Brend kultura 10

Page 8

Superbrands 2017/2018. start

III.

Novi vizual Superbrands znaka

Superbrands organizacija je početkom godine predstavila novi vizual Superbrands nagradnog znaka. Zadržana je zlatna nijansa koja označava prestiž, komunicira o ekskluzivnosti onih brendova koji ga nose te je na njega dodana lenta na kojoj se komunicira zemlja u kojoj je status dodijeljen. Super-

brands organizacija je na ovaj način postigla to da se isti vizual znaka koristi u svih 90 zemalja u kojima djeluje. Znak će i dalje imati tri verzije - “klasični” Superbrands znak, Business te Partner.

2017 - 2018

Formirano Superbrands stručno vijeće B2B i uvedena Business kategorija Superbrands je i ove poslovne godine napravio iskorak u odabiru brendova te je uveo novu tržišnu kategoriju - business pa će brendove u poslovnom sektoru ocjenjivati Stručno vijeće Superbrands B2B 2017/2018. Brendovi kojima će pripasti status Superbrands Business dobit će mogućnost komuniciranja statusa Superbrands Business 2017/2018 i koristiti sve pogodnosti članstva i novitete u odnosu na proteklu godinu.

8

brend kultura

1. Bojana Božanić, Direktorica marketinga, Lider 2. Lea Brezar, CEO, Dhar media/ Superbrands Hrvatska i Slovenija 3. Slaviša Brezar, Kreativni direktor, Dhar media 4. Vlatka Kamenić Jagodić, Sektor za tržišnu i marketinšku strategiju, HEP-OPERATOR operativnog sustava 5. Ivana Kasunić, Rukovoditelj marketinga, Plodine 6. Dorotea Lazanin Jelenc, Head of corporate communication, Prvo Plinarsko društvo 7. Matija Mandić, Direktorica prodaje i marketinga, Lesnina 8. Branko Mataija, Direktor marketinga i prodaje, Brodogradilište Viktor Lenac 9. Sandra Mihelčić, mr.sc., CEO&Owner Business Media Group

10. Dajana Mrčela, Direktorica marketinga, Saponia 11. Lučana Ponoš, Voditeljica marketinga, MD Konstrukcije 12. Renata Potočnik, Prodajni menadžer, HILDING ANDERS 13. Vesna Sekalec, Direktorica projekta za Superbrands Hrvatska i Slovenija, Dhar media 14. Damir Škornjak, Direktor marketinga i prodaje, Odašiljači i veze 15. Žaklina Trbović, Članica Uprave za marketing, AUTO ZUBAK 16. Mersiha Velić Hajdarhodžić, Cluster Communications Manager, ABB 17. Tajana Vrselja, Izrvšna direktorica prodaje, Žito 18. Martina Wreft, Marketing i odnosi s javnošću, PET-PROM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.