Page 1

•si»

ELS

CANTONS

PERIÒDIC INDEPENDENT D'OPINIO, INFORMACIÓ I SERVEIS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS Preu. 100

1a. i 2a. Quinzena d'agost de 1993

Any 1.N9 15

f

KAMPIO, s instal.larà en una gran àrea comercial a Sant Domènech-Colomer Segons un estudi del que disposa KAMPIO, el 70% de la compra alimentària de Sant Cugat es fa fora de la nostra ciutat. Aconseguir que aquest potencial de compra es quedi a Sant Cugat és el principal objectiu d'aquesta empresa.

D

esprés de l'última Assemblea de Sant Cugat Comerç, celebrada al Casal de Cultura de Mira-sol, en la qual els comerciants van desistir d'emprendre cap acció jurídica contra la venda de la parcel·la per part de l'Ajuntament a l'empresa S.P.S.Barcelona, només queda el tràmit de l'aprovació de la Comissió Territorial, perquè es doni llum verda a l'inici de les obres del nou edifici on s'ubicarà KAMPIO: un àrea comercial de més de 3.000 metres quadrats ben bé al mig de la ciutat. L'edifici està pensat arquitectònicament per situar-lo al Parc Central, on la fase d'urbanització ja està finalitzada. El conjunt de l'obra quedarà a nivell del carrer Rius i Taulet deixant en la seva superfície una nova plaça "dura" d'ús públic que podrà utilitzar-se com a mirador sobre el llac de propera inauguració. _£_ ^g

El RUBÍ encara el repte de la Segona Divisió B L'equip rubinenc ocuparà la plaça del CE. Sabadell La Unió Esportiva Rubí jugarà la propera temporada a la segona divisió B de futbol. És la primera vegada que el club vallesà aconsegueix aquesta fita, tot i haver estat de rebot, atès el descens obligat del Sabadell. Els jugadors de Josep Maria López esperen fer un bon paper per poder mantenir la tant desitjada categoria. 6 L'equip de la Unión Deportiva Rubí al complert pag.22

&.1&

*?»

w>

SANTCÜOTI ESPORTS

OBERT TOT L'AGOST

SL·IIVIARI Dos mil milions de pessetes pel comerç de Sant Cugat PAG.

5

La Floresta gaudeix de la seva Festa Major 1993. PAG.

14-22-30

m

Circular per Sant Cugat és més segur: Els accidents disminueixen un 25 % PAG.

28

I

FDAP MATERIALS CONSTRUCCIÓ

HMtT«kt,27 Td.C74·5·3-Fn.«755854 M a p t » Gra Hi de In Ciris Cabina, rt Td5»J121-Fn.5»3*2* K1M SANT CUGAT D& VALLÈS


SERVEIS

ELS 4 CANTONS

Farmàcies deTorn 5-8-93 c

Divendres

Dijous

al

19-8-93

£ Dissabte

| Diumenge

R

\5 i6 •- Pge. Diputació.1 I- Tel. 674 03 64

Dimarts

A

Dr. Murillo, 1 Tel. 674 04 30

* Dimecres

Í

7

R T

S. Rusinol. 38 Tel. 674 06 45

Y

Dijous

c

u

Dilluns

i8 :9 E Alfons Sala, 46 S Tel. 674 04 83

c

IJ

l

Divendres

Pge. Diputació, 1 Tel. 674 03 64

Dissabte

:10 i 11 i 12 M3 M4

A

*

Dr. Murillo, 1 Tel. 674 04 30

R S.Rusinol,38 T Tel. 674 06 45

E Alfons Sala, 46 S Tel. 674 04 83

Diumenge

l1

c

Dilluns

L L

Dimarts

Pge. Diputació,1 Tel. 674 03 64

A

Dr. Murillo, 1 Tel. 674 04 30

Dimecres

^

Dijous

R

M5 116 M7 .18 M9 R T

S.Rusinol,38 Tel. 674 06 45

K Alfons Sala, 46 S Tel. 674 04 63

Ij

L

A

Pge. Diputació,1 Tel. 674 03 64

Dr. Murillo, 1 Tel. 674 04 30

R T

S.Rusinol,38 Tel. 674 06 45

Els dissabtes tot el dia i diumenges al mati, també resten obertes: í Pintó de Valldoreix. c/ Església. 3 - Tel. 674 28 71 - Serret de Mira-sol, Pg. Baixador, 78 - Tel. 674 23 72

DIJOUS, 5 AGOST 1993

El Temps Previsions meteorològiques Segons ens informa l'Institut Nacional de Metereologia. s'espera per als propers dies un temps típicament estiuenc, Sol a tota la zona amb temperatures elevades que només seran trencades a la tarda amb tormentes aïllades típiques d'aquesta època de l'any. Les temperatures oscilaran entre els 27 s J ** W ^ i 3A°- de dia. I entre els 21 9 i J S 9 28 a la nit. Per als que i ^^ g^ <r s'apropin a les platges dels f ^fs nostres voltants, podran / ^w ^****^ gaudir d'una mar en calma %% i de vents variables força u ^ / 2-3. En definitiva, com toca, calor i alguna tormenta per aquest Agost de 1993. Seran els últims deu dies d'agost, quan el temps refredarà sobre tot a la nit.

"~W

/

©

gràfiques celler, s.a. c/ Vic, 11

Horari Autobusos L-l SANT CUGAT • MIRA-SOL - MAS JANER lli-, Jc MAS MM!<- Sortidt-, C'aJj hora ; quart Ij ^ nul., i i ' n h iiuinJis^jbii'Mlc·.iiu» LI " 45 hi l llima Mílidj . ] ï(lh .Dh^mc^: testin j . l 3(1 h! I>» d'.\!.R)NS SM.A- S,.mJc- C J J J hiTj i quart. la M'rtida T.hh mjn iDi^atuc-1 :i'stiu% J S 3(Hn l'llima virtida 2-1 I? h i D:\Njfoo i IcWiu^a 22 15 hi. RKCORRKl.lT: Mas Jancr. I M J O O M.ra M-I. tslacio Vjlldnrcu. l···lj^io San! CUÍÜÍI. Mer.al. Creu Roja. Av Alfons Sala

L- 2 NUCLI URBÀ DE SANT CUGAT lk-s * SANT DOMÈNECH- Sortides. Cada 30 minuts. la. sortida 6 1 3 h malí I Dissabtes i festius a 4.13 h). L llima sortida: 22.13 h (Dissabtes i festius a 22.13 hi. Des de rHSTAClÓ- Sortides: Cada 30 minuts. la sortida: 6.30 h mali (Dissabtes i festius a9.30hi. l·llima sortida 22 30 h. (Dissabtes i festius a 22.30h). RKl'ORREGLT: Sani Domèntxh. Creu Roja. Sani Francesc. PI Coll. Mercat. Monestir. Can Colomer. Estació dels FGC.

L-3 SANT CUGAT - LA FLORESTA - LES PLANES Des de F ((M.OM Sortides: Cada hora i milja. la. sortida: 6 30 h. malí I Dissabtes i festius a les 8.00 hi. lltima sortida: 2l.30h i Dissabtes i fesliusa les 21.30 h). Des de l'F.STACIÓ- Sortides: Cada hora i mitja. la sortida: 7.20 fi mali i Dissabtes i fesliusa les 8.50 h). I Utima sortida 22 20 h. (Dissabtes i festius a les 22 20hi. RKCORREGIT: F Colom. U Roresta. P Centre. Mercal. Creu Roja, Alfons Sala. F.slacio

A-3 SANT CUGAT - RUBÍ - TERRASSA l k dilluns., divendres la sortida a les 5 411-6 25h i als 25 minuts de ;.uda hora fins les 22.25h. Sortides addicionals (només cap a Terrassai: 6.55h " 55h II \5 h Dissabtes, diumenges i festius iu sortida: M S i als 25 minuts de cada hora fins les 22 2 ; h

A-3 SANT CUGAT - BARCELONA l)c Sani Cuilal a Barcelona: IX'dilluns a divendres: la. sonda a les 5 15-5 40h i als 40 minuts de cada hora fins l'última sortida a les 22.10 Sonides addicionals fins Cerdanvola a les 22 40h 123 h. Dissabtes la sortida: 5.15-5 40-6 10h i als lü minuts de cada hora tms l'uliinia sortida a ies 22.l·ih Sortida addiciona! tfns ("L'rdanyola 2s h Diumcnces i teslias la sortidaa les ? Klh i ais Niniincls oc .aJa hora tins l'cllmia sortida a les 22 !0h Sortida adduional lins Cerdansola a les 2 <h De Barcelona ,i Sant (uüal he dilluns .idiu'iidies ia.sortida 5 45h i ais |5 i 4 ; nnnuts ,lc ,ada hou tiris l'jlimia s,trlida .1 Ics 21 451- Sortida hns l'crdj.n>..]aa V-22 l\h Dissabtes u . sortida s 4 5 u : s 4 5 iiiinulsde^u:.! IUM f-> l'ull un., sortida a Ics 21 4.5 DiiinicriiCs i leslius !a. sortida a ,.'s o 45h i als 45 iniruls de cada hora lins | utt·-r.j sor.id.i a les 2! 45h

SarbuS alquiler de autocares Tel. 580 67 00

PeiTuqueria homes, dones i nens

S 589 37 02

Alfons Sala, 23 baixos-Tel. 675 16 51 08190 Sant Cutíat del Vallès

0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès

HORÒSCOPS ÀRIES (21-3/2-4) / y % Bones perspectives f i per a gaudir de l'oci i de la vida, encara que no hi ha massa peles. Vigila la teva salut i tota la resta són punyetes.

Per: Lin M i t h a l - H i r

BALANÇA ( 2 2 - 9 / 22-10) f » No vas fer cas, i ara ^ ^ tens poc temps i molta feina. Ja vaig dir que feina feta no fa destorb. Pensa-t'ho bé i no hi tornis.

TAURE ( 2 1 - 4 / 2 0 - 5 ) w j Mira ben bé al teu ^ ^ voltant, que el tro^ ^ baràs. Les sorpreses poden ser moltes. El millor amic pot estar amagat rera el rostre d'un desconegut.

ESCORPÍ (23-10/21-11) ^yk El sol és agradable, 11II Pero massa, pot 11 V donar-te mal de cap. Estigues alerta, que no sempre el que més llueix és el millor.

GEMINIS ( 2 1 - 5 / 2 1 - 6 ) « ^ Bons dies per a \ I encontres en "la tercera fase", encara que no siguin "ovnis". Gaudeix de la vida, ara que pots.

SAGITARI (22-11/20-12) • ^ No afluixis, continua, ^ ^ que vas per bon camí. El que vol guanyar, ha de competir. Després arribaran els llorers.

CRANC (22-6/22-7) ^ • ^ No vulguis fer-ho tot

CAPRICORNI (21-12/19-1) ^ ^ Perill. Mira bé on ^ 2 L seus i què menges. La f^J teva actitud despreocupada ha fet enfadar els esperits de la natura, i es volen venjar. Canvia.

/ > t u s 0 ' ' ^ o n ^ a m^s e n ^ 4 / els altres. Així podràs reposar i et trobaràs molt millor. LEO ( 2 3 - 7 / 22-8) ^ ^ No t'hi encaparris r% I que tot es pot solu" cionar. Ben aviat trobaràs un ajut inesperat en una persona amiga.

AQUARI (20-1 / 18-2) Amic meu. pensa que no sempre pots tenir raó. També els altres tenen cap i poden pensar. De tant en tant, escolte'ls.

VERGE ( 2 3 - 8 / 2 1 - 9 ) PfY% Vigila molt d'aprop l l i r ac l UL '" a ' L ' r ' " tindràs sorpreses inesperades. N'hi ha que semblen xais i són llops. Alerta!

PEIXOS ( 1 9 - 2 / 2 0 - 3 ) • » Verd i blau. són els ^ l · colors d'harmonia, i ara envolten el teu esperit. Gaudeix d'aquest moment i fés que altres hi participin.

TELÈFONS D'INTERES SERVEIS -Ajuntament - Ambulatori Les Planes - Bombers Bellaterra - Bombers Generalitat - Bombers Rubí -C.A.P - C.A.P. Urgències -Casa de Cultura -Catalana de Gas - Centre Cívic La Floresta - Centre Cívic Les Planes - Cinemes Sant Cugat (Reserves) -Correus -Creu Roja Sant Cugat - Creu Roja Valldoreix - Dispensan (Floresta) - Ent. Municipal Descentralitzada -ENHER (Rubí) -F.E.C.S.A -F.F.C.C - Funerària -Grua - G. Civil (Mira-sol) -Hisenda -Jutjat - Protecció Civil - Policia Municipal - Policia Nacional - Taxis (parada) • Ràdio Taxi - Repsol - Butà - Sant Cugat Comerç -SAUR (Aigües) -Valldoreix (parada)

589 2288 675 5105 692 8080 085 699 8080 5891122 589 44 55 5891382 725 2944 589 08 47 675 5105 589 0941 67470 96 6741234 674 24 59 674 7615 674 2719 6991892 58912 26 6741934 674 65 25 674 3371 674 23 79 5891155 6746696 092 092 674 7612 6740997 5894422 6741580 674 03 22 6741243 674 1111

ASS. RADIO

TAX I SANT CUGAT I VALLDOREIX

ITILS Ass. Consumidor^ Alcohòlics Anònims Greenpeace H. Clínic H. Sant Pau H.Bellvitge H. General de Catalunva H.Vall d'Hebron H.Sant Joan de Déu Unitat Coronària Tel. de l'Esperança Tot S.C Inf. Carreteres Ini Aeroport •Inf. RENFE •Inf. Port •Monestir • OMIC •PROMUSA

268 45 67 317 77 77 (911 543 47 04 454 60 00 3473133 335 7011 58912 12 4272000 20340 00 2481040 41448 48 6748661 204 2247 478 50 00 4900202 31887 50 6741163 5893188 58917 32

ENTITATS -ASDI - Arxiu Gavin • Casal d'Avis S.C - Llar d'Avis Parroq -Club Muntanyenc -Coral La Unió -Esbart S.C - Grup Sup. Immigrants - Ràdio.Sant Cugat - Televisió Sant Cugat - Els 4 Cantons

6753503 674 25 70 58916 38 589 05 98 6745396 6741006 675 26 52 674 9314 675 59 59 58914 86 6740166

5894422 Servei dia i nit SERVEI de Grua Cobrament amb Targetes de Crèdit I Teletac

CONSULTES SOBRE LA UBICACIÓ DE CONTENIDORS AL MUNICIPI 1

]

i » *~> '-

Brigada Municipal Tel. 674 01 4 8

PUBLICITAT EN AQUESTA SECCIÓ ^

674 02 04

/


DIJOUS, 5 AGOST 1993

S A N T C U G A T AL D I A

L'alcalde de Sant Cugat critica l'organització Frederic Roda: "L'alcalde s'ha precipitat criticant una setmana abans de recdüw-se els actes"

Acte de cloenda en el Centre Borja

ganització dels cursos, l'opinió és favorable pel que fa als horaris però es demana a pau té un preu i nosaltres es- una major distribució que permeti augtem disposats a pagar-lo". Amb mentar la presència dels assistents. aquestes paraules Frederic Roda, Per a la pròxima edició es pensa editar director de la Universitat Internacional de un llibre que reculli totes les experiències la Pau (UIP) de Sant Cugat del Vallès, viscudes per aquest col·lectiu al llarg dels clausurà Tacte de cloenda dels cursos que seus deu anys que com varen demostrar al llarg de tota una setmana s'han realitzat els assistents varen ser molt satisfactòries. al Centre Borja. També va manifestar la Per altra banda, les declaracions fetes importància de les organitzacions no go- en roda de premsa, per Joan Aymerich alvernamentals i oferir la UIP com a "patri- calde de Sant Cugat, i recollides pel "Diari moni col·lectiu que es posa a disposició de de Terrassa", manifestaven una sèrie de la humanitat" deficiències pel que fa a l'organització. La Josep Delàs, del claustre deprofessors, manca d'assistència i la poca renovació de qualificà la ruta realitzada com " una con- l'alumnat també foren objecte de crítica vivència intercultural, l'experiència de de les paraules d'Aymerich. la qual fou molt enriquidora. La diEn contesta a les declaracions d'Ayferència ideològica fou la base d'aques- merich, Frederic Roda, director de la Unites relacions." versitat Internacional de la Pau, manifestà Arcadi Oliveres, membre de la Uni- la seva opinió que queda expressada en versitat de la Pau, va fer una valoració aquestes paraules"considero precipitades d'acord amb les respostes a l'enquesta so- les declaracions de l'alcalde de Sant bre l'edició d'enguany. L'enquesta cons- Cugat pel que fa a les crítiques realitzatatà la major internacionalització respecte des a l'organització dels cursets una setals anys anteriors, tenint en compte la par- mana abans a la seva celebració. Tanticipació de ciutadans provinents de Tuní- mateix però, aprofito el vostre medi per sia, Algèria, Mèxic, Finlàndia, Perú, Itàlia demanar disculpes per qualsevol proi ponents de Bèlgica. Els continguts i el blema que s'hagi produït." desenvolupament de les sessions han reTotes aquestes irregularitats seran debut molt bones qualificacions encara que batudes després del període estival que cos'ha remarcat l'absència d'altres més de- meça properament. Els 4 Cantons publiterminats. Una de les activitats més aplau- carà en la propera edició després de l'ajordides pel grup fou el taller de teatre que re- nament per vacances les notícies relacioalitzaren diferents alumnes. Quant a l'or- nades amb aquesta problemàtica.

L

Els veïns es neguen apagar les contribucions especials per urbanitzar el barri assignades per la Junta Veïnal ja que les consideren "discriminatòries" Joan-Marc de Semir

E

l barri valldoreixenc de Montmany no veurà, al menys de moment, començar les obres d'urbanització dels seus carrers atès que un grup important de veïns s'oposen a haver de pagar les contribucions especials assignades per l'Entitat Municipal Descentralitzada. Segons l'Entitat, els veïns haurien de pagar el 90 % del cost total de l'obra que supera els 320 milions de pessetes mentre que la Junta Veïnal es faria càrrec del 10 9?-. Els veïns es senten discriminats en relació amb els habitants de la resta del municipi. Cal recordar que a Sant Cugat les contribucions especials giren, depenent dels casos, al voltant del 75 % amb la qual cosa es crea un greuge comparatiu. Tot i això, Lluis Ginjaume, vocal de l'Entitat i membre de l'equip de govern, va manifestar que el 90 % o el 75 % eren xifres relatives i que es podien donar casos en què un habitant de Valldoreix pagués menys que un de Sant Cugat.

Els veïns, que estant en negociacions amb l'equip de govern de Valldoreix, podrien arribar a constituir-se en associació de veïns, especialment per aquest fet puntual de l'urbanització del seu barri, i que tècnicament seria l'Associació Administrativa de Contribuents del barri de Monmany. Els objectius de l'Associació serien els d'examinar els projectes, contractes i transaccions referents a l'execució de les obres.

Obre una part del claustre després d'un any de treballs Redacció

E

l claustre del monestir aobert aquest mes d'agost després de les obres de restauració que l'han tingut tancat un any. La restauració, que està portant molta polèmica, ha obligat a substituir 60 bases de columnes i uns 40 troncs d'aquestes. Com ja vam informar en el nostre anterior número, el claustre només obrirà totalment les seves instal·lacions al novembre, tot i que al setembre començarà una excavació en el pati central del claustre on hi ha una fortificació romana, una església visigoda i el monestir prerromànic. A més s'ha engegat un estudi per determinar l'estat de deteriorament de l'església i del campanar, que segons sembla pateix una inclinació de

setanta centímetres respecte a la vertical. Per als diferents partits polítics i associacions de veïns, una de les causes de la degradació del claustre és la ubicació a part superior del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat. Aquest fet ha sigut criticat tant pel pes afegit sobre el claustre inferior com per l'emmagatzematge de productes inflamables que s'empren per a la restauració de pintures antigues. La restauració del claustre està sent finançada per l'empresa Catalana Occidente amb uns 214 milions de pessetes. La propera restauració que es durà a terme serà la de la sala capitular on s'invertiran uns 68 milions de pessetes.

A Q U E S T ESTIU N O PASSI C A L O R Les millors ofertes e n a i r e condicionat

IflILAK TOBELLA Santi»

3

Fre a l'urbanització de Montmany

Cloenda de la Universitat de la Pau

Emma Ansola

ELS 4 CANTONS

49-08190 Sant Cugat del Vallès


ELS 4 CANTONS

SANT CUGAT AL DIA

DIJOUS, 5 AGOST 1993

Murdoch

Tot per a tu, Reina! IIIJJJ El Mercat dels Dijous o el" Mercadillo" K m m a Ansola

la mà de la mare per en senyar-li la al entrar-hi he pel ca- nova joguina o per rrer de b a i \ . antiga- poder comprar-se el ment la Baixada del izelat de la temporaC a ç a d o r , c o n e g u d a a\ ui da. com l'Hndavaliada, o potser Les peces de rouna mica mes amunt seria ba surten com enl'apropiat encara que es ne- canteri. potser a socessiten b o n e s c a m e s per ta hi ha el que busarribar al capdamunt, final- ques. però. i si te ment el carrer Major, però e! una tara.' fiquis per on et fiquis pagues -Home.per el gust d'anar- hi perquè alio aquest preu enes cl paradís del penja i des- cara \ oklrà.s el "o>penja. el tresor de les joies codnlo" imprès. en brut. la seu dels draps. Sense parar esI .es parades rebroten mis- ment tornes a la càteriosament cada matí dels rrega. ens enfilem cap a la dijous, l'encant dels carrers plaça, allà terrisses i estris va creixent a mesura que la de cuina... tot a 100 pessetes. llum del dia ocupa les vies Remenant remenant, trourbanes i hi tan irrupció les bes un estri sense funció e n t r a n y a b l e s parades que però penses, que carai, per anx rera an\ \ enen olors. \int duros ja no donen res. ja fils, brodats, terrissa, ànecs, li treurem profit o si més no pollets, joguines, flors, es- penjat a la cuina serà un depardenyes. tall ben curiós. Malgrat tot I ,a cridòria \ a en aug- sempre trobes quelcom que ment a mesura que passa el mai no has pensat i en veumatí. al migdia els carrers ja re'l allà dret te n'adones que son plens de gom a gom i els és el braç de batre ous com ambulants tan de la seva veu el de la te\a àvia. el cant de la festa. Per a la mes bonica, la més jo\e te- I n "Mercadillo" histònen coses pe i \ endre. Lis ric guirigalls es tornen confusió Tot aquest enrenou i \eriquan a la mateixa hora co- nola ja fa anys que es manté. mencen les rebaixes. L'un començant pels \olkmts dels \ L'U per meitat de preu. el de anys quaranta quan |XMils davant regala un per la com- pagesos omplien el que a\ui pra de dos. Lis nens estiren és l'entrada principal de la

'V

C

Còctel "Els 4 Cantons" Redacció

és el secret profesional del copteler Roger Rueda. a redacció del nosre Sant Sam. amb un estil diari s'apropa una d'a- molt e s p e c i a l , ha decidit questes tardes a Sant obrir al mit dia dels dissabSam. a saborejar per primer tes i diumenges per oferir als cop. el nostre propi cocktail. seusclients cocktails d'aperiSant Sam sinat al passeig tiu. com a novetat important Torreblanca 2-8 local 2, de a la nostra població. Princila nostra ciutat, ha confec- palment per aquest motiu, a cionat de la mà dels seus so- Sant Sam es pot gaudir d'una cis un cocktail exclusiu, re- excel·lent terrassa d'estiu. alment original. LI nom, a agradable també per a quant nosaltres ens cl i LI moltes co- es fa focs. i s'imposa el ses "fils 4 Cantons". cocktail llarg de tarde-nit. Lxcel.lents ingredients Tot l'equip de "Lis 4 Canper un cocktail. afrutat, fresc tons" se sent satisfet i honi molt agradable al paladar. rat. Gràcies Sant Sam pel cava brut. suc de taronja i la nostre cocktail i conta, a parm e s u r a j u s t a de "perfait tir d'ara, amb una dot/ena amour". Imposible esbrinar d'incondicionals a la teva les quantitats exactes, això cockteleria.

L Carrer Major, els dijous

plaça Pere San. Allà seien els homes i dones amb els cistells plens de verdures recollides dels horts del voltant. altres traginaven hortalisses com Làpi o les escaroles i esbergínies que no es conreaven a les nostres terres. LI marge dret. d'entrada a la plaça, era ocupat pel musclaire. Aquest quadre tradicional anà canviant, es van conèixer períodes de creixença. que de fet encara no s'han acabat i aquell bell indret s'engrandí i les parades es multiplicaren. Ara el " mercadillo" és la cita dels c o m p r a d o r s , el tomb de cada dijous, els giravolts per sortejar els cotxets dels més petits i abraonar- se pel jersei de sola de la pila.

souASH

Una nova moda de gimnàs: "l'estep"

B5f3

SQUASH SANT CUGAT, DEU ANYS AL SERVEI DE L'ESPORT

ClubSnnt Cugat

Sant Sam amb el nostre periòdic

Parlem breument en Ventura Coch, q u e e n s e n s e n y a les i n s t a l · l a c i o n s ui; OS va amar al mes ei oca.ma :.1>. m I Si be a nostra principal activitat és sempre l'squash. tenim un nomb r os grup de socis i""s v.;itanta-t r es. ara ! a deu anys um'j;k a utt r:a ce psíes amb ur air.p; ve-^taU cl ac ij.,e venen per les altres activitatsdel nostre club. I vita' :, smvvis escames Lcics: gimnàs commou r aerol )o. ;.ardiovascJa jazz. musculacio. gmimm n setunas. Kdromassatges. pisírma camp ou I a q u e s t m e s d'agost, q u i n e s a c t i v i naturalment cafeteria • mmamant tats preveieu? ÍJO'f. bil·lars Aqur mtos i-istal acions resten ooenes tot l'any No tamquem cap servei, l'únic que no hi ha a:r,b un ampíissirn horaa (de 9 del mati a 11 de la son classes, perquè els professors estan de vacances. nit). Per gaudir d aquests serveis sense ser soci tenim el que diem les quotes de socis temporals en que només cobrem un 5 0 % de inscripció, i si més ta r d volen continuar essent soci abonem l'altre 50% hi poden continuar com un soci normal. La nostra quota individual per gaudir de tots els serveis no sobrepassa les 15.000.- ptes. mensuals. Aquest mes d'agost seria per tant de 7.500.- ptes Tenim diferents modalitats de quota, depenent dels serveis que s escullin son quotes individuals o familiars, sempre mensuais i no cal pagar cap altre tipus de quota d'entrada al club.

E

Part del nostre equip de redacció fruint del còctel

,li,:; no Squash Sci": Cuga; os e L' ..!' i,..

..<"4:Í e s o e c i a ü a t mes am ga el·l Vu.m

Les instal·lacions del Squash serveixen també a l'hivern com a piscina coberta

L'esport del squash ha "calat" a Sant Cugat? Si. el club està pràcticament ple Aquest novembre a les nostres pistes es juga la final

Una de les sales de gimnàstica més complerta de Catalunya de Master de Squash de sub 16, sub 17 i veterans. a més del campionat social d'equips l'octubre i el campionat de socis al desembre. Q u i n e s a l t r e s a c t i v i t a t s a partir d e s e t e m bre? Be pensem continuar-les totes, però donant èmfasi a la gimnàstica i sobretot a les noves tècniques Amb aquest fi hem contractat una nova professora, Georgina, una dona amb gran experiència internacional. que ha estat a gimnassos d'arreu d'Europa amb el seu equip. Com a gran novetat portarà "l'estep", que està molt de moda, una manera de fer gimnàs amb un esglaó i seguint la musica. Pensem tenir diferents tipus d'aquest nou mètode per a gent jove o gran, al qual tothom pot entrar sempre adaptant-se al seu problema. Tothom pot gaudir d'aquest nou esport i fruir sa^ut al mateix temps.

Moltes gràcies Ventura, i a continuar endavant!


DIJOUS, 5 AGOST 1993

S A N T C U G A T AL D I A

Dos mil milions per al comerç de Sant Cugat ha Caixa de Terrassa signarà un conveni el proper 1 de setembre amb Sant Cugat Comerç i VAjuntament per oferir dos mil milions per préstecs preferencials al comerciants. Aquesta iniciativa pretén dinamitzar l'activitat econòmica de la nostra ciutat tot i ser un moment de crisi. L'Assemblea extraordinària Sant Cugat Comerç es va celebrar el passat dia 26 a Mira-sol

L

ELS 4 CANTONS

5

ment subvencionarà el cost de l'execució de les obres en una quantia que no podrà excedir l'import de les quotes a pagar de l'impost de construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa sobre llicències urbanístiques. L'Ajuntament disposarà de un fons econòmic creat per a això PRÉSTEC PREFERENCIAL: Tipus d'interès 13% (revisable anyalment amb referència al MIBOR més un marge de 0,75 / 1 punt) Comissió d'obertura 0,50% Termini màxim 6 anys

'Assemblea va proposar projectes nous per tal de reactivar el comerç i convertir el centre de Sant Cugat en la gran àrea del comerç local. Els comerciants van reivindicar PÒLISSES DE CRÈDIT: noves zones d'aparcament Tipus d'interès 14,50%que atreguin el públic cap Comissió d'obertura 0,75% als comerços. Igualment Comissió d'estudi 0,20% van decidir restablir les neComissió de no disposició gociacions amb l'empresa 0,50% s/saldo no disposat KAMPIO sobre els arrendaments dels locals que la proL'Associació d'Empresamotora els ha ofert. ris del Comerç promourà en-

en una època de alentitment de l'activitat econòmica com la ot és a punt perquè actual. D'aquesta forma, la Caixa l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Associació de Terrassa posarà a disposició d'Empresaris del Comerç de dels establiments comercials Sant Cugat i la Caixa d'Estal- de la nostra ciutat una línia esvis de Terrassa signin 1' 1 de se- pecial preferencial dotada de tembre un conveni per poten- dos mil milions de pessetes, ciar el sector de comerç a la destinada a finançar projectes nostra ciutat durant els anys d'inversió mitjançant la creació, ampliació, modernització 1993 i 1994. L'acord tripartit pretén cre- o actualització de les estructuar nous eixos de desenvolupa- res comercials. Els acords es ment comercial especialment materialitzaran en forma de

Joan-Marc de Semir

T

préstecs, amb quota constant i amortitzacions mensuals o trimestrals. Els imports a finançar seran dintre del límit del 70% del projecte d'inversió amb un sostre màxim de deu milions per operació. El tipus d'interès serà fix i del 13% nominal durant el primer any amb una comissió d'obertura del préstec del 0.50% tot i que la Caixa d'Estalvis de Terrassa es reserva la facultat d'ajustar el tipus d'interès preferencial de sortida.

Val a dir que no hi haurà cap altre tipus de comissió en la formalització de l'operació. A més, la Caixa de Terrassa posarà a disposició dels establiments comercials una línia especial de finançament del circulant que es materialitzarà en forma de pòlisses de crèdit a 12 mesos. Quan les inversions de modificació, reforma o ampliació de les estructures comercials afectin la imatge externa del comerç. TAjunta-

tre els associats, la dinamització i modernització de les estructures comercials. Les entitats signants del conveni es comprometen a col·laborar en la difusió de la línia especial de finançament i subvencions municipals. Amb aquesta finalitat, a partir del setembre, la xarxa d'oficines de la Caixa de Terrassa a Sant Cugat disposaran d'informació per tal de facilitar l'assessorament necessari i agilitar les tramitacions de sol·licituds.

L'altre lluna de Sant Cugat Un nou local a càrrec d'Isidre Sitges

L

luna plena, el nou local de l'Isidre neix amb vocació de diversitat, no vol ser simplement un lloc còmode i atractiu on pots estar parlant acompanyat per la música. Q u è vol ser La Lluna Plena Isidre? Vol ser un lloc ple d'activitats variades i atractives per passar una estona. De moment hem c o mençat per tenir els dimarts conferències de temes esotèrics amb els més prestigiosos experts en el tema. Els dijous piano-bar amb un bon pia-

'*^fyfi$S& Sota la influència de la lluna actuacions en directe en aquest nou local de Sant Cugat nista obert per peticions i els divendres un grup de música Country. Fa un t e m p s aquí hi havia un local t a m b é r e g e n t a t per t u . Quina d i f e r è n c i a hi ha e n t r e l'antic P e s s i c s i Lluna P l e n a ? Aquell era un bar de moda de "marxa" de mogude i d'una certa manera i volguen desvincular-me d'a-

quella marxa per tal d'afegir-me a H'ambient de sempre, amb suc natural, batuts, coctelcria, en un lloctranquil sense estridències. Aquest agost fas quelcom d'especial? A part de les activitats normals de piano-bar i d'astrologia, durant aquest mes d'agost preparem les noves activitats per aquest any. El dia quatre de setembre hi haurà una jornada màgica amb astròlegs, numeròlegs, quiromàntics, futuròlegs que estaran al local i atendran consultes. Amb el preu de la consumició es tindrà dret a una consulta gratuïta i les altres seran a preu molt reduït. A més a més c a d a hora hi haurà conferències al sector de reservat. Serà com una inauguració d'aquestes jornades esotèriques que seran els dimarts i que començaran el dia set de setembre amb una conferència pràctica sobre hipnosi pel professor R a m o n A g u s t í . A partir d aquí anirem tocant tots aquests temes esotèrics i parasicològics que són molt desconeguts i malgrat tot interessen a molt, que a Sant Cugat n'hi hagin. Els dijous continuarem amb piano-bar i els divendres estem elaborant el calendari per a poder tenir diferent gent com Barceló Trio, de jazz, Àngel Vàzquex i Xavi amb boleros, el Mercadé amb Country. N o t e n s por q u e p e l f e t d e t e n i r u n a nit m à g i c a al t e u local deixin d e venir un tipus de gent poc interessada en aquests temes? No, ja que jo dono pas a una demanda que hi havia sobre aquest tema un sol dia, i els altres seran un local normal. El que mai no es trobarà és que un dimarts hi hagi una actuació en directe i el divendres una conferència. I els caps de s e t m a n a , què? Bé, de moment estic planejant els dissabtes, però

Un servei especial amb sucs naturals i cocteleria fina de la mà d'un excel·lent barman. no vull dir encara res, el mes d'octubre podrem començar a parlar del tema.Sera tota una sorpresa. Per a c a b a r . Q u è e s p e r e s d e L l u n a P l e n a ? Vull que sigui un lloc tranquil, agradable, que pugui donar un tracte personal als meus clients: en una paraula que no siguin només clients, sinó amics de Lluna Plena i que puguin gaudir d'una bona conversa, fer tertúlia, hi a la fi passar-ho bé.

A Lluna Plena hi trobareu una mica de tot. o d e quasi tot.


ELS 4 CANTONS

SANT C U G A T AL D I A &»1tí5»<#.«)^·

V U S * « " - T **#«5>*>i*r«íl.

DIJOUS, 5 AGOST 1993

-Tj.-!»™·>·«sti"

Fa 150 anys ja es varen fer necessàries El Curs Internacional de obres urgents per a salvar el claustre Guitarra José Luis Lopategui arriba a la 22ena edició del Monestir de ruïna.Hn unes manifesta- que la construcció del clauscions fetes al C'ol.legi d" Ar- tre data dels ans s 1008 al a delicada s;dut ipic quitectes de C'atalunva. deia 1013. segons es d e s p r è n \ i ii el c I au si i c del el ISSO "...Hace \ e i n l e v d'escrits del monjo Musó de oclio aiïos t[uc pusc los ti- Francolí, que va viure durant M o l l C s t i I' llu L'S u is.i ranies de hierro que \eís en els últims anys del I 700. Í\C l,i q u a l l o d i c s . e s .il.i q u e .1 las bó\edas, los parelles de L\iiisa d o l · i o s p e r .i c n c a h i i Avui. gairebé mil anvs\ e s o que eierran en parte després de la construcció. In u n e s d e p e n d è n c i e s d e la las «rietas, maninestaii que l'home del segle XX hi dei( ii' !H' l'a 111 al i!i' ( al a l u nv a, los movimientos e\pansi\os xarà la seva empremta. Agraa q u e s t a lla l'slal m e s d e n u n han eesado. pern la obra di o no agradi correspon, enc i a d a l|lk' 111.11 la nies de I .•"-I'l aiiv s ja Os \ i \ e delicada, entermi/a y cara que de manera molt dis\ a considerar necessari por- neeesita una pionta y eon- cutible. a un fet necessari que amb els anv s e s d e v i n d r à lar a terme ol·ivs per a ev itar- eieimida restauraeiou". aquesta restaucio en testimunc al pi opressiu deteriorament. I el que hom pensa que nu ha eslal tnpjiit prun en compte pels arquitectes actuals. I es obres realitzades per a encahir-hi les dependències de la (iencralilat.es posihle que hagin propiciat un deteriorament ràpid i perillós, superior al que en principi podria considerar-se propi d'una malaltia de la mateixa obra. A q u e s t a 7 gravetat ha pro\ ocat 111 al ge del l'actuacio nostre pas avui. urgent de Els claustres del Monestir tornaran a obrir-se al tècnic-, en públic properament i amb airestauració per „• r ^ a e\ itar• ne Aqucstcs reco- xò la polèmica està assegurael seu posmanacions. que feia da, ja que és posihle que la sible ender1" a r q u i t e c t e klias restauració feta costi d'acroc. Rogent, daten de fa ceptar. Independentment, que Ja l'an> I 8 5 2 . Hlia mes de 150 a 11 ys. F, 1 s agradin o no agradin, és eviRogent, arquitecte. va rebre p r o b l e m e s que paleix el dent que ens separen deu sel'encàrrec de salvar cl que claustre, com també el ma- gles i al claustre del nostre aleshores ja consideraven teix Monestir, venen de molt Monestir possiblement es noproper a entrar en una l'ase antic.i només cal recordar taran.

Josep M . ( a b r e r i / o

L

Núria de Mas

Borja i el Monestir" i va mostrar-se agraït "per l'acol XXII Curs Interna- llida del públic de Sant Cucional de Guitarra José gat que sembla que espera Luis Lopategui va dur- els concerts". Va lamentar. se a terme per setzena vegada però. 'no poder utilitzar el consecutiva al Centre Borja Claustre per als concerts de la nostra ciutat. com en anteriors edicions a Narciso Yepes. el recone- causa de les obres de restaugut guitarrista i mestre de Lo- ració que s'hi estan fent" pategui, va assistir al concert Igualment va explicar que cl inaugural celebrat al Monestir curs pretén donar l'oportuniel proppassat dia 24. ofert pel tat d'estudiar d'una forma inseu deixeble juntament amb tensiva guitarristes d'arreu el Quartet de Cordes del Tea- del món. tre LLiure de Barcelona. Els José Luis Lopategui és caalumnes del curs van ser els tedràtic del Conservatori Suprotagonistes del concert de perior de Música de Barcelocloenda el dia 30 al Monestir, na des de l'any 1972. Alterna acte inclòs dins la campanya la labor docent amb una acti"Sant Cugat ajuda Bòsnia". va tasca com a intèrpret de Hn declaracions fetes a prestigi internacional. Ha esHls 4 Cantons. Lopategui va tat solista en les més grans ordestacar "les bones condi- questres i grups de cambra i cions de treball que hi ha a ha actuat a Nord-Amèrica. Sant Cugat amb el Centre Àsia i Europa.

E

\

DEL

V I N YET

Gran varietat en:

JOANPROS pastisser

CREPS DOLÇOS CREPS SALATS

PlZZES

Elias Rogent. 64 B Sant Cugat del Vallès I 'estiu es sempre una bona època per passar-ho he. 1.1 Pla del Vm> el u- utereix la millor oferia per aquest estiu, tai una / o n a tranquil·la i especialment a n i m a d a que o t e i e i x un ampli ventall de possibilitats que van vies de la pel lieula de c i n e m a ile p l e n a a c t u a l i t a t , a la c o p a mes simpàtica i divertida, passant per un excel·lent entrepà o per la millor beguda de la nit. I-.I hai fins nc a m b l'cslm'

V

l'la del Vmvcl vol arri als s a n t e u g a l e n c s ' Vin o s a l t r e s a n a u d i r de I ! Pla del \ un el es

Kebab Entrepans Grecs

STEFFENSEN • DYNE

MOTO GINES Accesoris i recanvis

flgost obert a partir de les 5 de la tarda Cantonada Mercat Torre-Blanca Sant Cugat del Vallès

Tel. 675 30 02

Tot per a la teva màquina

Obert tot l'Agost C a r r e r Rogent (Local 1 0) Sant C u g a t d e l Vallès

Tel. 5 8 9 4 2 0 7

Obert tot l'Agost ."e-LCTTcrrebicinca. 2-'9 Tel. 589 34 5^ *j ••/. ne. 5 Tel. 58? 43 ? í Sett L J T :.'íl ai'l-'b

Sant Cugat del Vallès /


OPINIÓ

D I J O U S , 5 AGOST 1 9 9 3

EDITORIAL La informació a Vabast de tothom / ^ f egur que la història és plena de ^ k projectes que neixen de necessiKJ tats que intueix més el cor que no pas la butxaca i després al llarg del temps aquestes iniciatives han esdevingut fets vitals per al desenvolupament de la pròpia societat. Els mitjans de comunicació i informació de casa nostra en són una bona mostra. Avui seria difícil acceptar que a Sant Cugat, per posar un exemple, no tinguéssim una emissora de ràdio, i si no la tinguéssim, segur que l'estaríem reivindicant. Com tampoc és admissible en els temps en què vivim, no disposar d'una programació de televisió local de manera contínua; però esperem que sí que trobi una solució ben aviat. També, i en això hi estem treballant, és necessari tenir el periòdic de Els 4 Cantons en periodicitat setmanal, les possibilitats de la premsa escrita són importants en quansevol comunitat que vulgui utilitzar la comunicasió com a eina de feina constructiva, per fer de la ciutat no només un lloc per a viure-hi sinó també per a conviure-hi.

Avui els santcugatencs poden gaudir, evidentment amb certes mancances, d'uns mitjans d'informació locals, que plegats, constituïm un fet poc corrent en moltes ciutats. Sense cap mena de dubtes entre tots fem "convivència ciutadana ", la millor manera de fer ciutat. Per a Els 4 Cantons, sentir-nos útils i polzar la credibilitat de qui ens llegeix, és el que dóna sentit al nostre esforç, no esperem a canvi favors o privilegis que ens diferenciï dels altres mitjans, ja que podrien provocar dubtes sobre la informació més objectiva. És evident que el fet de néixer d'iniciatives privades i no estar sota proteccions oficials no ha de fer-nos diferents a l'hora de merèixer les mateixes consideracions, agradi el nostre estil o no agradi, perquè a qui ha d'agradar al cap i a la fi és al ciutadà. A Sant Cugat els mitjans d'informació són una bona mostra de servei a la ciutat, siguin o no sota protecció municipal.

ELS 4 CANTONS

7

A VOL D'OCELL Vaterratge Anna Cabassa an passat ja uns quants mesos des del primer vol del nostre ocell per la realitat quotidiana, perquè més de quinze números del diari han quedat ja enrera, i ara abans de començar les vacances hem decidit que ha arribat l'hora d'aterrar. Tot va començar amb una columneta esgarrapada al costat de l'editorial, parlant d'allò que es podia veure des del cel de Sant Cugat, els parcs i les zones verdes o la "netedat" de certs paratges de la ciutat. Més endavant, aquesta prespectiva, mirant les coses des del cel, va quedar una mica estreta i l'ocell va començar a sobrevolar, de manera simbòlica, pels temes d'actualitat. Així, han estat al punt de mira del nostre ocell la guerra als Balcans, les eleccions generals i altres qüestions de caràcter

H

internacional o estatal. L'ocell dels 4 Cantons però no ha abandonat el cel de Sant Cugat i a continuat amparant sota les seves ales tot el que es movia en aquesta ciutat: l'expedició d'objectors a Croàcia, la música per la pau o la Festa Major. Bé, com dèiem amb aquest número quinze hem decidit deixar descansar l'ocell, fer-lo aterrar, potser per tornar a aixecar el vol després de les vacances, potser per deixar un nou espai on algú pugui expressar les seves opinions. De qualsevol de les maneres el darrer que em queda per fer és donar les gràcies als que han seguit, esporàdicament o de forma contínua, els vols de la nostra au. Gràcies també als que han diferit de les opinions aquí expressades ja que amb les seves crítiques han ajudat a fer d'aquest espai un autèntic espai d'opinió.

Vostè què opina...? Seria bo que els carrers Major, Plana Hospital i Torrent de la bomba fossin zona peatonal?

HALASSANE N'DIAYE Encarregat del bar Baobah

ANA VILA Carnisseria Isabel de Pere San

ORIOL MORAGREGA estudiant d'il.lustració

jubilada

LLUÏS COSTA Peixateria Costa Castellana

A

E

C

S

P

mi m'aniria molt bé. Fa uns anys uns veïns vam firmar uns papers per demanar-ho. Crec que el carrer és molt estret i els cotxes que passen dificulten que la gent passegi. Estaria molt bé que fossin zona peatonal.

m semblaria perfecte. De cara al comerç ens aniria tot molt millor. Vindria més gent a comprar i donaria més vida al barri. Crec que si fessin unes hores per carregar i descarregar, com de 7 a 9 del matí, on poguessin entrar els camions podria anar molt bé.

rec que estaria molt bé però penso que s'hauria d'estudiar molt bé el repartiment del trànsit perquè sinó es podria col·lapsar el centre de Sant Cugat. Crec que quan es va fer la nova distribució del trànsit no es va tenir en compte aquest fet.

MILAGROS GARCIA

i no perjudica a nadie me parece muy bien. Creo que para los vecinos i los comercios es muy bueno ya que es una forma de revitalizar el barrio. Así podríamos pasear mejor sin tener que ir con tanto cuidado con los coches que circulan por estàs calles.

els locals comercials que hi ha millor. Sempre hi ha inconvenients com el descarregar però es poden donar facilitats perquè entrin els camions. Si segueix sent carrer s'han de parar els cotxes o hi ha d'haver un bon pàrquing. Si és peatonal sempre 'pica' més gent.

ELS 4 CANTONS, cada 15 dies


8

O P I N I Ó

ELS 4 CANTONS

Els sancugatencs estem al "rovell de l'ou"!! Josep M. C'abrerizo

R

ecordo que el Molt Honorable Jordi Pujol ja ens va dir als santeugatencs, en una de les seves visites a la nostra cinta!, que estàvem de sort: ja que ens considerava ben bé al mig del "rovell de l'ou'". Santa veritat la que ens va dir aquell h o m e . aquell dia!! Tot assistint a l'última Assemblea de Sant Cugat Comerç. vaig tornar a recordar aquelles paraules. lis n o t a \ a en l'ambient que tots co m e n j a v e n a ser-ne conscients d'aquest fet, les noves implantacions d'àrees comercials els preocupava, era evident. Havien descobert de sobte que potser sí que estaven ben bé al mig d'aquest " rovell d'ou". Allò que en Jordi Pujol ja ens va dir fa uns tres anys; ara, molts santeugatencs comencen a descobrir-ho. N'havien sentit

El foc Montse Sant

L

es dues del migdia. Calor El sol cau com una llosa. bufa la marinada i la gent s'amaga de la calor. Des del balcó de casa veig una columna de fum espès i negre que embruta el cel blau i sense núvols. "Es el primer incendi d'aquest estiu" penso amb una mena d'indiferència trista, perquè d i s s o r t a d a m e n t , no serà l'únic. l'n dia i un altre una columna de fum embrutarà el cel net de l'estiu. Una i altra vegada els arbres verds, plens de saba resinosa, els matolls espesos, les bardisses seques, esclataran en flames i el bosc s'encendrà en un infern on

W O t l D W I D f

a parlar, pensaven que aniria per llarg, que no era un fet real i present. H v i d e n t m e n t que e s t a r a " l ' o u " d'aquesta "paella" que forma Barcelona i rodalies, farà que molts " m o r t s de gana " posin les mirades damunt nostre. amb ganes de sucar-hi pa. molts la boca ja els fa sal ibera. Perquè saben bé que un "ou" no dóna per a tants, i el \ ( que suqui primer...

Vaig sentir dir als c o merciants presents a l'Assemblea, tot queixant-se que. entre uns i altres els havien fet passar per un "forat", atesa la manera que s'havia portat la venda d'aquesta polèmica parcel·la de Sant Domènec-Colomer. Es possible que els comerciants estiguin equivocats en les seves apreciacions, ja que ningú no ha passat per cap milers d'éssers indefensos moren sacrificats per la imprudència i la indiferència. Els nostres boscos encara són vius però. per quant temps? 1 de cop i volta me n'adono que j o també sóc còmplice d'aquest foc. D'acord que els responsables directes són altres: els piròmans, els imprudents, l'administració que no té prou pressupost per a fer que netegin el bosc. Però nosaltres també en som responsables. Sí, d'acord que no encenem el llumí, però... aquesta indiferència trista amb què acceptem el fet ineludible que cada any es cremi el bosc. Es fan campanyes, es parla d'incendis, però en el fons, estem resignats que any rera any el bosc es cremi. Anem per la carretera i encenem cigarrets i llencem els encenedors gastats. Anem al bosc i deixem ampolles sense pensar

forat; més propi seria considerar que han estat fruit, del que diria un castellà castís, "El frenesí de una r e b a n a d a de pan'M és que " l ' o u " de Sant Cugat té moltes "proteïnes", i això. experts economistes d'una empresa forana ho han sabut valorar molt més que els propis santeugatencs. És e v i d e n t que m e n t r e l'Ajuntament "deixava" fer i Sant Cugat Comerç no feia. altres HO HAN FET!! " A r a j a és t a r d per a lamentacions", deien durant l'Assemblea. Evidentment que és tard per a lamentar-se. però no per rectificar. Ca! ser conscient que aquest "ou" tot just està començant a fer "xup xup" i a créixer, tot just ara rep la p r i m e r a s u c a d a ; e s p e r e m doncs que les properes no els agafi de sobte, i sàpiguen dominar la paella hàbilment, ja que el que no manquen precisament a Sant Cugat són "ous"... per ferrar. és clar.

que el seu reflex és mortal; llencem llaunes, papers i bosses de plàstic. Tallem branques i canyes, i no pensem que, si bé ara no pot passar res, més tard serà material idoni per a cremar. Juguem amb foc i no ens adonem, i després pensem amb tristesa. "Un altre foc; si j o trobés el qui l'ha encès, el penjaria". I mai no pensem que podem ser nosaltres els culpables d'aquell foc.

GRANS ASSORTITS DE VINS I CAVES

POLLASTRES A L'AST

Dl.SSKNV 1 ^ COMPOSICIÓ DK TKXTOS l'KR ORDINADOR

• Composició publicitària • Documentació d'empresa • Disseny i maquetació de revistes • Llibres, manuals tècnics • Transcripció de cintes • Traduccions • Servei de Fax l'asseig Sani Magí. 2l) - Vr. )u. l v l'el. 5S> 2N 1V Sani ('usat .

El pa de (no ben bé) cada dia Fina Pérez

R

esulta que el pa no és de cada dia. Pitjor per als p a n a r r e s , ja que les autoritats d'allò més c o m p e t e n t s es d e d i q u e n a multar - a m b la persuasiva suma de 200.000 ptes.- algunes ànimes industrioses que prenen l'oració dominical al peu de la lletra; volen que el pa sigui de cada dia, fins i tot el diumenge... quan més negra la passen els panarres.

Ara b é , se s u p o s a q u e quan hi ha prohibicions, és per a protegir o garantir el benestar d ' a l g ú que. per manca de la prohibició, quedaria perjudicat. O sigui, se suposa que el simple i pur plaer de s u b o r d i n a r - s e no acaba d ' e x p l i c a r una deferència obligatòria en certs mamífers panificadors. De manera que em pregunto: qui podria sortir perj u d i c a t si no hi h a g u é s la prohibició del pa dominical? Bé. ja hem descartat els panarres. I els flequers? Per un costat, n ' h i ha que no els costaria gaire r e n u n c i a r al repòs dominical, mentre es v a g i n o m p l i n t les a r q u e s empresarials; i per un altre c o s t a t , t a m b é n ' h i ha q u e més s'estimen el repòs: però aquests no perden ni un ral, ja que farien festa com sempre, Q u e d e n els e m p l e a t s . í també n'hi ha dues classes: els que volen treballar més i guanyar més pecúnia, i els que passen dels panissos i volen reposar. En el cas dels primers, salta a la vista que la manca de prohibició fóra un avantatge; pel que fa als darrers, però, es podria pro-

duir un conflicte d'interessos en el qual l'empleat es veiés obligat a treballar sense voler-ho. Però d ' a q u í es desprèn la necessitat de la llei del pa dominical? Precisem: haver-hi pa el diumenge, per força significa treballar algunes persones més hores contra la seva voluntat? De q u è s e r v e i x e n les lleis i prohibicions si no són per a protegir i garantir les lliures opcions de cadascú? Dit d'altra manera: per a garantir els drets de tothom no cal prohibir-ho tot plegat, sinó que cal prohibir la coacció. Així. haver-hi pa el diumenge pot també significar treballar més persones -en particular, els que volen i ara no poden- algunes hores, en comptes d'algunes persones -que no ho volen- més hores. Al capdavall, he de reconèixer que no ens podem queixar. No és el nostre país el que ha assolit el grau més perfecte de la prohibició. A l'Iraq, on pateixen actualment una penúria de sucre, l'insuperable Sadam celebra televisivament el seu natalici tot atcant un s u m p t u ó s pastís, mentre als ciutadanstelespectadors els és prohibit la compra i venda de postres de tota mena, fins el tradicional "baklava"... ara sota pena de m o r t . F e s t e g e m , d o n c s , el nostre pa de (no ben bé) cada dia. I que els panarres endiumenjats omplin de gom a gom les pastisseries i, sobretot, que facin la voluntat de sa majestat Marie-Antoinette: "Qu'ils mangent de la brioche!"

« S A N T MAGÍ»

Poqueferio

67510 11-900 300 400

—La Primmirada —

Tren de rentat

C O U RI ï S

urgente a todo Espana

DIJOUS. 5 AGOST 1993

:4m80»*1¥·itli*

C./ Mossèn C l r t o Verdaguer. 55 T E L 675 37 56 VALLDOREIX

Sosefruik SKRVfcl GRATUÏT A DOMICILI També a Valldorei\ i \lna sol Mercat Municipal Pi-rc San. Parada 12.! S" 589 44 81 Sant C L.-al

ii oferim el nostre

«Rentat a mà» un servei esmerat només per a vostè

CADENA

Truqui'ns (£) 6 7 4 0 3 0 2 Hores convingudes

SERVEIS RÀPIDS US HENTAT

Cous-Cous

W"^,

Entrepans calents Ma|nr. IS 11X141) Sani Cupal 'l'el. 674 86 6S

Carrer Estapé, 2 (cant. Pg. Sant Magí) 08190 Sant Cugat del Vallès

Canvi d'oli al moment i rentat de motor amb la garantia

*

611


DIJOUS, 5 AGOST 1993

LOCAL

ELS 4 CANTONS

Quatre generacions dedicades al tèxtil

Can Prat: betes, bates i fils Sant Cugat tothom la coneix i es pot dir que a la majoria les bates Prat ens va acompanyar el primer dia d'escola. Però es quelcom més que una botiga de bates amb molta solera. La història de la familia Prat i la història del tèxtil a casa nostra van tan lligades que és impossible separar-les. Al museu tèxtil de Barcelona hi figuren tres generacions de Prat. Són part d'aquells homes treballadors intel·ligents, mig industrials, mig investigadors que van fer créixer pobles i van crear la Catalunya moderna. No pot ser gens fàcil resunir la llarga història de Prat? -No gens. El meu bes-avi era un home de molta intel·ligència i que sabia molt de teixits. Ell va fundar l'empresa de roba Prat. El meu besavi era fill d'un poble del Maresme i de jo-

A

pel mateix camí, així va néixer "Hijos de José Prat" l'empresa tèxtil de casa. Malhauradament a causa d' aquesta crisi fa uns pocs anys que va tancar. BATES PER ENCARREG I les confeccions Prat. Per què aquesta especialització en bates i uniformes? -La senyora Prat riu - això és quasi un accident natural. Veuràs, la meva àvia va tenir tamília nombrosa i cada any feia la roba per a un nen. Feia roba per al gran, i anaven corrent les mides cap enrera. Amb els anys varen tenir un escandall de talles, de pitets, "peleles" i roba de criatura, que avui dia encra funciona. Va ser un fet nascut de la pràctica. Més tard quan jo vaig voler estudiar carrera i com a Sant Cugat tan sols hi havia el col·legi de les Franciscanes, em van portar a estudiar a Barcelona. La meva mare feia les ba-

Maria Prat, tota una institució al nostre poble

aliança entre la fàbrica, que era del pare i la confecció que era de la mare. Una i altre no tenien res a veure, però es complementaven molt bé; pensa que per fer un uniforme hi entra més roba que per fer un pitet i això és més feina per als telers. El més divertit és que aquí mai no han conegut el taller de confecció pel seu nom, que era el de la meva mare "Vidales". A vegades els venedors de betes i fils preguntaven a la gent del poble per Vidales i ningú no sabia a qui buscava. "És una botiga on fan bates" immediatament els contestaven "a si! és el Prat!1' el nom del pare.

Que pensa d'aquestes exclusives d'uniformes que ara fan algunes escoles? Nosaltres sempre hem fet uniformes d'escoles, però els pares em varen ensenyar a viure amb honradesa i deixar viure els altres,

tant. Doncs sí, crec que pocs deuen ser els que no han comprat la bata de l'escola aquí. Ara recordo quan venia el Sr. Aymerich amb la seva mare, una senyora molt dolça i molt prudent i ell un nen callat, una mica

La succesió de Can Prat és garantida

Una casa sense fonaments, però amb una solera històrica

venet els fabricants de teixits del poble van proposar-li que baixés a estudiar a Barcelona i que ells li pagarien els estudis a canvi que els dissabtes i diumenges fes classes als nois. El meu avi va aprofitar l'ocasió i va arribar a ser professor de molts dels grans fabricants de Sabadell i Terrassa com Montalfita... El meu avi va continuar

tes i eren boniques, tothom preguntava d'on era la roba. Durant la postguera, amb l'escassetat de gènere, la gent venia a casa per comprar la roba. En aquells temps no hi havia més que un tren cada hora i moltes vegades em buidava a Sant Cugat. Poc a poc es va anar confeccionant uniformes i altres. Va ser una bona

MES VAL LES GRÀCIES. QUE ET DIGUIN LLADRE" Sempre aqui al mateix lloc, no hi ha cap altre? A vegades he somniat en una botiga amb vidres i metalls lluents, un taller modern, però jo vaig néixer aquí, en aquesta casa, entre la música dels telers, aquest "cric" crec que no molesta ni fa mal de cap, sinó que acompanya, és un soroll que forma part de mi, el porto a la sang com el comerç. Diuen que un home és d'on viu i no d'on neix, però aquí tinc les meves arrels, la meva petita història. Sé que algun dia hauré de deixar aquesta casa perquè està molt feta malbé i potser un dia caurà. A vegades he volgut restaurar-la, però diuen que és impossible perquè és una casa que no té fonaments.

sempre em deia "més val que et donguin les gràcies que no pas que et diguin lladre", i per això penso que és millor viure guanyant el necessari sense voler més del necessari. En tants anys de fer roba, segurament ha vestit tot el poble i fins i tot algun personatge impor-

vergonyós amb el cap baix, un nen dòcil i prudent gens tabalot. Com veu el futur? No ens hem d'enganyar. És difícil mantenir-se, però amb ganes de traballar i molt d'esforç crec que anirem endavant, sempre que aquella bona gent d'Hisenda ens deixi. Això espero


10

OPINIÓ

ELS 4 CANTONS

DIJOUS. 5 AGOST 1993

CARTES DELS LECTORS "iDe Juzgado de guardià"! Sr. Director: Me dirijo a su penodico con el 11 n de pedirle publique en su medio de comunicación la presento carta. acogiendome a la libertad de expresion que se atrihuye merecidamcnte a su periódico: El pasado dia ó de Jutiio. cometí el error de aparcar mi vehículo 50 cm. sobre un paso de cobra en la C'tra. de Cerdanyola n" 65 de nuestra ciudad. Al parecer. el inefable agente 62 de la (iuardia l'rbana se peroató del heeho. y seis minutos después de cometer dicha infraccion. lii/o retirar el vehículo por la (inia Municipal. pese a tenor las luces de a\ iso en marcha. y mi pròpia chaqueta a la vista, sobre el asiento del condLictor. Fv identemcnte el calor apretaba. y yo no tenia e\cesi\as ganas de discutir, y eso que me gusta discutir, me encanta dialogar con la gente idiota, pom el agente 62 no lo es; disfruto hablaiulo con los incompelenies. però Dios me lihre de decir que el agente 62 os así. pasti ratos muv agradables con los prepolcnles. però

la humildad del agente 62 esta fuera do toda duda. Así pues. decidí dirigirme diroctamento al depósito de vehículos a pagar la multa, y seguir trabajando. Però cual no seria mi sorpresa. cuando al personarme on oi depósito eneueniro éste deshabitado. sin nadie que me atienda. y con la puerta rotundamente abierta. 10 minutos de espera, de descsperante espera. pidiendo. rogando. gritando con 6.500 pts. en la mano que alguien me cobro la saneión y pueda dejarme mi coche. Mi eocho aparcado en el interior del depósito. entro dos ooches mas con la puerta abierta y ;sin radio cassette!, y lo digo con esta expresion. porqué cuando \o dojo el coche aparcado 22 minutos autos en la Carretera de Cerdanyola. completamente cerrado. el cassette estaba. Indignado y sin que nadie me detenga. me siibo al coche y lo robo. Robi» mi propio coche del depósito de la Policia Municipal, sin que nadie me detenga en la salida. Me aeerco hasta la Policia Municipal y pago mi saneión correspondiente. Nadie me dicc nada. solo un agente tras el mostrador me comunica. "Ya puede

ir a recojjer su coche, vaya al depósito y ensene este papelito". No hí/.o falta ír hasta el depósito. Sí me acerqué hasta Comisaría para presentar la correspondiente denuncia. El comisario que me atondió tardo un rato en entender la situación. no comprendía nada. yo tampoco. Prat. M.

Benvingut "Municipi" Recentment ha vist la llum un nou butlletí municipal: "Municipi". Com diu textualment el seu editorialista (que a més a més és Alcalde de Sant Cugat) "si hem triat aquest títol per al nostre butlletí ha estat perquè ens sembla que expressa amb fidelitat el nostre propòsit: mirar de recollir, sense cap mena d'exclusió, tota la vida social i política del terme municipal". Els batlles socialistes (1 979-87 j publicaven "La Veu", que estava oberta als altres partits. Quan el Sr. Aymerich guanyà l'alcaldia (19X7). va enterrar "La Veu" i es va inventar el "30 Dies". Aquest nou òrgan municipal no ora

STOP

E

videntment que en aquesta vida hi ha diicrcucics en gairebé tot. fins i tot en aquestes voravies. La diferencia és d'unes quatre mil pessetes si es deixa el vehicle damunt la vorera de Puig i Cadafalch. por dir-ho clar una \ora\ la enorme que no va on lloc ni hi passa ningú. L.n la de sota .just al Centre Cultural, te fins i tot la rigola adient per pujar-hi el cotxe damunt, amb perill e\ ident al retornar els vehicles al carrer a marxa enrera. l's qüestió de d i leréticies. evidentment, però que no sei-ÏÇ vcixcn per eximir el conductoi de pagar la "mlrnccio' al carrei "trampa" Puig i Cadafalch. Aqucsi cai rei e\ idenimenl ens poria de cap. ja que os tota una ' joia" digna de reclilicar com més av iat m 11 lor. si los possible abans que se'ns acabins els diners por pagar mos multes.

rMU~

cap meravella del periodisme (ja que sortia no cada 30. sinó cada 50, 60. 80 dies...) però. tot i la seva irregularitat, continuava estant obert a tots els partits representants al Consistori. De vegades un article sobro la Festa Major acabava sortint per Nadal, o una reflexió sobre unes futures Eleccions al Parlament Europeu veia la llum quan els eurodiputats ja tornaven de la presa de possessió a Estrasburg. Però aquests i altres defectes. que ja vàrem criticar, no arribaven a malmetre els principis de pluralisme i participació. Ara bé: d'ençà que CiC assolí la seva actual supermajoria absoluta a l'Ajuntament (1991) no ha aparegut cap número més del "30 Dies". Com que em costa pensar que això pugui sor a causa que l'Equip de Govern, a la vista dol triomf, cregués innecessari continuar servint-se d'una eina de propaganda; més aviat penso que la desaparició d'aquesta eina de comunicació i informació al servei del poblo

va ser motivada per raons d'austeritat i contenció de la despesa. Es per això que em deixa astorat l'aparició, de cop i volta, i quan ja ens anem apropant a unes altres Eleccions Municipals, d'aquest nou butlletí. En uns moments en què la situació econòmica del nostre Ajuntament és molt delicada. I amb un olímpic menyspreu dels partits que no som a l'Equip de govern. Sr. Aymerich: si en el "30 Dies", quan vostè no tenia encara majoria absoluta, tenia el "detall" de cedir una plana als grups de l'oposició, per què ens ho nega ara? Si de debò el que vol és recollir al si de "Municipi". sense cap mena d'exclusió. tota la vida social i política del terme municipal, no li sembla que es descuida quelcom important? Al cap i a la fi. "Municipi" el paguem entre tots els santcugatencs! Francesc Flat jos Portaveu del Partit Popular

LA VEU DEL GALLINER Is darrers dies corria per Sant Cugat la notícia, "sotto \oece '. que el Centre Cultural obriria les portes per a veure el primer assaig general de la primera producció del Centre Cultural: "FI Gest". Co.eo.ro. COC! HI Call i la gallina no varen rebre cap notificació, ni per escrit, ni por telèfon, ni per lax. Ai. eo. eoe. Però com sempre estan a l'aguait i sabien que la notícia es v a transmetre boca-hoca. Co. Coe-eo. coc. De totes maneres la informació va arribar al Galliner, i el Gall i la Gallina varen voler scr-hi presents, i amb moltes dificultats varen aconseguir passar desapercebuts entre la "crèm de la crom" de Sant Cugat, comarca i capital. Renoi de Co, eo, ro, cocs. L'n eop instal·lats al "Galliner" (el lloc dels entesos), varen quedar sorpresos veient Fi quantitat de VIPS que estaven asseguts a platea. Amb el bec i les potes recolzades a la barana, intentaven desxifrar "Quin criteri de selecció havien utilitzat per a convocar aquestes persones'.'" Co. coc? Co, eoe? FI Ciall i la gallina varen sortir preocupats i corrents varen anar a l'otorrinolaringòleg per a fer-se una revisió general, ja que amb dificultats van poder escoltar part del text. i a més van quedar amb tortíeolis do tant parar l'orella. Co. eoes, eo, cocs. Bé. com que ara ja sabem que davant d'un concert hi ha un assaig general a portes tancades, intentarem aconseguir un carnet de VIPS que ens permeti la nostra assistència i poder-vos mantenir informats. Co, eo, ro. cocs Culturals. HI Gall i la Gallina

E

Nota de "ELS 4 CANTONS" Aprofitem la vívc/íi de hi Vctt del Galliner per felicitar el Gall i la Gallina per la seva picardia i habilitat en .ser presents en faete. Tíiinhe valent deixar constància que la nostra redacció, ai cap munten! no wi ser informada i convidada per a cobrir (K/uesi acte i cvidentiiienl, la nostra tasca informativa ha sortit per/ndicadií.

EL GALLINER FIÍ l'article publicat sobro hi Ivsta Major de Mira-soi leiein menció a Rosa Sicari i pci aquelles coses d'un nom per l'altrc. li vam posar Montse Sicari.


DIJOUS, 22 JULIOL 1993

ELS 4 CANTONS

EXCLUSIVA L

A

-J

Oi

oi

VACANCES

0. '

Hem pensat una nova secció al seu diari. A l'estiu és quan trobar un servei ens és més difícil, tothom fa VACANCES. Per això aquí trobareu una mica de tot, tingueu a prop aquest full quan aneu a comprar. FERRETERIES

INFORMÀTICA

COPISTERIES

Fotocòpies en general Plònols en qualsevol suport Ampliacions i reduccions Plasrificacions

INFORMÀTICA - OFIMÀTICA

Ordinadors

SUÍMWSIMMENTS INDUSTRIALS • MMUMMHk • B K m O T H BRiCOLATGÍ JARD»NER1A tioraï Motogos, U - Girona, 3 W. 475 0175

MODA HOME

DONA

SUPERMERCATS

CARDONA

V//AA*

VENDA I REPARACIÓ DE BICICLETES

METÈTICA • ESTIUS DE CUINA EXTENS ASSORTIMENT EN PRODUCTES D'IMPOUTACIÓ XAKCirreMA-CARNISSKRJA-KRlJITERlA

Tel. 674 15 09 Rambla del Celler, 9 5 Tel. 5 8 9 2 3 6 8 Fax. 5 8 9 15 2 6

PASTISSERIES

Valldoreix, 41 - Sant Cugat-

Carrer de la Torre, 3 (PI, Octavià) Tel. 589 35 82 - Fax. 589 00 13

HÍPIQUES

PISCINES

BOUTIQUE

S I

^•preBLAU

JCSFJOAflGALLO

(ym^(^íJsgf£i GRANS OFERTES EN SOFTWARE

GRUP m

DATA LOGIC

TOT PER VESTIR LA DONA I L'HOME L'ELEGÀNCIA DE SANT CUGAT

Ctra. Cerdanyola, 65- 67 Tel.674 33 01 - Fax 674 41 50 Sant Cugat del Vallès

Rambla RibataHado, 8-10 Tel 674 62 96

PERRUQUERIES

VIATGES

6 7 4 17 3 5

COP//IV1ATGE

ÇASH@g,CARRY

Impressores Fax Màquines d'escriure Complements (HD, filtres, disqueteres, etc.) Diskettes Paper i altres consumibles Mobiliari informàtic' Telefonia Mòbil Servei Tècnic

BICICLETES CICLES

rCRfiÇTCRM

5t*P

Tel.

P U B L I C I T A T

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE PISCINES SERVEI A DOMICILI

HUMCASKVKKINO

çRAiïASSoRrrrveTDT ppuédepAsnms Ctra. de Cerdanyola, 14 Sant Cugat Tel. 675 53 02 VETERINARIS

Chsesóe equitoción Alquitef de cobalos Compravento • domo y pupihje Pg. del Callado, 12 -Sant CugatTel 674 1140 CANSALADERIES

VIDEO-CLUB VENDA I LLOGUER D l PEL·LÍCULES

\|\5rt0 0'»0" 0

LA FELVQVEKI,

Dofl«^'rt

V I A T G

E S

Dispensari Veterinari del Vallès

E U R O C L O T S. A . Sant Jordi, 33 -Sant CugatTel. 675 3 3 01

Mercat Torreblanca Tel. 58910 25 - Fax. 675 3005

MOTOS

ELECTRICITAT

MotoTrafm SANT CUGAT

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS GRAN ST0CK MOTOS OCASIÓ

MATERIAL ELÈCTRIC IH-LUMWAaÓ DistribuMfer ofkiol de: L W i

G£WiS&

iQirzzini

Alfons Sala. 2 -Sant Cugat Tel. 674 07 73 - Fax. 675 2 4 1 1

FLEQUES

ESTÈTICA

CENTRE D'ESTETICA T O T S ELS S E R V E I S

FORN GABRIEL Tel. 6 7 4 17 7 0 P. Centre, 3 -La FlorestaF0RNBASANY Tel. 674 52 46 Diputació, 31 -La FlorestaVALLS Major, 2 4

OBERT T O T EL D I A Major, 36 ler. Tel. 675 52 54

M D J ASS. RADIO

• •

ALFONS SALA Tel. 675 37 03 Alfons Sola, 32

MERCAT TORREBLANCA Tel. 675 37 55

ELTiCTRODQMESTiCS

FOTOGRAFIA - REVELAT

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS SERVEI A DOMICILI

ï£

NOVETATS

i/ili

CENTRE DE LA IMATGE

ELECT»OUUUI. S A .

Venda de tot tipus d'electrodomèstics Primeres marques nacionals i d'importació

Santa Maria, 40 Tel. 589 02 71 Sant Cugat del Vallès

CENTRES MÈDICS

PNEUMÀTICS Neumàticos SANT CUGAT

P0LICLINIC

Ara, en portar els seus rodets a revelar a ZOOM, pot VIATJAR GRATIS A MALLORCA! Viatges per a dues persones de 7 dies a mitja pensió.

Vento y reporadón de neumàticos para outomóviles y motos, todos los modefos y marços. Alineoción de direcdones y equilibrodos de njedas

TORREBLANCA S A N T

C U G A T

EL PRIMER GRAN CENTRE

A n s c l m o C l a v é , 16-18 Sant C u g a t T e l . 675 28 5 3

Sonta Mario, 14 Tel 675 56 74 Fax. 675 57 24

MÈDIC DE LA CIUTAT

TAXIS

Tel. 6 7 4 01 59

MERCAT SANT PERE Tel. 589 41 89

JARDINERIES

DCNNA

Tel. 6 7 4 16 3 8

PUJOL Tel. 6 7 4 12 71 Ctra. Cerdanyola, 6

Vila, 1 - Tel. 675 23 49

•^•preBLAU

Pg. Sant Magí. 26 -Sant CugatTel. 674 30 48 Fax. 589 46 09

FLECA ESTACIÓ Valldoreix, 70

Sabadell, 23 Tel. 674 69 45 -Sant Cugat-

Passeig Torreblanca, 2-8 Tel.569 4183 Santiago Rusinol, 50 Tel. 589 22 92 Sant Cugat del Vallès

^

TAX I SANT

« CUGAT | | B Í 1 VALLDOREIX Tel. 5 ® m M SERVEI DIA I NIT

Centre d'atenció integral de la salut

-PREVENTIVA -ASSISTENCIAL -DIAGNÒSTIC -TERAPÈUTIC

C O N V E N C I O N S I BANQUETS ROSTÍSSERIA XARCUTERIA SERVEI DE CATERINGS DE LUXE SERVEI A DOMICILI

SERVEI D'URGÈNCIES-1 DE DIA Av. Torreblanca 2-8 la. planto Tel. 5 8 9 1 8 88

Scifarati

Í H

( u

ú

' i

''••'•'• ! . •

•<•:'}

' " '


REPORTATGE

12 ELS 4 CANTONS

DIJOUS. 5 AGOST 1993

"Ev una llàstima que es deixi perdre una activitat artesana!, i que les institucions no s Interessin per veure si és possible mantenir-la".

Joan López, un dels impulsors d'Alfoart Redacció

López, que s'havia quedat tot sol, va decidir tancar definitivament l'estiu de l'any passat. A L F O A R T va desaparèixer, però hauríem de preguntar-nos per q u è . S e g u r a m e n t la difusió feta a través de mitj a n s e s p e c i a l i t z a t s i institucions com la Generalitat eren i m p r e s c i n d i b l e s per a tirar endavant un centre d'aquelles característiques.

an p a s s a t j a a l g u n s m e s o s des do la di's a p a r k ' i ú d' A L P Í )ART. l ' ú l t i m a e m p r e s a de p r o d u í e m artesana! de catifes a ('alalunv a.

H

A partir tic la trajectòria d ' A F F O A R T . caldria qacs donar cl paper que |iiguon lo-. i n s t i t u c i o n s p u b l i q u e s on el m a n t e n i m e n t de petites e'ap r e s o s d e d i c a d e s a .usuesla mena d ' a c t o nais.

Finalment López \ a intentar desprendre's del seu patrim o n i . i va establir contactes amb diversos organismes c o m ara l ' A j u n t a m e n t de S a n t C u g a t del V a l l è s i el M u s e u T è x t i l de T e r r a s s a . oferint-los la compra del "Teler X", una peça ben be única al món.

I ,a [írodnivii' artesana! de tapissos i califes ha estat íntim a m e n t l l i g a d a a la n o s t r a ciutat des de l'ostaMimi'iit de la ( as.i \\ mai a principis de segle, t'.ns al punt que lecbuIl.u hi \ .i esdc\ enu'. en .. ei ics èpoques. una qac-,! .> • '.lc pieslig; soi ial. l i s tallers \ \ ;aal \ a n ser fundats pei Tomàs A\ mat al \ oi tant d e l s a m s I ò 1 3-1 7. [ien a\ dat es \ an instal·lar a Sani ('ugai. des ( j'i in os \ an dedicar a la lubrica». io de can t e s iiuades a ma i tapissos. I ,a ('asa A\ mat \ a ser reconeguda direu ilel mon gràcies a la capacitat de treball i creació aportades per les diverses generacions de santeugatencs que hi van passar. A finals d e l s a n y s 5 0 . M i q u e l Samaranch i Aymat \ a comp r a r l ' e m p r e s a , la q u a l va començar a utilitzar noves t è c n i q u e s , l.a C a s a va rebre un gran impuls com també la tapisseria arreu d'F.uropa. Fls tallers produïen principalment catifes, que eren exportades als LI A i arreu d ' F u r o pa. alhora que sostenien e c o n ò m i c a m e n t la creació de tapissos. Cal tenir en compte. però. que el tapís ha gaudit des de sempre d ' u n a consideració social que la catifa no ha imgiil mai. l.a C a s a A v m a t va c o m e n ç a r a t r o n t o l l a r c a p als a n \ s 70. "La manera de fer funcionar l'empresa per part dels sens d i r i g e n t s va ser", segons Joan López., un ilels fundadors d' AI.!-'() A R I . "una de les c a u s e s del seu t a n c a m e n t P a m l ' ) 8 0 " . Lo pe/ a!"u ma que durant els '0 an\ s que hi \ a trcballai "mai IKI es \ a fer un e s t u d i d e m e r c a t ni un bon c a t à l e g de c a t i f e s per als c l i e n t s : les relacions comercials esla\ en t o t a l m e n t d e s c u i d a des".

Joan López sancugatenc que ha dedicat tota la vida al món de l'art de les catifes i tapissos. Malauradament ha vist trencades les seves il·lusions de mantenir la tradició a Sant Cugat. la qual h a v i e n d e d i c a t tota una vida laboral. Ls van fer construir dos telers i es van instal·lar en un local de Sant C u g a t . A l l à va c o m e n ç a r . d o n c s , la c o n t i n u a c i ó d ' A y mat i c o m afirma cl m a t e i x Joan López "el p r i m e r engranatge d'ALFOART". Però d ' a q u e l l a m a n e r a , tots dos sols. no haurien subsistit gaire temps, l'na activitat artesanal requeria molt més. L ó p e z t e n i a "la i l · l u s i ó de crear un mínim centre de treball, una mínima estructura que s'anés solidificant de mica en mica" Per això.

F O A R T no tenia cap consideració específica tot i ser l'última empresa artesanal al país. A p a r t i r d ' a q u í va c o mençar t davallada fins que

El teler més gran del món dissortadament ha acabat fet llenya. El futur museu de Sant Cugat no podrà comptar amb la P e Ç a Que havia estat històrica a la Casa Avmat.

Una de les feines realitzad e s m é s i m p o r t a n t s va ser l'encàrrec d ' u n a catifa de 217 m 2 en una sola p e ç a per al saló principal de l'Hotel Ritz. L'obra, encara que de gran envergadura, no va servir per a impulsar definitivament ALFOART. D'altra banda. A L F O A R T va mantenir el contacte amb havia de competir a m b la Real Fàbrica de Tapices, ajudaalguns clients d'.\\ mat. I.'auv l"S2. Joan López i da h i s t ò r i c a m e n t pel govern Francesc Sabaté es van deci- de Madrid, i "La Alpujarrena". subvencionada totalment dir a fundar Al.P'OAR i. un petit centre de p r o d u c c i ó de per la Junta d'Andalusia. c a t i f e s , m o g u t s per l ' e x p e Tot i els esforços dels funr i è n c i a a d q u i r i d a durant 20 dadors. les institucions públianvs de plena dedicació) a Av- ques mai no es van decidir a mat i 1" .'si i ma p e aquella ae- difondre-la a través de catàli'. na; j ò ' s i 11, a legs o e x p o s i c i o n s . Així. la 1 a a.'\ a a ü f i ^ . i . q u e Solsdirccció General d'Arieo \ a a j u d a r AL1 ( )<. omplir- a .uno >.;m.irc loi xi - s a n i . ilores prolcsNi.m •i que no periauv ia a es \ a csAR! tan ai c Fa Fioim g: m I ,a Generalitat, a \ _ l o u r e -ia •','. "a lír un bon me1 p' • iduclcs ai te -a ;\ ell o i llli's carn a. Aix i > naui ia Sa! llUls leii in.it

i V '.demà de la de- ,p :.'i u n d,' V. 'll.ll. Joall 1 o,'i / l l'aco \ l i u u c s a \ an continuar treballant aquella a c l n itat a

a c c e d i r a tots els m e r c a t s i anirien consolidant-se com a petita empresa. A L F O A R T es va conèixer en una exposició. "L'Art nus a nus", a la Casa de Cultura de la nostra ciutat.

López no va rebre cap res posta concreta i va acabar per desfer-se'n. "convençut que allò no era m é s que un tros de fusta". Així \ a acabar aquella activitat. López conserva, però, un teler de 5.>m. i agraeix el suport que ha rebut d e m o l t e s p e r s o n e s al llarg d'aquest temps.

un ei ell ue'n. a: mon r -ions i mes de 10 m e . '• .j da i 50 c m de d i à m e t \ D ' a q u e s t a m a n e r a podi

. i>

,o

ipresa artesana 1 a t me Cal-d a qi mamem \ contractes cials amb aquell país. López es queixa "i tue Al

Imatges ja històriques les de fer catifes i tapissos.


PUBLICITAT

DIJOUS, 5 AGOST 1993

ELS 4 CANTONS 1 3

A

RODALIES DEL MERCAT

Carro-

W&

Maior

PERE SAN GERD £ o 1

DIETÈTICA

I

Mes d'agost dissabtes tancats

xarcuteries

PI. F5ere San, 9 - Sant C!ugat Tel. 674 00 60

FELIU GRIFUL Mobles MATALASSOS

> u

<u

No

•Lots i Cistelles de Nadal •Formatges Nacionals i Estrangers •Especialitat en Pernil Serrano •Vins i Caves

tamquem per Vacances

P l a ç a Pere S a n i Mercat Torreblanca

4I\ l2£!£iMflGirifiRi

\

Llibre infantil i juvenil Jocs didàctics

\£/Major 25 - Tel. 589 00 1} Rbla Celler, 89-Tel.

Sant C u g a t del Vallès

1 1

J mOUV^S

CALZADOS

TEJIDOS-HOGAR

c

J. CASAJUANA

amen

AGOST OBERT

TANCAT PER VACANCES DEL 7 AL 31 D'AGOST

Santiago Rusinol, 37-41 ^

Major, 30 Tel. 674 06 97 Sant Cugat del Vallès

^vg

CALÇATS

589 22 32

Sant Cugat del Vallès

üí<7Í9

/Vè GELATERÍA«V Plaça Octavia, 2 Tel. 6745884 SANT CUGAT,

LA JIJONENCA Major, 19 SANT CUGAT Av. Barcelona, 54 RUBÍ

Major, 29 Tel. 675 25 86

Xerric, 30 Tel. 6741348 part.

Mobles CUINA MATALASSOS Galeries SANT JORDI

V i l a , 1(cant. Murillo)

Tel. 675 34 02

•GARBÍ* rega/s

ARTICLES DE REGAL PARAMET DE CUINA

VACANCES DEL 9 AL 30 D'AGOST

Mes d'agost, dissabtes tarda tancat Descomptes i Ofertes

Carrer Major, 6 ^ 6 7 4 16 00 Sant Cugat del Vallès

Major, 5 - Tel. 674 55 35 08190 Sant Cuiíat

N- R.S. 284044/CAT

| í ^ C j / Bcslflurant

<®Mç

MIRASOL

abans "Fonda Garriga"

eMtnefieutA ctU&tfo i ptecU

Òptics Diplomats - Taller propi

Tabacs

meKJtvu coMÜsutà

Regals meKJwà p&i cttcèmec

carrer Major, 1 Tel. 6 7 4 0 0 27

qualsevol lloc, perquè...

ÒPTICA

ODLTl

menú, eoooíà

A partir d'ara no compraràs les teves ulleres a

Pça. O c t a v i à , 3 T e l . 6 7 4 01 7 4 Sant Cugat

et regala, al comprar les teves ulleres graduades, altres de sol*.

VINE I HO VEURÀS!! ' Fins acabar existències o % equivalent

L'Endavallada, 15 - Tel. 674 58 46 - 08190 Sant Cugat


14

DISTRICTES

ELS 4 CANTONS

;

DIJOUS, 5 AGOST 1993

-4k#&&

De la cercavila a l'habanera TELÈFONS ÚTILS URGÈNCIES I SERVEIS

Festa Major de La Floresta 1993 Més de mil persones ompliren les pistes

I \ I 1.ORI.SI \ Dispensari:

Redacció

f i 7 4 7(> 1 5 l

(dill. ilim. di\. de > a 1(1 matí Farmàcia: d~4 IS Íi3 Ai«ües: (w4 :(>N l )(tan.lcsde4a"i Centre Cívic: ssó (IS 47 (obert tardes i OI. Municipal: 5S^)()S47 ;de 10 u 11.30 matinsi \ \ . Propietaris i Veïns: í^4 20 S'.i uL' 10 a 13; VA. Veïns Vi^iialhtiifia: d"-i s I 2M \ l i > iiitniiii.it in paí:. 2i

"ELS 4 CANTONS" AMB LA FLORESTA

1 districte de La Floresta v a gaudir, els passats dies 23. 24 i 25 tic juliol, de la seva Festa Major que va convertir les pistes policsportives del Centre Cívic en el focus d'atracció de tres dies plens de tot tipus d'activitats. I .N actes \ an incloure una cercavila popular, organitzada pels j o \ e s de I Agrupament Fscoltes l.a Floresta, i amh la participació de lots el jo\ es i dels que no ho son tant. que van recórrer els carrers més importants de la

E

població. Tampoc va faltar-hi la tradicional cantada d'habaneres, com acte de cloenda, de la mà del Grup Barretina. on no hi va mancar el rom cremat, la "Bella Lola". i l'acomiadament final de tot el públic, cantaires inclosos. amb la interpretació de "LI meu avi" i els "Segadors". Altres esdeveniments importants d'aquest programa de Festa Major, van ser la trobada de paelles i paellers. amb participació d'un gran nombre de veïns i l'escenificació de l'obra "Naufragi". interpretada pel Grup Marea. amb una posta en escena, envoltada de foc. l'ans: i aitzua.

674 02 04

£... Y USTED QUE BUSCA? Solucionamos su problema de hogar • Ser< :;o l'Icnestirc per ^ac.<,\ • Lui:lrrJo c:o e^'errrci l o c horcis

llame a

SELECCI0N DE SERVICI0S LLAR-VALLÈS «Tel. 589 04 82 P'-'isoncjl con r e f e r e n a a s

SCuQOVX1 Rr.m'b'a ae! Celiei

Gresca i bon humor, van fer de la Festa Major de La Floresta una de les millors dels últims anys

87 Ent'o 1

REPARACIÓ DE CALÇAT I

T P à r q u i n g a l costat Edifici Torreblanca, local 13

«sC

u»a

DUPLICAT DE CLAUS

M °H

I uli> a r x i u

Nit de "varietés" a La Floresta l.a Festa Major de La Floresta va viure una nit especial el passat dia 24. amb la inclusió. un any més en el programa. de les "varietés". Per l'escenari de les pistes de La Floresta hi passaren humoristes. cantants de música lleugera, sex-símbols, com la "Peresa Ricard. Mil i que ens va sorpendre amb un sexy streeptease femení, arrancant de tots els senyors assistents més d'una emoció i creant un fort rebombori. La vetllada va acabar amb el transfor-

mista. Tito Campana i posteriorment. amb l'actuació de Danny. un sex boy que va fer esclatar forts aplaudiments. evidentment, entre el públic femení. Tot l'espectacle de "varietés" va ser amenit/at pel Ballet Arco Iris. que vestí de festa amb les seves plomes i que va presentar una acurada coreografia, el dia central de la Festa Major de La Floresta 1993. Més de 1000 p e r s o n e s ompliren de gom a gom les pistes esportives de La Floresta. per a gaudir d'aquesta nit de "varietés" tan especial.

SUPERMERCAT XARCUTERIA • CARNISSERIA • FRUITERIA Diumenge matí obert

Av. M. de D. de Montserrat, 77 Tel. 6 7 4 18 9 3 -LA F L O R E S T A -

Sant Cugat

CONSTRUCCIONES

?

U n a lectu ra P per a i esJiu Anna Cabussa

/

/

/

L

REFORMAS DE INTERIORES C/ Montserrat. 28 Sant Cugat del Vallès

Tel. 6 7 5 1 7 1 5

Cl-il VC.' l I I : | s s | v

Af-iDA

JOIERS TALLERS PROPIS PRESUPOSTOS SENSE RELLOTGES

D

ACTUALITAT

'Oi OMEGA

Santiago Rusinol,40

COMPROMÍS

AMB LES MILLORS

ílXllUlltOU

KKONOS

MARQUES

ttJUNCHANS

Tel. 674 58 54 SANT CUGAT DEL V A L L È S

a llibreria Paideia de Sant Cugat ens ha recomanat una llista de sis llibres per a llegir durant aquestes vacances d'estiu. L'n pessic de la literatura més recent per a complaure a aquells que gaudeixen llegint. PI RA PASION. d' Annie F>naux. narra la passió d'una dona culta i independent que perd el cap per un diplomàtic de l'Lst. Quim Mon/o. EL PERQT E DE TOT PLEGAT Trenta relats que formen un tot que ens mostra amb precisió l'eterna incertesa humana. LA DONA DELS ULLS DE P I T J A , de Víctor Móra. En aquest cas. ens trobarem amb tina història d'intriga situada a lal Ciutat Comtal. LTNEILTRAT. de John \.c Carré. Lis dics de la Guerra Freda! són utilitzats per als fins més aterridors. CISNES SALVA.IES. de Jung Chang. La lluita de tres dones de la mateixa família, però de generacions diferents, en una Xina sotmesa a guerres. Brycc Courtenav. TANDIA. Iot l'horror de l'apertheid a través dels ulls d'una jove condemnada a l'exclusió pel color de la seva pell.

I UBRUilfS

.#


PUBLICITAT

DIJOUS, 5 AGOST 1993

ELS 4 CANTONS

15

LES REBAIXES DE L AGOST botiga per infants

MODA INFANTIL

0&M*Ó

£QO

I PRE-MAMA

C~

PROM

REBAIXES EN LES MILLORS MARQUES •RAMILAN

•SCHUSS

•TUTTI-FRUTTI

«RED & BLU

•CARPI

«DIESEL

Carrer Girona, 11 Tel. 6 7 4 5 2 1 2 - Sant Cugat MISSOURI NUEVE MESES STAN FUTURA

CHICCO JIM-MISS DIOR

N A 1

Santiago Rusinol, 30 Tel.674 55 80 -Sant Cugat

Levrs

ójilcla BOUTIQUE

S T O

/THC8 JLSS W1A&OGS TZSZJ'nSS

LEVI'S STORE SANT CUGAT

VtUdvtux. tO let. 675 05 02 Sant &«'$*£ det *t/a,ltè4>

7S,

tro

> JS

ÏLI UJ

mister's

rn

>

< Rambla del Celler, 2

Tel.675 0 8 7 4

•501

7.995

•Camises

4.995

•Pantalons lluneta 4.995 •Caçadora

9.995

Properament ens traslladem al carrer Santa Maria

Rambla del Celler, 15 - Sant Cugat del Vallès

REBAIXES WBAJXES K3AJXES R^BAIXEÍ

1

REBAIXES

PUNT GROC

500

PUNT TARONJA

750

PUNT VERD

1.000

PUNT BLAU

1.500

PUNT VERMELL 2.000 PUNT NEGRE

2.500

/ A PARTIR DEL 9 D'AGOST HI QOBH Ptft fl lOVCf DE TROBARÀS 0 n 100 HNHÍ EL TEU PUNT D'HIVERN Valldoreix, 43 Tel.589 39 55 GRANS REBAIXES FINAL DE TEMPORADA VINE A BUSCAR EL TEU PUNT!

i

ItJJUUUi OFERTES EN COMPACT-DISC CASSETES I LP. Alfons Sala, 28 tel. 674 15 36 Sant Cugat del Vallès

>e$*{* REBAIXES à

Rius i Taulet, 11 675 30 01 .Sant Cugat.

REBAIXES

Valldoreix, 60 Tel. 674 69 92 SANT CUGAT

BOUTIQUE

JOSEPEWGALLO SASTRE RAMBLA RIBATALLADA, 8 - 1 0 Tel.674 6 2 9 6 -Sant Cugat-

LfIMODfS

MATAlAZSfFM DESCOMPTES 1 5 / 2 0 % EN MATALASSOS I SOMIERS

Rosselló, 2 Tel. 589 32 89 Sant Cugat del Vallès

MES ECONÒMICA!


16

ACTUALITAT

ELS 4 CANTONS

D I J O U S 5 A G O S T 199c

La nova superfície comercial KAMPIO Kampio s'instal·larà a Sant Cugat En l'última assemblea de Sant Cugat Comerç es va aprovar per unanimitat no emprendre cap mesura de força contra li venda de la parcel·la de Sant Domènech Colomer i que va comprar Kampio per instal.lar-hi la seva nova àrea comercial. J.M.C. i \ AI.

L

oferta dels locals LJLIC l'empresa està disposada a oferir amb preferència a comerciants de Sant Cugat al retirà l'interès de molts d'ells. Desprès de l'última Assemblea de Sant Cugat Comerç, van quedar molts dubtes sobre els locals que l'empresa posarà a disposició dels comerciants de la nostra ciutat, fils 4 Cantons andí l'ànim de esclarir-ho ha niantiiiízui una entrevista amb el (,cient de KAMIMO, el Sr. Pera I.aieon qui ens ha donat la informació que pol ajudar a prendre decisions aquells comerciàiis que linguin la intenció de ser hi presents Amb ànim de fer-li l'entro\ista en la mateixa àrea comercial que KAMPIO te instal·lada a la Vall d'Hebron ens atén el gerent de K a m p i o Sr. l'era 1 .aimon. I lis podria avançar sobre el preu del lloguer dels locals que estaran a disposició dels comerciants de Sant Cugat'.' No, teniu en compte (|ue aquest tipus de construcció, els acabats finals poden influir molt en el cost final de l'obra. En aquests moments és impossible fer un càlcul aproximat, perquè en el preu de l l o g u e r t a m b é hi haurà inclòs els serveis de neteja, la llum. guàrdia jurat i aire condicionat. A vegades el cost de construcció no és el més important, ja que depèn molt dels acabats finals. Cal tenir present que no serà el lloguer d'un local, serà un lloguer de un espai habilitat per a desenvolupar-hi l'activitat. k'iiiiii emes. segons es va indicar en l'ultima Assemblea de Sant Cugat Comerç, seran uns \ int locals els que es tenen previstos pei" al comerç local, és correcte .' - Sí, el que passa és que això quedarà en unes 14 o 16 botigues, i depèn de les activitats. Hi haurà botigues que no podran tenir trenta-dos metres, per exemple la cafeteria, haurà de tenir potser uns vuitanta metres q u a d r a t s , dependrà molt de cada activitat. La cafeteria està prevista també dins d'aquest espai'.' - Sí, si que ha d'anar aquí dins. KAMPIO ha facilitat a Sant Cugat Comerç una relació de Ics botigues que segons un estudi de mercat, aconsellava instal·lar'.' - Nosaltres vàrem encarregar un estudi del comerç a Sant Cugat per saber quina era la necessitat de la ciutat. Aquesta empresa s'ha "pateijat" totes les botigues una a una i segons l'estudi nosaltres

bem fer-lo arribar a Sant Cugat Comerç, Això només és com a orientació de les botig u e s que n o s a l t r e s p e n s e m que s'hi podrien instal·lar, no és cap c o n d i c i o n a n t ni cap llista tancada. Com veurien vostès que Sant Cugat Comerç presentés una d e m a n d a en bloc de tot l'espai, i que ells mateixos decidissin quines botigues instal.larhi segons el seu criteri? - Seria q ü e s t i ó de negociar. però ja va quedar clar en la reunió que vàrem tenir fa uns dies amb representants de Sant Cugat Comerç, que els locals serien exclusivament de lloguer, botiga per botiga. Que Sant Cugat Comerç llogués tot l'espai no és viable. La ge~.iió de l'àrea la farem sempre nosaltres. Nosaltres el que volem es controlar i vigilar molt la imaige comercial i que no passi com en altres galeries que hi ha en allres lloes, que són un desastre total. LI que ens està dient és que seran molt exigents en acceptar sol·licituds d'aquestes botigues, oi'.'

- Efectivament, el que no volem és que es puguin ficar a les botigues persones que no siguin professionals. Estem disposats a negociar el que hi anirà i de quina manera hi anirà, però també s'haurà de parlar com es muntarà, qui hi haurà darrera el taulell, qui hi haurà despatxant, quin altre establiment tenen... Per a nosaltres, la imatge que donin ells és molt important, perquè serà també la nostra imatge. Kl que sí exigirem és que els comerciants que es vulguin implantar al nostre centre no ho considerin com "la segona botiga". Volem que sigui el professional qui el porti, posarem les clàusules necessàries per a dominar aquesta qüestió.

Inversió prevista sobre els 1.300/1.500 milions. Llocs de treball previstos uns 100. Total de supefície comercial, sobre els 3.000 m : . 3 plantes d'aparcament subterrani 400 places. Plac d'apertura: aproximadament finals del 94. KAMPIO forma part d algun grup financer relacionat amb grans superfícies. Volem dir si té a veure amb empreses com per exemple. Prvca o Conlinente que són majoritàriament franceses'.'

Instal·lacions de KAMPIO a Vall d'Hebron semblants a les que s'instal·laran a Sant Cug;

S

i Ics dades extretes de l'estudi encarregat per l'empresa KAMPIO són correctes. aquestes es contradiuen excessivament amb les que l'Ajuntament va fer públiques el passat mes de gener. Els resultats d'aquesta enquesta feien treferencia a els hàbits de consum de les famílies de Sant Cugat, i com que són públiques així ho fem notar.

No, la nostra àrea comercial, que a Sant Cugat serà la segona, pertany al grup IFA, com t a m b é són del m a t e i x grup Sopeco, Bon Preu, Maxim, Esclat i Caprabo. Pertanyem a un accionariat que ve del mon de l'alimentació bàsicament, i per tant molt coneixedor del mercat i les nec e s s i t a t s d'aquest servei al ciutadà. Kl Centre que es construirà a Sant Cugat serà igual al que tenen obert a la Vall d'Hebron? Serà s e n s i b l e m e n t més gran, la imatge coorporativa de presonal. la filosofia d'empresa. el nom o fins i tot la política comercial serà bàsicament la mateixa que aquesta àrea que esteu visitant. Penseu que el que nosaltres tenim molt clar és que pensem molt en aquest 70% de compra alimentària que es fa fora de la ciutat, segons dades d'un estudi que tenim. Penseu que el 70% ho fa principalment a Barcelona, perquè molta gent

Estudi e n c a r r e g a t per K A M P I O , el 70% de la compra alimentària es fa fora de Sant Cugat. bàsicament a Barcelona i rodalies. Enquesta encarregada per l'Ajuntament el 647f de les famílies que viuen a Sant Cugat opta per fer les compres d'alim e n t a c i ó a la mateixa ciutat, altres compres i serveis es fan fora, amb preferència a Barcelona. treballa a la capital i quan torna a Sant Cugat es troba amb les botigues quasi be tancades. Què fan? doncs comprar al més a prop d'on treballen i quan tornen a casa seva ho fan amb la compra feta. També una bona part es desplaça a Sabadell o a grans superfícies del voltant. Aquests compradors són els que potser després acaben fent compres d'altres necessitats també fora de Sant Cugat. La nostra i m p l a n t a c i ó lluny de perjudicar el comerç de Sant Cugat el beneficiarà, ja que aquell comprador que ara surt fora, després es quedarà i passejarà pels carrers i acabarà fen totes les compres aquí a Sant Cugat. El Centre Comercial disp o s a r à t a m b é de quasi be unes quatre-centes places d'aparcament, cal descomptant les de les vivendes que també hi farem, que em sembla que són unes q u a r a n t a . El que vull dir és que més d'unes

tres-centes places seran d u t litat exclusiva per al Centr de Comerç, sense posar-n cap a la venda. Quan vostè fà referència un estudi d'hàbits de compi dels santeugatencs enteneí que no és l'informe que té Sai Cugat Comerç el qual només i sobre l'estat del comerç i k necessitats. És eorecte això'.' Efectivament nosaltres e vam donar un informe qu havíem encarregat a una en p r e s a e s p e c i a l i t z a d a pe aconsellar els comerciant que volguessin implantarà dins l'àrea comercial i quint eren les necessitats que Sai Cugat tenia. L'estudi de m e r c a t qu nosaltres vam fer abans c decidir venir a Sant Cugat. en el qual ens diu que u 70% de la compra en alimei tació es fa fora, només el V nim nosaltres, també lògici ment l'hem adjuntat en tot la documentació, tant de . Generalitat com de la Comi sió Territorial. S'atreviria a posar una da d'obertura Sr. Caimón. És molt difícil, perquè d pendrà del termini en qi puguem tenir la llicència d> b r e s , p e r ò c a l c u l o que p proper any podrem inaugi rar, potser a finals d'any. Com a fet rellevant cal co siderar la gran plaça que esta a nivell del carrer Rius i Taul que formarà una gran tribuna la /.ona del llac i també és pr vist la ubicació d'un estahl ment de restauració que do servei a la plaça i que estar situat als locals de sota l'edifi de vivendes que es construir; en una de les puntes, en tot unes quaranta vivendes.


DIJOUS, 5 AGOST 1993

PUBLI-REPORTATGE

ELS 4 CANTONS

17

"ATERRA " A SANT CUGAT A LA NIT AIRPORT "BONA VISIBILITAT" i "ZONA DE SERVEIS" La nit de Sant Cugat, des de fa més de cinc anys, un lloc on el jovent i el no tan jovent, pot gaudir de tot un seguit de serveis i activitats que l'acosten a

AIRPORT també té "overbooking"

hangar a "barres"

molt, l'espai en què t'introdueixes. Passant la porta del local, realment tens la sensació d'endinsar-te en un aeroport de la Segona Gerra Mundial. Una gran quantitat d'hangars, perfectament alineats, que envolten dos apareills de càrrega, avions cisterna, que remodelats i convertits en espai de taulell i discoteca, formen l'eix central d'AIRPORT. Tota aquesta gran esplanada, es complementa amb un envelat d'estiu per ballar a tot ritme i a la fresca, i amb dos grans hangars amb capacitat per a 200 i 1000 persones respectivament, totalment equipats i que funcionen depenent de l'afluència de públic. "AIRPORT é s , sens

dubte, un món apart", ens comenta VÍCTOR, un dels disc-jockeys de l'envelat d'estiu, "l'ambient és ideal, la gent s'enrotlla molt bé i ens fan disfruir de la nostra pròpia feina. Jo no desitjaria tenir un altre públic que el que tinc a Els Avions".

AIRPORT des de l'aire

L'erotisme també hi té cabuda a Els Avions

Els comentaris del Disc-jockey s'interrompen contínuament per canviar de disc o ajustar les llums de la pista, "belluguem en una nit aproximadament 500 LP que roden contínuament als tres plats de la cabina".

hangar al whisky la nit de la nostra ciutat. Sortint de Sant Cugat i per la carretera que ens porta fins a Rubí, quan es fa fosc, 1'il.luminació de AIRPORT, guiarà el nostre transport fins a lloc segur. Amb un aterratge perfecte, ens introduïm dins d'un món que s'ha de veure durant tota una nit. Per poder explicar-lo, nosaltres ho em fet. En un principi sorprèn, i

La veu en directe a AIRPORT Sant Cugat

Als Avions en dues rodes

Un avió a punt d'aterrar

Com és de guapa la nit

ELS HANGARS DEL RELAX D'altra banda, AIRPORT ofereix l'oportunitat de gaudir de tot un seguit de petits hangars, que envolten la zona de ball. D'una copa sense alcohol, a un MARTINI, passant per un "karaoke", o una bona Whiskeria, tots estan a disposició dels que finalment "aterren" a

AIRPORT de Sant Cugat del Vallès. "L'ambient és únic", ens comenten des d'un delshangars, "es frueix d'un anar i venir de gent que fan possible tot un ventall d'amics i clients tan diferents com simpàtics". "No hi ha lloc per a l'aburriment" ens diuen en un petit hangar situat molt a prop de la gran ala d'un dels avions, "aquí no tens més remei que enfonsar-te en la diversió i la marxa". DE TOT I A TOTA HORA A les tres de la nit, l'ambient resulta indescriptible. L'hangar dels "Avions", dedicat al concert ofereix música en viu amb l'actuació de "LOS MEJORES", un grup que comparteix l'escenari amb el taulell del bar i que fa vibrar el públic. Mentrestant, al principal avió de la zona, un bon grup d'amics gaudeixen d'una copa més tranquil·la dins del fusel.latge. A l'envelat de la pista central, una escultural ballarina i un curiós travesti, belluguen els seus cossos a ritme, d'una forma tan acompassada com eròtica. Al mateix temps, un grup de nois i noies fan un pa-

rell de voltes a un circuit instal·lat dins del recinte amb unes mini-motos de 40 ce. per gaudir també, si cal, del mínim risc d'aquest nou esport de competició. El cambré ofereix més tard unes copes a un grup de matrimonis que, sota l'ala dreta de l'avió cisterna, s'instal.len en una acurada terrassa sobre la gespa més verda i fresca. Resulta realment impossible descriure una nit complerta a l'AIRPORT. Es preferible que sigui vostè, amic lector, qui, amb les corresponents mesures de precaució, s'ajusti correctament el cinturó, deixi de

El disc-jockey, un element indispensable

Víctor i Octavi, la marxa de la nit

Wf*-*'lfcJI

AIRPORT té lloc per a tots

fumar en enlairar-se, escolti atentament les indicacions de l'hostessa, segons normes internacionals, contingui l'alè i es llenci finalment, entre núvols i copes, cel blau i música, cops d'aire i ball, terminals i espectacle, a la fantàstica nit d'AIRPORT. Després, quan la nit s'acaba, faci com nosaltres, aterri com pugui i fins al proper cap de setmana.


18

DISTRICTES

ELS 4 CANTONS

Ple Junta Veïnal de Valldoreix del mes de juliol

Una sessió rutinària i de pur tràmit Joan-Marc de Semir

E

l passat dijous 29 do j u l i o l va tenir lloc 1"últim ple a la Junta Veïnal de Valldoreix abans del període estival, l.a data. al bell mig de l'estiu, va provocar que l'assistència de públic tos molt minsa. Cap dels punts de l'ordre ilel dia era realment destacable excepte la ratificació de Carme Pere/ com a representant de la Junta Veïnal al Centre Cultural de Sant Cugat del Vallès. L'únic punt que \a portar una mica de moviment va ser la ratificació del conveni signat amb la D i p u t a c i ó de

sió del mes de juliol, un ple rutinari i de pur tràmit que donava pas al mes d'agost on no hi haurà ple per les vacances.

RIALB

A\. Mas Fuster, 45 -Valldoreix

dia de 9 a 13 h o r e s . (Dissabtes de 9 a 12.30).

Salvem el romànic del pantà de Rialb

J

EL ROMÀNIC DE

675 13 22

E

ls veïns de Valldoreix han vist complerta la seva reivindicació sobre la nova oficina de C o r r e u s , ja que la precarietat de l'antiga, feia molt difícil el normal funcionament d'un servei que en els últims anys havia sofert un fort creixement, atès l'augment de veïns de Valldoreix. La nova oficina disposa de d o s - e e n t s a p a r t a t s de Correus, i dóna servei cada

Redacció

SALVEM

LA CREU

Valldoreix ja disposa d'una nova estafeta de Correus Redacció

Barcelona sobre la campanya "Promoció del cens i identificació dels animals domèstics i de companyia". Hls vocals de CiU a l'oposició van volar en contra ja que consiilera\en que aquest conveni presenta defectes formals i jurídics. Per als vocals de Cil', el text del conveni està pensat per a ajuntaments i no per a Faititat Municipals Descentralitzades i doncs hauria de ser c o m p e t è n c i a de l'Ajuntament de Sant Cugat. Tot això va fer de la ses-

Quan necessiti alguna cosa més que una pi/./.a

DIJOUS, 5 AGOST 1993

osep Maria Cavin, director de l'Arxiu Clavin, ha engegat una campanya de s e n s i b i l i t z a c i ó de l'opinió pública per tal de recordar que. amb la construcció de l'anomenat pantà de Rialb, a Lleida. Catalunya te amenaçada la supervivència d'unes petites capelles romàniques.

Alimentació - Xarcuteria MENJARS CASOLANS PREPARATS Entrepans freds i calents Gran varietat de vins i caves artesans Xarcuteria selecta Demani pressupost per festes a casa MENÚ DIARI SERVEI A DOMICILI

Bis 4 Cantons s'adhereix a aquesta tasca de conscienciació ajudant a la difusió del missatge de protesta d'en Clavin: "No crec que a les darreries del segle XX sigui justificable la pèrdua de m o n u m e n t s tan s e n z i l l s però a l'hora tant colpidors com són Santa Eulàlia de Pomanyons, Sant Martí de la Clua, Santa Maria de Bassella o la Mare de Déu de Cluella, més altres monuments religiosos i civils dignes d'èsser desmuntats i traslladats a altres indrets pel record del que van ser tots ells plens d'història."

PEIXATERIA ROSITA Pollastres a l'ast Pa. de Rubí, HO *& 08190 Valldoreix 674 3147

Final de Tallers de Teatre Infantil a Mira-sol Marina Julià

C

om a treball final del Taller de Teatre i Plàstica per a nois i noies, que s'inicià el propassat 26 de juny. el 23 de juliol es representà al Casal Cultural de Mira-sol l'espectacle "Pobra placa!", a partir d'una idea dels lo alumnes del taller. que varen fer d'actors iluis l'espectacle, i varen dissenyar i realit/ar l'utillatge i decorats necessaris. Pepa Góme/, responsable de la part de plàstica, \ a conduir el treball dels alumnes. fent-los confegir els elements escènics a partir de tècniques com paper "maché" damunt

de cartró o filferro, pintura amb temperes a pinzell o esponja damunt paper o fusta, retallat i enganxat de paper i màscares de guix. Marina Julià, responsable de la paït teatral, va coordinar la creació del text, i va realit/ar els assajos de l'espectacle. introduint els alumnes en tècniques bàsiques d'inici, remarcant especialment el treball en equip dins les escenes de grup. i la coordinació i concentració. l.a representació comptà amb nombrosos espectadors i cal dir que. malgrat el fet d'haver quedat sense el suport tècnic que l'Ajuntament havia d'aportar per a aquesta

TELÈFONS ÚTILS URGÈNCIES I SERVEIS VALLDOREIX Entitat Local menor: 674 27 19 Creu Roja: 674 24 59 Farmàcia: 674 28 71 AAW. i PP: 674 21 79 AAW. i PP Colònia Montserrat: 674 21 05 AAW i PP Can Majó: 674 50 49 Policia Municipal (cotxe): 908 79 51 25 Parròquia: 674 05 69 Piscina Municipal: 675 40 55 Ferran Clúa: 674 28 65 Taxis:674 1111 Casal Valldoreix: 674 45 99 (Més informació pàg. 2)

FLECA - PASTISSERIA

Vall d'Or Rbla. Mn.J. Verdaguer, 21 ïï 674 2 1 9 5 08190 VALLDOREIX

RLfrONS ÚTILS URGÈNCIES» SERVEIS MIRA-SOL Guàrdia Civil: 674 23 79 Farmàcia:

674 23 72 Centre Cultural: 589 20 18 AAW i PP (Pa. Sevilla):

674 07 76 AAW Verge del Carme:

67410 03 AAW Sant Joan: 674 71 03 (Més informació pàg. 2]

tasca, el treball en equip i l'enginy d'alumnes i prolessores, i la col·laboració, tant personal com en aportació

tècnica, dels grups Mira-sol Teatre i Tabula Rassa. varen fer possible un bon final de treball.

LOS MANCS tal 'osseig Rubí. 1C4 Tel 6M " i'i


DIJOUS, 5 AGOST 1993

PUBLICITAT

ELS 4 CANTONS

19

TONI, UN PASTISSER AMB IMPULS DE CREATIVITAT Toni és jove encomparació amb el seu extens historial: Professor de pastisseria, guanyador de diversos guardons tan catalans com europeus, seleccionat per formar part de l'equip que va representar Espanya en la Copa Mundial de Pastisseria d'aquest any, on va assolir un meritori novè lloc.

Vols dir fer tu mateix els croisants i les pastes de tè? Això és el que jo vull. Productes naturals, temps i petites formulacions sense estocks de congelats. Es més dur per al pastisser, representa molta més feina però permet donar un producte de qualitat. No vull competir amb les grans pastisseries, però crec que puc donar una qualitat alta i un producte més creatiu, no tan comercial, més artesanal. La botiga és petita però el que vull donar és una nova creativitat, intentar fórmules noves, incorporar noves idees sempre dins de la correcta formulació i mesura. La pastisseria és una ciència exacta alhora que un art. Quina serà la teva especialitat? Potser cap. precisament la varietat, a mi m'agradaria presentar dolços artesanals catalans, com dolços senzills d'altres llocs o inclús els més sofisticats dolços de París i Viena. El que tinc molt clar és que la meva pastisseria vol ser una pastisseria familiar de qualitat sense deixar de ser original però sense cap tipus de massificació.

Toni Mestres: a la Ctra. de Cerdanyola 14, al servei del públic de Sant Cugat amb excel-lent paladar.

Ara s'estrena en el camp de la botiga: Per què? He dedicat molt temps a l'ensenyament, quatre anys de professor interí i cinc anys de professor permanent i sempre va bé un canvi. De totes maneres no he deixat l'ensenyament. Encara formo part del claustre de professors i faig cursets monogràfics, però ja no és donar classes cada dia. Toni, com va néixer la teva vocació? Vaig començar com aprenent a Sàbat i allí van ensenyar-me a fer dolços i a estimar la feina. Més tard vaig estudiar a l'escola de pastisseria de Barcelona, com que m'agrada molt la meva feina vaig pensar de posar aquest obrador, per treballar com a pastisser artesanal. una cosa que estem perdent en aquests temps.

La botiga Toni Mestre pastisser, es converteix també en un excel-lent lloc per a degustació.

Es un camí dur el que has elegit, et compensa? Si la feina t'agrada no és mai tan costerut com la gent pensa. Sí que es dur en hores de feina i sacrifici, començo a treballar a les cinc del matí i no plego fins al tard. però penso que si la feina que fas és la teva vocació ja no es tanta feina i gaudeixes de fer-la bé. Gràcies Toni per aquesta professió que ens endolça la vida i molta sort


20

CULTURA

ELS 4 CANTONS

Art & Arts

L'art de mirar mitjançant la camera fotogràfica "( ) h l ' e s l U C s l r e s dC

la

Les beceroles de la fotografia es remunten a la invenció de la cambra estenopeïca. inspirada en la cambra fosca atribuïda a Leonardo tia Vinci. l.'anx 1 S Ui .1. -N. Niepce aconsegueix mitjançant la u t i l i t / a c i o d'una cambra estenopeïca i un procés íotoquímtc basat en l'exposició a la llum a una placa impregnada de betum tle Jutiea. HI nom de fotografia fou també encunyat per Niepce. Posteriorment, fou Daguerre qui. amb una clara sisió comercial, s'adonà de

Joan-Marc de Semir

P

ecentment. hem po gut \curc l'cxposicio

l\o\ aI l'hi >i OLI raph i c Socielv". a hi ( ';IMI de Cultura de la nostra eiulat. 1 la estat una important exposició per la doble funció que ha rea lit/at. Per un canto ens ha permès gaudir d'una mostra de gran qualitat. convertint Sant C LI gal en un centre d'interès cultural a l'alçada de Ics grans ciutats. La independència cultural que pretén el nostre Ajuntament. respecte a Barcelona, obliga a realit/ar exposicions d'aquesta mena. mes so\int. I.'exposició ens ha permès constatar el llarg procés que ha patit la fotografia fins a esdevenir un nou art. al mateix ni\ell de la pintura, del gravat o l'escultura.

Una bústia per mantenir el patrimoni cultural assejant pel carrer Santa M a n a ens trobem a l'alçada del centre d'imatge ZOOM. al número 14 del carrer, amb una bústia. Tot i que és una tle les moltes bústies que s'han instal·lat per a recollida de piles usades, cal alçar una mica més la vista per adonar-se que a la part superior, Josep Maria Gavin, director de l'Ar.xiu Gavin, demana la col·laboració dels santeugatencs perquè donin estampes. goigs, postals de tot el món i felicitacions de Nadal per incrementar la seva. ja immensa, col·lecció.

IViv Pich

R

DIJOUS. 5 AGOST 1993

Una de les obres exposades a la Royal Photographic Society

les possibilitats pròpies del nou procediment. Hn els inicis, aquest nou art copia els models composi tius de la pintura. Hn la mostra de Sant Cugat, hem vist clarament aquest fet en la fotografia de Rejlander "Les dues formes de vida" 1857. L'esmentada fotografia està realitzada com si fos un quadre moralitzador neoclàssic. la posició dels personatges. la narració moral, són típiques de la pintura tle finals del segle XIX. També recorden pintures, les fotografies de natures mortes tle Henton. on la composició i l'elecció dels elements són molt sem-

blants a la llarga tradició anglesa de pintura de bodegó. Són excel·lents les obres de Julià Margaret Cameron. en especial els retrats de nens disfressats d'àngels, i el retrat de dona titulat ";Llama. te sigo, te sigo y déjame morir!", de l'any 1X67.' Aquesta fotografia té un aire modernista i ha estat molt correctament el cartell anunciador de l'exposició. Fotografies com aquestes li donen categoria d'art a la fotografia, superats els difícils inicis que té tota nova tècnica expressiva.

Gavin està molt preocupat per la defensa del patrimoni cultural i per això insisteix que cal ensenyar a estimar la c u l t u r a tant als grans com als petits. Potser no hi heu parat atenció. La propera vegada que passeu pel carrer Santa Maria doneu-hi una ullada encara que sigui per curiosiotat ja que a Sant Cugat tenim una persona que al llarg

L'avantcongrés d'esperanto passa per Sant Cugat

"X de X" a Joan Miró, amb motiu del centenari del seu naixement Redacció

A

mb motiu del centenari del naixement tle l'artista català i uimcrsal JOAN MIRO. deu galeries d'art de Catalunya s'uneixen per a realitzar tina exposició conjunta d'inauguració tle temporada. en la qual hi participen quaranta tres artistes |o\es catalans. Com a inici tle la temporada '°3- u 4. tindrà lloc a cinc ciutats tle les comarques barcelnines. Sant Cugat. Sitges. Canet de Mar. Sabadell i Barcelona, aquella mostra conjunta. que es homenatge d'aquests quaranta-tres artistes i deu galeries a JOAN MIRO. Cada malcria presenta tle ties a sis artistes

|o\es. l'obra dels quals és exponent d'algunes de les tendències plàstiques que en aquests moments es realitzen a Catalunya. FI dia 7 de setembre, a les 19.30 h. s'inaugura a CANALS-GALFRIA D'ART de Sant Cugat l'obra dels artistes AVILFS. BALANZ\. BARNÚS. NFCS COLFT i LOl'RDHS F1SA. Amb motiu de l'exposició "X de X a Joan Miro', s'edita un llibre que recull Ics obres dels quaranta-tres artistes i Ics galeries participants. així com les presentacions tle cada un d'aquests artistes, les quals són a càrrec dels ermes ARNAL PL1G i FRANCHSC MIR A l l .US. comissaris de l'exposició.

de la seva vida s'ha dedicat a crear un arxiu que a hores d'ara és l'arxiu privat més important d'Europa. Per a qualsevol donació que vulgueu fer o simplement per concertar una visita truqueu al 674 25 70 o aneu al n ú m e r o 57 de l'Avinguda Mas Fuster de Valldoreix.

Representants de 30 països van donar llibres a la Biblioteca del Mil·lenari

Redacció

S

ant Cugat va rebre el divendres 23 la visita de dos autocars amb unes 130 persones que havien assistit des del 20 a l'avantcongrés d'esperanto de Barcelona. Els representants esperanlisies tle trenta països van donar llibres en i sobre l'esperanto a la Biblioteca del Mil·lenari després d'admiraria durant gairebé tres quart d'hora. Posteriorment, les I 30 persones es van desplaçar

fins al carrer Esperanto per a fer-hi una reinauguració en mig de càntics i discursos. La cloenda de l ' a v a n t congrés es va fer a la Casa de Cultura on es va realitzar un sorteig d'una pintura de F L . Zamenhof, el creador de l'esperanto. feta per en Mateu Baucells. El grup esperantista santcugatenc "Josefo Anglès", que està format per tines 25 persones actives, va ser l'encarregat de coordinar tots els actes que van comptar amb la presència del regidor de C u l t u r a de l ' A j u n t a m e n t . Jordi Franquesa.


CULTURA-ART

DIJOUS, 5 AGOST 1 9 9 3

EXPOSICIONS • SO'ÀFI*:-:'. y: GALERIA CANALS Carrer de la Creu, 16 Tel. 675 49 02 "La jove avantguarda catalana a Joan Miró" Termini: Setembre ARTSENAL GALERIA Valldoreix, 58 Tel. 589 00 97 "Díaz-Grau i Mateo-Niubó" (Col·lectiva) SALA ARIADNA Tel. 675 54 01 "Pompillo presenta a Harry V. Tozer" (Exposició de Marionetes)

E L S 4 CANTONS

21

A G E N D A CULTURAL CONCERT DE CORALS SANTCUGATENQUES. A les 12.30 hores

Dissabte 28 d'agost AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla Laietana A la Plaça Octavià, a les 10 del vespre Org. Agrupació Sardanista Sant Cugat

BALLADA DE SARDANES amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 13 hores

Dijous 9 de setembre

Tots els actes tindran lloc a la Plaça del Centre Cultural

JORNADES FOLKLÒRIQUES DE CATALUNYA Danses Tradicionals i Folklòriques de Drama (Grècia) Iniciarà Tacte l'Esbart Sant Cugat A les 10 del vespre a la plaça del Centre Cultural Org. Ajuntament i Adifolk. Col. Generalitat de Catalunya

Altres activitats Vè SEMINARI DE TÈCNICA I INTERPRETACIÓ PIANÍSTICA. Dirigit per Antoni Besses Del 19 al 25 d'agost Informació i inscripcions a l'Escola Montserrat Calduch. Carrer Cànovas del Castillo, 14. Tel. 675 11 94

Divendres 10 CANTADA D'HABANERES amb el Grup "Peix Fregit"' A les 21 hores a la Llotgeta del Monestir Org. Assemblea Local de Convergència Democràtica

Casals a Mira-sol. De l'I al 14 de setembre Tallers, Jocs. estudi. Piscina, Taller d'Expressió Per a nens i nenes de 5 a 12 anys Preu: 9.000,-ptes. Informació i inscripcions: del 23 d'agost a l'I de setembre al Casal de Mira-sol. Tel. 589 20 78 Org. A.M. KOM-TU. Col. Ajuntament

Dissabte 11 Avanç de la programació dels actes de la Diada del 11 de setembre BALLADA DE L'ESBART Sant Cugat A les 12 hores

CINEMA AIRE LLIURE. VALLDOREIX

Montse Cufí exposarà al Sant Sam

Cada divendres a les 22.30 hores. Lloc: Pati del Casal de Cultura. Pantalla gegant 6x4 metres. 6 d'Agost: "Tras el corazón verde" 13 d'Agost: "Robin Hood el magnifico" 20 d'Agost: "Solo en casa" TOTS ELS ACTES SON GRATUÏTS. Ora. EMD de Valldoreix

partir del proper 2 de setembre, es podrà visitar l'exposició de la jove santeugatenca al Sant Sam, nou local situat a l'Edifici Torreblanca. Per primera vegada exposarà a Sant Cugat un recull d'obres fetes amb llapis i tremp, que domina amb una notable habilitat. Les peces exposades són una mostra diferent de temes que van des d'imatges de Valldoreix, lloc on resideix, fins a les motos Harley Davidson. Habitualment col·labora amb el Butlletí de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, publicant en les seves portades obres d'aquesta jove que ens confessa ser una admiradora de la seva primera professora, Teresa Farrés, a la qual li està molt agraïda per les tècniques i coneixement que avui està ampliant a l'Escola de Belles Arts. Montse Cufí exposarà durant el mes de setembre les seves obres al Sant Sam.

A

r

CONCURS DE CARTELLS :R LA

TARDOR SANT CUGAT DEL VAUlS 1993 FESTA DE TARDOR convoca un Concurs de Cartells per anunciar la propera FESTA. Hi pot participar tothom que s'aculli a les BASES:

E

Oberta la matrícula Curs 9 3 / 9 4 CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS I HUMANS

TALLEDA-RICOMÀ PIANOS ORGUES ELECTRÒNICS INSTRUMENTS MÚSICA

V

C/ Balmes, 11 ï ï 674 58 62 08190 Sant Cugat del Vallès

J

Espais Comercials 674 02 04

ls cartells es podran presentar fins al 10 de setembre. S'acceptaran un màxim de dues obres per persona. Les Obres seran dipositades a la Casa de Cultura (recinte del Monestir), de dilluns a divendres, de 19 a 22 hores. Els cartells s'exposaran a la Casa de Cultura de Sant Cugat. L'exposició serà inaugurada el dia 15 de setembre, i durarà fins al dia 30 del mateix mes. L'obra premiada serà dotada amb 25.000.- ptes. de premi. Per a més informació, cal adreçar-se als telèfons: 692 11 13 - 674 02 81. o recollir les bases ala Casa de Cultura.

tHandet etet teu, te*tdat. '7'ucqtU MA C ftetA&vtetK «r

d. Cros, 9 Tels. 421 9 5 50-43194 9 0 0 8 0 1 4 BARCELONA

CASA FUNDADA EN 1895

ç / . Castellví, 19 Tel. 6 7 5 51 0 3 SANT CUGAT DEL VALLÈS


22

ESPORTS

E L S 4 CANTONS

DIJOUS, 5 AGOST 1993

Gràcies al descens obligat del Sabadell

La Unió Esportiva Rubí aconsegueix l'ascens a la 2a divisió B del futbol estatal Josep Maria López: "Hem pujat de rebot, però érem allà. El Rubí ho ha aconseguit per mèrits propis" Després que la Federació penalitzés el Sabadell amb el descens a 3a, la Unió Esportiva Rubí (que havia finalitzat la temporada a només un punt de l'ascens directe) jugarà la propera lliga a la segona divisió B, categoria que esdevé tot un repte per al club vallesà.

Anna Borau

L

a Unió Rsportiva Rubí jugarà la propera temporada a la segona divisió B del futbol estatal, tot i que ningú no s'ho pensava quan va acabar la lliga 92-93 a un punt de l'ascens directe. Però la sort acompanya aquest equip: ta dos anys també va pujar de rebot, llavors va ser la 3a divisió, ara ha estat la 2a B. tota una fita en la història d'aquest club. Aquesta és també l'opinió de l'entrenador, Josep Maria López,

qui va comentar a "Kls 4 Cantons" els nous plantejaments pel que serà una dura temporada. -Ks plantegen la nova temporada d'alguna manera especial'.' -Sí, la idea és reforçar una miea l'equip, perquè havíem configurat la plantilla comptant que estaríem a 3a i no haver pogut planificar amb temps fa el repte molt més fort, perquè és una categoria bastant professional, i a molts dels nostres jugadors encara els falta experiència. -No ha pensat en cap fitxatge'?

El veterà Esteban defensarà -Sí, en principi gairebé un per línia, que suposaria un reforç evident si fossin jugadors amb solvència. Però encara hem de concretar les fitxes. -És el primer cop que arriben a 2a B, esperen mantenir-s'hi? -És un fet històric i aquesta oportunitat no s'havia de deixar escapar, encara que sigui per disfrutar-la només un any. Es tota una il·lusió pel poble de Rubí, hem pujat de rebot, però

Dins els actes de la Festa Major

El circuit de La Floresta acull una prova del Campionat de Catalunya de BMX Anna Borau nguany, igual que la temporada passada, el circuit de BMX de La Floresta ha estat la seu d'una de les proves puntuables pel Campionat de-Cata!unya,«rganitzada per la Unió Recreativa i amb la participació dels clubs més representatius. L'acte va tenir lloc diumenge 25 de juliol i va finalitzar amb les següents classificacions: Promeses i 84 - 86) lr- Esteban Almendros (Arenas) 2n- Marc Vinas (Guineueta) 3r - Sergio Lechado (Arenas) Alevins (81-82) lr- Alfredo Moreno (Guineueta) 2n- Marc Fernànde/ (Arenas) 3r- Raül Fernànde/ (Arenas) Infantil (79 80) lr- Sergio Díaz (Arenas)

E * .

" «t* q p ^ » .

«ai»,

*. > • * *

M

'

l·Tlf^^CSF^·í·^^· ^^^^•"•N^-J^p*'

.i.

.ïg!"- " *

\. - ..-".—•.. Campionat de Catalunya

2n- Albert Calvo (Guineueta) 3r- Jordi Serrano (Arenas) Cadets (77) lr- Daniel Munoz (Arenas) 2n- Fernando Borrego (Arenas) 3r- Ernest Cucada (Guineueta) Juvenil (75-76) lr- Gabriel Marcos (Arenas) 2n- Gorka Chasco (S. Andreu) 3r- Alex Martínez (Mollet) Sènior lr - Daniel Cucada (Guineueta) 2n - Miquel Marin (Guineueta) 3r - Xavi Gerard (La Floresta) Com és ja tradicional en tots els campionats que es celebren en aquest circuit, també van disputar les seves curses dues categories més: la dels no iniciats, important per a la promoció de l'esport dins els més petits i la de "las viejas glorias" locals.

un any més els colors del Rubí hi érem, ho hem aconseguit per mèrits propis. Ha estat un somni fet realitat i lluitarem per provar de no baixar. Aquestes són les paraules de l'entrenador, un ex-jugador del Sant Cugat que segueix la seva carrera esportiva ajudant els equips que entrena a millorar cada dia, com va fer amb el Can Déu de Sabadell pujant-lo fins a Preferent, o com ha fet amb la Unió Esportiva Rubí. ara a 2a B.

Casajuana ja és president del Col·legi Català d'Arbitres Redacció

L

es eleccions a la presidència del Col-legi Català d'Àrbitres han adjudicat el càrrec a l'àrbitre santeugatenc Francesc Casajuana, qui vencé a Manuel Vico per 57 vots de diferència , sumant un total de 359. Les eleccions es van celebrar a la Federació Catalana de Futbol i a les delegacions de Girona, Lleida i Tarragona, comptant amb la p a r t i c i p a c i ó de més d'un 50% dels col-legiats amb dret a vot.

BAR RESTAURANTE C0MP0STELA MENÚ DIARIO Camí de la Creu, 8 Tel. 674 10 38

Sant Cugat

fikú% La nostra Q-ït-Y- % especialitat ' ?>v,V/ò es la qualitat Tanquem del 2 d agost al 2 de setembre •Xurrasa) •P.'ll.iMivs •C a n o t e s • All·i'lilíllk'-

•Bruuii-. •Cna-ls v\ai '[ --p.fKV* '..'(..

Reserves al Tel. 674 16 75


DIJOUS, 5 AGOST 1993

ESPORTS

El Club de Bàsquet Sant Cugat continuarà la temporada vinent Redacció

S

embla ser que el Club de Bàsquet Sant Cugat continuarà existint la temporada vinent després de resoldre momentàniament els problemes econòmics. L'entitat santcugatenca ha superat la retirada del que aquesta temporada havia estat el seu espònsor i, segons declaracions del President, Antoni Gómez, el col-lectiu de ju-

ELS 4 CANTONS

tV 1U?v. „ rrATtí, auto*

gadors i entrenadors se'n fan càrrec i en principi tots continuaran la propera temporada, menys Marçal i Guiu que es retiren, així el club del nostre municipi continuarà tenint els cinc jugadors de fora, als quals els serà abonada la despesa del desplaçament. El Club de Bàsquet Sant Cugat espera poder fer també algun nou fitxatge, encara sense determinar, i provarà de fer un bon paper a la mateixa categoria la temporada vinent.

AUX

E

l proppassat 27 de juliol va ser enterrat en Víctor Manel Alonso, qui des de feia dos anys era president del Club Atlètic Mira-sol. La cerimònia va tenir lloc a la capella de Sant Joan de Mira-sol on l'assistència d'amics i companys van deixar petit el recinte. La mort de Víctor Alonso es va produir al terme municipal de Rubí, quan la furgoneta

que conduia va xocar contra un cotxe. En l'accident s'hi va veure implicat un tercer vehicle. La desaparició de Víctor Alonso significa una gran pèrdua, no només pel que havia ajudat el barri de Mira-sol sinó també pel que fa a la seva persona. Així ho va demostrar tot el que va ser present a l'últim adéu que, coneguts, amics i familiars li van oferir. En l'acte hi van ser presents el Regidor d'Esports, Sr. Figueras, i el Regidor d'Ensenyament, Sr. Foix.

VYD

S.A.

SISTEMES I EQUIPS D'ALTA SEGURETAT

Caixes Fortes

Últim adéu a Víctor M. Alonso, President de l'Atlètic Mira-sol Redacció

23

•riSutésj ^ ^ Cmte j ferrimsx.s a

or I

S()L£r\ OROSENGRENS Caixes de Protecció, ontiíoc i ontimognètiques per suports informàtics

Portes Blindades i Cuirassades Mestreiament de Claus

Sistemes de Seguretat i contra incendis D 3 O O O O

Seguretat contra robatori per detecció i alarma Sistemes dissuassoris contra atracaments Transmissió a distància O Central receptora d'alarmes, 24 hores Sistemes de seguretat sense fils O Detecció d'incendis Extintors O Controls via ràdio Complements de seguretat per a la llar i el càmping

Circuits tancats TV Molts amics i coneguts van rendir-li l'últim adéu, fent petita l'eglésia de St. Joan (Mira-sol)

Siscentada pel setembre a Sant Cugat Talo

E

APUNTAT-HI

l Club del 600 de Sant Cugat, està preparant una concentració de 600 pel mes de setembre. En aquests moments ja estan fent els preparatius i contactes amb l'Ajuntament perquè faciliti la seva col·laboració en el que respecta a les tallades de trànsit necessàries per circular en caravana d'exibició. La darrera concentació a St. Feliu de Codines i St. Miquel del Fai. va ser tot un èxit de participants i col·laboracions per part d'entitats públiques i privades. Encara queda gent nostàlgica i amb visió retrospectiva que té ganes de mantenir viva la imatge de l'històric utilitari de nom SEAT 600. S'espera una participació d'uns seixanta cotxes. Des dels 4 CANTONS us desitgem sort en la vostra tasca. Per a més informació: c/ Mestres, 14C - 08190 St. Cugat del Vallès Tel. 908 89 59 62 Fax. 93-473 42 56

600

O Tractament d'imatge O Enregistrament amb vídeo 480hores. ^Transmissió d'imatges per fibra òptica o infrarojos

Controls d'accés Una clau realment única, amb més de 270.000 milions de combinacions diferents, amb fotografia i les dades de l'usuari per a major seguretat

Automatismes per a portes Per obrir còmodament totes les portes, garatge, botiga o empresa. CONTROL VIA RADIO

Av. Alfons Sala, 50 Tel. i Fax 589 17 99 Sant C u g a t d e l Vallès


ELS4CANT0NS-© 6740204 AGOST 1993 J

SANT CUGAT JARDÍ

TERESA M E L L A D O

MORALES

rc-.c.l

R . , r t . a 3 I , - a l d l i .•'•

4 4 GALERIES D'ART

63

COLLSEROLAJARDINERS XÏJ

MATALASSERES

ïan* 4n:,:'

SOLSONA

ARTSENAL

NOU DISSENY

MODA i

68

583 3. : 3

4.

CONFECCIÓ

64

54 JOGUINES

-I ,,

78 PINTORS

VALL D OR •3 ,1 I.'-

" u " e t d - . L d . 2-5

7 2 ÒPTIQUES

ALFONSC A L C A R A Z

6=5: 31 19

PIQUÉ

1 = 4 = 3 47

PAMIRO

",i_|.|

7-

,1 75

ecs Tc-mel 3

JOSEP B A R G A L L C .

PREPARATS

ER'T ART

ÒPTICA MIRASOL

85

E-d-ïalaJa, '5

79 PISCINES

ÒPTICA RUSINOL

DIDO JOGUINES

FEBO

'

VIAPRE

ARIZONA

MENJARS

SQUASH iaia:

PROMUSA

C A N A L S - G A L E R I A D APT

EDDASPLACE

52

SABATERIES

CAL B U S C A L L A 4 : l ; r s 5a-a 4C

I - I ' I : , • l Ü i t l L l d : •".

BUSTEP BOSTON ÒPTIQUES SANT CUGAT

E L S ' R E S REIS

SALA P'JSINOL

valcj-s:,

t,74·4 62

CAMPMANY -OGUINESMARGA

l.'ane

45

ELECTRICITAT

JOIERIES

55

RELLOTGERIES

TECA SÀBAT

;-:>

RambaRbatal,

CUCARRO

TECA SÀBAT

3 i n m a 3 F·.í.r 1 " l .

if-ma.i

6

6=4 55 50

73

PASTISSERIES

65

675 '5 35 =53 53 3'

DEULOFEU P.imt.f = t , t a a

3; 4

PEDRAS

• '• '

SEíDI.S.

C

ROC JOAN . O I E R S

••"; I

MIREIA S

k'IC-'.

ICARO - HOME

ENRIQUECAYUELA

3an:a t ' a n a 12

R QUERAL

33

4-

SANBER5

(-'4 5'

ra-ce5C Vrijii

-3.;e

583 332 14

A^gca C a l í L n y s

'5

LA PERA

~o"efc-a"ca 2-5. 5a L!:H.--I

ANNA PUJIBET I CALDES

Ramt.a Ritatal.aia 22 1

Sa=!a».'a-d 9 i -

LEVI'S STORE

3.

JOSÉ I CANONES

LATOSCANA

."4

TATER'S

7-:

575 2,3 53

46 9 :

h.'·.nest r 44 674 r

''

ROURA

'3T4-3 3;

MARTÍNEZ

5.74 26 32

í =

5 . - : , ; i.i ' . I

'.alco-en

MORA

559-3 49

?a-|

81

an-n-i 6.

XERCAVINS S A

PSICÒLEGS

SÀBAT

LLUÏSA KERCAVINS

3ant'ag: F>.am:l 46

C.P.V.

539 42 45

8 6 SEGURETAT

CEPS

6=4 36 73

AUX VYD.

Caslillejcs

OFIOECOR Ma. LLUÏSA GUILLEN I SANZ

6 7 5 - 9 37

PILAR M A R C H VILA

5 8 9 - 3 0"

M i.ii

5 7 LLARS D'AVIS

47

HERBOLARIS DIETÈTICA

RES SANT SALVADOR

'_ 7 4 ",.! '/ .

GEBD

48

58

LLARS DE FOC

M A T I A S - ARTESANIA

HIDROCULTIUS

674 42 23

M,.-.....|.

FORJA • ' i '

;

ORNALLAR HIDRQFLOR

49

•"'•'•

o7S 44 * :

'-

59

HÍPIQUES

LLENCERIES MERCERIES

seu Comerç o la seva activitat! | professional ha d'estar a la Guia | de Els 4 Cantons. • I Truquin's i l'inclourem. • ;; Estar-hi, és estar a les Empresas I i a les Llars de Sant Cugat!!

I

j

L

74

SAF.AT

=ç " c - e t a - í r i HÍPICA SEVERINO

.

"

• •!'

- '4

1

Ma|:r

U

T

5 0 HOTELS

E N U E MOOA INTIMA

RIUS

THEVI LENCERIA

60

: j I i'->

.3-1 I- :. - . 1 " 4 : , - i ; - | =4 D..S M. L . J I S A G O Z Z 5=5 48

PRAT-VIDALES

LLIBRERIES

66

GONUILJMINAÜON, SL

M

EL RECO DEL LIBRE D- F U í í í t

'2

5an'iagc " u s n l

INFORMÀTICA

SERVA

= r t e l e i a Cerdanyola. 65 67

IV

INFORMÀTICA

67

r - " P t i d c a 29 2n 4a

= -.-r.,-esi: M f - a g a s

-l-.i

Pere San ' 5

3 Em

CinMoa

MOBLES DECORACIÓ

ADRIANA BARNILS

PAPERERIA MES 3 '.Vt-ml

52 Rabí

675 33 33

61

3

MARBRES PEDRA ARTIFICIAL

INSTRUMENTS

..674 65 48

DE MÚSICA

674 09 95

:,!-(»--i-v-r

'3-ai. 3

675 51 36

CASAJUANA

6 2 MARCS

HONDA

4.

15

=:,us.-3

574 38 92

OISCHMA

3a-iD:,méne,;.55

" a p l a c o Ra&ro,, ' 0

EXPO MOBI

77

".i-*,r:.a

FERRO 1 FUSTA

7 0 NETEJA

'•1,1 = ' . i l l a ' •' J

553 C4 32

DUR-DAN

PAMOBE S L

759 35 25

J . GARCIA

JORDI FLORENSA

Rèi-n-

'575 55 =9

4.,1a t'-A

-

.1

33

PRESENZA Ma-o-el:, 20

3 - ^ 7 4 =4

•:-l6,

-li

71

•,-<.'•-

OBRES i CONSTRUCCIONS

M. ÀNGEL ROCAMORA ARRIBAS STUDIO GIORGIO FOUOUET

9 0 TRANSPORTS 675 54 22

Martorell. 9 JOAN TORRAS

674 56 5C

675 03 14

Ctra de Cefdanyotó. 54 M RW

675 36 54

.67=10-1

RAFAELTEJADA

.675 48 25

T

R i u s i a u l e l , 16

589 0380

Rbia Can Mora 10 6753804

91

6741047

ELMOU '

5891740

Pep Ventura, 3

EL TAST

5891502

TRENS DE RENTAT COTXES

va: es, 46 M A N O L O GUILLEN l'C

T

:-,-=Ch-'l, 7

SANT DOMINGO Clra sant Cugat-Rubi

674 58 -2

SANT MAGÍ

674 03 02

Eslapé. 2

EL TOC

674 94 84

PI Pep Venlura 674476?

92

XARCUTERIES

Onenl 27 GIULIS

5 8 9 0 1 26 C A F È S PERE B U S C A L L A

r

BOZZETTO

ITALIANS-3

5892697

ART

6"4 42 36

589 23 22

675 54 26

692 97 23

PANXACONTENTA

589 0 6 0 7

O a t a - i a , 69 589 26 67

3t: a i"3::.n Mera s,n PIZZA LOCA

589 37 61

4j-.:'o Saia. 7

-

Estacij

r

674 35 33

5 33 54

Endeveilada, ' 8 RAMONA A U L A D E L L

E - ric i'i-snaij.rs, ' 2 MASIA CAN BORRELL

PIZZA ITÀLIA

PI Pere San J.GRAU

=• M:nesl,f 1

=}

22 92

Santiago Rusincl 50 FELIU GRIFUL

Rimbiage, Celer 2

LA FONDA

38 51

Fe Moragas 26 COOONES

San- Boravenlu-a. 5

1:24

Francesc Moragas 5 CANSALADERIA JULIANA

6746433

4 0- 61

Maior, 17

Anuncis en aquesta Secció

'5

CONSTRUCCIONS FA

RESTAURANTE MARGOTIN

'.Isnlssna: 58

'.'rvo-s 8

: • : „ ne L'a-g 35

6=5 2

HOMS 674 1036

RANCHOELPASO

PLUS ART • • ; ••

PELUQUERIADECARMEN ian-^cdi

583 1C41

'5

L O U Y ROSA

= a - r h L ' e l - i 43

43

MAJIK

ROCAMORA

:--l;9-5

Atens Sal i. 723

MES MARCS JARDINER.AELCEDRO

i-ir

TOLOOSTOUS

6741126

LA C A N T O N A D A

C 7 -4 C

MARCSVALLES • '

Sol, 25

L

LLAR VALLÈS

CAST1LA

KASSA

Ull 4

C JARDINERIA SANT CUGAT

674 53 07

R a m b n Can Mora & n

Mafar 14

Sa3!iagc Rus ne, 2 en: 2a

= 3-4,16

8 9 TENDALS

Sabadell. 47

II

6 7 4 4 ! 17

3

' "•"• •" .

CASABLANCA

4 * d a Catalunya

Pcsse.lc. 24

- " . , : - , ! L -!-. i ' . • C JARDINERIA CEL VALLÈS

PERRUQUERIES

-

737711rj : e ' : a " v 7 a 5'

531

PI d e - 3 c 1 2

S60 66 6C

F O C D E LLENYA

5T

DOLORS TARRIOA 5,59 54

C r t M t r . r C - c - . 33

CaslelM. 19

4|·ir.s S a a 9

674=9 6'.

PARIS

VALLES NET

D A L M A U MARCS

6740296

Rambla del Celler, 93

p

585 44 y

CLIP

MarlDiell

5 3 JARDINERIA

6740585

Canovas -del Castillo, 46

674 13 42

ANA

Fta~::esc Vn-aaas. 4

8 8 TELEFONIA

S a - t A"ton,. 13

DRAC

BIJUTERIES

539 52 35

FALGUERA

ATELIERBLAU

PERFUMERIES

D. ALVAREZ

CaslelM

674-3'"-

Baixada Alba, 1?

" i Octavia 5

37

San'a '^ana 5 TALLEDA RICOMA

Russ*

t =4;-;, -5

25

TRENC

RESTAURANTS

ELMESON

MOTOTRAF1C

Francesc. Mc r agas 323

DECMO DECORACIÓ M A R M O L E S SANT CUGAT

589 44 22

MOTO 77 SANT CUGAT

CARRE

Sa~!aao 3 J S X ,

52a

76

'li

Caslelvi

LINEA DIRECTA SANT CUGAT 58RADIO TAXI S. CUGAT

CUGAT CAFÈ

Saira'.1jna41

Mapr, 10

3.;

8 3 RÀDIO TAXIS

Edifici Torreblanca

ORQUÍDIA

.674 5- =9

BLANCOLOR

674 ' 9 3 2

574 53 71

orreoi3lK3, "3

CRISANA

NÚRIA

DAJIANGJIN

AI:«-i3a-J

T

Sant Donenec 20

A* Alcalde Ramon Escayola. 85

San-a Mana, 44

6 9 MOTOS

Sanliagc Rus,nol 15

5 8 1 2 3 13

ORDINASOFT-ORDINAJOCS

55

PAPER A PUNT. S L . -i

6^5 35 41

.6740144

Martorell 55

COMPOSTELA

Ma,;-, 33

CASTELLVÍ

n

GRUP EME SERVEIS

PELLETERIES

TUASPELL

' 5 27

g

F X. SERV OFICIAL BOSCH

FRANCESC SITGES PINA

CRISTINA

5S9 •

Rambla celler sg

D

Camí de la Creu 8

r

L AMIC IMAGINARI

6 " 4 3-3 Cl

58 3- x

TALLERESMfNA

Rambia Ribatal aca 24 B

TOPOLINO

=U01

JORDI. L U B R E S I PAPERS

T

673 ' 0 - 1

RW

82 QUEVIURES

MEGHAN

TEIXITS C A f l M E N

674 52 04

San' Esteve, 4

CAN ELX)

Sanla Mar.a 26-28

Ar'cr-sSaa

6=4 63 62

TALLER XAMFRÀ

PI óei Centre, 3

TAURÓ

PERE C A N A L S Sani Llorenç 27

CATALAN

Ma-wei.:"

MISSATGERS

:?4 4

va d s r e a 43

5439 1 4 8 6

LA PELL DE BRAU

T-

359 4 " 8 "

J e o XH'

75

ROTLLANA

IL·LUMINACIÓ ARPAU

C.PI.

1 • 0 VaikJO'eix

PRISMA DISSENY<MODA

582 35

Sanl-agaR.íi-D

PAPERERIES

.

A"se:r= Clave, 23 l e l . ü a

CALIU DEL CELLER

6-4 31 4

ROSITA

;59 ' 1 95

Va-loo-ei. 29

PAOBEPNADo.BOU

BEEP CASH S CARRY

574 36 3

San' D c n - g : 4

HOTEL ROSSINYOL

52

PEPITA

Psg H j b i

PEPS

6-4 74 37 SUSANANCOLETTI

HOTEL " A R C DEL VALLÈS

51

I75 Ce 52

PI D- Galtes. 2

6=4 5=49

674 36 3

Xe-ic. 23 PAPARAZZI

5:3'537 M

ASSUMPCIÓ

B E R R O C A L MOTOR SPORT Can Matas 10

CAL'ÀVIA 75 55 38

M DOMINGO G A L L A R T

?o9 . a f c

RamCa » • C e t e ' 2

6T4 01 66

TVSC

34

NATI • MODA J O V E

HÍPICA SANT CUGAT QUENA PANTY, S L.

Els 4 C a n t o n s a s l a Jel Celler. 91

PEIXATERIES

75-75

MECÀNICS

674 i " 35

Turc, 38

84

MUY PERSONAL

FAT!WACOPNELLANA

MARY

18 P O O L COMUNICACIÓ

MIMOS PUERICULTURA

'4 ' 5 2 5

TALLERS

87

M A R L O - M O D A JOVE

4 75 64

CARLES M A P " SIERRA

.

MARGA

5=e

Guinea 55 Va.ba-eií

'=

Gae-esSa-taiMi.:.:-.'!.;;, CAN CASTANYER

55

NOU ESTUDI

6 7 4 C l 75

'4

35

=7;

AI-G-SS.KI

6

8 1 a . PUBLICITAT 634.1

5El':

SA.

Avinguda C a i a l u ' y a . 21 674 74 47

Rambla Cel e , 15

569 ' 2 - 5 '

Aliens Sala 53

-m,-=si: 5

Ranf.i -tjtalaca

ARVI.GABINET

Ftossetlc. 9-11. 3 i . i a

5 6 LOTERIA ADMINISTRACIÓ W 2

33-

San'.a',1an=. ' 6

Can l.'alas 2 4 ! • 2a 674 :-_ 58

Pça San'

r,

SÀBAT

67516 53

f

GELATERIES

- 4 13 42

LA MONOA

3

ANNA GIMÉNEZ ROCA

i l l ! . ™

Ea-l.ajj-i.s-i-

NEUMÀTICOS SANT CUGAT 4 r : s e m C a»e ',6-18

LA LIONESA

•:•

Cane-.a; :e 2 . i : - '•

;

TEYT0-INSTAL·LACIONS

6-4

'.!

5 : 25 C?

Val'dc-eiï

BENITEZ-FISIOTERAPIA

'

7

GILDA SAMAGAS. S A

CEN'PEUS

675 14 53

CONFITERIA Ï A t ' _ E S A N A , S A :'A

FISIOTERÀPIA

5ABE

• 'I <

h"4

-

==4.9CMí|

CHAPITA

SL

i 'i 4

CAVINS

iiaus!-,a 16

MEDECINA i

AL'GÜET

\r '

PNEUMÀTICS

ALBERTLLUNELL

CHAPELMODA

Sa-i'iagc ~ u ? n .

3=1

353

M-l-i

ALEGRET

ELÈCTRICA SANT C U G A -

46

80

'...i

D J A S O LÓPEZ. S L

. A BOMBETA

TEIXIDÓ ÒPTICA

559 44 65

BARTPOLI

BOLONIA. S C . P

589 3 = 7 5

15

CONFECCIONS MARIAN

GAS

AIGUA-VERD

14

674 39 58

674 02 04


La Guia del Comerç i Serveis AGOST 1993 GRANJA PARK

INDEX DE SECCIONS 01 Adm. Finques 02 Advocats 03 Agència Viatges 04 Aigua - Tractaments 05 Aire Condicionat 06 Alumini - Vidres 07 Ambulàncies 08 Anàlisis - Laboratoris 09 Animals i Veterinaris 10 Antiguitats 11 Arquitectes 12ArtsGrafiquesfotocornp. 13 Assegurances 14 Assesories Gestories 15 A.T.S. 16 Autoescoles 17 Automòbils 18 Alimentació 19 Bars-Cafeteries 20 Basars - Regals 20a. Belles Arts 21 Bicicletes 22 Bodegues - Vins 23 Bugaderies 24 Camiceríes 25 Catifes 26 Cistelleries 27 Clubs Esportius 28 Congelats 29 Consultoris- Dispensaris 30 Cuines - Ceràmica 31 Dolceries

32 Drogueries 33 Electricitat-Alta Fidelitat 34 Electrònica-Ràdio Anl 35 Esports - Gimnasos 36 Estancs 37 Estètica 38 Ferreteries -Maquinaria 39 Floristeries 40 Forns de Pà 41 Fotografia i Video 42 Fusteries 43 Fruiteries 44 Galeries d'Art 45 Gas - Electricitat 46 Gelateries 47 Herbolaris - Dietètica 48 Hidrocultius 49 Hípiques 50 Hotels 51 Il·luminació 52 Informàtica 52a. Instruments Música 53 Jardineria 54 Joguines 55 Joieries • Rellotgeries 56 Loteries 57 Llars d1 Avis 58 Llars de Foc 59 Llenceries - Merceries 60 Llibreries - Papereries 61 Marbres - P. Artificial 62 Marcs

1

63 Matalasseries 64 Menjars Preparats 65 Metges 66 Missatgers 67 Mobles i Decoració 68 Moda i Confecció 69 Motos 70 Netejes 71 ObraCcnsLiFaisosSoGkes 72 Òptiques 73 Pastisseries 74 Peixateries 75 Pelleteries 76 Perfumeries 77 Perruqueries 78 Pintors 79 Piscines 80 Pneumàtics 81 Psicòlegs 81a. Publicitat 82 Queviures 83 Ràdio Taxi 84 Restaurants 85 Sabateries 86 Seguretat 87 Tallers Mecànics 88 Telefonia 89 Tendals 90 Transports 91 Tren Rentat Cotxes 92 Xarcuteries

. ASSESORIES GESTORIES 67410 54

Martorel, 26 G.CI... .

675 49 05

Sant Bonaventura, 8, erm 3a. SANT CUGAT GEST», S A

.67517 02

FRANCESC IBANEZ

DE FINQUES

04

TRACTAMENTS

674 2183

MERCANTIC 6743683

Av, V * Montserrat, 12 La Floresta FNCAS SANT CUGAT

5892529

674 72 54

.-

AIRE CONDICIONAT

U5

CAL.LEFACCIÓ

Sirona,21,5è.2a M. FRANCISCO

MOESA

6745704

Pça. Octavià, 6 bis

TEYTO

KJH. SERVIOOS

5892084

A. ALBERT 5890079

Pg. Torreblanca, 9

Montana, s/n. 6753355

Alfons S a i 6

Q. W

ÒRGAN

674 32 08

VIDRERES

M'TERESA GARRIGA

J. CARBÓ

SAXA FINQUES

6746715

vaMoreix, 60

AUGUSTA

6754121

VȈ,63r.

6741204

PI. Augusta, 4 STILO

CmSTALERIAS ARTE

674 73 13

J.CUSSO

Ctra. Cerdanyola, 3

PSKOMED

1 6 AUTOESCOLES GRUP VI BELLES ARTS Montserrat. 31

6752001

TOT ART

6749827

Carrer de la Creu. 1

21

589 41 71

PI. del Cou. 9

Martorell, 27 VICOMÇA

J.ESPANOL DELOR-ROS

674 7B50

Sani Antoni, 10

GARRIGA

17

AUTOMÒBILS

CICLES CARDONA Valldoreix, 41

674 15 09

SKEHOUSE DUYASA

58917 57

6752589

AUTOCUGAT OPEL RENAULT-ACERSA SUZUKI

22

674 53 33

RODO

674 0297

Rius i Taulat, 6

5890298

58913 10

589 32 00

CELLER SANTA MARIA Santa Mana, 17

674 39 94

VINSNOE,S.A

5891983

5890631

Sant Antoni, 56 OOLCETS

674 42 82

Pg. Torreblanca, 17 P. CASADO COCA

0 7 AMBULÀNCIES

675 18 11

Pg. Castanyer, 13

BUGADERIES TINTORERIES

CABANAS

674 06 49

Santiago Rusinol, 54

Martoral,41 VTLARASAUCrrROEN

674 1321

FRANCESKA Martorell, 17 SOL-NET

6741492 674 4149

Santiago RusiW,35 OUtCX·SEC

R. VENTURA RECASENS

6743837

6746297

2*

CARNISSERIES POLLASTRERIES

LUIS CALSNA VALLÈS

674 62 21

Rius i Taiiet, 25

nfi W

SANMARTI MONCUNLL

674 9650

WlonsoSala.201r.6a. V. CASTANEDA

589 38 41

ANÀLISIS LABORATORIS

18

ALIMENTACIÓ

675 58 06

674 39 52

MAMONADISTOP

ALFONS Magor. 11

674 9210

*

VTOAL-R1BAS

6750853

CONCHTTA

« 3 ELECTRODOMÈSTICS ó

ALTA FIDELITAT

ALTA FIDELITAT

5893782

RiusiTaulet, 33

LA PRADERA

6740849

SERRA

BANG ( OLUFSEN CENTER

DE VIATGE

nq U

674 62 99

INMA

VETERNÀRIA SANT CUGAT ...675 05 12 4541720

58910 25

Mercat Torreblanca-local 2-13 IBERPLAN

Villa, i local 8

Vmyoles 10

Mercat Torreblanca

674 3056

6741132

675 30 12

PI. Barcelona, 9 baixos MAPFRE 674 1305

Rambla del Celler. 35 Vila. 5

5891995

67416 93

674 6500

CànovasdelCasSM

NOGUERA FRANCINO

67526 04

Francesc Moragas, 1-3 Etl la 6750152

6755007

6741600

OF. GESTORA SEGUROS Rambla Celler, 95

6754203

6741536

675 2942

.674 07 41

C de a Torre, 16

,-

ELECTRÒNICA

GOLF SANT CUGAT Villa, 83 JÚNIOR

67411 17 .674 39 58

... FOTOGRAFIA! VIDEO A.I.FA

674 47 56

FWO

6741664

6741005

6746412

Samiago Rusinol. 43 675 0601

6748114

can Matas, 7 FOTOHOBBY

56907 33

FOTO VIDEO F.R.

674 79 68

J. LLAMAS

674 0393

MAPE

67444 54

ara. Cerdanyola, 38 VIDEO GOLF

6752349

Vila, 1

-

5

ESPORTS

ZOOM

GIMNASOS CORRE-CORRE

675 5674

Santa Mana, 14

58940 34

C. CLARAMUNT INST.YOGA ...674 21 03 GIMNÀS SANT CUGAT

Riera, 15 baixos

42 FUSTERIES

Pça Barcelona, 5

JAUME SOBREGRAU Mina, 63

674 0318

67503 51

Anselm Clavé, 20 «MNÀSOUMPO 67414 53

PETANCASANTFRANCESC....6741016

67537 07

AlonsSala.29B SANT CUGAT ESPORTS Rambla Celler. 23

43 FRUITERIES

674 72 15 ANTONI CAMPOS

Camí de la Creu, 21 67556 77

EDICIONS VIDEO VALLÈS

Valldoreix, 14

...674 53 96

Sani Cugat Vallès

RiusiTautet, 19

675 12 48

Rambla Celler, 93

...674 13 59

Baixada » I Aba, 20 NATACIÓ SANT CUGAT

6744304

trancesc Moragas, 48

Ctra St Cugat a Rubí. CLUB MUNTANYENC

5891681

674 0159

Allons Sala, 6

Marlorell, 5

ESPORTIUS

5892517

674 1675

6746600

Ctra. Cerdanyola, 18

PI. Doctor GaNés, 1

CLUBS

Valldoreix

5891972

6741928

PI. Octavià, 1

MONTOSA

6748668

Plana Hospital, 35-37

Vila 5

VALLÉS PA. S A Monestir, 56 VAUS Ma*», 24

589 02 71

Sant Llorenç, 31

2 7

Major. 16

GOLF

FORN SANCHO

674 06 57

RÀDIO-ANTENES

DEPORT1UVALLDOREDX

FRANKFURT RUSINVOL

674 52 46

5894189 67537 55

26 CISTELLERIES

CAFETERIES

CABAaU PETIT

Ps Torreblanca

675 27 01

Xerric, 27

CONTRALLUM PAPIOL

BARS

Fibla. Celler, 18

6741913

6742632

Santago Rusinol, 7

VALLS

Sabadell, 23

FLECA ELISABET Riera. 15 FORN BASANY

AlonsSala.28bxs.

VrStO-6

25 CATIFES

Valès,58

BOWUNG

674 1770

Santa Maria, 40

CAN BUFA

CERVECERIA BARMAN'S

MASKOTA 589 07 09

J.G. ASSOCIATS

GABRIEL

AR Escayob, 101 Valldoreix MERCAT PERE SAN MERCAT TORREBLANCA

674 35 34

674 6698

BOKATAS

675 37 03

Ctra. Cerdanyola, 6 MAimNEZ

Santago Rusinol. 49

V I A ELECTROLLAR, S A

674 6016

Torre, 4

D. VETERINARI DEL VALLÈS .674 68 45

LA FAUNA 58916 78

Vataeix 59 ZOOMTRAVEL

CATALANA OCCIDENT

ALFONS S A U AKonsSala. 32

675 44 03

Major. 6

TOT MUSICA 6751389

5890013

BARQUEXALADA

6741381

589 00 37

674 7164

H U R TOBELLA 6753605

Mercat Torreblanca, 136-137

Estapé. 10

VETERINARIS Santiago Rusinol, 2

Casanovas. 100 EUROCLOT

674 05 21

PI. Pere sant, 4

6746150

Santa Maria. 59 EST1BER

BAL ASSEGURANCES

ANIMALS i

FLORS RIERA VaMoreix, 59

6741271

Endavateda, 23

GALERIES SANT JORDI 58916 09

Pg. Torreblanca, 16

Av. Catalunya. 10

BAOBA8

674 4646

Rius i Taulat 2

PUJOL

58914 48

Mercat Pere San, 120

1 3 ASSEGURANCES

AGÈNCIES

CASALS

LAMONTANESA

19

Sani JorcS. 30.1 r. 7a. Santa Maria, 22 1r

n „ U<

MASflOKS

6749002

6741636

EXPERT

6741008

589 37 02

Vic, 11

FLORISTERIES

VaMoreix, 70

VaMoreix. 44

MVO 675 36 53

39

FLECA ESTAC»

EURO BAZAR

Can Matas, 8 GRÀFIQUES CELLER, S A

MIGUEL DURAN BELLDO

Pça. Barcelona

Rambla del Celler, 95 COPY GRÀFIC

674 37 64

Dos de Maig, 12

675 3082

A. Torreblanca, 2-8 «xal 15

AUTOSERVEIS

VILARÓ 5892368

674 96 78

PI. Pep Ventura

Diputació. 31. La Floresta

Ctra. Cerdanyola, 58

TODOTODO

COU IMATGE

674 58 48

Passeig Torreblanca, 35

TORRAS Marlorell. 55

Dtr.Murlo.26

Abat Viure

Ps. Sant Magí, 22, bxs.la.

Francesc Moragas, 3 at. l a

6750175

Francesc Moragas, 44

PI. del Coll, 9

67412 37

Via, 1 - local 5

5892763

MAQUINARIA

A.R. DROGUERIA CAN MORA .675 30 52 Rambla Can Mora, 9

Francesc Moragas, 11

Pça. Mas Roig, s/n. • VaUdoreix-

COM, COMPOSICIÓ

FERRETERIES

PI. Centra, 3 • La Floresta LA BAIXADA Montserrat. 22

67413 55

TWTOtBHES SANT CUGAT .674 11 83

SUPERMERCAOOUMCO

67412 34

SantJui,2

8

40 FORNS DE PÀ

Av. Verge Montserrat, 77 - La Floresta CREU ROJA

-

32 DROGUERIES

Pg. Torreblanca, S2 675 45 79

674 4412

FOTOCOMPOSiaÓ

674 33 43

5892343

Pous, 3,1 r. la.

Alfons Sala, 20

PLAZA DEL COLL

Francesc Vila. s/n. Naus 5 i 6

ARTS GRÀFIQUES

StLVER- CONTROL

FLORS I PLANTES VALLÈS HAPPY

5892649

NISSAN EBRO

LOSMANOS

,*

5890706

Valldoreix, 76

Rambla del Celer, 27

Pg. Rubí. 104 -VaWorefxA.L.BELZUZ

67552 54

EUA

BODEGUES-VINS

675 32 57

675 5914

RUBIO

Pg. VaMoreix, 5

58944 80

DONNA

ROS

SANT CUGAT CERÀMICA Avgda. Raguil, 54

3 1 DOLCERIES

AUTOCOMARCA DEL VALLÈS .674 68 50

67557 37

Rbia. Celer. 79

ÀNGELS SAYOL Dos de Ma»), 9

REPARACIONS BEL 6743966

Baixada San Sever, 4

MENGUALSA

Reus, 8-casa 11 R. RIBES

37 ESTÈTICA

Can Matas, 2-4

674 5147

Valldoreix, 23 R. JUANOLA MASSOS

6752861

ValldoreK,53 J.CRU7

ADVOCATS

5883837

De la Creu, 26

6740174

Pça Octavià, 4

FERRETERIA SABADELL 6740503

Santiago Rusinol, 24

5891455

VALLS - PERELLÓ

VILARASAU

EL PONT

i SANITARIS

NOVACUWA

BICICLETES

Rosselló, 21 Rera, 15

674 05 92

Pça. Barcelona. 4

CUINES CERÀMICA

Rus i TauW, 27 6755909

674 11 76

J

FOAP

Vila 1.tocal10

FUTUR

5890139

Rosselló, 42,1 r. 2a

«Q

AUTO-ESCOLA SANT CUGAT .674 42 00 EN MARXA

ROSÓ MUNOZI CASALS

Avinguda Torrebtanca, 2-8 1 a planta

2 0 a . BELLES ARTS

Martorell, 47

589 12 69

Anselm Clavé, 3 bis

. 6741277

6741497

675 04 05

QUftOS

POUCUWC TORREBLANCA ...58918 88

AUTO-ESCOLA CASAS

LA TABAQUERIA «Ions Sala, 13

MAjor.36

6753604

Rambla Celler. 15

Santiago Rusinol, 31r,

Doctor Murillo, 3

58905 32

RAVCONIC

Sant Domènec, 36

6748801

DENTAL CUGAT

.6751076

CLAVEU

6745343

58913 07

Rosselló. 9-11,3r. la. Valldoreix, 73

67507 73

Castelví, 25 -

02

6741342

CUNICA DEL DOLOR

674 4571

Pg. Sant Magí, 10

Santa Mana. 431 r.

Pça Octavià, 7

.6747004

I. COSMOBIOTICO

Av. Mas Janer, 21 -Mira-sot-

674 47 54

Pça. Augusta, 2 J.CALOPA

6749335

589 11 56

6745535

VOLVO SELLARES 674 5551

J.BLANCO

ALUMINI

Francesc Moragas, 5, ent C. 0ENTAL VALLDOREIX PI. Mas Roig 3

GARBÍ-REGALS Major, 5

Bolívar, 9

KSA

SERIN

6743076

Rosselló, 112a. BIOSCA

C. DENTAL Vf. Dra. LUZONOO ...674 05 06

..5690391

ARQUITECTES

6755167

Doctor Murillo, 8

BASARS REGALS

SANBER-5

36 ESTANCS

R.SAGALES

Anselm Clavé. 20

Sant Jordi, 30 1r. 6a. R. GARCIA

6744785

2Q CONSULTORIS

VaMoreix. 20 .674 40 92

CONXITA RUANO

Francesc Moragas, 13

APARELLADORS RUBICOM

Martorel, 14

6751043

CONGELATS VIDAL

DISPENSARIS

ATHYPIC VaMoreix. 23 BIRBE

1 5 ATS

Ctra. Cerdanyola, 67

6741528

5891324

Alfonso Sala, 22

TALLERS AUTO-SPORT

«

SHANGRI-LA

Ctra. Cerdanyola, 55

Sabadel.10

Plana Hospital, 10 HCUSA

6744950

RiusiTaulet. 120 MUKALY

6740897

Doctor Munlo, 14 FWQUES GIRONELLA

AIGUA VERD Dos de Maig, 25

CONGELATS

Via, 4

PI. Estació, 3

Av. Torreblanca, 28

Rosseló.25

Mosen Cinlo Verdaguer, 19 FINCASLES

58927 78

674 1118

.6741491

ANons Sala, 29-35 ANTIGUITATS

AOUALONGA

28

Santiago Rusinoi, 31

PISCOLABIS SÀBAT Sani Jordi, 37

M

Sant Bonaventura, 8 A. 2n. 3a. GESTORIA CASAS

Fe. Moragas, 13-42

1 0 ANTIGUITATS

6741013

PL Barcelona. 1

674 8686

Rambla del Celer, 39

AIGUA

6740027

Torrent de b Bomba, 14

AUTO J. GUIX SUZUKI

ADMINISTRACIÓ

LES VOLTES Major. 1 MOKA-BAR

CASAS FARRERAS, S L

AUTO ESTEBAN

n1 0

674 6604

Valès. 80

674 08 82

Francesc Moragas. 21

FLORESTA ESPORTIVA

675 50 06

Psg. Segalà,4-6 La Floresta SET BALL

589 09 67

LA LLAR DE L'ESPORT

674 56 00

Ctra. St Cugal-Cerdanyola, Km. 4,6

LUCAS SPORTS Anselm Clavé. 14

FRUTAS J. ANTON

674 67 55

PI. d en Coll

Sant Domènec, 6 674 01 29

JOSÉ FRUITS Mercat Pere San. p. 123

58944 81


DIJOUS. 5 AGOST 1993

g u i a immobiliària - classificats C O N S T R U A L P A . 1 U .

INMARBA, S.A

CONSTRUÏM COM CAL

- / . o n a ( e n t r o . lUUni . ten• ..a biim . 4 hab.. bah». ascc -ii>'

lon 55m . 4 hab i 1 MIHCI. 2 ha

klllü. - / o n a Cent' .> i 'Mi . 4 li.ib.. 2 h.iíkiv " ten ' a s . iilucho sol.

LisCio:] L'.IS. Indo es* ,.a>.

l.lgC 5 COsllCs. / o l l a

COlllUll/pis

vin.i. l'V sjtélite. I' calkl.nl -Colomer. C/Javier Aiqueta. 32<im . 1 ullin i.udin p n \ . . s.i11>n con s l i i m c n e a . 5 hab • ' silici). ' klílos. 2 aseo* '.) íj... cho. cuatto 1 .iv.uk .. ca. Í C 3

rar-

Venda de 3 habitatge - unilaiiiilíars

-Hellaterri Ca \ Sant Pau. I O C A l . K S C O M r R C T A L l · . S 45um . "... x 12UUI1). 5 hab . l:ii v e m a o alquiler, de !i> a 1 ' if'.i . «J.l eininasio. bodeva. 3 Hi m i:. a* -* L ochcv PARC FI.AS F.N \ K M A PISOS i : \ V K Y I A -V.tnus - / . o n a C r u / Roja. 9>m . 3 ha httaciones, 2 balins. c a l c l a c cion. aínianos enipoltados. DlsI'ONKMOS .kab.ulos l J cahdad. m. P i s o s F S Ai.yt I I I K

I.I.IKK

l·IKs

'['(irrtamutrhladanmadoif d " : S.IUHÍ. ..«.'.na r> '. .v

.... ' i i v n e o i v a

an-,'-. .ak'tao

tia''

1 l'al- a.!•>!;• .moa. .:i.li.

1

., - . I.. •.•!...',:

i'Hr

n r *

'."alè.. ' l'a-i.!.. 2

p i : % . 1 . :.i. ronea p i ' .

r»rrt- Pla d t l \ i n > i t

-Ji

. o - n - e i n -a

Ui.n.W'i-'

•ii.·ai·'s .''íip. .' han.'. ! J M V . s j l e l a . . . a.K

'•iao. ' a-.o. . a l r f . i . .

'iil'..

"nínr:

't's'...!

2 ;>n_'. em-a .,).ir.iiïl.iJ.C ;>i.oí)a

l'iso c Borrell. lulr. • .. . vel'al 1 ' ' r . n i.·v.l.·i s.,\,.- : 1M:- a..H;-v : '.ah ..'D. ,,; • ..• i. ^ L'I'.'.I ' i.iri... , a.e. . ....".... . ;>.: I'ÍMI OTiana Hospital. "'.e'." 'I«I H ... li .•.l.i ....ui. ï h.ih ,l..hk-. 1 t-.ih .en. '',,, in koen. ..aleta.. isiikina ^partanicnto o'l'Iana Hospital i-s ir ... :KV...- ..ii.ui. I jh M^\: I -uh ..-i..!.: I •un. IHS . u " . : l . IUISII-J I orri' 1 nilamiliar \ alldureiv, . • ! n ..i i: .L-.I. M .... .ni '.:nr-n!.\. ..v au. "l'i... 1 )MI

VKNTAS i'nen.s. >>n 2 a pi^). rminia ead.la.i eP" Olaharria. desde- lns ir :ia-ia ' " i r . aük·wrcai·slacii'nl'H'C l'ameder .akm. o s . : u niiiee 1'i.i''^ _ "\. ii.ts. ^ paris. lras;;':o./.'ii.i i.'.'.'--..pi-, ir.i PUo d t'an Matas, 'i' r ..ntv..n ..-.lan. ! han d.ihk- : !;.ih sciuil'.i-. ' Ism. {,.•*.: ..i.i'!.iuion Bai·^iaràin i7 San Saltador, ai i n ,.!.].•

,il !*.•- .l'P .111.'. '.'! i;' . J 'l.'."i'.. I a-tV. . a l .

J a ' ..t'n;', ' . h l l l i e f f l . 3 liah Ünnk^. I a..'l

'a.. . a la.'i . |„'k .. • . ' s h c . <ii. . ani'ari'H emp . 2 bunos, I asoo. .alc Mini DiipliA d ( ann\as dii ( aslillci .'-i1 \ i . . a.is:, 2 pi,i ./niajardinci'inun ii . . m a.l.'i -a .>;i.'.iii!a'ii.'a ..sai.. 'l'i.. '• I orri's/(ina fdlomt'r a oslrciiar. '.(Min' n.,i' a.i·'k·. -i..- -i-'-s HI-..IÜ... . a ' r ; .lana.k't .ak-n. ! hah J..blc. • a.ài -.ai. 'sua-. i-ra.... .'[..i. aa-ki-a .•,.",( ..,..',! hiih.irj:il.i. ' harisis, I jvtn. suL-ass a :.'. aaa.:i,..ll,..

I.l.palklllï

LLOGCERS Pis, Rbladel Celler, 15 Àtic 2 plasses pàrking -Pis. Rius i Taulet. 62 3er.3a. Ctra. Cerdanyola. 43. 2on.2a., 3 habitacions, bany complert, cuina, menjador. •Casa de temporada id'abnl a agost) Psg. del Zorro, 57 I la. planta.) Moblada. 90 m . 3 hab.. Menjador, Cuina. Terrassa i Jardí, Valldoreix. -Primera planta. Av. Carril, 128. Pis. 3 habitacions, menjador, cuina, bany. jardí. -Av. Alfonso Sala. 21 4"2a. 3 ha-

l'isns de dos doi'inilonos

TORRKSI N V K N Ï A Mirasol. a 150 metros de la Kstaeión. 7(H) m de solar. 225 eonslruidos. 4 dornnionos. buliaralilla. 2 barïos, ealet'aeeión. piscina. jOcasión! Colomer. Nuova, 4 dorniilorios. buhardilla. garage. jardin pnvado de 75 in , 2 bunos, 1 aseo. salón eon eliinienea. AI.Ql II.KRÍ.S - Z o n a residencial, bajos eon unalín. à dorniitorios. 1 bano. 1 aseo. pàrking; nue\o a estrenar -Zona residencial. 4 dornniorios. 2 hanos, 2 pi. pàrking, piscina -Céntríco, 4 dornniorios. 1 bano. eoinpleiamente renovado. -.Apartamento -eeiNa eslaeión- Comedor. eoeina. 1 bano. -Torres adosadas-\arias Bien siuiadas. -Torre aislada. sin ninebles. 1.50(1 ni de jardin eon piscina \ irontón. cerca estaeiini de Valldoreix. -Plazas de pàrking en .ilnaiilci' en e/. Altonso Sala.

I.agència de la Propiciat de Casa Nostra

Administració de finques i comunitats Alions Sala. 22 bxs. 2a - Api. Correus 12 Tel. 674 15 66

'."'.sranieruM. 3 ha.i J.-Wi--.

-1-..H1I-

PROMOCIÓ LIMITADA

Ni l \ \ I'ROMIH'IIIN IN ciiNsiKi i < IIIN

siiuadns . „ callt I.a Mina. Desde I3.(MK).(MMI.- Ptas. -Pisos en \arias zonas a partir de 9.5(K).0(X).- I^as.

CASAS

Piv/RMa. Rihaullada. ''«i,-- . . H I >.i'..l'ail'..'.

• Suite amb bany enmplei • Sala-nieniaJo:" amb llar de t\\ • cuina equipada • Bany somplet • i habitació doble • I habitació individual • P.ui-jardí privat • 1 bany • Armaris de paret • Terrassa solàrium • Ksiudi tipus golfes • Calefacció central • 2 places d'aparcament INFORMACIÓ I VKNDA • Antena parabòlica DIRKCTA CONSTRUCTOR • Traster

Plana Hospital. 3-5 Tel. 589 03 07 Fax 589 11 04

M i n i aniui'bladn iv M a j n r N o i : ..'['.edri

ACABATS DE PRIMERÍSSIMA QUALITAT

1

s'OCllCN.

^&*dj

PI. Auiuisla. 4 T e l . 6 7 4 12 0 4 F a x 6 7 4 11 8 1 PISOS KN H A I A

Visqui en el centre històric de Sant Cugat I zona pi. Octaviàl

• '.. VSDKPARKINt; As ] o: rebi anca • ( 7 Istape ('.' Alfonso Sala ('; Martorell

FINCAS

A9\

Tel. 589 01 51 - c/ Santa Maria. 9 -ler. la.

TORRIS I N \ I \ T \ - P (Íaudi/Calle Bergara. 34(lm . 1 2Uin i.irdm pi iv . sa fins. aseo. boliardtlla Mim . L'.I

ISEAJN

construcctofis

Vltoiis S a l a . 5 2 1 f i . (.74 77 7 6 - 5 8 9 4 2 0 5 1 .)\ 6 7 4 7 7 7 6

bitaciiitis. Menjador, cuina. bany. -Plac.a d'aparcament doble. Rbla. Rihatallada-V inolas. -Local Carrer I.a Mina. 19. 81) ni', amb "aseo'' I.LOGCKRS TORRK.S l'orre moblada. Av. Carril 2B. Zona comunitària. Jardí privat, pakg. planta baixa, pis i estudi. •Torre moblada a Bellaterra d Montseny. 22 "El Roser". Tots els serveis donats d'alta. -Local en Venda Av. Alfons Sala. 7. 40 nr planta. 35 nr sotarrani. Preu. X.900.(XXi Ptes.

Plana Hospital. 10

Indústria. 1 1

Tel. 674 72 54 - 674 74 66

Pisos en alquilcr c o n y sin niueblcs Pisos en venta a partir d e 8.500.000 Ptas. A p a r t a m e n t o s de alquilcr en diferentos / o n a s Locales c o m e r c i a l e s en venta y alquiler Torres a m u e b l a d a s a estrenar Plazas d e pàrking en venta y alquiler

C a s a s Ferreras, S.L. Gabinet

Administratiu

Ci Martorell. 26-Apt. Correus 12 Tel. 674 10 54 - 674 15 66

Recordem: Durant els mesos de Maig i Juny. s'han fer les declaracions de Renda de les Persones Físiques i Patrimoni

\ 1 el. 6 7 4 7 8 5 0 i 6 7 4 91 61

VICOMCA

K a \ 589 03 53 i | p i

PI. Can Cadena. 2 \

K-M SERÍlOOS

EMPRESA DE SenVICIOS INHOBtUARIOS

alkloa-iN

Rbl.i i s l 1 ui; v -/una Ms r i a l l'i-ri- S.m i . i ia. 1

!' •

i'l.

'

'

l'al

.

/ n i u Klila.l an Mura

i.

1 a ..: •i.

r., . l ' i . . '

r

li /i.na

.

• . • )

\l

'

'-

\:

..'•

'1

la.ai . a i . . . n a

S ' . M • i 1. '• , ''. \ | , I l l l l J I 1 \ ;

'' a

• ••.. s \ M i

I :i . ..! 1 . . . •, \ '

.ala'.a.'

...i- J na

" i '.

. f i i, \ i

I:I

B I 11 I N I M . I . " -"

,. '•:•' - i . a.'- a.- i ; \ i l a . i . 1 •., ' M . n-sia (...il·laa ' a, - • . \ I ' \ K ' I \ M I NIS I N \ I.N|)\

1 1 l l a ' 1

,' .

" a . L S - ni . 2 J i ' l M ' a U i r i s .

a . r i.S'i .a.a J k ' s f . i - a n i h parqik't i .11-

la ,. n a . ' na: u r r . i sajíiipa.!.1.. ban1. .,'!.' all .t'Ta'ls i"'..av.ll-

ai '

V \ i 1 hnlsl i \

/lill.l Mnlllm.nn

s w

\1

' i._•:11 . -.. a .: a.ia

'

U. •

/una Mtreal iarrihlanea. .is. Jc 2

"• . . r -a...: • :s \ l

i ..sa 1.

i-'.

1 '...'1 k al •p·'Hii-·r.ii. ' . ' l i - . " '. - •

••

. "

C'MPkl VlVt'i II! Tl RKI Nos. J'ilKsi S. Pisos i l.t.K". All'l Nàs i'l N, i - s i U l i ' k i \ s . . .

i 1

l'KKRKN^S 1 N \ 1 N l ) \ 'i

. '.. ! l « ' k l , \

ll..1rl K.issinv.il

,a .

i

;

j.a.a.v " . . . " •

\

. -." ••

' "'•'

l. ' ' \ |

'. i . ! 1 " 'k'l

/..n.i l l ü i i l Kiissimnl

:

;

1 \ s | - s |'N U N I U . , • .

MainraU

i - . • ! • , . , . : • . , - a . . . . . l \ - a : . |.i '.

s.r...

'• '.,\ M

1. ': i'..'. . . i . a .•..

:. - /nua |{siol.) Jaan

TKRRKNOS

.. . i! .a'.p. -

|

ELS 4 CANTONS

INC -i' a. i.'l'.'ii'.i.u. .. :.- i • S|II|.I«»I

II»).

\ Al.l DORKIX li" I s ; , , . ' , ' : . Min ri ...isi.Mi. 2ll.(KKt.i«»l. \ M.I.DORK1X. Club Icais. Ii'ld i ' . esquina, si>l(.24l»»l.i»)ii M \ S JANKR Jta l'elis \li.i. 4sn ii. T. scrsisias, 'I2 5I)H.IHIÜ

V A l . l . D O R K I X . in H Rnssiiisi I, 1 lN!m.c.ir.isiir .M.KHo.HNi I.A H.ORF.STA l 4 H m 'SSÍHI.HK:

V \ l . l , l ) ( ) R K I \ í ; 'lia de i.adm. a e ' t riu a i . nuss.: .. s a v i a r , giar s.il·in en 'nedar. . ' i . •„• . i „ p..da O . a - i i ' ' ' 2~ <J<".r Í HI.'Ii V M l DORKIX. 1 i M i i n de s.iki', e.t-a a retorna.'. . ' i . J . " le - ",.ati"."i si.I, l'i.iKlo.PiiC'VAl.l.DORKIX. ( k P - i nas. eas.uiae'.a .ar. MII l'li els a'dli. evel aeakidas. h.iik'ia lv.dri''ii'.asa'e ea .'.aire. po.ena. nego .ispcsiílii. M'in .in l*Kl HÍKI.-

. : : • . ! ' . a . ' ~ .'... 1' a 2.' li . .'asl'.i i. a . - . l a

s

MIRVSOI. S.Jai Ja i ; í i ' i ' . l ne 01 ni a abinnai'. sulu ' 2 ulli 2*1.1 MASJANKR Nnkud.' s i ' . T . i · i i . ' d . -

', IN' I I s K a T " ' . , .k'' ( c i l c r S . ' - S \ Jo 1':

s t'. i\|| k'. ''.

La Guia de

IORRKS

M V S J A N K R . Jti' Polís Aïra. 'sli n l.s.'iMsias.esq. IC.sl'il.llOli MIRASOL, j a r l'-'.asi'ir. wii ai i H-oei.is. '..illad.' 12 -illi'iinl \ 1 I K A S 0 1 . Wil) n I H ' I M . I . ' S . . . ai u ' . i ' i . a i i a n . s o l o 163

:

per veure-ho clar

\>~

M. J. V e r d a g u e r , c a n t . ( ' / M u t i l a d a . 2

Irl'i [ i. I ilOI'll·Ksí.HMl'Klkll \t'k iN'..;»". ON si H.KO.ri. l·.Vl·liís·· 'it'llMIR'. 1". iNs I, -\l VKM \ \ C \l II- \i I II )N ; AlK: Ai l :NI Ui l: IN M > i, ( ; '. s (1|' ,\ ) {'. \i!i, :.:i ". R\. Slot Ros, Rl-KiRV'.S. PlN I l'R ',, J \R! >INI H '... :)• : > ••< V o\,I',!i ...

,. . ' ! . . 11.1 1 l i . ' , l - i | -

s ' . N I i 1 (, \ l

.' " , ' l ' . i -

H

N

A*

Seleccions immobiliàries: Compres, vendes, lloguers, traspassos Terrenys, cases, p i s o s . . .

,, 14 |.

RESIDENCIAL CAN MAGI PISOS SANT CUCAT LOCALS I PÀROUINGS AMB TRASTER

«AiywtíW5

*

:!J*.,,, i«aií.

Pisos de 2, 3 i 4 dormitoris Acabats de l a . qualitat Totalment exteriors Màxim, 8 veïns per escala

VISITI PIS DE MOSTRA Av. Ragull, 32-34 (cant. Torreblanca) Carrer La Granja, 1 7 - 2 1

Informació als telèfons 674 33 70 i 674 52 81


LOCAL

DIJOUS, 5 AGOST 1 9 9 3

ELS 4 CANTONS 2 7

Reculls de l'avia "Últimes notícies" Part d'un article publicat a "El Cicentenares los barceloneses que, cerone de Cataluiïa ", amb motiu de ocupando hermosos chalets consl'Exposició Internacional de Barcetruidos "ad hoc", buscan el deslona, inaugurada el maig del 1929, i canos en este atrectivo pueblo..." que va durar fins al gener del 1930

íí...la población de Sant Cugat esUÍ situada a 120 metros sobre el ni vel del mar, y protegida de las humedades del mediterràneo por la siera que de él lo separa. siendo su clima seco y sano, lo que ha popularizado el refràn catalàn "si vols salut, a sant cugat en vénen", tiene un censo de mas de cuatro mil habitantes, que aumenta extraordinariamente en la època de verano, en que son

El president Macià inaugura les noves escoles " Joan Maragall" amb un dinar a la Fonda Casa Tadeo carrer Santa Maria

Sant Cugat abans i ara

"... Actualmente se esta construyendo un Grupo Escolar- l'actual Joan Maragall-, constante de nueve grados, cuatro de cada sexo y uno de parvulos, en pabellón aparte. que al contemplarlo, mas que una escuela primària parece una Universidad. También se procede a la urban i z a c i ó n del punto l l a m a d o "Quatre Cantons" y construcción de la nueva Casa Consistorial en dicho lugar, el mas céntrico de la villa..."

cmsmmmm

C a r r e r C à n o v a s del C a s t i l l o

IAVANCUARDIA

El 23 de març del 1937. Portada de la Vanguardia, inauguració del campament

*H>

d'instrucció militar de St. Cugat amb l'assistència de Companys. (Extret del llibre de Montserrat Rumbau)

> * •^%

'SO PIS

' •'' ' ï f

I Espai" Sant Cugat abans i ara" • Material fotogràfic cedit per: I

'////' "SS/j

S S G P » vm

W//s, 'SJ

contrallum Plaça Octavià, 1 Tel. 675 12 48


28

BREUS

ELS 4 CANTONS

DIJOUS. 5 AGOST 1993

Fort descens del nombre d'accidents de circulació Juan-Marc de St'iuir

E

K accidents de circula-

eia Local de Sant Cu^al. xes-, acompanyades per les lli han diversos aspectes diverses campanyes de sensique han afavorit aquest des- b i l i t / a e i ó a m b uns durs

cio a la nostra ciutat een^ del nombre de sinistres, anuncis televisius han sigut han disminuït de gai- lli han incidit positivament circulació un factor important per ciutat acona la nostra icbe un 25 per cent en eK set les inspeccions tècniques de disminueixin, seguir que els accidents h s digne de de primers mesos de l'atn res- \ e l n c l e s que obliguen als destacar que es produeixi pecte al mateix període de coixes a reunir les eondiaquesta d i s m i n u c i ó en un l'anv passat. l,n xitïvs relati- emus mínimes de seguretat. moment on el nombre de \cs. de gener fins a finals de També les no\es normes juliol. s"ha passat de '10 ac- de circulació) -obligatorietat cidents el l>2 per només 230 del casc en moto i dels cintu- cotxes que circulen per Sant el ')!. seeons informa la l'oli- ions de seeuretat en els cot- Cuüat no deixa de créixer.

Incendi provocat al parvulari Pipo I.'incident va ser provocat per uns desconeguts que \ an l passat dimarts dia 20 endinsar-se en el parvulari i de juliol a les 22h30 van calar foc a un gran ninot, \ a declarar-se un in- un (ïepeto. que els nens hacendi a l'interior del parvula- \ ien construït dins de les acri Pipo del carrer de la Mina tivnats escolars. La presencia d'una alarde la nostra ciutat. Redacció

E

ma i la ràpida actuació de la Policia Local i les directores del parvulari van evitar que l'incendi anés a pitjor. Tot i això el parvulari necessitarà d'una nova capa de pintura atès que el fum va deixar rastres en totes les aules.

Consells de prevenció per a les persones que surten de vacances Redacció

fos necesari entrar a la vivència en cas urgent. ls 4 Cantons aconseNo c o m e n t i n a m b exllem a totes les perso- tranys la possible marxada nes que surtin per va- del domicili durant els dies cances aquets dies tinguin que durin les vacances. Ni cura de les següents indica- deixar objectes de valor a la cions. llar Procurin no d e i x a r seLes persones que no surnyals visibles que denotin tin poden ser solidaris i que en la casa no hi queda col.laborar amb els cossos de ningú. seguretat trucant a la policia Fagi retirar per persones quan detectin q u a l s e v o l de confiança la c o r r e s - símptoma extrany a les vivendes del seus veïns. pondència de la bústia. Deixin un joc de claus a (Telèfons d'urgència a la persones de confiança per si pàgina 2 ).

E

AL BOSC Si detecteu foc truqueu als bombers Barcelona:

080/453 53 53

Generalitat: 0 8 5

Guia Mèdica DENSER CLÍMCA DENTAL

CKNTRKRKHVBIIIÏ U K ) S l S W N W K O ï n II s.r:

'.i

i

a » ,

li'l.h"4'4.*7

V l · i r v .:.' .1 Si'ck'l.ii Kj\m\HU de

Dtrs. Serra

i is,.i:

. , • • , [ , . • • ..

l : w h

N

.

I . ,'ij ;!v. ... de Si'hrolh per !.i

Odontologia Ciral. i Hs|\vi;ilitdts

K s o . A.einar.\ .1. a'.jl.il j \ i I A-ociació \ cmanva de Tractament fisiolerapeulic de ' K V I I O M .

Rambla Rtbatallada. S ler. 4a.

Tel. 589 00 54 POLICLIMC TORREBLANCA

CLÍNICA DENTAL Dr W V. Bahares Agustín Medicc Es'omatologo. Col 1012-12.850 • Odontologia General» Odontopediatria • Ortodòncia (Nirïos-Adultos) • Pròtesis Fija, Movil. Mixta • Cirugia Dental • Implantes Dentales • Estudio de Estètica (New-lmage) • Radiologia Dental: RX Panoràmica: Teierradiografia; Radiovisiografia (RVG'l

Tractament i detecció precoç,

Francesc Moragas. 8 - Piso 2°

de les desviacions vertebrals

T. 6 7 4 1 8 77 Sant Cugat

CKNTRK MKDK' DFSl'Kt 1 \1 ITATS

I •n.·l·.uk.i. : S I h . i l i - l . j m ISSN

'L's Vi'rar.ü.ides i I.A|U'>~

CENTRE DE LA IMATGE

\!.',:i.'-

La guia més consultada

I I 1 :.' I.KA J'.l < /VVÍII^';;;'.,',^!;, t/l

• Fotos en color en 1 hora / Diapositives en 1 hora / Diapositives a paper en 2 hores / Venda de material fotogràfic nou i usat / Reparació de tot tipus de material fotogràfic (taller propi a la mateixa botiga) / Servei públic de f a x

TIPUS DE COLOR

S

i he lev raons que hem donat de l'harmonia, contrasl i discordància són generalr ieni lalides. ens trobarem que a vegades, potser un dia amb boirina, que els colors que normalment contrasten, en canvi harmonitzen. Això Ò a causa que la intensitat i brillantor dels colors és menor i. per tant. mes ai:nb concordància. encara que ois colors no siguin concordants. l.a mieiNia: dels colors depèn de tres factor: Tonalitat (color hàsici. saturació i pures brillantor illum reflectida). l.a tonalitat és alio que distingeix un color d'un altre: el blau del vermell, per cxe:ii| Aiví. en un dia de boirina, la llum resta saturació al color, motiu pel qual s afebleixen qualitats i es mes tacil que es produeixi harmonia que no pas contrast o discordança. dia Miiilt lluminós també produeix aquest efecte. La llum forta introdueix reflexos a siiperlícies brillants i els colors dels subjecte perden saturació.

I I .LLT'isIk [V! II .1 IIIMI'A' A',.,.'!," • V l a i i . i i u l i . - l . · j ! !>:'.. V i,.,:-

•N,vt...l.í>k·..·.

V n i; ..'i n i.'. P M i . i p . ; . . •'.llil.k'. lí llill

l)ill.al)h.-tu:i

•Alhiircs

l)i-si)t)U-- 4a t.1 huri>

.:•

:•. ' .

•Vl.Akl ,','ÏP |'s^ll..ll'.., li;.. V • ; '.i!''i.' i Car Dr. J. VUIAICX:;^

674 02 04

I ara amb ZOOM, pot viatjar gratis a Mallorca. 7 dies per a dues persones a mitja pensió, només portan els rodets a revelem.Veniu i us informarem! Sra. Maria, 1 4 - Tel. 6 7 5 56 74 - Fax. 6 7 5 57 24 - Sant Cugat Av. Catalunya, 7 2 - Telèfon i Fax. 5 8 0 1 9 53 - Cerdanyola


BREUS

DIJOUS, 5 AGOST 1993

ELS 4 CANTONS

29

(3era part i última)

Sortir de nit o "On s'haurà fotut el "crio" a aquestes hores" V.Morera

A

cabem finalment la nostra història. Els nostres companys nocturns arribaran per fi al final de la seva travessia, i nosaltres, puntuals a la nostra cita, farem arribar a tots vostès el final de la nit a Sant Cugat. Però abans ens veiem obligats a fer un petit aclariment. La important ressonància del nostre últim article, publicat el passat número de Els 4 Cantons, ens permet fer " " parell d'anotacions rellevants. En cap moment el reductor d'aquest article desmenteix la informació donada que fa referència a la localització dels punts de venda de droga a Sant Cugat. Hem omès voluntàriament, noms, adreces exactes i contactes, però la realitat existeix i seria inútil, infantil i poc informatiu per la nostra part, no reconèixer-la. D'altra banda, el signant d'aquest article comunica ja per endavant, que no facilitaria les fonts d'informació si no és davant d'un ordre judicial, acollint-se a la llei de premsa actualment vigent. Per últim, demanar disculpes públicament, als locals Casablanca i Cocteleria Sant Sam, perquè el

^ » ^

•..- $. \ 7 : .1 II-

"follet" del periòdic, que sempre hi ha, va col·locar una foto del seu local al passat article, sense ser aquesta la nostra intenció. Els dos locals que habitualment freqüentem, no només mereixen tota la nostra confiança, sinó que a més són locals respectables i fora de qualsevol dubte. Aclarit lot, doncs som-hi!

et deixen sortir, i això és una putada, perquè no pots veure com està l'ambient a dalt i si hi tens amics o no. La nit s'acaba i tots decideixen trobar-se a la gasolinera de Els 4 Cantons. - Aquí hi ha màquines de tot. Veus, podem menjar i beure a molt bon preu, i acabar de petar la xerrada amb els amics.

A LA GASOLINERA A MENJAR QUELCOM

DELS "NAZIS" ALS "MODS"

Són ja gairebé les 4 de la matinada, la nit continua a la zona del Chic, i el meu grup d'amics, encapçalats per en Pere, entren i surten de tots els locals que hi ha a la zona. - No acostumem a beure massa als locals, són molt cars. Només la consumició que inclou l'entrada, i perquè no ens digui res, comprem una ampolla d'aigua i quan s'acaba, l'anem omplint al lavabo. Així sembla que consumim més. Hi ha llocs on la consumició és obligatòria, però tenen mala llet; quan entres et donen una targeta vermella. quan consumeixes i pagues, te'n donen una de verda, si no dones la verda no \

Allà mateix, en un racó de la gasolinera, escoltem l'última conversa abans d'acomiadar-se dels nostres amics. Resulta curiós la diferència de modes i roba que es pot barrejar al bell mig d'una gasolinera a les 5 de la matinada. "Veus, ens comenta en Pere, tots vestim de manera diferent, i tenim una forma diferent de veure les coses. La nit de Sant Cugat també té les seves races. Hi ha els "nazis". Solen portar el cap rapat, són racistes i xenòfobs, i habitualment, "forofos" del Barca o de l'Espanol. Hi ha una raça semblant amb el vestuari, però diferent en la ideologia, són els "nazis independentistes"; són "nazis" que defensen la independència de Catalunya. Veus els d'aquella punta. són "reds" o "sharps". Són com a norma antiracistes, comunistes i independentistes. (no sé perquè ens sembla que els conceptes polítics i socials no són massa clars al cap d'en Pere). Aquests de l'arracada a les orelles, botes i pantalons ajustats, són "punkies". els va una marxa molt especial. Els "heavys" van de negre. porten cabells llargs, botes militars de cuir i cadenes. Els "rockers" acostumen a portar tupé, llargues patilles, caçadores i "camperes".

TORNAR A CASA DELS VELLS Són dos quarts de set del matí i els nostres col·legues s'acomiaden fins la propera nit. "Tornar a casa dels vells, ens diu en Pere- no és difícil. Quan aribem, normalment dormen, si pots fer poc soroll, intentes després que l'hora d'arribada ha estat una altra de la que realment era. El que

passa és que arribar a segons quina hora i no fer soroll no és gens fàcil. L'endemà al migdia, intentes donar explicacions, les menys possibles per a evitar problemes. El més fotut, és aguantar el matí, dormint, amb la família que s'alça per anar a comprar, o amb la mare que a les 9 del matí posa la ràdio i comença a endreçar la casa". En Pere s'en va cap a casa, el dia ja clareja d'una forma evident. Des de l'últim capítol d'aquesta sèrie, volem agrair a tots els que han fet possible aquest estudi de la nit de Sant Cugat, i volem fer-ho tot recomanant un adagi castellà, que esperem que digui moltes coses: "No son todos los que estan, ni estan todos los que son".

FRUTAS J. ANTON

FA CALOR, O I . . . ?

J a n i o n i ' s al p o r n i a y o r

Si vol anar fresquet vingui

LA BOMBETA, S.L

Servicio a il·iniii ilio

ELECTRICIDAD GARRELL

Almacen: Plaza del Coll-4 Tel. 589 32 41 - Sant Cugat del Vallès

Av. Catalunya, 3 - Tel. 674 00 24 08190 Sant Cugat del Vallès

Els "happys" porten el cabell llarg, samarreta de grup de rock i solen ser ecologistes. Els "mods" segueixen la moda dels anys 60; vespes, "parcas", i la música d'aquell temps". A cada paraula d'en Pere, ens adonem que realment, no saben res o gairebé res de la nostra joventut.

*U

? ^^ I \

instal larem

·

aire condicionat al seu cotxe Tallers

S>

ORDINASOFT

Informàtica d'Empresa Rbla. Can Móra, 9

REGALS C/Valldoreix, 23 - Tel. 674 93 35 08190 Sant Cugat del Vallès

Tel. i Fax: 675 32 03 - Apt. Correus 350

Per 9.500 Ptes/mes Crèdit al moment - Garantia 1m-any

08190 Sant Cugat del Vallès

Miguel Àngel Rocamora

Restauració de Mobles Antics Tel. 589 40 19

KM

FALSOS SOSTRES

Wm

I ACABATS

ZIENÏAI-

D'INTERIORS

Rbla. del Celler 95, local posterior Tel. 675 40 11 - Fax 675 24 72 Sant Cugat del Vallès

WlfW

Movia [•$ auto air conditioners

SERVEI OFICIAL

Sant Llorenç, 27 08190 Sant Cugat del Vallès

© 6 7 4

6 3

6 2


30

ESPECTACLES

ELS 4 CANTONS

DIJOUS, 5 AGOST 1993

Fila Zero organitza l'espectacle d'inauguració del Centre Cultural Jordi Bordes

F

i la Zero de la Unió S a n t c u g a t e n c a ja fa mesos que prepara la

inauguració del Centre Cultural de Sant Cugat. A l'obra que segons la directora Maria Dolors Vilarasau "s'ha fet a mida" hi participaran prop de

200 persones entre actors, l'Orquestra Sant Cugat. l'Esbart Dansaire, les Corals, i un grup de cantants de música «reüoriana.

La inauguració constarà de tres parts. Guillem Avesa ha escrit el primer guió titulat "Passió i glòria". HI text. en clau, d'humor, parla d'alguns personatges històrics del Monestir. Joan Tortosa ha rescatat un guio de principis de segle, "Les espardenyes del roc" es una obra que \ an escriure uns terluliaiis que es reunien en la tenda d'espardenyes de Sani Cugat i discutien sobre di\ersos lemes. Tortosa ha rescat un text que parla d'un poble on es \ m de l'agricultura, de la caça i on l'elecli icilal és l'munt del segle. LI tercer text. 'Balades de mercat' escrit per Ignasi Roda ocuparà la segona part de

la inauguració. Roda ha volgut fer una simbologia entre el mercat dels dijous i la vida a Sant Cugat. Cada parada és una parcel·la de poble. [.es tres obres s'enllaçaran amb la música de Toni Xuclà que serà interpretada per l'Orquestra de Sant Cugat. La directora de Fila Zero. Maria Dolors Vilarasau. ha explicat que "hem aprofitat la inaucuració del Centre Cultural per mirar enrera i veure la història de Sant Cugat tot i que un nou teatre m o t h i a mirar endavant '. Pila Zero ha vohjut aconseguir que molls \ enis de Sant Cugat pugin a l'escenari en la inauguració de l'Auditori del Centre Cultural.

"El gest" s'estrena a Berga I

] 1.11)1.is

Alguns dels components de l'espectacle de la inauguració

Davant de més de 300 persones

L

"Quin Pal" a La Floresta MUKKKII

Redacció

E

l passji dia 22 de juliol inaugurà la Pesta Major de l.a l·loresta cl Grup de Teatre local "Quin Pal", que durant mes d'una hora \ a fer gaudir a grans i petits amb el seu espectacle d'humor i mim. "De fet, (ens comentava un dels components) sempre ens solen c o m p a r a r emb el ^rup Kl Tricicle; el nostre espectacle és visiblement diferent, potser molt m e n y s t è c n i c que el d ' a q u e s t meravellós grup català, però amb una clau d'humor possiblement més simplista". "'Quin Pal" fou tot un espectacle en la primera nit de Pesta Major a La l·loresta.

J. B.

"Quin Pal" va entusiarmar a La Floresta en l'obra de teatre que pocs dies després ha tornat a representar a Sant Sadurní d'Anoia i Mollet del Vallès

a primera producció del Centre Cultural encara per inaugurares va estrenar el dissabte 24 de juliol i interpretada per Glòria Rognoni i Santi Ibàhez. "El gest" que és com es titula el muntatge són dues comèdies en un acte. El grup ha a c o n s e g u i t unir dues històries: "El Passaport" de Bourgeade i "L'ós" de Txèkhov. Els dos textos s'enllacen i acaben en un final únic. Els guions es conflueixen gràcies a la temàtica -l'amorque es repeteix en els dos arguments. Segons Guillem Ayesa es va triar el títol "perquè en les dues obres tant diferents temporalment i especialment hi ha un gest que

Pòdium de música jove M" Carme Talleda i Oliveras

O

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS - MAQUINARIA ELECTRICITAT -BRICOLATGE- JARDINERIA Francesc Moiogas, 44 • Girona, 3 -Tel. 6750175 • Sant Cugat

OBERT JULIOL I AGOST

fa posar en solfa una comèdia d ' a m o r " . L'espectacle significa per Glòria Rognoni la tornada als escenaris com a actriu després de l'accident que li ha provocat viure en una cadira de rodes. Rognoni no ha deixat durant aquests anys el món dels espectacles, prenent el nou paper de directora i atrevint-se a organitzar. per exemple, la inauguració dels Jocs P a r a l í m p i e s de l'any passat. Santi Ibaiïez ha treballat amb el grup "els Joglars" com Rognoni. Gràcies a "El gest" torna a treballar amb la seva companya de grup. La primera producció del Centre Cultural s'estrenarà a l'octubre a Sant Cugat i ja té contractats més de 40 "bolos"per Girona, Manresa i poblacions de València.

rganitzat per Joventuts Musicals de Sant Cugat, amb la col·laboració de l'Ajuntament, joves músics han participat en un Pòdium musical, organitzat a Sant Cugat. Lis intèrprets varen oferir al públic assistent tot un seguit d'obres amb les quals mostraren les seves qualitats. Lluís Và/quez. a la primera pari del Pòdium -un moll jo\ e guitarrista, estudiant de Grau Mitjà de Guitarra- \a olcru amb molt bon csiil i maduresa interpretati\ a. obres de Mayers, Palla. Tàrrega i Mbcni/. i per a fina! ii / a i . \ .i e x e c u t a r una peça. L o n s i d e r a d a com "a pro\a de loc": el Primer Mo\ lineal del Concert d'Aran-

j u e z , del mestre Rodrigo. prova de la qual va sortir rotundamen airós. A la segona part, Cristina Guri, estudiant de Vuitè Curs de Piano, va interpretar un Estudi de Concert de Listz ( M u r m u r i s de! b o s c ) , la "Danza de la Pastora" de E. Halffter. i el Preludi de Debussy (...voiles). evidenciant la seva formació i preparació) acurades. Ln darrer lloc. actuà el també jove guitarrista i estudiant de Cinquè Curs de Guitarra. Daniel Rico. amb obres de N a r v à e z . Hach. Weiss. i populars catalanes. Aquest també moll prometedor intèrpret, va escollir un reperetori molt ambiciós musicalment, i d'acord amb Ics seu's possibilitats express i u s . que es \ aren mui'Mcstar de manera ben ciara.


PUBLI-REPORTATGE

DIJOUS, 5 AGOST 1993

ELS 4 CANTONS

"RANKING" DE LES PEL·LÍCULES DE VÍDEOS MES LLOGADES

CINEMA A LA TELE

RADIO SANT CUGAT PROGRAMACIÓ ESTIU 93 "SOTA LA PALMERA"

1- Alerta Màxima

Diumenge dia 8 d'agost TV3 1 5.40h "La venjança de la pantera rosa" TV3 17.50h "Què cal fer" Dijous dia 1 2 d'agost TV3 22.05h "Marcada per a un crim " Pivsndres dia 13 d'agost TV3 00.20H "El sol negre" Dijous dia 19 d'agost TV3 22.05h "L'home a l'aigua'

De dilluns a divendres: De 8 del mati o 9 vespre: FORMULA MUSICAL "SOTA LA PALMERA", amb els següents espais: 8.30: CINC CÈNTIMS. Agenda del dia; temps, trànsit, farmàcies de torn... 9.30: EL VENTILADOR. Comentaris de l'actualitat i recull de premsa per a ventilar o ventilar-se el que calgui. 10.30: A L'ESTIU TOTA CUCA VUI. Revista de l'actualitat cultural (cinema, teatre, llibres, música, festivals...) 11.30: EL SIDRAL Les noticies amb més canya i més conya (xafarderies dels famosos, notícies curioses...) 12.30: EL CONCURS. "Qui pensa... perd". Per a guanyar un viatge només cal respondre ràpidament. 13.30: LA RADI0N0VEL.LA. "Laura a la ciutat dels sants". Un clàssic de la literatura catalana en 46 capítols. 16.30: EL VENTILADOR. Repetició. 17.30: A L'ESTIU TOTA CUCA VIU. Repetició.

2-fllgunosHombres Baenos 3- Sin perdón 4- Sister flrt 5- Solo en Casa -II 6-LrjsnuevasaveriurafeLaSrenftci #- HKB aon ei gojye 8- JuegodePatriotas 9- Tfemo verano de lujunxs y azoteas 10" B Quaraaespakkis

Divendres dia £0 d'agut TV3 00.20h "Torpede""

f Alfonso S;i

Tel. 674 66 49

•ÜHÜ

•v

Salal

Sala 2: Hot shots

Sala 3:

Sala 4:

Stalingrado

Daniel el Travieso

Sani C

Crítica cinema

CINEMES SANT CUGAT

El ejército de las tínieblas

18.30: EL SIDRAL. Repetició. 19.30: LA RADI0N0VELLA. Repetició. De 21 a 0.8: NÚVOLS DE MEL. La Música més dolça de l'estiu, tota la nit. A més o més: A les hores en punt INFORMACIÓ GENERAL, en connexió amb Catalunya Informació, i butlletins d'INF0RMACI0 LOCAL I COMARCAL dels Serveis Informatius de RSC.

-jr-~ vkteo-club santcugat

Proper número d e Els 4 Cantons la. quinzena de Setembre

"Penombres" Albert Olaria i Orlando Martínez n totes les pel·lícules del director Sam Raimi, el protagonista és llençat pel túnel del temps fins al final del Segle XIII. En "El Ejército de las tinieblas" veurem al protagonista intentant tornar a la nostra època, però per a aconseguirho tindrà que començar un difícil viatge fins acosneguir el "Libro de los muertos". On s'indiquen els passos a seguir. En el seu viatge haurà d'enfrontar-se amb "El Ejército de la tinieblas", format per esquelets de llegendaris guerrers... Encara que això pot semblar massa lúgubre, els que han aconseguit el cinema de Sam Raimi des dels seus co-

E

ELS B CANTONS

mençaments, saben del sentit d'humor que caracteritza les seves obres. La versió a l'estat patirà algunes variacions abans d'estrenar-se, que s'efectuaran sobretot en l'escena de la batalla amb l'exèrcit, que serà alleugerida, com també serà variat el destí d'ASH.

Crèdits Títol original: "Army of Darkness" Direcció: Sam Raimi Producció: Robert Tapert, Bruce Campbell Guió: Sam i Ivan Raimi Intèrprets: Bruce Campbell (Ash), Embeth Davittz (Sheila), Marcus Gilbert (Arthur), Bridget Fonda (Linda) Gènere: Fantàstic Distribuïdora: Araba Films

1

Periòdic Independent d'Opinió, Informació i Serveis de Sant Cugat del Vallès Editor: Diari de Sant Cugat, S.L Director: Josep M. Cabrerizo EQUIP DE COL·LABORADORS

Adjunt a Direcció: Víctor Morera Redacció: Imma Ansola, Montse Sant, Anna Cabussa, Joan-Marc de Semir, Jordi Bordes, Núria de Mos, Fina Pérez, Anna Borau, Talo, Pere Fic Fotografia: Murdoch, M. Vallès Edició: Romà Ventura, Neus A., Rosa Cera» Publicitat: Cartes Borda, Rosa Carrasco Disseny publicitat: Ma. Antònia Devesa Imprimeix: Rotimpress - Filmació: CASAS (Girona) Administració: Gonzalo Poredes Diari de Sant Cugat S.L agraeix a tots els col·laboradors l'interes totalment desinteresat, tan en les toscos de informatius com de gestió, i que contribueix al desembolupament d'aquest mitjó d'informació a Sant Cugat. Gràfiques Celler. Rambla del Celler, 9 1 - 0 8 1 9 0 Sant Cugat del Vallès

3 1

—r>

WÈt

'• iRI1 l ü «Pi juyyMàjjij^jf s * * w^5*1 • * * 1 -

maciMM i M O S c/.Dos de Maig, 2 5 (cant. Francesc Moragas)


La redacció de Els 4 Cantons a Sant Cugat Beach

EI çjnqü« cantó Foc provocat Per Víctor M. Morera

N

s 4 Cantons, atenent les nombroses peticions dels seus "fans", dins de l'esperit de sacrifici i de treball que ens caracteritza, hem pensat que lluny de passar les vacances d'agost als nostres llocs habituals de les platges de Cancun o el Carib, enguany traslladarem tota la redacció. TOTA !!, a les daurades sorres de Sant Cugat Beach. Allà, a prop de les suposades aigües blaves, que esperem que ens posin aviat, tot envoltats dels cants dels ocells i els dolços sons de la natura, hem instal·lat la nostra redacció en un intent de no faltar a la nostra fita el proper mes de setembre, amb la feina feta. Sense manca d'esforços, podrem gaudir d'un ben guanyat repòs sense faltar mai a la nostra vocació ferma de servei. Durant els dies de vacances, a la nit. ens hem proposat fer unes estades a la fresca, per a contemplar les estrelles, fet que encara avui és gratuït, i no cal endollar cap aparell. Estem convençuts que aquesta iniciativa es veurà seguida per molts santcugatencs que, a causa de a la crisi de "peles" , canviaran els hàbits de vacances .Un cop més hem de repetir que no hi ha mal que per bé no vingui, sigui a la fresca o a la platja de Sant Cugat. A tothom molt bones vacances, penseu que són quatre dies i cal aprofitar-los; nosaltres des de la Redacció de Els 4 Cantons aixi pensem fer-ho.

Proper número de ELS 4 CANTONS -15 de setembre

o sé perquè ho fan, de fet sempre hi he pensat. Que són bojos sense escrúpols, que perden per una estona el cap i el coneixement. Són aquells nois (a vegades no tan nois), que amb una moto de muntanya, uns pantalons texans i una llauna de gasolina, s'endinsen al bosc per a destruir-ho tot, d'una forma traïdora, covarda i vergonyosa. Després, davant del jutge (quan és possible agafar-los) comencen les disculpes i atenuants més ridículs "enagenación mental transitòria", "locura momentànea", "inadaptación social", "piromanía inconsciente", i un llarg etc. d'excuses impresentables que serveixen habitualment per amagar un fet irrefutable: sonats, rucs, morts de gana i destructors de natura, incapaços de ser persones normals. En aquest país encara no és obligatori estimar la natura (també que ho fos). Però lligar a la cua d'un gos un drap mullat amb gasolina i fer-lo córrer pel mig de la serra de Collserola, no té res a veure en absolut amb estimar la natura. Cal pensar en una colla de desgraciats (no vull demanar perdó per aquest insult directe) capaços de la més gegant animalada. No m'ha agradat mai parlar, i aquest és un article signat, per la qual cosa la seva responsabilitat és exclusivament del qui subscriu. Des d'aquesta plana del periòdic repto a qualsevol d'aquests bojos piròmans que. en lloc de cremar boscos, es dignin cremarme a mi. M'encenguin estil "bonzo" començant pels peus. Però que tinguin sempre present que jo no sóc ni una alzina, ni un pollancre, ni un avet. Jo mossego, i directe als "ous". Per cert, amic lector, el 5è Cantó, com tot l'equip de redacció marxa fins setembre de vacances. jCon su permiso! jVa por ustedes!.

Diari de Sant Cugat 015  
Diari de Sant Cugat 015  

Diari de Sant Cugat nº15, 5 d'agost de 1993 (Els 4 Cantons)

Advertisement