Page 1

ELS CANTONS

Divendres, 23 de desembre de 1994

SETMANARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

I Punt i seguit L'Ajuntament tramita la concessió de subvencions per atendre les mancances del Joan Maragall. Plana 14 Diverses entitats fan iniciatives per reclamar la preservació de la zona de la Torre Negra. Plana 15

I Economia Ramon Trenchs, president de la Cambra de Terrassa, diu que l'entitat vol donar un servei transparent. Plana 20

Núm, 73•Any II« 200 pessetes

COMENCEN LES FESTES NADALENQUES

£1 Nadal de sempre • L'envelat, pastorets, pessebres, nadales i actes diversos «fan Nadal» a la ciutat

• Les llistes completes del sorteig de Nadal, que «s'oblida» de Sant Cugat

Els projecte d'una gran superfície comercial a Terrassa revifa la polèmica amb el petit comerç. Plana 21

I Cultura i espectacles La I Mostra d'Art reuneix al Monestir 114 artistes d'arreu del país i molt de públic. Plana 22 Exposen dibuixos, olis i fotografies sobre l'espectacle «Ballem 'Un pont de mar blava'». Plana 22 «Germans de sang» obté un èxit clamorós els dos dies que es va representar al Teatre-auditori. Plana 23 Fila Zero representa amb èxit al teatre de la Unió Santcugatenca la seva versió del «Cyrano». Plana 23

I Esports Miguel Àngel Gonzàlez, jugador cadet del FC Barcelona, assegura que vol arribar al primer equip. Plana 33 L'equip sènior masculí del CV Sant Cugat disputarà la lliga de segona divisió. Plana 35

• Punt divers L'acord sobre el 0,7% obté un aprovat en una enquesta entre representants de diversos sectors socials. Plana 37 «Tot Sant Cugat» recull aliments per a Tuzla a l'estand de l'envelat de Nadal. Plana 39 L'ADF de Sant Cugat s'integra a la comissió que prepara el pla de prevenció i extinció d'incendis. Plana 39

I Apunts Una placa clou el 75è aniversari de l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta. Plana 41

I Carmen Rojo L'ex-mestressa d'El Mesón, Carmen Rojo, explica els motius que la van portar a fundar aquest restaurant, que és lloc de trobada de molts santcugatencs i forasters i que en els primers temps també va ser un important lloc de reunió d'escriptors, filòsofs, professors i intel·lectuals en general. Plana 48

Presència Amb aquests edició a$ donaran utt exei

Una imatge nocturna del Monestir il·luminat, presidint l'ambient nadalenc de Sant Cugat. Foto: J.A. MULA • Sant Cugat.— Els àpats familiars són la part més casolana de les festes nadalenques, però a Sant Cugat també hi ha una àmplia oferta d'actes que conviden els ciutadans a participar intensament en els

preceptes de l'esperit nadalenc de pau, alegria i solidaritat. El Nadal a l'Envelat, jls Pastorets, els pessebres —de figures o vivents—, els concerts, les nadales i les campanyes solidàries conviden els santcu-

gatencs a fer Nadal i a mantenir les tradicions del país per aquestes festes. Un altre clàssic és el sorteig de Nadal, que aquest any també s'ha oblidat de Sant Cugat. Planes 2 a 11.

L'Hospital General proposa un Dos estudiants del conveni per pagar els creditors Leonardo da Vinci moren en un aeeident Dilluns l'institut va fer jornada de dol i va assistir en ple a l'enterrament H Sant Cugat.— Cinc estudiants de l'institut Leonardo da Vinci, que anaven amb un Ford Fiesta, es van estavellar contra una tanca de protecció de la carretera Rubí-Terrassa dissabte passat a la matinada. La causa en podria ser l'excés de velocitat. Javier Romero Domènech i Javier Méndez Díaz, de 20

i 18 anys, van morir a l'acte. Els altres nois, Taohid Asri, César Mestanza Buil i Ramon Jiménez, residents a Sant Cugat, en van quedar ferits. La desgràcia ha trasbalsat l'institut, que va assistir en ple a l'enterrament dels nois. Ramon Jiménez continua a la unitat de cures intensives de l'HGC. Plana 38.

• Sant Cugat.— Pere Narbona, president de l'Hospital General, presenta avui un pla per arribar a un acord amb els creditors. En aquest grup l'HGC inclou també 1.200 socis vitalicis que no van voler passar a ser mutualistes des-

prés de la suspensió de pagaments. El jutjat no els considera creditors, però la direcció creu que mantenir-los com a socis perpetus impedeix la recuperació econòmica i per això els vol proposar un conveni. Plana 13.

pada RfUOTOES C n r i j t i a n Xj'to

La crisi de resultats aboca el sènior A de bàsquet de la UESC al descens H Sant Cugat.— Els responsables del sènior A de la UESC ja havien anunciat a principi de temporada que l'equip no tindria bons resultats, perquè no respon a les necessitats de la segona

divisió. En responsabilitzen la mala gestió de l'antiga directiva del CB Sant Cugat. El fet és que el sènior A perdrà la categoria i que el B només ha obtingut una victòria en tretze jornades. Plana 34.

HORARI: DE WUUNS A DISSABTE Motí: de 10 o 1. Tarda: d t 5 a 8 WUUNS MATÍ TANCAT

iMtms

C/BAiMES, 39, l r d r « t o 08190 SANT CUGAT DEL VAUÉS TEL 589 S S W


Z • Divendres, 23 de desembre de

TRADICIONS N AD AI.hNQUKS

SENSE MILIONS

W4

El s o r t e i g de la loteria de N a d a l d ' a q u e s t any s'ha oblidat altra v e g a d a d e Sant C u g a t i n o hi ha deixat c a p p r e m i i m p o r t a n t . La grossa, p e r ò . ha caigut molt a p r o p , ja q u e ha tocat a B a r c e l o n a .

HI N a d a l a l ' E n v e l a t . els P a s t o r e t s . els p e s s e b r e s de figures o vivents—. les n a d a l e s , les c o n c e r t s i les c a m p a n y e s solidàries conviden els s a n t e u g a t e n c s a fer Xadal i m a n t e n i r les t r a d i c i o n s del país.

EL NADAL DE SEMPRE

] ies imatties de l'ambient nadalenc u Sant Cugat. I'ls c a n e r s i els a p a r a d o r tie k-, boligues estan engalanats amb motius típics d'aquestes festes i-oios: MANI- KSI'INOSA • JA. MIU.A

De Betlem al supermercat l'1'Rl MADRtNYS

E

l director italià de cinema Picr Paolo Passolini. cu la seva pel·lícula l/l.win^cU segons Sant Mateu va presentar un Jesús pobre, auster, de paraules durissimcs cap als rics i poderosos, tal com el va trobar descrit en cl text bíblic. Quan algú li \a preguntar desprès què en pensava del Vaticà i de l'Església actual, va respondre amb la mateixa frase que molts guionistes posen al principi del film: «Qualsevol semblança amb la realitat e's pura coincidència». Passolini devia tenir força raó, tal com es ot comprovar mirant per la televisió la Missa del Gall que celebra cl l'apa cada any a la Basílica de Sant Pere de Roma i comparant-la amb l'escenari de la cova de Betlem. Ni el Hoc ni els protagonistes tenen el més petit punt de semblança. l a cova era un espai natural, petit, fred i inhòspit, sense cap altre ornament que les teranyines que penjaven del sostre. Per seure. un soc de fusta o una pedra cantelluda. Un canvi, el grandiós tem-

canals omplien Roma de ferum de carn rostida i dels bons vins de la llunyana Hispània. Ara, la disbauxa cristiana es justifica amb l'excusa de la vinguda del Salvador del Món i per això es pot menjar i beure, encara que en aquelles haurien de donar llum donen fum. mateixes hores morin de fam misi en comptes de donar testimoni lers i milers d'éssers humans que de pobresa i austeritat es preen pura doctrina cristiana són els senten en públic envoltats de tots nostres germans. La febre conels oripells i la parafernàlia del sumista ens ha envaït i tothom poder i la riquesa, és molt lògic procura passar les festes com més que el poble hagi convertit també bé millor. Al voltant d'elles i dels aquestes diades en una ocasió per elements que li són propis, se n'hi lliurar-se al frenesí consumista i han incorporat altres ja clàssics, a la compra massiva de productes que van des de les pel·lícules tíde tota mena —vestits, aliments i begudes i /Hissant del missatge piques d'aquestes dates assenyalades fins a les programacions de evangèlic. Perquè si a la nit de televisió, passant pels anuncis de Nadal les esglésies s'omplen de torrons, caves i joguines que. des fidels, els dies abans els superdel novembre, ens anuncien que mercats s'han omplert d'adoratorna el Nadal. dors del benestar, entre els quals hi ha també la majoria dels que L'interrogant, doncs, que es van a besar el Nen del Pessebre. planteja Lluís Gassó en el seu D'aquesta manera, la gent d'aPoema de Nadal és d'una rabiosa vui. sense saber-ho. manté la traactualitat: «Quina estrella tindrà dició pagana de la festa dels solsl'esclat / que il·lumini aquest món tici d'hivern o triomf del sol sobre de la tenebra / si tot. enguany. les tenebres, festa anterior al és mercat de consum ,' i anem naixement de Crist, quan les baadelerats de feina i febre'.'».

El periodista Pere Madrenys reflexiona en aquest article sobre la celebració del Nadal en l'actualitat comparant-la amb cl sentit original que reflecteix l'Evangeli i el naixement de Jesús a Betlem. També critica l'excessiu eonsumisme que envolta aquestes festes.

ple vaticà te les parets plenes de pintures, tapissos i imatges d'artistes de renom, columnes de marbre i aranyes de llum, autèntiques obres d'artesania. Bancs de fusta noble i sillons encoixinats ofereixen un bon lloc per reposar. 1 els personatges d'un lloc i de l'altre resulten encara més allunyats. A Betlem hi havia un fuster humil i una dona de poble vetllant un infant adormit en un estable i rebien les visites d'un grapat de pastors tant o més pobres que ells. Ln canvi, sota la Columnata de la Glòria, de Bernini. s'asseu el summe pontífex en un tron enlairat, coronat amb mitra de seda. portant el bàcul de comandament a la mà i amb una catifa persa als peus. L'acompanyen cardenals i bisbes lluints casulles de seda. capes porpres i anells i pectorals de plata i or. Al costat de l'altar, dos soldats suïssos vestits

de gala. casc brillant al cap i llança a la mà, fan guàrdia d'honor i no rendeixen armes ni en cl moment de la Consagració. Davant del presbiteri se situen en un lloc preferent els ambaixadors de gairebé tots els països del món. abillats amb els seus arreus més lanipants. tant li la que siguin musulmans, hindús agnòstics o ateus. Mes enllà, la immensa nau s'omple de gent neta i polida, la majoria vinguda de Ics cinc parts del món i entre la qual difícilment hi trobaríem un so, pobre, ni que sigui del proper barri del Tiburtino. La guàrdia no el deixaria pas entrat perquè no portaria cl biglictto. és clar, i a mes faria pudor i mal d'ulls! Què té a veure, doncs, cl naixement de Jesús a Betlem amb aquest impressionant muntatge vaticanesc'.' Ben poca cosa, per no dir res de res. I si els que


ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

NADAL

3

I EL NADAL DE SEMPRE I Preparar els menús nadalencs pot convertir-se en un trencaclosques amb moltes peces: els gustos, les tradicions, l'elaboració dels diferents plats i, inevitablement, els preus. La crisi n o ha fet por als santcugatencs, que busquen, comparen, troben i acaben invertint els diners que calgui per celebrar aquests dies de festa amb bons àpats, com mana la tradició.

Els santcugatencs combinen tradició i novetats a la taula Els preus no redueixen les despeses ÀNGELS CASTULRA

B Sant Cugat.— «Dissabte ja es Cap d'Any? Guarda-me'l per divendres. així», demana una senyora que ha deixat una cistella al seu costat per on treu el cap un lluç amb els ulls lluents i la boca oberta, fresquíssim. La senyora ha demanat mig cabrit i explica a la seva companya de cua que el prepararà al forn la nit del 31. «Estem sols perquè la canalla sopa fora», diu. El lluç de la cistella no serà. encara, cap dels suculents àpats que ompliran la seva taula o la de la majoria de famílies santeugatenques aquests dies de festa. La bona i abundosa teca és una condició sine qua non per gaudir de les festes nadalenques tal com marca la tradició. Els grans dinars es concentren en el dia de Nadal i el de Cap d'Any. Per Sant Esteve, s'acostuma a fer un àpat més lleuger que ajudi a pair les grans quantitats que s'han empassat el dia abans. Per Nadal, s'ha de menjar escudella i carn d'olla i, a continuació, un bon capó o un pollastre farcit de panses, pinyons i prunes. El dia 26, els canelons presideixen qualsevol taula. Un peix ben preparat és l'estrella de l'última nit de l'any o del primer dia del que s'acaba d'estrenar. Aquests són els típics i els tòpics de la gastronomia nadalenca. No falten, és clar, els torrons de les més diverses especialitats, les neules, les fruites confitades i els polvorons. Tot acompanyat de vins i caves. També ho marca la tradició. Què queda, però, de tots aquests tòpics entre els santcugatencs? Pel que fa a la taula, les tradicions es barregen cada cop més amb novetats introduïdes pels nous usos gastronòmics. El dia de Nadal, no falten l'escudella i la carn d'olla a la majoria de les cases a l'hora de dinar. «No la perdonen», afirma la propietària d'una parada de carnisseria. «Volen de tot i bo per fer el brou», i el doble de quantitat, perquè el dia de Nadal es reuneix molta més família que un dimecres qualsevol al voltant de la taula. Els santcugatencs mantenen aquest tòpic del menú nadalenc. Però quan ha d'arribar el segon plat, les opcions són diverses i els esquemes es trenquen de manera diferent. Carn o peix Un altre dels tòpics dels àpats de Nadal assenyala que la carn, especialment el pollastre farcit, és pròpia del dia 25. Per estrenar l'any, els paladars es decanten pels gustosos peixos. A Sant Cugat, aquest esquema es trenca. «Jo m'estimo més posar el peix el dia de Nadal. La sarsuela em surt força bona, perquè la preparo amb molt bons productes. El rap, els escamarlans i les cloïsses em fan quedar bé», explica una dona. «Doncs jo, el dia de Nadal, trio el clàssic capó o m'emporto un pollastre de pagès farcit expres-

sament. En aquest mercat els fan molt bons, perquè a Sant Cugat s'han menjat sempre.» Els pollastres de pagès i les aus en general són articles molt demanats. N'hi ha que els farceixen a casa, n'hi ha que els compren amb acompanyaments: de carn picada, de formatge i pernil dolç, d'ou i xampinyons, o de carn'picada, pinyons i prunes, es pot escollir a la carta. Però, a banda dels típics pollastres o galls dindis, una bona part dels santcugatencs s'estima més provar la caça petita. «Això què són, codornius? Ah, bé, coloms. 1 com ho puc preparar? Com si fos pollastre?», pregunta una senyora que, probablement, avorrida de presentar a taula els mateixos menús. ha decidit introduir canvis un xic més exòtics. Un capó, encara amb plomes, espera des de darrera d'un vidre d'aparador. «Hi ha molta gent que menja caça per Nadal. El conill no té tanta sortida. Però és difícil determinar un rei de la taula. Es menja molt i hi ha dies per provar-ho tot», assegura una de les dependentes d'una polleria. A la seva parada, dos ànecs reposen al taulell. Són els únics que es poden veure a tot el mercat. «La gent no compra això per Nadal. Curiosament, me'ls demanen en cap de setmana, però no per a aquests dies.» Una peixatera, amb una mica d'orgull, assegura: «Els clients s'estimarien més comprar peix tots els dies, però han de passar amb la carn.» El besuc, que abans havia estat un dels plats preferits per les festes nadalenques, ha deixat lloc per als llobarros i les daurades. El salmó fresc és un altre dels peixos que sovinteja a les taules dels santcugatencs. Igual que el rap. El marisc que es tria és el típic, les gambes, els llagostins i, «francament», diu una de les botigueres implicades, «molt poques ostres». El marisc no acostuma a ser el plat fort del menú, sinó allò que serveix com a aperitiu. Febre per comprar Els mercats i les botigues d'alimentació es transformen en veritables manicomis on les presses traeixen el comprador més avesat. En general, la gent no compra amb molta previsió, tot i les recomanacions de les associacions de consumidors. «Les clientes fixes encarreguen allò que volen, però per un dia abans, com a molt. Aquí no s'acostuma a congelar els productes molts dies abans per aprofitar els preus», assenyala una dependenta del mercat de Torreblanca. De fet, els preus, sobretot de !a carn, no han variat gaire d'un any per l'altre. El peix és una altra cosa, però la gent s'estima més endur-se'l fresc. Un quilo de salmó, de lluç o de rap no arriba a les 2.000 pessetes. Els reis de la taula, els llobarros i les daurades pugen a les 2.500 per quilo. Una cuixa o una espatlla de xai, cap a les 1.700 pessetes el quilo.

El peix, un producte sol·licitat aquests dies. La fruita ajuda a pair els grans àpats. Fotos: J.A. MULA. Les costelles o la peça sencera de cabrit són els articles més cars de la carn. La crisi econòmica es nota a l'hora de comprar. «Abans de decidir-se per alguna cosa, la gent pregunta i torna a preguntar, i s'espera fins a l'últim dia per encarregar o comprar. Però acaba desembutxacant, això és evident», diu una botiguera. És difícil calcular quan es gasta una família santeugatenca de mitjana només per menjar durant les vacances de Nadal. «Entre tot plegat, unes 40.000 pessetes. Sempre fas un pressupost, però a l'hora de comprar te'n vas, perquè no només t'emportes el que havies previst, sinó, a més, un munt de productes que penses que arrodoniran l'àpat que has preparat», afirma un matrimoni que acaba de sortir del mercat de Pere San. «Jo penso que per Nadal ens embalem. M'ajusto bastant al pressupost, i no compro coses especials ni grans quantitats», explica una noia.«Com que dinem a una casa diferent segons el dia, ens assegurem de no repetir-nos», hi afegeix una dona, i recorda el Nadal d'anys enrera. «Aleshores aprofitàvem les festes per menjar per dinar tot allò que no podíem menjar diàriament. Preparar l'escudella i elpollastre era un ritual.» Una altra afirma contundent: «A mi, per Nadal, m'agrada que em convidin.»

rovibei;

menfis PERFUMERIA INSTITUT DE BELLESA ALTA PERRUQUERIA FEMENINA

p/cu 1 vsjt'ïe'nAi 7íS -DSS77ÇSÍ

C/Àngel Guimerà, 11 - Tel. 674 52 97 - 589 14 43 08019 - SANT CUGAT DEL VALIES


NADAL

ELS 4 CANTONS / Divendres. 23 de desembre de 1994

EL NADAL DE SEMPRE I

Concert de Nadal per als subscriptors d'Els 4 Cantons • Sant Cugat. 1 associació Amics de la Radio, l'associació Orquestra Sant Cugat i el setmanari fils 4 Cantons oferiran als seus associats i subscriptors un concert nadalenc el dia de Sant Esteve al Teatre-auditori del Centre Cultural, a les deu del vespre. E'l concert serà a càrrec de la Jove Orquestra Sant Cugat, sota la direcció de Josep Eerré, que interpretarà obres de Corelli. Friedrich, Bach. Holst i una selecció de nadales d'arreu. Els associats i subscriptors podran assistir-hi gratuïtament si recullen l'entrada a les oficines de RSC i a Els 4 Cantons. Aquesta és la primera vegada que tres entitats de Sant Cugat oferiran un concert als seus associats. La primera part inclou el Concerto (irosso, fatto per la notte di Natale. de Corelli; Concert en re menor per a 2 violins i orquestra H\V\ /CM.?, de Bach; Obertura d'històries de Sant Cugat i dansa urbana, de Temi Xuclà, i Saint Paül's Suite(instrumentació de Josep Carbonell), de Holst. V,r\ la segona part s'interpretaran cantons populars de Nadal de Chase, Rosenhaus, Custer i Ryden i la Suite de \adal de Toni Xuclà.

La Banda de Música de les Planes ofereix un concert de Nadal • Les Planes.— El 2b de desembre. dia de Sant Esteve, la Banda de Música A.C.M. les Planes oferirà un concert al Centre Cívic a les 6 de la tarda. Aquest concert està organitzat per la comissió de festes del districte i hi col·labora l'Ajuntament de Sant Cugat. El programa estarà dividit en dues parts: la primera, destinada a marxes tradicionals de la banda, amb peces inèdites compostes per Rafael Casillas, director de la banda; la segona, a melodies antigues. La Banda de Música tornarà a actuar el 8 de gener en una diana floreada pels principals carrers de les Planes. Aquesta agrupació musical. que ja ha participat en moltes activitats populars, està formada per uns 15 membres, E.A.

El cor infantil i juvenil Sant Cugat canta nadales al carrer

T.DEL23AL29DEDESEMBHE

ACTIVITATS D€ NADAL AL 1

Inauguració amb la Saragata de Festa i Desastrosus Circus (animació)

22

D/x/e Factoria (dixieland)

De 10.30 a

Tallers

12

Lluís Pinyot. Això sona (animació)

18

Xirriquiteula-teatre. Confés de Grimm (teatre)

Dilluns 26

18

Cesc Serrat. Contes de Nadal (contes)

Dimarts 27

10.30

Alexander i Martha. Cuentos latinoamericanos para ninos de todo el mundo

12

Tallers amb l'Esbart Sant Cugat

18

L'estaquirot. En Patufet (titelles)

22

Steve de Swart Blues Trio (blues)

De 10.30 a 14

Tallers amb l'Esplai Pica-roca

18

Marcel Gros i Pep Callau. El gran show (pallassos)

22

Smiling Service (blues)

De 10.30 a 14

Tallers amb l'A.M. El Faristol

18

Miqui Giménez. Danses i cançons (animació)

22

Gabriel Alejo Jacovkis (música de Buenos Aires)

Divendres 23

Dissabte 24

Dimecres 28

Dijous 29

LL PUNT

Avui comencen dues setmanes d'activitats als Quatre Cantons «Nadal a l'envelat» és una manera lúdica d'omplir aquestes festes JOShP MARIA VALLÈS

M Sant Cugat.— Amb una saragata i l'animació dels pallassos Desastrosus Circus s'inaugura aquesta tarda el programa d'activitats de Nadal a l'envelat, pensat especialment per als més menuts. Per això, tots els tallers i jocs infantils es fan amb la col·laEl divendres W> de desembre es va començar a muntar a la plaça dels Quatre Cantons l'envelat de Nadal, que a partir d'avui es converteix en escenari d'activitats per a petits i grans. Per quart any consecutiu l'àrea de Cultura de l'Ajuntament ha programat un ampli ventall d'activitats, amb tallers i jocs infantils cada matí, balls de salo. concerts de nit i jornades de joc de rol, entre d'altres. L'envelat, que estarà obert fins al 8 de gener, ha comportat una despesa municipal de 8 milions de pessetes. Tot i el pressupost, el regidor de l'àrea

boració de diverses entitats i esplais del municipi. L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat ha apostat enguany per un programa de continuïtat pels bons resultats que les activitats han tingut en els darrers anys. Les activitats finalitzaran el dia !S tic gener amb sis hores de música.

de Cultura i Joventut, Jordi Franquesa, ha destacat que sense el suport de totes les entitats que hi col·laboren no es podrien fer tantes activitats a l'espai de la plaça dels Quatre Cantons. L'envelat té una capacitat per a 350 persones i una superfície de 200 metres quadrats coberts i tancats. Una de les novetats d'enguany és que els pares podran observar com disfruten els seus fills sense haver d'entrar a l'envelat. Una part d'una de les façanes de l'envelat té dibuixades unes finestres transparents de manera que els familiars podran seguir de prop

les activitats dels menuts i no caldrà que entrin a l'envelat, una zona exclusiva per als nens durant les hores programades. Aquests primers dies, l'envelat ofereix activitats a l'interior i a l'exterior per amenitzar les festes de Nadal. Aquesta quarta edició de Nadal a l'envelat segueix una línia semblant a les anteriors. És un programa consolidat que ofereix una manera lúdica i educativa d'omplir el temps de lleure d'aquests dies. Per Franquesa, l'èxit de l'envelat ha estat trobar activitats per a tots els gustos i oferir entreteniments als més petits.

Els veïns de la Floresta i els de Mira-sol presenten Pastorets per aquestes Festes

L'Orquestra Simfònica del Vallès ofereix el Concert de Nadal al Teatre-auditori

Aquest any no se'n faran al Centre

Les entrades ja s'han exhaurit

JORDI BORDLS

H La Floresta / Mirasol.— El Grup de Pastorets de la Floresta i uns trenta nens amb la col·laboració de Mira-sol Teatre preparen respectivament els Pastorets per aquestes festes. Avui i divendres que ve a les 10 de la nit i el dia de Sant Esteve a les S del vespre els florestans representaran el muntatge a la Unió Recreativa i Esports de la Floresta. Els nens de Mira-sol ja van estrenar l'espectacle dimecres passat i tornaran a representar-lo per Sant Esteve a les 7 de la tarda al Casal Cultural de Mira-sol. Aquestes festes, en canvi, no es representaran Pastorets al nucli antic de Sant Cugat. Una cinquantena de persones participen en el Folch i Torres de la Floresta. En l'espectacle també hi participa la coral del districte Clau de Sol, que canta temes nadalencs en la plasmació d'alguns quadres o mentre es canvia el decorat. Els florestans van iniciar l'any passat l'experiència

fruit d'un projecte d'un grup d'amics. El districte va respondre a la iniciativa omplint cl pati de butaques en les tres representacions. Els Pastorets de Mira-sol incorporen l'escena on -Rosselló està temptat de menjar-se l'entrepà de Jeremies». diu la directora. Rosa Sicart. .Aquest muntatge, versionat també del de Folch i Torres, ja es va interpretar l'anv passat al Casal Cultural i el Í()S') es va fer a l'escola Catalunva i l'any següent al teatre de la Unto. La repicseniació dels Pastorets al Casal es podrà realit/ar gràcies a la instal·lació de noves infrastructures a la sala polivalent que permeten mantenir els locus i els decorats penjats amb tota seguretat. Per Rosa Sicari, els Pastorets són «quelcom mes que ter teatre, és un espectacle de tradició, de desig de fer un paper determinat». Els actors del muntatge són nens que tenen de sis a catorze anvs.

1 MMA ANSOLA

• Sant Cugat.— L'Orquestra Simfònica del Vallès actuarà dimecres dia 28 de desembre al Teatre-auditori del Centre Cultural. on oferirà el Concert de Nadal, que enguany arriba a la segona edició. Jordi Mora dirigirà la formació, que interpretarà obres de Mo/art. Brahms, Milhaud i Strauss. El concert segueix el tradicional repertori de valsos i danses, característic d'aquestes dates. El programa del concert inclou .SÍS danses alemanyes KV5()f>. de Mozart; Dues danses hongareses, de Brahms; Saudades do Urazil, de Milhaud: Tigeunerbaron. obertura,Roses del sud. \als tip.JSS. l.eichtes fílut. polka Schnell. op.JIQ, l'als del tresor, op. 418. Nou Pizzicalo Polka. op. 44Q. i el Vals de l'Emperador op. 437. de Johann Strauss. El Concert de Nadal serà un dels espectacles que el Teatre-auditori del Centre Cultural vol instaurar dins de la programació anual. Tot i que aquest és el segon

any que l'Orquestra Simfònica del Vallès es fa càrrec del concert, en les posteriors edicions que es facin hi poden ser presents altres formacions orquestrals. L'èxit de tots dos concerts —l'any passat es va omplir la sala i enguany ja s'han esgotat les entrades per a la representació del dimecres— preveu que el Concert de Nadal arribi a ser una cita per als santcugatencs en aquestes festes. Aquesta representació acomiadarà la programació que ha ofert el Teatre-auditori del Centre Cultural durant els tres darrers mesos. El teló es tornarà a aixecar el 7 de gener vinent amb un altre concert, que aquest cop serà a càrrec de la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya, dirigida per Josep Pons i amb l'acompanyament de la mezzo-soprano Liliana Bi/ineche. L'orquestra interpretarà obres de Beethoven, Wagner i també de Dvorak. El preu del concert és de cinc-centcs pessetes. La Jove Orquestra rep el suport de la Generalitat.

• Sant Cugat.-- Aquest divendres dia 2} els nens i nenes de 4 a IX anys que pertanyen al Cor Infantil i Juvenil Sant Cugat animaran els carrers de Sant Cugat cantant nadales. Ja és el tercer any que ho fan i. segons Martí Marín, director del cor, «es tracta de donar-se a conèixer al poble de fornia diferent, divertida i totalment espontània». La sortida la tenen prevista a les 11 del matí del mercat Torreblanca, per ser a les 12 del migdia a la plaça Octavià i acostar-se al mercat Pere San al voltant de la 1 del migdia. Si tot va segons les previsions, el cor té previst acabar la seva cantada a les 2 del migdia a la plaça de Barcelona, davant del pessebre que s'hi haurà instal·lat. El veïns. la gent del poble i sobretot el comerços ja esperen aquesta cantada. que ha esdevingut tradicional en les festes nadalenques de la ciutat. Al llarg del recorregut també es pretén recaptar fons per al cor a partir de la venda deies cintes de cassette que han editat o dels donatius que poden rebre els cantaires. A la tarda, el més grans tenen previst repetir l'experiència al nucli antic de Barcelona i a les rambles, F.C.

El Centro Popular Andaluz farà una recollida de joguines U Sant Cugat.— El grup de joves del Centro Popular Andaluz (CPA) farà aquest vespre una recollida de joguines a la porta de la seu social de l'entitat. L'acte s'iniciarà a les set, amb una representació al carrer Camí de la Creu del pessebre vivent que els socis del CPA ja van fer dissabte passat al local social, i es perllongarà fins a dos quarts de nou de la nit. Durant tota aquesta estona els joves del CPA recolliran joguines noves i usades que posteriorment portaran a la parròquia del Monestir perquè els responsables les puguin lliurar als nens que durant aquestes festes no tindran ningú que els porti regals. El Centro Popular Andaluz ha fet una crida als santeugatencs per tal que s'acostin aquest vespre fins a la porta de la seu social de l'entitat per fer entrega de les seves joguines i participar en una cantada de nadales. La idea de recollir les joguines ha estat una iniciativa de Lourdes García, que ha comptat en tot moment amb la col·laboració i el suport del grup de joves del CPA i de la direcció de l'entitat, R.L

Instal·len el pessebre monumental de la plaça de Barcelona • Centre.— Ahir al matí un grup de veïns de la plaça de Barcelona van començar a instal·lar el pessebre monumental que hi ha per aquestes festes en aquest espai de la ciutat. Des de l'any 1984 aquest pessebre es fa amb figures de més d'un metre d'alçada, ja que, segons Joan Buscallà, un dels encarregats de muntar-lo i custodiar-lo, quan es feia amb figures més petites sempre se'n trencava alguna. Fa cinc anys. l'Ajuntament de Sant Cugat va accedir a subvencionar la compra de les figures i va encarregar el Naixement. L'Ajuntament havia arribat a témer que no es pogués instal·lar el pessebre a la plaça perquè hi havia acampats els joves que reclamaven cl 0.7 f í, però l'acord final va fer que els aempats marxessin., tes 4 CANTONS


ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

NADAL

5

I EL NADAL DE SEMPRE I

Els joves de la Parròquia escenifiquen demà el Pessebre Vivent al Monestir Hi participen més de vuitanta nens i joves, que fa més d'un mes que es preparen FRANCESC CARBÓ

• Sant Cugat.— Els pessebres vivents són un altre motiu per viure l'esperit del Nadal a Sant Cugat. Al nucli antic de la població, més de vuitanta vailets s'han apuntat a aquesta

activitat, que pretén acostar escenes de la infància de Jesús a un públic ampli de la ciutat. Des de fa mes d'un un mes, al voltant de trenta Joves de la Parròquia de Sant Pere Octavià estan treballant, en els assajos i en

la infrastructura, per tenir a punt aquesta iniciativa, amb força tradició al municipi i que porta setze anys de funcionament. La cita, al Monestir de Sant Cugat, és demà dia 24 al vespre, entre les 6 i les 8.

El Joves de la Parròquia preparen per demà dia 24 al vespre les representacions del Pessebre Vivent. Des de fa més d'un mes, estan treballant tant en la infraestructura com en els assajos. Són més de 80 nenes i nens, ja sigui assistents a la cataquesi o de fora, que s'hi han volgut apuntar. Tots ells preparen els nou quadres de què consta aquest Pessebre Vivent. Cada infant, que pot tenir de 6 a 9 anys, participa en un quadre sobre la infància de Jesús. Saber-se situar a l'espai, conèixer el diàleg que s'haurà gravat prèviament, i gesticular correctament són els treballs que s'estan duent a terme en els assajos. A més, cada infant haurà de buscar-se el vestuari del personantge que se li ha assignat. Aquest any, Joan Montserrat, coordinador del Pessebre Vivent, ha explicat que s'ha incorporat una escena nova, en la qual en un carrer d'un poble qualsevol es vol oferir els contrastos que presenta el Nadal i la reflexió que el Joves de la Parròquia hi volen donar des d'un punt de vista cristià. «Volem que el pessebre, a Tres joves de la Parròquia preparant l'edició de l'anv passat. Foto: ARXIU PARROQUIAL. part de donar a conèixer part de la vida de Jesús, sigui un motiu obres que es fan al Monestir, alde reflexió en els temps actuals», gunes escenes hauran de canviar ha comentat Montserrat. A part d'emplaçament, mantenint-se d'aquesta escena nova, l'explicació però al costat de l'entorn incomles diferents escenes, sota la diFC. que l'avi fa del Nou Testament, parable que ofereix el Monestir. • Mira-Sol.— Al districte de Mi- recció de Carme Roca, que creu les anunciacions a Maria i Josep, Després de 16 anys que es fa ra-sol, el Pesebre Vivent es mun«que aquest Pessebre Vivent té el càntic a Maria, el poble, l'ael pessebre, els Joves de la Pa- tarà als jardins del Casal el dia un caire més familiar i no tan nunciació als pastors, Herodes i rròquia creuen que cal renovar-se 5 de gener de 1995. L'hora premassiu com el de Sant Cugat». el naixement configuren el pesi buscar nous motius que convista està en funció de la finaQuinze vailets, entre tres i catorze sebre, que ha incorporat nous defigurin l'entorn del Pessebre Vilització de la cavalcada de Reis anys, han de preparar-se diferents corats i una mica més de renovent. que es farà pel barri. La iniciativa, papers ja que, excepte la Verge vació. Des d'avui divendres al matí que des de fa tres anys es coordina Maria, els altres van canviant. i demà dissabte, el grup de 30 des de la sectorial de cultura del L'Ajuntament instal·la les taAra el que necessiten és vojoves, amb tota la mainada, treConsell de Districte, recull una rimes i les preses de llum: «Noluntariat per fer els decorats i ballarà de valent perquè tot estigui tradició arrelada de més de quinze saltres muntem totes les escenes col·laborar en el muntatge. Per lligat pel dissabte 24 al vespre. anys, en què ho organitzava l'As- aquest motiu els interessats o inprocurant d'un any a l'altre reLa il·lusió que hi posen mereix, sociació de Veïns Sant Joan de novar part dels el decorats», ha teressades han d'adreçar-se al Camalgrat el fred, una resposta de Mira-sol. comentat Miquel Garrell, responsal de Mira-sol els dies laborables la gent de Sant Cugat que vol sable de la infraestructura. Els nens i nenes interessats ja a la tarda. La il·lusió de la mainada Aquesy any, amb motiu de les viure el Nadal a la ciutat. fa més d'un mes que estan assajant necessita molta col·laboració.

A Mira-sol també en fan

Quinzè concurs de pessebres a domicili de l'Ateneu Santcugatenc • Sant Cugat.— El dia 25 de desembre és l'últim per presentar la butlleta d'inscripció per participar en el 15è concurs de pessebres a domicili que organitza l'Ateneu Santcugatenc amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat, Caixa Penedès i «la Caixa». Hi ha quatre categories establertes per participar-hi: fins a deu anys, d'onze a setze, de més de setze i una quarta categoria per a institucions i entitats. Encara que el tema és lliure, el reglament del concurs demana que tots els pessebres siguin presidits pel naixement del Nen Jesús. Els membres del jurat qualificador passaran pel domicili de cada participant la tarda del dia 29 de desembre. El repartiment de premis tindrà lloc la tarda del dia 15 de gener, al local social de l'Ateneu, plaça Pep Ventura número 1. A més dels premis corresponents a les quatre categories, també s'establirà una classificació amb premis per a pessebres populars i artístics, el nombre dels quals dependrà del total d'inscrits en aquesta especialitat. Tanmateix, si les circumstàncies ho aconsellen, hi haurà classificació en les mateixes condicions per a pessebres al·legòrics. També es concediran medalles a cada un dels participants al quinzè concurs de pessebres a domicili. / J.M.v.

Casals de Nadal al Casal Cultural de Valldoreix • Valldoreix.— L'Associació de monitors KOM-TU ha organitzat, coincidint amb la celebració de les festes nadalenques, casals per a nens i nenes de 3 a 14 anys al Casal Cultural de Valldoreix. Els monitors han previst un ampli programa d'activitats que comencen aquest divendres 23 de desembre i continuen els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i els dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 1995. Entre d'altres activitats, que es faran entre les 9 del matí i les 2 del migdia, està programada una visita a Televisió de Catalunya (TV3 i Canal 33), a més de tallers i jocs. Els interessats a demanar més imformació o per formalitzar la seva inscripció poden trucar al telèfon 674.45.99./J.M.v.

Molt públic al concert de Mira-sol

£1 Cor Infantil canta nadales

Pessebre vivent al CPA

• Mira-sol.— Al concert de Nadal al Casal Cultural de Mira-sol es van interpretar des de les més tradicionals nadales catalanes, com El noi de la mare, fins al Ding, dang dong, passant pel Fum, fum, fum, El petit vailet i L'amor és quelcom meravellós, entre d'altres. El concert va acabar amb l'actuació de la coral Serra d'Or i de la Unió juntes. / J.M.v. Foto: J.A. MULA.

• Sant Cugat.— Un total de 40 nens del Cor Infantil de Sant Cugat van oferir el concert davant els pares i familiars a la Casa de Cultura el divendres 16 de desembre. Nadales com Santa Nit o El Noi de la Mare van ser cançons que els menuts van interpretar acompanyats pel pianista Oriol Castanyer. Dissabte el Cor Infantil i Juvenil va actuar a l'IES Angeleta Ferrer. / J.M.V. Foto: M. ESPINOSA.

• Centre.— El Centro Popular Andaluz va celebrar dissabte passat el seu tradicional pessebre vivent. A l'acte hi van assistir més de 200 persones, entre elles diverses autoritats de la vida política de Sant Cugat. Maria Sansa, regidora socialista, Francesc Llatjós, regidor del Partit Popular, i Antoni Rueda, regidor de Comerç, van ocupar les fileres d'honor. / R. LUQUE. Foto: M. ESPINOSA


L'EMPRESA DE SANT CUGAT AL SERVEI DEL SEU JARDÍ Zona industrial Can Magí, Av. Ragull. Sant Cugat


ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

NADAL

7

• EL NADAL DE SEMPRE

El Casal d'Avis de Sant Cugat fa aquesta tarda el seu pessebre vivent

Ràdio Sant Cugat s'adhereix a la campanya «Un nen, una joguina»

JOSEP M. VALLÈS

I Centre.— La residència, centre de dia i Casal d'Avis Sant Cugat continua celebrant els actes de les festes nadalenques. Aquesta tarda, a partir de dos quarts de sis, membres de l'entitat representaran el seu pessebre vivent amb la col·laboració de la Creu Roja i dels nens de l'esplai del Club Muntanyenc Sant Cugat. El Casal d'Avis obre les seves portes a tots els santcugatencs que vulguin participar en aquest acte. A més, durant l'adoració del Nen Jesús s'admetran joguines i aliments, que es destinaran a Càritas i a la Creu Roja. Familiars, amics i voluntaris dels avis van assistir al dinar de Nadal organitzat per la residència el dissabte 17 de desembre. Els avis, juntament amb els seus acompanyants, van gaudir del típic dinar de Nadal, en el qual no va faltar l'escudella ni tampoc els regals del Pare Noel. Entre els assistents hi havia la tinent d'alcalde de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Cugat, Silvia Flury, i el president de la junta del Casal d'avis, Josep Llunell. En total 230 persones van assistir a aquesta festa nadalenca. Demà, dissabte dia 24, vigília de Nadal, tindrà lloc al casal la Missa del Gall, amb la col·laboració i animació dels nois i noies de l'agrupament de Sant Cugat. La celebració de la missa serà a les nou del vespre. El dia dels Sants Innocents, dimecres 28 de desembre, tindrà lloc l'actuació de l'Esbart Sant Cugat a partir de les cinc de la tarda. El dia 31 de desembre, darrer de l'any, hi haurà el sopar i ball de Cap d'Any i el sis de gener, els Reis d'Orient visitaran tots els avis de la residència.

La coral Serra d'Or ofereix el tradicional Concert de Sant Esteve FRANCESC CARBÓ

H Sant Cugat.— En l'incomparable marc del Monestir de Sant Cugat, el dia 26 de desembre —diada de Sant Esteve— la coral Serra d'Or, vinculada a l'Ateneu Santcugatenc, oferirà el tradicional Concert de Sant Esteve. Els més de trenta cantaires d'aquesta coral, que està força arrelada a la població i que assaja regularment dimarts i divendres a la seu de l'Ateneu, han preparat des del mes de setembre d'enguany un únic concert que esperen que tingui una bona acceptació entre els santcugatents i santcugatenques. Dirigits pel mestre Andreu Recasens, la coral, que en algunes cançons estarà reforçada per cantaires de Valldoreix, ha preparat un concert dividit en dues parts ben diferenciades. En la primera interpretarà tota sola cançons populars catalanes, mentre que a la segona, acompanyada per l'orquestrina del Palau de la Música Catalana, oferirà obres de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi i de repertori religiós. És la tercera vegada que els acompanya una orquestra i que canten sols, ja que en ocasions anteriors havien estat acompanyats per altres corals de la vila o de comarques veïnes. El concert, que arriba a la seva dotzena edició, començarà a les 9 del vespre i l'entrada és gratuïta. La propera actuació de la coral es farà a Montserrat.

FRANCESC CARBÓ

Els quatre rapsodes, en un descans dels assajos, amb Toni Xuclà i Josep Ferré. Foto: J.A. MULA.

Escenifiquen el «Poema de Nadal» de Sagarra a la sala capitular Aquest és l'any del centenari del naixement del poeta XAVIER BORRÀS

H Sant Cugat.— El Poema de Nadal, una de les obres més conegudes de Josep Maria de Sagarra, serà representat a quatre veus a la sala capitular del Monestir, amb un acompanyament musical especialment compost per a l'ocasió per Toni Xuclà El projecte de posar en escena el Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra al Monestir de Sant Cugat ve de l'any passat, quan l'actriu i directora escènica Emma Vilarasau va tenir la idea. Aleshores, però, no es va poder dur a terme, i aquest any —en principi més escaient, ja que coincideix amb el centenari del naixement de Josep Maria de Sagarra i amb la recent reobertura al públic del conjunt claustral del Monestir— Emma Vilarasau no ha pogut fer-se'n càrrec per trobar-se en

—autor, entre d'altres, de la partitura musical de l'obra Històries de Sant Cugat—. Els encarregats de donar veu als versos del poeta seran els actors Maria Dolors Vilarasau, Joan Llamas, Joan Berlanga i Ernest Naté. Vuit músics de l'Orquestra de Cambra de Sant Cugat els acompanyaran amb els instruments.

un estat de gestació molt avançat. Així, l'han tirat endavant quatre actors habituals de la companyia Fila Zero: Maria Dolors Vilarasau, Joan Llamas, Joan Berlanga i Ernest Naté. Cada un d'ells s'encarrega d'un dels quatre cants que componen el poema. Es tracta d'una «lectura dramatitzada», segons paraules de Maria Dolors Vilarasau: «No dic que serà recitat perquè no m'agrada la paraula. No el recitem, el poema. O sigui, no utilitzem la tècnica del rapsode. El que fem és interioritzar

aquest poema i dir-lo.» Afegeix que pot ser que els actors estiguin acompanyats per «alguna sorpresa escènica» però que, bàsicament, la representació es farà només amb la veu de quatre actors i un acompanyament musical que inclou una soprano i vuit músics dirigits pel mestre Josep Ferré (tots ells de l'Orquestra de Cambra de Sant Cugat). Suite de Nadal, la composició musical obra de Toni Xuclà feta especialment per a l'ocasió, incorpora alguns temes populars, com El noi de la mare.

• Sant Cugat.— L'emissora municipal Ràdio Sant Cugat s'ha volgut afegir a la campanya Un nen una joguina, que el grup de joves de la parròquia du a terme. Es tracta de fer, amb la col·laboració dels cinemes Sant Cugat, una diada de cinema oberta a tots els nens i nenes de la població que vulguin ser solidaris i que desitgin fer possible que els Reis d'Orient passin per totes les cases. Per aquest motiu el proper dissabte, diada de Sant Esteve, a les 12 del migdia, s'ha previst projectar a dues sales dels cinemes Sant Cugat una pel·lícula dels Picapedra. La capacitat prevista és de 500 places, que són les entrades que es repartiran a tots els nens i nenes interessats a veure aquest film. Per recollir l'entrada, que és gratuïta, es recomana passar per l'emissora —al carrer Sant Jordi, 5— avui, divendres dia 23, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Al moment de recollir l'entrada, es farà entrega a cada jove o infant d'un full on s'explica què es pretén amb la campanya. Per aquest motiu, la gent de la ràdio i els joves de la Parròquia demanen que cada nen i nena que vagi al cinema porti una joguina nova o en molt bon estat, que els joves de la Parròquia recolliran i afegiran a les que hagin recollit fins aleshores. És tracta de sensibilitzar els infants, que han de pensar que al voltant seu també hi ha gent necessitada. La campanya, que ja està força arrelada al municipi, va començar dilluns passat, dia 19, i s'acabarà el dia 4 de gener de 1995. Els organitzadors recomanen que no s'esperi a darrera hora per fer arribar l'aportació econòmica o la joguina a la parròquia qualsevol dia laborable a la tarda. Si es vol, també es pot comprar, amb el 10% de descompte, a comerços de la vila que s'han adherit a aquesta campanya.


8

NADAL GRUí

w/ta

'lli

Wl'it

Pintures Suro Revestiments

Papers pintats Parquets Moquetes

CORTINES, EDREDONS I COORDINATS Francesc Moragas, 4 (Quatre Cantons) Tel. 674 38 92

ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

LA LOTERIA

La grossa de Nadal torna a passar de llarg però s'atura a Barcelona El 49.595, la grossa de Nadal, va ser venut a Barcelona RAMON LUQL'F : SÍLVIA BARROSO

Pg. Àngel Guimerà, 7-9, baixos 1a 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS Tel (93) 589 57 66 Fax (93) 589 64 28

LABORAL FISCAL COMPTABILITAT ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

CONSULTORS

ASSEGURANCES

BOUTIQUF."

JOSEPDARGALLÓ •B SASTRE

"De<íitqe4*(, <t tot& eia, cícenti

UKCÚ-

&&*te<i Çeútea, de 1t<tcUií RAMBLA RIBATALLADA. 8-10 - Tel 674 62 96 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Paseig Torreblanca, 12-14 Tel. 675 35 56 08190 Sant Cugat del Vallès

co

• Fotos carnet en dos minuts.

• Ei servei individual de cada una de /es vosíres fotografies sense pagar més • El servei de revetatge / /2 hora

extraràpid

en

• Els articles de regal més originals i bonics! PARTICIPEU DE 12

EN EL SORTEIG CAMERES!!!

RESTAURANT

Menú de Navidad Escarola y apio Sopa y «carn d'olla» Pava rellena Surtido de turrones Precio: 1.900.- Pta c/ Alfons Sala, 36 - Tel. reserves: 675 34 06

/X I

l J / V \ I P«sJ

V I I > K I

ALUMINI I VIDRE

M Sant Cugat.— Aquest any tampoc. Cap premi de la loteria de Nadal ha caigut a Sant Cugat. Els santeugatencs que somiaven ser milionaris s'hauran de conformar amb algun pessic dels premis menors. La sort ha anat a parar a l'altra banda

de Coilserola: Barcelona ha estat l'afavorida amb la grossa. Amb tot, els santeugatencs participen en la tradició de comprar, intercanviar i regalar loteria per Nadal com no fan en cap altra data. Aquest costum eleva sempre les recaptacions dels venedors. però aquest any han estat irregulars.

El sorteig de la Loteria Nacional de Nadal no va deixar cap premi important a Sant Cugat. Els premis petits i terminacions del primer i el tercer premi és l'única cosa que el sorteig va deixar a la ciutat. El primer premi del sorteig va ser per al número 49.595. venut íntegrament a Barcelona. El 12.735, venut a Tenerife i Vilanova de Castelló, va ser l'afortunat amb el segon premi, lil tercer premi va ser per al 23.1)40. repartit per diferents punts de l'Estat Espanyol. Les tres administracions de loteria de Sant Cugat n'han repartit de grosses altres vegades, peto mai la de Nadal. Les tines que més venen, a la earreteta de Cerdanyola i al carrer Major, exhibeixen cartells que recorden el tercer premi de 7 milions per dècim que van donar un mes de juny o els 1.280 milions repartits al maig de 1WL Però cada 22 de desembre esperen la grossa de Nadal. I és que. segons l'encarregat de la número 2. Pere Vilarasau, «•sempre s'ha de pensar que tocarà.» Vilarasau està segur que no és l'únic que manté l'esperança. «La gent adopta actituds molt diferents. N'hi ha que cada any estan segurs que encertaran i n'hi ha que fan veure que no hi creuen gens. però si compren loteria, deu ser per alguna cosa.» El mateix Vilarasau reconeix que la venda de loteria de Nadal és molt diferent dels sortejos ordinaris, «un món a part», i Roser Casals, l'encarregada de l'administració número 1. al carrer Valldoreix, ho ratifica: "Per Nadal la loteria es comparteix, s'intercanvia i es regala. És una tradició que no té res a veure amb els jugadors habituals.•> La conseqüència de la participació de jugadors inexperts és, segons Joan Sicília, responsable de l'administració número 3, a la carretera de Cerdanyola, «molt sovint desconeixen el mecanisme del sorteig, s'equivoquen quan consulten les llistes dels premiats i desconfien de nosaltres si els diem que no els ha tocat res.» Aquest desconeixement afecta també la venda d'alguns números, «sobretot si comencen amb zero», puntualitza Sicília. Ningú no vol els zeros a l'esquerra, però. segons el venedor de la número 3. «per Nadal aquesta mania no té cap sentit, perquè els números són tots dins el bombo, sencers, no va sortint xifra a xifra com en els altres sortejos. Per tant, els números baixos tenen les mateixes possibilitats.» Les manies no acaven aquí. Els números imparells son sempre els finals més demanats, i també hi ha compradors que volen les terminacions en 13 o en 6(). perquè els sembla que poden portar sort. Recaptació irregular

EXPOSICIÓ I VENDA TALLER Tel. 675 29 02 Fax 675 28 61 08190 SANT CUGAT

Amb encert o malgrat el desconeixement, la loteria de Nadal és la que aconsegueix recaptacions més altes. S'ha dit sovint que en les èpoques de crisi és quan se'n ven més, però. segons Vilarasau i Sicília, «aquesta idea es un tòpic. La gent gasta en loteria el que pot segons la seva situació econòmica». Amb aquest mateix cri-

idministuun numero 1. al carrer Valldoreix, la numero 2 a la carretera tk ( erdanyola, i la 3, al carrer Major. Foto J \ Ml I V teri analitza Sicília la baixada en la recaptació del seu establiment aquest any: «En els últims anys sempre havia fet entre 100 i 150 milions. Aquest any no arribo als cent. La gent s'ha mesurat molt». Vilarasau, des del carrer Major.

no vol dir la seva recaptació, però estima que enguany ha quedat per sota de l'any passat, després d'haver pujat amb el creixement de la ciutat. En canvi, l'establiment del carrer Valldoreix es manté entre els 12 i els 15 milions.


NADAL

ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

9

LA LOTERIA L'actual Loteria Nacional va ser aprovada l'any 1811 per les Corts Generals a Cadis i no va ser fins 11 anys després que la denominació «sorteig de Nadal» va aparèixer per primer cop als prospectes de premis per al sorteig. Després de prop de 200 anys la Loteria Nacional ha patit diverses modificacions.

Popular des del primer dia La Loteria Nacional es va fundar el 1811 DAVID BRUGUÉ

• L'actual Loteria Nacional va néixer durant la guerra d'independència espanyola, quan el ministre del Consell i Cambra d'índies, Ciriaco Gonzàlez Carvajal, va presentar, davant les Corts Generals a Cadis, un projecte de loteria basat en l'existent a Nueva Espanya —-ara Mèxic— des del 1771. La proposta va ser aprovada el 23 de novembre de 1811 sense cap vot en contra. La idea de Gonzàlez era crear un mitjà que permetés augmentar els ingressos del fons públic sense cap càrrec per als contribuents. Una vegada aprovada, va néixer el que es va denominar «Loteria Moderna», que es diferenciava de la «Loteria Primitiva» o de números, que va ser instaurada l'any 1763 pel marquès d'Esquilache.

motiu del 175è aniversari de la Loteria Nacional, es fa un sorteig extraordinari a Cadis, on va ser fundada la loteria.

Els nens de Sant Ildefons canten els números premiats des de l'any 1945. Foto: ELS 4 CANTONS.

El primer sorteig, tot un èxit Dues setmanes abans de proclamar-se la primera Constitució espanyola, l'any 1812, es va celebrar a Cadis el primer sorteig d'aquesta modalitat de loteria, que va tenir una gran acceptació popular. Segons s'anaven retirant els exèrcits napoleònics la venda de la loteria es va anar estenent per tot l'Estat Espanyol, i l'any 1814 es va realitzar el primer sorteig a Madrid. Al cap de poc temps de funcionar, el públic es va decantar per la Loteria Moderna, i la Primitiva va quedar en un segon terme. Així, els ingressos de la primera ja duplicava els de la segona en el període 1815-17; i en els dos anys següents, ja la triplicava. La recaptació no va ser l'única que va augmentar: ja hi havia gairebé cinc-centes administracions distribuïdes per tota la Península. L'any 1850 la loteria va estrenar els seus primers bombos metàl·lics. Al 1863 es va fer la primera emissió de dues sèries, tot i que no es va fer en tots els sortejos. L'any 1892 apareix per primera vegada la denominació «sorteig de Nadal» en els prospectes de premis per al sorteig del 23 de desembre. Cinc anys després els dècims de la loteria inclouen la mateixa denominació. Durant la guerra civil se celebren sortejos en diverses ciutats de les zones que han quedat dividides, i al 1940, una vegada ha acabat la guerra, els sortejos es tornen a fer a Madrid. Setze anys més tard, l'any 1956, s'aprova la Instrucció de Loteries de l'Estat, que continua vigent. L'any següent es televisa per primera vegada el sorteig de Nadal per TVE. A la dècada dels setanta es va millorar substancialment el procés de distribució: al 1974 s'informatitzen els serveis i al 1976 s'introdueix la numeració magnètica dels bitllets. Un any abans també es va introduir un premi especial al dècim, per una fracció de la butlleta que hagi obtingut el primer premi. L'any 1983 el col·legi Sant Ildefons es converteix en mixt, i algunes nenes participen en la cantada dels premis. Al 1987, amb

rrigniini rtcuik 'SANT ABIXi I SANT SENÉNVI459-1460) JAUME HUGUET

El Nadal, ens fa

donar codeé, coded que vinguin de dintre del cor. ^uan

\t Nadal, U cançó del miracle

amb el p&éebrt de nwUa i arboç, eru< fa penjar en uncà gan& moü vives, en.* fa pensar en un deàig de debò, de donar CMCJ al Noi de la Mart, aw.i que vinguin òt dintre del cor,...

Persones. Servei. Qualtat.


LOTERIA SORTEIG EXTRAORDINARI DE NADAL Llista dels números premiats de les cent dotze sèries corresponents al sorteig celebrat a Madrid el dia 22 de desembre de 1994 D

essetes Numero

Pessetes Numero

Pessetes Sunerc

Pessetes

Vrei:

3

esse:es Numero

Pessetes Nun-ero

"esseles V-ner;

Pessetes N.-ier:

Fessetes Nj-ierc

Pessetes Numco

Pessetes Núrao

Pessetes Numero

Pessetes N-ne-:

Fessetes]

02368 150000 04988 . .150000 07295 '. 15000CI09840 t 16000012316. . ÍÜUUUI. 12 7 » 6 . c . 160000 14796.1.160000 167*4 16000C 21235 1 150000:23034 , 150000 «,„, ,.„.,„ 26340. 1.160000 287S5.: 150000 150000 18949 Desena 150000(09865 150000 12325 . . . 1500OC 02395. 150000 04995 1 150000Í0733* 127SS.1.180000 1 * 7 9 7 . . .150000 16781 150000 Ï,I""M!, I 263S7 .150000 2B835 t 160000 150000 16995 150000 21240 t 150000 23036 107336 I.1SOOOOI09895 1.150000 1 2 3 3 6 . 1 15000C m 02*35. 15O00O 150000 12796. c l 50000 14835 t 150000 1500001 26364 . 1 5 0 0 0 0 26840 16795 150000 .150000 23036 21265. 00019 150000 024*0. • 50000 Cinc mil 107340 i 150000 09912. .150000 123*0 t 150000 1S0OOQ 26393. , 160000 28840 t 160000 12797 .c.150000 14840. t ,160000'16827 150000 150000 23035 t '50000|2»031 21267 1 2 3 6 3 , . 15000C Dinou mil 07356 0003*.. 150000 02495 150000 09935. : 150000 150000 1489* ,,150000,16635 50000[2*035.1.150000 150000 150000' 26395 t .150000 28854 150000Í23036 12798 X.150000 21272 150000 09940 1 1SOOOO 12395 t . 15000C 00035 t 150000 02528. 150000 05035.l .160000 07395 150000 24040.t 150O00'26435 t 150000 28895 t 15Q000 150000 19004 150000123037 150000 21273 12799 x .150000 1*895 I .150000|1684C 150000 150000109995 150000 12415. 07398 00036 150000 19035 150000 150000123038 150000 02535 .150000 05040 t 150000 07435 160000 2129' 150000 24096. t.150000 26440.1 150000 26932 12828 ..150000 14935. 1.160000 16845 150000139995 t 150000 12427 150000 150000 G5095 t ,150000 07440 150000 1904C 1 160000 00040 t 150000 02540 15000C23C39 150000124102 . 150000 26453 '50000 28936 t 15000C 14940.1 .160000 16878 12B35.1.150000 . 295 150000' 12429 . 150000 150000 19057 150000 26940 1 150000 00061 . 160000|02680. .150000 05:35 . t T5000007472 16888 12840 t 150000 150000 14964. 150303!23C39 3 1443000|24107 . . .160000 26495 t 150000 303 150000Deu mil 12*35 1 15000C 1500001051 40. t .150000 07495 150000 19076 15CO0O 24136. 12695 1.150000 14995. 150000 16895 00079 •50000 150000 02695. 150000!05186 160000 26498 . 50000 28969 '60000:21335 150000Í 150000 '2440. t 150000 150000 '9095 16935 24140. •12930. .150000 •50030 00096 t 15O000|026C9 150000 10035 t 160000 12446 150000 26525 . 150000|28995 t 1500: 1 150000 21340 150000 07496 150000 06188 150000 23040 150000 16940 24173. 12935.1.150000 •50000 Quinze mil '9135 150000:10040 (.160000 12495 1 '50O0C 0262? 150000'26535 t 1500001 150000 C5195 l 150000 07606 160000 ' 9 ' 4 3 1.150000 21354 16995 1129*0.1.150000 '50000 72.000.000 2 4 1 9 0 . 150000j05197 •50000 07535 Vint-i-nou mil 150000:10053 Centena 02635 160000Í2654C . '.150000 J19151 • 150000|21395 "50000 12535 l 15000C 12987. . .150000 15012. .-60000 •50030 1 50000 10065 -.50000 0764C ,02640 .150000 052C9 24196. 1.150000 26595 1 '500O0 00135 Disset mil 160000 2 H 3 5 DE PESETAS 150000 '2543 : 15000C : 150000 150000 12988. . 1 5 0 0 0 0 15035 19174 150000 10095 150000 05227 15050C 57565 24235.1 160000126803. . .1500001 00140 t 150000 02679 160000J21440 15D000 150005 160000 1 2 9 9 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 15040 1.150000 : 19194 150000 10136 1 150000 '2566 •55030 07 595 24240. 1 .150O00Í26627 . 150000|29024 t ,150050 00162 : 150003,02695. '5OOO0 O623; 150000 21454 150000 23: 16063 . 150000117C35 1 15C000;19195 1.15C000 21473 150000 150000 10140 t 150000,12584 1530CÜ 062 36 : 15050C 07609 Tretze mil 1S0OGO'027l* t 150000!17043 : * 1443050-24262. 150000 26635-1.150000 29035 00195 t 150003 15095 •50000:23041 c .1500C0,24290 150000 19228 150000:21463 1 150000 12595 1 16000C 150000'10166 150000 C524C • '50C0C107625 150000 26640 . t .150000129040 1 -50C00 00217 I 153000 C2735 15030021455 ! 150000 23042 . 150000' 24295 150000,70183 '• 5C000 '2635. .1500OC 1 3 0 1 5 . . . 1 5 0 0 0 0 15102 . 1 5 0 0 0 3 J 1 7 C 9 5 : 150000 19235 160000 0 6 2 1 ' •50C0C 07635 150000]1709' 13035 t , 150000 150000|28674 . .150000 29135 1 150500 1921C 150000'02740 5111 150005 21635 : 150000.23042 x.!50000"24298 150000 26658 . . 150000I29096 150035 00235 150000110194 '530CO 562S5 • 150000 07 640 150000 12635.t 16000C 13040.1.160000 1 6 1 3 5 . 1 150000117123 1500C0 50000,19294 150000126695.1 150000!29HC 16000012:640. 1 150000:23043 c 150000)24311 0024C •t 153030 ! 02791 150000'10195 1500C0 55315 150300 07695 150000 12636 160000 1 3 0 8 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 16140 t 150000 17135 t 150000 19296 'S009C 2'595 : 150000 23044 x -15O0O0Ï24335 .150000126735. t . l 5 0 O 0 O | 2 9 1 9 E . l 150005 150COC 05335 : '50C0c|ú7714 150000 10235 t . ' 5 0 0 3 0 12640 1 :6000C 00256 • 150000J02796 1 3 1 0 2 . . . 1 5 0 0 0 0 ' 50003 i5:050[21635 t 1.150000 29235 t 15146 . .160000,17140 .150000' 9335 .150000 26740 •50000 10240 •SOOOO'05340 15C0C0 "28C9 00274 1 150000'12654 15000C 150000 23045 x 160000 24340 735 i 13136 1.150000 16146. .150000 17177 '5C000'21640 150000 9343 150O0O 2 6 7 6 5 . .150000 29240 t '50005 •50CCO 35355 1 -scooolo' 730 t •53000 10296. t 150000 ' 2 6 5 6 15000C 0C295 : '60000 C2835 t 150000 23046 c '50000l24366 1 3 1 4 0 . 1 . 1 5 0 0 0 0 150005 t 150000 31 6 1 8 6 . 1 150000 17179 150O0021695 150000 9363 26792 150000 29295 t . 150000 •50000|10306 -. 150000,1267c 150000 00334 : 15C"3o| 328-10 •aO'JCO 15436 770 150000 23047 c 150OOOJ24392 : 150000 26795 1 150000 29336 ' 1SOOOC 13196.1.160000 16197 . .150000 17196 160003 21695 "60000 939b 15000C 126"4 160000 1500CO'10335 '53COC 05445 • 150000 5 00335 1 1500L.CP :2868 1 3 1 9 7 . . . 1 5 0 0 0 0 '6204 150000 150003 21696 1 .160000 230*8x .150000 24395 1 -50000 26828 150000|17210 150000 19396 150000|29337 •5CO0O'054d8 : '50COC|0 795 : 150000 10340. t 150000! -£696 t 15000C 0034C •. "•63000 CÏB'a 1323S . t .150000 16228 '50000|23049 c.150000 24435 1 153000 26835 : .150000 29340 t ' 5 0 0 0 0 150C03[217016000017235 I '50000 19427 -5000olü7835 ! '53000 10344 t 150000 •27Q0 1 15000C •60000 55455 l 150000,12701 : 15000C 15C030'0289S 00351 163C„3C|2173' 13240.1.160000 16235. t 150C0C 17245 1 '50000; 13429 150000 23050 x ,150000 24440, , 150000 26840. t 150000 2 9 3 9 5 . S.150000 •5000: 05*96 t 150000 07B40 t 750000 10354 15OOO0M270' c 15000C '50000,21735 1500C0 02935 00386 150000 C7B95 t 150000110356 1 3 2 4 7 . . .150000 15240 t 153003,17256 . •60000!19436 .150000(29435.t.lSOOOC 150030 23061 x.150000 24443 150000|26875 05536 150000 07906 lSOOOol'2703 c 15000C •5300C|21740 i 150000'23052 x 150000 2**49 .150000 26895 1 3 2 5 5 . . .150000 15252 '55000 19439 T. 150000' '0395 •53C03 17272 00395 t 160303 C2940 15000029440 t ,150030 t 150000 ' 2 7 0 4 c 16000C 150000, 07935 '05540 t 15C000! Tres mil i5C000'2i'95 1 3 2 9 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 ; 15282 150000 '9440 150:0:1 17773 '5000C •50000-02995 00435 t 15CO0O t '50000 23053 x 150000,24*83 ,15000o'26922. .150000 29467 150000 07940 1 150000 10435 \ 160000,12706 c 15000C 13299. .150000 1528! 05568 '5C0C0 21835 : 150000 19473 . 150000 10437 '53000J17295 •50000 150000:29459 150000 26936 . 00440 '53000112736 c 15000C •6000C-I C 3 C 3 5 . : 150303 05695 -.150000 C7978 150000 150005 21838 l .153000:23054 c .150000 24495 15000CJ1C440 13335.1 .150000 15295 : 15C53G 1 17336 t -50000,19476 160000 26940. 150000 29496 : '50000 •53000Í12707 c 15000C 00453 I -50COO C304C • •50COC]05635 1 150000 07987 • 150000 23055 : 150000 24512 160000 2'640 7200000)19494 t 150000 '0440 ! 1 5 0 0 0 0 ! ' 2 7 0 8 x 15000C 13340.1.150000 15322 '50000 150000 26948 150000,23057 ., 24520. 160000 24518 150053;17338 160000 29527 00475 •50000|03095 1 '55000 05540 1.150000 07996 "5300C|21845 .160000'23066x.150000 •0444 '533 3 i 150000]17340 1 150000'19486 •50000 23058 1 150000 24535.1 150000 26971 150000(12709 c 15000Ci 13365. ..150000 ' 60000(29535 1 .'50000 00495 t ISOOOO'03135 t •50000:05695 t 150000 10479 1 3 3 6 7 . . . 1 5 0 0 0 0 '6340 1 I50000i17363 150000 19495 150000 26989. 'SOOOO 21855 t 150OOO!23059 150000 24540 t 150000 12710 c 15000C .150000:29540 1 150000 150000' Vu •50000 33140 1. 150300 057 1' 00622 10495 l ' 6 0 0 0 0 ' 12711 c 15000C 13396.1.150000115344 150000;17392 .150000 '9535. 150-300 21935 150000 26992 . .150000,29595.t .1500C0 : 1500 00,23060 x . 150000 24564 150000 •50300 05716 00535 r 15C0C0 C3'44 10527 19540 160000 26996.t SOOOO'29610 .150000 150000 21943 150000(23061 x.150000 24593 . '50O00 12 ? 1? c I5000C 150000(08036 150303 05'30 ! 150000 1500C0 03-83 ELS PREMIS D'AQUEST SORTEIG 19596 160500 21979 150000 23062 x 150000' 24595.1.150000 00536 10535 29613 . .150030 •5000C 067 35 t -50O30JO804O l 150000 10540 t .150000 ' 2 7 1 3 c 15000C O051Q • 150000'03135 : 13596 150303 : 'S95 150000 23063 x 160000 24635 1.150000 Vlnt-i-set mil 29614 1500C0 150000 10551 t 160000 127 14 c 15000C; t 150000Í '3235 I •5C000'05740 t 150000 08057 30576 '. 150003 03240 •. 150300 C5157 19607 23064 x .150000 15000-5 24640.1.160000 29631 . .150000 150000 08062 . .150000 10561 , , 1 5 0 0 0 0 | l 2 7 - 5 c 1SOOOC '19612 23066 c.150000 00595 1 '50000103258 '5000C 24657, . .150000 1 150005 2 7 0 0 8 . 29635 150000 1500OCI12T6 c 150000 08095 : .150000 10568 150000,05732 •soooq 19635 t '50000 00635 150000 29640 1 .-50C03 23066 x .150000, 24696.1.150000 27018 '50000I08135. • 150000 . . . 1 5 0 0 0 0 ' 1 2 7 f 0 15000C: ',5CO0O'057e6 150O0O]33263 1 24722. . .160000 1.150000 1S640 t 150000 22302 •50000 2 7 0 3 6 . : 1 SOOOO 29695 0C610 1 150003 03295 • 150000 05795 t 150000|08140 1 150000,10572 23067 x . 150000 150000 12718 c 1500OC .150000 19657 '60000 22315 . 150000 23068 x . 150000 24735.1.150000 27040 t .'60000J29709 00695 1 '60000 03313 150000 38166 150C0C 05614 150000'10579 .. .1500031127-9 ; .15000c 19695 • 1 SOOOC 22035. t150000 23069 x . 150000 2 4 7 4 0 . 1.150000 2 7 0 9 0 . . .150000 29735 : 150050 00714 150000 08195 1.150000 10686 '50000(05820 150C0CJ127 20 x 15000C 150000 03335 1 15OCO0 ;1970C 160000 22040 150000 2 * 7 5 0 . . 1 5 0 0 0 0 , 2 7 0 9 5 . 1 15OO00|2974O 00736 t .160000 33340 15CO0o!o5836 11 150000 08208 15000c 150000 12721 ,c 150000! 10595 t 23070 c .150000 150000117 395 .153000(19711 24770 . .150000 2 7 1 3 5 . t .150000,29763 150000 160COCÍ22040 t 150000 00740 150000 05840 tt 150000J08235 t ,150000 10635 ' 160000 12722 c 15000C 13434...160000'16387 15C0C0 C3344 ?l? ''50030 19735 l 150000(22095 t 150000 23071 x . 150000 24774. . .150000 27140 : 160000,29795 1 '5000C 00780 t 150500,03384 150000 06883 .150000 082*0. 1.150000,10640 : ' 5 0 0 0 0 12723 c 15000C 13436.1.150000; 15395 150000'17419 13440.1.160000 15395 t .150000 17434 .150000 -9738 ...'50000 22'35 i 1500C0, 23072 c.150000 2 4 7 9 5 . t .150000 27195. 1 150000 29835 ! 150030 00796 t '53030(03395 150303 C5895 :;. 150000 08278 150000J12724 x 1500 OC 150000,106*7 13465.. .150000 15396 .153000 17435. 150000 '9740 .: 23073 x . 150000 00799 • 150000'33395 '5000C 05935 :• 150000 08289 ' 5 0 0 0 0 M 2 7 2 6 c 1SOOOC 1 150300 22-40 t 150000 2 3 0 7 1 x 150000 2*811 . . .150000 27229 . 150000|29B*3 [ .150000 150000; 10682 153000 17440 150000 2 4 8 3 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 27236 1 150000,29679 150005 00836 150000 19786 •5000C|06940 :: 150000 08295 t 150000 10695 1 15C0CO 12726 c 15000c! 13495.1.150000:15423 150300 22'95 t 15001'1 03399 13S06...160000 15436 23075 x 150000 24840 t .150000 2 7 2 3 9 . .150000 29895 : 1600CO 17493 t .150000 150000 .150000 19796 C0840 •50000(08308 .150000110714 1500C0 55944 15CO00;'2727 x 15000c 155005 03435 13612... 150000!15440 : 150000 17495. t 150000 19635 : 'SOOOO 22225 150000 23C77 23076 x . 150000 03696 '50000 05995 t 150000|08333 x .150000 24883. . .1S0O00 2 7 2 4 0 . 1.1500CW29912 150000 1 5 0 0 0 0 , ' 2 7 2 3 c 15000C 150000110735 t . •50OOOIO344C 00905 08335 I.150000|l0740.1 .160000il2'29 c -15000C1 13636.t.160000,15495 : .160000 17535. I 150000 19839 : 16000Cj22235 : 150000123078 c .150000 24895.1.150000 27250 •50C0C 150000 29935 ! '53003 13540.1.150000:15513 '50000 22210 I •60000 23079 c 150000 24909. 150000 2 7 2 5 7 . , 150000129940 t .150005 15OOO0'1754O l 15C000 '9840 00920 t.l50O3OÍO3495 15000C 08340 t 150000 10754 .150000''2733 •60000 Sis mil '50000103535 13547 ..150O00[15535 • 'SOCOO'17595 t 150000 19895 t 163000Í22295 t 15OO00'23060 x 150000 24921 . 150000 27295 00925 .150000,29977 .1500OC 1SOOOC! 08378 ,150000|10771 150000 '273' 150000' 13683.. .150000 15540 1 150C0CI17623 l500C0'-990- • 15000022335 t 150000Í23061 c 150000 24935.t .150000 27295. 11)50000 29978 00935 . : 150003 03640 150030 15000C 06396 1 .150000 10796 t .150000''2732 00995 1 160ror,03572 153000 150000 060 13595 1.150000,15568 150003 19935 150000 22343 • 05938 ',53000 17635 150000,23062 x . 150000 2*940.1.150000 150000 27296. . '50000 29986 15000C 150000 08*06 . .7200000 10821 .150O00'2733 •50000 06G35 103595 13605...150000 15595 1 155030 I 17640 150C03h994C • 150003 22341 00940 150000|23083x .150000 24996.1 150000 27298 .150000 29996 : 150000 15000C 08*35 t .150000 10823 150000 ..150000112734 150000 06036 13635 . 150000115613 Mil C3635 2235' 150335 '7676 150000 19982 : 150503 22396 150000J23084.C 160000 27327 150000 150000 084*0. I 150000 10835 t .150000; 12734a 180000Í 13635.t .ISOOOO'16635 t 150003 17555 1500CO 06040 ,03638 'ÍOC03 15OOOO;23085 c 150000, Vint-i-cinc mil 27335 t 150000! "55035(22437 150000' 19995 Trenta mil '50000 10840 t '50000 01036 13838... 150000:15643 l '53503 17704 •60000 0605C .150000 08*80 15OOCO'33540 150000j23086 c 150000 22431 '50000 27340 1 150000 150000 10895 t 150000 150000 08*89 12735 31340 13640 t.l50000115676 '50C0Ü!17712 15C00C 06095 •50000 230e? c 150000 I25036.t .150000 160300 03644 mil 22134 27341 150000 30035. t .1 SOOOC 150000 10923 •50O0O 1500O3J 150000 08*95 01C41 |13643. ..16000oll6695 : 1500COM7735 150000'23088 x 150000 (250*0.t .160000 27378 15CO0C 06112 22435 '53000)03664 150000 3004C : 150050 150000 10935 t 150000 144.000.000 150000 08499 150003 0'049 150000,15696 150000'23089 x 150000 (25063.. .150000 M3673 150000(17740 23035 •50053 22443 30014 150000 150000 0 6 H 4 150000Í03668 '5C0C0|'O943 • 150000 27395 1.150000 150000 08535 1SOOOO 01C95 150O00|15731 50003 23090 c.150000 25095.1.150000 13685 20040 '63000,22495 .15CO0O 17747 150000 '60000 06125 150003''0984 . 1 6 0 0 0 3 15CO0olo6540 OEPESETtó 27*09 150000 30049 0-598 .150000'33696 150000,15735 150000 20095 13695 '50030J22625 150000 23091 c 150000 '25103. .150000 . 160000 t 150000 17788 15COC0 1099! 1 ' 5 0 0 0 0 : 150003 06'35 150000 03734 27135 ,15O000'3O081 0' 103 150000 20098 13716. 150000 15743 1.150000 17795 •50000J22535 •SOOOC t .15C00C 150000'30095 150005 23092 c.150000 ,25135 t .150000 112736.a teOOOOÍ 5OCO0 03735 t 150000,06140 I.150000 08586 01136 27440. 150000 13735. .150000 157 50 150000 17835. 20'03 '53000 22540 150000 23093 c 150000 -25140.1.150000 150000 30135 • .150030 '60000 Onze mil ' 12736 160C0C 50000i08635 C1' 40 1 150000(03740. t 150000|06148 . 150000 08595 150000 22595. 150000 23094 c 150000 '25195.t.150000 27 441. 160000 30140 : 15O0C0 150003 17838. 150000 :500C0 15000C 13738 .150000 1575S '2736 15000o',06640 01195 •t .150000 03795 1 150C00 36195 27495 .150000 30146 . .150000 ,13740. .150000, 15762 160-300 22635 1500C0 20-35 150000 153C03 15000C ' 1 0 3 5 t 150000 '-2737 150000 2 3 0 9 6 x . 1 5 0 0 0 0 25210.. 150000 '50000 08682 0'235 t• 15O0O0Í03835 I 150000 06235 150003 22637. 150000 23095 t.150000 '25235.t .160000 27505. 150000 30173 150000 15000C 13795 t . 1 5 0 0 0 0 15764 . 15300C 17840 t .15000020-40 50000Í08695 I 150000 11040. t 160000 12738 3'240 l ' 50000^038*0 t 150000 0624C 1SOOOC 150305 2264C : 150COO 23096 c .150000 '',25240 . t .15000027535. .150000 30181 . 150000 17891 150000Í2015C 20168 15000C ' 1 3 8 3 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 15767 .150000 17895.1 t 150000 11069 . 160000,12739 13840.1.150000 "50000,22678 01280 153000103869 150000-06242 t 150000(08735 20172 17935 t 150000 150000 150000 23097. .150000'25251., .160000 27535. 150000 30195 1 15000C 130030(03904 160000 06335 t 150000 08740 t 150000 11084 , 150000! 12740 c 16000C , 1 3 8 6 3 . . . 1 5 0 0 0 0 15769 150OCol22695 t .'50000 23097 c l 5 0 0 0 0 '25295. t .150000 27540. .150000 30235 t .150000 01295 . t'60000,03895 06295 t 160000 08789 150000 20195 150300 17940 1 5 0 0 0 0 , ' 2 7 4 0 t 15000C ' 1 3 8 9 5 . t . 1 5 0 0 0 0 16791 150000 03935 1 1 160C00 160000(063lC 160000 11085 1500C0 22705 '50000 23098 x .150000 26300 ..150000 27542. 150000 30240 t 150000 01307 .'.5COOOJ039*0 t 15000C063B6 15C00C ' 50000 20235 t .'5OCO0 17992 '50000,08795 • 150000 11095 t 150000 127415795 '50003:17995.t 150000 20240 .150000 22734 150000 150003 15000C • 1 3 6 9 8 . . .150000 .1 SOOOO 30289 01335 t Ï5C000 03950 . 150000 06395 t .150000 08835 , 1 3 9 0 6 . . .150000 15835 • 150000 11111 . 150000 12742 : 150000 22735. t .150000 23099 x .150000 J25333 . .15000027563. (20295 27595.t 01340 : 150000 03979 150000 C64O0 I5000o[06840 t 15OOOC 11135 t • 5 3 0 3 0 l i 2 7 4 3 0 15000C 113935 1.150000 15640 .15000C . .150000 30295 1.150000 23135 t .160000 |25336.t .150000 27571 1SOC0C 22710 30335 : 150000 15000C 15000C Divuit mil Í20316> 3'363 1 150000 150050C3995 1 150000(06436 ! 150000,08894 23140 t 150000 I25340.1.150000 27635.1.150000 13940.t.l50000 1E0C0C 11140 I 1500C0 ' 2 7 4 4 c •5OOO0J22742 150000 27640.1.150000(30340 t 160000 0137J 160000' 20335 06440 1 150000l08895 t 150000 • l ' 9 5 l 160000 12745 c 15000C 13952. . 1 5 0 0 0 0 15854 "50000 22756 . 160000 23151. .150000 25372.. .150000 16895. 150000:18035.1 150000 20340 150O0C •1236 1 150000,12746 c ••1500001 Ouatremil 36482. 160000 08935 01395 t 150O0OJ 23161 150000 25395 t 150000 27696.1 150000130395.1.150000 01435 1 3 9 Í 3 . . .150000 t 150003 150OC0 22796 t 150000 27735 t .150000 3 0 4 3 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 150000! C6495 1.150000 08940 1 5 0 0 0 : 1 " Í 4 0 I 153000 127 47 c 16000C 13995. t . l 5 0 0 0 0 16916 18040.t .150000 20340 01440 150000 22808. 150000 23177 ,160000 26435.t.150000 27740 1.150000 3 0 4 4 0 . t 15OOC0 15935 1.150000 16063. . .150000 20347 150C0L|"?7 5 - 5 3 0 0 0 1 2 7 4 8 C 15000C 23195 t 150000'25440.1.150000 01440 t .'50000'C4035 t 15OO0O 06535 t .150000 08988 150000 22823 18095 150000 23235 160OC0 159*0.1.150000 150000 127 49 c 15000C .160000 25481. .150000 2 7 7 4 8 . . .150000 3044" 150000 04040 : .15C000|065«C . '. 150000 08995 ' 5 3 0 C 0 ' · · 2 B 8 01441 160000 22835. 150000J23235 1500O0 20358 Catorze mil 2 7 7 9 3 . . .150000 3 0 4 * 4 . .150000 •1295 1 150000 12760 .c .15000C ! 1594* .150000 18124 01462 150000 153000 04095 1 150000 36542 150000 20359 1 '50000 22835 : 150000 23240 1.150000 '25492...150000 2 7 7 9 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 30*58 l 16135 1SOOCO l mi! ' 1 3 3 5 : 150000 12751 C.15000C 150300 C6562 15974 ..150000 01464 150000| 1.150000 26495.1.150000 '53000 04098 150000 20395 t "50000 22840.: .150000 23273 2 7 8 3 5 . t . l 50000 30*69 150000 ' l i 3 4 0 : . 1 5 0 0 0 0 12752 C.15000C ' 1 4 0 3 5 . 1 150000 15991 . .15000018140 01495 150000-' 150000 04116 . 150C00 06566 14040 1.150000 18154 150000 23294 .150000 25626 . .160000 2 7 8 4 0 . 1 . 1 5 0 0 0 0 30476. 150000 150000,20435 . 'SOOOC 22873 : 1-395 1 1 5 0 0 0 0 ' i 2 7 5 3 c 16000C 1.150O0O|O6595 15000C 01510 150000 09027 , 150000 04135 150000J25535.I.150000 27847 . .160000 30*79 .15000C 1 4 0 4 2 . . .150000 15995 t 150000 18183 t 1500C0 22882 150000'2329S 1SOOOO 20136 150000 11435 1 150300 12754 .c 15000C 1 4 0 9 5 . t 150000 315:3 150000n'r, 0*1*0 t I5000o!o6635 t 150000 09034 Setze mil 16185 :5000022855 t .150000 23335 1 150000 126640.1.160000 2 7 8 6 3 . . .150000 ,30492 . 150000 150000 20440 C1636 150030 0*157 . 150000 06643 t 150000 09036 . 150000 11440 : 160000:12755 c 15000C 1*110. . . 150000 16003 .150000 18193 150000 233*0 t.l50000 25584. . .15000027895 t . l 5 0 0 0 0 ,30495 15OOC0 - 5 0 C a o l l 2 7 5 6 0.15000C 150000 20447 : 150000 22907 150000,06678 150O00 09040 150000 11485 C1540 t 15000004164 ' 1 4 1 3 5 . 1 .150000 16031. ..160000 18195 1 . 150000 22911 ,150000,23366 1 1 5 0 0 0 0 : 2 6 5 8 9 . 7 2 0 0 0 0 0 27924 , 15O0O0 3 0 5 1 1 . 1500C0 150000 090*5. .150000 11495 l 1500C0 '2757 ,c 15000C 114140.1 150000 16035 1.150000 18232 150000J20495 01545 150000,04195 !.150000|06665 150003 22935. t 150000(23386 150000,25596 t 150000 27935 . t .150000 30635 t 150000 15CO0O 12758 c 15000C 31561 '60000 04235 : .15000036693 .150000 09095.t.l50000 115C-7 150000 20526 H 4 1 4 8 . . 150000 16040 1 150000 18235 1 '50000(22940 1 150000 23395.1 .160000'25631 . ...150000 1 6 0 0 0 0 27940 I 150000 30540.1 150000 0'563 150000 042'.0 t 150000 06695 t 150000 09135 1 150000:11535 150000Í12759 c 16000C 15OOOO120532 t 150000'22995 t ,150000)23135. t 150000,25612 11*155. 150000 16049 . .150000 16240 150000'28635 t 160000 27996 1 150000130571 150000 01696 1 150000 04285. . 150000 06735 , t 15000009137 .150000 11536 •50000 12760 .L7 15000C 150000 20535 114187.. 150000 16069 . .150000 16250 1500CO 23440 t .150000 256*0 t .150000 ;30581 150000 01635 t 150COO'04295 t 150000 067*0 150000 091*0 t . 1 5 0 0 0 0 | l 1 5 * 0 t 1 5 0 0 0 01- 2 7 6 1 -c 1500OC 14195.t 150000 16095 t .160000 160000,20540 '500001 Vint-i-vuit mil '30590 23465 150000.25695.1.160000 '50000 1595 t 150000 12762 c 15000C 150000 01640 I .150000,0*336.t 160000 06769 . 150000 09195 1 150000 14235 t 160000 160000|20595 .'SOOOO Vint-i-tres mil 23468 30595 t 150O0C 150000 126735.1.150000 150003 1635 : 160000 12763.c 15000C 14240 t 160000 16108 01660. .150000 04340.t .150000 06775 150000 0 9 ' 9 9 150000 18270 .150000 20635 t 150000' 18254 30000000 20608 1 SOOOO 16122. 28017. 30635. t . l 5 0 0 0 0 160000)12764 c 15000C 1*285 . . 23495 160000 25740.1.150000 01695 t 150000J04342 .150000 06795 150003 092 36 •-, •6 3 C 0 C Í r 6 4 0 150000 150000(20640 150000 18295. 150000 23300 18267, 150000 20628 150000 •60000 12765 c 15000C 1*294. 160000 16135.t 01719 150000 0*366 ..150000 06620 160C03 09240 1 • 530CC'l' 1669 150000 23495 t.150000 ,25767 . . 15000028030 . 150000 30640.t 150000 16305 150000:20644. 150000 23301 28035 . 30664 . 150000 15OOOO' 12766 .c .15000C 14295 t .150000 16138. 150000 01735 t 150C00-043S2 150000 06833 ' 5 3 0 3 0 l 0 5 2 9 = • ·i5u3C0'·1ó95 150000 23504. .150000125774. . .150000 150000 20682 150303 23002 28040 t 150000 30694. . '50000 150000 18329 1SOOOC 14335 150000'12767 15C0O0 ',1702 150000 C 9 3 H Cl 740 t 1500O0!04336 1.150000,06835 150000 23533 150000(25795 t 150000 2 8 0 9 5 . 1.150000 t 150000 16140 t '53030 20695. '5000C 23C03 .150000 1B335 3 0 6 9 5 . (.150000 1500O0ÍO9335 : 150C03 l ' 7 3 5 t 150000 12768.1 15000C 14340 t.l50000 16159 01795 t 150000 0 * * 1 ' 150000106840. 18340 150000 20717 150005(23004 c 150000 23534 150000 25*35 1.150000 .150000 30735.t-15COOC 150000(23535.1 150000(25840 150000 28098 1.150000 18381 150000 09340 • -50G0C V 7 * 0 I 150000 12769 i 1SOOOC 14366 . .150030 16196 : 01835 t 150000 04417 150000 06867 •50000,20735 1 •50000 230C5 150000123540 150000 26895 t.l50000 28135 . 1 5 0 0 0 0 3 0 7 4 0 . 1 150030 l 15000C i 15C000 I . 150000 150000 09395 3'840 11 ! 5 0 0 0 0 0 4 * 3 5 I 160000|06868 . 12770 : 14394 150000 '6235.1 150000'20740 t '50090-230C6 150000 23542 150000 25696. .150000 28135 t 160000 3 0 7 4 9 . . .150000 15000C 1*395 '33030 12771 150000 09413 OlB.'l 150500 0*438 '50000 06895 1500C0 20761 150000 •6240 t 150000;18395 •5000C 2 3 0 0 1 15000OJ23575 150000 26912...150000 26T40. 1.150000 30757 . ,150000 150000,09432 •5C0C0 • 1335 : 160003 1 2 7 7 2 x 15000C ,14395 01895 tt , 1 5 C O 3 0 | 0 4 ' 4 0 . : 150000 06900 150300:18435 • 50000 1B44C 160000 20795 t 150000 2300a. t 150000.16295 16271 15300023595 'SOOOO 25913.. .150000 26196 t 150000 3 0 7 9 6 , t 150000 150000 09435 • 1501 0-935 :: 150000 04495. 1 150000 06922 1 '640 : 153000112773 c 1 SOOOC 14431 .150000 18488 150000 20835 150000 23009 153030 23625 .'50000' 25935 1.150000 28210 . .150000 30630 7200000 150000 09440 'SOOOC. 1'&7 _ 150000 12774 c 15000C 14*3* .150000116307 O'SIC 1: 150000 04535 : 150000 06935 150000 18495 '60000 2081C 150303 23C13 13C030 23635 150000 25940.t.l5O000 28235 1.150000 3 0 8 3 5 . 1 150000 150000 16335 15CO00M2775X.15000C 1**35 •5353r " 3 5 150000(09458 3 1955 ! 60CO0 04540 I 150000(06940 150000 18535 160000(20841 1500G0 23Ci: 1500CO 23635 150000 25957. .150000 2 8 2 * 0 . t .150000 3 0 8 4 0 . 1 . 1 5 0 0 0 0 150000 09489 150000 12776. 1 SOOOC 14*40 :.1500COl16340 150000 06976 04584 1SOOOO 20845 150000 18615 150005 230'2 150503 23640 t 150000 25970 . 150000 28275 .150000 30895 t . l 5 0 0 0 0 15000C 14469 1 150000''6349 15000C : 09496 ' 5 3 0 0 0 12777. 04696 t .150000 06995 5JCJI | l •935 .160000 18596 160000 20895 Dos mil •5300C(230'3 150003 .150000 '6360 23652 150000 26995. t .150000 28278 . 150000 3 0 9 1 7 . . 15000C 15000C 14465 •09531 150000 15C000 12777 '-33505 1940 04604 150000 18607 150000 2O910 15300C|230',4 26295 160000 30928 •EOC-30 23680 ..1SOOOO 1637 2 .150000 1277B. .1SOOOC 150000 mil 39535 1957 ,160000 14495 150353 • 02035 t 150000 0 4 6 3 3 . . 1600C0 150000 18635 150000 20925 15000C 230'5 28295 t .150000 '53030 15000C 14506 t,150000j 16395 150000 12779. 39543 23694. 150000: Vint-i-sls mil 26336 t 15000C 30935. t . l 50000 160000 1 1983 02040 t 150000 04635 t 15O0O0 .150000 8640 150000 20935 . t ISOOOO'23016 150000 16426 •-50O00 309*0 . t 150000 •996 150000 12780. 15000C 14510 150500 09546 32054 .160000 046 :0 .1 SOOOC 07013 23695 t 150000126022 150000 .150000 18640 '50000 2091C 160303 23C17 150000 26340 t .150000 30960 . .-50COC 1500CO 12781. 1SOOOC 14511 ..15OO00I16435 •63000 02095 ! 150000 04644 150000 07035 i ' 6 0 0 3 0 09583 23725 150000 18555 150000(20961 2 8 3 9 5 . t ' 5 0 0 0 0 30995 160000 23C16 15000o!l6440 2 6 0 3 5 . 1 150000 150000 t 15C00C12782 15000C 14522 150000 '53050 02135 1 .150000 04659 . 15000C 07040 t ' 5 0 0 3 0 3S5S5 . 1 5 0 0 0 0 16495 I 150000 18669 'EOOOC 2C995 28*02 150000 23731 16300C:'230'9 D 1 2 7 6 2 . .1SOOOC 14535 150000 2 6 0 4 0 . 1 . 1 5 0 0 0 0 150000 ' 5 0 0 0 0 39632 155050 ° 0 2 1 4 0 . 1 . 1 6 0 0 0 0 0*694 150000 07049 t.150000 16535 1 1 5 0 0 0 0 18695 153000 23020 23735 2 6 0 7 2 . .150000 28413 . 150000 12783 150OOC 145*0 1.150030 6543 150000 C9635 160303 150C00 02147 150000,04695 t 150000 07053 1 .150000 18735 2 3021 '53030' Vint-i in mil 237 40.1 150000 2 6 0 9 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 28435. 1 150000 SOOOCi 12784 150O0C 1*573 150000,096»C 150305 126.36 02148 150000 150000 0 4 7 3 5 . 1 150000 07089 150000 16567 ..150000 18743 23522 150300 26121 . . . 1 5 0 0 0 0 28440 1.150000 '50000!0968< 150300(12045' ; -53000 12785 C.15000C 1*595 t 1500C0 16595. . 15n000 18753 02156 .150000 0*7 4 0 . 1 150000 37094 "5OCO0 23785. .150000 26135 t .150000 2 8 4 9 5 . 1 150000 23023 '5C0C0 21307 '530-30 3 1 0 3 5 . 1 150300 150000 09695 '5C0C0 12067 '50C00 12796 c 15000C 14636 I 150000 16595 t 150000(18795 23795.1 150000 02161 160000 0 * 7 7 4 . ,150000,07395 23321 160303 21035 •50000 t 15C0C0 2 6 1 * 0 1.160000 2 8 5 3 5 . t 150000|310*0 . t .150000 .150000 09705 ,150000 12383 •50000 12787 02195 t 150000 l 04705 1 160000|0?:35 15000C 14640. 1.150000 16630. 150000,18801 150300(21010 • 16C03C 23025 •60000 23835 t .150000 2 8 1 9 5 . 1 150000 2 8 5 * 0 . 1 . 1 5 0 0 0 0 3 1 M 5 . I 160000 150000 09735 150000;'2095 t 150000 2787 c 15000C H 6 5 9 02215 160000,04817. 150000 0 7 1 * 0 .150000 16536 t.lSOOOOll 36 23840 t 150000 23026 16OCO0 21011 1SOOOC 150C0C 23936 t .160000 26203 180000 1*848 . . 180000 Í 1 1 2 0 . . . 150000 150000 12750000(09740 i 150003(12:35 02220 .150000 0 4 8 3 6 . 1 .150000 0 7 1 4 * 15000C 14695.1.150000 16640 150000118836 150303 21092 150000 23027 150000 2 6 2 ) 5 , t.150000 2 8 9 9 4 . . .150000 31135.1.160000 150000 23896 23940 tt 150OO0. 1500'30;127B5 X 15000C 14735. t 160C0C 16670 02235 1 1 6 0 0 0 0 l 0 4 8 * 0 ! .160000 07 ' 9 5 t ,15C000!09795 1.'50000,12140 15000o! 18340 'SOOOC 2'095 • 'SOOCÜ 23028 150000 23948 150000 126240.1.150000 2 8 6 W . t . 1 8 0 0 0 0 J1140.1.150000 •50000 12195 t :5C'300';·2790 X 16000C 14740 .150000 16683 150000 09813 02240 1 15000olo«895 1.150000,07205 150000! 18349 '53000I2T5 160000 23329 150000; 2 Í 2 7 9 . . . 1 5 0 0 0 0 2 8 8 » . t . l SOOOO 31144 153030 180000 150000 l '2235.t .150000' '279' x '5000C 1*760 150000 09829 02295 I 150000 0*935 t .150000:07235 150000 1569S t 150300 18875 '63030 21135 I '50C00 23333 150000 ,26295.1.180000 2 8 8 4 0 . ! . 1 8 0 0 0 0 31195.1.180000 150000 23965 150030'09830 150000(12240. : 150000 12792 , '5000C 11762 02320. . .150000 0 4 9 * 0 . 1 150000 07236 160000 16726 . .150000'18855 15C0C0 21140 1 '50003,2333' 150000 2 6 3 0 5 . . . 150000 2 8 8 9 5 , t . 1 5 0 0 0 0 31222 ,.150000 1 SOOOC .150000 09835 160000:07243 150000(12248 . 150003 12793 ISCOOO'23973 K778 150000 02335 t 150000 04986 1SOOOO 21195 t .'5OOO0-23332 150OO01 | 2 6 3 3 3 . . . 160000 2 8 7 3 5 . t . l 5 0 0 0 0 31235.1.150000 16000C 1*790 15000-3(09838 1600O0iC7284 1500C0'2295 1 •50000 12791 .150000 16735 t '60003 18935 15C0C0 23974 323*0.1.150000 04973. 150000 21199 150000! 2 t J 3 J 5 . t , f M o f t } 1BU6 r 150000 160003:23333 1671C 1 150003 18913 S1U6 t.lSAMfl 150000 2397e

CADUQUEN EL 22 DE MARÇ DE 1995

150000 23896

NOTA: A més dels niimeros expressats a la llista, han estat premiats amb el reintegrament de 30.000 Pta cada un tots els que acaben en 5, llevat del que ha obtingut un premi més gros.


LOTERIA SORTEIG EXTRAORDINARI DE NADAL Llista dels números premiats de les cent dotze sèries corresponents al sorteig celebrat a Madrid el dia 22 de desembre de 1994 [Numero

Pessetes Numero

Pessetes Numera

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes Número

Pessetes!

46340.1.160000 48655 .. .150000 49680 .cl50000 61266... 160000 63**0.1.160000 66670. .150000: 58746.. .160000 61095.1.150000] 63992.. .150000 150000 138705 .150000 41346...150060 43931.. .150000 46373.. .160000 48664.. .150000 49581 t . l 50000 337 43...150000:36636 31264...1 61279...160000 63**6.t.150000[ 56695. .150000, 98786... 150000 «1124...150000 6 3 5 * 4 . . . 160000 33761.. .150000 38640... 150000 [38708 .150000 41395.1.150000 43935.1.150000 463*6. t .160000 48695. t .150000] 49582 . c l 500001 61266.1.160000 312*6. t.1 66696. .150000 58796. t.160000 61135.1.160000] 636*5.t.150000 33785.1.1600001 38540.1.150000 38713 .160000 41435.1.150000 43940.1.160000 46412.. .160000 4*716.. .150000 49583 x . 150000 «1*96.1.160000 31317...1 66*96. .160000 68799... 160000 61138...160000 63635.1.160000 Cinquanta[43963.. .150000 41440.t.150000 .150000 31331. •. .160000]33838.1.160000 36596.1.150000 38729 49684 .c. 150000 61340.1.160000 56*99. .160000 68807.. .160000 61139...160000 63640.t.160000 quatremll 41462...160000 43*96.1.1500001 46413.. .160000 46735. t .160000 31335.t,160000 33840.1.160000 36698... 150000 38733 .150000 49585 cl50000k 61396 .150000 .150000 98824... 160000! 61140.t.150000 63696.t.160000 46436. t .160000 46740. t .150000 66707, ,41495.1.1500001 31340.1.160000 33896.I.16O000 3*614. .. 150000 [ 38735.1.150000! Quaranta150000 58831.. .160000 61195 1.160000' 63727... 150000 46440. t .190000 48796. t .160000 49686 . c l 50000 61420...150000 54012.. .150000] 66714 41535.1.150000! 31343...190000 33926.. .1600u0 36636.1.160000' 38740.1.160000 quatremil .160000 68835.t.160000 6120*. .160000 63735... 150000 54015.. .150000 46444.. .150000 48816.. .150000 49587 .c .150000] 61426...150000 58735. 41540.1.160000 31351.. .150000 i3393t. 1.1500001 38840 .1500001|38796.t. 150000| 41695.1.150000 44018.. .160000 46469.. .150000 48835.1.150000 49588 c.160000 61428...160000 54017...160000 58740. .150000] 68840.1.160000 61236.1.150000] 63735.1.150000 31366...150000 [3394Ò. 1.150000!36843 .150000 38799. .150000 41636.1.150000 44035. t .150000| 46495. t .150000 48837 .. .150000 49589 x.150000 61436.t.l50000] 54035.t.150000] 66795. .150000 58844... 160000 61236...150000 637 40. t . l 60000 31378...160000 33977... 150000 36661 .150000138836.1.150000 41640.1.150000 44040.1.160000 46636. t .150000 46840.1.150000' 49590 c l 50000 51*40.1.150000 54039... 150000 66806. .160000 98860... 190000 61240 t.150000 «3744... 160000 31396.1.160000 33995.1.160000; 38662 .1500001 38840.t 150000: 46640.1.150000 48847 . .1500001 49691 c. 160000: 51490...150000 54040.1.150000 56813. isooool 58895. t .150000 61296.1.160000' 63745.. .150000 |36881 .150000 36895 1 150000' 41685. . .150000 44062.. .16000W 46691.. .160000 48895 t .150000] 31399.. .160000 49592 c160000 61495.1.150000 54082... 150000 56835. .160000] 58936.t.160000 81335.1.150000] 63749...160000 150000 41695.1.150000 44095.1.150000 31*20.. .150000 Trentjhquatre 38695 .150000| 38919 58940. t.150000 61340.1.150000] 63796.1.150000 46595. t .150000 48919.. .150000 61(35.1.150000 64099.t.l90000 56840. mil 38696 .150000 [3B935.1.150000 41735.1.150000 44135.t.150000 46*35. t .150000 48935. t .150000] 49593 x . 150000 616*0.1.150000 54135.1.150000 56864. .150000I 58964...160000 81349. .150000 63835.t .150000 31436.1.160000 49594 c.150000 1SO0O0|3 89 40. t.150000 41740.1 .150000 44140.1.150000 31440.1.150000 [34022.. .1500001 36727 .160000 ,46*40. t .150000 48940 1 1500001 49694.8 3000000: 61671.. .150000 54140.1.150000 56835 1 .150000 58995. t .150000],61396.1.150000 63840. t .150000 150000 41745. .150000 44195.1.150000' 31451... 160000 34036.1.1600001 36736. t ,15ÒÒ0Ob89»7 61435.t.150000 63892.. .160000 $16*6.1.150000 6 4 1 6 1 . . . 190000 66900. .160000] 41755, ,.150000[ 44235.1.150000 46684...150000 48996.1.150000 31464... 160000 34040.1.150000 35740 .150000| 38995.I .150000 61440.1.190000 t.150000 41795.1 .150000 44240.1.150000] 46695.1.150000] 48996.. .150000 49595 6 1 6 3 0 . . . 150000 64195.1.160000 56933. .160000 Cinquanta-flou 61490... 160000 6 3 8 » * . . . 150000 31482... 160000, 340*6.1.150000 36788 .160000 54235.1.150000 Trenta-nou mil 141796. . .150000 44243... 150000 46706. .150000 56935. , 1 51636.t.160000 .160000] mil 31495.1.150000 34136.1.150000 35795.1.150000' 61495.1.150000 63908.. .150000 '41835 1.150000 44250. .150000] 46735.1.150000 Quaranta-nou 300.000.000 61*40.1.160000 64239.. .160000 66840, .160000 31636.1.160000 34137.. .150000 36836.1.160000] 61521.. .150000 63922...160000 mil 46740.1.150000 51662... 160000 54240.1.150000 56979. .150000 59035. t.160000, 61636.t.150000 63935. t.150000 31640.1.150000 34140.1.150000 36840. t .150000| 39008. .150000 41640.1.160000 44269. .150000! 46796.1.150000 49036. t .150000' OE PESETAS 616*6.1.160000 64262.. .160000 166995. .160000, 69040 t.160000 61640. t.160000 63940.1.160000 31646... 160000 [34196.1.160000 35848... 150000 '39035. t. 150000 41895.1.150000 44295. .150000] 46835.1.150000 49037...150000 616*8...160000 54295.1.150000 56997. .150000 59049 150000 61665... 160000 I «3953... 150000 31569... 1500001[34224.. .160000 38864...150000 39040.1 150000 935.1.160000 44336. .150000 46840.1.150000 49040.1.150000] 49596.a.300000o' 61719... 160000 94335.1.150000 990*6.1.160000 615*7...150000 6398»...160000 31676..,160000 34236.1.150000 38896.1.1500001'39079... 150000 41940.1.150000 44340. .150000 ,54340.1.160000 46869.. .150000 49596 c. 150000 .150000 9172».., 160000 44376 49077...150000 31576...1500001 34240.1.150000 38897. ..150000 39093... 150000 41995.1.150000 '543*3... 150000 Clnquanta-set 199104...190000| «16*5.1.160000 63**6. t.150000 44395.1.150000 46893 ..160000 49095.t .150000 49597 c160000 61736.1.150000; 54395.1 5 9 1 2 1 . . . 190000 61636.t.160000 31596.t.150000 [34274... 150000 35936.1.150000 139095.1.150000 mil Quaranta-dos 44429 . 160000 46896 t .150000 49698 x . 160000 61740.1.160000 54435.t .160000' 59136... 160000 81640.t.150000 31835.1.150000 34291... 150000 38940.1.150000 '39136.1 .150000 49126...160000 ..150000 mil .150000: 44435.1.150000] 46912 49599. .1500001 51773 .150000 59135.t.160000] 6 1 6 6 * . . . 150000 Selxanta-quatr* 39140.1.150000 57009... 160000 31640. t.150000] 34296.t .150000]136996. i .150000] 49136 .'t.160000' 64440.1 mil 3916*. ..160000 42012. ..150000 44440.1.150000] 48927 .150000 49140.1 150000 49699 c 150000 6178J .160000 54487 . .160000 67035.1.1500001 59140.1,160000, 61695 t.150000 31695.1.1500001 34333. .150000 1.160000 51795.1.160000, 44465. . .150000 46936 49612 . . .150000 .150000 |59144... 150000 57038.. .150000 64035.1.150000 31736.1.160000 34335.1.150000| Trenta-set mil 39188...150000 42026 .150000 54495. 49148...150000 t .160000 49636.1.150000 61804... 160000 64536 . .150000 57039.. .150000 159171. ..150000 61735. .1600001[64040. t.150000 39191. .150000 42034... 150000 44472. 150000 46940 31740.. .1600001 34340.1.150000 49185... 150000 31740.1.1600001 34346...150000 37014...150000 39193...150000 42035.t.150000 44476. 150000 46995. t .150000 49194 .. .150000 49640.t.150000 51836.1.160000] 54535 . .150000 57040.1.150000] 59173. ..160000 61740. .160000 64048...150000 49680.. .160000 61840.1.160000 .150000157079.. .150000 59195 .190000 61740. .150000] 64095. t 150000 31796.1.160000 34380. 15C300 37015. 150000'39195.1.150000 42040.1.150000 44490. 160000 ,> _ 49195.1.150000 49695.1.150000 51B95.1.160000 t.150000 64135 t.150000 31834... 160000 34395.1.160000 37036.1.160000 39235.1.15O00O: 42070 ..150000 44495. 150000 54540 1.150000 57095.1.150000] 49203... 150000 49714...150000 51915...150000 64653.. .150000 6 7 1 2 5 . . . 150000 59195. . .160000] 61749 .150000 [64136.. .150000 31835.1.150000 34436.1.150000 37036... 150000 39240.1.160000: 42071 . .160000 ,44536. 150000 Quaranta-aet 69211. m 61154. .160000 " 49235.1.150000 49717. . .150000 51935.1.160000 54557 .150000 57135.1.150000 64140.t.150000 31840.1.160000 34440.1.1600001 37040.1.160000| 39260 .150000 42083 . .150000 44540. ,150000 59231. ..160000 61795 150000 39265... 150000 44542 150000 47036. (.160000 4*240.1 150000 49734.. .150000 51940.1.150000 64565. ..160000 57140.1.160000: 59236. 1.150000][61803. .150000 [64159...150000 31896.1.150000 34496.1.160000 37072. ..160000 39288. . .150000 42095 1.150000 44544 150000 47040. t 150000 49295.1 150000 49735 1 .150000 61948.. ,160000 54595. 1.150000 57155. .150000 59240 1.1500001[61807. .150000 64169... 150000 31935.. .150000 34503...150000 37085. .150000 42102 . .150000 51967 .. .160000 ,39295 . t .150000! 44671 .160000 47055.. .150000 49311 . .150000 31935.1.150000! J45Í1 .. .150000 ,37096. 54635 . 1.150000 67166.. .150000' 69248.. .160000 61Í14. .160000 84195.t 150000 61860... 150000 31940.1,150000 34536.1.1500001 37124. t .1500001 39324.. .150000, 42135 1.150000 44595.1.150000 54640. t .150000 57182. . .150000 5929S t.150000] 61835 t.160000 [64201. ..160000 ELS PREMIS D'AQUEST SORTEIG 51996.1.150000 ..150000 t.150000| 39335.1.150000 42140 31943. .150000 [34536.. 150000 37132. 44635.1.150000 54663 .150000 57195.t.150000] 59316 . . 160000 61840.1 150000 64235 t 150000 t .190000] 150000 44640.1.150000 31986...150000 34540.1.1500001 37134 ..150000 39340.1.150000] 42161 .160000 64672. ..150000 67200.. .150000 59335. 61877...150000[ ,64240 t.150000 31995.1.1500001|34596.1.160000 37136. ..150000 39395 1 .150000 42161 .150000 44645. . .160000 Cinquanta-doa > 64682 ..160000 67236. t.160000' 59340 t.160000 61878...150000 64248 . .150000 ..160000 39435. t .150000 1.150000 57240.1.160000 34635. t.15000C 42171 .150000|44695 1 150000 59377 ..190000 61895.t.150000| 84258 . .150000 54683 ..150000 6 7 2 5 8 . . . 150000, 34640.1.150000 37140.1.150000 39440,1.150000 44717...150000 160000 64296.t.160000 64695 1.160000 57295.t.150000 [59395 t.150000 61906 Trenta-dos mtl 34896.1.160000 37174 .150000 39481...150000 42195 .160000 150000 92039.1.150000 54735. 1.150000 59395 .160000 61935.1.150000 64335.t.150000 42228 .150000]44723 39496.1 .150000 57336.1.160000, t.150000 34735.1.150000 37196.1.150000 .150000! .150000 44732. 6 2 0 * 0 . . . 160000 54740 59417 91940.1.1500001 64340.t.160000 32031 . .150000 69436.t.160000 39635.1.1500001 42235.t 52040.1.150000 54795. 1.150000 57340.t.1900001 61953...150000 64385.1.150000 32035 1.160000 '34740.1.150000 37210...150000 39540. t .150000| 42240 .160000! 44736. 160000 59440.t.l60000 [57363.. .150000 ..150000 34741... 160000 ,150000| 49740 1 150000' .150000] 44740. .150000] 47062 .150000 49335.t 37235.1.150000 920*5.1.160000 54800. 61955...1500001 64436.1.160000 32040.t.150000 39584... 150000 42260 ..150000:[57395. t.150000 59496.t.160000 61969...150000 84440.t.150000 44757. .150000 47065 ..150000 49340.1 150000' 49777 , 150000 92139.1.160000 320*0... 160000 34768.. .150000 37240.1.150000 ,39595.1,150000' 42277 54811. 5 9 4 9 8 . 160000 67435.1 .150000 64469.. .150000 44767 , ,150000! 47094 . .150000 49395 l 150000' 49791 . .150000 62140.1.160000 64835.1.150000 150000 39636.1.150000 32072...160000 34785...150000 37295. 37263... 160000 .160000 61995 t .150000, 42295 1.150000] 44789, ,150000, 47095 1.150000 49435. 1.150000 49795 1 150000 921*4...190000 54840.1.1500001 67440.1.150000 32095. t .190000 34795.1.160000 37335 t 150000 39640 1.150000 69506. .150000 [64460. .160000 67 495. t.150000 150000 39064. . .160000 42335.t.l50000' 44795.c .150000 47110 , .150000 49440 1 150000 49799 . .150000; 621*6.1.190000] 54885.. .150000 57535.1 150000 69629. 1.150000] Seixanta-do» 64463. .160000 32135.1.160000 34832... 150000 37335 54895 1.1500001 mil 32140.t.160000:[34836.1.160000 37340. 150000 39895.1.150000 42340.1.150000 44835.1.150000 47135 t.l50000 49468.. .160000]49801 . .150000 52235.1.160000 59535. ,64467. 1.150000, .150000 57540.1.160000 150000 39735.1.160000, 42395.1.150000 44840.1.150000 47136 ..150000 49495 1 150000 49835. t . l 50000' 52240 1.150000 54927 ..150000 57573... 150000 59540. ..160000 62026...150000 64495. .150000 32145...150000 34840.1.150000 37360 150000 39740.1.150000 42400... 150000: 44896.1.150000, 47140.1.150000 495 00.cl 500 00 49840. t.15OO00: 62296.1.150000 54935 . .150000 67696.I.1500O0 59668. ..160000 62030...150000] 64606. .160000 32196.1.160000 1348*6.1.150000 37362 150000 39744. ..160000 42408 . 150000 44935.1.150000 47196.1.150000 49501 x . 160000 49868. . .150000] 52335.1.150000 54940. .160000 57635.t. ISOOOOl59695. 32214... 160000 34936... 160000 37390 59582. t.1S0000| 62035.t.150000 64523. .150000 32235.1.150000 34936.t.150000, 37396. 150000 39795.1 .15O0O0| 42436.1.160000| 44939 .30000000 47235 t 150000 49502 X . 1500 00 49877 .. .150000 62340.1.150000 ,54947 . .1500001 67637...160000 59635.t .150000] 62040. t.160000 «4532. .150000 34940. t.1S0000| 160000 39802...150000 42440 t.150000| 44940.1.160000| 47240.t.l50000 49503 x . 150000 49895. 1.150000, 52348...190000 54979. .160000 32237...160000 [37410 59837. ..160000 62095.t.150000]164635.t.160000 t 160000 32240. t .160000134981.. .150000 [37415 150000 39836.1.150000' 42464...150000 44995.1.150000 47296.1.150000 49604 x . 150000 49902. . .150000 62387...160000 54995. .150000 S7640 .160000 59*40.1.160000 ,62135.1,160000 [64540. t.150000 150000 39840.1.150000 42473. ..160000 44996... 160000 47304. .150000 49505 x .150000 49917. . .150000,1 52395.1.150000] 32295.1.160000!134*96.1.160000 37429 57668. 59653. . .150000 62140.1.150000 .150000 1600001'39852. . .150000 42495.1.150000 Quaranta-cinc 47328. .150000 49606 c.150000 49935 1 150000- 52399...160000 Cinquanla-cinc ,57687 t.160000 59696 1.150000 62146...150O0O1 64651. .150000 37436 32326...160000! 84570. .150000 t.l50000] 47335. 49507 x .150000' 49938 . .150000 62412.. .150000 32335.1.160000| Tnsnta-cinc mil |37440.1.150000; 38895 42499. .160000 mil 57695. ..160000 59735.t.150000 62147...160000 64692. .160000 mil 47340. 150000 4*508 cl50000 49940.1 .160000 62435.1.150000 32339.. .150000 37491. . .150000, 39935 1.150000] 42513... 150000 59740.t.150000 |62178...150000 64593. . .150000 67700. 1.150000 32340.1.150000 35035 1.150000,37495 . t .150000 39940 1.150000 42535 1.150000 46036,t.150000 47340. 1.150000 49509 x . 150000 49995.1 150000 62 440.1.150000 56035 160000 67723. t .150000| 59195. t.150000 [62195.1.150000 845*5. .150000 62495.t .190000! 56040 32395.1.150000! 35038... 150000 ,37636.1.1500001 39967 t .150000' 42540.1.150000 45040,t.l50000! 47396. 150000| 67735. t.150000] 59820... 150000 62235.t.150000 64616. t.150000 47435.1150000 49510 x 150000 Cinquanta mil 92500.. .150000 46058... 150000 55095 32406... 150000 35040.1 150000 37540.1.150000 .150000 150000 . .150000 49511 x .150000 .150000 39995. I .150000 42550. . .150000 ]67740. .150000 59824... 150000 62240.1.150000 62536.1.160000 65135 45060. .150000 47440.t.l60000 49512 X.150000 32435.1.1600001 36096.t.150000' 37566 t.150000 150000 57742 . .150000 59829...150000 62295.1.150000 64635.1.150000 47462.. 150000 42558 . .150000 62540.t.l90000 46070...160000 60012. 150000 55140 32440.t.150000| 36102...160C30! 37595 150000 67763. ..150000 59836...160000 82298.. .150000 64640.t.160000 47495.1.160000 49513 x 150000 32462.. .150000 35136.t .1500001 37606 .. 150000 Quaranta mil 42576.. .160000 45095 1.1500001 47527.. 150000 49514.c.150000 60023 . 150000 62695.1.160000' 55168 150000 1.150000 59835.t.160000 62336.t .160000 |64646... 150000 42595.1.160000| 46135.1.150000 49515x.150000 60035.1 .150000] 52632... 160000; 561P0 32473. . .1500001 36140.1.150000 37635 t 150000' 150000 57788. .150000, 59840... 150000 62339...150000 54674... 150000 47536.t .1500001 32493.. .150000 35150... 150000 37640.1.150000:40036. I .160000 42635.t .150000] 46140.1.150000] 47540.t.15Ó000| 49516 x . 150000 50036 .150000 62636.1,150000, 6185 150000 57795. t.160000 59840.t.150000 62340.t.160000 32495.t .150000 35189...150000 37666. . .150000 40040.1 .150000 42640.1.150000 46195.1.150000 47595.. .150000 49617 c.150000 50040. .150000]i 52*40.1.150000 55195 t .150000 57801 . 1.150000] 59860 .160000 6 2 3 * 2 . . . 1500001 64695.1.150000 150000 '62696.1.160000] 66235 1.150000 67836. . .150000 598*1...1500001 62396.1.160000] 64722... 160000 32508. 150000 36195.1 150000 37696 .1 .150000|40057 , .150000 42695.1.160000] 45235. t.1500001 47595.t 150000] 49618.cl 50000 50044 150000 í2735.1,160000 56240.t .160000 57840. . .150000, 59895 t.150000 62436.t.160000 64727.. .150000 32535.t.150000 36207. 150000 37736.1 .150000 40095.1 .150000] 42721 .150000 45238. .150000 47598...150000 49619.c .150000:50092 32639...160000 36233... 160000 37740.1.150000 40119 .. .150000 4 2 7 3 5 . 1 1 5 0 0 0 0 45240.1 150000 47621. ..150000 4952Ò c .1500001 50096.1 .160000' 52740.t.160000 66296.I.150O0O 67842. 69935.t.150000 62440.t.1600001 64736.1.150000 32540.1.150000 |36236.t.150000 37750. . .150000|40136.1.150000 ,42740.1.150000 46296.1 160000 47622...160000 49521 x .150000 i50111 . . 150000 627*6.1.160000 5M96. . .150000, 57854. ..150000] 59940. t.160000I62443...150000 64740.1.190000 1 52820... 160000 45335.1 150000! 33581.. .150000 35239... 150000 37796. t.150000l40140.t .160000 42761 . ..150000 57881. . .150000159995.t.150000 1*2477... 160000 |«47»6.t.160O00 47635.1.150000' 49522 .c .150000' 50135.1 .1600001 150000 92821...190000 66335.1.150000 32695,1 150000 136240.1.150000 37829 . . .150000;40195. .150000! 427*9. .150000 46340.1.150000 47540 1.160000 49523 x .150000 60140 62496.t.160000 [64824.. .190000 56340,1.160000 57881. t.150000 64840. 32826... 160000 [35296,1.150000 37836.1.150000 40195 .1.150000 42795.t.l60000 45388...150000 47696.1.150000] 49624 x .150000 50141 , . .15000052836.1.160000 59395.1.150000 67885. 62504... 150000 ,64836.t .160000 32632.. .150000 36335.1.150000 C7840.t.1600001 40197. . .150000 42811...150000 45395.1.150000 47733.. 160000 49525 x .150000 6 0 1 9 5 . 1 . 1 5 0 0 0 0 , 52840. .150000 |55414..,160000 57*05. . .160000: [62516... 160000 64855. t.160000 ..160000 Seixanta mil 45435.1.150000] 64896. 32835.1.150000 36340.1.150000] 378S5.1.1500001 40235.t.150000' 42835.1.150000 62535 1,150000 1.160000 49526.c.150000''50236.1.150000| 52861. .160000 56431 .150000] 67920. 64*35. .150000 32640.1.160000 35395.1.150000 37916...150000 40240.1.150000, 42840.t.l50000 45440. t,150000| 47735. t .150000 49527 .150000, 60240. t.150000| 52895. .160000 56435 1.150000, 57935.t.160000 t.160000 57940.t.150000 60035.t.16OO00 '62640. t.150000 45493... 150000 47740. 32882...150000 35435.1.160000 37918. ..150000 40271...1500001 49527 x 150000 62564...150000 56440.1.150000 .150000 60244. .160000' 52900. ,150000 42895.1.150000 46496.1.150000 67944...150000 t .150000 60040.t.150000 32895.1.180000 36440.1.150000 37935 . t . l 50000 40289... 150000 47746 ..160000 49528 c.160000 50254 55459 150000 57948. .1500001,60076.. .150000 62595.1.150000 1500001 52936. ,150000 42935 1 150000 45513...150000 47748. 64940.t.150000 327087^.186000 35480... 160000 37940 . t .150000 40296 .1.150000 .150000 49529 X . 150000 50268. .150000' 52940. .150000 554S3.1.15O000 67995. t.150000] 60095.t.150000 62614...160000 [64995.1.150000 42940.1.150000 46635.1.1600001 32735.1.150000 354*6.1.160003 37948...160000 40325...150000 47765. 62620.. .160000 .150000 52961.. .160000 66635 t.150000 47795.1.150000 '49630 .c.150000 60135.1.160000 Selxanta-dnc 32740.1.160000 3 6 5 1 3 . 160000 37952...150000140335.t.l50000] 42977...160000 45540,1.150000 47816.. .150000 49531 x 150000 50272 .150000 52996.1.160000 55540 t.160000 Clnquanta-vult 60140.1.150000: 62625.. .150000 '60279. 42978... 150000 46544...160000, 32753...150000 36635.1.1500001 62633... 160000 65035.t .150000 .150000 ]55551.. .160000 49532x 150000 47826... 150000 50287 , 80181.. .190000] 82*35.t.150000 66040.1.150000 45580... 150000 mil 32792... 150000 35540.1.150000] 379*2. ..150000|40340.t.l50000| 42995.1.150000 43030 .150000 46696.1.150000 47835 1.150000 49533 X 160000 50295.t.l50000 Cinquanta-trea 55595 t.150000 60195.t.150000 62640.t.160000 65049...150000 Ouaranta-tres 327*5.1.160000 36551...150000 37965 .150000 40395 1.150000 43035.1.150000 60312. 150000 55635.1 150000 45635.t .150000 47840.1.160000 49534x 160000 60336.1 150000 68014.. .150000 60235.1.150000 62849...150000 66068... 160000 32835.1.150000 36696.1.160000 37986 .1.150000, 40435 t .150000; 43040.1.150000 mil 55*40.t .160000 49535 c.150000 47895 . t.160000 80240.1.160000 32*40.1.160000 35835.1.150000 379*8.. .160000 40440.t .150000 43066... 160000 46640.. .160000 49535. t.l 60000!50340 t 150000 33008.. .150000]|5569S 1.150000 58036 t 150000] 60282. .150000 62695.1.150000 65095.t.150000 45640.t 150000 40462 .150000] 3 2 8 6 1 . 150000 36*40 1.150000, 4Me9 43095 1 150000 45642... 150000 47936 .160000 4*536 c l 50000; 50395 I .150000,53035.t.lSOOOO] 66702. . 160000 58040.t.150000] 60295.1 160000: 62736.1.160000 65111...150000 Tranta-wilt mil mil ' W 4 8 6 • -150000 150000 32*52...160000 366*9... 150000 Tranta-milt 58049. . 1 5 0 0 0 0 62740 t.150000 66135.t.150000 50404 . 160000 55724 150000 43136.1.160000; 47940 150000 49637 c.150000! 328*6.1.150000 36688...160000 38009 ..150000 40495.1.150000] 43140.1.150000 45656...150000 47948 .150000 49538 x .150000]50417 , .15000033040.1.160000 56736 1.160000' 58095. t.160000,'60300. . .150000,;62768... 150000 65140.1.150000 53095.1.150000 60335. t.150000 62795 t .150000 |66166... 150000 32905... 160000 .1.150000 [38035.1.150000 40535 1.1500001 43195 . t.150000 46896.1.160000 47951 ,68135. t.150000] 150000] .150000![49539. c l 50000 60435 1 150000 33097.. .160000' 55740 60340 1,150000 32919...150000 135706...160000 28040. t .160000 40540 .1.150000; 43230.. .150000 46726... 160000 47954 .150000] 49640 ,c,150000 50440.1.150000 «3138.1.150000 !55740.t.15000o| 58140. t.150000 60375. ,150000 62829... 160000 65178...150000 32935.1.150000 3*730.. 160000 38069.. .150000140596.1 150000] 43235 1150000 46735.1.150000 4795* 162835.1.150000 66196 1.150000 50495.1 .150000 S9140.t. 190000 96748...150000 68193. . .150000 49540.1.150000 150000 '60395.1.150000 32*40.1.150000 35739.1.1600001 38075.. .150000 40624 ..150000 43240.1.160000 45740.1.150000 47974. .150000 49641 c.150000 50535.1 160000 13196.1.150000 55795 t.150000| 58195.t.150000] 60435 t.150000:[62840. t.150000 65209.. .150000 46760...160000 32*79.. .160000 [35740.t.1600001 380*5 . t .150000 40630 150000 43241. ,160000 45771.. .150000 ,47995.1 150000| 49642 x . 160000 50540 1 .150000'•3201...190000 66833...150000 158228...150000 60437... 160000; «2860. 150000 65235.t.160000 32995.t.150000 36788.. .150000 38136.1 .150000 40636.1 150000 43273. .150000 62882... 150000 65240.1.150000 60695. 1.150000! '55835.1 150000 35784...160000 38140.1.160000 40*40 t 150000 43283... 150000 45796.1.150000 Ouaranta-vuit 49543 x.150000 50603 . 150000 «3235.1.160000 55840.1.150000 68235.1.150000 60440.t.150000] 62895 t 150000 65295.1.150000 49644 x . 150000, 'Oi 40.1.160000 58240 t.150000: 60456.. .150000 36785.1 150000; 38157. .150000 40668. 150000 43295.1.150000 45835.t.l500001 mil 58244. [62913.. .150000 [65299... 150000 Trenta-tres mil ,35803... 150000 49545 .c.150000 60620 . .150000 Í3249.. .150000 55858...150000 45840.1.150000 160000 ,60495.1.160000 150000 40695 t 150000 43299 .. .160000 45861.. .150000 48035.1.1600001 49546 x.150000 50635 .160000 •3290... 190000 55896 1.150000],58261. .150000 [80621...160000 82935.1.150000 66306.. .150000 35836.1.150000 38169 1500001 43335.1 .150000 45879.. .150000 48040 t 150000 49547 x.150000 50635 1 .150000 >32*9.t.160000 56935 t 150000 68253. .150000 60535.t.150000 62940.t.1500001 •5335.t .150000 33035.1.160000 35840.(.160000 38177 150000 ,*0735 150000; 43340.1.150000 45895.1.150000 48094.. .160000, 49548 x.150000 6O640.t .150000] 53308... 150000 56940.I.16OOOO 158264. .160000][«0540.1.150000 «2996.t.160000 «5340.1.150000 33040.1.150000 368*0... 160000 38194 .150000 40740 [65350.. .150000 33095.1.160000 36896 1.160000 38195 150000, 40796.1.150000 43353 .150000 46935.1.150000 48096.t.l50000 49549 x.150000 50695 t.l50000 Í3335.1.160000 [66955.1 150000 682*9. .150000 60541. . .150000 [65382... 160000 50707 , 150000' 3338.. .150000 58278.. .160000 6 0 5 6 1 . . . 150000 33118... 150000 38*36.1.160000! 38210 .150000 40817 . .150000' 43395.1.150000 '45940.1 150000 48135.1.1S00001 68286.t.l50000 60584.. .150000 Stixanta-tm 663*8.t.160000 33136.1.150000 35940.1.150003, 38221. .150000 40836.1.160000 43396. .160000] 45946...150000 48138. ..160000 49550 c .150000! 60732. . 150000 «34O.I.15OO00I Cinquanta-sis 65404... 160000 49551 .150000] 50735 1 150000 mil 582*7. 33140.1.150000 38*83. ..150000:, 38235.1.150000 ] 40840.1.150000;43417.. .150000] 45995.1 150000 48140 I 150000 3395.t.l60000 606*6.t.l60000 mil 66421.. .150000 58317. 33169.. .150000 36*88.. ,160000 '38240. t.150000| 40866...150000 43421 ...160000 48156.. .160000 49551 x .150000 50740.t 160000 3439.t.190000 |60635. t.150000 83036.1.150000] 66436.t.160000 58336.1.160000' 63040.1.150000Í 33176.. .160000 368*6.t.150000, 38266. .1600001! 40896.1.1500001 43435.1 150000 48171.. .160000 49552 x.150000 60795.t.l50000 Quamnta-alt 48195 1.150000 49553 x .150000 50835.t.150000 3440...160000 56030.. .150000] 58340.1.150000 60640.t.150000 63085.1.150000; 65440.t.150000 33195.1.160000 '38286. . 150000 Y40924...190000 43440.1 160000 3440.1.160000 mil ,56035 t.1600001 68396.1.150000 60665 ..ISOOOOl 63120...150000 664*5.1.150000 49664 x.150000 33235.1.150000 48186... 150000 49565X 38296. .150000 40935.t.l500001 43459 .150000 3 4 7 8 . . . 150000 .150000:60840 l ISOOOOl ..150000 33240,1.150000 Trenta-sia mil 38295.t.l50000 40940.t.l50000 43496.1.150000 46021.. .150000 48222...150000 49656 c.150000 60887. . 150000 3496, l .1500001[66040. t .150000,1'58409... 150000 60668 t .150000183132... 150000 «552»...150000 48034.. .160000 48235.t.150000 165535. t.150000 66093. ..150000 68410... 150000 33296.1.150000 38312.. .1500001 40964. .150000] 43499 . .150000 60695. .150000 63136. t.160000, 49557 x ,150000] 50896 1 150000 3522... 160000, 33331...150000 38036.t .150000 38314...160000 40995.1.150000] 43535 1 .150000 46035.1.160000 4823*... 150000 '49558 x .150000 60935 1 150000 3535.1.190000 66095. 1 150000| 58435.t.1500001 60713. 1.150000: 63140.t.150000 65640.t.160000 .150000 ..'50000 58440. t .150000 43540.1.150000 46040.1.150000 48240.1.150000 '49559 x.1500001 50936. '56122. 33335.1.150000 38040. t . l 50000 [38319. ..150000 60736. t.150000 63187...150000 «5559. t.150000 ..15000C 3540.1.160000 Quaranta-un 435*3 .150000 46053... 160000 33340.1.160000 [36088... 150000 38335.1.150000] 48285...150000, 49560 x.150000 50940. 1 150000 3696.1.150000] 66135. 1.150000, 58474 ..150000 60740. 1.150000] 63189 1500001,85595. .150000 mil 460*6. t . l 50000 1 150000 43595.1,150000] |56140. 333*6...150000 35095.1.150000 38340.1 150000 68482 . .150000 60795 .150000 63195 48295.1 150000] 49661 x.160000 50995 1.150000 3 6 1 1 . . . 150000 150000! 65635 66605. t.150000 1 .150000] 58495 333*5.t.1600001'38125.. .150000 38371..,150000 41036 t.l50000 43625...150000 46101.. .150000 48336.1.1600001 49562 x .150000 3835.t.l50000 6*195. t .150000 '60820. .150000, 63230 150000, 65640.1.150000 33435.t.15000o| 38136.1.160000] 38396.1.150000 41040.1.150000 43636.1.160000] 46103... 150000 48337. .150000 496*3 .c.150000] Cinquanta-un 3840... 160000 '56236. : 150000 58533 .150000 60833. t 1500001'63235 150000 ,65642 . . .160000I .150000 33440.1.150000 [36140.t.150000 38427...160000 41095. 150000 43640.t.150000, 48104... 150000 48340.1.150000| 49664 x.150000 mil 3640.t 150000 56240 68535 1.150000 60840.[ 60835. .150000] 63240. .150000! 65658. . .150000 33473. .150000 38196.1.150000 36435.1.150000 41136. 150000 43670...150000 48132... 150000] 48395 1 150000 [49665 x.150000: 51030 150C00 3891...150000 58270 . 150000' 58540 t 150000 '60895.1 .150000[ 63252 . 150000 33483. 1500001'36235.1.150000, 38440. 1.150000 41140.t.150000, 43675...150000, 46135.1.150000 48430.. .160000] 49566 x.150000 51035.1 160000 3695.t.150000 56295. 1 .150000,68576 .150000 60896.. .160000 63295. 150000! 65695.1 150000 65704 150000 1.160000] 33495..1.150000 36240.1.150000 38447...150000 141142. . .150000 43695.1.150000 46140.1.160000, 48435.t.l50000 160000 5*335. .150000 60935.t.l50000) 63334. 150000 ,66735 1.150000 49567 x.150000 61040. t.15O0O0' 37Ó3 1 150000 58594 33606 .150000 38295.1.150000 38494. ..160000 41144. . .150000 43735.1.150000 46195.1.150000! 48440.t.l50000] 150000 '56340. t .150000, J8000C 63335 t .150000] 65740. 1 .150000 51069, .150000,3725 58595 150000, 49568 c,150000 .150000 33535.1.150000] 38297.. .150000 38496.1.150000 41195. 1 .150000J43740.1.160000 46221 48462 .150000 150000 60940 150000]'63340.. .7 50000 66788.. .160000 150000 48474...160000] 49569 x .150000 61073 150000] 3735.1.160000 59386. . 150000 58611 1.150000] 33640..1.1500001 38335. 1.150000] 3849*. . .1500001, 41214. . ,150000 43757. .150000 46229 150000 [63340 t 150000 65795 1.150000 60943 150000 3740.t.150000 [58373 t 160000] 58635 160000 48495. t.150000J 49570x 150000 51095 33596..1.150000 '36340. 1.150000 38535.t, 150000 41235.1.150000; 43795.1.160000 46233 t.150000] 150000 80949 [63351...150000 ,65836 1 160000 150000! 48498...160000 49571 x,160000 51109 . 150000 3748...160000 56395. 1.150000] 58640 33603. .150000! 38371. . .160000: 38540. t . l 60000 41240. 1.150000; 43810.. .150000 46235 .150000 160000! |80969 51136 56435. ,63395.t .150000 65840.t.150000 t .150000] 3783.. .1500001 66440.l .150000 58669 33828. .150000 ,38394. .160000 138578. ..150000 41272 .150000 43832. ..150000' 46240.1.150000' 48535.t.150000| 49672 .c.150000 61140 1.150000 3795.1.160000 66474. . 15O000 58679 . 150000' 60979 63421 . . .150000 65895.1.160000 4*256 .150000 43835.1.150000 49573x .150000 33836. .150000136396. t . l 50000 38595. .150000 41295 1.150000 48640.1 160000 . 150000 60995.1.150000] 51143 . 160000 3004.. .160000J' 66495.t .150000 58*87 63435.t .150000] 65936.1.160000 33840. .150000136436.t.150000, '38635. .150000 41309. . .1500001 43840.1.160000! 46272 .150000 48581.. 150000 49574 c.150000' .150000; 63440.1.160000, 165940. . .150000 51195. ! 150000 .150000, 56535. i 150000 58689. 33680. .150000 !38440.t.150000l 38640. .150000 41314 1835.1.1SOOO0 160000] 49576 x.150000 150000 43871 , .150000 46273 48595 51235.1.150000' J840.t.160000] 56540.t.l50000 ,68695. 1 .150000! Seixanta-un mil 63495 I .150000 150000| t.150000 150O0OU3895. . .160000 49576 x .150000' 33696.1.150000 3*441 . . .150000, 38685 150000 . .160000 150000 41335 46278 1.150000 48604 63536.t.150000] 65940 .150000 150000 43895.1 .160000 49577 x , 160000 51240.1 ,150000; 3896. ..150000 58695.1 160000 '58717. 33735.1.150000 36495. .150000 38667. 150000 41339 46295 150000 61035.t.160000, 63538. . .150000 ! 65943 . .150000 48635 1 .150000 51243. .150000 150000(43915. . ,150000 58731 337*0.t 150000 36495.t.150000|38695- 150000| 41340. 46335. t 150000 48640.1.150000, 49578 c .150000 51249 . ISOOOOI 1895.! .150000 56635. 1 15ÒÒÒÒJ 1 150000 61040.t.150000 63538...160000 66960 t.150000 49579 .c.150000] 3935.1,150000|56640 .1 .150000 68736. 58740.t.150000| 61049... ISOOOOl 63540 t.150000 165995

CADUQUEN EL 22 DE MARÇ DE 1995

NOTA: A més dels números expressats a la llista, han estat premiats amb el reintegrament de 30.000 Pta cada un tots els que acaben en 5, llevat del que ha obtingut un premi més gros.


L'ESCOLA JOAN MARAGALL

13

• Divendres, 23 de desembre de 1994

L'Ajuntament de Sant Cugat està tramitant la concessió de subvencions amb la Generalitat amb la finalitat d'atendre les mancances que hi ha a l'escola pública Joan Maragall. Plana 14.

CAMPANYA PER TORRE NEGRA Diverses entitats estan portant a terme iniciatives per continuar reclamant la preservació de la zona de Torre Negra i les rodalies. Cerdanyola s'ha afegit a la recollida de firmes. Plana 15.

SANITAT El president de l'Hospital General de Catalunya, Pere Narbona, explicarà avui als socis vitalicis la proposta per establir la seva condició dins de l'hospital. Narbona farà aquesta proposta per a aquells

socis vitalicis que el jutjat de Rubí que tramet la suspensió de pagaments ha declarat exclosos de la llista de creditors de l'entitat sanitària. Amb aquesta mesura, es ratifica el dret d'aquestes 1.200

persones a rebre assistència sanitària gratuïta a perpetuïtat. La direcció de l'hospital no considera oportuna aquesta decisió, perquè desbarata el pla de viabilitat plantejat per intentar salvar l'hospital.

L'Hospital General de Catalunya proposarà avui el seu conveni per pagar els creditors El jutge resol que els socis vitalicis no són creditors de l'hospital

Narbona creu que mantenir aquests socis no permet la recuperació del centre

ÀNGELS CASTUERA

• Sant Cugat.— El president de l'Hospital General de Catalunya, Pere Narbona, no s'ha volgut pronunciar fins avui respecte a la situació del centre, però ha afirmat que la decisió del jutjat li sembla poc oportuna. Narbona ha dit que algunes de les informacions que han aparegut en alguns mitjans de comunicació no han estat del tot correctes. En la conferència de premsa que oferirà aquest migdia a l'hospital, proposarà la seva versió, aquesta vegada oficial, sobre l'acord al qual es podria arribar amb els creditors de l'entitat. El gros mes important el formen Hisenda i la Seguretat Social, però també hi ha un nombre important de socis als quals l'hospital deu diners. L'Hospital General de Catalunya va declarar la suspensió de pagaments al febrer de 1993. Els nous responsables del centre es van proposar posar fi a la suspensió a la darreria del mateix any. El pla de viabilitat que va elaborar la direcció de l'entitat per pagar les hipoteques del local i dels terrenys se sostenia en alguns punts forts. En primer lloc, una reducció dràstica de la plantilla. que va afectar gairebé el 40%. Es van suprimir 355 dels 835 llocs de treball que tenia l'hospital. La segona mesura significava la reconversió dels socis vitalicis en mutualistes. D'aquesta manera es pretenia posar fi a la creixent sagnia que significa per a l'Hospital General de Catalunya aquest grup privilegiat de socis. El seu cost puja a prop d'uns mil milions de pessetes. El pla preveia eliminar en quatre anys la figura

Els socis vitalicis són una càrrega feixuga per al sanejament de l'Hospital General de Catalunya. Foto: ELS 4 CANTONS. dels socis vitalicis, persones que van adquirir l'assistència sanitària gratuïta per sempre més a preus que oscil·laven entre les 333.000 i les 750.000 pessetes. Quan es va crear l'hospital, es van adherir a aquesta proposta nova d'atenció sanitària prop de 6.000 persones. Ara, hi ha 1.200 socis vitalicis que

volen mantenir la seva condició i no accepten passar a ser mutualistes. Una sentència del jutjat que tramet el cas els ha donat la raó. Així, l'hospital els haurà de proporcionar atenció sanitària de franc per tota la vida. Els diners recaptats d'aquesta manera no van servir, però, per

tirar endavant el model d'hospital d'atenció especialitzada i d'alta qualitat que s'havia plantejat en un principi. Els ingressos dels socis vitalicis es van destinar a afrontar les diverses crisis econòmiques que va travessar el centre sanitari, fins que va arribar la suspensió de pagaments.

L'escola Santa Isabel inaugura la seva ampliació • Sant Cugat.— L'escola Santa Isabel de les religioses franciscanes van inaugurar diumenge les obres d'ampliació del seu edifici, situat a la rambla de Ribatallada. Unes mil persones, entre pares i alumnes van assistir als actes de celebració, amb una missa i la benedicció de les noves instal·lacions que va fer el franciscà provincial Josep Gendrau. Després va haver-hi un aplec de germanor entre les famílies. L'ampliació ha suposat tres noves aules de parvulari, un gimnàs cobert, una sala de professors i un pati, que s'ha construït a la part de dalt de l'edifici de l'escola religiosa. Els treballs responen a un estudi previ que va fer el centre per conèixer les necessitats de la zona on es troba. Ara, el col·legi Santa Isabel ja té tres aules de parvulari. / À.c.

Un miler de persones va aplegar-se a la festa del Santa Isabel. Foto: MANÉ ESPINOSA.

Unió vol tancar les negociacions pel pacte amb CDC al gener CÈLIA CERNADAS

• Sant Cugat.— El president de la secció local d'Unió Democràtica de Catalunya, Joan Recasens, ha assegurat aquesta setmana, després de l'assemblea que el partit va celebrar divendres a la nit, que «el pacte amb Convergència per a les municipals quedarà definitivament tancat al mes de gener». Els dos partits integrants de la coalició han iniciat ja converses informals per pactar la candidatura que es presentarà a les eleccions del mes de maig de l'any vinent. Encara que ben poca cosa s'ha decidit oficialment en aquest sentit, Recasens ha anunciat que hi haurà una renovació del seixanta per cent dels candidats d'Unió. És a dir, que no repetiran a la llista Eugeni Pérez Moreno, actual portaveu del partit a escala nacional ni Vicenç Gavaldà, secretari d'organització. Segons el president de la secció local, el nombre de candidats d'Unió a la llista de la coalició amb Convergència augmentarà notablement respecte als del 1991. En aquella ocasió, d'una llista de vint-i-un candidats, tres eren d'Unió. En realitat, la data del mes de gener és la que s'han marcat la majoria de partits per fer públic el seu cap de llista. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha convocat una assemblea en aquest sentit per al dia dotze del mes que ve; CiU, Iniciativa per Catalunya i el Partit Popular no han concretat data, però s'han marcat també principi d'any per acabar de lligar el que serà l'inici fort de la campanya electoral.

L'Ajuntament fa públics els nous preus dels serveis funeraris • Sant Cugat.— L'Ajuntament ha donat a conèixer els nous preus dels serveis funeraris del cementiri municipal. Els preus han estat modificats ja que en el ple de l'Ajuntament del dia tretze de desembre passat es va aprovar per unanimitat una pujada del 4,5 per cent. D'aquesta manera, respecte a les sepultures a terra, el preu dels panteons es fixa en 1.989.789 pessetes i el de les tombes, en 744.277. Pel que fa als nínxols, el preu de les concessions és de 41.235 pessetes els de la cinquena fila; 55.930 els de la quarta fila; 100.085 els de la tercera; 114.810 els de segona fila; 107.745 els de la primera, i 124.480 els de la primera amb ossari. Els lloguers per dos anys van de les 9.580 de la cinquena fila, a les 19.824 de la segona. La làpida per col·locar en un nínxol té un cost de 5.050 pessetes; per a dos nínxols, de 7.154, i per a quatre de 11.535. La col·locació de portes d'alumini amb vidre al nínxol costarà 2.555 pessetes, i la de làpides a terra, 7.265. Respecte als cànons de manteniment, per un nínxol s'han de pagar 670 pessetes anuals, i per un panteó, 3.880. Pel que fa als títols de defunció, la seva expedició té un preu de 1.600 pessetes, i els duplicats de 4.630. El traspàs, si és per defunció del titular, costa el 10 per cent per a parents fins a tercer grau, i del 15 per cent per a altres. / x.c.


14

PUNT I SEGUIT MEDI AMBIENT

ELS 4 CAN IONS / Divendres, 23 de desembre de 1W4

ENSENYAMENT

L'ensenyament públie Entitats de Sant Cugat i Cerdanyola debaten temes eontinua desatès, segons PAPA de la Joan Maragall eomareals comuns HI Grup de Natura va organitzar la trobada \ \ V | ( \VA

H Sant Ciliat. I I (irup de Natura del C'Iuli Muntanvene Sant ('nuat i l'entitat Cerdanyola Debat van organitzar. ttins el mare de la Setmana de Natura, una trobada entre associacions i moviments locals de Sant Cugat i Cerdanvokt el Is de desembre passat al local ilcl Club Muntanyenc de Sant Cugat. A mes dels membres del (irup de Natura, hi van assistir representants del (irup d'Lstudis Locals, d'Amics de la l'nesco. de Ràdio Sant Cugat. d'Lis 4 Cantons i de diversos partits polítics. Cerdanvola Debat, per la seva banda, representava diverses entitats d'aquest municipi, com el Centre de Recerca Arqueològica de Cerdanyola. Mon 3 o Amnistia Internacional, acompanyats d'un representant de la pagesia. Desenvolupament alternatiu Ln el decurs del debat, que va ser precedit d'un sopar informal. els assistents \an discutir els diversos problemes territorials que afecten la comarca, i que no es limiten als ecològics. Manel Cunill. de l'Associació de Defensa de la Natura (Adcnc). va parlar de la problemàtica del Quart Cinturó i va explicar que aquesta via respon a un model tic desenvolupament del Valies que potencia les connexions cap a Barcelona en detriment de les connexions

entre els municipis de la comarca. La majoria dels presents van apostar per un model de desenvolupament alternatiu que potenciï ICN xarxes de comunicació ja existents i el transport públic. (ierman Llerena, del (irup de Natura, i Rafa Bellido. representant de Cerdanyola Debat i membre de Greenpeacc. van parlar de dues problemàtiques similars: Torre Negra i el golf de Cerdanyola. respectivament. Llerena va fer un repàs a les activitats que fins ara ha realitzat la plataforma Torre Negra per tal d'intentar aconseguir el suport popular i polític necessari per evitar la urbanització d'aquesta zona de Sant Cugat situada a la serra de Collserola. Dintre del mateix parc de Collserola hi havia d'anar el geilf de Cerdanyola, la construcció del qual ha estat contestada per diversos sectors socials d'aquesta població. Lis futurs túnels, que en teoria han de travessar Collserola per Horta i per Sant Medir, també van ser temes sobre els quals es va parlar en aquesta trobada. Tot i que encara no son més que projectes, tothom va coincidir que és important oposar-s'hi abans que deixin de ser-ho. Linalment, es va tractar els problemes de la pagesia al Valies sud. que periòdicament es troba pendent d'expropiacions.

L'Ajuntament està tramitant subvencions ANdl-l s ( ASTUKRA

B Sant Cugat.— L'alcalde de Sant Cugat va presentar divendres passat als pares de l'escola Joan Maragall els documents que ha rebut de la Generalitat per tramitar Ics subvencions destinades al col·legi. Lis membres de l'APA van reconèixer que l'Ajuntament no té competències en matèria d'ensenyament, però van insistir que els responsables polítics desvien els fons a les escoles privades. L'alcalde de Sant Cugat. Joan Aymerich, va reunir-se divendres passat amb el president de l'associació de pares de l'escola Joan Maragall i altres representants de l'APA, per mostrar-los alguns documents que el consistori ha rebut de la Secretaria General d'Esports i explicar-los en què consistiria el projecte. La Secretaria General d'Esports ja ha sol·licitat a l'Ajuntament alguns documents per tramitar la subvenció. «En aquesta reunió els he pogut ensenyar aquests papers, cosa que em va ser impossible en la trobada amb els pares del mes de setembre. perquè encara no els tenia. A banda d'això, no hi ha hagut cap novetat en l'entrevista d'avui», va explicar l'alcalde en acabar la reunió. De moment, cal esperar que el Parlament de Catalunya aprovi els pressupostos de la Generalitat per confirmar Ics partides destinades al menjador i al gimnàs. L'Ajuntament ha demanat 40 milions de pessetes per construir el menjador, que es la part més urgent, i cinc mes. que sufragaran

la redacció del projecte. El presupost total del projecte és de c )3 milions. Aquests dos equipaments es podrien construir en un any o en dos. segons les partides que hi reservi la Generalitat. Però, a banda d'aquestes explicacions, l'alcalde va voler aclarir el contingut d'una carta que l'APA havia tramès a diversos mitjans de comunicació en els darrers dies. Els pares assenyalaven que els polítics destinen més diners a l'ensenyament privat que al públie. Josep Ramon Sainz, president de l'APA de l'escola Joan Maragall, va reconèixer que no es referia a l'Ajuntament. «No té competències en aquest àmbit. Però com a pare d'alumnes que reben la seva educació en una escola pública, insisteixo que l'ensenyament privat té més ajuts.» Aymerich va recordar que, tot i no tenir competències en matèria educativa. l'Ajuntament ha invertit quantitats importants per donar als santeugatencs una oferta educativa completa, com ara l'escola municipal d'art, el conservatori o les escoles bressol.

S'investigarà sobre intel·ligència artificial des de la UAB ( l'I I A ( 1 R N A D A S

• Bellateira L'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) s'ha traslladat a un nou edifici a la l niversitat Autònoma de Barcelona, des d'on se centralitzaran els treballs de recerca de lot l'Lstat Lspanvol. L'institut va iniciat Ics seves activitats fa i> anvs, com a departament del Centre d'Estudis Avançats de Blancs, i ara disposa de 27 investigadors, a més de la col·laboració de professors universitaris i científics de tot el món. La investigació en el camp de la intel·ligència artificial se centra a aconseguir reproduir mitjançant una computadora conductes i raonaments propis de l'ésser humà. I és que els ordinadors, encara que aparentment són capaços de fer operacions complexes i la seva introducció ha servit per simplificar molts processos, són limitats. L'aplicació de les investigacions de Ï'IIIA tenen resultats pràctics: per exemple, segons el vice-director de l'institut. Ramon López de Màntaras. intenten «seguir el procés de raonament que fa un metge quan diagnostica una malaltia». D'aquí a uns anvs potser ja es podran comercialitzar robots mecànics per a usos domèstics i industrials. L'institut investiga també a fi que els ordinadors siguin capaços de reconèixer objectes a través d'una camera o per simplificar el llenguatge d'accés a una computadora, amb l'ohjectiu que sigui capaç d'entendre la parla col·loquial. A banda de la recerca científica. Ï'IIIA divulga els resultats de les seves investigacions entre la comunitat internacional.

EL POEMA DE NADAL M K.

Josep M. de Sagarra (en commemoració del centenari del seu naixement) I I/ESTRENA DE «SUITE DE NADAL» amb música original de Toni Xuclà A m b els actors:

La soprano:

Joan Berlanga Joan Llamas Ernest Naté M. Dolors Vilarasau Ofèlia Roca

CENTRE D7ESTÈTICA Tractaments facials i corporals Depilació definitiva Quiromassatge Drenatge limfàtic

Hidromassatge Presoteràpia Algoterapia - Fangoteràpia Sauna-Solàrium Col·laboració mèdica

(Bones festes Valldoreix, 76 b - Tel. 589 07 06 08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

I els solistes de la JOVE ORQUESTRA SANT CUGAT. Direcció: Josep Ferré Agraïments: Patronat del Monestir de Sant Cugat, Carles Casas, Pastisseria Sàbat i Xarcuteria Teca Direcció escènica: M. Dolors Vilarasau SALA CAPITULAR - REIAL MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS DIA 25 de desembre, 8 vespre, 10 nit « D A M E N T UrAttAT DIA 26 de desembre, 7 vespre Venda anticipada: Casa de Cultura, Foto Llamas - Valldoreix, 14 - Sant Cugat

é

!

;

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Generalitat UJJK

de Catalunya

0

RAMON GRAU, S.A.

carré moble;

Roba directa de fàbrica

INDUMIUCtA.

Recomanat per TOT Sant Cugat

Ràdio Sant Cuga»

Els 4 Cantons

Plaça Dr. Galtes, 2 - Tel. 675 08 52 SANT CUGAT DEL VALLÈS


PUNT I SEGUIT

ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

15

MEDI AMBIENT

Les entitats reactiven la campanya en defensa de Torre Negra i rodalia

Cerdanyola s'afegeix a la recollida de signatures XAVI CAVA

• Cerdanyola Debat, per mitjà del Centre de Recerca Arqueològica de Cerdanyola, ha decidit impulsar una campanya de signatures d'adhesió al Manifest per a la Defensa de Torre Negra i Rodalia en aquesta població. Cerdanyola Debat va anunciar aquesta decisió a la reunió que va mantenir amb representants de la plataforma Torre Negra el 15 de desembre passat al local del Club Muntanyenc Sant Cugat, on es van tractar diversos temes d'àmbit comarcal que afecten totes dues poblacions veïnes. Cerdanyola Debat va mostrar el seu suport a la campanya en defensa de la Torre Negra, que es va comparar amb la d'oposició a la construcció del camp de golf de Cerdanyola. Per la seva banda, la plataforma Torre Negra ha recollit fins ara al voltant de 5.500 signatures i, per tant, ha aconseguit el seu objectiu d'aconseguir-ne 5.000 abans de final d'any. La campanya de recollida ha anat adreçada fins ara tant als vianants i participants d'actes populars —com, per exemple, la Festa de Tardor—, com a les associacions, escoles i entitats de Sant Cugat. La campanya continuarà al llarg d'aquests dies de festes, i alguns membres de la plataforma instal·laran una parada ambulant a diversos punts de la població per tal de demanar més signatures. Un cop recollit el màxim nombre de signatures, la plataforma té previst presentar-les a l'Ajuntament acompanyant el manifest al qual donen suport.

La plataforma parla amb el rector de la UAB XAVICAVA

• Sant Cugat.— Representants de la plataforma Torre Negra van reunir-se dilluns amb el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà, per demanar el suport de la universitat a la campanya que aquesta entitat està realitzant per evitar la urbanització de la zona coneguda com la queixalada, a Sant Cugat. El rector es va mostrar favorable a presentar el tema en un claustre. prendre consciència del perill que representan la pèrdua del paisatge agrícola i la destrucció de les cada vegades menors zones verdes de transició entre nuclis urbans. A més de l'adhesió al manifest, al llarg de la reunió Solà i els seus interlocutors van parlar de les possibles accions a les quals l'Autònoma podria donar suport. Així, es va prendre en consideració la idea que la universitat encarregui un estudi científic sobre la importància de la flora i la fauna de la zona. Solà va mostrar una bona disposició a facilitar l'organització d'actes informatius a la universitat.

Carles Solà va assegurar a German i Lluís Llerena, membres de la plataforma, que tant ell com bona part del seu equip de govern coincideixen amb els plantejaments dels ecologistes santcugatencs. Solà, que resideix a Sant Cugat, és plenament conscient del valor ecològic, històric i cultural de la zona de la Torre Negra. Segons va expressar en la reunió, l'equip de govern de la universitat es podria adherir al Manifest en Defensa de la Torre Negra, però aquesta adhesió tindrà més força si és la universitat com a entitat qui ho fa. Aquesta decisió s'hauria de prendre en el claustre de la universitat, fet que pot retardar l'adhesió uns mesos. El fet que la zona de la Torre Negra sigui molt allunyada dels límits de la UAB no es considera un problema important. Segons Lluís Llerena, membre de la plataforma, «s'ha de considerar el problema des del punt de vista de l'ordenació territorial del Vallès, perquè es una qüestió que ens afecta a tots». Així, tots els que viuen a la comarca han de

*^4 *

'NtA*

Felicitacions ecologistes La plataforma Torre Negra continuarà amb les seves activitats habituals aquest Nadal. Un grup de voluntaris mantindrà la paradeta al carrer, en què es recolliran signatures d'adhesió al manifest. A aquesta iniciativa s'hi ha afegit el grup Cerdanyola Debat, que iniciarà una campanya de recollida de signatures a Cerdanyola. També continuarà la venda de

La urbanitzatii> JL IJ yitt J...UJÍÍ implicaria la pèrdua de paisatge agrícola i de zones de gran valor ecològic, segons els ecologistes. Foto: J.A. MULA. samarretes, que aquests dies serà acompanyada del repartiment de felicitacions de Nadal amb la silueta del Pi d'en Xandri. En el decurs d'una reunió celebrada el 20 de desembre passat, la plataforma va decidir accelerar la redacció de l'informe sobre els

valors ecològics, històrics, paisatgístics i culturals de la queixalada (la zona que pot ser urbanitzada entre can Trabal i el Pi d'en Xandri). Aquest informe havia de ser confeccionat per part del Grup d'Estudis Locals i membres de la plataforma.

Restaurant

y» Servei + Gratuït a Domicili

15 anys treballant amb art

Cr\N £DO Informi's ara mateix dds nostres menús de Nadal, Any Nou i Reis BON NADAL I PRÒSPER ANY 1995!

Mercat Pere San, 120 58914 48 Mercat Torreblanca, Parada 1-5 67513 89

Lleó XIII, Bellaterra. Tel. 692 24 24-580 66 60

plus § art; CREACIÓ I DISSENY

ocwio SARDA

Espai d'art i enmarcacio

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS RELLOTGES D'ACTUALITAT EN LES MILLORS MARQUES

Emmarcació i venda d'aquarel·les, gravats, làmines, fotografies, e t c : l'agilitat que ofereix un taller propi i l'experiència d ' u n s professionals que coneixen l ' a r t de p r o p facilita l'elecció d ' u n o altre color, forma o material. A més, hi ha motllures decorades a m à , miralls a mida i p o r t a r e t r a t s .

JOIERS- TALLERS PROPIS BREITLING

Santiago

<5>

Hamilton

Rusinol,

KRONQS

40

MEGA #JUNGHANS

Tel. 674 58 54

fflouriw Uxrotx

Sant

Cugat

iebo

V! flEJJPEEiwEjiW

Tenim obert per Nadal i Sant Esteve

Col·lectiva de Av. Flor de Maig, 122 - Tel. 580 88 39 CERDANYOLA DEL VALLÈS

Nadal «SENYORES DE L'ART»

CENTRE D'ESTUMS MUSICALS I HUMANS

TALLEDA RIC0MÀ Ensenyament, solfeig, piano, violí, orgue, flauta travessera, violoncel, guitarra, etc.

VENDA

D'INSTRUMENTS

MUSICALS

C/ Balmes, 11 - Tel. 674 58 62 - Sant Cugat

PINTURA: Roser Vinardell

Rbla. Ribatallada, 6 Tel. 674 19 55

Horari: De dimarts a dissabte: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Diumenge: de 12 a 14 h. Dilluns, tancat


PUNT DE VISTA

16

FLS %

Ha de ser com sempre

CANTONS \ Premsa Local de Sant Cugat SL

• • vi

P

r o b a b l e m e n t a q u e s t s dies q u e arriben no seran e h millors deia nostra vida i e'ls missatges de pau i a m o r serviran per poca eos.t. De l'el, molts de nosaltres ens e n t r i s t i r e m i p e n s a r e m q u e . en realitat. les testes no son tan b o n i q u e s eom ens les pinten quan som n e n s i que les r e u n i o n s de Nadal i Sant 1 steve es e o n v e i t u a n m é s en un martiri q u e n o pas en una l'esta. P e r ò potser tots plegats estem massa atrafegats en eoses que moltes v e g a d e s poe t e n e n a veure a m b el veritable esperit d ' a q u e s t e s testes. Això fa q u e sovint es e o n \ ei teixiu en c o n v e n c i o n s que. t a n m a t e i x , qualifiquem d ' h i p ò crites i l'moles. I no ho fem en va.

i , i. Y . - H iv Ma

it.'ciü A l . . ;> I b

1 I S 4 C A N T O N S : Divendres. 23 de desembre de 1994

I r.i

p e r ò tots h e m c o n t r i b u ï t q u e h o siguin. N o s a l t r e s mateixos e n s h e m creat una sèrie de necessitats q u e no r e s p o n e n a l'esperit n a d a l e n c q u e ens van ensenyat e h n o s t r e s p a r c s i q u e e n s e n v a r e m als n o s t r e s fills. H e m i m p o r t a t c o s t u m s qtie no sentim n o s t r e s i els h e m i n c o r p o r a t a la nostra festa, i no ens ajuden a fer \iiiltil. N o h a u r í e m de d e s c a r t a r les c r í t i q u e s al n o s t r e c o m p o r t a m e n t ni a la futilesa a m b q u e r e b e m a q u e s t a festa. P e r ò això no hauria de p r o v o c a r una actitud negativa, a priori. N o h e m de c r e u r e en aquell Wnlitl lihine q u e c a n t e n les n a d a l e s , p e r ò t a m p o c no l'hauríem de voler v e u r e n e g r e . p e r q u è a q u e s t a disposició n o es b o n a

p e r c a p è p o c a d e l'any. H a u r í e m de fer un esforç, p e r rec u p e r a r el N a d a l de s e m p r e , a m b totes aquelles t r a d i c i o n s q u e van viure i festejar els n o s t r e s a v a n t p a s s a t s i que. en c e r t a m a n e r a , e n s p o d e n lligar a m b les g e n e r a c i o n s futures, E n s hem a c o s t u m a t a identificar cl Nadal a m b avets, boles i el l'arc Noel que baixa p e r la x e m e n e i a , p e t o n o es mes b o n i c p o s a r m e n j a r p e r als camells dels Reis? Disfrutem d a l l o que ens agradava v e u r e q u a n é r e m nens i que enguany d e s p e r t a r à il·lusions n o ves en molts petits cors. l.a Missa del Gall i els Reis jan Sadal. igual q u e els P a s t o r e t s , els P e s s e b r e s Viv e n t s i l'Envelat. F e m N a d a l .

Cap comercial

El carrer dels artistes

Equip comercial M..-

, ! , • - .

'•• i '

H M .

I

...l'I

ü

Impressió

Distribució 0.111:: .• \ . i l l . - , M

Firart. La xifra de p a r t i c i p a n t s ja es pot c o n s i d e r a r un èxit. P e r ò , a m e s . la resposta dels s a n t e u g a t e n c s no p o dia ser millor. D u r a n t tol cl dia, c e n t e n a r s de p e r s o n e s van a p r o p a r - s e al M o n e s t i r p e r v e u r e , en viu i en d i r e c t e , la feina tic molts artistes de C a t a l u n y a q u e n o t e n e n c a p m e s espai p e r d o n a r a conèixer la seva o b r a . A r a q u e corre un t e m p s d o l e n t p e r a l'art en g e n e r a l , s'han d ' a p l a u d i r

esulta molt gratificant reafirmar aquella dita q u e assegura

r% q u e Sant Cugat es terra d urL \ . tistes. D i u m e n g e es \ a p o d e r c o m p r o v a r que a q u e s t a es una ciutat e s p e c i a l m e n t sensible i inquieta per fer art i divulgar-lo. 114 pintors d'arreu de C a t a l u n y a van aplegar-se al voltant del M o n e s t i r d i u m e n g e al matí p e r exposar la seva obra en la 1 M o s t r a d'Art, òrganit/.ada p e r EL

Pobres d'aquí i d'allà M I per als d'aquí, què? Aquí també hi ha pobresa, per que han de sortir els diners per a h pobres de tura' 1 I n el tons es planteja: lereei Mon o Quart Mon'.', pobres d'aquí ii d'alia'.' .Aquest es el dilema que ha fet trontollar alüims eiuladans a l'hora de donar siipoit al li. 7 ' > . Però es que aquesta disjuntiva necessita ser analitzada globalment: 1. Ouarl Mon o Tercer Mon es incorrecte, son les dues cares de la mateixa moneda. No soni davant el símptoma d'una malaltia mundial'.' 1. actual sistema neoliberalista. Si no comencem a canviar les actituds consumistes. capitalistes. ens autodestruirem. 2. Molts dels qui treballem pel Tercer Mon també coneixem molt be els problemes del Quart Món i considerem insuficients els recursos destinats a aquesta població. Q u e d a el 99,3'í per a la població d'aquí. Si Sant Cugat fa una política d'aparador, d'imatge, més que social, es per una qüestió de prioritats polítiques. En la nostra vida ciutadana hi ha grups (Càritas, Un nen una joguina. Serveis Socials. Vallès Sense Fronteres...) que d e m a n e n voluntaris per treballar amb i per la pobresa d'aquí. Hauríem de canviar d'hàbits i ser mes solidaris, tant amb els d'aquí com els d'allà, t NA

I Is I L A I . I . I I . I I I H M I \

Mtinar .mi" n ei.^ que l'.i ligurin L'Í du el dic! de pi.hlk

tuaeio d'explotació i saqueig. 1 h nostres bancs, els nostres governs. multinacionals i sobretot l'insostenible ànsia consumista que devora. son els responsables de la injustícia planetària que acceptem cínicament. Fs un genocidi... i aviat un suïcidi! l.h injustos intercanvis comercials, el deute extern que ho condiciona tot, el mercat mundial d'armes, etc. són els veritables motors de la pròspera economia occidental. P h països ja no s'envaeixen amb invasions sinó amb inversions. Fes nostres declaracions de concòrdia i amistat son una farsa innoble. Vivim en cl reunat de la doble moral:

L E C T O R

iniciatives com la q u e ha e n g e g a t l'associació Firart. una entitat sante u g a t e n c a i n t e g r a d a p e r 511 p i n t o r s q u e ja ha consolidat una exposició estable c a d a d i u m e n g e al mati al M o nestir. El cor de la ciutat esdevé així u n a p o c c o n v e n c i o n a l galeria al c a r r e r que. s e g u r a m e n t , i n t r o d u i r à molts s a n t e u g a t e n c s a visitar les altres galeries d'art, q u e t a m p o c no passen una b o n a t e m p o r a d a .

E S C R I U

,'.a scecio mi han d'evecdn de les .M latüc-, mu.uin 'iidonini M hi i sd lieila, [ v n > l'oi imn.il ha de \enn L! I d d . m i el imniíiii de I'i\l i. p.i~vip.nl de l'.u.l. • ic*u;rili-k•* ,|.i el ,:i

es degradant i il·legal veure's immergit en el mon de la droga i la delinqüència, però és un triomfador dins la llei aquell qui aconsegueix col·locar e h seus productes obsolets en qualsevol país del sud. FI nostre consum té un preu! I també és un preu ecològic altíssim, un preu altíssim. FI Brasil no pot frenar la deforestació de l'Amazones perquè necessita ingressos per tornar els interessos d'un deute que ha beneficiat quatre i que paguen tots. Fn molts països de l'Àfrica s'accepta l'abocament de residus perillosíssims per obtenir un guany que no compensa les pèrdues. El Fons MoLA P U N X A

D'EN

netari Internacional ha donat crèdits per fer centrals nuclears en terrenys pantanosos i preses gegantines que trenquen tot el cicle natural d'inundacions que fertilitzen la terra cada anv. Fes llaunes que hem fet servir per a les torxes han costat la vida i la salut de molts treballadors a les mines d'estany. He sabut que en tots els comtats de l'imperi hi ha grups de plebeus que ens demanen el 0.7-r de les arques, per ajudar qui ho necessita. Els hem de d o n a r suport. No és d e m a n a r caritat, és exigir justícia. Però tenint sempre present que tan sols una redistribució

JAP

o-

^ ^

__Q

9_

1 \ A( A M I ' A D A Dl·l.tl.?';

M0LL-L

El 0,7% pintat de verd • Santeugatencs!. ciutadans del món!, us saluda el Baró de T o r r e Negra i rodals... de moment Si no us espavileu, aviat veurem el Pi d'en Xandri al bell mig d'una rotonda, la carretera de cornissa trinxarà totes les valls i jo em quedaré sense terra, sense títol i sense dignitat. He vingut a denunciar que el mon no va gaire be... ja ho sabeu, però em sembla que no som prou conscients del paper que cadascú de nosaltres juga en la misèria dels nostres ttcrmans. Som còmplices d'una, si-

mundial de la misèria pot canviar les coses. FI nostre desenvolupament és insostenible. Hem de renunciar al nostre nivell de consum (absurd i inútil), i hem de deixar en pau d'una vegada les economies dels nostres germans... HA RÓDK T O R R I N H G R A

Aclariment sobre hampió H Respecte a la notícia publicada el 16 de desembre amb el titular «L'al·legació d'un particular paralitza temporalment la llicència d'obres per a Kampiò». el gabinet de premsa municipal vol fer publiques les següents precisions: (a) En el ple ordinari del 15 de novembre del 1994, el consistori va suspendre la tramitació de la llicència per edificar formulada per Comercial SPS de Barcelona SL, el 6 d'octubre del 1994. Per tant, l'acord del ple ni paralitza ni suspèn cap llicència. p e r q u è aquesta llicència no ha estat donada. El que se suspèn, i per mor de la legislació urbanística vigent, és la tramitació deia llicència. (b) Q u e el subjecte de l'acció de suspendre la tramitació de la llicència és el mateix ple municipal i mai, i en cap dels casos, l'al·legació d'un particular, com titulen vostès en el seu article. El plenari municipal va estimar parcialment l'al·legació formulada, en el tràmit d'informació pública, per part d'un veí confrontant a l'àmbit de l'estudi de detall, O A B I N I I DE PREMSA MUNICIPAL. Sant Cugat

F E

:J" y

a

-

•—

^ 5 ^

^

^

\

<

^S%tú

fcèr

JS&S

^T^CTIP^

D ' E R R A D E S

• La missa al Centre Borja per Maribei Urgell D u q u e , morta a l'accident a Andorra, no va ser oficiada pel rector del Centre Borja, com dèiem a la plana 28 del n ú m e r o passat sinó pel rector de la pairoquia.de.ies Planes.


L A

17

PUNT DE VISTA

ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

T R I B U N A

L

A

G A L E R I A

Pilar Rahola

Escriure en català

VÍCTOR MORA

J.N. SANTAEULÀLIA •

A

quest tipus d'article sempre resulta arriscat... No hi ha un sol escriptor, és clar, n'hi ha molts i cadascun és un cas a part. Provar d'explicar una situació —la de l'escriptor en català avui, per exemple— amb generalitzacions no porta a res. De manera que per dir el que diré només em basaré en el que jo veig i això només cal prendre-ho com una contribució a un tema que necessita moltes més contribucions. Una literatura que ha hagut de suportar tants entrebancs des de fora —però també des de dins—; una literatura que, sobretot, va haver de ser resistència! durant tants anys... amb un gran nombre de possibles lectors que, fins fa poc, no han començat a ser escolaritzats en la seva llengua, no és una literatura normal. Encara hi ha massa gent de parla catalana que diu que llegir en català li costa! Per tant, encara que s'hagi avançat molt cap a una normalització des que es va instaurar la democràcia, passarà temps abans que els autors en llengua catalana tinguin les mateixes possibilitats de desenvolupament i d'audiència nacional, estatal i internacional que els que escriuen en castellà. Per cert que alguns, si hem de jutjar pel lamentable document de la Real Acadèmia (del qual ja s'han desmarcat, afortunadament, personalitats rellevants) sembla que s'imaginen els que escriuen en català com una mena de rústics embarretinats que s'entesten a continuar guixant papers en una espècie de patuès (l'únic avantatge que té, deuen pensar, és que així no faran catalanadasl) que proven de promoure en detriment de la sola llengua noble que es parla a la Península... !Quin tuf de Ministerio de Information y Turismo, Déu meu! I pensar que el partit de tots aquests nostàlgics del franquisme pot guanyar les pròximes eleccions, per culpa del malgovern de l'esquerra (!). Espana, aparta de mi este

traduïts del català no resulten rendibles, llevat d'excepcions. No ho deuen pas dir perquè sí, és clar; és caríssim fer un llibre i si després es queda al magatzem, tu mateix! Per què hi ha com una mena de barrera invisible entre molts lectors habituals de textos castellans i els llibres traduïts del català? És un misteri insondable? Francament, no crec que surtin més bones novel·les de literatura espanyola que de literatura en català. La proporció de novelles novel·la i de novel·les rave deu ser més o menys la mateixa en les dues llengües. Deu haver-hi factors extraliteraris que convindria esbrinar. A condició que ningú arribi a les mans, per favor. Un altre desavantatge dels JOSEP DUIXANS que escriuen en català, si els comparem amb els que escriuen en alcàliz. Tornem al tema: malgrat els meritoris gun altre idioma, és que hi ha molt esforços de difusió i altres que es fan, pocs diaris i revistes en llengua caper part d'editorials i de la Institució talana... malgrat aquest patètic ofegade les Lletres Catalanes, la literatura ment del castellà que es complauen en llengua catalana té encara massa a descriure els partidaris de la Gran poc ressò a l'estranger, on els escriptors Espana a l'estil Gran Sèrbia. Escriure catalans coneguts són sobretot aquells només en català esdevé pràcticament impossible, o sigui que els escriptors que escriuen en castellà. Cal dir que a les editorials estrangeres en català faran moltes catalanadas enno solen tenir lectors de català que cara i també, en conseqüència, moltes puguin informar sobre els llibres que castelhnades. A més d'arribar sovint els proposen per traduir. I per què a fi de mes gràcies a equilibris d'ano dir-ho? Tinc la sospita que en aque- cròbata i de picaresques dignes de les lles editorials, quan veuen un llibre en belles narracions castellanes del Siglo català que no ha estat traduït al castellà, de Oro. Si Escribir en Espana es Uorar, es diuen —ells què saben?— que si com deia Larra, ja podem imaginar és així és perquè probablement s'ha què passa si, a més, hi escrius en català! considerat que el llibre no s'ho mereixia. Per sort, els escriptors en català, enI aleshores, per què traduir-lo a una durits per les dificultats, són inoxidables. altra llengua? La meva novel·la Eh plà- I per continuar endavant fan el mateix tans de Barcelona s'ha traduït a sis llen- que els pilots de Fórmula 1 realment gües... perquè va ser publicada origi- competitius quan veuen que ve un viratge i que a la pista hi ha una gran nalment en francès i a París. taca d'oli: petgen l'accelerador. No hi I tot això ens porta al tema de la poden fer més: estimen la seva llengua. traducció de llibres catalans al castellà... Al capdavall, a molts d'ells els retran Què passa? Doncs que resulta molt el merescut homenatge. Sobretot, quan difícil que les editorials espanyoles —les es morin. de Catalunya incloses— publiquin aquest tipus de traduccions perquè diuen —i deu ser cert— que els llibres Víctor Mora és escriptor E

uan la gent més o menys de la meva edat diem que, cap allà als anys cinquantes, vam rebre una educació gastronòmica excel·lent perquè ens van strar que tot ens agradés, en realitat ensimsti volem dir que eren uns anys de fam, i per això ens fotíem tot el que ens posaven a davant. Subtileses com aquesta, disfresses gramaticals impúdiques semblants, ens mostren la perversitat del llenguatge. Aquella gana antiga ha quedat perfectament apuntada en el nostre llibre històric major; es nota a simple vista, perquè ens agraden les taules exuberants i les neveres plenes a

L

T R Í P T I C

Gana i apetit JOSEP VALLS

vessar. De fet, tota la cuina catalana és una cuina de ganuts on impera l'excés, la desmesura i aquell principi bàsic tan nostre de «no llençar mai res», que podríem parafrasejar dient «val més rebentar que no pas que en sobri». Ja em diran si no amb quins ulls s'ha de mirar això de prendre pomes farcides de carn per S

Sén.'ç fn«-Hjuc&·LjeNC*

L

T activa diputada d'Esquerra Republicana a Madrid ha formalitzat, finalment, la seva afiliació al partit. D'ara endavant, doncs, ja en podrà ser, si s'escau, oficialment expulsada. Cal tenir sempre en compte aquesta possibilitat, en un partit on el personal té fama de ser molt combustible. Una llarga llista de noms en donarien fe: massa alcaldes, regidors, parlamentaris i càrrecs interns n'han sortit amb tuf de socarrim. Hom té la impressió que a Esquerra han sobrat recels, denúncies i expedients, i que hi ha faltat, potser, més capacitat de debat, més tolerància interna. A Madrid, la tasca de Pilar Rahola, dins i fora del Congrés, ha estat ben meritòria. Ha sabut eludir amb decisió i habilitat el seu destí natural com a única diputada d'un partit: passar desapercebuda. No s'ha deixat intimidar per l'adversitat numèrica «A Madrid no només ni per l'olla de grills s'ha fet veure sinó que del grup mixt. No nos'ha fet veure s'ha fet sentir is 'ha fet més sinó que s'ha fet senescoltar. Ha parlat on tir i s'ha fet escoltar. Ha parlat on li ho li ho han permès, al han permès, al ple, ple, a les comissions, a les comissions, a les ales tertúlies i fins a tertúlies i fins a la Cope, santuari de la la Cope, santuari de catalanofòbia. I ho ha fet amb contunla catalanofòbia» dència, una certa **;•' / • < agressivitat de to i una bona fluència oratòria, qualitats sempre apreciades a Madrid. Es podrà dir, potser, que s'ha deixat instrumentalitzar, que l'han fet servir de martell indígena contra CiU, contra Pujol, l'autèntic enemic dels que volen restaurar una cierta idea de Espana. Sigui com sigui, també Rahola s'ha servit d'ells per al seu interès, que és projectar-se en l'opinió pública. Sembla que dins el partit ja és discutida per algunes veus. Se li retreu, més que els seus aires de vedette, l'amplitud del seu ventall d'interessos i d'intervencions. Els monomaníacs de la causa sostenen que la van enviar a Madrid a fer, exclusivament, pedagogia de l'independentisme. Quin millor servei, però, que fer una bona feina i, d'aquí a un temps, multiplicar els vots?

í

E L

V E S P E R

El caos postres, o el carregament d'unes llonzes amb samfaina, la pesantor d'una paella de fesols amb cansalada ben grassa i una botifarra fent la volta al plat, la sobreabundor d'una cassolada de rostits diversos amb menuts i pilotilles, etc... En vist de les novetats que avui se'ns proposen, els de la meva generació dubtem de tot, som mig prínceps i mig captaires, com Hamlets famolencs. Personalment, estic ple de dubtes gramaticals i gastronòmics: encara no he pogut aclarir mai si he d'anar a treballar per poder menjar, o entaular-me a menjar i acumular delit per poder anar a treballar.

N

IMMA MERINO

o sé si en coneixeu cap, però sospito que sí. Si més no, hi ha el cas del senyor que presideix el govern de l'estat espanyol. Fa uns anys assegurava que renunciava a la seva llibertat per servir millor els espanyols. En aquell moment, algú —crec que Manuel Vàzquez Montalbàn— va contestar-li des d'una columna de diari que no ens atabalés, que si renunciava a alguna cosa és perquè li agrada més el poder que a un tonto els Palotes. Però no cal que siguin presidents del govern. No us sembla que proliferen aquests individus que no només es consideren insubstituïbles, sinó que repeteixen que si no fos per ells res no funcionaria? Fan veure que se sacrifiquen, però, de fet, no hi ha cosa que els agradi més que manar. En tot cas, no saps mai si de veritat creuen que manen o si criden amb molta facilitat perquè saben que el seu poder és condicionat i al capdavall irreal, que ocupen un determinat lloc per complir una funció. També tenen por i per això en creen. El més irritant és quan expliciten: «O jo, o el caos!». No us vénen ganes de contestar LEl caos? .. ,.


PUNT DE VISTA

18 L A

T

R

B

U

N

ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

A

L

A

G

A

L

E

R

Bon Nadal, Mohamed!

IS ada I-família JOSEP M BALCELLS

PERE DURAN •

P

er què s'ha lligat tan estretament la celebració del Nadal amb cl marc familiar? Sens dubte que. l'explicació. cal buscar-la en l'àmbit religiós, d'una banda, i en el comercial, de l'altra. Un naixement, també cl de Jesús de Natzaret, és sempre un esdevenimente familiar, un esdeveniment en cl qual es troben implicats uns parcs o una parella. Una parella, tanmateix, ben especial, la de Natzaret. Josep i Maria es trobaren amb un embaràs atípic, primer, i amb un infantament llegendari a Betlem, després. Aquesta família i aquest naixement han il·lustrat durant segles i il·lustren encara avui la celebració del Nadal en la nostra cultura occidental, tan marcada pel fet cristià.

ritat del nostre món egoista i hipòcrita. Només cal anar a la Mina, o a Can Tunis o a les Fonts, o a Can Anglada o al barri de la Salut de Sabadell per poder sentir les interpel·lacions que es fan a la societat opulenta. I la família. De quina família ens parlen?, de la dels llibres de poesia o d'aquella estripada per les tensions del dia a dia. De la que s'ha trencat per una separació inevitable o de la que s'aguanta hipòcritament malgrat un divorci interior inconfessable. De la que es pot aplegar encara al voltant d'una taula o de la que no té manera de coincidir ni a les hores sagrades del descans setmanal. Solidaritat, amb qui i com? Família, on comença i on acaba? Interrogants que de vegades. inesperadament, troben resposta, i resposta sorprenent. Com la d'en Ramon i la Rosa Maria, que compateixen un piset petit de Gràcia amb un parell de bosnianes fugides de la guerra.

D'altra banda, en una societat consumista com la nostra. és lògic que se'ns bombardegi amb suggeriments, amb autentiques provocacions i amb ofertes de tota mena destinades a donar un caràcter extraordinari a la celebració nadalenca fins al punt que si no utilitzem aquests signes rituals de forma notòria i palesa sembla que ja no siguem dels purs. sembla que desentonem i algú ens ho pot fins i tot tirar en cara. I. en canvi, ben pensat, hem de convenir que aquestes festes han esdevingut un insult tant al primer Nadal com al marc familiar que serveix de base a un consum incontrolat i insultant. Si la teologia més tradicional fa del Nadal una lectura de solidaritat suprema entre el Déu transcendent i l'home mortal. la pregunta continua essent com es comparteix avui treball, riquesa, cultura, habitatge, benestar, seguretat, esperança, amistat, tendresa... i tantes coses que uns pocs tenim i que per a molts altres

no són més que referències de frustracions injustes. I no cal retreure la guerra de l'antiga Iugoslàvia, ni la situació ja oblidada d'Angola o Somàlia, o Haití o l'Iraq, o Sudan o el Pakistan, per avergonvir-nos davant la insolida-

O la del petit Roger, que ha portat avui a RNE la joguina que més s'estimava i m'ha preguntat si creia que li agradaria al nen marroquí que cl rebrà dins la campanya contra el racisme que hem engegat RTVE a Catalunya. O la de l'amiga Cecile, que, amb quatre fills a casa i amb el record encara recent d'una filla que se li va morir, ha volgut tornar a sentir el goig de la maternitat i ha decidit amb en Carlos d'anar a buscar S\M un altre fill i ja és al tercer mes d'embaràs. Són llumetes d'humanitat, de petits nadals que fan brillar l'estel i ens inviten a seguir el camí que porta fins al gest de la solidaritat i la tendresa. J M. Balcells es director de RNE a Catalunya

L A

E

scriure un article per a la setmana de Nadal que no parli de bons desigs. que no parli de solidaritat, de pau i d'harmonia, és difícil, almenys per

a mi. En una entrevista recent en un diari de Barcelona, amb motiu d'una presentació dels recitals que fa aquests dies al Teatre Victòria, Joan Manuel Serrat deia: «Les festes nadalenques són pràcticament el contrari del que haurien de ser». Quanta raó que té el poeta. La impressió generalitzada és que tanquem aquest any 1994 d'una manera molt més crispada que l'anterior, amb molts més problemes pendents encara de resoldre i amb molta més incertesa de com serà cl 1995. És difícil parlar de solidaritat quan aquests últims mesos hem vist tantes i tantes proves d'insolidaritat. Periodísticament «Es difícil parlar de podríem dir que el tema avui està cresolidaritat quan mat. De proves, en aquests últims mesos tenim les que vulgueu. Des de l'aprohem vist tantes i vació de la llei d'Estantes proves trangeria per part de l'estat més ric del d'insolidaritat. De país més ric del món; proves, les que passant pels brots de vulgueu: des de la llei racisme i xenofòbia dEstrangeria fins a la arreu; a la campanya del 0,7 per cent. que campanya del 0,7%.» evidencia la poca solidaritat dels governs central i autonòmic, que administren amb gasiveria aquests recursos. Tots aquests pensaments se m'han acudit aquest matí, de camí cap a l'estació, quan m'he trobat, com cada dia a les sis del matí, amb en Mohamed, sota el túnel que comunica a banda i banda de l'estació dels ferrocarrils. Mohamed intenta, com cada dia, vendre'm un paquet de ros americà a 200 pessetes. Ell sap que jo no fumo; li ho he dit desenes de vegades, però a ell no li importa gens, això; ni tan sols la meva salut. Ell intenta subsistir dia a dia enmig d'una societat que aquesta setmana expressa els seus millors desigs de pau, amor i solidaritat. F I N E S T R A /»_? * * t ^ 5 · ' * ^ ", •

Que la historia no es repeteixi JAUME CODINA

V

aig néixer al Prat de Llobregat. Quan era petit, solia jugar entre els fangs i els canyissars de la ribera del riu. De vegades, també anàvem a fer incursions pels camps poblats de carxofes o enciams, uns camps que semblaven no tenir mai fi. Les eres de les cases de pagès eren improvisats escenaris dels nostres ardents partits de futbol i, quan feia bo i aconseguíem organitzar-nos una mica bé, les nostres batalles de bombardes de farina o de guix eren monumentals... Els cotxes no impedien que fóssim els reis de carrers i carreteres i. quan la família volia fer un arròs a la platja, n'hi havia prou de desenterrar la cassola, sempre guardada al mateix lloc, netejar-la amb aigua de mar i, apa, a cuinar! Res d'això és possible ara. Els canyissars del riu ja no existeixen i els fangs, quan n'hi ha, estan tan carregats de deixalles i de substàncies químiques que són un autèntic perill. De carxofes, encara en queden, però els enciams gairebé han desaparegut; els camps, cada vegada més reduïts, pateixen el setge implacable dels polígons industrials, dels mil projectes d'ampliació de l'aeroport o d'aquest desviament del riu que, amb arguments fútils i plens de cobdícia, cada dia són més a prop d'imposar-nos. De cotxes, tants com en vulgueu i, quan la família vol fer un arròs a la platja, se'n

van al Capistros, atès que aquest xiringuito és molt més segur i saludable que no pas la fètida aigua del mar. Ara visc a Sant Cugat. Al matí, surto de casa, sento els ocells cantar. Si alço la vista i no hi boira (quina humitat, renoi!). cap núvol artificial no m'impedeix la visió del cel. A dos minuts de casa, em puc perdre en la boscúria i oblidar que sóc a tan poca distància de la gran ciutat. L'aire és molt més net que no pas brut i, quan vull, omplo completament els pulmons sense cap risc d'atrapar un no-sé-què... Veig que la gent encara se saluda pel carrer i puc anar gairebé a tot arreu sense haver d'agafar el cotxe. M'hi trobo bé. I, per això mateix, estic inquiet. Sento parlar d'hipermercats. no un, sinó dos (al Prat també hi ha un Pryca). Escolto arguments que em sonen a coneguts i que volen justificar, com sempre, que hi hagi més zones urbanitzables, polígons més grans. M'expliquen tots els projectes de carreteres o vies ràpides que afecten els entorns de la població i em dibuixen els amenaçadors interrogants que pengen sobre la Torre Negra, per només parlar d'un. I, com que diuen que la història sempre es repeteix, no puc evitar sospitar uns desenllaços no gaire feliços pel que jo voldria... que és tan senzill com que cap dels meus fills no hagi de dir mai: «Vaig néixer a Sant Cugat. Quan era petit...-


Generalitat de Catalunya

JORNADES INTERNACIONALS DE SERVEIS SOCIALS Palau de Congressos de Barcelona Pel 16 al 20 de gener de 1995 Temari:

ATENCIÓ SOCIAL A LA INFÀNCIA ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES AMB DISMINUCIÓ POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL ATENCIÓ SOCIAL A LA GENT GRAN ELS SERVEIS SOCIALS I L'ESTAT DEL BENESTAR A EUROPA Conferència inaugural: "L'estat del benestar i el repte de la solidaritat", pel Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya. Conferències plenàries: "Els serveis socials i l'atenció a la infància a Europa", per Brian Munday, director de l'Institut Europeu de Serveis Socials. "El panorama de la discapacitat a Europa", per Demetrio Casado, secretari executiu del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalfa. "Perspectiva del futur tecnològic al servei de la societat", per Gabriel Ferraté, president de la Comissió Gestora de la Universitat Oberta de Catalunya. "Política europea de lluita contra l'exclusió social", per Massimo Cruccioli, president de la European Antipoverty Network. "Els serveis socials i el benestar social a les grans ciutats", per Luis Rojas Marcos, responsable dels Serveis de Salut Mental de Nova York. "Polítiques adreçades a la gent gran des de la Unió Europea: perspectives de futur", per Anne Marie Guillemard, catedràtica de Sociologia de la Universitat de la Sorbona, París. "Present i futur de la gent gran", per José Luis Aranguren, filòsof. "Reptes futurs dels serveis socials en la construcció de la societat europea del benestar", per Anna M . Guillett, responsable del Comitè Director de Política Social i Família del Consell d'Europa. Se celebraran diverses taules rodones cada dia, amb la participació d'experts en cada tema. La presentació de les conclusions i la clausura de les fornades anirà a càrrec de l'Honorable Sr. Antoni Comas, conseller de Benestar Social. Informació i inscripcions: Departament de Benestar Social PI. Pau Vila, 1 08003 Barcelona Secretaria d'organització: Tel. (93)483 15 1 4 / 4 8 3 15 18 Fax (93) 483 15 02 / 483 11 66 Informació general: Tel. (93) 900 300 500

ANIREM

Benestar

Social


2 0

LA C O C I T E S L'N S E R V E I P U B L I C

. Divendres, 23 de desembre de 1994

GRANS SUPERFÍCIES

La batalla entre comerciants i grans superfícies reneixerà al gener, quan es discuteixin les condicions de la implantació d'una nova àrea, de 51.000 metres quadrats, al barri de Montserrat de Terrassa. Plana 21.

EL president de la Cambra de Comerç de Terrassa éreu que durant els seus anys al capdavant de l'entitat ha aconseguit que els seus treballadors s'apropin més als clients de la Cambra.

ENTITATS LI p r e s i d e n t d e la C a m b r a d e i Indústria de Terrassa ( C O C I ) . T r e n c h s , va a r r i b a r a la C a m b r a LI dia 6 d e m a i g d ' a q u e l l a n y , e r a elegit m e m b r e del ple d e la

Comerç Ramon al 1974. Trenchs Cambra.

Un any després, el 16 de desembre del 1975, era escollit membre de la comissió de comerç interior. Al 1978 va ser elegit vice-president segon de l'entitat i al 1979. en una reunió extraordinària del ple.

Trenchs va ser nomenat, per unanimitat, president de la Cambra. Ramon Trenchs ha ocupat el càrrec durant 16 anys i ha viscut molts dels canvis que s'han produït en aquesta demarcació.

R A M O N T R E N C H S . President de la Cambra Oficial de Comerç i .Indústria de Terrassa

«Volem oferir un servei transparent

»

( A l l MOKI·I l

• Terrassa.-- Com definiria la tasca que desenvolupa com a president de la C O C I T ? •--«La primera cosa que vull destacar es que els èxits de la Cambra no han arribat gràcies només a la meva feina, sinó gràcies a un equip que vaig formar quan vaig ocupar aquest càrrec i que ha respost de manera molt positiva.>• O u è destacaria vostè del que s'ha l'et en els I d anvs que porta en aquest despatx'.' - A r a la 2(1 anys que jo vaig entrat" a treballar, com a vocal. en aquesta casa. Ln aquells moments hi havia vuit treballadors. dels quals només un era titulat universitari. I n aquells anys la Cambra era com una entitat tabú. quan entraves trobaves una gran mampara que no el deixava veuie res clel que es teia al dairera.. \1 dia següent de jo ser president la mampara va desaparciwt i vaig iniciar una camp.inva pei obrir la Cambra al públic. pel demostrat que la C O C I T esta pei servir eK seus associats... Actualment tenim 23 treballadors. N titulats universitaris. 4.NIO metre s qu.nii.ils oberts al públic en un ediliei on la transparència es el que LM IV ei na. De let. la geni que passa pel carrei ens veu. però nieiitie tieballem. no tenim res de que amagar-nos.» Com s'ha viscut la crisi econòmica des de la Cambra? Alguns han afirmat que la crisi, en realitat, no ha existit, peto jo crec que no es així. I.a crisi ha afectat molls empresaris deia demarcació. Moltes empreses han tancat, d'altres s'han venut o s'han traspassat, però ara sembla que hi ha una certa recuperació i hem de dipositar la nostra confiança que certament es produirà. D'altra banda, vull destacar queia demarcació de la Cambra de Terrassa es una de les /.ones mes productives de Cataluina. Hi ha multes empreses, empreses importants que s'han instal·lat no només a Terrassa, a Rubí, i ara comencen a instal·lar-se a Sant Cugat. De fet. Sant Cugat, fins fa poc no havia estat una / o n a atractiva per la instal·lació de les empreses. però amb l'arribada de la Sharp. seguida d'altres, ha anat a més.» - Q u a n t e s comissions té actualment la C a m b r a ? —«Ara tenim la comissió de comerç interior, la de comerç exterior, la comissió d'indústria, la de medi ambient, la de creació d'empreses, una assessoria jurídica, una biblioteca i una hemeroteca i una important base de dades per facilitar les relacions entre empreses de la demarcació, i quan jo vaig arribar només hi havia la comissió d'interior i la d'exterior.» —Vostè va afirmar davant els mitjans de comunicació que no es tornaria a presentar a les eleccions, per què? —«Jo crec que amb lò anys

Dimecres vinent s'inaugura el saló Juguem per a la infància i juventut CM.

H Terrassa.— La quarta edició del saló Juguem per a la infància i la juventut que organitza el Consorci de la Fira de Terrassa s'inaugurarà dimecres vinent. Aquesta edició inclou una gran varietat d'atraccions com són una pista de motos, una pista de bicicletes, una pista de patins en línia i una piscina de boles, entre d'altres coses. A més, el saló Juguem ha preparat una exposició de gegants i un concurs de dibuix per a diferents edats. El saló servirà, a més, perquè cl dia 2 de gener, a partir de dos quarts de vuit del vespre, el patge Xiu-Xiu reculli les cartes dels nens adreçades als Reis. Al recinte és previst habilitar-hi una ludoteca adreçada als més petits. També hi haurà un servei de bar a càrrec de l'empresa Coca-cola i la Mútua de Terrassa. que col·laborarà a m b l'aportació d'una unitat mòbil. I l'empresa pública T r a n s p o r t s Municipals d'Egara posarà un bus llançadora que farà un recorregut continu entre la Rambla d'Egara fins el recinte firal. El saló Juguem s'ha poguí fer gràcies a la col·laboració de mes de 25 empreses i entitats presents a la comarca, entre elles, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa (COCIT)'. Cal recordar que el Consorci de la Tira de Terrassa, on se celebra el salo. l'integren l'Ajuntament de Terrassa, la Cambra i la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

K

1 icnelis. en una actitud distesa al seu despatx de la Cambra. 1 OM: .1 A. Xtl'LA.

La Cambra reforça l'assessorament personal als comerciants C'M.

ocupant aquesta cadira, ja en tinc sap que es ni per que serveix una ben prou. A mes, la ( ambra neCambra de Comerç.' cessita que arribi gent jove a la —Quan es preveu que comenci presidència, gent jove que ha deel període electoral'.' mostrat la seva \alua al llarg —«Encara no se sap ben bé. d'anys de treball aquí en diferents Alguns diuen que el primer tridepartaments. De fet, jo vaig asmestre del 95. però tol i que això sumir l'actual mandat fos així. s'ha de tenir perquè pensava que es«Volem oferir un en compte que des que tava obligat a acabar de s'obre el període elecse/rei efectiu i reorganitzar l'estructutoral fins que no s'era de la Cambra, ja que transparent perquè legeix cl ple passen 7 just ens acabàvem de mesos... Vol dir que només treballem traslladar al nou edifici jo estic resignat a coni el canvi de 400 metres tinuar aquí durant tot per resoldre els quadrats a gairebé l'any que ve per tal de problemes dels 5.000 és molt impordeixai la Cambra ben tant. sobretot p e r la nostres clients i no e n c a r r i l a d a p e r al reorganització.» pròxim mandat.» tenim res a —Com veu l'actual —Sembla, però, que amagar. La president els seus poshaurà de continuar en sibles successors? aquest despatx fins que Cambra va fer «No en puc dir s'obri el període elecconstruir aquest res. De moment, les toral. Ja ho ha assumit? e l e c c i o n s es v e u e n edifici, seguint —«Home... jo contimolt lluny i jo veig que nuaré donant la cara aquesta filosofia. hi ha persones que esm e n t r e no tingui un Per això fins i tot tan molt vinculades a substitut. El pròxim dia la Cambra i que po31 se'ns acaba el mandes del carrer es drien ocupar aquest dat i les eleccions ja s'haurien d'haver cele- pot veure l'interior càrrec i fer una bona feina, però mai no se brat, però ara el focus de l'edifici» sap qui es presentarà. d'interès el marca el deper tant, és millor no cret-llei que hauria de fer aquest tipus de vareforçar les Cambres de loracions en aquest moment... ja tot l'Estat, si finalment és aprotindrem temps per parlar-ne.» vat... Això ha demostrat que, després de més de cent anys d'his—Quins canvis es preveuen per tòria, algun del membres del Trial pròxim mandat? bunal Constitucional encara no —«De moment se sap que cl

ple serà de quaranta persones, ja que és molt important que cada sector se senti prou representat en el ple. Jo sempre he dit que totes Ics poblacions de la demarcació, a la Cambra trobaran casa seva. però és normal q u e quan no són de Terrassa, se sentin millor si saben que hi ha algú que s'identifica amb ells i que està en contacte directe amb aquesta entitat.» —Quin és el contacte que té la Cambra amb la resta de poblacions de la seva demarcació? - «La veritat és que una quarta part de les persones que formen part del ple són de fora de Terrassa. Es un aspecte que sempre he volgut potenciar molt, ja que les bones idees són ben rebudes, vinguin d'on vinguin.» —Això és b o ? —«Molt, molt bo perquè dóna una dinàmica i una imatge diferent a l'entitat. D'aquesta manera, deixa de ser aquella guixeta fosca d'abans per obrir les seves portes i demostrar que es tracta d'un servei als associats.» —Se sent satisfet de la feina que ha fet al capdavant de la Cambra? • Evidentment. Sobretot em sento satisfet de l'equip que treballa ara aquí... No em cansaré de repetir que la Cambra no sóc jo, sinó tota la gent que ofereix el servei que sol·liciten els nostres clients i els nous temps.»

H Terrassa.— La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha reforçat durant l'últim mes cl seu servei d'assessorament personal a les associacions i gremis de comerciants i empreses de serveis sobre temes que afecten direct a m e n t el col·lectiu comercial. Aquest servei té com a objectiu informar i assessorar sobre temes determinats que afectin un sector concret en el marc de Ics reunions i assemblees internes o generals de les associacions i gremis de comerciants. E n principi, el servei s'ha concebut com un punt de suport tant de minoristes com de majoristes. per aquelles empreses que es dediquen a les reparacions, el transport i les comunicacions, els serveis financers i d'assegurances, enginyeria, consultoria, hosteleria i restauració, serveis turístics, lloguers, serveis sanitaris o veterinaris, perruqueries o compra-venda. Els treballadors de la comissió d'interior de la Cambra estan preparats per informar sobre la normativa, la legislació mediambiental, l'oferta comercial i els hàbits del consumidor, les noves fórmules d'associacionisme i els ajuts per al foment de les associacions comercials per part de l'administració. A més, també s'encarreguen de recollir i canalitzar les inquietuds del sector i les propostes sobre la seva problemàtica.


21

ECONOMIA

ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

COMERÇ

Fa un any, la Generalitat aprovava la construcció de la gran superfície comercial de Sant Cugat, però anunciava que al Vallès no n'hi hauria cap més. Ara, una empresa de Terrassa ha presentat un nou projecte a aquesta ciutat que ha ressuscitat els temors del petit comerç. El projecte ha estat retirat, fins que al gener s'asseguin a negociar comerciants i promotors.

Comerciants en peu de guerra La possible creació d'una gran superfície comercial a Terrassa esvera els botiguers IGNASI OROVIO

• Terrassa.— Els comerciants de Terrassa tornen a estar en peu de guerra: ara, per la presentació d'un projecte de gran àrea a construir en un terreny de 26 hectàrees al barri de Montserrat d'aquella ciutat, que inclou diversos equipaments comercials, entre ells un hipermercat de la cadena Continente, i també cinemes, discoteques i habitatges. No fa gaire, després de l'agra polèmica aixecada per la superfície comercial de l'Augusta Business Park de Sant Cugat, la Generalitat va assegurar que al Vallès —on ja hi ha diversos establiments de grans dimensions— no n'hi caben més. El mateix Jordi Pujol ho va dir en un sopar amb comerciants celebrat aquesta tardor a Terrassa. No pensen el mateix ni l'empresa ENISA, impulsora del nou projecte, ni l'Ajuntament de Terrassa, que li dóna tot el suport. El mateix suport que donava a un altre projecte, presentat fa dos anys per

«S5EÜ„ Irl-. 11 , ,

Continente, per aixecar un híper al mateix terreny. La Generalitat va desestimar aquesta proposta al·legant que el Vallès està saturat de grans àrees —n'hi ha una desena de sectors diversos per a una població d'uns 600.000 habitants, a més del comerç tradicional— i Continente va recórrer contra la decisió als tribunals. I exactament un any després —davant la incredulitat de Continente i de l'Ajuntament— aprovava el de Sant Cugat. Això ha fet creure a ENISA que ara és el moment d'insistir i ha presentat un projecte que assumeix i amplia l'anterior de Continente. Ocupa uns 260.000 metres quadrats. La meitat estarien ocupats per vials, zones verdes i equipaments i a més es construiria un nou pont per sobre d'una riera que separa el barri de Montserrat de la resta de la ciutat. A l'altra meitat es preveu construir 600 pisos, un terç d'ells de protecció oficial, 3.000 places d'a-

La comarca podria acollir una nova gran superfície comercial. Foto: ELS 4 CANTONS.

parcament i la gran àrea comercial, que globalment ocupa 51.000 metres quadrats, gairebé els mateixos que els de la gran superfície de Sant Cugat. Continente —que té una opció de compra pactada ja amb ENISA— preveu construir un hipermercat de 10.000 metres quadrats amb botigues d'alimentació, d'equipament per a la llar i personal i gestionar una galeria comercial de 3.600 metres quadrats amb restaurants i botigues de roba i complements. Hi hauria a més una galeria de botigues petites on es

~

Mi ^^^^A«f

^^^^^HJ^^^^H

vol atreure a comerciants d'altres zones de la ciutat. També es preveu construir-hi cinc establiments més de mida mitjana (al voltant de 3.000 metres quadrats) dedicats a automoció, mobiliari, llar i construcció, confecció i tèxtil. El projecte havia de ser aprovat o desestimat per la Generalitat el darrer dia 12. Quan els comerciants de Terrassa ho van saber, deu dies abans, van organitzar una campanya en contra, convocant, per exemple, una vaga «a la japonesa», és a dir, treballant més del compte. Però ENISA per

evitar polèmiques, va retirar-lo provisionalment i negociarà al gener amb els comerciants com podrien ocupar avantatjosament les petites botigues previstes. Fonts de l'empresa consideren que la Generalitat donarà un «sí» aquest cop. Raons: la saturació comercial que va servir per denegar el Continente l'any 92 ja ha estat superada i, a més, la Generalitat va aprovar a l'octubre la transformació d'una altra zona de Terrassa, on es preveia una depuradora, en una zona per a habitatges i comerços.

LA SALUT I L'OBESITAT NO SON COMPATIBLES LA MEDICINA

ESPECIALITZADA

ARRIBA

AL VALLÈS A TRAVÉS DE

PROFESSIONALS DE RECONEGUT PRESTIGI A BARCELONA. CENTRE D'OBESITAT I MEDICINA ESTÈTICA, UN DELS CENTRES PIONERS EN AQUEST CAMP, DIRIGIT PER LA DOCTORA SAGARNA, LA DOCTORA GARCÍA SERRANO I LA DOCTORA R. CERDÀ, JA FA UNS ANYS QUE ÉS

^^^^^^H í r ~* EIT^I ^^^^^^^^^^^K' íl"

.^HfiÉi^^^l

- Dra. Sagarna, per què van decidir venir al Vallès? «La raó que ens ha impulsat a venir aquí és l'existència d'una població amb una inquietud i una cultura que valora la importància de la nutrició en la seva salut. Creiem que hi ha una àrea de població important en la qual el tema de la medicina nutricional estava al descobert.» - Dra. R. Cerdà, què creuen que poden aportar a la medicina dins la seva especialitat? «La nostra feina té dues vessants molt definides: per un costat trobem tot el camp de la medicina estètica. Per l'altre, els tractaments nutricionals dirigits als pacients amb malalties tan conegudes com la hipertensió, el colesterol, els triglicèrids, malalties cardíaques o vasculars, artrosi, malalties reumàtiques i un llarg etcètera, juntament amb el gran grup de pacients que vénen a la nostra consulta perquè pateixen d'OBESITAT, i tot el que comporta aquesta malaltia en la seva vida diària.» - Dra. García, quin tractament han de seguir aquests malalts? S'ha de passar gana per aprimarse?

ENTRE NOSALTRES, INSTAL·LAT A L'EDIFICI LABOR MÈDICA

HA ACONSEGUIT

GUANYAR

TORREBLANCA, I LA CONFIANÇA

SEVA DE LA

NOSTRA GENT. «No, avui dia això és una llegenda. Es pot menjar de tot mentre s'aprima. El més important no són les calories, sinó l'equilibri de la dieta. El tractament per aprimar-se ha de ser molt individualitzat, de tal forma que el pacient es pugui sentir còmode i integrat en la seva dieta per poder fer-la tant a dins com a fora de casa.» - Dra. Sagarna, pel que fa a la medicina estètica, en què consisteix aquesta tècnica? «És un camp mèdic que s'ha desenvolupat molt en aquests últims anys. Avui dia vivim en una societat en què la imatge personal és molt important, tant a nivell individual com a nivell social. Encara hi ha qui pensa que per millorar la seva imatge ha de passar per un quiròfan, i això no és cert. La cirurgia plàstica té un lloc molt concret dins la Medicina Estètica, però hi ha d'altres tècniques que, sense risc quirúrgic, donen un resultat molt ràpid i satisfactori.» - Dra. R. Cerdà, en què consisteixen aquests tractaments? «El cas de la cel·lulitis és un dels més importants, ja que afecta un 50 per cent de la població femenina.

És un problema que en un 80 per cent dels casos s'ha de tractar amb mesoteràpia, en un altre 10 per cent, mitjançant la cellulolipòlisi, i en la resta és suficient un tractament estètic amb cremes i massatges realitzats per un professional. Els tractaments FACIALS MÈDICS es troben en ple creixement, a causa de l'excel·lent resultat que donen i la seva ràpida i fàcil aplicació. Actualment són tècniques d'aplicació molt freqüent en un ampli sector de la nostra societat, però encara desconegut per molts altres. S'ha d'aclarir que aquests tractaments han de ser practicats per metges experts en aquesta especialitat. S'ha de lluitar contra l'intrusisme i la publicitat enganyosa.»

CENTRE D ' O B E S I T A T I M E D I C I N A ESTÈTICA CONSULTORIS POLICLÍNIC TORREBLANCA Av. Torreblanca, 2-8, 2a. Planta Desp., 8-9 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS Tel.589 4357-589 43 58


ÈXIT DE «GERMANS DE SANG»

22

. Divendres. 23 de desembre de l l W4

ARTIGAl, A LA GALERIA CANALS El pintor català Francesc Artigau exposa la seva obra a la galeria d'art Canals de Sant Cugat. I ."obra d'aquest pintor c;s àmpliament reconeguda tant a Catalunya com a l'estranger. Plana 25.

El musical dirigit per Ricard Regnant i interpretat, entre d'altres, per Àngels (ionvalons, Joan Crosas i Roger Pera va ser tot un èxit en les dues representacions que es van fer al Teatre-auditori. Plana 22.

ART La primera edició de la Mostra d'Art. que l'associació lïrart va organitzar diumenge passat als jardins del Monestir, va tenir força èxit a causa de l'alta participació d'artistes vinguts de tot Cata-

lunya i de l'afluència de públic al llarg de tot cl diumenge. En total van ser 114 artistes els que van participar en aquesta primera mostra, amb obres realitzades amb diferents tècniques i formats.

L'associació Firart també organitza la tira d'art, a la plaça Octavià. cada diumenge. La propera edició d'aquesta fira se celebrarà el tercer diumenge de gener amb artistes santeugatencs.

La I Mostra d'Art reuneix 114 artistes d'arreu de Catalunya al Monestir Un públic molt nombrós va visitar la fira al llarg de tot el diumenge

Els expositors van participar-hi amb diverses propostes estètiques i tècniques

I AIXÍ A \ N S O I A

I Sant ('nuat. I'ls jardins del Monestir van ser. diumenge passat, el mare escollit per celebrar la primera edició de la Mostra d'Art, que organitza l'associació 1 iran. una associació cultural sense ànim de lucre d'arlistes plàstics de Sant Cugat i que actualment reuneix uns cinquanta socis. Des del nies d'abril passat, en que es va constituir l'esmentada associació, ja s'han organitzat diverses activitats, com la ta tradicional tira d'art que es ta cada diumenge a la plac.i Octavia. I Is objectius son lomcntai l'ari i la cultura. donat a conèixer la gran diversitat d'expressions plàstiques i tècniques que els aitisles otereixen, i promoeionai i donar supoil a les activitats dels socis en els diIcicnls camps de l'art 1 n concret. un dels pi incipak (il·icclius de l'associació I iiart es promoure l'activ Mat .'.i I M K . I a la ciutat de Sant ( ugat i auislai l'art a tols els ciutadans Pintures. g i . n a K dibuixos. esculttiies i lologralies van ser Ics tècniques que va escolin l'associació I ii.ut pel presentar en aquesta pnniei'a mostra, que va ser inaugiii ada per I alcalde de la ciutat. Joan Avmeiich. el diumenge IS de desembre. I n total. van ser I I I artistes els que es van presentar en aquesta primera mostra, la majoria dels quals provenien d'arreu de ( atalunva. 1.'espai pei als aitisles es va distribuir per ordre rigorós d'inscripció i l'organització va posar a la seva disposició taules i cadires. 1.'exposició va quedar inaugurada a les 1 I del mall i es va tancar a les ') del vespre. Aquesta primera mostra d'art ha estat patrocinada per l'Ajuntament tic Sant Cugat. a m b la col·laboració tic hi dipu-

L'actor Jordi Bosch guanya el premi Nacional de teatre I Sant Cugat.— L'actor català Jordi Bosch, resident a Sant Cugat, va ser guardonat, dilluns a la tarda, amb el premi Nacional de teatre, atorgat per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la conselleria de Cultura de la Generalitat. I'l premi li va ser atorgat per la seva trajectòria professional i pel seu treball com a Ciampa en l'obra /•./ barret de cascavelh, de Pirandello. I'n el moment de rebre el guardo, l'actor acabava de tornar de gira amb la companyia del Lliure per arreu de l'Estat Espanyol a m b l'obra Les noces de Figuro, que ha tingut una bona acollida de públic i critica als teatres on ha estat representada. A principi d'anv. l'actor català reprendrà el seu treball damunt l'escenari en els assajos de l'obra Arsènic i puntes de coixí, dirigida per Anna Lizaran i que s'estrenarà al mes de març al teatre Lliure. Un cop se li va haver fet e n t r e g a del g u a r d o . Jordi Bosch va estendre aquest reconeixement a l'actor i director Llins Homar pel seu treball en el muntatge /:/ barret de cascavells. Altres guardonats amb el premi van ser la companyia Dagoll Dagom i el coreògraf Ramon Oller. Recordem que aquest últim va ser el director de l'espectacle Mentides de debò. que la companvia Metros va representar el 7 d'octubre passat al Teatre-auditori del C e n t r e Cultural c o n j u n t a m e n t amb l'actuació de Marina Rossell. I...A.

Segon aniversari de «Gausac», a la Casa de Cultura

l a ei .ui al'iiciicia de públic va permetre que la I \1osit. e All fos tot un èxit. I·i>ln: Vl.ANK t St'INOSA taeio de Barcelona i el suport de hi Caixa de Terrassa i de diferents comerços de Sant Cugat. Olis. aquarel·les i gravats van ser les tècniques que van emprar la majoria dels artistes en l'elaboració de les obres. D'alt i es van utilitzar la totogralia per copsar fragments molt ben triats d'obres de grafit, paí unires musicals per realitzar gravats o petites com-

posicions escrites en què ressaltaven missatges comdemnatoris d'actes bèl·lics, l a mostra va ser força visitada des de pruneres hores del matí fins a les nou del vespre, hora en que es va tancar. Begonya Valcarcel. que es la presidenta de l'associació, va explicar: «Organitzar aquesta mostra ha estat una tasca difícil a causa de l'alt nombre de participants», i

va afegir-hi: «Ha estat molt positiva ja que han estat molts els artistes que s'han mostrat interessats a participar-hi.» La fira se celebrarà l'any vinent, més o menys per les mateixes dates, i s'espera que es configuri com una de les fires d'art p e r m a n e n t s de la ciutat i que atregui a un bon nombre d'artistes d'arreu de Calalunva i de l'Estat.

B Sant Cugat.-- LI segon aniversari de la revista (iuusttc coincideix amb l'aparició del cinquè n ú m e r o de la revista aquest mes de d e s e m b r e . L ' e s d e v e n i m e n t serà celebrat aquesta tarda a les vuit del vespre a la Casa de Cultura amb l'assistència de l'alcalde de la ciutat, Joan Aymerich, la presidenta de la revista, Reis Fontanals, i el director. Jaume Busquest. L'acte inclou la conferencia El procés d'industrialització. instrument bàsic de conformació de la Catalunya contemporània, a càrrec de Jordi Maluquer de Motes. m e m b r e del consell assessor de Gausac i catedràtic d'història econòmica de la U A B . IÍ.A.

EXPOSICIONS

Dibuixos, olis i fotografies concreten l'espectacle «Ballem 6 Un pont de mar blava'» t VtXI.A AISSOI A I Sant Cugat — l ' n total de cinquanta-set obres van ser exposades a hi seu de l'Esbart Sant Cugat. Iotes aquestes obres estaven basades en els moviments que el cos dansaire de l'entitat realitza cos uausaiic tic ICUILUU ieuiu/.a en l'espectacle Ballem l:n pont de nun bla\a . Carme Navarra. Laura Auladell. Mane Espinosa i Carles Serra van ser els autors de l'exposicio. que va mostrar tant treballs fotogràfics com dibuixos i olis tealit/ats al natural. 1 exposició va poder ser visitada el cap de setmana passat a la seu

de l'entitat i durant la representació que es va t'er a Terrassa. el iS de desembre. 1.1 4 de febrer, dia en que actuaran al Teatre-auditori. seia exposada al Centre Cultural de Sant Cugat. La pintora Carme Navarra va presentar vint obres: Laura Auladell. membre del cos de ball. va t'er d olis i 20 apunts ràpids; Mane Espinosa va col·laborar-hi amb tres fotografies, i Carles Serra, amb vuit. L'exposicio va ser una idea tic Joan Serra, director de l'Esbart. i de Laura Auladell. que afegeixen el llenguatge plàstic a l'espectacle.

I a seu de 1 I sh ut va su I escenari de 1 exposició 1 olu M \NI I sl'INUSA.


ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

23

CULTURA-ESPECTACLES TEATRE

L'apoteosi del drama musical • «GERMANS DL SANG», de Willy Russcll. Direcció: Ricard Reguant. Lloc: Teatre-auditori. Data: 17 de desembre.

çà l'any 86 la seva carrera semblava haver entrat en el musical i el divisme a la catalana i ara ens demostra que és capaç d'interpretar un personatge molt lluny de l'exhibicionisme i amb dificultats importants sortint sempre EDUARD JENER guanyadora del repte. La seva inilly Russell va néixer prop terpretació és memorable tant pel de Liverpool, una zona que fa a l'actuació dramàtica com industrial i feu indiscua la vocal, que desenvolupa amb tible del laborisme, i això gran força. Només trobem a faltar marca. La seva estrena va ser al una evolució física més visible del Liverpool Playhouse l'any 1983 i pas dels anys en el seu personatge. després ha estat representada per Cal una menció molt especial per tot el món. o sigui que ens trobem a Roger Pera, que fa una creació davant d'un èxit provat. de Mickey que no dubtem de quaCom deia fa pocs dies el dilificar d'immillorable perquè, senrector del muntatge, Ricard Rezillament, a l'escenari és Mickey. guant, «tot i que es tracta d'un Crec que hi ha en aquest sector drama no hem buscat la llàgrima una realitat de gran nivell que fàcil, això no és un culebron», afircal tenir molt en compte i aquí mació que comparteixo perquè suposo que la genètica també hi penso que es tracta d'un meloté a veure. Sergi Zamora i Gemma drama, però mai negaria que a Brió donen vida amb convicció l'auditori planava la síndrome cuÀngels Gonyalons durant un moment de l'estrena de Germans de sang. Foto: MANÉ ESPINOSA. als seus personatges, mentre Joan lebron, és a dir, l'omnipresència Crosas demostra, una vegada més, de l'inefable Poble Nou. que és un dels actors amb la preDit això, cal advertir que ens sència física més convincent del trobem amb una obra amb mispaís. Helena Munné i Jaume Masatge social de tesi decimonònica: llofré responen als seus personatun conflicte entre rics i pobres ges tòpics amb la naturalitat suen què uns tenen el que no tenen ficient i Jordi Fusalba broda el els altres (diners i fills, respecseu paper. La resta d'actors i activament). Al final, el drama estrius funcionen totalment inteclatarà fatalment. L'individu, la grats en el desenvolupament de seva evolució personal ve deterl'obra, que manté el ritme i la i social de Sant Cugat com ara l'alcalde, Joan AyRAMON LUQUE minada per la seva extracció sotrempera necessaris per tenir l'esmerich. Deu anys d'èxits continuats a les cartelleres • Sant Cugat.— Ni una sola butaca va quedar cial, precisament perquè va néixer pectador pendent, mèrit evident de Londres i Nova York avalaven aquest ambiciós lliure divendres passat al Teatre-auditori del Centre en una família concreta i en un de la direcció de Ricard Reguant. muntatge de la Companyia Focus dirigit per Ricard Cultural de Sant Cugat per veure l'estrena en català entorn específic que, difícilment, La música és senzilla, beatleniana Reguant i produït, entre d'altres, pel Teatre-auditori del musical Germans de sang. Entre els assistents li permetrà altra cosa que seguir diuen alguns, i va ser servida molt de Sant Cugat. hi havia algunes personalitats de la vida política el camí dels seus progenitors. professionalment per Doncos i els Home Russell!, això ara, als 90, fet a Sant Cugat i això no ens gudes. A la darrera fila de la plaLes corbates, els vestits de gala seus nois, tot i que no creiem no funciona així, ni als 80, quan ho pot treure ningú.» Entre els tea, Ricard Reguant, director del i les copes de cava a l'entreacte que passi a la història dels muho vas escriure. És veritat que vips també s'hi trobaven directors musical, feia de controlador de van ser presents divendres de la sicals. Ens trobem davant d'un l'herència genètica, l'entorn sode mitjans de comunicació: Josep tot el que passava. Reguant va setmana passada al Teatre-audiespectacle que té llarga vida i que ciològic, la realitat política, l'èMaria Balcells, director de Radio dir que es trobava en un núvol tori. L'ocasió s'ho mereixia. Roger recomanem a tothom: amants dels poca viscuda i tots els complexos Nacional de Espana a Catalunya, perquè estava encantat amb la rePera —en Marc de Poble Nou— culebrons, dels melodrames, dels engranatges que condicionen l'inmirava l'espectacle per sobre del presentació dels actors i el comi Sergi Zamora van decidir fer-se musicals, en definitiva, persones dividu són importants, però em cap de Xavier Fornells, director portament del públic. Unes files germans de sang per primera veque vulguin gaudir d'una història nego rotundament a acceptar que de Ràdio Sant Cugat, que era més endavant, l'alcalde —Joan gada damunt d'un escenari. Això trista però real com la vida maaixò sigui tot i per a tots. Però assegut just al davant seu. Balcells, Aymerich— s'oblidava per un mosí, sense saber que en la ficció teixa, amb bons tocs de comicitat, és clar, si no fos així no hi hauria com a bon santeugatenc, destament de les seves obligacions i de l'espectacle eren fills bessons feta amb gran qualitat i amb una obra. I ara deixem-nos d'elucucava l'èxit de l'estrena com una gaudia de dues hores i mitjà de de la mateixa persona: la mare interpretació magnífica. Això és bracions sociològiques i anem a demostració que el Centre Culrelaxament teatral i musical. Al Gonyalons. el que va pensar la majoria de la representació, que penso que tural és «un punt de referència final de l'espectacle, Aymerich dola gent que omplia l'auditori el Mentre tot això passava a l'esserà una sorpresa per molts: Gonava un toc d'universalitat a Ger- fins i tot per Barcelona». Als cadia de l'estrena. Els comentaris cenari, el pati de butaques reia nyalons ha demostrat que és una merinos Àngels Gonyalons deia mans de sang. L'alcalde manifesa la sortida eren de sorpresa i i s'emocionava quan els tocaven actriu/productora d'una gosadia i que estava «cansada, però molt tava: «L'estrena mundial en català satisfacció. Qui en dóna més! les fibres més sensibles. Entre els valentia considerables ja que d'enbé». de l'obra Germans de sang s'ha espectadors hi havia cares cone-

W

«Germans de sang» va fer exhaurir les localitats del Teatre-auditori L'estrena en català de «Blood Brothers» va ser tot un èxit

TEATRE

Un nas en escena •«CYRANO» Grup: Fila Zero de la Unió Santcugatenca. Director Guillem Ayesa. Lloc: Teatre de la Unió Santcugatenca. Data: 17 de desembre de 1994.

F

JORDI BORDES

ila Zero de la Unió Santcugatenca ha portat a l'escenari —i a la platea— un espadatxí de llengua mordaç i espasa llarga, però sobretot amb un nas de pam. La representació, que es va estrenar el cap de setmana passat al teatre de la Unió, es podrà tornar a veure el dia de Sant Esteve, a les vuit del vespre, i la diada de Reis, a les deu de la nit. Els diferents components del grup amateur van resoldre de manera desigual el treball de Cyrano, tot i que va ser un espectacle entretingut, entre divertit i tràgic. Les petites mancances que va poder percebre el públic es poden considerar de falta d'assaig: així com en la primera part el text flueix harmònicament, en la segona part es troba alguna baixada d'interpretació. Cal esperar que en les properes representacions, les mancances ja estaran solucio-

L'intèrpret de Cyrano. Foto: M.E. nades. Fila Zero aconsegueix canviar la posició del públic, a la vegada que es va transformant la comèdia en drama. El decorat de Joan Tortosa captiva amb la senzillesa d'una roba pintada penjada a unes barres, que es deixen a la vista del públic. L'escenografia sorprèn i agrada, proposant la platea com un segon

escenari on trascorren escenes d'acció. La por del director, Guillem Ayesa, que els actors baixin a l'escenari, és que aquests perdin l'actitud del personatge, com succeeix algun cop. El text, traduït de Xavier Bru de Sala, està versionat pels membres de Fila Zero. La rima no es fa pesada. Cyrano, el personatge de més text, sap donar diferents ritmes a la seva locució. La dificultat de seguir la lletra es deu potser al mateix vocabulari, que caracteritza convenientment l'època en què transcorre la història. Una de les aportacions encertades de Fila Zero és l'apunt còmic que dóna aire a les escenes, molt carregades de lletra. Escenificar Cyrano pels volts de Nadal és bastant adequat, perquè si bé no són uns Pastorets, sí que ja ha esdevingut un clàssic. Les espases i l'amor, juntament amb valors com el companyerisme o la lleialtat, donen raó de l'espectacle. La interpretació de Josep Marfull captiva quan la seva mirada perduda té més força que el mateix nas del personatge. Precisament, el nas de Cyrano només té un lluitador que el superi, el seu propi orgull, causa de les seves desgràcies.

FÈLIX ALBAJES Fins al IÓ de gener

SOCIS FONS D'ART Horari: matí de 9 a 2 tarda de 5 a 9 Santiago Rusinol, 52 - Sant Cugat del Vallés

Tel. 675 47 51


A RUBÍ - PISOS DE 2 • 3 • 4 HABITACIONS * * * * * * *

2 BANYS TANCAMENTS EXT. ALUMINI FUSTERIA INTERIOR ENVERNISSADA CALEFACCIÓ GAS CUINA EQUIPADA ^ ACABATS DE Q U A L I T A T ^ ^~ ^ "" I A MÉS A MES, PAftWTfoG I N C L Ò S - ^ EN EL PREU

DE 80 A 90 m 2 ÚTILS

IERRITI

NOWft

INFORMACIÓ I VENDA: Passeig Francesc Macià, 80 Tel. 588 13 24 Fax 699 56 00 3191 RUBÍ (Barcelona)

EDIFICI B A R C E L O N A PREUS: 2 H., 8.300.000

(C/ Barcelona cant. Lleida)

3 H., DES DE 9.200.000 A 10.750.000

4 H., DES DE 10.000.000 A 11.600.000

siicisa INIfEftCOHSIIU

IMMEMUlUlMUlft,,

MATERIALS PER A1A CONSTRUCCIÓ BANYS CERÀMIQUES BRICOLATGE HIDROMASSATGE untà

EXPOSICIÓ: C/ Rius i Taulet, 27 « 6 7 4 05 03 Sant Cugat

H waiWiiw

i \^TT!TA

MAGATZEM: Via Corts Catalanes, s/n « 5 8 9 31 21

1A


ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

CULTURA-ESPECTACLES

25

«Senyores de Part», a la Febo • EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE PINTURES Autores: Diverses. Galeria: Febo. Dates: Fins al 15 de gener. Obres: Olis.

L

Pintura de Francesc Artigau.

Figuració quotidiana • EXPOSICIÓ DE PINTURES Autor Francesc Artigau. Galeria: Canals Galeria d'Art. Dates: Fins al 14 de gener. Obres: Tècniques mixtes.

L

PERE PICH

a pintura de Francesc Artigau ha sabut evolucionar dins dels marcs que sempre han caracterizat la seva obra. La figuració de la quotidianitat ha estat la constant d'un pintor que, amb un treball seriós, ha trobat una manera personal de representar allò que l'envolta. Des del primer moment es va carecteritzar per realitzar una pintura que narrava allò que els ulls de l'artista veien en el seu entorn. Als anys 70 pintava una societat inquieta socialment i als 80 pintava personatges quotidians. En-

tre uns temes i altres, Francesc Artigau manté l'interès per representar escenes intenses d'una ciutat vital. Molts q u a d r e s del pintor uneixen, dins dels escassos centímetres de la tela, personatges heterogenis que fan accions molt diverses. L'artista sap donar coherència a la dispersió característica de la ciutat. Les eines que utilitza el pintor són les d'un dibuix narratiu fet amb un color tractat amb taques difuminades, que serveixen de nexe d'unió en el conjunt de la tela. Quadres com Mallot vermell són instantànies, petites narracions que expliquen un moment fugaç de la vida dels personatges. Històries en què se sobreentén el passat d'aquests personatges i en què es pot intuir el seu present.

Pintura de Fèlix AJbajes. Foto: LUIS URENA.

La pintura vital d'Albajes I EXPOSICIÓ D'OLIS AutonFèlix Albajes. Galeria: Sala Rusinol. Dates: Fins al 10 de gener. Obres: Olis.

F

PERE PICH

ins al 10 de gener la Sala Rusinol presenta l'exposició de pintures de l'artista Fèlix Albajes. L'obra de l'artista és genorosa en els seus continguts i transmet un optimisme vital. Els seus paisatges exteriors estan realitzats amb una pinzellada ampla, emanen color i evoquen una pintura d'estil postimpressionista. Tot i l'exuberància de Ics formes, de les tonalitats i dels matisos, la pintura de l'artista és serena i ordenada. Els seus paisatges

ens transporten a un espai rural, d'ün equilibri gairebé perfecte, on l'home i la natura conviuen en serenor. Fèlix Albajes organitza els seus quadres amb poques concessions al dibuix. La seva pintura és essencialment color sobre color: rius de verds, grocs i blaus que només en distanciar-nos de la tela es transformen en elements coneguts i essencials. Quadres com El bosc estan realitzats amb una exuberància de verds gairebé infinita i només el contacte dels colors amb altres colors defineixen una construcció laberíntica que entreveiem com un bosc. Fèlix Albajes té un extens currículum i ha realizat exposicions a Barcelona, Cabrera de Mar i Sant Cugat.

PERE PICH

a galeria d'art Febo presenta fins al 15 de gener una exposició col·lectiva de pintores amb el títol Senyores de l'art. L'exposició consta d'una selecció de nou artistes, amb la característica que totes són dones. En l'exposició trobem escultures i pintures, obres d'art realitzades amb diferentes tècniques i formats. L'artista Montse Alba presenta una selecció de pintures inspirades en les ciutats àrabs. Les seves pintures transmeten les sensacions laberíntiques de les ciutats africanes. Joana M. Bonet, artista de Mallorca, exposa pintures que demostren un domini de les masses florals. Magda Esterli realitza una pintura plena de textures en què les figures apareixen entre els colors. Alícia Grau presenta uns excel·lents quadres de colors pastels d'una gran sobrietat. Carme Grau presenta una mostra d'escultures: les seves obres són formes femenines suggerents. Josefina Ripoll pinta natures mortes ben compostes i realitzades. Soledad Sans realitza una pintura amb perspectives singulars i temes quotidians. M.D. Trenchs pinta els seus quadres amb molta textura. Roser Vinardell realitza una pintura amb colors difuminats i poètics.

Lucas BONES FESTES FELICES FIESTAS BOAS FESTAS OMGI JAIAK SEASONS GREETINGS MEILLEURS VOEUX Autor: Anna Carballo. 12 anys. lr premi del VI Concurs de «christmas» per als fills dels empleats de Lucas Diesel.

Lucas Diesel Artist: Anna Carballo, 12 years lst prize in the 6th Christmas competition for children of Lucas Diesel (Spain) employees

Divisió de Lucas Automotive, S.A. Carretera Cerdanyola, s/n 08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Espanya


CLASSIFICATS

.SiïL-

^ * v n*^*1 i ü C I

*^Í&*F4;

' ' • # * *

CONSULTING

NTOHERIA

LUi

AT

~ •

Ti

»IDEO

F R

• ADMINISTRACIÓ NUM

' •

CAMPMAN't

• MAILING VALLÈS

SANT

SOBREATIC

L

SANT

CUGAT

URBANITZACIÓ

J

41 t ^

b

e I Cl CL TT 6 7 4 72 54

Instal·lacions Reparacions • AUTO ESCOLA SAS I -T 6 4 14 97

• ADMINISTRACIÓ NUM 1 TT 5 8 9 4 7 4 2

CAR

aUBHAL • FUSTERIA RIA L S

• TÈNUE MODA -v. • • i . i . . . . iTT 6 7 4 5 7 4 9

INTIMA

y'T*

EBENISTE • • BORRÀS Pand t-ü : v r - 1 .-.al ? TT 6 7 5 35 0 0

CALEFACCIÓ AIGUA • AUTO VALLÈS

• CASTELLVÍ li i t r 5 8 9 32 1 1

ELECTRICITAT

RECAMBIOS >• .1 C ' P L Í

REGS AUTOMÀTICS

/Vi

PERA JARDINS j •

AUTOMÒBILS

"MG

• DISPENSARI NARI :: ,

VETERI-

ANTONI

1

i'l

ïef mob 908 9^ U 77

• NISSAN ROMAN V ; l : ••• I- n TT 6 7 5 4 5 7 9

VET. SANT

CUGAT

TT 6 7 5 0 5 12 6 7 4 6 9 4 5 i TT 9 0 8 8 9 8 136

• RENAULT-ACERSA ' * i ^ i M ' I d n y d d i)5 TT 5 8 9 2 6 4 9

VILAHASAU

CITROEN

EN M A R M O l f S

VALLÈS NET 1 TT * 7 4 8 9 18

Tel. 6 9 9 38 98

IWi^alIdnrtivIS)

Fax 588 24 53

J

0 r a . de Terrossg ' 7

MIRET V . ;

CONSTRUCCIONES

D.is ^t-Mak. I? -: I:-JÍÍ--\

w 6 7 5 53 53

#C/J'Í'.!G>\ A i

• R U B I O Villa TT 6 7 4 6 2 9 9 Ret ' ^ X E -

l : \ i l \ l

! V Ií > RI

3osefruHt

• ENGLISH CONNEC TION d 1 5

Mercat Pere San Pa-ada 123

i ucd 5

\ DOMICILI

AUTORITZAT

EXPOKIOIUSDV • B A R - C A F E T E R I E S Don •'•.'.' . ^ > s s p l m ..' TT 6 7 4 3 6 3 6

VAll!)OR[IX.ÍI MLlfk:()íil[\f.()«

• B O K A T A S Plana Hospi lal. 35-3? T T 5 8 9 19 7 2

TEL. *>""> ï< IU

1 5 MÈTODE . ï ï l IRENEU s í SEGARRA

• MERMELADA C Valldoreix. 5 6

EXPRÉS

"O ç. Cànoxasdel J 5 c Castillo. 14

Sani Cus;at del Valies

~"Z

• C U G A R T C. d B o m b a 14 TT 6 7 4 4 3 9 0

COPI IMATGE •

T

COPY GRÀFIC O , , TT 6 7 5 3 6 5 3

.ERD

SANTIVERI S ( I

H 674 00 60

• D G D ASSE.GURAN CES 1 . TT *7Ò 4 2 0 3

J G

ASSOCIATS

Tt 6 7 4 0 6 9 3 ^ i -

H I D R O F L O R Av

• CICLES CARDONA / i tí refK 4 ! TT 6 7 4 15 0 9

"• "C L "'A R-A M U N T

INST Y O G A ••>• < *• : •!!«• • TT 6 7 4 21 0 3

t'

• VINS NOE SA Badada

• ESPORTS C i i i Si

• • ! l.i·i TT

t

TT

TT b 7 4 ->5 9 8

HÍPICA S E V E R I N O Pg

TT

h 4 11 4 0

Mobiliari

ORDINASOFT

TT

6 7 5 32 0 3

i Decoració. Articles per a nens petits.

Rbla.

• V ALLESTECNOLÒGIC SA I,.H Lmc.3 i í? 5 8 9 33 0 0

• SOUASH GAT t r 674 98 62

l·-'i .-,«. 0 2

i

• • CL. DENTAL BANARES l·l·i'n>M" V ii ..; i -

ESTANC

MONESTIR

Fui;

^OGUINES

MARGA

de

<;-,

-D 6 9 7 2 0 7 1

D

TT 6 A 1 S U

TT 6 7 1 01 7 4

• IN ^ T T SA R , B

T LE t

^ELLE r

TT ^ 7 4 9 9 4 0

F O R M A S t >,i

H qf-M

• P E R R U Q U E R I A A. SALINAS

• PRESENZA 20 TT 5 8 9 4 6 5 1

• TALLERES MENA Pas s e o T j r r e t a i c a 13 TT 6 7 4 5 3 0 1

TT 6 7 4 5 7 16 i LINEA

TT b 7 4 58 54 '.•:

VALLJJJII-Í

• • E L S A R C S S A L O DE TE L i I i .,i I

Í-I

| • COPERSE TT 6 " 4 6-f 3 9

%* •

SOL

'

r

«

Al r SR t r I i d kH 4 u m d e l e < 1- n r

i TT 6 7 4 77 7 6

NET I

i

PfcOP

CREU <

i •

RUB

RUBÍ

I TT 6 9 9 6 5 4 *

J(

ERIA S P A D A

TT 5 8 9 5 5 4 9 ::, c :

T

INTORERtA TAT

:'

TT | 9 1 6 ^ 4 6 7 1 5

i d

. : M

' i - - , M I; I • I.NTCRERIA SANT CUGAT r ' ,,,;, •- I.I-I :

(IKIIIISanl Cliual JOIERIA

TOUS

cli·l \ alli-v

-:

• « S A N B E R - S A'i , TT b 7 4 45 71

DECMO

TT 6 7 4 3 8 92

• MENJARS PREPA, RATS TASTAT/ TT 5 8 9 2 9 2 9 5 8 9 35 35

DECORACIÓ

' - !.!!•> Í . ' S . Mí.f..iga< 4

• • SUPERMERCAT LARÓ i TT 5B9 35 62

VI-

m

TINTORERIA

C U G A T Rambla

SANT Riba^ía-

7 3

so

61

TORRES EN VENDA SantCugaf-l/alteo, oi cosw úe l'esnci: ":rX, 'eie-i ; 0 j r[ tone 100 m2, meni. selo d'eflor 3C m2, :wi ' w 1 te,1:. llei de fa, orientecic • «tes excet.ienfs. Soni Cugot-Voldoteii Zonc Pcsseç Rubí fotre' 1 ! > ; te'-er^ 300 m2, menjador, solc d'estat, -.rnoéit': oorn·raiis 2 'sv

estafi [*kí»,IMPía6lE. Sont Üjgot-Volldnea. zona Mos b i j , 33rJTO;TAI 'ett=-j' ó o m2, tom 90 m2 (ompWes), menjodo;, seta fl'estt CJTC, : hab., bony, colefoa», traster, winc amb òeourodorc. Sont Cugol, zona t / Granollers, torre odossooo (oníinerc, ;40 rr:

menjoriw-njino 30 mj, solo d'estor 5G ni, í éoirrka: 1 s. t; 2 banys, 1 serva, calefacció, las. plau], fctet, pci pm:l i'n ptseino. Sont Cugat-Tíal·lotoreix, zooc Rombfc Verdaguer, terreny I ' 33 ftí torre 230m2, menjodor solc d'esluí 40m2, a i i r r f i f tçuponc. 3 óofmrtwB dobles, estudi 35 rr2.2 bonys, se r «, íoefcicti, kr de foc. Sont Cuoot-Mos Joner, terrery 900 rrí. torre 90 n2, lefl'Cict ::lc d'esiur, cuinc equrpede,; fck., íwiy i IcJer SentCugo'.Zonoel CSÍTC:, \rtctossac: 3G0 T2, Ttrijod:'r.::. destot, (iiinoAe, : t ó . , !1 SJ te! sobdeslr, • terts. » ' , ; esbdi ::mt scbiuti, :nons enccs'o·s anb i n w s qc r rt;r ; cotxes, sofciEig, hoste:, sistema oeteic-seçíiSQ* i t a i : Vi Sant Cugot-iOM c/ (kfüií, ;cso de cïsserv. ' « ^ y 6 X ~ü, torre 300 m2, menjodor sola d'estci 50 rnï, 5 con tars: i SJ te cujno-offlte, 2 bonys, servei, calefacció, geratge 3 cotxes; scfaeig Sont Cugot-Valldoreix, zona l tscoyola, terres» :405 n i , w e 295 rn2 en unc solo planta, menjocíc'' 6 m2 salo i esto- 5 j r i ( i m A e 15 0)2,4 dofríitons mes, 2tetys.tfc W 5 T c ; le; rebost, geles, calefacció, paique*. oratge 32 T.2, J::I. -: rn depuraooro. PISOS EN VENDA 2srr 'kxúh-àhr.: ::< •{;, - K > : ; : \ : JIi·l.•'••;• T ; M'quel, i] : rec:"i(vf[t,; ::\~\Y:\ :L." ' :-I H I - icr, i·iii'e' :;TW5encts;a*s,rxr;uriC] 11 VSl'S'X !;r-c te'catícretih.:, '23tr2 iïerjaij'vj:' es':; •''' creoïd'icios;;,3ioa. . . " L i i ' e ' . c r i c - r ' e i fí'i,". .•' ic o ges. orrrcis efatrl:, ;-j*gj rr. 23 V,

ROJA l L r

TATERS

: • i.,n

T T 6 7 5 52 5 2

— • A I F A Ctra r « o TT 6 7 4 4 3 0 4

• PIS ÀTIC I

T 6 7 4 41 4 9

1

• D O L C E T S Aliení. Sal 20 TT 6 7 4 4 2 8 2

DIRECTA I

TT 6 " 5 5 8 55

, •

• CASTELLVÍ Ser,ei A d n i l s H ..i? i lrH.lt'1, 4 TT 6 7 4 12 41

KO:<-

• D R . M U R I L L O . 1 1 aticd u p l e x 20C m * 7 0 m- terrassa 5 a o r m , 2 banys l a v a b o salo m e n i a d o r c u i na equipada, armaris, calefacció. parquing. zona comunitària piscina 45.000 0 0 0 -

M.i

IXvoraeio

AUGET

:

W ' • PERRUQUERIA CARMEN CEBADO ( -.ml

• SUM1NISTROS DOREIX M i s ^ ' n 1 Ve-UagL-er 1 1 " | TT674 14 9 0

• C/ D R . M U R I L L O , 1 1 . À t i c d u p l e x . 2 0 0 rr\- + 7 0 m ler-assa, 5 dorm . 2 b a n y s * l a v a b o salo m e n lado'. c i i n a equipada, armaris calefacció, parqu>ng. z o n a c o m u n i t à r i a . piscina 4 5 OOC 0 0 0 TT 6 7 4 5 7 16 c a * 674 57 54

• T A L L E R M E C À N I C P. I C A N A L S O Sani Llorenç

T7 b " ^ 5S Ob

(•' Scmiüiio ÏLÍIPOI 12 leis 67517"02 674 66 69

toosoov

• TALLER ELECTRO' S O L c : Sol P U T ! " 9 TT 6 7 4 3 6 8 8 S a n t C j g a t

Tapisseria

JOIERIA

finques TT 6 7 4 0 5 0 3 S.t-'t ( . ' M M

Pt. Octovià 5 Tel. 674 IÓ 4 7 / 5 8 9 27 02 Soni Cugol dei Vallès

l'O

TT 6 7 5 40 06

l-AI.Cil'HRA

• M A T E R I A L S DE LA •'/.ONSTRL·CC1-? i : -M'

• ÀTIC OÚPLEX Zona Mercat N o u , 120 nv + 2 0 m- t e r f a s s a . 4 h a b . s a l ó menjador a m b xemeneia, cuina -oHice». 1 bany, 1 lavabo calefacció, marbre. parquet PVC i climalil. p a r q u i n g i traster opcional preciós 22 000 0 0 0 t t 675 33 55 Tt 5 8 9 2 6 4 3 tííSrt Gesio nnot'i ars; «el «SA

CASA DE LES CORTI-

Administratiu

generals

Moneslir

• R O S I T A Pg Rubí Valldoreix T T 6 7 4 31 4 7

VEIES

Tota una tradició

Carrer Mcjor, 6

N E S V..-lo' Bdlaguç.

TT 6 ^ 4 5 8 6 2

Servei

Assegurances

i T

i s t

6 7 4

A-, T ' J

TALLEDA RICOMA C

Assessorament

administració

Tel, 589 22 32

Sani Cugat del Vallès

'•

SANT CUu

TT 6 9 9 6 5 4 8

J 3

///>

• DANVIL MOTOS, SL Sabadell, 32 8 TT675 16 0 6

_ Santiago RÜSÍTOI, 37 \

i

• PROMUSA t l d - i ^ 2-8 TT 5 8 9 17 32 H*t i"Jk-

• ASSUMPCIÓ 33 TT 6 7 4 3 6 5 1 -,i urM.*

Matalasseria

• • PAPIOL VENDA I NET E J A C a r c v u s -i-'l C.r,U-

CUGAT d r

VICOMÇA

I I M Mon

Sr. F e r r a n

TERRANE'J l i

• GIMNÀS OLIMFn Al i s j TT 6 7 5 3 7 0 7

SANT e

Ï1 p

• SANT CUGAT G I y dua ala j d m de F ^ r consl u t 6 H q per u n p a r e I d e * 55 X X OÜO •B 6 7 4 0 8 9 7

r

PrcsupucslDs " sin coniproinisu

;

5 8 9 19 8 3

• NOGUERA FRANCINO (--.-.< : - . : V .• .* , . I S I .i .-'"II 1 i TT 6 7 5 2 6 0 4

d

CERÀMICA -

Joan

BLOCK

SartL i-ir Tt 5 8 9 53 48

6 5 43 24

TT 6 9 9 b 5 4 8

SA A,

TT 6"* 4 6 0 5 8

GAI.KKÍAS SAXT JORDI

TT 6 7 5 30 ' 2

• M A P F R E • i '• . ) TT 5 8 9 19 95

MANTSERV. a diu v i 18

3ANO

• EL B O N DESCANS ' M a r t o r e l l . 2ü S i <,r.i.;,:' TT 5 8 9 12 7 6 i f i -

CASAJLANA

*

TT

PARQUETS

3m •

REF0RMAS INTEGRALES DE LA VIVIENDA

u

A g <p d -1 FS p a i m. O tt 674 08 97

COCINAS

o-fem de

• GRUP VI BELLES A R T S M o n t s e r r a t 31 TT 6 7 5 2 0 0 1

VISQUI

ADOSSADA

J.H L. f d ( j g t TT 5 8 8 57 0

d

Tel. 6 7 4 0 5 0 7

Tel. 6751194

S

I MOQUETAS

• l

TT 5 8 9 23 6 8

• "

:

• S O L S O N A R - • , |, LW 589 32 89

FAX67Í2UI

H

'•K' : .i:vn:CL.·j:Jíl\j.^

• M É S M A R C S C- í i n G r a n a d o s 1 5 S,vv. C i i , ; •O 5 8 9 14 2 9

Tel. 589 44 81

588 57 0 8

r

WWOimóïili Faxfi^aiS

• ATELIER BLAU \ . r r e b - a r c a 2 TT 5 8 9 19 31 ^ ' 'l'\;Sy• M A R C S VALLÈS V a l i e s . 2:"1 S - r i t : i i;, : l TT 6 7 5 4 9 4 ?

::^EIGRATUIT

"

CENTRE

• CANSALADERIA JU L I A N A FF:i'-i.:r-s. M c r a u 26

TíKri???!!'.'' »ix;

• GRANJA SANT DOMINGO -• flfjs 25 H-4C Srtnl C r - a a l TT 6 7 4 13 2 5 v •<*•:•'

TT

• •

0 8 1 9 1 RJ3' T T 6 7 4 13 2 t

> CASA

6 7 5 10 11 900 300 400

Línies M.T. i B.T. Transformadors Enllumenat públic

T e l . 675 16 37 servei a domicili

PAMOBE SL

93 674 6

ïf%*"

Paquetería urgent a tot Espanya

11 •

i T

TT 5B9 35 23

YGRANfTOS NÀTUfcALES

• VILA E L E C T R O L L A R SA Ban--! M m • TT 5 8 9 0 2 71

«

ELABORACION

DIRK I l S l t l

• MILAR TOBELLA - M lifigD R u s r e l J : ' TT 6 7 4 0 6 5 7 !V ï^'M •

MOTO TRÀFIC

ÍNV1MENTS URBANS NACIONALS I INTERNACIONALS

• INSTALACIONES ZAM O R A M . - . . - - i Crr.... V e í l i I . I I - '!• V a l o.T--. < TT 5 8 9 26 3B

m

EL MAS

ÇOUR/EH

HONDA

TT 6 7 4 0 7 73

."'I

V r.KIH kfS

LA FAUNA I TT 6 7 1 n 0 5

womtown<t

CAMPOS

MJ-J:J.(S

lel 589 6' V:

• PAHQUING TORREI B L A N C A M V T^nen anca.

••-.

U 6 7 4 Ofl 82

<W Castehol ^J • ANIMALS PERRUQUERIA • i . TT r >89 I i t " l

ÀTICS f f 1 0 i i la o u a

Hoapi-

• RAMBLA D E L CE L L E R , ntic 160 m , 3 h a b ooblf-s ? b a n y ; s a l a d e s '.-.-, ruíi·iiriduf, •. u n a , l·j.a1m e r ! o t r r o - a m b plaça de p a r q u n g pistes al f i b i 1dDO 3.S ;>í*9 9 L ) 0 TT 6 7 4 7 8 4 5 TT 6 7 5 5 0 5 3

APARTAMENTS EN VENDA > ' < » : « , ' 3 ï r 2 WE;i:coi<'.:: , eíi-:.Jri;...,,i. cn·íicona? T i2 1 ;fct jaats, erici ícn cü'n:; 1 : orei'stcllacióla'ael:: SANTCUGAT-WFLDïfS'i ' K n , ' : e : r : , - - - r r : c l . i i e s ' c r ÍJH, ioorr.tors kr1, froel:: ':,',' TERRENYS EN VENDA Stíi'ÚGW.:CNlJ;SJ'*\C l ,'r,Sc.lT-i:i;-i; =••:; tr onerteció W ( ü 5 A ' 2 í f l 3 ? í r ; S a : - ? S : - ; :\ÍÍ-:,. .:,,ií 6JC6 'fiff

:_

yNTCl)G*lSolo·6:H2:'.CJC-isr::i ' i i e : : : I : Wweia FACIL _A~5 DE PAGA.WE'·"' =


ELS 4 CANTONS/ Divendres, 23 de desembre de 1994

SBPD—i tncusa

• APARTAMENTS NOUS a estrenar d'1-2 dormitoris, menjador-salo amb cuina americana, cambra de bany complet i terrassa. Preu venda; a partir de 8 400.000 Pta.

JOSEP M. CASAS EROIES PIS0S-T0MES-L0CA1S-TERRENYS

inncas Grcnefti. Ret. fQ C i OaCOW

Administració de finques Lloguers i Comunitats de Veïns Gabinet Jurídic Agents d'Assegurances

• PIS 80 m*. nou a estrenar, 3 hab.. 2 banys, iot exterior, pàrquing opcional. 14.500.000.TT 6 7 5 4 3 2 4

CUGAT

(FiquesBot») flat.ffl ,0060012

• C/REUS: 90 m ! , 2 habitacions, bony i lavabo, calefacció, cuina equipada, pati, pàrquing, perfecte estat. 115.000 Pta/mes. • C/ALFONS SALA: 11 2 m 3 , 4 habitacions, bany i lavabo, pis exterior, moblat. 90.000 Pta/mes. • C/GORINA: 100 m 2 , 3 habitacions (l «suite»), l bany, calefacció, balcó, armaris de paret. 80,000 Pta/mes.

ï

OFERTES LLOGUERS A RUBÍ • PASSEIG LES TORRES: Edifici d'oficines. Planta baixa 100 m2, planta pis 184 m 2 , dividits en despatxos.

à 0

ï

C&F

• PIS DE 3 dormitoris amb armaris de paret, menjador-saló, cuina, saf a r e i g , cambra de bany complet. Exterior. Plaça de p à r q u i n g inclosa. Junt àrea cultural. 13.650000« 6 7 4 72 54

CASAS FERREKAS, S.L GABINET ADMINISTRATIU GESTIÓ HSCAL-COMPTABLE Estimació objectiva Mòduls I.V.A Imp. Societats Imp. Renda i Patrimoni

(Fineas aronah). Rrf. FG10080006

• PIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 60 m', acabats de 1a qualitat, 2 dormitoris. 13.500.000« 6 7 4 1 2 04/8741181

i

• RUBÍ d Teruei, 220 rtf, 4 hab . rnenjador-sató. cuina «office», 2 banys, pali, garatge (2 cotxes). 2 terrasses, calefacció. 26 250.000 - t r 699 65 48 ilfe!11001W07 • RUBÍ Zona Els Avets. 4 hab . menjador, cuina. 1 cambra de bany i lavabo. golfes, garalge (2 cotxes), terreny 20.000,000- t t 699 65 48 ; Rel MOQO i OO l

!

• OFERIM 2 locals comercials a Rubí, aples per a tots tipus de comerç, Informació TT 588 57 08 1-mmobtaiaAm/ Rel IA 4000005

ZONA

TORREBLANCA

places de garatge des de 1.700

000.-

tr 674 77 76

• PIS RESIDENCIAL planta baixa 100 m2 + 80 m* jardí, 3 dorm., 2 banys, 2 pàrquings i traster. Nou a estrenar, 26.800.000t r 675 43 24 |HnquMHmi).M.ffl 10060013

• SANT CUGAT pis maco a carretera de Cerdanyola, amb 85 rrr2, 4 hab.. bany, saló, menjador, cuina, balcó i ascensor. 11.800.000» 580 86 69 / 580 98 54

GABINET JURÍDIC AGENTS D'ASSEGURANCES Av. Alfons Sala, 22, baixos 2 Apartat de correus 12 Vallès

(Foto ftso Cerdanyola)fet.FPÇ MOOO!

• SANT CUGAT pis maco Sant Cugat del de 90 rrf i 3 hab.. 2 banys complets, saló menjador. cuina «office», 2 balcons. ascensor, calefacció, lot exterior, pàrquing opcional. assolellat. • S A N T C U G A T pis de 3 14.800.000hab., banys, cuina, saló t r 580 86 69 580 98 54 menjador, balcó, ascenifoto Pso Certanyott)fletFTC9MKO sor, extenor t assolellat. 12.700 000• SANT CUGAT preciós •O 580 86 69 / 580 98 54 pis al C/ Alfons Sala. amb {Folo Pi» Cerdanyola) Ml FPC99O0C2 3 hab., 110 m'. bany complet reformat, lavabo, saló • SANT CUGAT Psg. Càmenjador de 35 m2, cuina novas, pis de 4 hab. (3 doequipada, terrassa de 25 bles), 120 nv. 2 banys, m?. ascensor, calefacció. cuma "office", balcó, enexterior, finestres d'alumini tresolals. ascensor, calei portes d'ember. facció, exterior, pàrquing, 19.000.000assolellat. 21 500 000 t r 580 86 69 580 98 54 V 580 86 69 / 580 98 54 i^otoPiso Cerdanyola! ftef FPÇ 990004

,m>mï

í

• LOCAL 170 rrí, C Camí Colomer. 2 portes al carrer. en venda o lloguer. Preu. 25.000.000 Pta o 160.000 Pta/mes. •B 675 43 24 Finques Hora! Rel "110050008

• APARTAMENT molt cèntric 50 m ? , amb mobles, mort de sol 11 800.000V 674 77 76 Innats SA, =te' 600C"

• SANT CUOAT preciós pis de 120 m' i 4 hab. a l'Av. Alfons Sala, 2 banys, saló menjador, cuina equipada ascensor, calefacció, pàrquing, assolellat, finestres d'alumini.

26 500.000t r 580 86 68, 580 98 54 foto Piso CerttiyXa) <M. "=C 9SHJ06

Servicio; d e gestión inmobiliaria K-M. RUBÍ, torre zona Els Avets, seminova 140 rrf de menda, 4 hab 1 bany, I lavabo, jardí de 395 ni. Ocasió 25.500.000 Pta. Ref. 1/T. Tel 5882362 K-M. RUBÍ, zona Sani Muç. Restaurant amb habitatge i 2.000 rrf oe terreny, el restaurant té una capacitat ce 150 persones, Ihabíalge té 160 rrí. 7 habitacions. Ocàs» per a família i nerjods. 37 500.000 Pta. Rel 2T. Tel. 588 23 62. K-M. RUBÍ. Torre nova per estrenar, d'habitatge té 340 rif, mes un local de 60 n f srtuada entra Mirasol i Rubí. sol lot el tia. Ocasió 24.500.000 Pta Ret. 3/T. Tal. 568 23 62. K-M. Mffli. Torre zrraSaritMt*, rasa r)e 280 rrf, 5 h a b » » o ^ Rei. t/T Tet 589 2362. K-M. RUBÍ. Torre al centre del pobte amb taller en planta baixa de 120 rrf amb installaoons, rttabíatge le 120 rrf amb 4 habitants i una gran terrassa de 120 rrr Ocasió única, només 42.000.000 Pla. Rel 5/T. TeJ. 5882362. K-M. RUBÍ. Torre Sant Muç, 1600 rrf de terreny 6W nf de bosc 11000 rrf de zona editat*!, la casa té 3 habitacions, 1 bany, acabats de primera qualitat com nou. Urrjeii vendre només 14.000000 PB. Rel. &T Tel. 588 23 62. K-M. RUBÍ. Torre en centre urbà, 200 nf editats, jardi 50 rrf, 2 habtiaoons, t bany, llesta per entrar-hi a viure. Ocàs». 22.000.000 Pla. Ret. 7fT. Tel 588 23 62. K-M RUBÍ. Torre amb 128 rrf ce habitatge, 3 rtaMarins. I bany, sol i entorn e x r ^ ^ U r r ^ i x v e n o ^ . Preu: 12.6OO.0OO Pta Rel. 9rT. Tel. 588 23 62. K41 RUBÍ. Torre aJ centre del poble, 80 rrf a n * proiecte per ampiar 30 ni més cfhabitalge. jant de 40 rtrí. Oportuníal única només I2.7W.000 Pla. Ftef. 10/T. Tel 568 23 62. K·M.RUBUonezcinat^Fatxo,jardí2Mnf,casa*100tf^^ K-M. RUBÍ. Terreny zona Sant Muç, superfície 1000 nf, a l i assolelat i amb reies Oportuníal, saldo 3.500.000 Pla. Ref. I7TR, Tel 588 23 62 K-M. RUBÍ. Terreny zona Vallès Park superfície 900 nf, amb instal·lació feta d'aigua i lum. Ocàs» 3.800.000 Pla. Rel. R. Tel. 588 2362. K-M. RUBÍ Terreny zona Can Mir s u r e r a 7Mrtf, a r t oseta de 70 rrf, 2 r ^ t ò w n s . z r r o u r b a n a 5882362 K-M. RUBÍ. Terreny zona Car Mir a I Av Principal, superfície de 628 nf, 19 m laçana. zona urbanitzada amb lots als serveis. Preu immillorable només 4500.000 Pla. Ref.

9lTRTet.5882362.

ASSESSORAMENT LABORAL Seguretat Social i Nòmines Autònoms Pensions: -Jubilacions Viduïtat -I.LT. Magistratura: -CondTnciofts -Acomiadaments

(Serir.) Bat S iQOOOOQl

67415 66-67410 54

M

*rKM

CASAS

TT 6 7 4 7 2 5 4

OFERTES LLOGUERS A SANT

27

CLASSIFICAT S

[Foto PBO Ceraanyoia) «et FPC 99O0C5

(FrquasSaa).fel.CS 10120001 • C / B O R R E L L p i s o s 1/2 hab., bany complet, ampli saló menjador, armaris d e paret, c u i n a e q u i p a d a , tot exterior. D e s d e

8 410 000 - « 674 41 12 W. 100003 • C/ CANOVAS CASTILLO, 2. Oportunitat. 130 rrr*, 4 dorm., 2 banys, saló menjador, cuina, calefacctó, pàrquing, pintat 21.000.000-

* 674 57 16 Fax 674 57 54 línogar) HeUNO 20002

A 2 M I N U T S estació de

Vattdoteix, 6 0 rrr, 2 h a b . ,

calefacció, sortida jardí, pocs veïns. Tranquil i assolellat. 10.500.000« ( 9 3 1 6 7 4 67 15

• C/ CANOVAS CASTILLO, 2 oportunitat, 130 m!, 4 dorm., 2 banys, saJó menjador, cuma, calefacció, pàrquing, pintat. 21.000.000« 6 7 4 57 16 %f 10001 *

K-M. RUBÍ. Terreny zona alta i associada per edfer6casas, total 6.000 nf. Ocasto només 12.000 000 Pla. Ret. 147TR. Tel. 58823 62. > K-M. RUBÍ Pis zona Can Fatxo, 80 rrf. pis al i assolelat, 3 rabterjons. 1 bany, safareig, entorn bo. Preu 8.000.000 Pla. Ref. 12/P Tel. 568 23 62 | K-M. RUBÍ Pis zona mercat, entorn excel·lent. 73 m", 3 habitacions, assolelat. Preu 9.000.000 Pta. Rel. 14fl>. Tel. 588 23 62. > K4I. RUBÍ. Pis rjuplex per estrenar, 135 rrf, 130 rrf útis, 50 rrf de terrasses. 4 habüactons. 2 bany^. saló rje 35 nf, acabats de luxe. pèrouhg opoonal. Oportunitat 19.800.000 Pta Ref. 1/D. Tel. 588 23 62 ' K4I. FtUBL Pis dii>ex, per eslrenar. 150 rrf eAcais, 115 m> úüls. 4 habitacions, 2 banys, saló 35 mf. alt i assoMat. Oportunitat 20.300.000 Pta. Ret. 2VD. Tel. 3SB 2362. > K-M. SANT CUGAT. Torre a la zona de Miraso! a la vora de col·legs. 80 rrf de casa. 3 habitacions. 1 bany per renabifer Poesbilal ampliació, jardí 500 nf. Ocasió, només: 12000.000 Pla. Ret. 15*005. Tel. 589 20 84 • K-M. S A m CUGAT. Toro a la zona rie la Floresta; jardí de 600 nf. casa óe 90 rrf, 3 habitacions. Itarry; per retornar. Ocàs», r i ^ 2084. • K-M. SANT CUGAT. Torre a la zona detePlanes de VahidmtaJ 106 rrf de terreny, rasa * r» nf. zaia ala i assoWlada. O r j o r l u ^ 5892084. • K-M. SANT CUGAT. Torre < la Floresta, solar de 838 nf, 200 nf de casa, 126 nf útls, zona tranqul-la i aülarja. Ocasió: f 1000 000 Pta Ref. 150011. Tel. 589 20 84. • K-M. SANT (XJGAT. Torre a ViMveix, zona ten rè, a 500 m. de restat». Jardí« Ocasió 18 900 000 Pta. Ret. 25Í1001. Tel. 589 20 34 •K-M.$AÍ(Ta>3AT,Torrea&nrjesta,^irje4»r--,c^*^ • K-M. SANT CUGAT. Torre a Mrasol. Zona col legs, a 200 m de restac», jatdi 330 rrf, casa de 96 rrf, 3 hab., 1 bany, en perlecte estat Preu: 25.000.000 Pta. Ref. 25/1003. Tel, 589 20 M. • K-M. SANT CUGAT. Torre a VafHoreii. Jardí de 600 rrf, casa de 130 rrf en 2 (tantes 6 habitacions. 2 banys, per reformar Meríorment, estructura en bon eslat Zona ala i amb vistes panoràmiques. Ocàs», només 21.000,000 Pta Ref. 25/1004.Tel. 589 20 84. • K-M, SANT CUCJVT.ToneaValldwoix per i 6 t o & ^ Pta Rel 25/1008 Tel. 589 20 84. • K-M. SANT CUGAT. Tone a VaBdorart Zona amada tardí de 600 rrf. casa de 60 nf. 3 habtaoons, I bany, possíiètat ampliació. Preu inmloraUe: 15.800.000 Pta Ref. 25)1013 Tel 5892084. • K-M. SANT CUGAT. Torre a Mirasol. Jardí de 200 rrf, casa 80 nf, 3 habtacons, I bany en una sola planta, zona col·legis, carrer urbanitzat estació a 700 m. Preu: I8.900.000 Pta. Ref. 25/1017. Tel. 5892084. • K-M. SANT CUGAT. Torre ala Fkmsta; jardí de 968 rrf, casa de 180 rrf erJAútfc 125 rrf. 5 habttaoons. 1 banys, 1 lavabo, per rehabitar. Torre í estil antic de 1950. Ocàs», només 22.000.000 Pta. Rel 25/1020. Tel. 589 20 84 • K-M. SANT CUGAT. Torre a la Floresta: jardí 760 nf, casa 60 rrf, en perfecte estat. 2 habtacbns I bany. possibiMat d'ampla». Preu 16.500.000 pta. Rel 25/1022. Tel. 5892084 • K-M. SANT CUGAT. Tone a Valdoreix. Jardí 447 rr, casa 56 rrf 3 habitacnns, 1 bany a relormar, possibilitat d'ampliació. Zona tems i a 700 m de restac». Ocàs»: només 16.800 000 Pla. Ref 2571026. Tel. 599 20 84. • K-M. SAtft CUGAT. Tare a Valtoieíi Jardí 2130 rrr,ras^* ^ 2084 • K-M. SArfTOKaT.TrxreaVallrJoreix. Zona estació jardí de 785 rrf. casa de 85 rrf, 4 habitacions. 1 banys, per relormar Preu: 25000.000. Rel. 35/2001. Tel. 589 2084. • K-M. SANT CUGAT. Torre a la Roresta. Zona aíllada sol' vstes panoràrmiques, jardí 2 000 m casa de 135 rrf, 4 habitacions. 1 bany i lavabo Preu 28 000 000 Pta. Rel. 3572003. Tel. 589 20 84 • K-M. SANT CUGAT. Tom?a Mirasol. A a l a vora dels coiiege i de l'estació, jardí de 850 m'. casa de 140 rrf, útils 100 rrf. 3 habitacnns, 1 bany, per relormar. Preu: 34 OOC 003 pta. Ref. 36f2004.Tet. 589 20 84. • K-M. SANT CUGAT. Torre a la Floresta, d'estil antic. iard' de I 862 rrf, casa de 180 rrf per rehabilitar, possibiütat d'educar una casa més: ocasió única per a dues famíies. P-EL 34 0OC.000Ra.Ref,35/2O23.Tet5892O84 • K-M. SANT CUGAT.Torre a Valldoreix. J a i * de 1 OX m'. casa de 100 nf. 3 habitaaons, 1 bany. posSKxlitat rlanipteció. Preu. 33.800.000 Pta. Ref. 35/2026. Tet. 583 20 84. • K-M.SVtKiTCiJGAT.TMreaValcoreK.Jarili'deSOOrr·'. rasa de 225 n f 1*110in\p«retornar zrjraestac»imrrierMl,r^:40.000.IXXpta.Re(.45i3001 Tel 5892084. Ofcma Valldoreix, o' Muntanya. 2 - tel. 58920 84 • ST, CUGAT Oliana Rubí: d Rafael Casanovas 19 - Tet. 588 23 62 - RUBÍ

JSLJ

ORGANIZACION INMOBILIARIA

iÚLTIMOS PISOS EN VENTA! • Calle Borrell. • 1 y 2 habitaciones. n

• Entradas desde 500.000, resto como un alquiler.

M

r,

PISOS DESDE 8.600.000 PTA. * Pisos de 1 habitación en alquiler desde 60.000 Pta. y pàrking desde 1.400.000 Pta. s i

Av. Catalunya, 7. CERDANYOLA DEL VALLÈS-© 5 8 0 8 6 6 9


CLASSIFICATS •

C/DE

LACREU

bany complet

astellví S.L.

cu

ment equipada

M t

a n a

paret, c a l e l a o c o

Ct

J

i

14000000

t

l

^

4 hab , 2

pàrquing

Zona

Jiyjesai 3 f

M

Pta

:-H M i . OOC -

pàrquing

12 n r ' .

exter or 6 7 4 57

48

MORA-

'[• :rt . • " • i'

4 ,1, ,rtr

:..,••;

•vi ! e r,o<\ ,v:< •

H--

C/ M I G D I A

; i-

.•- r i v .

menjador

i . •

L.ik'' I • i

d

HOSPITAL 1-

i a

hah

• f

:

PARK

t r 6 7 4 4 1 12 ffe' 'COXJ

i 4

la^auc

calelacoc

traster,

l-' i

,ardi

' M'ebianra

< "

Pibala-

!

-

'

-

LLER.

1 • ': m . 2

.'..! i v -

.•joonooo -

na

s a l . ) - - •;

t r 675 43 24

•n

:>:•-

c

PIS

1 '0

N.rt.«.i.:; 4 h-,t

TT 6 7 4 4 1 1 2

banys, parquet

p a r q u ' n g , alt, e x i e - i o - , c*?r-

• Santa Joaquima: 60 nv, 55.000 Pta + comunitat.

CL-IÍV. •

terrassa

pi<i',<t

C/ R I U S 1 T A U L E T

M

arma :--

:'-M:JVÍ=:ÍÍ

2 banys, moll

.'ista

pàrquing

• Carrer Dr. Murillo: 70 m ,

rmtesaj Beí

l»"X>.-i

105.000 Pta. • Carrer Dr. Murillo: 122 m ! , 55.000 Pta + comunitat.

-

3 dorm

t T 6 7 4 12 04

TOMÀS. 2 barvs

cuna

:

J4

sa.o

i?q.i.pd'la

calefacció d f i u r r> L U q u m g o p c K i n a ' M ' l : r ne,

i

esar talment

, m i

n

| i

li

ni,

tt

t r 6 7 5 50 53 ;Vcnt*'. ji'. • - j ' V • | ( > ^

6 7 4 1 1 B1

PIS

EN

VENDA

4

RAMBLA

LLER,

dO"-m , m e n j a d o r s a l ó , c u i -

n

na. bany complet,

cama

lavabo,

Mol? d e

sol,

| s

DEL

CE-

>a f a n t a

, : M ao , ban»

95

'avabo.

t'.taSmert

i

RUSI-

NOL

11C

bany

1 l a v a b o . sd«o m e r -

"ah

-

54

2 ' 5 ; ; Í : ;ÍOC CT 6 7 4 7 8 4 5

PIS

EN

VENDA

d o r m , menjador saló xemeneia

cuina

VENDA I LLOGUER DE:

R U B Í . a i c ptge. Bjihdor,

4 bab

, cuma

salareig. calefacció, garat-

c a l e f a c c i ó , aire

terrassa

g e 2 cotxes, Iraster

nat, fil m u s i c a l

200 nr. Zona

Ja-di

quing

part

24.150 0 0 0 -

n i ! a n a a m b jardí i p i s c i n a

com.i

P-t F» ü l i RUBÍ

1, -i

menador,

eauipada. toc a : e r r a

cambra

t r 674 57 04

j 45 0 0 0 . 0 0 0 -

•6000 000-

tT 6 7 5 43 02

t r 6 7 4 72 54

t r 6 9 9 65 4 8

l'rrxtesai Ret ' • IAC:'".!'»:

,rincaiG*aneíte( Ret f2 'LO>>";'.

H W

IMlMC'

de

;.

cu-

1- b a n y

588 54 99

R U B Í c> = a i . C l a n s

hab

ber

A i«

3 0 m-

c·nse·vat

3

ú>'e-

8 000 000 -

-

TT 6 9 9 6 5 4 8 L'Estatul

i.:..í.j - r

75

7 250 000 -

nab

de banv

trenar.

Duplex

135 m '

De 4 a 5 h a b Gas

RUBÍ

^Tí ; C' = : u . C l a n s

CL.TEÍ r.:,„.;

i

.:^-nrj;.-=

0 s e>,-·l· r

8.50C.00C •

R U B Í C' C a s p , P e r de

es-

TT 6 9 9 6 5 4 8

1 18 2 ' fi Cale-

Pocs

veïns

:le q u a l i t a t opcicnal

PàrRFA

Nous

R U B Í .-•' S a b u n p h

cab e

4 b;it

imnr-

;"•• d e b -?s

cuina e q u i f n c ;

'pfcr-na

da ;cuina i r l e q i a d a

'o-r

etc '• s o l d e m ; i t n s 9 0 0 0 '303 -

• 4 ?00 000 -

tt

TT588 40 1 7 / 5 8 8 54 99 r-TQJ6S u3»S["-n-| V

r

6 9 9 65 4 8 ,- v =*( '=,>'•'• i

|i 2O0GK* •

RUBÍc

tt',

.r- 1 1 V ' l or c u e

vora A | u n : a n e n :

TT 6 9 9 6 5 4 8

fus

Dl r d a -

!• «'••• R - ' ' • • - J ' V

{y.^.··i

Acabats

P:-ra

CWJO -

m ' , 3 h a b . , m o l d e so<

quing

D u - a n 1 B a s , <K>

4 nab , cambra

completa

sol de

bany

malms,

menjador 2 4 m', places d e

RUBÍ c

-

V e r g e de* P l a r

A la v n r a c e m

3 hab

Co-teus,

, cambra

65 de

bany 6 4 5 0 0 0 0 - TT 6 9 9 6 5 4 8

pàrquing opcionals

(amb mobles i sense)

'0.500 0 0 0 t r 699 65 48

iircLsa, Re" 5000Í

3 hab

RUBÍ o

1

Historiador

Jo-

sep Serra, 9 5 nv, 4 hab

R U B Í c' V r - g e r óe» ^ i l a - , men|acor,

cuira,

6 9 5 0 0 0 0 - TT 6 9 9 6 5 4 8

(3

dobles), bany 1 lavabo, ca-

De totes les característiques

condic.o

bany, 3 terrasses

3

lellat 1 en

r en|ador

R U B Í Av

facció

TORRES, LOCALS, TERRENYS, PISOS I APARTAMENTS

E«l

3

H°'rrat

TT 5 8 8 4 0 17

Estatut.

barys. 2 terrasses

amb zona

588 54 99

;ixjsa; Ret 1 iOOO

ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS:

4

«office".

3 banys complets,

Od

S 500

Tibidabo

.i'n:: í f a i q u n g

FincaïGroneflai Ref KüOOKXr

j a d o r . c u i n a "Office • ' u v a . p I a ; , a A>? p a r

Z2

eïte-ior

•::ct'V. c a r j c i p-iaçii

, 20 000 0 0 0 - « 6 7 4 72 5 4

C/ S A N T I A G O m'

sa i i i 11

TT 6 7 5 5 0 5 3

;!nogati -te' N G ^ ' . M

6Z4

i i

TT 6 7 4 7 8 4 5

dTiO vistes a C o l l s e r o l a .

6 7 4 57 16

Fax 674 57 54

2fi

h i

CE

3 h-i» nií di

i

P:a

noi,

=st S-CO000(2 —

caielacció

15 2 0 0 OOC n

bona

n

1 i

ami

DEL

1

->lti

22 0 0 0 . 0 0 0 -

675 43 02

**-•

C/ S A N T

ii-i

P I S D E 1 2 0 m-, 4 d o r m i -

:jr 5

-

>- ir ,

~? FB 'c:to:ir

_ ._ . _

I ' 1 i' ï f

í l ',!" C'jJ'-

RAMBLA

LLER 1

25 OOOOOO- TT 6 7 5 4 3 2 4

• ,^;' t* i >•

27.500 000 TT 6 7 4 5 7 0 4

3 anys

qumg

menjador

Q

. -

3 000 000

Resta hipcleca.

t

Plana de l'Hospital, 10

::: M j r l j r i o l

3R - i

tT 5 8 8 4 0 1 7

it

TT 6 7 5 5 0 5 3

nr

-I;J(ÍS ^:'ca• -e" ~

Entrada

t

6 Z 4 7A £>6>

par^jrr:

TT 6 7 4 7 8 4 5 :

3 f 'COXí

rrV

airt

. ' • ' > ' .:•'•'.

D e s d.-» * M ' i i r i,(. i

1 i :-•

.- , : •; • s t , i r n-f-i .a nr : i e x t f T i : : - a

23 000 0 0 0 -

,i S J 4 J

CE-

RUBÍ

I t r . a e'TiLTtrr

j - ' " ' ' • "

DEL

mc:csos

Elec

TT 6 9 9 6 5 4 8

^

RAMBLA

I ••!. •; '

t r a s : e - :;r ••

-

td

Calelacció

.'.i'iv.

1 i •,-, : : í i

psos ? 4 M:: 1.,I - < ' b a n v s . -"-a1. - i 1 " ' ' ! i 1 ip . .i • : a- : nr <:

!

*

Estatut

nab

• V a lob i

'• h a l )

Av

lavabo

NOU

TT :93> 6 7 4 6 7 15

alt, a s s o l e ' l a t > e x t e

RUBÍ

n e u . 85 nv, 3 l a b . bany

• ' •". i :' ' ' ' ^ . ' ' t g . »?••.•--'•• '-

Pàrquing

í

MERCAT

• i

Des de

P I S 'OC rr . rbia

r or

6 7 4 6 7 15

PROP

*•-

' '«vi

l.aod

2 p a

1

• ,: • • • • • . '

menjador

FINQUES GIRONELLA A.P.I.

i

FV

CENTRAL

2 banys

• •t?F. c a - q u i n g

-;

t--

F b

a

M

:id!b u r a n q u a n t a t

12 50C OOC

üla.

GE-

/

m

it

"i

TT

: 'i

i1 00^3'300 - t r 6 7 4 4 1 12

C/ O R I E N T

PROP

NERAL

a

p i s e n a cor*iunitar:s, aca-

ir

m a n s de pa-ct

6 7 4 6 7 15

ESTA

Sol d e l a r a a

r one d

C U ' M •••il.vi'i j

tot e x t e n o r

r r . 4 h a b . ? bany:-.

Riu-, i r.iulct 4 - Ap. Correus iO I els. IC4 IJ -4! .' 1 i (>(, F,i\()74 12 58 1)8190 SANT CUGAT DEL VALLÈS Kartelonj)

TT 9 3

TT ( 9 3 : 6 7 4 6 7 15

•.,-...•:<

y

Passeig FraiïLVsi' MÜL'ÜI. S(l Tel. 588 54 W (laborables i testiusi - R l ' B I

Ai

i

1 5 0 0 0 OOO -

hab har

l

f> e cr

v s t a molt r i d

DO

hab

Ddr,,

p a(,a \è

MOLT A PROP

-T<n.*- Sa^i -e'

6 7 4 5 7 16

SANT

4 hab i

000-

•:o a m p t i , 1 b a r v

i-:-''

•-••!.,.

• ? <r_-or h m i V

FINCAS VALLHONRAT

PROP ESTACIÓ

CUGAT

C I Ó S a i t C u g a t , 5e p (•ab

«tvanu

i ,.n,i

yt-iii^i: . . . - ' i Sd p i l ' l j l . l ' t t

• Carrer Aymerich: 10.000 Pta. • P. Pere San: 7.000 Pta.

n

F •

C/ F R A N C I S C O

•ii

INFORMACIÓ:

NO -'."'. •

LOCALS DE LLOGUER:

PÀRQUINGS:

le

gairtbt

- , r . j « S = a i He' -S'0-XOr/

GAS.

construïts. GARATGE OPCIONAL.

S'XOOOCÍ

T T l 9 3 i 6 7 4 6 7 15

54

SUPERFÍCIES de 103 m i fins a 257 nr

^««ii?"

estació

assolellat

15 0 0 0

«GRAN QUALITAT». Pocs veïns.

TT 6 7 4 11 8 1

MOLT A PROP

S a r t Cugat, 3 hab

17 5 0 0 OOC -

ar-b

i'n

. •: • V

bd d e

cuina equipada, portes blindades, grans

•3- 6 7 4 12 0 4

85

tr c. tmea n o v a

2

De

RÉ-Í " I X Í ' 2

v u , ;

BAIXA

, . . r ,-. - r s i d t s n c i a l , 4

. "1.ri' r : ' i - - ^ D a n y s , c u i n a ti'tai-.-'-r - p r o v a t , pisc^ra

zona comunitària Desembre 94

PLANTA

_ar-1.

pau-;

geracio

"t-

te-

tras:er

t r 6 7 4 5 7 16

MORA

Amb 2 i 3 banys, segons pis, calefacció,

menjadors, balcons. TOT EXTERIOR

r

:XSX':

18 0 0 0 0 0 0 a 2 3 5 0 0 0 0 0

n y . 4 d o r m . bany Icu.U" • s a l ó m e r i j a d e r c u c a -oir

5 7 16

2-4

salo m e n -

pàrquing,

p.scina

'• '.•'•'--'.«.-

! ijçafi V

t

De 3 hab., amb estudi més terrasses.

t r 675 33 55

cuina, calelac

ra-ísa

675 43 02

calefacció

i

! 1

B E R N E T , 15 n o v a

;ddoi

1

ARUBI HSOS i DÚPLEXS EN VENDA «NOVETAT» 'AMB PISCINA COMUNITÀRIA*

11 6 0 0 0 0 0

curTI . C banys

1' <

48. O p i r í u r - n :

« 6 7 4

f

proirv-eio. 4 8 - 1 0 8 m \

.lt-

:• i - i . i ' t i l a

FRANCESC

GAS,

sa

r-

.lO·ci'j'iai

2 8 . 5 0 0 OOC TT 6 7 4 5 7 0 4

1

1 t

4

#CAN

• u

teno'

Cl

1

de desembre de 1994

| r

TT 5 8 9 2 6 4 3

bai-ys

35 m

' i a a m b jdrc:> i c ?>• •'".!

~

t

MURILLO

na - o f l i c e » . 2 pUr..-s

j

t

OCASIÓ

i

w

C/ D O C T O R

130 nr

PISOS

r i-

•tr 6 7 4 4 1 12 -j- ' m i '

saló m e n a d o r

• Carrer Aymerich: 3 hab., 2 banys, amb armaris de paret, calefacció, exterior 65.000 Pta + comunitat. • Av. Catalunya: 3 hab., bany, reformat, amb armaris de paret, exterior 65.000 Pta. • Carrer Major: 3 hab., bany, terrassa, exterior. 75.000 Pta + comunitat. • Camí de la Creu: 3 hab., bany, 55.000 Pta + comunitat. • Carrer Estapé: 4 hab., bany, exterior 50.000 Pta + comunitat. • Psg. Sant Magí: 4 hab., bany, lavabo, calefacció 75.000 Pta. • Pge. Rosselló: 3 hab., bany, moblat 60.000 Pta + comunitat. • Carrer Alfons Sala: 2 hab., bany, cuina americana, moblat i equipat, amb pórquing. 80.000 Pta + comunitat. • Carrer Orient: 3 hab., 1 bany, exterior 50.000 Pta.

i

P

J

ela

T T 6 7 4 41 12 3ff TJ0002

PISOS DE LLOGUER:

CAMP FUTBOL p I

1

dor, à m p l i a

ELS 4 CANTONS/ Hivernin

lelacció, ertenor. 2 terras-

ses, pàrquing

hab . cambra

14800 000-

nor i a s s o l e ' l a d a

« 6 9 9 85 48

6 4 0 0 '000 -

uncusa'. Re' - WOGÍ

TT 6 9 9 6 5 4 8

Extensa cartera amb molt bones ofertes!

RUBÍ

hab

Z a h r o , 70 r r ' sary

Amb

A c a b a t s de qua-

Pocs veïns

Llar

de

loc. 19.500.000.« 5 8 8 40 1 7 - 586 54 99 i^ingues vatenrat. Ret ",' 200013

RUBÍ 0

meniado-

Zafiro, 3 hab . cuma

cambra

d e b a n y , pis e x t e n o r 6 9 0 0 000 rt

699 65 48

: m

'Mixe?

A RUBÍ - PISOS DE 2 - 3 - 4 HABITACIONS * * * * * * *

2 BANYS TANCAMENTS EXT. ALUMINI FUSTERIA INTERIOR ENVERNISSADA CALEFACCIÓ GAS CUINA EQUIPADA ACABATS DE QUALITAT I A MÉS A MÉS, PÀRQUING INCLÒS EN FL PRFU

RIYMMOV1T1 POSSIBILITAT D INTERÈS mxmfri I SUBVENCIONS

1 J IO A F0\S PERDUT

INFORMACIÓ I VENDA: Passeig Francesc Macià, 80 Tel. 588 13 24 Fax 699 56 00 08191 RUBÍ (Barcelona)

ÏIICÏScl INTERCONSULT INMOBILIARIA, S.A.

EDIFICI BARCELONA (C/ Barcelona cant. Lleida) PREU 8.30

3 H. DES DE 9.200.000 A 10.750.000

3

e«le-

Lluís Ribas, 4

m e s entresolat.

pàrquing litat

d

RUBÍ c

4 H. DES DE 10.000.000 A 11.600.000


29

6 7 4 5 8 9

€>7 3 3

1 5 6 8

PISOS LLOGUER SENSE MOBLES 1. ZONA COLL MARAGAil: 65 nf, 3 hab., 1 bany. tot exterior, vistes, sol, pocs veïns. 65.000 Pta/mes. 2. ZONA CORREUS: 80 m£, 3 hab. + trastrer. 1 bany, 1 lavabo, calefacció exterior, parquet. 75.000 Pta/mes. 3. ZONA MERCAT NOU, APARTAMENT NOU PER ESTRENAR: cuina separada, armaris de paret. serveis d'alta. 60.000 Pta/mes. 4. ZONA PL AJUNTAMENT: 65 m\ 3 hab., 1 bany, pocs veïns. 60.000 Pta/mes. 5. ZONA MONESTIR: 62 m ; , 2 hab., 1 bany, calefacció, exterior, 65.000 Pta/mes. 6. ZONA ALTA, ÀTIC DÚPtfX: 150 rrr, 4 terrasses, 4 hab., 2 banys, calefacció, parquet, pi. pàrquíng opcional, traster. 125.000 Pta/mes. PISOS LLOGUER AMB MOBLES 1. ZONA ESTACIÓ: 110 m ! + 50 m : terrassa, 4 hab.. 1 bany i lavabo, calefacció, llar de foc, parquet. 100.000 Pta/mes. 2. ZONA MERCAT NOU, APARTAMENT: 1 hab., 1 bany, cuina, menjador. 65.000 Pta/mes. 3. ZONA ESTACIÓ: 110 nf, 4 hab., 2 banys, parquet, calefacció, terrassa, pi. pàrquíng. 110.000 Pta/mes. 4. ZONA EIXAMPIE, ÀTIC DÚPLEX: 180 m , 5 hab + estudi, 3 banys, parquet, calefacció, pi. pàrquíng, terrassa, zona enjardinada amb piscina, pista tennis. 5. PIS DESPATX MOBLAT, ZONA ESTACIÓ: 80 m, bany, lavabo, tots els serveis complets.

• RUBÍ Dúplex per estrenar de qualitat suprema. Pocs veïns. 19.000.000.tt 588 40 17 / 566 54 99 ,FmquesVaarqirat| Ret FV 330011 • RUBÍ Edifici Mercuri, 75 rrf, 3 hab., cuina i cambra bany reformats, pàrquíng. 10.500 0 0 0 « 699 65 48 l'XLSa.. Rei', =0006

• RUBÍ en venda pis de 3 habitacions, acabats d'att eslànding. a preu mòdic, cuina i bany completament moblat, fusteria interior roure, exteriors PVC Calefacció per cable radiant. « 588 57 08 l TTOtwsna Art/ ^ef íA «00002 • RUBÍ local a Les Torres. 40m'. bany, pali. 3.800.000.« 699 65 48 Incisai Rel !5001D

• RUBÍ pis c/ La Creu. 100 m ; Terrassa. 3 hab. Només dos veïns 8 500 0009 588 4 0 1 7 / 5 8 8 54 99 i-iiQuesValriontal). Ref FV 3122 • RUBÍ pis c/ Margarida Xirgu. 4 hab . menjador, cuina, gas, reformat, fusteria ember i alumini. Ert.

9.500.000.9 588 40 17/588 54 99 iRnquesvaltanrailfc*.FV4013 • RUBÍ pis nou de 61 rrf, a Av. Estatut, 132. Amb 2 hab., bany, cuina equip. Només dos veïns. Amb terrassa. Superi. 61 m*. 11.000.000.9 588 4 0 1 7 / 5 8 8 54 99 iFinquesVïSfxwat) Rec. FV200006

• RUBÍ pis nou de 74 m1. En Av. Estatut, 132, 2 hab , bany, cuina equip. Només dos veïns. 12.000.000t r 588 40 17 W 588 54 99 (Firwues Vtfntnrat) Rel FV 200006

• R U B Í Plaça Progrés, 100 m', 3 hab. (2 dobles), calefacció, pis exterior. 8.900 000.« 699 65 48 ïxusal Rel 150002 • RUBÍ ^ona la Josa. tocant mercat. 3 hab., bany i lavabo Ext. i persianes d'alumini. Calefacció. Gas, cuina nova. 10.500.000« 5 8 8 4017 « 588 54 99 (FfiquwVaflhonrati Ral FV 4595

• RUBÍ Zona Les Torres, prop FF GG. Pisos des de 7.500.000 Pta. 3 hab. Calefacció, gas, cuina, bany. « 5 8 8 4017 t r 588 54 9» |Frques V«*wrat). fíé FV 200005 • SAKT CUGAT d AHotv so Sala, apartament moblat, menjador, cuina, 1 dormitori doble, 1 bany. 10.000.0009 5891104 íFncas Barts| Ral FB10Ú0001

• SANT CUGAT c/ Beilatena, àtic dúplex, 160 m*. menjador-saló, 3 dormitoris dobles (2 «surtes»), 3 banys, estudi, terrasses, 1 pàrquing. 29.000.00095891104 ífircasBacftsi RH F61000004

• SANT CUGAT el Dr Murillo, 150 rrf, 4 dormitoris, menjador, saló de 40 rrf, cuina, 2 banys, calefacció. )ardí i piscina, zona de jocs. 2 pàrquings. 36 000 000«5891104 IFreasBacnsi. Rei. =9^000005 • SANT CUGAT c Fran cesc Moragas, 50 m', 2 dormitoris, menjador, cuina, bany. calefacció. Des de 12800.0009 58911 04 (Fncas Baeftsi.fe'.^B1000002 • S A N T C U G A T d Verd». 150 m 2 , 4 dormitoris, saló a m b xemeneia llar. cuina «office», 2 banys, lavabo. 2 pàrquíng amb iraster jardí i piscina comunitaris. 42.000.000.« 5 8 9 1 1 04 iFincas Bech&) W. FB WOOCT • S A N T C U G A T La Solana del Golf, 2 5 0 rrf, menj a d o r saló d e 5 0 m r a m b xemeneia llar, cuina -offic e - de 25 n f . 4 dormitoris dobles, 3 banys, 1 lavabo. calefacció, 3 pàrquings. 1 traster, jardí i piscina comunitaris. 70 0 0 0 . 0 0 0 «5891104 (Fincas BatfBi Wí'000008 • SANT CUGAT Pla del Vinyet. baixos amb jardí. 170 n r , menjador, saló de 40 rrf amb A/A, 4 dormitoris dobles, 2 banys, 1 lavabo, cuina de 20 m1, calefacció, 2 pàrquings, piscina i jardí' comunitaris. 40.000.000«5891104 [Rncas9actB).W.FB 10OX06 • SANT CUGAT Zona Estació, 100 m1, menjador, saló, 4 dormitoris, cuina, 1 bany, 1 lavabo, calefacció. 18.000000«5891104 (Fincas Sachs). Ret FS 1000003

• ZONA E S T A C I Ó 4 dorm., gran saló menjador, 2 banys, cuina «office-, piscina comunitària, pista poliesportiva, a la vora estació FFCC, nou a estrenar, tranquil. 21.500 000« 674 32 08 Rel. 100027 • ZONA ESTACIÓ apartament, saló menjador, 1 dorm , 1 bany, xemeneia llar, traster, panoràmic. 9.300.000.« 674 32 08 Ref 100019 • ZONA MERCAT NOU 4 domi. dobles, saló menjador, 1 bany, 1 lavabo amb dutxa, bona orientació. 12.500.000« 6 7 4 33 08 Ret. 100021

• ZONA MONASTERI 3 dorm., saló menjador, cuina tot equipat, 1 bany, 1 lavabo, reformat, cèntric. 12.600.000.« 674 32 08 Rel. 100022 • ZONA MONASTERI 3 dorm., saló menjador, cuina equipada, 1 bany, panoràmic, vistes al Tibidabo. 12.650.000.« 674 32 08 Ret. 100023 • ZONA MONASTERI 80 m*. 3 dorm., saló menjador, cuina reformada. 1 bany, sataretg, exterior. 16000.000.« 874 32 08 Rel. 100025 • Z O N A M O N A S T E R I 86 m r , 3 d o r m . , saló m e n j a dor, cuina -office» equipada, 1 bany, impecable, reformat, millor que nou. 16000.000.« 674 32 08 Rel 100026 • ZONA MONATERtO De 100 m'. 4 h a b . (dos dobles), saló de 24 rrr* amb parquet. Dos banys complets. 17.500.000.« 674 08 97 (FrcasSartQjgat) q«f FSC 13040007

• ZONA MONESTIR, 90 nf\ menjador, cuina, bany reformat, 4 hab . tot exterior, perfecte estat 12.500.000« 675 33 55 / 589 26 43 |KSA Qesiic ImmoBilia-ia) Rel KSA ^0050003 • ZONA PEATONAL 70 m \ menjador, cuina. 3 hab., 2 banys, calefacció, sol i vistes. 14 000 000-

« 675 33 55 / 589 26 43 fKSA Gestió Irpmob^iana: »#l <SA 1005000*

• ZONA PG. SANT MAGÍ, 3 dorm., saló menjador, cuina tota equipada, 1 bany. pís reformat, pocs veïns.

14.750.000.« 674 32 08 • ZONA RESIDENCIAL 100 m 1 , saló amb xemeneia, cuina <-offic9". 3 hab., 2 banys, 1 pàrquíng, traster, calefacció, jardí infantil, només 6 veïns, tot exterior. 26.000.000.« 675 33 55 / 589 26 43 iKSAGísttólmmoti!:ana; Rel KSA 10050007

« Z O N A TRANQUIL·LA 100 nV + 160 rrf jardí privat, saló-menjador 30 rrr', 4 hab., 2 banys, calefacció, aire condicionat, 1 pàrquing + traster. 26.000.000« 675 33 55 / 589 26 43 (KSA Gesto immobiliària; Rel KSA 10050006 • ZONA T R A N Q U I L · L A 95 m', saló-menjador, cuina, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo amb dutxa, terrassa 12 nV, calelacció, tot exterior, 1 pàrquing. 18.500.000« 6 7 6 33 5 5 / 5 8 9 26 43 (KSA Gistrà lumofciliariíl. R«l KSA

SUMEM! • MIRA-SOL 2 solars 605 i 650 m*. Pg. Camèlies. Magnifica vista.

« 6 7 4 57 04/675 43 02 (Imdeu). Ref 110070010

• ZONA d Alfons Sala, de 100 m*. 4 hab-, armaris de paret, saló- menjador, cuina, bany i 1 lavabo. 16.500000« «74 08 97 (Fre» Sani CupO Ral. FSC 1QO4O0O8

• ZONA CREU ROJA, 3 dorm., saló menjador, cuina. bany, ben cukJat. 11.500000.« 674 32 08 FM. 100020

• ZONA ESTACIÓ 3 dorm., saló menjador, cuina -office», 1 bany, terrassa, fusteria alumini, reformat, motí a la vora de l'estació. 18.400.000 - « 674 32 08 W 100024

• B E L L A T E R R A Tirso d e Molina, 450 m 1 en 2 plantes. 760 rrf d e solar, 5 dormitoris, menjador saló de 50 rrr* a m b xemeneia llar, cuina «oflice», 4 banys, sala de jocs de 60 m ! , 2 barbacoes, garatge 3 cotxes. Acabats d'alt nivell. 90.000.000.«5891104 tfinc«B>xte).fW.FBKni»U

• BELLATERRA Torre in• ZONA MERCAT NOU dividual d'estil colonial es90 m», saló 32 rrf amb xe- panyol, de 1.900 rrr1 de someneia, 3 hab., cuina re- lar, 5 hab., saló-menjador formada, 1 bany, 1 lavabo de 60 m1, piscina i vestuaamb dutxa, sol i vistes. ris, etc. 14.500.000.80.000.000« 675 33 55 / 589 28 43 « 674 08 97 (KSA Gtttió Immobiüaría) Rel. KSA (Finca* Srt Cugat] R* FSC '0040002

• S A N T O T O M À S N o v a 10050001 promoció, d e 48 a 9 4 m*. 1-3 dorm., saló menjador, • ZONA URBANITZACIÓ 1-2 banys, cuina equipa- Cuina i bany renovats 2 da, calefacció, armaris, hab. més traster i hab. sapàrquíng opcional, tardor- fareig i planxa. 95. De 8.600.000 a 11000 000.« 674 08 97 15.200.000 Pta. iFrcas San Cugat) M FSC 1X40005 « 6 7 4 5718 Ref. 100013 • ZONA Av. Rius i Taulat, de 170 nV. 4 hab. dobles. terrassa, saló de 40 m1, xemeneia. Pàrquíng. 27.000.000.« 674 OS 97 IRnosSantCugtf) fel FSC10040006

• B E L L A T E R R A carrer núm 7, torre untrarnllar de 400 mJ, menjador saló de 40 m' amb xemeneia llar, cuina de 20 m', 5 dorm. dobles, 1 dorm. senzill, 2 banys. 1 lavabo, rebost, gimnàs, pàrquing 3 cotxes, Calefacció. 42.000.000«5891104 (Fwcas aacm). Ret FB 1000018

• SOLAR residencial, 650 nV. Zona escota arquitectura. Edificació immediata. 29.000.000.« 675 43 24 íRnqutfloca)Retffi10060306

• BELLATERRA Camí de Sant Cugat, 300 nr, 1.180 rrr1 de solar, 4 dormitoris, menjador saló amb xemeneia llar, cuina, 2 banys, lavabo, golfes, garatge 3 cotxes, magnífic jardí amb piscina i barbacoa. 80.000.000«5891104 (RrcaiBicra). Rel. FB 1000Q13

• C/ GRANOLLERS adossada amb ascensor 220 m 1 , jardí privat, 5 dorm. (2 «suites»), 3 banys. 1 lavabo, saló menjador 40 rrr1, garatge traster. 48.000.000.« 874 77 76 (hrraittt, SA) Rel 160009 • C/ LAS PALMA3, 4. (A la vora arxiu). 226 rn* habit a t g e . 500 m 1 solar. 4 dorm,, bany, Baló, cuina, pàrquing, jardí, per restaurar. Zona urbanitzada. 29.000.000« 874 57 16 / Fax 674 57 54 llnoginM.HOMOOB • C/ LAS PALMAS, 4 (a la vora arxiu), 226 m* habit a t g e . 500 m 1 solar. 4 dorm., bany, saló, cuina, pàrquing, jardí, per restaurar, zona urbanitzada. 29.000.000« 6 7 4 5716 Rel 100017 • a OCÉANO ATLANTV CO, 53. (Final 95). 600 rrf solar 294 m'habitatge. Zona Golf. 5 dorm., 4 banys, 1 lavabo, saló menjador. cuina equipada, estudi. Pàrquing. Jardí 60.000.000.« 6 7 4 57 1 6 / F a x 674 57 54 llnopar) Re( IhO 20005 • C/ O C E A N O ATLÀNT1C O . 53 (final 95), 6 0 0 nV solar, 294 nv habitatge. Zona Golf. 5 d o r m . , 4 banys. 1 lavabo, saió menjador, cuina equipada, estudi. pàrquing, jardt. 60.000.000.« 674 57 16 Ret 100016 • O SANTA ENGRÀCIA, 6, baixos. Oportunitat. 85 m* + pati. 3 dorm., bany, saló menjador, cuina equipada, calefacció. 16.000.000.« 6 7 4 57 1 6 / F a * 674 57 54 • a SANTA ENGRÀCIA, 6 baixos, oportunitat. 85 nv + pati. 3 dorm., bany, saló menjador, cuina equipada, calefacció 16.000.000.W 674 57 16 Ref. 100018

• CERDANYOLA Masia d'alt nivell, 450 m'. 2.000 m' de solar, 6 dormitoris dobles, menjador saló amb xemeneia llar, cuina, terrasses, 3 banys, menjador d'estiu amb barbacoa. celler, piscina, garatge 6 0 0 0 0 . 0 0 0 - « 5 8 9 11 04 (FmcasBacfs; Ral FB 1000015 • MIRASOL torre 350 nr, solar 600 m', 6 h a b . . 2 banys, saló menjador. 60 rTr*. cuina «office-, sala 60 m ! , garatge 2 cotxes 65 000 000« 674 57 04 / 675 43 02 (Imdesai Rel. 10070002 • NOVA PROMOCIÓ 10 torres adossades amb jardí i piscina comunitària, 240 nr, 6 m façana, garatge 4 cotxes. 4 hab . estudi, 2 banys, 1 lavabo, parquet, marbre. 38.700.000.« 675 33 55 / 589 26 43 (KSA Gesl'ú Immobiliària) fïel KSA • SANT CUGAT adossada gran qualitat, 160 m' edificats, 3 hab. + estudi. Garatge 2 cotxes, jardí, oportunitat. 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - « 674 22 16 fwrws VrtJwy Rel. FV IOTJOQT • SANT CUGAT Adossa de per estrenar, 210 m ' edtf. 2 hab. + 1 «surte» + estudi, calefacció, garatge 3 cotxes, jardí, cèntrica. 33.000.000« 6 7 4 2218 (FinquesValtoj.ftBt.FVioioorjB • SANT CUGAT c/ Sant Francesc Xavier, 160 m r , menjador saló de 35 nV amb xemeneia llar, 3 dormitoris, cuina - o t f i c a - . 2 banys, 1 lavabo, golfes, 2 pàrquings, jardí particular. 39000.000.- « 589 11 04 (Fincas Bictel Ref. FB 1000009 • SANT CUGAT c/ Sani Josep, 350 m \ menjador saló, cuina «office», 5 dormitoris (2 - s u l t e s » ) , 3 banys, 1 lavabo, calefacció, celler amb xemeneia llar, 4 pàrquings, jardí i piscina comunitària. 65.000.000«5*91104 (FVCM Btcrs). Rgr. FS 1000010

• S A N T C U G A T Mirasol. torre 160 nV, edif. 4 1 2 nV solar, & h a b . , calefacció, garatge, 2 cotxes. 29.500.000« 6 7 4 2216 (F»qu« Valfcta). Ret. FV 10100Q1 • S A N T C U G A T Mirasol, torre per estrenar, 210 m', ed», 350 m* solar. 4 hab.+ 1 «surte», calefacció, g a ratge 3 cotxes. 36.000.000« 874 22 16 (FrquwVaiJor). Rel. FV 1010002

• TORRE I N D I V I D U A L Bellaterra, consta de saló menjador d'uns 24 nr*, cuina "olfice», 4 hab., una sala petit estudi, 3 banys complets. Garatge per a 6 cotxes, celler. Annex d'alumini lacat en blanc i vidre que fa a vegades de menjador. De solar té 620 m*. 72.000.000« 674 08 97 iFincas Sa* Cugat] Rel FSC 10040013

• TORRES Zona tranquil·la, adossada cantonera, 150 nr", garatge 2 • S A N T C U G A T Mirasol, cotxes, zona rentat, trastorre per estrenar. 2 0 0 m* ter, saló estar en dos niedif. 450 m» solar, 4 hab. 4 vells, cuina « o f f i c e - , 1 1 «suite» + estudi. Calebany, 1 lavabo, 3 hab. (1 facció, garatge 3 cotxes, «suite»), estudi, jardí pripiscina. vat 40 nr". calelacció. 55.000.00028.500.000« 674 22 16 « 675 33 55 / 589 26 43 (Fintp» Vafcfcy) Ret FV 1010006 iKSA Gesuo immobiliària). Rel. KSA • S A N T C U G A T Passeig lOOWO'ï Valldoreix, 250 m 2 , 640 m* • VALLDOREIX c/ Alcalde solar, 5 dormitoris, de Escayola, 6O0 m*, menjador saló de 60 m1, 1.000 n f de solar, menjacuina, 3 banys, lorreó, cador saló de 50 nr' amb xelefacció, piscina, garatge. meneia llar, cuina de 20 68.000.000m ! , 5 dormitoris dobles, 1 «5891104 dormitori senzill, 3 banys, íPPC«B(Ct*l W mOQQQIl calefacció, golfes de 125 s : • SANT CUGAT pis zona m , celler de BO m , saló ! estació, 3 hab., exterior, de 50 m , garatge 2 cotxes, piscina. sol. 130 000.00013700 000.« 5 8 9 1104 « 674 22 16 (p'neas 3acns|. Ral FB i0000'6 (RnquesVaJdoO Rel FV101000& • S A N T C U G A T pis zona estació, 4 h a b , parquet. calefacció, 1 plaça de pàrquing. 19.000.000.« 6 7 4 2216 (Rrques Va»4xi Ret. cv 1Q1QQ1C

• SANT CUGAT torre aïllada 390 m=, solar 1 100 m*. 6 hab., 3 banys, lavabo, saló-menjador, amb xemeneia llar, golfes, celler, garatge 3 cotxes, piscina. 70.000.000.« 674 57 04 « 675 43 02 (InxlBtt). Ftel. 110070001

• SANT CUGAT-VALLOOREIX torre indiv. nova a estrenar, de 600 m 1 de solar i 385 m ! constr., 5 hab., estudi. 2 banys complets i un lavabo, salómenjador de 47 m1, 18 nr1 de cuina. Garatge per a 2 cotxes més celler, hab. de jocs, traster Piscina. 70.000.000.« 674 08 97 (RncisSaritCujati Re' :SC -X4QQ03 • ST. CUGAT cJ Sta. Teresa, adossada 320 mJ, 4 hab., 2 banys, lavabo, saló- menjador. 35 nv, cuina °office», golfes, sala d'estar, terrassa, hab. maquines, garatge 3 cotxes jardí privat 100 m-" i piscina comunitària 57.500.000« 674 57 04 « 675 43 02

• V A L L D O R E I X torre 235 nv edif. 5 5 0 nV s o l a r , 5 hab , 3 banys, calefacció, garatge, 2 cotxes, piscina. 39.000.000« 6 7 4 22 16 'Finques ValUwi Re! ^ 1010005 • VALLDOREIX torre 3 hab., 985 m 1 solar, zona cèntrica. 31 000.000. « 6 7 4 22 16 [fifiauesvaWor; Rel F\' tC10003 • VALLDOREIX torre 400 m-\ edif 1600 nV solar. 5 hab + 1 «surte-, calefacció. garatge, piscina 70.000.000.« 6 7 4 22 16 (Finques Vaklori Re'. =V ^010004 • VALLDOREIX Torre Sola, parcel-la 600 m3, construils 220 m J . 4 dorm., 2 banys, 1 lavabo, menjador saló 35 rn;'. sala de billar, xemeneia llar barbacoa, garatge. 46 500.000 « 674 77 76 '. -mata S*. Re* • 60038 • ZONA MONESTIR torre adossada 140 nv, 5 hab . 2 banys, garatge i jardí 60

m33 000.000.« 674 77 76 |r,TCOa 5*i Re'. 60W5

(ImdKa.i. «ta* • -OC70OO3

• TORRE A BELLATERRA 250 nv, 90O m ; de jardí, una anliguelat de 4 anys, 4 dormitoris, 2 banys, 1 lavabo, garatge, estudi golfes. 60.000.000.« 6 7 4 12 04 « 674 11 81 Seml Rel S 1XCO0G* • TORRE A BELLATERRA unifamiliar 180 nr, 4 hab., 2 banys, saló menjador 35 n r , cuina 20 m r . parcel·la 400 nV 39.000.000.« 674 77 76 (iinataSA) Rel 160006 • TORRE ADOSSADA C Bergara, 2 «suites>- 2 dorm. dobles, 3 banys. 1 lavabo, saló menjador 35 m ! , 2 places de garatge i traster gran. 47.000.000« 674 77 76 l'nrarpa. SA). Rel IS0OQ7 • TORRE A D O S S A D A Zona eixample sud, Turó Golf, consta de 3 hab. dobles i un estudi d'uns 24 mJ amb la seva terrassa solàrium. Saló menjador de 31 m». Cuina -office" de 13 m*. En total lé 2 banys i un lavabo Garatge per a 2 cotxes. Traster Jardí d'uns 40 m ! . 40.000.000.« 6 7 4 08 97 iFincaiSartCugarj Ret FSC "0040014 • TORRE ADOSSADA A R U B Í per estrenar. 223 rrf + 104 d e jardí. 4 hab., 2 banys, 3 places d e garatge, fusteria interior de roure i exterior de PVC a m b vidre doble. 26.000.000.« 6 7 4 77 76 (innart».SA).Reí.i60004 • TORRE A D O S S A D A CANTONERA molt cèntrica, amb piscina comunitària, 3 dorm., 2 banys, bohardila, sala de màquines i hab. planxa. 2 places de garatge, A.A. 32.000.000« 6 7 4 77 76 (itwafta.SAj.Re/l93TO3 • TORRE I N D I V I D U A L Bellaterra, consta de saló menjador a dos nivells, cuina «oflice» i un bany, tot això a planta. A l'entreplanta dues hab. dobles amb armaris de paret, a la planta superior o entreplanta dues hab., una és «surte» j Taltra es ta servir d'estudi. A la planta baixa hi ha Thab. de màquines, rentador i una altra que és de planxar, etc. A mós té una hab. que es pot fer servir per al servei. 70.000.000.« 8 7 4 0 8 97 (Fnceí S t t Cugerj Ret FSC 1QO4Q0I2

LLOGUERS • PIS DE LLOGUEH des de 65 000 Pta al mes davant Estació També torres de totes classes, encara que lambe mes cares tr 674 08 97 Fr.:.3=&s-:,-;at' - r :5C 13WX't • PISOS, apartaments, lorres, locals i places de pàrquing de lloguer. « 6 7 4 1 2 0 4 , 67411 81

• RU8I àtics de lloguer. 2 habitacions, cuina, menjador 1 bany. molt assolellat. dues terrasses, òptima situació. W 588 57 08 i·T.Totxar·.aAry; Psf IA 40000CT

• R A M B L A DEL C E L L E R 15. àtic dúplex - comunitat. Penda 100.000 Pta. 3 hab . 1 bany, 1 saló. 1 cuina. plaça garatge. « 6 7 4 15 66 Casas =e- C 10t30OW

• CASA ADOSSADA LLOQUER zona cinemes, 3 hab., bany t lavabo, cuina, safareig, saló menjador, armaris de paret, calelacció, jardí 30 rrr, 1 plaça pàrquing. 105.000/mes flí 674 41 12 flef 100009

l i 1 5 "M • SANT CUGAT DEL VALLÈS d Abat d'Avinyó (z. Monestir), locals per estrenar. Des de 110 m' fins a 550 m'. A partir de 600 Pta/nV al mes « 5 8 9 45 86 i). Ref A 300002

• L O C A L EN VENDA o Noguer 112 m*. Preu venda: 10 milions. Lloguer: 60.000 Pta/mea. « 675 43 24 (Finques ROM). FW.FR 100810)5

(Rrcat Gronefal Rel. FG 10090002

• SANT CUGAT d Castettví, 430 m1, amb sortida de fums. 350.000 Mies.«5891104 (FreatBechs)Rel.F6iaf30rje6 • SANT CUGAT tí Plana de l'Hospital. 60 m*. 55.000 /mes. «5891104 (Fncaa Becrwl fW. FB 1000025 • S A N T C U G A T c/ S a n tiago Rusinof, 210 m 1 en 3 plantes. 350.000 /mes.«5891104 fjrosBid^.Mft100rxgJ

• S A N T CUGAT D E L VALLÈS d Abat d'Avinyó, núm. 14 (z. Monestir), d Rosselló, 12 {z. Estació), c/ Abella, 4 1 . Places de pàrquing. De* de 7.500 /mee.« 5 8 9 45 88 (Ar8nnan)R9f.A30DQ08

• S A N T CUGAT D E L VALLÈS c/ Abat d'Avinyó (Z. Monestir), pée per estrenar, sup. 80 nV, 2 hab., bany complal, gran saló menjador, cuina equipada, safareig, lot exterior, calelacció gae, acabats 1a qualitat. Lloguer: 75.000 Pta/mes. Pàrquing opcional. « 5 8 8 45 68 lArerasan) Ref A 300001

• LOCAL DAVANT CAP SANT Cugat, d Mina. 1980 m*. 80.0O0/mes« 6 7 4 1 5 86 (Crea)fiafC10130007

• PIS de 3 d o r m i t o r i s , menjador-saló, cuina, safareig, cambra de bany complet. Exterior en finca de 4 anys. C o m n o u . Plaça de pàrquing inclosa. Junt nou mercat i àrea cultural. 80.000/mes..« 874 72 54 (Fincas Gromfc) Rei FG 10080004 • PIS LLOGUER Estació, àtic amb ascensor, totalment r e f o r m a t , 3 h a b . , bany complet, cuina, parquet, xemeneia, 2 grans terrasses. 80.000/mes« 6 7 4 41 12 M 100010 • PIS L L O G U E R z o n a Monasteri, moblat, 3 hab., bany complet, saló menjador, cuina equipada, safareig. 65.000/mes« 674 41 12 W. 100007 • P L A D E L VINET 130 m', 4 hab. (1 - s u i t e - ) , 2 banys, saló menjador, 35 rrf, cuina «ofUce», galeria, terrassa 30 m*. 2 places de pàrquing. Zona comunitària amb piscina. 175.000/mes« 8 7 4 57 04 « 6 7 5 43 02 (irrd»sa].Bel l'OCTOOOe • RBLA. RIBATALLADA 160 m\ 2 t e r r a s s e s , 4 hab., 2 banys, 1 plaça pàrquing, calelacció, assolellat, exterior jardí + piscina comunitaris. 150.000/mes.« ( 8 3 ) 6 7 4 67 15 (Finques Sta). Ret. FS 10120009

• S A N T C U G A T d Bellaterra. Àtic dúplex, 160 m \ menjador saló, 3 dormitoris dobles (2 - s u i t e s » ) , 3 banys, estudi, terrasses, 1 • A 7 MINUTS a p e u d e pàrquing. l'estació d e Valldoreix. 4 135.000 /mes. hab-, exterior, assolellat, « 5 8 9 1 1 04 amb pati privat d'uns 4 0 íFncas Bacrs) Ref FB 1000018 m \ tranquil, aigua i Itum ja • SANT CUGAT Cànovas d'alta. del Castillo, moblat, 140 85.000/mes.m2, menjador saló amb xe« (93) 674 8715 meneia llar, cuina «office», ifnques Saca). M. FS 10120010 3 dormitoris dobles, 1 dor• A P A R T . L L O G U E R Cl mitori senzill, 2 banys. 1 Borrell a estrenar 1/2 hab., lavabo, calelacció, 2 pàrbany complet, armaris de quings, jardí i piscina comunitaris. paret, cuina equipada, tot 150.000/mes.exterior Des de « 5 8 9 11 04 55.000/mes.•o 674 41 12 Ref. 100008 • APARTAMENT en lloguer Molt cèntric i tranquil. Pàrquing opcional. 55 000,'mes« 575 43 24 i:nQ^qoca).R«f FB 1008X16 • APARTAMENT en lloguer 50 m*, nou a estrenar. 70.000/mes.« 674 78 45 « 675 50 53 .Vcarte Cavo). Rrf. VC 3Q0QT

• O POZOS, 10, 3r 2a (a la vora estació). Renda: 50.000 Pta + comunitat, 3 hab., 1 bany, 1 saló, 1 cuina. « 6 7 4 1 5 66 (Casas). Ral C10130002

• CASA ADOSSADA C La Plana, 140 m*. 3 hab., 2 banys, lavabo, salómenjador, 30 nV, cuina -office'., golfes, traster, terrassa 10 m', jardí privat. 18 m 1 i placa de pàrquing. 170.000/mes« 674 57 04 « 6 7 5 43 02

• P. DE LA CRUZ 35, 3r 2a, 4 hab., 1 menjador-sata, 1 bany, i lavabo, 1 plaça pàrquing. Renda: 85,000 Pta.

« 674 15 66 ( C M * ! RUC 10130005

• PIS de 2 dorm., menjador. cuina, bany complet, terrassa. Pis moblat a Mirasol. 55.000/mee« 8 7 4 72 54 [FfiogGWrwau M. FG10080003

• SANT CUQAT DEL V A L L È S ei B e r g a r a ( i . Gotf), torre unHtmfllar cantonara adossada, sup. 350 m* I jardí privat: 60 rrr1, 5 hab, (1 -suite»), 3 banys, 1 lavabo, saló menjador 40 m*. cuina -office-, safareig, golfes amb lavabo i terrassa solàrium, garatge 3 cotxes, arm. paret, parquet i marbre, calef. a gas. Lloguer 300.000 Pta/mes. Venda: 65.000.000 Pta. « 5 8 9 45 88 lAwraun). M A 303006 • TORRE C/ TOPACIO 17 (Mira-sol). Renda: 70.000 Pta. 3 hab.. 1 saló, 1 bany, 1 cuina, jardí. « 6 7 4 1 5 86 <C—).WC 10130005 • TORRE DE LLOQUER amb mobles. 3 dormitoris. menjador-sala. cuina, bany. Solar de 500 m*. A Mirasol. Zona molt tranquil·la. 90.000/mes- « 674 72 54 (Fjas Giraria)flU.FG 10000005 • URGEIX tones per atendre gran cartera de clients en demanda de tones de lloguer, zona de Sant Cugat, Valldoreix i Mirasol. « 674 22 16 ífjnquMVildcO W. FV HH0B11

CLASSIFICATS • GOLF 6 T I , 16 V. A.A.

B-JV. OS74M50 |«ak> Comrca Ml Vihs). R* «cv 10000001 • LACA Niva, B-NL 550.000.t r 588 0» 91 • LANCIA Delta. HF, turbo. B-KY. 790.0O0.«5MO»»1 (Htal.U).R<t.F 10CZMO7 • LANCIA Prisma. TDS, O-AK 750.000S 58* 0 * «1 (FlKlf.lll Haf F 100ai010 • LANCIA Y-10.B-HD. 325.000.-

ssnosti (Fk·.S.II W FlOffiOCa • OPEL Corsa. B I S 475.000.9SMO>gi (Raor.íl) MF1CO20001 • OPEL Corsa QSI, B-LK. VS74MS0 {AUO Comarca « I «ales). rW »CÏ

• L O C A L , habitatge a z o na semiresidencial a Rubí. per a informació « 5 8 8 57 08 * W RrflAtiOOOM

• OPEL Kadefl. 1.3, 5 p.. B-HY. 450.000.0 5 8 * 0 9 91 (TaKar.lil·W.FllxgrjrjiM • OPEL Kadelt. 1.8 GT. blanc. B-JZ. 600 000.TT5TO55ÏS lAahcOTH) M A lOlOTX» • OPEL Vectra 1.8 1 A.A. B-MN.

W 675 32 57 • INVERTEIXI compri un pàrquing. « 6 8 8 57 08 (lirmobürií Arbr). Ra. LA 4O0Q0O3

(Au» Esteban). FM. »E 10KKW

• P A S S A T Variant 1.8. A.A. B-MG. » 674 68 50 thAD C«ir«ica del Valies). Ftel. ACV 10090CO6

• P E U G E O T 205 G T I , A/A. B-JT. 0 8 7 4 1 5 03 (Peugeot Motor FMy) Rel FW12W03 • P E U G E O T 2 0 5 X L , BHW.

TT 674 15 03 tPeugeolfctotorRaty)Ret PWB12O0OI

i Fincas Bacfis; % ' ^B 1000019 • P E U G E O T 309 GT, A/A. B-HX

• SANT CUGAT P. Sant Magí. 100 nV, menjador saló. 4 dormitoris dobles. 2 banys, cuina, calelacció. 65.000 /mes « 589 11 04

« 6 7 4 1 5 03 (Pearjeot llom Ral/) Rel PUR laoOOg • RENAULT 11 GTL, BGL. •B 674 15 03

JFtncasSacrisi Rel FB 1000017

(Peugeot MotefRany) Ret PMFM20KS

• S A N T C U G A T Parc Central, 135 n r , menjador saló 30 m J , 4 dormitoris, cuina. 2 banys, aire condicionat, 1 pàrquing i traster, terrassa 120 mJ, jardí i piscina comunitari. 200 0 0 0 / m e s « 5 8 9 11 04 jFmcas Bacrtsi Ref FB 1000021

• APARTAMENT en Ho guei d Montserrat, 1 hab., • S A N T C U G A T Pla d e l bany, cuina americana. 50 000Anes.Vinyet. baixos a m b jardí, « 675 43 24 170 m'. menjador saló 40 finq'iesP-xal Ral FftIQQWX» nv a m b a / a , 4 dormitoris dobles, 2 banys, 1 lavabo, • APARTAMENTS de llo- cuina 20 rrr\ calefacció, 2 guer d 1-2 dormitoris amb p à r q u i n g s , jardí i piscina armaris de paret, menja- comunitari. dor-saló amb cuina incor200.000 /mes porada, cambra de bany « 5 8 9 1 1 0 4 complet. Preu lloguer a {FircasBacnsi Ref FB 1000020 partir de 50.000 Pta En di• SANT C U G A T D E L verses zones de St. CuV A L L È S cl Llaceres (z. gat Arrabassada), pis tolal« 674 72 54 ment moblat, sup 250 m*. IFreas Groneb). Rei. F610080001 4 h a b . (1 «suite»), 2 • AV. ALFONS S A L A , banys, 1 lavabo, saló men22, 3r (a la vora estació). jador, cuina -oflice». tol Renda: 80.000 Pta, 3 hab , equip., parquel, calelacció 1 bany. 1 saló, 1 cuina, i a gas, pàrquing doble, pistraster. cina, pista de tennis i jardí « 674 15 6$ comunitaris. 225.000.(Casas) Rel C 10130003 « 589 45 66 • C/ A B A T MARCET, 30. lA/enasar; Rel A 300005 1-2. Renda: 70.000 Pta + comunitat, 3 hab., 1 bany. • S A N T C U G A T D E L 1 saló, 1 cuina. V A L L È S c/ Rosselló (z. « 6 7 4 15 88 Estació), apartament, sup. ICBWSJ Rei. C10130001 60 m ! . hab. doble, bany complet, arm. paret, cuina • a ALFONS SALA 110 americana, saló menjador, m2, 4 hab., 2 banys, saló acabat de pintar Pàrquing menjador 20 m", cuina i teopcional. rrassa. Moblat 55.000 /mes90.000/mes.« 5 8 9 45 66 « 674 57 04 [Armasani Rel A 300004 « 675 43 03 'Iruflesa). W 110Q70007

llmctesa] Rel 110O7WO9

• LOCAL d Castillejos, is.eom'. 75.000/mes« 674 15 66 (Cisu). Rs(. C10130006

• PIS de 3 d o r m i t o r i s , menjador-sató, cambra de bany complet, cuina. Pis reformat, com nou. En et centre de Sant Cugat. Uoguer al mes: 65.000 Pta. « 674 72 54

• B E L L A T E R R A torre unifamiliar moblada, 300 rrf, menjador saló amb xemeneia llar, de 50 rrr7, cuina «office- de 20 nV, 4 dorm. dobles, 2 banys, 1 lavabo, i pàrquing, jardí privat de 500 m'. 275.000 /mes «5891104 IFIÍICM Bacrts) Ftel FB 100002* • SANT CUQAT c/ Sani Josep, 280 m1, menjador saló, 4 dormitoris, cuina «office», 2 banys, 1 lavabo, golfes, 2 pàrquings, jardí i piscina comunitària. 275.000 /mes.«5891104 (Rncat Bacftt). W. FB 1000023 • S A N T C U G A T d Vergara. 2 2 5 n r , menjador t a l ó a m b xemeneia llar, cuina, 4 dormitoris, 3 banys, c a lefacció, golfes a m b xemeneia llar. 2pàrquhngs. 200.000 /mes.«5891104 pnc»aatfs).FM.Fg1oaooa

• BENAULT blanc. B-LX.

19 T S E .

650.000.. s 588 55 35 lAjocertral) Rel.AIQIMQ»

• RENAULT 21 2.0. A.A B-IJ

B 674 68 50 (Auto Comarca del Vallesl Rel ACV

• A L F A 33 16V, negre, BLK. 6O0.OO0.-

« 5 6 8 55 35 (AutDcrtalj.W.A 10100010 • ALFA Romeo 33, B-IT. 475.000.« 5 8 9 09 91 fFtar.sJ.).FWF 10020002 • ALFA Romeo 33, 1.5. Tl. GE-Z. « 675 32 57 (McEstónVRet AE10030001 • A L F A Romeo 75, 2.0 Twin Spark. B-IU. « 675 32 57 lAutoEstttoar.) Rel. AE10030002 •

A U D 1 1 0 0 , B-IG

« 674 68 50 íAutc Comarca del Valas) Bel ACV 10090002

• A U S T I N Metro 1 3 . blanc. FJ-HZ. 225 0 0 0 « 5 6 6 55 35 lAutoartal) Ral A10100001 • CITROEN AX, GT (extres) FJ-JU. « 675 32 57 (AutoErtUn)R9f A£ 10030003

• R E N A U L T 21 T X E , blau. B-JJ. 650.000.V 588 55 35 lAutoeertraf), Ret A lOtíOXM • RENAULT 5 GT turbo. negre, B-HT. 250 0 0 0 •B 588 55 35 (Autccenlral) Rel A IDTOOOOfl • R E N A U L T Clio. RN-1.4. B-OD.

« «75 32 57 (Auto Esteban) Rel A£ 1X30007 • RENAULT Clio 1 2, 3 p . vermell. B-OM. 975 000.•B 588 55 35 lAtAocenlrat) Ret AIOIQ0002 • SEAT Ibiza, 1.5 i. 3 p.. B-OB n- 875 32 57 lAuto Esteban) Ret AE 'CCMCT • SEAT Ibiza 1.2. negre. B-JX. 400.000 W 588 55 35 (Aulccemranftet>, ItnODI»? • SEAT Ibiza 1 5. 5 p., BKP » 675 32 57 lAuto Esteban) Ret AE 1CO30008

• S E A T Ibiza 1 5. B-4896LK. Negre. V 874 0» 10 • CITROEN AX 11. TRE, ISUB*). Ret. Sltmo») B-IM. • SEAT Terra, blanc, B350.000.KT. 350.OO0« 5 6 9 09 91 0 5 8 8 55 35 [Fhcar,t.l.)RalF1O0Z0O05 IAutocinTat).Rel.A10l00O09 • FIAT Tipo, 16w, A/A, BLC. « 6 7 4 1 5 03 (Paupaot Moto Pal/). Rel PVR120007

• SUZUKI Switl G T I , B1872-IP, blanc. n 674 0 9 1 0 (Suzuki) RelS 101IM02

• FIAT Uno 455. B-1600HU, platejat. « 874 09 10 (Suart). B * s 10110003

• VOLKSWAGEN Golf 16 V, B-LM. « «75 32 57

• FIAT Uno turbo, IE. B-

WESISti

IK. 475.000.«5890961 (Fiacai, li). Ref F10020003 • FORD Escorí XR3, BKV. » 674 15 03 (PwewtMottRtfy) IWPlffi 120005 • FORD Fiesta 1.1., gris mst.BkfT.

« 5 6 6 6 5 36 A

lAjtoEstiMn) FW AE 10030)10

• FORD ESCOTI Oièsel, BHW.««741503 VPeMgrM WfctaPatV) M FVBtaflOM • NISSAN Patrol 6 d l . « e sel, curt. B-JV. w 675 32 57 IAJ0 Estenen) FM AEI0030W • NISSAN Vanefle pràctic ditaal. B-MS. ««TtSttST (Auto làia»i). Pal AEiorattri

• GOLF 1.8. G L B - J P . • RENAULT Expraa, <Hè« 8 7 4 6 8 50 •44.BKIZ. (Auto Cornut» W Vata). R*l. ACV SSO 0 0 0 - S S W 09 91 IrTM.UtBatFWrMQI


. usr fANirv-

30

ELS 4 CANTONS/ Divendres. 2? de desembre de 1994

Conj un espec\ • &:m l'ence^Vaquest Nadal.

W-;^-

•™K^-* ^ ^ * " ^ L -ï ^ •ííí'"'

- - ^.*iSv' '-. '.

VINSNOESA

fmmmtm mmsmtémt

:

.-

,

-•

tol

i

*

LES OFERTES ESPECIALS DEL PVLO^^^ÍA Cava Raimat Brut Cava Juvé Camps Reserva Familiar Cava Rovellat Brut Imperial

^V..„'.... 783'4t* 1.291*:» 761'-

Truqueu al 58919 83 i us servirem la caixa a domicili (EU preus no engloben VIVA. Comanda mínima 6botelles)

·o'..Ci.'<s:^rcr.- •


' '!."/ > >." ,

31

ELS 4 CANTONS/ Divendres, 23 de desembre de 1994

Horel Porc del Vallès ** **

RESTAURANT ARTESANS Sopar de gala & gran revetlla amb ball MENÚ DE CAP PANY 1994 Frivolitats diverses Consomé Parmentier al perfum de romaní Supremes de rap a la salsa marsala amb petxines i llagostins Escalopins de filet de vedella amb salsa de perigot i trufa Pastís romàntic amb bombons i nata al licor Cafè, te, etc. CELLER Vi blanc Duar de Sio - Penedès Vi negre Glorioso del 89 - Rioja Cava brut clàssic Codorniu Aigua mineral Licor, brandi 12 raïms de la sort Bossa de cotilló Xurros amb xocolata Ball amenitzat per un acreditat discjoquei

MENÚ CAP D'ANY 1994 Aperitiu selecte Tropicana de llagostins sobre pinya natural Llom de llobarro enrotllat amb pasta de full sobre salsa de nècores i trufes o Filet de vedella

Wellington

Pastís Sacher sobre fruits exòtics, amb gelat de maracuià i crema anglesa. Raïm de la sort, cotilló i ressopó Barra lliure de cava Celler Vina Sol, Bodegas Torres Coronas, Bodegas Torres Cava Huguet brut, Can Feixas Aigua mineral, cafè i licors Trio musical i discoteca fins a la matinada ftMTAUJUKTC

PREU PER COMENSAL: 7 . 0 0 0 Pta Reserves al Tel. 589 09 67 Places limitades

RESERVI LA SEVA TAULA AL Tel. 580 85 85 Places limitades Venda de tiquets a la recepció de l'hotel Preu per persona: 9.600 Pta (IVA inclòs) Oferta especial allotjament

Preu per persona en habitació doble: 3.250 + IVA

Carrer dels Artesans, 2-8 (Parc Tecnològic) Cerdanyola del Vallès

SO!PWp£C%PQ'ffl&1994 R E S T A U R A N T RESTAURANT

La Nansa

JÍLLDVR FREGIDORIA MARISQUERIA

Menú Entrant: CREMA DE LLAGOSTA Suggerent i genuí sabor, per endinsar-nos en una nit tan especial. Primer: DELÍCIES «CAP D'ANY» Vol-au-vent de marisc, salmó fumat, llagostins cuits, bocinets de rap, gambes, boca, torrada de Jabugo i endívies. Segon: SARSUELA «NADALENCA», Set exquisides varietats de peix i marisc obé CABRIT AL FORN Espatlla o cuixa de cabrit, acompanyada de diverses i suculentes guarnicions Postres: Crema catalana amb pinya o gelat variat Vins «BODEGA PINORD» Cafè i licors Raïm de la sort i cava - Bossa cotilló - Música i ball

6.500 Pta. RESERVI LA SEVA TAULA. PLACES LIMITADES Ctra. Sabadell, 47 - 08191 Rubí • Tel. 699 11 52

Les recordamos que, como cada ano, les esperantos en nuestra cena defin de ano con nuestro bufet. Baile con música de los anos 40 hasta el 2000 con el conjunto Grama. DOMINGOS Y FESTIVOS, BUFET LIBRE Rambla. M. Jacint Verdaguer, 185 Tel. 674 1141-674 27 30 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS VALLDOREIX (Barcelona) RESTAURANTE SERVICIO DIARIO SALONES PARA BAUTIZOS, COMUNIONES, BODAS, FIESTAS Y CONVENCIONES Recuerden hacer sus reservas antes si quieren viajar con nosotws. Sorteos y viajes sorpresa Uvas, bolsa cotillón y cava a go-go.


'"ELS'iCANJW-,

32

ELS 4 CANTONS/ Divendres. 23 de desembre de 1994

ÇI&t'K 9SS7/4 g/PP Z>*/4W£ Els informem que per la nit de CAP D'ANY disposaran d'una carta dissenyada exclusivament per a aquesta festa, amb la qual podran combinar el seu propi menú. Després del sopar, el raïm de la sort i la bossa sorpresa, .. GRAN FESTA DE CAP D'ANY» amb SAIA DE BALL, MÚSICA EN VIU, jocs, reguis i xurros amb xocolata.

P

6i

Per a més informació sobre CAP D'ANY * 580 31 29 Gràcies.

ESPECIAL NftDfIL Q XçrcQvïns Reservi la taula a la Fontana de Xercavins C/Sant Francesc, 21 Tel. 580 35 40

Reservi la taula a la Masia Xercavins Ctra. de Cerdanyola a Sant Cugat, km 3,5 Tel. 580 31 29

Triï el restaurant que més li agradi per fer el seu dinar o sopar de Nadal. * Carta especial de Nadal * Calçotades - Parcs infantils PRESSUPOSTOS A MIDA • Cerdanyola

RESTAURANT

CAN

J^{ ^i

BARATA u

ESPECIALITATS: PAELLES - CARNS A LA BRASA - CARGOLS A LA LLAUNA

SOPAR CAP D'ANY 1994 Crema de llagosta natural * * * *

Delícies de Cap d'Any: Mvocat amb cranc, cabdell de Tudela amb anxoves, salmó fumat, pernil ibèric, foie-gras, llagostins cuits, croquetes de marisc i vieira gratinada. * * * *

PROVI LES N O S T R E S ESPECIALITATS: • Cargols a la llauna • Fideuà • Paella de marisc • Arròs negre • Pernil ibèric • Fricandó amb moixernons • Cabrit al forn • Carns a la brasa • Escalivada • Esqueixada • I un llarg etc... PER SORTIR

DE LA CIUTAT SENSE MÉS LLUNY

900. 500. 900. 1.100. 1.500. 1.000. 1.600. 700. 800.

ANAR

Cuixa de cabrit al forn amb cinc guarnicions. * * * *

Vins de la casa Cava brut Zero de Castellblanch Postres a triar Cafè i copa Païm de la sort Bossa cotilló i ball

7.000 Pta Ctra. de Rubí a Sabadell, km 15,200 - Tel. 69? 06 52 08190 SANT CUGAT DEL UALLÈS

OBERT TOT L'ANY AL MIGDIA, I TOTS ELS DIVENDRES I DISSABTES TAMBÉ A LES NITS

VINGUI, PROVI I ES

9 CAN BARATA

II

SANT QUIRZE D a u .


C R I S I A LA UESC

33

. Divendres, 23 de desembre de 1994

TORNEIG EL CORTE INGLÉS

Marta Jubany, del CE Valldoreix, i Ignasi Pardo, del Júnior FC, van ser els santcugatencs millor classificats en el torneig de tennis El Corte Inglés del Vallès. Plana 34.

L'equip sènior A de la UESC de bàsquet travessa una profunda crisi esportiva a causa dels mals resultats negatius que ha obtingut des que va començar aquesta temporada. Plana 34.

FUTBOL

Només té 14 anys i ja fa 4 temporades que és al Barca. Les primeres nocions futbolístiques les va adquirir en el Sant Cugat Esport als 8 anys. Tímid en aparença però segur del que vol, Miguel

Àngel Gonzàlez somia despert arribar a l'elit futbolística. Admira Johan Cruyff com a entrenador i li agraden els malabaristes de la pilota com Guardiola, Romàrio, Maldini o Baggio. Sap que per

arribar al cim i ser entre els millors li caldrà molt esforç, però Miguel Àngel està disposat a donar-ho tot per tal d'aconseguir-ho. Juga de defensa central o de lliure, però prefereix jugar de lateral.

M I G U E L À N G E L G O N Z À L E Z . Jugador cadet del F C Barcelona

«Vull jugar i arribar a dalt de tot» CARME REVERTE

I Sant Cugat.— Com vas arribar al FC Barcelona? —«Jo jugava als pre-benjamins del Sant Cugat, em van passar al benjamí i després vaig arribar als alevins. Mentre estava al Sant Cugat, gent del Barca em va veure i van demanar-me que fes unes proves. Hi vaig anar i als tres mesos, després d'haver fet proves i més proves, em van dir que m'agafaven.» —Pensaves que t'hi quedaries? —«Jo no m'ho esperava. Volia fitxar pel Barca però, com els altres, no estava segur si em triarien. M'havia de guanyar un lloc, esforçar-me al màxim.» —Quan vas conèixer la notícia, qui va decidir? —«Els meus pares i jo ho vam valorar. Ens plantejàvem com podia anar, sobretot pel temps i els estudis. I, finalment, jo vaig decidir anar al Barca perquè també tenia una oferta de l'Espanyol.» —Les condicions eren les mateixes? —«No ho sé. No he estat mai a l'Espanyol. No sé com funciona el club i ara sóc al Barca Si em fessin fora potser aniria a l'Espanyol i aleshores t'ho podria dir.» —Llavors no t'importen els colors? —«Home, el Barca és més bon club. T'ho donen tot.» —I per sentiments? —«M'és igual estar en un equip o en un altre. Jo vull jugar i arribar a dalt.» —Com recordes l'etapa al Sant Cugat? —«La recordo molt poc. Fins a l'etapa d'alevins vaig jugar-hi gairebé sempre de titular. Al Sant Cugat vaig tenir bons entrenadors i va ser on vaig aprendre a jugar.» —Al Sant Cugat ja destacaves? —«No. Com en qualsevol altre equip t'havies de guanyar el lloc. Jo no sabia si destacava o no. Cada jugador sabia el que havia de fer. Només vaig tenir la sort que em van veure i en van demanar que fes les proves d'accés.» —Quines diferències hi has notat? —«T'exigeixen molt més. T'has d'esforçar cada cop més. Però al mateix nivell que t'exigeixen t'ensenyen.» —I fins ara com t'ha anat? —«Crec que bastant bé. He tingut ratxes bones i dolentes, però en general prou bé. Quan vaig arribar vaig tenir Asensi d'entrenador, una bona persona, però

Pagarolas marca a l'últim minut el gol de l'empat del Sant Cugat Esport Sant Cugat: Comellas (3), Aznar 2 (3), Javi (4), Ernesto (3) (Pagarolas 64), Miguel Àngel (4), R. Martínez (4). Àngel (3) (Rafa 80'), Bayo (5), Jaume (4), Casado (3), Roger (4). Vic: Villegas, Sors, Rius, Saborit, Canet (Parra 37'), Masferrer, Coronado, Marcel, Pablo, Valentí, Pichi (Codina 29'). Gols: 0- f Saborit (Ï6'), 1-1 Roger (29'), 1-2 Coronado (56"), 2-2 Pagarolas

2

(«H. Àrbitre: Cristóbal Ela. Regular. Targetes grogues a Miguel Àngel, Bayo i Canet. Públic: Uns 200 espectadors. Incidències: El Sant Cugat i el Vic es van afegir a la campanya de TVE, Ràdio 4 i El Periódico per dir No al racisme. Els capitants de tots dos equips van saltar al terreny de joc portant la pancarta on s'expressava el desig del futbol català. Justament l'àrbitre del partit va ser Cristóbal Ela, l'únic col·legiat de color del futbol català. CARME REVERTE

Miguel Àngel juga al cadet B del FC Barcelona. m'exigia molt més que al Sant Cugat. Amb ell vaig anar a Mallorca, on vam jugar contra el Real Madrid. D'infantil em van passar ràpidament de l'equip C al B, vaig jugar tota la temporada en una categoria més gran.» —Així, doncs, al Barca no s'hi val a relaxar-se? —«Allà has de donar el màxim perquè, si no t'esforces, arriba un altre i et treu el lloc; després, per recuperar-lo és difícil. Cada dia és un examen.» —El Barca és una bona escola? —«Sí. Ensenyen molt bé. Els entrenadors són molt bons, però també és didícil arribar-hi perquè agafen jugadors d'arreu de l'Estat i fins i tot de l'estranger.» —Què demana el Barca al jugador? —«Que toqui bé la pilota, que estigui ben situat al camp... una mica de tot. Hi compta tot: els estudis, el vocabulari, el comportament. Cada trimestre has d'ensenyar les notes i crec que si suspens te'n vas al carrer.»

—Les notes decideixen? —«Recordo que m'han explicat que un jugador era molt bo, però per les notes el van fer fora perquè si no continues com a futbolista has de tenir els estudis que t'ajudin en el futur.» —I això, com ho veieu els jugadors? —«Està bé que ens ho exigeixin, així quari siguis gran tindràs alguna cosa a fer.» —I en els diners, hi penseu? —«No gaire —somriu—. Pensem a continuar bé els estudis i treballar molt cada setmana.» —I com us compensa el Barca? —«Amb les beques, els llibres, els viatges. També et donen un carnet cada temporada per entrar al Camp Nou.» —Has jugat al Camp Nou? —«Doncs sí —respon satisfet—. He tingut la sort de jugar-hi sent aleví. Vaig fer un programa de Joc Net amb Johan Cruyff. Hi havia els pares i la televisió.» —I quina sensació vas tenir? —«Uf! És molt gran. Quan ets

a la gespa veus tot allò immens i, a més, davant de les cameres i de Johan Cruyff encara et poses més nerviós. Estar en un dels millors camps d'Europa és una sensació impressionant.» —Què et sembla Cruyff com a entrenador? —«Molt bo —diu convençut—, i no ho dic perquè sigui al Barca. Té unes idees... és que és molt bo.» —Tens algun ídol? —«ídol, ídol... els que juguen bé la pilota tenen tècnica i donen ritme al joc. M'agraden Guardiola, Romàrio, Stoitxkov, Maldini, Baresi, Baggio... tots els que juguen bé.» —Què és el més bo del Barca? —«Tot, tot és bo.» —Hi ha alguna cosa que no t'agradi? —«Si hi ha alguna cosa no t'ho sé dir.» —El Barca és més que un club? —«Sí i no. Sí perquè té característiques que el fan així, i no perquè... no ho sé».

• Sant Cugat— EI Sant Cugat Esport va fer mèrits per endur-se els dos punts, però va haver de conformar-se amb un. Els de Munuera van dur la iniciativa durant tot el partit contra un Vic massa conservador i aliat amb la fortuna. El primer gol arribava als 16 minuts en una jugada desafortunada dels locals. El defensa Javi va deixar passar una pilota perquè l'agafés el porter Comellas, però aquest va ser sorprès per l'acció del seu company i no va poder evitar que la pilota entrés. El 0 a 1 no feia justícia al que s'havia vist fins aleshores, però el Sant Cugat no es va donar per vençut i Roger, en una bonica rematada de cap, va fer l'empat a un i va tornar les coses al seu lloc. El segon període el matx va continuar amb la mateixa tònica. Mentre que els locals insistien sobre la porteria del Vic, els visitants es mantenien a la defensiva, sense arriscar. Però un cop més la fortuna va ser al costat del Vic, que va aprofitar l'errada del porter Comellas per marcar l'I a 2. El matx es tornava a complicar, però els de Munuera continuaven provant sort amb llançaments des de tots els angles possibles. El Sant Cugat va posar setge a la porteria de Villegas, que va salvar el Vic d'encaixar algun gol més. El premi a l'esforç dels santcugatencs arribaria en l'últim minut de partit. Pagarolas, que va entrar a la segona part substituint Ernesto, va engaltar una volea que va entrar ajustada per l'escaire esquerre de la porteria visitant. L'empat feia justícia i el Sant Cugat aconseguia mantenir un punt importantíssim. Ara el Sant Cugat Esport fa un parèntesi en la competició fins al dia 8 de gener, quan es desplaçarà fins a Vilafranca.

MOTOR RALLY Ctra. Cerdanyola, 69 Tel. (93) 674 15 03 (Ventas) • Tel. (93) 675 18 53 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS su agente

PEUGEOT

(Taller)

PEUGEOT


34

ESPORTS

ELS 4 C A N T O N S / Divendres, 23 de desembre de 1994

BÀSQUET

Els mals resultats del sènior A de la UESC el porten de cap al descens de categoria L'equip B viu una certa recuperació amb vista a la segona volta CATI MORELL

H Sant Cugat.— La crisi del bàsquet a Sant Cugat s'ha fet efectiva de dues maneres diferents. La Unió Esportiva Sant Cugat ha viscut fins ara una crisi esperada, la del sènior

A, l'equip que juga a la 2a divisió estatal. Els responsables, ja havien anunciat a principi de t e m p o r a d a que aquest equip, per les condicions de la plantilla, no podria obtenir bons resultats. Però els mals resultats també s'han

vist en el si del sènior B, que només ha aconseguit 2 victòries en 13 jornades. Això ha fet que el coordinador de la secció de bàsquet, Marcel·lí Massafred, hagi col·locat un punt de suport en l'equip, David Barbens.

El sènior A de la U E S C ha fet de moment un paper que tots els aficionats qualifiquen de <• nefast». El coordinador de la secció de bàsquet i tècnic de la banqueta del sènior A. Marcel·lí Massafred, ha explicat: «De moment, els resultats no ens han acompanyat, però a principi de lliga ja vaig explicar que això passaria.» Massafred creu que l'equip que té la Unió Esportiva Sant Cugat a 2a divisió estatal no respon a les necessitats de la categoria. Segons ell, els seus jugadors poden respondre molt bé la pròxima temporada a primera divisió catalana i, per tant. aquesta temporada «servirà perquè els jugadors apreguin moltes coses; de fet, ja n'han après moltes des del començament de la primera volta». Per això, Massafred creu que els aficionats no han de pensar que el seu equip esta perdent la categoria, ja que. segons ell, «la categoria la va perdre l'antiga directiva del Club Bàsquet Sant Cugat amb la seva mala gestió». Ara la l ' E S C perdrà la categoria. però els seguidors no han d'oblidar, segons Massafred, que «la U E S C va pagar dos milions de pessetes a canvi de res, ja que el Club Bàsquet Sant Cugat va signar la baixa de tots aquells jugadors que haurien pogut salvar la categoria aquesta temporada». Poca il·lusió El fet és que la situació que travessa el club ha provocat que alguns jugadors de la plantilla es trobin amb poca moral o «amb la moral per terra», com han declarat alguns. El capità de l'equip, Oriol G ó m e z , ha abandonat el club p e r q u è «no es trobava a gust

W.Sant Cugat: Nino, Pla, Pinol, Méndez, i García —cinc inicial—, Navarro, Mauri, López i Jaume. GolsToT^ïéndez"(S 7 ). 0-2 GarcíalTÍ 1-2 Molins (13"), 2-2 Porto (17'), 2-3 Mauri (36'), 2-4 Navarro (37'). Arbitres: Jiménez i Herrero. Bé. Targetes grogues a Esteve, Mothe, Pinol i Méndez. Molins (2). Públic: Uns 100 espectadors.

A la segona part els locals van buscar amb més insistència el gol. p e r ò el matx no es va decidir fins els últims 4 minuts. Mentre el Sícoris semblava satisfet amb l'empat, els santeugatencs van aprofitar per resoldre el partit a favor seu, amb gols de Mauri i Carles Navarro. coordinador de la secció de bàsquet. Marcel·lí Massafred. l-'otn: Arxiu. en l'equip i havia perdut la il·lusió pel joc». G ó m e z feia 11 anys que jugav aamb els colors de Sant Cugat i la temporada passada va ser un dels jugadors de l'equip sub-23 que van protagonitzar el final de temporada, juntament amb Nacho Argento. Miquel M u | o z i Jordi Pons. El president de la U E S C , Jaume Espina, ha volgut deixar molt clar que s'ha preocupat pel que passa en el si de l'equip, però. segons ell, «es tracta d'una crisi que ja s'havia anunciat a principi

de temporada». Si l'equip continua jugant a la 2a estatal és perquè el club no va poder vendre la categoria, ha explicat Espina. Ell espera que durant la segona volta els jugadors puguin fer un millor paper que en els tretze partits que s'han jugat fins ara — n o més n'ha pogut guanyar un, contra l'Ademar—. L'equip de Sant Cugat només ha aconseguit fer un paper destacable en el partit de la seva victòria i en els desplaçaments a la pista del Mataró i a la pista del Santfeliuenc.

El sènior B també ha fet, fins ara, una mala temporada quant a resultats, cosa que «sí que preocupa el club», afirma Espina, que hi afegeix: «Tots esperàvem que enguany jugués amb comoditat i que, fins i tot, promocionés per l'ascens.» Segons el tècnic del sènior B, Sito R o q u e , els seus jugadors han respost tal com esperava perquè són jugadors que la t e m p o r a d a passada només van conèixer la derrota i ara sembla que es recuperen i que, per tant, la segona volta «serà molt millor».

Marta Jubany i Ignasi Pardo, millors santeugatencs del campionat El Corte Inglés

El sènior A de la UE Sant Cugat marca el ritme de joc a un Santfeliuenc apagat

Sis santeugatencs van arribar a la fase final

El resultat aixeca la moral de l'equip

El quadre masculí va tenir una representació santeugatenca molt més àmplia. Ignasi Pardo, del Jú-

Sícoris: Goma. Ros, Labella, Esteve i Porto —cinc inicial—, Carmona i Molins.

A.L..' C.R.

BASQUET

CARME REVERTE

2 4

B Lleida.— El Winterthur Sant Cugat va trencar la ratxa de dues derrotes consecutives a la pista del Sícoris Portainé. El conjunt santeugatenc, que va merèixer la victòria, va basar el triomf en una bona defensa i en l'encert golejador en els últims minuts de partit. El Sant Cugat va saltar a la pista convençut de les seves possibilitats i, fruit d'això, s'avançava en el marcador amb gols de Juanito i Rafa García. Tot i així, els de Carles Navarro tenien certes dificultats per pujar la pilota des de la defensa. El Sícoris intentava aconseguir el control del matx però sense aconseguir-ho. L'empat, però, va arribar abans del descans.

TENNIS

I Sabadell.— Marta Jubany, del Club Esportiu Valldoreix, i Ignasi Pardo, del Júnior FC, van ser els millors classificats en la segona edició del campionat de tennis EI Corte Inglés del Vallès. La tennista del Valldoreix va arribar als quarts de final, en els quals va ser derrotada per la jugadora del C T Sabadell Maria Dolors Puig. La santeugatenca va perdre en dos sets —6/2 i 6/0—. Jubany va arribar als quarts de final després de vèncer Sandra Bollich en tres sets. Marta Jubany va ser l'única tennista de Sant Cugat classificada per disputar la fase prèvia. La resta de participants santeugatenques —4 del C E Valldoreix i 3 del Júnior— es van quedar en la fase prèvia. Francesca Coronas, de l'Epic Casino del Comerç de Terrassa, va ser la guanyadora.

El Winterthur Sant Cugat es retroba amb la victòria a Lleida

nior. va ser el millor tennista de Sant Cugat. Pardo va arribar a la tercera ronda, en la qual va ser eliminat. Miquel Sebastiàn, guanyador del campionat, va ser el botxí del tennista santeugatenc. Pardo va perdre per un doble 6/1. Per arribar a la tercera ronda P a r d o va eliminar Marc Valls i Enric Galàn. h a n Espinosa, del Club Esportiu Valldoreix, va caure en la segona ronda contra Juliàn S à n c h e / per (v2 i 6 0 . La resta de participants de Sant Cugat - Marc Borràs. F e r n a n d o García i Víctor Barbero— van perdre en primera ronda. La representació santeugatenca en la fase prèvia del quadre masculí va ser a càrrec de 10 jugadors, (i del Club Esportiu Valldoreix i 4 del Júnior FC. En la fase final la participació local va quedar reduïda a 5 tennistes, 3 del Valldoreix i 2 del Júnior. En aquesta segona edició del campionat El Corte Inglés del Vallès tampoc no hi va participar el CN St. Cugat.

O O Santfeliuenc: Rueda (-), Milà OO (13). Matías (4). Tural (8), García (-), Junyent (7). Navarro (11). Albesa (17). Atienza (28). Qgl UE Sant Cugat: García (10). 0 0 Santillana (11). Badosa (2), Fontanals (16), Albesa (17). Solano (6), Asensio (22). Parcials: 40-41. Arbitres: Bardají i Quinau. CATÍ MORELL

1 Sant Feliu.— L'equip sènior A de la Unió Esportiva Sant Cugat va jugar el cap de setmana passat un partit segurament inoblidable per a tota la plantilla santeugatenca. Els homes que entrena Marcel·lí Massafred van arribar a plantar cara a un dels rivals més temuts i més potents de la categoria, el filial del Barca, el Santfeliuenc. Durant bona part de la primera part el resultat va ser igualat i fins i tot en algun moment el Sant Cugat es va avançar. AI final de la primera part el resultat era favorable per un punt a l'equip

que entrena Massafred. L'avantatge, però, no es va poder mantenir fins al final. La segona part va ser similar a la primera, amb molta igualtat en el marcador. De fet, a pocs minuts del final el partit era una victòria per als de Sant Cugat, 5 punts per sobre del seu rival. Al final, però, la victòria va ser per a l'equip del Palau d'Esports de Sant Feliu. Els Santfeliuenc és un equip jove que no acaba de recuperar-se de la mala ratxa que l'ha fet perdre tres partits seguits i li ha donat una victòria justa contra l'últim classificat, la U E Sant Cugat. Ara els santeugatencs inicien unes vacances que s'acabaran el 8 de gener vinent. El retorn al c a m p i o n a t «serà dur», segons Massafred. ja que s'enfrontaran cils capdavanters de la taula, però, segons l'entrenador santeugatenc, «a la segona volta del campionat es podran començar a veure Ics millores en el joc de l'equip de Sant Cuijat».

Primera derrota de les noies del Júnior en el campionat d'hoquei de sala

5 6

Júnior Nogueras, Negre, Eli, Helena, Kateri i Abad —equip inicial—, Vidal i Canals. CD Terrassa: Oller, Maicas. Ignacio, Glòria, Ridameya i Hernàndez —equip inicial—, Sentís, Caravante, Safort, Bultà, Martín i Guilà. Gols: 0-1 Ignacio (2'), 1-1 ElCJ^), 1-2 Ridameya (7'), 1-3 Hernàndez (10'), 1-4 Hernàndez (13'), 1-5 Ridameya (19'), 1-6 Guilà (21'), 2-6 Negre (27'), 3-6 Abad (30'), 4-6 Helena (32'), 5-6 Kateri (40'). Àrbitre: Matarrodona. Regular. Públic: Uns 25 espectadors. R.F. / C.R.

I Terrassa.— L'equip femení del Júnior ha debutat en el campionat de Catalunya d'hoquei de sala amb els tres resultats possibles, en les tres j o r n a d e s disputades. El primer partit va acabar amb victòria del Júnior p e r 8 gols a 1 contra el Rimas de Terrassa. Les santeugatenques van dominar a bastament un partit sense història. El segon compromís va enfrontar el Júnior a les Chicholines Hoquei Club, equip format per les jugadores veteranes del Júnior. Aquest partit va ser força distret. El Júnior va desaprofitar moltes ocasions de gol, mentre que les Chicholines van treure profit de la seva experiència per empatar el matx. El tercer partit va significar la primera derrota de les santeugatenques. El primer temps va ser de domini terrassenc, el Deportivo va marcar cinc dels sis gols. El segon període va ser totalment diferent. El Júnior va ser qui va portar la iniciativa i va poder remuntar, però sense arribar a l'empat. Aquests tres resultats situen el Júnior tercer en la classificació i l'obliga a guanyar el Línia 22 per accedir a les semifinals del campionat de Catalunya.


35

ESPORTS

ELS 4 C A N T O N S / Divendres, 23 de desembre de 1994

ESPORT ESCOLAR

VOLEIBOL

L'equip sènior masculí del CV Sant Cugat disputarà la lliga de segona divisió Les juvenils continuaran en el grup B O.V / C.R. • Valldoreix.— L'equip sènior masculí del Club Voleibol Sant Cugat, q u e fins ara es trobava en el grup de segona i tercera, ha aconseguit classificar-se per disputar el campionat d e lliga d e segona divisió. Els santcugatencs van haver de d e r r o t a r el Sant Boi en una eliminatòria a doble partit per un global de 5 sets a 3. El partit d'anada es va disputar a Valldoreix i els h o m e s d e Francesc Alonso n o van tenir gaires problemes p e r desfer-se dels santboians. El matx es va decidir clarament a m b un 3 a 0 q u e sentenciava pràcticament l'eliminatòria. E n l'anada el partit es va complicar per als santcugatencs, que tot i perdre per 3 a 2 van superar la eliminatòria. Aquesta victòria p e r m e t al Club Voleibol Sant Cugat disputar el campionat de lliga d e segona divisió. Els sant-

cugatencs van arribar a aquesta eliminatòria després d'haver quedat classificats en segona posició en el seu grup. Les juvenils no van tenir la mateixa sort i continuaran en el grup B d e p r i m e r a divisió. E l juvenil femení del Club Voleibol Sant Cugat va disputar u n a Uigueta amb el Cecell de Lleida i a m b l'Hispano-francès p e r accedir al grup A d e primera divisió, la màxima categoria del volei juvenil. E n el primer partit les jugadores de Juan Carlos Atorressi van derrotar per 3 sets a 0 el Cecell, p e r ò en perdre el segon compromís contrat l'Hispano-francès per 3 a 1, les santcugatenques n o h a n p o gut canviar d e grup. El sènior femení, q u e n o reprendrà la lliga fins al 14 d e gener, aprofitarà el parèntesi nadalenc per enfrontar-se al B e n i d o r m , equip d e la divisió d ' h o n o r .

M i n i h a n d b o l . — L'equip benjamí d e l'escola Santa Isabel és un altre dels conjunts classificats p e r disp u t a r la Uigueta del grup A. El Santa Isabel s'haurà d'enfrontar al Flocat i al Regina Carmeli e n la segona fase dels Jocs Escolars, organitzats p e r l'Aj u n t a m e n t d e Sant Cugat i la U E S C . Els components

d'aquest e q u i p són Xavi Rius, H e l e n a Podlewski, Pau G u e r r a , Jordi Pareja, Pedró G a i t à n , Alfonso Rodríguez i Borja López; tots ells e n t r e n e n a m b Ivàn Gonzàlez. E l Santa Isabel h a passat al grup A després d'haver vençit el Ferran Clúa p e r 2 a 1 i d'haver e m p a t a t a 2 a m b el mateix equip./C.R.

POLIESPORTIU FUTBOL

Matadepera, 2-PB SLCugat, 2 Matadepera: Ortega, García (Juan 66'), Grau, Casas (Mazo 68'), Puig, Anglada, Nebot (Fonseca 73'), Jover, Carmona, Egea i Cònsul (Martorell 55'). PB Sant Cugat: Edu, Quim, Miguel (Reverte 46'), Isaac, Luis, Javi, Carre, Raúl (Tato 35'), Campos, Quintana (Juanjo 40') i Carrillo. Gols: 0-1 Campos (2'), 1-1 Carmona (42'), 1-2 Juanjo (60'), 2-2 Jover (85'). Àrbitre: Ricardo López. Regular. Targetes grogues a Edu, Quim, Miguel, Isaac, Campos, Grau, Anglada, Carmona, Egea i a l'entrenador de la Penya. Vermella a Luis, Ortega i Casas. Comentari: la Penya va puntuar en un camp complicat per als blau-grana. La primera part va ser disputada i tant un equip com l'altre van disposar d'ocasions de gol clares. Però s'arribava al descans amb un empat a un. A la segona part els santcugatencs, que estaven més ben preparats físicament, van mantenir el Matadepera en el seu camp, però un cop més la Penya no va saber aprofitar les oportunitats de gol per sentenciar el partit. L'home més destacat per la Penya va ser el porter Edu, que va controlar en tot moment el joc aeri dels locals i fins i tot va aturar un penal. / C.R.

U. Salut, 1 - Mira-sol, 1 U. Salut: Martínez, Campos, Sànchez, Martín, Villalón (Aguilar 51'), Sierra (Campínez 20'), Carretero, Gonzàlez,

trenen Sito Roque i David Barbens. Sembla que els santcugatencs ja han aconseguit la situació psicològica necessària per afrontar la categoria. En l'últim partit van encaixar una derrota amb dignitat a la pista d'un dels equips més forts de la categoria, el Sentmenat. Ara els santcugatencs descansaran fins al 8 de gener vinent, quan jugaran contra un del grans de la categoria, el Santa Rosa de Lima./CM.

García, Revelles i Inarejos. Mira-sol: Antonio, J. Carlos, Tin (Manolín 60'), Jordi, Naranjo, Enrique (Juanma 68'), Luis, Minguella (Jaime 45'), Tini, Manolín i Julio (Moreno 80'). Gols: 0-1 Manu (89'), 1-1 Revelles (94'). Àrbitre: Cerro. Molt malament. Targetes grogues a Campos, Villalón Inarejos, Enrique, Tini, Manolín i Julio. Comentari: L'empat no acaba de reflectir el domini i la superioritat del Mira-sol, que va disposar de clares ocasions, unes vegades desaprofitades pels davanters i d'altres salvades pel porter local. El poc futbol que es va veure el va posar el Mira-sol, que no va ser acompanyat per l'equip de casa, preocupat únicament de destruir el joc. EI més destacable va ser el debut d'Enrique, Juanma i Moreno en l'equip mira-solenc. / C.R.

Capellades, 52 Mira-sol, 66

BÀSQUET Sentmenat, 70 UESC, 50 Sentmenat' Hernàndez (18), Martín (9), Clapés (2), Jarque (7), Tache (11), Munoz (-), Verga (3), Domínguez (11), Pérez (-), Hernàndez (6), Vivanco (3). UESC: Munera (10), Machón (5), Soler (17), Martínez (5), Paz (-), García (-), Sanz (2), Junyent (4), M. Crespi (4), D. Crespi (3). Arbitres: Guinart i Pedró. Comentari: L'equip B de la UESC va encaixar una derrota, però aquest cop no va ser com acostumaven a ser les derrotes de l'equip que en-

Capellades: Isant (3), Flix (17), Farrés (15), Ramos (5), Domingo (4) —cinc inicial—, Ordónez (-), Eloi (4). Mira-sol: Màrius (2), Rafa (20), Edu (15), David (-) i Dani (15) ^-cinc inicial—, Miquel (-), Miguel (3), Óscar (9), Javi (2) i Víctor (-). Àrbitre: Torné. Correcte. Comentari: El Mira-sol va aconseguir una còmoda victòria, que el manté invicte en els desplaçaments . Els mira-solencs van fer decantar el partit amb un parcial de sortida de 2 a 19, fent palesa la seva superioritat sota els taulers, i també un control general en tots els aspectes del joc. Així es va arribar al descans, amb un còmode 20 a 35. Però una fase de relaxament del Mira-sol va afavorir una lleugera reacció del Capellades, que va reduir la diferència a 7 punts al minut 12 de la segona part. No obstant això, els mira-solencs no es van deixar sorprendre i van sentenciar el matx. / C.R.

FUTBOL DE SALA

OUmpyc,l - CRabinad, 5 Olimpyc: Nortes, Joan, David, Manolo i Jordi —cinc inicial—, Dani, Octavi, Valverde i Mur. C. Rabinad: Fanjur, Joaquín, Kiki, Isidoro i Clemente —cinc inicial—, Víctor, Pichi i Mkhel. Gols: 0-1 Kiki (2'), 0-2 Kiki (26'), 1-2 Jordi (29'), 1-3 Isidoro (32'), 1-4 Clemente (39'), 1-5 Kiki (39'). Arbitres: Forroy i Arteaga. Regular. Targeta groga a Joaquín. Comentari: Els florestans, en un mal dia, van perdre contra el segon classificat, un equip pràctic i que en tot moment va portar Ja iniciativa en el joc. Els jugadors d'Àngel Ruiz no van trobar el lloc a la pista i van ser superats per la serenitat del joc visitant. La primera part va tenir un pobre balanç, ja que només es va fer un gol, el que marcava Kiki pels de Saragossa als 2 minuts de partit. A la represa els florestans van mantenir la mateixa tònica, mentre que el Rabinad va ampliar de mica en mica el seu avantatge. / C.R.

els santcugatencs com a líders del grup. La primer part va ser decisiva pel triomf del PH Sant Cugat, que va marcar 8 gols. Els de Saragossa només aconseguien fer un gol en el primer període. La segona meitat va transcórrer sense cap història perquè el matx estava pràcticament sentenciat, fins al punt que el porter santcugatenc es va permetre el privilegi de jugar la bola fins a mitja pista. El Casablanca només va fer un altre gol més davant la golejada aconselida pels santcueatencs. / l.S. / C.R.

HANDBOL

Barberà, 27 UESC, 29

Barberà: García, Parra (1), Gonzàlez (2), López (16), García (1), Ramon (3), Marín (1) —equip inicial—, Salvador (1), Roldan (1), Mateos (1). UESC: Cornet, Tomàs (1), Martí (-), Tortosa (5), Mora (11), Ayo (5), Romero (6) —equip inicial—, Cinta (1). Àrbitres: Salvador i Berenguer. Correctes. Comentari: La UESC va aconseguir HOQUEI SOBHEMjlÉS els dos punts a la difícil pista del Barberà. El matx va ser disputat ja PH StCugat, ló-CasaManca, 2 que tots dos equips necessitaven la victòria. Durant la primera meitat els PH St. Cugat Torres, Cervantes (2), de Josep Ibànez no van estar gaire Olmo (7), Jul (1) i Costa (1) —cinc encertats en atac, però van saber deinicial—, Rius (1), Vilallonga (4). fensar-se. El porter santcugatenc, JoCasablanca: Pérez, Rosell, Bricollé, sep Maria Cornet, va ser un dels hoIsaac i Garcilla (2) —cinc inicial—, mes claus en aquest període. Tot i Marco i Elías. l'li a 9 del descans els santcugatencs Evolució del marcador 1-0, 2-0, 3-0, van saber reaccionar al segon temps. 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 0-1, 1-1, El parcial de 6 a 1 dels primers minuts 2-1,3-1,3-2,4-2,5-2,6-2. van servir a la UESC per guanyar Àrbitre: Alemany. Bé. el matx. / P.M / C.R. Comentari: Aquesta victòria consolida

TS53837Ï5855 -

SP0RTS SI VOLS GAUDIR DE LA MILLOR QUALITAT, LES MILLORS MARQUES I EL MILLOR ASSESSORAMENT, VINE A VEURE'NS. T'ESPEREM A n s e l m

a v e

1 4

T e l .

> .*

6 7 4

01

2 9

0 8 1 9 0

S a n t '

C u g a t


E T S DEL B A R C A ?

ET

S E N T S

la Fundació el Barca?

O R G U L L Ó S

del Futbol

Club Barcelona

Saps que ser de la Fundació

el nom a l'Estudi?

del teu Barca?

Que, gràcies

L'estimes?

Ja saps qur

és cosa de tots els que ens és molt més que lluir

a la Fundació,

una placa

el Barca serà sempre

de ningú més? 1 si saps tot ai.xò, per què no t'has fet encara

estimem

de la

amb

nostre,

i

Fundació?

FUNDACIÓ FC BARCELONA La

TU

ETS

L

BARCA.

ET

QUEDARÀS

FORA?

TELÈFON

nostra

solució.

(93) 227 82 81 o a qualsevol oficina de

dotrelln Dniiini patrocina la Fundació FC Barcelona

g $ BANCA CATALANA Banc del Barca


MORTS EN ACCIDENT

37

Dos estudiants de l'Institut Leonardo da Vinci van morir dissabte passat al matí en un accident de trànsit a la carretera de Rubí a Terrassa. Dilluns es va fer l'enterrament. Plana 38.

• Divendres, 23 de desembre de 1994

mm

REUNIÓ DE L'ADF L'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat es va reunir la setmana passada i va acordar integrar-se a la comissió que prepara el pla de prevenció i extinció d'incendis del municipi. Plana 39.

COOPERACIÓ

El consens que la moció conjunta de l'alcaldia i la plataforma va aconseguir en el ple municipal en q u è es van tancar les negociacions s'ha reproduït, amb matisos, en el teixit social de la

ciutat. Encara que amb recels i reserves en alguns casos, la valoració de santcugatencs de diferents sectors de la població és favorable a l'acord. Després de donar un aprovat al pla de coo-

peració establert, la majoria d'enquestats reclamen que es posi l'atenció en la comissió de seguiment que s'ha de constituir i que, en teoria, ha d'originar projectes d'ajut al desenvolupament di-

rigits des de Sant Cugat. Per uns, és una garantia que els diners dels contribuents de la ciutat arriben a bon port i, pels altres, és una via per incrementar la sensibilitat de la població.

L'acord del 0,7% obté un aprovat Els enquestats remarquen la necessitat que la comissió de seguiment compleixi la seva funció SÍLVIA BARROSO

• Sant Cugat.— La resposta és entusiasta en molt pocs casos, però gairebé tots els santeugatencs consultats, que representen diferents sectors de la ciutat, consideren que l'acord entre l'Ajuntament i la Plataforma del 0,7% és positiu. Tot i que la gamma d'opinions va des de la valoració molt favorable que fa el rector de la Parròquia, mossèn Pere Vivó, fins a la més escèptica de Vicenç Fisas, tots coincideixen que el més important és que ara continuï la reflexió i es creïn mecanismes per implicar la població en els projectes de cooperació. Aquest és l'únic fruit perdurable del procés de la campanya de la plataforma, la plantada de tendes i les negociacions, segons Vicenç Fisas, investigador per la pau de la Unesco i membre de Vallès Sense Fronteres. Fisas no vol entrar en la valoració dels terminis i percentatges establerts per l'acord perquè, per a ell, «les quantitats són secundàries, però el pla de cooperació de Sant Cugat pot arribar a ser útil si serveix per sensibilitzar la gent». La resta de dubtes i escepticismes se centren sobre un mateix punt: la canalització dels ajuts. Es per això que la majoria dels enquestats reclamen transparència en els tràmits per fer arribar els ajuts a les seves destinacions i remarquen el paper de la comissió de seguiment. Però encara en aquest punt hi ha escèptics, com el músic andorrà resident a Sant Cugat Gerard Claret, que afirma que la comissió haurà de demostrar la seva efectivitat. Enfront d'aquests recels, hi ha el reconeixement del president del Foment del Treball i veí de Valldoreix, Alfred Molinas, a la «prudència de l'Ajuntament» en el pla de terminis.

Per a Vicenç Fisas, el pla serà útil si aconsegueix acostar el problema del Tercer Món a la població

Alfred Molinas i mossèn Pere Vivó destaquen la prudència de l'Ajuntament en la negociació

VALORA POSITIVAMENT L'ACORD SOBRE L'APORTACIÓ MUNICIPAL AL TERCER MÓN?

Vicenç Fisas

Mossèn Pere Vivó

Jesús Martínez

Gerard Claret

Investigador per la paurfUnesooa Catalunya

Rector de la parròquia de Sant Pere Octavià

President de f Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta

Músic

• - « S i . Trobo que és un bon acord i s'ha deteniren compte que les dues parts tenien la seva raó, perquè l'Ajuntament ha d'administrar diners públics i no ha de fer amb seny. Em sembla fonamental que es creï una comissió de seguiment, per saber on van a parar aquests ajuts.»»

• «Em sembla una bona decisió, perquè no s'ha de mirar només per casa. Amb el que ens sobra, que no ens sobra gaire, val la pena ajudar el tercer món. I el que és molt positiu és ta comissió de seguiment, que hi hauria de ser en tot ) cooperació.»

• «El més important és l'augment de la sertsibïtat que ha comportat el procés. Bs terminis i les quantitats acordades són secundaris, però poden ser útls si s'inverteixen en projectes propis i converteixen el 0,7% ert un repte de cada any i una reflexiu daria»»

•V-

MfradMoInas

Josep Altet

Joan Rovira

Salvador Fenollar

President de Foment del Trebai

Historiador i president del Museu de Valldoreix

President de fEsbart Sant Cugat

President de f Associació de Propietaris i Veïns de Mia-sol

• «Tot ajut sofldarf és sempre important per a una societat que el pu*"" gui prestar, i crec que la prudència ' * de FAjurUament de Sant Cugat, fent un esgraonament, marca la seva responsabilitat derivada d'una clara anàtsi detesseves possfcflitatseconòmiques i dete seus corrçromisos.»

• «La Idea em sembla molt bona i molt ben intencionada. Però trobo que tot el moviment del 0,7% està molt poc clar. Crec que s'hauria d'explicar millor com es gestionen aquests diners, perquè segurament se'n perden molts en despeses dels tràmits.»

• «Si, però cal treballar molt encara per ajudar realment el tercer món. Crec que ja és hora que cadascú hi faci alguna cosa personalment. Que l'acord a què s'ha arribat després de les negociacions no ens faci pensar que donant uns diners ja ho tenim tot fet»

Detenen i suspenen de funcions el cap de la comissaria de Rubí perquè és soci d'un prostíbul M.À. PAGÈS

SÍ!

rm

SEGURETAT CIUTADANA

• Rubí.— L'inspector en cap Atilano Fernàndez Campo, màxim responsable de la Comissaria de la Policia Nacional de Rubí, va ser detingut dilluns a la tarda després que el grup de Delinqüència Organitzada de la Policia va descobrir que es soci d'un prostíbul d'Esplugues. El responsable de la Comissaria de Rubí —que va ser posat en llibertat dimarts al matí, després de declarar davant el jutge de guàrdia d'Esplugues— ha estat expedientat i també suspès cautelarment del seu càrrec, de feina i de sou.

• «Està molt bé ser soMdaris, però . hem de ser conscients que el que . aportem és el mínim i que una part important es perd entesirríraastrucr tures creades per gestionar els ajuts. La comissió de seguiment és ,' una molt bona idea, però cal veure ""

Fonts policíaques van explicar que el grup de Delinqüència Organitzada de la Policia va descobrir la implicació de l'inspector Atilano Fernàndez en un presumpte delicte relatiu a la prostitució en un dels controls rutinaris que habitualment realitzen en els prostíbuls. Les mateixes fonts van precisar que la setmana passada els agents van inspeccionar un prostíbul situat al carrer Laureà Miró d'Esplugues (Baix Llobregat). En analitzar la documentació del negoci, els agents van descobrir que un dels tres socis del local era el responsable

de la Comissaria. Posteriorment. els agents van notificar els fets al jutge de guàrdia d'Esplugues. que ràpidament, segons van explicar fonts policíaques, va ordenar la detenció de l'inspector en cap Atilano Fernàndez i de l'encarregada del local. Maria Teresa Martín Díaz de Sonseca. Martín va ser interrogada pels agents i posteriorment va ser deixada en llibertat. EI responsable de la Comissaria de Policia de Rubí. però, va passar la nit als calabossos de la Policia i dimarts al matí va passar a disposició del titular del jutjat de guàrdia d'Esplugues, el

qual va deixar-lo en llibertat provisional. Substitució provisional Fernàndez ha estat substituït provisionalment com a responsable de la Policia Nacional a Rubí pel segon inspector de la mateixa comissaria. El substitut de Fernàndez va negar-se a fer cap declaració a aquest diari i es va limitar a dir que tots els funcionaris de la comissaria de Rubí van assabentar-se dels fets el mateix dilluns, després que va ser detingut l'aleshores responsable de la Policia Nacional a Rubí.

^

• «És un acord Roable i cal agrairho als qui han l i t a t per arribar-hi. Tots sabem, però, que no és cap panacea per al tercer món i hem de reconèixer que nosaltres pràcticament no ho notarem; es perden diners per altres bandes i ningú no diu res.»

Moren dos obrers de la construcció aixafats per una grua a Mollet H Mollet del Vallès.— Dos obrers de la construcció, Francisco Alcoba i Paulino Gómez, van resultar morts dimecres passat a la tarda a conseqüència de les ferides que van rebre en ser aixafats pel braç d'una grua que es va desprendre de l'estructura, en una obra a Mollet del Vallès. Els dos homes van morir pràcticament a Tacte a causa de diversos traumatismes cranials. L'accident va tenir lloc mentre Alcoba i Gómez treballaven en una obra i no van tenir temps de reaccionar quan es va desprendre el braç de la grua. El jutjat número 2 de Mollet ha obert diligències per esbrinar si hi ha responsabilitats sobre l'estat de conservació de la grua. / ELS 4CANTONS


38

PUNT DtVERS

ELS 4 C A N T O N S / Divendres, 23 de desembre de 1994

TRÀNSIT

Dos joves de Rubí que estudiaven a Sant Cugat moren en un accident L'Institut de FP Leonardo da Vinci va fer dilluns una jornada de dol ANCil·l.SCASTlT.RA

• Sant Cugat. Dos estudiants de l'institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat van morir dissabte al mati en un accident de trànsit. quan el seu cotxe es va estavellar contra una I-.ls cinc ocupants del l o r d Ficsta que circulava per la c a n t e r a entre Terrassa i Rubí dissabte a les sis de la matinada van tenir diferent sort quan el cotxe va sortir de la calc,ada i es \ a encastar contra una de Ics tanques de protecció. .lavier R o m e r o Domènech. de vint anvs. i I rancisco .lavier M é n d e / Dia/, de IS. van morir a Tacte. Ramon Jiménez Soler. de IS anvs, veí de Sant Cugat. el van ingressar a l'Hospital Gcneral de Catalunya de seguida. amb ferides greus. Taohid Asri. també de IS anvs. un jove nascut a l'ans però que viu a Sant Cugat, va resultar ferit lleu. I I conductor, César Mcstanza Buit. va patir una situació de xoc emocional en conèixer les conseqüències de l'accident.

tanca de protecció en sortir de la carretera entre Terrassa i Rubí. l.a mort de Francisco Javier Méndez i Javier Romero Domènech va trasbalsar l'institu . que no va fer classe dilluns a la tarda i va assistir en ple al funeral

Hls dits ferits viuen a Sant Cugat. Les primeres informacions que va proporcionar la policia local de Rubí assenyalaven que un dels dos joves que va morir, Francisco Javier Méndez, era santeugatenc. De fet, va viure en aquesta ciutat durant alguns anvs, però va traslladar-se amb la seva família a Rubí. La confusió la va provocar el seu document d'identitat, que en el moment de l'accident no estava actualitzat, fil conductor del cotxe també resideix a Rubí. l.a notícia de la mort dels dos joves, Javier i 1 rancisco Javier, va ser rebuda amb incredulitat i impotència entre els professors i els alumnes de l'Institut de Formació Professional Leonardo da Vinci. on estudiaven tant els dos

dels dos nois. Alumnes, professors i pares van acompanyar la família de Francisco Javier i de Javier durant l'enterrament, al cementiri de Rubí. L'excés de velocitat podria haver estat la causa de l'accident.

joves morts com Cèsar, que conduïa. «Eren alumnes de cinquè d'automoció i estaven molt integrats al centre. Havien passat els cine cursos amb els mateixos companys, havíem eonvivit diàriament alumnes i professors, i costa assumir que els hem perdut així. Ara. la nostra feina és superar aquest cop tan dur i ajudar a superar-lo als alumnes», va explicar Ramon Casals, director de l'institut. Tot el centre va voler acompanyar els pares i els germans dels dos desafortunats joves a l'enterrament, un acte molt emotiu que es va fer al cementiri de Rubí dilluns a la tarda. FI xicot ferit de gravetat, Ramon Jiménez, que viu a Sant Cugat. continua ingressat a l'I lospital

General de Catalunya. FI jove va passar tot el cap de setmana a la unitat de cures intensives i l'equip mèdic que tracta el seu cas esperava intervenir-lo aquesta setmana d'una fractura oberta a la tíbia de la cama dreta. Ramon Jiménez presenta, a més, fractura als dos canells. FI seu pronòstic és greu. La policia local de Rubí traslladarà un informe al jutjat número 2 de Rubí. que porta aquest cas. F.ls agents faran servir com a proves l'autòpsia realitzada pel metge forense, la inspecció ocular del vehicle i del lloc on va passar l'accident i Ics declaracions del conductor i els altres ocupants del cotxe. Les proves encara no son concloents, però tot indica que va haver-hi excés de velocitat.

SOCIETAT

La subhasta d'art d'ASDI atrau menys públic i compradors dels esperats Una serigrafia de Miró, fúnica peça disputada s|l V 1 V H VKKOSO

H Sant Cugat La subhasta d a t i oiganilzada per l'associació pro disminuïts tisics i psíquics de Sant Ctig.it. ASD1. no va aconseguir dissabte i diumenge el ressò espcial. I'na setantena de persones van ocupar la sala d'actes de la Casa de Cultura en els moments t |c màxima expectació de les ducs jornades i Ics vendes a sala van estar pràcticament limitades a peces de preu molt baix. I .'na serigrafia de Miro. pertanvcnt a una sèrie de vuit. va ser l'única peça que va provocar la rivalitat entre dos compradors. I I preu de sortida era de HI.(KK) pessetes i es va adjudicar per .lO.OOO al c o m p r a d o r de tota la resta tic la sèrie. Segons el coordinador de la subhasta, el soci d'ASDI Valentí Carner, aquest va ser -d'únic moment emocionant. son aquestes disputes civilitzades Ics que donen vida a les suhhatses.

La resta m'ha decebut-. Fer a Carner, que també va organitza la subhasta en benetici de l'Associació Espanvola ( oiitra cl Càncer, les dues sessions d'aquest cap de setmana van estar per sota «no pel que fa al nombre de vendes, sinó més que res pel preu de les peces que han sortit-. Malgrat que el recompte de la recaptació encara no s'ha acabat. la impressió de no haver arribat a les previsions es compartida per la presidenta d'ASDI. Fnriqueta G u a r d i : - J o . de suhastes. no hi entenc —va advertir — però pensava que hi hauria mes ambient. De tota manera, qualsevol ajut és benvingut, però segurament ens ha influït el fet que fa unes setmanes hi hagués ja una altra subhasta.» En canvi, per a hi tinent d'alcalde de Sanitat i Serveis Socials, Silvia Flury. també present entre el públic. Ics causes del poc ressò

L'escola Collserola torna a ser objecte d'actes vandàlics I Sant Cugat.— Fls actes vandàlics periòdics de què és objecte l'escola pública Collserola es van repetir la setmana passada, com passa, segons fonts del centre, des de fa anys i gairebé cada cap de s e t m a n a , e s p e c i a l m e n t si són llargs o hi ha mes dies festius. Molts dels vidres de l'escola estan trencats des de fa temps i s'han de tapar per evitar el perill que suposarien les restes punxagudes. Els gronxadors del parc infantil i el sostre del pavelló que acull el parvulari, d'accés molt fàcil. també estan molt malmesos i el deteriorament es progressiu i accelerat per l'acumulació de les bretolades. Les mateixes fonts de l'escola han assegurat que els culpables són un grup de joves que ja han estat identificats i detinguts in fraganti per la policia municipal, després de vigilar la zona. A m b tot. els actes vandàlics es repeteixen periòdicament, ja que la zona queda molt isolada, sobretot els dies de festa. .• Sit.

Un grup de defensa de malalts de sida recull firmes a Sant Cugat I C e n t r e . — L'Associació pels Drets i Deures dels Positius i Víctimes de la sida ( A D D F P O S ) va recollir dilluns una cinquantena de signatures al carrer Santa Maria en favor d'un petició al govern estatal perquè atorgui una subvenció de 2.000 pessetes diàries per malalt als centres que els acullen. A D D E P O S és una entitat internacional amb una xarxa de centres sanitaris i d'acollida per a ex-toxicomans i afectats de la sida que ha endegat aquesta campanya a l'Estat Eíspanyol fa un any. Els seus representants a Catalunya. que regeixen els centres de Sant Feliu de Codines i de Vallvidrera. instal·len un estand itinerant en un carrer cèntric de Sant Cugat cada quinze dies. S.H

Detingut un individu buscat per l'Audiència de Barcelona

L'n assistent de la subhasta mostra una de les peces. Foto. MAM-. t.SI'INOSA. de la convocatòria s'haurien de buscar en una difusió possiblement insuficient. "Aquests actes s'han d'adreçar a un públic molt

concret, interessat en l'art. Si no, no acaben de funcionar. Però la inieitiva de l'entitat, que s'ha arriscat, és molt interessant.»

H Sant Cugat.— Cristobal Guirao Aranega. amb set detencions per tràfic de drogues, dos robatoris amb intimidació i dos robatoris de cotxes i amb ordre de recerca i captura de l'Audiència de Barcelona per tràfic de drogues i fugida d'una menor, va ser detingut la setmana passada a Sant Cugat. L'individu va fer sospitar una patrulla de la policia municipal i el van fer aturar per identificar-lo. Consultant la base de dades es van saber els antecedents i que era fugitiu de la justícia i el van detenir, s.B.

Del 28 de desembre del 1994 al 2 de gener de 1995 PATROCINADORS

juguem f^fc IV SALO

CRUPGDCIRSA lilO.lt Jo^feí,

íjnsi \&zQ&

EsSPORTLL nAÜTiCA

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE AMB EL PATROCINI ESPECIAL DE CAIXA DE CATALUNYA

TKANSPOBTS MUNICIPALS DCGARA

Diputació de Barcelona Àrea de Govern

Diario de Terrassa

TERRASSA


ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

PUNT DIVERS

39

SOLIDARITAT

LES CONSEQÜÈNCIES DELS INCENDIS

«Tot Sant Cugat» recull aliments per a Tuzla a l'estand de l'envelat

L'ADF de Sant Cugat s'integra a la comissió pel pla de prevenció d'incendis

Sant Cugat Ajuda Bòsnia hi col·labora

• Sant Cagat.— L'Ajuntament i els membres de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat (ADF), que es va fundar el 1988, es van reunir la setmana passada a l'ajuntament per fer una reorganització i donar una empenta a l'entitat. Un dels

SÍLVIA BARROSO

• Sant Cugat.— La publicació Tot Sant Cugat comença avui una campanya de recollida d'aliments bàsics per a Bòsnia que es farà a través de l'estand muntat al costat de l'envelat de Nadal de la plaça dels Quatre Cantons. L'oli de gira-sol, la farina i el sucre que es reuneixi es portarà a la ciutat musulmana de Tuzla, assetjada per l'exèrcit serbi i amb dificultats creixents per aconseguir aliments. La convocatòria, que pretén aprofitar les festes per demanar la col·laboració solidària dels santcugatencs, ha estat iniciativa de l'editor Ramon Grau i té el suport de l'associació Sant Cugat Ajuda Bòsnia, coneguda pels apadrinaments de refugiats bosnians que promou des de l'estiu del 1993. La recollida de Sant Cugat s'inscriu en una de més àmplia organitzada per l'entitat de Barcelona Ajuda Obrera a Bòsnia, que serà l'encarregada de fer l'enviament del material. Aquesta subsidiaritat ha estat inevitable, segons la representant de Sant Cugat Ajuda Bòsnia Maria Permanyer, perquè, tot i l'experiència del col·lectiu, no tenien la insfraestructura necessària. «Fer un enviament a Bòsnia —afirma Permanyer— és molt complicat. A part que calen camions i recursos, la guerra i els setges

fan impossible l'entrada de l'ajut sense una bona estratègia i contactes. Ajuda Obrera a Bòsnia els té i, tot i així, encara cal comptar amb que una part del que s'enviï es perdrà en saquejos abans d'arribar a destinació. A més, el contacte directe amb habitants de Tuzla permet conèixer les seves necessitats reals i fer els enviaments adequats.» El trasllat dels aliments recollits es farà el febrer però, segons Ramon Grau, «s'ha volgut fer la campanya a Sant Cugat durant el Nadal perquè són unes dates adequades per demanar l'ajut de la gent. La població és especialment sensible i, a més, es pot adreçar també als nens, sobretot si es posa la paradeta al costat de l'envelat, que durant el dia acull activitats infantils. És una bona manera de començar a despertar la seva consciència crítica amb les situacions injustes i pot ser l'ocasió que els expliquin què passa a Bòsnia.» Per implicar-hi els infants, els organitzadors de la campanya demanen que els nens acompanyin els pares a entregar els donatius i que hi afegeixin una postal de Nadal que han de dibuixar ells mateixos i han d'adreçar als menuts de Bòsnia. La recollida es fa des d'avui i fins la vigília de Reis i l'estand de Tot Sant Cugat estarà obert de les 9 del matí a les 9 del vespre.

L'alcalde, Joan Aymerich, assumeix la presidència de l'agrupació RAMON LUQUE

L'Ajuntament i l'ADF de Sant Cugat es van reunir dijous de la setmana passada a la sala de plens del consistori. L'assamblea general de l'ADF tenia com a objectiu principal dinatmitzar l'activitat d'aquesta agrupació, que estava pràcticament aturada des de la seva fundació a l'any 88. L'alcalde, Joan Aymerich, que va assumir la presidència de l'ADF Sant Cugat, va declarar, després de l'assemblea general, que «calia dotar l'agrupació d'un nou motor, entre d'altres coses perquè quan es va constituir l'ADF a Sant Cugat, i a altres municipis, no existien els recursos que ara existeixen des d'administracions com la mateixa Generalitat.» Per Aymerich el fet de que l'ADF de Sant Cugat no acabés de funcionar com a altres localitats tenia una raó de ser. L'alcalde va dir que «mentre en altres localitats de l'interior de Catalunya les ADF estan integrades per pagesos amb molts interessos, aquí l'ADF està bàsicament integrada per propietaris de zones forestals.» De les gairebé 2.000 hectàrees de zona forestal que hi ha a Sant Cugat, propietaris de 853 hectàrees són membres de l'ADF del municipi.

acords més importants va ser integrar a l'ADF de Sant Cugat en la comissió que prepara el pla global de prevenció i extinció d'incendis. L'agrupació, integrada majoritàriament per propietaris de zones forestals del municipi, només s'havien reunit una vegada en els sis anys d'existència de l'ADF. com ara unes vice-presidències, un tresorer, un secretari i unes vocalies. L'ADF s'integra al pla d'incendis Entre els acords que es van assolir en l'assamblea cal destacar-ne principalment dos. D'una banda, es va decidir demanar una subvenció econòmica dins el pla que el Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat atorga per al finançament d'aquest tipus d'agrupacions. Segons Aymerich, «ara era el moment d'aprofitar aquesta subvenció perquè el període de sol·licitud s'acaba el 31 d'aquest mes.» Un altre acord que es prendre va ser integrar els membres de l'ADF de Sant Cugat a la comissió que preparà el pla global de prevenció i extinció d'incendis del municipi. El mateix Joan Aymerich farà arribar als membres de l'agrupació l'esborrany que s'ha fet del pla perquè aquests puguin donar el seu parer i fer-hi les aportacions que creguin oportunes.

Joan Aymerich A l'assamblea de la setmana passada es va fer una reorganització dels òrgans directius de l'agrupació. A part de la presidència, que va assumir l'alcalde, també es van nomenar altres càrrecs,

A part dels propietaris forestals, algunes entitats santcugatenques com ara el Club Muntanyenc i la Cooperativa Vitivinícola van integrar-se a l'ADF com a membres externs.

EQUIPAMENTS

Una fundació per a minusvàlids instal·la quatre bancs a la plaça Unió XAVI CAVA

H Sant Cugat.— El passat 16 de desembre es va procedir a la instal·lació de quatre bancs de pedra artificial a la plaça Unió de Sant Cugat, amb la presència del regidor de Manteniment, Obres, Serveis i Medi Ambient, Joan Recasens. La iniciativa va sorgir de Mobilurban, una empresa que té com a objectiu la supressió de barreres arquitectòniques pels minusvàlids i la integració d'aquest col·lectiu en el mercat laboral. Mobilurban es una fundació amb

seu a la Bisbal d'Empordà, que va ser apadrinada per Hristo Stoitxkov. La fundació organitzarà cursos de formació per a minusvàlids, de manera que es puguin integrar més fàcilment en el món laboral. La fundació vol aglutinar el treball que fins ara han fet separadament a tot l'Estat les diferents organitzacions de discapacitats físics. Mobilurban distribueix gratuïtament bancs de pedra artificial als ajuntaments a canvi que s'eliminin barreres arquitectòniques.

A l'acte d'inauguració hi va assistir el regidor de MOSMA, Joan Recasens. Foto: MANÉ ESPINOSA.

ADMINISTRACIÓ

ADMINISTRACIÓ

DE LA LOTERIA

DE Í À LOTERIA

NACIONAL

•-,

IONAL

ADMINISTRACIÓ DE LA LOTERIA NACIONAL

úrm. % N ú m . 3 • -^tf

«7 - A SANT CUGAT DIL VALLÉS

I

3í* f«ft»#at Monestir}

iWèfar* oi 74

I

«•funpifoitv *™ Tel. 6 7 5 3 8 0 3

CITO*

SANT CUOAT ML VALLÉS '£ ..-,'


ÒPTICA (^)RUSINOL

4&

20% en ulleres graduades de les millors marques Muntura pasta + vidres 6.800 Pta Muntura metall + vidres 8.900 Pta Francesc Macià. 8 0 8 091 R u b í Tel. (93) 697 09 51

A l f o n s Sala, 40 08190 St. Cugat del Vallès

Tel. (93) 674 51 17

T M G Reparació

Ofinova

Dirigit pe> Sr. Manich Exposició i Vendes: Alfons Sala, 36 Telèfon 675 56 53 Tallers: Camí Can Caldes, 1 Nau 1 Ap. Correus 21 Telèfon 674 34 75 - Fax 674 34 75 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Material d'Oficina Informàtic;) Alfons Sala. 1 S-20 Tel. d7.s M 7.í |-a\fi7 5 ÍK S.i Material d'Oficina i Tècnic Rosselló. 1.' Tel. 5Sl) .líidl l : a\ (i75 .is 57

HY-M3 Matenal: Pintura, dibuix. disseny, il·lustració, tècnic i escoles, modelatge, emmarcació. restauració Descomp+e estudiants

)K 190 SANT C T ' G A T D K L YAI.LKS

èülllüí } "

Letraset

'•',

INMARBA, SA.

1 VENDA i ,.•,.('• , 1 , . I:: ' V ^ t j O '••i •:.-:.:.; vfl

LLOGUERS

14

de PISOS, TORRES,

SANT CUGAT DEL VALLÈS

PAPERERIA

LOCALS,

-M^aPremsa, revistes, llaminadures, material escolar i d'oficina, objectes regal, repartiment premsa a domicili Obert des de les 6,30 fins a les 20,30 h de dilluns a divendres. Dissabte i diumenge, obert de les 7,30 fins a les 15 h. i / Alfons Sala, núm. 8 Tel.<>74 H 7.} SANT CUGAT

PÀRQUINGS...

ornaüar

Altons Sala, >2 Tel. i lax 674 " 7 7h Tel. 58') 42 05 08190 SANT CUGAT

LLARS DE FOC BARBACOES ESTUFES

%

RECUPERADORS DE CALOR TAPARADIADORS TUBS i ACCESSORIS

Venta y alquiler de películas, últimas novedades.

í> JOTUL C/ Martorell, 59 - Tel. 675 44 96 - Fax 675 44 96 08190 San Cugat del Vallès

membre:

^•10

\l

vídeo-club sant cugat

KSA N

oseba RESTAURANTE

\

-ígJjF

Del 18 al 27 2 a Semana del Bacalao Menú: apentivo, lr plató, 2° plató, postre y cava mcluicio 2.500.-Pta Cí Alfons Sala, 16 - [ e l . Keservas: 675 S4 06

s 8

c/Alfons Sala, £ Tel. 675 33 55 - 589 26 43 Fax 589 10 73

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

• LIBERAD A WILLY •TOM Y JERRY • REX. UN DINOSAURIO EN NUEVA YORK •LA LISTA DE SCHINDLER •S EN ORA DOUBTFIRE •RAPA NUI • EL SILENCIO DE LOS BORREGOS •CONSERJE A SU MEDIDA •MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Alfons Sala, 52 - Tel. 674 66 49 08190 SANT CUGAT


EL PESSEBRE DE LA PLAÇA Joan Buscallà és un dels encarregats d'instal·lar cada any el pessebre de la plaça Barcelona per les festes nadalenques. Buscallà també es cuida de custodiar les figures del pessebre. Plana 43.

EL TEMPS, CINEMA I AGENDA Quatre planes de serveis, amb la informació meteorològica, el joc, la programació dels cinemes de Sant Cugat i les poblacions properes i l'agenda d'actes de la setmana. Planes 44 a 47.

41 • Divendres, 23 de desembre de 1994

LA VIDA SOCIAL

A l'esquerra, l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, i la junta directiva de l'Associació de Propietaris i Veïns. A la dreta, Aymerich descobreix la placa. Fotos: MANÉ ESPINOSA.

Una placa clou el 75è aniversari de la Floresta L'alcalde va presidir dissabte l'acte que tancava tot un any de celebracions de l'Associació de Propietaris i Veïns del districte SÍLVIA BARROSO

• La Floresta.— Amb 75 anys d'història i 500 socis, l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta va cloure dissabte un any de celebracions de l'aniversari i va anunUna placa commemorativa descoberta dissabte per l'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, i penjada a la seu de l'associació de Propietaris i Veïns de la Floresta-Pearson simbolitza els 75 anys de funcionament de l'entitat que ha vertebrat el districte. El president de l'associació, Jesús Martínez, va fer de mestre de cerimònies en l'acte de cloenda de l'aniversari, presidit per

ciar que el seu objectiu de futur és continuar fent d'intermediari entre els seus membres i les administracions. L'alcalde presidia Tacte i va descobrir una placa commemorativa de l'aniversari. En un repàs de la història

l'alcalde, i va assegurar que l'objectiu de futur de l'entitat és continuar fent d'intermediaris entre els socis —que ja arriben a 500— i les administracions. Després que Martínez fes un repàs dels actes de tot un any de celebracions, Joan Aymerich va recordar els esforços de l'associació per aconseguir, els primers anys d'existència, que arribés la línia de tren fins la Floresta

o que tots els habitatges tinguessin aigua corrent, amb la creació a la Cooperativa d'Aigües. «Per totes aquestes raons, encara que els últims mesos no han estat bons per al districte —va dir Aymerich en referència a l'incendi de l'agost— és bo que la celebració del 75è aniversari hagi continuat.» En un repàs de la història més recent, Aymerich va recordar que la Floresta «s'ha

del districte va recordar el paper vertebrador de l'associació en aconseguir, en els primers anys d'existència, que es construís l'estació i hi hagués aigua corrent. En els últims anys, va afegir Aymerich, «la Floresta s'ha apropat molt al centre de la ciutat en els últims tres o quatre anys, gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Associació de Propietaris i Veïns i a la millora de les vies de comunicació. Només cal tenir en compte que fa cinc o sis anys molts carrers de la Floresta no estaven asfaltats.» La cohesió del teixit social de Sant Cugat que s'ha assolit a partir de la creació

acostat molt al centre de la ciutat gràcies a la millora de les vies de comunicació, i l'associació també ha contribuït a cohesionar el teixit social i a fer que els florestants se sentin plenament santcugatencs.»

dels Consells de Districte es consolidarà a la Floresta, segons Aymerich, amb la inauguració, l'any vinent, del centre polivalent. El centre d'atenció sanitària serà el primer servei que entrarà en funcionament i la resta, encara en estudi, s'aniran incorporant després. De tota manera, segons va confirmar l'alcalde, és gairebé segur que es crearà un casal d'avis al mateix centre, com s'ha

fet també al local polivalent de Mira-sol. A l'acte, hi va assistir la junta directiva de l'Associació de Propietaris i Veïns, membres del Consell de Districte i els responsables de l'Agrupament Escolta de la Floresta, que van agrair a l'associació que els hagi cedit el local per fer-hi les seves activitats i van lliurar el foulard que els idèntica al president de l'entitat.

Plantada de l'arbre del cinquantenari del Club Muntanyenc

Fan un sopar per celebrar el mig segle • Sant Cugat.— Unes 20 persones es van aplegar al restaurant El Mesón per celebrar el seu cinquantè aniversari. Tos els assistents al sopar van gaudir d'una engrescada vetllada on no va faltar el tradicional pastís

d'aniversari amb les cinquanta espelmes. L'èxit de la trobada ja ha fet pensar els seus organitzadors a mantenir aquest sopar i poder celebrar-ne molts més amb la mateixa il·lusió. / E.A. Foto: J.A. MULA

• Sant Cugat.— El passat dissabte dia 17, el Grup de Natura del CMSC va organitzar un acte més en el marc de la cinquena Setmana de Natura. Amb aquest acte, que va consistir a plantar un arbre als jardins del Casal d'Avis, es va voler fer «un homenatge a tots les dones i els homes que lluiten per la conservació de la natura». L'arbre ha estat una donació de l'Ajuntament de Sant Cugat, que una vegada més s'ha afegit a uns dels darrers actes que s'han celebrat en el marc del cinquantenari del Club Muntanyenc Sant Cugat. / F.C.

Un membre del CMSC durant la plantada. Foto: MANÉ ESPINOSA


Tintoreria Ràpida

to

- Carn de vedella, porc, pollastre, conill...

La Qualitat en una Hora

- Embotits artesans - Formatges

San»a9oRusinol,50-T8l.5a92232.Coi*«»*<»ut3m4ic. Alendó « comandes 24 h. StNtà s don**. SMfT CUGAT OR VAUÍS P.Ton» Rama, 2*16 - Tot.5894183. Pfcqunjgraíí [waterusirMcíents. CMesattxaulomafcAt9ncwaocma»to24ti.Serw·don»ca.SAmCUQ*TO£L¥ALLÍS

- Carns farcides

Elies Rogent, 52 b (al costat del mercat Torreblanca) Tel. (93) 675 27 06 - 08190 Sant Cugat del Vallès

APERF

QfiLfi HI-FI TV. VÍDEO

QUIl

TELEFONÍA PARABÓLICAS

Mercat Torreblanca Local 2-15 08190 Sant Cugat del Vallès

AV. Torreblanca, 2-8 local 15

589 01 99

(Junto ParquingïTel. 589 00 37

LP> FLftUTft

RACS

>

<

• Pa acabat ';&, de fer

* DIARIS i REVISTES * LLIBRES •WSC-CD.-CASSETS *REGALS

fe^^itr^

* FASCICLES («Is reservem) 'PAPERERIA * MATERIAL OFICINA i ESCOLAR

• Embotits artesanals

589 26 60 c/ Elies Rogent, 56 Al costat del Cinema i de l'Auditori de SANT CUGAT

"ENQUADERNACIONS 'PLASTIFICATS

M

ERCAT T0RREBLANC

J^^K

Mofi: 8 - 2 h dilluns a dissabte Tarda: 5 - 8 h dimarts i dissabte Divendres: 8 a 20 h {obert tot el dia) * Botiga exterior, obert cada tarda

* FOTOCÒPIES • SERVEI FAX * SERVEI IMPREMTA 'SEGELLS DE GOMA

cc& d&Mtyert, un a*uf $5 fde de

ERCAT T0RREBLANC

M

del vH&tazt

So*te& fatu

A

felicitat.

C/ Elles Rogent, L· 14 08190 SANT CUGAT

Tel. 589 50 54

PROFESSIONALS AL SEU SERVEI Pàrquing gratuït W^

' * *


ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

APUNTS

LA VIDA SOCIAL

43 ELS ENTRETENIMENTS ENCREUATS

itPÜIÓNATÇSe Horitzontals: 1.- Trauré la tavella dels llegums. 2 . - Arenys. Dilatat. 3 . - Natural de cert país d'Europa, a les costes del Cantàbric, al revés. Peça petita cosida als vestits que serveix per subjectar dues parts, al revés. Sigla de l'est. 4 . - Preposició. Privarà algú de la vista. Ciutat Real. 5 . - El qui es fatiga en extrem per causa d*un excés d'activitat pot treure això per la boca. Adornen. 6.- Es fa anant en companyia. Glaç, al revés. Líquid untuós. 7 . - Dona que no sap allò que hauria de saber. Que té els ossos grossos. 8 . Dimarts. Publicat i posat a la venda un llibre. Alacant. Àustria. 9 . - Romania. Garbell de quatre a cinc pams que és emprat per porgar el gra. Qualsevol sal de l'àcid úric. 1 0 . - Ésser concret. Fas cami veloçment. Verticals: I.-Conjunt d'aparells que permeten a un home de romandre submergit amb una certa autonomia. 2 . - Senyal universal de petició de socors. És dit del qui la sap molt llarga. Sigla del nord. 3 . - Bo per ser posat en pràctica. Existeix. 4 . Gelada, de baix a dalt. Monar-

1

2

GIRALT

4

3

5

7

8

10 11

9

1 2 3

«fe

4 i!-.r

5

**,

6 V\\

7 8

istò

9 10 ca, al revés 5 . - Nota musical. Rosades gelades que solen cobrir les herbes baixes i la terra. 6 . - Lloança. La vocal de sempre. Anirà. 7 . - Individu d'una tribu germànica originada per l'escissió dels gots. Cinquanta romans. 8 . - França. Facultat de raonar a l'inrevés. Primer rei d'Israel. 9 . - Tou, amunt. De nosaltres, possessiu. 1 0 . - Celrà ha perdut el cel. Premi Pla-

SIS DIFERENCIES

I •_•_••••• • ii' ni»." i I. !• i MI • I i · w i l · · i

6

neta 1994. Campió. 1 1 . - Qualitat d'allò que és fora del temps.

sanes sug - - o i

Hun.

JSJH a -"6

V

><»!PH

-

1 0 " 8 '"«SO BP?N--Í. !lO CPl !IV -•9 U3UJO sSlsrf -•$ - o ereS33 y - • * 3 goio geso -•£ IB-J s|eiios -'Z 3jïj0|[3dsg - • ] :s[Biaoz|uoi| o p n | o $

R. SOLER

iiiit" l·ii-i ill i - i n it a terra. 1-oto: J.b.

Joan Buscallà Grau Aquest santcugatenc és l'encarregat de custodiar lesfiguresdel pessebre de la plaça de Barcelona MONTSE SANT pessebre. Així ho vam fer, família d'aquí vam poder • Sant Cugat.— Cada any i el Millet i jo vam anar comprar-ne un de nou. És per aquestes dates a la plaça a Olot, a can Baireda, a bus- una llàstima perquè així, de Barcelona s'hi posa un car les figures. Però, com com que cada any hem de pessebre monumental. Nens que la subvenció de l'Ajun- reparar i reposar una figura i grans desfilen per admirar tament ja estava concedida o una altra, no podem enles figures —d'1,20 m d'al- i no es podia retornar, vam grandir el pessebre com noçada— i comentar com n'és, fer servir els diners per com- saltres voldríem.» —Qui munta el pessebre? de bonic, el «pessebre de prar també els Reis i els —«Hi ha un munt de gent l'Ajuntament», sense saber pastors amb els bens.» —L'any passat va haver-hi que hi col·labora. El Pep que el consistori no n'és el responsable. El pessebre és, un incident desagradable. Blanes ajuda a fer-ne el disseny, el Millet i d'altres en realitat, propietat dels Què va passar? col·laboren en allò que faci —«Sí, va ser una poca-solveïns de la plaça de Barfalta, l'Ajuntament també hi tada, però amb un significat celona i és custodiat a cal molt lleig. Va desaparèixer c o l · l a b o r a i l ' e m p r e s a Tartaner. Verd-Natura hi posa la mà —Joan, de què va venir el rei negre. Suposem que d'obra, les plantes i la gespa. va ser una bretolada racista la idea de fer un pessebre i aquest any hem hagut de Hi ha un xicot molt ferm tan gran? comprar-ne un altre. El que en aquesta empresa que es —«Des de sempre els és segur és que per la bre- diu Cèsar i que sempre té veïns de la plaça havíem tintolada d'un individu incívic molt interès a ajudar. La gut cura de les petites figures no pagaran tots els altres. llàstima és que moltes vedel pessebre que hi posava També un altre any van pis- gades els dissenys no es pol'Ajuntament. Cada any es par un be. Gràcies a una den fer com voldríem per feien malbé un munt de fimanca de material.» gures per accident, els —Aquesta plaça té nanos jugaven a pilota un caràcter veïnal molt i en trencavan alguna. més acusat que altres. L'any 1989 els veïns van « V l l l l t r e b a l l a r p e l b é Prescindint del fet que pensar que potser pot r> /~\ . sigui la plaça de l'ajunsant-n'hi de més grans QC O c u l t v_-Ugclt» tament, la plaça Barceno se'n trencarien tanlona és especial? tes. Vam demanar a —Nom: Joan Buscallà Grau. —«Sí. Els veïns som l'Ajuntament p o d e r —Lloc de naixement: Sant Cugat. antics i la plaça és molt bastir un pessebre, el —Data de naixement: U l l de desemconsistori va dir que sí nostra. Sempre ens hem bre de 1922. i va donar-nos la subunit per fer-hi actes. venció per comprar les —Estat civil:Casat. Recordo que per Cor—Professió: Pagès. figures. L'Ajuntament pus fèiem l'ou com bava accedir a subvencio- —Àficions: «Col·laborar en totes lla. I mira que en poraquelles activitats que poden evitar tava, de feina, munnar-ne la compra i va que Sant Cugat perdi la seva iden- tar-ho! El veïnat de la encarregar el Naixetitat enfront de la gran ciutat.» ment. Però després vam plaça de Barcelona pensar que si l'Ajunta- —Un llibre: «Poemes, de Maragall i, sempre ha estat així. en general, tots els clàssics.» ment hi posava els diFins i tot el besavi de ners, altres places tam- —Una pel·lícula: «Doctor Zhivago.» la meva dona es va enbé podrien demanar-los —Una música: «Rosó, d'Emili Ven- carregar de portar els drell.» material i vam decidir plàtans de Barcelona —Màxima aspiració: «Viure en pau per plantar-los i cada que entre tots els veïns i poder ajudar tots els qui arribin veí va pagar un arbre.» posaríem els diners del de fora.»

som m LLETRES

GIRALT

En aquesta sopa hi podreu trobar el nom de vuit peces de vestir.

ESCACS

I. ESCUDER

Blanques juguen i guanyen. Partida GurevitxNegulescu, 1993.

s C A L ç O T E T S Y O X A C B B C C A H M S Ç O J C O R M Ç B D T T J T 0 R A J 1 R D E 1 T E 1 R G N A A L N U 1 N R D A L L G Q 1 Q M E F C A E L U u D M T Z 1 X 0 E J E F O A H O B K Y K G S L R •J3fib|0q 'sartfejq 'maireures *sï9jo3pío 'jopmaisos opmnqwoo 'ofjiui 'vnpcQ :opn|(K,

JEROGLÍFIC

+V9D '8 : l x a 7. I*! OU L'TAZa SW 9 'V*a L"V S •VOT V9V > 'OIS +HSV £ -HM DtO Z '1ÏQ CKL I :opn|<>s

GIRALT

SOLUCIÓ DIFERENCIES

RIU GIRONÍ Durant la guerra civil espanyola fou la darrera línia de resistència.

(<y) VJTJN aa orw i v (IA) 9 («ü o o m

-YIAIVU


APUNTS

44

E L S 4 C A N T O N S / Divendres, 23 de desembre de 1994

ELS SERVEIS

PERRUQUERIA - SALO D'ESTETICA

La travessa Signe

Partit Deporti vo—Celta

2

FC Barcelona

X

Oviedo

Betis

Loyrones

Real Sociedad

1 1

València- Sportiny Gijón

X

Atletico de Madrid Sevilla Lleida

R. Santander 2

Espanyol

1

Compostela

1

Rayo Vallecano

Extremadura Leganés Toledo

Getafe

f

VALIESPIR

13& oooooo oooooo oooooo

"X

oooooo opj

X

Yrv...

'

/

X

sa

•»»s

Ositsuik)

nuíMrs

EWUVOLAT

Wn "tlAM

&0*MM

*—! *-» •TU

"V Surt

wn

^=

Cupó de l'Once

^ CIAMAMES

fflÜg^

^ M *

Orense

Athlettc B.

•r>

$&

Mènda R. Mallorca

Vilarreat

AKons Solo, 23, baixos Tel.675 16 51SontC.90t

homes - dones i nens

1

Albacete

Tenerife -Athleiic de Bilbao

Zaragoza

Dflhms tardo obert DESCOMPTES 3a edat i comet jove

07,15fso(avj 08,15(ofciaO

Es pon Es pon 16,26 (solar) 10,18(soíarJ "\ 7,26 (oficial) 1 1 , 1 8 (oficial)

TÍWÍSJA

fÜc MEU

=

Temperatures d'ahir

B0*W

VENT líMX

Màx. Min.

VfM'UOOeHAT

Països Catalans

WEW'W

Alacant

17

Badalona

9

5

UAH ARRISSADA

Barcelona

10

5

MAREJOL

La Bisbal

11

3

^ 5 mwss.

Blanes

11

1

\AA/

Cadaqués

14

8

Castelló de la Plana

15

11

Eivissa

14

2

Sorteig de dimecres, 21-12-94 s»s

MAR GROSSA

Premis

Numero

Surt 22,06 (solar) 23,06 (oficial)

íqS^

tíAflPWNA

54656

o

10

:)4(s:>;>

,: soc uoo

4!-.' ii.

50. 000

L'Estartit

13

9

!•!..*!

b.000

Figueres

14

8

'.•t;

500

Fontcoberta

11

1

H)0

Fornells de la Selva

10

1

Girona

12

-2

Lleida

12

5

Palma de Mallorca

14

10

Perpinyà

10

7

El Port de la Selva

14

Puigcerdà

5

-7

Ripoll

9

-3

Roses

13

7

Sant Adrià de Besòs

10

4

Sant Cugat del Vallès

15

2

St. Feliu de Guixols

13

St. Privat d'en Bas

9

-2

>, Sorteig Dimarts, l'O 1.' '14 [JIILHI-.. I'l

Num premiat e.fb/ll

]'.' '14

iiK291

'.V.vrdr·'-,. l l i ).' -4

MO.Í'I

Trio Sorteig de dimecres, 21-12-94

215

9

3

St. Pau de Seguries

6

-1

Dimarts. 20-12-94

068

Sta. Coloma de Farners

9

0

Dilluns, 19-12-94

751

Sta. Coloma de G.

12

5

Tarragona

15

10

14

8

Sorteig

Num. premiat

València

Súper 10 Sorteig de dimecres, 21-12-94

4-14-15-17-20 21 - 22 - 2 3 - 2 6 - 3 5 37 - 51 - 5 2 - 5 3 - 57 61 - 62 - 6 3 - 6 6 - 67

Sorteig de dissabte, 17-12-94 29

49

O t e R-5. Pessetes

Encertartts

27 778.454

8 de 6

2.704.596

1Meb +C fil 1 d i ' b

150.501

26 711 du 4

4.877

401 577 du 3

687 00

Loto 6/49 Sorteig de dimecres, 21-12-94

16-23 -24 3 2 - 4 3 -47 Complementari

5 Pessetes

Encertartts

100.000.000

0de6

483.856

0 dl! 5 + C

40.321

10 de 5 551 de 4

2.048

10.541 de 3

390.00

Bonoloto Sorteig de dimecres, 21-12-94

4-6-7 17-39-46 Complementar i He i r tegrament

2

23

Sorteig de di marts, 20-12-94 2-3-6-36 Encertants

37

47. C-4 R-0. Pessetes

0de6

22.843.910

1 de 5 + C

17 572.238

41 de 5

Estat Espanyol Bilbao

12

La Corunya

15

Una important invasió d'aire fred i sec d'origen continental afectarà totes les comarques catalanesGranada

Loteria primitiva 7 23-25 27

Fred i nevades intenses al Pirineu

171 436

2.666 de 4

4.174

60.127jJe3..

400.00 -

CihMMA l)OK( A • En el mapa isobàric s'observa q u e la depressió q u e està situada sobre la m a r Mediterrània e n s envia un important flux d'aire fred i sec d'origen continental. FJs valors termomòtrics seran baixos. Al Pirineu les nevades seran generals i intenses. Els vents del quadrant nord bufaran amb força a la major part de les comarques del Principat. A les zones que estiguin a recer de la tramuntana freqüentaran els bancs de boires matinals. A les comarques gironines la nuvolositat estarà bastant desenvolupada. A Ics àrees de muntanya les precipitacions seran en forma de neu. Els valors termomòtrics seran baixos i les glaçades, extenses i molt intenses. Al Barcelonès la nuvolositat serà variable i el dia serà realment fred. La hu- tinals. mitat ambiental serà força A la Catalunya Nord la baixa i tan sols es formaran situació meteorològica seia aluuns bancs de boires ma- força inestable. Freqüenta-

baixos. Al País Valencià l'ambient serà estable i força assolellat. La humitat ambiental serà bastant baixa i la visibilitat serà bona. Els valors termomètrics n o experimentaran canvis. A les illes Balears el risc de ruixats serà elevat i les temperatures es mantindran baixes. El gradient bàric és molt elevat a tota la Mediterrània per la qual cosa els vents seran forts, i en conjunt del quadrant nord. La mar estarà molt alterada.

ran els núvols i les nevades. Fls vents seran freds, secs i tort'-. Fls \alor< t e r m o m è tric·· seran, en general, molt

• Àries. 21 n\trc-2ü ahnl -L'ambient familiar que et rodeja no es el mes adequat per a les teves aspiracions.

• C r a n c . 22 |im\-22 IUIIOI

• Taure. 21 .ihnl-20 maig —No prenguis decisions importants lins d'aqui a uns dies. Guarda Ics teves energies per més endavant.

• Lleó. 21 juliol-22 agost —Et sentiràs vital i amb ganes de realitzar nous projectes. Es un bon moment per exposar les teves idees.

• Bessons. 21 maig-21 juny —L'inici de la teva recuperació en tots els camps començarà demà. Pensa en . els taus-fanwliíM·s, . . . - - -

• Verge. 2.1 agost-21 setembre -La teva família et donarà suport econòmicament. Vigila i no facis cap pas en fals.

l'ens possibilitis d'augmentar la teva economia. Vigila, però. que de la mateixa manera pot baixar.

Màx. Min. 9 9 -4

8

Madrid

11

-1

Santander

12

10

Saragossa

12

9

Sevilla

14

2

Terol

11

2

Toledo

10

1

Valladolid

6

0

Món

Màx

Min.

Amsterdam

5

1

Atenes

12

6

Berlín

3

1

Bonn

4

1

Bratislava

3

-2

Brussel·les

5

Buenos Aires

27

Ginebra

1

-3

Lisboa

15

11

2 16

Londres

6

C a p de s e t m a n a fred

Mèxic

25

8

D u r a n t tot aquest cap de setmana els vents del quadrant nord afectaran la major part dels Països Catalans. L'ambient serà, en general, força assolellat però molt fred. Les glaçades seran bastant importants. Al Pirineu freqüentaran els núvols de retenció i continuaran les nevades. La humitat a m biental serà baixa. Tan sols hi haurà alguns bancs de boires matinals.

Miami

26

20

Montevideo

25

19

Moscou

-15

-22

• Balança. 22 set.-22 octubre la sentiràs creatiu i la teva activitat repercutirà en els teus companys de feina.

4

Nova York

11

París

5

-1

Praga

2

-4

Pequín

3

-7

Rabat

17

3

Rio de Janeiro

30

22

2

Roma

14

10

Santo Domingo

30

20

Tòquio

12

2

Varsòvia

-1

-5

Washington

12

4

•Capricorn. 21 des.-lu gener —Et sentiràs desemparat davant les crisis que s'acosten. No prenguis riscos innecessaris.

•Aquari. 20 gener-18 febrer • Escorpí. 23 oci.-21 novembre —D'aquí a uns dies et trobaràs en una —Et sentiràs segur de les teves idees posició favorable respecte al món i aquestes obtindran reconeixement. laboral. Vigila la salut. • Sagitari. 22 nov.-20 desembre • Peixos. I9febrer-2(lmarc —Tindràs la possibilitat de revitalitzar —És un bon moment per confiar en les teves relacions personals. Període les teves possibilitats en el món profavorable amb la teva parella. fessional.


APUNTS

ELS 4 C A N T O N S / Divendres, 23 de desembre de 1994

45

ELS CINEMES «Las aventuras de Bastian» Director: Peter MacDonald. Intèrprets: Jason James Richter i Melody Kay. Recomanada: apta. Sales: Sant Cugat 1, de Sant Cugat; Rubí Palace 2, de Rubí, i Kursaal, de Cerdanyola. • El jove Bastian ha d'enfrontar-se a un grup de companys d'escola força entremaliats que han aconseguit apoderar-se del llibre La historia interminable.

«Entrevista con el vampiro» Director: Neil Jordan. Intèrprets: Brad Pitt, Tom Cruise i Christian Slater. Sales: Sant Cugat 2, de Sant Cugat; Rubí Palace 3, de Rubí, i Cineart 5 sales, de Sabadell. • A final del segle XVIII arriba al món del vampir Least un mortal que ha perdut la seva esposa i la seva filla. Dos-cents anys més tard, a final del segle XX, a San Francisco, Louis decideix explicar la seva història a un jove reporter.

«Júnior» Director Ivan Reitman. Intèrprets: Arnold Schwarzenegger, Danny de Vito i Emma Thompson. Recomanada: apta. Sales: Rubí Palace 4, de Rubí; Cineart 5 sales, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • Un doctor especialitzat en fertilitat decideix sotmetre's a un experiment mitjançant el qual resulta embarassat. Per

4.20, .020,8.20,10^30

Sant Cugat 1 Las aventuras de Basíàn Sant Cugat 2

.::mt7MMW:'W:ry

Entrevista con el vampiro

[

el responsable de la mort del seu pare, Simba fuig a l'exili.

SABADELL

Euterpe

Timecop

__: 4.30,6.20,8.10,10.50

«Stargate»

Dissabtes i festius: 4.20,6.10,8.15,10.50

Sant Cugat 3

PesadifantesdeNavHad \'4É^m,&^m$iïuM·,

Montecarlo

El Rey León

4.10,6.10,8.10,10.45

SantCugat4

af^l^^/':;;i/;';K:::::

Principal

Stargate

4.00,6_0,8.25,10.50

Rambla

Milagro en la Ciudad

4.10,620,8.30,10.50

• RUBÍ Rubí Palace 1 BReyLeto sí

;

!

4J&6.35,&3S ) 1^Í'f' ___________________ UèOfiéJtes: 6.00,8.00,10^0

Dissabtes i festius: 4.00, e.OO.&W, 10^0 : Í # Í ^ Í Í K

'M^M'ir':

•>:m$jè^mMKh

Rubí Palace 2 Ü K aventura* tte Bastian Dissabtes i festius: 4.3O,:6,30|§l|í: Rubi Palace 3 Entrevista con,el wp(*o J^stíus:4.00,6.16 j a3ft|gÍ3p;:r

Uborables: 6.15,8.30,1030 ;

Rubí Patece 4 Jurér: i § | g : ^ ï. p; ;jtíi {: LtforftWes: 6.15,8-», 10,30

Magnapax: El Gran Canta- 4.05,9.45 Magnapax: Niagara

7.00

Timecop

4.35,6.35,8.35,10.35

SReyleón

4.50,6.50,8.40,10.50

Júnior

4.15,8.30,8.55,11.10

r

y 54», 7.00,9.00,11.05

Pefgto inminenle

D__bW ifestius:4.00,6.15

£ 15,10,750,10.30

Las aventuras de Bastien 0 440, 6.45,8.45,10.45

• SABADELL - ' ^ « : : . 4j», 6.00,8.15,1&S

PesatfltearfcasdeNavWwy 440,6.45,6,45,10.45

&Q0,7.80,10.4$

Mlagro en la Ciudad

Entrevistaconely8Sp|R|: .

5.00, 7.30,10.30

Stargate

"> <U», 8.15,430,10.45

una foca en Ml ena

4.00,6.00,8.15,10.46

La màscara

^ Í I S , 7.15,9.15,11.15

Poigro inmtoenta

4.00,6.00,8.15,10.

Entrevista con el vampiro

La màscara

4.00,6.10,8.20,10.45

Juntor

Oneart-tres

Kursaal

; Sdlotu

RuttPateeS MittfosttÉi

Cineart S «ates B Rey Ledn

• CERDANYOLA

PwNc_Tebiienasearm^,.5J», 7.00,9.00,11.05

Disíd)ta8ife^us:4.00,t?li40,1046

«Una foca en mi casa» Director: George Miller. Intèrprets: Keith Carradine, Tina Majorino i Chelsea Field. Recomanada: apta. Sala: Cineart 5 sales, de Sabadell. • Història d'una foca petita anomenada André, que després de la mort de la seva mare a mans d'un grup de pescadors és recollida per la família d'un armador de vaixells.

• SANT CUGAT

aconseguir-ho, robarà un òvul.

«Milagro en la ciudad» Director Les Mayfield. Intèrprets: Richard Attenborough, Elizabeth Perkins i Mara Wilson. Recomanada: apta. Sales: Rubí Palace 5, de Rubí; Rambla, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • Kris Kringle és contractrat per fer de Santa Claus en uns grans magatzems durant els dies de Nadal. Però Kringle es pren tan seriosament el seu personatge que acaba creient que és el veritable Pare Noel.

«La màscara» Director Charles Russell. Intèrprets: Jim Carrey, Peter Riegert, Peter Greene i

Cameron Díaz. Recomanada: R/13. Sales: Cineart-tres, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. I Quan Ipkiss troba una vella màscara flotant al riu, la seva vida canvia radicalment, convertint-se en un autèntic dibuix animat vivent, capaç de transformar-se en el que vulgui.

«Peligro inminente» Director: Philip Noyce. Intèrprets: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer i Joaquim de Almeida. Recomanada: R/18. Sales: Cineart 5 sales, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • L'assassinat d'un home de negocis, unit estretament al president dels Estats Units, posa

"4^0,6.40,8,50,11.05

4,45,7.50,10.50

L

ÀNGEL QUINTANA

S actor que interpreta el paper de president dels Estats Units a Peligro inminente, Donald Moffat, és força vell. El seu físic no és el d'un actor de mitjana edat com el del president Clinton, sinó el d'un actor gran que pels seus trets pot recordar lleugerament la imatge de George Bush. La tria realitzada pels productors de la pel·lícula i el director, Phillip Noyce, és de suposar que no és innocent. Peligro inminente és una pel·lícula plena d'ambigüitat en què s'acusa el president dels Estats Units de corrupció i de no jugar net en el tema del càrtel de la droga colombiana.

«Timecop, policia en el tiempo»

al descobert les vinculacions del mort amb el càrte) colombià i demostra la ineficàcia de la lluita contra el narcotràfic per part del govern nord-americà. Jack Ryan, un analista de la CIA, decideix investigar els fets i el mateix president envia dos dels seus homes en una missió secreta paramilitar.

Director Peter Hyams. Intèrprets: Jean-Claude van Damme, Ron Silver i Mia Sara. Sales: Euterpe, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • A l'any 2004 l'home ha aconseguit viatjar a través del temps. Walker ha d'impedir que una banda de criminals modifiquin el curs de la història.

«Pesadilla antes de Navidad» Director. Henry Selick. Intèrprets: ninots animats. Recomanada: R/13. Sales: Sant Cugat 3, de Sant Cugat, i Kursaal, de Cerdanyola. • En un món en el qual cada festa es fa en un país diferent, Jack Skellinton, el popular rei de les carbasses de Halloween,

és l'encarregat de supervisar les sorpreses macabres que aquesta festa exporta tradicionalment al món real. Quan, de sobte, descobreix la Ciutat del Nadal, Jack s'obsessiona amb la idea d'obtenir el control del Nadal i convertir-se en Santa Claus.

«El rey león» Directors: Roger Allers i Rob Minkoff. Intèrprets: dibuixos animats. Recomanada: apta. Sales: Sant Cugat 4, de Sant Cugat; Rubí Palace 1, de Rubí; Cineart 5 sales, de Sabadell; Montecarlo, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. • Després de la mort del rei Mufasa, el seu fill, el petit lleó Stmba, ha d'afrontar les ansietats usurpadores del seu oncle. Turmentat per la idea de ser

Els autors no miren de cara l'actual administració americana, sinó que prefereixen crear una distanciació respecte als fets tractats en

«Y en Nochebuena... ise armo el Belen!» Director Terence Hill. Intèrprets: Terence Hill, Bud Spencer i Ruth Buzzi. Recomanada: apta. Sala: Kursaal, de Cerdanyola. • Maw vol reunir la seva família per Nadal i escriu una carta als seus fills, Travis i Moses, que s'han convertit en uns caçarecompenses. Harrison Ford és Jack Ryan, el nou heroi americà.

la ficció i fer que aquests remetin lleugerament a un passat recent. C o m a contrapartida a les impureses de l'administració americana, apareix la figura de Jack Ryan representat com l'essència d'un cert model d'americanisme tronat. Diferent de James Bond Des dels Estats Units s'ha volgut veure Jack Ryan com una nova modalitat de James Bond, però les seves característiques són molt diferents. James Bond és un espia seductor d'educació britànica que només té sentit des d'una òptica clara de guerra freda. La seva funció era lluitar per l'equilibri mundial e n un moment e n què l'enemic estava molt definit i se situava sempre fora dels blocs occidentals —Anglaterra i soterradament els E U A — . Jack Ryan és un heroi enterament americà, darrera el qual s'amaga la imatge de l'heroi modèlic. Ryan no és un seductor, sinó que és un home casat, i no és un espia aventurer, més aviat és un home conscient del seu deure que treballa dins dels despatxos de l'administració. La seva gran

«Solo tú» Director. Norman Jewison. Intèrprets: Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Bonnie Hunt i Joaquim de Almeida. Recomanada: R/13. Sala: Kursaal, de Cerdanyola. B Des que tenia 11 anys, Faith Corvatch ha estat una gran romàntica. Quan està a punt de casar-se, rep una trucada del suposat home de la seva vida, un desconegut, i ho planta tot.

El dia de Nadal se suspèn la primera sessió de tots els cinemes.

Un home sol salva Amèrica • «PELIGRO INMINENTE» Títol original: Clear and present danger. EUA, 1994. Director Phillip Noyce. Intèrprets: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, Joaquim de Almeida i Henry Czerny.

Director Roland Emmerich. Intèrprets: Kurt Russell, James Spader i Jaye Davidson. Recomanada: R/18. Sales: Principal, de Sabadell, i Kursaal, de Cerdanyola. H Al 1928 un equip d'arqueòlegs troba a Giza un estrany tresor, una anella metàl·lica que no saben per què serveix. El govern americà inicia una operació secreta, que consisteix a desxifrar el secret de l'anella egípcia, que és l'accés a una altra dimensió.

força no són els poders fantàstics meravellosos propis de tot heroi vist com a semidéu, sinó la integritat. L'enemic en les aventures de Jack Ryan no és exterior, sinó que moltes vegades està en l'interior mateix. A Peligro inminente, malgrat que les raons aparents del perill siguin el càrtel colombià i els personatges de Fèlix Cortes —Joaquim de Almeida— i Ernesto Escobedo —Miguel Sandoval—, les raons profundes es troben en l'interior del sistema. Mentre James Bond vol sal-

var Occident, Jack Ryan només vol salvar Amèrica. La gran diferència entre la novel·la de Tom Clancy

i la pel·lícula de Philip Noyce és que la figura de l'heroi ha quedat considerablement reforçada i ha anul·lat tots

eh» secundaris que l'envolten, que queden dibuixats amb alguns trets molt simples. L'heroi és qui tot h o determina, els seus codis i els seus sofriments són els únics que compten. Poc importa que els americans hagin utilitzat il·legalment una bomba teledirigida per matar trenta persones del càrtel colombià, un cop perpetuat l'escàndol, allò que importa és salvar els soldats americans. Jack Ryan es transformarà en una mena de Rambo amb sabates que viatja a la selva i salva els americans del perill. Ells són l'autèntic problema de la pel·lícula. Com sempre, un home sol i decidit és capaç de resoldre-ho tot.

Antenex, S.L. Venda i reparació d'antenes i parabòliques. C/ Àngel Guimerà, 2 (davant estació)

Tel. 589 22 47 SANT CUGAT

|

R Torreblanca Josep Puig i C.daf.lch, s/n . T. 389 24 81

25()

pi.

\ i ,/\ rsj r i


APUNTS

46

ELS 4 CANTONS / Divendres. 23 de desembre de 1994

L'AGENDA - y -•?•«£

• Rndio Sant t nuat De dilluns a divendres ••IV 7 .i '> M\ li. /•/ Cüil del Vont^tir. l;i i n h u m a c i ó a m b Vivier l'omclls i cK Serveis Inlorinaliu- ile KSC. De

'(.iii a II! li

.S.ÍÍIÍ ( I Í ^ Í Í

L A

23

P R O P O S T A

26

D I V E N D R E S

D I L L U N S • Sants —Hstcxc i Dionis.

• Sants —Joan de Ket\. 1 còdol : Victoria.

i/n; i/ I/ÍW. aml> \ ( .i·s.iiinv.iv De Illa 12 'II li. . ••,; iial·ilihiu un:/; ivsfi s. a m i ' \ l \ i n.il D e i:.ÒM a : v i u h. A'," .; \fiiif. p i e ^ e l l l a l p e l \ 1 K' kilt.i i \ 1 .( auieiav D e 13 all :•. l·l li \nu ( ne..'.' dia a dia l lc p e l k l'> I Plesenlal pel V Malllll

IK l' : ., i s h I,/.,, SÍ;; ;„uia liar'fii't i/. Jiiaiiv. la i ealital •,lc !v unmiLiMiiN i I ,;:!<'• w ew lionteies. .Iiirai K pi aelkjiiem la ailalanial •. « :.'-•, .; •'.; v a i . alllb \

( asalV'-av í \ 1 . I

' V, a

D m i e e i v - e n l i . i " al \la^„; .riu . n u l ' M I . M.l!.'. i i i. Lluïu 1 M < l l ' . l v n I ) | | II-

1 isaie^ l V li

. ' ! •

D.

\'i i

Dl-. . i k l l e .' - v :

'

';l

:•.

-.

'

1:

I f - f l ,' / í r . u ' . / / í / . V í l s (

'intíS

\ ics III de la nit. actuació de Divic 1 actoria.

• ( e n t r o l'npular xiulalu/ 1 V 7 a S.5II del vespre, pesse'ue v i\eiit i recollida de joc.iiKs. .|ue seran entrenades .1 Moncstit als nens que ajiiv si V e l a l no en tuuí: ien \ . , d a k s i xocolatada.

i.uit

i

.br.elill Sani l uj_ut . e•'. .1 i de Nad lles pels e a l l e l s l pla t e s de Sant ( 'tis-al ( )rs;.: \ s s 'i.i.ui.' \ u l a de So

l·l 1

r i1

\\U actiH"s que rcL'itar.m cl l'ocnuí t/V Xiulti

• ( a l t (li Hel^rado \ les I l.àn. ( ouni.rv Joc .cul 1 lis IV-itcct S h o w

E

l Poema de \tuUtl d e .los-cp M a r i a d e S c e a i r a s e i a i n t e r p r e t a t d u r a n t a q u e s t e s l'estes a la sala c a p i t u l a r d e l c l a u s t r e d e l M o n e s t i r i I o n i X u c l à e s t r e n a n t Suiledc \adiil. l a soprano (Mclia R o c a i el Q u a r t e t d e ( ' o ï d a tic la J o v e ( )ri|uestr;i Sant C u g a l p o s a r a n música a b versos d e l ' o b r a . i | u e s e r à r e c i t a d a p e l s a c t i u s .1. l i d l a n g a . .1. L l a m a s . [•. N a l e i M a . I> V ' d a i a s a n . p e r N a d a l i S a n t l i s t e v e . s.<.

24 D I S S A B T E • Sanis I i. !l i. I; mina i I aisila.

MllM.,1

• Cnió Santcu^atenca A ics S ile la tarda: Cvrano. d ' I d i u o n d Rostand. Dir.: tiaillernio Avesa. V e n d a d'entrades a la plaça Pere Sani. 15 i I orient de la Bomba 14. Oït:.: G r u p de T e a t r e lila Z e r o .

25 D I U M E N G E • Sants Nal ve r. ile S.isti, s , , r a ,lesu, i is- i \nas|asia

. , " . i .'.../!

• Dissaliles D e s a M •, / , i .,,.'•' .,'. .' W n, >;;,• (. d i e m i i . ^ V ' i l i I Di- l·l .i I I ". /' :' nuij··::*»! liepelieml D e ' I a I.' h / , v « .';.; , , •• pi'lieid). D e I : a I i h / f.ialft,i I re pelkio)

• Ciisa de Cultura \ k's 5 del v espre, presentació ilcl n u m e r o 5 J c la revista ( MÍÍOUI ( o n t e i c n c i a il'un nicmbie del consell de redacció. I li participen R. Imnlanals, I. Busquets, i .1. Aymerich. alcalde de Sant Cueal.

• ( entre I >e lli 50 a 2 del mÍL'.dia. 1.lleis, \ Ics 12 del nuedia. animació ;.mb I luis Pinyol i el seu espectacle !m< MI'IIÍ. Xirriquil e , i l a - T e a t r e p r e s e n t a els ( 'í'í.'/ev de (iiimin.

• Moni-stií A les S del vcspie l a les l·l de 1.1 i'.:', a, la sala capitular iiel claustre l'm ma de Sadal. de Josep Ma J c S a í i i i n i ,S';</te de \a.i,il. estrena de I om Xucla I )iiceeio musica!: Josep I u i e Direcció artística: Ma Dolors Vilarasau. Actuïs: ,1. Beilauija, .1. l l a m a s , 1 . Nate. D. Vilarasau. Soprano: (). Roca Ouartct de corda de la Jove Orquestra Sant Ciliat. Venda d'entrades: c Valldoreix. 14 l'el.: (.•4 d.' 'Ce

I V I >' a '. 1 li. \\diil-i>uin. ( . K e \ e r l e i l'equip d'esports. De 14 a D li I u/Ves •.en·.e • Monestir lii·iitfiv i lepelieie |. I V- li a S de la tarda als jaidins • Ca Floresta De 1- a li- li Maet.al M\-.ten del Monestir. Pessebre Vi- A Ics lli de la nit a la l nio han. amb I M AKn.i vent l '4. Org.; Cu up de joves Recreativa i l:spoi tiva:/./. De lli a l'J ii Sup,r I >i. Mude la Punoiiuia. l'asiorets. sica ,imb \ Montero. De l'I a : n !i Rdl-Rall. Musiea hfiiw. amb M IVaiisol. De :il a ; : h //;/< A a Inifk. k o c k . v m ' i lniiky a m b J. Marques J De :_• a S h V//w, .1 al teu enitai. Miiviea non-aop. Sortides des de Mas Janer. -Dies feiners. 1a sortida: 06.l0h-07.10h i als 10 minuts de cada hora fins a les 22.20h. • Diumenges L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. De S a 'i h /• / dia ,ifl Semor. -Dissabtes l festius. 1a sortida: 07.l0h-08.l0h i als 10 minuts de cada hora fins a les 22l0h. bniivsin ile I,', missa de disL'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. sable i i n h u m a c i ó tle l'estilcsia evangèlica I ben h / e r . Sortides des de l'Avinguda Alfons Sala. De '•i a ') Ml li. Import en -Dies feiners. 1 a sortida: 06.50h-07.50h i als 50 minuts de cada hora fins a les 21.50h. mana la filifin . L'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. De '< Ml a 14 h Roda d'amics. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 07.50h-08.50h i als 50 minuts de cada hora fins a les 21.50h. ( mullin pei IV Pallissa, l'oeL'últim servei finalitza el seu recorregut a l'estació de F.G.C. de Sant Cugat. sia amb .11- ( inicia. sai'iiancs Recorregut Mas Janer Estació Mira-sol Plaça Can Cadena, Estació Sí Cugaf Mercat i sarsuela a m b !. I abrciías. Torreblanca, CAP Alfons Sa/a Can Cadena Estació Mira-sd, Mas Janer i /a's un /'U. per Tisbarí. De 14 ,i 15 li. I:\jnirts fn mana. 2a fiïn 10. ^ De 15 a H> li. Maeical Shsten Sortides des de Sant Domènec. li nu. -Dies feiners. 1a sortida: 06.16h-06.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.16h. I V I n a l'Ml. SupcrDJ. -Dissabtes i festius. 1a sortida: 09.i6h-09.46h i als 16 i 46 minuts de cada hora fins a les 22.16h. De !<> a : i h. 7'racA « Tracti. Sortides des de Sant Francesc. I V 21 a 22 li. I.sporls en -Dies feiners. 1a sortida: 06.23h-06.53h i als 23 i 53 minuts de cada hora fins a les 22.23h. marxa, .hi cduio. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09.23h-09.53h i als 23 i 53 minuts de cada hora fins a les 22.23h. De 22 a ^ li. Musica al teu < t>.\lui. Músiea mm-stop. Sortides des de l'Estació FCC. I cada hora... Butlletins horaris -Dies feiners. 1 a sonida: 06 05h-06.35h i als 05 i 35 minuts de cada hora fins a les 22.35h. informatius. Connexió a m b -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 09.05h-09.35h i als 05 i 35 minuts de cada hora fins a les 22.35h. Catalunya Informació, inforRecorregut Sanf Domènec, CAP. Sant Francesc, Plaça Coll, Mercat Torreblanca, Monestir, mació local i comarcal. SerEstació FGC, Colomer, Sant Domènec. veis Informatius elc RSC.

• Sants —Joan. apòstol i Teodor. monio

• Casal < iiltural de Mira-sol V les ~! de la tarda, representació d'Pis l'asiorets.

• l e s Planes A les b de la tarda, al Centre ( iv ic. ( oneeri de \udul, a càr c c de la Banda de Música A C.M. Ics Planes. •

, •••ífí

27 D I M A R T S

• Ca Floresta -A les S de la tarda, a la Unió Recreativa i Hsportiva d e la I l o r c s t a . AV.v Pastorets.

«Poema de Nadal»

. : . ' • !

i/ * j ^ * * * * f

• (entre A les h de la tarda Cesc Serrat picscnta Contes de Nadal.

• Centre A les n de la tarda, inaue'ii.kio a m b la Sanií^iitii di

• Centri \,i,i.

•'/,.;••.

S \ ill

I1I.IM..1I \

i

'

I \ba> i , ^

J

— A les 7 de la tarda a la sala capitular del claustre. Poema de Nadal, de J. Ma. de Sagarra. Suile de Nadal, estrena de Toni Xuclà. Dir. musical: .1. F'arre. Dir. art.: Ma.D. Vilarasau. Actors: .[. Berlanna. I. l l a m a s . 1-. Nate. Ma. Ï C Vilarasau. S o p r a n o : Ofèlia Roca. Músics: O u a r t c t de corda de la Jove O r q u e s t r a Sant Cugat. Filtrades c Valldoreix. 14 |íi74 il.' S'à).

Monestir

A Ics () del vespre. Concert df sani I:\ICYC. amb la Coral S u r a d ' O r acompanyada de conjunt instrumental. Entrada lliure. • ( entre Cultural A les 1(1 de la nit a l'auditori. < 'oncert de SaduL a càrrec de la Jove Orquestra Sant Cugat, per als socis de l'As. Orq. Sant Cugat. l'As. Amics de Ràdio Sant Cugat i subscriptors d'Hls 4 Cantons. Dir.: .1. Ferré.

• Monestir

• Centre — A les lli.all del mall. i '•/. N M . latinoamcrifíi!\"\ ,'iu'a r:>).>\ íie lodo e! >nti>!<l". pel \ ex:-.-. der i Marlha. — A les 12 del migdia, tallcis amb ri'.sbarl Sau! ( ugat. - A Ics b ile la talaia. espce::.e L' de titelles a m b I'l s t a q u i n e . P.n Patufft A les 1(1 de la ml. j a i u a a d e .Víi'i'í ,lf .Vii,','/;/; / ( ' u n . /.••,.•

28 D I M E C R E S • Sants —Sants Innocents. Abel i Dom ma.

• Centre — D e 10.30 del mati a 2 del migdia tallers a m b l'F.splai Piea-Roca. — A les 6 de la tarda /-.'/ (iran Show, a m b els pallassos M. G r o s i P. ( a l l a u . — A les 10 de la ml. hlucs a m b Smiliím Service

ryj^f

ASS.

RADIO

T AX I SANT CUGAT

SERVI DIA I NIT Servei de grua Cobrament amb Targetes de Crèdit

I VALLDOREIX i Teletac

589 44 22 - 674 92 12

Sortides des de F. Colom. -Dies feiners. 1 a sortida: 06.30h del matí i cada hora i mitja fins a les 21 30h. -Dissabtes I festius. 1 a sortida: 08.00h del matí i cada hora i mitja fins a les 21 30h. Sortides des de l'Estació. -Dies feiners. 1 a sortida: 07,20h del mati i cada hora i mitja fins a les 22.20h. -Dissabtes i festius. 1 a sortida: 08.50h del mati i cada hora i mitja fins a les 22.20h. Recorregut. F. Colom, la Floresta, Plaça Centre, Mercat, CAP, Alfons Sala, Estació, Plaça Centre, La Floresta, F. Colom. s&M

mmxmmsA

-Dies feiners. 1 a sortida: 05.40h-06.25h i als 25 minuts d8 cada hora fins a les 22.25h. -Dissabtes I festius. 1 a sonida: 06.25h i als 25 minuts de cada horafinsates22.25h. -Sortides addicionals a Terrassa: 06.55h, 07.55h i 11.55h.(femers)

-Dies feiners. 1 a sortida: 05.15-05.40 i ais 40 minuts de cada hora fins a les 22.1 Oh. -Dissabtes. 1a sortida: 05.15-05.40 i 06.10h i als 10 minuts de cada hora fins a les 22.10h. -Diumenges i festius. 1 a sortida: 07 10h i als 10 minuts de cada hora fins ates22.10h. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.40h i 23.00h (femers). 23.00h (dissabtes i festius). ^*iii

rrf

•^••^•^••*&****^ii*

CUGAT

-Dies feiners. 1 a sortida: 05.45 i als 15 i 45 minuts de cada hora fins ates21.45h. -Dissabtes. 1 a sortida: 05.45 i als 45 minuts de cada hora fins ates21.45h. -Diumenges I festius.1 a sortida: 06.45h i als 45 minuts de cada hora fins ates21.45h. -Sortides addicionals a Cerdanyola: 22.15h (feiners).

MIQUEL RAMS • Electricitat - Aigua - G a s • Aire condicionat - Calefacció • Instal·lacions Industrials c/ Can Matas, 6 Tel. 674 80 39 / 908 897882 (mòbil) Sant Cugat del Vallès

Si creus en la Humanitat, ajuda aquells que lluiten pels seus drets. Fes-te soci diJeg Creu Roja]


47

APUNTS

ELS 4 CANTONS / Divendres, 23 de desembre de 1994

L'AGENDA .TCHÜÜí

FARMÀCIES DE TORN •Centre Cultural —A les 10 del vespre a l'auditori, Concert de Nadal amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Festival de valsos i danses amb obres de Mozart, Brahms i Strauss. Direcció: Jordi Mora. Venda d'entrades: de dimarts a divendres de 12 a 14 i de 18 a 20.30 al c Francesc Moragas, 30, i dues hores abans de la funció. Preu: 2.500 ptes. Tel.: 589 22 88 i 589 02 90.

6747749

Ajuntament

589 2288

Grua

674 33 71

Cerdanyola

Sànchez (Passatge Xops, 2)

6923184

Ambulatori Les Planes

675 51 05

Aigües La Floresta

6742089

Rubí

Oriol (Zafiro,< Vila (Jaume 1,20)

6994396 5645904

Bombers Betlaterra

692 8080

AAPP I W Mira-sol

6742018

AAW Verge Carme Mira-sol

6741003

Papiol

A. Via (Av. Generalitat, 35)

6683967

Bombers Rubí

699 8080

AAW Sant Joan Mira-sol

6747103

Sant Cugat

Beringues (Alfons Sala, 46) Ottfe(Av. Argentina, 17)

6740483

CAP

5891122

AAPP i W Valldoreix

6742197

5807859

CAP urgències

5894455

AAPP i W C.Montserrat Vall. 6742105

Gibert (Torres Oriol, 4)

6996899

Casa de Cultura

5891382

AAPP W Can Majó Vall.

674 5049

J. Relat (Major, i

5841481

Casal Valldoreix

6744599

AAPropilVeins La Floresta

67420 89

A.V8à(Av. Generalitat, 35)

6683967

Catalana de Gas

725 2944

AA W Alguallonga La Flor.

674 51 29

589 08 47

Ass. Consumidors

26845 67 3177777

" Montcada •

Cerdanyola Rubí Papiol

D I J O U S • Sants

—Tomàs Becquet, David rei i Víctor màrtir.

M Sant Cugat

Moral (Sta. Teresa, 40)

6753344

*

Selva (Torrent, 12)

6918901

Centre Cívic Les Planes

675 51 05

Alcohoícs Anònims

589 2018

DNI (Cita prèvia)

Cerdanyola

í Rubí

B a i o t i (Milà i Fontanals, 1)

6990388

Centre Cultural Mira-sol

= Montcada

J. Relat (Major, 89)

5841481

Cinemes St. Cugat (Resen

589 0941

Greenpeace

A.Vilà(Av.Genera6tat,35)

6683967

Correus

674 7096

H. General de Catalunya

5891212

• Sant Cugat

Domènech (P. Sant Magí, 50)

Creu Roja Sant Cugat

6741234

H.Vaüd'Hebron

427 20 00

ii Cerdanyola

Alvarez (Galeries Urcoentro)

6743353 6926721 6973456 5751543 6683967

Creu Roja Valldoreix

6742459

H. Sant Joan de Déu

2034000

Dispensari La Floresta

6747615

Unitat Coronària

24810 40

Enl. Municipal descentraiit.

6742719

Tel. de l'Esperança

4144848

ENHER Rubi

6991892

Informació Carreteres

2042247

6741531 6922367

FECSA

5891226

Informació Aeroport

4785000

FFCC

6741934

Informació RENFE

4900202

Funerària

6740525

Informació Port.

3188750

5645904 668.39.67

G. Civil (Mira-sol)

6742379

OMIC

5893188

Hisenda

5891155

PoRdínic Torreblanca

5891732

Cutetl (P. Diputació)

6740364

Jutjat

6746696

PROMUSA

58917 32

69211 30

Oficina Municipal La Floresta

589 08 47

Rubí

Valls (Av. Catalunya, 17) Calsina (NlraSra.de Lourdes, 35)

67411 63

Pardo (Masia, 2)

6992099 5642139

Panòquia St. Pere Octavià

Montcada

Parròquia Les Planes

204 75 03

Papiol

A. Vila (Av. Generalitat, 35)

6683967

Parròquia Valldoreix

6740569 6754055

Papiol

Duran (Montcada, 37)

g Papiol

A. Vllà (Av. Generalitat, 35)

j l Sant Cugat i Cerdanyola Rubí

•- Montcada H Papiol Cerdanyola

• Centre Cívic de la Floresta —Ceràmica, ludotcca, música... Tel: 589 08 47. —Dies 23 i 24 de desembre a la pi. Estació. Fira de Santa Llúcia. •Centre Cívic de les Planes —Música, costura, manualitats, casal... Tel.: 675 51 05, de 17 a 21 h. —Divendres 30 de desembre a les 6 de la tarda, projecció de la pc[\ícu\d Aladdin. —Triangular infantil de futbol de sala. Inscripcions al Centre Recreatiu i Cultural. •Casal Cultural de Mira-sol —Teatre, manualitats, boixets, esplai diari, casal d'avis... Taller de Natura Descobrint el nostre entorn, de 7 a 12 anys. Dissabtes de 10 a 13 hores. Inf.: de 17 a 21 hores. Tel.: 589 20 78. —Pessebre vivent. Inscripcions al telèfon 589 20 78. •Casal Cultural de Valldoreix —Casal de Nadal. Dies 23, 27,

Bach (Passeig CordeHes, 67)

Garcia (Segòvia, 1) Vila (Jaume 1,20) A.Vtò(Av.Genera»at,35)

ENTITATS íílïfK

:.:

ASDI

675 3503

Sant Cugat

Biera (Dr. Murio, 1)

6740430

Cerdanyola

Ribera (Sant Ramon, 182)

6920676

Cuerpo Nacional de Policia

Arxiu Gavki

674 25 70

Urgències

Casal d'Avis SC

5891638

5641645

Policia Municipal i Prot. Civil

Uar d'Avis Parròquia

589 0598

6683967

Pol. Municipal (Valldoreix)

Club Muntanyenc

674 53 96

Montcada

Llorens (Sta. Maria, 27)

589 3080 (91)5434704

Piscina Municipal Valldoreix

Rubí

• Cor infantil i juvenil —A partir de 4 anys. Casa de Cultura. Tel.: 67.<32 23.

Pom(MagjRametTtc1,7)

- Montcada

I Sant Cugat

• Cafè de Belgrado —A Ics 11.30 de la nit, blues en directe amb The R'N'R Elephant.

085

Bombers Generalitat

Centre Cívic La Floresta

Rubí

• Centre —De 10.30 a 2 del migdia, tallers amb l'A.M. El Faristol. —A les 6 de la tarda animació amb Miqui Giménez: Danses i Cançons. —A les 10 de la nit, música de Buenos Aires amb Gabriel Alejo Jacovkis.

SERVEIS

Tebddo(Rblad9lC9ler,97)

í Montcada

29

Farmàcia {adreça)

Dia/Poble Sant Cugat

Pa i0

P L

Parrilla (Xercavins, 7)

Guix (Major, 25) A.V8à(Av. Generalitat, 35)

Sant Cugat

Salavert (S. Rusinol, 38)

(^rdanyoJa_

Hidalgo (Ronda Cerdanyola, 1)

Rubí

Batallé (Francesc Macià, 23)

Montcada^

E. Relat (Av. Catalunya, 65)

Papiol

A.V1là(Av.

35)

6740645 JB92J368 6990430 6683967

(1) D'1/4 de 10 del mati d'avui a 1/4 de 10 del mati de demà. (2) D'1/4 de 10 del mati d'avui a les 10 de la nit. (3) De les 10 de I a nit a 1/4 de 10 del matí de demà.

28, 29, 20 de desembre i 1, 2. 3, 4 i 5 de gener, de 9 del matí a 2 del migdia. De 3 a 14 anys. Tel.: 674 45 99. •Ateneu Santcugatenc —2n Curset Taller de Manualitats: centres florals, policromia, porcellana russa... Tel.: 675 43 88 (M. A. Navarro). •Creu Roja —Campanya de conscienciació amb la natura. Recollida d'arbres vius de Nadal del 15 al 25 de gener de 9 a 20 hores als locals de la Creu Roja. •Biblioteca

—Divendres 30 de desembre a les 6 de la tarda, animació infantil: Cesc Serrat amb Rondallaire. Inscripcions fins al 28 a la biblioteca. Tel.: 589 27 49. •Curs d'esperanto —Org.: Grup d'Esperanto Jozefo Anglès. Tel.: 674 61 80. •Club Muntanyenc —Grup de muntanya per a nois i noies de 11 a 14 anys. Tel.: 674 53 96. —Grup Xàfec. Activitats infantils, cada dimarts de les 6.30 a les 7.30. —Classes d'anglès, a nivell de conversació. Tel.: 674 53 96.

908 79 51 25

Comissaria de Policia

674 7612

Coral de la Unió

674 10 06

Taxis (paraúal

674 09 97

Esbart Sant Cugat

675 26 52

Ràdio Taxi

589 4422

El Tot Sant Cugat

674 8661

Repsol-Butà

6741580

Grup Sup. Immigrants

674 9314

Sant Cugat Comerç

6740322

Ràdio Sant Cugat

675 5959

SAUR (Aigües)

5890021

Televisió Sant Cugat

589 53 66

Valldoreix (parada)

6741111

Els 4 Cantons

589 62 82

—Atletisme per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Tel.: 674 53 96. —Sortides a esquiar. Del 27 de desembre al 3 de gener sortida a Lles, al refugi de Cap de Rec. a partir de 6 anys.

* •Centre —Divendres 30 de desembre de 10.30 a 2. tallers amb l'A.E. Berenguer el Gran. A les 6, La Janna i els tres óssos amb el Centre Titelles de Lleida. A les 10 de la nit, balls de saló amb Quintet Lisboa.

—Dissabte 31 de desembre de 10.30 a 2, tallers amb l'Esplai els Disbarats. A les 6, animació a la Revetlla de Cap d'Any, amb P. López i Sopars de Duro. —Diumenge 1 de gener a les 6, El país dels colors, amb els Titiriteros de Binéfar. A les 10 de la nit, minicurs de balls de saló.

• Premi Gausac —II Premi de Recerca Gausac 1995. Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès per

estimular la recerca sobre temes relacionats amb Sant Cugat o el Vallès Occidental. Bascs a l'Ajuntament, Casa de Cultura i Arxiu Municipal. Tel.: 674 69 93. • Casal Cultural de Mira-sol —Primer concurs de pessebres a domicili. Inscrip.: de l'I al 23 de desembre. •Ateneu Santcugatenc —15è Concurs de pessebres a domicili. PI. Pep Ventura, 1.

• Sales municipals —Fins al 8 de gener a la Casa de Cultura, olis d'Aurea Segura. —Fins al 7 de gener al Casal Cultural Mira-sol: Ricard Andrés i Xavier Martí. De 5 de la tarda a 8 del vespre, dissabtes de 10 a 1 del migdia. • Sales privades —Fins al 10 de gener a la Sala Rusinol: Fèlix Albajes. Cada dia de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h. Diumenges i festius d l l a 15 h. Tel.: 675 47 51. —Fins al 22 de gener a la Galeria Canals: Artigau. Tel.: 675 49 02. Cada dia de 17 a 20 h. Dissabtes d'li a 14 h. i de 17 a 20 h. Festius d'11 a 14 h. Dilluns tancat. —Fins al 13 de gener a la Sala d'Associació d'Idees, Llaurar matèria; sommiar desperts, obra gràfica i escultura de Bibiana Pedcmonte. De dilluns a dissabte de 5 a 9. Tel.: 674 24 50. —Fins al 15 de gener a Febo Galeria d'Art, col·lectiva Nadal 94: Senyores de l'art. De dimarts a dissabte de 10 a 1 i de 5 a 8. Diumenges de 12 a 2. Tel.: 674 19 55. —Tot el cap de setmana. Mercantic, fira permanent d'art i antiquaris. Tel.: 674 49 50. —Firart. Mostra d'art original. Primer i tercer diumenges de mes de 9 a 2 a la plaça del Monestir.

• Biblioteca Centre Borja —Universitària. De 9 a 1.30 del migdia i de 4 a 8 del vespre. Tel.: 674 11 50. • Biblioteca del Mil·lenari —Centre Cultural. Pública. De dimarts a divendres de 12 a 2 i de 4.30 a 8 del vespre. Dissabtes de 10 a 2. Tel.: 589 28 09. •Biblioteca Club Muntanyenc —PI. Barcelona. Cada tarda de 5 a 9. •Arxiu Municipal —Rambla Can Mora s/n 2on. Matins. Tel.: 674 69 93 •Biblioteca de l'Ateneu —Plaça Pep Ventura. Dijous, divendres i dissabte de 4 de la tarda a 8 del vespre. •Servei d'Informació Juvenil —Casa de Cultura. Tel.: 589 13 82.

usBMMMiNf m m msoML TuaMBmratAuieiJSAiQwtBBsacuai ruaUmaiumuis MMHnnSMt NHMÉMC mamBatmam.tamoif , ,' tsmmuM^mmi'mimt

PERRUQUERIA

FORNIAS

4& %zdaí

HOME-DONA

NO Tutraïm I I ntmà' f*««rpMB|te?%:

nosfcr» àéàftfcimm^

• • • ! » - : «

»•

un c^fgrau «fe

»«4»

PILAR HEREDIA ESTILISTA

Elies Rogent, 18 A (o tocar mercat Torreblanca) - Tel. 675 40 06 - Sant Cugat del Vallès -•

^±léi'.L·—i


ELS CANTONS

48

Divendres. 23 de desembre de 1W4

Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès: iV V n ü .

:

S •^'•' V •

L ' E N T R E V I S T A

CARMEN ROJO. «

L A

Nyigui-nyogui

Ex-mestressa d'El Mesón

El Mesón sempre ha estat el meu somni»

('armen Rojo. burgalesa establerta Sant Cugat ta trenta anvs. \ a batejar el seu loeal de menjars com H Me son. Nom ressonaneies eervantines. va esdevenir seu i lloc de reunió d'intellcctuals i escriptors. Sota les ales protectores de ('armen. convertida per les muses en una altra il·lustre fnxonu. es \ a n ler classes, es van gestar obres d escriptors, poetes i lilosots i es \ a ler part de la historia i de la cultura de Sant ('ugut. \l< I N I S l

s \\ |

H Sani Cugat ('armeu, com va comencin la seva avcnluia a El Meson? •I'l meu soure tenia un bar als Ouatrc Cantons, el bar Cristal. A mi s e m p i c m'ha agradat moll cuinar i \ .tiii c o m e n / a r a t'er les tapes, pelo al ( rislal no podia l'c i tot el que volia. A casa també teníem una botina tic sabates i per eixamplar la vam ha\er de buscar un habitatge. Va ser llavors C|Ue vam trobar la casa de 11 sperança Valls, i jo, des del primer moment, vaig veure aquell local com un hostal a l'estil dels de Castella. 1 ncara que molta gent em va recomanar que no em busques tants problemes, aquell era el meu somni, i jo vaig entossudir-me a t'er del local un lloc acollidor per menjar i per parlar. (> r à c ie s a l ' a j u d a d e J u a n Navarra, que va convèncer el meu mant, vaig poder posar un menjador. HI que en dèiem el menjador petit. Desprès va venir la Universitat .Autònoma a Sant Cugat i El Mesón era el lloc mes pioper per poder xerrar, preparar les classes i fer tertúlia tot prenent alguna cosa per menjar.» l i i separar-se del seu marit. es \ a quedar tota sola al capdavant d ' H Meson i es va fer càrrec de tot. Va set una feina dura'.' \ a ser d u i . si, però mai em vaig trobar sola. vaig trobar sempte l'ajuda i el suport dels meus nois d l i Meson. H e m i som com una gran família que treballem junts, tant els cambrers com el qiuiier. com toia la resta del personal.I .es tertúlies literàries d ' H

('armen Rojo assegu

ne ara FI Mesón està mes be penjiie s'hi pot xerrar més amb els amics, loin: J.A. MULA.

Mesón han fet famós aquest local tit el meu somni tan acomplert arreu del país. Com es que s'hi com aquests dies asseguda a taureunien tants escriptors? la, al costat dels meus amics de sempre. Abans mai podia sopar —«Nosaltres, el meu marit i jo, amb ells. Jo era la responsable eonexíem d'abans Gabriel Ferrade tot. m ' a m o ï n a v a ter. En instal·lar-se la p e r q u è tot estigués a U n i v e r s i t a t A u t ò n o m a -Jo tenia la idea punt. Havia de córrer aquí, en Gabriel va porde fer un d'un lloc a l'altre arretar amics relacionats glant plats, supervisant amb aquest món. bn 'mesón' a estil menjars, rentant i preValverde ja vivia a Sant Cugat i van començar a dels de Castella; parant mil i un petits detalls. Ara, tot això ja venir altres intel·lechavia pensat no és la meva respontuals: Rico. Maria Vicportar la carn sabilitat i jo puc gaudir t o r i a . R a m o n Barnils, Pep Blancs i molts des d'allà, però t r a n q u i l · l a m e n t de la conversa i de la coma l t r e s . T o t un s e g u i t ben aviat vaig panyia dels amics. Lïls d'homes i dones preocupats per la cultura que veure que el meu nous amos d ' H Meson van trobar-hi el lloc per 'mesón' tenia un són els m e u s a m i c s . han viscut el que sigfer t e r t ú l i e s i classes, estil propi i nificava I I Meson per canviar experiències i a Sant Cugat, l'estimen preparar llibres i xerraespecial» i sabran renovar-lo lot des.» r e s p e c t a n t el q u e es —Ara. 11 Meson ha l'esperit del local, bs passat a unes matis mes per això que el sento mes ptoper joves i comença una nova etapa. que mai. Ara puc gaudir del meu Us. però. cnc.ua el VCÍI Mesón? somni, i és quan em sento mes —<.Sí. Ara el sento més meu realitzada que mai.que mai. Ara soc l'air.tilriona, la — Oc tots a q u e s t s anvs deu senvora d ' H Meson Mai he sen-

C O L U M N A

tenir un munt d'anècdotes. —«L'i sí. en tinc de tots colors! Un dia, viatjant amb uns amics per Àustria, en dir que jo era de Sant Cugat, un senyor em va dir: A h sí! El p o b l e o n hi ha El M e s ó n ' . I va e x p l i c a r - m e q u e havia viatjat a Catalunya amb la intenció de veure El Mesón, sense saber res del Monestir. U n a nit es van p r e s e n t a r al menjador dos responsables de la secta Ninos de Dios amb criatures petites i van demanar si podia dona-los sopar. La cuina estava tancada, però els nens em van fer pena i el cambrer i jo vam improvisar un sopar amb peix fregit, de postres els vaig d o n a r taronges i ells encara ens van exigir que de postres volien flam. Un dia em va entrar un senyor molt ben vestit, amb una cartera, va entaular-se, i després de dinar va anar al lavabo deixant la cartera a la taula. Després de molta estona, estranyats que no tornés, vam adonar-nos que havia marxat deixant la cartera, que era plena de retalls de diari, i sense pagar el dinar.»

.lOROI SOI hK •

D

l un temps ençà la Casa Blanca de Washington, r e s i d è n c i a oficial dels p r e s i d e n t s dels E s t a t s Units, és usada com a aeròdrom d ' e m e r g è n c i a i. t a m h e . com a polígon de pràctiques pels franctiradors que. sembla, pul·lulen de manera incontrolada per aquella capital federal. El darrer assaig a p u n t a de fusell, o c o r r e g u t el proppassat dissabte, va aconseguir una meritosa trencadissa de vidres al menjador del primer pis. que és on se celebren els àpats protocol·laris, i una dispersió de bales més o menys perdudes al voltant de les dependències privades de l'il'lustre inquilí i la seva família. A m b tot. la Casa Blanca. pel fet de ser domicili de qui es. gaudeix d'una protecció excepcional a càrrec d'homes excepcionals capaços de reaccionar i reeixir en qualsevol circumstància excepcional. Però heus ací que. ves a saber si e x c e p c i o n a l m e n t , i n d i v i d u s armats s'arriben a la reixa del jardí i buiden el carregador contra l'edifici; després, mentre els policies d'excepció s'ajupen per recollir p r o j e c t i l s r e b o t a t s , b o c i n s d'estuc i resquills de finestral, els autors dels trets tornen ràpidament a casa seva per no perdre's el capítol ics de la sèrie xeix, en la qual ben segur el noi en matarà uns quants amb un maus^r idèntic al que ells han fet servir una estona abans. A q u e s t a facilitat amb que alguns individus poden introduir Tai al cor del poble nord-americà. no obstant el, en teoria, circumspecte i exhaustiu aguait dels pretorians. ens descobreix una vigilància més aviat i n c o r r e c t a . barroera i curta de reflexos, que posa molt en dubte l'avinentesa dels d i t i r à m b i c s a d j e c t i u s q u e adornen la goril·lada àulica. De fet, si els Clinton resten sans i estalvis n o és gràcies a la diligència dels cossos de seguretat de la Casa Blanca, sinó a la mediació de l'atzar, que n'ha tingut cura evitant que algú de la família es creués amb la trajectòria de les bales. Bales, d'altra banda, que han travessat impunement obertures que hom suposava proveïdes d'impenetrable blindatge. Així, la mansió del cap de l'estat més poderós del nuïn es, a més de vergonyosament insegura, un búnquer d'autèntic nyigui-nyogui.

• SERVEI GRATUÏT A DOMICILI • CAMIÓ CISTERNA AMB COMPTADOR • PAGAMENT EN EFECTIU I AMB TARGETES DE CRÈDIT • CONSULTI'NS

7*5394555

Diari de Sant Cugat 073  
Diari de Sant Cugat 073  

Diari de Sant Cugat nº73, 23 de desembre de 1994 (Els 4 Cantons)

Advertisement