De Zwettekrant 2 2018

Page 1

DE ZWETTEKRANT JAARGANG 3 - JUNI 2018

Verrassende wereld van werken & winkelen

Boekhandel Van der Velde:

‘In tijden van crisis komt de beste ondernemer boven drijven’ 5 | Werkgelegenheid

8 | Bijzonder bedrijf

11 | Fashion

Veel vacatures voor techneuten in de Werktuigbouwkunde

Medicinale wietolie uit 058 verlicht pijn 8.000 Nederlanders

MijnGilde maakt hippe trendy jasjes van spijkerbroeken


eetcafé DE FABRIEK

Kom ook gezellig

Metaalrecycling, goed voor het milieu en uw portemonnee!

langs!

met vrijdag maandag tot en 8.00 - 17.00 uur

VOOR een lunch, ESTje VERGADERing of FE

James Wattstraat 4 - 8912 AR Leeuwarden - 058 3030490 DE9007745-ONT005-CB015 Leeuwarden

NIEUWE BADKAMER Kom naar NODIG? onze showroom in Leeuwarden

Kom bij ons langs met uw

Zwettestraat 10 | t. 058 213 13 37 leeuwarden@sanisale.com

www.sanisale.com/leeuwarden

• • • • •

OUD IJZER METALEN COMPUTERS ACCU’S SLOOPAFVAL

Einsteinweg 16, Leeuwarden Tel: 058-2130402 E-mail: info@vdmm.nl www.vdmm.nl

DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden Leeuwarden Leeuwarden

NIEUWE KEUKEN NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE KEUKEN NIEUWE NIEUWE KEUKEN KEUKEN NIEUWE KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? naanKraaormKnoamarnKaaoKrmomnanaKaraorm naar Kom naaKrom nKaaormKnoamarnKaaoKrmomnanaKaraoKrmom m o ro m m m m m mze moomwroom w o o o o o oomw onm osh o roshsh roshosh ro woro wnze wnro wooro w wro oownoze om sh shosh sh onze sh onze shonoze ze ze ze nshzeow nooze nsh nooze oro oro ownoro oro ownoze n e en en rdeuen rdwinen rdeuen rdwinen ain ain ard ard aen ain ard ard winawrd winawrd euen eu eu euinawrdLe euen eu euenwarden in Leeuwinard LeeuinwLe Leweu Le Le Le Leenw Leweu Le Le Le in in

Wij zijn werkzaam voor zowel bedrijven als particulieren

Zwettestraat 10 Zwettestraat | Zwettestraat t.10 058 213 37 Zwettestraat Zwettestraat Zwettestraat Zwettestraat | 10 t. Zwettestraat 058 10 | t.Zwettestraat |13 058 10 213 t. Zwettestraat 10 058 | 213 t. |Zwettestraat 13 10 t. Zwettestraat 058 213 10 058 37 |13 t. Zwettestraat |213 10 13 t. 058 37 213 058 10 |37 13 t.213 13 | 058 10 213 t.37 10 37 058 13 | 213 t. |13 10 t.37 058 213 058 37 |13 t.213 13 058 37 213 37 13 213 1337 37 13 37 leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com

www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden • Maaiwerk bedrijventerreinen, sportvelden, kerkhoven, particuliere gazons, etc. • Grondverzet, aanleg en onderhoud van tuinen of gazonnen. Paardenbakken renoveren (cultivateren, frezen en egaliseren). • Groenwerk, snoeiwerkzaamheden en boomkap. Aanleggen van heggen en planten van bomen. • Gladheidsbestrijding, ijs en sneeuwvrij maken van bedrijventerreinen en parkeerterreinen.

• MAAIEN • GRONDVERZET • GROENWERK • WINTERWERK

Kromwal 12 • 8636 VD Britswert • Telefoon: 06 23189069 • E-mail: info@noordmansmaaiservice.nl


VOORWOORD

3 In deze editie: JUBILEREND FAMILIEBEDRIJF 05 Volop werk in de werktuigbouwkunde

FOSSIELVRIJ TIJDPERK 06 Elfwegentocht en wereldrecord nadert Grande Finale

DUURZAAM EN ONDERWIJS 07 Studenten creatief met spaanplaat bij Recycle Boulevard Leeuwarden

SOCIAL CLUB FRIESLAND 08 Achtduizend Nederlanders krijgen medicinale wietolie uit Leeuwarden

NIEUWS

Nieuw tijdperk: milieubewust leven Merk jij het ook dat het steeds makkelijker en logischer wordt om milieubewuster te leven? De mogelijkheden komen steeds dichterbij en eraan meedoen wordt steeds eenvoudiger. Elektrische laadpalen komen er steeds meer, zodat je dichtbij huis en kantoor je elektrische auto kunt opladen, en zonne-energieparken verrijzen om iedereen van warmte en energie te voorzien. De ondernemersvereniging van De Zwette stelt 15.000 euro beschikbaar voor tien elektrische laadpalen op De Zwette. Als je als bedrijf zo’n oplaadpaal neerzet, kun je 1500 euro van de ondernemersvereniging krijgen, nog los van belastingvoordelen die daar nog eens bovenop komen. Op bestaande apps worden de laadpalen geregistreerd, zodat je makkelijk het dichtstbijzijnde oplaadpunt kan vinden. Het summum van bewustwording is natuurlijk de Elfwegentocht, van 1 tot en met 14 juli, waarop heel

Fryslân fossielvrij gaat reizen. Althans, die kans wordt steeds groter! Lees het paginagrote artikel in deze editie, dan zie je hoe eenvoudig het is om mee te doen, hoe eenvoudig het tegenwoordig is om milieubewust te zijn. Zelfs je oude dieselauto is – zonder investeringen – milieuvriendelijk te maken. En dat is nog lang niet alles wat er op De Zwette gebeurt: wat dacht je van wietolie waar achtduizend mensen in Nederland van genieten? Die krijgen pijnverlichting en depressieverlichting van deze nog niet helemaal legale olie. Social Club Friesland wil dit middel graag legaal op de markt krijgen. Bovenstaande is een kleine greep uit de Zwettekrant die nu voor je ligt. Wij wensen je veel leesplezier en hebben hem weer graag voor je gemaakt. Fijne dag! Team Zwettekrant: Jaap, Johan, Fransisca en Sandra

09 De Zwette stelt 15.000 euro beschikbaar voor elektrische laadpalen 09 Netwerkevent Pitch 2018 18 Muurschildering graffiti-kunstenaars van 450 m2 verfraait Marshallweg

FASHION EN COACHING 11 Modieuze metamorfose MijnGilde ONDERNEMING VAN HET JAAR 12 Boekhandel Van der Velde: ‘Een boek is nog altijd de mooiste film die er is’

VERENIGING DE ZWETTE 14 Nieuwe penningmeester met passie 14 Vier rotondes krijgen bloemenpracht

NIEUW OP DE ZWETTE 15 Mechatronicabedrijf itsme ontzorgt bedrijven wereldwijd 17 Integron Group voelt zich nu al thuis

COLUMN BOUWE DE BOER 18 Leeuwarder ambtenaren ontdekken milieuvriendelijke pareltjes

COLOFON Deze krant is een uitgave van De Fabriek Leeuwarden en Ontwerpstudio Vogelzang De Fabriek Leeuwarden James Wattstraat 4 8912 AR Leeuwarden www.defabriekleeuwarden.nl Telefoon 058 30 30 490 Ontwerpstudio Vogelzang James Wattstraat 4 8912 AR Leeuwarden Telefoon 058 30 30 494 www.ontwerpstudiovogelzang.nl Redactie Johan en Fransisca Vogelzang, info@dezwettekrant.nl Vormgeving en acquisitie Ontwerpstudio Vogelzang, Fransisca Vogelzang

Fotografie Sandra Wolf, Johan Vogelzang en dank aan alle bedrijven die fotomateriaal beschikbaar hebben gesteld. Oplage 52.000 exemplaren Verspreidingsgebied Huis aan huis in Leeuwarden en de omliggende dorpen: Aldtsjerk, Bears, Blessum, Boksum, Britsum, Deinum, Dronryp, Eagum, Easterwierrum, Feinsum, Friens, Goutum, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Hurdegaryp, Idaerd, Ingelum, Jellum, Jelsum, Jorwert, Koarnjum, Lekkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Miedum, Oentsjerk, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum en Wytgaard Verspreider FRL vestiging Leeuwarden

ZWETTEKRANT | JUNI 2018

ENERGIENEUTRAAL SUCCES 19 De Zwette vooraan bij het succes van fossielvrije Blauwe Diesel

INTERNATIONAAL BEDRIJF 21 VHD Bedrijfswageninrichting is populair tot in Luxemburg ZOMERPUZZEL 22 Win het boekenpakket t.w.v. € 100,-


ritje witma rsum altijd de m oeite waard

Volop zomerbloeiers!

altijd scherpe

aanbiedingen

Belee

f het BI n e o r NNEN en BUITEN in ons G

! m u r t n e c

vaste planten

van A tot Z

volop nieuwe

collecties

It Fliet 3 • Witmarsum • www.groencentrumwitmarsum.nl

PRAKTIJKGERICHTE COMPUTERCURSUSSEN VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF Klassikale cursussen • Gesloten groeps cursussen Individuele cursussen • Open Leercentrum • Incompany training

• Microsoft: - Word - Powerpoint - Excel - Outlook

• Windows 7 / 8 / 10 • Seniorencursussen • Internet en e-mail • Photoshop

Vo o r

LEEUWARDEN

! n e d r e d r o v e g b e g i n ne rs e n

058 - 203 04 05 • www.computertraining.nl James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden

Flexibel cursusconcept met computertrainingen voor eindgebruikers


JUBILEREND FAMILIEBEDRIJF

5

Volop werk in de werktuigbouwkunde

JOVI Fabricage & Revisie bestaat exact veertig jaar en is nog steeds groeiende. Het familiebedrijf op De Zwette is actief in de werktuigbouwkunde en heeft enkele grote klanten op de lijst van bedrijven waar het machine-onderdelen aan levert zoals onder andere Friesland Campina, Douwe Egberts, Hochwald en het Ministerie van Defensie. Werk is er volop, maar scholen leiden bijna geen techneuten meer op, zo blijkt. “Opleidingen op ons vakgebied zijn erg dun gezaaid in Nederland, dus leiden we zelf vooral mensen op”, zegt directeur Marjan Fijma-Visser, HBOafgestudeerd Werktuigbouwkundige. De 24 medewerkers – inclusief directie – kunnen er uitstekend uit de voeten. In 2016 hebben ze van het eerste pand een winkel gemaakt, waar je allerlei technische zaken kunt kopen. Voor zowel de zakelijke markt als de particulier. Ook als webshop te vinden op internet. “Zie onze winkel als de Gamma, maar dan met betere kwaliteit spullen, voor de zakelijke gebruiker en de particulier die kwaliteit wenst”, zegt directeur Marjan Fijma-Visser. Ook kun je er nieuwe en gebruikte werktuigbouwkundige machines kopen. Haar man Lokkie leidt deze winkel.

ties aan machines uit te voeren en de mensen van Fabricage fabriceren machine-onderdelen voor bedrijven uit voornamelijk Noord-Nederland. JOVI werkt voor bedrijven als Douwe Egberts, Friesland Campina, zuivelbedrijf Hochwald, het Ministerie van Defensie, onderwijsinstellingen, metaalen houtindustrie, laboratoria, voeding- en verpakkingsindustrie en bedrijven in de grafische industrie. Groeien is niet het hoofddoel van het bedrijf. “Tevreden klanten, hen klanten ontzorgen, daar gaan we voor”, zegt Marjan. Die aanpak zorgt er voor dat er voldoende werk voorhanden is. JOVI heeft iets te weinig handen om het aan te pakken. “We hebben verschillende vacatures op onze website staan en bij uitzendbureau’s en UWV, maar het is lastig die ingevuld te krijgen.” Waarom? “Er is namelijk geen technische opleiding op LBO-niveau meer in Nederland en ook niet veel op MBO en hoger niveau. Daarom leiden we zelf mensen op en laten we leerlingen ook vaak snuffelstages of stageplekken vervullen en hebben we

‘Wij leiden zelf mensen op om dit veelomvattend vak te leren’ BBL’ers aan het werk, die vier dagen per week bij ons werken en één dag per week naar school gaan. Ons werk moet je grotendeels in de praktijk leren en dat maakt het wel eens lastig. Opleidingen op ons vakgebied zijn erg dun gezaaid in Nederland.” Marjan Fijma-Visser is ingenieur en afgestudeerd HBO’er Werktuigbouwkunde. “Bijna niemand weet wat die studie inhoudt, terwijl het zo veelomvattend is omdat alles wat je in je dagelijks leven en op je werk gebruikt te maken heeft met werktuigbouwkunde. Bij alles wat je maakt komt werktuigbouwkundig inzicht kijken. Helaas weten die opleidingen zich niet zo goed te verkopen. Ik geef daarom ook wel presentaties op scholen en probeer waar ik kan het mooie, interessante en uitdagende van het vak te laten zien.”

Marjan kwam in 1994 in het bedrijf werken en haar broer Wietze in 1998. “In 2000 werd ik medeeigenaar, in 2002 stopte Johan Jorna en in 2005 nam Wietze zijn rol over. In 2008 is onze vader Kees officieel opgehouden en met pensioen gegaan. Al komt hij hier nog dagelijks langs, onder andere om koffie te zetten”, lacht Marjan. Wietze heeft de afdeling Fabricage onder zijn hoede, waar machine-onderdelen van metaal en kunststof worden gemaakt en zus Marjan leidt de Revisie-afdeling, personeelszaken en de administratie. De monteurs van Revisie reizen door heel Nederland om bij verschillende bedrijven repara-

ZWETTEKRANT | JUNI 2018

Fotografie: Sandra Wolf


FOSSIELVRIJ TIJDPERK

6

Elfwegentocht en wereldrecordpoging naderen spectaculaire Grande Finale De Grande Finale, de finish, het slotakkoord, het spektakel van de Elfwegentocht staat op het punt van losbarsten: van 1 tot en met 14 juli heel Fryslân fossielvrij aan het reizen én de wereldrecordpoging op zaterdag 14 juli.

Alle Friese gemeenten – behalve de Waddeneilanden – doen ook mee aan de Elfwegentocht. “Elke gemeente bedenkt zijn eigen acties, we hebben daar regelmatig overleg over met de duurzaamheidsambtenaren van de gemeentes.”

“Nu komt het er vooral op aan dat we voldoende vrijwilligers vinden die onze projecten willen ondersteunen. Want je kunt van achter het bureau van alles bedenken, er moeten ook mensen zijn die helpen het te realiseren”, zegt projectleider Tsjeard Hofstra uit Wommels.

Voor 20,18 euro twee weken onbeperkt met openbaar vervoer

Het projectbureau houdt kantoor in De Fabriek, op De Zwette. Het gaat om vrijwilligers van verkeersregelaar tot meehelpen in de catering en andere functies. Kijk op www.elfwegentocht.nl/vrijwilliger voor meer informatie en om jezelf aan te melden. “Uiteraard zijn we ook altijd op zoek naar mensen die vrijwillig in de grote bonte stoet van de Elfwegentocht Parade op zaterdag 14 juli mee willen doen.” De Elfwegentocht wil/gaat daar een wereldrecord mee neerzetten. Alle fossielvrije voertuigen kunnen meedoen, op de weg én in het water, van Drachten naar Leeuwarden. Rijkswaterstaat sluit maar liefst 13,5 kilometer snelweg af voor de Parade, inclusief de naastgelegen vaart. De tocht start in de ochtend op de N31 en eindigt met een groot feest in Leeuwarden. De NOS is daar ook bij met televisiecamera’s, het heeft zelfs een dagelijks TV-journaal van 1 tot en met 14 juli.

Vervoerder Arriva doet ook op een ludieke wijze mee aan het fossielvrij reizen, want voor 20,18 euro mag je in de twee weken van de Elfwegentocht onbeperkt reizen met het fossielvrije openbaar vervoer van dat bedrijf. “Dat is geweldig nieuws”, juicht Tsjeard. “Het is prachtig dat zulke grote bedrijven aan onze actie meedoen.” Dat het groot wordt, mag duidelijk zijn. Bedrijven als Poiesz doen mee, die bevoorraadt haar 49 filialen twee weken lang met vrachtwagens die op fossielvrije blauwe diesel rijden, en ook Aegon, BMW, de provincie, alle gemeenten en vele dorpen. Het bedrijf GroenLeven adopteert twee weken lang Akkrum en zorgt ervoor dat in Akkrum een elektrisch treintje schoolkinderen van en naar school vervoert, forensen vanaf hun huis naar het treinstation brengt, dat ouderen een gezellige tour door hun dorp krijgen en dat dagelijkse boodschappen worden

gehaald en gebracht. Tsjeard is blij met zoveel activiteiten. “Nu ontzettend veel bedrijven en instanties meedoen kunnen en willen anderen ook niet achterblijven. Het besef dat fossielvrij reizen echt kan, wordt steeds groter. Wij laten zien dat het kan en hoe het kan en dat opent velen de ogen.” Het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen stijgt erg snel – de ondernemersvereniging van De Zwette geeft 15.000 euro subsidie voor tien elektrische laadpalen op het bedrijventerrein – en het aantal tankstations in Friesland waar fossielvrije blauwe diesel is te krijgen groeit ook. “De mogelijkheden om fossielvrij te reizen komen steeds dichterbij de mensen thuis en op hun werk en dat maakt het ook steeds makkelijker om over te stappen.” Tsjeard: “De Elfwegentocht is overigens geen eindpunt, het is een begin. De start van een tijdperk waarin iedereen fossielvrij reist. Wij hopen met de Elfwegentocht het vliegwiel een goede zwaai te hebben gegeven waardoor de komende jaren de overstap naar fossielvrij reizen alleen maar verder gaat. Want als je twee weken fossielvrij hebt gereisd en hebt ervaren dat het uitstekend gaat, dan kan het best zijn dat je nooit meer anders wilt. Als we dat besef bij de mensen bereiken, dan hebben we het goed gedaan.”

‘Het besef dat fossielvrij reizen echt kan, wordt steeds groter’

ZWETTEKRANT | JUNI 2018


DUURZAAMHEID EN OPLEIDINGEN

7

Studenten creatief met spaanplaat bij Recycle Boulevard Leeuwarden Tachtig studenten van ROC Friese Poort uit Dokkum hebben hun creativiteit benut bij het bedenken van nieuwe mogelijkheden voor ‘tweedehands’ spaanplaat. Dat deden ze bij de Recycle Boulevard van Omrin Estafette, op De Zwette, in het kader van een tweedaags duurzaam inspiratie-studieprogramma. Onder begeleiding van medewerkers van Frysklab (zie www.frysklab.nl) en op basis van design thinking met gebruik van het canvas model kwamen de studenten met nieuwe ideeën en verrassende inzichten zoals bijvoorbeeld een brievenbus van spaanplaat, een tafel, een vogelhokje en een boekenkast. Daarmee voldeden ze aan een belangrijke duurzaamheidsdoelstelling, namelijk de levensduur van materialen te verlengen.

uitwerken”, aldus Sjoerd. Die mogelijkheden zijn best groot, als je maar het creatieve oog hebt om dat te zien. Sjoerd: “‘We zijn meer dan een kringloopwinkel, we zijn ook een ontmoetingsplek, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes: een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling.”

‘De mogelijkheden zijn best groot, als je maar het creatieve oog hebt om dat te zien’ De medewerkers zijn en worden geschoold in het ‘nieuwe denken’. “De bij ons ingebrachte producten

Het duurzaam inspiratieprogramma vond plaats bij het Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort op de Zwette en bestond uit een challenge, een groene tocht en een rondleiding bij Omrin Estafette Recycle Boulevard. De challenge ging over de nieuwe mogelijkheden voor spaanplaat. Bedrijfsleider Sjoerd Seldenthuis van de Recycle Boulevard: “Spaanplaat komt bij ons binnen en verdwijnt vaak als afval in de container. Omdat wij waarde zien in materialen willen we kijken of het mogelijk is om spaanplaat te gebruiken voor het maken van bijvoorbeeld meubels.” “Wij zijn heel blij met wat jullie hebben bedacht en gaan de ideeën binnen onze mogelijkheden verder

ZWETTEKRANT | JUNI 2018

die we voorheen nog afkeurden, knappen we tegenwoordig op of geven we een nieuwe gebruiksbestemming. We creëren zo eigenlijk een ‘tussenlaag’ met duurzame items die, omdat ze van bestaande grondstof zijn maar een verbeterd uiterlijk hebben, toch nieuw zijn.” Hij vervolgt: “Je kunt deze items bij ons kant en klaar gerestyled kopen, ze via een van onze workshops samen met ons opknappen of er vanuit een Do It Yourself voorbeeld uit de winkel zelf thuis mee aan de slag gaan.” De studenten voltooiden ook het spel De Groene Tocht, met daarin veel duurzame informatie en weetjes. Ze speelden dit spel in twee teams onder leiding van studenten van O3, een leerbedrijf van MBO en HBO in Leeuwarden.


BIJZONDER BEDRIJF

8

Achtduizend Nederlanders krijgen medicinale wietolie uit Leeuwarden

Voor de medicinale wietolie van Social Club Friesland is zoveel belangstelling dat inmiddels achtduizend mensen uit heel Nederland hun vijf soorten olie – een extract uit hennep oftewel wietplanten – verstrekt krijgen. Ze krijgen het gratis toegestuurd, het enige dat van hen wordt verwacht is dat ze een donatie schenken als de olie hen bevalt. “In tweeëneenhalf jaar hebben we dit opgezet”, zegt Johan Meines, vrijwilliger van het eerste uur. Samen met Rinus Beintema en met Bart bedacht hij deze formule. Heel officieel is het illegaal wat de drie mannen hebben bedacht, wiet kweken mag volgens de Nederlandse wet niet, maar de langverwachte rechtszaak blijft maar uit. En dat terwijl nationale TV-programma’s als EenVandaag en BNN Spuiten en Slikken al langs zijn geweest. “Wij hebben het juridisch zo dichtgetimmerd dat ze ons erg weinig tot niets kunnen maken”, zegt Johan. “Zo kunnen wij bijvoorbeeld nooit een boete krijgen over het geld wat we ermee hebben verdiend, want

we verdienen er namelijk niks mee. Ik leef van mijn pensioen, Bart heeft een andere baan ernaast en Rinus heeft een uitkering. Al het geld wat ermee wordt verdiend gaat weer terug in de stichting.” Social Club Friesland is onderdeel van de stichting Suver Nuver. Johan, Bart en Rinus hebben inmiddels zeven andere vestigingen in Nederland geopend, ze stoppen het verdiende geld in de stichting om het verder te laten groeien en de heilzame werking van de medicinale wietolie verder te verspreiden. Johan: “Let wel: wij zeggen niet dat het een medicijn is. Wat het wel doet is dat het pijnstillend werkt. Het kan er toe bijdragen dat je geneest, bijvoorbeeld omdat het je eetlust opwekt.” Bart: “Maak het alsjeblieft legaal, want dit product kan de wereld redden.” Waarom? “Je kunt van hennep van alles maken. Vroeger maakte men al touw en zeil van hennep en ook kleding. De schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie VOC voeren vroeger met zeilen en touw van hennep en de zee-

lieden hadden hennepkleding aan. Nederlandse boeren moesten in de zeventiende eeuw verplicht op een kwart van hun land hennep verbouwen voor de VOC.” “Je kunt er ook olie, diesel en plastic van maken. Er is zelfs al eens een auto van hennep gebouwd. Tot 1937 zat hennepolie gewoon in geneesmiddelen. Maar sinds men ontdekte dat je er ook high van kon worden, is het verboden. Dat vinden we ontzettend jammer.”

‘Maak het alsjeblieft legaal, dit kan de wereld redden’ Hij vervolgt: “Hennep is zelfs een goedkopere grondstof voor papier, veel goedkoper dan bomen. Laten we daarom alsjeblieft met zijn allen overschakelen op papier van hennep in plaats van papier van bomen. Dat is ook één van de voorbeelden waarmee we de wereld zouden kunnen sparen.” >>> vervolg pag. 9

Johan Meines, vrijwilliger van het eerste uur.

Fotografie: Sandra Wolf

ZWETTEKRANT | JUNI 2018


9 Helaas voor Social Club Friesland is het officieel nog verboden om wiet te kweken in Nederland. “Maar we hebben een ‘oké’ van minister Schippers en we zitten nog in het vergunningentraject om hier in Leeuwarden onze eerste echte officiële eigen kwekerij te hebben. Nu hebben we er nog een illegale op een geheime locatie, maar het is van de zotte dat het zo moet. Want we gaan er ontzettend nauwkeurig mee om, we hebben zelfs een eigen laboratorium waarin we alles registreren.” Bart, Rinus en Johan hebben voor de kwekerij het leegstaande pand van Zwette Meubelen op het oog. “Dat zou geweldig zijn”, lacht Bart. “Daar vlakbij komt een zonne-energiepark en daar kunnen we dan mooi de stroom van betrekken.” Dan kan de wietolie-onderneming verder groeien. Wietolie is in de Verenigde Staten zelfs al legaal, dus het zal vast niet lang duren voordat Nederland volgt. Wellicht keren de henneptouwen, hennepkleding en hennepzeilen dan ook weer terug in de maatschappij. “Wietolie wordt gemaakt van 1/3e deel van de hennepplant, juist dat deel dat normaliter wordt weggegooid.” Het 2/3e deel wordt gebruikt voor ‘recreatief’ wietgebruik en kan ook worden benut voor eerdergenoemde hennepproducten. Social Club Friesland is alleen op donderdagmiddag geopend, voor mensen die wietolie medicinaal willen gebruiken. Het is geen reguliere coffeeshop. Kijk voor meer informatie op website www.suvernuver.org.

De Zwette stelt 15.000 euro beschikbaar voor elektrische laadpalen De ondernemersvereniging van De Zwette wil de bedrijven op De Zwette I tot en met V volledig energie neutraal hebben en om dit te bewerkstelligen stimuleert de vereniging het elektrisch rijden. De vereniging wil graag tien nieuwe laadpalen op De Zwette en geeft daarom bedrijven een vergoeding van 1500 euro per laadpaal. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze vergoeding moeten zich aanmelden vóór 30 juni 2018. Dan sluit namelijk de inschrijving. De eerste tien aanmelders die voldoen aan de eisen, krijgen de 1500 euro toegewezen. Inschrijven kan bij parkmanager Lex Vergnes: parkmanager@dezwette.nl De vereniging stelt een aantal voorwaarden aan het bedrijf dat zo’n laadpaal wil hebben. Zo moet de paal 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar zijn. Het moet een dubbele laadpaal betreffen met een maximaal bedrag van € 0,35 per kWh inclusief btw. Voorwaarde is ook dat de palen binnen zes maanden na toekenning worden geplaatst. De ondernemersvereniging van De Zwette haalt de financiën uit het bedrag dat het heeft gekregen van het Leeuwarder Ondernemers Fonds LOF.

Netwerkevent Pitch! komt in september weer De tweede editie van netwerkevent Pitch! vindt plaats op donderdag 20 september en is gericht op speeddaten voor ondernemers in een ‘level playingfield’. Voor alle deelnemers dezelfde standruimte, je sneeuwt niet onder bij een buurman met een grotere stand, en met bezoekers van kwaliteit omdat deze ondernemers doelgericht worden uitgenodigd.

Cannabis Campus Fryslân

Stichting Suver Nuver heeft serieuze plannen voor het oprichten van een Cannabis Campus. Bart: “Op De Zwette komt een Energy Campus en we hebben in Water Capital Leeuwarden kennisinstituten als Wetsus, het Van Hall Instituut en NHL Stenden Hogeschool met internationale allure, dus Cannabis Campus Fryslân past daar uitstekend bij.” “Waarom? In de hennepplant zitten 102 werkzame stoffen en we weten nog lang niet van alle ingrediënten wat ze doen en wat ze in samenhang voor elkaar betekenen. Omdat je van hennep naast medicinale wietolie ook kleding kunt maken, touw, zeilen, en er is zelfs eens een auto van gemaakt, zijn de mogelijkheden eindeloos. Bovendien is het een ontzettend goedkope grondstof.” Bart: “Ik maak echt geen grap hoor. Ik denk dat het tussen de 35 tot 50 arbeidsplaatsen op kan leveren. Hennep, de cannabisplant, is een geweldig interessante plant waar ontzettend veel studenten onderzoeken naar kunnen verrichten en op kunnen afstuderen. Er is nog zoveel te ontdekken wat wij nog niet weten.”

Bijna honderd bedrijven uit Fryslân, van ZZP’ers tot MKB’ers, kunnen zich die dag presenteren in Crystalic Business Park. Nieuw dit jaar is dat er gekoppeld aan het evenement een magazine wordt uitgegeven met nieuws en achtergronden verhalen en bedrijfspresentaties. Het magazine dat naar bedrijven wordt verstuurd geeft een goed beeld van het evenement. De organisatie verwacht dit jaar een bezoekersaantal van vijfhonderd pure ondernemers te ontvangen. Bovendien worden er voor deze dag inspirerende sprekers uitgenodigd die presentaties geven over onder andere het thema Innovatie en Duurzaamheid. Verschillende interessante bedrijven en sprekers hebben hun deelname al toegezegd! Het begint donderdag 20 september om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De ondernemersvereniging van De Zwette is blij met dit initiatief. “We hebben vorig jaar met een stand op Pitch! gestaan en dat is ons uitstekend bevallen”, zegt parkmanager Lex Vergnes. “We vinden het geweldig dat bedrijven op De Zwette zulke activiteiten organiseren. Dit zorgt ervoor dat het gebied op een leuke manier in beeld komt bij veel ondernemers.” De themapleinen zijn Duurzaamheid & Innovatie, Opleiding & Traineeships, Sport & Gezondheid en Coaching & Support. Onderwijsinstellingen doen ook mee, om de verbinding tussen het onderwijs en werkvloer zo concreet mogelijk te krijgen, zodat leerlingen en studenten écht aan het werk kunnen zodra ze hun opleiding hebben afgerond. Meer informatie over het evenement vind je op www.pitch2018.nl. Pitch2018 wordt wederom georganiseerd door Localink, ditmaal aangevuld met Ontwerpstudio Vogelzang.

ZWETTEKRANT | JUNI 2018


COMPONENTEN

KOM ONS NIEUWE BEDRIJFSPAND BEZICHTIGEN

VOOR HYDRAULISCHE SYSTEMEN

SLANGEN & VERBINDINGEN

ZWETTESTRAAT 27c

SERVICE ONDERHOUD REVISIES

Zwettestraat 27c 8912 AV Leeuwarden

058 288 6535 www.integrongroup.nl

itsme is verhuisd naar de Zwette! Zwettestraat 27c - Leeuwarden

itsme, aangenaam dichtbij Als machinebouwer, paneelbouwer of eindgebruiker wordt u steeds sneller en flexibeler. En u concurreert internationaal tegen steeds scherpere prijzen. Daar komt steeds meer bij kijken. Daarom ondersteunt itsme uw succes. Door uw kennis up to date

te houden, door de beste materialen en alternatieven voor u te vinden, door internationale sourcing, door logistieke begeleiding van uw projecten, door te zorgen voor (internationale) beschikbaarheid, inclusief bijbehorende wettelijk benodigde informatie en documentatie. En natuurlijk door “gewoon” betrouwbaar en op tijd te leveren. itsme staat voor Industrial Technology and Supply for Mechanical and Electrical. itsme is de nieuwe naam voor ES Elektro en Hoogland-Mennens. Wij geloven dat succes mensenwerk is. Daarom verbinden wij als Nederlands familiebedrijf mensen, bedrijven en vakgebieden met elkaar. U kunt ons gemakkelijk bereiken, want we zijn altijd in de buurt met ondersteuning die voor u het verschil maakt, nationaal en internationaal. Met dertien vestigingen in Nederland en onze eigen bedrijven in Duitsland, België, Roemenië en Spanje, kunt u vertrouwen op ons netwerk van competente en gedreven collega’s. U doet zaken met één vaste contactpersoon, maar kunt tegelijkertijd profiteren van de kennis van honderden specialisten. itsme | Making You Succeed! Nederland België Duitsland Roemenië Spanje

itsme Breemes Schultz+Erbse ES Elektro Romania Elektres

www.nl.itsme.eu www.breemes.be www.schultzerbse.de www.eselektro.com www.elektres.es

www.nl.itsme.eu


FASHION EN COACHING

11

Kleding krijgt modieuze metamorfose Niet alleen de kleding krijgt een nieuw en opgefrist leven, dat geldt ook voor de mensen die via MijnGilde aan de slag gaan. “Mensen hebben bijvoorbeeld na een burn-out niet veel zelfvertrouwen meer. Ik merk dat ze langzaam maar zeker weer opknappen en weer blij en fris en vrolijk worden.” “Bij MijnGilde speel ik in op de fantasie en de creativiteit en dan merk je dat mensen meer kunnen dan ze denken en weer helemaal opleven. Daar krijg ik ook ontzettend veel positieve energie van, dat is echt geweldig. Daar doe ik het voor.”

‘Ik speel in op de fantasie en de creativiteit en dan merk je dat mensen meer kunnen dan ze denken’

De nieuwe opgefriste kleding gaat niet voor een habbekrats van de hand. Gea: “Het is op dit moment nog zo dat alles wat ik verdien meteen weer terug gaat in investeren in mijn bedrijf. Mijn bedrijf is nog maar net gestart dus het moet eerst ook nog gaan groeien. De workshops bijvoorbeeld gaan binnenkort van start. Mensen die er iets over willen weten kunnen mijn Facebook-account, Pinterest en Instagram in de gaten houden.”

MijnGilde is een nieuwe ‘shop-in-store’ in de Recycle Boulevard aan de Voltastraat, met hippe trendy vakkundig gemaakte jasjes, jurkjes en accessoires. Alles voor de modebewuste en vooral ook milieubewuste vrouw van tegenwoordig. Want Gea Dames van MijnGilde geeft een tweede, derde of vierde leven aan kleding en maakt iets prachtigs van afgeschreven textiel. Als voormalige docente Textiele Werkvormen in combinatie met haar eigen modebewuste creativiteit, maakt zij goed afgewerkte modieuze vrouwenkleding.

wat nog jaren mee kan. Om enkele voorbeelden te noemen, hebben we bomberjacks met palletjes en bloemtjes op de spijkerstof. Ook borduren we bijvoorbeeld met de Japanse borduurstijl Shashiko nieuwe mooie elementen op de kleding.” “Samen met een loopbaancoach begeleid ik de vrouwen en het is geweldig om te zien hoe trots ze zijn als hun creatie, hun kledingstuk waar zij zoveel tijd en energie en creativiteit in hebben gestopt, wordt verkocht. Dat geeft je zoveel zelfvertrouwen, dat is fantastisch.”

De prijzen zijn hoger dan die van de Primark en lager dan van Chanel. Een volledig gerestyled jasje kost plusminus honderd euro. “Dan heb ik lang niet alle uren gerekend die erin zijn gestoken, want als je dat doet kom je inderdaad bij Chanel uit.” Tot slot, waarom de naam MijnGilde? “Gildes waren vroeger eigenlijk hele sociale instellingen. Waar je iemand hielp die het moeilijk had. Dat wil ik hier ook mee bereiken. Iemand anders helpen, er voor elkaar zijn en iets voor elkaar betekenen. Als dat ook nog met mooie kleding kan is dat natuurlijk helemaal geweldig.”

Gea is 16 jaar CDA raadslid in de gemeente Leeuwarden geweest en merkte dat er onder andere vrouwen ook een behoefte is om zich met het maken van mooie kleding bezig te houden. “Toen ik als raadslid stopte wilde ik wat doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zo kwam ik op dit idee.” “In het atelier van MijnGilde maak ik voornamelijk samen met vrouwen nieuwe kleding van afgedankte kledingstukken. Er zijn vaak nog delen van kleding die wel goed en bruikbaar zijn om weer een nieuw kledingstuk van te creëren. Zo maken wij bijvoorbeeld van drie spijkerbroeken één nieuw jasje.” Gea: “Onze kleding is beter en mooier dan het goedkope segment, want het is gemaakt van spijkerstof Fotografie: Sandra Wolf

ZWETTEKRANT | JUNI 2018


ONDERNEMING VAN HET JAAR

12

Boekhandel Van der Velde:

‘Een boek is nog altijd de mooiste film die er is’

Foeke Sjoerdswei 18, 20 en 22: drie panden op De Zwette die alledrie door Boekhandel Van der Velde worden ingezet als logistiek centrum voor haar boekwinkels in de drie Noordelijke provincies. De 125-jarige Leeuwarder boekhandel met hoofdvestiging in het centrum van Leeuwarden heeft De Zwette als bevoorradingscentrum voor de vestigingen in Sneek, Drachten, Dokkum, Leeuwarden, Groningen (2), Assen en binnenkort in Harlingen.

ZWETTEKRANT | JUNI 2018


ONDERNEMING VAN HET JAAR

13

Het is opmerkelijk dat dit bedrijf in een eeuwenoude branche zich zo goed manifesteert. Van der Velde versloeg bij de verkiezing tot Leeuwarder onderneming van dit jaar, De HET, moderne bedrijven als het duurzame Energie Inspectie Friesland en het ICT-bedrijf DataCenter Fryslân. Beide bedrijven werken ook vanuit De Zwette.

Friese bibliotheken. Ad: “Je kunt bibliotheken als concurrent zien, maar dat doen wij al lang niet meer. Wij hebben samen een belang dat mensen blijven lezen en ook gestimuleerd worden te lezen. Wist je bijvoorbeeld dat 25 procent van de basisschoolleerlingen met een taalachterstand van school komt? Daar moeten we samen iets aan doen.”

Van der Velde breidt haar boekwinkelbestand zelfs uit, naar de stad Harlingen. “Wij hebben ons bedrijf zo ingericht qua logistiek en organisatie dat we makkelijk een nieuwe winkel er aan toe kunnen voegen”, zegt Ad Peek, die samen met Rutger van der Velde de directie vormt van het bedrijf met 85 medewerkers.

Omdat Van der Velde en de bibliotheekservice aan de Zuiderkruisweg samen hun boeken vervoeren, kunnen ze bijvoorbeeld de vervoerskosten delen. Ook dat hoort bij slim ondernemen: de kosten laag houden. Ad: “Samenwerken is echt essentieel. Je kunt het niet alleen. We merken dat de saamhorigheid wat dat betreft groter is in Friesland dan in andere provincies. Daardoor kunnen we ook boekwinkels open houden in kleinere plaatsen.”

‘De mens maakt de winkel, mensen kun je niet digitaliseren’ Hoe kan het dat zij het zo goed doen in een tijd dat de meeste boekwinkels sluiten? “In tijden van crisis komt de meest actieve en beste ondernemer boven drijven”, zegt Ad. Rutger: “Je kunt in een hoekje gaan zitten en klagen dat het zo moeilijk is, of je kunt er iets aan gaan doen en de mogelijkheden gaan onderzoeken en benutten. Wij groeien nog steeds.” Ad: “Veel boekwinkels zijn in de crisistijd hun aanbod gaan verkleinen omdat ze minder verkochten. Als je minder aanbiedt, kun je dus ook minder verkopen. Wij zijn juist meer gaan aanbieden en ons aanbod gaan vergroten. Dat is essentieel. Je kunt alleen maar meer verkopen als je ook meer te bieden hebt. De aanval is de beste verdediging.” Ook moet je je organisatie slim neerzetten, zo blijkt. Van der Velde werkt bijvoorbeeld samen met

Én, last but zeker not least, misschien wel het allerbelangrijkste: de mens. “De mens maakt de winkel, mensen kun je nog niet digitaliseren”, zegt Rutger. Ad: “Het werk in de winkel moet ook echt bij je passen. Als jij het als medewerker leuk vindt, vinden de bezoekers het ook prettig. Mensen merken dat snel, of ze welkom zijn of niet.” Een goede boekenwinkel werkt aanvullend ten opzichte van internet. Rutger: “Op internet kun je verdwalen in de informatie als je een reis naar New York boekt en bezienswaardigheden wilt bekijken. Bij ons ligt gewoon een gids voor je klaar waar je alles kort en bondig en overzichtelijk kunt vinden. Boeken hebben nog steeds een functie. Bovendien, in deze tijd waarin televisieprogramma’s niet echt meer interessant of leuk zijn, is het extra heerlijk om met een boek op je luie stoel te gaan zitten en te genieten. Want een boek is nog altijd de mooiste film die er is.”

De HET-prijs De Leeuwarder Ondernemers Prijs, de HET-prijs, wordt jaarlijks tijdens de Bedrijven Contactdagen uitgereikt aan de meest innovatieve ondernemer. Innovatie is een voorwaarde voor goed ondernemerschap en continuïteit. En omdat innovatie dé kans geeft de regio om het ondernemersklimaat op peil te houden. De HET geeft dus extra waardering aan nieuwe oplossingen voor bestaande producten en aan nieuwe producten die een aanvulling zijn op de markt. Boekhandel van der Velde heeft deze prijs in de wacht gesleept.

Titel boek: Lampje Auteur: Annet Schaap Donata Riedstra: “Dit boek gaat over lampje, dochter van de vuurtorenwachter. Elke avond klimt ze de 61 treden van de vuurtoren op om het licht aan te steken. Ze beleeft spannende, mooie, dappere en bijzondere avonturen. Ik vind het een prachtig sprookjesachtig boek met mooie zwart/wit prenten en een boek voor klein en groot en met als strekking ‘Je kunt meer dan je denkt!’

Titel boek: Brilliance Auteur: Donna Hay Sylvia Ganzevoort: “Dit vind ik echt een prachtig kookboek met basisrecepten die je met verschillende variaties uit kunt breiden tot meerdere gerechten. De gerechten zijn ontzettend lekker weet ik inmiddels. Het is een heerlijk boek om uit te koken, maar ook mooi exemplaar om aan de keukentafel in te bladeren en inspiratie op te doen.”

Titel boek: Escher op Reis Frans Heeger: “Het boek ‘Escher op reis’ is een fantastische catalogus uitgegeven in verband met de expositie in het Fries Museum. Een reis door de imaginaire werelden, vanuit zijn geboortestad Leeuwarden naar ZuidEuropa. Mooi vormgegeven en tweetalig, dus ook voor de internationale liefhebber. Ik vind zijn kunstwerken een lust voor het oog, een ontdekkingstocht waar ik niet op uitgekeken raak. Wat een geweldige details!”

Titel boek: De komst van een kind Auteur: Kristina Sandberg Antsje van der Meer: “Het is een gedetailleerde vertelling over de worsteling binnen Maj’s gezin, over sociale klassen, relaties, het moederschap en de veranderende rol van de vrouw in de twintigste eeuw. Ik vind het boeiend, levendig en ontzettend scherpzinnig geschreven, echt een aanrader om deze zomer eens even lekker voor te gaan zitten.”

ZWETTEKRANT | JUNI 2018

Fotografie: Sandra Wolf


14

ONDERNEMERSVERENIGING DE ZWETTE

‘De Zwette krijgt nog meer kleur’ De 36-jarige Marc Hoekstra is sinds april de nieuwe penningmeester van de ondernemersvereniging van De Zwette. Hij is ondernemer sinds 2006 en heeft er zin in om deel uit te maken van het bestuur en invloed uit te kunnen oefenen op het uiterlijk en innerlijk van De Zwette. Marc: “Op dit moment leeft het echt op De Zwette en dankzij mijn zeer enthousiaste medebestuursleden weet ik zeker dat er nog veel meer mooie dingen gaan gebeuren. Ik vind het geweldig om daar deel van uit te kunnen maken. Toen Jaap Hoekstra van De Fabriek mij vroeg om penningmeester te worden, hoefde ik niet lang na te denken.” “Het past goed bij me omdat ik van nature al graag mee denk over de toekomstplannen in mijn directe omgeving, in dit geval De Zwette. Ik denk dat mijn functie binnen de vereniging bovendien voor mij op persoonlijk, sociaal en zakelijk gebied positieve invloed zal hebben. Ik heb er zin in om mezelf als een betrouwbare, transparante en daar waar nodig kritische penningmeester te laten zien.” “Sowieso is het mijn wens om de administratie van de vereniging efficiënt en overzichtelijk in te richten. Daarnaast denk ik dat we met het huidige bestuur over een flinke dosis creativiteit beschikken om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen, om de Zwette interessant en levend te houden.” De toekomst van De Zwette ziet er goed uit denkt Marc. “Ik ben er van overtuigd dat De Zwette letterlijk en figuurlijk meer kleur gaat krijgen. Het is er de afgelopen jaren volgens mij sowieso al veel professioneler uit komen te zien en ik werk er graag aan mee alles nog mooier te maken.”

Marc houdt van passie en van een mooie prettige wereld, dat blijkt onder andere uit zijn passie voor de Sambaband Almondegas waar hij al jaren enthousiast deel van uit maakt. Die band maakt op zijn Braziliaans overal een feestje van. “Wij zijn een vriendengroep van zo’n twintig man en brengen echte Braziliaanse Samba met onze percussieinstrumenten. Heerlijk. Ook daar zit ik trouwens in het bestuur als penningmeester.”

‘Het huidige bestuur beschikt over een flinke dosis creativiteit’ Mooie, grappige, kenmerkende stemmen inspreken is ook zo’n passie van Marc, expressief of neutraal, hij is veelzijdig. “Daar ben ik bijna drie jaar geleden mee begonnen en omdat elke opdracht een uitdaging is, vind ik het heel tof om te doen. Ik heb al enkele leuke opdrachten mogen uitvoeren als voice-over. Daarnaast ben ik net gestart met een cursus fotografie, ook daar kan ik mijn passie voor een mooie wereld uiten en vormgeven.” Gaan voor je passie is iets wat Marc anderen ook graag wil meegeven. En van het leven genieten. “Als je de luxe hebt en je het jezelf kunt veroorloven, ga dan niet zestig uur per week werken. Geniet van je werk, van je ondernemerschap, maar houd balans tussen ondernemen en privé.” “Wat ik zelf als ondernemer doe? Ik ben in 2006 begonnen in de ICT, particulier, daarna zakelijk. Vanaf 2011 heb ik me ook op de zakelijke vaste en mobiele telefonie en internet gericht met mijn bedrijf

‘Doen waar je verstand van hebt en waar je hart ligt’ Telpa Telecom. In 2013 heb ik de ICT afgestoten, mede vanwege de balans tussen zakelijk en privé, bovendien vind ik telefonie technisch gezien interessanter en tevens denk ik dat dit mij meer mogelijkheden richting de toekomst biedt.” De doelen voor mijn ondernemerschap? Leuke en tevreden klanten hebben is voor mij het belangrijkste aspect en dat doen waar je verstand van hebt en waar je hart ligt.”

Vier rotondes krijgen bloemenpracht Vier rotondes op De Zwette zijn letterlijk en figuurlijk opgefleurd, tot bloementuinen met bodembedekkers, planten, siergrassen en dergelijke. Het zijn rotondes die eigendom zijn van de gemeente Leeuwarden, waar de ondernemersvereniging De Zwette extra geld op inzet om ze mooier te maken. Medewerkers van de afdeling Groenwerk van Noordmans Maaiservice hebben de bloementuinen aangelegd. Oeltsje Noordmans vindt het geweldig dat hij deze opdracht voor de vereniging mag uitvoeren en de rotondes op De Zwette mag opfleuren. “Er is de afgelopen jaren een prachtig wegennetwerk aangelegd om het bedrijven- en winkelpark toegankelijker te maken en daar mag mooie beplanting zeker niet bij ontbreken.”

De gebruikte materialen zijn afkomstig van Groencentrum Witmarsum. Eigenaar Sander Terpstra heeft actief meegedacht met de invulling van het geheel en de bijpassende flora geleverd. Het initiatief voor de bloemenpracht komt van de Promotiewerkgroep van De Zwette. Eind vorig jaar zijn de gesprekken met de gemeente Leeuwarden gestart en Bram Bleeker van de afdeling Wijkzaken heeft direct alle medewerking verleend. Parkmanager Lex Vergnes: “Wij hebben een overeenkomst met de gemeente gesloten. Wij gaan de komende vijf jaar deze vier rotondes onderhouden, oftewel Noordmans Maaiservice gaat dat voor onze bedrijvenvereniging verzorgen.”

ZWETTEKRANT | JUNI 2018

De vier rotondes die een fleuriger aanblik krijgen zijn de rotonde van de Newtonlaan en Nobelweg, die bij het tunneltje aan de Zwettestraat, de rotonde waar de Slauerhoffweg en Kelvinstraat elkaar raken en de ronde verkeersader op de plek waar de Slauerhoffweg en de Balthasar Bekkerwei elkaar ontmoeten. Wat vindt de gemeente Leeuwarden van dit initiatief? Lex: “Die is blij verrast dat wij als vereniging hier iets moois van maken en verleent alle medewerking. Het sluit bovendien mooi aan bij de beplanting rond het picknickbankje aan de Fahrenheitweg. Hier zitten regelmatig passanten en het heeft het hele jaar door een bloeiende aanblik.”


NIEUW OP DE ZWETTE

15

Mechatronicabedrijf itsme ontzorgt bedrijven wereldwijd Het bedrijf met de naam itsme is sinds kort gevestigd op De Zwette. Sjoerd van der Mark, manager van de vestigingen Leeuwarden en Groningen, legt uit wat de bijzondere naam betekent. “De afkorting itsme staat voor industrial technology en supply for mechanical en electrical. Wij hebben vestigingen in verschillende landen, hebben anderhalf miljoen artikelen in onze database en leveren aan een groot aantal nationale en internationale bedrijven.”

Een groot voordeel van de nieuwe locatie aan de Zwettestraat 27c is dat het vlakbij bedrijvencomplex De Fabriek zit, waar je ook een tiental zalen kunt huren. Sjoerd: “Wij hebben al afgesproken dat we zalen in De Fabriek gaan huren waar we onze workshops gaan geven voor onze klanten. Workshops en cursussen geven doen we al jaren, maar nu kan het voor het eerst echt naast onze vestiging. Dat is toch wel erg prettig.”

“Onze toegevoegde waarde is dat wij niet slechts fungeren als catalogus, maar wij lossen met onze producten en het inzicht van onze technische medewerkers complete technische vraagstukken op voor bedrijven. Wij zijn dus niet alleen een leverancier, maar denken mee en ontzorgen onze klanten.”

‘Wij fungeren als catalogus, lossen technische problemen op en geven workshops aan onze klanten’

Via de helpdesk worden de problemen waar mogelijk telefonisch al opgelost en indien het te complex is komt de technische dienst in actie. Uiteraard kun je ook gewoon rechtstreeks uit de itsme-webshop het product van jouw wens bestellen als je precies weet wat je wilt en geen advies nodig hebt.

Itsme kwam op 1 januari 2017 naar Leeuwarden, toen het de pneumatische afdeling van het bedrijf Integron overnam. Nu is het samen met Integron van bedrijventerrein De Hemrik naar De Zwette verhuisd. Het vakgebied van itsme heet mechatronica, een mix van mechanica en elektronica.

“Welke bedrijven tot onze klanten horen? We leveren hoofdzakelijk aan bedrijven in de food en beverage industrie. Zoals bijvoorbeeld een zuivelgigant, ketchupfabrikant, bierbrouwer, een producent van kristalsuiker, verschillende electronicabedrijven en een internationale olieproducent.”

Het bedrijf is één van de koplopers in de markt en staat altijd vooraan bij de nieuwste ontwikkelingen. Itsme inventariseert binnen de eigen gelederen welke technische vraagstukken actueel zijn en vertaalt dat naar opleidingen, workshops en technische verbeteringen. Ook verzorgt het incompany trainin-

gen. Het internationale bedrijf met 550 mensen op de loonlijst heeft vestigingen in Spanje, Roemenië, Duitsland, België en Nederland. Sjoerd: “Groningen is ons hoofdkantoor voor Noord-Nederland, met twintig medewerkers. In Leeuwarden hebben we nu twee medewerkers, maar gaan we sowieso groeien naar vier en wellicht naar nog meer.” Het maken van verlichtingsplannen is sinds enkele jaren ook toegevoegd aan het bedrijf. “Elke fabriek van een grote bierbrouwerij heeft wereldwijd een verlichtingsplan van ons”, zegt Sjoerd niet zonder trots. Bij zulke trajecten komt nogal wat kijken aan technisch inzicht. “Het moet explosievrij zijn, aan chemische eisen voldoen en ook aan complexe weten regelgeving en het moet ook nog eens de gewenste lichtopbrengst opleveren.” Daarnaast beschikt itsme ook over het Vendor Managed Inventory. “Daarmee toveren we elk magazijn, van groot tot klein en hoe rommelig en onoverzichtelijk het soms ook is, om tot een mooi gerangschikt, soepel en efficiënt systeem. Dat hebben we inmiddels al bij 350 bedrijven geïnstalleerd. Wie weet komen er nog een paar op De Zwette bij”, lacht Sjoerd. “Er kan altijd meer bij. Iedereen is welkom, wij zijn graag zo laagdrempelig mogelijk.”

Fotografie: Sandra Wolf V.l.n.r.: Paul Sinnige, Loek Sopamena, Sjoerd van der Mark, Arnoud de Jong, Herbert Sturing, Anneke de Jong, Auke Wigarda en Peter Begeman

ZWETTEKRANT | JUNI 2018


PALLET

k i u r b e g l a k o Maakt u o n e t e k k a p e z van on palletservice?

24-uurs bezorging

landelijke dekking

PAKKET vanaf

€ 4,09

vanaf

€ 29,62 excl. btw

excl. btw

bij u op de zaak gehaald

scherpe tarieven

058 - 21 54 157 • www.frlpost.nl

snel, flexibel en duurzaam DÉ NIEUWE MANIER VAN POST- EN PAKKETBEZORGING IN LEEUWARDEN FRL Fietskoerier is een onderdeel van FRL Post


NIEUW OP DE ZWETTE

17

Integron Group voelt zich snel thuis Het bedrijf Integron Group Hydraulic System Integrator is verhuisd van de Mercuriusweg op bedrijventerrein De Hemrik naar de Zwettestraat 27c op bedrijven- en winkelpark De Zwette II. Vestigingsmanager Meine Jongschaap: “Omdat het huurcontract afliep konden we om ons heen kijken naar een nieuwe plek en we kwamen erachter dat deze nieuwe plek veel voordelen biedt. Onze verhuizing was nog maar nauwelijks beklonken of we hadden de eerste klanten van De Zwette al in onze winkel!” Die grotere kans op klandizie was ook één van de redenen voor de verhuizing: de aanwezigheid van industrie-gerelateerde bedrijven op De Zwette. Die kunnen namelijk gebruik maken van de producten uit de Parker Store van Integron en weten die dus al snel te vinden. “Elk bedrijventerrein heeft zijn kracht en kwaliteiten, De Zwette past goed bij ons”, zegt Meine. Voor de Integron-winkel is het handig dat de klanten dichtbij zitten, bijvoorbeeld voor hydraulische slang assemblages, en voor de monteurs van Integron is het handig dat je vanuit de Zwette-vestiging via De Haak om Leeuwarden snel de snelweg op kunt naar de klanten. Die klanten zitten van Harlingen tot Delfzijl, Lemmer en Emmeloord. De monteurs verzorgen service en onderhoud aan hydraulische, pneumatische en perslucht systemen. De service en onderhoud aan hydraulische, pneumatische en perslucht systemen is waarmee Integron groot werd. Het fabriceert en ontwikkelt ook steeds meer zelf. Van grote hydrauliek-aggregaten tot complete hydraulische besturingen voor bijvoorbeeld bruggen, sluizen, schepen of de industrie. De hoofdvestiging van Integron Group zit in de stad Groningen, verder heeft het nog een vestiging in Schoonebeek en in Zwijndrecht. “In NoordNederland hebben we tien bussen met service engineers op de weg. Wij denken veel mee met bedrijven en doen ook veel projectmatig werk.”

Emmeloord in orde zijn en bedrijfszeker blijven. Zij kunnen zich dan op het uitvoeren van hun werk richten en wij zorgen ervoor dat zij hun werk kunnen blijven doen. In hun zomervakantie is er tijd voor ons om onderhoud en dergelijke uit te voeren. Wij inspecteren hun machines, verzorgen de nodige reparatie en revisie en brengen ze weer op niveau.”

“Om een voorbeeld te noemen: voor de IJB Groep zorgen wij dat al hun machines in Lemmer en

Meine: “We werken ook voor hoogwaardige bedrijven als Hydromar in Leeuwarden en Icon Yachts

“Ik ben in loondienst, maar denk eigenlijk als ondernemer” uit Harlingen, waar we als toeleverancier fungeren voor hun producten en waar nodig meedenken en meewerken aan de kwaliteit van de producten. Voor Hochwald uit Bolsward voeren we hydraulische klussen uit en voor een garnalenkotter uit Lauwersoog hebben we de complete engineering en installatie van alle hydraulische systemen aan boord gedaan.” Meine: “Dat zijn geweldige opdrachten, dat vinden we fantastisch bij Integron en past precies binnen wat wij kunnen en graag doen, waar onze passie ligt.” De enthousiaste vestigingsmanager vindt het geweldig om zulke klussen binnen te halen. “Ik ben in loondienst, maar denk als ondernemer. Ik vind dat een werknemer hetzelfde moet denken als een ondernemer, want iedereen is binnen een bedrijf even belangrijk. Want hoe je binnen een bedrijf met elkaar omgaat heeft invloed op de kwaliteit van je producten en dienstverlening.”

Fotografie: Sandra Wolf

ZWETTEKRANT | JUNI 2018


COLUMN BOUWE DE BOER

18

Ambtenaren ontdekken verborgen pareltjes Als energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden en kwartiermaker van Freonen Fan FossylFrij Fryslân mocht ik op 17 april met vijftig medewerkers van de gemeente Leeuwarden op bezoek bij enkele pareltjes. Want De Zwette bruist van de duurzame groene energie-ontwikkelingen, dus het was hoog tijd daar eens alles goed in beeld en op het netvlies te krijgen. De medewerkers van de afdelingen Economie, Vastgoed en Bedrijfsbureau waren dan ook zwaar onder de indruk van de route waar een keuze is gemaakt uit zes van deze ‘verborgen parels’, zo dicht bij elkaar op één bedrijven- en winkelpark. Oud-journalist Jan Arendz van www.2018.nl/expedities had het uitstekend georganiseerd. Ook andere bedrijven en instellingen kunnen er zo’n expeditie – of andere interessante tochten – boeken als bedrijfsuitje bijvoorbeeld. We beklommen de tien meter hoge voormalige vuilstort die de Elfstedenhal van stroom voorziet en waarop de Energiecampus met onder meer de nieuwe vestiging van energieconsultant Ekwadraat wordt gebouwd. Marjan de Vries van E-kwadraat legt uit dat de bouw na de zomer begint. Volgend jaar mei gaat de energiecampus open voor iedereen. Bij de kersverse zonneparken aan de Newtonlaan en bij bouwbedrijf Friso kreeg de groep uitleg van ambtenaar Jan Brouwer. De zonneparken rijzen nu echt de grond uit! Uiteraard was er ook aandacht voor het nabijgelegen Post NL (al 60 auto’s op

biogas), Mannen van Staal (onder andere leverancier frames voor zonnepanelen) en Cowhouse: al zes jaar en als eerste in Leeuwarden energieneutraal. Bij MG Energy hoorden we het verhaal van Gerard van der Schaar, die de successen van het bedrijf met de zonnebootrace uitbouwde tot een almaar groeiende batterijfabriek. Volgens menigeen komen hier de beste accu’s ter wereld vandaan. Erg interessant om te zien hoe ze werknemers kansen geven zich steeds maar weer te verbeteren. Ook stopten we bij de pomp, om te horen dat sinds elf jaar steeds meer bedrijven in de buurt biogas tanken bij Orange Gas en bij Tamoil de fossielvrije Blauwe Diesel. Dairy Campus gaat binnenkort biologische LNG leveren.

Bij Centrum Duurzaam van de Friese Poort trakteerde Roeland Westra de excursie-gangers op een enthousiast betoog. Ook werd het Duurzaam Doen-huis bezichtigd. Groepen kunnen hier ook allerlei workshops op maat volgen. Maar vooral: het opleiden van studenten in duurzaamheid op deze manier, is misschien wel de belangrijkste parel voor de omschakeling naar een fossielvrij Fryslân. De toekomst ziet er goed uit. Daar wordt hard aan gewerkt door bevlogen mensen, met inhoud en kennis van zaken en dat is geweldig om mee te maken. Waar een klein gebied groot in kan zijn! Bouwe de Boer, Projectleider FossylFrij Fryslân LF 2018

Muurschildering graffiti-kunstenaars van 450 vierkante meter verfraait Marshallweg De muurschildering van 450 vierkante meter, door zeven graffiti-kunstenaars op de Marshallweg, verfraait sinds eind mei een belangrijke zichtlocatie op De Zwette. De muur is eigendom van vervoersbedrijf Arriva. De gemeente Leeuwarden heeft na overleg met Arriva de zeven kunstenaars opdracht gegeven er iets moois van te maken. Het kunstwerk maakt de westelijke invalsweg naar Leeuwarden weer een stukje mooier. Het gebied wordt opgeknapt, vooral ook omdat het nu een belangrijke verkeersader is geworden voor verkeer dat Leeuwarden binnenrijdt. Hiermee worden de lelijke panden en muren in het gebied opgeknapt. Graffiti artists Roy Schreuder en Harke Broersma zijn op De Zwette al redelijk bekend omdat zij de voorheen grijze elektriciteitskastjes van fraaie kenmerkende beelden hebben voorzien. De andere kunstenaars zijn Joao do Rosario, Joram Roukes, Bert Van Tuinen, Oscar Huitema en Bas Uitterdijk. De muur is 75 meter lang en zes meter hoog, dat wil dus zeggen dat er in totaal 450 vierkante meter beton is omgetoverd tot een veelzijdig schilderij en een upgrading van de uitstraling van de stad Leeuwarden.

Graffiti-artist Harke Broersma maakt met zijn spuitbussen prachtig werk.

ZWETTEKRANT | JUNI 2018

Fotografie: Johan Vogelzang


ENERGIENEUTRAAL EN MILIEUVRIENDELIJK

19

De Zwette neemt deel in het succes van fossielvrije blauwe diesel Het Tamoil tankstation aan de Zwettestraat was het eerste tankstation waar bedrijven en consumenten de milieuvriendelijke en volledig fossielvrije blauwe diesel konden tanken sinds eind april en het succes van deze Blauwe Diesel B100 groeit. Verschillende Friese bedrijven hadden al eerder hun eigen tank voor het eigen wagenpark en nu kunnen ook de bedrijven zonder thuistank en consumenten het volop gaan ontdekken. “We leveren nu al aan zes tankstations in Fryslân”, zegt Vincent van Maurik van het bedrijf Future Fuels Wholesale uit Oudehaske. De andere tankstations bevinden zich in Sumar, Winsum, Drachten en Marrum en hebben Tamoil op de luifel staan. Het andere tankstation is in Gauw. Vanaf de spectaculaire fossielvrije Elfwegentocht van 1 tot en met 14 juli aanstaande komen er nog eens drieTamoil locaties bij: in Akkrum, Kollum en Wolvega. Waarschijnlijk komen er nog meer stations bij, onder andere in Sneek en Dokkum. De exacte adressen staan op www.futurefuels.nl. “Wij kunnen alle reguliere dieselauto’s in Fryslân à la minute van voldoende blauwe diesel voorzien”, zegt Vincent. In Gorinchem en Oudehaske heeft Future Fuels een eigen depot waar maar liefst 4,5 miljoen liter blauwe diesel op voorraad ligt. Vijf dealers verspreiden het per vrachtauto dagelijks door heel Nederland. In Oudehaske heeft Future Fuels bij het bedrijf Wiersma Olie en Techniek een opslag van honderd kubieke meter blauwe diesel.

“Wij zijn er helemaal klaar voor om iedereen ervan te voorzien, hebben ons hele bedrijf er al op ingericht. Het is nu nog zaak om consumenten en bedrijven te overtuigen dat het goed is er op over te stappen”, lacht Vincent. Dat Blauwe Diesel B100 beter is voor het milieu omdat het fossielvrij is, CO2 neutraal, emissiearm en biologisch afbreekbaar en dus het milieu niet vervuild is leuk, maar wat is het voordeel voor de bezitter van een dieselauto of dieselvaartuig?

‘Je hoeft niet een elektrische auto aan te schaffen om CO2-neutraal en fossielvrij te reizen’ “Het is beter voor de techniek van je dieselmotor, omdat deze diesel schoner is dan de reguliere standaard diesel. Bij Leasemaatschappij Bourguignon in Leeuwarden hebben ze laatst een dieselmotor uit elkaar gehaald om te checken wat de vervuilingsgraad was door gebruik van Blauwe Diesel B100 en wat bleek: de motor was nog helemaal schoon! Dat betekent dat dieselmotoren langer mee kunnen en minder vaak onderhoud nodig zullen hebben dan voorheen. Je kunt dus langer van je dieselvoertuig genieten en hebt minder onderhoudskosten. Hoe duurzaam wil je het hebben”, glimlacht Vincent. “Je hoeft dus niet een nieuwe elektrische auto aan te schaffen om CO2-neutraal en fossielvrij te reizen, maar kunt dat ook met je huidige dieselauto bereiken.

ZWETTEKRANT | JUNI 2018

Je dieselauto hoeft niet omgebouwd te worden, overstappen kost geen cent, je auto of schip kan meteen vanaf de eerste seconde op Blauwe Diesel B100 rijden.” De prijs van Blauwe Diesel B100 aan de pomp is wel iets hoger dan van gewone diesel, maar de langere levensduur van de motor en de lagere onderhoudskosten kunnen dat uiteindelijk compenseren. Vincent: “Plus, je rijdt zonder te investeren ineens volledig fossielvrij, CO2 neutraal en spaart het milieu voor de latere generaties na jou. Dat is toch fantastisch? ”De kwaliteit van de blauwe diesel op dit moment het beste wat er in brandstoffenland te verkrijgen is. Vincent: “De HVO (hydrotreated vegetable oil) is de zuiverste dieselbrandstof in zijn soort en komt met alle bemeten parameters boven die van de gewone diesel uit. Kwaliteit is geen discussie, bedrijven en particulieren met diesel aangedreven voertuigen kunnen eenvoudig, snel en verantwoord op blauwe diesel gaan rijden.” Bij het Friese bedrijf Wiersma Olie & Techniek BV, dealer van Future Fuels zijn ze laaiend enthousiast. Zij weten waar ze over spreken want ze hebben al meer dan 25 jaar kennis en ervaring met biobrandstoffen opgebouwd. In 1995 was Wiersma leverancier van biodiesel uit koolzaadolie op verzoek van Provincie Fryslân. “Duurzame mobiliteit met de huidige dieseltechnologie is nog nooit zo makkelijk en dichtbij geweest als met blauwe diesel. Eindelijk is het gelukt”, zegt Vincent tevreden.

Fotografie: Johan Vogelzang


Expeditie zuivel

Dairy Campus viert dit jaar het 100-jarig bestaan van Wageningen University & Research met de ‘Expeditie Zuivel’. Tijdens deze expeditie ontdekt u de nieuwste ontwikkelingen in de melkveehouderij. U kijkt vanuit de skybox naar voedingsonderzoek, u ziet hoe 40 koeien tegelijk worden gemolken in de melkcarrousel, u bezoekt de melkrobot en weet aan het eind van de expeditie hoe 550 koeien niet alleen voor melk en mest zorgen, maar ook voor heel veel data voor de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen. Wanneer: elke vrijdag t/m 31 augustus van 13.00 - 15.00 uur Aanmelden is verplicht, stuur een email naar: info@dairycampus.nl of bel 0317 484 000. Prijs: €5 p.p.

Aan de rand van Bedrijven en Winkelpark de Zwette, in de groene weilanden van Leeuwarden staat Dairy Campus. Het is het innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen University & Research en dé ontmoetingsplek voor onderzoekers, bedrijven en studenten uit de hele keten, alsmede een bezoekerscentrum voor iedereen met interesse in de melkveehouderij.

U kunt ook deelnemen aan de Expeditie van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) die niet alleen naar Dairy Campus gaat maar per e-bike langs grazige weiden fietst op zoek naar verrassende locaties. U ontmoet boeren met liefde voor weidevogels en proeft de romige kazen van sterke boerinnen. Kijk op: www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/ programma/expedities

Boksumerdyk 11 - 9084 AA Leeuwarden DE9007745-ONT005-CB015 Leeuwarden

NIEUWE BADKAMER UCT Leeuwarden Kom naar NODIG? onze showroom Elke week wordt er enthousiast eles gegeven uward n in Le in Kungfu voor jong eneoud. Deze praktische zelfverdediging afkomstig uit het huidige Hong Kong is genaamd Practical Wing Chun. Er wordt gebruikt gemaakt van snelheid, slimheid en structuur van je lichaam om efficiënt te kunnen verdedigen tegen een (sterkere) tegenstander. De trainingen vinden elke vrijdagavond plaats in De Fabriek in Leeuwarden.

17:00-18:00: Jing Wu kids kungfu 6 t/m 11 jaar 18:00-19:00: Jing Wu kids kungfu 12 t/m 15 jaar Zwettestraat 10 t. 058 213 13 37 19:00-21:00: Practical Wing Chun volwassenen leeuwarden@sanisale.com www.jingwukids.com - www.uct-international.com

|

www.sanisale.com/leeuwarden

UCT Leeuwarden: 06 21 913 064 • Facebook: UCT Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden DE9007745-ONT006-CB015 Leeuwarden Leeuwarden Leeuwarden

MASSAGEOPLEIDINGEN Wij starten binnenkort met de volgende jaaropleidingen in Leeuwarden;

Wilt u de GRATIS studiegids ontvangen?

• Ontspanningsmassage ACE • Voetreflextherapie ACE

U bent van harte welkom op onze open dag! Op zaterdag 16 juni 2018 van 14:00 tot 16:00 uur op onze nieuwe locatie te Leeuwarden!

NIEUWE KEUKEN NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE NIEUWE KEUKEN NIEUWE NIEUWE KEUKEN KEUKEN NIEUWE KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? NODIG? Schrijf u snel

arnKaaoKrmomnanaKaraorm naar naanKrainaormen Kom naaKrom nKaaormKnoamarnKaaoKrmomnanaKaraoKrmom profiteer Knoam m o ro shonoze moosh mownoro mze moomwroom oomw onm oze oomw onm osh roshosh ro roshosh ro woro w wnro wooro w wro de om om shoro sh sh shovan onze shoow ze ze ze nze nshze nooze nnog nooze ownoze oro ownoze n e rd a en en en en en en en en en en w vroegboekrd rd rd rd rd rd rd rd rd rd rd u aineuLeweu ainwinLe a Le a eu aineuLeweu ainwinLe a Le a euenwarden winawin winawLe eueu euinawLe eueu in Lee in LeeuinwLe Le Lew korting! *

ATS OPLEIDINGEN

* Zie onze website voor meer informatie

Zwettestraat 10 Zwettestraat | Zwettestraat t.10 058 213 37 Zwettestraat Zwettestraat Zwettestraat Zwettestraat | 10 t. Zwettestraat 058 10 | t.Zwettestraat |13 058 10 213 t. Zwettestraat 10 058 | 213 t. |Zwettestraat 13 10 t. Zwettestraat 058 213 10 058 37 |13 t. Zwettestraat |213 10 13 t. 058 37 213 058 10 |37 13 t.213 13 | 058 10 213 t.37 10 37 058 13 | 213 t. |13 10 t.37 058 213 058 37 |13 t.213 13 058 37 213 37 13 213 1337 37 13 37 leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com leeuwarden@sanisale.com

www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden www.sanisale.com/leeuwarden ACE examens

0226 - 754 277 info@atsopleidingen.nl De Fabriek | James Wattstraat 4 8912 AR Leeuwarden (hoofdingang)

www.atsopleidingen.nl


INTERNATIONAAL BEDRIJF

21

VHD Bedrijfswageninrichting is populair tot in Luxemburg Het inrichten van bedrijfswagens, is dat zo moeilijk, denk je als buitenstaander? Een paar kastjes erin zetten, brandslangetje en klaar. Toch? Dat kan iedereen toch? Blijkbaar niet, want voor VHD Bedrijfswageninrichting komen bedrijven en particulieren vanuit de hele Benelux naar De Zwette toe. “Waardoor dat komt”, lacht directeur/ eigenaar Harry Hofstra. “Ik denk dat we een scherpe prijs combineren met vakmanschap en klantvriendelijkheid.” “Onze webshop zorgt ook voor klandizie, mensen zien onze producten die je kant en klaar kunt kopen of op maat kunt laten maken, in combinatie met de scherpe prijzen en besluiten dan naar ons toe te komen. Uiteraard doen ze dat ook weer niet zomaar, je moet wel een goede naam hebben opgebouwd”, zegt Harry. Hij en de zeven medewerkers vinden het leuk om persoonlijke aandacht aan de klanten te schenken, iets dat wordt gewaardeerd.

‘Je moet er voor zorgen dat je goed met je tijd mee gaat en alle ontwikkelingen goed volgt’ Want om nu te zeggen dat ze iets spectaculairs hebben ontwikkeld wat collega’s niet hebben: dat ook weer niet. “We hebben gewoon goede producten voor een scherpe prijs en doen ons best om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Bedrijven merken dat en komen vaak bij ons terug om hun wagenpark te laten inrichten.” VHD is ontstaan uit Bouwbedrijf De Vries, waar enkele medewerkers – onder wie Harry Hofstra – zich min of meer toevallig bezighielden met het inrichten van bedrijfswagens en dat liep een beetje positief uit de hand. In het jaar 2000 stapten de drie in goed overleg uit het bouwbedrijf en begonnen VHD. Harry is nu volledig eigen van het bedrijf. Al vanaf de start is VHD op De Zwette actief. Het begon in een huurpand aan de Einsteinweg en aangezien de opdrachten binnenstroomden, werd het al redelijk snel te klein en bouwden ze hun eigen bedrijfspand aan de Simon Vestdijkweg. Daar zitten ze nog steeds. In de hoogtijdagen had VHD veertien personeelsleden. Nu nog acht, inclusief directeur. “Dat had met de economische crisis te maken en ik ben er inmiddels wel achter dat het beter is voor je kwaliteit wanneer je als bedrijf niet te groot wordt. In onze toekomstplannen staat dus ook niet dat we willen groeien, maar dat we onze klanten zo goed mogelijk willen blijven bedienen.” “Het mooie van een klein team is dat je weet wat er gebeurt, dat je overzicht kunt houden en ook dat er

Fotografie: Sandra Wolf

nog solidariteit en onderlinge steun is, dat je bereid bent elkaar te helpen en dat je van elkaar weet wat je kunt en hoe je de kwaliteit kunt blijven bewaken. Bovendien hebben we enkele echte vakmannen in dienst, dat is ook echt handig.”

‘Tegenwoordig worden kastjes gemaakt van supersterk kunststof, bijna nog sterker dan staal’ “Om onze klanten goed te kunnen blijven bedienen moet je bovendien altijd zorgen dat je goed met je tijd mee gaat, alle ontwikkelingen goed volgt. Ook qua materiaal. Zo worden de kastjes bijvoorbeeld tegenwoordig gemaakt van superlicht en supersterk kunststof, bijna nog sterker dan staal en veel lichter. Wij gebruiken die van het Duitse merk Sotimo, daar zijn wij service center van.”

ZWETTEKRANT | JUNI 2018

De groottes en breedtes van alle bedrijfswagens van alle automerken staan bij VHD in het 3D-computersysteem zodat je op de computer al kunt uittekenen en laten zien hoe het gaat worden. Wie denkt dat VHD alleen voor techneuten werkt, voor de timmerman die hokjes in zijn auto wil voor het gereedschap, komt bedrogen uit. “Wij maken ook luxe bekleding voor bijvoorbeeld leaseauto’s en rouwauto’s.” “We richten onder andere ook de busjes van verschillende woningbouwverenigingen in, met een arbotechnisch ‘ladder-op-het-dak-systeem’ en andere handigheidjes zoals opstapjes, sidebars, speciale verlichting, alles wat je maar kunt bedenken. Laatst kwamen er twee oude dametjes in hun antieke camper langs, waar een dakraampje van kapot was. Ook dat hebben we gerepareerd. Zulke opdrachten vinden wij ook mooi, het is echt prachtig om die mensen zo te zien genieten van hun nieuwe raam.”


22

Zomerpuzzel Vul de puzzel in en maak kans op een boekenpakket van Boekhandel Van der Velde ter waarde van 100 euro.

1

4

13

5

2 3

10

4

1

3

7

Bestel uw tankpas op www.blauwediesel.com

& 12 9

5 6

Blauwe Diesel tanken?

2

6 8

11

FOSSIEL VRIJ Beantwoord onderstaande vragen:

neutraal

1. Welk nog niet legaal middel verlicht pijn? 2. Van welk tweedehands kledingstuk maakt MijnGilde trendy jasjes van? 3. De achternamen van de oprichters van JOVI zijn: sustainability for tomorrow

4. Welke prijs is door Boekhandel Van der Velde gewonnen? 5. Welk bedrijf voelt zich heel snel thuis op De Zwette? 6. De voornaam van de vormgeefster van deze krant is:

OPLOSSING PUZZEL

Stuur de oplossing met jouw adres en telefoongegevens voor zaterdag 30 juni naar: De Zwettekrant, James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden. Of stuur een mailtje naar puzzel@dezwettekrant.nl. In de volgende editie maken we de prijswinnaar bekend.

Prijswinnaar puzzel maart 2018

De juiste oplossing van de puzzel van de vorige editie van De Zwettekrant was ‘Fossielvrij’. Uit de vele goede inzenders kwam de familie Andela uit Dronrijp als winnaar uit de bus. Zij hebben het moestuinpakket ter waarde van 100 euro gewonnen, dat beschikbaar is gesteld door Welkoop Leeuwarden. De prijs is hen aangeboden door Ernst Jan Walstra en Tecla Klijnsma van de winkel aan de Snekertrekweg.

Postbus 333 8440 AH Heerenveen 085-48 90 221 www.futurefuels.nl info@futurefuels.nl

en p a t a i ak dsch M e van Gere r ale isch e d ok lectr o Nu abo E t Me


spaarkaart. = volle glazenzegels Vijftien

glazen naar keuze. of € 4,99 = een set bijbetaling van € 3,99 Volle spaarkaart +

september 2018. kan t/m di 11 volle spaarkaart Inleveren van je

® leseiwZ ttohcS

2018. di 28 augustus wo 30 mei t/m Sparen kan van

.lohocla neeg ,81 neeG

glazenzegel. = één gratis boodschappen Elke € 10,- aan

Onze faciliteiten: • Goed bereikbaar met openbaar vervoer

Meer dan 12 cursus-/vergaderruimtes

• Volop gratis parkeren • Snelle en stabiele wifi verbinding (glasvezel internet)

Vergaderen, brainstormen, een borrel organiseren of een training geven. Het

• Centraal aanspreekpunt voor gasten

kan allemaal in De Fabriek. De verschillende ruimtes, stoer en vol karakter,

• Gezellig eetcafé

voor 2 tot 200 personen zijn ook in combinatie te huur, bijvoorbeeld als plenaire

• Ondersteuning op gebied van techniek

zaal met subzalen en ook nog verrassend betaalbaar. Elke zaal is uitgerust met

• Catering naar wens mogelijk

een beamer en flip-over of andere audiovisuele middelen. Wil je een offerte ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.

GRATIS FLEXWERKEN • SPREEKKAMERS • STILTEWERKPLEK • LOKAAL VOOR

Bekijk ons aanbod op www.defabriekleeuwarden.nl

COMPUTERTRAINING • TRAININGS-/ OEFENRUIMTES • DOJO • ETC.

Schott Zwiesel ®

Geen 18, geen alcohol.

James Wattstraat 4 - Leeuwarden - 058 30 30 490 - WWW.DEFABRIEKLEEUWARDEN.NL

Elke € 10,- aan boodschappen = één gratis glazenzegel.

Sparen kan van wo 30 mei t/m di 28 augustus 2018.

Vijftien glazenzegels = volle spaarkaart.

Volle spaarkaart + bijbetaling van € 3,99 of € 4,99 = een set glazen naar keuze.

Jumbo, Leeuwarden, Snekertrekweg 23

Voor de beste service én altijd lage prijzen. Kijk voor meer informatie over Tritan® Kristalglas en de actievoorwaarden op Jumbo.com/glazen

Inleveren van je volle spaarkaart kan t/m di 11 september 2018.


Waar BEARING zit, blijft het draaien BEARING BV

R E C L A M E M A K E R S

5905 _ Jumbozuil

Als specialisten op het gebied van aandrijftechniek, met een ruime voorraad en jarenlange ervaring staan wij 24/7 voor u klaar! • LAGERTECHNIEK

(GROOTSTE LAGERVOORRAAD VAN NOORD-NEDERLAND)

• SKF LINEARTECHNIEK

(MET BEWERKINGSMOGELIJKHEDEN)

KOGELLAGERS

SKF Linear Motion Distributor

RECHTGELEIDING

• KETTINGEN/KETTINGWIELEN • V-RIEMEN/PULLEY’S • PNEUMATIEK • ELEKTROMOTOREN • FREQUENTIEREGELINGEN • TECHNISCHE OPLEIDINGEN

(OP LOCATIE LEEUWARDEN, IN SAMENWERKING MET ROVC)

PNEUMATIEK

ELEKTROMOTOREN

TRANSPORTWIELEN

FREQUENTIEREGELAARS

MOTORREDUCTOREN

TECHNISCHE OPLEIDINGEN

zuil v.v. lichtdoorlatende folie. Extra vakken voor aanvullende logo’s al wel gesneden, maar nog niet verwijderd.

Bearing B.V. Heerenveen Businesspark Friesland-West 19c 8447 SL Heerenveen Tel.: 0513-78 99 07 e-mail: info@bearing.nl

Bearing B.V. Leeuwarden James Wattstraat 19 8912 AS Leeuwarden Tel.: 058-203 81 00 e-mail: leeuwarden@bearing.nl