Page 1

Междучасие Н АЙИНТЕРЕСНО ТО ОТ БРОЯ: На гости на инж. Младен Шишков Среща с гжа Ани Ангелова Еко-акция в училище

Б Р О Й

1

Еко-акция в ОУ “Христо Смирненски” За пръв път в ОУ “Христо Смирненски” град Раковски се проведе еко -акция. Това е част от заложените дейности в проект “Бъди умен - спести пари”.

хартия. Отново заради учениците, фирмата се съгласи да поеме транспорта за тяхна

Седмица преди събирането на хартия

В ТОЗИ БРОЙ:

Новини от 2 училище Училищни 3 проекти На гости... 4 5

Учител на 6 броя

ръководството беше уговорило фирмата изкупвач да вземе хартията от двора на училището. Освен това учениците получиха и по -висока цена за нея. - от 6 стот. на 9 стот. за кг

7 Момче и момиче на

Забавни страници

1 4 . 1 1 . 2 0 1 2 Г .

8

сметка. На 30.10. след учебните часове повечето от учениците по класове занесоха предварително събраната хартия. Г-н Патазов заедно с класните ръководители

претегляха хартията и записваха получените количества. Учениците събраха общо 1 тон и 800 кг, а училището се включи в акцията с още 1 тон стари учебници. Така общата събрана сума стана 229 лв за цялото училище. Галерия от деня, в който се събираше хартията може да откриете на следващата страница, а ние си пожелаваме това да се превърне в добра практика не само за нашето училище, но и за всички в града.

Хелоуин в училище За поредна година в ОУ “Христо Смирненски” се празнува Хелоуин. Празникът се отбеляза с парад на костюми. У ч а ст н и ц и т е бяха оценени по следните

критерии: най-смешен, най-творчески и найстрашен кост юм. Учениците участваха с разнообразни костюми. Журито в състав Виолета Прустова, Анна Ангелова

и Мария Парапанска обяви и победителите в надпреварата.


СТ РАНИЦА

2

Легендата за тиквения Джак Ирландска легенда разказва , че веднъж в нощта на Хелоуин Дяволът отишъл при ковача Джак и поискал душата му .Джак се съгласил да му я даде срещу халба бира.За да я купи, Дяволът трябвало да се превърне в монета.Джак взел монетата и я сложил в джоба си, където държал кръст.. Дяволът помолил Джак да го пусне и в замяна да не го безпокои 10 години. Когато изтекли Дяволът се върнал за душата на ковача.Този път Джак поискал ябълка.За да я откъсне Дяволът се покатерил на раменете му. Джак надраскал кръст на кората на дървото и се отдръпнал. Дяволът увиснал във въздуха молейки за пощада.Обещал на Джак да не го закача още 10 години . Когато Джак умрял , Бог не пуснал прегрешената му душа да отиде в рая. Дяволът не пожелал да я вземе в ада заради обещанието си и я отпратил да скита за Земята.Било много тъмно и Джак поискал нещо с което да си свети .Получил въглен, който сложил в изрязана ряпа.От тогава душата му от много фенери направени от тикви , картофи,репи.

М ЕЖДУ ЧАСИЕ

Новини от училище Ето и някои от

Halloween

(продължава от стр.1)

страшните костюми, изработени от учениците.

Az-deteto.com обявява конкурс по случай Хелоуин Мили приятели, Azdeteto.bg ви кани да участвате в конкурса „Аз съм маскиран за Хелоуин“. Български или не, този празник започва все повече да добива популярност и тук. Както знаете, той се отбелязва на 31-ви октомври и найвеселата част от него

разбира се е маскирането. Сигурни сме, че тези от вас, които са празнували Хелоуин и са се маскирали със страшни и оригинални костюми или маски искат да покажат своята оригиналност. С удоволствие ви каним да се включите в „Аз съм маскиран за Хелоуин“, като изпратите своя снимка с

Еко - акция (галерия)

най-добрата ви маскировка за Хелоуин до 30-ти ноември 2012 година. Не забравяйте в писмото със снимката да напишете и вашето име, фамилия, години, както и на какво сте се маскирали. Ще очакваме снимките ви на имейл mirela.lubenova@investor.bg

Продължава от стр. 1


Б РОЙ

Училищни проекти

1

Be clever - save money От тази учебна година ОУ “Христо Смирненски” започва 2-годишен проект към ЦРЧР, секторна програма “КОМЕНСКИ” ‘ на стойност 20 000 евро. Дейностите ще се извършват съвместно с партньори от Германия, Ирландия, Португалия, Италия, Унгария, Словения и Англия. Целта на проекта е: Учениците да научат да използват отговорно финансовите и материални ресурси Да получат знания за движението на парите Да осъзнаят последиците от нецелесъобразната употреба на финансови и материални ресурси Да усвоят елементарни моде ли за лична та употреба на парите (да си планират ежедневните

СТ РАНИЦА

Бъди умен - спести пари разходи/спестявания) Да формират адекватно отношение към финансовите проблеми Да изградят усещане за

влиянието на рекламата и нарастващото желание за потребление Да разхищават по-малко, да се научат да намалят потреблението, да използват наново и да рециклират, за да пестят енергия и ресурси

Да намалят изхвърлените отпадъци, да спестяват пари, да съхранят земята и да предотвратят заравянето в сметищата на ценни материали За да се осъществят тези цели, участващите училища ще разработят методически уроци. Всяка държава ще разработи урок със специална насоченост и ще изпрати във общ фонд, откъдето другите държави ще могат да избират един или повече уроци, които да тестват практически в своите класове и подобрят нещо, ако е необходимо. Този подход дава възможност да се онагледи европейското значение на проекта, но също показва и националните различия, които са причинени от различните условия и начин на живот.

Глобално предизвикателство за деца Ученици тръгват с крачкомери Учениците от IV"б" клас в ОУ "Христо Смирненски" под ръководството на г-жа Дочка Шопова в продължение на 50 дни измериха разстоянието, което изминават пеша. Това стана бл агодарение на включването им в програмата „Глобално предизвикателство за деца”. Всеки ден броят на крачките, направени от всеки един от участниците в програмата се нанасяха в с п еци ал на ко мпю тър на прoграма. Т ака д ец ата на п р ав и ха в и р т уал но пътешествие до различни

3

дестинации. От прав ната точка беше Ниагарския водопад като се премина се през САЩ, Еквадор, Венецуела, Южна Африка, Мадагаскар, Уганда, Египет, Италия, Великобритания, Индия, Бангладеш, Непал, Китай, Япония, Австралия, Нова Зеландия и Антарктида. П о с е щ а в а й к и забележителности в тези страни, учениците научиха географски и исторически факти, разглеждаха фотоси, усъвършенстваха езикови знания и дигитални умения.

http://childrenchallenge.blogspot.com/


СТ РАНИЦА

4

ИНЖ. МЛАДЕН

На гости на инж. Младен Шишков

НИКОЛОВ ШИШКОВ Роден на 16.01.1976 Г Женен с едно дете ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ Политическа партия ГЕРБ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНО: ОМГ „Академик Кирил Попов” гр. Пловдив Направление – „Физика” Специалност – „Оператор – програмист на електронно изчислителни машини” ВИСШЕ: Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София Проектиране на сгради и съоръжения Инженер - конструктор Промишлено и гражданско строителство ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ От 2001 г. работи в сферата на строителството. Автор на десетки проекти на промишлени и жилищни сгради. Съдружник и главен инженер в строителна фирма.

М ЕЖДУ ЧАСИЕ

Какъв бяхте като ученик? - Много интересен въпрос. Бях палав ученик., много пакости правих . Общо взето в междучасията бяхме много палави. В час обаче се опитвах да слушам. При нас имаше много кръжоци, участвал съм във всички от тях. Кой беше любимия Ви предмет в училище? Математика :) кандидатствах мат ематическ ата гимназия.

Аз в

В интерес на истината съм бил една година студент по физика и математика в П У , н о професията учител не беше толкова перспективна по онова време, затова се отказах от тази идея. След това кандидатствах в София и станах инженер. Кой беше най-трудния Ви момент в училище? Общо взето не съм имал трудни моменти, на мен училището ми беш е приятно занимание . Обичах да спортувам и уча. У ч ас т в а х в п о в е чет о извънкл асни дей ности. Всеки клас беше като отряд, а всеки клас имаше дружинен. Един от найвълнуващите моменти за мен беше избирането ми

за дружинен председател. Моята д ей ност б еше свързана с организирането на различни мероприятия праз ници, с ъстез ания, конкурси и т.н. Аз бях проводника между учителите и учениците. Избирането ми за тази длъжност беше много интересно. Бях 6 клас, точно колкото Вас, а както казах бях много палаво дете. Навремето ние всички ходехме задължително с униформи и вратовръзки. Сини за чавдарчетата и червени за пио нер чет ат а. Аз не спазвах правилата и ходех без такава връзка. Тогава как се избираше дружинния - събират се читалището цялото училище, предлагат се кандидатури и се гласува. И аз отивам без връзка. Тогава, ако идеш

н а т ак ъ в с б о р б ез вратовръзка си беше престъпление. Без да очаквам аз, един мой приятел стана и каза, че предлага мен за дружинен председател. Те го по пи таха защо ме предлага, а той отговори: “Защото има две шестици по математика” . Това му бяха аргументите, за да бъда избран. В крана сметка се подложиха на гласуване моята кандидатура и още една, която беше нагласена. И

тогава учителите трябваше да кажат, че другата кандидатура е избрана, а не моята, макар че очевидно гласовете за мен бяха повече. След като беше обявена кандидатурата на другото момиче в залата настана протест, започнаха всички да недоволстват, имаше свиркания, подвиквания и т.н. , че е избран човека на учителите. И аз винаги съм казвал, че съм единствения дружинен председател не само в това училище, но може би и в България след ттри г л ас ув ани я . Н а т р ет о т о гласуване вече учителите се примириха и казаха, че аз съм д р уж и н ни я п р ед с ед а т ел . Изкраха ме на сцената, аз бях без връзка, даже бях със счупена ръка, без риза. Те ме питаха къде ми е униформата, аз естествено отговорих, че е изпрахана, къде другаде да е :). Беше доста комична ситуациата, но в крана сметка ме избраха и оттогава вече приех таьи длъжност доста насериозно, без да съм очакв ал. Започнахме да ходим по обучения, по лагери, беше доста интересно. З а к а к в о мечтаехте, когато бяхте на нашатавъзраст? Ония времена мечтите бяха по -различни отсега. Може би съм мечтал да успея в живота. Моята цел винаги е била да бъда успешен, да стигна до някакво ниво, което е над средното и се надявам, че донякъде съм успял да се справя с тази моята мечта, защото в крайна сметка човек трябва да гони мечтите си и да ги постига, иначе няма смисъл да живеем, трябва да си поставим някакви цели в живота. Така, че е хубаво и Вие да си поставите някаква цел още отсега и да я гоните.


Б РОЙ

1

Н е с ъ м м еч т ал д а с т ав ам строителен инженер, със сигурност не съм си мечтал да ставам и председател на ОбС, но така се стекоха нещата. Разкажете ни интересна случка в училище? Аз мисля, че избора ми за председател беше доста интересна случка. Обикновено след училище с моите съученици и приятели ходехме по полето, тогава нямаше такива площадки, играли сме на какво ли не, но в един момент тези игри започнаха да пречат на учението ми и се наложи тогава класната ръководителка да се намеси и това приятелство, което бяхме изградили трябваше да бъде прекъснато. Аз наистина бях малко по-ученолюбив от останалите и в момента, в който започнах да получавам четворки и петици класната каза: “Стига толкова”. Общо взето по онова време живота беше колоритен. Всеки ден се случваше нещо интересно, с което да си разнообразим живота.

СТ РАНИЦА

родители също, но смятам, че нивото на образование като цяло е доста по-ниско от това, което беше преди.

Знаем, че през свободното си време се занимавате с много спортове, как успявате да се организирате и намерите време за това?

Как си представяте училището за Вашите деца?

Аз винаги си планувам нещата. Примерно знам, че всеки вторник и четвъртък съм зает с карате. Сега в момента ходя на народни танци тук в местния ансамбъл “Слав Бойкин”. Понеделник ми е еднствения посвободен ден, но пък тогава си тренирам в залата у нас. Събота и неделя понякога играя тенис на корт или тенис на маса. Не ходя на риба и други такива неща. Има една групичка тук от Раковски, с която обичаме поне веднъж на два месеца да ходим в планината. Препоръчвам и нас Вас да го правите, човек събира много енергия по този начин. Изкачили сме по-големите върхове в България, сега вече започваме да правим планове за европейските.

Аз смятам моето дете да учи във Вашето училище и съм сигурен, че то ще получи едно много добро образование. То си е малко и въпрос на възпитание, защото ако моите родители не ме бяха натискали да уча, едва ли щях да съм от отличниците. Ако Вашите родители имат желание Вие да учите, те ще Ви помагат, ако нямате желание да учите - няма кой да Ви накара, Вие сте хората, от Вас зависи. Така, че надявам се моя син да бъде един любознателен ученик, поне засега това показва - пита за всичко, интересува се от всичко, така че съм сигурен, че в това училище ще получи знанията, които са му необходими. С какво се занимавате свободното си време?

през

Мислите ли, че училището днес дава добро образование? Мисля, че учителите се опитват да дадат добро образование, сигурен съм в това. За съжаление много голяма част от родителите не възпитават децата си в това да учат и това, че да знаят е едно от най-важните неща в живота, да не кажа на-важното може би след здравето. Много голяма част от самите деца не искат да го приемат и избягват по всякакъв начин да учат, което впоследствие се вижда, когато излязат на трудовата борса, не могат да си намерят работа заради ниската квалификация. Вече в си чки р або тод ат ели ис кат работниците да имат някакви знания, да бъде квалифициран и да има познания в дадена област. Голяма част от децата, които в момента завършват са с много ниско ниво на образованост. Аз съм сигурен, че учителите и училището правят всичко възможно това да се случи, но възпитанието е на много по-ниско ниво. Може би проблема е комплексен и ние като ръководители на Общината имаме вина, и полицията, и училите и

5

Нямам свободно време. Времето ми е толкова уплътнено, че всяка една секунда от деня ми е планувана. Разбира се, част от тези планове не са свързани само с работата ми в Общината или работата ми като проектант. Занимавам се и с дейности, които са свързани със спорт, култура. Хобита по принцип нямам. Всичко, с което се занимавам до приемам насериозно и опитвам да се раздавам максимално в това, с което се занимавам.

Какви средства отделя Общината за училището и мислите ли, че са достатъчни? Дали са достатъчни? Със сигурност не. За образованието колкото и средства да се отделят, те никога ня м а д а б ъ д ат д о с т ат ъ ч ни . Общината отделя толкова, колкото може да си позволи, дори и малко повече. Всички виждате в момента какви ремонти се правят , макар с известни затруднения в изпълнението и сроковете. Все пак това, което се прави е изцяло в полза на учениците, защото с тия ремонти ние ще получим едни нови с г р ад и , к о и т о с а п о -в и с о к о енергийно ефективни. Това е наголямата инвестиция, правена в тия сгради от тяхното посторяване. Освен училищата виждате, че правят площадки, поддържа се стадиона, детски паркове и т.н. Какво ще пожелаете на учениците от ОУ “Христо Смирненски”? На Вас лично искам да пожеля да продължавате да гоните целите, защотот виждам, че сте амбициозни и да бъдете достойни граждани на нашата държава, защото без чест и достойнство не се просперира, да имате знания, да учите не само в 6 клас, но и до края на Вашето образование и да се реализирате като едни успели граждани.


СТ РАНИЦА

6

Учител на броя От колко години преподавате в нашето училище? Вече от 18 години

Г-жа Ани Ангелова

Имате ли любим клас? Защо ви е любим? Не бих казала, любим клас /не ги деля на любими и нелюбимиприемам ги еднакво/, поскоро имам любими ученици- е, имена не е редно да споменавам, бих ги обрисувала така: усмихнати добродушни създания жадни за знания. Каква сте искали да станете като малка? Много исках да стана оперна певица, често сънувах, че съм на сцената, виждах се в различни роли. Много обичах да си мечтая! Коя е вашата любима песен? О, тя не е еднаимам любими песни от почти всички жанровеедва ли бих могла всички да спомена, но от народната музика „Лиляно моме”, „Македонско девойче”, от популярната музика: „Вятърът на промяната „- Скорпиънс, „Лодка в реката”- Стикс, „Плача под дъжда”- Рейнбоу, „Дете на времето”Пърпъл, от класикатам уз и к а т а на Бах, Моцарт, Бетховен, Верди, Росини и т.н. Кой е бил вашият любим предмет в училище? Разбира се музиката, но любими също ми бяха предметите биология и г е ог р аф и я с удоволствие очаквах

М ЕЖДУ ЧАСИЕ

тези часове. Р а з к аж е те една интересна случка от вашето детство! Бих разказала случка с в ъ р з а н а с ваканцията, която п р е к ар в а х много често при баба и дядо в едно близко до Стара Загора село Дъбрава. Селото е малко и се намира в полите на Средна гора. Природата там беше много красивагъсти гори и широки поляни. Много често си правехме с моите братовчедки разходки в гората, беряхме цветя, измисляхме си игри… И така в този ден вървейки по тясната пътечка към гората си говорихме за това дали съществува баба Яга от приказките, дали това е истина, какво ще направим ако я срещнем? И трите смело заявихме, че не ни е страх, че това е герой от приказките и не съществува реално! Неочаквано историята се превърна в истина. Аз вървях най-напред и в далечината по пътеката неочаквано видях прегърбена старица с бастунче. Без да се замисля се развиках: „Баба Яга, бягайте!” Плюхме си на петите. Толкова се бяхме уплашили, че е д н а т а м и братовчедка не можеше да си поеме въздух, почти

припадна и трябваше да я носим на ръце. Така стигнахме до селото. Срещнахме една наша съседка и разказахме какво се е случило. Тя леко се усмихна и каза, че сме измислили нова истинска приказка. Това не била баба Яга, а 90-годишната баба Тодора, която се връщала от гората. И до днес с усмивка си припомняме случката, като се видим с моите пор аснали вече братовчедки. Вашето хоби: Много имам, но обичам да релаксирам с шиене на гоблени и готварстване Има ли разлика между учениците днес и преди? Много голяма разлика имаучениците от първите ми випуски бяха поотговорни, попозитивни. Обичах да с и об щ у в ам неформално с тях. Много се надявам днес нещата да се п р о м е н я т в положителна посока! Кажете нещо за вас, което ние не знаем! Обичам много да се разхождам и да се зареждам сред природата. Кажете нещо на учениците от ОУ “Христо Смирненски”! Всички много ги обичам и се моля да намерят верния път в живота!


Б РОЙ

1

СТ РАНИЦА

Момче и момиче на броя Име: Нели Иванова.

Име: Петър Рончев.

Прякор:Нямам.

Прякор: Петкис .

Зодия: Рак.

Зодия:Стрелец.

На колко години сте?:12.

На колко години сте?:13.

Любим предмет: Физическо.

Любим предмет: Физическо.

Любим учител: Госпожа

Любим учител: Господин Бравов.

Кръстева .

Хоби: Да , играя футбол.

Хоби: На компютъра .

Любим цвят: Син.

Любим цвят: Лилав.

Любимо число:17.

Любимо число: 18.

Любим филм: Шрек 3.

Любим филм: Дневниците на вампира.

За какво мечтаеш?: Да играя в Локо Мездра .

За какво мечтаеш?: Да стана певица. Обичаш ли музиката?:Да.

Обичаш ли музиката?: Не обичам предмета, но по принцип слушам у нас .

Харесва ли ви училището?:Да.

Харесва ли ви училището?: Да.

Кой предмет мразите?: Английски.

Кой предмет мразите?: Химия.

Учили ли сте в друго училище освен това ?:Да, в СОУ Железник в Стара Загора .

Учили ли сте в друго училище освен това ?: Не съм, аз съм заклет фен на ОУ “Христо Смирненски” :)

Нели, има ли разлика от учениците тук и там?:Да, там са по-побъркани. :) Най-интересна случка в училище?: Не се сещам сега.

Най-интересна случка в училище?: Крисито от нашия клас залепи стола на Десито с лепило и тя седна и после стана кеч мания ;)

Най-добър приятел: Руми Пънкина .

Най-добър приятел:Йосиф Марков.

Къде смятате да продължите образованието си?: В Търговската .

Къде смятате да продължите образованието си?: В Пловдив в Димитър Матевски

Какво мислите за фейсбук?: Клюкарник.

Какво мислите за фейсбук?:

Какво мислите за аск.фм?: Без коментар.

Какво мислите за аск.фм?:

Вие зависими ли сте от компютъра ?:Да.

Вие зависими ли сте от компютъра ?: Не, всъщност го ненавиждам .

Мислите ли , че учите достатъчно?:Горедолу . Какво искаш да промениш в училището?:Ще сложа климатици и ще направя басейн. Коя е любимата ти песен?: Big Meech . Страхувате ли се от нещо? :От тъмното. Кажете нещо на учителите?:Не бъдете толкова строги!

Мислите ли , че учите достатъчно?: Да. Какво искаш да промениш в училището?:ще разширя училището. Коя е любимата ти песен?: Почивните дни Криско . Страхувате ли се от нещо? : От математиката. Кажете нещо на учителите?: Нямам какво да кажа .

7


СТ РАНИЦА

8

Забавни страници Ученик пита в аптеката: - Имате ли нещо болкоуспокояващо? - А какво те боли? - Засега нищо, но тате отиде на родителска среща…

- Пеша ли ще се върнем или ще си вземем котка?

Един полицай спрял шофьор и му казал:

Блондинка се връща разтревожена вкъщи и пита мъжа си: - Къде са децата? - На английски! - Офф, добре! Where are the chil-

- Знаеш ли за какво те спирам? Майката на Иванчо му дала 50 стотинки и му казала: - Вземи тези стотинки за закуска.. И той ги изял…

А шофьора отговорил:

Лекар се обажда на пациент и казва: От два часа гледам как половин час нищо не правиш!

dren?

- Знам, ама нямам!

- Имам една добра и една лоша новина.

Блондинка се обръща към минувач: - Можете ли да ми помогнете, че тук нещо не мога да умножа 18 по 37? -

- Каква е добрата? Как математикът вика кокошките? - 3.14, 3.14, 3.14…

- Добрата новина е че ви остават 24 часа живот . - А каква е лошата? Лошата е че не можах да се свържа с вас вчера.

Разговор между две блондинки: - Вчера спря тока и не можах да си наготвя! А другата казала: - Ооо, това е нищо! Миналия ден бях в мола и тока спря за 3 часа докато аз бях на ескалатора! Знаеш ли колко е скучно да стоиш 3 часа на ескалатор!

Съжалявам, но това е уличен телефон, а не калкулатор.

Катаджия спира кола и вътре какво да види, класната му от гимназията. Тогава полицаят оставя фишовете с глобите и изважда лист и химикал и казва: - Госпожо Тошева, до утре да сте ми написали ей тук сто пъти "Аз повече няма да превишавам скоростта".

Иванчо направил беля в училище. Учителката : Иванчо извикай баща ти ! - Няма го блъсна го трактор. - Иванчо извикай майка ти ! Иванчо пак казал : - Няма я блъсна я блъсна я трактор. Учителката : -Иванчо извикай кака ти ! - Няма я блъсна я трактор. - Извикай баба си тогава ! -

Две бълхи се напили и едната казала: Редакторска колегия: Верка Стаматова, Любомира Бойчева, Тереза Пашкулова, Люба Лукова, Христина Патазова, Теодора Стрехина, Румяна Пънкина, Нели Иванова, Стела Дюлгерска, Даниела Делянина, г-жа Деяна Пейкова

Брой 1  

Брой 1 на вестник "Междучасие"

Брой 1  

Брой 1 на вестник "Междучасие"

Advertisement