu .1 li. l'/ntista Jordi ínipcrho mos/m Iti SCL/I o/ira eròtica n In Manifesto, l-'oto: h.4C.

Traperho exposa una col·lecció sobre Perotisme

La Casa de Cultura acull Pobra del valldoreixenc Adolf Lartista diu que Fart a Sant Cugat es revitalitza JOSKI 1 MARIA M I K Ó

- Sant Ca^at La Casa de Cultura acull des de dijous passat una seixantena de quadres de l'artista de Valldoreix Adolf. Kn la inauguració, Adolf va dir que el món artístic de Sant Cugat s'està "revitalitzant" però que encara queda molta feina per fer. Kl pintor de Valldoreix, q u e ha immortalitzat alguns racons de Sant Cugat en els seus quadres, també va rec< mèixer que cada cop queden menvs llocs de la ciutat que pugui retratar amb el seu realisme. A la inauguració de la mostra hi va assistir la tinent d'alcalde de serveis personals de l'ajuntament de Sant ( àigar. Àngels Ponsa, en representació de l'alcalde,

que es trobava al Parlament en el debat dels pressupostos per a l'any vinent. Ponsa va destacar que cal potenciar els artistes locals perquè el públic en pugui gaudir. A l'exposició, que es podrà visitar fins al dia 18 de gener, s'hi poden veure alguns dels quadres que ha fet en l'última dècada, tots d'estil realista, i on també s'hi pot veure el que ell ha anom e n a t art seqüencial. D u r a n t aquests 10 anys, Adolf ha pintat alguns racons de Sant Cugat, però també de llocs tan exòtics com el Marroc. Les portes i les finestres són alguns dels elements que l'artista ha volgut plasmar en la seva obra. Adolf \a exposar per primer cop a la ciutat en una mostra a l'Asso-

ciació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, l'any 1987. D'aleshores ençà, l'artista reconeix que hi ha hagut un gir en la seva obra, que s'ha centrat en la consolidació de l'estil realista en els seus quadres, i que es pot comprovaren aquesta exposició retrospectiva. Adolf, nascut a Barcelona però afincat a Sant Cugat des dels 18 anys, va reconèixer que aquesta mostra li fa "especial il·lusió" i que, de moment, se sent molt a gust amb la direcció artística que ha pres en la última dècada. A banda de l'exposició, una cinquantena d'obres d'Adolf també es pot veure a la plana internet: http://www.redestb.es/personal/adolf. A més, Adolf inclou periòdicament a la pàgina nous quadres.

M O N T S E GONZALEZ

- Sant Cugat L'artista santeugatenc Jordi Traperho, resident a la Floresta, exposa aquests dies a Barcelona. La galeria Manifiesto, al barri de Gràcia, acull des del passat dia 18 de desembre i fins al proper dia 24 de gener la mostra "Cosmoeròtic", que aplega 44 obres de l'artista sota la temàtica de l'erotisme. Segons Traperho l'exposició reuneix part de la seva obra més recent. resultat "d'una profunda recerca que persegueix un equilibri entre matèria i esperit" en el tema de la sexualitat. La mostra està integrada per pintures, escultopintures de gran tamany i vuit escultures de ceràmica de petit format,

£ x p o s i c

PETITS FORMATS GRANS FIRMES

NADAU97 fins el 6 de gener

o

Pel Nadal a la Sala Rusinol l'exposició "Petits formats. Grans firmes"

que representen parts de la sexualitat femenina d'una forma al·legòrica. Juntament amb l'exposició de Traperho, la galeria acollirà altres actes culturals sobre l'erotisme i la sexualitat. A la sala d'exposicions se celebrarà el proper dia 10 de gener un recital de poesia eroticoamorosa i es presentaran fragments de Calidoscòpic-cosmoeròtic, obra multidisciplinar del mateix Traperho, que combina poesia, escultura i música. Aquesta exposició s'inaugura just després que acabés la mostra restrospectiva, Jordi Traperho 196 71997. Una pràctica artística, que es va presentarà la Casa de Cultura, i que aplegava obres de l'artista dels darrers 30 anvs.

Sanjust exposa a 11 Pic colo Veneto Ni uiA SF.RRA

- Sant Cugat FRANCI.SCV BVII.I,I: - Sant Cugat -

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art

SallfiBusinol Santiago Rusinol. 52 - Sant Cugat del Vallès

Horari: matins de 9 a 2 tardes de 5 a 9

Tel. 675 47 51

Fins al proper o de gener es pot gaudir de l'exposició "Petits formats. Cians firmes, Nad a l ' 9 7 " LÍ la Sala Rusinol de Sant CugLit. Noms com Manel Capdevila. Simó Busoms. Crespo, Carme Calotïé. Clòria Munoz, Ignasi \ I midó. Carles Nadal, Jordi Sardà... són alguns dels vint artistes que protagonitzen aquesta col·lectiva que es va inaugurar el passat 18 de desembre. La galeria ha volgut celebrar el Nadal a la seva manera amb aquesta mostra que recull l'obra d'artistes reconeguts en l'àmbit de l'art català actual. La majoria d ' a q u e s t pintors t a m b é

són presents a l'estranger i formen part de col·leccions particulars importants. Petit f o r m a t

l.a p a r t i c u l a r i t a t d ' a q u e s t a exposició és que el visitant pot fruir de l'oh™ de grans artistes que han pintat per a aquesta ocasió en petit format, 'l'al i com es d e s p r è n del títol de l'exposició, les dimensions de les obres són reduïdes i varien, entre 22x16 fins LI 3 5 X 2 7 centímetres. Aquesta és una bona ocasió per als amants de la pintura figurativa q u e v u l g u i n passar una bona estona. L'exp o s i c i ó c o l · l e c t i v a es p o d r à veure a la sala Rusinol fins al dia de Reis.

L'artista Francesc Sanjust ha exposat les seves aquarel·les a la cafeteria II Pitcolo Veneto fins al 31 de desembre. Després de les etapes de pintura acrílica i a l'oli, Sanjust ha recuperat la tècnica de l'aquarel·la. En aquesta ocasió, Sanjust ha fet manifesta en les seves obres una de les seves passions: la natura. A través de l'arbre, pont entre la terra i el cel, unió de la realitat amb la fantasia, Sanjust expressa el que vol dir per a ell la natura. K l e m e n t s antagònics q u e en matèria d'art són, però, el retrobament d'un ideal harmònic. Aquest treball analític sobre l'arbre ha estat exposat a Sant Cugat des del dia 1, i ho serà fins al 31 de desembre.


Cultura

ELS / C A N T O N Dmierres. >4 de desembre de I 997

$ « 8IT

CUCAT

Cinearí

George de la Jungla

4 30,6.30,8.30

• C i N £ S Sant Cugat 1 George de ta jungla

4,10,6.15,855,10.10

Sant Cugat 2 Abeelosojos

4.30,7.15,10.00

Sant Cugat 3 Soto en casa 3

4.00,6.10, 8J5, 1440

Sant Cugat 4 0 manar* nuesa muwe Sessions golfes SarrtÇugaM

tres

4,20,7.05, ID^OO de d i s s a b t e 00.45

OteOrgèdélajuagla

Sant Cugat 2 Ahretosojos

00.30

Sant Cugat 3

00.30

Fantasías V.OS.

SarttOfgat4 El maSanaaunca rmiere « y E t m a

0030

Yelmo 1

Hawie&

Yeéïio2

El mariana nunesmuer*

Yelmo 3

Siefeaftosí«e)7Í)eí

Yefeno4

Soto ert casa 3

4JB0,ft,*5,ft3Ü1t&«l·

Yelmo 5

SpiceWfofldïtovie

4J0, 8,15.8.38,10.50

Yelmo &

Al lírraíe

4,15 8.15, 8.30,1&55

Yelmo 7

AlíentV

$.15,7.30,10,55

Yelmo 8

George de la jungia

Yelmo 9

TïieGan»

' -

Euterpe

George deia jungla

5.00,8.00,10.40

Eix Macià

RobtnsoBCtusoe

5ÜS,7.45>t0J& '

Eix Macià

8 mafiana nanes muere

Sit Macià

Sob«t casas

Sx Macià

SpicemBró

Et* Maeíà

UnÍ?cao>B

4.15,fe15,<,1S,10,15

ffcèíPalaoe

Snsiflarreramesmue»

445, e m «,25,10.30

fiabíPar*»

Soto 6R casa 3

Kuraaa) •

Bmasaimmineamuem

4.10,M5,8.40,ítSa

Hèrcules

450,«50,8,38»1tt3&

A89H-4-

4.35,^60,

tM*»

Mo^andBaíou/llwMmonty

4^08.30,8^0,10.3$ ' 4.1$, &0Ü, 6.00,10.0$ "

Direcció: John Musker i Ron C l e ments

C E » » B S * 8 t A

RUBÍ

RübíPalaee

HERCULES

Sx Macià

ai5, 8.06,10,48

fttibiPalas» Hfecuaes

Mo hi haurà funció

Mowgli&Baiou/Siete aiios en el Tibet 3.50.6.10 8.30,11.00 < -' l(,n <J"<><-'ta\ a «eneració de * " " "*" l'autònrioa. R i p l c \ c o m B rnafiànanunca muere 4.00,6.20,8.3010.50 - partirà un m o m e n t d ' i n t i S fi li « ü t l i. mitat amb la Reina A l i e n . Mtiiemes Eix Macià Horaris sense determinar Serà un cara a cara entre iguals, però l'una té més Eàr Macià Air Bud / Siete afios en el Tibet " desenvolupat q u e l'altre Eix Macià Hèrcules ~ l'instint maternal. Ex Macià Alien 4 _

4.15,6.15,850,10^©

Abrelosojos

4.00.6.00/8.15,10.30

Thegame

fiubtPatee

R i p l c \ moria embarassa, ,. ' , ila ii un alien, I c r o a q u c s „ _ _ _ ™ _ ta R i p l e \ ós on realitat un

Soto en casa 3/Alien IV

Bt Macià

400, S.1S, 8.30,10.50

The gas». -

4MJMMM

Robínsw^tus»

5.00,6J0,8.45,10^

SpiceWDHcySteieaítoserte) Tïx* 4.15,64», 740,10.0è Sessions

golfes

de

RubfPatace Abretosojo*

Abretesclw

dissabte 00.30

RubíPalace

El mariana nunesmuere

00.30

RubíPalace

SoJo«!casa3

00:30

RubíPaiace4 AHenlV

Soto en casa 3

4.30, &3§, e.40,m4$

Ge»ge «nia jungla

4.40,6^830,10^

Sptcemovie

4.50,635, e m i o i s

SABUBELl

THEGAME

Principat

Soto ert casa 3/Tse iulmorrty

Hc*a& sense determinar

Sales: Yelmo, Rubí Palace,

rrassa Principal.

Director: D a \ i d Fincher. Intèrprets: Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara, James Rebhorn. Michael Douglas rep un sorprenent regal del seu germà Sean P e n n . En

Kursaal, Cerdanyola, Sabadell ( E i x Macià), T e -

Han passat 200 anys des de q u e al final d'Alien 3,

aquest m o m e n t comença una intensa trama. Aquest

Cineart

Abretosajos

4.00,5.00,8.15,10^0

Principat

Spice Gftfe/Sieteafios en ei Ttoe

Clrwart

Carretera» seeurstotas

4.30, &30,830,1fc»

l%8ï*la

íheSame

Cineart

Spíce Giris/The Qame

5.06,7.40,1050

Sarobta

Hèrcules

Cineart

Hèrcules

4.30.6.00, &1S,m30

Raraeia

Abrefosçjos

AUEN 4

Direcció: Jean-Pierre Jeu-

net. Intèrprets: Sigourney Weaver, W i n o n a Ryder, Ron Perlman.

m

S E T M A N A

S A L A 2: 4 , 3 0 - 7 , 1 5 - 1 0 , 0 0 GOLFA 0,30 1 3 A N O S

c o p D o u g l a s n o j u g a al sexe sinó a l'arriscada partida d ' u n joc on s'aposta amb la pròpia \ ida.fins a la mort.

THE FULL MONTV

Director: Peter Cattaneo Actors: Robert Carlyle. Tom Wilkinson Gran Bretanya Sales: Yelmo, Cineart, Cerdanyola, Principal (Terrassa), Kix Macià. l ' n grup de sis homes es troba a la cua de l'atur i veuen anuncis de nois que fan S t r i p t e a s e . T o t s e s plantegen seguir el camí de l'anunci. Però les característiques físiques no són ben bé les m a t e i x e s del atractius nois de l'anunci. Amb la nova feina els sis homes viuran situacions molt curioses SIETE JUtOS EM EL TIBET Director: Jean-Jacques Annaud Intèrprets: Brad Pitt, David T w e l i s , B . D . Wong, Mako, Jamyang Jamtsho. Aquest film es basa en el llibre d'Heinrich Harrcr de 1953. En ell, I larrer descriu l'experiència com a alpinista i explorador de l'Himàlaia. Llavors, esclata la Segona Guerra M u n dial i és reclòs en un camp de concentració anglès a l'índia. Harrer s'escapa per trobar un refugi quan està a punt de morir al T i b e t i coneix el Dalai Lama nen.

Tots els Dissabtes SESSIONS «GOLFES»

«I SANT CUGAT E S T R E N A

Amb Tate Donovan, Susan Egran J a m e s Woods. Sales: Rambla ( T e r r a s sa), Kursaal, Kix Macià, Cineart (Sabadell), Rubí Palace, Terrassa. H è r c u l e s , nascut a l'antiga Grècia , fill d e Z e u s i d e la bella H e r a , r e p del senyor del Riu d e la mort i de l'inframón un e s t a t de s e m i d é u , i és e n \ i a t a la Terra. P e g a so. el cavall q u e li \ a regalar el seu pare, serà qui li revelarà la nova personalitat. Lluitarà per conquerir el cor de M e g , cl tro d ' O l i m p i de l·l'ni\ers.

5.00,7,40,10*0

I£«B»SS«

00-J0

fiubfPaíace5 SpfcéWwtó

6.15,8,30^1040

Steteanosee et Tibet

00:00

S A L A 1 : 4,10-6,15-8,25-10,35 GOLFA 0,45 APTA

Se ItMSEI!

S E T M A N A

S E T M A N A

SALA 4: 4 , 2 0 - 7,05-10,00 GOLFA 0,30 13 ANYS

7,05 -10,00 i GOLFA S A L A 3: 4 , 3 0 - 7 , 0 5 - 1 0 , 0 0 GOLFA 0,30 13 ANYS

Dissabte dia 27 a les 0,30 " g o l f a " e n V.O.: FANTASIAS/ Divendres dia 2 " g o l f a " e n V.O.: L A FOTO DEL COMPROMISO

C/hmmouat/UMERSU.

http://www.cinesa.es

Pàrking 2K gratis

Carnet d'estudiant universitari

Carnet més grans 65 anys

37

Accessos mtnusvàlids

Venda anticipada

FbpSnack

Pagament amb targeta crèdit


38 Cultura

U Ràdio

De dilluns a d i v e n d r e s

QS /CAIVPrtNS Dimecres. 24 de desembre de 1997

• D e 22 h a 8 m a t í : Música al teu costat

Dimarts 3 0

Diumenge

Dimecres 3 1

• Sant Silvestre

• De 8 h a 9 •I)c 7 h a S l'.l' despirtador Salva Vallvé • D e S h a9.3() Primera Plana

Dia del Senyor. R e t r a s m i s s i ó d e la Missa del d i s s a b t e d e s del M o nestir.

Jofre 1 . l o m l u r t i ( i e n i L o -

F.\ angèlica

zano

• D e ' M i al»..i0

Prèdica

de

l'Ks^lésia

• D e ') .3(1 li a HI

/'.'/1 in ó di la

Joana I' i . i n c e s c a ( i a r c i a

\ l . i r i b c l ( !a\ i i c l a v

• D e l '..i( I h a 10 cu

• I ) c 1(1 a 12. 43

Esport

( i a r n i e Ucv e r t e . • D e 10 h a 11

• D e 12.30 h a l.i

Joan Fàbregas Pallissa.

l·">/

l'ep Hlaiics.

i Pere

• D e 11 ha 12 La

Ac/y// (,'uuat

Joan Fàbregas Pahissa.

avui:

iiitormatm

sarsuela

• D e 13.30 h a 14

• Del 2 hi.v30 Roda d' amics

Sant Client is mou / r e p e t i ei('>)

• D e 13.30 a 14

Josep M . Min').

i Pere

• D e IN h .i - 0 XI Un, o Salva Vallvé • D e 20 h a 20.35 s/iortiii

( i a r m e R e \ erte

• D e 20.55 h a_'l D i l l u n s : Ciutadans de Sant (hinat D i m a r t s : Doncs D i m e c r e s : Consum ecològic Dijous: Psicologia I ) i v e n d r e s : Didascàlia • D e 21 h a 23 (au de Llops Kstevc Llop • De23ha(). de dilluns a dijous Pasta Fullada • Kls d i v e n d r e s d e 23 a 2 4 Vallès sense Fronteres • De 0 h a 7 Música al teu costat

Música • Tradicional (lonccrt de Sant Esteve, a càrrec de la C o r a l Serra d ' O r . 21h. Església del M o n e s t i r .

Concert de Nadal amb l'Orquestra Simfònica d e l Vallès

Teatre

del C e n t r e Cultural, interpretarà e n g u a n y obres de G.Rossini, J . O f f e n b a c h ,

• " ( l a m b r a Eerrater", a càrrec del g r u p T e t r a t e a t r e . 19h. Sala C a p i t u l a r del C l a u s t r e del M o n e s t i r .

a l'Auditori del C e n t r e C u l t u r a l el d i u m e n g e 2 8 d e d e s e m b r e e n u n a s e s s i ó

El t r a d i c i o n a l F e s t i v a l d e V a l s o s i D a n s e s d ' a q u e s t N a d a l a l T e a t r e A u d i t o r i D e l i b e s i J . S t r a u s s , s o t a la d i r e c c i ó d e S a l v a d o r B r o t o n s . El c o n c e r t e s f a r à

P e r e Pahissa

Esport en Marxa 1 e d i c i ó • D e 14 a 15 l'al com irem J o s e p Maria Al vira • D e 1 5 a 19 I oi de tarda Caps de setmana

• I )e 14 h a I S Vol de lii ni ii J o s e p M. N o g u e r a

l'i

26 i)iYi·:\[)ki·:.s

Dansa

• l ) c l.i h a l.v,í(l

/,'

Divendres 2

marxa

\ a i u s s a U.ij.i i I .luís ( íniIcra . 1 / / / / ' Wv// c/í

• Any N o u

poesia

I ,1 hi

S'ostra

Dijous 1

• S a n t s Basili i (íre,í;on

Sii II l Cugat i > mi i n

Istll

• S a n t Sabí

D a v i d Villena. • D e 19 a 21 Ruc d'assaig C a r l e s Roca. • D'Esport amb 3 edició

Espectacles

infantils

27

• D e 13 h a l 4 Avant Matx (larme Reverte • 14hal5 Vallès sense Fronteres tició)

(repe-

cap de set-

D a v i d Villena • D e 19 a 22 Súper DJ Xavi M o n t e r o

Teatre

• " T a r t u f " , a càrrec del Grup Teatre espiral. 22:30h. S o c i e t a t C o r a l deia l ' n i ó S a n t c u g a t e n c a .

Espectacles infantils •Tarda Marcel "Mira, 18:30h.

d e pallassos a m b Gros i l'espectacle mira". 17,15h i N a d a l a l'Envelat.

• " C a m b r a F e r r a t e r " , a càrrec d e l g r u p T e t r a t e a t t e . 2 2 h . Sala C a p i t u l a r d e l Claustre del Monestir

28

Música

• Sants Inocents

• N i t d e b l u e s a m b Big M a m a & Victor Uris. 22:30h. N a d a l a l'envelat.

19h. Sala C a p i t u l a r del C l a u s t r e del M o n e s t i r

Teatre

Música

•"Els Pastorets d'en F o l c h i T o r r a s " . 20h. U n i ó Recreativa i d'Esports de la F l o r e s t a .

• F e s t i v a l d e valsos i d a n ses,amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. 18:30 i 2 2 h . A u d i t o r i del Centre Cultural.

•"Els Pastorets d'en Folch i T o r r a s " . 19h. Casal Cultural d e Mirasol.

29 DILLUNS

DirMKNGF.

• Sant Esteve Dissabte 2 7 •Sant Joan Evangelista

h i 18:30h. N a d a l a l ' E n velat.

Espectacles infantils • F a r d a de titelles amb Naip Titelles i l'obra " C o n t e s s a h a r i a n s " . 17:15

• " T a r t u f , a càrrec del G r u p T e a t r e e s p i r a l . 19h. S o c i e t a t C o r a l d e la U n i ó Santcugatenca. • " C a m b r a F e r r a t e r " , a càrrec d e l g r u p T e t r a t e a t r e .

Espectacles infantils • T a r d a de contes amb a cau d'orella i l'espectacle " C o n t e s d ' a n i m a c i ó a cau d ' o r e l l a " . 17:15h i 18:30h.

HOÉÀRl AUTOBUSOS T ÜNtA 1. SANT CUGtfF-Ml»tt-$0ti*«AS «IANÇR

:W Wm

lortmM «as de Mas J M K

Sottio·tdMd·F.Coiom.

-Ois» feiner». 1a sortida: 06.00M)7.Q0M>&GGh i a les ! * « » « * punt fins a les 22.001*. l'mm servei finalitza el seurecorregut«Festació<teE0&*Saní Cugat. -Dissabte* I festius. 1 a sortida: 07.00M».QOh-05.06íal»»<»»Bs en puntfinsa tes22.00h. L'úSim serveifinalitzael seu recorregut« l'estació de F.O.O.deSant Cugat

^*W«r«*1asortkfe:0£'4Shde}rr^Íç«^ ' -Dissabtes i festius, la sortida: 07.1» <M ma» I c a d * n ^ Í ^ * £ * * * 8 ? , t S h , Sortlde» des «te PístseJé» -Dies feiners. 1a sortida: 0$J5h del matíitadahomÍtï)^aft»*»BS 21.38*-. -Dissabtes i festius, l a sortida: Q6.05h del r ^ t c a d * h o a l s « f « Í ( * a i e 6 2 t ^ « J .

S·i'fJaastotol'Avtrjoud·AHORsS·hi. -Pies feiners. 1a sortida: 06.40h-07.40ti í ais 40 minuts d» «ateíw»ílnsaies2l.40h. fütori servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. -Dissabtes I festius. 1 a sortida: 07.40h-08.40h í als 40 minuts 'da-cada horafinsates21.40h. L'úSim servei finalitza ei seu recorregut a l'estació de F.6.C. de Sant Cugat «•corregut Mas Jan». Estació Mira-sot, Plaça Can Cadena, Estació St. Cugat, Mercat Torreblanca, CAP, Alfons Sala, Can Cadena, Estació Mtra-SO/, UeeJaner.

31 SAUT CÍ*MM*I!DB£SW-LES PLANES

fíecorr»(^F.(k>kmlaFbresta,Ptac4iCemm,^ Centre, La Floresta, E Colom,

-

,

.

•m Mímiïmmmmwmmiml· -OSe» feiner». tasorWa: 0S.40h-06.25h

i&mwimt&tiimismvmmimmi. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 06.25h i a t e » s É i u ï » ^ e a Í i t Í » a t t » s N ^ ^ -Sortid^aa^onal*3T*ffaasa:06.55ku?^it1£$^^

• LINtA 2. NUCti URBÀ DE SANT CUGAT

• D e 15 a 19 Vol de Tarda mana

ca. Ha realitzat més de cinc-centes actuacions i m é s de quaranta enregis-

DISSABTE

• Sant Tomàs Becket

• D e 8 h a 10 Hem d'anar més lluny J o a n Vallvé • D e 10 h a 11 l'estrena: el món del cinema • D e 11 h a 12 Titanitanit R o c F'ages i O r i o l V i d a l • De 1 2 h a l 3 Bon Rotllo Raquel Iniesta

el d o b l e v e s s a n t simfònico-operístic. D e s d e llavors ha fet u n a g r a n p r o g r e s -

t r a m e n t s p e r a la r à d i o i la t e l e v i s i ó .

• I àrda de pallassos a m b I >a Puça i l'espectacle A-2. 18h. Nadal a l'Envelat.

• D e 22 h a 7 Música al teu costat

i 29

n é i x e r l ' a n y 1 . 9 8 7 e n el si d e l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d ' Ò p e r a d e S a b a d e l l , a m b s i ó a r r i b a n t a u n n i v e l l m o l t a l t d e r e c o n e i x e m e n t p e r p a r t d e l p ú b l i c i la c r í t i -

marxa

Santoral

doble: a les 1 8 : 3 0 h i a les 2 2 h . La O r q u e s t r a S i m f ò n i c a del V a l l è s ( O S V ) , va

Sortides des de Sant Domènec. -Dies feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46h i als 16 i 46 minuts de cada horafinsa Íes22.16h. .«ssaWestfes1iu».1a9ortkJ&09.16h-09.46hiafc16i^ Sortides dea de Sant Francesc. -OíeBfe8w».lasaii<fe:06Í3h^.53hials23 i Mmimjtsd4ca*rKxafir«ale$2e^^ -DissaWesifestiiis.1a$orte09.23h-ra.53^^ ftfhftUto*

mm CUGAT

flat* flfe P££tatfi&& £ Ú C .

i -Oíesfeinefs.lasortida:0&O5rt"rj6.35h^^ M festius, ta sortida; 09.05h-09.35h i als 05 i 35 minuts de cada horafinsa le*22.35h. i

(ltconq& Sant Doméoic, CM Sam Francesc, POC, Colom, SantOú/nènec

• A 3. SANT CUGAT-BARCELOKA -Dies feiners. 1a sortida: 05.15-05.40 i ai» 40 nÉKtt decad»horatflosa(a»22.10h. -Dissabtes. 1a sortida: 05.15-05.40 í 06.1» i ate 10 r«irtól8*.c*fenoraflr®ates22,10rt. -Diumenges i testats. 1asortida: 07.1 Oh I als 10 nÉHAs decafr rw«*firBaÍ8822.10h. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.40hl jg.OQhfWnes). tS ^OnpeSíÉl»» I festius}.

F^Otf,klífà

-OtefeirHWs.iasortida:&.45Ía)st5J4§ftÈ*tod9C^ -WssaJMes. 1a sortida; 05.45talB45fflimiíteo*S5aóahcra -Otuffler^iíesíJusJasortiteQ6.45flÍafc4Smir^* -Sortides addicional» * Cardanyote 22.15h (feiners).


Cultura 39

ELS^CAJYICHNS Dimecres, 24 de desembre de 1997

Ajuntament.

5892288

Poïcia Munidp^ i Prot. Qvï

Bombers Beilaterra

692 8080

Pol. Municipal {VaBdoretx)

••;.- 08s

Bombers Genwaliiat

Dimarts 30

mmmik

TELÈFONS D'INTERÈS 092

908795125

ASDt

EMD Valldoreix

: 674:25 70

Comissaria de Policia

674 7612

Casat d'Avis SC

::5891638 •; 589 05 98

Bombers Rubí- Sant Cugat

6998080

Taxis (parada)

6740997

Uar d'Avis Parròquia

GAP

5891122

Ràdio Taxí

58944 22

Club Muntanyenc

674 5396

CAP urgències

5894455

Repsol-Butà

6741580

Coral de la Unto

674 10 06

Casa de Cultura

5891382

SaW Cugat Comerç

6740322

Esbart Sant Cugat

6752652

Certtre Social i Sanitari IF

5897800

SAUR (Aigües)

5890021

Tot Sant Cugat

674 86 61

Casa) VaSdorèíx

674 45 99

Vaidoreíx(parada)

674 11 11

&«pS«p. Immigrants

••:•:. 6749314

AtfofiSí 674 0 4 8 1 " Refofç:Ser»et Telèfon: 074 23 72 Dimecres 31 Morai Sta. Teresa, | 0 i 6753344.

NOUS TALLERS AL CASAL

Reforç: ||ra ( ;:lelMorc;|7416 63

INICI GENER 98. PLACES LIMITADES. ENSCRIPCIÓ OBERTA

;

Catalana de Gas

725 2944

Grua

6743371

Ràdio Sant Cugat

67559 59

Centre Ctócia Floresta

5890847

Aigües: l a Roresta

6742089

Televisió Sant Cugat

5895366

Centre Cwic les Planes

6755105 5892018

Casa! Cultural Mira-sol

5890941

Cinemes SL Cugat (Fteser.)

AAPPiWMira-sol

6742018 6741003

AAVV Verge Carme Mira-sol M W Sant Joan Mira-sol

674 7103

Bs 4 Cartons

58962 62

Dijous Í Í Cu«

• SOLDADURA

Ptge. Diputació, 8

(Complementari al Taller de

6742197

CutWI

Creu Roja Sant Cugat

674t234

M P P I W C . Montserrat Va».

6742105

t»$e. Diputació, 6

D'11 a 15 anys.

Divendres 2

• ESCOLA DE MÚSICA

674 24 59

6745049

AAPPWfcBlMajdVatt.

Dispensari La Floresta

«74 7615

AA Prop. i Va"ns La Floresta

6742089

£nt Munwpal Oescentralit.

674 2719

MWAigtfaSongaURor

6745129

ENHER Rubí

6991892

Ass. Consumidors

2684567

FECSA (atenció al dient)

900737373

DNI P a previ*)

FECSA (avaries)

i900 74 74 74

Greertpeace

5833080 (91)5434704

mmm

Funerària

5895552

G. Cïvri (Mira-soO

6742379

H. Sant Joan de Oéu

203 40 00

Hisenda

5891155

Unitat Coronària

2481040

Jutjat

6746696

Tel. de l'Esperança

4144848

Oficina Municipal l a Floresta

5890647

írrtamacuj Carreteres

2042247

Parròquia St Pere Octava

6741163

informació Aeroport

4785000

Parròquia Les Planes

2047503

Informació tSNFE

4900202

Parròquia Valldoreix

674 0569

Informació Port

3188750

ftbta.de} Cetor.S?

Piscina Municipal Valldoreix

675 40 55

OMIC

5893188

«74 7749

Cuerpa Nacional de Policia

674 7856

PohcBnic Torreblanca

58918.88

FWteç:fe«n Tel: 6741863

PROMUSA

5891732

30

Reforç3)oménech I b H i m f M 33 53

travessera - Piano

ReferTcsSarot T«ièf08:ft74®7g

Teatre

• "El vehicle", amb el grup de teatre L'Excusa. 22:30h. Nadal a l'Envelat.

31

• Tarda de teatre amb Teatre vol i l'espectacle "En Pau de la favera". I8h. Nadal a l'Envelat.

~DÏVÉNDRES""'

Espectacles infantils

• Tarda de titelles amb La Closca i l'obra "La formiga Pipa". 17:15h i 18:30h. Nadal a l'Envelat. Concerts

• Nit de Rock amb Lax'n Busto. 22:30h. Nadal a l'Envelat.

tric de començaments de segle a l'estació de FGH de Valldoreix de SS.MM. els Reis d'Orient.

• Grau Garriga, obra sobre paper. Inauguració divendres 18 a la Galeria d'Art ("anals. (V de la Creu, 16 Visita comentada cl proper dia 18. Del 2 de desembre al 7 de gener

• Tarda d'animació amb Pep López i el "Ball de cap d'any". 18h. Nadal a l'Envelat. Revetlla d e c a p d ' a n y

Actes commemoratius

• "Ambient musical" al Pavelló Poliesportiu de Sant Cugat. 24h. Venda anticipada d'entrades a la Casa de Cultura.

• 50è aniversarii de la comunitat baha'i de Sant Cugat. 19h. Sala d'actes de la Casa de Cultura.

de Joves de la Parròquia. •2n. Curs d'Ecojardineria. Fins el 7 de gener. Agrupació Esportiva i Cultural de la Floresta. 17h. Informació i inscripcions al tel: 675.50.06.

• Ensenyament de música Clàssica, Jazz, dansa catalana, mim i classes de manteniment i de relaxació. Nens i adults. Informació al tel 589 43 52

Cor I n f a n t i l I J u v e n i l S a n t C a p a t

• C/Orient, 56. Matí 10 a 13, tarda 17 a 19 h Coral Serra d'or

• Tothom pot formar part d'aquesta coral. Assaja dimecres i divendres, de 2/4 de 10 a 11 de la nit, Casa de Cultura. Informació: 674 24 20. ;

OèrjÍPéJCttlurar:

Santcugatenc

Espectacles Infantils

• Els Pastorets a Sant Cugat: "Lluquet i Rovelló". 20h. Societat Coral de la Unió Santcugatenca.

Org. Creu Roja Col.: EMD Valldoreix

•Exposiciócol·lectiva de projectes del cicle d'ilustració.Club Mun- La Unto S a n t c u e a t e n c a tanyenc. Del 9 al 20 de desembre.Org: Escola Municipal d'Art • Tallers de creació literària per Patronal Municipal d'Ensen. a joves i adults. Dijous tarda informació a la Unió o al tel 674 94 • Alexandre Guillamot, olis. 35 i 675 20 57 Fins el 10 de gener. • Tallers de Guió de cinema i •"Adolf, 10anys". Realisme, hi- televisió. Dimarts tarda, es fa un curs per a adults i un altre perrealisme i seqüències. Fins el pera joves Prof Isabel Sàez. In18 de gener. formació a la Unió i als tel 674 • A'adales de Condiesel (CAV- 94 35 i al 675 20 57 Varityj.F'ms el 21 de desembre.

Teatre

PINTURA I DIBUIXOS

divendres.

Dilluns, dia 18'40h. arribada amb tren automotorelèc-

DIMECRES

DIJOUS

al tel. 589 24 86, de de dilluns a

CAVALCADA DE REIS A VALLDOREIX

6T4064S

Espectacles infantils

Exposicions

(Casal de Cultura

de Valldoreix).

• 1 plaça v a c a n t per a nens de 24 a 35 mesos. Informació

Espectacles infantils

• Tarda de titelles amb Titiriteros de Binéfar i l'obra "Faula de la Guineu". 17:15h i 18:30h. Nadal a l'Envelat.

Tel. i fax 589 82 69

ESCOLA BRESSOL DE L'EMD VALLDOREIX

6891212

DIMARTS

Saxòfon - Flauta

0740*30

4272000

Nadal a l'Envelat.

Guitarra - Violí - Violoncel

5742378

Or.Mu!Ío,1

H. General de Catalunya

091

d'11 a 13 ide 17 a 19 h.

A partir de 12 anys i adults.

HVaBd'HebrW

Urgències

De dimarts a divendres,

A partir de 6 anys.

6741934

FFCC

de 5 a 9 anys • Informació i inscripcions:

"Andante".

Serret Pg. Ba»»rJor, 78

Creu Roja VaBdoretx

de 4 a 9 anys • GIMJAZZ

Reforç: ESvem)fes26

A A P P i W Valldoreix

• TALLER PLÀSTICA

• TEATRE PER A J O V E S

FARMÀCIES DE TORN

6747096

també Guitarra elèctrica.

Joieria a la Cera Perduda)

674 0364

Correus

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

67*3503

ArxktGavBi '

Mostres

• fira de Reis. Venda d'articles d'artesania. Del 2 al 5 de gener. PI. Octavià. Tot el dia.

Cursos diversos

C—a de C w t f m I altre»

•Campanya "Un nen, una joguina". Joguines en bon estat o aportacions econòmiques. Informació a la Parròquia de Sant Pere. Telf: 674 11 63. Org: Grup

• Òpera de cambra: Der Schul• 18è Concurs de Pessebres a do- meister (El mestre de música) i micili. Fins el 27 de desmbre. La Campanella. Cantata còmica Inscripcions a l'Ateneu. Reco- de George Philipp Telemann. Dilliu les bases a l'Ateneu o a la vendres 9 de gener a les 22 h. Casa de Cultura. • Teatre: Quartet de Heiner Mu• 9a Exposició de Pessebres. De ller. Companyia Teatre Lliure. 18h a 21h. Fins el 3 de gener. Amb Lluís Homar i Anna Lizaràn. 22 h.Divendresló de gener. • 3a. Marató de Festa Major. •Teatre: Zowie de Sergi PomExposició de fotografia. Cada dia de 18h a 21h. Fins el 3 de permayer. Direcció de Lluís Homar. Amb Jordi Bosch, Núria gener. Cano i Paul Berrondo, entre d'altres. 22 h. Divendres 23 de gener.


E1S4CANIONS Setmanari de

40

Dimecres. '4 ric desembre de 19V7

SANT CUGAT DEL VALLÈS

JOSEP FERRÉ. Director d'orquestra de /'AOSC

"No em considero un artista, sinó un treballador" director d'orquestra té tres coses a fer. Primer, abans de començar i amb la partitura al davant, decidir com vol que soni el concert. Després cal dirigir els assajos i, per últim, el concert. Amb la mà dreta, on duus la batuta, controles les pulsacions, el tempo. Amb l'esquerra controles l'expressió. Marques els crescendos, d i s m i n u e n d o , un Calderón, indicacions als músics... F^s un codi universal, que funciona arreu del món.

(ii-.Ni L O Z A N O

- Sant Cugat -

- ÇUiè fa un llicenciat en ciències empresarials dedicant-se a la música? - Al principi combinava les dues coses. Però quan vaig acabar la carrera vaig tenir l'oportunitat de tocar amb Lluís Llach i l'experiència em va decidir a dedicarme exclusivament a la música. - Com va ser l'experiència de treballar ami) Lluís Llach? - Fantàstica. Hm va semblar un home molt honest, que feia i deia allò que realment volia dir. Fra molt senzill, tot i que fa vint anys en Llach era ja ben bé un fenomen extraordinari. - Viure d e la música ha de ser molt difícil. - I lo és, sobretot si fas només d'intèrpret. Admiro enormement els amics que continuen independents dedicant-se només a tocar. Hn el meu cas compagino això amb Ics classes. Per a mi és una experiència més completa. és l'ideal. - Kxisteix el creador emliogit? - La idea del creador bohemi a la recerca de la inspiració és una mica romàntica. A la pràctica hi ha un otici, unes cines que cal dominar, és a dir. un plantejament molt més objectiu del treball. No em considero cap artista. s i n ó un t r e b a l l a d o r q u e dedica moltes hores a una matèria i n'aplica uns coneixements. - Avui d i a hi h a m o n s t r e s musicals com van ser Mozarl, liach o B e e t h o v e n en el seu temps? - Les condicions de treball actualment són molt diferents. Si una persona decidís ara copiar tot el que va escriure Bach no tindria t e m p s de fer-ho ni en vuit hores al dia durant quaranta anys. Hi havia una dedicació tan absorbent que facilitava l'aparició d'aquests grans genis. Bach, a més, escrivia una obra el divendres, el dilluns ja s'estrenava i mai més no es tocava. Fls compositors avui dia ho tenen molt difícil.

Nit

Ncidcil L. MASOUVIKR

- Es pot d i r q u e t o t a l ' o r q u e s t r a està llavors en les teves m a n s . - Fs vertitat que arriba un moment com a màgic en què tothom està concentrat, on es produeix una comunicació increïble entre tots els músics i el director, i pots marcar qualsevol canvi que t'entra sense cap problema. Aquest és un m o m e n t de molta creativitat. "Quan arribo a casa mai no tscolto música", confessa betré. ho/o: )'. C,.\R('I.\

lírics no miren més enllà del que — Com neix la idea de fer l'Ass'allarga un mandat. Però a I Ionsociació Orquestra Sant Cugat? gria es va fer i ara. per fer un anun- L'any 1W0 vam crear una orci popular, no trien un futbolista questra per a la festa Major i sinó el primer \ iolí de l'orquestra. l'experiència \ a ser molt positiA Catalunya, en canvi, no hi ha va. ('rèiem que allò no s'havia pràcticament orquestres simfònide deixar escapar i que calia funques. F.s gairebé ridícul. dar una entitat jurídica que li donés suport. Ara ja som més de - Sant Cugat és en aquest sen400 socis i el nostre somni és tetit una excejK·ió. nir-ne 800, q u e - F s cert. Aquí k Sant Cugat és el p e r c e n t a t g e és la capacitat del Teatre-Auditori. d ' e s t u d i a n t s de un model de — També ets promúsica és brutal, pedagogia fessor de música molt més alt que a la L'AB. Creus la mitjana catalamusicaF que està maltracna, i al nivell dels tat l'ensenyament països e u r o p e u s amb tradició. de la música? Sant Cugat és un model de pe-Aquest és un problema cultural dagogia musical. de difícil solució. AI iongria, a primers de segle, el govern va demanar a un compositor que fes un projecte per augmentar el nivell cultural dels ciutadans. El pla no va tenir plena vigència fins vint anys després, quan els nens que foren sotmesos al projecte fossin pares i exigissin el millor per als seus fills. Això és impensable de fer enlloc perquè la majoria de po-

sant cugat

— P e r a aquells q u e no hi ent e n e m : què feu els d i r e c t o r s d'orquestra exactament amb les mans i la batuta? - R à p i d a m e n t : és impossible posar-se d'acord quan el nombre d'intèrprets comença a ser important. No hi ha ningú que faci les coses de la mateixa manera. Cal algú que coordini. Kl

1 Quantes coses han passat/ I en a q u e s t gran Monestir/ • des de que, en temps oblidat,/el fundà un benedictí! Temps de guerra... què hi podem fer!/Molts dels altars arrencaren,/ a Jesús en creu, cremaren/ a m b tots els sants en el carrer./ Això és casa del passat/ Fou en t e m p s d e c o m m o c i ó / FI Temple va ésser escombrat/ deies restes de Revolució.

- P e r q u è tota la música clàssica té fama d ' a v o r r i d a ? - La música q u e a n o m e n e m clàssica era la música rock en el seu moment. Descobrir les progressions en el seu dia va ser tan al·lucinant com ara descobrir la sonoritat amb un sintetitzador automàtic. FI que passa és que sovint hi ha una manca de cultura profunda sobre la música. De vegades és perquè s'han fet molt males interpretacions de la música clàssica.

Ara. noi...!Cap al Monestir!/ si s e n t s des d ' a q u e s t Temple, /campanes que et cridin !Aquí!/ ÏNadal! diuen com sempre. IV'eniu tots, nois i noies/ al Temple de Sant Cugat!/ Veureu altars amb joies/ on, cl nen Déu, ja és nar!/

- Com es pot subsanar, això? - Hncara no ho sé. La meva gran lluita és aconseguir que una persona que no ha estat mai en un concert de música clàssica hi vagi només que sigui una vega^ da. Amb això n'hi hauria prou per canviar aquesta concepció. La música potencia la part artística de la vida, perquè no tot és tecnologia o economia. - l a banda de música clàssica, tu quina música escoltes? - Tinc la sort de treballar tot el dia en això, i quan arribo a casa no escolto mai música. Nom é s s e n t o el q u e p o s e n els meus fills: si vols et puc tocar una cançó d'Els Pets.

VENIU A1NF0RMAR-V0S-EN! OBTINDREU LA TARGETA JS OE SOCI GRATUÏTA

• • • • •

de

Si és nit de Nadal, gela/ i no pots sortir del llit,/ doncs fa un fred que pela,/ !no et sentis pas deprimit! J e s ú s D é u ja és a d o r a t / en aquesta Santa Nit!/ També aquí a S a n t C u g a t , / ama als q u e s'han adormit./ Noi! Si no pots acudir,/ tu pensa en el Monestir,/ crida, Senyor, sóc aquí!/1 escolta... Molt t'ha de dir!/ Aleshores el gall de ferro del Cimborri/ com anys enrere/ cantarà joiós: !Qui-qui-ri-ri-ri-quí!

Millor servei (Cinébank 24 hores) Major quantitat de novetats Millors preus Servei a domicili gratuït Venda de pel·lícules 1 Servei a domicili 24 h. STel.688 30 30

Diari de Sant Cugat 220  

Diari de Sant Cugat nº220, 24 de desembre de 1997

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you