A legnagyobb magániskolák: melyik, mit, mennyiért? | Budapest és környéke

Page 1

2019 • ÁPRILIS

ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 1

MAJDNEMISKOLA,

TEHETSÉGKELTETŐ, ÉS AZ ELIT ELITJE Összegyűjtöttük a legnagyobb budapesti és főváros közeli magániskolákat, azok tandíját, illetve a fizetendő alapítványi hozzájárulást, továbbá néhány érdekességet arról, amit és ahogyan tanítanak. Nem rangsor, csak felsorolás. ÍRTA: G. TÓTH ILDA

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 2

Waldorf-iskolák (1-11) Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium (12) Rákospalotai Meixner Általános Iskola (13) AKG Általános Iskola (14) Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola (15) Lauder Javne Általános és Középiskola (16) Tág Világ Általános Iskola (17) Palánta Általános Iskola (18) Babérliget Általános Iskola (19) Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium (20) Dunakanyar Magániskola (21) Új Budai Alma Mater Általános Iskola (22) MOA Magán Általános Iskola (23) Színes Iskola (24) Gyermekház Iskola (25) British International School (26) American International School (27) Britannica International School (28) Deutsche Schule Budapest (29) Budapesti Francia Iskola (30) Greater Grace International School (31) SEK Budapest International School (32) Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (33-34)

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 3

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 4

Waldorf-iskolák (1-11) ALAPÍTÁS ÉVE: 1989 (Ez az első, a pesthidegkúti Waldorf-Iskola alapításának éve, azóta évente három-négy alakul országszerte.) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 20-50 ezer forint/hónap A SZÁZÉVES Waldorf-pedagógia az egyetlen alternatív irányzat, amelyiknek van saját, intézményesült tanárképzése. A Waldorf iskolák mind magánfenntartású iskolák, ma már 44 működik az országban. Nagyobb részük csak általános Iskola, de vannak 12 évfolyamos iskolák, illetve van már egy olyan intézmény is, amelyik csak gimnáziumi osztályokat indít. Mindig a szülők kezdeményezésére jön létre egy-egy iskola, a Waldorf név használatának engedélyével a Waldorf Szövetség rendelkezik. Sok vidéki városban a Waldorf az egyetlen lehetőség, ha a szülő nem állami intézménybe szeretné beíratni a gyermekét. Nem azt a tempót diktálják, mint a hagyományos általános iskolák, így azok a szülők, akiknek a gyermek teljesítménye számít, jobban teszik ha távol maradnak a waldorfos oktatástól. Alsó tagozaton sok a mozgás, a játék, a művészeti tevékenység, elsősorban a szociális érzék művelésére törekszenek. Képekbe, történetekbe ágyazva, nagyon gyakorlatiasan tanítanak, és sokkal később jutnak el a gyereket például a folyékony olvasásig, mint más iskolákban. „Lassú ismerkedés a világgal” - ez ebben az életkorban a fő. (A térképen a 44-ből 11 nagyobb és régebbi Waldorf iskolák tüntettünk fel, amelyek a fővárosban és környékén vannak.) •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 5

Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium (12) ALAPÍTÁSI ÉVE: 2004 FENNTARTÓ: Montessori Studium Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 175 TANDÍ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: Összege önkéntes, általában 12 ezer és 60 ezer forint között adnak a szülők. KISEBBEK és nagyobbak sokszor együtt tanulnak, kivéve a délelőtti négy alaptanórát, ezeket külön, a 15 fős osztályokban tartják meg. Alsóban nincs osztályozás, hogy ne stresszeljék a gyerekeket, de ehelyett százalékos értékelést alkalmaznak. Ötödiktől havi programban oktatnak: a nemzeti alaptantervet kilenc egységre osztotta az iskola, és minden hónapban egy-egy rész feldolgozása a cél. A hó elején frontálisan adja le a pedagógus az anyagot, aztán a diákok csoportokban, párokban, vagy önállóan dolgozzák azt fel. Így mindenki a képességeinek megfelelő ütemben tud haladni - ez a Montessorioktatás egyik fő elve is. Főként gyakorlásra használják a Montessorieszközöket (mindenféle kártyarendszerek), hogy kevésbé legyen monoton a tanulás. A túljelentkezés többszörös, főként a tanulási problémákkal küzdő gyerekek köréből, akikből osztályonként négyet, ötöt tudnak beiskolázni. Néhány állami iskola is indított Montessori-osztályokat, ennek ugyanis nincs igazán szigorú kritériumrendszere, a Montessori még nincs levédve. Szakértők szerint ezeken a helyeken inkább Montessori jellegű az oktatás, miközben a többi osztályban hagyományos módon tanítanak. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 6

Rákospalotai Meixner Általános Iskola (13) ALAPÍTÁS ÉVE: 2000 FENNTARTÓ: Meixner Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 194 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 0- 40 ezer forint/hónap EGY MEGSZŰNŐ önkormányzati iskola helyén hozta létre az intézményt az alapítvány. Minthogy Meixner Ildikó logopédus-pszichológus módszertana alapvetően a megkésett beszédfejlődés javítására koncentrál, az iskolában eredendően a beszédfogyatékos gyermekek integrálása volt a profil. „Ám az elmúlt 15 évben azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nyelvi fejlődése általában egyre lassúbb az első hat életévben. Ennek az az oka, hogy sokkal több vizuális és kevesebb verbális inger éri őket, ezért nem kényszerülnek utóbbi feldolgozására. Már a mostani szülő generáció is így nőtt fel, mert nem tudunk a felgyorsult világ ellen tenni, csak alkalmazkodni hozzá” - mondja Ungár Ágnes igazgató. Sok modern pedagógiai módszert használnak, például a kooperatív technikákat, és a szokásos szemléltető eszközöket. Rendkívül sok mozgatható, kézbe fogható kép és kártya kerül elő az órákon. Az épület körül tanösvényt hoztak létre, biológiaórán gyakran kijárnak oda. Ami nagyon fontos nekik: eltérő képességekkel, szociális, illetve családi háttérrel rendelkező gyerekeket egy közösségben nevelni. Figyelnek a kiemelkedő képességű gyerekek tehetséggondozás ára is. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 7

AKG Általános Iskola (14) ALAPÍTÁS ÉVE: 2018 FENNTARTÓ: AKG Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 96 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 100 ezer forint/hónap (nyáron is) „MAJDNEMISKOLAKÉNT” definiálták az alapítók az intézményt, létrehozásánál az volt az alapcél, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium egykori tanulóinak gyerekei, és a mostani gimnazisták testvérei elsőtől hatodikig is AKG-sok lehessenek. Már most többen jelentkeztek csak AKG-s kötődésű diákok, mint ahány férőhely van. Egyegy alsós évfolyamon 48 gyerek tanul, két osztályban. Az elmélet szerint a 24-es létszám még frontális oktatásban is elviselhető (ilyen foglalkozásból kevés van), és nagyon sok kis csoportra bontható. A tanítókon kívül minden osztályra jut egy angol tanár, és egy fejlesztő pedagógus is. Osztálypárokkal dolgoznak: az elsősök a harmadikosokkal, a másodikosok a negyedikesekkel, az ötödikesek a hatodikosokkal tanulnak együtt, hogy a gyerekek egymástól is tanuljanak. A tanítás reggel ráhangolódással, ritmikus mozgásokkal, beszélgetőkörrel elkezdődik. A délelőtti tanítás az úgynevezett Tanösvény: ekkor zajlik az alapozás, ez az alapkészségek sávja. Nincsen tanóra, szünet, csengő, a tanárok látják, hogy mikor kell szünetet vagy mozgásos foglalkozást tartani. Minden nap vannak műhelyfoglalkozások, játéksáv, sportkör, és a zeneiskolát is behozták a házba. Az értékelés szöveges. A Kiscelli utcában megszerzett iskola épületet 1 milliárd forintból újították fel, hitelből, és ahogyan a létszám bővül, úgy folytatják az átalakítást. A felvettek kétharmada fizeti a fix alapítványi díjat, a maradék egyharmad licittel kerül be. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 8

Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola (15) ALAPÍTÁS ÉVE: 1990 FENNTARTÓ: Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 180 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 979 ezer forint/év (egész napos ellátással, tankönyvekkel és nyári táborral együtt) AZ ISKOLÁBAN a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztése ugyanolyan fontos, mint a tantárgyi tanulás. A diákokat megtanítják a kritikai gondolkodásra, tovább fejlesztik kreativitásukat, vállalkozó szellemüket, megtanítják őket a konfliktusok kezelésére, az együttműködést segítő kommunikációra. Azt mondják: a Rogersben nem a tanításon, hanem a tanuláson van a hangsúly. Az iskola a minisztérium által engedélyezett alternatív kerettantervvel működik. Ahol lehet, komplex foglalkozásokat tartanak, projekt alapú pedagógiai módszereket alkalmaznak. A szociális kompetenciák fejlesztéséhez (ön- és társismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés tanulása) külön tanóra keret is van. Ilyen órák például a beszélgetőkör, a csoportjáték, a hétzáró. A tanórákon differenciálás és csoportbontás keretében segítik az eltérő fejlődésű gyerekeket. Akinek ezentúl szüksége van rá, korrepetálást vagy fejlesztést kap. A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus is segíti. A harmadik negyedévben tanulják meg a gyerekek a házi feladatot, mint önálló tanulási módszert. A felsőbb évfolyamokon a tanulás mindinkább eltolódik az önálló munka irányába. Bár végig két osztályfőnök dolgozik a gyerekekkel, a tanár szerepe Carl Rogers elveinek megfelelően egyre inkább az egyéni segítségnyújtás. Hetedikben és nyolcadikban már a kompetencia alapú felvételire készülnek a tanulók. A két felvételi alaptantárgyból (matematika és magyar), valamint angolból, heti öt-öt 5 órájuk van. ••• 2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 9

Lauder Javne Általános és Középiskola (16) ALAPÍTÁS ÉVE: 1990 FENNTARTÓ: Világi Zsidó Iskola Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 840 (óvodától érettségiig) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: Évfolyamonként és programonként, tanulmányi teljesítménytől és szociális háttértől függően változó. 2018-ban az átlag évi 860 ezer forint volt. MAXIMUM 22 FŐS osztályok vannak, elsőben három osztály indul, majd ezeket ötödikben két osztályra vonják össze. Az iskola a zsidó hagyományból eredeztethető, gyerek- és személyiségközpontú pedagógiát vall magáénak. Ahogy fogalmaznak, „pozitív, az eredményekre fókuszáló pedagógiai attitűd, nyitott, partner alapú, minden formális tekintélytől mentes kommunikáció” jellemzi őket. A tantervben fontos szerepet kapnak a projektek. Az iskola alapvetően zsidó gyökerekkel rendelkező családoknak jött létre, de nem zsidó családok gyerekei is járnak oda. Az idei évben bevezetett sáhár program keretében a tanítási napot egy játékos, élményeken alapuló, témájában a zsidóság hoz kapcsolódó rövid foglalkozással kezdik. Ezt az első évfolyamtól kiegészítik a zsidóhagyomány-órák. A gyerekek másodiktól héber nyelvet is tanulnak, az angol oktatás negyedikben kezdődik. Az osztályozás csak a hetedik osztályban indul, addig szöveges értékelés van, és közös családi megbeszéléseken egyeztetnek a tanárok arról, hogy kinek (gyerekeknek, iskolának, szülőknek) mit kell tennie a fejlődés érdekében. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 10

Tág Világ Általános Iskola (17) ALAPÍTÁS ÉVE: 2016 FENNTARTÓ: Tág Világ Oktatási Nonprofit Kft. TANULÓK SZÁMA: 130 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 85 ezer forint/hónap (nyáron is) A TÁG VILÁG program már egy évtizede létezik, de miután az iskola alternatív elődje, a Herkules Tehetséggondozó Iskola 2011 nyarán megszűnt, a gyerekek állami keretek közé szorultak: az önkormányzat helyet adott ugyan a programnak az Aquincum Általános Iskolában, de az utolsó években már csak egyetlen osztály működött. Aztán a szülők önálló intézményt alapítottak Mózes Dóra szakmai vezetővel, és felújítás után egy korábbi önkormányzati intézmény békásmegyeri épületébe költöztek be. Az oktatás alapja az állami kerettanterv, de nincsenek 45 perces órák, hanem tantárgy blokkokban szervezik a napot, és pár hétig vagy hónapig a matematika-, az olvasás-, az írás- és a környezetismeret feladatok is ugyanazon témakörhöz kapcsolódnak. A nagy témákat kisebb csoportokban dolgozzák fel, és napi egy órában anyanyelvi tanároktól tanulnak angolul. A kötelező tankönyveket főként a matematikához használják, de inkább csak segédeszköznek tekintik. A legtöbb tárgyat saját jegyzetekből, a pedagógusok által összeállított feladatlapokból, és kiegészítő olvasmányokból sajátítják el a gyerekek. Az órákon beszélgetnek például az emberi jogokról, szegénységrőlgazdagságról, globális felmelegedésről, környezetvédelemről is. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 11

Palánta Általános Iskola (18) ALAKULÁS ÉVE: 1997 FENNTARTÓ: Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület TANULÓK SZÁMA: 180 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: Az ajánlott összege évi 440 ezer forint, vannak, akik kevesebbet fizetnek be, és vannak, akik valamivel több pénzzel támogatják az iskolát fenntartó civil szervezetet. ANNAK IDEJÉN egy csoport szülő és tanár kezdeményezésére jött létre az iskola, öt tanulóval és egyetlen tanítóval. A ma már 19 településről oda járó diákok közel fele piliscsabai. Az átlagos csoportlétszám minden évfolyamon húsz fő. A háromszoros túljelentkezés miatt az a terv, hogy ezentúl két párhuzamos osztályt indítanak. A NAT alapján saját, szociális kompetenciára épülő tantervet akkreditáltattak. Alsó tagozaton jegy helyett árnyalt szöveges értékelést írnak a tanulóknak, a felső tagozaton osztályzatot és szöveges értékelést is kapnak a diákok. A pedagógusok értékelését rendszeresen kiegészíti a gyermekek önértékelése és társértékelése is. Alsóban, és bizonyos tantárgyi szakaszokban a felsőben is témakörök köré épül a tanulás. Elsőben az egyik innováció a komplex természettudományos oktatás: emelt óraszámban tanulják a diákok a biológiát, fizikát, földrajzot és kémiát, sok kísérlettel. Minden osztályba legalább egy kiemelt figyelmet igénylő tanulót integrálnak. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 12

Babérliget Általános Iskola (19) ALAPÍTÁS ÉVE: 2014 FENNTARTÓ: Babérliget Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 180 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: Maximum 50 ezer forint/hónap AZT ÍGÉRIK, hogy a kor kihívásaira készítik fel a gyerekeket, a lexikai tudás mellett kompetenciák oktatására helyezik a hangsúlyt, például a gyerekek már első osztályban kiselőadásokat tartanak, és az a cél, hogy hatodikban már úgy prezentáljanak, hogy lepipálják a felnőtteket. Magas óraszámban oktatják az angolt, és különleges értékelési rendszer dolgoztak ki: a pedagógus folyamatosan értékeli a diákokat, korosztályonként más-más jutalommal. A legkisebbek babszemeket, a nagyobbak játékpénzt kapnak, amit havonta előjogokra válthatnak be. Például lehetnek a tanító néni segédei, vagy ha az egész osztály jól szerepel, bent alhatnak az iskolában. Emellett persze rendes osztályozás is van. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 13

Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium (20) ALAPÍTÁS ÉVE: 2016 FENNTARTÓ: Gyermekszem.Pont Alapítvány TANULÓK SZÁMA: Kb. 100 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 85 ezer forint/hónap (nyáron is) JELENLEG hat osztálya van, és felmenő rendszerben bővülnek, jövőre lesz teljesen feltöltve az iskola. Köznevelési keretek közt működnek, de alternatív módszereket is használnak. Nagyobb év közbeni projekteken dolgoznak, az a cél, hogy rávilágítanak a tantárgyak közötti összefüggésekre is. Szívesen fogadják a sajátos nevelési igényű gyerekeket is, sok érzékenyítő foglalkozás tartanak, fontosnak gondolják a szociális kompetenciák fejlesztését. Az iskola erősségei közé tartozik a nyelvi és a művészeti oktatás, digitális művészeti tagozatukon szoftverfejlesztő cégekkel működnek együtt, utóbbiak adják a szakmai know-how-t és az oktatókat. Tavaly költöztek át a II. kerületből a VI. kerület Lovag utcába, egy korábbi önkormányzati iskola épületébe, amelyet a bővüléshez igazodva, szintenként újítanak fel. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 14

Dunakanyar Magániskola (21) ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 FENNTARTÓ: Dunakanyar Alternatív Oktatásért Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 130 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 80 ezer forint/hónap (évi 10 hónapra) „TEHETSÉGKELTETŐKÉNT” hirdetik, és azt ígérik, hogy már ötéves korban megkeresik a gyerekeknek azokat az erősségeit, amelyek a csoport hasznára válhatnak. „A cél a mielőbbi csoportsikerélmény, ami által nő a tanulók önbizalma és kreativitása” - mondja Rab András alapító. Csak ezután kezdenek a gyerekek rajzolni, énekelni. Osztályozás nincs, csak szöveges értékelés. Az oktatás alapja az állami kerettanterv, és első osztálytól hetente tíz angol óra van, a gyerekek hatodikban nyelvvizsgáznak. Ha már Szentendrén működik az iskola, igyekeznek művész tanárokat alkalmazni, és hangszeres zenét is oktatnak, továbbá a sakk és a jóga is az órarend része. Ezt a DAM elnevezésű programot ma már tucatnyi magániskola használja az országban, kvázi franchise-rendszerben. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 15

Új Budai Alma Mater Általános Iskola (22) ALAPÍTÁS ÉVE: 2018 FENNTARTÓ: Új Alma Nonprofit Kft. TANULÓK SZÁMA: 250 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 1,2 millió forint/tanév AZ OSZTÁLYOK létszáma tíz és húsz fő között mozog, azt ígérik, ezt később sem növelik. Speciális iskolaelőkészítő évfolyamot, úgynevezett nulladikot is indítanak, öt-hat éves gyerekeknek. Ebben az évben sok játékkal, képesség- és készségfejlesztéssel alapozzák meg az olvasás, írás tanulását. Az első osztályban késleltetetten tanulják a gyerekek az olvasást, hosszú előkészítő időszak után október környékén kezdik a betű tanulást. Aki tud már olvasni, neki való feladatokat kap. A napot minden évfolyamon közös reggelivel és beszélgetéssel indítják, ilyenkor megbeszélik a gyerekek a személyes élményeiket. Alapvetően az állam által engedélyezett tankönyvcsaládokból oktatnak, de saját feladatokat és kiegészítő olvasmányokat is bevetnek. Elterjedt módszer a kooperatív tanítás. Havonta egy leckementes hétvégét is tartanak. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 16

MOA Magán Általános Iskola (23) ALAPÍTÁS ÉVE: 2012 FENNTARTÓ: Módos Oktatási Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 126 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 1,2 millió forint/tanév KORÁBBAN egy 300 négyzetméteres családi ház adott otthont az iskolának, 2017 áprilisában azonban a létszám növekedéshez igazodva a Rómaifürdő környékén vásárolt az alapítvány egy 2400 négyzetméteres ingatlant. Az iskola egész évben nyitva tart, nyáron tematikus táborokat is szerveznek. A maximális osztálylétszám 12 fő. Az oktatás alapja a NAT, de projekthetek színesítik az évet. Minden tanteremben van alternatív tábla, és használnak különféle robotikai eszközöket is. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 17

Színes Iskola (24) ALAPÍTÁS ÉVE: 1993 FENNTARTÓ: Színes Iskola Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 220-230 fő (óvodával és középiskolával együtt) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 220 ezer forint/tanév AZ ISKOLA Carl Rogers személyközpontú pszichológiai elvei alapján működik, azt vallják, hogy meg kell teremteni az ideális feltételeket a tanuláshoz, el kell hárítani az akadályokat a zavartalan tanulás elől. Ezért rengeteget beszélgetnek a gyerekekkel, sok a konfliktuskezelés, megelőzés, nem tűrik az agresszió semmilyen formáját. Egy-egy téma köré szervezett foglalkozásokat tartanak, az oktatás epochális, ami azt jelenti, hogy nem azonos az órarend minden héten, hanem hol az egyik tárgyból, hol a másikból van magasabb óraszám. A tanulók félévente személyes értékelést kapnak, ez afféle esszé, amelyben a pedagógus többek között leírja, miben kell még fejlődni a gyermeknek, milyennek látja a hozzáállását, motivációit. Egy osztályban átlagosan húsz diák tanul, és minden évben vannak családok, akik az iskola miatt költöznek le Tatára akár a fővárosból. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 18

Gyermekház Iskola (25) ALAPÍTÁS ÉVE: 1997 FENNTARTÓ: Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 900 (4 telephelyen) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: Tandíj nincs, alapítványi hozzájárulás formájában kérik a szülők támogatását, az összeg önkéntes. INTEGRÁLÓ ISKOLAKÉNT, normál tanterv szerint igyekeznek segíteni főként azoknak a diákoknak, akiknek az állami intézményrendszer nem tudja megadni a sikeres tanulmányaikhoz szükséges feltételeket, vagy bármely okból kifolyólag nem érzik jól magukat a jelenlegi iskolájukban. Tanulási nehézség, motiváció hiány, szorongás vagy beilleszkedési nehézség miatt iratkoznak be általában hozzájuk a gyerekek. „Nálunk a sajátos nevelési igény nem hátrány, hanem egy olyan pedagógiai feladat, amelyet - közösen - meg tudunk oldani” - foglalja össze az iskola hitvallását Bogár Éva igazgató. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 19

British International School (26) ALAPÍTÁS ÉVE: 1992 FENNTARTÓ: Nord Anglia Education TANULÓK SZÁMA: több mint 900 (13 évfolyamon) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI (évfolyamtól függően)

HOZZÁJÁRULÁS:

4-6

millió

forint/tanév

TÖBB, MINT HETVEN országból vannak itt tanulók, de az iskola alapvetően az angol nemzeti tantervet, és a brit hagyományokat követi. A pedagógusok többsége angol anyanyelvű, jellemzően britek. A gyerekek brit iskolai egyenruhák hordanak. Az oktatás nyelve angol, de a magyar diákok órarendjében van magyar nyelv és Irodalom is, illetve a ők a magyar történelmet is magyar nyelven tanulják. Azok az újonnan csatlakozók, akiknek az angol nyelvtudása nem elég erős, különórákra járhatnak, hogy fel tudják venni a ritmust. Már az alsósok is iPaden oldják meg a feladatuk egy részét, és a kötelező tárgyakon túl szociális, egészségügyi és zenei oktatást is kapnak. Délutánonként rengeteg szakkör közül választhatnak, többek között drónt reptethetnek vagy legórobotokat építhetnek. Az intézményben középiskolai osztályok is működnek. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 20

American International School (27) ALAPÍTÁS ÉVE: 1973 FENNATRTÓ: TANULÓK SZÁMA: több mint 900 TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 3,4-6,4 millió forint/tanév (évfolyamtól függően) AZ ISKOLÁT eredetileg az USA nagykövetsége hozta létre a követségi dolgozók gyerekeinek, ma azonban már más diplomaták, Magyarországon dolgozó külföldi üzletemberek gyerekei, és magyar gyerekek is tanulnak itt, összesen 60 különböző országból. A Nagykovácsiban lévő hatalmas kampuszon több épület, sportpályák, uszoda, színházterem, laboratóriumok és művészeti termek vannak. Az iskola az amerikai oktatási filozófiát követi, vagyis nagy hangsúlyt fektet a kritikai gondolkodásra, a kreativitásra. A végzősök amerikai érettségit kapnak, de mellette megszerezhetik a nemzetközi érettségit is. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 21

Britannica International School (28) ALAPÍTÁS ÉVE: 1994 FENNTARTÓ: Orbital Oktatási Csoport TANULÓK SZÁMA: 430 (5-től 18 éves korig) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 3,5-4,7 millió forint/tanév (évfolyamtól függően) Az ISKOLA A BRIT nemzeti tanterv alapján működik, a hivatalos nyelv az angol. A modern felszereltség része a Science Lab, ICT Lab és a könyvtár. Nagy hangsúlyt kap a zenei és művészeti oktatás, ami pedig a sportolási lehetőségeket illeti, a teljesen felszerelt edzőtermek és a hatalmas futballpályák mellett fűtött, fedett uszoda is működik az intézményben. Az oktatás végén a diákok „A level” érettségi vizsgát tehetnek, ami a brit emelt szintnek felel meg, és a világon mindenhol elfogadják. A suliban középiskolai osztályok is működnek, az oktatás végén nemzetközi érettségi vizsgát tesznek a diákok, akik sokszor a világ top egyetemeire mennek tovább. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 22

Deutsche Schule Budapest (29) ALAPÍTÁS ÉVE: 1992 FENNTARTÓ: Budapesti Német Iskola TANULÓK SZÁMA: 550 (12 évfolyamon) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 1,3 millió forint/tanév AZ ALAPÍTVÁNYT a Német Szövetségi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Baden-Württemberg tartomány és a magyar főváros, Budapest hozták létre. Az iskola tagja a külföldön működő német iskolák több mint 140 intézményt számláló hálózatának. Az oktatás az első osztálytól az alsó tagozaton két párhuzamos osztályban zajlik: a német tanítási nyelvű „d”, illetve a magyar tannyelvű „m” osztályban. Az ötödikben induló „s” osztályba a tanulók a magyar általános iskolák alsó tagozataiból a magyar nyelv és irodalom, matematika és német nyelv tantárgyakból tett sikeres felvételi vizsga után kerülnek be. A német nyelvtudás nem előfeltétele a jelentkezésnek. Az „m” és „s” osztályos tanulóknak a nyolcadik osztályig folyamatosan növekszik a német nyelven oktatott tantárgyak száma. A magyar ág tanulói a német érettségi mellett letehetik a magyart is. Ők magyar nyelven tanulják a magyar irodalmat, a magyar történelmet, valamint a biológiát és a kémiát. A többi tantárgyból német tantervek alapján, német nyelven folyik az oktatás. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 23

Budapesti Francia Iskola (30) ALAPÍTÁS ÉVE: 1962 FENNTARTÓ: Budapesti Francia Líceum Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 205 (3-tól 18 éves korig) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 1,5-1,8 millió forint/tanév (évfolyamtól függően) AZ ISKOLA A FRANCIA oktatási programot követi, és minden diák a franciaországi előírásoknak megfelelő érettségit tesz le. A nyelvi és természettudományos órákat kis létszámú csoportokban tartják (kb. 12 fő részvételével), és a következő nyelveket tanulhatják a diákok: francia, angol, magyar (már az óvodában is), német illetve spanyol (a 7. évfolyamtól). Mintegy 40 országból vannak tanulók, és két külön pedagógus foglalkozik a speciális nevelési igényű gyerekekkel. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 24

Greater Grace International School (31) ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 FENNTARTÓ: Educom Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. TANULÓK SZÁMA: n.a. TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 1,4-4 millió forint/tanév (évfolyamtól függően) „ERKÖLCS, fegyelem, tisztelet” - hirdeti az angol tannyelvű, keresztény szellemiségű iskola. 25 különböző országból érkeznek diákjaik, éppen ezért az angolul nem vagy nem elég jól - beszélőknek „angol mint második nyelv” nevű programot ajánlanak. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 25

SEK Budapest International School (32) ALAPÍTÁS ÉVE: 1997 FENNTARTÓ: SEK Budapesti Oktatási Alapítvány TANULÓK SZÁMA: kb. 400 (gimnazistákkal együtt, csak az általános iskolában kb. 250) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: kb. 1,2 millió forint (becslés, nem adtak adatot) A tanítás nyelve a magyar és az angol, emellett minden diák második idegen nyelvként tanulja a spanyol nyelvet. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 26

Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (33-34) ALAPÍTÁS ÉVE: 2006 FENNTARTÓ: Prizma Oktatási és Kulturális Alapítvány TANULÓK SZÁMA: 587 (ebből 407 általános iskolás) TANDÍJ/ALAPÍTVÁNYI HOZZÁJÁRULÁS: 100-160 ezer forint/hónap ELŐSZÖR a X. kerületben jött létre egy óvoda és egy általános iskola, majd 2013-ban nyílt meg a XIII. kerületi telephely, ahol óvoda, általános iskola és gimnázium is működik. A diákok körülbelül fele magyar, még a többiek 36 országból származnak. A tanári kar is többnemzetiségű, éppen ezért nagy figyelmet fordítanak az iskolában a különböző etnikai, kulturális, nyelvi, vallási identitások elismerésére és kölcsönös tiszteletére. A közös kommunikáció két nyelven, magyarul és angolul folyik. A magyarországi két tanítási nyelvű iskolák kerettantervét veszik alapul, a módszerek közt szerepel a differenciálás, egyéni fejlesztés, kooperatív tanulás és a projekt alapú téma feldolgozás. •••

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 27

2019 • ÁPRILIS


ÜZLET • MAGÁNISKOLÁK • 28

Az eredeti cikk a magyar FORBES magazin 2019 április havi nyomtatott kiadásának 41-45. oldalán jelent meg. A szöveges tartalommal megegyező digitális változatot a Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium készítette, 2019 áprilisában. Térkép: FORBES Magazin Fotó: behance.net

2019 • ÁPRILIS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.