Diab ja laak 2 2018

Page 1

• Flash-sensorointijärjestelmä ja hoitotasapaino • Diabeteksen sairaanhoidon kustannukset • Mitä unihoitaja tekee?

2 ❘ 2018 ❘ huhtikuu 47. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri Lääkkeettömät keinot tehoavat unettomuuteen

diabetes.fiDiabetes ja lääkäri

9

Sisältö

4 Ajankohtaista: Diabetesliitto muutti Tampereen keskustaan

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa flash-mittarin käyttöönotto paransi tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapainoa.

5 Pääkirjoitus: Pelottava numeroleikki Carol Forsblom

6 Seuraamo 9 Flash-mittaus paransi aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapainoa Jyrki Mustonen, David Laaksonen ja Leena Moilanen

Ei kannata pihistellä

13

Moni kunta kitsastelee hoitovälineiden jakamisessa. Se on lyhytnäköistä, sillä hyvällä diabeteksen hoidolla voidaan ehkäistä lisäsairauksia ja saada hoitovälineiden hinta monin kerroin takaisin supistuvina sairaanhoidon kustannuksina.

Diabeteksen kustannukset: Lisäsairauksien ilmaantumisen puolittaminen toisi satojen miljoonien säästöt vuodessa Sari Koski, Pirjo Ilanne-Parikka, Olli Kurkela, Tiina Jarvala ja Pekka Rissanen

18

Tervetuloa Diabetestaloon Erja Huttunen, Hanna Jämsä, Eija Leppiniemi, Merja Saariniemi ja Hilkka Tauriainen

24 Kylmäaltistus saa ruskean rasvan polttamaan kaloreita Kirsi Virtanen 26 Ruskean rasvan tutkimuksen huipulla – vuosi Kanadassa vierailevana tutkijana Kirsi Virtanen

29

Diabeteshoitajat: Lääkkeetön hoito tehoaa pitkäaikaiseen unettomuuteen Soile Hällfors

33

Koulutusta

Flash-sensorointi auttaa

18

13 Tule taloon! Terveydenhuollon ammattilaiset ovat koonneet diabetesta koskevan tiedon Diabetestaloon, www.diabetestalo.fi. Talo on rakennettu yliopistosairaaloiden ja Diabetesliiton yhteistyönä.

Sivun 3 kuvat: Shutterstock

Diabetes ja lääkäri -lehti verkossa u Diabetes ja lääkäri -lehden selailtava näköislehti on luettavissa verkossa https://issuu.com/diabetesjalaakarilehti. Verkkojulkaisusta on karsittu reseptilääkeilmoitukset, kuten laki edellyttää. Lehden kaikki numerot julkaistaan edelleen myös pdf-muodossa nettiarkistossa www.diabetes.fi/laakarilehdet. Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla reseptilääkemainokset. Lehden ilmoitukset tarkistetaan ennen julkaisua, mutta Diabetesliitolla ei ole virallista tuotteiden suosittelukäytäntöä. TIETEELLISET TOIMITTAJAT: dosentti Jorma Lahtela, 0400 920 672, jorma.lahtela@uta.fi, LK (väit.), kansainvälinen koordinaattori Carol Forsblom, p. 09 4717 1905, carol.forsblom@hus.fi ❘ DIABETESHOITAJAT RY:N EDUSTAJA: Heidi Mäkinen, tiedotus@diabeteshoitajat.fi ❘ TOIMITUS: päätoimittaja Laura Manninen, p. 050 433 5629, laura.manninen@diabetes.fi, toimitussihteeri Mervi Lyytinen, p. 050 564 9126, mervi.lyytinen@diabetes.fi ❘ LEHDEN YHTEYSTIEDOT: Diabetes ja lääkäri -lehti, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere, p. 03 2860 111 (ma–pe klo 8–13), sähköinen arkisto ja pdf-lehti: www.diabetes.fi/laakarilehdet, selailtava näköislehti: https://issuu.com/diabetesjalaakarilehti ❘ JULKAISIJA: Suomen Diabetesliitto ry ❘ ILMOITUKSET: myyntisihteeri Tarja Pentti, p. 050 310 6621, tarja.pentti@diabetes.fi ❘ TILAUKSET JA OSOITTEEN-MUUTOKSET: jäsensihteerit Anneli Jylhä, p. 050 310 6611 ja Juha Mattila, p. 050 310 6612, jasenasiat@diabetes.fi ❘ ILMESTYMINEN JA TILAUSHINTA: Lehti ilmestyy helmi-, huhti-, kesä-, syys- ja joulukuussa Diabetes-lehden liitteenä. Vuosikerta 15 e + Diabetes-lehden tilaushinta 40 e/vuosikerta (10 numeroa), jäsen­ etuhinta 14 e/vuosikerta ❘ ULKOASU: Aino Myllyluoma • PAINO: UPC Print ❘ 47. vuosikerta ❘ ISSN-L 1455-7827 ❘ ISSN 1455-7827 (Painettu) ❘ ISSN 2242-3036 (Verkkolehti)


Ajankohtaista

Diabetesliitto muutti Tampereen keskustaan Kuva: Shutterstock

Suomen Diabetesliitto on muuttanut uusiin toimitiloihin Tampereen keskustaan. Diabetesyhteisölle tutuksi tullut toimipaikka ja kurssikeskus Diabeteskeskus Tampereen Aitolahdessa on myyty Tampereen evankelis-luterilaiselle seurakuntayhtymälle. Myynnin taustalla on toimintaympäristön muutos. Diabetesliiton toiminta jatkuu normaalisti, eikä kurssitarjonta vähene. Terveydenhuollon ammatti­ laisille tarkoitetut koulutukset ja diabeeti­koiden kuntoutus siirtyvät asteittain yhä enemmän eri puolille Suomea lähemmäksi asiakkaita sekä ­verkkoon.

Diabetesliiton uusi posti- ja käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere Puhelinvaihde: 03 2860 111 Lisätietoa: www.diabetes.fi Tutustu Diabetesliiton vuoden 2018 kurssi- ja koulutustarjontaan:

www.diabetes.fi/kurssit www.diabetes.fi/ammattilaiset www.diabetes.fi/verkkokurssit

Diabetesliiton keittokirja ohjaa syömään satokauden mukaan

Helppoa, halpaa ja hyvää – kaikkina vuodenaikoina Diabeteskeskuksen ravitsemusammattilaiset osoittavat, että helppo, halpa ja hyvä mahtuvat samalle lautaselle. Hyvää arkiruokaa voi valmistaa edullisesti ja näpertelemättä. Ja vieläpä ympäristöä säästäen. Uuden keittokirjan ohjeiden avulla valmistat ruokaa, joka auttaa sinua voimaan hyvin. Helppoa halpaa hyvää – kaikkina vuodenaikoina • 69 vuodenajan mukaan ryhmiteltyä ruokaohjetta • Ohjeissa hiilihydraatti- ja kalorimäärät • Koko A5, 106 sivua • Kierresidonta • Hinta 22,50 sisältää lähetyskulut.

Tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa materiaalitilaukset@diabetes.fi Diabeteskeskus/Materiaalitilaukset p. 03 2860 230 p. 03 2860 111 (ma–pe klo 8–13)


Pääkirjoitus

Pelottava numeroleikki CAROL FORSBLOM

Diabetes Care -lehti on julkaissut verkossa kansainvälisen tutkija­ryhmän tuoreet laskelmat diabeteksen hoidon maailmanlaajuisista kustannuksista seuraavan 15 vuoden aikana (Bommer ym. Global economic burden of diabetes in adults: projections from 2015 to 2030. Diabetes Care 2018, painossa). Laskelmat perustuvat kansain­välisen diabetes­ järjestön IDF:n (International Diabetes Federation) tietoihin 180 maasta. Pahimmassa tapauksessa, jos tietyt diabeteksen ehkäisy­ tavoitteet jäävät toteutumatta, maailmanlaajuiset kustannukset voivat nousta jopa 2,5 biljoonaan dollariin vuonna 2030. Vuonna 2015 diabeteksen kustannukset olivat ”vain” 1,3 biljoonaa dollaria. Numero­ leikkiin tuo oman pelottavan lisänsä diabeteksen esiintymisen kasvu kaikkialla maailmassa: 20–79 vuotiaista 415 miljoonalla oli diabetes vuonna 2015, ja määrän arvioidaan kasvavan 642 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä (IDF 2015). Se merkitsee, että tuolloin joka kymmenennellä aikuisella on diabetes. Tässä lehdessä kerrotaan, mitä uutta tiedetään diabeteksen kustannuksista Suomessa. Sari Kosken ja kumppa­ neiden jutussa (sivu 13) todetaan, että diabeettisten lisäsairauksien puolittaminen säästäisi Suomessa vuosittain 550 miljoonaa euroa sairaanhoidon kuluja. Vakuuttavia lukuja näin sote-aikoina päättäjille purtavaksi. Siitä vain keinoja miettimään. Joku voisi esimerkiksi laskea tietyn uuden lääkeaineryhmän käyttökustannukset ja verrata niitä hyötyyn, joka seuraa lisäsairauksien vähenemisestä. Kuinka paljon säästettäisiin? Hyvä säästämiskeino on tietysti sokeritasapainon parantaminen. Diabetes Control and Complications (DCCT) -tutkimuksessa kahden HbA1c-prosenttiyksikön (22 mmol/mol) ero ryhmien sokeritasapainon välillä vähensi munuais­taudin riskiä seurannan aikana 34 %. Silmän verkkokalvosairauden riski väheni vielä enemmän. ­Vastaavia lukuja tyypin 2 diabeteksesta löytyy United Kingdom Prospective Diabetes (UKPDS) -tutkimuksesta. Eräs apuväline sokeritasapainon parantamiseksi on verensokerin flash-mittausmenetelmä, jonka hyödyistä kerrotaan sivulla 9. Sähköisten palvelujen avulla voidaan toivottavasti yhtenäistää hoitoa ja parantaa hoito­ tuloksia – esimerkkinä suurprojekti Diabetestalo (sivu 18). Kirsi Virtanen kertoo ruskeaan rasvaan liittyvästä tutkimuksesta ja ulkomailla vietetyn tutkijavuoden hyödyistä sivulla 24. Soile Hällforsin aiheena ovat unihoitajan lääkkeettömät keinot pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa (sivu 29). K

uv

a: S

hu

tte

rst ock

Hyviä yöunia – huolestuttavista diabetesluvuista huolimatta!

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

5


Seuraamo Vaikea hypoglykemia – vaarallisempi kuin uskoitkaan ● Useat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että vaikea

GLP-1 suojaa sydäntä, jos geenit ovat oikeat

Kuva: Shutterstock

● Kun ACCORD-tutkimus julkaistiin kymmenen vuotta

sitten, koettiin suuri yllätys: päinvastoin kuin oli odotettu, kuolleisuus oli suurempi intensiivisesti hoidetuilla tyypin 2 diabeetikoilla kuin verrokeilla (1). Tutkimus keskeytettiin. Otaksuttiin, että intensiivisesti hoidettujen kuolleisuus liittyy hypoglykemioihin. Tilastotieteilijät eivät kuitenkaan löytäneet yhteyttä hypoglykemioiden ja kuolleisuuden väliltä. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin on löydetty kaksi geenimarkkeria, jotka liittyvät intensiiviryhmän sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen (2). Ne potilaat, jotka olivat rs57922-geenin C-alleelin suhteen homotsygootteja (C/C), hyötyivät intensiivisestä hoidosta. Jos potilas oli T/T-homotsygootti, intensiivinen hoito johti sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkijat mittasivat paastoverestä 65 erilaista biomarkkeria tutkimuksen alussa ja vuosi intensiivihoidon jälkeen. C/C-homotsygooteilla glukagonin kaltaisen peptidin (GLP-1) pitoisuus nousi 22 %, T/T-homotsygooteilla se laski 28 %. Erot johtuvat elimistön omasta, endogeenisestä GLP-1:stä, sillä potilailla ei ollut GLP-1-agonisteja käytössä. Tulos viittaa siihen, että endogeeninen GLP-1 suojaisi intensiivisesti hoidettujen tyypin 2 diabeetikkojen sydäntä ja että sen aktivaatio ohjautuisi geneettisesti. Jos tämä voidaan vahvistaa muissa tutkimuksissa, herää lisäkysymyksiä: mikä on vaikutusmekanismi ja auttaako genetiikka selvittämään, kuka hyötyy eniten GLP-1-hoidosta?

hypoglykemia lisää tyypin 2 diabeetikon pitkän ajan terveys­ riskejä, mutta riskin suuruus on ollut epäselvä. Asiaa on nyt selvitetty prospektiivisesti 1 209 diabeetikon Athero­ sclerosis Risk in Communities -aineistossa, jossa seuranta aloitettiin jo 1987 (1). Tyypin 2 diabetes -diagnoosi oli joko lääkärin teke­mä tai perustui diabeteslääkkeiden käyttöön. Ainakin yksi vaikea hypoglykemia oli todettu 195 (16 %) potilaalla 15,3 vuoden seurannan aikana. Vaikea hypogly­ kemia perustui ensihoidon ja sairaaloiden rekistereihin. Kotona hoidettuja hypoglykemioita ei ollut mukana, joten ilmaantuvuus saattaa olla suurempi. Vaikean hypoglykemian kokeneilla potilailla oli seurannan aikana 2,02-kertainen sepel­valtimotaudin riski. Heidän kuolleisuutensa eri syistä oli 1,73- ja sydänkuolleisuutensa 1,64-kertainen. Syöpäkuolleisuusriski oli 2,49-kertainen. Vaikea hypoglykemia ei sitävastoin lisännyt aivohalvauksen, eteisvärinän tai sydämen vajaatoiminnan riskiä. Mitä tulee mekanismeihin, aiemmin on saatu viitteitä siitä, että vaikea hypoglykemia lisää tulehdusta ja veri­ hiutaleiden tarttumista lisääviä sytokiineja. Niiden vaikutusta on vaikea arvioida näin pitkäaikaisessa seurannassa, ja suuri syöpäkuolleisuuden riski on yllättävä. Tämä prospektiivinen seuranta osoittaa, että vaikeaan hypoglykemiaan liittyy pitkän ajan kuluessa realisoituvia terveysriskejä. Se on lisäsyy niiden välttämiseen tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. Veikko Koivisto 1. Lee, AK, Warren B, Lee JC ym. The association of severe hypoglycemia with incident cardiovascular events and mortality in adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 2018;41:104-111.

Veikko Koivisto 1. Gerstein HC, Miller ML, Byington RP ym. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:2545-2559. 2. Shah HS, Morieri ML, Marcovina SM. Modulation of GLP-1 levels by a genetic variant that regulates the cardiovascular effects of intensive glycemic control in ACCORD. Diabetes Care 2018;41:348-355. Kuva: Shutterstock

6

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018


Epigenetiikka

LASERI selvittää, periytyvätkö elintapojen vaikutukset ● LASERI-tutkimus on yksi maailman pitkäkestoisim-

mista tutkimushankkeista, jossa seurataan väestöotoksen terveyttä ja elintapoja lapsuudesta aikuisuuteen. Alun perin tutkimus käynnistettiin selvittämään suomalaisten lasten ja nuorten sydän- ja verisuonitautien riski­ tekijöitä. Nyt sitä laajennetaan kutsumalla mukaan alkuperäis­ ten tutkimushenkilöiden lisäksi heidän lapsensa ja vanhempansa – yhteensä noin 13 000 vapaa­ ehtoista tutkittavaa. TUtkimuksessa selvitetään, ovatko vanhempien elintavat ja ympäristö-

altisteet yhteydessä jälkeläisten terveyteen. Eläinkokeissa on havaittu, että aikaisempien sukupolvien altistuminen ympäristömyrkyille, tupakansavulle ja stressille voi aiheuttaa muutoksia jälkikasvun geenien toimintaan ja vaikuttaa näin heidän terveyteensä. Mekanismina on epigeneettinen periytyminen, jossa informaatio ei siirry sukupolvelta toiselle uusien geenimutaatioiden avulla vaan jollain muulla, vielä tuntemattomalla sukusolujen kautta välittyvällä mekanismilla. Ihmisillä ei ole aikaisemmin systemaattisesti selvitetty ylisukupolvisten tekijöiden vaikutusta terveyteen. Jos ylisukupolvista epigeneettistä periytymistä esiintyy ihmisillä, voi havain­nolla olla mullistavia vaikutuksia sekä tie­ teelliseen ajatteluun että kansantautien ehkäisyyn. Tutkimuksen kenttävaihe toteu­ te­taan vuosien 2018 ja 2019 aikana Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tutkimusta rahoittavat muun muassa Euroopan tutkimusneuvosto, Suomen Aka­temia, tiedesäätiöt, yliopistot ja sairaanhoitopiirit.

youngfinnsstudy.utu.fi

Seuraamo

Kuva: Shutterstock

Diabetes ei aikaistanut eläkkeelle jäämistä ● Diabetesta sairastaneet henkilöt siirtyivät harvemmin

ennenaikaisesti eläkkeelle kuin sitä sairastamattomat (1). Lisäksi ne diabeetikot, jotka jäivät ennenaikaiselle eläkkeelle, olivat töissä keskimäärin kaksi vuotta pidempään kuin diabetesta sairastamattomat. Suomalaistutkimuksessa seurattiin lähes 13 000:n vuosina 1934–1944 Helsingissä syntyneen henkilön ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvaa työvuosien menetystä läpi työuran. Heitä seurattiin tutkimuksessa 20–30-vuotiaista lähtien valtakunnallisia rekistereitä hyödyntäen. Tulokset olivat samanlaisia naisilla ja miehillä. Tutkitusta joukosta noin 63 % jäi työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkkeelle tai kuoli ennen eläkkeelle siirtymistä. Vanhuuseläkkeelle jäi noin 37 %. Tutkitusta ryhmästä lähes kahdeksan prosenttia kuoli ennen eläkkeelle siirtymistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi lähes kolmannes tutkittavista. Yleisimmät syyt

Kuva: Shutterstock

olivat mielenterveysongelmat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydänsairaudet. 1. Von Bonsdorff MB, von Bonsdorff ME, Haanpää M ym. Work loss years among people diagnosed with diabetes: a reappraisal from a life course perspective. Acta Diabetologica, julkaistu verkossa 17. helmikuuta 2018.

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

7


SAFI.DIA.16.11.0514

HUOMIOITKO nousut ja laskut? Verensokerin nousuja ja laskuja voi olla hankala tunnistaa. Uusi Huomioi diabetes -sivusto on työkalu diabeteksen päivittäiseen hallintaan. Tutustu sivuun ja opi tunnistamaan verensokerin vaihteluun liittyvät tuntemukset!

www.huomioidiabetes.fi

Sanofi Oy, p. 0201 200 300, sanofi.fi


Flash-mittaus paransi aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapainoa JYRKI MUSTONEN, DAVID LAAKSONEN JA LEENA MOILANEN

Jyrki Mustonen on sisätautien erikoislääkäri ja endokrinologiaan erikoistuva lääkäri. Hän työskentelee endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikassa KYS:ssa kuten myös muut kirjoittajat, LT, dosentti David Laaksonen ja LT, dosentti Leena Moilanen. jyrki.mustonen@kuh.fi

Kuva: Shutterstock

Ihon alta kudosglukoosia mittaavat flash-mittarit ovat tulleet vahvasti mukaan diabeteksen hoitoon viime vuosien aikana. Niiden on osoitettu vähentävän hypoglykemioiden eli liian matalien verensokereiden määrää (1) ja parantavan hoitotasapainoa (2,3). Suomessa on käytössä yksi flash-mittarimalli (FreeStyle ­Libre, Abbott Oy). Sen käyttö on potilaalle helppoa, sillä potilas voi itse asentaa sensorin eli anturin eikä mittari vaadi kalibrointia (4). Kudosglukoosi voidaan mitata (skannata) helposti ja nopeasti sensorin lähelle vietävällä luku­laitteella. Mittaus onnistuu myös vaatteiden läpi. Lukulaite näyttää lukuhetken sokeriarvon ja sen, mihin suuntaan sokeritaso on muuttumassa. Lukulaitteesta saadaan haluttaessa esille sokeriarvot myös käyränä tietyltä ajanjaksolta. Kuten muissakin sensorointilaitteissa, tuotettu tieto voidaan viedä tietokoneelle yksityis­kohtaisempaa tarkastelua varten. Potilaat oppivat käyttämään järjestelmää varsin helposti, ja käyttö­opetus voidaan antaa ryhmissä, kuten Kuopion yliopistollisen sairaalan endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla on käytäntönä.

Flash-mittareita alettiin myöntää Kuopion yliopistollisen sairaalan aikuispuolen tyypin 1 diabetes­ potilaille syyskuun 2016 loppupuolella. Edellytyksenä mittarin käyttöönotolle oli tuolloin, että jokin viisi­ portaisen kriteeristön kohdista täyttyi (taulukko 1). Käyttöönottopäätöksen jälkeen potilaan tuli allekirjoittaa sitoumuslomake, jonka perusteella flashmittarin käyttö voitaisiin puolen vuoden koeajan jälkeen keskeyttää, jos potilas ei ole hyödyntänyt mittaria riittävästi. Potilaat velvoitettiin skannaamaan kudos­ glukoosi 4–10 kertaa päivässä. Tällä mittaustiheydellä varmistetaan muun muassa, että pitkän ajan sokerikäyrä tallentuu mittariin. Tähän selvitykseen otettiin mukaan potilaat, joille flash-mittari oli myönnetty maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Kyseessä on niin sanottu real life -katsaus, joka kertoo, miten flash-mittarin käyttöönotto vaikuttaa tietyn, alueellisen kriteeristön mukaan valittujen diabeetikoiden hoitotasapainoon. Yhteensä potilaita oli 99, joista 54 oli miehiä ja 45 naisia. Suurin osa mittareista otettiin käyttöön vuoden 2016 syys-lokakuussa (41 aloitusta) ja 2017 maaliskuussa (33 aloitusta).

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

9


Taulukko 1. Flash-järjestelmän käyttöönoton syyt. Potilaat, joiden HbA1c-arvo on tiedossa (n = 58)

Perustelut

1. ongelmallinen hypoglykemiataipumus

26 (44,8 %)

2. vaikea hypoglykemian pelko ja verensokerin mittaus 10–15 kertaa päivässä

8 (13,8 %)

3. työ, jossa sormenpäästä mittaa­ minen on vaikeaa (esimerkiksi maanviljelijät, maatalouslomittajat, autonasentajat, muusikot)

14 (24,2 %)

4. pistospelko, jonka vuoksi verensokerin omaseurantamittaukset jäävät tekemättä

1 (1,7 %)

5. tehostetusta ohjauksesta huolimatta alle 25-vuotias ei seuraa verensokeriaan riittävästi (vain 0–2 mittausta päivässä)

5 (8,6 %)

6. jokin muu peruste

4 (6,9 %)

Taulukko 2. Niiden tutkimukseen osallistuneiden tyypin 1 diabeetikoiden taustatiedot, joiden HbA1c-arvo (N %) tai HbA1c-arvojen keskiarvo oli tiedossa (keskiarvo + SD tai keskiarvo, 95 %:n luottamusväli). Potilaiden lukumäärä

58

Sukupuoli Mies Nainen

27 (47 %) 31 (53 %)

Ikä (vuosia)

40,6 ± 15

Diabeteksen kesto (vuosia)

15,3 ± 12,5

HbA1c ennen flash-mittarin käyttöönottoa (mmol/mol)

78,1 ± 17,1 (≈ 9,3 %)

HbA1c flash-mittauksen aloituksen jälkeen (mmol/mol)

68,3 ± 13,9 (≈ 8,4 %)

HbA1c:n lasku flash-mittauksen aloituksen jälkeen (mmol/mol)

9,8 (6,6 –12,9) (≈ 0,9 %) p < 0,001

Flash-mittarin käyttöaika (päiviä, aika aloituksesta HbA1c-määritykseen)

104 (vaihteluväli 21–207)

Flash-raportti* käytössä

42 (72,4 %)

*Järjestelmän käytön aikana tietojärjestelmään tallennetut flash-mittarin mittaus­tiedot. Jos useita raportteja oli tutkijoiden käytettävissä, analysoitiin viimeisin. Analyysiin sisällytettiin raportin kaksi viimeistä viikkoa.

10

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

58 potilaalta oli käytettävissä ennen flash-mittarin käyttöönottoa ja sen käytön aikana mitattu HbA1carvo. Näistä potilaista 27 oli miehiä ja 31 naisia, ja heidän ikänsä oli 40,6 ± 15 vuotta (keskiarvo ± SD). Tutkittavat olivat sairastaneet diabetesta 15,3 ± 12,5 vuotta. HbA1c-taso ennen flash-mittarin käyttöönottoa oli 78,1 + 17,1 mmol/mol (9,3 ± 0,6 %). Keskimäärin aika flashmittarin käyttöönotosta viimeisimpään HbA1c-mittaukseen oli 104 päivää (vaihteluväli 21–207). Yhdellä potilaalla ensimmäinen HbA1c-mittaus oli mittarin käyttöönottopäivää seuraavana päivänä, mutta tämän katsottiin kuvastavan HbA1c-tasoa ennen flash-mittarin käyttöönottoa, ja se sisällytettiin tuloksiin. Tavallisin syy flash-mittarin käyttöönotolle oli ongelmallinen hypoglykemiataipumus (26 potilasta). Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat ne potilaat, joilla työhön liittyvät seikat vaikeuttivat perinteistä verensokerin mittaamista sormenpäästä. Potilaiden jakaantuminen eri indikaatioryhmiin on esitelty taulukossa 1. Neljälle potilaalle flash-mittari otettiin käyttöön jonkin muun kuin taulukossa mainitun syyn vuoksi. Osalla potilaista täyttyi useampi kuin yksi kriteeri, ja niistä tärkein otettiin mukaan. Potilaat luokiteltiin lähtötilanteen HbA1c-arvon perusteella kolmeen ryhmään. Potilaan katsottiin olevan hyvässä hoitotasapainossa, jos HbA1c oli alle 58 mmol/mol(< 7,5 %), kohtalaisessa tasapainossa, jos HbA1c oli 58–75 mmol/mol (7,5–9,0 %), ja huonossa tasapainossa, jos lähtötilanteen HbA1c oli yli 75 mmol/ mol(> 9,0 %). Ne potilaat, joiden HbA1c-arvo oli tiedossa ennen flash-mittarin käyttöönottoa ja sen jälkeen, hyödynsivät mittaria hyvin. Ainakin yksi flash-mittarin raportti oli käytössä 42 potilaalta (72,4 %). Näistä potilaista kaikki skannasivat kudosglukoosin vähintään 2–4 kertaa päivässä, ja suurin osa yli 10 kertaa päivässä (57,1 %). Insuliinimerkintöjä teki mittariin 32 potilasta, ja ateriamerkintöjä 29 potilasta.

Tulokset Seurantaan osallistuneiden HbA1c laski merkitsevästi flash-mittarin käyttöönoton jälkeen (68,3 ± 13,9 vs. 78,1 ± 17,1 mmol/mol, p < 0,001). Niillä potilailla, joilla lähtövaiheen hoitotasapaino oli hyvä, ei todettu merkitsevää HbA1c-tason muutosta (-1,6 mmol/mol, -0,2 %, p = 0,38) flash-mittarin käyttöönoton jälkeen. Niiden potilaiden, joiden hoitotasapaino oli kohtalainen tai huono, HbA1c-taso laski flash-mittarin käyttöönoton myötä merkitsevästi (-6,8 mmol/mol, -0,7%; p < 0,01 ja -14,6 mmol/mol, -1,4 %; p < 0,001). ­


Heillä HbA1c-tason lasku oli merkitsevä silloinkin, kun heidät jaoteltiin sukupuolen mukaan. Miehillä HbA1c-tason lasku oli selvempi (miehet -15,2 mmol/ mol, -1,4 %); p < 0,001 ja naiset -7,7 mmol/mol, -0,7%; p < 0,01). Niillä potilailla, joilla oli käytössä flash-mittarin purkutiedot kahdelta ajanjaksolta (laitteen käyttöönottovaiheessa ja myöhemmin), oli taipumusta hypoglykemiajaksojen määrän lisääntymiseen (0,61 vs. 0,52/vrk; p = 0,21). Niiden kesto kuitenkin lyheni (65,6 vs. 75,1 min; p = 0,34). Tutkimusasetelmasta johtuen näiden potilaiden määrä jäi pieneksi (15 potilasta).

Pohdintaa Tämän selvityksen tulokset osoittavat, että flash-mittarin käyttöönotto parantaa oikein valittujen potilaiden hoitotasapainoa merkittävästi. Se, että potilaat allekirjoittivat sitoumuksen, jossa oli määritelty, millä perusteilla flash-mittarin käyttöä voidaan jatkaa kuuden kuukauden koekäytön jälkeen, motivoi heitä skannaamaan kudosglukoosin riittävän usein. Moni potilas oppi tulkitsemaan verensokerinsa käyttäytymistä ja hyödyntämään tätä tietoa insuliiniannosten säädössä. On luonnollista, että niillä, joiden glukoositasapaino oli hyvä, HbA1c:n muutos oli pieni ja että joillain potilailla HbA1c jopa nousi hieman. Tämä on ymmärrettävää, sillä jos hoitotasapaino on hyvä, tavoitellaan usein muuta kuin HbA1c-tason parannusta, esimerkiksi hypoglykemioiden vähenemistä. Tässä selvityksessä ei ollut hoitotasapainon parantumisen kannalta merkitystä sillä, skannasiko potilas kudosglukoosin 4–10 vai yli 10 kertaa vuorokaudessa (HbA1c:n muutos -8,4 mmol/mol vs. -10,1 mmol/mol, p = 0,65). HbA1c laski keskimäärin 9,8 mmol/mol (0,9 %), mikä on huomattavasti enemmän kuin on saavutettu esimerkiksi korvaamalla NPH-insuliinihoito insuliini­ analogihoidolla (glargiini tai detemir). Yhden metaanalyysin mukaan edellä kuvatulla pitkävaikutteisen insuliinin vaihdoksella tyypin 1 diabetesta sairastavien HbA1c-taso laski 0,07 % (5). Flash-mittarin käyttöönotolla saavutettu HbA1ctason lasku on erittäin merkittävä ottaen huomioon aiemmat, diabeteksen komplikaatioiden ja HbA1ctason yhteyteen liittyneet tutkimukset. Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) -tutkimuksessa todettiin, että HbA1c:n kahden prosenttiyksikön lasku vähentää kuuden ja puolen vuoden seurannassa nefro­patian riskiä 34 %:lla ja neuropatian riskiä 69 %:lla sekä viiden vuoden seurannassa retinopatian riskiä 76 %:lla (6).

Toisessa DCCT-aineistoon liittyvässä tutkimuksessa todettiin, että 10 %:n vähenemä HbA1c:ssa (esimerkiksi 7,2 % vs. 8 %) vähensi retinopatian riskiä 43 %:lla (7). DCCT-aineistoon liittyen todettiin myös, että yhdeksän vuoden seurannassa prosenttiyksikön lisäys HbA1c-tasoon lisäsi retinopatian riskin 1,26-kertaiseksi ja nefropatian riskin 1,8-kertaiseksi (8). DCCT-tutkimusta seuranneessa Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) -tutkimuksessa todettiin, että aiemmin tiukan hoitotasapainon saavuttaneilla potilailla minkä tahansa kardiovaskulaarisairauden ilmaantuvuus väheni 30 vuoden seurannassa 30 %:lla ja vakavien päätetapahtumien (ei kuolemaan johtanut sydäninfarkti, aivohalvaus tai sydän-verisuoniperäinen kuolema) ilmaantuvuus väheni 32 %:lla (9). Vaikka flash-mittarin vuosikustannukset ovat noin 2,5-kertaiset verrattuna sormenpäämittauksiin silloin, kun sormenpäämittaus tehdään kymmenen kertaa päivässä, ajan myötä tulee säästöjä diabeteksen komplikaatioiden vähentymisen ansiosta. Flash-mittaus on vaivaton verensokerin seurantamahdollisuus, ja siksi se parantaa myös käyttäjänsä elämänlaatua.

Kirjallisuus 1. Bolinder J ym. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet 2016;388:2254-63. 2. Rönnemaa ym. Uusi glukoosin omaseurantalaite – käytännön kokemuksia. Suomen Lääkärilehti 2016;50-52:3268-3270. 3. Anjana RM ym. A multicenter real-life study on the effect of flash glucose monitoring on glycemic control in patients with type 1 and type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther 2017;19(9):533540. 4. Bailey T ym. The performance and usability of a factory-calibrated flash glucose monitoring system. Diabetes Technol Ther 2015;17(11):787-94. 5. Monami M ym. Long-acting insulin analogues vs. NPH human insulin in type 1 diabetes. A meta-analysis. Diabetes Obes Metab 2009;11:372-378. 6. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group: The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-986. 7. The relationship of glycemic exposure (HbA1c) to the risk of development and progression of retinopathy in the diabetes control and complications trial. Diabetes 1995;44:968-83. 8. Kilpatrick E ym. A1C variability and the risk of microvascular complications in type 1 diabetes. Diabetes Care 2008;31:21982202. 9. The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) Study Research Group Intensive diabetes treatment and cardiovascular outcomes in type 1 diabetes: The DCCT/EDIC study 30-year follow-up. Diabetes Care 2016;39: 686-693.

:

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

11


FreeStyle Libre - glukoosimittaus ilman lansetteja, liuskoja ja verta1 • Ei kalibrointia • Kivuton skannaus korvaa toistuvat sormenpäämittaukset1,2 • Antaa kattavan glykeemisen yleiskuvan hoitopäätöksien tueksi3 • Sensori mittaa glukoosin soluvälinesteestä

Miksi pistää, kun voi skannata?2

Lue lisää www.abbottdiabetescare.fi

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Skannaus ei vaadi neulan pistoa. Verinäyte sormenpäästä vaaditaan: - mikäli glukoositason nopea vaihtelu johtuu siitä, että glukoositaso soluvälinesteessä ei täysin kuvaa oikeaa glukoositasoa. - mikäli järjestelmä raportoi hypoglykemiasta tai lähestyvästä hypoglykemiasta. - mikäli mittaustulos ei vastaa tuntemuksia. Täydellisen glykeemisen yleiskuvan saamiseksi sensori on vaihdettava 14 päivän välein ja sensori skannattava vähintään joka 8. tunti.

1

2

3

FreeStyle Libre Flash- glukoosin seurantajärjestelmä on tarkoitettu kudosnesteen glukoositasojen mittaamiseen diabetesta sairastavilla henkilöillä (vähintään 4-vuotiaat). Käyttö lapsilla (4–12-vuotiaat) on sallittu vain, jos lasta valvoo vähintään 18-vuotias hoitaja. Kuvat ovat pelkästään havainnollisia. Kuvissa ei ole todellisia potilaita tai terveydenhuollon ammattilaisia. Esimerkit ovat keksittyjä. Kyseessä ei ole todellisia potilaslukuja tai potilaan tietoja.

FreeStyle, Libre ja niihin liittyvät tuotemerkit ovat Abbott Diabetes Care Inc:n tavaramerkkejä eri hallintoalueilla. © Rev 1, FIFSLibre170063, Jan 2018

0800 555 500 · Abbott Oy · Abbott Diabetes Care · Linnoitustie 4 · 02600 Espoo


Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston tutkimus

Diabeteksen kustannukset: Lisäsairauksien ilmaantumisen puolittaminen toisi satojen miljoonien säästöt vuodessa SARI KOSKI, PIRJO ILANNE-PARIKKA, OLLI KURKELA, TIINA JARVALA JA PEKKA RISSANEN

Sari Koski toimii Yksi elämä -hankkeen projektipäällikkönä Diabetesliitossa, sari.koski@diabetes.fi. LT Pirjo Ilanne-Parikka toimii ylilääkärinä Diabetesliitossa. DI Olli Kurkela työskentelee väitöskirjatutkijana ja KTM Tiina Jarvala tutkijana Tampereen yli­opiston yhteiskuntatieteellisessä tiede­kunnassa. LT Pekka Rissanen on terveys­taloustieteen professori Tampereen yliopiston Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Diabeteksen kustannukset Suomessa Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 2002–2011 -tutkimuksen perusteella Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011 diabeetikoiden sairaanhoidon kustannukset -tutkimusaineiston pohjana on Terveyden ja hyvinvähenisivät 550 miljoonaa euroa vuodessa, voinnin laitoksen kokoama FinDM-aineisto. Siihen on koottu kansallisista palvelujen käytön rekistereisjos lisäsairauksien ilmaantuvuus tä (kuten hoitoilmoitusrekisteri, syntymärekisteri, pystyttäisiin puolittamaan. kuolinsyy­rekisteri) ja muista tietokannoista (esimerTutkimuksen valossa kuntien into kiksi erityiskorvattavien lääkkeiden ostot) diabetesdiagnoosin saaneet ja muut diabeetikoksi edellä maisäästää hoitovälineiden jakelua nituista aineistoista tunnistetut henkilöt vuodesta rajoittamalla on lyhytnäköistä, sillä 1998 vuoteen 2011. diabeteksen hyvä hoito on paras Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä sairaanhoidon tapa ehkäistä lisäsairauksia ja pitää kustannuksia että tuottavuuskustannuksia. Sairaansairaanhoidon kustannukset kurissa. hoidon kustannuksista tarkasteltiin diabeetikoiden Diabeteksen kustannukset puhuttavat päättäjiä, terveydenhuollon ammattilaisia ja diabetesta sairastavia säännöllisin väliajoin. On selvää, että diabetesta sairastavien määrän kasvaessa myös diabeteksen kokonaiskustannukset kasvavat. Diabetekseen liittyviä kustannuksia on tarkasteltu viime vuosina muutamassa eri tutkimuksessa (1,2). Yhteistä näille on, että diabeetikoiden hoidon kokonaiskustannukset – sekä sairaanhoidon suorat kustannukset että epäsuorat tuottavuuskustannukset – näyttävät nousevan diabetesta sairastavien määrän kasvaessa. Diabeetikkoa kohden tarkasteltuna kustannus­kehitys on sen sijaan huomattavasti maltillisempaa, osin jopa laskevaa.

käyttämiä erikoissairaanhoidon (ESH) avohoidon ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon (PTH) vuodeosastohoidon kustannuksia sekä lääke­ kustannuksia. Tuottavuuskustannukset laskettiin työikäisten (16–65-vuotiaiden) diabeetikoiden ennenaikaisista eläköitymisistä, sairauspoissaoloista ja ennenaikaisista kuolemista. Kustannuksista puuttuvat perusterveyden­huollon avohoidon kustannukset sekä kuntoutuksen ja diabeteksen hoitovälineiden kustannukset, sillä näistä ei ollut käytettävissä alueellisesti vertailukelpoisia aineistoja. Myös sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset ovat aliarvio, koska mukana ovat vain Kelan korvaamat omavastuujakson ylittävät päivät.

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

13


Lisää tietoa tutkimuksen perusteista löydät Diabetesmääränsä oli kasvanut vuoteen 2011 mennessä noin liiton verkkopalvelusta osoitteesta www.diabetes.fi/ 381 000:een. Kustannusten kasvu verrattuna diabeetiyhteiso/vaikuttaminen/tutkimukset_ja_selvitykset/ koiden määrän kasvuun on siis ollut varsin maltillista. diabeteksen_kustannukset_suomessa_2002–2011. Kun tarkastellaan kustannuksia diabeetikkoa Tutkimuksessa on tarkasteltu sekä sairaanhoidon kohden, havaitaan, että sairaanhoidon kustannukset kustannuksia että tuottavuuskustannuksia. Kustanovat laskeneet koko seuranta-ajan 2002–2011 (kuva 2). nuksia on mahdollista tarkastella kokonaiskustannukVuonna 2002 tyypin 1 diabetesta sairastavien sairaansina tai kustannuksina diabeetikkoa kohden. Lisäksi hoidon kustannukset olivat 5 040 euroa diabeetikkoa kustannuksia voidaan tarkastella valtakunnallisesti, kohden, kun vuoteen 2011 mennessä kustannukset sairaanhoitopiireittäin, diabetestyypeittäin, sukupuoolivat laskeneet hivenen, ja olivat 4 826 euroa diabeelittain ja sen mukaan, onko diabeetikolle kehittynyt tikkoa kohden. Laskua oli siten noin 4 %. lisäsairauksia vai ei. Tyypin 2 diabeteksesta aiheutuvat kustannukset Tässä artikkelissa tarkastellaan sairaanhoidon kusvähenivät selvästi enemmän. Vuonna 2002 tyypin 2 tannuksia ja sitä, mikä osa niistä on diabetekseen liitdiabeetikoiden sairaanhoidon kustannukset olivat­ tyviä ja mikä ei, kustannuksia diabetestyypeittäin sekä 4 952 euroa diabeetikkoa kohden. Vuoteen 2011 menkustannuksia jaoteltuna sen mukaan, onko diabetesta nessä ne olivat laskeneet 23 % ja olivat 3 799 euroa diasairastavalla lisäsairauksia vai ei. beetikkoa kohden. Diabeetikoiden sairaanhoitokustannukset sisälKustannustutkimuksessa havaittiin, että lisä­ tävät erikoissairaanhoidon poliklinikkapalvelujen ja sairaudet vaikuttavat voimakkaasti dia­beteksen kuserikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuode­ tannuksiin (kuva 3). Diabeetikkoa kohden sairaanosastopalvelujen käytön sekä Kelan hoidon kustannukset kehittyivät korvaamien lääkkeiden ostot riippuseuranta-aikana vastakkaisiin suunDiabeetikoiden matta käytön aiheesta. Sen sijaan diatiin sen mukaan, oliko diabeetikolla sairaanhoidon betekseen liittyvillä kustannuksilla todettu lisäsairaus tai -sairauksia vai kokonaiskustannukset tarkoitetaan nimenomaan diabeteksen ei. ovat kasvaneet hoidosta kertyneitä kustannuksia. DiaNiiden diabeetikoiden, joilla oli 35 % vuodesta 2002 lisäsairauksia, sairaanhoidon kusbeteksen sairaanhoitokustannusten vuoteen 2011. laskemiseksi verrattiin diabeetikkojen tannukset olivat 5 635 euroa diabeepalvelujen käytön ja lääkkeiden kustikkoa kohden vuonna 2002. Vuoteen tannuksia samankaltaisen ikä-, sukupuoli- ja alue­ 2011 mennessä kustannukset olivat nousseet 20 % ja täsmätyn verrokkiväestön tietoihin. Erotus tulkittiin olivat 6 743 euroa diabeetikkoa kohden. Diabeetikoildiabetekseen liittyväksi kustannukseksi. la, joilla ei ollut lisäsairauksia, sairaanhoidon kustannukset olivat 4­ 584 euroa diabeetikkoa kohden vuonna Tulokset 2002. Kustannukset laskivat vuoteen 2011 mennessä 33 Diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannukset %, ja olivat silloin 3 070 euroa diabeetikkoa kohden. ovat kasvaneet 35 % vuodesta 2002 vuoteen 2011. SaiNäin ollen lisäsairauksien lisä­kustannus (= niiden raanhoidon kokonaiskustannukset (vuodeosastohoito, diabeetikoiden kustannusten erotus, joilla on tai ei ole erikoissairaanhoidon poliklinikkahoito sekä lääkkeet) lisäsairauksia) oli 1 052 euroa diabeetikkoa kohden olivat 1,1 miljardia euroa vuonna 2002, kun ne vuoteen vuonna 2002, ja se nousi 3 672 euroon vuoteen 2011 2011 mennessä olivat nousseet 1,495 miljardiin euroon. mennessä. Diabetekseen liittyvät kustannukset ovat kasvaneet 24 Erityisen paljon lisäsairauksien esiintyminen vai% (587 miljoonaa euroa – 728 miljoonaa euroa), kun kutti tyypin 2 diabetesta sairastavien kustannuksiin taas diabetekseen liittymättömät kustannukset ovat (kuva 4). Lisäsairauksien lisäkustannus oli tyypin 1 kasvaneet 46 % (524 miljoonaa euroa – 767 miljoonaa diabeetikoilla 1 889 euroa diabeetikkoa kohden vuonna euroa) (kuva 1). 2002, ja se nousi 2 406 euroon vuoteen 2011 mennessä. Samaan aikaan diabetesta sairastavien kokonaisTyypin 2 diabeetikoilla lisäsairauksien lisäkustannus määrä on kasvanut 70 %. Vuonna 2002 diagnosoituja oli 937 euroa vuonna 2002, ja se nousi peräti 4 032 diabetesta sairastavia oli yhteensä noin 223 600. Heidän euroon vuoteen 2011 mennessä.

14

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018


Kuva 1. Diabeetikoiden sairaanhoidon kustannukset. 2 000

milj. euroa

1 500 1 000 500 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Sairaanhoidon kokonaiskustannus Diabetekseen liittyvä kustannus Diabetekseen liittymätön kustannus

Kuva 2. Sairaanhoidon kustannukset diabeetikkoa kohden. 6 000 5 000 euroa

4 000 3 000 2 000 1 000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tyypin 1 diabetesta sairastavat

2008

2009

Tyypin 2 diabetesta sairastavat

Kuva 3. Kustannukset diabeetikkoa kohden sen perusteella, onko diabeetikolla lisäsairauksia vai ei. 8 000

euroa

6 000 4 000 2 000

a:

v Ku

0 2002

2003

2004

Lisäsairauksia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kuva 3 korjattu 5.9.2018.

Ei lisäsairauksia

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

k

oc

rst

tte

u Sh

15


Jalkojenhoitoon liittyvät aineistot Diabetes ja jalkojen omahoito • 6,50 euroa • Selkeä perusopas diabeetikoille ja muille jalkojen kunnosta huolehtiville • Koko B5, sivuja 36, saatavana myös ruotsiksi

Diabeetikon jalkojen tutkimus- ja seurantalomake • 7 euroa / 50 sivun repäisylehtiö • Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteereissä (Dehko-raportti 2003:6) julkaistu lomake • Tarkoitettu hoidonohjaukseen • Koko A4, mustavalkoinen

Jalkajumppa Repäisylehtiö

• Lähes kaikille sopivia perusharjoitteita lämmittely- ja venyttelyohjeineen • Tarkoitettu hoidonohjaukseen • Koko A4

Kenkäresepti Repäisylehtiö

• Kenkäreseptiin piirretään mallipohjallinen, jolla on helppo mitata kengät ja varmistaa, että niissä on riittävä käyntivara • Tarkoitettu hoidonohjaukseen • Koko 14,5 x 31 cm

Vinkkejä kenkien valintaan Repäisylehtiö

• Ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan • Tarkoitettu hoidonohjaukseen • Koko A4

Repäisylehtiö

• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihorikkouman ja hiertymän omahoitoon • Tarkoitettu hoidonohjaukseen • Koko A4

Repäisylehtiöiden hinnat • 50 sivun lehtiö 17 euroa • 100 sivun lehtiö 24 euroa Hinnat sisältävät lähetyskulut

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto p. 03 2860 111 (klo 8-13) materiaalitilaukset@diabetes.fi www.diabetes.fi/d-kauppa

TEKSTI: JALKOJENHOITAJA JAANA HUHTANEN, DIABETESLIITTO | KUVAT: JANNE VIINANEN

Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat? – Jalkojen pikkuvammojen hoito

VINKKEJÄ KENKIEN VALINTAAN Hyvät kengät eivät hierrä eivätkä purista, ja niillä on huoletonta liikkua. Ne pitävät jalat lämpiminä ja terveinä – siksi ei ole pikku juttu, millaiset kengät valitset.

Valitse kengät käyttötarkoituksen ja vuodenajan mukaan • Kenkiä tulisi olla työhön, vapaa-aikaan, harrastuksiin ja juhlaan. Niitä tarvitaan niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Kiinnitä erityistä huomiota eniten käyttämiesi kenkien valintaan. Materiaaleista nahka on paras, koska se hengittää ja mukautuu hyvin jalkaan.

Sukansuu ei saa kiristää

Oikea koko löytyy mallipohjallisella • Pyydä avustajaa piirtämään molempien jalkojen ääriviivat paperille. Lisää pidempään piirrokseen yhden senttimetrin käyntivara. Leikkaa pohjallinen irti ja työnnä se kenkään. Jos pohjallisen reunat rypistyvät, kenkä on liian pieni. Jos jaloissa on rakennemuutoksia, tarvitaan hoidon ammattilaisen laatima kenkäresepti. Reseptilomakkeita saa Diabetesliitosta. Myös mittalaite auttaa oikean koon löytymisessä.

Kantapää tarvitsee tukea

• Hyvissä kengissä on tilaa kosteutta imeville ja siirtäville sukille ja pestäville, iskua vaimentaville irtopohjallisille. Ne pitävät jalat lämpiminä ja kenkien sisäpuolen puhtaana. Joskus tarvitaan tilaa yksilöllisesti valmistetuille tukipohjallisille.

• Kengän kanta tukee parhaiten kantapäätä, kun se on tiukasti kantapään mukainen ja riittävän napakka. Arvioi kengän kannan tukevuus painamalla sitä peukalolla. Liian löysän kengän kanta painuu sisään.

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa • Askeleen alussa kantapää koskettaa lattiaan.

• Kantapäältä paino siirtyy jalan etuosaan.

• Askeleen aikana jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin. Varpaat leviävät alustaan ja työntävät kehoa eteenpäin.

• Huomaatko, miten jalan pituus ja leveys muuttuvat askeleen aikana?


Kuva 4. Lisäsairauksien lisäkustannus diabeetikkoa kohden. 4 500 4 000 3 500 euroa

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2002

2003

2004

Tyypin 1 diabetes

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tyypin 2 diabetes

Johtopäätökset Diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannukset kehittyvät samaan suuntaan, joskin selvästi hitaammin, kuin diabeetikoiden määrä. On selvää, että kun diabeetikoiden määrä kasvaa, myös diabeetikoiden sairaanhoidon kustannukset kokonaisuudessaan kasvavat. Diabetesta sairastavien sairaanhoitokustannukset olivat vuonna 2011 yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Luvusta puuttuvat perusterveydenhuollon, mukaan lukien työterveyshuollon, avopalvelujen käyttötiedot sekä omahoitovälineiden ja kuntoutuksen kustannukset. Niitä koskevia tietoja ei ollut mahdollista kerätä kaikkien sairaanhoitopiirien alueilta. Diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuksista noin puolet liittyi diabetekseen vuonna 2011, puolet aiheutui muista syistä. Diabetekseen liittyvät sairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin kuin dia­ betekseen liittymättömät sairaanhoidon kustannukset. Diabetekseen liittyvät kustannukset ovat vuodesta 2002 vuoteen 2011 kasvaneet noin 24 %, kun samaan aikaan diabetekseen liittymättömät kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet. Diabetesta sairastavilla on usein samaan aikaan muita sairauksia, ja myös näiden hoito maksaa paljon – nykyisin siis enemmän kuin diabeteksen hoito. Diabeetikkoa kohden sairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2002 vuoteen 2011 molempien dia­betestyyppien osalta. Tyypin 1 diabetes­ta sairastavilla laskua on vähemmän kuin tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Näyttäisi siis s­ iltä, että 2000-luvulla tyypin 2 diabeetikoiden varhainen diagnosointi on pienentänyt kustannuksia. Kun tyypin 2 diabetesta sairastavat pystytään diagnosoimaan varhaisemmin, laskevat sairaanhoidon kustannukset diabeetikkoa kohden. Erityisen selvästi tämä näkyy, kun tarkastellaan lisäsairauksien vaikutusta sairaanhoidon kustannuk-

siin diabeetikkoa kohden. Tyypin 1 diabeetikolla, jolla on lisäsairauksia, sairaanhoidon kustannukset olivat keskimäärin 2 400 euroa korkeammat vuodessa verrattuna tyypin 1 diabeetikkoon, jolla ei ollut lisäsairauksia. Tyypin 2 diabeetikoilla vastaava luku oli 4 032 euroa. Tässä valossa on suorastaan rahan hukkaan heittämistä, ettei diabeetikoiden hyvään hoitoon pystytä nykyistä paremmin resursoimaan henkilöstöä ja osaamista. Diabetesbarometri 2017 osoitti, että tilanne on viime vuosina terveydenhuollossa kehittynyt itse asiassa juuri päinvastaiseen suuntaan. Viime vuosina diabeetikoiden määrä on lisääntynyt, mutta terveydenhuollon resurssit eivät ole kasvaneet, ja osittain ne ovat jopa vähentyneet. Ongelmia on omahoitovälineiden saatavuudessa, hoidon ohjauksessa sekä tarpeellisten seuranta­käyntien toteutumisessa (3). Tämän tutkimuksen valossa diabeetikoiden hoitoon panostamalla olisi saavutettavissa yhteiskunnallisesti hyvin merkittäviä kustannushyötyjä. Mikäli lisäsairauksien ilmaantuvuus pystyttäisiin puolittamaan, olisi mahdollista saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuosittaiset säästöt sairaan­hoidon ­kustannuksissa, puhumattakaan hyvistä vaikutuksista diabetesta sairastavien työkykyyn ja elämänlaatuun. Kustannusten ja kansalaisten elämänlaadun näkökulmista parasta olisi pyrkiä nykyistä painokkaammin ehkäisemään tyypin 2 diabetesta, mutta sekään ei poista tarvetta hoitaa diabetesta hyvin. Kirjallisuus 1. Jarvala T, Raitanen J, Rissanen P. Diabeteksen kustannukset Suomessa 1998 – 2007. Suomen Diabetesliitto, Tampere. 2010. 2. Haula T, Kuronen M, Saukkonen T, Häkkinen U, Seppälä T.T. Diabetes pääkaupunkiseudulla - potilasmäärät, kustannukset ja lisäkustannukset. Työpaperi 34/2017. Helsinki: THL. 3. Koski S. Diabetesbarometri 2017. Suomen Diabetesliitto ry. 2017.

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

17


Tervetuloa Diabetestaloon

Kuva: Shutterstock

ERJA HUTTUNEN, HANNA JÄMSÄ, EIJA LEPPINIEMI, MERJA SAARINIEMI JA HILKKA TAURIAINEN­

Kirjoittajat ovat osallistuneet Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa Diabetestalon rakentamiseen. Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, diabeteshoitaja Erja Huttunen työskentelee KYS:ssa, diabeteshoitaja Hanna Jämsä OYS:ssa, diabeteshoitaja Eija Leppiniemi TYKS:ssa, diabeteshoitaja Merja Saariniemi HUS:ssa ja asiantuntijahoitaja Hilkka Tauriainen TAYS:ssa.

­

Virtuaalinen Diabetestalo avattiin Terveyskylään helmikuun lopussa, ja nyt sinne toivotetaan tervetulleeksi tiedon ja tuen ääreen niin kansalaiset, diabetesta sairastavat läheisineen kuin terveydenhoidon ammattilaisetkin – eli ihan kaikki, joita diabetes kiinnostaa. Terveyskylä.fi-palvelu on lukuisine terveyteen ja sairauteen liittyvine taloineen jo osoittanut tarpeellisuutensa. Marraskuun 2017 lopussa sivustolla oli vierailtu reilusti yli 1,4 miljoonaa kertaa. Diabetestalon sisältöä ovat rakentaneet diabeteksen hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoidon ja Diabetesliiton ammattilaiset yhteistyössä diabetesta sai-

18

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

rastavien kanssa. Tavoitteena Diabetestalon sisällön tuottamisessa on ollut, että tieto on ymmärrettävää, helposti löydettävissä ja tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Kun tieto on selkeää, yhteisesti hyväksyttyä ja näyttöön perustuvaa, saadaan sen avulla myös hoidon­ ohjauksessa käytettävä materiaali yhteneväksi ja luotettavaksi hoitopaikasta riippumatta. Diabetekseen liittyvä valtava tietomäärä kertoo jo itsessään, kuinka kokonaisvaltainen ja elämän eri alueisiin vaikuttava sairaus diabetes on. Tiedon ja tuen tarve vaihtelee yksilöllisesti eri elämäntilanteissa. Dia­betestalosta voi etsiä vastauksia ja ohjeita kellon­ ajasta tai viikonpäivästä riippumatta juuri silloin, kun tiedon­tarve on ajankohtainen. Diabetestalon materiaali on tietoisesti koottu niin, että sitä voi mahdollisimman moni hyödyntää. Diabetesdiagnoosin äskettäin saanut tai jo pidempään


sairastanut voi oppia ja kerrata omahoidon perusteita Tietoa-osuudessa kerrotaan eri diabetestyypeistä ja rauhassa kotonaan. Omahoidon omaksumisen kannalniiden hoitomuodoista sekä lisäsairauksista, akuuteista on sairauden alkuvaiheessa saatu ensitieto erityisen ta komplikaatioista ja miten niitä voi ehkäistä. Sieltä tärkeää. Myöhemmin tulee tarpeelliseksi tiedon päivitlöytyy tietoa myös siitä, mitä diabeteksen seurantatuttäminen ja neuvojen löytäminen muuttuvissa tilanteiskimuksiin sisältyy, miksi niitä tehdään ja miten tutkisa. Apua löytyy myös perheenjäsenille, lähipiirille ja muksiin saapuva niihin valmistautuu. kaikille diabeteksen hoidosta kiinnostuneille. AmmatTukea päivittäiseen elämään tilaiset voivat hyödyntää taloa potilasohjauksessa, perehdytyksessä ja opiskelijoiden ohjauksessa. Psyykkisen ja sosiaalisen tuen merkitys on suuri, koska Kaikille avoin kansalaisosio on jaettu osa-alueisiin, diabetes on elinikäinen ja omahoidon voimavaroja vaajoita ovat tietoa, tukea, omahoito ja palvelut. Tiedon tiva sairaus. Valitettavasti vain harva kokee saavansa löytäminen nopeutuu, kun sisältö on jäsennelty selterveydenhuollosta riittävästi henkistä tukea. Siksi on keästi näiden otsikoiden alle. Talon tärkeää, että Diabetestalossa kannuselävöittämiseen on käytetty kuvia ja Ammattilaiset voivat tetaan omahoitoon sekä kerrotaan videoita, ja tarjolla on myös harjoitteierilaisista tuki- ja kuntoutusmahdolli­ hyödyntää taloa ta. Diabetestalossa vierailu on yritetty potilasohjauksessa, suuksista. Nämä sisältävät muun saada miellyttäväksi ja kiinnostavaksi. muassa sosiaaliturvan, ammattilaisperehdytyksessä ten ja lähipiirin tuen sekä vertaistuen. ja opiskelijoiden Luotettavaa tietoa Sairauden hyväksyminen tai ainakin ohjauksessa. Valtakunnallisen projektin suunnittelu­ sen kanssa elämään oppiminen on työtä on vetänyt ohjausryhmä. Tiedon oleellista elämänhallinnan, -ilon ja yhteneväisestä sisällöstä ja ulkoasusta ovat vastanneet hyvinvoinnin kannalta. ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka Diabetesliitosta proYhdessä laadittu hoitosuunnitelma edistää hoito­ jektipäällikkönä ja terveyslaihdutusvalmentaja ­Tiina yhteistyötä sekä ohjaa hoitoa ja hoidonohjausta yksiGranberg-Hakala HUS:sta projektikoordinaattorina. lölliseen ja tavoitteelliseen suuntaan. Diabetestalosta Viime mainittu on myös organisoinut yhteydenpitoa saa työkaluja ja keinoja myös omahoidon aktivointiin, erikoissairaanhoidon alueiden välillä. suunnitteluun ja arviointiin. Diabetestalon rakentamisprojektissa on ollut mukaOmahoidon ohjeita na diabeteksen hoidon moniammatillista osaamista ja asiantuntijoita jokaisesta erikoisairaanhoitopiiristä ja Omahoidon tietojen, taitojen ja hallinnan omaksuminen Diabetesliitosta: diabeteslääkäreitä, dia­beteshoitajia, edellyttää perusteellista yksilöllistä hoidon­ohjausta ja ravitsemusterapeutteja, fysioterapeutteja, jalkateratukea. Tarvitaan paitsi laadukasta, myös oikea-aikaista peutteja, psykologeja sekä sosiaalialan ja kuntoutukinformaatiota ja neuvontaa. Diabetestaloon on koottu sen asiantuntijoita. Diabeteksen hoidossa saatujen valtakunnallisesti yhtenevät ohjeet diabeteksen päivitkäytännön kokemusten pohjalta Diabetestaloon on täiseen omahoitoon ja erityistilanteisiin. Tavoitteena on koottu sellaista tietoa, mille on eniten tarvetta ja mikä aktivoida ihmistä omatoimisesti hakemaan ratkaisuja on potilaalle tärkeää. erilaisiin tilanteisiin ja pulmiin. Kansalaisille ymmärrettäväksi muokattu tieto perustuu diabeteksen Käypä hoito -suosituksiin, tutkiDiabetestalon tietopankissa on esimerkiksi muksiin ja ammattilaisten kokemukseen. Talon raken• kaikkien tarvitsemaa omahoidon perustietoa tamisessa mukana olleita on ollut myös päivittämässä • tietoa omahoidon erityistarpeisiin esimerkiksi eläuusinta Diabetesliiton ja Duodecimin Diabetes-kirjaa, mäntilanteen vaihtuessa tai lisäsairauksien ilmaanjoten saatavilla oleva tieto on myös sen kanssa yhtetuessa neväistä. Halutessaan syventää diabeteksen osaamista • ohjeita akuuttien tilanteiden turvalliseen hoitoon ja etsiessään yksityiskohtaista tietoa talon vierailija voi • tietoa uusista hoito- ja seurantavälineistä ja niihin linkkien avulla siirtyä suosituksiin, Terveysporttiin ja liittyvästä teknologiasta. Diabetesliiton tai muiden eri järjestöjen ja toimijoiden sivustoille. Terveyskylässä kannattaa hyödyntää myös Omahoito-osio on monipuolinen tietopaketti siitä, mitä muiden talojen sisältöjä. kaikkea diabetesta sairastavan tulee huomioida arjessa toistuvasti tai satunnaisesti.

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

19


Ohjaa asiakkaasi D-opiston verkkokurssille Huomaatko potilaassasi hoitoväsymystä, uuden diagnoosin aiheuttamaa hämmennystä tai vaikkapa elintapojen muuttamisen tarvetta? Ehdota hänelle Diabetesliiton verkkokursseja.

Tyyppi 1 tasapainoilee

Oman diabeteshoitajan ja -lääkärin antamaa ohjausta tukeva verkkokurssi aikuisille tyypin 1 diabeetikoille, joilla on jo kokemusta diabeteksen kanssa elämisestä. Hinta 15 euroa Diabetesliiton jäsenille, muille 25 euroa.

Tyyppi 2 tutuksi

Vastasairastuneet tyypin 2 diabeetikot voivat perehtyä r­ auhassa ja omaan tahtiinsa kurssin monipuoliseen sisältöön kuuden kurssiviikon aikana. Hinta 15 euroa D ­ iabetesliiton j­äsenille, muille 25 euroa.

Raskausdiabeteksen jälkeen

Verkkovalmennus raskausdiabeteksen aiemmin sairastaneille, uusi kurssi käynnistyy kahden kuukauden välein. Maksuton.

Hyvää oloa odotukseen

Kurssilla odottava äiti saa syömiseen, liikkumiseen, lepoon ja rentoutumiseen liittyviä vinkkejä. Uusi kurssi alkaa kuukauden välein. Maksuton.

Lue lisää

www.diabetes.fi/kurssit


Selkeä kooste jokaisen sairaanhoitopiirin palveluista

Diabeteshoitajien työ vaatii asiaosaamisen lisäksi vuorovaikutustaitoja, mutta yhä enemmän on tarvetta Palvelut-osion tavoitteena on auttaa palveluiden viimyös pedagogisille ja psykologisille taidoille. Myös dakossa harhailevia. Kyseisestä osiosta he voivat etsiä, teknologian lisääntyminen ja kehittyminen vaatii jatmitä palveluita omalla alueella on tarjota sekä miten kuvaa hereillä oloa ja kouluttautumista oman ammaja mistä löytää esimerkiksi hoitotarvikejakelun. Kotitillisen osaamisen ylläpitämiseksi. Diabetestalon ja paikan vaihtuessa on kätevää tarkistaa senhetkisen digihoitopolun rakentaminen on lisännyt sairaanhoitohoitopaikan yleiset käytänteet, sillä osion pääotsikot piirien diabeteshoitajien yhteistyötä ja luonut hoitajille on laadittu yhdenmukaisiksi nopeuttamaan tiedon uudenlaisen kanavan luoda, etsiä ja saada tietoa. Myölöytymistä. hemmin avautuvat ammattilaisille tarkoitetut sivustot tuovat nykyisiä sivuja monipuolisemman väylän oman Diabetestalon käytännön hyötyjä ammattitaidon ylläpitämiseen. Diabetestalon hyödyntäminen mahdollistaa sen, että Diabetestalon tarjonnan lisäksi Diabeteshoitajat vastaanotoilla yksilölliseen ohjaukseen jää enemmän ry:n koulutuspäivät, Valtakunnallinen diabetespäivä aikaa. Diabeteksen hoidon tavoittee-koulutus ja Diabetesliiton ammattina ovat arjessa pärjäämisen ohella laiskoulutukset ovat tulevaisuudesMyöhemmin lisäsairauksien ja akuuttien komplisakin foorumeja, joissa kokemuksia avautuvat kaatioiden ennaltaehkäisy sekä hyvän ja tietoa käytänteistä voidaan jakaa ammattilaisille elämänlaadun säilyttäminen sairautarkoitetut sivustot laajasti ja siten saada toimintaa yhtedesta huolimatta. Tätä tukee hyvä, näisemmäksi. On tärkeää, että hoituovat nykyisiä sivuja topolkujen ja hoidon jatkuvuuden oikea-aikainen, yksilöllisten tarpeimonipuolisemman den ja voimavarojen mukainen, pitkehittäminen jatkuu, sillä diabetes­ käjänteinen, jatkuva ja tavoitteellinen väylän ammattitaidon ohjausta tarvitsevia on hoidossa eriylläpitämiseen. hoidonohjaus. Kun sairastuneella on koissairaanhoidossa, perusterveymahdollisuus Diabetestalossa kerrata, denhuollossa, työterveyshuollossa, tarkistaa ja etsiä itsenäisesti omahoitoa tukevaa tietoa, potilasjärjestöissä ja yksityisessä terveydenhuollossa. vastaanotolla voidaan keskittyä hänen oman osaamiDigihoitopolut tulevat sensa varmistamiseen ja yksilöllisiin asioihin. Diabetestyössä on tärkeää muistaa myös hoidon Teknologia kehittyy huimaa vauhtia, ja tarvitaan yhä vaikuttavuus. Räätälöidyn hoidonohjauksen, kansallijoustavampia ja monipuolisempia digitaalisia palvesesti yhtenäisemmän ohjausmateriaalin, diabetestiimin luita. Diabetestalon työmaalta alkoi myös digihoitoyhteisten tavoitteiden ja toimintalinjojen, katkeamatpolkujen suunnittelu. Eri puolelta Suomea olevien diatoman hoitopolun ja hoidon laatujärjestelmän avulla beteshoitajien yhteistyönä valmistuvat digihoitopolut, pyritään vaikuttavampaan hoitoon. Taustalla on vahva joista ensimmäisen pilotointi alkaa keväällä. uskomus, että toiminnan muutos näkyy vuosien kulutDigihoitopolku on tyypin 1 diabetekseen sairastutua vähentyneinä kroonisina ja akuutteina komplikaaneen oman oppimisen polku, joka yhtenäistää valtatioina ja lisääntyneenä elämänlaatuna. Lisäsairauksien, kunnallisesti hoidonohjausta ja tekee siitä yhä tavoitsairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyden vähenemiteellisempaa. Tavoitteena on myös luoda digitaalinen nen on myös kansantaloudellisesti merkittävää. vuorovaikutuskanava, jonka avulla voidaan kommuToisaalta mahdollisuus hakea luonikoida ja tarjota yksilöllisiä oppitettavaa tietoa Diabetestalosta oman Jokainen omaa taloa miskokonaisuuksia. Digihoitopolkua motivaation mukaan juuri itselle voidaan myös käyttää osaamisen karrakentanut tietää, sopivaan aikaan auttaa diabetekseen että kerralla valmista toittamiseksi esimerkiksi erilaisten sairastuneita omaksumaan tietoa kyselyiden avulla. ja täydellistä on paremmin. Valitettavasti käytännössä Yksilökohtaisen tiedon keräämahdoton saada on usein huomattu, että vastaanotolla minen on mahdollista ja turvallista, aikaiseksi. kuullusta tiedosta valtaosa unohtuu koska kirjautuminen digihoitopohelposti tai kirjallinen materiaali hävilulle tapahtuu ammattilaiskortilla ja ää. Diabetestalosta on hyötyä näidenkin haittojen minivahvan tunnistautumisen kautta. Digihoitopolkujen moinnissa, ja samalla omahoitoa saadaan tehostettua. integrointi potilastietojärjestelmiin on suuri haaste

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

21


 Jokainen omaa taloa rakentanut tietää, että kerralla valmista ja täydellistä on mahdoton saada aikaiseksi. Diabetestalon hyvä ominaisuus on, että sitä voidaan korjata, siihen voidaan lisätä tai sieltä voidaan poistaa materiaalia palautteen ja käytännön kokemuksen mukaan. Tieto muuttuu nopeasti, ja sen määrä ja tarve ovat suuret. Se, miten helposti tieto on löydettävissä ja kuinka miellyttävästi se on esillä, vaikuttaa motivaatioon palata taloon yhä udelleen. Jos talo tuntuu omalta, viihtyisältä, helposti lähestyttävältä ja turvalliselta, siitä tulee koti. Ja kotiin on mukava palata. Diabetestaloa rakentamassa vasemmalta Pirjo IlanneParikka, Hanna Jämsä, Merja Saariniemi, Hilkka Tauriainen ja Erja Huttunen. nyt ja tulevaisuudessa. Myös erilaisten diabeteksen hoidossa käytettävien hoito- ja seurantalaitteiden tietojen purkamista järjestelmään työstetään. Toimivien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Erityisen tärkeää jatkossa on Diabetestalon vaikuttavuuden ja käytön seuranta sekä arviointi. Ne luovat edellytykset ja pohjan jatkuvalle kehittämiselle.

Lähteet: 1. Ilanne-Parikka P, Koski S, Wirta J ym. Tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidon kehittäminen. Asiantuntijaryhmän raportti 2014. Diabetesliitto. 2. Tuomola S, Halkoaho A, Idänpää-Heikkilä U ym. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma. DEHKO 2000 -2010 loppuarviointi. Diabetesliitto. 3. Vartiainen E, Laatikainen T, Koski S ym. Sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen asiantuntijaryhmän raportti 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 4. Insuliininpuutosdiabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Diabetesliitto julkaisi uudet oppaat kouluille ja päivähoitoon Diabetesliitto on julkaissut oppaat ala- ja yläkoulujen henkilökunnalle sekä päiväkodeissa ja perhepäivähoitajina työskenteleville: Koululaisen diabetes – Opas ala- ja yläkouluille sekä Leikki-ikäisen diabetes – Opas päivähoitoon. Oppaissa kerrotaan perusasiat diabeteksesta ja sen hoidosta sekä annetaan ohjeita kodin ja koulun tai päivähoidon välisen yhteistyön järjestämiseksi. Lastentautien erikoislääkäri Anu-Maaria Hämäläinen, diabeteshoitaja Kaja Normet ja ravitsemusterapeutti, terveydenhoidon maisteri Eija Ruuskanen ovat uudistaneet oppaat. Kaikki työskentelevät Diabetesliitossa terveyden ja osaamisen edistämisen yksikössä. Oppaat on kuvittanut taiteilija Vappu Ormio. Oppaisiin voi tutustua ja ne voi ladata maksutta Diabetesliiton sivulla: www.diabetes.fi/d-kauppa/oppaat/lasten_diabetes.

Oppaita saa myös painettuina.

Lisätiedot, hinnat ja tilaukset: materiaalitilaukset@diabetes.fi www.diabetes.fi/d-kauppa


Yksinkertaisesti tehokkaampi Uusi Alere Afinion 2 analysaattori. Paranna potilaasi diagnosointia, hoitoa ja seurantaa. ™

HbA1c | ACR | Lipid Panel | CRP

Alere Afinion 2 -analysaattori on ™

nopea

luotettava

liitettävä


Kylmäaltistus saa ruskean rasvan polttamaan kaloreita Ruskea rasva ”löydettiin uudelleen” kymmenisen vuotta sitten, ja tutkimus on lisääntynyt sen jälkeen merkittävästi. Tästä huolimatta ihmisen ruskean rasvan tutkimiseen on vain harvoilla ryhmillä todellista mahdollisuutta, ja näidenkin joukossa on vain muutamia, joissa tutkimus on huipputasoa. Dosentti Kirsi Virtanen tutustui erään huippuryhmän työhön vierailevana tutkijana Sherbrookessa, Kanadan Quebecin osavaltiossa.

KIRSI VIRTANEN

Kirsi Virtanen toimii kokeellisen isotooppilääketieteen ja positroniemissiotomografian (PET) dosenttina Turun yliopistossa ja tutkijana Turun yliopistollisen keskussairaalan PET-keskuksessa sekä vuoden alusta kliinisen ravitsemustieteen professorin sijaisena Itä-Suomen yliopistossa. kirsi.virtanen@tyks.fi

Ihmisten tutkiminen, mukaan lukien ihmisen ruskean rasvan toiminnan tutkiminen, on suhteellisen hidasta. Kymmenen vuoden jälkeen monet perustavan laatuiset kysymykset ovat yhä ilman vastausta. Ihmisen aineenvaihdunnan tutkimuksessa aineiston kerääminen kestää pitkään, joskus useita vuosia. Edistystä tapahtuu kuitenkin vähitellen, sillä tuloksia saadaan tyypillisesti hyvin paljon sitten, kun niin pitkälle päästään. Tulosten ja niiden merkityksen ymmärtäminen vaatii ihmisen fysiologian monipuolista tuntemusta.

Apua painonhallintaan?

kaksinkertaistuu kylmässä, mikä viittaa epäsuorasti kudoksen oksidatiivisen metabolian lisääntymiseen (3). Toistuvaa kylmäaltistusta testattiinkin ruskean rasvan aktivoimiseksi ja energiankulutuksen lisäämiseksi useammassa tutkimuksessa, ja sillä osoitettiin olevan toivottua tehoa, tosin pääasiassa normaalipainoisilla (4-7). Se peruskysymys, lisääkö kylmäaltistus nimenomaan ylipainoisten ja lihavien energiankulutusta, jäi kuitenkin vastausta vaille. Heillä ruskean rasvan toiminta on hiipunut Se peruskysymys, lisääkö kylmäaltistus (8). Painon pudottaminen perinteisen niukkaenergisen dieetin ja ryhmäoh­ nimenomaan jauksen tai mahalaukun pantaleikylipainoisten kauksen avulla lisää ruskean rasvan ja lihavien aktiivisuutta (8, 9).

Sen jälkeen kun havaittiin, että myös aikuisilla ihmisillä on toiminnallista ruskeaa rasvaa (1), kysyttiin nopeasti, mitä merkitystä tällaisen pienen energiankulutusta, kudoksen toiminnalla voi olla. Koska Kylmä aktivoi ruskean rasvan jäi kuitenkin kylmäaltistus lisää ruskean rasvan glukoosinoton kymmenkertaiseksi ja Ruskean rasvan kyky polttaa ener­ vastausta vaille. elimistön energiankulutus lisääntyy giaa perustuu lisääntyneeseen substsamanaikaisesti, pääteltiin ruskean rasvan toiminnan raattien (glukoosi ja rasvahapot) ja hapen (10) soluun lisääntymisen lisäävän elimistön energiankulutusta ottoon stimulaation, kuten kylmäaltistuksen, aika(2). na. Ruskean rasvan on eläintöiden perusteella ajaKylmässä sympaattinen hermosto aktivoituu ja teltu käyttävän subs­ t­ raateista energianlähteenään ruskea rasva alkaa tuottaa lämpöä (termogeneesi). pääasiassa rasvahappoja siten, että yli 80 % enerTermogeneesi on energiankulutuksen kannalta kes- giasta tulisi rasvahapoista ja 10–20 % glukoosista. keisessä osassa. Kudoksen perfuusio eli läpivirtaus

24

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018


Tämän oletuksen pohjalta laskimme ruskean rasvan energiankulutuskykyä glukoosin soluun oton perusteella. Päädyimme arvioon, että ruskea rasva polttaa energiaa määrän, joka vuositasolla vastaa noin 3–4 kilogramman suuruisen valkoisen varastorasvan sisältämää energiamäärää (1). Suoraan ruskean rasvakudoksen hapenottokykyä mittaavien tutkimusten perusteella arvioitiin kuitenkin, että pieni kudos kuluttaa aktivoituessaan keskimäärin 25 kilokaloria päivässä. Se tarkoittaa vuoden aikana energiamäärää, jonka 0,5–1 kilogrammaa valkoista varastorasvaa sisältää (10, 11). Näin ollen ruskean rasvan kyky polttaa energiaa toimisi ennemminkin painonhallinnan tukena kuin painoa alentavana tekijänä, sillä pitkäaikaisseurannassa kehon painon lisään­ tyminen on keskimäärin 0,5–1 kiloa vuodessa (12).

Ikääntyessä ruskean rasvan toiminta heikkenee Uusimmissa julkaisuissa kanadalaiset tutkijat ovat osoittaneet, että hyvässä hoitotasapainossa olevan tyypin 2 diabeetikon ruskean rasvan kylmästimuloitu glukoosinotto on vähentynyt verrattuna nuoriin terveisiin vapaaehtoisiin (13). Tyypin 2 Ruskean rasvan diabeetikoiden glukoosinotto on kuitenkin samalla tasolla ikävakikyky polttaa oitujen verrokkien kanssa. Tämä energiaa tukee viittaa yhtäältä siihen, että ikä on ennemminkin yksi merkittävimmistä ruskean painonhallintaa rasvan toimintaan vaikuttavista kuin auttaa tekijöistä ja toisaalta siihen, että diabeteksen hyvä hoitotasapaino painon vähentämisessä. edesauttaa kudoksen mahdollisimman normaalia toimintaa. Rasvahappojen oton osalta ei havaittu muutosta nuoriin terveisiin verrokkeihin verrattuna. Tämä viittaa mahdollisesti siihen, että rasvahapot ovat hyvin perustavanlaatuisia ruskean rasvan toiminnalle. Rasvahappojen merkitystä selvitettiin toisessa tutkimuksessa, jossa kylmäaltistuksen normaalisti stimu­ loima ruskean rasvan solunsisäinen lipolyysi estettiin nikotiinihapolla (14). Näin pystyttiin osoittamaan ensinnäkin se, että solunsisäisistä varastoista vapautetuilla rasvahapoilla on keskeinen rooli kylmästimuloidun ruskean rasvan oksidatiivisessa metaboliassa ja termogeneesissä. Oksidatiivinen metabolia ja glukoosinotto estyi nikotiinihapon vaikutuksesta, mutta samanaikaisesti kylmästimuloitu lihasvärinä (shivering) lisääntyi merkittävästi. Tämä viittaa vahvasti siihen, että ruskea rasva ja luurankolihaskudos toimivat

yhteistyössä kylmäaltistuksen aikana varmistaen sen, ettei elimistön lämpötila pääse laskemaan liikaa. Kirjallisuus 1. Virtanen KA, Lidell ME, Orava J, Heglind M, Westergren R, Niemi T, Taittonen M, Laine J, Savisto NJ, Enerbäck S, Nuutila P. Functional brown adipose tissue in healthy adults. N Engl J Med. 2009 Apr 9;360(15):1518-25. doi: 10.1056/NEJMoa0808949. 2. Ouellet V, Labbé SM, Blondin DP, Phoenix S, Guérin B, Haman F, Turcotte EE, Richard D, Carpentier AC. Brown adipose tissue oxidative metabolism contributes to energy expenditure during acute cold exposure in humans. J Clin Invest. 2012 Feb;122(2):545-52. doi: 10.1172/JCI60433. 3. Orava J, Nuutila P, Lidell ME, Oikonen V, Noponen T, Viljanen T, Scheinin M, Taittonen M, Niemi T, Enerbäck S, Virtanen KA. Different metabolic responses of human brown adipose tissue to activation by cold and insulin. Cell Metab. 2011 Aug 3;14(2):272-9. doi: 10.1016/j.cmet.2011.06.012. 4. Yoneshiro T, Aita S, Matsushita M, Kayahara T, Kameya T, Kawai Y, Iwanaga T, Saito M. Recruited brown adipose tissue as an antiobesity agent in humans. J Clin Invest. 2013 Aug;123(8):34048. doi: 10.1172/JCI67803. 5. van der Lans AA, Hoeks J, Brans B, Vijgen GH, Visser MG, Vosselman MJ, Hansen J, Jörgensen JA, Wu J, Mottaghy FM, Schrauwen P, van Marken Lichtenbelt WD. Cold acclimation recruits human brown fat and increases nonshivering thermogenesis. J Clin Invest. 2013 Aug;123(8):3395-403. doi: 10.1172/ JCI68993 6. Blondin DP, Labbé SM, Tingelstad HC, Noll C, Kunach M, Phoenix S, Guérin B, Turcotte EE, Carpentier AC, Richard D, Haman F. Increased brown adipose tissue oxidative capacity in cold-acclimated humans. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Mar;99(3):E438-46. doi: 10.1210/jc.2013-3901. 7. Chen KY, Brychta RJ, Linderman JD, Smith S, Courville A, Dieckmann W, Herscovitch P, Millo CM, Remaley A, Lee P, Celi FS. Brown fat activation mediates cold-induced thermogenesis in adult humans in response to a mild decrease in ambient temperature. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jul;98(7):E1218-23. doi: 10.1210/jc.2012-4213. 8. Orava J, Nuutila P, Noponen T, Parkkola R, Viljanen T, Enerbäck S, Rissanen A, Pietiläinen KH, Virtanen KA. Blunted metabolic responses to cold and insulin stimulation in brown adipose tissue of obese humans. Obesity (Silver Spring). 2013 Nov;21(11):2279-87. doi: 10.1002/oby.20456. 9. Vijgen GH, Bouvy ND, Teule GJ, Brans B, Hoeks J, Schrauwen P, van Marken Lichtenbelt WD. Increase in brown adipose tissue activity after weight loss in morbidly obese subjects. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jul;97(7):E1229-33. doi: 10.1210/ jc.2012-1289. 10. U Din M, Raiko J, Saari T, Kudomi N, Tolvanen T, Oikonen V, Teuho J, Sipilä HT, Savisto N, Parkkola R, Nuutila P, Virtanen KA. Human brown adipose tissue [(15)O]O2 PET imaging in the presence and absence of cold stimulus. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2016 Sep;43(10):1878-86. doi: 10.1007/s00259-0163364-y. 11. Muzik O, Mangner TJ, Leonard WR, Kumar A, Janisse J, Granneman JG. 15O PET measurement of blood flow and oxygen consumption in cold-activated human brown fat. J Nucl Med. 2013 Apr;54(4):523-31. doi: 10.2967/jnumed.112.111336. 12. Dutton GR, Kim Y, Jacobs DR Jr, Li X, Loria CM, Reis JP, Carnethon M, Durant NH, Gordon-Larsen P, Shikany JM, Sidney S, Lewis CE. 25-year weight gain in a racially balanced sample of U.S. adults: The CARDIA study. Obesity (Silver Spring). 2016 Sep;24(9):1962-8. doi: 10.1002/oby.21573. 13. Blondin DP, Labbé SM, Noll C, Kunach M, Phoenix S, Guérin B, Turcotte ÉE, Haman F, Richard D, Carpentier AC. Selective Impairment of Glucose but Not Fatty Acid or Oxidative Metabolism in Brown Adipose Tissue of Subjects With Type 2 Diabetes. Diabetes. 2015 Jul;64(7):2388-97. doi: 10.2337/db14-1651. londin et al diabetes 2015 14. Blondin DP, Frisch F, Phoenix S, Guérin B, Turcotte ÉE, Haman F, Richard D, Carpentier AC. Inhibition of Intracellular Triglyceride Lipolysis Suppresses Cold-Induced Brown Adipose Tissue Metabolism and Increases Shivering in Humans. Cell Metab. 2017 Feb 7;25(2):438-447. doi: 10.1016/j.cmet.2016.

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

25


Kuva: Shutterstock

Ruskean rasvan tutkimuksen huipulla – vuosi Kanadassa vierailevana tutkijana Andrè Carpentierin tutkimusryhmä Sherbrooken ranskankielisessä yliopistossa Kanadan Quebecissä ratkaisee ruskean rasvan mysteeriä nykyaikaisin ja monipuolisin kuvantamisja analyysimenetelmin. Quebecin Sherbrookessa toimii kaksi yliopistoa, englanninkielinen Bishop`s University ja ranskankielinen Université de Sherbrooke, joista vierailin jälkimmäisessä. Professori Andrè Carpentierin johtaman tutkimusryhmän aiemmat tulokset ovat vakuuttaneet minut korkeatasoisuudellaan. Työryhmälle on ominaista rasva-aineenvaihdunnan erityinen tuntemus. Aineenvaihdunnan kuvantaminen modernein kvantitatiivisin menetelmin ja kuvantamisen yhdistäminen muihin aineenvaihdunnan tilaa mittaaviin menetelmiin avasivat mahdollisuuden laajentaa omaa ymmärrystäni ruskean rasvan roolista aineenvaihdunnassa.

26

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

KIRSI VIRTANEN

Tutkimuksen etulinjassa Kanadalaistutkijat Sherbrookesta, Quebec Citystä ja Ottawasta ovat jo varhain olleet ruskean rasvan tutkimuksen etulinjassa. Professori Himms-Hagenin aiempina vuosikymmeninä tekemät perusteelliset eläintyöt ovat pohjustaneet ihmisillä tehtyjä tutkimuksia. Osaamisen yhdistäminen termogeneesin tutkimisen, translationaalisen tutkimuksen ja modernin kvantitatiivisen positroniemissiotomografian/tietokonetomografian (PET/TT-kuvantamisen) kanssa on odotetusti tuottanut merkittävää tietoa ihmisen ruskean rasvan toiminnasta. Pääsimme yhdessä aloittamaan kaksi uutta projektia, jotka ovat edelleen meneillään. Yhteistyö ryhmän kanssa jatkuu, ja suunnitelmia tuleville vuosille on rakennettu.


Uutta Diabetesliitosta

Iäkäs tyypin 2 diabeetikko kotona – ­­opas kotihoidon ammattilaisille ja läheisille

Iäkä Opa

s ko

s ty

tiho

ypin koto2 diabe idon etik amm n a k Eliin

attil

Uusi opas auttaa ratkaisemaan iäkkään diabeetikon hoitoon liittyviä arjen pulmatilanteita: • Mitä on diabetesta sairastavan ikäihmisen

väsymyksen ja huonovointisuuden taustalla? • Mitä verensokerimittaukset kertovat? Milloin ja miksi mitataan? • Mitä pitää tietää iäkkään diabeetikon insuliinihoidosta? Miten huolehdin hoidon turvallisuudesta? • Miksi ruoka ei maistu? Mitä lautaselle päivän mittaan? Miten turvaan hyvän ravitsemuksen? • Mitä tarkoittaa iäkkään diabeetikon kokonaisvaltainen hoito?

• 62 sivua, koko B5, nelivärinen • Hinta 14 euroa (sisältää lähetyskulut)

aisil

a Aro

le ja

ja Ei

lähe

ja Sa

mpo

laht

i

o

isille

Oppaan ovat kirjoittaneet Diabetesliiton pitkäaikainen asiantuntija ja kouluttaja, ravitsemusterapeutti Eliina Aro sekä diabetes­hoitaja Eija Sampolahti. Oppaan lääketieteellisen sisällön on tarkistanut Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka. Erityisasiantuntijoina työ­r yhmään ovat osallistuneet liikuntasuunnittelija Kirsi Heinonen ja jalkojenhoitaja Jaana Huhtanen Diabetesliitosta sekä ravitsemusterapeutti Riina Talvitie Tampereen sosiaali- ja terveyspalveluista kotihoidon, asumis­ palveluiden ja vanhain­kotihoidon vastuualueelta.

Tilaukset: Diabetesliitto / Materiaalitilaukset P. 03 2860 111 keskus (ma–pe klo 8–13) materiaalitilaukset@diabetes.fi www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

27


Tyypin 2 diabeteksen suhteen Kanada taistelee Huolimatta vallitsevasta ranskan kielestä, ei varsamojen globaalien kysymysten kanssa kuin mekin sinaista kielimuuria esiintynyt missään vaiheessa. Suomessa. Projektiluonteisia lasten ja nuorten liikkuEndokrinologisia luentoja ja esitysmateriaalia oli miskampanjoita järjestetään, valistustyötä pyritään suhteellisen helppo seurata lääketieteellisen sanaston tekemään laajasti ja päättäjiin yritetään vaikuttaa. samankaltaisuuden vuoksi. Lähes poikkeuksetta ihmiTutkimusrahoitus on yhtä tiukalla kuin set halusivat harjoitella englantia ja esiTyypin 2 kaikkialla muuallakin, mutta yksityimerkiksi päivittäis­kauppa-asioilla sai sillä lahjoitusvaroilla katetaan jonkin aina ystävällistä palvelua englanniksi. diabeteksen verran sekä potilasjärjestöjen toimintaa Päällimmäiseksi onkin jäänyt mieleen suhteen Kanada että tutkimustoimintaa. taistelee samojen ihmisten avoimuus, rehtiys, ystävällisyys ja kaikkien tervehtiminen.

Byrokratiaa ranskalaismaustein

globaalien kysymysten kanssa kuin mekin Suomessa.

Kanadaan oli suomalaisen suhteellisen helppo mennä. Jopa alkubyrokratia kymmenine papereineen ja lupineen toi suomalaisen virastoasioinnin mieleen, tosin Quebecissä oli vielä oma ranskalaismausteensa mukana. Sherbrooken kaupunki, jossa professori Andrè Carpentier ryhmänsä kanssa toimii, sijaitsee Quebecin osavaltiossa, noin kahden tunnin ajomatkan päässä Montrèalista itään. Sherbrooken asukasluku on hieman pienempi kuin Turun kaupungin, ja Sherbrookessa, kuten Turussakin, on pieni kielivähemmistö. Sher­brooken tapauksessa kielivähemmistö muodostuu englanninkielisestä väestöstä muutoin valtaosin ranskankielisessä osavaltiossa.

Sään suuret vaihtelut yllättävät

Säätilat vierailuvuoden aikana noudattelivat yllättävän paljon Suomen Turun säätiloja, vaikka Sherbrooke sijaitsee samoilla pituuspiireillä eteläisen Euroopan kanssa. Poikkeavaa Suomeen verrattuna olivat nopeat säätilojen vaihtelut, keväällä viikon sisällä lämpötila saattoi vaihdella 30 astetta. Kun vettä satoi, sitä tuli niin paljon, ettei voinut esimerkiksi ajaa autolla, vaan piti pysähtyä tien varteen. Talvella lunta tuli yhdessä yössä 70 senttiä. Useat isot valtatiet tukkeutuivat, ja luonnollisesti koulut olivat suljettuja, mistä lapset olivat iloisia.

Diabeteksen hoidon erityispätevyys kahdelletoista lääkärille vuonna 2017 Suomen Lääkäriliitto myönsi diabeteksen hoidon erityispätevyyden kahdelletoista lääkärille vuonna 2017. Kaikkiaan Suomessa on myönnetty diabeteksen hoidon erityispätevyys pian parille sadalle lääkärille. Diabeteksen hoidon erityispätevyyden saivat vuonna 2017: Petteri Ahtiainen, Jyväskylä; Susanna Aspholm, Tampere; Maria Cederlöf, Espoo; Saila Hurskainen, Joensuu; Sanne Kiiveri, Espoo; Marjut Kilponen, Kerava; Samu Lumijärvi, Piikkiö; Leena Penttinen, Espoo; Elina Pimiä, Tampere; Riitta Ryhänen, Kuusankoski; Sanna Toivanen, Jokela; Anna-Kaisa Tuomaala, Helsinki. Diabeteksen hoidon erityispätevyys voidaan hakemuksesta myöntää sisätautien, endokrinologian, lastentautien, yleislääketieteen ja muun alan erikoislääkärille, joka täyttää Lääkäriliiton sivustolla julkaistut kelpoisuusehdot (www.laakariliitto.fi). Oikeutta diabeteksen hoidon erityispätevyyteen haetaan Suomen Lääkäriliitolta ja pätevyyden myöntää liiton varatoiminnanjohtaja. Hakemus toimitetaan ensin Suomen Endokrinologiyhdistyksen sihteerille (www.endo.fi).

28

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018


iabeteshoitajat

Lääkkeetön hoito tehoaa pitkäaikaiseen unettomuuteen SOILE HÄLLFORS

Kirjoittaja on sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja ja toimii unihoitajana HYKS psykiatrian uni- ja traumapoliklinikassa.

Unettomuus aiheuttaa kärsimystä ja ahdistusta sekä heikentää rasituksista palautumista. Se voi johtaa haitalliseen itselääkintään tai altistaa haitallisille vastustuskyvyn, aineenvaihdunnan, mielialan, muistin ja havaintotoimintojen muutoksille. Se voi altistaa päihde- ja mielenterveyshäiriöille sekä työkyvyn heikentymiselle. Sekä lyhentynyt että pidentynyt yöuni on epäterveellistä ja lisää sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen riskiä. Liikaunisuus tarkoittaa poikkeavaa uneliaisuutta, jonka pääasiallisena oireena on liiallinen väsymys. Liikauninen ei virkisty nukkumastaan unesta, vaikka se on kestoltaan normaalia pitempi, ja kärsii päiväaikaisesta uneliaisuudesta. Sekä unettomuuden että liikaunisuuden syy on tunnistettava ja hoidettava asian­mukaisesti. Unettomuuden taustalla on usein monia syitä, jotka voivat olla fyysisiä, psyykkisiä tai ympäristöstä johtuvia. Taustalla voi olla muun muassa ahdistuneisuutta, ylivireyttä, unettomuuden pelkoa, huonoja nukkumistottumuksia tai jännittyneisyyttä. Unettomuudelle altistavat ja sen laukaisevat tekijät muodostavat helposti noidankehän, joka ruokkii itse itseään. Unettomuus alkaa yleensä elämäntilanteen muutoksesta, johon unettomuus on luonnollinen reaktio. Tilanne kroonistuu, kun itse unettomuus ja univaikeus alkavat aiheuttaa huolta ja pelkoa. Kierteen katkaiseminen on tällöin paras lääke unettomuuteen. Unettomuuden ja nukkumishäiriöiden lisäänty-

Unettomuus on hankala ja yleinen vaiva, joka voi heikentää terveyttä. Unen laatu vaikuttaa kansanterveyden lisäksi myös kansantalouteen, sillä hyvin nukkuva ihminen on tehokas päiväsaikaan.

misen taustalla on arveltu olevan myös yhteiskunnallisia muutok­sia. Ihmiset pyrkivät olemaan tehokkaita ja saatavilla koko ajan. Moni unohtaa, miten tärkeä uni on omalle hyvinvoinnille. Se, ettei ehdi tai halua nukkua tarpeek­si, ei kuitenkaan ole unettomuutta. Lisäksi tilapäinen unettomuus reaktiona stressiin on normaalia.

Unettomuuden hoidon perusta Unettoman kokemus unettomuudesta on huomioitava hoidon alussa – sen vaikutusta elämään ei saa vähätellä. Unihoitajalla tai sairaanhoitajalla on keskeinen rooli unettomuusoireen alkuselvittelyssä sekä unettomuuden lääkkeettömässä hoidossa. Hoitosuhde rakentuu luottamukselle kuten muissakin hoitosuhteissa. Potilasta informoidaan unettomuudesta ja rauhoitetaan häntä. Unihoitaja kartoittaa potilaan elämäntapoja ja valveen aikaista toimintaa, koska uni on koko vuorokauden asia. Unettomuuden hoito on lisäksi terveysneuvontaa ja ohjausta lääkkeettömien hoitokeinojen käyttöön. Potilaan vahva sitoutuminen hoitoon edesauttaa hoidon onnistumista.

Unettomuuden hoito Unettomuudessa pääasiallisia ongelmia ovat nukahtamisen vaikeus, unesta kesken herääminen ja unessa pysymisen vaikeus. Uneton ei virkisty unestaan, vaan kokee itsensä väsyneeksi.

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

29


UUSI MOBIILIAPPLIKAATIO!

Novo Nordiskin mobiilihiilihydraattikäsikirja • Digitaalinen hiilihydraattikäsikirja Android- ja iPhone-puhelimiin. • Tukee elämää diabeteksen kanssa. • Ladattavissa puhelimiin maksutta Google Play ja App Store -sovelluskaupoista (hakusanoilla Novo Nordisk ja mobiilihiilihydraattikäsikirja).

App Store:

Google Play:

FI/DB/0218/0004

Lisätietoa ja linkit kotisivuillamme www.novonordisk.fi Tekninen toteutus Into-Digital Oy (www.into-digital.fi)


Kuva: Shutterstock

Unettomuutta hoidettaessa tutkitaan, mitä tapahtuu, kun uneton ei kykene nukkumaan. Miksi vireys­ tila ei laske tai nousee uudelleen? Omat ajatuksemme, tunteemme ja toimintamme ovat usein syynä liialliseen vireystilaan. Unettomuuden taustalla voi olla esi­merkiksi stressaava elämäntilanne, voimia Diabetes vaikuttaa unettomuuteen ja unettovaativia suorituksia tai yleensä liian muus diabetekseen. Pitkäaikaisen unettomuukiireistä arkista toimintaa. Ne lisääden arvioidaan olevan yksi tyypin 2 diabeteksen vät kehon aktiviteettia niin paljon, kehittymisen riski­tekijöistä. Diabeteksen lisäsaiettä rauhoittuminen illalla voi olla raudet saattavat vaikeuttaa nukkumista. Samoin mahdotonta. Usein taustalla on tyypin 2 diabetekseen ja ylipainoon usein liittyvä havaittavissa unettomuutta yllä­ uniapnea tekee unesta rikkonaista. pitäviä ajattelu- ja käytös­malleja. Lue lisää dosentti, unitutkija Henri Tuomi­ Unettomuuden hoito sisältää lehdon haastattelusta: Diabetes-lehti muun muassa perustietoa unesta, 12/2017, Nuku hyvin, voit paremmin. potilaan tarpeen mukaan ärsykkeiden- ja stressinhallintaa, tietoa unihygieniasta, rentoutumisharjoituksia sekä itsehoitokeinoja unettomuuden hoitoon. Unenhuolheissa. Käytössä olevien tai potilaan aiemmin hyväksi lossa kiinnitetään huomio nukkumistottumusten ohella kokemien lääkkeettömien hoitokeinojen ja itsehoitopiristeiden, alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön keinojen selvittely on tärkeä osa haastattelua. Aiemsekä ravitsemus- ja liikuntatottumuksiin. Lisäksi unetmat unettomuuden hoitokeinot antavat lisätietoa nuktomia kannustetaan säännölliseen elämänrytmiin. kumisongelmasta. Potilaan käytössä olevat lääkkeet ja Liikunnan terveysvaikutukset välittyvät autoitsehoitovalmisteet voivat vaikuttaa nykyiseen nukkunomisen hermoston tasapainottumisen, mutta myös miseen. kognitiivisten muutosten kautta. Liikunta on keskeiNukkumista ja unettomuuden vaikeusastetta voinen itsehoitokeino kaikissa unen ja vireyden häiriöisdaan haastattelun lisäksi kartoittaa rakenteisten kysesä. Säännöllinen liikuntaharrastus voi kohentaa unen lyiden avulla. Kartoituksen jälkeen potilas käy lääkälaatua, työhyvinvointia, stressinsietokykyä ja oireiden rin vastaanotolla. Lääkäri tekee diagnoosin ja ohjelmoi hallintaa myös mielenterveyshäiriöiden yhteydessä. unettomuuden hoidon, jos arvioi sen mahdolliseksi ja jos Mielenterveystalon omahoitotyökalut eivät riitä. Nukahtaminen vaatii riittävän rentoa kehoa Potilas, jonka vaikea akuutti unettomuus on alka­ ja mieltä. Rentoutumisharjoituksilla on saatu kannut äkillisesti, tulee ohjata aina suoraan lääkärin hoi­ nustavia tuloksia unettomuuden hoidossa. Eniten toarvioon. Lääkärin tehtäviin kuuluvat lisäksi muun kokemuksia ja tutkimuksia on asteittain etenevästä muassa unihäiriön diagnosointi, erotusdiagnostinen (progressiivisesta) lihasrentoutuksesta, mutta myös arvio, kliinisen neurofysiologian (KNF) tutkimusten itsesuggestioon pohjautuvasta autogeenisesta rentoumäärääminen sekä lääkehoidon arvio. tuksesta ja tietoisen läsnäolon harjoituksista on hyviä tuloksia. Rentoutumisharjoitteita löytyy MielenterTärkeä unipäiväkirja veystalon Unettomuuden omahoito -sivustolta. Unihoitaja auttaa valitsemaan ja tekemään harjoitteita. Unihoitaja pyrkii selvittämään, kuinka kauan unettomuutta on kestänyt ja löytyykö jokin tekijä, joka sijoitUnihoitaja lääkärin työparina tuu unettomuuden alkuun. Unihoitajalla on keskeinen rooli unettomuuden lääkNykyisen nukkumistilanteen ja vuorokausirytkeettömässä hoidossa. Haastattelu antaa ensiarvoista min selvittäminen antaa tärkeää tietoa unettomalle. tietoa hoitavalle lääkärille ja on olennainen työkalu ­Pitämällä unipäiväkirjaa koko unettomuuden hoidon unettomuutta hoidettaessa. Potilaan kanssa käydään ajan arvioidaan lisäksi itsehoitomenetelmien ja interläpi muun muassa nukkumista aiemmissa elämänvaiventioiden tehoa.

Nuku hyvin

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

31


Unipäiväkirja havainnollistaa unettomalle nukutun unen määrää ja laatua sekä unen rytmitystä. Se havainnollistaa myös nukutun ajan suhdetta valveillaoloon vuoteessa. Tämä tieto on tärkeä, koska kaikki vuoteeseen liittyvät aktiviteetit stimuloivat valvetta unen sijaan. Siksi on tärkeää, että vuode ja nukkuminen liitetään vahvasti toisiinsa.

Unettomuuden pelko Unettomuutta voi ylläpitää unettomuuden pelko. Se ei usein enää johdu todellisesta tilanteesta, vaan sen aiheuttaa aiempi unettomuustilanne. Kun aivojen mantelitumake (amygdala) tulkitsee jonkin asian uhkaavaksi, se hälyttää muun aivojärjestelmän ja koko kehon mahdollista reagointia varten. Kehoon syntyy taistele tai pakene -tilanne. Sympaattinen hermosto aktivoituu ja kiihdyttää elintoimintojamme. Voi olla hankalaa saada pelkoa hallintaan sen jälkeen, kun pelko on jo vallannut mielen. Tästä syystä on hyvä harjoitella päivällä tilanteen rauhoittamista. Unettomuudesta kärsivälle oma vuode voi toimia negatiivisena signaalina. Oman vuoteen näkeminen laukaisee muiston unettomuuteen liittyvästä pelosta, mikä puolestaan salamannopeasti aktivoi sympaattisen hermoston. Tämän jälkeen uneliaisuus on poissa ja elimistö valppauden tilassa. Aktivaatio on jo tapahtunut ennen kuin itse ehtii ymmärtää, mistä on kysymys. Unettomuuden hoidossa tulee käydä läpi tätä mekanismia ja selittää se potilaalle ymmärrettävällä tavalla.

Omahoito on tärkeä osa hoitoa Mikäli unettomuus on kestänyt alle neljä viikkoa, potilas ohjataan Mielenterveystalo.fi-palvelun Unettomuuden omahoito -sivuston pariin. Unettomuuden omahoito tarjoaa itsehoitotyökaluja unettomuusoireiden hoitoon. Palvelussa on tarjolla ohjeita, tehtäviä, tietoa ja esimerkkejä, joiden avulla potilas voi oppia uusia ratkaisumalleja ja saa uusia näkökulmia nukkumisongelmiin. Omahoito-ohjelman sisällöt ovat ilmaiseksi saatavilla, joten kuka tahansa voi käyttää niitä myös lievempien unihäiriöiden itsehoitoon. Vuoden 2018 aikana sivuston palvelut täydentyvät unettomuuden nettiterapialla. Unettomuuden lääkkeettömien menetelmien saatavuus on rajallista, ja unettomuuden hoitoon kehitetään yhä enemmän itsehoitomenetelmiä. Tutkimusten mukaan internetpohjaisen menetelmän teho on samaa luokkaa kuin kasvokkain tapahtuvan hoidon. Se on lisäksi kustannustehokasta ja parantaa lääkkeettömän hoidon saatavuutta.

32

Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

Käytännön vinkkejä unettomalle Unettomuudesta kärsivän on syytä pysähtyä miettimään omaa vuorokausirytmiänsä. On helpompi herätä aamulla, kun rytmin pitää samanlaisena arki- ja vapaapäivinä. Kirkasvaloa voi käyttää rytmittämään sisäistä kelloa. Aamuisin saatu valoaltistus voi auttaa nukahtamista illalla. Luonnonvalo on myös hyväksi, ja sitä saa ”tankattua” suhteellisen pilvisenäkin päivänä. Sisäisen kellon lisäksi nukkumista säätelee unipaine, joka lisääntyy valvomisen, aktiivisuuden ja liikunnan myötä. Jos päivän aikana ei tapahdu juuri mitään fyysisesti rasittavaa, nukahtaminen voi viivästyä illalla. Unettomuudesta kärsivän on yleensä parempi yrittää jaksaa valveilla vähän väsyneenäkin. Jos on pakko, voi ottaa 20–30 minuutin päiväunet. Iltapäivä on päiväunille liian myöhäinen ajankohta, ja ne olisikin hyvä sijoittaa puolenpäivän aikoihin. Alkuillan päiväunet vaikeuttavat nukahtamista illalla. Tästä voi tulla ikävä kierre: yöunille mennään yhä myöhemmin, ja herääminen aamulla vaikeutuu. Kelloa on syytä käyttää vain herätykseen. Sitä ei tule vilkuilla mikäli herää öisin. Tulkitsemme kellon näyttämän ajan helposti negatiivisesti, mikä ei edes­ auta hyvää unta. Nukahtaminen käy todennäköisesti helpommin illalla, jos sängyssä ei loikoilla nukkumatta. Sängystä kannattaa nousta ylös heti heräämisen jälkeen ja sijoittaa päivään sopiva määrä aktiviteetteja. Hyvä iltapala on kevyt ja hiilihydraattipitoinen, eikä etenkään iltaisin kannata syödä liian raskaasti. Esimerkiksi rasvainen ruoka sulaa huonosti ja heikentää yöunta. Se voi aiheuttaa myös närästystä. Väsyneenä voi sortua hakemaan piristystä muun muassa kahvista tai energiajuomista, mutta ne heikentävät unen laatua ja voivat vääristää unirytmiä. Alkoholi rentouttaa illalla nautittuna, mutta jo pienikin annos heikentää yöunta. Netissä surffailu iltaisin voi virkistää mieltä, ja ajatukset alkavat helposti harhailla myös unen aikana. Netin käyttö, tv:n katselu ja puhelimen selailu on syytä lopettaa hyvissä ajoin ennen iltarutiineja. Hyvä uni ei ole kaikille itsestään selvää. Nukkumisvaikeuksiin on tarpeen puuttua silloin, kun ne alkavat hankaloittaa työkykyä tai muuta päiväaikaista toimintaa. Unettomuuteen pitäisi saada hoitoa perusterveydenhuollosta, ja sen hoito kuuluu olennaisena osana laadukkaaseen työterveyshuoltoon. Lisätietoja: Unettomuuden Käypä hoito -suositus: www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067 Mielenterveystalo: www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/unettomuuden_omahoito/Pages/default.aspx


Koulutusta

Valitse tästä sinulle sopiva koulutus 2018 Jos olet lääkäri, valitse näistä koulutuksista 17.–18.4. 24.–25.4. 12.–14.9. 20.–21.9. 9.–11.10. 25.–26.10. 31.10.–1.11. 27.–28.11.

Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät (Tiimi) Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito Lasten ja nuorten seminaari (Tiimi) Saat meiltä lisäksi Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen täsmäkoulutusta Tiimiklubi (Tiimi) oman hoitoyksikkösi Insuliinipumppuhoidon koulutus tarpeiden mukaan. Glukoosisensorointi-koulutus Ota yhteyttä!

Hoitajana hyödyt näistä kursseista ja koulutuksista 17.–18.4. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät (Tiimi) 3.–7.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi 12.–14.9. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 20.–21.9. Lasten ja nuorten seminaari (Tiimi) 9.–11.10. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 25.–26.10. Tiimiklubi (Tiimi) 29.–31.10. Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 31.10.–1.11. Insuliinipumppuhoidon koulutus Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa 6.–7.11. Raskaus ja diabetes www.diabetes.fi/ammattilaiset 12.–16.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi 27.–28.11. Glukoosisensorointi-koulutus Koulutussihteeri Malla Honkanen

Hae diabetesosaamista myös apteekkiin tai muuhun yritykseen 27.4. Diabetes ja hoitojärjestelyt tutuksi 12.10. Apteekkihenkilökunnan koulutus

p. 050 310 6614 koulutussihteeri@diabetes.fi

Koulutuspäällikkö Outi Himanen p. 0400 723 664 outi.himanen@diabetes.fi Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2018

33


Koulutusta

Koulutusta meillä ja muualla 2018 Kotimaassa •

11.–13.4. • 17.–18.8. • 6.–7.11. • 22.11.

Diabetestutkijat ja diabetologit ry:n talvikokous ja SSSD yhdessä, Turku Diabetesklubi, Espoo Hanasaari, aihe alustavasti: Genes behind diabetes 3rd Nordic Diabetic Foot Symposium, Helsinki Valtakunnallinen diabeteskoulutuspäivä, Helsinki

Ulkomailla •

22.–26.6. ADA, Orlando, Florida 2.–5.10. EASD, Berliini, Saksa • 11.–14.10. ISPAD, Hyderabad, Intia •

Tyypin 1 diabetes ja raskaus Raskauden suunnittelu – Odotusaika – Synnytys – Kotiin vauvan kanssa Opas vastaa raskautta suunnittelevan ja raskaana olevan tyypin 1 diabeetikon mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Uusi painos 2017.

Tyypin 1 diabetes ja raskaus

Lisätiedot ja tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa materiaalitilaukset@diabetes.fi


Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa

Diabetesliiton keittokirjat Helppoa halpaa hyvää – kaikkina vuodenaikoina 22,50 € • Hyviä arkiruokia edullisesti ja näpertelemättä. Näillä ohjeilla kehnokin kokki onnistuu. • 69 vuodenajan mukaan ryhmiteltyä ruokaohjetta, 106 sivua • Koko A5, kierresidonta

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeita 20 € • Sydäntä helliviä herkkuja, joihin on piilotettu hyviä pehmeitä rasvoja. Leivonnaisissa maistuvat kasvikset, sienet, marjat ja pähkinät. • Suolaisissa leivonnaisissa kasvis-, kala- ja lihavaihtoehtoja. • 23 suolaisen ja 15 makean leivonnaisen ohjetta, 52 sivua • Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 € • Kaikille, jotka haluavat siirtää syömisen painopistettä kasvisten suuntaan. Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita. Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä proteiinin määrä ja gluteenittomat ohjeet merkitty. • 125 ohjetta, 107 sivua • Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta

Makumatka kevyeen kotiruokaan 28 € • Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille, jotka haluavat valmistaa maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa. • Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia. • 225 ohjetta, 157 sivua • Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 € • Diabetes-lehden reseptejä vuosien varrelta. • 53 ohjetta, 54 sivua • Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraattisisältö

Tilaukset: p. 050 310 6616 Satu Kiuru, p. 050 310 6615 Sirpa Qureshi materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi/d-kauppa

Hinnat sisältävät lähetyskulut.


KOVAT AJAT?

PEGORION UMMETUKSEEN · Jauhe kätevissä annospusseissa · Voidaan sekoittaa mm. veteen tai mehuun

Pegorion, jauhe oraaliliuosta varten, on ummetuksen hoitoon tarkoitettu lääke. Vaikuttava aine: makrogoli. Annostus: Aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset: 1 annospussi (12 g) 1–2 kertaa päivässä. 4–7-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) 1–2 kertaa päivässä. 2–3-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) kerran päivässä. Pakkauskoot: 20 x 6 g, 10 x 12 g, 20 x 12 g ja 50 x 12 g. Sopii myös raskauden ja imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Orion on suomalainen avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

3/2018

· Uusi pakkauskoko 10 x 12 g annospussia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.