Page 1

DE ZWETTEKRANT JAARGANG 3 - SEPTEMBER 2018

Verrassende wereld van werken & winkelen

Jubileum:

Veertig jaar passie voor motoren bij Joop en Tiny Dijkstra 5| Natuur steunen

11 | Tweede Pitch!

21 | Robothond

Tuin van 5600 m2 op bedrijfsterrein van Mannen van Staal

Versterkt de kracht van lokale economie met netwerkevent

Studenten maken robothond voor zorginstellingen


eetcafé DE FABRIEK

Kom ook gezellig

Metaalrecycling, goed voor het milieu en uw portemonnee!

langs!

met vrijdag maandag tot en 8.00 - 17.00 uur

VOOR een lunch, ESTje VERGADERing of FE

James Wattstraat 4 - 8912 AR Leeuwarden - 058 3030490

UCT Leeuwarden Elke week wordt er enthousiast les gegeven in Kungfu voor jong en oud. Deze praktische zelfverdediging afkomstig uit het huidige Hong Kong is genaamd Practical Wing Chun. Er wordt gebruikt gemaakt van snelheid, slimheid en structuur van je lichaam om efficiënt te kunnen verdedigen tegen een (sterkere) tegenstander. De trainingen vinden elke vrijdagavond plaats in De Fabriek in Leeuwarden. 17:00-18:00: Jing Wu kids kungfu 6 t/m 11 jaar 18:00-19:00: Jing Wu kids kungfu 12 t/m 15 jaar 19:00-21:00: Practical Wing Chun volwassenen www.jingwukids.com - www.uct-international.com

Kom bij ons langs met uw • • • • •

OUD IJZER METALEN COMPUTERS ACCU’S SLOOPAFVAL

Einsteinweg 16, Leeuwarden Tel: 058-2130402 E-mail: info@vdmm.nl www.vdmm.nl

UCT Leeuwarden: 06 21 913 064 • Facebook: UCT Leeuwarden

• Maaiwerk bedrijventerreinen, sportvelden, kerkhoven, particuliere gazons, etc. • Grondverzet, aanleg en onderhoud van tuinen of gazonnen. Paardenbakken renoveren (cultivateren, frezen en egaliseren). • Groenwerk, snoeiwerkzaamheden en boomkap. Aanleggen van heggen en planten van bomen. • Gladheidsbestrijding, ijs en sneeuwvrij maken van bedrijventerreinen en parkeerterreinen.

Wij zijn werkzaam voor zowel bedrijven als particulieren

• MAAIEN • GRONDVERZET • GROENWERK • WINTERWERK

Kromwal 12 • 8636 VD Britswert • Telefoon: 06 23189069 • E-mail: info@noordmansmaaiservice.nl


VOORWOORD

3 In deze editie: DUURZAAM ONDERNEMEN 5 Mannen van Staal geeft 5600 meter bedrijfsruimte terug aan de natuur 14 Evaluatie Elfwegentocht: de roep om een vervolg is groot 17 Elektrische laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond 20 Column Bouwe: De Zwette wordt duurzame parel

JUBILEREND FAMILIEBEDRIJF 7 Veertig jaar passie voor de verkoop van motoren, bij Joop en Tiny Dijkstra

GOEDE DOELEN ACTIES

Werken aan een beter klimaat De mogelijkheden om milieuvriendelijk te reizen zijn nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Elektrische oplaadstations schieten op De Zwette bijna als paddenstoelen uit de grond mede vanwege een financiële vergoeding door de ondernemersvereniging. Het aantal tankstations met Blauwe Diesel groeit in heel Fryslân zodat veel traditionele dieselbedrijfswagens ook makkelijker overstappen. Bedrijfsvoeringen worden er goedkoper door, dat wordt het grote publiek en de grote en de kleine bedrijven ook steeds meer duidelijk. Overheden, belastingdienstregelingen: er wordt veel aan gedaan om bij bedrijfsleven en de gewone burgers de milieuvriendelijke woorden in daden om te zetten. In deze Zwettekrant besteden we er wederom graag veel aandacht aan, met een evaluatie van de spectaculaire Elfwegentocht die twee weken lang dagelijks met een eigen journaal op NPO2 was te zien.

Wat zou het geweldig zijn als al die bedrijvigheid op De Zwette niet meer ten koste gaat van de natuur zoals vroeger, maar de natuur juist versterkt. Upcyclen zoals dat zo mooi heet bij de Recycle Boulevard, die Boulevard waar producten een tweede, derde, vierde of oneindig nieuw leven krijgen. Want bedrijvigheid en geld verdienen is mooi, maar het mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de aarde voor onze volgende generaties. Dat we in deze Zwettekrant de mooie ontwikkelingen kunnen laten zien, vinden we geweldig. Dat is één van onze passies. Van passies houden we, van ondernemers met passie en daar zijn er gelukkig veel van op De Zwette. Niet klagen maar dragen en vooral: het beste er van maken. Heerlijk. Daarwordenweblijvan.nl. Wij wensen je veel leesplezier en een hele fijne dag! Team Zwettekrant: Jaap, Johan, Fransisca en Sandra

9 Vierde editie Distinguished Ride 19 Leeuwarder stichting steunt weeskinderen wereldwijd met opbrengst van plastic doppen

NIEUWS 10 Woonwinkel verhuist naar Amperestraat 10 Mogelijk rechtzaak tegen makers wietolie 20 Eeuwfeest Kooiker Logistiek 20 Contouren nieuwbouw Weidelco 22 Midnightwalk Leeuwarden voor goede doelen

HIER WERK IK 10 Ina Weijkamp van Bakker Postma 22 Jacko Moed van Sligro

ONTWIKKELING 11 Tweede netwerkbeurs Pitch! en de kracht van lokaal ondernemen

ONTWIKKELING

COLOFON Deze krant is een uitgave van De Fabriek Leeuwarden en Ontwerpstudio Vogelzang De Fabriek Leeuwarden James Wattstraat 4 8912 AR Leeuwarden www.defabriekleeuwarden.nl Telefoon 058 30 30 490 Ontwerpstudio Vogelzang James Wattstraat 4 8912 AR Leeuwarden Telefoon 058 30 30 494 www.ontwerpstudiovogelzang.nl Redactie Johan en Fransisca Vogelzang, info@dezwettekrant.nl Vormgeving en acquisitie Ontwerpstudio Vogelzang, Fransisca Vogelzang

Fotografie Sandra Wolf, Johan Vogelzang en dank aan alle bedrijven die fotomateriaal beschikbaar hebben gesteld. Oplage 52.000 exemplaren Verspreidingsgebied Huis aan huis in Leeuwarden en de omliggende dorpen Aldtsjerk, Bears, Blessum, Boksum, Britsum, Deinum, Dronryp, Eagum, Easterwierrum, Feinsum, Friens, Goutum, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jellum, Jelsum, Jorwert, Koarnjum, Lekkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Oentsjerk, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum en Wytgaard. Verspreider FRL vestiging Leeuwarden

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

12 Kenniscentrum Dairy Campus loopt voorop in internationale zuivelwereld 21 Studenten Friese Poort maken robothond Bijke voor Friese zorginstellingen

VEILIGHEID 18 Ondernemersvereniging De Zwette schenkt aandacht aan veiligheid

PUZZEL 22 Maak kans op een cadeaubon van Woonwinkel Rustiek


Nieuwe betoncentrale

in Leeuwarden

Onze specialiteiten: • Moderne betoncentrale • Komo gecertificeerd • Duurzaam

Pascalstraat 15, 8912 AT Leeuwarden • tel centrale: 058-2504173 • tel kantoor: 058-3031033 • Email: centrale@lbc.frl

Kijk voor meer informatie op www.leeuwarderbetoncentrale.nl

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag: 8.00 - 18.00 uur Zon- en feestdagen: 11.00 - 18.00 uur

NI E Gl UW an sp an ts in er w po rij lis f u h nit af p os oe m lu os ni e tm w e at t er dr oo g un it dr un oog it do ek en

be en oor d af han eli sp d ng ui m te at n* ig In w ee kb oo g ve l g in e te n ns ie f NI La EUW va bo og af s on pu de it u r h ni og t e dr bo uk rs te lu ni t bo rs te lu ni t po lis h

Kom langs in onze 45 meter lange wasstraat, volgepakt met de modernste technologie!

Fahrenheitweg 26, 8912 AJ Leeuwarden www.carwashleeuwarden.nl We zijn weer perfect bereikbaar!

Like ons op Facebook en maak kans op een gratis wasbeurt! CARWASHLEEUWARDEN


DUURZAAM ONDERNEMEN

5

Vijfduizend meter bedrijfsterrein wordt tuin vol biodiversiteit Een gebied van 5600 vierkante meter van het eigen bedrijfsterrein wordt door het bedrijf Mannen van Staal ‘terug’ gegeven aan de natuur. Het wordt een tuin vol biodiversiteit, voor bijen, vlinders en andere insecten, en met fruitbomen waar ook eigen medewerkers voor eigen gebruik appels en peren van mogen plukken. Zo wil het bedrijf iets bijdragen aan het oplossen van de klimaatproblematiek. “Al is het maar een kleine druppel, je moet ergens beginnen”, zegt Lize Bakker. Lize vormt samen met haar man Theunis de directie van het bedrijf. Volkstuintjes mogen er ook in de biodiverse tuin komen. “Er is één aanvraag binnen gekomen en die hebben we gehonoreerd. We staan positief tegenover meer aanvragen voor een volkstuintje in dat gebied.”

Lize: “We hebben het ecologisch adviesbureau FaunaX uit Gorredijk ingeschakeld om de tuin voor ons aan te leggen. Dat bedrijf zorgt er bijvoorbeeld voor dat er een goede balans komt in de bloemen en planten en bomen, zodat bepaalde insecten niet gaan overheersen en zodat er een balans in het geheel komt. Dit najaar gaat de aanleg ervan beginnen.” Fossielvrij, CO2-neutraal en milieuvriendelijk bezig zijn, staat in de hoofden van de directie en van steeds meer medewerkers gegrift. “We moeten iets gaan doen, want er zijn genoeg voorbeelden van dat het met het klimaat fout gaat als we niets doen. Dat wat wij iets doen om het tij te keren is misschien maar een druppel op de gloeiende plaat, maar je moet ergens beginnen. Bovendien maken vele kleintjes ook een grote, dus we hopen dat we anderen kunnen inspireren ook tot mooie acties te komen. We willen ook best geïnteresseerde bedrijven informeren hoe je ook zo te werk kunt gaan.” Op het bedrijfsterrein staat een tank van negenhonderd liter fossielvrije blauwe diesel, waar medewerkers hun fossielvrije autobrandstof kunnen tanken. Het aantal elektrische bedrijfsauto’s is deze zomer gegroeid van één naar vier. En het aantal oplaad-

punten waar elektrische auto’s stroom van zonnepanelen in hun oplaadbare accu kunnen tanken is gegroeid van vier naar zeven. “De SDE-subsidie voor 2400 zonnepanelen op ons dak is deze zomer ook goedgekeurd. Zodra de panelen op het dak staan en actief zijn, zijn wij als bedrijf volledig CO2-neutraal. Al onze machines werken dan op zonne-energie, we zijn dan volledig klimaatneutraal. Dat is toch wel fantastisch, want wij willen graag de natuur niet belasten en goed overdragen aan volgende generaties zodat zij er ook nog lang van kunnen genieten.” Daarom ook worden de werkplaats en het kantoor op koude dagen verwarmd met de warmte van afvalhout, om de milieuvriendelijke cirkel helemaal rond te maken. De Mannen van Staal hebben een Hart van Goud, al waakt Lize Bakker ervoor al te lovende hosannagedachtes op hun milieuvriendelijke werk los te laten. “Wij doen dit niet om bewust voorop te lopen en aandacht te krijgen. We doen dit voor het klimaat en voor latere generaties. Daar gaat het om.”

‘We hopen anderen te inspireren om ook tot mooie acties te komen en ervoor te zorgen dat het tij gaat keren’

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

Fotografie: Sandra Wolf


COMPONENTEN

KOM ONS NIEUWE BEDRIJFSPAND BEZICHTIGEN

VOOR HYDRAULISCHE SYSTEMEN

SLANGEN & VERBINDINGEN

SERVICE

ZWETTESTRAAT 27c

ONDERHOUD REVISIES

Zwettestraat 27c 8912 AV Leeuwarden

058 288 6535 www.integrongroup.nl

Orientaalse dansles

in Leeuwarden

Deze dansstijl is voor iedereen die van dansen houdt. Je postuur of leeftijd is niet van belang. Het gaat om de dans en plezier!

INTRODUCTIELES

BCDN.NL

Op dinsdag 18 en 25 september van 18.55 tot 19.55 uur in De Fabriek in Leeuwarden aan de James Wattstraat 4. Kosten 5 euro, vooraf aanmelden verplicht.

Aanmelden via: info@naomibellydance.nl Meer info: www.naomibellydance.nl


JUBILEUM MOTORADO

7

Joop, Tiny en 40 jaar passie voor motoren gereden. Maar ik zal nooit mijn mening doordrukken naar een klant, motorrijden is gevoel en iedereen heeft daarin zijn of haar eigen gevoel.” Trends op motorgebied zijn bijvoorbeeld te vinden in het soort motor waar de meeste mensen voor kiezen: steeds sneller is steeds minder vaak een optie. “Dat komt mede omdat je in Nederland amper meer snel kunt rijden”, zegt Joop. “Buitenlandse motorrijders noemen de Nederlandse verkeersdrempels vaak de ‘Dutch Mountains’.” Sportief toeren, relaxed rijden op sportieve motoren, zie je daarom steeds meer.

‘In veel casual motorkleding zitten dunne lagen Kevlar verwerkt die uitstekend beschermen bij ongelukken’

Ook de motorkleding is aan het veranderen, casual is de trend. Tiny: “In veel casual motorkleding zitten dunne stevige lagen Kevlar verwerkt. Dat weegt bijna niks en beschermt je uitstekend bij ongelukken. Het mooie daarvan is dat je dan toch casual kleding op je motor aan kunt hebben, van spijkerbroeken tot blouses en vesten.” Qua helmen zijn het tegenwoordig vooral systeemhelmen die het populairst zijn in plaats van de integraal- en de pothelm die ook wel jethelm wordt genoemd. De in 1978 opgerichte motorspeciaalzaak Motorado van Joop en Tiny Dijkstra had altijd een zichtlocatie aan de James Wattstraat 22. Met de komst van de Haak om Leeuwarden werden verkeersstromen omgelegd en is de winkel annex garage ineens gesitueerd langs een weg waar veel minder verkeer langs komt. “Het bijzondere is dat wij sinds vorig jaar juist meer klanten hebben dan vroeger”, lacht Joop Dijkstra. “Onze klanten zijn geen impuls-aankopers over het algemeen, dan maakt het niet uit waar onze zaak zit. Dat onze klandizie het laatste jaar toeneemt komt – denken wij – doordat wij klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij denken tot in de kleinste facetten met de mensen mee en we merken dat zoiets wordt gewaardeerd”, zegt Joop.

tijd geweldig. “Ik heb de leukste baan die ik me kan bedenken”, zegt Tiny. Joop: “Wij hoeven niet met pensioen, het werk dat wij doen vinden wij geweldig en wij zijn geen stilzitters.” Joop en Tiny zorgen ook voor brood op de plank bij de verschillende medewerkers op kantoor en in de werkplaats, voor 3,5 FTE in totaal. In hun vrije tijd rijden ze ook graag motor, sinds 1972 en 1975, en die schat aan ervaring nemen ze ook mee in alle facetten van hun winkel annex werkplaats en winterstalling. Joop: “Wij rijden zelf bijvoorbeeld het liefst op een driecilinder motor, maar hebben ook vaak genoeg op een tweecilinder of een viercilinder

Joop en Tiny organiseren jaarlijks in het voorjaar samen met een reisbureau een compleet verzorgde buitenlandse motorrit van zeven dagen. Vier keer zijn ze naar Zuid Spanje geweest, volgend jaar staat het Italiaanse eiland Sardinië op het programma. “Zoiets vinden wij zelf fantastisch en veel van onze klanten ook. Dit jaar zijn we met 43 personen in totaal op reis geweest. Ook dat is telkens weer een prachtige ervaring op die Zuid Europese wegen, in combinatie met gezelligheid. Dat zijn van die dingen die ons werk zo leuk maken, zo lang als wij kunnen zullen wij er absoluut mee doorgaan.”

Motorrijders uit heel Nederland weten hen te vinden. Dankzij de Haak zijn zij sneller dan vroeger de stad in en uit. “Friezen en Leeuwarders hebben de meeste moeite gehad ons te vinden na de aanleg van de Haak, omdat zij meestal vanuit een vaste route naar ons reden. De meeste mensen zijn gewoontedieren, dus dat moest even wennen. Daarom hebben we een plattegrond op onze website gezet. Inmiddels is iedereen er wel aan gewend.” Hij en zijn vrouw Tiny, respectievelijk 64 en 63 jaar jong, vinden ook na veertig jaar hun werk nog alFotografie: Sandra Wolf

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018


PALLET

k i u r b e g l a k Maakt u oo n e t e k k a p e van onz palletservice?

PAKKET vanaf

€ 4,09

vanaf

€ 29,62 excl. btw

excl. btw

058 - 21 54 157 • www.frlpost.nl

snel, flexibel en duurzaam DÉ NIEUWE MANIER VAN POST- EN PAKKETBEZORGING IN LEEUWARDEN FRL Fietskoerier is een onderdeel van FRL Post


GOEDE DOELEN OP DE ZWETTE

9

Nieuwe routes en prijzen bij vierde The Distinguished Gentleman’s Ride

De Leeuwarder editie van de The Distinguished Gentleman’s Ride voor gedistingeerd geklede mannen en vrouwen vindt zondag 30 september voor het vierde jaar in successie plaats. Met wederom een nieuwe leuke route voor klassieke motoren en brommers van voor 1970 en retro en verbouwde motoren. Mèt leuke nieuwe prijzen. Sowieso wordt door het centrum van Leeuwarden getoerd, want alle aandacht en inkomsten voor de twee goede doelen is meegenomen. Doel een is geld inzamelen voor onderzoek naar en preventie van prostaatkanker en doel twee is preventie programma’s ontwikkelen tegen zelfdoding onder jonge mannen. “Op zondag 30 september wordt er wereldwijd in meer dan 90 landen en in ruim 650 steden ook exact zo’n Gentleman’s Ride gehouden, voor dezelfde goede doelen. In 2017 circa 94.000 deelnemers wereldwijd, dit jaar verwacht met rond de 100.000 deelnemers”, zegt organisator Ruud van Es enthousiast. Hij en José van der Geest hebben het elk jaar georganiseerd en sinds vorig jaar organiseert ook Robbert Koster actief mee. Ruud: “In Leeuwarden hebben we vorig jaar ruim 10.000 euro ingezameld, dat was een geweldig succes. We zaten op de dag zelf onder de 10.000, maar door enkele nagiften hebben we het toch overschreden. Omdat het evenement elk jaar groeit gaan we dit jaar weer voor een groei, in aantal deelnemers en aantal euro’s, uiteraard. Wereldwijd is vorig jaar vijf miljoen euro opgehaald, dit jaar is het wereldwijd streven zes miljoen.” Het geld gaat naar onderzoekscentra in Amerika, Australië en Europa, meer informatie kun je op

de website www.gentlemansride.com terugvinden Sinds 2016 is de DGR een samenwerking aangegaan met de Movember Foundation, de grootste organisatie op het gebied van ‘Men’s Health’.

‘In Leeuwarden hebben we vorig jaar ruim 10.000 euro ingezameld, dat was een geweldig succes’ Met hulp van sponsoren als het Eetcafé De Fabriek, De Fabriek zelf waar start en finish plaatsvinden en waar deelnemers zich kunnen omkleden en sponsoren als RondomZorg, Motozorg, De Heeren van Rinsma, Paula’s Motorkleding en de ondernemersvereniging van De Zwette, kan weer een prachtige dag worden neergezet. Deelnemers kunnen ook nu weer prachtige prijzen winnen: voor de best geklede man, de best geklede vrouw, de mooiste combinatie motor&bestuurder en nieuw dit jaar is de prijs voor mooist verbouwde motor of brommer. José: “Er zijn dit jaar verschillende mensen hun klassieke motor, bromfiets of zelfs Oost-Duitse motorscooter aan het opknappen speciaal voor de Gentleman’s Ride, daar willen we graag extra aandacht aan geven.”

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

Dit jaar wordt gehoopt op een deelnemersaantal rond de 130 tot 150. “Als het mooi weer is zijn het er uiteraard meer dan wanneer het weer slecht is”, zegt Ruud. “Robbert en ik hebben leuke routes uitgezet, we hopen dat iedereen er weer van gaat genieten. Ook hebben we bij de finish bij De Fabriek weer een leuk feest met lekkere muziek, dat is voor de deelnemers ook altijd fantastisch, dan kunnen ze elkaars klassieke voertuigen bewonderen.” Via de wereldwijde website kun je je inschrijven als deelnemer en daarbij kun je aangeven in welke stad je de Ride mee gaat doen. Je kunt via de website doneren en je ook laten sponsoren door familie en vrienden. De inschrijving is op 1 augustus gestart en de eerste dertig deelnemers waren er in de eerste drie dagen al bij. José: “We merken dat veel deelnemers graag weer terugkomen en dat er een soort community van mensen ontstaat die zich voor elkaars hobby interesseren en het prachtig vinden hun motor/brommer zo aan iedereen te kunnen laten zien. Dat het ook nog eens voor een goed doel is maakt het extra mooi.” Meer informatie over de Leeuwarder versie van de The Distinguished Gentleman’s Ride vind je op de speciale Facebookpagina getiteld ‘De Gedistingeerde Heren Rit Leeuwarden’. Fotografie: Casper Ferwerda


NIEUWS

10 HIER WERK IK

Woonwinkel is verhuisd naar zichtlocatie Amperestraat De Woonwinkel.nu is verhuisd van de Toutenburgstraat naar de Ampèrestraat en heeft meteen de naam ook veranderd in Woonwinkel Rustiek. Eigenaar Johan Bijlsma: “Aan de Toutenburgstraat daalde het aantal klanten drastisch toen de gemeente er een doodlopende straat van maakte. Gelukkig kreeg ik via-via te horen dat dit pand op een zichtlocatie te huur kwam.”

Ina Weijkamp, Bakker-Postma “In feite ben ik als back-office medewerker de spin in het web van het familiebedrijf. Ik doe alles op het gebied van boekhouding en administratie en daarnaast ook de planning en aansturing van de monteurs samen met directeur Edwin. Ik werk daarom op twee verschillende plekken. Achter het ene bureau doe ik de financiële zaken en achter het andere doe ik de planning en aansturing. In 2004 ben ik voor drie dagen per week begonnen als receptioniste/baliemedewerkster en dat is uitgegroeid naar deze baan voor vijf dagen per week.”

Johan huurt het pand van het naastgelegen bedrijf Acro Bouw. “Ik ben er ontzettend blij mee vanwege de prachtige zichtlocatie en de hoge ramen van het pand zorgen voor een mooie licht-inval. Het aantal klanten is gelukkig weer toegenomen.” Op 8 juli is zijn nieuwe locatie geopend, na een verbouw en verhuizing van vier weken. De woonwinkel van Johan

bestaat nu acht jaar en heeft een eigen stijl, die hij steeds verder tot uitdrukking wil brengen. “Ik wil niet hetzelfde assortiment als andere woonwinkels en brocanterieën. Daarom leg ik andere accenten in mijn winkel en webshop en mede daarom heb ik een eigen krijtverf-lijn ontwikkeld met 45 verschillende kleuren krijtverf.” “Mijn eigen lijn aan woonaccessoires is in ontwikkeling, daarin heb ik mijn ideeën uitgewerkt, in een door mij geselecteerde fabriek laat ik die in mijn stijl maken. Als kind tekende ik al van alles op interieurgebied, ik vind het geweldig dat ik die ideeën nu ook werkelijkheid kan laten worden. Ik verwacht dat de eerste items vanaf begin volgend jaar in mijn woonwinkel te vinden zullen zijn.”

“Het is een drukke baan kan ik wel zeggen, best pittig. Het is mooi dat het zo divers is. Bovendien heb ik vooral mannen als collega en dat vind ik ook erg fijn. Mannen zijn wat directer dan vrouwen en dat past me wel. Bij Bakker-Postma werken veertien mensen. Het is zo’n zeventig jaar geleden gestart door de opa van de huidige directeur Edwin. Edwin zijn vader wordt eind dit jaar 79 en vind het ook nog altijd leuk om volop mee te werken.” “Werken bij een familiebedrijf vind ik ook fijn, je wordt hier als medewerkers als mens gezien en niet als nummer. In 2010 ben ik met Bakker-Postma mee verhuisd vanaf het adres aan de Oldegalileeën waar BakkerPostma 60 jaar heeft gezeten, naar hier op De Zwette. Ik vind het elke dag een leuk fietstochtje door de stad hier naartoe. Je kunt makkelijk doorfietsen en het is misschien wel sneller dan per auto. Alleen als het regent ga ik met de auto.” Fotografie: Johan Vogelzang

Mogelijk rechtzaak tegen de makers van wietolie Justitie gaat mogelijk een rechtzaak aanspannen tegen de stichting Suver Nuver, die onder andere via Social Club Friesland medicinale wietolie verspreidt. Twee personen van de stichting moesten zich melden voor verhoor op het politiebureau, op 23 augustus. “Het is enkel een verhoor geweest. Ze gaan de zaak nu verder onderzoeken. Daarna nemen ze de beslissing of ze ons wel of niet gaan vervolgen”, aldus een woordvoerder. Stichting Suver Nuver heeft zich goed voorbereid op mogelijke juridische acties. Oprichter Rinus Beintema heeft zin in een aanstaande rechtzaak, zo zegt hij op de website van de NOS. “Ik voer al een tijdje een legalisatiecampagne. Het moet voor medicinaal en recreatief gebruik van wietolie goed geregeld worden in Nederland. Ik ben vooral bezig om maatschappelijk draagvlak te realiseren hiervoor.” De stichting van Beintema verstrekt al bijna drie jaar wietolie. Inmiddels heeft hij zo’n 11.000 klanten die online bestellen.

Ook zijn er op acht plekken in het land zogenoemde Social Clubs waar mensen zich kunnen laten informeren over de wietolie. “Ik vroeg me al af hoe groot dit moest worden voordat justitie het zou oppakken”, zegt oprichter Rinus tegen de NOS. De olie wordt vooral gebruikt door mensen die ziek zijn en pijnverlichting willen, bijvoorbeeld mensen met MS, de ziekte van Crohn of kankerpatiënten. De meningen over het middel zijn verdeeld. Sommige artsen schrijven het voor, maar het huisartsengenootschap spreekt zich er tegen uit omdat de werking niet bewezen is. Maar daar wordt aan gewerkt, zegt hij. “We hebben ingezet op een wetenschappelijke benadering. We hebben een vergunningsaanvraag lopen voor het wetenschappelijk kweken van planten. Door een goed product in een klinische setting te maken, hopen we dat er wetenschappelijke onderbouwing komt.”

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018


NETWERKEVENT VOOR ONDERNEMERS

11

Pitch! voor een sterke lokale economie Maximaal tachtig standhouders, laagdrempelige prijzen voor de standhouders, gratis entree voor bezoekers: de tweede editie van het netwerkevent Pitch! in Crystalic Business Park is groter dan vorig jaar en blijft gaan voor regionale herkenbaarheid en de kracht van lokaal ondernemen. Donderdag 20 september, van 10.00 tot 17.00 uur. Pitch is ontstaan door en voor ondernemers uit Leeuwarden en omstreken, die op zoek waren naar een efficiënte en laagdrempelige netwerkbeurs. Een moment waarbij je in korte tijd zoveel mogelijk nuttige contacten kunt opdoen: speeddaten voor ondernemers. Organisator Jan Hiemstra: “We bieden dit jaar ruimte aan maximaal tachtig pure ondernemers, die zich mogen presenteren aan enthousiaste medestanders. Ondernemers only, kwaliteit boven kwantiteit. Dit jaar hebben we ook themapleinen gecreëerd rondom de thema’s Duurzaamheid & Innovatie, Opleiding & Traineeships, Sport & Gezondheid en Coaching & Support. Zo deden bijvoorbeeld vorig jaar ook onderwijsinstellingen mee en werd er een succesvolle verbinding gelegd tussen onderwijs en werkvloer.” Wethouder Economische Zaken Friso Douwstra opent het evenement. Bouwe de Boer (medeinitiatiefnemer Elfwegentocht en Freonen van Fossylfrij Fryslân) geeft ‘s middags een presentatie over de interessante mogelijkheden voor ondernemers

om volledig duurzaam te kunnen werken. Friso Visser, van Brain Fuel, is Keynote Speaker over succesvol Pitchen en zal handige tips en trucs geven. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de speciale Pitch Award, ontworpen door de Mannen van Staal, en gaat naar het bedrijf dat zich tijdens Pitch! het beste heeft gepresenteerd. Sem Holtkamp: “Wij geven iedereen evenveel ruimte, zodat iedereen evenveel aandacht krijgt en niet het bedrijf met de grootste stand en het meeste lawaai alle bezoekers naar zich toe trekt. Wij organiseren het bewust met minimale middelen, zodat het voor elke ondernemer interessant en aantrekkelijk is om mee te doen. Wij willen lokale ondernemers de gelegenheid bieden zichzelf of hun idee te pitchen.” Sem en Jan zijn beiden eigenaar van het Leeuwarder marketingbureau Localink.

‘Samenwerking van lokale ondernemers zorgt voor een stabiele en gebalanceerde economie’ Jan en Sem vroegen begin dit jaar of Fransisca en Johan van Ontwerpstudio Vogelzang hen zouden willen versterken. Fransisca: “Ik hou van organiseren, dus dat kwam mooi uit.” Crystalic Business Park stelt een dag lang alle faciliteiten gratis ter beschikking. Daardoor zijn de kosten voor deelname zo laag. Ook een financiële bijdrage van de ondernemersvereniging van De Zwette is handig, die wordt vrijwel volledig ingezet voor extra promotie. Fransisca: “Als je goed om je heen kijkt zijn er voor ondernemers niet zoveel lokale contactmomenten

Sem

en dit is een uitstekend moment voor bedrijven om de buren, stadgenoten of provinciegenoten eens goed te leren kennen. Daar ontstaan vaak zomaar weer interessante samenwerkingsverbanden uit.” Samen met haar man Johan maakt zij een speciaal Pitch Magazine, dat voorafgaand aan het event wordt verspreid. “We portretteren daarin een aantal inspirerende ondernemers met interessante verhalen en producten.” Jan: “Dat komt omdat de filosofie achter Pitch en alles wat we doen is terug te voeren op de voordelen van lokaal ondernemen. Het is de basis voor Pitch: breng lokaal georiënteerde MKB bedrijven met elkaar in contact, even zonder de grote A-merken, zonder de multinationals, even niet het grote geld: dat is duurzamer, slimmer en vaak ook leuker.” Jan: “In Local Dollars, Local Sense van Michael Shuman vond ik het volgende interessante citaat: “Lokale bedrijven die hun werkzaamheden zoveel mogelijk lokaal uitbesteden of samenwerken met andere lokale ondernemers zorgen voor een stabiele lokale economie. Des te vaker een euro circuleert in dezelfde gemeenschap zonder dat die euro weglekt, des te meer inkomsten, rijkdom en banen er in die gemeenschap worden gecreëerd.” Sem: “Lokale bedrijven vormen een stabiele banenmotor die veel consistenter groeit dan een multinational. De impact van starten en stoppen is veel minder groot dan het openen en sluiten van grote bedrijven. Bovendien hebben onderzoeken laten zien dat gemeenschappen met lokale bedrijven een meer gebalanceerde economie hebben dan gemeenschappen met minimaal één groot bedrijf.”

Fransisca

Jan

Johan

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

Fotografie: Sandra Wolf


KENNISCENTRUM

12

Dairy Campus, internationaal vooroploper in de zuivelwereld

Het valt misschien niet altijd op als je langs de rand van Leeuwarden rijdt over de Hendrik Algraweg, maar ruim tweehonderd hectare van dat wijdse weilandschap wordt gebruikt door hĂŠt nationale kenniscentrum voor de melkveehouderij en de zuivelketen, met vele internationale bezoekers. Genaamd Dairy Campus. Met Frank Jorna uit Easterwierrum als nieuwe manager bedrijfsvoering.

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018


KENNISCENTRUM

Begin 2016 zat Dairy Campus nog op twee locaties in Nederland: in Leeuwarden en de Waiboerhoeve in Lelystad. Na de nieuwbouw is alles gecentreerd op één locatie. Met sinds eind vorig jaar Frank Jorna uit Easterwierrum als nieuwe manager. De 43-jarige Easterwierrumer is ter versterking gekomen van de al aanwezige directeur Kees de Koning, die zich meer is gaan richten op public affairs, als gezicht van Dairy Campus richting overheden, (buitenlandse) bedrijven en instituten. Frank richt zich hoofdzakelijk op de interne bedrijfsvoering van het groeiende onderzoeksbedrijf. “Een van de misverstanden die ik altijd graag uit de weg ruim is dat wij zelf geen onderzoekers in dienst hebben. Wij faciliteren onderzoek en innovatie. Als Dairy Campus geven wij bedrijven en instanties en universiteiten graag de gelegenheid op onze proefboerderij hun producten en onderzoeksvraagstukken uit te testen en te valideren.” “Wij hebben zes melkveestallen, 550 melkkoeien en ruim tweehonderd hectare land van onszelf en in bruikleen (pacht) van de gemeente Leeuwarden. Iedereen mag bij ons onderzoek uitvoeren of hun product testen, mits het wetenschappelijk verantwoord wordt onderbouwd en uitgevoerd. Om dat te waarborgen werken wij nauw samen met wetenschappers van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Dat vormt een belangrijk deel van onze inkomsten als bedrijf.” Dairy Campus heeft meerdere functies rondom innovatie, onderzoek, educatie en de dagelijkse

13

praktijk in de zuivel- en melkveesector. Frank: “Om een voorbeeld te noemen: hier worden door fabrikanten verschillende soorten stalvloeren en koematrassen getest, van verschillende soorten materiaal. Ook worden hier additieven getest voor voerfabrikanten om de ‘carbon footprint’ of methaanemissies zo laag mogelijk te krijgen of om de koeien zo gezond mogelijk te krijgen en te houden. Emissieonderzoeken, stalconcepten testen, van alles.”

‘Onze kracht is dat wij partijen bij elkaar brengen’ “We merken dat de onderzoeken de laatste tijd steeds meer gericht zijn op het verbeteren van milieu-efficiëntie in plaats van op productiemaximalisatie zoals dat vroeger vaak het geval was. Milieu-aspecten van de melkveehouderij worden steeds belangrijker. We verwachten in 2019 samen met verschillende partijen onderzoek te verrichten naar de steeds belangrijker wordende ‘kringloop landbouw’. Met kringlooplandbouw bedoelen we een vorm van landbouw die kan bijdragen aan natuurdoelen en biodiversiteit door met name een grotere agrobiodiversiteit – bijvoorbeeld in gewassen en bodems – te realiseren op en nabij landbouwpercelen.” Frank: “Onze kracht is ook dat wij als Dairy Campus partijen bij elkaar weten te brengen. We brengen ondernemers, beleidsmakers, studenten en wetenschapers in contact met elkaar. Wanneer er een

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

goede synergie tot stand komt, levert dat soms hele fraaie onderzoeksvoorstellen op. Onderzoeksvoorstellen en innovatieprojecten op specifieke thema’s kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit ons Dairy Campus Innovatiefonds.” “Onze belangrijkste inkomstenbron komt uit het faciliteren van onderzoekers. Onze tweede inkomstenbron is de opbrengst van de melk van onze 550 koeien en de derde is het feit dat bedrijven en instanties onze faciliteiten op het gebied van trainingen geven en vergaderingen houden ook regelmatig gebruiken.” Dairy Campus is een inspirerende omgeving, als vooroploper in de (inter)nationale zuivelwereld. Voor zowel de medewerkers als voor bezoekers. “Er werken hier dagelijks ongeveer 25 mensen. Dat wij een inspirerende omgeving bieden blijkt ook uit de bezoekers die wij ontvangen uit allerlei landen en uit allerlei lagen van de bevolking, van hoog tot laag. Van premier Mark Rutte in augustus dit jaar tot een minister uit de Verenigde Arabische Emiraten met een groot gevolg in luxe auto’s, tot plattelandsvrouwen die op de fiets langskomen en zich laten informeren over wat wij doen.” “Dat vind ik zelf ook het mooie van deze organisatie, dat de diversiteit aan mensen die hier over de vloer komen zo groot is. Het is mooi om te schakelen, de ene keer zit je met een onderzoeker over hele specifieke details te praten op micro-niveau en daarna probeer ik bijvoorbeeld aan anderen uit te leggen wat zo iemand nu eigenlijk bedoelt. Dat vind ik geweldig, om een schakel te zijn, een verbinder, vóór en in de melkveehouderij.”

Fotografie: Sandra Wolf


FOSSIELVRIJ EN DUURZAAM

14

Evaluatie Elfwegentocht: ‘de roep o “Het besef is gekomen dat het mogelijk is om fossielvrij te reizen”, zegt Bouwe de Boer, energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden en aanjager van de Elfwegentocht en van Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De Elfwegentocht was een groot succes met een dagelijks TV-journaal op NPO2, alle Nederlandse provincies die meededen en een mega-optocht van fossielvrije voer- en vaartuigen op en naast de Wâldwei richting Leeuwarden.

‘Het wordt steeds makkelijker om fossielvrij te reizen, je moet het vooral willen zien’

“Wij zijn voortdurend positief in het nieuws geweest en dat is natuurlijk ook al winst”, zegt Bouwe. “Meestal is er over alles wel wat negatiefs te vertellen, maar dit was één groot feest. We merkten het ook aan de journalisten van NPO2 en van andere media, dat ze het leuk vonden. Iedereen gaat daarin mee en ook in de maatschappij leeft nu het idee goed dat je het eigenlijk niet meer kunt maken om met fossiele brandstoffen te reizen. Bovendien zijn dankzij de Elfwegentocht de mogelijkheden om fossielvrij te reizen alleen maar toegenomen.” Zoals de Blauwe Diesel die nu op verschillende tankstations in Fryslân te verkrijgen is voor consu-

menten, dankzij Tamoil en Future Fuels uit Oudehaske/Heerenveen. Steeds meer bedrijven kiezen er ook voor om een tank met Blauwe Diesel op hun eigen terrein neer te zetten voor eigen gebruik. Oplaadpunten voor elektrische auto’s komen er ook steeds meer, ook dat is een mooi gevolg van de Elfwegentocht. Ondernemersvereniging De Zwette heeft bijvoorbeeld 15.000 uitgetrokken om leden mee te financieren om laadpalen met twee oplaadpunten per paal aan te schaffen. Op De Zwette is goed meegeleefd en gedaan, door bedrijven als Mannen van Staal, De Fabriek, Orange Gas, Energie Campus, het bruist. “Het mooie is

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

dat het nu door blijft gaan, dit stopt niet meer. Bedrijven zijn zich bewust van hun nalatenschap.” Ook wordt het bedrijven steeds duidelijker dat er aan energiebewust handelen kan worden verdiend. Geld verdienen én goed zijn voor de natuur is natuurlijk fantastisch. “Volgens ons hebben er tijdens de twee weken van de Elfwegentocht tussen de 80.000 en 100.000 Friezen op enigerlei wijze voor één of meer dagen aan het project meegedaan. De Elfwegentocht werd tussen 1 en 14 juli op een gegeven moment toch het gesprek van de dag op straat en op sociale media. Zoiets krijg je in Fryslân en Nederland toch niet zo snel voor


FOSSIELVRIJ EN DUURZAAM

15

om een vervolg is groot’

‘Steeds meer bedrijven kiezen er ook voor om een tank met Blauwe Diesel op hun eigen terrein neer te zetten’ ‘Het wo rdt bed rijven steeds duideli j aan en ergiebe ker dat er wust ha kan wo ndelen rden ve rdiend’

elkaar in de huidige informatiemaatschappij met vele zenders. Dat is toch ook een mooi resultaat.” “De roep om een vervolg van de Elfwegentocht in 2019 is groot. Het officiële besluit daarover wordt in oktober genomen, voor mijn gevoel is de kans groot dat het weer plaats gaat vinden.” Dankzij de Elfwegentocht zijn er interessante samenwerkingsverbanden ontstaan. “Verschillende bedrijven zoals tankstations en leasemaatschappijen hebben elkaar gevonden en hebben onderling al een doelstelling afgesproken om voor het jaar 2020 10.000 fossielvrije auto’s op de wegen te hebben rondrijden.”

“Wat ik ook bijzonder vind is dat alle Friese gemeenten iets hebben gedaan met de Elfwegentocht en dat er ook initiatieven zijn ontstaan om ermee verder te gaan. Gemeenten hebben best veel invloed op het gedrag van mensen, dus het is fantastisch dat daar nu ook initiatieven worden ontplooid. Al die initiatieven maken dat ik erg optimistisch ben over het vliegwiel-effect dat wij hebben beoogd.” Het behalen van drie wereldrecords op de slotdag is niet gelukt, maar Bouwe treurt daar niet over. “Dat er zoveel voer- en vaartuigen op groen gas, blauwe diesel en elektriciteit en meer dan duizend fietsen hebben meegedaan aan de speciale parade is ook al

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

fantastisch. Het is op zich – qua optocht van fossielvrije vervoersmiddelen - wel een record en het heeft de ogen van vele mensen geopend over hoeveel mogelijkheden er zijn.” “Dat we die mogelijkheden hebben kunnen laten zien en de mindset van velen positief hebben kunnen beïnvloeden is al geweldig. Want het wordt steeds makkelijker om fossielvrij te reizen. Je moet het vooral willen zien. Het mooie is ook dat het besef inmiddels wel is gekomen dat de mogelijkheden om het te realiseren voor iedereen steeds bereikbaarder worden.”


Open stal 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober opent Dairy Campus van 10.00-15.30 uur de deuren van de stallen. Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein organiseren wij diverse interessante en inspirerende activiteiten. Een van de onderzoeken die we laten zien en gaan toelichten is: Kun je zien of een koe gelukkig is. Wat is er verder te zien: • • • • • • • •

550 melkkoeien met GPS sensoren praktijkstal met milieuonderzoek Smaaklab voor kinderen Verschillende veldjes met grassoorten Speciale voerbakken met automatische voerrobot Melkcarrousel en melkrobot Voeraanschuifrobot en mestrobot en nog veel meer

Dairy Campus is het onderzoek- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij. Hier gaan wetenschap en praktijk hand in hand. De melkkoeien produceren niet alleen melk maar leveren ook data die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van een gezonde zuivelsector. Het is dé ontmoetingsplek van onderzoekers, bedrijven en studenten uit de hele keten. Mensen met interesse in de melkveehouderij zijn ook van harte welkom voor een excursie of rondleiding.

De open stal is voor jong en oud en vindt plaats in het kader van het Weekend van de Wetenschap. Toegang is gratis.

Boksumerdyk 11 - 8912 CA Leeuwarden

Vermeulen Verpakkingen ure 2018

Najaarsbroch

De nieuwe catalogus is binnen. Kom snel langs!

Meer dan 11.000 artikelen! DRAAGTASSEN • SCHALEN • TAPE • BAKKEN BEKERS • DOZEN • FOLIES • ZAKKEN • CADEAUPAPIER LINT • WIJNKISTEN • MANDEN • BESTEK FAHRENHEITWEG 8 | LEEUWARDEN | T (058) 2136345

WWW.VERMEULENVERPAKKINGEN.NL

en ik ta chap Ma eds n va Gere r e eal risch d t ook Elec u N abo t Me

6 OKTOBER

FABORY DAYS

op 25, 26 en 27 september. Kom langs in onze shop!


DUURZAAM ONDERNEMEN

17

Elektrische laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond

langs komen. Ook geeft het een warm welkom, we vinden het belangrijk onze gasten goed te kunnen ontvangen, en zo help je elkaar met het behalen van je milieuvriendelijke doelstellingen.” Elles: “De subsidie van 1500 euro heeft er wel voor gezorgd dat we eerder in actie komen om de laadpaal aan te schaffen. We hebben deze zomer voldoende kosten gemaakt in het kader van de verhuizing, dus dan komt dit mooi uit.” Uiteraard zal deze laadpaal – zodra die actief is – ook door iedereen kunnen worden gebruikt als openbare voorziening, dat is één van de eisen die de ondernemersvereniging stelt, in ruil voor de financiële bijdrage.

‘We krijgen steeds vaker bezoekers die de accu van hun auto willen opladen’

Fotografie: Sandra Wolf Fotografie: Sandra Wolf

De ondernemersvereniging van De Zwette heeft 15.000 euro beschikbaar gesteld als subsidiepot voor tien bedrijven die er een elektrische laadpaal met twee oplaadpunten voor mogen aanschaffen. Zo’n paal kost iets dan 1500 euro, het is dus een tegemoetkoming in de kosten. Het bedrijf moet ook zelf iets aan duurzaamheid willen doen én de oplaadpunten beschikbaar willen stellen voor ‘openbare’ bezoekers van De Zwette.

De tegemoetkoming oftewel subsidie van 1500 euro van de ondernemersvereniging is mooi meegenomen. Marjan: “De investering zit in totaal ergens tussen de 5.000 en 6.000 euro. Ook zonder de subsidie hadden we de laadpaal aangeschaft. Binnen ons bedrijf hebben we twee elektrisch aangedreven auto’s. De laadpaal staat op ons parkeerterrein, zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken. Daar is de subsidie deels ook voor bedoeld.”

De Zwette-bedrijven die met deze regeling zo’n elektrische laadpaal aanschaffen zijn: Led Factory, Grain Plastics, Autobedrijf Wassenaar, Bearing, HDM Pipelines, Royal Steensma, Data Diensten Fryslân, Elfstedenhal, De Fabriek, JOVI Fabricage & Revisie.

Sinds april dit jaar is de laadpaal al in werking bij het bedrijf aan de Marconistraat 7. “Wij en sommige van onze klanten maken er al regelmatig gebruik van. We hebben nog niet gezien dat anderen er ook gebruik van hebben gemaakt. Dat mag best, de laadpaal is 24 uur per dag te gebruiken. Misschien moet het nog wat meer bekendheid krijgen.”

Directeur Marjan Fijma van JOVI Fabricage & Revisie zegt: “Wij hebben 825 zonnepanelen op het dak van ons bedrijf, daar kunnen we zowel onze bedrijfsvoering als voor de twee oplaadpunten op de elektrische laadpaal makkelijk mee bedienen. Mede daarom hebben we voor een groot oplaadvermogen van 22 kilowattuur gezorgd per oplaadpunt. Dan is de accu van je voertuig ook weer mooi snel opgeladen.” “De meeste oplaadpunten hebben een vermogen van 11 KwH of van 5. Als je het vermogen vergroot gaat het opladen ook sneller en dat is erg prettig. Als je het vergelijkt met de thuisaansluiting waarmee je een accu kunt opladen gaat dit echt veel sneller. Thuis duurt het langer dan een dag voordat de accu van je auto weer is opgeladen.”

Bij HDM Pipelines is de opdracht aan het begin van deze maand gegund aan Tjeerd Mast van EV Solutions. “Door de vakantieperiode en onze verhuizing van Wommels naar de Zwettestraat in Leeuwarden is het er deze zomer niet van gekomen”, zegt office manager Elles Postma. “Wij hebben op dit moment één elektrische auto, maar omdat het de bedoeling is dat het er meer gaan worden, gaan we alvast een laadpaal met twee oplaadpunten aanschaffen. Voor onszelf en voor onze gasten. Veel van onze klanten rijden namelijk ook al elektrisch en komen vanuit heel Nederland, dus het is noodzakelijk dat ze kunnen bijladen als ze bij ons

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

Directeur Rimmert S. de Jong van Royal Steensma aan de Galvanistraat 1 is ook super enthousiast over elektrisch rijden. “Wij hebben al 2,5 jaar een elektrische laadpaal met twee oplaadpunten op onze parkeerruimte staan en dat voldoet ons uitstekend.” Binnen het eigen wagenpark van de drie vestigingen zijn er vijf hybride voertuigen, dus de vraag neemt toe en de tweede laadpaal met wederom twee oplaadpunten zal meteen in een behoefte voorzien. “Bovendien krijgen we ook steeds vaker bezoekers die de accu van hun auto graag willen opladen.” De bestaande laadpaal is niet openbaar toegankelijk. De tweede laadpaal gaat dat wel worden, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Plant manager Vesna Bondzulic: “Omdat we het pand aan de overkant van de weg aan het verbouwen zijn is het nog wel onzeker wanneer die nieuwe laadpaal gaat komen. Eerst willen we die verbouw klaar hebben, daarna kan de laadpaal er komen.” Uitstel is geen afstel, zegt ze. “Wij zijn er als Royal Steensma een groot voorstander van en gaan er zeker mee aan de slag.” Als je eenmaal gewend bent, wil je niet anders meer zo blijkt. De mindset van directeur Rimmert de Jong is sinds de eerste laadpaal veranderd. “Vroeger reed ik vooral om zo snel mogelijk ergens te zijn, sinds ik een elektrisch aangedreven auto heb betrap ik mezelf er wel eens op dat ik meer let op zuinig rijden dan op snel rijden. Het grappige is: ik vind het nog leuk ook!”

Via onder andere de websites www.oplaadpalen.nl en www.oplaadpunten.nl en via de app van Newmotion kun je vinden waar de beschikbare elektrische laadpalen op De Zwette staan.


18

ONDERNEMERSVERENIGING DE ZWETTE

Technische mogelijkheden zorgen voor veiligheid op De Zwette

Fotografie: Sandra Wolf

Verontrustende (on)veiligheidszaken zijn er nauwelijks op De Zwette. “Dat komt waarschijnlijk door de ruime opzet, de netheid van het terrein en omdat veel bedrijven zelf beveiligingscamera’s hebben hangen en verontrustende zaken worden gemeld bij de parkmanager of politie”, zegt Paul Alstein van de werkgroep Veiligheid van de ondernemersvereniging van De Zwette. Verder komt het ook doordat het bedrijventerrein de laatste jaren is opgeknapt en verfraaid. Rotte plekken worden er zoveel mogelijk uitgehaald. De slooppanden aan de Snekertrekweg – het voormalige Brada-terrein – is ook zo goed als opgeschoond en daardoor minder interessant voor duistere types. De ondernemersvereniging heeft bovendien een Whatsapp-groep voor alle bij de vereniging aangesloten bedrijven, waarin de ondernemers elkaar op de hoogte houden van verdachte personen of verdachte momenten zodat ze er snel op kunnen reageren. Paul: “We streven naar perfectie. Daarbij is het heel belangrijk dat je elkaar helpt, als buren, als bedrijven. Het mooie van zo’n werkgroep is dat je daardoor sneller een band opbouwt met andere ondernemers. Dat maakt dat je je ook verantwoordelijk gaat voelen voor het terrein van je buurman. Dat is alleen maar goed, want samen sta je sterk.” “We hebben in de afgelopen jaren alle AED’s op De Zwette in kaart gebracht en er een calamiteitenkaart van gemaakt die bij elk bedrijf dat bij onze ondernemersvereniging is aangesloten in de hal hangt. Dan weet je bij een calamiteit meteen waar de

dichtstbijzijnde AED hangt en dat kan levens redden.” Met zo’n Automatische Externe Defibrillator heb je zeventig procent kans om het leven te redden van iemand die een hartaanval of bijvoorbeeld hartfalen heeft. De werkgroepleden komen elke drie maanden bij elkaar, samen met vertegenwoordigers van politie, brandweer en gemeente Leeuwarden. “Dan bespreken we de meldingen van de afgelopen maanden. Daarom is het ook zo belangrijk dat ondernemers hun veiligheidsproblemen melden. Dan kunnen we ermee aan de slag om het in de toekomst te voorkomen of gezamenlijk aan te pakken.” De aanwezige medewerkers van de gemeente, brandweer en politie zijn in principe altijd dezelfde personen. “Je leert elkaar goed kennen, daardoor weet je wat je aan elkaar hebt en dat is erg prettig. Dankzij de korte lijnen kan er ook snel gehandeld kan worden als er loszittende tegels of omgevallen lantaarnpalen gerepareerd moeten worden bijvoorbeeld.” Twee keer per jaar voeren ze met zijn allen een schouw uit op het bedrijventerrein. Dat kan per auto of boot zijn, of zoals straks in september per fiets. “Dan bekijken we situaties op De Zwette die potentieel gevaarlijk zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om situaties die inbrekers in de kaart spelen, het ontbreken van grote huisnummers - de brandweer wil de huisnummers graag groot op de panden - en vervuilende situaties. Dat geven we door aan de betrokken bedrijven en dan is het aan hen om er iets mee te doen.”

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

‘Het is belangrijk dat ondernemers hun veiligheidsproblemen bij ons melden’ “Ondernemers zijn bezig met hun eigen toko en dan is het aspect preventie niet de hoogste prioriteit. Dus dan zie je wel eens een stapel pallets dicht tegen de buitenmuur op het bedrijventerrein of begroeiing vlak tegen de gevel. Dat zijn ideale situaties voor brand en inbraak. Men is zich hiervan niet altijd bewust door de hectiek van het ondernemersleven.” Paul snapt het als directeur van Schildervakopleiding Friesland dat het een ondernemer soms aan tijd ontbreekt om zich op de veiligheidsaspecten rondom het pand te richten. “Je eerste focus ligt op de dagelijkse bedrijfsvoering. Zodra dat loopt, kun je tijd besteden aan andere zaken.” Paul Alstein zit nu zes jaar in de werkgroep Veiligheid van de ondernemersvereniging De Zwette en het wordt binnenkort tijd dat iemand anders het overneemt. Wat er van jou als ondernemer in de werkgroep wordt verwacht? Paul: “Dat je jouw gezichtspunt als ondernemer voor het algemeen belang naar voren brengt. Parkmanager Lex Vergnes en de vertegenwoordiger van de gemeente doen de meeste uitvoerende taken.”


WERELDRECORD VOOR GOED DOEL

19

Met plastic doppen rond Oldehove weeskinderen wereldwijd steunen Met het verzamelen van allerlei soorten plastic en aluminium doppen en oud ijzer in verschillende soorten en maten steunt stichting Internationale Kinderhulp Nederland (kortweg IKN) uit Leeuwarden twaalf kinderdorpen in twaalf verschillende landen. Sinds 1994 vanuit Zwijndrecht, sinds 2015 vanuit Leeuwarden. Richard van der Pols is de enthousiaste Leeuwarder directeur die samen met vrijwilligers de stichting runt. “Op 8 juli hebben we in Leeuwarden een wereldrecord gevestigd met de langste ketting ooit gemaakt van plastic doppen. We hebben het verschillende malen om de Oldehove heen gelegd, mede met dank aan kinderen van basisschool De Wester en natuurlijk onze 35 vrijwilligers.” Het was een megaklus, het ging namelijk om 260 duizend en 688 doppen, met een totale lengte van 2134 meter en 53 centimeter. Richard: “Dankzij de vele particuliere doppen verzamelaars zijn we in staat geweest om deze recordlengte te halen.”

IKN er geld voor en wordt het afvalplastic hergebruikt. Het past ook nog eens in een milieubewuste duurzame samenleving waarin afvalbergen worden gereduceerd. Toekomstig plastic van IKN wordt ook door Wasteboards afgenomen en verwerkt. De straat-, wees-, oorlogskinderen en anderszins door nare omstandigheden zoals natuurgeweld in de kinderdorpen terecht gekomen kinderen worden onder andere met deze financiën ondersteund. Ze kunnen een opleiding volgen die past bij hun persoonlijke ontwikkeling. “Tot de universiteit aan toe”, legt Richard uit.

‘We willen graag meer samenwerken met bedrijven uit de regio’

De doppenketting is officieel opgemeten, met hulp van Kavel 10 en ambassadeurs Wout Zijlstra senior en Wout Zijlstra junior. De cijfers en foto’s zijn naar de samenstellers van het Guinness Book of Records gestuurd. “We weten nog niet wanneer we de bevestiging krijgen, maar wij gaan er vanuit dat het is gelukt”, zegt Richard.

Bij horeca- en andere bedrijven in Leeuwarden is IKN inmiddels vaste klant met het ophalen van doppen, zowel van kunststof als metaal. Dat wordt gesorteerd, het metaal gaat naar een oud ijzer handelaar en de plastic doppen onder andere naar Wasteboards. IKN werkt in dit verband ook samen met het KNGF (instituut voor blindengeleide honden). Het bedrijf Precious Plastic uit Den Haag hergebruikt de op kleur gesorteerde kunststof doppen van IKN bij het maken van verschillende hippe producten.

Het bedrijf Wasteboards uit Amsterdam heeft de doppenketting namelijk gekocht en gaat het plastic omsmelten en er skateboards van maken. Zo krijgt

RuyterVerf uit Leeuwarden doneerde de blikken waarin doppen gespaard kunnen worden. Coachingsbedrijf Wiarda Faber geeft klanten 250 euro korting per coachingstraject en schenkt deze korting vervolgens aan IKN en Sjoerd Romkema van garagebedrijf ASR schenkt de ijzertjes die overblijven na het uitbalanceren van auto’s. IKN wil graag meer samenwerkingsverbanden met bedrijven uit directe Leeuwarder omgeving aangaan. “We willen graag in contact komen met zonwering-, installatie- en garagebedrijven. Het zou fantastisch zijn wanneer zij (een deel van) hun oude metalen aan onze stichting zouden willen doneren.” Richard is directeur van IKN, zijn vrouw Gesina werkt twee dagen per week als vrijwilliger mee. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de kindsponsoring en het coördineren van vrijwilligers. Naast Richard en Gesina zijn er nog zo’n twintig vrijwilligers wekelijks actief in het kantoor aan de Marshallweg. Richard krijgt voor zijn dagelijkse inzet 40.000 euro bruto per jaar. Een heel verschil met de directiesalarissen van andere landelijke goede doelen-stichtingen. Het stuit de Van der Polsen tegen de borst om tonnen op te strijken. ‘Wij zijn open en eerlijk over onze jaarcijfers, je kunt niet transparant genoeg zijn tegenwoordig’.

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018


NIEUWS

20

Kooiker Logistiek viert honderdjarig bestaan

COLUMN

BOUWE DE BOER

Fossielvrij Fryslân, De Zwette geeft richting! Er ontstaat een duurzame parel op de Zwette. Want bedrijvenpark de Zwette heeft ontzettend veel initiatieven. Het is geen toeval dat ROC Friese Poort steeds meer studenten trekt en dat de Energiecampus juist daar komt. Mooi dat de Zwettekrant dit proces volgt en deelt. De Zwette is niet alleen de start van de Elfstedentocht, maar ook de start van de tocht naar volledige duurzame energie en het kantoor van de Elfwegentocht was er gevestigd. Binnen drie jaar produceert de Zwette meer energie dan ze gebruikt. Een droom? Nee hoor, het gaat gebeuren! De Zwette is in staat om de gidsgebied te worden en te blijven voor Fryslân en Nederland. Veel bedrijven zijn al lid van de Freonen Fan Fossylfrij Fryslân. Zie www.freonen.nl. Dat is een fantastisch netwerk waarin prachtige initiatieven worden ontwikkeld. Als we over tien jaar terugkijken, dan zullen we zien dat dit jaar een ommekeer is in de snelheid van handelen. Het aantal zonnepanelen in Fryslân wordt in 2018 bijna verdubbeld (zonneparken en huizen), net heeft de rechter toestemming gegeven voor de bouw van het enorme windpark naast de afsluitdijk, het aantal verkochte auto’s op groengas en elektrisch verdubbelt elk jaar. Alle nieuwbouwwoningen in Fryslân worden vanaf nu gebouwd zonder aardgas en de productie van biogas gaat vanaf nu elk jaar verdubbeld worden.

Kooiker Logistiek in Grou bestaat dit jaar een eeuw. Althuisius Warehousing dat op De Zwette zetelt is één van de bedrijven die tot Kooiker Logistiek behoren. Deze mijlpaal wordt gevierd met een open huis op zaterdagmiddag 15 september, op de eigen locatie aan De Finnen 3 een feestplein ingericht. Genodigden kunnen er onder andere plaatsnemen in een truck, genieten van de hapjes van een foodtruck en ook rondkijken in het pand. Bij de groep zijn onder andere Althuisius Warehousing, Kooiker Uitzendbureau en Mango Fryslân betrokken. Kooiker Logistiek heeft per 1 januari dit jaar een nieuwe directie gekregen in de personen van Siedo Lok en René Visser. Siedo Lok werkt sinds februari 2016 als directeur bij het bedrijf en René Visser was tot dan toe algemeen directeur van het logistieke bedrijf Portena Logistiek uit Heerenveen. De vorige eigenaar Lútsen Melein blijft wel betrokken bij het bedrijf als eigenaar van het onroerend goed en als adviseur. De Kooiker Groep heeft in totaal zo’n 90 vrachtwagens op de weg. Er werken ongeveer 130 mensen. Althuisius Warehousing verzorgt de complete opslag van goederen. Van ontvangst tot voorraadbeheer, orderverwerking, verzending, logistiek tot controle. De warehouses zijn onder andere geschikt voor food-safe opslag en handling van alle producten.

Eerste contouren zichtbaar van nieuw pand Weidelco

Al dertig jaar is de Klimaatverandering door wetenschappers voorspeld, het lijkt vreemd dat nu pas de omschakeling echt op gang komt. Dat lijkt gek, maar zo werkt het in onze democratie en onze economische wereld. Uiteindelijk zijn belangen en geld bepalend voor verandering. Zolang het besef niet bij de meerderheid doordringt en duurzame energie duurder is dan het ‘oude’ dan is tempo ver te zoeken. Maar de omslag is nu voor vrijwel iedereen voelbaar. Gas wordt in snel tempo duurder gemaakt, wind en zonne-energie worden elk jaar goedkoper en het besef van noodzaak stijgt net zo snel. Ook bedrijven voelen dat ze de verliezer worden als ze niet meedoen. Gemeenten investeren nu in wagenparken, Wetterskip Fryslân investeert versneld in biogas, zon en een schoon wagenpark. Duizenden auto’s rijden plots op ‘Blauwe Diesel’ en woningbouwcorporaties transformeren elke week tientallen woningen in energieparadijsjes. Steeds meer dorpen krijgen een zonnepark. Ook dit jaar de wijk Westeinde ten noorden van de Zwette. Kapenga Wonen heeft het dak net vol gelegd en biedt gratis opladen aan haar klanten. De doorzetters winnen steeds en zijn weer het voorbeeld voor andere dorpen en wijken en bedrijven. Hierdoor groeit het enthousiasme, maar ook de mogelijkheid om geld te verdienen. Geld wat weer wordt geïnvesteerd in de nieuwe lokale initiatieven. Dat zien gemeenten ook en samen met de Provincie worden deze initiatieven steeds meer gestimuleerd. Al doende wordt er veel eleerd en vooral gepresteerd. Aan de Elfwegentocht hebben meer dan 80.000 Friezen actief meegedaan, zij hebben gezien en vooral gevoeld dat verandering met z’n allen een leuke wedstrijd is. Dat smaakt naar meer. Friezen kunnen en willen meer. Scholen, gemeenten, dorpen en bedrijven hebben elkaar gevonden. De groep fossielvrije freonen groeit!

De contouren van het nieuwe pand van Weidelco zijn vanaf de westelijke invalsweg van Leeuwarden duidelijk te zien, als een wit stalen geraamte. In mei dit jaar is de eerste paal geslagen. Weidelco verhuist van Beetgum naar De Zwette IV. Weidelco heeft haar hoofdvestiging in Fryslân en heeft daarnaast vestigingen in Sittard, Tilburg en Zwolle. Weidelco is een groothandel in specerijen, verpakkingen en reinigingsmiddelen. In de Friese vestiging van het bedrijf werken op dit moment ca. 40 medewerkers. Omdat het bedrijf het assortiment uitbreidt, is de verwachting dat de werkgelegenheid zal groeien.

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018


DUURZAAMHEID EN OPLEIDINGEN

21

Goede resultaten solarboot ROC Friese Poort

Het team Skipper Solar Team ROC Friese Poort uit Leeuwarden is respectievelijk als derde, derde en tweede geëindigd bij de solar races in Purmerend, Groningen en Leeuwarden. Bij de slotrace in Monaco bleek de boot niet goed genoeg voor open zee en kwam het niet in het klassement voor. “De solar boot is een van de levensechte projecten die studenten bij ROC Friese Poort uitvoeren”, zegt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Zelfs buiten de gewone lessen werken de studenten samen met de docenten aan het klaarmaken van de zonneboot. Roeland: “Onze studenten werken met de solarboot nu al aan een groene en schone toekomst en ontwikkelen zich zo tot de vakmensen van de toekomst.”

Studenten maken robothond Bijke voor zorginstellingen Verschillende zorginstellingen in Noordoost Fryslân hebben interesse getoond in de robothond ‘Bijke’, die door studenten van ROC Friese Poort is gemaakt. Bijke ziet er uit als een hond van het ras Friese Stabij en is inzetbaar voor ouderen die hulp nodig hebben. “Wij hebben Bijke gemaakt in opdracht van Kennislab Noordoost Friesland”, vertelt student Eelse Weidenaar. “Het moest een kunstmatige, intelligente en aaibare robot worden”, zegt medestudent Harm van der Meer. De Creathon Regiozorg 4.0 leverde eind 2017 een aantal verfrissende ideeën op, legt Ben Jansen van Kennislab Noordoost Friesland uit. Eén van de plannen is Bijke. “Het idee is om de zorg in Noordoost Fryslân te laten verzorgen door Bijke, de digitale Sta(U)Bij hond. Door de modulaire opbouw is Bijke gemakkelijk uit te breiden met nieuwe functies, naarmate ook de ontwikkelingen verder gaan. We ontwikkelen Bijke in een samenwerking tussen onderwijs (ROC Friese Poort) en bedrijfsleven. We vinden het belangrijk dat studenten werken aan concrete uitdagingen uit het werkveld.” Bijke helpt haar baasje met zelfregie, bewuster en gezonder te leven, meer te bewegen en meer

verbindingen te leggen met familie, vrienden en omgeving. “Ze is er vooral voor mensen die zorg nodig hebben zoals bejaarden en gehandicapten’, zegt student Pieter Rozema. Zorgrobot Bijke praat de taal van de cliënt en vraagt hoe het met de cliënt gaat, speelt pelletjes met de cliënt en schakelt hulp in wanneer dat nodig is. “Het is de bedoeling dat Bijke Fries spreekt”, vult Ben Jansen aan.

‘We vinden het belangrijk dat studenten werken aan concrete uitdagingen uit het werkveld’ “Dit project is een van de levensechte projecten die studenten bij ROC Friese Poort uitvoeren”, zegt Siebren Brouwer van ROC Friese Poort. Zo hebben de studenten de eisen (lopen, kwispelen en kop heen en weer bewegen) en wensen (realistisch uiterlijk en achter je aan kunnen lopen) vertaald naar een 3D ontwerp. Arduino Mega is gebruikt voor het aansturen van de motoren. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal vakmanschap en ondernemerschap of ondernemend gedrag van de studenten.

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018

Studenten maken hun eigen fossielvrije waterstofauto Studenten Mechatronica van ROC Friese Poort hebben hun eigen waterstofauto gemaakt. Zo’n vijfentwintig studenten werkten het afgelopen half jaar hard aan de realisatie van het fossielvrije voertuig, met deskundige begeleiding van medewerkers van de bedrijven Holthausen en Frisian Motors. Het leerdoel voor hen was nieuwe duurzame technieken in de praktijk leren toepassen met als kers op de taart meedoen aan de Elfwegentocht op 2 en 14 juli. ROC Friese Poort-docent Cor Scholte: “Waterstof is de toekomst. En studenten zijn de toekomst. Daarom willen we dat onze studenten nu al kennismaken met deze nieuwe technieken. Ze leren wat een brandstofcel is, maar ook wat de veiligheidseisen en de gevaren zijn.” De kritische werkzaamheden waarbij veiligheid belangrijk is, vonden plaats bij het Groninger Holthausen onder begeleiding van ervaren monteurs.


NIEUWS

22

Puzzel

Midnightwalk ook door De Zwette De vierde Midnightwalk van Leeuwarden gaat vrijdagavond 21 september ook over De Zwette. Hoe de route van tien kilometer exact gaat lopen is nog een verrassing. Het wordt georganiseerd door Stichting Midnightwalk Leeuwarden, gebruikmakend van de expertise van Lions Club De Stadthouder.

Vul de puzzel in en maak kans op een cadeaubon van Woonwinkel Rustiek ter waarde van 50 euro.

1

1

2

3

4

3

14

2

4

8

5

7

11 9

5

De Lions Club heeft als doelstelling om dit jaar 8.000 deelnemers aan de start te krijgen, dat betekent 80.000 euro voor de geselecteerde goede doelen. Welke doelen dat zijn kun je vinden op de website www.midnightwalkleeuwarden.nl. Verdeeld over de route worden de deelnemers verrast met kunst en cultuur.

6

10

12

De start van de Midnightwalk zal, anders dan voorgaande edities, plaatsvinden om 20.00 uur op vier startplekken rondom de binnenstad in nauwe samenwerking met de vier betrokken wijkverenigingen. Voorafgaand aan de start kun je vanaf 19.00 uur op de vier festivalterreinen terecht.

13

Beantwoord onderstaande vragen: 1. Hoe heet de Friese robothond?

Inschrijven moet via de website, op het ticket krijg je als deelnemer je startlocatie te zien. Onderweg zullen, tussen de vier festivalterreinen in, bedrijven en instellingen hun deuren openen en andere evenementen plaatsvinden. Slotevenementen zijn er na binnenkomst op de festivalterreinen en in Stadsschouwburg De Harmonie.

2. Rond welke toren zijn plastic doppen gelegd? 3. Op welk motormerk rijden Joop en Tiny van Motorado zelf? 4. Wat hangt de makers van wietolie boven het hoofd? 5. Veertien dagen ...... reizen was de doelstelling van de Elfwegentocht. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

HIER WERK IK

OPLOSSING PUZZEL

Stuur de oplossing met jouw adres en telefoongegevens voor zaterdag 6 oktober naar: De Zwettekrant, James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden. Of stuur een mailtje naar puzzel@dezwettekrant.nl. In de volgende editie maken we de prijswinnaar bekend.

Prijswinnaar zomerpuzzel juni 2018 Jacko Moed, Sligro “Ik ben versmedewerker en heb de leiding over twee afdelingen: de vers-afdeling en de diepvriesafdeling. Het beheren daarvan vind ik mooi en het omgaan met onze klanten vind ik ook mooi. Het zijn vooral mensen uit horecabedrijven, elke klant is toch weer anders, en met hen omgaan vind ik ook interessant.” Ook houdt Jacko het voorraadbeheer per computersysteem bij en speelt op actuele en toekomstige situaties in. Hij zet de verschillende proeftafels met diverse hapjes klaar en adviseert klanten bij het maken van hun keuzes. “Je kent de klanten op een bepaald moment en weet dan ook wat wel en niet bij hen past. Daar geniet ik elke keer weer van en dan maakt het mij niet uit of het om een grote bestelling gaat of om iets kleins. Dat je iemand kunt helpen geeft al een goed gevoel.”

De juiste oplossing van de puzzel van de vorige editie van De Zwettekrant was ‘Elfwegentocht’. Uit de vele goede inzenders kwam de heer Van der Veen uit Leeuwarden als winnaar uit de bus. Hij heeft de boekenbon ter waarde van 100 euro gewonnen, dat beschikbaar is gesteld door Van der Velde Boekwinkel. Rutger van der Velde van de boekhandel met verschillende vestigingen in Fryslân heeft de prijs overhandigd.

“We hebben vijf tot zes keer per jaar een proeverij van twee of drie dagen, met een bepaald thema. Straks is er ‘Proef de Herfst’ waarin wij met een aantal kraampjes verschillende producten presenteren en mensen laten proeven. Dat soort evenementen zijn ook altijd leuk. Andere bijzonderheden? Laatst met de reuzen in Leeuwarden gingen wij 2,5 uur eerder open, om 06.00 uur, zodat onze horecaklanten uit de binnenstad op tijd hun versproducten konden ophalen. Dan is het hier even smoordruk en is het met zijn allen hard werken om hen te helpen zo snel mogelijk in te laden.”

ZWETTEKRANT | SEPTEMBER 2018


Meer dan 12 cursus-/vergaderruimtes voor 2 tot 200 personen GRATIS FLEXWERKEN • SPREEKKAMERS • STILTEWERKPLEK • LOKAAL VOOR COMPUTERTRAINING • TRAININGS-/OEFENRUIMTES • DOJO • ETC.

Goed bereikbaar met openbaar vervoer • Volop gratis parkeren • Snelle en stabiele wifi verbinding Ondersteuning op gebied van techniek • Koffie, thee, lunch, warm en koud buffet naar keuze

058 30 30 490 - WWW.DEFABRIEKLEEUWARDEN.NL James Wattstraat 4 - 8912 AR Leeuwarden Bekijk ons aanbod op www.defabriekleeuwarden.nl

Online bestellen Even ophalen Klaar!

Download de app en bestel Pick Up Point Jumbo, Leeuwarden, Snekertrekweg 23


Waar BEARING zit, blijft het draaien BEARING BV

R E C L A M E M A K E R S

5905 _ Jumbozuil

Als specialisten op het gebied van aandrijftechniek, met een ruime voorraad en jarenlange ervaring staan wij 24/7 voor u klaar! • LAGERTECHNIEK

(GROOTSTE LAGERVOORRAAD VAN NOORD-NEDERLAND)

• SKF LINEARTECHNIEK

(MET BEWERKINGSMOGELIJKHEDEN)

KOGELLAGERS

SKF Linear Motion Distributor

RECHTGELEIDING

• KETTINGEN/KETTINGWIELEN • V-RIEMEN/PULLEY’S • PNEUMATIEK • ELEKTROMOTOREN • FREQUENTIEREGELINGEN • TECHNISCHE OPLEIDINGEN

(OP LOCATIE LEEUWARDEN, IN SAMENWERKING MET ROVC)

PNEUMATIEK

ELEKTROMOTOREN

TRANSPORTWIELEN

FREQUENTIEREGELAARS

MOTORREDUCTOREN

TECHNISCHE OPLEIDINGEN

zuil v.v. lichtdoorlatende folie. Extra vakken voor aanvullende logo’s al wel gesneden, maar nog niet verwijderd.

Bearing B.V. Heerenveen Businesspark Friesland-West 19c 8447 SL Heerenveen Tel.: 0513-78 99 07 e-mail: info@bearing.nl

Bearing B.V. Leeuwarden James Wattstraat 19 8912 AS Leeuwarden Tel.: 058-203 81 00 e-mail: leeuwarden@bearing.nl

Profile for De Zwettekrant

De Zwettekrant september 2018  

De Zwettekrant september 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded