Page 1

PERIÒDIC INDEPENDENT Any1.N Q 30

D'OPINIÓ, I N F O R M A C I Ó I SERVEIS Divendres 24 de desembre de 1993

SUMARI

Llatjósvol tenir dos regidors més a les pròximes eleccions municipals.

PAG. 5 La Policia Municipal es traslladarà a finals de gener a la Villa Felisa.

PAG.6 Es compleixen els primers tres mesos del Teatre-Auditori,

PAG. 18 El Futbol Sala Sant Cugat, líder d'hivern de la. divisió nacional.

PAG. 36

*-&

ÏM^^M Els 4 Cantons arriba abans de complir un any a la cota de la plana

1000

CUGAT

DEL

VALLÈS

Preu. 100 Res.

La "Sort" passa de llarg

Missatge institucional del batlle de la ciutat per aquest Nadal.

PAG. 3

DE SANT

Un any més sense grans premis Enguany la sort no va poder repartir-se com ara fa uns mesos a Sant Cugat. Concretament el 20 de febrer l'administració de loteria núm. 2 va repartir 880 milions, i si bé ha estat a prop d'encertar un dels números premiats, el 07.830, tot s'ha quedat en un esglai per sols una xifra. Els números premiats, us recordem, han estat el 47.884 amb 300 milions, el 56.998 dotat amb 144 i el 20.743 amb 72 milions de pessetes. Dos poblets, Campello i Padul, han estat els més afavorits en rebre el primer i segon premi respectivament. La resta ha estat força repartida per l'Estat espanyol.

• Terrassa arreplega més de 2.500 milions de pessetes

• El cinquè premi frega Sant Cugat per un número

MACXIM Ensalada de Langostinos Consomé Mille Fleurs Entrecote Cafè de París Pastel Casero Fin de Ano Vinos - Cava - Cafès y Licores Uvas y bolsa de Cotillón Baile y Karaoke con Disc-Jockey PRECIO: 7.500 ptas.

La Boutique de les Mitges, els Pantys i els Mitjons,

MIOEI.MXMIGUEZ

Reserve su mesa con artetadón. Ptazas Bmitadas

® (32)0 ©S ©Q

Rbla. Can Mora, 9 Tel. i Fax 675 30 52

#

Pca. Sant Francesc, 1 Tel i Fax 5 8 9 0 8 3 3

Rambla del Celler, 2


SERVEIS

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 24 DESEMBRE 1993

El Temps POLICLINIC

Tendència pels propers dies

TORREBLANCA Í5 A

els

IM I

^

U

F.l Centre Mc'k'úroiogiL'.ens informa que pels propers IIRN -'esperen pues ean\ is en la Mtuaeio general del temps. L'anticicló .entrat al nord-oest de la nostra península t ens portarà \ents fluixos i variables de * component nord. freds però les pluges i les nevades tan esperades, de moment, tardaran a arribar Tan sols cal esperar akun plugim en forma de neu al nord de Catalunua partir de lòlXl.lÒOI) metres d'altura. Pel cap de setmana es pot esperar un petit augment de la nuvositat al centre de t'atalur.v.i i persistents boires a les comarques de l'interior que no permetran augmentar les temperatures diürnes i refredaran molt l'ambient de L^ nit. No es preeuen grans canvis.

<J M I

informa de les

Farmàcies deTorn Del J*

Divendres vi o

2 4 al 1

Dissabte

31-12-93 c i

Diumenge

24 ?25 126

K A 1

*

Sta. Teresa. 40 Tel. 675 33 44

( H

St. Magí. 50 Tel. 675 35 53

Dimecres

1 K 1 X I 1)

Dijous

29

R S. Rusinoí. 38 T Tel. 674 06 45

N

R. Celler, 97 Tel. 674 77 49

o

Pg. Diputació, 1 Tel. 67403 64

R K R A

Dimarts

28

Dr. Murillo, 1 Tel. 674 04 30

! Els dissabtes tot el dia i diumenges al

% Divendres

30

27

,

Sta. Maria, 27 Tel. 67415 31

S

Dilluns

R i N G II

31

Pintó de Valldoreix, c/ Església, 3 -

¥

Alfons Sala. 46

S

Tel. 674 04 83

Pg. Baixador, 78-Tel. 674 23 72

matí. també resten obertes:

hilunihu ióJiiciItlCiiíi /»< / ( l'íii'M' A/c,'

Tel 674 28 71 - Serret de Mira-sol.

UI —

^ ^ • í « i í ^ à í ! S í í ! í í í i í í S i ^ í i ; * i S N f t . »•*« i

SERVEI PERMENENT D'INFERMERIA Injeccions - Control Pressió Arterial - C u r e s

PERRUQUERIA. SALO D ESTÈTICA

homes, dones i nens SERVEI DE MASSATGES

Aíontlíll M M È

Alfons Sala. 23 baixos Tel. 675 16 51 08190 Sant Cu^it del Vallès

TELÈFONS D'INTERÈS

POLICLÍNIC TORREBLANCA - Telèfon 589 18 88

SKKM-IS 5S1* 22 8S 675 51115 .d't: sii so 11X5 tm sn SII 5S9 1122 m 44 55 5S9 13S2 .674 45 W 725 29 44 5MIIH47 .675 51115 ..5X9 211IX ,5X9(19 41

\|l! 'l.r'UT'

Horari Autobusos 11 S\M ( l <;U-\IIK\-SOI.-\|\> l\M k

HORÒSCOP 7T

llun

-,ip-. pci Vic...

l.i ÍIM

, .i,:.: . " , - •

l i ' ' L'M-, I I -

M

.

\\,

,•-ii

; .

i

,

,

l -

.i

.

• ..

I:

A-3 S \ M M C A I - R I B 1 - IKKK\>SA

\-3 s\Y[ ( T < , \ T - t U K ( T I O \ \

-,I-.I.I.. . i . - . "

I-.T .i.-...-::

l·.,,l'tL'-

I.

I ,'iil:. l ' m , ' ' . I '.'..s:,i i ' . ' l l i ! . ' I I'.:.'

q i l . ' s I p , ' 1 - , " ; II, ,:l,l I I M I M - , ; - , j u r i l i l i m . S . , h i . ' i , i i . ' . ,,: L 1 M . 1 , p . , - : n I.i

BESSONS ( 2 1 - 5 / 2 1 - 6 )

SAGITARI (22-11/20-12)

li,s un k'm;^ ii>.'

hstà tle hona lluna, és el teti momeiH, tol et vindrà de e a r a a m h un petil esforç. Aquest a n \ . lratu]uil. pots meiqai'N Uiri'uris ^ell·^e e.ip mena de perill, \ i g i l a l'.ileohnl. sohicïoi M eoluluel\e^.

íïb

j2.iwi

2.ÜL'

i ale-

: • ^ • ' i U i o ; r , I.i ^ . U I L

O-:ÏV pel k'ii , , K I.I tivi.1 ( "MIIIJI.II U'i \

t'.'H . M l k " l .

V - . ,,

h< amb .

uK

I.I k " \ J

CRANC ( 2 2 - d / 2 2 - 7 i

CAPRICORN i21 12/19 1)

^ — ^

IV r k'l cl I', - - . h i . ' c-

%J

llCCC-Mt.l ü i . i K . l I sUIM.

La lluna \A earn i.ml. a\ uit esUnàs sota la seva protee eio. l'.l teu signe ascendeix pei eel T'esperen dies de goig i alegria i t a m b é de molta gresca i algun o altre mal de cap. Compra t un analgèsic.

_7

^ ^ Q

per ..ii V i d a l es nec.'--".i .niu. - Celebra dinb cl- u u - i '. I^JÍ.1 .1 ,pic menges, que mas-., ç.i.i J iiiúi cl pol ler nul.

LLEÓ ( 2 3 - 7 / 22-8) lú queixes que \ as massa atrafegat i UP tens temps pei p e n s a r , però no cal * \ que li*' laeis tnl lu. \pren a reeoneiNer el que es essencial per ^elel-»iai una festa. \ n io[ es • "in pi.i dinh dineis.

AQUARI (20-1 / 18-2) \ n vagis a hi neu si no \oK sortir escaldat. 1.1 ieu riu MI put ser el ..lel hed però m el de I.: hunnt.il. M -.oi, iriir VL'V a un IKu un i'o !n ham neu aïL'ii.i. hi icsta tot anir.i he, cuecM': ,.KH -aiidirasdel s,,|

'i. s . i ..i

M [-i,!.. • : -

. l : i - .i •• .-i •.• i . . , - : i i

li',.,

•'"

I.I-I M I.I Iv I,-- lc.es buis.i

Deixa que els llum • i 1 . - - v i iic Nadal t'omplin cl c>'i' \;<KT, .; n u v i no t'amin'm". quo U^ CHNO Miikai solev

I .ll 1 , ' " . ' l ) ' " l l . Mil Ull

;

.iK --• -i

L'.-i':,,--

VERÍÍH ( 2 3 - 8 / 2 1 - ^ )

PEIXOS d 9 - 2 / 2 0 - 3 1

Has (robat r e a l m e n t la te\ a mil ia laiMii ja'/ í-ti ,k|uestes testa la podries trobar, obia be eN ulK i mira ai teu entorn, --ohivtol vigda, en qualse\ol reco es p.ii ainagai el que la leniiis que esperc--.

[ I millor per a Ui es que et quedis, al costat de la llar ile loc embolicat amb una. manta i M pot sei amb una ampolla d'aigua calenta, noi! el l;ed no es cosa t e \ a , \ igila qae els L ostipals poilei\ sei molí | vq.icir.s.

IÏP

• Disseny Gràfic Ç f r à f l Q U e S * Impresos Comercials

celler, s.a.

í . -11 l'c I jiUi-J ..

I M I I I . . ' - c- n - l · i - i l . i n i h c c-

. ......I'l

• ••. '

. ii v i ' i . i . , . i . n . . . .iii.-.

"!'" - I-'''-" ^ ' ^ '

No el queih> sol e:i un ree·.i rumiau! la u-\ a soli liul í'sien la in.i i en '.Mna I as una a' 11 e. Vi IJ i la iinih les neuleN. enear-t que ^>ni lleugeres porten siiere i amagueu calories,

UUL'

:.

^

ESCORPIO (23-10/21-111

l'a^raiia

...... i

^

TAl'RKi21-4/2n-5i

I.-3 SANI U ( , A I - IV HORK.MA- I.KS l'I. \NKS

kUMkUIU

J L

K

nen- pnrkïi hi .i:a -nrl

Mil

IVA-I.'K'S

I.I s . i l n .11 ,|1IC C- k ' I l i p - , 1 . '

II..'.-,'-

b

|!

( \.l>

cMinplic.iaur.- \ ./•'.. i. - .1, i :.

I - : NU I.II R I U D K s W I ( I C V I

KK OKKIU I: s ' i:,-: ... '. T K n. s.,n

IVr: I.in M i t h a l - H i r

BALANÇA (22-9/22-10)

lli,ill. p u l - . I ; : : . I - - . I

LiisO- - C l l / l l l c -

;

Him " c r - (i.'iii"-;i , il.·.

Icmp - :c i ' .!"•!..i

II., al - o i .oti.il. •!,• •. ii .'in- -,"ii- i no peTLÍI-. cl -cir, I niíc'c:' '. .inili

Kl I HkKI 1,1 I: '.!

Hi'il 'X'l- Hi hlk T.i

( .VI'

ARIK.S (21 > 2 4 i

H

• Cartells, catàlegs, opuscles ' Publicacions

Carrer Vic 11 Tel. 5 8 9 37 02 Fax. 6 7 5 21 72 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès

./. Cuk;l,m-

. - ' : •'..'- .

.

\Ü-J-SI.|.

..

C ' H ' I . ' 1 ' L I :I.",I

I I i . r .•- S j r ; í'i.-;il Ri's.T',;

674 7(196

I.'K-I..-

6741234 .674 24 59

( -i·i. K."..Yii!k!.ir.'iv . I>l'-ri':'-ail I 11 l·l'll.'-l.:.. .

674 76 15

I I". \1l.'l'c,[\l I Vs.-.:it-.: I 1 /

674 27 19

I.Mil'R'Ri.-'

699 1X92

I l'í

s \

I I.i. .1

5S9 12 26 .6741934 674(15 25

.

I I I ' .".:";., ('r.,.i

674 33 71

i. I'MI iMiil·-nl:

. 674 23 79

5X9 1155 .674 66 96 .5X9 08 47 .6741163 ...20475 03 .6740569 .67540 55 .. 674 7X 5X 091 092 092 908 79 51 25 674 76 12 6740997 5894422 67415 80 67403 22

Ml-L'l,l.l J.lllll!

OtiiiiiiiMinicipii! L.i Iv.ik'-ln. - Paniiquia Sani Per.' OLLUÍÍ . Pam'njiiiu l.c's llaic- l'arrnquiu \ .ilUorciX - Piscina Mancipal Valldin'ix - (ut'rpo Nacional de Policia... - l'rgi-ncies - l'nliiia Municipal - \nluntaris Protecció ci\il - Policia Municipal i Vaildormi - Comisaria de Policia Ta\i-ip.ir.idai -RadicTaxi - Rep-nl - Huiu - Sani Casal Comerç

ASS.

RADIO

TA X I SANT CUGAT I VALLDOREIX

S\; k V.llJc,

5X9IKI21 6_4 1111 lïll.S

LI'J.IC-

Lu l·l

Mira

..'('.:l

MIMI S,-

\ , U \ Sani In.iii \1 i., s.' \ . U \ i l'P \'ai:J.ncis \ . \ \ \ iPP;\lin,.iM.'r:H \AV\ lPPt'..:l\laln\a.li - AA Pmp.i\cir.s!.alli.-cs - \A VV Aig-jalliviiüiLal'lii - \s- Cnii-ainidoi.V.Mjliul:.- '\nnyinis -D.N.IiCr.apicMiil - Greenpcace - H (icncral du Caialan\,t. II.Vall d'Hchrun .. ..' .. - H.Sani JuaiidcDcu l'nilal (orriiana - Tel. de I K-per.mH'a - lnl.Carrdt.Tes - In!. Aen-poil -Ini R..NFK -Ini Pon

6"4 211S9 674 20 IS 6_4 lli 03 6_4 71113 674 2 1 7 9 6"4 2105 674 50 49 674 20 89 674 51 29 26S 45 6' 317 - i - , - . i ..5X9 30 Sil 543 47 04 5S9 12 12 42_ 20IKI 2113 40 INI ..248 10 40 414 48 48 204 22 4" ,478 5(100 ,490 02 02 s'N

-OMIC

- Pnlielínic Tnrreblanci -PROMISA KNT1TATS -ASDI - Arxiu Gavin •Casal d'Avis S.C - Llar d'Avis Parròquia - Club Muntanyenc -Coral La Unió - Esbart Sant Cucat -tlTol Sani Cugat -GrupSup. Immigrants - Ràdio.Sant Cueàt - Televisió Sant Cucat -Els 4 Cantons

.."S'Í

r

675 35 03 67425 70 58916 38 5X905 9X 67453 96 674 10 06 675 26 52 674X6 61 674 93 14 675 59 59 589 14X6 67401 66

589 44 22 Servei dia i nit SERVEI de Grua Cobrament amb Targetes de Crèdit i T e l e t a c

CONSULTES SOBRE LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS AL MUNICIPI Brigada Municipal Tel. 674 01 48

PATRULLA DE LIMPIEZA S.C.P.

-a- 674 9584-674 9612

CASAS PARTICULARES - COMUNIDADES DESPACHOS - LOCALES - PÀRKINGS - ETC... PERSONAL CUALIfICADO SERIEDAD RAPIDEZ DISCRECCION Oro. Cerdanyola, 50 -SANT CUGAT- FAX. 674 95 84


DIVENDRES, 2 4 DESEMBRE 1993

PRIMERA PLANA

Un esperat Nadal la millor oportunitat pel comerç de la ciutat Un sondeig fet pel nostre "diari" descobreix les dificultas dels comerciants que no veuen remuntar la crisi ni per Nadal.

El comerç de la ciutat s'ha esforçat organitzant actes per atraure els clients. Al barri vell ha organitzat tot un seguit d'actes que han ajudat a fer més ambient al carrer i als comerços.

Redacció Les festes nadalencas són sens dubte una de les dates que més espera el comerç de la ciutat per poder solucionar molts dels problemes que aquest any han sofert els comerciants a causa de l'actual crisi. Realment s'ha fet un important esforç des de particulars i associacions per poder superar la por existent, a que aquest Nadal Ics vendes no ajudessin al comerç local. En una primera apreciació, feta des del nostre diari, amb cinquanta comerciants de la nostra ciutat, els resultats no són, de moment, massa tranquilitzadors malgrat que una àmplia majoria esperan incrementar el llistó de les vendes els

propers dies i sobretot en les dates de reis. Un 54% dels enquestats de la mostra diuen que encara no han notat el Nadal, malgrat que si es veu més moviment en els carrers no es pot parlar encara d'augment de vendes. Un 26% dels enquestats asseguren que els seus calaixos diaris han sofert un petit augment que de moment no es considera significatiu. Tant sols el 20% de tota la mostra assegura que per a ells sí que ha arribat el Nadal, i que de moment es senten satisfets del nivell de vendes que s'ofereix aquest primer "Nadal de la crisi" que és com molts dels enquestats han volgut denominar aquest final d'any. Per sectors cal destacar, de

la mostra, que són els comerços de regals, joieries, bijuteries, perfumeries, alimentació i joguines, els que menys noten aquesta davallada. D'altra banda, empreses de serveis, electrodomèstics i el món de l'hosteleria, en general, són segons l'enquesta els més perjudicats. Malgrat tot coincideixen. els enquestats, a afirmar que confien amb les reaccions d'última hora dels compradors més tardans de Sant Cugat. En ells es basen moltes de les esperances dels comerciants de la nostra ciutat que aquest any noten més que mai la necessitat de fer un front comú per continuar defensant el comerç sancugatenc. •

ELS 4 CANTONS

Missatge de l'alcalde de la nostra ciutat

"Bones Festes a tots els conciutadans de Sant Cugat"

"Voldria desitjar a tots els conciutadans de Sant Cugat i a tothom en general que en aquest any 93, que no ha estat un dels anys més satisfactoris quant a la pau al món que tots desitgem i també per la crisi que ens envolta, que tinguin unes bones festes de Nadal. A més felicitar aquestes dates amb l'esperança que el proper any 94 ens permeti sortir d'aquest pou en el qual sembla que hem caigut l'any 93 i puguem gaudir tots ple-

gats d'uns mesos més favorables. Amb aquestes esperances i amb l'optimisme de pensar que Sant Cugat serà de ben segur una de les localitats que notarà més la superació de la crisi que ens ha afectat, desitjo a tots els santcugatencs un Bon Nadal i un any 94 molt millor que aquest"

Joan Aymerich, batlle de Sant Cugat

" Sí, aquesta llum de més enllà del firmament, que resplendeix per damunt de tot, per damunt del móns més elevats, sí, aquesta llum és la mateixa que brilla dins el cor de l'home..." (Chandogya Upanishad, 3, 13. 7). *

Mans WJ Unides CAMPANYA CONTRA LA FAM

BON NflDflL (I TOTHOM

Griful

TOTAL GAS-OILA SENSE OLOR

SERVEI CAMIONS

Ctra. Gràcia a Manresa, km. 14,800

CANVI D'OLIS I DE PNEUMÀTICS

DE GAS-OIL A CISTERNA

ESTACIÓ DE SERVEI

Botigues d'accessoris

SÚPER PREMIER 98 SENSE PLOM

AMB

DOMICILI

COMPTADOR

GRATUÏTA LES RODALIES A PARTIR DE 400 LITRES

Telèfon 24 hores (contestador 589 45 55

3

ESTACIÓ DE SERVEI Ctra Cerdanyola, k m . 4,900

automàtic)

Llenya i carbó


PRIMERA PLANA

KL·S 4 CANTONS

"El tel nacional avui"

DIVENDRES. 24 DESEMBRE 1993

Amb la presència de gent de respectacle

Xerrada-coHoqui a la Casa de Cultura TVE grava a l'escenari del teatre Auditori \ a \ i ( 'a\a i

.

C 'I'..!

• . 11

.',;,.

p.;-.- i ' - ' ! ' <

..i I I V

: ' . 'i I . I •. i · i i !••-

:.'

, c u ' l , ,

. ' l i

d

r'ií/.'l

! O...Í > i I

[v:

.1" K '

ti ili

I. ( 'al '

I,-

I!,M.;.-I.II

;!.

'•.

i i. '.ii

! I -".

IL·II.'I

.

. vL-í'l-.ll

. ' l .i ..:!

ü r ,. do v . i r |V

, • : • i . 11

1;/ - .'

I n u l i

.i

!

]•*•-.

{

\ \

\ | li l ' i . i ' . . • l i . !•.

i " . •• 1' fi'.. ..^1 ;;.',u h i h i s i o r i i • " ! . . I u ,i i k ' K I,ml

del

darivi"s

, i r . \ v ,;i

v< ük\TU'

i';k'i''

i" i-- i , i l

pel

,r

•,..; i

. i'i -Ï

'llkTIl'

ki ' ü . i | . M i;: •.k' llu i\ l l l k ' l l l s

po'mu'v J o s e p \ l , : l 1.1 | I , u k ' l ,1. l l i s t o ll.uk'l

t k ' 1,1 I lli', i.'I Mk'.l

Polli

pou I ahra. '. a nik ksi Li H'\ a C \ p o s k l a ; c p i l s s ; i n l e l s pi UK'lp a l s v.m r e n l s d ' e s t u d i

..os.i solida", i "com ,s creen una cultura, una sentimentalitat. una psicologia nia simbologia que \ au ass. • des a q'.ialscv oi nacioii.ilis":,

sobre

cl

tenia "nació" en i'K darrers nins. que desemboquen en e h recents estudis sobre cl significat del n a c i o n a l i s m e per als s u b t e c t e s que son p o r t a d o r s (.l'aquest mateix nacionalisme. Les a c t u a l s i n v e s t i g a c i o n s tiinihe s"adrecen a descobrir com neix aquest nacionalisme. S e g o n s l·iadera. el que s'ha d'estudiar es "quin tipus d'institucions i aprenentatge del nac i o n a l i s m e han t'et p o s s i b l e que aquest e s d e v i n g u é s una

\rm;i de mobilització política LI

pioles-.i'!

J'Il··loll;,

Jo

sep 1 lugue!. pci I . N." i 'i.niila. '. .i exposar la idea q - *'. "• ml I scniíinent iiacioii.:! - u es .ailit/al amb una finalu.r. polí lica molt concreta, i que de I el "el n a c i o n a l i s m e c-s im.i est r a t è g i a p o l í t i c a de c a l a a aconseguir el poder, estratègia q u e te m o l t e s p o s s i b i l i t a t s d ' è x i t " . 1 .es i a o n s d ' aquest èxit son tres, per a Huguet, l'er un c o s t a t , el n a c i o n a l i s m e "ulilit/ael control del lernton. be reclamant el seu ús per una minoria sense estat, be plantejant la s e \ a indivisibilitat des d'un estat plurinacional". L'n altre element que fa del nacionalisme "una arma molt útil de mobilització social i política", és el fet que sempre planteja un posicionament interclassista "que s'adreça a un bloc de classes sovint enfrontades a una altra classe". HI tercer element d'èxit per al nacionalisme és el d'oferir una identitat

comuna a tothom. A l ' E u r o p a a c t u a l . per a Huguet, es pateix una crisi general que ha provocat el sorgiment de molts nucionalis mes. Lis països de l'Est han sofert un greu daltabaix dels elements polítics i socials, deixant emergir "una capa inferior, l'element nacional; quan hi ha una crisi del s i s t e m a econòmic, les dues capes inicials queden erosionades i suri a l'exterior la qüestió nacional. i t o t h o m s ' e n g r a p a a aquest element". Les democKkics occidentals també estan \ iv nit una crisi del seu model e c o n ò m i c i social, l'Estat del benestar, on la majoria d'estats no poden mantenir els serveis que fins ara oferien. S e g o n s J o s e p Huguet, la solució es troba en crear una nova Europa, on totes les nacionalitats tinguin el seu estat. El debat va acabar amb un torn de rèpliques i preguntes. on es tractaren breument temes com l ' a u t o d e t e r m i n a c i ó dels pobles o la presència del nacionalisme en partits polítics que aparentment no es defineixen com a nacionalistes.•

Millores als districtes per l'any 94 IM Floresta i Mira-sol, districtes amb més novetats Anna Cabussa

* -c

TENIM TOT TIPUS DE CAMBRES FOTOGRÀFIQUES I MODELS PER A PROFESSIONALS I AFECCIONATS. INFORMI-SE N, COMPRI LA QUE DESITGI I PAGUI CÒMODAMENT. L'ESPEREM.

a la / o l l a de Mil'a-

' ' ' c s ' l a , K 's LI piojX'i anv la in baiiil/acio deU dis tiicles serà un deK temes mes impoi i,i als. un e f ja han que dat ii'.aueui.its cK dos k euiies cu llu; als de Mil a sol i I .a 1 lo icsia" v a du l'alcalde. LI ("entre l'oliv alent de La Llorest.i també quedarà fina h t / a t l'anv vment i s'espera poder posar lo en funciona-

El d i m a r t s dia 21 de d e sembre els estudis de Televisió Espanyola es varen traslladar a l'escenari del Teatre Auditori per gravar un programa que s'emetrà el proper dia 24 de d e s e m b r e . El p r o g r a m a , que portarà el nom de " L o s primeros de la primera", es va gravar a portes tancades, portant en secret qualsevol mínim detall de les actuacions dels p e r s o n a t g e s de l ' e s p e c t a c l e . Això ve provocat per l'actual g u e r r a de p r o g r a m a c i ó q u e existeix en les principals cadenes televisives.

vat amb sis càmares de televisió i hi van assistir l'actriu Ana García Obregon. presentadora de l'esmentat programa. el "torero" Espartaco. i l'actor Jorge San/.. Entre cares conegudes també hi va ser present la ministre de Cultura Carmen Alborch en una visita llampec. En el Teatre Auditori també hi va assistir públic que va arribar en autocars i s'assegué en les butaques per aplaudir en sentir els senyals del regidor del p r o g r a m a . El públic entre 50 i 65 anys va arribar al Centre Cultural a primera hora de la tarda, però el programa es va perllongar fins a altes hores de la nit. •

CENTRE DE LA IMATGE

Joan Av merich v a av ançar. en una roda de premsa celebrada amb els mitjans de comunicació locals el passat divendres dia 17 de desmehre. que un .lels temes als quals es iloiiai a màxima prioritat sci a la i ontinu.k io de la in baiut/a cio i iiiegi al dels can ei s dels l'asti k les de Mira-sol. I a Llou sla

Redacció

L'espectacle d'aquestes festes nadalenques va ser gra-

L'agenda de millores i actuacions de l'Ajuntament als districtes per a l'anv ( U estrenarà les seves primeres planes amb la posada en marxa del ( entre l'oliv alent de I a Lloresta, la urhanit/ació integral de / o n e s dels districtes i la c o n s t r u c c i ó s o b r e els v i a l s dels Túnels de Vallv idrera de dos ponts sol.

Les cameres de TV Catalunya per primer cop al Teatre-Auditori

La Floresta gaudirà aquest proper any dels seu centre cívic

me ni el nies ,o ui possible LI centre millorarà uoinLL'iiicni les prestacions a nivell e:in;,i ri. sobre lot. del districte de 1 a l·loresta. piero t a m b é de Les Planes. l'er últim l'anv que encetarem d'aquí a una setmana ser

\ ira també per iniciar la cons trucció de dos ponts sobre cL v ials dels 'I únels de Vallv idivra que uniran dos carrers de Mira-sol que varen quedar d e s c o n n e c t a t s quan van iniciar-se les obres dels túnels. •

Per cada revelat l'obsequiarem amb un número per entrar en el sorteig d'un magnífic equip d'esquí (valorat en 60.000 pies.). Com més rodets ens portin, més oportunitats tindran. SORTEIG: 3 de gener de 1.994 Amb la col·laboració de: LUCAS SPORTS Anselm Clavé, 14 Tel 674 01 29

Sta. Maria, 14 - Tel. 675 5 6 74 - Fax. 675 57 24 - Sant Cugat Av. Catalunya, 72 - Telèfon i Fax. 580 19 53 - Cerdanyola


DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

SANT CUGAT AL DIA

ELS 4 CANTONS

5

Sopar de Nadal del Partit Popular a Sant Cugat

Llatjós: "Volem tenir 2 regidors més a Sant Cugat" L'actual President Popular anuncia que no es presentarà a les pròximes municipals Per Víctor M.Morera El passat divendres, es celebrà en un conegut hotel de la nostra ciutat el tradicional sopar de Nadal del Partit Popular, amb la presència de tots els membres del grup popular de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. En el sopar nadalenc, es van veure importans personalitats del Partit Popular que assistiren com a convidats a Tacte entre els quals cal destacar, l'euro-diputat Domènech Romera, els Diputats al Congrés Espanyol Jorge Fernàndez Díaz i Manuel Milian Mestre, els Parlamentaris catalans Julio Ariza i Reyes Montseny, el nou President provincial Antonio Hinoza, el secretari general de Barcelona Armand Querol.

Francesc Llatjós, que pot fer molt de mal a l'actual prepotència Convergent. Tenim esperances fonamentades que decidirem l'alcaldia de Sant Cugat.

Arxiu

bant a uns punts, de rebuig d'una situació econòmica que és insostenible, i nosaltres aspirem a millorar-la, espirem clarament a guanyar les eleccions per assolir aquest compromís amb la societat.

Relleu generacional

Francesc de P. LLatjós actual president del P.P. a Sant Cugat

Guanyar a les generals

Els primers a treballar cara les properes eleccions

Armand Querol, Secretari General de Barcelona, comentà al nostre diari les seves impressions. Sr. Querol, quina és l'actual situació del Partit Polpular a Sant Cugat del Vallès? EI Partit a Sant Cugat, jo diria que té molt bona salut, nosaltres a les últimes legislatives vàrem tenir un 19% de vots, lo que ens fa estar molt contents quant a la tasca que els dirigents del partit estan fent a aquesta població. Evidentment encara estem molt lluny però podem ja pensar en les municipals? Evidentment que sí. Nosaltres, és obvi, que en la nova direcció del Partit Popular a la província de Barcelona, la fita important són les eleccions Municipals. I en aquest context tenim municipis on podem fer molt, per exemple Sant Cugat, penso que després de molts anys d'una hegemonia Convergent desitja ja un canvi polític amb una candidatura reforçada per

El Sr. Antonio Hinoza President Provincial, parla també de les properes eleccions generals amb un caràcter pràcticament pre-electoral "Fem una crida perquè ens posem ja a treballar. L'últim congrés a Barcelona ha significat una nova etapa per al partit; sé que encara és aviat per parlar de les eleccions municipals però aquesta vegada jo diria que sóm el primer partit que ens hem posat en sintonia electoral; estem treballant des del dia 22, de cara a les municipals, sense oblidar que tenim unes europees el 12 de febrer". El futur del Partit Popular, passa en aquest país per anar creixent fins arribar a fer trontollar l'actual presidència del Govern. "No, rotundament no. Serà de victòria, el Partit Popular arribarà a les properes eleccions, sense cap dubte, al Govern del país, jo crec que és un sentiment generalitzat al carrer, la gent està arri-

La Síndrome d'Estocolm El Sr. Fernàndez que assistí també a aquest sopar del Partit Popular a Sant Cugat,va fer un comentari de les últimes declaracions fetes per Alex Vidal Cuadras quant al suport a les sancions previstes, al projecte de llei del català. Fernàndez Díaz va dir que el Sr. Vidal Cuadras havia sofert un cert síndrome d'Estocolm perquè es va deixar confondre pels sentiments personals i per la cordialitat del conseller, i això li va fer oblidar la veritable actitud del partit popular. En un altre moment de les seves declaracions Fernàndez Díaz va negar que el Sr. Josep Maria Aznar, actual president Nacional del Partit Polpular ni cap altre membre de la direcció general del partit a Madrid, hagi cridat a l'ordre A. Vidal Cuadras per les seves declaracions. "El Partit Popular, afirma estar a favor de la normalització lingüística però no pot estar-ho de normes sancionadores que res ajuden a la normalitat de la nostra llengua"

El Sr. Francesc Llatjós, actual president del Partit Popular a Sant Cugat, comentà durant el sopar, que no es presentarà a les properes Eleccions Municipals de la nostra ciutat "Desitjo que hi hagi un nou equip de persones al fron del Partit Popular i ser el primer a impulsar una candidatura sense el meu nom" Amb aquesta senzilla frase l'actual número u de la llista per Sant Cugat, deixa pas a les noves generacions del partit Popular a la nostra ciutat, malgrat que no va apuntar cap nom per encapçalar la llista. Tot parlant de les properes Eleccions Municipals el Sr. Llatjós afirmà: "Crec que no es pot considerar que les eleccions generals i les municipals tinguin els mateixos resultats, perquè són diferents eleccions. Malgrat tot i cada vegada que el Partit Popular està en un dolç moment en l'àmbit Nacional, això també repercuteix en el nostre àmbit local. Espero i desitgo que tinguem les mateixes aportacions de vots que han tingut per a les Generals. Això significaria un gran avanç per a Sant Cugat i em complauria molt. És molt possible que tinguem per a les properes eleccions dos diputats més. Pensi que aquest any no s'han guanyat les eleccions generals per unes circumstàncies especials de por, que el Govern Socialista va propagar en el ciutadà amb retalls de les pensions, etc. Això va fer que els socialistes guanyessin les eleccions per una diferència de simplement 800.000 vots. Així, doncs, és possible que les pròximes eleccions després del deteriorament que en aquests moments està sofrint el partit del Govern en l'àmbit Nacional, siguin per al partit Popular. La gent està realment desenganyada i aquest desengany es veurà segurament reflectit en les properes eleccions generals i segurament també en les europees del pròxim febrer. El Partit Popular serà l'única alternativa vàlida per a tot el país". M

Fernàndez Díaz, en un moment de l'últim míting celebrat les passades eleccions generals

AMB PRICOA VIDA

SEGURS PER A TOTA LA VIDA

Ella enviduà fa un any, té dues filles petites i una hipoteca a 20 anys. Altres famílies en una situació semblant es trobarien abocades al desastre econòmic. Elles estan protegides per la pòlissa de PRICOA VIDA que el seu marit decidí signar just tan sols uns dies abans de sofrir l'accident. Ara la casa els pertany, les nenes van al seu col.legi de sempre i demà aniran a la universitat. La vida per a elles, continua.

PRICOA Vida Segurs per a tota la Vida Truqui'ns als telèfons 227 20 09

227 21 06


6

SANT CUGAT AL DIA

ELS 4 CANTONS

La policia es traslladarà a la Villa Felisa a finals de gener 94 El cos municipal necessitava des de feia temps un major espai i en millors condicions

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

L'Ajuntament impulsa un curs de formació ocupacional per a joves aturats Redacció

.'•

Anna C a b u s s a

H

.

• •

^ I .es dependències de la policia municipal del carrer Ksperanlo quedaran desocupades cap a finals de gener. data prevista per al trasllat a la Villa lelisa del cos de policia local. .Aquesta n o \ a seu p e r m e t r à als sq policies, homes i dones. gaudir d'un espai mes ampli per a realitzar la s e \ a tasca que es teia molt complicada en l ' a n t i g a seu de d i m e n s i o n s molt reduïdes i de mala localit/acio. Joan \ \ m e n c h ha avançat que la Villa I elisa o la Casa J a u m e A n d r e u , nom amh el qual també s'anomena l'habitacle. no seia una dependència p r o v i s i o n a l per a la p o l i c i a però tampoc s'In quedarà per s e m p r e , ja q u e en LIn futur s'haurà de traslladar a les afores de la ciutat per acomplir millor les seves tasques i poder moure's amb més facilitat. I.a c a s a , o c u p a d a fins fa poc per l'iiscola Taller, va haver de ser re modelada interiorm e n t i h a b i l i t a d e s les d e pendències per al trasllat de la

3*M

—*—"~r ^

P e r tal de l l u i t a r c o n t r a l'atur que a la nostra ciutat es m a n t é en un 10.5 per cent, l'Ajuntament impulsa un curs de formació ocupacional per a joves aturats. Aquest curs està finançat per la Diputació Provincial de Barcelona i el Fons Social Europeu. Consta de 120 hores on s ' i m p a r t e i x e n c l a s s e s de comptabilitat, comerç exterior, contractes i seguretat social i, sobretot, informàtica.

-'

•wmm-

lliï""MIIÍÍ| II ' l'Hi 1

. ""

Els requisits que es demanaven per accedir al curs eren estar registrat a l'Inem, tenir estudis a nivell de BUP. i tenir per finalitat, trobar una feina com administratiu. Aquesta és la primera experiència en formació ocupacional d'aquestes característiques que impulsa l ' A j u n t a m e n t de Sant Cugat amb una orientació clarament laboral i pràctica, segons ha dit el Tinent d ' A l c a l d e dels Serveis Interns, Personal i Promoció de Treball. Pasqual

d'Ossó. •

XIX Congrés d'ERC Edifici Villa Felisa al carrer Francesc Moragas policia. L'estructura exterior va ser respectada pel projecte ja que està considerada una casa d ' i n t e r è s urbà. L'Ajuntament ha finanaçat totalment un projecte que ha suposat l'habilitació de diversos despatxos. de vestuaris femenins i masculins i, fins i tot, d ' u n petit dipòsit de detinguts. Les dependències de cara al públic

M.C.

han estat també, millorades i s'ha insta).lat a la casa calefacció i altres serveis necessaris per a un ús normal. Les d e p e n d è n c i e s del carrer Esperanto que encara ocupa la plicia seran utilitzades p o s t e r i o r m e n t pel servei de grua i per Protecció Civil. •

E s q u e r r a R e p u b l i c a n a de Catalunya (ERC) va celebrar, el passat cap de setmana, el seu XIX Congrés, amb el lema "L'esquerra". L ' e x e c u t i v a de la S e c c i ó Local d ' E R C de Sant Cugat del Vallès hi va assistir acompanyats d'altres militants i simpatitzants.

La Secció Local va presentar d u e s p r o p o s t e s . L ' u n a , pressionar la Generalitat perquè compleixi el seu compromís de d e s t i n a r el O.V/Í del seu pressupost a ONG d'ajut al tercer món. I l'altra, crear un sindicat nacional català. En el transcurs del congrés, es va presentar la Declaració Ideològica d'ERC, prèviament aprovada per consens. •

Presentat a Sant Cugat

El Pla Director de Política Agrària i Pesquera davant el repte de mantenir la competitivitat del sector IM voluntat de la Generalitat és mantenir la població agrària en el seu àmbit territorial jectius i actuacions que guiaran el Departament en els propers set anys. en el LI l'la Director de Política Agrària i marc de la voluntat de la Generalitat de L|uera de Catalunya fou presentat per mantenir tota la població activa agrària \ ; ivier Maria M a r i m o n . C o n s e l l e r actual en l ' à m b i t rural. Això es vol d'. \gncultura. Ramaderia i Pesca de la aconseguir mitjançant el desenvolupa(ic •neralitat el passat dijous lo de de- ment d'tines explotacions agràries especial it/.ales amb esperit empresarial, asSCI nhre a la nostra ciutat. Aquest pla estableix les línies mes- solit ne una reestructuració perquè puguin competir en una economia cada vetr 's d ' a c i u a c i o del sector fins l'any gada mes oberta, i millorar la transfor: < 00. tenint en compte que el seu gran l'e He L'U el I LI c LI i es cl LIC la compeliti\ i- mació i la comercialització de la protlucció. lat. l'na de les principals noveiats del 1.1 l'la Director tixa cL criteris, ob-

,|<>an-Maic de Scmir

Pla Director és la divisió de Catalunya en quatre grans zones: zona de muntanya. zona desfavorida, zona d'agricultura consolidada i zona periurbana. Sant Cugat i el Vallès Occidental s'emmarquen en aquesta darrera zona, on l'agricultura és important pel seu efecte de contrapès a l'expansió urbana desmesurada i. per tant. com a element d'equilibri ecològic i de manteniment actiu de la biodiversitat. Genèricament. i segons es desprèn de la lectura del Pla Director, en aquestes zones periurbanes l'expansió dels

nuclis urbans ocasiona uns moviments de població que augmenten la demanda de sòl urbà, i la creació i ampliació dels serveis corresponents, en detriment de les superfícies agrícoles circumdants i. per tant, de l'activitat agrària. A més, a les zones periurbanes, la manca de previsió o la planificació errònia del sòl, va fer que molts municipis es qualifiquessin com a urbanitzables, àmplies zones del terme municipal, de manera desproporcionada a la realitat del creixement econòmic i demogràfic. •

A TOBELLA SABEM EL QUE NECESSITES: ASSECAR LA TEVA ROBA AMB RAPIDESA 1 SUAVITAT Vine ara a MILfiR TOBELLfi i informa't dels avantatges de tenir una secadora a la teva llar

• MILAR TOBELLA

0

vj

T'oferim les millors marques a més de la instal·lació i el servei post-venda. I recorda: "fil mal temps, bona cara"

•V. Santiago RusinoL 49

Tel. 6 7 4 0 6 57-674 7 9 0 9

SANT CUGAT DEL VALLÈS y


PLANA 999

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS

7

Ja tenim la plana 1000 ... continuem treballant!

A

El departament de publicitat és el vincle entre el "diari" i els nostres anunciants... aquests són els qui suporten el pes econòmic

Un equip humà, l'equip de redactors i col·laboradors, es posa en marxa per perseguir i treballar les notícies de la setmana.

vui la plana 1000 ja és història i cal seguir treballant per donar a Sant Cugat totes aquelles notícies i esdeveniments que la societat per la seva pròpia dinàmica genera dia a dia. En aquesta plana hem volgut reflectir a manera d'homenatge tots els qui fan possible Els 4 Cantons; evidentment no hi són lots, només hem volgut ensenyar com és per dins el nostre "diari" el diari de Sant Cugat. La nostra redacció està oberta a tots aquells que tinguin interès en conèixer com es fa Els 4 Cantons, restant oberts a tot suggeriment que pugui ajudar a millorar-lo. Acceptem col·laboracions, perquè sempre hem tingut molt clar que el "diari" no el fem nosaltres sols, el fem tots. •

El departament de maquetació del "diari"és la part tècnica que té la missió de modelar cada una de les planes. És el moment de decidir, cal pensar en la notícia de portada, l'última edició està llesta i Els 4 Cantons com cada divendres estarà al quiosc a primera hora; serà el moment de veure el treball realitzat... els nervis deixeran pas a la tranquil·litat.

Els que no es veuen

E

n la confecció d'un diari, com el nostre, hi ha molta gent que no es veu. Són gent que dia a dia fan possible que el nostre diari sigui puntualment amb tots els lectors. Un equip de filmadors que treballa sempre de nit, feina indispensable perquè després la rotativa converteixi les notícies en paper imprès. Un equip de correctors que té cura al màxim, dins de les angoxants presses i la deficient ortografia i estil que malauradament arrosseguem, encara molts de nosaltres. Quan ens equivoquem no és per culpa seva, som nosaltres que no aconseguim encara dominar el temps o les presses. Ens hem proposat un any només per aconseguir-ho. El diari imprès cal fer-lo arribar fins als nostres lectors. Dues persones s'encarreguen cada setmana de portar-lo a les sis del matí dels divendres de Girona a Sant Cugat i una altra just sortir el sol el reparteix a tots els quioscos i llibreries. L'equip de distribució s'encarrega d'aquesta tasca, una de les més sordes i totalment indispensable perquè Els 4 Cantons tingui la difusió que tots desitgem. El nostre rotatiu compte amb un departament de comptabilitat i gestió que s'ocupa que res no fall; que les finances i els números quadrin és vital per a un mitjà que ha nascut amb vocació de servei sense ser cap càrrega per als ciutadans. •

Els 4 Cantons es tècnica i voluntat que incideixen en un punt en comú, la utilització dels mitjans tècnics al nostre abast per oferir un producte digne als nostres lectors .


/"i-ms^ íéf

^#

^ W » * - "

^'««Fi,-**^ «**"' Wf^Sj

V

•^TBIOB

jpy^"-?*?!


DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

PLANA 1001

ELS 4 CANTONS

9

1000 planes d'opinió, informació i servei nada !! La il·lusió d'uns i la paciència i deóm ja a la plana 1001, renoi! qui dicació d'altres fan que cada setmana ho havia de dir fa un any. El que llegeixin més de 8.500 lectors. Això va començar com una aventura que sorprèn a tots només és fruit o el il·lusionada per part d'un petit grup de miracle de convertir un somni en reagent, tan sols quatre, ha esdevingut al litat, seriosa i creïble, ja que la inforllarg d'aquestes pàgines una tasca se- mació no és un joc i això sempre serà per nosaltres la raó d'existir. riosa i dedicada a la informació local. Fent un petit repàs de la nostra tasVàrem començar, com aquell qui diu, amb una sabata i una espardenya, ca informativa veureu com hi ha notínomés 12 planes els primers números i cies a Sant Cugat molt serioses i imcada quinze dies, que quasi no sabíem portants: Les eleccions generals, Kamcom omplir. Érem informadors no- pio, la Guinardera, Històries de Sant vells, el nostre director pensa que en- Cugat, inauguració del Centre Cultucara ho som, la veritat és que vam néi- ral, obres del claustre, i fins i tot la xer amb el "diari", la feina era nostra més recent, la detenció del "Lobo". per buscar notícies. Encara recordo el També hem cobert notícies menys dia en què una senyora del poble em trascendents, però importants, la camva comentar: "Creus que hi ha tantes pana nova de Sant Medir, el Mil·lenari notícies al poble? Ja podreu omplir de Sant Pere Octavià.la Marxa de Reles 12 pàgines?" Però ja ho veieu, sor- gularitat, les Festes Majors... Hem cobert notícies polítiques, estim cada setmana, omplint de 36 o 40 planes i quasi no donem l'abast per co- portives, culturals i socials. Els 4 brir tota la informació dels esdeveni- Cantons ha treballat, a pols i amb esments de Sant Cugat. Renoi! quina fei- forç en cada una d'elles, sempre amb l'esperit de donar el millor servei al ciutadà. Com veieu una tasca prou seriosa al llarg de 1000 planes de notícies, comentaris, opinions, història, anècdotes i fets santeugatencs. Pensem continuar així, de ben segur, cada vegada més "al loro", informant, donant servei... corrent si fa falta, per donar l'última notícia i la millor "portada", tant se val. De pressa, de pressa! que la rotativa espera i els dijous ens toquen la una i les altres..., corrent com esperitats per tot el poble Ells són els que en cada número, per cobrir els diferent actes, cultivant per presses, de vegades no es col·lo- amb tot el nostre amor la llaga d'estòquen els seus noms al peu de les foto- mac o fregant l'infart. Sempre al peu del canó, disposats a donar servei i grafies com es mereixen. complir la nostra tasca de redactors i La seva professionalitat i col·laboinformadors de Els 4 Cantons. ració mereix el nostre reconeixement Les 1000 pàgines primeres són noja que, què serien 1000 planes sense fomés una fita, una primera pedra per titografies? Rosendo, Murdoch, J.Llamas, rar mes enllà, és clar que res de tot M. Vallès J.A.MulaJordi Fonolleda, això hauria estat possible sense la nostra il.lusió per fer el "diari de Sant CuM. Sant, C. Cabanas, A tots ells gràcies, gat " i el suport de tots vosaltres. •

Consell de Redacció

S

Un petit homenatge als fotògrafs

...i posats a explicar anècdotes

M

il Planes per explicar anècdotes són moltes planes. Moltes les coses que ens han passat en aquests mil fulls del "diari", recordem-ne alguna com a petita anècdota. El dia que vam acreditar els companys del "diari" en un acte polític ens van dir "sí ,sí, las cuatro esquinas ya estan acreditadas". Al llarg d'aquestes mil planes hem trobat rovellons a un parc de Sant Cugat, tòfones en un jardí municipal i serps al mig de l'avinguda Torreblanca. Hem ajudat a apagar un incendi a Collserola, mudats i amb sabates noves. Aquell número que es va fer sense parar, durant dos dies i dues nits, i només tenia 16 planes. El dia que un fotògraf novell dispara més de 25 fotografies en un acte sense tenir rodet a la cambra. Unes fotografies urgents portades a les onze del vespre a una empresa de Sant Cugat i el fotògraf espera més de

tres hores a la porta d'una altra botiga. Tampoc se'ns oblida aquella nit que vam haver de fer tres viatges a Girona, (alià on es troba la nostra rotativa) per acabar de completar la portada del nostre "diari". Però potser deixo per al final un parell d'anècdotes, d'entre moltes, que semblen les més divertides. El dia que es trobaren un parell de responsables del diari amb la seva família per la ciutat i un d'ells rep una abraçada del seu fill petit amb aquesta frase "pare ja has tornat de viatge". És un petit homenatge, totalment merescut, als nostres familiars que pateixen diàriament Els 4 Cantons. L'última, la sorpresa del nostre director quan rep una magnífica cistella de Nadal d'un conegut polític de Sant Cugat, l'equip de publicitat li va gastar una broma canviant l'etiqueta del paquet. El nostre" diré" no sabia quina cara posar. I és que d'anècdotesn'hem tingut de tota mena i colors.

La il·lusió de fer un "diari" per a Sant Cugat

El nostre domicili a Rambla del Celler Ja llueix el rètol de Els 4 Cantons

Consell de Direcció

N

o és fàcil fer un diari. Realment no ho és. Està molt a prop el primer any d'història a Sant Cugat i la plana 1000, aquella plana que molts diaris celebren d'una forma molt especial, ens ha sobtat en plena eufòria de Nadal. Ens ha atrapat en el diari que més planes hem fet de tota la nostra història. Així doncs, poc tenim a dir, i poc temps per fer-ho. Han estat mil planes al servei de la ciutat, avui quan hi doneu un tomb us trobareu possiblement tan sobtats com nosaltres. La Plana 1000, amb quasi be un any d'història. Recentment el nostre diari ha rebut l'aprovació per ser membre de l'Associació de Premsa Comarcal i aquesta és una de les notícies que estàvem esperant per consolidar-nos definitivament, com a mitjà de comunicació social. No tenim més pretenció que la d'o-

ferir el millor servei sempre des d'una òptica el més imparcial possible i responsable. Ja ho diem a portada i ens comprometem en cada número a cumplir-ho No ens hem marcat grans objetius. La veritat és que no hem tingut temps perquè realment Els 4 Cantons s'ha fet gran de sobte i hem passat de ser quatre amics ben avinguts a ser-ne ara més de trenta. Això ho hem pogut constatar en la nostra primera "festeta" de Nadal que quasi no cavíem a la redacció. Encara ens falta temps per anar a la mili, casar-nos, tenir desendència i convertirnos en quelcom arrelat, perquè a Sant Cugat no hi neix un "diari" cada any. De moment i per començar 1000 planes són moltes planes, esperant que siguin les primeres i que en segueixin moltes altres més. Per això, i només per això continuarem fent ciutat, poble, barriada o vila sempre fent Sant Cugat. •

&*$%£**'*m

Primeres portades junt amb les més significatives, unes i altres han donat vida a aquestes mil planes que avui celebrem tots plegats.


OPINIÓ

1 0 ELS 4 CANTONS

EDITORIAL També fa 6o anys

F

a aní's s< 'manes, en el ple </< / A junlann in ilí' Sun! ( ugat. un ii pre seinaii! di'ls populars li i,i i n'd,i\ a al Si: Matilde tpif t ni ara li uní pendent lli' i't instituir i I l'u si di I Ri i a la ploi a, aní mn nada del l\i i. \i \o iiis i a hi' pensar que a Sani ( u^at en tenim molts de l'iisios per a reinstituii: lin s i tot algun s per a tol. lo, ar per primer eop. Bustos que laritii /tistieia a persones i moments de la historia que la soeietiit oblida amb massa facilitat. A Sant Ciliat tenim pendents homenatges a catalans il·lustres que han fet de la seva terra el més gran amor. Homes que amh el pas dels anxs els hem anat oblidant i que només els recordem tpninl llegim Historia. Per exemple, un 2S de desembre del IVJ.\ moria un l'resident de la (li ueralitat de Catalunya, avui, dia de Nadal, ta 60 anys. Conegut per " /. ' Í / W ". en I runcesc Maciti. \a morir un dia com avui i per això en data tan ascnxalada volem fer-li un petit homenatge tol recordant la seva persona. A Sant ( 'ugat. si no ens cquivoiptcm. no te carrer ni plaça, ni tampoc bust i fins avui ningú no ha reclamat

fer-li cap homenatge ni t'ol.locar cap bust en places que recordin un tros de la Història de ( atalunxa. La llaura de '7 'Avi" representiivtt la vitlòria d'un home que < // un moment dona! \a ju^ar-se el seu estatus social i la seva carrera militin condemnant l'assalt, per part d'un grup de gairebé trcs-t'cnls oficials, ti la cediu cio ilel setmanari humorístic "Cu-eut " i del diari català "La Veu de Catalunya". Fets que varen indignar tots els ciutadans de l'època, fossin de les tendències que fossin. Un home que sense venir de tradició política va deixar una gran empremta dins la Història i en el cor dels catalans. Sent sempre elegit com a diputat per Les Borges Blanques. va arribar a ser President de la Cicneraldat de Catalunya. presidència que exercí amh tota autoritat utilitzant un estil unitari, poc partidista. Avui seria, o millor dit és. impensable trobar entre els nostres polítics persones d'una talla igual. Per això en data tan assenyalada, hem volgut recordar un català que va morir precisament un dia de Nadal fa seixanta anxs.

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Catalàn y futuro Baltasar Porcel Ayer hahlaba de la polèmica desatada con cerrada crude/a en Espana. s con cautela y recoveco-. en Catahirïa, sobre la caialani/ación idiomàtica catalana. l.ucgo \ eo en cl ultimo M:|ilemenu> dominical de '"El l'ais" una entrevista en la que Eduardo Mendo/a. "el mas eelebrado de los autores catalanes que escriben en eastellano". seguit dicho diario, se expiava sobre el tema tra/ando su mejor versión que llasta ahora haya leído al margen de las culturales o políticas pmas. Sus respuestas son espléndidas por su realismos, su relativismo. su eneaje sociológico, y, en el fondo, sus aproximaciones a la misma eseneia del lenguaje. Y todo pese a que la entrevistadora, Soledud Alameda. solo pregunta con insistència desde la aversión hacia la postura catalana. Voces como las de Mendoza -otra. la de \ à/que/ Montalban. desde un talanle mas ideológico. y qui/à mas leído que Mendo/a allende Cataluíïaaportan al debale una equidad importante. Igualmente desde otros àngulos aparecen testimonios de calidad por su preparaeión intelectual y su conliguración democràtica: Miguel Herrero de Minón. uno de los políticos mas inteligentes de este país, aunque el PP y Aznar lo tenga hibernado, conservador y esparïol a eoneiencia. se mostraba en una entrevista radiofònica del todo comprensivo con que

Cataluna impulse su lengua pròpia, sus aspiraciones nacionales. La cuestión es de coherència e. insisto, de realidad y de democràcia. Es lo que niegan quienes eonsideran Espana como una forma de imposición unilateral. Tengo la impresión, sin embargo, de que la demagog ia anticatalana que corre por Madrid y otras poblaciones. ati/.adas sobre todo por y desde el diario "ABC" con incomprensible irracionalidad, tendra pocos efectos concretos contrarios a lo catalàn. So pena que pade/camos otra dictadura, lo que en la Unión Europea no parece que pueda tener lugar. Y digo esto sin compartir diversas medidas oficiales de la Generalitat. Cierto que la Sociedad -la enseiïanza, la indústria cinematogràfica, etcétera-

debe regularse por leyes, però no vemos películas americanas porqué nos lo mande bando alguno, sinó por fascinación cultural. Y aquí hay un hecho: a partir de mediados de los 60 v durante una docena de anos la cultura catalana y el vehículo de la lengua catalana tuvieron un prestigio de modernidad. europeísmo y democràcia que nos convirtió en punta de lan/a de la veracidad y el futuro de Eispana. Y esto hasta en la pròpia Cataluna. Però esta dimensión la hemos perdido, i ne 1 uso en Cataluna. Y la política, que nos da fuerza en su àmhito. nos instrumentaliza como cultura: nos supedita. Si nuestra capacidad creadora no se independiza y remonta, la lev solo nos burocratizarà. •

Vostè què opina... Què té per costum celebrar, el Pare Noél o Reis ?

Montserrat Vancells Agent d'assegurances

Sandra Marquina Estudiant

Montserrat Ferrer Mestra

Segunda Ortiz Mestressa de casa

Jo, Reis perquè soc practicant i segueixo la tradició total. La resta, per a mi es consti ni. El Nadal, els r e g a l s . . . tot és consum. Alguns duien q u e els r e g a l s s'han de fer abans, per Nadal, perquè així els nens gaudeixen niés. Però, jo crec que els regals s'han de fer el dia de Reis.

Yo. personalmente. prefiero Reyes porqué disfrutas mas con los regalos que te han hecho ese dia. En cambio, por Navidad hay que estar mucho con la família, es un ambiente mucho mas familiar. Hay que ir a todas las comidas familiares. La sobremesa se alarga mucho.

Jo les dues coses. Per a nosaltres es més emotiu el dia Reis. tot i que Nadal també ho és perquè és el naixement de Crist. Però per als nens, per fer niés festa i jugar amb els regals preferim fer-ho per Reis, més que no pas l'avet i la tradició europea.

Pues celebramos mas los Reyes. A los crios se les da un regalo el dia de Papà Noel. un detallito, però en realidad es p o c a cosa. El plató l'uerte lo reciben por Reyes. Ademús, hemos sido criados siguiendo esta tradición y vamos a seguir haciéndolo de esta forma.

Chantal Berini Mare A casa ho celebrem tot. EI Pare Noél porta les joguines petites a casa: llibretes, llapis de c o l o r s , d e t a l l s . A m é s . aquell dia, a casa els avis, els nens reben quelcom més gros. En canvi, el dia de Reis, a casa fem la festa gran, regalem les joguines més grosses.


CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

Taula centrat del Retaule "l/erรงe de ta Llet de Cen/era". Ramon de Mur (U12-11,35)

Museu Nacional d'Art de Catatunua

Us felicita et Nadal i us desitja un Bon Any 1996


12

OPINIÓ

ELS 4 CANTONS

Millor amb sindicats Carles Brugiicm 'agradaria fer un coin e nia i'i a I ' a r t i c l e "I ai crisi dels sindicals"' d ' ( ) (iilra. Potser |o penso el mateix d'alguns suulicalistes concrets. però em semhla que ell es en extrem injust quan generalitza i ataca tota mena de sindicats r e i v i n d i c a t i u s . Ara quan tan vaga. o quan no la tan -que és gairebé sempre . i també en el seu llarg passat, com ell insinua. Mes ben dit. enib sembla que l'articulista deu ser prou | o \ e . i no deu h a \ e i conegut l'època recent on els sindicalistes "no existien". Ps a dir. ei en a c o m i a d a t s, e m p r e s o nats. apallissats, torturats, elc. Si no li agrada la vaea genei.il. com a molts, a l m e n v s que estudiï mes I l i s t o n a i (.(insulti més 1 lenicrotequcs. aixi e\ itara ser desagraït. N a t u r a l m e n t q u e els I mèrits .interiors no indiquen que els actuals sindicats ho lassin be Ni tam poc malament. Ni es cap problema que l'article expressi tal o qual opinió , allò preocupant és la mala informació que reflecteix. 1 jo li dic això sense temi cap 'carnet".ni altre interès concret que estar informal imparcialment. l i argumentaré d'una altra m a n e r a . N o m é s hi ha t r e s possibilitats una: que no n'hi hagi. però sense sindicats es provocaria un j»reu desequilibri social i. per tant. força més enrenou a mig termini. Dues. que siguin "grocs", "domestica! s". p e r ò a q u e s t s a c a b e n

M

molt sovint sent dirigits per burocràcies i màfies, ja que no pensen en altra cosa que en consolidar avantatges econòmics i en salvar la pell. coses molt pitjors que un dia més o un dia men_\s d'atur. Tercera s o l u c i ó , que -tot i que no li agradin- segueixin sent sindicats "vermells".( o bé granatosos. malves, fúcsies, roses, taronges, carbasses, etc. e t c ) . Fils d'aquests tipus normal. uns dies són més rondinaires i d'altres són més "pactaires". No hi fa res. Sí que hi fa que són els urnes que demostren mirar-se les coses globalment.

T a n t debò ho fes la CEOE (que. tot i que només veu la seva posic i ó . s a l t a a la v i s t a q u e és Púnica que ens té "informats"' últimament). lin aquest sentit, el d'informar-nos amb tota mena d'alarmes i exageracions, el Sr. Roca, per e x e m p l e , d i g u é d i lluns. a Madrid, que la recessió \ a començar desprès d'aquell passat 14-1). Mare de Déu. Senyor! Tothom sap que la recessió ha vingut només

del sacseig que varen patir les finances alemanes desprès de la " c a i g u d a del m u r " i dels moviments que llavors varen fer els a m e r i c a n s ( A m b els quals moviments, i aprofitant que veien venir la nova debilitat europea, pogueren rectificar certs errors de Reagan que els tenien fregits). Tots aquests que tant s'exc l a m e n . s a b e n que els inversors estrangers coneixen la situació real. i no s'esberaràn per un dia d'atur, sigui sonat o no.Però hi afegeixen calda a l'olla , i el Sr. N e g r e , de la C a m b r a de C o m e r ç , diu que a e c o n o m i a catalana n o m é s s'activarà si no hi ha el dia d'atur. Jo estic b o c a b a d a t d'aquests nivells de demagògia. I no entenc com tot' hom sembleu creure que un dia de vaga representi quelcom així com "la victòria de las hordas rojas" i el tancament de la SEAT. Molt més raonable sembla el que deia Abel Caballero, ex-ministre. el mateix dilluns, per la ràdio . que un "pont -1 és molt més problema e c o n ò m i c que una vaga . Sr. (ïifrà.els motius de tanta literatura que carrega contra els sindicats no vé de la crisi ni de q u e no arribin a acords en els darrers anys. Vé sòls d'un intent més de acabar de partir el P S O P en dos a través de vies indirectes. Bé. potser sí que hi ha la quarta solució, la que ell diu. el tòpic d""els sindicats del segle XXI". 1 com els voldria. com els japonesos, per exemple? •

Ni buena ni mala poesia, solo poesia co. m u e s t r a n la opi m o n de una mavoría que casi siempre responde. ante cuestiones de e parece increïble. este tipo. con medias verdaMI | u s i o \ : a m b ien des. Seria muclio mas p t e o r o c a m b o l c s c o que cupante si esas alií muciones hov en dia se pineda dccir. co- que anuncian la muerte de un lin» quien .isev era un,: v erdad genero tan uuliv idual e intitai.uue v iolunda. que el ge- mo. como es el de la poesia. nero de la poesia esta en de- se hiciera a un ni xe I mas pare 11 v e . A v e c e s , me r e s u l t a ticular. es deeir si cada uno impactante oir o leer en los de n o s o t r o s p e n s a r à que va medios de eomunicacion co- no hav lugar ni tiempo para mcntarios deímilivos sobre el e x p r c s a r . en el s e n l i d o màs a e o u i / a r de la poesia. Y me simple però a la ve/ mas huparece v a del todo cruel que mano. lo que sentimos en caiinas p e i s o n a s que para imi- da niomenlo de nuestra vida. c h o s repi e s e n t a n e I " n o v a liso si seria concluv e n t e . y entonces tendríamos que som a s " de la i n t e l e c t ual idad puedan debatir si el autor de [lortar. como mejor pudiesepoemas ha decidido trasladar mos. el v iv ii sjn poesia. Sinceramente. creo que lo su sueiïo de poela a la i cal i ilad del cronista, o si la mci- que està ocurrieiHlo es que se pienie soeiedad actual no nos ha querido encuadrai a la podeja s u f i c i c n l e lienipo para esia dentro de la competit i \ i dad que cada v e / nos ahoga liablar v escribir en v erso. Me g u s t a r i a p e n s a r q u e màs y nos hace b u s c a r una respuesta ràpida, pràctica, lòtoilos estos c o m e n t a r i o s son fnilo de uiios estudiós, mas o gica v. a poder ser. beneficion i e n o s . p r e c i s o s v de u n a s sa a todos los i n t e r r o g a n l e s encuesias que. como es logi- que nos p l a n t e a m o s . Parece

Oriol Oliver

M

que buscar con ahinco el plae e r de e x p r e s a r c u a l q u i e r s c n t i m i e n t o sin un d e t e r m i nado fin material sea algo exiraiïo v solo accesible a unos poeos. Y ésto. por suerte. no es as i. Seguramente, si nos extrajéramos de la obligacion de v a l o r a r s i e m p r e si a l g o es bueno o malo, rentable o no rentable, nos encontraríamos con la ilusion de poder deeir, en este caso. que la poesia es un c t i m u l o de s e i u i m i e n t o s íntimos ile una persona, cuvo unieo mleres es hablar con el c o t a / o n \ no con la siempre ra/on cientílica. Veríamos que la POP.SIA. con mayúscu 1 as. es el querer e x t c r i o n / a r las v i v e n c i a s que t o d o s poseemos en nuestro interior. Y por este motivo la POliSl A no p u e d e a g o n i / a r ni morir nunca. solo se trata de que nos atrevamos a compartir las i n q u i e t u d e s q u e , de iiiejor o peor manera, todos sentimos. B

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Plàstic quin fàstic

!!

^Sabe de qué hablan los "Reality Shows"? Mario A. de La Mano

H

ace e s c a s a m e n t e tres meses, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia organizada por el C'olegio de Periodistas de Catalunya, en la que se proponía un debaté en torno al sobado tema de los "Reality Shows". tiste tema, aúnque sobado como d i g o . no deja de ser un asunto que trae de cabe/a por igual a periodistas y ciudadanos, y que es objeto de chismes y comentarios mil. No es de extranar por tanto que en dicha reunión se dieran cita periodistas de la talla de Joan Barril o José Maria Carrascal, y también algunas de las estrellas de televisión, como merc e d e s Milà o el m i s m í s i m o Paco Lobatón, autentico "divo" de este genero televisivo y becerro de oro de la televisión pública y que. por anadidura, en aquellas fechas había firmado y rubricado ventajosamente su contrato con la primera de TVE. Pintre todos se proponían averiguar los eómos y porques de ese tipo de programas, intentando hallar una justificación a su existència y una explicaciòn a su demanda. El caso es que. como suele ocurrir. allí se hahló m u c h o però se concluyó y se preciso muy poco. Màs bien tiraba cada uno por su lado y al que le interesaba lo defendía. al que le disgustaba lo criticaba y al que le daba igual, pues eso, le daba igual. lixplico todo esto para que usted. querido lector, si ha llegado basta este punto del articulo. se dé cuenta del confusionismo v el interès desmesu-

rado que concitan los "Reality Shows'". No creo equivocarme si p i e n s o que tendra va una opiniòn formada al respecto. però. por si no es así. le v ov a dar unos cuantos puntos para barruntar: 1- Río de Janeiro. Cadena de TV " O ' G l o b o " . Programa "Aquí y Anoia". Líder de audiència. Su atractivo son los crímenes y suicidios en directo. El dia que tuvo mayor aud i è n c i a el p r o g r a m a l o g r ó mostrar en directo c ó m o un chico de 16 unos se suieidaba arrojàndose desde un balcón. 2- Espana. Cadena de TV "Tele 5". Programa "La màquina de la verdad". Su atractivo eonsiste en reunir en un mismo plató a diferentes invitados que se odian entre sí. Consiguió batir su rècord de telespectadores, cuando la modelo Antònia Dell'Atte acusi). lloro, chilló e insulto a todo el que se le puso por delante. Tele 5 quedo tan satisfecha de la actuación de la modelo italiana que, inmediatamente. la fichó como presentadora de uno de sus programas. 3- Espana. Cadena de TV " T V E 1". Programa "Código Uno". Varias personas opi nan al respecto de crímenes. asesinatos, suicidios. entrando de lleno en la Espana negra. Al no disponer de imàgenes "reales". recrean la acciòn como si se tratara de una pelíeula. Su presentador, Arturo Pérez Reverte. en un arranque de coherència, dice que abandonarà su p u e s t o p o r q u é el p r o g r a m a mostro ante las cantaràs el suicidio de una menor. Después de leer estos tres ejemplos hay muchos màs- espero que no le queden dudas. •

ELSHCANTONS • V n o . A·lnkin.:! ,!;nt;in:ia.Li i srv.'h Jc S.inl t'uíla! . t Valks

I dita: Diari &: Sant Cugat. S.L. I'M

. l i ..-Ik- 'li i ^ i ' I I I S a - i C . j . ü . L ! V. ; " C1K : H'J'2M Vi"

Col·laboradors: Tal·i. Jcan-Mart úi- Sr:i::. I.-1-.I Vns.ii.i. l'crcl'i.h. Aura ('ara,,.,. \ . . n j . . V V . . Xa.ii·l B i i r r j s . W . l : . .V.na l U a . . VlmH',,••.,. •!. VI \

H i m - | » r : J i s o VI ( a h - r / • • Siilvllirretor: Vic:.ir Vlrnr.i

l l i n s : , i :n.i I'ITIV. V i s

I > i [ w s i i r t | i a l : ( i l i.-W '••• IniprtssiVi: Ri t:i:pr.s (i'-rn.:

MI'HI-L-

VI Ya.i.s.l ; i * l - a l h r a : u

Cap d'Kdido: K.iin.i WiiUira ( ap d t PublicUüt: C';it:..s H . I . I J

\

Kotn|>rafia: IV! VI. j .

Ritlaiciíi i : 7 : ' i : ni' Publicitat: 'IV111 a\ í·'-·.íll'iM I>istrihiuï(í: Mailinc

Va ,.s S !

p.. I'-'

••!•••

Vlcnihiv ik j '\ssivi:iei<i C.il.il.ma ele l:i l ' r c m v i (.'nnuiYiil

v.d


wz

ERVEI * QUALITAT * FÀCIL APARCAMENT GRATUÏT

^**y

•»': 1 1 >

- 0

-: i

1g*

r

reparació d

drogueria

INTURES-DROGLIERIA-BRICOLATG

^

11 ^ MmM

m

l

**•"

^

A

M

2

V*

s'l

a V

^

^

8

£?

a o

o

ü c 2^"» >

DOMICILI

*

\\SQ D>

í^

MXOZXII>O 3 RIA

fruita i verdura

Si 1*

c JgljH^

UWOÜilANO'Ò

H

f ü > MIRET

n

(0 «t 40 -* C O . 1 40 <

r

|C m C/5

i *

•«

e

S" <

40

e ú^

tfi)

li»

LwJ

® @ *yp 1 1

i 1

^

l

So© ~^7 CJJ

fil

.

13

1 €G§TA ÏPUJOL 1

z

>

D

MING

O

O co

^

cad Tor rebla

IERTC

uu

0

Z >

O *

•o

>

=

1 I

9

3 0 fi) .

IS^

G

i v i n v n o * BAB3S * iinivüOiNg^ivoüVdviíovd * í v i n v n o * GAÜBS * nnivyoiNdiAivoavdviíovj - i v i n v n o

iBAbias


14

OPINIÓ

ELS 4 CANTONS

Un gemec per Nadal

L

'escallor que neix a lo-* llars q u a n s ' a c o s t a cl Nadal. arroenta cl gèlid rostre del qui arriba. Kls llums de colors, a l'ora, atorgen al \ell decrèpit el record d'altres anys. abrils florits que el temps s'endugué sense dir adéu. Assegut a la butaca, espera callantívol el ressò de l'artèria urbana, el retruny de les sabates quan trepitgen les llambordes.

Knguany. ja pot encertar la direcció, fins i tot s'ha proposat establir quins c o m e r ç o s veïns són més de pas que altres. - "Del vàrem-pensa- en sortiré regalat '. Anhelat pel murmuri del carrer. s'acarona al vidre entelat de la finestra. No hi veu. i hi llisca la vigorosa ma dibuixant una rotllana grisa que deixa entreveure l'agitació que a ell li fou raptada. L'estel del a v e t s , c o m un

senyal del cel que ha fixat la fi del seu viatge, el consterna. Del cim d'aquell arbre plouen flamarades d'espurnes enceses que li esquincen cl cor. 1 així, mentre observa com uns fan petar la xerrada i d'altres beuen, a fora, al carrer, deixa damunt la taula la copa de vi dolç que té a la mà i respira profundament. Li s e m b l a q u e tol a q u e l I aparell d'homes s'abocava damunt seu. llavors mirant l'estrella, que era adorada molt sovint amb la creença que podia fer que s'acomplissin els desigs de la gent. pensa en ella com no ho havia fet mai i prova la mateixa sort. Amb una persevarança poc usual, adora l'estrella. Hi havia tantes coses a demanar que no pogué articular un sol mot. Sospira per un Nadal blanc. i en el seu deliri la son el visita i així fou com l'estrella li porta el seu anhel; atiar l'oblit. Perquè per Nadal hi ha de tot.

El fracaso escolar i otros í'arlos Bue de Nadal

E

s que solo hay traaiso en el sistema educativo. es decir. el mal llamado fracaso escolar' Yo creo que cl fracaso se da en todos los ordenes y taeetas de la vida del ser humano; prot e s i o n a l e s . socialcs. luimanas etc. Me pregunto si cuando ha-

blamos del fracaso escolar es solo fracaso escolar o es fracaso de la pròpia Sociedad. Quienes propiciamos que nuestros hijos. muchas veces, tengan q u e p a s a r por el trauma de verse d e s c n m i n a d o s por una Sociedad que manipula, altera i cambia el orden de los valores según le conviene. tendríamos que hacer tambén un lavado de conciencia muy [irofundo para

El Còmic Això no és MT! QV€ AQV&T6S SON Ï6STÇS D€ FAV, AWt-

^W^s^g^Sa^

La Primmirada L'origen dels regals (i 2)

Per a qui no viu els Nadals somniats

Kmma Ansola

DIVENDRES. 24 DESEMBRE 1993

reconoeer, que parte de responsabilidad tenemos también los adultos en muchos de estos fracasos escolares? F r a c a s o s en la e s c u e l a no tiene porque concebirse como fracaso en la vida del ser humano. Como tampoco éxito en la escuela es ninguna garantia de éxito en la vida del ser humano. •

Fina Pérez

D

ifícilment el tió pot competir amb l'elevat grau de sofisticació que ha assolit l'elaboració dels regals. Id llargament respectat mètode de produir el benestar palpable a força de bastonades de les criatures un sol dia a l'anv. tot i mai no haver fallat, que se sàpiga, en tota la historia nadalenca, no acaba de fer el pes davant dels magnífics i espaiosos tallers que. en algun indret Artula enllà, té a la seva disposició durant tol l'anv en Santa Claus. D'altra banda, es cosa sabuda que no treballa sol. A més de tot un tir de rens eepats que l'ajuden amb el repartiment anual, compta amb la mà d'obra de veritables exercits de no se sap ben bé si elfs o si nans que es dediquen a la tasca productiva amb tota la fermesa i entusiasme dels nens... quan juguen: i no n'hi ha cap que demani increment de sou. A dir veritat, fins els reis mags prou (eina tenen. de les seves terres de l'Orient estant, amb posar-se al dia de totes les vicissituds de la demanda últim crit, la qual els poden obligar a emprendre tasques fins fa poc tan inversemblants com ara fabricar joguines telefax, o nines Barbie catalanòfons. I quant al repartiment, ja se sap que als camells, no els agrada anar amb massa presses. Però últimament ens han arribat notícies de no poca transcendència. Rarament s'esdevé que un de la nostra raça -homes i dones mortals que som- tingui l'ocasió d'entreveure com treballen a les instal·lacions àrtiques els alegres i clandestins artesans al servei d'en Santa Claus. Però és un fet absolutament verídic que tal cosa succeí no fa gaires dies quan un viatger esgarriat a les contrades septentrionals va topar, desapercebut ell, el llegendari però vertader polígon polar. Naturalment, per raons d'intimitat, no puc divulgar la identitat del viatger en qüestió; basta afirmar que la integritat de la persona descarta tota possibilitat de dubte quant als fets. I el fet és que va veure, en realitat, com treballaven fabricant joguines i altres regals, allà. als tallers d'en Santa Claus, milers i milers de no se sap ben bé si elfs o si nans. cadascú amb un tió al davant i un bastó a la mà... tot produint el benestar palpable a força de bastonades. •


DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS

15

Bones Festes a tothom Per aquestes entranyables dates que acaben amb un any força difícil, volem agrair, com cada any tota la confiança que ens han dedicat, i pregar-los que continuïn confiant amb nosaltres el proper 1994.

t" JFf\

ÀTICS LLUNELL

.$ .#"

SERVEI lVENDA DE PNEUMÀTICS

/

AcÀO,t\pOtl

CENTRE DE DIAGNOSI DE L'AUTOMÒBIL Can Matas. 8-10 Tel i Fax. 589 47 87 Sant Cugat del Vallès

Indústria, 16 - Tel. 674 09 08 / part. 674 60 64 SANT CUGAT DEL VALLÈS

#

Centre Jardineria Sant Cugat

COP//MATQE Rambla del Celler, 95 Tel. 589 23 68 - Fax.589 15 26 Sant Cugat del Vallès

Plana Hospital, 35-37 Tel. 589 19 72 Sant Cugat

sec i dolç OBSEQUIS PER

BATEIGS COMUNIONS CASAMENTS ANIVERSARIS

CICLES C A R D O N A REPARACIÓ I VENDA DE BICICLETES COMPONENTS

CTRA. VALLVÏDRERAARUBI, Km. 12,650 Tels. 674 42 05 - 675 04 52 Fax. 589 11 33 SANT CUGAT DEL VALLÈS

J

k_JÜtsiSL·_J

í

i

I k - „. J

LX

Dr. M u r i l l o , 3 Tel. 6 7 4 73 13 SANT CUGAT

IKovia m S

Sta. M a r i a , 4 5 Tel. 6 7 4 12 5 3 Sant Cugat

VALLDOREIX, 41 TEL. 674 15 09 SANT CUGAT

£ÜEH

J &XÍ5tú.UzUi

auto au condi'io'ien

muy

SERVEI OFICIAL

Sent Llorenç, 27

Telèfon 674 63 62 08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona)

Júnior FC. SERVICIO OFICIAL ALFA ROMEO

Carretera Rubí, s/n.

Tel. 674 13 59

SANT CUGAT DEL VALLÈS

E L È C T R I C A SANT CUGAT Exposición y Venta: Rambla del Celler, 39 Tels. 675 32 57 - 674 73 55 Sant Cugat del Vallès

Camí Colomer, 12 bis Tel. i Fax. 589 39 49 SANT CUGAT DEL VALLÈS

i

Km i TJnfct, 27 Colora, 22-2S MATERIALS CONSTRUCCIÓ

08190 Sant Cugat del Vallès

Tel. 674 05 03 - F M 675 58 54


16

OPINIÓ

ELS 4 CAN TONS

DIVENDRES. 24 DESEMBRE 1993

La coiamn^ta

CARTES DELS LECTORS Les estacions de servei a vegades no ens serveixen Sr.

I )HVLUII .

I il alt l a r i v i ' \ a d u . la poc. q u e l o c a l i L'M cl e r o s i ó a Ics ben/mc'iCN i]ik' n o m é s tinguin la s e n s e p l o m ilc l 'N. i d i g u i n que s e ' k ha ucabal la de l>5 oclaiis. I In \;i i.| i i. i c o m si ros. clar. I II d l \ C I S C s

hoilZIllel'es

dC

per aijin els \ oltuiits. tul aquell que tingui eolxc nou ha de pagai |iei I orca 4 p o s s e ï e s i e s caig nies pei Iure. I.s e\ ident que e k "set \ idors". tol i d k p o sai d ' u n d c k n c e o c t s r o d o n s que e \ i s i e i \ e i i . encara van ho |os pel i ascai le nus cOiiluils de nies \ n eslau pel ai c heiil. ia p r o v a es q u e en I l o c In d i a " S ' h a ac a h a l . ho senl in": nu \ i ilen d o c u m e n t s ciMupi . oncle dors. I oi al ei mil al'l. li'n 'lis i a ; I c l k de l>5 ciuil inueii hi illanl als seus llocs, i n o m é s le n as s a h e n l c s q u e era m e s c a r a a r h o r a de pueai. No se si prclcr c i x o la de 1>V p e l o o m d i g n a n l q u e cl n e g u i n els i e n s drets de manera lan dissimula da r impune l'eique com que les nox es " h a n d e r e s " j.i no son del niimiipoli. ala la.mpoc tenen poi q u e c!s i etil in Ics I liceu c i c s . Ics multes als i c ' h s c a i a n com s| un elefant es pical per

un m o s q u i l . i els clients eslem ucollats per culpa dels catalitzadors. No s'hi xalen e x c u s e s c o m "lo mandan desde arriba" (aquesta recent inversió que han l'el en hotiguetes moll cares, les multinacionals no ho han de rec u p e r a r en d u e s s e t m a n e s ) . Ni " q u e no nos la U a e n " i p o t s e r Repsol t a m b é esta i n t e r e s s a d a en defraudar els clients per a esg a r r a p a r u n s b e n e f i c i s ) . Ni " p u e s ponga un liiro de m e n o s " i aquesta mania que a Sant Cugat tothom es ric!). V o l e m el d r e t a e s c o l l i r . perquè ells son e m p r e s e s prisades. però s r \ e i \ e n una necessitat pública. V o l e m que "l'alt càr r e c " no e k s u b m i n i s t r i el camió de 1>S si abans no han de m o s t r a t t e n i r a la v eiula la de l '^. b p . si pot ser. .1 M Negre

La crisi i el Sr. Morera Sr. Morera, em p e r m e t o die r e p a r p r o f u n d a m e n t del q u e v o s t è e s c r i u en el seu a r t i c l e " P u e n t e " de " b . k 4 ( ' a n i o n s " del passat II) de d e s e m b r e . P r i m e r , h a u r i a de d e f i n i r que considera "crisi" Segon. no hauria de g e n e r a l i t z a r q u a n p a r l a de les d e s p e s e s q u e e k I S 0 0 j o v e s q u e \ an s o r t i r de Sant C u g a t . T e r c e r : no h a u r i a de considerar que aquest 5,5 'i

;££

de la població de Sant Cugat no és significatiu r e s p e c t e al % , 5 •'•'<•• que vostè ignora. Q u e 1X00 j o v e s de Sant C u gat h a g i n sortit a e s q u i a r o a anar de lleure no es un fet cons i d e r a b l e , e s t a d í s t i c a m e n t parlant. C r e c . però. q u e vostès, els informadors, haurien d ' e s b r i n a r què ha fel el i)(i. 5 '•'< restant deia població. íin q u è han emprat el t e m p s del pont e k j o v e s que no han pogut anar tic lleure, e k aturats que s'han quedat repassant e k a n u n c i s dels diaris per t r o b a r feina e n c a r a q u e s i g u i mal p a g a d a , els a t u r a t s q u e ja no miren ni el diari p e r q u è tenen més de q u a i a n t a - c i n c anvs i no els volen enlloc, tot i que encara poden treballar, ete. etc. Kn una p a r a u l a , hi ha crisi de p o l í t i c s ( c o m m o l l bé d e i a l'editorial del mateix n ú m e r o i. però els mitjans de c o m u n i c a ció. a m b les v o s t r e s o p i n i o n s , e x c u s e u e k p r o v o c a d o r s de la crisi i a ells ja els \ a be. Juan Rodríguez. Mira-sol

Eis balls de la Unió Lncara que a p a r e n t m e n t e k balls dels dissabtes a la nit. a La l ' n i ó , puguin semblar un divertiment m é s . c e r t a m e n t ho és. Però en el fons és més important del q u e s e m b l a , pels q u e . com j o mateix, g a u d i m de la segona j u v e n l u d . (qui parla de

.'amistat

Is dona la casualitat que som a prop de l o .laic* di.' les I-'esle- de NaJal i ia l'etecie que loihoni sVsii'va uiu miqueta. vull d;r uac ens uc.cm l.i '..iniial. la maldat, l'cgoisi-ae, Je damunt nostre k i llosa de la sivicta; de cor.suni, en la qua eslcn submergits de ple. tac d de suportar, malaia: lenir ei perill creia. d'addicció, realment perillós ,i I.-, pos*e*sia de l'impossible. .Sintetitzada en uiu pelila historia. parar en aquest, moments d'un tema com la trobada d'uns amics de la infantesa, pol no tenir *eiitn. però m'oTiplc de joia poder-ho explica' e.'T un lioniei'aliie a l'alinea! No la caires dics >a c tenir un.'. •.roK.·.l.: amh uns ..inic* .ie la [rtan!e*c. C|üc amb a can* d'ells ja m'havia u c ia un* anv*. però ,anh un, concielamenl feia un* irenia a n \ s . i no exagero, que no ens h.c. lem \ ist Recordant J O C * aacedote* -es com *: : io estigues \eienl en aquest moaient- tothom anant amh p.ai'alonel curt. íenl cops de peu a le* pedre*. aigain al mocador, a les canlon.de* 0 be villant a la u o d a aínb le* iao**c* de la nosi-.i colla, lecordi' l.unhe qac ittgau m a. "cavall larl". Hn Manel, en Jo*ep Ma . er Jaume : l'VIolfo. quanlcs hisiorie* vàrem aribai .. cxpacai .le la nostra invenlut. amb un ci.rl lemp- com el que p o duna in *o|-..- V e n d'ells '..aen parlat Viaeraíics de Iroh.me* nii'iiienl* p,:*-als hi*n,ne*, que ens vai'cr marca a cadascun üc iio*.ilae* .nadain a ccnar forma ,; les nostres diterents pe:'*or..ilnai* idea'* i peii*.aiienl* poa'ic* i üiosólic*. qi c •.•!. algun cas eren prou drevenis, Qui sap. * oci no cretiar-no* en algun momenl mes de n* no*ires v ides Im* a'j. 1\: e*lal la clau de la realirmaciii de la i ,•-•<,,. ,a:i *!..l.' OSIT sop.a íaiilaslic . tom .iiabein a .,.!"• i.a =!"•.i•.t.i a: loniem-hr. .'. esc.''lla. L* iciordea ,K a Ma l e i e * a . de la l'epi. la l.olir. I'Aula ne'.. 1 ''II ' j.'oa. ' \i :iu crec con iliga'.em! i n . ai'.a i ' eia 1 i c c . na sabien', r.i el ,\:w leic i. l'li- Iv p. - s i : i 1 ,: l ne* doeilir di la manera nie* sana i iiiiiocei.i \ i-."c* ..i'.aa a:* eoincidini que ha pass.a molt de lemp*. pern heu; de :ei el* possible* per Halo: [•'* in .; futur, ("al mirar endavant. íins ,a .iropcia :n hada " ï o be conlinued'. peique. '.al*. I-.' a lem així.

gent gran'.'i en aquestes magnífiques vetllades. P e r ò c o n t r à r i a m e n t al q u e h o m p e n s i , n o és p a s a i x ò el més important de tot. Les trobades s e t m a n a l s de gent de Sant Cugat i Rubí principalment, a més d'altres localitats, ha motivat q u e s ' e s t a b l e i x i un corrent de cordialitat i amistat entre tots e k habituals assistents, arribant p r e c i s a m e n t en a q u e s t e s d a t e s de fi d ' a n y al punt idoni de ver i t a b l e c o n l ' r a t e r n i t a t . Q u e al c a p i a la fi. és el q u e té valor r e a l e n la s i t u a c i ó a c t u a l d ' a q u e s t món. D e s de R u b í , i en n o m de l o t s , p e n s e m q u e tan l ' A n n a c o m el Pere en són un bon tros responsable d ' a q u e s t caliu. C o m e n c e m a pensar que caldrà organitzar. qui sap quina tic sonada. per celebrar l'encertada idea que van tenir. Albert R o m a . R u b í

Les cartes destinades a aquesta secció han de tenir una extensió màxima de trenta Unies i han de dur prou dades per a poder identificar i localitzar l'autor, nom complet, adreça, telèfon i DNI. En tot cas el periòdic Els 4 Cantons es reserva el dret de publicar-les. senceres o bé resumides. Adreceu les vostres cartes a: Fibla, del Celler. 91 08190 Sant Cugat

LA VEU DEL GALLINER

L

a G a l l i n a està e n t u s i a s m a d a per a c o n è i x e r l ' a v a n t p a s s a t del Gall i sentir-lo cantar. No serií possible assistir a la representació del Poema de Nadal, però si a la Missa del Gall.

STOP

Ai, ai. ai. eo. c o . c o c o c , molts e o e o e o e o s plens de tila per a la senyora presidenta de l ' A s s o c i a c i ó de l ' O r q u e s t r a de C a m b r a Sant Cugat per la nit d ' ò p e r a al Teatre Auditori. LI Gall xa estarrufar-se d ' a l l ò m é s a m b el "bel c a n t o " .

Sí, però... Davant

del

Mercat

P e r e S a n hi h a u n a d'aparcament

reservada

a conductors que

de

pknça per

pateixen

deficiències personals. Moll correctament

Ai. co. co. c o c . Molls kikirikiks pel penjarrobes d a m u n t d ' u n a lau la que servia per aguantar un "micro" al bell mig de la sala del Casal de Mira-sol en el Concert de Nadal. C o . c o . c o . e o c s . (•': Gall s a qudar a m b el coll ben torçat de tant mirar de costal. Ai. C o . c o . c o . c o . c o . c o c c o c c o o o o c c c s s s s .

s'ha

I.a nadala d'el Gall i la Gallina. Música de "El Desembre Congelat"

pensat

a m b e l l s i la p l a ç a p e r a l s a u l o m ò h i k e s t à p i n t a d a a terra. C o m e s p o t a p r e c i a r la

Ien el Centre Cultural de nit i de dia en el Centre Cultural tot és alegria en el Centre Cultural entre llibres vaig. entre llibres vinc entre llibres miro...

z o n a r c s e r v a d u q u e d a a lo c a r la j a r i l i n o r a . c o s a pot p r o v o c a r q u e

que

impedeixi

o b r i r hi p o r t a si cl c o t x e del costal s'apropa massa. No obstant hem l'amplada

de

mesurat

la r e s e t \ u :

sembla correcta per no tenir c a p p r o b l e m a , p e r ò en q ü e s tió d ' a p a r c a m e n t i ja q u e a la z o n a del m e r c a t

v e l l é s un

be e s c à s , e n s d e c a n t e m

Ln el Centre Cultural de nit i de dia en el Centre Cultural tot és harmonia en el centre Cultural de l'aula vaig, de l'aula en vinc i la nota d o n o . . .

•••• I ai el Centre Cultural de nit i de dia en el Centre Cultural és la fantasia en el Centre Cultural al cinema vaig al cinema en vine i ne njaiit crispetes doma serà un altre dia

per

p e n s a r q.io e n t r e la z o n a rcs c i \ ad.i i la j a r d i n e r a hi talla un p a r e l l d e p a m s p e r c o m plir m i l l o r el s e r v e i pel q u a l h,i c s t a l p e n s a l .

El Galliner I -i l'article que fèiem esment a I usuari 15 m i l i o n s d e k túnels de Vallx ullera, dèiem que havia

local a un sanicugalenc un coixe Lord Seorl de IS litres, quan ha '. íem de dir I .N litres.


DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

LOCAL

La riera de la Rambla del Celler s'acabarà de cobrir l'any 94 Els veïns afectats pel mal estat de la riera reuneixen signatures per entregar a Valcalde

ELS 4 CANTONS

Des de l'inici de Tany

77 persones han donat positiu en controls d'alcoholèmia Joan-Marc de Semir Des de principis d'aquest any la Policia Local de Sant Cugat està duent a terme controls preventius d'alcoholèmia. Durant aquest any, els agents de la Policia Local han realitzat la prova de l'alcoholèmia a un total de 915 conductors, dels quals n'han resultat 77 casos positius. D'aquests casos han passat a disposició judicial un total de 28 automobilistes per sobrepassar l'l,5 graus d'alcohol a la sang. Aquests controls es fan especialment les nits dels caps de setmana al voltant de les carreteres de Rubí i Vullvidrera per evitar Falta sinistralitat de matinada entre el jovent. Moisès Simón, Intendent

Anna Cabassa Ja fa temps que hi ha, en torn de la riera de la Rambla de Celler, una forta polèmica, bàsicament respecte els trams que encara no han estat coberts i que provoquen una forta pudor a tots als voltants a més de ser cau de rates de totes mides. Els veïns volen que s'acabi de cobrir la riera ja que creuen que és l'única solució als problemes que provoca. Arran de les queixes de molts dels veïns de la zona, s'ha engegat una iniciativa per a recollir signatures i entregar-les després al batlle com a mesura de pressió.

Malgrat que hi ha qui opina que el que s'hauria de fer és simplement arreglar-la, l'alcalde de la ciutat va declarar-se, en resposta a preguntes del nostre periòdic, partidari de cobrir la riera c o m p l e t a m e n t . "Jo estic d'acord amb els que pensen que cal tapar la riera, per una banda, perquè fa de barrera i , en segon lloc, perquè no hi pot haver una riera en aquestes condicions al mig del poble", va declarar l'alcalde. Les previsions de tapar en dues etapes la riera (una primera que va des del tram de Torreblanca ja tapat fins al carrer Montserrat i un segon

17

en cap de la Policia Local, va manifestar al nostre setmanari que "no només s'estan fent controls a la nit i al jovent sinó que també s'esta controlant el transport escolar i els camions de matèries perilloses". "A més", va afegir, "abans de final d'any es controlaran tots els estaments com els taxistes i el transport públic". Seguint les instruccions de la Fiscalia del Tribunal Superior de Catalunya, així com de la Direcció General de Trànsit, la Policia Local de la nostra ciutat continuarà fent l'any vinent aquest tipus de control, ja que, com va declarar l'Intendent en cap de la Policia, "des de que es van posar en marxa aquestes mesures s'ha notat una disminució considerable de l'índex d'accidentalitat". •

des d'aquest carrer fins al carrrer Sant Medir) han estat una mica endarrerires per problemes de pressupost però, tot i així, l'alcalde va dir que l'any vinent es taparà del tot. "De moment ja s'ha aprovat amb el Pecal i la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya", va dir Aymerich. Ja per l'any 1995 està previst urbanitzar aquests trams de riera, encara que també depèn de l'estat de l'economia en aquells moments ja que es tractaria de les despeses més i m p o r t a n t s de tot aquest projecte. •

Diverses agressiones a la Rambla Ribatallada

Detingudes dues menors d'edat Redacció El dimarts passat van passar a disposició judicial dues m e n o r s d'edat que havien comès dos robatoris amb intimidació a les immediacions de la Rambla Can Móra i Ribatallada. Els fets es desenrotllaren quan dues joves es dedicaven a demanar almoines per la zona indicada pujant als pisos amb el pretext de pidolar. Mentre una jove volia entrar a casa seva va ser increpada per les dues detingudes que varen exigir-li els diners que portava a sobre i quelcom per menjar, al mateix temps que l'apunyagaven a la cara i al cap exigint-li a més que li fa-

cilités l'entrada al domicili de l'agredida. Quan varen consumar l'agressió es retiraren corrents.

Més agressions Una vegada al carrer portaren a la fi un segon robatori, a una nena de dotze anys que anava cap a casa seva. Varen demanar-li els diners que portava i davant la negativa, la nena sofrir cops a la cara i un cop de peu al ventre. L'agredida va aconseguir escapar i demanar ajuda al seu propi domicili. Quan es va avisar la Policia de Sant Cugat mitjançant el servei del 0 9 1 , diferents cotxes de policia es presentaren al lloc dels fets sorprenent les dues agressores que començaren una fugida a peu sent detingudes posteriorment per un inspector de policia que ocupava un cotxe "K", al qual t a m b é , varen oferir una forta resistència fí-

sica fins que varen poder ser reduïdes. Una vegada a comissaria, i en no tenir cap tipus de documentació, es va començar tot un seguit de gestions per localitzar les dues agressores i aconseguir identificar-les. Finalment es va poder esbrinar pel Cos General de Policia de Sant C u g a t del Vallès, que es tractava de Maria Begona H.T., natural de Barcelona i de 15 anys d'edat i de Rosa M.A., també natural de la ciutat comtal i de dotze anys d'edat, les dues residents a Barcelona. Un cop presa la declaració i per a l'edat de les dues presumptes agressores la comisaria va fer que \es dues inculpades passessin a disposició del Tribunal Tutelar de Menors, dependències on foren entregades. •


18

LOCAL

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Tres mesos de Teatre-Auditori a Sant Cugat L'Orquestra Simfònica del Vallès tancarà el primer trimestre del centre Anna Ca bassa HI darrer trimestre d'aquest any I W ha estat la plataforma de sortida d'un dels projectes més importants que s'ha engegat els darrers anys a la nostra ciutat. 1:1 Teatre-Auditori finalitzarà el ò3 amb 5 produccions pròpies a l'esquena i amh un futur proper que sembla ser-li d'allò més favorable. I eK NadaK no hi passaran desapercebuts; la direcció del centre \ a programar una sèrie d'actuacions per a finalitzar el mes de desembre que han completat el trimestre inaugural del teatre. I,es darreres dues mostres d'aquest programa de desembre han estat les dues òperes en català, una novetat molt ben rebuda entre el públic interessat per l'opera, i l'espectacle de dansa que el passat dia 22 \a fer l'Escola Fusió a l'escenari del teatre. Manca encara un dels espectacles de més qualitat dels que han passat pel centre, es tracta del concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès que interpretarà el dia 2° la se\a uo\a producció "Danses i valsos" que ja va encetar al Palau de la Música de Barcelona i que actualment es troba de gira per Catalunya. L'orquestra interpretarà peces de Stauss. Brahms. (Smastera. Txaikovski i Dvorak.

3 mesos, 5 produccions Cine han estat les produccions pròpies que el Teatre del Centre Cultural ha estrenat al llarg dels seus tres primers mesos de vida. l.ntre les més destacades hi figura Histories de Sant Ciliat, la primera, que \a servir per a presentar a tols els santeugatencs una de les instal·lacions que més ha mancat a la ciutat: es va voler fer recordant la història del teatre a Sant t ugal. Alhora, dues obres de teatre del centre. Després de Li plitjit de Sergi Belbel i /:'/

(iest de Guillermo Ayesa, roden ja per altres sales de Catalunya. La valoració d'aquest primer trimestre ha estat molt positiva per part de tothom. No cal dir que l'alcalde Joan Aymerich n'està molt satisfet. igual que les persones que s'encarreguen de la direcció del centre "Ara ja hem ensenyat el teatre al públic i el que cal és fer una programació prou atractiva perquè \ i n g u i gent d ' a r r e u , i per això pensem combinar produccions pròpies, que no seguiran el mateix ritme que fins a r a , a m b espectacles contractats de fora", va dir l'alcalde en una roda de premsa amb els mitjans de comunicació local. Segons aquestes mateixes fonts, els tècnics, professionals i artistes que han passat ja per l'escenari del TeatreAuditori no han deixat més que felicitacions i bones paraules per definir la qualitat del centre.

Programació pel 94' Ha estat un ritme frenètic de produccions que de cara a l'any que ve es combinarà també amb produccions de fora. El teatre ha d'obrir les seves prospectives, al públic de tota la comarca, de Barcelona i d'altres indrets de Catalunya i considera de moment diverses possibilitats de cara al 94. com per exemple les actuacions de l'Angels (iunyalons o la Paloma San Basilio. També és previst pel proper any l'actuació d'una orquestra simfònica europea que enregistrarà dos concerts. Ambdós seran gratuïts, ja que serà la manera de pagar el lloguer de l'auditori. Per altra banda, el Centre Cultural negocia amb l'empresa Ibercàmera. la mateixa que organitza actuacions al Palau de la Música de Barcelona», la contractació de diversos concerts de música clàssica. •

L'escenari del Centre Cultural va servir de plató per a l'enregistrament d'un musical de TVE

TVE lloga l'escenari del Centre Cultural per 500 mil pessetes diàries A.C. El passat dia 21 el TeatreAuditori va omplir-se d'un públic molt especial, el públic del programa de Televisió Espanyola (TVE) "Los primeros de la primera". L'escenari del Centre Cultural ve estrenar-se amb aquest programa musical com a plató de televisió, una possibilitat que ja es va contemplar en el moment de la construcció. L'entrada a l'enregistrament del musical va estar limitada al públic que la mateixa cadena va traslladar fins al Centre Cultural. Els propers dies 7, 8 i 9 de gener l'escenari tornarà a convertir-se en plató per a l'enregistrament d'un programa infantil. Aquesta vegada l'entra-

¥

ÉL

T O U S Saircugat Rambla Ribatalkda 24C Tel. 675 52 52 ^ ^

da serà oberta per als nens i nenes de la nostra ciutat. Per últim, Televisió Espanyola enregistrarà també al Centre Cultural una edició del programa "Fantàstic" que presenten alguns dels jugadors del F.C. Barcelona.

Mig milió per sessió El lloguer de l'escenari del centre com a plató costa a la cadena pública estatal mig milió de pessetes per sessió, ja sigui dia d'assaig, de preparació de l'escenari o d'enregistrament. Televisió Espanyola ja va mostrar el seu interès en llogar el Teatre-Auditori quan aquest va ser inaugurat. Aquesta era una possibilitat que va tenir-se

ratuït ^ Nor Sens dubte la més i

TOU»

*

m de cobrar el ^Qfcieni, però a canvi oferim moltes t éslaTPpUíat de saber que has encertat el regal abans denoi Això no ho pot oferir gaire gent *

Nosaltres ho regalem. _k-*_

en compte alhora de fer el diseny de l'edifici. Segons van explicar l'alcalde i el director del Centre Cultural, Tomàs Seix, en el moment de presentar la programació inicial, fa aproximadament tres mesos, ja van parlar del lloguer de l'escenari com a plató de televisió per tal de finançar els costos del centre. De fet, mesos abans de la inauguració del Teatre-Auditori ja s'havia contactat amb la cadena de televisió que ràpidament va mostrar interès en l'aprofitament del centre com a plató. Part d'aquest interès provenia, sens dubte, de la proximitat dels seus estudis al centre territorial de Televisió Espanyola a Sant Cugat.


DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS

38.238 m2. a disposició del públic 2.166 ml. d'aparadors 256 establiments al seu servei 821 professionals 10.000 places de pàrking gratuïtes 1.000.000 ptes. en premis 0 Km. de desplaçament

GRATUÏT 1 HORA DEL 15 DESEMBRE AL 6 GENER

19


20

LOCAL

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Després de diverses entrevistes entre Josep Querol i el regidor de Cultura

Breu

L'Ajuntament il·lusionat amb la idea de muntar un museu de Paleontologia a la nostra ciutat

A punt de sortir el número 3 de Gausac

L· situació econòmica no en fa viable la instal·lació fins d'aquí a dos anys Joan-Marc de Semir En els últims mesos i arran d'Lina p e l · l í c u l a de S t e v e n Spielherg s'han posat de modaels fòssils i tot el que faci pensar amh els dinosauris. •Aquesta febre va arribar a Sant Cugat quan a la / o n a de Can Sant Joan. un jove sahadellene. .losep Querol \ a trobar les restes d'un mastodont de m e s de l(i ni 11 i o n s d ' a n y s . Querol, afeccionat a la recerca Je fòssils, disposa d'una c o l · l e c c i ó de mes de 35.000 peces. Com |a informàvem el passat 12 de novembre. Querol \ a oferir al regidor de Cultura tic la nostra ciutat. Jordi Franquesa. tota la seva col·lecció així c o m les de d i v e r s o s a l t r e s col·leccionistes, entre els quals es troba un santeugatenc, per muntar "un dels m u s e u s de Paleontologia més importants d'Kspanya a ni vel d'invertebrats". Divendres passat Josep Querol es va tornar a reunir

amb el regidor de Cultura per copsar l'interès que té l'Ajuntament d'instal.lar a Sant Cugat un museu d'aquest tipus. En el transcurs de l'entrevista. Jordi Franquesa va manifestar al nostre setmanari que "l'oferta de Querol era molt i l · l u s i o n a n t j a q u e la s e v a eol.leeció és molt important". A més cal recordar que l'afeccionat s a h a d e llenc deixaria les seves pecesde manera totalment desinteressada. F.l regidor de Cultura de la n o s t r a c i u t a t es va m o s t r a r molt captivat per la idea però va assegurar que calia ser realista ja que "l'actual situació econòmica del consistori no ens p e r m e t p e n s a r en a d e quar unes instal·lacions amb un cost que giraria al voltant dels 200 milions" Per aquesta raó va quedar clar que fins d'aquí a dos o tres anys seria inviable muntar el museu d'aquestes característiques a menys que s'aprovés la Llei de M e c e n a t g e al Parla-

Redacció

Jordi Franquesa regidor de Cultura de l'Ajuntament ment. Aquesta Llei permetria a a l g u n a e m p r e s a d e d u i r dels seus impostos una part de les quantitats que destinaria a esponsoritzar obres culturals. Així, segons Jordi Franquesa, "es podria rebre l'ajuda d'alguna entitat creditícia o financera".

D'aquesta forma haurem d'esperar que millori la situació econòmica del nostre ajunt a m e n t o bé que s'aprovi aquesta Llei de Mecenatge per poder gaudir d'aquest museu que podria convertir-se en un altre atractiu turístic i científicde la nostra ciutat. •

F.l g r u p d ' e s t u d i s l o c a l s que edita la revista Gausac ja té a punt la sortida del número 3 per aquestes dates de Nadal. El seu contingut, com ja és habitual, versa sobre estudis, f o n a m e n t a l m e n t , de temes relacionats amb Sant Cugat. Aquesta publicació (.Unia nom al premi Gausac. convocatòria que acull treballs sobre estudis relacionats amb temes locals i també amb l'àmbit comarcal del Vallès Occidental. Els treballs s'han de lliurar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Rambla de Can Móra, s/n. fins al 28 de febrer de l'any vinent. El G u a n y a d o r del premi s'endurà 200.(KM) pessetes. El r e s u l t a t de la c o n v o catòria es farà públic als mitj a n s d ' i n f o r m a c i ó el 25 de març. •

Assemblea General de l'Associació Veïnal Amics de Valldoreix L'acte va coincidir amb el primer aniversari de l'associació Núria de Mas E\ passat diumenge dia 19 l'Assoc i a c i ó Veïnal A m i c s de V a l l d o r e i x (AVAV) va celebrar la primera Assemblea G e n e r a l O r d i n à r i a al Casal de Cultura de Valldoreix. L'associació, legalitzada el juny del u 2 i presentada públicament el desembre del mateix any, va néixer d'una escissió dins de l'Associació de Propietaris i Veïns amb la finalitat de promoure la participació ciutadana i potencial el teixit associatiu i cultural de Valldoreix. Juanjo Cortés. President de la Junta de Govern de l'AVAV. va destacar el capítol urbanístic en la memòria de les activitats dutes a terme per l'associació. l.'AVAV va assessorar els veïns afectats per a les obres d'enllumenat de l'avinguda Mas Fuster i per al projecte d ' u r b a n i t / a c i o de Can M o n t manv. a més d'emprendre accions que han suposat una reducció dels preus inicials a pagar pels veïns. Referent al barri de M o n t m a n y . l'AVAV va presentar un escrit a l'Entitat Municipal Descentralit/da el passat mes de jun\ demanant un ajornament del projecte. La principal protesta dels veïns, segons les declaracions de Juanjo C o r t é s a aquest p e r i ò d i c , "anava contra una partida del pressupost inicial de 40 milions de pessetes destinada a canviar les conduccions d'amua

d'una empresa privada". Això significava que l ' E M D , i en c o n s e q ü è n c i a , els veïns de Valldoreix havien de sufragar 4 milions de pessetes j a que la contribució mínima de l'Entitat ha de representar el 10% de la quantitat total. Tot i que els veïns no han rebut cap resposta de l'Entitat Municipal. Cortés va informar que el projecte de Montmany està aturat i que ha estat creada una comissió de veïns per estudiar noves propostes. Arran del canvi d'itinerari de la línia 1 d'autobusos el passat octubre, representants de l'AVAV han mantingut reunions tant amb els veïns atectats c o m a m b m e m b r e s de la R e g i d o r i a d'Obres i Serveis. El resultat d'aquestes gestions ha estat el bitllet únic. es a dir. una persona pot fer servir I autobús de Valldoreix i el de la línia I amb el mateix bitllet fent transbordament a la Plaça de Can Cadena. A niés. l'associació va anunciar que continuarà treballant per aconseguir en un futur un autobús que connecti directament Valldoreix i el centre de Sant Cugat. L'n altre punt destacat per l'Assemblea va ser l'informe elaborat a petició) de l'associació per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat sobre l'impacte acústic dels Túnels de Vallv idrera. Aquest estudi aconsella l'ús de materials que absorbeixin el soroll quan s'hagi de reposar el ferm

El sector de Can Montmany ha estat un dels temes importants de l'autopista ja que en alguns intervals horaris de màxima circulació se sobrepassen els límits de contaminació acústica. Pel que ta a l'informe sobre la viabilitat de la segregació de Valldoreix que l'AVAV es va comprometre a redactar en cl moment de la seva creació en un termini de tres m e s o s . Juanjo Cortés va explicar que aquesta promesa no s'ha complert perquè ni l'Entitat Municipal ni l'Ajuntament de Sant Cugat no els han facilitat les dades que van sol·licitar. Cal recordar, però, que

l'AVAV té dos r e p r e s e n t a n t s a la C o missió que va ser constituïda el passat mes de juliol per estudiar una possible segregació de Valldoreix. D'altra banda. Josep Altet i l'advocat Lluís Poch van ser elegits socis d'honor; el primer, "per la defensa de Valldoreix i del seu fet diferencial", i el segon, per haver col·laborat desinteressadament amb l'associació. Els últims minuts de l'Assemblea van dedicar-se al nomenament de les places vacants de la Junta de Govern i a les proposicions dels socis. •


DIVENDRES, 2 4 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS 2 1

TUdat i d* jetiç '4 dtofoeü tuwfoeà

preBLAU Rambla del Celler, 87 Tel. 589 33 61 Fax. 589 47 60 SANT CUGAT

AUTO JULIÀ, S.A.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT GIMNÀSTICA ESPORTIVA INFANTIL

s

^ \°<

AERÒBIC-MUSCULACIOIFITNESS ARTS MARCIALS SAUNA-SOLÀRIUM UVA

AGENCIA OFICIAL

AUTOSERVICIO AUTOSERVEI Villa, 1 - Local 5

Tel. 674 62 99

^•IJlUfcfJJl

I S A N T CUGATI |

PREUS ESPECIALS PER A GRUPS I ESTUDIANTS

Director: JOSÉ LUIS ALCAZAR CASAS

ALFONS SALA, 29 B T e l . 675 37 0 7

wmmmmÈmmmÈmKm Exposició i Vendes:

Tallers:

cl. Martorell, 41 baixos

cl. Vic, 18

Telèf. 675 45 79

Telèf. 674 00 86

SANT CUGAT DEL VALLÈS

SANT CUGAT

ISEEDfflSEESsI US DESITGEM UN BON NADAL I UN MOLT Ffl/Ç 1.994 I US RECORDEM QUE TENIM MÉS DE

ÍRDIMX

1.500 JOCS DIFERENTS PER

KIVIDEOCONSOLÍS.

PASTISSER - CONFITER Rambla Can Mora, 9 Santa Maria, 11 - Tel.674 13 52 Sant Cugat del Vallès

VIP-S

SER1U

PELUQUE

AGENCIA DEIA PROPIETAT

SANT CUGA C7XERRICNM BARCELÓ C7AUCANTE

IMMOBILIÀRIA

PAPER - PAPER PAPERERIA i REGAL INFORMAL , Rambla Ribatallada, 4 Tel. 675 26 02 SANT CUGAT

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Tel. 6 7 5 3 2 0 3

SANT CUGAT DEL VALLÈS

HÍPICA SEVERINO CLASES DE EQUITACION ALQUILER DE CABALLOS COMPRAVENTA -DOMA -PUPILAJE CA PRÍNCIPE

TELEFONO 6 7 4 11 4 0

SANT CUGAT DEL VALLÈS

desitja /froÉee

coienús iamice Plaça Augusta, 4 Tel. 6 7 4 12 0 4 Fax. 6 7 4 11 8 1 SANT CUGAT

f W W

^

* F ^ ^ ^ ^

ITIQUIROSIÍI CENTRE DE'ESTETICA

ikàkúk


22

ELS 4 CANTONS

LOCAL

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

El gall del Monestir, entre historia i llegenda

HI senyor de Saltells. home just i pietós, va intentar redreçar el seu fill. De primer, ho va fer pel camí de la comprensió, però. veient, que tot esM & VI forç era inútil, va passar a l'acció. LI gall de ferro del Monestir. Cansat de les malifetes de l'hereu, el col·locat prop de l ' a l t a r vetllarà va proveir de bona roba. d'un cavall i aquesta nit. com cada Nadal des de l'a d'una bossa d'unces i el va enviar segles, recordant uns fets que són part lluny amb la intenció que el noi fes la de la nostra història. L'ns fets, mescla carrera de les armes i amb l'esped'història i llegenda, que tots els sant- rança que el noi es redrecés. cugatencs coneixen: la història del Però Berenguer, lluny d'anar on el Nadal de sang. seu pare l'enviava es va ajuntar amb Per a tots aquells nouvinguts que una banda de vividors que l'acolliren us pregunteu quina és la història, vull amb alegria perquè era fill únic d'un adinerat cavaller i pensaven que alexplicar-la: A l'any 1 348. el senyor de Cer- gun dia esdevindria ric. danyola era el cavaller Raymond de A Cerdanyola no van tenir cap noSaltells. casat amb Jaima. noble dama ticia del seu fill i hereu en quatre del feu de Sant Cugat. Tots dos tenien anys. un fill únic anomenat Berenguer. HI senyor Saltells. pare de BerenHI jove hereu era eixelebrat, amic guer. emmalaltí i. sense saber si el del joc i la disbauxa. Les queixes dels seu fill era viu o mort. va fer testapagesos que conreaven les terres del ment. Hn l'escrit, quedava ben clar que el seu fill no tindria dels seus cacastell eren constants: "L"hereu m'ha demanat el sou que bals. ni tan sols una renda per tal que us he de pagar per cap d'any, quin/e visqués com a cavaller i no com a dies abans del termini. I. ara. me'l de- captaire. La resta dels béns. incloses les terres, serien per al Monestir de maneu vós'.'" Sant Cugat, ja que l'Abat era un ho"HI vostre fill m'ha pres la noia me just. amb emumvs!"

Nadal tacat de sang

Quan el jove Saltells va saber que el seu pare havia mort, va córrer cap a a cal notari, a Sant Cugat. Quan va conèixer el text del testament, es va enrabiar d'allò més. Huriós com estava va presentar-se davant l'abat Arnau Biure i li va reclamar de mala manera el que creia seu. L'abat va prometre estudiar el cas però per a en Berenguer, que devia tants diners, el termini era massa llarg. Així doncs, determinà aconseguir per la força amb que creia el seu dret. HI dia 24 de desembre de 1351, juntament amb tres companys, va encaminar-se cap al Monestir per tal de, amb amenaces, treure els diners als monjos, que ell creia lladres.Vora del torrent "del mal consell" van trobar un home. Hra Pere el Negre. Ell els aconsellà com podrien entrar al Monestir i trobar l'abad tot sol. També els va aconsellar matar l'abat Biure, perquè així. els altres monjos, atemorits, els donarien els diners que Berenguer desitjava. La nit fosca i freda ocultà els passos dels assassins que varen entrar sense cap obstacle a l'Església. Tal i com el Pere havia dit, l'abad era sol davant l'altar. Estava resant. Ràpids

com el llamp, Berenguer i els seus se li llençaren damunt, amb el coltell a la mà. L'abat va caure al peu de l'altar amb un mot de perdó als llavis. El crist de Faltar Major girà la cara per tal de no veure l'assasinat. Immediatament les campanes tocaren per avisar als pagesos i el gall de ferro del cimbori cantà tant fort i alt que el seu crit d'alerta es va sentir fins i tot a Roma. Alertats, els pagesos van poder detenir Berenguer i els seus companys, però no a en Pere el Negre, a qui ningú no va tornar a veure mai més. Expliquen els vells del poble que aquest Pere no era altre que el dimoni i que, per aquestes dates, sempre se les pensa totes per destorbar la Missa del Gall. Els tres còmplices de Berenguer van ser penjats i en Saltell, com que era l'únic hereu de la noble família. va salvar la vida però va ser desterrat i excomunicat pel seu crim. Ara doncs ja sabeu perquè el gall de ferro vetlla sempre durant la Missa de Gall. Vigila perquè Pere el Negre no torni mai a tacar de sang un Nadal al Monestir. •


FES CIUTAT!! COMPRA A SANT CUGAT Aquests establiments et volen oferir tota la seva PROFESSIONALITAT

LACOSTE BOUTIQUE Santa Maria, 26-28 Tel. 675 11 07

*.

«L

e

íTil

JOAN PROS pastisser

ELECTROLLAR S. A.

HI-FI VÍDEO TELEVISIÓ ELECTRODOMÈSTICS SERVEI GARANTIT

Santa Maria, 40 Tel. 589 02 71

«

Carrer Santa Maria, 2 5

«J

j0EHX-z-**~*»^^

| — u f li • • ' ! CENTRE ÒPTIC O I I I S A L D O N I — w d P l — ^ 1 9 5 6

l«9

a

#••«•=«

«*•*-*>

í>

4B»4e -a©

4 > K «

»

qg£ **>*• £gt

Especialistes en Lents d'alta definició

ADRIANA BARNILS AOTBMMA i DECORACIÓ

Francesc Moragas, 4 Tel. 675 07 54 -SANT CUGAT-"

Santiago Rusinol,15 Tel. 674 65 48

B^_*:. ^ ,

també ALELLA I BARCELONA

M

^

4p

Santa Maria, 5 Tel. 589 34 71

# ^j^

r-x*-** fcsar-"**-

e>*t<a8

Ç^

-fíAr. z~x·<ra*><IU

"*' CASAJUANA SANTIAGO RUSINOL, 37-41 Tel. 589 22 32 GALERIES SANT JORDI Major, 6 Tel. 674 16 00

GAUDEIXI AQUESTES DIADES O DE LES NOSTRES ESPECIALITATS DE CUINA PENSADAS PER NADAL, CAP D'ANY I REIS

r--'

MILAR TOBELLA

PER UN MILLOR SERVEI FACI LA SEVA COMANDA AMB ANTELACIÓ -Sr?.. , , ^

-

Scilacit

Santiago Rusinol, 36 Tels. 674 11 58 - 589 18 35

Santiago Rusinol, 4 9 - Tel. 6 7 4 0 6 5 7 - 6 7 4 7 9 0 9

^

imm

ils tres reis Santiago Rusinol/ 58

us

i '

VILARÓ TORRE, 3 Tel. 674 11 64 Fax. 589 0 0 13


24

LOCAL

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 24 DESEMBRE 1993

La grossa passa de llarg El dia 22 de desembre és el dia d'eseoltar la ràdio des de primeres hores del matí. Les típ'uptes vens de "Los nihos de San Ilde/onso" de Madrid, eantant: "el oeho. el dos. el siete". Es el dia del K. Ansola i M. Carvajal El sorteig del dimecres va repartir 150.000 milions de pessetes. dels quals 1.1 24.640 bitllets han estat comprats a les administracions catalanes. A Sant Cugat hi ha tres administracions de loteria. La número 1. al ('/ Valldoreix. 67. La dos. al (V Major. 33. i la tres a la carretera de Cerdanyola. 4lL

Premonicions HI dia previst al sorteig, tothom té el cap les esperances que una data com aquesta p r o v o c a . Alguns ana\en mes llunv. les esperances esdevenien premonicions i fins i tot s'havia programat activitats per celebrar una festa per la " g r o s s a " . C o n c r e t a m e n t . Juan Sicília responsable de l'administració de loteria mim. 3. ens explicava que tallaria el trànsit de la Carretera de Cerdanvola i una orquestra tocaria fins a altes hores de la matinada. L'encarregat de l'administració num. 2. Pere Vilarasau. deia convençut, el dia abans del sorteig: "tocarà a Sant Cugat, segur. Pensa que "no ha\ dos sin tres, i aquí ja ha tocat dues Negades, així que demà, ens ha de tornar a tocar", En Pere t'eia referència aL 1220 milions de pessetes que va repartir la mim. 2. el dia 1 1 de maig passat i els 8S0 milions que van "caure" a la núm. 1 el passat 20 de febrer.

Crisi Hls supersticiosos pensen que la "grossa" sol "caure" a indrets on la mala sort els ha castigat durant l'any. Segons això. tots els números els tenia Seat. L'admi-

sorteig de la loteria de Nadal. Aquest any però, la loteria ha passat de llarg, han estat pocs els pemis que s'han reprtit per Catalunya. Sant Cugat ha patit també aquesta mateixa mala sort.

nistració de la / o n a franca va vendre tots els dècims a la gent de les vivendes de la Seat, tot i que també s'hi a p r o p a r e n altres p r o v i nents d'altres zones de Catalunya. A Sant Cugat, totes tres administracions coincideixen a afirmar que enguany la venda ha estat gairebé la mateixa que altres anys. No creuen que la crisi hagi afectat els hàbits de la gent. L'encarregat de l'administarció núm. 2, Pere Vilarasau. addueix el lleuger increment de venda en el fet que "el nombre d'habitants també ha augmentat. Hi ha moltes empreses noves pels voltants de la vila que venen a comprar els seus propis números aquí. Això fa pujar les vendes una mica." Vilarasau afegeix que "els c l i e n t s h a b i t u a l s , les e m p r e s e s i e n t i t a t s que solen comprar sempre, han gastat la mateixa quantitat que altres a n y s , a m b un m a r g e d ' u n e s 50.000 pessetes més o menys, p e r ò a p r o x i m a d a m e n t el mateix." Juan Sicília, de l'administració núm. 3. ens comentà que la loteria ha estat força repartida i que la majoria de gent ha gastat entre 3.000 i 6.000 pessetes.

Manies 'Lots tres responsables de les a d m i n i s t r a c i o n s de Sant C u g a t coincideixen a dir que la majoria de la gent els demana molt més xifres senars que no pas parells. Segons la Roser, encarregada de l'administració n. 1. "els números m é s e s c o l l i t s pels c l i e n t s sempre han estat els acabats en 3, 6, 9, 13,83 i són ells mateixos els que volen escollir el número".

Hn Vilarasau ens c o m e n t a v a que una de les manies és escollir números, les xifres dels quals, sumades. donin un número concret: d a t e s de c a s a m e n t s , de n a i x e ments. aniversaris... Un fet que es produeix molt és que el client demani un número, i el vulgui tant si està a l'administració com si no. En el cas de no tenir-lo. el responsable de l'administració truca a Madrid, el localitza i el fa arribar al client. L'administració núm. 2 de Sant Cugat, per exemple, ha rebut trucades de Granada i Santander, fins i tot un tarragoní va presentar-se per comprar el núm. 5000. L'administració de loteria núm. 3 va rebre clientela fins a última hora. L'esperança d'última hora va fer que la gent v u l g u e s un n ú m e r o encare tos a preu doble.

Premis a Sant Cugat Alguns resultats dels premis venguts a Sant Cugat han estat c o n c r e t a m e n t a les a d m i n i s t r a cions de loteria núm. 2 i 3 de Sant Cugat. La primera ha donat les terminacions dels números 47.SS4. 56.998 i 20.743. primer. segon i tercer premis de hi grossa de Nadal. Un cop de mala sort ha estat la venda del número 7.829 en comptes del premiat amb amb el cinquè premi 7.830. L'administració núm. 3 ha venut les tres últimes xifres del número premiat amb la grossa. La terminació 884 està premiada amb sis pessetes per pesseta. Un altre número venut ha estat la terminació 98, corresponent al segon premi que es pagarà a cinc pessetes la pesseta de loteria. •

Loteria Nacional de Nadal Redacció Hls premis que han portat enguany la sort han estat el 47.884 dotat amb 300 milions de p e s s e t e s . Aquest núm e r o va ser v e n u t a Campello, Alacant. HI segon premi dotat 144 milions ha estat el número 56.998. venut a Padul. HI tercer premi ha recaigut en el número 20.743. premiat amb 72 milions i venut a Barcelona i Sabinena. Els números 55.380 i 45.443, dotats amb 30 milions de pessetes s'han venut a les ciutats de Madrid i Biscaia respectivament. Finalment el cinquè p r e m i , dotat a m b set milions dues centes mil pessetes, ha estat per als números

07.830, 11.338. 57.844 i 39.628. Hls afavorits han estat els de les ciutats de Lleida. Barcelona. El Ferro], Cardedeu i Múrcia pel que fa el primer número. Quant al segon, ha estat venut a Barcelona. M a d r i d . València i Calatayud. El tercer a Barcelona i el quart a Parla. Madrid. Un fet curiós va ser el prest del números en ser c a n t a t s . Entre les 10.30 i 11.30 hores del matí van sortir tots els n ú m e r o s premiats. El més matiner fou el n. 56.998, segon premi de la grossa, i al cap de dos minuts treia el cap el número sommiat per tots la nit anterior, el 47.884. Els encarregats d'aclarir aquesta incògnita foren la Susana i el Javier. •

ADMINISTRACIONS DE LA LOTERIA NACIONAL

DE SANT CUGAT

N». 1 Carrer Valldoreix, 67 - A Tel. 589 47 42

Q

N .2 Carrer Major, 33 (tocant Monestir)

Tel. 674 01 74

Q

N .3 Carretera Cerdanyola, 49 Tel. 675 38 03


LOCAL

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS 2 5

Costums Nadalencs quan eren joves i Sant Cugat era un poble de pagès: "Eren dies de molta feina i Nadal, llum, pessebres, regals, reunió familiar entorn a de gresca, feia dies que els meuna taula, poemes dels menuts, nuts havíem escollit un tió gros i caga-tió... Costums de sempre, l'havíem colgat amb palla, ben però Sant Cugat ha crescut, ja tapat amb una flassada perquè no és un poble de pagès i els estigués ben calentó. Cada dia, costums també canvien. Nadal abans de ficar-nos al llit, li ha perdut aquell esperit de festa donàvem una bona cullerada de familiar i casolana i ha esdevin- sopes de vi, per tal que mengés gut per a molts, unes vacances molt i el dia de Nadal cagués viatgeres, una festa ben diferent força dolços. dels Nadals que vivien els nosEl dia 24, a la tarda, cotres avis. mençàvem a preparar les coses: Els avis de Cal Buscallà ens fèiem el pessebre, la mare ja expliquen com eren les festes preparava l'escudella i carn Montse Sant

Els avis de Cal Buscallà.

d'olla, i els pollastres!. Recordo que aleshores només es menjava pollastre tres dies: Nadal, Festa Major, i el sant de l'amo, i els pollastres valien vuit pessetes, que era el jornal d'un mosso. A la nit, anàvem plegats a Missa del Gall, i en sortir, visitàvem el Pessebre que estava posat a la Casa Rectoral, que feia el Toni dels "Matarile", que era un artista, però sempre esperava l'última hora per a fer-lo. Sembla mentida, amb uns sacs, guix i paper blau, aconseguia que fes molta patxoca, i és clar, menjàvem xocolata amb xurros! El dia de Nadal per fi arribava el moment que esperàvem amb més il·lusió; al migdia, els menuts ens reuníem a la vora del tió, que estava ben cobert de palla i sacs i només se li veia la punta. Tots junts picàvem ben fort, mentre cantàvem: "Tió, tió, caga tió, avellanes i torrons. No caguis arengades, que són salades, caga torrons, que són més bons". El tió portava les postres: torrons, neules, alguna ampolla de vi ranci, a més a més de les avellanes i ametlles. Els regals de vestits i joguines venien la diada de Reis. La gràcia de fer cagar el tió era que la canalla no ens adonéssim de quina manera posaven les coses dins. A casa teníem un mosso, en Jaume, que tenia molta traça, acostumava a dir: "mireu, mireu, el que passa

El dia de Nadal la nacalla fa cagar el tió

a la finestra", i mentre tots miràvem, posava ràpidament l'ampolla de vi o el torró a sota del tió i aleshores indicava: "torneu a picar ben fort!", i trobàvem la llaminadura. Jo no m'acabava d'empassar allò que el tió cagués llaminadures, i vigilava per a veure què passava, però era difícil sorprendre el mosso. Després de fer cagar el tió, sèiem tots a taula per a dinar; els menuts recitàvem la dècima de Nadal. Un cop acabat el dinar, els joves teníem pressa per anar

Sant Cugat abans i ara

Universitàries amb experiència fan cangurs per CAP D'ANY Tel. 674 50 99

al ball, ja que el dia de Nadal es feia ball tarda i nit. Era una gresca que durava fins tard. El dia de Sant Esteve també era festa, però més per a reposar; el menjar tradicional era el que en dèiem "arròs de cementiri", un arròs fet amb tota la resta del gall i del farciment. A la tarda continuava el ball del jovent". Com podem veure, eren uns Nadals molt més familiars que no pas ara, perquè ja sabeu, per Nadal cada ovella a son corral ! •

Foto: Jordi Fonolleda

JOSEP ROYO R F P A R U Ï O 1 \ FADA l)F.

MAQUNARIA PORTÀTIL I ARTKT.KS |)K I FRRKTFRIA Taller, Exposició i Venda: PI. Pep Ventura (cant. carrer Sallés i Tel.. Fas 674 96 78 - 08190 Sant Cugat

"SOBRE TÈXTILS" de decembre a gener


C d) c

o

a> 4> D D .2 = y 0o <f> ••

3

5 - o — ,S-_*> ,- ^ a •- o v^S •0-7~0

co

g-2J g . |

>/>

íjf Mill

"

«

»

O

0) *

O

0"D"

-; -e

<u-

5 > g'S P~°'n * 1 Í J . O - Í ! >

n

O ° «

- (u"0 ç d) D E 3 C o _-o

ÍÍP

0)

12 I E"o

c $.2 Q) U - =

D «O

1-gJlJ **> >

^

— o— Q.

£

<

c°- £ v o">

O

o D

O

I ^í

•.._ _ : o) o —

4)7-2 Q. S i/> j Q «)

a.^ ^ # J O-Q O 0)-

D

<=

«4,

h o "a>» «°

4)

fils

8 l.gS 8

Í; O

~ o 4) o -

i/>

1:

S.fp ni to ; i u - E

^

í

\-

irt

i/>

ò °

iií

O T

.

lli 5

.2 h L 0-5 £ •0)»--> o (U 0 -2 t/> J í

O 1-

> o

0)

0) iv u 0>-D

E

C

*-

»/i

B 9

U

-" o

| 5 Ü — c— » W 5 1- ~3 ai £ O £ » CL. 2 to

3

Q_ IM

°ld

li

n

^

"

"u O

1= ' - ò o

È l S-

O

os oJ - D " D

<l)

"CL"> O • fi o .1=

í e« C

D - 0) <" • «—

c 9)

°-S UTJ

.o°d^

S.Ç ^

8.S ^ c

S f >" J

U"D

>

O

U.C

D ) Q_~0

CD

j 8"° j"í o

1-i

Il-g

^_ c

•g.g ò

O

•9t" . 2 ^ -i o ,p "E o ° 10 0) 01 E 5

c S

3 .

«i

S-g-

E o

0) m O

o <u ,P oro KJ

2o CLCO

C

E.ü oi=

x. -ai

- E

l·s-.&l §.°

O Ç?

2 ^

J.

C

,x

§ E 03.2 .S o~ E y _£ ' ^ y fl> *0) 0) g c n-Q c

8." § S | - 8 í

31^ 1 ID O

.L

8.2-fl 0

S..2

-8-S O"

Ií j Si ^•9 £o li z = J.2.g-£ c

li


DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

>*" • to

í<r.

/• ^ - Ï •

t:

,

fCRRCTERIfl m

/cdloc

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS MAQUINÀRIA ELECTRICITAT BRICOLATGE JARDINERIA

Francesc Moragas, 44 - Girona, 3 Tel. 675 01 75 - 675 04 50 Fax. 675 20 50 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Paot* oomoaamort;

» « . j w t t n · j |

ELS 4 CANTONS

1

f « ! f i « u . · É i i

M

.

»—~.~~»

27


28

LOCAL

EI.S 4 CANTONS

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Nadal als districtes "Els Pastorets" a La Floresta Oriol Oliver Partint d'un grup humà imporlanl que. sens dubte. ha estat cl tel mes destacat perquè el projecte anés enda\ani. i amb la col·laboració de I' Ajuntament. la Sectorial de Cultura, Ornallar i la de la maleiva l li.I .1 •'.. que ha deixat les se\es instal·lacions per a lei les dues representacions de l-.ls Pastorets programades peK dies | S i l'i de desembre. Sola la bona direcció de Ko sa l'cre/. l'estrena tingué lloc dissable dia IS. a dos quarts d'on/e de la ml. d.r. anl d'unes ires centes persones que pogueren eaudu d'un clàssic nadalenc. que per motius d'adaptació es va retallar una mica. l'et que no va ulcclai en absolut el bon desenvolupament de l'obra, que va comptar amb el suport de la Coral Clau de Sol. de 1 a Floresta. i que \a amcmt/ai". amb conegudes nadales, els entreactes. Seria del tol injust destacar algú v'n especial, ja que tols els

que hi varen participar compliré tt perfectament la seva tasca, però si que m'agradaria esmentar l'excel·lent intepretació que en Juanra Subirats va fer del pastor Lluquet. així com el bon joc de llums i efectes especials que varen acompanyar la representació en tot moment i. el treball realitzat pel grup de decoradors. ja que tots els decorats que varen sortir, aconseguiren situar perfectament l'espectador dins del context on es p r o d u e i x l'obra. lot això \ a fer possible que tant dissabte a la nit. amb l'assisiencia d'un públic adult, com diumenge a la tarda, amb majoria d'infants, l'espectacle entusiasmes i fes vibrar de forma considerable tots eN presents, ja que. sens dubte, tot l'equip va aconseguir, amb to humorístic i molt personal, que l'espectador mantingués la seva atenció i seguis d'una manera forca activa el desenvolupament de l'obra. Segons l'opinió de tots els participants, ha resultat molt po-

Ara fa gairebé dos mesos que un grup d'amics de la Comissió de Festes de La Floresta varen animarse, uns i altres, per tal de representar l'obra, original de Josep Ma. Folch i Torres, "Els Pastorets'. sitin que una miciati v a com aquesta, que va començar més en broma que no pas seriosament. s'hagi pogut portar a bon terme. ja que ha fel possible que molta gent. que només s'havia vist al-

guna vegada per La Floresta. es conegués veritablement i iniciés una amistat que tant de bo els engresqui a repetir activitats com la que ens ha ocupat, ja que, ben segur que tots els ho agrairem.

.4 causa de Vèxit popular que aquests "Pastorets" han tingut, la seva representació es tornarà a repetir el proper dimarts dia 28 a les 2U0 hores a la U.R.E.F, M

Concert nadalenc del Cor Infantil i Juvenil Sant Cugat Redacció

A la primera part. s'interpretaren cançons, com una versió molt original del tenia principal de hi pel·lícula "Dos homes i un destí" i espirituals negres força coneguts per tothom. La segona part tou dedicada totalment a cançons nadalenques. Cal destacar que, tot i l'edat dels cantaires, que va dels quatre fins als set/e anys. tenen una excel·lent formació musical. •

I-d d i s s a b t e passat dia I S . i com cada any. tingué lloc el concert nadalenc del Cor Infantil i Juvenil Sant Cugat. Lnguanv. i amb la presència del nostre Batlle. Si. Joan Aymerich. i del Cap de Cultura i Joventut Si Jordi ( l o n / u l e / , se celebrà al Casal de Mira-sol. convidats per l'A.A.V.V. de Veïns Sant Joan.

CKMRK RKHABII.ITACIO

SUSANNA NICOLETTI Sant Antoni. 74, bxs. Tel. 674 74 37

-/t\

=

-Membre de la Societat Espanyola de Fisioteràpia pera l'Escoliosi. -Fisioterapeuta de Schroth per la K.S.G. Me'manxa, avalat per l'Asociació Alemanya de Tractament Fisioterapèutic de l'Escoliosi. Tractament i detecció precoç de les desviacions vertebrals

589 2819 Cónovos del

Ml SK Ai DANSA

SANT CUGAT Oriol Oliver

Gimnàstica correctiva nens i adults Escola d'estudis Musicals )

M i i N I S I - K K A I I VI D l C U "

CENTRE_AUTORITZAT

MÈTODE IRENEU SEGARRA OBERTA LA MATRICULA 93 • 94 Cànovas del Castillo, 14 TEL. 675 11 94

La Fira de Santa Llúcia

FUS10 * * »

m mm

Aquest darrer cap de setmana es va organitzar a la plaça de l'Estació de La Floresta una petita fira de Santa Llúcia, on tothom que hi va anar. va poder trobar una mica de tot: des d'articles relacionats amb el Nadal, fins a tota mena d'objectes de decoració i artesania, a més de poder adquirir qualsevol altra cosa típica de les paradetes d'uns encants. La bona organització d'aquesta entranyable fira. que esperem que es repeteixi any darrera any. ha estat una iniciativa de l'Associació de Veïns de La F l o r e s t a , i ha c o m p t a t a m b la col·laboració del taller de ceràmica de la mateixa localitat, cosa que ens ha donat la possibilitat

de veure la bona tasca que fa aquest grup de gent. El dissabte dia 18, a les dotze del migdia, es varen començar a muntar les parades i, a poc a poc, varen anar arribant curiosos que es distreien fent un tomb i comprant alguna cosa. Però quan realment va assistir-hi més gent fou l'endemà, diumenge, ja que l'organització va decidir convidar tots els presents a una gran xocolatada. Finalment, voldria destacar la il·lusió i l'entusiasme que hi varen posar tots els que feren possible que aquesta fira es realitzés, ja que trobades com aquestes són les que donen més vida i alegria a unes dates tan especials i emotives com les nadalenques. •


LOCAL

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS

Una "innocentada" abans d'hora

Operació especial contra traficants de droga a Sant Cugat

La policia no veu clar una caixa fosca

Quatre detinguts en una agafada de 24 hores

Redacció El passat dijous dia 16 de desembre va tenir lloc a la nostra ciutat un fet que per divertit que sembli, no va deixar de portar forces maldecaps a la policia. Després de l'enrenou, no va ser res més que un espant. Tot començà aquella bona tarda quan dues alumnes de l'Escola d'Arts i Oficis de Sant Cugat varen sortir, com és costum el dijous a la tarda, a fer unes fotografies pels voltants del Monestir. Aquest cop però, no portaven l'eina de costum, sinó una caixa fosca amb la qual volien agafar algunes imatges del Monestir. El lloc escollit va ser la Plaça del Rei, sota de la qual es troben les dependències de la Policia Nacional. Totes dues alumnes, amb la caixa a les mans, es varen recolzar a la barana, i quina seria

SY <Y

La setmana passada, és va realitzar a Sant Cugat una important operació contra traficants de droga i de delinqüència en general. Aquesta agafada es va emmarcar en una normativa que la Direcció General de l'Estat, ha implantat d'efectuar diferents pescades molt seguides per erradicar el petit tràfic de droga entre "camells" no massa importants i els consumidors finals. A l'agafada feta en una operació de 24 hores foren identificades més de 60 persones, detenint-ne a quatre que ja han passat a disposició judicial. A.C.F., de 17 anys, E.B.R.. de 21 anys, R.B.T. de 20 anys. i el presumpte traficant Enrique R.C. de 39 anys al qual se li va ocupar 31 grams de haixix. En la detenció que la Policia Nacional portava preparant des de fa més de dos mesos, es va practicar un registre domi-

la seva sorpresa en treure el cap i veure l'enrenou que el policies tenien allà baix. Es bellugaven nerviosos i les miraven contínuament. Finalment un dels policies va pujar a la Plaça i els va demanar les seves identificacions amb la de la caixa inclosa. Davant de les sospites que aquella caixa pogués ser quelcom més que un cert instrument fotogràfic, van endur-se les dues alumnes a comissaria. Allí varen fer les investigacions necessàries per aclarir les sospites de possibles elements explosius. Un cop dissipats tots els dubtes, la Policia Nacional els va demanar disculpes i les alumnes retornaren a l'escola sense fotos i en mig de l'estupefacció dels seus companys i mestres. Tot un esglai que podia haver estat una innocentada abans d'hora. •

tY tY ix is tr ix

a is iY

V.M.M.

,

ciliari, on es va poder recuperar radiocasettes, màquines de fotografiar, ulleres de sol, encenedors,...! confiscant, en el mateix acte, al traficant 87.000 pessetes en efectiu, de les quals no va poder demostrar la procedència. Fonts ben informades, han comentat en aquest diari que Enrique R.C, residia a La Floresta per les rodalies del Passeig Avellaners.

Les mateixes fons fan referència que aquestes "pentinades", continuaran a la zona de La Floresta i rodalies, intentant localitzar més punts de venda i distribució de droga, punts que per una banda, i segons dades confidencials han arribat fins la nostra redacció, estan en algun cas totalment localitzades i en les quals properament s'actuarà en conseqüència. •

í? Cr <Y ix is is is ix ix 1Y «r is ix ix ix is ix ix it íY *Y » S? £ is tY ix ü is * * ix ix *Y ix

JBOJV NADAL I FELIÇ ANY

1.99^

Des de aquesta pàgina volem agrair a tothom la confiança que ens han demostrat i desitjar-los que passin unes Bones Festes Santiago Rusinyol, 50 Tel.589 22 92

CANSALADERIA

DOffÉS P. Torreblanca, 2-8-16 Tel. 589 41 83

TI. 789 49 36 SANT CUGAT

Contestador automàtic. Atenció a comandes 24 h. Servei a domicili.

Pàrking gratuït per als nostres clients. Contestador automàtic. Atenció a comandes 24 h. Servei a domicili.

CANSALADERIA

DONÉS

GORINA, 10 -San Ramon Tel. 675 53 0 9

^^^^^^^^^^^^^^1

RAMBLA RIBATALLADA, 2 2 B

Tel. 5 8 9 10 4 9 DIETÈTICA

Dietètica i

Salut Plaça Pere San, 9

^ 674 00 60

29

IK

SANT CUGAT DEL VALLÈS

FALGUETAPISSERIA - DECORACIÓ cl. Villa, 1 Local 2 Tel. 675 24 01

PELUQUERIA

ÒPTICA

MIRA SOL L'Endavallada, 15

isisisisisixisisixixixixix'iïisixiíi*. istsix

Tel. 674 58 46 i* * * ix is. is

Carrer dels Pous, 14 Tel. 674 73 49 SANT CUGATDEL VALLÈS is is ú is H is is is is is ix


PUBLICITAT

3 0 ELS 4 CANTONS

E

DIVENDRES, 24 DESEMBRE

1993

N AOIJL6TL6 LNTDANYAbl.LcS LLcSTLcS V O I T M Q E C O Q D A Q - L 0 6 Q U L C/ONTUINULM A LA &LVA

DiòPOéició,

OITRINT-LO* TOT ALLÒ

OIJL VO&TÍ6 PIQUIN NLCLcWrAP PLQ PODEQ PA&SAQ UNE& ITASÏI:Ò Mfò PLLAXADLÒ i LN LAMÍLIA. LLÓ NO6TPI-:Ò M i r ó DL NADAL I ISANT LÒLLVL. i·iiS NO6ÏPI-:& éOPADé DL rí D'ANY I ANY NOU I, I-TNÓ T'OT. UNA DIADA DL PLIÓ MOLT LcSPLClAL.

EN NOM DE TOT& MOLTES EELICITATO Restaurant

Rambla del Celler, 87 Tel. 675 55 66

Menú diario 1200.-ptas. ! . : : • I : ' '.

Platós para llevar

AMBIENTS AGRADAILEY PEAS0NALIZAD0

Bodas • Comuniones Convenciones I- II i ' . : - -

1

Ilncllr

6 7 5 15 0 3

6 7 4 2 3 15 i l i s Mira-Sol

LA CREU

v ' AJ^JAriS 3A3 Ü1AT3 ^ ^ J U i T S '<*--&^

Av. Mas Fuster, 45 -VALDOREIX-

RESTAURANT

CUINA DE NADAL 1.993

Club Natació Sant Cugat MENÚ DIARI de dimarts a diumenge NITS: CARTA Dilluns tancat

^

BRASERIA LA PONDEROSA

Reserves

675 28 04

MIRA-SOL cl. Victoria, 18-20 Tel. 589 25 71 • 675 59 28 VVO \: tx"0 ": '.W ',:. 4AV' \:

PLANA HOSPITAL 35-37 SANT CUGAT

:a>o •:.-..

TEL

589 19 72 P E 3 T A IJ P. A N T

La Nansa Fregiduria - Marisqueria Ctra. Sabadell,47 - Rubí - Telèfon 699 11 52

Í-5Í

fàws

POMtr

^ • K tSnaV^B

%

R e s e r v e s al Tel. 6 7 4 16 75 Baixada de l'Alba, 20

FEU EL VOSTRE ENCARREG AL TELÈFON

675 13 22

La nostra especialitat és la qualitat

* kW, ^

SERVEI A DOMICILI

•Xurrosco «Pollastres •Xai «Braons •Albergínies «Carxofes «Calçots «Espàrrecs verds

SALONES PARA RESTAURANT

BAUTIZOS. COMUNIONES,

^•C^ _. . , _ _ , „ „ BODAS, FIESTAS Y W VALL i) OH CONVENCIONES DOMINGOS Y FESTIVOS BUFFET LIBRE ABIERTO NAVIDAD Y SAN ESTEBAN CENA REVEILLON FIN DE ANO amenizada por la ORQUESTA GRAMA -DISCOTECA PRIVADARambla Moser Jacnto Verdaguer. 185 -VALDOREIX- Te1. 674 11 41 - 674 27 30

V

Alfons Sala, 3 6 - Tel. 6 7 5 3 4 0 6 Sant Cugat

IMACXIM* G u a t l l a , 2 0 -zona r e s i d e n c i a l "Els A v e t s " - R U B Í

Plaça Octavià, 5 Tel. 6 7 4 10 47

» 699 55 58


CULTURA • ART

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Amadeu Casal, medalla d'or, a la Sala Rusinol

J. A.Mula

ELS 4 CANTONS

31

Ultima taula rodona de l'Any Miró a Sant Cugat Redacció El dimecres passat, dia 22, va tenir lloc a la Casa de Cultura de la nostra ciutat l'últim acte acadèmic de l'Any Miró, amb la presència del Comissari Nacional, Sr. Vicenç Altaió. L'acte, que fou obert al públic en general, va comptar amb la presència dels mitjans de comunicació de la ciutat i comarca, i s'hi va fer un balanç del que ha representat per a la ciutat aquest any. Els actes que s'han celebrat durant els últims dotze mesos han suposat una despesa econòmica de vint-i-cinc mi-

lions de pessetes, que han cobert les diferents institucions i particulars que han fet possible aquesta intensa activitat entorn a la figura de Joan Miró. Josep Canals va opinar que aquest any ha suposat per a la ciutat una important projecció internacional, ja que en tots els actes celebrats tant a casa nostra com a l'estranger hi va haver una representació de la nostra ciutat, i en tots els programes oficials. Sant Cugat hi era molt present. Aquesta experiència i projecció no pot romandre només en l'any 93 sinó que ha de tenir projecció en el futur. •

Ignasi Cabanas amb el crític d' art F.Gali i el pintor A. Casals

Agustí Agost

J.C.

El passat dissabte es va inaugurar a la Sala Rusinol la important col·lecció d'aquarel.les originals del pintor amadeu Casals, alhora que fou presentat el llibre que sobre el mateix -II volum de la col·lecció a Homenatges Rusinol- ha escrit pel crític d'art Francesc Galí. Davant d'una gran assitència de públic fou inaugurada la mostra a la qual el pintor deixà acreditada una escriptura de la pintura a l'aigua que fuig del corrent: una figuració sintètica que accepta la participació de diccions de caràcter gestual a la vegada que la taca és la que dóna imatge a la col·lecció. Aquest artista, fa justament un mes, va éssser guardonat amb l'important medalla d'or de l'Agrupació d'Aquarel·listes de Catalunya i Balears. Tornant al llibre, editat per la Sala Rusinol, ressenyar que conté catalogats, a tot color, un gran nombre d'obres que alhora resten exhibides, així com una gran informació gràfica que acompanya al text de la vida del pintor.

Amadeu Casals és un dels pintors que domina millor la tècnica de l'aqurel.la, cultiva l'art del traç fàcil amb una gran dosi de persuació en el context de la seva obra. El domini dels volums i els colors converteix cada creació en un delit a l'espectador. A Sant Cugat tindrem l'oportunitat d'admirar aquesta exposició que la Sala Rusinol ha tingut especial interès a oferir en aquestes dates de Nadal i que serà un bon regal per a tots els amants fins al proper 11 de gener. El crític d'art Alberto del Castillo, en el Diari de Barcelona, escribia l'any 1963 que la pintura de Casals sintetitzava la realitat en el paisatge segons les normes postcubistes. El llenguatge que utilitza el pintor amb traçades decidides i clares donen llibertat a una expressivitat profunda i realista, tanen el color com en la temàtica, que hàbilment incorpora a totes les seves composicions. •

La presentació del llibre d'Amadeu Casals va aplegar un nombrós públic a la Sala Rusinol

ASSOCIACIÓ

Joan Miró amb Josep Royo en la Farinera a Tarragona

El dia de Nadal, farà 10 anys que va morir Joan Miró J.C. Avui, passats deu anys de la seva mort, la figura de Joan Miró és més present que mai a la nostra ciutat i al món cultural del nostre país. Si fa vinti- cinc anys, el pas de Joan Miró per la nostra ciutat no va desvetllar cap entusiasme, fora dels quatre afeccionats a l'art, en aquest any que es commemora el centenari del seu naixement, la nostra ciutat ha volgut recordar el pas de Joan Miró per Sant Cugat i per la seva Escola Catalana del Tapís, on hi va realitzar el famós tapís "Tarragona". La ciutat de Sant Cugat, gràcies a la seva esplèndida gent, s'ha llançat a la realització d'una gran quantitat d'actes que l'han fet la més participativa d'aquest ANY MIRO. Conferències, taules rodones, exposicions, lli-

bres, articles, danses, concerts, cartes gastronòmiques, còctels, pastissos,... i tot un seguit de propostes han evidenciat la voluntat de la ciutat, tot aprofitant les línies d'actuació de l'Any Miró, per deixar de ser una ciutat-dormitori, per esdevenir un centre cultural on la modernitat del canvi de segle es posés en evidència. Des dels mitjans de comunicació fins a les escoles, la ciutat ha viscut un intens any, on ha estat recordat Joan Miró, tot fent partícip al ciutadà del que l'art que en aquesta ciutat hi és molt present, representa per la sensibilitat del ser humà d'aquest final del mil·lenari. Actualment encara es poden visitar les exposicions del Centre Cultural, Casa de Cultura i Canals Galeria totes elles dedicades a la figura de Miro.B

I LLIBRES D'ART I ARQUITECTURA NACIONALS I D'IMPORTACIÓ I LLIBRES I DOCUMENTS EDITATS PER L'ASSOCIACIÓ • SERVEI ESPECIALITZAT DE LOCALITZACIÓ DE DOCUMENTS I LLIBRES D'ART Amb el suport de NOA-NOA LLIBRES D'ART

D'IDEES Centre D'investigacions Estètiques

LLIBRES

VASSOCIACIÓ D'IDEES es complau a convidar-vos a visitar h mostra del projecte i maqueta de l'obra escultòrica "quatre de vuit" d'en Francesc Anglès. Carrer Sant Bartomeu, 11 Tel. 674 24 50 SANT CUGAT DEL VALLÈS


32

CULTURA-ART

ELS 4 CANTONS

agenda cultural Divendres 24 T \1,I IRS ;HT ,-. infants. de 10.30 a 14 h. a I emelal.

;

2r

CONTKS amh Cesc Senat "Alio que va passar". A les !S hores a l'envelat.

Dijous 30

IWSTOKKTS jmh'1 .1 I aïllaria" i titelles i \ ; c- 18 hores a l'cnvclat. ()!*;. Ajuntament

TM.I.KRSambl'l·isplaiPiea-nica De 10.30 a 14 hores a l'envelat.

l'KSSKBRKYIVKM ' tel |vi nens Dissabte l-l de 6 a 8 del vespre al- jardins del Monesln ()r<a. (inip de Jmcs de ui l'.irrocjuia.

Diumenge 26 Mil·lenari de la I'armi|ijia de Sani Pere (<>N(K.Kï])KS\MFSÏK\K ('aïllada de la (\nal Serà d'Or de l'Aleneu SaiUeuiíalene. at'.'.b i.in|unt iiisirui"ct::.L. Jit's dels actes del \ 1 \ Pia i.i'AcJo l'altura! de la l'ai\a A i'hsyjesia del MiaieMii. a les 21.30 horts. <)i;i. Associació del Personal de la l'ai\a MA(íI\ amb I a Capsa Màjtica i Magtcrminiai. \ ies 18 hores a l'en\ ela:

ÏÏTKI.LKS amb l'Avia Pepa: "lent endreça" A les 18 hores a l'envelat. MUSICA barroca amb "Trio Barkino". A ics 22 hores a l'envelat On:. Ajuntament

Divendres 31 TALLERS pe: a infants De 10.30 a 14 hores a l'envelat. ANIMACIÓ infantil amb Amadeu: "Gresca i Rck and Rol'i". A les 18 hores a l'envelat. BALL: Banvinitut'sU. A la 1 de la matinada, a la l'.R.K.F l.a Floresta. Org. Ass. Veïns Aiguallonsja

U l l \ ( ' l ( ) de Papa Ve's Ramblins; Band ll)i\ieI.IIH: \ les 22 hores a l'eme'al

Dilluns 27 l A I l . l K l)K DWSI.S amb l'I sbarl Sani Cusuil. IV 10.30 a 14 hores a lem.elai ANIMACIÓ mtanlil a;;:b 'TVps'colcn Manaiv.anço". A les 18 hores a Ien', e'a:

Dimarts 28 TAI.LKRS amh l'Al- Berenguer 111 (iran. De les 10.30 a 14 hores a l'em, ela! l'U.I.ANSOS amb Ma,..! i;,..,. "K-sta de la I I alta" \ 'es 18 hores a I eiv.e'a!

Altres activitats

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Pastorets del Mira-sol Teatre al Casal de Cultura J.c. Fils p a s t o r e s t a m b é han arribat a Mira-sol representats per Mira-sol Tetre i els nens de l'Esplai del Casal de Cultura de Mira-sol Fa representació de Fils Pastorets, un \ i e retallats per la curta edat dels intèrprets va arrencar un fort aplaudiment del públic que omplia la sala. Cal destacar l'excel·lent decorat i il·luminació que van per l'ambient idoni per a la representació per primer cop al Casal de Cultura de Mira-sol d'aquesta tradiconal obra de teatre. Rosa Sicar responsable de toda la colla de nens de l'Esplai i els components de Mira-sol Teatre van aconseguir un èxit molt merescut tant per la interpretació d'aquesta peça nadalenca com pel treball que evidencien ens les seves agrupacions. Cal m e n c i o n a r que Els P a s t o r e t s

que van ser representats a Mira-sol, els personatges eren nens i nenes de molt poe.s anys. Aqesta obra es podrà tornar a veure el proper 2 de ganer a les 6.30 de la tarda al Casal de Mira-sol. Pepa Gómez, representant de Mirasol Teatre ens manifestava la seva satisfacció tant per l'acolliment del públic com també per la col·laboració de l'Ajuntament en les facilitats trobades per poder oferir un espectacle tan divertit i t a m b é tan difícil p e r la p a c i è n c i a i constància que cal dispensar a nens tan petits, "penseu q u e hi havia angelets i d i m o n i s q u e a m b p r o u feines sabien el q u e feien, no tenint m é s de q u a t r e a n y s , i r e c o r d o q u e u n dels d i m o n i s t a m b é va fer d'angelet sortint a m b la capa de dimoni. Enguany els Pastorets han arribat a Mira-sol per primer cop al Casal de Cultura. • Fot. Francesc Fonolleda

Fira de Santa Llúcia a l.a Floresta. Dies IS. I1) i 24 de desembre. Venda d'artesania, arbres i plantes de Nadal i mol as nadalencs.Obert a tothom qi.e vulgui participar-hi i ainnu: la l'ira. Xocolatada el diinienge dia I1) a les 11.30 hores. In;. <i7\.ï(i7S i f,74?2 i2 Org. AA.VV La Floresta. Col. A|unia;iieni Exposició de dibuixos del Concurs Intantil de Nadal'93. Del l1) de desembre al b de gener al recinte del Mercat Vell. Org.Comerciants Casc Antic '674 (D 221 l'remi Gausac de Recerca. Temes relacionats amb Sant Cucat o àmbit comarcal. Termini de presentació: 2S de febrer del 1 W . Int. b74 M 43. Org. (irup d'Fstudis Locals. Col.Ajuntament

Sl·lSSIOde blnes amb Kand\ Creer Quintet A les 22 hores a !'c"U'lal.

Dimecres 29 CONCKRT l)K N U)AI Panses i Valsos amb l'Orqueslia del \ alies Piucrama Strauss. Hiahnis. (iinasiera. D\rorak i l'\aisko\s's.i Ai Centre Cultural Sant Cugat, a les 22 hores Venda d'entrades Oficines del Centre Cultural. de i : a 14 : de l'I a :1b Dissabtes, de 12 a 14 i abans d. l'.-.udicio a es taquilles del teatre dues hores abans, i Ini W> 22 Ssi. Or;.;. Or;j.e Autònom Centre Cultural

Coral Infantil i juvenil Sant Cugat: Obertura del curs IW.UM. 1 Vi a nens de 4 a 16 anys. Inscripcions a la Casa de Cultura Tel 584 13 S] 5ena. exposició de pessebres i 4ar. de Nadales. IVI 26 al 4 de gener al local de " V.cnc.i Sanlcuüalenc

TAI.LF.RS amb l'I.splai Sarau del Club Mumainenc. De 10.30 a 14 hores a ï'enudat.

/4RTSEN/4L G

A

L

E

R

I

Carrer Valldoreix, 58 Tel 589 00 97

14è Concurs de pessebres a domicili Per a totes les e d a t s , e n t i t a t s , a s s o c i a c i o n s i c o m e r ç . Inscripcions (dijous, d i v e n d r e s i dissabte) Fins al 25 de d e s e m b r e al mateix Ateneu, de 6 a 9 del vespre Tel. 6 7 4 14 30 o al carrer Sort, 25 (Sr. M o n e a u ) . Org. Ateneu Santcugatenc.

AMADEU CASALS

A

Matins ae 10.30 a 13.30 Tardes de 17.30 a 18.30 - Diumenges i festius tancat

EXPOSICIONS D'ART GALERIA CANALS Carrer de la Creu, 16 - Tel. 675 49 02 "Josep Royo, obra recent" Fins al 16 de gener Org. Comissió Any Miró CASA DE CULTURA Carrer Castellví, s/n. Tel. 58913 82 Carles Cabanas (Fotografia) "Recordant la casa Aymat i Miró" Fins al 10 de gener. Org. Ajuntament

Col·lectiva de petits formats

SALA EXPOSICIONS 1 "Royo a Miró" Fins al 10 de gener. Org. Ajuntament

Fins al 10 de gener

SALA D'ART CENTRE CULTURAL "Royo tapisser". Fins al 16 de gener Org. Ajuntament i Comissió Any Miró

Maite Casaus Teià Espinosa

SALA ASSOCIACIÓ D'IDEES Tel. 674 24 50 "Francesc Anglès" (escultor) Fins al 14 de gener

Guiteras

Sala Rusínol Santiago Rusinoi.. 52 Sant Cugat del Vallès

Horari: matí de 9 a 2 tarda de 5 a 9

Tel. 675 47 51

FEBO GALERIA D'ART Tel. 674 19 55 "Col·lectiva de Nadal" Fins al 31 de gener RACÓ DE L'ART Tel. 675 20 53 Expo-col.lectiva de pintura i escultura. Fins al 18 de gener


PUBLICITAT

DIVENDRES, 2 4 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS

33

PERAQÇfESTNAM PAM AMOR f FEl/C/TAT Ex a&aéar éa*u> 7.993 u-obrn agrair a Úote éa wgúra iï/(/e,éiÚaÚ /r-e,c>or'c(cut'-V'0&J oae per aqcLe<gÚ&gff&eúeg&o«Ú/'t(a.em a éa v-ogúra dfóòo&icf'ó. reu-t(Og anfiau-or,òoe&/6éeme>t(Ú

©

$ SUZUKI •Z/A-

MAPFRE

MATERIAL ELECTRIC I IL·LUMINACIÓ

AUTOMÒBILS P. SANT MAGÍ, 26 SANT CUGAT Tel. 674 30 48 • Fax. 589 46 09 - Mòvil 908 79 13 64

J. GUIX BONES FESTES

FINCAS Plana del Hospital, 3-5 - SANT CUGAT Tel. 589 03 07 - Fax. 589 11 04

LSanberS

Francesc Moragas, 13 Tels. 589 1310-674 0910 Fax. 589 12 45 SANT CUGAT

Regals •

Electrònica •

D ASSEGURANCES

P. Torreblanca/Rambla del Celler - Tel. 589 19 95 SANT CUGAT DEL VALLÈS

UNITED COLORS OF BENETTON. NEWS I NENES A PARTIR DE 3 MESOS ADULTS (home - dona) Santa Maria, 21

Tel. 6 7 4 85 0 2

Sant Cugat del Vallès ^

K

% &.

Administración de Fincas Agencia Prop. Inmobiliaria

10 A N Y S AL S E U S E R V E I Rellotges •

OATALIHVA

TOT T I P U S

Complements

Anselm Clavé, 20 Tel. 674 45 71 Sant Cugat

V b

*«ArfM*Í

Si u-oí tenir at p/at/ac Un iiJnmino.tl passi per- La Bombeta Carrer de Sant Domènech, 8

tel. 674 56 00

per/rz / ç/?A/Vs rerfs A M/DA

Leoa/p d'Oman «<f desitja tnoctegL·ftcitafe

SANT CUGAT

TINTORERIAS SANT CUGAT

Plaça Octavià 7 - Tel. 674 32 08 Fax. 675 34 04 Sant Cugat del Vallès

SANTIAGO RUSINOL, 35 Tel. 674 l ! 83 Alfons Sala, 21 Tel. 674 4! 67 Rambla Ribataíiada, 34 Tel. 675 22 28

w LA BOMBETA

ELECTRICITAT GARRELL Avgda. Catalunya, 3 Tel. 674 00 24 Sant Cugat del Vallès

SanAntonio, ! Tel. 674 11 82 SANT CUGAT

INDUBRUC


34

ELS 4 CANTONS

PUBLICITAT

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

COL·LABORADORS: A J U N T A M E N T DE T E R R A S S A - B A U M A N N S E R V E I J O V E - B I B L I O T E C A S O L E R I PALET CARRERAS JOCS - CD TERRASSA HOCKEY - CENTRE SOCIAL CATÒLIC C L U B F E R R O V I A R I DE T E R R A S S A - C L U B NATACIÓ T E R R A S S A - C O B E G A ( C O C A COLA) E G A R V I A S A . - G R U P CICLISTA EL C I M - M Ú T U A DE T E R R A S S A - S C A L E X T R I C T E C H N O L O G Y C E L E C T R O N I C DEL J U E G O S.A. (STUN LÀSER) B U S L L A N Ç A D O R A DES DE LA RAMBLA D'EGARA ( C I N E M A R A M B L A ) F I N S AL R E C I N T E F I R A L Venda anticipada d'entrades a EL CORTE INGLÉS - VALLÈS (Sabadell) Per comoditat compri-les ara.


ESPORTS

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS 3 5

Futbol Sala

Futbol Sala

El Sant Cugat lidera en solitari

Les truites de riu Olesa 6 - Olimpyc 8

Premià 2 - Sant Cugat 4 Mont Carvajal

Anna Borau Els homes de Carles Navarro acaben l'any 93 liderant en solitari la la Divisió Nacional de futbol-sala. Els quatre gols aconseguits davant el Premià a la darrera jornada van atorgar la victòria a l'equip de la nostra localitat, que relega al tercer lloc de la classificació el seu contrincant. El partit entre els co-líders es presentava molt més difícil del que va resultar, tot i la igualtat d'ambdós conjunts el Sant Cugat va saber distanciarse al marcador, fent una clara exposició del que és capaç de fer. Ja al primer minut del partit, gràcies a un gol de Sergi Martínez, els santcugatencs es van avançar al marcador. Però tot i això, el domini del joc estava en poder dels locals que mantenien el control de la pilota sense poder arribar amb facilitat a la porteria del Sant Cugat.

Ja és el quart partit d'aquesta temporada que l'Olimpyc comença guanyant (1-0, en aquest cas) i no sap aprofitar l'ocasió per ampliar la diferència de seguida i jugar la resta de minuts tranquil·lament. Sembla com si als floresencs els agradessin els reptes i l'haver de remuntar resultats adversos. Dissabte passat va ser un d'aquest dies. L'Olimpyc es va mostrar superior en tot moment, però l'excés d'errades defensives van complicar un partit que semblava senzill, "a priori". I ja hi som,

El Sant Cugat líder de Nadal

Després del descans, l'un a un al marcador, el Premià va sortir a la pista amb ganes de canviar el resultat. Malgrat que els jugadors locals continuaven dominant la defensa dels santcugatencs no es va deixar impressionar i va aprofitar els ràpids contracops i les errades del Premià per distanciar-se al marcador. Als cinc minuts de joc Jaumet feia F l 3. El, fins aleshores, co-líder va provar de remuntar, es-

curçant les distàncies, però Juanito va fer el quart gol pel Sant Cugat, gol que tancaria el marcador amb el resultat definitiu: 2-4 a favor del conjunt de la nostra localitat. El Sant Cugat és doncs, líder de la seva categoria amb 18 +8, mentre que la segona posició l'ocupa el Tracoinsa i el Premià es ressigna amb el tercer lloc de la classificació, taula que tanca el Centelles amb 2 -10. •

els nois de l'Àngel Ruiz, com si es tractessin de truites de riu nedant a contra corrent, van capgirar el marcador en dues ocasions: 3-1 i 5-3. En el descans, el resultat era d'empat a tres. Per part de l'Olimpyc, els golejadors foren: Jordi Reixach (3). David (2), Valverde, Carlos i Quicu (1). Els de La Floresta acaben l'any en la quarta posició, a dos punts del tercer. El campionat es rependrà el proper dia 8 de gener, després de les vacances de Nadal. L'Olimpyc rebrà el Platja d'Aro en el pavelló de Valldoreix. •

Futbol Sala

Coplastic 6 • AEC1

La portera del Champion, operada arran d'una entrada Redacció Mont Carvajal La portera de l'equip de futbol sala de La Floresta, Mari Cano, ha estat intervinguda quirúrgicament, el passat dimarts, dia 21. Mari va ingressar a l'hospital de Martorell dissabte passat, amb un coàgul de sang a l'estómac com a conseqüència d'un cop de genoll d'una jugadora del Martorell. L'incident va passar a la primera meitat del partit que dispu-

taven Martorell i Champion. Les jugadores locals es van mostrar excessivament dures des de l'inici del partit, practicant el joc brut i les entrades violentes en més d'una ocasió. En una d'aquestes, una pilota "llarga" arriba a les mans de la portera, que s'estirà per agafar-la. Un cop ja la té, la davantera del Martorell continua la seva acció i es llença a terra amb el genoll al davant, genoll que toca de ple l'estómac de Mari. La floresen-

ca va haver de ser retirada amb llitera i va ser portada a l'hospital de la localitat, on va estar 48 hores en observació. Passat aquest termini, i com que el coàgul no es desfeia, els metges van operar la jugadora per extreure-li de l'estómac. Les del Champion van continuar tota la segona meitat amb només quatre jugadores i sense ningú a la banqueta i van perdre el partit. •

El jugadors del Coplastic de Rubí es van mostrar molt més preparats físicament que no pas l'AEC de La Floresta i van imposar el ritme del partit. Va haver-hi un moment clau: amb el resultat de 3-1, l'AEC falla un penal i seguidament encaixa el quart gol. Es a dir, de poder posar-se només a un gol de diferència (3-2), a quedar-se tres per sota (4-1). Els de Rubí van marcar els altres dos gols fàcil-

ment, davant el cansament dels de l'AEC, que no estan acostumats a jugar en pavellons grans. L'únic gol dels de La Floresta el va marcar Juan Carlos, fent una falta, amb un xut molt fort. D'altra banda, l'AEC fitxarà Manolo Gudino, que s'incorporarà a l'equip per a la jornada vinent, al gener, tot just després del Nadal. Manolo havia jugat amb l'Olimpyc i amb el Champion. •

TERRA S&fWlfo

• A A A A

gs^coa

M O U N T A I N - BIKE VENDA DE MATERIAL I ACCESSORIS PRIMERES MARQUES SERVEI TÈCNIC - POSTVENDA REPARACIÓ I RENTAT

CA Sant Antoni, 15 - Tel i Fax. 674 62 02 Sant Cugat


36

ESPORTS

ELS 4 CANTONS

Handbol

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Hoquei Herba

Tot i la victòria farà falta un esprint final

El Júnior tanca l'any amb la victòria

UESC 27 - Reus 16

RST Santander 2 - Júnior 4

Anna linruu

Redacció

I.' l'qii i p L 1 h a n d b o l de la I nio !'!spi>ni\ a Sani ("ui:al \ a \cnccr diumenge passat als jugadors del Keuv per un contundent 2 7 a I (v II partit no va coniençai sjaire he pels p i c a d o r s de la nosira loealitat que \ ,in paln les ànsies de \ letoi la que le

Després de quatre d e r r o tes consecutives els jugadors del J ú n i o r han a c o n s e g u t a p u n t a r - s e u n a victòria sorpresa en aquesta darrera jornada de l'any: el seu rival el Real S o c i e d a d de Tennis S a n t a n d e r i el resultat final, 2 gols a 4 a favor dels de Sant Cugat.

nien a I' IIIK I els picadors del

Reus. I nis aleshores elassil'ieats en tercet a posieio. \ i \ i . el Reus \ a encetar el partit marcant. però eoni passa so\ i nt darrerament I' L L S ( ' \ a reae cionar d'hora. aconseguint ivinuntar ahans del deseans. al qual s'arnha'va amb un primer parcial de I ; ;jols a S. \ la segona meitat el joc va esdevenir mes tort. i lambe mes ràpid. Les jugades es succeïren amb velocitat i tot i que el Reus va escurçar diferències

Els de R a m o n Grau apallissen el Reus

al ímal aquest esfore no es va La Roca (primer classificat) i notar, atès que el marcador \ a contra el Sant Esteve, i haurà reflectir un contundent 27 a Ui de guanyar els dos partits si a favor de l'equip de Sant Cu- vol aspirar a una de les tres gat. primeres posicions que donen Així, l'UESC finalitzarà la l'oportunitat de lluitar per l'asprimera fase jugant contra el cens. •

Desena jornada i primera victòria del Júnior des de la cinquena, en aquest campionat d e la D i v i s i ó d ' H o n o r masculina d'hoquei herba. Tot i el resultat, el joc no va ser gaire brillant i el Júnior va a c o n s e g u i r a n o t a r - s e e l s dos punts gràcies als tres gols marcats per Hot'f'man al llarg del partit.

materialitzar el p r i m e r contracop. però poc després a r r i b a r i a l ' e m p a t i seria el mateix H o t ï m a n que marcaria I" I a 2 a m b què s'arribaria al descans. Al c o m e n ç a m e n t de la segona part va empatar el marc a d o r el conjunt de Santander. però el J ú n i o r va reacc i o n a r i d e s p r é s q u e Hoffman tornés a marcar lent el 2-3. Serra va materialitzar el 2-4. resultat que seria definitiu a la fi del matx.

Per causa de les c o m p e t i cions de Catalunya i Espanya d ' h o q u e i sala no es remprendrà la lliga fins al 6 de febrer, data en q u è es jugarà l ' o n z e n a j o r n a d a i fins a la qual haurem d'esperar per veure si el Júnior millora la Als d o t / e m i n u t s d e joc cinquena posició a la classide la p r i m e r a m e i t a t e s va f i c a c i ó q u e l i d e r a l ' A t l è t i c a v a n ç a r el R S T d e s p r é s d e Terrassa. •

Voleibol femení

CRHACIOl DISSKNY

Després del Nadal, la segona fase

OCTAVIO SARDA

Santa Coloma 0 - C.V. Sant Cugat 3

A9/2 JOIERS - TALLERS PROPIS

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS RELLOTGES DACTUALITAT AMB

Anna linruu LES MILLORS MARQUES Les | u g a d o r e s de V ictor I lugo Rupi I s' han classificat en s e g o n a p o s i c i ó ( d a r r e r a I" Lsplugues) per a la següent fase. LI partit disputat la darrera jornada no va ser res mes que l'acompliment del calendari oficial. \ i \ i . les jugadores del S a n t a ( o l o m a no \ an aconseguir vèncer les santeugatenques. que es van imposar per .-ï 15. 1(11.^ i 1(1-15.

OMEGA

barà amb l'Hsplugues. el C.N. Sabadell, el Ciutadella i l'Alacant. Però mentre tant. les jugadores de la nostra localitat

tenen un compromís a França. on jugaran un torneig amistós a m b dos equips de la Divisió d'Honor del país veí. I

GARCIA

CABALLEROS

-»JUNCHANS

ARTESANOS DE LA INVESTIGACION SERVICI0S NACI0NALES EINTERNACI0NALES DIRECCION: FRANCiSCO J. MARQUES Tels. 675 01 61 / 675 03 50 Fax. 675 03 52 Santa Maria, 26-28 2 8 . 3 a -SANT CUGATCENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

X

TALLEDA-RICOMÀ

C/ Balmes, 11 - Sant Cugat

« 674 58 62

3bsefiruUs

por telelono Tel. 674 00' (7 Martorell. 16 (IKIWSanK imat del Vallès

KRONOS

/

H N O S M A R T I N DEL VALLÈS S.L.

PELUQUERIA J.

íl?amiU0n

D E T E C T I V E S

I a v icloria v a ser mes que clara i m e s encara tenint en compte que el partit es va resoldre en un temps record de tres quarts d'hora, aconseguint molts punts de servei i vencent a un Santa ('oloma molt tlui\el que en alguns moments del curt partit v a encomanar el seu ritme lent a les seves adversaLes noies del volei jugaran la segona fase rics. Ara, després de les festes nadalenques, el Sant Cugat jugaia la segona fase. classil'icatona per a l'ascens i es tro-

BREITLING

Santiago Rusinol, 40 Tel. 674 58 54 Sant Cugat del Vallès

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

Mercat Municipal Pere San Parada 123 - Sant Cugat

També a Valldoreix i Mira-snl

*& 589 44 81

MARMOLES GUIMAR CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ESCALERAS • BANOS COCINA - FACHADAS •v \

Strawinsky, 8 (Pol. Ind. Can jardí) RUBÍ Tel. 588 05 01


^•^Tíin?

CLÀSSM* .... m •

in

DESEMBRE 1993

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

CAPUAMV

3 0 N BAR . Rosselló. 2

588 3518

Carrer Unió. 2 RUBÍ FINQUES GIRONELLA

674 72 54

SAKA FINQUES Valldoreix. 60

6745715

RAFAEL LOPE, S L

674 33 70

.674 36 36

ESPORTS - GIMNASOS

INFORMÀTICA

CLARAMUNT INST. YOGA. .,674 21 03

GRUP EME SERVEIS 589 2313 Francesc Moragas. 3 Entl. 3a.

Rera, 15 baixos

BASSARS - REGALS

Plana HosD'ta!. 10

*u

- N

GIMNÀS OLIMPO Av. Alfons Sala, 29 B

675 37 07

SANT CUGAT ESPORTS Rambla del celler, 23

674 72 15

SQUASH SANT CUGAT

674 9B62

SP

Sant Jordi, 33-35 SERIN

6741204

REGALS EI

Pi Augusla, 4 VICOMÇA Sant Antoni. 10

674 7 8 5 0

INMARBA Alfons Sala. 54

6747776

CASAS Altons Sala. 22 baixos 2on.

6741566

P.CASADO COCA.. Pg. Castanyer. 13 JAUME RODES La Granja, 2 1 - 4art. 2a.

674 36 50

674 55 36

BELLES ARTS

AGÈNCIAS DE VIATGE

EUROCLOT

5891025

BELLErARTS CABANAS

Mercat Torreblanca-Local 2-13

FERRON

675 28 61

"

BODEGUES - VINS 5891983

BUGADERIES TINTORERIES

K

6741305

SOL-NET

Rambla del Celler, 35-37 VET. SANT CUGAT

6744149

P. Torreblanca, 52 675 0 5 1 2

TINTORERIA SANTCUGAT..6741183

Vinyoles, 10

Santiago Rusinol, 35

ARTS GRÀFIQUES COPISTERIES

TINTORERIA SANT CUGAT..6741182 Sant Antoni, 1

675 36 53

TINTORERIA SANT CUGAT..675 22 28 Rambla Ribatailada, 34

COPI IMATGE Rambla del Celler, 95

5892368

TINTORERIA SANT CUGAT..674 41 67

GRÀFIQUES CELLER

5893702

Alfons Sala, 21

CARNISSERIES POLLASTRERIES

Vic, 11

JARDINERIA

EL PONT Francesc Moragas, 44

LA BAIXADA

6741913

Montserrat, 22 6741271

FLECA VALL D'OR 674 21 95 Rbla. Mossèn Cinto Verdaguer, 21. Vall.

Q

Construccions - Manteniment de jardins i piscines - Regs per aspersió Camí de la Creu. 10-Local I

PUJOL Ctra. Cerdanyola, 6

Tel. 589 23 40-Ttl.mòvii 908.5925 53

08190 Sani Cugat del Vallès

DÍDUBRUC

FOTOGRAFIA - VÍDEO

SERRA

6753605

Mercat Torreblanca 136-137

58919 95

FOTOVIDEOF.R Rambla del Celler, 93

6747968

VÍDEO CLUB ST CUGAT Alfons Sala, 52

674 66 49

ZOOM

6755674

Santa Mana, 14

Q

FUSTERIES

JOGUINES MARGA Santa Maria, 44

6741532

Q

FRUITERIES

NOGUERA FRANCINO 6752604 Francesc Moragas. 1-3 Entl. 1a.

JOSÉ FRUITS

J.G ASSOCIATS PI. Barcelona, 9 baixos

ES

GESTORIA CASAS

JOIERIES RELLOTGERIES

58944 81

Mercado Mercado Pere San Torreblanca Parada 120 Parada 1-5 Tel. 589 14 48 Tel. 675 13 89

CATIFES

AUTOMÒBILS

PAPIOL-VENDAI NETEJA-...6746500 Cànovas del Castillo. 4

675 32 57

AUTO-RECAMBIOSVALLES....675 19 51 Camí de la Creu, 24 NISSAN EBRO Martorell, 41

6754579

RENAULT-ACERSA

589 26 49

CAN BUFA

67407 41

Carrer de La Torre, 16

CONSULTORIS DISPENSARIS

m

674 18 77

Francesc Moragas. 8 2on.

674 1321

Francesc Moragas, 11

DOLCERIES

RUBIO

DOLCETS Alfons Sala, 20

Av. Catalunya, 3 Tel. 674 00 24 Sant Cugat del Vallès

GALERIES D'ART

ARTSENAL Valldoreix, 58

58900 97

SALA RUSINOL Santiago Rusinol

67547 51

CANALS GALERIA D'ART

675 49 02

BARS CAFETERIES BAOBAB Major. 18

674 8668

BISTRO Rambla del Celler, 87

6755566

BOKATAS Plana Hospital, 35-37

589 19 72

CERV. CABALLU PETIT Füusi Taulet, 19

67410 05

0] Carrer Montseny, 28 Tel. 589 40 10 Sant Cugat del Vallès

DROGUERIES! A.R. DROG. CAN MORA

675 30 52

Rambla Can Mora, 9

Q

GERD Plaça Pere San, 9

ELECTRODOMÈSTICS ALTA FIDELITAT MILARTOBELLA Santiago Rusinol, 49

6740657

TOT MUSICA

6741536

HERBOLARIS DIETÈTICA

HÍPigUES

589 02 71

HIPtCASEVERINO Pg.Calado,12

67411 40

674 06 97

Cartier Tag Heuer Breitling Camel Rambla Ribatailada, 24 C Tel. 675 52 52 - 589 02 29 08190 Sant Cugat

OUENA PANTY Rambla del Celler, 2

589 09 96

TOT PUNT

674 00 97

Sant Antoni. 19

MARBRES PEDRA ARTIFICIAL MARMOLES SANT CUGAT...675 51 ( Campoamor, 12 Nau 3

<§> |

u

ELABORACION EN NATURALES S

6746058

675 5506

TALLERS MECÀNICS

DANVIL MOTOS, S.L Sabadell, 32 B

6751606

PERE CANALS Sant Llorenç, 27

674 6 3 6 2

TALLERESMENA passeig Torreblanca, 13

6745301

F.X. Servei 01. BOSCH Castellví, 25

674 56 78

TRANSPORTS

422327 ENVIOS URBANOS. NACIONALES

©

EINTERNACIONALES

Poqueterin urgente Espaiio

Servei

Muntatges Elèctrics 675 10 11 - 9 0 0 3111) 4IH)

MOTOS

Plana Hospital, 3-5 Local 2

CASTELLVÍ HONDA

589 32 11

Tel. 6 7 5 3 5 0 0

Rosselló, 15

TRENS DE RENTAT

Fax 6 7 5 3 3 5 0

MOTOS GINES

58942 07

SANT CUGAT DEL VALLÈS

674 17 59

gUEVIURES NETEGES

RESTAURANTS

VALLÈS NET Sant Ramon, 4

674 8 9 1 8

OBRES I CONSTRUCCIONS

m

PROMUSA Av. Torreblanca, 2-8

TREN SANT DOMINGO Ctra. Sant Cugat a Rubí

674 58 13

TREN SANT MAGI

674 0 3 0 2

é,2

FRANCESC SITGES PINA ....674 01 44 Martorell, 55

PAMOBES.L

XARCUTERIES CAFÈS PERE BUSCALLA

674 1524

Francesc Moragas, 5

LABOLERA Baixada de L'Alba. 20

6741675

CRISTO FRAN, S.L Carme.32

CASABLANCA Sabadell, 47

6745307

CANSALADERIA JULIANA Francesc Moragas .26

674 0211

674 08 81

58917 32

674 58 46

CENTRE ÒPTIC S A L D ON 1 9 5 6 Especialistes en lents d'alta definició

LLENCERIES MERCERIES

MAIM0LI5 RUBÍ

SABATERIES

fo\ \JJ

INDEX

de SECCIONS

Endevallada, 15

, MARMOLES Y GRANITOS

HIDROFLOR 674759 Av. Joan Borràs, 54 -VALLDOREIX-

TEIXITS CARMEN Major, 30

joiers

HIDROCULTIUS

Alfons Sala. 28 V I U ELECTROLLAR S.A Santa Maria, 40

.674 0 0 6 0

MANTSERV.S.A Av. Catalunya, 18

6750502

6751011-900.300400

PUNTS DE SERVEI FECSA

67524 01

GILDA Valldoreix, 10

REPARTIDOS DE CORRESPONDÈNCIA

BERROCAL MOTOR SPORT...589 47 87 Can Matas. 10

FALGUERA Villa, 1 local 2

m

6746847

TATERS Sant Antoni, 62

IINSTALACIONES ZAMORA .589 26 38 Rbl. Mossèn Cinto Verdaguer, 18. Vau.

6741482

FEPRON Rius i Taule! 20

MAILING VALLÈS, S I 5892371 Sant Domènech, 10 - baixos

fettsSsttak

674 38 92

CAMPMANY Valldoreix, 16

...58917 40

WRW Sant Cugat

DECMO DECORACIÓ Francesc Moragas, 4

MODA I CONFECCIÓ

ELMOu P. Pep Vertua. 3

• • RVS Q : . A « : * í : 8 : : ' y (:«:'•«*.*:.l'«

Mobles i Decoració Mobles de cuina a mida Matalassos i Somiers

ÒPTICA MIRASOL

6744282

Viilà. 1 Local 5

.674 0302

GALERIES SANT JORDI

ÒPTIQUES

TOUS

ELECTRICIDAD GARRELL

CarrerdelaCreu, 16

LAMONTANESA 6741893 Av. Verge de Montserrat, 77-La Floresta

67445 71

Anselm Clavé, 20

LA BOMBETA, S.L.

CISTELLERIES

CL. DENTAL BANARES

Ctra. Cerdanyola, 55

AUTOSERVEIS ALIMENTACIÓ

SANBER-5

.*y·|l·

1

VILARASAU CITROEN

6740026

R. QUERAL ELECTRICITAT..674 55 47 Av. Castelló!, 73 -VALLDOREIX-

ocr-v-zc/o Çrataiúo a l/omi&il·io

674 14 97

AUTO ESTEBAN Rambla del Celler, 39

CASAJUANA

...6741047

PUBLICITAT

Sort, 32 1er.1a.

ROC JOAN JOIERS Av. Catalunya, 1

GAS - ELECTRICITAT

67414 91

AUTO--ESCOLA CASAS Martorell, 47

67458 54

Santiago Rusinol, 40

Mercat Pere San parada .123.

6753012

AUTOESCOLES

MOBLES - DECORACIÓ

MOTO 77 SANT CUGAT Castellví', 27

PEDRA'S 6740014 Mercat Torreblanca parada 140

J. MIRET 675 53 53 Mercat Torreblanca, parada 1-42

Alfonso Sala, 22

6751011

Elies Rogent Local 10

Vinyoles,10

674 0318

MÚTUA GRAL. SEGUROS....674 42 00 Villa. 1

G.C.I. CONSULTING 6754905 San Bonaventura. 8 Entlo. 3a.

MISSATGERS

B

DIDO JOGUINES

Ps Torreblanca

ASSESSORIES GESTORIES

674 74 37

Sant Antoni, 74 baixos (Fisioie'apia)

.

P u n t dc^ft-

Zona Industrial Can Magi Av Ragull, s/n- nau 19 Tel 589 00 23-Fax 674 38 71 Sant Cugat del Valies

AIFA Ctra Cerdanyola. 18

ANTONI CAMPOS Francesc Moragas. 21

• . 1 '

SUSANNA NICOLETTI

Carrer Major, 6-Tel. 674 1600 Sant Cugat del Vallès

El_dbvCedro

6750175

AUGUET

MAPFRE

MEDECINA FISIOTERÀPIA

TREN SANT MAGÍ Estapé 2

674 58 62

FERRETERIES MAQUINÀRIA

JAUME SOBREGRAU Mina, 63

ASSEGURANCES

D G . D'ASSEGURANCES...6754203 Rambla del celler. 95

^[

EL MESON P. Octavi. 5

PNEUMÀTICS

• •

Balmes, 11

JOGUINES

COPY-GRAFIC Can Matas, 8

^ H

TALLEDA RICOMA

674 68 47

FERRON

Santiago Rusinol, 37 Tel. 589 22 32

FORNS DE PA

Baixada Sannt Sever, 4

58913 29

Carrer deia Creu. 33 Local 2 LA FAUNA

6741509

VINSNOES.A

VETERINARIS

MATALASSERIES

675 20 01

BICICLETES

ED

ANIMALS -

ANIMALS Perruqueria

INSTRUMENTS DE MÚSICA

ESTÈTICA

BIKE HOUSE OUYASA Can Matas. 2-4

67412 34

f t k J

Santiago Rusinol, 23 Tel. 674 03 08 08190 Sant Cugat

6741995

CICLES CARDONA. Valldoreix, 41

AMBULÀNCIES

CREU ROJA Sant Juli, 2

Objectes de regal

PISCINES

Rius I Taulel. 20

MRW Sant Cugat

VALLÈS TECNOLOGiC S.A...589 33 00 Plaça Unió, 3

EL^_

Carrer de La Creu, 1

ALUMINI - VIDRES

^ 2

TOT ART

GRUP 3 BELLES ARTS Montserrat, 31

674 6 8 4 7

Rius i Taulet, 20

GARRIGA Valldoreix, 53

674 06 49

CAL CRISPIN

58919 31

D

08190 Sant Cugat del Vallès

Santiago Rusinol, 54

I j M AIGUA TRACTAMENTS

l

GARBÍ REGALS Major, 5

ATELIER BLAU Av. To'reblanca. 2

Rbla. Can Móra, 9

Apt.Correus350

Carrer Valldoreix, 23 Tel. 674 93 35 08190 Sant Cugat del Vallès

ADVOCATS

^ H

Informàtica d'Empresa Tel. i Fax; 675 32 03

^ M

^ H

ORDINASOFT

ESTANCS

ET

MARCS

699 38 98

Fax- 588 24 53 Carretera de Terrassa, 97 08191 RUBÍ

Francesc Moragas, 4 Tel. 675 07 54 08190 Sant Cugat

• •

PEIXATERIES

ASSUMPCIÓ

6743651

Monestir, 33 ROSITA

6743147

Pg. Rubí, 110 -VALLDOREIX-

PERRUQUERIES

DUR-DAN 6752353 Santiago Rusinol, 2 entl. 2a. FORMAS Elías Roqent. 18-A

675 40 06

PRESENZA Martorell, 20

5894651

MARVER

58918 26

Pg. Rubí, 110-VALLDOREIX-

m

PERSIANES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Ió 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Administració Finques Advocats Agència Viatges Aigua - Tractaments Alumini - Vidres Ambulàncies Animals i Veterinaris Arts Gnjfiques-Copisteries Assegurances Assessories Gestories Autaescoles Automòbils Alimentació Bars - Cafeteries Basars - Regals Belles Arts Bkicletes Bodegues-Vins Bugaderies Camkeries Catifes Cistelleries Consultoris-Dispensaris Dokeríes Drogueries Electrodomèstics - Alta Fidelitat Esports • Gimnasos Estancs Estètica Ferreteries • Maquinaria Forns de Pà Fotografia i Video Fusteries Fruiteries Gas ~ LkthiuM Galeries d'Art

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 j*f

Herbolaris • Dietètica Hidrocultius Hípiques Informàtica Instruments Música Jardineria Joguines Joieries • Rellotgeries llenceries - Merceries Marbres - Pedra Artificial Marcs Malalasseries Metges Missatgers Mobles i Decoració Moda i Confecció Motos IICFC|C$

55 Qbres - Construccions 56 Òptiques 57 Peixateries 58 Perruqueries 59 Persianes 60 Piscines 61 Pneumàtics 62 Publicitat 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Punts de servei FECSA Queviures Restaurants Regs automàtics loeaarridcn correspondència Sabateries Telers Mecànics Transports Tren Rentat Coixes Xarcuteries


CLASSIFICATS

DIVENDRES. 24 DESEMBRE 1993

IMMOBILIÀRIES

SER1U

VICQMCA Af>\

H N U U t b r\r~

674 33 70 - 674 52 81

I l'IT-, . l l l t l s i l d a , c e r c a l ' s t a i ' i n n

"'.

l'nio. 2 RUBI

-

I cl. 5SS .Vi IS PISOS EN VENDfl /una I ,i V r r d a

I n i n aislaila. /nua Pinar S;iiil I ui:.il • \ .illilcin i .,-., I

,

S . i l l l ( ULNil - \ . i l l t l u

.ihAniu

Kuhí ( tiilr.i

I nrre ji-inda a 15(1 ni. . - i . , . :

Hi I I " •

K i . i : - n.ih.

MI. ] • i i ; \ i

/ m u l ( j n (>rir>l . Mip J V 4 hah.

IMITI .id^ail.i CiiliimiT. s J . i ... . : . ; ..,„. :iniia; Je Me : n u v i •... •,..!„ p.,r-

' -1 " '-'Hl; f • l1 "' 1 -' • •• • i"i • 'i !• o.«. "..h.i'Jilla. i.-- .• -- :ii • > : \ " K m .

...:

Klllu ( l'inni l·i. • 11 L- v ,i cilT'Tir. • i....•. ! : . . . i . n . , e,|'aip . i,,i -nlaa.', .' I >K'«i nmi-

- •• i • .MIMT.- ^ . \ h . - . -•-••- !.••••• .--!'v-i.:i 4<> \ l IMITI ailnsada l'la del \ i n u t . • . .i

a. •• . ;...

'..,'ia-

a -

PISOS LOCALS I PARQUINGS AMB TRASÏKR

'

', . '

/ u n a \ i u n tii iTiienl (i 2.-5 !ii .

'/.'''," '!••''!'"'''' , h . , . .„

U i , , i , i i , [ , l i W ' , n i · n l a I15mú(il o . 4 liali.. I hiiím. 1 au'n. salón . .minlur ii'ii ihiiiient'ii. terra/a ,lr " i ni . i.ireiinlcria de rnble, p.iikii i maniiiil en lui'lui. curina üiandt. wirpinteria e\teriur (li'l'.\.C.

Sant < iinnl • \ a l l i l . i

l'KOM()(IONc;.l.aMma ,. i . : I„e

V

, n

ai. M! .-,,:, H K

. . ! . M,:]]'.. . I l · l ' l ' .

. t

i.ivluililMll,

;4IIINI.IIIKI

l Kl. O I K Ï N \S U . O l ï l . K R

'

,,,l,r

" ' o ' " 1 ,,'4;l oxiiereul. .i •., • , . i. ••• I ; : T l'on aire i.

• :

:

.. - i ' ! • ' ! .'••.

, IM - . ; ]

UKL·I'..I

|r|

i.. ...;.•

'•

. , - C I ' I - M M ,\

•:

i l·l < ni.mi. I

P i l l i l l l l t ' l n ,1 '. M'M'ila''

.MCla ' . -

-; >

Pini aniui'hlad». 7 l'.eo '>'.: I M I l'on aimiililadii. 4h.n .alci... . - i , "'.:/.i Sli'HNi

\

/ u n . . I'/.,. l'r.i-ri-Mi. I "'I r.\'.

l>i.|:i'.nui"i(H lisciltien alquiler y Hiit.i ni !inla^ lai/onaidf Kuhí.

INMARBA, S.A. IEL FAX

lum-s a estrmar, varias zo-

Naut t ' u i y t • \ a l l i l n r t ' i \ . . . . K TORRES PER LLOGAR Caia amb parkinii c \or:i.. I^

.Ml l.'i.i -nia I' all'a 1MC11 .. ;

•i.i , • 1 1 : . , '

- r.

li. 2 l:,P

l' . . l

: I,'"'.i:

"i. • •I,,ilM.il..

:..-.

' - I "

I,,. I . M ' M .

674 77 7 6 589 42 05

67415 66

vil II.'L

'..la l'.'M..'

. . ' I .'I

nas

[.mals cumercials en

i i i i d a i IIII^UIT.

Ml.'M' . .'IIMIJ, h.ll:'v.

VENDES VARIES

lai.l:

l·irn moblada pa.ioii: del Pra.ln .: \ ail.i.ir.Mi Ii-nipi'rada ! l nici,.'^

l'is [imi a .•sin'iur. 45 ni' l.uial iKifií'ina, b5 ni Nau Industrial. 2iHi ni

PISOS PER UOQAR l l i . Khla del leller. I-

\i. -

b.ih . 'iii'iii.. bani i 2 pi pki: PISOS EN VENDA /una M i n a l r

p

i u n :.!. : -al.: il'i'-'ai .n'ili

'-

I>

/ona (inlf unií.iiniliai .ilX) nr

'. n.ih . nien) . .'un.:, 'MMI',

Valldoreix iniilaiiiiliar .'(HI ni

';.:-!.". |,lldi l'is amb jardí, a ! \ i C ami. I >

:li.

' M '

• :i i- . iMcniadnr. n i n a i ha",'.

'• . . , ' '

l'is ( I r a . ( c r d a m o l a , Ib, U"

: - HIIKIII

]1.

Rbla. Rihatallada. i in ^ I n iM.'i'l . .. i i n. t b.:i!', I :'..I'M,. a'-.a , 1 1 ' . , ' . .1 -, M.MI. i : ; - ." ..l-'.aM

l'is Rius i l . aín.iMal. I5H ni

H

i,

Sant Cuiiat. SH :n . 7 lenas-e-,

H.ORlN-

l.ii-al . ' . I a Mina. i " •'!:

:•

.

",.

l ' . a i .',!.'

...

i

r, .

>

I.'.

1 M.' 1,1 S . - i . l l . '

,1 i , ' , la 1 í ' . . I R,,|a

TERRENYS EN VENDA ( l (. \ l

HOS\S(l\

\.

I l'o- lli'

•.ciri. > . í iiiili·ms. l'rup i s t a t i i i . V5 n r , ï h.:b ''"ari, ' laiaMia -aà.'i:feMn.',ln:'.

( ilnn'iiBXCII

li i i · i ; P,i

ColfCII I6\

H n i n IV

l·ird

First»

H - - ' i K\

589 09 91

Konl lii-sla

li - 4 - K^

i'MKOI

MfuíJ

/UNA I \ l,,|,n d.' M ,11 IM

( I ( , \ l • - l . \ I I IIKI.N-

d \ . ,.'..:

"\

:

i: . , ' i k " : a . : , ' M ; . . .

( I (,\l

-,,|,n .:.' >,> r

, j u i i , -,"".la . i.r:.':- .1. ...il'.i.li.i ' : \ i ,1 I I M i :M l'V.WII M

\ISs\N I', 'I

I' - . lla n ' P i l l

Sl x l l l l l / X

7. M

niem ..-.viloui: i ev:eii.ii. 1 i 7 V l'rup Kstaiió l'Hm . ; u b . Ib.ill'.. parkel 1 M. /.una Creu Roja. Ml 111. a e-n. na- : liab . : b.ev.v •.," e\:.. .:: mai - el'.a-Mil- .. l.-es le- hah.

TERRENYS EN VENDA Carrer dt- la ( rt'u. 2 ; .1. S.rM

li

l'M

IM MS 'M

m n v i i

•• •

n is

si.in<:

KhN \ t I I ' i ' I Mi -k

.11'»'

l( \ n

AQUALONGA, S.A. Pbla M.C Verdaguer, 19 Tel. 674 21 83

PERE CANALS 674 63 62 ,al

'•! M\'

l.aneia l'I'l .' m

M . I ,\

Atitnliianehi \ 1:1

:i I \ i

lordUcsla

li l'W

Reiiaullki

Bli\

: i . : HI

H Kl"

l·l I'»"'

ui-e- I > ; u .

li I (i

ÍMKIISKI

H I.\

I MHIH'Í:

(.l-.l'.l' Via].: K-IH

M^^ \

. ^

I t ' i T i n i i a r r t ' r Montsi'iii. 'MI I \ I H : K | i : \.:4:«i'-i

isniíni

Rambla Rihatallada

i 'v

CONDICIONS ESPECIALS 9 . 5 ^ INTERÈS SENSE ENTRADES

,.!.. a l ' l ! ' IMIU'I'

pàrquings

S - p e r T e n e r e 7511 c e .

!7 (KKIKm-Bl.W

i25.IKH'l.-

Mofio pàrqiiing J VJÜL'-.

!.

Pjrj oinos

.. .11 IHKI

.O.rek'iiCoiiip

'-S.WS.

( HAQt KTADAINKSV (Orolel'

10.IXK1.

DIVERSOS

Casco SHÜEY iKonnikil

AUTO TALLER MORRAL 699 55 04 l'KI t.KO'I 3»* \ i 1.8 \ , \ Air, l i H

Oli P-ioeJenldL'DireeeiiM

H Ml

·:'-ive.líiildi-l)'ri·e.·.',:

46 (XX).-

MOTO 77 Sant Cugat 674 17 59 DERBI GPR 7? Sport

289.000

A L'vlrc'iia:. Kcpit) Je \i nuífKüia i yígurn DERBI Variant Sport E.S ...|4n(XHIA c·Ir.·nar

l'KI Ct.OT 205 C T Any s l

DERBI Var.ant BOX

SliIIt ( UÇat. Aiii's.ld.1 ,: .-M.MMM

li

•\ i.'Mrcnar ()^c^m CaiiJaJn Pitor.

2 l ~ n . '-l',Hi.h.ii.li:!,i, 2h. a - : M

l'KICKOI ÍIWI.T

J\0

amh.'Ui.s V\

llncut'rT 7 W H ? . ' i

VENC Piano " K ^ W ^ i r

h, 1 \ a i i i h . . ! : . ' - :

5sy 2h v4

V K N D í ï ( ARAN \ N A \ I ) R I - \ 5,50 mts. iliihle eje. equipada, c a k · t . i ^ : ' " . AVANCH. comú nucvn. curru ni.ii7U!!c nu i montitiin, aimòliT en Tirii.l.i. I V tiMa para nie\c. Huen pavi-i. LL·irur horas oficina ftT-i 01 n6 - fi74 n2 ( 4 preguntar por Carios

IW).(XX)KL'galo CtK'klT L'I' ,U l l i - ' J . 1 i l i . -•'. -

\'M i ' '

afins, p o r no pinlcr aU'ndc:

J/

H VIJ Kl NAI I I 11 C T I .

IIWV

',": S

;

MOTO TRÀFIC Sant Cugat 67407 73

l \ ( l ' H iNs Ar-l Ml SOS

YAMAHA

ii \ s i i viMi,n-, •Ai'.L-Min

Obra: cl Borrell • Oriente

BMU

571IKHI pies

B-KT

4S(iiKHIplei

•h/R l í i m B k J .

..7'.mii'<lpies

•l'/.Rhi«i .!'!'', M

'."4511'w

Acabadosde calidad

HNOS. MATEOS 674 52 29

13 125.000

- i I«H: K m .

. v - -; •> ^

Cnstina

Anuncis Tel. 674 02 04

SELECCION-GARANTIAGESTION

•\ ! Mi' l arpink'n'a. i!mni\U-riu

•VI-'K75;i

25iiIXK1 pu-s.

h Mil

demandes Si t'Í(Utrt"»s;i fi mim (If líl Iflf • . • , : : - .i I V S.r

-:,.,n:-v

de soci aconseguireu molt

regals. Pel simple fet de fer-se subscriptor, rebreu

i.i|..!"Hpuv

un pin de Els 4 Cantons i el Carnet del Club 4 Cantons.

H lj|

... . sKMKMpl·.c

i: o'iikM'i, •CBRh'H

Ser subscriptor te grans

aviat descomptes, ofertes i

.l'IXOKii's •CIIKMK,

30-6-1994

B Jl

HOM)A

1.950 000.- i = d.'?. jrardei

Entrega de llaves

4-o mm pics.

2sii''r K m .

••- \\ W

campanya de subscriptors.

avantatges. Amb el carnet B \i\

'H.'Okal.

PÀRKING 0 D C ONA_:

LANZAMIENTO:

"ïíl.'.noiHeM

HÍH!k"M

• vi (,n:

Com ja us hem informat. Els 4 Cantons ha iniciat la

•l'KiikniM • ! ( ) \ I S i I It-VIV ...

1 IIÍID ta-; a'i

hasta el 31-12-1993 Knssi·lln, 2.12on. }d.. i' - .n . . ' i

I.MH.

P r o f e s s o r a u n i u T s i l a l n..-,..: : \ i

OFERTA DE a

- l ' I » ' MIC- i i : '

C H A O t K T H DA1NK.SK

APROVECHE LA PISOS EN VENDA

torres VAI.I.DORI l \ petita torre. I I o

BKr-x.M.'.v Mim-Tru! ;i'i2

1' 255 0U0

Sl

LLOGUERS

MOTO GINES 589 42 07

l ' H ( ; l ( ) T 4 0 i S R I A:,. - S

ofertes

Venda pàrquings

•ll.n|.ui;i

YAMAHA

oi'Kl.iiin.'e., : m : i c i !

Jo. idu: l .i!eU'e../.i5r 'Ó.I.KH.I •

BORSA DEL TREBALL

B ! /

l'O i l . i ...

K I V O I \ I.,e,.:i

PISOS PER LLOGAR Mai Janer. T"':e i íiab.. Pírt e-l.i Valldoreix, loue l.'dai. ; hah.. Ih. la.'.:iiit\Nln:7. ni-e. I ]5= • KH:. \ alld(irei\. Ti.re 12'lni . ].l •'. MKIi-2. : hah. Ih. e.s.-o||" eo,U'P.. pise.. .ae:uee..anaeiilada ISIUimi Valldoreix. Turre 7(ll)m . | j m . líll'mir . 4 hah , :h. sal-oum, eiv equip.. .alefa.M.. (Ui'7 p:so. i"ll n iin muehles JKI.IHK)St. Cugat. Pis •iH·n.·lhah, Ih, la. s.il-.om eae. equip. .a'eMa.e.. •.:va. ee.'í Ipl.pk. ape. lln.'KH)

U O l . K S N X I . I . M . .. : l : . Ml

ii:-:-:i

Seal l'andà', .•

H X I t NO M l

li

HINDAY 675 551)1

'•'*'*'. Knls

Ci..„:

I l'rri'iii en u-nda

-' ' H k l '

i l .MM

(lOI.KiCI

kir.j"|iei.n\i.. , , ' · \ l

2 hasita: ones

'.1-1.:....'I L ' I '

N\M

FIAT LANCIA

,. .a,11. 7 p' :ik.: . ;\'ile.:e e-l.e,

7 600 000

PaalM.lB.lX.l.l'M. ; ' '

N\M

S K M I ' A M U MMI,

Seal llii/,i 1,5 C l V

.

.: '!• !.!•

S\M

Al TO COMARCA DEL VALLÈs SEAT 674 68 50

in.i

au, leia:. -1,1.1 Il·i·is ae.:h.:h >

PISOS PARA TODOS

- Monasterio

LOCALS PER LLOGAR

-I

l i '•. ; . I I !

li l\

k\

B

67472 54-6747466

PAROXIINGS PER LLOGAR

l'Iaia di' |iari|uins K Kib..ia la

\

KVSCl R R O H R

n i . - I: i i

MII

HONDA Sant Cugat 589 43 40

KKMSXIIOSI

(,\RVMI/\l)OS

!.()( \LS -PARQllMiS...

l'is all'uns Sala, 70 in

LOS PRESUPUESTOS

•|

s|\ tVI'kUH

DK PISOS-TORRKS

LLOGUERS

GIRONELLA A.P.I.

Plai'a d'apari'aint'iil i"!- .-. Kar

- 1 \

Ji : i

K R M l I 1 i •e.'.ii i i I

I . V I U N I V \ 1.6 Ai:; U|

Rbla. Rihatallada. > à ; ' . ; b.,b

APARTAMENTS VENDA

( l (,\l

I

'I Oh

SI VI l ' \ M I \ ;

PISOS EN VENDA

Jl'"M'

: ; \i

N\M

:-' i n 1 ,11.-

ai.

l ' K t ( . K O T ( i 0 5 SV ? -\n> "I

2a 4 hah I 'iii'r,|ad"r. iaia c evai ..IMI.I i hanv.

\ \ l I \ I D K I K \ . 1.'5 ni

h.

VENDA TORRES \lirasol. Torre lfilln' edil'.. ; n a i . > . to-rri.TL , -i-'Khia' -.emi-nue'. a a-l <\\ Mirasul. lorre SUni i j i l . 4 h.n.. |h , :e:ren.i 471 ni . A ~.!n::i:,M 1-iM

l'is /ona Creu Roja. li5 in

|, . ' I I a l l ' l . i l l . ." . -I ' - . j ' ' . : ' : j l . 1 1 . .

/.ma \ l c r i a l I iirri·lihini'a

TORRES VENDES l'la del \inyet .iJosada 2H) m

l'rimera planta. \ \ . ( a r r i í

1 iirrt'hlania. >4

i i " , i i • ,. i r

JK. t i • "i

o i ' l . l . : ai ..i i • < ; ;

Admstraao oe finques ' comunitats

Id'l

- - •' / •.

HM 674 6 7 1 5 - 5 8 9 33 68

N.int ( uüat - /una i ' . ()ri|iiidia.

CASAS

\ | ' s i' . \>

SI M l ' W I U a.ir

Kitiqu.'s

Pru[i ostaoiii. 'HIMI . teu--.- Ma 1 ha!:1, ea e'ik,. . |'a'. i.-l

Kl HI I (X M l'N U . O l l l KR / u n a \ i iiiil.iniii'iil.i. 1~s m

BM»

SUAUTO 674 78 48

I M liill IKIKI/dM.II) A ' r *1

H'-ic

1 l·l" IH I l·l; . > M 1 -, .,,

s l / ( OI I M I M . \ l

Dl'll.tORSM.S

I l \ , l l l l | l l i ' I p l . ' n ( i . i l l . Mlllll

.ui

ei:

kir-

I M

•k I O R S r .

W \ C O I T M l l'r

.' a i , , ni. • !' i . k

Uaiii InrrcblaiK'.ii

Mar 7 •• . .ali'Mi,'.':,!. L \iei oi. .:-

i

|;. V

'illilni.-

" ; a. \ir, i

1

Ill'l 1 1 ( ) « s \ s U | S ( ,

'•' i . MI H.nu edil'.

Mi i

. . n. I . •: |- -i r.:. .iiMi • •.i''I.. '•

y>~' r

:

I \ M I KDM H M . . ,

i! •••. . - . ' " ' ' I I

/uii.i 1 i n . s.uil < uiiat 4S IM ALQÜILERES l'I.i/a de Pàrking en diferentes / n i i j i «li i a n i Cugat l'ini. • ;ML-.,:, eit.i'a . . i . . ;..:i. -. .»; il·li

'Mi

R-21 Ini'». ÀliS

l l l k l l 1 I I - < Í \ \ R : I-.,-,..,•

Max.li". ^ V ; I ; Í - JVI .'i.;:ki

. •• i.'i '•

W.-

" i l l |'a-

K\\\\5\kl

li 1 k

( enlru KIIBI '

B I I

(,OI.I ' a i ' , e:

l . l C ' l a n . | i k l i . ! | \ .Mal l " M .

Nl

"'

• 0 1 l'Hi

- ' i :•:>

TiMClJülTl .".l.'IMIí

••.ÜNÉ? ^

S Í - : M i-la

kir-

:' IMI

l II ROI S

\;.ih;Hnk' 1.1. .:,i..hi.H.

.': •'[ O C I .'li'M.il,

i;l: - l i " :oso c;i '..MI:.:. 2

l'i.i, /una centro.

i.iii I IIL;;II • M a i . l a i i i r

d,.'

:

l'isus!'.': -d'-iMi'-n

,""V'^"'C

, , - , „ Orini M-c.,..is I nil ,,- r p | ! | 1 ( | ( ,, r - I

K

• • .. • ,,'.. .. , , , , - , , ' • • M l ' i r u J i i "

i.l:

/ml;

... , , , , , , .

San; ( •ii1;.il - /

cr:i'»

h III' PISOS EN VENTfl (HASION

il : .

i. J \

h, ki

11 l ' l l i l i \ l \ l

-

KI-.SM l . i i ',',, IIIMIIMMII,'

('.:rrer La (iranià, i7 - 21

Vull ( iioat. /nua i . l.iaiHilltTi

\ \ M I I I - '.i.'.i.

•OS\

• :

!.•• n i - i e

ll'(( Ma-

•//K

PM'HOI 4 \ : i i ( Ï I . li I I ' '

: \li

: HM k a -.

699 23 51

l I I K ( l t \ W II I k l . , ai.

( 11 KOI N \ \ II IKK '.al

.'\cR;:;uil.í:-i4

k l B l l M l . VENTA

AUTOMÒBILS CARLES III. SA. Agència NISSAN

T. SANCHEZ 699 48 79

\ M T I PIS |)K MOSTRA a-.,

•|1R v H ,

vendes

RESIDENCIAL CAN MAGÍ

TORRES EN VENTA

TORRES EN VENDA

1

M /.l Kl

BORSA DEL MOTOR

67412 04

674 78 50 - 674 91 61 Nanl (ui;;! I - \ .illiliireii .i

construcciones RAFAEL LOPE S.L.

Adreceu les butlletes de B Ml)

. ...55(ii'«lpi;s

subscriptora:

i'.H'i:k-M, Rtpai':K'iini j j f m r a l i l f l aulomóbi! KfMNymmMi nK'hc\ H l·i llfvamosala I JA . l ' m ï í * truin'Miiit/os. iicsiiun i oinpraA fnla.

•W'ó" l'm

S \ .Ml K--,

-i >i U f pu-,

Rbla. del Celler. 9 1 Tel. 674 01 66


DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

ESPECTACLES

ELS 4 CANTONS 3 9

Els Pastorets de Folch i Torres pel Grup de Joves de la Parròquia !•>?*

Es representaran els dies 2,6i8 de gener a la Unió Santcugatenca Redacció Esperonats per l'èxit de l'any passat, en què es va omplir el Teatre de la Unió Santcugatenca, amb dos dies de representació, el Grup de Joves de la Parròquia vol fer reviure la tradició dels Pastorets de Sant Cugat. Enguany, s'han tornat a embarcar en aquesta màgica aventura, amb uns 40 actors i més de 20 col·laboradors. Durant aquestes festes de Nadal es faran tres representacions: el dia 2 (a les 20 h.), el dia 6 (a les 18 h.) i el dia 8 de gener (a les 20 h), al teatre de La Unió, perquè tothom que ho desitgi pugui viure aquest fet teatral tradicional. Igualment també enguany, tindran la inestimable col·laboració de l'Escola de Dansa de l'Esbart Sant Cugat. Tot aquest muntatge es farà, igual que l'anterior edició, sense cap mena d'ànim de lucre, ja que els preus seran molt populars i els guanys que s'obtinguin, aniran destinats a Mans Unides (organització

nçaaea àïeiivetàc

- • TEATRE^ • , • | Z *IEftES \ f « | •; MÀGIA \ • ! • . JA25 4 BLUES, # ' r ANIMACIÓ , * • , fSPLil-TÀLLEIJS· t l £AILS DE SALO . * ISh.

&%«irWr

Ut Sorogata de F W I M

i Ooj I H a j o j lAr-moMí

d'ajut al Tercer Món). Tant si sou dels 750 santcugatencs que varen venir l'any passat, com si no, us esperen al teatre de La Unió,

perquè el jovent de la Parròquia sempre s'ho vol passar bé, i esperen que també vosaltres, tot veient Els Pastorets. No us els perdeu!! •

UAtt% Tallers per a infants Ull. tefoiforro '" Sit Patforeti" IIÜIIMÍ

L'envelat obre les portes als nens per a gaudir del Nadal

1 Wi; 12b.

lo Copio Meoito "MàpeneM" Migs Popa kHi Rombiing tané

'iXí% llfe.

Tolle- d» santa» amb I Ekbo-f Pepikclen "MorroTOriajo* Anna»;

P < 1 * Wlert sfflb l'Ai. Berenguer el Gran f l K v j Marcel S W f w í s dt Is Üuta* fgfasml Mfe' íondy Oreer Quin!»» Abn' mt% tb*sn ema l'Esplai faraa ICMSO H J u ; i Cot Serrat "Alò owwpamir" tttm ' | M A Talen amb l'halo! Pita-Rocc Í 1 W I < | l'òvio Hpo "fent tndrero" [ M e i , n k í tne lofklno :Mus<c Bataa

;

tolltri par a infant» "Gretca i Roek and (toll* ifcnoao)

, l'üíeneiíof " W p l o ' ^ b í 1 Curt de bah de tala faferi amb l'Eiploi Sarau fCMSq ? Tihilerai de ftmbTEl Gegant de Cobri' Ï3h. Curi de beJt d l «cló

13

S * i 14 M m amb l'Ai. ierenjuar »i Oran , tearre de Corea 1 * l * i Awnturti do.." ífcoN Curi d* balli dt iaia , ftjfiMk foltr de daniei amb i'Etaart ! * " - Pep lépei i Scpon de Duro I 'YBJaoqutdo<)ibah''(AniinKÜ| .... faaudaAmbcúiadar(tia) a h . Curadebollidewlo 1»u

CenoviaperSanrCugaranb i AIMMHXMMT M M * b w l w · n t

banoo wiWMBt

5 li J h j

la Pera LEmonerc "fcKi" (batre)

farda rjWUCAHSDCRfB

Fot J A Mula

-i

Redacció

pletats per actuacions de màgia, animació o tallers amb Un any més l'envelat que tot un seguit de grups d'anil'Ajuntament de Sant Cugat mació i la col·laboració d'eninstal.la als Quatre Cantons titats locals que faran passar per les dates de Nadal ja és a estones d'allò més divertides punt per iniciar els primer es- a tots. pectacles i treballs que els Nens i pares tindran ocanens podran gaudir durant les sió de gaudir de l'ambient nafestes de Nadal. dalenc a l'envelat. El teatre i els titelles per També els pares tindran als més menuts estaran com- ocasió de gaudir d'unes ses-

sions de Jazz i Blues i Balls de saló. Entre les actuacions cal destacar la figura del Jazz Papa Joe's Rambling Band. El dia 4 de gener es farà la rebuda de l'Ambaixador Reial que recollirà les cartes de tots els nens de Sant Cugat. L'envelat és instal·lat fins al 8 de gener i conclourà amb un ball de saló pel Quintet Lisboa. •

#>»#?&•

I 'j.

i

!5

far*

8

Jat·d·SMadaHMriai

«"fc-HUUl

22h. Mdtialaané·iQainMLtt·t

noaai Afí


40

ELS 4 CANTONS

ESPECTACLES

DIVENDRES, 24 DESEMBRE 1993

Coral Serra D'or

L'Escola Fusió mostra el seu treball Concert de Sant Esteve en diferents actes a Sant Cugat Redacció Durant toia aquesta setinana IT.seola de música i dansa Fusió lia actuat a dilcieuls in drets de Sant Cugat per mostra el treball que tan els alumnes del'escola al llar;j del curs Fl passat IS de desembre e m actuar al local de la ( f e u Ko|a de Saní Cugat en un acte d ' a i ' r a i ment als d o n a n t s de saiiü de Sant Cugat Aquest ac 1c va ser oreaml/al pel H.IIK de Sang de l'Hospital de la Santa Creu i Sant l'au i \ a compteu amb la col·laboració de I"Ajunlament de Sant Cugat i la Creu Koja de Sant Cueal. I.'acte va estai p a t r o c i n a t per Koland Flcctroincs d'Fspanva. S A .

Vint joves músics entre 8 i 1l) a n v s de l ' O r q u e s t r a de ('amhra Fusió van interpretat' p e c e s dels c o m p o s i t o r s J.J. F u v Mo/art. Seit/. Ptokoliett i Khatchaturian. FI dimecres dia 22 de desemhre va actuar al Teatre Auditori del Centre Cultural de Sant Cugat en un espectacle que consta de dues parts; la primera de les quals tou a cài rec de l'orquestra de Cambra l i i s i o que i n t e r p r e t a des de música barroca fins al segle \ . \ . Fn l'actuació es van tocar m ú s i q u e s de Ainaut. B a c h . Bartock. F'u\. Mo/art. Pachelbel. Prokofieff i Khatchaturiam. Fa direcció d'aquest espeetacle l'ha portat Albert Sa-

rrias i ha estat coordinat per Pilar Roig. La segona part. a càrrec del grup de dansa t'orinat amb els a l u m n e s de niés nivell, van presentar algunes de les coreografies t r e b a l l a d e s el darrer any. Aquestes varen set Variació de Don Quixot de Minkus, Vals de la P r i m a v e r a de Strauss i Bolero de Ravel que tancà els actes. Fa direcció i coreografia d'aquesta segona actuació va estar a càrrec de Fama Fsteve. Segons la seva directora. " e l s a l u m n e s han r e a l i t z a t aquest treball amb molta il·lusió i dedicació". I

Redacció FI p r o p e r dia v i n t - i - s i s coincidint amb la popular diada de Sant Fsteve, la Coral Serra D'or. presentarà el seu tradicional concert nadalenc que es realitzarà corn ja és tradicional a l'incomparable marc històric de l'església del Reial M o n e s t i r de Sant C u g a t del Vallès. F ' a e t e t i n d r à lloc a dos quarts de deu de la nit, i l'entrada serà totalment gratuïta

fent possible que els aficionats al cant coral de la nostra ciutat p u g u i n g a u d i r d ' u n a nit de Sant Fsteve molt especial. Fa Coral Serra D'or de l'Aleneu S a n t c u g a t e n c . estarà acompanyada aquest cop d'un conjunt instrumental. A q u e s t t r a d i c i o n a l acte q u e d a e m m a r c a t d i n s de la XFX pla d'acció cultural de Fa Caixa de Pensions, i és organitzat per la pròpia Associació de Personal de Fa Caixa. •

El Centro Popular Andaluz organitza un Pessebre vivent Redacció

L orquestra de Cambra Fusió va actuar el passat 3 de desembre a l'escola Dr. Salarich de Vic. Les obres que varen interpretar eren dels compositors Fux, Mozart, Bach, Prokofieff, Seitz i Khatchaturian.

Com ja és habitual en els darrers anys. el Centro Popular Andaluz (C.P.A.) ha organitzat el tradicional Pessebre vivent. FI Pessebre ha estat possible gràcies a la col·laboració d'unes cinquanta persones, totes elles sòcies o amigues de l'entitat. La seu del centre, situada al camí de la Creu de la nostra ciutat, ha estat l'escenari de l'esdeveniment festiu.. FI president del C.P.A. va m a n i f e s t a r que l'entitat està

oberta a tota la ciutat i a tots cN santeugatenes. FI centre sempre ha estat un dels més actius de la ciutat a l'hora d'organitzar activitats en les dates festives, tant de Nadal com a la Festa Major. etc. FI Centro Popular Andaluz va néixer amb l'objectiu de difondre la cultura i la tradició d'Andalusia a la nostra ciutat. Alhora ha constituit el punt de trobada dels andalusos i andaluses que resideixen a la nostra ciutat, i que formen un dels col·lectius més amplis. •

Pastisseria Bomboneria

Saló de te Ampli assortiment de pastisseria, pastes salades, canapès, rebosteria, torrons artesans, Pa de Santa Nit i postres especials per a Nadal Carretera de Cerdanyola, 14

Tel. 675 53 02

Sant Cugat del Vallès


CINEMA

DIVENDRES, 2 4 DESEMBRE 1993

ELS 4 CANTONS

41

El cinema del Nadal Una interesant oferta per anar al cinema amb família Xavier Borràs Aquí els tenim. Com cada any per aquestes dates, ens cau a sobre un allau d'estrenes. I es que. malgrat els esforços de l'Església per cristianit/ar-la. l'ancestral celebració del solstici d'hivern -perquè aquest és l'original sentit de la festa-, Nadal és una testa profana, de disbauxa i xerinola. de menjar torrons, fer regals, passar-ho bé i... anar al cinema amb els nanos. Doncs Nadal és. efectivament, temporada alta d'estrenes. Les pel·lícules de Nadal són gairebé un gènere per si mateix. Perquè per aquestes dates es projecta un tipus de cinema especial, "familiar": grans espectacles sense complicacions intel·lectuals i aptes per a tots els públics. És a dir, que són festes molt cinematogràfiques. però poc cinèfiles: l'oferta és espectacular. però molt reduïda. Aquest any, però, la cosa sembla que ve força més variada: ja hem pogut veure la que ha estat l'estrena nadalenca més matinera, Aladdin. Disney i el Nadal, per allò del missatge de tendresa i que la canalla té festa i, sempre han combinat força bé. Aquesta setmana s'estrena la que serà la pel·lícula més típicament nadalenca de l'any: Los Telenecos en Cuento de Navidad, la millonèssima versió del conte de Dickens, aquest cop amb ninotets de drap (llevat del mateix Mr. Scrooge, que interpreta Michael Caine). No us explico l'argument, perquè, si encara no el sabeu, ja m'explicareu dins de quin pou heu estat

vivint Fins ara. I. per poder-hi anar amb la canalla, una d'amistats entre nens i bèsties. que sempre queden molt bé: El niiïo león, de Patrick Grandperret, un deixeble de Jean-Jacques "El Oso" Annaud. Però si sou dels que tanta dolçor nadalenca els embafa, no patiu. 1M Família Addams II us permetrà desintoxicar-vos de tanta melindrositat i tant embadaliment amb una salubable racció d'humor negre. a càrrec de la família més tronada i tètrica de la història després de la família Manson. 1 si voleu riure amb més mala llet, us recomano Todos a la càrcel, de Berlanga. on el nostre irònic director degà, amb l'ajuda d'un bon plantell d'actors (Sa/a, López Vàzquez, Galiardo. Aleixandre...), no deixa res per verd en una demolidora sàtira de la societat psoista. Si us ho voleu prendre més seriosament, teniu una contundent reflexió sobre la condició humana, disfressada de roadmovie d'acció i aventura: Vn mundo perfecta, de Clint Eastwood, que de mica en mica, el murri es va consolidant com tot un clàssic viu, el legítim hereu de Nicholas Ray i Raoul Wlash. O una espectacular saga familiar amb un repartiment de campanetes (Antonio Banderas, Jeremy Irons, Glenn Close, Meryl Streep i Winona Ryder) cuinada amb genuí regust europeu per Bille August segons la recepta original de l'escriptora Isabel Allende: La casa de los espíritus. Per a cinèfils purs i durs, dels que us agraden els plats forts i les "delikatessen"

E N T R A

A L S

SENSE

SORTIR

C E N T R E

C U L T U R A L

Vn

-Perfecto ben especiades, aquí ens arriba el darrer Cronenberg, M Butterfly, també amb Jeremy Irons (Per cert, per quan l'estrena de l'anterior Cronenberg, The Naked Lunch ?) i, en fi, per als que, què carall, jo vaig al cinema a riure una estona, el Robin Hood de Mel Brooks encara és en pantalla, i ara amb el reforç logístic de la darrera disbau-

xa comico-paròdica feta al seu estil o al de l'Abrahams, encara que aquest cop firmada pel desconegut Gené Quintano: Con el arma a punto, sàtira embogida de Armes Letals i similars. Com veieu, aquest Nadal tenim una cartellera prou variada com per què tothom n'hi trobi una del seu gust. •

M I L L O R S DE

CIM-Ml* V \ M I I I \ l

C I N E S

SANT S

A

tmnufSB NT EASTWOOD

M

CUGAT T

C

U

6

A

T

Entra als CINES SANT CUGAT. Un nou complex amb 4 cinemes on trobaràs 4 estrenes diferents, 4 cinemes equipats amb sistemes de projecció totalment computeritzats, 60,000 w. de so digital Dolby estèreo SRJ>, 934 butaques de disseny anaíòmic, servei de Pop Snack i tots els avantatges del circuit CINESA. Tot perquè $àtt$em$ del miílor cine, i tot a Sant Cagat. En ei nou i espectacular Centre Cultural. Un espai <fe fàcil accés on no et costarà gens aparcar. Vine a descobrir-lo. Serà una estrena... de ciner -

At servei de l'espectador

ffiSffilBl

A<Scemf Oteéts wiímtmiWds Vetpewàot

Gíítoef Dtaeotimteti Venda Ó'#sta4mt ta$t&4ti$fo<»w penedit

Vtnét • ttmipmiú

tk

Serta

i

bé>mmió24(t


42

CINEMA-RADIO-T.V.

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 24 DESEMBRE 1993

05 RSC

i

CINEMA A LA TELE Del 25 al 31 de desembre T

DISSABTE .GS =ABL_OSCí BAKER SOYS 22 OC Es:ats Units Any :S9C T:D: :rg -a >•? L-rjcus Bake- boys Drama. '1C n.nu;s nte^crets „e1 Bnüçes. ï/chelè P v ï r EeauBrcges EleRaab

Dí07ho9.30h.

DE LES PEL·LÍCULES DE

De09.30h.dl3h.

TV-3

12345678910-

TV-3

•HAErlAT.i-V·rrjE'·.:

<

Del3h.al3.30h. Del3 30h.ol4h.

" l o tertúlia" (Repetició)

Del4hal5h.

" l a gramola"

De 15h. a 19h. De 19h. • 21h.

"Al lloro"

La musico del; 90 ei; 91 5 De21.10h.a21.20h.

"L'esportiu"

1C minuts orna tot l'esport '«ei De 21.20h. a 23h.

comarcal

"Somnis i estels"

Musico sobre els clas'ics PíjjjfOTiaiu j ; ri; Dilluns De 23h. c 5tn. "Un pam de món" "••iiinj-.';*P; r,v'í<>•••;-•( personolçte e i ntip. s'abiH j.irniii

"L'estafeta"

Dinecc:.

"Això es pot salvar"

i.ç'cr:d'e(clogiairiec. ambient.

Í'IJOU' :

\ p

"Una proposició indecent" .. oc- rap de setmana

D i -,1 e' i d - e s "Vallès sense fronteres" "cgirnr.. d"- suport :s "imigtonls De 24h. o 07h. "Musica oi teu costat"

>«r">*

Y.JS'ÍC oer amenitza !o x 1

Programació cap de setmana

DiJO'JS

Dissabte: -3.00h. 'iDseqLeting' 1C. DOh. 'Volies sense fronteres' -l'.OOh ' i i x c e j p ! salvar' -12.00h. l'estofelo' -13 _ 00h." Avant-Matx' M C O h . ' U r pamdemon' -15 001 "Súper D J " 18.00H. Marató" -23.00h."Etsono?"

Alfons Sala, 52 Tel. 674 66 49

Diumenge: -8.00h. Missa' 9.00h. "Esports en marxa" -lO.OOh. "Roda d amics' (Reco de la poesia. Sardanes Lo sarsuela, La música de sempre) -H.OOh. 'Esports en rnarxe' 15-OOVi. 'Súper DJ' -1 B.OOh. " No m'agroden els dilluns" -21.00b. "Esports en marxo 22.30b. 'Histories'

Sant Cugat

EjualiM 126-":"

"Vol de tarda"

tl plaer de la musica i res mes.

video-club sant cugat

GRANBCLADEI-OC

"Sant Cugat A v u i "

Les concons de la teva vida.

Dlf/ECRES

l DIVENDRES

"Dies de Ràdio"

L'informatiu.

La asesina La fuerza del viento Stalingrado Malcolm X K.2 Aladino Una Navidad con Mickey Por encima de todo La chica del gàngster Aguilas de acero III

\

RADIO SANT CUGAT

El Magozine

p,

%

"El Gall del Monestir"

Revista d'informació, despertador, noticies de Sant Cugat i el Mon, la tertúlia.

VÍDEOS MÉS LLOGADES

DOCTOR GVAGC 2312 5'ilan>:a-A^i>'i:::ir.\ Ae, "2c; " :.e'/igrc-. Oxt-e Zmvago 2-ana 192 - nrj:s K r nló'fT'; O·'·à· i-.vif . IC-CTSIÜ- J j ' 3 1 ne C ar r T J T co..r'v av5 DIUMENGE

VE-2

"RANKING"

Comentari de cinema

Per què tanquen els cinemes? SALA1

SALA 2

Todos a la carcel

La família Addams 2

. . . : i , , ::• ; --i

' ' i. ; ,i i • : - > - . . ' . 1 : i - I Í

Xavier

.i i . - : n , i i- ;: ; -|- i " , i . .. • .ii dt-

Els Addams i X ' d e e a e - : '. >' -aii • • ...• n dl'Hc:i--a ove per lèr ee ;, ie, • •-.• a:e. rretr.nro fit e. 'am I.I

Borràs

l·l passat d i l l u n s \ etn tancar g a i r e b é cl cent per cent de les sales d ' e x h i b i c i ó c i n e m a t o g r à f i c a l'estat e s p a n y o l . l.n l ' c s t r i c i a i c o r r e c t a

de

utilització

dels m o t s m i \ a ser una s a g a . s i m i un t a n c a m e n t p a t r o n a l , l a i q u a l s e v o l cas. era una m e s u r a de protesta t e l a pels e m p r e s a r i s d e l sector c o n t r a el d e cret cle mesures u r g e n t s per a la p r o t e c c i ó del c i n e -

He'.SNS 16 12. Veí'.. e' . •

ma e s p a n v o l i c o n u n i l a r i . que ells c o n s i d e r e n per-

'. •:•'•

j u d i c i a l per als seus interessos, h i tema es p r o u i m p o r t a n t per q u e . per aquesta s e t m a n a , d e i x e m de

; Apta i

b a n d a l ' h a b i t u a l c o m e n t a r i de p e l · l í c u l a i en parlem. La p o l è m i c a està f o r t a m e n t p o l a r i t z a d a .

SALA 4

SALA 3

Aladdin

Un mundo perfecto

•ima prec. .:•: •:• o a s ar "ia:s. E>:r.

• adir amb ía seva

cry

éiircesa

D'una

dos b à n d o l s . Però a i x ò no e m s e m b l a u n a p e l · l í c u l a

b a n d a , els e x h i b i d o r s c r i t i q u e n els p r o d u c t o r s , als

de bons i d o l e n t s , i jo sento una f o r t a t e m p t a c i ó de

q u a l s q u a h t i q i k ' i de ' b o h e m i s que tan un c i n e m a

t i r a r pel c a m í del m i g : Per una b a n d a , els e x h i b i d o r s

q u e no a g r a d a n i n g ú " l p a r a u l e s t e x t u a l s d e l \ i c e -

t e n e n raó en d i r q u e e l l s . c o m a part i n t e g r a n t

p r e s i d e n t de la b e d e r a e i o n N a c i o n a l de b l i n d a d e s

complex industrial cinematogràfic haurian

de C i n e . R a f a e l R o m e r o ! i d'haver i m p o s a t els seu-.

i'si;it c o n s u l t a t s , i la defensa dels seus interessos c o -

c r i t e r i s en cl d e c r e t , que es va ler sense c o n s u l t a r els

m e r c i a l s és l e g í t i m a : el c i n e m a , al c a p d a v a l l , és i n -

c x h i h i d o i s . l a i p o s a r trabes a l ' e x h i b i c i ó de

d ú s t r i a . Per l'altra b a n d a , els p r o d u c t o r s i autors te-

films

a m e r i c a n s d o b l a t s , que són e N que nies d e m a n a el

n e n r a ó en d e m a n a r m e s u r e s q u e g a r a n t e i x i n

p ú b l i c , d u i e n , el que a c o n s e g u i r a n serà b u i d a r les

m a n t e n i m e n t d'una p r o d u c c i ó nacional csuiide i

sales. iAptai

cl

l'accés al seu p ú b l i c n a t u r a l ; el c i n e m a , al c a p d a v a l ! .

D ' a l t r a b a n d a . e N p r o d u c t o r s c r i t i q u e n els e x h i te : « - T de 12 , 1 " V S I

del

d'ha\e

és c u l t u r a .

b i d o r s . als q u a N q u a l i f i q u e n de poc m e n x s que de

I v o s t è , què o p i n a . ' Ja que totes dues bandes en

lacais l l c p a i r c s de les m u l t i n a c i o n a l s n o r d - a m e r i c a -

l i t i g i s'han a u t o a d j u d i e a t la d e f e n s a de l'espectador,

nes. a r g ü e i x e n la necessitat de p r o t e g i r la nostra pe-

penso que seria interessant saber q u è o p i n a d e l t e m a

c u l i a r i t a t c i l l u i a l de l ' a g r c s s N ilat i les p r à c t i q u e s

cl p ú b l i c , a m b la seva m a t e i x a v e u . I. de c o m f o r m i -

. • ' i i i c i c v . N . S O M I I I a b u s i v e s . d'iique-des

mateixes

lat a m b la d i r e c c i ó del p e r i ò d i c , us l l e n ç o un repte a

l o t s dos b a u d o N .iixci|iien c o m a

tots els que l l e g i u aquesta s e c c i ó : e s c r i v i u - n o s . ex-

l·.ifiM.ieioiiaN

\ u u l e r a la deteiisa de l'espcctad. n

p e i q a c el decret

pressant en un p a r à g r a f o dos ( p r o c u r e u ser c o n c i -

el p r \ a vi a c c e d i r al l ipiis ,le c a i e u e que mes d e m à

sos;

i:a. l a m e i k a . d i n e n c N ulls. l ' c t u i . e

que en penseu. T e n e n r a ó els e x h i b i d o r s ' . ' T e n e n raó

!'a. . a ia: aa i,' m

l ' e s p a i , a un p e r i ò d i c , es m a t e r i a l p r e c i ó s \ ei

•'•- p r o d u c t o r s i la ministra'.' I ! c m de p r o t e g i r el

o

e e i i i a pi o p i ' H e m de d e i x a r q u e a c t u ï la l l e i d-el m e r c a t ? Kl c i n e m a e s p a n y o l no hi ha q u i el v e g i ' 1 ! > l a d u s ü i a el cinema'.' I2s art'.' vosaltres t e n i u la par,ia-

. .li i ien . .s a i u wijttr.f \ A^(/ltv^

Vt-r-úi (H-I Mir fot

informa* ifi 24 h. Tei4dS222Í

~ J

JaDRK joiErs

Çaie-u a Sant (?cíyat du de Í94'i

( ' o m oue .iiX' e •. a. i pi c n O i , pa: I

aquí '

ia. P r o m e t o p u b l i c a r totes les cartes q u e p u g u i , i c o -

•ur. de!

m e n t a r a aquesta c o l u m n a les o p i n i o n s .

Articles de regal i concessionaris oficials de: ,y

%i

FESTINA

SEIKO

Av. Catalunya. 1 -ZT 6 7 4 0 0 2 6 Fax: 589 05 65 Sant Cugat


PASSATEMPS

DIVENDRES, 2 4 DESEMBRE 1 9 9 3

ELS 4 CANTONS

43

Per Jordi Alins

MOTS ENCREUATS

QUADRAT MÀGIC La suma de les columnes, fileres i diagonals és igual a 225. Quins números s'amaguen sota les lletres? A

65

27

79

F

57

B

81

G

15

31

73

C

17

59

75

H

9

D

33

I

11

83

25

E

íift*"if5=·5..íài--í^='-5i.Sti;,«

SOLUCIÓ

ooszz

00-9Z2

00-SJ3

OO'SZZ

Li

52

E9

OO'SZJ

et

19

6

Lt

00'522

63

l\

El

IC

OO'SJÏ

si

CT

18

SZ

Í9

ocrrcz

6/

S9

El

0CTSZ2

OO'SZZ

6t

"

SZ

10

...»

11

ss:::: PROBLEMA DE LÒGICA I I M I Ü Per posar a punt l'aparell digestiu quatre fartaneres es reuneixen per fer l'exercici ritual abans d'iniciar la nova temporada d'hivern als boscos de la Serra de Prades. Acabada la celebració, s'evidencia que el Melitó té més deixalles al plat que el Xavier. L'Agustí i el Basileu plegats han deixat el mateix munt que el Xavier i el Melitó junts. Ara bé si s'ajunten les deixalles de l'Agustí i del Melitó la balança s'inclina a favor del Xavier i del Basileu. Qui és el que ha mejat més? ! BftK i t e u

Golaí'rí* ] r .

" p

Gol a f r-e 2". Golafre 3r.

!

| AglIMl i

Mol jl.ó

---•i--

i í

-Ï-- -

! i

!

Golafre J ^

[ Xav

ier

HORITZONTALS.- LLIoc des d'on els militars remenen les cireres.- 2.Muntanyes de la superfície del mar. Gran extensió d'aigua salada. Tres de dretes.- 3.Consonant alveolar. Cos principal de tropes. Conjunt de flors.- 4.Gana per manca d'aliments. Nord. Mamífer que viu sota terra.- 5.L'ocell del bon temps. Al revés, àpat abundós- 6.0bjecte que havia format part de la vida d'un sant. Deïtat egípcia.7.Consonant de dues arcades. Vocal oberta. Al revés, que coacciona.- 8.Desena lletra de l'alfabet fenici. La cua d'un infinitiu. Al revés, el dolent i víctima de les pel·lícules de l'oest.- 9.AI revés i plural, recipient usat per menjar-hi. Al revés, tractament femení. Allò que percep l'orella.- lO.Determinant femení possessiu. Consonant cantonera. Lloc de treball del pagès. Consonant d'una arcada.-11.Plural, vehicle usat per transportat malalts.

VERTICALS.-1.Individu a qui tot li està bé.- 2.AI revés, negació. Al revés, lloc on se separava el gra de la palla. Al revés, derivat de la llet que s'acompanya amb mel- 3.Confitura dolça feta de fruita. La primera consonant.- 4.Animal humil, útil i menyspreat. Negació. Al revés, òrgan de la visió.- 5.Nord. Consonant velar. Conjunt esportiu. Lletra que equival a cinquanta.- 6.Cinc-cents. Comprendre sense seguir tot el raonament formal. Determinant femení possessiu.- 7.Qui paga mana. Al revés, la germana del pare o de la mare. Aparell usat per assecar figues.S.Part de l'extremitat superior. Consonant amb teulada. Al revés i femení, que té la forma del barret de la bruixa.- 9.AI revés, càrrec que ha perdut la darrera consonant. Preposició llatina. Afirmació.lO.Nord. Plural, ala d'un ocell sense plomes. Est.H.PIural, l'antesala del pecat.

SOLUCIONS Problema de lògica •jnjapoui spiu IBISO ni) jjsnSy.l i JOJAÜX 1° 3 n b saui isanbn "OIJIOJAJ

|o onb sali! infligiu nq nopsng [g usnoy < J.'V.MÍX < WPiN < no[isi!g

Itfi

Al**

t

C'tQtu'pdl· 7l(e#isióSant'Cagútu-oiïde&itïaf-o-osa/re^ ttoneg fcestes, i pesaixò, L·IK be-etòarata/rapro^ramc/ó especmper a&omòaK&ae'-u-og enéamí&a,

24 i 25 de desembre

31 de desembre i 1 de gener

NOTÍCIES ESPECIAL NADAL CANTADA INFANTIL DE NADALES "ELS PASTORETS" SÚPER CINEMA

PROGRAMA ESPECIAL REALITZAT PER 12 TV LOCALS DE CATALUNYA NOTÍCIES RESUM DE L'ANY "HISTÒRIES DE SANT CUGAT"

5 i 6 de gener RETRANSMISSIÓ CAVALCADA DE REIS 94 PROGRAMCIÓ INFANTIL i JUVENIL

a partir del dia 20 de desembre s'amplia la programació amb cinema, reportatges, teatre, dibuixos (consultar teleservei). Començarà a les 14.00h i a les 20.00H cada dia. Sí teniu algun dubte sobre la recepció, os podeu adreçar a TVSC 58914 86, o bé ANTENEX, Sr. Rabassa al telf. 589 22 47, Servei Tècnic Oficial de TVSC.

Mots encreuats

•suop -niduiaj/n -'3 SUOJSIV NOI "JS PV ·3ÇJJ3(3)·6 -JOlipE V.± I W 8 - ujy Jjc ' o t u v ' I -'Bj. "Jinjui'9 - 1 dmbg Q N"S "TM !N ' ^ V t - g ·epe|3ui|3jAj·e --wcjo -gJB 'N°T 'BJSIUIJOJUOJ-X -·S|B3j}J3J\ s3i3UE|nq - l u v i l - N SOJI i E l / o i - o s 'N" dRJS-6-Iup! JI •poi'8-·joBo -lin v WL - B « Embipya -i3.-> BJ3U3JO-S - d|Bi N wvj-p -uicy p i S a i -fj-f - g JEJAJ s a u o ' Z -luaiuepuEiuo^·j -'S|e]uozi;joH

COPISTBRIA PROFESSIONAL! OFERTA ESPECIAL FOTOCOPIES COLOR A DUES CARES REPRODUCCIÓ DE PLANELLS DIAZO FOTOCOPIA

ENQUADERNACIONS Can Matas, 8 baixos Tel. 675 36 53 -SANT CUGAT DEL VALLÈS Pere Esmendía, 23 Tel. 697 50 05 -RUBÍ

CANONET ESPIRAL TERMOENCOLAT

MATERIAL D'OFICINA COMERCIAL I TÈCNICA

DICIEMBRE FOTOCOPIAS

COLOR CANON LÀSER DINA 4

1 0 0 Ptas


El cinquè cantó

^^Sp-j-^^SW.

Campana sobre campana

Jesús A. Prieto, a cavall del cinema i la direcció de l'Escola Massana

Per Víctor M.Morera H , i stamos en Navidad. Y esta noche es nochejÉÉp*'. buena. que quieren que les diga me siento .81 .*í feliz. Entre tanlos "Tele -Maratón", signos claros de solidaridad entre los pueblos. entre arbolitos. belencs, Reyes de Oriente. Turrones y Casa, a uno se le pasa la "Mala Leche"; Momentàneamenie. però se me pasa. Prometí en mi ultimo articulo. tener un reeuerdo para los medios de comunieaeion de finestra ciudad. Una postal navidena. acorde con las cirseunstaneias y que reflcjara el sentimiento que a todos nos rodea en estàs fiestas. Prometí también haeei lo en verso. Cumplo solo en parte mi promesa va que al pareeer las musas no me han sido propicias y por otro lado me exigo mas respeto de aquí en adelante a los que son capaces de hacer rimas.

Pere Pich Rosell

m**

nan p a r l e m d ' u n a e s c o l a (.l'art, ens sé al eap l'Lscola M a s s a n a . La M a s s a n a ha significat durant molls anys l'escola d'art de Catalunya. Altres escoles, \enien de mes lluus. o disposasen ile mes crèdit en la sesa titulació. però no posseien el prestigi carismàtic de l'Lscola Massana. fundada amh el llegat d'Agustí Massana, els seus inicis lenen la t'malitat de ter conèixer i ensenyar els olicis en vies de desaparició ld primer curs tou impartit l'ans l°2 l >. i les primeres assignatures tolen l'esmalt, el sidre. el retaule i el repu|at de metall. I. ans 1Ó35 es traslladà de la Casa de l'Ardiaca a l'Hospital de la Santa ( r e u . espai del qual d i s p o s a en l'actualitat, Ubicada al centre històric deia ciutat, ha estat el lloc d'aprenentatge de molts artistes i artesans d'arreu del país. l a Massana ha tingut protessors importants com Llorens Artigas i directors prestigiosos com Lrancesc Miralles, o darrerament. Lluís Doiiate. La pocs mesos, i en un moment de transició de tota l'educació de les arts. l'Lscola Massana ha escollit com a nou director Jesús A. Prieto. artista de La Floresta. que treballa a la bestreta de les possibilitats de la imatge. l'et a Jesús A. Prieto, el cinema del seu poble lou el primer lloc d'aprenentatge de les possibilitats encisadores de la imatge. \ Barcelona sa compaginar Filosofia i I Ictics amb l'Lscola Municipal de Mitjans Àudios isuals. Assistia a la facultat carregat amb la camera de Súper S i sa icahtzai els pruners treballs àudios isuaK \iiib \ a s i e r Ik'iilloch formen el col·lectiu "Pel.licu les de Moscatell". que realit/en curtmetretges de 35 mil i melics a partir de les experiències p e r s o n a l s : d'aquesta clapa surt la pel·lícula "LI noi que llegia Marcusc". premiada al Lcstisal de Bilbao i menció nada a Venècia. LI seu treball s'especialitza en adjunt de direcció, que iiilerse des l'elaboració del guió fins a l'organit/acio i planificació d'actors i cameres. Actualment col·labora amb Roma (iuardiet en la realització de curtmeIreges i en una sèrie per a T.V.3.

Así pues, Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. a los que trabajamos en este medio de comunicaeión. que dia a dia hemos sido capaces de hacer llegar hasta ustedes. información. noticias. fotogralïas. eomentarios de opinión y todo lo que hace posible que un medio de comunicaeión sea plural. libi re y democràtico. Felicidades a nuestro departamento téemco, montaje, maquetación. diseno; al equipo de publieidad en lueha diària con los cientos y cientos de clientes que han confiado en nuestro periódieo. Un fuerte abrazo para eontabilidad y distribución. esa labor sorda ingrata y difícil, que han eumplido su trabajo rayando la perfección.Y felicidades a todos esos colaboradores, anónimos o no, al equipo de filmación al de hnpresión. y en definitiva a todos los que haeen posible cada semana Fls 4 Cantons.

Després d'aquesta etapa, entra a l'Lscola Massana com a professor d'història de l'art; posteriorment, genera l'assignatura de "Procediments contemporanis de la imatge", que introdueix l'alumne a la insestigacio dels multimèdies. LI quin/e de desembre, va inaugurar una sídeo-instal.lació amb A. Gascón i L. Puig, realitzada a la Cap e l l a de l ' A n t i c H o s p i t a l a B a r c e l o n a , t i t u l a d a "Cromlec". inspirada en el cercle de monòlits construïts a l'època prehistòrica, que revela un interès pel temps; la s ídeo-instal.lació planteja un frec entre el diacrònic i sincrònic del temps a les nostres ciutats. •

Mi abrazo también mas efusivo a los hombres s mujeres de los demàs medios de comunicaeión de iHiestia ciudad. A todos los que son capaces de compartir ruedas de prensa, actos públicos, conte reneias. fiestas, aetividades de la ciudad y todo ac|uello que en Sant Cugat puede ser noticia Medios de comunicaeión que desde su prisma, desde su forma de hacer comunicaeión. complementan el resto de la información de nuestra ciudad. A todos felices fiestas y un muy prospero ano 1W4. No quisiera terminar este "Cinquè cantó", tan navideno.sin hacer llegar también desde este articulo de opinión, mi felicitación mas cordial a todos y cada uno de los políticos de nuestra ciudad. Sin ellos, nuestro periódieo, seria mucho mas aburrido. Por favor, no amontonen en la entrada sus cestas de Nasidad. las que no pasen por la puerta seran recogidas a domicilio. Se ha montado un servicio especial desde el periódieo para recogida a domicilio de los Lotes que no quepan en furgonetas de 6000 kilos. Gracias mil. •

w»iiamw»iiib«ffSTn^

SUBMINISTRES I SERVEIS

Tt

674.68.47

ii)AD ES

' Qrr

PAZ, 17* A

Rius i Taulet, 20 - Fax. 675,32.51 08190 5AMT CUGAT DEL V (Barcelona)

Diari de Sant Cugat 030  

Diari de Sant Cugat nº30, 24 de desembre de 1993 (Els 4 Cantons)

Advertisement