Page 1

Divendres, 8 de novembre de 1996

OS 4 CANTOINS Setmanari independent d e SANT CUGAT DEL VALLÉS

Núm. 166 AtrjIV 229

Proconsa deu més de 1 0 0 milions a vint empreses locals, segons els afectats TEMA DE LA SETMANA:

Del

Festa de

Tardor]

Vallès, en quedarà res: Amb aquest lema ecologista, plantejat pel G r u p de Natura del C M S C , es mobilitzen, aquest cap de setmana, seixanta entitats santcugatenques en el marc de la Festa de Tardor, que enguany arriba a la 21a edició. La qüestió de fons de la convocatòria d'enguany ha estat debatuda en una conferència i una taula rodona, entre setmana, però el gruix de l'activitat lúdica i reivindicativa es farà diumenge a m b la tradicional muntada de parades de les entitats al voltant del monestir. Demà a la tarda, el fins ara president del Club M u n t a n y e n c Sant Cugat, Ramon Pros, farà el pregó. A continuació, els M i n y o n s de Terrassa i els Castellers de Sant Cugat donaran color a la festa. L'organització vol q u e aquesta edició de la Festa de Tardor serveixi perq u è els santeugatencs prenguin consciència dels perills q u e pot suposar la nova ordenació territorial metropolitana, q u e e n t r e altres coses preveu una gran conurbació del Vallès Occidental. Planes 3 a 5 / editorial

O ai

Vint-i-un candidats opten als premis Santcugatenc de Vany FlTeatre-auditori del Centre Cultural serà escenari diumenge al vespre de la desena edició dels premis Santcugatenc de l'any 1995. que anualment convoca l'associació Amics de la Ràdio. F.nguany, els candidats són 21 -entre entitats i a títol individual- que han estat seleccionats pel jurat dels premis i que

han estat avalats amb la participació ciutadana tic més de 9(X) votacions lliurades a Ràdio Sant (lligat, el lo/ Siinl C.u·fiít i aquest setmanari. Lacre serà presentat, com és habitual, pels locutors de l'emissora local i hi actuarà l'orquestra Cotton Club Mig Manil i els alumnes de l'escola de dansa de Laura Kste\e. Plana 14

a f , fÇrn 4-


ELS4CAiyroNS Divendres, 8 de novembre de 1996

Sumari

C D C proposa al congrés que els consistoris no

El peatge dels Túnels costarà menys en hores va//.

Els sindicats es mobilitzen contra la congelació

p a g u i n I V A . Plana 8

Pkma9

S a l a r i a l . Plana 28

3

Setmana

Les entitats santcugatenques celebren els actes centrals de la festa de Tardor aquest cap de setmana. El lema d'aquesta edició és Del Vallès en quedarà res? Planes 3 a 5 / editorial

Política

8

Joan Aymerich abandona el Parlament de Catalunya per no sentir Ariza parlar en Espanyol. Plana 8

Entorn

9^

Els accessos al nou Centre Comercial des de l'autopista E-9 s'enllestiran en dos mesos. Plana 9

Societat

14

Lempresa Proconsa deu més de cent milions a diverses empreses locals, segons els afectats. Plana 21

21 candidats opten al guardó Santeugatencs de Pany, que diumenge celebra la seva desena edició. Les planes de LM radiografia estan dedicades a l'Escola de DanPlana 14 sa de l'Esbart Sant Cugat. Planes 24 i 25 Un total de 118 santeugatencs estan a la llista de candidats u jurat popular que serà vigent durant els pròxims dos anys. L'any passat es van crear 130 Plana 16 empreses noves a Sant Cugat, segons un estudi de la Cambra La Generalitat i l'Àrea d'Ensende Comerç i Indústria de Teyament de l'Ajuntament estudien rrassa. una sol.lució per a les goteres de Plana 28 l'escola Collserola. Plana 18 Josep Lluís Benito, propietari de la botiga de decoració PeryEl Sindicat d'estudiants convoca ben, és el protagonista de la secuna vaga als instituts de seció Les empreses. cundària pel proper dijous. Plana 29 Plana 18

E c onomia

28

L'equip infantil de gimnàstica rítmica, al Campionat de Catalunya. Plana 31

El Teatre-audhori presenta aquesta nit 'Entremeses' de Cervantes. Plana 36

Esports^

Cultura

30

El Sant Cugat Esport de futbol remprèn el campionat de lliga aquest diumenge al camp del Farners. Plana 30 El Club Voleibol Sant Cugat s'enfronta dissabte al Albacete, segon a la classificació general. Plana 3/ Comencen els jocs escolars de bàsquet i futbol sala que organitza la OMET. Plana 31 L'equip sènior de bàsquet de la HE Sant Cugat es manté com a líder destacat, tot i no convèncer amb el seu joc. Plana 32

36

La companyia de teatre Espiral de Valldoreix va estrenar amb gran èxit el muntatge Teatre de poetes III, aquest cap de setmana. Plana 36 L'artista i gastrònom Pep Blanes va rebre un homentage de la seva família i els amics per celebrar els 25 anys que fa que dibuixa el claustre. Plana 37 El cor infantil Tapiola de Finlàndia va entusiasmar els espectadors santeugatencs amb el recital que va oferir dissabte al Teatre-auditori del Centre Cultural. Plana 38

EIS 4 CANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-t'hi i demana la targeta d'EL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la benzinera Gríful,

• fOl·lh

^ L

·f*2f·*

de la carretera de Cerdanyola.

40» Cal presentar el D.N.I. i realitzar el pagament en metàl·lic


EIS4C4NTONS £

1

El tema de la

setmana

3

Divendres, S de novembre de 1996

Del

V a l l è s ,

en

q u e d a r à

r e s ?

Aquesta il·lustració és un dibuix imaginari del que podria ser el Vallès Occidental en un futur de 25 anys amb les unions urbanístiques i les infraestructures corresponents. Dibuix: MARC

QUINTANA

Vallès 2 0 2 5 El Pla Territorial Metropolità annexiona Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell i Cerdanyola Poc després que la Festa de Tardor s'hagi preguntat si Del Vallès, en quedarà res?, començaran els tràmits per aprovar el Pla Territorial Metropolità ( P T M ) , que defiJOI'RK LLOMBART

El P T M es proposa ocupar el territori gradualment a través de les illes metropolitanes per descongestionar Barcelona, i dotar la regió d'infraestructures suficients per garantir la mobilitat dels cotxes. Perquè això sigui possible, i concretament en el cas de la nostra comarca, està projectada una anomenada illa metropolitana (com les de t'Eixample barceloní) que uniria urbanísticament el quadrat que formen Sant CugatTerrassa-Sabadell-(,'erdanvola. Al

nirà com s'ha de distribuir l'espai a 180 municipis de Catalunya considerats sota la influència de Barcelona. Afecta les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Garraf,

mig d'aquest polígon imaginari hi hauria una zona forestal, concretament la serra de Galliners. De fet. aquest continu urbà ja s'intueix com ho demostren els casos de la mancomunitat Sabadell-'Terrassa, o les poblacions de Barberà i Badia, que són limítrofes tant amb Sabadell com amb Cerdanyola. l'n dels principals esculls perquè la unió urbanística sigui un fet es troba precisament entre Sant Cugat i Cerdanyola. Justament, l'Ajuntament d'aquesta ciutat es va oposar a l'ampliació del Parc Tecnològic del Vallès, que clouria l'annexió. Kl P T M preveu, però,

l'Alt Penedès, el Vallès Oriental i molt especialment el Vallès Occidental. El P T M supera el Pla General Metropolità de 1 9 7 6 (si bé el PGM és més detallista) i recor-

que el parc s'amplïi amb equipaments de tot tipus a més d'indústries, com habitatges i serveis. Entre Sant Cugat i Cerdanyola està prevista la inclusió d'un centre direccional. Els equipaments que s'hi han d'instal·lar responen als complements d'un dels nusos ferroviaris més importants de ('atalunya. En aquest espai hi confluiran fins a tres línies ferroviàries: la del TGV (amb una estació que afectarà tots dos municipis), la d'un tramvia que unirà Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola, així com una línia de connexió entre l'estació vallesana del T G V i la de la Sa-

da el Pla C e r d à fet a Barcelona l'any 1 8 5 9 i que va suposar l'annexió al centre de la ciutat d'altres nuclis urbans, ara barris, com Gràcia o Sarrià.

grera a Barcelona. Aquesta llançadora creuaria Collserola per un nou túnel que travessaria la Vall de Sant Medir. És un túnel que en principi estava destinat al pas tant de trens com de cotxes, però finalment serà exclusivament per ferrocarrils. Els vehicles rodats tindran dues opcions més per creuar la serra de Collserola per túnel. L'opció actual de Vallvidrera, i una nova autopista que aniria des d'Horta i fins a (lerdanyola. A aquestes vies cal afegir-ne dues que acabaran de configurar el Vallès Occidental com un eix viari de primera magnitud. El que

més afecta Sant Cugat és el vial de cornisa, una carretera que uniria Molins de Rei amb Cerdanyola creuant Collserola pel vessant vallesà de la muntanya. Això significa una afectació dels terrenys que actualment són els rodals de la Torre Negra. L'altra gran via projectada és el quart cinturó que voreja el Vallès unint Mataró amb l'aeroport. El primer tram de la B40. entre la capital del Maresme i Granollers, ja està fet. El P T M regirà l'ordenació dels espais des de la seva aplicació i tins al 2025, quan es preveu que el projecte serà una realitat.

Extüttéors

& SISTEMES I EQUIPS D'ALTA SEGURETAT

Protecció física A *

A I f

S a l a

5 0

T e I

CONTROLS VIA RADIO PORTES A U T O M À T I Q U E S

5 8 9

I

7

9 9

S a n t

C u g a t

',*..

ü....^ s ?„'


Setmana

BLS4CANT0NS Divendres, 8 de novembre de 1996

Del

V a l l è s ,

en

q u e d a r à

res

fe Vista panoràmica delparc natural de Sant l.lorrii( de Munt. Foto: ELS 4 CAX'l'OXS

L9 alternativa Ni túnels, ni vial de cornisa, ni TGV, ni unions urbanitzades entre municipis, i sobretot informar els habitants del Vallès del que és el Pla Territorial Metropolità (F'I'M). Aquestes són les demandes principals dels grups ecologistes davant de les intencions del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, responsable del text del l ' T M . "És un pla que ens marcarà la pauta fins a l'any 2025", afirma el representant d'un grup ecologista, "i tot s'ha portat des de despatxos de Barcelona sense informar gaire la població". Per això, "el que cal en primer lloc és informar els habitants de les zones afectades pel P T M " . El debat ja té elements de discussió. A les propostes urbanístiques del P T M , els ecologistes s'oposen frontalment a les noves infraestructures per als vehicles rodats i fa especial èmfasi en els

DUMAGRA

túnels que "perforarien indiscriminadament la serra de Collserola", assegura el portaveu d'un col·lectiu ecologista. A banda, les "illes metropolitanes" que suposarien una unió de diversos municipis no agraden als grups naturistes, "no per raons ecologistes sinó perquè pot suposar un can-

Contra els túnels de Collserola, els ecologistes proposen una via verda vi en els hàbits socials dels vallesans i perquè podria representar una pèrdua d'identitat dels pobles". Davant d'això, ja hi ha diverses propostes sobre la taula. Aquest estiu es coneixia la iniciativa del Fòrum Terrassenc, tjue aposta per

Salvador Rueda, pu/ole» i biòleg. Foto XWIFR I \RROS.\

El

una via verda entre Sant Llorenç de Munt i Collserola, és a dir, fer un corredor forestal entre els dos parcs naturals en la mesura del possible. Això permetria establir un cinturó que marcaria la finalització del creixement urbanístic i delimitar els actuals límits dels municipis. Un dels pocs punts del P T M que tenen el consentiment dels ecologistes és l'aprofitament de les vies ferroviàries per potenciar l'ús del transport públic. Malgrat això, fan matisacions. Els ecologistes recorden als redactors del P T M que "hi ha una via infrautilitzada que va del Papiol a Mollet i que es pot aprofitar". És la via que passa per Sant Cugat, que utilitza Renfe com a línia de transport i que antigament servia perquè hi passés el tren nuclear que portava els residus de la central d'Ascó a un cementiri que hi ha a França. / J.L.

RUBÍ MÀRMOLES Y GRANITOS SX.

^

debat

• La discreció amb què s'ha portat la redacció del P T M ha fet que un percentatge molt petit de la població la conegui. Ara, el Grup Natura ha proporcionat un debat entorn del futur del Vallès. És, de fet, el lema central de la Festa de Tardor. Els ecologistes plantegen davant de les illes metropolitanes la potenciació de nuclis diferenciats. Els debats van començar dimarts amb una conferència del psicòleg i biòleg Salvador Rueda, autor entre altres del llibre Ecologia urbana, un plantejament sobre Barcelona i la seva regió metropolitana. I Rueda va assegurar que "el futur és de les ciutats compactes". Nuclis urbans reduïts on es condensa molta població i es pot accedir als serveis a peu o amb transports públics potents. Segons Rueda, "les ciutats compactes són l'ú-

nica solució al desmesurat creixement urbanístic que hi ha a Catalunya i especialment a la nostra comarca". "L'urbanisme actual segueix uns paràmetres molt similars al model anglosaxó: els nuclis s'expandeixen i ocupen un espai molt gran de terreny." Els serveis q u e d e n molt separats i obliguen els ciutadans a traslladar-se en cotxe. En tancar aquesta edició, s'estava celebrant el segon dels debats. Hi van assistir Adel Albert, professor de geografia de la UAB; Xavier Climent, tècnic del Consell Comarcal; Jaume Busquets, tinent d'alcalde de Medi Ambient; Domènec Miquel, del Grup d'Estudis Locals, i Manel Cunill, coordinador del grup ecologista A D E N C . El títol, suggeridor: El futur del Vallès, illa metropolitana o arxipèlag de poblacions. I À.C. / J.L.

Com el Vallès no hi ha res KRISTIAN H K R B O L Z H E I M E R

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÀRMOL, GRANITO Y SILESTONE EXPOSICIÓNY OFICINA: Ctra. de terrassa, 97 bis 08191 RUBÍ(BCN) Tel./Fax699 78 02

TALLER: C/Polit, 15 - Pol.lnd. La Llana 08191 RUBl(BCN) Tel. 699 94 56

pNf COPES i SOPARS S a b a d e l l . 41 Sant C u g a t del V a l l è s

A

questa frase de Pere Quart ja té més de c i n q u a n t a anys. En el poema Corrandes d'exili, lloava el paisatge vallesà, constituït per suaus ondulacions recobertes d'un mosaic de pobles i ciutats compactes separats per camps, rieres i bosquines. En els darrers anys les coses han canviat molc La plana \ allesana ha estat ocupada per habitatges, indústries i carreteres, i s'ha arraconat cada cop més l'activitat agrícola. De fet, en vint anys s'ha ocupat més territori que en els 2000 anys anteriors. Es el preu del progrés i el progrés no ha fet més que començar. La revisió a la baixa del Pla General Metropolità estimava que Sant Cugat no ultrapassaria els 60.000 habitants; poc després es parlava de 70.000 i ara ja sembla que ens acostarem

als 80.000. Els canvis es produeixen tan ràpid que no es pot planificar amb calma i establir un debat profund sobre els diferents models de creixement. La lògica econòmica predomina sobre la resta de lògiques del territori. El Pla Territorial Metropolità sembla voler acabar de rematar aquesta situació. Si quadriculem el territori amb carreteres i tanquem Villa central del Vallès, estarem realment incrementant la qualitat de vida? És un pla que no s'ha sotmès a debat i tant els ajuntament afectats com alguns ciutadans estem demanant cl dret a participar-hi. Però cal preguntar-se si els ajuntaments realment tenen un criteri clar pel que fa al cas. Què s'està fent des de Sant Cugat per evitar la unió física amb Cerdanyola i amb Rubí? S'han posat

d'acord Cerdanyola, Sant Cugat i Molins de Rei per condemnar el vial de cornisa? És clar que de poc servirà protegir els rodals de Torre Negra si aquesta via s'acaba construint. Ens trobem en una etapa històrica semblant a la de Sants, Sarrià i Gràcia abans de l'aprovació del pla Cerdà. És el moment en què els ciutadans de Sant Cugat, els habitants del Vallès en general, hem de definir el model de creixement que desitgem i fer arribar les nostres veus a l'administració. És clar que ja no podem dir que com el Vallès no hi ha res. La pregunta ara és si del Vallès, en quedarà res. Kristian Herbolzheimer és membre del Grup Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat


Setmana

MLSí CANTONS Divendres, 8 de novembre de 1996

Del

V a l l è s ,

en

q u e d a r à

res?

Narcís Serra donarà la sortida de la pedalejada

Les entitats es tornen a trobar en una Festa de Tardor continuísta Els castellers obriran els actes del cap de setmana La Festa de Tardor se celebra aquest cap de setmana amb la participació d'unes seixanta entitats santcugatenques que organitzaran les activitats sota el lema reivindicatiu Del

Vallès, en quedarà res?. Una actuació casteliera, cercavila pels carrers del municipi, el pregó de la festa, la pedalejada ciclista, ball de gegants i un concert de cant coral són algu-

nes de les activitats previstes. Però, el punt més àlgid de la festa serà diumenge al matí, quan totes les entitats es reuniran amb parades al voltant del monestir.

R l T H BOMJNGKR - Sant Cugat -

Aquest cap de setmana se celebra la 21a edició de la Festa de Tardor, que enguany té com a lema reivindicatiu Del Vallès, en quedarà res?. Prop de seixanta entitats de Sant Cugat han confirmat la seva participació en aquesta festa, que des de 1976 té lloc al municipi amb una gran participació. Els actes previstos per demà c o m e n c e n a m b una actuació casteliera a la llotgeta del monestir a dos quarts d e sis d e la tarda a m b la participació dels Castellers de Sant Cugat, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Sants. A continuació, sortirà de la plaça Octavià una cercavila de gegants, trabucaires i diables que recorrerà els

Acthitats al voltant del monestir en la20a Festa. Foto: EL·S 4 CANTONS carrers del municipi i s'acabarà a m b el pregó de la festa. La Festa de Tardor arribarà al punt més àlgid el diumenge al matí, quan totes les entitats que hi participen es reuniran al voltant del monestir de Sant Cugat amb una parada. Prop de sei-

xanta entitats han confirmat la seva participació i, com cada any, s'espera una gran afluència de públic. Com cada any t a m b é , les entitats organitzaran activitats a les seves parades, com, per exemple, una cantada d'havaneres, jocs d'aventura i in-

"La celebració és un canvi d'actitud davant de la uniformitat"

fantils, un rocòdrom i degustació de migas. Mentrestant, també se celebraran actes als entarimats situats a la creu d e terme i davant de la Casa de Cultura, a més de l'exposició pictòrica q u e organitza Firart. El mateix dia, el Cirup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat inaugurarà a les dotze del migdia l'exposició El medi natural del Vallès a la Casa de Cultura. A continuació, sortirà la pedalejada ciclista q u e organtiza el partit socialista i l'Esbart Sant Cugat oferirà el tradicional ball de gitanes a la llotgeta del monestir. La 21a edició de la Festa de Tardor finalitzarà a dos quarts de set de la tarda amb un concert de cant coral a càrrec de la coral Serra d'Or i la Societat Coral La Lira i recitals de guitarra, acordió i flauta travessera.

• Aquest diumenge al migdia, l'agrupació local del Partit Socialista de (Catalunya a Sant Cugat organitzarà la setzena edició de la pedalejada ciclista. El primer secretari del PSC, Narcís Serra, donarà la sortida d'aquest acte lúdic a la plaça d'Octavià a dos quarts d'una del migdia. El partit ha convidat el santcugatenc i exviceprcsident del govern per la seva trajectòria política dins del PSC. Serra donarà diumenge la sortida de la pedalejada i encara no s'ha confirmat si acompanyarà els esportistes pels carrers de Sant Cugat. La pedalejada recorrerà diumenge la circumval·lació interior del municipi, passant pels carrers Santiago Rusinol, Rius i Taulet, Alfons Sala, rambla Riballatada, rambla del Celler, carretera de Cerdanyola, plaça del Coll i finalitzarà a la plaça d'Octavià. El col·lectiu ciclista farà una parada a la cruïlla de la rambla del Celler i el carrer Vallès. / R.B.

CENTRE DE REHABILITACIÓ

El pregó, a càrrec de Ramon Pros, serà demà a les vuit R l ' T H BOLLINCJKR - Sant Cugat -

Ramon Pros, expresident del C l u b M u n t a n y e n c des d e finals d e setembre i m e m b r e de la primera comissió de festes de la Festa de Tardor, serà enguany el pregoner. L'acte se celebrarà d e m à a les vuit del v e s p r e a la placa d ' O c t a v i à després de la cercavila. "I na cosa és fer un pregó des d ' u n balcó i una altra cosa és fer-lo d e s del carrer, ja q u e això vol dir solidaritzar-se d'alguna manera amb aquelles inq u i e t u d s q u e s o c i a l m e n t es plantegen al poble, per petites q u e siguin", afirma Pros, satisfet d'haver estat escollit com a pregoner. A m é s , Ramon Pros c o n s i d e r a q u e en aquest m o m e n t hi ha moltes i n q u i e t u d s q u e han de ser recollides per les e n t i t a t s i les associacions, i s'hi solidaritza com a eix vital per vertebrar Sant Cugat. En el pregó, Ramon Pros ma-

tisarà, d'una banda, q u e l'any passat es va fer una c o m m e moració dels vint anys de Festa d e T a r d o r , p e r ò e n g u a n y " h e m d e fer una represa de la vertebració d e la societat des d'una òptica social, cultural i

Ramon Pros a s s o c i a t i v a p e r q u è t o t s els santeugatencs es trobin en un poble agradable a m b tots els mitjans necessaris". Per tant. Pros incidirà en el seu discurs en la necessitat de fer un t r a c t a m e n t global del

poble, alentir el c r e i x e m e n t de la població i també de les àrees, referint-se a les zones comercials. El pregoner també vol d e m a n a r l'associació dels veïns per millorar la vida santcugatenca. Ramon Pros va ser m e m b r e de la comissió de festes de la primera edició de la Testa de 'l'ardor l'any 1976, just d e s p r é s d e la m o r t de F r a n c o . Sota el lema Recuperem les institucions. Del poble per al poble. la primera festa "va ser una trobada de g e n t a m b i n q u i e tuds per arribar a un nou estat social, e n a q u e s t cas la d e mocràcia", afirma Pros. Des d'aleshores, any rere any s'ha celebrat aquesta festa reivindicativa. Tn cop es \ a demanar la conservació del monestir. després la construcció d ' u n auditori o t a m b é preservar la Torre Negra. Per tant, "la F e s t a d e 'Tardor és una plataforma de renovació social molt i m p o r t a n t " , afirma Ramon Pros.

SUSANA NICOLETTI dimnàstica

en la menopausa

Reeducació

incontinència

i

osteoporosi urinària

l.scoliosi i altres desviacions de columna vertebral, mètode KSCHROTH (Alemanya) Artrosi Tractaments a

domicili

Sant Antoni. 74 - baixos Tel. 674 74 37 08190 Sant Cugat del Vallès


Setmana

ElS4CÀIVroiNS Divendres. 8 de novembre de 1996

L ' e n q u e s t a

La Festa de Tardor és encara una celebració reivindicativa ? Sant Cugat La Festa de Tardor arriba a la 2 1 a edició aquest cap de setmana. Des de la primera edició, aquesta festa va prendre un caire reivindicatiu, sobretot respecte a la natura, el medi ambient i el creixement urbanístic de Sant Cugat. Enguany se celebra sota el lema Del Vallès, en quedarà res?. La major part de les entitats de Sant Cugat col·laboren a la fes-

ta amb parades on mostren les seves activitats. En general, els santcugatencs creuen que la Festa de Tardor és una tradició a la nostra ciutat i que mai ha deixat de tenir un caràcter lúdic i reivindicatiu al mateix temps. La majoria participen en aquesta jornada i, fins i tot, hi ha qui hi col·labora com a membre d'alguna entitat, tot i que fa poc que resideix a la nostra ciutat. / M.S.

CONXI ROBLES

D E M E T R I GARCIA

MERCK ESPINA

AMHROSIO RIVALDA

5 4 ANYS

64 ANYS

71 ANYS

3 0 ANYS

JlBlLAT

D I R E C T O R COMERCIAL

M E S T R E S S A DE CASA

MECÀNIC:

ADMINISTRATIVA

"Crec que la Festa de Tardor ja és una tradició q u e no s'hauria de perdre mai, en q u è participen la major part de les entitats del poble. Hi ha molt ambient i és molt maco."

"La Festa de Tardor significa u n esplai p e r d o n a r la b e n v i n g u d a al canvi d ' e s t a c i ó . Tota tradició q u e sigui per bé de la n a t u r a no s ' h a u r i a d e perdre mai."

"Jo hi passo, per allà, però no estic d'acord amb els joves q u e l'organitzen perquè es belluguen per molts ambients i no saben res d'arbres, pins i boscos."

"És una festa molt tradicional i no es pot perdre, perquè és molt maca i molt bona per al poble. Jo crec que no ha perd u t gens el seu caràcter reivindicatiu."

"Mai hi he anat. N o sé quines reivindicacions s'hi fan, ni tinc el costum de participar-hi."

JAUME B O L D Ú 6 6 ANYS

JOSEFINA R O I R E

R A Q I ' E L SANS

A N T O N I MORA

GENOVEVA SAINZ

39 ANYS

ZZ ANÍS

47 ANYS

47 ANYS

35 ANYS

M E S T R E S S A DE CASA

ADMINISTRATIVA

G E S T O R IMMOBILIARI

EMPRESÀRIA

DISSENYADORA D ' ESTAMPATS

" E s t à molt b é , és molt interessant. Jo p e n s o q u e no ha perdut el seu caràcter reivindicatiu, p e r q u è hi ha moltes parades i activitats q u e conserven aquest sentit."

"Està molt bé, és molt maca i la gent s'hi diverteix. Però crec q u e ha perdut el seu caràcter reivindicatiu. La gent només hi va per passar-ho bé."

"És un acte que es fa des de fa vint anys i té una arrel tradicional. Jo crec que el caràcter reivindicatiu depèn de la necessitat que hi hagi en cada moment i de les entitats que hi participen."

"Està bé. Jo crec que ha perdut una mica cl seu caràcter reivindicatiu i que s'hauria de recuperar perquè és una festa moit maca."

"Sóc nova aquí a Sant Cugat i em fa molta il·lusió veure-la. Aquest any hi participo amb els casals de Pica-roca. Hi estic involucrada i aquest any en disfrutaré."

SÍLVIA JAUMOT


LA

FRESCOR

DE

LA QUALITAT

DE DILLUNS A DISSABTE A K A M P I O TROBARÀ ELS PRODUCTES MES FRESCOS AL PREU MÉS IRRESISTIBLE DEL MERCAT. CADA DIA UNES OFERTES DIFERENTS í^í»»"-».

kJ

SERVEI D'INFORMACIÓ

HORARI

LOCAL CLIMATITZAT

En el nostre servei Mentrestant realitzeu d'informació atenles vostres compres, drem amablement, podreu gaudir d'una tots els vot res temperatura ideal, d u b t e s i sugged'acord amb l'època de riments. l'any, amb els sistemes de climatització més avançats del mercat.

Un ampli horari al HSRARI vostre servei, de OE DILLUNS A DISSABTE dilluns a dissabte de DE 93G A 2130 HOKS 9'30 a 21' 30 hores. No tanquem al migdia. 1 2 hores ininterrompudes per a la vostra millor comoditat.

VALS

TELÈFON PUBLIC

GARANTIA

LOCAL SENSE BARRERES

Kampio us garanteix la qualitat de tots els seus productes. Si no quedeu satisfets us retorna-

Disposem de cabines públiques al vostre servei.

PARQUING

El nostre centre comercial està dissenyat per a fer una compra fàcil sense barreres arquitectòniques.

Aparcament de fàcil accés al vostre servei.

CARROS I CISTELLS Podreu fer la vostra compra amb vals de banca

rem els diners.

En totes les nostres places de pàrquing i en el supermercat trobareu zones equipades amb carros adaptats a les vostres compres i necessitats, amb departaments per a productes frescos i cadireta per als nens. Tenim també a la vostra disposició cistells de mà, per a les vostres petites compres de cada dia.

TARGETES DE CRÈDIT CONSIGNA En el nostre establiment tenim a la vostra disposició 125 consignes, en les quals podeu dipositar els vostres objectes personals mentre realitzeu la compra.

El més avançat sistema informàtic àgil i ràpid. PODEU PAGAR AMB: (

REPARTIMENT A DOMICILI Pw a la vostra mittor comoditat, disposem de seiveí de repartiment a domicili. Per la compra superior a16.0WpiBa. usteportem gratis a casa. Sitavostra compra és inferior a 15.000 ptes, portaf-vos-te tan sots us costera 480 pies.

LECTRO

CAFETERIA bar podràs gaudir menjars preparats, •I una gran varietat

TICKET RESTAURANT


EIS4CANTONS

Política

8

Divendres, 8de novembree/e 1996

P a r t i t s

p o l í t i c s

CDC de Sant Cugat proposa al congrés que els consistoris no paguin IVA

Recoder: "Ens hem de queixar al PP, no al P N B "

Setze militants locals hi assisteixen

- Sant Cagat -

Convergència Democràtica de Catalunya ha acceptat una de les esmenes presentades per la secció local del partit a la ponència de municipalitat que es debatrà al congrés de la formació poMÒNICA BKRNAHK

-Sant Cugat Importació de la secció local de ('.'m\ ergència Democràtica de Cataluma al desè congrés del partit que s'obre avui serà d'important rclloància. Kn total setze milifaius de Sant ('ugat hi assisteixen, dels quals la meitat, escollits, són ek que corresponen com a municipi, i la resta són tres representants de les sectorials, dos de les J \ C i tres consellers nacionals: el conseller de Governació, resident al municipi, Xavier Pomes; el diputat santeugatenc al Congrés dels Diputats Lluís Recoder, i l'alcalde i president de C D C a Sant Cugat, Joan Aymerich. Precisament, Aymerich és el responsable a escala comarcal de la ponència sobre municipalitat que es debatrà al congrés. En aquesta ponència s'ha admès una de les esmenes presentades per la secció local del partit. Es tracta de la pe-

lítica que comença avui i acabarà diumenge. Es tracta de la petició que els ajuntaments estiguin exempts de pagar l'IVA que repercuteixi en les inversions que es facin al municipi. D'al-

tra banda, la secció local ha presentat 173 esmenes més a les set ponències que es tractaran al congrés, on hi haurà una representació de setze militants de Sant Cugat.

tició que els Ajuntaments estiguin exempts de pagar l'IVA corresponent a les inversions en infraetructura que es facin al municipi. Segons l'alcalde, és il·lògic que les administracions locals hagin de pagar aquest impost quan "fan país" a l'hora d'invertir en infraestructura i estalvien a l'administració central aquesta despesa. Així mateix, els militants santcugatencs de C D C han presentat altres esmenes a la ponència sobre municipalitat que, en canvi, no han estat acceptades, com la petició de mandats de sis anys per als alcaldes i la possibilitat que només puguin ser reelegits una vegada. En conjunt, però, la secció local del partit ha proposat un total de 174 esmenes al conjunt de les set ponències que es tractaran al congrés. Un altre dels punts calents que es discutiran aquest cap de setmana serà les relacions de C D C amb el seu soci de coalició, Unió D e -

AvmericA en un míting de CiU al teatre de la Unió. En primer terme, Miquel Roca i Lluís Recoder. Foto: ELS 4 CANTONS mocràtica. En aquest sentit, Joan recordat que, a diferència d'altres partits polítics com el PP, el Aymerich ha reiterat que aquesPSC i ERC, Convergència Detes relacions són "envejables" a mocràtica arriba al desè congrés Sant Cugat, però ha reconegut que sense una "situació de conflicno és així en altres municipis. Date". Així mateix, Recoder ha desvant això, l'alcalde ha declarat que tacat que s'han presentat unes està "segur" que "un dia o un al4.000 esmenes a les ponències tre la coalició s'arribarà a trencar del congrés. "Això és prova de per conflictes a escala local". l'important debat intern al parPer la seva banda, el diputat tit", ha assegurat. santeugatenc Lluís Recoder ha

P a r l a m e n t

Lluís Recoder, diputat santeugatenc al congrés dels Diputats per Convergència i Unió, creu que el traspàs al País Basc de la recaptació de diversos impostos especials és una negociació que "han portat exclusivament el PP i el PNB", i per tant "les queixes pel fet que aquestes competències encara no són per a Catalunya han d'anar al PP, que és amb el que hem negociat". Malgrat això. Recoder critica que "cl PNB obté rèdits sense assumir el mateix cost polític que CiU, que és el que realment fa guanyar setmana rere setmana les votacions al PP". Amb tot, Recoder qualifica la cessió d'"anècdota per als bascos", perquè tenen un model de f i n a n ç a m e n t q u e per "raons històriques fa normal el traspàs". En canvi, per a Catalunya es tracta d'un "pas molt important" ja que "aclareix el camí per a l'obtenció d'un sistema similar per a la Generalitat". Pel q u e fa a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat per al 1997, el d i p u t a t c o n v e r g e n t els troba "restrictius pet complir a m b Maastricht", però no gaire diferents "dels q u e hauria plantejat el P S O E " , conclou Recoder. / J . L .

Aymerich abandona el Parlament de Catalunya per no sentir Ariza parlar en espanyol

El monument de Rafael Casanova, als pressupostos Diu que no va sortirper menyspreu a la llengua sinó per Factitud del diputat del PP JOFRE LLOMBART - Barcalona/Saat Cugat -

"L'Ariza, del teu poble, està parlant en castellà". Així és com l'alcalde de Sant Cugat i diputat al Parlament de Catalunya, Joan Aymerich, es va assabentar q u e un conciutadà seu, cl parlamentari del Partit Popular Julio Ariza, va protagonitzar la darrera polèmica a la cambra catalana en dirigir-se al ple en espanyol. Ariza, considerat com l'home de confiança de l'expresident del PP català Aleix Vidal-Quadras, va parlar en llengua castellana des de la tribuna dels oradors per expressar l'opinió

del seu grup sobre d u e s proposicions d ' E R C i Iniciativa per C a t a l u n y a r e s p e c t e a la propaganda institucional de la G e n e r a l i t a t . El parlamentari santeugatenc (però militant per Barcelona del PP) va provocar amb aquest gest que una bona part dels d i p u t a t s de Convergència i Unió i tots els d'Esquerra Repblicana de Catalunya i els del recent creat Partit per la I n d e p e n d è n c i a abandonessin l'hemicicle. Feia deu anys q u e ningú utilitzava l'espanyol al Parlament d e Catalunya. L'idioma emprat per Ariza va ser motiu de crítica pels parlamentaris de partits naciona-

listes. Un dels més discordants a m b la postura del vidalquadrista va ser p r e c i s a m e n t un altre diputat santeugatenc, l'alcalde Joan Aymerich. Mal e x e m p l e Aymerich va ser dels pocs representants que a més de protestar marxant de la cambra va increpar el diputat, perquè "hi havia un grup d'escolars d ' e n tre 10 i 12 anys q u e no prendrien gaire bon e x e m p l e del fet q u e al P a r l a m e n t es parli e n c a s t e l l à " . El d i p u t a t d e C D C d e s d e fa d o t z e a n y s considera "una provocació" el q u e va fer Ariza i creu que la

tribuna del Parlament "no serveix per fer l'espectacle q u e va fer". Malgrat els retrets de l'alcalde, Aymerich manifesta que "no va sortir de la sala per menyspreu al castellà sinó pel lloc on s'ha utilitzat". Aymerich va recordar q u e tot i no ser h a b i t u a l s les c o n v e r s e s a m b Ariza, tots dos fan servir l'espanyol quan conversen e n privat "perquè no tinc cap mania", diu el convergent, però "és diferent q u a n ell s e m p r e s'ha adreçat a la resta de diputats en català". Aquest setmanari ha intentat i n f r u c t u o s a m e n t posar-se e n contacte a m b el d i p u t a t santeugatenc Julio Ariza.

- Sant Cagat -

El m o n u m e n t a Rafael C a sanova que va demanar la secció local d ' E R C 1*11 d e setembre passat serà una realitat a principis de l'any vinent. L'equip de govern de l'Ajunt a m e n t d e S a n t C u g a t s'ha c o m p r o m è s a destinar una partida dels pressupostos del 1997 per construir-lo. Segons el portaveu del grup municipal d ' E R C , J a u m e B u s q u e t s , "la inversió serà la justa per fer un m o n u m e n t sobri i q u e dignifiqui la figura de Casanova, p e r q u è aquest no és el m o m e n t més apropiat per fer d e s p e s e s . " / A.C.


ÜS4CANT0NS

Entorn Divendres, 8 de novembre de IVV6

I n f r a e s t r u c t u t e s

El peatge dels túnels de Vallvidrera es rebaixarà un 1 5 % en hores 'vall' Els nous preus entraran en vigor7 7 de gener de 1997

Resposta consistorial a les queixes dels veïns AiKA C O S T A - Sant Cugat -

El dos anys vinents, el preu del peatge dels túnels de Vallvidrera es mantindrà en 4 4 5 pessetes per viatge durant les hores punta. A més, les tarifes Rl III Boi.l.INGKR - Sant Cugat L'empresa Tabasa. Túnels i Accessos de Barcelona SAC, q u e explota els túnels de Vallvidrera, rebaixarà les tarifes del peatge a partir de l'I de gener de 1997. Kl preu per viatge es mantindrà en 445 pessetes durant les hores punta dels dies feiners, m e n t r e q u e a q u e s t a tarifa es rebaixarà un 15 per cent per als usuraris dels túnels a les hores vall, els caps de s e t m a n a i els festius. Aquests descomptes de les tarifes van ser aprovats pel consell executiu del govern català el dimarts 29 d'octubre. La Generalitat de Catalunya, principal accionista de Tabasa, pretén a m b aquesta reducció captar nous usuaris en una via d'accés a Barcelona q u e té una circulació mitjana de 16.700 v e h i c l e s . A les hores punta, el n o m b r e de vehicles

es reduiran un 15 per cent, cosa que equival a 6 6 pessetes menys, per als usuaris de les vies a les hores vall, els caps de setmana i els festius. La

Generalitat de Catalunya espera captar amb aquests d e s c o m p t e s més usuaris quan la via d'accés a Barcelona no té tanta afluència.

a u g m e n t a fins a uns 20.000, però els festius i els diumenges aquesta xifra és molt inferior. 3 7 9 pessetes p e r viatge Durant els dos anys vinents, el preu per viatge es congelarà en 445 pessetes a les hores punta. Kl 15 per cent de la rebaixa de la tarifa s'aplicarà els dies feiners a les hores a m b menys circulació. Aquesta reducció es farà cada dia entre les dotze hores de la nit fins a dos quarts d e v u i t d e l m a t í , e n t r e dos quarts d'onze del matí i les cinc de la tarda, i a partir de les nou del vespre. La rebaixa suposarà 66 pessetes menys per viatge, cosa q u e significa una tarifa de 379 pessetes. Els actuals a b o n a m e n t s d'usuaris freqüents també tindran canvis en les tarifes, m a n t e n i n t el 15 p e r c e n t d e d e s c o m p t e a les hores vall i els dies feiners. La novetat per a

Entrada dels túnels de Vallvidrera. Foto: XAVIER I.ARROSA l'any q u e ve és la nova tarjeta Multi 20 Vall, amb un 15 per c e n t de rebaixa sobre les tarifes i els preus vall, però només utilitzable en dies i hores corresponents. A més, l'actual tarj e t a M u l t i 20 es m a n t i n d r à a m b 15 per cent de descompte i és utilitzable tot el dia.

Quadre fdépretu fàners

peatge

07JK) -10.30 h l$30- 17.00 h 17.90-21.00 h 2IJM-87.30 h

445 pas

37$p«*.

0% 15% 0% 15*

festius

379 pe».

15%

L'alcalde de Sant Cugat, Joan A y m e r i c h , ha d e m a n a t als veïns afectats per les obres de darrera del monestir "que tinguin paciència per les molèsties q u e els o c a s i o n i n les o b r e s , p e r q u è d ' a q u í a dos mesos estaran enllestides i ells mateixos se'n beneficiaran". Diversos veïns del carrer ( J a m i d e la C r e u s ' h a v i e n queixat que els moviments de t e r r e s e m b u s s e n les c l a v e gueres i que quan plou hi ha perill d'inundacions de les cases. L ' A j u n t a m e n t a s s e g u r a que ja va advertir els veïns que patirien les molèsties pròpies d e quan es fan obres i ha exp l i c a t q u e "cal ser t o l e r a n t a m b unes obres q u e són molt i m p o r t a n t s per la millora d e les comunicacions des del centre municipal al p e r í m e t r e " .

d/e.

445 ptóí.

Es condicionen dos carrers de Valldoreix - Valldoreix -

I n f r a e s t r u c t u r e s

L'Entitat Municipal Descentralitzada ( E M D ) va aprovar en el darrer ple el projecte d ' u r b a n i t z a c i ó del carrer Sarrià i part de l'avinguda Baixador de Valldoreix presentat pels veïns. Les obres de condicionament consistiran a asfaltar Ics ducs vies que són act u a l m e n t de terra, fer voreres i h a b i l i t a r les c o n d u c c i o n s d'aigua i l'enllumenat. El cost total d'aquest condicionament serà de 51.558.052 p e s s e t e s , import que el 76 per cent serà c o b e r t per les c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s q u e p a g a r a n els v e ï n s i la resta e n t r a en el p r e s s u p o s t de l ' E M D p e r a aquest any.

Els accessos al Pryca des de V autopista E-9 s'enllestiran en dos mesos La doble viabilitat evitarà els embussos ( Í K M LOZANO

- Sant Cugat L'accés al nou Sant Cugat ('entre Comercial des de l'autopista dels túnels de Vallvidrera estarà enllestit "en qüestió de dos mesos", segons ha explicat el cap d'àrea d'I'rbanisme de l'Ajuntament de Sant (Jugat, Francisco Borràs. Aquesta nova infraestructura des de l'autopista que concessiona l'empresa Tabasa permetrà l'accés al complex comercial des dels dos laterals de l'autopista en tots dos sentits. Borràs ha reconegut que els embussos que hi va haver la setmana passada "no són corrents", però considera que aquests inci-

dents "aniran assolint de mica en mica la plena normalitat", ja que de moment "la connexió funciona i es pot fer perfectament". Malgrat tot, el cap d'Urbanisme ha reconegut q u e "encara cal completar aquest accés amb la doble viabilitat", per la qual cosa serà necessari encara un termini de dos mesos més. Així mateix, Francisco Borràs ha volgut matisar que el pont que està a mig fer dins mateix de l'àrea del complex "no té res a a veure amb el centre comercial", ja que és una infraestructura que es va començar a construir amb el parc de negocis Augusta Bussines i-que, de moment, "no hi ha cap intenció de continuar-hi treballant".

S'inte/it/iran evitar rues ami aquesta. Foto: ELS 4 CA.Yl'OXS Fls embussos que es van registrar la setmana passada a l'altura del centre comercial van provocar les protestes de l'alcalde de Rubí, Eduard Pallejà, que va culpabilit/.ar cl govern de la Generalitat i també Joan Aymerich del conflicte. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Cugat, Joan Ay-

merich, ha recordat que "des de l'Ajuntament fa temps que es va presentar a la Diputació de Barcelona u n projecte d ' a m pliació del tram que va de Sant Cugat a Rubí de la carretera Gràcia-Manresa", però que aquesta institució el va desestimar "per falta de pressupost".

Aquest projecte de condic i o n a m e n t del carrer Sarrià i part d e l'avinguda Baixador de Valldoreix ha estat presentat pels veïns de la zona afectada. "F^sperem poder com e n ç a r les o b r e s el p r i m e r trienni de l'any que ve", afirma M i q u e l P a r a i r a , v o c a l d ' U r b a n i s m e d ' E M D . / R.B.


OS 4 CANTONS

nuo

10

Divendres, 8 de nrrcembre de 1996

E d i t o r i a l

La nova 'gran illa

ELSíCANTONS Setmanari independent de Sant (>ugdt del \ j l l e s

D

C O U M I d< Administració Ramon ( i r a u (president) Josep Ni. Cabrcrizo, Xavier Fornells, Pere Esquerda C o o r t H w d o r gdftortal Francesc Carbó Coordinador FUcUcctò Jofre Llombart RodMoM Àngels Castuera, Mònica BernaW, Ruth Bollïngcr. Aura Costa, K k n a (^astcllarnau. Geni Lozano, Rafa Moreno, Àlcx l ^ p e z , Pere P k h . K d u a r d j c n c r

Anna Barneda

el Vallès, en quedarà res? és el lema de la Festa de Tardor d'enguany a proposta del Grup de Natura del C M S C . Òbviament, el lema representa una presa de posició ecologista. Però un debat no s'enceta des de posicions tèbies. De quin debat estem parlant? Ras i curt; del futur del Vallès, d'aquest corredor entre Collserola i Montserrat-Sant Llorenç. Ja fa temps que des de despatxos propers a Jordi Pujol i a Pasqual Maragall s'hi està treballant Ja fa temps que es parla de túnel central, túnel d'Horta, vial de cornisa, es-

tacions de TGV, traçats de B-40, ampliacions de parcs tecnològics, creació de polígons industrials, noves urbanitzacions i ampliació de les actuals, etcètera. Es la construcció de la gran ciutat metropolitana: la nova gran illa de Catalunya. Una illa quadrada amb quatre vèrtixs: Terrassa, Sabadell, Cerdanyola i Sant Cugat Ni el Vallès ni Sant Cugat es poden quedar al marge en aquest debat Però, q u è saben els alcaldes vallesans del Pla Territorial Metropolità q u e prepara la Generalitat? Què saben de la Car-

ta Municipal de Maragall que situa els límits de Barcelona no pas al Tibidabo, sinó a la Mola? Davant d'això, el tema Torre Negra, que també hi és, queda empetitit Ha estat la punta de llança -10.000 signatures l'avalendel moviment verd a Sant Cugat Què no farem davant el que els urbanistes barcelonins dibuixen sobre la plana vallesana? Cal exigir la màxima informació i que la ciutadania prengui consciència de la qüestió. D e moment, el debat està servit gràcies, Grup de Natura, per obrir-lo.

Núria Olivé, Eva POZO

Ramon (Jrau (president) Josep M . ('abrerízo<viccprcsident) Montserrat Rumbau (vicepresidenta) Francesc Carbó, Jordi Casas, Narcís Castanyer, Pere Ksqucrda, Xavier Kornells, Kristian Hcrbolzhctmcr, Rogcli Pedró, Ramon Pros, Lluís Puig. E m i l i Reftc, Jaume Sàbat, Paco Soler. Josep A. Teixidó, Joan Tortosa, Joan Troyann Jofre L l o m b a r t (secretari)

Sub·crtpdon· I Club dol Suboerlplor Anna Barneda

Xavier l^rrosa R—pon«»blo do d l — n y I moquotoclò Kduard Marín. Roma Auge

Rotimprcs (972) 40.05.95

Otetrlbueld M a i l i n g Vallès S L . T e l . 5H9.23.71 Dipòsit legal: GI-405-93

Eh-ICantort* expfrivi úrucwncru h leva opinió en ets ctfcicrnb EU Jflick» M*naa a p n i w M l'ojiiim'. JcK *cu* JUUXV i|uc El» + ( j n t i n u nu fa tev» ncvcsairiamcnl

Santcugatencs

E

n sortir aquest diari encara no se sabrà el veredicte de qui han estat els guanyadors de l'edició dels Santcugatencs de l'any 1995. Nominats i guanyadors des d'ara ja tenen la nostra felicitació. L e s votacions populars i un jurat integrat per guanyadors de l'any anterior i gent de l'organització hauran deliberat a consciència i escollit entre els més de vint nominats. Segurament, seria millor que aquesta festa se celebrés el març o l'abril -abans es feia pels volts de Sant Jordi-, ja q u e ara a molts e n s queda lluny el 1995, quan estem a punt d'acabar l'any actual. Però benvinguda sigui la iniciativa

El

l e c t o r

d'ara i de sempre

dels Amics d e la Ràdio, q u e un any m é s volen homenatjar aquelles persones i entitats q u e han treballat i destacat per algun aspecte o trajectòria q u e durant el 1995 va marcar una fita important en l'esdevenir santeugatenc. En un societat que viu sovint de la crítica, moltes vegades gens constructiva, i que difícilment agraeix i secunda iniciatives, és bo que el poble, els mitjans de comunicació, les institucions i tots i cadascun de nosaltres ens aturem i reflexionem que en el marc de la societat civil hi ha persones que individualment o en una entitat, sovint des de l'anonimat, volen que Sant Cugat, com

sovint recorda l'alcalde, no perdi la identitat i conservi les tradicions i el ritme vital d'unes activitats esportives, culturals, recreatives i del camp de la solidaritat que integren i aglutinen la gent que fa anys que viu al poble i els qui han vingut a residir-hi fa poc. Però aturar-se al nomenament d'un any no vol dir que no hi hagi per a tothom un abans i un després. I és que quan deu persones o entitats rebin diumenge el gall dissenyat per Josep Sancho, hauran de recordar q u e per ser a dalt de l'escenari s'ha hagut de fer molt treball individual i col·lectiu i que queda una gran projecció de futur per anar endavant

escriu

Els textos tramesos a aquesta secció no han d'excedir de les 20 radies mecanografiades. L'autor els podrà signar amb inicials o pseudònim si ho sol·licita, però l'original ha de venir signat i és imprescindible que hi figurin el domicili, el telèfon i el número de D N I o passaport del seu autor. E L S 4 C A N T O N S es reserva el dret de publicar els textos tramesos, i el dret de resumir-los quan ho consideri oportú.

Manlfast

dmla Mautmt»

Recentment, ha tomat a ser creada l'assemblea local de Maulets a Sant Cugat. Maulets som una organització de joves independentistes que, sense renunciar a cap dels quatre punts bàsics del Moviment d'Alliberament Nacional de Catalunya (la unificació de tot Catalunya; la independència nacional; la defensa dels interessos del poble treballador i la defensa de totes les formes de lluita), volem lluitar per canviar moltes coses que creiem que es poden canviar. Els joves som el sector social més vulnerable, i és per això que sobre nosaltres cauen moltes lleis i normes que cal trencar perquè són injustes: som la mà d'obra més barata (a banda dels immigrants) i, a sobre, ens apliquen contractes d'escombraria sense prestacions d'atur; no tenim cap ajuda a l'hora d'accedir a vivendes dignes i, a sobre, paguem amb pa-

llisses Xokupaàó de llocs abandonats q u e només serveixen perquè alguns especulin; tenim l'obligació de fer la mili o, com a mal menor, la prestació social, perquè la insubmissió està durament castigada; com a sector més influïble que som, patim més que ningú els m i s s a t g e s alienadors i manipuladors dels mitjans de comunicació audiovisuals i de la premsa; som els que estem constantment vigilats per la policia, sempre atenta per si ens escapem una miqueta del camí marcat; també som els joves els qui h e m de patir les privatitzacions que últimament tenen lloc a les universitats públiques; si a més de

ser jove, ets dona, estàs sotmesa al masclisme imperant en la societat a tots els nivells. Totes aquestes formes d'opressió, d e dependència absoluta, tenen una arrel comuna: depenen d'un sistema espanyol on impera un fort capitalisme, d'un sistema espanyol i francès que ens ocupa a tots els nivells. És per això que lluitar per la independència, per una Catalunya lliure i socialista, significa, des d'un punt de vista global, lluitar per intentar trencar els sistemes d'opressió esmentats anteriorment. (...) Cal lluitar perquè cada jove pugui començar a governar ell mateix la seva pròpia vida, perquè no hi hagi un sis-

U t i l i t z e u el diari

de casa.

tema que decideixi per ell. La independència és el motor d'arrencada bàsic per intentar posar fi a tot això. Per això, des de Maulets, volem proposar a totes aquelles noies i nois joves, d'esquerra i independentistes, que s'animin a formar part d'aquesta organització. Hi ha moltes raons per lluitar. (...) / ASSEMBLEA LOCAL DE MAULETS (Sant Cugat). Apartat de Correus 445

Samagas Butano Vull advertir els usuaris de butà de l'abús que fa l'empresa Samagas en les inspeccions que du a terme.

F e u - n o s a r r i b a r les

Un inspector d'aquesta companyia et fa una visita i et canvia els tubs de goma (encara que faci un any que els hagis posat nous) i et notifica que s'ha de posar una clau de pas de l'ampolla a l'escalfador i una reixeta a la cuina. Et diu que la reixeta la pots col·locar tu mateix, però que la clau de pas l'ha de posar un instal·lador de butà de Samagas, i que, per aquesta feina, et cobra 5.000 pessetes (les gomes en valen 200). Quan ve l'instal·lador a posar la clau (feina que fa en mitja hora) aprofitant que no hi sóc, cobra a la meva dona 8.000 pessetes més pel desplaçament En total, 13.000 pessetes. Crec que això és un abús i un robatori descarat /JOSEP VILARASAU (Sant Cugat)

v o s t r e s p r e«postes, p r e g u n t e s , q u e i x e s de t o t a l l ò

Fe d'errates

que us i n t e r e s s i i a f e c t i

• L'autor de l'article Pel·lícules de por, aparegut a l'últim número d'aquest setmanari, a l'apartat d'opinió Les voltes, és Josep M. Jaumà, i no Fontcuberta com es va publicar.

589 62 82

EIS4CANTONS


Opinió

ELS /C\lVrCM>e Divendres, 8 de novembre de 1996

La

11

l l o t j a

Galls, sonòmetres i • s contaminació acústica ÏOAN TORTOSA

D

e la mateixa manera que la visió de determinats animals -rèptils per a uns o inofensius insectes per a altres— provoca una esgarrifança que eriçaria els pèls de l'esquena si n'hi haguessin, els sons que ens envolten poden —segons els especialistes- alterar la nostra estabilitat i provocar trastorns psíquics, sense que ens n'arribem a adonar, si no és per les variades seqüeles que originen. Mes, hi ha uns determinats sorolls que irriten immediatament, però que no per a tothom són els mateixos. Segons l'entorn cultural, els canvis que s'han produït al llarg de les diferents èpoques, de les transformacions dels ambients, l'allunyament progressiu i deslligament de la naturalesa tal com succeeix en les ciutats mitjanament grans, han modificat i alterat la percepció auditiva rebutjant determinats sons i registres, adaptant i acceptant els que imposen les circumstàncies del moment. Ara l'Ajuntament de Sant Cugat, seguint la resolució de la Ge-

El

Sever

neralitat que vol regular el soroll a les poblacions de Catalunya, s'avançarà, pioner d'aquesta regulació, per estudiar i mesurar, de moment, el soroll ambiental. Serà per estalviar-nos l'agressivitat sonora del carrer? Però, i els altres sorolls? Aquests que formen una àmplia i variada gamma que per a uns seran percebuts com a música celestial i per a altres com a distorsionants esgarips feridors i ofensius. Cada un de nosaltres podem ser -som?- aquell veí que usa la tele i la ràdio com si fos un clam sonor per fugir de l'aïllament i l'anoni-

aquestes plagues sonores urbanes. Però hi ha altres elements contaminants sonors, idealitzats per uns i menystinguts per altres. No tothom comparteix l'encant del xerroteig primaveral dels pardals o de les matineres merles i rossinyols. Encara, però, a Sant Cugat, hi ha un element que s'ha convertit en la bèstia negra a la qual s'ha declarat una guerra extermi-

dalt del penell del cimbori del monestir en veure -tot i que era de ferro- com aquella nit de Nadal era assassinat l'abat Biure, que de fornir llegendes ha passat a la rondalla, on amb el seu cant anunciador del dia frustra les trapelleries del diable o avisa el vampir que li cal retornar al fèretre abans no surti el sol; que el cinema n'ha abusat-especialment el mut- per evidenciar un nou dia amb un gall a contrallumm obrint el bec amb el coll ben estirat per l'esforç i quan, no fa ni mig segle, Sant Cugat es despertava, no amb 1 3

El gall ha estat relegat a la categoria de 'non grato' a excepció

lugu u t i diiiaiii^HL11 aiiuin-

7

7

*

/

7

fe" *-

u^opL·iuiva, nu a m u

de ben rostit a la cassola

mat que li configuren quatre parets i així ens fa les saber que existeix. Queda per veure si els sonòmetres que farà servir l'equip de tècnics municipals, a la llarga seran capaços de discriminar dels decibels captats, els de les estridències particulars de teles i ràdios, els espetecs de les motos de les matinades d'estiu o les xerrameques en veu alta a la sortida dels locals i espectacles nocturns, per eradicar definitivament

el

nadora: és el gall casolà. Ja ningú pot tenir galls a l'eixida o a la terrassa. Ja no són apreciats els seus ancestrals atributs de despertador romàntic de tantes il·lustracions i cançonetes populars, aquell que amb el seu cant simbòlicament va esbroncar tres vegades Sant Pere per recordar-li la falta de paraula, que a Sant Cugat va cantar esgarrifat, fa més de mig segle, des de

T i t o

el cant d'un gall, sinó amb d'un centenar que, d'un capel de poble a l'altre, s'escarnien una i una altra vegada fins que no començaven les primeres clarors. Ara, tenir un gall que canta al matí és considerat d'allò més agressiu i que mou a protestes a aquells qui el tenen a prop. El gall ha estat relegat a la categoria de non grato a excepció de ben rostit a la cassola. El romanticisme del gall anunciant l'aurora no té ac-

L e

ceptació, però en canvi assistim estoicament cada dia al que n'ha estat el relleu: tot just clareja, una riuada d'automòbils, motocicletes i camions ens treuen la son de les orelles, si no és que de tant sentirho ens hem ensordit a aquests registres, com potser els va passar als nostres predecessors santcugatencs amb els cants dels galls. Personalment he recuperat vells records en un viatge recent al Perú. Fos la ciutat que fos, cada matí, abans de clarejar, un gall o altre s'avançava a l'estrepitós sonar dels clàxons i els espetecs dels fumejants tubs d'escapament dels mastodòntics i desmarxats carros de segona mà, desnonats de la rica Amèrica del Nord. A l'hora de triar, el gall em semblava més inofensiu i natural. M'agradaria que, de la mateixa manera com s'han anat desterrant els galls de l'àmbit urbà, ara amb la mateixa tenacitat, s'arribi a trobar la fórmula capaç de fer emmudir els sorolls actuals. Qui sap si la solució provindrà, ja, dels sonòmetres municipals.

voltes

Pel retorn de la Mare de Déu MONTSERRAT RUMBAI; FESTft

DG.

TARDOR

V3<i6

^J>EL

\IALL€S, EM QU6DhRR

K6S, ? '

E

ïV+

COM

HO \/€US,

fi ÍXÒ 3>£ Lft TORRE P

* -,

N66R6

l dia de la Festa de la Tardor, l'Associació d'Amics de la UNESCO recollirà firmes per a la restitució de la Mare de Déu de Sant Cugat. Aquesta Mare de Déu és del segle X I I I , concretament del 1218, i des d'aquesta data fins als anys vint del nostre segle ha estat a Sant Cugat: són vuit segles. Actualment la Mare de Déu es troba en un museu a Terrassa. L'any 1984 va tornar de nou a Sant Cugat, al Centre de Restauració, on se li va descobrir un amagatall darrere del cap, dins del qual es van trobar restes de relíquies i uns pergamins. En un d'aquests pergamins constava la data en què va ser feta la talla de la Mare de Déu: 1218. En certa manera, sembla una ironia del destí que l'amagatall hagués estat descobert justament al Centre de Restauració, al mateix monestir

de Sant Cugat, al lloc on durant segles s'havia mantingut. Aquest fet no va ser desco-

^^^^^r&

¥ ••V

•i

' • ' v . '*?.:'ïr .••• ~

1

H

bert fins a tornar al seu lloc d'origen. L'espoliació i la deixadesa

van provocar la pèrdua de pràcticament tot el patrimoni del monestir. Podríem intentar aconseguir una petita part d'aquest patrimoni demanant la restitució d'aquesta Mare de Déu. La tenim aquí al costat mateix, a Terrassa, tancada en un museu, un lloc fred i impersonal i amb una total desvinculació amb Sant Cugat. Quan podria estar al monestir, on tindria el caliu i el reconeixement dels santcugatencs. Si s'aconseguís un nombre important de firmes, comptaríem amb un suport social que permetria una negociació amb els propietaris per buscar una possible solució. Intentem-ho.

Montserrat Rumbau, presidenta de Passociació Amics de la UNESCO ValldoreixSant Cugat


12 Opinió

ELS í CAINTONS lYnaulirí. S de mrcembrc tle 1 Wfi

El

6

c a m p a n a r

Quo radis9, Sant

El

busca

i

re

Romeria

Cugat?

PACO SOLER

A

nualment, la nostra pacient i austera Mare de Déu del Bosc cedeix a la seva homòloga Virgen de la Luna i als seus devots un espai prop del vida de la ciutat en general. al municipi de primera línia, i Forn de la Calç per festejar el culEl darrer estiu, vaig fer unes en conjunt tot plegat conviu te a aquesta mudada Verge. Es petites vacances pel sud d'A- amb un guirigall de carrers tracta d'un acte senzill, festiu, celemanya i una cosa en crida l'a- amb condicions molt precàries, lebrat a la manera andalusa, sortenció del que vaig veure i del prenent per a nosaltres, però al sobretot als districtes... Diria que veig aquí a casa nostra que ens girem d'esquena al cap i a la fi entranyable. No obscada dia. És a dir, antigues ca- bosc i plantem gespa per fer tant, en una part del festeig arrises restaurades que conserven ba l'hora dels "vivas": "viva la bonic el nucli de la ciutat i a el caràcter Virgen, viva...", i per últim un vila vegada exregional. brant "viva Espana". De tots plotar-lo esNo fóra millor Carrers i aquells "vivas", no n'hi havia cap peculativavies públiper gaudir del confort m e n t . Em de dedicat a Catalunya. Enguany; ques esfalamb la mosca al nas, i ofès, vaig . pregunto, sotats i sense per comprovar-ho de prop. ae la ciutat començarper b r e t o t quan anar pals de Descobreixo a l'altar, junt amb . veig aquestes llum ni enles altres banderes, la senyera. De tenir alio mes necessari: obres faraòn i- moment, això em tranquil·litza, trebancs a ques que ens però m'angoixa el fet d'estar fent la viabilitat la funcionalitat racional ? estan fent, d'espia i d'anar desfullant la marni a l'estèaquests garida tot preguntant-me: ens esT tica urba^ monòlits estimen o no? Però, com es pot arrenística. Tetrambòtics, glar això si encara hi ha molts dels atres i parcs, instal·lacions d'oci aquests parcs artificials, si no altres catalans que prefereixen i esportives no tan majestuofóra millor, per gaudir del conPAnguita a en Ribó, en Guerra a ses com les que aquí tenim o fort de la ciutat i també d'al'Obiols o l'Ibarra a en Pujol? I si projectem. Però em van cridar cord amb les nostres possibiels parles en català, de primer no l'atenció perquè eren més funlitats econòmiques, començar t'entenen, i tot i ser del Betis o cionals aquelles que no les per tenir allò que a mi em semdel Compostel·la, encenen penostres. Els boscos limítrofs, bla més necessari, i que quan tards quan el Madrid guanya al cuidats i respectats. És clar surto a l'estranger és el que Barca. Siguem pacients, però si que allò era Alemanya i aquí... més em crida l'atenció: la funaixò no canvia d'aquí a deu o Nosaltres tenim un gran Cencionalitat racional. Quo vadis, quinze anys, l'única solució és la tre Cultural, uns parcs precioSant Cugat, amb una sabata i independència. sos -no tots-, unes empreses una espardenya?

LLUÍS SERPALLÍS

L

'altre dia, just abans en els culés fins que va ser red'inaugurar-se el Cen- tirada aquesta temporada. A tre Comercial Sant Cu- l'interior del centre comercial gat, vaig anar-hi a fer el tafaner. les plantes també eren insEm sembla una altra de les tal·lades per la mateixa emobres impressionants de què presa, Hidroplant. Aquesta és gaudirem a la nostra ciutat per l'empresa de l'esposa del premolts i ben diferents motius. sident de la Generalitat, la qual semHi havia bla estar molt bullici El centre comercial especialitd'obres (i tafaners com jo em sembla una obra zada en grans sumateix). Els p i n t o r s , els impressionant de la qual pèrfides fusters, els (Hospital paletes i de'gaudírem' per moltS I General de coradors hi Catalunya, donaven els ben diferents motius Bama sud, últims retocs Illa Diago-per cert, nal, e t c ) . ben pocs Espero que eren cares conegudes del poaquest enjardinament creixi alble-; els jardiners feien mans menys igual que els parcs mui mànigues per deixar decent nicipals que estan construint l'enjardinament de l'exterior. empreses de Sant Cugat i que És clar que les plantes, espètothom pot admirar. Tenim, cies de tuies i matolls, pins esdoncs, la primera gran àrea cocanyolits i alzines raquítiques, mercial, que si bé és cert que poc hi ajudaven. Em va sordonarà un impuls important a la prendre veure maquinària de zona on està situada, a mi em l'empresa que va instal·lar la deixa un gust una mica agredolç. gespa al Camp Nou, la gespa Ara cal veure com afectarà la que tanta polèmica va portar dinamització del comerç i la

Coses

d ' e n

E I

Sot

porxo

Contes de tardor FONTCUBERTA

^c Ei! Però que no passen? Tranquil. Esperem que siguin les 2 de matinada.

EL PEATGE DELS TÚNELS DE VALLVIDRERA SERÀ UNA MIQUETA MENYS CAR FORA DE LES HORES PUNTA

-,. - stfflf <r

U

na vegada, fa molts anys, quan encara hi havia senyors feudals, castells, cavallers i dracs, a la part nord-oriental d'una península en forma de pell de brau, un poble petit amb pocs habitants vivia feliç i content. Era un poble privilegiat i envejat. El seu entorn era tan meravellós, ecològic i tranquil que molts forasters van anar a viure-hi. La gent pagava els seus impostos i el rei els administrava amb justesa, equanimitat i saviesa; gastava sempre el que tenia i mai s'endeutava amb els usurers. Però el tarannà del rei va canviar de cop i volta i va començar a gastar sense tenir prou diners, i va endeutar el poble de manera perillosa. Molts nobles creien que moltes despeses eren inútils i innecessàries. El pitjor va ser quan el rei. que havia llegit molts llibres sobre l'antic Egipte, va voler

fer les seves piràmides, pensant que, així, igual que als faraons, se'l recordaria millor a la història. I encara va endeutar més el poble. Com que no tenia diners, va anar apujant els impostos i les taxes. Cada vegada que hi havia un augment, procurava convèncer els seus súbdits del fet que havien de pagar més perquè així ho exigia el poble on vivien. "Si voleu viure igual que en una fonda de cinc estrelles, no podeu pagar el preu d'una fonda de tres." Era una justificació d'una fugida cap endavant perquè el poble s'havia anat degradant i els diners dels súbdits no es destinaven a millorar la qualitat de vida. Hi havia molts carrers de terra, masses carros, feia mala olor, massa soroll, la vigilància era escassa... Com que no es treia bé la brutícia, el rei es va treure un nou impost de la màniga... Hi havia massa parts del poble on es vi-

via pitjor que en una fonda d'una estrella. I la gent de fora va començar de mica en mica a deixar d'anar a viure a aquell poble, considerat pocs anys abans com a privilegiat. Molts dels seus habitants també se'n van anar, amb tot el dolor del seu cor perquè aquell era el seu poble. Allà havien nascut. I també havien viscut els seus pares i els pares dels seus pares... però no podien permetre's viure en fondes que es deien de cinc estrelles i on els serveis eren d'una. Es van traslladar a pobles del voltant. En poc temps el poble es va buidar i amb el pas dels anys va quedar tan desert com aquells pobles fantasmes de l'Oest americà, esplendorosos durant la febre de Vor i abandonats quan l'havien exhaurit. Del poble del nostre conte, ara només queden runes que són visitades periòdicament per alguns clubs d'amics de la UNESCO.


1

IjlQUIRpsJlj CENTRE

D'ESTÈTICA

• Tractaments facials i corporals personalitzats • Quiromassatge • Drenatge limfàtic • Depilacions: freda, calenta, elèctrica • Solàrium • Presoteràpia

z? o*>

'Depilacions - Cera - 'Elèctrica Tractaments facials 9{eteja de cutis Massatge facial i corporal - Quiromassatge - 'Drenatge Maquillatge Manicura i pedicura

• Gimnàstica passiva

Col·laboració mèdica Reservi hora al tel. 5 8 9 0 7

06

C/ Valldoreix, 76 bis. Sant Cugat

v V

ROSARA

*,

m

'Hores Convingudes %6(a. del Ceíler, 87, 2°, 2" 08190 Sant Cugat del <Vaí(ès

j K LA LA SE SEVA BELLESA f$&

. <*

PROMOCIÓN ESTIU •VAL 6 SESSIONS SOLÀRIUM •1 CREMA SOLAR

• Tractaments corporals anticel.Iulítics i per aprimar • Massatge circulatori i de relax • Tractament per als pits • Tractaments facials regeneradors • Tractament de l'acné • Rehidratació-Cathiodermis • Depilació a la cera, definitiva i elèctrica

• Neteja de cutis • Sol artificial

• Sauna finlandesa

DE REGAL C/ Francesc Moragas, 25 Telèfon 675 58 55 - Sant Cugat del Vallès

Dos de Maig, 22, 2n 2a Tel. 674 43 47 SANT CUGAT DEL VALLÈS

ÀNGELS SAYOL • Tractaments corporals: drenatge limfàtic, circulatori, tractaments anticel.Iulítics. • Massatge psicofisiològic (stress) lumbalgies (ciàtica), reflexoteràpia podal • Depilació higiènica.

PERRUQUERIA

FORMAS HOME

DONA

PILAR

HEREDIA

ESTILISTA

• Tractaments per a la salud Dos de Maig, 9 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 589 44 80

Elies Rogent, 18 A (a tocar mercat Torreblanca) Tel. 675 40 06 Sant Cugat del Vallès


U S 4 CANTON

Societat

14

Divendres, <V de novembre de i 996

G u a r d o n s

Els Santcugatencs de Pany tornaran a homenatjar la ciutat 21 candidats opten al guardó creat per Amics de RSC Un any més. la gent serà la protagonista indiscutible de la vetllada. El municipi de Sant Cugat en pes: l'esperit associatiu, cultural i esportiu de la ciutat centrarà una altra vegada la festa que cada

(ii.\i L o / w n - Sant Cugat -

La cerimònia (|ue s'ha programat per a aquest an\ es pot resumir amb dues paraules: continuïtat i innovació. Continuïtat pel que ta als continguts, perquè la celebració serà fidel a l'estructura de les darreres edicii ms: deu guardons per a deu associacions, entitats, empreses o persones que el jurat -integrat pels guanyadors de l'any passat i els Amics de la Ràdio-consideri mereixedors del reconeixement pel seu treball durant el l'W.i. D'altra banda, la testa de diumenge es preveu innovadora quant a la forma ja que, segons el director de Pacte. Mike Ribalta, "s'han programat algunes sorpreses" amb l'objectiu d'agilitar el ritme de la vetllada. A banda de l'entrega de premis, la celebració inclourà altres atractius, com l'actuació inaugural de laCottonClub Big Band. un conjunt musical dirigit pel jove santcugatenc Jordi Barceló o l'espectacle de fi de testa que oferirà el cos de dansa de l'escola de Laura Ksteve. En aquest cas, la Cotton Club posarà la música a un recorregut pels diferents estils de ball al llarg de la història. Tant Jordi Barceló com Laura Ksteve han assegurat que és un "orgull

any organitza Amics de Ràdio Sant Cugat al Teatreauditori del Centre Cultural. Són. és clar, els Santcugatencs de l'any, que enguany arriben ja a la desena edició.

i un plaer" participar en l'entrega dels premis "que reconeixen la gran tasca cultural que es fa a Sant Cugat", lot i aquestes novetats. no hem d'oblidar que. per damunt de tot, la principal protagonista de l'acte seguirà sent de nou, com explica el mateix Mike Ribalta, "la gent de Sant Cugat". Kn aquest sentit, la cerimònia significarà "un reconeixement a les associacions o persones que donen vida a la ciutat". "La caixa de ressonància" l na de les entitats que \etlla dia a dia, de fet minut a minut pel municipi és, segons Ribalta, R à d i o Sant C u g a t . Per això, "aquest any més que mai, \ olem donar a conèixer l'emissora" perquè representa "la caixa de ressonància d'aquesta ciutat". Amb aquest objectiu s'ha previst que la gala d'enguany sigui conduïda íntegrament pel personal de la ràdio, de manera que cadascun dels premis servirà també per donar a conèixer algunes de les seccions amb què es pot dividir la programació de l'emissora. D'aquesta manera, passaran per l'escenari representants del maga/.ine Dn•:< de ràdio, dels diversos espais musicals, dels Serveis Esportius i dels Informatius i també dels programes

C I u h

¥.1 gall del monestir, Vallès sense Fronteres, Ruda d'amics. Arrels, Entitats, entre altres.

hi foto clefamília dels pmnis Saiitcugateiie de l'any 1995. Foto: F.lS

4('AX'IX)XS

Viiit-i-iina pro|M»stes Mike Ribalta insisteix en el fet q u e "la gent del municipi no vota, sinó que proposa", de manera q u e tothom hi pot dir la seva. Knguany, són 21a les nominacions definitives, que abracen àmbits tan variats com l'esport, la societat o la cultura. Així, són candidats, per exemple, els dos equips benjamins del Sant Cugat Esport, per haver-se proclamat campions de Lliga prefernt i de primera divisió resp e c t i v a m e n t , l'actriu santeugatenca Emma Yilarasau, per la interpretació a la comèdia Busco el senyor Ferran, la III Mostra de Comerç, Indústria i Serveis, en què van participar gran quantitat d'empreses del municipi, o la companyia Lucas Diesel, pels seus 35 anys d'arrelament a Sant Cugat i per la campanya de catalanització que l'empresa va engegar l'any 1995. Per últim, no hem d'oblidar el premi extraordinari que tancarà la trobada: el guardó que reconeix tota una trajectòria, que es va crear ara fa quatre anys i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat.

Josep Grau-Garriga va rrbrrelpnmi

Eh

• i trajectòria. Foto: F.IS

4CAMOXS

candidats

• Fundació Xarxa d'espectacles infantils i juvenils • Escola de ball Asensio-Ayesa • /// Mostra de Comerç... • Equips benjamins i infantil del Sant Cugat Esport • Club Voleibol Sant Cugat • Veïns del carrer Major • Col·lectiu Gent Gran Floresta • Cor Infantil i Juvenil • Sant Cugat Ajuda Bòsnia

• Festa de Tardor • L'actriu Emma Vilarasau • Mercantic • Tot Sant Cugat • Uesquiador Aleix Pros • Lucas Diesel • Juanjo Cortés, museu Valldoreix • Grup Tetrateatre • Càritas Parroquial • Esplai Pica-roca • El motorista Rubén Xaus

M u n t a n y e n c

L? assemblea del CMSC debatrà dimecres el programa de la nova junta Castanyer la va convocar per ratificar un equip no votat Jol·'RK Ll.OMHAUI - Sant Cugat -

LLI primera assemblea del Club Miintanvenc Sant ( aigat des que Narcís Castanyer n'és president se celebra dimecres \ inent amb la incertesa de quines postures prendran els diversos sectors de l'entitat que. després d'anunciar-

ho, no es van presentar a les eleccions. Kl fet que només hi hagués una única candidatura als comicis del 2<i d'octubre va fer innecessària la jornada electoral, amb la qual cosa la junta directiva proposada per Narcís (.astanyer. Joan Troyano i Xavier Castelis va quedar proclamada com a vencedora a u t o m à t i c a m e n t

sense que calgués cap votació. En l'editorial del butlletí d'aquest mes del C M S C , la nova junta exposa que l'assemblea general de dimecres ha de servir per "debatre un programa d'actuació que el nou equip executiu". Kn el mateix text, la diretció del c l u b a p o s t a p e r una "integració i suma d'esforços".

Xarcís Castanyer, president del Club Muntanyenc. Foto: XAVIER

lARRÒS:''


Societat 15

ELS tCANTONS Divendres, 8 de novembre de 1996

Frau

Sis mesos de presó per utilitzar una targeta de crèdit extraviada Uacusada va fer compres per 100.000 pessetes L'Audiència de Barcelona ha condemnat la santcugatenca Gemina Bel a sis mesos de presó i a una multa de 100.000 pessetes per un delicte de falsedat de document mercantil. El triMÒNICA BERNABÉ

El 23 de febrer de 1995 Gemma Bel Longa va trobar al carrer una targeta de crèdit 6.000 de la Caixa de Catalunya que pertanyia a Maria Lluïsa R.S. i, en lloc de tornar-la a la propietària, la va utilitzar durant dos dies per comprar a diferents botigues de Sant Cugat i Rubí. La inculpada, que tenia antecedents penals, va visitar disset establiments d'ambdós municipis, com un estanc, una perfumeria, una botiga de roba i una

bunal considera provat que la inculpada va suplantar la singnatura de la propietària d'una targeta de crèdit que havia trobat al carrer per comprar per un import de 100.00 pessetes.

agència de viatges, i es va gastar un total de 100.000 pessetes, que és la despesa màxima que es pot fer amb una targeta de crèdit a comerços. Per aconseguir-ho, Bel Longa va haver de falsificar repetidament la signatura de Maria Lluïsa R.S., fins que la policia local la va detenir i li va intervenir els diferents articles que havia adquirit amb la targeta. Per aquesta raó, l'Audiència de Barcelona ha condemnat la santcugatenca a sis mesos de presó i a una multa de 100.000 pessetes per un delicte de falsedat de

document mercantil, a més de cinc dies d'arrest menor per una falta d'apropiació indeguda. D'aquesta manera, el tribunal ha rebaixat la pena que el ministeri fiscal demanava inicialment per a l'acusada i que superava els dos anys de presó, a més d'una multa de 200.000 pessetes. L'acusació pública, però, va arribar a un acord a m b l'advocat defensor de G e m m a Bel per reduir la condemna sol·licitada i finalment el judici, que s'havia de fer el 30 d'octubre, no es va arribar a celebrar.

Frau

Per al robatori es va utilitzar una taixeta 6.000. Foto: XAVIER LARROSA

S u c c e s s o s

per contraban d e tabac

Agressió sexual a una santeugatenca al parc de Collserola

Els acusats venten la mercaderia a la Costa del Sol

Uautor va ser detingut en 24 hores

Tres santeugatencs, detinguts

M Ò N I C A BKRNABÉ

- Sant Cugat La Guàrdia Civil ha arrestat tres veïns de Sant Cugat acusats de formar part d'una xarxa de contraban de tabac q u e proveïa la Costa del Sol des de la província de Barcelona. Segons fonts del Govern Civil de Barcelona, el frau podria pujar als 400 milions de p e s s e t e s . Els d e t i n g u t s , q u e han passat a disposició j u d i cial, c o m p r a v e n t a b a c a Andorra i, a través d'empreses de transport legals i t o t a l m e n t alienes a la xarxa, traslladaven la mercaderia fins a localitats malaguenyes. Precisament, les investigacions

sobre el contraban es van iniciar a Màlaga. Allà agents de la Guàrdia Civil van detenir dues persones que s'encarregaven de la distribució del tabac il·legal i, a partir de les seves declaracions, es va sospitar que les partides tenien el seu origen en una zona propera a Martorell. Així, es va iniciar una operació policial a la província de Barcelona, que es va batejar amb el nom de La Vasca. La investigació va p e r m e t r e localitzar 225.000 capses de tabac andorrà de la marca Winston en un magatzem del polígon Can Rosés de Rubí, valorades en 74 milions de pessetes. A més, es va arrestar tres veïns de Sant Cugat que presumptament estaven

implicats en la xarxa de contraban. Es tracta de Pedró M.R., de 60 anys, Pedró P.M., de 31, i Maria Esibaliz L.R., de 35, que disposava d'un joc de claus del magatzem on es va intervenir la partida de tabac il·legal. A l'operació també es van confiscar diversos albarans, segons els quals la xarxa de contraban hauria transportat a la Costa del Sol tabac per valor de 400 milions de pessetes durant els primers nou mesos d'aquest any. A més, a través d'aquesta documentació, la policia també ha descobert un altre magatzem a la localitat de Sant Llorenç d ' H o r t o n s , de l'Alt P e n e d è s , q u e t a m b é era utilitzat pels contrabandistes.

GRIRJL Ara, el pa i la bolleria que compris al "súper" de la benzinera GRIFULté descompte de

50 ptes.

Retalla la butlleta!

Compra superior a 5(X) ptes

MÒNICA BERNAHÉ - Sant Cugat -

Agents de la policia estatal de Sant Cugat van detenir divendres passatel veí de Rubí Manuel L.C. com a p r e s u m p t e autor d'una agressió sexual a una veïna de Sant Cugat al parc de Collserola. Els fets van ocórrer el 31 d"'(X'tubre a dos quarts de quatre de la tarda, quan la víctima, d'uns 30 anys, passejava per un camí força transitat del parc. La jove, que es va detenir un moment a descansar, va veure Manuel L . C , de 41 anys, que exhibia els seus òrgans sexuals. Davant això, la noia es va allunyar de la zona corrents, però l'home va aconseguir enxampar-la i la va obligar a endinsar-se en una

zona boscosa. Allà l'agressor va sotmetre la jove a tocaments corporals i altres actes vexatoris, tot i que no la va arribar a violar. La víctima va denunciar l'agressió a la comissaria de Sant Cugat, on va proporcionar gran quantitat de detalls sobre el seu atacant. "La noia, fins i tot, havia anotat en un paper algunes dades per no oblidar-les", ha explicat Avelino Maestre, cap de la policia estatal a Sant Cugat, que ha reconegut que aquesta informació va ser molt valuosa per a la posterior detenció de l'agressor. L'atacant, que és un veí de Rubí, casat, sense antecedents penals i que treballa en una empresa de transports, va ser detingut l'endemà de l'agressió i va passar a disposició judicial.


Societat

16

Q S 4 C A I Y I O N S Divendres, X de novembre tie 1996

T r i b u n a l s

Més de cent santcugatencs, escollits per actuar com a jurat popular

El canari més guapo de color és santeugatenc ÀNGKLS GVS'ICKRA

Els presidents de dues entitats, entre els seleccionats U n total de 1 1 8 veïns d e Sant Cugat han

creta. Els seleccionats, però, s'hauran de

santcugatencs inclosos a la llista d e can-

estat escollits per sorteig per formar part

sotmetre a un segon sorteig i, per tant, el

didats a jurat, hi ha dos noms coneguts

d'un j u r a t p o p u l a r e n els p r ò x i m s d o s

fet d'haver estat triat en un primer moment

al municipi. Es tracta dels presidents del

anys, i podran ser cridats a partir del mes

no implica la s e g u r e t a t d ' a r r i b a r a ser

Centre Popular Andalús i el casal d'avis

de gener per participar en una causa con-

m e m b r e d'un tribunal popular. Entre els

S a n t Cugat.

M Ò N I C A BKKNABK

- Sant Cugat -

I )es tic principis d'octubre, l'Audiència Provincial de Barcelona està notificant a alguns santcugatencs la seva inclusió en la llista de candidats a jurat popular per als anys l W i 1998. Kn total, 118 veïns del municipi han estat seleccionats, segons un sorteig que es va fer el 26 de setembre i on es \ an triar 12.500 persones a tota la província de Barcelona. Kntre els santcugatencs. lli ha 58 homes i 60 dones, la mitjana d'edat dels quals és de 5(1 anvs, tot i que les persones niés grans tenen % i 83 anvs, i les més joves divuit. Lis veïns seleccionats tenen l'obligació de participar en un tribunal popular, sempre que compleixin a m b els requisits que estableix la llei del jurat, que són saber llegir i escriure, tenir la na-

cionalitat espanyola i no patir cap discapacitat física i psíquica que els ho impideixi. Tot i això, el fet d'haver estat elegit no implica la seguretat de poder participar en un tribunal popular, ja que després es farà un segon sorteig on es triaran nou persones que seran les que realment formaran part del jurat. A més, els nomenats també podran ser rebutjats per les defenses i acusacions d'una causa concreta. D'altra banda, també queden exclosos dels jurats populars els qui tinguin alguna causa pendent, els polítics en actiu, els membres de la policia judicial, els funcionaris d'institucions penitenciàries, els advocats i els procuradors. A més, també es preveu la possibilitat d'excusar-se d'actuar en un tribunal si es té més de 65 anys. es pateix un trastorn greu per raó de càrregues familiars o es resideix a

l'estranger. Així, els santcugatencs que es trobin en alguna d'aquestes circumstàncies i no vulguin formar part del jurat ho poden al·legar als jutjats de Rubí fins al 15 de novembre. Por de ser jurat Precisament, el president del casal d'avis, Josep Llunell, que és un dels noms coneguts que integren la llista de candidats santcugatencs a jurat popular, ha al·legat la seva avançada edat i delicada salut per excusar-se de participarhi. Tot i això, Llunell ha declarat que li hauria agradat molt ser membre del tribunal popular i ha lamentat que la llei del jurat hagi tardat tant a aprovar-se. En canvi, el president del Centre Popular .Andalús, Gabriel Ruiz, que també ha estat seleccionat, no s'ha mostrat tan entusiasmat

Llista de candidats santcugatencs • • • • • • • • • * • • • • • • • •

Accreda Femdndez. Àngela Albadalejo Martínez, \í. Engràcia Almagro Torres, Manuel Aharez Moral, Javier Angles Gibert, Joan Argelaguet Cadafalch. M. Rosa Artigas Mateo, Núria Glòria Radia Cabot, David Baquer Aliró, M. Reina Barrio Montlau, Lourdes Ber Grau, M. Gemma Bitrian Cortacans, Gemma Boltó Grau, Carles Bové Aynamí, Jordi Burrull Egea, Francesc Cahis Bigas, Antònia Cambra Guàrdia, AL Carmen Canals Tomàs, Francesc

• Carbonell

• • • • • • • • * • • • • • • • • • • •

Girbatt,

David

Carrera Barbero, Isabel De Casanova Puigmartí, M. Asunción Castelló Domènech, Joan Cazorla Llorente, Miguel Clària Torres, Aurea Coll Navarro, Isabel Coronas Aparicio, Natividad Crastre Pons, Mònica Cusó Junyent, Tomàs Devis Ortega, AL Carmen Domènech Altés, Benita Duran de la Montana, Josefina F.scolano Nieto, Julidn Estévez Aharez, Fernando Faya Rodríguez, M. José Ferntindez Herndndez. Rosario Ferreira Martínez, Yolanda Fisas Rovira, Joan Fonies Ceivelló, M. l.uisa Gadea Ponce, Santiago

• Garcés Con tel, Alfredo • García García. Milagros • García Pérez, Damià • Carreta Such. José Maria • Gil Cinca. M. Angeles • Giró Vilanova, Jordi • Gómez Merino, Antonio • Gonzdlez García, Remedios * Goyeneche Femdndez, Jorge • Guarnís López, Buenaventura • Guisado Pintado, Isabel • Herndndez Herndndez, Juan • Horna Marca, Manuela • Insenser Arnet, Josep M. • Jiménez Lozano, Salvador • Julidn Alcaraz, José • Larrazabal García Tapia, Teresa • Llanas Torrent, Miguel • Llunell Llunell, José • Lolo Sdnchez, Manuel • López López, Verònica • Lorente Padilla, Vicenta • Manso Calzada, Isidora • Marín Perpinyà, Jorge • Martín Carretero, José • Martínez Alonso, Benigna Isabel • Martínez Marín, Fuensanta • Martínez Vdzquez, Àngel • Matas Ibdnez, Josep • Menal Puntí, Antonio • Miguel Miguel, Àngela • Molet Belmar, Juan • Montesinos Martí, M. del Carmen • Morales Tortosa, Sílvia • Moshack Stavenhagen, Eva • Munoz Orobitg, Javier • Navarro Guerrero, Juan José • Niíiiez Bernardino, AL Carmen • Olmos Femdndez, Maria

a jurats

amb la seva inclusió en la llista de candidats. "Fa una mica de respecte, això d'inclinar la balança cap a un costat o un altre", diu Ruiz. De la mateixa manera, s'han expressat altres veïns del municipi. Així, Maria Rosa Argelaguet creu que ella no és "ningú per jutjar els altres", i ha qualificat la llei del jurat d'impositiva. Per la seva banda, Francesc Canals afirma que les vivències dels membres del tribunal popular influiran en la seva decisió. "No podrem ser imparcials i, per tant, la justícia no serà justa", declara. No és del mateix parer Manuel Lolo, que també ha resultat elegit. Segons Lolo, el jurat popular és "un avenç" en el sistema judicial. Daniel Sànchez, que es mostra entusiasmat a participar-hi tot i tenir 67 anys, diu que, a partir d'ara, "tots serem iguals davant la justícia, tant els rics com els pobres".

- Sant Cugat -

Un canari santeugatenc i dos de Barcelona van guanyar el cap de setmana passat el concurs que organitza la Unió de Canaricultors de Sant Cugat. LI certamen, en q u è han participat 560 ocells de tot Catalunya, arribava aquest anv a la 24a edició. LI jurat va triar els millors ocells en tres modalitats: el canari de Basilio Pons, d e Barcelona, va guanyar el primer premi a la millor postura. Jordi Lcrmo, tamb é d e B a r c e l o n a , é s el propietari del millor ocell híbrid, és a dir. cl q u e és fruit d ' u n e n c r e u a m e n t e n t r e un canari i un ocell de bosc. Per la seva banda, Lrancesc Aguilera va presentar el canari guanyador en la modalitat de color. Ramon Llunell, president de la Unió de Canaricultors d e S a n t C u g a t , va d e s t a c a r q u e el jurat ho va tenir difícil per triar els millors canaris, i amb els finalistes s'hi va estar fins a tres hores d e c i d i n t el guanyador. L'exposició de canaris es pot veure des d'ahir a la Casa de Cultura i d i u m e n ge es repartiran els p r e m i s .

populars • Osorio Pérez, Ai. Carmen • Palet Calvo, Francisco Javier * Pana Carreró, Antonio • Pellicer Eraso, Francisco Javier • Pérez García, Atia M. • Pérez Villoria, Ezequiel • Pinero Martínez, José • Pomares Figueras, Jordina • Prats Barnils, Paquita • Puigdengolas Sans, Lata • Quintana Rodríguez, Juan A. • Randua Gomila, Jorge • Reverte Carrillo, Maria • Riera Calvet, Joan • Robles Guisado, M. Josefa • Rodríguez Fortuny, Dacil • Roig Arroyo, Juan • Romero Ruiz-Giménez, M. Angeles • Royo Blesa, Pedró • Ruiz Ruiz, Gabriel • Salas Giménez, Antonio • Sdnchez Pastor, Daniel • Sanclimens Marginet, Carmen • Santacreu Pascual, M. Rosa • Sarrias Vidal, Montserrat • Senpau Moles, Josep • Sese Martínez, Marta • Soldevila Llobet, Rosario • Sort Rafart, Josep Ton • Tarrida Bonet, M. Dolores • Torné Fontanet, Antonio • Tugas Pitarch, Josep • Valero Villegas, Àngela • Vdzquez Rengel, Josefa • Via Dufresne De Santos, Roman • Viladrich Canal. Montserrat * Villegas López, Ai. Eugènia • Ymberu Marsal, Juan Manuel

Sopar benèfic cTAsdi i Creu Roja - Sant Cugat -

Com és tradicional, des de fa divuit anys, la Creu Roja de Valldoreix organitza a q u e s t dissabte el sopar de germanor anual al restaurant Vall d'Or. L'acte, q u e començarà a dos quarts de deu del vespre, té per objectiu recollir fons per a l ' a s s e m b l e a local, i s'espera l'assistència d e 200 persones. E n el d e c u r s del s o p a r hi haurà l'habitual sorteig entre els assistents dels regals que comerços, entitats i particular» d e Sant Cugat i Valldoreix han cedit a la Creu Roja desinteressadament. D'altra banda, l'associació de disminuïts Asdi celebra també dissabte un sopar benèfic, a l'hotel-escola C a m p u s , a la Vila Universitària de Bellaterra, els diners del qual es destinaran a continuar la c o n s t r u c c i ó d e l nou e d i f i c i d e l'associació. Per a c a b a r les o b r e s són n e c e s s a r i s encara deu milions. L'acte començarà a dos quarts de deu del vespre i finalitzarà amb una tómbola i ball per a tots el assistents. / R.B.


La casa dels vostres somnis existeix Somnieu amb tenir casa...? Desperteu-hi. Amb la Hipoteca Extra 100% de la Caixa de Terrassa, la casa dels vostres somnis es pot convertir en una realitat. Gaudiu dels avantatges d'aquesta hipoteca i, a més, amb la màxima rapidesa en la concessió.

Us financem fins el del valor del vostre habitatge. Quota blindada: només al mes* durant 5 anys. Per cada milió de pessetes.

Altres modalitats d'hipoteca. Si voleu, us podem oferir altres alternatives:. • Hipoteca de preu fix, fins a 12 anys de termini, al 8,25%. • Hipoteca de preu variable, fins a 25 anys de termini.

CAIXA DE TERRASSA Persones. Servei. Qualitat. Sol·liciteu-nos més informació. Veniu a qualsevol de les nostres oficines i demaneu que us fem una simulació. Us la lliurarem a l'acte i us informarem detalladament de totes les modalitats d'hipoteca. Si ho preferiu, també ens podeu trucar, sense cap cost ni compromís per a vosaltres, al telèfon 900 33 11 11 (de dilluns, a divendres de 8 a 15 h). Condicions Hipoteca Extra 100%: Termini fins a 30 anys amb opció de fins a 5 anys de carència. 7,75% tipus d'interès fix els primers 5 anys. índex de revisió IRPH + 0,75%.


18

Societat

ELS /CANTONS Divendres, 8 de novembre de I'996

Ensenyament

Ajuntament i Generalitat estudien arreglar les goteres del Collseroia Els pares esperen que s'aprovi el projecte de la nova escola al pròxim ple El problema de les goteres que hi ha al parvulari de l'escola Collseroia preocupa els p a r e s dels a l u m n e s , que esperen una solució per part de les administracions. De moment, la GeneraA\(;KI.S(].·VS'1'1'KRA

- Sant CugatL'Associació de Parcs de l'escola Collseroia es va reunir la setmana passada per discutir, entre altres coses, com afrontar el problema de les goteres, que afecten les classes dels nens més petits. I.'edifici de l'escola Collseroia és provisional, i funciona en aquestes condicions des de fa deu anys. Kl mapa escolar que ha previst el departament d'Ensenyament per a Sant Cugat inclou un edifici nou que es començaria a construir l'any vinent. Els pares confien que les administracions resolguin aquest punt sense haver d'esperar que s'aixequi l'escola nova. Si és un problema de manteniment, les despeses hauran d'anar a càrrec de l'Ajuntament, que n'és responsable. Si es tracta d'una mancança d'infraestructures, serà

litat i l'àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament estan estudiant una solució provisional perquè les classes puguin continuar sense entrebancs. El problema no és nou, però les pluges

la Generalitat la que haurà de pagar les despeses. Carrasco diu que el problema ja s'havia produït en cursos anteriors. Quan es va repetir aquest any, "vam comunicar-lo immediatament a l'Ajuntament i al departament d'Knsenyament.. Kns consta que l'Ajuntament està molt preocupat per aquest problema". La tinent d'alcalde de Serveis Personals, Àngels Ponsa, afirma q u e "s'està e s t u d i a n t una solució i es mirarà d'arreglar-ho de seguida, sigui qui sigui qui n'hagi d'assumir els costos". Kls pares dels alumnes de l'escola Collseroia confien que en el ple del proper dia 19 s'aprovarà finalment el conveni entre l'Ajuntament i la direcció general de Centres Docents per poder construir el nou edifici. "La intenció de l'Ajuntament, i en això estem treballant", segons Àngels Ponsa. "és que el projecte es presenti a la

que han caigut les darreres setmanes l'han agreujat. L'Ajuntament espera poder presentar el projecte de construcció del nou edifici al ple del mes de novembre.

Exit total als concerts de la Connexió V.O. -Sant Cugat El cicle de concerts Connexió V.O. arriba aquest cap de setmana al seu equador amb actuacions a Cerdanyola, Sabadell, Terrassa i Viladecavalls. A Sant Cugat, el primer concert es va fer a la Casa de Cultura fa d u e s s e t m a n e s , a m b una assistència d'unes setanta persones. El tècnic de joventut de l'Ajuntament, Manel Turón, ha apuntat que "quan se supera la xifra de cinquanta espectadors es considera que l'actuació ha estat un èxit, ja que estem parlant de concerts de petit format". És per això que l'organització valora positivament el desenvolupament d'aquest cicle de concerts, tant pel que fa a l'assistència de públic, com a l'organització.

Enguany quin/.e municipis de la comarca participen a la Connexió V.O. Per a Manel Turón. L·i nova escola Collseroia ha d'estar acabada l'any 97. Foto: F.I.S 4 CANTONS l'increment de ciutats participants propera sessió plenària". Si no s'ha L'APA del Collseroia ha demanat "és un símbol que cada vegada discutit abans és perquè el deuna entrevista amb la Generalitat hi ha més interès per la música partament d'Ensenyament ha esperquè en els pressupostos d'aquest en directe i en petit format." tat ocupat en els últims mesos en el any es dediqui una partida, entre 25 L'actuació següent a Sant Cugat fet que l'aplicació de la ESO fos i 30 milions de pessetes, a la consanirà a càrrec dels Chickcn Head, del tot correcta a (Catalunya, i s'han trucció de l'edifici. L'Ajuntament precedits pels santeugatencs Smiendarrerit els detalls del conveni està negociant amb la Generalitat ling Service, que actuaran de teamb l'Ajuntament. que les obres es puguin avançar. loners. / A.C.

El Sindicat d'Estudiants convoca una vaga als instituts per al dia 1 4 de novembre ^S1 'oposen a la retallada pressupostària MÒNICA B K R N A B É

- Sant Cugat Els alumnes dels instituts públics Angeleta Eerrer i L e o nardo da Vinci s'afegiran a la vaga que els estudiants de secundària de tot l'Estat espanyol han convocat per al pròxim 14 de novembre per oposar-se a la retallada pressupostària del ministeri d'Educació i Ciència per a l'any 1997. En canvi, en el m o m e n t de tancament d'aquesta edició, els alumnes de l'institut Arnau Cadell encara no s'havien pronunciat sobre si t a m b é secundarien o no la vaga. De fet, els estudiants de l'Angeleta Eerrer són els únics que tenen clar quines seran les seves reivindicacions d u r a n t

l'aturada de dijous, ja que els del L e o n a r d o da Vinci saben que no aniran a classe, però encara no han estat informats pel Sindicat d ' E s t u d i a n t s sobre el significat de la vaga. David Alonso, delegat d'una de Ics classes de 3r de Bl T de l ' A n g e l e t a Eerrer, considera que només els alumnes dels últims cursos de l'institut realment s'implicaran en la vaga i participaran en la manifestació que es farà a Barcelona. Segons Alonso, els estudiants santeugatencs reclamen una desmassificació de les aules, cl dret dels alumnes a assemblees en hores lectives, un augment de la política d e b e q u e s i la supressió de l'actual examen de selectivitat.

-EALUMINI

I

VIDRE

EXPOSICIÓ I VENDA C/ Valldoreix,53 SANT CUGAT

Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61

Sala de lectura de la biblioteca del Mil·lenari. Foto: F.I.S 4 CANTONS

La Biblioteca del Mil·lenari ha arribat als 6 . 0 0 0 socis FRANCESC CARBÓ

- Sant Cugat A q u e s t N a d a l la b i b l i o t e c a del Centre Cultural ja farà tres anys q u e funciona a ple rend i m e n t . I n a u g u r a d a el 1993, a n y d e l m i l · l e n a r i , a m b el t e m p s ha vist incrementat el fons d o c u m e n t a l , ha anat ampliant l'horari i el seu públic s'ha diversificat. T r e s p e r s o n e s : una b i b l i o tecària, una auxiliar i un con-

serge q u e t a m b é fa funcions de suport treballen en a q u e s t espai c u l t u r a l , q u e ha e s d e vingut un lloc de consulta i recerca no tan sols per a e s t u diants, sinó t a m b é per a jubilats, m e s t r e s s e s d e casa, infants que hi van a m b els pares i públic en general. D e s prés d ' u n s inicis a m b un horari més limitat, actualment la biblioteca està oberta els matins d ' l i a 14 del d i m a r t s al divendres, i els dissabtes obre

una hora abans. A les tardes, e x c e p t e el d i u m e n g e , obre de les 4 a 2/4 d e 9 del vespre. Amb aquests tres anys ha fet e n t r e adults i mainada 6.000 socis i ha a m p l i a t el fons e n 18.000 d o c u m e n t s , q u e inc l o u e n 14.000 llibres, a més de vídeos, audiovisuals, làmines, fotos, música, C D - R O M i jocs d e taula. Tot està en servei d e p r é s t e c e x c e p t e les o b r e s d e referència com els aties o les enciclopèdies.


Societat 19

ELS4CANTONS Divendres, 8 de novembre de 1996

F e s t e s

p o p u l a r s

/ es t tistan\ades- tan aplegar, tom tada an\\ nens i nenes de totes les edats. Foto: XAVIER LARROSA

Castanyes per a tots els gustos No han faltat al municipi els panellets casolans ni la música per ballar Mentre grans i menuts celebraven una castanyada infantil a la plaça Octavià, el Centre Popular AndaE L E N A CASTELLAR.NAU

- Sant Cugat U n e s 200 p e r s o n e s , e n t r e grans i m e n u t s , es van concentrar dijous passat a la plaça O c t a v i à per c e l e b r a r la castanyada infantil q u e organitzava l'Ajuntament de Sant Cug a t . Va a m e n i t z a r la f e s t a

lús portava el tradicional espectacle flamenc a la seva caseta. Sigui com sigui, en cap cas van faltar

l'animador infantil Micky Gim é n e z , q u e va fer ballar tots els assistents amb cançons tradicionals catalanes com les pop u l a r s Maria la castanyera i Maria la xica. A m é s de ballar, tothom va poder comprar moniatos i castanyes, acabats de fer, a les dues parades q u e es van instal·lar a la plaça.

La Floresta t a m b é va voler celebrar dijous la castanyada, en aquest cas organitzada per l'Associació de Veïns del districte. A la plaça de l'Estació els protagonistes van ser les c a s t a n y e s , el moscatell i els p a n e l l e t s , q u e e n g u a n y eren fets a casa, artesanalment. Els panellets, i t a m b é la música,

els panellets ni les castanyes acabades de fer, acompanyats amb moscatell i música per ballar.

van ser portats pels mateixos veïns. M e n t r e s t a n t , el C e n t r e P o p u l a r A n d a l ú s c e l e b r a v a la seva tradicional castanyada flamenca. E n g u a n y aquesta festa popular, q u e cada any solia acollir altres associacions germanes, es va c o n v e r t i r e n una reunió més íntima i familiar a

la qual tan sols van assistir-hi m e m b r e s de l'entitat santcugatenca. La festa va consistir en un berenar-sopar per als socis, on no faltaven ni el vi ni les cantanyes. N o obstant, la gresca al C e n t r e Popular Andalús va arribar a m b l'espectacle de flamenc m u n t a t pels mateixos socis de l'entitat.

T r a d i c i o n s

El pont de Tot Sants reparteix les visites al cementiri municipal La venda de flors disminueix el dia dels difunts EI.KNACASTELLARNAI: - Sant Cugat -

El cementiri municipal va acollir. durant el cap de setmana passat, milers d e familiars i amics que, amb motiu de la diada de Tot Sants, van pujar a posar flors als seus difunts. La tradicional afluència de visitants ha estat similar a la d'anys anteriors. N o obstant, el fet que Tot Sants s'escaigués en divendres ha provocat que les visites s'hagin produït de manera escalonada durant el pont i q u e s'hagin evitat les habituals aglomeracions. En cotxe o en autobús, es van desplaçar fins al cementiri famílies senceres. Fins i tot les generacions més joves

han tingut protagonisme aquest any, segons va observar l'encarregat del cementiri municipal, J u a n M a n u e l L o r a . E l servei d'autobusos posat en marxa per l'Ajuntament de Sant Cugat ha facilitat l'accés de molts santeugatencs al cementiri municipal. Aquest nou servei ha tingut un gran èxit d'usuaris, fins al punt que hi va haver cues a les destinacions d'arribada i de sortida. Flors seques Per contra, les floristeries d e Sant Cugat no han vist acomplertes les seves expectatives pel que fa a les vendes per Tot Sants. Enguany la gent no ha comprat tantes flors com d'altres anys i

fins i tot els encàrrecs de rams i de corones han disminuït més de la meitat. Tradicionalment, les flors que més es venen durant aquests dies són els clavells i els gladiols. Aquest any, però, la gent s'ha inclinat majoritàriament per les flors seques. Segons Toni Vilalta, venedor de la parada de flors instal·lada al cementiri municipal, "la gent ja no visita tant els cementiris i per això es v e n e n m e n y s flors". Per a Vilalta, "la flor és més aviat un element de decoració, una planta d ' i n t e r i o r " . Segons algunes floristeries de Sant Cugat, les vendes de flors han d i s m i n u ï t p e r q u è molta gent va marxar fora de la ciutat aprofitant el pont.

Les visites al'tementtn es it/ii tstalonat allla/v dels tres dus boto:X.L.

CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

TALLEDARICOMÀ Ensenyament, solfeig, piano, violí, orgue, flauta travessera, violoncel, guitarra, etc.

VENDA D'INSTRUMENTS MUSICALS C/ Balmes, 11 - Tel. 674 58 62 - Sant Cugat


20 Societat

l·IS

/ C A N T O N S lïivrn/irrs. H ,lr rinvrmbrr rír 1W6

Fira

Vendes regulars a la fira d'esquí del Club Muntanyenc Ris equips de muntanya no surten L a fira d ' e s q u í q u e h a o r g a n i t z a t u n c o p m é s e l C l u b M u n t a n y e n c e s v a a c a b a r d i m e c r e s a m b u n b a l a n ç s i m i l a r al d ' a n y s a n t e r i o r s : èxit total p e l q u e fa a visitants, mitjà p e l q u e fa a les v e n d e s i escàs en sorpreses i canvis.

Al U\ ( a >s IV

q u i es u n a i n i c i a t i v a q u e e s t a

- Sant Cugat -

m o l t bé p e r q u è et p e r m e t t r e u re a l g u n s d i n e r s . K n c a r a q u e es

' l o t e s p o r t i s t a s ' e s t i m a el m a -

\ e i i i í u i el m a t e r i a l m<»11 m é s b a -

r e r i a l d e q u è ->c s e r \ e i \ e n e l

t a t . s e m p r e és m i l l o r q u e

t e m p s d o c i . I er a i \ o . q u a n a r r i -

tlre-ho tot. n o :

per-

ba l ' h o r a d e r c n u v .11 a q u e l l \ e l l

a l t r e s s a n t c u ^ a t e n i s h a n d u t els

e q u i p q u e arrox-iciia d e s d e ta

esquís, pals. botes, \ e s t i t s o t i -

( . o m ella. m o l t s

q u a t r e t e m p o r a d e s , m o l t s es r e -

vacionsal taller del carrei ( u n i -

sisteixen s i m p l e m e n t a llancar-

ria c a n t o n a d a a m b D o s d e M a i g ,

lo. I ,a s a n t c i i L í a r c n c a I s a b e l Y i -

per intentar t r e u r e ' n profit per

ciana és u n d ' a q u e s t s casos, p e r ò

ú l t i m a vegada. T o t i així, no tots

s o r t o s a m e n t a S a n t C u g a t ha t r o -

h a n t i n g u t la m a t e i x a s o r t q u e

bat u n a o p c i ó q u e li ha e s t a l v i a t

la I s a b e l , ja q u e e n g u a n y n o m é s

el m a l t r à n g o l d ' a m u n t e g a r els

s'ha v e n u t la m e i t a t d e l m a t e -

p i a n t s , ja q u e es p o d e n t r o b a r

e n les e d i c i o n s a n t e r i o r s es va

e s q u í s al c o n t e n i d o r d e d a v a n t

rial q u e els p a r t i c u l a r s ha\ ien

e s q u í s p e r n o m é s 1.500 p e s s e -

f e r s e m p r e a la C a s a d e C u l t u r a

m a t e r i a l d e m u n t a n y a . 1 ,a i n i -

d e casa: la fira d ' e s q u í o r g a n i t -

d u t a la f i r a . H I \ i c e - p r e s i d e n t

tes".

A la f i r a , p e n à , t a m b é h i

c o i n c i d i n t a m b la T i r a d e T a r -

c i a t i v a , penà. n o va o b t é n i r g a i -

zada p e l C M S C . Ks la p r i m e r a

d e la s e c c i ó d ' e s q u í d e l ( A I S ( ' . .

havia e q u i p s de c o m p e t i c i ó , al-

dor. " K l c a n v i d e l o c a l i t z a c i ó d e

re è x i t , s e g o n s e x p l i c a v a Isaac

\cgada que l'Isabel

intcnta\a

Isaac R i g a u , e x p l i c a q u e d e t e t

guns a m b preus que arribaven

la fira ens ha fet p e r d r e un cap d e

R i g a u , " p e r q u è la g e n t n o està

revendre material d'esquí, però

" a q u e s t és el n i \ e l l d e \ e n d c s

f i n s a les 5 7 . 0 0 0 p e s s e t e s .

setmana de v e n d e s i assistència

g a i r e a s s a b e n t a d a d e l s te m e s de

n ' e s t à m o l t c o n t e n t a ja q u e ha

h a b i t u a l d e cada a n \ . ( i e n e r a l -

L a tira d ' e n g u a m ha p r e s e n t a t

m o l t f o r t " , ha a s s e g u r a t R i g a u .

m u n t a n y a i n i . s'ha p o r t ,.it gaire

acoiiscgmt

\ c i i d r c ' s els e s q u í s

m e n t e l q u e es \ e n m é s és e l

d u e s n o v e t a t s . I ) ' u n a b a n d a s'ha

D'altra banda i t a m b é c o m a no-

m a t e r i a l , n i h i ha h a g u t

vells. Per a la I s a b e l . " l a fira d ' e s -

m a t e r i a l s e n z i l l , per a p r i n c i -

c a n v i a t d ' e m p l a ç a m e n t , ja q u e

v e t a t d ' a q u e s t a e d i c i ó d e la l·'ira

m a n d a ".

. Molts santatgilcnt s s 'li/in iln idit a comprar peces usades per practicar Tesqui. Foto: 1:1 S 4 ('.. I. \ 7 (V.V.V d ' K s q u í . es va posar a hi1 v e n i l a

'TPARADA/

SQUASH

s\.

ON MENJAREM?

Vingui a provar els nostres menús PRIMER, SEGON PLAT i POSTRES 950 +CAFÈ 990 PTA

Cafeteria Restaurant

Agraeix l'exit ci'acoliida que ha tingut el nostre menú

RESTAURANT CAN EDO

C Lleó XIII

6'

RESTAURANT CAN OLIVÉ

Av. Flor de maig 122

580 83 39

C j -13 rje nercat

REST E L V I E J O R O B L E

C Altamira 36

69' 73 55

Pr- x i iiar se

Ooert iota la setmana

_4-lOPES A

REST. RANCHO EL PASO

C Pas Estació, 15

674 38 03

C,in-'i catalara rjarquers

Tancat dium nit i rjill no testius

UIPASOL

MASJANER

C Guadalajara,

674 23 15

Cüna var ada

Tancat dimecres tarda

LA PONDEROSA

C/Viclòna. 18-20

589 25 71

Braser-a

BAR ENRIC

Pg. Baixador. 8

674 10 20

Entrepans i menús

Tancal diumenge

LA NANSA

Ctra. Sabadell. 47

699 11 52

Paelles, marisc, fregid

Tancat dimarts nit i dimecres

EL PORTALET

PI. del Dr. Guardiet, 14

588 54 68

Pizzeria, cuina catalana

Tancat diumenge-djllyns tardl·nit

588 42 81

Menú, caria i degustació

Tancat dissabtes excepte reserves

BE.LATEPRA

J C E R D W O L A DEL VALLÈS T

RUBÍ

diari de:

>'•>••

••i

,. l

Di - i t-. •> ; t i ' ^ x „ o !e'c-slius

Rambla Can Mera, 24

589 50 11

Franklurts

Obert tots els dies

CAN AMETLLER

Camí can Ametller, s/n

674 91 51

Cuina mercat

Especialitzat en bacallà

CHEZ PHILIPPE

Placa Pep Ventu'a, 5

674 94 84

Cuina francesa/menú diari

Tancat diss. mjgdia i dium.

Club Sant Cugat

CANTINA EL MEXICANO

C/ Endavallada, 10

589 1825

Cuina i música autèntica

mexicana. Tancat dilluns

C/Sant Jordi

LA GRANJA

Çl St. Antoni-plaça Barcelona

675 52 46

Cuina casolana

675 31 41

Braseria

GRANJA BAR EL MONESTIR

Plaça Augusta, 2

589 54 92

Esmorzars/tapes çasolane > Obert de 6 a 10 nií

RESTAURANT CA L'ÀVIA

C/Sant Antoni, 13

674 05 85

Cuina çatajan/intemac.

Servei de bar

_ Ç / _ B e s Rogent, 14

589 38 23

Mexicà-menú català

Obert al migdia

SNIPPERS

MESOMENYS

| ^

Com si fos' lyrtota la vida

la x o c o l a t a . . .

-f^vf^v

els e n t r e p a n s . . .

<fJA*ft*.

BAR REST. EL MOU

Pjaça Pep Ventura, 3

CAN BARATA

Clra. Rubi a Sabadell, km 15.200

LACARBONERIA

Ç/Vila, 8

LA CANTONADA

Plaça Monestir, 1

EL TAST

C/AlfonsSala,9

REST. PANXACONTENTA

Pg. Olabarria, 69

les pastes "' el suís...

II " Tel.

44**4fa>

•f*'^*» Barcelona 675 52 46

VALLDOREIX

Menú dian i prod, jbèriç_ Cargol llauna/arròs negre

675 14 51

Tapes casolanes, torrades

584 23 32

Creps, amanides, menús

. 58915 02 589 06 07

1

HJteson tu**

r****

Obert cada dia

Marisc, m e n ú j x j i n a merc

Repartir a partir de les 12Ji

Cuina de mercat

Obert tot el dia

Rbla. Can Mora, s/n C/ Baixada de I Alba, 20

674 1 6 1 5 .

BAR RESTAURANT EL MESÓN

Plaça Octavià, 5

674 10 47

Braseria i cuina de merc.

BRASERIA DEL MERCAT VELL

Plaça Pere San, 6

589 52 40

Calçotada

Obert tot el dia

LA PASTA BCHXA

C/AllonsSala, 24

675 15 03

Pizzeria, creperia

Tancat dilluns

TY-BIHAN

Q Indústria, 27

675 14 02

Creperia bretona

Menú de dilluns a divendres

MINIGOLF BAR MGSC

C/ Santa Engràcia, 15

589 29 71

Carn a la brasa, tapes

PI. Lluis Millet, 1

589 61 61

Cuina colonial

589 14 96

Cafeteria, pizzes, menú

Pasta fresca

. C/ Sant Jordi, 33-35

_ 589 26 97

Rambla ( an Mura, v'n 11819(1 SANT CUGAT DEl VALLÈS Tel. 589 26 97

tot*

BRASERIA LA BOLERA

CAPITAN COOK

H*44*>

589_17 40 . 697 06 52

PARADA 1 FONDA

SQUASH

el c a f è . . .

_ÇJ Enric Granados, 7

|

i

LA PALTA

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Tel. 6 7 4 98 62

••

u

HOSTAL DEL GALL

950 Pts.

aire d e -

Cuina catalana

Dilluns vespre tancal

La nostra esp,és gyaht

Tancat diumenges nit

PI. Ortavià. 5 Tel. 674 10 47/589 27 02 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Obert tots els dies

CASINET

Camí Can Ganxet. 47

589 50 83

Menú diari i entrepans.

Obert tota la setmana

BAR ALCAZAR

Pge, Musellas, 3

5891026.

Meniars^çasolans

Diumenge tancat

BISTRO CAFÈ

Rbla. del Celler, 87

675 55 66

Amplia gama d'entrepans

Diumenge tancat

ITALIANS 3

Sant Bonaventura, 6

674 64 33

Menú diari

Diumenge mati tancat

ELS DESMAIS

Plça. Dr. Galjès

674 10 27

Tapes variedes i convinats

Tancat diumenge

LA MUSCLERA

Sant Bonaventura, 14

675 09 05

Entrpans variats

Tancat diumenge

CELLER STA: MARIA

Santa Mana, 17

675 28 97

Embotits i 320 vins i caves Tancat dimecres

TERRA MAR

Vic, 28

589 77 23

Menjars econòmics

RESTAURANT VALL D'OR

Rambla M. Jacint Verdaguer, 185

674 11 41

Dies testius bufet lliure

RESTAURANT MAS ROIG

Plaça Mas Roiq, 4

675 00 86

Xai, entrecot a la brasa

Tancat diumenqe nit

CAFE-BAR SOL

Rbla. M. Jacint Verdaguer, 113

674 67 21

Jazz Live

Obert tots els dies

Caps de setmana fins a les tres

H

«Restaurant

DEL GALL»

CUINA DE MERCAT ESPEC. EN BACALLÀ C/ Xercavins, 8 Tel. 699 05 60 • 588 42 81 08191 RUBÍ (Barcelona)


Societat 21

ELS^CANTONS Divendres, 8 de novembre de 1996

La venda de Proconsa deixa deutes de més de cent milions a vint empreses

Els nous amos prometen als proveïdors que cobraran, però aquests prenen mesures legal yectos y Construcciones Sant Cugat SL (Proconsa) els deu el pagament de material divers que ha fet servir per construir vivendes. Proconsa ha canviat de mans fa quinze dies i els nous administradors prometen abonar els deu-

D i v e r s o s p r o v e ï d o r s de materials de construcció de Sant Cugat però també de Rubí i Torelló han visitat més sovint del que és habitual la seu de l'empresa Proconsa, ubicada a la plaça Augusta. La raó, ben senzilla: ProRKDACCIÓ

- Sant Cugat Són una v i n t e n a els i n d u s trials santeugatencs que t e n e n diversos milions de p e s s e t e s p e n d e n t s de c o b r a m e n t per part de Proconsa. E n t r e ells, proveïdors de material de construcció a m b molts anys d'experiència al municipi. Ningú s ' a v e n t u r a a donar una xifra exacta, però els impagaments s u p e r e n els c e n t m i l i o n s d e pessetes en total. Als més afectats els d e u t e s els arriben als vint milions de pessetes, que ara són simples lletres retornades pel banc perquè no les han pogut abonar. La història es remunta als mesos d'estiu, quan els antics accionistes de. Proconsa, els fills de Juan Soto, q u e és el fundador de l'empresa, se la van ven-

dre a J o s e p Roig- " l ' n h o m e que ningú sap qui és i que no podem trobar-lo per reclamar el cpie ens d e u " , segons assegura un dels afectats al qual li deuen més de cinc milions de p e s s e t e s . T o t s els c r e d i t o r s coincideixen a ser bastant pessimistes a m b el possible cob r a m e n t dels d e u t e s p e r q u è "són uns deutes que no podem demanar ni a Juan Soto ni als seus fills p e r q u è Proconsa ja no és seva i els nous amos no sabem on paren", lamenta un altre dels proveïdors, un conegut industrial al qual no li han pagat uns deu milions de pessetes. Altres han decidit no esperar m é s i p a s s a r a l'acció. Així, d i v e r s e s e m p r e s e s han unit esforços i han p r e s e n t a t una d e n ú n c i a en les darreres hores malgrat q u e "la llei pot fer poca cosa en aquest sentit".

tes, mentre que alguns creditors han pres mesures legals contra l'empresa. Dimecres passat l'advocat de quatre de les empreses afectades presentava una denúncia a la comissaria de policia de Sant Cugat.

segons subratlla un tercer afectat q u e en aquest cas ha deixat de rebre 21 milions. Proconsa p r o m e t pa^ur A la seu tic Proconsa l'activitat aparentment és la mateixa que fa uns q u i n / c dics. quan els propietaris eren els fills de Soto. Allà un treballador atén els creditors que vénen a reclamar i els promet tant a ells com a aquest setmanari "que cobraran". El mateix portaveu es pregunta per què "Soto s'ha v e n u t el negoci sense dir-ho als seus col·laboradors habituals p e r q u è hi havia molta confiança". Aquesta incomprensió també es repeteix entre els industrials afectats ia que en els més tic deu anys de tractes "Soto sempre havia pagat religiosament", fet que

l'entradadel'mn/nmen

mui fatiigrafiapirsndimeerrs.

explica la manca de zel. "Ara, però, no crec q u e estigui gaire tranquil andí el que ha fet".

conclou un antic col·laborador q u e fins i tot reconeix haverne estat "amic".

Guia Mèdica

CENTRE DE REHABILITACIÓ

»&*£:?

Cirurgia • D R . F E R N À N D E Z LAYOS Cirurgià gefteraly aparell Ütgestiu. ASCPreviasa-Sanitas. A* Tarreblarica, 2-8, 2(i, Ai;SaniCugat * . 5 | ? • # #

í«·|.R<::ESaUMOLCAPSSA W Capçalera, gètíabjà1;. A8C, ^ F | ? R MUt? MPtAÇTj etc; :Àv. Tfirreí|ànc| 2 % 3r «3a;: ''Sàrlcagat.:-:'!:' « S 8 9 3 9 2 6 . i?"

ÍDPA.LUZONOO Clínics dental infantil, fàíciuslu nens t orVtqdòncia ; l^rancésc MoraQas* &. àttíreBibi. Sant Cu-

;:|at # 6?4 OS 06i::; I ;

• ORA. ANNA PU JIBERTI CALDES Pediatria, VitahciD Saíut Màplre; Endavà-: ílada 21.1er pis. Sant Cugat, :;:Í tr 589 29 9 5 - 675 4 7 99

••

E SAURA ' ' v p i nmàc^mm m. •& iiÉíriiç^i^efrtal. i« DRA. M. J AÈMUaM:|v,ï|;i3 n i 16-20 h

Podologia

!

Consult. Centre Mèdic • C E N T R E MÉOIC S À B A T

%

• Dr. M O N T S E R R A T G A R R I G A

Metge de csfuafera VSitee a cksmicií-mútoes. àajor, 36í2n. Sàfílàigil I I

mmwm ii.§;;:i:,Ji.,i

•••• certificà;!» <É bè|uK:iià(iip. iiwtótw: interna, lasetíàràpHL £^n|^ò : Éué$òi^; • S. e n m ïa. Sant.^u^:l|:íS7|ï:|:#|iiSf

Dietètica-Nutrició • MARIA «|jtósS<Í|EÍÍ|||f Acupuntura. n^to^f«èi^càï;|Íi»ÍsSÍ>-1 Vingudes.:. rSansasc Moragas* 2SÉ7, íf astSàfit

Ougag-c-lafojali? I ; l ï

I - ;;;

• DRA. M. D O M I N G O G A L L A R T

Màdmtta generat, f|Btàti|a. :fiiBur«5, Ümecre$ i dtjous, horei convingudes EndavalÉKlalíZ 1 v;;t«isíÉ>l* • Ssirít tMigefc

?W$&pÍ$)$m$& :k f; # . « C E N T R E D ' O B E S I T A T ) WEDt" íCWApSTtTIfA >| \ Dr|, AÉna Í i ; r 0 | Í I 6 ; É í ^ | ^ t ^ ! J ^ S a | j ;. g a ^ ? : ^ . | | p | í j | i § i i i J l | | l l i 4 §

Mútues • U W O N M U S E 8 A B E 3 V K O . Muíua cfaBàdarte ^ t i t í ^ nurrt 27Ï. Ptaja

WHÈ&, ÉliÉiÉlili: : l i i l §§ •

• CENTRE DENTAL I O U R Ú R G I C Av. Catalunya. 2t, baixo» Sant Cugat

; irjylar|clpgi

Psicologia

Cl Santo. Mar». 10. San! Cugil

• DR. F E R R A N F E R R A N V1LÀ ; Whtorthuf - Ptevista -Aítteténciaaanitana

!Üï;:Ü^Í5a; 1 ,

Pedagogia-Logopèdia

• CUNie^DEMTALAUTRAN

» JOSEP M . F B E I X E O i l : , . . .;ï. Malalties; del peit o n ^ l s | | | | ! t | l ! | i çrtopèíjrques, papaortieSi einjfjijiia <i(^;:{«u, Hores a convenir. ;. •B 3 2 5 4 1 7 5 - 9 Í » : « 9 Í É É I t

i íipSIrSgio^à. í^lrfiiiffi S»Ü* t6s prínci-

Olorinolaringòleg

• A O ^ i U CtMSAPï3íTAt DR. PEDRÓ V a L A L V A ADESA MaWs I tardes C Francesc Moragaa. 23, -•faj^BÍ;|aÉiqÍÍ«Íj^!8jp^:·j.p

...JÉIÉiliiÉÏ "í.'M

• C E N T R E DE R | t ó O L O G Í A CLÍNtóÀTras*omsírfa|||^rS|j|je ï de (8 paria. Néna; : acte*Í6C^pÍ|^Íts. Av. Catalunya 21. 3r 1 à4 : SaÜÍí|§pv; W 6 7 4 36 : 73 1|1|B| .*:CA|plÉLA;ÇAST||||:iJ| Psicologia, problemes tfaprf r^nralga. ;: VM, m, 1 r 2 a . l a n t : C u | l : I Í l Í í : » S 8 9 : j g - ï » > ; : ';;; ï | ' l l | | ; -;::;:. :i4»ieENTRé F ^ C O l i l i i i l E t : ; | V i | t L Í S ,., JPsiGotqgia, f^|qij|ipiai;'f!i

:IOgaji|(Ía<:^»b)^aSilenÍ5; i í | Í a ^ ï a p t w e « ^ s Í ? ^ S ; S - 7 , ír 2 Ü f M ,

:;sai;c(^i. % aH 4ÈsfmM 4f sal

Pediatria

;ÍfaÍÉolS* Clll GedfcrisfidisSnciaSi^fOlïatShíaí

• JOSEP M . C O R O M I N A S CASA-

iMüür"' :

Fisioteràpia Assistència sanitària Fiatc

Sli^Niilliiiiiiiii^iHÉii;

d V,na, 43 Sani Cugal t r 674 46 72

Doctor Fta*i»t 8ran<» CWodòncia e«clusivamant nens i aduta O Sana Mana 9,

P«*Wa. asma infarirt. Honas convingudeí Rbte. HibataBada. 20. Ir 3a. Sant Cugal • DRA. EUGÈNIA P D C Z - G O U L A sPf^F.F«diaWaf:San^;^(a ^ i ^ . Asnjp KWT MECHFlATAv Catatuiiva 22. tr ta Sani Cugal. t r 5 8 9 3 1 1 3

• GRF-GABB«ET RECUPERACIÓ Fisioteràpia, rehatoanaçto. «unculopunru-

F-o4it!)í«cToï«blanca.Saf!tGuga(

Metge capçalera

Oftalmologia i 0 ^ f Ü i p / l l l i r OCULAR:

wmmm 1111

Odontologia

: WíWcssZí&.iÉl pÜ*feíÉ«^È'·6íÉ:08Ítóiï:;

Fisioteràpia

$§> éàht iWagíi 22íbaiï«3s. Sant Casat

Odonfo—g* net» i adult» Rtt» mntafada.20,traaSanlCuBBttr67*72ie

il^ïiiÉXÉhilçlÉÉÏii M M:\

ANTÒNIA EDUARDO CAR- <

Í | | | | § A ; | è i < p » g í é c f i * ç | ^ | | | . c^an:: l ^ í S i í i . ÉanlEpàí M , | ï l i l .

*|pÜ:íiÍí4ll 4Ü ÉMiillÉ;; I"ÍSM:-,

l-'oto:l·l..V4CASTONS

Tocoginecologio-Obstetrícia • Dr. JUAN JOSÉ GÓMEZ CABEZA Obstetrícia i ginecologia Hores convmguctes Francesc Moragas, 25-27, Ir 28. SantCuga; Tt 5 8 9 13 0 7

FUNCIONAL

SUSANA NICOLETTI

• Dra. MILÀ M A R T Í N E Z MEDINA pbstetnçta i ginecologia Hores convingudes Francesc Moragas. 25-27.1r2a. SantCugat t r 5 8 9 1 3 0 7 • DR. JESÚS FERNÀNDEZ B A E A N Tocogtnecologi3 Hores convingudes Av Catalunya. 21, 4rt 1 a. Sant Cugat v 589 4 8 0 8 . Particular 674 74 0 9

C/ Sant Antoni, 74 Tel. 6 7 4 74 M

• DR. E N R I Q U E C A Y U E L A F O N T Qmecoleo, obstetncia-ecogtatía, estertiaal menopausa, revisions. Francesc Moragas 1 -3. 3r 2a. Sant Ctigat. t t 674 66 11 Fax 5 8 9 1 1 4 6 • DR. ANTONI PESARRODONA :. Ginecologia i obstetrícia A S C Medttee :: Av. Torreblanca, 8, 3r 8. Sant Cugat «5891966

Traumatologia • DR. J O A N C A S A N O V A BALLARES Traumatologia ortopèdia. ASC, Previasa, Medyrec Av. Torreblanca. 2-8, 2a-10 Sant Cugat « • 5 8 9 1 8 88

Institut Psicomèdic Sant Cugat Servei de Psicologia Clínica i Psiquiàtrica Servei d'orientació i Tractament de les addiccions Unitat de Tabaquisme

• M L G O Z Z 1 DE LATOUR R 0 V 0 : Tpamatotogia. Columna iesguena : AsiTbfr8t*»ica,2-8 PolícHrKcSgnrCugat

.v 875 57 56 ialB#ÉS-2!; al;i^::ÍíÉÍÍi|i»1;li

!

»i«7i36;si3 mmmk::. li Pulmó i cor • Dr. JOAN VALLDEPERAS COMÍ Í B A S #5

;* 673 i^pii;liiil||vi||:

• J O S E P DOMINGO PECH Traumatologia, orlopèdja. AssJsitíMoiassnitària. Prèvia*», MadyteC. f*t$cmeT<Srr*terca,2-6,2a-10.SBntCuatttr S88 1888 | • OR.FER«INARAI(_H»Wr Cirurgia ortopèrica ttmïrtatotçgtea. He|i»s<!onïín»Íd<»»,CÍ<51n»»>..í1, * r 3 » . | Sant C u g a t . * « 7 4 4 3 4 6 - SS9 0 5 134

Edifici TORRE BLANCA Av. Torre Blanca, 2 - 8, 3r B 08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel. 589 37 87 Fax 589 35 18


J(B-" Joiers a Sant Cugat des de 1947 Especialitzats en carns a la brasa,

Avda. Catalunya, 1 Tel. 6 7 4 0 0 2 6 Sant Cugat del Vallès

Assaboriu el gust del veritable pa artesà • Pa de totes les classes • Gran varietat de pastes de pastes i reposteria

Distribució diària a domicili • Obert tot el dia • de dilluns a divendres i diumenge al matí

Rbla. del Celler, 15 (Davant Z o n a Esportiva) Tel. 674 7 6 81 08190 S a n t C u g a t del Vallès

espàrrecs verds i ara fem peus de porc. i<fePAl>a,20

25 PRIMERS CLASSIFICATS DE LA 38a MARXA INFANTIL

U. 674 16 75 08190 Sf.Cuja*

^tvguro^

2

213 Núria Saro

Bornis Bella

Avenç

19

3

S23 Corios Pol

Rios Solà

Catalunya

20

4

3

Andreu Helena

Izquierdo Costa

Pins del Volis 21

5

458

Gerard Oriol

Martínez Iglesias

Catalunya

6

( 8 4 Potriào Loa

Manel Alsina

Pins del Voles 21

7

382 Marc Sergi

Casaries Martin

JoonMorogal 21

8

463 Sílvia Patrícia

Güvez

664 Marc Loio

Gorga Gorgo

10

506 Yasinino

Zona Rizos

PlaFarrens

21

11

974

Eneso Gózquez

arnar

22

12

522 Mm Roger

Àgora

22

Serra

666 Gemma

Mas

9

r\ Carrer de la Torre, 14 Tel. 674 12 85 Mercat Municipal Torreblanca 1-6 Tel. 675 30 65 Mercat Pere San Parada 1,04 Tel. 589 14 18

19

23

'. V;r,!v | V i .i i>i'i\> p e r h o r e s

13

Quin Eduard

Palock) Pineda

1

Catatwri

Catalan

14

9B3

Ricard Marc

Bordes Serra

15

271

Nocho Jaume

Àlvarez Brunet

Avenç

23

16

242

Borja Miquel

Grau Ferrer

LoForgo

23

17

1015 Daniel Cristina

IB

562

Silvio Morta

Pujol Serra

19

914

Joana Moite

Pérez Carbonell

23

20

607

Cedric Ivan

Bon Cawolinlcy

23

21

610

Morcal Armond

Pérez Palou

22

1012 Alfred Pol

March Giménez

23

23

865

Adrià Morta

Nieto Melons

23

24

870

Maria Bisenda

Solé Soler

Angelete ferrer 24

25

903

Diana Sendra

Cabanlas Baba

CatoJunya

21

21

21

22

Mònica

22

Lechodo Rubio

23

Avenç

Avenç

23

23

24

LES CENT PRIMERES PARELLES CLASSIFICADES REBRAN UN PREMI

08190 Sant Cugat

BOMBES D'INJECCIO DIESEL PELS VEHICLES DE TOT EL MON Lucas

% \ R I T Y Lucas Diesel Systems S.A. Ctra. de Cerdanyola s/n9 08190 Sant Cugat del Vallès Barcelona


SERVEI 2 4

H

Aiccn Tenim servei de farmàcia

Carner Major, 16 T. 675 02 67 Sant Cugat del Vallès 08190

LLIURAMENT

ffjjrér*,

C<* 1° m0e// "

\ M

>

\'\ > M

• rTF

PREMIS

Dia 10 de novembre de 1996 a la Festa de Tardor Al Monestir a les 11 h, lliurament de premis i fi de festa amb sorpreses per a tots La classificació estarà exposada a la plaça de Barcelona a partir del dia 1 de novembre i al «Tot Sant Cugat»

Club Muntanyenc Sant Cugat

UlftTfllkll IDIOMES TRADUCCIONS

r A/

í X U > ^ ** * ^ **' ' Rius i Taulet, 2, Pral. la. Tel. (93) 674 82 15 — Sant Cu<iat del Vallès (Barcelona)


24 Societat

Í 1 S ÍG4IVTCTNS Divendres. X de iwirmbre de I996

La

r a d i o g r a f i a

E S C O L A DE D A N S A D E L ' E S B A R T

SANT

CUGAT

L'Escola de Dansa, que acull nens i nenes dels 3 als 15 anys repartits en sis cicles, és actualment l'autèntic planter de l'Esbart Sant Cugat La setmana de classes obertes, el taller de dansa per als pares de l'escola i altres activitats permeten una major participació dels pares en el si de l'entitat

Les més petites seguint ur

i abast. Foto: ESC La projecció de vídeos és Lina eina important en

; de l'Escola. Foto: ESC

La consolidació d'un projecte innovador que ha creat escola X W I I . K MIRALLES - Sant Cugat-

Entiteit: Escola de Dansa Catalana de l'Esbart Sant Cugat \nyde]futidarió:\W» I.or///: Esbart Sant Cugat, c/ Migdia, (S Soris: uns 300 nois i noies Ouotei: la de soci de l'Esbart

"L'Escola tic Dansa es l'espai on oferim el coneixement i aprenentatge de la dansa popular i tradicional i els costums que l'en\olteii, lligant-ho amb les manifestacions populars del nostre poble." Així és com defineixen l'Escola tic Dansa Catalana de l'Esbart Sant Cugat Joan Serra i Cesc Franquesa, responsables de l'Escola. La idea va néixer l'any 1988, quan es va decidir integrar els tres grups de l'Esbart Infantil, el planter fins llavors de l'Esbart, per crear una escola oberta a tots

els nois i noies des dels tres fins als quinze anys. I na idea que posteriorment han seguit altres esbarts de Catalunya. Si inicialment l'Escola de Dansa ja incloïa prop dels 200 balladors procedents de l'Esbart Infantil, progressivament ha anat augmentant el nombre fins a arribar als 300 alumnes en l'actualitat, una xifra que s'ha estabilitzat en els últims anys i que consideren l'adequada per poder oferir una formació de qualitat. La col·laboració de l'Escola en en el Pla Municipal de Dinamització Educativa ha permès portar la dansa a les escoles públiques

d'ensenyament primari. També treballen amb els més petits en Ics escoles bressol municipals. Tot això ha generat un coneixement més profund, tant per part dels nens com dels pares del món de la dansa, un interès que ha vist augmentar cl nombre d'alumnes de l'Escola de Dansa, procedents de les escoles d'ensenyament Una mostra del caràcter obert de l'escola és el fet que no hi ha una selecció prèvia per poder-hi entrar i que, com diu Joan Serra, es dóna una "atenció de nens en la diversitat". Actualment hi ha cinc alumnes amb síndrome de Down. i amb les reformes que

s'estan duent a terme d'ampliació de l'esbart, s'estan eliminant les barreres arquitectòniques per poder donar cabuda a tothom. Entenen la dansa com un llenguatge, i, seguint el tarannà de l'entitat, volen oferir una formació innovadora, però amb un coneixement previ de la tradició catalana, tant de Ics danses vives com de les documentades. Una formació q u e a b a n d a d ' e n s e n y a r a ballar danses col·lectives o de parella, pretén q u e els seus alumnes tinguin un bagatge cultural i que els seus pares s'impliquin en el que fan els fills.


Societat 25

ELS /GVNTONS Divendres, «/ie novembre de 1996

La

r a d i o g r a f i a

E S C O L A DE D A N S A DE L ' E S B A R T

SANT

CUGAT

Durant tot el curs, els diferents grups de l'escola participen en les festes populars de la ciutat amb ballades al carrer

Les Jornades de l'Esbart i la ballada final del mes de maig són una bona mostra del treball fet durant l'any

L'escola ofereix classes de dansa i música i altres activitats XAVIER M I R A L L E S

- Sant Cugat L'Escola de Dansa, des del seu n a i x e m e n t , ha p o t e n c i a t d i v e r s e s a c t i v i t a t s fora d e l m a r c d e la m a t e i x a e s c o l a : s'han fet colònies, intercanvis amb altres escoles de dansa de Catalunya, com el q u e van fer a m b l'Escola de Dansa de La Garrotxa a Olot o altres com la q u e els va portar als Alps francesos. T a m b é s'organitzen sortides per anar a veure festes populars i fomentar d ' a q u e s ta manera la nostra cultura popular. En a q u e s t sentit, l'es-

cola posa a l'abast la informació r e f e r e n t als actes q u e es fan d u r a n t l'any d ' a q u e s t tipus de manifestacions culturals i especialment del món de la dansa. Ara estan preparant una ballada al carrer a m b motiu de la Festa d e Tardor. Per Nadal en faran dues més i ja l'any vin e n t t e n e n previst participar en més ballades per Sant M e dir i S a n t J o r d i , e n t r e altres festes. Les Jornades d e l'Esbart que celebra cada any l'entitat són un altre p u n t de referència en la vida d e l'escola, q u e al llarg del curs haurà fet

ballar nens i nenes de totes les e d a t s . L ' a r r e l a m e n t al m u nicipi d ' a q u e s t a activitat és essencial per integrar les famílies d e s e m p r e i les n o u vingudes. Dels sis cicles q u e té l'escola, distribuïts per edats, a partir del quart cicle, de 10 i 11 anys, la música és una assignatura igual que les classes de dansa. D ' a q u e s t a m a n e r a es vol p r e n d r e consciència de la relació tan directa q u e hi ha e n t r e la música i la dansa. Una vegada arribats al sisè cicle d e 14 i 15 a n y s , l'escola atorga un diploma acreditatiu

de l'ensenyament rebut. A partir d ' a q u í hi pot haver la possibilitat d'integrar-se als juvenils de l'Esbart, que acullen balladors i balladores de 16 a 18 anys, i p o s t e r i o r m e n t als dos grups de ball de l'Esbart. Actualment, amb prop de 300 alumnes, encara amb una clara majoria d e noies, malgrat q u e t a m b é hi ha nois, l'escola no pensa tant a a u g m e n t a r en quantitat sinó a oferir cada vegada més un e n s e n y a m e n t de qualitat amb uns mitjans i unes tècniques adequades i uns serveis m é s diversos. És per això q u e l ' E s b a r t té ac-

t u a l m e n t unes instal·lacions prou importants, a m b tres sales de ball que incorporen música i v í d e o , v e s t u a r i s p e r a nois i noies i altres serveis. Ha estat una aposta important per dotar-se d'uns locals q u e permetin avançar en les iniciatives q u e l'Esbart s'ha p l a n t e jat. Entre altres projectes de futur, els responsables de l'Escola d e D a n s a C a t a l a n a d e l'Esbart Sant Cugat estan pensant a crear un biblioteca de dansa q u e c o n c e n t r é s tota la informació disponible fins ara en aquesta especialitat.


HS4CAINTCB>B

Classificats

26

DrcriiiiiYs,

•CELLER CAL CABALLU Nova ubicació: Cl Plana Hospital. 3-5

SANI CUGAT

crsno. S.A.

•RENAULT-ACERSA Ctra. Cerdanyola. 55

Assegurances

589 19 83

generals i

ÀGORA

Teli Fax 674 34 75

•T.M.G. Exposició i vendes Alfons Sala 36

MARMOLES RUBÍ s.l.

• SUPERMERCAT VILARÓ

58900 79

589 35 82

ÍIÉLSIWIAÍSS • DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS. S.L Urgències 24 h. Q Sabadell, 23. Sant Cugat

Si^tioqo Rjssinyol, 32. Tel 5891/0? : ai: ÏS9 27 74

•J.P. PARRA C/ Enric Granados. 15 - local 7 589 06 42

SAGARRA C/ Endavallada, 22

Tel. urgències

•AUTOESCOLA MONESTIR C/Vallès 17 1r. 2a. St. Cugal

9088981 36

674 3120

• LA FAUNA. Rambla del Celler. 3537

AUTOESCOLA CAS- Mercat Torreblanca, TELLVÍ odes. 1.6-1.7 C Sta Mana. 38 1r 1a 67530 65 Mercat Torreblanca, Sant Cugat 674 6803 pda. 104 AUTOESCOLA CA589 14 18 SAS C/Martorell. 47

674 69 45

674 13 05

•ANTENEX C/ Àngel Guimerà, 2

674 / 4 9 7

6740(60

•TUBAU C/Latorre, 14 674 1285

. ._ .

.

• F1LACAR Ctra. Cerdanyola, 8

•COPY-GRAFIC C/Can Matas, 8.

•POLLERIA SANT CUGAT Mercat Torreblanca, pda. 1-5

•COPISTERIATHER C/ Sant Antoni, 24.

•LUCAS AUTOMOTIVE Ctra. Cerdanyola, s/n 5392000

•ARMAN'S Plaça Augusta, 2

• MOTO RALLY PEUGEOT Ctra. Cerdanyola. 67-71

589 74 42

raowiiii

67544 58

Ó74 79 58

• MÚSICA. Classes de guitarra (elèctrica i dassica), piano i teclats electrònics. Harmonia i composició.

• J . LLAMAS C.' Valldoreix, 14

6752UU

.

•PATUFET O Sant Jordi, 22 674 1239

.

_

• MÚSICA I DANSA FUSIÓ C/ Cànovas de! Castillo, 20 58928 19

• WAY-IN C/ Rius i Taulet 2, pral Sant Cugat • NOVAULA C/ Valldoreix 22 Sant Cugat

•ZOOM. Centre de la imatge C, Santa Maria, 14

aiEil:;: • FUSTERIA EBENISTERIA.

..

6746500

.

FRANCÈS PER A NENS (Jocs i cançons) Conversació per adults. 675 1P9Q

• CLUB NATACIÓ SANT CUGAT C/ Camí Crisi Treballador, s/n 674 1453

• DANIEL CALAT AYUD Rbla. Ribatallada 31 B3 4r1a

• ESPORTS TERRANEU Cl Sant Antoni, 15

ALUMINI I VIDRE

675 ra 03

• SANTIAGO CASANOVA NAVARRO Pg. Habana, 41 Mirasol 6753297

• MARTÍ F1NET MIRA Rbla del Celler. 89 3r3a

EXPOSICIÓ IVINDA: VALLDOREIX, 53 TALLER: ORIENT, 68

5895443

TEL. 673 29 02 f AX 675 28 61

589 30 65

• GALERIA ARQUITECTURA Rbla. del Celler, 87

Sani Cugat del Vallès

674 18 77

589 44 11

• JOSEP M. CASAS MEDINA Av Torreblanca. 2-8 despatx 1F 675 1161

JORDI FRONTONS Av RiusiTaulet, 13

• PARQUING TORREBLANCA Av. Torreblanca. 2-8 - local garatge

67426 0/

• BAR GRANJA CAN DIM C/La Mina, 19 • GRANJA LA SORT C/ de la Sort, 3 67523 64

• MEDIFIACT Rambla del Celler, 25. 5833462

• D.G. D'ASSEG RANCES Rambla del Celler, 95. 6754203

•DOMÈNEC AYALA a Carme, 31 674 7> 42

•J.G. ASSOCIATS PI. Barcelona, 9-baixos 675 30 12

•ASESORIA JURÍDICA GÓMEZ C/ Montserrat. 37

674 62 02

•SQUASH SANT CUGAT C; Sant Jordi, 33-35

• ANTONI CAMPOS C/ Francesc Moragas, 21

• CUINES JAUME DÍAZ Rbla. del Celler. 17 67) '4 49

6Z55353

-

. _

588 02 49

• FOAP S.A. BANYS C/ Rius i Taulet. 27

•UESC C/ Cànovas del Castillo, 9 6752390

. GIMNÀS ESCOLA SANT CUGAT C/Elisenda, 11 674 61 72. ..

SANT CUGAT ESPORTS S.L. PçaQuate Cartons SN

ESTANCS • C A L CRISPIN C Sinliago Rusinol 23 e74 U 03

• ESTANC MONESTR Plaça Octavià, 3 6740114

• EL PONT C/ Girona. 3

6Z5 25.02

675 0175

«raus • HIDROFLOR Av. Joan Borràs, 54. Valldoreix

5390045

•HÍPICA SANT CUGAT Av. Corts Catalanes Finca La Pelleria • HÍPICA SEVERINO Pg. Calado, 12 ...

.

•LA FESTA a Santiago Rusind, 8

•CONSTRUALPA Cl Santa Maria, 9-1r1a Dl 51 •CONSTRUCOONES Reformes torres noves •D4 CONSTRUCCIONS C/Valldoreix, 10

•SOLSONA C/ Rosselló, 2

•PROGRAM ACCÉS C/ Santiago Rusinol, 14

5393362

674 53 01

674 69 50

.

.

C Balmes, 11

874H5ÜZ

• MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, FOAP C/ Rius i Taulet, 27 •SUMINISTROS VALLDOREIX Cl Mossèn Jacint Verdaguer, 107

• CASAJUANA. Galeries Sant Jordi. C/ Santiago Rusinol, 37 - Cl Major, 6

•EURASIATOYS Plaça Coll, 9

583 00 14

• JOGUINES MARGA C/ Santa Maria, 44 624 15 32

674 0 9 9 5 - 6 7 4 1550

3)TOSÍlCiffl&

_

• EGA MOBLES C/ Cànovas del Castillo. 2 - local 2 • CARRÉ MOBLES C/ Francesc Moragas, 33

674 4704

•JOIERIA AUGUET C/Santiago Rusinol.40

589 03 07 -Fax 589 1104

674 5854

•FINQUES GIRONELLA FtrBcfen-trptaiO

• JOIERIA MIREIA'S C/ Valldoreix, 33

58954 54

67499412

• JOIERIA SPADA C/ Balmes, 39 - 1 r dta. 58955.49

• SANBER-5 Cl Anselm Clavé, 20 674 45 71

2181995

iíKStEüffii • INDUBRUC Av. Ragull, 9-19

•ARWENBOUTIQUE C/ Elies Rogent, 52 583.6163

• BLUE MOON C/ Major, 16. Horari: 9.30-13.30 h 16 30-20.30 h 675 0267

•CAMPMANY C/Valldoreix. 16 C/Martorell, 15

•AQUIUNO De9a19h. NOcerramosporvacaòones. St. Jordi, 18

539 60 88

• PERRUQUERIA DURDAN Cl Santiago Rusinol, 2 entl.2 67523 53

•PERRUQUERIA PRESENZA a Martorell, 20

6755309. .

6740155 .

• FINQUES SERIN Plaça Augusta, 4-baixos

•ADMINISTRACIÓ NÚM. 2 C/ Major, 33 (Junt Monestir)

•PERRUQUERIA ANNA C/ Major, 14

6740657

• VILAR ELECTROLLAR.S.A. C/ Santa Maria, 20

6741053

•CICLES CARDONA O Valldoreix, 41

• ROSA M. SEGURA C/ Santa Maria. 8

674 15 09

589Ü2 71

58964 75

•ARENASAN Especialitats en lloguers. Endavallada 21 bxs.

6150352

•TOT PUNT Cl Sant Antoni, 19 6740097 . _.

67401_74

B1Í320B

•VORAVIU Sant Antoni, 25-27 5898855 _

• RESIDÈNCIA SANT SALVADOR 3a Edat C/ Sant Salvador. 47 - torre 674 42 23

6740)63. .

Depüaciones, Limpieza, aromaterapia SI Llorenç, 7 6143288

•CASTELLVÍ HONDA C/Rossetó, 15 5893211. ..

• PELUQUERIA ANA Camí de la Creu 14 Baixos. H. convenidas

ytfffiffí

6752228

•TINTORERIA SANT CUGAT O Alfons Sala. 2 «74 4167

•ASSOCIACIÓ RADIO TAXI •MAHJNG VALLÈS, S.L O Sant Domènec, 10-t

58944.22.-6745151.

•VIATJES EUROCLOT Mercat Torreblanca 589JQ25

•LABRASERIA R. Pere San, 6

•USSIATOURS Cl Plana de l'Hospital, 10 5896150. Fax 589 59 65

•CUCARRÓ G'Santiago Rusinol, 30

CANSALADERIA JULIANA Cl Francesc Moragas, 26 874 OS 81

DONATETOTPER LA LLAR C/MARTORELL 49 •PERYBEN

•ORNA LLAR Cl Martorell, 59 - cant. C/Alfons Sala

a Valldoreix, 45-47

6754496

..

«74CT-K ratuim

•REPARACIONS DE CALÇAT i copies de daus C/Sol, Mercat de Torreblanca R74mid

•SABATERIA BOLOMA C/ Sant Jordi, 24

6Z5^0S

•REPARACIÓ DEL CALÇAT SABATA Cl Francesc Moragas, 6 •REPARACIONS DE CALÇAT i copies de daus C/Sol, 16

•AUX-VYD a Alfons Sala, 50

. ....

•PERRUQUERIA NUEVAIMAGENANA YENCARNA

•TINTORERIA SANT CUGAT Rambla Ribatallada, 34

6Z4£Ú38

5394651

•PAPARAZZI PI. Dr. Galtes, 2

674 14 82

674 1182

•TINTORERIA SANT CUGAT O Santiago Rusind, 35 674 11 33

•INSTALACIONESA. ZAMORA, S.L. C/ Mossèn Cintor Verdaguer, 18. Valldoreix

5392954

5894742

•ÒRGAN Plaça Octavià, 7

6752853-907230401 Mati

•TATERS O Sant Antoni, 62

6Z4 0892-

674

•TINTORERIA SANT CUGAT C/Sant Antoni, 1

589 578S_

•ESTELA C Santa Maria, 18

• FLORISTERIA SANT JORDI C/ Sant Jordi. 39

•PNEUMÀTICS SANT CUGAT C Anselm Clavé, 16-18

•PERRUQUERIA CARNÉI BOSCH C/Francesc Moragas. 29

•ADMINISTRACIÓ NÚM. 1 C/ Valldoreix, 67 A

674 71 64

5890374

5895084

•FORMAS PERRUQUERIA C/ Elies Rogent, 18 A(a tocar mercat Torreblanca) fiZ54oas_ •TABOADA. PERRUQUERIA MASCULINA Rbla. Can Mora, 10

• FINQUES SANT CUGAT C/Dr. Murillo, 14

•TOBELLA a Santiago Rusinol, 49

6146841

•ra'7-p

•SERRALLERIA T E RRA I COMAS C.B. C/Mozan\9. Barcelona

•PERRUQUERIA PATRÍCIA MARÍN C/Sta.jcaquima,18

6143204 Fa*674 1181

589 8702

• LÍNEA DIRECTA C/ Enrique Granados. 15-kxal8

6740023

58950 72-5895012

6747251

•PROMUSA Av. Torreblanca 2-8

• T E N D Ó ÒPTICA C/Sant Jordi, 30 •GARDEN ROCAMORA C/Uaceres, 12

RSQNES

•AIR TELECOM Telefonia i comunicacions Carretera de Cerdanyola, 49

•FERRON Jardinsi Piscines Cl Rius i Taulet, 20

K74fK<K

61A0503

• FINQUES BACHS C/ Hospital, 41

• FINQUES SAKA C/ Valldoreix, 60

674 62 39-908 99 63 81

•MARCOVE C/ Sant Esteve, 29

.._

•VALLÈSTECNOLÒGIC Plaça Unió, 3

•ANNA FUSET JOIES C/Santiago Rusinol,45

675 52 60

1381-6151820

.

5392232-

• EUROPA C Altons Sala. 24

• FLORS RIERA Ptge. Sant Antoni, 13

589-3300

6743694

• RIVER IMMOBILIÀRIA» SERVICE PI. Octavià

674 0649

589 70 26

674 63 OS

• APPLE CENTER Plaça Unió, 3

•TALLEDA RICOMÀ

674 1140.

• VIRGINA PAÍS St. Jordi 19

•TALLERESMENA Passeig Torreblanca. 13

•MANTSERV.SA. Av. Catalunya, 18

6754943

6755953

674 67 15-58933 86

• NOVA ELÈCTRICA SANT CUGAT Rbla. del Celler, 91

674 4390

•THECARTOON CENTER C Martorell. 1 - cant. C/ Santa Maria

•MARCS VALLÈS Cl Vallès, 23

58933QQ

•HPICA CAN CALDES Masia Can Caldes, s/n

589(785

•TIEN21 a Valldoreix. 44

• MARMOLES SANT CUGAT C/ Can Fatjó dels Aurons - Cl Campoamor, 12-Nau 3

6753304

•SUPER-NATURAL O Ansern Clavé, I.Cbert &rfcédssabte&oa

6750351

674 0503-675 5854

•CUGART C/ Torrent de la Bomba, 14

61431080 . . . .

6747598

• MERMELADA EXPRÉS O Valldoreix, 56

•CABANAS O Santiago Rusfol, 54

588 0501

5893X05

6755108

F I R O M E

6751556

rei 674 3081

• SUBMINISTRAMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ Del Rioc 1 num. 61 Can Barata

•FIOTTO O Sant Jordi, 32

674 0882

• J. MIRET Mercat de Torreblanca, parada 1-42

•GIMNÀS SANT CUGAT C/ Anselm Clavè, 20 Baixos

58924 81

5S94M7

JORDI CUFÍ BORRELL Av. Vall d'or 2

• C U DENTAL BANARES C/ Francesc Moragas, 8 - 2n

C/St. Antoni, 10 i Plaça Barcelona i Tel. 675 17 01

6Z50154.

• ATEUER BLAU Av. Torreblanca, 2

674 98 62

•VICAT-3ST. CUGAT S.L. Pg. Torreblanca, 29

• MARMOLES I GRANtTOS GUIMAR Cl Stravinski, 8. Pol. Can Jardí. Rubí

•MAVI objectes de regal i bijuteria C/Alfons Sala. 12Botiga3

5894753

•GERD Plaça Pere San, 9

58943 12

• TALLER GERONI MORAGAS Av. Viladelprat, 79

VICOMÇA

699 67 48-674 70.68

• FUSTERIA EBENISTERIA LS Cl Camí de la Creu, 14- baixos 1a

6748918.

Ctra. de Terrassq, 97 08191 RUBÍ

COMUNITATS DE PROPIETARIS

6752201

•BONAVENTURA ARAN CORBELLA Rbla. Ribatallada 6-5

Tel. 699 38 98 Fax 588 24 53

5891931

•TRINtTY Rbla Can Mora 18

•PAPIOL Venda i neteja C/Cànovas del Castillo. 4

•VALLÈS NET Cl Sant Ramon. 4

674 0 3 f l l -

•SPRINT IDIOMES C/Francesc Moragas.8

674 4026

6755755

674 03 93

7859300

•JORDI MERCADÉ O Creu, 6-8,2n 3a

Administración de fincas

675 56 74 .

•TALLERS TORNER Plana de l'Hospital, 35

•COPERSE C/Sant Esteve, 11 •RANGO10 C/Pous, 13 - local 1

• FOTO VÍDEO F.R. Ramela del Celler, 93

• L ACADÈMIA C- Balmes, 39

*WQP3fi4

589 09 91

6753653

IV! SKMIXMH ía\ M4 14 M

• INSTAL·LACIONS TETE Ptge. Torreblanca. 9

de finques.

• PELUQUERIA LOURDES C/Monestir 33, entresol 4

Tflí6755fi53

Asesoria in mobiliària

administració

589 29 29 • 539 35 .i5

58965 61-903 494519

•T.M.G. Tallers C/Borrell 6 Bt'flBING SANT CWxAT. S.L.

• FLECA MARÍ Plaça Borràs, 1. Mira-soi • LA LIONESA C Valldoreix. 79

• VINS NOÉ, S.A. Baixada Sant Sever. 4

administratiu.

5692649

• FLECA LA GARRIGA Obert tot l'any Rambla del Celler.15

C1 Villa. 22

674 0169

d'assessorament

• MENJARS PREPARATS TASTA'M

//, 1W6

mm&si

Servei

guia pràctica

<S' ile nin;m/m

•TALLER ELECTROSOL

a soi, 19 BHL3BJJ8

• TALLER MECÀNC P. CANALS a Sant Llorenç, 27 674CT<P

ÀTICS •ÀTICDUPLEXNOU Z. St. Domencb Superf. const. 158.5m2 4 hab. 2 banys saló 30m2 Preinstal·lació aire cond. Parquet armaris de paret, terrassa etc. Piscina comunitària 27.000.000 pta 6740897FmcasSf. Cugal

•ÀTIC DUPLEX DE LUXE Z. C/Alvarez 190 m2 consta de 4 hab dobles més estudi en el duplex de 70 m2, 2 banys i un aseo Jardí i piscina comunitària 49.000.000 pta. 674 0891 Fincas St Cugat

•ÀTIC DÚPLEX. Zona Mercat Nou. Í20 m2 + 20 m2 terrassa, 4 hab., saló menjador amb xemeneia, cuina «office», 1 bany, 1 lavabo, calefacció, marbre, parquet, PVC i dimalit, parquing i traster opcional preciós. 22.000.000 «B3i«.«ianl

(KSA Gestió Immobiliària). •PIS ÀTIC. C/ Alfons Sala, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo amb dutxa, 40 m2 de terrassa, 1 plaça de parquing. 22.000.000 6Z47776


Classificats 27

ELS ÍCANTONS Divendres, 8 de novembre de 1996 (Inmaiba, SA.) •PROP MONESTIR. 2 hab., menjador saló, cuina, bany, dues terrasses. Possibilitat de pàrquing. 11.000.000

(Fincas Sant Cugat) •ZONA CENTRE. Àtic de 4 hab., menjador saló, cuina, bany, lavabo, terrassa de 30 m2.23.000.000

16.000.000 ptas., totalmente reformada, financiable, sin entrada. jAprovéchala! Trato directo.

7 pisos nous, baixos amb jardí i àtics duplex, amb jardí comunitari i piscina, des de 22.000.000pta

5338701--

BTàmaz

6747254-

6747254

TORRE un/familiar

(Fincas Sant Cugat)" PIS 80 m2, nou a estrenar, 3 hab., 2 banys, tot exterior, pàrquing opcional.14.500.000 6254124 (Finques Roca) •PtSDENOVA CONSTRUCCIÓ. 60 m2, acabats de 1a qualitat 2 dormitoris. 13.500.000

.

(Fincas Gironella) ATJCSNOUS •ÀTIC DÚPLEXNÓU. Zona C/ Solsona. Superi, const. 158,50 m2, 3 hab, 2 banys, saló 30 m2, preinstal.lació aire condicionat parquet, armaris de paret terrassa, etc. Piscina comunitària. 31.000.000

(Fincas Gironella)

90m* 18 mill. def 0012 Building St. Cugat 6742523

•CASA ADOSSADA Z. St Domènech. 3 hab. més estud, traster. Garatge per a 4 cotxes. Jardí privat Només 30.000.000 pta

•TORRE adosada 200m 2 28 mill def 0040 Building St. Cugat

FniuBsStCuoBI 674 06 97

ciós pis al cl Alfons Sala, amb 3 hab, 110 m2, bany complet reformat lavabo, saló menjador de 35 m2, cuina equipada, terrassa de 25 m2, ascen: sor, calefacció, exterior, finestres d'alumini i portes d'ember. 19,000.000 (FobfísoCardaryola) • SANT CUGAT preciós pis de 120 m2 i 4 hab. A l'av. Alfons Sala, 2 banys, saló menjador, cuina equipada, ascensor, calefacció, pàrquing, assolellat, finestres d'alumini. 26.500.000

•RROME Venta pisos (Serin) • LOCAL Carrer Gi674.0637 _._ rszsjzfll· • P I S PER ESTRErona-Dos de Maig (Fincas Sant Cugat) «RROME •ÀTIC DÚPLEX NOU. 132m2 32.000.00pta NAR de 3 hab., cuina Comunitats de propie«artJifi6q..5flrí<MS4 Zona Parc Central. Su- taris Fincas Sant Cugat 674 0697 equipada, menjador saló, bany, lavabo, jar- (FotoPísoCacàrycÉ) perí, const 215 m2,3 I6Z5/7ÜÍ •LOCAL 170 m2, C/ dí particular de 150 • SANT CUGAT P. hab, estudi 100 m2,2 • CONJUNT RESICamí Colomer, 2 m2. Pàrking i traster. Cànovas, pis de 4 banys, saló ampli, luDENCIAL Set-Vall portes al carrer, en Tot exterior. Acabats hab. (3 dobles), 120 xe. Preinstal.lació aire Valldoreix. A cinc mivenda o lloguer. de qualitat 29.000.000 rrf, 2 banys, cuina «ofcondicionat, parquet nuts estació. Torre 235 25.000.000 o 674 77 04 fice», balcó, entresoPVC, armaris de paret m2,4-5 Dormitoris, 160.000 ptes./mes. (Fincas Gironella) lats, ascensor, calefacterrassa. Sol. Piscines Menjador-Estar 38 m2, 67543.24 • PIS RESIDENCIAL ció, exterior, pàrquing, comunitàries. Cuina-Office equipada, (Finques Roca) planta baixa 100 m2 assolellat 21.500.000 31.000.000 3 Banys, Estudi 30 m2. • E S VEN LOCAL de 80 m2 jardí, 3 dorm, 2 674CB97 ._ Garatge, Calefacció, 500 m2. banys, 2 pàrkings i (Fincas Sant Cugat) 5ZTJJ255 Jardí privat 600 m2, (Fr*FfsoGarrJarjct?) traster. Nou a estre•EMPRESA •ZONA PARC CENAcabats i distribució al nar. NECESSITA LLOT3AL seu gust 42^00.000 26.800.000. GAR MAGATZEM, Nou, 4 hab, amb arPies. 675 4.124 • PARTICULAR A maris de paret cuina de 200 a 500 m2. ZoVICOMCA-FIROME. (Finques Roca) PARTICULAR. Pla «office", ampli menjaTKT% nm na entrades a Sant • PISOS NOUS PER del Vinyet, piso de dor saló, 2 banys, lava- •RROME Cugat, fàcil accés, càESTRENAR. 140rrf, 4 hab. 2 babo, terrassa, dues plaComunitats de propierrega i descàrrega. En diverses zones de 674 0639 nos, 2 terrazas, jardín ces de pàrquing, pis taris St Cugat. Pisos de 2 (Srta. Maribel) Z67S 1701 privado, piscina y jaramb excel·lents acaa 5 hab., 2 banys com- dín comunitarios, 2 bats, tot exterior, sol tot •RROME plets, menjador saló, COMPREM SOLARS plazas pàrking. el dia. Zona comunitàcuina «office», terras38.500.000 pta ria. 46.000.000 7". 675/70/ PLACES DE PARsa, calefacció... 5820567674 7254 KMGC/Abad d'Avin674 72 54 • PARTICULAR, planÀTICS OCASIÓ yó n»14 (Z. Monestir), (Fincas Gironella) ta baixa tot exterior, A LA VORA PLAÇA C/Domenech n°3 y • S A N T CUGAT pis 70m2, zona Sant MONESTIR. C/Abella rfm.A partir de 3 hab., banys, cuiFrancesc, cuina i bany Àtic de 2 hab., menjade 7.500 ptas. •CASA ALA FLOna, saló menjador, bal- reformats, 3 habitador saló, cuina, bany RESTA có, ascensor, exterior i cions, saló menjador, nou i terrassa. •ZONA TORREPje. Fumet. De 2 hab., pati exterior, 2 trasters. 11.000.000 BLANCA més annex de 2 hab. Per entregar el 6/97. 67A7254. . ... 12.700.000 Places de garatge des més, saló amb xemafflnHrjiwünffaa/M 12.300.000 (Fincas Gironella! de1.700!000 (FctoRsoCexbyoÉi) neia. terrassa, 800m2 (de 14 a 15'30h) •ÀTIC DÚPLEX de K74 TTTMnmtuhaSA de jardí Pou Només 21 •SANT CUGAT pis eiisim luxe. •A PROP té anys. 15.000.000pta maco de 90 m2 i 3 ZonaC/Àtvarez, 190 C/ Cànovas del Casti674 06 97 Fincas SL Cugat hab., 2 banys comm2, consta de 4 hab., •PARC CENTRAL llo. Té 160 rrí, consta hab. planxa, saló men- •CASA ADOSSADA plets, saló menjador, Només 2 pisos de 90 de 4 hab., saló menjajador amb xemeneia, 240 m2, a prop estacuina «office», 2 baldor de 45 rrf, cuina m2 3 hab. saló de 40 m2. Estudi en dúció, 2 pàrquing, tot en cons, ascen. calefac«office», 2 banys com23m2,2 banys. Jardí i plex de 60 m2. terrasperfecte estat. ció, tot exterior, pàrplets, terrassa. Pàrsa. Barbacoa, tres plapiscina comunitària. 43.000.000 quing op. assolellat. quing. 32.000.000 6754324.... . ces de pàrquing. Jardí 22.000.000 pta. 14.800.000 6741X97 6740697 (Finques Floca) 5306669 -5603654 _. i piscina comunitaris. (Fincas Sant Cugat) ("Fincas Sanf Cugat) •SANT CUGAT. (FòbPtsoaxbnyda) 49.000 000 •A PROP DE P. DE •SANT DOMÈNECH Casa 3 hab., • SANT CUGAT pre674 0697

LA CREU. Pis de 150 rrr", compost de 4 hab. dobles, cuina «office», dos banys i un lavabo, saló menjador de 45 rrr". Jardí de 120 rrf. 37.000.000 6740837 (Fincas Sant Cugat) •RROME Comunitats de propietaris •RROME Venta pisos T.S7517.01

•PISO 85m2 9,5 mill. def 0020 Building St. Cugat S L 6742522

•PISO 21 Om* 70 mHI. def 0022 Building St. Cugat S L K74P5P3

•C/.Mariné130m2. Menjador-Estar 35m2 3 Dormitoris (2 suite), 2 Banys complerts, Cuina equipada, Safareig, Terrassa, 2 Places d'aparcament (1 doble), Traster, Armaris encastats, Calefacció, Fusteria exterior d'alumini, Jardí comunitari amb piscina. 33.000.000 Pies. VICOMCA-FIROME 675/701 .

•FfROME COMPREM SOLARS

fí7d<;7nd-fí7S4.inp

(Imdesa) •Cl VILLA. Oportunitat Apartament estudi esti americà, bany complet i terrassa 6.500.000 6740837. (Fincas Sant Cugat) •OPORTUNTTAT. Tracte directe. Pis 4 hab, assolellat en casa amb jardí. w

7i m

• PIS 110 m 2 ,4 hab, 2 banys, parquet armaris, pàrquing, alt exterior, cèntric, finca nova: 3 anys. 25.000.000 K7S43P4

(Finques Roca) • PIS DE 120 n i , 4 dormitoris, 2 banys, molt bona vista pàrquing. 22.000.000 (Serin) •PISOS OCASIÓ. Zona Monestir, 75 rrf, menjador 20 rrf, cuina, 3 hab., 1 bany, safareig, terrassa 4 rrf, ascensor, sol, tardes, vistes a Montserrat perfecte estat 11.600.000 675.3355 -nPftPfiíl

(KSA Gestió InmotMaria) • PLANTA BAIXA amb jardí a zona residencial, 4 dormitoris, 2 banys, cuina, totalment renovat, piscina pàrquing. 38.000.000

K*t7m

674I204-J74U61

•ClDOCTOR MURILLO 130 m2, 4 hab., 2 banys, saló menjador, 35 m2, cuina «office», 2 places de pàrquing. Zona comunitària amb jardí i piscina Exterior. 28.500.000

(Serin; • RUBÍ. Av. L'Estatut, 75 m2,3 hab., molt de sol.

7.250.000 6336548 (Incusa) • RUBÍ. Av. L'Estatut edrf. nou, 85 m2, 3 hab., bany i lavabo. Calefacció. Bec. Entrada 3.000.000. Resta hipoteca.

(Imdesa) •C/PJUSITAULET 160 rrr\4 hab., 2 banys, saló-menjaaor, cuina «office», terrassa •58640 17 5685499 (Finques VaKionrat) placa de pàrquing. • RUBÍ. C/Casp. Per 27.500 000 6745704-6754202 estrenar. Dúplex de (Imdesa) 118i135rrí.De4a5 • C/ SANTIAGO RUhab.,2 i 3banys,2 te2 SINOL110m ,4hab., rrasses. Calefacció, 1 bany, 1 lavabo, salógas, pocs veïns. Acamenjador, cuina «offibats de qualitat Pàrce» nova, terrassa, quing opcional. RFA. plaça de pàrquing. Nous 14200.000 24.150.000 58640 17 -5665499

(Finques Valhonrat) • RUBÍ C/Duran i Bas, 90 m2,4 hab., cambra bany completa sol de matrts, menjador 24 rrf, places de pàrquing opcicnals. 10.500.000

•SANT CUGAT. Piso, part a part, cerca estacion. jOportunidad! Díversas posibiidades de frnandación, muy interesantes Uamaral 58374 /0

(Incusa; •PtSZMARAGALL 75 m2,3 hab., 1 bany, i cuina reformats, parket 10.500.000. pta E74£7Í5

(Finques Saca) • PIS Z. CORREUS, 95 rrí, 3 hab., bany i cuina reformats, pàrquing opdonal. 14.500.000. pta K74K71S

(Finques Saca) •ÀTCZ.MARAGALL 160 m2,4 hab., armaris encastats, 2 banys, calefac., parket lar de foc, terrassa 18rrr,totexterior, parkhg i traster. 27.000.000. R74fí7l5

(FrquesSaca) •CASA PROP ESTACIÓ MRASOL 200m2arnb2ptantes,4 hab. 2 banys, jardí de 250m2, garatge 6746715

_.

•SANTCUGAT. Sin gtos. de contrato, piso 4 hab., balcón, exterior y soleado. iCIrjortunidad! Uamaral 5837410. •SANTCUGAT. Por 90.000 ptas. Piso 3 hab, trato directo jOcasión! 'fli •S'OFEREIX VIVENDA, novatótahient equpada, per a compartir entre dues persones, a Castel£rdelValès(a7kmde Sabadelia27kmde Barcelona). Trucar ales nus 5SQJCL/fl—-

la targeta d'EL CLUB d'Els 4 Cantons i tindràs un descompte de 4 ptes. per litre de benzina. A la benzinera GrífuL de la carretera de Cerdanyola.

AQVt***

t 4

•PISO SOBREATTCO Ctra Cerdanyola amueblado opcional, sup. 80 m2, 3hab„ 1 bafio sal-com, cocina, lav. calef. gas, 2 terrazas:12y35m ! muy soleado, sumrnistr. contrat, ascensor. Alquiler. 75.000• SANT CUGAT Tenim tota mena de pisos i torres de lloguer Ft^as SL Cuaal 674 08 97

ALQUILO DESPACHOllOm2 Junto estación. Valor muebles

•BUSCO apartament de loguer a St Cugat Maxm450]OPIes

675j4352*toctes416JJ6Al

5866102-9O6949954

Terrenol 409 m 2 Valldoreix 28 mül. def 0033 BuWng St. Cugat S.L

ARENASAN TORRE UMFAMUAR ADOSADA. Z golf Sup. constr. 450 m 2 , jardín priv. 200m2 y com. conpBdnaISOOm2 4 hab. tjpo suüe (1 con vestidor), 2 aseos, oocoff, gran sal-com con

(FnquesSaca) •CASA EN VENDA A LA FLORESTA 700 rrf de parcel·la, casa de 90 rrf en bon estat 19.OOO.O0O.pta 67467/5 (FnguesSaca; •CASAABELLATEchrn. buhard. TOm2, RRA Preciosa 500rrf construïts, 1000 de jardí, arm. emp. ytza. entodas hab. garage 3 C.+ 9 hab. menjador 50 rrf parket calef., banys, ga- trastero, calef. gas, alarma surninstr. contrAto ratge Standng/sjquier 6746715 . . . 330.000 ptas. (Finques Saca) •CASA ADOSSADA Awnasm 569 45 66 Z.ALTA.150m2, 3hab. •TORRE UMFAMUAR ESOUtCRAMOBILlA+ estud, 2 banys jardí particular. Garatge cale- RtO OPCIONAL z. Col Fava. Sup. Constr. 160 facció, parket lar de rrfjardinlZOrrfShab. foc, ase doctes, bafio, aseo, 30.000.000 pta «74 6715 . buharcBa 40rrf ccooff. (Finques Saca) sakxm con chnvhogar, •iOCAStON! Directo calef. gas, bodega, alarproptetario. ma suministr. contratados, muysoleada 6.000.000 ptas. Piso 3 Alquier. 125.000hab. Finanaación: 45.000 ptasAnes, sin entradaA14min.de •PISO Ctra CerdanyoBarcelona la Sup. 80 nf 4hab. 1

U S 4CAMTOB CLUB DEL SUBSCRIPTOR Subscriu-tïii i demana

bafio, sal-com, cocina lav., balcón, recién pintado, ascensor. Alquüer 65.000-

6742523

«T.CUGATZGol·B Phar C/Enrique Lanfranco Superfície 600m2 19.000.000pta 674 06 97 FncasSt Cugat

•VALLDOREIX Cl Esparver 1 000m2 13.500.00 pta. 674 ÇB 37 Fincas SI Cugat

•"EL TITELLA TRAPELLA" Organitza les millors festes infantils. Pallassos, titelles..un regal inoblidable 674 3091-31956 76

Estudiant s'ofereix per a donar classes d'EGB i cangurs fí7smin

• VENC MOTO kawasaki KLX 650cc Matrícula B-PK 11.000 km. 75nnnn-fi74HtPfi

_

VENC YAMAHA Jet-Ski 6 5 0 . Ramon fill 723 58 68 (hoian oticinaj


EIS 4 CANTONS

Economia

28

Divendres, 8 de novembre de IV96

M o b i l i t z a c i o n s

Els sindicats de Sant Cugat, units en contra de la congelació salarial La plaça de Barcelona reuneix 200 treballadors del sector públic "Estem en contra de la congelació dels nostres salaris i reivindiquem el restabliment de la negociació col·lectiva i la f i K M LOZANO - Sant Cugat -

Treballadors tic la policia estatal. de Correus. d'Hisenda, de l'ensenyament públic, de l'administració local i també de l'Arxiu Nacional de Catalunya, del Centre de Restauració de Béns Immobles de la Generalitat, del Servei Català de la Salut i de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès: tots ells estaven convocats el dimecres passat a la primera de les quatre mobilitzacions que els sindicats han organitzat per a acjuest mes de novembre. I /d plaça de Barcelona es va omplir amb 2(X) persones disposades a donar a conèixer les seves reivindicacions: "Lluitar en contra de la congelació salarial i de les retallades pressupostàries prev i s t e s pel g o v e r n del P a r t i t Popular", segons va explicar el representant de C C O O a l'Ajuntament de Sant Cugat, Francesc Garcia. Aquestes mateixes

millora del servei públic." Sota aquestes tres consignes els representants del sector públic de Sant Cugat entregaven di-

propostes, a les quals cal afegir encara "el restabliment de la negociació col·lectiva", es van recollir en un manifest que. després de ser llegit públicament davant de l'Ajuntament, es va entregar a l'alcalde. Francesc Garcia va manifestar que calia lliurar el document a Joan Aymerich per tres motius: "Per ser parlamentari català, per formar part del partit que dóna suport al PP i per no haver-se pronunciat, encara, sobre el futur del conveni de l'Ajuntament amb els treballadors." Després de quasi tres quarts d'hora de converses, l'alcalde es va comprometre, segons el màxim responsable d ' L G T a la comarca, Fernando Cabezuelo, a "fer arribar les nostres impressions al Parlament de Catalunya" i també a discutir el tema del conveni dels treballadors "en una comissió de pressupostos prevista per a principis de desembre, tot just després de l'aprovació dels

Les taxes i preus públics que s'aplicaran a Valldoreix durant l'any vinent s'apujaran un 3.5 %. xifra equitativa amb l'índex de preus al consum marcat per l'exercici pressupostari de l'any vinent i que supera en mig punt l'increment aprovat per l'Ajuntament de Sant Cugat. Així ho va acordar la junta de veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) en la reunió que va celebrar dijous passat. El president. Jaume Sanmartí, justifica l'increment assenyalant que "Valldoreix, en tant que part de Sant Cugat, ha d'imposar unes taxes i La mobilització de dimecres va reunir 200 treballadors. Foto: MARC BADIA preus públics d'acord amb les que s'apliquen a escala municipal". pressupostos generals de l'Estat". La mobilització de dimecres s'inscriu en el conjunt d'actes reivindicatius que han programat diverses poblacions de la comarca, com ara Sabadell, Terrassa o Rubí. La propera concentració serà el 14 de novembre a les ciutats de Sabadell i Terrassa. Els sindicats no descarten arribar a la vaga a principis d'any "si no s'escolten les nostres d e m a n des", segons ha reconegut Fernando Cabezuelo.

Valldoreix

• Els sous dels funcionaris de l ' E M D s'incrementaran un 4,4%, més un 0,9% en concepte de compensació per la pèrdua del valor adquisitiu de l'IPC. Al 1997, s'integrarà els treballadors a la Seguretat Social a efectes d'assistència sanitària i d'incapacitat laboral transitòria. / A.C.

Es c r e e n 1 3 0 empreses a Sant Cugat

L'augment de companyies va comportar el conseqüent increment d'inversió al municipi, que en sectors com la indústria química va passar de 41.862.000 pes-

s e t e s i n v e r t i d e s el 1994, a 127.246.000 pessetes que es van invertir al 1995. l T n altre símbol de la potenciació econòmica del municipi són els nivells d'exportació. que l'any anterior es van incrementar en 59.500 milions de pessetes respecte del 1994. Repercussions en l'ocupació La proliferació empresarial produïda durant l'any passat ha repercutit també en la taxa d'atur de Sant Cugat. Així, s'ha passat d'una mitjana de 1.967 aturats al 1994 a 1.723 aturats al 1995. La disminució de persones aturades s'ha produït en tots e k sectors, per bé que el ram de la construcció és el que ha creat més llocs de treball nous, i ha disminuït en 1,5 punts la taxa d'aturats. Per edats, els menors de 19 anys

La modificació de les ordenances municipals va ser aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern (CIU) i del PP, i amb el vot contrari del PSC, que es va oposar al projecte tal com ho van fer els regidors socialistes en el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat.

Dues noves impressores de Hewlett Packard - Sant Cugat -

Potenciació econòmica del municipi

l'n estudi que acaba d'edirar la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa revela que durant l'any passat es van crear 130 empreses noves a Sant Cugat, de manera que el total de companyies instal·lades al municipi va augmentar fins a 3.769. Els principals sectors que han vist néixer noves empreses són el de finances, assegurances i serveis de publicitat, el de restauració i el de les indústries transformadores de metalls. Per contra, e k transports i comunicacions han vist desaparèixer 52 empreses.

AURA COSTA - Sant Cugat -

mecres passat a l'alcalde un manifest amb l'objectiu que aquest mateix el lliurés al Parlament de Catalunya.

E s t a d í s t i q u e s

Ai IRA COSTA

L'EMD imita les ordenances fiscals de Sant Cugat

/// ha I <0 empreses més a Sant Cugat Foto. ELS 4( són el grup que ha millorat més la situació professional, ja que han augmentat en 1,7 punts els nivells d'ocupació. Per contra, la franja d'edats compresa entre els 45 i els 59 anys és la més perjudicada, ja que els aturats en aquest interval d'edat han passat de representar un 29,9% de la població

AMOSS

desocupada al 1994 a un 31,6% el 1995. Per sexes, el nombre de dones aturades ha augmentat tres punts respecte als homes, i pel que fa als nivells de titulació, Ics persones que posseeixen estudis de grau superior són les principals afectades per l'atur, i representen un 9% dels aturats.

L ' e m p r e s a d e p r o d u c t e s informàtics situada a Sant Cugat Hewlett Packard ha posat a la venda dues noves impressores de gran format Els nous models són H P Design Jet 750 plus en color i H P Design Jet 700 en blanc i negre. Aquestes impressores són les primeres que permeten transformar qualsevol producte H P Design Jet en una impressora de gran format de l'entorn de Windows amb la tecnologia Zoomsmart Les dues noves impressores estan dirigides especialment a profesionals del CAD, disseny assistit per ordinador, que necessiten fer impressions ràpides i automatitzades. La nova tecnologia ha estat totalment dissenyada pel centre de Hewlett Packard a Sant Cugat i aquestes impressores "representen una nova generació en el món de la impressió d'injecció de tinta", afirma Bernard Meric, director general de H P a Sant Cugat. /R.B.


Economia

ELS /QVNIUNS Divendres, 8 de novembre de 1996

Les

empreses.

P e r y b e n , botiga

de

decoració

Vocació per Sant Cugat

JOSEP LLUÍS BENITO. Propietari de la botiga

"El nivell de decoració és diferent a Sant Cugat" ÀNGELS CASTl'KRA - Sant Cugat -

els electricistes-, en rebem les conseqüències." —El s e c t o r funciona millor a Sant Cugat, on es c o n s t r u e i x e n m o l t e s cases n o v e s ? -"'El nivell de la decoració a Sant Cugat és diferent del d'altres municipis. La majoria de les famílies q u e v é n e n a viure a Sant Cugat t e n e n u n s recursos econòmics elevats, i les cases dels seus pares estan decorades a m b gràcia. P e r això, els agrada tenir les cases m a q u e s . Hi ha q u i li agrada això p e r q u è ho ha viscut d e s d e petit, a casa dels p a r e s . "

—La marca d e la casa és l'at e n c i ó al client. Fins a quin p u n t és i m p o r t a n t ? - " A q u e s t a no és una botiga on puguis venir i agafar Ics coses. c o m si fos un aparador. Tenim un taller propi, i cl q u e volem és tractar d i r e c t a m e n t amb el client. É s ell q u i e n s ha de dir quines són les seves necessitats, i nosaltres e n s hi adaptem." - C o m v a l o r e n els clients el fet q u e tingueu el vostre p r o pi taller? - " E n s permet donar-li exactament allò que vol. Li donem les coses a la seva mida, si vol un sota més o menys fondo l'hi b u s q u e m , li p o d e m combinar la roba del sofà amb la d e les cortines. Aquí, el q u e és primordial és que el client no vingui a m b presses. T ' h i has d e passar una estoneta, mirar la roba, comprovar quin tapissat és el més apropiat..." -Els clients són exigents. V é n e n a m b les idees c l a r e s ? - " H i ha gent q u e sí, però la immensa majoria dubta quan ha de decorar la casa. És aquí on nosaltres i n t e r v e n i m . La gent el q u e fa és informar-se molt, demanar idees. A vegades, per e x e m p l e , vénen amb idees q u e han tret d e les revistes. I estan molt bé, però no són pràctiques. Jo penso q u e la gent s'hauria de deixar assessorar una mica." —La gent és a g o s a r a d a q u a n t r i a la t a p i s s e r i a ? - " D e teles n ' h i ha moltíssimes; els dissenys són diversos. El disseny italià i l'anglès són els més acceptats, però t a m b é hi ha dibuixos molt macos que

r

—També hi h a estils clàssics e n el disseny p e r a la d e c o ració? - " H i ha e s t i l s q u e s e m p r e tornen, però la tapisseria q u e es fa ara és p e r q u è duri u n s anys i no tota la vida, com passava abans. Aleshores els mobles passaven d e pares a fills. La nostra idea no és a q u e s t a . Els sofàs els fem perquè durin i es puguin reentapissar."

Josep Lluís i Encarna en un racó dela seva botiga. Foto: X. IARROSA es fan aquí. La g e n t d e m a n a molta novetat, i en aquest aspecte sí q u e s'ha notat un canvi e n el sector. Abans hi havia robes molt t í p i q u e s , el c a m p era molt reduït. La tendència actual és no apujar preus, fer les teles m é s senzilles p e r q u è durin menys i s'hagin d e canviar més sovint." - C o m m é s v a r i a d a és l ' o f e r t a , m é s difícil é s p e r al client escollir e l disseny. - " S í , és cert, a vegades fins i tot ens atabalem nosaltres mat e i x o s q u a n h e m d e triar la roba. P e r això r e c o m a n o q u e el c l i e n t vingui a m b t e m p s .

-X

Q u e segui, q u e miri, q u e s'ho prengui amb calma. Segur que troba el q u e busca." —Decorar u n a casa n o és una primera necessitat. Sou els q u e m é s n o t e u la crisi? - " L a gent t é u n pressupost q u a n e s canvia d e casa o vol canviar la decoració. Però el q u e no té en compte és que hi ha coses que ja té a casa que es p o d e n transformar o adaptar. Hi ha sofàs molt bons q u e no s'han d e llençar, es tornen a entapissar i q u e d e n com nous. Però com que som els últims a entrar e n una casa - a b a n s hi van els paletes, els pintors o

—Us d e d i q u e u a r e c u p e r a r mobles antics. En queden gaires? - " F a m é s d e vint anys q u e ens d e d i q u e m a la tapisseria, i això suposa q u e c o n e i x e m t a m b é el sistema antic d e tapisseria, que molts tallers nous ja no utilitzen perquè no l'han après, s'ha p e r d u t . Aleshores, un sofà fet a m b motlles i crin pot q u e d a r m a l a m e n t p e r q u è ho t r e u e n t o t . E l q u e c o n v é e n a q u e s t s m o b l e s és mirar l'estil i veure com pot quedar, del q u e es tracta és d e recuperar-los. P e r ò la mà d ' o b r a abans no tenia tant valor com ara, i reparar un sofà antic requereix moltes hores. Això és el q u e puja el cost d e la restauració dels mobles antics".

29

• E n J o s e p L l u í s i la seva dona, l'Encarna, estan força lligats a algunes entitats i activitats del poble. " S e m p r e p r o c u r e m participar e n les activitats de les entitats: les del C l u b M u n t a n y e n c , p e r exemple." Josep Lluís és un d e l s i m p u l s o r s d e la colla castellcra, que acaba de fer just un any. A banda de fer pinya, en J o s e p L l u í s s ' h a encarregat de buscar, per exemple, la roba per a la camisa q u e porten els c a s t e llers. Està molt orgullós d e la feina que han fet, i es mostra convençut q u e a l'exhibició de demà a la Festa de Tardor, amb els Minyons de Terrassa i els d e Sants, els castellers obtindran un gran èxit. Per al Josep Lluís, les exhibicions ajuden que la colla es doni a conèixer i s'hi afegeixi molta més gent. Els c a s t e l l e r s estan p r e p a r a n t una gran festa per al dia 24 de n o v e m b r e . Vindran els castellers de Ripollet i es farà una botifarrada. "Volem q u e la gent e n s conegui millor, perquè la colla faltava aquí, al poble, i ara ja la t e n i m . " Reconeix q u e els començaments van ser difícils, però agraeix l'esforç d'altres colles "per millorar la feina que estàvem fent. Ara ja c o m e n cen a sortir coses, i això e n s e m p e n y a tirar e n d a v a n t . " La colla té molts nens, però necessita gent més gran p e r fer pinya en el sentit estricte i en el figurat: algú ha d e tirar del carro. Els seus fills estan amb l'equip d ' h o q u e i i la seva filla havia estat a l'eq u i p d e patinatge. E n qualsevol dels dos casos, s'ha esforçat per col·laborar, perquè "donar suport als col·lectius s a n t e u g a t e n c s a j u d a a fer ciutat, i si els comerços no a j u d e m , moltes iniciatives no podrien tirar e n d a v a n t " . L e s entitats ja els coneixen i hi compten. / À.C.

Voldria fer-me subscriptor d ELS H CANTONS

i rebre

gratuïtament el carnet dEL CLUB DEL SUBSCRIPTOR. Nom Tel. Adreça Professió Ciutat Data de naixement Banc/Caixa Cte. corrent Fes-nos arribar la butlleta per correu al C/Xerric, 5 lr. o al fax 589 20 91

Informació 589 62 82


ElS4GWroiN3

30

Divendres, 8 de nuí -embre de 1996

G i m n à s t i c a

Motor

r í t m i c a

La UE Sant Cugat es classifica per al Campionat de Catalunya Ara, r objectiu és fer-se un lloc al Campionat d'Espanya

Albert Farrés, segon a la clase 7 al ral-li Catalunya RAFA M O R E N O - Sant Cugat -

El p r i m e r o b j e c t i u de la secció de gimnàstica rítmica de la Unió Esportiva Sant Cugat per a aquesta temporada ja s'ha acomplert. L'equip infantil va superar la puntuació mínima de 25 punts

a la f a s e d e s e c t o r i v a a c o n s e g u i r l'ac-

rere del Claret Gyc (Manresa), però va

cés al C a m p i o n a t d e Catalunya q u e s'ha

f e r un b o n p a p e r i a r a t é l'oportunitat

d e c e l e b r a r a M a n r e s a a q u e s t diumen-

d'aconseguir un lloc per disputar el mes

g e . La UE S a n t C u g a t e s v a h a v e r d e

de desembre a Alacant el Campionat

c o n f o r m a r a m b la segona p l a ç a , al dar-

d'Espanya.

Al.FA LoI'KX - Sant Cugat L'equip infantil de gimnàstica rítmica tic la l ' n i ó Esportiva Sant Ciliat va disputar dissabte passar la fase de sector i va aconseguir classificar-se per al Campionat de Catalunya que se celebrarà a Manresa aquest d i u m e n g e a les o n / e del matí. La prova es va realit/ar a les instal·lacions de l'INKF a Barcelona i s'hi van presentar dos equips, el Claret Gyc de Manresa i la l'K Sant Cugat, que es va haver de conformar amb la segona plaça. La puntuació mínima per poder accedir al Campionat de Catalunya era de 25 punts i tots dos equips la van superar. L'equip infantil va obtenir una p u n t u a c i ó final de 1.1.5 p u n t s en l ' e x e r c i c i d e mans lliures mentre que en l'exercici d'aparells la puntuació final va ser de 13,1. Les integrants d'aquest conjunt, dirigit per les entrenadores Isabel Tàpia i Glòria Fernàndez, són Griselda Marfil, Eriça García, Marina Romero, Andrea Rubino, Georgina Miralles, Noèlia Presedo i G e m m a Gonzàlez. Re-

L'eyri»

cordem que Irina Ruiz, una de les gimnastes que formen part d ' a q u e s t e q u i p infantil, en aquests m o m e n t s es troba les i o n a d a . A q u e s t d i u m e g e al matí, tindrà lloc al pavelló El Pujolet de M a n r e s a el C a m p i o n a t d e C a t a l u n y a , on els

d* inmàstica rítmica fc la W Sant Cugat Ftta: ELS 4 CANTONS

equips que aconsegueixin els tres primers llocs accediran directament al Campionat d ' E s panya, que s'ha de celebrar a Alacant la primera semana de desembre. D'altra banda, les gimnastes de la U E Sant Cugat van parti-

cipar a c t i v a m e n t e n la Gala Blume 96, on a petició de la Federació Catalana van enttegar a l g u n s o b s e q u i s als m i l l o r s gimnastes nacionals i internacionals del m o m e n t . La Gala Blume 96 va reunir sis mil persones ai Palau d'Esports.

EI pilot santeugatenc Albert Farrés es va classificar en segona posició general i de la classe set del ral·li Catalunya Costa Brava, que es va disputar diumenge passat. L'Honda Civic de Farrés és l'únic en competició a tot Europa, i va arribar a la meta al davant dels Skoda, la qual cosa suposa, segons el pilot, un èxit "molt important". tant per a ell mateix com per a l'equip H o n d a - I b e r t c c n o . La clau de l'èxit va ser, segons Farrés, un tram de 39 quilòmetres q u e exigeix molta concentració, i que ha estat, sens dubte, "el que ha marcat les diferències amb els altres participants". Precisament en els trams llargs és quan la mecànica dels cotxes pateix més, i Farrés està molt content de la manera com el seu Honda ha respost al repte, sobretot després que a les d u e s primeres proves q u e el santeugatenc va córrer el cotxe no va aguantar. De fet, el vehicle va arribar del Japó amb retard, la qual cosa va impedir a Farrés de disputar les dues primeres proves del campionat. La prova d'aquest cap'de setmana ha tancat la temporada, i Farrés està p e n d e n t de confirmar si continua amb el mateix cotxe, perquè Honda tenia previst "començar amb una carrosseria nova".

F u t b o l

Sant Cugat reprèn la lliga en un camp assequible L'adversari és un mal classificat Farners Al.KX I.OI'KZ

FI Sant Cugat I\sport reprèn el campionat de lliga aquest diumenge al camp del Farners, un equip mal classificat que tan sols ha guanyat dos partits de lliga. 'Iot i la jornada de descans del cap de setmana passat, l'equip dirigit per Josep Alonso s'ha continuat entrenant amb total normalitat. De fet, divendres passat el conjunt

santeugatenc \a disputar un partit amistós al camp del Sant ldclfons, on va perdre per 1 gol a 0. Kl Sant ('.ugat, amb 18 punts, és líder en solitari del grup primer de la regional preferent amb un balanç de cinc \ ictòries i tres empats. L'equip vermell-i-negre, juntament amb el Ripollet, és l'únic que encara no ha perdut cap partit de lliga en la present temporada. El Farners és tretzè a la taula de divuit equips amb 7 punts i

amb un balanç de dues victòries, un empat i cinc derrotes. El jugador del Sant Cugat Bayo va ser operat dimarts del menisc del genoll esquerre, mentre que avui el també jugador santeugatenc Morales serà intervingut quirúrgicament del pubis. D'altra banda, el Sant ('ugat Esport necessita jugadors nascuts l'any 1983. 'Iots aquells que hi estiguin interessats poden adreçarse a les oficines del club.

Josep Monso. entrenador del Sant Cugat h •.port. Foto: FLS 4C

\\l<)\\


Ekports 31

ELS /C\IYIür>S Divendres, 8 de novembre de 1996

Futbol

V o l e i b o l

sala

El Sant Cugat visita L'objectiu, d e m à , a Albacete, un Tenerife que encara és donar una bona imatge El Voleibol SC ha perdut en les dues últimes jornades

no coneix la victòria

El Winterthur tonia a ocupar els darrers llocs

L'Albacete, el segon classificat de la lliga, és el

equips, encara no ha perdut c a p partit d e la

pròxim adversari del C V Sant Cugat. L'equip es

present temporada. Metodiev ja va advertir el

Ai.EX L Ó P E Z

desplaça conscient d e la dificultat de l'adver-

dia d e la presentació dels diferents equips de

- Sant Cugat -

sari i a m b l'objectiu de fer el millor paper pos-

base q u e "serà molt difícil guanyar aquests

sible. L'equip de Kiril Metodiev fa dues jorna-

partits", conscient q u e l'equip havia d'afron-

des consecutives que no aconsegueix la victòria.

tar tres partits consecutius amb rivals que ocu-

L'Albacete, juntament a m b aquests dos últims

pen els primers llocs d e la classificació.

Ai.i-'.x L Ó P K Z - Sant Cugat -

El C.\ Sant Cugat té un altre compromís difícil dissabte a la tarda a la pista de l'Albacete. El c o n j u n t m a n x e c és cl segon classificat amb 12 punts, mentre que l'equip vermell-i-negre és novè d'on/.e equips amb 8 punts. I,'equip que entrena Kiril Metodiev fa dues jornades consecutives que no coneix la victòria. El Caja Àvila, líder de la divisió d'honor femenina, i el Tenerife, tercer classificat. han truncat el camí del CV Sant Cugat. A més, l'Albacete i aquests dos equips encara no c o n e i x e n la d e r r o t a a q u e s t a temporada. L'entrenador búlgar del CV Sant C u g a t , Kiril Metodiev, ja va advertir el dia de la presentació dels equips de base que "serà molt difícil

F u t b o l guanyar a q u e s t s e q u i p s , en una clara referència a la dificultat q u e suposa afrontar aquests partits. Metodiev, però, està totalment convençut que "l'equip a finals de temporada serà competitiu".

El conjunt es desplaçarà dissabte a primera hora del matí amb tren cap a Albacete, on a partir de les set de la tarda ha de disputar aquest partit tan complicat. Metodiev hi podrà disposar de totes les jugadores.

- Sant Cugat -

Els equips escolars d'handbol i voleibol no podran començar les competicions aquest cap de setmana, perquè la composició dels conjunts encara no està del tot completada. Els responsables de l'organització dels jocs creuen que el cap de setmana que ve tots els grups estaran preparats. La presentació oficial dels jocs

Lequip es troba a quatre punts del líder

e s c o l a r

À l . E X LÓPEZ - Sant Cuejat -

Tret de sortida per als jocs escolars de bàsquet i futbol sala es va fer ahir a la tarda a la seu de l'OMET, abans del tancament d'aquest setmanari. Una de les novetats més importants de l'esport escolar d'aquest any és el nomenament d'un coordinador per esport. Per al bàsquet, la persona designada ha estat Elisabet Jara Fernàndez, llicenciada en INEF, però que no pertany a cap entitat esportiva santeugatenca. Per a l'handbol, el coordinador serà Armand Mora -jugador de

l'equip sènior d'handbol de la UE Sant Cugat-, mentre que el futbol sala i el voleibol els portaran, r e s p e c t i v a m e n t , J o s e p Gonzàlez -del Winterthur Sant Cugat- i Ferran Ballesteros - e n trenador de l'equip juvenil del CV Sant Cugat-. Pel que fa als equips santcugatencs, en bàsquet hi haurà disset equips entre totes les categories. En handbol n'hi haurà més de tretze, en futbol sala, dotze i en voleibol, sis.

s a l a

L'Olímpyc confia a mostrar un joc diferent davant el Mollet

L'Htrcnater del CV Sant Ctieet, Kiril Metodiev. Fete: XAVIER URRDSA

E s p o r t

RAKA M O R E N O

El Tenerife és el proper adversari del Winterthur Sant Cugat a la lliga. L'expedició de l'equip santeugatenc ha marxat aquest matí amb avió cap a Tenerife, on dissabte a la tarda ha d'enfrontar-se amb aquest equip. Després de la derrota de l ' e q u i p s a n t e u g a t e n c a casa dissabte passat davant el Saragossa per 2 gols a 4, el conjunt e n t r e n a t per C a r l e s N a v a r r o provarà d'aconseguir un resultat positiu de cara a no situar-se en les últimes posicions de la taula. En aquests moments, els v e r m e l l - i - n e g r e s són n o v e n s amb 6 punts mentre que el Te-

nerife ocupa la dotzena posició de catorze equips amb tan sols 2 punts. L'equip canari, juntam e n t amb el Rubio Burlada i l'Albelda d'Iregua, encara no coneix la victòria en aquesta lliga. Kn la darrera jornada del campionat, cl Tenerife va caure apallissat a la pista del Martorell per 11 gols a 0. L'adversari dels santcugatencs només ha jugat un partit a casa aquesta temporada, on va empatar a un gol a m b el Vilassar d e Mar. Sembla que el Tenerife no és el mateix equip dels darrers dos anys, quan el primer va acabar quart i cl segon es va classificar en la tercera posició de la lligueta d'ascens al darrere del CEESBoadillaielJaén.

L'objectiu de l'Olímpyc de la Floresta en el partit de dissabte davant el Mollet és netejar la imatge que va oferir la jornada anterior a la pista del Lloret, un dels equips més assequibles del grup segon de la primera nacional B. L'equip florestà va caure derrotat per 4 gols a $ en un partit que dominava per 0 gols a 3 quan faltaven tan sols sis minuts per a la finalització del matx. El tècnic Àngel Ruiz considera que l'equip no passa per un bon moment físicament. De fet, però, l'Olímpyc de la Floresta és vuitè a la classificació amb 6 punts, a

tan sols quatre del primer classificat, el FS Prosperitat. L'adversari dels florestants en aquesta sisena jornada d e lliga, el Mollet, és penúltim a la classificació amb tan sols 4 p u n t s i amb un balanç d'una victòria, un empat i dues derrotes. Per a aquest partit, són d u b t e fins a última hora els jugadors de l'Olímpyc de la Floresta Chelín, Mauri i Javi López. D'altra banda, el sènior B del Winterthur Sant Cugat, últim amb només 1 punt, visita la difícil p i s t a del C a m p r o d o n , quart amb 9 punts. El conjunt santeugatenc encara no sap el q u e és guanyar aquesta t e m porada.

LVIA'T FINS A 415.000 PTES. I B

A i R f

F » e u g e o t Direcció

3 0 6

T a r i f f a .

Assistida.

elèctrics. Engegada visors

• -f'4£>-

Coixí

de

la c a r r o s s e r i a .

3

MOTOR RALLY Ctra. Cerdanyola, 69 Tel. 674 15 03 Sant Cugat del Vall s 08190 EL SEU CONCESSIONARI

PEUGEOT

<

-:h 'V

A m b

t o t

T a n c a m e n t seguretat

codificada.

exteriors

-;.

i S

portes

de

f

-.

Equip

i Sedan.

portes

s è r i e :

Alçavidres d'àudio.

metal.litzada**. les

t

-

d e

centralitzat.

conductor.

Pintura

i agafadors

;. • *

l ' e q u i p

i

Retro-

del color

Gasolina

o

de

dièsel.

("i d avantatge e o ^ v a l e n : i " , e i m o l o ' s ' 6 i " 9 TO P V P recomana 1 a Península t Balears Peugeot 306 TanHa ' 4 3p 2 06C 000 Pies Inciou impostos despeses de maincuiacio. transport i promockï. Vàlid ; « ! a vehicles en estoc, ne acumulabte a altres ptDmocu·ns en vigor

CERDANYOLA MOTOR C/Sant Ramon, 183 Tel. 580 59 43 Cerdanyola del Vall s 08290

PEUGEOT


v f i—l

Esports

FJ> M^JVTTKNS /i,:™*,

K

à s q SJ e t

Les victòries de la UE Sant Cugat no convencen Lequip és líder destacat, però pateix de valent per guanyar els partits La rapidesa del joc dels jugadors de Lluís

Folch, aquesta és la causa que els partits

Folch provoca, segons l'entrenador, "im-

no es guanyin a m b la claredat esperada.

m e n ç a r a n a mostrar la superioritat del

precisió en a t a c " , la qual cosa fa que es

D e tota m a n e r a , el tècnic santcugatenc

seu equip a la categoria a m b més con-

p r o d u e i x i n p è r d u e s d e pilota. S e g o n s

c r e u que "encara queden els equips més

tundència d'aquí a unes setmanes.

fàcils". Per a ell, doncs, els resultats co-

R \i \ M O R E N O - Sant Cugat -

L'equip sènior clc bàsquet deia l'K Sant ('nuat ha aconseguit cl primer lloc destacat de la classificació, després tic vèncer el cap de setmana passat un dels m a l s q u e es perfilaven com a més perillosos, el Súria, q u e abans del partit de Sant Cugat ocupava la segona posició a la taula. Kl conjunt santcugatenc va obtenir la victòria final (72-í)1)). després de patir en alguns m o m e n t s del partit. Kl conjunt de Lluís Folch va d e m o s t r a r una v e g a d a m e s aquesta temporada que la qualitat tècnica de la banqueta no és suficient per arribar a la primera posició destacada. De fet, els santi ugatencs només van perdre cl primer partit de la t e m p o r a d a c o n t r a el L a i e t à -ami) l'absència de Folch a la b a n q u e t a - , però la filosofia dels fitxatges de l'entrenador s a n t c u g a t e n c no ha evitat la taquicàrdia ni de la graderia ni de la banqueta vemell-i-negra. Kl conjunt s a n t c u g a t e n c no ha exhibit encara les possibilitats q u e té en a q u e s t campionat. Folch ha apostat per

La plantilla del sènior de la IK Saat Cagat, el dia de la presentació oficial. Foto: XAVIER LARMSJt

donar rellevància a un joc ràpid al contraatac q u e ha topat en diferents ocasions a m b les d e f e n s e s en zona d ' a l g u n s equips de la categoria i ha descuidat. en part, la defensa vermell-i-negra. Amb tot, s'ha demostrat que la UF. Sant Cugat està destinada a l'ascens a se-

H a n d b o l

gona divisió catalana aquesta temporada, però els jugadors de Lluís Folch no recuperaran la categoria perduda l'any passat a m b la comoditat q u e tothom esperava. Els jugadors de Folch es traslladen aquest diumenge al pavelló de l'Illa Diagonal per ju-

H o q u e i

h e r b a

El Sant Cugat afronta el més difícil de la lliga amb quatre baixes

va pel bon camí per aconseguir el 4 0 % dels punts

El Cardedeu li podria prendre el liderat

Barrientos, molt satisfet amb Edwerck

RAEA M O R E N O

- Sant Cugat L'equip d'handbol de la l ' E Sant Cugat té aquest cap de setmana una altra oportunitat d'escapar-se a la taula classificatòria, perquè s'enfronta a la pista del segon classificat, el Cardedeu. L'equip del Vallès Oriental només té un punt menys que els santeugatencs, i per tant el guanyador del partit de diumenge es proclamaria campió de la primera volta de la lliga. El Sant Cugat sortirà a la pista amb les les baixes ja conegudes de Jordi Tomàs i Xavier Rovira, a les quals s'afegeixen les de Javier Montilla i Xavier Pizarro. Aquest

últim és dubte després del cop que va rebre dissabte passat al genoll. Els jugadors de Joan Sancho són conscients que, després de la derrota davant el Manyanet, la lliga s'ha posat molt difícil. A banda del Cardedeu, els jugadors de Joan Sancho han de visitar Ics pistes del Sant Quirze i del Manyanet. Fil Sant Cugat va recuperar el liderat el cap de setmana passat, gràcies a una victòria molt ajustada davant el Montgrí, per un sol gol de diferència. De fet, als jugadors de Joan Sancho els va trair el nerviosisme als últims minuts del partit, en veure que no podien resoldre definitivament l'empat que mostrava el marcador.

RAFA M O R E N O

Malgrat la derrota de diumenge davant el Polo, el tècnic de l'equip masculí del Júnior, Andrés Barrientos, està content del resultat final de la doble jornada que l'equip va disputar el cap de setmana passat. Segons Barrientos, el triomf de dissabte va ser "molt important", no tant pel resultat final - 3 a 2-, sinó perquè els jugadors van ser capaços de remuntar en dues ocasions un resultat desfavorable. El Vallès va marcar el Oa 1 i l'I a 2, però, segons el tècnic santcugatenc, "els jugadors no es van descompondre". L'equip rep preparació psicològi-

#* f t n g

Illa disputa la darrera prova del campionat Àl.EX LÓPEZ - Sant Cugat Kl pilot santcugatenc Xavier Illa disputarà d i u m e n g e a les onze del matí la darrera prova de la temporada del C a m p i o nat de Fórmula Catalunya de Kàrting. La cursa tindrà lloc al K a r t ò d r o m C a t a l u n y a d e Lliçà de Vall. F,l reglament del campionat explica que es proclamarà campió de cada categoria a q u e l l p i l o t q u e m é s punts tingui després d'haver d e s c o m p t a t els dos pitjors resultats d e la t e m p o r a d a . Act u a l m e n t , Xavier Illa ocupa, amb 87 punts, la segona posició de la classificació en la categoria júnior. El pilot de Sant Adrià de Besòs, Albert Salas. a m b 102,5 p u n t s , és l'actual líder i hauria d e fer una cursa molt dolenta per no guanyar el c a m p i o n a t . Salas, per no a c o n s e g u i r la primera plaça hauria d'acabar setè com a mínim i Xavier Illa hauria d'aconseguir la victòria.

Hoquei sobre

gar c o n t r a el J o v e n t u t L e s Corts, e q u i p q u e va ser capaç de guanyar per vint p u n t s de diferència el conjunt del Vendrell. La U E Sant Cugat també va aconseguir una victòria contra l ' e q u i p de Tarragona, p e r ò ho va fer d ' u n a forma més discreta.

s o b r e

/CM

ca des de principis de temporada, una preparació "tan important com la física", segons Barrientos. Edwerck, "extraordinari" Andrés Barrientos creu que Edwerck, jugador fitxat aquesta temporada, va tenir una actuació "extraordinària". De fet, l'holandès va marcar un gol i en va servir un altre en el partit contra el Vallès. El tècnic creu q u e el jugador aporta molta qualitat a l'equip, però "encara pot donar més de si', tenint en compte que fa molt poc temps que és a Catalunya i encara no coneix els rivals ni ha tingut temps d'adaptar-se completament a l'equip.

patins

El PH Sant Cugat fa un pas enrere L'equip sènior d'hoquei sobre patins del P H Sant Cugat ha fet un pas enrere en el seu objectiu d e pujar de categoria, en caure el cap de setmana passat davant l'Arenys de Mar per 5 gols a 7. Fils jugadors santeugatencs van fer un joc massa ofensiu, la qual cosa va permetre al rival contraatacar i d e s f e r u n r e s u l t a t q u e hauria d'haver estat més igualat. La derrota fa p e r d r e als jugadors d e Toni Sariol quatre posicions a la taula, a més d'una oportunitat d'or per passar a ocupar els primers llocs. Si els s a n t e u g a t e n c s h a g u e s s i n g u a n y a t el c a p d e s e t m a n a passat, haurien pogut aspirar al liderat aquest dissabte, perq u è s'enfronten al tercer classificat, el S a n t C e l o n i . T a n t l'entrenador santcugatenc com el president del club, Antoni Pérez, han declarat últimam e n t q u e l'ascens no és tan a prop com tothom esperava, p e r q u è els rivals del grup del Sant Cugat són dels més difícils de la categoria. / R.M.


ELSHCANTONS CLUB DEL SUBSCRIPTOR

éiNDYWARHOL (Fundació Joan Miró) Dijous 19:30h, dissabtes 12h.

Cinema de franc. Amb la targeta del Club podeu trucar per demanar una de les entrades de què disposem per a les sessions golfes que es fan a la Sala 3 dels Cines Sant Cugat. Aquesta setmana podeu demanar les entrades per anar a veure la pel·lícula moll flanders que es projecta en versió original el dissabte 9 de novembre, a la una de la nit.

WAV IN l O O M E i TRADUCCIONS

CURSOS WAY-IN Amb la targeta del Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'anglès, francès, alemany a l'acadèmia WAY-IN, al carrer Rius i Taulet, 2 Pral. la. Totalment de franc. Per obtenir els vals, cal trucar al telèfon del subscriptor: 589 62 82

Hípica Severino Sortides a cavall cada dissabte i diumenge on podrà gaudir del paisatge de Collserola a cavall. Demani el seu val gratuït al telèfon del subscriptor

\£->c&2& PELUQUEROS Amb la targeta del club del subscriptor podràs gaudir de sessions de sauna, solàrium i manicura. Totalment de franc. Per obtenir els vals cal trucar al Tel. del subscriptor matins de 9 a 1 h. 589 62 82. Preguntar per Srta. Anna.

SOUASH %

%

%

Club Sant Cugat Posa't a punt Amb la targeta del Club podeu assistir durant aquest mes a classes d'aeròbic, taekwondo esquaix, hidromassatge Sauna i Piscina. Al Squash Sant Cugat (c/ Sant Jordi, 33-35), ade franc. L'horari per als subscriptors és els migdies de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5, les tardes de dilluns a dijous de 17 a 22 h i els dissabtes al matí de 10 a 12 h. Per obtenir els vals cal trucar al telèfon del subscriptor.

%

L a ^

La Muntanya Màgica Vols passar un dia fantàstic? Doncs; Vine a la Muntanya Màgica de franc. Cada subscriptor, té dret a 1 entrada mensual per anar gratuïtament al Tibidabo. Només cal Trucar al 589 62 82 i demanar-la.

EL NOVEMBRE ES L'ULTIM MÉS!

Ifilillil ij§§ Mil:::.

|ÉÍ|||..Í.iprt3:, 4rawtli


Esports

34

ELS lCANTONS

FUTBOL

BÀSQUET

Infantil Femení

Regional Preferent

3a Preferent

13.45 Riera -Champion (Diu.)

Aleví

Juvenil

15.30 PH Sant Cugat-Cadí (Dis.) 19.00 Ploms-PH Sant Cugat (Dis.)

16.00 La Llagosta-1 "K Sant Cugat (Dis.)

11.30 l'amcrs - Sant Cugat (Diu.)

HA N D B O L

10.00 Winterthur St Cugat-(Diu.)

1a catalana

Cadet

Benjamí

10.30 [.es Corts- {:K Sant Cugat (Diu.)

Segona Regional 12.00 Sp.Mirasol - Sp.Meridiana (Diu.)

3a Preferent Femení

Tercera Regional 11.45 12.00 18.00 18.00

12.00 Coll-PB Sant Cugat (Diu.) Beeth - PB Sant Cugat

Juvenil Preferent

12.30 Júnior- FC Barcelona (Diu.)

Sub-22

Sant Cugat - Sabadell Creu Alta

09.00 Les Corts - l'E Sant Cugat (Diu.) 10.30 Coll-PB Sant Cugat (Diu.)

VOLEIBOL

1a divisió femenina

Divisió d'honor fem.

Atlètic Terrassa - Júnior Júnior 1917-Línia 22

19.00 Granada- CA' Sant Cugat (Dis.)

FUTBOL

SALA

HOQUEI

Divisió de plata

Júnior Femení

PATINS

2a divisió catalana

17.00 Tenerife - Sant Cugat (Dis.)

20.45 Sant Celoni - PH St Cugat - (Dis.) 21.00 CH Sant Cugat - Voltregà (Dis)

Cadet Masculí

1a nacional B

Júnior

09.00 Roquetes- PB Sant Cugat (Diu.)

18.15 Olímpyc Floresta-Mollet (Dis.) 18.30 Camprodon- W. St Cugat (Dis.)

19.15 Sant Ramon -PH Sant Cugat (Dis) PH Sant Cugat B (descansa)

Cadet Femení

09.00 Sant Cugat - Sp.Mirasol (Dis.) 16.00 CKF - 25 Setembre (Dis.) 09.30 Adesa - Natació Terrassa (Dis.) PB Sant ( aigat (descansa)

RUGBI 2a catalana

10.30 Barberà - HE Sant Cugat (Diu.)

Cadet

Infantil

11.00 PH Sant Cugat-Igualada (Dis.)

12.00 Sant Cugat Júnior - Sitges (Diu.)

11.00 Braf'a - PB Sant Cugat (Dis.) 15.30 Sants-1 K Sant Cugat (Diu.)

18.00 PB Ramon Llorenç- Adesa (Dis.) 18.00 (:un Parellada - Sant (lugat (Dis.) 18.00 2.S Setembre - Júnior I Dis.)

Prebenjamí

HERBA

Divisió d'honor masc.

Cadet

Júnior Masculí 18.00 Júnior - Sant Cugat (Dis.) 09.30 Rubí-Adesa (Diu.) 18.00 PB Sant Cugat - Jahac (Diu.)

HOQUEI

Sant Cugat - Sant Quirze

18.30 Sant Cugat - Can Vidalet (Dis.)

Juvenil 2a Divisió

12.00 PH Sant Cugat B - Igualada (Dis) 1630 Sant Ramon - PH Sant Cugat (Dis.)

9.00 Winterthur Sant Cugat (Diu.)

Juvenil

3a B

Sant Cugat - Montserrat (Diu.) Júnior -Can Trias(I)iu.) Adesa-I.es Fonts (Dis.) PB Sant Cugat - Macarenos (Dis.)

11.30 Cardedeu - Sant Cugat (Diu.)

19.30 Pallejà- UK:Sant Cugat (Dis.)

Divendres. ,V de novembre de 1996

12.00 Pius XII- l'K Sant Cugat (Dis.)

Juvenil

2a catalana A fem.

18.00 Maristes - PH Sant Cugat B (Dis.)

11.00 Martorell-Mas Janer (Diu.)

Infantil Masculí 12.00 VE Sant Cugat - Manstas (Dis.)

PETANCA 5a divisió Mira-sol - L'Eixample Sant Genis - Sant Francesc Les Torres-Rubí - Sant Cugat At.

6a divisió Sant Cugat AL - At Cerdanyolenc Sant Francesc B (Descansa)

TENNIS TAULA 2a divisió provincial Badalona - UE Sant Cugat

1a divisió Barcelona

Infantil

16.00Chess-Tona (Dis.)

1830 Sant Sadurní - PH Sant Cugat (Dis.)

Juvenil UE Sant Cugat - Ateneu

CtASSftCACJONS

FUTBOL pj

Regional preferent GRUP 1 Sant Julià-Canovelles Sant Cristòfol-Blanes Sils-Singuerlín Roses-Farners Sant Cugat-Roda Ter Torelló-Ripollet Cassà-Abadassenc Arbúcies-Sant Celoni Lloret-Sant Quirze PJ PG

(qui. Sant Cugat

PE

PP

1-1 3-2 1-0 1-0 4-0 1-1 3-3 2-1 1-3

CC

4

8

PIMMUI

18

pe

PG

Punta

PP

Sarria

II

8

17

13

St I g n a s i

X

20

16

Bordeu

K

13

13

M.Mina

12

11

Pajaril

IS

17

Trinitat

17

Montbau

211

Poble Sec

IS

Can Serra

17

X

0

28

Sljuhj

X

II

7

13

St CriMót'nl

S

14

10

13

Sils

X

12

13

1.1

X

II

lorcllo

X

7

8

6

16

6

H

14

5

Abadasscnc X

16

4

Ku

Ic

Sine.ucrlín

La propera (10 novembre): Sant Julià-Sant Cristòfol; BlanesSils; Singuerlín-Roses; FarnersSant Cugat Esport; Roda de TerTorelló; Ripollet-Cassà; Abadassenc-Arbúcies; Sant Celoni-Lloret; Cano\ elles-Sant Quirze.

8 11

On On

Hi.J.IJ Cl.is

PE

PP

GF

GC Punt»

-i

6

1

I

24

6

19

-

s

J

I)

19

9

17

2.S s c t c m b i c s Matadepera

15

7 K

14

Viladecavalls 7

14

Can

Trias

Sant Pere

8

Sani Cugat

8

22

Ullastrell

8

16

15

MatadeprencS

21

I.cs Fonts

IX

8

7

PG

PP

PF

6

6

0

386

227

12

Vilatotrada

6

5

1

369

277

11

4

Clot

5

5

5

260

175

1(1

26

1

Sta Perpètua 6

4

2

279

272

10

32

I

Frecstyle

6

3

3

278

254

9

Collblanc

6

3

3

270

270

9

Mallorca

5

2

3

256

245

7

Pallejà

6

1

5

230

342

7

U E Si Cugat 4

3

1

197

143

7

St Joan

5

1

4

210

258

6

St Sadurní

4

1

3

189

233

5

Montpedrrts

3

1

2

132

146

4

Voramar

4

0

4

159

221

4

M o n t s e fiat

4

0

4

124

226

4

BÀSQUET

Tercera Regional G R U P 14 Campoamor-Romànica...l-6 La Planada-Barberà 0-3 C.Creu-Can Puiggener....3-1 Can Fatjó-Castellar 3-1 C.Casabl.-Cerdanyolenc...0-4 Roureda-Marina s/r U D Salut-Can Rull 0-2 Pirineu-PB St Cugat..ajornat Espronceda descansa E«ulp

E 4 <ilp

PJ

PG

PP

PF

l ' E Si ('.ufi·l

7

6

1

S14

453

PCPunla

Gracia

7

5

2

510

466

12

Vilaseca

7

5

2

557

524

12

13

Barberà

7

5

2

472

455

12

Súria

7

4

3

505

467

II

Viladecans

7

4

3

543

512

II

Kscola l'ia

7

4

3

527

503

11

Kptc

7

4

3

519

503

11

Laietà

7

4

3

472

473

11

Ateneu

7

3

4

497

504

10

Fuster

7

3

4

493

508

10

Candi

7

3

4

442

467

10

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

La Romànica?

6

1

II

27

6

19

Les Curts

7

3

4

505

506

10

P B Sant Cugat 7 S

0

2

28

12

15

\endtell

7

2

5

516

533

9

C a n Rull

X

5

II

3

27

15

15

Masia Bon

7

I

6

447

508

8

C a n Fatjo

7

5

II

2

12

7

15

Horta L u n a

7

0

7

416

553

7

Routeda

7

4

2

1

16

X

14

Pirineu

7

4

1

2

12

5

13

Campoamor X

4

1

l i s

16

1.1

CerdanyolcncX

4

n

4

17

23

12

Kspronceda

3

2

2

20

12

11

7

C.Creu

7

3

La P l a n a d a

7

1

Marina

7

i

1 1

5 5

I

Barberà

7

5

II

C

7

2

1 4

l ' I ) Salut

X

2

I

Castellar

7

l·iiiïücnci

Osablancas S

li O

n U

1 4

5

Punta

Tercera preferent GRUP 1 Gaudí-Escola Pia 56-73 Fuster-Epic 71-75 Ateneu-Masia Bou 80-67 Gràcia-Laietà 79-72 U E Sant Cugat-Súria...72-69 Vilaseca-Vendrell 93-86 Barberà-Horta Lima 84-63 Viladecans-Les Corts...80-65

II

7

11

9

lli lli

lli

17

10

13

19

9

7

14

7

5

16

7

7

s

19

II

X

6

39

(I

La propera (10 novembre): Can Casablancas-Roureda; Marina-CS Sabadell; Can Rull-Pirineu; PB Sant Cugat-Sporting Macarenos; Espronceda-Campo-

Equip

PCPunt.

PJ

Caldes

La propera (10 novembre): Poble Nou-Sant Pere; 25 setembre U llast re 11; Clan Boada-Juan XXIII; Júnior-Can Trias; Matadeperenc-Matadepera; Cazadores-Can Colapi; Can Clos-Viladecavalls; Adesa-Les Fonts; Sant Cugat-Montserrat.

Tercera Regional G R U P 13 Matadepera-Cazadores..7-2 Can Colapi-Can Clos 1-2 Viladecavalls-Adesa 5-1 Les Fonts-Montserrat....3-l Poble Nou-Sant Cugat 2-3 Sant Pere-25 setembre 0-2 l'llastrell-Can Boada 2-3 Joan X X l l I - J ú n i o r 1-3 C a n Trias-Matadeperenc.3-0 PJ PG

7

amor; La Romànica-La Planada; Barberà-Comerç Creu; Can Puiggener-Can Fatjó; CerdanyolencCastellar.

12

La propera (10 novembre): Montbau-Trinidad; Bordeta-Sant Ignasi; Veterans-Pajaril; Dinàmico-Cracks; Sporting Mira-solSporting Meridiana: Escolapis Sarrià-Bruc; La Florida-Polvoritense; Hospitalenc-Can Serra; M. Mina-Poble Sec.

Equip

Segona Regional GRUP 8 Meridiana-Sarrià 2-1 Pol vori tenc-Hospitalenc.. 1-0 Can Serra-Poble Sec 3-2 Mon tbau-M.Mina 1-3 Trinitat-Bordeta 0-1 St Ignasi-Veterans 1-1 Pajaril-Dinàmico 0-1 Cracks-Sp.Mira-sol 1-1 La Florida Descansa

23

1

Veterans

7

12

0

13

7

6

8

14

15

5

Cazadorcs

7

11

22

13

10

7

12

13

II

X

S

8

14

S

2

8

X

X

1

Dinamicu

*

Lloret

8

Mira-aol

Si C O I I . I I I

Farners

Júnior

1

Arbúcies

7

6

0

14

UI

23

8

IS

S

19

Ade.a

1

Blanes

4

1

1

11

3

I

7

15

1

8

Hospitalcnc 7

lli

8

Montserrat

Cracks

X

P o b l e Ni>u

14

17

Cjssj

9

7

17

12

II

20

Metidiana

3

7

20

16

16

9

111

17

4

7

15

X

3

II

7

8

Canovelles

2

3

l'olvotitenc

K

12

3

7

La F l o n d a

Si ( J . n r / C

5

8

16

Reses

Ripollet

CanColapi JuanXXIIl

La propera (10 novembre): Mallorca-Torrassa; Sta PerpètuaVilatorrada; Montpedrós-Clot; Montserrat-Voramar; St SadurníFreestyle; Pallejà-UE Sant Cugat; St Joan (descansa); Caldes (descansa). Tercera B GRUP 2 Beeth Fons-Coll 53-47 La Font-CB 96 66-50 Bosco Horta-Cardona...56-60 Gassó-Martinenc 51-42 Can Parellada-Maristes.62-60 Cerdanyola-Montjuïc. ajornat Clot-PB St Cugat 78-64 Eauri»

La propera (10 novembre): Laietà-Viladecans; Masia BouSalle Gràcia; Epic-Ateneu; Escola Pia-Fuster; Horta Lima(iaudí; Vendrell-Barberà; Súria-Vilaseca; Les Corts-UE Sant Cugat. Tercera catalana femenina GRUP 5 Sta Perpètua-Pallejà 47-34 Vilatorrada-Caldes 51-59 Collblanc-St Joan 52-36 Freestyle-Montserrat...59-20 Voramar-Montpedrós.ajornat Clot-UE Sant Cugat...45-38

PJ....P6..PP

.PP

PCPjiirta

PBStCu*at6

5

1

451

367

11

Montjuïc

5

5

0

363

26.3

10

Safa H o r t a

5

4

1

330

262

9

Beeth Fons

5

4

I

309

256

9

Clot

5

4

1

314

277

9 8

Martinenc

5

3

2

278

273

Cardona

5

3

2

307

333

8

Maristes

5

2

3

338

307

7

Cerdanyila

4

3

I

252

2117

7

C.Parcllada

5

2

3

274

296

7

Gassó

6

1

5

304

376

7 7

La F o n t

6

1

5

371

476

Coll

5

I

4

238

290

6

CB96

5

0

5

226

298

5

Bosco Horta

4

0

4

218

292

4

La propera (10 novembre): Cardona-Gassó; CB 96-Bosco Horta; Beeth Fons-Safa Horta;


E L S i G V N T C K N S Divendm,

<V de novembre

Montjuïc-Clot; Maristes-Cerdanyola; Martinenc-Can Parellada; Coll-PB Sant Cugat; La Font (descansa).

Esports 35

de l M6

sets a 0 contra un dels aspirants al títol de lliga, el Tenerife. L'encert de Geli en la sacada, d'Araujo en la col·locació i de la russa Marina Dubinina en la rematada van

Andorra-R.Burlada 4-4 D.Noticias-Vilassar Mar..7-3 W.Sant Cugat-Saragossa..2-4 M artorell-Tenerife 11-0

ser suficients per doblegar l'equip de Kiril Metodiev. El Sant Cugat no va està e n -

HANDBOL

certat en recepció, però tot i la derrota va

Equip

PJ PG

PC

PP

GF

GÇ Punt*

oferir algunes ratxes de bon joc en què va

DiarioN.

5

5

0

0

35

19

15

brillar e s p e c i a l m e n t la búlgara Katia Ata-

La Massana 5

5

0

0

23

14

15

nassova, força efectiva en atac. L'anècdo-

Saragossa

5

4

0

1

29

18

12

ta del partit va ser el discret debut de Que-

Martorell

5

4

0

1

34

21

12

S.Portainè

5

2

2

1

22

17

8

Andorra

5

2

1

2

17

14

7

E s t e b a n (2), Armand (2), Juanjo (4), Al-

Èpic Casino 5

2

0

3

22

21

6

bert (3) i Edu (5).

Centelles

5

2

0

3

18

17

6

Sant Cugat 5

2

0

3

16

22

6

Vilassar Mar 5

1

1

3

20

24

4

Alacant

4

1

1

2

16

20

4

Tenerife

4

0

2

2

5

19

2

R.Burlada

5

0

1

4

19

29

1

Albelda

5

0

0

5

9

30

0

La UE Sant Cugat venç per un sol gol de diferència el Montgrí

ralt T o r r e s p e r part d e l S a n t C u g a t , / >

A U E S a n t C u g a t : Joan Pere, An-

éW

I tic. Cinta (3), Javi (3), Pizarro (2),

/ }

^

M o n t g r í : Isaac, Wolf (1), Martí,

tL

O

Enric <3), Raül (1), Ernest (3), Ra-

miro, Pujol, David (3), P u i g (6) i Costa (5).

À r b i t r e s : Benito i Johcra.

P a r c i a l s : 6-5 (15'), 13-12, descans, 17-17

cxjugadora d e la Blumc q u e encara no havia jugat mai a divisió d'honor. / O.V.

Divisió d'honor femenina C.Cantàbria-R.Sacra 2-3 Las Paimas-Albacete 0-3 G V Sant Cugat-Tenerife..0-3 Granada-Murcia 3-1 Benidorm-C. Àvila 3-1 Alcorcón descansa

( 4 5 , ( , 24-23, final. lli»

Valldoreix La victòria d e l ' e q u i p d'handbol d e la U E Sant Cugat n o va arribar fins a l'últim minut del partit. Fins aquell m o m e n t , el marcador va mostrar e m p a t . Malgrat la igualada, el Montgrí n o m é s va aconseguir

W

f

Caja Àvila

M W 6

6

0

18

C >»*» 0

12

Albacete

6

6

0

18

I

12

Tenerife

6

6

0

18

2

12

R.Sacra

7

5

2

15

14

12

Benidorm

6

3

3

12

12

9

Granada

7

2

5

12

16

9

C.Cantàbria 7

2

5

10

16

9

agafar avantatge un cop en els seixanta mi-

Múrcia

6

2

4

8

12

8

nuts de joc. Els jugadors santcugatencs no

Sant Cugat 6

2

4

8

15

8

van jugar bé, però van demostrar q u e ha-

Las Paimas 7

1

6

4

18

8

vien après d e la derrota del Manyanet, i

Alcorcón

0

6

1

18

6

6

L'Olímpyc perd a Lloret amb quatre gols en els últims sis minuts de partit

van posar moltes m é s ganes al parquet que els partits anteriors. Els vcrmell-i-negres van patir un cert n e r v i o s i s m e els últims minuts del partit, e n veure q u e no podien desfer l'empat, però van tenir prou sang freda per marcar el gol a molt pocs s e g o n s del final. / R.M.

Primera catalana GRUP 2 U E St Gugat-Montgrí..24-23 Montcada-Súria 31-20 St Quirze-Martorelles... 26-32 Manyanet-Cardedeu... .25-26 •*rff,

?jj>o

w* ry>

or

UE St C.mfmtt, 3

0

1 1S7

Cardedeu

6

4

1

I

Manyanet

6

4

0

2

e c fuau 146

10

160

143

9

122

141

8

Martorelles 6

3

0

3

149

156

6

St Quirze

6

2

I

3

150

164

5

Montcada

6

2

1

3

134

135

5

Montgrí Súria

6 6

2 0

1 0

3 6

139 149

138 1%

La propera (9 novembre): Ribeira Sacra-Caja Àvila; TenerifePlayas de fienidorm; AlbaceteCV Sant Cugatç M u r c i a - L a s Paimas; Alcorcón-Granada; Caja Cantàbria (descansa).

L a propera ( 1 0 novembre): M o n t g r í - M o n t c a d a ; Súria-St Quirze; Martorelles-Manyanet; Cardedeu-UE Sant Cugat.

4

El Sant Cugat perd davant el Saragossa el segon partit a casa

2 4

0!

' nill, Salto, Atanassova, Boadas, Casta-

né - e q u i p inicial-. Torres, Teran i Marquès.

3

Re ^ey, G e l i . D u b i n i n a - e q u i p inicial-,

Esteban.

À r b i t r e s : Fèlix Crespo, Eduard Torrent.

Sani Cugat El CY Sant Cugat va perdre d i u m e n g e passat el seu primer partit a casa aquesta temporada. Va ser una derrota clara per ,í

1

Sant Cugat

5

0

1

4

10

24

1

L a propera (9 novembre): Castellar-Platja D'Aro; Olímpyc de la Floresta-Mollet; ProsperitatLloret; Escodines-La Unión; Camprodon-Winterthur Sant Cugat; Cercle Lògic Control-Ripollet; Palamós (descansa).

tmih!....

..W...IB8....HI....H(!.....«f..

Vic

oc f M . .

5

4

1

0

45

10

9

Arenys Munt5

4

1

0

28

14

9

St Celoni

5

4

0

1

38

27

8

St Feliu

5

4

0

1

33

24

8

Arenys Mar 5

2

2

1

41

29

6

Caldes

5

3

0

2

32

21

6

Bigues

5

3

0

2

35

25

6

31

26

6

32

28

5

Navarcles

5

1 1

3

23

35

3

L l o r e t : B u e n o , Saltés, Lorenzo, C o n -

Sentmenat

5

1

0

4

30

38

2

treras i C a s t e l l s -cinc inicial-, Xavi i

J.M.J.

3

cinc inicial-, Chelín, Mur, Martín. Martí i Nieto.

targeta groga als locals Sallés (2) i Xavi.

G o l s : 0-1 R e i x a c h ( 8 ' ) , 0-2 Javi L ó p e z ( 1 8 ' ) , 0-3 M a r t í ( 3 1 ' ) , 1-3 C a s t e l l s ( 3 4 ' ) ,

4-3 L o r e n z o (39').

L'Olímpyc d e la Floresta va regalar tres

L ó p e z , Olona, G ó m e z , Montalban i Rai-

m i n u t s d e partit. El conjunt de la Flores-

*i

PG

r% . ft>

O f G C

PuMa

All Terrassa 5

5

0

0

23

2

15

Egara

5

5

0

0

23

3

15

Jolaseta

5

4

0

1

10

6

12

Sardinero

5

3

1 1

9

12

10

Polo

5

3

0

2

16

11

9

A.Valdeluz

5

2

2

1

14

15

8

Júnior

5

2

1 2

7

13

7

CD Terrassa 5

1 2

2

8

14

5

Egara 1935

5

1 0

4

5

14

3

Vallès Esp.

5

0

9

17

1

Barcelona

5

0

1 4

6

19

1

C.Campo

5

0

0

9

16

0

1 4

5

La propera (10 novembre): Aldeasa Valdeluz-Polo; Vallès Esportiu-Club de Campo; CD Terrassa-Sardinero; Jolaseta-Egara 1935; Egara-Atl.Terrassa; JúniorFC Barcelona. Primera divisió femenina

5

1

0

4

21

41

2

l'niversitari 5

0

0

5

28

54

0

i—»» Júnior

Aiguafreda

0

0

5

16

61

0

Egara

3

3

0

0

18

Línia 22

3

3

0

0

17

Pedralbes

3

2

0

1

4

4

6

2

7

8

3

5

0 1 í m p y c d e l a F l o r e s t a : José Luis, Reixach, Reguer, Javi L ó p e z i Dani -

4a j o r n a d a A.Terrassa-Jolaseta 5-0 F C Barcelona-Sardinero..l-2 E g a r a 1935-C.Campo 3-2 CDTerrassa-A.Valdeluz..3-3 E g a r a - V a l l è s Esportiu...4-1 Polo-Júnior 4-1 •>ul»

Segona catalana GRUP1 St Feliu-Navarcles 8-4 Vic-JMJ 11-3 Universitari-Caldes 8-9 P H St Cugat-A.Mar 5-7 A.Munt-St Celoni 3-2 Bigues-Gelida 10-2 Sentmenat-Aiguafreda...12-1

2

Heredia.

C D Terrassa-C.Campo....3-2 Egara 1935-A.Valdeluz..l-4 Júnior-Vallès Esportiu 3-2 Polo-Egara 1-2

HOQUEI SOBRE PATINS

2

p u n t s m o l t importants en e l s ú l t i m s sis

L a propera (10 n o v e m b r e ) : Navarcles-Sentmenat; JMJ-St Feliu; Caldes-Vic; Arenys d e Mar-Universitari; St Celoni-PH St Cugat; G e l i d a - A r e n y s de Munt; Aiguafreda-Bigues i Riells. Segona catalana GRUP 4 Sta Perpètua-Folgueroles8-3 St Ignasi-La Garriga.ajornat Penya BB-Tona 3-7 Masquefa-Barcino 15-3 Vilanova-GES 21-3 Monjos-P.Plegamans 6-5 Voltregà-Esplugues 7-5

1 9 1 9

3

1 0

2

4

7

3

CD Terrassa 3

1 0

2

1

16

3

Júnior 1917 3

0

0

3

1

18

0

Iluro

2

0

0

2

0

20

0

Atl. Tettassa 2

0

0

2

0

7

0

L a propera ( 1 0 n o v e m b r e ) : Gavà-Vallès Deporriu; CD TerrassaEgara; Iluro-Pedralbes; Atlètic Terrassa-Júnior, Júnior 1917-Línia 22.

Segona catalana GRUPA Castellet-Universitari... 14-34 Sitges-Crancs 7-55 Sant Cugat descansa

Vilanova

5

5

0

0

101

20

À r b i t r e s : Gozàlvez i Veinat (Alzira). Van

l'enfrontament, però e l s locals, a base de

Masquefa

5

4

0

I

50

23

8

mostrar targeta groga als locals Josep i Àlex,

lluita i grapa, van capgirar el marcador. Els

Monjos

5

4

0

1

29

26

8

i als visitants García, G ó m e z , L e d e s m a i

h o m e s d'Àngel Ruiz, que van desaprofitar

Tona

5

3

1

1

35

27

7

jbHdR

Montalban (2).

moltes ocasions de gol, e s van confiar mas-

Sta Petpètua 4

3

0

I

30

15

6

Crancs

3

3

0

0

108

17

sa quan el resultat els era favorable. Aques-

P.Plegamans 4

2

1

1

21

18

5

Universitari 3

3

0

0

90

36

6

G o l s : 1-0 J o s e p (9'), 1-1 Marinas (17'), 1-

ta derrota fa caure l ' O l í m p y c d e la F l o -

Voltregà

2

1

2

32

31

5

Sant Cog»! 3

1

0

2

58

45

2

2 García (26'), 1-3 L e d e s m a (34'), 2-3 Jo-

resta fins al vuitè lloc d e la classificació. /

Folgueroles 5

2

0

3

23

87

4

Castellet

4

1

0

3

47

117

2

s e p (37'), 2-4 Olona (38').

I.T.

P.BIanc-blava5

2

0

3

25

33

4

Sitges

3

0

0

3

19

107

0

CHSlCug·tS

1

1

1

14

13

3

Esplugues

4

I

0

3

17

22

2

Barcino

4

1

0

3

21

32

2

Primera B GRUP 2

D e s p r é s d e d u e s jornades c o n s e c u t i v e s

C u g a t va e n s o p e g a r per s e g o n a v e g a d a aquesta temporada al pavelló municipal de Sant Cugat. Tal com ja havia passat en la primera jornada de lliga a casa davant

varro van desaprofitar claríssimes ocasions

Mollet-Castellà 4-4 Lloret-Olímpyc Floresta...4-3 La Unió-Prosperitat 1-4 W.Sant Cugat-Palamós....3-6 Ripollet-Camprodon 5-6 Platja d'Aro-Cercle 1-3 Escodines descansa

d e gol en els primers d e u minuts d e partit per encarrilar un matx q u e de b e n s e -

Csufr

M..M»...»«....HÍ __....«?

«•..*»«•.

gur hauria estat de color vermell-i-negre.

Prosperitat

4

3

I

0

20

7

El Saragossa, amb una mitjana d'edat de

La Unión

5

3

0

2

18

11

9

Palamós

5

3

0

2

21

17

9

Camprodon 5

3

0

2

24

23

9

Platja D'Aro 5

3

0

2

15

19

9

Castellar

2

1

1

19

19

7 6

e x c e l · l e n t a m b un e s p e r i t veterà. / À . L .

Divisió de P l a t a GRUPB Albelda-Centelles La Massana-È.Casino

2-6 6-4

4

10

Escodines

4

2

0

2

18

13

Olímpyr

4

2

O

2

13

11

6

Ripollet

5

2

0

3

18

20

6

Lloret

5

2

0

3

21

25

6

o c .rrnrn..

Gavà

1 0

o c »••«. 0 9

*•*»

5

«f

Vallès Dcp. 3

OF 30

ta g u a n y a v a per 0 g o l s a 3 q u a n n o m é s

Sant Cugat

W...P5Ü....H ...W»

«vi wa w rr 3 3 0 0

quedaven sis minuts per a la finalització de

tan sols 22 anys, va demostrar ser un equip P a r c i a l s : 6-IS, 8-15, 6-15.

d

1"S

1

riflas, García i L e d e s m a -cinc inicial-,

cl C e n t e l l e s , els jugadors d e Cartes N a I T e n e r i f e : Araujo, Dorta, Rodríguez,

28

17

0

S a r a g o s s a : Doladcr, Izquierdo, Ma-

aconseguint la victòria, el Winterthur Sant i C V S a n t C u g a t : Iordanova, M o n c u -

18

2

2

V01EI801

El GV Sant Cugat no pot fer res per aturar un potent Tenerife

3

1

3

Lloret / Sant Cugat

mundo.

0

1

5

flol, Pinell, À l e x i Josep -cinc inicial-,

Jaume, Sergi, Portell, Inaki i Pablo.

2

4

PHStCupi 5

2-3 C o n t r e r a s (36'), 3-3 L o r e n z o (38'), W i n t e r t h u r S a n t C u g a t : N i n o , Pi-

5

Mollel

Gelida

À r b i t r e s : Pérez i Martínez.Van ensenyar

FUTBOL SALA

5 0

L a propera (9 n o v e m b r e ) : Centelles-Sícoris Portainé; Èpic Casino-Albelda; Rubio BurladaLa Massana; Vilassar de Mar-Andorra de Terol; Saragossa-Diario de Noticias Xota; Tenerife-Winterthur Sant Cugat; Alacant-Martorell.

Cercle

10

CES

5

I

0

4

22

50

2

St Ignasi

3

0

0

3

15

23

0

La Garriga

4

0

0

4

18

33

0

La propera (10 novembre): La Garriga-Sta Perpètua; Tona-St Ignasi; Barcino-Penya Blanc-Blava; CES-Masquefa; Palau de Plegamans-Vilanova; Esplugues-Monjos; CH Sant Cugat-Masies Voltregà. HOQUEI SOBRE HERBA

Divisió d ' h o n o r 3a j o r n a d a A.Terrassa-Sardinero 6-0 F C Barcelona-Jolaseta..l-2

W...W»...!*....!»

Iff. ï$.**!m... 6

L a propera (10 n o v e m b r e ) : Sant Cugat-Sitges; UniversitariCrancs; Castellet (descansa). PETANCA

5a D I V I S I Ó Sant Cugat At-Sant Genís....8-8 La propera (10 novembre): Mirasol-L'eixample; Sant Genís-Sant Francesc; Les Torres Rubí B- Sant Cugat At. 6a D I V I S I Ó L a propera (10 novembre): Sant Cugat At.-Ati. Cerdanyolenc B; Sant Francesc B (descansa).


EIS 4 CANTONS Espectacles

36

Divendres. 8 de novembre de 1996

Espectacles

Tres 6 Entremeses' de Cervantes pel preu d'una obra de teatre Ironia i burla aquesta nit al Teatre-auditori El retablo de las maravillas. La cueva de Salaman-

espectadors del segle XVI, arriben aquesta nit al Te-

ca i El viejo celoso són tres clàssics entremesos de

atre-auditori a càrrec de la companyia castellana

Miguel de Cervantes. Aquestes peces breus i bur-

Teatro de la Abadia per aconseguir el riure còmpli-

lesques que amb un to crític perseguien el riure dels

ce dels espectadors del segle XX.

l·J.I·A \ C \ M I I I , \ K \ . \ l

- Sant Cugat Si la tragicomèdia era el gènere teatral per e\eel·lèneia durant el Segle d'Or de hi literatura c s p a m o l a . els entremesos eren, indiscutiblement, les peces d ' e n t r e a c t e més populars de l'època. Kn prosa o en vers i amb músiea, aquestes petites obres teatrals utilitzaven de reret'ons la ironia i la burla per criticar la societat del m o m e n t . Tres d'aquestes peces del segle XVI, E Iretablo de las maravillas. La cueva de Salamanca i El viejo celoso, obres de Miguel de Cervantes Saavedra, es representen aquesta nit al Teatre-auditori de Sant Cugat. La companyia castellana Teatro de la Abadia ha assumit el r e p t e d'adaptar, un cop més, a q u e s t e s peces clàssiques en un escenari del segle XX. Després de dos anys de vida, aquesta companyia es llança de nou

T B a

amb E.ntremeses al 'teatre-auditori. després de ser estrenats el març passat. S e g o n s la companyia. "la comicitat de Cervantes és perceptible, encara als nostres dies. per part de l'espectador actual". Aquests tres entremesos, que no van ser representats mai en vida de l'escriptor, han estat escollits pel director José I .uis (iómez, conjuntament a m b l'ajudant de direcció Rosario Ruiz, per ser representats davant el públic santeugatenc. Les tres obres les interpretaran en llengua castellana un total de nou actors de la companyia, entre els quals a c t u e n P e r e Martí, Inma Nieto i Lydia Otón, i per dos músics, que provaran de recrear personatges i situacions habituals de l'època.

l'espectador. LI Teatro de la Abadia, amb un estil propi, vol anar més enllà del cnstumisme i la burla de l'època. La seva producció té com a rerefons la ideologia, cpie persegueix el riure còmplice de l'espectador d'aquest segle. Per donar un aire modern a l'obra clàssica, la producció es basa en un muntatge que conjuga c l e m e n t s m o d e r n s a m b detalls rurals, com una falç, una escala i altres eines del camp, per tal d'aconseguir tm to còmic i burlesc. Fins i tot el vestuari, col·lecció d'Ortiz Echagüe, pretén evitar els vestits de l'època i opta pel vestit regional e s p a n y o l , p e r tal d e d e i x a r constància de l'evolució històrica de les diferents regions espanyoles.

Aquestes peces populars pretenien posar en evidència la societat injusta, hipòcrita i intolerant del m o m e n t amb l'excusa de l'entreteniment de

f r e

El grup Espiral d e Valldoreix c o n v e n ç e n la tercera Mostra de Teatre Amateur Van estrenar un monòleg sobre la Monyos AM.KI.S C V S I I

IK\

- Valldoreix La c o m p a n \ i a de teatre Espiral de Valldoreix, que organitza la tercera Mostra de Teatre Amateur que es fa durant el mes de novembre, va obtenir una gran èxit cl cap de setmana passat a m b el muntatge Teatre de poetes lli. La directora del grup, Trini Escrihuela, està molt satisfeta a m b l'actuació dels actors, especialment de la que va fer Encarna Adelantado del personatge de la Monvos, que va arribar a emocionar el públic. Escrihuela ha quedat contenta amb la resposta del públic,

ipic, tot i no ser gaire nombrós, es \a abocar en ei m u n t a t g e . L.i primera part de l'espectacle la i n t e g r a v e n t e x t o s d e Mercè Rodoreda. i la segona era l'estrena d'un text de Nicasi C a m p s . Per a la directora del grup, l'autor trenca a m b l'estil humorístic habitual i presenta un text dramàtic que Encarna Adclantado va interpretar "amb emoció". "Aquest monòleg l'hem muntat ben be a correcuita, a m b només un mes per preparar-lo, i me n'alegro de l'èxit", diu Trini Escrihuela. Amb el que no està tan contenta és amb la participació del públic. "Potser perquè hi havia tres dies de

"Un espill de gràcia i h u m o r " El Teatro de la Abadia ha rebut el Premi de la Crítica de

/'./ Teatro de Iti Abadia escenifica tres entremesos al Teatre-auditori. Foto: FA S 4 CASI X)S M a d r i d 1995 i el P r e m i N a cional de teatre del ministeri d e C u l t u r a , el m a t e i x any. Després de representar El retablo de la avarícia, la lujuria V la muerte, d e R a m o n Maria del Valle-Inclàn, a q u e s t a companyia s'atreveix de nou a m b la ironia i porta els Entremeses de Miguel de Cervantes, avui a les deu del vespre al Teatre-auditori. El C e n t r e

Cultural d e Sant C u g a t encara disposa d ' e n t r a d e s per poder gaudir de tres espectacles en una sola nit. Segons assenyala l'escriptor Juan Goytisolo, "les tres obres c u r t e s , l l u n y d e ser una col·lecció d'al·lusions picants, constitueixen un espill de gràcia i humor, un h o m e n a t g e a la tolerància i a la llei natural del cos".

Quim Monzó i Carme Alborch, a Sant Cugat ÀNGELS CASTI KRA

En tancar aquesta edició, l'escriptor barceloní Quim Monzó haurà presentat el seu darrer treball, Guadalajara, a la llibreria Paideia, on té previst signar-ne alguns exemplars. D'altra banda, Pexministra d e Cultura i diputada al Congrés Carme Alborch presentarà, el dia 15, un llibre editat F.ncariia Adelantado va fer unti gran interpretació de In Mniitos. Foto: X. /,. per la Fundació Pablo Iglesias, a festa, la gent ha marxat, i hem versió de l'obra de teatre de la Casa de Cultura. Jordi Menénfet una actuació més 'íntima'". José Luis Alonso Santos Badez i Dolors Renau l'acompasegons la directora. Trini Esji/rse al moro. El grup Sogtunyaran en l'acte. Alborch presencrihuela confia cpie aquest cap lakk, format per m e m b r e s de tarà el llibre Integris/nos. violència de setmana, tot i les nombroC r a n o l l e r s i Ics F r a n q u e s e s , y mujer, un recull de les concluses propostes de la f e s t a de actuarà d e m à a dos q u a r t s sions del seminari sobre els fonaTardor, la gent s'animi a veud'onze de la nit i d i u m e n g e a mentalismes organitzat per aquere bon teatre. L'espectacle d'ales sis de la tarda al Casal de lla fundació després de l'assassinat quest cap de setmana és una Cultura de Valldoreix. d'tin grup de dones a Algèria.


Cultura

ELS /CANTONS Divendres, 8 de novembre de 1996

37

A n i v e r s a r i

Pep Blanes rep l'homenatge de la família i els amics L'artista reuneix 150 persones a la sala capitular L'artista i gastrònom Pep Blanes va rebre un sincer homenatge de la seva família i els amics per celebrar els 25 anys que fa que dibuixa el claustre del monestir. La trobaÀNGELS CASTUERA

- Sant Cugat De totes les vegades que Pep Blanes ha visitat el claustre, la de dissabte s'haurà convertit, molt probablement, en la més especial. "Vaig començar a dibuixar el claustre l'any 1971, no recordo el dia, però començava a fer fred", va dir Blancs al final de la trobada amb la família i els amics, que es van reunir per homenatjar l'artista per la seva feina en els últims 25 anys. Però, a banda d'aquest homenatge, la reunió va servir, sobretot, per retre tribut a Pep Blanes, artista polifacètic i gran gastrònom. Blanes es un santcugatenc molt estimat entre els seus veïns i participa molt activament en les activitats del poble. L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich,que va obrir Tacte amb un discurs de lloança cap a Blanes, va qualificar l'artista d'"insubstituïble", i va destacar que la seva obra ha servit per difondre la imatge del claustre del monestir i la identitat de Sant Cugat arreu del món. " P e p Blanes ha volgut compartir a m b els amics una data important. Ell diu que fa 25 anys que dibuixa el claustre i jo afegeixo q u e ha difós la identitat

da, que es va fer a la sala capitular, va servir també perquè el mateix Pep Blanes agraís als més propers el suport que ha rebut en aquests anys de dedicació al monestir.

santeugatenca". Aymerich va recordar que "pocs santeugatencs coneixen els 144 capitells del claustre com ell". Altres artistes i galeristes santeugatencs van acompanyar també Pep Blanes dissabte a la sala capitular. Sergi Barnils va reconèixer "cl respecte" que sent per l'artista. "Jo estava desvinculat del claustre i des de fa un parell d'anys, tinc la necessitat de passejar-hi gairebé cada migdia". El pintor Lluís Ribas també va coincidir que Blanes és "el redescobridor del claustre" per als joves artistes. L'escultor Ramon Millet, el pintor Ferran Martí o la pintora Mercè Diogene, que havia treballat moltes vegades amb Pep Blanes al claustre, t a m b é van participaren l'homenatge. Diogene no podia dissimular l'emoció després d ' h a v e r sentit Pep Blanes explicar la història dels 25 anys dibuixant el claustre i els significat q u e té per a ell. "El claustre del monestir és únic", segons l'artista. "Ara fa temps que no he vingut a pintarlo, i he demanat a en Pep que m'hi acompanyi perquè m'agaradarà tenir-lo al costat. C r e c que és com una comunió amb la pedra". P e p Blanes va recordar l'estil

C o n f e r è n c i a

Josep M. Gavin rememora a la Casa de Cultura el seu viatge a Sri Lanka i Singapur Es projectaran 200 diapositives REDACCIÓ

CugatDimarts vinent, a la Casa de Cultura, dins del cicle Anem de viatge, tindrà lloc la conferència Sri Lanka i Singapur, sobre un viatge que Josep M. Gavin va fer a aquesta zona asiàtica l'any 1987. Durant la xerrada, que tindrà una durada d'hora i mitja, es projectaran gairebé 200 diapositives. J o s e p M. Gavin qualifica aquest viatge d'exòtic i "mogut", perquè, atesa la situació política del país, van necessitar protecció policial durant tot el recorregut.

El viatge s'inicia a Sri Lanka, a la població de Bahrain, i continua per la capital,Colombo; la ciutat de Kandy; el temple de Sri Dalada; la població de Matale i el seu temple Dambulla, una construcció troglodita dedicada a Buda; la fortalesa natural a Sigiriya i les pintures de Pollonnaruwa, tot un símbol del país. Posteriorment, els viatgers ret o r n e n a la ciutat d e Kandy, on assisteixen a una processó, considerada per la U N E S C O com una d e les deu manifestacions religioses més importants del món. El viatge finalitza a m b un recorregut pels carrers i t e m p l e s de la ciutat de Singapur, a Indonèsia.

romàntic de l'antic claustre, el que ell va dibuixar durant molts anys, fins que el van restaurar l'any 1992. L'artista va admetre que l'entorn d'abans, amb la vegetació envoltant les columnes, el motivava molt. Ara, però. "he hagut de conèixer més la pedra, he hagut d'aprendre a treure la vida que té". Blanes va lloar la restauració que s'ha fet al claustre davant les critiques que hi ha hagut per l'evident canvi d'aspecte que presenta ara. L'artista, que ha passat moltes hores de la seva vida en l'entorn del claustre, va insistir en la riquesa interior que li proporcionava. Blancs va reconèixer que "el silenci sonor" del claustre proporcionaven una pau "ben bé terapèutica" per a l'esperit. P e p Blanes va tenir paraules d'agraïment per a tots els que el van acompanyar a la trobada i de record per als que ja no hi són. L'artista va repartir moltes flors: a la seva filla "per les hores que no t'he pogut dedicar en aquests 25 anys", a la seva dona, i, e n t t e d'altres, a la C a r m e n Rojo, que va ser propietària durant trenta anys d'El Mesón, un punt de trobada ineludible per als artistes q u e , com Blanes, s'inspiraven en el claustre.

Jaume Muxart exposa a la galeria Canals

Pep Blanes rep una escultura de matis de l'alcalde. Foto: XAVIER IARROSA

El dibuixant al "par iitnbnnptis medievals gue es va fera El Mesón. Foto.X.L.

Menú monacal a El Mesón • Els convidats a la celebració dels 25 anys de P e p Blanes com a dibuixant el claustre van compartir un sopar e x c e p c i o n a l . N o p o d i a ser d'una altra manera, tenint en c o m p t e q u e P e p Blanes és

un gran gastrònom: el m e n ú consistia en plats q u e es cuin a v e n al m o n e s t i r d e S a n t C u g a t i d'altres d u r a n t l'edat mitjana. Tot, e v i d e n t m e n t , regat amb el millor vi.

/À.C.

RAMON MOSCARDO dijous dia 14 inauguració

REDACCIÓ -Sant Cagat Canals Galeria d'Art acull, fins al 17 de novembre, una exposició d e p i n t u r e s d e l'artista Jaume Muxart. La mostra Flors Suit Sant Cugat 95-96 recull una trentena de poms diferents de flors i un tapís fabricat l'any 1961 a l'escola de tapissos Aymat. J a u m e Muxart va triar el tema de les flors quan el galerista Josep Canals li va demanar q u e fes una exposició. Artista de reconegut prestigi internacional, J a u m e Muxart és un dels creadors del g r u p Dau al Set, q u e es va formar als anys cinquanta, i després va integrar, j u n t a m e n t amb altres pintors, un altre col·lectiu d'artistes: Taüll.

Socis fons d'Art Servei de taxació obres d'art Horari: matins de 9 a 2 Tardes de 5 a 9

Sala Rusüíol Santiago Rusinol, 52 -Sant Cugat del 'Vallès

Tel. 675 47 51


38

Cultura

ELS / CAIVTONS Divendres. 8 de novembre de 1996

C o n c e r t s

E x p o s i c i o n s

El cor Tapiola de Finlàndia entusiasma el públic El curs de direcció de cors també va ser un èxit Els santcugatencs no van voler perdre's l'oportunitat de sentir en directe un dels millors cors infantils que hi ha ara mateix al món. L'actuació del cor infantil Tapiola,

de Finlàndia, va aplegar 6 0 0 persones al Teatre-auditori dissabte passat. El curs paral·lel que es va muntar per a directors de cors va repetir l'èxit.

ANCI-.LN C V S I ri;R.\

- Sant Cugat Kra la primera vegada que el cor 'Tapiola, un dels niés prestigiosos del món, visitava Catalum.t. La coral, formada per cinq u a n t a c a n t a i r e s , va venir convidada pel secretariat de Corals Infantils de Caralun\a per celebrar cl trentè aniversari de la seva fundació. LI cor Tapiola va oferir un repertori de cançons de tot el món en les seves llengües originals i també de cançons populars finlandeses. L'estil dels cantaires, que es basa en una emissió clara, brillant i natural de la veu, va sorprendre el públic santeugatenc. l'nes 600 persones van assistir al recital de cant coral que es va fer dissabte. LI director del cor, Martí Marín, havia advertit que aquesta era una oportunitat única que els

Dues de les esrultitres que es poden veure id'eeiitre.

EJ cor lapiola va cantar cançons popularsfinlandesesi efanru delmón. Foto: X.I.. santcugatencs no podien deixar escapar, i els joves cantants no van defraudar el públic. Tant èxit com els cantaires va tenir el curs per a directors de cors que s'ha fet al centre Borja el cap de setmana. Professors de cants i directors de cors d'arreu hi han participat, i han treballat amb la visió

totalment nova de les possibilitats en educació musical que va crear el fundador del cor Tapiola, Erkki Pohojola, l'any 1963. A més d'actuar a Sant Cugat, els cantaires van fer dos recitals a la parròquia de Santa Tereseta, a Lleida, i al centre cultural Calassanç de Barcelona.

i n f a n t i l s

Màgia potàgia per als més petits CASTI'ERA

Més d e 500 nens van disfrutar amb la màgia del grup teatre de Cordó, q u e va actuar d i u m e n g e al T e a t r e - a u d i t o r i dins la programació d e la Fundació Xarxa Espectacle Infantil i Juvenil. L ' e s p e c t a c l e , Les màgiques aventures d'en Fixi i en Foxi, va ser una barreja de teatre i màgia q u e va agradar molt al públic. l ' n dels actors del m u n tatge, Enric Magú, va destacar

l'art. Però trobar-nos una sala d'exposicions en un centre comercial no deixa de sorprendre'ns. Crec que la sorpresa està en l'entorn, més que en Ics mateixes motivacions cpie han fet possible. Als vuitanta es va produir la primera experiència de mostrar l'art en una zona ferials, després s'han produït una convivència entre l'art i les espais comercials, l'última aportació ha e s t a t els c e n t r e s comercials. Quina serà la propera?

!\urn de l'artista: collatiiil lloc: Sant Cavat Centri Comercial Dates: fitis pastat Stidul Obres: pintures, escultures

Enric Magtí i Juan jo Navarro rau acostar la màgia als més petits. Foto: A". 11'//- A' I.ARROSA

- Sant Cugat -

I.ARROSA

Quan Villa s'ha convertit en continent

E s p e c t a c l e s

A\(;KI,S

Foto: X.

q u e "el fet d ' i n c l o u r e jocs i màgia atreu més els nens petits, i els desperta l'interès. És una bona fórmula per tenir-los entretinguts". De fet, l'espectacle és molt participatiu. El seu company, Juanjo Navarro. considera q u e l'escenari del Teatre-auditori és ideal per a una r e p r e s e n t a c i ó d'aquest tipus, i va destacar la imp l i c a c i ó del p ú b l i c . S e g o n s Navarro, "es nota que els nens santcugatencs estan acostumats a veure t e a t r e " . Les màgiques aventures d'en Fixi i en

Foxi explica la història d e dos amics, un h o m e i un colom. D e fet. el colom ha estat encantat per una bruixa i té forma h u m a n a . Tots dos es coneixen en una presó i passen moltes aventures. E n t r e m i g de la història, els dos actors van fer jocs de màgia. En les aventures hi participen també la bruixa i un inspector que emboliquen la troca i obliguen els protagonistes a passar les mil i una abans d'aconseguir un tresor q u e està amagat en unes muntanyes.

PKKK P I C H

l na de les aportacions més interessants de l'art contemporani ha estat la d'obrir el ventall d'espais on l'artista pot mostrar les seves obres. Ens hem acostumat a veure art fora de les galeries i fins i tot ens semblen normals els s u p e r m e r c a t s de

Aula

C u l t u r a l

\

i

Ponsfilma,munta i posaveu i música a les seves projeccions. Eoto.X. IARR0.SA

Pons rememora Pascensió al Cho Oyu, de 8.201 metres FRANCESC CARBÓ

- Sant CugatEl C l u b M u n t a n y e n c és va omplir dimarts per escoltar i veure una projecció històrica d ' u n dels mites de Talpinism e català. R a m o n Pros, e x p r e s i d e n t del C M S C , va ser l'encarregat de presentar Jordi Pons, q u e ha participat en diverses e x p e d i c i o n s catalanes i estrangeres. El Cho Oyu,

de 8.201 m e t r e s d ' a l t i t u d , a l'Himàlaia, va ser una projecció feta fa dotze anys amb condicions d e filmació difícils i a m b u n e s pretensions considerables. Els costums del N e pal i el T i b e t i sobretot de la ciutat de Katmandú van ser la p r i m e r a p a r t d ' u n film q u e a m b e s q u e m e s i belles imatges narrava de forma emocionada l'ascensió catalana al sisè cim mundial.


Més de 100 parades amb mobles i objectes de totes les èpoques i preus. Ocasions úniques. Compres-vendes canvis d'objectes antics i usats.


40 Cultura

RADIO S A N T C I (;AT

De dilluns a divendres: • D e 24:0(1 a 7:00 h„Música Lil teu costat. Música non-stop tota la nit. •De 7:00 a 10:00 h.. Kl (iall del Monestir. Revista d'actualitat. Aquest programa repassa Ics principals notícies d'àmbit general i totes les notícies d'àmbit local de la ciutat. Kl programa cl dirigeix i presenta Xa\ ier Fornells. • D e 10:00 a \l'Ars h.. Dics de Radio. Kl m a g a / i n c . Kntrc\ istes. reportatges, cinema, teatre...i el concurs 1 na de Ires, dirigit i presentat per Maribel (lavuelas. • D e 12:45 a 13:00h., Amb molt de gust. Tots els secrets gastronòmics de la ma d'en Pep Manes. . • D e 13:00 a 13:3()h, Sant (aigat avui. l'informatiu. Kspai tiels serveis informatius per a conèixer tota l'actualitat del dia. • D e 13:50 a 14:(K)h.,Kntitats. Xavier Miralles dirigeix i presenta aquest espai per a les entitats de Sant Cugat. • D e 14:00 a 17:00h„ Kntre tu i jo. Música d'actualitat amb les novetats internacionals i els grans èxits de sempre, amb Sandra Barncila. • D e 17:00 a 1S:(K) h.. I Iem d'anar més lluny. Programa dedicat a la música i als grups catalans, presentat per Joan Yallvé. • D e 18:00 a 20:00h.. Al lloro. Kspai musical amb totes Ics n o v e t a t s , c o n c e r t s i grups, presentat per Salva Yallvé. • D e 20:00 a 20:50h., K'Ksportiu. Carme Reverte dirigeix i presenta aquest espai que recull l'informació esportiva local i comarcal. • D e 20:50 a 25:OOh.. No m'agrada la telo. La bona música, pels que no tenen ganes de veure la televisió, amb Josep \ l . Noguera. • D e 25:00 a 24:00h..programes de nit: dilluns, l'itanita nit; dimarts, L'estrena: ili m e c res. A r r e l s : dijous. Cafè de les temptacions; divendres, Vallès sense fronteres. • D e dilluns a divendres, a les hores en punt, informació de (Catalunya i el món en c o n n e x i ó a m b Catalunya Informació. La informació local i comarcal a càrrec dels Serveis Informatius de Ràdio Sant Cugat. MssaM·i • De 24:00 a 8:00h., Música al teu costat, tota la nit.

ELS /CANTONS Divendres, 8 de novembre de 1996

• D e 8:00 a l 1:00 h„ Amics del dissabte. Programa que ofereix música i la participació dels o i e n t s . A m b Pere Pahissa. • D e 11:00 a 12:00h„ Nostra Dansa. Sardanes, amb Joan Kàbregas i Pere Pahissa. • D e 12:00 a 15:00h., Kl \ I a ga t ze m. In forní ac i ó destinada a la gent jove, especialment als universitaris. •De 15:00 a 14:00h., Avantm.itx. Prev isions esportives del cap de setmana amb (iarme Reverte. • D e 14:00 a 15:00h.. Vallès sense fronteres. Repetició ilel programa emès el divendres a la nit. • D e 15:00 a 16:00 h.. Aquells meravellosos anys. Josep M. Alvira presenta els grups i estrelles que han esdevingut clàssics. • D e 16:00 a 19:00 h„ Súper DJ. Tota la música dance ilel moment, amb la participació dels oients. • D e 19:00 a 20:00 h.,Book d'assaig. Rock de casa amb grups santeugatenes, a càrrec de Carles Roca. • D e 20:00 a 21:00 h., Bones Vibracions. Musica suau per als vespres, amb David Villena. • D e 21:00 a 22:00 h., Etiqueta Negra. La millor música del moment amb Salva Vallvé. •De 22:00 a 8:00.. Música al teu costat. La millor música per escoltar tota la nit.

• D e 8:00 a 9:00 h.. El Dia del Senyor. Emissió de la missa ilel dissabte celebrada al Monestir de Sant Cugat, i informació religiosa de l'esglèsia evangèlica Eben Kzer de Sant Cugat. • De 9:00 a 9:50 h„ Esport en marxa, l'edició. Prime-

res informacions locals i comarcals de la jornada esportiva del diumenge, amb Carme Reverte. • De 9:50 a 10:00 h.,El Racó de la poesia. Poesia catalana recitada amb Joana l·'rancesca (Jarcia. • D e 10:00 a 11:00 h., Arrels.Recordant les nostres tradicions, amb Rogeli Pedró. • D e 11:00 a 12:00 h„ Nostra Dansa, Sardanes amb Joan Kàbregas i Pere Pahissa. • D e 12:00 a 13:00 h.. La Sarsuela, un programa obert a la participació dels oients, amb Joan Fàbregas i Pere Pahissa. • D e 15:00 a 14:50 h.. Esports en marxa, 2'1 edició. Actualitat esportiva local i comarcal, amb els resultats de la jornada. • D e 15:00 a 16:00 h., Aquells meravellosos anys. Els grups i estrelles que han esdevingut clàssics. • De 16:00 a l 9:00 h., Súper DJ. La música dance més actual i la llista dels principals èxits. • D e 19:00 a 20:00 h.,A la descoberta del més nou i millor de la comarca en matèria de rock, amb Carles Roca. • D e 20:00 a 21:00h„ Bones Vibracions. Música suau amb David Villena. • D e 21:00 a 22:00 h., Etiqueta negra. La millor música negra del moment, presentada per Salva Vallvé. • D e 22:00 a 7:00 h.. Música al teu costat. Música non-stop per gaudir tota la nit. •Els caps de setmana, a les hores en punt connexions amb (Catalunya Informació i butlletins amb informació local i comarcal, a càrrec del Serveis Informatius de Ràdio Sant Cugat.

La

p r o p o s t a

• La Festa de Tardor arriba a la 21 a edició. Des del dia 5 fins al 17 de novembre, Sant Cugat celebra la vintena edició de la Festa de Tardor. Sota el lema Del Vallès, en quedarà res?, la festa d'enguany porta a debat el model de planificació urbanística del nostre municipi. Les activitats es concentren diumenge dia 10 al voltant del monestir i la Casa de Cultura, i inclouen música, teatre, gegants, trabucaires, diables, castellers, debats, jocs infantils i la participació de prop de seixanta entitats santeugatenques.

8

"DIVENDRES

• Hug, Godofred Dissabtes • Orestes, Teodor Diumenge 10 • L l e ó el Ciran Dilluns 11 • M a r t í de Iburs Dimarts 12

• Josafat Dimecres 13 • Eugeni, Leandrc

Teatre •A les 22.00 hores, al Centre Cultural, representació de l'obra Entremeses, de (lervantes, a càrrec del Teatro de la Abadia. Dirigida per José Luis Gómez i interpretada per Pere Martí. I n m a N i e t o i Lydia Otón. Preu: 2.000 pessetes.

Difons 14

• Vencrand, Serapió Divendres 15 • Albert el (iran Dissabte 16 • Margarida d ' E s c ò c i a , Gertrudis.

DISSABTE

Festa d e T a r d o r •A les 17.30 h o r e s , actuació castellera amb els

Minyons de Terrassa, els Castellers de Sants i els C a s t e l l e r s de Sant C u gat, a la llotgeta del monestir. •A les 19.00 hores, cercavila de gegants, trabucaires i diables a m b els grups de grallers de bastoners de l'Esbart. Sortida d e la plaça Octavià. •A les 20.00 hores, pregó de la festa a la plaça Octavià. III M o s t r a d e T e a t r e de Valldoreix •A les 22.30 hores, al casal cultural de Valldoreix, dins les activitats de la III Mostra de Teatre, rep r e s e n t a c i ó de l'obra

• LÍNIA 1 . SANT

f UNIA 3. SANT CUGAT-IA FLO*ESTALES PLANES

Sortides des de Mas Janer. -Diesfeiners. 1a sortida: 06.00h-07,00h-08.00h i a tes hores en pum fins a les 22.00fi. L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 07.Q0r.-08.0Ori-G9.0O i ateshores en punt tins a les 22.00h. L'últim servei finalitza et seu recorregut a l'estació de EG.Ç. de Sant Cugat.

Sortides des de F. Cotom. -Dies feiners. 1a sortida:Q5'45h del matí i cada hora i mitja fins ales 22.15(1. -Dissabtes i festius. 1a sortida 07 Uh del mati i cada hora i mitja fins ales 22.15h. Sortides des de l'Estació. -Dies feiners. 1 a sortida: 06.3Sh del mati i cada hora í mitja fins» les 21.35h, -Dissabtes i festius, la sortida: 08.05h del mati i cada hora i mitja:finsa les 21.3Sh.

Sortides des de l'Avm9t»da Alfons Sala. -Dies feiners. 1a sortida: 06.40h-07.40h í als 40 minuts de cada hora fins a les 21,40h. L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sani Cugat. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 07.40h-08.40h i als 40 minufs de cada hora fins a les 21 40h. L'últim servei finalitza et seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. Recorregut Mas Janer, Estació Mira-sol. Plaça Can Cadena, Estació St. Cugat Mercat Torreblanca, CAP, Alfons Sala, Can Cadena, Estació Mira-sol, Mas Janer.

Recorregut. F. Colom, la Floresta. Raça Centre, Mercat CAP, Ations Sala, Estació, Plaça Centre, La Floresta. F. Colom. A!NWlUU>MOIINUlMW

•l'y-'jaini-amgaai

%T1«í%MlÉftli'fcilTÍ

-Dies feiners. 1 a sortida: 05.4Qh-06.25h í als 25 minuts de cada hora fins a tes 2225h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 06.25h i ais 25 mtmrts detaífebomSns a les 22.25h. -Sortides addicionals a Terrassa: 06.5531,07.55h i 11.55tfcfNjteaï8j

• ÜWA2.NUCLH Sortides des de Sant Domènec. -Dies feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.i6h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.l6h-09.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.l6h.

Sortides des de Sant Francesc. -Dies feiners. 1 a sortida: 06.23h-06.53h i als 23 i 53 minuts de cada hora fins a les 22.23h. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.23h-09.53h i als 23 i 53 minuts de cada hora fins a les 22.23h.

Sortides des de l'Estació FOC -Dies feiners. 1 a sortida: 06.05h-06.3Sh i ais 05 i 35 minuts de cada hora fins a les 22.3Sh. -Dissabtes < festius. 1a sortida: 09.05h-09.35h i als OS 135 minuts de cada hora fins a les 22.35h. Reconegut. Sant Domènec, CAP, Sant Francesc, Placa Coll. Mercat Torreblanca, Monestir, FGC, Colomer. Sant Domènec.

^ffiífïaíMililSiíiiii^w:"'t·,^^""%twi -Oies feiners. 1 a sortida: 05.15-05.4Q i ais 40 minuts de cada hora É s a les 22.10». -Dissabtes. 1a sortida: OS. 1505.40 i 06.1 Oh i ais 10 minuts de cada hors fins a tes 22.1 Oh. -Diumenges i festius. 1a sortida: 07.10h i als tOrranutsdeeadahorafinsates22.10fi. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.40h í 23.00h (feiners). 23.00h (dissabtes i festius).

IttiliÉitt | -Diesfeiners. 1a sortida: 05.45 i ais 15i45minuts dècada hora fins a fes 2l.45h. | -Kssí«ea.1asortida:05.45igis4$mí«)t5rJeffldarwra}sisales21.45h. I -Diumenges i festius, ta sortida: 06,45fti ais 45 minuts de cada hora fins a tes 21 45h Estació I -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.15h (feiners).

mi


Cultura 41

ELS /CANTONS Divendres, 8 de novembre de 1996

d'Alonso Santos Baixar al moro, a càrrec del grup S o g t u l a k k d e les F r a n queses.

10 DirMKNG!-:

Festa d e T a r d o r • D u r a n t cot cl m a t í . mostra d'entitats, activitats i parades al voltant del monestir i la Casa de ('ult ura. • A Ics 9.00 hores, gran xocolatada a m b coca, a la creu del t e r m e . •A les 12.00 hores, inauguració de l'exposició El medi natural del Vallès, organitzat pel Grup de Natura del C M S C . •A les 12.30 hores, XVI pedalejada ciclista. Sortida de la plaça Octavià. • A les 14.00 hores, ball d e g i t a n e s a la llotgeta del monestir. •A les 18.30 hores, concert d e cant coral, a m b la participació de la coral Serra d ' O r i la Societat Coral La Lira, i recitals de guitarra, acordió i flauta travessera, a la Sala Capitular. XIII Cafè Literari: L'Ocell Radiant • A les 17.30 hores, a la Unió Recreativa Esportiva de la Floresta, xerrada sobre poesia, teatre, art, concert de música clàsica i altres activitats organitzades pel col·lectiu L'Ocell Radiant. III M o s t r a d e T e a t r e de Valldoreix • A l e s 18.00 hores al Casal d e C u l t u r a , organitzat pel teatre Espiral. Música •A les 19.00 hores, a la plaça M i q u e l Ros, 3 de la F l o r e s t a , c o n c e r t d e blues amb el grup Radio O n e . O r g a n i t z a el bar Dada.

12

DIMARTS

Conferència •A les 22.00 hores a la Casa de C u l t u r a , dins del cicle d e conferències Anem de viatge, xerrada sobre Sri Lanka i Singa-

^ TELÈFONS É ! t # E Í è !

MPPíWXra-*»

«WSOW

FARMÀCIES D £ T O R N

SERVEIS

MWy«9frCaBiwMgfr«d

6741003

0(V««Cfre88

AAW Sant Joan Mira-sol

6747103

AAPPiVVWktoreiií

67421 97

Riera Docíw Murillo, 1

5892288 Arntulaton Les Planes

675 5105

Bombers BeSataa

69880»)

Bombers Generalitat

085

AAPP i VV C. Montserrat Vall 574 21 05

Bombers Rut/

699 80 80

CAP

589

CAP urgències

589 44 55

Casa de CuHura

58913 82

Casai Valldoreix Catalana de Gas Centre Cívic La Poresta

589 08 47

Centre CÍVIC Les P'anes

675 51 05

Centre Curturai Mira-scl

589 2018

H General de Catalunya

5891212

Cinemes St Cugat íReser.j

58909 41

H. Vau d'Hebron

4272000

Correus

674 70 96

H. Sant Joan de Dés

20340 00 24810 40

AAPPWCanMapVall

674 50 49

Dissabte 9

AA Prop, i Vains La Floresta

674 20 89

Salavert

AA VV Aigualbnga La Flor

674 51 29

Santiago flusinol, 38

674 45 99

Ass Consumidors

268 45 67

j ^ f j ^ ^

725 29 44

DNI (Cita prèvia)

589 30 80

„™~_ Diumenge 10 —-—— —— Textdó

il?

Greenpeace

(91) 543 47 04

Creu Rota Sant Cugat

6741234

CreuflojaVaíldonàx

6742459

Unitat Coronària

Dispensari La Floresta

6747615

Tai de l'Esperança

£rri. Municipal descentrat.

6742719

i ntortadó Carreteres

2042247

IflfOrwaeíiS Aeroport

478 «000

Informaria SEfffE

400 02 02

InfipflïtBckí Port-

318«750

ENHERfiufjf

900 3í 3131

FECSAfcvaàes)

900232323

Rambla del Celler, 97 674 77 49

Dilluns 11

Casal d e Cultura Valldoreix

- 4144848

6991892

FECSA (atenció «tefertt) FFGC

6741934

funerària

6740525

G.Cw!3#riHOl)

6742379

OMfC

589 3188

Hisenda

58911 55

PfjBctwcToneblanca

369 fSr«»

Juflat Oficina Monfctpír; l * Floresta

6746636

PROMUSA

S89V? 32

PairdítuüSLPertOctoíà

6741163

Pafroquia tes Planes

204 7503 9740508

PtSdr» r e c i t a l \*fWor»i>:

8754055

Coerpo Nactonat * Policia

6747*58

0iBi8itel2

Coral Serra d'Or

13

• Tothom qui ho desitgi pot formar part d'aquesta coral, que assaja dimecres o d i v e n d r e s d e 21.30 a 23.00 hores, a la Casa de C u l t u r a . I n f o r m a c i ó al telèfon:674 24 20. UREF • Activitats a la Unió Recreativa i d'Esports de La Floresta, per als m e s o s d'octubte, novembre i des e m b r e . Balls d e Saló i classes de costura, piano i guitarra. Informació al telèfon 674 78 33 i 674 20 70.

Msnoïfarïés, 96 ENTITATS

6746512

ASOI

87S3S03

Urgències

091

Aflài(àav)n

S742S70

FatoaMgAictiaMPiQl.CMr

092

Casal <TAv» SC

5891838

Lter d" AMS Parròquia

5690598

90879S125

• Tallers d'expressió, balls de saló, teatre, estampació, ioga, dibuix, pintura, còmic i artesania al Casal de Cultura de Valldoreix, per als mesos d'Octubre, Novembre i Desembre. Informació i inscripcions al Casal, d'l 1.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 hores.

A8nflsSafa,46 «740483

5890847

Pyròqufe^Kfcreíx

P d M u n j c ^ {Valldoreix)

67484 30

Comissaria de Policia

0747612

Taxis iperatta) fladioTaxí

9740007

Club Muntanyenc

6745396

5894422

Cofat deia una

8741006

Flepsot-Butà

6741580

6752652

Sant Cagat Comerç

«740322

EsfcartSswtCujat

SAUR{Aig8*ï}

5890021

El Tot Sant Cagat

6748601

VBSOOWÍX (penada)

674 U11

fòupSup. ïifVHlyjsttifs

8740314

resta, Les Planes i al Casal Cultural de Mirasol. Per a més informació, podeu trucar als telèfons: 589 08 47 (La Floresta), 675 51 05 (Les Planes) i 589 20 18 (Mirasol). La Unió Sancugatenca • Tallers de formació teatral per a totes Ics edats. Informació i inscripcions als telèfons: 675 20 57 i 909409573. Ateneu Santcugatenc • Cursos i tallers de dibuix, pintura i escriptura a partir del mes d'Octubre a l'Ateneu Santcugatenc. Informació als telèfons 674 60 28.

Pg.SatftMagf.50 67433 53 Divendres 15

m 1531 Kl me» ele nnu-inhie. I.i farmàcia que

|

SERVEIS

Ra#5 Sant Ca$»!

Grua

8743371

Aigües La Horesta

874 20 69

pur, a càrrec de Josep M. Gavin.

15

DIVENDRES

Música •A les 22.30 hores, a la Casa de Cultura, concert de Connexió VO'96, amb el g r u p C h i k e n H e a d i l'actuació d'un grup teloner local. Organitzat per l'Ajuntament.

AtíBES ACÏWÏfAÏS Espai J o v e

67559 59

L'Mà nhcrtj .ils clistrkK's i a Valldoreix

Tàtevtsio Sent Cugat

5895306

diumenges i (estius de '> a Z\ hnres és

Bs 4 Cantons

£88 62 82

Li I Scrrcr tic \lir.i-sol. j | Pi; Baixador,

•Cursos i tallers d'Ex pressió, Música moderna, Fotografia i Còmic per a nois i n o i e s d e 13 a 25 anys. Cursos fins el 20 de d e s e m b r e . Informació i inscripcions a l'Espai Jove, d e la Casa de Cultura,de dimarts a dissabte, de 18 a 22 hores. Telèfon: 589 13 82. Casa d e Cultura

•Taller de Plàstica per a n e n s i n e n e s d e 6 a 15 anys. Telèfon: 589 13 82. • C u r s o s d e Català per a adults. Informació al 010. •Jornades de Formació

7H Tel « 4 1 í 11

per a delegats/ades, del 26 d'octubre al 9 de novembre. Cor Infantil I Juvenil •Per a nens i nenes a partir d e 4 anys. Les activitats del cor inclouen concerts, sortides de cap de setmana i tallers complementaris. Informació i inscripcions a la Casa de Cultura. Telèfon: 589 13 82. Centres cívics

•Tallers de ceràmica, costura, manualitats, teatre, música i altres activitats als Centres cívics de La Flo-

TEATRE-AUDITORI • D i v e n d r e s 15 d e n o vembre, a les 10 del vespre: Concert de la Cobla M e diterrània i Albert Guinovart, sota la direcció de Jesús Ventura. Preu: 2.000 pessetes. • Dissabte 23 de novembre, a les 10 del vespre: òpera, Le nozze di Figaró, de Wolfgang A m a d e u s Mozart, dirigida per Albert Argudo i interpretada p e r I s m a e l P o n s , Rosa Mateu, Àngel O d e n a , Maria José Martos i Susana Santiago, entre d'altes. Preu: 6.000 pessetes. • Dissabte 30 de novembre, a les 10 del vespre: Teatre amb l'obra Casa de Nines, de H e n r i k Ibsen. I n t e r p r e t a d a per M e r c è

EIS 4 CANTONS Si vol anunciar-se a Els 4 CANTONS, truqui'ns

5 8 9 62

82

Managuerra, Josep Minguell i Albert Pérez, i dirigida per Juny Dahr. Preu: 2.000 pessetes. • D i v e n d r e s 13 d e d e sembre, a les 10 del vespre: Representació de l'obra Políticament correctes, de Rav Cooney, dirigida per Paco Mir, i interpretada per P e p ferrer. M o n t Plans. Xavier Ruano i Joan Masotkleiner, entre d'altres. Preu: 2.000 pessetes. • Dissabte 21 de desembre. a les 10 del vespre, i diumenge 22 de desembre. a les 7 de la tarda: Espectacle de Dansa amb la Compafíia Nacional de Danza, dirigida per Nacho Duato. Preu: 3.000 pessetes. •Divendres 27 i dissabte 28 de desembre, a les 10 del vespre: Concert de Nadal amb la Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Salvador Brotons. Preu: 2.500 pessetes.

ixpoaeioNs •El Medi Natural al Vallès, del 10 al 28 de novembre a la Casa de Cultura. Organitza: Adenc. •Exposició de pintures de Jaume Muxart a la Galeria Canals. Fins el 17 de novembre. •Mercantic. Fira permanent d'antiquaris i d'art. Obert el cap de setmana. •Sala Rusinyol: Exposició de pintures d e Laporta, Del 24 d'octubre al 12 de novembre. •Firart. Exposició i venda d'obres d'art a la Plaça Octavià. Obert el primer dium e n g e de cada m e s de 10.00 a 14.00 hores. • Galeria Canals d'Arrt al Centre Comercial Sant Cugat, fins el mes de gencr.Escultors definal de segle, amb obres d e J.L.À1varez, N e u s Colet, Pere Pich, Fili Plaza, Jordi Traperho i Javier Lozano. A l'espai de pintura, Artistes d e l'Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat, a m b tapissos d e M i t ó , Grau Garriga, Royo,Tàpies i G u i n o v a r t , e n t r e d'altres. •Estudi Ferran Martí. Exposició P e r m a n e n t d'obres de Ferran Martí.


ELS CINEMES «Bclleza robada»

• SABADELL

Director: Bernardo Bertolucci. Intèrprets: I.ivTylcr, Sincad C'usak, Oonal McCann i Jeremy Irons. Recomanada: R 13. Sala: Rubí Palace 2, de Rubí. H l.ucy l·larmon es una noia americana que viatja a la regió italiana de la Toscana per estiuejar amb un matrimoni amic de la seva família. Un cop allà intentarà recuperar un passat borrós, descobrir qui va ser cl seu pare í oblidar el suïcidi de la seva mare.

Rubí Palace 1 Trainspotting

4.45,6.45,8,45,10.30 Go/fe, 12,30 imità

Rubí Palace 2 Betleza Robada

5.00,7.30,10.00 Galta, 1Z30 i matinal, 12.15

Rubi Palace 3 En honor a la verdad

4.15,6.15,8.15,10.15

M. Eix Macià

Golfa, 1230 i matinal, 12.15 Rubí Palace 4 El úlimo hombre

4.30,6.30,8.30,10.30 Golfa, 1230 i matinal, 12.15

Rubí Palace 5 Dragonhearl

4.15,6.15,8.15,10.15 Golfa, 12.30) matinal 12.15

TfMt mmm. ttf

«La camioneta» Director: Stephen Frcars. Intèrprets: Meancy C'olm, Donald O'Kelly. Brcndan O'C'arroll i (ier Ryan. Recomanada: R I I Sala: Kursaal. de Cerdanyola. H Desembre de l l )8 u , barri dublincs de Barrytown, atur generalitzat i desesperació laboral en vigílies del Campionat Mundial de Futbol, en el qual competeix Irlanda. Dos parats en estat de desesperança i embriaguesa. Larry i Bimbo, troben una furgoneta bruta i sense motor i ideen convertir-la en un negoci de menjar ràpid per als seguidors de la competició futbolística.

• mimm

Sant Cugat 1

Lacetesfína

4.15,6.15,8.25,10.30

Sant Cugat 2

En honof a ta verdad

4.25,7.25,10.25

• T E R R A S S A ..:•.•:•:.

4.10,6.20,8.30,10.40

Principal

Sant Cugat 3 Sant Cugat 4

Un cos al bosc Gfcnmer man

4.20,6.25,8.30,10.40 Rambla

KiitiA<fe#iri*iK,>M>«yb

Salal

Molt Fianders (V.O.)

12.30

Sala 2

En honor a la verdad

12.45

Sala 3

Un cos al bosc

12.50

Sala 4

Glimmer man

12.45

Cineart

Director, (icrardo Vera. Intèrprets: Terelc Pavcz. Penélopc Cruz, Juan Diego Botto i Jordi Molla. Sales: Sant Cugat I. de Sant Cugat; Cineart 5 sales, de Sabadell, i Kursaal. de Cerdanyola. • I-n una ciutat mercantil de l'Espanya de final del segle XV, cl jove Calixto s'ha enamorat de Melibea i, aconsellat per un dels seus criats, Sempronio, decideix demanar ajuda a Celestina, una antiga cortesana, amant d'ungüents i pocions.

Lacetesfina EsconcMo en ta memòria Secretes y mentiràs B ultimo nombre Dragonheart

••ui)r?mmíri--'\à

.

4.00,6.00.8.15,10.30 5.15,7.30,10.30

«The Glimmer Man»

En honor ala verdad

Horaris per determinar

Esconcfido en la memòria

Horaris per determinar

The gftnmer man

Horaris per determinar

Crash

Horaris per determinar

El ultimo nombre

Horaris per determinar

• CERDANYOLA

• SABADELL

«La celestina»

mmm mm

Kursaal 1

The gSmmer man

Kursaal 2

Elcuervo

5.00,6.50, 8.40,10.40

Kursaal 3

Profesor chiflado

4.40,6.35,8.30,10.35

Kursaal 4

Lacelestina

4.35,6.35,8.35,10.30

4.50,6.5o. 8.45,10.50

Kursaal 5

El ultimo hombre

4.55,6.55,8.50,10.55

4.00,6.00,8.15,10.30

Kursaal 6

Reaccionen cadena/Tm cup

4.00,6.00/8.00,10.35

4.00,6.00.8.15,10.30

Kursaal 7

La camioneta

4.45,6.45,8.50,10,45

Kursa)8

Crash

4.20,6.30,8.45,10.45

KursaJ9

El corredor de la muerte

4.45,6.45,8.40,10.40

Dragonheart

4.30,6.30,8.30,10.30

En honor a la verdad

4.25,6.40,8.55,11.10

5.15,7.30.10.30

Divendres i <S$$abte, úUma projecció: 10A5 Cineart-tres

Crash

4.00,6.00,8.15,10.30 Divendres i dissabte, úSma projecció: 10.45

Euterpe

The gJmmer man

Kursaal 10 4.00,6.00,8.15,10.30 Divendres i dissabte, última projecció: 10.45 Kursaal 11

B L'n assassí sense escrúpols, Carl Panzram, complia condemna a Leavenworth. Henry Lesser, un jove careerer d'ideals purs i confiança cega en el sistema judicial, es va interessar per Panzram i va intentar redimir-lo.

«El corredor de la muerte»

«Crash»

Director: Tim Metcalfe. Intèrprets: James Woods, Robert Sean Leonard, Ellen Greene i Cara Buono. Sales: Kursaal, de Cerdanyola, i Eix Macià, de Sabadell.

Director David Cronenberg. Intèrprets: James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette i Elias Koteas. Recomanada: R/18.

Sales: Cineart-tres. de Sabadell; Kursaal. de Cerdanyola; Eix Macià, de Sabadell, i Rambla, de Terrassa. I James i Catherine són un matrimoni que practiquen el voyeurisme en les seves relacions sexuals. Una nit, James pateix un accident de cotxe. Tant ell com l'altra conductora, Helen, sobreviuen i se senten atrets mútuament. Fora de l'hospital, tots dos es troben i fan l'amor al mateix lloc de l'accident.

^&**@^^L

ESTRENA

«Un cos en el bosc»

• Una tinent de la Guardia Civil investiga l'assassinat d'una noia. Tots els interrogats tenen, d'una manera o altra, alguna cosa per amagar i la tinent Cifuentes arriba al final de la investigació detenint un immigrant negre, que va ser l'últim de veure la víctima.

«Secretos y mentiràs» Director: Mike Leigh. Intèrprets: Timothy Spall, Phyllis Logan, Brenda Blethyn i Claire Rushbrook. Recomanada: R/13. Sala: Cineart 5 sales, de Sabadell. • Hortense és una jove de color que, després de perdre els seus pares adoptius, decideix investigar les seves arrels vertaderes.

«El ultimo hombre»

«Escondido en la memòria»

Director: Joaquín Jordà. Intèrprets: Rossy de Palma, Núria Prims i Ricard Borràs. Sala: Sant Cugat 3, de Sant Cugat.

Director: John Gray. Intèrprets: Steven Seagal i Jules Nasso. Sales: Sant Cugat 4, de Sant Cugat; Euterpe, de Sabadell: Kursaal. de Cerdanyola: ELX Macià, de Sabadell, i Rambla. de Terrassa • Un policia de Los Angeles intenta detenir un assassí en sèrie que actua als suburbis de la ciutat, atemorint famílies senceres.

Director: John Dahl. Intèrprets: Ray Liotta, Linda Fiorentino i Peter Coyote. Recomanada: R/18. Sales: Cineart 5 sales, de Sabadell, i Principal, de Terrassa. I David Krane és un prestigiós metge forense, sospitós de l'assassinat a sang freda de Mary, la seva dona. Acusat del crim, fou alliberat gràcies a un tecnicisme.

Director Walter Hill. Intèrprets: Bruce Willis, Bruce Dern i Christopher Walken. Recomanada: R/18. Sales: Rubí Palace 4, de Rubí; Cineart 5 sales, de Sabadell; Kursaal, de Cerdanyola; Eix Macià, de Sabadell, i Rambla, de Terrassa. • Texas, 1931. Un mercenari perillós es veu embolicat en la guerra entre dues bandes rivals de Xicago, entorn la frontera mexicana per on es practica el contraband d'alcohol.

Tots els Dissabtes SESSIONES "GOLFES"

23 SANT CUGAT SEAGAL

Principal

12.15

«El funeral»

Director: Abel Ferrarà. El funeral 4.10,6.20,8.25,10.50 Intèrprets: Christopher Divendres i dissabte, última projeocü: 23.00 Walken, Chris Penn, Vincent Gallo i Annabella Sciorra. En honor ala verdad 4.00,6.20,8.30,1050 Recomanada: R/18. Divendres i dssabte, última projeccí&. 23.00 Sales: Principal, de Sabadell, i Eix Macià, de Sabadell. Crash Horaris per determinar • Johnny Tempio, el benjamí En honora la verdad Horaris per determinar d'un clan mafiós, és abatut a Dragonheart Horaris per determinaf trets a la sortida d'un cinema. El corredor de la muerte Horaris per determinar Davant el fèretre de Johnny. Ray, el germà gran, demana el Elcuervo Horaris per determinar cap de Gaspare Spogfia. el seu The glimmer man Horaris per determinar màxim rival en el món del crim El funeral Horaris per determinar organitzat i l'home al qual tots El profesor chiflado Horaris per determinar els indicis apunten com a responsable de l'assassinat. El ultimo hombre Horaris per determinar

ESTRENA

ESTRENA

2a SETMANA

4,10-6,20-8,30-10,40 GOLFA: 0,50 - 18 a n y s

4,15-6,15-8,25-10,30 18 anys

4,25-7,25-10,25 GOLFA: 0,45 - 13 a n y s

WAYANS

GLIMMER M A N 4,20-6,25-8,30-10,40 GOLFA: 0,45 - 18 anys

Dissabte dia 9 a les 0,30 " g o l f a " : M O L L FLANDERS en V.O. / Dissabte dia 16 " g o l f a " : LAS DOS C A R A S DE LA VERDAD en V.O.

ICINESR Al terveí de l'upcctidor

Q Pàrking 2 h. gratis

Carnet d'estudiant universitari

[íS. S3 S

Carnet més grans 65 anys

Accessos minusvàlids

Carnet Jove

S

Venda anticipada

S

§3 Reserva per telèfon SS9 0941

Pop Snack

Pagament amb targeta crèdit

§S ÉS Vent a per

teler n 902-333231

Venda les 24 h. als ServiCaixa


EIS4CAINTON3

Divendres, <V de novtwhr

de 1W(>

La Novel·la Cap.

XXVIII

43

E D C A R D IKNKR

L

es implicacions misterioses de la dida només eren empallegaments en el trànsit per on Odó pretenia que rodés la investigació d'uns fets que, cada vegada més, intuïa com molt lluny de la realitat que es pretenia fer-lo testimoni. "Tot semblen peces d'un puzzle que va encaixant de mica en mica fins a reconstruir la mort d'un personatge que a mesura que anem trobant a trossets s'esvaeix més que mai", es deia interiorment, i afegia en veu alta: - E n t e n c que en aquells moments no associés el missatge amb el senyor Saltells. - N o n'estic tan segura. Aleshores tots els presents sabíem que ens arribava un avís del diable i jo tenia les últimes manifestacions de l'amo en el sentit de la seva nova aproximació. Calia esbrinar alguna cosa més en aquells moments? Probablement sí, i jo no vaig fer-ho, sense adonar-me que era impossible escapar del control del Senyor de les Tenebres, que des de la infausta nit de Nadal de 1351 era part immanent d'aquesta família maleïda. Pensi que el primer Berenguer de Saltells, amb els seus companys d'assassinat, Bernardí Rosseta, Ramon Vinader, Antic Ferigola i Pere Letó, van recórrer un llarg camí per allunyar-se dels territoris on la justícia del rei Pere III pogués fer acomplir la sentència que dimanava del procés fet en la Cort de Perpinyà al cap de pocs mesos dels fets macabres. Les ordres reials prohibien de manera taxativa ajudar els fugitius donant-los aixopluc, menjar i cap mena de suport Però amb tot, suposem que amb males arts o violència, ells continuen la seva fugida per Cerdanyola, camí de Barberà, Sabadell, Palau Solitar, Canovelles, Llerona, és a dir, aquells llocs d'on eren originaris i tenien família o amics per només subsistir i, havent de continuar la fugida sense entrar en el camí ral de Vic, massa controlat, i travessant boscos, sembrats, torrents i rieres, seguir en direcció ponent-tramuntana per anar a petar a les terres llenguadocianes de Foix, que pertanyien al domini i jurisdicció dels nobles parents Roger Bernat i Gasto, el poderós comte de Foix, on la influència diplomàtica de la corona d'Aragó no era gaire important, tot i que repetidament intentés del rei el perdó dels assassins. Emperò n'hi ha un que no s'esmenta, Lo Negre, que només toma a aparèixer quan després d'alguna mort violenta, accidents letals i altres desaparicions, l'ancestre del meu amo va fer cap a Roma per demanar al papa Climent VI que el lliuri de l'excomunió i de la maledicció que pesa sobre ell fins a la setena generació amb l'absolució, i d'aquesta entrevista hi ha un desnuament llegendari que confirma la desaparició d'en Berenguer quan, en tirar-se als peus del Sant Pare,

O n el capteniment de la dida demostra que mai es pot dir que la seva pretesa sinceritat n o sigui funcional i interessada segons el que hi ha en joc

7

va rebre d'aquest la contesta que ell el perdonaria si Déu també ho feia. Es féu la prova, el reu entrà en un cercle que el Papa va traçar amb el seu bastó a terra i aquesta s'obrí sota les seves plantes i l'engolí, i darrere seu va anar per voluntat pròpia l'anomenat Lo Negre, que l'acompanyava en la visita al Vaticà. - I Lo Negre és, segons tots els signes, el Diable -acotà Odó. -Això ho ha dit vostè -digué la dida Sara-, però podríem arribar a pensar afirmativament si comprovem que anys més tard, tots dos tornen junts a sorgir a Mallorca al costat de Cresques Abraham, el jueu que era cap visible de l'anomenada Escola Cartogràfica Mallorquina, quan l'any 1375 lliuren a Pere El Cerimoniós l'obra més important de la cartografia de l'edat mitjana,

(Tots els personatges que apareixen en aquesta novel·la són ficticis)

el primer mapa a la història que va ser considerat com a Aties Català i que va ser una obra cabdal per la interpretació no només física del món, si tenim en compte que hi havia un estudi d'astronomia, un altre d'astrologia, un tercer amb les marees i els vents i una detallada carta nàutica del Mediterrani i els països riberencs. - I en conseqüència -va comentar Odó-, seguint aquesta mena de raonaments, podríem pensar que Lo Negre, convertit en una mena d'àngel de la guarda passat per l'Avern, va tutelant el difícil camí de Berenguer Saltells cap a un final gloriós... -Podem pensar-ho. sí... -afirmà Sara mirant amb commiscració el detectiu-. Perquè tornem a trobar la parella amb els alm o g à v e r s l'any 1380, q u a n la c i u t a t d'Atenes, aleshores governada pelscata-

lans, és deixada per Ics tropes de Pere El Cerimoniós amb gran sentiment per haver de cedir "la pus richa joya que al món sia". 1 així, segle rere segle, podem seguir els passos de la nissaga dels Saltells per tota la Mediterrània: d'Atenes a la Capadòcia, Jerusalem, Alexandria, Xipre, Rodes, Creta, Malta, Nàpols i, finalment, a la Sicília de la unitat italiana cap a l'any 1861, on sembla que se situen i un d'ells es converteix en un gabellotti, és a dir, una espècie d e masover i mig apoderat del gran propietari Fabrizio Falconeri, príncep de Salina, fins a aconseguir ser ell mateix propietari. D'aquesta branca establerta a la zona de Bagheria surt l'actual Berenguer, que marxa de l'illa, quan l'any 1950 mor un jove nomenat coronel de les guerrilles independentistes sicilianes que tothom coneix com a Salvatore Giuliano. La primera escala del jovenet i eixelebrat Berenguer, que sembla que ha tingut molt a veure amb l'assassinat del guerriller, és Menorca, on viu aïllat en un casalot de la petita illa d'en Colom, en un a m b i e n t paradisíac acompanyat per un criat que tothom coneixia al petit poble d'es Grau com Bruno. - É s a dir, una nova versió de Lo Negre. -Això ho ha dit vostè. Sembla que, tot i la seva soledat buscada, a mesura que passen els dies, el jove Saltells comença a moure's per l'illa i és un assidu de l'Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón i manté, a més a més, una relació excel·lent amb l'oficialitat de l'exèrcit que, pràcticament, ocupa l'illa des de la Guerra Civil espanyola, i aconsegueix una certa fama de latin lover entre les senyores i filles dels militars. Però tot acaba quan arriben dues germanes molt més joves que ell i la gran, després d'uns anys de convivència, queda embarassada i comencen a córrer veus que, fent-lo responsable, els força a deixar aquell magnífic indret, on, a la vegada, tenien una comunicació perfecta i no gaire controlada amb els familiars de Sicília. És, aleshores, quan fa cap a la Península i, segons explica, adreçat per un dels seus amics militars, arriba a Euskal Herria, on viu uns anys que són precisament crucials per a la meva maleïda pàtria basca, on l'any 1959 havia nascut ETA, que, de mica en mica, havia configurat un estil de societat... - I és llavors, en néixer la Núria, quan mor la mare, i vostè, després de la pèrdua de la germana d'en Saltells, s'integra a la família. -Del tot. Jo estava sola, els meus fills amb la família del meu exmarit, i Berenguer em va persuadir, fins al punt que després de viure uns anys amb ells... - O d ó imaginava la frase següent. Era inevitable-: l'Oriol Saltells és fill meu!


ELS4CAMONS

44

S e t m a n a r i de Sun

Divendres, Hde novemhn de 1996

CUGAT DEL VALLÉS

QUIM PALACIO I EDUARD PINEDA. Guanyadors de la Marxa 1996

Dimissió? IORDI CASAS

V

'Teníem una cosa a dins que .99 ens deia que guanyaríem' AI KA COSTA

EN coneixen pràcticament des que van néixer, ja que les seves mares estudiaven a la mateixa escola. Tenen vuit anys i ja han participat en la Marxa tic Regularitat q u e o r g a n i t / a cl C l u b Muntanvenc en altres ocasions. Hnguanv però. s'hi han esforçat molt mes i han aconseguit el somni de tot participant en una competició: la victòria. —Esteu acostumats a caminar? Q\ TM <Q).: "Sí, perquè tots dos tenim una casa a Eont-romeu. a Ics muntanyes, i estem acostumats a fer excursions. A més, des dels tres anys esquiem. Aleshores potser encara no caminàvem gaire bé però els pares ja ens portaven a les excursions." EDI ARI) (E).:"Jo sempre faig moltes excursions amb els meus parcs. I le pujat al Puig-pedrós, al Canigó, a T o r r e u n e u l e s , al Puigmal. a la Mola... i potser me'n deixo més." —Corn vau conèixer l'existència d'aquesta competició? (_).: "A tra\és de la meva germana, que ja hi participava, l'n dia vaig voler provar-ho jo, els meus pares em van deixar i em va agradar molt." E.: "A mi m'ho va dir el Quim fa dos anys. Ell hi volia anar amb un amic. però com que no va poder. m'ho va dir a mi." - I de qui va ser la idea de participar plegats en la Marxa? Q i E: "D'ell." Q.: "No, la idea de participar a la marxa va ser meva, però ell va proposar que hi anéssim plegats." —En general penseu que el recorregut és difícil? E.: "Home, no gaire. L'últim tros sí, perquè és desesperant: tota l'estona estàs pensant 'ja arribem, ja arribem'." Q.: "Jo aquest any l'he trobat més difícil, perquè els altres anys començava molt ràpid, després anàvem molt més lents; era petit i no em controlava. En canvi,

l'.Kduardi ai (Juim tiiribunt a la meta. Foto: CRISTINA NAVARRO em feia gràcia guanyar, però aquest any volíem mantenir el aquest any m'era igual." ritme i em va costar molt més." E.: "Diu que li era igual, però —Quin és el tros que us va cosabans de començar la Marxa em tar més? va dir que tenia com una cosa a E: "El que vam fer després de dins que li deia que guanyaríem l'esmorzar, perquè era un camí i vam guanyar. I jo dic que semmolt estret i hi havia molta cua pre que hàgim de participar en per passar-hi. A més, després em alguna altra cursa, que li vingui va agafar molt mal de cap." aquesta cosa. no?" —I el t r a m q u e us va semblar —Aleshores, què és el p r i m e r més fàcil? Q.: "El que passa"SÍ els pam ki I » - vau p e n s a r va pel bosc, perquè -* q u a n vau s a b e r estem acostum Jts participessin, dirien q u e h a v í e u guaa c a m i n a r per la nyat la marxa? muntanya i avanque hem guanyat E.: "Jo no podia çàvem més ràpid." dir res. E s t a v a gràcies a ells" E.: "A mi el q u e molt emocionat." em va agradar més Q.: "A mi la meva era quan vam passar pel poble i mare em va dir que tenia una per la carretera, perquè com que sorpresa i jo ja vaig saltar d'aleera tot pla p o d í e m c ó r r e r i gria perquè cm vaig imaginar avançàvem molt." que ens havíem classificat. Si aleshores, de l'alegria, vaig fer - P e r a vosaltres és veritat allò un salt d ' u n m e t r e d'alçada, q u e l'important és participar? quan vaig saber que érem els Q.: "A mi els altres anys sí que

B gal dd Monestir de7.00hal0.00h

- I ara que ja heu guanyat, penseu c o n t i n u a r participant en la Marxa? E.: "Jo de moment vull participar-hi l'any que ve, després ja ho veurem. A més, encara que ja hàgim guanyat un cop, ens continuarem esforçant, perquè anar a la Marxa per passar el temps, no." Q.: "Jo vull participar-hi tots els anys, fins que faci els 14." - I no us agradaria que l'edat límit per participar-hi s'ampliés? Q.: "Els 14 és una bona edat perquè als 15 anys ja ets una mica gamberret. Aleshores l'edat màxima està bé, però m'agradaria que fos més tard per poder continuar participant-hi." E.: "A mi ja m'està bé, perquè després dels 14 anys voldria participar en marxes per a gent gran. El que passa és que em sembla que aleshores em diran que sóc massa petit per anar-hi."

La informació de casa, abans que ningú

de dilluns a divendres

St. Cugat avui. L'informariu de 13!Ò0h a 13.30h de dilluns a divendres

guanyadors en vaig fer un de tres metres." —Els amics de l'escola, els germans i tots els vostres c o n e guts, com vau reaccionar quan van s a b e r q u e é r e u els guanyadors? Q.: "A mi, els meus cosins em van trucar tots per felicitar-me, però a l'escola els meus amics em deien: 'Mamon, m'has pres el lloc.'" — I d e les p a r e l l e s q u e fan traiii|»es per guanyar, què n ' o pi neu? E.: "A mi m'és igual, qui vulgui fer trampes que en faci. mentre no en faci jo. I si guanyés una parella que hagués fet trampes, només pensaria que no haurien d'haver guanyat, però per ells faran." -El fet que no us pugui acompanyar cap adult a la m a r x a , ho veieu bé o preferiríeu participar-hi a m b els pares? E.: "Jo prefereixo anar-hi sol, perquè els pares estarien tota l'estona dient-nos si tenim set, si estem cansats... A més, si hi haguéssim participat amb els pares, tothom diria que hem guanyat perquè anàvem amb ells."

Ràdio Sant Cugat, la petita gran radio

aig manifestar-me, no fa gaire, a favor d ' u n descens dels sous dels gestors de la cosa pública local. Segueixo pensant el mateix, no veig per què l'admin i s t r a c i ó d e les e s t r e t o r s econòmiques ha d'anar acompanyada de remuneracions forassenyades. Ara bé. reconec que hi ha gent més agosarada. N o m é s cal veure la sol·licitud de dimissió (de l'alcalde, s'ent é n ) expressada per un grup municipal de l'oposició. D e c i d i d a m e n t , no hi estic d'acord. I el meu desacord no té res a veure a m b els argum e n t s esgrimits per uns i altres. D'una banda, s'argumenta la dimissió en funció de la pèssima gestió practicada, la qual cosa em sembla improced e n t . D a v a n t una e v i d è n c i a més que "cantada", una llastimosa situació econòmica que ve de lluny, no es pot oposar una altra evidència "cantada", que no hi ha recanvi a la vista (d'alcalde, s'entén). D'altra banda, justificar l'actual situació financera sobre la base del molt que s'ha fet és pixar fora de test. El molt q u e s'ha fet no es pot deslligar de com s'ha fet o finançat. L'acció, i per a això es fan eleccions, ha d'anar a c o m p a n y a t d ' u n a bona gestió financeta. L'estirada de braç-ha d'anar acompanyada de la de la màniga. Dimissió, per què? Qui gestionarà el daltabaix? Sembla lògic q u e ho faci el m a t e i x e q u i p de govern que l'ha produït. T a m b é sembla lògic que es deixi acompanyar en aquesta tasca per la resta de grups. I, e n a q u e s t s e n t i t , la m a n e r a com s'ha abordat la discussió i aprovació de les noves contribucions no és, precisament, la més adequada. Posar-se només d'acord a fer un nou pla econòmic i financer, a banda de ser una obvietat, no expressa una gran dosi d ' i m a g i n a c i ó . Sóc conscient q u e m e n t r e duri l'(E)sforç (R)emunerador (C)omplementari q u e fa possible l'actual majoria de govern, tot plegat no serà possible, però no per això deixa de ser necessari. Mentre, ja se sap. qui dia passa any empeny.

Butlletins horaris de 7.00h a 24.00h Cada dia I IIIMIS

del3.30hal4.00h dedill uns a divendres

Diari de Sant Cugat 166  
Diari de Sant Cugat 166  

Diari de Sant Cugat nº166, 8 de novembre de 1996

Advertisement