Page 1

c.c.—V PERIÒDIC

INDEPENDENT

D'OPINIÓ,

Any1.N Q 19

INFORMACIÓ

I

SERVEIS

DE

SANT

CUGAT

DEL

VALLÈS

Divendres 8 d'octubre de 1993

Emotiu record a Mary Santpere al Palau d'Esports de Barcelona

Mary, et trobem a faltar!! • La nit del passat dimarts %/ fou sense dubte una nit molt especial que no hi va mancar ningú. D 'arreu del país arribaren fins al Palau d' Esports de Barcelona més de 100 importants figures del món de l'espectacle, del músic hall, del cinema i la televisió. El nostre "diari" també hi va ser convidat. La nit fou màgica. El record de la Mary, de la nostra Mary, va ser present durant més de cinc hores en un ambient emocionat. Més de 160 periodistes es van acreditar aquesta inoblidable nit per donar suport a l'homenatge. Sant Cugat, i molt especialment la gent gran recorda a la Mary Santpere en les seves visites a la nostra ciutat. Els 4 Cantons ens solidaritzem i donem suport a l'homenatge. Avui, la Mary, mereix la nostra portada.

'

Foto Murdoch

Més informació Pàgina 16

L'Esbart aquest cap de setmana al Teatre-Auditori

{/)

FINS AL

ta't de la crisi ONo deixis passar aquesta oportunitat irrepetible. <

ESBART SANT CUGAT DISSABTE 9 D'OCTUBRE DE 1993 A IfS 10 h. DEL VESPRE

DIUMENGE 10 D'OCTUBRE DE 1993 AlfSóh DE LA TARDA

L'Agrupació Sardanista de Sant Cugat PAG. 3

Comença la recollida selectiva d'escombraries a districtes PAG. 14

SAMCUGiï ESPORTV% Q C ^ ^

Rambla del Celler, 23 ,»$^ Tel. 674 72 15 *l*'l'~

589 33 00 Nou local a SANT CUGAT

SUMARI Es dissol

ORecorda que els millors articles s'acaben de seguida.

Joan Aymerich informa al Parlament sobre el nou decret de Seleccions Catalanes PAG. 23

Plaça de la Unió No. 3 AppleCentre™del Vallès (cantonada amb Alfonso Sala i el c/Colom)

ELsQcANTONS, ara cada setmana


SERVEIS

KLS 4 CANTONS

DIVENDRES. 8 OCTUBRE

Farmàcies deTorn D e l Divendres

8 a l

Dissabte

8

9

i

K v

Pg. Diputació, 1 Tel. 67403 64

Dimecres

Dr. Murillo. 1 Tel. 674 04 30

\\

14

(' P. Sant Magí. 50 11 Tel. 674 35 53

Sta. Teresa, 40 Tel. 675 33 44

Dilluns

10

R T

o R K N

Dimarts R

11

I)

1 N

c,

12

S. Rusinol, 38 Tel. 674 06 45

6

Divendres

Els dissabtes tot el dia i diumenges al

15

Pintó de Valldoreix, c Església, 3 -

K Alfons Sala. 46

R. Celler, 97 Tel. 674 77 49

S Tel. 674 04 83

matí. també resten obertes: Tel. 674 28 71 - Serret de Mira-sol,

Sta. Maria, 27 Tel. 67415 31

s

Pg. Baixador, 78-Tel. 674 23 72

CENTRE G A V I N A * Parapsicologia Tel. 6 7 5 4 8 0 5 * Psicologia I iuies t

El T e m p s

1 5 - 1 0 - 9 3

Diumenge

Dijous

M

13

*

1993

onccuiries

* Cursos control mental

Tendència pels propers dies Fer luVmti s'espera cl cel nuvolós millorant pel HKI. amh rnixats tornientosos localment moderats. Neu per sohre els 1400 metres. Les temperatures en lleuger descens. Vent fluix ric l'est. Per dissabte millorarà, exceptuant intervals tormentosos en les comarques orientals amb alutiii ruixat tormenlós a la tarda. I.es temperatures en lleueer ascens. Vent fluix de component oest. Diumenge hi hauran intervals nuvolosos. I.es temperature millorant, aniran en lleuger ascens. Vent fluix de l'oest al sud o sud-est.

iin iíoiuidapi·l Centre Weteiimiiiyie Je (\Huhn"

liijni

subscriviu-vos

CAVALL^ FORT

PERRUQUERIA - SALO D ESTÈTICA

Plaça Lesseps, 33

homes, dones i nens

08023 Barna

REVISTA PER A NOIS I NOIES

SERVEI DE MASSATGES Alfons Sala, 23 baixos-Tel. 675 16 51 08190 Sant Cugat del Vallès

Tel. 218 65 66

W»»<K8n,aHMHi

Horari Autobusos

HORÒSCOP

i.-i S \ M (L(,AÏ'-MIRA-SOL-MAS.JANKR h . . i ! . \ l \ s ! \ M k v r i . l . • •:,..:.,•••:, I.. ,I.-I c.i •• ->• ••.,! .ti--.ri-. h • i - . r i . l . : : ' -i li I: „,il·i-,

...ar

v e m - , : " 1-1' KM . . . i : . ; "

. i . , , : \ l FONS s \ l \ s.i·i.l.'- i '-L.I '!• . - . i . . |...ir: a s.i'!i.:.i " l^li m.i:i i I N v i l ' U - , . Ic-i::;s ; o : " l '

i 'mi IIÍL.I : : r -. ni».nv-'- ; oii. • : : I M , KH OKKKÍ.l l:M J 0,iik'i.lc.Ki,,Mii,> vn. Ica,i,i \ j \ > » o Iv.K! iS.:"'!„t.!l Mtrul C-t-.. R..|J. \v -Vti'iis S.il.l

L- 2 MCI.irRBÀDKSAVrC'l'GAT |ivs.k-S\M IXlMl.SH H VirtiJo CJJJ ilimmul·. i - . r i . l . . '. 1)(,J.'

M: !i;.i:i [ V s j b k N . l i V . l u , j l P l l

I S I A I ' I O S . r i . k s l'aCJ '»l:]i.l]„:v

| j s, [-1,1., '< '•"':. !i.i:i i l K v i h l o i I.M ,.s .i -i v l -

I i:m:;i vi-i,;j ] ' v'l !i |)i>\.in!;v Icsiius .1.'. ; c h KF( ORKKW T: San: l'n-tnali l'reu R1.1, San: l-un.cv P: C..II. M n . J Wi'ecn.!.,:'('• UIIICI.I.CJU.I.ICSKII

I.-3 SANT C'KIAT - LA FLORESTA - LES PLANES De*de i í OhlM Sondes Cada Via. • mitja !., -1 nn!.i :i »i". i.ai Dovil·ic-s 1 Icsiius j less 1*1 h' l ll;r.a,o|-.I.L I

'I'li íl)l,,ab!L's

k ' , : i u - a ' c v : i .'I I hi.

ÀRIES (21-3 / : - 4 ) S ^ \ V e u s o b r e ,i la leva #\ ànima, pern ni; « m mes Vr q u e núvols lleugers que passen ràpidament, no .uisjuis pur i mi perdis el bon humor. Després de la tempesta brillarà el sol amb un cel més net.

TAURE (21-4/20-5» « - B o n s l e m p s pels q u e ^^K com tú tenen fam d'aven^ * ^ tures, vigila que hi ha un uniforme que el put ser funest. I compte amb eK aparcaments, que en aquest temps cauen les fulles.

BESSONS (21-5/21-6) ^ ^ Encara q u e sigui la tarI I d o r . tu tens l'estiu a la ^ ^ sang i el sol al teu cor. esparceixes calor i llum de sol. riu i convida als altres a riure amb tú, ja que tens aquest poder.

^

BALANÇA (22-9/22-10) 0^ Pots haver ensopegat. J L p e r ò no et d e s a n i m i s . ^ ^ ™ aixeca't i torna a caminar que de covards mai se n escrit res. 1:1 foc pot ser perillós, però també pot escalfar. No cal que expliqui res més, oi? E S C O R P I Ó (23-10/21-11) ^ ^ Has vist com les muntanyes • • • llunyanes semblem grises i I I I I quan t'acostes són plenes de colors diferents i alegres. Així és la vida quan la veus de lluny. pot semblar gris i aborrida. però si t'acostes la veuràs plena de colors brillants SAGITARI (22-11/20-12) • Bon temps pels rovellons, J A però compte que no agafis ' una farinera borda. A! i alerta amb els porcs senglars que també els agraden els rovellons i no volen que els molestin.

Oe-relTSIVCIO v.ruies (j.L. Iiru 1 R".|J l,i v.i\:.i ?:'ili :IIJI [los.n:.- :-t--.:iu--.-. csS'su-,;.

i'ii : J » r.1,1.::: :i'i' r'„.:i·ic-1 :.->i.., i i c , : : 21 • hi RK'ORRKI.l'l':';

: -•l.-ii· I.: i U c - u 1' 0.

t.

Mer,,,:.

( k'II Ri -.1, \ li I'.-ML: I -1.1.-

\ - 3 S\NT ( l ( ; \ T - R I B I - TERRASSA 1 >-.- •!• ..,'., i . h . r k : : , ' ,

1., v n . l . j t . - li ":-,';. , als :.s

- •: ' , . v . j , i , - , . r j - i i k i f , : : : ; h s.n:J<es,;,;,: ,n n.,:, "i mes ..ip.i Lira-.;

f

-^ti ^

:

"

1 , ; - " l'IOsi'iies. tllilincn^^^ 1 k'sl .., ..I sir'lj.1 0 ] s I a - I*

C (22-6/22-7) C a m i n e s enreracom els cancs. Va! abunda encara que només sigui un peu i v e u r à s c o m el següent pas es mes fàcil. No tinguis por que una mà amiga t'acompanyarà en el teu camí.

C A P R I C O R N (21-12/19-1) ^ ^ ^ Per fer m e l m e l a d a tens ^ 5 L M uc C( )llir abans la fruita. é^^j No esperis que els altres la portin a casa teva perquè no ho faran pas. Aixeca't del sota i sun a buscar la teva sort.

LLEÓ (23-7/22-8) ^_ Fes un pas endavant, no JL J l'ho repensis tant. veuràs ^J I com, si deiu-s lliure I amis tat serà mes ferma. No el [vuir.is per dei\.u-li: \ol.n UM sol. I l'niaia tide! al teu cnsua.

A Q U A R I (20-1 /18-2) Sommies i perds el temps. ^ ^ i ^ * A r a en tens m o l t . però ^ S ^ * després et mancarà i no sabràs c o m fer-ho. Aprofita noi. comença a treballar. L'eina feta no fa d'estorb, sobretot ves molt en compte amb els paranys.

VERÍiE (23-8/21-9) fY^% V e u s c o m la llum l l i r s v m e n ç a a fer-se en la II» teva nit del cor Si la bus q u e s s e m p r e , hi t r o b a r à s una llama que alegri el camí. "'ira cap el davant i veuràs scmp'c la , l.-ao: al l'u'.al del túnel.

FEIXOS (19-2/20-3) « g Si sents el cant de la cuJ J B cu', prepara les coses, pol * * significar un llarg viatge. P e r ò no l ' e s p a t l l i s , t a m b é d e l s laiLis v u t g e s es torna i la ca cut "ivanla ,i i., tardor,

CRAN ^ _ ^ ^ J " ^^^3

S

111111111-ik'i.H'.jlnra h ' s ,'> " 2 '".

A-3 SANT t'ICAT-BARCELONA : i . s . u i i t JLM: J H . i k . •••;.< Ik'.'

In:;- a . l l - . - . - v . k ,

a -.•:• . 1 . : . , , , s | S < U\- ! . „ - - I

• M I I I „ : - . I . ,.•..!,. ",-:.i - i n - 1 . . . : n siI'I.i.-.i.i.i..

••...!.. ..••:: i

i-aMiikC-.i.-.i1.,:<••-:;>••

:

; L

SarbuS alquiler de autocares Tel. 580 67 00

\

LÜBOHEMKT

^£^rsi2::i^M

|> i

KflRflOKE ün lloc diferent ün ambient únic AV CATALUNYA. 14 SANT CUGAT i

TELÈFONS DÏNTERES SERVEIS

Per: Lin Mithal-Hir

IITILS

589 22 88 - Aisües La Floresta 675 511)5 - AÀVV iPP Mira-M>! 692 80 80 - AAVV Verge Carme Mira-So'.

AjüT'amoiil

Virhalalnri Los Planes Ban'itxTs Belkilt'rra - Bam-vp. (ii'ner.:!i!al - Bain'x'rv Rub' -0.A.P C.A.P.Urçéncics (.Va de Cultura -Casal Valldoreix t alalana de Cias -CemreCivie l,at : lore-la Centre Cívic Les Planes -Centre Cultural Mira-Sol • Cinemes Sant Cugat (Reserves I.. -Correus - Creu Roja SantCugal • Creu Roja Valldoreix - Dispensari La Floresta - Ln! Municipal Descentralitzada. - KNHHRlRubíi -FK.CS.A -KFC.C - Funerària -Grua - G Civil (Mira-soli - Hisenda

69980 80 5891122 589 4455 ... .5891382 .. .67445 99 .725 29 44 .589 OS 47 ... 675 51 05 ...589 2018 58909 41 674 7096 67412 34 674 2459 . .6747615 674 2719 .69918 92 ...58912 26 67419 34 67405 25 6743371 674 2379 5891155 674 6696 5890847 20475 03 67405 69 675 4055 092 092 ,90879 5125 6740997 674 7612

-Jutjat

- Oficina Municipal La Floresta.... - Parròquia Les Planes - Parròquia Valldoreix - Piscina Municipal Valldoreix - Protecció Civil - Policia Municipal • Policia Municipal Valldoreix Policia Nacional. - Taxis iparadal • Radio taxi -Repsol-Butà Sant Cuitat Comerç - SAUR (Aigúesi -Valldoreix l'parada i

58944 22 6741580 67403 22 67412 43 674 1111

ASS.

.674 20 89 674 2018 .674 10113 .674 71 03 - AAVV Sant Joan Mira-Sol.. - AAVV i PP Valldoreix .674 2179 AAVV i PP Colònia Montserrat Vall 674 2105 AAVV i PP Can Majó Valldoreix 674 50 49 • AA. Prop. i Veïns La Floresta 674 2089 • AA.VV Aiguallonga La Floresta 674 5129 Ass. Consumidors 268 45 67 • Alcohòlics Anònims 317 T 77 •Greenpeace 191; 54347 04 H.Bellvitge 335 7011 H. General de Calalunva 589 1212 • H.Vall d'Hebron '. 427 20 00 -H.SantJoandeDéu 203 40 00 - Unitat Coronària 248 1040 - Tel. de l'Esperança 414 4848 Int. Caroteres 204 2247 - Inf. Aeroport 478 5000 •Inf. RENFE 490 02 02 •Inf. Pon 318 87 50 -Monestir 674 1163 -OMIC 589 3188 •PROMUSA 589 17 32

ENTITATS - ASDI - Arxiu Gavin - Casal d'Avis S.C - Llar d'Avis Parròquia - Club Muntanvenc - Coral La Unió - Esbart Sant Cugat -El Tot Sant Cugat - Grup Sup. Immigrants -Ràdio.Sant Cugat 1- Televisió Sant Cugat | -EMCantons

5894422

RADIO

TA X I SANT CUGAT I VALLDOREIX

675 35 03 674 25 70 589 16 38 589 05 98 674 53 96 674 10 06 675 26 52 674 86 61 674 93 14 675 59 59 589 14 86 6740166

Servei dia i nit SERVEI de Grua Cobrament amb Targetes de Crèdit i Teletac

CONSULTES SOBRE LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS AL MUNICIPI Brigada Municipal Tel. 6 7 4 01 4 8

Q- 674 9584-6749612

PERSONAL CUALIHCADO

SERIEDAO RAPIDEZ DISCRECCION

Ctra. Cerdanyola, 50 -SANT CUGAT

/


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

SANT CUGAT AL DIA

ELS 4 CANTONS

La inauguració oficial del Centre Cultural, ajornada fins a finals de novembre

L'agrupació Sardanista Sant Cugat es dissol

La data prevista, el 5 d'octubre, va coincidir amb l'homenatge a Mary Santpere per la qual cosa l'Ajuntament va decidir solidaritzar-se i suspendre momentàniament la inauguració ja que quedava compromesa la presència del president de la Generalitat, Jordi Pujol

L

Redacció

L

a data del 5 d'octubre era prevista per celebrar la inauguració oficial i del Centre Cultural. Aquesta ha estat aplaçada pel proper mes de novembre, possiblement el dia 25. Aquest canvi de dates ha estat motivat per la coincidència en l'homenatge que s'he li ha fet a Mary Santpere a Barcelona i en el qual la Generealitat havia posat molt d'interès en estar representada pel president Jordi Pujol. L'Ajuntament de Sant Cugat també ha volgut solidaritzar-se amb l'homenatge a l'actriu desapareguda, facilitant el

canvi de dades de la inauguració, atès que hi tenia prevista l'assistència el president de la Generalitat Jordi Pujol. El Centre Cultural que engloba els edificis de la Biblioteca del Mil·lenari, els cinemes, el Conservatori Maria del Àngels i el recent estrenat Teatre Auditori formen el conjunt de l'obra que en un futur proper serà ampliat amb les dues obres que completaran la totalitat del conjunt, el Planetàrium i l'Arboretum. Aquesta primera fase serà inaugurada oficialment pel president Pujol el proper mes de novembre amb l'assistència de l'alcalde Joan Aymerich i representacions de totes les entitats locals.

El premi Margarida Xirgu per la sancugatenca Emma Vilarasau Redacció

L

' Actriu sancugatenca Emma Vilarasau ha estat la guardonada amb elprestigios premi de tetre Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Dansa d'agost. Emma Vilarasau va iniciar-se en el mont del teatre en agrupacions de la nostre ciutat de ben joveneta, la seva ilussió junt amb les seves cualitats interpretatives la van anar encaminant ràpidament a interpretar primers papers tan en teatre com també en interpretacions per televisió.

L'obra Dansa d' agost de Brian Friel, va ser estrenada la temporada pasada al Teatre LLiure. El premi que es concedeix a Emma Vilarasau es concedit a la millor interpretació femenina per la penya teatral Carlos Lemos. Emma Vilarasau ha estat sempre molt lligada a Sant Cugat, ciutat que va escullirla fa uns anys per fer el pregó de la Festa Major. Avui aquest premit es un dels mes estimats per 1' actriu sancugatenc donç constitueix per cuansevol actriu de teatre un dels mes apreciats en la seva carrera artística.

3

L· falta de renovació entre els components ha provocat aquesta dissolució. La sardana de Sant Cugat ha patit un cop dur M. Vallès

'actual junta de l'Agrupació Sardanista Sant Cugat ha enviat una carta a tots els seus socis per anunciar la seva dissolució com a entitat. En la carta fa menció que els membres de l'agrupació estan a disposició de qualsevol iniciativa que doni continuïtat a la seva tasca, perquè les sardanes a Sant Cugat no desaparèixin. Un treball continu ha estat la celebració, any rera any, de l'aplec de la sardana que ara just fa una setmana es va celebrar a Sant Cugat. A la nostra ciutat quan les tradicions semblen arrelar-se, cada cop amb més força, ha sorprès la decissió de dissoldre l'Agrupació Sardanista de Sant Cugat

Els 4 Cantons a Catalunya Ràdio Convidats en la participació d'un debat Redacció

E

l passat dimecres, es va enregistrar, als estudis de C a t a l u n y a Ràdio de Barcelona, un espai de t e r t ú l i a n o c t u r n a , que aquesta emissora, emet cada nit de diumenge a les 12 hores i fins l'I de la matinada. A la tertúlia fou convidat el n o s t r e s e t m a n a r i Els 4 Cantons. Va representar el nostre mitjà el sots-director Víctor M. Morera, amb la companyia de dos habituals de la nit de Catalunya Ràdio, Frederic Roda conegut santcugatenc, i Jordi Maluqué ex-director del Diari Avui, i sota la direcció de Pepa Palau conductora del programa. Es va analitzar amb la profunditat que permet tota una hora de ràdio, el naixement i consolidació d'un periòdic local, prenent com a exemple Els 4 Cantons. La tertúlia, amena i cordial com correspon en un programa nocturn va desbrinar des del seu començament el naixement del nostre "diari", i tot el seguit d'esdeveniments que ens han portat a ser setmanals.

Amè i agut com sempre, Frederic Roda analitza des del seu punt de vista, la importància de Els 4 Cantons, dins els esdeveniments polítics, socials i humans de la nostra ciutat, tot recordant que Sant Cugat mereix, un representant de premsa escrita com el nostre "diari". Entre d'altres qüestions, Roda, reivindicà per a Sant Cugat el gentilici de Vila, per damunt del de ciutat o poble, tot argumentant, la importància d'aquest fet, que a part de falses interpretacions donaria a la nostra ciutat, un encant especial.

El Liceu no vindrà a Sant Cugat "Of the record" i en un breu moment de la grabació del programa en Jordi Maluqué estretament lligat al Liceu de Barcelona, comenta al nostre sots-director, la impossibilitat real que les actuacions del Liceu es desplacin a Sant Cugat del Vallès mentre durin les obres de rec o n s t r u c c i ó de la seu del "Bel Canto" a la ciutat Comtal.

En un altre ordre de coses Víctor M. Morera, va fer un comentari, sobre la importància d'un mitjà de comunicació com el nostre, en el qual la llibertat d'expressió, l'honestedat informativa, i el fet molt important que sempre es parli d'un mitjà lliure, independent, democràtic, i activament viu dins de la societat sancugatenca, és la nostrafita. El sots-director, actuava en el debat, en nom del director del nostre diari Josep M. Cabrerizo, que va haver d'excusar a última hora la seva presència als estudis de Catalunya Ràdio, l'amable invitació de Pepa Palau. Es tancà el col·loqui, tot recordant que just estem posant la primera pedra d'un interí.locutor vàlid per a Sant Cugat entre la ciutat i els seus habitans. Un "diari" valent i honest. L'emissió d'aquesta tertúlia és prevista per la matinada d'aquest diumenge a dilluns a les 12 de la nit i emès per la xarxa d'emissores de la Generalitat.


S A N T C U G A T AL D I A

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES.SOCTUBRE

1993

La Ronda nord és a punt de ser inaugurada

Una nova via de circulació per anar de Rubí a Cerdanyola sense passar per dins Sant Cugat Denúncia contra la Junta de Compensació de Can Vernet-Coll Fava

L

Joan-Marc de Sentir

E

P,-

n cl iranctirs d'aquest

iik-s d'octubre l'inalil/aran les ul·ies de eonne\ m de la carretera de Rubí amb la Ronda nord de Sant C iLMi I s irada dels últims tieballs ii un., unnl.i que ha d amrCerdainoia i Rub. sense . , 1 -• 1 • l·i.i'.ei de pa-.s.r pel nucli urbà Oc S a n t

l U:'.'! I v ' N s '

'Associació per a la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) ha fet públic a la denúncia contra la Junta de Compensació del Pla parcial Pont de Can Vernet-Coll fava de Sant Cugat. Lis tots denunciats son per l'abocament de terres dins de la llera del torrent de L'ermsons. provocant la invasió del seu domini públic hidràulic. ADENC informa als mitjans de comunicació que amb data 17 de setembre la Junta

).:\ d

d ainiai si' , . ,, i " 1 ' 1 - ' - ' L '•' K , , , K l ; l V n c u c r com „ demanda de I Xiunlamei'l ,vi amortir la incalem ta en ei i.hc de la ciutat de l'mcremen; de trànsit ocasionat per la posada en marxa dels I tmels di-\alK idrera. 1 :

r 1 meres avingudes de Coll Fava

Segons cl Tinent J'.ii^ .ilili' d'urbanisme de Sani Cugat. Joan Franquesa, "l'obra és única en comparació ami) altres de municipis del voltant ja que els c o n d u c l o r s no hauran de fer cap parada a causa de semàfors o passos a 11.,.. nivells . . ,, , . , .11 RllIULi l l i ' l i . Ulli' l i ' ü l . i • • , , -,„, un pressupost inicial de -0(1 i - , n , l l , l , n s dc ,. P . ^ - - ^ '''" !l nancats per 1 .\|uni.,u,cui i pe, la Direcció C e n c a de Caire teres ha arnbai I inalmeiil als S00. serà inaugui.-.da otiualment a finals de mes o primers de novembre.

\ I'urhanit/acio de Coll fava. que es travesada per la Ronda nord. ni es poden apre ciar ^ s primeres avingudes as faltades. Les obres seguci\en im bl,n n t m c P cl PUl·lL'' - K ' l h a i hl P'niiera lasc d urhami/acio a mitjans de I an\ vinent. I.ur , - - - , haint/acio tuuira ana superti . , -,,,,,. , , . ,', , , , , , d e de ,i-4(l.U(iii m.\ Ho.000 . dels quals son de /ona verda i .omptara amb ! S(,o habita. >jos ^ ( ; p i K p , m , l a m i , ]a, j V m p | - o s ; l PKOMUSA hi tara : ( ) ( ) p ] s ( ) s ] V [ . ;( | a p n ) m ( K . , n l i c | i U K t o c . | n , ]a K OIU I L1 m , R p s - | u | o ( U|U| IVSL . lv;l t [ c s o | per a hotels i oficines.

Comencen les obres de Kampio

Noves avingudes a Coll Fava

La Sharp podria acomiadar 49 persones, segons ERC ERC critica la biblioteca i tem l'ús del teatre del Centre Cultural

El centre disposarà de 400places d'aparcament

Mont Carvajal

L Vista de l'inici de les obres del centre comercial

Redacció

L

a nova superfície comercial ha iniciat els treballs de moviments de terres i fonaments del nou centre que s'instal.la a Sant Domènech-Colomer Kampio. que pertany al grup IF;A. construirà la segona

superfície comercial després de la que va inaugurar a la Vall d'Hebron a Barcelona. Les obres estan situades just al Parc Central i toquen amb la carretera de Rubí. La superfície comercial segons declaracions fetes a Els 4 Cantons pel Sr. Laimon "el nou centre tindrà una super-

d'Aigües va trametre a la Junta de Compensació de Pont de Can Vernet-Coll Lava un plec de càrrecs on se'ls informava dels fets causants de la denúncia que pol causar una sanció de fins a 200.000.- ptes. Malgrat no tenir constància que aquesta sanció hagués fet electiva, les obres han prosseguit arribant a cobrir les llc'vs del torrent de Eeruissons i Vullpalleres per varis punts. lot i no comptar encara amb el permís corresponent en el moment del comunicat.

M. Vi

fície d'uns 3000 metres quadrats. La data prevista d'obertura del Kampio podria estar al voltant de Nadal del proper any, encara que amb una obra d'aquesta envergadura és imprevisible donar una data en aquests moments.

a Secció Local d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Sant Cugat del Vallès va anunciar en una roda de premsa celebrada el passat 6 d'octubre que l'empresa Sharp té previst reestructurar la plantilla de cara al proper desembre. Aquesta mesura afectaria 49 persones de la sucursal de Sant Cugat que són mà d'obra indirecta, és a dir, personal d'oficines i de diversos departaments. L'empresa addueix com a motius de la reestructura nous sistemes informàtics, prescindir del servei post-venda i eliminar el disseny dels aparells de televisió. que passaria a fer-se al Japó. ERC havia convocat la roda de premsa per explicar el tractament de la proposta no de llei presentada per ERC al Parla-

ment de Catalunya amb motiu dels successos originats per le> nevades del passat mes de març. El passat dia 22 de setembre, la proposta no de llei es va sotmetre a votació, amb el resultat de 12 vots en contra (CiU) i 9 vots a favor (PP. PSC, IU i ERC). Es dóna la circumstància que l'alcalde de Sant Cugat. Joan Aymerich, és parlamentari per Convergència i Unió. Aymerich va respondre al parlamentari d'ERC, Joan Puigcercós, qui havia pronunciat la proposta no de llei. Eduard Pomar, membre de l'executiva local i David Sempere, president local d'ERC van tractar també qüestions referents al Centre Cultural, del qual van criticar la poca funcionalitat de la biblioteca. Pel que fa al Teatre-Auditori. ERC vol "que sigui compartit amb la gent d'aquí."


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

SANT CUGAT AL DIA

Troballa paleontólogica de Cant Sant Joan

ELS 4 CANTONS

5

Valldoreix: urbanització de Can Monmany

La pressió dels veïns porta Josep Querol proposarà a l'Ajuntament la creació d'un museu una reducció de 100 milions en el projecte inicial de paleontologia a la nostra ciutat L'Institut de paleontologia de Sabadell ha confirmat la importància del jaciment on es va descobrir un os de mastodont de deu milions d'anys

Joan-Marc de Semir

L

a setmana entrant, Josep Querol, descobridor del jaciment paleontològic de Cant Sant Joan, proposarà a l'Ajuntament de Sant Cugat la creació d'un museu de paleontologia a la nostra ciutat. El museu estaria compost per una col·lecció de més de 35.000 fòssils i altres col·leccions d'afeccionats vallesencs entre els quals es troba un santcugatenc. El passat diumenge 19 de setembre aquest sabadellenc de trenta anys aficionat a la paleotologia, descobria en el

polígon de Cant Sant Joan les restes d'un mastodont que podria tenir uns deu milions d'anys d'antiguitat. El jove, que va trobar per casualitat els ossos ja que ell buscava restes fòssils de plantes i fulles, va informar tot seguit a l'Institut de Paleontologia de Sabadell per notificar la important troballa. La resta més significativa és sens dubte un os de 50 centímetres que representa la meitat superior d'un húmer de mastodont -encara s'ha de determinar l'especie exacta de la qual es tracta-. La importància d'aquest jaciment que es podria estendre

CENTRE DE LA IMATGE • / • • •

Fotos en color en 1 hora Diapositives en 1 hora Diapositives a paper en 2 hores Venda de material fotogràfic nou i usat Reparació de tot tipus de material fotogràfic (taller propi a la mateixa botiga) • Servei públic de fax TIPUS DE COLOR

S

i bé les raons que hem donat de l'harmonia, contrast i discordància són generalment vàlides, ens trobarem que a vegades, potser un dia amb boirina, que els colors que normalment contrasten, en canvi harmonitzen. Això és a causa que la intensitat i brillantor dels colors és menor i, per tant, més amb concordància. encara que els colors no siguin concordants. La intensitat dels colors depèn de tres factor: Tonalitat (color bàsic), saturació (puresa) i brillantor (llum reflectida). La tonalitat és allò que distingeix un color d'un altre; el blau del vermell, per exemple. Així. en un dia de boirina, la llum resta saturació al color, motiu pel qual s'afebleixen les qualitats i és més fàcil que es produeixi harmonia que no pas contrast o discordància. Un dia molt lluminós també produeix aquest efecte. La llum forta introdueix reflexos a les superfícies brillants i els colors dels subjecte perden saturació.

Sta. Maria, 14 - Tel. 675 56 74 - Fax. 675 57 24 - Sant Cugat Av. Catalunya, 72 - Telèfon i Fax. 580 1 9 53 - Cerdanyola

en més de 150 metres i sota gairebé tres metres de terra ha quedat palesa pel fet que el Servei Territorial d'Arqueologia de la Generalitat ha demanat a l'Ajuntament de Rubi que el declari patrimoni d'interès cultural. D'aquesta forma s'ha aturat momentàniament el projecte industrial per a la implantació de noves empreses fins que es determini el valor real del jaciment. D'altra banda la Generalitat ha acordat una excavació d'urgència a la zona que podria començar la setmana entrant.

Joan-Marc de Semir

L

'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix va aprovar el passat dijous 30 de setembre, en el trancurs del ple corresponent al mes de setembre. el projecte inicial d'urbanització del barri de Can Monmany amb un cost total de 231,5 milions de pessetes. Aquesta urbanització va portar molt rebombori abans de l'estiu per les protestes dels veïns que consideraven molt elevat el cost del projecte que pujava a un total de 330 milions. Finalment després de les protestes del veïns el cost ha estat rectificat a la baixa, quedant en 231,5 milions. Per a Lluís Ginjaume, responsable d'Urbanisme a l'EMD, "la raó d'aquesta re-

ducció és que s'ha fixat el preu en relació als preus de mercat i no en funció dels preus oficials". Els veïns van declarar a la sortida del ple, en veu de Xavier Lecina, portaveu del col·lectiu de veïns afectats, que "la pressió que han fet els veïns s'ha arribat a aquesta rebaixa substancial que encara pot ser major. S'ha d'anar en compte que hi ha temes que encara no estan considerats en el projecte com el telèfon, les línies elèctriques i l'aigua". Però la relativa alegria per la reducció del cost del projecte no treu que els veïns es sentin discriminats respecte als de la resta de Sant Cugat que han de pagar menys contribucions especials que ells a l'hora d'urbanitzar els seus carrers.

PLAZAS DE PÀRKING POR DISOLUCION DE S.A. SE VENDEN 13 PLAZAS SUELTAS O EN LOTE - 6 x 3 METROS - EDIFICIO NUEVO -100 METROS ESTACIÓN - ALTA SEGURIDAD FINANCIACION A CARGO DE LA PROMOTORA AL 0 % DE INTERÈS TRATO DIRECTO

TELF. 675 52 60 SR. RAMON


6

SANT CUGAT AL DIA

ELS 4 CANTONS

Aquest cap de setmana l'Esbart porta estrena al Teatre Auditori Amb l'estrena "D'aire va" es presentarà al públic de Sant Cugat amb unes importants coreografies pensades per al nou escenari

DIVENDRES, 1 OCTUBRE 1993

Sant Cugat Comerç celebra l'Assemblea Extraordinària Redacció

E

l proper 14 d'octubre se celebrarà l'elecció de la nova junta que ha de suplir l'actual Junta gestora que va omplir el buit produït per la dimissió de l'anterior junta, presidida per el Sr. Jordi Simó. En l'Assemblea es presenta només una linica candidatura piesidida per Jaume 1\ v i que previsiblement serà eleuil com a nou nu-i.vii i, s.mi Cugat ( '( .! l l L ·|V

Redacció

Q

uasi un any ha estat preparant l'Hsbart Sant Cugat l'espectacle que oferirà els propers dies 9 i 10 d'octubre al recent inaugurat Teatre Auditori del Centre Cultural. El treball acurat i molt elaborat tindrà tres parts ben diferenciades per les quals es podrà gaudir de l'estrena "D'aire va" que és un recull de dances que encara es ballen arreu de Catalunya. Un dels aspectes més cos-

tosos ha estat el vestuari que s'ha situat entre els segles XVIII i XIX i suposa una forta inversió a l'entitat. Les coreografies dels tres actes són d'en Joan Serra i Salvador Melo. que han realitzat un dels treballs més complerts de tots els que fins ara ens ha ofert l'Esbart Sant Cugat. És evident que aquesta ballada té un cert atractiu afegit com és veure l'espectacle en el marc inpressionant del nou Teatre Auditori amb 400 metres quatrats d'escenari, que donarà una visió de la capaci-

tat per encabir en el futur espectacles de gran espectacularitat en el nou recinte. Consultat al Sr. Rovira president de l'Esbart Sant Cugat ens manifesta la seva preocupació perquè les dates no han estat molt propícies, ja que, coincideixen amb el pont del Pilar i això pot afectar l'assistència del públic. Aquesta ballada està contemplada dins els actes d'inauguració del Teatre Auditori que s'aniran allargant fins a finals d'any junt amb altres actuacions.

Els horaris per assistir a la ballada són: Dissabte a les 10 del vespre. Diumenge a les 6 de la tarda. Venda d'entrades al Centre Cultural.

rCRRCTCRIfl

MAQUINARIA ELECTRICITAT BRICOLATGE JARDINERIA

t? 675 01 75 FRANCESC MORAGAS, 44 • GIRONA, 3 Sant Cugat del Vallès

Tot seguint la tradició establerta al llarg dels darrers a n w l'Associació organitza la festa a n v ; 1 | d d i i | 6 t k . novembre al N m i ) k . L ., k . s : : „„ h o r c s Al llarg de l'ai te tindrà lloc L'I lliíiraineni dels pu-ims ; ho lous als guaiv. adors oVi ( Vi. curs d'a MU'·K!- >r •- bc-la Ma or ,w

-'-

:im

'•'":r ''!P!'='""--^

;u,v

d l l a i i i i - i!;' ; V I 1 ! ; - ! | ' l l ' l : : .1 i O 1-

i . ;i.ila de convocatòria es cis conein^i'ilv • •! diiou- dia 14 d'octubre a la la lesta es ..Ivüa .>. :,.;- al( .-.i de < ultl·ia. 1'' coinoe.ilo eomerci ml-- assoeiats \ :u iia „ !••- 20.M) hoies. i la 2'! socials de Sani ('ug.ii. amb ui: convocatòria a les 21.(Hi hores. m u x l m , j c 4 htkc!- JVI e.".prc sa. Els ;iekets haui'an de ser abo nats en el moment de la confirmació. que no pol ajornarse més enllà del proper dia 22 d'octubre. i el Entrega al guanyador del VW Golf, premi de la preu és de campanya de Nadal 92 4.500 ptes. per persona. L'ordre del dia és Un tema pendent, i que és el s e g ü e n t : possible que tingui sortida en , _, ... ., . .. , pocs dies. és la firma a tres 1.-Ratificació de candidatura , , , . , , . rv bandes entre 1 Aiuntament. J presentada per la Junta DirectiSant Cugat Comerç i La Caixa va 2.-Presentació dea projecte d e Terrassa sobre el préstec per "Promoció del comerç local als comerciants i que havia d'Nadal 93". haver-se firmat a primers de 3.-Presentació del projecte de mes de setembre. noves quotes associació per 4.-Precs 1 preguntes. H R % r .*

Possible projecte de fusió entre l'Hospital General i l'Aliança Mont Carvajal

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

Festa anyal Sant Cugat Comerç

S

egons es desprèn d'articles apareguts en diversos mitjans de comunicació. T Hospital General de Catalunya (HGC) i la Quinta de Salut l'Aliança estan negociant una possible fusió per intentar superar la crisi que passen Iotes ducs entitats. Ara per ara. la direcció de I'l l( í(' o-la estudiant el projecte de fusió, però no té res decidit 1 no tarà cap comunica I olicial fins a finals d'aquest mes. segons ha manifestat a "Lis 4 Cantons" 1-r-

nest Udina, cap de premsa de l'HGC. L'acord és una condició imprescindible perquè la Generalitat aprovi un aval de 2.000 milions de pessetes. L'HGC ja ha rebut prop de mil milions de pessetes de la Generalitat, gairebé la meitat de l'aval. Part d'aquests diners s'han destinat a indemnitzar els treballadors acomiadats i a liquidar una hipoteca de 100 milions. HI projecte de fusió preveu traslladar moltes de les acti\ itats hospitalài ics de l'Aliança a l'edifici de l'HGC. a Sant Cti»al.


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

OPINIÓ

EDITORIAL

7

Ha mort Jaume Vilaró

per que serà, W^ Jn cop passats aquests dies m I de grans inauguracions i ^ • ^ eufòrics aplaudiments, ara és moment d'espolsar-nos del damunt la pols emotiva que encara hi portem i retornar de mica en mica a la realitat de cada dia. Aquest mitjà d'informació, perdonin que repetim d'informació, ens sentim estranyats que les nostres institucions locals no ens tinguin prou en compte a l'hora de donar comunicats als ciutadans, Volem fer una clara distinció a favor de tot allò que sigui cultura ja que cultura i cultureta si ens tenen en compte, per què serà? Així doncs, podem observar com tot sovint es publiquen en diaris, de tiratge nacional o comarcal, edictes i comunicats cosa que ens crida molt l'atenció. Ja sabem que la Llei ho demana, però també deu demanar publicar-ho en mitjans de premsa locals, no?. Per mostra un petit botó: l'EMD de Valldoreix, el passat 15 de setembre fa publicar un Edicte comunicant "Preus Públics de vehicles per les voreres i reserves de la via pública, per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega... " Sense desmerèixer el Diari de Te-

ELS 4 CANTONS

rrasa, que és on es publica, pensem que, o bé a Valldoreix hi viu molta gent de Terrassa o és perquè el ciutadà de Valldoreix no se'n assebenti, o per què serà ? Diaris comarcals a Sant Cugat només se'n venen entre sis o vuit. Depèn si l'hem comprat nosaltres i Ràdio Sant Cugat, o no. El nostre, Els 4 Cantons, arriba cada setmana entre els 7.500 i 8.000 lectors, per què serà ? Aquest fet no és aïllat, passa tot sovint, tant amb l'Ajuntament de Sant Cugat com amb entitats. Això ens provoca la punyetera sensació, moltes vegades, que és facilita la informació el més desinformada possible, per què serà ? Abans de posar-hi punt i final a aquest Editorial, també ens seguim preguntant, per què serà que les "cunyes" publicitàries de promoció de Els 4 Cantons a Ràdio Sant Cugat no les passen? serà cosa dels nans de les ones, o si no per què serà ? Es evident que amb aquests Editorials no hauríem de guanyarnos cap "cara llarga" de ningú, en tot cas i posats a demanar, sí el reconeixement a l'esforç que estem fent, que també és el dels nostres lectors i col·laboradors.

El record d'un bon amic Montse Sant

P

odria dir moltes coses d'en Jaume, podria dir que era un bon amic un bon veí, un bon espòs i pare entregat de tot cor als seus, un bon company militant a les files d'ERC, un enamorat del nostre poble i també un dels primers col·laboradors que vam tenir al nostre periòdic. Ell va confiar amb Els 4 Cantons des del primer moment, gràcies Jaume. Podria dir moltes coses més, masses per tan poc espai. I a més sé que en Jaume no l'hi agradaria que fes un llarg escrit, perquè ell, era un home discret. Un home senzill, sempre somrient. Potser que aquest somriure sigui el primer que ens ve a la memòria al pensar amb ell, mai l'haviem vist sense aquell somriure alegre, una mica irònic, divertit, innocent. El somriure d'un nen gran que sap descobrir en cada cosa el regal d'una llum secreta, una nova il.lusió, un nou matí. El somriure d'un home que guarda encara la capacitat de descobrir que cada dia és una nova aventura. Jaume has començat una nova aventura, un viatge molt llarg,, estic segura que els ulls et brillen més que mai amb la il.lusió d'aquest nou repte.

"Trobarem afaitar el teu somriure dius que marxes te'n vas lluny d'aquí però el record de la vall on vas viure no l'esborra la pols del camí. Quan arribes a dalt la carena mira el riu mira la vall que has deixat i aquests cors que ara guarden la pena tan amarga del teu comiat"

Vostè què opina...? Què li sembla la circulació i l'aparcament als carrers de Sant Cugat?

CARMEN CLADELLAS Dependenta

JULIO BONIL Forner

JUAN DE DIOS ALCALÀ Mecànic

DAVID OLMO Jardiner

ANDRÉS ARREBOLA Jubilat

A

C

L

E

L

nivell general crec que no hi ha gaires embussaments. Es pot circular bastant tranquil, encara que depèn molt de l'hora en què surtis amb el cotxe. En el meu carrer però, tot són frenades a causa del tràfic existent.

reo que està bastante bien a excepción de la calle Santiago Rusinol que por las mananas està intransitable. En cuanto a los aparcamientos creo que la zona azul es excesiva, ademàs hay demasiadas zonas de carga y descarga que no se utilizan.

a circulació depèn molt dels dies i l'hora. Hi ha carrers que es colapsen de seguida a causa del transport escolar. Circular els dies de pluja és, fatal. Les zones blaves haurien d'estar totes fora, ja que crec que és una manera de treure diners i no solucionen la falta d'aparcament.

l transito està bastante cargado sobretodo en la zona centro de Sant Cugat. Somos muchos los que circulamos por el mismo sitio. Hacen falta muchos màs aparcamientos en el centro, el coche siempre hay que dejarlo lejos de las calles principales.

a circulación en Sant Cugat aparece a veces despejada mientras que en otras ocasiones ofrece un panorama desolador. Cuando necesitamos aparcar el coche es bastante frecuente dar varias vueltas antes de encontrar un sitio adecuado.

ELS 0 CANTONS, ara cada setmana


8

ELS 4 CANTONS

OPINIÓ " >^i^*^fü^^>!t^m?^^M^f

Los nuevos mapas pràcticos A. Negre

S

aheis que el mapamundi que se nos presenta habitualmenlc es enganoso'. 1 (Jui/us se pneile consentir la gratuita centralidad que en él ocupa Europa. puesto que colocar al Oeeano Pacifico en la mitad del plano representaria un t'eo incoïn eniente. Tanihién se puede admitir esa pauta derechai/quierda que representa el meridiano de Greenvvich. porqué al l'in \ al eabo es una seeuela lògica de la amplitud que tuvo el imperio brilànico. l'ert) si cogemos el globo. redondo y lo proyectamos tal etial a superfície plana, los países sLibeeuatonales adquieren unos tanianos enormes que no estamos aeostumbrados a \er. Mientras que los eercanos a nosotros e i n 11 e 1.111 e n e e e n a s o n i brosamente. Con tal "arreglo" el ler. mundo se v u e k e menos aparente y el 3er. mundo uún mas exten- «^ so. Lo cual sugiere que *£*-x el otro mapa. el habitual y "occidental i/ado" esta hecho con mala inten ciòn psicològica a nues tro favor. Y MI pernia nente vigència subraya cuan palida y vergon/.ante es todavía la preocupaciòn con que recién e o m e n z a m o s a afrontar el neocolonialismo. Sus horribles consecuencias (hambrunas, desastres naturales, dictaduras, desculturización, subdesarrollo, epidemias, bolsas de misèria crònica, sobrepoblación, fanatismos) todavia no son tenidas en cuenta con suficiente interès por nuestra opiniòn pública. Però ai'm mas gràfica era la imagen que unas semanas atras ofrecia un periódico espanoi. Hn ella. el conocido mapa con gol fos y cabos. estrechos y penínsulas, el mapa de costas redondeadas y proporciones exactas. se habfa eonvertido en una cartografia de líneas rectas, de cubos y rectàngulos, però manteniendo las disposiciones habituales de cada país sobre el plano. Se trataba de reflejar el Producto Interior Bruto respectivo de cada uno de ellos. HI efecto era impactante. Por ejemplo. al Oeste, los EEUU quedaban extendidos por el Sur hasta donde acostumbramos a ver a Bolívia. (Mejor representaciòn gràfica

<Z,^

El Còmic

DIVENDRES. 8 OCTUBRE 1993

N^¥*-

del imperialismo. imposible). Mientras. toda la America Latina. incluso México. quedaban ocupando solo lo que es el "Cono sur". Y un puntito era Jamaica ;a la altura de Sao Paulo! Sm ir mas lejos. todo Portugal no sobrepasaba el tamano del real Aragón, en tanto que Espaiia entera daba una medida no mayor que la de Bèlgica y Suiza juntas. Todas las Rusias sumadas eran inferiores a una Alemama que venia a ser cuatro veces Espaiia. Y. del mismo tamano que esta, una islita llamada Àfrica colgaba de Europa en una posiciòn pareeida a la correcta de Madagascar y con medidas no mucho mayores que las que en geografia física tiene esta. Por lo tanto ya no os extranara saber que el PIB de Luxemburgo es tres veces el de Afganistan -en tanto que su e x t e n s i ò n viene a ser unas ciento cuarenta veces menor-. Datos eomo estos afectan a todo aquel que no tenga algun desarreglo en su computadora moral... o quizàs en su inteligencia pràctica. Porqué no es difícil deducir hacia donde vamos todos si no se invierte ese c a m i n o que el nuevo mapa refleja. Su delineante había realizado preciosos esfuerzos por mantener "Occidente" dentro de unas proporciones y ubicación relativamente familiares, a pesar de la distorsión. Però llegando a Àsia ya no sabia como resolverlo. Y "expulsaba" a Japón en pleno Pacifico, porqué el gràfico proporcional de su PIB (mas de la mitad del de EEUU, con un terreno tremendamente inferior) necesitaba ocupar toda el àrea oceànica vecina. Anado solo dos detalles mas entre las muchas sorpresas que proporcionaba tan econòmica cartografia. Las dos Coreas aparecían del mismo tamano que la gran Austràlia. mientras que, sumados los pequenos Taiwan, Hong-Kong, Thailandia y Singapur, superaban la producción de toda la antigua Uniòn índia, y llegaban casi a la de los miles de mi1 lones de chinos continentales. Este es pues el mapa real. el único imprescindible. El resto es... Política.

La Primmirada Els prodigis de l'Àfrica Fina Pérez

D

igué un anglès al segle X V i l T - P o r tem e n d i n s les m e r a v e l l e s que e n f o r a cerquem: tenim cadascú a dins tot Àfrica i els seus prodigis". Sens dubte, el món interior és el brollador -misteriós, diví. incopsable, màgic: digueu-ho com vulgueu-, que, a vegades furtívol. s'amaga entre l'espessorall de la selva quotidiana. A més, presumim que la preeminència d'un món interior és el que ens diferencia -si més no, així ho creiem- d'altres espècies que, com ara els pingüins, també roden els paratges a s s o l e l l a t s i es b a n y e n col·lectivament a l'estiu. Ara bé, els p s i c ò l e g s e n s a v i s e n del perill de quedar-nos enganxats a la interioritat ultra mesura: si el trastorn esdevé patològic, el món interior s'engrandeix fins desplaçar o, en el pitjor dels casos, reemplaçar el món que ens envolta. Naturalment els pobles, mentre viuen, són també portadors d'un món inte-

rior -col.lectiu. si es volno menys prodigiós que l'Africa de l'amunt citat Sir Thomas Brou ne. I per anar obrint pas tot desbrossant la malesa del bosc. els pobles tenen dret i recurs a aquell altre enigma que es diu llengua: als darrers segons sant Mateu- igual que els primers. Dissortadament, però. allò prodigiós eludeix qui sol anar pel món predicant la grandesa del jo. Pel que fa a 1"Àfrica, ja se sap amb quin estat d'ànim desembarcà allí, més de 500 anys enrera, la noble estirp europea: tota ansiosa, ella. per fer partícips els salvatges del continent negre en l'edificació del món de la llum de la raó... Al nostre país. també hi desembarca algun cop qui predica la grandesa del jo. En aquest sentit, a vegades és sorprenent la facilitat amb la qual no volen, determinades persones, saber res del món que les envolta. La curiositat gegantesca, però, és que tampoc no volen que en sàpiguen res els seus fills. Encara sort que hi hagi escoles.

Subscripcions al telèfon 674 02 04 Ja ets del Club de Els 4 Cantons? Amb la subscripció tindràs dret a un pin i el carnet personal que et donarà dret a descomptes en comerços i molts regals...


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

PUBLICITAT

E

ns agradi o no, el fred està a punt d'arribar a casa nostra. S'apropa l'hivern i hem d'estar ben preparats i previnguts. I, és clar, no podem pretendre escalfar una casa si, abans, no ha estat ben protegida. Cal tapar casa nostra si no volem patir fred. I l'hem de tancar bé per dos motius: que no entri fred de l'exterior i que no s'escapi l'escalfor de l'interior. Per aquestes dues veritats com dues cases de pagès, "GARRIGA ALUMINI I VIDRE" ens ofereix les seves portes i finestres d'alumini que deixaran casa nostra hermèticament tancada, com si es tractés d'un ou. L'hivern no només porta fred, sinó també pluja i vent. Les portes i finestres de GARRIGA aporten molts avantatges, ja que eviten que s'esmunyi cap d'aquests tres elements meteorològics. Ni tampoc, i no oblidem la tranquilitat que suposa, el soroll. Una finestra de GARRIGA pot fer front fins a 48 decibels de soroll. GARRIGA té la seva es-

I

V I D R E

tratègia personal per lluitar contra tots els elements alhora, com posar vidres laminats a les portes exteriors, cosa que "evita moltíssim la transmissió tèrmica. El fred, que ve del carrer, arriba a la nostra porta i es troba amb un primer vidre, després amb el "botilo" (un material súper aïllant) i després amb un se-

gon vidre i la cambra d'aire que encara en porta un tercer. No hi ha fricció." També s'instal.len portes amb doble làmina d'alumini, que a més d'aïllar, tenen l'avantatge de poder jugar amb dos colors ben diferents, l'un per la part interior del pis i l'altre de cara a fora. Amb tanta protecció, no només el fred i els seus amics, la pluja i el vent, sinó també els lladregots ho tindran molt, molt difícil per entrar a casa. GARRIGA treballa usualment amb material alemany "Schüco". Material molt bo: "cada peça passa per molts controls i proves que garanteixen la seva qualitat." Garriga afirma segur i contundent que "col·locar unes finestres pot semblar car, però no ho és tant si tenim en compte que són per sempre, i que no tindran cap despesa pel que fa a menteniment. Amb menys de cinc anys, les portes i finestres estan més que amortitzades degut a l'estavi d'energia. A més a més, a casa ens trobem molt millor. És una inversió per a la casa i per als seus inquilins i val

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS PERSIANES Plàstic P V C Alumini Seguretat Sistemes Compactes Accionaments a distància Motors P e r a interiors T e n d a l s , etc... VIDRES Tota classe de vidres plans " interiors Mateats Grabats Colats Decorats d e S e g u r e t a t , etc...

9

Com deixar el fred fora de casa

@^MIS^ A L U M I N I

ELS 4 CANTONS

: , 4 s «' ; : SKgïiíí t f?'C "-"«~^-*<*?<.

molt la pena." L'alumini és un material resistent a tot, ple d'avantatges. No es ralla, no es fa malbé i, per tant no cal repintarlo com passa amb les finestres de fusta. La seva llisor permet de rentarlo la mar de bé, a més, pot ser lacat de mil i un colors, tant portes com finestres. N'hi ha moltes i de variades. D'una sola fulla, de doble fulla, de sistemes practicables,abatibles, correderes, etc.Les finestres són els ulls de casa. Pel que fa a les persianes, GARRIGA també en té, i de bones. Fins i tot tenen pensat com pujar-les i baixar-les, alhora, o una per una, automàticament, mitjançant un interruptor senzill. GARRIGA, al carrer Valldoreix 53 de Sant Cugat, li ofereix portes i finestres d'alumini, de colors, de diferents formes, dobles o senzilles, fàcils de rentar, sense cap tipus de manteniment.. tot avantatges. Una bona inversió per a la seva llar i per a vostè. I el fred que ataqui un altre.

TRUQUIN'S S 6 7 5 2 9 0 2 TANCAMENTS DE Terasses Porxos Galeries A m b sistemes propis

MAMPARES PER A BANYS 1 DUTXA, amplia g a m m a en models

DIVISIONS D'OFICINA F a l s o s s o s t r e s , etc...


10

OPINIÓ

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

í

CARTES DELS LECTORS

La coiïmnesta.

*ÈJ EL CAP, LA CAL1ADA PER RESPOSTA

Una visita turística Recomano certament. que lots a q u e l l s que g a u d e i x i n d'una \ nia plena ile comoditats. al eentre ile Sani Cugat. i|ue lenen tol alio que es necessari per \iure. es tac in un passeig per ('ollserola. l'ero no la que perlunv a Barcelona , sinó aquella que t'orina part del terme de Sant Cugat. Agafeu els Range Rovcts. Su/ui|uis o similars. Vestits a la par. boles queviures, ete... i leu un tomb per les Planes. I es llanes, sí. terme municipal de Sant Cugat (i podreu sentit vcigonva. vergonya de poble, vergonva ile mancances de tot. vergonya com a éssers humans i. Si estimeu l'aventura, si encara sou capaços de tenir sorpreses al sostre cor. alia on lot can\ la de color, de llum i de gent. 'l'robareu gent. bona gent que vol sobreviure, amb esforç i treball, on una casa pot valer deu milions, i on cap dels ciutadans benestants de Sant Cugat centre, podria viure. No són diferents. son de mena patidors. i

no pas conformistes, lluiten cada ilia per millorar però ells viuen a I"altre costat de la ciutat. Tenen desig de millorar i amb la seva voluntat, jo aposto per elK.

MA. D.

Basuras en ia Ctra. de Cerdanyola Aprovecho la ocasion para saludaries. Ruego publiquen esta carta pues haee va nnicho liempo que descaba escribirla. però pense que con los di'as la empresa C'ontaincis Sanche/ o el Ayuntamiento de Sant Cugat se encargarian ile solucionarlo. Las basuras en la carretera de Cerdanyola estan por los suelos, con pocos contenedores y llimo el sabado pasado no se podían abrir v toilos deeiilimos dejar tuera las basuras. intentamos sin logtarlo abrir la trampilla del contenciior. imposible. No sé de quien es responsahilidad de que los ciudadanos contemos con el número adecuado de contenedores para depositar nuestras basuras. peto si alguno

de ellos lee la carta nuestra direccion es Carretera de Cerdanyola delanle de la Caixa de Terrassa .de esos contenedores me refiem, supongo que lo que nos pasa a nosotros no debe pasar en olras /onas. porqué seguro que va lo hubieran arreglado. Los contenedores se pusieron para tener la hasura recogida, no por los siielos eomo es habitual los duts de cada dia y no les digo en el l'in de senuma. acuérdense de toilos y pongan el número de contenedores correspondientes. C. Cardinali veeino de la Ctra. de Cerdanyola

Un soci del CMSC Soc soci del CMSC des de l'a més de quin/e anys. els meus fills de 6 i II anys també ho són des de que van néixer i lamentablement l'alt re dia em vaig trobar amb la sorpresa que aquells nous socis apuntats només unes hores avans de tancar les inscripcions pels casals d'estiu. van passar al davant de tots, només perquè hav ien fet cua i complimentat els requisits de ser soci el dia abans.

Un contenidor més si us plau!!

U

n lector em fa arribar la fotografia com a denúncia d'un fet que es produeix cada cap de setmana al carrer Turó cantonada a m b Hmeterio Hscudero. És un problema que segons ens la saber aquest lector té moll preocupats a veïns del carrer i el seu entorn. Aquest no es un problema només d'aquest carrer, malauradament ja l'havíem denunciat en altres districtes també. Quan estem a punt d'inicar la recollida selectiva de deixalles és preocupant veure aquesta manca de recursos de què disposem.

Unes hores abans de tancar les inscripcions es van inscriure no menys de 60 nous socis. nens quasi tots. La meva queixa és que sembla que el Club té més interès en cobrar nous rebuts que no pas de donar avantatges al socis de tota la vida. També crec que això s'hauria de fer mirar, perquè aquestes petites coses donen mala imatge a l'entitat que en aquest cas ha demostrat una falta de coordinació entre l'interès social i l'econòmic. Si les places eren reduïdes havien d'haver-les reservat per a socis amb més historial i no pas el d'unes hores. Masses són les activitats en les quals els nens s'hi apunten com si les entitats fossin guarderies i dóna la sensació que el que manca moltes vegades és l'esperit de pertànyer a una entitat i per degràcia només el de tenir els nens col·locats provoca aquestes saturacions de demandes, sigui a on sigui, l'important és tenir els nens col.locals. Soci del CMSC JCB.

Les cartes destinades a aquesta secció han de tenir una extensió màxima de trenta línies i han de dur prou dades per a poder identificar i localitzar l'autor, nom complet, adreça, telèfon i DNI. En tot cas el periòdic Els 4 Cantons es reserva el dret de publicar-les, senceres o bé resumides. Adreceu les vostres cartes a: Rbla. del Celler, 91 08190 Sant Cugat

S

E

s c u r i ó s q u e els e s forços c a i g u i n a sac sense fons. és vergonyós. no hi ha dret. Mentrestant la gent 'tragant quina". Ln els darrers periòdics, secció cartes al lector, de Lis 4 Cantons s'ha publicat cartes denunciant al C A R . M Ú T U A DL T L RRASSA CLNTRL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA per. incompransihlement. desatencions i negligències en el departament d'urgències. Tenim l'esperança que en tots els departaments del C.A.P.. per sort. no passi el mateix. Considerades les queixes, no hi ha pronunciament de cap tipus per part dels seus respons a b l e s . Q u è està passant'.' Caldrà investigar a fons quines són les raons del perquè no funciona i fer-ho saber a la llum pública'.' o abans es prendran mesures perquè tot funcioni com cal. LA C A L L A D A PLR R E S P O S T A . no es una s o l u c i ó adequada per al ciutadà, que paga per uns serveis amb molt de sacrifici, i de què li serveix'' Fa la impressió que està tot deshumanitzat, que no es tracten persones. La problemàtica no és nova, ve de lluny i. si les coses continuen així tothom que es trobi amb una situació semblant que ho denunciï immediatament als estaments que calgui, perquè si no ningú no es dona per assabentat i la resposta sempre serà la mateixa "cap". Caldrà aguantar, més que facin el que els doni la gana? No és just. demanem una solució pel bé de tothom. La pròpia Mútua de Terrassa disposa d'uns fulls de reclamació: feu-ne ús quan calgui.

LA VEU DEL GALLINER

E

l Gall i la Gallina estan una mica espantats per la quantitat d'esdeveniments que es produeixen i es produiran en un futur immediat. Per aquest motiu han decidit organitzar-se. Co, Co.Co.CCX"?

E

l Gall fa una observació a la Gallina: "hauries d'estat un... nuca més pel Galliner i dels teus Quiquirieocs !!'.'". i amb molta delicadesa li regala una agenda perquè s'ho apunti tot, ja que. a partir d'ara, s'hauran de cobrir molts espais de eoceos informatius, perquè "Lis 4 Cantons" no paren i contínuament estan demanant "marro". CO. eo, eo. eo. eo ...

bl Gallliner. per poder-se organitzar, demana: -un lax de segona mà -un especialista en punxar telèfons -tres o quatre xafarderes reconegudes professionalment -un llepafils que domini els passadissos de l'Ajuntament -un infiltrat no legal en el "TOT" i a "Ràdio Sant Cugat" -un altre al "Centre Cultural" -i un als "Canari Cultors" Amb això, de moment, sortim del pas. No obstant, ens I alta la seu" per a muntar la redacció i se'ns acut demanar al Sr. Seix si ens pot cedir algun espai, ja que creiem que el Centre Cultural es molt gran. Cocorocoi's alectius LI Gall i la Gallina


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

ELS 4 CANTONS

(In barri (In carrer El seu comerç

11

RODALIES DE Lfl PLflÇfl DE L ESTACIÓ Si hi ha alguna cosa que identifica la nostra ciutat és sens dubte l'estació dels Ferrocarrils Catalans, la qual recentment ha celebrat el 75è aniversari de l'arribada del primer tren a Sant Cugat. Punt neuràlgic, durant molts anys de la ciutat. És la primera imatge que rep el visitant que viatge en tren fins la ciutat. El seu entorn plegat de comerços, dóna vitalitat a aquestes rodalies de l'estació. Tots tipus d'empreses han decidit instal.lar-se al voltant d'una de les zones més importants. Passejar pels seus estrets carrers, és trobar porta a porta, tot un món al servei de la ciutat.

(GMAimm •°>*\iFi

57 anys de tradició al mateix Hoc

dxyneA W

(•) [ } A.

i N

! ! AA

A

Les millors marques de q u a l i t a t

Plaça de l'estació

.«i^RKA BlÀBÓ &*

Í

ff

vmumu ,n

FALGUERA

%

TAPISSERIA - DECORACIÓ

T*

nuotn»

(*té& del que ftuyuett

%'í

f PA I PASTES jk .•CALENTES TOT EL DIAfljf «ft. FETES J3T

Carrer Villa, 1 Local 2 Tel. 675 24 01

m ALMOMENTW* Valldoreix, 70 TEL 674 16 38

TREVI

Llenceria

ï

Senyora i Senyor

Ca nat GUILLERMINA BAEZA LEVALIERE CHRISTIAN DIOR TIMONIER Villa, 1 Tel. 675 29 52

^. :Aw4:"-:":P^ Í>Í']S£A . . . í > - A - ^

QUI ROS CtNIHb

D'bbir.MCA

Cuidem «I teu cos Tel. 589 07 06 Valldoreix, 7 6

ANTENAS PARABOLICAS TELEFONIA MOVIL AUTO-À1ARMAS AUTTMADIO

i

lc/. dels Pous, 12 T.674 3 6 1 4

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA NACIONAL

N5. 1

BONO LOTO I PRIMITIVA TEL. 589 47 42 Valldoreix, 67

Vj3» P O

L·^MXL·-

Moda J o v e Texans

« —...- -

(2<wien de 1/it6à, / leí. 675 03 04

Antenex

Tel. 674 72 00 cl. dels Pous, 10

CREPS - ENTREPAHS CALENTS

MASK^TA

VINGUI A P R O V A R LES

VILLA, 5 TEL. 675 01 52

NOSTRES ESPECIALITATS A

Br.jrii «V

<

QUALSEVOL HORA SI H O D E S I T J A , LI P R E P A R E M PER

EMPORTAR

Valldoreix, 68 TW. 67128 26

M

i

1? I SABATA W

•™

A^-

Especialitat en cosit de tot tipus de soles COPIA DE CLAUS

c/. dels Pous, 4 Francesc Moragas, 6 (4 Cantons) Pça. Pere San (parada exterior)

PERRUQUERIA

Q

CASA JORDI FRUITES / VERDURES FRESQUES QUEVIURES

Tel.674 05 64 c/. dels Pous, 2

Jordi Carrera Estilista - Psicoestétic Hores convingudes TEL. 675 20 02 Valldoreix, 69 PRESENTEU AQUEST ANUNCI I US FAREM UN 1 5 % DE DESCOMPTE


12

ELS 4 CANTONS

LOCAL

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

Reculls de Vàvia "Vent de Garbí i una mica de por"

C

omponents de l'obra de teatre que es va representar l'any 1969. "Vent de Garbí i una mica de por" de M. Aurèlia Campany. En "Vent de Garbí i una mica de por",a part dels nombrosos actors que exigeix l'obra, hi ballaven "gogós" dalt un pòdium. actuaren cantants, músics i una secció de l'Esbart de Rubí. Aquesta obra de teatre va ser representada en el petit escenari de la sala parroquial. En la fotografia es pot veure nombrosos components de l'Agrupació de Teatre Maragall. Fotografia del llibre d'en Joan Tortosa "S'aixeca el Teló"

Sant Cugat abans i ara

lAIXiUI

Carrer Major anys 50 - 93 - Fotos cedides per: M. Sants

T O M À S AYMAT MANUFACTURA I)K TAPISSERIES D'ALT I BAIX LLK! 1 CATIFES NUADES A MÀ

mi

Rius i Tanlet. 21. SANT CUGAT DEL VALLÉS Telèfon : Sabadell 4030

X A M P A N Y

F R E I X E N E T

Espai "Sant Cugat abans i ara" Material fotogràfic cedit per: ''SSSJ

'////'

mm»»

contrallum i

[_ Plaça Octavià, 1 Tel. 675 12 48 '


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

LOCAL

L'experiència a Croàcia d'uns estudiants de la U.A.B es reflecteix en l'exposició fotogràfica

Continua la campanya per Bòsnia Sònia Urgelés: "Tothom tenia darrera seu una història cruel" Emma Ansola

D

urant tota aquesta setmana s'ha organitzat a la Casa de Cultura de Sant Cugat una exposició fotogràfica que mostra els diferents moments que es viuen en els campaments de refugiats bosnis a Croàcia. En la mostra fotogràfica també es poden apreciar les malalties que pateixen molts d'aquests refugiats a causa de les continues lluites. La intenció d'aquesta campanya, apart de la sensibilització pública, es reunir prou diner per portar a totes les persones impedides a l'Hospital de l'Esperança, centre que ja va manifestar la seva intenció per poder acollir-los. Avui divendres tindrà lloc també un col·loqui on s'exposaran les diapositives que diferents estudiants de la Universitat Autònoma de Bellaterra varen prendre durant la seva estada. Després de l'exposició es mantindrà un col·loqui entre les persones assistents, els convidats a la taula, encara per confirmar i els seus organitzadors. Sònia Urgelés, un dels mem-

ELS 4 CANTONS

13

"L'Estat del món 1993" un nou llibre presentat per Passossiació Amics de la Unesco El llibre propugna un nou model de progrés basat en la utilització controlada dels recursos naturals. Emma Ansola

E Refugiats bosnis en camps croats. bres reponsables d'aquest nou amb gent més gran perquè treball i estudiant que viatjà a veuen que s'ho passen bé Croàcia ens diu, "tothom té la amb tu i ho agraeixen". idea que a Croàcia hi ha Aquest treball forma part de guerra, potser era això el la campanya "Ajudem Bòsnia" que més ens esgarrifava, que va començar fa aproximaperò de fet, un cop allà no hi dament un any. ha cap perill". Pel que fa a La intenció d'aquesta camles seves relacions amb els re- panya era la d'unir els esforços fugiats, Sònia ens manifestà que diferents associacions cíuna valoració molt positiva, viques catalanes havien mani"són potser els nens els que festant en la seva voluntat d'amés es relacionen. A partir judar el poble bosni. dels infants et relaciones

l passat divendres dia 1 es va presentar a la Casa de Cultura de Sant Cugat el llibre "L'Estat del món 1993". Josep Puig, professor de la Universitat de Barcelona, va explicar davant d'unes trenta persones les previsons que es defensen en l'informe per tal de controlar el fort ritme de creixement que s'està patint actualment, i alhora oferir altres alternatives que es basin en la utilització controlada de recursos naturals que respectin el medi ambient. Per tal de controlar la

utilització del recursos naturals l'informe proclama uns principis bàsics com són la no emissió de materials o radiacions que introduexin modificacions en la funció dels ecosistemes així com no utilitzar recursos naturals que no siguin renovables. L'informe dóna un terminide quatre dècades per poder orientar de nou l'actual model de desenvolupament que es porta a terme en els països industrialitzats, contràriament a aquest fet la situació en el món resultaria insostenible i es podria acabar destruint les reserves naturals que el propi medi natural disposa.


DISTRICTES

1 4 EI.S 4 CANTONS

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

Comença la recollida selectiva de deixalles als districtes El projecte Residu Mínim permetrà aprofitar i fer un tractament ecològic dels materials que es poden trobar a les deixalles Anna C'ubassa

S

ota cl lema "A Sani Cugat ja ho t e m " l'Ajuntament de la nostra ciutat ha iniciat, conjuntament amb el ("entre de Projectes Alternatius (CLPAi i la col·laboració del Departament de Medi Ambient de la (ieneralilat. la primera l'ase del projecte de recollida sclectna de deixalles Residu Mínim. Durant el mes d'octubre es posarà en m a r \ a a Mira -Mil. Valldoreix. I a l·lorcsta i I es l'Ianes. mentre que a Sant Cugat centre començarà el mes de no\embie. 1 II eU piopei's d i c v es c o n s o e a r a els \cïns Jels ditetenls districtes a actes mtoi matins en cK quals un membre de CLP \ c\plicai ,i cl contingut del proiee te i alio que i. al lei perquè !'c\pei icncia iuiKioïn De tel. la primeia sessió ml o ! i n a l i \ a |.i \ a lei-se al districte de

Mira-sol el passat dia 6 a la seu del Casal de Cultura del mateix districte, on alhora va instal.lar-s'hi una exposició itinerant sobre Residu Mínim. El dijous passat es va fer la reunió amb els veïns de l.a l·lorcsta. districte en el qual pot \isitar-se l'exposició residu Mínim fins al dia 9. L'Ajuntament de Sant Cugat ha editat a més a mes com a complement informatiu uns llibrets K\n es fa un resum del contingut de Residu Mínim, dels seus objectius i dels resultats que s'esperen aconseguir. "Ara a Sant Cugat del Valies ja podem començar a evitar els problemes causats pels nostre residus", comença el llibret, on també s'explica quins materials poden reciclar-se per a tomar los a ter ser\ir (paper. cartró, \ i d r c . roba \ella. mobles. etc.) i quins s'ha de separar pel seu contingut tòxic o perillós (piles i medi-

caments).Per a cada un d'ells s'ha instal·lat en diversos punts del municipi contenidors especials on els veïns hauran d ' a b o c a r selectivament els materials esmentats.

Augment de les deixalles LI projecte Residu Mínim va néixer davant la problemàtica del creixement del volum d'escombraries i els greus efectes medioamhientals que suposen. Sant Cugat va ser un dels tres municipis. juntament amb Torrelles i Molins de Rei. on CLPA va presentar el seu projecte per a portar-lo a terme com a prova pilot. Ara s'inicia de forma escalada la primera fase de l'experiència. que consta d'una segona part en la qual es recollirà matèria orgànica, a m b la qual es pot ter mi excel·lent adob. a més de plàstics i metalls.

L'objectiu principal de la recollida selectiva de deixalles és reduir-ne el v o l u m (en un 50o/c ) i el p e s (en un 3 0 ' í ) així c o m l ' i m p a c t e que poden causar al medi ambient (abocaments incontrolats. residus tòxics, e t c ) . HI més important perquè el projecte tingui èxit és sens dubte la col·laboració i participació ciutadana. Hls veïns hauran de tenir cura de no llençar a les escombraries domèstiques aquells materials reciclahles. tòxics o perillosos.

CALENDARI

REUNIONS INFORMATIVES VEÏNALS Dimecres 13 d'octubre Reunió amb veïns de Les Planes, Can Curtes. Sol i Aire i Sant Medir. Al Centre Cívic de Les Planes Divendres 15 d'octubre Reuniti amb els veïns de Valldoreix. Casal de Valldoreix Dimecres 26 d'octubre Reunió amb veïns del centre Cívic de Sant Cugat (zona Can Móra. Can Fonta nalsi Can Barata! Casa de Cultura de Sant Cugat Us reunions comencen u Ics <S del vespu

Ordre del dia 1 .-Presentació projecte 2.-Audio-Visual RESIDUM 3.-Explicació mecànica de les recollides 4.-Col.loqui amb els assistents L'exposició RESIDU MÍNIM es podrà visitar a:

Els contenidors per a la recollida de deixalles seran col·locats als districtes de Mira-sol, Valldoreix i la Floresta a mitjans d'octubre. Estan ja preparats per a la seva distribució en l'empresa Containers Sant Cugat.

BIODANZA en Sant Cugat a cargo de LU1S OTAVIO PIMENTEL Martes de 20 a 22 h. ÍNFORMACION: Anselmo Clavé, 3 bis Tel 5 8 9 12 6 9

ANA ROGELIA MONSALVE SANADORA Espiritual en Sant Cugat Seminario: "Integración, Cuerpo, Menfe y cTspír/fu" Cosulta individual 22, 23 y 24 de Octubre

Tel. 418 90 27

Festa Local de la Policia Nacional

E

l passat dia 1 d'octubre se celebrà a Sant C u g a t del Vallès el patró de la Policia Nacional Sants Àngels Custodis. els a c t e s c o m e n ç a r e n a les 12.30 del migdia a m b una missa pels difunts al Monestir de Sant C u g a t , on van assistir diferents personalitats relacionades amb la societat local i importants càrtecs de la Policia Nacional. entre els quals cal destacar Sr. Avclino Maestro comissari cap local. Acabat l'acte es va celebrar LIn \ i d'honor a Ics instal·lacions del ( lub de C o l í Sant Cugat. a m b un emotiu acte on es \ a ter entrega dels trofeus de la c o m p e t i c i ó esportiva que durant aquests dies s'ha celebrat entre diferents entitats relacionades .mib els cossos de seguretat de la nostra ciutat. L'acte va acollir un abundant nombre de participants que \ a r e n gaudir d'un dia de germanor.

La Floresta, Centre Cívic. dies 7,8 i 9 d'octubre. Les Planes, Centre Cívic, dies 13 i 14 d'octubre EMD Valldoreix, Casal Cultura, dies 15 i 16 d'octubre Sant Cugat, Casa de Cultura, dies 25 al 30 d'octubre


DISTRICTES

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

ELS 4 CANTONS 1 5

Valldoreix: Ple de setembre

La Floresta

L'EMD assumirà el 70 per cent del cost de les obres d'enllumenat de carrers

Art, Natura i Tecnologia Pere Pich

E

l passat dissabte dia 2 d'octubre va iniciar-se la •\ Trobada d'Art, Natura i Tecnologia" de La Floresta. La trobada multiciplinar en els camps artístics, té els seus inicis, fa aproximadament uns anys. Martí Brunet, realitzador de música generada per ordinador coneguda com "música cibernètica", realitzava anys enrera concerts de música a Lloses del Cadí. Per uns contactes a La Floresta creu oportú traslladar el "seu laboratori de música" i realitzar una mostra del seu treball cibernètic al nostre districte. Aprofitant l'experiència de Lloses del Cadí i creient en el gran potencial artístic de La Floresta, Juanra i Lluïsa, dos veïns del districte, demanen la col·laboració per realitzar una trobada de totes les activitats artístiques possibles que els habitants de La Floresta poguessin oferir. La crida té uns resultats sorprenents i d'una manera totalment desinteressada apareixen una gran quantitat d'espectacles musicals,

tallers per a la mainada, exposicions. instal·lacions artístiques, recitals de poemes, etc. La primera de les activitats es realitzà el dissabte passat al Bar Andrés, amb una fantàstica ballada de sevillanes a càrrec del Centre Cultural Andaluz "Alcazaba" de Rubí, i postcrior-

Els veïns de la Colònia Montserrat mostren la seva preocupació per restat urbanístic del barri Joan-Marc de Semir

Els Precs i Preguntes

E

Toutain, editor de la revista "Et Jueves", resident a La Floresta

Centro Cultural l'alegria de l'Alcazaba de Rubí

ment un recital de rumbas i boleros per Nieves i Luis Moreno. L'espectacle acabà en una sentida actuació de "cante jondo" realitzada per Joaquin Fernàndez. Les actuacions van ser escoltades per 150 persones aproximadament que participaren plenament de l'espectacle. El diumenge 3 d'octubre es realitzà una lúdica dibuixada de còmic en di-

ESTACIÓ DE SERVEI

SAM1T ©mm

recte, amb la participació de l'escola de còmic "Joso" i de tots els veïns que varen voler participar-hi. Fls còmics dibuixats es van col·locar a l'andana de l'estació dels ferrocarrils catalans. A la tarda del mateix diumenge. es va realitzar en el local UREF una lectura de poemes de

©IMimi

Ctra. Gràcia a Manresa, km. 14,800

TOTAL

Ronald Benge, escriptor anglès afincat a la nostra ciutat, també es van llegir poemes de Cinta Montagut, José Neira, J. Miguel i Joaquim Garcia. Paral·lelament es realitzà un concert pel grup París, espectacle de música i d'imatges lumíniques. Durant la nit del diumenge, es projectà la pel·lícula "La Puta Pela" del director Jordi Bayona, amb Ovidi Montllor i Mireia Ros, rodada a La Floresta l'any 1981. La propera setmana es realitzaran molts actes, destacant l'actuació del grup Renassance, el taller de música cibernètica i el concert de Lluna. El dissabte a les 12 hores del matí sortirà un recorregut comentat per les diferents instal·lacions artístiques.

t

n el passat ple de la Junta Veïnal de Valldoreix, el dia 30 de setembre, el primer després del període estival, es va aprovar l'enllumenat de tres carrers. Mercè Capsir. Blasco Ibanez i Cardenal Cisneros, una Avinguda, la de Mas Fuster i el passeig Romero. El cost total de l'obra serà de 25 milions de pessetes. De costum, la Junta Veïnal només pagava el 10 per cent d'obres com aquestes, però en aquest cas la Junta Veïnal es farà càrrec del 70 per cent del cost de l'obra mentre que els veïns hauran de pagar el 30 per cent restant. Això ha sigut conseqüència de les sentències que condemnen l'Ajuntament de Sant Cugat a pagar 91 milions de pessetes a l'EMD i que, com va anunciar el seu president, Miquel Masanés, tindran repercussió directa a Valldoreix. D'aquesta forma totes les obres d'enllumenat i altres que representin un benefici al conjunt de Valldoreix tindran el mateix tractament del 70-30.

L'aplec de la Salut, de nou a Valldoreix

E

Llenya I carbó CAMIONS

ble i el premi llimona a la persona que ha pogut perjudicar la concòrdia i el desenvolupament de Valldoreix. En el transcurs del sopar que es preveu que reuneixi unes 150 persones, es sortejarà un viatge d'una setmana a Palma de Mallorca. El dia 12 es farà un trofeu de petanca, una missa i una ballada de sardanes a l'ermita de la Salut.

ls propers dies 11 i 12 d'octubre tindrà lloc el tradicionl aplec de la Salut organitzat per l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix. El dia 11 ales 21'30 a l'Hotel Rossinyol es celebrarà el sopar taronja-llimona on s'atorgan els premis taronja, a la persona que més ha fet per al po-

ESTACIÓ DE SERVEI

Griful

SERVEI

Un altre dels punts sempre interressants en els plens és el dels Precs i Preguntes. En aquest cas va quedar palesa la preocupació dels veïns, essencialment els de la Colònia Montserrat, sobre l'estat dels carrers del seu barri. Els veïns es queixen de la impossibilitat d'arribar a les seves respectives cases a causa dels sots que hi ha als carrers. Els veïns van demostrar la intenció de reunir-se amb la major brevetat amb el senyor Ginjaume, responsable d'Urbanisme de l'EMD per arribar a un inici d'acord per urbanitzar la Colònia. D'altra banda, el proper dia 14 d'octubre a les 20 hores, la comissió especial per a l'estudi de la segregació de Valldoreix com a municipi independent es reunirà per segona vegada després que el passat 20 de juliol es constituís. Aquesta segona reunió també serà a porta tancada, com la primera, "per evitar malenesos i manipulacions", segons va manifestar el president de l'EMD, Miquel Masanés.

©ANT © M A T - § Ctra Cerdanyola, km. 4,900

Botigues d'accessoris

DE GAS-OIL A CISTERNA

AMB

DOMICILI COMPTADOR

GRATUÏT A LES RODALIES A PARTIR DE 400 LITRES GAS-OIL A SENSE OLOR - GAS-OIL C SÚPER PREMIER 98 SENSE PLOM

Telèfon 24 hores

(contestador

589 45 55

automàtic)

COMUNIQUEM QUE LES OFICINES CENTRALS S'HAN TRASLLADAT A L'ESTACIO DE SERVEI SANT CUGAT- 2


16

ELS 4 CANTONS

A CTUALITAT

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

MES DE 8.000 PERSONES REUNIDES EN UNA NIT MOLT ESPECIAL II

QUINA SORT TE DEU QUE SEMPRE ETS AL SEU COSTAT li

VI.A.Devesa i V. Morera l-otos: Murdoch i Mula

F

ou realment una nit especial. Poc podien

Recordem als nostres lectors que la inaugu-

pensar els mes de KOOl) espectadors que es \ an teuiiir aquella nit. que veurien dutant mes de cinc hores miteriumpudes la desfilada de gairebé un centena; d'actors, actrius, s'aplegaven a iceordai la t'igura i la cantants, gentiiints del pei circ. del "nuísic ball" que humanitat de Vlarv Santpere. l'na gran quantitat de personalitats van ocupar la primera lila de la improvisada platea: Montserrat Caballé. Kubala. Joan Gaspar i tota mia sèrie de "vip"-"'. Org.uiii/at pel fill i la filla, de la Marv Santpere: dues . .üliícs \an quedar buides, la del molt h o n o t a b e l'iesulenl de la (ieneí aliial. Jordi Pujol i la de la sev a esposa.

ració oficial del Centre Cultural de Sant Cugat c s l a \ a prevista per la mateixa nit que Tacte d ' h o m e n a t g e a la Vlary Santpere i que es va ajornar perquè el President Jordi Pujol havia l'inalment. Jordi Pujol no va assistir-hi: una d'assistn a aquest acte. trucada al departament de premsa de la Generalitat de Catalunya, per part del nostre equip de redacció, ens v a permetre saber que el President anul·la la seva presència a última hora per mòtius d'agenda, degut a les negociacions amb el Govern Central. D'altra banda, ens confirmen la inauguració oficial del Centre Cultural el proper dia 2s de novembre a les 22.00 hores.

L'entranyable Vlary omplí sense ser-hi tot el Palau d'Esports

Joan Manel Serrat, al noi del Poble Sec, visiblement emocionat recorda "per a mi és un orgull estar aquí aquesta nit"


PUBLICITAT

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

ELS 4 CANTONS 1 7

i WW»»mi!^|JU^'iM');

EL PLA DEL VINYET AMB EL CENTRE CULTURAL

Sigueu Benvinguts a Sant Cugat El comerç i les empreses del Pla del Vinyet us saluden

J H partir d'ara, al Pla del Vinyet es pot convertir en el "rovell de l'ou" de la ciutat. La ubicació de l'Auditori del Centre MW Cultural, la Biblioteca, el Conservatori i els cinemes signifiquen per a aquesta zona un important pas endavant en el W^L·l·lOu concepte de Sant Cugat. El Pla del Vinyet no seria l'eix central, si no fóra pels seus comerciants i empresaris, veritable columna vertebral des de fa temps d'aquesta ubicació privilegiada. Es per això que, des d'aquesta plana, volem saludar tota la ciutat. Estem, com sempre, oberts a tothom i, des d'avui, al voltant del Centre Cultural.

Kebab

am

ENTREPANS GRECS

TOTA LA NIT 250.- PTES.

C o c t a i l bar Av. Torreblanca 2 - 8 local 2 E d i f i c i TORREBLANCA Sant Cugat

INMAKSA

ESTUDIÓS, PROYECTOS E INSTALACIONES PARA LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

Avda. Torreblanca 2-8 2E Aptdo. Correos 176 Tels. (93) 589 38 46 Fax (93) 589 36 08 -Sant Cugat del Vallès-

#preBLAU ü ei. Z-xiuV

Rambla del Celler, $ 7 | W. 589 33 61 Fax. 589 47 60 -SANT CUGAT-

< *

VIGILAT LES 24 HORES Josep Puig i Cadafalch, s/n.

Tel. 589 24 81

A FLAUTQ

MAPFRE

entrepans

CATALUNYA

Migdia: Plats combinats

TOT TIPUS D'ASSEGURANCES Dovmt del Centre Ctftirol idnemes Tel. 589 26 60

P°. Torreblanca/Rblo. del Celler Tel. 589 19 95-SANT CUGAT-

Pizzes • Torrades - Xocolata desfeta

fïWWfi FIXACIÓ DO. CURSIU S.fy

pedra, marbre i granet. Col·locació i sistemes de fixació especialitzats. Tant grans projectes com particulars

-8 2a. B i C (93)589 08 05 CUGAT PEL VALLÈS

I

Horari de 5 a 12 h. del vespre Caps de setmana 12,30 h. Estem al costat del Centre Cultural i els cinemes mmmïimmmmmi&m


18

LOCAL

ELS 4 CANTONS

L'Institut de Ioga Carles Claramunt celebra el seu 15è aniversari

DIVENDRES. 8 OCTUBRE 1993

El periòdic Els 4 Cantons produirà els nous informatius de TV Sant Cugat Redacció

T

e l e v i s i ó Sant C u g a t r e e m p r e n els s e u s "Telenoiícies" de caràcter local, després que el 20 de g e n e r d ' a q u e s t any deixés d'emetre'ls. Programa que. durant més de dos anvs va estar en antena de forma i n i n t e r r o m p u d a els d i l l u n s . d i m e c r e s i d i \ e n d r e s en d i r e c t e a les () de la nit. A q u e s t a n i n a el apa d e l s "Informatius" començarà a ser emesa a partir de! proper 5 de n o v e m b r e , en cl seu horari h a b i t u a l de Ics •» de la nit. Com a novetat m.> important d'aquesta etapa és !a produeió d'aquells a càrrec de l'empresa Diari de Sant C u g a t . S.L. e d i t o r a del p e r i ò d i c P i s 4

Cantons. Per a hi producció d aquest p r i m e r p r o g r a m a Diari de Sant Cugat, compta amb un nou p l a t ó propi de més de setanta metres quadrats, dotat de forma permanent d ' i n s t a Llac ions d ' a u d i o i video, c a m e r e s . T B C . YTR. infografia. etc. Plató que permetrà en un futur enregistrar altres programes. debats, concursos, etc. FJ principi d'acord a que han arribat l'empresa Diari de Sant Cugat i T\ S i c o n s i d e r a la possibilitat le produir altres programes Je caire informatiu i de d i v u l g a c i ó social i c u l t u r a : a m b e s p e c i a l i n c i d e n e i a en temes de Sant Cugat. I.'informatiu formarà part

A l u m n e s de I Institut en la sessió durant la festa

Mont C a r v a j a l

L

'insinuí de logas Carles Clai amunt \ a íer una lesta per celebrar que. cneuanv. es el l í v que estan a la ciutat, hnll'c els con\ idals hi ha\ ia "bis 4 C 'anions". Tant bon punt travessàvem la porta que l'olor de l'encens ens \ ;i % cuir a rebre i ens va a c o m p a n y a r fins les deesses hindús. Al cap d'un moment. el so m e t à l · l i c d ' u n e r e s o l menut, a mans d'en Carles Claramunt, ens anuncia\a que

r e l a x a t s pel filet de música hindú, veiem una projecció de diapositives preses a l'Índia per P a t r í c i a Y / a g u i r r e . una assídua de l'Institut de ioga C a r l e s C l a r a m u n t , PI T a j M a j a l , la c a s a q u e la m a r e Teresa té a C a l c u l a , e r r a n t s " s a d o s " de c a b e l l s l l a r g s i precioses postes de sol. entre d ' a l t r e s moltes imatges, van desfilar d a v a n t n o s t r e , l ' n a cinquantena de persones van m i r a r i e s i admirar-les mentre feien boca per als suculents pastissos ben guarnits que ens esperaven al pis de dalt. L'na

p o d í e m ha i \ ai a la sala emmoquetada on solen ler les classes de ioga Això sí. "si us plau, a b a n s de baixar, t r e i e u - v n s Ics s a b a t e s " lils presents, descalços. \ani anar b a i x a n t per l ' e s c a l a de c a r a g o l . Les s a b a t e s \ a n q u e d a r soles i a l i n e a d e s . Si h a g u e s s i n \ i n g u t els Reis d'Orient' Un cop a baix. una sèrie de mani eles i c o i x i n e t s ens ajudaven a seure tal com ho Can a la terra marc de la ioga. Asseguts a terra i descalços, els uns al costal dels altres í

íS

RESTAURANTS Cous - Cous

"MW'J

;

M Local

Restaurant Bodas • Comuniones • Convenciones M e n ú diario 1 2 0 0 . - p t a s .

Entrepans calents

Cerrado

Miércoles y nochc

larde

refrigerat

( .nu'l M.i|nr. IS C USI'MI S.ml C uu.il X\

Tel. 674 23 15

(i74 Níi hS \A\W-~

Guadalajara. 14 IS Mira Sol

RESTRURRNT Platós para llevar

Club Natació Sant Cugat MENÚ DIARI de dimarts a diumenge NITS: CARTA Dilluns tancat Reserves tel. (375 2<S 04 ...... ,

Alarma per una fuita de gas al carrer Sant Jordi

Alfons Sala, 24 Tel. 675 15 03 Sant Cugat del Vai ! es

La nostra especialitat es la qualitat

/

Carrer Sant J o r d i , lloc o n es va produir la fuita de gas per les obres del nou edifici

' ;í';"

Redacció

' . V.

J*

%

SNACK-BAR Mercado Torreblanca Espeool'tóK. •PjlpoGce.jo •Frtrtr. F• I n s í ' i : ! i : , Fi:i Pi-/:-

.:>!••

ABIERTO DOMINCOS

•Xurrasco «Pollas tres •Xai «Bra uis «Alhei gínies • C a i xi les «Calç )ts •l-\p m e c s ven. s R e s e r v e s al T e l . 6 7 4 16 75 Raxctr;,! do IA;ba, 2C

l passat dilluns es va

la intervenció dels Bombers de la G e n e r a l i t a t q u e \ a n h a v e r de p r a c t i c a r una

produir la trencada de una canonada de gas al eaii et Sant Jordi p r o v o c a d a per les o b r e s de uns t r e b a l l a d o r s q u e \ a n fer i m p a c t e a m b la c a n o n a d a . Immediatament i. s \a requerir

soldadura d'emergència atesa la gran quantitat de gas que es desprenia i que \ a alarma els veïns de la /ona. T a m b é va ser n e c e s a n cv acuar una escola piopera en p r e v e n c i ó d'acc ider.l s ci.e

E


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

VALLÈS

ELS 4 CANTONS

Bell aterra sï"t

4000 estudiants es manifesten a l'Autònoma per laugment de taxes

19

BREUS

Rubí

La Plaça dels Nens serà zona per a vianants

la protesta va ser seguida per totes les associacions estudiantils

Redacció

L

a Plaça dels Nens, situada al barri de Les Torres Can Cabanyes de Rubí, serà un espai públic per a vianants, segons va informar la regidora d'Urbanisme Lourdes Vinas. La zona està rodejada de blocs de pisos i fins ara feia d'aparcament de

superfície. El problema es resoldrà amb un pàrking previst al pla de la societat municipal de Promocions Urbanes que es construeix a la vora, però el projecte de la plaça en qüestió descartarà l'asfaltament, tot i la promesa feta per l'alcalde Miquel Llugany als veïns, perquè si no fos així el Consistori hipotecaria el lloc per a un mínim de deu anys.

Terrassa

XV Fira del Dibuix a la Plaça Vella Redacció

peces muntades als cavallets passarien a formar part de la a quinzena edició de la pintura. Les tendències més "Fira del Dibuix" de observades van ser les figuraTerrassa va tenir lloc tives, tenint com a temes més el passat dimenge 3 d'octubre habituals el retrat i el paissatorganitzada per Amics de les ge. Arts. Des de les onze del matí Actualment, els Amics de fins a les nou del vespre s'hi les Arts estan organitzant un van congregar a la Plaça Vella nou "MercaArt" seguint la ininoranta artistes de tota la geo- ciativa de l'any passat: una tira grafia catalana, que van mos- d'art oberta durant 48 hores trar les seves obres sobre pa- seguides a la seu de l'entitat per i derivats (com els gravats que en principi tindrà lloc al o els monotips). atès que les desembre.

L ACE) va convocar la manifestació de dimecres i altres moa pujada de les taxes bilitzacions pels dies següents universitàries de ma- per a protestar contra l'augtriculació va mobilit- ment del preu de les matrícuzar el passat dimecres dia 6 les, les dificultats a l'hora de una manifestació de prop de matricular-se i els problemes 4000 estudiants de la Univer- d'incompatibilitat a causa de sitat Autònoma de Barcelona la posada en marxa dels nous que van dirigir-se des del bar plans d'estudi. d'Econòmiques al Rectorat. De moment hi ha convocada L'Associació d ' E s t u d i a n t s una altra vaga pel dia 21 d'ocProgressistes- Associació Ca- tubre i una vaga general d'estalana d ' E s t u d i a n t s (AEP- tudiants pel dia 27. L'associaAnna Cabassa

L

ció estudiantil demana que l'augment dels preus de matriculació no sigui superior al de l'IPC, així com la retirada de les sancions econòmiques per la repetició d'assignatures. Una altra de les queixes que van poder-se sentir el passat dimecres a Bellaterra va ser per la pujada suplementària del 5 % que la UAB ha establert sobre del 10 ck acordat per la Generalitat per aquest curs.

Desmantellament de la torre de Collserola

La Cambra de Comerç ofereix un servei d'informes comercials Redacció

A

quest servei ha estat concebut per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa com un forma de prevenir la morositat de les empreses. Per mitjà d'aquest nou servei, qualsevol empresa inte-

ressada podrà obtenir informació del client abans de formalitzar la comanda Aquest nou servei d'informació comercial entrarà en funcionament en període experimental des de primers d'octubre fins a finals de setembre. La immediatesa en l'obtenció de la informació així com

el baix cost del servei que ofereix la Cambra en relació el d'altres empreses subministradores, és un avantatge per a les empreses. En aquest nou servei hi col.labora també l'empresa Dun & Bradstreet. La Cambra de Comerç de Terrassa assumeix el cost total de personal i de gestió de la consulta.

Redacció

L

a torre de comunicacions situada al parc del Tibidabo ha començat a ser desmentallada com ja va anunciar-se un cop inaugurada la nova torre de comunicacions de Collserola, projecte que va portar-se a terme arrel dels Jocs Olímpics de Barcelona

Miguel Àngel

Els 4 Cantons

WOR

LD W I O C

Rocamora

COURIES

a JsrmïïmmsxmLas

ARA SETMANAL

REGALS CA/alldoreix, 23 - Tel. 674 93 35 08190 Sant Cugat del Vallès

Poqueferia / ^ ^ ^ k urgente a -' ^*»-> todo Espafía

•lai·j 675 10 11-900 300 400

v

Vernissats i Restauració de Mobles Antics Tel, 589 40 19

LA BOMBETA, S.L HKTRfCITAT GARRELL Av. Catalunya, 3 Tel. 674 00 24 08190 Sant Cugat del Vallès


20

CULTURA-ART

KLS 4 CANTONS

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

Personatges & Arts

Tharrats exposa obra dedicada a Miró a la Galeria Canals

Joan Fàbregas i Pere Pahissa rebran un homenatge dels Amics de la Sarsuela

Redacció

J

p I í:,in,:|II

.K| U C s l s v

|Vi l;i i '.'i i "specli v a que L, ( Iri.c .i li'.il 11 i'sl.i lent al l'i.Lni Robert ila ILircchma ,\ i'1 A Í. ,isa nostra ho es pci I . \;H WI'H i que la (ialcria Ca r. 11 - Ic muntada all homenatge

.; M l t O .

l'hai i al-- sempre ans lu; re cordat "jo % i» i ^i p a t i r molt Sant Cu^at quan la guerra, pern a r a l'estic g a u d i n t " Quan ell parla de la seva estada a Sant Cugat durant la guerra espanyola es refereix a la seva estada al camp de concentració que es \a instul.lar a la nostra ciutat. A l'exposició de Canals (ialeria podem \eure obra re-

Joan Josep Tharrats

cent que no ha estat exhibida en cap exposició, "jo he fet un treball molt pensat per l'amic" les se\es obres són sobre paper. Són obres amb tècnica mixta i collages. Cal fer menció que Thar-

rats va ser dels primers pintors en interesar-se per l'Eseola Catalana de Tapís amb estreta relació amb Josep Grau Garriga. Aquesta exposició la recomenem molt especialment.

Convocades les bases de la IX Mostra d'art contemporani català La Biennal que s'inaugurarà a Sant Cugat a finals del mes de maig de l'any vinen serà presentada aquest cap de setmana a Andorra .loan-Marc de Semir

J

a s'han fet a conèixer les bases de la IX Mostra d'art contemporani català 1994 que s'inaugurarà a la nostra ciut.it a finals del mes de maig de 1994. Aquesta biennal d'art, que seia itinerant per Catalunya i Principal d \ndorra. ha estat organitzada per la sanlcugatenca ( anals galeria d ai I i cl suport

(

de l'Ajuntament de Sant Cugat.. La mostra va néixer amb la intenció de donar suport i fer conèixer els treballs de recerca dels artistes plàstics d'ambdós principats. La inscripció es gratuïta i està oberta a tots els artistes llevat dels seleccionats a l'ultima edició. D'altra banda, la tècnica i el tema del treball són totalment lliures. l ! n altre requisit es que cal

§L G u i a

2§S POLICLINIC TORREBLANCA

V !>-"i'\.iiK,i 2 < i |.i-i; l't.|.5S')18SX •

'

>

!..•.\[S

"

"

.

u

'

'

,

"

'

UK·Y.Ï.Í.C.IIN '/'I,'-'

V " . . /:"!''•

>..•',.•':..' i ' . , ' » '

Acord anih les principals mútues i socis ahóiiais llom |

Pere Pahissa

E

És previst ícr un dinar de germanor al restaurant Sant Jordi, que recentment ha estat d'actualitat pel programa Bona Cuina de TV3, durant el qual hi hauran guardades unes petites sorpreses que per indicacions dels organitzadors procurarem no anomenar-les per no trencar el secret. Per l'adquisició de tiquets cal adreçar-se al telèfon següent 699 08 17 Els 4 Cantons ens afegim a l'homenatge.

l proper dot/e d'octubre i organitzat pels Amics de la Sarsuela es farà un homenatge als populars locutors de Ràdio Sant Cugat en el transcurs d'un viatge dinar a Sant Martí de Sarroca. La sortida organitzada pel col·lectiu d'amics de la Sarsuela volen donar un merescut agraïment pel treball tant entusiaste que els dos sancugatencs fan cada matí dels diumenges a l'emissora local.

Subhasta d'antiguitats a la Galeria Sant Cugat Fins al proper dia 16 s'exposen a la sala els objectes per a la subhasta Anna Cabassa

es del passat dia 5 s'exposen a la Galeria D

'ífí^l Mèdica

':

transmetre abans del dia 31 de gener un dossier, amb sis fotografies (18 x 24 cm) en color, de sís obres diferents i degudament documentades, un currículum vitae i una fotocòpia del DNI o altra acreditació de residència. HI jurat de la Mostra, format per Pere Falcó. Daniel Argimón. Imma Julian. Conxita oliver i Josep Canals, seleccionarà les obres mes interressanl que participaran en l'exposició.

Joan Fàbregas

l)ill.al)ií.-Ma:i hores Dissabte- 4a 13 hores

CENTRE MÈDIC D'ESPECIALITATS Dr. !•:. (iarriLM CarTrM.i|"' '-*•- sani Cirj.n k\ ''"-Im^

Hiires Com ingudes Pacients privats i de mútues mediques •Medicina General: Dra. VI. Garriga •Dennjtuk'iüj: Dr. J. Alonso •Nas. Coll forellcv Dr .1 GelW.i •laidoennoloma. Nutrició >. dia'vtis Dr. L. Garcia •Màster jinh psiquiatra: Dra \1 i o s •Pulmó i Cor: Dr. J. WLlqviv-,

PUBLICITAT EN AQUESTA SECCIÓ 674 02 04

C E N T R E MÈDIC Dr.J.Saoa. • LS'JGL: 3 b

•Dr. d. Sàbat; Medicina Interna Especialitats -''Chequeos" •Dr J. Calmet: Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica •Dr. E Martínez: Mèdic na Estètica •Dr, Riaa: Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica Hores convingudes S.JI ' , :') : R.JSO'l· ! , '.' o r ' ' i 1 •

fel. 674 15 26 (KMRKRKlIAmi.il U ÏÓ SUSANNA NICOLETTI San; Anton;. 74. b\s. Tel. 674 74 37 -Membre de la Societat Hspanvola de Fisioteràpia per a l'Hscoliósi. -Fisioterapeuta de Schroth per la K.S.G. Alemanva, avalat per l'Asotiaeió Alemanya de Tractament Fi sioterapeutic de l'KscoIiosi. Tractament i detecció precoç. de les desviacions vertebrals

Gimnàstica correctiva nens i adults

Sant Cugat, situada al

carrer Alfons Sala, un grup d'objectes antics que es subhastaran a hi mateixa sala el d i a Ui '"Amb aquesta i n i c i a t i v a " , explica jordi Ros "la galeria busca per sobre de tot la promoció". La sala d'art Sant Cugat va ser inaugurada el passat mes de maig i des d'aleshores ja han passat per Ics seves paí ets les obres de du ersos artistes nacionals com Ciiivart, Ahmert o Antonioti. La subhasta dirigida principalment a col·leccionistes espera comptar amb l'assistència de tot tipus de públic. motiu pel qual s'ha reunit un grup d'objectes amb preus tic sortida que oscil·len de les 8 mil a les 900 mil pessetes.

Entre les peces més cares destaca un rellotge Omega d'or de 18 quilats que tindrà un preu de sortida de 900 mil pessetes, o una taula de jocs àrab de caoba i marfil que sortirà per més de 700 mil pessetes. Altres objectes que podran

adquirir-se a la subhasta són principalment joies, mobles. quadres i peces d'art antigues. Segons Jordi Ros. propietari de la galeria, en les primeres jornades d'exposició van visitar la sala unes 70 persones diàriament.


CULTURA-ART

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

EXPOSICIONS D'ART f

GALERIA CANALS Carrer deia €«0,16 TeL 675 4902 ThsralsaMiró" Finsai3i<fOctabre Col. Comissió Aay Miró

GALERIA D'ART SANT CUGAT Av.AlfossSala.24 Subhasta de pimires, jotes i antiguitats Fins al 16 d'octubre RACÓ DE L'ART Pl.<feiCentre-LaFk*aaa Tel. 675 2) 53 CoLlectivaTAGUT (Pintares) Fins al 17 d'octubre CASA DE CULTURA Carrer Castellví, s/n. Tel. 58913 82 Exposició Fotogràfica "Experiència viscuda als camps de refugiats aCroacia" Fins al 10 d'octubre Org. Voluntaris Sant Cugat SALA EXPOSICIONS 1 "Sant Cugat en dos temps* (fotografia) Fins al 17 d'octubre SALA EXPOSICIONS 2 Exposició de Canarkuitara De)' 11 d'octubre al 14 novembre GALERIA RUSINOL Santiago Rusifiol. 52 Tel. 675 47 51

"Recull d'obra i presentació llibre de la temporada 91-92° Fins al 13 d'octubre Ramon Vilanova (olis) Del 14 al 27 d'octubre GALERIA D'AST Alfons Sala, 24 atures, joies i Fins al 16 d'Octubre

DIUMENGE 10

DIVENDRES 8 D'OCTUBRE VII FESTIVAL Internacional de Música Sant Cugat. Actuació del Ballet de Cristina Hoyos. Programa: Suefios Flamencos. A les 22 hores al Centre Cultural Org. Ajuntament (Inf. Àrea Cultura. Tel. 589 22 88. Ext. 2150) XERRADA-COL.LOQUI "Experiència viscuda als camps de refugiats a Croada" A la sala d'actes de la Casa de Cultura a les 20.30 hores. Org. Grup Voluntaris de Sant Cugat. Col. Ajuntament I TROBADA d'Art, Natura i Tecnologia a La Floresta. -Música a l'escola (alumnes de l'escola). A les 17 hores al C.P. La Floresta -Laboratori Cibernètic (Música, Vídeo, Disseny). A les 19 hores a l'URE -Música alternativa: Koniec. Blau de nit i Snufo. A les 20 hores a l'URE Org. Col·lectiu Art. Natura i Tecnologia La Floresta. Col. Ajuntament

DISSABTE 9 DANSA: Actuació de l'Esbart Sant Cugat al Centre Cultural, amb l'estrena "D'Aire Va". Música d'Albeniz, Todra i Bonet. A les 22 hores a l'Auditori del Centre Cultural. Venda d'entrades a les oficines del Centre Cultural (Fe. Moragas. 30. Tel. 589 22 88, de 12 a 14 i de 19 a 21 hores) I TROBADA d'Art, Natura i Tecnologia a La Floresta. -Creativitat I (Mural i Vídeo, animació), a càrrec de l'AE. La Floresta. Ales 10 al Túnel autopista. -Art obert acció: a les 11 hores a les pistes i PI. Dr. Vila. -Creativitat II (Teatre-Dansa) Mareceline i Sivestre presentan "Fragments, Rasòdia in clown". A les 20 hores a les pistes. Grup Renassance "Música del Renaixament" a l'AVVPP de La Floresta a les 18.30 hores. -Teatre (Grup AEC). Al local de l'AEC -Concert de lluna (amb el grup Salsa). A les 22 hores a les Pistes. Org. Col·lectiu Art, Natura i Tecnologia La Floresta. Col. Ajuntament

E

s podran inscriure totes les persones residents a Sant Cugat i districtes (Mira-sol, La Floresta, Les Planes, Valldoreix) nascudes abans del 1933. El curs començarà el 13 d'octubre i finalitzarà el 17 de juny.

El programa normal és de dues hores. Altres possibilitats: a-Fer només 1 hora setmanal: en aquest cas no pot ser d'Activitat Aquàtica. b-Fer 3 hores setmanals: d'Activitats Acuàtiques se'n pot fer una com a mínim.

•Gimnàstica de Manteniment: Exercicis gimnàstics; Jocs; tècniques de Rehabilitació i Relaxació. •Activitats Aquàtiques •Activitats Recreatives: Balls de Saló; Dances populars; Excursions...

(Taxa normal per inscrit) 1 hora/setmanal 2 hores /setmanals Hora addicional

7*04- dxtonce imfiantteKdo-

viovi#4.

550 ptes. 900 ptes. 350 ptes.

Oficina Municipal de l'Esport per a tothom (OMET). carrer Sant Antoni, 10 (PI. Ajuntament) Tel. 589 09 73

La Coral Infantil i Juvenil de Sant Cugat comença la temporada

'ÏWVi&rti^

Núria Munoz

etàte.

clet&e& de

de

1/<&ttdo>ieèx

E

I TROBADA d'Art, Natura i Tecnologia a La Floresta, -Creativitat II (Environement, treball col·lectiu). 11 hores. A les Pistes -Creativitat II (Raku: demostració i cuita). 10 hores. A les Pistes -Creativitat II (Taller obert de ceràmica). 11 hores. A les Pistes. -Creativitat II (Artesania popular). 11 hores. A les Pistes. -Creativitat II (Tallers de ràdio, música, compta-comptes, poesia) Exposició poesia-poema col.lectiu) -Dinar (Paella popular). 14.30 hores. A les Pistes. -Cafè concert (Tangos a càrrec de Carlos Fuentes). 17 hores a l'URE Org. Col·lectiu Art, Natura i Tecnologia La Floresta. Col. Ajuntament DANSA. Actuació de l'Esbart Sant Cugat al Centre Cultural, amb l'estrena "D'Aire Va". Música d'Albeniz. Todra i Bonet. A les 22 hores a l'Auditori del Centre Cultural. Venda d'entrades a les oficines del Centre Cultural (Fe. Moragas. 30. Tel. 589 22 88, de 12 a 14 i de 19 a 21 hores) ACTUACIÓ de la Coral "Zigor Txikib" de Barakaldo. Lloc a concretar. A les 21.30 hores. Org. Escola d'Estudis Musical Montserrat Calduch. Col. Ajuntament

ALTRES ACTIVITATS CURSETS Escola d'Adults. -Curs de preparació per a la prova de maduresa FP1 Administratiu. -D'Anglès nivells I i II -Tallers Inf. i inscripcions, Casa de Cultura de fins al 25 d'octubre de 18 a 21 hores. CORAL Infantil i Juvenil Sant Cugat: Obertura del curs 93-94. Per a nens de 4 a 15 anys. Inscripcions a la Casa de Cultura (Tel. 589 13 82) PESSEBRE vivent de Mira-sol. Període d'inscripcions fins al 6 d'octubre, al Casal de Mira-sol de 17 a 22 hores. Reunió informativa el 9 d'octubre a les 11 hores al Casal. Org! Consell de Districte de Mira-sol. Col. Ajuntament

TARDOR ^ S A O T CUGAT DEL VALIES

Horaris

Quotes

Programa d'activitats

674 21 63-218 50 99

21

A G E N D A CULTURAL

Lf Ajuntament organitza activitats físiques per a la gent gran

Carrer Pont, 5-12 Valldoreix Tels.

ELS 4 CANTONS

l Cor Infantil i Juvenil Sant Cugat (CISC) vol crear un cor professionalitzat i oferir als seus cantaires una preparació tant de tipus musical com humana. Enguany, el cor es dividirà en cinc grups, de places limitades, formats segons les edats dels cantaires, que oscil.len entre els 4 i els 15 anys. Al CISC s'hi fan concerts, intercanvis, festivals, tallers i cursets de formació. Avui, divendres, dia 8 d'octubre, hi ha una reunió informativa a la Casa de Cultura. Per a més informació, us podeu dirigir a l'associació Musical Aula de So o telefonar al 675 32 23.

Bases del concurs de poesia satírica l.-Els poemes presentats seran bàsicament satírics i d'àmbit municipal, girant la seva temàtica al voltant de la conservació del patrimoni natural, tenint en compte especialment el lema d'enguany: "Torreblanca, zona forestal" 2.-Els poemes tindran entre 20 i 30 versos i seran lliures o rimats. 3.-Només s'acceptaran dos poemes per participant. 4.-Estaran escrits en llengua catalana o castellana. 5.-Es presentaran per duplicat i escrits a màquina, fins al 25 d'octubre a la Casa de Cultura. 6.-Es donarà un diploma a cada participant i tres guardons als millors poemes a criteri del jurat. 7.-E1 jurat estarà compost per: dos poetes o escriptors, dos professors de literatura i dos membres de l'Assemblea de la Festa de Tardor escollits per votació. 8.-Els poemes es recitaran en un acte específic durant la Festa de Tardor. 9.-La Comissió de la Festa buscarà els mitjans per a editar-los. lO.-Els poemes podran ser recollits a la Casa de Cultura posteriorment al repartiment de guardons i diplomes. ll.-Qualsevol dubte o imprevist serà resolt pels organitzadors. 12.-E1 veredicte del jurat serà inapel·lable. 13.-HÍ haurà un premi especial infantil al qual poden optar els participants que tinguin entre 10 i 14 anys.


22

CULTURA

ELS 4 CANTONS

Endolingüística, un mètode

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

El perill d'ensorrament del

revolucionari per aprendre idiomes Monestir a TV3 IM Casa de Cultura de Sant Cugat va acollir un seminari d'endolingüística dirigit pel doctor Elies i la doctora Meleumans I·iiima Ansolu i Anna Cabassa Is passats dics 2 i 3 d'octubre \n celebrar-se a la Casa de Cultura de Sant Cugat un seminari sobre endolmgüística. I d Dr. Flies i la Dia. Meleumans win intentar, al llarg de l s hores Icctives. apropar als assistents Ics basCN d'aquesta ciència que facilita l'apieneniatge d'unes 10 llengües a traves de Li repetició de codis sistemàtics que es l l i s c a a totes elles. Ids pi n ' é s -.i >; -.. qi.i - poiteu con |untument .in-, 'IÍ: .i;:-, S l'n.M.r.mi! sobre aquesta cvncia. també '..ai explicar el tuneio-

E

Jordi Llompart dirigirà la produció del nou programa sobre L'abandonament d'edificis històrics amb el títol "L'oblit del passat"

La Generalitat interessada en r endolingüística Christiane i Joset" van ser convidats pel Departament de Cultura de la Generalitat que \ a organitzar a Barcelona el seminai i "FI cervell Total", en el qual el matrimoni K l i e s - M e l e u m a n s \an exposar les seves teories endolingiiisiiqucs i com t'er servir lot el cervell per apieiidic nies fàcilment idiomes. Finalment Í.U'I ser tics els seminaris re alil/als a la ciutat comtal, amb un èxit aclaparadoi d'. s i l e n c i a . De la matei

11.111 Í i. •; 11 d e ' P U M

Redacció

ciutats que compteu amb ei. n L. I I, culturals i artístics. F'ultim episodi estarà centrat en na nova sèrie dirigida pel pe- Catalunya, eoucietameni a la comarca riodista Jordi I lompart i que del Valies Occidental. Sant Cega! n.i portat à per títol " L'oblit del. estat escollida per la problemàtica qae passat" seia el nou documental que a ja fa uns anvs s'esdeve a l'entorn del partir del mes eic gener es gravarà per seu Monestir. FI perill d'ensorrament dilcrcnts països de la Mediterrània. que mostra l'editici i la inclinació que Fn total seran sis països pels quals pateix de selenta centímetres respecte a v iuljarà un equip de cinc persones de la la seva vertical son els problemes més televisió de Catalunya per tal de mos- greus actualment. trar la situació en què es troben els moEls monuments de la sèrie han estat numents més enigmàtics i significatius. escollits segons Fudald Guillamet. esFgiptc. Iemen. Síria i Jordània. Tur- pecialista en Fgipte i responsable duquia.Itàlia. Catahur, a i Andorra són els rant nou anys del Servei de conservapaïsos escollits pei realitzar aquesta ció i Restauració del Patrimoni d'Annova p r o d u c c i ó . FI p r i m e r e p i s o d i dorra "pel seu interès estètic, l'immostrarà l'estat de conservació i res- pacte social que tenen en la zona i tauració de les piràmides i esfinxs. Al per figurar el la llista de patrimoni llarg del programa s'analitzaran altres mundial."

U Ce ( -ai !

cuhr , seus estudis aquest punt dei cel \ ell que per- El Dr. Elies i la Dra. Meleumans en el seminari a la Casa met a I h o m e de Cultura apieliendic la lògica interna del llenxa manera el seminari realitzat a la Ca guatge fins ara desconeguda. Tant la sc\u l'illa com el seu marit. Joset' Flies. sa de Cultura de la nostra ciutat, dirigit han «.ontintiul la tasca iniciada pel Dr. a professionals de l'ensenyança però Meleumans en l'estudi de les llengües. obert a qualsevol persona, va tenir uns "I,es persones aprenem idiomes com resultats positius, segons els doctors. lloros, de memòria, sense saber que FI matrimoni te pensat per un futur eslau dient" afirmeu ambdós. "Tendo- crear a Catalunya una universitat endolin^üísitca, el que pretén, és facilitar lingüística. a la qual es podria accedir l ' a p r e n e n t a t g e de m o l t e s l l e n g ü e s sense estudis previs i que resultaria una sense massa esl'ore, fent servir el co- alternativa revolucionària al sistema neixement de la pròpia llengua en re- tradicional d'aprenentatge d ' i d i o m e s . lació amb les altres." "Kl català", han constatat el Dr. Flies i la seva esposa, "és una llengua angular, que està en contacte a m b totes Una fundació a Mèxic les llengües romàniques i té més imActualment aquests dos estudiosos portància que altres que són parlade les llengües imparteixen els seus co- des per molta gent". n e i x e m e n t s en d i v e r s e s universitats dels Fstats Units i a la ciutat mexicana de Monterrex regenten la F u n d a c i ó Doctor Meleumans. en la qual ja han format persones que parlen fins i tot 14 llengües. "Hacia un inundo mejor por la ciència > la cultura" es el lema d'aquesta fundació, en què han intentat reflectir la seva \oluntat de potenciar l'intercomunicacio . avui tant necessària, sense haver de privilegiar determinades llengües. Per accedir a l'endolingüística, segons la Dra. Meleumans. només cal que l'home mostri una actitud receptiva. "no cal c a p aptitud prèvia, totbom pot aprenedre'n". afirma Christiane.

"Catalunya és un país que per les seves característiques i evolució històrica és especialment sensible al tema de la llengua"

S'afirma en el fullet de presentació del seminari celebrat al centre d'Art Santa Mònica de B a r c e l o n a . Per aquest motiu i perquè el bilingüisme facilitaria l'es " l a capacitat per aprendre idio- tudi del mètode de I e n mes que té el cervell va ser oblidada d o l i n g ü í s h c a . els docdesprés de l'època de la Torre de Ba- tors Flies i Meleumans bel. Si no s'ha tornat a recuperar és pensen que una univerperquè d'aquesta forma s'ha man- sitat d'aquestes caractetingut als pobles alienats" diu con- rístiques tindria èxit a vençut Joset Flies. Catalunva.

Parquing al costat de la plaça dels 4 cantons Es lloga plaça d'aparcament per moto o cotxe petit, fàcil aparcament i porta automàtica. Informació al telèfon 674 38 37 (trucar preferiblement a les nits)

tyoUa de *&'e*t&e*Ufamertt ANGLÈS - FRANCÈS ALEMANY amh 1i ii.immm Jo

SPRINT 1 em ese Mer.iiais. S - tel 5X4 22 64 S.;|U .•L-e Rusiiiol. 14 -Tel. fi74 15 01

MIQUEL ROCAMORA CURSOS DE INICIACION ALARESTAURACIONDEL MUEBLE ANTIGUO Irrormación T. 589 40 19 - Miguel Horario: de 20 a 22 horas

x^_

589 2819 Cónovas del

FUSIÓ

Castillo, 20

VHSK V.OAVSX

SANT CUGAT

Escola d'estudis Musicals 1

MOM'SKRR vrCAI.Dl CU _

CENTRE AUTORITZAT MÈTODE IRENEU SEGARRA OBERTA LA MATRICULA 93 - 94 Cànovas del Castillo. 14 TEL. 67511 94

ELS 4 CANTONS PUBLICITAT 674 02 04


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

ESPORTS

ELS 4 CANTONS

23

Aymerich informa del projecte de decret Santi Abad, de que regularà les seleccions catalanes Sant Cugat a Vitòria És possible que s'aprovi aquest any

Bàldrich Negre

Convergència i Unió ha presentat al Parlament un projecte de decret que regularà tant la creació de seleccions esportives catalanes com la participació en competicions internacionals.. L'edicte es planteja com a alternativa a la proposta de llei que fou rebutjada a Esquerra Republicana de Catalunya.

S

Joan Aymerich Redacció

E

l diputat de Convergència i Unió i batlle de Sant Cugat, Joan Aymerich va informar la setmana passada d'un projecte de decret que regularà la creació de les seleccions catalanes així com la participació en competicions internacionals. Aquest projecte de decret es va presentar al Parlament i únicament està pendent del dictamen de la comissió assessora de la Generalitat. La seva creació és fruit del rebuig de la proposició presentada per Es-

santcugatenc. Fa dues setmanes, però, Manel Comas, entrenador del Taugrés de Vitòria va conntectar amb el Santi per a fer-li una oferta, que el jugador va acceptar. Abad ha firmat un contracte per dos mesos amb l'equip basc. El cap de setmana passat, el Taugrés va visitar el Pamesa València i l'ex jugador del CB Sant Cugat va anotar 12 punts pel seu nou equip, que va guanyar 77-99. Mentre l'equip de la nostra localitat perdia a casa del Gramenet per 64-61 després que l'equip local remuntés cinc punts als dos últims minuts.

querra Republicana de Catalunya amb els vots en contra de CiU, PSC i PP. Segons els representants de CiU i PSC, Joan Aymerich i Daniel Tarradellas, el motiu d'aquesta oposició és que la proposta d'Esquerra Republicana vulnera la llei catalana de l'esport. La proposta de llei d'ERC tractava aspectes com el de l'uniforme de les seleccions catalanes (que hauria de ser amb els colors groc i vermell -blau i blanc pel de reserva- i sense publicitat), la seva composició (ciutadans amb la condició po-

lítica i civil de catalans amb exclusió d'aquells que ja haguessin competit amb seleccions d'altres comunitats. Segons l'alcalde de Sant Cugat el decret que s'aprovarà possiblement en el decurs d'aquest mateix any impulsarà el desenvolupament de les seleccions esportives catalanes (creades al 1976 arrel del partit de futbol Catalunya-Rússia) i remarcà en les seves declaracions que "la Generalitat sempre ha promogut l'esport català).

anti Abad torna a ser jugador del Taugrés, de primera divisió. Després d'haver jugat amb el CB Sant Cugat, de segona divisió, el primer partit de lliga davant el Montgat, Abad ha marxat a Vitòria per incorporar-se al planter del Taugrés, sota la direcció de Manel Comas. El jugador havia entrat al CB Sant Cugat a meitat de la pretemporada, mentre esperava rebre alguna oferta que li fes el pes. Però a l'inici de la temporada encara no n'havia rebut cap, per la qual cosa va començar a jugar amb el club

(fonts: l'AVUI)

El Sant Cugat entrena ara sense Santi Abad

El món

fe

Entre una música alegre, uns guarniments de roba esportiva de mil i un colors, uns cossos que es mouen amb ritme i infinitat d'exercicis encadenats, trobem el món de l'AEROBIC, STEPP i GIM JAZZ.

Aquestes modalitats venen de la terra de les grans produccions cinematogràfiques i dels invents esportius més sofisticats que se'ns puguin acudir. Allà, I'AERÒBIC és una activitat normal per a totes aquelles persones que necessitin una pràctica esportiva o evitar l'estrés o l'esgotament físic i mental. Sant Cugat, ciutat amb el dolç encant de sabor a poble, arriba de la mà d'alguns clubs, entre els quals hi ha el Gimnàs Sant Cugat. Un club destacat i peoner en els aparells gimnàstics més avançats del moment. Han quedat enrera aquelles classes de gimnàstica llargues, pesades i avorrides, ara l'AEROBIC permet que, amb només 30 minuts diaris d'exercicis, es pugui arribar a l'estat físic i anímic ideal. Després d'haver practicat karate durant 18 anys, el primer cop que em van parlar de l'aeròbic no m'acabava

A

de creure que ajudés a la preparació física per a qualsevol modalitat esportiva. Però, amb tan sols 15 minuts d'una classe em vaig adonar del meu error i vaig admetre que l'aeròbic aporta grans avantatges per a qualsevol persona, sense distinció d'edat ni condició física. Si li preguntéssim a un professional de l'educació física què és l'aeròbic, segurament ens respondria que és una manera de treballar les qualitats físiques, caracteritzada fonamentalment per un tipus de treball constant d'intensitat mitjana o baixa que s'ajuda de la música.

Però, el millor és que, darrera d'això, s'hi amaga una porta que obra les portes a un món desconegut encara per a molts: el dels gimnassos i clubs esportius, en què es trenca la rutina diària. Rutina provocada tant per la feina, com pels estudis o pels deures domèstics. Un món on s'obliden les presses i fatigues acumulades durant hores. Si podeu, un dia, només un dia, aneu a una sessió d'aeròbic i després, a continuació aneu a la sauna. La conseqüència immediata serà un cos i una ment relaxada i lliure. Segur que després d'una classe d'aeròbic us "enganxareu" al món sa i esportiu i direu, com ho fa un amic meu: "mariana mas". J.G. DELGADO

Promoció Matinal Inscripció Gratuïta Telf. 675 03 51 r S <

Val per una classe gratuïta i

1


24

ESPORTS

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1 9 9 3

El Club dels El Club El dia de Collserola a l'auto Muntanyenc Massiva participació de ciutadans en la diada de600, Retro Collserola Informa Barcelona

E

l C M S C demana a tots els seus socis que disposin de material fologralïv. que considerant la s e \ a antiguitat constitucvin documents importants es posin en contacte amb la. ('omissió d <' )i Lí.m it/acii) del 50 Am\ eis.u i. lambe comuniquen que l'( )rganil/ació esta oberta a la partí cip.uio de nies .;vnl i no\cs idees | · | cinquantena!! cada c o p e s mes a p;op i Li sc>, a oig a mt/a<. ui meici \ ia participació de tots. I ! grup de n.lui.i comença la se\a lieiieiica acn\ itat icuesl .ur- tol picp.nari la l \ Setmana de Naiu•.•. Aquesta es l,,i,i eulie ai , 7 i el ? I •.!'! 'CHil·ie

35 MARXA INFJJMTIL

Mont Carvajal

mt

E

L Mercè Bonaventura

J^H|^QH||^^^ 1

24 D'OCTUBRE 1993 S'inicien les inscripcions de la Marxa de Regularitat

L

es inscripcions de la Marxa s'iniciaran del 13 al 21 d'octubre de lc) a 21 hores a la seu del CMSC (pi. Barcelona), les inscripcions es faran per parelles.

a testa va ser molt concorreguda pels més de 4000 ciutadans que van rendir culte a la natura de diferents maneres. Barcelona va celebrar de forma entusista vàries curses, entre les quals destacà de bicicleta que va concentrar més de 1200 participans. Aquesta modalitat de la bicicleta "mountain-hikes" cada cop té més adeptes, fet que preocupapa les autoritats del Patronat de Collserola atès que la massificació per camins de la serra pot causar efectes contraris a l'entorn. La diada de Collserola també \ a aplegar des de la nostra ciutat excursionistes que van voler gaudir d'un dia de natura en què no van faltar els comentaris contraris a la perillositat de trobar-se en uns mateixos indrets excursionistes, bicicletes i caçadors.

Vols fer atletisme? Al Club Muntanyenc en l'em !! Tanques, Llençaments. Salt d'alçada. Salt d'allargada. Cross. Pista... Cada dimarts i dijous du 18.00a 20.00 hores, a partir del dia 7 d'octubre. Si hi estu interessats podeu passar pel CMSC qualsevol dia feiner de 19.00 a 21.00 hores, o bé trucar al telèfon 674 53 96 US HI E S P E R E M !!

Obres en el Camp de Futbol de "Can Magí" per millorar el terreny

l Club del 600 de Sant Cugat ilel Vallès participà en la Xa e d i c i ó d ' " A u t o Retro Barcelona" que es celebra a l'Antic Mercat del Born des del passat dia 2 fins al proper diumenge, dia 19 d'octubre. Després d'haver participat en el p r i m e r p r o g r a m a de TV3. "Un tomb per la vida" i en "la 60()ada" a la nostra ciutat. el Club del 600 ha muntat. al mercat del Born. una paradeta informativa en la qual hi té e x p o s a t s dos dels cotxes del club. A Auto Retro Barcelona s'hi exposen vehicles històrics, a més d'accessoris, llibres. joguines i modelisme. En aquesta e d i c i ó , s'hi van e x p o s a r , e n t r e d ' a l t r e s , 20 "Pegasos Z - 1 0 2 " i motos de competició G.P., participants en el Campionat de Catalunya de Clàssiques. Els 600, el cotxe dels anys seixanta per excel·lència, és un d e l s p u n t s d ' i n t e r è s de l'auto Retro.

HACRCS GRUPO GEMINIS

IA remodelació afavorirà el drenatge

TORNEO FUTBOL SALA Y BÀSQUET Abierta la inscripción temporada 93/94

Reducció

L

es obres que l'Ajuntament de Sant Cugat està portant a terme en les instal·lacions del camp de futbol de Can Magí. permetran un millor drenatge en el terren\ de joc. A partir del la n o \ a remodelació s'evitarà el fangueix que es produïa cada cop que plo\ ia. Aquestes obres han obligat al d e s p l a ç a m e n t d e l s equips que hi eiitrena\en a jugar en el camp de tutbol de Mira sol. I es msKil laeions espoi ;i \ es de "Can Magí'' seran millorades ateses les obres que al seu entorn es tan amb la uibanit/aeio del Coll 1 a\ à.

LIGA LABORABLES: Dia y horarios a escoger Fines de semana Pista: HACROS

T0RNE0S SOCIALES EMPRESAS INFORMACION:

675 25 95

_

675 2511

675 25 23

HACROS c/. Vic, 14-16 SANT CUGAT DEL VALLÈS El camp de Can Magí està en obres

AERÒBIC - SQUASH - FUTBOL SAU - GIM DANCE - DEPORTIVA - MANTENIMIENTO DEPORTIVO-COMPLEMENTARIA-RÍTMICA ARTÉS MARCIALES - NATACION - SAUNA-SPA Y UVA


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1 9 9 3

L'agència d e la P r o p i e t a t d e C a s a N o s t r a

A.RL Finques PISOS EN VENDA •Zona Rius i Taulel, 100 nv, 3 hab.. terrassa •lOnr. 2 banys. 2 pi. pkg. •>• Iraster, laol al. jardí comunitari. perfectes condicions. •Zona Monestir. Àtic Dúples 95 m:+ 70 nr terrassa, 3 hab.. 2 banys, llar de foc, aire condicionat, molt assoleiat. I7.9OO.0OO.•Zona estació. 108 ni. 4 hab., I bany. tot ext. assoleiat, bany i cuina nous. •Zona estació. 85 m:, 4 hab.. 1 bany, 1 aseo, terrassa, calefacció, 16.500.000.•Zona Estació, 100 nv, 3 hab., 1 aseo, calefacció, armaris encastats a hab., 17.000.000•La Floresta a 10 min. Estació, pila. baixa 80 m:, 3 hab.. 1 bany i terassa 100 m:. •Valldoreix a 5 min. Estació, plta. baua. 2 hab., Ibany. llar de foc i calefacció. 11.000.000.•Zona Ctra. Cerdanvola. 75 m:. 4 hab., 1 bany, galeria, gas. 9.5O0.0OÒ.•Zona Creu Roja. pis nou a estrenar. 100 nv, 3hab„ 2 banys, ni, terrassa, perfectes acabats.

C/ Valldoreix, 60 bxs. 674 67 15 - 589 33 68 Fax 589 33 68

TORRES EN VENDA •Zona Colomer. 230 nv. 4 hab.t estudi, 2 banys, 1 aseo, jardí 60m:, saló-menj.^menj. diari, parkei, llar foc, 2 pi. pkg. 36.000.000.•Zona Colomer. 2"0m:. 4 hab.. despatx. 2 banys, 1 aseo. llar de foc. calefacció, jardí part., garatge + hab., jardí i piscina comunitari. -Valldoreix. Mas Janer. 200m\ jardí. 3 hab. - estudi, 2 banys. 1 aseo. terrassa, pkg 2 cotxes+hab. Cantonen i nova, a estrenar. 37.000.000.TERRENSY-SOLARS EN VENDA -Zona Arxiu Nacional, 600 nv'. 21 Mill. -Valldoreix, prop Estació. 750 m:. 19 Mill. -VaDdoreiï, 600 nv. a partir 12 Mill. PISOS LLOGUER -Pis moblat, prop Estació, 120 nv', 4 hab., 2 banys, terrassa, parkei calef. 1 pi. pkg. 110.000.•Rs sense mobles, prop Estació. 90 nv', 3 hab., 1 bany, perfecte estat. •Pis moblat, prop Estació, 3 hab., I bany. 68.000,

CASAS Administració de finques i comunitats

LLOGUERS -Pis, Rbla del Celler, 15. Àtic, 3 hab., menjador, bany i 2 places pk. -Primera planta. Av. Carril, 128. Pis. 3 hab., menj., cuina, bany, traster, jardí. -Rbla. Ribatallada, 6 int., 3 hab., menj., cuina, bany, aseo, pkg. doble -Rbla. Ribatallada, 8 3°3\ 4 hab., menjdor, cuina, bany, aseo. -Psg. de la Creu, 35,3°2', 4 hab., menj., saló, cuina, bany, aseo, plaça pàrking -Plaça d'aparcament doble. Rbla, Ribatallada- Vuïolas. -Local Carrer La Mina. 19. 80 nv, amb "aseo", efront de S.S. i Creu Roja

Tel. 674 78 50 i 674 91 61 Fax 589 03 53

Plana Hospital, 10 - Indústria. 11

AP\

Tel. 674 72 5 4 - 6 7 4 74 66

-Pisos en alquiler con y sin muebles

-Locales comerciales en venta y alquiler

-Pisos en venta a partir de 8.500.000 Ptas.

-Torres amuebladas a estrenar

-Apartamentos de alquiler en diferentes zonas

-Plazas de pàrking en venta y alquiler

ES LLOGA -Zona Mercat Pere San. menj. sala d'estar. cuina, 3 dorm., bany. sol. Pies. 90.000 -Zona Rbla. Can Móra. menjador, sala d'estar. cuina-office. 4 dormitori:-., banv. servei. calefacció, 2 places pàrqumg. Amb mobles. Pies. 125.000 CASES EN VENDA SANT CUGAT - VALLDOREIX Zona Hotel Rossinyol, terreny 1100 nr, torre 100 irï.a rehabilitar. 2K M. Zona Hotel Rossinyol, terreny 735 nr. casa 180 nr, façana a 3 carrers, excel·lent orientació. 35 M. Casa de 130 nr, menj., sala d'estar, cuina gran, 4 dorm., safareig, bany. servei, calefacc. gas natural. 20 M. Zona Montmany, Comunitat de Propietaris, torre de 230 nr, menj.. saJa d'estar, 5 dorm., 2 banys, zona comunitària, piscina i fronton

CONSTRVALPA,ui. Tel. 589 01 51

Alfons Sala, 22 bxs. 2a Apt. Correus 12

LLOGUERS TORRES -Casa amb pàrking cl Xerric, 15 B., 2 hab., menj., cuina, bany, aseo, jardí •Torre moblada passeig del Prado a Valldoreix TRASPÀS -Local a Ctra. Cerdanyola, 23 baixos CASA EN VENTA -La Floresta Pearson. Av. Estació, 13. Torre 2 plantes.

RECORDEM Durant el mes d'Octubre, fins el dia 20, s'ha de tramitar el 3er. trimestre de liquidacions de l'I.V.A. i I.R.P.F. del 1993

C a s a s Ferreras, S.L. Gabinet Administratiu C/ Martorell, 26-Apt. Correus 12 Tel. 674 10 54 - 674 15 66

SEXIN

construcejor»

Tel. 674 15 66

CONSTRUÍ COM CAL

Santa Maria, 9 - 1 " l l

PISOS EN VENTA Visqui en el centre històric de Sant Cugat (zona pi Octavià)

NUEVA PROMOCION EN CONSTRUC-

Venda de 3 habitatges unifamiliars • Suite amb bany complet • Sala-menjador amb llar de foc • cuina equipada • Bany complet • 1 habitació doble • lhabitació individual • Pati-jardí privat • 1 bany • Armaris de paret • Terrassa solàrium • Estudi tipus golfes • Calefacció central • 2 places d'aparcament INFORMACIÓ I VENDA • Antena parabòlica DIRECTA CONSTRUCTOR • Traster

CION, en calle La Mina. 2 últimos apartamentos. 14.000.000.-

ACABATS DE PRLMERÍSSIMA QUALITAT PROMOCIÓ LIMITADA

PI. Can Cadena, 2- Valldoreix

SANT CUGAT - Ultimes cases adossades, zona Escola Joan Maragall. menjador sala d'estar, jardí privat, cuina-office, 3 dorm. (1 suite), esludi (possibilitat de fer 2 dorm.), 2 banys, servei garatge 3 c , zona safareig. Des de 35 M. TERRENYS EN VENDA SANT CUGAT-EL BELL INDRET Excel.leni oportunitat, terrenys de 540 a 629 nr. des de 15 M Entrada des de 4.7 a 7 M., resta facilitats fins 15 anys APARTAMENTS EN VENDA Zona Mercat Torreblanca, des de 2 M. d'entrada. S4 nv, 2 dormitoris, menjador sala d'estar amb parquet i aire condicionat, cuina equipada, bany complert, armaris encastats. VISITES. Rambla del Celler 83-85, de dilluns a dhendres de 17 a 20 h., dissabtes i diumenges de 11 a 14 k

v, PI. Augusta, 4 Tel. 674 12 04 Fax 674 1 1 8 1 TORRES EN VENTA En Valldoreix, a partir de 27.000.000.- Nueva construccion.

AP\

P. PARQUING ALQUILER En varias zonas de Sant Cugat, a del Monasterio Pisos de 2 y 3 partir de 9.000 Ptas. dormitorios, 2 àticos dúplex, a parPISOS EN ALQUILER tir de 13.000.000.-Ptas -Piso de 180 m:, 5 dorm., 2 baiios, Apartamentos con y sin muebles, a partir de 55.000.-Ptas. cocina grande, 2 pi. pàrking PROXIMA CONSTRUCCION, al lado

-Zona Residencial, 4 dormitorios, 2 baiios, 1 aseo, salón con chimenea, 3 pi. pàrking, magnífica cocina, jardín, pisicina.

-Torre Adosada amueblada, 160.000.-Torres Alto Standing, con piscina, a partir de 200.000.-Locales céntrico, a partir de 60.000.-

ELS H CANTONS Diari d e Sant C u g a t , S . L .

SI VOL REBRE ELS 4 CANTONS A CASA SEVA, OMPLI AQUESTA BUTLLETA I TRUQUI'NS, PASSAREM A RECOLLIR-LA-HI 6 7 4 02 04 Diari d e Sant Cugat, S.L.

ELS 4 CANTONS

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

4.800.- ptes Anual

DADES PERSONALS

MMKMT tS rARA BtCTW A TMVtS OS:

NOMS I COGNOMS

•POC O COPBO

|

NOM DO. BANCO CAIXA

RAÓ SOCIAL

| AMBÇA

|

COMPROtUMCTA DfSTALV» NtMKtO

|

lOCAUIAT

POHACIO THJFON

COMPOSTA!.

II

Diari de Sant Cugat, S.L. |

CIF o D M

1

Rambla del Celler, 91 08190 Sant Cugat del Vallès CIF-B60281367 D.L Gl-1.405-93

...ARA SETMANAL!!

COM POSTAL

•J


©UHÀ SPANGP-..A

©

INDEX de SECCIONS 33 D'ogueries 34 Electncitat-Alta Fidelitat 35 Electronica-Radio Antenes 36 Esports • Gimnasos 37 Estancs 38 Estètica 39 Ferreteries -Maquinaria 40 Fionstenes 41 Forns de Pa 42 Fotografia \ Vídeo 43 Fusteries 44 F'jte'ies 45 Galeries d'Art 46 Gas - Electricitat 47 Ge ateses 48 Herbo ans - Dietètica 49 Hicocultius 50 H piques 51 Hotels 52 Mummacio 53 hlcrmatica 54 nstruments Musica 55 Jardineria 56 Joguines 57 Joieres - Rellotgeries 58 Lotenes 59 Llars d'Avis 60 Llars ce Foc 61 Llenceries - Merceries 62 Llib'enes - Papereries 63 Marbres - Pedra Artificial 64 Marcs

—• —

VH2

65 Matalasseres 66 Menjars Preparats 67 Metges 68 Missatgers 69 Mobles i Decoració 70 Moda Confecció 71 Motos • 72 Netejes 73 Ocres-Const -aisos Sostres 74 ODlia_.es 75 Pastisseries 76 Peixateres 77 Pelletenes 78 Perfum'es 79 Perruqueres 80 Pintors 81 Piscines 82 Pneumàtics 83 Psicòlegs 84 Publicitat 85 Queviures 86 Radio Taxi 87 Restaurants 88 Sabateries 89 Seguretat 90 Tallers Mecànics 91 Telefonia 92 Tendals 93 Transports 94 Tren Rentat Cotxes 95 Xarcute'es

674 66 66

G E S " R A CASAS..

674'4 91

Afor.sc Sala, 22

15

A.T.S.

CCNX ~A RUANO

5"4 43 92

AA fcU

BASARS REGALS

ATHVPIC Va Idoreix, 23

674 93 35

B'RBE

.6-4 49 50

MERCAT C

01

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

AQUAIONGA

^74 2132

M o s e n C m Vexague- '9 F'NCAS.ES 6-4 36 63 A. y de Mrinlse-ra' 12 • ^a -lo'esla FNCAS SANT CUGAT

674 08 9 T

. 589C7C9

VI'.A 1 LiC.il 3

6747004

Sabadeil, ic

—• — AIGUA TRACTAMENTS

Grcna 2' 5e 2a V PRANC'SCO

539 22 9'

San Jord 30 ' • 5a R GARCIA

evc -C7F

M'TERESA GARRIGA....

G.AR3 -FEGA.S...

674 55 36

Map' 5 PA-CONIC

675 36 34

C'/a Cerjanvoa 3

'— • —

674 '277

Pg Sant Magí. 1C

674 4 5 " !

Anselm C.ave. 22

Av f/as Janer 2' -M/a-sc

t\4

—• — AUTOESCOLES

AU"0-ESCO_A CASAS Martorell. 47

5-4 14 97

Vil'a ' loca' 10 EN MARXA

675 59 09

GRUP Vi BE—ES AF^S

675 20 01

Montse-ra' 31 TOT ART

674 96 27

Car-erde aC-eL '

—• — AA

04

GL.AVEPD

589 25 29

:> de M M 25

A ALBERT

674 72 54

lana Puspíai 1 j

NCUSA

674 15 23

V.-.-lcreI. '4 M7JESA

'v-6-24

R;a C : t i . ,i 6 h s 53:. 27 64

-: ',' SFRV Cl OS

.674 3C 76

569 4171

P de Coll, 9

CiCLES CARDONA

05

675 516 7

PJ3CO'.'

BIKEHOUSE DUYASA

AUTOMÒBILS

17

AUTO ESTEBAN

...6753257

Rambla de. Celler 39 AUTOv GUIX SUZUKI

Can Matas. 2-4

KSA

AA LO

ALUMINI VIDRES

l •"

674 13 42

Santa Mara 4 3 1 675 27 73 S7

J CUSSO Sarliaa:: Peen:: .

4 52 43

Alfons Sala, 29-35

AUTOCUGATOPEL

589 32 00

.574 39 94

VINSNOE SA

575 5914

589'983

Baixada San Seven 4

574 14 92

NISSAN EBRO

675 45 79

674 4149

Martorell. 41 VILARASAU CITROEN

674 13 21

°g Torreblanca. 52 TIN T SANTCUGA.-

674 ' ' 83

Sant'ago Rjsinol,35

18

TINT SANT CUGAT

674'0 08

MENGUAL S.A

674 03 49 674 62 99

674 73 17

:Í.:.~-PQS

583 33 3-

•A--':;A

575286'

12

ARTS GRÀFIQUES FOTOCOMPOSICIÓ 539 27 62

Rambla Je

539

R V E t r j R A RECASENS

AMBULÀNCIES

07

•UISCALS^AVAL·ES

Pus'Taj·e! 25

COPï G=A-IC

675 22 82 .674 41 67

Altons Sala 2' QUICK-SEC

674 62 97

Munllo, 26

.574 '2 34

ANÀLISIS LABORATORIS

08

M.GUEL OUPAN 5EL. JO S , a " a ' . l yj l i 7a

675 5í 06

SANVART' ' . ' O N C j m u

; J A , - BAS

675 08 53

Afers::: Sala 23 'r 6a

Santa Mar a 22 1-

La Grana 21-4ar- 2a

— •-

7 CASTANEDA

AP LJ

589 37 02

Vic 11

—• —

13

ASSEGURANCES

ANIMALS I VETERINARIS

09 T

,

'•:_; EP NAP A ST ; : L . G A -

C:i-.,·''l'.,IS '37 ;:..ROC..OT Men-ai -M-reF.aeea-.

10 ANTGL-ATS Rcssèle.25

589'4 46

'.te'ca! Pere Sar '20 _A PRAOERA p

CATALANA OCCOEtr

-74 33 58 575 3C'2

MAP7RE

58919 95

5750512

BARS CAFETERIES r\n

NOGUERA FRANCINC

58919 72

BOWLNG

CERVECERIABARMAN'S

....

OF. GESTORA SEGUROS ...675 42 03

Sarliago Rusinol, 43

Rambla Celler. 95

GRANJA PAR'.

14

ASSESSORIES GESTORIES

CarC'vasdelCasvIlo 4

Martorell. 26

574 13 54

Avinguda Torreblarca, 2-8 1a oianta

SILVER- CONTROL

PSCOMED .... Rosselló. 42, ler 2a

Pous 3 'r 1a.

589 01 39

67=. Sh 7T

ty-l

539 23 43

—• —

AA AJ CUINES-CERÀMICA O v J O I i SANITARIS FOAP . „

,

674 05 03

FERRETERIES MAQUINÀRIA 675 0-75

Francesc Moragas, 44 FERRETERIA SABADEL. ,..674 58 48

Rius i Taulet, 27 NOVACUINA ,

674 39 66

Passeig Torreblanca, 35

Santiago Rusinol 24 SANT CUGAT CERÀMICA

674 53 33

MOTO GiNES

589 42 C7

El as Rogent .ocal 10

RODO Rius i Tauiet, 6

674C2 97

REPARACIONS BEL

674 96 73

PI, Peo Ventura ROS

DOLCERIES

674 37 64

—• — AA

HAPPY

FLORISTERIES

589 06 31

Sani Antoni 56 DOLCETS

674 42 82

ELIA

674 90 02

Rambla del Celler, 27

Alfons Sala, 20

—• —

FLORS 1 PLANTES VALLÈS

DROGUERIES

Rius i Taulet, 2 FLORS RIERA

674 46 46 674 ' 3 8 '

—• — CABANAS

674 06 49

Santiago Rusinol, 54 PLAZA DELCOLL

6741355

A F DROG CAN MORA

675 30 52

674 07 41

ALTA FIDELITAT

589 37 82

Pius i Taulet, 33 ELROBAZA.R

675 44 03

Ercavalada 23

ALFONS S A U . .

675 37 03

GABRIEL

67417 70

PI. Centra, 3 • La Pioresta LA BAIXADA .

574'9'2

Montserrat, 22 TORRAS

675 30 82

Martorell, 55 FLECA ESTACIÓ

674 7164

GALERIES SANT jORDI

674 16 00

T

674 06 57 674 15 36

Alfons Sa.a 28 V'LA ELECTPOLLAR. S.A

589 02 71

—• — ELECTRÒNICA RÀDIO ANTENES 674 47 58

P'NO

6741664

P Doctor Gaites, 1

—• —

CLUBS AA ESPORTIUS OO

. 575 27 01

Riera, 15 FORN BASANT

574 52 46

Diputació. 31 La Floresta FORN SANCHO

MILAR TOBELLA

674 15 38

Valldoreix 70 FLECA ELISABE

EXPEPT

—• — AQ LO

FORNS DE PÀ

Alfons Sala. 32

Ratioia Can Mora, 9

San' .lorenç 31 C.'de la T orre, 16

AJ

PI del CoH, 9

CISTELLERIES

..

.674 '9 26

Xernc, 27 PUJOL Ctra. Cerdanyola, 6

674 1271

MARTÍNEZ

674 26 32

A.R. Escayola, 101 Valldoreix MERCAT PERE SAN

589 4189

MERCAT TORREBLANCA

675 37 55

VALLÈS PA. S.A

674 56 00

Monestir. 58

—• — AA 44

FOTOGRAFIA VÍDEO

A.I.F.A

674 43 04

Ctra. Cerdanyola. 18

ESPORTS GIMNASOS

CONTRALLUM

6751243

p|. Octavia 1 =OTO VÍDEO F.R.

5747953

Rambla Celler, 93 674 65 34

JEPCF*IJ '.'A.LCOPEIX

674 " ' 7

Ctra S: Cjgat a Put

MOnA-5.AP

Í74'C'3

C-5'.'jNTANïENC

P Sareeicna ' PISCOLABIS SÀBAT

674 " 18

CLARAMUN* INST YOGA

674 21 03

Riera, 15 baixos

Vabcre.x 374X27

674 13 59

GIMNÀS SAN T CUGAT

J LLAMAS ..

675 03 51

Anselm Clave, 20

MAPE

Sart Coa-Valies

575 37 0^

Aifors Sala 29 B

Pça 5a-;ecra 5 NA,-AC:0 SAN- CUGAT

3'MNASOLIMPO

674 14 53

SANT CUGAT ESPORTS Ranb'a CeJe- 23

674 44 54

Clra Cercaryola. 38 ZOOM

674 53 96

.674 03 93

Valldoreix 14

Mac. t

Sart jrj-ci. 37

539 37 36

—• —

AP OO

—• —

JÚNIOR .ES VOLTES

Valldoreix, 76

MONTOSA

CERVECERIACABALLU 3ET1T, 674'O 05 RusiTauiet '9 FRANKFURT PUS W C L

QUIPOS

PCLICJNIC TORREBLANCA ...589 18 88

674 65 33

674 16 75

,58916 8'

675 52 54

Major. 36

Valldoreix 73

"OT MUSICA,

CATIFES

PAP CL .. 589 2 5 ' 7

569 44 33

DONNA

Santiago Risiïo. 49

—• —

Baixada de 'Alba 20

675 26'04

..539 35 32

674 86 68

BOKATAS

Francesc Mcraga> 1-3 Ell 1a

589 13 0'

Possehc. 9-11.3r 'a DENTAL CUGAT

Santa Mana, 40

BA03AB Mapr, 13 3ARQUEXALADA

C.'NICA DEL DOLOR

Major. 6 .67513 89

CAN BUFA

CASAS CARRERAS 5 . 589 27 73

675 36 35

IN'.'A

Va.les 80

ANTIGUITATS

, ,

MeroatTcreblanca

19

ESTÈTICA

Des de Maig 9

Va Idoreix, 44

Mercat "orrebianca '36-13 7

Plana Hospital, 35-37

J.G ASSOCIA'S p| Barcelona, 9 canós

589 '6 09

g Tcr-etlanea 15

Eslape '0

Vr,eles "0 CASA.S Santa Ma'a 59 EST'SEP

674 9210

Major, 11 CONChrA

"ODO'000

.6-5 5CC7

AA ÀNGELS SAYOL

A A ELECTRODOMÈSTICS CARNISSERIES 04 ALTA FIDELITAT POLLASTRERIES

SERPA

.

—• —

Francesc Moragas, 8- Pis 2on.

—• —

ALFONS

Rola Celler, 18

Pça 5a'::eona

AGENCIES DE VIATGE

674 13 93

.. .574 31 74

pça Octavia. 4

CLÍNICA DENTAL BANARES ....674 18 77

—• —

Av Ve'ge Montseral. 77 - L a Floresta

675 36 53

Sanliago Rusino 2

..AUMEROOES

674 35 34

Pça Mas Roç S T - valdoreix-

Can Matas ó GRÀFIQUES CELLER SA

74 38 37

Francesc Moragas 3 a: 1a

56'-23 66

<• r <:

674 33 43

P.CASADO COCA Pg. Castanyer. 13

Pg RuCi 'C4 -Va Idcrt-x-

Av. Catalunya, 13

2REJPO.A

pç ' jiretiianca ' 7

674 ' ' 32

LAMONTANESA

•:

CC'PI V.A-GE

AL BElZ.Z

LOS MANCS MAS-POIG

COD COV-CSIL O Ps Sant Magí 2C- >

ADVOCATS

Abat Viure

. 5 8 9 ' ' 56

V'I.ARASAL

674 1182

Pbla. Ribalallada 34 -INT SANT CUGAT

>

.

674 35 92

Valldoreix 59 Sant Antoni, 1

MARIONA DISTOP Rambla Celler. 15

R SAGALES

R| '.'as Foig. 3

AA

674 12 37

AUTOSERVEIS ALIMENTACIÓ

CONSULTORIS DISPENSARIS

BUGADERIES AA TINTORERIES

Martorell 17 SOL-NET

Ctra Cerdanyola, 58

574' ' 7 6

DosdeMa.g 12

FRANCESKA

Francesc Moragas, 11

ROSOMUNOZ I CASALS

Pça 3aroe'ora 4

—• —

675 1 8 "

Ctra Cerdanyola 67

—• —

—• — f\ A ü\

ESTANCS

37

674 4^35

Sant ago Pusiïo 3'

Avgca Ragu'l, 54

SUPERMERCADOUMC0...674 6C '6 CL.:l::r'.'j·ilc.3

•3ERP.AN Va.ocre < 59

SUZUKI

Villa.' - ocal 5

675 4 ' 2 '

C-';-A.ER:ASA a TE

03

589 26 49

RJB : 0

7.AKA F NÜUFS

02

RENAU.T-ACERSA

F'arçesc Via sn. NaLS 515 , FSPANO

AJGJSTA

BODEGUES VINS

TINT SANT CUGAT.. J CA.CPA

CONGELATS

EL PON'.

Santa Ma'ia, 17

—• —

Vila. 5 3r

06

ÒRGAN

674 47 54

AQ

QA OU

674 C 29

—• —

Cfa. StCugat-Ce·danyoa Kn- 4 6

—• —

CELLER SANTA MARIA

AUTOCOMARCA DEL VALLÈS 674 68 5C

58917 57

589'3 10

Fe Moragas. '3-42

pça Augesta. 2

v CARBÓ

CLÍIIÇ- M.m c 6

. 674' 5 C9

Valldoreix 41

VOuVO SELLARES

J. BLANCO

AIRE CONDICIONAT CAL·LEFACCIO

Mr:rl;ir.i -r

0 : : ' •..

11

BICICLETES

Rosselló. 21 V A „ S - PERELLÓ

L..CASSPORTS

589 09 67

C DENTA. VA...OOREiX

BELLES ARTS

ALTO-ESCCLASTCLGA* 6^4 42 CC

TALLERS AUTO-SPORT

ARQUITECTES APERALLADORS

.

CONGELA SViDAL SANBER-5

"rancesc Moragas, 13

Posseí c " 2a

F NOJES G RONE..A

-i.a

675 '0 43

SET BALL

674 98 62

675 5C 06

T

Ctra. Cerdanyola 55

MUKA.Y

CoctCí Mjn-C '4 c

R'LS. TaUel '2C

Sant Jordi. 33-35

Va Iclcrex, 20

Av Torreblanca 28 ZOO'.' TPAVEL

SOUASH SANT CUGAT

Psq Segala, 4 - 6 La ^lo-esta

SantSooa.eeva. 3 A. 2r 3a

16

PETANCAS" FRANCESC ..674 1 2 ' 6 C a n oe la Creu 2' F.CRESTA ESPORTIVA

Ter-ent oe la Bamea, '4 -PANCESC 5 A \ t Z

01 Adr -is'.rac'O rjnaues 02 Advocats 03 Agencia Vatges 04 Aigua • Tractaments 05 Aire Condicionat 06 Alumini • Vices 07 Ambulàncies 08 Ana! sis - Labor5tcr s 09 Ar.mals i Veternaris 10 Antiguitats 11 Arquitectes 12 ArtsGrafees-Fctocorp, 13 Assegurances 14 Assesories Gestories 15 ATS. 16 Autoescoles 17 Automòbils 18 Alimentació 19 Bars-Cafeteries 20 Basa'S • Regals 21 Belles Arts 22 Bicicletes 23 Bodegjes- V ns 24 Bugade^es 25 Carnicenes 26 Cati'es 27 Cistelleries 28 Clubs Esportius 29 Congeiats 30 Consultoris- Dispensaris 31 Cuines • Cerarrca 32 Dolcenes

53913 24

PI Estaco 3

3an 3oraverti.r5. 3. ertl 3a S~ CUGAT GESTOS A

674 72 15

Santa Maria, 14

5-5 56 74


14} ORDINASOFT-ORDINAJOCS. .675 32 03

Af\

FUSTERIES

Rbla. Can Mora, 9 VALLÈS TECNaÒGIC, SA...589 33 00 Plaça Unió, 3

JAUME SOBREGRAU

6740318

r/\ OH

Mina, 63

—• — i l

—• —

FRUITERIES

INSTRUMENTS DE MÚSICA

TALLEDA RICOMA

674 5862

Balmes, 11 ANTONI CAMPOS

674 67 55

PI d'en Coll JOSÉ FRUITS Mercal Pere San p 123

58944 81

—• — Ar

GALERIES D'ART

ARTSENAL

589 00 97

Valldcei" 58 CANALS-GALERIA ART

.. .675 4G 02

Carre- 3e la Crc-j 15

C. JARDINERIA S CUGAT Ctra St Cugat-Rubi. s/n

675 42 05

JARDINERIA EL CEDRO Carrer la Creu, 10 Local 1 SANT CUGAT JAROI Villa 92-94 COLLSEROLA JARO

58S 23 40

Escaietes. 11-15 1NDUBPUC.

675 53 53

53912 93

Ga'e-ies Santa Va- a SA.A RJSINCSantiago R j s f c l 52

675 47 51

—• —

AA

GAS

40

ELECTRICITAT

LABOMBE T A.SL

674 00 24

Avgda. Catalunya. 3 SAMAGAS.S.A

PA

JOGUINES

DIDO JOGUINES Vinyoles, 10 E.S TRES REIS

674 50 49 674 06 45

Sannago Rusinol, 53-60 JOGUINES MARGA

6743048

Pg. Sant Magí, 26

674 1532

—• —

58900 79

Passeig Torreblanca, 9 R.QUERAL

C7 0 f

JOIERIES RELLOTGERIES 6745854

Santiago Rusinol. 40 PEDRAS 674 0014 Mercat Torreblanca-Parada 140 ROC JOAN JOIERS 674 00 26 SANBER5 Anselm Clavé, 20

674 45 71

A-J

—• —

6745547

PA

LOTERIA

GELATERIES ADMINISTRACIÓ N«2

67401 74

Major, 33 LAJIJONENCA

6752586 674 51737

—• — AA 00

MENJARS PREPARATS

CAL3USCALLA. Mercat Torreblanca 2 4

6"4 06 65

TASTA'M

533 29 29

San: 3ona.en:u r a. 51 TECA SÀBAT

674 1153

Sartiagc Rjsincl. 36

£7 0/

MEDECINA FISIOTERÀPIA 589 25 55

ENRIQUE CAYUELA 674 66 1! Francesc Moragas. 13 3er. 2" ANNA GIMÉNEZ ROCA... 589 39 26 Av. Torreblanca. 2-8,3a, despatx 10 ANNA PUJIBETI CALDES 589 19 56 Santa Maria, 9,1 r. 2a. FATIMA CORNELLANA Pg. Torreblanca, 29,1r, 1a

675 56 03

M. DOMINGO GALLART

674 46 87

M.RIUS Rosselló, 9-11,3r. 1a.

58913 07

SUSANA NICOLETTI

674 74 37

(Fisioteràpia) Sant Antoni, 74 bxs. PAU BERNADó i BOU 58903 91

—• — PA

—• —

LLARS D'AVIS A A

—• — HERBOLARIS DIETÈTICA

GERD Plaça Pere San, 9

6740060

—• — AA

HIDROFLOR 67475 98 Av. Joan Borràs, 54 (Valldoreix)

—• — HÍPIQUES

HÍPICA SEVERINO Pg.Calado, 12

674 83 85

—• — P4

HOTELS

HOTEL PARC VALLÈS Artesans, 2-8. Cerdanyola HOTEL ROSSINYOL Valldoreix

580 85 85 674 2300

—• — PA

—• — AA

IL·LUMINACIÓ

M RW

6751011

SERVA

67544 96

Martorell, 59

—• — £4 01

LLENCERIES MERCERIES

MARY Major, 3 QUENAPANTY, SL Rambla del Celler, 2

674 0139 589 09 96

—• — AA Ofc

LLIBRERIES PAPERERIES

ARPAU Valldoreix, 47

674 96 02

ELRECODELUBRE Dr. Robert. 12. Rubí JORDI, LLIBRES I PAPERS ,589 14 78 Santiago Rusinol, 11 L'AMIC IMAGINARI Rambla celler, 89 PAPER A PUNT, S i PI. Pere San, 15 PAPERERIA MES 3

674 0107

5893685

—• —

LLARS DE FOC

6741140

HÍPICA SANT CUGAT Ctra. Cerdanyola

674 42 23

AA 09

MOBLES DECORACIÓ

ADRIANA BARNILS Santiago Rusütol, 15

674 65 48

BLANCOLOR

6745179

Major, 10 CARRÉ Francesc Moragas, 33 CASAJUANA Santiago Rusinol, 37 DECMO DECORACIÓ Francesc Moragas, 4 EXPOMOBI

6740995 58922 32 674 38 92 6744117

Ctra. Cerdanyola, 51 FALGUERA

675 24 01

Villa, 1 - Local 2 FERRO I FUSTA

58945 36

Santa Maria, 18 KASSA Rambla Celler, 43 MAJIK Sant Jordi, 29

—• — PA

589 02 66

M-ANGEL ROCAMORA

589 4019

/Restaurador 674 42 04 STUDIO GIORGIO FOUQUET .675 08 91 697 1154

—• — AA MARBRES 0 0 PEDRA ARTIFICIAL

INFORMÀTICA MARMOLES ST CUGAT Campoarnor, 12 nau 3

GRUP EME SERVEIS 589 2313 Francesc Moragas, 3 Entl. 3a,

CHAPEL MODA

674 72 00

Pous, 10 DEULOFEU Rambla Ribatallada, 22 A

589 03 31

—• —

675 51 08

PEIXATERIES AP

Dos de Maig, 25

7(\ /U

GILDA

6750502

Valldoreix, 10 ICARO-HOME

67412 42

Santa Mana. 12 LEVI'S STORE

67516 53

ASSUMPCIÓ Monesti', 33 ROSITA Psg Rubí, 110 Valldoreix

77

674 36 51 674 3147

~

~ MODA CONFECCIÓ

FRANCESC SITGES PINA ...674 01 44 Martorell, 55 NÚRIA 674 1932 Sant Domènec, 20

MATI-MODA JOVE 675 52 C8 Galeries Santa Maria, botiga G =EP'S Valldoreix, 29

5891198

PRA'-VIDALES . Sant Domingo 4

674 05 22

PRISMA DiSSENv'MODA Santiago RusTO!,29

674 46 54

RÀDIO TAXIS

RADIO TAXIS CUGAT

MEGHAN Ramb'-a Rbatallada, 24 B

5890471

TUASPELL Santa Wa'.a 44

5891315

A7

—• — 7Q / 0

589 44 22

—• —

Santa Maria, 26-28

PERFUMERIES BIJUTERIES

CAL'JDELCELLER

574C2 96

Ramc-a de Ce lei 93 CAN EDO

530 66 60

Lleó XIII CASABLANCA

674 53 C7

Sabade) i~

67413 42

675 16 5-

CLIP.

589 44 35

P oeXert-e 3

ROTLLANA

674 94 0*

~AR;S Sartiacc a.,'Sino; 10

674 59 80

COV 3 CS"E_A Canti oc la Crej. 3

,674'038

Martorell. 57 TEIXITS CARMEN Ma.'or, 30

674 C6 =7

CRIST\A Av Ramoi' Escayo a 35 CUGAT CAFÈ ...

.674 56 50

674'7 ••

CATALAN

—• — 7Q

PERRUQUERIES

..

..

674 1126

MOTOS

675 36 54

Edifici Torreblanca

ANA Mapr. '4

674 0163

DAJIANGJN 589 03 80 Sol. 25 • Rb:a Can Mora, 10 ELMESON

CASTELLVÍ HONDA

589 32 11

DOLORS TARR'DA Rosselló. 24

674 06 36

Rosselló, 15 D ALVAREZ Sant Domènec, 28 MOTO 77 SANT CUGAT

58909 01

MOTOTRAFIC

674 07 73

Alfons Sala, 2

—• —

674 10 47

5891740

DUR-DAN 6752353 Santiago Rjsinol 2, ert. 2a.

PI. Pep Ventura 3 EL TAST

58915 02

J.GARCIA

Alfons Sala. 9 ELTOC PI. Pep Ventura

6740077

PERRUQUERIA FORMAS ....675 40 06 Elías Rogent. 184 PRESENZA 5894651 Martorell 20

6749484

FOC DE LLENYA Orient, 27

674 47 62

IL BOZZETTO

58926 97

Rambla Can Mora, s/n

•7A

NETEJA

PAMOBE S.L Sort,321er. 1a. VALLÈS NET

MANOLO GUILLEN Pg Torreblanca, 2

589 23 32

6748919

Psg. Rubí, 110 Valldoreix TERESA MELLADO Rambla Ribatallada, 30

LA CANTONADA PI. Monestir, 1

675 35 54

LA FONDA Enric Granados, 12

675 54 26

MASIA CAN BORRELi

692 97 23

PIZZA ITÀLIA Rbla. Can Mora, s/n

589 2687

PIZZA LOCA Alfons Sala. 7

58937 81

RANCHO EL PASO

674 38 03

P. Estació, 15 REST. MARGOTIN Vinyoles, 8

6740988

—• — AA

7* OBRES f O CONSTRUCCIONS ARRIBAS CONSTRUCCIONS FA Montserrat, 28 NOU DISSENY Sant Antoni, 52, baixos

6994137 6751715 674 4696

PROMUSA

PINTORS

ALFONSO ALCARAZ RAMIRO Teruel, 9

675 3119 .67533 72

—• — QJ

PISCINES

58917 32 AIGUA-VERD

Av, Torreblanca, 2-8

ÒPTIQUES

ÒPTICA MIRASOL Endavallada, 15 ÒPTICA RUSINOL Alfons Sala, 40

674 5846

ÒPTIQUES SANT CUGAT

674 06 91

674 5117

Valldoreix, 14 TEIXIDÓ ÒPTICA Sant Jordi, 30

589 44 75

675 28 53

—• — PSICÒLEGS

ARVI-GABINET Rosselló, 30. ir. 2a. C.P.V

5891251

67514 53 6744598

674 76 45

NOU ESTUDI Guineu, 85 Valldoreix

674 52 38

—•— AA 9U

PILAR MARCH V I U Rosselló. 9-11,3r 1a.

TALLERS MECÀNICS

EERROCAL MOTOR S^OR" 589 47 37 Car Matas 10 PERE CANALS Sant Llo'enç 27

674 63 62

TALLER XAMFRÀ ...

674 62 04

TALLERESMENA Rg Torreblanca. 13

674 53 01

-X.SERV OF BOSCH Castellví 25

674 56 78

CRISANA.... Baixada Alba, 12

674-929

—• — AJ

TELEFONIA

LINEA DIRECTA S. CUGAT .589 03 74 Crilòfor Colom. 30 TRENC PI. d'en Coll. 2

589 3000

—• — AA

TENDALS

TOLDOSTOUS Castellví, 19

675 5103

—• — AA

TRANSPORTS

HOMS Martorell, 9

67554 02

JOAN TORRAS Ctra, de Cerdanyola, 54

6750514

M RW

6751011

RAFAEL TEJADA Rius i Taulet, 16

67548 25

—• — TREN RENTAT DECOTXES

SANT DOMINGO Ctra. sant Cugat-Rubi

6745813

674 9862

SANT MAGÍ Estapé, 2

674 0302

5891680

—• —

Sant Bonaventura, 47 XAMFRÀ Abat Armengol, 65-69

6755157

AP

XARCUTERIES

—• — AA

SABATERIES

CAFÈS PERE BUSCALLÀ Francesc Moragas, 5

674 15 24

BARTROLI Alfons Sala, 10

674 62 93

CANSALADERIA JUUANA ..674 08 81 Fe. Moragas, 26

BOLONIA.S.CP Sant Jordi, 24

5892954

CODONES Santiago Rusinol, 50

58922 92

CAVINS Major, 9

6744804

FELIU GRIFUL PI, Pere San, 11

6755663

CENTPEUS Major, 10

6740109

J.GRAU Endevellada, 18

675 03 54

LATOSCANA Mapr, 19

674 42 79

RAMONA AULADELL Major, 17

674 0161

5894249

Can Matas, 2-4.1r. 2a. ALEGRET Santiago Rusinol, 6 CONF VALLESANA,SA

OFIDECOR Alfons Sala, 29

SQUASH

6740908

—• — PASTISSERIES

5891799

M

Sant Jordi, 33-35

PNEUMÀTICS

ALBERT LLUNELL Indústria, 16 NEUMÀTICOS S. CUGAT Anselm Clavé, 16-18

AA

AUXVYD.S.A Alfons Sala. 50

5890967

VIAPRE

AA

SEGURETAT

SET BALL Ctra. St. Cugat-CerrJanyola

5892529

—• —

—• —

jr

674 64 33

5891826

—• —

•JA

ITAUANS-3 Sant Bonaventura, 6

MARBER

5891041

AA

.675 35 06

589 35 23

Sant Ramon, 4 CASTILLA Avda. Madrid, 12 MirascJ

—• —

PI Octavià 5 ELMOLI

674 1759 Martorell, 16

Castellví. 27

5893193

Sant Esteve 4

—• — J4

XERCAVINS.S.A

RESTAURANTS

0R.3U.DIA Santa Maria, 4"

TOPOLINC Alfons Sa:a 10

6755506

—• —

PELLETERIES A A

LA PELL DE BRAU

Rambla Celler, 15 MARLO - MODA JOVE 58912 75 Galenes Santamaría, botiga F

TATER'S Sant Antoni, 62 Santa Maria, 18

5891307

—• —

Monestir. 44 LA LIONESA

674 07 71

Valldoreix, 79 ROURA

67413 52

Santa Mana. 11 MARTÍNEZ

674 2632

A4

PUBLICITAT

18 POOL COMUNICACIÓ

674 1735

Turó. 38

A.R Escayola. 10' Valkíoreíx

ARIZONA Rius i Taulet. 6 bis JOSEP BARGALLO

675 26 87

MORA

67416 88

E's 4 Cantons Rbla del Celler, 91

6740166

674 62 9

Pça Sant Francesc. 5 SÀBAT

6740179

5891486

Ribatallada. 8-10 BUSTER BOSTON

TVSC Anselm Clave 201er.5a.

675 29 06

Martorell, 21

QUEVIURES

—• —

589 24 74

Moritimol, 52. Rubí GONU ILUMINACION. S L . . 58944 46 Rambla de'Celler, 117-119

Santiago Rusinol, 30

Sarrt Salvador, 47

ORNALLAR

HIDROCULTIUS

PA

RESD.St. Salvador

7A

674 55 80

MISSATGERS

Santa Maria, 25

AQ 40

569 44 66

Canovas del Castillo, 2

Sant Jordi, 30-32,1r. 6a.

Major, 29 PROS

58932 89

Santa Maria, 9,1 r. 2a.

Av. Castellot, 73 -Valldoreix

—• —

SOLSONA Rosselló, 2

C. BENITEZ-FISIOTERAPIA

Avgda. Catalunya, 1 TEYTO-INSTAL

6754943

Santa Mana, A i

Can Matas. 5 SEYDI.SL

5891984

—• —

AUGUET 6751304

5891931

LACREU 5751322 A»ca Vas c us:er. 47 Valldoreix

Avda Raguil SO

ELÈCTRICA SANT CUGAT ...589 39 49 Camí Colomer. '2 bis

ATEUERBLAU Av. Torreblanca, 2 DALMAU MARCS Avgda. Catalunya, 15 MARCSVALLÈS Vallès, 23

589 2 ' 0 3 589 00 23

CONFECCIONS MARIAN CUCARRO

JARDINERIA A P MATALASSERIES

PP

67414 82

Enric granarjos, 15, local 1

—• —

—• —

EDDA'SP-ACE

54

_#_

674 08 82

Francesc Moragas, 21 FRUTAS J. ANTON

MARCS

CAMPMANY Martorell, 15

OCTUBRE 1993

Santiago Rusinol, 46

—• —

—• —

La guia... un servei per a tothom

674 02 04


28

PUBLICITAT

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1 9 9 3

BISTRO INAUGURA B1STR0. n o s o f i c i o i. n . o n b . e n t e

cafè r a p i d o o o m o u a : u ki 'e4ulia

u g i a d r i b >y

t r a n q j i l a entre un yjno'io d e ami-

!c'u|(!:k.' y J síingui

do r

gos.

.'j so'v Í r, ::fi."!t:.

y nc-r- I'O ; : i

Saciar el h a m b r e a CJJO t ] j i e r h o

•:lo us o "IÍV-.:I •. a i o i v i : s- . u de

'0. d e l d i a r e es p n i b l e n a e n

BISTRO

; ,.

11 i - 1

BISTRO U 1 O

t a l o . ofn

•tide

d e e s p e ; . i o ! i o o o u x fen'O !' loy •. ; ; n o c a —'

c^

IO-VS

so'pien-

mas e* o- i "to )A

fina

y o i lo ; 0 '

n a d a laic i a l ' c a ' ,o c o p a a ultima h n \ i o e lo ' a i

i: : . ' v i .!'•

• • • i : H'-i'i: . I i I.--I-..! l o - oo C U S li ' . . '

I T V ,

1 l i i | ' o !;•"] o ...>lodoi i<""ÏI-. i i'i·i

de a h o r a y a no es ;.y • :o o'iio En BISTRO e n c o n t ' a i i · i · i . , - I oüMian-

o exceíente

so y la corcj CÍ ciacl

aliciad p i c v 10 d e BISTRO.

'V!esaoas

poca v p o n e í nues^as f v i z a s

j'i i.iijoi oOs'i i.i'od;: ' i : ot' i p e r a e

La vostra

CARPINTERIA

RÈTOLS NEÒ SENYALÈCTICA j IMATGE CORPORATIVA

C, S A N T O S FABRICACION Y MONTAJE DE STANDS

ÍW2É

\

Agència de

|

Publicitat us felicita i us desitja molta

i?

sort

S.RAMON, 225 CERDANYOLA

Retama. 18 Tel. 658 31 34 VILADECANS

TEL 6 9 1 1 0 7 9

Tel/fa.\ l)3 - 6 7 4 02 04 Sant Cu^at del Vallès

w

ÍÜÏI

ÀRTIC l LOS PARA HOTKLKS V BARKS I auiKi. I M 4 lURC'l 1 ONA[CK

M s 14'*-- !(»' v

Instal·lacions elèctriques

M I-u.v 412 4 4 :

Robreno, 33

tel.-fax 490 42 11 * Barcelona

CONSTRUCCIONS I REFORMES

L. BERNABE Han construït BISTRO Cafè c/. Buri, 13 Tel. 375 30 52 CORNELLÀ

SUMINISTROS PARA LA HOSTELERIA

E Q U I P DE D I S S E N Y I D I R E C C I Ó DE L ' O B R A

VAJILLA, M E N A J E , CUBERTERIA, ARTICULOS DE PAPEL, MOBILIARIO DE TERRAZA E INTERIOR, M A Q U I N A R I A E N GENERAL, COMPLEMENTOS EXPOSICION Y VENTAS Viladomat, 324 Esq. Josep Tarradellas Tel. 430 10 52 Fax. 405 0413 08029 BARCELONA

BISTRÓ ha confiat en nosaltres el seu projecte,

División Hostelería y alimentación

decoració i

instal·lació.

Preneu un cafè a BISTRÓ i comproveu els

resultats

PASSEIG TORREBLANCA, 2 TEL 674 29 07 FAX 674 44 16 SANT CUGAT DEL VALLÈS


DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993

ESPECTACLES

L'Orquestra de Tolouse posa a prova l'acústica del Teatre Auditori L'orquestra nacional de Tolouse actua al Teatre Auditori P. Guillén

E

l passat dimecres actuà al nou auditori de Sant Cugat la reconeguda "Orchestre de Chambre Nationale de Tolouse'* amb l'assistència d'un nombrós públic que va assistir al concert amb gran entusiasme. La recentment instal·lada campana acústica al Teatre Auditori, va permetre que una de les millors orquestres de cambra d'Europa actués a la nostra ciutat." Al nostre país (diu Tomàs Seix. director del Centre Cultural) no estem

acostumats a una qualitat de so com aquesta". La interpretació fou repetidament aplaudida per les més de 500 persones que assistiren a Tacte, entre les quals cal destacar l'Alcalde Joan Aymerich que va fer les següents manifestacions: " É s obvi q u e a m b aquests espectacles aconseguirem atraure espectadors que Fins ara es desplaçaven a B a r c e l o n a " . Aymerich es mostrà satisfet pel concert i afegí " jo sempre he dit que si Sant Cugat disposava d'infrastructures necessàries la gent es quedaria aqui".

Cristina Hoyos actua al Centre Cultural

A més del nombrós públic també s'hi van donar cita professors de música de la nostra ciutat i alumnes del conservatori "Victòria dels Àngels" recentment inaugurat. Aquest va estar el penúltim acte del VII Festival Internacional de Música que se celebra cada any a Sant Cugat. El Festival està adquirint cada cop més el reconeixement tant per la qualitat dels participants i l'organització dins el circuit dels festivals que es fan cada any a Catalunya.

ELS 4 CANTONS

Cinemes Sant Cugat o l'escola del nou so digital Redacció

C

inemes Sant Cugat ha estat el primer d'Espanya en tenir installat el nou sistema de so, el DTS (Digital Theater System), aprofitant l'estrena de "Jurassic Park" (avui, 8 d'octubre).Per les característiques estructurals, les sales de la nostra localitat van ser escollides com a seu d'ensenyament per als tècnics estatals de Kelonik S.A. l'empresa encarregada de la instal·lació del material, els quals van passar els darrers dics del setembre estudiant les innovacions a la cabina del nostre cinema, Cinesa ha incorporat el

• •

29

DTS només a quatre sales: Florida (Barcelona), Montigalà (Badalona), Levante (València) i a Sant Cugat. Aquesta millora tècnica podrà ser apreciada amb l'estrena de la darrera pel·lícula d'Steven Spielberg i es caracteritza per la utilització del digital en comptes del Dolby SR òptic que hi havia fins ara. El "lector d'infrarojos", el codificador, i el compact disc ofereixen un sincronisme quasi perfecte, aconseguit en menys d'un fotograma. El so gravat a la mateixa pel·lícula passarà a la història i els cinèfils podran gaudir a partir d'ara del millor so direccional, amb una potència de més de 3000 wats.

ACONSEGUIU UN DELS REACO CORDS MÉS ENTRANYABLES COR DE LA HISTÒRIA DE SAN CUGAT. TVSC US OFEREIX LA POS SIBILITAT DE RECORDAR A CASA VOSTRA HISTÒRIES DE SAN CUGAT EN UN ENREGISTRAMENT QUE ES VA REALITZAR DURANT LA REPRESENTACIÓ DE L'OBRA AL TEATRE AUDITORI DEL CENTRE CULTURAL.

Bullangues, alegries i "tarantos" a l'escenari del Teatre Auditori com a cloenda del Festival Internacional de Música

Part dels diners recaptats amb aquesta venda de còpies, s'entregarà a Fila Zero, per subvencionar noves posades en escena.

© 5 8 9 14 86 (Contestador automàtic) Quan truqueu deixeu el vostre nom i telèfon, i tant aviat com la tinguem feta us avisarem

mam

Sbsefruits

t'RKACIO I OISSKNY

OCTA.VIO SARDA

Redacció

D

ivendres finalitza el VII Festival Internacional de M ú s i c a amb l'actuació del "Ballet Cristina Hoyos" al TeatreAuditori a les 22 h. El grup oferirà l'espectacle "Suenos Flamencos". Hi participaran, entre d'altres, els guitarristes Paco Arriaga, José Luis Rodríguez i Diego de Bormujos, i els "Cantaores" El Extremeno, Juan José Amador i Morenito de Llora. Cristina Hoyos ha estat

reconeguda internacionalment per la seva aportació al flamenc i a la dansa espanyola. Cal recordar la seva participació en la Cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, i per a l'espectacle "Yerma", que va representar el pavelló d'Andalusia en l'Exposició Universal de Sevilla. La sevillana Cristina Hoyos que va començar a ballar als dotze anys ha dedicat tota la seva vida al flamenc,i en aquesta ocasió Sant Cugat tindrà l'oportunitat de fruirne.

També a Valldoreix i Mira-sol Mercat Municipal Pere San Parada 123 - Sant Cugat

f&*2

JOIERS TALLERS PROPIS

LES MILLORS M A R Q U E S EN R E L L O T G E R I A

S 589 44 81 Santiago Rusinol, 40 Tel. 674 58 54 Sant Cugat del Vallès

jT

SP

ORDINASOFT

Informàtica d'Empresa Rbla. Can Móra, 9 Tel. i Fax: 675 32 03 - Apt Correus 350 08190 Sant Cugat del Vallès

Oberta la matrícula Curs 93/94 CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

TALLEDA-RICOMÀ C/ Balmes, 11 - 08190 Sant Cugat del Vallès

^

674 58 62

J


30

CINEMA-RADIO-T.V.

ELS 4 CANTONS

DIVENDRES. 8 OCTUBRE 1993

fi

CINEMA A LA TELE Dissabte

Circulo de fuego

(Aventures) 19.10 TVE-1

El hombre eiefante

(Drama)

Diumenge Hotel Internacional

(Drama)

Jumpin Jack Flash

Dilluns

Dimarts

(Drama)

Mas alia de la realidad

Dimecres Un par de seductores

DE LES PEL·LÍCULES DE

De09.30h.al3h.

VÍDEOS MÉS LLOGADES

Del3h.al3.30h.

22.30 TVE-2

17.45 TVE-1

21.30 TVE-2

RÀDIO SANT CUGAT

"Dies de Ràdio"

El Magazine

"Sant Cugat Avui"

['informatiu.

"La tertúlia" (Repetició) "La Gramola" Les cançons de la levn vi in. Del5h.al9h. "Vol de tarda" El plaer de la música i res més.

Del9h.a21h.

"Al lloro"

La musica dels 90 als 91.5.

De21.10h.a21.20h. "L'esportiu" 10 minuts amb tot l'esport locol i comarcal

6- B CíuardaespakkB 7- Carino h i ongrandado al nüo

De21.20h.a23h. "Somnis i estels" Música sobre els clàssics.

Programació de nit 1

Dilluns. De 23h. a 2 4 "Un pam de món" Entrevistes insòlites sobre personatges mai entrevistables.

i Dimarts.

10- Los TommykrKKkers

(Comèdia) 21.30 TVE-1

ir, notícies de Sani Cugat i el

Del3.30h.al4h. De 14h a 15h.

8- Solo en Gasa 2 9- Una rubia entre dos mundos

(Fantàstica) 19.05 TVE-1

b

"El Gall del Monestir"

Revista d'informació. Mon, lo tertúlia.

1- Dràcula 2- fllcrta Màxima 3- Sister flrt 4- Sin Perdón 5- fllgunos Hombres Buenos

(Comèdia) 21.30 TVE-1

Novecento

De07h a 9.30h.

"RANKING"

m

"L'estafeta"

Un espoi de lectura de cartes.

Dimecres.

"Això es pot salvar"

Programa d'ecologia i medi ambient.

Dijous

Alta veiocidad

(Acció)

video-club sant cugat

22.30 TVE-2

(Policíaca) 22 00 TVE-1

Divendres Jugar duro Las tres noches de eva

^®F*^

(Comèdia) 01 20 TVE-2 .".li

vi

KffRflOKE ün lloc diferent Un ambient únic

y

IV

LílBOHLlIl·l

Programació cap de setmana Dissabte: -8.00h. "Nosequeling" -lO.OOh. "Vallès sense fronteres -í 1 .DOh. "Això es pot salvar" -12.00h. "L'estafeta' -13.00h." Avont-Motx" -ROOh. 'Un pam de mon1 -15.00h. "Súper DJ"-18.0011. "Morató" 23 OOh. "Et sona?"

Alfons Sala, 52 Tel. 674 66 49

Diumenge: -ÍJ.OOh. "Missa" - 9.OOh. "Esports en marxa" 10.OOh. "Roda d amics' (Racó de la poesia, Sardanes, La sarsuela, La musico de sempre) -ROOh. "Esports en morxa' 15.OOh. "Súper DJ"-18.00h. " No m agraden els dilluns' -21.OOh. 'Esports en marxa" 22.30h." Histories1

Sant Cugat

AV. CATALUNYA, 14 SANT CUGAT

Dijous "Una proposició indecent" Propostes pel cap de setmana. Divendres. "Vallès sense fronteres" Programo de suport ois immigrants De 24h. a 07h. "Música al teu costat" Musico per amenitzar la ni t

Crítica cinema SALA1

SALA 2

Parque Juràsico

Parque Juràsico

Una nueva suporprudiiCi.'.ir de Steven Spielbcg er> !a -41.•.• ur amoentificos para trabaiar en >.i 11.0vc proyecto e* parque j;iraS'CO

Una nueva superproduccion de Steven Spielberg en la que un ambiciós; constructor convece a unos cientificos para trabajar en su nuevo proyecto el parque Juràsico

Horanos: 17, 1 3 50 y 22'45

Horanos: 17 1 9 50 y 22'45

lAjtonzada a todos Ics pubUcosi

(No autor izaca .-. '"enors de 13 anys)

bicioso constn.ctor corvece ,1 L·IOS

Código uno: quién sabé dónde "iíi rugitivo" Títol original: The fugilive Director: Andrew Davis (luió: Jeb Smarl i Roh Twohy. hassut en personatge'- creats per Roi Huggins Productors executius: Keith Barish i Roy Huggins Fotografia: Miehael Chapman Música: James Newton Howard I n t è r p r e t s : Harrison I-'ord. Tomniy l.ee .lones. Seia Ward, Andreas Katsulas. .Iemen Krabbé

E

ls t e l e s p e c t a d o r s dels anys seixanta van fruir de valent amb les aventures d'en Richard Kimble. "el fugitivo". perseguit implacablement per tota la geografia ianqui. L.a sèrie era emoció i aventura en estat pur, i va convertir l'actor David Jansen en un mes de la família a moltes llars, com en Lconard Niïnoy i en William Shatnner (Mr. Spock i el capità Kirk a Star Trek). com en William Conrad (Jim West), com en Raymond Burr (Perry Mason), com en Buy W i l l i a m s (Perdidos en el espacio)... com tants altres. I és que en aquells temps sí que teníem bones sèries de televisió, i no la merda de "culebroiis" que ens fan ara. Ara, Hollywood (que pateix una crisi d'imaginació agreujada per una infecció d'experts en màrqueting) ressuscita el nostre

estimat Kimble per fer un film d'allò que ells diuen "High c o n c e p t " : cercar una fórmula que faci referència a quelcom que ja coneix el públic, el que es tradueix en un èxit fàcil i previsible: versions modernitzades de films antics. seqüel.les amb números romans al darrera, adaptacions de còmics de superherois, de videojocs o de... sèries de televisió clàssiques:L«.s' intocables, La família Addams. Mi marcia no fa vorito ,\Los Picapiedra'. (Projecte de film amb personatges reals amb què pensen castigar-nos la propera temporada o 1"altra)... o El fugitivo. la que ens ocupa ara. Tanmateix, aquest nou fugitiu està una m i c a adulterat: té la cara de Harrison Ford per comptes de la de David Jansen. i ha perdut tot el caràcter d'odissea itinerant que tenia la sèrie original, ja que l'acció gairebé no es mou de la ciutat de X i c a g o . De fet. això més aviat sembla un plagi de Con la muerte en los talones. aquell memorable film d'Alfred Hitchcock. Això sí, el ritme és trepidant. la tensió constant i l'acció no d ó n a treva. Està b é . però...sona a cosa ja molt vista, i li manca la frescor, l'entranya-

ble senzillesa de la sèrie original, de qualsevol d'aquelles sèries mítiques. Queda massa freda. com una cosa dissenyada amb esquadra mil.limetrada i compàs per un tècnic en marketing, i no parida a cops de cafè i m à q u i n a d ' e s c r i u r e p e r un guionista imaginatiu. Es entretinguda, però. la veritat, jo més m'hauria estimat quedar-me a casa veient a la tele Star Trek: allò sí que és aventura de la bona. Xavier Borràs

Articles de regal i concessionaris oficials de:

Jan ORH joiErs

Çoieu a Sant @uyxt du de 1947

ourrooe

2fe FESTINA

SEIKO

Av. Catalunya, 1 S 6 7 4 OO 2 6 Fax: 589 05 65 Sant Cugat


PASSATEMPS

DIVENDRES, 8 OCTUBRE 1993 Per Jordi Alins

Satèl·lit per TV.S.C.

A

1 2

31

MOTS ENCREUATS

Romà Ventura començaments del més de setembre i amb la preparació de la nova temporada 93-94 s'ha iniciat a TV SC una nova programació de Satel.lit com a carta d'ajust. Amb temes variats, esports, notícies i actualitat internacional. Aquestes emissions de caràcter ininterromput les 24 hores del dia han despertat, entre les moltes persones que veuen sintonitzat TVSC, una molt bona acceptació. Es habitual les trucades interessant-se per si oferim partits que altres cadenes no ofereixen. etc. TV Sant Cugat te interès amb poder continuar oferint aquestes emissions tot acollint-se a la nova Federació Catalana deTV Locals. Les primeres gestions són en bon camí per assolir una normalitat en aquesta nova experiència. Aquesta possibilitat de reemetre estacions de TV Satèlit per TVLocals no és una novetat, ja que 1' any 85 TV Matadepera ja reemetia "La Premiere", canal especialitzat amb pel·lícules d'estrena. Matadepera ja disposava de repetidor municipal per cobrir tota la seva àrea municipal, cosa que va facilitar l'interès del ciutadà per seguir assíduament la seva cadena local. A TVSC ens agradaria en un futur, no llunyà, cobrir també els districtes de Valldoreix, La Floresta i Les Planes. Part de Mira-sol en l'actualitat rep amb prou qualitat les nostres emissions. Aquest projecte necessitaria el suport municipal atesa la seva envergadura.

ELS 4 CANTONS

3 4

5

6

7

HORITZONTALS.-1.Qualitat de senzill.2.Dinastia àrab. Reanimar el foc- 3.Conjunt de coses posades ordenadament l'una darrera l'altra. Al revés, símbol del radi. Vocal tancada.- 4.AI revés, rosegui. Plural, al revés, allò que cau quan trona.- 5.Paraula que pot designar una reunió alegre amb música i ball o baralla. Lletra que pot representar dos fonemes vocàlics. Conjunt de dues persones.- 6.Consonants situades cap al final de l'abecedari. Condició o afirmació. Al revés, el nom d'un color fred.7,Vocal. Raça de gat. Vocals tancades repetides.- 8.Lloc on viuen alguns animals. Tenir amor. En números romans, cinquanta.- 9.Suara. Acceptarà una norma.10.Nom d'un rei conegut per un instrument musical. Símbol del nitrogen. Contrari de res.-11 .Qualitat que té una persona plaent.

8 9 10 11

1 2 3 4

5

VERTICALS.-1. Persona natural.- 2.Representar el paper d'una altre persona. Coure treballat.- 3.Extreure mel. Transpirava.- 4.Municipi de l'Anoia situat al peu de la N II. Forma prefixada del grec que significa igual en nombre. Al revés, prefix que vol dir dos.- 5.Al revés, la quarta part d'una pesseta. Fa servir. Al revés, muntanya mítica de l'illa de Creta.- 6.Vocal tancada. En la mitologia germànica cadascun dels déus principals. Al revés, nom d'una via de comunicació. En números romans, cinquanta.7.Gos. Nom d'un riu d'Itàlia. Que surti en forma de partícules subtils.- 8.AI revés, tregui la vida. Que no és nou. Consonant dental.- 9.Torn d'una partida. Mamífer molt abundant a les ciutats.- lO.Vocal oberta repetida. Nom donat a diverses races de gossos petits de companyia. Eructe.- 11 .Que té tres lòbuls.

6 7 8 9 10 11

ENDEVINALLA!

JEROGLÍFIC Quin pintor ho ha fet?

N_ t_ c_m_s _ c_m_n_, t l_s p_r_ n_ v_l_ t_ L f_rm_ d_ c_ss_l_: v r_ q h nd_v_n_. I&jjeq \a :çonio$ BuiAepua ou. mb ainaA e .BIOSSBD ap euuoj B| ai 'B)OA ou çjad sa|B aj 'euiweo \ saweo ej ON

T.V. SANT CUGAT

38-39

UHF

SOLUCIONS

PROBLEMES DE LÒGICA

Problemes de lògica

La Peronella, la Mireia, la Bernarda i la Gorgònia s'estaven divertint amb el balancí del pati de l'escola. El conserge va aprofitar l'estona per plantejar aquest problema. La Mireia tota sola feia pujar la Peronella i la Bernarda però la Mireia necessitava la Peronella per mantenir en equilibir el balancí amb la Bernarda i la Gorgònia. Ara bé si la Bernarda i la Peronella canviaven de lloc, la Gorgònia i la Peronella tombaven el balancí a favor seu. Amb aquestes dades es podien classificar de la més grassa a la més magra? Primera

Segona

Tercera

Quarta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 BpjBLuag B| BJ6BUJ seui e| ! BSSBJB saw B| sa BJUQBJOO V\

epJBoieg< B||8U0Jdd < B;aj!iM< BjUQ&og B~|

Jeroglífic

Peronella Mireia Bernarda

Mots Encreuats

ossBoy (i-)os BO+(SOB) id :çpnios

Gorgònia

l S 2 O 3 F 4 I 5 S 6 X 7 j_ 8 c 9 A 10 D 11 A

COPISTERIA PROFESSIONAL

I M I T A R

M E L A R

P L I C 1 I AHA T £ RJAI A R • SJPIM A ullo S l | |U S A M fil S

10 11 T A T I A R

Rl·li A L L D U O A L B U

i

A u • AM R R AC|A T A R A V I DIÍN" T T M A B I " I T A O

f •

TAULES DE DIBUIX REGULABLES

FOTOCOPIES COLOR A DUES CARES REPRODUCCIÓ DE PLANELLS

16.500.-

DIAZO FOTOCOPIA

ENQUADERNACIONS Can Matas, 8 baixos Tel. 675 36 53 -SANT CUGAT DEL VALLÈS Pere Esmendía, 23 Tel. 697 50 05 -RUBÍ

CANUTILLO ESPIRAL TERMOENCOLAT

MATERIAL D'OFICINA COMERCIAL I TÈCNICA

STAEDTLER ROTRING ESTUDIANTS

X

4.500.-


Tramvies per Sant Cugat MS JMC a notícia no confirmada oficialment ens ha arribat fins a la nostra redacció facilitada per un col·laborador de l'agència suïssa Prenssinng Pres. Tot va començar quan a la Ciutat de Zuric va sortir publicat, a la premsa, que una ciutat propera a Barcelona estava interessada en la compra de dues unitats de tramvies dels que circulen pels seus carrers. El nostre corresponsal va fer les oportunes averiguacions fins que va obtenir el nom de la ciutat que estava interessada en la compra. Quan ens va donar la informació no ens ho podíem creure. El tèlex deia així "Dos representantes de Sant Cugat de la Villa, visitaran Zurich para gestionar compra". Immediatament vam demanar correcció de Villa per Vallàs, " afirmativo, correcto". Els 4 Cantons va insta.lar les cameres per fer la fotografia de la visita i la sorpresa va ser quan ens hem trobat escaneixant-la, els regidors Sr. Franquesa i Sr. Rueda entre el tramvia. Sembla ser que aprofitant les noves zones de vianants, que ja han començat a treballar a la plaça Dr. Galtes, es podria deixar preparat un carril pels nous tramvies. Aquests estan pensats per donar servei al Centre Cultural enlleçant-lo amb el centre de la ciutat. Fins avui es guarda un secret total, ja que podria ser un niu de problemes amb els veïns atès que les vies obligarien a obrir molts carrers.

El cinquè cantó Víctor Morera

Érase una vez rase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja buena y un pirata honrado" Cuando Paco Ibànez, líder de todo un movimiento muy especial que rodeó al mundo de la música por los anos 60, cantaba algo parecido a esto, no podia adivinar la razón que tenia. Realmente en los anos que nos ha tocado vivir hay mas de un "lobo incruento" algun que otro "perverso cordero", muchas "brujas buenas" y algun "pirata honrado" y una gran cantidad, una enorme invasión de "príncipes malos". Y para mi, y en 1993 son "príncipes malos" todos aquellos que obtengan cargo polític») o social, en nuestro país y tienen a bien utilizarlo para su uso y disfrute personal. Es "príncipe malo" el ministro que amuebla su casa con dinero de los contribuyentes, importandole un ràbano su pròpia iniagen pública. Es "Príncipe malo" el diputado que se duerme en su escano cobrando el hermoso sueldo de las arcas del estado que somos todos. Es "perverso cordero" el presidente autonómico que pacta bajo mano, contraprestaciones para su autonomia a costa de recorte de libertades que su pueblo merece. Es "perverso cordero" el alcalde que se escuda en importantes obras para operaciones económicas que rayan el fraude y la estafa. Es "príncipe malo" el concejal que aprovechando su cargo, favorece a familiares y amigos, causando agravio comparativo con cualquier habitante de su pueblo o ciudad. Es "perverso cordero" el periodista que aprovecha su medio de comunicación para manipular a sus lectores y favorecer a los políticos. Però algun dia, estoy totalmente convencido de que a ese ministro. a ese presidente autonómico, a ese alcalde, a ese concejal y a ese periodista, les llegarà un "lobo incruento" una "bruja buena" o algun "pirata honrado" y justo en ese momento se romperà el hechizo, el mundo al revés volverà a ser como siempre y el lobo, la bruja y el pirata acabaran com el príncipe y el pobre corderito, y por una vez me alegraré de que el cuento no termine bien.

Diari de Sant Cugat 019  

Diari de Sant Cugat nº19, 8 d'octubre de 1993 (Els 4 Cantons)