Page 1

EL CENTRE TAMBÉ TINDRÀ POLICIA

Divendres, 14 de novembre de 1997

DE BARRI

TEMA DE LA

SETMANA

PLANES 3 A 6

EIS 4 CANTONS Setmanari independent de

SANT CUGAT DEL VALLÉS

A'úm. 214 Any V

225 ptes.

La Universitat Internacional obre el curs a PHGC Raymond Barre i Martí de Riquerfan la lliçó inaugural Plana

El centre privat es presenta com a selectiu i no classista" 19 i

editorial

Lexprimer ministre francès va donar receptes d'economia neoliberal. Foto.A.B.

Quatre membres de la Plataforma

2-D: Inici dels tràmits de Torre Negra en el Ple - SantCugat-

L'avançament de la modificació del Pla General Metropolità que permetrà la requalificació de Torre \ e g r a es votarà el dia 2 de desembre en un ple municipal extraordinari. segons ha confirmat l'alcalde de Sant Cugat. Joan Aymerich. Un dia després que l'alcalde fes aquestes declaracions a Ells 4 Cantons, la Plataforma Cívica per la Defensa de la Torre Negra i rodalies (quatre dels seus membres a la foto) va lliurar a Aymerich més de mil postals signades per santcugatcncs durant la Festa d e Tardor, en les quals es demanava no fer més ajornaments en aquest procés i celebrar definitivament el ple extraordinari. Plana 9

Les gimnastes santcugatenques del CMSC. campiones de Catalunya

Plana 31

UNES INSTAL LACIONS ÚNIQUES AL VALLÈS NOU SALÓ RESTAURANT PER A 200 PERSONES

Eh castellers aixequen el seu primer 3 de 7

Entrevista en exclusiva amb Joan Aymerich

La Mana donarà canya avui a Sant Cugat

Plana 18

Plana 8

Plana 39

set ball Tel. 674 28 00' Carretera de Sant Cugat a Cerdanyola, km 4,6

UN CLUB A LA SEVA M I D A


2

ELS4CANTONS Divendres, 14 de novembre de 1997

Sumari

La decisió sobre el cas d e M i g u e l encara no és f o r m a l . Plana7

Baixa la participació a la Festa d e Tardor

Asdi es reuneix per recaptar diners i acabar la

Plana 14

s e u Plana 21

La UE Sant Cugat convoca una assemblea. Plana 32

Setmana Jí

un petit augment dels pressupostos per al 98, tot i l'austeritat. Plana 8

de la vida ciutadana, però menys. Planes 14 a 16.

Economia 2 8 Cultura

Els castellers de Sant Cugat aixequen el primer castell de 3 de 7 de la seva història a la festa dels Xiquets de Granollers Plana 18

Sant Cugat té 12 noves empreses gràcies al Servei Municipal d'Ocupació. I hi ha 54 petits negocis més que estan en projecte. Plana 28

Esports

Societat 14

La Universitat Internacinal i n a u g u r a el s e u curs a m b la presència de Raymond Barre i Martí de Riquer als parlaments Plana 19

La 22ena edició de la Festa de Tardor ha estat novament aquest cap de setmana el gran aparador

Es desqualifica al president d e Guatemala e n una xerrada al CMSC. Plana 19

Un any després que entrés en funcionament, la policia de barri funciona satisfactòriament i l'àrea de Seguretat Ciutadana ja ha previst que el centre tingui també agents de barri Planes 3 a 6

Política

7

L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, repassa els aspectes més destacats d e les infraestructures a Sant Cugat i avança

Entoni El vent provoca desperfectes als barris i obliga la policia local a intervenir per arranjar alguns desperfectes Plana 9

Sam Abrams presenta e l seu primer llibre d e poesia

33

Convocada la segona edició dels Premis "Esport en Marxa". Plana 33 Quarta derrota consecutiva del Sant Cugat Esport.. Plana 34

Plana

42

38

L'Associació O r q u e s t r a Sant Cugat estrena el nou cicle d e concerts a m b un h o m e n a t g e a Franz S c h u b b e r t , al T e a t r e auditori. Plana 38 Fila Z e r o d e Sant C u g a t ha estat seleccionada entre un centenar de grups teatrals professionals i a m a t e u r s d'arreu de Catalunya per participar en la 24a edició d e l Premi Ciutat d e Terrassa. Plana 40

íSÉlIfl^

VALLÈS PA

Com si fos d e tota la vida

la xacalata... tH+f*.

_BmtM£aü***.2í

LAPALTA nmuimira CHE2PHUPP6

*****

Camí ran Am«HW»/fi

-fK*K

C / S n l . g i y Bhto P j m U n m . m

5a9J]3J0

LA L I M A

ft/Snl,PS n i n r.ar«anynla. 13

674 0 8 1 0

Tapns i plata cnrnhinatii

«75 3fi m

Catatiua>£miaaantaria_

LAQRAhUA

rvet

6755246

Cutaacaaolaoa

ELSAfiCS

Pn Tnrrahlanr.a. 17-19 Au Er»ry»«- U a ^ a ftT

674 54 00 675 M fia

F«mnr7 /lap»«/^—|i Hkyi

n'Fntr.fí^»?**,7

675 a i 41

BnaarkL

Pinça Aiigimta ?

saB.54 9?

QNESDB MESOMENVS

r^Jn» I n * W » m o r i r a n .

El pà de Sant Cugat

Tancat iSSuna C»»rttrmita««lTTum.

Marina.

Tanrtatrfc «munyi

munt litfa «to rtias

Esmoaatsaapaajaaii«»M»Qb«ildeBaJÍLtïL_ f i r m i al mifldia

i

589 38 23 5881740

Mmórà-mm'i ratntt Mami riari i pmri jharir.

f-AM BARATA

«870610

Canjoi «aura/arrnanagra

RAP ESTACIÓ S T C U O A T

PtArj.lHiKUaV.t?

674 4S 46

Espaciattaliapas-Lcaias

IACAMTOMADA

Ph^üUnmlir 1

584 ?aa?

fjfi, » ~ * i " " w »

r*^rtf«rf«Hi.

ELTASI

r^A»n~.«M. a

588 150?

Manar, mami, nana marr

Bapartir a partir da laa 1? h

_5aaQ607

Pa rftharria, 6 9 Rbla T j n Mor» i / h

rvR.h.art.ri.i·AWi M I

CutaAdAinsicat-

SB9 96 87 674 16 75

Clam I a m m ««p « . rf*U

ObanJoüetajiiBs

Obert tot al d a

jaàiisïaapfjBJaocaL Tanrat riiiimangaa n»

H A B R E S T A U B A M T P larartai

Plaça Octavià. 5

1A PASTA BOOtA

ÇyAHnnsSala.24

675 15 fia

PiT7«ria ,-a.naiia

TanrO

TY=BJHAM UWIQOUBARMnSC

CJ Inrinslria ?7

675 14 02

rjaparia hiatena

Maníi rla rBhina a riiuanraaa

flfyiri»

i rc*»» " > mar. fltoarttolaldla

mereix una visita

PI. Barcelona Tel. 6 7 5 5 2 4 6 IVALLDOREK

i*»m

C/Sartagnnrania 1S

_5Ba2a7j

CamAJaii

_5BSLfiLfil K»°l4aR

f i " n a Mlnràal Catalana nh-»aa mami

m»»tM«akH.»a

SQUASrL

"*•> J_ (V Sant .tardi, 33-3S

CASJNET_

Camí Can Ganxet. 47

MerÚdaàiadlaVan> MD^arajaaVaBL.

flhart tota la «atrnana

" ° *' " » "

588 58 83 58Bin?«

Rht.

«7SSSfifi

Amplia pam» irantrapai»

ITAJlAHBa LAMUSCLEBA

SantBonavarAita.6_ Sant Honavantiira 14

CBO£rLSTA.HABLl TEHPAMAH

r.APrrAncooK

II ii

i i n n ^ i w j ^

»**

Plaça Pnji Vactmay3__ r h M . a h H J h i m i l l l

• " " " • W M HBASERIA LA SOLERA

L a granja

S"

81

_cíatefloo«xa4_

ftAP.RgSTH.alCU

Si encara no ens coneixes,

_EapadakzaL«iLbacattà„

DAJ1AHQJIN

El PEflOU-T

ft*.tis.

_QbaLtatulajjjai_

Cuina marcit CAjImfi

CÀMTmAELMEXICmO

SJUPPEBS

al Mite...

Enokfuúa_

674B1S1 674D4B4

PhcaPanVanhjra.5 fVCnrf.w^Urt. 111

a l CATVBBS 'tyS'Pw*

las a a a t a s . . .

S89SLU

El pà de cada dia

PI

rtalOUIarfl?

_fi746433

üapaa_

Menú dari

PWal»»-a JSuniarjgaJarjcaLflii.n«nnalanral niiimanoB rnatt tannat

Santa Maria. 17

6 7 5 0 8 05 675 ?fl 87

Entrepans variats- Tancat djumanga Fmbotits I a?n vina i ranws Tancat d t n a o M

CAMCASOLETA

Vir,?a SantHnnavunti»» aoRahinii

56977 23 675 1fl Xí

Manjara n r a n f t m o P«i» i marjiin Hm7

RESTA1IHAHT VALL D'OR

Ramhta M ,|«rjnt Varnaniiar, 185

61411A1 675 00 86

Dies festius buf«llium Xai, antmrnl atohra«a

Tanrjrt rliímannc n»

6746721

JazzLive

Obert tots els dies

RESTAURANT MAS RQIQ CAFÈ-BARSOL

i Mas P a g . 4 Rbla. M. Jacint Verdaguer, 113

SW5&5!?

mkM:

r^psrtfiantmanafirma Tanrat rüunanga

i tetraa

fe^"M!:iKg|##J:i^MSH?!::

• FLECA MARIA C. Castillejos, 31 MERCAT PERE SAN Parada 10 • FORN GABRIEL Plaça del Centre, 2 •FLECA ROSELLÓ Roseettó, 22 •FLECA TORREBLANCA Passeig Torreblanca, 14 •FLECA JOAN XXIII Joan XXIII, 27 •ELFORN DE LA CARRETERA Ctra. de Cerdanyola, 6 • E L FORN DE COLL FAVA Psg. Fcesc Macià, 57 •ELFORN DE L'AVINGUDA Alfons Sala, 32 •FLECA DE LA RIERA Psg. de la Riera, 15 •MERCAT TORREBLANCA Locals exteriors, 221-222 • FORN BASANY D i p u t a c i ó , 3 3 - UHorastl


EIS4CANT0NS £

1

El tema de la

Setmana Divendres, 14 de nauembrt de 1997

Un policia de barri patrullant amb la seva scooter. Aquesta imatge es farà cada vegada més habitual al centre de Sant Cugat. Foto: XA VIER LA RROSA

La policia de barri, també al centre Lexperiència als districtes s'amplia a la resta del municipi, després d'un any A finals d'aquest any tots els districtes de Sant Cugat tindran la seva pròpia policia de barri. Després de la "satisfactòria" experiència -segons JOFRE LLOMBART

- Sant Cegat -

El centre de Sant Cugat ja havia tingut durant un temps agents destinats específicament a cada barri. Això era el 1991, però per diverses raons tècniques es va abandonar el projecte. Ara, després de l'entrada en funcionament als districtes de la policia de barri, l'Ajuntament traslladarà el model al nucli de Sant Cugat. Tot i que no s'han avançat els detalls, la filosofia de la policia de barri (anomenada també de proximitat) és la d'atenció al ciutadà, a base de conèixer p r o f u n d a m e n t la zona per on s'actua. L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, ha comparat aquesta figura a la del 'bobby' anglès, "un policia amb noms i cognoms que ajuda el ciutadà a més de posar multes". Per Aymerich, la presència dels agents a una part concreta del municipi "és

el regidor de seguretat ciutadana, Enric Renau- l'Ajuntament ha començat a treballar per ampliar el servei a tots eis barris. És per això que es dividirà

molt efectiva tant per al ciutadà com per al comerciant, perquè la seva missió és interessar-se per allò que passa". Aquest fet genera una "confiança mútua" entre ciutadà i policia, segons el regidor de seguretat ciutadana, Enric Renau, que recorda que en el primer any de funcionament de la policia de barri, "la informació que han aconseguit els policies ha permès fer detencions molt importants". Un any de 'bobbies' Els veïns de la Floresta, les Planes i Mira-sol (a més de Valldoreix, on l'EMD disposa d'agents auxiliars propis) ja saben què és tenir un policia de barri. Ara fa un any es va posar en funcionament, i fins avui la seva presència ha comportat 569 actuacions a la Floresta, 113 a les Planes i 836 a Mirasol. Durant aquest temps l'objectiu d'integrar la figura del

el centre de la ciutat en quatre zones, per on actuaran els agents que s'hi destinin. S'afegiran als seus companys de la Floresta, Mira-sol, les Pla-

policia al districte s'ha acomplert, segons Renau, tot i que en les darreres setmanes la desena de baixes que té la policia local ha debilitat la seva presència (la policia municipal té 60 agents). En aquest sentit, l'alcalde Joan Aymerich, ha dit que no s'atreviria "a assegurar que la policia de barri ha funcionat molt bé perquè això és molt difícil" si bé destaca "l'ajuda q u e en aquests mesos s'ha prestat als districtes". L'opinió dels veïns respecte la policia de barri és similar si bé, en termes generals, la troben insuficient. Representants de diverses associacions han expressat la seva "satisfacció perquè han fet una bona tasca" però han demanat a l'Ajuntament que "ampliï el servei, que ja va néixer amb algunes insuficiències". Davant d'aquesta demanda, el regidor de seguretat ciutadana, Enric Renau ha descartat que

nes i Valldoreix (on la policia té un sistema diferent), que ara fa un any van posar en funcionament l'anomenada policia de barri.

això es faci a curt termini perquè "no es pot desvestir un sant per vestir-ne un altre". La creació del policia de barri va culminar l'any passat una antiga aspiració de l'equip de govern que ja es va apuntar l'any 1989 amb la inauguració

dels consells de districte. No va ser fins set anys després que els sis primers agents (dos per a cada districte, a part de Valldoreix i Sant Cugat Centre) van començar a patrullar pels carrers de la Floresta, les Planes i Mira-sol.

t/i t- T

5 Í "i a _i - i OC f~, UJ

'•J ^>

Suí SISTEMES DE SEGURETAT COMPLEMENTS DOMCTCSI CE PÍO'ÏCCIO

SERVEIS • Sistemes seguretat • Portes b l i n d a d e s i cuirassades • C a i x e s fortes • Claus mestres • V i d e o portes • Circuit tancat de T V • Sistemes contra icendis • Controls d'accés • A u t o m a t i s m e s per a portes Sistemes d ' a l a r m a sense fil (via ràdio) Av. Alfons Sala, 50. Tel. i Fax 589 1 7 99 Sant, ÇuRat del Vallès

t


Setmana P o l i c i a

U S / C A N T O N S Divendres, 14 de novembre de 1997

de

b a r r i ;

f u n c i o n a m e n t

Dos agents atenen durant setze hores cada districte

Funcions de la policia de barri

Tenen Foficina apunts cèntrics del districte Joi-'RK LLOMBART

- V i e s principals de comunicació i accessos al barri - Control d'estacionaments - Protecció escolar - Estat d e la senyalització - Denúncies per infraccions - Estudis de "punts negres" - Actes extraordinaris a la via pública

La policia de barri patrulla, durant dos torns, a cada districte. El primer en arribar a cada oficina ho fa a les sis del matí i ja no marxa fins a les dues del migdia, moment en (|uè és substituït per un altre agent que es fa càrrec del barri fins Ics deu de la nit. Durant tota la matinada, el barri queda 'cobert' per les rondes habituals que ja es feien abans de l'entrada en servei de la policia de barri.

Seguretat Ciutadana:

A cada districte hi ha una oficina del policia de barri on els veïns poden trobar l'agent. A Mira-sol és al Casal Cultural, a la Floresta al Centre Social i Sanitari, mentre que a les Planes es troba al ('entre Cívic. La policia de barri està en cont a c t e e n tot m o m e n t a m b la Central de Comandament situat a la casa Jaumeandreu, de Cànovas del Castillo, a través d'un equip portàtil de telecomunicacions i sempre actuen coordinadament amb la resta de forces

Policia

de

Ixi poliria de bani té niïn oficina a cada districte on atén els veïns Foto: E4C

de seguretat, si la seva intervenció és necessària. Els agents del districte poden entrar en servei per sis vies diferents: a requeriment dels veïns, per ordre de la prefectura de la policia local, per l'Ajuntament i els seus departaments, a requeriment d'altres institucions pú-

barri:

bliques, d'ofici o bé per campanyes dissenyades per la Policia Local. En acabar la jornada els serveis duts a terme queden reflectits en un full de servei mitjançant el qual queden registrades totes les incidències. A parar d'aquí es pot fer un seguiment de cada cas, si és necessari.

v a l o r a c i ó

- Establiments comercials - Bars i zones d'esbarjo - Alarmes -Vigilància especial en zones d'enllumenat insuficient - Confüctivitat veïnal - Animals perduts o abandonats

- Dtscapacitats físics i psíquics -Farniàcies - Centres Assistençials

- Abocaments incontrolats de deixalles - Emissió de fums i gasos - Encesa de focs - Emmagatzamament de matèries perilloses - Tal-la d'arbres - Vigilància caçadors Policia Administrativa: - O b r e s il·legals - Guals - Anomalies a la via pública - Notificacions municipals - Altres notificacions

Çamp3Pm - G e n t gran <f,casals d*avis). - i n f a n t s ( C o ü e g b , absentisme escolar) - J o v e n t {vandalisme, conflictes)

- Seguretat viària - Autoprotecció (nevades, incendis...) - Normatives concretes

p o l í t i c a

"Amb la seva presència s'han detectat mancances als districtes" Enric Renau diu que la policia de barri funciona "força bé" J.L. - Sant Cugat -

FI regidor de seguretat ciut a d a n a d e l ' A j u n t a m e n t de Sant Cugat, Knric Renau, ha lloat la rasca q u e d u r a n t un an\ ha fet la policia de barri. Per Renau, la fi I os fia a m b què \ a ser creat aquest servei s'ha a p l i c a t p e r f e c t a m e n t . Així, doncs, s'ha aconseguit "crear un lligam molt més directe entre els ciutadans i l'àrea de seguretat ciutadana". FI funcionament d'aquesta nova unitat d e la p o l i c i a m u n i c i p a l é s "força b o " per al màxim resp o n s a b l e polític del cos. La presència de la policia de bar-

ri ha p e r m è s , diu Renau, " d e tectar mancances i actuar a m b més celeritat per resoldre-les". I és q u e una de Ics funcions dels agents de cada districte és fer informes per captar les necessitats del barri, q u e després es traslladen al departament de l'Ajuntament q u e en t i n g u i c o m p e t è n c i a . F s pot e n c i a d ' a q u e s t a m a n e r a el vessant assistencial del model policial, q u e ara es vol ' i m portar' al centre. I n a altra cosa és q u e , després dels informes, es facin actuacions concretes. " N o sempre Ics 'peticions' de la policia de barri es tradueixen en intervencions per resoldre les m a n c a n c e s " , apun-

ta Renau. L'explicació d'això és q u e , a vegades, "els informes de la policia parlen de temes q u e r e q u e r e i x e n invers i o n s , o b é hi ha d i v e r s e s maneres de solucionar-ho". Coordinació i voluntarietat Els responsables que la policia de barri es reuneixin cada quinze dies per comprovar periòdicament com funciona el servei. És en aquestes reunions on es plantegen les noves propostes i idees que en molts casos neixen del propi agent per millorar l ' a t e n c i ó al veí. F n aquest sentit, Renau ha destacat el fet que els sis agents que

El regidor de seguretat ciutadana, Enric Renau, lloa la tasca dels agents. Foto: EAC

es d e d i q u e n a ser policies de barri "ho fan per vocació", és a dir, s'hi han presentat voluntaris per desenvolupar aquesta tasca. Això és "bàsic", afirma Renau, per "generar aquesta confiança mútua entre policia i veí". F n alguns casos, fins i

tot, el policia viu al barri q u e li ha estat assignat. A més, per completar el seu coneixement de la zona els sis policies disposen d'un ampli dossier (que t a m b é es va renovant) en q u è es descriuen a m b detall les cspecificitats de cada barri.

Griful Oil, s. L. Servei Estació Gel Premsa Gelats

Gasoil calefacció Carbó

Llenya Butà

^5094555

EL PAGAMENT DEL GASOIL " C SERVIT A DOMICILI ES POT FER EN EFECTIU O A M B TARGETA DE CRÈDIT

Botiga 24 h Pa les 24 h Gel

Premsa Entrepans Congelats

Gelats Accessoris


Setmana

H S 4 C A N I Ü N S Divendres, 14 de novembre de 1997

P o l i c i a

de

b a r r i

v a l o r a c i ó

dels

veïns

Els veïns la troben insuficient Tots els representants aplaudeixen la seva tasca, però demanen una ampliació M o l t bona però escassa. Així es podria resumir en termes generals la valoració que diversos representants de les associacions de veïns dels districtes de Mira-sol, la Floresta i les Planes, han fet de la

policia de barri. Consideren que un agent al matí i un altre a la tarda ós "insuficient" per les característiques que té cada b a r r i . És per això que han demanat una ampliació del servei, tant d'horari

A l g u n s p o r t a v e u s han d e m a n a t t a m b é que els informes que f a n tinguin una resposta administrativ a , i també que es faci més publicitat de la seva existència, ja que "hi ha veïns que no el coneixen".

La Floresta: 'encara queda per resoldre la conflictivitat que hi ha"

Mira-sol: 'haurien de controlar que no es corri tant" • El creixement de Mira-sol fa necessària una ampliació de la policia de barri. Aquesta és la d e m a n d a comuna tant del president de l'associació de veïns i propietaris de Mira-sol, Salvador Fenollar, com del de l'associació de veïns Sant J o a n , J o s e p Maria Àngel. Aquest últim fins i tot aposta perquè el servei es dobli "perquè el nombre d'agents s'ha revelat i n s u f i c i e n t , en calen més". Des d'un reconeixement positiu de la policia de barri, Àngel ha criticat el fet que "la seva tasca tingui una continuïtat a l'Ajuntament ja que fan informes sobre man-

Ccreuen que a la nit hauria d'haver-hi algú), com de nombre d'agents. I és que les funcions que tenen encomanades són "massa", diuen els veïns, com perquè un sol agent per torn pugui fer-hi front.

cances del districte que després no sabem on van a parar, al barri sens dubte no". Per la seva part, Fenollar també ha detectat que "falta una major consolidació", però en qualsevol cas "la seva presència és molt benvinguda al barri" Fenollar destaca que la figura del policia de barri "resulta simpàtica" i creu que les raons d'aquesta bona acollida és que "representen la policia no repressiva, la que ajuda el ciutadà". Tant Fenollar com Àngel han exigit, però, als policies que controlin més les zones del districte on els cotxes corren en excés. /J.L.

•El president de l'associació de veïns de la Floresta, Pep Mas, ha estat el més crític amb la tasca del policia de barri, de la qual ha demanat "més presència als horaris establerts i que el servei s'ampliï a la nit". Per Mas, és en aquest espai del dia, sobretot de matinada, "quan realment haurien d'actuar". Al p r e s i d e n t de l ' e n t i t a t li "dóna la sensació que no estan ni al lloc ni al moment oportú" perquè "tenen un horari - d e sis del matí a deu de la nit- que no s'ajusta als problemes de la Floresta". Segons Mas, "hi ha problemes que salten a la vista i

que no es resolen" i posa com a exemple "la conflictivitat, que no s'acaba de resoldre". Tampoc està gaire satisfet del recorregut que fan: "el d i s t r i c t e és molt gran, i un agent per torn és insuficient". Tant és així, que des del punt de vista de Mas "a molts veïns els resulta més còmode continuar trucant al 092". Pel que fa als informes que elaboren els policies de barri, aquests "no es tradueixen en millores substancials per a la Floresta" perquè una de les eines de treball, els plens dels consells de districte, "fa mesos que no es fan". /J.L.

Les Planes: "a les nits s'hi troba afaitar 99 • D e s de les P l a n e s , la presència de la policia de barri es qualifica també com a "molt bona", segons el membre de l'associació de veïns d'aquest districte, Juan Antonio Pérez. També són del parer que caldria "que vinguessin més, sobretot a les nits, que és quan més se'ls troba a faltar", tot i que quan hi són "ho fan molt bé, una nota de nou sobre deu". Per Pérez els agents patrullen com a "persones i no com a policies"i subratlla sobretot la tasca que fan a les escoles i en la vigilància del transport escolar: "és on els pares ho notem més". /J.L.

Oferninuir la perUlositat ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE: VERGE DEL CARME. SANT IOAN I MAS TANER. DE MIRA-SOL

L

es tres associacions sotasignades vàrem portar a terme una campanya de sensibilització amb un lema: 'A Mira-sol, no et passis' i el senyal de 40 per hora. Al nostre entendre és molt important que tingui una continuïtat amb una campanya de prevenció feta pel propi Ajuntament. És evident que des de la institució municipal es disposa d'un poder de persuasió més gran. En els futurs projectes d'urbanització, el disseny dels carrers hauria de tenir un caràcter més urbà, més pensat per als vianants que per als vehicles. Un projecte integral d'urbanització hauria de definir zones de trànsit d'intensitat diferent. Ara

encara hi som a temps. No hem d'oblidar mai que Mira-sol és una zona urbana i que els conductors ho han de tenir contínuament present, amb una senyalització adequada: senyal de zona residencial, passos de vianants, senyals de limitació de velocitat... L'excés de velocitat és especialment greu en els vials d'accés al districte, alguns dels quals han passat a tenir un caràcter plenament urbà: avinguda Bilbao, Camí de Can Gatxet, Vial Perifèric, avinguda Madrid, passeig del Nard... Són els carrers amb més intensitat de trànsit, i en els que les velocitats són més altes i el perill més gran. Cal acabar el carrilbici que queda interromput en

un tram d'uns 100 metres. Encara que la qüestió vagi

'Al nostre entendre és molt important que tingui una continuïtat amb una campanya de prevenciófeta pel propi Ajuntament."

més enllà del que són competències municipals, no podem deixar d'esmentar els pès-

sims i mal dissenyats accessos a la carretera de Rubí a Molins de Rei (on molta gent s'hi juga la vida cada dia) així com l'accés a la B-30 per Mas Janer. En aquests punts s'hauria d'intensificar la vigilància per no deixar passar camions de més de tres tones i mitja. Un punt cada dia més conflictiu és la plaça Borràs. Hem repetit manta vegades que cal discutir i aprovar el projecte de remodelació de la plaça, i preveure la seva execució. Mentrestant caldria condicionar la zona d'equipaments entre la plaça i la Farga, i convertir-la en aparcament per a v e h i cles.L'accés al passeig Baixador des de la plaça es fa cada cop més difícil a causa dels vehi-

cles que hi són aparcats. Cal donar solució als embussos que s'hi produeixen. Els contenidors de brossa impedeixen una bona visibilitat. Els que hi ha situats a les cruïlles amb el passeig del Baixador són especialment perillosos. Han d'estar situats forçosament a les cruïlles? Al passeig Olabarria, antiga carretera de Vallvidrera, cantonada amb Buenos Aires, i a causa d'una deficient senyalització, són freqüents els accidents, alguns d'ells mortals. Per acabar voldríem dir que considerem un encert la creació de la policia de barri, però que ha esdevingut absolutament insuficient, sobretot a les hores punta.

Excursions - Escoles - Empreses - Equips esportius ... Ens adeqüem al seu pressupost. Vehicles amb les últimes 1 innovacions i el màxim confort.

Anys

LLOGUER

D'AUTOCARS

SarbuS i quilòmetres

d'experiència

Tel SM «? M


Setmana

R S - Í CANTONS Divendres. 14 rie novembre eie 1991

L ' e n q u e s t a

Fa un any de la policia de barri. S'ha notat la seva presència? - Sant Cugat Ara fa un any que es wa Instituir la figura del policia de barri. Depèn de la policia local, I vol oferir un servei tant dlssuasorl com d'ajuda al veïnat, especialment a les zones que, per ser més allunyades dol centro o per altres causes, estan més isolades. La policia de barri fa un servei completi des del fet que la seva presència signifiqui una major vigilància, dlssuasòria per als delinqüents, fins l'ajut als veïns quan es deixen la clau e tenen un malalt I necessiten una medicina d'urgència. En un any,

la seva figura, motoritzada o a peu, s'ha fet notar. La majoria dels nostres enquestats estan plenament d'acord amb la seva tasca, I reconeixen que, des que existeix el policia de barri, la seguretat I l'ordre han augmentati tot I que alguns diuen que faria falta una major presència o, potser, una presència més continuada en determinats llocs. Altres, especialment els més joves, no estan tan d'acord amb la presència de la policia al seu barri. Creuen que els vigilen massa de prop I els molesten per nimletats o, simplement, per ser joves. MM.S.

JOAQUIM ANTONA 31 ANYS ESTANQUER

XAVIER GUNERA 21 ANYS ESTUDIANT

ROSA MARÍ MARQUÈS

"Jo, personalment, he notat la seva presència; hi ha més seguretat ciutadana i menys caos als aparcaments. Des de que funcionen em sento més segur i protegit."

"Home, jo no he notat gaire canvi. Sí que els veig patrullar de vegades, però aquest sempre ha estat un barri tranquil i no crec que sigui gaire necessària la seva vigilància."

DAVID DOMÈNEC 26 ANYS ESTUDIANT

SERGI 17 ANTS ESTUDIANT

"Crec que posen massa multes. No crec que en altres aspectes la seva feina sigui molt efectiva, encara que és necessària."

"Crec que els policies de barri no fan més que molestar i tocar els ous als joves, i no van per als veritables delinqüents."

JUAN FERNÀNDEZ 8 3 ANYS JUBILAT

ROSA DURAN 36 ANTS COMERCIANT

"A mi em sembla molt bé; és cert que s'haurien de deixar veure una mica més, però des del punt de vista del botiguer han fet un bon servei i estem més tranquils. I això és important."

"Els veig poc i no tinc res a dir en contra de la seva feina, però no crec que facin massa falta. En 19 anys que fa que visc aquí, mai no he tingut un ensurt, ni amb policia ni sense."

"A mi, personalment, la paraula policia ja no m'agrada i em molesta. No m'agrada el que implica el terme policia."

JAUME

PAU 17 ANYS ESTUDIANT

ANA BEATO

18 ANY'S ESTUDIANT

"Crec que es fiquen massa amb els joves només perquè fem xivarri. El que haurien de fer és molestar-nos menys i ficar-se amb els delinqüents de veritat."

"Crec que no haurien de ficarse amb un grup de nois que estan tranquil·lament en un parc. Sembla que és més fàcil vigilar-nos que no ficar-se amb els violents i els delinqüents."

"Home! Jo crec que sí que s'ha notat. Ara estic més tranquil·la. Els veig moltes vegades. C any passat em van destrossar la botiga. Això era un poble sense llei i ara és molt més segur."

51 ANYS COMERCIANT

36 ANYS FLORISTA


EIS 4 CANTONS

Política

7

Divendres, 14 de novembre de IV97

J u d i c i a l

Acatar la justícia d'un Tribunal

La decisió del jutge sobre el cas D e Miguel encara no és formal

•El vocal del Partit Popular a Valldoreix, Pantaleón d e Miguel, es va mostrar satisfet la setmana passada en conèixer la decisió del j u t g e , tot i q u e no és definitiva. D e Miguel va venir a dir que s'havia tret un pes de sobre en saber que le j u t g e no considerava d e licte la presumpta malinterpretació de Ramon L u q u e en sentir les paraules del p o p u lar a la sessió de la Junta de Veïns.

Els partitis polítics creuen justa l'arxivaria del cas El periodista Ramon Luque encara no té tota la tranquil·litat respecte la solució que adopti el titular del jutjat número 4 de Rubí, després que el vocal del Partit Popular a Valldoreix, Pantaleón de Miguel, presentés una denúncia contra ell. De Miguel va considerar que Ramon Luque el calumniava en escriure un article el mes de desembre de l'any passat. El jutge ja ha dit de paraula que no hi ha delicte. À N G E L S CASTUERA

- Sant Cugat L'auto del titular número 4 de Rubí amb la sentència definitiva arribarà, probablement a finals de mes, segons l'advocat Joaquim Hortal, que ha assessorat jurídicament Ramon Luque durant el procés. El vocal del Partit Popular a Valldoreix, Pantaleón de Miguel, ja va dir la setmana passada que no tenia cap notificació oficial de la decisió del jutge. Joaquim Hortal ha assegurat a aquest setmanari que el jutge havia fet "un comentari informal" sobre el possible arxiu del cas en la segona ocasió en què el periodista Ramon Luque va anar al jutjat per declarar, a instàncies del jutge. Aquesta segona declaració va ser

prou influent perquè el titular del jutjat apuntés a Ramon L u q u e que arxivaria el cas, en veure que no hi havia cap indici de delicte en la publicació de l'article. La decisió, però, encara no és definitiva perquè és necessari un auto signat pel jutge que doni caràcter resolutiu a la sentència. "El jutge encara podria canviar d'opinió", segons Hortal, "però suposo que arxivarà el cas perquè no hi ha cap indici per mantenir-lo obert". El titular del jutjat número 4 de Rubí havia interrogat també al denunciant, Pantaleón de Miguel, a tres periodistes locals, al director de Ràdio Sant Cugat i al secretari de l'Entitat Municipal Descentralitzada. Un cop va sentir la declaració d'aquests testimonis, va tornar a cridar Ramon Luque "per

El vocal del PP a Valldoreix, Pantaleón de Miguel boto. 1:1S 4 CA.XTONS aclarir un parell de temes", segons Joaquim Hortal. En aquell mateix moment, i davant del declarant, de l'advocat i del fiscal, el titular va avançar que arxivaria el cas. La instal·lació de contenidors a Valldoreix per a la recollida d'escombreries va ser el detonant que va iniciar el conflicte. Pantaleón de Miguel va barrejar els impostos amb els contenidors, el conveni biennal entre l'Ajuntament i

l'EMD, i en mig d'aquest batibull va comparar la situació de Valldoreix amb la "d'un hotel de Ruanda". La desafortunada frase va coincidir, a més, amb el drama que estaven vivint milers de persones a la zona dels Grans Llacs. Ramon Luque va publicar un article a Els 4 Cantons on criticava les declaracions de de Miguel. En aquesta plana reproduïm l'article que es va publicar aleshores.

O p i n i ó

Conferències

Callar o marxar, aquesta és la qüestió RAMON L U O I K

S

egurament qualsevol habitant de Ruanda o del Zaire signaria, sense pensar-s'ho un moment, traslladar-se a viure a Valldoreix en les condicions més pobres dels valldoreixencs, encara que hagués de compartir el seu hàbitat natural amb mosques. Si a un habitant de la zona dels Cirans Llacs africans li proposessin viure a casa de Pantaleón de Miguel, pensaria que ha estat tocat per una mà divina i que ha entrat a formar part d'un conte de fades. És evident que a Valldoreix queda molta feina per fer i és evident que hi ha, entre altres qüestions, molts carrers sense asfaltar. Fins i tot, és acceptable que es discuteixi si la millor opció per a la recollida d'escombraries a Valldoreix és posar o no contenidors. El que sembla inadmissible és que una

persona s'atreveixi a comparar Ruanda amb Valldoreix. Més encara, quan aquesta persona és un polític que representa, com a mínim, els 213 valldoreixencs que democràticament van votar en unes eleccions. Potser aquestes persones reflexionaran sobre la greu frase pronunciada pel seu representant i la propera vegada es pensaran dos cops si li tornen a oferir la confiança. No és admissible que s'utilitzi el drama que pateixen milers de persones per atacar políticament ningú. És del tot correcte que De Miguel faci política - p e r primera vegada des que és vocal de l ' E M D i defensi la seva postura, més o menys encertada, de no instal·lar contenidors a Valldoreix. Feta aquesta consideració, el representant del P P hauria de reflexionar i meditar més el que diu

El v o c a l p o p u l a r d i u q u e quan va presentar la d e n ú n cia ho va fe perquè estava enfadat, i p e r q u è considerava q u e el periodista l'havia insultat. No esperava, potser, un resultat favorable. Va deixar el conflicte en mans d e la justícia i tot a p u n t a q u e la justícia ha desestimat la seva d e n ú n c i a . D e M i g u e l ja ha a s s e g u r a t q u e a c c e p t a r à la decisió del jutge, c o m ho ha afirmat també el portaveu del Partit Popular a l'ajuntament de Sant Cugat, J a u m e Tarragó. "Nosaltres no tenim res a dir, i no c o m e n t e m les decisions dels jutges. N o m é s les a c a t e m " , va declarar. S e n s e m é s comentaris. / À . C

públicament en un òrgan de representació política com és la Junta de Veïns de Valldoreix. Si de Miguel no és capaç, en el futur, de pensar el que diu abans de dir-ho, només li quedaran dues opcions: callar, tal com havia fet fins ara, o dimitir, i deixar pas a algun polític del seu grup que sigui capaç de defensar una causa sense dir que Valldoreix "és com un hotel de Ruanda de mosques i porqueries". •Aquestes l'article que 'Els 4 Cantons ' va publicar el 5 de desembre de 1996 a la secció de Política, acompanyant la notícia sobre el ple de la Junta de Vet'ns de Valldoreix que informava de les paraules de Pantaleón de Miguel. La informació i l'article d'opinió els va signar Ramon Luque.

B e n e t Tugues afirma que Madrid espolia fiscalment Catalunya A. C. - Sant Cugat El diputat al Parlament pel Partit per la Independència. Benet Tugues, va denunciar la setmana passada a Sant Cugat que Catalunya pateix un imperdonable espoli fiscal per part del govern central de Madrid. En una conferència emmarcada dins de la campanya del

(y< i/u^4 > *

PI, i amb el nom de Madrid ens roba, el diputat va fer un repàs de xifres que apunten la pèrdua d'un bilió de pessetes anuals entre el que dóna Catalunya a l'Estat espanyol i el que hauria de rebre. Tugues va destacar que els mitjans de comunicació de Madrid mantenen una línia uniforme quan es tracta de titllar els catalans de "lladres, quan la realitat és la inversa".

Especialitzats només en IDIOMES I TRADUCCIONS

RiusiTaulet2, Pral. 1'-Tel. (93) 674 82 15 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Baroelona)


Política

8

Divendres. 14 t/e nin: em/m't/e /'tV7

Entrevista Joan Aymerich insisteix, una vegada més, en què acabarà el seu mandat el dia que el ple de l'Ajuntament hagi de rellevar l'alcalde de Sant Cugat després de les eleccions municipals de 1 9 9 9 . Des d'aquest moment fins aleshores, l'alcalde de Sant Cugat està pendent de molts projectes que comencen a ser realitat i segueix d'altres que aviat començaran a materialitzar-se

J O A N

A Y M E R I C H . Mm/de t/e

Santdinat

"Hi haurà un petit augment als pressupostos del 9 8 " ANÏÍI·II.S CVSI'l KRA

- Sant Cugat - El lema de la Festa de Tardor era Pruner, el vianant. Quina <>]Hiiiú li mereix a un aloalde que aposta pel centre urbà? - "El lema d'enguany per a mi no era reivindicatiu, sinó que er a una de les coses que en la nostra acció de govern tenim molt present d e s de l'any 1987. El tema del carril bici, sense que ningú no ens obligués, nosaltres ja ens vam autobligar a inclour e ' n a tots els plans parcials. T a m b é va a favor nostre tot el tema de les barreres arquitectò-, niques. A pocs carrers no hi ha ara la clàssica rampa perquè els discapacitats puguin passar. En aquests moments ja s'està fent un centre urbà per als vianants, però abans calia ordenar les àrees perimetrals i despistar els cotxes per altres bandes". - Com estan les o b r e s d e la r a m b l a del Celler? - "Aquesta és una obra molt important, i ja vam advertir que es trigaria un temps a enllestir-la. Ara,

esperem q u e el temps meteorològic no ens obligui a retardar-ho. Els tècnics m'han informat de que la gent comença a descobrir la rambla del Celler., sobre tot el tram últim, que està especialment destinat a als vianants. Els dissabtes i diumenges, l'últim tros que connecta amb la Gran Via de les Corts Catalanes està molt concorregut. Jo penso que és la gran obra que, quan estigui enllaçada amb la connexió de Francesc Macià, ens permetrà aforntar el tema del centre històric". - Quan s'iniciarà l'aparcament d e la plaça del Rei? - "Això serà molt aviat, hem de signar el contracte a m b l'empresa constructora en pocs dies, i un després es començaran les obres. Calculo q u e durant aquest mes de novembre es podran iniciar. Per això, quan sento dir per part d'algun partit polític q u e i m p r o v i s e m , e m fa l'efecte q u e no són conscients de com està Sant Cugat. Jo sempre havia dit que l'important a Sant Cugat era desviar el trànsit pels exteriors, i potenciar el cen-

ABRIMOS TODO EL MEDIODIA WE SPEAK ENGLISH

V I A J E S GRUPO

DE

AGENCIAS

DE VIAJES DE NEGOCIOS

Bda. St. Sever, 1 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 589 74 46 • Fax 675 22 29 Horari: de 9.30 a 20.30 h, de dill. a div. de 10.30 a 13.30 h., diss.

tre urbà a m b passejos per als vianants, i per això era absolutament necessari tenir tres aparcaments al centre. I aquest és el primer dels tres q u e tenim previstos". - Q u è hi h a dels a l t r e s d o s a p a r c a m e n t s projectats? - "El de la plaça de l'estació està bastant avançat. La idea és fer un aparcament que doni sortida a tot el comerç de l'estació i serveixi per als usuaris del F e rrocarril de la Generalitat. Això vol dir q u e mirarien de buscar l'ajuda de la companyia ferro-

"La gent està començant a descobrir la zona de vianants de la rambla del Celler" viària per finançar el projecte. Aquest està en fase d'esborrany. Ara, els tècnics estan estudiant quin és le lloc on estarà millor. I a més, s'està estudiant la remodelació de la plaça Lluís Millet. El pàrquing de la plaça dels Quatre Cantons és un projecte més complicat. Però penso q u e els aparcaments del carrer Colom i el del Torrent de la Bomba estan suplint-ho". - Què se'n sap de Retevisión? - "Res. T això vol dir que no es bó. Jo em pensava que això anirira més depressa, ho vaig dir. Suposo que la ciutat de Barcelona juga un paper important per retenir-ho. lli ha voluntat per part de Retevisión i d'Endesa perquè no sigui la mateixa ciutat de Barcelona la q u e tingui la seu. Però segurament l que els està donant feina és triar el lloc exacte on ha d'instal·larse la seu de Retevisión. Jo les gestions no les he deixat de fer. N o estem apartats del tema". - Barcelona sempre pesa molt massa. En la decisió final sobre el TGV t a m b é . - "Jo crec que nosaltres guanyarem la partida perquè és un tema de sentit comú. Sempre he pensat que el fet que Barce-

Joan Aymerich regaries defer ciutatfinsal'últim dia de mandat. Foto: E4C. lona tingui un trànsit molt important quan arribi el TGV, no és incompatible amb el de que el Vallès tingui una altra estació. I e m conformo a m b q u e l'estació estigui al Vallès, ja sigui a Rubí o a Cerdanyola,. Si fos Sant Cugat, seria molt millor. Però ens beneficiarem nosaltres i tots els catalans de l'interior. N o és el mateix arribar a Barcelona per haver d'agafar el tren, que venir a Sant Cugat. - A aquestes alçades d e l'any els pressupostos d e u e n e s t a r avançats, L'austeritat continua m a r c a n t la pauta? - " E l calendari q u e h a v í e m previst el tinent d'alcalde d ' E conomia, Pasual d'Ossó, i jo, s'està acomplint. L e s àrees ja han presentat els seus pressupostos, i ara ja e s pot avançar que, sense retocar res, hi ha un petit a u g m e n t del pressupost del 97, molt lleuger, però es mantindrà l'austeritat que ja havíem marcat. Ara ens h e m donat un termini per presentar les inversions. Aquest cap de setmana ens reunirem per poder retallar les propostes de les àrees, perquè evidentment, tothom fa la carta als Reis quan pensa en cl pressupost. Ens falta saber ara la disponibilitat financera que tenim per poder elaborar el capítol d'inversions. Haurem de tenir en compte les possibilitats de venda i alineació de patrimoni i les subvencions externes que puguin arribar. Així, ja haurem tancat pràcticament el pressupost ordinari. Calculem q u e , per primera vegada en els 10 anys en q u è jo sòc alcalde, es puguin aprovar els pressupostos abans del 31 de desembre". - Com s'afronta la nova etapa dels Consells d e Districte? - "Fins demà hi ha temps per presentar esmenes per escrit a l'esborrany que vam presentar

a la reunió que es va fer a finals del mes d'octubre. A partir d'aleshores veurem si les parts implicades estem molt lluny o no del text definitiu. Ara ja h e m convocat una reunió per al dia 21 per tal d e veure com podem adaptar aquestes esmenes. Penso q u e estem en una línia de poder solucionar els petits entrebancs i q u e la modificació del títol cinquè del R O M es pugui aprovar per unanimitat o per una gran majoria. Suposo que al ple del mes de desembre podrem portar el text a aprovació i iniciar el nou funcionament l'any 98". - D u r a n t la Festa d e T a r d o r va c ó r r e r el r u m o r q u e l'alcalde plegarà al gener. Q u è hi h a d e cert? - "Això m'han dit, però no sé d'on ha sortit. Joan Aymerich com alcalde, si la meva salut no m'ho impedeix, continuarà fins a l'últim dia de mandat l'any 1999. Quan es celebrin les eleccions i s'hagi triat un nou alcalde, aleshores marxaré. Aquell mateix dia agafaré els papers q u e tinc per aqui i m'en

"Continuaré com a alcaldefinsa Vúltim dia de mandat, perquè tinc molta il·lusió''' aniré cap a casa. I si alguna cosa canviés al respecte, el mateix Joan Aymerich ho faria saber públi cament. T i n c moltes gan e s d e fer m o l t e s c o s e s . L a meva il·lusió i les meves ganes són d'acabar els projectes dels q u e h e m estat parlant en aquesta entrevista i d'altres".


EIS 4 CANTONS

Entorn Divendres, 14 t/e noniii/m' e/e 1997

Medi

A m b i e n t

L'alcalde diu que la Plataforma per Torre Negra "juga un doble paperli L'avanç de modificació es portarà a un ple extraordinari el dia 2

Enretiren les jardineres del carrer

Sabadell MONTSK SANT

- Sant Cagat El ple municipal del mes de desembre, o com a màxim el de gener, podria marcar un abans i un després en la història de la Torre Negra. La comissió de seguiment de la zona ha decidit començar a tirar endavant l'avanç de modificació del PGM en una reunió que se celebrarà aquest mes. Amb aquest pas, comencen tots els tràmits administratius cap a la preservació. ANGKLS CASTUERA

- Sant Casat -

"L'actitud de la plataforma, la veritat, no l'entenc. No l'entenc i a més em sap greu i em disgusta. Francament, rebre postals m'encanta, per tant, benvingudes seran, però em preocupa l'actitud de la Plataforma". Joan Aymerich es mostrava així de sorprès dimarts al vespre en saber que els membres de la Plataforma Cívica per la Defensa de Torre Negra li farien arribar l'endemà 1048 signatures de ciutadans que demanaven a l'alcalde una determinació ferma respecte l'avançament de la modificació del Pla General Metropolità, un tràmit inicial perquè es pugui tirar endavant la requalificació de Torre Negra. La Plataforma Cívica va reunir les signatures durant la Festa de

Tardor, i fins dimecres, i van entrar-les al registre de l'Ajuntament després d'una roda de premsa que van fer a la plaça de Barcelona. L'alcalde no els va rebre perquè era al Parlament, on va aprofitar per entrevistar-se amb el Conseller de Política Territorial, Pere Macias. Aquest era un dels passos que li mancaven a l'alcalde per enllestir el text que es presentarà al ple extraordinari. Els altres serrells que volia tenir mínimament resolts l'alcalde eren les possibilitats econòmiques per tirar endavant el procés i les discrepàncies entre redactors de l'acord i tècnics municipals, "un problema que està resolt en un 80%". L'alcalde assegura que "a mi em va entendre tothom, i em van donar la raó en demanar aquest aplaçament. A mi em sorprèn que m'enviïn postals per dir-me

Al remodelat carrer Sabadell, ara per a vianants, i per impedir el pas als cotxes, es van col·locar dues grans jardineres al mig del carrer, de forma que només els cotxes dels veïns podien arribar-hi, des d'un o altre extrem, però no circular-hi. Les queixes d'alguns comerciants de la Plaça Pere San i del carrer Enric Granados ha obligat a treure les jardineres i tornar a obrir el carrer als cotxes. Els comerciants adduïen que l'esmentada reforma del carrer deixava només un sol carrer d'accés a la plaça, i els feia perdre clients; perquè si no poL·ls membres de la Plataforma Creua van fer-se notar. Foto: AVE BELTRAN. den arribar-hi en cotxe i aparcar davant de les botigues, es que això es retarda. És jugar dos "Teníem por que hi hagués un traslladen a fer les compres a papers. La Plataforma juga dos nou endarreriment", segons un altre indret. papers, un a la comissió i un al- Kristian Herbolzheimer. "No tre a fora", va reblar Aymerich. s'havia fet cap pas endavant en La solució salomònica d'obrir Els membres de la Plataforma quatre mesos, i portem quatre altre cop el carrer fa que, ara per que dimecres eren a la porta de anys de campanya", va afegir ara, sense voreres i sense cap l'Ajuntament han assegurat que Germàn Llerena. Per a la Platamena de protecció, el pas dels estaven "preocupats però con- forma, la recollida de signatures vianants sigui encara més perifiats" en què el 2 de desembre, era una mesura de pressió perllós; sobretot perquè les característiques del carrer no fan precom a molt tard, es faria l'apro- què l'alcalde fos conscient del veure el pas de cotxes. vació de l'avançament del pla. que vol la societat.

M e t e o r o l o g i a

P r o t e c c i ó

El vent p r o v o c a d e s p e r f e c t e s i obliga a intervenir la policia La pluja i el vent van afectar tota la comarca MONTSE GONZÀLEZ

El sobtat canvi de temps de la setmana passada a tot el Vallès, va agafar desprevinguts els habitants de la comarca. Encara que les pluges caigudes el passat dia 6 de novembre van ser d'una intensitat considerable, el principal protagonista va ser el vent. Les fortes ventades van obligar la intervenció de la policia local, que durant el divendres passat va haver de realitzar diverses sortides a Sant Cugat i Valldoreix. L'avinguda Baixador, el camí Can Cortés i el carrer Brollador van quedar obs-

truïts pels arbres que van caure. El vent també va ser el responsable dels desperfectes de la xarxa elèctrica i de la caiguda de les tanques d'algunes finques del municipi. No obstant això, Sant Cugat no va ser la localitat del Vallès occidental més perjudicada pel temporal. Segons han informat els bombers de Bellaterra, cap dels parcs de la comarca va haver d'intervenir al municipi. Actuacions dels bombers Els bombers van realitzar unes trenta actuacions el passat 6 de novembre, quan les ventades van ser més intenses. Els serveis van

consistir en la retirada d'arbres, rètols i antenes caigudes, i en el desnegaments de soterranis i pàrquings. Aquestes tasques, però, no van ser degudes a la intensitat de la pluja sinó a problemes de canonades i clavegueram. Les localitats més afectades pel vent van ser Terrassa, Matadepera, Cerdanyola, Rubí, Barberà i Castellar del Vallès, on van realitzar la majoria de les actuacions els bombers. Malgrat l'espectularitat dels danys ocasionats, tant els bombers com la policia local han informat que no es van enregistrar desgràcies personals i els desperfectes materials van ser de poca entitat.

Els bombers de Rubí es mobilitzen per demanar solucions MARIA LLOPIS

Els b o m b e r s del Parc de Rubí s'han queixat, a través d'un comunicat, de tot un s e g u i t de p r o b l e m e s q u e creuen que fan insostenible la seva situació. El comunicat afirma que els bombers de la Generalitat tenen previst realitzar mobilitzacions aquesta tardor, per aconseguir negociar les seves necessitats amb la Direcció General d ' E m e r g è n c i a i Seguretat Civil. Entre les reclamacions, els bombers es queixen de l'antiguitat i insuficiència del material i de les instal·lacions que consideren que "presenten un es-

tat d'abandó deplorable". I, fins i tot, arriben a afirmar que "en alguns parcs les rates fan guàrdies amb nosaltres". Un altre del punts és la manca de personal, ja que en algunes ciutats només hi ha un bomber de guàrdia, i consideren que "aquesta manca de personal repercuteix negativament en la qualitat del servei".El col·lectiu també demana un reglament sobre formació i ascens, i un major reconeixement de la carrera professional. D'altra banda, els bombers catalans denuncien un tracte discriminatori respecte a la resta de l'Estat, ja que diuen que al cap de l'any fan més hores no remunerades.


US 4 CANTONS

Opinió

10

^ B B L ^ Divendres. 14 de novembre de 1997

E d i t o r i a l ELS CANTONS

La Universitat Internacional de Catalunya

S c t n u i u n i n d e p e n d e n t ilc Sant (aic.it del \ aliés ' d* Sant Cugat SL - Yt\ W

JO 41

Consell d'Administració R.iim.n ( . r j n I p r e s i d e n t ) •si-p M l.-.ihreiv... I V r r F M | I I C T J J

C€x>réinadora R«dacció Àngels í j s t u e r j

Redacció \ll)ert l l a l j n / J . I J I I J I U BL·IKIUC, J u a n J o s e p < I j m j c h o , Aura ( ! o s t j , M n n i s e G u n / a l e z . Maria José t i u t i é r r e z , Ktlujrii J e n e r . Alex í . í i p c / . í í e n i l . n / a n o , Jofre l . l o m b a r t , M j r i a l . | n P ] V J . . s e p M j r u Miro, M o n t s e Sant. Isabel S í e z

Comercial Anna Juanola

Consell Editorial R a m o n (ÍT-JU ( p r e s i d e n t ) J o s e p M. ('abrcri/.íi I v i e e p r e s i d e n t ) Moniserrat R u m b a u (vieepresidenta) l'raneesi. í l a r b ó , Jordi (lasas, Narcís C a s t a n y e r , P e r e F s ( | i i e r d a . Kristian H c r b x i l / h c i m e r , Rogeli P e d r ó , R a m o n P r o s . L l u í s l'uig. Kimli Rcrïé. I ' J C O Soler, J o s e p A T e i x i d ó , Joan Tortosa. Joan T r o y a n o , P e p T u g u e s , Núria Z a b a t a À n g e l s C a s t u e r a (secretària)

Subscripcions I Club del Subscriptor Pep Pugues Fotografia Avc Beltran, F e l i p Soler

Responsable de disseny I maquetaeló Jordi Pascual, O l g a

Impressió R o u m p r c s (972)40.05 9$

M a i l i n g Vallès S.L. T e l . 589.23.71 Dipòsit le&l: GÍ-405-9Í

P,IWK*«5 tdhenà» -4.

(•)ACPC Associació Ciialuí de la Premsa Comireil

A

va concedir al tema. "Quin alcalde no vetllaria perquè la seva ciutat no tingui una estació del TGV?", escrivíem en l'editorial de fa quinze dies. Doncs bé, una importància similar s'ha atorgat a la Universitat Internacional de Catalunya. Una institució universitària no dóna només pretigi. Dóna, també, una sèrie d'elements intangibles que, a la llarga, es converteixen en actius i, a més, en una generació nova de recursos. Una universitat s'integra sempre al currículum, a l'haver d'una ciutat. Quan una multinacional cerca una ubicació idònia, demana de seguida informació sobre les comunicacions, l'entorn, el clima social, els Aquest anys acadèmic, la UIC ha encetat la docència a l'Hospital General de Cata- serveis i també els centres d'ensenyalunya amb la facultat de Ciències de la Sa- ment universitari. Si es presenta el munlut. Hi ha Pobjectiu que, d'aqui a dos cur- cipi a convocatòries de programes consos, es pugui engegar la facultat de Medicina junts de la Unió Europea, ens trobem al mateix centre santeugatenc. No cal dir amb peticions semblants. És, per aquesque la infraestructura d'aquestes caracte- tes raons, que l'eixamplament del camrístiques és festejada per molts pretendents. pus universitari santeugatenc-compost, És un fet públic -només hauríem de revi- fins ara, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (UPC) i les Escoles Gimsar alguns exemplars d'aquest setmanari, d'ara fa un any o dos, per recordar-ho- l'in- bernat-, consituteix un tema de gran terès que el mateix alcalde, Joan Aymerich, trascendència per al municipi.

molts ciutadans, el fet que Sant Cugat disposi d'una nova seu universitària no els causa ni fred ni calor. Si no tenen fills en edat d'iniciar estudis superiors, aquesta notícia els pot deixar indiferents. Segurament, això és natural. Ara bé, per a aquells qui tenim l'obligació d'observar la ciutat des d'un punt de vista global i d'analitzar el tramat que conformen les institucions -públiques i privades-, les infraestructures, i, també, els ciutadans situats en un espai concret, la ubicació a Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) constitueix un esdeveniment de primer ordre.

El

l e c t o r

Tanmateix, el cas de la UIC a Sant Cugat va més enllà de l'estricta realitat d'incorporar una nova oferta docent, de caràcter superior, a la ciutat, i l'efecte d'imatge i prestigi que aquest fet representa. La presència de la UIC a l'Hospital General de Catalunya podria significar una sortida possible de la crisi econòmica que, des de fa temps, podria patir l'Hospital. És evident, però, que encara manca la solució definitiva. La proposta del Patronat de la IUC, que suposaria l'adquisició d'una porció substancial de les accions de l'entitat-es parlava d'un 35%- es troba, a hores d'ara, damunt de la taula d'en Pere Narbona, el president de l'Hospital General de Catalunya. Dimecres passat no era el moment de parlar de finances. La sala d'actes de l'Hospital Generat de Catalunya estava plena de gom a gom. El públic volia escoltar la lliçó inaugural del curs: bé, una lliçó doble. Les Quatre Grans Cròniques i receptes econòmiques per construir l'Europa del futur. Els ponents, dues personalitats prestigioses -Martí de Riquer i l'exprimer ministre Raymond Barre- van obrir, d'aquesta manera, el camí, que desitgem venturós, de la UIC.

e s c r i u

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 ratlles mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de DNI o passaport del seu autor. ELS 4 CANTONS es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Camps

de

concentració

He sol·licitat al Ministeri d'Hisenda la indemnització que concedeix per temps de presó i privació de llibertat segons la llei 4/1990 de) 29 de juliol i, després de fer llargs i complicats tràmits burocràtics, me l'han denegada perquè no he presentat el justificant i per estar fora de termini. Vaig estar als camps de concentració de Santa Ana, a Astorga, i de San Marcos, a León, durant i després de la Guerra Civil, quan tenia 18 anys, sense gairebé menjar i rebent un tracte realment inhumà. Després vaig ser traslladat a Córdoba i el Marroc, on em van continuar privant de llibertat, en batallons de treballadors, condemnat a treballs forçats, sota les armes amenaçadores de l'exèrcit. Un total de 5 anys, del 15 de març de 1938 fins al 27 de maig de

1943. Les institucions consultades -Ministeri de Defensa, Arxiu Militar de Guadalajara i algunes més-contesten els meus escrits que no hi ha cap document que justifiqui la meva estància en aquests camps de concentració i batallons de treballador durant aquells cinc anys. Si la guerra d'ahir va servir per la pau d'avui, pot ser que tingui un mínim de sentit, però per a aquells que ens vam jugar la vida i vam perdre els nostres drets aleshores -de la qual cosa mai ens hem recuperat- crec que la societat té un deute moral que hauria

com a mínim de reconèixer. Vull escriure això en favor del meu pare, Carmelo Montlló Massana, els tràmits del qual m'he ocupat personalment de gestionar. /GLÒRIA MONTLLÓ NOGUÉS (Sant Cugat) Poca resposta de Tardor

a la

festa

No només sóc un ciutadana de Sant Cugat, sinó que a més, sóc una d'aquelles persones a les que se'ns omple la boca quan diem d'on som. Considero que Sant Cugat és una ciutat amb un caliu especial, al que sens dubte hi col·laboren en gran ma-

nera la gran quantitat d'entitats que hi ha a la ciutat. I és per això, pel gran moviment social i cultural que hi ha a Sant Cugat generalment, per la manera en què la gent d'aquest nostre poble es llença a participar en les festes populars, és per això que no vaig poder sinó sorprendre'm en veure la participació ciutadana d'aquest cap de setmana passat a la Festa de Tardor. I no puc dir precisament que fos una sorpresa positiva. Començant pel debat que es va fer divendres sobre el lema de la Festa Primer eivianant, fins a la mostra d'entitats de diumenge als jardins del Monestir,

val a dir que ni l'ambient, ni l'assistència de gent em va semblar el mateix de l'any passat. Acostumada com estic de cada any a veure els Jardins del Monestir atapeïts de gent, enguany si alguna cosa sobrava era espai. I no cal dir quina decepció en veure que el debat sobre el vianant, un dels temes bàsics de la Festa, captava l'atenció de tan poca gent. Que no tenim tantes reivindicacions? Que no ens queixem tant? Doncs com és que quan es pot participar activament,, n'hi ha tants que amaguen el cap sota l'ala? / ESTEFANIA GORNAL (Valldoreix)

gEOMiADSS U t i l i t z e u el diari de casa. F e u - n o s a r r i b a r les v o s t r e s p r o p o s t e s , p r e g u n t e s , q u e i x e s de t o t a l l ò q u e us i n t e r e s s i i a f e c t i

589 62 82

HS4CANTONS

U&$m8s0fa4$z<»vm puceoBfe4 Icr, ffOSít,


ELS4CANTONS Divendres,

Opinió 11

l4dtnovembndel997

La

l l o t j a

Suposem que, un dia, rebéssim el Nobel MIOUEL MONTSERRAT

R

ellegeixo Porcel, el novellista. A l'atzar m'ha sortit Cava/Is cap a la fosca. Bé, quan el guió va sobre tafurs, pirates i avantpassats, sempre preferiré els personatges literaris menorquins de Pau Faner, però la prosa bahasariana no deixa de ser, en sí mateixa, un bon tast, més enllà de si encerta l'argument. I, punyeta, què bé que escriu ! Qualsevol tall, des de la pàgina 9 a la 14, serviria de model a futurs escriptors, pel ritme triat, per l'oportunitat de les precisions, per la qualitat dels adjectius. Després la cosa s'espatlla, ja que apareix el fil conductor, un personatge tètric, i B.P. vol fer avançar la narració a tot vent, com si es volgués presentar a un premi (que a Girona li van donar). Aleshores la qualitat baixa; coses de ser un professional. Però el lletraferit andratxí, ara vallesà i entre nosalcres, havia mesurat a la perfecció quins eren els graus d'equilibri i de tensió que calien per portar-nos del morrió, quins eren els mots exactes que farien que el lector se sentís amic del text. Un punt negre, més ben dit g/w. Una cosa és admirar En Pla, i l'altra fotocopiar-lo. Escolteu, per ex., quan Porcel.diu: "Eltenien junyit a una sínia, donant voltes com un ase, sota la música dels catúfols que bui-

£ /

S

vet

daven, grinyolant, l'aigua fresquíssima, d'una transparència acerada ". I com aquesta, moltes altres. Doncs bé, si un dia d'aquests li cau el Nobel al sarró, no tocaran les campanes, per més que sigui una assignatura pendent per als catalans. El novel·lista i l'entrevistador són una mena de persona, però el columnista n'és una altra, i el contertuli una tercera. No descobreixo res si dic que, com a personatge, s'ha fet antipàtic a tiris i troians. Repassant els darrers trenta anys, qualsevol podria fer un article curt de vint folis explaiant-se sobre les contradiccions que omplen la seva imatge pública. A molts els resulta sempre petulant, i a mi de vegades també. Probablement ell s'autopensa com un franctirador independent, però el món exterior denuncia sovint que ha ficat els peus a una nova galleda, per afany desbordat de quedar bé amb alguns, o malament amb alguns altres. Una lleugera enumeració de temes ens podria portar de la seva defensa numantina de Valldoreix fins a una difusa ambició política, sovint als voltants de CIU, en diverses fases històriques, mai reeixida -fins avui, que escric això. Des d'un anarquisme de saló, no pas sindicalista, fins a un catala-

en

nisme net, polit i valent, però que no encaixa amb la majoria de les altres opinions que expressa en ràdios i diaris. Sobretot a mi no m'encaixa amb les rauxes proborbòniques, que a la vegada no s'avenen amb les aficions maoistes -almenys de joventut-, (O sí?). I

El conciutadà Porcel té una manera de fer peculiar, que més aviat irrita els observadors

aquestes no lliguen amb un capteniment conservador entorn la vida quotidiana, més que semblant al del director de La Vanguardia. La qual visió no s'adiu, en canvi, amb el seu tarannà baralladís (per cert, un dels mots poc habituals que ell ha ajudat a di-

T i t o

vulgar). Voluntat de triomfar entre les èlits barcelonines, que al seu torn desapareix de sobte per anarse'n a fer el reporter a l'Àfrica profunda, per més tard col·locar-se com a venedor de mediterranis, o triador de premis "globals". A uns els sembla que fa intents d'esnob, però a d'altres d'enfant terrible -en bon català de torracollons. Totes les seves innegables virtuts topen amb una imatge d'home preocupat pel màrqueting personal, però -i aquí una darrera contradiccióposant cura en aconseguir les simpaties sense baixar mai del polemisme. La quadratura del cercle. Potser per això la seva columna no és llegida per si s'hi treballa a fons la qualitat literària de què és capaç, que no ho fa, com pel morbo de veure si aquell dia ha escollit algun nou fibló. O, segons com es lleva, si l'hi passa sabó a alguna mida política poc progressista. Està molt bé que recerqui per tots els azimuts, però sempre fa els tombs sense admetre contradiccions, amb un estil irritant per als observadors. Tot un Homenot. Espero que em perdoni en allò en què pugui anar errat, elogis inclosos. Parlo d'imatge, les intencions no les puc saber. Però un comunicador, com ell, si no dóna la imatge que ell voldria serà per

Les

alguna falla en la seva tècnica comunicadora. No en el "missatger". Ben entès, que tampoc no té cap obligació d'agradar tothom, ni com a novel·lista. A qui ens recorda, tot això? Per a mi és un paral·lel clar amb un dels altres Nobel no arribats, el millor escriptor viu en llengua castellana, Vargas Llosa. Impecable prosista, narrador simfònic i periodista en cascada, però amb un currículum personal per llogar-hi cadires. En els aspectes més públics diuen que tot això li passa per un altre paral·lelisme, aquest amb Victor Hugo, però no crec, ja que el seu admirat és Gustave Flaubert. Serien, doncs, com Marito -o com Porcel-, aquell Homer o aquell Shakespeare. En Quevedo i en Tolstoi? Els aplaudiríem per un premi si els haguéssim conegut personalment o políticament ? No us recorda també això la discussió sobre el Premi d'Honor -i no fa gaires ratlles que mencionàvem Pla? O bé les bronques que un dia sí i l'altre també cauen sobre Günter Grass, o les tonteries que s'han escoltat aquests dies respecte Dario Fo? Als qui interessin les contradiccions entre imatges públiques i privades -o vicis, com ja deia al cinema Miklos Jancsó- us deixo el tema ben obert.

voltes

Agressivitat de cap de setmana ESTEVE RODÓ

CULTURA

<?.0(K

\)MvMC*.snftT \*ntRNP>C\'ONfiV.

Cada vegada més la nostra societat té una certa propensió a l'individualisme i a certa tendència a l'agressivitat; això queda manifestat especialmet els caps de setmana, quan tots ens t r o b e m a m b el cotxe e n ganxat al cul per anar a buscar el diari, el pa a la fleca o els xurros a la xurreria. Qui no va amb l'utilitari, va amb el 4x4, o amb la bici, o acompanyat del gosset. Sembla una contradicció q u e dissabtes o diumeges siguin dies en què tots anem relaxats. Posaré uns exemples viscuts en un mateix cap de setmana; dissabte, 11 del matí., una furgoneta sobre la vorera, ocupant un estret carrer, sense cap manifestació de càrrega o descàrrega, això si, una llarga cua de vehicles col·lapsen diverses cruïlles gràcies al tap d'ampolla. Finalment arriba el conductor amb el conseqüent entusiasme dels altres vehicles; el primer de la cua, li indica que aquell no és

un lloc per aturar-se i q u e cal pensar en els altres, això sí, amb una educació de manual d'urbanitat. La meva sorpresa és que la resposta de l'infractor va ser un reguitzell de crits i 'insults cap a l'interlocutor, amenaçant-lo q u e si no li estava bé, q u e passés per un altre carrer. El pobre i educat ciutadà no va tenir una altra opció, si no volia posar-se al mateix nivell, q u e girar cua "muts i a la gabia"i seguir el seu camí. Dissabte, 12,50 PM, un dels molts passos de vianants del centre, concretament el que hi ha a la plaça de l'estació, un seguit de vianants que arriben a m b el ferrocarril, intenten creuar el carrer, els cotxes van passant ignorant-los totalment, fins que una persona gran d e c i d e i x jugar-se-la i avança decididament; al mateix moment i com un acte reflex, el cotxe q u e en aquell m o m e n t passava accelera agressivament, no sé si a m b el clar interès d'es-

pantar el vianant o be d'atropellar-lo. Acte seguit, un brusc grinyol de pneumàtics i un seguit d'insults cap a la família d e la pobre ciutadana. Un conductor que va al darrere surt en defensa de la víctima, quan rep un cop a la porta del vehicle de l'incívic i premeditat agressor. D i u m e n g e , 11,45 AM., vaig a posar benzina a una recentm e t remodelada benzinera on hi ha un apartat molt ben condicionat per rentar cotxes, un jove està engrescat netejant el seu Panda i un altre c o n d u c tor espera que aquest acabi per rentar el seu. A m b impaciència, aquest darrer, q u e suposo q u e tenia pressa per anar a buscar els "xurros", precipita el seu vehicle cap a l'indefens " p a n d a " , a m b el c o n s e q ü e n t balanç final d'intervenció d'altres c o n d u c t o r s s e p a r a n t als implicats d e la baralla segura, a m b l'amenaça d e l'un a l'altre... " e t m a t a r é " .


12 Opinió

ELS4GUVTONS Divendres, 14 de novembre de 1997

El

El

c a m p a n a r

Furt

Canalitzar la participació ciutadana FRANCESC SERRA

A

Sant Cugat cada novembre torna la Festa de Tardor en fornia de proposta expositiva, lúdica, reflexiva i participativa per als ciutadans. Quin encert la creació d'aquesta Festa i quin mèrit tots aquells i aquelles que en garanteixen la continuïtat. El lema d'enguany Primer el vianant ts> tot un repte per a una ciutat que creix. I que cal que ho faci d'una manera molt respectuosa per aquest personatge, el vianant, amb el qual ens podem sentir tots identificats. A la taula rodona centrada en cl lema de la Festa es van dir coses ben interessants per part dels diferents ponents i del públic. Fn citaré algunes. Cal reconèixer d'entrada que hi ha una situació de conflicte ja que molts de nosaltres som alhora vianants i conductors. FI que cal és que tant de forma individual com col·lectiva actuem per encarrilar i resoldre aquest conflicte.

Les

coses

La pacificació de la ciutat seria un objectiu a aconseguir. En l'ordre individual avançant en l'educació viària i en l'opció de prescindir del cotxe en l'àmbit urbà, sempre que sigui possible.

Cal reconèixer que d'entrada hi ha una situació de conflicte, ja que molts de nosaltres som alhora vianants i conductors En l'ordre col·lectiu l'Administració té molt a fer: un pla global per treure la circulació del centre, voreres amples sense obstacles que convidin a passejar i a comunicar-nos, actuacions que indueixin als conductors a córrer menys, i tantes d'altres... A l'esmentada taula rodona

d ' e n

varen intervenir des de la taula i des del públic representants de dues associacions de veïns de l'anomenat Sant Cugat Casc. En les seves intervencions, a banda de denunciar problemes concrets, demanaven poder fer regularment a l'Ajuntament suggeriments sobre el model de ciutat que voldrien i sobre la manera

UAdministració té molt afer: un pla per treure la circulació del centre, voreres amples que convidin a passejar... de resoldre els problemes dels seus barris respectius. Cal saber que actualment regi-

Sot

b u s c a i r e

RlCEROT

Sempre s'ha volgut considerar la prostitució com l'ofici més antic del món. Hem de dir -i no volem semblar una puta ploranera- que tal article de fe és fals i, com s'ha pogut comprovar, té el seu origen en l'encèfal emasculat d'un acòlit predors de tots els grups polítics matur del senyor Guinnes.En presents a l'Ajuntament estem efecte, la natura humana, per treballant des de la Comissió Infer cap al progrés, ja de bon formativa corresponent en la reprincipi va fer ús del furt per visió del títol V del Reglament facilitar-se allò que desitjava. Orgànic Municipal (ROM), que Només cal pensar en Adam, és el que fa referència a la DesEva i les pomes de Déu.Què centralització Administrativa i a dir dels magnes emperadors la Participació Ciutadana Terrique procuraven distreure, al torialitzada. seu pas, tot el que podien, amb Tot i que la revisió d'aquesta l'excusa de fundar Alexanpart del ROM ve marcada per dries? Tampoc no es van quela urgència de poder convocar dar curts els pares de l'Esgléde nou els Consells de Dissia manllevant al diable les tricte de Mira-sol, la Floresta i ànimes simples d'infinitat de les Planes, cal aprofitar l'ocaparroquians. Obres grandioses, sió per deixar l'esmentat Resens dubte, exemple, d'altra glament de tal forma que tots banda, molt mal seguits per els veïns i veïnes de Sant Cubona part d'institucions i hogat, agrupats en associacions mes públics que degraden l'ode veïns, ja existents o de fufici perpetrant constanment tura creació, puguin exercir la l'odiós peculat. Un mal costum participació ciutadana agrupats que acaba degenerant i aboca en un organisme equivalent als certs individus a fomar part del Consells de Districte de Miragrup d'espeímens que practisol, la Floresta, les Planes. quen la més abjecta de les apropiacions. Ens referim als consumidors que sostreuen Els Francesc Serra és regidor del PSC 4 Cantons dels locals públics. a l'ajuntament

El

porxo

Tantsemenfotisme FONTCUBERTA

El govern espanyol vol fomentar l'esperit militar en els escolars

C

omenço a estar fins als nassos de la gent que passa de tot i després es queixa. Els programes de la televisió són una porqueria, als cinemes només posen pel·lícules dolentes, en aquesta tenda hi venen molt car i et tracten malament, aquest polític és un impresentable. Estem envoltats de gent que es queixa de vici com si no se n'adonés de la força que cada u de nosaltres té com a individu quan se suma amb la força dels altres individus. El conegut axioma de la democràcia de que cada persona és un vot es pot aplicar no tan sols a les votacions sinó a qualsevol activitat de la nostra vida. És la força de l'espectador actiu. Un no pot ser només espectador de la vida i del que passa al seu voltant, cal que prengui una postura activa, cal que es mulli,finsi tot en coses petites. I un petit però útil exercici és no passar de tot. No s'han d'acceptar passivament totes les coses, fins i tot aquelles en què no estem d'acord. Si a un no li agrada un programa de tele

ho té molt fàcil: canvia de canal o l'apaga i llegeix o escolta música. Si hom creu que les pel·lícules de cine són una porqueria, pot canviar de local o deixar d'anar al cine. Si una tenda ven car, et tracten malament o el dependent sembla que et perdoni la vida,

Un no pot ser només espectador de la vida i del que passa al seu voltant, cal que prengui una postura activa compra a la del veí, i si hom pensa que un polític al poder és un impresentable, que en voti un altre. Sortosament, en la societat que vivim, amb tots els defectes i totes les seves contradiccions, tenim on escollir. Hi ha molta televisió, molts cinemes, moltes

tendes de tot i molts polítics. Ei tantsemenfotisme individual sempre condueix a un tantsemenfotisme col·lectiu, i les classes dominants que no ens agraden sempre s'aprofiten de les abstencions. Jo diria que les fomenten en benefici propi. Només cal que mirem els percentatges de qualsevol elecció política, de qualsevol país del món, i veurem de seguida que, pels motius que sigui, les abstencions superen els vots. Amb totes les altres activitats de la vida passa exactament el mateix, encara que no es reflecteixi tan directament Si no vas al cine i molts fan com tu, baixa el nombre d'espectadors i l'empresa lògicament es replanteja les causes dels descensos i potser canviarà la programació. Si no veus un programa de televisió, es reflecteix, encara que sembli mentida, en els rànquings d'audiència i a la curta o a la llarga eliminen el programa. Els grans Canvis s'inicien amb petites protestes, el tantsemenfotisme provoca les grans involucions.


Opinió 13

ELS4GVOTW© Divendres, 14 de novembre de 1997

A

g r a n s

t r e t s

Gómez-Gàmez Pintor Ens retrobem amb un gran home en aquesta secció setmanal. Gómez Gàmez és un pintor mirasolenc, caricaturitzat per Frederic Cabanas, i analitzat per Eugènia Barrachina. 0< «.i

-t/*fi*v*.i=^v

v,

-,A~^

L

a cal·ligrafia d'Alfonso Gómez-Gàmez, aquest pintor de Bailén que ja ha estat adoptat pels santcugatencs, demostra que té una alta sensibilitat. És molt intuïtiu, per això es dedica a l'art, i sap captar amb precisió detalls convenients, que podrien passar desapercebuts per a d'altres persones. El pintor té un caràcter amable, adaptable i fins i tot té un grau massa elevat de diplomàcia. Interiorment, i segons la seva lletra, és capaç de demostrar una força de voluntat notable, fermesa i voluntat. Quan creu en els objectius que s'ha marcat s'adreça irremissiblement cap a la seva consecució, la qual cosa el converteix en una persona fins i tot cabuda en algunes ocasions. Alfonso Gómez Gàmez pot ser moltes vegades dur amb ell mateix, i en algunes ocasions és massa dur també amb les persones que té al voltant Això fa que els seus amics i familiars quedin en ocasions bocabadats, perquè no esperen una reacció desagradable en una persona que, en

Anècdotes Tornàvem de la pastisseria i estàvem ja farts dels merengues així que, sense pensar-ho dos cops, els incrustarem desvergonyidament contra la paret, doblegats de riure i mala llet. Al llarg d'aquests anys he tornat a passar sovint per aquell carrer de la infància. La taca segueix allà, les restes de merengue segueixen incrustades quelcom menys aparents, ennegrides i gens apetitoses sobre els totxos, però constants i irreductibles. Com també segueix al terra la taca de sang, menys detectable, d'aquell suïcida que es va tirar de l'edifici sota el que esperàvem tots els matins l'autobús del cole. I com, per altre banda, suposo també seguiran las taques d'altres gents, les restes i els esquinçalls d'altres moltes històries que romandran secretament invisibles, pels terres i les parets, sobrevivint als seus protagonistes, formant part de la gran taca general, refregades inútil-

ment pels fregalls i els lleixius dels asèptics ajuntaments. JAVIER LUCCINI

(CALV/l'A, núm. 1 - octubre)

Dos planetes mediàtics Per a un famós que no sigui escriptor, publicar una novel·la és lo mas plus. Fama, prestigi, diners i, per tant, poder. Lo mas plus, ja dic. Amb Fernando G. Delgado, a tenor de l'observat, el premi Planeta ha descobert un filó en els presentadors de televisió "madurots" i "atractivillos" que escriuen novel·les de 300 pàgines, més o menys, amb protagonista femenina. La dona estarà influenciada per una educació religiosa impossible de superar i amargada dels homes i de la vida. El guanyador del premi, per la seva part, serà home i s'en dirà Fernando. Delgado i el seu homònim Schwartz, alçats ambdós al multimillonarisme per gentilesa de

Planeta, han guanyat consecutivament aquest premi amb sendes novel·les que responen al citat patró. De tota manera, de Delgado cal dir que l'home li posa ganes, qui porta bastant de temps escrivint i no el fa tan malament. Se li véu una vena literària que cultiva i, tot i que els 50 quilos no se'ls va endur exactament per la seva bona lletra, pot colar. I després està, ja dic, l'homònim Schwartz. El seu llibre El desecuentro és impressionant. Emoció tangible. Sens dubte, El desecuentro ha marcat una època en la concessió del Premi Planeta. La lectura d'aquesta ristra de pàgines és capaç de reactivar les consciències ecològiques més adormides amb la pregunta: jPer això talen els arbres?. El diplomàtic Schwartz, fent gala de la seva destresa professional, ha acceptat exportar la seva jeta més enllà d'ambaixades i televisors per imprimirla en llibres i aportar-nos,

aquesta vegada sí, lo mas plus en literatura planetària. No hi ha paraules per a desqualificar aquesta novel·la.

y»i

principi, és molt suau. Alfonso Gómez-Gàmez és més fort i assertiu del que podria semblar inicialment. Es coneix força ell mateix i és capaç de valorar amb objectivitat tant les seves possiblitats com les seves limitacions. Una altra de les característiques que presenta la seva cal·ligrafia és que no té por dels problemes quan se li presenten ,i els afronta amb molta energia. Alfonso Gómez Gàmez porta molts anys dedicant-se a la seva professió. No li agrada parlar gaire d'ell mateix, perquè s'estima més pintar i expressar allò que sent amb les seves obres. La primera vegada que va exposar a Sant Cugat ho va fer l'any 1985. Ara, mostra a la Galeria Canals el treball seleccionat dels últims 3 anys de feina. La mostra es pot veure fins al dia 30. Amb la col·laboració:

EQCRJPT SELECCIÓ - F O R M A C I Ó Aragó, 208,3r 3eo - 09011 Boroelono W. (93| 451 CM 39* - Fax (93) 451 73 96

i Un dels seus principals defensors? Doncs res més que Art Garfunkel, a qui fa poc vam poder veure retratat a la seva biblioteca, posant orgullosament davant cents de llibres de diferents taGABI MARTÍNEZ manys... ficats en bosses de plàs(QUÉ LEER, núm. 14 -setembre) tic transparent. No hi ha dubte que el senyor Garfunkel li te molt de "carinyo" als seus llibres, però és molt trist veure una biblioteLes sigles que encapçalen ca convertida en el que sembla aquest article no corresponen a un magatzem de proves del FBI aquell partit que es va treure de o una col·lecció de condons. Desla màniga Adolfo Suàrez per a seguir en el candeler polític. Les prés del sexe segur, sembla que lletres C.D.S. corresponen aquí li ha tocat el torn a la literatura a CòmicDefenseSystem, un invent segura, doncs l'exsoci de Paul Siper a guillats dels tebeos que con- món no és l'únic guillat que té sisteix en unes bosses de plàstic els llibres ficats en bosses. en les que mantenir al resguard (...) El següent pas en la segude les inclemències del temps retat bibliofília serà una bossa neels seus còmics favorits. La bos- gre i opaca que impedirà saber sa incorpora un cartronet que evi- quin llibre conté. ta el perill d'arrugar-se. Als USA (...) Probablement, mentre esja ni ha qui compra dos exem- cric això algú està patentant la plars de cada tebeo: un per a lle- maleida bossa, clar equivalent de gir i l'altre va directament a la les que serveixen per guardar els bossa o que ja ve directament es- cadàvers i dur-los al dipòsit. totjat (a aquest exemplar s'el coneix com N.H.H., és a dir, No RAMON DE ESPANA Human Hands). (QUÉ LEER, núm. 13-juliol/agost)

C.D.S.


EIS 4 CANTONS

Societat

14

Divendres, 14 de noi em/ve de 1991

mama

Festa

m de

Tardor

Enguany, ksat tkitatspera nensvan serlaguinda //< laluta 1 oto l·l·l IP SOl.hR

F.l Vianant ta intentar ronsaenaareL duta/ürns perquè vagin a peu. Foto: EP.

El vianant recupera els carrers Sant Cugat s'oblida del cotxe en un diumenge de festa La 22ena edició de la Festa de Tardor va ser novament aquest cap de setmana el gran aparador de la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Fent cas al lema de la festa, "Primer, el vianant", els santcugatencs van A L B E R T BALANZÀ - Saat Casat -

"Fa temps que hem entès que l'ús quotidià i generalitzat del cotxe en els desplaçaments urbans porta més problemes que beneficis i que cal potenciar al màxim el transport col·lectiu, l'ús de la bicicletai els trajectes a peu". L'assemblea de la Festa de Tardor va aconseguir inculcar aquesta idea, extreta del programa oficial de la festa, al pensament de tots els santcugatencs que aquest cap de setmana van acostar-se a qualsevol de les activitats programades. En tot cas, la Festa de Tardor d'enguany va avantposar l'home a la màquina. Abans de la convocatòria dominical als jardins del Monestir, la Festa de Tardor va tenir prèvies sucoses. La conferència del president de l'associació pels drets dels vianants, Barcelona Camina, Joan E s t e v e d e o r d a l , va encetar el debat de la set-

oblidar cotxes i motos i van passejarse més que cap altre dia de l'any pels jardins del Monestir. La cinquantena d'entitats congregades al lloc més identificatiu del municipi van estar frec a frec amb el públic

mana posant sobre la taula estadístiques que demostren q u e el 50% dels desplaçaments interns a Sant Cugat es fan a peu i que, per tant, la importància del vianant al municipi es clau. Ambient reivindicatiu previ Les afirmacions d ' E s t e v e d e ordal al C l u b M u n t a n y e n c van tenir el ressò oportú 24 hores després, quan l'Assemblea de la Festa de Tardor, j u n t a m e n t amb Barcelona Camina, va demanar a l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, que inclogués en cl proper ple municipal la presentació de la Carta E u ropea dels Vianants perquè sigui ratificada. El P a r l a m e n t E u r o p e u va aprovar la Carta l'any 1988 i recull en sis apartats els drets dels vianants que tota ciutat hauria d e respectar, com ara el gaudi d e zones exclusives o la prohibició de publicitat q u e encoratgi l'ús del vehicle. Sant Cugat podria se-

per reivindicar una ciutat que respecti el vianant. Sant Cugat i els seus habitants van fer un crit per un model de ciutat per a vianants. Algunes propostes, com el tancament de carrers del nucli històric i l'incre-

guir ben aviat l ' e x e m p l e de c i u t a t s com Barcelona, C e r danyola o Mollet, que ja s'han adherit al document. Amb aquesta temperatura reivindicativa, el gruix d'activitats de la Festa de Tardor va arribar amb el cap de setmana. Tots els participants a la taula rodona "Primer, el vianant", que va ferse divendres a la Casa de Cultura, van coincidir a afirmar que calen models de ciutat pensats per al vianant. Davant d'un auditori reduït, una quarantena d e persones, els representants polítics, socials i econòmics de Sant Cugat van rebre les propostes d e millora q u e serien aplicables al municipi. Un pregó per la racionalitat El soci de la Llar d'Avis de la Parròquia, Josep Maria Solà, va fer una crida al m a n t e n i m e n t de la qualitat de vida de Sant Cugat al pregó de la Plaça Octavià. Ara q u e el municipi ha

ment de pulmons verds propers al centre de la ciutat, són idees que ara poden rebre un nou impuls. Ara que el municipi Ja ha sobrepassat la xifra de 50.000 habitants sembla que és el moment de fer el pas.

superat els 50.000 habitants, segons Solà, és el m o m e n t q u e v i a n a n t s i cotxes c o n v i s q u i n a m b racionalitat. El pregó va asserenar els ànims d'una jornada de dissabte q u e va encetar-se amb el recorregut de la cercavila de gegants, trabucaires i diables, tots ells presidits per la figura omnipresent del Vianant. El personatge, interpretat per un actor de teatre amat e u r , va ser el c e n t r e d e les mirades de petits i grans, que veien el Vianant com el reflex d'una actitud a seguir. Tots a la mostra d'entitats Els santcugatencs van matinar d i u m e n g e a m b el pensam e n t posat en els jardins del Monestir i la trobada ineludible de la xocolatada, en primer terme. Com cada any, va repetir-se l ' e s t a m p a simbòlica d e grapats de ciutadans fent cua des d e primera hora del matí amb una tassa a la mà. La xo-

colata desfeta s'ho val i si no, que li ho diguin a una senyora gran que, segons els responsables de l'organització, manté la tradició des de fa anys de ser la primera de la fila. La resta del matí ja va ser un anar i venir de g e n t q u e , tan bon punt participaven en una sorprenent subhasta de la Plataforma Cívica per la defensa de Torre Negra, com s'acostav e n a l'estand d e C r e u Roja Sant Cugat-Rubí per estampar un lema solidari per al 75è aniversari de l'entitat. La gastronomia, també present, estava ben coberta per les migas del Centro Castellano-Manchego i per les tasses de te de la haima d e Vallès sense Fronteres. Si a tot això li afegim el Ball de Gitanes de l'Esbart Sant Cugat, la pedalada ciclista, els recitals de guitarra, de coral i de poesia, ben segur que del retrat en surt un d i u m e n g e en q u è ningú no va recordar-se de les claus del cotxe.


Societat

E L S / G U V I O N 5 Divendres, 14 de novembre de 1997

Debat

L'ADF mostra el nou vehicle a la Festa de Tardor

La taula rodona de la Festa apunta problemes però no suscita debat

La Comissió de Festa lamenta l'escassa participació ciutadana El creixement demogràfic i urbanístic de Sant Cugat als darrers anys ós una de les causes que ha portat a la Comissió Organitzadora de la Festa de Tardor a organitzar una taula rodona amb el títol "Primer, el vianant". El Pla Urbanístic de fa 20 anys ja no té sentit en un municipi amb més de 5 0 . 0 0 0 habitants. D'altra banda, no hem de perdre de vista la seguretat dels vianants, les millores arquitectòniques i elrespecte pel Medi Ambient. N Ú R I A SERRA

- Sant Cugat Intentar eliminar les barreres físiques a la ciutat, la creació d e semàfors per a invidents i l'ús d e pintures més lluminoses als passos d e vianants van ser algunes d e les coclusions extretes d e la taula rodona d e divendres. La taula estava formada per especialistes d e diversos sectors, relacionats a m b el vianant i els vehicles, i m o derada per M. C a r m e Talleda. Després d'una breu exposició, es va obrir un d e b a t a m b els assistents. Mitjans d e c o m u nicació, partits polítics, m e m bres del G r u p Natura, i una reduïda representació ciutadana, van reflexionar sobre els ítems marcats des d e la taula. E n aquest sentit, el director

de l'Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques de l'Ajuntament, Francisco Borràs, va expressar la voluntat d e continuar a m b la tasca de millora per al vianant d e Sant Cugat. La creació d e pulmons verds, com ara el Parc Central o Coll Fava, l'aparició d e carrils bici o la reconstrucció de diverses voreres, entre d ' a l t r e s , van ser les t a s q u e s destacades per Borràs des d e l'Ajuntament. Per la seva b a n d a , el t i n e n t d'alcalde d e M e d i A m b i e n t , J a u m e B u s q u e t s , va explicar la necessitat històrica del vehicle, però va oferir alternatives per al problema actual d e Sant C u g a t , c o m ara la racionalització del transport públic. L'arq u i t e c t e A l b e r t d e P a b l o va dir q u e els avantatges dels automòbils s'han d e replantejar

El debat es va fera la Casa de Cultura. Foto: FELIP SOLER. q u a n parlem d e ciutats grans nostre país. o municipis en creixement, El lingüista i escriptor Xacom ara Sant Cugat. vier L a b o r d a , va i n t r o d u i r el El c a p d e S e r v e i s J u r í d i c s t e m a d e la p è r d u a d e c o m u del R A C C , Alfons Perona, va nicació e n t r e els v e ï n s , a la fer al·lusió als m o d e l s e u r o q u e Jordi M o l g ó , s o t s p r e s i p e u s d'utilitaris, a d a p t a t s als d e n t d e l'Associació d e Veïns n o u s criteris d e v i a n a n t a les d e la Plaça d e l C o l l - S t . F r a n ciutats, q u e aviat arribaran al cesc, va d o n a r suport.

Jazz, clàssica i poesia d o n e n ritme al claustre durant la Festa de Tardor

lemes per al seu 7 5 è aniversari Uorganització farà saber el guanyador el dia 25 La Creu Roja d e Sant CugatRubí també va estar present a la Festa de Tardor d'enguany amb una proposta original i diferent. Els santeugatencs havien de proposar lemes per a la celebració del 75è aniversari de l'entitat, que arribarà l'any vinent. I el cert és que va ser una allau d e propostes la que va rebre l'associació h u m a n i t à r i a . Tothom qui volia, s'acostava al mural de Creu Roja i estampava la seva proposta. Per participar en el concurs no va establir-se cap mena de requisit, només la temàtica havia

una exposició d'elements històrics de l'organització. El mateix dia es farà un l l i u r a m e n t d e mencions honorífiques i es presentarà la revista de l'entitat, que actualment preparen Joan Tortosa i Eduard Jener. Un altre nom propi, Sergi Barnils, prepara el nou logotip de la secció de Creu Roja. Durant tot el 1998, any de l'aniversari, hi ha previstos diversos actes commemoratius, dels quals ja es poden avançar una cercavila i un dinar popular. Les x e r r a d e s per tota la comarca completaran una celebració que servirà per acostar encara més la Creu Roja als ciutadans de Sant Cugat.

Revelat en 1 hora LUXE CENTRE DE LA IMATGE PI. Dr. Galtes, 9 - C. Santa Maria, 14 Tel. 675 56 74 - Tel. 675 57 24 E-mail: zoom@lix.intercom.es Sant Cugat del Vallès

El cap de l'ADF de Sant Cugat, Manel Gonzalez, va explicar que es va decidir esperar a la Festa de Tardor per presentar el vehicle degudament pintat i retolat ja que hi ha molta gent que encara no els coneix. L'agrupació per la Defensa forestal de Sant Cugat fa tres anys que treballa donant suport en l'extinció directa d'incendis, supervisat pels bombers.

Música

La Creu Roja rep una allau de

de circumscriure's a temes com el voluntariat i la solidaritat. Els santeugatencs que van participar en l'activitat van dipositar en una bústia les dades personals i el lema escollit. L'organització farà públic el pròxim 25 de novembre el nom del guanyador del concurs, que veurà reflectida la frase commemorativa en la campanya publicitària que es farà amb motiu de les noces de diamant de Creu Roja. A banda d'aquest concurs, l'Assemblea de Creu Roja Sant Cugat-Rubí prepara altres actes per celebrar el seu aniversari. La primera convocatòria està prevista el 29 de maig a la Casa de Cultura, on s'inaugurarà oficialment

JOSEP MARIA MIRÓ

L'agrupació per la Defensa Forestal de Sant Cugat va presentar el passat diumenge, en el transcurs de la Festa de Tardor, el nou vehicle que els ha cedit l'àrea de medi ambient de l'ajuntament de Sant Cugat. El vehicle, que ja va entrar en funcionament el passat mes de juny, s'ha destinat a les patrulles de vigilància forestal, protecció d'incendis i intervenció immediata quan hi ha foc. Els mesos de juliol i agost, quan hi ha més risc d'incendis, el cotxe fa patrulles diàries durant el matí i la tarda per la zona de Sant Cugat. La resta de dies s'està a la base i surt en cas d'avisos o emergències.

E n t i t a t s

A L B E R T BALANZÀ

15

p t e s . + IVA (Còpia 1 5 x 2 0 ) en paper brillant 12 exposicions + revelat 1.060 + IVA 24 exposicions + revelat 1.762 +IVA 36 exposicions + revelat 2.458 + IVA

A L B E R T BALANZÀ

Amb el regust del pregó com a inici de la Festa de Tardor, els melòmans de Sant C u g a t van trobar-se al claustre del Monestir per escoltar les evolucions jazzístiques del Benjamín León Trio. Les peces més conegudes del jazz van unir-se al marc del monestir per oferir una vetllada selecta en la Festa d e Tardor. Més concorreguda va ser la tarda dominical al claustre del Monestir, que va cedir el torn a la música clàssica atacada des de diversos vessants. A mitja tarda, la sala capitular va omplir-se per a l'audició d'un recital de guitarra clàssica, de grup de cambra i cl recital de la

DIA del fotògraf (divendres) ptes. + IVA Còpia 10 x 15 brillant: en revelar el rodet entregat i recotlit el mateix dia 12 fotos + revelat 718 + IVA 24 fotos + revelat 1.066 +IVA 36 fotos + revelat 1.414 +IVA

29

Coral Serra d'Or. El director del grup de Cambra, Toni Ramon, va mostrar-se satisfet per l'assistència de públic de totes les edats però, tot i admetre que "la gent no abunda en els concerts de clàssica, c o m p t e m a m b la gent jove perquè s'animi a escoltar les nostres propostes". La tarda musical va derivar cap a la poesia musicada, a càrrec de l'Assemblea de la Festa, que va fer un recital d e l i e d e r s , d e cançons i de poemes clàssics i catalans. Carner, Sagarra, SalvatPapasseit i Martí i Pol van ser alguns dels llegits pel grup de l'Assemblea. Tots ells van compartir cartell amb altres peces clàssiques, que van posar la nota reposada per clausurar la Festa d'enguany.

Revelat en 1 hora ^ ^ ^ _ ptes. còpia + IVA M^ • ! (còpia 10 x 15} B M ^ ^ T amb un rodel 135/2' | K J | H exposicions de regal o un • ^ • _ • fnagnfflc àlbum i un val per k J U a 1 ampliació 15 x 20 ^ ^ ^ ^ {mínim 12 fotos per rodet) 12 exposicions + revelat 790 + IVA 24 exposicions + revelat 1.210 + IVA 36 exposicions + revelat 1.630 + IVA

ao «I?


16

Societat

ELS /CAIYIONS Divendres, 14 de novembre de 1997

F e s t a

de

T a r d o r

E n t i t a t s

Josep.Muní) Solà i-d (laminaralssantatgatena queezitin e/rotxei passegin. Foto: FELIPSOI.F.R.

F.lCentro Casíe/lano Manchego vafermv&spera

Les migas manxegues i el residu mínim fan campanya conjunta

El pregó reivindica més espai per la qualitat de vida del vianant El personatge del Vianant presideix la cercavila

Al.HKRT BALANZÀ

Llar d'Avis, aquest és un repte per al municipi, ara q u e ja ha s o b r e p a s s a t els 50.000 habitants. Josep Maria Solà va recórrer l'experiència com a ciutadà per reivindicar una Festa de Tardor en q u è el vianant no perdés ni mica de protagonisme.

La saviesa culinària ensenya que, sovint, el plat més senzill sol set el més demanat. Si fem cas de l'èxit q u e van tenir les migas manxegues d i u m e n g e a la Festa de Tardor, aquest en seria un exemple. K!s socis del Centro Castellan o - M a n c h e g o de Sant C u g a t van unir-se enguany al Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) per fer campanya pel residu mínim. Si algú volia tastar les migas, potser l'element més identificatiu de la gastronomia castellanomanxega, havia de dur plat i forquilla de casa. Per als qui anessin a la Festa de Tardor amb les mans a la butxaca, però, va habilitar-se un curiós servei de lloguer d'estris per unes més q u e simbòliques

Al.HKRÏ B.U.ANZÀ

"La nostra ciutat va creixent d'una any a l'altrc, veient sorgir noves colonitzacions i nous espais oberts. H e m de vetllar p e r q u è en tota aquesta transformació no hi hagi privilegis, sinó que tots puguem obtenir una ciutat més acollidora i confortable". Així d'explícit va ser cl pregó de la Festa de Tardor, que enguany va anar a càrrec del soci de la Llar d'Avis de la Parròquia, J o s e p Maria Solà. Solà va exhortar a m b la seva intervenció a la Plaça Oetavià q u e vianants i cotxes han de conviure a m b racionalitat per mantenir la qualitat de vida a Sant Cugat. Segons el soci de la

Una cercavila e n g r e s c a d a Així va d e m o s t r a r - s e h o r e s abans durant la cercavila de gegants, trabucaires i diables que va passejar-se pels principals carrers de Sant Cugat. Els gegants de la Creu Roja Joventut i els de Creu Roja Valldoreix, cl grup de grallers de Torroella de Foix i la cuca de l'Agrupament Escolta B e r e n g u e r el Gran van

anar ben acompanyats durant tot el recorregut, amb sortida i arribada a la Placa Oetavià. Els espectadors del carrer Major, de la plaça Pere Sant. de l'avinguda.Catalunya i de tot el recorregut van rebre a m b aplaudiments el pas de la comparsa, que feia constar amb el seu xivarri que la reivindicació no està renyida amb passar-s'ho bé. Però qui va fer-se notar més en aquesta cercavila va ser el personatge estrella de la festa, el Vianant. El personatge, interpretat per un actor d e t e a t r e amateur de Sant Cugat, que va voler mantenir l'anonimat, va ser l'objectiu més preuat de la canalla. N e n s i nenes semblaven seguir l'exemple del q u e representa el Vianant.

tots. Foto: FFI.IPSOI.F.R

25 pessetes. N o va ser el negoci del segle per als responsables de la parada, però va servir perquè molts dels degustadors portin la propera vegada els estris a sobre i q u e t a m b é ho facin quan vagin de pícnic, q u e d'això es tractava e n a q u e s t a campanya pel residu mínim. Tot plegat tenia la voluntat de conscienciar la gent de l'estalvi de plàstic i evitar l'acumulació d e deixalles en tots els àmbits de la vida quotidiana. Primer en les activitats diàries, com és menjar, i després en la recollida de les restes. Els cuiners del Centro Castellano-Manchego i els membres del CEPA, q u e en algun mom e n t van resultar desbordats per la demanda, van quedar sobradament satisfets de l'experiència, q u e casava per primer cop les migas a m b l'ecologia.

T r a d i c i o n s

El Ball d e Gitanes d e l'Esbart h o m e n a t j a Cugat Martín Els dansaires van lluir un llacet negre en senyal de dol Al.HKKI' B \ l . \ \ / \ - Sant Cugat -

El Ball de (manes de l'Esbart Sant Cugat va complir enguany amb la tradició d'una manera diferent, i els dansaires van homenatjar ( aigat Martín, el jove santc u g a t e n c q u e r e c e n t m e n t va morir atropellat per un camió a

la carretera de Rubí. Cugat Martín, en una més de les moltes activitats en què participava, preparava aquests dics el Ball de Gitanes amb els seus companys per estrenar-lo el diumenge de la Festa de Tardor. Per aquest fet, els dansaires van lluir en senyal de dol un llacet negre. L'Esbart Sant Cugat va fer sonar

CATALONIA CERÀMIC Ora.

Sant Cugat a Cerdanyola, Km 3.

Tel.

5 8 0 15 0 0

els compassos del ball de gitanes en una cita que ja s'ha convertit en obligada per a molts santeugatencs que es passegen pels jardins del Monestir durant la Festa de Tardor. De fet, cl ball de gitanes, com una de les danses més populars, ja és costum a la Festa. Enguany. amb els sentiments més a flor de pell, la dansa no hi va faltar.

L A iVIÉS ÒRAIM EXPOSICIÓ OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

F/s ballarins van posar un sentit e^ptual a la \a a dama Foto • FELIP SOLl·lR.

• • • • • • •

Ceràmica Sanitaris Aixetes Mobles de bany Banyeres d'hidromassatge Accessoris Materials per a la construcció


MODA - HOME * DONA, C / MAJOR, 1 6 • TEL. 6 7 5 0 2 6 9 0 8 1 9 0 S A N T C U G A T DEL VALLÈS

DIARI SERVEI GRATUÏT A DOMICILI ~1 Especialitat en embotits artesans • Carn de vedella, porc, pollastre, conill

Carrer de la Torre, 14 G Assortit de botifarres: - Escalivada -Vedella amb Roquefort - Rovellons

Tel. 674 12 85 Mercat Municipal Torreblanca Taula 1.6 Tel. 675 30 65 Mercat Pere San

P. Torre Blanca, 2-8-1 ó Tel. 589 41 83

Parada 1.04

Santiago Rusirïol, 50 Tel. 589 22 92 Contestador automàtic.

Tel. 589 14 18 Passeig de Rubí, 108

SANT CUGAT DEL VALIES

Tel. 674 57 47

í ,MA*t *

j>04cft

perruquers • Home, Dona, Nens

• PIJAMES

• Recollits i Especials Núvies

• XANDALLS • Centre intervenció Anticaiguda - Diagnòstic gratuït - Tractaments pel seu cabell í cuir cabellut.

• SAMARRETES • MITJONS

- Descomptes del 10% en tots èls productes

PER TOTA LA FAMÍLIA

•Estètica

No Ho dubtis, vine a BRONZEJAR-TE i protegir-te del Sol.. SOLÀRIUM TOTAL U.VA ALTA PRESSIÓ C. Francesc Moragas,23 bis, ler. 08190 Sant Cugat del Vallès

Te. 589 60 88

P·TS \L í lfc.*J

mLM HJteamt

Tota una tradició Descobreix el PICA PICA del M E S Ó N de la nostra carta

C / MAJOR, 3 TEL 6 7 4 01 3 9 0 8 1 9 0 SANT CUGAT

PI. Octavià, 5 TW. 6 7 4 ÍO 47 4S89 27 02 SANT CUGAT DEU VALLÈS

DEL VALLÈS


18

Societat

E L S / G W I O V S Divendres, 14,1, • fiozrml·re de l'J97

C a s t e i ï o r s

Els castellers de Sant Cugat fan el seu primer 3 de 7 a Granollers La colla ha celebrat una xerrada perpotenciar el món casteller La colla castellers de Sant Cugat ha aconseguit un nou sostre a Granollers. Dissabte passat els santcugatencs van poder descarregar per primera vegada un 3 de 7 en una exitosa diada castellera a la capital del Vallès Oriental. Després d'aquesta fita, els castellers preparen la seva darrera actuació de la temporada. Els propers dies 29 i 3 0 de novembre els de Sant Cugat celebraran l'esperada diada de la colla. M. Josi- (ii i n . u m : z - Sant Cugat/ GramoMers -

I .'actuació de dissabte passat a la \ igília de la Diada dels Xiquets de (iranollcrs \a ser tot un èxit per als castellers de Sant Cugat. I.a culja \ a descarregar a la capital ilel Vallès Oriental el seu prïmer .i de 7. aconseguint d'aquesta manera superar cl que fins ara era cl seu sostre: el 4 de 7. l'e re Vilarasau. president dels castellers de Sant Cugat. està molt c o n t e m de l'actuació a (iranollcrs. i .isseuura que "dissabte \am aionscgnir descarregar la que fins ara és la nostra millor actuació: 3 de 7. 4 de 7. 5 de t) i v ano de pilars". Josep Mana Barberà, cap de la colla santeugatenca. ha explicat que "era un castell que perseguíem des de fa temps. HI vam intentar sense èxit. però sense fer llcnva, LI Terrassa fa quin/e dies i. a (iranollcrs. cl vam tornar a temptar i LI la primera el vam aconseguir descarregar". Tot i el bon moment pel que està passant la colla. Barberà assegura que "no ens plantegem de moment cap altre repte, sinó consolidar el que ja hem aconseguit, que és una tasca impor-

MOM'SK CÏONZÀI.KZ

L'Esplai Pica-Roca està acabant d'enllestir els preparatius del concert "Escolta un cant per un infant", que se celebrarà l'I 1 de des e m b r e a l'Església del Reial Monestir amb cl que pretén recaptar fons perquè nens sense recursos econòmics suficients puguin anar a les colònies que cada estiu organitza l'esplai.

tant dins el món casteller". HI cap de colla ha afegit que "el progrés de les colles de castellers està vinculat al nivell d'adhesió i de suport que tenen de la població. Si no hi ha aquest suport les colles no poden tirar e n d a v a n t i arriba un m o m e n t que les seves construccions es limiten a una alçada. Nosaltres tenim la pretensió de seguir creixent i volem ser com el millors de Catalunya, i per LI això reclamem que la gent de Sant Cugat ens continuï donant suport i que els més valents s'incorporin a la colla". Xerrada castellera La colla castellera de Sant Cugat va organitzar dimecres passat una xerrada-col·loqui al voltant dels 10 anys de v ida de la Colla Jove dels Xiquets de Valls. L'acte es va realit/ar a la Casa de (ailtura dins el marc d'una sèrie de xerrades que els castellers han organit/.at amb algunes de les colles més veteranes del país. Barberà va destacar que el principal objectiu de les xerrades ha estat alimentar la cultura castellera a Sant Cugat. El cap de colla dels castellers creu que "l'ex-

L'Esplai PicaRoca prepara un concert per recaptar fons

/ l'i'tfin i/i·.tí/L·/i i el, 7 qui ,iin U'i el\ vintiH^ttintsa Granollers. l·'oW.l·'AC.

periencia aportada per la colla Jove dels Xiquets de Valls pot ser molt útil per a la marxa de la Colla santeugatenca". En aquest col·loqui a la Casa de Cultura, Jordi Climent, tresorer i historiador de la Jove dels Xiquets de Valls, va voler emfasitzar l'èxit d'aquests deu anys de la seva colla.

La pròxima cita amb els castells dels santcugatencs serà per la diada de la colla el 30 de novembre. Els actes començaran dissabte 29 amb una assemblea de la colla al local que els cedeix l'Esbart. Diumenge, a 3/4 d'l de la tarda, es faran castells amb les colles de fora: els castellers d'Igualada i de Terrassa.

Aquest concert s'inclou dins la segona campanya que l'esplai ha dut a terme amb aquesta mateixa finalitat. Segons un dels monitors del Pica-Roca. Joan (Carles Busquets, "la idea de celebrar un concert ha partit de la pròpia coral La Salle Bonanova. que coneixia la campanya de l'anv passat". En aquella ocasió es van recaptar 280.000 pessetes que van permetre 10 nens anar de colònies. Busquests confia que amb el concert del dia 1 1 s'aconsegueixi, com a mínim. "igualar els objectius" de l'anterior campanya, encara que espera q u e se s u p e r i a q u e s t a quantitat, ja que pemetria a més nens gaudir d'uns dies de convivència. Busquests considera que és una bona experiència per als infants, que després de les colònies s'han quedat a l'Esplai. El concert "Escolta un cant per un infant" inclourà peces n a d a l e n q u e s i el preu de les e n t r a d e s és de 500 pessetes, q u e es poden aconseguir trucant al 939841248.

F i r a

La Fira d'Esquí i de Muntanya ofereix material esportiu a bon preu Esquís, botes i roba són els productes més venuts MARIA L L O P I S - Sant Cugat -

vetennos Dilluns a divendres 9,30 -14 i 16,30 - 20 Dissabtes 9,30 • 14 URGÈNCIES 24 HORES 04141100 abonat 200244 Rius i Taulet, 31 - 08190 SANT CUGAT

Consultes i hores $ 589 7141 P gratuït

La Fira d ' E s q u í i Muntanya q u e c e l e b r a tots els anys el C l u b M u n t a n y e n c Sant Cugat (C.M.S.C), serà enguany del 2 0 al 2ò de novembre, a la sala d'actes de la Casa de Cultura de Sant Cugat. La fira és una oportunitat per als aficionats d'aquests esports per comprar i vendre material d'esquí i de muntanya LI bon preu. LLI recollida dels articles serà del 1 7 al 21 de n o v e m b r e , de set a nou del vespre. La venda es podrà realitzar del 22 al 26 del mateix mes, de sis al nou del vespre (els dies feiners) i de

deu a una del migdia (el cap de setmana). Aquesta activitat, amb més de vint anys d'antiguitat, atreu molta gent de la comarca i. sobretot, de Rubí, Cerdanyola i Barcelona. Material de tot tipus Els materials més venuts acostumen a ser esquís, botes i roba d'esquí en genera i els preus v arien molt; es troben des d'unes botes de SOO pessetes fins a material molt nou de 5 0 . 0 0 0 . Teresa Vilanova, m e m b r e del C.M.S.C, explica,:"bi ha gent que que porta material antic que no val per a res. n'hi ha d'altres q u e porten material molt car,

però nou i bo". La fira és una gran oportunitat per als practicants habituals d'aquests dos esports majoritaris entre els santc u g a t e n c s . Vilanova afirma: "bàsicament, la fira oferix material que la gent no pot comprar a la botiga perquè és molt car" i afegeix: "el que busca la gent és vendre el material dels n e n s , q u e ha q u e d a t p e t i t " . Aquest aparador t a m b é atreu molts iniciats que compren material de segona mà perquè la despesa no sigui tan gran. La d e v o l u c i ó d e l s p r o d u c t e s es podrà fer, un cop acabada la fira, del 27 al 29 de novembre, de set a nou del vespre a la Casa de Cultura de Sant Cugat.


Societat

ELS4GUVIUN5 Divendres, 14 de novembre de 1997

Ensenyament

Una avaria deixa sense llum una part de Sant Cugat

La UIC s'obre amb una aferrissada defensa de l'ensenyament privat Raymond Barre i Martí de Riquer inauguren el nou curs Les universitats privades tenen l'avantatge d'oferir "una major agilitat de gestió, major capacitat de decisió i capacitat de programa", segons Ramon Guardans, president del patronat de la Universitat Internacional de Catalunya, va afirmar dimecres en la inauguració oficial del curs. El centre d'ensenyament superior funciona a l'Hospital General de Catalunya des del mes d'octubre. ÀNGELS CASTUERA

Les classes van començar el sis d'octubre, just uns dies després que el Parlament de Catalunya aprovés el funcionament d'aquest nou centre d'ensenyament. El curs oficial es va inaugurar dimecres en un acte al més pur estil de les universitats anglosaxones: parlaments i entonació del Gaudeamus Igitur inclosos. Ramon Guardans va incidir en el seu parlament d'obertura en el fet que les universitats privades serveixen per ajudar "les universitats que estan més travades i més lligades a les seves activitats", en una clara referència als centres públics. Guardans va fer aquesta afirmació davant la delegada del govern central a Catalunya, Julià

García Valdecasas, i dels rectors d'altres universitats, com la novíssima Universitat de Vic o la Ramon Llull. Guardans ho va comunicar sense embussos: "no creiem en el pare Estat, ni tampoc en el pare Administració Pública, sinó que s'aposta per les iniciatives que sorgeixen des de la societat civil", va afirmar. Base cristiana El president del Patronat va defensar la independència d'una universitat que de bon principi s'havia anomenat Lliure. Va afirmar que defensarien "si cal amb la violència" la llibertat de càtedra en totes les assignatures del nou centre. Un dret que partia de la base del cristianisme. "Estem en un món del disbarat i el

Salut

Avui se celebra el Dia Mundial de la Diabetis

Es desqualifica el president de Guatemala en una xerrada al CMSC Arzú ha guanyat enguany un premi Príncep d'Astúries Que el president de Guatemala, Àlvaro Arzú, hagi guanyat un premi Príncep d'Astúries per la signatura de la pau al país centreamericà no significa que el seu govern sigui "modèlic". Així ho ha manifestat la membre de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC) de Guatemala, Isabel Solís, que dijous de la setmana passada va oferir una conferència al Club Muntanyenc Sant Cugat, on va denunciar el problema de la terra a Guatemala. El 98% del sòl conreable del país centreamericà es troba en mans de només un 2% de la població, cosa que obliga la majoria a treballar com a jornalers per sous que, en general, són irrisoris i no donen per viure, segons va explicar la membre de la C O N I C a la xerrada, on també va exposar que aquesta situació ha portat molts guatemalencs a fer-se

il·legalment amb terres ermes. Des del mes de gener i fins setembre, no obstant, aquestes ocupacions s'han aturat davant "el compromís del govern d'Arzú de buscar una solució al problema de la terra", segons la membre de la CONIC, qui, en canvi, ha assegurat que "tot continua igual". "La CONIC ha tornat al carrer per reclamar els drets dels camperols, però n o m é s h e m aconseguit que assassinin un dels nostres dirigents", es va lamentar la guatemalenca, qui ha denunciat que la repressió continua al país. Per a q u e s t a raó, Solís va sol·licitar a Sant Cugat la intervenció de la comunitat internacional per garantir el compliment dels acords de pau en un moment crucial de la història de Guatemala. Precisament, per aquest motiu, des de Sant Cugat s'han promogut diferents accions per donar a conèixer la situació del país centreamericà. Així, la conferència de la setmana pas-

MONTSE GONZÀLEZ

El subministrament d'energia elèctrica va tallar-se en dues ocasions durant la setmana passada, i va afectar diverses zones de Sant Cugat. El primer tall de llum va ser dijous i va afectar de manera irregular el municipi: mentre que el centre va recuperar en poques hores el subministrament, Valldoreix i les Planes van passar-ne pràcticament tot el dia sense. La companyia elèctrica Fecsa, no ha explicat encara la raó del tall d'energia però la hipòtesi més ferma apunta que l'avaria va ser per la caiguda d'un arbre sobre un generador elèctric. Sant Cugat es va quedar per La inauguració del curs a la UIC va ser extremadament solemne. Foto: A.segona B. vegada a les fosques dissabte passat. En aquesta ocamés important és l'home", va tenir a més dos conferenciants sió, el tall de llum va ser més rematar Guardans. De moment, d'excepció: l'exprimer ministre curt i només va afectar la zona estudien al centre de l'Hospital francès Raymond Barre, que va del centre històric, que va queGeneral 160 alumnes, que separlar sobre la política econòmidar sense subministrament gueixen les titulacions d'Odon- ca a l'era de la mundialització, i elèctric durant dues hores, al tologia i Infermeria, als quals ma- el professor i membre de la Real vespre. Un dels principals afectricular-se i poder estudiar al Acadèmia Espanola Martí de Ritats va ser la Casa de Cultura, centre els ha costat un milió i quer, que va sintetitzar les quaque va haver d'ajornar un acte mig de pessetes. tre grans cròniques catalanes en de la Festa de Tardor. La inauguració de dimecres va el seu discurs.

S o l i d a r i t a t

MÒNICA BERNABÉ

19

MONTSE SANT

Avui se celebra a tot el món el dia de la Diabetis tot recordant que fa 75 anys es va descobrir la insulina i, amb aquesta hormona, una nova esperança de vida per als malalts que pateixen aquesta síndrome, que provoca que no puguin tolerar el sucre. Afecta 200

milions de persones, de totes les edats, a tot el món. L'Associació de Diabètics del Vallès, Adiva, vol vedlar perquè malalts, familiars i la població en general, coneguin els problemes d'aquest col·lectiu per tal d'oferir una major qualitat de vida i, sobretot, educar i ajudar les famílies, amics i diabètics de com viure amb més qualitat aquesta síndrome.

» •

VOSTÈ»

també pol wm Isabel Solts al CMSC sada és la segona q u e el CMSC realitza sobre aquest tema, m e n t r e que el Grup Baula va cedir diumenge un espai de la seva parada de la Festa de Tardor a l'Associació d'Amics del Poble de Guatemala per vendre productes típics d'aquest país.

DONANT!/ DÒRGANÍ

0

Agrupaci Insttfíc: Rntai Crestca

T&MBE, cipatï com a

OLUNTARl y o fABORADOR

•ra*«s.»cot<H CMATftNZAS, 31, BAIXOS.

oíot7 &mc®xm. TEIF. « - 351.93.8*


20

Societat

ELS'íCANIONS Divendres, 14 <ü novembre dt 1997

Reclutament

J u d i c i a l

Els quintos santcugatencs Un jove de Sant Cugat sabran la seva destinació dilluns és un dels lesionats pels En aquesta lleva s'han sortejat 141 mossos coets "Xupinazo" ÀN(;KLS CASTUERA

Hi ha 141 joves santcugatencs que a partir de dilluns sabran on hauran de passar nou mesos de la seva vida. Són els quintos que han estat sortejats aquesta setmana, dimarts i dimecres. En total, a Sant Cugat hi ha 141 joves que estan en aquestes condicions, i tindran les llistes exposades dilluns a l'Ajuntament. Al setembre es va iniciar l'allistament anual dels nous mossos. En els últims anys és habitual que apareguin uns 350 santcugatencs a la llista, dels quals 141 integraran Ics llistes de dilluns. De la relació inicial, 12 han demanat pròrroga, 50 ja s'han declarat objectors i hi ha uns 30 que han al·legat diferents arguments que els fan exempts de complir el servei militar. Així, cpieden uns 100 joves que estan en disponibilitat d e fer la mili,als que s'afegeixen els 41 que han esgotat les pròrrogues. La gran novetat d'aquest any és que per primera vegada des de

l'entrada en vigor de la llei de 1991, hi tornaran a haver exced e n t s , q u e es van sortejar dim e c r e s . E n t o t a l , hi h a u r à 16.442 excedents de contingent, que es restaran als 163.342 mossos q u e enguany integren les llistes de persones disponibles per complir el servei militar. A Sant Cugat, 15 mossos afortunats han quedat alliberats de fer la mili perquè són excedents de contingent. Això suposa un 12% del total de joves. Les llistes e s t a r a n dilluns Un cop conegut el destí, els joves poden declarar-se objectors de consciència fins a 24 hores abans d'haver d'incorporar-se al servei militar. Tot i així. es recomanable fer-ho com mes aviat millor per tal de ser reconegut com a objector. Segons l'experiència d'altres anys, el nombre de joves que fan la prestació social substitutòria augmenta després de conèixer-se els destins. Els santcugatencs ho podran saber a través de les llistes que hi

haurà a partir d e dilluns a l'Ajuntament de Sant Cugat i a la Casa de Cultura. A més, des del Ministeri de Defensa s'enviaran cartes personalitzades per informar-los sobre la regió militar que els ha tocat. Una altra via alternativa al servei militar i a l'objecció és la insubmissió. Actualment, a Sant Cugat hi ha 7 joves insubmisos declarats, 3 estan a l'espera de fer-ho i un ja ha estat jutjat. El C o l · l e c t i u Antimilitarista d e Sant Cugat, el CASC, considera que és positiu que enguany hi torni a haver e x c e d e n t s , tot i que creuen que aquesta mena de loteria no beneficia tothom. El CASC considera que els insubmisos es troben en una situació d'incertesa. El sorteig dels quintos es va fer dimecres i dijous a l'escola Militar de Sanitat de Madrid,. Les boles dels més de 160.000 joves afectats es van col·locar en sis bombos, i la sort ha donat a aquests joves l'opció d e lliurar-se de la mili, o de tenir una o altra destinació.

M O N T S E SANT

C o m e n c e n els tràmits del judici del cas Xupinazo, els coets defectuosos q u e van causar una vuitantena de ferits el m e s de j u n y per un d e f e c t e de fabricació. Un dels afectats és el jove de Sant Cugat Fernando J i m é n e z . F. J. va sofrir l ' a m p u t a c i ó traumàtica de part d ' u n dit, i la meitat del polze d e la seva mà dreta, durant la revetlla de la nit de Sant Joan. Els fets van tenir lloc als jardins del Monestir, just al costat de la Casa de Cultura, a les dotze de la nit. El jove, j u n t a m e n t a m b un grup d'amics que, molt sovint, es reuneixen en aquest lloc per xerrar i passar l'estona, es van trobar a l'indret per celebrar la revetlla de Sant Joan i encendre alguns coets i petards. S o b t a d a m e n t , un c o e t d e l s anomenats popularment xupinazos, que F.J. encenia, l'hi va esclatar a las mans, ferint-lo de

gravetat a la mà. El noi va ser traslladat ràpidament pels seus companysi alguns transeünts al centre d'urgències del CAP, on se li va apreciar una amputació traumàtica dels dos dits de la mà dreta esmentats. El Xupinazo és un petard dels q u e es llencen a m b la mà un cop e n c e s o s , c o m es fa a m b molts altres de similars característiques, com poden ser les populars piules i trons . La intenció de F.J., com la de la resta dels vuitanta afectats de tot Catalunya, és la de fer un front comú, i que se celebri un únic judici per a tots els afectats. Els responsable d e la distribució dels coets defectuosos ha al.legat no ser-ne responsable. p e r q u è no és l'únic distribuïdor auroritzat d ' a q u e s t producte ja q u e , segons ell. hi ha a Catalunya a l m e n y s tres distribuïdors més. L ' e m p r e s a q u e e l s fabrica, d e c l i n a t a m b é la s e v a r e s p o n s a b i l i t a t , a d d u i n t el c o rrecte control d e qualitat dels seus p r o d u c t e s .

S u c c e s s o s

Els senglars provoquen diverses alarmes i algun accident de trànsit \ l o \ l S l . SYNT

-SantCugatDcs de començaments d'any diversos automobilistes han patit un bon ensurt en trobar-se s o b t a d a m e n t un porc senglar q u e . a primera hora del matí creuava la carretera de la Rabassada. La darrera setmana un conductor va atropellar un porc senglar de cinquanta quilos que va irrompre sobtadament a la calçada, provinent de la part de Can Cortès. El conductor no va tenir t e m p s d'evitar l'animal; el vehicle va patir danys de molta consideració. Sortosament el conductor va sortir il·lès de l'accident. L'animal, ferit i molt furiós, va haver de ser abatut a trets per la policia municipal. L'augment de porcs senglars a la zona fa témer que es produeixin més incidents d'aquesta mena, així com encontres de passejants amb aquestes bèsties. En determinats casos a q u e s t s e n c o n t r e s p o d e n ser

certament molt perilloses, donat el tarannà fàcilment irritable dels animals i la sc\a mida considerable. La quasi total absència de predadors, com t u i x o n s . aus rapinyaires i guineus, q u e normalment caçaven els garrinets; el mestissatge dels senglars de la zona a m b els porcs domèstics; el fet que puguin donar a llum de sis a vuit garrinets en cada part. i pràcticament tots sobrevisquin; tot plegat ha ocasionat q u e cK senglars augmentin el seu nombre. A això hi hem d'afegir les dificultats que troben per migrar a altres territoris veïns, pels nombrosos obstacles que troben, com ara els túnels de Vallvidrera i les autopistes. El menjar és cada cop més escàs, i les bèsties, q u e n o r m a l m e n t d e fugirien creuar la Rabassada, ara ho fan amb certa assiduïtat, ptecisament per anar a cercar menjar als camps de les rodalies, amb el consegüent perill per a automobilistes i vianants.

rsnrt


Societat

H S ^ C A N T O N S Divendres, 14denovembrede 1997

E n t i t a t s

21

R e s i d è n c i e s

U A S D I celebra el s e u sopar anual p e r recaptar fons

Empreses geriàtriques es queixen de la manca Unes 300 persones van secundar la convocatòria d'ajuts públics ALBERT BALANZÀ

L'associació de disminuïts físics i psíquics de Sant Cugat, l'ASDI, va aconseguir reunir dissabte 275 persones en la seva convocatòria anual per recaptar fons. A l'entorn d'un sopar celebrat a l'Hotel-Escola Campus de Bellaterra, la històrica entitat va organitzar una vetllada força moguda amb una desfilada de models, una subhasta de 700 regals i l'animació musical a càrrec d'una orquestra andina. Per completar les activitats, un soci d'ASDI va presentar en exclusiva un documental sobre la història de l'associació,

que enguany celebrava el 17è sopar. ASDI va muntar el primer sopar per recaptar fons, ara fa vint anys, l'any 1977, i la cita ja ha esdevingut una tradició al municipi.

presidenta, Enriqueta Guarch, tenia motius enguany per estar satisfeta de la salut d'ASDI, que donarà la benvinguda al nou any amb l'obertura del nou centre a Valldoreix. Per ara, Guarch ha avançat que la primera part del projecte de nou centre està pràcticament acabada i que, com es podrà comprovar ben aviat, la característica bàsica de la nova seu serà la comoditat per sobre de tot. Però ASDI serà notícia abans d'aquesta inauguració, ja que precisament demà, a 2/4 de 6, se celebrarà una xerrada a la Casa de Cultura sobre la integració, a càrrec de la vicepresidenta d'ASDI, Ascensió Finet.

Satisfacció de l'organització Tot i que la celebració d'aquest any s'ha quedat un xic curta en l'assistència de públic -s'esperaven 300 persones-, la primera presidenta d'ASDI, Eda de Carli, va destacar la bona acollida que la trobada ha m a n t i n g u t d u r a n t tots aquests anys i va tenir un especial record pels diferents locals per on ha passat l'associació. Per la seva banda, l'actual

L'associació catalana de residències assistencials (ACRA), que aplega la majoria d'empreses del sector, ha reivindicat mitjançant un document la precarietat en què es troben per la manca d'ajuts públics. Segons el comunicat, l'envelliment progressiu de la població està convertint les residències geriàtriques, concebudes en un principi com a institucions de caràcter residencial per a persones majors de 60 anys, en centres assistencials que requereixen d'una forta inversió en atenció mèdica. Segons el director del centre de Sant Cugat, "Verge de Montserrat", Joan Andrés, "les residències estan esdevenint hospitals" i la necessitat

d'assistència mèdica ha passat de ser l'excepció a ser la norma, fet que incrementa els costos de manteniment dels residents. Així mateix, el text critica la situació de greuge comparatiu que viuen aquestes empreses en relació amb d'altres comunitats autònomes. Les tarifes de servei que es cobren als centres de Madrid, són prop de 50.000 pessetes més cares que les catalanes.En opinió d'Andrés, aquesta discriminació és deguda a la descoordinació de les polítiques seguides per la Generalitat i pel Govern central: mentre que des de Madrid elaboren normes unitàries en matèria de sous per a totes les comunitats, des de la Generalitat fixen taxes molt per sota a les de la resta de l'estat. / M. G.

Institut Psico-Mèdk Sant Cugat

Cirurgia

Tocoginecologia-Obstetrícia

•Unitat de Tractament de l'Alcoholisme

qnjgfa-swwral· apamifrgwtíw,ASC^wM0Ufï#Ç9Ocoti.>ít1 • Psicologia Clínica i Psiquiatria.

Consult. Centre Mèdic $«rtMe9te <te «xutoí rt*rr«t*. Ww**m imart», a s * * * * » » . #$w*«De &*&• ítot, 2. ««*». 1a. Ssa Cugat «67415»

Metge capçalera

...jitQwyfc

Dietètica-Nutrició • MARtAfttUSSQUsB Acupuntu», nuWcjè,<»«6tttí»,Hoi»»««*gtrfeE.tíffane«cMt»ï^lS,a&-27.1r

Mútues

»£*&Ut#n&M& Çansuttoria Edifici Totrettoiaa. Av. faml*«nea.2·8,ZBfterí».*»p.*».OM908on{ CoB*tl«58»43S7-Se»43Se

,A-

«sessioe

INPROSS TELEASSISTÈNCIA

24 HORES

Manteniments amb Meladona. aies associades al consum

RtiasteeMt^at «»«45

• Servei de Trastorns d'Ansietat estrès, fòbies...

Odontologia »CUHÍdA*!«*r>C8Brtm,

«S8&40S-t »

gia. » * , fisthtt* V«gn«*<8*qMé.<ktodoocta. C/ Joan Miré, 1& $ * * & $ * * .

->•+*

TBl,..!.

r.

Hh

Pedagogia-Logopèdia

• M . ANtÒfflA E D I M R 0 0 CARTraumatologia DONA p*ieo\vgia ttiitoea. fftí», Can Mo«,l.SarttCu8a» •DaJOAKiCAaAWWA «8894344-4309625 SALLA«e» »DRA. PALERM Trasim«*(^ort<)pW(B.ASC,PWia6a, S»i(aStegia.Aiisfertaír<iept«l»r( Medytae.M1«t«(6íiO0a,a^,2*10.S(pnt «cisraftó. Homs conv'tt0udes.-(tfi cascMoragas, 2*-Z7,2nta. SartCBSIt «67436S3-4t8484S / ^

Pediatria

*í.coflo«**»»<awA'

» • • . * : 1SMÍH«ww, 2*». 24,1t-SaW

•Unitat de Tabaquisme.

(

•SEQO^AVriiALLQNGft

•CíiKICADCNTAtWAYÒfi

flbfct «fegtaSacta, 80, l i 3» Sttó Cagat

tífe tS ti 8 20!». Mair», 2 * * S , íï,.3a. S»ntCtyat.« « 7 4 7 ^ 4 0

JW&8& Pwíattia. Santt*», C»fiS*l«í, JS(paS.MÜTMHMFWt A»€MaiUM!l*&

» O A « C A I » l f r * L 0'OCm»ÒNCK Opator Ra(f*r Bttraít Od<Kt6íXSS* «*< dVfh·nfeRt rwnst*fc$5.0/8jn&M* te 9,SaW Cagat, « 8 9 8 3 9 4 »

<Ha. ^antCugat « 5 8 8 3 t - t a

* CLÍNICA

íASC. M»<«a«5' A«'fóir*tóeeal8,3r9.S«a»ieaí «5891990

****^**l·tw1tl&^ti fViiiJj '£Mtf' fifljt***^^* rifi unto

Geriatria

depJtifSSMtCapt

t W | W ' • CARMEL* CASmtfc

»sa9i2:*a

Otorinolaringòleg

OttoWotó^gwa^íiiíiiawtoto^iSfPrt-

na.ftxm**>.çt k*&i Sa*™**, í flfttSO gawCuflat,trgT4080«

«74744»

f«o0lcglfc pnaW*!»»^,

Fisioteràpia

«8744872

Drogues de disseny. Cocaïna.

;-Hà*(»«srMfnguae» ^

C«aÉ*i^iítJ3rta.

0ftatnw*3^O3nv«^a^l(i»:#fe*34fc

Atl»*tt((3,S««C«»>t

• Servei de Toxicomanies.

• çmrnE os t»sti

Oftalmologia

tí Swí<wa8*(te, n, terpf*. Sartfiwsat, tt 874 63 2 9 / 8 8 8 3 » 88 • C £ N Ï « E D'OBEsrrAt i weot* CBíAESÏtfiCA

Parelles

ítawaçomíBnir. «3284176-929161

|

Psicologia-Psiquiatrin #8742335

tue» Major, 36, 2«<88(*CüB«. ««74003»

^ ^ c a ^ ^ » jWtftcrf mi Mstft*4fl»w«t, «attftea tmm, # •

tt874jjjfljl;

Al*MM#fcA$>i p»^mt. H O C * • Dr. l*OMTS£RfUT O À H R » »

Psicoteràpies. Depressions.

£*ftatfenta<Wap(t8. EwState-çíwdííif-

A 3 W U » CANOSA Ú 8 E 0 * í*«74579a-»93S4a

'

ri

i

Joc Patològic

188»««L-QOZSatHSLATOtmROYO TfSüm6Sa^^<2e(um(W!*eí|t»ria

•tjsrrruTpaco-Mewo àAWCtKiftT fWCStoga cSrHca, pa«}utaSJa. *wwtate*rtisiw,1wiiot)ma<a <&»K*etat, ««*», iat«tt)iam·,Att: »6»W«í;·*3<sr A<te9p-«í 1 * " 9*t «5893787

«87$S7SÍ •JOSEP DOMWQOPKMi Twumatcíi^awptó^Aiisiaèotíiasat3lanca(24>Sa«#,Saí»C4<gat

WORW^PBtSOIIAUTZADA

Pulmó i cor Av. lorreblanai 2-8,3r Adesp. 11 i 12

•OfeJOAHVALLE^^ERAS

Cru^aW(**»í««tWota#ca. tiero <**«*)$#**•&&«<*, 21, írast

*Mw&í«i«iMa)or, 3S,as.SaftC<J9i|t,»¥f i :

« 6744S48»6888834

Sant Cugat del Vallès email: inprc«s@cambrescat. es

Què és la Teleassistència? fe un servei d'ajuda a les persones grans, malalts crònics o convalescents, a qualsevol hora del dia o la nit. Çom funciona la Teleassistència? És un aparell connectat al telèfon que es comunica amb una central de consultes i d'urgències. Prement un botó que porta a sobre Vusuari, podrà parlar amb un professional que l'aconsellarà. És un sistema molt senzill, ràpid, segur i de poc cost.

TRANQUIL·LITAT, COMPANYIA, PROTECCIÓ I SEGURETAT

Av.1brWüWftBC8* fi


22 Societat

ELS4CANTONS Divendres, 14 de novembre de 1997

La

r a d i o g r a f i a

C O M U N I T A T B A H À ' I DE S A N T C U G A T

Els Bahà'i no fan

proselitisme i repecten totes les grans religions

Respectant la diversitat MONTSE SANT

Entitat: Comunitat Bahà'i Any d'implantació: 1980 Seu social: No en tenen Nombre d'adeptes: 20, més els simpatitzants

El segle passat, a Pèrsia, naixia Bahà'u'llàh, membre de la noblesa de T e h e r a n . Aquest home esdevindria el fundador de la fe Bahà'i, una religió que predica sobretot els respecte per les altres grans religions, i creu ser un perfeccionament del camí marcat pels gran profetes i fundadors d'aquestes: Buda, Abraham, Jesús i Mahoma, als que consideren enviats de Déu. Els bahà'ís pensen que el seu fundador és l'últim d'aquests enviats. Els Bahà'i no fan proselitisme de la seva Fe, tot i que sempre

estan oberts al diàleg i a acollir a la seva llar tots aquells que vulguin parlar de les seves creences, però seguint els ensenyaments de la seva religió, que predica sobretot la unitat de tots els homes, races i pobles en una sola comunitat, per buscar la justícia i la pau. La dispersió dels membres de la religió és contemplada com una activitat cabdal per a la propagació de les seves creences, i fa que molts bahà'ís siguin pioners en emigrar a diferents ciutats; s'hi integren amb les seves famílies i col·laboren de tot cor en els projectes de desenvolupament social, alhora que van expandint la comunitat.

A Espanya, la comunitat Bahà'i s'hi instal·là l'any 1946, de la mà de la nord-americana Virgínia Orbison. Eren temps difícils per a qualsevol que volgués predicar una fe diferent de la de l'Estat. El petit cercle de la comunitat va anar creixent i extenent-se, primer a Madrid, després a Barcelona i, a poc a poc, per altres llocs. L'any 54, i durant la Tercera Conferència Ibèrica a Barcelona, són detinguts deu membres de la comunitat, però aviat són alliberats, a condició de no fer reunions de més de vint persones i de no fer proselitisme públic de les seves creences. D'aquells fets fa cinquanta anys, i aquesta és la data que

celebren, aquests dies, totes les comunitats Bahà'ís del nostre país, amb diversos actes, xerrades i conferències. Una de les tasques en què treballen totes les Comunitats, és la de promoure els dies i anys internacionals proclamats per les Nacions Unides. Amb aquest propòsit desenrotlla i promou els actes esmentats, així com campanyes de sensibilització ciutatana, i col·labora en tasques de promoció de la dignitat de la dona i l'educació dels nens, sempre dins el respecte a les altres religions i cultures, i organitza programes de desenvolupament i ajuda al Tercer Món .


Societat 23

ELS4CAlVroPB Divendres, 14 de novembre de 1997

La

r a d i o g r a f i a

C O M U N I T A T B A H À ' I DE S A N T C U G A T

La comunitat col·labora activament en l'organització de la Universitat de la Pau

treballant per la unitat Delhi, una enorme construcció de marbre, a m b forma de flor de L o t u s , i\ue sorprèn per la Els bahà'i, a diferència d'altres seva visió quasi etèria, malgrat la religions, no tenen sacerdots ni seva enorme envergadura. jerarquia esclesiàstica, ni cap Els bahà'i es governen per un mena de ritus específics. Les sistema que consideren el paraCases <Tadoració. set a tot el món, digma de la democràcia; cada cofan d'eix central de les comunimunitat té una assemblea de detats. Cada rasa està construïda legats elegits democràticament a m b una cúpula central a m b pels seus membres. Cada petita nou costats i nou portes; norcomunitat de més de nou memmalment, al costat, la comunibres escull, entre els seus, nou tat hi té diversos serveis socials, delegats. L'assemblea de delecom ara hospitals i escoles. La gats reunida u Madrid escull nou rasa m e s no\ a e r i g i d a p e l s delegats de l'estat. Aquests, junBahà'is, considerada internat a m e n t als delegats nacionals cionalment una de les meraved'altres països, escullen els nou lles arquitectòniques d e l'era delegats mundials, anomenats m o d e r n a , és la rasa d e Nova delegats de la Casa de Justícia MONTSE SANT - Sant Cugat-

Universal. Els càrrecs són elegits, sense cap candidatura prèvia ni campanya electoral, que són expressament prohibides, i per a un període d'un any en el cas dels delegats de grup, i per a cinc en el dels delegats de la Casa de Justícia Universal. Com a dada important podem remarcar q u e els delegats no tenen cap mena d'autoritat personal, p e r q u è aquesta recau en l'assemblea, i no poden prendre decisions en solitari. A Sant Cugat els Bahà'is van establir-se com a ('omunitat fa 16 anys, i es van legalitzar com a entitat l'any 19X7. Des de la seva implantació, els Bahà'i de Sant Cugat han vol-

gut integrar-se i significar-se per la seva tasca a m b les associacions del poble, com una entitat present en organismes que lluiten per la pau, la justícia i el desenvolupament, alguns tan significatius en el poble, com la Universitat d e la Pau. La comunitat forma part del Patronat de la Universitat de la Pau com a membre fundador, juntament amb d'altres entitats. S'ha destacat en l'activa organització de conferències i xerrades d e caire cultural i social a la Casa de Cultura; han organitzat diferents cicles i taules rodones sobre temes com els drets humans , justícia i pau, i altres t e m e s proclamats com a Any Interna-

cional per Nacions Unides. Anualment participa també a la Festa de Tardor, i a l'esmentada Universitat de la Pau. Aquest any, durant el Congrés Bahà'i, la comunitat de Sant Cugat va m u n t a r un e s p e c t a c l e amb el ballet de Laura Esteve. A Sant Cugat la comunitat ha distribuït, per b o t i g u e s i comerços, uns cartells amb unes fotografies d ' a l g u n s c e n t r e s bahà'is, amb els mots: So anys a Espanya. Sota de cada cartell s'hi poden llegir unes paraules del fundador de la fe Bahà'i. Més endavant pensen poder fer una xerrada-conferència sobre algun dels t e m e s socials q u e més p r e o c u p e n la c o m u n i t a t .


24 Societat

ELS f GÜYIDNS Divendres, 14 de novembre de 1997

LA FESTA DE TARDOR EN IMATGES

LA CERCAVILA Dimartsja hi havia hagut una conferència i divendres s'haviafet un debatpoc seguitpelpúblic. L'inici de la Festa de Tardor va ser, però, la cercavila que va sortir de la Plaça Octavià dissabte a la tarda. Tot i el temps inestable, els participants no van espantar-se i van recórrer ek carrers del centrefinsque van arribar de nou a la plaça Octavià. (Plana 14) Foto: FELIP SOLER

BASTONERS PER A LA TARDOR Tohotn va contribuir molt perquè la cercavUa de dissabte fos ben lluïda. Per això, els bastoners de Sant Cugat van afegir-se també al passeig i van ballar durant tot el recorregut, fins arribar a la plaça on es va fer el pregó. (Plana 15) FEL/P SOLER

PRIMER, EL VIANANT Un actor amateur de Sant Cugat va entretenir els vianants de Sant Cugat que aquest cap de setmana han volgut gaudir de la Festa de Tardor. Dissabte, a la cercavila, i diumenge a les parades de les entitats alsjardins del Monestir. (PLANA 16) FOTO: FELIP SOLER

BASTONERS AL MONESTIR De dia i de nit. els bastoners s'apunten sempre a animar la festa. La de Tardor no podia ser una excepció, i malgrat cl fort vent, que va amenaçar Fequilibri d'algunes parades, tot va sortir rodó. (Plana 16) FOTO: FELIP SOLER


Societat 25

ELS-ICANIONS Divendres, 14 de novembre de 1997

LA SETMANA EN IMATGES

LA CANYA DE LA MANA Aquesta nitpodrem copsar laforja delseu espeaacle, la seva professionalitat, en directe. Vedette entre les vedettes, la Mana demostrarà aquesta nit la seva simpatia. No va poder venir amb la companyia, i elpúblic li ha reclamat que actuï, ni que sigui sola. (Plana 39) Eoto: AVE BELTRAN

UN SOPAR MÉS D'ASDI Els membres d'ASDI es troben anualment en un sopar, afinals d'any, per recaptar diners pera l'associació, que està a puntd'enllestir la nova seu. (Plana 21 )Foto: FELIP SOLER

SEMIÒTICA I PEIXOS Els alumnes de l'Escola Muniàpal d'Art van assL·tir dijous a una conferència que un expert en semiòtica va oferir abans d'inaugurar-se l'exposició de Roser Baliarda sobre peixos. (Plana 40) Foto: FELIP SOI.ER

LA PRINCESA DECAPITADA Els Amics de l'Òpera de Sabadellhan sorprès el públic santcugatenc amb un espectacle musical i escenogràfic. Els espectadors van aplaudir amb delit els intèrprets de l'òpera Anna Bolena. Dissabte va ser nit de gala a Sant Cugat. Foto: FELIP SOLER


E1S 4 CANTONS

Classificats Divendres, 1'4 de novembre de 1997

26 ASSESSORIES

guia pràctica

• J . PINYOL C / M a n e l Farrés, 1 5 D

piano i teclats electrònics. Harmonia i c o m -

Ptge. Torreblanca, 9

posició. 675 2187 • PATUFET

Obert tot l'any

Cl Sant Jordi, 2 2 674 123S . • MÚSICA I DANSA

674 76 61

5aaac79 • JJ>. P A R R A 0 / Enric Granados, 15

&ujum • ASESORtA JURÍDI-

ADVOCATS

.INSTAL·LACIONS TETE

-Iccal7

RIBAS

Carrer dels Pous. 2 675 53 5c

Plaça Borràs. 1 . Mira-sol

Castillo, 2 0 58928 19 • WAY-IN

• LA LIONESA

.

•SAGARRA C/Endavallada,22

Servei •TUBAU

SANT CUGAT GFSTIÓ, S.A. d'assessoro; menr|

• MENJARS PREPARATS

Assegurances

TASTA'M SUPERMERCAT

VILARÓ 589 35 B2 • ALIMENTACIÓ

CARNISSERIES

_

administratiu.

generals i

a Latorre, 1 4 6141285 •MERCAT TORREBLANCA, pdes. 1.6-1.7 675 3065 • MERCAT TORREB L A N C A , pda 104 589'4 16

administració d e finques. • ARMAND'S

GUIMERÀ

Plaça Augusta, 2

Àngel Guimerà. 19 674 05 36

5SSZÜ 10 -5896999

C/ Sonhogo Rusinyd, 32. ¥ 5 8 9 1 7 02

ANIMALS VETERINARIS

lax: 589 27

74

• DISPENSARI

• PAPIOL

VETERINARI DEL

Vendaineteia C/Cànovasdel CastSo.4

VALLÈS. S . L Urgències 2 4 h. C / Sabadell. 2 3 . Sant Cugat Obert nit i festius 674 69 45 Tel. urgències 9ÜÍ aS ai 36-674 69 45

•AUTOESCOLA CASTELLVÍ C/Sta Maria, 3 8 1 r 1a Sant Cugat 674 6SÜ3 •AUTOESCOLA CA-

• LA F A U N A .

SAS

Rbla. del Celler, 3 5 - 3 7 674 13 05

a Martorell, 4 7 62* 1497 • AUTOESCOLA

• DINO'S A v . C a n Graells.9 674 13 05 •VETERINOS Rius i Taulet.31 539 7141

ANTENES PARABÒLIQUES

PERELLÓ-FARRÉS C/BaJmes,32

AUTOMÒBILS •LUCAS AUTOMOTIVE

•ANTENEX

Ctra. Cerdanyola, s/n

C / Àngel Guimerà. 2

58920-00

ARQUITECTURA • JORDI MERCADÉ

C.' Creu. 6-8 2n 3a •

• M O T O RALLY PEUGEOT Ctra. Cerdanyola, 67-71 735 33 00

674 6500

CENTRES OIS. PSÍQUIC • TALLER GERONI Av. Vtedelprat, 7 9 6745048

CERÀMIQUES • VKAT-3ST. CUGAT S J Pg. Torreblanca. 29 5895443

COPISTERIES • COPY-GRAFIC a Can Matas. 8. 625J6S1._ • COPISTERIATHER C / Sant Antoni. 2 4 . 589 74 42 •ARPAU

ALUMINIS • CUINES JAUME

PI O c t a v a 4

DÍAZ Rbla. del Celler 17

Rbla. Bibatallada 3 1 8 3 4r 1 n

ALUMINI I VIDRE

CASANOVA NAVARRO Pg.

Habana. 4 1

Mirasol 675 32 37 • MARTÍ FINET MIRA C / S t a . M a r i a . 3 8 3' 2" 589 30 65

674 74 49

CONSTRUCCIONS • SUBMINISTRA-

. 'L ,y LJ • SANTIAGO

M E N T S P E R A LA

EXPOSICIÓ I VENDA:

CONSTRUCCIÓ D e l R i o c / 1 núm. 6 1

VALLDOREIX, 53 TALLER: ORIENT, 6«

C a n Barata 58832249• FOAP S A . BANYS a

TEL 675 29 02 FAX 67528 M

Rius i Taulet, 2 7

674 05 03 - 675 58 54

ELECTRICITAT

• GALERIA ARQUITECTURA

Swl Cugat òflVílfa

• JOSEP M. CASAS MEDINA Av. Torreblanca, 2 - 8 despatx. 1F fiZSJiSl

• JORDI FRONTONS Av.RiusiTautot13 sauiiz

R b l a d e l Celler, 9 1 8752502

• PÀRQUNG TORREBLANCA Av. Torreblanca, 2-8 -local park.

• JORDI CUFl BORRELL Av.Val o" or, 2 674.26-01.

•RAMON SASTRE SATRE Escola d'Arquitectura C/Pere Serra s/n «ízaarj

ASSEGURANCES

• CABANA» OSarftgoRuanaLM •CUGART C/Torreri de la Bomba, 14 6744390

• TIEN21 C/Valdoreix, 44

•VfcARELECTROLLAR.SA. O Marta, 20 5890877

E\SE\YAWENT

Rbla. del Celler 93

Sant Cugat

67< 15ÇB

• CELLER

RANCES R b l a del Celler, 95.

N o v a ubicació:

CALCABALLU C / P l a n a Hospital, 3 - 5 674.01-61 • V1NSNOE,SA. Baixada Sant Sever, 4 sxnQm

CALEFACCIÓ

A. ÀGORA

C/Francesc M o r a -

C/Barmes, 3 9 675 4458 • MÚSICA. Classes d e guitarra (elèctrica i clàssica),

674 05.03 • SUMINISTROS VALLDOREIX C / Mossèn Jacint Verdaguer, 1 0 7

VENTAS

• MRW C/Ildefons Cerdà.4 local 11

Cl Doctor Murillo. 14 Tel. «74 08 97

C e n t r e d e la i m a t g e C / Sta. Maria. 14

(Jocs i cançons) C o n -

675-56 74

FUSTERIES •FUSTERIA _

TALLERS DE RELAT I GUIO CINEMATOGRÀFIC •MONOGRÀFICS CADA DISSABTE A PARTIR DEL 10 DE MAIG: Talmrftftoducdóal guó.Cursosd'eBcrfctura

EBENISTERIA. BSDR74H 674 70 66

• FUSTERIA EBENISTERIA LS C/CamídelaCreu, 14- baixos 1a

• A P P L E CENTER Plaça Unió, 3 589 33 00 • PROGRAM ACCÉS Rambla C a n Mora, 1 8 5/5 15 56 - .

•VALLÈS TECNOLÒGIC Plaça Unió, 3 569 33JJ0

INSTRUMENTS MUSICA •TALLEDARICOMA C / B a l m e s , 11

58947 53

FRUITERIES • ANTONI CAMPOS

JARDINERIES

C/Francesc

•GARDEN

Moragas, 2 1

ROCAMORA

3" pis (Barcelona)

67408332

C/Uaceres, 12

(A c à r o c d'(sabeí Sàaz

• XI Mercat de Torreblanca, parada 1 -42

Av.PortalderAngel,1

Informació i insctipcians al mateix centre)

CSCOIA TH.M SAHT CUGAT. ÍJf'.S M.I.S i .{SYS i Í.U U-V /M.Vl'5 i \C0l \ Vi>SCF.RT.\l1.\ ! M i . i ' Í V ) ïl'OKTIVfS M ml I UI. IRAXSTllRT I Uf XJMMIR

HERBOLARIS DIETÈTICA •GERD Plaça Pere S a n . 9 6/4 00 60 • SUPER-NATURAL CyAn3srnCfeé,1.Cbsrt ta-nbédssabte tarda 675 5953

HIDROCULTIUS • HIDROFLOR Av. J o a n Borràs, 5 4 . Valldoreix

GIMNASOS ESPORTS >CLUB NATACIÓ SANT CUGAT Cl Camí Crist Treballador, s'n ü/4 14 53 • ESPORTS TERRANEU C Sant Antoni, 15 1.74 62 02 •SQUASH SANT CUGAT C / Sant Jordi, 3 3 - 3 5 57498 62 • GIMNÀS SANT CUGAT Cl Anselm Clavè, 2 0 Baixos 675035J • UESC Cl Cànovas del Castillo, 9 6752aS0_-

• GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT C / H i s e n d a , 11 674ÍLZ2 •SANT C U G A T ESPORTS S J Pça C u * e Cantons S N

• JOIERIA AUGUET C Santiago Rusinol.40 •7.74 58 54 • JOIERIA MIREIA'S C Valldoreix, 3 3 'j/-! 35 40 • JOIERIA SPADA C/Balmes, 3 9 - 1rdta. 589 55 49 •SANBER-5 C / Anselm Clavé, 2 0 6/4 45 71

674 75 98

• HÍPICA CAN CALDES Masia Can Caldes, '.v'n 58900 45

• ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 C / Valldoreix. 6 7 A 589 4742

FLORIS'ERIES Ptge. Sant Antoni .13 674 1381 -675 1820 • FLORISTERIA

• CAMPMANY C / Valldoreix. 16 C / Martorell, 15 £74 14 82 •ESTELA C / S t a . Mana. 18 675 53Ü3 • PAPARAZZI

• HÍPICA SEVERINO Pg.

Calado, 12

674 11 40

COMPLEMENTS HÍPICS •EQUPPOS c/ St. Bonaventura. 24. Sant Cugat SM33H

IMMOBILIÀRIES • FINQUES BACHS C / Hospital, 4 1 5&9J33J17--/:ax589 7104 •FINQUES GIRONELLA

LLARS D'AVIS •RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3 a Edat & ' S a n t Salvador, 47-torre

ir* • MARMOLESt GRAMTOSGUIMAR C / S l r a v l n s W , 8 . Pol. C a n Jardí. Rubí saaflsju

674-fi2_15_ 58933-86• FINQUES SANT CUGAT

entresol4 674 4026

guers. EndavaJlada 21 bxs.

C / Sant Jordi, 3 9

TeL 589 45 66

674 "3 53 • ROSA M . SEGURA

•101 PISOS

C / Sta. Maria, 8

Sant Cugat

589 64 75

TaL58a.13.74

C. Valldoreix, 5 8

Ctra. Cerdanyola, 5 5 5892619 •TJVLGTalers

C/Borrel6 TMÍEULS74342S •TJM.G. Exposició i Alfons Sate 3 6 TBLBZ536S3 • M O T O S ÀLVAREZ

67489-J8.

Tel. 699 38 98 Fax 588 24 53 Ctra cse Terrassq, 97 08191 RUBÍ

- .

OBJ. REGAL FESTA

C, Sant Jordi. 3 2 589 0605 •THECARTÓON CENTER C/ Martoreíl, 1 - cant. Ci Sta. Maria 5S9/C23 • LA FESTA O Santiago Rusrïd. 8 6/5 3304

OBRES CONSTRUCCIONS • ATER BLAU Av. Torreblanca, 2 58919.3J

.

C/ Sol, 16 6745097

SEGURETAT •AUX-VYD o'Alfons Sate, 5 0

TALLERS MECÀNICS •TALLER ELECTROSOL

• P B ÀTIC. C/A»onsSala,4hab., 1 bany. 1 lavabo amb dutxa, 40 nf de terrassa, 1 pi- de pàrquing. 22.000.000,674 77 76 ( K S A G e s f i ó ImmotLJ • PISOS A ESTREN A R Z. Centro, 3-4 d o r m , amplio s a lón-oom. 2 4 rrV cocina, lavadero, 2 bancs compl armarios e m p . calef. terraza, 2 park.. T o d o e x t . A partir d e 2 8 . 9 5 0 . 0 0 0 pta. 674 72 54 ílnmarba. SA) ._. _ • PLA DEL VINYET 4 dorm., gran saíóncom. c o n chimenea, coc-off, lavadero, b a no completo, aseo con d u c h a reformado. arm. empot. parquet todo el piso. terraza d e 3 2 m- , park. todo exterior. Muy buen estado. Z . comun. c o n jardin juegos infantiles y piscina. 3 5 . 7 0 0 . 0 0 0 pta. 674 72 54 (Fincas Gironella} • Z. AMBULATORIO C O L L FAVA 4 dormitorios, gran salón-com. con ch'm e n e a cocina-off, 2 banos compl. 2 ten a z a s , 2 park En perfecto estado. T o d o exterior. M u c h o sol. 27.600.000.-pta. 674 72 54

c/Sol, 19 67436afl_. . • TALLER M E C À N I C P. C A N A L S d Sant Llorenç, 2 7 674 6362 •TALLERS TORNER Plana de l'Hosprtal, 3 5 674 6950 •TALLERESMENA Passeig Torreblanca, 13 6/4 5301

TELEFONIA • AIR T E L E C O M Telefonia i ronxriicacions Carretera d e Cerdanyola 4 9

PERSIANES •COPERSE C / Sant Esteve, 11 67462 3 9 - 9 0 8 99 63 81

•FERRON Jardins i Piscrtes C/Riusi Taulet20 «74ffl47

PNEUMÀTICS • PNEUMÀTICS SANT CUGAT C / Anselm Clavé, 16-18

5898702 _ _

•ÜNEADRECTA C/ Enrique Granados, 15-kxal8 58903 74

TINTORERIES •TMTORERIASANT CUGAT C / S a n t Antoni, 1 6141182. • TINTORERIA SANT CUGAT OSar*ppRuafirj,36 62421183. •TMTORERIASANT CUGAT Rbta.RtoatalarJa.34 KKTÍIK •TINTORERIA SANT CUGAT C / A l e n s Sala, 2 614J16Z i

• CONSTRUALPA C/Sta Mana 9-1r1a

• POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, oda 1-5 675 1389

INSTAL·LACIONS • INSTALACIONESA. ZAMORA, S L Cl Mossèn Cintor Verdaguer, 18. Valldoreix 5892638 • MANTSERV.SA Av. Catalunya, 18 674 6058

REPARTIDORS CARTES • • MAILING VALLÈS, S.L. C / Sant Domènec. 10 - oaixos

• ASSOCIACIÓ RADIO TA»

•LABRASERIA PI. Pere San, 6 589 52 40

ROBA INFANTIL •CUCARRO C/Santiago Rusinol. 3 0

CASES OCASIÓ • SANT CUGAT. C a s a 3 hab., totalmente reformada, fin a n c i a b l e , sin e n t r a da.

T r a t o directo.

1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ptas. jAprovéchala! 5898701

LOCALS I NEGOCIS • ES VEN LOCAL de500rrf. 570)2 55 C Finor j e s f l o c a j -

• VIATJES EUROCLOT Mercat Torreblanca 58S-UL2S • USSIATOURS C/Plana de l'Hospital, 1 0 •mriTm-f«rlifl»íi9lifi

• CANSALADERIA JULIANA C/Francesc Moragas, 2 6 614B4Í81

XEMENEIES •ORNALLAR C / Martorell, 5 9 - cant. C / A l f o n s Sala 675 44-96

SSS23 7!

RESTAURANTS

• JUNTO ESTACIÓN MIRASOL T o r r e 1 1 0 m t s 2 , solar 3 1 0 mts2. 3 dormitorios, c o m e d o r - s a l ó n . c o c i n a . cuarto d e b a I Ï O , amplto c o m e d o r salón. c a l e f a c c i o n . garaje y trastero. 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . - Ptas. 674 72 54 (Fincas Gironella) • CONJUNT RESIDENCIAL Set-Vall Valldoreix, A cinc minuts e s t a c o . Torre 2 3 5 m . 4 - 5 Dormitons, Menjador-Estar 3 8 m . Cuina-Office equipada, 3 LBanys, Estudi 3 0 m , Park., Calefacció, Jardí pnvat 6 0 0 m 2 , Acabats i distribucK) al seu gust.42.500.0CO.T67S17Q1 • 101 PISOS Urwfamiliars/idosades, Duplex a totes les zones desde 21.200.00.-pts.fins a150.000.000.-pts SB9 73 74

CEnquesBoca)

POLLERIES

TeL 6740635

• norro

•ÒRGAN

Especialitats en Ifo-

C / R o s s e l o . 15 5S932-I1 • RENAULT-ACERSA

• MAVI objectes d e regal i bijuteria C / Alfons Sala, 12 Botiga 3 675 04 54

674 12 04 í-ax 674 11 ó I

•ARENASAN

I'H»l:l

Cl Sant Ramon, 4

baixos

Plaça Octavia. 7

Sant Antoni, 25-27

67532 74 •REPARACIONS DE CALÇAT i còpies d e d a u s

C/Francesc Moragas, 2 9 589fiO88 •PERRUQUERIA DURDAN C / Santiago Rusinol, 2 enti. 2 67523 53 •PERRUQUERIA PRESENZA C / Martorell, 2 0 5894651 • P E R R U Q U E R I A PATRÍCIA M A R Í N C/ Sta. Joaquima. 18 574 06 55 • PERRUQUERIA NUEVAIMAGEN ANA YENCARNA Deplacones, Limpieza. aromaterapia St. Llorenç, 7 674 62 88 • PELUQUERIA A N A Camí d e la Creu 14 Baixos. H. converxdas

67400.97

6755755 •VALLÈS NET

Plaça Augusta. 4

_ . .

C/Monestir 3 3 ,

•RANGO10 C/Pous, 13-kxai1

• FINQUES SERIN

S7«S

5892954 • TATERS Cl Sant Antoni, 6 2 675 5506 • REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Cl Francesc Moragas, 6

•PERRUQUERIA CARNÉIBOSCH

LOURDES

675 5108

MWSÉd

«WQ

C / Sant Antoni, 19

C/Sant DornènBcr\28

C / Valldoreix, 6 0

PERRUQUERIES

?M.TJC JQUERIA

• MARMOLES SANT CUGAT C/ Can Fatjó dels Aurons - C/ Carnpoamor, 12-Nau3

• FINQUES SAKA

6Z4WJ4 _ _ • SABATERIA BOLONIA C / S a n t Jordi, 2 4

• FORMAS PERRUQUERIA C/Elies Rogent 18 A ( a tocar mercat Torreblanca) 6754006 •TABOADA PERRUQUERIA MASCULINA Rbte. C a n Mora, 10

• TOT PUNT

•CASTELLVÍ H O N D A

._

ÒPTIQUES

675 0852

6740174

674 32 08 • FLORS RIERA

16.30-20.30 h 6/5026/

674 83 85

674 0 6 9 7

67A52JÏ! • EL PONT C/Girona, 3 «7501 75

9.30-13.30 h

• ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 C.' Major. 33 (Junt Monestir)

C / D r . Munllo, 14 • EUROPA

• BLUE M O O N C / M a j o r , 16. Horari:

Av. Corts Catalanes Finca La Pelleria

• HÍPICA SANT CUGAT

6747254

• ESTANC M O N E S T O PbcaOctavià.3

5896I63

• VORAVIU

Plana d e l'Hospital. 10

• CALCMSPM OSertlarjo Rusinol, 23 K2UB48

C / Elies Rogent, 5 2

PI. Dr. Galtes, 2

m

SABATERIES • REPARACIONS DE CALÇAT i còpies de claus C/Sol, Mercat de Torreblanca

•TEIXIDÓ ÒPTICA C / S a n t Jordi, 3 0 58SA49 -

MOBLES DECORACIÓ • CASAJUANA. Galeries Sant Jordi. C / Santiago Rusiriol. 37 - C / Major. 6 58922 32 • E G A MOBLES Cí Cànovas del Castillo. 2 - local 2 5890014 • CARRÉ MOBLES C/Francesc Moragas, 3 3 674 0995-674.15.50.

•ARWENBOUTIQUE

JOIERIES RELLOTGERIES

ROBA PER A LA LLAR •DONATETOTPER LA L L A R C7MARTORELL49 6740023^ •PERYBEN C/Valldoreix, 4 5 - 4 7 6745335-6745104

•ARPALl C/Valldoreix ,45 674 96 02

MODA CONFECCIÓ

<E

58964 16

PAPERERIES

MOBLES JARDÍ

• JOGUINES MARGA C / Sta. Maria, 4 4 5/4 1532

• NENS C/Endevateda,12

•SERRALLEFUATIERRAICOMASCa C/Mozart.9. Barcelona

MERCERIES • L A PERLA C/ Major, 3

• INDUBRUC Av. Ragull, 9 - 1 9 589 0023

674 3694

675 5 3 5 3

ESCOLA THAU SANT CUGAT

6Zt55JD

P1fí1Q<K

675 10 I I

NENS

Rbla. C a n M o r a 18 675 22 01 .. . _ .

67405.07.•PROMUSA Av. Torreblanca, 2 - 8 5a9JZ32

MISSATGERS

INFORMÀTICA

•ZOOM.

versació per adults. 675 1299 •TRINITY

589 •CCNSTRUCaONES Reformes torres noves 6746308 • D 4 CONSTRUCCIONS C/Valldoreix, 10 67465-Sfl •MARCOVE C / S a n t Esteve, 2 9

674-1490

VALORACIONES

674 03 93

gas.8 58922 64 FRANCÈS P E R A

SANT JORDI • L'ACADÈMIA

• J. LLAMAS Cl Valldoreix. 14

6740174

• CICLES CARDONA

AdministriKVÍn de fincas A.PJ.

ASESORAMIENTO

674 79 68 - -

• SPRINT IDIOMES

C/Alfons S a b , 24

C Valldoreix, 41

• M A T E R I A L S D E LA CONSTRUCCIÓ, FOAP C / Rius i Taulet, 2 7

ALQUILERES

• COAP C/VOà.22 5a9_2i_is

5893462 • D.G. D'ASSEG

675J0JZ

• F O T O V Í D E O F.R.

C / Valldoreix 2 2 £74 03 81

Fincas Sant Cugat

COMPRAS

FOTOGRAFIA.VIDEO

& Santiago R u a f o l 4 9 KHOtSZ —

•MEDIRACT R b l a del Ceter, 2 5 .

675 4203 • D O M È N E C AYALA C/ Carme. 31 674 7í 42 • J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9-baixos

ELECTRODOMÈSTICS

674 71 64 • TOBELLA

• M» DEL M A R EJARQUE S t a Maria, 38,3r. 2 a . 5893045

• NOVA ELÈCTRICA SANT CUGAT

Rbla. del Celler, 8 7 589 44 11

674 07 71

Sant Cugat 674 82 15 . • NOVAULA

412 1939o67494 35

ARAN CORBELLA

CALATAYUD

C / Valldoreix, 7 9

Cl R i u s i T a u l e t 2 . p r a l

C/Valldoreix .45 6749602

BONAVENTURA

'j.\ '.' 15 • DANIEL

• FLECA MARÍ

C / Cànovas del

ALIMENTACIÓ Pasta Fresca

MAT. CONSTRUCCIÓ

FUSIÓ

C / Manel Farrés. 15 D 674 44 69

• ILTRASTEVERE

Rbla. delCeller.15

Cl Montserrat, 3 7 5698366

•SOLSONA C / Rosselló, 2 58932.83

• F L E C A LA GARRIGA

CA GÓMEZ

• EULAUA PINYOL

MATALASSERIES

FORNS PASTISSERIES

BORSA IMMOBILIÀRIA •ATIC ESTACIÓ 4 hab.Bany i lavabo a m b dutxa,cuina off., terrassa, saló-menjador ampli,jardi a m b piscina comunitària i park. 589 73 74

fíOJRsos;

PÀRKINGS • Z. TORREBLANCA Places d e park. d e s d e 1.700.000.fJhmarbaSAJ «74 77 71»

PISOS NOUS •ZONA CENTRO 2 - 3 dormitorios. c o medor-salón, cocinaoffice, 2 banos, terraza, trastero. A partir o e 14.250.000- Ras. 674 72 54 i Fincas Gironella i •ZONACOLL-FÀVA 3 - 4 dormitorios, comedor-salón. cocinaoffice, lavadero, 2 b a nos, terraza, pàrking y trastero. Acabados ' a calidad. Z o n a c o m u m tana con piscina A partir. A partir d e 21.000.000.- R a s . 674 72 54 (Fincas Gironella ) •PARK CENTRAL Pisos d e nova construcció. 3 hab i 1 surte, 2 banys complets, terrassa coberta d e


Classificats 27

U S /CANTONS Dweadrw, 14 de novembre de 1997 aseo, terraza. Mucho

15 m'.cuina office amb safareig. Totalment axtehor.park. + traster 28.500.000 ptes.

(101 Pisos) • PIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ. 60 m2, acabats de 1a quattat, 2 dormitoris. 13.500.000,-

saa 73 74

1131

ffinnnrwflnnq) •CANGATXET En construcció pis de 3 hab i 1 suite.bany i lavabo, cuina office amb safareig, jardí comunitari amb piscina.park. i traster 24.400.00.-pts 589 73 74 (1Q1PÍSQS)

• SANT CUGAT pis de 3 hab., banys, cuina, saló menjador, balcó, ascensor, exterior i assolellat. 12.700.000 ptes. (Finques Roca) 580 86 63-580-96.54 _

.-

• APARTAMENTOS Obra Nueva de 2 hab., 80m2+10m2deterreza. salón 25m2, todo exterior, parket 18.000.000 589 73 74 (101 PiSOS)

• OBRA NUEVA 100m2+tza.,4hab.,2 banos, todo exterior, parket. 19.000.000 589 73

74

(101 Pisos) • BONÍfO PISO 115m2+16 de terraza, 10 aiïos de antigüedad, cocina-office y banos perfectes. 4 hab., exteriores. pàrking incluido. 22.000.000 589 73 74 (101 PiSOS)

• PLAVINYET Precioso apartamento de2hab.,3afiosde antigüedad, parking+trastero, zona comunitària con

piscina.

JKT Precioso Aüco Duplex en zona estación, 3 hab., 2 banos, 120 m2+15 + 60m2 de terrazas, todo exterior. 26.000.000

588 73 74

6741204-674

sol.

(101 Pisos) • CAN GANXET, 115rn2+trza,3anos antigüedad, 4 hab., 2 banos, pàrking, zona comunitària con piscina desde 26.500.000 589 73 74

fíOrggos) • PARKCE FantastJco bajo con 90rrí de jardín, 3 hab., 2 banos, nuevo a estrenar, mucho sol, cerca estación. 32.000.000.- Ptas. 58S73 74 (101 PiSOS)

• PRECIOSO PISO A estrenar, acabados de gran calidad. zona estación-golf, de lujo, 4 hab., 2 banos, pàrking +gran trastero. 34.000.000 589 73 74

(101 Pisos) •PLAVINYET Bonito piso de 150m2, 4 hab. con posibilidad de 5 hab., 3 banos, todo exterior, fantàstica zona comunitària con piscin de 2.000m2, pàrking y trasero. 34.800.000 589 73 74 (101 PiSOS)

• 101 PISOS C/ Valldoreix, 58. Tel.: 589 73 74 Amplia cartera de pisos, adosados, dlex, unifamiliares, terrenos y locales. Consúltenos: le ayudaremos a ©contrario que busca.

PISOS OCASIÓ •JUNTO ESTACIÓN 3 dormitorios, gran comedor-salón, cocina reformada, bano.

15.000.000.- Ptas. 674 72 54

iFmcasQironela)

• CENTWCO 95 m 2 , 3 dormitorios, comedor-salón an> pío, cocina-office, lavadero, bano, aseo, terraza. Solo 3 verinós. Buen estado. 19.000.000 .-Ptas. «74 72 54

(RncasGronete) • RAMBLA CELLER 4 dormitorios, comedor-salón con chimenea, cocina, 2 barios, amplia terraza. Mucho sol. 17.000.000.-Ptas. 674 72 54

(Fincas Gironella) • PISOS A ESTRENAR. Davant Col·legi Europa. Des de 95 a 115 m2., a m b 3 i 4 hab. i 2 banys, amplies terrasses, jardí privat i comunitan amb piscina, armaris i focos empotrats, parquet, calef., gas, pàrking i trastero. Acabats alt standing. Des de 125.000,• CENTRAL PARK, Obra nueva 90 rrí + 25 m- Tza., Jardín común con piscina, solo 9 vecinos, 3 hab., 2 banos, 22 rrí de salón, muy soleado. 22.500.000 ptes. 589 73 74

(707 Pisos) • PISCANTONER 85 n i + 8 n i 3 hab.,saló de 20 rTÍ.cuina office, park.. 13.800.000 ptes. 589 73

74

(101J>iSOS)

• APARTAMENT DUPLEX CÈNTRIC de dos anys, 1 suite, 1 estudi de 14 nf, cuina equipada.safareig, solàrium 16.800.000.-ptes 589 73 74 ( f O f PÍSOS)

• SÚPER CÈNTRIC 122 m", saló de 26 m 2 ,4 hab, 2 banys, ctina i safareig.armaris empotrats. 17.9OÍ000 ,589 73 74

• «USÍTAULETTAL. 100 rrí, 3 terrazas de 1 6 m ' Ò solàrium), salón 25 rrí, 4/5 hab., 2 banos, Park. y trastero incluidos. Totalment reformado. Muchísimosol. 26.000.000 ptes. 589 73 74 (101 PiSOS)

• soBRÉAne 63 rTí de terrassa, 2 hab.bany.reformat, ideal parelles 12.000.000. -pts 589 73 74 (101 PiSOS)

• C / . M A R I N É T S rrí. Menjador-Estar 35rrí 3 Dormitoris (2 suite), 2 Banys complerts, Cuina equip., Safareig, Terrassa, 2 Places d'aparcament (1 doble), Traster, Armaris encastats, Calefacció, Fusteria ext. d'alumini, Jardí com. amb piscina. 33.000.000 Res. (Firome) 6I5JZQ1

• C/RIUSITAULET 160 rrí, 4 hab., 2 banys, salo-menja dor, cuina «office», terrassa, pi. de park.. 27.500.000 S74 57 04 -675 43 02

(Imdesa) • CrSANTlAGO RUSINOL 1 1 0 r r r \ 4 hab., 1 bany, 1 lavabo, saló-menjador, cuina «office» nova, terrassa, pi. de park.. 24.150.000 674.-5ZQ4jJZ54Aa2

• OPORTUNITAT. Tracte directe. Pis 4 hab., assolellat, en casa amb jardí. 589 74 70

• PtS DE 12001", 4 dormitoris, 2 banys, molt bona vista, park.. 22.000.000 67412

04-67411»!

(fingim fíncaj •PLANTA BAIXA amb jardí a z . residencial, 4 dormitoris. 2 banys, cuina, totalment renovat, piscina,

ÀtZ-MARAGALL 160 n i , 4 hab., armaris encastats, 2 banys, catefac., parket, fer de foc, terrassa 18rrí. tot aexterior, park. i traster. 27.000.000. 674 87 15

• A100 38.000.000 6741204-6741181

(KSA Gestió (nrnobiSada) •RUBÍ. Av. L'Estatut, edif.nou, 85 rrí, 3 hab,bany i lavabo.Calefacció. Etec. Entrada 3.000.000. Resta hipoteca. 58640 Í 7 - 5 8 8 54 99 { Infillsa ) .

• RUBÍ. C/Casp. Per estrenar. Duplex de 118i 135rrí. D e 4 a 5 hab., 2 i 3 banys, 2 terrasses. Calefacció, gas, pocs veïns. Acabats de qualitat. Park. opcional. RFA. Nous 14.200.000 588 40 17 - 588 54 99

(Finques Vallhonmi) • RUBÍ. Ci Duran i Bas, 90 rrí, 4 hab., cambra bany completa, sol de matins, menjador 24 rrí, places de park. opcionals. 10.500.000 699 55 48 (Finqiiex

Vallhnmt)

• PISNOUaCoD Fava, planta baixa, 103rrí, 3 dorm. dobles, jardí particular de 97nrí , calefacció. Possibilitat pàrking. 21.400.000. ptes. 674 67 (5 (Inrjisa)

• T O C A N T ESTACIÓ, FFCC St. Cugat, pis usat, 90 rrí, molt tranquil, 3 hab. mort bo per llogar. 13.750.000. ptes 674 67 15

m. ESTACIÓ

de S t Cugat casa de 6 hab., jardí particular, a l a d a , fio té park. 50.000.000 pts. 674 67 T5

(Finques Saka) • A 200 m. ESTACIÓ St. Cugat. Triptex 300 n i 4 hab. 3 banys, park. 2 cotxes, 2 trasters, assolellat. Jardí i piscina comunitaris. Molt ben equipat. 65.000.000 ptas.

piso de 3 hab. exterior, b a t o rerformado, parket, 10rri t z a 10.100.000 589 73 74 (101 PiSOS)

• TORRE, 3 hab. (70rrí), 360m· de parcela, cerca de estación, a reformar. 9.000.000 569 73 74

(101 Pisos) • S A N T CUGAT, Estación, bonito piso de 3 hab., para entrar a vivir, 4° sin ascensor con opetón a ponerlo. 11.000.000 (101 Pisos) 589 73 74

MSOSLLOGUERS

(Fincas Gironella) • PISOS A ESTRENAR Ostenta Colegio Europa. Desde 9 5 a 115 m2., con 3 y 4 hab. y 2 be/k», amplas terrazas, jardin privado ycornunrtariocon piscina, armarios y toco* ernpotrados, park e t calef. gas, pàrking y trastero. Acabados alto standing. Desde 125.000,589 45 66

(Arenasan,) •DUPLEX NUEVO Z. Centro. Sup: 80rrí. 2 hab dobles, 1 aseo,1 bano.salcom,cocina equip.armarios y focos empotrados.calef.electnca.t rastero. Alquiler 80.000 ptas.

(Finques Saka) • CASA A BELLATERRA Preciosa 500rrí construïts, 1000 de jardí, 9 hab. menjador 50 m parket. calef., banys, park.

C. SANTIAGO ROSWVOL, MUY COMERCIAL, Local 2 ptantas, 120 mts2, diafano, varias salas. terraza y jardín posterior, aseos nuevos. Ideal despachos, oficinas, escuelas,... 125.000.-Ptas.

674 67 15

674 72 54

(Finques Saka) • CASA ADOSSADA Z. ALTA. 150ní, 3hab. + estudi, 2 banys jardí particular. Park. calefacció, parket, llar de foc, 1 aseos, terrasses. 27.000.000 pta.

í Fincas Gironella) • APARTAMENTOS, con o sin muebles.l dormitorios con armario, comedor-salón, cocina, bano y terraza. Alquiler a partir de 45.000.- Ras.

674 67 15

674 72 54

(Finques Saka) _ _. • iOCASIÓN! Directe propietario. 6.000.000 ptas. Piso 3 hab. Financiación: 45.000 ptas./mes, sin entrada. A 14 min. de Barcelona.

i Fincas Gironella í •PISOS JUNTO MONASTERIO 2-3 dormitorios, comedor-salón amplio, cocina reformada, bano completo, galeria, amplia terraza Sol y vistas. Alquiler 65.000.-

í Fincas Calvet) • TORRE. junto estación Mirasol con o sin muebles, 3 dorm, amplio sal.com. con chimenea, cocina, cuarto bano, aseo, lavadero, despensa, calef. doble vid. Jardín de 585rrí 157.000.-ptas.

674 72 54

674

674 67 Í5

589 84 60

(Finques Saka) • FLORESTA,

589 45 66

(Arenasan) _ •SÚPER OFERTA DESPACHO NUEVO Zona Centro. Sup. 64 m2., 1 aseo, totalmente exterior, muy luminoso, suministros contratados (inc. telef.). Alquiler: 70.000 ptas. 589 45 66

(Arenasan) •PIS PERA LLOGAR A La Floresta 70rrí 3 hab. 53.000 ptas. 237 65 72 415 24 74

72 54

{Fincas GkoneMa) •APARTAMENTOS alquter. Con o sin muebies 1-2 dorm, saJ-com con parquet cocina bano compl. terraza park. opcional. Desde 50.000.-ptas. 674 7254

(RncasGironefTa) • Z . CENTRO 4 dorm, saJ-com. cocina lavadero, bano compl., aseo, galeria calefacc. 75.000.-ptas. 674 72 54

(Fincas Gironella) • JUNTO MONASTERIO C/ Plana de l'Hosp.2 dorm. con armarios, sal-com. con parquet, bano compl., cocina terraza, todo exterior. Mucho sol. 65.000.-ptas. 674

72 54

( Fincas Gironella)

OFERTES I DEMANDES "EL TITELLA TRAPELLA" Organitza les millors festes infantils. Pallassos, titelles...un regal inoblidable 674309) : 3 r 9 5 8 76

•SÍ VOLS SER BASTONER... i tens més de 5 anys ara és el moment. Vine a l'Esbart a inscnure't del dia 15 al 19 de setembre.de 6 a 9 de la tarda. • ES NECESSITA instal·lador d'antenes parabòliques amb experiència. TV W-s

JJ}72JU

• ES NECESSITA

Noia amb edat compresa entre els 20 i 25 anys, par cobrir plaça d'auxüar adn àrwtrativa mpmaònótM coneixements tfWormatica (WordPerfect i Contraplus), interessades tetefbnar al tei 675.38.01 i preguntar perSusana. • E S NECESSITA Noia amb edat compresa entre els 20125 anys, per cobrir plaça d'auxiliar administrativa imprescindible coneixements d'informàtica, interessades telefonar al tel 675.38.01 i preguntar per Sr. Frederic. •Es requereix SERVEI TÈCNIC (Empresa o Autònom) per ocupar-se de la postvenda d'una empresa comercial de maquinària d'embalatge, situada a Sant Cugat del Vallès. Interessats: trucar, en horaris d'oficina, al següent telèfon 5892060

• CALEN NOIES per atendre en forn de pa-pastisseria Edat entre 30 i 50 anys. Es treballa els festius matí i tarda. Jornada laboral de matí i tard a Tots els dimecres festa. Alta en la seguretat social. Bona retribució. Uoc de treball: Sant Cugat. Enviar currículum a Pastisseria Santa Anna Avinguda Francesc Macià, 69 08190 Sant Cugat

U S 4 CANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-tfhi i demana la targeta d'EL CLUB dfEls 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la benzinera GrífuI, de la carretera de Cerdanyola.

i ran* ttnif* $

4*f


EIS4CANTCKNB

Economia

28

Divendres, 14de novembre de 1997

Balanç

Sant Cugat té 12 noves empreses amb el Servei Municipal d'Ocupació

Demà serà F últim dia per pagar TIBI A.C.

Hi ha 54 petits negocis més que estan en projecte El servei d'autoempresa de l'Ajuntament de Sant Cugat ha col laborat en la creació de 12 noves firmes comercials. N'hi ha 8 més que estan en fase d'estudi i assessorament personalitzat. I a més, hi ha 54 projectes més que s'estan estudiant. ANGKLS C A S T I I:R\

- Sant Cugat Kl tinent d'alcalde de Serveis Interns, Jordi Farrés, responsable d'aquest servei municipal. ha valorat molt p o s i t i v a m e n t a q u e s t primer any del servei d'autoempresa. FI Servei d'Ocupació Municipal té com a objectiu assessorar els santcugatcncs que desitgin muntar el seu propi negoci. FI servei disposa de tècnics (pic ajuden a desenvolupar els projectes q u e els proposa la gent. Això és possible gràcies al conveni a què ha arribat l'Ajuntament de Sant Cugat amb el Cíabinete de Fmpleo y Desarrollo del govern central. FI servei està destinat sobretot a p e r s o n e s q u e d e s i t g e n m u n t a r e m p r e s e s p e t i t e s . El SOM ofereix coneixements de finances, de màrqueting o d e gestió de recursos necessaris.

D'aquesta manera, l'usuari del servei només ha de posar la idea del negoci, i el Servei Municipal d'Ocupació s'encarrega de donar facilitats per poder tirar-lo endavant. Les iniciatives q u e s'han constituït aquest any abarq u e n sectors tan diversos com la restauració, la informàtica,els serveis forestals o l'ensenyament d'arts. 4 0 0 persones al mes FI SOM atén una mitjana de 400 persones al mes, segons dades fetes públiques cl mes de juliol, des de treballadors en actiu q u e volen millorar la seva condició laboral fins a aturats amb greus dificultats econòmiques. Des que va entrar en func i o n a m e n t , fa un any, hi han passat més de 3.000 persones. L'ajut q u e proporciona el Servei Municipal d ' O c u p a c i ó es

El t e r m i n i d e p a g a m e n t de l'Impost de Béns Immobles, TIBI, acaba demà. La data límit per fer aquest pagament s'havia fixat al 30 d'octubre, però el termini s'ha ampliat en quinze dies perquè els ciutadans que van rebre tard les notificacions del p a g a m e n t p u g u i n fer-lo efectiu a temps. L'Ajuntament ha enviat els corresponents rebuts a tots els ciutadans que han de pagar l'Impost de Béns Immobles, a m b la quantitat q u e els pertoca pagar d'acord amb les seves propietats i el valor cadastral q u e se'ls aplica. Una bona part d'aquests rebuts han arribat als domicilis amb poc temps de marge per poder abonar-los, i s'ha ampliat el termiEl SOMja ha aconseguit tirar endavant 12 empreses a Sant Cugat. Foto: E4C.ni per fer-ho. divideix en tres aspectes, segons quina sigui la necessitat del client. Primer, pot ajudar un treballador ja en actiu que busqui reciclar-se. T a m b é serveix per preparar un currículum elaborat de les persones que s'hi presenten i q u e no t e n e n feina. I na altra possibilitat és la de donar for-

mació a persones que tenen un currículum acadèmic i professional excel·lent, però els falta una actitud confiada a l'hora de buscar feina. Aquestes persones s'integren en l'anomenat Club d'Ocupació. Dels alumnes que han seguit aquests cursos, un 60% havien trobat feina abans de l'estiu passat.

Empreses

El judici pel pacte de CCOO i la direcció de Lucas s'ajorna La titular ha demanat al COP més informació sobre A.C. - Sant Cugat FI jutjat social n ú m e r o 2 d e Barcelona ha ajornat un mínim de q u a t r e dies la t r a m i tació de la d e m a n d a del C O P i U G T contra el p a c t e signat entre Comissions Obreres i la direcció d e L u c a s . S e g o n s fonts d e l ' e m p r e s a , el judici s ' h a a j o r n a t fins avui o d i l l u n s p e r q u è la j u t g e s s a ha d e m a n a t a la p a r t d e m a n dant,el Comitè Obrer Popular, m é s informació sobre el pacte d'eficàcia limitada i sobre les raons d e la seva d e núncia. F o n t s de C o m i s s i o n s O b r e r e s , però, han afirmat

q u e el judici s'ha ajornat ind e f i n i d a m e n t p e r q u è el text d e la d e n ú n c i a p r e s e n t a v a irregularitats formals. El C O P i U G T , q u e r e p r e s e n t e n la majoria del comitè d'empresa a Lucas Diesel A u o t o m o t i v e , van d e n u n c i a r l'acord d'eficàcia limitada q u e van signar el tercer sindicat al c o m i t è , C C O O , i la direcció de l'empresa p e r q u è el consideren il·legal. Segons els d e n u n c i a n t s , el pacte no havia comptat amb l'opinió dels sindicats majoritaris. La majoria del comitè d ' e m p r e s a creu q u e no es p o d e n regular totes les normes d ' u n a factoria segons un acord que no c o m p t a

a m b el suport de tot el personal de la fàbrica. FI judici es r e p r e n d r à q u a n la j u t g e s s a hagi reunit tota la informació i s'hagin aclarit les irregularitats q u e presentava la d e n ú n cia feta pel C O P i U G T . U n s 125 t r e b a l l a d o r s d e l ' e m p r e s a L u c a s D i e s e l van participar dimecres a la tarda a la manifestació que van convocar els sindicats contra la p r e c a r i e t a t laboral i les e m preses de treball temporal. Els obrers pertanyien al C O P i a U G T , segons fonts del comitè d ' e m p r e s a . E n t r e 800 i 1.000 p e r s o n e s van p a r t i c i p a r e n aquesta concentració, q u e es va fer a Sabadell.

El pagamaent d'aquest impost es pot fer efectiu a qualsevol banc o caixa que tingui oficina a Sant Cugat. També es pot abonar a l'Ajuntament, a les oficines municipals dels districtes o a través del Servicaixa de la Caixa de Pensions i del telèfon d'informació 010. Pel que fa a la forma de pagament, l'import es pot fer en efectiu, amb un xec bancari o amb targeta de crèdit. Per facilitar el tràmit, el rebut de l'impost de TIBI es pot domiciliar.

HP regala u n plotter a Vacordl'escola d'art

l.uis Prieto

L'empresa Hewlett Packard ha donat un plotter 750C a l'aula d'informàtica de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Diss e n y d e Sant C u g a t . El nou plotter pot imprimir a color amb raig de tinta i treballar amb un paper d'una mida màxima de D I N A0. Els alumnes podran fer amb més facilitat els treballs de classe i les pràctiques laborals del cicle de grau mitjà d'art final en disseny gràfic, i del cicle de grau superior d'il·lustració. El director d e l'escola ha posat a la disposició d e H P la col·laboració desinteressada d'alumnes i professors. /A.C.


Economia

ELS^CANTONS Divendres, 14 de novembre de 1997

29

Les empreses: El restaurant La Masia La Masia, un restauran situat a l'antiga Can Solà, ofereix un entorn incomparable per gaudir d'un ambient casolà i íntim. La seva especialitat és la c a r n , però també es pot gaudir de tot tipus de cuina catalana a bon p r e u . Els seus gerents, Antoni i Xavier MuAoz, són els caps visibles d'un equip jove i ambiciós, amb ganes de servir als seus clients. M o l t treball i paciòncia són els secrets d'aquestos dos joves que estan disposats a que tothom es mengi el món.

ELS GERMANS MUNOZ. Propietaris del restaurant La Masia

"Sant Cugat necessitava una cosa acollidora, bonica i a bon preu" MARIA L L O P I S - Saat Cugat -

Els germans Antoni i Xavier Munoz s'han aventurat, malgrat les hores que li han de dedicar, amb aquest treball tan sacrificat q u e és l'hostaleria. El seu gust per la cuina i per escoltar el que més agrada als seus clients han convertit, en poc més d'un mes, el seu restaurant en aquell lloc acollidor, bonic i íntim que necessitava Sant Cugat - C o m va s o r g i r la i d e a d e La Masia? - Antoni Munoz: "Tot va començar amb un brainstorming de tota la família, aleshores van decidir q u e Sant Cugat necessitava una cosa acollidora, bonica i a bon preu, un lloc amb un entorn agradable que oferís cuina catalana assequible a la butxaca dels nostres clients. Així va començar tot; vam trobar Can Solà, ma mare el va decorar i el meu germà Xavier i jo la dirigim, amb un e q u i p de gent molt jove i amb moltes ganes." - Q u i n a és l ' e s p e c i a l i t a t d e la c a s a ? - A: "Sobretot, com ja he dit, cuina catalana a bon preu. En un principi vam apostar per la carn, però després vam veure que la gent també volia altres coses. A partir de la setmana que ve inclourem diferents tipus de peixos; així i tot, principalment tractem la carn." - I la p r i n c i p a l v i r t u t d e l restaurant? - A: "El millor de la Masia crec que és el local, l'entorn on està situat el nostre restaurant. Sant

L'equip de 1 A Masia ofereix cuina idtalana a bon preu Foto: A.B. Cugat és una població amb gent molt maca, hi ha molt jovent i això ajuda molt a tenir un ne-

"Aquí és molt acollidor. Les saletes petites li donen un ambient molt íntim "

goci. A més, el r e s t a u r a n t ha conservat l'estil rústic de Can Solà en una ciutat jove i a m b empenta com és Sant Cugat". - El m e n j a r e n t r a p e r la vist a o pel gust? - A: "Bé, nosaltres per ser una

masia li d o n e m més importància al gust, però jo crec que les d u e s c o s e s són molt i m p o r tants. Això sí, sempre la gent l'últim que recorda és el gust. La vista és la primera impressió, però el que la gent recorda és si ha sopat bé". — A m b la m o d a del c u l t e al c o s , la g e n t m e n j a p e r n e cessitat o encara gaudeix a m b el m e n j a r ? - X a v i e r Munoz: "Hi ha de tot, però al nostre restaurant arriba gent que busca alguna cosa diferent. Alguns cops ni miren la carta, sinó q u e et d e m a n e n a veure què els pots fer. un arrosser o qualsevol altra cosa. Aquestes persones a qui els agrada menjar bé, no molt sinó bé, gaudeixen venint a la Masia i menjant la cuina catalana que sempre han menjat, coses senzilles

però molt bones". - Quin és el secret d ' u n b o n cuiner? - A: "Per a mi, cada cuiner té el seu secret, però no es pot portar endavant una cuina sen-

"La vista és la primera impressió, però el que la gent recorda és si ha sopat bé"

se que t'agradi moltíssim perq u è dóna molta feina, has d e posar-li moltes hores a un treball tan dur com a q u e s t . Es molt difícil definir el nostre se-

cret, jo crec q u e és la paciència i les ganes de treballar. - P e r què u n a masia i n o u n r e s t a u r a n t al mig d e la ciutat? - X: "Molt senzill, perquè una masia sempre és més acollidora, a m é s , al ritme q u e creix Sant Cugat acabarem estant dins de la ciutat, així tindrem les dues coses: el caliu que busca la gent, i una situació molt més cèntrica". - Quins coneixements ha d e t e n i r u n c l i e n t p e r fer u n a b o n a elecció? - X: "No ha de saber res, nosaltres estem aquí per aconsellar-lo en tot el q u e ens sigui possible, per saber què és el que més t'agrada. Per e x e m p l e , si t'agraden les amanides, t'expliquem tot el que podem oferir-te en aquest sentit. Així i tot, la nostra carta és molt senzilla, no té cap nom estrany". - Q u i n tipus d e client a c o s tumeu a tenir? - X: "Ara, està molt diversificat, encara no el tenim identificat. Has de tenir en c o m p te que portem uns quants mesos, però podríem dir q u e és la g e n t de Sant C u g a t en general. - Es pot c o n q u e r i r a m b el menjar? - A: "Sí, o si més no ho intentem; però considerem molt important l'ambient. Crec que aquest tipus de casa hi fa molt. no és un restaurant on la gent comença a aixecar la veu perq u è hi ha molt e n r e n o u i no sent res. Aquí és més acollidor, les saleres petites li donen un a m b i e n t més íntim".

Test del jove recercador èt feina Servei d'Ocupació Municipal Sf

Has acabat FP (I ? T'oferim la nostra... Vine!!

Vols trobar feina ?

Necessites un cop de mà ?

No

1 11 11 1 2?£ 1 1 X

Rambla Can Mora, 11, 3r, pis Tel. 5 8 9 1 8 1 7 Inf. Sant Cugat ( 0 1 0 ) Fax675 4 0 1 6

Que trobis feina és també la nostra feina


30

Economia

I N S T I T U T

EL·S4CAl\rra>B ühendres, 14 de novembre de 1997

EL PRIMER CENTRE DE RECURSOS EN INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE ESTUDIS I PROFESSIONS

• Q u i n s estudis vols fer? • Q u i n a professió vols exercir? • C o m has d e buscar feina?

Pau Claris, 128 4t la - 08009 Barcelona - Tel. 215 13 65 - Fax 483 43 15 E:-mail: institut@dep.net

OFERTA DE T R E B A L L PUBLIC Convocatòria de l'Ajuntament de Berga, per a la provisió d'una plaça de Peó, Escala d'Administració Especial. Presentació d'instàncies: fins al 24/11/97, a l'Ajuntament. (BOE núm. 263/3-11-97) Convocatòria de l'Ajuntament cte Mataró, per ala provisjó d'una plaça de Psicòleg. Presentació distàncies: finsa) 24/11/97, a l'Ajuntament. (BOE núm. 263/3-11-97) Publicació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 1997, de les següents places vacants: • 1 Auxiliar d'Ofimàtica. • 1 Socorrista - Monitor. • 3 Monitor Esportiu (horari reduït). • 1 Vigilant Medi Ambient. • 5 Professor de Música. • 1 Ajudant de Professor de Música. (BOE núm. 261/31-10-97)

cal de l'A* Camp, de Ütttrfft d'Ocupació Publica per afany 1997, detossegüents places vacants: • 1 TrebaSador /a FamIBar (mitja jornada). • 2 Operaria de Serveis C&ersc» (durada deterrréiadÉ|. (BOE núra 261/31-104?) Publicació de l'Ajuntament de Montagut, de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 1997, de les següents places vacants: • 1 Auxiliar Administratiu consultori mòdic local. (BOE núm. 261/31-10-97) Convocatòria del Ministeri de Medi Ambient, de les proves selectives per a l'ingrés al Cos Especial Facultatiu de Meteoròlegs. Sol·licituds: fins al 2/12/97, al Registre General del Departament de Medi Ambient. (BOE núm. 264/4-11-97) Convocatòria de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell, per a la provisió de 2 places d'Agent de la Policia municipal. Sol·licituds: informació a l'Ajuntament. (DOGC núm. 2508/31-10-97) Convocatòria del Consell Cor r a l d d Ripollès, rjeraaJ provisió deies següents ptaees: • 1 Adminietratlva d'administració general. • 1 (k»rdinador/a de Joventut. • 1 Treballador/a Familiar.

Sol·licituds: informació al R S Í gjstre general del Consell Comarcal del Ripollès. (DOGC núm. 2509/ 3-11-97) Publicació del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 1997, de les següents places: • 1 Subescala Auxiliar. • 1 Subescala subalterna. (DOGC núm. 2509 / 3-11-97) Ckwtvooatoria de rAjuntament na piaeadeTAE Psicòleg, amb riorflertamentcomafunctoRa-

Convocatòria de Los Alamos National Laboratory, de Beques postdoctorals de recerca J. Robert Oppenheimer, en els camps de la física teòrica, química, matemàtiques, informàtica, biologia, medi ambient, sanitat, geociència i enginyeria. Sol·licituds: fins al 31/12/97, a Los Alamos National Laboratory, Mail Stop P282, Los Alamos, NM 8754 EUA. Tel.+1.505.6670872. toffedaUnfe«ralty0$ Coliege of Firje Artà Àrts,d*Be%*a-

ScWcíBíds; informació al*A~ POGC nfim. 2512 / 6 - 1 1 ^ Convocatòria de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la provisió d'una plaéa d'Agent de la Policia Local. Presentació d'instàncies: fins al 26/11/97, a l'Ajuntament. (DOGC núm. 2512 / 6-11-97) Convocatòria de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, per a la pKN$& de 5 places d'Agents dfrJsilf^fc& Municipal. Soi-Scríuds: fins al 27/12/97, a l'juntament. P 0 6 C núm. 2513 / 7-11-97) Convocatòria de l'Ajuntament de Solsona, per a la provisió d'una plaéa d'Agent de la Policia Local. Sol·licituds: informació a l'Ajuntament. (DOGC núm. 2513/ 7-11-97) {^MTftíocatòrte del Ministeri de riníerior* del concurs oposició i u r e par s cobrir places d'alumnes del Centre de Formació, aspirants a ingrés a l'Escata Bàsica, categoria de Policia, del Cos Nacional de Policia . Sol·licituds; fins al 20/11/67, a ta Divisió de Formació i Perfeccionament de la Direcció Generat de la Policia, av. de Pío XII, 50, 28016 Madrid. (DOGC núm. 2513/ 7-11-97) BEQUES, AJUTS, PREMIS I SUBVENCIONS Convocatòria de la Unió Europea (UE), de Beques f Pm* jectes "Comet" de recerca gestionades per les universitats i les empreses, dins eJ Programa de Cooperació Universitat i Empresa "Leorugslp da Vinci". -i-;,:" Sol·licituds: fins al 31/12/97, ala mett, 14, rue Montoyer, 1040 BruseMes, Bèlgica Tel. +32.2.7339755.

íudis relacionat» anit* i la musica a fa U*$> finsaít/02/98,a i Klniay l-ailpwshtp », 110 Afcaítectu» , 60« East loradòlaft CMÈV», Champaign, ÏL 81820

EüA. Tel. +1217.3391661. Convocatòria del World Bank, del Programa de Beques de recerca Robert M. McNamara, dins de l'àrea de ciències socials i en concret en el camp de l'economia i desenvolupament social. Sol·licituds: fins al 20/11/97, al World Bank, The Robert S. McNamara Fellowships Program, 1818 H Street N.W, M-4035 Washington, D.C. 10433 EUA. Tel.+1.202.4736441/6444. Convocatòria de Netherlands O&vtteation for Intemationsjt Cçoperation jn Higtier Sctooatton - NUFPfC, de Beqnftft per a realitzar estudis ú$ post-grau a Holanda per a residents estrangera. Sol·licituds: fins al 31/12/97, * Netherlands Organization ft»f International Cooperation In Higher Education - NUFFtC« Kortenaerkade, 11, PO Sox 29777, 2502 IT The Hagué Holanda. T«i.+31.70.4620260. Fax +31.70.4260399. Convocatòria de la Fundació Esade, del Premi Esade Multimedia 1997, a la millor iniciativa empresarial o institucional de creació, difusió i manteniment de productes o servei d'informació de electrònica, en qualsevol format, d'utilitat demostrada per a empreses i/o estudiants d'empresarials, econòmiques o dret de l'empresa. Sol·licituds: fins al 31/12/97, a la Fundació Esade, av. Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona.

Convocatòria da la Associated Boards of tha Ro^ai Schoofs of Músic, fòj·jf Executiva, de Beques par a realitzar estudia sujà^pr» de música a Gran Wmmrn^ SoNkÉfids:finsa 31/12/97, a Schools of Músic, Í4t Badferd Square, Còndçm WC1#'&IÓ Gran Bretanya. Convocatòria de l'Institut d'Estudis Catalans, i la Societat Filial Amics de l'Art Romànic, per al V Premi dels Amics de l'Art Romànic per a estudiants, a treballs d'investigació, bibliogràfic o d'assaig sobre art i cultura catalanes del període preromànic i del període romànic. Presentació de treballs: fins al 05/12/97, a l'Institut d'Estudis Catalans, c. del Carme, 47, 08001 Barcelona. Tel. 270 16 21.

Comocttísmà»rirsmài^S' tudla Catalans, m i& «#8r tesi doctoral <**! fttfter.tp£*$fiïn? v«stigacióedb*a ; p^^a. Preser4actódetrefealsí:iiiiaf 05/12/97, a rtnstitut d'Estadfe Catalans, cv del £ajin% ..47» 08001 Sareaitefiít '-- -; 1%t 2701S 21. Convocatòria de la Universitat de Lleida (UdL), del IV Concurs Literari de Narració Curta i Poesia Presentació de treballs: fins al 05/12/97, al Vice - rectorat de Relacions Institucionals de la UdL, PI. de Víctor Siurana, 1, 25003 Ueida. Tel. (973) 702083. Convocatòria del D e p o s a n t de Benestar Social d * la GePremi "Civisme als Mitjans de Comunicació'1', modalitat premsa escrita. Presentació de trebafls:,firjsai 31/01/98, ai Registre de ia Direcció General d'Acció CMca, pt. de Pau Vila, 1 (edifici de Palau de Mar), 08039 Barcelona. Tel. 483 10 00. Convocatòria de l'Institut d'Estudis Catalans, del III Premi "Jaume Sarri" d'Història del Solsonès, a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre la història del Solsonès. Presentació de treballs: fins al 05/12/97, a l'Institut d'Estudis Catalans, c. del Carme, 47, 08001 Barcelona. Tel. 270 1621. Convocatòria del Ministeri de Medi Ambient, da 33 Beques de ilrtStJtut Tecnològic Geominer d'Espanya, per a formació en projectes de Geologia, Ge-

ofísica, Mineralogia, Paleontologia, Estudis Mediambientals, Hidrogeologia, Prospecció I i mineraturgia informàtica Aplicada i documentació. Sol·licituds: fins ai 25/11/97, a Ni seu centrat del I, T. G. E, c. Rios Rosas, 23,28003 Madrid. (BOE núm. 264 / 4-11-97) Convocatòria del Ministeri d'Educació i Cultura, de Beques de formació en Tecnologies de la Informació aplicades a l'educació. Sol·licituds: fins al 1/12/97, al Registre particular del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, c. Torrelaguna, 58, 28027 Madrid. (BOE núm. 261/31-10-97) CONSTITUCIONS CONVOCATÒRIA DE J U N T E S Sant Cugat: Constitució de l'empresa JOSEBAT PRODUCTOS ALIMENTICIOS SL. Objecte social: elaboració i comeré de pa, similars i derivats. (BORME núm. 212/ 6-11-97) Cerdanyola: Constitució de Pemprasa SjÉiNABOIET SL QbjjeriespcíBl: compra, venda, adrrèiislraòtó I arrendart*ar«rtótirtaf«er<tet0ttipus dabénslmmoíàes, (BOPME núm. 212/6-11-97) Cerdanyola: Constitució de l'empresa AUTOTALLER JORDI, SL. Objecte social: mecànica de l'automòbil en general. (BORME núm. 212 / 6-11-97) Convocatòria de Junta general Exbaatííriàna de l'empresa tABORATOfaOS TORtAN,SA Dia!floc: elISdenovembrede 1997,16H, aJ domicili social. (BORME núrn. 209/ 3-11-97) Sabadell:Constitució de l'empresa VORERES I PAVIMENTS SL Objecte social: comercialització de productes d'instal.lació i construcció de pavimentació, voreres, e t c . (BORME núm. 212 / 6-11-97) Sabadelb saALG Objecta social; servies ant anuncis,

de-rompte-

(BORME núm, 21? / $-11-97) DEP Selecció d'Informació Oficial Quatre Cantons


HS4C4NTONS

31

G i m n à s t i c a

r í t m i c a

E s g r i m a

L'infantil del C M Sant Cugat es proclama campió de Catalunya

El CE Sant Cugat acull el III Master d'Esgrima

L'aleví, sotscampió, també aconsegueix el passi per a l'estatal Els conjunts infantil i aleví del Club Muntanyenc Sant Cugat van assolir el cap de setmana passat el passi al Campionat d'Espanya de conjunts de gimnàstica rítmica, després de pro-

clamar-se campió i sotscampió de Catalunya, respectivament. L'estatal tindrà lloc a Sevilla del 6 al 8 de desembre. Paqui Leplat, màxima responsable d'aquesta secció del club

santcugatenc ha explicat que el conjunt infantil només ha rebut "elogis" al campionat català, i que "està molt per sobre" dels equips que hi ha, en la seva categoria, a Catalunya.

Al.KX LoPKZ • Tarragona / Sant Cugat • Kl conjunt infantil del C l u b Muntayenc Sant Cugat va aconseguir el cap de setmana passat, a les i n s t a l · l a c i o n s del C l u b Gimnàstic de Tarragona, el Campionat de Catalunya de conjunts de gimnàstica Rítmica Ksportiva. L'equip santcugatenc va sumar una puntuació final de M),300 (15,800 en mans lliures i 14. 500 en corda). Paqui Leplat, reponsable de la secció, ha explicat que "aquest equip ha demostrat que està per sobre dels que actualment hi ha a la seva categoria"' i que a més ho és "amb una diferència força notable". Després de l'equip infantil del CM Sant Cugat s'han classificat els següents conjunts: Nàstic de Tarragona (28,050), Club Patrícia (27, 650) i Sícoris Club (26, 250). L'equip aleví de l'entitat santcugatenca va proclamar-se sotscampió amb una nota de 26, 700. El guanyador va ser el Club Patrícia de Lleida (26, 750), mentre que el tercer i quart classificats van ser el Club Gimnàstic Montgat (22, 850) i el Club Natació Reus Ploms (21, 750). L'equip in-

À. L. - Sant Cugat-

El Club Esgrima Sant Cugat organitza a q u e s t d i s s a b t e al matí, per segon any consecutiu, el III Master d'Esgrima de Catalunya 1997 (modalitat espasa masculina). El campionat tindrà lloc al Sant Cugat Centre Comercial, des de dos quarts de dotze del matí fins a a l e s d u e s d e la t a r d a . E n aquest certamen s'enfrontaran els vuit primers esgrimidors del rànquing de la Federació Catalana d'Esgrima.

K à r t i n g

Illa, campió, corre el Fórmula

Cequie infandi fcl Ctan Muntanyenc Sant Cugat vi rebre t t m g e n a la medalla actedftativa fe campió fe Catafen|i, Feta: E4C

fantil està integrat per Georgina Miralles, Marina Romero, Andrea Rubino, Eriça Garcia, Andrea Soldevilla, Sara Fernàndez, Tania Santolaria i Ingrid Molina, mentre que l'aleví el configuren Gemma Peris, Clara Rivera, Anna Puig, Anna Torner, Georgina Chiappero, Patrícia Ferris, Raquel Sànchez i Anna Puig. Ara, al Campionat d'Espanya Els equips aleví i infantil del C M Sant Cugat han aconseguit

RESTAURANT

NOU

així el passi al Campionat d'Espanya de conjunts de gimnàstica rítmica esportiva, que se celebrarà a Sevilla els dies 6, 7 i 8 de d e s e m b r e . L e p l a t recorda que "per primera vegada hem aconseguit que els dos conjunts aconsegueixin alhora el passi a l'estatal", i afirma que el conj u n t infantil té "moltes qualitats per poder assolir els objectius que s'han marcat", D ' a q u e s t a manera considera també que "si es treballa de valent, com fins ara, és probable

que tinguin opció a lluitar pel podi. La veritat és que ho poden fer i s'ho mereixen". Paqui Leplat espera que els organismes els donin un cop de mà perquè el desplaçament a Sevilla és "una despesa molt important". Els títols més importants que ha assolit el club va ser el passat juliol quan les gimnastes Andrea Rubino i Griselda Marfil van ser medalla de plata al II Campionat d'Espanya de clubs i autonomies, celebrat al Pavelló Olímpic de la Vall d ' H e b r ó n .

El pilot santcugatenc Xavier Illa participarà diumenge en l'última prova del Campionat Fórmula Catalunya de kàrting que se celebrarà a Lliçà de Vall. Illa, matemàticament, és el vencedor en categoria júnior. Els santeugatencs Jordi Monserrat, Alfredo Saldón, pare i fill, i probablement Sandra Bel, també correran aquesta prova. Cap d'ells, però, té opcions al podi final. /À.L.

SALO Restaurant per a 200 comensals MENÚ DIARI De dilluns a dissabte BUFET OBERT Diumenges Amplis jardins i aparcament gratuït

NOVA DIRECCIÓ

NOVA CUINA

Obert de dilluns a diumenge migdia Divendres i dissabtes també vespres

Un marc ideal per a les seves celebracions

Ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola, km 4,6 • Tel. 589 09 67


Esports

32

ELS-I-CANIÜNS Dnoiílns, Hrfrimrinbir tk 1097

B à s q u e t

E s q t# a * x

Folch presenta la seva dimissió i la junta directiva no l'accepta

El català per equips, a l'Esquaix

L'equip de bàsquet de la UE Sant Cugat fa sisjornades que no guanya D e s p r é s de l'última d e r r o t a del sé-

ta d i r e c t i v a . A q u e s t a no va trigar a

Esportiva Sant Cugat va convocar

nior d e b à s q u e t d e la UE S a n t C u -

d e s e s t i m a r la p r o p o s t a d e l t è c n i c ,

una assemblea

g a t , a la l l i g a d e S e g o n a C a t a l a n a ,

que continua com a entrenador del

dinaria per exposar als socis les

l'entrenador Lluís Folch va posar el

conjunt santcugatenc i director tèc-

diverses propostes que té l'entitat

seu c à r r e c a d i s p o s i c i ó d e la j u n -

nic d e l club. Dilluns passat, la U n i ó

per trobar una seu.

AI.IA

general

extraor-

l.ori:/

- Sant Cugat -

I )issabtc passat, després q u e cl se ni ur tic b à s q u e t d e la 1 nin k s p o r m a Sant ( aigat encaixes a la sala escolar del pa\clló in II nic ip.i I la s i se nu derrota coiiscí uti\ a al campionat de lliga de Segona l ' a t a k m a . cl tècnic 1 dins l'olch va presenta! la sc\ a dimissió LI 1 cos directiu de l'entitat santeugat cuc.!, k.'i pi da mati t. p e r n . a prim ipis de setmana, la junta duet 11\ .i \ a cnmimic.ir a I' olch que nu a c c c p c a w la s e \ a dimissió i q u e el iatitica\a com a e n t r e n a d o r del sènior masculí i enm a director tècnic del bàsquet masculí LI la l'K Sant Ciutat. Kl president del club, q u e h .i v o l g u t r e s t a r i m portància a l'afer. ha manifestar q u e "aquest ja és un tema tancat". 1 .'entrenador \ crmelli-negre. per contra, no ha volgut fer declaracions a aquest setmanari. 1.1 conjunt s a n t c u g a t e n c va e n s o p e g a r n o v a m e n t i ho va ter LImh el Mollet per ó7 punts a 77. Aquest cap de setmana \ i s i t c n la pista del Súria, un adversari a m b el qual ja van

d*i

IX Cursa Sant Cugat, del C M S C - Sant Cugat Un moment de l'assemblea de la UE Saat Cugat celebrada dilluns passat a la Casa de Cultura. Foto: AVE BELTRAN

enfrontar-se la temporada anterior, q u a n tors dos e q u i p s militaven a Tercera Catalana. El Súria, però, està fent una bona temporada q u e l'ha dut a ocupar el quart lloc a la classificació, a m b 14 p u n t s i un balanç de sis victòries i dues d e r r o t e s , En CLIIIN i. els sant-

cugatencs ocupen la t r e t / e n a p o s i c i ó a la t a n I LI. LI ni b 1(1 p u n t s i u n b a l a n ç tic d u e s victòries i sis derrotes.

ALUMINI

I

VIDRE

EXPOSICIÓ I VENDA C/ Valldoreix,53 SANT CUGAT

I\o hi ha s«'ii Dilluns passat al vespre tan sols una trentena de socis d e la l E Sant Cugat van Lissistit a l'assemblea extraordinària q u e havia convocat la junt:i directiva d e l'entitat per presentar Ics diferents possibilitats de nova seu per al club. C a p deies opcions presentades per la junta va satisfer els socis. j;i fos per qüestions econòmiques o

Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61

• Clases para ninos a partir de 8 afíos • Cursillos especiales para colegios • Excursiones de 1 dia por Collserola • Profesor títulado técnico deportívo de base en equitación • Venta de caballos de todas las razas Tel: 674.11.40

PELUQUERIA - Hspecial Novias y Comuniones * ESTÈTICA - Limpie/a de cutis - Depilaciones - Manicura - Pedicura - Tinte y Pemianente de pestanas & * * & - Tratamientos corporales - Tratamientos faciales PELUQUEROS - Maquillaje - Quiromasaje - Masaje - Aromaterapia Rambla Can Mora, 10. Tel. 589 57 85 * SAUNA Sani Cugat del Vallès * SOLÀRIUM

de prestacions. Malgrat tot, els assistents a Tacte van donar poders als mandataris de l'entitat per fer el pas decisiu en cas que es trobi alguna nova oferta interessant. Així, en un principi, no es tornarà a convocar c a p d s s e m b Ica p e r t r a c t a r aquest afer. La seu, abans situada a Canovas del Castillo cantonada amb Pla del Vinyet, la van haver de desallotjar el passat 4 d'octubre.

H o q u e i

El C l u b M u n t a n y e n c S a n t C u g a t ha o r g a n i t z a t p e r a aquest dissabte la novena edició d e la ja clàssica j o r n a d a d'orientació a Collserola. també a n o m e n a d a IX CursLi Sant Cugat, q u e inclou una cursa d ' o r i e n t a c i ó a Ics d e u d e l matí, i una de nocturna a Ics sis de la tatda. Dins d'aquesta prova s'hi c e l e b r a r à el I C a m p i o n a t d e Catalunya d e Curta Distància i cl II Campionat de Catalunya d'orientació Nocturna. /A.E.

H e r b a

Barríentos: "Amb 18 punts evitarem la promoció de descens El conjunt blau-i-negre ocupa la tercera posició ALKX LÓPKX

DIRECCIÓN: ENRIQUE FARRÉS VlDALS

D e s d'ahir, l ' E s q u a i x Sant Cugat organitza cl Campionat de Catalunya per e q u i p s a m b la participació de sct/.e equips masculins i sis d e f e m e n i n s . El c o n j u n t amfitrió en p r e senta tres: dos masculins i un de f e m e n í . Kl p r i m e r e q u i p masculí del club santcugatenc està format per: l'ino Casas, Santi Altarriba. Santi (ïrau i Marc Bicto. El torneig acabarà dissabte a la tarda.

Curses

UP.

HÍPICA SEVERINO

À. L. - Sant Cugat -

- Sant Cugat -

L ' e m p a t a d o s gols q u e va aconseguir l'equip masculí del Júnior, diumenge passat al terreny de joc del C D Terrassa, ha servit p e r q u è el conjunt vermell-i-negre passi a ocupar en solitari la tercera posició a la taula amb 8 punts. Malgrat tot, els blau-i-negre, q u e van dominar el marcador al llarg dels setanta minuts de joc, van encaixat en l'últim minut de partit el gol de la igualada definitiva. Després de les quatre primeres jornades del campionat, el Júnior, a l'igual que el Club Egara i l'Atlètic Tetrassa, líders d e la lliga amb 12 punts, encara no coneix

la derrota. Per Andrés Barrientos, tècnic del Júnior, l'excel.lent inici de tempotada que està quallant el s e u e q u i p n o e l "sorprèn". Barrientos reconeix, però, que "ara el q u e serà difícil és mantenir-se". L'enttenador santcugatenc matisa que "el treball i la línia que hem seguit en les dues últimes temporades" és la resposta a un inici de temporada tan bona. Barrientos sempre ha defensat la teoria q u e el campionat de lliga a la Divisió d'Honor masculina "es decidirà en les darreres quatre jornades". A més, el tècnic argentí està convençut q u e "vindran moments difícils", petó q u e els seus homes sabran sortir-se'n ja que són "experts en manejar crisis i no li

tenim por en aquest tipus de situacions perquè ja les hem superat moltes altres v e g a d e s " . Barrientos ja ha fet els seus números. Segons ell, amb 15 punts, el Júnior evitaria el descens i amb 18 descartaria la promoció d e descens. D i u m e n g e al matí, el conjunt santcugatenc rep el Jolaseta, novè amb 4 punts. El Júniot femení va tornar a donar una grata sorpresa en empatar a dos gols al camp del sotscampió de lliga la campanya anterior, i fins l'última jornada líder d e la c o m p e t i c i ó , el C l u b d e Campo. Diumenge, a partir de la una del migdia, les jugadores de Núria Olivé, cinquenes amb 5 punts, reben l'Atlètic Terrassa, últim sense cap punt.


Esports

ELS4CAIVIWS Divendres, 14 de novembre de 1991

Hoquei

P r e m i s

Es convoca la II edició dels Premis "Esport en Marxa"

33 patins

Empat deIPH Sant Cugat - Sant Cugat-

Un concurs de cartells i una gimcana de cotxes, grans novetats Eis Premis "Esport en Marxa, 1 9 9 8 " han estat convocats per segon any consecutiu amb l'objectiu de fomentar l'esport local. Novament, els coorganitzadors d'aquesta iniciativa

són Ràdio Sant Cugat i AutocugatOpel. Enguany, però, l'organització compta amb dos nous projectes: un concurs de cartells i una gimcana de cotxes. Aquests premis es lliuraran

al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, el divendres 19 de juny; en seran un total de 2 3 , que premiaran els esportistes més regulars de la temporada esportiva.

Al.KX LÓl'F.Z -SantCugat Ràdio Sant Cugat i Opel-Autocugat (Concessionari Opel a Sant Cugat) han convocat la segona edició dels "Premis Esport en Marxa, 1998", uns guardons que volen reconeixeré! treball, la promoció i l'esforç de l'esport local a través dels clubs i els esportistes de la ciutat, i així distingir els millors esportistes de Sant Cugat, que al llarg de la temporada demostrin regularitat. Aquesta iniciativa l'han tornat a fer possible els mateixos coorganitzadors de la primera edició d'aquest certamen, que també té com a objectiu prioritari aglutinar tot l'esport del municipi, de potenciar-lo i promocionar-lo. Aquests premis reben aquest nom perquè aquest va ser el primer programa d'esports de Ràdio Sant Cugat. En a q u e s t s m o m e n t s , aquest programa s'emet tots els diumenges en tres edicions. Dues grans novetats Respecte l'edició de l'any passat, aquests premis compten amb dues grans novetats: un concurs de cartells i l'organització d'una

Després de dues derrotes consecutives, el Patí Hoquei Sant Cugat va aconseguir el primer empat a dos gols en la present temporada, a la pista del Laietà. El conjunt santeugatenc ocupa en aquests moments la sisena posició amb 5 p u n t s , m e n t r e que el proper adversari dels vermell-i-negres, La Garriga, és desè amb 4 punts.

T a e k w o n d o

Castaneda, eliminada a Barcelona - Barcetoua/Sant Cugat -

Aa.wsta ét la iastantaaia I MrecullM s els gMrdeaats m la yrimra edieié dels Preui» "Espart i» Mana". Feta: XJMER UUHOSx

gimcana de cotxes. Amb el concurs de cartells el que es busca és que els propis esportistes de Sant Cugat s'impliquin en la realització d'un cartell on el millor serà el que presentarà els premis. La data màxima per lliurar els originals és el 5 de desembre, a la seu d'Autocugat-Opel. El lliurament de premis d'aquest concurs serà el 18 de desembre, a la mateixa seu. La

F u t b o l

gimcana de cotxes encara no té una data concreta, tot i que el més probable és que es faci per Setmana Santa. S'entregaran un total de 23 premis, que estan distribuïts en les següents categories: categoria Max, 14 premis individuals i 1 de col·lectiu; categoria Alter, 1 premi col·lectiu; categoria Mini, 3 premis col·lectius; categoria Inter, 1 premi individual; categoria

Escola, 1 premi col·lectiu; categoria Força, 1 premi a un club, i categoria Cugat, 1 premi individual o col·lectiu. El lliurament dels Premis "Esport en Marxa, 1998" tindrà lloc el 19 de juny al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. En categoria Max, les classificacions surten publicades als mitjans de comunicació locals, el Tot Sant Cugat i Els 4 Cantons.

La taekwondista santeugatenca Eriça Castaneda va acabar en desena posició de les setze participants que van prendre part en categoria de pes lleuger de la XVII edició del Campionat Internacional Ciutat de Barcelona femení. Castaneda, de 16 anys, no va poder derrotar en el primer combat una taekwondista alemanya, q u e la va derrotar per 11 a 8. Aquest campionat va tenir lloc el cap de setmana passat al Palau Municipal d'Esports de Barcelona, on s'hi van donar cita els millors taekwondistes internacionals. El proper 21 de desembre, la santeugatenca prendrà part al Campionat de Catalunya. /À.L.

s a l a

El Winterthur guanya a Andorra i abandona la zona de descens Boza dóna el triomf a trenta segons pel final del xoc Al.K.X LÓl'F.Z - Sant Cugat -

Després de la victòria que va aconseguir dissabte passat a la pista de l'Andorra FC per 2 gols a 3, cl Winterthur Sant Cugat abandona la zona de descens per p r i m e r a v e g a d a a q u e s t a temporada, i passa a ocupar la desena posició a la taula, amb 6 punts, l'n gol de Paco Boza, un dels jugadors més en forma de l'equip vermell-i-negre, als darrers trenta segons de partit va donar el segon triomf de la temporada, i el segon també a domicili. Per al tècnic Carles Navarro és important "el fet de sumar punts ja que deixem la zona de descens i podem tre-

ballar amb tranquil·litat i sense pressions". Però tot i així, el FS S a n t C u g a t és a n o m é s d o s punts del descens. Un cop més, amb les victòries a Gavà i Andorra, el conjunt vermell-i-ncgre ha confirmat que juga millor lluny d e Sant C u g a t , on encara no ha puntuat en la present temporada al pavelló municipal. En aquesta instal·lació fa més de sis mesos que no hi puntua; sens dubte, "l'assignatura p e n d e n t " , tal i com reconeix el mateix entrenador. El tècnic santeugatenc que ha reconegut que "si no hi ha resultats hi ha pressió"., ha afirmat que el fet que els seus jugadors no guanyin a casa, és "difícil d'explicar".

Ara, l ' A n d o r r a <le Terol Dissabte, el Winterthur Sant Cugat rep l'Andorra de Terol. l ' e q u i p a m b el qual els santcugatencs van barallar-se durant tota la segona volta per no q u e d a r penúltims a la taula, una posició que finalment va acabar o c u p a n t l'Andorra de Terol. L'equip adversari ocupa una posició per sobre dels santeugatencs a la classif i c a c i ó , però compta a m b els mateixos punts. Si els de Carles N a v a r r o v e n c e n , n o m é s avançaran a q u e s t e q u i p a la taula però, d'altra banda, se'n podrien allunyar, si els resultats els acompanyen, de la perillosa zona d e descens.

El tècnic Caries Navam. Feta: JOWIEB URMSA

Disseny per

DISSENY GRÀFIC (FreeHand. Corel) MAQUETACIO Quark. PageMaker FOTOGRAFIA PholoShop DIBUIX TÈCNIC (AutoCadl INTERNET/Disseny WWW INICIACIÓ PER A NENS/JOVES

Ordinador AULAt iDissENy

SK& , sr c · 7 - lr,a

SANT CUGAT del VALLÈS Centre Col·laborador Dept. Treball / Servei Català de Col·locació


34

Esports

ElSíCAMONS Divendres, 14 de novembre de 1997

F u t b o l

H a n d b o l

Quarta derrota consecutiva del Sant Cugat Esport

El Cardedeu pren la primera posició a la UE Sant Cugat

Els de Vinas reben el Cerdanyola Mataró El Sant Cugat Esport és novè a la taula amb 16 punts, a set de l'ascens i \ nit del descens.

Al.KX Lnl'KZ -Sw* Cugat La derrota del Sant Cugat F.sport el cap de setmana passat al camp del (lornellà ha significat la quarta consecutiva del conjunt vermell-i-negre al campionat de lliga. El tècnic del primer equip, Albert Vinas. ha comentat que "ens h e m enfrontat a un bon equip i al final s'ha imposat la seva superioritat". Vinas també ha aprofitat per ressaltar q u e "fins ara l'única cosa que el Sant Cugat no ha fet bé ha estat perdre a casa amb cl Vic, perquè és un partit que hauríem d'haver guanyat. Però, per contra, hem sumat d'altres punts que difícilment tots els equips sumaran".

t punts en dos partits L'entrenador del primer equip està convençut que la "salvació" de l'equip rau en aconseguir 40 p u n t s e n total. És per aquest motiu q u e Vinas creu que aconseguint la meitat d'aq u e s t s p u n t s al m é s ràpidam e n t possible permetria que el seu e q u i p afrontés "els últims partits de la primera volta a m b més tranquil·litat". El proper enfrontament dels verm e l l - i - n e g r e s a la lliga serà aquest d i u m e n g e al camp mun i c i p a l d ' E s p o r t s d a v a n t el

C e r d a n y o l a Mataró, un rival que Vinas ha qualificat de "caixa de sorpreses". L'entrenador d e R i u d o m s ha ressaltat "la qualitat" dels jugadors del Cerdanyola. que és catorzè amb 13 punts. El conjunt vermell-i-negre ha de disputar els dos següents partits a casa - C e r d a n yola de Mataró i O l o t - i Vinas s'ha fixat l'objectiu "de sumar quatre dels sis punts en joc". Vinas no podrà c o m p t a r a m b Juan Carlos i Galvez, però sí ho podrà fer amb el porter Diego i els jugadors Totó i Lluc. L'enfrontament entre el Sant Cugat Esport i el Cerdanyola de Mataró es disputarà al camp municipal d ' E s p o r t s , a partir de les dotze del migdia.

- Sant Cugat -

La d e r r o t a d e l ' e q ui p d'handbol de la U E Sant Cugat a la pista del Cardedeu per 33 gols a 25, la primera de la temporada, ha suposat que els vcrmcll-i-negres abandonin cl primer lloc a la classificació, i ara passin a ocupar la segona posició amb els mateixos punts q u e el nou líder. D ' a q u e s t a manera, l'equip e n t r e n a t per Joan Sancho no ha pogut finalitzar la p r i m e r a volta d e la primera fase de la lliga com a líder del seu g r u p a Primera Catalana. El d e s p l a ç a m e n t a la pista del Cardedeu ja es preveia com el més complicat de la present temporada. A més,

V o l e i b o l

Com era fàcil de pronosticar, cl C l u b Voleibol Sant C u g a t va p e r d r e d i s s a b t e passat al pavelló de Sant Cugat, a Valldoreix, davant el Tenerife, líd e r e n solitari de la Divisió d ' H o n o r f e m e n i n a . L'adversari d e l s è n i o r fe m e n í va

A q u e s t cap d e s e t m a n a , el conjunt de Joan Sancho torna a jugar lluny de Sant (Jugat i ho fa en terres gironines, concretament a Banyoles. Aquest e q u i p ocupa la tercera posició a la taula amb 11 punts, també amb possibilitats d'aconseguir la classificació p e r d i s p u t a r l'ascens de categoria. Els de Banyoles han guanyat cinc partits, n'han e m p a t a t un i n ' h a n perdut u n altre. /A.L.

F u t b o l

A m b només 2 7 minuts, el Tenerife venç el C V S a n t Cugat Vuitena derrota consecutiva a la lliga ÀLKX LÓPEZ

al joc del conjunt santeugatenc va ser dolent i la derrota va ser clara. Tot i la desfeta, l'equip vermell-i-ncgre continua pensant q u e l'objectiu prioritari és el d'aconseguir el passi a la fase d'ascens, tot i que no sigui com a líder.

g u a n y a r p e r 0 sets a 3, a m b parcials de 2-15, 0-15 i 1-15. Aquest partit tan sols va durar 27 m i n u t s . El p r o p e r c o m promís al c a m p i o n a t de lliga durà l ' e q u i p dirigit pel croata Zoran N i k o l o v s k i a la ciutat d e Burgos, on s ' h a u r à d ' e n frontar al D i e g o Porcelos, un conjunt q u e a q u e s t a t e m p o rada e s t r e n a categoria i q u e

L'Olímpyc perd a casa i ocupa els últims llocs a la

s'està c o n v e r t i n t e n un dels e q u i p s revelació d e la t e m porada. El CV Sant Cugat, últ i m a la t a u l a s e n s e h a v e r aconseguit cap victòria, visita la pista del c i n q u è classificat, amb 12 punts, quatre més q u e les s a n t e u g a t e n q u e s . L ' e n frontament es d i s p u t a t à dissabte a la tarda, i l'equip viatjarà el mateix dia pel matí.

S S U : f .;! C A C » Qj-.«JÍi;

s a l a

L'Olímpyc de la Floresta va caure derrotat el cap d e setmana passat al pavelló municipal davant el FC Barcelona " B " per 3 gols a 6. El conjunt blaugrana va mostrar-se molt superior, a m b un joc ràpid i efectiu. Amb aquesta desfeta, els jugadors d'Àngel Ruiz ocupen la novena posició a la clas-

E

6

O

R

í

A

M A

sificació, amb 6 punts, i un balanç a la lliga de dues victòries i quatre derrotes. Diumenge al matí, els florestans visiten la pista del Girona, desè també amb 6 punts, amb les baixes per lesió de Jordi Mur i Jordi Aranda. La gran novetat en la convocatòria és la de Ventura, que torna a l'equip després d'haver acomplert un partit de sanció. /A.L.

X

P r e m i s Esport en M a r x a 1 9 9 7 Ràdio S a n t C u g a t i A u t o c u g a t O p e l Fvmoi

WlNTERTHl'R SC

PATÍ HOQUEI

SANT CUGAT ESPORT

Hans Shonhofet Miguel Gonzakz Chrtsttan Albors Jordi Hervès

FUTBOL SALA

HOQUEI PATINS

14 9 8 8

Toni Zaptena Jordi Moi«$^i|fc Jordi Villalonga Jordi Rius

7 6 6 5

Paco Boza Antoni Díaz Oscar Monjonell

9 7 6

Vanessa Costas Glòria Subirats Núria Soto Laura Martín Rosa García

7 3 3 2 2

Elisabet Escrivà Cheli Serrano Pitu Gil

Jf NIOR MASCULÍ

Christian Wein Joan Sailés Carles Saliés

11 6

10 9 8

8 7 6

HANDBOL

UESC Naeho Argento Ruben Sanchez Albert Negre

13 9 8

UESC Xa\ i Pi/.arro Armand Mora Joan Cinta

l1 ESC Núria Olivé Elisabeth Yaldrich Marga Almagro

11 10 9

.1

*'••'

Jt MOR l'KMKNÍ

Carol Abad Elisabet Maragall Lucia I ,ópc/ Elena Maragall

Mdina Dràgarac" Marta Teran Alícia García BASQ81T

MAS JANER

HQQVP HERBA

PB SANI CUGAT

cvsmr.CüGAT

10 ó

4 4

13 7 6


Esports

E L S 4 C A N I O N 5 Divendres, 14 de novembre de 1997

35

Cadet femení

Divisió d'Honor

2a Divisió Aleví

17.30 l'K SantGugat-I,'Hospitalet (Dis.)

18.00 CV Letsa-CV Sant Cugat (Di«

FUTBOL

Segona Regional

11.15 t'B Sant C.ugat-Joan XXlll (Dis.) 16.30 Sant Cugat-Vedruna (Dis.) 11.30 Aticsa-Can Trias (Dis.)

11.45 Lumen-Sporting Mira-so) (Diu.) 12.00 La Farga-C.an Rull (Diu.)

18.15 \V. Sant Cugat-Andorra 'l'crol (1 )is.)

HANDBOL

Segona Catalana

Benjamí Preferent

Tercera Regional

10.30 Sant (aigat-Ca N'Oriac (Dis.) 12.00 Santa Pcrpètua-PB Sant Cugat (Dis.)

Primera Nacional A.

Primera Catalana

Fèmines

17.00 niastrcll-Júnior (Dis.) 11.30 Monrscrrat-I'B Sant Cugat (Diu.) 12.00 La Katga-Lcs Fonts (Diu.)

2a Divisió Benjamí

FUTBOL Primera Catalana 12.00 Sant Cugat-Cerdanyola (Diu.)

Veterans

16.00 10.00 10.00 18.00 18.00

Viladccavalls-Júniot (Dis.) l'B Sant (àigat-Lumcn (Diu.) Jabac-PB Sant Cugat (Diu.) Adcsa-LumenlDis.) Sant ( aigat-San (:ristóbal (I )is.)

11.00 Montcada-PB Sant Cugat (Dis.) 12.30 l'B Sant Cugat-Sant Mii|iid (Dis.)

Júnior 11.00 I'l I Sant Cugat-Sant Just (Diu.)

Juvenil

17.00 (:iiampion-Matadc|K'ra 11 )is. i

09.30 PH Sant Cugat-Picra (Diu.)

l'K SantCugat-l.a Roca

Infantil

Cadet femení

PH Sant Cugat (Descansa)

Vilamajor-! F Sant Cugat

Segona divisió "A" Segona divisió "A" fem

HOQUEI

HEBBM

Aleví "B" 12.00 Prai-PI I Sant Cugat (Dis.)

10.30 Tcrrassa-CFT Sant Ciliat (Diu.) 09.45 M.uinna Lgara-1'B Sant(àigat (1 )iu,l

15.30 Gironella-Mas Janer (Dis.) 16.00 Cliampion-Canovelles (Dis. >

Divisió d'Honor fem.

Segona Catalana

Segona divisió "B" fem

13.00 Júnior-Atlètn Icrrassa (Diu.)

2a Divisió Infantil

18.00 Súria-!' K Sant Cugat (Diu.)

12.15 l'B K. I .lorcnc-l'B Sant ( aigat 11 )is. I 11.00 Can Trias-AcicsalDis.) 15.00 Can Farjó-Sant Cugat (Dis.) Sant Cugat (Descansa) 12.00 Joan \XIll-Jiínior(Dis.)

Tercera A

16.00 Sant Joan-M(: Sant ( aig.it (1 )is. i 11.30 Mas Janer-Dangeruns Ciris li )iu. i

09.00 Natació 'I crrassa-Sant ( aigat (I >is. I 17.45 l'B Sant Cug.\t-Tcrr.issa(Dis.l

2a Divisió Cadet 11.00 Júnif>r-Ju\. ^S Scnticmbrc iDiu.) 13.45 (:KI' Sant ( Ui^at-Polilc Nou (I)is.) 0 9 . 4 5 Sant Cugat-San Cr.stóbal (Diu.)

1a Divisió Aleví

Juvenil

Tercera B

10.15 Caldes \1.-\Y. Sant Cugat iDiu.) 16.00 1'arcts-Olímp\c(l)is.)

19.00 U F Sant Cugat-Manyanct (Dis.)

Júnior

16.00 f'B Sant Cugat-Jabac (Dis.) 12.00 Can l'arcllada-Sant Cugat (Dis.) 12.00 Júnior-San Cristóbal (Dis.)

CM

Prebenjamí "A"

3a Divisió Grup 3 Sant Cugat (:P-.\niigtis de Cobasa

12.00 F.scola Pía-Olímpsc Floresta (1 )iu.)

Aleví

Prebenjamí "B" 16.00 Capellades-1'11 Sant Cugat (Dis.)

RUCBY

5a Divisió Grup 1

Infantil

2a Catalana

Guadalhorce-.\rlctic Sant Cugat Sant Francesc (:P-( iasc Antic

CR Sant Cugat-Júnior-l niversitati

5a Divisió Grup 1 fem Sant Francesc (',P-( ^asc Antic

TENffiiS

l'nió Las Torrcs-Sant Cugat CP

Cadet masculí 16.00 Sant Ramon-l'E Sant Cugat (Dis.)

VOLEIBOL

TAULA

2a Catalana

5a Divisió Grup 9

11.00 Yincit-Olímpyc l·lotesta(Dis.l

PB Sant Cugat-CAT

PETAM

Mira-sol CP-Navarcles

11.00W. Sant Cugat-RubiíDiu.) 12.00 Sant Amlreu-Olínipsc (Dis.)

Tercera Catalana fem.

11.00 Prat-PH Sant Cugat (Dis.I

4 a Divisió Grup 1 fem

Cadet

19.30 Súna-LL Sant (Àigat (Dut.) 10.30 l'B Sant Cugat-Pcdrals (Diu.)

Benjamí

PI I Sant ( aig.it (DescansaI

12.00 PB Sant Cugat-C iimbe (Diu.)

Sub-22

15.30 P H Sant Cugat-Navarclcs (Dis.)

11.00 Júnior-Jolaseta (Diu.)

BÀSQUET

12.00 PB Sant (àigat-Pcdrals (Diu.)

Aleví "A"

Divisió d'Honor masc.

l a Divisió Infantil

1a Divisió Cadet

12.00 PH Sant Cugat-Girona (Dis.)

Banyolcs-l ' F Sant Cugat (Dis.)

Cadet masculí

19.30 PB Sant Cugat-C.m C.ilet (Dis.) 17.30 Parcts-Chcss(Dis.)

PATINS

12.30 l'H Sant Cugat-La Garriga (Diu.)

l'K Sant ( aigat-Sant Martí

16.30 Súria-Mas Janer (Dis.) 11.45 Olímpyi: Floresta-Torrclles iDiu.)

Femení

HOQUEI

CV Sant Cugat-L'Hospitalct

Juvenil

Primera divisió "A"

12.15 Alzamora-Sant Cugat (Dis.) 12.00 Àgora-F'ontctcs (Dis.) 13.00 San Juliàn-PB Sant Cugat (Dis.) 12.15 Al/amura-Satu Cugat (Dis.)

2a Divisió Juvenil

12.15 Girona-Olímpyc Floresta (Diu.)

Juvenil femení

12.00 Palat'olls-W. Sant Cugat (Diu.)

Prebenjamí

12.00 Sant (.'ugat-Martincnc (Dis.)

Divisió de Plata

Territorial Catalana

12.30 Mollct-Adcsa (Dis.) 11.15 Santa Perpètua-Àgora. (Dis.) 13.30 Terrassa-Sant Cugat (Dis.)

18.00 Sant Cugat-Yic (Dis.)

Preferent Juvenil

SALA

Ad. Ribera-Sant Francesc CP La Clau-Mira-sol C P

Montornès-l'K Sant Cugat

Comarcal

6a Divisió Grup 2 0 Atlètic Sant Cugat-Sant Andreu

11.00 UK St Cugat-L'Aliança Lliçà (Diu.)

i m% m m. m W't. w'mmmmmmmM Benjamí

w- •* ^rm>:m Cadet %. Wf®* m % FUTBOL

SALA

Av.128 (Descans) Rubí Nord-El Bullidor 4-1 Angeleta Ferrer-IES La Serrcta....(Ajornat) AV Zona Nord-Fuenteliviana 2-2

Joan Maragall RubíNord-R.LIull Escola Avenç-AV Zona Nord Pau Casals "A"-Santa Isabel

(Descansa) 7-3 4-4 9-1

Infantil Duc Montblanc-EI Bullidor (Ajornat) 1ES La Serrcta-Escola Avenç 0-7 Angeleta Ferrer (Descansa) Av.Castellnou-Rubí Nord

5-2

0-8 6-2 2-6 8-0

RB-Club d'Atan "A" El Bullidor-Club d'Aran "A"

4-8 1-1

Aleví Purcza de Maria "B" (Descansa) Pureza de Maria "A"-Collserola 7-1 Escola Avenç-Catalunya 6-2 Santa Isabcl-Ferran Clua "B" 6-2 Handbol Rubí-Ferran Clua "A" 0-8

FUTBOL

7

2-0

Juvenil Pureza Maria-MD Del Carme 0-2

(Ajornat)

BÀSQUET Infantil Masculí

Benjamí Regina Carmeli-Sanr Jordi

CO St Cugat 1-CO St Cugat 2 Catalunya-Sant Jordi "B" Regina Carme li Pureza Maria-Ferran i Clua Sant Jordi "A"-Sant Jordi "B"

10.00 CV Rubí-Angeleta Ferrer

Rubí-Escola Avenç

15-8

HANDBOL Infantil Masculí

Aleví

HANDBOL

Cadet

t*>i m. WÏ

Benjamí

BÀSQUET

Juvenil Aleví

Joan Maragall-Catalunya Escola Avenç "A"-Ferran Clua "A" Escola Avenç "B"-Collserola Santa Isahel-Ferran i Clua

(Ajornat) 25-40 26-50 (Ajornat) 33-9

ÈpicCasino-Angeleta Ferrer MD del Carmc-CO Sant Cugat Escola Avenç-IES I.BIanxart

22-19 27-22 18-3H

CE Sant Cugat "A" (Descansa) CE Sant Cugat "B"-Vedruna 10-62 Sant Jordi-Escola Avenç 30-49 PB St Cugat-Regina Carmeli 42-41 Escola Avcny-MD Del Carme 9-58

Infantil Femení Angeleta Ferrer-Ramon Pont Castellbishal-UE Sant Cugat

VOLEIBOL

22-36 25-26

Cadet Femení Infantil Col·legi Martí-El Pinar

IES Terrassa-Pureza Maria

36-5

1-2

i * p ' ; :OIÍI * :: 'm 'mrvrjmwil·i-MAGENDA

LOCAL

FUTBOL

SALA

Aleví 09.00 10.00 11.00 12.00

Joan Maragall-Ramon Llull (Dis.) Rubí Nord-Santa Isabel (Dis.) Escola Avenç-Pau Casals "B"...(Dis.) Pau Casals "A"-Thau (Dis.)

Infantil 12.00 Angeleta Ferter-Escola Avenç-.(Dis)

Cadet-juvenil 13.00 Angeleta Ferrer-Fuenteliviana.(Dis.) Club d'Aran "A" (Descansa) Club d'Aran "B" (Descansa)

HANDBOL

10.00 Escola Avenç-Ramon Llorenç..(Dis.)

Aleví

HANDBOL

09.00 10.00 12.00 11.00

Infantil M a s c u l í

Pureza Maria "B"-Collserola (Dis.) Puteza Maria "A"-F.CIua "B"...(Dis.) Escola Avenç-Fertan Clua "A".(Dis.) Santa Isabel-Handbol Rubí (Dis.)

Benjamí 11.00 10.00 12.00 13.00

Joan Maragalt-F.Clua "A" (Dis.) Catalunya-Collserola (Dis.) Escola Avenç "A"-F.CIua "B"..(Dis.) Escola Avenç "B"-Santa lsabel.(Dis.)

10.00 CH Rubí-Escola Avenç 11.00 Angeleta Ferrer-Cultura 10.00 CO Sant Cugat-Èpic Casino

FUTBOL 7

(Dis.) (Dis.) (Dis.)

VOLEIBOL

Benjamí

10.00 10.00 11.00 10.00

09.00 11.00 10.00 09.30 10.30

Pins Vallès-Santa Isabel Catalunya-Sant Jordi Maristes-Escola Avenç ReginaCarmeli "A'-Àgora F.CIua-ReginaCarmeli "B"

Cadet Femení (Dis.)

12.00 09.00 10.00 11.00 11.00

Puteza Matia-Sant Jordi "C" Ferran Clua-Àgora Sant Jordi "A "-Escola Avenç COSt Cugat 1-StJotdi "B" CO St Cugat 2-Pins Vallès

10.00 Catalunya-Regina Carmeli

Escola Pia-l'E SantCugat "B".(Dis.) l'E SantCugat "A"-Sant Jordi..(Dis.) Escola Avenç "A" -PB St Cugat.(Dis) Ved runa "A"-Escola Avenç (Dis.)

Infantil Femení

Benjamí (Dis.) (Dis.) (Dis.) (Dis.) (Dis.)

10.00 MDCarmc-Angeleta Ferrer (Dis.) 0 9 . 0 0 CE Sant Cugat-Dosa Salesians.(Dis.)

C a d e t Femení Puteza Maria

Aleví

11.00 CV Sant Cugat-IES La Serreta.(Dis) Pinar (Descansa)

10.00 Angeleta Ferrcr-Torre Palau

Infantil Masculí

09.00 Pureza Maria-MD Del Carme,..(Dis.)

BÀSQUET

Infantil Femení COMARCAL

Juvenil Femení

(Dis.) (Dis.) (Dis.) (Dis.) (Dis.) (Dis.)

(Descansa)


Esports

36

ELS4CA1VIWS Divendres, 14 de novembre de 1997

G R U P 14

FUTBOL

Primera C a t a l a n a

Cornellà-Sant Cugat Vic-Olot Palafrugell-Reus Balaguer-Gramanet Sants-Ripollet Girona-Granollers L'Hospitalet-Tremp Roda Berà-Guíxols Valls-Barceloneta. Cirdanyola-Masnou Equip

PJ PC

Pt

PP

PJ PG

Equip

3-1 1-2 1-0 2-0 0-2 0-0 0-0 1-2 0-1 0-5

GF

GC Punts

Júnior-San Pedró 5-4 P B St Cugat-Ullastrell 0-0 Les Fonts-Montserrat 6-3 Juv.25 Sept.-La F a r g a 5-3 Pueblo Nuevo-Castellar 3-2 Matedeperenc-Can Boada...5-2 C a n'Oriol-Can Fatjó 2-1 Can Trias-Joan XXIII 4-1 PJ PG

Equip

Pt

PP

GF

GÇ Punts

Ca n'Oriol

7

17

Maradep

7

21

Juv. 2 5 S c p t . 7

24

16

L e s h'onts

7

2(1

16

C a n Trias

6

15

13

Cornellà

II

Joan X X I I I

7

19

II

12

Balaguer

II

C a n Fatjó

7

12

13

II

Rem

11

21)

23

San P c d r o

7

21

II

(iranianct

1 1

19

21

P B Si C u g a t 7

IS

Palafrugell

1 I

14

21

Pueblo Nuevo7

II

24

10

16

Masnou

11

21

2(1

Montserrat

7

Tremp

1 1

18

17

l'Ilastrell

7

8

16

Guíxols

II

17

17

C a n Boada

7

15

22

Sani Cugat

11

11

16

Castellar

7

7

14

(iiroru

II

IX

Vic

11

IS

15

Urarga

7

12

2S

17

14

Júnior

6

9

19

13

Roda Berà

II

II

II

15

Cranollcrs

11

II

1.1

15

(Wdanyola

11

I.?

28

13

Olul

11

li

22

12

Ripollet

11

lli

10

11

L'Hospitalet

II

s

15

9

II

14

11

Barceloneta

1 1

8

17

7

Sant*

11

7

19

5

Llano-Lumen 2-2 Viladecavalls-Mil.lenari 0-1 C a n Rull-Tibidabo 2-2 Castellar-La Farga 1-1 Andalucía-Barberà 2-0 Merengues-La Romànica...6-2 Rubí-Rómulo Tronchoni....3-2 San Lorenzo-Maurina Egara..2-4 Sporting Mira-sol-Badia 0-1 Eqn'P Kuhi Andalucía

GC I

PJ PG 9 9

H 7

57 33

14 II

25 22

Castellar

9

6

25

10

21

Badia

9

6

21

10

21

Barberà

9

6

21

8

19

Merengues

9

6

26

17

19

Maurina

9

25

San l.oren/.o 9

20

17 21

17 13

9

15

17

10

I.a Rominka 9

22

26

9

Can Rull

Mano

9

2

10

19

9

26

8

17

7

9

2

18

Viladecavalls 9

1

10

Tibidabo

I

19

28

7

28

5

RómuloT

9

La Farga

9

1

17

M i l lenari

9

1

13

28

3

I.umcn

9

ü

15

29

3

S|> Mira-sol 9

0

S

26

2

La propera (16 de novembre): San Pedró Lumen-Sporting Mira-sol; Mil.lenari-Llano; Tibidabo-Viladecavalls; La Farga-Can Rull; BarberaCastellar; La Romànica-Andalucía; Rómulo Tronchoni-Pena Los Merengues; Maurina Egara-Rubí; BadiaSan Lorenzo. T e r c e r a Regional

Segona C a t a l a n a Grup I Bonaire-Horta-Lima 70-64 C N Sabadell-CorneUà....87-65 Cosmos-Fincas Fraga....59-74 Almeda-Súria 66-68 U E S a n t Cugat-Mollet...67-77 S.Manresa-Ripollet 58-59 Tàrrega-Castelldefels 70-74 Maragall-Franqueses 62-73 PJ

PC

PP

GÇ Punts

CN Tàrrega

8

C N Sabadell

8

631

556

15

549

14

Mollet

8

564

508

Súria

8

553

508

8

4

15

Canet

6

4

2

II

28

1.Granada

8

19

8

14

F C Barcelona 7

3

2

2

41

29

8

16

11

Català Babar

3

1

3

36

26

17

12

APin|;iicla

Ad. Terrassa

4

19

12

Albacete

8

13

Júnior

4

»

8

CV L e n a

8

14

F C Barcelona 4

II

C.Cantàbria

8

14

Valdelu/.

4

14

Múrcia

8

16

RC Polo

4

8

I .as l ' a l m a s

C l ) Terrassa 4

9 7

Vallès

4

Jolaseta

4

Sardincro

4

Apòstol

4

Taburiente

4

8

P.Benidorm

L a propera (16 de Novembre): Vallès Deportiu-Sardinero; JúniorJolaseta; CD Terrassa-Atlètic Terrassa; FC Barcelona-Club Egara; Apòstol Orense-RC Polo; San Pablo Valdeluz-Taburiente.

Equip

PJI P C

PI

PP

GF

OC P u n t s

CDTerrassa

4

3

(1

I

15

6

9

Sardinero

3

3

0

0

5

0

9

ClubCampo

4

2

2

0

11

4

8

rLSociedad

3

2

1

0

11

2

7

Júnior

4

1 2

1

7

8

5

Valdeluz

3

1

3

2

4

ll.Sevilla

4

1

1

3

1

1

2

2

1 0

2

San V i c e n t e 4

0

1 3

Ad. Terrassa

0

II

4

4

5

14

8

0

5

19

34

1

1

4

19

36

Cambrils

6

0

1

5

22

35

Sant Andreu

6

0

0

6

11

31

II 11

XuvcnilTcis

8

3

8

CV S a n t C u g a t

8

21

«

L a propera (15 de Novembre): Tenerife; Playas Benidorm; Caja Àvila-Múrcia; Xuvenil Teis-A Pinguela; Universidad GranadaLas Palmas; Albacete-Caja Cantàbria; CV Leisa-CV Sant Cugat.

L a propera (15 de Novembre): Català-Babar-Benicarló; L'Hospitalet-Playas Castellón; FC Barcelona-Cambrils; Girona-Olímpyc Floresta; Burriana-Canet; Sant Andreu-Llopart.

HOQUEI PATINS

Segona catalana GRUP 1

Divisió de P l a t a GRUPB Vilassar M a r - S ' A r e n a l 3-1 Gavà-Rubio B u r l a d a 8-3 Èpic Casino-Saragossa 4-5 A n d o r r a F C - W . S t Cugat..2-3 A n d o r r a Terol-Salinetas...6-4 Centelles-La Unión 3-7 Sícoris Portainé-Premià 8-9 P.Maspalomas-Diario 3-9 Maxon (descansa)

Garriga-Martínenc....( Ajornat) Laietà-PH Sant Cugat 2-2 Sentmenat-JMJ 9-5 A r e n y s Munt-Sta Isabel....6-0 Cornellà-Castellet. 6-5 Esplugues-Ripollet 4-10 Universitari-Congrés 6-10

PJ PC ..PE

PP

GF

5

0

0

39

9

5

4

1

0

48

20

Congrés

5

4

0

47

17

Sentmenat

5

3

1

24

21

Arenys M u n t 5 Ripollet

GC Punts..

PJ

PG

Diario

5

5

Vilassar Mar

6

25

14

15

Esplugues

5

3

0

36

29

Maxon

5

23

13

15

P H S t Cugat 5

2

1

24

24

Lalnión

6

26

20

12

Martinenc

4

1

12

12

Maspalomas

5

19

13

12

Laietà

5

2

15

13

Saragossa

6

24

20

10

Cornellà

5

24

26

553

Castelldefels

8

511

514

Ripollet

8

491

501

Cardedeu

7

(I

194

141

12

Maragall

8

602

608

Sani Cugal

7

I

200

158

12

Cornellà

8

556

582

Banyoles

7

I

174

156

11

Bonaire

8

5114

545

11

Cavà

7

2

186

178

Almeda

8

525

531

11

Esplugues

IÍE St C u g a t

8

52 1

Horta-Lima

8

514

581

10

Salle Manresa

8

531

567

8

Cosmos

8

502

641

8

PP

7

4

167

190

Sant Esteve 7

5

162

191

Martorelles

7

5

152

176

Bordils

7

7

121

166

V0LEI80L

Divisió d'honor femenina C V Sant Cugat-Tenerife...0-3 A Pinguela-CV Leisa 3-1 C.Cantabria-Xuvenil Teis.3-1 L a s Palmas-Albacete 0-3 Murcia-U.Granada 1-3 P.Benidorm-C.Àvila 0-3 E i ..*«.. PP.... W 24

SÇ Punts 3

16

GF

GC P u n t s

37

16

R.Burlada

6

22

22

10

La Garriga

4

Gavà

6

32

24

9

Castellet

5

1

A n d o r r a T.

6

42

1

46

6

18

24

Sta I s a b e l

5

0

I

W.SamCugat6

18

25

Universitari

5

0

0

23

38

A n d o r r a FC; 6

16

23

JMJ

5

0

0

17

49

Premià

5

20

24

S'Arenal

5

20

21

Èpic (Casino

6

16

21

Teide S.

6

17

29

Centelles

6

17

31

Sícoris P.

5

19

34

La propera (15 de Novembre): Vilassar de Mar-Gavà; Rubio Burlada-Epic Casino; Saragossa-Andorra FC; Winterthur Sant Cugat-Andorra de Terol; Teide Salinetas-Centelles; Maxon Can Sant Joan-Sícoris Portainé; PremiàPlayas Maspalomas; La Unión (descansa).

L a propera (16 de Novembre): Martorelles-Cardedeu; BordilsGavà; Esplugues-Sant Esteve Palautordera; Banyoles-UE Sant Cugat;.

0

2

6

Equip

508

8

7

Llopart

0

617

8

(mona

6

600

Tenerife

25

0

Esplugues-Banyoles 21-26 Bordils-Sant Esteve 22-23 Martorelles-Gavà 27-30 C a r d e d e u - U E St Cugat..33-25

!•#*.......

35

19

3

8

Sardinero-Valdeluz 2-4 Jolaseta-Apóstol Orense....5-3 C D Terrassa-Júnior 2-2 Club Egara-Vallès 5-1 Taburiente-Atl.Terrassa...0-3 R C P o l o - F C Barcelona....5-2

29

4

1

8

Divisió d ' H o n o r masculí

3

0

9

Primera catalana GRUP 2

HOQUEI SOBRE HERBA

1

2

17

Franqueses

L a propera (16 de Novembre): Mollet-La Salle Manresa; SúriaUE Sant Cugat; Fincas Fraga- Almeda; Cornellà-Cosmos; Bonaire Terassa-CN Sabadell; Castelldefels-Maragall; Ripollet-CN Tàrrega; Horta-Lima-Les Franqueses.

3

6

I

Fincas Fraga

.550 10

7

Olímpyc

4

HANDBOL

PC

16

C N Sabadell

II

4

L a propera (16 de Novembre): San Pablo Valdeluz-Club de Campo-RC Polo-San Vicente; JúniorAtlètic Terrassa; Real SociedadSardinero; CD Terrassa-Universidad de Sevilla.

PJ PG

18

7

21

FUTBOL SALA

PF

580

Caja Àvila

4

R C Polo-Valdeluz 2-1 Club Campo-Júnior 2-2 San Vicente-R.Sociedad...0-7 Atl.Terrassa-CD Terrassa.0-1 Sardinero-U. Sevilla 1-0

BÀSQUET

Equip

GF

C l u b Kgara

RCPolo

La propera (16 de novembre) Sant Cugat Esport-Cerdanyola Mataró; Olot-Cornellà; Reus-Vic; Gramanet-Palafrugell; RipolletBalaguer; G r a n o l l e r s - S a n t s ; Tremp-Girona; Guíxols-L'Hospitalet; Barceloneta-Roda Berà; Masnou-Valls. Segona Regional GRUP 5

PP

Divisió d'Honor femenina

L a propera (16 de novembre): Pefia San Pedro-Can Trias; Ullastrell-Júnior; Montserrat-PB Sant Cugat; La Farga-Les Fonts; Castellar-Juventud 25 de Septiembre; Can Boada-Pueblo Nuevo; Olímpic Can Fatjó-Matadeperenc; Juan XXIII-Can Oriol.

8

Vall»

lli lü

PE

Primera Nacional A GRUP 6 C N SabadeU-Català 1-10 Cambrils-L'Hospitalet 3-4 Olímpyc-Barcelona " B " 3-6 Canet-Girona 4-3 Llopart-Burriana 3-9 Benicarló-Sant A n d r e u 9-2 P.CasteUón " B " (descansa)

Equip

PJ

PG

PI

PP

GF

«Punts

L'Hospitalet 7

5

0

2

26

21

15

P.CasteUón

6

5

0

1

28

18

15

Bumana

6

5

0

I

34

21

15

Benicarló

7

5

0

2

42

22

15

L a propera (15 de Novembre): Martinenc-Universitari; PH Sant Cugat-La Garriga; JMJ-Laietà; Santa Isabel-Sentmenat; Castellet-Arenys de Munt; RipolletCornellà; Congrés-Esplugues.


Organitza: GRUP DE TEATRE

ESPIRAL

La casa de Bernarda Alba de Federico G. Lorca

~- <** si* 8 0 "** 0 !» franc a «*

O n podràs entrar a u n cine, a u n submarí i a u n refugi antiaeri?

O n trobaràs junts els nacionals, els republicans i els Beatles?

En u n Museu diferent, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Al Port Vell. Barcelona Tel. 225 47 00

M u s e u d'Història de Catalunya


HS4CANTWS Espectacles

38"

Divendres-, 14 de novembre de 1997

Música

L'AOSC inicia demà la temporada amb un homenatge a Franz Schubert

Vivancos recupera Pobra d'Angel Rodamilans

Horquestra de cambra inaugurarà el tercer aniversari de ÍANC Un homenatge al compositor Franz Schubert encapçala enguany el cide de concerts de la temporada 1997-98 de l'Associació Orquestra Sant Cugat. Una de les novetats més destacades del programa d'aquest any ós el concert de música barroca que obrirà els actes de celebració del 3r aniversari de l'Arxiu Nacional de Catalunya. (ÍKM LOZANO - Sant Casat -

I,a nova temporada de concerts de l'Associació Orquestra Sant Cugat s'inicia demà amb una estrena d'excepció, un Homenatge a l'ran/. Schubert, que la Jove Orquestra Sant Cugat oferirà al Teatre-Auditori a partir de les deu de la nit. L'actuació és un homenatge al compositor vienès, amb motiu del 2(X) aniversari del seu naixement. La part més esperada del concert arribarà amb la interpretació de la seqüència medieval Stabat Mater, sota la direcció de Josep Ferré i amb l'acompanyament de les veus del santeugatenc Cor Aulos, dirigit per Jordi Picorelli, i tres agrupacions més de cantants, entre cors i corals. Aquest tan destacable tret de sortida continuarà al febrer, quan també la JOSC torni al Centre Cultural juntament amb el Cor Jove de l'Orfeó Català per interpretar una sarsuela. El concert de Sant Jordi també es farà al Tèatre-Auditori, consolidant-se com una de les tradicions santeugatenques del dia del patró. Enguany el 23 d'abril es dedicarà a fer un homenatge a (íershwin i anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.

Un dels atractius més grans del cicle que l'AOSC ha programat per a la temporada 97-98 és el concert de cloenda, el 22 de maig vinent, que farà l'Orquestra de Cambra de Sant Cugat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb motiu del tercer aniversari d'aquest equipament El director de l'ANC, Josep Maria Sans Travé, va explicar que s'havia triat l'AOSC per a aquesta cita respectant "aquells promesa que vam fer d'obrir-nos a tot allò que ens envolta". Aquest concert, que tancarà el cicle, serà la interpretació de L·s 4 estacions, d'Antoni Vivaldi. Trobades de música Una de les iniciatives que ha engegat l'AOSC, conjuntament amb l'escola municipal de música Victòria dels Àngels, són les "Trobades de música Simfònica a Sant Cugat", adreçades a joves músics a partir de 13 anys que hagin cursat el grau elemental de la Logse, que vulguin muntar una Orquestra Simfònica Juvenil. Els participants en aquesta iniciativa formaran part també de l'Orquestra festival Europa Canta, que se celebrarà a Sant Cugat el mes de juliol vinent.

N.S.

L'escriptor Bernat Vivancos i el monjo de Montserrat Gregori Estrada, van presentar divendres la biografia d'Angel Rodamilans (1874-1936). L'acte es va fer a l'auditori Rodamilans de l'Escola Artístico-Musical Montserrat Calduch. El llibre, Evocació i recerca, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, va rebre una molt bona acollida entre els assistents. L'autor va destacar, sobretot, la tasca musical de Rodamilans com a compositor i intèrpret, i el va qualificar d'autodidacte amb una font d'inspiració inesgotable. D'altra banda, Vivancos va expressar la seva satisfacció durant tota la vetllaL'Associació Oryuestra Sant Cugat obre demà el seu 3r cicle deconcerts. Foto:E4C da. Per a ell, editar aquest llibre d'estudi i divulgació era "un deute i un honor per Catalunya". També va fer una crida per animar d'altres escriptors a recuperar les obres dels "compositors oblidats". •La Jove Orquestra Sant Cugat determinats". Malgrat això, el

La Jove Orquestra es professionalitza

ha decidit obrir-se camí professionalment El director de l'AOSC, Josep Ferré, ha destacat que enguany l'orquestra farà "un important pas endavant", que significarà "poder treballar de forma remunerada" i així "pujar el nivell" dels seus components. Ferré ha matisat que es tracta d'una professionalització, però, "més tova", on els músics es comprometen a complir "un conveni amb uns concerts

director ha aclarit que la intenció és "seguir sent amateurs" en el sentit de "treballar per amor a la professió, per afició". El principal escull amb què topa aquesta aposta és el del finançament La solució "s'està buscant", ha assegurat Josep Ferrer, "amb la creació d'una fundació" que integrarienentitats o empreses interessades a col·laborar en el futur professional de la JOSC/G.L.

La soprano Ma. Teresa Garrigosa va cloure l'acte amb la interpretació d'un recull de 7 cançons inèdites del pare Àngel Rodamilans. Els originals d'aquestes peces musicals es conserven a l'arxiu de l'Abadia de Montserrat. La mateixa Montserrat Calduch va acompanyar la soprano al piano. Les peces van ser qualificades d'un gust exquisit, donat el grau de dificultat tècnica i harmònica de les composicions.

Concerts

CXN1RE D'ESIUDtS MUSICALS I HUMANS

Professors de l'Espai Jove actuen avui en un concert contra la intolerància Coincideix amb la mostra de la Casa de Cultura

I Ensenyament, solfeig, piano, violí orgue,flautatravessera, violoncel guitarra, etc. C/Balmes,ll-Tel. 67458 62-Sant Cugat

SALVA TORDERA - SaatCuaat-

Seguint el cicle de concerts pop-rock que organitza la Casa de Cultura, els profesors de música de l'Espai Jove oferiran avui un recital amb el títol "Concert contra la intolerància".El concert es farà a la sala d'actes de la

Casa de la Cultura, a 2/4 d'onze. És previst que al descans es faci lliurament del premi de pintura mural, que va guanyar l'artista Pau Visó. Aquesta actuació coincideix amb l'exposició contra la intolerància que es fa a la sala 2 de la Casa de Cultura. La setmana passada es van exhibir unes dia-

positives de la regió africana de Togo, que van obrir aquesta temàtica.El cicle concerts de pop-rock continuarà el pròxim dia 28 de novembre seguint el circuit musical Connexió VO, i portarà la banda Mexican Frog de Sabadell, i el grup santeugatenc Acrílic. El concert començarà a les 11 de la nit.


Cultura

ELS4CAlYroNS Divendres, 14de novembre de 1997

£spectacles

39

Te a tr e

La Mana promet donar canya aquesta nit a Sant Cugat

La casa de Bernarda Alba de Federico G. Lorca

La vedette estrenarà el músic hall al Teatre-Auditori Qué caria tíene la mana és l'espectacle que presenta Lita Claver, la Mana, aquesta nit al Teatre-Auditori de Sant Cugat. Precisament és això el que vol fer la coneguda vedette: donar ca na o, si més no, divertir i entretenir el públic santcugatenc amb un espectacle "desenfadat i carnal", tal com el va definir Joan Gimeno, un dels seus protagonistes. Amb aquest muntatge s'inaugura el gènere del músic hall al Teatre-Auditori. El director del Centre Cultural, Tomàs Seix, considera que és "un honor" que sigui ia Mana l'encarrregada de fer-ho. JOSEP MARIA M I R Ó

El músic hall arribarà aquesta nit per primera vegada al Teatre-Auditori i ho farà de la mà de la Reina del Paral·lel barcelonès, Lita Claver, m é s c o n e g u d a com la Mana. Pel director del Centre C u l t u r a l , T o m à s Seix, és un autèntic honor que una artista com la Mana sigui l'encarregada d'estrenar aquest gènere al Teatre-Auditori. En un principi estava previst per avui el muntatge Enredos, en el qual la Mana actuava per primera vegada com a actriu. Tot i així, es va suspendre després de la dissolució del grup i de l'escàs èxit del muntatge. Tot i així, la majoria dels espectadors d e l T e a t r e - A u d i t o r i n o han anul·lat les seves reserves per veure l'espectacle. La vedette pensa que en el fons és perquè "al públic els agrada veure la Mana". Per a l'artista, l'espectacle d'aquesta nit té un únic missatge: alegria. La Mana va dir que és "un espectacle fresc, dinàmic i còmic". La vedette va destacar que tot i que pel Teatre-Audito-

ri hi passen espectacles de gran qualitat ja començava a tocar un espectacle de revista, on no calgui pensar i "la gent s'oblidi dels problemes". La Mana, que darrerament ha treballat en teatre de text i cinema, va dir que ja trobava a faltar el gener de la revista, amb el qual es troba molt còmode. La vedette va dir que "el treball de músic L·llem diverteix moltíssim. Quan veig que el públic disfruta i riu amb allò que faig em sento feliç". EU repartiment Joan Gimeno, Claire Simpson, Rodrigo Duran i el ballet Jordan's també participen a Quécana tiene la mana!. Gimeno, que ha definit l'espectacle com "un muntatge desenfadat i carnal", ha actuat al costat de Sara Montiel i en pel·lícules com Aquesta nit o mai. La vedette, Claire Simpson, és alhora ballarina, actriu i una destacada figura en el gènere del músic hall. A més, ha actuat a sèries com Pret a porter o e n el p r o g r a m a d e Benny Hill. Rodrigo Duran, en canvi, és un còmic humorista que

Canell del proper espectacle de la Mostra. Foto: E4C.

Lita Claver, la Mana ha participat en diversos espectacles de la Mana com La tuerta suertedePerico Galàpago. Els grans protagonistes de les coreografies i el ball, però, seran els 7 integrants del ballet Jordan's. Com a aperitiu a l'actuació d'avui, la Mana va fer gala del seu humor el dimecres al programa Pasta Fullada de Ràdio Sant Cugat, al qual va concedir una entrevista. La Mana va convidar a la particular parella d'avis del programa d'entreteniment, l'avi Amadeu i el Pere Cebes, a pujar a l'escenari del Teatre-Auditori amb ella. Els dos personatges li van agrair la invitació amb el tema La Flaca dels Jarabe de Palo, que ells mateixos van versionar amb el seu habitual humor.

La Mostra de Teatre canvia la programació REDACCIÓ

La Mostra de Teatre de Valldoreix ha arribat aquest cap de setmana a la tercera setmana d e representacions a m b un canvi d e calendari. L'obra Mozzarella i Gorgonzola no va poder representar-se per incompatibilitats de calendari, ja que l'actor principal treballa al muntatge de El retaule del flautista. Pedró y elcapitàn va ser l'obra que es va oferir com a substitució i, malgrat el canvi, va tenir una immilorable acollida per part del públic. Pedroyel capitàn, una obra de Mario B e n e d e t t i , és una conversa entre dos homes: un tort u r a d o r i la seva v í c t i m a . El

m u n t a t g e es basa molt en la força de l'escenografia i el maquillatge. L'únic problema q u e hi va haver va ser precisament la ubicació d'aquesta escenografia, ja que no estava pensada per a espais reduïts. Finalment, tot i els problemes, la reacció del públic va ser molt favorable. la representació d'aquesta setmana ja són tres les obres de la Mostra de Teatre d e Valldoreix que s'han fet en castellà. Però la directora del grup Espiral d e Valldoreix, Trini E s c r i h u e l a , considera que això no té gaire importància, perquè el q u e més valora de le sobres és la qualitat. L a Mostra acabarà aquest cap de setmana amb la representació de La casa de Bernarda Alba.

Crítica

La dictadura de EDUARD IENER Anna Bolena, de Gaetano Donizetti Intèrprets: Hyejin Kim, Arutjun Kotchinian, Rosa Mateu, Lluís Vilamajó, Matisa Martins, Lluís Ramon Salas, Carlos Cosías. Cor dels Amics de l'Opera de Sabadell, Orquestra Simfònica del Vallès Lloc i data: Teatre-Auditori, 8 de novembre Muntar una escenografia estèticament bellíssima per lús dels colors:vermel! passió, b l a n c i n n o c è n c i a , blau vida, n e g r e mort; el d i s s e n y d e la i l · l u m i n a c i ó com a e l e m e n t dramàtic, l'estructura piramidal del poder com un grandiós retaule, amb uns vestits de gran qualitat però q u e són una

l'estètica

m e n a d e carcassa q u e i m p e deix un m o v i m e n t normal en unes escales asimètriques q u e semblen pensades per fer caure el personal i, a més a més, crear unes sortides i e n t r a d e s de gent q u e porten unes llargues teles, de diferents colors per a c c e n t u a r les situacions, em sembla un error q u e desvirtua la magnífica obra b e l cantista del j o v e D o n i z e t t i i distreu el personal, els de l'escenari i els de la platea, d'allò que realment importa, és a dir, la música i les veus. C o m a Anna Bolena, la corea n a H y e j i n K i m va e s t a r esplèndida de veu i presència, però cal dir q u e Rosa M a t e u va fer un S e y m u r de gran volada, c o m p a r t i n t el d u e t del s e g o n a c t e e n el millor m o m e n t d e tota la representació.

RAIMON SUNYER del 13 al 25 de novembre

U n a gratificant lluita d e sopranos de diferents i complem e n t à r i e s tassitures. El baix Kotchinian, com a Enric VIII va mostrar una vegada més la seva autoritat escènica i la seva veu p o t e n t i segura. Cal dir, però, q u e la sorpresa va venir d'una mezzo molt jove, Marisa Martins, que va mostrar un timbre de greus rics i de gran bellesa, q u e millorarà quan hi posi més seguretat. Els altres i n t è r p r e t s , n o m é s correctes. El cor va sonar força s e g u r i la s e c c i ó f e m e n i n a , esplèndida després de la pausa del segon acte. L'orquestra bé, però massa, tapant amb molta més freqüència del que caldria els cantants. Llargs i merescuts aplaudiments per a tothom i algun xiulet solitari pel jove geni d'afanys simbolistes.

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art

sïnól Santiago RusüW, 52-Sant Cugat òeJWlès

Horari: matins de 9 a 2 tardes de 5 a 9

Tel. 675 47 51


40

Cultura

HS4CANTQXSS

Art

Tea

I,a i•viiferèucia va reunir un nombrós públu a l'h aula Municipal d'Art. Foto: AYE

BELTRAN.

El semiòleg Enrique Monterde explica els signes a PEscola d'Art Els peixos protagonitzen rexposició de Baliarda MJ G U T I É R R E Z

Kl doctor K n r i q u e M o n t e r de, professor d'història de la F a c u l t a t d e B e l l e s Arts d e Barcelona, va oferir dijous una conferència a l'Escola M u n i cipal d'Art. Aquesta xerrada, I.ci imatge-signelSemiòtica de l'art, tenia com a finalitat explicar, a partir de les imatges artístiques d'una exposició sobre peixos q u e es pot veure a l'Escola, el funcionament dels tres nivells de significació semiòtica. Segons Monterde, "el fet q u e la imatge sigui un signe porta a que hi hagi diverses formes de funcionar d'aq u e s t s , i per tant de les imatges artístiques. A q u e s t e s tres

formes d e f u n c i o n a m e n t són, basant-se en la similitud (signes de naturalesa icònica), en la convenció arbitrària amb un fonament cultural (cl signe) i en la causalitat o contigüitat (els índexs). El professor de Belles Arts va explicar q u e "tots els quadres d e Roser Baliarda t e n e n u n tema comú, els e l e m e n t s pisciformes, i això fa q u e l'exposició es converteixi en un bon m o d e l per establir h i p ò t e s i s simbòliques". Peixos de colors E l s p e i x o s són la t e m à t i c a c e n t r a l d e l'obra de l'artista d e Santa Coloma de G r a m e n e t Rosa Baliarda, q u e es pot

veure des de dijous passat a la sala d'exposicions de l'Escola Municipal d'Art. Baliarda, q u e és alumna d ' a q u e s t a escola des de fa 2 anys, c o m b i na en la seva creació, que porta com a nom " C o m a peix a l'aigua", la tècnica mixta i l'acrílic, tot creant peixos de tots tipus: grans, petits, deformats, a m b s o b r e p è s o mostrant només l'espina. L'artista justifica la seva fixació p e l s p e i x o s d i e n t q u e aquest ésser s'ho deixa fer tot sense perdre la seva condició. L'exposició de l'artista Roser Baliarda, centre de la xerrada de M o n t e r d e , es podrà veure fins al proper 28 de novembre a l'Escola d'Arts Plàstiques i Disseny de Sant Cugat.

Divendres, 14 de novembre de 1997

tr e

Xec la dama ha estat seleccionat per participar al festival de Terrassa. Foto: F.4('

Fila Zero participarà al festival de Teatre Ciutat de Terrassa JOSEP MARIA M I R Ó - Sant Cugat/Terrassa -

El grup teatral santcugatenc Fila Zero participarà el pròxim 18 de febrer al Festival Ciutat de Terrassa, amb la representació del muntatge Xec la dama. Fila Zero i uns altres nou grups de teatre han estat seleccionats entre més d ' u n c e n t e n a r de formacions amateurs i professionals de tot Catalunya per participar en aquesta mostra. El director del grup, Guillermo Ayesa, es va mostrar satisfet per haver estat seleccionat, ja que considera que es tracta d'un reconeixement al treball de la formació. "Significa que el nostre muntatge i la nostra companyia té un cert nivell". La presentació de les deu obres

del concurs es farà durant més de dos mesos, repartits els diferents caps de setmana. Un jurat. format per Sergi Belbel i Toni Formosa, entre d'altres, escollirà una d'aquestes representacions. Tot i haver estat seleccionats, Ayesa ha assegurat q u e la intenció del grup santcugatenc és continuar fent teatre amateur. " N o ens volem professionalitzar, p e r q u è els integrants del grup es dediquen a altres coses. Això sí, exigeixo el màxim de rendiment, el màxim que es pot donar. I el que es pot donar en el teatre amateur a Catalunya, moltes vegades és equiparable al professional". Els textos del s a n t c u g a t e n c E n r i c Larreula també han estat seleccionats en la 24a edició festival egarenc.

Exposicions

SUBSCRIVIU-VOS A

CAVM.L

Canals fa un homenatge pel centenari de Josep Pla amb una exposició La mostra oferirà una entrevista del 1916 amb Pautor M . J O S É GUTIÉRREZ - Sant Cugat/Moat-Rola -

Una revista en català per a nois i noies Plaça de Lesseps 33, entresol 2a. 08023 - Barcelona Telèfon: (93) 218 65 66 i 218 62 20

Fax:(93)217 61 00

Subscripcions les 24 hores

ServiCaixa ;K la Caixa

Canals Galeria d'Art de Sant Cugat ha organitzat una exposició d'art contemporani sobre l'escriptor Josep Pla, que s'emmarca dins els actes de commemoració del centenari del naixement de l'autor català. A més a més de la galeria santcugatenca, han participat en l'organització d e la mostra la Comissió de l'Any Pla de T V E i l'ajuntament de Mont-Roig del Camp, a Tarragona. Aquesta exposició, titolada "Els artistes catalans a Josep Pla", recull obres de 35 autors de diferents tendències, edats i àmbits de la creativitat. Entre els parti-

cipants a la mostra d e s t a q u e n Fornells Pla, Grau-Garriga, Conxa Ibàrïez i Teresa Llàcer, entre d'altres. Segons Lluís Àlvarez, del departament de Cultura de l'ajuntament de Mont-Roig, "35 autors és un nombre molt important. Tot i així, no estan tots els que van ser convocats. Alguns per motius professionals no s'hi han pogut afegir, i d'altres no ens van fer arribar l'obra en el termini marcat." Mostra itinerant "Els artistes catalans a Josep Pla" és una mostra itinerant que s'ha inaugurat a l'Església Vella de Mont-Roig del Camp. Durant els mesos de novembre i de-

sembre continuarà el seu recorregut per la geografia catalana i andorrana i es clausurarà al gener a Sant Cugat. D e s d ' a r a i fins a p r i n c i p i s d'any, a m é s a m é s d e poder c o n t e m p l a r les obres dedicades a l'autor de Palafrugell, tots els visitants p o d r a n v e u r e el programa "A F o n d o " , e m è s el mes de d e s e m b r e de 1976 per T V E , en q u è el periodista Joaquín Soler Serrano entrevistava en profunditat Pla. Segons Àlvarez, " a m b aquest vídeo, i tota la mostra en general, pretenem q u e la gent s'endinsi en la vida i el món de Josep Pla, augmenti l'hàbit social a la lectura i serveixi d ' e s t í m u l a la cultura del nostre país".


Cultura

ELS'íCAÏVroiXS Divendres, N rte novembre de 1997

Conferències

41

Pintura

El Centre Borja programa cinc xerrades sobre el segle XVIII Formen part del cicle cultura i societat El Centre Borja realitzarà un total de cinc conferències aquest trimestre relacionades amb la cultura • l'art del segle XVIII. Aquestes conferències s'enquadren dins el cicle de cultura i societat que el Centre Borja porta organitzant ja fa vuit anys. Per a aquest any la programació es divideix en dos trimestres, el primer dels quals s'aSALVA T O R D E R A

- Sant Cugat El cicle cultura i societat va néixer com una idea del pare B o a d a , m e m b r e del C e n t r e Borja, q u e des de llavors es fa càrrec de l'organització, a m b la intenció de realitzar un seguit de conferències q u e tract e s s i n t e m e s d'art, societat, cultura o ciència d e c a n t a d e s , totalment, a l'interès del poble de Sant Cugat. Tot i això en cap m o m e n t el seu nivell de d i v u l g a c i ó p o p u l a r ha e s t a t renyit a m b el rigor c u l t u r a l . Dues x e r r a d e s d e Miquel Les conferències d'aquest t r i m e s t r e c o m e n ç a r a n el dia 18 de N o v e m b r e a m b la participació de l'historiador D o m è n e c M i q u e l , q u e tract a r à el d e s e n v o l u p a m e n t econòmic de Catalunya des de la fi d e la guerra de successió fins a finals de segle. É s un segle de creixement econòmic i demogràfic en què el devenir general es lligarà a la realitat santcugatenca. El 25 de novembre el mateix

llargarà fins al desembre, i es dedica exclusivament al segle XVIII. Les conferències són obertes a tot el públic i, segons el pare Antoni Borràs, membre del Centre Borja i un dels conferenciants,"són temes assequibles per a tot aquell que tingui un cert interès per la cultura general. No som elitistes amb el tractament."

conferenciant parlarà sobre els a v e n ç o s científics i t e c n o l ò gics q u e p e r m e t e r e n a Anglaterra realitzar la primera R e v o l u c i ó I n d u s t r i a l i, e n conseqüència, assolir el paper h e g e m ò n i c a Europa. T a m b é es contrastarà a m b el cas català. Art i a r q u i t e c t u r a El 2 de d e s e m b r e , A n t o n i Borràs passejarà v e r b a l m e n t per l'arquitectura catalana del s e g l e X V I I I , d e s del barroc fins al neoclàssic. El m a t e i x conferenciant tractarà l'àmbit d e les idees i la problemàtica religiosa al llarg d ' u n segle caracteritzat per la voluntat de racionalització i la influència del p e n s a m e n t il·lustrat francès. Acompanyarà a aquest c o n t i n g u t una reflexió sobre l'expulsió i supressió d e l'ordre dels jesuïtes a E s p a n y a i, en concret, a Barcelona. La p r o f e s s o r a d ' a r t I m m a Pueyo tancarà el cicle amb una c o n f e r è n c i a al v o l t a n t d e la pintura catalana del segle XVIII posant especial èmfasi en la figura d' Antoni Vilado-

mat, q u e lluità per la llibertat de l'art en contra de l'encotillament gremial de l'època. L'activitat cultural del C e n tre Borja no s'atura en a q u e s t seguit de conferències.Cal d e s t a c a r q u e va ser un d e l s pioners e u r o p e u s en obrir un d e p a r t a m e n t d e bioètica q u e està e n constant activitat realitzant cursets, publicacions o debats. També compta amb un I n s t i t u t de teologia fonamental on es tracten qüestions com l'agnosticisme o l'ateism e a l'actualitat, i organitza conferències relacionades amb a q u e s t a t e m à t i c a . P e r ò , sobretot, el C e n t r e Borja destaca per la seva biblioteca d'hum a n i t a t s , d o t a d a d ' u n fons únic de d o c u m e n t s antics q u e la transformen en una de les més importants de Catalunya, i e n una eina i n d i s p e n s a b l e per als especialistes. El cicle Cultura i Societat és una d e les activitats més d e s tacades q u e tira e n d a v a n t el C e n t r e Borja, i aplega n o m brosos espectadors a les conferències. La primera xerrada d e la p r o g r a m a c i ó d ' a q u e s t curset serà el proper dimarts.

Exposicions

Carles Olivella exposa els seus viatges

L·spowi i \ón un deh motius pri>irip//l\ tle Gomez-Gàmez. Foto: R4C

Cobra intimista i càlida de Gómez-Gàmez s'exposa a la galeria Canals A.C. - Sant Cugat La galeria Canals acull fins a finals de mes l'obra del pintor mirasolenc Alfonso Gómez- Gàmez. A la col·lecció, la segona individual que el pintor fa a Sant Cugat, es mostren unes 20 obres de Gómez-Gàmez i 4 o 5 olis de gran format L'artista ha triat obra sobre paper realitzada en tècnica mixta i quadres fets amb les tècniques d'oli i temple. L'artista defineix aquesta última pintura com una "obra molt pastada", inspirada en els mestres venecians, q u e donen un resultat molt mat a la seva obra. Els fruits secs, les pomes, les fulles i els interiors són els motius que inspiren Gómez-Gàmez. L'artista, q u e viu a Sant Cugat des de fa molts anys, pin-

ta des de ben petit. "Aleshores ja tenia clar que volia ser pintor", assegura. Gómez-Gàmez va ingressar a l'escola de Belles Arts de San F e r n a n d o , a Madrid, on es va formar. Una de les característiques de la seva obra, que es pot veure a la galeria Canals fins a finals d'any, és el matís que dóna als grisos, que converteixen aquest color fred en una tonalitat càlida. " É s una dominant del contingut", explica el pintor. "M'agrada que els meus quadres siguin una mica poètics", afirma el pintor. A banda dels fruits i les fulles, els elements inanimats també motiven Gómez-Gàmez a pintar. Lluís Calvo, del CSIC, ha dit de GómezG à m e z q u e "fa jocs de mans amb els pinzells. Les seves obres comuniquen, sobretot, pau".

Confiï en més de 50 anys d'experiència en assistència sanitària a Sant Cugat cada dia estem més a prop de vostè

de Montserrat a PHimàlaia La mostra recull 30fotografies del muntanyenc A.C. - Sant Cugat La Casa de Cultura acull des d'ahir magnífiques imatges dels viatges que l'excursionista Carles Olivella ha fet arreu del món. L'exposició, que porta per títol De Montserrat a l'Himàlaia, és una mostra de les experiències que el muntanyenc ha viscut en les seves sortides. La mostra divideix les fotografies en temes diferents. Hi ha una sèrie d'imatges de muntanyes de l'Àsia i l'Àfrica, una col·lecció de veritables postals que recorren el trajecte entre el massís de Montserrat i la serralada de l'Himàlaia, diverses fo-

tos d e m u n t a n y e s d'arreu del món, entre les que s'inclou el Turó de l'Home, al Montseny, i el cim anomenat Torre del Diab l e , q u e es t r o b a als E s t a t s Units. Les col·leccions de fotografies s'acompanyen d'una sèrie de fotos no estrictament dedicades a la muntanya. La mostra recull la vida al Nepal durant algunes de les visites de l'autor. L'Ajuntament de Sant Cugat es va posar en contacte amb Olivella després que Josep Maria Barberà, e x p e r t excursionista del Club Muntanyenc Sant Cugat i veguer del Vallès, els advertís q u e Olivella disposava d'aquesta magnífica col·lecció.

Els tècnics de cultura de l'Aj u n t a m e n t van rebre fins a 80 fotografies d'Olivella, i en van fer una exhaustiva selecció fins limitar el número a 30. " H e m triat les més significatives", segons ha explicat Rogeli Pedró. tècnic de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. Aquesta exposició fotogràfica es podrà veure fins al dia 30 de novembre a la Casa de Cultura. La mostra es completarà el proper dijous amb una xerrada sobre Joan de Serrallonga. El mateix Carles Olivella explicarà a l'audiència els seus coneixements sobre el bandoler. La cita serà dijous, a les 8 del vespre, a la Casa de Cultura.

Demani'ns informació als telèfons * * 419 97 04

Labor

419 35 70

José Antonio López

...Tindrà accés a la nostra pòlissa dental GRATUÏTA durant 3 mesos

o • w »o

^EGON Fundada l'any 1946


42

Cultura

ELS'ICAlYroi>S Divendres. N de novembre de 199?

Poesia

Sam Abrams publica 'Calculatíons', el seu primer llibre de poesia El recull, en català i anglès, és un homenatge a Catalunya

-SantCueatEl traductor i poeta nord-americà alineat a Sant (aigat des dels di\ uit an\s, Sam Abrams, va presentar aquest dimarts cl llibre de poesia Calcnldtiuns a Barcelona. ('alculations recull trenta poemes que ha escrit Sam Abrams, i sis poemes que ha traduït d'autors catalans i un gallec. L'elaboració, segons l'autor, ha estat llarga i laboriosa, ja que el llibre s'havia tie produir, corregir les versions, traduir i demanar les autoritzacions dels poemes q u e no són seus. Kl poemari s'estructura en tres parts: poemes històrics, reflexions de fets contemporanis del món de l'autor i poesia de caire més íntim i personal. Rl llibre ofereix alguns contrastos per al lector, com el bilingüisme en català i anglès, ja que hi ha els poemes d'Abrams en anglès i també traduïts en català pel poeta Francesc Parcerisas. A més inclou les traduccions, que ha fet Sam Abrams. d'autors catalans i un de gallec, a l'anglès. "Són po-

emes d'autors que m'agraden molt. Són poemes que per la seva temàtica i realització formal s'assemblen a la meva concepció de la poesia, i que m'hagués agradat escriure jo mateix", segons va explicar Abrams. Kl poeta i traductor resident a Sant (aigat, que va conèixer Gabriel Ferraren a qui admira i de qui era amic. no ha inclòs cap poesia seva perquè "no voldria que s'interpretés com una coincidència o intrusisme". Abrams, q u e defineix Ferrater com un gran poeta, ha assegurat que més endavant, quan no hi hagi cap commemoració, l'inclourà en algun volum dels seus llibres. En català i anglès Tot i el bilingüisme de Calculations, Abrams pensa que "la poesia s'ha d'escriure en la llengua de creació de l'escriptor, que és aquella que té més associacions d'edat i de tipus sentimental". Abrams considera que no hi ha llengües aptes sinó persones, i que un bon poeta sap treure partit de la seva llengua. El poeta considera que

Espectacles

A.B. La companyia d'espectacles infantils Toc de Retruc va reprendre diumenge al Casal Cultural de Valldoreix les aventures del Geni Jeroni, el primer muntatge que va fer el veterà grup florestà l'any 1980. En una sala plena de gom a gom. Toc de Retruc va narrar la història d'uns joves que troben un geni dins d'una capsa. El geni els explica els costums de diferents països i èpoques, tot cantant una tonada màgica.

"La poesia mai és un fenomen de masses perquè és un discurs altament concentrat que requereix molta atenció per part del lector. Avui en dia es vol una cultura senzilla, una mica mastegada i accessible, a les antípodes de la poesia". Aquesta és l'opinió del poeta santcugatenc, Sam Abrams que, tot i així, no ha dubtat a publicar Calculations, el seu primer llibre de poesia. El llibre ret homenatge a Catalunya i a la seva cultura, i està escrit en català i anglès. A més, Abrams ja està treballant en un nou llibre de poesia. JosKi' MARIA MIRO

Toc de Retruc recupera el Geni Jeroni

\(im Mniim·. ^npii untar

et'seuprima

precisament en literatures petites hi ha grans poetes, com és el cas d'Ausiàs March a Catalunva. homenatge a Catalunya Abrams defineix Calculati.ons com un homenatge a Catalunya i a la seva cultura, i per això "m'agrada des d'una cultura majoritària incorporar-me volgudament al panorama català". El traductor pensa que la cultura catalana "és tan gran com qualsevol altra, i en tots els terrenys ha produït grans personalitats i cal tenir-ne consciència". Sam Abrams va néixer a Beckley, a l'oest de Virgínia ( E I A ) , tot i que va venir a viure a Catalunya amb 18 anys. El traductor i poeta,

Els protagonistes visiten el país de les Carbasses, on aprenen música oriental; el país de les màquines, on fan sonar instruments construïts a partir de deixalles; o el país dels contes. on coneixen diverses danses. llibre de poesia. Foto: FAS 4 CANTONS D'una manera didàctica i dinàmica, el grup d'animació infanespecialitzat en poetes catalans, til recupera la història del Geni castellans i gallecs dels segels XIX Jeroni quinze anys després amb i XX, es va afincar a Sant Cugat i el convenciment que el munha fet nombroses traduccions de tatge és actual per als infants. poetes catalans a l'anglès. RecoLa responsable del Casal Culneix que va aprendre el català al tural de Valldoreix, Núria Stencostat d'un gran poeta com és Joan ger, va mflstrar-se satisfeta per Maragall. "Em vaig sentir enfal'alta assistència de públic, en dat que no m'haguessin parlat aquesta i en la resta d'activitats mai de Joan Maragall. És d'una que programa el Casal el segon qualitat literària indiscutible". d i u m e n g e de cada mes. "La Ara. i després d'haver publicat el gent ja s'ho marca al calendaseu p r i m e r llibre d e p o e s i a , ri", va afirmar Stenger. Abrams té molts altres projectes relacionats amb la poesia: la traEl grup florestà Toc de Retruc ducció, la crítica, antologies i la va actuar també l'any passat a la seva pròpia obra com a autor. De Casa de Cultura, dins la promoment, el poeta ja té un altre gramació dels Espectacles Inllibre a mig fer perquè tal com fantils de Butxaca, i va presendiu: "la meva activitat literària tar a Barcelona el seu espectacle gira al voltant de la poesia". de resum dels primers deu anys.

I n f a n t i l s

El Receptari de la companyia Teià Moner arriba a la Casa de Cultura Hespectacle tracta sobre Part culinari infantil JOSKI' MARIA M I R Ó

Q u è menja per sopar una bruixa, q u è dina un follet o q u è berena un fantasma, són alguns dels s e c r e t s culinaris que descobriran els nens i nenes de Sant Cugat q u e assisteixin demà a la tarda a l'espectacle infantil Receptari, a càrrec d e la c o m p a n y i a Teià Moner, a la Casa de Cultura. El m u n t a t g e s'inclou dins del cicle d'espectacles infantils de butxaca de la programació de l'últim trimestre de l'any de la Casa de Cultura. E n principi s'havia de fer el m u n t a t ge En Pau de la favera, de la companyia Teatrevol titelles,

tot i q u e finalment s'ha hagut de substituir. El Receptari és un un espectacle de titelles en cl qual la Teià, una cuinera que sap moltes receptes, a m b l'ajut d ' u n s titelles, q u e encara en coneixen m é s , inicia els més m e n u t s en el món de la gastronomia. Aquesta singular cuinera els ensenyarà actituds, fórmules i expressions populars relacionades amb la cuina i la forma d'utilitzar els instruments culinaris. Durant l'espectacle, Teià, la cuinera, explicarà receptes farcides de personatges fantàstics. L'objectiu de l'espectacle és posar en c o n t a c t e els n e n s i n e n e s a m b la cuina, a m b re-

ceptes a t r a c t h e s i divertides. Alhora pretén obrir i ampliar les possibilitats de vocabulari, relació, o r g a n i t z a c i ó i a p r e nentatge entre el nen i l'adult. La companyia Teià Moner ja havia fet' d'altres espectacles com Que nets de bèstia! o Els fills del sol i a c t u a l m e n t està preparant El Quixot, en versió catalana, castellana i francesa. A banda de l'espectacle d'aquest dissabte, en vista a aquest últim trimestre de l'any, la Casa de cultura també té programat dins dels espectacles infantils de butxaca Mag Màgia d'Enric Magoo i Les vacances de l'àvia Pepa, a càrrec de l'àvia Pepa titelles. Tots aquests espectacles són d'entrada lliure.

Els espectacles infantils tornen aquest curs a la Casa de Cultura. Foto: F4C.


Cultura

Q S 4 C A I Y r o i N S Divendres, 14 de novembre de 1997

Un

Cinema

clàssic

Valldoreix és un dels escenaris de Fúltim film de Markus Imboden

43

escenificat

> 3

Sergi Mateu, Pep Munné i Mercè Lleixa hi participen

I

Els actors Sergi Mateu, Pep Munné, Mercè Lleixa i Montserrat Salvador són els catalans que participen a La senyora Rettich, Czerni i jo, que es va rodar el passat cap de setmana a la masia Montmany de Valldoreix. El rodatge a Valldoreix va ser "espectacular", segons Pep Munné.

ü UI

o. <r>

ui

llavors coneix una de les noies alemanyes amb qui manté una relació molt passional. Tot plegat acaba com el rosari de l'Aurora". La pel·lícula alemanya, dirigida Sergi Mateu va explicar que la per Markus Imboden, explica la productora va escollir Can Monthistòria de tres noies, interpretamany per rodar-hi aquesta escedes per Iris Berben, Martina Gena, ja que "els va interessar l'aire deck i Jeannete Hain. El film està arquitectònic de la masia. A més basat en una novel·la de l'escripnecessitaven una piscina, imtora Simone Borowiak, que s'ha prescindible per a l'última escena convertit en un best-seller a Alede la pel·lícula". L'actor sabademanya. Tot i que la història collenc, que no havia estat abans en mença en aquest país, bona part aquesta finca, la va qualificar com de la pel·lícula transcorre en tres "un lloc preciós". L'actor P e p escenaris catalans: Barcelona. SitSergi Mateu Munné va dir que el rodatge, que ges i Valldoreix. A Can Montmany film es va fer de forma precipitahavia de durar un dia i mig í que s'hi va rodar una de les principals da, amb poc pressupost, un guió escenes de I/i senyora Rettich, Czer- al final es va fer en tres dies, "va poc elaborat i amb actors que no ser divertit i espectacular perquè ni ijo, ja que es el punt on la proeren els més adequats. Per a Pep es va muntar un autèntic matagonista es troba amb Sergi MaMunné ÏM senyora Rettir/i, Czemi i remàgnum a la masia". teu. a m b qui s'ha de casar. FI jo, juntament amb cl film de Jumateix dia del casament. Mateu li lio Medem F.ls amants del ceri le poanuncia que no té la intenció de lar, suposa un retorn al cinema Altres treballs fer-ho i aleshores la noia reacciod e s p r é s d ' u n petit parèntesi. na llançant-lo dins de la piscina. Munné considera que"e! cinema Actualment, Sergi Mateu té en Aquesta escena va ser especialés així, i actualment el que passa cartellera la pel·lícula Resuhadofiment difícil i es va haver de reés que es fa a Madrid". L'actriu nal, que interpreta amb la model petir en diverses ocasions - u n e s Mercè Lleixa pensa que aquesta Mar Flores. Tot i així, prefereix set o vuit-, fet que va provocar el col·laboració ha estat un descans dedicar-se al teatre, on estrenarà a posterior constitpat de l'actor. Pep al ritme trepidant del rodatge de l'escenari del Principal Misery amb Munné interpreta el paper d'un la sèrie Nissaga de poder. Amparo Moreno. En referència a home casat amb la rica propietàTot i que de moment no s'ha Resultado Final, Mateu ha dic "No ria d'unes caves (interpretada per concretat cap data, La senyora Rethe q u e d a t gens c o n t e n t d e la Lleixa). Munné defineix el seu tich, Czerni i jo, s'estrenarà a Alepel·lícula. Ara prefereixo fer teatre, personatge com "un home que manya i es desconeix si es distrion el resultat artístic depèn de tu està casat purament per diners i buirà a l'Estat espanyol. mateix". L'actor considera que el JOSKI> MARIA MIRÓ

ï

-VaMoreix-

El clàssic d'Aniienen es veurà en versió de ballet. Foto: E4C.

La Xarxa recupera en versió de ballet el conte 6 Les sabatilles vermelles' NlIRIA SKRKA -Sant Cugat "Les Sabatilles vermelles", el famós conte de Hans Christian A n d e r s e n , es podrà v e u r e el matí del diumenge al TeatreAuditori del C e n t r e Cultural. L'espectacle està organitzat per la Fundació Xarxa d'Kspectaclcs Infantil i Juvenil. La posada en escena del conte, un combinat de cant, narració i dansa, anirà a càrrec de la Companyia Dreams Teatre. Es tracta d'una versió lliure del conegut conte d'Andersen, interpretat per 9 ballarins. És el clàssic argument de la noia que, en posar-se les sabatilles vermelles que li ha regalat el noi q u e estima, no pot parar de ballar. Llavors, apareix un follet, en realitat un nen encantat. El follet

es posa Ics sabatilles i comença a ballar ininterrompudament. EI conte s'acaba feliçment quan tothom descobreix que el nen i el follet són la mateixa persona. FI ballet de " L e s Sabatilles vermelles" anirà acompanyat amb música dels millors clàssics: D e l i b e s , Adam, T x a i k o v s k i , Schubert i Bayer. Les coreografies i la narració han estat elaborades p e n s a n t en el públic a qui s'adrecen: nens de 3 a 10 anys, tot i q u e també agradarà als adults. E n realitat, aquest és un espectacle per a tots els públics. Apropar el món d e la màgia dels contes als infants és el que, de ben segur, aconseguirà l'espectacle de "Les Sabatilles vermelles", a m b q u è grans i p e tits gaudiran d ' u n matí de diumenge inoblidable.

Concerts ASSOCIACIÓ ORQUESTRA SANT CUGAT

El cantautor gadità Javier Ruibal actuarà a la Casa de Cultura MARIA LI.OIMS - S a n t Cugat -

El gadità Javier Ruibal actuarà demà dissabte a "la nit dels cantautors" de la casa de Cultura de Sant Cugat. L'espectacle començarà a dos quarts d'onze de la nit i costarà 6 0 0 p e s s e t e s a m b una consumició. Ruibal, nascut al Port de Santa Maria de Cadis, ha presentat aquesta tardor al seu cinquè disc, Contrabando, dotze cançons exòtiques gravades en analògic, que parlen d'històries d'amor i personatges andalusos. El cantautor, un dels primers que va exprimentar amb bases flamenques, es defineix a m b poemes de Lorca i amb música magribí, sudafricana i andalusa.

La m ú s i c a d e R u i b a l té influències des del flamenc fins a la salsa, i té un estil elegant, fresc i poètic. FI seu anterior disc, cl més autobiogràfic ,Pensión Tria na, va comptar amb la col·laboració de cantants com Martirio, Juan Pardo o John Parsons. Ara, amb Contrabando trafica amb la música de les dues parts de l'Atlàntic i demostra la força d'un cantant que encara no ha aconseguit el reconeixement de les discogràfiques. Ruibal que es dedica al món de la cançó des de fa 15 anys critica el nou flamenc perquè considera que únicament es recolça amb allò que dóna benefici i. és barat i hortera. La música del gadità es conserva íntegra dedicada a un públic minoritari.

HOMENATGE A FRANZ

A^^CUS^SW

SCHUBERT

SI AllAl MATEU" Ofelia Roca. Soprano: Daniel Alonso. Tenor: Ramon Gener, baríton: CorAulos. direcció: Jordi Piccorelli: Cor Jove Fusió, direcció: Conxita Garcia: Madrigalistes de Catalunya, direcció: Josep M. Castelló: Coral hscleil. direcció: Josep M. Castelló: Coral de la Capella Francesa, direií ió: Cea'liu VeUizque:

V. MAMA MANFREMNI CONCERTO GROSSO OI». .'{ Ií\ RE MAJOR Anna Calvo i Tatiana Bilha.

violins

W. AMA1IEIJS MOZART CONCERT PER A TROMPA I ORQUESTRA i\IJM. 4 MI li MAJOR KV 495 Ignucio

Zamora,

trompa

JOVE ORQUESTRA SANT CUGAT Concertino: Anna Calvo

Direcció: JOSEP FERRÉ Dissabte 15 de novembre de 1997 a les 10 de la nit TEATRE-AUDITORI del CENTRE CULTURAL SANT CUGAT C E N T R E CULTURAL

SANT

CUGAT

I* Ajuntament d« Sant Cugat <W Vaaè.

O CATALANA OCCIPENT


44

Cultura

ELS4CANT0NS

I T I N E R A R I S

P A S .

P A S

Casa Vinyoles-Cal

PER

S A N T

Divendres, 14 de novembre de I'997

C U G A T

Quitèria

IOAN T O R T O S A

A

quest és un indret que respon a les característiques arquitectòniques i urbanístiques de l'expansió de Sant Cugat a finals del segle XIX. Va facilitar-ho, en certa manera, la prosperitat econòmica al m o m e n t en q u è França era e n v a ï d a p e r la fil·loxera, cosa que va beneficiar aquí la producció vitivinícola. Aquest clima d'eufòria es repetiria més tard amb motiu de la primera guerra mundial, de la qual Espanya, en restar-ne al marge, va subministrar vi als països afectats, tornant a ser, altra vegada, un producte en alça. Afavorit per totes aquestes circumstàncies, es desenvolupa el sector q u e s'aplega a l'entorn d e la plaça de Barcelona. En aquest carrer hi destaquen dues cases q u e són el prototipus, en dues versions, d'aquell nivell econòmic favorable. Al número 20 hi ha la casa Vinyoles - q u e és la que dóna nom al carrer. Es tracta d'una residència d e g e n t a c o m o d a d a q u e construeix el seu habitatge sense restriccions d ' e s p a i , p e r ò a m b una façana externa funcional, sense o s t e n t a c i o n s ni e s t r i d è n c i e s . La s e r e n i t a t i l'harmonia arquitectòniques en són la principal característica. L'altra casa és fruit d'una economia local ben desenvolupada, que permet fer una casa "de pagès" - d e p a g e s o s - a m b comoditat i amb comoditats, molt per d a m u n t d e les h a b i t u a l s

q u e s ' a n a v e n c o n s t r u i n t fins aleshores al nucli urbà. El sector tenia uns límits naturals, ja q u e q u e d a v a frenat per la riera de can Móra, talm e n t com una línia divisòria que condicionava l'expansió d ' a m b d u e s bandes. La dreta d e la riera, els xalets d ' e s t i u e i g tan sols la traspassen tímidament, cosa que no s'atreveix e n a fer l e s construccions p r ò p i e s d e la vila, q u e no passen a l'altra banda. La c o m u n i cació fàcil era el pont de la carretera de la Rabassada - e l P o n t G r o s - , p e r ò el 1920 s'autoritza la construcció d ' u n pont entre el carrer de Vinyoles i la Rambla de Ribatallada. Aquest, gairebé era una passera, apte només per passar-hi a peu. Per la seva situació, va ser batejat com el pont " d e les monges", atès que en aquell indret, a la Rambla d e Ribatallada, s'hi establiren les monges franciscanes. Els qui no hi passejaven habitualment, els feia certa basarda, ja q u e era estret, sense baranes i aparcament un xic perillós si es té en compte q u e la riera tenia una bona fondària i les r i e r a d e s d ' e s t i u e r e n t u -

Crítica

de

Perdita

m u l t u o s e s . A q u e s t a situació durà anys sense que mai ningú no es plantegés el risc que representava el trànsit constant d e les n e n e s q u e a n a v e n al col·legi d e les f r a n c i s c a n e s , a m b q u a t r e viatges cada dia.

A c t u a l m e n t seria impensable q u e es m a n t i n g u é s u n p o n t a m b aquest suposat perill, t e nint en c o m p t e l'acusat proteccionsime imperant i l'alt nivell de seguretat q u e exigeix el ciutadà. Al núm. 13 del carrer de Vinyoles mereix destacar-se cal Quitèria. Tot i l'aparença d ' u n a casa de pagès reformada el segle passat; en realitat va ser c o n s t r u ï d a en aquell m o m e n t e n q u è la majoria d e masies eren reformades, aprofitant l'eufòria econòmica q u e e s m e n t a v a més a m u n t . La c o n s t r u í de nova

cinema

Durango

Barry Gifford és un dels grans escriptors nordamericans d'aquest tombant de segle. La seva novel·la Sí/i/or i Lula ha estat adaptada al cinema per David Lynch, creant així la irregular road movie directa als inferns

Wildatheart. Així doncs, semblava q u e la simbiosi entre móns tan afins com el de Gifford i el de de la Iglesia funcionaria a la perfecció. La pel·lícula funciona bastant bé a nivell narratiu però es nota que el guió ha passat per massa mans i se'n ressent perquè és una pel·lícula totalment buida, sense història, sinó fos perquè visualment està molt treballada i aconseguida; és realment esplèndida en aquest apartat. L'argument és mínim: Romeo Dolorosa, un santero sonat interpretat per Javier Bardem, es lliga ('explosiva Perdita Durango, encarnada per la "pneumàtica" de Playboy amb cara de granota, Rosie Pérez, que té una clàusula en el seu contracte que no la permet filmar totalment despullada, però deuen

Crítica

haver cremat el seu contracte. La parelleta en qüestió decideix segrestar un parell d'adolescents, els quals un cop violats, han de servir per fer un sacrifici abans d'emprendre el viatge a través de Mèxic i de l'estat de Texas, a bord d'un camió ple de fetus destinats a la indústria del maquillatge. Durant el camí, aquesta entranyable parella consumarà tota mena d'aberracions i assassinats, enmig dels records dels propis personatges en forma de flashbacks. El personatge de Romeo Dolorosa vertebra la minsa trama de la pel·lícula. S'erigeiex com un romàntic diabòlic que fa i desfà el que li dóna la gana, sense haver de donar explicacions. Justament, representa tot allò demoníac, obscur, que portem dins nostre i que poques vegades es deixa entreveure explícitament.

formant gairebé s e m p r e qualsevol connotació o denotació. En parlar d e Cal Quitèria es fa imprescindible esmentar un fet q u e van viure els seus ocupants el 6 d ' o c t u b r e de 1934. A m b la revolta d ' a q u e l l dia, l'ajuntament va ser ocupat per m e m b r e s del B O C - B l o c O b r e r C a m p e r o l - q u e hi varen proclamar la República Catalana, als quals m é s tard s'hi afegiren un g r u p d e revolucionaris. La Guàrdia civil, en nombre de 150, reforçats després per la guàrdia d'assalt, var e n c o n f o n d r e cal Q u i t è r i a a m b l'ajuntament. Sense pensar-s'ho dues vegades com e n ç a r e n a disparar. Als d e Can Quitèria, esverats, sense saber q u è passava, un cop refets del primer ensurt, se'ls va acudir treure per dalt dels arcs un drap blanc lligat a un bastó. Els assaltants, en veure que es rendien deixaren de disparar i, un cop tot aclarit, varen dirigir els trets a l'autèntic edifici d e l ' a j u n t a m e n t . M i r a n t ara a m b a t e n c i ó la façana d e cal Quitèria, encara s'hi poden veure les nafres q u e hi deixaren els impactes de les bales, com una verola q u e el d e s e n c r o s t o n a m e n t d e l'arrebossat fa q u e c a d a v e g a d a s i g u i n m e n y s evidents. $ * # * ' * * $ 4 ****

d'art

Un passeig per la tardor TATIANA BLANOUÉ

IOAN IOSEP CAMACHO

El director basc Alex de la Iglesia està aconseguint ser, per mèrits propis, l'autèntic "infant terrible" de l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Perdita Durango és l'última pel·lícula del director basc i la que ha aixecat més espectatives per diverses raons: un pressupost milionari, un rodatge de somni als Estats Units, la participació estelar de Rosie Pérez, d'Screamin Jay Hawkins i Alex Cox i, sobretot, la col·laboració de l'escriptor Barry Gifford, ja que la base de la pel·lícula és la seva novel·la homònima.

planta Anton Pahissa, entre els anys 1879 i 1884. Actualment, l'atractiu més gran de la casa el dóna el conjunt q u e forma a m b l'ampli hort q u e té al davant. E n a q u e s t m o m e n t , resulta força singular, i fins i tot sorprenent, trobars e e n m i g d e la ciutat un conjunt a m b aires absolutament rurals. Ja la casa, però, no és el q u e era. La p u i xança de cal Quitèria anà minvant amb el temps i s o l s li r e s t a aquest espai al davant, que també va ser retallat els anys seixanta amb motiu de la remodelació i urbanització de la riera. Si b é va p e r d r e e n part l'amplitud original, és evid e n t que s'ha revaloritzat i millorat el seu entorn. El nom de la casa no li ve d e cap persona q u e s ' a n o m e n é s així, sinó del mateix fundador Anton Pahissa, perquè en qualsevol m o m e n t d e la conversa reforçava les seves afirmacions o exclamacions, invocant santa Quitèria. A m b això ja n ' h i havia prou p e r q u è fos més conegut a m b aquest renom q u e pel nom propi, seguint el costum popular d'anomenar llocs i persones per la característica més acusada i evident, trans-

Autors: Gómez-Gàmez Obra: Oli dit, dibuix d/p Lloc: Galeria Canals Dades: del 4 al30 de novembre Un nou realisme q u e pot arribar fins al m é s p r o f u n d dels més conservadors, un realisme actual, al límit e n t r e la taca i la forma. Domini tonal, tardor plasm a d a d a m u n t el p a p e r , dam u n t la t e l a , s e m p r e a m b una s u b t i l e s a q u e impacta sense adornar-nos-en, però e n s hi a t u r e m , n e c e s s i t e m saber d'on s o r g e i x e n les formes s i m p l e s d ' u n a fulla q u e ha caigut a terra a l'època d e la tardor, fruits secs, fruites, desdibuixades però amb un resultat decisiu, tractat, però, a m b tal d e l i c a d e s a q u e q u a si ni e n s n ' a d o n e m , s i m p l e -

m e n t v e i e m el q u e l'artista ha v o l g u t ressaltar. A l l ò q u e v e i e m , ia f o r m a q u e p e r c e b e m és e x a c t a m e n t el q u e l'artista vol q u e v e i e m en un primer m o m e n t , però el q u e r e a l m e n t m ' e n c i s a , i e n s arriba, és una s o l i t u d silenciosa p e r ò s e n s e caure en la t r i s t e s a ; és u n v o l e r t r o b a r - s e , é s u n s a b e r fins on arribar, és u n a m a d u r e s a pictòrica evident, sublim. Unes textures gruixudes p e r ò no ò p t i c a m e n t visibles, una harmonia total e n t r e l ' e n t o r n i l ' o b j e c t e , uns fons q u e ens frapen, q u e , com m é s els m i r e m , m é s e n s hi t o b e m . E s un passeig per la tardor q u e desitjaríem que no s ' a c a b é s mai. És del tot r e c o m a n a b l e a q u e s t a e x p o s i c i ó d e l'artista s a n t e u g a t e n c . N o hi falteu a q u e s t c a p de s e t m a n a .


ELS ÍCANTCNS

Cultura 45

Divendres, 14 de novembre de 1997

xs? SANT

CUGAT

C i M E S A

SantCugaíl U^hiaíotódSwwííft

« , l f i , « % U > ; 18,3$

SafliCagaií

Thefuliïioníy

4,20, &20,8J(M034S

SartCt^aS3

Ubodadetïiim^orairtgo

4,oo, e m «25,10.40

Sant Cugat* Sjpawn Sessions

gollei

4.25,855 &3B, 1050 tt« d i s s a b t e

Qmm

Na&qaepef**

Cisarttt»

Ifeafiistwte diferents

aSapB

ttètttàsra$«K&

Nneipat

PafdBaOurango

4.tQ,6.20 $.25,10,50

fi****

Spawfv

4.10,6.20,850,19.80

ttotarl sense dstamtinaf 4.00,6,00.8,1$, 10,38

SABADELL

Sfs*CB$at1 f t t % « i $ V.0&

00.40

Mt&É$$€bcMtté ,;

SantCugatS

Ihejúfaiottly

00.30

Sx Macià

9pWW£ >

Sant Cugat 3

La boda de siimejof amigo

00,48

Sit Macià

Hrvana

00.30

SxMaciè.

UnahfstóPtediíwerjíe

EKMseíà

iaconídeflciai

ex Macià

latenieBteO'Neíl

Sxitadè

Patia Üurarfo

ex Macià

U bodaíte mi «iejpr amigo

ex Macià

Ir»fu8mo»!ty

Be Macià

BpaciffeadDf

Sant Cugat 4 Spavm • y e t iw 0 Yfefrnol

lafcnjsflfcO'ffc»

%fmo?

l a boda <tet«'fSíijor amigo

^Inw3

BpadScadof

5.00,7.45,10.45

Velmo4

Datat mort?

4.80,6.15,830,10,60

Yèlmo-5

Bsrtpostof

4.00, 6.15, &40v1&55

Yeteno6

ífevana

4.60 6.15,6.40,10.55

Yelmo 7

187

Yelmo 8

Spawn

Yelmo 9

La Confidencial

$.15,8,00,19,45 4.00,8.1$, &30r10.$&

HoiarísseftseíWtattninar

CERDANYOLA

5.15,7.45,10.45 Kursaal

4.15, &30,8.30,10.55 5.00, 803,10.30 Rttïí

UtentenísüNel

4.00,8.20,840,11.00

ThefullínQRty

4.55,6.45,8.45,10.50

Rubí Palace

Spawn

4.45,6.45,845, 10.30

ferditafJwango

Rubí Palace

PetstguienclQaAïny

4.30,650,850,1030

fciada<ji»pe«ier

4.50,6.55,8.50.16.60

4,30,7.15,10,00

ftubíPalas» la Confidencial

5.00,7.20, 10.30

UlwdatfemtíNofansgo

4.30, §.35,8-40,16.4$

Rabí Pal*»

LatenfcriteO·NsK

5.15,7.45,10.00

Niràna

4.20,6.308,45,18.55 .

RubíPaiaes

MMofSy

450,6.1$, 6.15, m i S

.&«*#»#. .

4.55,7,35, 1&35

U&attsfefc&eietst»

4.30,658,8.50., Í1M

SPacieaOúr

4.00 62$ 8.50 1tJ0$

Seisiunt flutjfPaiace

g t l f e as d « 06.15

Spasm

fiubí Palace Pfesjgwendoa/wy ft^Patece

dissabte

0&30

- fasipiefHÍoaAfm/

m&

ta Confidencial

-

4.35,6.50,

Spawrt

4.45,6.48,8.36,18.40; ;

fitibíftÉu»4 fiu£»f>ak»5

TERRASSA

óooo

ftiMoflty SABADELL

Wraàpa!

WKfítaOstangG

Horaris sef^ífeíarnsw

dttart

UtenirwteQ'Neil

4&> & ( £ & ! & tiMO

Binclpat

Tr»fc*ïnt^y

Cneart

ta tsodadaislmejor amigo

4.6a. sao, $.18,10.30

ftamtfe

Spawn

Oneart

TïwMmoníy

4,30,6.30, 8.30.1050

ftasète .

L·atertneíeO'Neí

Cineatt

Carretó al pamfeo

Sarnèía

Ubd^derfimejjfafríBo

LA CONFIDENCIAL

Direcció: Curtis Hanson

aOO,7.4C, 10.30

Intèrprets: Russel Crowe, Guy Pierce, Kim Basinger, Dannv de Vi to.

Sales: Rubí Palace, Yelmo, Sabadell (Eix Macià), Cerdanyola.

2a

La rivalitat entre dos detectius en la investigació d'un assassinat, on es

seqüències. El passat bèlic de Romeo a Beirut i l'enfrontament amb el seu cosí Reggie aporten la clau per entendre aquest film. Qui és ven a una nova cultura o qui s'enfronta a la lluita per defensar la seva identitat fins a la mort.

LA TENINET O'NEIL

THE FULL MONTY

Direcció: Ridley Scott Intèrprets: Demi Moorc, Viggo Mortensen, Anne Brancroft. Sales: Yelmo Sant Cugat, Rambla (Terrassa), Kursaal, Eix Macià, Cineart (Sabadell). Rubí Palace. La tinent ü ' N e i l és la primera dona acceptada en Ics exigents proves d'accès al Navy SEAL. I <a majoria dels aspirants masculins han estat desestimats, fet que obliga O'Neil a lluitar contra la pressió dels seus companys i certs sectors polítics.

Director: Peter Cattaneo Actors: Robert Carlyle, Tom Wilkinson Gran Bretanya Sales: Sant Cugat, YelmoSant Cugat, Kursaal, Cineart. Eix Macià, Prrincipal (Terrassa). Ln grup de sis homes es troba a la cua de l'atur i veuen anuncis de nois que fan Striptease. Tots es plantegen seguir el camí de l'anunci. Però les característiques físiques no són ben bé les mateixes del atractius nois de l'anunci. Amb la nova feina els sis homes viuran situacions molt curioses

PERDITA DURANGO

PERSIGUIENDO A AMY

Director: Alex de la Iglesia. Intèrprets: Javier Bardem, Rosie Pérez, Santiago Segura, J. Mandolfini. Sales: Kursaal, Eix Macià, Pricipal (Terrassa), Principal (Sabadell). Romeo Dolorosa, un bandoler encantador i Perdita Durango, la dona més dolenta de la frontera, són una parella unida per un únic motiu: gaudir de la vida fis a les últimes con-

Director: Kevin Smith Intèrprets: Ben Affleck, Joey Lauren, Jason Lee. Sales: Sabadell,Rubí Palace, Eix Macià, Kursaal La profunda amistat entre Holden y Banky trontolla quan Holden coneix una artista de còmics. Sorgeixen problemes d'identitat sexual entre els protagonistes. Aquesta no serà un situació fàcil d'acceptar per cap d'ells.

Tots els Dissabtes SESSIONS «GOLFES»

SS S £ N T CUGAT ESTRENA

m.nm

veuen involucrats una misteriosa prostituta (Kim Basinger) i un periodista sense escruplos (De Vitto). Un clàssic del cine negre que tracta la oposició entre el glamour de Los Angeles dels anys 50 i la seva ambigüetat moral.

SETMANA

SETMANA

SETMANA

ÜNATiTbïORiÀ DIFERJENTE

Ja iran it ttrvM íütfi li trau" llrlKlrüSillir

FUIL MONTY

ISïlt^íilÉfflSltínéiJ SALA 4: 4,20-6,25-8,30-10,30 GOLFA 0,30 13 ANYS

SALA1: 4,15-6£0-8£5-10,30 GOLFA 0,40 13 ANYS

SALA 3; 4,00 - 6,10 - 8,25 -10,40 GOLFA: 0,40 7 A N Y S

SALA 2:4,20 - 6,20 - 8,20 -10,30 GOLFA 0,30 13 A N Y S

D i s s a b t e d i a 15 a les 0 , 4 0 " g o l f a " e n V.O.: A FAMILY T H I N G // D i s s a b t e dia 2 2 " g o l f a " e n V.O.: L O S D E M O N I O S D E L A N O C H E

©CINESR A U rv i

I' spectador

Pàrking 2 h. gratis

Dimecres dia de l'espectador

11S

Carnet d'estudiant universitari «BBsfflBRssMS

Carnet més p-ans 65 anys WmHHl/ms

Accessos minvsvàlids ^BHEBRBB&Bï

Venda anticipada

PopSnack

Pagament amb taffeta crèdit

a

Venc a per


46 Cultura

La Ràdio

ÏLSiCANTONS Divendres, 14 de novembre de 1997

• D e 22 h a 8 matí: Música al teu costat

La

• Isabel d'Hongria is • Otó

p r o p o s t a

!•_ • De 8 h a 9

•De 7 h a 8 El despertador Salva Vallvé • De S l u 9.30 Primer// Pl/in/i Jofre l.lomlxirt i (ieni Lozano • D c ( i . 3 ( ) h a 10 S/int Cugat es muit Maribel ('.ayuelas. • De 10a !_'. 45 l./i revista Vanessa Raja i U n í s (iuilera • D e 12.3(1 h a 13 Amh molt /ie gust l'ep lilancv

• D e l.i h a 13.30 S/int Cugat avui: /.' informatiu Josep M. Miró. • De l . í J O I u 14 Sant Cugat es mou ^repetició) • D e 14 h a 18 l'oi de tarda Josep M. Noguera • De IH h a 20 Al Lloro Salva Vallvé • D e 20 h a 20.55 l'esportiu

(iarnie Reverte

• D e 20.35 h a 21 Dilluns: Ciutadans de Sant Cugat Dimarts: Dones Dimecres: Consum ecològic Dijous: Psicologia Divendres: Didascàlia • De 21 h a 23 Cau de Llops Esteve Llop • D e 23 h a 0. de dilluns a dijous Pasta Fullada • Kls divendres de 23 a 24 Vallès sense Fronteres • De 0 h a 7 Música al teu costat

• D e 8 h a 10 Hem d'anar més lluny Joan Vallvé • D e 10 h a 11 L'estrena: el món del cinema • D e 11 h a 12 Titanitanit Roc Fages i Oriol Vidal •De 12hal3 Bon Rotllo Raquel Iniesta • D e 13hal4 Avant Matx Carme Reverte • 14 h a 15 Vallès senseFronteres (repetició) • D e 15 a 19 Vol de Tarda cap d e setmana David Villena • D e 19 a 22 Súper DJ Xavi Montero

Dia del Senyor. Retrasmissió d e la Missa del dissabte des del Monestir. Prèdica de l'Església Evangèlica • D e 9 h a 9.30 /'./ racó de la p/iesia Joana Francesca Garcia • De 9.30 h a 10 Esport en marxa Carme Reverte. • De 10 h a 11 Sostra Dansa Joan Fàbregas i Pere Pahissa. • D e 11 ha 12 La sarsuela Joan F'àbregas i Pere Pahissa. •Del2h.13.30 Roda d'amics Pere Pahissa • D e 13.30 a 14 Esport en Marxa 2 edició • D e 14 a 15 Tal com érem Josep.Maria Alvira •Del5al9 Vol de tarda Caps de setmana David Villena. • D e 19 a 21 Buc d'assaig Carles Roca. • D'Esport amb marxa 3 edició • D e 22 h a 7 Música al teu costat

Santoral

1

Josep Pignatelli is • Albert El Magnànim • Santa Margarida d' Escòcia

• Crispí DIJOUS ZO

• Fèlix de Valois Divendres 21 • Presentació de Ntra. Senvora

14 [)IVK\I)RKS

Activitats Espai J o v e • Actuació musical dels professors d e l'Espai i grup a determinar. 22.30h Org .factor Jove C u l t u r a i societat • Teatre: " E n r e d o s " de Ken Ludvvig. C o m è d i a adaptada per Jordi Galceran. Direcció de Fernando Bernucs. Auditori del Centre Cultural. 22.OOh Org. Centre Cultural. • Rock i músiques alternatives: grups a determinar: en el marc dels actes de l'any europeu contra la intolerància. 22.30 h. Casa de Cultura Org. Ajuntam e n t de Sant Cugat del Vallès. • " D i a mundial d e la diabetis". Xerrada Q u è és la diabetis? a càrrec del Dr. I g n a c i o C o n g e t . 19 h . Casa de Cultura. Org: Associació de diabètics del Vallès.

"Stabat Mater" al Teatre Auditori La Jove Orquestra de Sant Cugat inicia aquest diumenge el 2n. Cicle de Concerts, amb un homenatge a Schubert en el bicentenari del eu naixament. El concert, sota la direcció de Josep Ferré, es compondrà de 3 peces: Concerto Grosso OP.3 en Re major de F. Manfredini; Concert, per a trompa i orquestra k 495 en Mi b M de W.A. Mozart i la peça medieval "Stabat Mater" de F. Schubert. Aquesta obra es va interpretar per primera vegada a Barcelona, el passat 30 de maig en homenatge al mestre Enric Ribó amb diverses corals de la FCEC i la Jove Orquestra Sant Cugat. Enguany, Tacte es farà al Teatre Auditori del Centre Cultural a les 22 h. La organització del cicle que s'inaugura aquest diumenge serà a càrrec de l'Associació Orquestra Sant Cugat.

Cultura de Valldoreix. Org: Grup de Teatre Espiral.

15

doreix. "La Casa de Bernarda Alba". A càrrec del Grup Teatre Espiral. Direcció de Trini Escrihuela. 19 h. Casal de Cultura de Valldoreix. Org: Grup Teatre Espiral.

DISSABTE

Espectacles infantils • T i t e l l e s : dins del cicle Espectacles Infantils d e Butxaca. Entrada lliure. 18.30 h. Casa de Cultura. Org: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Teatre i cançó

•4ta. Mostra de Teatre a Valldoreix. " L a Casa d e Bernarda Alba". A càrrec • Audició de guitarra 21.15 C/Orient, 3 1 . Org: del Grup Teatre Espiral. D i r e c c i ó d e Trini E s Escola Musical Montsecrihuela. 22.30 H. Casal de rrat Calduch

• " L a Nit dels cantautors". Actuació de Javier Rubial. 22.30 h. Casa de Cultura. Org: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

•Festa de Tardor: Pòdium de joves intèrprets (guitarra clàssica). 18 h. Casa de Cultura. Org: J o v e n t u t s Musicals.

Música •"Stabat Mater", concert en homenatge a Schubert. 22 h. Teatre Auditori. Org: Jove O r q u e s t r a d e Sant Cugat.

17

16

DILLUNS

DIUMENGE

Teatre

Cultura i societat

•Mostra d e Teatre a Vall-

•"Bòsnia, una pau fràgil"

HORARI AUTOBUSOS T UNtA 1. SANT CUGAT-MlRA-SOt-MAS JÀNER

• LÍNIA 3. SANT CUGAT-LA FtORESTA-LES PLANHS

leriHMdesdeMasJanef. IWIR servei finalitza el seu recaiagutafeata&da F.G&, de Sant Cagat. -{XseatXes f festiu», la sortida: »iMM>6JCN»i(»ï«1»twtB5«Bpuntfinsa)es22.Q0h. tmltdni i i nrï"rnitmwiti fttftmi Haia

-mmkkm%^isortk^06./m^7.m)3^^^m^(i»caàam»»n$ai9s21.4On. tíCKmsm^{mmzatísmncoriegui&Y»tía^<>ó6f.G.C.t^Sa«Ci)gBí. •aatabt»» llesta». 1a sortida: 07.40h-08.4Qh i Sis 40 minuts de cada horafinsales 21.40h. í*gfflm serveifinalitzaet seu recorregut a l'estació de F.Q.C. de Sant Cugat fheomgut Mas Jan», Estació Mira-sot, Plaça, Can Catíana, Estació Sf, Cugat, Mercat 'fynftbianca, CAP, Alfons Sata, Can Cadena, Estació Mka-sol, Mas Jan&.

-atomm%^a.^lmaW4Sl^Mfmim*m&iz -Oisaafctesilestki». 1a«Br$te07.1Shèft«BttHMfcfi

/)eaMregi/tFC^ftltore$í%^C^^ Gerwç, Laflores!»,E Cotorn.

i\

SoriSatea dea de Sent t^enceac. HMeef«eTaf»>1at«tidK06^3M!6.53^^ -Otosabtes I festius. la sortida: 09.23h-09 53h i als 23153 minuts de cada horafcnsa les 22.23h. S(a«aasdeadet«»ttei«rac. «Mas feinera. lasortida: 0&S5M)6.35h i als 05135 minuts de cada horafinsa les 22.35h. -Dissabtes ifestius.1a sortida: Ofl.0Si-O9.35h i als 05 i 35 rrànirts de cada horafinsales22.35h. ftM&ffagut Sanífl&menec,CAP, Sant Francesc. Pisça < ^ , Atorcat Ton^ttanca, Atones»; eslac» tGCOdomer, Sant Domènec

IJtth.

.......

->4»<í'i

:*:•* 3s S l P f CWGA^RUOïTERRASSA

-Diesfeiners.1 a sortida: 05.40h-fl6.Z5h iú0k -OissaWe6Ífe*eua1asorWa:06.e5hía)»j|f -Sortides addicional* a Terrassa: (

V LÍNIA 2. NUCU URBÀ DE SA*T CUGAT «MtfdM d M de Sant Domènec. H M » feinera. } a sonida: 06.16h-06.46h i als 16 i 46 minuts cta cada hora fins a les 22.16h. t1íïat)tili|itni1iiiii 1a sortida: 0916h-09.46h iate 16» 46minats de cada hora fins a les 22.16h.

«ftt&iah.

Sortides des d» I%stac46. -««Í9tners.iasortídí:<36^5hdeiiTatfiea<la* ^SssaJjtes l fesft». 1a sortida: OS.GSh del mtó l i . . _

f * 3» SANT eUGAT-BARCEtOMA

t«lff&&9H

•&_

•{Kea feinera, lasortida: 05.15-05.401 &W'*totoà**0Íjm^*Í»n,11to. -Dissabtes. laswBc^06.1$^.40)06,ia>íaÍ»^t^BÍifcfe^r«>rallmales22.10ft. -Diumenges i festius. 1a sortida:ffiUOhi &1MàfàWà&iïte&»*te>&.1&i-Sortides addicionals aCmimtr<^2Z.4mínim^àm^23mhm^^esil^^-

wmmwKmwA'Smr CUGAT -Dies retràs, lasortida: 08.45 i als I5i45fffctósd» -Dissabtes. lasorfida; 05.45 tafc 4$ r«iffi«» desada -Diumenges i testtus>ta sortida: 06.4$rt í ' ~ ' -Sortides addfcfcMata a Cerdanyola:

i&tt«kw21.45h. 1BB2Í.4&>

Ies21.45h.


Cultiini

RS4CANTONS Divendres, 14 de novembre de 1997

47

*s$4í*-/3

Ajuntament

5892288

Poficia Munopaj i Prat Cm)

Bombers Betlaterra

6928080

PoL MunlcipaJ (Waídorett)

Bombers Generalitat

085

Dimarts 18

EKTÏTATS

TELÈFONS DÏNTERÉS 092 908795125

EMD Valldoreix

AS»

67^3803

AowGa*

67425 75

Mar»! Farrés, 95

Comissaria de Policia

674 7612

Casat d'Avis SC

5891638

674 0612 Raforç;lsem Telèfon: 674 H 6 3 ,

Bombers Rubí- Sant Cugat

6998080

taxis (parada)

674 0997

UartfAtfsI>arrò(?uia

5890598

CAP

5891122

Radio Taxi

58944 22

Oub Muntanyenc

8745396

CAP urgències

5894455

Rep50l-8utà

674 15 80

Coral de la Unió

6741006

Casa de Cultura

589 1382

Sant Cugat Comerç

6740322

Centre Social i Sarotan LF

5897800

SAUFS (Aigües)

589 00 21

Tot Sant Cu»*

67*8681

ÏL·ÈÍ^ZIL 674 23 72

Casal Valldoreix

6744533

VaSdoretx (parada)

6741111

GrupSup.fnvrtgnrfe

6749314

jj*£g!!£j!*^

Catalana de Gas

7252944

Grua

6743371

Ràdio SatrtCugat

Centre Cfvic la Floresta

S890847

Akjtas La Floresta

6742089

TetavtegSanïCueat

Centre CinctesPlanes

«55105

AAPP i W M i r a l l

6742018

FJs 4 Cantons

Casat Cultural Mira-sot

5832018

AAW Verge Carme Mir3-sot

674 1003

Onemes S t Cugat (ReseQ

56S<»'M

WWVSantjoanMira-sol

674 7103

Cwreus

6747096

AAFPiWvatHcwiw

C w * Roja Sant Cagas

6741234

MPPiWC.Monts«rrat\W.

67*2105

6742459

Creo Roja VaMoraix Dispensar» La Raresa

674 7615

AAPP WCanMajó irat AA Prop. iVeirs La Floresta

f*BSrtÀeiESD|TdRM Qfe«»dïB»14

MWAtguaBorigílaFtor

6745129

ENHER Rubí

69» tS 92

Ass. Consumidors

2684567

MO 73 73 73 «9007474 74

(91)5434704 5891212

H.Vàtl<rHebron

4272000

aCiví(Mira-sof)

6742379

H. Sant Joan de Déu

2034000

Hisenda

5891155

Unitat Coronari*

2481040

Jutjat

6746696

Tel, de l'Esperança

4144848

Oficina Municipal La Floresta

5890547

Informació Canweres

2042247

Parròquia St Pere Octavta

6741163

Infomiació Aeroport

4785000

&àmi?

Parròquia Les Planes

2047503

Informar* flENF-E

4900202

MOfiU

Parfòqu» Valldoreix

674 0569

Informació Port

3188750

Piscina Municipal VaSctofeix

67S40SS

OMIC

5833188

Cuerpo Nacional de Poücta

674 7858

PotkS'nic Torreblanca

58918.88

PFtOMUSA

5891732

Cultura i societat •"Catalunya i l'empenta econòmica del segle XVIII", a càrrec de D o m è n e c Miquel, historiador. 20 h. Centre Borja.

20

DIJOUS

• V P R E M I GAUSAC DE RECER-

CA bases a la Casa d e Cultura • 11 MOSTRA D'ART CONTEMPORANI CATALÀ Bases a Canals Ga-

leria D'art i a la Casa de Cultura

(Últimes places)

per a joves i adults

• Informació i inscripcions:

• Teatre per a nens i joves

De dimarts a divendres,

• Punt» Taller de plàstica

d'11a13ide17a19h.

• Dansa

Tel. i fax 589 82 69

• Estampat de tetes

(Casal de Cultura

• Joieria a la cera perduda

de Valldoreix).

al Casal de Cultura de Valldoreix. PLACES UMITADES Edats: de 3 a 12 anys. Dates: 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre, 97 i 2, 5 i 7 de gener 98. Informació i inscripció: Casal de Cultura Valldoreix, tel. 589 82 69. Antics usuaris: Del 25 de novembre al 5 desembre. Nous usuaris: Del 6 al 17 de desembre. Organitza: Ass. Monitors La Cua. Col·labora: EMD de Valldoreix.

«753344

Exposicions

PINTURA I DIBUIXOS

• Estudi Ferran Martí: Exposició Els dibuixos de Pep Blanes . Carrer Gorina, 8. Feiners, d e 7 a 9 del vespre i festius d' 11.30 a 14.30. • Estudi Lluís Ribas. Exposició: Notes de Mallorca.

Carrer Gorina, 6. Feiners, de 7 a 9 del vespre i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 3 del migdia. • Mostra d'art jove comarcal Bienal V.O. Casa de Cultura . • Com Peix a l'aigua Exposició d e pintura de Roser Baliarda. Escola Municipal d'Arts Plàstiques (Casa Mònaco)

Cultura i societat •"El bandoler Joan de Serrallonga", entre la crònica i el mite.22.30 h. Casa de Cultura. Org: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

•VITRALLS

CASALS D ESPLAI DE NADAL

«747MS

5895552

DIMARTS

21

fcartMwfertTin

• Gimjazz

• Dibuix i Pintura

_^ii Üafag: BBfingtffl&Tefefon: S 7 4 j B j | j |

Funerària

18

v

$ïifòí

i4m

H. General de Catalunya

A càrrec de membres de SarauProjecce Screce i Ajuda Obrera a Bòsnia. 20 h. Aula Cultural del Club Muntantenc. Org: Club Muntanyenc Sant Cugat.

• Tallers I Artesania per a adults

fíeforç: Salaven. Wtorr.

8743353

6741934

091

.^.^FtofB3ta9

§741863

Domènech

FFCC

Urgències

«niu

Octubre - N o v e m b r e - D e s e m b r e P L A C E S LIMITADES

589308Q

DNI p l a prèvia} Greenpeace

-^o%

6742089

6742719

FECSA (avares)

S86ZS2

TALLERS AL CASAL

«!**&,

teen*

674 50 49

Ert Municipal Descentrat».

FECSA (atenció atdienfl

Serret

6Í626S2

w.t»a»iflirt

6742197

19

CASAL DE CULTURA DE VALLDOREIX

• Exposició Col·lectiva d e F i rart Ateneu Santcugatenc. Pep Ventura 1 !8 a 20 h

T6742373

Fotografia

•A Zoom, Centre de la imatge, exposició de fotografies. Personatges.

• Canals Galeria d'art: Budesca, pintures. Fins al 2 de novembre.

Cursos diversos:

Casa de Cuitwra·Taller de Plàstica pera nens i nenes de 6 a 15 anys. Telèfon: 589 13 82.

• Secció de música: Classes de diferents instruments per a joves i adults. Informació a la secretaria de la Unió.

H t W

•Fotografies: De Montserrat a l'Himàlaia, fotografies de Carles Olivella, a la Casa de Cultura

•Cursos de Català per a adults. Informació al 010.

•Exposició documental: Un crit contra la intolerància A la Casa de Cultura.

•Cursos de formació per a adults, alfabetització, graduat escolar, manual itats

• Exposició del concurs de Nadales Mans Unides, a la Casa de Cultura

•Curs d'àrab clàssic per a tothom. Matrícula oberta a la Casa de Cultura. Tot els dissabtes de 10 a 14 h.Tel informació, Fadel •Fotografies Guatemala Avui, ex- Ilyas 371 02 24 posició de fotografies al Club Muntanyenc •Cursos de L'espai Jove. Informació a la Casa de Cultura • Exposició del concurs de la secció de Muntanya del CMSC Aula Cultural del Club Muntanyenc

• Fira de material d'esquí i de muntanya usat. Recollida del material del 17 al 21 de Novembre de 19 a 21 h Loc a la Casa de Cultura. Org Club Muntanyenc

SMtCM—f C

• Cursos i tallers de dibuix i pintura, prof.: Adolf. Curs de m a n u a l i t a t s a m b Antònia Navarro Curs de Filosofia, Alonso. A partir del mes d'octubre a l'Ateneu Santcugatenc. Informació al telèfon 674 60 28. t w r w CaMach, «acala 4 a

• E n s e n y a m e n t de música Clàssica, Jazz, dansa catalana, mim i també classes de manteniment i de relaxació. Nens i adults. Informació al tel 589 43 20 Car

• Sala d'art Celler Centre. Raset Exposició fins al 16 d e N o v e m bre • .Gómez-Gàmez. A Canals Galeria d'Art del dia 4 al 16 de Novembre

Dissabte 15 de novembre, a les 22.30 h. Dissabte 16 de novembre, a les 19 h. Al Casal de Cultura de Valldoreix. " LA CASA DE BERNARDA ALBA", de F. Garcia Lorca Organitza: T. Espiral. Col·labora: EMD Valldoreix

I Ja

••Saal

• Tallers de creació literària per a joves i adults. Dijous tarda informació a la Unió o al tel 674 94 35 i 675 20 57

• Carrer Orient 56 matí 10 a 13, tarda 17 a 19 h

• Tallers de Guió de cinema i televisió. Dimarts tarda, es fa un curs per a adults i un altre per a joves Prof Isabel Sàez. Informació a la Unió i als tel 674 94 35 i al 675 20 57

• T o t h o m pot formar part d'aquesta coral, q u e assaja dimecres i divendres, d e 2/4 de 10 a 11 de la nit, a la Casa de Cultura. Informació al tel.: 674 24 20.


HS4CANTONS 48

Divendres, 14 de novembre de 1997

S e t m a n a r i de SANT CUGAT DEL VALLÈS

PACO PÉREZ. Director gerent de REGESA

Coexistència IORDI CASAS

"Promusa ha afavorit que els santeugatencs s'arrelin" Cugat i les que gestiones ara, és molt gran? - "No és tan diferent el d'ara amb la primera feina que vaig fer a Hondures en acabar la carrera. Vaig estar treballant per a (Cooperació Espanyola a la l niversitat Nacional d'Hondures. 1 l'experiència de PROMUSA ha estat bàsica per a la meva formació. He muntat una empresa que partia d'una idea interessant, en un municipi on hi havia terrenys per poder edificar, i vaig tenir la sort de tirar-la endavant. Quan m'hi vaig incorporar, jo era tot el personal. Només hi havia els estatuts. No hauria pogut fer el que he fet ara sense aquell bagatge. Va ser una experiència molt interessant. Ara formo part del Consell d'Administració de l'empresa com a assessor".

AN(;I·:I,SC.YSTI·KRA

Quan vivia a Barcelona, treballava a Sant C Aigat gestionant i dirigint promocions d'habitatges a l'empresa municipal P R O M l JSA. Ara s'ha girat la truita i des de fa quatre anys viu a Sant Cugat, però treballa al cor de Barcelona. És cl director g e r e n t de R E G E S A , l'empresa de promoció immobiliària del Consell Comarcal del Barcelonès. - \M teva feina al capdavant de PROMUSA va ser fonamental per al teu salt a REGESA? - "REGESA és una societat anònima del Consell Comarcal del Barcelonès. El nostre àmbit d'actuació és Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Jo m'he donat a conèixer en l'àmbit de la gestió i promoció d'habitatges a Sant Cugat, això és cert." - (guineà diferències has trobat entre una empresa i una altra? - "A REGESA. en lloc de treballar estrictament per a una sola administració. treballem per a diferents municipis. Ens demanen feines els ajuntaments que integren el Consell Comarcal, i també ens ha contractat projectes la Generalitat. El volum d'activitat és més gran. A banda de construir habitatges, fem gestió urbanística i rehabilitació d'habitatges." - En quins projectes esteu treballant ara? - "La rehabilitació de cases al Turó de la l'cira n'és un. Al Turó hi havia 4.000 cases potencialment afectades d'aluminosi. D'aquestes, un miler s'han d'enderrocar i les altres 3.(XX) s'haurien de rehabilitar. ("om que són privades, s'ha de gestionar la rehabilitació amb els propietaris, i d'això ens n'encarreguem nosaltres". - També us heu encarregat d'un projecte a Bòsnia-Herzegovma. - "Hi treballem per encàrrec de l'oficina del Districte 11 de Sarajevo que té l'Ajuntament de Barcelona. Ens van proposar donar suport tècnic i encarregar-nos de la

Paco Pérez fa rases al< intmo de Ranthna, peròviu a Sani,('u<stl I "to

\.fí.

barata. Després he tornat a l'octubre per obrir les pliques del concurs públic, per triar les tres empreses que executaran les obres. Començar les obres és urgent, perquè abans que s'acabi l'any haurien d'estar acabades. Si no es fa així, la rigorositat de ^xement de / l'hivern impediria es poguessin enSant Cugat es que llestir a temps". queixen eh qui — Quina impressió

rehabilitació del barri de Kasatici, una zona rural del municipi de Hadzici. Aquesta població està a 20 quilòmetres de Sarajevo. i durant la guerra es trobava en primera línia de foc. L'agència Eco, de la Unió Europea, s'encarrega del fi-

nançament." D - y u i vuira en aquests habitatges? - "La singularitat d'aquest proacaben d'arribar »'»» P™"»-* «™jecte és q u e les nia.' cases són per a - "No podria exun grup de muplicar n o m é s una sulmans que van ocupar els hasensació. Sarajevo és una ciutat bitatges quan la comunitat sèrbia molt castigada per la guerra. I Aiva sortir de Hadzici per la guerra. eroport està destrossat, el barri Ara, els serbis volen tornar a casa que l'envolta també, perquè era seva i per això s'estan construint la primera línia de front. I les avinhabitatges nous, on viuran els gudes principals ja no són avinmusulmans. Vam contractar tècgudes principals. Nosaltres ens nics allà, i l'empresa constructoallotjàvem a cases familiars, i això ra també és de Bòsnia". ens ha permès conèixer la vida - Com ha estat la feina, allà? - "Hi vam anar al juliol per fer la diagnosi. Vam comprovar que, tot i el baix pressupost de l'agència, podíem tirar endavant les obres perquè el material és igual de car que aquí. però en canvi la mà d'obra es paga una quarta part més

leo-ciut sant cugat

quotidiana. L'aigua estava racionada i no hi havia gas. Ara també els havíem de retallar el subministrament elèctric. Tot i les dificultats, tenim moltes ganes de fer un altre projecte a Sarajevo". — El canvi entre el tipus de promocions que feies a Sant

- Sant Cugat està creixent excessivament? - "Del creixement de Sant Cugat es queixen els que han arribat els últims. A Sant (-ugat encara queden plans parcials importants per executar, i l'ordenació urbanística està ben pensada. Molta gent criticava els plans de Torre Blanca o ('oli Fava. i avui són altres centres comercials i socials de Sant Cugat. Jo sabia el sostre a què arribaria el municipi quan vaig començar a treballar-hi, i tot i així. hi visc. I no vull tancar la porta als que vinguin darrere. Les persones més radicals que he trobat en aquest sentit són els santeugatencs de tota la vida, o bé els que acaben d'arribar". - I què s'ha de fer a m b Torre INegra? - "Torre Negra és una incògnita, però cal tenir en compte la voluntat d'aquest alcalde perquè no s'hi construeixi". - Ets conscient que PROMUSA h a a j u d a t a a b a i x a r els preus dels pisos a Sant Cugat? - "No només ha estat P R O MUSA el factor que hi ha influït. La baixada dels tipus d'interès n'ha estat un altre. Però valoro la decisió de l'Ajuntament de promocionar habitatges perquè la gent jove continuï vivint a Sant Cugat. Així es fa ciutat".

S

E

s sabut que en el llarg debat sobre l'evolució hum a n a , un e l e m e n t de constant reflexió ha estat el joc entre postura erecta, alliberament de les mans i creixement del cervell. Durant una època, sens dubte enduts per l'emoció de veure els progressos del món automobilístic, es tendí a emfasitzar la importància del bipedalisme. Avui això està en discussió, però ningú no nega la importància evolutiva de la relació posició erecta/complexitat cerebral. Aquesta relació de retroalimentació segueix existint, el que ja no està tan clar són els resultats. Sembla, però, que estem en condicions d'avançar una hipòtesi de treball: l'ús del cervell és inversament proporcional al de les cames. Als fets em remeto: només un 44% dels santeugatencs van caminant quan han de fer trajectes de menys d'un quilòmetre. Francament, és decebedor. Hem esborrat de la nostra memòria un fet inqüestionable: el 9 9 % de l ' e x i s t è n c i a humana s'ha produït sobre les dues cames. Així com la televisió treballa a c c e l e r a d a m e n t per convèncer-nos que cl cervell no s'ha fet per pensar, el cotxe està aconseguint fer-nos oblidar la finalitat de les denominades extremitats inferiors. Recordeu el lema de la Festa de tardor d'enguany? Santa innocència, quina ingenuïtat pensar que el vianant encara és a temps de recuperar el seu protagonisme urbà!!. Els organitzadors de la Festa ens parlen de la necessària coexistència pacífica a tots els carrers entre cotxes. bicis i vianants, però a mi les dades no em quadren. F"l cos humà té unes conegudes limitacions de creixement, cosa que no succeeix amb els cotxes i els carrers. La mida (i el nombre) de cotxes creix ininterrompudament, la qual cosa vol dir que allà on no han crescut els carrers, el vianant es veu forçosament desplaçat: centre urbà. I allà on els carrers s'han eixamplat de forma engrescadora, els cotxes aprofiten per acollonir els vianants a base de velocitat: zona "collfavana", per exemple. F"l més fotut, és que en la majoria dels casos es tracta d'una situació esquizofrènica: s'és conductor i vianant a la vegada.

•77 /íC/rr.'í.-ï/í.

VENIU AINFORMAR-VOS-EN I! OBTINDREU LA TARGETA DE SOCI GRATUÏTA

• • • • •

Millor servei (Cinebank 24 hores) Major quantitat de novetats Millors preus Servei a domicili gratuït Venda de pel·lícules

Diari de Sant Cugat 214  

Diari de Sant Cugat nº214, 14 de novembre de 1997

Advertisement