Træningsprogram U7-U8, uge 23 2024

Page 1

Program U7 - U8 træning, uge 23

Øvelse 1: Forsvarsslangen (10 min)

Øvelse 2: Drible med fart (10 min)

Øvelse 3: Isvaffel (10 min)

Øvelse 4: Partibold med joker (15 min)

Øvelse 5: Workshop med afslutninger (15 min)

Træningsprogram U7 - U8, uge 23

Øvelse #1 (10 min)

forsvarsslangen

Øvelse

4-5 spillere står på række med hænderne på hinandens skuldre

Herudover står en spiller (A) med front til den forreste i rækken

A skal nu forsøge at løbe rundt og berøre den bagerste spiller i rækken(B). Rækken skal ved at flytte sig uden at bryde slangen forsøge at forhindre A, så den bagerste spiller ikke kan røres.

Når der er sket en berøring, skal A gå bagerst i rækken, og den forreste i rækken bliver derved angrebsspiller.

Hver gruppe får markeret en zone, hvor de må bevæge sig Det kan fx være en badmintonbane pr gruppe

Øvelsesopsætning: 4-5 forsvarere 1 angriber

Evt. 1 bold pr. gruppe

Formål:

Rækken skal samarbejde ved hjælp af bevægelighed for at stoppe den angribende spiller Øvelsen giver spillerne fornemmelsen af at stå i vejen for en angribende spiller.

Ligeledes skal spillerne nede i rækken forholde sig til den forreste spiller og træne deres samarbejde

Fokuspunkt:

Forsvarspillerne er tvunget til at bruge deres krop til at stoppe angrebs- spilleren Det er vigtigt, at forsvarsspillerne arbejder med let bøjede ben og forsøger at holde et lavt tyngdepunkt.

Differentiering:

Den forreste i rækken kan udfordres ved, at spilleren enten skal have hænderne på ryggen eller holde en bold i hånden Sværhedsgraden kan også justeres med antallet af spillere i rækken

Træningsprogram U7 - U8, uge 23

Øvelse #2 (10 min)

drible med fart

Øvelse

Spillerne skal holde sig inden for målfeltet på en minibane. De dribler, mens de bevæger sig omkring på banen og skal søge øjenkontakt med de andre. På et signal fra træneren dribler alle spillere i fuld fart til den modsatte ende af minibanen, hvor de igen dribler

Øvelsesopsætning:

1 minibane

1 bold pr spiller

Formål:

Øvelsens formål er at træne spillernes evne til at udføre kontrollerede driblinger, samtidig med at spillerne skal forholde sig til de andre spillere og deres bevægelse i målfeltet.

Fokuspunkt:

Det er en væsentlig udfordring at se op og orientere sig, så øjnene ikke skal være på bolden hele tiden, for at holde den under kontrol.

Differentiering:

De bedste spillere kan udfordres ved, at de skiftevis skal drible 3 gange med højre hånd og 3 gange med venstre hånd.

Træningsprogram U7 - U8, uge 23

Øvelse #3 (10 min)

isvaffel

Øvelse

To spillere er sammen om en bold og er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 2 meter. Den ene spiller bærer en kegle, der er vendt på hovedet (spidsen nedad), og den anden spiller har bolden.

Bolden kastes i en let bue til medspilleren, der skal gribe den med keglen og lave en “isvaffel”.

Øvelsesopsætning:

Spillere i par 1 kegle pr. par 1 bold pr par

Formål:

Øvelsens formål er at træne spillernes evne til at udføre et præcist kast til makkeren, der har keglen

Fokuspunkt:

Præcision i kast af bolden, så det er muligt at gribe med keglen og lave ” isvaflen”

Differentiering:

Afstanden mellem de to spillere kan varieres, afhængigt af spillernes niveau En anden variation er at lade bolden studse på jorden på vej til den spiller, der står og skal fange bolden med keglen.

Træningsprogram U7 - U8, uge 23

Øvelse #4 (15 min)

partibold med joker

Øvelsesopsætning:

Øvelse

To hold spiller mod hinanden på en minibane. Der er fx fire spillere på hvert hold, og opgaven er på den markerede bane at holde bolden i egne rækker.

Derudover er der en let genkendelig

“joker”, der altid er på det boldbesiddende hold. Joker kan være en af gruppens mere erfarne spillere, eller det kan være en ungtræner, der er med som aktiv spiller i denne øvelse

Markering af en passende banestørrelse 7 spillere

3 veste i fx grøn

1 vest i anden farve

1 bold

Formål:

Ved brug af en ekstra spiller på det boldbesiddende hold vil der hele tiden være en spiller i overtal. Det giver mulighed for, at holdet, der er i overtal, ikke kan sættes så nemt i pressede situationer og giver hele tiden mulighed for, at der kan løbes fri til aflevering.

Fokuspunkt:

Antallet af spillere på den markerede bane må ikke være for stort Så hellere opdeling på to halve minibaner, så der sikres mange boldberøringer.

Differentiering:

I forsøg på at skabe spil for selv de yngste spillere kan sættes to jokere ind, så det boldbesiddende hold fx altid vil være 6 spillere mod 4 spillere.

Træningsprogram U7 - U8, uge 23

Øvelse #5 (15 min)

workshop med afslutninger

Øvelsesopsætning:

1 bold pr. spiller

På to minimål samt et regulært

håndboldmål opsættes en ramme, hvor spillerne frit kan løbe rundt på banen og udfordres i: Øvelse

Fløjskud

Underhåndsskud

Tre-skridts-finte

Skuddug

Motorisk træning + dribleudfordringer

2 minimål

1 stort mål med skuddug

Kegler til markering

Formål:

Træning af tekniske færdigheder skal ikke altid være stramt styret Ideen med denne øvelse er at sætte en ramme med plads til teknisk træning og så lade spillerne få deres egne erfaringer med fx afslutninger fra spids fløjvinkel, træning af præcision osv

Fokuspunkt:

Træner har fokus på, at de opsatte rammer er passende i forhold til det niveau, børnene har. De må gerne ved nogle af stationerne have udfordringer, der er lidt svære, men der skal være mulighed for succes og høj intensitet

Differentiering:

I stedet for en opsætning, hvor det er slangeprincip, så spillerne hele tiden skifter mellem stationer, kan der laves grupper, der bliver ved fx fløjskud i to minutter og så roterer videre til næste udfordring

Træningsprogram U7 - U8, uge 23
Træningsprogram U7 - U8, uge 23

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.