Page 1

Hola família,

Hola família,

Com tots els anys, a classe, hem començat a

Com tots els anys, a classe, hem començat a

treballar un pintor, i aquest any treballem a

treballar un pintor, i aquest any treballem a

Ripollés, per la proximitat de les seves obres

Ripollés, per la proximitat de les seves obres

als nostres alumnes i a més perquè puguen

als nostres alumnes i a més perquè puguen

conèixer personalment al pintor (el proper

conèixer personalment al pintor (el proper

dia 9 de desembre ens farà una visita a

dia 9 de desembre ens farà una visita a

l’escola per als alumnes).

l’escola per als alumnes).

Demanem que porteu a l’escola qualsevol tipus d’informació, llibres, revistes, fotos de

Demanem que porteu a l’escola qualsevol

quadres o escultures d’ell,…

tipus d’informació, llibres, revistes, fotos de

Si teniu possibilitat que puguen veure

quadres o escultures d’ell,…

alguna de les seves obres en persona,

Si teniu possibilitat que puguen veure

podeu fer-los una foto i portar-la a l’aula.

alguna de les seves obres en persona,

Gràcies per la vostra col·laboració.

podeu fer-los una foto i portar-la a l’aula.

Salutacions,

Gràcies per la vostra col·laboració. Salutacions,

Les classes d’Infantil 4 anys.

Les classes d’Infantil 4 anys.


NOM:


JOAN GARCIA _________________

ÉS UN ARTISTA DE ____________________ QUE VA NÉIXER L’ANY 1932.


BIOGRAFIA:  DES DELS 11 FINS ALS 20 ANYS TREBALLA DE ______________ INDUSTRIAL.  PER LES NITS VA A CLASSES DE ____________

A L‘____________ D'ARTS I OFICIS FRANCESC _________________ DE CASTELLÓ.

 ESTÀ 9 ANYS A ___________ I ALLÍ ÉS ON COMENÇA A VIURE DELS SEUS _________________.


ON VIU I TREBALLA? ELS PINTORS FAN LES SEVES OBRES EN ______________________. ALLÍ TENEN TOT EL MATERIAL QUE NECESSITEN PER FER ELS SEUS TREBALLS. RIPOLLÉS TREBALLA AL: __________- ___________________.


EL SEU TALLER


CURIOSITATS: TOTS ELS ARTISTES SIGNEN LES SEVES _________, I AIXÍ SABEM QUI LES HA FET. AQUESTA ÉS LA SIGNATURA DE _______________________ I AQUESTA LA MEVA.


LA SEVA OBRA: PINTURA UTILITZA COLORS MOLT __________________.

ALGUNS DELS SEUS QUADRES:


LA SEVA OBRA: GRAVATS ALGUNS DELS SEUS ________________ MATÈRICS. S’ENGANXEN MATERIALS COM ________________ O

_______________________.


ESCULTURES DE _____________________


LA SEVA OBRA: ESCULTURA UTILITZA DIFERENTS MATERIALS:


LES SEVES AFICIONS: RIPOLLÉS TÉ __________, JA QUÈ ÉS

EL SEU ANIMAL PREFERIT. ELS _______________ MOLT.

A ELLS ELS HA DEDICAT PART DE LA SEVA ______________.

PROJECTE_RIPOLLES  

Algunes de les fitxes que hem fet a classe amb els xiquets/es

Advertisement