Page 1

I

i.h.k.v. De (on)vertelde stad

19u00 laatste kijkmoment 20u start veiling

locatie FRASCATI Nes 63 1012 KD Amsterdam

VeILING DER DINGEN 10 nov meer info frascatitheater.nl & onbetaalbaar.com


VEILINGVOORWAARDEN PRAKTISCHE VOORWAARDEN 1.Betalingen gebeuren ter plaatse op ZATERDAG 10 november 2018 met cash of pinnen. Het a ­ fhaallokaal is geopend na afloop van de veiling, tot en met 22u30. 2.De hamerprijs is de verkoopprijs. Er worden geen veilingkosten aangerekend. 3.De draagbare objecten dienen meteen meegenomen te worden op ZATERDAG 10 november 2018, Ophalen grotere objecten kan tot 2 weken na afloop veiling. Maak een afspraak via onbetaalbaar@frascatitheater.nl U krijgt uw object enkel mee nadat Frascati uw betaling ontvangen heeft. 4.Iedereen die mee dingt op de Veiling dient in het bezit te zijn van een biednummer. 5.Telefonisch bieden kan door contact op te nemen met sophie@onbetaalbaar.com of +32 497 43 99 96 6.Commissieformulieren (met een overzicht van uw maximum biedingen en lotnummers, wij kopen voor u het object zo goedkoop mogelijk tot aan uw maximum bod) kunnen worden o ­ pgevraagd via info@onbetaalbaar.com

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze veiling kadert in een artistiek creatieproject dat onder de curatelen valt van “Onbetaalbaar vzw” met ondernemingsnummer 0501.971.436. De veiling maakt deel uit van de voorstelling “De Veiling der Dingen”. 2.Elke persoon bevindt zich tijdens de kijkmomenten, veiling of afhaalperiode op eigen risico en gevaar ter plaatse, zonder verhaal­ mogelijkheid naar “Onbetaalbaar vzw”. “Onbetaalbaar vzw” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de kijkmomenten, veiling of afhaalperiode. 3. Door het ter veiling uitbrengen van een bod wordt de bieder geacht zich onverkort te onderwerpen aan deze algemene ­voorwaarden. 4. Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. I­edere ­bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het hoogste bod te ­weigeren, zal het voorlaatste bod gelden. 5. De koper heeft geen verhaalrecht indien de verkoop wordt gestaakt, noch wegens g ­ ebreken van de koopwaar en evenmin uit ­hoofde van benadeling. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn. 6. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder e ­ nige ­waarborg, ook als de aard, hoeveelheid of benaming niet conform is met de catalogus. (maten, bouwjaar, inhoud, zijn louter ­informatief). De kopers worden geacht de goederen te hebben geïnspecteerd gedurende de bezichtigingsuren. “Onbetaalbaar vzw” biedt geen garantie op de aangekochte objecten en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele defecten of gevolgen ­daarvan. Als koper bent u verplicht om bij doorverkoop en/of doorgave van het object deze informatie te melden aan de nieuwe eigenaar. 7. Het risico van beschadiging en/of tenietgaan en/of diefstal van de te veilen zaak blijft bij de verkoper totdat de veilingkoop tot stand is gekomen ten gevolge waarvan het risico overgaat op de koper. De verkoper behoudt evenwel de eigendom totdat de k­ oper de koopsom heeft voldaan. 8. De kopers mogen niet over de goederen beschikken alvorens deze zijn b ­ etaald. 9. Ophalen grotere objecten kan tot 2 weken na afloop veiling. Maak een afspraak via onbetaalbaar@frascatitheater.nl.U krijgt uw object enkel mee nadat Frascati uw betaling ontvangen heeft. 10. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de geveilde voorwerpen als mede de o ­ ntwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de “ De Veiling der Dingen”, dan wel die daaruit voortvloeien, b ­ erusten uitsluitend bij “Onbetaalbaar vzw”. De aankoop van v­ oorwerpen strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 11. De koper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Onbetaalbaar vzw” de geveilde voorwerpen op enige wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen .


ONBETAALBAAR is een onderzoeksproject geboren uit een liefde voor objecten. Het is een plaats waar meubelmakers, stoffeerders, schrijvers, filosofen, bricoleurs, product designers, grafici, restaurateurs,… elkaar vinden in hun gezamenlijk streven naar een materialisme met emotie. MADE IN ZUIDOOST

WERKWEEK 27 - 31 oktober EXPO 2 - 3 november  VEILING 10 november  In het kader van de (on)vertelde stad, een nieuwe programmalijn van Frascati, werd makers­collectief ONBETAALBAAR uit Gent uitgenodigd om De ­Veiling der Dingen te organiseren in Amsterdam Zuidoost.

zelf maar ook de geschiedenis ervan. Van 27 tot 31 ­oktober gingen de makers van ONBETAALBAAR aan de slag om alles te transformeren tot nieuwe objec­ ten die op basis van hun verleden en maakproces een eigen paspoort kregen.

De (on)vertelde stad richt zich op de ontwikkeling van theater over de stad, mét de stad en verhoudt zich tot urgent urbane thema’s. Het traject wil op die manier minder bekende aspecten van Amsterdam verkennen en blootleggen. Met hun deelname aan het project wil ONBETAALBAAR niet enkel de geschiedenis en het verhaal delen van een mooie verzameling afgedankte meubelstukken, ze willen meteen ook het imago van een complexe buurt helpen restaureren.

EXPO & VEILING DER DINGEN

Wat het collectief in Zuidoost zag verraste hen. Na zoveel ­ waarschuwingen en alarmkreten over de ‘afvalwijk’, over jaren ­verloedering, na verhalen over een erg pril begin van opwaardering, werden ze vooral getroffen door al het groen en door de ­levendigheid van de wijk. Waar was al dat afval? Al die angst en al die overlast? Het leek voor de optimistische Vlaamse buiten­ staanders welhaast of de utopische visie van architect Siegfried Nassuth jaren later toch ­werkelijkheid geworden was. Met één groot ­verschil. Het samenleven in Zuidoost is uit­eindelijk gegroeid en gevormd door burgers zelf, en niet door een allesbepalende architect. 

INZAMELING EN OPEN ATELIERS Inwoners en buren van Zuidoost werden ­gevraagd kapotte spullen binnen te brengen, liefst objecten die niet meer bruikbaar waren maar waar ze wel een hechte band mee hadden. Dat werd ­gecombineerd met gevonden grof vuil uit de Zuidoostwijk om een bonte verzameling grond­ ­ stoffen te krijgen. Wie iets binnenbracht schonk niet enkel een voorwerp

Op 2 en 3 november werden alle objecten getoond in een vrij te bezoeken expo in Hogevecht 229A. Daarna gingen schrijvers, tekenaars, grafici... druk aan de slag om een paspoort te ­maken voor elk object. Op 10 november wordt elk object per opbod ­verkocht tijdens de Veiling der Dingen in Frascati. De opbrengst van de veiling gaat naar Reflexo on Urban Art in Amsterdam Zuidoost, een street art platform voor kunst in de publieke ruimte. Met de opbrengst gaat R.U.A. workshops organiseren rond afvalverwerking en recycling op scholen in de H-buurt in Zuidoost. MADE IN ZUIDOOST IS EEN PROJECT VAN ONBETAALBAAR I.S.M. FRASCATI.  BLAUWDRUK VAN DE VEILING I.S.M. ONTROEREND GOED MET DANK AAN ALLE MEDEWERKERS VAN FRASCATI EN VLAAMS ­C ULTUURHUIS DE BRAKKE GROND. BIJZONDERE DANK AAN PAULINA CRAMER VAN CHRISTIE’S & WONINGCORPORATIE ROCHDALE DAT EEN ATELIER TER BESCHIKKING STELDE.

TEAM SOPHIE DE SOMERE, ISABEAU DE KERPEL, JORIK ­S CHERPENBERG, BARBARA DE LAERE, LUCAS DE MAN YOURI CRUYPENINCK, DRIES WARLOP, ­M IEKE HOOGHE, LOIDYS CARNERO, JOP VELDPAUS, NATHALIE D­ ECOENE, CHARLOTTE GOETHALS, DRIES WARLOP, WANNES VERHEES, SAJOSCHA TALIRZ, RICHARD DUYCK, NICK MATTAN, EVA DEVRIENDT, LOTTA MÄCHS

3


BIEDINGEN IN GESLOTEN ENVELOP Sommige objecten zullen niet op het podium komen. Dat wil niet zeggen dat deze creaties minder functioneel, mooi of indrukwekkend zijn. Hier ziet u ze in volle glorie. Ook op hen k­ an u bieden, niet door een bordje in de lucht te steken, maar door voor of tijdens de veiling een aantal uren werkkracht aan te bieden aan R.U.A. Dit bod overhandigt u in g ­ esloten envelop aan onze runners.

OBJECT N° A

WORST & DORST

MAKER Youri Cruypeninck OMSCHRIJVING

Apéro-kast om je mooiste ­keukenvoorraad in uit te stallen. STARTBOD 1u AFMETINGEN 115,6 b x 84,2 h x 16,5 b

OBJECT N° B

LOW FASHION

MAKER Jorik Scherpenberg OMSCHRIJVING

Sympathieke dikkerd die laag-bijde-gronds leeft maar toch een heel bijzonder licht kan werpen.

STARTBOD 1u AFMETINGEN 43 d x 33,5 h

OBJECT N° C

HIGH FASHION FAISEL

MAKER Jorik Scherpenberg OMSCHRIJVING

Een rank, slank en high fashion eerbetoon aan de buurman van het werk-atelier: Hair Fashion Faisel.

STARTBOD 1u AFMETINGEN 35 d x 160 h 4


OBJECT N° D

FRUIT FIGHT

MAKER Isabeau De Kerpel OMSCHRIJVING

Strijkplank wordt fruitschaal, voor wie meer van bananenhangers dan van kleerhangers houdt.

STARTBOD 1u AFMETINGEN 41 b x 143 h x 82 d

OBJECT N° E

EIGER

MAKER Barbara De Laere OMSCHRIJVING

Verhoogd spiegeltafeltje om alles te controleren voor je de deur uitgaat.

STARTBOD 1u AFMETINGEN 44 b x 180 h x 52 d

OBJECT N° F

ELIJAH

MAKER Charlotte Goethals OMSCHRIJVING

Twee identieke rieten kinder­stoelen, ooit gescheiden, komen terug ­samen in deze hangende schommel­ wieg.

STARTBOD 1u AFMETINGEN 120 b x 60 h x 58 d 5


OBJECT N° G

GRYP

MAKER Dries Warlop OMSCHRIJVING

Stevige stoel die aanvoelt als een houten troon.

STARTBOD 1u AFMETINGEN 113 b x 62 h x 46 d

6


OBJECT N° 001

ROTTERDAMER

MAKER Youri Cruypeninck OMSCHRIJVING

Antiek kaasbolletje wordt wandlamp die allesbehalve cheesy is.

STARTPRIJS € 5 AFMETINGEN 27 b x 23 h x 19 d

OBJECT N° 002

DON’T LOOK BACK

MAKER Sajoscha Talirz OMSCHRIJVING

Salontafel voor pitspoezen, ­opgetrokken uit een BMW-Z3 ­achterruit.

STARTPRIJS € 15 AFMETINGEN 120 b x 52 h x 80 d

OBJECT N° 003

TIJDSPERKJE

MAKER Barbara De Laere en

Charlotte Goethals

OMSCHRIJVING

Statig tweepersoonsbed wordt cosleeper.

STARTPRIJS € 50 AFMETINGEN 116 b x 95 h x 74 d 7


OBJECT N° 004

POTIGE PROPELLER

MAKER Jop Veldpaus OMSCHRIJVING

Kleine ventilator leeft op grote voet. Doet ook dienst als schildersezel voor heethoofden.

STARTPRIJS € 15 AFMETINGEN 83 b x 177 h x 92 d

OBJECT N° 005

ON THE WRONG SIDE TAPIS TROUVÉ OF THE TRACKS

MAKER Loidys Carnero OMSCHRIJVING

Een stuk van de Bijlmer en zijn ­inwoners, gevangen in een D.I.Y. bierkrat.

STARTPRIJS € 5 AFMETINGEN 42,4 b x 22,6 h x 19,2 d

OBJECT N° 006

MAKER Jorik Scherpenberg OMSCHRIJVING

Voetveeg krijgt de status van kunst­ werk. Gesigneerd door de maker.

STARTPRIJS € 5 AFMETINGEN 53,5 b x 60 h 8


OBJECT N° 007

SHARING IS SCARING

MAKER Dries Warlop OMSCHRIJVING

Tafel om hapjes te delen met je overbuur.

STARTPRIJS € 50 AFMETINGEN 218 b x 74 h x 110 b

OBJECT N° 008

ENDO SCOPIE

MAKER Sajoscha Talirz en

Wannes Verhees OMSCHRIJVING

Nieuwsgierige, knalgele staande lamp.

STARTPRIJS € 5 AFMETINGEN 41 b x 123 h x 41 d

OBJECT N° 009

SLINKY SEAT

MAKER Wannes Verhees OMSCHRIJVING

Reuzegrote slinky wordt flinke stoel.

STARTPRIJS € 25 AFMETINGEN 45 b x 47 h x 46 d 9


OBJECT N° 010

ABRAXAS

MAKER Sajoscha Talirz OMSCHRIJVING

Goed scheef: deze gemuteerde ­nakomeling ziet er beter uit dan zijn rechte ouders.

STARTPRIJS € 385,00 AFMETINGEN 45 b x 46 h x 51 d

OBJECT N° 011

BLOEDWORST

MAKER Sajoscha Talirz en

Wannes Verhees OMSCHRIJVING

Een erg vieze naam voor een erg mooie, wendbare lamp.

STARTPRIJS € 5 AFMETINGEN 48 b x 63 h x 48-120 d

OBJECT N° 012

MARSUPILAMP

MAKER Sajoscha Talirz en

Wannes Verhees OMSCHRIJVING

Krulstaart die je bureau verlicht.

AFMETINGEN 60 b x 170 h x 26 d 10


OBJECT N° 013

GEKAPT

MAKER Wannes Verhees

GERESERVEERD

OMSCHRIJVING

Brandhout, gered uit de vuurkorf, wordt knappe roze salontafel.

STARTPRIJS € 5 AFMETINGEN 110 diameter x 58 h

OBJECT N° 014

LADDERZAT

MAKER Jop Veldpaus OMSCHRIJVING

Een ladder met hoogtevrees en een niet-recycleerbaar biervat; samen worden ze ladderzat.

TOMBOLA AFMETINGEN 54 b x 160 h x 54 d

OBJECT N° 015

K-SWING

MAKER Isabeau De Kerpel OMSCHRIJVING

Stevige schommelstoel voor ­uitbundige kinderen, of heel erg smalle volwassenen.

STARTPRIJS € 5 AFMETINGEN 45,5 b x 75 h x 83,5 d 11


OBJECT N° 016

IN EEN NOTENDOP

MAKER Wannes Verhees OMSCHRIJVING

Elegant verlichtingselement wordt extravagant badkamermeubel.

STARTPRIJS € 50 AFMETINGEN 182 b x 82 h x 108 d

OBJECT N° 017

RADIAAT

MAKER Dries Warlop OMSCHRIJVING

Bank die je op de rooster legt.

STARTPRIJS € 25 AFMETINGEN 113 b x 58 h x 52 d

OBJECT N° 018

JORIK NEEMT DE BENEN... VAN FREDDY

MAKER Jorik Scherpenberg OMSCHRIJVING

Gewaagde staande lamp voor wie liever niet met beide voeten op de grond staat.

STARTPRIJS € 50 AFMETINGEN 54 b x 62 h x 76 d 12


OBJECT N° 019

BAUWAU

MAKER Dries Warlop OMSCHRIJVING

Schommelstoel met Bauhaus looks en een Bow Wow Wow attitude.

STARTPRIJS € 25 AFMETINGEN 117 b x 148 h x 130 d

OBJECT N° 020

MECENAS

MAKER Reflexo on Urban Art OMSCHRIJVING

R.U.A. organiseert met de opbrengst van deze mecenas workshops rond recycleren op basisschool de ­Rozemarn.

13


MADE IN ZUIDOOST / DE VEILING DER DINGEN  

In het kader van de (on)vertelde stad, een nieuwe programmalijn van Frascati, werd makers­collectief ONBETAALBAAR uit Gent uitgenodigd om De...

MADE IN ZUIDOOST / DE VEILING DER DINGEN  

In het kader van de (on)vertelde stad, een nieuwe programmalijn van Frascati, werd makers­collectief ONBETAALBAAR uit Gent uitgenodigd om De...

Advertisement