Page 1

JOBB & NÆRING

1

NR. 10 DESEMBER 2013

STORSATSING PÅ HELSE I SENTRUM Sjur Nygaard setter helse i sentrum - i dobbel forstand. Helsegründeren satser nå stort på et eget helsebygg – i Haugesund Sentrum.

Les mer på side 5 - 7

STATOIL SATSER NORSK PÅ AIBEL FJØRSILKEBRIS MÅNEDENS BEDRIFT


2

JOBB & NÆRING

Making a difference

DeepOcean har nylig vunnet sin største avtale i selskapets historie – det er en stor tillitserklæring I DeepOcean er det menneskene som utgjør forskjellen. Vi er stolte av den lidenskap, iver og engasjement våre kollegaer viser for å løse stadig mer utfordrende subsea oppdrag. Hos oss er det kort vei mellom planleggingsarbeid og offshore operasjoner i Nordsjøen, Brasil, Mexico, Vest-Afrika eller Asia. Det gjør hverdagen spennende, og gir følelsen av at hver enkelt av oss utgjør en forskjell i suksessen til selskapet.

www.colours.no

SURVEY AND SEABED MAPPING // SUBSEA INSTALLATION // SUBSEA INTERVENTION INSPECTION MAINTENANCE AND REPAIR // SURF // DECOMMISSIONING www.deepoceangroup.com


JOBB & NÆRING

INNHOLD

10 14 20 24 27 30 36 38 42

FAGARBEIDEREN I SENTRUM 350 deltakere på årets nasjonale yrkesfagskonferanse i Haugesund.

FORBEREDELSER ER NØKKELEN FOR SKARPSINN PCG Skarpsinn er et av de nyeste reklamebyråene i Haugesund.

KARMØYBU TIL TEAM HN Sindre Haarr til team HN.

SNART ER DET BÅTMESSE Første helg i april arrangeres Haugesund båtmesse for 7. gang.

FJØRSILKEBRIS

16

STATOIL - MILLIARDER TIL HAUGALANDET

Det syngende vertskapet er en av hovedårsakene til at Førland bedriften blir månedens bedrift.

STOR KONTRAKT TIL AOF AOF Haugaland har fått en storkontrakt med Rogaland fylkeskommune, som kan være verd 30. millioner kroner.

ÅRETS SPREKESTE KALENDER

32

Birkelands-pikene pryder kalenderen til Birkeland maskinentreprenør for 2014.

NYTT OM NAVN

BREDE SMIL PÅ STORESUND

HEDER TIL COOP-ANSATTE Ti Coop ansatte ble hedret for lang og tro tjeneste.

40

FULLT HUS HOS PATER JOSEPH

Ansvarlig redaktør: Egil Severeide: egil.severeide@hninfo.no Prosjektleder: Harald Rasmussen: harald@dhrsaga.no Redaktør: Odd-Atle Urvik: odd-atle@dhrsaga.no Grafisk design: Linn Sofie Hagen Olsen linn.sofie@skarpsinn.no Forsidefoto: Jørgen Freim Utgiver: DHR Saga i samarbeid med Haugesund regionens Næringsforening. Utkommer månedlig: Opplag 50.000 Adresse DHR Saga: P.B. 1915, 5508 Karmsund Salg Jan Åge Matland, 908 25 707, jan@dhrsaga.no Telefon: 52 84 54 84 Papiret er miljøvennlig og PEFC merket

3


4

JOBB & NÆRING

LEDEREN:

Redaksjonen

HVOR LENGE VIL DET VARE? EGIL SEVEREIDE

Snart er 2013 historie, og kongeriket Norge kan legge nok et velstandsår bak seg. Egil Severeide Ansvarlig redaktør

Det er flere enn Kåre Willoch som lurer på hvor lenge Gud vil holde sin beskyttende hånd over et folk som har hatt så mye flaks. Ikke flaks alene, vil noen si. At vi har funnet olje og gass er en ting; måten vi har forvaltet nasjonalformuen på en ganske annen. Og der har den hellige treenighet, for å bruke en aktuell metafor; myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere balansert hverandre på en måte som få andre land med tilsvarende ressurser, har maktet. Et annet poeng er at bytteforholdet mellom oss og resten av verden har vært usedvanlig gunstig. Vi har solgt varer som verden etterspør og til en høy pris. Vi har importert varer som relativt sett bare er blitt billigere og billigere. Det betyr penger på konto. Oljefondet er nå på ufattelige fem tusen milliarder kroner. Hver og en av oss er god for en million kroner. Det er en reserve få, om noen, nasjoner i hele verden kan måle seg med. Det er alltid dem som spår et ragnarokk. Les Dagens Næringsliv, og du møter dommedagsprofeter hver eneste dag. En dag får de helt sikkert rett. Som pessimisten som alltid sa nei, og fikk inngravert på gravstøtten: Ka sa eg? Jo, vi ser noen mørke skyter i horisonten; kostnadsnivået er blitt urovekkende høyt, 69 prosent over våre handelspartnere. Det gjør det vanskelig å konkurrere. Hittil har vi klart oss fordi vi har bedre teknologi og smartere arbeidsprosesser. Vi er blant verdens mest produktive industrinasjoner. Men kostnadsgapet må justeres. Heldigvis bidrar kronekursen til å gi eksportindustrien god drahjelp. Men vi kan ikke leve med en slik forskjell over lang tid. Jeg kunne snakket om klima, internasjonale konflikter og andre forstyrrende elementer i vårt framtidsbilde. Men jeg vil snakke om innvandrere, som nesten totalt utestenges fra vårt arbeidsfellesskap. Jeg har hatt gleden av å bli kjent med en del av dem det siste året. Flinke, ressurssterke kvinner og menn som har et brennende ønske; å få seg en jobb. Det får de ikke. Fordi de har en annen hudfarge, et fremmed navn. Det har med holdninger å gjøre. Om å ta noen sjanser på å slippe nye stemmer inn i det norske koret. Det hadde vært usigelig kjekt om Delia, Muhannad og Anaclet kunne heve lønn, og ikke trygd i 2014.. God jul til dere alle!

Ansvarlig redaktør

HARALD RASMUSSEN Prosjektleder

ODD-ATLE URVIK Redaktør og journalist

ELIN TOLLEVIK GARVIK Journalist

JAN ÅGE MATLAND Salg

LINN SOFIE HAGEN OLSEN Grafisk Design


JOBB & NÆRING

VILL IDÉ BLIR TIL HELSEHUSET - Det var nok en vill idé i starten. Men vi har alltid hatt troen og gleder oss til reisen videre, sier Sjur Nygaard. Sommeren 2015 vil Helsehuset stå klart i Haugesund sentrum.

FORTSETTER

5


6

JOBB & NÆRING

Slik vil det nye Helsehuset ta seg ut. Bilde: Opus Arkitekter

Etter mange års idéutvikling og planlegging, ble det i sommer endelig bestemt at et nytt, privat helsehus skal reises midt i Haugesund sentrum. Med et samlet areal på over 10.000 m2, blir bygget et kombinert forretnings-, kontor- og leilighetsbygg som i all hovedsak vil fylles med helserelaterte virksomheter. Deler av æren for Helsehuset i det hele tatt blir en realitet, skal gå til ekteparet Turid Staveland og Sjur Nygaard. De har begge lederfunksjoner i Privatsykehuset i Haugesund og Haugesund Medisinske Senter, som holder til i Victoriahjørnet i Haugesund sentrum. Syklet på finansieringsjakt Ideen fikk jeg en god del år siden. Vi had-

de et ønske om å ekspandere videre og dermed oppstod behovet for nye lokaler. Tanken om et stort og nytt helsebygg var fristende, men vi var avhengig av å finne villige investorer. Så jeg kastet meg på sykkelen, trillet ned til Kristian Eidesvik i Caiano og lanserte ideen. Heldigvis tente han på tanken om Helsehuset med en gang. Det samme gjelder for våre aksjonærer. Vi er veldig takknemlige for at de har stilt seg bak planene, smiler Sjur Nygaard.

Det er altså tomteeierne Caiano Eiendom og Nokus, sammen med ekteparet Staveland Nygaard, øyelege Kjell Gunnar Gundersen, allmennlegeseksjonen først og fremst representert ved Anne Kvalheim, og fysioterapiseksjonen ved Jorunn Sørvåg og Reidun Enehaug, som har utviklet planene for Helsehuset. For ekteparet var det naturlig å velge sentrum foran andre mulige alternativer rundt om i byen. - Vi er veldig sentrumkjære og hadde veldig lyst til fremdeles å holde oss i sentrum. Vi har mange pasienter som kommer utenbys fra, og nærhet til hotell, restauranter og andre tilbud, er selvfølgelig viktig. Vi håper og tror at Helsehuset skal gi et nytt og viktig bidrag til sentrumsutviklingen og noe som blir lagt merke til, sier Nygaard.

Et gigantisk løft I selve bygget vil store deler av 2. hele 3. og 4. etasje leies ut til Privatsykehuset i Haugesund og Haugesund Medisinske Senter. 1. etasje blir en ren kommersiell

I dag anslår ekteparet at rundt 40-50 prosent av pasientene innen prostata og ortopedi kommer fra sørfylket.


- Vi har allerede leid ut nesten hele bygget, sier Turid Staveland og Sjur Nygård.

etasje, med butikker og café. Etasjen over er satt av til en stor øyeavdeling og næringslokaler. Allerede nå er bortimot hele bygget utleid. I de to øverste etasjene foreligger det planer om rundt 23 flunkende nye omsorgsboliger. - Dette er ikke helt spikret enda, men vi har en god dialog med kommunen, sier Turid Staveland Nygaard. Privatsykehuset i Haugesund tilbyr i dag en rekke helsetjenester, blant annet innen ortopedi, urologi, øyekirurgi, hud, generell kirurgi, plastikkirurgi og kardiologi. Haugesund Medisinske Senter består av allmennleger, fysioterapauter, og øyeavdeling med både øyeleger og optikere. Dette har vært en gradvis utvikling siden Haugesund medisinske senter ble opprettet i 1996 og senere Privatsykehuset Haugesund i 1997. Nå er det duket for et nytt kapittel. - Det er ingen tvil om dette blir et gigantisk løft for oss. Vi har hatt en veldig fin utvikling der vi er nå, men vi ønsker å ta et steg videre, sier Nygaard. Helseklynge I næringsterminologi brukes klyngebegrepet ofte. Komplementære virksomheter som spiller hverandre gode og skaper vinn-vinn-situasjoner. Nygaard sier det er mye av denne tankegangen som ligger bak ideen om Helsehuset. - Vi håper jo å skape synergieffekter av dette her. Samtidig mener vi bygget kan bidra til at vi styrker og utvider helsekompetansen som finnes her i byen. Vi har etter hvert fylt opp lokalene med mange forskjellige spesialiteter, men vi ønsker enda å knytte til oss kompetanse vi ikke selv besitter i dag. Hovedmålet er å styrke den faglige kvaliteten, både i og på tvers av de miljøene vi har, sier han. Alle som i dag er tilknyttet Privatsykehuset i Haugesund og Haugesund Medisinske Senter, blir med på flyttelasset.

JOBB & NÆRING

- Vi har hatt en god prosess og vi er veldig glade for entusiasmen som har vært. Allmennlegene og fysioterapeutene driver jo sine egne virksomheter. Heldigvis har også de tent på denne ideen og følt samme eierskap til prosjektet, forklarer Turid Staveland Nygaard. Er godt posisjonert Selv om det stort sett er lokale og regionale pasienter som i dag behandles på privatsykehuset, har det den senere tiden vært økt trafikk fra andre deler av Vestlandet. I dag anslår ekteparet at rundt 40-50 prosent av pasientene innen prostata og ortopedi kommer fra sørfylket. Med Rogfast på plass, vil markedet bare bli større.

- Allerede nå har vi et forsprang på flere områder sammenlignet med Stavanger. Dette forspranget håper vi å kunne beholde. Ved å styrke tilbudet vårt gjennom Helsehuset, vil vi være godt posisjonerte

Bilde: Opus Arkitekter

7

for fremtiden. Rogfast er noe vi definitivt har hatt i tankene. Etter å ha styrt landet i åtte år, måtte den rødgrønne regjeringen i høst gå av etter Stortingsvalget. Nå er det Høyre og Frp som sitter med makten. Det gleder ekteparet Staveland Nygaard. - For oss som leverer private helsetjenester, er det klart vi er fornøyde med at vi nå har fått en regjering som i større grad vil legge til rette for private løsninger. Men i løpet av de siste årene føler vi at de rødgrønne har gått fra å ha total allergi, til faktisk å innse at vi kan spille en viktig rolle. Og det er kanskje det viktigste, at det ikke er så avgjørende hvem som styrer landet. Stabilitet og forutsigbarhet er veldig viktig for oss, avslutter hun. Av: Kristian Severeide


8

JOBB & NÆRING

Kvalitet- og miljøsertifisert: ISO 9001/14001

Et helsehus for alle behov - midt i Haugesund sentrum. Privatsykehuset Haugesund: › Øyeavdeling › Urologi › Ortopedi/Sportsmedisinsk avd. › Kosmetisk kirurgi › Generell kirurgi › Bedriftshelsetjeneste › Kardiologi › Hudavdeling › Privat øyelegepraksis

Haugesund Medisinske Senter: › Allmennleger › Fysioterapi › Treningssal

Telefon: 52 70 05 50 post@privatsykehuset.no www.privatsykehuset.no


JOBB & NÆRING

9

LYST PÅ SOMMERJOBB I KARMØY KOMMUNE?

Karmøy kommune har spennende utfordringer for deg som ønsker en jobb innen helse- og omsorgstjenester. Er du ferdig utdannet eller er du student? Da er det nettopp deg vi trenger.

Vi har også mange faste jobber ledig for deg som søker nye utfordringer sammen med nye kjekke kolleger.

Det er behov for:

Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, aktivitører, personal til kjøkken og vaskeri og studenter/ elever innen relevante fag.

Spennende utfordringer venter på deg her: Boliger og avlastningstiltak for psykisk og fysisk funksjonshemmede, sykehjem, legevakten, aldershjem og bofellesskap for eldre hjemmetjenester og dagsenter for alle brukergrupper.

For studenter kan vi tilby:

For verne-/sykepleiestudenter tilbyr vi stipendordning kr 10.000 pr. år. Du forplikter deg til 10 arbeidshelger hvert år og sommerjobb.

For mer informasjon om stipendordning ta kontakt med: Siv Anita L. Fredriksen tlf 52 85 72 03 epost: salf@karmoy.kommune.no

Vi venter i spenning – søker nettopp du?

Primært må søkere være 18 år, men yngre søkere vil bli vurdert. Fullstendig annonse og mer informasjon finner du på www.karmoy.kommune.no (Søknader registreres elektronisk.) Søknadsfrist 01.04.14. Søknadene vil bli vurdert fortløpende


10

JOBB & NÆRING

FAGARBEIDEREN I SENTRUM

Lederskolen

En anerkjent lederutdanning som benyttes av mange bedrifter på Haugalandet. Lederskolen er en praktisk utdanning for deg som vil bli leder eller utvikle deg videre som leder. Etter å ha fullført Lederskolen vi du sitte igjen med en solid kompetanse innen praktisk ledelse og et bevisst forhold til egen lederatferd. Lederskolen går over ett år på dag- eller kveldstid. Start kveld: 10. februar kl. 17.00 en gang pr. uke Start dagtid: 17. februar kl. 08.30 en gang pr. mnd LO medlemmer kan søke om utdanningsstipend. Søknadsfrist er 15. mai. Ta kontakt og vi hjelper deg med søknaden.

Mia Celine Johnsson (t.v.) og Cecilie Lilleland samarbeider om en oppgave innen pneumatikk under Nasjonal Yrkesfagskonferanse i Haugesund.

Ta kontakt for informasjon og påmelding!

grønn 323c: c97 m16 y42 k60

November var måneden da årets nasjonale yrkesfagskonferanse gikk av stabelen i Haugesund. Over 350 deltaker fant veien til Rica Maritim. Konferansen, som ble holdt 12. og 13.november, satte fokus på hvordan samarbeidet mellom skoler og næringsliv kan bli best mulig og hvordan Norge skal utdanne de aller beste fagarbeiderne. Mye av debatten var basert på innholdet i Stortingsmelding. 20 ” – På Rett Vei”, som ble lagt frem tidligere i år. Blant de profilerte foredragsholderne var både tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Aslak Sira Myra. Under konferansen fikk også en rekke lokale elever muligheten til å vise frem sine faglige ferdigheter. Blant disse var Mia Celine Johnsson fra Haugaland videregående skole og Cecilie Lilleland fra Karmsund videregående skole. De arbeidet i to dager med pneumatiske oppgaver og synes opplevelsen var lærerik. - Det har vært veldig spennende å jobbe med slike praktiske oppgaver. Mye av det vi har lært, vil vi har bruk for når vi snart skal ut i praksis, sier Johnsson. Av: Egil Severeide

aofhaugaland.no 52 70 90 00 facebook.com/aofhaugaland

grå: 430c: c15 m0 y0 k73 431c

veien videre

DIN LOKALE MALERMESTER! Les om oss på www.risanger-sonn.no og lik oss gjerne på facebook.


FoTo: Tor Inge Vormedal. IllusTrasjon: KesTer Bunyan arKITeKTur as

JOBB & NÆRING

masTerplan Karmsund TraFIKKhaVn

VELKOMMEN TIL HUSØY – REGIONENS VIKTIGSTE GODSHAVN MED UNIK NÆRHET TIL FLYPLASS OG T-FORBINDELSEN Husøy er regionens logistikksentrum for krysningen av sjø- og landtransport. Det tilrettelegges nå for nyetableringer på de store havnearealene som allerede er utviklet i området. For å møte de fremtidige utfordringene til godstransport, inklusiv kort- og langtidslagring, skal det i løpet av de neste årene oppføres et nytt ro-ro anlegg og en stor, moderne havneterminal som skal seksjoneres. Ta kontakt for en skreddersydd og kreativ løsning for etablering av hall og uteareal tilpasset din bedrift.

/ T: 52 70 37 50 / karmsund-havn.no

REGIONENS INduStRIOmRådE: • Regionens mest sentrale industriområde med nærhet til en godshavn • God beliggenhet i forhold til regionene i nord og sør • Skreddersydde løsninger for lagring av handelsvarer (engroslagring) • Tilpassede løsninger for offshore næringen • Nærhet til flyplass (3 km / 5 minutter) • Lagerareal både innenfor og utenfor kameraovervåkede, ISPS-sikrede områder • Døgnvakt: Havnevakten har vaktsentral på Husøy • Nasjonal fiskerihavn • Lagring og testing av fryse-/ kjølecontainere

11


12

JOBB & NÆRING

Pü grunn av flere store prosjekter og økende arbeidsmengde søker vi

Bli en del av vĂĽrt team i KvĂŚrne Fagarbeidere

Vi er pĂĽ utkikk etter deg med erfaring og interesse for

ĂĽ realisere engasjerende og krevende prosjekter

KvĂŚrner arbeider for ĂĽ tiltrekke seg og utvikle dyktige mennesker og team som forstĂĽr kundens behov og

krav og som kan realisere planer og konsepter inn i effektive, komplette installasjoner. innen følgende fag:

• Platearbeiderfaget

• Stillasbyggerfaget

• Sveisefaget stül/rør

• Overflatebehandlerfaget

Det er for tiden stor aktivitet i KvÌrner og vi trenger ere engasjerte medarbeidere. • Brenneoperatørfaget • Industrimekanikerfaget Vi søker ingeniører/teknisk personell for snarlig tiltredelse til følgende stillinger:

s *OHFOJœSMFEFS%FNPMFSJOH s 4FOJPSJOHFOJœSFS4USVLUVS • Industrirørleggerfaget/ • Elektriker-/Energimontørfaget Ved ü arbeide i KvÌrner für du erfaring innen alle faser av prosjekter. s 4FOJPSJOHFOJœSFS.BSJOF s vüre *OHFOJœSFSJTPMFSJOHmaling Kombi mot sveis • Telemontørfaget

Dette gir deg en unik mulighet til ü spille en viktig rolle i vüre spennendes prosjekter og arbeide • Riggerfaget • Automatiseringsfaget med et bredt utvalg av folk fragod ulike fagomrüder. Vi tilbyr faglig integrering og tett oppfølging av din karriereutvikling. KvÌrner trenger flere erfarne fleretilsteder i landet bl.a. Oslo,ogStord ogevner Molde. I KvÌrner für dumedarbeidere en unik mulighet ü utvikle dine personlige faglige i et variert og

4œLOBETGSJTUPLUPCFS spennende arbeidsmiljø og du für bidra i arbeidsprosessen helt fra fabrikasjonsstart til ferdigstillelse

Logo

Vi'PSOÀSNFSFJOGPSNBTKPOPNTUJMMJOHFOF UBLPOUBLUNFEBWEFMJOHTMFEFSGPS.BSJOF4USVLUVS tilbyr gode ansettelsesvilkür og forsikringsordninger, samt et godt velferdstilbud. Kjell holdninger Hüvard Belsvik, mobil: 951 54 993.blir verdsatt. Gode og høy arbeidsmoral For ytterligere informasjon om stillingene samt ü søke, gü inn pü www.kvaerner.com/career Ansettelsessted er Stord. For ü søke pü stillingene, gü inn pü vür karriereside www.kvaerner.com/career,MPLBTKPO4UPSE

For informasjon stillingene ü søke, gü inn pü Detytterligere kommer etter hvert ereom spennende og samt interessante vüre nettsider www.kvaerner.com/career stillinger, sü følg med pü vür karriereside framover og følg oss gjerne pü Søknadsfrist er 31. desember 2013

KvÌrnerleverandør er en ledende, spesialisertanskaffelser leverandør av KvÌrner er en ledende, spesialisert av engineering, og engineering, anskaffelser ogogbygging (EPC) avog offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. bygging (EPC) av offshore oljegassplattformer landbaserte anlegg. SelskaSelskapet har over 3000og HMS-fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere pet har over 3 000 HMS-fokuserte, høyt kvalifiserte erfarne medarbeidere i bedrifter.leverandør KvÌrner ersom en internasjonal som planlegger og ulike bedrifter. KvÌrner er eni ulike internasjonal planlegger ogleverandør realirealiserer prosjekter noen av verdens krevende prosjekter serer noen av verdens mest krevende som en mest foretrukket partner for som en foretrukket partner olje- og gassoperatører innenfor büdeog oppog nedstrømsvirksomhet, industriselfor oljegassoperatører innenfor büde opp- og nedstrømsvirksomhet, skaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører. industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.


JOBB & NÆRING

13

WORKSHOP

WE ARE SEARCHING FOR...

Project Manager

Draftsman/CAD Design Automation Engineer

Imenco is a major EPC-contractor to the maritime industry. We design, develop, and manufacture a wide range of systems and products such as Diving Systems, Helicopter Refuelling Systems, Lifting and Handling products, Subsea Cameras and Subsea Tools including Subsea Lights and Lasers. Our customers benefit from over

| |

client support in Brazil, China, Korea, Malaysia, Norway, Singapore, UK and the US.

AVIATION

Imenco have a global network of offices and agents, strategically located for

DIVING

|

For applications and more information contact Anne Britt Gjøsæter abg@imenco.com +47 52 86 41 09 or visit imenco.no/career

ENGINEERING & DESIGN

|

Aviation Project Engineer

LIFTING & HANDLING

Senior Mechanical Engineer

SUBSEA

|

Principal Engineer

thirty years experience in the industry, adding value and providing smart solutions.

Offices Offices Offices

Offices Innovation starts here

Agents

Agents Agents

Agents


” 14

JOBB & NÆRING

–Vi kaller det a smile in the mind. Det øyeblikket da noe resonnerer hos mottakeren. Espen Devold

Grundige forberedelser er nøkklen for

SKARPSINN PCG Skarpsinn er en av de nyeste reklamebyråene i PCG. Det spissede byrået har til tross for sin korte levetid allerede rukket å etablere en arbeidskultur som interesserer mange store kunder. Skarpsinn ble dannet for å kunne fokusere på det de mener er det aller viktigste i ethvert kreativt arbeid: innsikt. Byråleder Espen Devold har samlet et team som ønsker å gjøre arbeid som blir lagt merke til. - Vi ser alt for mye arbeid der ute som er kreativt bare for å være kreativt, uten noen langsiktig tanke bak. Resultatet av å jobbe slik er pene annonser som blir fort glemt. Vi ønsker å gjøre grundigere strategisk arbeid, slik at vi får den innsikten vi trenger for å gjøre godt og relevant kreativt arbeid, sier Devold. De gode idéene Med erfaring fra blant andre DDB, Helly Hansen, Kavli og Adidas, vet Devold hva

han snakker om. Kampanjene som virker er de som blir husket. - Det viktigste er de gode idéene, og de får vi bare ved hjelp av grundig innsikt. Det betyr et godt strategiarbeid i forkant. En god idé skal gjøre mer enn å fange oppmerksomhet, den skal forlenge budskapets levetid ved å få mottakeren til å tenke, og til å huske det etterpå, sier han. Og Skarpsinn har et navn på dette fenomenet. - Vi kaller det a smile in the mind. Det øyeblikket da noe resonnerer hos mottakeren. Det er det vi er ute etter. Det handler ikke nødvendigvis om å være morsomme, men om å tenke smart gjennom innsikt. Det trenger ikke å være

en annonse heller. Vi skal lære så mye av og om kundene våre at vi skal kunne gi dem gode råd hele veien. På den måten kan vi bruke vår kunnskap til å strekke kunden videre og være en verdifull partner, sier Devold.

Innovasjon Plasseringen i Haugesund gjør at Skarpsinn er sentralt plassert for utviklingen i oljebransjen. Dette er et marked byrået har spesielt godt kjennskap til. Haugesund er hjemby for noen av de største selskapene i bransjen, og arnested for en rekke gründere som stadig drar teknologien videre. Disse innovasjonsprosessene er også noe PCG Skarpsinn ønsker å bidra i. - Vi har allerede fått vist vår kompetanse i innovasjonsprosesser ved noen anledninger. Det er så mange gode hoder i området vårt, og vi har lyst til å hjelpe til. Vår ekspertise her er jo i det utvidede produktet, det vil si strategiarbeid og idéer rundt. På det teknologiske planet må gründerne få gjøre sitt, sier Devold med et smil. Forberedelsesvilje Byrået er ennå i oppstartsfasen, men Devold sier at de allerede har skapt seg en


JOBB & NÆRING

15

–Etterhvert har jeg skjønt at alt er design. Et ord eller en setning er et design like mye som en logo eller bruk av former og farger. Alt henger sammen, og alt må jobbe i lag for å fremme budskapet på best måte. Sam Langåker

kultur som fostrer kreativ utvikling. - Kulturen i Skarpsinn er ikke skapt ut av ingenting, den er formet slik ut i fra de som jobber her. Ingen er redde for å komme med idéer, og vi våger å gjøre feil. Så lenge vi gjør arbeidet vårt strukturert og grundig, vet vi at om vi bommer en gang, gjør vi det bedre neste gang. Ekte kreativitet handler om å våge å prøve, og så reise seg igjen om det ikke fungerer første gangen. Vi har stor vinnervilje, men viljen til å forberede oss er større; vi setter oss grundig inn i det vi jobber med. Det vil gi langsiktige resultater, sier Devold.

Noen smaksprøver fra Skarpsinns portefølje

Kreativ leder I Sam Langåker har PCG Skarpsinn fått en formgiver som forstår viktigheten av effekt og grundig forarbeid som kreativ leder. Med erfaring fra sitt eget byrå, Drops Designkontor, har Langåker fokus på detaljer og løsninger som påvirker. - Det viktigste med ethvert prosjekt er jobben det skal gjøre. Ulike indikatorer skal påvirkes, og det er mange ulike fremgangsmåter. Utfordringen for oss er å finne de beste måtene å gjøre dette på, sier Langåker. Langåker har alltid vært observant på detaljer, og mener bestemt at et

godt design ikke skal skrike etter oppmerksomhet. - Design for designens skyld var slikt jeg gjerne gjorde i starten av karrieren min. Etterhvert har jeg forstått at design ikke skal dra oppmerksomheten mot seg selv; det skal forsterke produktet eller budskapet du prøver å fremme. For å gjøre det trenger du innsikten du får gjennom grundig forarbeid. I Skarpsinn jobber vi riktig vei; vi lærer oss alt vi kan om bedriften eller produktet vi jobber for og finner ut hva som ligger i kjernen før vi starter det kreative arbeidet. Innsikt er uvurderlig i arbeidet vårt, sier Langåker. Ordet design får mange til å tenke på logoer, farger og utforming. Langåker er av en annen skole. - Etterhvert har jeg skjønt at alt er design. Et ord eller en setning er et design like mye som en logo eller bruk av former og farger. Alt henger sammen, og alt må jobbe i lag for å fremme budskapet på best måte. Et godt navn på et produkt er et godt design, men det må forsterkes av en god logo og et uttrykk som er helhetlig. Og det må fungere. Det er krevende arbeid, men grundig forarbeid gjør jobben lettere, og gir oss en større sjanse til å gjøre det riktig, avslutter Langåker.


16

JOBB & NÆRING

Aibel får nyte godt av nye kontrakter som både gir arbeid på landanlegget på Kårstø, ved verftet i Haugesund og offshore. (Foto: Gassco)

STATOIL SATSER «NORSK» Statoil har fått pepper for å sende kontrakter ut av landet. For et par uker siden snudde det; kontrakter for 12 milliarder havnet på norske hender - og mest på Aibel Det er leverandører innenfor vedlikehold og modifikasjon og isolasjon, stillas og overflate som er vinnerne, og som nyter godt av viktige kontraktsforlengelser. - Vi har registrert at de fleste avtalene innenfor V&M og ISO er blitt forlenget gjennom de eksisterende rammeavtalene. Dette gir forutsigbarhet og stabilitet for både kontraktørene og deres underleverandører, sier Runar Rugtvedt, Norsk Industris bransjesjef for olje og gass, til Offshore.no. Mange har satt spørsmålstegn ved leverandørindustriens

konkurranseevne, men vedlikehold og modifikasjon er og blir de norske leverandørenes arena. - Disse kontraktene er en solid grunnmur for de norske selskapene. Avtalene setter strenge krav til skandinavisk språk, noe vi mener er positivt både for sikkerhet og effektivitet. Samtidig ser vi at en del leverandører må til utlandet for å skaffe kapasitet, blant annet innen engineering, og slik er også V&M blitt et mer internasjonalt marked, sier Rugtvedt. Aibel – 5 mrd. + 660 millioner kroner Statoil har innfridd en opsjon som forlenger Aibels V&M-kontrakt med to år. Den forlengede kontrakten har en samlet verdi på rundt fem milliarder kroner. Statoil V&M engasjerer rundt 2500 medarbeidere i Aibel. Den ene kontrakten gjelder landanleggene Kårstø, Kollsnes og Sture. Den andre gjelder offshoreanleggene Draupner, Statfjord, Oseberg, Huldra/Veslefrikk, Njord, Kristin, Norne og Hammerfest LNG. Aibel har også inngått en kontrakt med Det norske for oppkopling av Ivar Aasenplattformen til en verdi av 390 millioner kroner. I tillegg har de sikret seg en intensjonsavtale for vedlikehold og modifikasjonsoppgaver og driftstøtte for 270 millioner kroner. Aker Solutions – 3 milliarder kroner Statoil har forlenget avtalen med

Aker Solutions for vedlikehold og modifikasjoner på samtlige installsjoner på Snorre, Gullfaks, Visund og Åsgardfeltene. Verdien på forlengelsen er på rundt 3 milliarder kroner. Den nye avtalen løper til august 2016. 1450 ansatte per i dag har sitt arbeid knyttet til denne kontrakten. Bilfinger Industrier – 2 mrd. kr. Bilfinger Industrier, tidligere BIS Industrier, fortsetter som Statoils største leverandør innen ISO-vedlikehold. Statoil har nemlig innfridd opsjonen som forlenger rammekontrakten fra 2010 på Snorre A/B, Oseberg F/C/Ø/S, Heimdal, Huldra og Veslefrikk, samt land-anleggene Sture og Kollsnes med to år. Kontraktene sysselsetter 700-1000 medarbeidere i opsjonsperioden og har en samlet verdi på nærmere to milliarder kroner.

Fabricom – 700 millioner kroner Statoil har tildelt Fabricom en toårs opsjonskontrakt for vedlikehold og modifikasjon på Sleipner-feltet . Opsjonen som nå er utøvd gjelder fra august 2014. Den estimerte totale verdien av kontrakten er beregnet til 700 millioner kroner. Av: Egil Severeide


JOBB & NÆRING

FORD FOCUS ELECTRIC

Gled deg! FORD FOCUS ELECTRIC 100% Ford Focus og 100% elektrisk. Med klasseledende kjøreegenskaper, høyt utstyrsnivå og full av Fords nye teknologier blir dette garantert et godt kjøp i elbil klassen. FORD FOCUS ELECTRIC Pris fra kr. 269.900* For prøvekjøring – stikk innom oss på Svehaugstemmen.

*Prisen er inklusive leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.

Haugesund Auto Sunnhordland Bil

Telefon 52 70 38 00, www.haugesundauto.no Mandag-Onsdag: 07.30-16.30, Torsdag: 07.30-19.00 Fredag: 07.30-16.30, Lørdag: 10.00-14.00 Sunnhordland Bil: 53 40 37 90 www.sunnhordlandbil.no

17


18

JOBB & NÆRING

• Tilgjengelighet • Kompetanse • Kvalitet og effektivitet

Hvorfor velge Castor Entreprenør as? Vi gir tiltakshaver (byggherren) en positiv opplevelse av byggeprosessen: • Med orden/struktur uten å være byråkratisk. • Riktige og raske beslutninger. • Forståelse og ivaretagelse av tiltakshavers (byggherrens) behov. • Beste pris for rett kvalitet til avtalt tid. • Vi ordner alle formalia i tillegg til selve bygingen. • Kan tilby totalbudsjettering for finansinstitusjonen /byggelånsbank.

Vi avklarer • prosjekterer • budsjetterer • utfører • dokumenterer! castorentreprenor.no Vestheimvegen 34 • 4250 Kopervik • e-post • Telefon - 52 84 44 00 • Faks - 52 84 44 01


JOBB & NÆRING

19

LÅSSERVICE I NYE LOKALER Låsservice AS har flyttet inn i nye lokaler i den gamle postterminalen ved Meieriet. BEDRIFTSPROFIL

De kommer seg inn låste dører, gjennom kodelåser og safer og holder arbeidsplasser trygge. Nå har Låsservice AS satt nøkkelen i døra til sine nye lokaler i den gamle postterminalen ved Meieriet. Denne måneden flyttet Låsservice fra sitt gamle tilholdssted i Karmsundgata til det karakteristiske bygget med ugledekor lenger sør i gata. De gule varebilene står ikke pent på linje utenfor; de er nemlig ute på oppdrag. –Vi har det heldigvis travelt hele året, men det er ekstra mye å gjøre om vinteren. Is, frost og snø setter låser og skyvedører ut av spill, så vi er rundt omkring på en del butikker og arbeidsplasser og ser til at alt virker som det skal, sier daglig leder Kjetil Saltveit. Konsernsjefen for Låsservice AS i Norge overvar flyttingen tidlig i desember, og fikk se nye, romslige lokaler fulle av aktivitet. Låsservice AS har avdelinger i Stavanger, Bergen, Oslo og Harstad i tillegg til Haugesund. I 2010 ble Låsservice en del av Safeguard Group. Med ni ansatte er den lokale avdelingen den dominerende låsesmedbedriften i

Låsservice AS sin Haugesundsavdeling samlet. Daglig leder Kjetil Saltveit (første rad til venstre) skryter av arbeidsmiljøet i bedriften.

regionen. Etter jevn vekst over mange år ble de gamle lokalene for små, og de grep dermed sjansen da hele underetasjen i den gamle postterminalen sto ledig. –Her har vi mye mer plass å boltre oss på, samtidig som vi er bedre rustet for vekst i fremtiden. Vi er likevel tydelige på at vi ikke vil vokse for fort, men fortsette den sunne driften vi har opprettholdt de siste årene, sier Saltveit, som legger til at en stor del av suksessen har vært avhengig av at Låsservice er kjent som en låsesmed som er raskt på pletten når de behøves. De mange nybyggene som oppføres jevnt i regionen er også en del av grunnen til de gode tidene. Nylig leverte Låsservice AS blant annet over 300 kortlesere til Sjøfartsbygget. Saltveit trekker også fram et uvanlig godt arbeidsmiljø i bedriften.

–Det er svært lite gjennomtrekk av medarbeidere her. Siden jeg startet for ni år siden er det ingen som har sluttet. Jeg tror at folk som starter i denne bransjen blir litt forelsket i yrket. Man blir mer og mer entusiastisk med årene, ikke omvendt. Det er et variert arbeid med små og store låseutfordringer. Vi har blant annet låst opp safer folk ikke får opp, oppbevaringsskap og gamle kister og lignende ting. Det er jo alltid spennende. En gang låste vi ut en stakkar som ble innestengt i en minibank da skyvedørene sluttet å virke mens han var der inne. Ved slike anledninger er det klart at det er viktig å være raskt på pletten. Og i alle tilfeller er vi naturligvis avhengig av tillit fra kunden. Vi må håndtere sikkerheten på en god måte, så det er vi veldig opptatt av, avslutter Saltveit. Låsservice as Karmsundgata 61 5531 Haugesund Fellesnummer: 971 55 300 www.laasservice.no

Låsservice AS innehar hele underetasjen i det karakteristiske bygget ved Meieriet.


20

JOBB & NÆRING

- Vi hadde veldig mange kvalifiserte søkere å velge mellom, men falt for Sindres entusiasme, glød og samfunnsengasjement.

Team HN i fri utfoldelse; Fra venstre Bernt Jæger, Egil Severeide, nyansatte Sindre Haarr og Ingeline Kaldestad. ( Foto: Åse-Sylvi Andersen)

UNG KARMØYBU TIL TEAM HN En 26 år gammel karmøybu med idrettsstudier i Indonesia, bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Bergen og jobberfaring fra Haugaland Skole & Arbeidsliv, er den nye mannen i Team HN. Sindre Haarr gleder seg til å ta fatt. - Vi hadde veldig mange kvalifiserte søkere å velge mellom, men falt for Sindres entusiasme, glød og samfunnsengasjement, sier adm.direktør Egil Severeide i Næringsforeningen. - Vi var på jakt etter en ung medarbeider som kan bidra med ny kraft i vårt utviklingsarbeid og jobbe med målgrupper det er naturlig å rekruttere

til storfamilien på Haugalandet. Vi tror Sindre har de egenskapene som trengs og kan komplettere oss tre andre på en flott måte, sier Severeide Den siste tilveksten til Næringsforeningen er oppvokst på Torvastad, og studerte idrett i Indonesia gjennom Høgskolen i Sogn og Fjordane før turen gikk videre til Trondheim og historiestudier ved NTNU. Senere tok han en bachelorgrad i Økonomi

og Administrasjon ved Høgskolen i Bergen. I forbindelse med sisteåret ved HiB hadde han et semester med fordypning i markedsføring i Minneapolis, Minnesota. Han har også vært tilknyttet Haugaland Skole & Arbeidsliv, der han for tiden er prosjektkoordinator for Yrkesmessen 2014, som arrangeres i januar neste år. 26-åringen har også bak seg ett år som studentpolitiker i Studentparlamentet ved HiB og har ellers i alle ferier jobbet på forskjellige hoteller i Haugesundsregionen som resepsjonist. - Jeg gleder meg stort til å begynne, og ser fram til å jobbe med et flott team, sier Sindre som begynner i stillingen som koordinator i Næringsforeningen i løpet av februar måned i 2014.


JOBB & NÆRING

Har du ein tenåring i hus og lure på ka det skal bli av ´an?

VINN BEATS BY DR DRE

Ta tenåringen med deg på kveldsarrangementet på Yrkesmessen i Sysco Arena tirsdag 21. januar 2014 fra kl. 17.00. Her står over 60 lokale utstillere klar til å gi dere førstehånds informasjon om regionens yrkes- og utdanningsmuligheter.

Vi trekker ut Beats By Dr Dre Studio blant alle som tar bilder fra Yrkesmessen på Insta med #ym14 Premien er levert av:

LIK YRKESMESSEN HAUGESUNDREGIONEN PÅ FACEBOOK!

GRATIS INSPIRASJONSFOREDRAG PÅ KVELDS­ ARRANGEMENTET FOR ELEVER OG FORESATTE MED

Alex Rosén

Alex er en svært levende foredragsholder og dette foredraget tar utgangspunkt i egne opplevelser fra Nordpolen med seilbåten ”Berserk”, hvordan nå sine mål! – Alt handler om hvem du er og hvordan du ønsker å være mot de rundt deg. Det er viktig å se lyst på livet !

HVEM STÅR BAK MESSEN

ÅPNINGSTIDER OG PROGRAM:

MØT BEDRIFTER INNEFOR DISSE BRANSJENE PÅ MESSEN:

Tirsdag 21. januar 08.30 - 15.00: Skolebesøk på messen.

• • • • • • • • • •

Åpent kveldsarrangement og gratis foredrag 17.00 - 20.30: Kveldsmesse for alle og informasjonsmøter om videregående opplæring. 18.00 - 19.00: Foredrag med Alex Rosén for elever, foresatte og andre interesserte. Onsdag 22. januar 08.30 - 15.00: Skolebesøk på messen.

Det er kommunene i Haugesundregionen som eier yrkesmessen gjennom Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) og Sysco Arena er teknisk arrangør. Messen arrangeres i tett samarbeid med de private opplæringskontorene på Haugalandet, Karrieresenteret, HSH og rådgiverne i ungdomsskolen og i den videregående skolen.

Økonomi, service & reiseliv Sikkerhet, lov & rett Undervisning, helse & omsorg Marin, maritim & offshore Bygg & anlegg Industriproduksjon & teknologi Bil & transport It, energi & elektro Kunst, kultur & media Videregående utdanning

HAUGALANDET SKOLE – ARBEIDSLIV Karmsundgata 51, 5531 Haugesund Tlf: 52 01 08 25, post@h-vekst.no Mer info om yrkesmessen, se www.skoleogarbeidsliv.no

21


22

JOBB & NÆRING

EN AV LANDETS STØRSTE HELSEFAGSKOLER på bakgrunn av realkompetanse. Følgende studier starter i februar:

Margrete Meidel Ramsdal og Sigmund Fosse (t.v.) ønsker studenter velkommen til AOF Haugalands Fagskole som er den tredje største i Norge og den største i Rogaland innen helse.

AOF Haugaland tilbyr NOKUT godkjente fagskoleutdanninger for fagarbeidere innen helse og oppvekst. BEDRIFTSPROFIL Fagskoleutdanning er en høyere utdanning som er sidestilt med høyskole- og universitetsutdanninger. Fagskolen skiller seg fra annen høyere utdanning ved at den er praktisk og yrkesrettet. Etter fullført fagskoleutdanning skal studenten kunne anvende kunnskapen uten ytterligere opplæring. - AOF Haugaland har i dag 9 NOKUT godkjente fagskoleutdanninger og er i følge Helsedirktoratets oversikt den tredje

største fagskolen i Norge, og den største i Rogaland innen helse- og oppvekstfag, forteller senior kompetanserådgiver Margrete Meidel Ramsdal, som er ansvarlig for fagskolene hos AOF Haugaland. Siden starten i 2007 har 440 studenter startet på sin utdanning hos oss. I dag har vi 134 studenter fordelt på 10 klasser under utdanning i Haugesund, Ølen og i Sauda. - En viktig årsak til suksessen er det svært gode samarbeidet med kommunene, helseforetakene og fagorganisasjonene på Haugalandet, sier daglig leder Sigmund Fosse. En annen viktig årsak er at helsefagskolene ble fullfinansiert fra høsten 2009. Foreløpig er finansieringen midlertidig og knyttet mot blant annet kompetanseløftet 2015. Dette betyr at de studentene som starter i februar vil være sikret finansiering gjennom hele studiet sier Fosse. Vårsemesteret 2014 starter vi tre fagskoleutdanninger for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, barneog ungdomsarbeidere og andre med fullført videregående utdanning innen helse og oppvekst. Det kan også søkes opptak

Rehabilitering Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser med fokus på hjerneslag, MS og Parkinssons sykdom Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols. -Disse utdanningene er kommet i gang som følge av innspill fra våre samarbeidspartnere i kommunene som ser studiene som meget relevante i forhold til de utfordringene de står overfor i forbindelse med samhandlingsreformen, sier Margrete Meidel Ramsdal. Fagskoleutdanningen i rehabilitering er i tillegg til helsepersonell også et meget relevant studium for ansatte i barnehage, SFO og skole . Siden det kanskje er siste gang studiene er fullfinansierte, er det lurt å benytte anledningen til å skaffe seg en meget etterspurt kompetanse nå. Studiene er tilrettelagt over to år på deltid og undervisningen er lagt til kveldstid, og kan enkelt kombineres med jobb. Kursavgiften dekkes gjennom finansiering fra Helsedirektoratet. I tillegg er studiene godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

LÆRER PÅ FAGSKOLE - Å være lærer ved AOF gir meg mye både faglig og sosialt. Det å kunne bruke min kunnskap fra sykepleieyrket i møte med teori og andres praktiske erfaringer, synes jeg er spennende. Og det er ekstra kjekt å undervise voksne studenter som er svært motivert for å lære! Dette sier Hilde Vikse, sykepleier og faglærer ved fagskoleutdanningen i kroniske sykdommer. AOF Haugaland sine nye lokaler med alt av utstyr og hjelpemidler gjør at undervisningsarbeidet er praktisk og ikke minst hyggelig. En


JOBB & NÆRING

«kort vei» mellom oss lærere og administrasjonen gjør også sitt til det gode arbeidsmiljøet jeg opplever å ha på jobb. Hos studentene ser jeg at denne utdanningen gir dem økt kunnskap, trygghet og motivasjon. Ved å ta en fagskoleutdanning i kroniske sykdommer opplever jeg at de blir dyktigere «klinikere», noe som igjen gjør dem mer motiverte til å møte de stadig nye utfordringene på jobb. Ettersom denne fagskole-utdanningen legger vekt på å dra nytte av studentene tidligere erfaringer og ny kunnskap, er vi gitt den flotte muligheten til å diskutere den alltid spennende sammenhengen mellom teori og praksis!

23

STUDENT VED FAGSKOLEN - Jeg er utdannet hjelpepleier og hadde et ønske om å øke kunnskap og forståelse om sykdommene KOLS, diabetes og hjertesvikt, og hvordan det er å leve med kroniske sykdom. Derfor var Fagskolen til AOF - Jeg har en kjekk arbeidsplass Haugaland midt i blinken for som blir enda kjekkere når kommeg, sier Helene Bentsen, petansen heves. Etter mitt første Jeg er godt fornøyd med underår som student ved fagskoleutdanningen drar jeg nytte av min visningen, særlig med tanke på at vi får besøk fra ulike brukernye lærdom på arbeidsplassen organisasjoner. Disse har i tillegg hver dag. til lærerne, stilt opp og bidratt med nyttig og god informasjon i forhold til det å leve med kronisgrå: 430c: c15 m0 y0 k73 grønn 323c: c97 m16 y42 k60 431c Av: Odd-Atle Urvik ke sykdommer.

Hilde Vikse trives som lærer på fagskolen hos AOF Haugaland.

www.aof-haugaland.no Haugaland@aof.no tlf: 52 70 90 00 skarpsinn.no

Strategisk plassering er viktig!

Aksdal Næringspark tilbyr prisgunstige næringstomter i veikrysset mellom Bergen og Stavanger. Selskaper innen transport, lager og logistikk er allerede under etablering. Ytterligere informasjon får du på våre nettsider www.aksdalnaring.no eller på telefon 466 27 770


24

JOBB & NÆRING

HAUGESUND BÅTMESSE 2014 Mellom 4. og 6. april neste år arrangeres den sjuende årlige båtmessen på Indre Kai i Haugesund. - Båtinteresserte folk på Haugaland og fra Sunnhordland bør sette kryss i kalenderen denne helga, sier Jan Åge Matland i Haugesund Båtmesse. - Etter å ha arrangert messer seks år på rad føler jeg folk virkelig har oppdaget oss. Erfaringene fra de seks første gjør at vi har funnet en form. Samtidig har både publikum og båtbransjen blitt vant med at båtsesongen er ikke skikkelig i gang før det har vært båtmesse i Smedasundet, sier Matland. Indre kai er fra naturens og utbyggeres side lagt til rette for slike aktiviteter, og båtmessen har fått gode tilbakemeldinger siden den ble arrangert for første gang i 2008. - Vi har blitt større år for år. Jeg regner med at vi også i år skal kunne friste med en rekke nyheter. Og målet er flere utstillere og flere besøkende også i år, sier Matland. Så om du er båtinteressert, sett kryss i almanakken første helga i april!

- Velkommen til Haugesund Båtmesse første helga i april, sier messesjef Jan Åge Matland.

Å bygge internkontrollog HMS-systemer bidrar til lønnsomhet fra første stund! - Det hjelper bedriften til og nå mål og forenkle administrasjonen. Slike system er ofte en forutsetning for at bedrifter kan få salg og oppdrag, spesielt hos større kunder innen olje- og gass industrien. Dersom bedrifter skal dokumentere mål, strategier og prosedyrer for hvordan ting utføres i bedriften er internkontroll og HMS et flott rammeverk for dette. Hele verdikjeden i en industri må tilfredsstille kravene. Det føles bittert å miste salg fordi en mangler dokumentasjon. Det er krevende og vanskelig å gjøre ting i ettertid og utrolig praktisk og tidsbesparende å ta tingene underveis. Vi hjelper til med å få internkontroll- og HMS-systemer på plass.

post@vbs-consult.com www.vbs-consult.com Tlf. 52 83 29 70 Lik oss på facebook!


Flinke Folk!

JOBB & NÆRING

Årets konferanse handler om hvordan vi utvikler de ulike talentene rundt oss i alle aldre, og hvordan vi bearbeider oss selv til å bli bedre. Haugalandskonferansen 2014 – for og med Flinke Folk!

Festmiddag- Sex og Næringsliv

» For uten en storslagen festmiddag og utdeling av prisen «Årets bedrift» vil også deltagerne ha gleden av å oppleve suksessen fra Stavangers revyscener de siste år. Nemlig fem feiende flotte stavangerdamer som har frontet suksessen Sex og Siddisliv. Nå lett omskrevet for anledningen. Med stor aldersspredning, sterke stemmer og scenesjarm er de klar til å ta et humoristisk blikk på vårt følelsesliv.

Konferansier

» Siri Lill Mannes. Journalisten Siri Lill Mannes er først om fremst kjent som nyhetsanker i TV 2 der hun jobbet fra 1992 til 2010. Hun har også skrevet bøker og snakker flytende russisk, og ble tildelt Kringkastingsprisen for år 2000. De siste årene har hun arbeidet som gründer og daglig leder av SpeakLab i Bergen som hun driver med sin samboer Arne Møller (ny trener for Avaldsnes damelag)

«Jump-and the net will appear»

» Bruce Dickinson. Bruce Dickinson er vokalist I Iron Maiden, pilot, entreprenør og ledelsestenker. For tiden arbeider han med et regjeringsstøttet prosjekt som tar sikte på å skape 1500 arbeidsplasser i Wales innen vedlikehold av fly. Bruce Dickinson forlot Iron Maiden i 1993 til fordel for en solokarriere. Bruce gjenopptok karrieren med Iron Maiden i 1999. Til tross for dette har han aldri sluttet å fly Boeing 757.

Innerst i sjelen

» Ole Paus. Ole Paus har smekket oss over fingrene ved ethvert tilløp til selvtilfredshet helt siden debuten i 1970. Paus har hatt roller på film, skrevet bøker og har også vært programleder for flere TV-programmer. Sangen «Mitt lille land» blir omtalt som «den nye nasjonalhymnen». Ole Paus er en drivende dyktig formidler av tekster og det er blant annet kunsten å kommunisere han vil formidle til konferansens publikum.

Vinnerens DNA

» Rasmus Ankersen. Hva er årsaken til at noen av verdens beste maratonløpere kommer fra samme landsby i Etiopia? Hva er hemmeligheten bak Brasils utrolige antall superstjerner i fotball? I seks intensive måneder reiste Rasmus Ankersen rundt i verden og oppsøkte disse «gullgruvene». Han snakket med dem, trente med dem og bodde med dem i håp om å knekke koden, og det har han greid. Hemmeligheten er «The Goldmine Effect».

Lidenskap, Klokskap og galskap

» Agnes Berntsen. ”Det er alt for lite galskap i norske bedrifter. Jeg oppfattes nok ofte som litt gal, og det stemmer det. Jeg tror ofte barnslig kreativitet fungerer som katalysator til positiv tenking” Ordene kommer fra Agnes Berntsen. Hun overtok et konkurstruet Hotel Strand Fevik i år 2003, og i løpet av få år snudde hun opp ned på hotellet og resultatet. Berntsen mener at en som leder har et stort ansvar for å ta vare på flinke folk.

Det perfekte øyeblikk

» Mattias Klum. Mattias Klum er en av verdens mest anerkjente naturfotografer. Han produserer naturprogram for tv, har laget utallige filmer, utgitt 12 bøker og har publisert eget arbeide i et stort antall internasjoale tiskrift og ikke minst er han en av National Geographics mest anerkjente foredragsholdere. Under Haugalandskonferansen får publikum oppleve inspirerende «storytelling» og treffende bilder!

Fra mulighet til virkelighet

» Henrik Syse. Hva er god moral og etikk i talentutvikling? Hvordan kan vi formulere en sann og slitesterk etikk som samtidig er åpen for nyskapning og risiko? Dette er noen av spørsmålene som Henrik Syse tar opp i sitt foredrag. Henrik Syse jobber i dag som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, og har tidligere blant annet hatt oppdrag som leder for eierskapsgruppen ved NBIM (Norges Bank Investment Management).

Påmelding Meld deg på konferansen på våre nettsider www.hninfo.no Pris for medlem: Kr. 3.900. Ikke medlem: Kr. 4.500 inkl. festaften. Ønsker du standplass, kontakt ingeline@hninfo.no

7. mars 2014

| Haugesund | Rica Maritim

25


Designed to impress 26

Designed to impress

JOBB & NÆRING

Designed to impress

The New Generation The new 2014 models

40 FLY - nyhet 2014

27 S - nyhet 2014

Grandezza 40 FLY Grandezza 27 S

40 FLY - nyhet 2014

t 2014 40 FLY - nyhet 2014 Grandezza 33 S

UNNGÅ 33PRISSTIGNING S - nyhet 2014 27 OC & 33 OC PÅ LAGER

27 S - nyhet 2014

27 S - nyhet 2014

33 S - nyhet 2014

Få båten levert til våren.

27 S - nyhet 2014

33 S - nyhet 2014 27 OC 33 S - nyhet 2014

014

33 OC

33 OC

Grandezza 33 OC

33 OC

39 CA

39 CA

Vinner 33 OC i Helsinki båtmessen 39 CA

Historien om Grandezza oppstod med vårt ønske om å konstruere en båt til kunder, som ikke nøyer seg med det ordinære – kunder som er vant til å kreve noe mere, noe bedre, noe unikt. For å nå vårt mål tok vi i bruk den nyeste teknologi for å kombinere pålitelig finsk båtbyggertradisjon med avansert design.

Historien om Grandezza oppstod med vårt ønske om å konstruere en båt til kunder, som ikke nøyer seg med det ordinære – kunder som er vant til å kreve noe mere, noe bedre, noe unikt. For å nå vårt mål tok vi i bruk den nyeste teknologi for å kombinere pålitelig finsk båtbyggertradisjon med avansert design.

Åkra Bilimport AS Historien om Grandezza oppstod med vårt ønske om å konstruere en båt til kunder, som ikke nøyer seg Rådhusvegen 1, Åkrehamn med det ordinære – kunder som er vant til å kreve noe mere, noe bedre, noe unikt. For å nå vårt mål tok Forhandler: Åkra Bilimport AS Biltrend A/S Gridsvåg Båt med och Motor Dreamline Yachts AS vi i bruk den nyeste teknologi for å kombinere pålitelig finsk båtbyggertradisjon avansert design. Grandezza 27 OC tel. 52 84 55 00 Rådhusvegen 1, Åkrehamn Solstrand, Tromsdalen Aukan, Lesund Oslo - Nordfjordeid. Historien om Grandezza oppstod med vårt ønske om å konstruere en båt til kunder, som ikke nøyer seg Forhandler: Åkra Bilimport AS Biltrend A/S Gridsvåg Båt och Motor tel. 71 64 56Dreamline Yachts AS tel. 52 84 55 00 tel. 97 49 30 00 20 tel. 40441600, mob. 90025675 med det ordinære – kunder som er vant ti l å kreve noe mere, noe bedre, noe unikt. For å nå vårt mål tok Testvinner Rådhusvegen 1, Åkrehamn Solstrand, Tromsdalen helge.vikra@aakrabilimport Aukan, Lesund Oslo - Nordfjordeid. helge.vikra@aakrabilimport.no fax fi77nsk 67 13båtbyggertradisjon 38 post@gridsvaag.no info@dreamline.no vi i bruk tel.den nyeste teknologi for å kombinere pålitelig med avansert design. 52 84 55 00 tel. 97 49 30 00 tel. 71 64 56 20 tel. 40441600, mob. 90025675 www.aakrabaat.no fax 77 67 13 38 www.biltrend.no www.gridsvaag.no www.dreamline.no www.aakrabaat.no helge.vikra@aakrabilimport.no post@gridsvaag.no info@dreamline.no

S hamn

Forhandler:

Åkra AS ÅkraBilimport Bilimport AS

www.aakrabaat.no www.biltrend.no www.gridsvaag.no www.dreamline.no Forhandler: Åkra Bilimport AS Biltrend A/S Gridsvåg Båt och Motor Dreamline Yachts AS Rådhusvegen 1, Åkrehamn Solstrand, Tromsdalen Aukan, Lesund Oslo - Nordfjordeid. tel. 52 84 55 00 tel. 97 49 30 00 tel. 71 64 56 52 20 84 55 00 / 977 10 977 tel. 40441600, mob. 90025675 Rådhusv.1, 4270 Åkrehamn. Tlf. helge.vikra@aakrabilimport.no fax 77 67 13 38 post@gridsvaag.no info@dreamline.no www.aaakrabaat.no www.aakrabaat.no www.dreamline.no Rådhusvegen1, 4270www.biltrend.no Åkrehamn, 52 84www.gridsvaag.no 55/ Torsdag 00 www.aakrabilimport.no www.aakrabaat.no Biltrend A/S Gridsvåg BåtTlf. och 09.00-16.30 Motor Dreamline Yachts/ AS Åpningstider: Mandag-fredag 09.00-19.00 Lørdag 10.00-14.00

bilimport.no

Solstrand, Tromsdalen tel. 97 49 30 00 fax 77 67 13 38 www.biltrend.no

Aukan, Lesund tel. 71 64 56 20 post@gridsvaag.no www.gridsvaag.no

Oslo - Nordfjordeid. tel. 40441600, mob. 90025675 info@dreamline.no www.dreamline.no


JOBB & NÆRING

FJØRSILKEBRIS MÅNEDENSBEDRIFT Alle som har besøkt Fjørsilkebris på Førland i Tysvær, har nok latt seg begeistre av den gode maten, de flotte lokalene og de fantastiske veggmaleriene. Og det beste av alt: Det syngende vertskapet! FORTSETTER

27


28

JOBB & NÆRING

Målet vårt er at Fjørsilkebris skal være et godt sted å være – for alle.

Arkivfoto Vi Bygger Nytt, Foto: Haakon Nordvik

MÅNEDENS BEDRIFT Kulturbedriften Fjørsilkebris kan se tilbake på fem spennende år siden starten i 2008 og mottok i 2010 prisen som årets bedrift av Tysvær kommune. Jobb & Næring kårer Fjørsilkebris til månedens bedrift i desember. Drømmen om å bygge en ”flerbruks” kulturstue for god mat, musikk, selskap og andre kulturelle aktiviteter har gått i oppfyllelse. Fjørsilkebris er blitt alt det som Sandra Kvammen Aksland og mannen Øyvind Aksland gikk og drømte om. I dag har fem personer jobben sin her.

- Vi har kafedag også om onsdagen nå, i tillegg til torsdagen, Catering og levering av kaker har vi også startet med. Besøket har også vært svært godt i hele i 2013 og bryllupssesongen varte helt til julebordsesongen, opplyser Sandra

Kvammen Aksland som nå ser frem til julekonsert lørdag 21. desember lørdag med husbandet og gode venner.

Pakkeløsning Den allsidige kulturstuen har virkelig blitt tatt god i mot og har arrangert flere konserter og andre større arrangement. I tillegg har Fjørsilkebris vært vertskap for en rekke brylluper og andre store dager. Fjørsilkebris har også gitt ut to vakre bøker som har solgt godt her lokalt på Haugalandet. Også flere lokale bedrifter har valgt å bruke Fjørsilkebris til kurs, konferanser, blåturer og teambulding. For ikke å glemme de faste kafèdagene onsdag og torsdag der alle har anledning til å besøke stedet. Vi tilbyr noe som er litt annerledes - på et fredfullt sted i hyggelige omgivelser. Målet vårt er at Fjørsilkebris skal være et godt sted å være – for alle.

Navnet forplikter Huset er bygget på grunnmuren til en liten

Vi tilbyr noe som er litt annerledes - på et fredfullt sted i hyggelige omgivelser.


hytte som i alle år hadde vært i familien til Øyvind. En herlig bær og frukthage er bevart i forgrunnen og blir flittig brukt i matproduksjonen. Fjørsilkebris har også egen urtehage som setter sitt preg på maten.

Navnet Fjørsilkebris forplikter og jeg visste nøyaktig hvordan det skulle se ut innvendig. Hvite vegger, himmelblått tak, krystallysekroner på rekke og rad. Målet er at gjestene skal komme inn i en god tilstand, senke skuldrene og få en fin totalopplevelse. Av: Liv Alsaker Sande

JOBB & NÆRING

MÅNEDENS BEDRIFT I hver utgave gjennom 2013 vil Jobb & Næring presentere en bedrift som er månedens bedrift i Jobb & Næring. I de 10 utgavene gjennom året presenterer vi dermed 10 nominerte til ”Årets bedrift i J&N” i 2013. Vinneren kunngjøres i J&N Nr. 1- 2014. Denne gangen er det kulturbedriften Fjørsilkebris på Førland som er månedens bedrift. Gjennom fem år har ekteparet Sandra Kvammen Aksland og Øyvind Aksland bygget opp et flerbrukshus med kafè, konserter, utleie til brylluper og selskaper. Fjørsilkebris har også gitt ut to bøker og driver i tillegg med catering og levering av kaker. Vi gratulerer Fjørsilkebris som månedens bedrift i desember. En fruktkurv fra Jobb & Næring i samarbeid med www.jobbfrukt.no er på vei til Førland. Har du forslag til månedens bedrift? Send det til oss: jn@dhr.no

Nominert så langt i 2013: Nr. 1- 2013 Eta Energi Nr. 2- 2013 Westcon Løfteteknikk Nr.3- 2013 FK Haugesund Nr. 4- 2013 Teknologisk Institutt Nr. 5- 2013 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Nr 6 – 2013 Haugaland HMS AS Nr 7 – 2013 Ølen Betong AS Nr 8 – 2013 Sildakongen Produksjon AS Nr 9 – 2013 Teknologisk Institutt Nr 10 - 2013 Fjørsilkebris

Arkivfoto Vi Bygger Nytt, Foto: Haakon Nordvik

29


30

JOBB & NÆRING

STØRSTE KONTRAKT NOENSINNE TIL AOF - AOF Haugaland har inngått kontrakt med Rogaland Fylkeskommune om opplæring av elever som kommer inn under den såkalte voksenretten. - Kontrakten med Rogaland Fylkeskommune er den største i AOF Haugalands historie, forteller daglig leder Sigmund Fosse.

- Kontrakten er på to år, med opsjon på ytterligere to år, og er den største vi har fått noensinne, sier daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland til Jobb & Næring. - Om opsjonen blir benyttet kan verdien av kontrakten komme opp i 30 millioner kroner, sier Fosse. Voksenretten gjelder alle som er 25 år eller mer, og som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke videregående skole på allmennfaglig linje eller yrkesfaglig linje fram til fagbrev. Disse har rett til å få dette gratis. - Vi har ansvar for å tilby den teoretiske delen av denne undervisningen i kommunene i NordRogaland. Vi er stolte over å få dette anbudet i skarp konkurranse med andre. I anbudskriteriene heter det at kvalitet skulle telle 60 %, mens pris skulle telle 40 %. Vi skal tilby opplæring innen 19 forskjellige fagområder, sier Fosse. Han forteller at voksenretten er et av de viktigste tilbudene til å hjelpe såkalte ”drop outs”, det vil si elever som avbryter videregående skole før de er ferdige. - For mange dreier det seg om at man gjerne er skoletrette, eller ønsker å ta seg en jobb og tjene penger. Etter noen år angrer man kanskje på at man ikke fullførte. Da han man rett til å ta opp igjen skolen for å skaffe seg studiekompetanse eller et fagbrev, og fylkeskommunen betaler for fullføringen av skolegang, sier Fosse. Det er ikke bare de som faller inn under voksengarantien som lar AOF gi dem teoriundervisningen fram mot fagbrev. Mange som ikke har vært lærlinger, men som har skaffet seg tilstrekkelig praktisk erfaring, kan gå opp til fagprøve. AOF gir dem det de trenger av teoretisk erfaring. AOF er den største videregående skolen for voksne i distriktet. Av: Odd-Atle Urvik

- Vi har ansvar for å tilby den teoretiske delen av denne undervisningen i kommunene i Nord-Rogaland.

Fagskole utdanninger

- for helsepersonell

Her er videreutdanningen for deg som har fagbrev eller annen fullført helseutdanning og som vil spesialisere deg. Utdanningen går over 2 år på kveldstid og kan kombineres med jobb. Vi starter opp følgende utdanninger i februar: • • •

Fagskole Rehabilitering Fagskole Kroniske sykdommer hos voksne og Fagskole Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

Utdanningene er gratis. Ta kontakt med oss for informasjon og påmelding!

grønn 323c: c97 m16 y42 k60

aofhaugaland.no 52 70 90 00 facebook.com/aofhaugaland

grå: 430c: c15 m0 y0 k73 431c

veien videre


JOBB & NÆRING

God Jul & GodtNytt År!

ENGINEERING • KONSULENTTJENESTER • SOFTWARE • ARKITEKT • 3D ANIMASJON

PDSPROTEK.NO

H DAGELPENS MØT JON EPA KKE i jan Gjeld uar raba og e tt Br r kun febru

20% HAUGESUND

uk b nyb esti estil ar. ”Vin llingsko linger. de: ter”

DAGMØTER OG KONFERANSER Rica Maritim Hotel er et utmerket kurs/konferanse- og forretningshotell idyllisk beliggende ved Smedasundet i Haugesund. Med stor konferansekapasitet, gode utstillingsfasiliteter, utescene og tilrettelegging av sosiale aktiviteter kan hotellet tilfredsstille de fleste behov i forbindelse med både små og store arrangementer.

Booking: 52 86 30 30 booking@hotelmaritim.no

31


32

JOBB & NÆRING

Etter noen tøffe år, er smilene tilbake hos de ansatte ved Storesund Marine på Torvastad. Janne Oldeide, Anders Storesund og Leif Terje Wiig (t.v.)

SOLID OPPSVING FOR STORESUND MARINE Etter tøffe tider etter finanskrisen, gikk Storesund Marine med pluss i fjor. Men daglig leder i Anders Storesund vil ikke hvile på laurbærene. – Vi er nødt til å tenke i nye retninger hele veien.

Dersom du har sett nærmere på regnskapstallene til Storesund Marine på Torvastad, har du trolig sett en interessant utvikling. Mens selskapet viser til et negativt driftsresultat på over 33 millioner kroner i 2008, har pilen pekt en helt annet vei de siste årene. 2012 ble første året selskapet gikk i pluss siden den gang. Omsetningen var på drøyt 120 millioner i fjor.

- Da finanskrisen kom, hadde vi store utfordringer. Vi var for topptunge i administrasjonen og vi var nødt til å gjennomføre store omstruktureringer. Det var en krevende snuoperasjon, men etter hvert har vi klart å presse ned kostnadene våre. I dag har vi en smal og sunn administrasjon. Samtidig har vi spisset virksomheten vår og rettet oss mot de områdene vi er best på, sier Anders Storesund.

En annen viktig del av forklaringen ligger i den tidligere rederivirksomheten selskapet bar på. - Vi tok store tap i kjemikalierederiet vårt som vi hadde på den tiden. Det holdt rett og slett på å ta knekken på selskapet. Men nå er dette blitt tilbakebetalt, forklarer Storesund. Familieeid Med nedbetalt gjeld og oppsving i markedet, har både 2012 og 2013 vært gode år for Storesund Marine. Spesielt det siste halvannet året har vi hatt en skikkelig oppsving. Vi har hatt mye arbeid og mange gode prosjekter som vi har jobbet med. Storesund Marine er en 100 prosent familieeid bedrift, ledet av Anders Storesund. I dag består selskapet av rundt


JOBB & NÆRING

170 ansatte, fordelt på rundt 120 årsverk. Virksomheten på Torvastad kan faktisk skrives helt tilbake til 1898, da Storesund for første gang ble opprettet som skipshandel. Hele selskapets historie er basert på lange tradisjoner innen shipping og skipsreparasjon. - Men Storesund Marine som det fremstår i dag, er ikke mer enn rundt ti gammelt. Vi måtte på mange måter bygge opp selskapet helt fra bunnen igjen, sier Storesund. Tre forretningsområder Storesund Marine er i delt inn i tre forretningsområder; skipsreparasjon, fabrikasjon og contracting. Innenfor skipsreparasjon har selskapet for tiden en samarbeidsavtale med Aibel, en avtale de har hatt siden slutten på 2008. Mye reparasjonsarbeide skjer derfor på dokken på Risøy i Haugesund. - Her jobber vi veldig mye opp mot lokale rederier. Spesielt Solstad Shipping og Østensjø Rederi er viktige kunder for oss. I dag arbeider rundt 50 av våre ansatte til

daglig på Risøy og driften har vært veldig stabil og jevn de siste årene. I 2008 stod en helt ny og moderne fabrikasjonshall på 2000 m2 på Torvastad ferdig. Etter et par magre år, har det vært fullt trøkk i hallen den siste tiden. Mye takket være en rekke oppdrag fra lokale subsea-selskap. - Her i fabrikasjonshallen produserer vi i all hovedsak ulike stålkonstruksjoner. Som innen skipsreparasjon, nyter vi godt av den solide, petromaritime klyngen her i regionen. Vi jobber blant annet på oppdrag for Technip, DeepOcean og Aibel. Vi er flinke til å utnytte hverandre og samarbeidet mellom de ulike bedriftene drar vi stor nytte av, forklarer Storesund. Han legger til at selskapet den senere tid også har fått oppdrag fra oljerelatert virksomhet i Sør-Rogaland. Et eksempel på dette er Forus-baserte Fire Protection Engineering AS (FPE), hvor vi har levert piping i diverse stålkvaliteter. Korte tidshorisonter

33

Innenfor contracting forteller Storesund at selskapet nylig inngikk en avtale med ABB. Her skal Storesund Marine leie ut personell til ABBs prosjekter innenfor offshore vindkraft. - Foreløpig har vi fått på plass en rammeavtale på mellom 10-15 millioner i året. Men dette kan bli et viktig marked for oss i årene som kommer. Det er mange store prosjekter på gang innenfor dette segmentet. Men vi leier også ut til lokale bedrifter, sier Storesund. Han forteller at selskapet han leder aldri har mulighet til å planlegge for langt frem i tid. Mye av arbeidet dreier seg om mindre oppdrag. - Vi opererer med korte tidshorisonter på 5-6 måneder. Men basert på erfaringstall, ser det lyst ut i perioden vi har foran oss. Samtidig er det slik at vi hele tiden prøver å tenke nytt og finne nye markeder. Det krever et kontinuerlig arbeid for å fylle opp ordrebøkene, sier Storesund. Av: Kristian Severeide

Søke om alderspensjon?

Logg deg inn i nettjenesten Din pensjon på nav.no Få oversikt over dine samlede pensjonsrettigheter Søk om alderspensjon på nett Har du behov for å snakke med oss i NAV kan du ringe 55 55 33 34


34

JOBB & NÆRING

SIDEN SIST 01

04

06

STOR KRAN GIR FRAMTIDSTRO

TOPPSCORE FOR RAUSHET

LYSET SLUKKES PÅ FUGRO RUE

Kværner Stord har tro på framtida. Selskapet investerer i Nord Europas største traverskran og posisjoner seg for nye oppdrag i offshoresektoren. Kranen har fått navnet «Storen» og er en investering på 350 millioner kroner. Den er et klart signal om at ledelse og ansatte har tro på framtiden. - Jeg blir skuffet og tar det som et personlig nederlag om vi ikke får løfte noe til Johan Sverdrup med denne kranen, sa adm. dir. Steinar Røgenes under åpningsmarkeringen.

Forfatter og journalist Kathrine Aspaas fikk toppscore for foredraget på HNs Næringscafe i slutten av november. Hun snakket om «Raushetens tid» så varmt og hjertelig at de vel seksti deltakerne gav 5.4 av 6 mulige i evaluering. Aspaas var gått lei av kritikk og kontroll og la ut på en lang reise for å utforske rausheten. -Vi er på vei mot en fredeligere og rausere tid, mente forfatteren, som lanserte begreper som «tårer er kjærlighet» og «misunnelse er beundring på avveie» for en fullsatt Bodega i Høvleriet.

SE BILDE NR. 4

02

05

Ved årsskiftet slukkes lyset i Fugro Rues lokaler på Risøy. Bedriften legges ned og 44 ansatte mister jobben En god del av dem er allerede sluttet. I følge adm. dir. Pål Schieflo er det mulig at det blir et management buyout og at en del ansatte overtar utstyr og etablerer egen virksomhet. - Men for Fugro Rue er det definitivt over i Haugesund, sier Schieflo til hninfo.no. Dermed forsvinner en høyteknologisk subsea-bedrift fra kartet. I følge ulike medier er manglende betaling for utførte operasjoner i Nigeria hovedårsaken.

SE BILDE NR. 1

TAR KARMØY-PROSJEKT TIL SKOTTLAND Statoil vil bygge og drifte en flytende vindpark utenfor Skottland. Den blir Europas største i sitt slag, og bygger på Hywind-konseptet utenfor Karmøy. Total kapasitet er beregnet til 30 megawatt. Prosjektet består ifølge Stavanger Aftenblad av fem flytende turbiner i Buchan Deep-området som ligger 20-30 kilometer utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire. Den flytende vindparken bygger på Statoils prøveprosjekt Hywind utenfor Karmøy, som har vært i testdrift siden 2009.

SE BILDE NR. 2

03

RAUS KVELD I BANKEN Haugesund Sparebank bruker hvert år over 10 millioner kroner på samarbeidsavtaler med over 100 foreninger og lag på Haugalandet. Forleden møttes de til en tradisjonsrik julemiddag i banken, der det vanket flere overraskelser. HIL ved friidrettsleder Thomas A. Berg ble takket av adm.banksjef Knut Grinde Jacobsen (bildet) for sitt gode arbeid, og ble gledelig overrasket da han fikk levert en sjekk på kr 70 000 til bruk i videre arbeid. Røde Kors og Norsk Folkehjelp fikk til sammen kr 100 000 i midler som er øremerket øyeblikkelig krisehjelp på Filippinene. SE BILDE NR. 5

UTBYTTEFESTEN MÅ TA SLUTT

Eierne har tatt ut 90 prosent av kraftselskapenes overskudd som utbytte. Hvis utviklingen fortsetter, vil kraftselskapene risikere gradvis forvitring, -Dette kan ikke fortsette om det skal gjøres nye investeringer i nettet, sier direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til NTB. - Utbyttefesten i kraftselskapene er ikke bærekraftig

- Å være eier i et kraftselskap blir annerledes i årene framover. Man har høstet i mange år, men nå er det på tide å så. Når vi nå går inn i en investeringsfase, vil det bli mye mindre rom for overskudd i årene framover. SE BILDE NR. 3

SE BILDE NR. 6

07 STORE PLANER LANGS ”INDREFILETEN” “Indrefileten” kalles den gjerne, strekningen mellom Raglamyr og Norheim. Haugaland Handelspark er en av aktørene som venter stor utbygging i dette området. Ny dagligvarebutikk, kanskje en restaurant og Mekonomen er neste på lista over nyetableringer langs veien mellom Norheim og Raglamyr. Daglig leder Rolf Børseth i eiendomsselskapet Haugaland Handelspark AS bekrefter at det er vedtatt bygging av et 1.750 kvadratmeters bygg nordøst for den nye rundkjøringen i Spannavegen. SE BILDE NR. 7


JOBB & NÆRING

01

05

02 06

03

04

07

35


36

JOBB & NÆRING

“BIRKELANDS-PIKENE” 2014

Birkelands-pikene debuterer som pinups på kalenderen til Birkeland Maskinentreprenør AS.

Årets tøffeste kalender på Haugalandet har utvilsomt konene til en del av de ansatte i Birkeland Maskinentreprenør AS stått for. Seksten mer eller mindre lettkledde ektefeller i alderen 18 til 56 år debuterer som fotomodeller på firmaets kalender for 2014.

- Det begynte som spøkefulle bemerkning da en av våre forretningsforbindelser sendte oss en ”puppekalender”. Noen av oss lurte på om det ikke burde være kalendere med mannlige modeller på for å glede oss jenter også. Det endte med at

vi fikk ideen om å lage en Birkeland-kalender hvor vi poserte. Og mennene våre skulle ikke vite om det på forhånd. Det er Line Birkeland som forteller dette til Jobb & Næring. Hun er den som tar seg av det administrative i entreprenørbedriften, mens ektemannen Kai Birkeland er daglig leder. - Det skulle være ordentlig når vi først gjorde det, så vi fikk fotograf Tomin Meling til å ta bildene. Vi dro ut på blåtur

uten mennene våre. De visste ingenting, og heldigvis klarte vi å holde på hemmeligheten, sier Line Birkeland. I tillegg til at alle ansatte har fått kalenderen, er det også delt ut kalendere til en del kunder og leverandører. - Til nå har vi bare fått positive tilbakemeldinger på dette, sier Line Birkeland til Jobb & Næring.


JOBB & NÆRING

37

TOMTER FOR SALG på GiSMARvik SALG/UTLEIE

HAUGESUND

• Byggeklare tomter fra kr 700,-/m2

GiSMARvik

T-FORBiNDELSEN

• Areal i Gismarvik Havn til leie • Dypvannskai beregnet for tunge løfteoperasjoner

KARMØY

• 5000 dekar til disposisjon Arsvågen

• Miljørobust profil • Energifleksibel

ROGFAST

• Effektiv logistikk

Ny offshorebase på Vestlandet

• Tilrettelegges for verdikjeder Mekjarvik

STAVANGER

– ta kontakt for mer informasjon.

Haugaland Næringspark er klar for å ta imot framtidsrettede etablerere. Virksomheter innen petroleum, offshore, maritime miljø, prosessindustri, service, transport, etc. tilbys gode muligheter. Med T-forbindelsen på plass ligger HNP Gismarvik sentralt plassert i vår egen region med kun 15 min kjøring fra viktige steder som f.eks. flyplassen, Haugesund, Karmøy og Kårstø. Ved ferdigstillelse av Rogfast vil kjøretiden mellom industriparken og Stavanger være rundt 45 minutter. Tlf. 982 37 052 post@haugaland-park.no www.haugaland-park.no

VISSTE DU AT VI HAR FLYTTET? Du finner oss nå i Austbøveien 17A Nabolokalet til Oasen Storsenter

Hillesland

Toner/Blekk Kopipapir

Kaffe Toalettpapir

Printer

Tørkepapir

Gavepapir Rekvisita

Emballasje ALT INNEN FORBRUKSMATERIELL TIL DIN BEDRIFT - rask levering - høy service - lokalt lager - en faktura VI SKAFFER DET DU TRENGER

Twist

Såpe ...og mye mer

Kom innom vår butikk. Vi har åpent mandag-fredag 08-16 Tlf: 52737400 / mail: post@hillesland-kontor.no / webshop: www.kontorspar.no

steinariversen.no

Et lokomotiv for fremtidig vekst og verdiskaping på Vestlandet. Strategisk plassert mellom Stavanger og Bergen.


38

JOBB & NÆRING

NYTT OM NAVN

ØRJAN JONDAL

ARNFINN HØNSI

ANNETTE BAKKEVIK

LINN WIKSTRØM

ARILD HYSTAD

JORUNN DYBDAHL

Nå: Business System Coordinator; Marine Aluminium Før: Stord Offshoe / Subsea 7

Nå: Financial Manager, Marine Aluminium Før: Haugaland Kraft.

Nå: Economy Consultant, Marine Aluminium Før: Butikk Support AS

Nå: kundekonsulent i CGI Før: Sysco

Nå: Systemutvikler i CGI Før: Wärtsilä

Nå: Salgskonsulent, Norengros Haugaland Engros Før: Selger, Klovning Storkjøkken AS

ARILD SØVOLD

RENATE ÅRESKJOLD

JOHNNY GRINDE ØSTEBØ

HÅVARD AREKLETT

LARS JOHANN MILJE

Nå: Medisinsk-teknisk avdeling, Norengros Haugaland Engros Før: Servicetekniker Scanvaegt AS

Nå: Butikkmedarbeider, Norengros Haugaland Engros Før: Vekter, Securitas Transport Aviation Security AS

Nå: Salgskonsulent Helse, Norengros Haugaland EngrosFør: Sykepleier, Bemanningsenheten Helse Fonna.

Nå: Daglig leder i Byggeriet Partner Tre Haugesund AS Før: Proffselger Byggevarer i Byggeriet Partner Tre Haugesund AS

Nå: Salg- og markedssjef i Byggeriet Partner Tre Haugesund AS Før: Daglig leder i Byggeriet Partner Tre Haugesund AS

HAR DIN BEDRIFT NYANSATTE? Vil vi i Jobb & Næring gjerne vite om det. Send navn og bilde til jn@dhr.no. Tjenesten er gratis

Vi gjør mer enn å selge jobbfrukt Over 90 ansatte står klar for å utføre arbeidsoppgaver for din bedrift. Har du behov for treembalasje, trekasser eller paller? Sikkerhetsklarerte og gode rutiner på makulering. Det meste innen bearbeiding av aluminium. Borring, fresing, kapping og maskinering. Vi har også lyse, flotte lokaler til kurs og konferanse, selvfølgelig med den beste service.

Bleikmyrvegen 45 NO-4276 Vedavågen telefon 52 04 40 40 hallo@solstein.no

5°14’48.0”E 59°16’50.3”N

www.solstein.no


39

JOBB & NÆRING

fra

95

,-*

ARBEIDSRETTET REHABILITERING Kurs for sykemeldte og personer med helseproblemer

r ke ak

16

rsp Ku

HELSE OG MESTRING

Gode omgivelser

gode møteopplevelser gir rom for

Kontakt oss for mer informasjon:

www.haugaland-hms.no

Vi kan tilby nye og moderne møterom som passer fra to til 130 deltakere i vår nye konferanseavdeling i 1. og 9. etasje, samt foajee med kaffebuffet og sittegrupper. Alle møterom har prosjektor, flatskjerm eller smartboard. Vi har 161 hotellrom, mange med fjordutsikt. Gratis trådløst internett på hele hotellet.

ring 53 40 25 00 www.stord-hotel.no * Prisen inkluderer overnatting, lunsj og 3-retters middag, møtelokale og kaffepauser.

Vi utfører alle typer bygg- og betongarbeid natursteinsmur

Skifer-legging

B B Bygg & Betong aS Haugaland

Tlf: Stople 90 94 10 48 - Hamre 48 28 99 71


40

JOBB & NÆRING

-Jeg skulle ønsket meg ny kirke. Det er sprengt her nå. Men hvor skal vi ta pengene fra, sier pater Joseph Luong.

PATER JOSEPH Ingen kirke i Haugesund har flere besøkende enn St. Josef katolske kirke. Sogneprest Joseph Luong må holde tre messer hver søndag for å gi lokale katolikker et åndelig tilbud. Du har kanskje sett det allerede. Hver søndag står folk i lange køer for å komme inn i St. Josefs kirke helt sør i Haraldsgata. Presset er så stort at sognepresten er nødt til å holde den samme messen tre ganger hver søndag for at alle skal få anledning til å delta. - Da jeg kom til Haugesund høsten 2009,

var det underkant av 1.100 medlemmer. Nå har vi passert 3.200. I tillegg er det trolig 1.000 som enda ikke formelt har meldt seg inn. Det har vært en voldsom utvikling de siste årene. Og det vil nok øke mer for hvert eneste år som går, forteller sognepresten.

Smekkfullt Det er torsdag og Luong er allerede ferdig med planleggingen av søndagsmessen. Prekenen er ferdig og budskapet klart. Til tross for en meget hektisk hverdag, tar Luong seg tid til å snakke om kirken han har viet sitt liv til. Han forteller varmt om en menighet som etter beste evne prøver å legge forholdene til rette for alle troende katolikker i regionen. - På en vanlig søndag holder jeg først messe klokken 09.30 for polske medlemmer. Bortsett fra kort prekenen, som er på norsk, foregår hele messen på polsk. Klokken 11.00 er det høymesse på ny. På begge disse er det minst 200 stykker til stede. På ettermiddagen drar jeg ut i distriktet for å holde den siste messen. Det kan være i Odda, på Bømlo, på Stord, i

Ølen, Sauda eller andre steder i regionen. St. Josef kirke har drøyt 120 sitteplasser. Det betyr at resten er nødt til å stå hele messen gjennom. Det er langt fra en optimal løsning. - Det er selvsagt et stort behov for en større kirke. Men det koster penger. Hvor skal vi få de 30-40 millionene vi trenger for å bygge en ny kirke fra? undrer Luong. Sammenlignet hadde Vår Frelsers Menighet et snitt på 135 deltaker per gudstjeneste i 2012. I Vår Frelsers kirke er det plass til over 1.000 mennesker.

Over 70 nasjonaliteter Demografiske endringer og stor arbeidsinnvandring er hovedforklaringen på hvorfor veksten i den katolske menigheten er så stor. I dag er rundt 40 prosent av medlemmene polske. Deretter kommer filippinerne. Salmebøker finnes på norsk, polsk og vietnamesisk. Samlet sett er det over 70 ulike nasjonaliteter som er del av St. Josef menighet. - Det er slik den katolske kirken er. Det er en kirke for alle i hele verden, sier Luong, vel vitende om at den katolske kirken


- Høsten 2009, var det underkant av 1.100 medlemmer. Nå har vi passert 3.200.

er verdens største. Tall fra 2010 viser at kirken har nesten 1,2 milliarder medlemmer på verdensbasis. I dag er det rundt 100.000 registrerte katolikker i Norge.

Mottar støtte fra Tyskland Den katolske kirken i Norge er langt fra en rik kirke. I motsetning til den norske kirken, får katolske menigheter i Norge et begrenset kommunalt tilskudd. Luong forteller at tilskuddene ligger på et par hundre kroner per medlem i løpet av året. Resten av virksomheten blir finansiert gjennom kollekt og støtte fra den katolske kirken i Tyskland. - Kirken i Tyskland bidrar en del. I det katolske Sør-Tyskland finnes det mange hjelpeorganisasjoner som eies av kirken og som har opprettet fond til å hjelpe andre menigheter. Vi hadde ikke overlevd uten den støtten vi får derfra, forteller han. De tyske biskopers Diaspora-Kommissariat støttet i 2013 nordeuropeiske prester og diakoner med 4,425 millioner euro. Av disse ble 100.000 euro øremerket til kjøp av presteleilighet til menigheten i Haugesund. 9.000 kroner i måneden Så om du skulle være av den oppfatning at rollen som sogneprest i den katolske kirke i Norge skulle være en lukrativ levevei rent økonomisk, tar du feil. Luong har en årslønn på drøyt 160.000 kroner og lever på rundt 9.000 kroner i måneden. Men Luong vil aldri betrakte seg selv som fattig. - For det første er det slik at katolske prester ikke skal tjene mer enn folk som lever på sosialtrygd. Det er ikke penger som skal være styrende. Dessuten har jeg alt jeg trenger. Jeg er lykkelig og lever et

JOBB & NÆRING

godt og meningsfylt liv i sølibat, uten anger og dårlig samvittighet. Jeg har fått et kall og har ofret mitt liv til kirken. Troen gir meg det ingen andre kan gi.

Han er den eneste heltidsansatte i menigheten og betegner seg som en multimann. Han er sogneprest, lærer, sekretær, innkjøpsansvarlig. En jobb fra A til Å. Ukedagene går med i planlegging og gjennomføring av mange ulike aktiviteter, tilrettelagt for både stor og små.

Kirken gir åndelig støtte Etter å ha blitt presteviet i 1994, var Luong først ansatt som kapellan i St. Pauls Menighet i Bergen. I 2000 ble han flyttet østover og ble sogneprest i St. Frans menighet i Larvik til 2009. På denne tiden var polske Irek Zielinski prest i St. Josef kirke. Han var en populær, men også omstridt leder. I november 2008 valgte biskop Bernt Eidsvig å flytte Zielinski fra Haugesund. Etter først å ha omgjort vedtaket, ble den polske pateren likevel byttet ut i august 2009. Da ble Luong hentet over fra Larvik. - Da jeg overtok her i Haugesund, kom jeg til en veldig splittet menighet. Derfor ble den første og viktigste jobben min å samle fraksjonene. Jeg skjønte raskt at jeg måtte være tålmodig. Det ble et vanskelig første år, men etter hvert har ting gått seg til og nå er alt normalt igjen, sier Luong. Du leder en menighet der mange har innvandrerbakgrunn. Hvordan føler de seg inkludert i det norske samfunnet? - Det er ikke enkelt å komme til annet land, til en annen kultur, til et annet språk. Folk som ønsker å snakke med meg eller skrifter, sliter ofte med mye hjemlengsel og utfordringer med å finne sin plass i samfunnet. Men vi prøver å hjelpe så godt vi kan og bidra til å gjøre disse lykkelige også i vanskelige perioder. Kirken vil alltid være et sted hvor de kan finne åndelig støtte, sier han. Båtflyktning Sogneprest Luong har mange gode råd på veien. Han er selv innvandrer og har en sterk, personlig historie bak seg. Han ble født i Saigon, Vietnam i 1963, like før krigen tok til for full. I 1980 var forholdene for sørvietnameserne blitt så vanskelige at Luong rømte ut på det åpne hav som båtflyktning. Vi reiste fra Vietnam i en veldig liten

41

fiskebåt. Til sammen var vi 36 mennesker i båten. Etter fem dager på sjøen, ble fiskebåten oppdaget av et norsk tankskip. De plukket opp flyktningene. Etter et par måneder i Singapore, endte Luong opp i Norge sent høsten 1980. Der skjedde det noe som kom til å definere hans videre liv. - Jeg kom til Norge og var svært fortvilet og trist. Jeg hadde ingen penger, jeg slet med å kommunisere med folk og jeg savnet familien min hjemme i Vietnam. Det var en veldig tøff tid. På den tiden var det heller ingen erfaringsbaserte organisasjoner som tok vel imot folk som meg.

Ble bønnhørt Luong vendte seg til troen og søkte råd i den katolske kirken i Oslo. Etter en midnattsmesse stilte jeg meg opp foran Jomfru Maria. Jeg hadde ikke råd til å betale for de to lysene jeg tente, men lovet at jeg skulle betale senere. Jeg gråt inni meg og ba: «Du må hjelpe meg.

FORTSETTER

Da jeg overtok her i Haugesund, kom jeg til en veldig splittet menighet. Derfor ble den første og viktigste jobben min å samle fraksjonene.


42

JOBB & NÆRING

Ta familien min ut av Vietnam. Jeg skal gi deg alt jeg har og lover å vie meg til kirken.» Samtidig, uten Luongs viten, hadde to av hans brødre kort tid etter også flyktet fra hjemlandet i båt. De ble plukket opp av et tysk skip og endte etter hvert opp i Vest-Tyskland. Ettersom den yngste av de to brødrene var under 18 år, fikk de søke familiegjenforening. Etter fire år fikk hele familien hans opphold. - Etter hvert fikk også jeg muligheten til å flytte til familien i Vest-Tyskland. Men på den tiden hadde jeg blitt så engasjert i presteutdanningen min og jeg valgte derfor å vie mitt liv til kirken her i Norge. Jeg var redd for å bli for knyttet til familien min, og at det skulle kunne prege livet mitt som prest. Heldigvis møtte jeg stor aksept for mitt valg fra både søsken og foreldre. Travel jul Om ukene ellers i året er travle i menigheten, er det lite sammenlignet med jul og påske. Da er det fullt kjør i menigheten.

- Vi har mange aktiviteter før jul. I tillegg er det en tid hvor folk bruker mer tid på troen og til ettertanke. Det er mange som skrifter i denne perioden. Selve juleaften blir ekstra travel for sognepresten. På under ett døgn skal ha gjennomføre fire messer. Det må til dersom alle medlemmene skal få anledning til å besøke kirken. På selve julaften har vi første barnemesse på ettermiddagen. Selve høydepunktet er midnattsmessen, som starter litt før midnatt. Så blir det messe både kl. 09.30 og 11.00 første juledag. Hva med deg selv? Gleder du deg til jul? - Jul og påske er alltid en spennende tid. Men helt ærlig er ikke dette noe jeg ser veldig frem til. Det blir svært hektisk og enormt mye arbeid. Julehøytiden er samtidig tiden hvor familier kommer sammen, og det er noe jeg ikke selv får oppleve når jeg valgt et liv som katolsk prest, avslutter Luong. Av: Kristian Severeide

HEDER TIL COOP-ANSATTE Torsdag 21. november holdt Coop Haugaland en markering for ansatte som har vært 25 år og 30 år i bedriften.

Markeringen fant sted på Rica Maritim Hotel i Haugesund, og denne gangen var det ti ansatte som ble hedret med gullklokker, medaljer og blomster.

–Det er viktig for oss å gjøre stas på våre dyktige og trofaste medarbeidere og dette er et av flere trivselstiltak i bedriften. Før la vi denne markeringen til julebordet vårt, mens vi de siste årene har valgt å ha et eget arrangement for å hedre jubilantene våre, sier personalsjef

Bak f.v. Synnøve Knutsen (30 år), Gro Vikse (30 år), Åse Eike (25 år), Geir Magne Edvinson (25 år), Else Østevik (25 år) og Berit Myge (25 år). Fremme f.v. Gro Kallevik (30 år), Kristin Reitan Stange (30 år), Klara Marie Tollevik (25 år), og Liv Wenche Wiik (30 år). Bente Ribesen (30 år) var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Antall år i Coop i parentes) Foto: Karoline Vedøy

Ellen Myklebust i Coop Haugaland. Av de ti som var tilstede, fikk fem av dem utdelt hver sin gullklokke for 25 års innsats. Mens de med 30 års erfaring fra

Coop, ble tildelt medaljer for lang og tro tjeneste. Av: Liv Alsaker Sande


Design og ide: steinariversen.no - 3D: Arild Ness

JOBB & NÆRING

Kompetansen til våre ansatte er vår styrke. Vi er på jakt etter flere flinke folk som vil være med å løse morgendagens energiutfordringer. Vi kan love deg en utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert miljø. Bli med oss inn i en spennende fremtid.

Les mer på gassco.no

UTEN NORSK GASS STOPPER EUROPA >> GASSCO LEVERER

43


44

JOBB & NÆRING

En aktiv

støttespiller på Haugalandet

Statoil er en av verdens største produsenter av olje og gass til havs, og dekker energibehovet til millioner av mennesker hver dag. Statoil Kårstø er en av de fremste verdiskapende bedriftene på Haugalandet. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og ustabilisert kondensat inn til anleggene våre. Dette gjør Kårstø til et svært viktig ledd i verdikjeden fra reservoar til kunder. www.goodideas.statoil.com


JOBB & NÆRING

Telefon 03240

www.haugesund-sparebank.no

Våre tjenester og samarbeidspartnere Haugesund Sparebank tilbyr våre kunder en rekke produkter og tjenester i samarbeid med følgende aktører:

Forsikring

Eiendom

Aksjehandel på nett

Leasing & lån

Verdipapir/fond

Verdipapir/fond

45


46

JOBB & NÆRING

Vi gratulerer med nybygget og

TAKKER FOR OPPDRAGET

Frelsesarmeen - omsorgsboliger i Sørhauggaten

Lokalisert på Norevegen-Norheim, Karmøy Kommune Lager og servicesenter for Brødrene Dahl på 2300 m2

Totalentreprenør

www.glp.no Arkitekt

www.vikanes-bungum.no


BLIKKENSLAGER NESSE & KARLSEN AS

Tekniske fag

Fasade - Ventilasjon - Taktekking - Gesimser - Renner Pipebeslag - Verkstedproduksjon m.m

-din rørlegger i Norheim Næringspark

TLF: 52 72 24 49 / www.blikkenslager.info

52 83 09 28

Tekniske fag

Taktekking

www.helgevold.com

417 82 333

Tømmerarbeider

Maling-og gulvarbeider

PTA BYGG AS 52 83 31 00

52 761700

Grunnarbeider

Aluminium / glass

www.kgalu.no

Utsnitt av lyst og fint interiør

Murarbeider

52 22 31 53

Adgangskontroll og låssystem

www.laasservice.no / Tlf. 970 55 300

Hvem flytter inn: Info: Bygget i Sørhauggaten blir omsorgsboliger for mennesker med rusavhengighet. Tildeling skjer via bestillerkontoret til Haugesund kommune.

Hvis du eller din bedrift ønsker å bidra med samarbeid... ...les mer her: www.frelsesarmeen.no/rusomsorgen eller kontakt Elin Frønsdal / elin.fronsdal@frelsesarmeen.no Tlf: 52 73 95 51 / Mob: 40 40 12 51


Vi står på for regionen

Haugaland Kraft er en av HN`s hovedsamarbeidspartnere. På bildet administrerende direktør Olav Linga og dyktige ansatte fra Haugaland Kraft.

Haugesundregionens Næringsforening jobber for gode rammevilkår for bedriftene og for utvikling av regionen • Vi er paraplyorganisasjonen for næringslivet og bedriftenes talerør overfor offentligheten • Vi jobber for å bedre næringslivets omdømme • Vi arrangerer konferanser, skaper møteplasser og bygger nettverk på tvers av bransjer • Vi hjelper medlemsbedrifter som støter på vansker i offentlig byråkrati • Vi representerer direkte og indirekte over 1600 bedrifter i regionen.

Hovedsamarbeidspartnere: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Partnere: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


HVORFOR ER HAUGESUNDERE SYKERE ENN SIDDISER? Jobben er en viktig del av livet. 9 av 10 nordmenn gleder seg til å gå på jobb. Jobben gir opplevelse av å være til nytte og er ofte en del av vårt sosiale nettverk. Å være i jobb er viktig for livslykken og nasjonaløkonomien, for arbeidstaker og arbeidsgiver. Jo lenger sykmeldt, jo større sjanse for å falle ut av arbeidslivet. For oss som jobber for flere i arbeid og færre på trygd, kan statistikk av og til skape undring. Hvorfor er andelen langtidssykmeldte i Haugesund større enn i Stavanger? Det er for eksempel 32,3 % flere som er sykmeldt i mer enn 26 uker*. Er det på grunn av næringsstrukturen? Er det presset på jobben – at folk i oljehovedstaden ikke “tør” være lenge borte? Er det legene som i mindre grad bruker graderte sykmeldinger – et virkemiddel som beviselig har god effekt? Tror de mer på hvile i prosessen for å bli frisk enn kollegene sør for Boknafjorden? Er det dårligere tilrettelegging fra de lokale bedriftene sin side? Står det på kommunikasjonen mellom lege og arbeidsgiver? Det fins neppe ett enkelt svar, men de fleste haugesundere er sikkert enige om én ting: Det er ingen grunn til å ligge bak Stavanger på noen tabell som helst. Så snakk med legen. Sjekk muligheten for gradert sykmelding. Si at du vil tilbake til (arbeids)livet så fort som mulig.

Raskere tilbake i jobb, raskere tilbake til livet. Diskuter her: www.raskereijobb.no

Inkluderende arbeidsliv er en avtale mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Hovedmålet er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre næringslivet, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.

* Perioden 010712 til 310613. I prosent av sykefraværstilfeller: Haugesund: 9,0. Stavanger: 6,8. Karmøy: 8,7. Rogaland: 7,3. På Karmøy er det 27,9 % flere (enn Stavanger) som er sykmeldt i mer enn 26 uker.


Vi gratulerer med nybygget og

TAKKER FOR OPPDRAGET Brødrene Dahl på Norheim

BRØD PÅ FL

Rørgrossisten Brød Dahls Haugesunds deling flytter i diss dager fra Kvala til Norheim.

Lokalisert på Norevegen-Norheim, Karmøy Kommune Lager og servicesenter for Brødrene Dahl på 2300 m2

Totalentreprenør

BEDRIFTSPROFIL

www.stalbygg.no

- Vårt nye industribygg i næring Norheim Næringspark har en på 2000 kvadratmeter, og et g 2200 kvadrat. Den 8 mål store t utendørs lager som er på rundt har huseier investert mellom 2


Byggherre

Grunnarbeid

www.nhp.no

Halseidvegen 248, 5514 Haugesund - Tlf. 52 72 73 71 post@thalleland.no Halseidvegen 248, 5514 Haugesund - Tlf. 52 72 73 71

Vegger og tak, beslag

Taktekking

www.ruukki.no

417 82 333

Rørlegger

Elektro 21

JOBB & NÆRING

-din rørlegger i Norheim Næringspark

52 83 09 28

www.togersen-elektro.no

Ventilasjon

Gulvstøp

DRENE DAHL AS BRØDRENE DAHL AS LYTTEFOT www.tiller-vimek.no

52 726161

Hvem flytter inn:

Systemvegger & himlinger

UND

No rev

No rev

gata

Varden Bil

Storesund Rør

en eg sv ie m rh No

en eg sv im rhe o N

Norheim kirke

Vor me dals v

ege n

Vor me dals v

ege n

RV 47

en eg Bavaria

Karmsund bro

Norheim kirke Oasen kjøpesenter

Oasen kjøpesenter

Norevegen 32, 5542 Karmsund Tlf: 52 70 87 20 Faks: 52 71 29 00 Vakttelefon: 901 66 944 www.dahl.no Utvidet åpningstid: 06.30 – 16.00

Brødrene Dahl har i alt 16 ansatte på avdeSnart 100 år fikkskilt, autovern, venteskur til busshollingen i Haugesund. I tillegg har bedriften Brødrene Dahl startet Norevegen 32,såle5542 i 1917, og kan deplassene har forfaste eksempel tre dagligem.m. bilruterVi som kjører ruter des levert snart feire 100 års jubileum. I dag er Tlf: 52 70 å levere til veisystemet kundene i distriktet. konsernet eid av Saint-Gobain Distribution slikt for utstyr tilvarer hele til T-forbinDisse rutene kjøres med lastebiler med Nordic, og har mer enn 1100 ansatte i52 60 71 Faks:

Karmsund 87 20 29 00

YR

Varden Bil

Storesund Rør

YIT

n

Pa

ge ve

na

esøy

Renn

l

ote rk H

Mye mer enn rør Som Norges ledende rør grossist har Brødrene Dahl bygget opp spisskompetanse innen VVS, VA (Vann & Avløp til entreprenører og kommuner), Industri, Samferdsel og Vannkraft. - Få er klar over at produktspekteret vårt omfatter mye mer enn rør og tilhørende nører og BEDRIFTSPROFIL kommuner), Industri, Samferdsel VVS-utstyr til rørleggere. Vi har store leveKarmsund og Vannkraft. bro - Vårt nye industribygg i næringsparken på ranser til industrien, og en av våre største på industri er Westcon Yards. Vår - Få er klarNæringspark over at har produktspekteret Norheim en grunnflate kundervårt samferdselsavdeling leverer alt innen trapå 2000mye kvadratmeter, og et gulvareal omfatter mer enn rør ogpåtilhørende 2200 kvadrat. Den 8 mål store tomta har et fikkskilt, autovern, venteskur til bussholdeplassene Vi har forDahl eksempel levert VVS-utstyr til rørleggere. Vimål. har leve-m.m. Brødrene er Norges utendørs lager som er på rundt 5 I altstore slikt utstyr til hele veisystemet til T-forbinhar huseier investert mellom 25 og 30 milVVS-grossist. Vårt ranser til industrien, og en av våre største ledende lioner kroner i bygget. I tillegg har vi selv delsen. sortiment omfatter alle produktVi har også en vannkraftavdeling som proinvestert 5 millioner innredning og Yards. Vår kunder på rundt industri er i Westcon områder fra baderomsmøbler sjekterer og leverer til småkraftverk, fortelutstyr, forteller Brødrene Dahls avdelingssamferdselsavdeling alt innen tra- til varmetekniske installasjonler Bjordal. sjef i Haugesund, Alf Arneleverer Bjordal.

an

g

Byg

Stålentreprenør

sprodukter.

en to e Au eg Baug Bavaria ker mak

AM GL RA

UND

GES

Par

produkter som finnes på vårt sentrallager RV 47 sentrallager produkter som finnes på vårt på Langhus, og som kan bestilles for leveRørgrossisten Brødrene på Langhus, og som kan bestilles for levewww.givestaalspaer.dk ring påfølgende dag, sier Bjordal. ring påfølgende dag, sier Bjordal. Dahls Haugesundsav-

YR

gata

HAU

Sp

PÅ FLYTTEFOT

esøy

Renn

tel k Ho

n

kker

gma

Byg

ge

Baug

AM

ve

na

an

YIT

to

e Au

www.moelven.no

GL RA

Sp

GES

HAU

drene savMye deling mer enn rør i disse flytter Innvendig i det nye industribygget på Norheim Næringspark se Som dager Norgesfra ledende rør har BrøKvala til grossist dreneNorheim. Dahl bygget opp spisskompetanse l innen VVS, VA (Vann & Avløp til entrepre-

gsparken på n grunnflate gulvareal på tomta har et t 5 mål. I alt 25 og 30 mil-

21

JOBB & NÆRING


VI TRENGER SYKEPLEIERE I

FAST STILLING

OG FERIEVIKARER

Vi har iverksatt et omfattende rekrutteringsarbeid. Et stipend på 10 000,tilbys sykepleiere som binder seg til å jobbe 10 helger i året samt 5 uker i sommerferieperioden. Avtalen inngås for ett år om gangen. Det tilbys også en startpakke til sykepleiere som flytter til regionen for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer.

STIPEND 10.000 kr

Stillinger, forutsetninger og mer informasjon:

STARTPAKKE

20.000 kr + 20.000 kr

www.haugesund.no/sykepleier

Jobb & Næring  

Desember 2013